28/2022,mäsové výrobky,D/1218/2021,"dodávateľ: Cimbaľák s.r.o, Bardejov, IČO: 36473219","189,31 € s DPH",26.01.2022,26.01.2022,platná, 29/2022,mäso,D/1219/2021,"dodávateľ: Cimbaľák s.r.o, Bardejov, IČO: 36473219","418,09 € s DPH",26.01.2022,26.01.2022,platná, 26/2022,mrazený polotovar,D/1220/2021,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","114,63 € s DPH",25.01.2022,25.01.2022,platná, 27/2022,mlieko a mliečne výrobky,D/740/2021,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","448,20 € s DPH",25.01.2022,25.01.2022,platná, 22/2022,chlieb a pečivo,D/744/2021,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Humenné, IČO: 30414253","302,61 € s DPH",20.01.2022,20.01.2022,platná, 23/2022,hydina a vajíčka,D/590/2021,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","376,34 € s DPH",20.01.2022,20.01.2022,platná, 24/2022,cukor a cukrovinky,D/777/2021,"dodávateľ: GVP s.r.o., Humenné, IČO: 36446190","273,89 € s DPH",20.01.2022,20.01.2022,platná, 25/2022,potraviny,D/778/2021,"dodávateľ: GVP s.r.o., Humenné, IČO: 36446190","510,95 € s DPH",20.01.2022,20.01.2022,platná, 14/2022,mäso,D/1219/2021,"dodávateľ: Cimbaľák s.r.o, Bardejov, IČO: 36473219","422,76 € s DPH",17.01.2022,18.01.2022,platná, 15/2022,mäso,D/1219/2021,"dodávateľ: Cimbaľák s.r.o, Bardejov, IČO: 36473219","59,65 € s DPH",17.01.2022,18.01.2022,platná, 16/2022,mäsové výrobky,D/1218/2021,"dodávateľ: Cimbaľák s.r.o, Bardejov, IČO: 36473219","56,17 € s DPH",17.01.2022,18.01.2022,platná, 17/2022,mäsové výrobky,D/1218/2021,"dodávateľ: Cimbaľák s.r.o, Bardejov, IČO: 36473219","42,82 € s DPH",17.01.2022,18.01.2022,platná, 18/2022,plyn TCHB,,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava, IČO: 35815256","959,84 € s DPH",18.01.2022,18.01.2022,platná, 19/2022,ovocie a zelelnina,D/1212/2021,"dodávateľ: M.A.D.D. fruit s.r.o., Sobrance, IČO: 36730866","992,47 € s DPH",18.01.2022,18.01.2022,platná, 20/2022,mrazený polotovar,D/1220/2021,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","352,02 € s DPH",18.01.2022,18.01.2022,platná, 21/2022,mlieko a mliečne výrobky,D/740/2021,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","325,20 € s DPH",18.01.2022,18.01.2022,platná, 10/2022,dodávka plynu,,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava, IČO: 35815256","766,00 € s DPH",14.01.2022,17.01.2022,platná, 11/2022,finančný spravodajca,,"dodávateľ: Poradca podnikateľa, Žilina, IČO: 31592503","12,05 € s DPH",17.01.2022,17.01.2022,platná, 12/2022,vyvoz kuchynského odpadu,D/241/2021,"dodávateľ: Inta s.r.o, Trenčín, IČO: 34129863","208,80 € s DPH",17.01.2022,17.01.2022,platná, 13/2022,chlieb a pečivo,D/744/2021,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Humenné, IČO: 30414253","447,36 € s DPH",17.01.2022,17.01.2022,platná, 7/2022,mrazený polotovar,D/1220/2021,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","120,69 € s DPH",13.01.2022,13.01.2022,platná, 8/2022,mlieko a mliečne výrobky,D/740/2021,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","475,03 € s DPH",13.01.2022,13.01.2022,platná, 9/2022,stravné poukážky,D/331/2021,"dodávateľ: UP Dejeuner s.r.o, Bratislava, IČO: 53528654","1 123,07 € s DPH",13.01.2022,13.01.2022,platná, 5/2022,telekomunikačné služby mobilného operátora,D/1399/2021,"dodávateľ: Orange a.s., Bratislava, IČO: 35697270","125,26 € s DPH",12.01.2022,12.01.2022,platná, 6/2022,finančný spravodajca- poplatok,,"dodávateľ: Poradca podnikateľa, Žilina, IČO: 31592503","26,40 € s DPH",12.01.2022,12.01.2022,platná, 1/2022,mlieko a mliečne výrobky,D/740/2021,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","293,77 € s DPH",11.01.2022,11.01.2022,platná, 2/2022,vajíčka,D/590/2021,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","77,04 € s DPH",11.01.2022,11.01.2022,platná, 3/2022,mrazený polotovar,D/1220/2021,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","111,05 € s DPH",11.01.2022,11.01.2022,platná, 4/2022,poplatok za internet,,"dodávateľ: SLOVANET a.s., Bratislava, IČO: 35954612","22,99 € s DPH",11.01.2022,11.01.2022,platná, 738/2021,dodávka plynu,,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava, IČO: 35815256","3 923,08 € s DPH",31.12.2021,11.01.2022,platná, 737/2021,dodávka elektriny,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Košice, IČO: 44483767","4 569,52 € s DPH",31.12.2021,10.01.2022,platná, 732/2021,chlieb a pečivo,D/744/2021,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Humenné, IČO: 30414253","280,81 € s DPH",31.12.2021,07.01.2022,platná, 733/2021,mäsové výrobky,D/1218/2021,"dodávateľ: Cimbaľák s.r.o, Bardejov, IČO: 36473219","285,48 € s DPH",31.12.2021,07.01.2022,platná, 735/2021,telekomunikačné služby - pevná linka,,"dodávateľ: SLOVAK TELEKOM a.s., Bratislava, IČO: 35763469","33,70 € s DPH",31.12.2021,07.01.2022,platná, 734/2021,technik BOZP,,"dodávateľ: Anna Kačmárová - HASPO, Vranov nad Topľou, IČO: 40551903","66,00 € s DPH",31.12.2021,07.01.2022,platná, 736/2021,vodne stočne,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Košice, IČO: 36570460","1 782,80 € s DPH",31.12.2021,07.01.2022,platná, 730/2021,nákup PHM,,"dodávateľ: SLOVNAFT a.s., Bratislava, IČO: 31322832","118,49 € s DPH",31.12.2021,05.01.2022,platná, 731/2021,servis výťahov,,"dodávateľ: KONE s.r.o., Bratislava, IČO: 31359884","225,00 € s DPH",31.12.2021,05.01.2022,platná, 729/2021,mäso,D/1219/2021,"dodávateľ: Cimbaľák s.r.o, Bardejov, IČO: 36473219","292,77 € s DPH",31.12.2021,04.01.2022,platná, 728/2021,pracovno-zdravotná služba,D/1066/2021,"dodávateľ: Balsam s.r.o, Bardejov, IČO: 36488925","46,50 € s DPH",31.12.2021,03.01.2022,platná, 726/2021,zákusky,,"dodávateľ: Cukráreň Siesta, Michalovce, IČO: 35025158","124,99 € s DPH",31.12.2021,31.12.2021,platná, 727/2021,ovocie a zelenina,D/1212/2021,"dodávateľ: M.A.D.D. fruit s.r.o., Sobrance, IČO: 36730866","1 043,38 € s DPH",31.12.2021,31.12.2021,platná, 724/2021,chlieb a pečivo,D/744/2021,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Humenné, IČO: 30414253","351,67 € s DPH",30.12.2021,30.12.2021,platná, 725/2021,mlieko a mliečne výrobky,D/740/2021,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","28,66 € s DPH",30.12.2021,30.12.2021,platná, 723/2021,servisné služby VT,,"dodávateľ: GNOMA s.r.o, Michalovce, IČO: 36213063","216,00 € s DPH",29.12.2021,29.12.2021,platná, 722/2021,pohrebné služby,,"dodávateľ: MEMORY, Michalovce, IČO: 46164715","593,50 € s DPH",27.12.2021,28.12.2021,platná, 718/2021,zákusky,,"dodávateľ: Cukráreň Siesta, Michalovce, IČO: 35025158","191,52 € s DPH",27.12.2021,27.12.2021,platná, 719/2021,mlieko a mliečne výrobky,D/740/2021,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","412,95 € s DPH",27.12.2021,27.12.2021,platná, 720/2021,mäsové výrobky,D/1218/2021,"dodávateľ: Cimbaľák s.r.o, Bardejov, IČO: 36473219","402,43 € s DPH",27.12.2021,27.12.2021,platná, 721/2021,mäso,D/1219/2021,"dodávateľ: Cimbaľák s.r.o, Bardejov, IČO: 36473219","582,34 € s DPH",27.12.2021,27.12.2021,platná, 714/2021,oprava hlásiča brány,,"dodávateľ: GNOMA s.r.o, Michalovce, IČO: 36213063","354,00 € s DPH",23.12.2021,23.12.2021,platná, 715/2021,chlieb a pečivo,D/744/2021,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Humenné, IČO: 30414253","518,28 € s DPH",23.12.2021,23.12.2021,platná, 716/2021,výživové doplnky,D/1453/2021,"dodávateľ: GreenPharm s.r.o, Košice, IČO: 50590961","4 060,00 € s DPH",23.12.2021,23.12.2021,platná, 717/2021,hygienický materiál,D/920/2021,"dodávateľ: REPROS - Magdaléna Kokoruďová, Prešov, IČO: 34906231","854,96 € s DPH",23.12.2021,23.12.2021,platná, 712/2021,cukor a cukrovinky,D/777/2021,"dodávateľ: GVP s.r.o., Humenné, IČO: 36446190","217,98 € s DPH",22.12.2021,22.12.2021,platná, 713/2021,dekontaminačný prístroj,D/1453/2021,"dodávateľ: ARJO Humanic SK s.r.o., Batizovce, IČO: 36679607","12 997,80 € s DPH",22.12.2021,22.12.2021,platná, 702/2021,servis zdvíhacích zariadení,D/11/2020,"dodávateľ: P & P Servis s.r.o., Ohradzany, IČO: 46996010","124,50 € s DPH",20.12.2021,21.12.2021,platná, 703/2021,nákup PHM,,"dodávateľ: SLOVNAFT a.s., Bratislava, IČO: 31322832","179,06 € s DPH",20.12.2021,21.12.2021,platná, 704/2021,vývoz kuchynského odpadu,D/241/2021,"dodávateľ: Inta s.r.o, Trenčín, IČO: 34129863","216,00 € s DPH",20.12.2021,21.12.2021,platná, 705/2021,ovocie a zelenina,D/1212/2021,"dodávateľ: M.A.D.D. fruit s.r.o., Sobrance, IČO: 36730866","1 208,00 € s DPH",20.12.2021,21.12.2021,platná, 706/2021,mäsové výrobky,D/1218/2021,"dodávateľ: Cimbaľák s.r.o, Bardejov, IČO: 36473219","360,78 € s DPH",20.12.2021,21.12.2021,platná, 707/2021,mäso,D/1219/2021,"dodávateľ: Cimbaľák s.r.o, Bardejov, IČO: 36473219","544,91 € s DPH",20.12.2021,21.12.2021,platná, 708/2021,"ryby, mrazený polotovar a šaláty",D/1220/2021,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","381,65 € s DPH",20.12.2021,21.12.2021,platná, 709/2021,mlieko a mliečne výrobky,D/740/2021,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","452,51 € s DPH",20.12.2021,21.12.2021,platná, 710/2021,hydina a vajíčka,D/590/2021,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","582,38 € s DPH",20.12.2021,21.12.2021,platná, 711/2021,zariadenie WIFI a inštalácia,,"dodávateľ: GNOMA s.r.o, Michalovce, IČO: 36213063","1 435,32 € s DPH",21.12.2021,21.12.2021,platná, 698/2021,hygienický materiál,D/920/2021,"dodávateľ: REPROS - Magdaléna Kokoruďová, Prešov, IČO: 34906231","159,65 € s DPH",17.12.2021,20.12.2021,platná, 699/2021,čistiace prostriedky,D/969/2021,"dodávateľ: REPROS - Magdaléna Kokoruďová, Prešov, IČO: 34906231","1 962,54 € s DPH",17.12.2021,20.12.2021,platná, 700/2021,čistiace prostriedky,D/969/2021,"dodávateľ: REPROS - Magdaléna Kokoruďová, Prešov, IČO: 34906231","48,00 € s DPH",17.12.2021,20.12.2021,platná, 701/2021,nákup elektrospotrebičov,,"dodávateľ: Slovakia team s.r.o., Trebišov, IČO: 31672345","263,90 € s DPH",17.12.2021,20.12.2021,platná, 697/2021,chlieb a pečivo,D/744/2021,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Humenné, IČO: 30414253","512,25 € s DPH",16.12.2021,16.12.2021,platná, 691/2021,telekomunikačné služby - mobilný operátor,D/1399/2021,"dodávateľ: Orange a.s., Bratislava, IČO: 35697270","155,19 € s DPH",15.12.2021,15.12.2021,platná, 692/2021,výpočtová technika,,"dodávateľ: GNOMA s.r.o, Michalovce, IČO: 36213063","2 988,00 € s DPH",15.12.2021,15.12.2021,platná, 693/2021,mlieko a mliečne výrobky,D/740/2021,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","473,16 € s DPH",15.12.2021,15.12.2021,platná, 694/2021,potraviny,D/772/2021,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","1 500,91 € s DPH",15.12.2021,15.12.2021,platná, 695/2021,potraviny,D/778/2021,"dodávateľ: GVP s.r.o., Humenné, IČO: 36446190","1 058,57 € s DPH",15.12.2021,15.12.2021,platná, 696/2021,cukor a cukrovinky,D/777/2021,"dodávateľ: GVP s.r.o., Humenné, IČO: 36446190","831,92 € s DPH",15.12.2021,15.12.2021,platná, 688/2021,poplatok za internet,,"dodávateľ: SLOVANET a.s., Bratislava, IČO: 35954612","22,99 € s DPH",13.12.2021,13.12.2021,platná, 689/2021,projektová dokumentácia,D/792/2021,"dodávateľ: C-H projekt s.r.o., Michalovce, IČO: 46017232","4 920,00 € s DPH",13.12.2021,13.12.2021,platná, 690/2021,mrazený polotovar,D/1220/2021,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","78,05 € s DPH",13.12.2021,13.12.2021,platná, 685/2021,dodávka plynu,D/1053/2020,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava, IČO: 35815256","3 197,06 € s DPH",10.12.2021,10.12.2021,platná, 686/2021,hydina a vajíčka,D/590/2021,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","309,27 € s DPH",10.12.2021,10.12.2021,platná, 687/2021,mlieko a mliečne výrobky,D/740/2021,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","280,21 € s DPH",10.12.2021,10.12.2021,platná, 682/2021,fólie na altánok,,"dodávateľ: Tomaš Petro, Vranov nad Topľou, IČO: 53426274","1 200,00 € s DPH",09.12.2021,09.12.2021,platná, 683/2021,chlieb a pečivo,D/744/2021,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Humenné, IČO: 30414253","233,33 € s DPH",09.12.2021,09.12.2021,platná, 684/2021,revízia elektrických zariadení,,"dodávateľ: ARJO Humenic, Batizovce, IČO: 36679607","180,00 € s DPH",09.12.2021,09.12.2021,platná, 675/2021,dodávka elektriny,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Košice, IČO: 44483767","4 247,09 € s DPH",08.12.2021,08.12.2021,platná, 676/2021,telekomunikačné služby-pevná linka,,"dodávateľ: SLOVAK TELEKOM a.s., Bratislava, IČO: 35763469","31,58 € s DPH",08.12.2021,08.12.2021,platná, 677/2021,pracovná zdravotná služba,D/1066/2021,"dodávateľ: Balsam s.r.o, Bardejov, IČO: 36488925","46,50 € s DPH",08.12.2021,08.12.2021,platná, 678/2021,kancelársky materiál,,"dodávateľ: Lukaček s.r.o, Michalovce, IČO: 36586218","83,21 € s DPH",08.12.2021,08.12.2021,platná, 679/2021,mlieko a mliečne výrobky,D/740/2021,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","422,26 € s DPH",08.12.2021,08.12.2021,platná, 680/2021,mlieko a mliečne výrobky,D/740/2021,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","44,88 € s DPH",08.12.2021,08.12.2021,platná, 681/2021,cukor a cukrovinky,D/777/2021,"dodávateľ: GVP s.r.o., Humenné, IČO: 36446190","804,32 € s DPH",08.12.2021,08.12.2021,platná, 674/2021,podlahové lišty,,"dodávateľ: Interiér Invest s.r.o., Košice, IČO: 36190381","522,00 € s DPH",07.12.2021,07.12.2021,platná, 669/2021,chlieb a pečivo,D/744/2021,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Humenné, IČO: 30414253","432,69 € s DPH",06.12.2021,06.12.2021,platná, 668/2021,pohonné hmoty,,"dodávateľ: SLOVNAFT a.s., Bratislava, IČO: 31322832","142,92 € s DPH",06.12.2021,06.12.2021,platná, 670/2021,potraviny,D/772/2021,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","1 088,59 € s DPH",06.12.2021,06.12.2021,platná, 671/2021,ovocie a zelenina,D/1212/2021,"dodávateľ: M.A.D.D. fruit s.r.o., Sobrance, IČO: 36730866","1 048,88 € s DPH",06.12.2021,06.12.2021,platná, 672/2021,služby BOZP,,"dodávateľ: Anna Kačmárová - HASPO, Vranov nad Topľou, IČO: 40551903","66,00 € s DPH",06.12.2021,06.12.2021,platná, 673/2021,vodné a stočné,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Košice, IČO: 36570460","1 640,41 € s DPH",06.12.2021,06.12.2021,platná, 664/2021,mrazený polotovar,D/1220/2021,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","110,83 € s DPH",03.12.2021,03.12.2021,platná, 665/2021,hydina a vajíčka,D/590/2021,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","386,96 € s DPH",03.12.2021,03.12.2021,platná, 666/2021,mäsové výrobky,D/1218/2021,"dodávateľ: Cimbaľák s.r.o, Bardejov, IČO: 36473219","209,42 € s DPH",03.12.2021,03.12.2021,platná, 667/2021,mäso,D/1219/2021,"dodávateľ: Cimbaľák s.r.o, Bardejov, IČO: 36473219","353,25 € s DPH",03.12.2021,03.12.2021,platná, 662/2021,dodávka plynu pre TCHB,,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava, IČO: 35815256","344,00 € s DPH",02.12.2021,02.12.2021,platná, 661/2021,kancelárske potreby,D/954/2021,"dodávateľ: Krídla s.r.o., Humenné, IČO: 36466778","4 632,59 € s DPH",02.12.2021,02.12.2021,platná, 663/2021,dezinfekčné prostriedky,D/970/2021,"dodávateľ: AJVA s.r.o., Gelnica, IČO: 36580899","2 133,45 € s DPH",02.12.2021,02.12.2021,platná, 651/2021,mlieko a mliečne výrobky,D/740/2021,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","633,86 € s DPH",01.12.2021,01.12.2021,platná, 652/2021,mrazený polotovar,D/1220/2021,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","104,64 € s DPH",01.12.2021,01.12.2021,platná, 653/2021,zákusky,,"dodávateľ: Cukráreň Siesta, Michalovce, IČO: 35025158","201,36 € s DPH",01.12.2021,01.12.2021,platná, 654/2021,potraviny,D/778/2021,"dodávateľ: GVP s.r.o., Humenné, IČO: 36446190","664,21 € s DPH",01.12.2021,01.12.2021,platná, 655/2021,cukor a cukrovinky,D/777/2021,"dodávateľ: GVP s.r.o., Humenné, IČO: 36446190","550,94 € s DPH",01.12.2021,01.12.2021,platná, 656/2021,stravné lístky,D/331/2021,"dodávateľ: UP Dejeuner s.r.o, Bratislava, IČO: 53528654","11,42 € s DPH",01.12.2021,01.12.2021,platná, 657/2021,interiérové vybavenie,D/1215/2021,"dodávateľ: Stolaris s.r.o, Čeľovce, IČO: 52772055","8 280,00 € s DPH",01.12.2021,01.12.2021,platná, 658/2021,"STK, EK a servisná prehliadka",,"dodávateľ: VLM Auto s.r.o., Michalovce, IČO: 36574333","423,95 € s DPH",01.12.2021,01.12.2021,platná, 659/2021,servis VT,,"dodávateľ: GNOMA s.r.o, Michalovce, IČO: 36213063","216,00 € s DPH",01.12.2021,01.12.2021,platná, 660/2021,elektrospotrebiče,,"dodávateľ: Elektroservis VV s.r.o., Vranov nad Topľou, IČO: 44602731","183,00 € s DPH",01.12.2021,01.12.2021,platná, 649/2021,chlieb a pečivo,D/744/2021,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Humenné, IČO: 30414253","375,38 € s DPH",29.11.2021,29.11.2021,platná, 650/2021,odvoz kuchynského odpadu,D/241/2021,"dodávateľ: Inta s.r.o, Trenčín, IČO: 34129863","235,20 € s DPH",29.11.2021,29.11.2021,platná, 641/2021,mäso,D/1219/2021,"dodávateľ: Cimbaľák s.r.o, Bardejov, IČO: 36473219","301,71 € s DPH",26.11.2021,26.11.2021,platná, 642/2021,mäsové výrobky,D/1218/2021,"dodávateľ: Cimbaľák s.r.o, Bardejov, IČO: 36473219","189,20 € s DPH",26.11.2021,26.11.2021,platná, 643/2021,mäsové výrobky,D/1218/2021,"dodávateľ: Cimbaľák s.r.o, Bardejov, IČO: 36473219","335,68 € s DPH",26.11.2021,26.11.2021,platná, 644/2021,mäso,D/1219/2021,"dodávateľ: Cimbaľák s.r.o, Bardejov, IČO: 36473219","487,47 € s DPH",26.11.2021,26.11.2021,platná, 645/2021,hydina a vajíčka,D/590/2021,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","198,83 € s DPH",26.11.2021,26.11.2021,platná, 646/2021,mlieko a mliečne výrobky,D/740/2021,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","391,33 € s DPH",26.11.2021,26.11.2021,platná, 647/2021,potraviny,D/772/2021,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","395,30 € s DPH",26.11.2021,26.11.2021,platná, 648/2021,mrazený polotovar,D/1220/2021,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","127,15 € s DPH",26.11.2021,26.11.2021,platná, 638/2021,materiálové vybavenie kuchyne,,"dodávateľ: Karlo - Gabriel Záhorčák, Michalovce, IČO: 32687168","1 144,27 € s DPH",23.11.2021,24.11.2021,platná, 639/2021,"posteľná bielizeň, uteráky, deky,",,"dodávateľ: AJVA s.r.o., Gelnica, IČO: 36580899","5 230,00 € s DPH",23.11.2021,24.11.2021,platná, 640/2021,čistenie kanalizácie,,"dodávateľ: Czáboczká Alena, Slovenské Nové Mesto, IČO: 47950218","383,46 € s DPH",24.11.2021,24.11.2021,platná, 636/2021,elektrospotrebiče,,"dodávateľ: Nay a.s., Bratislava, IČO: 35739487","595,40 € s DPH",23.11.2021,23.11.2021,platná, 637/2021,elektrospotrebiče,,"dodávateľ: VATI- Tirpak Vladimír, Michalovce, IČO: 35452722","375,00 € s DPH",23.11.2021,23.11.2021,platná, 635/2021,telekomunikačná technika,,"dodávateľ: GNOMA s.r.o, Michalovce, IČO: 36213063","29,16 € s DPH",22.11.2021,22.11.2021,platná, 634/2021,stavebné úpravy,,"dodávateľ: Samostav Slovakia s.r.o, Vinné, IČO: 52227537","2 964,25 € s DPH",19.11.2021,19.11.2021,platná, 633/2021,nákup pohonných hmôt,,"dodávateľ: SLOVNAFT a.s., Bratislava, IČO: 31322832","104,01 € s DPH",19.11.2021,19.11.2021,platná, 630/2021,deratizácia,,"dodávateľ: Ladislav Lechman - deratizácia, dezinfekcia, dezinsekcia, Michalovce, IČO: 32673108","231,60 € s DPH",18.11.2021,18.11.2021,platná, 631/2021,chlieb a pečivo,D/744/2021,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Humenné, IČO: 30414253","372,89 € s DPH",18.11.2021,18.11.2021,platná, 632/2021,ovocie a zelenina,D/1212/2021,"dodávateľ: M.A.D.D. fruit s.r.o., Sobrance, IČO: 36730866","769,56 € s DPH",18.11.2021,18.11.2021,platná, 625/2021,pracie prostriedky,D/921/2021,"dodávateľ: REPROS - Magdaléna Kokoruďová, Prešov, IČO: 34906231","564,26 € s DPH",16.11.2021,16.11.2021,platná, 626/2021,materiál na údržbu,,"dodávateľ: Tripark s.r.o, Michalovce, IČO: 36210340","39,26 € s DPH",16.11.2021,16.11.2021,platná, 627/2021,akreditovaný kurz - online,,"dodávateľ: Mgr. Jiri Sobek, Praha, IČO: 67791492","49,50 € s DPH",16.11.2021,16.11.2021,platná, 628/2021,oprava varných kotlov,,"dodávateľ: Elektroservis VV s.r.o., Vranov nad Topľou, IČO: 44602731","212,40 € s DPH",16.11.2021,16.11.2021,platná, 629/2021,oprava elektrického sporáka,,"dodávateľ: Elektroservis VV s.r.o., Vranov nad Topľou, IČO: 44602731","442,80 € s DPH",16.11.2021,16.11.2021,platná, 617/2021,Telekomunikačné služby mobilného operátora,,"dodávateľ: Orange a.s., Bratislava, IČO: 35697270","111,17 € s DPH",15.11.2021,15.11.2021,platná, 618/2021,hydina a vajíčka,D/590/2021,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","77,04 € s DPH",15.11.2021,15.11.2021,platná, 619/2021,"ryby, mrazený polotovar a šaláty",D/1220/2021,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","315,89 € s DPH",15.11.2021,15.11.2021,platná, 620/2021,mlieko a mliečne výrobky,D/740/2021,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","360,93 € s DPH",15.11.2021,15.11.2021,platná, 621/2021,mäsové výrobky,D/1218/2021,"dodávateľ: Cimbaľák s.r.o, Bardejov, IČO: 36473219","311,29 € s DPH",15.11.2021,15.11.2021,platná, 622/2021,mäso,D/1219/2021,"dodávateľ: Cimbaľák s.r.o, Bardejov, IČO: 36473219","569,75 € s DPH",15.11.2021,15.11.2021,platná, 623/2021,mäso,D/1219/2021,"dodávateľ: Cimbaľák s.r.o, Bardejov, IČO: 36473219","140,59 € s DPH",15.11.2021,15.11.2021,platná, 624/2021,mäsové výrobky,D/1218/2021,"dodávateľ: Cimbaľák s.r.o, Bardejov, IČO: 36473219","107,80 € s DPH",15.11.2021,15.11.2021,platná, 616/2021,chlieb a pečivo,D/744/2021,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Humenné, IČO: 30414253","307,50 € s DPH",11.11.2021,11.11.2021,platná, 608/2021,odber plynu,,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava, IČO: 35815256","2 384,08 € s DPH",10.11.2021,10.11.2021,platná, 609/2021,internet,,"dodávateľ: SLOVANET a.s., Bratislava, IČO: 35954612","22,99 € s DPH",10.11.2021,10.11.2021,platná, 610/2021,zákusky,,"dodávateľ: Cukráreň Siesta, Michalovce, IČO: 35025158","181,44 € s DPH",10.11.2021,10.11.2021,platná, 611/2021,potraviny,D/772/2021,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","1 687,19 € s DPH",10.11.2021,10.11.2021,platná, 612/2021,mlieko a mliečne výrobky,D/740/2021,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","338,95 € s DPH",10.11.2021,10.11.2021,platná, 613/2021,mrazený polotovar a šaláty,D/1220/2021,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","97,44 € s DPH",10.11.2021,10.11.2021,platná, 614/2021,potraviny,D/777/2021,"dodávateľ: GVP s.r.o., Humenné, IČO: 36446190","348,84 € s DPH",10.11.2021,10.11.2021,platná, 615/2021,cukor a cukrovinky,D/777/2021,"dodávateľ: GVP s.r.o., Humenné, IČO: 36446190","408,96 € s DPH",10.11.2021,10.11.2021,platná, 606/2021,telekomunikačné služby - pevná linka,,"dodávateľ: SLOVAK TELEKOM a.s., Bratislava, IČO: 35763469","31,68 € s DPH",09.11.2021,09.11.2021,platná, 607/2021,dezinfekčné prostriedky,D/970/2021,"dodávateľ: AJVA s.r.o., Gelnica, IČO: 36580899","606,60 € s DPH",09.11.2021,09.11.2021,platná, 601/2021,mlieko a mliečne výrobky,D/740/2021,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","329,69 € s DPH",08.11.2021,08.11.2021,platná, 602/2021,pracovno-zdravotná služba,D/1066/2021,"dodávateľ: Balsam s.r.o, Bardejov, IČO: 36488925","46,50 € s DPH",08.11.2021,08.11.2021,platná, 603/2021,technik BOZP,,"dodávateľ: Anna Kačmárová - HASPO, Vranov nad Topľou, IČO: 40551903","66,00 € s DPH",08.11.2021,08.11.2021,platná, 604/2021,vodné stočné,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Košice, IČO: 36570460","1 773,91 € s DPH",08.11.2021,08.11.2021,platná, 605/2021,dodávka elektriny,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Košice, IČO: 44483767","3 133,68 € s DPH",08.11.2021,08.11.2021,platná, 596/2021,nákup pohonných hmôt,,"dodávateľ: SLOVNAFT a.s., Bratislava, IČO: 31322832","220,15 € s DPH",05.11.2021,05.11.2021,platná, 597/2021,chlieb a pečivo,D/744/2021,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Humenné, IČO: 30414253","409,91 € s DPH",05.11.2021,05.11.2021,platná, 598/2021,dezinfekčné prostriedky,D/970/2021,"dodávateľ: REPROS - Magdaléna Kokoruďová, Prešov, IČO: 34906231","540,00 € s DPH",05.11.2021,05.11.2021,platná, 599/2021,čistiace prostriedky,D/969/2021,"dodávateľ: REPROS - Magdaléna Kokoruďová, Prešov, IČO: 34906231","927,54 € s DPH",05.11.2021,05.11.2021,platná, 600/2021,pracie prostriedky,D/921/2021,"dodávateľ: REPROS - Magdaléna Kokoruďová, Prešov, IČO: 34906231","84,96 € s DPH",05.11.2021,05.11.2021,platná, 595/2021,pracovné odevy a obuv,D/1148/2021,"dodávateľ: REMPO Ing. Michal Timko, Trebišov, IČO: 10812717","3 491,85 € s DPH",04.11.2021,04.11.2021,platná, 591/2021,mlieko a mliečne výrobky,D/740/2021,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","55,29 € s DPH",03.11.2021,03.11.2021,platná, 592/2021,ryby a šaláty,D/1220/2021,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","79,98 € s DPH",03.11.2021,03.11.2021,platná, 593/2021,hydina a vajíčka,D/590/2021,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","212,28 € s DPH",03.11.2021,03.11.2021,platná, 594/2021,zemný plyn,,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava, IČO: 35815256","344,00 € s DPH",03.11.2021,03.11.2021,platná, 585/2021,servis výpočtovej techniky,,"dodávateľ: GNOMA s.r.o, Michalovce, IČO: 36213063","216,00 € s DPH",02.11.2021,02.11.2021,platná, 586/2021,chlieb a pečivo,D/744/2021,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Humenné, IČO: 30414253","415,56 € s DPH",02.11.2021,02.11.2021,platná, 587/2021,ovocie a zelenina,D/1212/2021,"dodávateľ: M.A.D.D. fruit s.r.o., Sobrance, IČO: 36730866","1 003,13 € s DPH",02.11.2021,02.11.2021,platná, 588/2021,stravné lístky,D/331/2021,"dodávateľ: UP Dejeuner s.r.o, Bratislava, IČO: 53528654","590,09 € s DPH",02.11.2021,02.11.2021,platná, 589/2021,darčekové poukážky,,"dodávateľ: Kaufland SR v.o.s, Bratislava, IČO: 35790164","3 600,00 € s DPH",02.11.2021,02.11.2021,platná, 590/2021,odborná prehliadka klimatizácii,,"dodávateľ: MAZOX s.r.o., Michalovce, IČO: 44641397","305,00 € s DPH",02.11.2021,02.11.2021,platná, 580/2021,potraviny,D/778/2021,"dodávateľ: GVP s.r.o., Humenné, IČO: 36446190","577,25 € s DPH",27.10.2021,27.10.2021,platná, 581/2021,cukor a cukrovinky,D/777/2021,"dodávateľ: GVP s.r.o., Humenné, IČO: 36446190","386,90 € s DPH",27.10.2021,27.10.2021,platná, 582/2021,ryby a šaláty,D/1220/2021,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","449,96 € s DPH",27.10.2021,27.10.2021,platná, 583/2021,mlieko mliečne výrobky,D/740/2021,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","386,27 € s DPH",27.10.2021,27.10.2021,platná, 584/2021,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","13,85 € s DPH",27.10.2021,27.10.2021,platná, 579/2021,elektroinštalačný materiál,,"dodávateľ: BaB SK s.r.o., Michalovce, IČO: 36802352","270,41 € s DPH",26.10.2021,26.10.2021,platná, 574/2021,hydina a vajíčka,D/590/2021,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","284,74 € s DPH",25.10.2021,25.10.2021,platná, 575/2021,mlieko a mliečne výrobky,D/740/2021,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","231,67 € s DPH",25.10.2021,25.10.2021,platná, 576/2021,oprava kovania plastových okien,,"dodávateľ: Váš dom 1 s.r.o., Michalovce, IČO: 46860924","192,58 € s DPH",25.10.2021,25.10.2021,platná, 577/2021,mäso,D/1219/2021,"dodávateľ: Cimbaľák s.r.o, Bardejov, IČO: 36473219","359,05 € s DPH",25.10.2021,25.10.2021,platná, 578/2021,mäsové výrobky,D/1218/2021,"dodávateľ: Cimbaľák s.r.o, Bardejov, IČO: 36473219","291,27 € s DPH",25.10.2021,25.10.2021,platná, 572/2021,mäso,D/1219/2021,"dodávateľ: Cimbaľák s.r.o, Bardejov, IČO: 36473219","444,35 € s DPH",22.10.2021,22.10.2021,platná, 573/2021,mäsové výrobky,D/1218/2021,"dodávateľ: Cimbaľák s.r.o, Bardejov, IČO: 36473219","267,55 € s DPH",22.10.2021,22.10.2021,platná, 567/2021,chlieb a pečivo,D/744/2021,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Humenné, IČO: 30414253","404,14 € s DPH",21.10.2021,21.10.2021,platná, 568/2021,vývoz kuchynského odpadu,D/241/2021,"dodávateľ: Inta s.r.o, Trenčín, IČO: 34129863","232,68 € s DPH",21.10.2021,21.10.2021,platná, 569/2021,potraviny,D/778/2021,"dodávateľ: GVP s.r.o., Humenné, IČO: 36446190","871,40 € s DPH",21.10.2021,21.10.2021,platná, 570/2021,cukor a cukrovinky,D/777/2021,"dodávateľ: GVP s.r.o., Humenné, IČO: 36446190","495,82 € s DPH",21.10.2021,21.10.2021,platná, 571/2021,hydina a vajíčka,D/590/2021,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","382,06 € s DPH",21.10.2021,21.10.2021,platná, 563/2021,"ryby, mrazený polotovar a šaláty",D/1220/2021,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Zvolen, IČO: 530126021","114,31 € s DPH",20.10.2021,20.10.2021,platná, 564/2021,čistiace prostriedky,D/969/2021,"dodávateľ: REPROS - Magdaléna Kokoruďová, Prešov, IČO: 34906231","744,19 € s DPH",20.10.2021,20.10.2021,platná, 565/2021,hygienický materiál,D/920/2021,"dodávateľ: REPROS - Magdaléna Kokoruďová, Prešov, IČO: 34906231","540,00 € s DPH",20.10.2021,20.10.2021,platná, 566/2021,pracie prostriedky,D/921/2021,"dodávateľ: REPROS - Magdaléna Kokoruďová, Prešov, IČO: 34906231","266,94 € s DPH",20.10.2021,20.10.2021,platná, 562/2021,ovocie a zelenina,D/1212/2021,"dodávateľ: M.A.D.D. fruit s.r.o., Sobrance, IČO: 36730866","796,78 € s DPH",19.10.2021,19.10.2021,platná, 560/2021,mrazený polotovar,D/1220/2021,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Zvolen, IČO: 530125684","97,56 € s DPH",18.10.2021,18.10.2021,platná, 561/2021,mlieko a mliečne výrobky,D/740/2021,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","458,51 € s DPH",18.10.2021,18.10.2021,platná, 558/2021,chlieb a pečivo,D/744/2021,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Humenné, IČO: 30414253","589,89 € s DPH",14.10.2021,14.10.2021,platná, 559/2021,odborná príprava obsluhy tlakových zariadení,,"dodávateľ: Ján Vaľovčík, Palín, IČO: 10711449","220,00 € s DPH",14.10.2021,14.10.2021,platná, 555/2021,telekomunikačné služby,,"dodávateľ: Orange a.s., Bratislava, IČO: 35697270","100,96 € s DPH",13.10.2021,13.10.2021,platná, 556/2021,dezinfekčné prostriedky,D/970/2021,"dodávateľ: AJVA s.r.o., Gelnica, IČO: 36580899","764,50 € s DPH",13.10.2021,13.10.2021,platná, 557/2021,dezinfekčné prostriedky,D/970/2021,"dodávateľ: AJVA s.r.o., Gelnica, IČO: 36580899","960,40 € s DPH",13.10.2021,13.10.2021,platná, 554/2021,poplatok za internet,,"dodávateľ: SLOVANET a.s., Bratislava, IČO: 35954616","22,99 € s DPH",12.10.2021,12.10.2021,platná, 547/2021,mlieko a mliečne výrobky,D/740/2021,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","511,14 € s DPH",11.10.2021,11.10.2021,platná, 548/2021,stavebný materiál,,"dodávateľ: Farming družstvo, Trhovište, IČO: 36196665","901,00 € s DPH",11.10.2021,11.10.2021,platná, 549/2021,dodávka elektriny,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Košice, IČO: 44483767","2 508,67 € s DPH",11.10.2021,11.10.2021,platná, 550/2021,dodávka plynu,D/1053/2020,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava, IČO: 35815256","1 340,87 € s DPH",11.10.2021,11.10.2021,platná, 551/2021,pracovno-zdravotná služba,D/1066/2021,"dodávateľ: Balsam s.r.o, Bardejov, IČO: 36488925","46,50 € s DPH",11.10.2021,11.10.2021,platná, 552/2021,"poplatok za winASU, winRS",,"dodávateľ: Ives, Košice, IČO: 00162957","208,80 € s DPH",11.10.2021,11.10.2021,platná, 553/2021,kontrola a tlaková skúška hydrantov,,"dodávateľ: Ing. Cyril Ciganoc, Oreské, IČO: 35025638","321,60 € s DPH",11.10.2021,11.10.2021,platná, 544/2021,gastro obalový materiál,,"dodávateľ: K-PRINT s.r.o., Trebišov, IČO: 36202908","981,00 € s DPH",07.10.2021,08.10.2021,platná, 545/2021,mrazený polotovar a šaláty,D/1220/2021,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","217,73 € s DPH",08.10.2021,08.10.2021,platná, 546/2021,telekomunikačné služby,,"dodávateľ: SLOVAK TELEKOM a.s., Bratislava, IČO: 35763469","31,56 € s DPH",08.10.2021,08.10.2021,platná, 528/2021,zákusky,,"dodávateľ: Cukráreň Siesta, Michalovce, IČO: 35025158","135,36 € s DPH",05.10.2021,07.10.2021,platná, 529/2021,pohonné hmoty,,"dodávateľ: SLOVNAFT a.s., Bratislava, IČO: 31322832","230,98 € s DPH",05.10.2021,07.10.2021,platná, 530/2021,servisné služby VT,,"dodávateľ: GNOMA s.r.o, Michalovce, IČO: 36213063","216,00 € s DPH",05.10.2021,07.10.2021,platná, 531/2021,materiál na údržbu,,"dodávateľ: ZAMPRO Ing. Ján Mráz, Pozdišovce, IČO: 11961091","34,20 € s DPH",05.10.2021,07.10.2021,platná, 532/2021,kalibrácia meradiel,,"dodávateľ: Milan Viktor - VIKI, Trebišov, IČO: 35476508","610,80 € s DPH",06.10.2021,07.10.2021,platná, 533/2021,potraviny,D/772/2021,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","733,15 € s DPH",06.10.2021,07.10.2021,platná, 534/2021,mlieko a mliečne výrobky,D/740/2021,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","13,82 € s DPH",06.10.2021,07.10.2021,platná, 535/2021,tonery,D/954/2021,"dodávateľ: Krídla s.r.o., Humenné, IČO: 36466778","579,85 € s DPH",06.10.2021,07.10.2021,platná, 536/2021,servis zdvíhacieho zariadenia,,"dodávateľ: KONE s.r.o., Bratislava, IČO: 31359884","225,00 € s DPH",06.10.2021,07.10.2021,platná, 537/2021,vodné stočné,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Košice, IČO: 36570460","1 756,12 € s DPH",06.10.2021,07.10.2021,platná, 538/2021,chlieb a pečivo,D/744/2021,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Humenné, IČO: 30414253","214,41 € s DPH",06.10.2021,07.10.2021,platná, 539/2021,hutnícky materiál,,"dodávateľ: Tripark s.r.o, Michalovce, IČO: 36210340","901,97 € s DPH",06.09.2021,07.10.2021,platná, 540/2021,technik BOZP,,"dodávateľ: Anna Kačmárová - HASPO, Vranov nad Topľou, IČO: 40551903","66,00 € s DPH",07.10.2021,07.10.2021,platná, 541/2021,vyvýšené záhony,,"dodávateľ: MIOL s.r.o., Zemplínska Teplica, IČO: 45583455","1 419,00 € s DPH",07.10.2021,07.10.2021,platná, 542/2021,revízia kotlov a regulačnej stanice plynu,,"dodávateľ: AKUMTHERM s.r.o., Kladzany, IČO: 52219216","1 011,60 € s DPH",07.10.2021,07.10.2021,platná, 543/2021,revízia tlakových nádob,,"dodávateľ: