228/2022,tyčový mixer,,"dodávateľ: B-commerce s.r.o - GastroKuchyne.sk, Stocklova 60/19, Bargejov, IČO: 52424812",,19.04.2022,21.04.2022,platná,vyučt. k FA Z/1/2022 166/2022,biolog.rozlož.odpad-kuch,,"dodávateľ: EBA s.r.o, Rusovská cesta 1, Bratislava, IČO: 31376134",,18.03.2022,23.03.2022,platná, 168/2022,"revízia elek. pavilon A,B,C, kuchyňa a práčovňa",,"dodávateľ: RUDÁŠ Peter, Čajkovského 18, Michalovce, IČO: 10712976",,18.03.2022,23.03.2022,platná, 035/2022,plyn kuchyňa vyuč.2021,,"dodávateľ: SPP a.s, Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO: 35815256",,17.01.2022,21.01.2022,platná, 776/2019,"mlieko, mliečné výrobky",,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208",,,,platná, 741/2022,,,,,,,platná, 771/2019,plyn 11/2019 - preplatok,,"dodávateľ: SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO: 35815256","-1 064,39 € s DPH",10.12.2019,12.12.2019,platná, 028/2022,elektrina Mierova 2 r.21,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","-133,75 € s DPH",14.01.2022,21.01.2022,platná, 559/2020,plyn 8/2020 - preplatok,,"dodávateľ: SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO: 35815256","-51,21 € s DPH",14.09.2020,17.09.2020,platná, 173/2023,plyn vyučt. 3/23,,"dodávateľ: SPP.a.s, Mlynské nivy 44/a ,Bratislava, IČO: 35815256","-8 799,82 € s DPH",13.04.2023,13.04.2023,platná, 307/2023,mäso,,"dodávateľ: CIMBAĽAK s.r.o, Duklianska 17A/3579, Bardejov, IČO: 36473219","0,07 € s DPH",08.06.2023,12.06.2023,platná, 173/2024,mobil. Telefóny,,"dodávateľ: Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava","0,48 € s DPH",09.04.2024,11.04.2024,platná, 745/2019,ošatenie pre klientov,,"dodávateľ: Ajva s.r.o., Hlavná 47, Gelnica, IČO: 36580899","1 000,00 € s DPH",04.12.2019,12.12.2019,platná, 633/2023,potraviny-hrubý tovar,,"dodávateľ: GVP spol.s.r.o, Tolstého 1, Humenné, IČO: 36446190","1 000,30 € s DPH",30.11.2023,05.12.2023,platná, 576/2021,plyn 8/2021,,"dodávateľ: SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO: 35815256","1 008,31 € s DPH",14.09.2021,29.09.2021,platná, 348/2020,potraviny - hrubý tovar,,"dodávateľ: GVP s.r.o., Tolstého 1, Humenné, IČO: 36446190","1 011,91 € s DPH",11.06.2020,12.06.2020,platná, 819/2019,zelenina 12/2019,,"dodávateľ: Čektom s.r.o., Moravany 213, IČO: 46973095","1 012,43 € s DPH",30.12.2019,31.12.2019,platná, 150/2021,potraviny - hrubý tovar,,"dodávateľ: GVP s.r.o., Tolstého 1, Humenné, IČO: 36446190","1 014,24 € s DPH",11.03.2021,16.03.2021,platná, 325/2021,čistiace prostriedky,,"dodávateľ: Ajva s.r.o., Hlavná 47, Gelnica, IČO: 36580899","1 017,41 € s DPH",27.05.2021,04.06.2021,platná, 757/2021,struháč na zeleninu,,"dodávateľ: Gastrománia CZ s.r.o., Frýdecká 827/21, Český Tešín, IČO: 28654684","1 020,59 € s DPH",02.12.2021,03.12.2021,platná, 431/2021,plyn 6/2021,,"dodávateľ: SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO: 35815256","1 021,60 € s DPH",12.07.2021,20.07.2021,platná, 654/2020,potraviny - hrubý tovar,,"dodávateľ: GVP s.r.o., Tolstého 1, Humenné, IČO: 36446190","1 022,58 € s DPH",22.10.2020,30.10.2020,platná, 756/2019,potraviny - hrubý tovar,,"dodávateľ: GVP s.r.o., Tolstého 1, Humenné, IČO: 36446190","1 023,47 € s DPH",05.12.2019,12.12.2019,platná, 564/2020,potraviny - hrubý tovar,,"dodávateľ: GVP s.r.o., Tolstého 1, Humenné, IČO: 36446190","1 025,86 € s DPH",17.09.2020,25.09.2020,platná, 603/2021,potraviny - hrubý tovar,,"dodávateľ: GVP s.r.o., Tolstého 1, Humenné, IČO: 36446190","1 027,22 € s DPH",30.09.2021,06.10.2021,platná, 160/2024,potraviny hrubý tovar,,"dodávateľ: GVP spol.s.r.o, Tolstého 1, Humenné, IČO: 36446190","1 030,15 € s DPH",05.04.2024,09.04.2024,platná, Z - 7/2020,plyn 9/2020 - preddavky,,"dodávateľ: SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO: 35815256","1 033,00 € s DPH",12.08.2020,14.08.2020,platná, Z-6,plyn 8/2020 - preddavky,,"dodávateľ: SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO: 35815256","1 033,00 € s DPH",10.07.2020,15.07.2020,platná, Z - 5/2020,plyn 7/2020 - preddavky,,"dodávateľ: SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO: 35815256","1 033,00 € s DPH",11.06.2020,12.06.2020,platná, 090/2023,potraviny-hrubý tovar,,"dodávateľ: GVP spol.s.r.o, Tolstého 1, HUmenné, IČO: 36446190","1 035,30 € s DPH",23.02.2023,27.02.2023,platná, 755/2019,potraviny - hrubý tovar,,"dodávateľ: GVP s.r.o., Tolstého 1, Humenné, IČO: 36446190","1 038,89 € s DPH",05.12.2019,12.12.2019,platná, 047/2023,ovocie,,"dodávateľ: JES-Jozef Zavacký, Poľná 793/29, Medzilaborce, IČO: 10785370","1 051,69 € s DPH",31.01.2023,09.02.2023,platná, 764/2020,pracovná zdravotná obuv,,"dodávateľ: Elstrote s.r.o., Dolná Marikova 551, IČO: 30222915","1 057,87 € s DPH",07.12.2020,14.12.2020,platná, 349/2020,potraviny - hrubý tovar,,"dodávateľ: GVP s.r.o., Tolstého 1, Humenné, IČO: 36446190","1 058,84 € s DPH",11.06.2020,12.06.2020,platná, 634/2023,potraviny -hrubý tovar,,"dodávateľ: GVP spol.s.r.o, Tolstého 1, Humenné, IČO: 36446190","1 059,10 € s DPH",30.11.2023,05.12.2023,platná, 684/2022,potraviny-hrubý tovar,,"dodávateľ: GVP spol. s.r.o, Tolstého 1, Humenné, IČO: 36446190","1 059,10 € s DPH",02.12.2022,07.12.2022,platná, 189/2023,hrubý tovar-potraviny,,"dodávateľ: GVP spol.s.r.o, Tolstého 1, Humenné, IČO: 36446190","1 065,80 € s DPH",21.04.2023,24.04.2023,platná, 552/2023,"čistiace, hygienické prostriedky",,"dodávateľ: AJVA s.r.o, Hnilecká 34, Gelnica, IČO: 36580899","1 066,05 € s DPH",24.10.2023,30.10.2023,platná, 565/2020,potraviny - hrubý tovar,,"dodávateľ: GVP s.r.o., Tolstého 1, Humenné, IČO: 36446190","1 067,92 € s DPH",17.09.2020,25.09.2020,platná, 675/2019,kancelárske potreby,,"dodávateľ: Ajva s.r.o., Hlavná 47, Gelnica, IČO: 36580899","1 079,74 € s DPH",08.11.2019,11.11.2019,platná, 709/2019,"nohavice pracovné 75 ks, montérková súprava 8 ks",,"dodávateľ: DOZA, výrobné družstvo - chránená dielňa, Michalovská 73, Sobrance, IČO: 36204099","1 083,00 € s DPH",19.11.2019,19.11.2019,platná, 682/2019,vodné a stočné 10/2019,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, Košice, IČO: 36570460","1 084,10 € s DPH",08.11.2019,11.11.2019,platná, 718/2020,potraviny - hrubý tovar,,"dodávateľ: GVP s.r.o., Tolstého 1, Humenné, IČO: 36446190","1 085,66 € s DPH",19.11.2020,26.11.2020,platná, 440/2021,potraviny - hrubý tovar,,"dodávateľ: GVP s.r.o., Tolstého 1, Humenné, IČO: 36446190","1 086,40 € s DPH",16.07.2021,02.08.2021,platná, 034/2024,potraviny-hrubý tovar,,"dodávateľ: GVP spol.s.r.o, Tolstého 1, Humenné, IČO: 36446190","1 091,10 € s DPH",25.01.2024,29.01.2024,platná, 720/2021,germicídny žiarič 2 ks,,"dodávateľ: Unizdrav s.r.o., Františkánske námestie 3/A, Prešov, IČO: 36515388","1 098,00 € s DPH",19.11.2021,22.11.2021,platná, 842/2021,bytový a kuchynský textil,,"dodávateľ: Praktik Textil s.r.o., Mierova 271, Strážske, IČO: 44491191","1 099,73 € s DPH",29.12.2021,30.12.2021,platná, 401/2021,potraviny - hrubý tovar,,"dodávateľ: GVP s.r.o., Tolstého 1, Humenné, IČO: 36446190","1 100,46 € s DPH",01.07.2021,13.07.2021,platná, 784/2020,plyn 11/2020 - preplatok,,"dodávateľ: SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO: 35815256","1 100,78 € s DPH",10.12.2020,16.12.2020,platná, 316/2022,potraviny -hrubý tovar,,"dodávateľ: GVP spol.s.r.o, Tolstého 1, HUmenné, IČO: 36446190","1 103,02 € s DPH",02.06.2022,14.06.2022,platná, 035/2024,potraviny-hrubý tovar,,"dodávateľ: GVP spol.s.r.o, Tolstého 1, Humenné, IČO: 36446190","1 104,30 € s DPH",25.01.2024,29.01.2024,platná, 780/2020,potraviny - hrubý tovar,,"dodávateľ: GVP s.r.o., Tolstého 1, Humenné, IČO: 36446190","1 106,70 € s DPH",10.12.2020,16.12.2020,platná, 808/2020,tričko s výšivkou loga 120 ks,,"dodávateľ: Slovenská chránená dielňa, s.r.o., Kukorelliho 12, Piešťany, IČO: 45885648","1 108,38 € s DPH",21.12.2020,22.12.2020,platná, 120/2020,potraviny - hrubý tovar,,"dodávateľ: GVP s.r.o., Tolstého 1, Humenné, IČO: 36446190","1 109,45 € s DPH",05.03.2020,13.03.2020,platná, 187/2023,"čistiace, hygienické, kancelárske potreby",,"dodávateľ: KRÍDLA s.r.o, Mierová 94, Humenné, IČO: 36466778","1 135,97 € s DPH",20.04.2023,24.04.2023,platná, 797/2019,oprava elektriky v herni a jedálni na LO,,"dodávateľ: Ladislav Katkovčin, Jasenov 45, IČO: 52754201","1 137,11 € s DPH",19.12.2019,31.12.2019,platná, 797/2019,oprava elektriky v herni a jedálni na LO,,"dodávateľ: Ladislav Katkovčin, Jasenov 45, IČO: 52754201","1 137,11 € s DPH",19.12.2019,16.12.2019,platná, 164/2024,čistiace a pracie prostriedky,,"dodávateľ: PROFESSIONAL SUPPORT s.r.o, SV.ŠTEFANA 5, ŠTUROVO, IČO: 51644801","1 139,28 € s DPH",08.04.2024,09.04.2024,platná, 358/2023,hrubý tovar-potraviny,,"dodávateľ: GVP spol.s.r.o, Tolstého 1, Humenné, IČO: 36446190","1 145,10 € s DPH",30.06.2023,14.07.2023,platná, 439/2021,potraviny - hrubý tovar,,"dodávateľ: GVP s.r.o., Tolstého 1, Humenné, IČO: 36446190","1 155,90 € s DPH",16.07.2021,02.08.2021,platná, 089/2024,potraviny-hrubý tovar,,"dodávateľ: GVP spol.s.r.o, Tolstého 1, Humenné, IČO: 36446190","1 159,50 € s DPH",01.03.2024,05.03.2024,platná, 733/2020,pracie prostriedky,,"dodávateľ: Ajva s.r.o., Hlavná 47, Gelnica, IČO: 36580899","1 160,52 € s DPH",24.11.2020,26.11.2020,platná, 779/2020,potraviny - hrubý tovar,,"dodávateľ: GVP s.r.o., Tolstého 1, Humenné, IČO: 36446190","1 172,24 € s DPH",10.12.2020,16.12.2020,platná, 271/2023,potraviny-hrubý tovar,,"dodávateľ: GVP spol.s.r.o, Tolstého 1, Humenné, IČO: 36446190","1 174,25 € s DPH",25.05.2023,26.05.2023,platná, 832/2021,posuvné dvere do jedálne,,"dodávateľ: htx4c, Karpatské námestie 7770/10A, Bratislava, IČO: 53075609","1 180,00 € s DPH",28.12.2021,30.12.2021,platná, 748/2021,revízia plynových a tlakových zariadení,,"dodávateľ: Viktor Slovenský - VS CONTROL, Bzenov 146, IČO: 53607805","1 180,80 € s DPH",29.11.2021,30.11.2021,platná, 301/2022,revízia bleskozvodov,,"dodávateľ: RUDÁŠ Peter, Čajkovského 18, Michalovce, IČO: 10712976","1 185,40 € s DPH",26.05.2022,27.05.2022,platná, 723/2021,ročný servis a údržba kotlov,,"dodávateľ: Gasservis - Igor Oravec, Strakova 3, Košice, IČO: 17100046","1 188,00 € s DPH",19.11.2021,22.11.2021,platná, 767/2020,ročný servis a odb. prehl. a skúška PZ,,"dodávateľ: Gasservis - Igor Oravec, Strakova 3, Košice, IČO: 17100046","1 188,00 € s DPH",07.12.2020,14.12.2020,platná, 798/2019,pohovky 2 ks,,"dodávateľ: Ľubomír Bak - FURNETTO, Hencovská 1936/2018, Vranov nad Topľou, IČO: 33269254","1 190,00 € s DPH",19.12.2019,23.12.2019,platná, 816/2020,elektroinštalačné práce - sesterská izba,,"dodávateľ: Rastislav Josipčuk SAMOSTAV, Vinné 155, IČO: 44577508","1 192,00 € s DPH",21.12.2020,22.12.2020,platná, 602/2021,potraviny - hrubý tovar,,"dodávateľ: GVP s.r.o., Tolstého 1, Humenné, IČO: 36446190","1 196,90 € s DPH",30.09.2021,06.10.2021,platná, 633/2021,plyn 9/2021,,"dodávateľ: SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO: 35815256","1 197,01 € s DPH",11.10.2021,28.10.2021,platná, 419/2020,potraviny - hrubý tovar,,"dodávateľ: GVP s.r.o., Tolstého 1, Humenné, IČO: 36446190","1 197,82 € s DPH",16.07.2020,22.07.2020,platná, 771/2022,"notebook + office, taška, myš",,"dodávateľ: AUTOCONT s.r.o, Bardejovská 1/C, Košice, IČO: 36396222","1 198,56 € s DPH",28.12.2022,28.12.2022,platná, 739/2022,notebook+tašta+myš+office,,"dodávateľ: AUTOCONT s.r.o, Bardejovská 1/C, Košice, IČO: 36396222","1 198,56 € s DPH",21.12.2022,22.12.2022,platná, 359/2023,hrubý tovar-potraviny,,"dodávateľ: GVP spol.s.r.o, Tolstého 1, Humenné, IČO: 36473219","1 200,10 € s DPH",30.06.2023,14.07.2023,platná, 322/2021,potraviny - hrubý tovar,,"dodávateľ: GVP s.r.o., Tolstého 1, Humenné, IČO: 36446190","1 202,87 € s DPH",27.05.2021,04.06.2021,platná, 644/2021,PC zostava,,"dodávateľ: Autocont s.r.o., Bardejovská 1/C, Košice, IČO: 36396222","1 203,84 € s DPH",15.10.2021,28.10.2021,platná, 689/2021,potraviny - hrubý tovar,,"dodávateľ: GVP s.r.o., Tolstého 1, Humenné, IČO: 36446190","1 204,13 € s DPH",04.11.2021,15.11.2021,platná, 272/2023,potraviny- hrubý tovar,,"dodávateľ: GVP spol.s.r.o, Tolstého 1, Humenné, IČO: 36446190","1 207,15 € s DPH",25.05.2023,26.05.2023,platná, 722/2022,potraviny -hrubý tovar,,"dodávateľ: GVP spol.s.r.o, Tolstého 1, HUmenné, IČO: 36446190","1 207,40 € s DPH",16.12.2022,20.12.2022,platná, 723/2022,potraviny -hrubý tovar,,"dodávateľ: GVP spol.s.r.o, Tolstého 1, HUmenné, IČO: 36446190","1 214,90 € s DPH",16.12.2022,20.12.2022,platná, 566/2023,potraviny-hrubý tovar,,"dodávateľ: GVP spol.s.r.o, Tolstého 1, Humenné, IČO: 36446190","1 221,60 € s DPH",27.10.2023,31.10.2023,platná, 089/2023,potraviny-hrubý tovar,,"dodávateľ: GVP spol.s.r.o, Tolstého 1, HUmenné, IČO: 36446190","1 222,80 € s DPH",23.02.2023,27.02.2023,platná, 51/2021,potraviny - hrubý tovar,,"dodávateľ: GVP s.r.o., Tolstého 1, Humenné, IČO: 36446190","1 228,83 € s DPH",28.01.2021,04.02.2021,platná, 795/2019,pracovná zdravotná obuv 69 párov,,"dodávateľ: Elstrote s.r.o., Dolná Marikova 551, IČO: 30222915","1 230,50 € s DPH",19.12.2019,23.12.2019,platná, 394/2023,"čistiace, hygienické, pracie, kancelárske potreby",,"dodávateľ: AJVA s.r.o, Hnilecká 34, Gelnica, IČO: 36580899","1 230,61 € s DPH",18.07.2023,20.07.2023,platná, 451/2023,hygienické a čistiace potreby,,"dodávateľ: AJVA s.r.o, Hnilecká 34, Gelnica, IČO: 36580899","1 244,75 € s DPH",22.08.2023,25.08.2023,platná, 090/2024,potraviny- hrubý tovar,,"dodávateľ: GVP spol.s.r.o, Tolstého 1, Humenné, IČO: 36446190","1 246,00 € s DPH",01.03.2024,05.03.2024,platná, 321/2021,potraviny - hrubý tovar,,"dodávateľ: GVP s.r.o., Tolstého 1, Humenné, IČO: 36446190","1 249,34 € s DPH",27.05.2021,04.06.2021,platná, 650/2022,revízia kotolne -HOVAL,,"dodávateľ: Igor Oravec-Gasservis, Strakova 3, Košice, IČO: 17100046","1 249,80 € s DPH",15.11.2022,21.11.2022,platná, 52/2021,potraviny - hrubý tovar,,"dodávateľ: GVP s.r.o., Tolstého 1, Humenné, IČO: 36446190","1 251,98 € s DPH",28.01.2021,04.02.2021,platná, 423/2023,potraviny-hrubý tovar,,"dodávateľ: GVP spol.s.r.o, Tolstého 1, Humenné, IČO: 36446190","1 252,40 € s DPH",03.08.2023,07.08.2023,platná, 724/2022,potraviny -hrubý tovar,,"dodávateľ: GVP spol.s.r.o, Tolstého 1, HUmenné, IČO: 36446190","1 256,00 € s DPH",16.12.2022,20.12.2022,platná, 700/2019,hrubý tovar,,"dodávateľ: GVP s.r.o., Tolstého 1, Humenné, IČO: 36446190","1 256,93 € s DPH",14.11.2019,19.11.2019,platná, 574/2020,"PC zostava, tlačiareň",,"dodávateľ: AutoCont a.s., Krasovského 14, Bratislava, IČO: 36396222","1 266,72 € s DPH",21.09.2020,25.09.2020,platná, Z - 4/2020,plyn 6/2020 - preddavky,,"dodávateľ: SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO: 35815256","1 271,00 € s DPH",13.05.2020,18.05.2020,platná, Z - 3/2020,plyn 5/2020 - preddavky,,"dodávateľ: SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO: 35815256","1 271,00 € s DPH",14.04.2020,20.04.2020,platná, 424/2023,potraviny-hrubý tovar,,"dodávateľ: GVP spol.s.r.o, Tolstého 1, Humenné, IČO: 36446190","1 283,65 € s DPH",03.08.2023,07.08.2023,platná, 420/2020,potraviny - hrubý tovar,,"dodávateľ: GVP s.r.o., Tolstého 1, Humenné, IČO: 36446190","1 285,44 € s DPH",16.07.2020,22.07.2020,platná, 15/2021,plyn 12/2020 - preplatok,,"dodávateľ: SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO: 35815256","1 285,47 € s DPH",13.01.2021,29.01.2021,platná, 790/2019,tričko s výšivkou loga 152 ks,,"dodávateľ: Slovenská chránená dielňa s.r.o., Kukoreliho 12, Piešťany, IČO: 45885648","1 288,80 € s DPH",18.12.2019,23.12.2019,platná, 621/2023,revízia kotolne- kotlov Hoval,,"dodávateľ: GASSERVIS-Igor Oravec, Straková 3, Košice, IČO: 17100046","1 289,16 € s DPH",23.11.2023,29.11.2023,platná, 748/2022,PC+office,,"dodávateľ: AUTOCONT s.r.o, Bardejovská 1/C, Košice, IČO: 36396222","1 296,60 € s DPH",22.12.2022,22.12.2022,platná, 565/2023,potraviny-hrubý tovar,,"dodávateľ: GVP spol.s.r.o, Tolstého 1, Humenné, IČO: 36446190","1 299,70 € s DPH",27.10.2023,31.10.2023,platná, 701/2019,hrubý tovar,,"dodávateľ: GVP s.r.o., Tolstého 1, Humenné, IČO: 36446190","1 321,87 € s DPH",14.11.2019,19.11.2019,platná, 688/2021,potraviny - hrubý tovar,,"dodávateľ: GVP s.r.o., Tolstého 1, Humenné, IČO: 36446190","1 324,98 € s DPH",04.11.2021,15.11.2021,platná, 683/2022,potraviny-hrubý tovar,,"dodávateľ: GVP spol. s.r.o, Tolstého 1, Humenné, IČO: 36446190","1 336,70 € s DPH",02.12.2022,07.12.2022,platná, 422/2022,nákup notebook,,"dodávateľ: AUTOCONT s.r.o, Bardejovská 1/C, Košice, IČO: 36396222","1 340,52 € s DPH",26.07.2022,11.08.2022,platná, 740/2022,tonery,,"dodávateľ: AUTOCONT s.r.o, Bardejovská 1/C, Košice, IČO: 36396222","1 348,80 € s DPH",21.12.2022,22.12.2022,platná, 51/2020,potraviny - hrubý tovar,,"dodávateľ: GVP s.r.o., Tolstého 1, Humenné, IČO: 36446190","1 355,80 € s DPH",30.01.2020,04.02.2020,platná, 407/2021,"notebook, inštalácia, softvér, tlačiareň, premiestnenie",,"dodávateľ: AutoCont a.s., Krasovského 14, Bratislava, IČO: 36396222","1 363,20 € s DPH",06.07.2021,13.07.2021,platná, A-10,komunálny odpad r.2020,,"dodávateľ: Mesto Strážske, Námestie A.Dubčeka 300/1, Strážske, IČO: 00325813","1 365,93 € s DPH",04.02.2020,23.03.2020,platná, 582/2022,zabezpečenie procesu VO na služby stavebného dozoru v rámci projektu " Cesta do komunity",,"dodávateľ: Prima deseo s.r.o, Sibírska 2, Prešov, IČO: 54402492","1 380,00 € s DPH",18.10.2022,20.10.2022,platná, 490/2023,plyn 8/23,,"dodávateľ: SPP.a.s, Mlynské nivy 44/a ,Bratislava, IČO: 35815256","1 380,73 € s DPH",12.09.2023,02.10.2023,platná, 731/2020,čistiace prostriedky,,"dodávateľ: Ajva s.r.o., Hlavná 47, Gelnica, IČO: 36580899","1 390,21 € s DPH",24.11.2020,26.11.2020,platná, Z 001/2023,záloha plyn 1/23,,"dodávateľ: SPP a.s, Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO: 35815256","1 392,00 € s DPH",18.01.2023,23.01.2023,platná, Z 002/2023,záloha plyn 2/23,,"dodávateľ: SPP a.s, Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO: 35815256","1 392,00 € s DPH",18.01.2023,23.01.2023,platná, 673/2019,čistiace prostriedky,,"dodávateľ: Ajva s.r.o., Hlavná 47, Gelnica, IČO: 36580899","1 393,41 € s DPH",08.11.2019,11.11.2019,platná, 765/2022,"priemyselné vysávače, priem žehlička",,"dodávateľ: Elektroservis VV s.r.o, Čemernianska 50, Vranov nad Topľou, IČO: 44602731","1 420,00 € s DPH",27.12.2022,28.12.2022,platná, 535/2023,plyn 9/23,,"dodávateľ: SPP.a.s, Mlynské nivy 44/a ,Bratislava, IČO: 35815256","1 428,98 € s DPH",11.10.2023,11.10.2023,platná, 708/2021,elektrina 10/2021,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","1 432,61 € s DPH",11.11.2021,15.11.2021,platná, 438/2023,plyn 7/2023,,"dodávateľ: SPP.a.s, Mlynské nivy 44/a ,Bratislava, IČO: 35815256","1 434,12 € s DPH",11.08.2023,17.08.2023,platná, 717/2022,"čisliace, hygienické , kancelárske potreby",,"dodávateľ: Krídla s.r.o, Mierova 94, Humenné, IČO: 36466778","1 445,16 € s DPH",14.12.2022,20.12.2022,platná, 672/2019,pracie prostriedky,,"dodávateľ: Ajva s.r.o., Hlavná 47, Gelnica, IČO: 36580899","1 445,80 € s DPH",08.11.2019,11.11.2019,platná, 503/2021,elektrina 7/2021,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","1 446,37 € s DPH",10.08.2021,17.08.2021,platná, 738/2022,"dezinfekcia, germiciídne žiariče",,"dodávateľ: Hmotné rezervy KSK s.r.o, Strojárenská 3, Košice, IČO: 45424462","1 451,31 € s DPH",21.12.2022,22.12.2022,platná, 803/2019,vodné a stočné 12/2019,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Komenského 50, Košice, IČO: 36570460","1 458,59 € s DPH",20.12.2019,23.12.2019,platná, 360/2021,plyn 5/2021,,"dodávateľ: SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO: 35815256","1 459,68 € s DPH",10.06.2021,16.06.2021,platná, 433/2021,elektrrina 6/2021,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","1 461,08 € s DPH",13.07.2021,20.07.2021,platná, 747/2019,pracie prostriedky,,"dodávateľ: Ajva s.r.o., Hlavná 47, Gelnica, IČO: 36580899","1 468,08 € s DPH",04.12.2019,12.12.2019,platná, 781/2021,elektrina 11/2021,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","1 489,63 € s DPH",10.12.2021,13.12.2021,platná, 674/2021,vzdelávanie pre opatrovateľky a zdravotné sestry,,"dodávateľ: Mgr. Katarína Chmurčiaková, Dr. Clementisa 1106/46, Skalica, IČO: 51853451","1 500,00 € s DPH",29.10.2021,15.11.2021,platná, 157/2020,potraviny - hrubý tovar,,"dodávateľ: GVP s.r.o., Tolstého 1, Humenné, IČO: 36446190","1 502,17 € s DPH",19.03.2020,01.04.2020,platná, 52/2020,potraviny - hrubý tovar,,"dodávateľ: GVP s.r.o., Tolstého 1, Humenné, IČO: 36446190","1 513,24 € s DPH",30.01.2020,04.02.2020,platná, 575/2021,elektrina 8/2021,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","1 514,05 € s DPH",14.09.2021,29.09.2021,platná, 209/2023,výpočtová technika-HP ProBOOk,,"dodávateľ: AUTOCONT s.r.o, Krasovského 14, Bratislava, IČO: 36396222","1 520,40 € s DPH",02.05.2023,04.05.2023,platná, 635/2020,bytový textil,,"dodávateľ: Praktik Textil s.r.o., Zlievarenská 1, Trnava, IČO: 44491191","1 526,45 € s DPH",14.10.2020,21.10.2020,platná, 638/2021,elektrina 9/2021,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","1 533,36 € s DPH",13.10.2021,28.10.2021,platná, A 016/2023,Daň z neh. 2-3 splátka,,"dodávateľ: Mesto Strážske, Námestie A.Dubčeka 300, Strážske, IČO: 325813","1 533,53 € s DPH",21.02.2023,06.10.2023,platná, 220/2020,ochranná maska FFP2 100 ks,,"dodávateľ: JUHAPHARM, s.r.o., Myslavská 644/190/A, Košice, IČO: 31698441","1 540,80 € s DPH",16.04.2020,24.04.2020,platná, 551/2020,elektrina 8/2020,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","1 543,40 € s DPH",11.09.2020,17.09.2020,platná, 