MOCHOSTAV Ing. Juraj Mojsej, Michalovce, IČO: 37317130","537,60 € s DPH",07.10.2021,07.10.2021,platná, 521/2021,ovocie a zelenina,D/1031/2020,"dodávateľ: M.A.D.D. fruit s.r.o., Sobrance, IČO: 36730866","1 161,99 € s DPH",04.10.2021,04.10.2021,platná, 522/2021,mlieko a mliečne výrobky,D/740/2021,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","589,94 € s DPH",04.10.2021,04.10.2021,platná, 523/2021,hydina a vajíčka,D/590/2021,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","161,79 € s DPH",04.10.2021,04.10.2021,platná, 524/2021,licencie - ESET,,"dodávateľ: GNOMA s.r.o, Michalovce, IČO: 36213063","565,20 € s DPH",04.10.2021,04.10.2021,platná, 525/2021,zemný plyn,,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava, IČO: 35815256","344,00 € s DPH",04.10.2021,04.10.2021,platná, 526/2021,mäso,D/1032/2020,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Michalovce, IČO: 36205915","200,70 € s DPH",04.10.2021,04.10.2021,platná, 527/2021,mäsové výrobky,D/1033/2020,"dodávateľ: Cimbaľák s.r.o, Bardejov, IČO: 36473219","124,57 € s DPH",04.10.2021,04.10.2021,platná, 516/2021,veľkokapacitná práčka,D/1064/2021,"dodávateľ: Elektroservis VV s.r.o., Vranov nad Topľou, IČO: 44602731","5 754,00 € s DPH",01.10.2021,01.10.2021,platná, 517/2021,"germicídne žiariče, dezinfekcia, rúška",,"dodávateľ: Hmotné rezervy KSK, Košice, IČO: 45424462","3 109,22 € s DPH",01.10.2021,01.10.2021,platná, 518/2021,chlieb a pečivo,D/744/2021,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Humenné, IČO: 30414253","447,59 € s DPH",01.10.2021,01.10.2021,platná, 519/2021,mäso,D/1032/2020,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Michalovce, IČO: 36205915","174,16 € s DPH",01.10.2021,01.10.2021,platná, 520/2021,kamenino-drť,,"dodávateľ: JRD, Rakovec nad Ondavou, IČO: 52518167","197,40 € s DPH",01.10.2021,01.10.2021,platná, 510/2021,revízia komínov,,"dodávateľ: Peter Ondo-Eštok - Kominárstvo, Bracovce, IČO: 52379051","349,44 € s DPH",27.09.2021,27.09.2021,platná, 511/2021,hydina a vajíčka,D/590/2021,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","170,70 € s DPH",27.09.2021,27.09.2021,platná, 512/2021,mlieko a mliečne výrobky,D/740/2021,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","576,49 € s DPH",27.09.2021,27.09.2021,platná, 513/2021,mrazený polotovar,D/1030/2020,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","179,53 € s DPH",27.09.2021,27.09.2021,platná, 514/2021,mäsové výrobky,D/1033/2020,"dodávateľ: Cimbaľák s.r.o, Bardejov, IČO: 36473219","279,18 € s DPH",27.09.2021,27.09.2021,platná, 515/2021,hygienický materiál,D/920/2021,"dodávateľ: REPROS - Magdaléna Kokoruďová, Prešov, IČO: 34906231","334,09 € s DPH",27.09.2021,27.09.2021,platná, 505/2021,ovocie a zelenina,D/1031/2020,"dodávateľ: M.A.D.D. fruit s.r.o., Sobrance, IČO: 36730866","1 085,08 € s DPH",23.09.2021,23.09.2021,platná, 506/2021,mrazený polotovar,D/1030/2020,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","275,71 € s DPH",23.09.2021,23.09.2021,platná, 507/2021,potraviny,D/772/2021,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","1 428,80 € s DPH",23.09.2021,23.09.2021,platná, 508/2021,mlieko a mliečne výrobky,D/740/2021,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","156,14 € s DPH",23.09.2021,23.09.2021,platná, 509/2021,chlieb a pečivo,D/744/2021,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","389,86 € s DPH",23.09.2021,23.09.2021,platná, 500/2021,potraviny,D/778/2021,"dodávateľ: GVP s.r.o., Humenné, IČO: 36446190","472,25 € s DPH",22.09.2021,22.09.2021,platná, 501/2021,cukor a cukrovinky,D/777/2021,"dodávateľ: GVP s.r.o., Humenné, IČO: 36446190","584,54 € s DPH",22.09.2021,22.09.2021,platná, 502/2021,mäso,D/1032/2020,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Michalovce, IČO: 36205915","327,80 € s DPH",22.09.2021,22.09.2021,platná, 503/2021,materiál na bežnú údržbu,,"dodávateľ: Tripark s.r.o, Michalovce, IČO: 36210340","113,36 € s DPH",22.09.2021,22.09.2021,platná, 504/2021,servisná prehliadka auta,,"dodávateľ: VLM Auto s.r.o., Michalovce, IČO: 36574333","244,02 € s DPH",22.09.2021,22.09.2021,platná, 499/2021,mlieko a mliečne výrobky,D/740/2021,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","255,48 € s DPH",21.09.2021,21.09.2021,platná, 497/2021,mäsové vzrobky,D/1033/2020,"dodávateľ: Cimbaľák s.r.o, Bardejov, IČO: 2140416","262,62 € s DPH",20.09.2021,20.09.2021,platná, 498/2021,oprava traktorovej kosačky,,"dodávateľ: Štýl Ivanov s.r.o., Vranov nad Topľou, IČO: 36498548","152,00 € s DPH",20.09.2021,20.09.2021,platná, 490/2021,hydina a vajíčka,D/590/2021,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","338,14 € s DPH",17.09.2021,17.09.2021,platná, 491/2021,mrazený polotovar,D/1030/2020,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","64,15 € s DPH",17.09.2021,17.09.2021,platná, 492/2021,hydina,D/590/2021,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","325,87 € s DPH",17.09.2021,17.09.2021,platná, 493/2021,mlieko a mliečne výrobky,D/740/2021,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","78,01 € s DPH",17.09.2021,17.09.2021,platná, 494/2021,mrazený polotovar a šaláty,D/1030/2020,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","121,58 € s DPH",17.09.2021,17.09.2021,platná, 495/2021,vývoz kuchynského odpadu,D/241/2021,"dodávateľ: Inta s.r.o, Trenčín, IČO: 34129863","186,12 € s DPH",17.09.2021,17.09.2021,platná, 496/2021,webhostingové služby,,"dodávateľ: PC štúdio - Ing. Peter Čeklovský, Horovce, IČO: 35024607","66,00 € s DPH",17.09.2021,17.09.2021,platná, 487/2021,preprava PSS,,"dodávateľ: Vancák Ján, Hencovce, IČO: 35341386","160,40 € s DPH",14.09.2021,16.09.2021,platná, 488/2021,chlieb a pečivo,D/744/2021,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Humenné, IČO: 30414253","560,68 € s DPH",16.09.2021,16.09.2021,platná, 489/2021,mäso,D/1032/2020,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Michalovce, IČO: 36205915","324,07 € s DPH",16.09.2021,16.09.2021,platná, 486/2021,čistiace prostriedky,D/969/2021,"dodávateľ: REPROS - Magdaléna Kokoruďová, Prešov, IČO: 34906231","154,80 € s DPH",14.09.2021,14.09.2021,platná, 478/2021,poplatok za internet,,"dodávateľ: SLOVANET a.s., Bratislava, IČO: 35954612","22,99 € s DPH",13.09.2021,13.09.2021,platná, 479/2021,telekomunikančné služby mobilného operátora,,"dodávateľ: Orange a.s., Bratislava, IČO: 35697270","100,60 € s DPH",13.09.2021,13.09.2021,platná, 480/2021,dodávka plynu,D/1053/2020,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava, IČO: 35815256","1 200,02 € s DPH",13.09.2021,13.09.2021,platná, 481/2021,klimatizácia,,"dodávateľ: MAZOX s.r.o., Michalovce, IČO: 44641397","1 371,00 € s DPH",13.09.2021,13.09.2021,platná, 482/2021,klimatizácia,,"dodávateľ: MAZOX s.r.o., Michalovce, IČO: 44641397","1 032,00 € s DPH",13.09.2021,13.09.2021,platná, 483/2021,"ryby, mrazený polotovar a šaláty",D/1030/2020,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","61,99 € s DPH",13.09.2021,13.09.2021,platná, 484/2021,mlieko a mliečne výrobky,D/740/2021,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","188,88 € s DPH",13.09.2021,13.09.2021,platná, 485/2021,mlieko a mliečne výrobky,D/740/2021,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","258,79 € s DPH",13.09.2021,13.09.2021,platná, 470/2021,cukor a cukrovinky,D/777/2021,"dodávateľ: GVP s.r.o., Humenné, IČO: 36446190","308,74 € s DPH",10.09.2021,10.09.2021,platná, 471/2021,potraviny,D/778/2021,"dodávateľ: GVP s.r.o., Humenné, IČO: 36446190","547,98 € s DPH",10.09.2021,10.09.2021,platná, 472/2021,dodávka elektriny,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Košice, IČO: 44483767","2 515,84 € s DPH",10.09.2021,10.09.2021,platná, 473/2021,pracie prostriedky,D/921/2021,"dodávateľ: REPROS - Magdaléna Kokoruďová, Prešov, IČO: 34906231","794,98 € s DPH",10.09.2021,10.09.2021,platná, 474/2021,čistiace prostriedky,D/969/2021,"dodávateľ: REPROS - Magdaléna Kokoruďová, Prešov, IČO: 34906231","657,36 € s DPH",10.09.2021,10.09.2021,platná, 475/2021,mäso,D/1032/2020,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Michalovce, IČO: 36205915","184,82 € s DPH",10.09.2021,10.09.2021,platná, 476/2021,kancelárske potreby,D/954/2021,"dodávateľ: Krídla s.r.o., Humenné, IČO: 36466778","611,56 € s DPH",10.09.2021,10.09.2021,platná, 477/2021,čistenie okapov,,"dodávateľ: ets s.r.o., Michalovce, IČO: 51117797","350,00 € s DPH",10.09.2021,10.09.2021,platná, 466/2021,telekomunikačné služby,,"dodávateľ: GNOMA s.r.o, Michalovce, IČO: 36213063","69,90 € s DPH",08.09.2021,08.09.2021,platná, 467/2021,oprava varného kotla,,"dodávateľ: Elektroservis VV s.r.o., Vranov nad Topľou, IČO: 44602731","163,32 € s DPH",08.09.2021,08.09.2021,platná, 468/2021,telekomunikačné služby,,"dodávateľ: SLOVAK TELEKOM a.s., Michalovce, IČO: 35763469","31,96 € s DPH",08.09.2021,08.09.2021,platná, 469/2021,služby BOZP,,"dodávateľ: Anna Kačmárová - HASPO, Vranov nad Topľou, IČO: 40551903","66,00 € s DPH",08.09.2021,08.09.2021,platná, 453/2021,záhradnícky substrát,,"dodávateľ: Mounfield SK s.r.o., Martin, IČO: 36377147","180,00 € s DPH",03.09.2021,06.09.2021,platná, 454/2021,mäsové výrobky,D/1033/2020,"dodávateľ: Cimbaľák s.r.o, Bardejov, IČO: 36473216","259,00 € s DPH",06.09.2021,06.09.2021,platná, 455/2021,pohonné hmoty,,"dodávateľ: SLOVNAFT a.s., Bratislava, IČO: 31322832","197,44 € s DPH",06.09.2021,06.09.2021,platná, 456/2021,chlieb a pečivo,D/744/2021,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Humenné, IČO: 30414253","11,09 € s DPH",06.09.2021,06.09.2021,platná, 457/2021,chlieb a pečivo,D/744/2021,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Humenné, IČO: 30414253","657,47 € s DPH",06.09.2021,06.09.2021,platná, 458/2021,mäso,D/1032/2020,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Michalovce, IČO: 36205915","236,59 € s DPH",06.09.2021,06.09.2021,platná, 459/2021,mäso,D/1032/2020,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Michalovce, IČO: 36205915","156,77 € s DPH",06.09.2021,06.09.2021,platná, 460/2021,vodné a stočné,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Košice, IČO: 36570460","1 963,75 € s DPH",06.09.2021,06.09.2021,platná, 461/2021,dodávka plynu,,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava, IČO: 35815256","344,00 € s DPH",06.09.2021,06.09.2021,platná, 462/2021,servis výťahov,,"dodávateľ: P & P Servis s.r.o., Ohradzany, IČO: 46996010","124,50 € s DPH",06.09.2021,06.09.2021,platná, 463/2021,mlieko a mliečne výrobky,D/740/2021,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","429,24 € s DPH",06.09.2021,06.09.2021,platná, 464/2021,hydina a vajíčka,D/590/2021,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","321,18 € s DPH",06.09.2021,06.09.2021,platná, 465/2021,servisné služby výpočtovej techniky,,"dodávateľ: GNOMA s.r.o, Michalovce, IČO: 36213063","216,00 € s DPH",06.09.2021,06.09.2021,platná, 451/2021,vodárenský materiál,,"dodávateľ: VODÁR - Július Kopčanský, Michalovce, IČO: 53350341","55,80 € s DPH",03.09.2021,03.09.2021,platná, 452/2021,oprava auta,,"dodávateľ: VLM Auto s.r.o., Michalovce, IČO: 36574333","3 700,29 € s DPH",03.09.2021,03.09.2021,platná, 446/2021,interiérové vybavenie,,"dodávateľ: AJVA s.r.o., Gelnica, IČO: 36580899","435,00 € s DPH",02.09.2021,02.09.2021,platná, 447/2021,telekomunikačná technika,,"dodávateľ: GNOMA s.r.o, Michalovce, IČO: 36213063","88,79 € s DPH",02.09.2021,02.09.2021,platná, 448/2021,výpočtová technika,,"dodávateľ: GNOMA s.r.o, Michalovce, IČO: 36213063","850,99 € s DPH",02.09.2021,02.09.2021,platná, 449/2021,zákusky,,"dodávateľ: Cukráreň Siesta, Michalovce, IČO: 35025158","141,12 € s DPH",02.09.2021,02.09.2021,platná, 450/2021,ovocie a zelenina,D/1031/2020,"dodávateľ: M.A.D.D. fruit s.r.o., Sobrance, IČO: 36730866","1 210,76 € s DPH",02.09.2021,02.09.2021,platná, 441/2021,servis vodnej postele,,"dodávateľ: ARJO HUMANIC SK s.r.o, Batizovce, IČO: 36679607","172,80 € s DPH",30.08.2021,30.08.2021,platná, 442/2021,mäso,D/1032/2020,"dodávateľ: Mäso Zemplín, Michalovce, IČO: 36205915","327,31 € s DPH",30.08.2021,30.08.2021,platná, 443/2021,"ryby, polotovar a šaláty",D/1030/2020,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","78,00 € s DPH",30.08.2021,30.08.2021,platná, 444/2021,"ryby, polotovar a šaláty",D/1030/2020,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","82,37 € s DPH",30.08.2021,30.08.2021,platná, 445/2021,mlieko a mliečne výrobky,D/740/2021,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","450,74 € s DPH",30.08.2021,30.08.2021,platná, 437/2021,servisná prehliadka auta,,"dodávateľ: Winkler s.r.o., Michalovce, IČO: 36179868","168,35 € s DPH",26.08.2021,26.08.2021,platná, 438/2021,chlieb a pečivo,D/744/2021,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne, Humenné, IČO: 30414253","533,53 € s DPH",26.08.2021,26.08.2021,platná, 439/2021,revízia objektu-práčovne,,"dodávateľ: Peter Rudáš, Michalovce, IČO: 10712976","747,97 € s DPH",26.08.2021,26.08.2021,platná, 440/2021,porevízne opravy,,"dodávateľ: Peter Rudáš, Michalovce, IČO: 10712976","421,56 € s DPH",26.08.2021,26.08.2021,platná, 434/2021,potraviny,D/778/2021,"dodávateľ: GVP s.r.o., Humenné, IČO: 36446190","765,70 € s DPH",25.08.2021,25.08.2021,platná, 435/2021,cukor a cukrovinky,D/777/2021,"dodávateľ: GVP s.r.o., Humenné, IČO: 36446190","648,23 € s DPH",25.08.2021,25.08.2021,platná, 436/2021,materiál na údržbu a opravy,,"dodávateľ: VP - technika s.r.o., Michalovce, IČO: 46912231","248,81 € s DPH",25.08.2021,25.08.2021,platná, 425/2021,prístup na portál Verejnej správy,,"dodávateľ: Poradca podnikateľa s.r.o, Žilina, IČO: 31592503","165,00 € s DPH",24.08.2021,24.08.2021,platná, 426/2021,hygienický materiál,D/920/2021,"dodávateľ: Repros - Magdaléna Kokoruďová, Prešov, IČO: 34906231","111,74 € s DPH",24.08.2021,24.08.2021,platná, 427/2021,čistiace prostriedky,D/969/2021,"dodávateľ: Repros - Magdaléna Kokoruďová, Prešov, IČO: 34906231","292,70 € s DPH",24.08.2021,24.08.2021,platná, 428/2021,pracie prostriedky,D/921/2021,"dodávateľ: Repros - Magdaléna Kokoruďová, Prešov, IČO: 34906231","63,00 € s DPH",24.08.2021,24.08.2021,platná, 429/2021,mäsové výrobky,D/1033/2020,"dodávateľ: Cimbaľák s.r.o, Bardejov, IČO: 36473219","398,63 € s DPH",24.08.2021,24.08.2021,platná, 430/2021,mlieko a mliečne výrobky,D/740/2021,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","293,15 € s DPH",24.08.2021,24.08.2021,platná, 431/2021,"ryby, mrazený polotovar , šaláty",D/1030/2020,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","102,94 € s DPH",24.08.2021,24.08.2021,platná, 432/2021,potraviny,D/772/2021,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","671,20 € s DPH",24.08.2021,24.08.2021,platná, 433/2021,hydina a vajíčka,D/590/2021,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","225,26 € s DPH",24.08.2021,24.08.2021,platná, 415/2021,ovocie a zelenina,D/1031/2020,"dodávateľ: M.A.D.D. fruit s.r.o., sobrance, IČO: 36730866","1 049,07 € s DPH",18.08.2021,23.08.2021,platná, 416/2021,mäsové výrobky,D/1033/2020,"dodávateľ: Cimbaľák s.r.o, Bardejov, IČO: 36473219","246,91 € s DPH",18.08.2021,23.08.2021,platná, 417/2021,mäso,D/1032/2020,"dodávateľ: Mäso Zemplín, Michalovce, IČO: 36205915","334,22 € s DPH",18.08.2021,23.08.2021,platná, 418/2021,hydina a vajíčka,D/590/2021,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","200,72 € s DPH",18.08.2021,23.08.2021,platná, 419/2021,"ryby, mrazený polotovar a šaláty",D/1030/2020,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","73,75 € s DPH",18.08.2021,23.08.2021,platná, 420/2021,mlieko a mliečne výrobky,D/740/2021,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","291,99 € s DPH",18.08.2021,23.08.2021,platná, 421/2021,nákup pohonných hmôt,,"dodávateľ: Slovnaft a.s., Bratislava, IČO: 4591531784","28,74 € s DPH",23.08.2021,23.08.2021,platná, 422/2021,dezinfekčné prostriedky,D/970/2021,"dodávateľ: AJVA s.r.o., Gelnica, IČO: 36580899","3 361,10 € s DPH",23.08.2021,23.08.2021,platná, 423/2021,likvidácia kuchynského odpadu,D/241/2021,"dodávateľ: Inta s.r.o, Trenčín, IČO: 34129863","231,96 € s DPH",23.08.2021,23.08.2021,platná, 424/2021,chlieb a pečivo,D/744/2021,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne, Humenné, IČO: 30414253","422,24 € s DPH",23.08.2021,23.08.2021,platná, 412/2021,mäso,D/1032/2020,"dodávateľ: Mäso Zemplín, Michalovce, IČO: 36205915","262,46 € s DPH",13.08.2021,14.08.2021,platná, 413/2021,chlieb a pečivo,D/744/2021,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne, Humenné, IČO: 30414253","454,05 € s DPH",13.08.2021,14.08.2021,platná, 414/2021,Telekomunikačné služby,,"dodávateľ: Orange Slovensko a.s., Bratislava, IČO: 35697270","105,25 € s DPH",13.08.2021,14.08.2021,platná, 403/2021,elektrospotrebič,,"dodávateľ: Nay a.s., Bratislava, IČO: 35739487","119,00 € s DPH",12.08.2021,12.08.2021,platná, 404/2021,batéria do notebooku,,"dodávateľ: Gnoma s.r.o, Michalovce, IČO: 36213063","55,00 € s DPH",12.08.2021,12.08.2021,platná, 405/2021,stravné lístky,D/331/2021,"dodávateľ: UP Slovensko s.r.o., Bratislava","1 180,18 € s DPH",12.08.2021,12.08.2021,platná, 406/2021,služby technika BOZP,,"dodávateľ: Anna Kačmárová - Haspo, Vranov nad Topľou, IČO: 40551903","66,00 € s DPH",12.08.2021,12.08.2021,platná, 407/2021,dodávka plynu,,"dodávateľ: Slovenský plynáresnký priemysel a.s., Bratislava, IČO: 35815256","1 108,76 € s DPH",12.08.2021,12.08.2021,platná, 408/2021,internet,,"dodávateľ: Slovanet a.s., Bratislava, IČO: 359","22,99 € s DPH",12.08.2021,12.08.2021,platná, 409/2021,mlieko a mliečne výrobky,D/740/2021,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Zvolen, IČO: 530118594","532,01 € s DPH",12.08.2021,12.08.2021,platná, 410/2021,potraviny,D/772/2021,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Zvolen, IČO: 36018208","1 340,10 € s DPH",12.08.2021,12.08.2021,platná, 411/2021,mäsové výrobky,D/1033/2020,"dodávateľ: Cimbaľák s.r.o, Bardejov, IČO: 36473219","318,95 € s DPH",12.08.2021,12.08.2021,platná, 400/2021,telekomunikačné služiby,,"dodávateľ: Slovak TELEKOM a.s., Bratislava, IČO: 35763469","33,02 € s DPH",06.08.2021,06.08.2021,platná, 401/2021,prístroje a zariadenie,,"dodávateľ: TRIPARK s.r.o, Michalovce, IČO: 36210340","142,14 € s DPH",06.08.2021,06.08.2021,platná, 402/2021,galantéria,,"dodávateľ: Žák spol. s.r.o., Michalovce, IČO: 36581666","1 021,80 € s DPH",06.08.2021,06.08.2021,platná, 393/2021,nákup pohonných hmôt,,"dodávateľ: Slovnaft a.s., Bratislava, IČO: 31322832","160,92 € s DPH",05.08.2021,05.08.2021,platná, 394/2021,vodné stočné,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Košice, IČO: 36570460","1 806,53 € s DPH",05.08.2021,05.08.2021,platná, 395/2021,vypracovanie výkazu a výmeru k zbernému kanálu,,"dodávateľ: Draghomíra Dankaninová s.r.o, Petrovce nad Laborcom, IČO: 53640691","340,00 € s DPH",05.08.2021,05.08.2021,platná, 396/2021,chlieb a pečivo,D/744/2021,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne, Humenné, IČO: 30414253","425,02 € s DPH",05.08.2021,05.08.2021,platná, 397/2021,hydina a vajíčka,D/590/2021,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., 36019208","286,16 € s DPH",05.08.2021,05.08.2021,platná, 398/2021,potraviny,D/778/2021,"dodávateľ: GVP s.r.o., Humenné, IČO: 36446190","626,82 € s DPH",05.08.2021,05.08.2021,platná, 399/2021,cukor a cukrovinky,D/777/2021,"dodávateľ: GVP s.r.o., Humenné, IČO: 36446190","659,63 € s DPH",05.08.2021,05.08.2021,platná, 7/2021,dodávka elektriny,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Košice, IČO: 44483767","2 339,02 € s DPH",05.08.2021,05.08.2021,platná, 390/2021,ovocie a zelenina,D/1031/2020,"dodávateľ: M.A.D.D. fruit s.r.o., sobrance, IČO: 36730866","1 062,06 € s DPH",03.08.2021,03.08.2021,platná, 391/2021,dodávka plynu pre TCHB,,"dodávateľ: Slovenský plynáresnký priemysel a.s., Bratislava, IČO: 35815256","344,00 € s DPH",03.08.2021,03.08.2021,platná, 392/2021,služby spojene s pohrebom,,"dodávateľ: MEMORY - pohrebná služba, Michalovce, IČO: 46164715","877,00 € s DPH",03.08.2021,03.08.2021,platná, 385/2021,servis výpočtovej techniky,,"dodávateľ: Gnoma s.r.o, Michalovce, IČO: 36213063","216,00 € s DPH",02.08.2021,02.08.2021,platná, 386/2021,chlieb a pečivo,D/744/2021,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne, Humenné, IČO: 30414253","335,82 € s DPH",02.08.2021,02.08.2021,platná, 387/2021,mäso,D/1032/2020,"dodávateľ: Mäso Zemplín, Michalovce, IČO: 36205915","311,51 € s DPH",02.08.2021,02.08.2021,platná, 388/2021,mlieko a mliečne výrobky,D/740/2021,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","355,44 € s DPH",02.08.2021,02.08.2021,platná, 389/2021,"ryby, mrazený polotovar",D/1030/2020,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","261,83 € s DPH",02.08.2021,02.08.2021,platná, 384/2021,vodárenský materiál,,"dodávateľ: VODÁR Július Kopčanský, Jastrabie pri Michalovciach, IČO: 53350341","896,20 € s DPH",29.07.2021,29.07.2021,platná, 379/2021,elektroinštalačný materiál,,"dodávateľ: VATI- Tirpak Vladimír, Michalovce, IČO: 35452722","252,36 € s DPH",23.07.2021,26.07.2021,platná, 380/2021,mäso,D/1032/2020,"dodávateľ: Mäso Zemplín, Rakovec nad Ondavou, IČO: 36205915","201,97 € s DPH",26.07.2021,26.07.2021,platná, 381/2021,mlieko a mliečne výrobky,D/740/2021,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","236,75 € s DPH",26.07.2021,26.07.2021,platná, 382/2021,mäsové výrobky,D/1033/2020,"dodávateľ: Cimbaľák s.r.o, Bardejov, IČO: 36473219","333,79 € s DPH",26.07.2021,26.07.2021,platná, 383/2021,orba pôdy,,"dodávateľ: JRD Rakovec, družstvo, Rakovec nad Ondavou, IČO: 52518167","36,00 € s DPH",26.07.2021,26.07.2021,platná, 377/2021,chlieb a pečivo,D/744/2021,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne, Humenné, IČO: 10712976","384,00 € s DPH",22.07.2021,22.07.2021,platná, 378/2021,zariadenie a náradie do stravovacej prevádzky,,"dodávateľ: KARLO - Gabriel Záhorčák, Michalovce, IČO: 32687168","734,48 € s DPH",22.07.2021,22.07.2021,platná, 375/2021,mlieko a mliečne výrobky,D/740/2021,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","100,65 € s DPH",21.07.2021,21.07.2021,platná, 376/2021,hydina a vajíčka,D/590/2021,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","173,52 € s DPH",21.07.2021,21.07.2021,platná, 364/2021,chlieb a pečivo,D/744/2021,"dodávateľ: Pod, Humenné, IČO: 30414253","588,94 € s DPH",20.07.2021,20.07.2021,platná, 365/2021,mäso,D/1032/2020,"dodávateľ: Mäso Zemplín, Michalovce, IČO: 36205915","148,73 € s DPH",20.07.2021,20.07.2021,platná, 366/2021,pohonné hmoty,,"dodávateľ: Slovnaft a.s., Bratislava, IČO: 31322832","124,46 € s DPH",20.07.2021,20.07.2021,platná, 367/2021,TV pripojenie - montáž a inštalácia,,"dodávateľ: Gnoma s.r.o, Michalovce, IČO: 36213063","159,48 € s DPH",20.07.2021,20.07.2021,platná, 368/2021,mlieko a mliečne výrobky,D/740/2021,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","296,96 € s DPH",20.07.2021,20.07.2021,platná, 369/2021,"mrazený polotovar , ryby a šaláty",D/1030/2020,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Michalovce, IČO: 36019208","473,95 € s DPH",20.07.2021,20.07.2021,platná, 370/2021,mäsové výrobky,D/1033/2020,"dodávateľ: Cimbaľák s.r.o, Bardejov, IČO: 36473219","306,46 € s DPH",20.07.2021,20.07.2021,platná, 371/2021,vývoz kuchynského odpadu,D/241/2021,"dodávateľ: Inta s.r.o, Trenčín, IČO: 21060703","189,00 € s DPH",20.07.2021,20.07.2021,platná, 372/2021,mäso,D/1032/2020,"dodávateľ: Mäso Zemplín, Michalovce, IČO: 36205","279,88 € s DPH",20.07.2021,20.07.2021,platná, 373/2021,elektroinštalačné práce,,"dodávateľ: Peter Rudáš, Michalovce, IČO: 10712976","130,69 € s DPH",20.07.2021,20.07.2021,platná, 374/2021,ovocie a zelenina,D/1031/2020,"dodávateľ: M.A.D.D. fruit s.r.o., sobrance, IČO: 36730866","1 383,95 € s DPH",20.07.2021,20.07.2021,platná, 359/2021,pracovno-zdravotná služba,,"dodávateľ: PZS5 s.r.o., Michalovce, IČO: 36750646","65,52 € s DPH",14.07.2021,14.07.2021,platná, 360/2021,dodávka plynu,,"dodávateľ: Slovenský plynáresnký priemysel a.s., Bratislava, IČO: 35815256","1 188,17 € s DPH",14.07.2021,14.07.2021,platná, 361/2021,mlieko a mliečne výrobky,D/740/2021,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","100,62 € s DPH",14.07.2021,14.07.2021,platná, 362/2021,potraviny,D/778/2021,"dodávateľ: GVP s.r.o., Humenné, IČO: 36446190","654,20 € s DPH",14.07.2021,14.07.2021,platná, 363/2021,cukor a cukrovinky,D/777/2021,"dodávateľ: GVP s.r.o., Humenné, IČO: 36446190","360,71 € s DPH",14.07.2021,14.07.2021,platná, 357/2021,poplatok za internet,,"dodávateľ: Slovanet a.s., Bratislava, IČO: 35954612","22,99 € s DPH",13.07.2021,13.07.2021,platná, 358/2021,telekomunikačné služby,,"dodávateľ: Orange Slovensko a.s., Bratislava, IČO: 35697270","106,52 € s DPH",13.07.2021,13.07.2021,platná, 351/2021,stavebným materiál,,"dodávateľ: Farming, družstvo, Trhovište, IČO: 36196665","657,28 € s DPH",12.07.2021,12.07.2021,platná, 352/2021,zdravotnický materiál,,"dodávateľ: Lekáreň Dália, Vinné, IČO: 30687756","197,80 € s DPH",12.07.2021,12.07.2021,platná, 353/2021,mrazený polotovar,D/1030/2020,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","70,27 € s DPH",12.07.2021,12.07.2021,platná, 354/2021,"mrazený polotovar, ryby, šaláty",D/1030/2020,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","28,00 € s DPH",12.07.2021,12.07.2021,platná, 355/2021,hydina a vajíčka,D/590/2021,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","311,75 € s DPH",12.07.2021,12.07.2021,platná, 356/2021,mlieko a mliečne výrobky,D/740/2021,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","354,18 € s DPH",12.07.2021,12.07.2021,platná, 6/2021,dodávka elektrickej energie,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Košice, IČO: 44483767","2 363,38 € s DPH",09.07.2021,09.07.2021,platná, 348/2021,pracovné oblečenie a obuv,,"dodávateľ: STORECO s.r.o, Trhovište, IČO: 51634384","122,08 € s DPH",09.07.2021,09.07.2021,platná, 349/2021,služby technika BOZP,,"dodávateľ: Anna Kačmárová - Haspo, Vranov nad Topľou, IČO: 40551903","66,00 € s DPH",09.07.2021,09.07.2021,platná, 350/2021,telekomunikačné služby,,"dodávateľ: Slovak TELEKOM a.s., Bratislava, IČO: 35763469","31,70 € s DPH",09.07.2021,09.07.2021,platná, 344/2021,interiérové rolety,,"dodávateľ: POSKOMEX s.r.o., Svidník, IČO: 36506079","1 047,06 € s DPH",07.07.2021,08.07.2021,platná, 345/2021,mäsové výrobky,D/1033/2020,"dodávateľ: Cimbaľák s.r.o, Humenné, IČO: 36473219","232,16 € s DPH",08.07.2021,08.07.2021,platná, 346/2021,mäso,D/1032/2020,"dodávateľ: Mäso Zemplín, Michalovce, IČO: 36205915","256,19 € s DPH",08.07.2021,08.07.2021,platná, 347/2021,mäso,D/1032/2020,"dodávateľ: Mäso Zemplín, Michalovce, IČO: 36205915","221,08 € s DPH",08.07.2021,08.07.2021,platná, 340/2021,mlieko a mliečne výrobky,D/740/2021,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","250,87 € s DPH",07.07.2021,07.07.2021,platná, 341/2021,mlieko a mliečne výrobky,D/740/2021,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","217,52 € s DPH",07.07.2021,07.07.2021,platná, 342/2021,potraviny,D/772/2021,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","1 361,53 € s DPH",07.07.2021,07.07.2021,platná, 343/2021,zákusky,,"dodávateľ: Cukráreň Siesta, Michalovce, IČO: 35025158","132,96 € s DPH",07.07.2021,07.07.2021,platná, 334/2021,dodávka plynu TCHB,,"dodávateľ: Slovenský plynáresnký priemysel a.s., Bratislava, IČO: 35815256","344,00 € s DPH",06.07.2021,06.07.2021,platná, 335/2021,nákup pohonných hmôt,,"dodávateľ: Slovnaft a.s., Bratislava, IČO: 31322832","300,21 € s DPH",06.07.2021,06.07.2021,platná, 336/2021,mäso,D/1032/2020,"dodávateľ: Mäso Zemplín, Michalovce, IČO: 36205915","98,55 € s DPH",06.07.2021,06.07.2021,platná, 337/2021,servis výťahov,,"dodávateľ: KONE s.r.o., Bratislava","225,00 € s DPH",06.07.2021,06.07.2021,platná, 338/2021,vodné stočné,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Košice, IČO: 36570460","1 886,63 € s DPH",06.07.2021,06.07.2021,platná, 339/2021,chlieb a pečivo,D/680/2020,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne, Humenné, IČO: 30414253","144,15 € s DPH",06.07.2021,06.07.2021,platná, 323/2021,oprava elektroinštalácie jedálne,,"dodávateľ: Peter Rudáš, Michalovce, IČO: 10712976","1 544,83 € s DPH",01.07.2021,02.07.2021,platná, 324/2021,odborná prehliadka a odborná skúška bleskozvodov,,"dodávateľ: Peter Rudáš, Michalovce, IČO: 10712976","1 185,55 € s DPH",01.07.2021,02.07.2021,platná, 325/2021,pracie prostriedky,D/811/2020,"dodávateľ: Repros - Magdaléna Kokoruďová, Prešov, IČO: 34906231","836,74 € s DPH",01.07.2021,02.07.2021,platná, 326/2021,oprava potrubia ohrevu vody,,"dodávateľ: Mochostav-Ing. Juraj Mojsej, Michalovce, IČO: 37317130","476,04 € s DPH",01.07.2021,02.07.2021,platná, 327/2021,priemyselná umývačka riadu,,"dodávateľ: Elektroservis VV s.r.o., Vranov nad Topľou, IČO: 44602731","1 560,00 € s DPH",01.07.2021,02.07.2021,platná, 328/2021,zvyšovanie OS vodičov,,"dodávateľ: Žečák Václav - autoškola, Michalovce, IČO: 11960507","48,00 € s DPH",02.07.2021,02.07.2021,platná, 329/2021,preprava PSS,,"dodávateľ: Vancák Ján-medzinárodná autobusová preprava, Vranov nad Topľou, IČO: 35341386","138,60 € s DPH",02.07.2021,02.07.2021,platná, 330/2021,servisné služby VT,,"dodávateľ: Gnoma s.r.o, Michalovce, IČO: 36213063","216,00 € s DPH",02.07.2021,02.07.2021,platná, 331/2021,kancelársky materiál,D/831/2020,"dodávateľ: Krídla s.r.o., Humenné, IČO: 36466778","208,82 € s DPH",02.07.2021,02.07.2021,platná, 332/2021,hydina a vijička,D/590/2021,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","248,72 € s DPH",02.07.2021,02.07.2021,platná, 333/2021,"ryby, mrazený polotovar a šaláty",D/1030/2020,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","314,73 € s DPH",02.07.2021,02.07.2021,platná, 319/2021,chlieb a pečivo,D/680/2020,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne, Humenné, IČO: 30414253","487,65 € s DPH",01.07.2021,01.07.2021,platná, 320/2021,ovocie a zelelnina,D/1031/2020,"dodávateľ: M.A.D.D. fruit s.r.o., sobrance, IČO: 36730866","1 010,28 € s DPH",01.07.2021,01.07.2021,platná, 321/2021,potraviny,D/678/2020,"dodávateľ: GVP s.r.o., Humenné, IČO: 36446190","374,38 € s DPH",01.07.2021,01.07.2021,platná, 322/2021,cukor a cukrovinky,D/678/2020,"dodávateľ: Gv, Humenné, IČO: 36446190","402,78 € s DPH",01.07.2021,01.07.2021,platná, 314/2021,mlieko a mliečne výrobky,D/684/2020,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","573,54 € s DPH",28.06.2021,28.06.2021,platná, 315/2021,mrazený polotovar,D/1030/2020,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","72,08 € s DPH",28.06.2021,28.06.2021,platná, 316/2021,potraviny,D/679/2020,"dodávateľ: GVP s.r.o., Humenné, IČO: 36446190","12,30 € s DPH",28.06.2021,28.06.2021,platná, 317/2021,hygienický materiál,,"dodávateľ: AJVA s.r.o., Gelnica, IČO: 36580899","260,40 € s DPH",28.06.2021,28.06.2021,platná, 318/2021,Dezinfekčné prostriedky,D/827/2020,"dodávateľ: AJVA s.r.o., Gelnica, IČO: 36580899","1 704,79 € s DPH",28.06.2021,28.06.2021,platná, 310/2021,mäso,D/1032/2020,"dodávateľ: Mäso Zemplín, Michalovce, IČO: 36205915","223,44 € s DPH",24.06.2021,24.06.2021,platná, 311/2021,chlieb a pečivo,D/680/2020,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne, Humenné, IČO: 30414253","521,83 € s DPH",24.06.2021,24.06.2021,platná, 312/2021,čistiace prostriedky,D/850/2020,"dodávateľ: Krídla s.r.o., Humenné, IČO: 36466778","1 473,88 € s DPH",24.06.2021,24.06.2021,platná, 313/2021,hygienický materiál,D/812/2020,"dodávateľ: Repros - Magdaléna Kokoruďová, Prešov, IČO: 34906231","309,79 € s DPH",24.06.2021,24.06.2021,platná, 303/2021,mlieko a mliečne výrobky,D/684/2020,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","128,72 € s DPH",21.06.2021,21.06.2021,platná, 304/2021,ryby a mrazený polotovar,D/1030/2020,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","248,51 € s DPH",21.06.2021,21.06.2021,platná, 305/2021,hydina a vajíčka,D/590/2021,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","315,78 € s DPH",21.06.2021,21.06.2021,platná, 306/2021,mlieko a mliečne výrobky,D/684/2020,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","330,82 € s DPH",21.06.2021,21.06.2021,platná, 307/2021,mäsové výrobky,D/1033/2020,"dodávateľ: Cimbaľák s.r.o, Bardejov, IČO: 36473219","278,88 € s DPH",21.06.2021,21.06.2021,platná, 308/2021,originálne tonery,D/778/2020,"dodávateľ: Euro Média s.r.o., Košice, IČO: 31608426","891,60 € s DPH",21.06.2021,21.06.2021,platná, 309/2021,kvety-trvalky,,"dodávateľ: Bakajsa Vladislav, Nižný Hrušov, IČO: 36161276","120,00 € s DPH",21.06.2021,21.06.2021,platná, 299/2021,náplň -CO2,,"dodávateľ: Nay a.s., Bratislava, IČO: 35739487","33,49 € s DPH",18.06.2021,18.06.2021,platná, 300/2021,nákup pohonných hmôt,,"dodávateľ: Slovnaft a.s., Bratislava, IČO: 31322832","76,89 € s DPH",18.06.2021,18.06.2021,platná, 301/2021,kozubový nadstavec,,"dodávateľ: Tuma invest s.r.o, Bánovce nad Bebravou, IČO: 36522911","100,00 € s DPH",18.06.2021,18.06.2021,platná, 302/2021,interiérové vybavenie,,"dodávateľ: Interiér invest s.r.o, Košice, IČO: 36190381","752,47 € s DPH",18.06.2021,18.06.2021,platná, 292/2021,chlieb a pečivo,D/680/2020,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne, Humenné, IČO: 30414253","348,48 € s DPH",17.06.2021,17.06.2021,platná, 293/2021,oprava plynového kotla,,"dodávateľ: Akumtherm s.r.o, Kladzany, IČO: 52219216","198,84 € s DPH",17.06.2021,17.06.2021,platná, 294/2021,interiérové vybavenie,,"dodávateľ: AJVA s.r.o., Gelnica, IČO: 36580899","125,00 € s DPH",17.06.2021,17.06.2021,platná, 295/2021,prístroj - CRP,,"dodávateľ: Konex-medik s.r.o., Košice, IČO: 31713343","179,70 € s DPH",17.06.2021,17.06.2021,platná, 296/2021,potraviny,D/679/2020,"dodávateľ: GVP s.r.o., Humenné, IČO: 36446190","510,94 € s DPH",17.06.2021,17.06.2021,platná, 297/2021,cukor a cukrovinky,D/678/2020,"dodávateľ: GVP s.r.o., Humenné, IČO: 36446190","294,43 € s DPH",17.06.2021,17.06.2021,platná, 298/2021,ovocie a zelenina,D/1031/2020,"dodávateľ: M.A.D.D. fruit s.r.o., Sobrance, IČO: 36730866","1 123,43 € s DPH",17.06.2021,17.06.2021,platná, 290/2021,mäso,D/1032/2020,"dodávateľ: Mäso Zemplín, Michalovce, IČO: 36209515","276,20 € s DPH",15.06.2021,15.06.2021,platná, 291/2021,geodetické práce,,"dodávateľ: In.g Jozef Badida, geodetické práce, Trnava pri Laborci, IČO: 14328810","249,60 € s DPH",15.06.2021,15.06.2021,platná, 283/2021,telekomunikačné služby - mobilný operátor,,"dodávateľ: Orange Slovensko a.s., Bratislava, IČO: 35697270","131,01 € s DPH",14.06.2021,14.06.2021,platná, 284/2021,vývoz kuchynského odpadu,D/241/2021,"dodávateľ: Inta s.r.o, Trenčín, IČO: 34129863","180,00 € s DPH",14.06.2021,14.06.2021,platná, 285/2021,mäsové výrobky,D/1033/2020,"dodávateľ: Cimbaľák s.r.o, Bardejov, IČO: 36473219","212,21 € s DPH",14.06.2021,14.06.2021,platná, 286/2021,mlieko a mliečne výrobky,D/684/2020,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","336,28 € s DPH",14.06.2021,14.06.2021,platná, 287/2021,mrazený polotovar,D/1030/2020,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","202,67 € s DPH",14.06.2021,14.06.2021,platná, 288/2021,potraviny,D/685/2020,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","405,39 € s DPH",14.06.2021,14.06.2021,platná, 289/2021,hydina,D/590/2021,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","251,39 € s DPH",14.06.2021,14.06.2021,platná, 280/2021,poplatok za internet,,"dodávateľ: Slovanet a.s., Bratislava, IČO: 35954612","22,99 € s DPH",11.06.2021,11.06.2021,platná, 281/2021,chlieb a pečivo,D/680/2020,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne, Humenné, IČO: 30414253","359,74 € s DPH",11.06.2021,11.06.2021,platná, 282/2021,dodávka plynu,D/1053/2020,"dodávateľ: Slovenský plynáresnký priemysel a.s., Bratislava, IČO: 35815256","1 572,79 € s DPH",11.06.2021,11.06.2021,platná, 276/2021,telekomunikačné služby - pevná linka,,"dodávateľ: Slovak TELEKOM a.s., Bratislava","31,32 € s DPH",09.06.2021,09.06.2021,platná, 277/2021,mäso,D/1032/2020,"dodávateľ: Mäso Zemplín, Michalovce, IČO: 36205915","206,51 € s DPH",09.06.2021,09.06.2021,platná, 278/2021,pracie prostriedky,D/811/2020,"dodávateľ: Repros - Magdaléna Kokoruďová, Prešov, IČO: 34906231","24,48 € s DPH",09.06.2021,09.06.2021,platná, 279/2021,hygienický materiál,D/812/2020,"dodávateľ: Repros - Magdaléna Kokoruďová, Prešov, IČO: 34906231","1 323,60 € s DPH",09.06.2021,09.06.2021,platná, 272/2021,mlieko a mliečne výrobky,D/684/2020,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","550,01 € s DPH",07.06.2021,07.06.2021,platná, 273/2021,služby BOZP,,"dodávateľ: Anna Kačmárová - Haspo, Vranov nad Topľou, IČO: 40551903","66,00 € s DPH",07.06.2021,07.06.2021,platná, 274/2021,pracovná zdravotná služba,D/155/2021,"dodávateľ: PZS5 s.r.o., Michalovce, IČO: 36750646","65,52 € s DPH",07.06.2021,07.06.2021,platná, 5/2021,dodávka elektriny,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., košice, IČO: 44483767","3 142,67 € s DPH",07.06.2021,07.06.2021,platná, 275/2021,výpočtová technika - tlačiareň,,"dodávateľ: Gnoma s.r.o, Michalovce, IČO: 36213063","378,00 € s DPH",07.06.2021,07.06.2021,platná, 267/2021,hydina a vajíčka,D/590/2021,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","422,19 € s DPH",04.06.2021,04.06.2021,platná, 268/2021,pohonné hmoty,,"dodávateľ: Slovnaft a.s., Bratislava, IČO: 4591494903","170,02 € s DPH",04.06.2021,04.06.2021,platná, 269/2021,chlieb a pečivo,D/680/2020,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne, Humenné, IČO: 30417253","465,49 € s DPH",04.06.2021,04.06.2021,platná, 270/2021,servis výťahov,D/11/2020,"dodávateľ: P & P servis s.r.o., Ohradzany, IČO: 46996010","124,50 € s DPH",04.06.2021,04.06.2021,platná, 271/2021,mäsové výrobky,D/1033/2020,"dodávateľ: Cimbaľák s.r.o, Bardejov, IČO: 36473219","380,02 € s DPH",04.06.2021,04.06.2021,platná, 266/2021,vodné stočné,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., košice, IČO: 36570460","1 830,28 € s DPH",03.06.2021,03.06.2021,platná, 261/2021,mäso,D/1032/2020,"dodávateľ: Mäso Zemplín, Michalovce, IČO: 36205915","272,20 € s DPH",02.06.2021,02.06.2021,platná, 262/2021,mäso,D/1032/2020,"dodávateľ: Mäso Zemplín, Michalovce, IČO: 36205915","283,77 € s DPH",02.06.2021,02.06.2021,platná, 263/2021,servisné služby VT,,"dodávateľ: Gnoma s.r.o, Michalovce, IČO: 36213063","216,00 € s DPH",02.06.2021,02.06.2021,platná, 264/2021,zemný plyn TCHB,,"dodávateľ: Slovenský plynáresnký priemysel a.s., Bratislava, IČO: 35815256","344,00 € s DPH",02.06.2021,02.06.2021,platná, 265/2021,prečistenie kanalizácie,,"dodávateľ: Czáboczky Ján, Slovenské Nové Mesto, IČO: 44482477","258,96 € s DPH",02.06.2021,02.06.2021,platná, 257/2021,regulácia kotolne,,"dodávateľ: REPAR - Building Control s.r.o., Bratislava, IČO: 35747692","160,80 € s DPH",01.06.2021,01.06.2021,platná, 258/2021,kontrola účinnosti sterilizátora,,"dodávateľ: Michal VICO, Snina, IČO: 40903320","35,00 € s DPH",01.06.2021,01.06.2021,platná, 259/2021,mlieko a mliečne výrobky,D/684/2020,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","388,14 € s DPH",01.06.2021,01.06.2021,platná, 260/2021,ovocie a zelenina,D/1031/2020,"dodávateľ: M.A.D.D. fruit s.r.o., Sobrance, IČO: 36730866","828,44 € s DPH",01.06.2021,01.06.2021,platná, 253/2021,cukor a cukrovinky,D/678/2020,"dodávateľ: GVP s.r.o., Humenné, IČO: 36446190","503,87 € s DPH",26.05.2021,28.05.2021,platná, 254/2021,potraviny,D/679/2020,"dodávateľ: GVP s.r.o., Humenné, IČO: 36446190","555,19 € s DPH",26.05.2021,28.05.2021,platná, 255/2021,"ryby, mrazený polotovar a šaláty",,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","222,77 € s DPH",26.05.2021,28.05.2021,platná, 256/2021,chlieb a pečivo,D/680/2020,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne, Humenné, IČO: 30414253","395,04 € s DPH",27.05.2021,28.05.2021,platná, 245/2021,mlieko a mliečne výrobky,D/684/2020,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","323,76 € s DPH",24.05.2021,25.05.2021,platná, 246/2021,potraviny,D/685/2020,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","1 385,96 € s DPH",24.05.2021,25.05.2021,platná, 247/2021,mlieko a mliečne výrobky,D/684/2020,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","171,20 € s DPH",24.05.2021,25.05.2021,platná, 248/2021,"ryby, polotovar a šaláty",D/1030/2020,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","143,96 € s DPH",24.05.2021,25.05.2021,platná, 249/2021,mäsové výrobky,D/1033/2020,"dodávateľ: Cimbaľák s.r.o, Bardejov, IČO: 36473219","215,95 € s DPH",24.05.2021,25.05.2021,platná, 250/2021,chlieb a pečivo,D/680/2020,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne, Humenné, IČO: 30414253","378,67 € s DPH",24.05.2021,25.05.2021,platná, 251/2021,mäso,D/1032/2020,"dodávateľ: Mäso Zemplín, Michalovce, IČO: 36205915","504,72 € s DPH",24.05.2021,25.05.2021,platná, 252/2021,čistiace prostriedky,D/850/2020,"dodávateľ: Krídla s.r.o., Humenné, IČO: 36466778","782,76 € s DPH",25.05.2021,25.05.2021,platná, 244/2021,materiálové vybavenie stravovacej prevádzky,,"dodávateľ: KARLO - Gabriel Záhorčák, Michalovce, IČO: 32687168","785,29 € s DPH",24.05.2021,24.05.2021,platná, 229/2021,výpočtová technika a oprava PC,,"dodávateľ: Gnoma s.r.o, Michalovce, IČO: 36213063","454,87 € s DPH",17.05.2021,21.05.2021,platná, 230/2021,"ryby, polotovar a šaláty",D/1030/2020,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","111,98 € s DPH",17.05.2021,21.05.2021,platná, 231/2021,mlieko a mliečne výrobky,D/684/2020,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","87,48 € s DPH",17.05.2021,21.05.2021,platná, 232/2021,hydina a vajíčka,D/535/2020,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","197,26 € s DPH",17.05.2021,21.05.2021,platná, 233/2021,mlieko a mliečne výrobky,D/684/2020,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","400,61 € s DPH",17.05.2021,21.05.2021,platná, 234/2021,ovocie a zelenina,D/1031/2020,"dodávateľ: M.A.D.D. fruit s.r.o., Sobrance, IČO: 36730866","986,48 € s DPH",18.05.2021,21.05.2021,platná, 235/2021,oprava kosačky,,"dodávateľ: VP - technika s.r.o., Michalovce, IČO: 46912231","48,41 € s DPH",18.05.2021,21.05.2021,platná, 236/2021,pracie prostriedky,D/811/2020,"dodávateľ: Repros - Magdaléna Kokoruďová, Prešov, IČO: 34906231","629,84 € s DPH",18.05.2021,21.05.2021,platná, 237/2021,zdravotnícky materiál,,"dodávateľ: Lekáreň Dália, Vinné, IČO: 30687756","145,00 € s DPH",18.05.2021,21.05.2021,platná, 238/2021,telekomunikačné služby mobilného operátora a telekomunikačná technika,,"dodávateľ: Orange Slovensko a.s., Bratislava, IČO: 35697270","256,96 € s DPH",20.05.2021,21.05.2021,platná, 239/2021,pohonné hmoty,,"dodávateľ: Slovnaft a.s., Bratislava, IČO: 31322832","19,89 € s DPH",20.05.2021,21.05.2021,platná, 240/2021,poplatok za internet,,"dodávateľ: Slovanet a.s., Bratislava, IČO: 35954612","22,99 € s DPH",20.05.2021,21.05.2021,platná, 241/2021,kancelárske potreby,D/831/2020,"dodávateľ: Krídla s.r.o., Humenné, IČO: 36466778","108,47 € s DPH",21.05.2021,21.05.2021,platná, 242/2021,pracovné odevy,,"dodávateľ: STORECO s.r.o, Trhovište, IČO: 51634384","37,70 € s DPH",21.05.2021,21.05.2021,platná, 243/2021,deratizácia a dezinfekcia,,"dodávateľ: ASANARATES s.r.o, košice, IČO: 36606693","1 706,40 € s DPH",21.05.2021,21.05.2021,platná, 219/2021,pracovná zdravotná služba,D/155/2021,"dodávateľ: PZS5 s.r.o., Michalovce, IČO: 36750646","65,52 € s DPH",10.05.2021,20.05.2021,platná, 4/2021,elektrina,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Košice, IČO: 44483767","2 720,27 € s DPH",10.05.2021,20.05.2021,platná, 220/2021,dodávka plynu,D/1053/2020,"dodávateľ: Slovenský plynáresnký priemysel a.s., Bratislava, IČO: 35815256","2 736,50 € s DPH",11.05.2021,20.05.2021,platná, 221/2021,kancelársky nábytok,,"dodávateľ: AJVA s.r.o., Gelnica, IČO: 36580899","464,00 € s DPH",13.05.2021,20.05.2021,platná, 222/2021,mlieko a mliečne výrobky,D/684/2020,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","377,55 € s DPH",13.05.2021,20.05.2021,platná, 223/2021,potraviny,D/679/2020,"dodávateľ: GVP s.r.o., Humenné, IČO: 36446190","459,67 € s DPH",13.05.2021,20.05.2021,platná, 224/2021,cukor a cukrovinky,D/678/2020,"dodávateľ: GVP s.r.o., Humenné, IČO: 36446190","392,80 € s DPH",13.05.2021,20.05.2021,platná, 225/2021,chlieb a pečivo,D/680/2020,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne, Humenné, IČO: 30414253","366,62 € s DPH",13.05.2021,20.05.2021,platná, 226/2021,mäso,D/1032/2020,"dodávateľ: Mäso Zemplín, Michalovce, IČO: 36205915","393,72 € s DPH",13.05.2021,20.05.2021,platná, 227/2021,mäsové výrobky,D/1033/2020,"dodávateľ: Cimbaľák s.r.o, Bardejov, IČO: 36473219","138,80 € s DPH",13.05.2021,20.05.2021,platná, 228/2021,vývoz kuchynského odpadu,D/241/2021,"dodávateľ: Inta s.r.o, Trenčín","180,36 € s DPH",14.05.2021,20.05.2021,platná, 216/2021,"mrazená hydina, čerstvé vajcia",D/535/2020,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","507,04 € s DPH",07.05.2021,07.05.2021,platná, 217/2021,"mrazené ryby, polotovary a šaláty",D/1030/2020,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","91,94 € s DPH",07.05.2021,07.05.2021,platná, 218/2021,služby BOZP,,"dodávateľ: Anna Kačmárová - Haspo, Vranov nad Topľou, IČO: 40551903","66,00 € s DPH",07.05.2021,07.05.2021,platná, 213/2021,chlieb a pečivo,D/680/2020,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne, Humenné, IČO: 30414253","379,48 € s DPH",06.05.2021,06.05.2021,platná, 214/2021,mäso,D/1032/2020,"dodávateľ: Mäso Zemplín, Michalovce, IČO: 36205915","375,94 € s DPH",06.05.2021,06.05.2021,platná, 215/2021,poplatok za telekomunikačné služby - pevná linka,,"dodávateľ: Slovak TELEKOM a.s., Bratislava, IČO: 35763469","30,01 € s DPH",06.05.2021,06.05.2021,platná, 210/2021,nákup PHM,,"dodávateľ: Slovenský plynáresnký priemysel a.s., Bratislava, IČO: 31322832","138,46 € s DPH",05.05.2021,05.05.2021,platná, 211/2021,nákup stravných lístkov,D/331/2021,"dodávateľ: UP Slovensko s.r.o., Bratislava, IČO: 31396674","2 322,28 € s DPH",05.05.2021,05.05.2021,platná, 212/2021,vodné stočné,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Košice, IČO: 36570460","2 156,57 € s DPH",05.05.2021,05.05.2021,platná, 208/2021,ovocie a zelenina,D/1031/2020,"dodávateľ: M.A.D.D. fruit s.r.o., Sobrance, IČO: 36730866","911,42 € s DPH",04.05.2021,04.05.2021,platná, 209/2021,zemný plyn,,"dodávateľ: Slovenský plynáresnký priemysel a.s., Bratislava, IČO: 35815256","344,00 € s DPH",04.05.2021,04.05.2021,platná, 205/2021,mlieko a mliečne výrobky,D/684/2020,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","520,96 € s DPH",03.05.2021,03.05.2021,platná, 206/2021,mäsové výrobky,D/1033/2020,"dodávateľ: Mäso Zemplín, Bardejov, IČO: 36473219","398,77 € s DPH",03.05.2021,03.05.2021,platná, 207/2021,servis výpočtovej techniky,,"dodávateľ: Gnoma s.r.o, Michalovce, IČO: 36213063","216,00 € s DPH",03.05.2021,03.05.2021,platná, 203/2021,prístroje a náradie,,"dodávateľ: Železiarstvo Peter - Peter Gore, Trebišov, IČO: 47855282","629,90 € s DPH",29.04.2021,29.04.2021,platná, 204/2021,chlieb a pečivo,D/680/2020,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne, Humenné, IČO: 30414253","319,65 € s DPH",29.04.2021,29.04.2021,platná, 198/2021,potraviny,D/685/2020,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","399,99 € s DPH",28.04.2021,28.04.2021,platná, 199/2021,potraviny,D/685/2020,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","151,24 € s DPH",28.04.2021,28.04.2021,platná, 200/2021,cukor a cukrovinky,D/678/2020,"dodávateľ: GVP s.r.o., Humenné, IČO: 36446190","707,00 € s DPH",28.04.2021,28.04.2021,platná, 201/2021,potraviny,D/679/2020,"dodávateľ: GVP s.r.o., Humenné, IČO: 36446190","210,62 € s DPH",28.04.2021,28.04.2021,platná, 202/2021,materiálové vybavenie kuchyne,,"dodávateľ: KARLO - Gabriel Záhorčák, Michalovce, IČO: 32687168","1 156,52 € s DPH",28.04.2021,28.04.2021,platná, 188/2021,mrazený polotovar a šaláty,D/1030/2020,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","125,94 € s DPH",26.04.2021,26.04.2021,platná, 189/2021,mlieko a mliečne výrobky,D/684/2020,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","366,90 € s DPH",26.04.2021,26.04.2021,platná, 190/2021,ovocie a zelenina,D/1031/2020,"dodávateľ: M.A.D.D. fruit s.r.o., Sobrance, IČO: 36730866","1 087,55 € s DPH",26.04.2021,26.04.2021,platná, 191/2021,chlieb a pečivo,D/680/2020,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne, Humenné, IČO: 30414253","396,64 € s DPH",26.04.2021,26.04.2021,platná, 192/2021,mäsové výrobky,D/1033/2020,"dodávateľ: Cimbaľák s.r.o, Bardejov, IČO: 36473219","298,38 € s DPH",26.04.2021,26.04.2021,platná, 193/2021,pracie prostriedky,D/811/2020,"dodávateľ: Repros - Magdaléna Kokoruďová, Prešov, IČO: 34906231","698,33 € s DPH",26.04.2021,26.04.2021,platná, 194/2021,pohonné hmoty,,"dodávateľ: Slovnaft a.s., Bratislava, IČO: 31322832","13,57 € s DPH",26.04.2021,26.04.2021,platná, 195/2021,mlieko a mliečne výrobky,D/684/2020,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","598,82 € s DPH",26.04.2021,26.04.2021,platná, 196/2021,hydina a vajíčka,D/535/2020,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","190,73 € s DPH",26.04.2021,26.04.2021,platná, 197/2021,mäso,D/1032/2020,"dodávateľ: Mäso Zemplín, Michalovce, IČO: 36205915","221,50 € s DPH",26.04.2021,26.04.2021,platná, 180/2021,čistiace prostriedky,D/850/2020,"dodávateľ: Krídla s.r.o., Humenné, IČO: 36466778","307,45 € s DPH",19.04.2021,19.04.2021,platná, 181/2021,vajíčka,D/535/2020,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","66,96 € s DPH",19.04.2021,19.04.2021,platná, 182/2021,mlieko a mliečne výrobky,D/684/2020,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","97,27 € s DPH",19.04.2021,19.04.2021,platná, 183/2021,mrazený polotovar,D/1030/2020,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","257,07 € s DPH",19.04.2021,19.04.2021,platná, 184/2021,mäsové výrobky,D/1033/2020,"dodávateľ: Cimbaľák s.r.o, Bardejov, IČO: 36473219","94,64 € s DPH",19.04.2021,19.04.2021,platná, 185/2021,kuchynský odpad,D/241/2021,"dodávateľ: Inta s.r.o, Trenčín, IČO: 34129863","186,12 € s DPH",19.04.2021,19.04.2021,platná, 186/2021,mäso,D/1033/2020,"dodávateľ: Mäso Zemplín, Michalovce, IČO: 36205915","322,33 € s DPH",19.04.2021,19.04.2021,platná, 187/2021,chlieb a pečivo,D/680/2020,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne, Humenné, IČO: 30414253","809,04 € s DPH",19.04.2021,19.04.2021,platná, 179/2021,dezinfekčný materiál,D/827/2020,"dodávateľ: AJVA s.r.o., Gelnica, IČO: 36580899","1 127,04 € s DPH",15.04.2021,15.04.2021,platná, 177/2021,výstavba altánku,D/1281/2020,"dodávateľ: Naš Klampiar s.r.o., Rakovec nad Ondavou, IČO: 52477436","8 600,00 € s DPH",14.04.2021,14.04.2021,platná, 178/2021,potraviny,D/679/2020,"dodávateľ: GVP s.r.o., Humenné, IČO: 36446190","557,38 € s DPH",14.04.2021,14.04.2021,platná, 174/2021,zákusky,,"dodávateľ: Cukráreň Siesta, Michalovce, IČO: 35025158","272,70 € s DPH",13.04.2021,13.04.2021,platná, 175/2021,dodávka plynu,D/1053/2020,"dodávateľ: Slovenský plynáresnký priemysel a.s., Bratislava, IČO: 35815256","3 756,71 € s DPH",13.04.2021,13.04.2021,platná, 176/2021,poplatok za internet,,"dodávateľ: Slovanet a.s., Bratislava, IČO: 35954612","22,99 € s DPH",13.04.2021,13.04.2021,platná, 164/2021,elekrina,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Košice, IČO: 44483767","3 400,90 € s DPH",12.04.2021,12.04.2021,platná, 165/2021,služby BOZP,,"dodávateľ: Anna Kačmárová - Haspo, Vranov nad Topľou, IČO: 40551903","66,00 € s DPH",12.04.2021,12.04.2021,platná, 166/2021,mäso,D/1032/2020,"dodávateľ: Mäso Zemplín, Michalovce, IČO: 36205915","162,88 € s DPH",12.04.2021,12.04.2021,platná, 167/2021,hydina a vajíčka,D/535/2020,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","408,74 € s DPH",12.04.2021,12.04.2021,platná, 168/2021,"ryby, mrazený polotovar",D/1030/2020,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","346,19 € s DPH",12.04.2021,12.04.2021,platná, 169/2021,mlieko a mliečne výrobky,D/684/2020,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","308,09 € s DPH",12.04.2021,12.04.2021,platná, 170/2021,potraviny,D/685/2020,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","291,51 € s DPH",12.04.2021,12.04.2021,platná, 171/2021,mäsové výrobky,D/1033/2020,"dodávateľ: Cimbaľák s.r.o, Bardejov, IČO: 36473219","381,53 € s DPH",12.04.2021,12.04.2021,platná, 172/2021,mäso,D/1032/2020,"dodávateľ: Mäso Zemplín, Michalovce, IČO: 36205915","173,40 € s DPH",12.04.2021,12.04.2021,platná, 173/2021,telekomunikačné služby mobilného operátora,,"dodávateľ: Orange Slovensko a.s., Bratislava, IČO: 35697270","67,42 € s DPH",12.04.2021,12.04.2021,platná, 159/2021,nákup PHM,,"dodávateľ: Slovnaft a.s., Bratislava, IČO: 31322832","119,23 € s DPH",08.04.2021,08.04.2021,platná, 160/2021,chlieb a pečivo,D/680/2020,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne, Humenné, IČO: 30414253","170,69 € s DPH",08.04.2021,08.04.2021,platná, 161/2021,telekomunikačné služby - pevná linka,,"dodávateľ: Slovak TELEKOM a.s., Bratislava, IČO: 35763469","30,78 € s DPH",08.04.2021,08.04.2021,platná, 162/2021,servis výťahov za 1.štvrťrok,,"dodávateľ: KONE s.r.o., Bratislava, IČO: 31359884","220,82 € s DPH",08.04.2021,08.04.2021,platná, 163/2021,mlieko a mliečne výrobky,D/684/2020,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","142,87 € s DPH",08.04.2021,08.04.2021,platná, 186/2021,mäso,D/1032/2020,"dodávateľ: Mäso Zemplín, Michalovce, IČO: 36205915","322,33 € s DPH",19.04.2021,08.04.2021,platná, 158/2021,pracovno-zdravotná služba,D/155/2021,"dodávateľ: PZS5 s.r.o., Michalovce, IČO: 36750646","65,52 € s DPH",07.04.2021,07.04.2021,platná, 146/2021,servisné služby ITK,,"dodávateľ: Gnoma s.r.o, Michalovce, IČO: 36213063","216,00 € s DPH",01.04.2021,06.04.2021,platná, 147/2021,"ryby, mrazený polotovar a šaláty",D/1030/2020,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","465,99 € s DPH",01.04.2021,06.04.2021,platná, 148/2021,hydina a vajíčka,D/535/2020,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","217,25 € s DPH",01.04.2021,06.04.2021,platná, 149/2021,mlieko a mliečne výrobky,D/684/2020,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","748,68 € s DPH",01.04.2021,06.04.2021,platná, 150/2021,mlieko a mliečne výrobky,D/684/2020,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","175,73 € s DPH",01.04.2021,06.04.2021,platná, 151/2021,mäso,D/1032/2020,"dodávateľ: Mäso Zemplín, Michalovce, IČO: 36205915","570,58 € s DPH",01.04.2021,06.04.2021,platná, 152/2021,chlieb a pečivo,D/680/2020,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne, Humenné, IČO: 30414253","99,21 € s DPH",01.04.2021,06.04.2021,platná, 153/2021,chlieb a pečivo,D/680/2020,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne, Humenné, IČO: 30414253","197,50 € s DPH",06.04.2021,06.04.2021,platná, 154/2021,ovocie a zelelnina,D/1031/2020,"dodávateľ: M.A.D.D. fruit s.r.o., Sobrance, IČO: 36730866","1 135,68 € s DPH",06.04.2021,06.04.2021,platná, 155/2021,oprava traktorovej kosačky,,"dodávateľ: Štyl Ivanov s.r.o., Vranov nad Topľou, IČO: 36498548","186,80 € s DPH",06.04.2021,06.04.2021,platná, 156/2021,plyn- maloodber,,"dodávateľ: Slovenský plynáresnký priemysel a.s., Bratislava, IČO: 35815256","344,00 € s DPH",06.04.2021,06.04.2021,platná, 157/2021,vodne stočné,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Košice, IČO: 36570460","1 337,84 € s DPH",06.04.2021,06.04.2021,platná, 144/2021,mäsové výrobky,D/1033/2020,"dodávateľ: Mäso Zemplín, Michalovce, IČO: 36473219","290,59 € s DPH",29.03.2021,29.03.2021,platná, 145/2021,revízie komínov,,"dodávateľ: Kominárstvo-Peter Ondo-Eštok, Bracovce, IČO: 52379051","216,00 € s DPH",29.03.2021,29.03.2021,platná, 138/2021,potraviny,D/679/2020,"dodávateľ: GVP s.r.o., Humenné, IČO: 36446190","608,76 € s DPH",25.03.2021,25.03.2021,platná, 139/2021,cukor a cukrovinky,D/678/2020,"dodávateľ: GVP s.r.o., Humenné, IČO: 36446190","1 205,96 € s DPH",25.03.2021,25.03.2021,platná, 140/2021,potraviny,D/685/2020,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","497,08 € s DPH",25.03.2021,25.03.2021,platná, 141/2021,potraviny,D/685/2020,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","309,63 € s DPH",25.03.2021,25.03.2021,platná, 142/2021,chlieb a pečivo,D/680/2020,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne, Humenné, IČO: 30414253","342,62 € s DPH",25.03.2021,25.03.2021,platná, 143/2021,mäso,D/1032/2020,"dodávateľ: Mäso Zemplín, Michalovce, IČO: 36205915","265,78 € s DPH",25.03.2021,25.03.2021,platná, 137/2021,elektrospotrebiče,,"dodávateľ: Nay a.s., Bratislava, IČO: 35739487","348,90 € s DPH",23.03.2021,23.03.2021,platná, 130/2021,"hydina, vajcia",D/535/2020,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","245,86 € s DPH",22.03.2021,22.03.2021,platná, 131/2021,"ryby, mrazený polotovar a šaláty",D/1030/2020,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","303,26 € s DPH",22.03.2021,22.03.2021,platná, 132/2021,mlieko a mliečne výrobky,D/684/2020,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","584,51 € s DPH",22.03.2021,22.03.2021,platná, 133/2021,Kancelárske potreby,D/831/2020,"dodávateľ: Krídla s.r.o., Humenné, IČO: 36466778","131,00 € s DPH",22.03.2021,22.03.2021,platná, 134/2021,Čistiace prostriedky,D/850/2020,"dodávateľ: Krídla s.r.o., Humenné, IČO: 36466778","884,23 € s DPH",22.03.2021,22.03.2021,platná, 135/2021,pracie prostriedky,D/811/2020,"dodávateľ: Repros - Magdaléna Kokoruďová, Prešov, IČO: 34906231","319,92 € s DPH",22.03.2021,22.03.2021,platná, 136/2021,hygienický materiál,D/812/2020,"dodávateľ: Repros - Magdaléna Kokoruďová, Prešov, IČO: 34906231","333,36 € s DPH",22.03.2021,22.03.2021,platná, 128/2021,poplatok-palivová karta,,"dodávateľ: Slovnaft a.s., Bratislava, IČO: 31322832","1,60 € s DPH",18.03.2021,18.03.2021,platná, 129/2021,chlieb a pečivo,D/680/2020,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne, Humenné, IČO: 30414253","300,10 € s DPH",18.03.2021,18.03.2021,platná, 125/2021,vybavenie lekárničiek,,"dodávateľ: Lekáreň Dália, Vinné, IČO: 30687756","163,90 € s DPH",17.03.2021,17.03.2021,platná, 126/2021,dávkovače liekov,,"dodávateľ: Lekáreň Dália, Vinné, IČO: 30687756","97,35 € s DPH",17.03.2021,17.03.2021,platná, 127/2021,dezinfekčné prostriedky,D/827/2020,"dodávateľ: AJVA s.r.o., Gelnica, IČO: 36580899","1 304,59 € s DPH",17.03.2021,17.03.2021,platná, 124/2021,ovocie a zelenina,D/1031/2020,"dodávateľ: M.A.D.D. fruit s.r.o., Sobrance, IČO: 36730866","782,01 € s DPH",16.03.2021,16.03.2021,platná, 118/2021,elektroinštalačný mariál,,"dodávateľ: VATI- Tirpak Vladimír, Michalovce, IČO: 35452722","175,50 € s DPH",15.03.2021,15.03.2021,platná, 119/2021,odvoz kuchynského odpadu,D/241/2021,"dodávateľ: Inta s.r.o, Trenčín, IČO: 34129863","237,60 € s DPH",15.03.2021,15.03.2021,platná, 120/2021,telekomunikačné služby - mobilný operátor,,"dodávateľ: Orange Slovensko a.s., Bratislava, IČO: 35697270","107,33 € s DPH",15.03.2021,15.03.2021,platná, 121/2021,mäso,D/1032/2020,"dodávateľ: Mäso Zemplín, Michalovce, IČO: 36205915","230,13 € s DPH",15.03.2021,15.03.2021,platná, 122/2021,mlieko a mliečne výrobky,D/684/2020,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","531,81 € s DPH",15.03.2021,15.03.2021,platná, 123/2021,mäsové výrobky,D/1033/2020,"dodávateľ: Cimbaľák s.r.o, Bardejov, IČO: 36473219","280,06 € s DPH",15.03.2021,15.03.2021,platná, 116/2021,respirátor FFP2,,"dodávateľ: AJVA s.r.o., Gelnica, IČO: 36580899","2 320,00 € s DPH",11.03.2021,12.03.2021,platná, 117/2021,záhradnícke potreby a materiál,,"dodávateľ: Poľnosev s.r.o., Michalovce, IČO: 36598496","165,13 € s DPH",11.03.2021,12.03.2021,platná, 114/2021,poplatok za internet,,"dodávateľ: Slovanet a.s., Bratislava, IČO: 35954612","22,99 € s DPH",11.03.2021,11.03.2021,platná, 115/2021,chlieb a pečivo,D/680/2020,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne, Humenné, IČO: 30414253","379,96 € s DPH",11.03.2021,11.03.2021,platná, 105/2021,potraviny,D/679/2020,"dodávateľ: GVP s.r.o., Humenné, IČO: 36446190","518,76 € s DPH",10.03.2021,10.03.2021,platná, 106/2021,cukor a cukrovinky,D/678/2020,"dodávateľ: GVP s.r.o., Humenné, IČO: 36446190","454,30 € s DPH",10.03.2021,10.03.2021,platná, 107/2021,mlieko a mliečne výrobky,D/684/2020,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","377,08 € s DPH",10.03.2021,10.03.2021,platná, 108/2021,mrazený polotovar a šaláty,D/1030/2020,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","168,76 € s DPH",10.03.2021,10.03.2021,platná, 109/2021,potraviny,D/685/2020,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","909,09 € s DPH",10.03.2021,10.03.2021,platná, 110/2021,mlieko a mliečne výrobky,D/684/2020,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","80,52 € s DPH",10.03.2021,10.03.2021,platná, 111/2021,hydina a čerstvé vajcia,D/535/2020,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","258,02 € s DPH",10.03.2021,10.03.2021,platná, 112/2021,potraviny,D/685/2020,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","92,83 € s DPH",10.03.2021,10.03.2021,platná, 113/2021,plyn-veľkoodber,,"dodávateľ: Slovenský plynáresnký priemysel a.s., Bratislava, IČO: 35815256","3 938,32 € s DPH",10.03.2021,10.03.2021,platná, 104/2021,telekomunikačné služby,,"dodávateľ: Slovak TELEKOM a.s., Bratislava, IČO: 35763469","30,54 € s DPH",09.03.2021,09.03.2021,platná, 136/2021,hygienický materiál,D/812/2020,"dodávateľ: Repros - Magdaléna Kokoruďová, Prešov, IČO: 34906231","333,36 € s DPH",22.03.2021,09.03.2021,platná, 3/2021,dodávka elektriny,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Košice, IČO: 44483767","2 740,87 € s DPH",08.03.2021,08.03.2021,platná, 101/2021,služby technika BOZP,,"dodávateľ: Anna Kačmárová - Haspo, Vranov nad Topľou, IČO: 40551903","66,00 € s DPH",08.03.2021,08.03.2021,platná, 102/2021,oprava el. kotlov a umývačky riadu,,"dodávateľ: Elektroservis Valtim, Michalovce, IČO: 17303010","644,40 € s DPH",08.03.2021,08.03.2021,platná, 103/2021,mäso,D/1032/2020,"dodávateľ: Mäso Zemplín, Michalovce, IČO: 36205915","262,21 € s DPH",08.03.2021,08.03.2021,platná, 98/2021,mäsové výrobky,D/1033/2020,"dodávateľ: Cimbaľák s.r.o, Bardejov, IČO: 36473219","118,46 € s DPH",05.03.2021,05.03.2021,platná, 99/2021,"vodné,stočné",,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Košice, IČO: 36570460","1 485,91 € s DPH",05.03.2021,05.03.2021,platná, 100/2021,pracovno-zdravotná služba,D/155/2021,"dodávateľ: PZS5 s.r.o., Michalovce, IČO: 36750646","65,52 € s DPH",05.03.2021,05.03.2021,platná, 96/2021,nákup PHM,,"dodávateľ: Slovnaft a.s., Bratislava, IČO: 31322832","108,04 € s DPH",04.03.2021,04.03.2021,platná, 97/2021,chlieb a pečivo,D/680/2020,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne, Humenné, IČO: 30414253","318,63 € s DPH",04.03.2021,04.03.2021,platná, 90/2021,stravné poukážky,D/331/2021,"dodávateľ: UP Slovensko s.r.o., Bratislava, IČO: 31396674","1 751,23 € s DPH",03.03.2021,03.03.2021,platná, 91/2021,plyn -maloodber,,"dodávateľ: Slovenský plynáresnký priemysel a.s., Bratislava, IČO: 35815256","344,00 € s DPH",03.03.2021,03.03.2021,platná, 92/2021,technická kontrola auta,,"dodávateľ: STK Strážske s.r.o., Košice, IČO: 50655795","34,00 € s DPH",03.03.2021,03.03.2021,platná, 93/2021,emisná kontrola auta,,"dodávateľ: STK Strážske s.r.o., Košice, IČO: 50655795","30,00 € s DPH",03.03.2021,03.03.2021,platná, 94/2021,servis výpočtovej technicky,,"dodávateľ: Gnoma s.r.o, Michalovce, IČO: 36213063","216,00 € s DPH",03.03.2021,03.03.2021,platná, 95/2021,mlieko a mliečne výrobky,D/684/2020,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","92,36 € s DPH",03.03.2021,03.03.2021,platná, 89/2021,ovocie a zelenina,D/1031/2020,"dodávateľ: M.D.D. Fruit s.r.o., Sobrance, IČO: 36730866","693,65 € s DPH",02.03.2021,02.03.2021,platná, 85/2021,mäso,D/1032/2020,"dodávateľ: Mäso Zemplín, Michalovce, IČO: 36205915","203,36 € s DPH",01.03.2021,01.03.2021,platná, 86/2021,mäso,D/1032/2020,"dodávateľ: Mäso Zemplín, Michalovce, IČO: 36205915","360,40 € s DPH",01.03.2021,01.03.2021,platná, 87/2021,mlieko a mliečne výrobky,D/684/2020,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","470,14 € s DPH",01.03.2021,01.03.2021,platná, 88/2021,ryby a mrazený polotovar,D/1030/2020,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","256,51 € s DPH",01.03.2021,01.03.2021,platná, 80/2021,chlieb a pečivo,D/678/2020,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne, Humenné, IČO: 30414253","325,24 € s DPH",26.02.2021,26.02.2021,platná, 81/2021,tonera a náplne,D/778/2020,"dodávateľ: Euro Média s.r.o., Košice, IČO: 31608426","1 348,20 € s DPH",26.02.2021,26.02.2021,platná, 82/2021,pravidelný servis výťahov,D/11/2020,"dodávateľ: P & P servis s.r.o., Ohradzany, IČO: 46996010","124,50 € s DPH",26.02.2021,26.02.2021,platná, 83/2020,oprava výťahu,,"dodávateľ: P & P servis s.r.o., Ohradzany, IČO: 4699","42,00 € s DPH",26.02.2021,26.02.2021,platná, 84/2021,zákusky,,"dodávateľ: Cukráreň Siesta, Michalovce, IČO: 35025158","129,60 € s DPH",26.02.2021,26.02.2021,platná, 79/2021,mäsové výrobky,D/1033/2020,"dodávateľ: Cimbaľák s.r.o, Bardejov, IČO: 36473219","225,02 € s DPH",25.02.2021,25.02.2021,platná, 75/2021,potraviny,D/679/2020,"dodávateľ: GVP s.r.o., Humenné, IČO: 36446190","455,65 € s DPH",24.02.2021,24.02.2021,platná, 76/2021,potraviny,D/685/2020,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","729,89 € s DPH",24.02.2021,24.02.2021,platná, 77/2021,hydina čerstvé vajcia,D/535/2020,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","358,59 € s DPH",24.02.2021,24.02.2021,platná, 78/2021,mlieko a mliečne výrobky,D/684/2020,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","158,04 € s DPH",24.02.2021,24.02.2021,platná, 74/2021,oprava pračiek,,"dodávateľ: BESEP-Erik Bejda, Prešov, IČO: 1073676076","583,58 € s DPH",23.02.2021,23.02.2021,platná, 69/2021,chlieb a pečivo,D/680/2020,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne, Humenné, IČO: 30414253","464,43 € s DPH",19.02.2021,22.02.2021,platná, 70/2021,mäsové výrobky,D/1033/2020,"dodávateľ: Cimbaľák s.r.o, Bardejov, IČO: 36473219","268,68 € s DPH",22.02.2021,22.02.2021,platná, 71/2021,mäso,D/1032/2020,"dodávateľ: Mäso Zemplín, Michalovce, IČO: 36205915","309,52 € s DPH",22.02.2021,22.02.2021,platná, 72/2021,mlieko a mliečne výrobky,D/684/2020,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","210,85 € s DPH",22.02.2021,22.02.2021,platná, 73/2021,zvyšovanie odbornej spôsobilosti vodičov,,"dodávateľ: Žečák Václav - autoškola, Michalovce, IČO: 11960507","72,00 € s DPH",22.02.2021,22.02.2021,platná, 68/2021,mrazený polotovar a šaláty,D/1030/2020,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","211,37 € s DPH",18.02.2021,18.02.2021,platná, 67/2021,časopis-Sestra,,"dodávateľ: Silvia Hodálová-VIUSS, Bratislava, IČO: 47982594","15,00 € s DPH",17.02.2021,17.02.2021,platná, 65/2021,ovocie a zelenina,D/1031/2020,"dodávateľ: M.A.D.D. fruit s.r.o., Sobrance, IČO: 36730866","982,78 € s DPH",16.02.2021,16.02.2021,platná, 66/2021,"mrazený polotovar, šaláty",D/1030/2020,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","145,44 € s DPH",16.02.2021,16.02.2021,platná, 60/2021,mäso,D/1032/2020,"dodávateľ: Mäso Zemplín, Michalovce, IČO: 36205915","240,63 € s DPH",15.02.2021,15.02.2021,platná, 61/2021,chlieb a pečivo,D/680/2020,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne, Humenné, IČO: 30414253","251,66 € s DPH",15.02.2021,15.02.2021,platná, 62/2021,zemné práce,,"dodávateľ: Ing. Stanislava Sotáková, Michalovce, IČO: 46181385","150,40 € s DPH",15.02.2021,15.02.2021,platná, 63/2021,mlieko a mliečne výrobky,D/684/2020,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","392,80 € s DPH",15.02.2021,15.02.2021,platná, 64/2021,potraviny,D/685/2020,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","13,85 € s DPH",15.02.2021,15.02.2021,platná, 58/2021,odvoz kuchynského