103/2024,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: CIMBAĽAK s.r.o, Duklianska 17A/3579, Bardejov, IČO: 36473219","1 545,82 € s DPH",08.03.2024,11.03.2024,platná, 160/2021,elektrina 2/2021,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","1 576,80 € s DPH",15.03.2021,16.03.2021,platná, 288/2021,elektrina 4/2021,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","1 579,56 € s DPH",12.05.2021,19.05.2021,platná, 710/2020,"polohovateľné postele, antidekubitné matrace, hrazda a hrazdička",,"dodávateľ: ARJO-HUMANIC SK s.r.o., Školská 428, Batizovce, IČO: 36679607","1 587,60 € s DPH",16.11.2020,26.11.2020,platná, 484/2021,dodávka a montáž klimatizácie,,"dodávateľ: SOPKLIMA Vzduchotechnika a klimatizácia, Dargov 215, IČO: 34276106","1 596,00 € s DPH",12.08.2021,24.08.2021,platná, 383/2023,plyn 6/23,,"dodávateľ: SPP.a.s, Mlynské nivy 44/a ,Bratislava, IČO: 35815256","1 603,03 € s DPH",12.07.2023,14.07.2023,platná, 753/2020,"kuchynská linka, stavebné úpravy",,"dodávateľ: IMPERIUM I+P s.r.o., Zbudza 62, IČO: 47473169","1 609,44 € s DPH",02.12.2020,14.12.2020,platná, 355/2021,elektrina 5/2021,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","1 611,05 € s DPH",09.06.2021,09.06.2021,platná, 511/2022,plyn 8/22,,"dodávateľ: SPP a.s, Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO: 35815256","1 619,14 € s DPH",12.09.2022,14.09.2022,platná, 148/2020,elektrina 2/2020,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","1 622,10 € s DPH",16.03.2020,20.03.2020,platná, 705/2020,elektrina 10/2020,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","1 623,97 € s DPH",12.11.2020,18.11.2020,platná, 637/2020,elektrina 9/2020,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","1 629,88 € s DPH",15.10.2020,21.10.2020,platná, 626/2023,"čistiace ,pracie a hygienické prostriedky",,"dodávateľ: AJVA s.r.o, Hnilecká 34, Gelnica, IČO: 36580899","1 630,86 € s DPH",27.11.2023,29.11.2023,platná, 15/2020,elektrina 12/2019,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","1 637,32 € s DPH",15.01.2020,17.01.2020,platná, 458/2022,plyn,,"dodávateľ: SPP a.s, Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO: 35815256","1 641,82 € s DPH",09.08.2022,12.08.2022,platná, 780/2019,elektrina 11/2019,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","1 641,91 € s DPH",12.12.2019,18.12.2019,platná, 421/2023,"mäso,mäsové výrobky",,"dodávateľ: CIMBAĽAK s.r.o, Duklianska 17A/3579, Bardejov, IČO: 36473219","1 643,16 € s DPH",03.08.2023,07.08.2023,platná, 024/2024,plyn kuch. vyuč.2023 prepl.,,"dodávateľ: SPP.a.s, Mlynské nivy 44/a ,Bratislava, IČO: 35815256","1 643,23 € s DPH",17.01.2024,29.01.2024,platná, 167/2022,"covid 19 testy Ag a Ab,Analyzátor",,"dodávateľ: Hmotné rezervy KSK s.r.o, Strojárenská 3, Košice, IČO: 45424462","1 644,80 € s DPH",18.03.2022,23.03.2022,platná, 782/2020,elektrina 11/2020,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","1 656,05 € s DPH",10.12.2020,16.12.2020,platná, 466/2023,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: CIMBAĽAK s.r.o, Duklianska 17A/3579, Bardejov, IČO: 36473219","1 673,72 € s DPH",31.08.2023,19.09.2023,platná, 90/2021,elektrina 1/2021,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","1 674,35 € s DPH",11.02.2021,12.02.2021,platná, 411/2020,elektrina 6/2020,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","1 677,71 € s DPH",13.07.2020,15.07.2020,platná, 548/2020,dodávka a montáž klimatizácie do kuchyne,,"dodávateľ: SOPKLIMA Vzduchotechnika a klimatizácia, Nová ulica 215, Dargov, IČO: 34276106","1 696,80 € s DPH",10.09.2020,17.09.2020,platná, 737/2022,polykarbonátový riad-taniere,,"dodávateľ: KEMA SK s.r.o, Kopčianska 37, Bratislava, IČO: 31350658","1 698,05 € s DPH",20.12.2022,22.12.2022,platná, 396/2022,plyn 6/22,,"dodávateľ: SPP a.s, Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO: 35815256","1 700,14 € s DPH",12.07.2022,13.07.2022,platná, 346/2020,elektrina 5/2020,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","1 704,28 € s DPH",11.06.2020,12.06.2020,platná, 220/2021,elektrina 3/2021,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","1 708,13 € s DPH",14.04.2021,14.04.2021,platná, 698/2019,elektrina 10/2019,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","1 708,72 € s DPH",13.11.2019,19.11.2019,platná, 674/2019,hygienické potreby,,"dodávateľ: Ajva s.r.o., Hlavná 47, Gelnica, IČO: 36580899","1 717,72 € s DPH",08.11.2019,11.11.2019,platná, 148/2024,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: CIMBAĽAK s.r.o, Duklianska 17A/3579, Bardejov, IČO: 36473219","1 727,11 € s DPH",04.04.2024,09.04.2024,platná, 692/2022,"kury prvej pomoci 3x, kury neodkladná podpora životných funkcii",,"dodávateľ: MDClinic a.s, Radlinského 27, Bratislava, IČO: 44571747","1 735,20 € s DPH",06.12.2022,07.12.2022,platná, 19/2021,elektrina 12/2020,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","1 743,08 € s DPH",14.01.2021,29.01.2021,platná, 750/2022,elektrospotrebiče,,"dodávateľ: NAY a.s, Tuhovská 15,Bratislava, IČO: 35739487","1 792,86 € s DPH",22.12.2022,28.12.2022,platná, 474/2020,elektrina 7/2020,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","1 793,41 € s DPH",12.08.2020,14.08.2020,platná, 513/2023,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: CIMBAĽAK s.r.o, Duklianska 17A/3579, Bardejov, IČO: 36473219","1 803,84 € s DPH",03.10.2023,05.10.2023,platná, 639/2023,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: CIMBAĽAK s.r.o, Duklianska 17A/3579, Bardejov, IČO: 36473219","1 806,94 € s DPH",04.12.2023,05.12.2023,platná, 217/2020,jednorázová maska na tvár 1000 ks,,"dodávateľ: JUHAPHARM, s.r.o., Myslavská 644/190/A, Košice, IČO: 31698441","1 810,80 € s DPH",14.04.2020,20.04.2020,platná, 299/2021,"dezinfekcia, dezinsekcia, deratizácia",,"dodávateľ: ASANARATES s.r.o., Park Angelium 4, Košice, IČO: 36606693","1 824,00 € s DPH",17.05.2021,19.05.2021,platná, 237/2020,potraviny - hrubý tovar,,"dodávateľ: GVP s.r.o., Tolstého 1, Humenné, IČO: 36446190","1 829,45 € s DPH",23.04.2020,30.04.2020,platná, 280/2020,elektrina 4/2020,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","1 847,59 € s DPH",14.05.2020,18.05.2020,platná, 90/2020,elektrina 1/2020,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","1 876,39 € s DPH",13.02.2020,14.02.2020,platná, A 003/2023,komunal. odpad 2023,,"dodávateľ: Mesto Strážske, Námestie A. Dubčeka 300, Strážske, IČO: 00325813","1 896,18 € s DPH",14.02.2023,09.03.2023,platná, A 003/2022,poplatok za komunálne odpady r.2022,,"dodávateľ: Mesto Strážske, Námestie Alexandra Dubčeka 300/1, Strážske, IČO: 00325813","1 896,18 € s DPH",01.03.2022,23.03.2022,platná, A - 7/2021,komunálny odpad rok 2021,,"dodávateľ: Mesto Strážske, Námestie A. Dubčeka, 300/1, Strážske, IČO: 00325813","1 896,18 € s DPH",01.03.2021,17.03.2021,platná, 536/2020,"školenie - Soc. poradenstvo, Implementovanie podmienok kvality",,"dodávateľ: Školiace stredisko Evanjelickej DIAKONIE, Palisády 46, Bratislava, IČO: 52508692","1 900,00 € s DPH",08.09.2020,10.09.2020,platná, 472/2022,"deratizácia, dezinsekcia zariadenia",,"dodávateľ: Asanarates s.r.o, Park Angelinum 4, Košice, IČO: 36606693","1 908,00 € s DPH",17.08.2022,18.08.2022,platná, 040/2024,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: CIMBAĽAK s.r.o, Duklianska 17A/3579, Bardejov, IČO: 36473219","1 916,11 € s DPH",01.02.2024,01.02.2024,platná, 074/2024,čistiace a hygienické potreby,,"dodávateľ: AJVA s.r.o, Hnilecká 34, Gelnica, IČO: 36580899","1 935,72 € s DPH",19.02.2024,27.02.2024,platná, 638/2023,deky mikroplyš,,"dodávateľ: TiaHome s.r.o, Vihorlatska 54,Košice, IČO: 50778919","1 950,00 € s DPH",01.12.2023,05.12.2023,platná, A-9,daň z nehnuteľnosti r.2020,,"dodávateľ: Mesto Strážske, Námestie A. Dubčeka 300/1, IČO: 00325813","1 979,51 € s DPH",24.02.2020,23.03.2020,platná, 815/2020,"kazetový strop, vstupný otvor s dverami",,"dodávateľ: Rastislav Josipčuk SAMOSTAV, Vinné 155, IČO: 44577508","1 980,02 € s DPH",21.12.2020,22.12.2020,platná, 714/2019,"skrine, písací stôl, pomocný box, skriňová zostava",,"dodávateľ: Milan Mihaľko, Brekov 175, IČO: 40122727","1 986,00 € s DPH",20.11.2019,20.11.2019,platná, 590/2023,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: CIMBAĽAK s.r.o, Duklianska 17A/3579, Bardejov, IČO: 36473219","1 990,65 € s DPH",06.11.2023,07.11.2023,platná, 687/2023,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: CIMBAĽAK s.r.o, Duklianska 17A/3579, Bardejov, IČO: 36473219","1 991,12 € s DPH",28.12.2023,29.12.2023,platná, 810/2019,čistiace potreby,,"dodávateľ: Ajva s.r.o., Hlavná 47, Gelnica, IČO: 36580899","1 994,77 € s DPH",20.12.2019,23.12.2019,platná, 783/2022,potraviny-hrubý tovar,,"dodávateľ: GVP spol.s.r.o, Tolstého 1, HUmenné, IČO: 36446190","1 999,90 € s DPH",30.12.2022,04.01.2023,platná, 661/2022,popl. karta PHM,,"dodávateľ: Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO: 31322832","1,60 € s DPH",23.11.2022,24.11.2022,platná, 828/2021,karta PHM,,"dodávateľ: Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO: 31322832","1,60 € s DPH",27.12.2021,30.12.2021,platná, 174/2021,poplatok za kartu,,"dodávateľ: Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO: 31322832","1,60 € s DPH",23.03.2021,30.03.2021,platná, 28/2020,materiál na údržbu,,"dodávateľ: Ingema MI, Hlivištia 23, IČO: 36575411","1,68 € s DPH",17.01.2020,23.01.2020,platná, D 011/2024,dobropis k FA 2763888194,,"dodávateľ: Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava, IČO: 35697270","1,93 € s DPH",04.04.2024,09.04.2024,platná, D 010/2024,dobropis k FA 2763888441,,"dodávateľ: Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava, IČO: 35697270","1,93 € s DPH",04.04.2024,09.04.2024,platná, D 008/2024,dobropis k FA 2763888071,,"dodávateľ: Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava, IČO: 35697270","1,93 € s DPH",04.04.2024,09.04.2024,platná, D 007/2024,dobropis k FA 2763887689,,"dodávateľ: Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava, IČO: 35697270","1,93 € s DPH",04.04.2024,09.04.2024,platná, D 006/2024,dobropis k FA 2763887695,,"dodávateľ: Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava, IČO: 35697270","1,93 € s DPH",04.04.2024,09.04.2024,platná, D 005/2024,dobropis k FA 2763888317,,"dodávateľ: Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava, IČO: 35697270","1,93 € s DPH",04.04.2024,09.04.2024,platná, D 003/2024,dobropis k FA 2763888070,,"dodávateľ: Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava, IČO: 35697270","1,93 € s DPH",04.04.2024,09.04.2024,platná, D 002/2024,dobropis k FA 2763888066,,"dodávateľ: Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava, IČO: 35697270","1,93 € s DPH",04.04.2024,09.04.2024,platná, 543/2023,poplatok-seminár,,"dodávateľ: Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, Amurská 71, Bratislava, IČO: 37999991","10,00 € s DPH",17.10.2023,30.10.2023,platná, 066/2023,"mlieko, mliečne výrobky",,"dodávateľ: INMEDIA spol. s.r.o, Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","10,33 € s DPH",08.02.2023,09.02.2023,platná, 370/2020,vajcia,,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","10,48 € s DPH",24.06.2020,01.07.2020,platná, 230/2021,mraz. výrobky,,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","10,88 € s DPH",16.04.2021,22.04.2021,platná, 185/2021,mraz. výrobky,,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","10,88 € s DPH",26.03.2021,30.03.2021,platná, 316/2021,sáčky do vysávača,,"dodávateľ: Elektroservis VV, s.r.o., Čemernianska 50, Vranov nad Topľou, IČO: 44602731","100,08 € s DPH",25.05.2021,04.06.2021,platná, 048/2024,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne, Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","100,15 € s DPH",05.02.2024,14.02.2024,platná, 512/2021,zelenina,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","100,17 € s DPH",13.08.2021,02.09.2021,platná, 116/2022,mäso,,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","100,20 € s DPH",28.02.2022,11.03.2022,platná, 139/2024,"ovocie ,zelenina",,"dodávateľ: M.A.D.D. FRUIT s.r.o, Michalovská 10, Sobrance, IČO: 36730866","100,26 € s DPH",02.04.2024,04.04.2024,platná, 228/2023,mäso,,"dodávateľ: CIMBAĽAK s.r.o, Duklianska 17A/3579, Bardejov, IČO: 36473219","100,42 € s DPH",09.05.2023,10.05.2023,platná, 293/2020,oprava zariadení,,"dodávateľ: Elektroservis VV, s.r.o., Čemernianska 50, Vranov nad Topľou, IČO: 44602731","100,56 € s DPH",18.05.2020,26.05.2020,platná, 233/2021,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","100,83 € s DPH",19.04.2021,22.04.2021,platná, 367/2022,"vodné ,stočné Mierova 2+Mierova3 22.12.21-21.06.22",,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spol. a. s, Komenského 50, Košice, IČO: 36570460","100,94 € s DPH",27.06.2022,01.07.2022,platná, 135/2022,"hydina, mraz. výrobky",,"dodávateľ: INMEDIA spol. s.r.o, Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","101,52 € s DPH",09.03.2022,22.03.2022,platná, 476/2023,telekomunikačné služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bajkakská 28, Bratislava, IČO: 35763469","101,72 € s DPH",08.09.2023,02.10.2023,platná, 108/2024,telefón+ internet 2/24,,"dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bajkakská 28, Bratislava, IČO: 35763469","101,76 € s DPH",11.03.2024,12.03.2024,platná, 651/2023,"telefón ,internet 11/23",,"dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bajkakská 28, Bratislava, IČO: 35763469","101,92 € s DPH",07.12.2023,11.12.2023,platná, 167/2024,telefon+internet,,"dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bajkakská 28, Bratislava, IČO: 35763469","101,94 € s DPH",09.04.2024,11.04.2024,platná, 602/2023,"telefón, internet 10/23",,"dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bajkakská 28, Bratislava, IČO: 35763469","101,98 € s DPH",08.11.2023,13.11.2023,platná, 49/2021,"hydina, vajcia, mraz. výrobky",,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","102,00 € s DPH",27.01.2021,04.02.2021,platná, 557/2022,telekomunikačné služby,,"dodávateľ: Slovak telekom, Bajkalska 28,Bratislava, IČO: 35763469","102,14 € s DPH",06.10.2022,17.10.2022,platná, 524/2023,telekomunikačné služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bajkakská 28, Bratislava, IČO: 35763469","102,19 € s DPH",06.10.2023,10.10.2023,platná, 243/2023,"telefón, internet",,"dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bajkakská 28, Bratislava, IČO: 35763469","102,28 € s DPH",12.05.2023,18.05.2023,platná, 003/2022,"mlieko, mlieč. výrobky",,"dodávateľ: INMEDIA spol. s.r.o, Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","102,34 € s DPH",03.01.2022,21.01.2022,platná, 391/2020,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","102,34 € s DPH",03.07.2020,10.07.2020,platná, 014/2024,tefon+ internet 12/23,,"dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bajkakská 28, Bratislava, IČO: 35763469","102,36 € s DPH",11.01.2024,16.01.2024,platná, 433/2023,"telefon,internet",,"dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bajkakská 28, Bratislava, IČO: 35763469","102,37 € s DPH",08.08.2023,10.08.2023,platná, 343/2020,"Led panel Emos 2 ks, Led panel Emos rám 2 ks",,"dodávateľ: BaB SK s.r.o., Gorazdova 3, Michalovce, IČO: 36802352","102,42 € s DPH",11.06.2020,12.06.2020,platná, 031/2022,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","102,44 € s DPH",17.01.2022,21.01.2022,platná, 656/2021,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","102,44 € s DPH",20.10.2021,28.10.2021,platná, 108/2023,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","102,46 € s DPH",07.03.2023,09.03.2023,platná, 055/2024,telefón+ internet 1/24,,"dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bajkakská 28, Bratislava, IČO: 35763469","102,84 € s DPH",08.02.2024,14.02.2024,platná, 697/2021,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","102,88 € s DPH",08.11.2021,15.11.2021,platná, 452/2022,telefón 7/22,,"dodávateľ: Slovak telekom, Bajkalska 28,Bratislava, IČO: 35763469","102,97 € s DPH",08.08.2022,12.08.2022,platná, 374/2023,"telefon, internet 6/23",,"dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bajkakská 28, Bratislava, IČO: 35763469","102,98 € s DPH",07.07.2023,14.07.2023,platná, 016/2023,"hydina, mrazené potraviny",,"dodávateľ: Bidfood s.r.o, Piešťanská 2321/71, Nové mesto nad Váhom, IČO: 34152199","103,18 € s DPH",12.01.2023,23.01.2023,platná, 574/2021,elektrina 8/2021 - kotolňa,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","103,25 € s DPH",14.09.2021,29.09.2021,platná, 65/2021,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","103,28 € s DPH",03.02.2021,04.02.2021,platná, 011/2023,telefon 12/22,,"dodávateľ: Slovak telekom, Bajkalska 28,Bratislava, IČO: 35763469","103,34 € s DPH",10.01.2023,23.01.2023,platná, 584/2021,likvidácia kuch. odpadu,,"dodávateľ: EBA s.r.o., Rusovská cesta 1, Bratislava, IČO: 31376134","103,68 € s DPH",17.09.2021,29.09.2021,platná, 242/2021,likvidácia kuch. odpadu,,"dodávateľ: EBA s.r.o., Tuhovská 15, Bratislava, IČO: 31376134","103,68 € s DPH",29.04.2021,22.04.2021,platná, 303/2023,telefon-služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bajkakská 28, Bratislava, IČO: 35763469","103,69 € s DPH",08.06.2023,12.06.2023,platná, 42/2020,mäso,,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","103,80 € s DPH",27.01.2020,29.01.2020,platná, 674/2020,"garniže 2 ks, regály 2 ks",,"dodávateľ: Merkury Shop s.r.o., Duklianska 11, Prešov, IČO: 51231735","103,94 € s DPH",30.10.2020,03.11.2020,platná, 630/2022,"telefon, internet 10/22",,"dodávateľ: Slovak telekom, Bajkalska 28,Bratislava, IČO: 35763469","103,96 € s DPH",08.11.2022,11.11.2022,platná, 110/2023,"telefón, internet",,"dodávateľ: Slovak telekom, Bajkalska 28,Bratislava, IČO: 35763469","104,06 € s DPH",08.03.2023,09.03.2023,platná, 133/2022,telefón + internet,,"dodávateľ: Slovak telekom, Bajkalska 28,Bratislava, IČO: 35763469","104,21 € s DPH",08.03.2022,22.03.2022,platná, 60/2021,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","104,21 € s DPH",01.02.2021,04.02.2021,platná, 538/2021,oprava trojtrubovej pece,,"dodávateľ: Elektroservis VV, s.r.o., Čemernianska 50, Vranov nad Topľou, IČO: 44602731","104,28 € s DPH",27.08.2021,02.09.2021,platná, 176/2020,"hydina, vajcia a mraz. výrobky",,"dodávateľ: Ryba Košice spol. s.r.o., Južná trieda 54, Košice, IČO: 1714747522","104,28 € s DPH",30.03.2020,06.04.2020,platná, 263/2022,telefón 4/22,,"dodávateľ: Slovak telekom, Bajkalska 28,Bratislava, IČO: 35763469","104,34 € s DPH",06.05.2022,11.05.2022,platná, 177/2021,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","104,34 € s DPH",24.03.2021,30.03.2021,platná, 251/2023,"ovocie, zelenina",,"dodávateľ: M.A.D.D. FRUIT s.r.o, Michalovská 10, Sobrance, IČO: 36730866","104,36 € s DPH",15.05.2023,18.05.2023,platná, 390/2022,telefon 6/22,,"dodávateľ: Slovak telekom, Bajkalska 28,Bratislava, IČO: 35763469","104,36 € s DPH",08.07.2022,12.07.2022,platná, 456/2021,"hydina, vajcia, mraz. výrobky",,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","104,36 € s DPH",23.07.2021,04.08.2021,platná, 257/2020,oprava umývačky riadu Eloktrolux,,"dodávateľ: Elektroservis VV, s.r.o., Čemernianska 50, Vranov nad Topľou, IČO: 44602731","104,40 € s DPH",05.05.2020,18.05.2020,platná, 061/2023,"telefon , internet 1/23",,"dodávateľ: Slovak telekom, Bajkalska 28,Bratislava, IČO: 35763469","104,41 € s DPH",08.02.2023,09.02.2023,platná, 783/2019,"mlieko, mliečné výrobky",,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","104,55 € s DPH",13.12.2019,18.12.2019,platná, 481/2020,"hydina, vajcia a mraz. výrobky",,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","104,57 € s DPH",12.08.2020,14.08.2020,platná, 661/2020,mäso,,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","104,70 € s DPH",28.10.2020,30.10.2020,platná, 697/2020,zelenina,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","104,81 € s DPH",09.11.2020,18.11.2020,platná, 230/2023,ovocie a zelenina,,"dodávateľ: M.A.D.D. FRUIT s.r.o, Michalovská 10, Sobrance, IČO: 36730866","104,85 € s DPH",09.05.2023,10.05.2023,platná, 62/2020,materiál na údržbu,,"dodávateľ: Inkatherm s.r.o., Fraňa Kráľa 12, Michalovce, IČO: 36596639","104,90 € s DPH",05.02.2020,06.02.2020,platná, 676/2020,ovocie,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","104,98 € s DPH",02.11.2020,11.11.2020,platná, 093/2024,plyn kuch.3/24,,"dodávateľ: SPP.a.s, Mlynské nivy 44/a ,Bratislava, IČO: 35815256","105,00 € s DPH",04.03.2024,05.03.2024,platná, 246/2020,zdravotnícky štít PETG 11 ks,,"dodávateľ: FootballTECH s.r.o., Šíravská 6, Bratislava, IČO: 51352290","105,00 € s DPH",28.04.2020,30.04.2020,platná, 95/2020,hydina a mraz. výrobky,,"dodávateľ: Ryba Košice spol. s.r.o., Južná trieda 54, Košice, IČO: 1714747522","105,00 € s DPH",18.02.2020,02.03.2020,platná, 075/2022,"telefón, internet 1/22",,"dodávateľ: Slovak telekom, Bajkalska 28,Bratislava, IČO: 35763469","105,05 € s DPH",08.02.2022,18.02.2022,platná, 789/2021,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","105,12 € s DPH",13.12.2021,17.12.2021,platná, 210/2022,"telefon,internet 3/22",,"dodávateľ: Slovak telekom, Bajkalska 28,Bratislava, IČO: 35763469","105,19 € s DPH",08.04.2022,19.04.2022,platná, 700/2021,telefón a internet 10/2021,,"dodávateľ: Slovak telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35763469","105,24 € s DPH",09.11.2021,15.11.2021,platná, 774/2022,rozšírenie ESET licencie,,"dodávateľ: AUTOCONT