odpadu,,"dodávateľ: Inta s.r.o, Trenčín, IČO: 34129863","179,40 € s DPH",12.02.2021,12.02.2021,platná, 59/2021,telekomunikačné služby mobilného operátora,,"dodávateľ: Orange Slovensko a.s., Bratislava, IČO: 35697270","103,18 € s DPH",12.02.2021,12.02.2021,platná, 53/2021,poplatok za internet,,"dodávateľ: slovanet a.s., Bratislava, IČO: 35954612","22,99 € s DPH",11.02.2021,11.02.2021,platná, 54/2021,potraviny,D/679/2020,"dodávateľ: GVP s.r.o., Humenné, IČO: 36446190","444,42 € s DPH",11.02.2021,11.02.2021,platná, 55/2021,cukor a cukrovinky,D/678/2020,"dodávateľ: GVP s.r.o., Humenné, IČO: 36446190","517,74 € s DPH",11.02.2021,11.02.2021,platná, 56/2021,mlieko a mliečne výrobky,D/684/2020,"dodávateľ: Inmedia s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","302,35 € s DPH",11.02.2021,11.02.2021,platná, 57/2021,hydina a čerstvé vajcia,D/535/2020,"dodávateľ: Inmedia s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","315,69 € s DPH",11.02.2021,11.02.2021,platná, 47/2021,služby technika BOZP,,"dodávateľ: Anna Kačmárova HASPO, Vranov nad Topľou, IČO: 40551903","66,00 € s DPH",08.02.2021,10.02.2021,platná, 48/2021,telekomunikačné služby - pevná linka,,"dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bratislava, IČO: 35763469","32,17 € s DPH",08.02.2021,10.02.2021,platná, 49/2021,pracovno-zdravotná služba,D/155/2021,"dodávateľ: PZS5 s.r.o, Michalovce, IČO: 36750646","65,52 € s DPH",08.02.2021,10.02.2021,platná, 50/2021,mlieko a mliečne výrobky,D/684/2020,"dodávateľ: Inmedia s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","187,01 € s DPH",09.02.2021,10.02.2021,platná, 51/2021,mrazený polotovar,D/1030/2020,"dodávateľ: Inmedia s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","106,26 € s DPH",09.02.2021,10.02.2021,platná, 52/2021,dodávka zemného plynu,D/1053/2020,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, Bratislava, IČO: 35815256","4 252,28 € s DPH",10.02.2021,10.02.2021,platná, 46/2021,dodávka elektriny,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Košice, IČO: 44483767","2 949,46 € s DPH",08.02.2021,08.02.2021,platná, 38/2021,pohonné hmoty,,"dodávateľ: Slovnaft a.s., Bratislava, IČO: 31322832","118,67 € s DPH",04.02.2021,04.02.2021,platná, 39/2021,mäsové výrobky,D/1033/2020,"dodávateľ: Cimbaľák s.r.o., Bardejov, IČO: 36473219","296,29 € s DPH",04.02.2021,04.02.2021,platná, 40/2021,mäsové výrobky,D/1033/2020,"dodávateľ: Cimbaľák s.r.o., Bardejov, IČO: 36473219","307,18 € s DPH",04.02.2021,04.02.2021,platná, 41/2021,"dodávka vody, stočné",,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Košice, IČO: 36570460","1 527,74 € s DPH",04.02.2021,04.02.2021,platná, 42/2021,elektroinštalačné práce,,"dodávateľ: Peter Rudáš, Michalovce, IČO: 10712976","108,91 € s DPH",04.02.2021,04.02.2021,platná, 43/2021,kancelárske potreby,D/831/2020,"dodávateľ: Krídla s.r.o., Humenné, IČO: 36466778","89,70 € s DPH",04.02.2021,04.02.2021,platná, 44/2021,čistia prostriedky,D/850/2020,"dodávateľ: Krídla s.r.o., Humenné, IČO: 36466778","135,00 € s DPH",04.02.2021,04.02.2021,platná, 45/2021,chlieb a pečivo,D/680/2020,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne, Humenné, IČO: 30414253","442,48 € s DPH",04.02.2021,04.02.2021,platná, 37/2021,služby výpočtovej techniky,,"dodávateľ: Gnoma s.r.o, Michalovce, IČO: 36213063","216,00 € s DPH",03.02.2021,03.02.2021,platná, 35/2021,ovocie a zelenina,D/1031/2020,"dodávateľ: M.A.D.D. fruit s.r.o., Sobrance, IČO: 36730866","861,54 € s DPH",02.02.2021,02.02.2021,platná, 36/2021,plyn- TCHB,,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, Bratislava, IČO: 35815256","344,00 € s DPH",02.02.2021,02.02.2021,platná, 31/2021,hydina a vajíčka,D/535/2020,"dodávateľ: Inmedia s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","486,85 € s DPH",01.02.2021,01.02.2021,platná, 32/2021,mlieko a mliečne výrobky,D/684/2020,"dodávateľ: Inmedia s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","209,25 € s DPH",01.02.2021,01.02.2021,platná, 33/2021,oprava počítačov,,"dodávateľ: Gnoma s.r.o, Michalovce, IČO: 36213063","75,50 € s DPH",01.02.2021,01.02.2021,platná, 34/2021,chlieb a pečivo,D/680/2020,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne, Humenné, IČO: 30414253","329,35 € s DPH",01.02.2021,01.02.2021,platná, 28/2021,mäso,D/1032/2020,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Michalovce, IČO: 36205915","311,94 € s DPH",27.01.2021,29.01.2021,platná, 29/2021,zákusky,,"dodávateľ: cukráreň Siesta, Michalovce, IČO: 35025158","133,44 € s DPH",29.01.2021,29.01.2021,platná, 30/2021,mäso,D/1032/2020,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Michalovce, IČO: 36205915","345,95 € s DPH",29.01.2021,29.01.2021,platná, 26/2021,mlieko a mliečne výrobky,D/684/2020,"dodávateľ: Inmedia s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","160,37 € s DPH",27.01.2021,27.01.2021,platná, 27/2021,"mrazené ryby, mrazený polotovar a šaláty",D/1030/2020,"dodávateľ: Inmedia s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","285,12 € s DPH",27.01.2021,27.01.2021,platná, 25/2021,mlieko a mliečne výrobky,D/684/2020,"dodávateľ: Inmedia s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","491,59 € s DPH",25.01.2021,25.01.2021,platná, 24/2021,chlieb a pečivo,D/680/2020,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne, Humenné, IČO: 30414253","405,77 € s DPH",21.01.2021,21.01.2021,platná, 2/2021,mäso,D/1032/2020,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Michalovce, IČO: 36205915","-18,25 € s DPH",20.01.2021,20.01.2021,platná, 16/2021,mäso,D/1032/2020,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Michalovce, IČO: 36205915","16,71 € s DPH",20.01.2021,20.01.2021,platná, 17/2021,mäso,D/1032/2020,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Michalovce, IČO: 36205915","294,11 € s DPH",20.01.2021,20.01.2021,platná, 18/2021,ovocie a zelenina,D/1031/2020,"dodávateľ: M.A.D.D. fruit s.r.o., Sobrance, IČO: 36730866","883,99 € s DPH",20.01.2021,20.01.2021,platná, 19/2021,potraviny,D/679/2020,"dodávateľ: GVP s.r.o., Humenné, IČO: 36446190","573,67 € s DPH",20.01.2021,20.01.2021,platná, 20/2021,cukor a cukrovinky,D/678/2020,"dodávateľ: GVP s.r.o., Humenné, IČO: 36446190","275,41 € s DPH",20.01.2021,20.01.2021,platná, 21/2021,mlieko a mliečne výrobky,D/684/2020,"dodávateľ: Inmedia s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","636,62 € s DPH",20.01.2021,20.01.2021,platná, 22/2021,potraviny,D/685/2020,"dodávateľ: Inmedia s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","490,40 € s DPH",20.01.2021,20.01.2021,platná, 23/2021,mlieko a mliečne výrobky,D/684/2020,"dodávateľ: Inmedia s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","74,69 € s DPH",20.01.2021,20.01.2021,platná, 15/2021,dodávka plynu TCHB,,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava, IČO: 35815256","344,00 € s DPH",19.01.2021,19.01.2021,platná, 14/2021,finančný spravodajca,,"dodávateľ: Poradca podnikatela s.r.o, Žilina, IČO: 31592503","16,39 € s DPH",18.01.2021,18.01.2021,platná, 1/2021,plyn pre TCHB,,"dodávateľ: Slovenský plnýrenský priemysel, Bratislava, IČO: 35815256","-62,12 € s DPH",18.01.2021,18.01.2021,platná, 1/2021,finančný spravodajca,,"dodávateľ: Poradca podnikatela s.r.o, Žilina, IČO: 31592503","26,40 € s DPH",05.01.2021,15.01.2021,platná, 2/2021,mlieko a mliečne výrobky,D/684/2020,"dodávateľ: Inmedia s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","342,11 € s DPH",08.01.2021,15.01.2021,platná, 3/2021,mlieko a mliečne výrobky,D/684/2020,"dodávateľ: Inmedia s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","298,32 € s DPH",11.01.2021,15.01.2021,platná, 4/2021,ryby a šaláty,D/1030/2020,"dodávateľ: Inmedia s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","160,70 € s DPH",11.01.2021,15.01.2021,platná, 5/2021,stravné lístky,D/305/2020,"dodávateľ: ECOHolding s.r.o., Košice, IČO: 45344710","1 038,40 € s DPH",11.01.2021,15.01.2021,platná, 6/2021,poplatok za internet,,"dodávateľ: Slovanet a.s., Bratislava, IČO: 35954612","22,99 € s DPH",12.01.2021,15.01.2021,platná, 7/2021,telekomunikačné služby - mobilne linky,,"dodávateľ: Orange Slovensko a.s., Bratislava, IČO: 35697270","81,81 € s DPH",13.01.2021,15.01.2021,platná, 8/2021,mäso,D/1032/2020,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Michalovce, IČO: 36205915","239,42 € s DPH",13.01.2021,15.01.2021,platná, 9/2021,chlieb a pečivo,D/680/2020,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne, Humenné, IČO: 30414253","320,39 € s DPH",15.01.2021,15.01.2021,platná, 10/2021,odvoz kuchynského odpadu,,"dodávateľ: Inta s.r.o, Trenčín, IČO: 34129863","218,40 € s DPH",15.01.2021,15.01.2021,platná, 11/2021,mäsové výrobky,D/1033/2020,"dodávateľ: Cimbaľák s.r.o, Bardejov, IČO: 36473219","161,44 € s DPH",15.01.2021,15.01.2021,platná, 12/2021,hydina a vajíčka,D/535/2020,"dodávateľ: Inmedia s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","492,72 € s DPH",15.01.2021,15.01.2021,platná, 13/2021,mrazený polotovar,D/1030/2020,"dodávateľ: Inmedia s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","344,71 € s DPH",15.01.2021,15.01.2021,platná, 7/2020,elektrina,,"dodávateľ: Východodslovenská energetika a.s., Košice, IČO: 44483767","3 066,85 € s DPH",31.12.2020,11.01.2021,platná, 860/2020,pracovná zdravotná služba,D/117/2020,"dodávateľ: PZS5 s.r.o., Michalovce, IČO: 367506465","78,62 € s DPH",31.12.2020,11.01.2021,platná, 861/2020,služby BOZP,,"dodávateľ: Anna Kačmárová Haspo, Vranov nad Topľou, IČO: 40551903","66,00 € s DPH",31.12.2020,11.01.2021,platná, 862/2020,dodávka plynu,D/2019/1104,"dodávateľ: SPP a.s., Bratislava, IČO: 35815256","4 302,43 € s DPH",31.12.2020,11.01.2021,platná, 856/2020,chlieb a pečivo,D/680/2020,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne, Humenné, IČO: 30414253","218,48 € s DPH",31.12.2020,08.01.2021,platná, 857/2020,ovocie a zelelnina,D/1031/2020,"dodávateľ: M.A.D.D. fruit s.r.o., Sobrance, IČO: 36730866","266,30 € s DPH",31.12.2020,08.01.2021,platná, 858/2020,telekomunikačné služby - pevná linka,,"dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bratislava, IČO: 35763469","37,92 € s DPH",31.12.2020,08.01.2021,platná, 859/2020,vodné a stočné,,"dodávateľ: Vých. vodárenská spoločnosť a.s., Košice, IČO: 36570460","1 672,70 € s DPH",31.12.2020,08.01.2021,platná, 855/2020,servis výťahov,,"dodávateľ: Kone s.r.o., Bratislava, IČO: 31359884","220,82 € s DPH",31.12.2020,07.01.2021,platná, 853/2020,mäsové výrobky,D/1033/2020,"dodávateľ: Cimbaľák s.r.o, Bardejov, IČO: 36473219","151,27 € s DPH",31.12.2020,05.01.2021,platná, 854/2020,pohonné hmoty,,"dodávateľ: Slovnaft a.s., Bratislava, IČO: 31322832","86,26 € s DPH",31.12.2020,05.01.2021,platná, 852/2020,zákusky,,"dodávateľ: Cukráreň Siesta, Michalovce, IČO: 35025158","328,85 € s DPH",31.12.2020,04.01.2021,platná, 849/2020,mäso,D/1032/2020,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Michalovce, IČO: 36205915","237,61 € s DPH",31.12.2020,31.12.2020,platná, 850/2020,mäso,D/1032/2020,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Michalovce, IČO: 36205915","304,90 € s DPH",31.12.2020,31.12.2020,platná, 851/2020,chlieb a pečivo,D/680/2020,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne, Humenné, IČO: 30414253","222,18 € s DPH",31.12.2020,31.12.2020,platná, 840/2020,mlieko a mliečne výrobky,D/684/2020,"dodávateľ: Inmedia s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","96,57 € s DPH",28.12.2020,28.12.2020,platná, 841/2020,vitamíny a vitamínové doplnky,,"dodávateľ: GreenPharm s.r.o., Košice, IČO: 50590961","3 963,17 € s DPH",28.12.2020,28.12.2020,platná, 842/2020,servis výpočtovej techniky,,"dodávateľ: GNOMA s.r.o., Michalovce, IČO: 36213063","216,00 € s DPH",28.12.2020,28.12.2020,platná, 843/2020,mäsové výrobky,D/1033/2020,"dodávateľ: Cimbaľák s.r.o, Bardejov, IČO: 36473219","195,89 € s DPH",28.12.2020,28.12.2020,platná, 844/2020,mäsové výrobky,D/1033/2020,"dodávateľ: Cimbaľák s.r.o, Bardejov, IČO: 36473219","296,87 € s DPH",28.12.2020,28.12.2020,platná, 845/2020,chlieb a pečivo,D/680/2020,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne, Humenné, IČO: 30414253","354,43 € s DPH",28.12.2020,28.12.2020,platná, 846/2020,oprava prístrojov,,"dodávateľ: Servis čerpadiel s.r.o., Košice, IČO: 45962545","253,20 € s DPH",28.12.2020,28.12.2020,platná, 847/2020,ovocie a zelenina,D/1031/2020,"dodávateľ: M.A.D.D. fruit s.r.o., Sobrance, IČO: 36730866","644,83 € s DPH",28.12.2020,28.12.2020,platná, 848/2020,mlieko a mliečne výrobky,D/684/2020,"dodávateľ: Inmedia s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","292,75 € s DPH",28.12.2020,28.12.2020,platná, 839/2020,oprava prístrojov,,"dodávateľ: Mochostav - Ing. Juraj Mojsej, Michalovce, IČO: 37317130","184,92 € s DPH",23.12.2020,23.12.2020,platná, 831/2020,elektrický ohrievač,,"dodávateľ: Vodár - Július Kopčanský, Jastrabie pri Michalovciach, IČO: 53350341","130,00 € s DPH",18.12.2020,21.12.2020,platná, 832/2020,evakuačné podložky,,"dodávateľ: Arijo-humanic SK s.r.o., Batizovce, IČO: 36679607","246,60 € s DPH",18.12.2020,21.12.2020,platná, 833/2020,mlieko a mliečne výrobky,D/684/2020,"dodávateľ: Inmedia s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","440,47 € s DPH",21.12.2020,21.12.2020,platná, 834/2020,hydina a vajíčka,D/535/2020,"dodávateľ: Inmedia s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","303,86 € s DPH",21.12.2020,21.12.2020,platná, 835/2020,mäso,D/1032/2020,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Michalovce, IČO: 36205915","159,65 € s DPH",21.12.2020,21.12.2020,platná, 836/2020,odborná prehliada a skúška plynových zariadení,,"dodávateľ: AKUMTHERM s.r.o., Kladzany, IČO: 52219216","1 324,08 € s DPH",18.12.2020,21.12.2020,platná, 837/2020,hygienický tovar,D/812/2020,"dodávateľ: Repros - Magdaléna Kokoruďová, Prešov, IČO: 34906231","220,46 € s DPH",21.12.2020,21.12.2020,platná, 838/2020,hygienický tovar,D/812/2020,"dodávateľ: Repros - Magdaléna Kokoruďová, Prešov, IČO: 34906231","118,80 € s DPH",21.12.2020,21.12.2020,platná, 829/2020,pohonné hmoty,,"dodávateľ: Slovnaft a.s., Bratislava, IČO: 31322832","62,95 € s DPH",18.12.2020,18.12.2020,platná, 830/2020,mrazený polotovar,,"dodávateľ: Inmedia s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","211,38 € s DPH",18.12.2020,18.12.2020,platná, 826/2020,chlieb a pečivo,D/680/2020,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne, Humenné, IČO: 30414253","463,68 € s DPH",17.12.2020,17.12.2020,platná, 827/2020,mäso,D/1032/2020,"dodávateľ: Mäso Zemplín, Michalovce, IČO: 36205915","338,22 € s DPH",17.12.2020,17.12.2020,platná, 828/2020,ovocie a zelenina,D/1031/2020,"dodávateľ: M.A.D.D. fruit s.r.o, Sobrance, IČO: 36730866","1 292,11 € s DPH",17.12.2020,17.12.2020,platná, 823/2020,cukor a cukrovinky,D/678/2020,"dodávateľ: GVP s.r.o., Humenné, IČO: 36446190","235,27 € s DPH",16.12.2020,16.12.2020,platná, 824/2020,likvidácia budovy,D/1155/2020,"dodávateľ: SAMOSTAV, Michalovce, IČO: 44577508","4 095,12 € s DPH",16.12.2020,16.12.2020,platná, 825/2020,servisná prehliadka auta,,"dodávateľ: VLM s.r.o., Michalovce, IČO: 36574333","182,84 € s DPH",16.12.2020,16.12.2020,platná, 819/2020,OOP,D/827/2020,"dodávateľ: AJVA s.r.o., Gelnica, IČO: 36580899","1 234,50 € s DPH",15.12.2020,15.12.2020,platná, 820/2020,vývoz kuchynského odpadu,,"dodávateľ: Inta s.r.o, Trenčín, IČO: 34129863","140,40 € s DPH",15.12.2020,15.12.2020,platná, 821/2020,pracovné oblečenie,,"dodávateľ: STORECO s.r.o., Trhovište, IČO: 51634384","1 263,20 € s DPH",15.12.2020,15.12.2020,platná, 822/2020,výpočtová technika,,"dodávateľ: Gnoma s.r.o., Michalovce, IČO: 36213063","857,50 € s DPH",15.12.2020,15.12.2020,platná, 810/2020,služby mobilného operatóra,,"dodávateľ: Orange a.s., Bratislava, IČO: 35697270","126,22 € s DPH",14.12.2020,14.12.2020,platná, 811/2020,internet,,"dodávateľ: Slovanet a.s., Bratislava, IČO: 35954612","22,99 € s DPH",14.12.2020,14.12.2020,platná, 812/2020,pracie prostriedky,D/811/2020,"dodávateľ: REPROS - Magdaléna Kokoruďová, Prešov, IČO: 34906231","895,22 € s DPH",14.12.2020,14.12.2020,platná, 813/2020,hygienický materiál,D/812/2020,"dodávateľ: REPROS - Magdaléna Kokoruďová, Prešov, IČO: 34906231","753,21 € s DPH",14.12.2020,14.12.2020,platná, 814/2020,mäsové výrobky,D/1033/2020,"dodávateľ: Cimbaľák s.r.o., Bardejov, IČO: 36473219","365,93 € s DPH",14.12.2020,14.12.2020,platná, 815/2020,hydina a vajíčka,D/535/2020,"dodávateľ: Inmedia spol. s.r.o, Zvolen, IČO: 36019208","392,09 € s DPH",14.12.2020,14.12.2020,platná, 816/2020,mlieko a mliečne výrobky,D/684/2020,"dodávateľ: Inmedia spol. s.r.o, Zvolen, IČO: 36019208","475,05 € s DPH",14.12.2020,14.12.2020,platná, 817/2020,potraviny,D/685/2020,"dodávateľ: Inmedia spol. s.r.o, Zvolen, IČO: potraviny","453,79 € s DPH",14.12.2020,14.12.2020,platná, 818/2020,mrazený polotovar,D/1030/2020,"dodávateľ: Inmedia spol. s.r.o, Zvolen, IČO: potraviny","87,04 € s DPH",14.12.2020,14.12.2020,platná, 798/2020,zakusky,,"dodávateľ: Cukráreň Siesta, Michalovce, IČO: 35025158","126,10 € s DPH",10.12.2020,10.12.2020,platná, 799/2020,mäso,D/1032/2020,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s, Michalovce, IČO: 36205915","176,39 € s DPH",10.12.2020,10.12.2020,platná, 800/2020,oprava strechy,,"dodávateľ: NAŠ-klampiar s.r.o., Rakovec nad Ondavou, IČO: 52477436","696,00 € s DPH",10.12.2020,10.12.2020,platná, 805/2020,plyn,D/2019/1104,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava, IČO: 35815256","3 945,22 € s DPH",10.12.2020,10.12.2020,platná, 801/2020,chlieb a pečivo,D/680/2020,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Humenné, IČO: 30414253","316,38 € s DPH",10.12.2020,10.12.2020,platná, 802/2020,mäsové výrobky,D/1033/2020,"dodávateľ: Cimbaľák s.r.o., Bardejov, IČO: 36473219","96,00 € s DPH",10.12.2020,10.12.2020,platná, 803/2020,potraviny,D/679/2020,"dodávateľ: GVP spol s.r.o, Humenné, IČO: 36446190","550,48 € s DPH",10.12.2020,10.12.2020,platná, 804/2020,cukor a cukrovinky,D/678/2020,"dodávateľ: GVP spol s.r.o, Humenné, IČO: 36446190","1 071,43 € s DPH",10.12.2020,10.12.2020,platná, 806/2020,vitamínové prípravky,,"dodávateľ: Lekáreň Dália, Vinné, IČO: 30687756","1 794,50 € s DPH",10.12.2020,10.12.2020,platná, 807/2020,dezinfekčné prostriedky,D/827/2020,"dodávateľ: AJVA s.r.o., GELNICA, IČO: 36580899","2 523,91 € s DPH",10.12.2020,10.12.2020,platná, 808/2020,Čistiace prostriedky,D/850/2020,"dodávateľ: Krídla s.r.o., Humenné, IČO: 36466778","2 343,74 € s DPH",10.12.2020,10.12.2020,platná, 809/2020,kancelárske potreby,D/831/2020,"dodávateľ: Krídla s.r.o., Humenné, IČO: 36466778","218,45 € s DPH",10.12.2020,10.12.2020,platná, 796/2020,telekomunikačné služby - pevná linka,,"dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bratislava, IČO: 35763469","36,58 € s DPH",08.12.2020,09.12.2020,platná, 797/2020,špeciálne kvapaliny,,"dodávateľ: Hifra o.s. Ing. Ľubomír Franko, Michalovce, IČO: 10709053","75,48 € s DPH",08.12.2020,09.12.2020,platná, 789/2020,odborná prehliadka klimatizácií,,"dodávateľ: Serviskol - Jozef Kolesár, Michalovce, IČO: 35027045","498,48 € s DPH",07.12.2020,07.12.2020,platná, 787/2020,elektrina,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Košice, IČO: 44483767","3 281,27 € s DPH",07.12.2020,07.12.2020,platná, 788/2020,"drvič konárov, kompresor",,"dodávateľ: Železiarstvo Peter-Peter Gore, Trebišov, IČO: 47855282","1 050,00 € s DPH",07.12.2020,07.12.2020,platná, 790/2020,služby bezpečnostného technika,,"dodávateľ: Anna Kačmárová HASPO, Vranov nad Topľou, IČO: 40551903","66,00 € s DPH",07.12.2020,07.12.2020,platná, 791/2020,servis výťahov,D/11/2020,"dodávateľ: P & P servis s.r.o., Ohradzany, IČO: 46996010","124,50 € s DPH",07.12.2020,07.12.2020,platná, 792/2020,pracovno-zdravotná služba,D/117/2020,"dodávateľ: PZS5 s.r.o., Michalovce, IČO: 36750646","78,62 € s DPH",07.12.2020,07.12.2020,platná, 793/2020,mrazený polotovar a ryby,D/1030/2020,"dodávateľ: Inmedia spol. s.r.o, Zvolen, IČO: 36019208","355,59 € s DPH",07.12.2020,07.12.2020,platná, 794/2020,mlieko a mliečne výrobky,D/684/2020,"dodávateľ: Inmedia spol. s.r.o, Zvolen, IČO: 36019208","621,62 € s DPH",07.12.2020,07.12.2020,platná, 795/2020,potraviny,D/685/2020,"dodávateľ: Inmedia spol. s.r.o, Zvolen, IČO: 36019208","1 073,15 € s DPH",07.12.2020,07.12.2020,platná, 784/2020,pohonné hmoty,,"dodávateľ: Slovnaft a.s., Bratislava, IČO: 31322832","128,58 € s DPH",04.12.2020,04.12.2020,platná, 785/2020,vodné a stočné,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Košice, IČO: 36570460","1 569,55 € s DPH",04.12.2020,04.12.2020,platná, 786/2020,chlieb a pečivo,D/680/2020,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Humenné, IČO: 30414253","356,93 € s DPH",04.12.2020,04.12.2020,platná, 772/2020,ovocie a zelenina,D/1031/2020,"dodávateľ: M.A.D. fruit s.r.o, Sobrance, IČO: 367730866","703,38 € s DPH",02.12.2020,03.12.2020,platná, 773/2020,potraviny,D/685/2020,"dodávateľ: Inmedia spol. s.r.o, Zvolen, IČO: 36019208","2 137,50 € s DPH",02.12.2020,03.12.2020,platná, 774/2020,mäso,D/1032/2020,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s, Michalovce, IČO: 36205915","308,89 € s DPH",02.12.2020,03.12.2020,platná, 775/2020,servisné služby výpočtovej techniky,,"dodávateľ: GNOMA s.r.o., Michalovce, IČO: 36213063","216,00 € s DPH",02.12.2020,03.12.2020,platná, 776/2020,dodávka plynu,,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava, IČO: 35815256","347,00 € s DPH",02.12.2020,03.12.2020,platná, 777/2020,odborná prehliadka a skúška tlakových nádob,,"dodávateľ: Mochostav - Ing. Juraj Mojsej, Michalovce, IČO: 37317130","537,60 € s DPH",02.12.2020,03.12.2020,platná, 778/2020,mlieko a mliečne výrobky,D/684/2020,"dodávateľ: Inmedia spol. s.r.o, Zvolen, IČO: 36019208","194,42 € s DPH",03.12.2020,03.12.2020,platná, 779/2020,mrazený polotovar,D/1030/2020,"dodávateľ: Inmedia spol. s.r.o, Zvolen, IČO: 36019208","59,48 € s DPH",03.12.2020,03.12.2020,platná, 780/2020,"hydina, vajíčka",D/535/2020,"dodávateľ: Inmedia spol. s.r.o, Zvolen, IČO: 36019208","502,76 € s DPH",03.12.2020,03.12.2020,platná, 781/2020,mlieko a mliečne výrobky,D/684/2020,"dodávateľ: Inmedia spol. s.r.o, Zvolen, IČO: mlieko a mliečne výrobky","317,56 € s DPH",03.12.2020,03.12.2020,platná, 782/2020,potraviny,D/679/2020,"dodávateľ: GVP spol s.r.o, Humenné, IČO: 36446190","915,01 € s DPH",03.12.2020,03.12.2020,platná, 783/2020,cukor a cukrovinky,D/678/2020,"dodávateľ: GVP spol s.r.o, Humenné, IČO: 36446190","922,61 € s DPH",03.12.2020,03.12.2020,platná, 770/2020,zákusky,,"dodávateľ: Cukráreň Siesta, Michalovce, IČO: 35025158","127,20 € s DPH",01.12.2020,02.12.2020,platná, 771/2020,pohrebné služby,,"dodávateľ: MEMORY-pohrebná služba, Michalovce, IČO: 46164715","500,00 € s DPH",01.12.2020,02.12.2020,platná, 767/2020,chlieb a pečivo,D/680/2020,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Humenné, IČO: 30414253","363,57 € s DPH",27.11.2020,27.11.2020,platná, 768/2020,mäso,D/1032/2020,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s, Michalovce, IČO: 36205915","588,05 € s DPH",27.11.2020,27.11.2020,platná, 769/2020,mäsové výrobky,D/1033/2020,"dodávateľ: Cimbaľák s.r.o., Bardejov, IČO: 36473219","423,78 € s DPH",27.11.2020,27.11.2020,platná, 761/2020,chlieb a pečivo,D/680/2020,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Humenné, IČO: 30414253","304,62 € s DPH",23.11.2020,23.11.2020,platná, 762/2020,vajcia,D/535/2020,"dodávateľ: Inmedia spol. s.r.o, Zvolen, IČO: 36019208","33,48 € s DPH",23.11.2020,23.11.2020,platná, 763/2020,mrazený polotovar a šaláty,D/1030/2020,"dodávateľ: Inmedia spol. s.r.o, Zvolen, IČO: 36019208","482,64 € s DPH",23.11.2020,23.11.2020,platná, 764/2020,mlieko a mliečne výrobky,D/684/2020,"dodávateľ: Inmedia spol. s.r.o, Zvolen, IČO: 36019208","230,35 € s DPH",23.11.2020,23.11.2020,platná, 765/2020,potraviny,D/685/2020,"dodávateľ: Inmedia spol. s.r.o, Zvolen, IČO: 36019208","998,70 € s DPH",23.11.2020,23.11.2020,platná, 766/2020,tonery,,"dodávateľ: EURO MEDIA s.ro., Košice, IČO: 31608426","1 140,60 € s DPH",23.11.2020,23.11.2020,platná, 752/2020,potraviny,D/679/2020,"dodávateľ: GVP spol s.r.o, Humenné, IČO: 36446190","665,04 € s DPH",20.11.2020,20.11.2020,platná, 753/2020,cukor a cukrovinky,D/678/2020,"dodávateľ: GVP spol s.r.o, Humenné, IČO: 36446190","680,29 € s DPH",20.11.2020,20.11.2020,platná, 754/2020,hydina a vajcia,D/535/2020,"dodávateľ: Inmedia spol. s.r.o, Zvolen, IČO: 36019208","123,24 € s DPH",20.11.2020,20.11.2020,platná, 755/2020,mlieko a mliečne výrobky,D/684/2020,"dodávateľ: Inmedia spol. s.r.o, Zvolen, IČO: 36019208","52,27 € s DPH",20.11.2020,20.11.2020,platná, 756/2020,mäsové výrobky,D/1033/2020,"dodávateľ: Cimbaľák s.r.o., Bardejov, IČO: 36473219","282,13 € s DPH",20.11.2020,20.11.2020,platná, 757/2020,mäso,D/1032/2020,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s, Michalovce, IČO: 36205915","377,54 € s DPH",20.11.2020,20.11.2020,platná, 758/2020,vývoz kuchynského odpadu,,"dodávateľ: Inta s.r.o., Trenčín, IČO: 34129863","31,20 € s DPH",20.11.2020,20.11.2020,platná, 759/2020,prečistenie kanalizácie,,"dodávateľ: HRABČAK -VAS SLOVAKIA 1, Košice, IČO: 51913658","2 120,00 € s DPH",20.11.2020,20.11.2020,platná, 760/2020,ochranne pracovné pomôcky,,"dodávateľ: Krídla s.r.o., Humenné, IČO: 36466778","568,00 € s DPH",20.11.2020,20.11.2020,platná, 749/2020,telekomunikačná technika,,"dodávateľ: GNOMA s.r.o., Michalovce, IČO: 36213063","200,70 € s DPH",18.11.2020,18.11.2020,platná, 750/2020,výpočtová technika,,"dodávateľ: GNOMA s.r.o., Michalovce, IČO: 36213063","1 323,12 € s DPH",18.11.2020,18.11.2020,platná, 751/2020,ovocie zelenina,D/1031/2020,"dodávateľ: M.A.D. fruit s.r.o, Sobrance, IČO: 36730866","600,90 € s DPH",18.11.2020,18.11.2020,platná, 742/2020,mäsové výrobky,D/1033/2020,"dodávateľ: Cimbaľák s.r.o., Bardejov, IČO: 36473219","243,77 € s DPH",16.11.2020,16.11.2020,platná, 743/2020,ovocie a zelenina,D/1031/2020,"dodávateľ: M.A.D. fruit s.r.o, Sobrance, IČO: 36730866","1 307,65 € s DPH",16.11.2020,16.11.2020,platná, 744/2020,mäso,D/1032/2020,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s, Michalovce, IČO: 36205915","216,83 € s DPH",16.11.2020,16.11.2020,platná, 745/2020,mlieko a mliečne výrobky,D/684/2020,"dodávateľ: Inmedia spol. s.r.o, Zvolen, IČO: 36019208","252,70 € s DPH",16.11.2020,16.11.2020,platná, 746/2020,mrazený polotovar,D/1030/2020,"dodávateľ: Inmedia spol. s.r.o, Zvolen, IČO: 36019208","392,06 € s DPH",16.11.2020,16.11.2020,platná, 747/2020,mlieko a mliečne výrobky,D/684/2020,"dodávateľ: Inmedia spol. s.r.o, Zvolen, IČO: 36019208","453,60 € s DPH",16.11.2020,16.11.2020,platná, 748/2020,chlieb a pečivo,D/680/2020,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Humenné, IČO: 30414253","311,69 € s DPH",16.11.2020,16.11.2020,platná, 739/2020,zdravotnícke prístroje,,"dodávateľ: Lekáreň Dália, Vinné, IČO: 30687756","500,00 € s DPH",13.11.2020,13.11.2020,platná, 740/2020,dodávka plynu,D/2019/1104,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava, IČO: 35815256","2 493,22 € s DPH",13.11.2020,13.11.2020,platná, 741/2020,elektrospotrebiče,,"dodávateľ: Nay a.s., Bratislava, IČO: 35739487","499,00 € s DPH",13.11.2020,13.11.2020,platná, 738/2020,služby mobilného operátora,,"dodávateľ: Orange a.s., Bratislava, IČO: 35697270","206,07 € s DPH",12.11.2020,12.11.2020,platná, 736/2020,ochranný oblek a návleky,,"dodávateľ: REPROS - Magdaléna Kokoruďová, Prešov, IČO: 34906231","448,63 € s DPH",09.11.2020,10.11.2020,platná, 737/2020,poplatok za internet,,"dodávateľ: Slovanet a.s., Bratislava, IČO: 35954612","22,99 € s DPH",10.11.2020,10.11.2020,platná, 733/2020,hygienický a dezinfekčný materiál,,"dodávateľ: AJVA s.r.o., GELNICA, IČO: 36580899","1 753,92 € s DPH",09.11.2020,09.11.2020,platná, 734/2020,vodné stočné,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Košice, IČO: 36570460","2 015,60 € s DPH",09.11.2020,09.11.2020,platná, 735/2020,služby bezpečnostného technika,,"dodávateľ: Anna Kačmárová HASPO, Vranov nad Topľou, IČO: 40551903","66,00 € s DPH",09.11.2020,09.11.2020,platná, 727/2020,chlieb a pečivo,D/680/2020,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Humenné, IČO: 30414253","416,66 € s DPH",06.11.2020,07.11.2020,platná, 728/2020,zákusky,,"dodávateľ: Cukráreň Siesta, Michalovce, IČO: 35025158","276,76 € s DPH",06.11.2020,07.11.2020,platná, 729/2020,poplatky za telekomunikačné služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bratislava, IČO: 35763469","31,55 € s DPH",06.11.2020,07.11.2020,platná, 730/2020,poplatok za pracovno- zdravotnú službu,D/117/2020,"dodávateľ: PZS5 s.r.o., Michalovce, IČO: 36750646","78,62 € s DPH",06.11.2020,07.11.2020,platná, 731/2020,nákupne poukážky,,"dodávateľ: Kauflad Slovenská republika v.o.s, Bratislava, IČO: 35790164","3 500,00 € s DPH",06.11.2020,07.11.2020,platná, 732/2020,elektrina,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Košice, IČO: 44483767","3 215,41 € s DPH",06.11.2020,07.11.2020,platná, 726/2020,mäso,D/1032/2020,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s, Michalovce, IČO: 36205915","430,33 € s DPH",04.11.2020,04.11.2020,platná, 715/2020,nákup pohonných hmôt,,"dodávateľ: Slovnaft a.s., Bratislava, IČO: 31322832","125,76 € s DPH",03.11.2020,03.11.2020,platná, 716/2020,mäso,D/1032/2020,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s, Michalovce, IČO: 36205915","259,82 € s DPH",03.11.2020,03.11.2020,platná, 717/2020,chlieb a pečivo,D/680/2020,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Humenné, IČO: 30414253","315,83 € s DPH",03.11.2020,03.11.2020,platná, 718/2020,cukor a cukrovinky,D/678/2020,"dodávateľ: GVP spol s.r.o, Humenné, IČO: 36446190","614,58 € s DPH",03.11.2020,03.11.2020,platná, 719/2020,potraviny,D/679/2020,"dodávateľ: GVP spol s.r.o, Humenné, IČO: 36446190","423,89 € s DPH",03.11.2020,03.11.2020,platná, 720/2020,hydina a vajcia,D/535/2020,"dodávateľ: Inmedia spol. s.r.o, Zvolen, IČO: 36019208","707,71 € s DPH",03.11.2020,03.11.2020,platná, 721/2020,mlieko a mliečne výrobky,D/684/2020,"dodávateľ: Inmedia spol. s.r.o, Zvolen, IČO: 36019208","586,50 € s DPH",03.11.2020,03.11.2020,platná, 722/2020,zemný plyn - TCHB,,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava, IČO: 35815256","347,00 € s DPH",03.11.2020,03.11.2020,platná, 723/2020,vitamínové doplnky,,"dodávateľ: Lekáreň Dália, Vinné, IČO: 30687756","735,20 € s DPH",03.11.2020,03.11.2020,platná, 724/2020,"paplóny, vankúše a matrace",,"dodávateľ: AJVA s.r.o., GELNICA, IČO: 36580899","1 046,00 € s DPH",03.11.2020,03.11.2020,platná, 725/2020,dezinfekcia,,"dodávateľ: AJVA s.r.o., GELNICA, IČO: 36580899","542,64 € s DPH",03.11.2020,03.11.2020,platná, 710/2020,antigénové rýchlotesty,,"dodávateľ: MSM SLOVAKIA s.r.o., Holič, IČO: 31440479","440,00 € s DPH",26.10.2020,02.11.2020,platná, 711/2020,servisne služby výpočtovej techniky,,"dodávateľ: GNOMA s.r.o., Michalovce, IČO: 36213063","216,00 € s DPH",02.11.2020,02.11.2020,platná, 712/2020,oprava auta,,"dodávateľ: VLM Auto s.r.o., Michalovce, IČO: 36574333","1 042,64 € s DPH",02.11.2020,02.11.2020,platná, 713/2020,interiérové vybavenie,,"dodávateľ: Nabytok MIA, Vranov nad Topľou, IČO: 45417172","2 807,00 € s DPH",02.11.2020,02.11.2020,platná, 714/2020,ochranné pracovné pomôcky,,"dodávateľ: i2-industrial innovations, Dudodiel, IČO: 51006880","161,40 € s DPH",02.11.2020,02.11.2020,platná, 705/2020,mäsové výrobky,D/1033/2020,"dodávateľ: Cimbaľák s.r.o., Bardejov, IČO: 36473219","149,53 € s DPH",26.10.2020,26.10.2020,platná, 706/2020,mrazený polotovar,D/1030/2020,"dodávateľ: Inmedia spol. s.r.o, Zvolen, IČO: 36019208","70,27 € s DPH",26.10.2020,26.10.2020,platná, 707/2020,potraviny,D/685/2020,"dodávateľ: Inmedia spol. s.r.o, Zvolen, IČO: 36019208","91,18 € s DPH",26.10.2020,26.10.2020,platná, 708/2020,mlieko a mliečne výrobky,D/684/2020,"dodávateľ: Inmedia spol. s.r.o, Zvolen, IČO: 36019208","442,67 € s DPH",26.10.2020,26.10.2020,platná, 709/2020,elektrospotrebiče,,"dodávateľ: Nay a.s., Bratislava, IČO: 35739487","479,39 € s DPH",26.10.2020,26.10.2020,platná, 703/2020,potraviny,D/685/2020,"dodávateľ: Inmedia spol. s.r.o, Zvolen, IČO: 36019208","310,44 € s DPH",23.10.2020,23.10.2020,platná, 704/2020,hydina a vajcia,D/535/2020,"dodávateľ: Inmedia spol. s.r.o, Zvolen, IČO: 36019208","270,17 € s DPH",23.10.2020,23.10.2020,platná, 700/2020,interiérové vybavenie,,"dodávateľ: B2Bpartner, Bratislava, IČO: 44413467","891,60 € s DPH",22.10.2020,22.10.2020,platná, 701/2020,chlieb a pečivo,D/680/2020,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Humenné, IČO: 30414253","431,78 € s DPH",22.10.2020,22.10.2020,platná, 702/2020,deratizácia a dezinsekcia,,"dodávateľ: Ladislav Lechman, Michalovce, IČO: 32673108","831,60 € s DPH",22.10.2020,22.10.2020,platná, 697/2020,Odborná prehliadka a odborná skúška kotolne a RSP,,"dodávateľ: Rudáš Peter, Michalovce, IČO: 10712976","593,91 € s DPH",21.10.2020,21.10.2020,platná, 698/2020,Odborná prehliadka a odborná skúška vonkajšieho osvetlenia,,"dodávateľ: Rudáš Peter, Michalovce, IČO: 10712976","301,46 € s DPH",21.10.2020,21.10.2020,platná, 699/2020,elekroinštalačné práce,,"dodávateľ: Rudáš Peter, Michalovce, IČO: 10712976","518,48 € s DPH",21.10.2020,21.10.2020,platná, 692/2020,hydina a čerstvé vajcia,D/535/2020,"dodávateľ: Inmedia spol. s.r.o, Zvolen, IČO: 36019208","253,64 € s DPH",20.10.2020,20.10.2020,platná, 693/2020,mrazený polotovar a šaláty,D/1030/2020,"dodávateľ: Inmedia spol. s.r.o, Zvolen, IČO: 36019208","305,94 € s DPH",20.10.2020,20.10.2020,platná, 694/2020,mlieko a mliečne výrobky,D/684/2020,"dodávateľ: Inmedia spol. s.r.o, Zvolen, IČO: 36019208","281,49 € s DPH",20.10.2020,20.10.2020,platná, 695/2020,ovocie a zelenina,D/1031/2020,"dodávateľ: M.A.D. fruit s.r.o, Sobrance, IČO: 36730866","1 263,56 € s DPH",20.10.2020,20.10.2020,platná, 696/2020,odborná prehliadka a odborná skúška - kuchyne,,"dodávateľ: Rudáš Peter, Michalovce, IČO: 10712976","987,42 € s DPH",20.10.2020,20.10.2020,platná, 684/2020,polep-označenie na autá,,"dodávateľ: Palpro.sk, Sliepkovce, IČO: 50318047","110,00 € s DPH",19.10.2020,19.10.2020,platná, 685/2020,pracovná obuv,,"dodávateľ: MDana s.r.o., Nesluša, IČO: 51810841","1 396,86 € s DPH",19.10.2020,19.10.2020,platná, 686/2020,mäso,D/1032/2020,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s, Michalovce, IČO: 36205915","249,22 € s DPH",19.10.2020,19.10.2020,platná, 687/2020,chlieb a pečivo,D/680/2020,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Humenné, IČO: 30414253","162,00 € s DPH",19.10.2020,19.10.2020,platná, 688/2020,zimne pneumatiky s diskami,,"dodávateľ: VLM Auto s.r.o., Michalovce, IČO: 36574333","790,75 € s DPH",19.10.2020,19.10.2020,platná, 689/2020,prečistenie kanalizácie,,"dodávateľ: HRABČAK -VAS SLOVAKIA 1, Košice, IČO: 51913658","2 040,00 € s DPH",19.10.2020,19.10.2020,platná, "690/,2020",likvidácia kuchynského odpadu,,"dodávateľ: Inta s.r.o., Trenčín, IČO: 34129863","31,20 € s DPH",19.10.2020,19.10.2020,platná, 691/2020,rýchlotesty,,"dodávateľ: MSM SLOVAKIA s.r.o., Holič, IČO: 31440479","440,00 € s DPH",19.10.2020,19.10.2020,platná, 682/2020,maliarsky materiál,,"dodávateľ: PPG DECO SLOVAKIA s.r.o., Michalovce, IČO: 31633200","91,27 € s DPH",15.10.2020,15.10.2020,platná, 683/2020,chlieb a pečivo,D/680/2020,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Humenné, IČO: 30414253","509,71 € s DPH",15.10.2020,15.10.2020,platná, 676/2020,vodárensky materiál,,"dodávateľ: Cyril Mráz - Vodár, Michalovce, IČO: 10711147","630,14 € s DPH",14.10.2020,14.10.2020,platná, 677/2020,potraviny,D/679/2020,"dodávateľ: GVP spol s.r.o, Humenné, IČO: 36446190","666,77 € s DPH",14.10.2020,14.10.2020,platná, 678/2020,cukor a cukrovinky,D/678/2020,"dodávateľ: GVP spol s.r.o, Humenné, IČO: 36446190","180,80 € s DPH",14.10.2020,14.10.2020,platná, 679/2020,mlieko a mliečne výrobky,D/684/2020,"dodávateľ: Inmedia spol. s.r.o, Zvolen, IČO: 36019208","446,13 € s DPH",14.10.2020,14.10.2020,platná, 680/2020,ryby a šaláty,D/1030/2020,"dodávateľ: Inmedia spol. s.r.o, Zvolen, IČO: 36019208","75,17 € s DPH",14.10.2020,14.10.2020,platná, 681/2020,potraviny,D/685/2020,"dodávateľ: Inmedia spol. s.r.o, Zvolen, IČO: 36019208","694,68 € s DPH",14.10.2020,14.10.2020,platná, 668/2020,mrazená polotovar,D/1030/2020,"dodávateľ: Inmedia spol. s.r.o, Zvolen, IČO: 36019208","270,83 € s DPH",13.10.2020,13.10.2020,platná, 669/2020,mlieko a mliečne výrobky,D/684/2020,"dodávateľ: Inmedia spol. s.r.o, Zvolen, IČO: 36019208","268,69 € s DPH",13.10.2020,13.10.2020,platná, 670/2020,ryby,D/1030/2020,"dodávateľ: Inmedia spol. s.r.o, Zvolen, IČO: 36019208","152,50 € s DPH",13.10.2020,13.10.2020,platná, 671/2020,poplatok za internet,,"dodávateľ: Slovanet a.s., Bratislava, IČO: 35954612","22,99 € s DPH",13.10.2020,13.10.2020,platná, 672/2020,telekomunikačné služby - mobilný operátor,,"dodávateľ: Orange a.s., Bratislava, IČO: 35697270","68,78 € s DPH",13.10.2020,13.10.2020,platná, 673/2020,dodávka elektriny,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Košice, IČO: 44483767","2 454,34 € s DPH",13.10.2020,13.10.2020,platná, 674/2020,klimatizácia,,"dodávateľ: MAZOX s.r.o., Bardejov, IČO: 44641397","1 569,50 € s DPH",13.10.2020,13.10.2020,platná, 675/2020,predlženie registrácie domény,,"dodávateľ: Ing. Peter Čeklovský , PC stúdio, Michalovce, IČO: 35024607","66,00 € s DPH",13.10.2020,13.10.2020,platná, 665/2020,stravné lístky,D/305/2020,"dodávateľ: ECO Holding s.r.o, Košice, IČO: 45344710","1 056,00 € s DPH",09.10.2020,09.10.2020,platná, 666/2020,pracovno-zdravotná služby,D/117/2020,"dodávateľ: PZS5 s.r.o., Michalovce, IČO: 36750646","78,62 € s DPH",09.10.2020,09.10.2020,platná, 667/2020,dodávky plynu,D/2019/1104,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava, IČO: 35815256","1 361,70 € s DPH",09.10.2020,09.10.2020,platná, 662/2020,telekomunikačné služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bratislava, IČO: 35763469","32,74 € s DPH",08.10.2020,08.10.2020,platná, 663/2020,revízia hasiacich prístrojov,,"dodávateľ: Ing. Cyril Ciganoc, Oreské, IČO: 35025638","778,90 € s DPH",08.10.2020,08.10.2020,platná, 664/2020,mäsové výrobky,D/1033/2020,"dodávateľ: Cimbaľák s.r.o., Bardejov, IČO: 36473219","62,96 € s DPH",08.10.2020,08.10.2020,platná, 653/2020,mäsové výrobky,D/1033/2020,"dodávateľ: Cimbaľák s.r.o., Bardejov, IČO: 36473219","88,16 € s DPH",07.10.2020,07.10.2020,platná, 654/2020,mlieko a mliečne výrobky,D/684/2020,"dodávateľ: Inmedia spol. s.r.o, Zvolen, IČO: 36019208","205,38 € s DPH",07.10.2020,07.10.2020,platná, 655/2020,potraviny,D/685/2020,"dodávateľ: Inmedia spol. s.r.o, Zvolen, IČO: 36019208","412,20 € s DPH",07.10.2020,07.10.2020,platná, 656/2020,oprava stien a maľby TCHB 1. časť,,"dodávateľ: SAMOSTAV Rastislav Josipčuk, Vinné, IČO: 44577508","4 996,39 € s DPH",07.10.2020,07.10.2020,platná, 657/2020,služby bezpečnostného technika,,"dodávateľ: Anna Kačmárová HASPO, Vranov nad Topľou, IČO: 40551903","66,00 € s DPH",07.10.2020,07.10.2020,platná, 658/2020,revízia komínov,,"dodávateľ: Peter Ondo-Eštok - KOMINÁRSTVO, Bracovce, IČO: 52379051","268,80 € s DPH",07.10.2020,07.10.2020,platná, 659/2020,zdravotnícky materiál,,"dodávateľ: Lekáreň Dália, Vinné, IČO: 30687756","29,18 € s DPH",07.10.2020,07.10.2020,platná, 660/2020,interiérové vybavenie,,"dodávateľ: Ing. Michal Porvaz ml., Michalovce, IČO: 44647697","1 128,00 € s DPH",07.10.2020,07.10.2020,platná, 661/2020,oprava náradia,,"dodávateľ: VP-Technika s.r.o., Michalovce, IČO: 46912231","33,50 € s DPH",07.10.2020,07.10.2020,platná, 650/2020,vodné stočne,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Košice, IČO: 36570460","1 608,59 € s DPH",06.10.2020,06.10.2020,platná, 651/2020,pohonné hmoty,,"dodávateľ: Slovnaft a.s., Bratislava, IČO: 31322832","140,25 € s DPH",06.10.2020,06.10.2020,platná, 652/2020,servis zdvíhacích zariadení,,"dodávateľ: KONE s.r.o., Bratislava, IČO: 31359884","220,82 € s DPH",06.10.2020,06.10.2020,platná, 647/2020,kancelárske potreby,D/831/2020,"dodávateľ: Krídla s.r.o., Humenné, IČO: 36466778","363,76 € s DPH",05.10.2020,05.10.2020,platná, 648/2020,servis výťahov,D/11/2020,"dodávateľ: P & P servis s.r.o., Ohradzany, IČO: 46996010","124,50 € s DPH",05.10.2020,05.10.2020,platná, 649/2020,zákusky,,"dodávateľ: Cukráreň Siesta, Michalovce, IČO: 35025158","124,14 € s DPH",05.10.2020,05.10.2020,platná, 639/2020,chlieb a pečivo,D/680/2020,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Humenné, IČO: 30414253","473,20 € s DPH",02.10.2020,02.10.2020,platná, 640/2020,interiérové vybavenie,,"dodávateľ: Nabytok MIA, Vranov nad Topľou, IČO: 45417172","4 350,00 € s DPH",02.10.2020,02.10.2020,platná, 641/2020,mäso,D/2019/1162,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s, Michalovce, IČO: 36205915","118,65 € s DPH",02.10.2020,02.10.2020,platná, 642/2020,ovocie a zelenina,D/2019/1160,"dodávateľ: M.A.D. fruit s.r.o, Sobrance, IČO: 36730866","961,88 € s DPH",02.10.2020,02.10.2020,platná, 643/2020,výpočtová technika,,"dodávateľ: GNOMA s.r.o., Michalovce, IČO: 200626","338,00 € s DPH",02.10.2020,02.10.2020,platná, 644/2020,zemný plyn,,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava, IČO: 35815256","347,00 € s DPH",02.10.2020,02.10.2020,platná, 645/2020,mäso,D/1032/2020,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s, Michalovce, IČO: 36205915","101,28 € s DPH",02.10.2020,02.10.2020,platná, 646/2020,mäsové výrobky,D/1033/2020,"dodávateľ: Cimbaľák s.r.o., Bardejov, IČO: 36473219","98,05 € s DPH",02.10.2020,02.10.2020,platná, 623/2020,čistiace prostriedky,D/827/2020,"dodávateľ: AJVA s.r.o., GELNICA, IČO: 36580899","2 445,45 € s DPH",01.10.2020,01.10.2020,platná, 624/2020,hygienický materiál,D/812/2020,"dodávateľ: REPROS - Magdaléna Kokoruďová, Prešov, IČO: 34906231","198,00 € s DPH",01.10.2020,01.10.2020,platná, 625/2020,hygienický materiál,D/812/2020,"dodávateľ: REPROS - Magdaléna Kokoruďová, Prešov, IČO: 34906231","547,42 € s DPH",01.10.2020,01.10.2020,platná, 626/2020,služby výpočtovej techniky,,"dodávateľ: GNOMA s.r.o., Michalovce, IČO: 36213063","216,00 € s DPH",01.10.2020,01.10.2020,platná, 627/2020,tonery,D/778/2020,"dodávateľ: EURO MEDIA s.ro., Košice, IČO: 31608426","344,40 € s DPH",01.10.2020,01.10.2020,platná, 628/2020,tonery,D/778/2020,"dodávateľ: EURO MEDIA s.ro., Košice, IČO: 31608426","74,40 € s DPH",01.10.2020,01.10.2020,platná, 629/2020,mäsové výrobky,D/2019/1161,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s, Michalovce, IČO: 36205915","126,20 € s DPH",01.10.2020,01.10.2020,platná, 630/2020,mlieko a mliečne výrobky,D/684/2020,"dodávateľ: Inmedia spol. s.r.o, Zvolen, IČO: 36019208","168,13 € s DPH",01.10.2020,01.10.2020,platná, 631/2020,potraviny,D/685/2020,"dodávateľ: Inmedia spol. s.r.o, Zvolen, IČO: 36019208","546,47 € s DPH",01.10.2020,01.10.2020,platná, 632/2020,hydina,D/535/2020,"dodávateľ: Inmedia spol. s.r.o, Zvolen, IČO: 36019208","305,91 € s DPH",01.10.2020,01.10.2020,platná, 633/2020,mrazený polotovar,D/2019/1159,"dodávateľ: Inmedia spol. s.r.o, Zvolen, IČO: 36019208","96,85 € s DPH",01.10.2020,01.10.2020,platná, 634/2020,potraviny,D/685/2020,"dodávateľ: Inmedia spol. s.r.o, Zvolen, IČO: 36019208","47,43 € s DPH",01.10.2020,01.10.2020,platná, 635/2020,vajíčka,D/535/2020,"dodávateľ: Inmedia spol. s.r.o, Zvolen, IČO: 36019208","66,96 € s DPH",01.10.2020,01.10.2020,platná, 636/2020,mliečne výrobky,D/684/2020,"dodávateľ: Inmedia spol. s.r.o, Zvolen, IČO: 36019208","234,38 € s DPH",01.10.2020,01.10.2020,platná, 637/2020,potraviny,D/679/2020,"dodávateľ: GVP spol s.r.o, Humenné, IČO: 36446190","549,48 € s DPH",01.10.2020,01.10.2020,platná, 638/2020,cukor a cukrovinky,D/678/2020,"dodávateľ: GVP spol s.r.o, Humenné, IČO: 36446190","580,55 € s DPH",01.10.2020,01.10.2020,platná, 622/2020,Dezinfekčné prostriedky,D/850/2020,"dodávateľ: Krídla s.r.o., Humenné, IČO: 36466778","1 853,36 € s DPH",29.09.2020,29.09.2020,platná, 612/2020,mäso,D/2019/1162,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s, Michalovce, IČO: 36205915","77,69 € s DPH",28.09.2020,28.09.2020,platná, 613/2020,mäso,D/2019/1162,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s, Michalovce, IČO: 36205915","154,14 € s DPH",28.09.2020,28.09.2020,platná, 614/2020,mäsové výrobky,D/2019/1161,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s, Michalovce, IČO: 36205915","75,05 € s DPH",28.09.2020,28.09.2020,platná, 615/2020,mlieko a mliečne výrobky,D/684/2020,"dodávateľ: Inmedia spol. s.r.o, Zvolen, IČO: 36019208","315,01 € s DPH",28.09.2020,28.09.2020,platná, 616/2020,"ryby, mrazený polotovar a šaláty",D/2019/1159,"dodávateľ: Inmedia spol. s.r.o, Zvolen, IČO: 36019208","154,47 € s DPH",28.09.2020,28.09.2020,platná, 617/2020,chlieb a pečivo,D/680/2020,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Humenné, IČO: 30414253","342,90 € s DPH",28.09.2020,28.09.2020,platná, 618/2020,výpočtová a obrazová technika,,"dodávateľ: GNOMA s.r.o., Michalovce, IČO: 36213063","2 041,01 € s DPH",28.09.2020,28.09.2020,platná, 619/2020,pracie prostriedky,D/811/2020,"dodávateľ: REPROS - Magdaléna Kokoruďová, Prešov, IČO: 34906231","917,35 € s DPH",28.09.2020,28.09.2020,platná, 620/2020,hygienický tovar,D/812/2020,"dodávateľ: REPROS - Magdaléna Kokoruďová, Prešov, IČO: 34906231","294,96 € s DPH",28.09.2020,28.09.2020,platná, 621/2020,overenie tlakomerov,,"dodávateľ: Slovenská legálna metrológia, Banská Bystrica, IČO: 37954521","136,80 € s DPH",28.09.2020,28.09.2020,platná, 603/2020,odvoz kuchynského odpadu,,"dodávateľ: Inta s.r.o., Trenčín, IČO: 34129863","31,20 € s DPH",21.09.2020,21.09.2020,platná, 604/2020,výmena okna,,"dodávateľ: STAMI, Michalovce, IČO: 46181644","297,00 € s DPH",21.09.2020,21.09.2020,platná, 605/2020,interiérové vybavenie,,"dodávateľ: B2Bpartner, Bratislava, IČO: 44413467","1 864,80 € s DPH",21.09.2020,21.09.2020,platná, 606/2020,"hydina, čerstvé vajcia",D/535/2020,"dodávateľ: Inmedia spol. s.r.o, Zvolen, IČO: 36019208","352,70 € s DPH",21.09.2020,21.09.2020,platná, 607/2020,mlieko a mliečne výrobky,D/684/2020,"dodávateľ: Inmedia spol. s.r.o, Zvolen, IČO: 36019208","302,33 € s DPH",21.09.2020,21.09.2020,platná, 608/2020,mäsové výrobky,D/2019/1161,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s, Michalovce, IČO: 36205915","107,40 € s DPH",21.09.2020,21.09.2020,platná, 609/2020,mäso,D/2019/1162,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s, Michalovce, IČO: 36205915","70,15 € s DPH",21.09.2020,21.09.2020,platná, 610/2020,oprava odpadov v kuchyni,,"dodávateľ: SAMOSTAV Rastislav Josipčuk, Vinné, IČO: 44577508","1 390,00 € s DPH",21.09.2020,21.09.2020,platná, 611/2020,oprava skladu potravín,,"dodávateľ: SAMOSTAV Rastislav Josipčuk, Vinné, IČO: 44577508","3 400,00 € s DPH",21.09.2020,21.09.2020,platná, 599/2020,chlieb a pečivo,D/680/2020,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Humenné, IČO: 30414253","362,35 € s DPH",18.09.2020,18.09.2020,platná, 600/2020,mäsové výrobky,D/2019/1161,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s, Michalovce, IČO: 36205915","147,74 € s DPH",18.09.2020,18.09.2020,platná, 601/2020,maso,D/2019/1162,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s, Michalovce, IČO: 36205915","99,46 € s DPH",18.09.2020,18.09.2020,platná, 602/2020,nákup pohonných hmôt,,"dodávateľ: Slovnaft a.s., Bratislava, IČO: 31322832","34,61 € s DPH",18.09.2020,18.09.2020,platná, 593/2020,poplatok za WIN ASU a WIN RS,,"dodávateľ: IVES, Košice, IČO: 00162957","155,34 € s DPH",17.09.2020,17.09.2020,platná, 594/2020,mäso,D/2019/1162,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s, Michalovce, IČO: 36205915","127,13 € s DPH",17.09.2020,17.09.2020,platná, 595/2020,mlieko a mliečne výrobky,D/684/2020,"dodávateľ: Inmedia spol. s.r.o, Zvolen, IČO: 36019208","376,12 € s DPH",17.09.2020,17.09.2020,platná, 596/2020,ovocie a zelenina,D/2019/1160,"dodávateľ: M.A.D. fruit s.r.o, Sobrance, IČO: 36730866","962,91 € s DPH",17.09.2020,17.09.2020,platná, 597/2020,potraviny,D/679/2020,"dodávateľ: GVP spol s.r.o, Humenné, IČO: 36446190","481,34 € s DPH",17.09.2020,17.09.2020,platná, 598/2020,cukor a cukrovinky,D/678/2020,"dodávateľ: GVP spol s.r.o, Humenné, IČO: 36446190","321,05 € s DPH",17.09.2020,17.09.2020,platná, 589/2020,služby mobilného operátora,,"dodávateľ: Orange a.s., Bratislava, IČO: 35697270","67,48 € s DPH",14.09.2020,14.09.2020,platná, 590/2020,prečistenie kanalizácie,,"dodávateľ: Inštalacentrum s.r.o., Michalovce, IČO: 44695292","284,64 € s DPH",14.09.2020,14.09.2020,platná, 591/2020,mäso,D/2019/1162,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s, Michalovce, IČO: 36205915","128,90 € s DPH",14.09.2020,14.09.2020,platná, 592/2020,mäsové výrobky,D/2019/1161,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s, Michalovce, IČO: 36205915","57,29 € s DPH",14.09.2020,14.09.2020,platná, 582/2020,chlieb a pečivo,D/680/2020,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Humenné, IČO: 30414253","381,46 € s DPH",11.09.2020,11.09.2020,platná, 583/2020,plyn,D/2019/1104,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava, IČO: 35815256","1 219,12 € s DPH",11.09.2020,11.09.2020,platná, 584/2020,poplatok Skylink,,"dodávateľ: GNOMA s.r.o., Michalovce, IČO: 36213063","69,90 € s DPH",11.09.2020,11.09.2020,platná, 585/2020,poplatok za internet,,"dodávateľ: Slovanet a.s., Bratislava, IČO: 35954612","22,99 € s DPH",11.09.2020,11.09.2020,platná, 586/2020,elektroinštalačný materiál,,"dodávateľ: VATI Vladimír Tirpák, Michalovce, IČO: 35452722","1 092,24 € s DPH",11.09.2020,11.09.2020,platná, 587/2020,mäso,D/2019/1162,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s, Michalovce, IČO: 36205915","179,47 € s DPH",11.09.2020,11.09.2020,platná, 588/2020,mäsové výrobky,D/2019/1161,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s, Michalovce, IČO: 36205915","47,24 € s DPH",11.09.2020,11.09.2020,platná, 572/2020,vodné a stočné,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Košice, IČO: 36570460","1 761,91 € s DPH",10.09.2020,10.09.2020,platná, 5/2020,elektrina,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Košice, IČO: 44483767","2 368,28 € s DPH",10.09.2020,10.09.2020,platná, 573/2020,telekomunikačné služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bratislava, IČO: 35763469","31,76 € s DPH",10.09.2020,10.09.2020,platná, 574/2020,"ryby, mrazený polotovar a šaláty",D/2019/1159,"dodávateľ: Inmedia spol. s.r.o, Zvolen, IČO: 36019208","225,37 € s DPH",10.09.2020,10.09.2020,platná, 575/2020,potraviny,D/685/2020,"dodávateľ: Inmedia spol. s.r.o, Zvolen, IČO: 36019208","512,00 € s DPH",10.09.2020,10.09.2020,platná, 576/2020,mlieko a mliečne výrobky,D/684/2020,"dodávateľ: Inmedia spol. s.r.o, Zvolen, IČO: 36019208","282,25 € s DPH",10.09.2020,10.09.2020,platná, 577/2020,hydina čerstvé vajcia,D/535/2020,"dodávateľ: Inmedia spol. s.r.o, Zvolen, IČO: 36019208","424,96 € s DPH",10.09.2020,10.09.2020,platná, 578/2020,mlieko a mliečne výrobky,D/684/2020,"dodávateľ: Inmedia spol. s.r.o, Zvolen, IČO: 36019208","146,48 € s DPH",10.09.2020,10.09.2020,platná, 579/2020,mäso,D/2019/1162,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s, Michalovce, IČO: 36205915","72,63 € s DPH",10.09.2020,10.09.2020,platná, 580/2020,mäsové výrobky,D/2019/1161,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s, Michalovce, IČO: 36205915","129,07 € s DPH",10.09.2020,10.09.2020,platná, 581/2020,mäso,D/2019/1162,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s, Michalovce, IČO: 36205915","73,32 € s DPH",10.09.2020,10.09.2020,platná, 571/2020,tonery,D/778/2020,"dodávateľ: EURO MEDIA s.ro., Košice, IČO: 31608426","1 687,20 € s DPH",08.09.2020,08.09.2020,platná, 562/2020,mlieko a mliečne výrobky,D/684/2020,"dodávateľ: Inmedia spol. s.r.o, Zvolen, IČO: 36019208","163,44 € s DPH",07.09.2020,07.09.2020,platná, 563/2020,mäso,D/2019/1162,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s, Michalovce, IČO: 36205915","38,07 € s DPH",07.09.2020,07.09.2020,platná, 564/2020,mäsové výrobky,D/2019/1161,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s, Michalovce, IČO: 36205915","81,83 € s DPH",07.09.2020,07.09.2020,platná, 565/2020,mäsové výrobky,D/2019/1161,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s, Michalovce, IČO: 36205915","42,96 € s DPH",07.09.2020,07.09.2020,platná, 566/2020,mäso,D/2019/1162,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s, Michalovce, IČO: 36205915","115,82 € s DPH",07.09.2020,07.09.2020,platná, 567/2020,chlieb a pečivo,D/680/2020,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Humenné, IČO: 30414253","493,58 € s DPH",07.09.2020,07.09.2020,platná, 568/2020,pracovná zdravotná služba,D/117/2020,"dodávateľ: PZS5 s.r.o., Michalovce, IČO: 36750646","78,62 € s DPH",07.09.2020,07.09.2020,platná, 569/2020,služby technika BOZP,,"dodávateľ: Anna Kačmárová HASPO, Vranov nad Topľou, IČO: 40551903","66,00 € s DPH",07.09.2020,07.09.2020,platná, 570/2020,zdravotnícky materiál,,"dodávateľ: Lekáreň Dália, Vinné, IČO: 30687756","589,50 € s DPH",07.09.2020,07.09.2020,platná, 561/2020,pohonné hmoty,,"dodávateľ: Slovnaft a.s., Bratislava, IČO: 31322832","135,69 € s DPH",04.09.2020,04.09.2020,platná, 558/2020,čistiace a dezinfekčné prostriedky,D/827/2020,"dodávateľ: AJVA s.r.o., GELNICA, IČO: 36580899","1 394,80 € s DPH",03.09.2020,03.09.2020,platná, 559/2020,servisné služby výpočtovej techniky,,"dodávateľ: GNOMA s.r.o., Michalovce, IČO: 36213063","216,00 € s DPH",03.09.2020,03.09.2020,platná, 560/2020,plyn,,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava, IČO: 35815256","347,00 € s DPH",03.09.2020,03.09.2020,platná, 550/2020,oprava elektrického varného kotla,,"dodávateľ: ELEKTROSERVIS VALTIM, Michalovce, IČO: 17303010","78,00 € s DPH",02.09.2020,02.09.2020,platná, 551/2020,farby a laky,,"dodávateľ: PPG DECO SLOVAKIA s.r.o., Žilina, IČO: 31633200","246,23 € s DPH",02.09.2020,02.09.2020,platná, 552/2020,"farby, laky",,"dodávateľ: PPG DECO SLOVAKIA s.r.o., Žilina, IČO: 31633200","188,89 € s DPH",02.09.2020,02.09.2020,platná, 553/2020,mäso,D/2019/1162,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s, Michalovce, IČO: 36205915","228,22 € s DPH",02.09.2020,02.09.2020,platná, 554/2020,mäsové výrobky,D/2019/1161,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s, Michalovce, IČO: 36205915","135,76 € s DPH",02.09.2020,02.09.2020,platná, 555/2020,mäso,D/2019/1162,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s, Michalovce, IČO: 36205915","93,86 € s DPH",02.09.2020,02.09.2020,platná, 556/2020,mlieko a mliečne výrobky,D/684/2020,"dodávateľ: Inmedia spol. s.r.o, Zvolen, IČO: 36019208","359,35 € s DPH",02.09.2020,02.09.2020,platná, 557/2020,ovocie a zelenina,D/2019/1160,"dodávateľ: M.A.D. fruit s.r.o, Sobrance, IČO: 36730866","1 273,29 € s DPH",02.09.2020,02.09.2020,platná, 549/2020,chlieb a pečivo,D/680/2020,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Humenné, IČO: 30414253","459,27 € s DPH",27.08.2020,27.08.2020,platná, 542/2020,prístup na portál VS SR,,"dodávateľ: Poradca podnikateľa s.r.o., Žilina, IČO: 31592503","160,00 € s DPH",25.08.2020,26.08.2020,platná, 543/2020,hydina a vajcia,D/535/2020,"dodávateľ: Inmedia spol. s.r.o, Zvolen, IČO: 36019208","298,36 € s DPH",26.08.2020,26.08.2020,platná, 544/2020,potraviny,D/685/2020,"dodávateľ: Inmedia spol. s.r.o, Zvolen, IČO: 36019208","392,30 € s DPH",26.08.2020,26.08.2020,platná, 545/2020,mrazený polotovar a šaláty,D/2019/1159,"dodávateľ: Inmedia spol. s.r.o, Zvolen, IČO: 36019208","205,33 € s DPH",26.08.2020,26.08.2020,platná, 546/2020,mäso,D/2019/1162,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s, Michalovce, IČO: 36205915","91,37 € s DPH",26.08.2020,26.08.2020,platná, 547/2020,potraviny,D/679/2020,"dodávateľ: GVP spol s.r.o, Humenné, IČO: 36446190","769,45 € s DPH",26.08.2020,26.08.2020,platná, 548/2020,cukor a cukrovinky,D/678/2020,"dodávateľ: GVP spol s.r.o, Humenné, IČO: 36446190","432,53 € s DPH",26.08.2020,26.08.2020,platná, 536/2020,ovocie a zelenina,D/2019/1160,"dodávateľ: M.A.D. fruit s.r.o, Sobrance, IČO: 36730866","1 080,07 € s DPH",24.08.2020,24.08.2020,platná, 537/2020,mäso,D/2019/1162,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s, Michalovce, IČO: 36205915","104,39 € s DPH",24.08.2020,24.08.2020,platná, 538/2020,mäsové výrobky,D/2019/1161,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s, Michalovce, IČO: 36205915","122,83 € s DPH",24.08.2020,24.08.2020,platná, 539/2020,mlieko a mliečne výrobky,D/684/2020,"dodávateľ: Inmedia spol. s.r.o, Michalovce, IČO: 36019208","406,26 € s DPH",24.08.2020,24.08.2020,platná, 540/2020,mäso,D/2019/1162,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s, Michalovce, IČO: 36205915","129,00 € s DPH",24.08.2020,24.08.2020,platná, 541/2020,mäsové výrobky,D/2019/1161,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s, Michalovce, IČO: 36205915","85,14 € s DPH",24.08.2020,24.08.2020,platná, 533/2020,chlieb a pečivo,D/680/2020,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Humenné, IČO: 30414253","425,43 € s DPH",21.08.2020,21.08.2020,platná, 534/2020,oprava umývačky,,"dodávateľ: Eurogastrop s.r.o, Prešov, IČO: 44137761","154,80 € s DPH",21.08.2020,21.08.2020,platná, 535/2020,dezinfekčný gél,,"dodávateľ: REPROS - Magdaléna Kokoruďová, Prešov, IČO: 34906231","162,00 € s DPH",21.08.2020,21.08.2020,platná, 532/2020,pohonné hmoty,,"dodávateľ: Slovnaft a.s., Bratislava, IČO: 31322832","34,72 € s DPH",18.08.2020,18.08.2020,platná, 522/2020,chlieb a pečivo,D/680/2020,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Humenné, IČO: 30414253","570,70 € s DPH",17.08.2020,17.08.2020,platná, 523/2020,služby mobilného operátora,,"dodávateľ: Orange a.s., Bratislava, IČO: 35697270","67,30 € s DPH",17.08.2020,17.08.2020,platná, 524/2020,oprava solárnych systémov,,"dodávateľ: Janka Matejová -Plynoma servis, Drienovská Nová Ves, IČO: 34507795","194,00 € s DPH",17.08.2020,17.08.2020,platná, 525/2020,mäso,D/2019/1162,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s, Michalovce, IČO: 36205915","99,98 € s DPH",17.08.2020,17.08.2020,platná, 526/2020,mäsové výrobky,D/2019/1161,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s, Michalovce, IČO: 36205915","131,30 € s DPH",17.08.2020,17.08.2020,platná, 527/2020,mlieko a mliečne výrobky,D/684/2020,"dodávateľ: Inmedia spol. s.r.o, Zvolen, IČO: 36019208","238,12 € s DPH",17.08.2020,17.08.2020,platná, 528/2020,výmena oleja,,"dodávateľ: Winkler s.r.o, Michalovce, IČO: 36179868","129,86 € s DPH",17.08.2020,17.08.2020,platná, 529/2020,odvoz kuchynského odpadu,,"dodávateľ: Inta s.r.o., Trenčín, IČO: 34129863","39,00 € s DPH",17.08.2020,17.08.2020,platná, 530/2020,mäsové výrobky,D/2019/1161,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s, Michalovce, IČO: 36205915","83,84 € s DPH",17.08.2020,17.08.2020,platná, 531/2020,mäso,D/2019/1162,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s, Michalovce, IČO: 36205915","178,12 € s DPH",17.08.2020,17.08.2020,platná, 514/2020,potraviny,D/679/2020,"dodávateľ: GVP spol s.r.o, Humenné, IČO: 36446190","490,42 € s DPH",12.08.2020,12.08.2020,platná, 515/2020,cukor a cukrovinky,D/678/2020,"dodávateľ: GVP spol s.r.o, Humenné, IČO: 36446190","1 007,38 € s DPH",12.08.2020,12.08.2020,platná, 516/2020,potraviny,D/685/2020,"dodávateľ: Inmedia spol. s.r.o, Zvolen, IČO: 36019208","802,35 € s DPH",12.08.2020,12.08.2020,platná, 517/2020,hydina a vajcia,D/535/2020,"dodávateľ: Inmedia spol. s.r.o, Zvolen, IČO: 36019208","280,59 € s DPH",12.08.2020,12.08.2020,platná, 518/2020,mäsové výrobky,D/2019/1161,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s, Michalovce, IČO: 36205915","79,04 € s DPH",12.08.2020,12.08.2020,platná, 519/2020,mäso,D/2019/1162,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s, Michalovce, IČO: 36205915","66,72 € s DPH",12.08.2020,12.08.2020,platná, 520/2020,plyn,D/2019/1104,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava, IČO: 35815256","1 259,89 € s DPH",12.08.2020,12.08.2020,platná, 521/2020,poplatok za internet,,"dodávateľ: Slovanet a.s., Bratislava, IČO: 35954612","22,99 € s DPH",12.08.2020,12.08.2020,platná, 507/2020,pracovno-zdravotná služba,D/117/2020,"dodávateľ: PZS5 s.r.o., Michalovce, IČO: 36750646","78,62 € s DPH",10.08.2020,10.08.2020,platná, 4/2020,elektrina,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Košice, IČO: 44483767","2 419,87 € s DPH",10.08.2020,10.08.2020,platná, 508/2020,mäso,D/2019/1162,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s, Michalovce, IČO: 36205915","87,55 € s DPH",10.08.2020,10.08.2020,platná, 509/2020,mäsové výrobky,D/2019/1161,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s, Michalovce, IČO: 36205915","39,47 € s DPH",10.08.2020,10.08.2020,platná, 510/2020,mäso,D/2019/1162,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s, Michalovce, IČO: 36205915","120,21 € s DPH",10.08.2020,10.08.2020,platná, 511/2020,mlieko a mliečne výrobky,D/684/2020,"dodávateľ: Inmedia spol. s.r.o, Zvolen, IČO: 36019208","480,52 € s DPH",10.08.2020,10.08.2020,platná, 512/2020,mrazený polotovar a šaláty,D/2019/1159,"dodávateľ: Inmedia spol. s.r.o, Zvolen, IČO: 36019208","147,46 € s DPH",10.08.2020,10.08.2020,platná, 513/2020,čistiace prostriedky,D/850/2020,"dodávateľ: Krídla s.r.o., Humenné, IČO: 36466778","543,41 € s DPH",10.08.2020,10.08.2020,platná, 503/2020,mäsové výrobky,D/2019/1161,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s, Michalovce, IČO: 36205915","46,46 € s DPH",07.08.2020,07.08.2020,platná, 504/2020,mäso,D/2019/1162,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s, Michalovce, IČO: 36205915","21,00 € s DPH",07.08.2020,07.08.2020,platná, 505/2020,služby bezpečnostného technika,,"dodávateľ: Anna Kačmárová HASPO, Vranov nad Topľou, IČO: 40551903","66,00 € s DPH",07.08.2020,07.08.2020,platná, 506/2020,vodné a stočne,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Košice, IČO: 36570460","1 728,46 € s DPH",07.08.2020,07.08.2020,platná, 496/2020,pohonné hmoty,,"dodávateľ: Slovnaft a.s., Bratislava, IČO: 31322832","155,11 € s DPH",06.08.2020,06.08.2020,platná, 497/2020,rekonštrukcia izieb,D/594/2020,"dodávateľ: IMPERIUM I+P s.r,o., Zbudza, IČO: 47473169","19 656,28 € s DPH",06.08.2020,06.08.2020,platná, 498/2020,výkopové práce,,"dodávateľ: Peter Soták, Michalovce, IČO: 50391691","145,00 € s DPH",06.08.2020,06.08.2020,platná, 499/2020,hygienický materiál,D/812/2020,"dodávateľ: REPROS - Magdaléna Kokoruďová, Prešov, IČO: 34906231","151,20 € s DPH",06.08.2020,06.08.2020,platná, 500/2020,pracie prostriedky,D/811/2020,"dodávateľ: REPROS - Magdaléna Kokoruďová, Prešov, IČO: 34906231","298,82 € s DPH",06.08.2020,06.08.2020,platná, 501/2020,chlieb a pečivo,D/680/2020,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Humenné, IČO: 30414253","224,29 € s DPH",06.08.2020,06.08.2020,platná, 502/2020,telekomunikačné služby - pevná linka,,"dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bratislava, IČO: 35763469","32,76 € s DPH",06.08.2020,06.08.2020,platná, 485/2020,ryby a mrazený polotovar,D/2019/1159,"dodávateľ: Inmedia spol. s.r.o, Zvolen, IČO: 36019208","260,68 € s DPH",04.08.2020,04.08.2020,platná, 486/2020,hydina a vajcia,D/535/2020,"dodávateľ: Inmedia spol. s.r.o, Zvolen, IČO: 36019208","477,81 € s DPH",04.08.2020,04.08.2020,platná, 487/2020,mlieko a mliečne výrobky,D/684/2020,"dodávateľ: Inmedia spol. s.r.o, Zvolen, IČO: 36019208","435,71 € s DPH",04.08.2020,04.08.2020,platná, 488/2020,mäso,D/2019/1162,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s, Michalovce, IČO: 36205915","172,28 € s DPH",04.08.2020,04.08.2020,platná, 489/2020,mäsové výrobky,D/2019/1161,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s, Michalovce, IČO: 36205915","127,31 € s DPH",04.08.2020,04.08.2020,platná, 490/2020,mäso,D/2019/1162,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s, Michalovce, IČO: 36205915","92,11 € s DPH",04.08.2020,04.08.2020,platná, 491/2020,ovocie a zelenina,D/2019/1160,"dodávateľ: M.A.D. fruit s.r.o, Sobrance, IČO: 36730866","1 394,24 € s DPH",04.08.2020,04.08.2020,platná, 492/2020,dezinfekčné prostriedky,D/827/2020,"dodávateľ: AJVA s.r.o., GELNICA, IČO: 36580899","1 569,48 € s DPH",04.08.2020,04.08.2020,platná, 493/2020,farby laky,,"dodávateľ: PPG DECO SLOVAKIA s.r.o., Žilina, IČO: 31633200","58,02 € s DPH",04.08.2020,04.08.2020,platná, 494/2020,dotávka plynu - maloodber,,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava, IČO: 35815256","347,00 € s DPH",04.08.2020,04.08.2020,platná, 495/2020,servisné služby výpočtovej techniky,,"dodávateľ: GNOMA s.r.o., Michalovce, IČO: 36213063","216,00 € s DPH",04.08.2020,04.08.2020,platná, 480/2020,chlieb a pečivo,D/680/2020,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Humenné, IČO: 30414253","484,63 € s DPH",30.07.2020,30.07.2020,platná, 481/2020,mäso,D/2019/1162,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s, Michalovce, IČO: 36205915","72,47 € s DPH",30.07.2020,30.07.2020,platná, 482/2020,masové výrobky,D/2019/1161,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s, Michalovce, IČO: 36205915","88,68 € s DPH",30.07.2020,30.07.2020,platná, 483/2020,potraviny,D/685/2020,"dodávateľ: Inmedia spol. s.r.o, Zvolen, IČO: 36019208","422,35 € s DPH",30.07.2020,30.07.2020,platná, 484/2020,mlieko a mliečne výrobky,D/684/2020,"dodávateľ: Inmedia spol. s.r.o, Zvolen, IČO: 36019208","69,28 € s DPH",30.07.2020,30.07.2020,platná, 474/2020,mäso,D/2019/1162,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s, Michalovce, IČO: 36205915","234,94 € s DPH",27.07.2020,27.07.2020,platná, 475/2020,mäsové výrobky,D/2019/1161,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s, Michalovce, IČO: 36205915","81,26 € s DPH",27.07.2020,27.07.2020,platná, 476/2020,mlieko a mliečne výrobky,D/684/2020,"dodávateľ: Inmedia spol. s.r.o, Zvolen, IČO: 36019208","404,74 € s DPH",27.07.2020,27.07.2020,platná, 477/2020,mrazený polotovar,D/2019/1159,"dodávateľ: Inmedia spol. s.r.o, Zvolen, IČO: 36019208","81,02 € s DPH",27.07.2020,27.07.2020,platná, 478/2020,mlieko mliečne výrobky,D/684/2020,"dodávateľ: Inmedia spol. s.r.o, Zvolen, IČO: 36019208","397,80 € s DPH",20.07.2020,27.07.2020,platná, 479/2020,mäso,D/2019/1162,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s, Michalovce, IČO: 36205915","95,91 € s DPH",27.07.2020,27.07.2020,platná, 473/2020,chlieb a pečivo,D/680/2020,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Humenné, IČO: 30414253","477,15 € s DPH",23.07.2020,23.07.2020,platná, 480/2020,chlieb a pečivo,D/680/2020,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Humenné, IČO: 30414253","484,63 € s DPH",30.07.2020,23.07.2020,platná, 469/2020,mrazený polotovar,D/2019/1159,"dodávateľ: Inmedia spol. s.r.o, Zvolen, IČO: 36019208","206,81 € s DPH",22.07.2020,22.07.2020,platná, 470/2020,hydina a čerstve vajcia,D/535/2020,"dodávateľ: Inmedia spol. s.r.o, Zvolen, IČO: 36019208","503,47 € s DPH",22.07.2020,22.07.2020,platná, 471/2020,potraviny,D/679/2020,"dodávateľ: GVP spol s.r.o, Humenné, IČO: 36446190","387,06 € s DPH",22.07.2020,22.07.2020,platná, 472/2020,vitrína magnetická,,"dodávateľ: B2Bpartner, Bratislava, IČO: 44413467","508,80 € s DPH",22.07.2020,22.07.2020,platná, 462/2020,odvoz kuchynského odpadu,,"dodávateľ: Inta s.r.o., Trenčín, IČO: 34129863","31,20 € s DPH",20.07.2020,21.07.2020,platná, 463/2020,mäsové výrobky,D/2019/1161,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s, Michalovce, IČO: 36205915","118,73 € s DPH",21.07.2020,21.07.2020,platná, 464/2020,mäso,D/2019/1162,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s, Michalovce, IČO: 36205915","274,40 € s DPH",21.07.2020,21.07.2020,platná, 465/2020,mäsové výrobky,D/2019/1161,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s, Michalovce, IČO: 36205915","54,61 € s DPH",21.07.2020,21.07.2020,platná, 466/2020,mäso,D/2019/1162,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s, Michalovce, IČO: 36205915","40,06 € s DPH",21.07.2020,21.07.2020,platná, 467/2020,ovocie a