s.r.o, Bardejovská 1/C, Košice, IČO: 36396222","105,28 € s DPH",28.12.2022,28.12.2022,platná, 554/2020,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","105,31 € s DPH",11.09.2020,17.09.2020,platná, 553/2022,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","105,33 € s DPH",05.10.2022,17.10.2022,platná, 320/2023,tonery,,"dodávateľ: AUTOCONT s.r.o, Krasovského 14, Bratislava, IČO: 36396222","105,36 € s DPH",16.06.2023,20.06.2023,platná, 074/2023,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","105,45 € s DPH",13.02.2023,14.02.2023,platná, 564/2023,mrazené potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA spol. s.r.o, Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","105,67 € s DPH",27.10.2023,31.10.2023,platná, 261/2023,mäso,,"dodávateľ: CIMBAĽAK s.r.o, Duklianska 17A/3579, Bardejov, IČO: 36473219","105,73 € s DPH",22.05.2023,24.05.2023,platná, 540/2020,telefón a internet 8/2020,,"dodávateľ: Slovak telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35763469","105,73 € s DPH",09.09.2020,10.09.2020,platná, 132/2020,telefón a internet 2/2020,,"dodávateľ: Slovak telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35763469","105,77 € s DPH",09.03.2020,13.03.2020,platná, 022/2023,"mlieko, mliečne výrobky",,"dodávateľ: INMEDIA spol. s.r.o, Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","105,85 € s DPH",13.01.2023,23.01.2023,platná, 506/2022,"telefon, internet",,"dodávateľ: Slovak telekom, Bajkalska 28,Bratislava, IČO: 35763469","105,94 € s DPH",08.09.2022,14.09.2022,platná, 643/2021,tonery 3 ka,,"dodávateľ: Autocont s.r.o., Bardejovská 1/C, Košice, IČO: 36396222","105,96 € s DPH",15.10.2021,28.10.2021,platná, 101/2023,"hydina, mrazené potraviny",,"dodávateľ: Bidfood s.r.o, Piešťanská 2321/71, Nové mesto nad Váhom, IČO: 34152199","106,01 € s DPH",02.03.2023,09.03.2023,platná, 664/2022,"hydina, vajcia, mrazené potraviny",,"dodávateľ: Bidfood s.r.o, Piešťanská 2321/71, Nové mesto nad Váhom, IČO: 34152199","106,10 € s DPH",24.11.2022,24.11.2022,platná, 402/2020,PHM 6/2020,,"dodávateľ: Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO: 31322832","106,17 € s DPH",08.07.2020,10.07.2020,platná, 169/2023,telekomunikačné služby 3/23,,"dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bajkakská 28, Bratislava, IČO: 35763469","106,27 € s DPH",11.04.2023,13.04.2023,platná, 237/2021,"hydina, vajcia",,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","106,33 € s DPH",21.04.2021,22.04.2021,platná, 009/2022,telefón a internet 12/2021,,"dodávateľ: Slovak telekom, Bajkalska 28,Bratislava, IČO: 35763469","106,39 € s DPH",07.01.2022,14.01.2022,platná, 166/2023,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne, Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","106,44 € s DPH",06.04.2023,13.04.2023,platná, 329/2022,telefón 5/22,,"dodávateľ: Slovak telekom, Bajkalska 28,Bratislava, IČO: 35763469","106,44 € s DPH",08.06.2022,15.06.2022,platná, 481/2021,"hydina, vajcia, mraz. výrobky",,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","106,56 € s DPH",04.08.2021,17.08.2021,platná, 633/2019,tonery 4 ks,,"dodávateľ: Autocont s.r.o., Bardejovská 1/C, Košice, IČO: 36396222","106,80 € s DPH",24.10.2019,28.10.2019,platná, 336/2020,telefón a internet 5/2020,,"dodávateľ: Slovak telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35763469","106,85 € s DPH",09.06.2020,11.06.2020,platná, 354/2022,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","106,98 € s DPH",17.06.2022,22.06.2022,platná, 606/2020,perá s logom 150 ks,,"dodávateľ: National Pen, P.O.Box 0013, Bratislava, IČO: IE9726444O","107,00 € s DPH",06.10.2020,21.10.2020,platná, 681/2023,elek r.2022 prepl.,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","107,17 € s DPH",22.12.2023,22.12.2023,platná, 412/2021,ovocie,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","107,20 € s DPH",07.07.2021,13.07.2021,platná, 703/2019,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","107,39 € s DPH",15.11.2019,19.11.2019,platná, 698/2022,"pevná linka, telefon",,"dodávateľ: Slovak telekom, Bajkalska 28,Bratislava, IČO: 35763469","107,52 € s DPH",08.12.2022,13.12.2022,platná, 420/2021,telefón a internet 6/2021,,"dodávateľ: Slovak telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35763469","107,54 € s DPH",09.07.2021,13.07.2021,platná, 82/2021,telefón a internet 1/2021,,"dodávateľ: Slovak telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35763469","107,93 € s DPH",08.02.2021,09.02.2021,platná, 123/2023,odvoz biolog. rozložiteľného odpadu,,"dodávateľ: EBA s.r.o, Rusovská cesta 1, Bratislava, IČO: 31376134","108,00 € s DPH",13.03.2023,15.03.2023,platná, 073/2023,odvoz a likvidácia biolog. zložiteľného odpadu 1/23,,"dodávateľ: EBA s.r.o, Rusovská cesta 1, Bratislava, IČO: 31376134","108,00 € s DPH",13.02.2023,14.02.2023,platná, 031/2023,odvoz bio odpad 12/22,,"dodávateľ: EBA s.r.o, Rusovská cesta 1, Bratislava, IČO: 31376134","108,00 € s DPH",19.01.2023,23.01.2023,platná, 713/2022,odvoz a likvid. biolog.rozložiteľ.odpadu,,"dodávateľ: EBA s.r.o, Rusovská cesta 1, Bratislava, IČO: 31376134","108,00 € s DPH",12.12.2022,13.12.2022,platná, 654/2022,odvoz a likvidácia biologicky rozložiteľného odpadu-kuch.,,"dodávateľ: EBA s.r.o, Rusovská cesta 1, Bratislava, IČO: 31376134","108,00 € s DPH",16.11.2022,21.11.2022,platná, 570/2022,likvidácia biologicky rozložiteľný kuch.odpad,,"dodávateľ: EBA s.r.o, Rusovská cesta 1, Bratislava, IČO: 31376134","108,00 € s DPH",12.10.2022,17.10.2022,platná, 525/2022,odvoz bio odpadu kuchyňa 8/22,,"dodávateľ: EBA s.r.o, Rusovská cesta 1, Bratislava, IČO: 31376134","108,00 € s DPH",21.09.2022,21.09.2022,platná, 474/2022,odvoz biologický rozložiteľného kuch.odpadu,,"dodávateľ: EBA s.r.o, Rusovská cesta 1, Bratislava, IČO: 31376134","108,00 € s DPH",18.08.2022,22.08.2022,platná, 405/2022,odvoz biol.rozlož.odpadu,,"dodávateľ: EBA s.r.o, Rusovská cesta 1, Bratislava, IČO: 31376134","108,00 € s DPH",14.07.2022,18.07.2022,platná, 349/2022,odvoz bio odpadu,,"dodávateľ: EBA s.r.o, Rusovská cesta 1, Bratislava, IČO: 31376134","108,00 € s DPH",16.06.2022,22.06.2022,platná, 817/2020,likvidácia kuch. odpadu,,"dodávateľ: EBA s.r.o., Rusovská cesta 1, Bratislava, IČO: 31376134","108,00 € s DPH",21.12.2020,23.12.2020,platná, 145/2020,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","108,00 € s DPH",,,platná, 626/202,telefón a internet 9/2021,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35763469","108,14 € s DPH",08.10.2021,28.10.2021,platná, 543/2021,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","108,19 € s DPH",30.08.2021,06.09.2021,platná, 761/2020,telefón a internet 11/2020,,"dodávateľ: Slovak telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35763469","108,25 € s DPH",07.12.2020,14.12.2020,platná, 652/2023,PHM,,"dodávateľ: Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo1, Bratislava, IČO: 31322832","108,27 € s DPH",08.12.2023,11.12.2023,platná, 770/2021,telefón a internet,,"dodávateľ: Slovak telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35763469","108,30 € s DPH",08.12.2021,08.12.2021,platná, 773/2019,telefón a internet 11/2019,,"dodávateľ: Slovak telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35763469","108,37 € s DPH",11.12.2019,12.12.2019,platná, 434/2023,PHM,,"dodávateľ: Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo1, Bratislava, IČO: 31322832","108,50 € s DPH",08.08.2023,10.08.2023,platná, 635/2021,"hydina, vajcia, mraz. výrobky",,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","108,51 € s DPH",13.10.2021,28.10.2021,platná, 130/2023,"mlieko, mliečne výrobky",,"dodávateľ: INMEDIA spol. s.r.o, Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","108,52 € s DPH",20.03.2023,21.03.2023,platná, 112/2022,"mlieko, mlieč.výrobky",,"dodávateľ: INMEDIA spol. s.r.o, Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","108,56 € s DPH",25.02.2022,11.03.2022,platná, 124/2023,materiál údržba,,"dodávateľ: Strechstav - Martin Zeleňak, Pri parku 303, Strážske, IČO: 43154816","108,60 € s DPH",13.03.2023,15.03.2023,platná, 415/2021,"mlieko, mliečné výrobky",,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","108,60 € s DPH",07.07.2021,13.07.2021,platná, zelenina,,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","108,64 € s DPH",25.10.2021,28.10.2021,platná, 404/2020,telefón a internet 6/2020,,"dodávateľ: Slovak telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO: 35763469","108,65 € s DPH",09.07.2020,15.07.2020,platná, 201/2020,telefón a internet 3/2020,,"dodávateľ: Slovak telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35763469","108,65 € s DPH",08.04.2020,16.04.2020,platná, 837/2021,vodné a stočné 6-12/2021 - Mierova 3,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice, IČO: 36570460","108,70 € s DPH",28.12.2021,30.12.2021,platná, 145/2020,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","108,72 € s DPH",13.03.2020,20.03.2020,platná, 434/2022,"mlieko, mliečné výrobky",,"dodávateľ: INMEDIA spol. s.r.o, Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","108,78 € s DPH",29.07.2022,11.08.2022,platná, 349/2021,telefón a internet 5/2021,,"dodávateľ: Slovak telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35763469","108,82 € s DPH",08.06.2021,09.06.2021,platná, 361/2022,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","108,91 € s DPH",22.06.2022,01.07.2022,platná, 078/2022,"vajcia, mrazené výrobky",,"dodávateľ: INMEDIA spol. s.r.o, Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","109,02 € s DPH",09.02.2022,11.03.2022,platná, 317/2023,mrazené výrobky,,"dodávateľ: INMEDIA spol. s.r.o, Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","109,08 € s DPH",15.06.2023,20.06.2023,platná, 111/2022,tonery,,"dodávateľ: AUTOCONT s.r.o, Bardejovská 1/C, Košice, IČO: 36396222","109,08 € s DPH",24.02.2022,11.03.2022,platná, 486/2020,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","109,12 € s DPH",14.08.2020,20.08.2020,platná, 614/2020,telefón a internet 9/2020,,"dodávateľ: Slovak telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO: 35763469","109,21 € s DPH",08.10.2020,21.10.2020,platná, 425/2022,"mlieko, mliečne výrobky",,"dodávateľ: INMEDIA spol. s.r.o, Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","109,33 € s DPH",27.07.2022,11.08.2022,platná, 597/2021,zelenina,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","109,61 € s DPH",27.09.2021,06.10.2021,platná, 691/2020,telefón a internet 10/2020,,"dodávateľ: Slovak telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35763469","109,69 € s DPH",09.11.2020,18.11.2020,platná, 062/2023,PHM 1/23,,"dodávateľ: Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO: 31322832","109,92 € s DPH",08.02.2023,09.02.2023,platná, 460/2020,telefón a internet 7/2020,,"dodávateľ: Slovak telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35763469","109,92 € s DPH",06.08.2020,07.08.2020,platná, 253/2022,mäsové výrobky,,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","11,44 € s DPH",04.05.2022,11.05.2022,platná, 526/2021,PHM 8/2021,,"dodávateľ: Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO: 31322832","11,47 € s DPH",20.08.2021,02.09.2021,platná, 331/2023,mäsové výrobky,,"dodávateľ: CIMBAĽAK s.r.o, Duklianska 17A/3579, Bardejov, IČO: 36473219","11,59 € s DPH",21.06.2023,26.06.2023,platná, 425/2021,zelenina,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","11,83 € s DPH",09.07.2021,20.07.2021,platná, 581/2021,ovocie,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","11,95 € s DPH",17.09.2021,29.09.2021,platná, 212/2021,telefón a internet 3/2021,,"dodávateľ: Slovak telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35763469","110,05 € s DPH",09.04.2021,13.04.2021,platná, 671/2020,"mlieko, mliečné výrobky",,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","110,17 € s DPH",30.10.2020,30.10.2020,platná, 666/2021,mäso,,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","110,31 € s DPH",27.10.2021,04.11.2021,platná, 216/2020,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","110,34 € s DPH",15.04.2020,20.04.2020,platná, 060/2022,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","110,36 € s DPH",02.02.2022,18.02.2022,platná, 470/2021,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","110,62 € s DPH",30.07.2021,04.08.2021,platná, 268/2020,telefón a internet 4/2020,,"dodávateľ: Slovak telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35763469","110,64 € s DPH",08.05.2020,18.05.2020,platná, 676/2019,telefón a internet 10/2019,,"dodávateľ: Slovak telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35763469","110,87 € s DPH",08.11.2019,11.11.2019,platná, 044/2024,plyn kuch. 2/24,,"dodávateľ: SPP.a.s, Mlynské nivy 44/a ,Bratislava, IČO: 35815256","111,00 € s DPH",02.02.2024,14.02.2024,platná, 092/2023,"hydina, mrazené potraviny",,"dodávateľ: Bidfood s.r.o, Piešťanská 2321/71, Nové mesto nad Váhom, IČO: 34152199","111,05 € s DPH",27.02.2023,27.02.2023,platná, 330/2022,mäso,,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","111,06 € s DPH",08.06.2022,15.06.2022,platná, 767/2019,"hydina, vajcia a mraz. výrobky",,"dodávateľ: Ryba Košice spol. s.r.o., Južná trieda 54, Košice, IČO: 1714747522","111,07 € s DPH",09.12.2019,12.12.2019,platná, 404/2023,mobil-aparat,,"dodávateľ: Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava, IČO: 35697270","111,15 € s DPH",26.07.2023,28.07.2023,platná, 485/2020,mäso,,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","111,25 € s DPH",13.08.2020,20.08.2020,platná, 578/2020,ovocie,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","111,29 € s DPH",23.09.2020,30.09.2020,platná, 143/2021,telefón a internet 2/2021,,"dodávateľ: Slovak telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35763469","111,43 € s DPH",09.03.2021,12.03.2021,platná, 009/2024,služby-doplnenie dávkovačov-pap.rolky,,"dodávateľ: cws-boco Slovensko , s.r.o, Tehelňa 12, Bratislava, IČO: 31411045","111,48 € s DPH",10.01.2024,16.01.2024,platná, 645/2023,služby-doplnenie papierových utirok,,"dodávateľ: cws-boco Slovensko , s.r.o, Tehelňa 12, Bratislava, IČO: 31411045","111,48 € s DPH",06.12.2023,11.12.2023,platná, 594/2023,doplnenie dávkovačov 11/2023,,"dodávateľ: cws-boco Slovensko , s.r.o, Tehelňa 12, Bratislava, IČO: 31411045","111,48 € s DPH",08.11.2023,13.11.2023,platná, 520/2023,služby-doplnenie dávkovačov 10/23,,"dodávateľ: cws-boco Slovensko , s.r.o, Tehelňa 12, Bratislava, IČO: 31411045","111,48 € s DPH",04.10.2023,05.10.2023,platná, 471/2023,doplnenie dávkovačov -papierové rolky,,"dodávateľ: cws-boco Slovensko , s.r.o, Tehelňa 12, Bratislava, IČO: 31411045","111,48 € s DPH",06.09.2023,02.10.2023,platná, 417/2023,doplnenie davkovačov-pap.rolky,,"dodávateľ: cws-boco Slovensko , s.r.o, Tehelňa 12, Bratislava, IČO: 31411045","111,48 € s DPH",02.08.2023,07.08.2023,platná, 367/2023,doplnenie davkovačov-rolky,,"dodávateľ: cws-boco Slovensko , s.r.o, Tehelňa 12, Bratislava, IČO: 31411045","111,48 € s DPH",06.07.2023,14.07.2023,platná, 296/2023,doplnenie dávkovačov-pap.rolky,,"dodávateľ: cws-boco Slovensko , s.r.o, Tehelňa 12, Bratislava, IČO: 31411045","111,48 € s DPH",07.06.2023,12.06.2023,platná, 212/2023,doplnenie dávkovačov-rolky,,"dodávateľ: cws-boco Slovensko , s.r.o, Tehelňa 12, Bratislava, IČO: 31411045","111,48 € s DPH",03.05.2023,04.05.2023,platná, 159/2023,doplnenie davkovačov-rolky,,"dodávateľ: CWS-boco Slovensko s.r.o, Tehelňa 12, Bratislava, IČO: 31411045","111,48 € s DPH",05.04.2023,06.04.2023,platná, 098/2023,doplnenie davkovačov-rolky,,"dodávateľ: CWS-boco Slovensko s.r.o, Tehelňa 12, Bratislava, IČO: 31411045","111,48 € s DPH",01.03.2023,09.03.2023,platná, 048/2023,služby-doplnenie davkovačov-rolky,,"dodávateľ: CWS-boco Slovensko s.r.o, Tehelňa 12, Bratislava, IČO: 31411045","111,48 € s DPH",01.02.2023,09.02.2023,platná, 306/2021,"vajcia, mraz. výrobky",,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","111,54 € s DPH",19.05.2021,28.05.2021,platná, 459/2020,potraviny - hrubý tovar,,"dodávateľ: GVP s.r.o., Tolstého 1, Humenné, IČO: 36446190","111,54 € s DPH",06.08.2020,07.08.2020,platná, 760/2021,zelenina,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","111,89 € s DPH",06.12.2021,08.12.2021,platná, 362/2022,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s, Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","111,91 € s DPH",23.06.2022,01.07.2022,platná, 611/2021,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","112,00 € s DPH",06.10.2021,28.10.2021,platná, 470/2020,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","112,26 € s DPH",12.08.2020,14.08.2020,platná, 461/2022,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","112,41 € s DPH",10.08.2022,12.08.2022,platná, 038/2022,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","112,52 € s DPH",19.01.2022,21.01.2022,platná, 462/2020,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","112,65 € s DPH",06.08.2020,14.08.2020,platná, 469/2020,zelenina,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","112,66 € s DPH",10.08.2020,14.08.2020,platná, 621/2020,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","112,81 € s DPH",09.10.2020,21.10.2020,platná, 105/2022,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","112,88 € s DPH",23.02.2022,11.03.2022,platná, 747/2021,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","113,10 € s DPH",29.11.2021,30.11.2021,platná, 750/2020,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","113,17 € s DPH",02.12.2020,14.12.2020,platná, 605/2023,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne, Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","113,19 € s DPH",09.11.2023,13.11.2023,platná, 013/2022,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","113,28 € s DPH",10.01.2022,21.01.2022,platná, 371/2021,dobrá voda 20 ks,,"dodávateľ: Activa Slovakia s.r.o., Štúrova 13, Bratislava, IČO: 35787180","113,28 € s DPH",16.06.2021,25.06.2021,platná, 670/2020,dobrá voda 20 ks,,"dodávateľ: Activa Slovakia s.r.o., Štúrova 13, Bratislava, IČO: 35787180","113,28 € s DPH",29.10.2020,30.10.2020,platná, 140/2020,dobrá voda 20 ks,,"dodávateľ: Activa Slovakia s.r.o., Štúrova 3, Bratislava, IČO: 35787180","113,28 € s DPH",11.03.2020,13.03.2020,platná, 024/2023,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","113,31 € s DPH",16.01.2023,23.01.2023,platná, 127/2022,ovocie,,"dodávateľ: LUNYS s.r.o, Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","113,41 € s DPH",07.03.2022,22.03.2022,platná, 125/2023,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","113,44 € s DPH",13.03.2023,15.03.2023,platná, 170/2023,"mlieko, mliečné výrobky",,"dodávateľ: KOMFOS Prešov s.r.o, Ľubochnianska 2, 08006 Ľubotice, IČO: 36454184","113,45 € s DPH",11.04.2023,13.04.2023,platná, 521/2021,"hydina, mraz. výrobky",,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","113,53 € s DPH",18.08.2021,02.09.2021,platná, 691/2019,mäso,,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","113,60 € s DPH",13.11.2019,19.11.2019,platná, 715/2020,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","113,63 € s DPH",18.11.2020,26.11.2020,platná, 232/2020,zelenina,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","113,79 € s DPH",22.04.2020,30.04.2020,platná, 138/2024,materiál údržba,,"dodávateľ: HATTECH s.r.o, Čsl. armády 1362/19, Humenné, IČO: 45947503","113,83 € s DPH",28.03.2024,04.04.2024,platná, 032/2024,plyn kuch 1/24,,"dodávateľ: SPP.a.s, Mlynské nivy 44/a ,Bratislava, IČO: 35815256","114,00 € s DPH",25.01.2024,29.01.2024,platná, 479/2023,odvoz bio odpadu,,"dodávateľ: ESPIK Group.s.r.o, Orlov 133, Orlov, IČO: 46754768","114,00 € s DPH",11.09.2023,02.10.2023,platná, 610/2022,oprava konvektomatu,,"dodávateľ: Elektroservis VV s.r.o, Čemernianska 50, Vranov nad Topľou, IČO: 44602731","114,00 € s DPH",29.10.2022,04.11.2022,platná, 69/2020,telefón a internet 1/2020,,"dodávateľ: Slovak telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35763469","114,02 € s DPH",06.02.2020,06.02.2020,platná, 125/2020,PHM 2/2020,,"dodávateľ: Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO: 31322832","114,44 € s DPH",06.03.2020,13.03.2020,platná, 619/2021,"mlieko, mliečné výrobky",,"dodávateľ: Inmedia, spol.s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","114,55 € s DPH",06.10.2021,28.10.2021,platná, 360/2023,mäsové výrobky,,"dodávateľ: CIMBAĽAK s.r.o, Duklianska 17A/3579, Bardejov, IČO: 36473219","114,58 € s DPH",03.07.2023,14.07.2023,platná, 215/2022,zelenina,,"dodávateľ: LUNYS s.r.o, Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","114,65 € s DPH",08.04.2022,19.04.2022,platná, 028/2024,"ovocie, zelenina",,"dodávateľ: M.A.D.D. FRUIT s.r.o, Michalovská 10, Sobrance, IČO: 36730866","114,79 € s DPH",22.01.2024,29.01.2024,platná, 817/2019,ovocie,,"dodávateľ: Amigo Prima s.r.o., Prof. Hlaváča 1890/34, Michalovce, IČO: 43885624","114,92 € s DPH",27.12.2019,31.12.2019,platná, 755/2020,tyčový mixér Bosch,,"dodávateľ: Nay a.s., Tuhovská 15, Bratislava, IČO: 35739487","115,00 € s DPH",02.12.2020,14.12.2020,platná, 53/2020,potraviny - hrubý tovar,,"dodávateľ: GVP s.r.o., Tolstého 1, Humenné, IČO: 36446190","115,06 € s DPH",30.01.2020,04.02.2020,platná, 071/2022,ovocie,,"dodávateľ: LUNYS s.r.o, Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","115,07 € s DPH",07.02.2022,18.02.2022,platná, 450/2020,ovocie,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","115,08 € s DPH",03.08.2020,07.08.2020,platná, 055/2023,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","115,20 € s DPH",06.02.2023,09.02.2023,platná, 080/2023,odvoz neb.odpadu,,"dodávateľ: FECUPRAL spol. s.r.o, Ľ.Štúra 17, Veľký Šariš, IČO: 36448974","115,30 € s DPH",15.02.2023,21.02.2023,platná, 715/2022,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","115,32 € s DPH",12.12.2022,13.12.2022,platná, 252/2022,mlieko,,"dodávateľ: INMEDIA spol. s.r.o, Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","115,40 € s DPH",04.05.2022,11.05.2022,platná, 651/2021,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","115,40 € s DPH",18.10.2021,28.10.2021,platná, 463/2021,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","115,62 € s DPH",28.07.2021,04.08.2021,platná, 352/2021,"hydina, mraz. výrobky",,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","115,96 € s DPH",09.06.2021,09.06.2021,platná, 258/2020,zelenina,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","116,18 € s DPH",06.05.2020,18.05.2020,platná, 717/2021,ovocie,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","116,34 € s DPH",15.11.2021,22.11.2021,platná, 139/2021,oprava umývačky riadu,,"dodávateľ: Elektroservis VV, s.r.o., Čemernianska 50, Vranov nad Topľou, IČO: 44602731","116,40 € s DPH",08.03.2021,12.03.2021,platná, 716/2019,materiál na úsek ergoterapie a údržby,,"dodávateľ: Obchod Mix, Námestie A.Dubčeka 5, Strážske, IČO: 31240500","116,41 € s DPH",21.11.2019,22.11.2019,platná, 115/2022,ovocie,,"dodávateľ: LUNYS s.r.o, Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","116,44 € s DPH",28.02.2022,11.03.2022,platná, 477/2021,hygienické potreby,,"dodávateľ: Krídla s.r.o. veľkoobchod, Mierova 94, Humenné, IČO: 36466778","116,48 € s DPH",03.08.2021,17.08.2021,platná, 128/2022,zelenina,,"dodávateľ: LUNYS s.r.o, Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","116,54 € s DPH",07.03.2022,22.03.2022,platná, 795/2020,"hydina, mraz. výrobky",,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","116,55 € s DPH",16.12.2020,22.12.2020,platná, 445/2021,likvidácia kuch. odpadu,,"dodávateľ: EBA s.r.o., Rusovská cesta 1, Bratislava, IČO: 31376134","116,64 € s DPH",20.07.2021,02.08.2021,platná, 278/2022,pekárenské výrobky,11/12/2021,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s, Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","116,69 € s DPH",12.05.2022,13.05.2022,platná, 472/2023,mrazené potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA spol. s.r.o, Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","117,02 € s DPH",06.09.2023,02.10.2023,platná, 217/20256,materiál do krajčírskej dielne,,"dodávateľ: BROZ - BRACHŇAK s.r.o., Kišovce 340, Hôrka, IČO: 51774810","117,10 € s DPH",12.04.2021,14.04.2021,platná, 199/2021,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","117,27 € s DPH",06.04.2021,13.04.2021,platná, 93/2021,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","117,35 € s DPH",11.02.2021,24.02.2021,platná, 300/2020,potraviny - hrubý tovar,,"dodávateľ: GVP s.r.o., Tolstého 1, Humenné, IČO: 36446190","117,43 € s DPH",21.05.2020,28.05.2020,platná, 719/2022,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","117,59 € s DPH",14.12.2022,20.12.2022,platná, 320/2022,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","117,59 € s DPH",03.06.2022,14.06.2022,platná, 199/2022,ovocie,,"dodávateľ: LUNYS s.r.o, Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","117,60 € s DPH",04.04.2022,19.04.2022,platná, 640/2019,sieťky na okná 7 ks,,"dodávateľ: M.J.V., s.r.o., Mierova 271, Strážske, IČO: 36509337","117,60 € s DPH",25.10.2019,07.11.2019,platná, 250/2021,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","117,64 € s DPH",28.04.2021,04.05.2021,platná, 506/2021,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","117,78 € s DPH",11.08.2021,23.08.2021,platná, 645/2021,zelenina,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 3647549","117,79 € s DPH",15.10.2021,28.10.2021,platná, 238/2021,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","118,08 € s DPH",21.04.2021,22.04.2021,platná, 816/2019,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","118,27 € s DPH",27.12.2019,31.12.2019,platná, 342/2022,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","118,30 € s DPH",13.06.2022,15.06.2022,platná, 072/2023,"hydina, mrazené potraviny",,"dodávateľ: Bidfood s.r.o, Piešťanská 2321/71, Nové mesto nad Váhom, IČO: 34152199","118,52 € s DPH",13.02.2023,14.02.2023,platná, 577/2023,elektrina 2/23 opravná- prepl.,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","118,84 € s DPH",03.11.2023,07.11.2023,platná, 524/2021,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","119,16 € s DPH",18.08.2021,02.09.2021,platná, 821/2020,"vodné a stočné 6-12/2020 - Mierová 2,3",,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice, IČO: 36570460","119,20 € s DPH",22.12.2020,23.12.2020,platná, 197/2020,mäso,,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","119,26 € s DPH",06.04.2020,16.04.2020,platná, 634/2021,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso, Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","119,53 € s DPH",13.10.2021,28.10.2021,platná, 116/2021,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","119,68 € s DPH",26.02.2021,05.03.2021,platná, 659/2023,"mlieko, mliečne výrobky",,"dodávateľ: KOMFOS Prešov s.r.o, Ľubochnianska 2, 08006 Ľubotice, IČO: 36454184","119,72 € s DPH",13.12.2023,14.12.2023,platná, 422/2020,ovocie,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","119,87 € s DPH",17.07.2020,22.07.2020,platná, 395/2023,mrazené potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA spol. s.r.o, Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","119,92 € s DPH",19.07.2023,20.07.2023,platná, 606/2022,"hydina, mrazené potraviny",,"dodávateľ: Bidfood s.r.o, Piešťanská 2321/71, Nové mesto nad Váhom, IČO: 34152199","119,96 € s DPH",27.10.2022,04.11.2022,platná, 640/2021,dvere biele 3 ks,,"dodávateľ: Famings, Obrancov mieru 23, Michalovce, IČO: 10683330","119,97 € s DPH",14.10.2021,28.10.2021,platná, 99/2021,"mlieko, mliečné výrobky",,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","119,99 € s DPH",17.02.2021,24.02.2021,platná, 64/2021,"mlieko, mliečné výrobky",,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","119,99 € s DPH",03.02.2021,04.02.2021,platná, 3/2021,"mlieko, mliečné výrobky",,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","119,99 € s DPH",04.01.2021,29.01.2021,platná, 679/2020,"mlieko, mliečné výrobky",,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","119,99 € s DPH",04.11.2020,11.11.2020,platná, 98/2020,"mlieko, mliečné výrobky",,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","119,99 € s DPH",20.02.2020,02.03.2020,platná, 068/2023,plyn 1/23,,"dodávateľ: SPP a.s, Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO: 35815256","12 574,82 € s DPH",10.02.2023,14.02.2023,platná, 023/2022,finančný spravodajca 2021,,"dodávateľ: Poradca podnikateľa spol. s.r.o, Martina Rázusa 23A, Žilina, IČO: 31592503","12,05 € s DPH",12.01.2022,14.01.2022,platná, 666/2020,elektroinštalačný materiál,,"dodávateľ: BaB SK s.r.o., Gorazdova 3, Michalovce, IČO: 36802352","12,05 € s DPH",29.10.2020,30.10.2020,platná, 350/2023,mäsové výrobky,,"dodávateľ: CIMBAĽAK s.r.o, Duklianska 17A/3579, Bardejov, IČO: 36473219","12,06 € s DPH",28.06.2023,14.07.2023,platná, 160/2022,potraviny,,"dodávateľ: GVP spol.s.r.o, Tolstého 1, HUmenné, IČO: 36446190","12,20 € s DPH",17.03.2022,23.03.2022,platná, 240/2022,divadelné predstavenie -Čary máry,,"dodávateľ: Portál agentúra s.r.o, Obrancov mieru 36, Prešov, IČO: 47597704","120,00 € s DPH",25.04.2022,26.04.2022,platná, 592/2021,LED žiarovky 50 ks,,"dodávateľ: BaB SK s.r.o., Gorazdova 3, Michalovce, IČO: 36802352","120,00 € s DPH",24.09.2021,29.09.2021,platná, 046/2022,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","120,04 € s DPH",24.01.2022,07.02.2022,platná, 491/2021,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","120,04 € s DPH",06.08.2021,17.08.2021,platná, 465/2022,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","120,10 € s DPH",12.08.2022,18.08.2022,platná, 487/2021,PHM 7/2021,,"dodávateľ: Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO: 31322832","120,18 € s DPH",06.08.2021,17.08.2021,platná, 273/2021,telefón a internet 4/2021,,"dodávateľ: Slovak telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35763469","120,24 € s DPH",06.05.2021,17.05.2021,platná, 502/2022,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","120,41 € s DPH",07.09.2022,14.09.2022,platná, 324/2023,mäso,,"dodávateľ: CIMBAĽAK s.r.o, Duklianska 17A/3579, Bardejov, IČO: 36473219","120,51 € s DPH",16.06.2023,20.06.2023,platná, 505/2022,pohonné hmoty 8/22,,"dodávateľ: Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO: 31322832","120,55 € s DPH",08.09.2022,14.09.2022,platná, 547/2023,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne, Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","120,56 € s DPH",19.10.2023,30.10.2023,platná, 110/2020,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","120,60 € s DPH",28.02.2020,02.03.2020,platná, 658/2021,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Užhorodská 86, Michalovce","120,68 € s DPH",22.10.2021,28.10.2021,platná, 303/2020,ovocie,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","120,75 € s DPH",25.05.2020,28.05.2020,platná, 87/2020,potraviny - hrubý tovar,,"dodávateľ: GVP s.r.o., Tolstého 1, Humenné, IČO: 36446190","120,80 € s DPH",13.02.2020,14.02.2020,platná, 528/2021,"steamer, vonný olej",,"dodávateľ: Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o., Diaľničná cesta 27, Senec, IČO: 35840790","120,85 € s DPH",23.08.2021,02.09.2021,platná, 393/2022,mäso,,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","120,88 € s DPH",08.07.2022,12.07.2022,platná, 512/2023,čistiace prostriedky,,"dodávateľ: HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o, Diaľničná cesta 27, Senec, IČO: 35840790","120,97 € s DPH",28.09.2023,05.10.2023,platná, 205/2021,zelenina,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","121,00 € s DPH",07.04.2021,13.04.2021,platná, 728/2019,"stravné lístky na rok 2020, zviazanie mzdových listov",,"dodávateľ: Lukáček s.r.o., Močarianska 10, Michalovce, IČO: 36586218","121,18 € s DPH",27.11.2019,28.11.2019,platná, 049/2024,oprava PC,,"dodávateľ: ARICOMA SYSTEMS s.r.o, Bardejovská 1/C, kOšICE, IČO: 36396222","121,20 € s DPH",05.02.2024,14.02.2024,platná, 441/2023,oprava PC,,"dodávateľ: AUTOCONT s.r.o, Krasovského 14, Bratislava, IČO: 36396222","121,20 € s DPH",14.08.2023,17.08.2023,platná, 665/2021,mrazené výrobky,,"dodávateľ: Inmedia spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","121,21 € s DPH",27.10.2021,04.11.2021,platná, 294/2021,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","121,25 € s DPH",14.05.2021,19.05.2021,platná, 457/2023,"ovocie, zelenina",,"dodávateľ: M.A.D.D. FRUIT s.r.o, Michalovská 10, Sobrance, IČO: 36730866","121,34 € s DPH",28.08.2023,19.09.2023,platná, 101/2022,ovocie,,"dodávateľ: LUNYS s.r.o, Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","121,40 € s DPH",21.02.2022,11.03.2022,platná, 108/2021,ovocie,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","121,46 € s DPH",22.02.2021,24.02.2021,platná, 515/2021,ovocie,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","121,56 € s DPH",16.08.2021,02.09.2021,platná, 396/2021,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","121,66 € s DPH",30.06.2021,06.07.2021,platná, 431/2020,"čistiace prostriedky do kuchyne, vonný olej",,"dodávateľ: Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o., Elektrárenská 1, Bratislava, IČO: 35840790","121,66 € s DPH",22.07.2020,23.07.2020,platná, 002/2022,zelenina,,"dodávateľ: LUNYS s.r.o, Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","121,78 € s DPH",03.01.2022,21.01.2022,platná, 006/2023,"hydina, mrazené potraviny",,"dodávateľ: Bidfood s.r.o, Piešťanská 2321/71, Nové mesto nad Váhom, IČO: 34152199","121,92 € s DPH",05.01.2023,23.01.2023,platná, 625/2021,PHM 9/2021,,"dodávateľ: Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO: 31322832","121,94 € s DPH",08.10.2021,28.10.2021,platná, 513/2022,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","122,11 € s DPH",12.09.2022,14.09.2022,platná, 106/2024,"mrazené potraviny, vajcia",,"dodávateľ: INMEDIA spol. s.r.o, Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","122,25 € s DPH",08.03.2024,11.03.2024,platná, 390/2023,"ovocie, zelenina",,"dodávateľ: M.A.D.D. FRUIT s.r.o, Michalovská 10, Sobrance, IČO: 36730866","122,27 € s DPH",13.07.2023,17.07.2023,platná, 557/2020,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","122,28 € s DPH",14.09.2020,17.09.2020,platná, 369/2021,"hydina, vajcia, mraz. výrobky",,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","122,36 € s DPH",16.06.2021,25.06.2021,platná, 270/2020,ovocie,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","122,45 € s DPH",11.05.2020,18.05.2020,platná, 045/2023,"hydina, mrazené potraviny",,"dodávateľ: Bidfood s.r.o, Piešťanská 2321/71, Nové mesto nad Váhom, IČO: 34152199","122,58 € s DPH",31.01.2023,09.02.2023,platná, 629/2022,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","122,61 € s DPH",07.11.2022,11.11.2022,platná, 598/2021,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","122,65 € s DPH",27.09.2021,06.10.2021,platná, 375/2021,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","122,70 € s DPH",17.06.2021,25.06.2021,platná, 079/2022,mäso,,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","122,74 € s DPH",09.02.2022,11.03.2022,platná, 150/2022,ovocie,,"dodávateľ: LUNYS s.r.o, Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","122,79 € s DPH",14.03.2022,23.03.2022,platná, 211/2022,"mlieko, mliečné výrobky",,"dodávateľ: INMEDIA spol. s.r.o, Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","122,81 € s DPH",08.04.2022,19.04.2022,platná, 033/2023,"hydina, mrazené výrobky",,"dodávateľ: Bidfood s.r.o, Piešťanská 2321/71, Nové mesto nad Váhom, IČO: 34152199","122,98 € s DPH",19.01.2023,23.01.2023,platná, 290/2020,oprava el.. rúry PCE-930,,"dodávateľ: Elektroservis VV, s.r.o., Čemernianska 50, Vranov nad Topľou, IČO: 44602731","123,00 € s DPH",18.05.2020,25.05.2020,platná, 122/2020,potraviny - hrubý tovar,,"dodávateľ: GVP s.r.o., Tolstého 1, Humenné, IČO: 36446190","123,06 € s DPH",05.03.2020,13.03.2020,platná, 366/2022,mäso,,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","123,12 € s DPH",27.06.2022,01.07.2022,platná, 314/2020,ovocie,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","123,12 € s DPH",29.05.2020,02.06.2020,platná, 247/2021,mäso,,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","123,16 € s DPH",26.04.2021,26.04.2021,platná, 76/2020,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","123,26 € s DPH",07.02.2020,12.02.2020,platná, 425/2020,"mlieko, mliečné výrobky",,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","123,36 € s DPH",17.07.2020,22.07.2020,platná, 329/2021,"steamer, vonný olej",,"dodávateľ: Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o., Diaľničná cesta 27, Senec, IČO: 35840790","123,44 € s DPH",31.05.2021,04.06.2021,platná, 396/2023,"ovocie, zelenina",,"dodávateľ: M.A.D.D. FRUIT s.r.o, Michalovská 10, Sobrance, IČO: 36730866","123,48 € s DPH",20.07.2023,20.07.2023,platná, 045/2023,"hydina, mrazené potraviny",,"dodávateľ: Bidfood s.r.o, Piešťanská 2321/71, Nové mesto nad Váhom, IČO: 34152199","123,58 € s DPH",31.01.2023,31.01.2023,platná, 215/2021,výmena zmäkčovača vody,,"dodávateľ: Elektroservis VV, s.r.o., Čemernianska 50, Vranov nad Topľou, IČO: 44602731","123,60 € s DPH",12.04.2021,13.04.2021,platná, 187/2021,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","123,60 € s DPH",29.03.2021,30.03.2021,platná, 726/2019,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","123,65 € s DPH",25.11.2019,26.11.2019,platná, 605/2022,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","123,68 € s DPH",26.10.2022,04.11.2022,platná, 298/2022,"mäso ,mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","123,69 € s DPH",25.05.2022,27.05.2022,platná, 098/2024,doplnenie davkovačov-rolky,,"dodávateľ: cws-boco Slovensko , s.r.o, Tehelňa 12, Bratislava, IČO: 31411045","123,86 € s DPH",06.03.2024,11.03.2024,platná, 051/2024,služby-doplnenie dávkovačov,,"dodávateľ: cws-boco Slovensko , s.r.o, Tehelňa 12, Bratislava, IČO: 31411045","123,86 € s DPH",07.02.2024,14.02.2024,platná, 153/2021,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","123,88 € s DPH",12.03.2021,16.03.2021,platná, 219/2023,"mlieko, mliečne výrobky",,"dodávateľ: KOMFOS Prešov s.r.o, Ľubochnianska 2, 08006 Ľubotice, IČO: 36454184","123,94 € s DPH",04.05.2023,04.05.2023,platná, 285/2022,mäso,,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","124,01 € s DPH",16.05.2022,18.05.2022,platná, 212/2022,"mrazené výrobky,hydina",,"dodávateľ: INMEDIA spol. s.r.o, Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","124,08 € s DPH",08.04.2022,19.04.2022,platná, 437/2021,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","124,10 € s DPH",14.07.2021,02.08.2021,platná, 719/2020,"led svietidlá, elektroinštalačný materiál",,"dodávateľ: BaB SK s.r.o., Gorazdova 3, Michalovce, IČO: 36802352","124,32 € s DPH",19.11.2020,26.11.2020,platná, 287/2020,ovocie,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","124,33 € s DPH",18.05.2020,25.05.2020,platná, 148/2021,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","124,36 € s DPH",10.03.2021,12.03.2021,platná, 142/2024,doplnenie dávkovačov-rolky 4/2024,,"dodávateľ: cws-boco Slovensko , s.r.o, Tehelňa 12, Bratislava, IČO: 31411045","124,40 € s DPH",03.04.2024,09.04.2024,platná, 807/2021,"dvere biele 3 ks, kľučka",,"dodávateľ: Famings - Urob si sam, Obrancov mieru 23, Michalovce, IČO: 10683330","124,46 € s DPH",17.12.2021,20.12.2021,platná, 332/2021,ovocie,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","124,47 € s DPH",31.05.2021,04.06.2021,platná, 234/2023,PHM,,"dodávateľ: Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo1, Bratislava, IČO: 31322832","124,51 € s DPH",09.05.2023,10.05.2023,platná, 204/2021,ovocie,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","124,60 € s DPH",07.04.2021,13.04.2021,platná, 100/2022,zelenina,,"dodávateľ: LUNYS s.r.o, Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","124,61 € s DPH",21.02.2022,11.03.2022,platná, 45/2021,mäso,,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","124,74 € s DPH",25.01.2021,29.01.2021,platná, 785/2021,zelenina,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","124,97 € s DPH",20.12.2021,13.12.2021,platná, 705/2019,"mlieko, mliečné výrobky",,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","124,97 € s DPH",15.11.2019,19.11.2019,platná, 350/2022,vzdelávanie,,"dodávateľ: Obec Rejdova, Rejdova 47, IČO: 00328685","125,00 € s DPH",17.06.2022,22.06.2022,platná, 463/2020,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","125,03 € s DPH",07.08.2020,14.08.2020,platná, 96/2020,ovocie,,"dodávateľ: Amigo Prima s.r.o., Prof. Hlaváča 1890/34, Michalovce, IČO: 43885624","125,04 € s DPH",20.02.2020,02.03.2020,platná, 137/2020,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","125,11 € s DPH",11.03.2020,13.03.2020,platná, 802/2019,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","125,23 € s DPH",20.12.2019,23.12.2019,platná, 43/2021,ovocie,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","125,56 € s DPH",25.01.2021,29.01.2021,platná, 801/2019,"mlieko, mliečné výrobky",,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","125,69 € s DPH",20.12.2019,23.12.2019,platná, 685/2019,"predlžovačka, mobil, napar. žehlička, TV ovládač",,"dodávateľ: Nay a.s., Tuhovská 15, Bratislava, IČO: 35739487","125,78 € s DPH",12.11.2019,19.11.2019,platná, 346/2023,mäso,,"dodávateľ: CIMBAĽAK s.r.o, Duklianska 17A/3579, Bardejov, IČO: 36473219","125,84 € s DPH",26.06.2023,26.06.2023,platná, 494/2021,likvidácia zdrav. materiálu,,"dodávateľ: ENVIS - Environmentálne služby, Saleziánov 6, Michalovce, IČO: 32686005","126,00 € s DPH",06.08.2021,17.08.2021,platná, 637/2021,elektrina 9/2021 - kotolňa,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","126,02 € s DPH",13.10.2021,28.10.2021,platná, 067/2022,"mlieko, mliečne výrobky",,"dodávateľ: INMEDIA spol. s.r.o, Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","126,08 € s DPH",04.02.2022,18.02.2022,platná, 428/2020,"mlieko, mliečné výrobky",,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","126,27 € s DPH",22.07.2020,23.07.2020,platná, 426/2022,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","126,28 € s DPH",27.07.2022,11.08.2022,platná, 14/2021,likvidácia kuch. odpadu,,"dodávateľ: EBA s.r.o., Rusovská cesta 1, Bratislava, IČO: 31376134","126,36 € s DPH",13.01.2021,29.01.2021,platná, 2/2021,zelenina,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","126,39 € s DPH",04.01.2021,29.01.2021,platná, 451/2022,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","126,43 € s DPH",08.08.2022,12.08.2022,platná, 746/2021,zelenina,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","126,51 € s DPH",29.11.2021,30.11.2021,platná, 483/2021,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","126,75 € s DPH",04.08.2021,17.08.2021,platná, 