zelenina,D/2019/1160,"dodávateľ: M.A.D. fruit s.r.o, Sobrance, IČO: 36730866","1 186,89 € s DPH",21.07.2020,21.07.2020,platná, 468/2020,testy na COVID 19,,"dodávateľ: MEDIREX a.s., Pezinok, IČO: 35766450","140,00 € s DPH",21.07.2020,21.07.2020,platná, 460/2020,chlieb a pečivo,D/680/2020,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Humenné, IČO: 30414253","392,51 € s DPH",20.07.2020,20.07.2020,platná, 461/2020,palivová karta,,"dodávateľ: Slovnaft a.s., Bratislava, IČO: 31322832","1,60 € s DPH",20.07.2020,20.07.2020,platná, 455/2020,mäsové výrobky,D/2019/1161,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s, Michalovce, IČO: 36205915","78,52 € s DPH",15.07.2020,15.07.2020,platná, 456/2020,mäso,D/2019/1162,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s, Michalovce, IČO: 36205915","75,50 € s DPH",15.07.2020,15.07.2020,platná, 457/2020,potraviny,D/685/2020,"dodávateľ: Inmedia spol. s.r.o, Zvolen, IČO: 36019208","1 136,15 € s DPH",15.07.2020,15.07.2020,platná, 458/2020,potraviny,D/679/2020,"dodávateľ: GVP spol s.r.o, Humenné, IČO: 36446190","571,09 € s DPH",15.07.2020,15.07.2020,platná, 459/2020,cukor a cukrovinky,D/678/2020,"dodávateľ: GVP spol s.r.o, Humenné, IČO: 36446190","617,24 € s DPH",15.07.2020,15.07.2020,platná, 450/2020,nakládka a dovoz hliny,,"dodávateľ: Rastislav Tankovčík TAROT, Lučkovce 3, Moravany, IČO: 43312721","250,00 € s DPH",14.07.2020,14.07.2020,platná, 451/2020,telekomunikačné služby-mobilný operátor,,"dodávateľ: Orange a.s., Bratislava, IČO: 35697270","89,33 € s DPH",14.07.2020,14.07.2020,platná, 452/2020,mäso,D/2019/1162,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s, Michalovce, IČO: 36205915","133,19 € s DPH",14.07.2020,14.07.2020,platná, 453/2020,mäsové výrobky,D/2019/1161,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s, Michalovce, IČO: 36205915","55,94 € s DPH",14.07.2020,14.07.2020,platná, 454/2020,mlieko a mliečne výrobky,D/684/2020,"dodávateľ: Inmedia spol. s.r.o, Zvolen, IČO: 36019208","319,04 € s DPH",14.07.2020,14.07.2020,platná, 445/2020,poplatok za internet,,"dodávateľ: Slovanet a.s., Bratislava, IČO: 35954612","22,99 € s DPH",13.07.2020,13.07.2020,platná, 446/2020,hygienické potreby,,"dodávateľ: Pharm s.r.o., Nitra, IČO: 46767851","205,45 € s DPH",13.07.2020,13.07.2020,platná, 447/2020,údržba parkového traktora,,"dodávateľ: ŠTYL Ivanov s.r.o, Vyšný Kazimír, IČO: 36498548","47,10 € s DPH",13.07.2020,13.07.2020,platná, 448/2020,deratizácia a dezinsekcia,,"dodávateľ: DDD-Ladislav Lechman, Michalovce, IČO: 32673108","338,40 € s DPH",13.07.2020,13.07.2020,platná, 449/2020,stravovacie poukážky,D/305/2020,"dodávateľ: ECO Holding s.r.o, Košice, IČO: 45344710","1 566,40 € s DPH",13.07.2020,13.07.2020,platná, 442/2020,elektrina,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Košice, IČO: 44483767","2 556,84 € s DPH",10.07.2020,10.07.2020,platná, 443/2020,nábytok,,"dodávateľ: KOSTREJ s.r.o., Michalovce, IČO: 36746410","442,00 € s DPH",10.07.2020,10.07.2020,platná, 444/2020,plyn,D/2019/1104,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava, IČO: 35815256","1 280,00 € s DPH",10.07.2020,10.07.2020,platná, 435/2020,mäso,D/2019/1162,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s, Michalovce, IČO: 36205915","77,80 € s DPH",09.07.2020,09.07.2020,platná, 436/2020,mäsové výrobky,D/2019/1161,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s, Michalovce, IČO: 36205915","96,73 € s DPH",09.07.2020,09.07.2020,platná, 437/2020,mäso,D/2019/1162,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s, Michalovce, IČO: 36205915","164,56 € s DPH",09.07.2020,09.07.2020,platná, 438/2020,mlieko a mliečne výroky,D/684/2020,"dodávateľ: Inmedia spol. s.r.o, Zvolen, IČO: 36019208","459,02 € s DPH",09.07.2020,09.07.2020,platná, 439/2020,hydina,D/535/2020,"dodávateľ: Inmedia spol. s.r.o, Zvolen, IČO: 36019208","139,57 € s DPH",09.07.2020,09.07.2020,platná, 440/2020,chlieb a pečivo,D/680/2020,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Humenné, IČO: 30414253","331,57 € s DPH",09.07.2020,09.07.2020,platná, 441/2020,telekomunikačné služby-pevná linka,,"dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bratislava, IČO: 35763469","31,81 € s DPH",09.07.2020,09.07.2020,platná, 428/2020,chlieb a pečivo,D/680/2020,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Humenné, IČO: 30414253","521,39 € s DPH",08.07.2020,08.07.2020,platná, 429/2020,dodávka plynu,,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava, IČO: 35815256","347,00 € s DPH",08.07.2020,08.07.2020,platná, 430/2020,vodné a stočné,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Košice, IČO: 36570460","1 756,34 € s DPH",08.07.2020,08.07.2020,platná, 431/2020,servis výťahov,,"dodávateľ: KONE s.r.o., Bratislava, IČO: 31359884","220,82 € s DPH",08.07.2020,08.07.2020,platná, 432/2020,služby BOZP,,"dodávateľ: Anna Kačmárová HASPO, Vranov nad Topľou, IČO: 40551903","66,00 € s DPH",08.07.2020,08.07.2020,platná, 433/2020,pracovno- zdravotná služba,D/117/2020,"dodávateľ: PZS5 s.r.o., Michalovce, IČO: 36750646","78,62 € s DPH",08.07.2020,08.07.2020,platná, 434/2020,pohonné hmoty,,"dodávateľ: Slovnaft a.s., Bratislava, IČO: 31322832","177,99 € s DPH",08.07.2020,08.07.2020,platná, 418/2020,potraviny,D/2019/747,"dodávateľ: GVP spol s.r.o, Humenné, IČO: 36446190","275,58 € s DPH",02.07.2020,03.07.2020,platná, 419/2020,zákusky,,"dodávateľ: Cukráreň Siesta, Michalovce, IČO: 32025158","130,14 € s DPH",02.07.2020,03.07.2020,platná, 420/2020,kuchynský riad,,"dodávateľ: KARLO Záhorčak, Michalovce, IČO: 32687168","96,77 € s DPH",02.07.2020,03.07.2020,platná, 421/2020,služby výpočtovej techniky,,"dodávateľ: GNOMA s.r.o., Michalovce, IČO: 36213063","216,00 € s DPH",02.07.2020,03.07.2020,platná, 422/2020,mäso,D/2019/1162,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s, Michalovce, IČO: 36205915","71,98 € s DPH",03.07.2020,03.07.2020,platná, 423/2020,mäso,D/2019/1162,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s, Michalovce, IČO: 36205915","172,71 € s DPH",03.07.2020,03.07.2020,platná, 424/2020,mäsové výrobky,D/2019/1161,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s, Michalovce, IČO: 36205915","96,24 € s DPH",03.07.2020,03.07.2020,platná, 425/2020,mrazený polotovar,D/2019/1159,"dodávateľ: Inmedia spol. s.r.o, Zvolen, IČO: 36019208","174,47 € s DPH",03.07.2020,03.07.2020,platná, 426/2020,mlieko a mliečne výrobky,D/684/2020,"dodávateľ: Inmedia spol. s.r.o, Zvolen, IČO: 36019208","208,17 € s DPH",03.07.2020,03.07.2020,platná, 427/2020,ovocie a zelenina,D/2019/1160,"dodávateľ: M.A.D. fruit s.r.o, Sobrance, IČO: 36730866","1 263,31 € s DPH",03.07.2020,03.07.2020,platná, 416/2020,mäso,D/2019/1162,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s, Michalovce, IČO: 36205915","78,14 € s DPH",02.07.2020,02.07.2020,platná, 417/2020,mäsové výrobky,D/2019/1161,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s, Michalovce, IČO: 36205915","146,72 € s DPH",02.07.2020,02.07.2020,platná, 412/2020,chlieb a pečivo,D/2019/760,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Humenné, IČO: 30414253","359,61 € s DPH",29.06.2020,29.06.2020,platná, 413/2020,mrazený polotovar,D/2019/1159,"dodávateľ: Inmedia spol. s.r.o, Zvolen, IČO: 36019208","658,45 € s DPH",29.06.2020,29.06.2020,platná, 414/2020,mäsové výrobky,D/2019/1161,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s, Michalovce, IČO: 36205915","39,47 € s DPH",29.06.2020,29.06.2020,platná, 415/2020,mäso,D/2019/1162,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s, Michalovce, IČO: 36205915","215,84 € s DPH",29.06.2020,29.06.2020,platná, 408/2020,mlieko a mliečne výrobky,D/2019/792,"dodávateľ: Inmedia spol. s.r.o, Zvolen, IČO: 36019208","124,14 € s DPH",26.06.2020,28.06.2020,platná, 409/2020,mäso,D/2019/1162,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s, Michalovce, IČO: 36205915","66,33 € s DPH",26.06.2020,28.06.2020,platná, 410/2020,hygienické potreby,D/2019/759,"dodávateľ: REPROS - Magdaléna Kokoruďová, Prešov, IČO: 34906231","324,78 € s DPH",26.06.2020,28.06.2020,platná, 411/2020,hygienické potreby,D/2019/759,"dodávateľ: REPROS - Magdaléna Kokoruďová, Prešov, IČO: 34906231","58,80 € s DPH",19.06.2020,28.06.2020,platná, 400/2020,mäso,D/2019/1162,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s, Michalovce, IČO: 36205915","88,57 € s DPH",23.06.2020,23.06.2020,platná, 401/2020,mäsové výrobky,D/2019/1161,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s, Michalovce, IČO: 36205915","108,00 € s DPH",23.06.2020,23.06.2020,platná, 402/2020,potraviny,D/2019/748,"dodávateľ: TA TRANS, Trebišov, IČO: 10792484","788,24 € s DPH",23.06.2020,23.06.2020,platná, 403/2020,mlieko a mliečne výrobky,D/2019/792,"dodávateľ: Inmedia spol. s.r.o, Zvolen, IČO: 36019208","325,01 € s DPH",23.06.2020,23.06.2020,platná, 404/2020,hydina a čerstvé vajcia,D/535/2020,"dodávateľ: Inmedia spol. s.r.o, Zvolen, IČO: 36019208","156,82 € s DPH",23.06.2020,23.06.2020,platná, 405/2020,mrazený polotovar a šaláty,D/2019/1159,"dodávateľ: Inmedia spol. s.r.o, Zvolen, IČO: 36019208","106,74 € s DPH",23.06.2020,23.06.2020,platná, 406/2020,elektroinštalačný materiál a náradie,,"dodávateľ: VATI Vladimír Tirpák, Michalovce, IČO: 35452722","370,92 € s DPH",23.06.2020,23.06.2020,platná, 407/2020,zriadenie izolačnej miestnosti,D/541/2020,"dodávateľ: C-H Projekt s.r.o, Michalovce, IČO: 46017232","9 737,82 € s DPH",23.06.2020,23.06.2020,platná, 390/2020,zdravotnícke prístroje a materiál,,"dodávateľ: Lekáreň Dália, Vinné, IČO: 30687756","1 110,40 € s DPH",18.06.2020,19.06.2020,platná, 391/2020,nákup pohonných´hmôt,,"dodávateľ: Slovnaft a.s., Bratislava, IČO: 31322832","85,85 € s DPH",18.06.2020,19.06.2020,platná, 392/2020,chlieb a pečivo,D/2019/760,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Humenné, IČO: 30414253","515,07 € s DPH",18.06.2020,19.06.2020,platná, 393/2020,chlieb a pečivo,D/2019/760,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Humenné, IČO: 30414253","504,31 € s DPH",18.06.2020,19.06.2020,platná, 394/2020,vývoz kuchynského odpadu,,"dodávateľ: Inta s.r.o., Trenčín, IČO: 34129863","31,20 € s DPH",18.06.2020,19.06.2020,platná, 395/2020,potravinový tovar,D/2019/747,"dodávateľ: GVP spol s.r.o, Humenné, IČO: 36446190","188,48 € s DPH",19.06.2020,19.06.2020,platná, 396/2020,cukor a cukrovinky,D/2019/746,"dodávateľ: GVP spol s.r.o, Humenné, IČO: 36446190","422,93 € s DPH",19.06.2020,19.06.2020,platná, 397/2020,mäso,D/2019/1162,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s, Michalovce, IČO: 36205915","211,26 € s DPH",19.06.2020,19.06.2020,platná, 398/2020,mäsové výrobky,D/2019/1161,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s, Michalovce, IČO: 36205915","127,54 € s DPH",19.06.2020,19.06.2020,platná, 399/2020,mlieko a mliečne výrobky,D/2019/792,"dodávateľ: Inmedia spol. s.r.o, Zvolen, IČO: 36019208","306,85 € s DPH",19.06.2020,19.06.2020,platná, 382/2020,záhradnícky materiál,,"dodávateľ: Benjamín Boroš, Iňačovce, IČO: 48217468","71,90 € s DPH",16.06.2020,16.06.2020,platná, 383/2020,revízia elektrických spotrebičov,,"dodávateľ: Rudáš Peter, Michalovce, IČO: 10712976","997,20 € s DPH",16.06.2020,16.06.2020,platná, 384/2020,mäso,D/2019/1162,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s, Michalovce, IČO: 36205915","127,79 € s DPH",16.06.2020,16.06.2020,platná, 385/2020,mäsové výrobky,D/2019/1161,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s, Michalovce, IČO: 36205915","48,61 € s DPH",16.06.2020,16.06.2020,platná, 386/2020,mäso,D/2019/1162,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s, Michalovce, IČO: 36205915","178,88 € s DPH",16.06.2020,16.06.2020,platná, 387/2020,hydina a čerstvé vajcia,D/535/2020,"dodávateľ: Inmedia spol. s.r.o, Zvolen, IČO: 36019208","413,81 € s DPH",16.06.2020,16.06.2020,platná, 388/2020,mlieko a mliečne výrobky,D/2019/792,"dodávateľ: Inmedia spol. s.r.o, Zvolen, IČO: 36019208","472,33 € s DPH",16.06.2020,16.06.2020,platná, 389/2020,ovocie a zelenina,D/2019/1160,"dodávateľ: M.A.D. fruit s.r.o, Sobrance, IČO: 36730866","1 101,13 € s DPH",16.06.2020,16.06.2020,platná, 375/2020,služby mobilného operátora,,"dodávateľ: Orange a.s., Bratislava, IČO: 35697270","75,88 € s DPH",15.06.2020,15.06.2020,platná, 376/2020,vybavenie kúpeľní,,"dodávateľ: KARLO Záhorčak, Michalovce, IČO: 32687168","203,98 € s DPH",15.06.2020,15.06.2020,platná, 377/2020,mäso,D/2019/1162,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s, Michalovce, IČO: 36205915","92,61 € s DPH",15.06.2020,15.06.2020,platná, 378/2020,mäso,D/2019/1162,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s, Michalovce, IČO: 36205915","68,30 € s DPH",15.06.2020,15.06.2020,platná, 379/2020,mäsové výrobky,D/2019/1161,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s, Michalovce, IČO: 36205915","94,94 € s DPH",15.06.2020,15.06.2020,platná, 380/2020,tofu potraviny,,"dodávateľ: Inmedia spol. s.r.o, Zvolen, IČO: 36019208","222,00 € s DPH",15.06.2020,15.06.2020,platná, 381/2020,mlieko a mliečne výrobky,D/2019/792,"dodávateľ: Inmedia spol. s.r.o, Zvolen, IČO: 36019208","402,54 € s DPH",15.06.2020,15.06.2020,platná, 373/2020,dodávka plynu,,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava, IČO: 35815256","1 805,52 € s DPH",11.06.2020,11.06.2020,platná, 374/2020,poplatok za internet,,"dodávateľ: Slovanet a.s., Bratislava, IČO: 35954612","22,99 € s DPH",11.06.2020,11.06.2020,platná, 371/2020,mäso,D/2019/1162,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s, Michalovce, IČO: 36205915","279,43 € s DPH",09.06.2020,09.06.2020,platná, 372/2020,mäsové výrobky,D/2019/1161,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s, Michalovce, IČO: 36205915","75,18 € s DPH",09.06.2020,09.06.2020,platná, 3/2020,dodávka elektirny,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Košice, IČO: 44483767","2 541,16 € s DPH",08.06.2020,08.06.2020,platná, 367/2020,telekomunikačné služby - pevná linka,,"dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bratislava, IČO: 35763469","31,51 € s DPH",08.06.2020,08.06.2020,platná, 368/2020,služby technika BOZP,,"dodávateľ: Anna Kačmárová HASPO, Vranov nad Topľou, IČO: 40551903","66,00 € s DPH",08.06.2020,08.06.2020,platná, 369/2020,hygienický materiál,D/2019/759,"dodávateľ: REPROS - Magdaléna Kokoruďová, Prešov, IČO: 34906231","60,50 € s DPH",08.06.2020,08.06.2020,platná, 370/2020,pracie prostriedky,D/2019/758,"dodávateľ: REPROS - Magdaléna Kokoruďová, Prešov, IČO: 34906231","805,84 € s DPH",08.06.2020,08.06.2020,platná, 354/2020,čistiace prostriedky,D/2019/808,"dodávateľ: D & D veľkoobchod, Košice, IČO: 14382857","575,16 € s DPH",04.06.2020,05.06.2020,platná, 355/2020,mäsové výrobky,D/2019/1161,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s, Michalovce, IČO: 36205915","117,91 € s DPH",05.06.2020,05.06.2020,platná, 356/2020,mäso,D/2019/1162,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s, Michalovce, IČO: 36205915","71,62 € s DPH",05.06.2020,05.06.2020,platná, 357/2020,mäso,D/2019/1162,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s, Michalovce, IČO: 36205915","68,79 € s DPH",05.06.2020,05.06.2020,platná, 358/2020,mrazený polotovar,D/2019/792,"dodávateľ: Inmedia spol. s.r.o, Zvolen, IČO: 36019208","92,23 € s DPH",05.06.2020,05.06.2020,platná, 359/2020,chlieb a pečivo,D/2019/760,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Humenné, IČO: 30414253","323,48 € s DPH",05.06.2020,05.06.2020,platná, 360/2020,školenie vodičov,,"dodávateľ: Autoškola Ženčák, Michalovce, IČO: 11960507","72,00 € s DPH",05.06.2020,05.06.2020,platná, 361/2020,kancelárske potreby,D/2019/768,"dodávateľ: Krídla s.r.o., Humenné, IČO: 36466778","377,95 € s DPH",05.06.2020,05.06.2020,platná, 362/2020,originálne tonery,D/2019/767,"dodávateľ: Krídla s.r.o., Humenné, IČO: 36466778","600,32 € s DPH",05.06.2020,05.06.2020,platná, 363/2020,pohonné hmoty,,"dodávateľ: Slovnaft a.s., Bratislava, IČO: 31322832","142,52 € s DPH",05.06.2020,05.06.2020,platná, 364/2020,pracovná zdravotná služba,,"dodávateľ: PZS5 s.r.o., Michalovce, IČO: 36750646","78,62 € s DPH",05.06.2020,05.06.2020,platná, 365/2020,servis výťahov,,"dodávateľ: P & P s.r.o., Ohradzaný, IČO: 46996010","124,50 € s DPH",05.06.2020,05.06.2020,platná, 366/2020,vodné a stočné,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Košice, IČO: 36570460","1 867,85 € s DPH",05.06.2020,05.06.2020,platná, 350/2020,ovocie a zelenina,D/2019/1160,"dodávateľ: M.A.D. fruit s.r.o, Michalovce, IČO: 36730866","1 197,39 € s DPH",03.06.2020,03.06.2020,platná, 351/2020,mliečne výrobky,D/2019/792,"dodávateľ: Inmedia spol. s.r.o, Zvolen, IČO: 36019208","110,09 € s DPH",03.06.2020,03.06.2020,platná, 352/2020,hydina a vajcia,D/2019/561,"dodávateľ: Inmedia spol. s.r.o, Zvolen, IČO: 36019208","291,56 € s DPH",03.06.2020,03.06.2020,platná, 353/2020,mlieko a mliečne výrobky,D/2019/792,"dodávateľ: Inmedia spol. s.r.o, Zvolen, IČO: 36019208","398,07 € s DPH",03.06.2020,03.06.2020,platná, 345/2020,mäsové výrobky,D/2019/1161,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s, Michalovce, IČO: 36205915","116,23 € s DPH",02.06.2020,02.06.2020,platná, 346/2020,mäso,D/2019/1162,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s, Michalovce, IČO: 36205915","147,23 € s DPH",02.06.2020,02.06.2020,platná, 347/2020,zákusky,,"dodávateľ: Cukráreň Siesta, Michalovce, IČO: 35025158","157,56 € s DPH",02.06.2020,02.06.2020,platná, 348/2020,potraviny,D/2019/748,"dodávateľ: TA TRANS, Trebišov, IČO: 10792848","864,33 € s DPH",02.06.2020,02.06.2020,platná, 349/2020,kontrola účinnosti sterilizátora,,"dodávateľ: Michal Vico, Snina, IČO: 40903320","36,00 € s DPH",02.06.2020,02.06.2020,platná, 335/2020,chlieb a pečivo,D/2019/760,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Humenné, IČO: 30414253","375,14 € s DPH",01.06.2020,01.06.2020,platná, 336/2020,výpočtová a telekomunikačná technika,,"dodávateľ: GNOMA s.r.o., Michalovce, IČO: 36213063","81,13 € s DPH",01.06.2020,01.06.2020,platná, 337/2020,dezinfekčné prostriedky,D/2019/809,"dodávateľ: ARCUS-Baliace materiály, Michalovce, IČO: 32678568","987,47 € s DPH",01.06.2020,01.06.2020,platná, 338/2020,toaletný papier a obrúsky,,"dodávateľ: Pharm s.r.o., Nitra, IČO: 46767851","871,50 € s DPH",01.06.2020,01.06.2020,platná, 339/2020,okrasné kvety a dreviny,,"dodávateľ: Vladislav Bakajsa, Nižný Hrušov, IČO: 36161276","214,32 € s DPH",01.06.2020,01.06.2020,platná, 340/2020,dodávka plynu,,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava, IČO: 35815256","347,00 € s DPH",01.06.2020,01.06.2020,platná, 341/2020,čistenie kanalizácie,,"dodávateľ: Inštalacentrum s.r.o., Michalovce, IČO: 44695292","176,64 € s DPH",01.06.2020,01.06.2020,platná, 342/2020,vypožičanie náradia,,"dodávateľ: Tripark s.r.o, Michalovce, IČO: 36210340","17,03 € s DPH",01.06.2020,01.06.2020,platná, 343/2020,ochranné pracovné prostriedky,,"dodávateľ: VP-Technika s.r.o., Michalovce, IČO: 46912231","90,49 € s DPH",01.06.2020,01.06.2020,platná, 344/2020,servisné služby výpočtovej techniky,,"dodávateľ: GNOMA s.r.o., Michalovce, IČO: 36213063","216,00 € s DPH",01.06.2020,01.06.2020,platná, 332/2020,potraviny,D/2019/747,"dodávateľ: GVP spol s.r.o, Humenné, IČO: 36446190","900,58 € s DPH",27.05.2020,27.05.2020,platná, 333/2020,cukor a cukrovinky,D/2019/746,"dodávateľ: GVP spol s.r.o, Humenné, IČO: 36446190","535,58 € s DPH",27.05.2020,27.05.2020,platná, 334/2020,Ryby a šaláty,D/2019/1159,"dodávateľ: Inmedia spol. s.r.o, Zvolen, IČO: 36019208","272,48 € s DPH",27.05.2020,27.05.2020,platná, 326/2020,vitamínové prípravky,,"dodávateľ: Lekáreň Dália, Vinné, IČO: 30687756","511,20 € s DPH",26.05.2020,26.05.2020,platná, 327/2020,odborná literatúra,,"dodávateľ: RAABE s.r.o., Bratislava, IČO: 35908718","60,00 € s DPH",26.05.2020,26.05.2020,platná, 328/2020,odborná literatúra,,"dodávateľ: RAABE s.r.o., Bratislava, IČO: 35908718","60,00 € s DPH",26.05.2020,26.05.2020,platná, 329/2020,stavebný materiál,,"dodávateľ: FARMING, družstvo, Trhovište, IČO: 36196665","278,74 € s DPH",26.05.2020,26.05.2020,platná, 330/2020,mlieko a mliečne výrobky,D/2019/792,"dodávateľ: Inmedia spol. s.r.o, Zvolen, IČO: 36019208","357,04 € s DPH",26.05.2020,26.05.2020,platná, 331/2020,hydina a vajcia,D/2019/561,"dodávateľ: Inmedia spol. s.r.o, Zvolen, IČO: 36019208","361,04 € s DPH",26.05.2020,26.05.2020,platná, 321/2020,realizácia káblových rozvodov,,"dodávateľ: GNOMA s.r.o., Michalovce, IČO: 36213063","238,68 € s DPH",25.05.2020,25.05.2020,platná, 322/2020,mäso,D/2019/1162,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s, Michalovce, IČO: 36205915","128,26 € s DPH",25.05.2020,25.05.2020,platná, 323/2020,mäsové výrobky,D/2019/1161,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s, Michalovce, IČO: 36205915","177,59 € s DPH",25.05.2020,25.05.2020,platná, 324/2020,mäso,D/2019/1162,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s, Michalovce, IČO: 36205915","269,59 € s DPH",25.05.2020,25.05.2020,platná, 325/2020,mäsové výrobky,D/2019/1161,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s, Michalovce, IČO: 36205915","97,05 € s DPH",25.05.2020,25.05.2020,platná, 319/2020,chlieb a pečivo,D/2019/760,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Humenné, IČO: 30414253","447,11 € s DPH",22.05.2020,22.05.2020,platná, 320/2020,nákup pohonných hmôt,,"dodávateľ: Slovnaft a.s., Bratislava, IČO: 31322832","8,59 € s DPH",22.05.2020,22.05.2020,platná, 313/2020,mäso,D/2019/1162,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s, Michalovce, IČO: 36205915","212,47 € s DPH",20.05.2020,20.05.2020,platná, 314/2020,mäsové výrobky,D/2019/1161,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s, Michalovce, IČO: 36205915","50,66 € s DPH",20.05.2020,20.05.2020,platná, 315/2020,mäsové výrobky,D/2019/1161,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s, Michalovce, IČO: 36205915","39,64 € s DPH",20.05.2020,20.05.2020,platná, 316/2020,mrazený polotovar,,"dodávateľ: Inmedia spol. s.r.o, Zvolen, IČO: 36019208","188,88 € s DPH",20.05.2020,20.05.2020,platná, 317/2020,mlieko a mliečne výrobky,D/2019/792,"dodávateľ: Inmedia spol. s.r.o, Zvolen, IČO: 36019208","332,36 € s DPH",20.05.2020,20.05.2020,platná, 318/2020,ovocie a zelenina,D/2019/1160,"dodávateľ: M.A.D. fruit s.r.o, Sobrance, IČO: 36730866","880,19 € s DPH",20.05.2020,20.05.2020,platná, 311/2020,vývoz kuchynského odpadu,,"dodávateľ: Inta s.r.o., Trenčín, IČO: 34129863","31,20 € s DPH",18.05.2020,18.05.2020,platná, 312/2020,parný generátor,,"dodávateľ: Nay a.s., Bratislava, IČO: 35739487","319,00 € s DPH",18.05.2020,18.05.2020,platná, 301/2020,motorové vozidlo,D/406/2020,"dodávateľ: VLM Auto s.r.o., Michalovce, IČO: 36574333","29 901,00 € s DPH",15.05.2020,15.05.2020,platná, 302/2020,chlieb a pečivo,D/2019/760,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Humenné, IČO: 30414253","544,36 € s DPH",15.05.2020,15.05.2020,platná, 303/2020,mäso,D/2019/1162,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s, Michalovce, IČO: 36205915","55,96 € s DPH",15.05.2020,15.05.2020,platná, 304/2020,mäsové výrobky,D/2019/1161,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s, Michalovce, IČO: 36205915","307,57 € s DPH",15.05.2020,15.05.2020,platná, 305/2020,mlieko a mliečne výrobky,D/2019/792,"dodávateľ: Inmedia spol. s.r.o, Zvolen, IČO: 36019208","384,27 € s DPH",15.05.2020,15.05.2020,platná, 306/2020,hydina a vajcia,D/2019/561,"dodávateľ: Inmedia spol. s.r.o, Zvolen, IČO: 36019208","389,99 € s DPH",15.05.2020,15.05.2020,platná, 307/2020,potraviny,D/2019/747,"dodávateľ: GVP spol s.r.o, Humenné, IČO: 36446190","319,66 € s DPH",15.05.2020,15.05.2020,platná, 308/2020,cukor a cukrovinky,D/2019/746,"dodávateľ: GVP spol s.r.o, Humenné, IČO: 36446190","571,13 € s DPH",15.05.2020,15.05.2020,platná, 309/2020,oprava solárnych systémov,,"dodávateľ: Plynoma, Prešov, IČO: 14369184","1 004,40 € s DPH",15.05.2020,15.05.2020,platná, 310/2020,čistenie kanalizácie,,"dodávateľ: Inštalacentrum s.r.o., Michalovce, IČO: 44695292","350,04 € s DPH",15.05.2020,15.05.2020,platná, 296/2020,poplatok za internet,,"dodávateľ: Slovanet a.s., Bratislava, IČO: 35954612","22,99 € s DPH",14.05.2020,14.05.2020,platná, 297/2020,dodávka plynu,D/2019/1104,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava, IČO: 35815256","606,43 € s DPH",14.05.2020,14.05.2020,platná, 298/2020,telekomunikačné služby mobilného operatóra,,"dodávateľ: Orange a.s., Bratislava, IČO: 35697270","99,59 € s DPH",14.05.2020,14.05.2020,platná, 299/2020,pracovno-zdravotná služba,D/117/2020,"dodávateľ: PZS5 s.r.o., Michalovce, IČO: 36750646","78,62 € s DPH",14.05.2020,14.05.2020,platná, 300/2020,revízie elektrického zariadenia,,"dodávateľ: Rudáš Peter, Michalovce, IČO: 10712976","993,11 € s DPH",14.05.2020,14.05.2020,platná, 2/2020,dodávky elektriny,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Košice, IČO: 44483767","2 549,14 € s DPH",11.05.2020,11.05.2020,platná, 293/2020,telekomunikačné poplatky -pevná linka,,"dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bratislava, IČO: 35763469","33,11 € s DPH",11.05.2020,11.05.2020,platná, 294/2020,služby technika BOZP,,"dodávateľ: Anna Kačmárová HASPO, Vranov nad Topľou, IČO: 40551903","66,00 € s DPH",11.05.2020,11.05.2020,platná, 295/2020,vodne stočné,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Košice, IČO: 36570460","1 616,95 € s DPH",11.05.2020,11.05.2020,platná, 290/2020,mäsové výrobky,D/2019/1161,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s, Michalovce, IČO: 36205915","108,68 € s DPH",07.05.2020,07.05.2020,platná, 291/2020,mäso,D/2019/1162,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s, Michalovce, IČO: 36205915","261,50 € s DPH",07.05.2020,07.05.2020,platná, 292/2020,chlieb a pečivo,D/2019/760,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Humenné, IČO: 30414253","308,29 € s DPH",07.05.2020,07.05.2020,platná, 282/2020,mäso,D/2019/1162,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s, Michalovce, IČO: 36205915","114,59 € s DPH",06.05.2020,06.05.2020,platná, 283/2020,mäsové výrobky,D/2019/1161,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s, Michalovce, IČO: 36205915","26,34 € s DPH",06.05.2020,06.05.2020,platná, 284/2020,mlieko a mliečne výrobky,D/2019/792,"dodávateľ: Inmedia spol. s.r.o, Zvolen, IČO: 36019208","276,50 € s DPH",06.05.2020,06.05.2020,platná, 285/2020,"ryby, mrazený polotovar a šaláty",D/2019/1159,"dodávateľ: Inmedia spol. s.r.o, Zvolen, IČO: 36019208","135,97 € s DPH",06.05.2020,06.05.2020,platná, 286/2020,hydina a vajcia,D/2019/561,"dodávateľ: Inmedia spol. s.r.o, Zvolen, IČO: 36019208","298,95 € s DPH",06.05.2020,06.05.2020,platná, 287/2020,ovocie zelenina,D/2019/1160,"dodávateľ: M.A.D. fruit s.r.o, Sobrance, IČO: 36730866","746,76 € s DPH",06.05.2020,06.05.2020,platná, 288/2020,železiarsky materiál,,"dodávateľ: Tripark s.r.o, Michalovce, IČO: 36210340","143,80 € s DPH",06.05.2020,06.05.2020,platná, 289/2020,oprava motorového vozidla,,"dodávateľ: Winkler s.r.o, Michalovce, IČO: 36179868","708,62 € s DPH",06.05.2020,06.05.2020,platná, 276/2020,mäsové výrobky,D/2019/1161,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Michlovce, IČO: 36205915","111,04 € s DPH",05.05.2020,05.05.2020,platná, 277/2020,mäso,D/2019/1162,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Michalovce, IČO: 36205915","240,43 € s DPH",05.05.2020,05.05.2020,platná, 278/2020,zákusky,,"dodávateľ: Cukráreň Siesta, Michalovce, IČO: 35025158","261,18 € s DPH",05.05.2020,05.05.2020,platná, 279/2020,tatárska omáčka,,"dodávateľ: Inmédia s.r.o, Zvolen, IČO: 36019208","11,88 € s DPH",05.05.2020,05.05.2020,platná, 280/2020,dodávka plynu,,"dodávateľ: SPP a.s., Bratislava, IČO: 35815256","347,00 € s DPH",05.05.2020,05.05.2020,platná, 281/2020,pohonné hmoty,,"dodávateľ: Slovnaft a.s., Bratislava, IČO: 31322832","72,23 € s DPH",05.05.2020,05.05.2020,platná, 269/2020,interiérové vybavenie,,"dodávateľ: Ajva s.r.o., Gelnica, IČO: 36580899","1 415,40 € s DPH",04.05.2020,04.05.2020,platná, 270/2020,zdravotnícky materiál,,"dodávateľ: Lekáreň Dália, Vinné, IČO: 30687756","177,00 € s DPH",04.05.2020,04.05.2020,platná, 271/2020,pracovné oblečenie,,"dodávateľ: Storeco s.r.o., Trhovište, IČO: 51634384","72,28 € s DPH",04.05.2020,04.05.2020,platná, 272/2020,čistenie kanalizácie,,"dodávateľ: Inštalacentrum s.r.o., Michalovce, IČO: 44695292","230,64 € s DPH",04.05.2020,04.05.2020,platná, 273/2020,servis výpočtovej techniky,,"dodávateľ: Gnoma s.r.o., Michalovce, IČO: 36213063","216,00 € s DPH",04.05.2020,04.05.2020,platná, 274/2020,kancelársky materiál,,"dodávateľ: Krídla s.r.o., Humenné, IČO: 36466778","498,67 € s DPH",04.05.2020,04.05.2020,platná, 275/2020,chlieb a pečivo,D/2019/760,"dodávateľ: Podvihorlatske pekárne a cukrárne, Humenné, IČO: 8020203583","486,02 € s DPH",04.05.2020,04.05.2020,platná, 259/2020,komunálny odpad,,"dodávateľ: Obec úrad, Rakovec nad Ondavou","715,00 € s DPH",27.04.2020,27.04.2020,platná, 260/2020,komunálny odpad,,"dodávateľ: Obecný úrad, Rakovec nad Ondavou","2 652,00 € s DPH",27.04.2020,27.04.2020,platná, 261/2020,potraviny,D/2019/747,"dodávateľ: GVP s.r.o., Humenné, IČO: 36446190","581,39 € s DPH",27.04.2020,27.04.2020,platná, 262/2020,cukor a cukrovinky,D/2019/746,"dodávateľ: GVP s.r.o., Humenné, IČO: 36446190","227,95 € s DPH",27.04.2020,27.04.2020,platná, 263/2020,mäsové výrobky,D/2019/1161,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Michalovce, IČO: 36205915","131,87 € s DPH",27.04.2020,27.04.2020,platná, 264/2020,mäso,D/2019/1162,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Michalovce, IČO: 36205915","145,44 € s DPH",27.04.2020,27.04.2020,platná, 265/2020,mäso,D/2019/1162,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Michalovce, IČO: 36205915","102,21 € s DPH",27.04.2020,27.04.2020,platná, 266/2020,mäsové výrobky,D/2019/1161,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Michalovce, IČO: 36205915","37,57 € s DPH",27.04.2020,27.04.2020,platná, 267/2020,potraviny,D/2019/748,"dodávateľ: TA Trans, Trebišov, IČO: 10792848","606,97 € s DPH",27.04.2020,27.04.2020,platná, 268/2020,mlieko a mliečne výrobky,D/2019/792,"dodávateľ: Inmedia s.r.o, Zvolen, IČO: 36019208","195,87 € s DPH",27.04.2020,27.04.2020,platná, 256/2020,germicidna lampa,,"dodávateľ: Lekáreň Dália, Vinné, IČO: 30687756","400,00 € s DPH",24.04.2020,24.04.2020,platná, 257/2020,"dezinfekčné prostriedky, vitamíny",,"dodávateľ: Lekáreň Dália, Vinné, IČO: 30687756","99,99 € s DPH",24.04.2020,24.04.2020,platná, 258/2020,chlieb a pečivo,D/2019/760,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne, Humenné, IČO: 30414253","391,07 € s DPH",24.04.2020,24.04.2020,platná, 253/2020,výpočtová technika,,"dodávateľ: Gnoma s.r.o., Michalovce, IČO: 36213063","621,14 € s DPH",23.04.2020,23.04.2020,platná, 254/2020,kovové regály,,"dodávateľ: GammaHS s.r.o., Trenčín, IČO: 47584360","299,40 € s DPH",23.04.2020,23.04.2020,platná, 255/2020,ochranné pomôcky,,"dodávateľ: MAD SR s.r.o., Rimavská Sobota, IČO: 36029947","1 385,40 € s DPH",23.04.2020,23.04.2020,platná, 251/2020,mäsové výrobky,D/2019/1161,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Michalovce, IČO: 36205915","137,84 € s DPH",22.04.2020,22.04.2020,platná, 252/2020,mäso,D/2019/1162,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s, Michalovce, IČO: 36205915","98,44 € s DPH",22.04.2020,22.04.2020,platná, 246/2020,mlieko a mliečne výrobky,D/2019/792,"dodávateľ: Inmedia s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","224,79 € s DPH",21.04.2020,21.04.2020,platná, 247/2020,mlieko a mliečne výrobky,D/2019/792,"dodávateľ: Inmedia s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","63,34 € s DPH",21.04.2020,21.04.2020,platná, 248/2020,"hydina, vajcia",D/2019/561,"dodávateľ: Inmedia s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","317,69 € s DPH",21.04.2020,21.04.2020,platná, 249/2020,ovocie a zelenina,D/2019/1160,"dodávateľ: M.A.D.D. Fruit, Sobrance, IČO: 36730866","1 281,18 € s DPH",21.04.2020,21.04.2020,platná, 250/2020,odber kuchynského odpadu,,"dodávateľ: Inta s.r.o., Trenčín, IČO: 34129863","31,20 € s DPH",21.04.2020,21.04.2020,platná, 241/2020,chlieb a pečivo,D/2019/760,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Humenné, IČO: 30414253","461,85 € s DPH",20.04.2020,20.04.2020,platná, 242/2020,mäsové výrobky,D/2019/1161,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Michalovce, IČO: 36205915","93,06 € s DPH",20.04.2020,20.04.2020,platná, 243/2020,mäso,D/2019/1162,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Michalovce, IČO: 36205915","235,50 € s DPH",20.04.2020,20.04.2020,platná, 244/2020,dezinfekčný prostriedok,,"dodávateľ: DAY js.r.o., Košice, IČO: 44796633","134,86 € s DPH",20.04.2020,20.04.2020,platná, 245/2020,reklamné tabule,,"dodávateľ: Lukaček s.r.o., Michalovce, IČO: 36586218","40,42 € s DPH",20.04.2020,20.04.2020,platná, 235/2020,mäsové výrobky,D/2019/1161,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Michalovce, IČO: 36205915","273,79 € s DPH",16.04.2020,16.04.2020,platná, 236/2020,mäso,D/2019/1162,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Michalovce, IČO: 36205915","251,48 € s DPH",16.04.2020,16.04.2020,platná, 237/2020,mlieko a mliečne výrobky,D/2019/792,"dodávateľ: Inmedia s.r.o, Zvolen, IČO: 36019208","314,65 € s DPH",16.04.2020,16.04.2020,platná, 238/2020,potravinový tovar,,"dodávateľ: Gymnázium Pavla Horová, Michalovce, IČO: 000161063","385,79 € s DPH",16.04.2020,16.04.2020,platná, 239/2020,potravinový tovar,,"dodávateľ: Anima DSS, Michalovce, IČO: 31954723","368,03 € s DPH",16.04.2020,16.04.2020,platná, 240/2020,potravinový tovar,,"dodávateľ: SOŠ obchodu a služieb, Michalovce, IČO: 17078385","374,31 € s DPH",16.04.2020,16.04.2020,platná, 229/2020,monitoring kanalizácie,,"dodávateľ: Hrabčak-VAS Slovakia 1 s.r.o., Košice, IČO: 51913658","120,00 € s DPH",15.04.2020,15.04.2020,platná, 230/2020,telekomunikačné služby - mobilná sieť,,"dodávateľ: Orange Slovensko a.s., Bratislava, IČO: 