47/2020,ovocie,,"dodávateľ: Amigo Prima s.r.o., Prof. Hlaváča 1890/34, Michalovce, IČO: 43885624","126,78 € s DPH",29.01.2020,30.01.2020,platná, 692/2021,mäso,,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","126,96 € s DPH",05.11.2021,15.11.2021,platná, 377/2020,"mlieko, mliečné výrobky",,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","126,98 € s DPH",26.06.2020,01.07.2020,platná, 690/2020,"elektrina 9,10,11/2020 - Mládeže 15, Mierova 2",,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","127,00 € s DPH",09.11.2020,18.11.2020,platná, 475/2020,"elektrina 6,7,8/2020 - Mládeže 15, Mierová 2",,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","127,00 € s DPH",12.08.2020,14.08.2020,platná, 272/2020,"elektrina 3,4,5/2020 - Mierova 2, Mládeže 15",,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","127,00 € s DPH",11.05.2020,18.05.2020,platná, 67/2020,"elektrina 1,2/2020 - Mierova 2, Mládeže 15",,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","127,00 € s DPH",06.02.2020,06.02.2020,platná, 67/2020,"elektrina 1,2/2020 - Mierova 2, Mládeže 15",,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","127,00 € s DPH",06.02.2020,,platná, 465/2020,zelenina,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","127,00 € s DPH",,,platná, 687/2020,"lišty, kovania, zámok, DTD tabule, hranoly, vzdušník",,"dodávateľ: Drevonax Humenné s.r.o., Družstevná 27, Humenné, IČO: 43875921","127,05 € s DPH",06.11.2020,11.11.2020,platná, 763/2020,plyn 12/2020 - Mierova 3,,"dodávateľ: innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, Bratislava, IČO: 44291809","127,10 € s DPH",08.12.2020,14.12.2020,platná, 689/2020,plyn 11/2020 - Mierova 3,,"dodávateľ: innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, Bratislava, IČO: 44291809","127,10 € s DPH",09.11.2020,18.11.2020,platná, 613/2020,plyn 10/2020 - Mierova 3,,"dodávateľ: innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, Bratislava, IČO: 44291809","127,10 € s DPH",08.10.2020,21.10.2020,platná, 527/2020,plyn 9/2020 - Mierova 3,,"dodávateľ: innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, Bratislava, IČO: 44291809","127,10 € s DPH",04.09.2020,10.09.2020,platná, 476/2020,plyn 8/2020 - Mierová 3,,"dodávateľ: innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, Bratislava, IČO: 44291809","127,10 € s DPH",12.08.2020,14.08.2020,platná, 397/2020,plyn 7/2020 Mierová 3,,"dodávateľ: innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, Bratislava, IČO: 44291809","127,10 € s DPH",07.07.2020,10.07.2020,platná, 334/2020,plyn 6/2020 - Mierova 3,,"dodávateľ: innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, Bratislava, IČO: 44291809","127,10 € s DPH",09.06.2020,11.06.2020,platná, 273/2020,plyn 5/2020 - Mierova 3,,"dodávateľ: innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, Bratislava, IČO: 44291809","127,10 € s DPH",11.05.2020,18.05.2020,platná, 194/2020,plyn 4/2020 - Mierova 3,,"dodávateľ: SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO: 44291809","127,10 € s DPH",06.04.2020,08.04.2020,platná, 127/2020,plyn 3/2020 - Mierova 3,,"dodávateľ: innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, Bratislava, IČO: 44291809","127,10 € s DPH",06.03.2020,13.03.2020,platná, 68/2020,"plyn 1,2/2020 - Mierova 3",,"dodávateľ: innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, Bratislava, IČO: 44291809","127,10 € s DPH",06.02.2020,06.02.2020,platná, 436/2020,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","127,25 € s DPH",24.07.2020,04.08.2020,platná, 126/2024,"mlieko, mliečne výrobky",,"dodávateľ: KOMFOS Prešov s.r.o, Ľubochnianska 2, 08006 Ľubotice, IČO: 36454184","127,36 € s DPH",21.03.2024,04.04.2024,platná, 740/2019,čistiace prostiedky,,"dodávateľ: Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o., Diaľničná cesta 27, Senec, IČO: 35840790","127,40 € s DPH",02.12.2019,04.12.2019,platná, 289/2021,"mlieko, mliečné výrobky",,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","127,44 € s DPH",12.05.2021,19.05.2021,platná, 286/2023,mrazené potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA spol. s.r.o, Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","127,65 € s DPH",31.05.2023,12.06.2023,platná, 747/2020,zelenina,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","127,69 € s DPH",30.11.2020,01.12.2020,platná, 465/2020,zelenina,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","127,77 € s DPH",07.08.2020,14.08.2020,platná, 40/2021,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","128,03 € s DPH",22.01.2021,29.01.2021,platná, 727/2019,vajcia a mraz. výrobky,,"dodávateľ: Ryba Košice spol. s.r.o., Južná trieda 54, Košice, IČO: 1714747522","128,23 € s DPH",25.11.2019,26.11.2019,platná, 670/2022,"hydina, mrazené potraviny",,"dodávateľ: Bidfood s.r.o, Piešťanská 2321/71, Nové mesto nad Váhom, IČO: 34152199","128,26 € s DPH",28.11.2022,29.11.2022,platná, 303/2021,ovocie,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","128,30 € s DPH",17.05.2021,19.05.2021,platná, 834/2020,"hydina, vajcia, mraz. výrobky",,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","128,38 € s DPH",30.12.2020,30.12.2020,platná, 072/2024,"ovocie, zelenina",,"dodávateľ: M.A.D.D. FRUIT s.r.o, Michalovská 10, Sobrance, IČO: 36730866","128,62 € s DPH",19.02.2024,19.02.2024,platná, 258/2022,mlieko,10/03/2022,"dodávateľ: INMEDIA spol. s.r.o, Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","128,73 € s DPH",04.05.2022,11.05.2022,platná, 497/2021,mäso,,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","128,74 € s DPH",09.08.2021,17.08.2021,platná, 784/2021,ovocie,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","128,76 € s DPH",13.12.2021,13.12.2021,platná, 397/2021,"mlieko, mliečné výrobky",,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","128,76 € s DPH",30.06.2021,06.07.2021,platná, 136/2023,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","128,86 € s DPH",22.03.2023,23.03.2023,platná, 527/2022,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","128,94 € s DPH",21.09.2022,28.09.2022,platná, 397/2022,mrazené potraviny,,"dodávateľ: Bidfood s.r.o, Piešťanská 2321/71, Nové mesto nad Váhom, IČO: 34152199","128,95 € s DPH",12.07.2022,13.07.2022,platná, 604/2021,materiál na úsek údržby a prac. terapie,,"dodávateľ: MIX, Námestie A.Dubčeka 1, Strážske, IČO: 31240500","129,11 € s DPH",30.09.2021,06.10.2021,platná, 54/2020,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","129,25 € s DPH",31.01.2020,04.02.2020,platná, 207/2020,potraviny - hrubý tovar (presun v rámci Corona),,"dodávateľ: Stredná odborná škola, Janka Kráľa 25, Veľké Kapušany, IČO: 17055393","129,32 € s DPH",08.04.2020,20.04.2020,platná, 661/2021,ovocie,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","129,37 € s DPH",25.10.2021,28.10.2021,platná, 065/2024,mrazené potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA spol. s.r.o, Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","129,46 € s DPH",14.02.2024,14.02.2024,platná, 371/2022,mlieko,,"dodávateľ: INMEDIA spol. s.r.o, Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","129,57 € s DPH",29.06.2022,01.07.2022,platná, 291/2020,oprava umývačky riadu Bosch,,"dodávateľ: Elektroservis VV, s.r.o., Čemernianska 50, Vranov nad Topľou, IČO: 44602731","129,60 € s DPH",18.05.2020,26.05.2020,platná, 140/2022,zelenina,,"dodávateľ: LUNYS s.r.o, Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","129,73 € s DPH",11.03.2022,22.03.2022,platná, 634/2020,"mlieko, mliečné výrobky",,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","129,81 € s DPH",14.10.2020,21.10.2020,platná, 631/2022,PHM 10/22,,"dodávateľ: Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO: 31322832","129,89 € s DPH",08.11.2022,11.11.2022,platná, 44/2020,potraviny - hrubý tovar,,"dodávateľ: GVP s.r.o., Tolstého 1, Humenné, IČO: 36446190","129,90 € s DPH",28.01.2020,29.01.2020,platná, 19/2020,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","129,90 € s DPH",16.01.2020,17.01.2020,platná, 676/2021,ovocie,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","129,93 € s DPH",03.11.2021,15.11.2021,platná, 284/2020,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","129,93 € s DPH",15.05.2020,25.05.2020,platná, 820/2021,"hydina, mraz. výrobky",,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","129,94 € s DPH",22.12.2021,22.12.2021,platná, 706/2022,PHM 11/22,,"dodávateľ: Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO: 31322832","129,98 € s DPH",09.12.2022,13.12.2022,platná, 603/2022,mobilný telefón Maxcom MM144,,"dodávateľ: Orange Slovensko a.s, Metodova 8, Bratislava, IČO: 35697270","13,00 € s DPH",26.10.2022,04.11.2022,platná, 602/2022,mobilný telefón Maxcom MM144,,"dodávateľ: Orange Slovensko a.s, Metodova 8, Bratislava, IČO: 35697270","13,00 € s DPH",26.10.2022,04.11.2022,platná, 601/2022,mobilný telefón Maxcom MM144,,"dodávateľ: Orange Slovensko a.s, Metodova 8, Bratislava, IČO: 35697270","13,00 € s DPH",26.10.2022,04.11.2022,platná, 600/2022,mobilný telefón Maxcom MM144,,"dodávateľ: Orange Slovensko a.s, Metodova 8, Bratislava, IČO: 35697270","13,00 € s DPH",26.10.2022,04.11.2022,platná, 599/2022,mobilný telefón Maxcom MM144,,"dodávateľ: Orange Slovensko a.s, Metodova 8, Bratislava, IČO: 35697270","13,00 € s DPH",26.10.2022,04.11.2022,platná, 598/2022,mobilný telefón Maxcom MM144,,"dodávateľ: Orange Slovensko a.s, Metodova 8, Bratislava, IČO: 35697270","13,00 € s DPH",26.10.2022,04.11.2022,platná, 597/2022,mobilný telefón Maxcom MM144,,"dodávateľ: Orange Slovensko a.s, Metodova 8, Bratislava, IČO: 35697270","13,00 € s DPH",26.10.2022,04.11.2022,platná, 596/2022,mobilný telefón Maxcom MM144,,"dodávateľ: Orange Slovensko a.s, Metodova 8, Bratislava, IČO: 35697270","13,00 € s DPH",26.10.2022,04.11.2022,platná, 733/2021,zelenina,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","13,49 € s DPH",24.11.2021,30.11.2021,platná, 610/2020,zelenina,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","13,81 € s DPH",07.10.2020,21.10.2020,platná, 104/2020,mäso,,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","13,98 € s DPH",26.02.2020,02.03.2020,platná, 73/2021,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","130,06 € s DPH",05.02.2021,09.02.2021,platná, 579/2023,elektrina 4/23 opravná- prepl.,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","130,09 € s DPH",03.11.2023,07.11.2023,platná, 84/2021,ovocie,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","130,19 € s DPH",08.02.2021,11.02.2021,platná, 014/2022,ovocie,,"dodávateľ: LUNYS s.r.o, Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","130,31 € s DPH",10.01.2022,21.01.2022,platná, 712/2019,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","130,31 € s DPH",20.11.2019,20.11.2019,platná, 047/2022,zelenina,,"dodávateľ: LUNYS s.r.o, Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","130,44 € s DPH",24.01.2022,07.02.2022,platná, 523/2020,"mlieko, mliečné výrobky",,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","130,46 € s DPH",02.09.2020,08.09.2020,platná, 204/2022,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s, Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","130,52 € s DPH",06.04.2022,19.04.2022,platná, 254/2022,oprava notebooku,,"dodávateľ: AUTOCONT s.r.o, Bardejovská 1/C, Košice, IČO: 36396222","130,80 € s DPH",04.05.2022,11.05.2022,platná, 556/2020,ovocie,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","130,84 € s DPH",14.09.2020,17.09.2020,platná, 319/2021,"hydina, vajcia, mraz. výrobky",,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","130,90 € s DPH",26.05.2021,04.06.2021,platná, 759/2020,"led svietidlá, elektroinštalačný materiál",,"dodávateľ: BaB SK s.r.o., Gorazdova 3, Michalovce, IČO: 36802352","130,92 € s DPH",04.12.2020,14.12.2020,platná, 167/2020,zdravotnícke a dezinfekčné potreby,,"dodávateľ: Anna Jakabová-vydajňa zdr. potrieb, Námestie slobody 59, Humenné, IČO: 31946275","130,94 € s DPH",25.03.2020,01.04.2020,platná, 683/2020,zelenina,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","130,98 € s DPH",06.11.2020,11.11.2020,platná, 738/2020,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","131,11 € s DPH",25.11.2020,01.12.2020,platná, 542/2021,ovocie,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","131,27 € s DPH",30.08.2021,06.09.2021,platná, 435/2020,hydina a mrazené výrobky,,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","131,33 € s DPH",24.07.2020,04.08.2020,platná, 242/2020,mäso,,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","131,40 € s DPH",27.04.2020,30.04.2020,platná, 345/2021,ovocie,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","131,46 € s DPH",07.06.2021,09.06.2021,platná, 671/2019,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","131,47 € s DPH",08.11.2019,11.11.2019,platná, 180/2023,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","131,48 € s DPH",17.04.2023,18.04.2023,platná, 027/2024,"ovocie, zelenina",,"dodávateľ: M.A.D.D. FRUIT s.r.o, Michalovská 10, Sobrance, IČO: 36730866","131,55 € s DPH",18.01.2024,29.01.2024,platná, 584/2023,mrazené potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA spol. s.r.o, Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","131,64 € s DPH",03.11.2023,07.11.2023,platná, 217/2021,ovocie,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","131,64 € s DPH",12.04.2021,14.04.2021,platná, 421/2022,pohonné hmoty,,"dodávateľ: Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO: 31322832","131,73 € s DPH",26.07.2022,11.08.2022,platná, 311/2023,mäso,,"dodávateľ: CIMBAĽAK s.r.o, Duklianska 17A/3579, Bardejov, IČO: 36473219","131,74 € s DPH",12.06.2023,12.06.2023,platná, 409/2021,servis programu SSP MENU pre stravovaciu prevádzku,,"dodávateľ: PT-Prístrojová technika, Suché Mýto 2, Bratislava, IČO: 35445190","132,00 € s DPH",06.07.2021,13.07.2021,platná, 229/2021,oprava umývačky riadu,,"dodávateľ: Elektroservis VV, s.r.o., Čemernianska 50, Vranov nad Topľou, IČO: 44602731","132,00 € s DPH",16.04.2021,22.04.2021,platná, 813/2020,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","132,03 € s DPH",21.12.2020,22.12.2020,platná, 434/2020,"mlieko, mliečné výrobky",,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","132,03 € s DPH",24.07.2020,04.08.2020,platná, 117/2023,"mlieko, mliečne výrobky",,"dodávateľ: INMEDIA spol. s.r.o, Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","132,06 € s DPH",10.03.2023,15.03.2023,platná, 437/2020,ovocie,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","132,29 € s DPH",27.07.2020,04.08.2020,platná, 063/2023,služby mobil. operátora,,"dodávateľ: Orange Slovensko a.s, Metodova 8, Bratislava, IČO: 35697270","132,30 € s DPH",08.02.2023,09.02.2023,platná, 424/2021,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","132,33 € s DPH",09.07.2021,20.07.2021,platná, 72/2020,materiál na údržbu a na úsek ergoterapie,,"dodávateľ: MIX, Námestie A.Dubčeka 5, Strážske, IČO: 31240500","132,34 € s DPH",07.02.2020,12.02.2020,platná, 33/2020,ovocie,,"dodávateľ: Amigo Prima s.r.o., Prof. Hlaváča 1890/34, Michalovce, IČO: 43885624","132,34 € s DPH",22.01.2020,23.01.2020,platná, 269/2022,pohonné hmoty,,"dodávateľ: Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO: 31322832","132,36 € s DPH",09.05.2022,11.05.2022,platná, 682/2023,"mlieko, mliečne výrobky",,"dodávateľ: KOMFOS Prešov s.r.o, Ľubochnianska 2, 08006 Ľubotice, IČO: 36454184","132,51 € s DPH",27.12.2023,29.12.2023,platná, 237/2023,mobil. telefóny-služby,,"dodávateľ: Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava, IČO: 35697270","132,60 € s DPH",09.05.2023,10.05.2023,platná, 607/2020,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","132,61 € s DPH",07.10.2020,21.10.2020,platná, 580/2022,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","132,76 € s DPH",17.10.2022,17.10.2022,platná, 008/2023,mobil,,"dodávateľ: Orange Slovensko a.s, Metodova 8, Bratislava, IČO: 35697270","132,78 € s DPH",09.01.2023,23.01.2023,platná, 277/2023,mäso,,"dodávateľ: CIMBAĽAK s.r.o, Duklianska 17A/3579, Bardejov, IČO: 36473219","132,98 € s DPH",29.05.2023,30.05.2023,platná, 754/2019,potraviny - hrubý tovar,,"dodávateľ: GVP s.r.o., Tolstého 1, Humenné, IČO: 36446190","133,00 € s DPH",06.12.2019,12.12.2019,platná, 390/2020,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","133,08 € s DPH",03.07.2020,10.07.2020,platná, 733/2019,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","133,09 € s DPH",29.11.2019,29.11.2019,platná, 654/2023,obrusovina PVC,,"dodávateľ: Praktik textil s.r.o, Mierova 271, Strážske, IČO: 44491191","133,20 € s DPH",08.12.2023,11.12.2023,platná, 157/2021,ovocie,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","133,29 € s DPH",15.03.2021,16.03.2021,platná, 65/2020,"mlieko, mliečné výrobky",,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","133,40 € s DPH",05.02.2020,06.02.2020,platná, 282/2020,"mlieko, mliečné výrobky",,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","133,49 € s DPH",13.05.2020,25.05.2020,platná, 219/2020,"mlieko, mliečné výrobky",,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","133,54 € s DPH",15.04.2020,24.04.2020,platná, 698/2020,ovocie,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","133,98 € s DPH",09.11.2020,18.11.2020,platná, 111/2023,mobil-služby mob.operatora,,"dodávateľ: Orange Slovensko a.s, Metodova 8, Bratislava, IČO: 35697270","134,00 € s DPH",08.03.2023,09.03.2023,platná, 571/2021,zelenina,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","134,11 € s DPH",13.09.2021,23.09.2021,platná, 555/2021,ovocie,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","134,27 € s DPH",06.09.2021,10.09.2021,platná, 576/2022,"hydina, mrazené potraviny",,"dodávateľ: Bidfood s.r.o, Piešťanská 2321/71, Nové mesto nad Váhom, IČO: 34152199","134,28 € s DPH",13.10.2022,17.10.2022,platná, 568/2022,"hydina, vajcia, mrazené potraviny",,"dodávateľ: Bidfood s.r.o, Piešťanská 2321/71, Nové mesto nad Váhom, IČO: 34152199","134,40 € s DPH",10.10.2022,17.10.2022,platná, 370/2023,mobily,,"dodávateľ: Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava, IČO: 35697270","134,48 € s DPH",06.07.2023,14.07.2023,platná, 809/2020,zelenina,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","134,49 € s DPH",21.12.2020,22.12.2020,platná, 673/2022,"hydina, vajcia, mrazené potraviny",,"dodávateľ: Bidfood s.r.o, Piešťanská2321/70, Nové mesto nad Váhom, IČO: 34152199","134,53 € s DPH",29.11.2022,07.12.2022,platná, 448/2021,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","134,68 € s DPH",21.07.2021,02.08.2021,platná, 049/2022,"mlieko, mliečné výrobky",,"dodávateľ: INMEDIA spol. s.r.o, Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","134,69 € s DPH",26.01.2022,18.02.2022,platná, 173/2021,ovocie,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","134,69 € s DPH",22.03.2021,24.03.2021,platná, 370/2021,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","134,81 € s DPH",16.06.2021,25.06.2021,platná, 687/2022,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s, Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","134,86 € s DPH",05.12.2022,07.12.2022,platná, 648/2022,"hydina, mrazené potraviny",,"dodávateľ: Bidfood s.r.o, Piešťanská 2321/71, Nové mesto nad Váhom, IČO: 34152199","134,93 € s DPH",14.11.2022,21.11.2022,platná, 129/2021,preventívne prehliadky 9 zamestnancov,,"dodávateľ: Maškulík Marián MUDr., Námestie A. Dubčeka, Strážske, IČO: 31983871","135,00 € s DPH",03.03.2021,05.03.2021,platná, 642/2019,skupinová supervízia,,"dodávateľ: PhDr. Slavko Poptrajanovski, PhD., Lesík delostrelcov 2809/10, Prešov, IČO: 51326850","135,00 € s DPH",28.10.2019,07.11.2019,platná, 179/2023,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","135,12 € s DPH",17.04.2023,18.04.2023,platná, 302/2023,mobil-služby,,"dodávateľ: Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava, IČO: 35697270","135,14 € s DPH",08.06.2023,12.06.2023,platná, 695/2021,ovocie,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","135,19 € s DPH",08.11.2021,15.11.2021,platná, 769/2020,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","135,33 € s DPH",07.12.2020,14.12.2020,platná, 041/2024,"ovocie, zelenina",,"dodávateľ: M.A.D.D. FRUIT s.r.o, Michalovská 10, Sobrance, IČO: 36730866","135,34 € s DPH",01.02.2024,01.02.2024,platná, 1/2021,ovocie,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","135,37 € s DPH",04.01.2021,29.01.2021,platná, 496/2021,zelenina,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","135,40 € s DPH",09.08.2021,17.08.2021,platná, 200/2022,zelenina,,"dodávateľ: LUNYS s.r.o, Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","135,45 € s DPH",04.04.2022,19.04.2022,platná, 281/2022,"mlieko, mlieč. výrobky",10/03/2022,"dodávateľ: INMEDIA spol. s.r.o, Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","135,52 € s DPH",13.05.2022,13.05.2022,platná, 139/2022,mäso,,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","135,57 € s DPH",11.03.2022,22.03.2022,platná, 662/2022,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","135,65 € s DPH",23.11.2022,24.11.2022,platná, 654/2019,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","135,65 € s DPH",04.11.2019,07.11.2019,platná, 319/2020,hydina a mraz. výrobky,,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","135,69 € s DPH",03.06.2020,08.06.2020,platná, 812/2020,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","135,74 € s DPH",21.12.2020,22.12.2020,platná, 171/2022,ovocie,,"dodávateľ: LUNYS s.r.o, Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","135,94 € s DPH",23.03.2022,23.03.2022,platná, 787/2022,"voda,stočne 22.6.22-28.12.22 M2+M3",,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spol. a. s, Komenského 50, Košice, IČO: 36570460","135,98 € s DPH",30.12.2022,04.01.2023,platná, 141/2022,mlieko,,"dodávateľ: INMEDIA spol. s.r.o, Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","136,07 € s DPH",11.03.2022,22.03.2022,platná, 442/2020,"mlieko, mliečné výrobky",,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","136,09 € s DPH",29.07.2020,04.08.2020,platná, 184/2020,"mlieko, mliečné výrobky",,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","136,10 € s DPH",01.04.2020,06.04.2020,platná, 706/2019,hydina a vajcia,,"dodávateľ: Ryba Košice spol. s.r.o., Južná trieda 54, Košice, IČO: 1714747522","136,20 € s DPH",18.11.2019,19.11.2019,platná, 630/2019,hydina a vajcia,,"dodávateľ: Ryba Košice spol. s.r.o., Južná trieda 54, Košice, IČO: 17147522","136,20 € s DPH",21.10.2019,25.10.2019,platná, 301/2023,PHM,,"dodávateľ: Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo1, Bratislava, IČO: 31322832","136,23 € s DPH",08.06.2023,12.06.2023,platná, 682/2022,"mlieko, mliečne výrobky",10/03/2022,"dodávateľ: Inmedia spol. s.r.o, Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","136,36 € s DPH",02.12.2022,07.12.2022,platná, 537/2022,"hydina ,mrazené výrobky",,"dodávateľ: Bidfood s.r.o, Piešťanská 2321/71, Nové mesto nad Váhom, IČO: 34152199","136,42 € s DPH",29.09.2022,29.09.2022,platná, 140/2023,"hydina, mrazené potraviny",,"dodávateľ: Bidfood s.r.o, Piešťanská 2321/71, Nové mesto nad Váhom, IČO: 34152199","136,45 € s DPH",23.03.2023,23.03.2023,platná, 725/2020,oximeter 3 ks,,"dodávateľ: Unizdrav s.r.o., Františkánske námestie 3/A, Prešov, IČO: 36515388","136,50 € s DPH",20.11.2020,26.11.2020,platná, 581/2022,"hydina, mrazené potraviny",,"dodávateľ: Bidfood s.r.o, Piešťanská 2321/71, Nové mesto nad Váhom, IČO: 34152199","136,61 € s DPH",17.10.2022,17.10.2022,platná, 545/2022,"mlieko, mliečne výrobky",,"dodávateľ: INMEDIA spol. s.r.o, Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","136,77 € s DPH",30.09.2022,04.10.2022,platná, 32/2021,ovocie,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","136,86 € s DPH",18.01.2021,29.01.2021,platná, 178/2022,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s, Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","137,08 € s DPH",25.03.2022,19.04.2022,platná, 668/2019,mäso,,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","137,12 € s DPH",08.11.2019,11.11.2019,platná, 344/2021,zelenina,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","137,17 € s DPH",07.06.2021,09.06.2021,platná, 347/2022,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s, Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","137,23 € s DPH",16.06.2022,22.06.2022,platná, 044/2023,Potraviny-pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s, Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","137,27 € s DPH",30.01.2023,31.01.2023,platná, 355/2020,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","137,28 € s DPH",15.06.2020,19.06.2020,platná, 638/2020,"elektrina 9/2020 - kotolňa, Mierova 3",,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","137,36 € s DPH",15.10.2020,21.10.2020,platná, 058/2023,"hydina, vajcia, mrazené výrobky",,"dodávateľ: Bidfood s.r.o, Piešťanská 2321/71, Nové mesto nad Váhom, IČO: 34152199","137,47 € s DPH",07.02.2023,09.02.2023,platná, 004/2023,"mlieko, mliečne výrobky",,"dodávateľ: INMEDIA spol. s.r.o, Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","137,65 € s DPH",04.01.2023,23.01.2023,platná, 003/2023,"mlieko, mliečne výrobky",,"dodávateľ: INMEDIA spol. s.r.o, Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","137,77 € s DPH",04.01.2023,23.01.2023,platná, 554/2022,"mlieko, mliečne výrobky",,"dodávateľ: INMEDIA spol. s.r.o, Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","137,77 € s DPH",05.10.2022,17.10.2022,platná, 172/2020,"mlieko, mliečné výrobky",,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","137,78 € s DPH",27.03.2020,01.04.2020,platná, 469/2023,materiál údržba,,"dodávateľ: HATTECH s.r.o, Čsl. armády 1362/19, Humenné, IČO: 45947503","137,99 € s DPH",04.09.2023,19.09.2023,platná, 181/2022,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","137,99 € s DPH",28.03.2022,19.04.2022,platná, 109/2023,"hydina, mrazené potraviny",,"dodávateľ: Bidfood s.r.o, Piešťanská 2321/71, Nové mesto nad Váhom, IČO: 34152199","138,14 € s DPH",07.03.2023,09.03.2023,platná, 644/2022,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s, Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","138,14 € s DPH",11.11.2022,11.11.2022,platná, 299/2022,"mlieko,mlieč.výrobky",,"dodávateľ: INMEDIA spol. s.r.o, Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","138,16 € s DPH",25.05.2022,27.05.2022,platná, 97/2021,zelenina,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","138,22 € s DPH",15.02.2021,24.02.2021,platná, 590/2022,oprava konvektomatu,,"dodávateľ: Elektroservis VV s.r.o, Čemernianska 50, Vranov nad Topľou, IČO: 44602731","138,24 € s DPH",21.10.2022,04.11.2022,platná, 191/2021,ovocie,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","138,28 € s DPH",31.03.2021,13.04.2021,platná, 771/2020,ovocie,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","138,36 € s DPH",07.12.2020,14.12.2020,platná, 130/2024,mrazené potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA spol. s.r.o, Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","138,37 € s DPH",22.03.2024,04.04.2024,platná, 45/2020,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","138,40 € s DPH",29.01.2020,29.01.2020,platná, 724/2019,"mlieko, mliečné výrobky",,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","138,52 € s DPH",22.11.2019,26.11.2019,platná, 067/2024,mrazené potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA spol. s.r.o, Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","138,53 € s DPH",16.02.2024,19.02.2024,platná, 326/2022,mäso,,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","138,53 € s DPH",06.06.2022,15.06.2022,platná, 167/2023,služby mobil.operátora,,"dodávateľ: Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava, IČO: 35697270","138,65 € s DPH",11.04.2023,13.04.2023,platná, 489/2022,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","138,68 € s DPH",30.08.2022,12.09.2022,platná, 579/2020,"mlieko, mliečné výrobky",,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","138,70 € s DPH",23.09.2020,30.09.2020,platná, 713/2020,ovocie,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","138,73 € s DPH",16.11.2020,26.11.2020,platná, 356/2020,ovocie,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","138,76 € s DPH",15.06.2020,19.06.2020,platná, 58/2021,ovocie,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","138,78 € s DPH",,,platná, 481/2023,odvoz odpadu,,"dodávateľ: Mestský podnik služieb mesta Strážske, Námestie A.Dubčeka 300, Strážske, IČO: 35556773","138,80 € s DPH",11.09.2023,02.10.2023,platná, 740/2020,rádio Philips z vreckového - Sivák Jaroslav,,"dodávateľ: Nay a.s., Tuhovská 15, Bratislava, IČO: 35739487","139,00 € s DPH",25.11.2020,01.12.2020,platná, 741/2020,rádio Philips z vreckového - Maľar Jaroslav,,"dodávateľ: Nay a.s., Tuhovská 15, Bratislava, IČO: 35739487","139,00 € s DPH",25.11.2020,01.12.2020,platná, 376/2022,"hydina, vajcia, mrazené výrobky",,"dodávateľ: Bidfood s.r.o, Piešťanská 2321/71, Nové mesto nad Váhom, IČO: 34152199","139,09 € s DPH",30.06.2022,01.07.2022,platná, 577/2020,zelenina,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","139,20 € s DPH",23.09.2020,30.09.2020,platná, 478/2020,tonery 4 ks,,"dodávateľ: AutoCont a.s., Krasovského 14, Bratislava, IČO: 36396222","139,20 € s DPH",12.08.2020,14.08.2020,platná, 364/2021,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","139,33 € s DPH",14.06.2021,25.06.2021,platná, 267/2022,mäso,,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","139,36 € s DPH",13.05.2022,11.05.2022,platná, 108/2020,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","139,39 € s DPH",27.02.2020,02.03.2020,platná, 276/2023,"ovocie, zelenina",,"dodávateľ: M.A.D.D. FRUIT s.r.o, Michalovská 10, Sobrance, IČO: 36730866","139,53 € s DPH",29.05.2023,30.05.2023,platná, 166/2024,PHM,,"dodávateľ: Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo1, Bratislava, IČO: 31322832","139,56 € s DPH",09.04.2024,11.04.2024,platná, 040/2023,"hydina, vajcia,mrazené potraviny",,"dodávateľ: Bidfood s.r.o, Piešťanská 2321/71, Nové mesto nad Váhom, IČO: 34152199","139,56 € s DPH",26.01.2023,31.01.2023,platná, 576/2023,elektrina 1/23 opravná- prepl.,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","139,61 € s DPH",03.11.2023,07.11.2023,platná, 443/2021,ovocie,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","139,61 € s DPH",19.07.2021,02.08.2021,platná, 379/2022,mäso,,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","139,65 € s DPH",01.07.2022,12.07.2022,platná, 070/2023,potraviny- dobrá voda,,"dodávateľ: Activa Slovakia s.r.o, Štúrova 13, Bratislava, IČO: 35787180","139,68 € s DPH",10.02.2023,14.02.2023,platná, 355/2022,potraviny-voda barel,,"dodávateľ: Activa Slovakia s.r.o, Štúrova 13, Bratislava, IČO: 35787180","139,68 € s DPH",17.06.2022,22.06.2022,platná, 341/2020,"mlieko, mliečné výrobky",,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","139,68 € s DPH",10.06.2020,19.06.2020,platná, 296/2020,"mlieko, mliečné výrobky",,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","139,68 € s DPH",20.05.2020,26.05.2020,platná, 208/2023,mäso,,"dodávateľ: CIMBAĽAK s.r.o, Duklianska 17A/3579, Bardejov, IČO: 36473219","139,91 € s DPH",28.04.2023,28.04.2023,platná, Z 003/2023,záloha plyn 3/23,,"dodávateľ: SPP a.s, Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO: 35815256","14 019,00 € s DPH",10.02.2023,09.03.2023,platná, 247/2022,poradenské služby VO metódou EPC,,"dodávateľ: TATRA TENDER s.r.o, Krčmeryho 16,Bratislava, IČO: 44119313","14 400,00 € s DPH",02.05.2022,03.05.2022,platná, 480/82021,plyn kuchyňa 8/2021,,"dodávateľ: SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO: 35815256","14,00 € s DPH",03.08.2021,17.08.2021,platná, 400/2021,plyn kuchyňa 7/2021,,"dodávateľ: SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO: 35815256","14,00 € s DPH",01.07.2021,13.07.2021,platná, 456/2020,plyn kuchyňa 8/2020,,"dodávateľ: SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO: 35815256","14,00 € s DPH",05.08.2020,07.08.2020,platná, 386/2020,plyn kuchyňa 7/2020,,"dodávateľ: SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO: 35815256","14,00 € s DPH",03.07.2020,10.07.2020,platná, 804/2019,"vodné a stočné 12/2019 - Mierova 2,3",,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Komenského 50, Košice, IČO: 36570460","14,27 € s DPH",20.12.2019,23.12.2019,platná, 156/2024,popl. oran. 0917 816 659,,"dodávateľ: Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava, IČO: 35697270","14,40 € s DPH",04.04.2024,09.04.2024,platná, 155/2024,popl. oran. 0917 816 922,,"dodávateľ: Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava, IČO: 35697270","14,40 € s DPH",04.04.2024,09.04.2024,platná, 154/2024,popl. oran. 0917 817 154,,"dodávateľ: Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava, IČO: 35697270","14,40 € s DPH",04.04.2024,09.04.2024,platná, 153/2024,popl. oran. 0918 643 536,,"dodávateľ: Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava, IČO: 35697270","14,40 € s DPH",04.04.2024,09.04.2024,platná, 152/2024,popl. oran. 0918 649 739,,"dodávateľ: Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava, IČO: 35697270","14,40 € s DPH",04.04.2024,09.04.2024,platná, 151/2024,popl. oran. 0918 645 153,,"dodávateľ: Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava, IČO: 35697270","14,40 € s DPH",04.04.2024,09.04.2024,platná, 150/2024,popl. oran. 0918 642 655,,"dodávateľ: Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava, IČO: 35697270","14,40 € s DPH",04.04.2024,09.04.2024,platná, 149/2024,popl. oran. 0917 816 756,,"dodávateľ: Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava, IČO: 35697270","14,40 € s DPH",04.04.2024,09.04.2024,platná, 312/2021,zelenina,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","14,69 € s DPH",21.05.2021,28.05.2021,platná, 246/2021,ovocie,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","140,09 € s DPH",26.04.2021,26.04.2021,platná, 372/2022,pekárenske výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s, Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","140,16 € s DPH",30.06.2022,01.07.2022,platná, 714/2021,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","140,23 € s DPH",12.11.2021,22.11.2021,platná, 578/2023,elektrina 3/23 opravná- prepl.,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","140,26 € s DPH",03.11.2023,07.11.2023,platná, 209/2021,"mlieko, mliečné výrobky",,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","140,32 € s DPH",09.04.2021,13.04.2021,platná, 192/2021,"mlieko, mliečné výrobky",,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","140,37 € s DPH",31.03.2021,13.04.2021,platná, 689/2022,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s, Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","140,40 € s DPH",05.12.2022,07.12.2022,platná, 415/2022,"hydina, vajcia, mrazené potraviny",,"dodávateľ: Bidfood s.r.o, Piešťanská 2321/71, Nové mesto nad Váhom, IČO: 34152199","140,59 € s DPH",21.07.2022,11.08.2022,platná, 484/2020,dezinfekčný gél 4 x 5 l,,"dodávateľ: MSM Slovakia s.r.o., Kopčanská 35, Holíč, IČO: 31440479","140,64 € s DPH",13.08.2020,14.08.2020,platná, 601/2021,"hydina, vajcia, mraz. výrobky",,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","140,78 € s DPH",29.09.2021,06.10.2021,platná, 630/2021,ovocie,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavnán4512/96, Poprad, IČO: 36472549","140,79 € s DPH",11.10.2021,28.10.2021,platná, 635/2023,"ovocie, zelenina",,"dodávateľ: M.A.D.D. FRUIT s.r.o, Michalovská 10, Sobrance, IČO: 36730866","140,85 € s DPH",30.11.2023,05.12.2023,platná, 401/2023,"mlieko, mliečne výrobky",,"dodávateľ: KOMFOS Prešov s.r.o, Ľubochnianska 2, 08006 Ľubotice, IČO: 36454184","140,90 € s DPH",21.07.2023,28.07.2023,platná, 660/2019,plyn kuchyňa 11/2019,,"dodávateľ: SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO: 35815256","141,00 € s DPH",06.11.2019,07.11.2019,platná, 512/2020,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","141,06 € s DPH",28.08.2020,08.09.2020,platná, 107/2022,"mlieko, mliečne výrobky",,"dodávateľ: INMEDIA spol. s.r.o, Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","141,22 € s DPH",23.02.2022,11.03.2022,platná, 442/2022,"mlieko, mliečné výrobky",,"dodávateľ: INMEDIA spol. s.r.o, Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","141,34 € s DPH",03.08.2022,11.08.2022,platná, 384/2022,mäso,,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","141,64 € s DPH",06.07.2022,12.07.2022,platná, 656/2019,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","141,80 € s DPH",04.11.2019,07.11.2019,platná, 533/2020,ovocie,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","141,85 € s DPH",07.09.2020,10.09.2020,platná, 360/2022,"mlieko, mliečne výrobky",,"dodávateľ: INMEDIA spol. s.r.o, Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","141,88 € s DPH",22.06.2022,22.06.2022,platná, 441/2022,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","141,94 € s DPH",03.08.2022,11.08.2022,platná, 259/2021,mäso,,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","142,05 € s DPH",03.05.2021,17.05.2021,platná, 84/2020,ovocie,,"dodávateľ: Amigo Prima s.r.o., Prof. Hlaváča 1890/34, Michalovce, IČO: 43885624","142,15 € s DPH",12.02.2020,14.02.2020,platná, 313/2022,"hydina, mrazené výrobky",,"dodávateľ: Bidfood s.r.o, Piešťanská 2321/71, Nové mesto nad Váhom, IČO: 34152199","142,17 € s DPH",31.05.2022,14.06.2022,platná, 501/2020,ovocie,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","142,61 € s DPH",24.08.2020,08.09.2020,platná, 007/2024,"ovocie, zelenia",,"dodávateľ: M.A.D.D. FRUIT s.r.o, Michalovská 10, Sobrance, IČO: 36730866","142,65 € s DPH",08.01.2024,16.01.2024,platná, 724/2020,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","142,65 € s DPH",20.11.2020,26.11.2020,platná, 260/2023,"ovocie, zelenina",,"dodávateľ: M.A.D.D. FRUIT s.r.o, Michalovská 10, Sobrance, IČO: 36730866","142,82 € s DPH",22.05.2023,24.05.2023,platná, 375/2023,"vodné, stočné M2,M3 29.12.2022-30.06.2023",,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s, Komenského 50, Košice, IČO: 36570460","142,87 € s DPH",07.07.2023,14.07.2023,platná, 490/2022,"mrazená hydina, mrazené potraviny",,"dodávateľ: Bidfood s.r.o, Piešťanská 2321/71, Nové mesto nad Váhom, IČO: 34152199","142,94 € s DPH",30.08.2022,12.09.2022,platná, 622/2022,"mlieko, mliečne výrobky",,"dodávateľ: INMEDIA spol. s.r.o, Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","143,05 € s DPH",04.11.2022,11.11.2022,platná, 110/2021,čerpasdlo Strand,,"dodávateľ: Ingema MI, Hlivištia 23, IČO: 36575411","143,08 € s DPH",23.02.2021,05.03.2021,platná, 330/2020,ovocie,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","143,13 € s DPH",08.06.2020,11.06.2020,platná, 468/2020,ovocie,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","143,24 € s DPH",10.08.2020,14.08.2020,platná, 676/2023,"vodné, stočné",,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s, Komenského 50, Košice, IČO: 36570460","143,37 € s DPH",21.12.2023,22.12.2023,platná, 614/2021,ovocie,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","143,37 € s DPH",04.10.2021,28.10.2021,platná, 658/2020,ovocie,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","143,48 € s DPH",26.10.2020,30.10.2020,platná, 259/2022,pekárenské výrobky,11/12/2021,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s, Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","143,50 € s DPH",05.05.2022,11.05.2022,platná, 033/2024,"ovocie, zelenina",,"dodávateľ: M.A.D.D. FRUIT s.r.o, Michalovská 10, Sobrance, IČO: 36730866","143,52 € s DPH",25.01.2024,29.01.2024,platná, 043/2022,pekárenské výrobky-potraviny,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s, Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","143,59 € s DPH",21.01.2022,21.01.2022,platná, 98/2021,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","143,74 € s DPH",17.02.2021,24.02.2021,platná, 122/2024,potraviny -voda,,"dodávateľ: ACTIVA Slovakia s.r.o, Šturova 13, Bratislava, IČO: 35787180","143,76 € s DPH",19.03.2024,20.03.2024,platná, 430/2023,potraviny voda,,"dodávateľ: ACTIVA Slovakia s.r.o, Šturova 13, Bratislava, IČO: 35787180","143,76 € s DPH",07.08.2023,10.08.2023,platná, 745/2021,ovocie,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","143,77 € s DPH",29.11.2021,30.11.2021,platná, 664/2019,"mlieko, mliečné výrobky",,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","143,87 € s DPH",06.11.2019,11.11.2019,platná, 242/2022,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s, Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","143,90 € s DPH",28.04.2022,03.05.2022,platná, 615/2022,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","143,91 € s DPH",02.11.2022,04.11.2022,platná, 295/2020,sáčky do vysávača 50 ks,,"dodávateľ: Elektroservis VV, s.r.o., Čemernianska 50, Vranov nad Topľou, IČO: 44602731","143,99 € s DPH",18.05.2020,26.05.2020,platná, 281/2023,školenie De eskalácia v soc. službách.....,,"dodávateľ: TATRA AKADEMIA o.z., S.Chalupku, Prievidza, IČO: 42142946","144,00 € s DPH",29.05.2023,12.06.2023,platná, 104/2022,sáčky do vysávača,,"dodávateľ: Elektroservis VV s.r.o, Čemernianska 50, Vranov nad Topľou, IČO: 44602731","144,00 € s DPH",21.02.2022,11.03.2022,platná, 683/2021,plyn kuchyňa 11/2021,,"dodávateľ: SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO: 35815256","144,00 € s DPH",03.11.2021,15.11.2021,platná, 724/2021,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","144,01 € s DPH",19.11.2021,22.11.2021,platná, 032/2022,ovocie,,"dodávateľ: LUNYS s.r.o, Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","144,02 € s DPH",17.01.2022,21.01.2022,platná, 820/2019,"hydina, vajcia a mraz. výrobky",,"dodávateľ: Ryba Košice spol. s.r.o., Južná trieda 54, Košice, IČO: 1714747522","144,08 € s DPH",30.12.2019,31.12.2019,platná, 473/2021,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","144,21 € s DPH",02.08.2021,17.08.2021,platná, 572/2021,ovocie,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","144,25 € s DPH",13.09.2021,23.09.2021,platná, 767/2021,"hydina, mrazené výrobky",,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","144,31 € s DPH",08.12.2021,08.12.2021,platná, 463/2022,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s, Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","144,37 € s DPH",12.08.2022,18.08.2022,platná, 686/2020,mäso,,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","144,44 € s DPH",06.11.2020,11.11.2020,platná, 367/2020,ovocie,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","144,44 € s DPH",22.06.2020,24.06.2020,platná, 790/2023,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s, Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","144,47 € s DPH",31.12.2022,05.01.2023,platná, 408/2021,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","144,54 € s DPH",06.07.2021,13.07.2021,platná, 532/2023,PHM 9/23,,"dodávateľ: Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo1, Bratislava, IČO: 31322832","144,55 € s DPH",09.10.2023,10.10.2023,platná, 170/2022,"mlieko, mlieč.výrobky",,"dodávateľ: INMEDIA spol. s.r.o, Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","144,78 € s DPH",23.03.2022,23.03.2022,platná, 280/2023,"materiál - hospodársky , sociálny a zdravotný úsek",,"dodávateľ: Obchod MIX, Námestie A.Dubčeka 729/2F, Strážske, IČO: 31240500","144,88 € s DPH",29.05.2023,30.05.2023,platná, 149/2023,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","144,96 € s DPH",29.03.2023,29.03.2023,platná, 247/2023,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne, Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","144,97 € s DPH",12.05.2023,18.05.2023,platná, 680/2020,plyn kuchyňa 11/2020,,"dodávateľ: SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO: 35815256","145,00 € s DPH",04.11.2020,11.11.2020,platná, 673/2020,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","145,00 € s DPH",30.10.2020,03.11.2020,platná, 111/2020,"mlieko, mliečné výrobky",,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","145,01 € s DPH",28.02.2020,02.03.2020,platná, 480/2022,"mraz.hydina, mrazené potraviny",,"dodávateľ: Bidfood s.r.o, Piešťanská 2321/71, Nové mesto nad Váhom, IČO: 34152199","145,21 € s DPH",22.08.2022,12.09.2022,platná, 136/2021,zelenina,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","145,43 € s DPH",08.03.2021,12.03.2021,platná, 500/2023,"ovocie, zeleniny",,"dodávateľ: M.A.D.D. FRUIT s.r.o, Michalovská 10, Sobrance, IČO: 36730866","145,58 € s DPH",21.09.2023,02.10.2023,platná, 346/2022,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","145,59 € s DPH",15.06.2022,22.06.2022,platná, 011/2024,mrazené potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA spol. s.r.o, Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","145,91 € s DPH",10.01.2024,16.01.2024,platná, 269/2021,upratovací vozík,,"dodávateľ: Adlerr s.r.o., Bojná 309, IČO: 36710369","145,92 € s DPH",05.05.2021,17.05.2021,platná, 414/2020,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","146,22 € s DPH",14.07.2020,22.07.2020,platná, 413/2022,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s, Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","146,41 € s DPH",21.07.2022,11.08.2022,platná, 480/2023,odvoz odpadu,,"dodávateľ: Mestský podnik služieb mesta Strážske, Námestie A.Dubčeka 300, Strážske, IČO: 35556773","146,53 € s DPH",11.09.2023,02.10.2023,platná, 511/2023,"ovocie , zelenina",,"dodávateľ: M.A.D.D. FRUIT s.r.o, Michalovská 10, Sobrance, IČO: 36730866","146,66 € s DPH",28.09.2023,05.10.2023,platná, 172/2022,zelenina,,"dodávateľ: LUNYS s.r.o, Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","146,80 € s DPH",23.03.2022,23.03.2022,platná, 210/2021,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","147,03 € s DPH",09.04.2021,13.04.2021,platná, 623/2023,mrazené potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA spol. s.r.o, Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","147,19 € s DPH",24.11.2023,29.11.2023,platná, 314/2021,ovocie,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","147,28 € s DPH",24.05.2021,04.06.2021,platná, 191/2023,mäso,,"dodávateľ: CIMBAĽAK s.r.o, Duklianska 17A/3579, Bardejov, IČO: 36473219","147,31 € s DPH",21.04.2023,24.04.2023,platná, 668/2023,"ovocie, zelenina",,"dodávateľ: M.A.D.D. FRUIT s.r.o, Michalovská 10, Sobrance, IČO: 36730866","147,32 € s DPH",18.12.2023,20.12.2023,platná, 315/2020,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","147,38 € s DPH",29.05.2020,02.06.2020,platná, 731/2019,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","147,41 € s DPH",27.11.2019,29.11.2019,platná, 731/2019,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","147,41 € s DPH",27.11.2019,28.11.2019,platná, 252/2020,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","147,49 € s DPH",30.04.2020,05.05.2020,platná, 343/2022,"hydina, mrazené výrobky",,"dodávateľ: Bidfood s.r.o, Piešťanská 2321/71, Nové mesto nad Váhom, IČO: 34152199","147,55 € s DPH",14.06.2022,15.06.2022,platná, 213/2022,"mäso, mäsove výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","147,57 € s DPH",08.04.2022,19.04.2022,platná, 558/2020,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","147,58 € s DPH",14.09.2020,17.09.2020,platná, 255/2020,mäso,,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","147,59 € s DPH",04.05.2020,18.05.2020,platná, 297/2021,oprava panvice,,"dodávateľ: Elektroservis VV, s.r.o., Čemernianska 50, Vranov nad Topľou, IČO: 44602731","147,60 € s DPH",17.05.2021,19.05.2021,platná, 3/2020,ovocie,,"dodávateľ: Amigo Prima s.r.o., Pr.Hlaváča 1890/34, Michalovce, IČO: 43885624","147,67 € s DPH",08.01.2020,17.01.2020,platná, 097/2022,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","147,75 € s DPH",18.02.2022,11.03.2022,platná, 22/21,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","147,90 € s DPH",15.01.2021,29.01.2021,platná, 169/2020,ovocie,,"dodávateľ: Amigo Prima s.r.o., Prof. Hlaváča 1890/34, Michalovce, IČO: 43885624","148,05 € s DPH",25.03.2020,01.04.2020,platná, 394/2021,ovocie,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","148,16 € s DPH",28.06.2021,06.07.2021,platná, 486/2022,"mlieko, mliečne výrobky",,"dodávateľ: INMEDIA spol. s.r.o, Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","148,17 € s DPH",26.08.2022,12.09.2022,platná, 058/2022,zelenina,,"dodávateľ: LUNYS s.r.o, Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","148,22 € s DPH",31.01.2022,18.02.2022,platná, 235/2021,ovocie,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","148,25 € s DPH",19.04.2021,22.04.2021,platná, 63/2020,ovocie,,"dodávateľ: Amigo Prima s.r.o., Prof. Hlaváča 1890/34, Michalovce, IČO: 43885624","148,29 € s DPH",05.02.2020,06.02.2020,platná, 317/2020,zelenina,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","148,40 € s DPH",01.06.2020,08.06.2020,platná, 593/2022,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","148,46 € s DPH",24.10.2022,04.11.2022,platná, 200/2021,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","148,72 € s DPH",06.04.2021,13.04.2021,platná, 97/2020,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","149,08 € s DPH",20.02.2020,02.03.2020,platná, 286/2021,oprava HP,,"dodávateľ: Požiarny servis - Humenné s.r.o., Kukorelliho 1499/24, Humenné, IČO: 36483923","149,10 € s DPH",11.05.2021,19.05.2021,platná, 382/2021,ovocie,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","149,13 € s DPH",25.06.2021,06.07.2021,platná, 620/2023,"ovocie, zelenina",,"dodávateľ: M.A.D.D. FRUIT s.r.o, Michalovská 10, Sobrance, IČO: 36730866","149,19 € s DPH",23.11.2023,29.11.2023,platná, 27/2021,"elektrina 1-12/2020 - pavilón D, Mierova 2 - doplatok",,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","149,23 € s DPH",18.01.2021,29.01.2021,platná, 288/2020,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","149,25 € s DPH",18.05.2020,25.05.2020,platná, 114/2023,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","149,33 € s DPH",08.03.2023,09.03.2023,platná, 465/2021,"hydina, mraz. výrobky",,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","149,37 € s DPH",28.07.2021,04.08.2021,platná, 405/2021,zelenina,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","149,37 € s DPH",02.07.2021,13.07.2021,platná, 429/2020,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","149,41 € s DPH",22.07.2020,23.07.2020,platná, 750/2019,ovocie,,"dodávateľ: Amigo Prima s.r.o., Prof. Hlaváča 1890/34, Michalovce, IČO: 43885624","149,44 € s DPH",05.12.2019,12.12.2019,platná, 412/2020,ovocie,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","149,48 € s DPH",13.07.2020,15.07.2020,platná, 359/2020,"mlieko, mliečné výrobky",,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","149,50 € s DPH",17.06.2020,23.06.2020,platná, 088/2024,mrazené potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA spol. s.r.o, Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","149,56 € s DPH",01.03.2024,05.03.2024,platná, 224/2020,hydina a mraz. výrobky,,"dodávateľ: Ryba Košice spol. s.r.o., Južná trieda 54, Košice, IČO: 1714747522","149,57 € s DPH",20.04.2020,24.04.2020,platná, 249/2020,ovocie,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","149,76 € s DPH",29.04.2020,05.05.2020,platná, 538/2023,"ovocie, zelenina",,"dodávateľ: M.A.D.D. FRUIT s.r.o, Michalovská 10, Sobrance, IČO: 36730866","149,99 € s DPH",12.10.2023,16.10.2023,platná, 643/2023,"oprava -výmena požiarnych dverí ,zárubne vrátanie stavebných úprav",,"dodávateľ: Komplet stavba s.r.o, Zbudza 62, Zbudza, IČO: 53956125","15 940,19 € s DPH",05.12.2023,05.12.2023,platná, 338/2021,plyn kuchyňa 6/2021,,"dodávateľ: SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO: 35815256","15,00 € s DPH",03.06.2021,04.06.2021,platná, 325/2020,plyn kuchyňa 6/2020,,"dodávateľ: SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO: 35815256","15,00 € s DPH",05.06.2020,08.06.2020,platná, 794/2019,potraviny - hrubý tovar,,"dodávateľ: GVP s.r.o., Tolstého 1, Humenné, IČO: 36446190","15,00 € s DPH",18.12.2019,23.12.2019,platná, 556/2021,mäsové výrobky,,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","15,05 € s DPH",07.09.2021,17.09.2021,platná, 242/2023,mäsové výrobky,,"dodávateľ: CIMBAĽAK s.r.o, Duklianska 17A/3579, Bardejov, IČO: 36473219","15,23 € s DPH",12.05.2023,18.05.2023,platná, 59/2020,materiál na údržbu,,"dodávateľ: Strechstav Zeleňák Martin, Pri parku 303, Strážske, IČO: 43154816","15,49 € s DPH",04.02.2020,06.02.2020,platná, 169/2021,zelenina,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","15,71 € s DPH",19.03.2021,24.03.2021,platná, 675/2023,webhosting 2024,,"dodávateľ: PROGRESS SYSTEM s.r.o, Severná 16, Michalovce, IČO: 36594466","15,82 € s DPH",21.12.2023,22.12.2023,platná, 397/2023,"mlieko, mliečne výrobky",,"dodávateľ: KOMFOS Prešov s.r.o, Ľubochnianska 2, 08006 Ľubotice, IČO: 36454184","15,84 € s DPH",20.07.2023,20.07.2023,platná, 618/2023,služby VO- Výmena protipožiarnych dverí v rátanie vyspravok,,"dodávateľ: TOMIN s.r.o, Húskova 1283/11, Košice, IČO: 36593737","150,00 € s DPH",20.11.2023,22.11.2023,platná, 743/2022,stoličky,,"dodávateľ: Jysk, Šoltesova 14, Bratislava, IČO: 35974133","150,00 € s DPH",21.12.2022,22.12.2022,platná, 459/2021,Verejná správa SR - ročný prístup,,"dodávateľ: Poradca podnikateľa s.r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina, IČO: 31592503","150,00 € s DPH",26.07.2021,04.08.2021,platná, 68/2021,oprava vchodových dverí a výmena zámku,,"dodávateľ: M.J.V., s.r.o., Mierova 271, Strážske, IČO: 36509337","150,00 € s DPH",04.02.2021,09.02.2021,platná, 365/2021,ovocie,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","150,02 € s DPH",14.06.2021,25.06.2021,platná, 252/2023,mäso,,"dodávateľ: CIMBAĽAK s.r.o, Duklianska 17A/3579, Bardejov, IČO: 36473219","150,03 € s DPH",15.05.2023,18.05.2023,platná, 354/2021,elektrina 5/2021 - kotolňa,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","150,16 € s DPH",09.06.2021,09.06.2021,platná, 302/2020,"mlieko, mliečné výronbky",,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","150,18 € s DPH",22.05.2020,28.05.2020,platná, 293/2021,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","150,22 € s DPH",14.05.2021,19.05.2021,platná, 601/2020,ovocie,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","150,22 € s DPH",02.10.2020,05.10.2020,platná, 407/2020,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","150,22 € s DPH",10.07.2020,15.07.2020,platná, 730/2020,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","150,24 € s DPH",23.11.2020,26.11.2020,platná, 106/2020,ovocie,,"dodávateľ: Amigo Prima s.r.o., Prof. Hlaváča 1890/34, Michalovce, IČO: 43885624","150,28 € s DPH",26.02.2020,02.03.2020,platná, 567/2023,"ovocie, zelenina",,"dodávateľ: M.A.D.D. FRUIT s.r.o, Michalovská 10, Sobrance, IČO: 36730866","150,29 € s DPH",30.10.2023,31.10.2023,platná, 381/2020,ovocie,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","150,36 € s DPH",29.06.2020,01.07.2020,platná, 448/2020,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","150,44 € s DPH",01.08.2020,07.08.2020,platná, 770/2020,zelenina,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","150,59 € s DPH",07.12.2020,14.12.2020,platná, 666/2022,čistiace prostriedky,,"dodávateľ: HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o, Dialničná cesta 27, Senec, IČO: 35840790","150,90 € s DPH",24.11.2022,28.11.2022,platná, 808/2021,gélové pero s logom,,"dodávateľ: National Pen, P.O.Box 0013, Bratislava, IČO: IE9726444O","150,99 € s DPH",17.12.2021,20.12.2021,platná, 452/2020,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","151,10 € s DPH",03.08.2020,07.08.2020,platná, 181/2023,"hydina, vajcia, mrazené potraviny",,"dodávateľ: Bidrood Slovakia s.r.o, Piešťanská 2321/71, Nové Mesto Nad Váhom, IČO: 34152199","151,20 € s DPH",17.04.2023,24.04.2023,platná, 056/2023,oprava tlačiarne,,"dodávateľ: AUTOCONT s.r.o, Bardejovská 1/C, Košice, IČO: 36396222","151,20 € s DPH",06.02.2023,09.02.2023,platná, 37/2021,oprava PC,,"dodávateľ: AutoCont a.s., Bardejovská 1/C, Košice, IČO: 36396222","151,20 € s DPH",22.01.2021,29.01.2021,platná, 56/2020,oprava sušičky prádla,,"dodávateľ: Elektroservis VV, s.r.o., Čemernianska 50, Vranov nad Topľou, IČO: 44602731","151,20 € s DPH",31.01.2020,04.02.2020,platná, 626/2020,ovocie,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","151,24 € s DPH",12.10.2020,21.10.2020,platná, 569/2020,mäso,,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","151,33 € s DPH",18.09.2020,25.09.2020,platná, 74/2020,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","151,51 € s DPH",07.02.2020,12.02.2020,platná, 082/2024,mrazené potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA spol. s.r.o, Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","151,65 € s DPH",23.02.2024,27.02.2024,platná, 458/2020,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","151,78 € s DPH",06.08.2020,07.08.2020,platná, 283/2021,ovocie,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","151,81 € s DPH",10.05.2021,19.05.2021,platná, 499/2022,servírovací vozík,,"dodávateľ: Gastromania CZ s.r.o, Frýdecká 827/21, Český Tešín, IČO: 28654684","151,89 € s DPH",06.09.2022,12.09.2022,platná, 426/2023,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne, Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","151,94 € s DPH",04.08.2023,07.08.2023,platná, 296/2022,2xúčastnícky poplatok seminár "Kvalita poskytovanej soc.služby a jej hodnotenie",,"dodávateľ: 3P Projekt n.o, Volgogradská 26, Prešov, IČO: 50392701","152,00 € s DPH",23.05.2022,23.05.2022,platná, 663/2019,ovocie,,"dodávateľ: Amigo Prima s.r.o., Prof. Hlaváča 1890/34, Michalovce, IČO: 43885624","152,04 € s DPH",06.11.2019,07.11.2019,platná, 609/2022,"mlieko, mliečne výrobky",,"dodávateľ: INMEDIA spol. s.r.o, Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","152,14 € s DPH",28.10.2022,04.11.2022,platná, 043/2023,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","152,15 € s DPH",30.01.2023,31.01.2023,platná, 454/2021,"piesková filtrácia, spona, piesok",,"dodávateľ: Mountfieeld SK, s.r.o., Červenej armády 1, Martin, IČO: 36377147","152,15 € s DPH",23.07.2021,04.08.2021,platná, 469/2021,zelenina,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","152,22 € s DPH",30.07.2021,04.08.2021,platná, 016/2024,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne, Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","152,26 € s DPH",11.01.2024,16.01.2024,platná, 119/2022,"mlieko, mliečne výrobky",,"dodávateľ: INMEDIA spol. s.r.o, Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","152,55 € s DPH",02.03.2022,22.03.2022,platná, 509/2023,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne, Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","152,59 € s DPH",28.09.2023,05.10.2023,platná, 356/2023,mäso,,"dodávateľ: CIMBAĽAK s.r.o, Duklianska 17A/3579, Bardejov, IČO: 36473219","152,68 € s DPH",30.06.2023,14.07.2023,platná, 365/2022,"mlieko, mliečne výrobky",,"dodávateľ: INMEDIA spol. s.r.o, Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","152,81 € s DPH",24.06.2022,01.07.2022,platná, 805/2021,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce","152,91 € s DPH",17.12.2021,17.12.2021,platná, 107/2024,"ovocie, zelenina",,"dodávateľ: M.A.D.D. FRUIT s.r.o, Michalovská 10, Sobrance, IČO: 36730866","152,92 € s DPH",11.03.2024,11.03.2024,platná, 084/2023,hydina. mrazené potraviny,,"dodávateľ: Bidfood s.r.o, Piešťanská 2321/71, Nové mesto nad Váhom, IČO: 34152199","152,94 € s DPH",20.02.2023,21.02.2023,platná, 540/2021,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","153,02 € s DPH",27.08.2021,02.09.2021,platná, 119/2024,"ovocie, zelenina",,"dodávateľ: M.A.D.D. FRUIT s.r.o, Michalovská 10, Sobrance, IČO: 36730866","153,12 € s DPH",18.03.2024,19.03.2024,platná, 488/2020,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","153,17 € s DPH",17.08.2020,20.08.2020,platná, 811/2021,ovocie,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","153,21 € s DPH",20.12.2021,20.12.2021,platná, 826/2020,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","153,25 € s DPH",28.12.2020,30.12.2020,platná, 410/2023,"ovocie, zelenina",,"dodávateľ: M.A.D.D. FRUIT s.r.o, Michalovská 10, Sobrance, IČO: 36730866","153,26 € s DPH",28.07.2023,07.08.2023,platná, 066/2022,"hydina, mrazené výrobky",,"dodávateľ: INMEDIA spol. s.r.o, Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","153,68 € s DPH",04.02.2022,18.02.2022,platná, 584/2022,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","153,88 € s DPH",19.10.2022,20.10.2022,platná, 532/2021,"hydina, vajcia, mraz. výrobky",,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","153,89 € s DPH",25.08.2021,02.09.2021,platná, 165/2022,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","153,90 € s DPH",18.03.2022,23.03.2022,platná, 399/2020,"mlieko, mliečné výrobky",,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","153,94 € s DPH",08.07.2020,10.07.2020,platná, 057/2022,ovocie,,"dodávateľ: LUNYS s.r.o, Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","154,19 € s DPH",31.01.2022,18.02.2022,platná, 001/2022,ovocie,,"dodávateľ: LUNYS s.r.o, Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","154,22 € s DPH",03.01.2022,21.01.2022,platná, 776/2020,"hydina, vajcia, mraz. výrobky",,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","154,26 € s DPH",09.12.2020,14.12.2020,platná, 590/2021,"mlieko, mliečné výrobky",,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","154,32 € s DPH",22.09.2021,29.09.2021,platná, 328/2021,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","154,33 € s DPH",28.05.2021,04.06.2021,platná, 553/2021,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","154,35 € s DPH",06.09.2021,07.09.2021,platná, 292/2023,mäso,,"dodávateľ: CIMBAĽAK s.r.o, Duklianska 17A/3579, Bardejov, IČO: 36473219","154,86 € s DPH",05.06.2023,12.06.2023,platná, 361/2020,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","154,96 € s DPH",19.06.2020,23.06.2020,platná, 161/2023,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","154,99 € s DPH",05.04.2023,06.04.2023,platná, 249/2021,"mlieko, mliečné výrobky",,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","154,99 € s DPH",28.04.2021,04.05.2021,platná, 518/2023,"ovocie , zelenina",,"dodávateľ: M.A.D.D. FRUIT s.r.o, Michalovská 10, Sobrance, IČO: 36730866","155,32 € s DPH",03.10.2023,05.10.2023,platná, 460/2021,ovocie,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","155,53 € s DPH",26.07.2021,04.08.2021,platná, 175/2021,"vajcia, mraz. výrobky",,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","155,56 € s DPH",24.03.2021,30.03.2021,platná, 798/2021,zneškodnenie biologického odpadu,,"dodávateľ: Fecupral s.r.o., Ľ. Štúra 17, Veľký Šariš, IČO: 36448974","155,70 € s DPH",16.12.2021,17.12.2021,platná, 751/2021,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","156,00 € s DPH",01.12.2021,03.12.2021,platná, 536/2021,potraviny - hrubý tovar,,"dodávateľ: GVP s.r.o., Tolstého 1, Humenné, IČO: 36446190","156,00 € s DPH",26.08.2021,02.09.2021,platná, 252/2021,tonery 4 ks,,"dodávateľ: AutoCont a.s., Bardejovská 1/C, Košice, IČO: 36396222","156,24 € s DPH",30.04.2021,04.05.2021,platná, 791/2020,ovocie,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","156,25 € s DPH",14.12.2020,16.12.2020,platná, 680/2021,"hydina, vajcia, mraz. výrobky",,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","156,27 € s DPH",03.11.2021,15.11.2021,platná, 194/2022,"mlieko, mlieč.výrobky",,"dodávateľ: INMEDIA spol. s.r.o, Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","156,28 € s DPH",01.04.2022,19.04.2022,platná, 647/2019,ovocie,,"dodávateľ: Amigo Prima s.r.o., Pr.Hlaváča 1890/34, Michalovce, IČO: 43885624","156,42 € s DPH",30.10.2019,07.11.2019,platná, 429/2021,ovocie,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","156,50 € s DPH",12.07.2021,20.07.2021,platná, 246/2022,mäso,,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","156,67 € s DPH",02.05.2022,03.05.2022,platná, 416/2021,PHM 6/2021,,"dodávateľ: Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO: 