35697270","89,00 € s DPH",15.04.2020,15.04.2020,platná, 231/2020,poplatok za internet,,"dodávateľ: Slovanet a.s., Bratislava, IČO: 35954612","22,99 € s DPH",15.04.2020,15.04.2020,platná, 232/2020,"matrace, paplóny a vankúše",,"dodávateľ: Ajva s.r.o., Gelnica, IČO: 35580899","2 022,00 € s DPH",15.04.2020,15.04.2020,platná, 233/2020,náhradne kefy na parný čistič,,"dodávateľ: Elektroservis Valtim, Michalovce, IČO: 17303010","69,30 € s DPH",15.04.2020,15.04.2020,platná, 234/2020,inštalácia tlakového spínača,,"dodávateľ: Repar-Building Control s.r.o, Bratislava, IČO: 35747692","498,00 € s DPH",15.04.2020,15.04.2020,platná, 222/2020,železiarsky materiál,,"dodávateľ: Tripark s.r.o., Michalovce, IČO: 36210340","324,98 € s DPH",09.04.2020,09.04.2020,platná, 223/2020,pracovno-zdravotná služby,,"dodávateľ: PZS5 s.r.o., Michalovce, IČO: 36750646","78,62 € s DPH",09.04.2020,09.04.2020,platná, 224/2020,dodávka elektriny,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Košice, IČO: 44483767","3 435,19 € s DPH",09.04.2020,09.04.2020,platná, 225/2020,telekomunikačné služby - pevná linka,,"dodávateľ: Slovak Telekom, Bratislava, IČO: 35763469","33,22 € s DPH",09.04.2020,09.04.2020,platná, 226/2020,dodávka plynu,,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava, IČO: 35815256","3 527,96 € s DPH",09.04.2020,09.04.2020,platná, 227/2020,chlieb a pečivo,D/2019/760,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Humenné, IČO: 30414253","299,93 € s DPH",09.04.2020,09.04.2020,platná, 228/2020,oprava kúpeľní,D/325/2020,"dodávateľ: IMPERIUM I+P s.r.o., Zbudza, IČO: 47473169","14 820,62 € s DPH",09.04.2020,09.04.2020,platná, 209/2020,mäsové výrobky,D/2019/1161,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Michalovce, IČO: 36205915","110,74 € s DPH",07.04.2020,07.04.2020,platná, 210/2020,mäso,D/2019/1162,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Michalovce, IČO: 36205915","215,09 € s DPH",07.04.2020,07.04.2020,platná, 211/2020,mäso,D/2019/1162,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Michalovce, IČO: 36205915","81,43 € s DPH",07.04.2020,07.04.2020,platná, 212/2020,chlieb a pečivo,D/2019/760,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Humenné, IČO: 30414253","691,17 € s DPH",07.04.2020,07.04.2020,platná, 213/2020,servis výťahov,,"dodávateľ: Kone s.r.o, Bratislava, IČO: 31359884","215,03 € s DPH",07.04.2020,07.04.2020,platná, 214/2020,služby BOZP,,"dodávateľ: Anna Kačmarova - Haspo, Vranov nad Topľou, IČO: 40551903","66,00 € s DPH",07.04.2020,07.04.2020,platná, 215/2020,vodne stočné,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenska spoločnosť a.s, Košice, IČO: 36570460","1 767,49 € s DPH",07.04.2020,07.04.2020,platná, 216/2020,pohonné hmoty,,"dodávateľ: Slovnaft a.s., Bratislava, IČO: 31322832","76,62 € s DPH",07.04.2020,07.04.2020,platná, 217/2020,jednorazové rukavice,,"dodávateľ: Hartman s.r.o., Bratislava, IČO: 31351361","400,07 € s DPH",07.04.2020,07.04.2020,platná, 218/2020,oprava elektrospotrebičov,,"dodávateľ: Elektroservis VALTIM, Michalovce, IČO: 17303010","75,60 € s DPH",07.04.2020,07.04.2020,platná, 219/2020,mlieko a mliečne výrobky,D/2019/792,"dodávateľ: Inmedia s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","570,89 € s DPH",07.04.2020,07.04.2020,platná, 220/2020,hydina,D/2019/561,"dodávateľ: Inmedia s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","145,10 € s DPH",07.04.2020,07.04.2020,platná, 221/2020,"ryby,šaláty a mrazený polotovar",D/2019/1159,"dodávateľ: Inmedia s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","343,07 € s DPH",07.04.2020,07.04.2020,platná, 195/2020,oprava rozvodov UK a montáž tlakového snímača,,"dodávateľ: Mochostav Ing. Juraj Mojsej, Michalovce, IČO: 37317130","486,00 € s DPH",02.04.2020,02.04.2020,platná, 196/2020,servisné služby výpočtovej techniky,,"dodávateľ: Gnoma s.r.o., Michalovce, IČO: 36213063","216,00 € s DPH",02.04.2020,02.04.2020,platná, 197/2020,dezinfekčný a hygienický materiál,,"dodávateľ: Pharm s.r.o., Nitra, IČO: 46767851","1 018,73 € s DPH",02.04.2020,02.04.2020,platná, 198/2020,záhradnícky materiál,,"dodávateľ: Poľnosev s.r.o, Michalovce, IČO: 36598496","58,10 € s DPH",02.04.2020,02.04.2020,platná, 199/2020,kancelárske potreby - tonery,D/2019/767,"dodávateľ: Krídla s.r.o., Humenné, IČO: 36466778","2 042,17 € s DPH",02.04.2020,02.04.2020,platná, 200/2020,plyn - maloodber,,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava, IČO: 35815256","347,00 € s DPH",02.04.2020,02.04.2020,platná, 201/2020,mlieko a mliečne výrobky,D/2019/792,"dodávateľ: Inmédia s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","453,52 € s DPH",02.04.2020,02.04.2020,platná, 202/2020,ovocie a zelenina,D/2019/1160,"dodávateľ: M.A.D.D. fruit s.r.o., Sobrance, IČO: 36730866","1 325,81 € s DPH",02.04.2020,02.04.2020,platná, 203/2020,masové výrobky,D/2019/1161,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Michalovce, IČO: 36205915","37,28 € s DPH",02.04.2020,02.04.2020,platná, 204/2020,mäso,D/2019/1162,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Michalovce, IČO: 36205915","77,09 € s DPH",02.04.2020,02.04.2020,platná, 205/2020,potraviny,D/2019/747,"dodávateľ: GVP s.r.o., Humenné, IČO: 36446190","583,27 € s DPH",02.04.2020,02.04.2020,platná, 206/2020,cukor a cukrovinky,D/2019/746,"dodávateľ: GVP s.r.o., Humenné, IČO: 36446190","652,16 € s DPH",02.04.2020,02.04.2020,platná, 207/2020,potraviny,D/2019/748,"dodávateľ: TA TRANS, Trebišov, IČO: 10792848","729,39 € s DPH",02.04.2020,02.04.2020,platná, 208/2020,stravné lístky,D/305/2020,"dodávateľ: ECOHolding s.r.o., Košice, IČO: 45344710","1 619,20 € s DPH",02.04.2020,02.04.2020,platná, 191/2020,hygienický materiál,D/2019/759,"dodávateľ: Repros, Prešov, IČO: 34906231","235,91 € s DPH",31.03.2020,31.03.2020,platná, 192/2020,hygienický materiál,D/2019/759,"dodávateľ: Repros, Prešov, IČO: 34906231","48,22 € s DPH",31.03.2020,31.03.2020,platná, 193/2020,pracie prostriedky,D/2019/758,"dodávateľ: Repros, Prešov, IČO: 34906231","593,28 € s DPH",31.03.2020,31.03.2020,platná, 194/2020,hygienický materiál,D/2019/759,"dodávateľ: Repros, Prešov, IČO: 34906231","576,00 € s DPH",31.03.2020,31.03.2020,platná, 186/2020,mäsové výrobky,D/2019/1161,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Michalovce, IČO: 36205915","83,20 € s DPH",30.03.2020,30.03.2020,platná, 187/2020,mäso,D/2019/1162,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Michalovce, IČO: 36205915","242,63 € s DPH",30.03.2020,30.03.2020,platná, 188/2020,mäso,D/2019/1162,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Michalovce, IČO: 36205915","31,52 € s DPH",30.03.2020,30.03.2020,platná, 189/2020,Mäso,D/2019/1162,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Michalovce, IČO: 36205915","175,40 € s DPH",30.03.2020,30.03.2020,platná, 190/2020,Mäso,D/2019/1162,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Michalovce, IČO: 36205915","57,50 € s DPH",30.03.2020,30.03.2020,platná, 182/2020,"ryby, šalaty, mrazený polotovar",D/2019/1159,"dodávateľ: Inmedia s.r.o, Zvolen, IČO: 36019208","205,13 € s DPH",26.03.2020,26.03.2020,platná, 183/2020,hydina,D/2019/561,"dodávateľ: Inmedia s.r.o, Zvolen, IČO: 36019208","396,92 € s DPH",26.03.2020,26.03.2020,platná, 184/2020,mäso,D/2019/1162,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Michalovce, IČO: 36205915","72,64 € s DPH",26.03.2020,26.03.2020,platná, 185/2020,chlieb a pečivo,D/2019/760,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Humenné, IČO: 30414253","497,35 € s DPH",26.03.2020,26.03.2020,platná, 180/2020,"bavlnené látky, gumičky, nite, keprovky",,"dodávateľ: Žák spol. s.r.o., Michalovce, IČO: 36581666","290,50 € s DPH",25.03.2020,25.03.2020,platná, 181/2020,čistiace prostriedky,,"dodávateľ: D a D, veľkoobchod, Košice, IČO: 14382857","474,18 € s DPH",25.03.2020,25.03.2020,platná, 178/2020,revízia komínov,,"dodávateľ: Kominárstvo - Peter Ondo-Eštok, Bracovce, IČO: 52379051","172,80 € s DPH",24.03.2020,24.03.2020,platná, 179/2020,okrásne stromčeky,,"dodávateľ: Green Baron s.r.o, Trebišov, IČO: 45978891","338,10 € s DPH",24.03.2020,24.03.2020,platná, 172/2020,mäsové výrobky,,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Michalovce, IČO: 36205915","54,58 € s DPH",23.03.2020,23.03.2020,platná, 173/2020,mäso,D/2019/1162,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Michalovce, IČO: 36205915","42,94 € s DPH",23.03.2020,23.03.2020,platná, 174/2020,mäsové výrobky,D/2019/1161,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Michalovce, IČO: 36205915","185,09 € s DPH",23.03.2020,23.03.2020,platná, 175/2020,dezinfekčné prostriedky,D/2019/809,"dodávateľ: ARCUS-baliace materiály, Michalovce, IČO: 32678568","1 300,70 € s DPH",23.03.2020,23.03.2020,platná, 176/2020,"ryby, šaláty a mrazený polotovar",D/2019/1159,"dodávateľ: Inmédia s.r.o, Zvolen, IČO: 36019208","114,25 € s DPH",23.03.2020,23.03.2020,platná, 177/2020,mlieko a mliečne výrobky,D/2019/792,"dodávateľ: Inmedia s.r.o, Zvolen, IČO: 36019208","345,68 € s DPH",23.03.2020,23.03.2020,platná, 162/2020,"ryby, mrazený polotovar šaláty",D/2019/1159,"dodávateľ: Inmédia s.ro., Zvolen, IČO: 36019208","409,60 € s DPH",19.03.2020,19.03.2020,platná, 163/2020,BIO potraviny,,"dodávateľ: Inmédia s.r.o, Zvolen, IČO: 36019208","199,75 € s DPH",19.03.2020,19.03.2020,platná, 164/2020,mäsové výrobky,D/2019/1161,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Michalovce, IČO: 36205915","43,33 € s DPH",19.03.2020,19.03.2020,platná, 165/2020,mäso,D/2019/1162,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Michalovce, IČO: 36205915","156,52 € s DPH",19.03.2020,19.03.2020,platná, 166/2020,mäso,D/2019/1162,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Michalovce, IČO: 36205915","76,66 € s DPH",19.03.2020,19.03.2020,platná, 167/2020,mlieko a mliečne výrobky,D/2019/792,"dodávateľ: Inmédia s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","500,04 € s DPH",19.03.2020,19.03.2020,platná, 168/2020,ovocie a zelenina,,"dodávateľ: M.A.D.D. fruit s.r.o, Sobrance, IČO: 36730866","823,53 € s DPH",19.03.2020,19.03.2020,platná, 169/2020,odber kuchynského odpadu,,"dodávateľ: Inta s.r.o., Trenčín, IČO: 34129863","31,20 € s DPH",19.03.2020,19.03.2020,platná, 170/2020,chlieb a pečivo,D/2019/760,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Humenné, IČO: 30414253","355,35 € s DPH",19.03.2020,19.03.2020,platná, 171/2020,pohonné hmoty,,"dodávateľ: Slovnaft a,s,, Bratislava, IČO: 31322832","126,89 € s DPH",19.03.2020,19.03.2020,platná, 155/2020,mlieko a mliečne výrobky,D/2019/792,"dodávateľ: Inmedia s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","312,96 € s DPH",17.03.2020,17.03.2020,platná, 156/2020,hydina,D/2019/561,"dodávateľ: Inmedia s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","293,48 € s DPH",17.03.2020,17.03.2020,platná, 157/2020,potraviny,D/2019/748,"dodávateľ: Ta trans, Trebišov, IČO: 10792848","938,34 € s DPH",17.03.2020,17.03.2020,platná, 158/2020,potraviny,D/2019/747,"dodávateľ: GVP s.r.o., Humenné, IČO: 36446190","705,59 € s DPH",17.03.2020,17.03.2020,platná, 159/2020,cukor a cukrovinky,D/2019/746,"dodávateľ: GVP s.r.o., Humenné, IČO: 36446190","808,13 € s DPH",17.03.2020,17.03.2020,platná, 160/2020,mäso,D/2019/1162,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Michalovce, IČO: 36205915","195,71 € s DPH",17.03.2020,17.03.2020,platná, 161/2020,mäsové výrobky,D/2019/1161,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Michalovce, IČO: 36205915","65,84 € s DPH",17.03.2020,17.03.2020,platná, 153/2020,služby mobilného operátora,,"dodávateľ: ORANGE Slovensko a.s., Bratislava, IČO: 35697270","73,18 € s DPH",16.03.2020,16.03.2020,platná, 154/2020,chlieb a pečivo,D/2019/760,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne, Humenné, IČO: 30414253","415,17 € s DPH",16.03.2020,16.03.2020,platná, 150/2020,nákup elektrospotrebičov,,"dodávateľ: Nay a.s., Bratislava, IČO: 35739487","66,90 € s DPH",11.03.2020,11.03.2020,platná, 151/2020,internet,,"dodávateľ: Slovanet a.s., Bratislava, IČO: 35954612","22,99 € s DPH",11.03.2020,11.03.2020,platná, 152/2020,dodávka plynu,,"dodávateľ: Slovenský plynáresnký priemysel a.s., Bratislava, IČO: 35815256","3 783,25 € s DPH",11.03.2020,11.03.2020,platná, 137/2020,servis výťahov,D/11/2020,"dodávateľ: P & P servis s.r.o., Ohradzany, IČO: 46996010","124,50 € s DPH",06.03.2020,09.03.2020,platná, 138/2020,"ryby, šaláty mrazený polotovar",D/2019/1159,"dodávateľ: Inmedia s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","139,40 € s DPH",09.03.2020,09.03.2020,platná, 139/2020,mlieko a mliečne výrobky,D/2019/792,"dodávateľ: Inmedia s.r.o, Zvolen, IČO: 36019208","189,00 € s DPH",09.03.2020,09.03.2020,platná, 140/2020,šaláty,D/2019/1159,"dodávateľ: Inmedia s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","115,00 € s DPH",09.03.2020,09.03.2020,platná, 141/2020,šaláty,D/2019/1159,"dodávateľ: Inmédia s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","8,48 € s DPH",09.03.2020,09.03.2020,platná, 142/2020,mrazený polotovar,D/2019/1159,"dodávateľ: Inmédia s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","64,04 € s DPH",09.03.2020,09.03.2020,platná, 143/2020,masové výrobky,D/2019/1161,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Michalovce, IČO: 36205915","126,80 € s DPH",09.03.2020,09.03.2020,platná, 144/2020,mäso,D/2019/1162,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Michalovce, IČO: 36205915","183,25 € s DPH",09.03.2020,09.03.2020,platná, 145/2020,mäsové výrobky,D/2019/1161,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Michalovce, IČO: 36205915","58,12 € s DPH",09.03.2020,09.03.2020,platná, 146/2020,oprava pračiek,,"dodávateľ: BESEP -- Erik Bejda, Prešov, IČO: 51931516","1 149,84 € s DPH",09.03.2020,09.03.2020,platná, 147/2020,telekomunikačné služby pevná linka,,"dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bratislava, IČO: 35763469","32,62 € s DPH",09.03.2020,09.03.2020,platná, 148/2020,služba bezpečnostného technika,,"dodávateľ: Anna Kačmárová, HASPO, Vranov nad Topľou, IČO: 40551903","66,00 € s DPH",09.03.2020,09.03.2020,platná, 149/2020,kancelárske potreby,D/2019/768,"dodávateľ: Krídla s.r.o., Humenné, IČO: 36466778","485,22 € s DPH",09.03.2020,09.03.2020,platná, 133/2020,chlieb a pečivo,D/2019/760,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Humenné, IČO: 30414253","310,98 € s DPH",06.03.2020,06.03.2020,platná, 134/2020,vodne stočné,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s, Košice, IČO: 36570460","1 647,61 € s DPH",06.03.2020,06.03.2020,platná, 135/2020,pracovno-zdravotná služby,D/117/2020,"dodávateľ: PZS5 s.r.o., Michalovce, IČO: 36750646","78,62 € s DPH",06.03.2020,06.03.2020,platná, 136/2020,dodávka elektriny,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Košice, IČO: 44483767","3 195,16 € s DPH",06.03.2020,06.03.2020,platná, 129/2020,mäsové výrobky,D/2019/1161,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Michalovce, IČO: 36205915","75,92 € s DPH",04.03.2020,05.03.2020,platná, 130/2020,pohonné hmoty,,"dodávateľ: Slovnaft a.s., Bratislava, IČO: 31322832","299,29 € s DPH",04.03.2020,05.03.2020,platná, 131/2020,stravné lístky,D/305/2020,"dodávateľ: Eco Holding, Košice, IČO: 45344710","1 182,72 € s DPH",04.03.2020,05.03.2020,platná, 132/2020,školenie,,"dodávateľ: Mgr.Jiri Sobek, Praha, IČO: 67791492","36,00 € s DPH",04.03.2020,05.03.2020,platná, 128/2020,zákusky,,"dodávateľ: Cukráreň Siesta, Michalovce, IČO: 35025158","132,96 € s DPH",04.03.2020,04.03.2020,platná, 115/2020,publikácia účtovné súvzťažnosti,,"dodávateľ: Regionálne vzdelávacie centrum, Michalovce, IČO: 35532882","38,00 € s DPH",03.03.2020,03.03.2020,platná, 116/2020,servisné služby,,"dodávateľ: Gnoma s.r.o., Michalovce, IČO: 36213063","216,00 € s DPH",03.03.2020,03.03.2020,platná, 117/2020,plyn maloodber,,"dodávateľ: SPP a.s., Bratislava, IČO: 35815256","347,00 € s DPH",03.03.2020,03.03.2020,platná, 118/2020,školenie vodiča,,"dodávateľ: Autoškola, Michalovce, IČO: 11960507","24,00 € s DPH",03.03.2020,03.03.2020,platná, 119/2020,chlieb pečivo,D/2019/760,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne, Humenné, IČO: 30414253","534,02 € s DPH",03.03.2020,03.03.2020,platná, 120/2020,mäso,D/2019/1162,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Michalovce, IČO: 36205915","159,75 € s DPH",03.03.2020,03.03.2020,platná, 121/2020,mäsové výrobky,D/2019/1161,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Michalovce, IČO: 36205915","69,41 € s DPH",03.03.2020,03.03.2020,platná, 122/2020,mäso,D/2019/1162,"dodávateľ: Mäso Zemplín, Michalovce, IČO: 36205915","71,11 € s DPH",03.03.2020,03.03.2020,platná, 123/2020,mäsové výrobky,D/2019/1161,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Michalovce, IČO: 36205915","33,34 € s DPH",03.03.2020,03.03.2020,platná, 124/2020,ovocie zelenina,D/2019/1160,"dodávateľ: M.A.D.D. Fruit s.r.o., Sobrance, IČO: 36730866","945,56 € s DPH",03.03.2020,03.03.2020,platná, 125/2020,potraviny,D/2019/747,"dodávateľ: GVP s..r.o., Humenné, IČO: 36446190","808,55 € s DPH",03.03.2020,03.03.2020,platná, 126/2020,potraviny,D/2019/748,"dodávateľ: TA TRANS, Trebišov, IČO: 10792848","685,89 € s DPH",03.03.2020,03.03.2020,platná, 127/2020,mlieko a mliečne výrobky,D/2019/792,"dodávateľ: Inmedia s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","254,16 € s DPH",03.03.2020,03.03.2020,platná, 113/2020,mäso,D/2019/1162,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Michalovce, IČO: 36205915","87,51 € s DPH",26.02.2020,26.02.2020,platná, 114/2020,"Mrazená hydina , vajcia",D/2019/561,"dodávateľ: Inmedia s.r.o, Zvolen, IČO: 36019208","677,18 € s DPH",26.02.2020,26.02.2020,platná, 106/2020,oprava tlačiarne,,"dodávateľ: Gnoma s.r.o., Michalovce, IČO: 36213063","32,40 € s DPH",25.02.2020,25.02.2020,platná, 107/2020,potraviny,D/2019/748,"dodávateľ: TA TRANS, Trebišov, IČO: 10792848","136,06 € s DPH",25.02.2020,25.02.2020,platná, 108/2020,mäso,D/2019/1162,"dodávateľ: Mäso Zeplín a.s., Michalovce, IČO: 36205915","124,87 € s DPH",25.02.2020,25.02.2020,platná, 109/2020,mäsové výrobky,D/2019/1161,"dodávateľ: Mäso Zemplín, Michalovce, IČO: 36205915","78,24 € s DPH",25.02.2020,25.02.2020,platná, 110/2020,mlieko a mliečne výrobky,D/2019/792,"dodávateľ: Inmedia s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","566,06 € s DPH",25.02.2020,25.02.2020,platná, 111/2020,mrazený polotovar a šaláty,D/2019/1159,"dodávateľ: Inmedia s.r.o, Zvolen, IČO: 36019208","347,03 € s DPH",25.02.2020,25.02.2020,platná, 112/2020,mäsové výrobky,D/2019/1161,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Michalovce, IČO: 36205915","77,46 € s DPH",25.02.2020,25.02.2020,platná, 96/2020,mäso,D/2019/1162,"dodávateľ: Mäso Zemplín, Michalovce, IČO: 36205915","69,29 € s DPH",20.02.2020,20.02.2020,platná, 97/2020,mäsové výrobky,D/2019/161,"dodávateľ: Mäso Zemplín, Michalovce, IČO: 36205915","108,64 € s DPH",20.02.2020,20.02.2020,platná, 98/2020,mäso,D/2019/1162,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Michalovce, IČO: 36205915","69,15 € s DPH",20.02.2020,20.02.2020,platná, 99/2020,mlieko a mliečne výrobky,D/2019/792,"dodávateľ: Inmedia s.r.o, Zvolen, IČO: 36019208","234,50 € s DPH",20.02.2020,20.02.2020,platná, 100/2020,vajcia,D/2019/561,"dodávateľ: Inmedia s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","65,66 € s DPH",20.02.2020,20.02.2020,platná, 101/2020,"mrazený polotovar, ryby, šaláty",D/2019/1159,"dodávateľ: Inmedia s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","65,92 € s DPH",20.02.2020,20.02.2020,platná, 102/2020,ovocie a zelenina,D/2019/1160,"dodávateľ: M.A.D.D. fruit s.r.o., Michalovská 10, IČO: 36730866","845,90 € s DPH",20.02.2020,20.02.2020,platná, 103/2020,maliarske potreby,,"dodávateľ: PPG Deco Slovakia s.r.o., Michalovce, IČO: 31633200","307,36 € s DPH",20.02.2020,20.02.2020,platná, 104/2020,elektrospotrebiče,,"dodávateľ: NAY a.s., Bratislava, IČO: 35739487","29,99 € s DPH",20.02.2020,20.02.2020,platná, 105/2020,chlieb a pečivo,D/2019/760,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Humenné, IČO: 30414253","497,71 € s DPH",20.02.2020,20.02.2020,platná, 92/2020,oprava prevádzkových strojov,,"dodávateľ: Elektroservis VALTIM, Michalovce, IČO: 17303010","191,40 € s DPH",17.02.2020,17.02.2020,platná, 93/2020,mäso,D/2019/1162,"dodávateľ: Mäso Zemplín, Michalovce, IČO: 36205915","188,18 € s DPH",17.02.2020,17.02.2020,platná, 94/2020,mäsové výrobky,D/2019/1161,"dodávateľ: Mäso Zemplín, Michalovce, IČO: 36205915","78,38 € s DPH",17.02.2020,17.02.2020,platná, 95/2020,mlieko a mliečne výrobky,D/2019/792,"dodávateľ: Inmedia s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","244,79 € s DPH",17.02.2020,17.02.2020,platná, 76/2020,potraviny,,"dodávateľ: Inmedia s.r.o, Zvolen, IČO: 36019208","208,39 € s DPH",14.02.2020,14.02.2020,platná, 77/2020,mlieko a mliečne výrobky,D/2019/792,"dodávateľ: Inmedia s.r.o,, Zvolen, IČO: 36019208","296,30 € s DPH",14.02.2020,14.02.2020,platná, 78/2020,"mrazený polotovar, ryby a šaláty",D/2019/1159,"dodávateľ: Inmedia s.r.o, Zvolen, IČO: 36019208","242,80 € s DPH",14.02.2020,14.02.2020,platná, 79/2020,mäso,D/2019/1162,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Michalovce, IČO: 36205915","138,56 € s DPH",14.02.2020,14.02.2020,platná, 80/2020,mäsové výrobky,D/2019/1161,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Michalovce, IČO: 36205915","30,55 € s DPH",14.02.2020,14.02.2020,platná, 81/2020,mäsové výrobky,D/2019/161,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Michalovce, IČO: 36205915","215,51 € s DPH",14.02.2020,14.02.2020,platná, 82/2020,chlieb a pečivo,D/2019/760,"dodávateľ: Podvihorlatské pekrárne a cukrárne, Humenné, IČO: 30414253","557,49 € s DPH",14.02.2020,14.02.2020,platná, 83/2020,služby mobilného operatóra,,"dodávateľ: Orange Slovensko a-s., Bratislava, IČO: 35697270","63,97 € s DPH",14.02.2020,14.02.2020,platná, 84/2020,úradne meranie spotreby PHM,,"dodávateľ: Ing. Igor Škrobánek O.P.D.D, Teplička nad Váhom, IČO: 14255791","358,80 € s DPH",14.02.2020,14.02.2020,platná, 85/2020,elektroinštalačné práce,,"dodávateľ: Peter Rudáš, Michalovce, IČO: 10712976","611,76 € s DPH",14.02.2020,14.02.2020,platná, 86/2020,pracovná zdravotná služba,D/117/2020,"dodávateľ: PZS5 s.r.o., Michalovce, IČO: 36750646","78,62 € s DPH",14.02.2020,14.02.2020,platná, 87/2020,internet,,"dodávateľ: Slovanet a.s., Bratislava, IČO: 35954612","22,99 € s DPH",14.02.2020,14.02.2020,platná, 88/2020,vodárenský materiál,,"dodávateľ: Cyril Mráz Vodár, Michalovce, IČO: 10711147","24,12 € s DPH",14.02.2020,14.02.2020,platná, 89/2020,odvoz kuchynského odpadu,,"dodávateľ: Inta s.r.o., Trenčín, IČO: 34129863","31,20 € s DPH",14.02.2020,14.02.2020,platná, 90/2020,zákon č. 448/2008,,"dodávateľ: Poradca podnikateľa s.r.o., Žilina, IČO: 31592503","40,00 € s DPH",14.02.2020,14.02.2020,platná, 91/2020,servisná prehliadka FORD,,"dodávateľ: Winkler s.r.o, Michalovce, IČO: 36179868","63,90 € s DPH",14.02.2020,14.02.2020,platná, 74/2020,elektrina,,"dodávateľ: VSE a.s.., Košice, IČO: 4448367","3 095,54 € s DPH",12.02.2020,12.02.2020,platná, 75/2020,plyn,D/2019/1104,"dodávateľ: SPP a.s., Bratislava, IČO: 35815256","4 424,77 € s DPH",12.02.2020,12.02.2020,platná, 63/2020,mäso,D/2019/1162,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s, Michalovce, IČO: 36205915","172,39 € s DPH",07.02.2020,07.02.2020,platná, 64/2020,mäsové výrobky,D/2019/1161,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Michalovce, IČO: 36205915","64,70 € s DPH",07.02.2020,07.02.2020,platná, 65/2020,potraviny,D/2019/747,"dodávateľ: GVP s.r.o., Humenné, IČO: 36446190","604,45 € s DPH",07.02.2020,07.02.2020,platná, 66/2020,cukor a cukrovinky,D/2019/746,"dodávateľ: GVP s.r.o., Humenné, IČO: 36446190","304,40 € s DPH",07.02.2020,07.02.2020,platná, 67/2020,chlieb pečivo,D/2019/760,"dodávateľ: Podvihorlatske pekárne a cukrárne a.s., Humenné, IČO: 30414256","283,60 € s DPH",07.02.2020,07.02.2020,platná, 68/2020,služby technika BOZP,,"dodávateľ: Anna Kačmárová, Vranov nad Topľou, IČO: 40551903","66,00 € s DPH",07.02.2020,07.02.2020,platná, 69/2020,telekomunikačné služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bratislava, IČO: 35763469","43,75 € s DPH",07.02.2020,07.02.2020,platná, 70/2020,hydina,D/2019/561,"dodávateľ: Inmedia s.r.o, Zvolen, IČO: 36019208","464,86 € s DPH",07.02.2020,07.02.2020,platná, 71/2020,vajcia,D/2019/561,"dodávateľ: Inmedia s.r.o, Zvolen, IČO: 36019208","41,04 € s DPH",07.02.2020,07.02.2020,platná, 72/2020,zákusky,,"dodávateľ: Cukráreň Siesta, Michalovce, IČO: 35025158","132,00 € s DPH",07.02.2020,07.02.2020,platná, 73/2020,mäso,D/2019/1162,"dodávateľ: Mäso Zemplín, Michalovce, IČO: 36205915","155,45 € s DPH",07.02.2020,07.02.2020,platná, 49/2020,servisná prehliadka auta,,"dodávateľ: CarComplex s.r.o., Michalovce, IČO: 45700192","328,54 € s DPH",05.02.2020,05.02.2020,platná, 50/2020,oprava brány,,"dodávateľ: ALEX-EGRI s.r.o., Ladmovce, IČO: 44173237","90,00 € s DPH",05.02.2020,05.02.2020,platná, 51/2020,"chlieb, pečivo",D/2019/760,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne, Humenné, IČO: 30414253","331,59 € s DPH",05.02.2020,05.02.2020,platná, 52/2020,ovocie a zelenina,D/2019/1160,"dodávateľ: M.A.D.D. fruit s.r.o, Michalovce, IČO: 36730866","1 353,99 € s DPH",05.02.2020,05.02.2020,platná, 53/2020,mäso,D/2019/1162,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Michalovce, IČO: 36205915","88,08 € s DPH",05.02.2020,05.02.2020,platná, 54/2020,mäsové výrobky,D/2019/1161,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Michalovce, IČO: 36205915","55,09 € s DPH",05.02.2020,05.02.2020,platná, 55/2020,mlieko a mliečne výrobky,D/2019/792,"dodávateľ: Inmedia s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","292,58 € s DPH",05.02.2020,05.02.2020,platná, 56/2020,mrazený polotovar,D/2019/1159,"dodávateľ: Inmedia s.r.o, Zvolen, IČO: 36019208","54,22 € s DPH",05.02.2020,05.02.2020,platná, 57/2020,mäsové výrobky,D/2019/1161,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Michalovce, IČO: 36205915","30,88 € s DPH",05.02.2020,05.02.2020,platná, 58/2020,mäso,D/2019/1162,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Michalovce, IČO: 36205915","85,45 € s DPH",05.02.2020,05.02.2020,platná, 59/2020,servisné služby,,"dodávateľ: Gnonma s.r.o., Michalovce, IČO: 36213063","216,00 € s DPH",05.02.2020,05.02.2020,platná, 60/2020,dodávka plynu TCHB,,"dodávateľ: SPP a.s., Bratislava, IČO: 35815258","347,00 € s DPH",05.02.2020,05.02.2020,platná, 61/2020,pohonné hmoty,,"dodávateľ: Slovnaft a.s., Bratislava, IČO: 31322832","304,99 € s DPH",05.02.2020,05.02.2020,platná, 62/2020,"vodné , stočné",,"dodávateľ: VVS a.s., Košice, IČO: 36570460","1 340,49 € s DPH",05.02.2020,05.02.2020,platná, 44/2020,mlieko a mliečne výrobky,D/2019/792,"dodávateľ: Inmedia s.r.o, Zvolen, IČO: 36019208","528,72 € s DPH",28.01.2020,28.01.2020,platná, 45/2020,"mrazený polotovar, šalaty",D/2019/1159,"dodávateľ: Inmedia s.r.o, Zvolen, IČO: 36019208","84,82 € s DPH",28.01.2020,28.01.2020,platná, 46/2020,"tofu výrobky, natierky",,"dodávateľ: Inmedia s.r.o, Zvolen, IČO: 36019208","207,52 € s DPH",28.01.2020,28.01.2020,platná, 47/2020,mäso,D/2019/1162,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Michalovce, IČO: 36205915","55,92 € s DPH",28.01.2020,28.01.2020,platná, 48/2020,mäsove výrobky,D/2019/161,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Michalovce, IČO: 36205915","110,74 € s DPH",28.01.2020,28.01.2020,platná, 38/2020,"chlieb, pečivo",D/2019/760,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne, Humenné, IČO: 30414253","425,54 € s DPH",24.01.2020,24.01.2020,platná, 39/2020,kancelársky materiál,,"dodávateľ: Lukaček s.r.o., Michalovce, IČO: 365862018","56,80 € s DPH",24.01.2020,24.01.2020,platná, 40/2020,mäso,D/2019/1162,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Michalovce, IČO: 36209515","209,20 € s DPH",24.01.2020,24.01.2020,platná, 41/2020,mäsové výrobky,D/2019/1161,"dodávateľ: Mäso Zemplín, Michalovce, IČO: 36205915","127,56 € s DPH",24.01.2020,24.01.2020,platná, 42/2020,mrazený polotovar,D/2019/1159,"dodávateľ: Inmédia s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","117,85 € s DPH",24.01.2020,24.01.2020,platná, 43/2020,vajcia,D/2019/561,"dodávateľ: Inmédia s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","41,04 € s DPH",24.01.2020,24.01.2020,platná, 35/2020,mlieko a mliečne výrobky,D/2019/792,"dodávateľ: Inmedia s.r.o, Zvolen, IČO: 36019208","413,31 € s DPH",21.01.2020,21.01.2020,platná, 36/2020,potraviny,,"dodávateľ: Inmedia s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","173,88 € s DPH",21.01.2020,21.01.2020,platná, 37/2020,tofu výrobky,,"dodávateľ: Inmedia s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","105,62 € s DPH",21.01.2020,21.01.2020,platná, 29/2020,"ryby, šaláty",D/2019/1159,"dodávateľ: Inmedia s.r.o, Zvolen, IČO: 36019208","72,42 € s DPH",20.01.2020,20.01.2020,platná, 30/2020,mrazený polotovar,D/2019/1159,"dodávateľ: Inmedia s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","172,08 € s DPH",20.01.2020,20.01.2020,platná, 31/2020,mäsové výrobky,D/2019/161,"dodávateľ: Mäso Zemplín, Michalovce, IČO: 36205915","100,00 € s DPH",20.01.2020,20.01.2020,platná, 32/2020,mäso,D/2019/1162,"dodávateľ: Mäso Zemplín, Michalovce, IČO: 36205915","278,88 € s DPH",20.01.2020,20.01.2020,platná, 33/2020,mäsové výrobky,D/2019/1161,"dodávateľ: Mäso Zemplín, Michalovce, IČO: 36205915","156,38 € s DPH",20.01.2020,20.01.2020,platná, 34/2020,mäso,D/2019/1162,"dodávateľ: Mäso Zemplín, Michalovce, IČO: 36205915","63,77 € s DPH",20.01.2020,20.01.2020,platná, 1/2020,mlieko a miečne výrobky,D/2019/792,"dodávateľ: Inmedia s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","155,69 € s DPH",16.01.2020,16.01.2020,platná, 2/2020,hydina,D/2019/561,"dodávateľ: Inmedia s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","164,44 € s DPH",16.01.2020,16.01.2020,platná, 3/2020,vajcia,D/2019/561,"dodávateľ: Inmedia, Zvolen, IČO: 36019208","41,04 € s DPH",16.01.2020,16.01.2020,platná, 4/2020,mäso,D/2019/1162,"dodávateľ: Mäso Zemplín, Michalovce, IČO: 36205915","167,33 € s DPH",16.01.2020,16.01.2020,platná, 5/2020,mäsové výrobky,D/2019/1161,"dodávateľ: Mäso Zemlín, Michalovce, IČO: 36205915","71,14 € s DPH",16.01.2020,16.01.2020,platná, 6/2020,stravné poukážky,D/2019/640,"dodávateľ: Up Slovensko s.r.o., Bratislava, IČO: 31396674","1 397,00 € s DPH",16.01.2020,16.01.2020,platná, 7/2020,mäsové výrobky,D/2019/1161,"dodávateľ: Máso Zemplín, Michalovce, IČO: 36205915","63,20 € s DPH",16.01.2020,16.01.2020,platná, 8/2020,mäso,D/2019/1162,"dodávateľ: Mäso Zemplín s.r.o., Michalovce, IČO: 36205915","91,49 € s DPH",16.01.2020,16.01.2020,platná, 9/2020,internet,,"dodávateľ: Slovanet, Bratislava, IČO: 35954612","22,99 € s DPH",16.01.2020,16.01.2020,platná, 10/2020,služby mobilného operatora,,"dodávateľ: Orange, Bratislava, IČO: 35697270","62,89 € s DPH",16.01.2020,16.01.2020,platná, 11/2020,mäso,D/2019/1162,"dodávateľ: Mäso Zemplín, Michalovce, IČO: 36205915","179,32 € s DPH",16.01.2020,16.01.2020,platná, 12/2020,mäsové výrobky,D/2019/1161,"dodávateľ: Mäso Zemplín, Michalovce, IČO: 36205915","115,86 € s DPH",16.01.2020,16.01.2020,platná, 13/2020,"ryby, polotovar a šaláty",D/2019/1159,"dodávateľ: Inmedia s.r.o, Zvolen, IČO: 36019208","249,36 € s DPH",16.01.2020,16.01.2020,platná, 14/2020,mlieko a mliečne výrobky,D/2019/792,"dodávateľ: Inmedia s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","153,71 € s DPH",16.01.2020,16.01.2020,platná, 15/2020,časopis -Sestra,,"dodávateľ: Silvia Hodálová-VIUSS, Bratislava-Ružinov, IČO: 47982594","15,00 € s DPH",16.01.2020,16.01.2020,platná, 16/2020,odber-kuchynský odpad,,"dodávateľ: Inta s,r,o,, Trenčín, IČO: 34129863","31,20 € s DPH",16.01.2020,16.01.2020,platná, 17/2020,plyn-maloodber,,"dodávateľ: SPP a.s., Bratislava, IČO: 35815256","347,00 € s DPH",16.01.2020,16.01.2020,platná, 18/2020,mrazený polotovar,D/2019/1159,"dodávateľ: Inmedia s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","157,44 € s DPH",16.01.2020,16.01.2020,platná, 19/2020,mlieko a mliečne výrobky,D/2019/792,"dodávateľ: Inmedia s.r.o., Zvolen, IČO: 36019208","125,17 € s DPH",16.01.2020,16.01.2020,platná, 20/2020,mäso,D/2019/1162,"dodávateľ: Maso Zemplín, Michalovce, IČO: 36205915","128,60 € s DPH",16.01.2020,16.01.2020,platná, 21/2020,mäsové výrobky,D/2019/161,"dodávateľ: Mäso Zemplín, Michalovce, IČO: 36205915","37,28 € s DPH",16.01.2020,16.01.2020,platná, 22/2020,hydina,D/2019/561,"dodávateľ: Inmedia s.r.o, Zvolen, IČO: 36019208","175,61 € s DPH",16.01.2020,16.01.2020,platná, 23/2020,vajcia,D/2019/809,"dodávateľ: Inmedia s.r.o, Zvolen, IČO: 36019208","21,89 € s DPH",16.01.2020,16.01.2020,platná, 24/2020,ovocie zelenina,D/2019/1160,"dodávateľ: M.A.D.D. fruit s.r.o., Michalovce, IČO: 36730866","824,19 € s DPH",16.01.2020,16.01.2020,platná, 25/2020,cukor cukrovinky,D/2019/747,"dodávateľ: GVP s.r.o., Humenné, IČO: 36446190","183,26 € s DPH",16.01.2020,16.01.2020,platná, 26/2020,potraviny,D/2019/747,"dodávateľ: GVP s.r.o., Humenné, IČO: 36446190","276,40 € s DPH",16.01.2020,16.01.2020,platná, 27/2020,chlieb pečivo,D/2019/760,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne, Humenné, IČO: 30414253","507,38 € s DPH",16.01.2020,16.01.2020,platná, 28/2020,plyn - maloodber,,"dodávateľ: SPP a.s., Bratislava, IČO: 35815256","473,39 € s DPH",16.01.2020,16.01.2020,platná, 912/2019,služby BOZP,,"dodávateľ: Anna Kačmárova - HASPO, Vranov nad Topľou, IČO: 40551903","66,00 € s DPH",15.01.2020,15.01.2020,platná, 913/2019,telekomunikačné služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom, Bratislava, IČO: 35763469","42,42 € s DPH",15.01.2020,15.01.2020,platná, 914/2019,vodne stočne,,"dodávateľ: Vých.vodárenska spoločnosť a.s., Košice, IČO: 36570460","1 644,83 € s DPH",15.01.2020,15.01.2020,platná, 915/2019,finančný spravodajca,,"dodávateľ: Poradca podnikateľa s.r.o., Žilina, IČO: 31592503","32,57 € s DPH",15.01.2020,15.01.2020,platná, 910/2019,elektrina,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, Košice, IČO: 444837767","3 122,52 € s DPH",14.01.2020,14.01.2020,platná, 911/2019,zemný plyn,D/2019/1104,"dodávateľ: SPP , a.s., Bratislava, IČO: 35815256","4 788,89 € s DPH",14.01.2020,14.01.2020,platná, 908/2019,servis výťahov,,"dodávateľ: KONE s.r.o., Bratislava, IČO: 31359884","215,03 € s DPH",08.01.2020,08.01.2020,platná, 909/2019,pracovná zdravotná služba,,"dodávateľ: PZS5 s.r.o., Michalovce, IČO: 36750646","86,27 € s DPH",08.01.2020,08.01.2020,platná, 906/2019,"chlieb, pečivo",D/2019/760,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Michalovce, IČO: 30414253","408,40 € s DPH",07.01.2020,07.01.2020,platná, 907/2019,pohonné hmoty,,"dodávateľ: Slovnaft, a.s., Bratislava, IČO: 31322832","104,90 € s DPH",07.01.2020,07.01.2020,platná, 904/2019,ovocie,D/2019/1160,"dodávateľ: M.A.D.D. FRUIT, s.r.o., Sobrance, IČO: 36730866","917,90 € s DPH",02.01.2020,02.01.2020,platná, 905/2019,Zákusky,,"dodávateľ: Cukráreň Siesta, Michalovce, IČO: 35025158","289,92 € s DPH",02.01.2020,02.01.2020,platná, 900/2019,mäsove výrobky,D/2019/1161,"dodávateľ: Mäso ZEMPLÍN, a.s., Michalovce, IČO: 36205915","143,06 € s DPH",30.12.2019,30.12.2019,platná, 901/2019,mäso,D/2019/1162,"dodávateľ: Mäso ZEMPLÍN, a.s., Michalovce, IČO: 36205915","245,37 € s DPH",30.12.2019,30.12.2019,platná, 902/2019,vajcia,D/2019/561,"dodávateľ: INMEDIA, spol. s r.o., Zvolen, IČO: 36019208","35,57 € s DPH",30.12.2019,30.12.2019,platná, 903/2019,mliečne výrobky,D/2019/792,"dodávateľ: INMEDIA, spol. s r.o., Zvolen, IČO: 36019208","152,25 € s DPH",30.12.2019,30.12.2019,platná, 894/2019,potraviny,D/2019/748,"dodávateľ: Andrej Timko Ing.- TA-TRANS, Trebišov, IČO: 10792848","555,43 € s DPH",27.12.2019,27.12.2019,platná, 895/2019,"chlieb, pečivo",D/2019/760,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Michalovce, IČO: 30414253","387,68 € s DPH",27.12.2019,27.12.2019,platná, 896/2019,mäso,D/2019/1162,"dodávateľ: Mäso ZEMPLÍN, a.s., Michalovce, IČO: 36205915","229,28 € s DPH",27.12.2019,27.12.2019,platná, 897/2019,mäsove výrobky,D/2019/1161,"dodávateľ: Mäso ZEMPLÍN, a.s., Michalovce, IČO: 36205915","282,79 € s DPH",27.12.2019,27.12.2019,platná, 898/2019,mliečne výrobky,D/2019/561,"dodávateľ: INMEDIA, spol. s r.o., Zvolen, IČO: 36019208","224,33 € s DPH",27.12.2019,27.12.2019,platná, 899/2019,mliečne výrobky,D/2019/561,"dodávateľ: INMEDIA, spol. s r.o., Zvolen, IČO: 36019208","275,75 € s DPH",27.12.2019,27.12.2019,platná, 886/2019,hygienický materiál,223/2019,"dodávateľ: Pharm s.r.o., Nitra, IČO: 46767851","577,82 € s DPH",20.12.2019,20.12.2019,platná, 887/2019,servisné služby výpočtovej techniky,,"dodávateľ: Gnoma s.r.o., Michalovce, IČO: 36213063","216,00 € s DPH",20.12.2019,20.12.2019,platná, 888/2019,matrace,232/2019,"dodávateľ: INTERIÉR INVEST s.r.o., Košice - Juh, IČO: 36190381","1 724,00 € s DPH",20.12.2019,20.12.2019,platná, 889/2019,mäsove výrobky,D/2019/1161,"dodávateľ: Mäso ZEMPLÍN, a.s., Michalovce, IČO: 36205915","67,24 € s DPH",20.12.2019,20.12.2019,platná, 890/2019,mäso,D/2019/1162,"dodávateľ: Mäso ZEMPLÍN, a.s., Michalovce, IČO: 36205915","288,07 € s DPH",20.12.2019,20.12.2019,platná, 891/2019,krovinorez,,"dodávateľ: VP-TECHNIKA s.r.o., Strážske, IČO: 46912231","2 187,00 € s DPH",20.12.2019,20.12.2019,platná, 892/2019,parný čistič,233/2019,"dodávateľ: NAY, a.s., Bratislava, IČO: 35739487","289,00 € s DPH",20.12.2019,20.12.2019,platná, 893/2019,kancelársky nábytok,234/2019,"dodávateľ: KOSTREJ s.r.o., Michalovce, IČO: 36746410","2 541,00 € s DPH",20.12.2019,20.12.2019,platná, 882/2019,záhradný gril,,"dodávateľ: TUMA INVEST spol. s r.o., Bánovce nad Bebravou, IČO: 36522911","323,00 € s DPH",19.12.2019,19.12.2019,platná, 883/2019,chlieb a pečivo,D/2019/760,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Michalovce, IČO: 30414253","346,47 € s DPH",19.12.2019,19.12.2019,platná, 884/2019,vývoz odpadu z kuchyne,,"dodávateľ: INTA, s.r.o., Trenčín, IČO: 34129863","31,20 € s DPH",19.12.2019,19.12.2019,platná, 885/2019,zdravotnícky materiál,,"dodávateľ: Lekáreň Dália, Vinné, IČO: 30687756","1 050,00 € s DPH",19.12.2019,19.12.2019,platná, 866/2019,interiérové vybavenie,,"dodávateľ: Ing. Michal Porvaz, Michalovce, IČO: 44647697","797,00 € s DPH",18.12.2019,18.12.2019,platná, 867/2019,posteľná bielizeň,,"dodávateľ: AJVA s.r.o., Gelnica, IČO: 36580899","7 192,40 € s DPH",18.12.2019,18.12.2019,platná, 868/2019,"servisná prehliadka, STK",,"dodávateľ: VLM Auto, s.r.o., Michalovce, IČO: 36574333","337,42 € s DPH",18.12.2019,18.12.2019,platná, 869/2019,Vianočné osvetlenie,,"dodávateľ: NAY, a.s., Bratislava, IČO: 35739487","109,95 € s DPH",18.12.2019,18.12.2019,platná, 870/2019,pohonné hmoty,,"dodávateľ: Slovnaft a.s., Bratislava, IČO: 31322832","136,41 € s DPH",18.12.2019,18.12.2019,platná, 871/2019,miečne výrobky,D/2019/792,"dodávateľ: INMEDIA spol. s r.o., Zvolen, IČO: 36019208","499,51 € s DPH",18.12.2019,18.12.2019,platná, 872/2019,potraviny,D/2019/561,"dodávateľ: INMEDIA, spol. s r.o., Zvolen, IČO: 36019208","62,78 € s DPH",18.12.2019,18.12.2019,platná, 873/2019,potraviny,D/2019/1159,"dodávateľ: INMEDIA, spo. s r.o., Zvolen, IČO: 36019208","354,61 € s DPH",18.12.2019,18.12.2019,platná, 874/2019,mäsove výrobky,,"dodávateľ: Mäso ZEMPLÍN, a.s., Michalovce, IČO: 36205915","46,58 € s DPH",18.12.2019,18.12.2019,platná, 875/2019,mäso,D/2019/1162,"dodávateľ: Mäso ZEMPLÍN, a.s., Michalovce, IČO: 36205915","171,49 € s DPH",18.12.2019,18.12.2019,platná, 876/2019,potraviny,,"dodávateľ: M.A.D.D FRUIT, s.r.o., Sobrance, IČO: 36730866","1 200,90 € s DPH",18.12.2019,18.12.2019,platná, 877/2019,oprava pračky,,"dodávateľ: BL technics, s.r.o., Prešov, IČO: 36502944","2 846,88 € s DPH",18.12.2019,18.12.2019,platná, 878/2019,interérové vybavenie,188/2019,"dodávateľ: REHAKONCEPT s.r.o., Trnava, IČO: 47861223","2 235,00 € s DPH",18.12.2019,18.12.2019,platná, 879/2019,potraviny,D/2019/161,"dodávateľ: INMEDIA, spol. s r.o., Zvolen, IČO: 36019208","426,74 € s DPH",18.12.2019,18.12.2019,platná, 880/2019,potraviny,D/2019/561,"dodávateľ: INMEDIA, spol. s r.o., Zvolen, IČO: 36019208","41,04 € s DPH",18.12.2019,18.12.2019,platná, 881/2019,prevádzkové stroje,227/2019,"dodávateľ: NAY, a.s., Bratislava, IČO: 35739487","1 537,00 € s DPH",18.12.2019,18.12.2019,platná, 865/2019,zámková dlažba,224/2019,"dodávateľ: FARMING, družstvo, Trhovište, IČO: 36196665","1 091,50 € s DPH",17.12.2019,17.12.2019,platná, 856/2019,potraviny,D/2019/748,"dodávateľ: Andrej Timko Ing. - TA-TRANS, Trebišov, IČO: 10792848","1 063,93 € s DPH",12.12.2019,13.12.2019,platná, 857/2019,zemné práce,177/2019,"dodávateľ: BELEJ AGRO s.r.o., Rakovec nad Ondavou, IČO: 35692138","150,00 € s DPH",12.12.2019,13.12.2019,platná, 858/2019,čistiaci materiál,,"dodávateľ: ARCUS, Michalovce, IČO: 32678568","1 310,83 € s DPH",12.12.2019,13.12.2019,platná, 859/2019,telekomunikačné služby,,"dodávateľ: Orange Slovensko a.s., Bratislava, IČO: 35697270","82,73 € s DPH",13.12.2019,13.12.2019,platná, 860/2019,oprava skladových priestorov,222/2019,"dodávateľ: StaMi-a s.r.o., Michalovce, IČO: 46181644","4 879,43 € s DPH",13.12.2019,13.12.2019,platná, 861/2019,mäso,D/2019/1162,"dodávateľ: Mäso ZEMPLÍN a.s., Michalovce, IČO: 36205915","138,74 € s DPH",13.12.2019,13.12.2019,platná, 862/2019,mäso,D/2019/1162,"dodávateľ: Mäso ZEMPLÍN a.s., Michalovce, IČO: 36205915","59,69 € s DPH",13.12.2019,13.12.2019,platná, 863/2019,montáž GSM komunikátora,,"dodávateľ: REPAR - Building Control s.r.o., Bratislava, IČO: 35747692","491,80 € s DPH",13.12.2019,13.12.2019,platná, 864/2019,zhotovenie nábytku,186/2019,"dodávateľ: Meditech SK, s.r.o., Čadca, IČO: 46964690","4 883,00 € s DPH",13.12.2019,13.12.2019,platná, 847/2019,oprava rozvodov,,"dodávateľ: Gnoma , s.r.o., Michalovce, IČO: 36213063","535,00 € s DPH",12.12.2019,12.12.2019,platná, 848/2019,hygienický materiál,D/2019/759,"dodávateľ: Magdaléna Kokoruďová - REPROS, Prešov - Ľubotice, IČO: 34906231","253,50 € s DPH",12.12.2019,12.12.2019,platná, 849/2019,pracie prostriedky,D/2019/758,"dodávateľ: Magdaléna Kokoruďová - REPROS, Prešov - Ľubotice, IČO: 34906231","728,93 € s DPH",12.12.2019,12.12.2019,platná, 850/2019,telekomunikačné služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bratislava, IČO: 35763469","40,07 € s DPH",12.12.2019,12.12.2019,platná, 851/2019,cukrárenské výrobky,,"dodávateľ: Cukráreň Siesta, Michalovce, IČO: 35025158","121,92 € s DPH",12.12.2019,12.12.2019,platná, 852/2019,"cukor, cukrovinky",D/2019/746,"dodávateľ: GVP, spol. s r.o., Humenné, IČO: 36446190","785,47 € s DPH",12.12.2019,12.12.2019,platná, 853/2019,potraviny,D/2019/747,"dodávateľ: GVP spol. s r.o., Humenné, IČO: 36446190","695,12 € s DPH",12.12.2019,12.12.2019,platná, 854/2019,mäso,D/2019/1162,"dodávateľ: Mäso ZEMPLÍN a.s., Michalovce, IČO: 36205915","140,87 € s DPH",12.12.2019,12.12.2019,platná, 855/2019,pečivo,D/2019/760,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Michalovce, IČO: 30414253","403,27 € s DPH",12.12.2019,12.12.2019,platná, 843/2019,internet,,"dodávateľ: Slovanet, a.s., Bratislava, IČO: 35954612","22,99 € s DPH",10.12.2019,10.12.2019,platná, 844/2019,mäso,D/2019/1162,"dodávateľ: Mäso ZEMPLIN, a.s., Michalovce, IČO: 36205915","72,66 € s DPH",10.12.2019,10.12.2019,platná, 845/2019,mliečne výrobky,D/2019/792,"dodávateľ: INMEDIA spol. s r.o., Zvolen, IČO: 36019208","250,65 € s DPH",10.12.2019,10.12.2019,platná, 846/2019,mäsove výrobky,D/2019/1161,"dodávateľ: Mäso ZEMPLÍN, a.s., Michalovce, IČO: 36205915","78,71 € s DPH",10.12.2019,10.12.2019,platná, 831/2019,chlieb a pečivo,D/2019/760,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Humenné, IČO: 30414253","419,68 € s DPH",09.12.2019,09.12.2019,platná, 832/2019,"voda, stočne",,"dodávateľ: VVs, a.s., Košice, IČO: 36570460","1 756,34 € s DPH",09.12.2019,09.12.2019,platná, 833/2019,mäso,D/2019/1162,"dodávateľ: Mäso ZEMPLIN, a.s., Humenné, IČO: 36205915","171,47 € s DPH",09.12.2019,09.12.2019,platná, 834/2019,mäsove výrobky,D/2019/1161,"dodávateľ: Mäso ZEMPLíN, a.s., Humenné, IČO: 36205915","69,72 € s DPH",09.12.2019,09.12.2019,platná, 835/2019,mliečne výrobky,D/2019/792,"dodávateľ: INMEDIA, spo. s r.o., Zvolen, IČO: 36019208","89,69 € s DPH",09.12.2019,09.12.2019,platná, 836/2019,vajcia,D/2019/561,"dodávateľ: INMEDIA spol. s r.o., Zvolen, IČO: 36019208","35,57 € s DPH",09.12.2019,09.12.2019,platná, 837/2019,hydina,D/2019/809,"dodávateľ: INMEDIA spol. s r.o., Zvolen, IČO: 36019208","295,36 € s DPH",09.12.2019,09.12.2019,platná, 838/2019,kancelárske potreby,D/2019/768,"dodávateľ: Krídla s.r.o., Humenné, IČO: 36466778","201,53 € s DPH",09.12.2019,09.12.2019,platná, 839/2019,revízia plynového potrubia,191/2019,"dodávateľ: Ján Copko - Primagas, Michalovce, IČO: 37319515","65,00 € s DPH",09.12.2019,09.12.2019,platná, 840/2019,čistiace potreby,,"dodávateľ: DaD Ing. Tomáš Dzurňák, Košice, IČO: 14382857","988,88 € s DPH",09.12.2019,09.12.2019,platná, 841/2019,bezpečnostno technická služba,,"dodávateľ: Anna kačmárová, Vranov nad Topľou, IČO: 40551903","66,00 € s DPH",09.12.2019,09.12.2019,platná, 842/2019,elektrina,,"dodávateľ: VSE, a.s., Košice, IČO: 44483767","2 674,57 € s DPH",09.12.2019,09.12.2019,platná, 825/2019,interiérové vybavenie,219/2019,"dodávateľ: KOSTREJ s.r.o., Michalovce, IČO: 36746410","495,00 € s DPH",05.12.2019,05.12.2019,platná, 826/2019,pracovné oblečenie,212/2019,"dodávateľ: STORECO s.r.o., Trhovište, IČO: 51634384","19,68 € s DPH",05.12.2019,05.12.2019,platná, 827/2019,oprava prevádzkových strojov,,"dodávateľ: J. Valiska Timečko ELEKTROSERVIS VALTIM, IČO: 17303010","138,00 € s DPH",05.12.2019,05.12.2019,platná, 828/2019,potraviny,D/2019/748,"dodávateľ: GVP spol. s r.o., Humenné, IČO: 36446190","1 035,01 € s DPH",05.12.2019,05.12.2019,platná, 829/2019,potraviny,D/2019/747,"dodávateľ: GVP spol. s r.o., Humenné, IČO: 36446190","257,14 € s DPH",05.12.2019,05.12.2019,platná, 830/2019,stavebné práce,,"dodávateľ: Štefan Havrila, Hankovce, IČO: 37371649","1 909,64 € s DPH",05.12.2019,05.12.2019,platná, 821/2019,elektrospotrebič,213/2019,"dodávateľ: NAY, a.s., Bratislava, IČO: 35739487","185,90 € s DPH",04.12.2019,04.12.2019,platná, 822/2019,pracovná zdravotná služba,D/2018/1136,"dodávateľ: PZS5, s.r.o., Michalovce, IČO: 36750646","86,27 € s DPH",04.12.2019,04.12.2019,platná, 823/2019,pohonné hmoty,,"dodávateľ: Slovnaft a.s., Bratislava","206,86 € s DPH",04.12.2019,04.12.2019,platná, 824/2019,finančný spravodajca,,"dodávateľ: Poradca podnikateľa, Žilina, IČO: 31592503","26,40 € s DPH",04.12.2019,04.12.2019,platná, 813/2019,kuchynské náradie,202/2019,"dodávateľ: Gabriel Záhorčak KARLO, Michalovce, IČO: 32987168","1 860,31 € s DPH",03.12.2019,03.12.2019,platná, 814/2019,Potraviny,D/2019/748,"dodávateľ: TA-TRANS, Trebišov, IČO: 10792848","529,45 € s DPH",03.12.2019,03.12.2019,platná, 815/2019,mäsove výrobky,D/2019/1161,"dodávateľ: Mäso ZEMPLIN, Michalovce, IČO: 36205915","42,07 € s DPH",03.12.2019,03.12.2019,platná, 816/2019,mäso,D/2019/1162,"dodávateľ: Mäso ZEMPLIN, Michalovce, IČO: 36205915","81,49 € s DPH",03.12.2019,03.12.2019,platná, 817/2019,mäso,D/2019/1162,"dodávateľ: Mäso ZEMPLIN a.s., Michalovce, IČO: 36205915","91,27 € s DPH",03.12.2019,03.12.2019,platná, 818/2019,mliečne výrobky,D/2019/792,"dodávateľ: INMEDIA, spol. s r.o., Zvolen, IČO: 36019208","233,57 € s DPH",03.12.2019,03.12.2019,platná, 819/2019,potraviny,D/2019/1159,"dodávateľ: INMEDIA spol. s r.o., Zvolen, IČO: 36019208","360,80 € s DPH",03.12.2019,03.12.2019,platná, 820/2019,ovocie a zelenina,,"dodávateľ: M.A.D.D. FRUIT s.r.o., Sobrance, IČO: 36730866","1 021,65 € s DPH",03.12.2019,03.12.2019,platná, 806/2019,chlieb a pečivo,D/2019/760,"dodávateľ: Podvighorlatské pekárne, a.s., Humenné, IČO: 30414253","480,30 € s DPH",02.12.2019,02.12.2019,platná, 807/2019,hodnotiaca porada,,"dodávateľ: BUBO reštaurácia, Moravany, IČO: 50572822","1 069,14 € s DPH",02.12.2019,02.12.2019,platná, 808/2019,Zemný plyn,,"dodávateľ: SPP. a.s., Bratislava, IČO: 35815256","276,00 € s DPH",02.12.2019,02.12.2019,platná, 809/2019,mäso,D/2019/1162,"dodávateľ: Mäso ZEMPLÍN a.s., Michalovce, IČO: 36205915","110,74 € s DPH",02.12.2019,02.12.2019,platná, 810/2019,mäsove výrobky,D/2019/1161,"dodávateľ: Mäso ZEMPLíN, Michalovce, IČO: 36205915","75,31 € s DPH",02.12.2019,02.12.2019,platná, 811/2019,servisné služby výpočtovej techniky,,"dodávateľ: GNOMA, s.r.o., Michalovce, IČO: 36213063","216,00 € s DPH",02.12.2019,02.12.2019,platná, 812/2019,revízia tlakových nádob,204/2019,"dodávateľ: Chorcholič Jozef, Michalovce, IČO: 37317148","537,60 € s DPH",02.12.2019,02.12.2019,platná, 794/2019,úpracovné oblečenie a obuv,199/2019,"dodávateľ: Storeco,. s.r.o., Trhovište, IČO: 51634384","1 229,88 € s DPH",28.11.2019,28.11.2019,platná, 793/2019,,D/2019/1264,"dodávateľ: Eurogastrop. s.r.o., Prešov, IČO: 44137761","3 100,00 € s DPH",28.11.2019,28.11.2019,platná, 795/2019,preprava prijímateľov,194/2019,"dodávateľ: Váncák Ján, autobusová doprava, Hencovce, IČO: 35341386","158,00 € s DPH",28.11.2019,28.11.2019,platná, 796/2019,zhotovenie prívodu elektriny,205/2019,"dodávateľ: Peter Rudáš, Michalovce, IČO: 10712976","250,41 € s DPH",28.11.2019,28.11.2019,platná, 797/2019,deratizácia -kuchňa a skladov,197/2019,"dodávateľ: Ladislav Lechman, Zalužice, IČO: 32673108","99,60 € s DPH",28.11.2019,28.11.2019,platná, 798/2019,zvyšovanie odbornej spôsobilosti vodičov,207/2019,"dodávateľ: Autoškola - Ženčak Vaclav, Michalovce, IČO: 11960507","48,00 € s DPH",28.11.2019,28.11.2019,platná, 799/2019,mrazená hydina,D/2019/561,"dodávateľ: Inmedia, spol. s r.o., Zvolen, IČO: 360192208","184,55 € s DPH",28.11.2019,28.11.2019,platná, 800/2019,Vajcia čestvé,D/2019/161,"dodávateľ: Inmedia spol. s r.o., Zvolen, IČO: 36019208","62,93 € s DPH",28.11.2019,28.11.2019,platná, 801/2019,mäso,D/2019/1162,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Michalovce, IČO: 36205915","45,33 € s DPH",28.11.2019,28.11.2019,platná, 802/2019,potraviny,D/2019/748,"dodávateľ: TA-TRANS, Trebišov, IČO: 10792848","1 830,70 € s DPH",28.11.2019,28.11.2019,platná, 803/2019,potraviny,D/2019/747,"dodávateľ: GVP, spo. s r.o., Humenné, IČO: 36446190","1 017,00 € s DPH",28.11.2019,28.11.2019,platná, 804/2019,OSO normy,,"dodávateľ: Úrad pre normalizáciu, metrológiu, Bratislava, IČO: 30810710","32,20 € s DPH",28.11.2019,28.11.2019,platná, 785/2019,mäsové výrobky,D/2019/1161,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Michalovce, IČO: 36205915","119,11 € s DPH",25.11.2019,25.11.2019,platná, 786/2019,mäso,D/2019/1162,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Michalovce, IČO: 36205915","261,43 € s DPH",25.11.2019,25.11.2019,platná, 787/2019,mlieko a výrobky,D/2019/792,"dodávateľ: Inmedia, spol. s r.o., Zvolen, IČO: 36019208","339,35 € s DPH",25.11.2019,25.11.2019,platná, 788/2019,mäsové výrobky,D/2019/161,"dodávateľ: Mäso Zemplín. a.s., Michalovce, IČO: 36205915","104,42 € s DPH",25.11.2019,25.11.2019,platná, 789/2019,mäso,D/2019/1162,"dodávateľ: Mäso Zemplín. a.s., Zvolen, IČO: 36205915","76,27 € s DPH",25.11.2019,25.11.2019,platná, 790/2019,kurz manažéra,208/2019,"dodávateľ: Asociácia odborných pracovníkov, Holíč, IČO: 42292891","1 300,00 € s DPH",25.11.2019,25.11.2019,platná, 791/2019,Prekrytie altánkov,190/2019,"dodávateľ: Naš-klampiar. s.r.o., Rakovec nad Ondavou, IČO: 52477436","1 993,80 € s DPH",25.11.2019,25.11.2019,platná, 792/2019,elektrospotrebiče,180/2019,"dodávateľ: Elektroservis vv. s.r.o., Vranov nasd Topľou, IČO: 44602731","1 518,00 € s DPH",25.11.2019,25.11.2019,platná, 784/2019,chlieb a pečivo,D/2019/760,"dodávateľ: Podvihirlatské pekárne a cukrárne, a.s., Humenné, IČO: 30414253","308,84 € s DPH",21.11.2019,21.11.2019,platná, 769/2019,oprava rozvodov plynu,181/2019,"dodávateľ: Peter Rudaš, Michalovce, IČO: 107122976","344,01 € s DPH",20.11.2019,20.11.2019,platná, 770/2019,"revízia OPOS-EZ, TCHB",183/2019,"dodávateľ: Peter Ruáš, Michalovce, IČO: 10712976","418,24 € s DPH",20.11.2019,20.11.2019,platná, 771/2019,"revízia OPOS-EZ, el.revízie Garáže, márnica",182/2019,"dodávateľ: Peter Rudáš, Michalovce, IČO: 10712976","272,92 € s DPH",20.11.2019,20.11.2019,platná, 772/2019,kontrola klimatizácie,184/2019,"dodávateľ: Jozef Kolesár- serviskol, Michalovce, IČO: 35027045","472,56 € s DPH",20.11.2019,20.11.2019,platná, 773/2019,elektrospotrebiče,201/2019,"dodávateľ: Nay, a.s., Bratislava, IČO: 35739487","687,00 € s DPH",20.11.2019,20.11.2019,platná, 774/2019,mäsové výrobyk,D/2019/1161,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Michalovce, IČO: 36205915","82,38 € s DPH",20.11.2019,20.11.2019,platná, 775/2019,mäso,D/2019/1162,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Michalovce, IČO: 36205915","104,94 € s DPH",20.11.2019,20.11.2019,platná, 776/2019,mrazené polotovary,D/2019/1159,"dodávateľ: Inmedia spol. s r.o., Zvolen, IČO: 36019208","382,30 € s DPH",20.11.2019,20.11.2019,platná, 777/2019,"ovocie, zelenina",D/2019/1160,"dodávateľ: MADD. FRUIT, s.r.o., Sobrance, IČO: 36730866","1 081,63 € s DPH",20.11.2019,20.11.2019,platná, 778/2019,mlieko a výrobky,D/2019/792,"dodávateľ: Inmedia, spol. s r.o., Zvolen, IČO: 36019208","415,85 € s DPH",20.11.2019,20.11.2019,platná, 779/2018,mrazené hydinové mäso,D/2019/809,"dodávateľ: Inmedia spol. s. r.o., Zvolen, IČO: 36019208","294,83 € s DPH",20.11.2019,20.11.2019,platná, 780/2019,vajcia čerstvé,D/2019/561,"dodávateľ: Inmedia spol. s r.o., Zvolen, IČO: 36019208","41,04 € s DPH",20.11.2019,20.11.2019,platná, 781/2019,mäso,D/2019/1162,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Michalovce, IČO: 36205915","124,78 € s DPH",20.11.2019,20.11.2019,platná, 782/2019,mäsové výrobky,D/2019/1161,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Michalovce, IČO: 36205915","59,09 € s DPH",20.11.2019,20.11.2019,platná, 783/2019,hygienický tovar,D/2019/759,"dodávateľ: Repros, Kukurďova, Prešov, IČO: 34906231","357,37 € s DPH",20.11.2019,20.11.2019,platná, 763/2019,material pre prácu v dielni,,"dodávateľ: Lepal Technik Michalovce, spol. s r.o., Michalovce, IČO: 47999241","124,50 € s DPH",18.11.2019,18.11.2019,platná, 764/2019,interierové vybavenie,187/2019,"dodávateľ: MOB Interier s.r.o., Trenčín, IČO: 44948271","1 431,00 € s DPH",18.11.2019,18.11.2019,platná, 765/2019,kotuč k stroju na zeleninu,,"dodávateľ: Elektroservis vv, s.r.o., Vranov nad Topľou, IČO: 44602731","90,00 € s DPH",18.11.2019,18.11.2019,platná, 766/2019,suverníry,200/2019,"dodávateľ: MVDr. Milan Zitrcky DOBRYMED, Lučkovce, IČO: 32690193","209,00 € s DPH",18.11.2019,18.11.2019,platná, 767/2019,lokividácia kuchynského odpadu,,"dodávateľ: Inta s.r.o., Trenčín, IČO: 34129863","31,20 € s DPH",18.11.2019,18.11.2019,platná, 768/2019,chlieb a pečivo,D/2019/760,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne, Humenné, IČO: 30414253","559,67 € s DPH",18.11.2019,18.11.2019,platná, 753/2019,mäso,D/2019/1162,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Michalovce, IČO: 36205915","40,68 € s DPH",13.11.2019,13.11.2019,platná, 754/2019,mäsové výrobky,D/2019/1161,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Michalovce, IČO: 36205915","190,37 € s DPH",13.11.2019,13.11.2019,platná, 755/2019,mäso,D/2019/1162,"dodávateľ: Mäso zemplín, s.s., Michalovce, IČO: 36205915","127,28 € s DPH",13.11.2019,13.11.2019,platná, 756/2019,Potraviny,D/2019/747,"dodávateľ: GVP, s.r.o., Humenné, IČO: 36446190","758,16 € s DPH",13.11.2019,13.11.2019,platná, 757/2019,cukor a cukrovinky,D/2019/746,"dodávateľ: GVP, spol. s r.o., Humenné, IČO: 36446190","367,75 € s DPH",13.11.2019,13.11.2019,platná, 758/2019,mäso,D/2019/1162,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Michalovce, IČO: 36205915","102,66 € s DPH",13.11.2019,13.11.2019,platná, 759/2019,mäsové výrobky,D/2019/1161,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Michalovce, IČO: 36205915","49,60 € s DPH",13.11.2019,13.11.2019,platná, 760/2019,mrazené polotovary,D/2019/1159,"dodávateľ: Inmedia, spol. s r.o., Zvolen, IČO: 36019208","71,48 € s DPH",13.11.2019,13.11.2019,platná, 761/2019,mlieko a výrobky,D/2019/792,"dodávateľ: Inmedia, spol. s r.o., Zvolen, IČO: 36019208","381,98 € s DPH",13.11.2019,13.11.2019,platná, 762/2019,zemný plyn,,"dodávateľ: SPP, a.s., Bratislava, IČO: 35815256","2 411,33 € s DPH",13.11.2019,13.11.2019,platná, 750/2019,internet,,"dodávateľ: Slovanet, a.s., Bratislava, IČO: 35954612","22,99 € s DPH",12.11.2019,12.11.2019,platná, 751/2019,varný planový kotol,D/2019/1169,"dodávateľ: Elektroservis vv, s.r.o., Vranov nad Topľou, IČO: 44602731","5 388,00 € s DPH",12.11.2019,12.11.2019,platná, 752/2019,služby mobilnej siete,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Bratislava, IČO: 35697270","57,81 € s DPH",12.11.2019,12.11.2019,platná, 694/2019,mäsové výrobky,D/2019/1161,"dodávateľ: Mäso Zamplín, a.s., Michalovce, IČO: 36205915","139,79 € s DPH",28.10.2019,11.11.2019,platná, 695/190,mäso,D/2019/1162,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Michalovce, IČO: 36205915","94,44 € s DPH",28.10.2019,11.11.2019,platná, 696/2019,vajcia čerstve,D/2019/561,"dodávateľ: Inmedia, spol. s r.o., Zvolen, IČO: 36019208","41,04 € s DPH",28.10.2019,11.11.2019,platná, 697/2019,mrazená hydina,D/2019/561,"dodávateľ: Inmedia, spol. s r.o., Zvolen, IČO: 36019208","202,94 € s DPH",28.10.2019,11.11.2019,platná, 698/2019,mlieko a výrobky,D/2019/792,"dodávateľ: Inmedia, spol. s r.o., Zvolen, IČO: 36019208","319,05 € s DPH",28.10.2019,11.11.2019,platná, 735/2019,materiál na opravu,,"dodávateľ: Tripark s. r.o., Michalovce, IČO: 36210340","48,24 € s DPH",07.11.2019,11.11.2019,platná, 736/2019,vodárenský materiál na opravu,,"dodávateľ: Vodár cyril Mráz, Michalovce, IČO: 10711147","73,51 € s DPH",07.11.2019,11.11.2019,platná, 737/2019,Dezinfekčné prostriedky,,"dodávateľ: Arcus baliace matriály, Michalovce, IČO: 32678568","1 522,68 € s DPH",07.11.2019,11.11.2019,platná, 739/2019,revízia výťahov,,"dodávateľ: P a P Servis s.r.o., Humenné, IČO: 0069190","124,50 € s DPH",07.11.2019,11.11.2019,platná, 740/2019,elektrina,,"dodávateľ: Východoslovenká energetika, Košice, IČO: 44483767","2 651,84 € s DPH",11.11.2019,11.11.2019,platná, 741/2019,výkon pracovnej zdravotnej služby,D/2018/1136,"dodávateľ: PZS5, s.r.o., Michalovce, IČO: 36750646","86,27 € s DPH",11.11.2019,11.11.2019,platná, 742/2019,bezpečnostnotechnická služba,,"dodávateľ: Anna Kačmárová, HASPO, Vranov, IČO: 40551903","66,00 € s DPH",11.11.2019,11.11.2019,platná, 743/2019,služby pevnej linky,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bratislava, IČO: 35763469","44,51 € s DPH",11.11.2019,11.11.2019,platná, 744/2019,chôieb a pečivo,D/2019/760,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne. a.s., Humenne, IČO: 30414253","278,83 € s DPH",11.11.2019,11.11.2019,platná, 745/2019,zákusky,,"dodávateľ: Cukráreň siesta, Michalovce, IČO: 35025158","179,04 € s DPH",11.11.2019,11.11.2019,platná, 746/2019,materiál na opravu,,"dodávateľ: Farming, družstvo Trhovište, Trhovište, IČO: 36196665","41,34 € s DPH",11.11.2019,11.11.2019,platná, 747/2019,kancelárske potreby,D/2019/768,"dodávateľ: krídla, s.r.o., Humenné, IČO: 36466778","770,50 € s DPH",11.11.2019,11.11.2019,platná, 748/2019,originálne tonery,D/2019/767,"dodávateľ: Krídla. s.r.o., Humenné, IČO: 201908255","1 848,26 € s DPH",11.11.2019,11.11.2019,platná, 749/2019,rozšírenie rozvodov plynu,179/2019,"dodávateľ: Energ, spol. s r.o., Staré, IČO: 44031157","967,20 € s DPH",11.11.2019,11.11.2019,platná, 736/2019,vodárenský materiál,,"dodávateľ: Vodár, Cyril Mráz, Michalovce, IČO: 2019070","73,51 € s DPH",07.11.2019,07.11.2019,platná, 737/2019,dezinfekčné prostriedky,D/2019/561,"dodávateľ: ARCUS - Baliace materiály, Michalovce, IČO: 32678568","1 522,68 € s DPH",07.11.2019,07.11.2019,platná, 690/2019,výkon supervízie,,"dodávateľ: PhDr. Slavko Poptrajanovski, PhD., Prešov, IČO: 51326850","180,00 € s DPH",28.10.2019,06.11.2019,platná, 691/2019,oprava PC,,"dodávateľ: Gnoma. s.r.o., Michalovce, IČO: 36213063","48,20 € s DPH",28.10.2019,06.11.2019,platná, 692/2019,hygienické potreby,,"dodávateľ: Pharm s.r.o., Nitra, IČO: 46767851","2 037,06 € s DPH",28.10.2019,06.11.2019,platná, 723/2019,zemný plyn,,"dodávateľ: SPP, a.s., Bratislava, IČO: 35815256","276,00 € s DPH",05.11.2019,06.11.2019,platná, 724/2019,pracie prostriedky,D/2019/758,"dodávateľ: Repros, - Magdaléna Kokurďová, Prešov, IČO: 34906231","853,16 € s DPH",06.11.2019,06.11.2019,platná, 725/2019,hygienický materiál,D/2019/759,"dodávateľ: Repros, Magdaléna Kokoruďová, Prešov, IČO: 34906231","297,43 € s DPH",06.11.2019,06.11.2019,platná, 726/2019,pohonné hmoty,,"dodávateľ: Slovnaft, a.s., Bratislava, IČO: 31322832","270,41 € s DPH",06.11.2019,06.11.2019,platná, 727/2019,vodné a stočné,,"dodávateľ: Vvs, a.s., Michalovce, IČO: 36570460","1 603,02 € s DPH",06.11.2019,06.11.2019,platná, 728/2019,"Kurz, Interný auditor so zameraním na soc. služby",189/2019,"dodávateľ: Asociácia odborných pracov. soc. služieb, Holíč, IČO: 42292891","540,00 € s DPH",06.11.2019,06.11.2019,platná, 729/2019,mäso,D/2019/1162,"dodávateľ: Mäso Zemplín, Michalovce, IČO: 36205915","59,28 € s DPH",06.11.2019,06.11.2019,platná, 730/2019,Mäsové výrobky,D/2019/1161,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Michalovce, IČO: 36205915","75,05 € s DPH",06.11.2019,06.11.2019,platná, 731/2019,mlieko a výrobky,D/2019/792,"dodávateľ: Inmedia, spol. s r.o., Zvolen, IČO: 36019208","224,84 € s DPH",06.11.2019,06.11.2019,platná, 732/2019,mrazená hydina,D/2019/561,"dodávateľ: Inmedia. spol. s r.o., Zvolen, IČO: 36019208","145,14 € s DPH",06.11.2019,06.11.2019,platná, 733/2019,Šalát - Vlášský,D/2019/1159,"dodávateľ: Inmedia, spol. s. r.o., Zvolen, IČO: 36019208","59,88 € s DPH",06.11.2019,06.11.2019,platná, 734/2019,Vajcia čerstvé,D/2019/561,"dodávateľ: Inmedia, spol. s r.o., Zvolen, IČO: 36019208","54,72 € s DPH",06.11.2019,06.11.2019,platná, 712/2019,záhradný nožnicový stan,185/2019,"dodávateľ: Kokiska s.r.o., Sadov, IČO: 02509016","174,52 € s DPH",04.11.2019,04.11.2019,platná, 713/2019,servisne služby vypoč. techniky,,"dodávateľ: Gnoma, s.r.o., Michalovce, IČO: 36213063","216,00 € s DPH",04.11.2019,04.11.2019,platná, 714/2019,chlieb a perčivo,D/2019/760,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne, a.s., Humenné, IČO: 30414253","377,69 € s DPH",04.11.2019,04.11.2019,platná, 715/2019,mäso,D/2019/1162,"dodávateľ: Mäso Zamplín, a.s., Michalovce, IČO: 26205915","271,73 € s DPH",04.11.2019,04.11.2019,platná, 716/2019,mäsové výrobky,D/2019/161,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Michalovce, IČO: 36205915","132,13 € s DPH",04.11.2019,04.11.2019,platná, 717/2019,vajcia čerstvé,D/2019/561,"dodávateľ: Inmedia, spol. s r.o., Zvolen, IČO: 36019208","41,04 € s DPH",04.11.2019,04.11.2019,platná, 718/2019,Ryby zavináče,D/2019/1159,"dodávateľ: Inmedia, spol. s r.o., Zvolen, IČO: 36019208","127,99 € s DPH",04.11.2019,04.11.2019,platná, 719/2019,Mlieko a výrobky,D/2019/792,"dodávateľ: Inmedia, spol. s r.o., Zvolen, IČO: 36019208","70,85 € s DPH",04.11.2019,04.11.2019,platná, 720/2019,Mrazené ryby,D/2019/1159,"dodávateľ: Inmedia, spol. s r.o., Zvolen, IČO: 36019208","177,07 € s DPH",04.11.2019,04.11.2019,platná, 721/2019,mrazená hydina,D/2019/561,"dodávateľ: Inmedia, spol. s r.o., Zvolen","118,78 € s DPH",04.11.2019,04.11.2019,platná, 722/2019,,D/2019/1160,"dodávateľ: M.A.D.D. Fruit, spol. s r.o., Sobrance, IČO: 36730866","1 350,19 € s DPH",04.11.2019,04.11.2019,platná, 689/2019,zhotovenie banera,,"dodávateľ: Boka reklama s.r.o., Michalovce","70,00 € s DPH",28.10.2019,30.10.2019,platná, 706/2019,mlieko a výrobky,D/2019/792,"dodávateľ: Inmedia. spol. s r. o., Zvolen, IČO: 36019208","282,69 € s DPH",30.10.2019,30.10.2019,platná, 707/2019,mäso,D/2019/1162,"dodávateľ: Mäso Zemplín. a.s., Michalovce, IČO: 36205915","93,13 € s DPH",30.10.2019,30.10.2019,platná, 708/2019,mäsové výrobky,D/2019/1161,"dodávateľ: Mäso Zemplín. a.s., Michalovce, IČO: 36205915","98,83 € s DPH",30.10.2019,30.10.2019,platná, 709/2019,potraviny,D/2019/748,"dodávateľ: Ta-Trans, Ing. Timko Andrej, Trebišov, IČO: 10792848","985,15 € s DPH",30.10.2019,30.10.2019,platná, 710/2019,potraviny BIO,,"dodávateľ: Alfa Bio, s.r.o., Kremnička, IČO: 19019967","223,99 € s DPH",30.10.2019,30.10.2019,platná, 711/2019,služby spojené s akciou "Stretni sa so mnou",,"dodávateľ: Bubo reštauracia, Tibor Mandel, Moravany, IČO: 50572822","260,04 € s DPH",30.10.2019,30.10.2019,platná, 703/2019,preprava osôb,,"dodávateľ: Autobusová doprava , Migaľ, Majerovce 134, IČO: 33275441","280,00 € s DPH",28.10.2019,29.10.2019,platná, 704/2019,chlieb a pečivo,D/2019/760,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne, Humenné, IČO: 30414253","357,89 € s DPH",29.10.2019,29.10.2019,platná, 705/2019,prehliadka plynových zhariadení,,"dodávateľ: Kunca Štefan- Servis horákov, Kladzany, IČO: 10808795","778,61 € s DPH",29.10.2019,29.10.2019,platná, 693/2019,čistiace výrobky,,"dodávateľ: DaD Ing. Tomáš Dzurňak, Košice, IČO: 14382857","915,68 € s DPH",28.10.2019,28.10.2019,platná, 699/2019,mäsové výrobky,D/2019/1161,"dodávateľ: Mäso Zamplín. a.s., Michalovce, IČO: 36205915","50,92 € s DPH",28.10.2019,28.10.2019,platná, 700/2019,mäso,D/2019/1162,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Michalovce, IČO: 36205915","225,82 € s DPH",28.10.2019,28.10.2019,platná, 701/2019,šaláty,D/2019/1159,"dodávateľ: Inmedia, spol. s r.o., Zvolen, IČO: 36019208","62,78 € s DPH",28.10.2019,28.10.2019,platná, 702/2019,polotovary,D/2019/1159,"dodávateľ: Inmedia, spol. s r.o., Zvolen, IČO: 36019208","176,40 € s DPH",28.10.2019,28.10.2019,platná, 792/2019,elektrospotrebiče,180/2019,,,,,platná, 796/2019,revízia kuchyne,205/2019,"dodávateľ: Peter Rudáš, Michalovce, IČO: 10712976","250,41 € s DPH",,,platná, 32/2020,mäso,D/2019/1162,"dodávateľ: Mäso Zemplín, Michalovce, IČO: 36205915","278,88 € s DPH",20.01.2020,,platná, 418/2020,,,,,,,platná, 431/2020,servis výťahov,,"dodávateľ: KONE s.r.o., Bratislava, IČO: 31359884","220,82 € s DPH",08.07.2020,,platná, 464/2020,mäso,D/2019/1162,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s, Michalovce, IČO: 36205915",,,,platná, 472/2020,vitrína magnetická,,"dodávateľ: B2Bpartner, Bratislava, IČO: 44413467","508,80 € s DPH",,,platná, 473/2020,chlieb a pečivo,D/680/2020,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Humenné, IČO: 30414253","477,15 € s DPH",,,platná, 474/2020,mäso,D/2019/1162,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s, Michalovce, IČO: 36205915","234,94 € s DPH",,,platná, 475/2020,mäsové výrobky,D/2019/1161,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s, Michalovce, IČO: 36205915","81,26 € s DPH",,,platná, 516/2020,potraviny,D/685/2020,"dodávateľ: Inmedia spol. s.r.o, Zvolen, IČO: 36019208","802,35 € s DPH",,,platná, 525/2020,mäso,D/2019/1162,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s, Michalovce, IČO: 36205915","99,98 € s DPH",,,platná, 527/2020,mlieko a mliečne výrobky,D/684/2020,"dodávateľ: Inmedia spol. s.r.o, Zvolen, IČO: 36019208","238,12 € s DPH",,,platná, 559/2020,servisne služby výpočtovej techniky,,"dodávateľ: GNOMA s.r.o., Michalovce, IČO: 36213063","216,00 € s DPH",03.09.2020,,platná, 642/2020,ovocie a zelenina,D/2019/1160,"dodávateľ: M.A.D. fruit s.r.o, Sobrance, IČO: 36730866",,,,platná, 648/2020,servis výťahov,,"dodávateľ: P & P servis s.r.o., Ohradzany",,,,platná, 690/2020,likvidácia kuchynského odpadu,,"dodávateľ: Inta s.r.o., Trenčín, IČO: 34129863","31,20 € s DPH",,,platná, 117/2021,záhradnícke potreby a materiál,,"dodávateľ: Poľnosev s.r.o., Michalovce, IČO: 36598496","165,13 € s DPH",11.03.2021,,platná, 450/2021,ovocie a zelenina,D/1031/2020,"dodávateľ: M.A.D.D. fruit s.r.o., Sobrance, IČO: 36730866","1 210,00 € s DPH",,,platná, 550/2021,1053,,,,,,platná, 555/2021,telekomunikačné služby,,"dodávateľ: Orange a.s., Bratislava, IČO: 35697270","100,96 € s DPH",,,platná,