31322832","156,68 € s DPH",08.07.2021,13.07.2021,platná, 639/2022,oprava PC,,"dodávateľ: AUTOCONT s.r.o, Bardejovská 1/C, Košice, IČO: 36396222","156,84 € s DPH",10.11.2022,11.11.2022,platná, 223/2022,ovocie,,"dodávateľ: LUNYS s.r.o, Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","156,88 € s DPH",13.04.2022,19.04.2022,platná, 158/2021,zelenina,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","157,04 € s DPH",15.03.2021,16.03.2021,platná, 159/2022,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s, Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","157,16 € s DPH",17.03.2022,23.03.2022,platná, 236/2020,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","157,21 € s DPH",23.04.2020,30.04.2020,platná, 659/2019,upratovacie potreby,,"dodávateľ: Europapier Slovensko s.r.o., Panónska cesta 40, Bratislava, IČO: 31344381","157,30 € s DPH",06.11.2019,07.11.2019,platná, 772/2022,tlačiareň,,"dodávateľ: AUTOCONT s.r.o, Bardejovská 1/C, Košice, IČO: 36396222","157,32 € s DPH",28.12.2022,28.12.2022,platná, 203/2022,"vajcia, mraz.hydina,",,"dodávateľ: INMEDIA spol. s.r.o, Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","157,36 € s DPH",06.04.2022,19.04.2022,platná, 34/2020,"mlieko, mliečné výrobky",,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","157,41 € s DPH",22.01.2020,23.01.2020,platná, 273/2022,"hydina, mrazené výrobky",,"dodávateľ: Bidfood s.r.o, Piešťanská 2321/71, Nové mesto nad Váhom, IČO: 34152199","157,67 € s DPH",10.05.2022,11.05.2022,platná, 341/2021,"hydina, vajcia, mraz. výrobky",,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","157,70 € s DPH",04.06.2021,09.06.2021,platná, 730/2021,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","157,88 € s DPH",22.11.2021,30.11.2021,platná, 419/2022,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","157,92 € s DPH",25.07.2022,11.08.2022,platná, 422/2023,"ovocie, zelenina",,"dodávateľ: M.A.D.D. FRUIT s.r.o, Michalovská 10, Sobrance, IČO: 36730866","157,97 € s DPH",03.08.2023,07.08.2023,platná, 530/2021,ovocie,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","158,05 € s DPH",24.08.2021,02.09.2021,platná, 007/2022,"mlieko, mlieč. výrobky",,"dodávateľ: INMEDIA spol. s.r.o, Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","158,08 € s DPH",07.01.2022,21.01.2022,platná, 032/2023,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s, Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","158,18 € s DPH",19.01.2023,23.01.2023,platná, 054/2024,mobil.telefony-služby,,"dodávateľ: Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava, IČO: 35697270","158,24 € s DPH",08.02.2024,14.02.2024,platná, 495/2021,ovocie,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","158,27 € s DPH",09.08.2021,17.08.2021,platná, 706/2020,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","158,30 € s DPH",13.11.2020,18.11.2020,platná, 535/2020,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","158,38 € s DPH",07.09.2020,10.09.2020,platná, 258/2023,mrazené potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA spol. s.r.o, Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","158,39 € s DPH",19.05.2023,24.05.2023,platná, 649/2023,mobilné telefóny -služby,,"dodávateľ: Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava, IČO: 35697270","158,42 € s DPH",07.12.2023,11.12.2023,platná, 289/2023,mäso,,"dodávateľ: CIMBAĽAK s.r.o, Duklianska 17A/3579, Bardejov, IČO: 36473219","158,46 € s DPH",02.06.2023,12.06.2023,platná, 527/2023,mobilné služby,,"dodávateľ: Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava, IČO: 35697270","158,48 € s DPH",06.10.2023,10.10.2023,platná, 50/2021,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","158,53 € s DPH",27.01.2021,04.02.2021,platná, 006/2024,mobil. operátor služby,,"dodávateľ: Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava, IČO: 35697270","158,54 € s DPH",08.01.2024,16.01.2024,platná, 225/2021,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","158,59 € s DPH",14.04.2021,22.04.2021,platná, 485/2023,služby mobil.operatora,,"dodávateľ: Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava, IČO: 35697270","158,74 € s DPH",11.09.2023,02.10.2023,platná, 231/2020,ovocie,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","158,87 € s DPH",22.04.2020,30.04.2020,platná, 86/2020,"mlieko, mliečné výrobky",,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","158,88 € s DPH",12.02.2020,14.02.2020,platná, 151/2020,ovocie,,"dodávateľ: Amigo Prima s.r.o., Prof. Hlaváča 1890/34, Michalovce, IČO: 43885624","158,91 € s DPH",18.03.2020,23.03.2020,platná, 158/2020,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","158,94 € s DPH",20.03.2020,01.04.2020,platná, 093/2023,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","159,06 € s DPH",27.02.2023,09.03.2023,platná, 506/2023,"mlieko, mliečne výrobky",,"dodávateľ: KOMFOS Prešov s.r.o, Ľubochnianska 2, 08006 Ľubotice, IČO: 36454184","159,21 € s DPH",25.10.2023,02.10.2023,platná, 516/2021,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","159,27 € s DPH",16.08.2021,02.09.2021,platná, 119/2020,ovocie,,"dodávateľ: Amigo Prima s.r.o., Prof. Hlaváča 1890/34, Michalovce, IČO: 43885624","159,31 € s DPH",04.03.2020,04.03.2020,platná, 775/2019,ovocie,,"dodávateľ: Amigo Prima s.r.o., Prof. Hlaváča 1890/34, Michalovce, IČO: 43885624","159,34 € s DPH",11.12.2019,12.12.2019,platná, A 002/2023,Poistenie "Moje Auto" Opel Vivaro 07.02.23-06.02.2024,,"dodávateľ: Allianz -Slovenská poisťovňa a.s., Dostojevského rad 4, Bratislava, IČO: 00151700","159,46 € s DPH",16.01.2023,09.02.2023,platná, A 002/2022,poistne auto r.22,,"dodávateľ: Allianz -Slovenská poisťovňa a.s., Dostojevského rad 4, Bratislava, IČO: 00151700","159,46 € s DPH",07.01.2022,21.01.2022,platná, 348/2022,mrazené potraviny,,"dodávateľ: Bidfood s.r.o, Piešťanská 2321/71, Nové mesto nad Váhom, IČO: 34152199","159,64 € s DPH",16.06.2022,22.06.2022,platná, 759/2021,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","159,94 € s DPH",03.12.2021,08.12.2021,platná, 623/2020,zelenina,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","16,06 € s DPH",09.10.2020,21.10.2020,platná, 581/2023,elektrina 2/23 opravná- prepl.,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","16,15 € s DPH",03.11.2023,07.11.2023,platná, 583/2023,elektrina 4/23 opravná- prepl.,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","16,33 € s DPH",03.11.2023,07.11.2023,platná, 21/2021,odborné časopisy,,"dodávateľ: Poradca podnikateľa s.r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina, IČO: 31592503","16,39 € s DPH",15.01.2021,29.01.2021,platná, 66/2020,elektroinštalačný materiál,,"dodávateľ: BaB SK s.r.o., Gorazdova 3, Michalovce, IČO: 36802352","16,74 € s DPH",06.02.2020,06.02.2020,platná, 548/2023,"ovocie, zelenina",,"dodávateľ: M.A.D.D. FRUIT s.r.o, Michalovská 10, Sobrance, IČO: 36730866","160,20 € s DPH",19.10.2023,30.10.2023,platná, 732/2021,zelenina,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","160,34 € s DPH",22.11.2021,30.11.2021,platná, 170/2021,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","160,38 € s DPH",19.03.2021,24.03.2021,platná, 548/2022,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","160,48 € s DPH",03.10.2022,04.10.2022,platná, 208/2021,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","160,54 € s DPH",08.04.2021,13.04.2021,platná, 027/2023,vyut.FA plyn M3 -preplatok,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","160,64 € s DPH",17.01.2023,23.01.2023,platná, 315/2022,"hydina, mrazené potraviny",,"dodávateľ: Bidfood s.r.o, Piešťanská 2321/71, Nové mesto nad Váhom, IČO: 34152199","160,66 € s DPH",02.06.2022,14.06.2022,platná, 653/2019,hydina a mraz. výrobky,,"dodávateľ: Ryba Košice spol. s.r.o., Južná trieda 54, Košice, IČO: 17147522","160,74 € s DPH",04.11.2019,07.11.2019,platná, 5872021,ovocie,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","160,91 € s DPH",20.09.2021,29.09.2021,platná, 109/2024,mobil 3/24,,"dodávateľ: Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava, IČO: 35697270","160,93 € s DPH",11.03.2024,12.03.2024,platná, 102/2022,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","161,25 € s DPH",21.02.2022,11.03.2022,platná, 048/2022,ovocie,,"dodávateľ: LUNYS s.r.o, Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","161,26 € s DPH",24.01.2022,07.02.2022,platná, 461/2021,zelenina,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","161,55 € s DPH",26.07.2021,04.08.2021,platná, 4/2020,"mlieko, mliečné výrobky",,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","161,62 € s DPH",08.01.2020,17.01.2020,platná, 753/2022,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","161,63 € s DPH",23.12.2022,28.12.2022,platná, 168/2023,PHM,,"dodávateľ: Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo1, Bratislava, IČO: 31322832","161,68 € s DPH",11.04.2023,13.04.2023,platná, 686/2022,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s, Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","161,71 € s DPH",02.12.2022,07.12.2022,platná, 313/2021,zelenina,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","161,71 € s DPH",24.05.2021,04.06.2021,platná, 241/2020,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","161,79 € s DPH",27.04.2020,30.04.2020,platná, 171/2020,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","161,83 € s DPH",27.03.2020,01.04.2020,platná, 721/2019,ovocie,,"dodávateľ: Amigo Prima s.r.o., Prof. Hlaváča 1890/34, Michalovce, IČO: 43885624","161,95 € s DPH",21.11.2019,26.11.2019,platná, 170/2024,prac. zdravotná služba 1-3/24,,"dodávateľ: BALZAM s.r.o, Slovenská 5, Bardejov, IČO: 36488925","162,00 € s DPH",09.04.2024,11.04.2024,platná, 696/2023,pracovná zdravot. služba 10-12/23,,"dodávateľ: BALZAM s.r.o, Slovenská 5, Bardejov, IČO: 36488925","162,00 € s DPH",31.12.2023,10.01.2024,platná, 352/2023,"ovocie, zelenina",,"dodávateľ: M.A.D.D. FRUIT s.r.o, Michalovská 10, Sobrance, IČO: 36730866","162,03 € s DPH",29.06.2023,14.07.2023,platná, 596/2021,ovocie,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","162,03 € s DPH",27.09.2021,06.10.2021,platná, 482/2023,odvoz odpadu,,"dodávateľ: Mestský podnik služieb mesta Strážske, Námestie A.Dubčeka 300, Strážske, IČO: 35556773","162,05 € s DPH",11.09.2023,02.10.2023,platná, 768/2021,"mlieko, mliečné výrobky",,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","162,64 € s DPH",08.12.2021,08.12.2021,platná, 206/2020,ovocie,,"dodávateľ: Amigo Prima s.r.o., Prof. Hlaváča 1890/34, Michalovce, IČO: 43885624","162,67 € s DPH",08.04.2020,20.04.2020,platná, 137/2021,ovocie,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","162,78 € s DPH",08.03.2021,12.03.2021,platná, 632/2019,ovocie,,"dodávateľ: Amigo Prima s.r.o., Prof. Hlaváča 1890/34, Michalovce, IČO: 43885624","162,84 € s DPH",23.10.2019,28.10.2019,platná, 521/2022,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","162,87 € s DPH",19.09.2022,21.09.2022,platná, 078/2023,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","162,98 € s DPH",15.02.2023,21.02.2023,platná, 318/2021,"mlieko, mliečné výrobky",,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","163,01 € s DPH",26.05.2021,04.06.2021,platná, 086/2024,"ovocie, zelenina",,"dodávateľ: M.A.D.D. FRUIT s.r.o, Michalovská 10, Sobrance, IČO: 36730866","163,10 € s DPH",29.02.2024,05.03.2024,platná, 145/2023,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","163,11 € s DPH",27.03.2023,29.03.2023,platná, 664/2023,mrazené potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA spol. s.r.o, Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","163,17 € s DPH",18.12.2023,20.12.2023,platná, 236/2021,čistenie komínováho telesa,,"dodávateľ: Gazdík Jozef, Hencovská 1936/2018, Vranov nad Topľou, IČO: 33272743","163,20 € s DPH",20.04.2021,22.04.2021,platná, 663/2020,čistenie komínového telesa,,"dodávateľ: Gazdík Jozef, Hencovská 1936/2018, Vranov nad Topľou, IČO: 33272743","163,20 € s DPH",28.10.2020,30.10.2020,platná, 85/2021,zelenina,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","163,28 € s DPH",08.02.2021,11.02.2021,platná, 631/202,zelenina,,"dodávateľ: Lunys , s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","163,33 € s DPH",11.10.2021,28.10.2021,platná, 650/2019,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","163,39 € s DPH",31.10.2019,07.11.2019,platná, 59/2021,zelenina,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","163,40 € s DPH",01.02.2021,04.02.2021,platná, 672/2020,"hydina, vajcia, mraz. výrobky",,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","163,40 € s DPH",30.10.2020,30.10.2020,platná, 494/2023,"ovocie, zelenina",,"dodávateľ: M.A.D.D. FRUIT s.r.o, Michalovská 10, Sobrance, IČO: 36730866","163,45 € s DPH",18.09.2023,02.10.2023,platná, 829/2021,ovocie,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","163,60 € s DPH",27.12.2021,30.12.2021,platná, 96/2021,ovocie,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","163,61 € s DPH",15.02.2021,24.02.2021,platná, 188/2023,"mlieko, mliečne výrobky",,"dodávateľ: KOMFOS Prešov s.r.o, Ľubochnianska 2, 08006 Ľubotice, IČO: 36454184","163,63 € s DPH",20.04.2023,24.04.2023,platná, 604/2023,mobil. Telefóny,,"dodávateľ: Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava, IČO: 35697270","163,76 € s DPH",09.11.2023,13.11.2023,platná, 761/2019,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","163,79 € s DPH",06.12.2019,12.12.2019,platná, 718/2021,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","163,88 € s DPH",16.11.2021,22.11.2021,platná, 077/2022,"mlieko, mliečné výrobky",,"dodávateľ: INMEDIA spol. s.r.o, Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","163,90 € s DPH",09.02.2022,11.03.2022,platná, 444/2023,"mrazené potraviny,",,"dodávateľ: INMEDIA spol. s.r.o, Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","163,94 € s DPH",16.08.2023,17.08.2023,platná, 362/2021,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","164,09 € s DPH",11.06.2021,16.06.2021,platná, 747/2022,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s, Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","164,28 € s DPH",22.12.2022,22.12.2022,platná, 308/2023,mäso,,"dodávateľ: CIMBAĽAK s.r.o, Duklianska 17A/3579, Bardejov, IČO: 36473219","164,32 € s DPH",09.06.2023,12.06.2023,platná, 019/2022,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","164,36 € s DPH",12.01.2022,21.01.2022,platná, 026/2024,prípravky do bazéna,,"dodávateľ: ECO NEXT s.r.o, Hraničná 2, Košice","164,40 € s DPH",18.01.2024,29.01.2024,platná, 198/2022,tonery,,"dodávateľ: AUTOCONT s.r.o, Bardejovská 1/C, Košice, IČO: 36396222","164,64 € s DPH",04.04.2022,19.04.2022,platná, 203/2021,"hydina, vajcia, mraz. výrobky",,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","164,74 € s DPH",07.04.2021,13.04.2021,platná, 261/2021,ovocie,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","164,81 € s DPH",03.05.2021,17.05.2021,platná, 318/2020,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","164,83 € s DPH",01.06.2020,08.06.2020,platná, 205/2022,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","164,92 € s DPH",06.04.2022,19.04.2022,platná, 486/2021,telefón a internet 7/2021,,"dodávateľ: Slovak telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35763469","164,92 € s DPH",06.08.2021,17.08.2021,platná, 128/2021,plyn kuchyňa 3/2021,,"dodávateľ: SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO: 35815256","165,00 € s DPH",03.03.2021,05.03.2021,platná, 457/2020,Verejna správa SR - ročný prístup,,"dodávateľ: Poradca podnikateľa s.r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina, IČO: 31592503","165,00 € s DPH",05.08.2020,07.08.2020,platná, 738/2019,plyn kuchyňa 12/2019,,"dodávateľ: SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO: 35815256","165,00 € s DPH",02.12.2019,04.12.2019,platná, 725/2019,preventívne prehliadky 11 zamestnancov,,"dodávateľ: MUDr. Maškulík Marián, A.Dubčeka 270, Strážske, IČO: 31983871","165,00 € s DPH",25.11.2019,26.11.2019,platná, 009/2023,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","165,02 € s DPH",09.01.2023,23.01.2023,platná, 268/2022,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","165,06 € s DPH",09.05.2022,11.05.2022,platná, 92/2020,"mlieko, mliečné výrobky",,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","165,17 € s DPH",18.02.2020,02.03.2020,platná, 455/2023,"mlieko, mliečne výrobky",,"dodávateľ: KOMFOS Prešov s.r.o, Ľubochnianska 2, 08006 Ľubotice, IČO: 36454184","165,21 € s DPH",24.08.2023,19.09.2023,platná, 070/2022,zelenina,,"dodávateľ: LUNYS s.r.o, Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","165,29 € s DPH",07.02.2022,18.02.2022,platná, 20/2020,ovocie,,"dodávateľ: Amigo Prima s.r.o., Prof. Hlaváča 1890/34, Michalovce, IČO: 43885624","165,44 € s DPH",16.01.2020,17.01.2020,platná, 121/2021,ovocie,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","165,70 € s DPH",01.03.2021,05.03.2021,platná, 125/2022,"mäso,mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","165,84 € s DPH",04.03.2022,22.03.2022,platná, 582/2021,"hydina, vajcia, mraz. výrobky",,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","165,84 € s DPH",17.09.2021,29.09.2021,platná, 214/2020,ovocie,,"dodávateľ: LUNYS s.r.o., Hlavná 4512/96, IČO: 36472549","165,93 € s DPH",15.04.2020,20.04.2020,platná, 546/2022,plyn kuch. 10/22,,"dodávateľ: SPP a.s, Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO: 35815256","166,00 € s DPH",03.10.2022,04.10.2022,platná, 136/2022,"mlieko, mlieč.výrobky",,"dodávateľ: INMEDIA spol. s.r.o, Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","166,15 € s DPH",09.03.2022,22.03.2022,platná, 324/2022,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s, Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","166,27 € s DPH",06.06.2022,14.06.2022,platná, 567/2022,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","166,32 € s DPH",10.10.2022,17.10.2022,platná, 174/2023,"hydina, mrazené výrobky",,"dodávateľ: Bidrood Slovakia s.r.o, Piešťanská 2321/71, Nové Mesto Nad Váhom, IČO: 34152199","166,34 € s DPH",17.04.2023,18.04.2023,platná, 171/2024,materiál údržba,,"dodávateľ: BaB Sk s.r.o, Gorazdova 3, Michalovce, IČO: 36802352","166,42 € s DPH",09.04.2024,11.04.2024,platná, 462/2022,"mlieko , mliečne výrobky",,"dodávateľ: INMEDIA spol. s.r.o, Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","166,65 € s DPH",10.08.2022,12.08.2022,platná, 48/2020,tonery 3 ks,,"dodávateľ: AutoCont a.s., Krasovského 14, Bratislava, IČO: 36396222","166,68 € s DPH",30.01.2020,30.01.2020,platná, 170/2020,"mlieko, mliečné výrobky",,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","166,69 € s DPH",25.03.2020,01.04.2020,platná, 350/2020,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","166,73 € s DPH",11.06.2020,12.06.2020,platná, 115/2020,plyn kuchyňa 3/2020,,"dodávateľ: SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO: 35815256","167,00 € s DPH",03.03.2020,04.03.2020,platná, 100/2020,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","167,29 € s DPH",21.02.2020,02.03.2020,platná, 833/2020,"mlieko, mliečné výrobky",,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","167,44 € s DPH",30.12.2020,30.12.2020,platná, 227/2021,"hydina, vajcia, mraz. výrobky",,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","167,53 € s DPH",14.04.2021,22.04.2021,platná, 411/2023,mrazené potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA spol. s.r.o, Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","167,57 € s DPH",28.07.2023,07.08.2023,platná, 764/2021,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","167,63 € s DPH",06.12.2021,08.12.2021,platná, 435/2021,"hydina, mraz. výrobky",,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","167,92 € s DPH",14.07.2021,20.07.2021,platná, 748/2020,ovocie,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","168,02 € s DPH",30.11.2020,01.12.2020,platná, 531/2020,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","168,14 € s DPH",04.09.2020,10.09.2020,platná, 728/2020,ovocie,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","168,17 € s DPH",23.11.2020,26.11.2020,platná, 736/2020,"hydina, vajcia, mraz. výrobky",,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","168,26 € s DPH",25.11.2020,01.12.2020,platná, 474/2021,ovocie,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","168,30 € s DPH",02.08.2021,17.08.2021,platná, 617/2021,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","168,34 € s DPH",06.10.2021,28.10.2021,platná, 534/2022,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","168,46 € s DPH",26.09.2022,28.09.2022,platná, 662/2020,"mlieko, mliečné výrobky",,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","168,66 € s DPH",28.10.2020,30.10.2020,platná, 047/2024,"ovocie, zelenina",,"dodávateľ: M.A.D.D. FRUIT s.r.o, Michalovská 10, Sobrance, IČO: 36730866","168,78 € s DPH",05.02.2024,14.02.2024,platná, 736/2021,"mlieko, mliečné výrobky",,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","168,92 € s DPH",24.11.2021,30.11.2021,platná, 254/2023,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne, Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","168,94 € s DPH",18.05.2023,24.05.2023,platná, 681/2019,"elektrina 9,10,11/2019 - Mierova 2, paviló D",,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","169,00 € s DPH",08.11.2019,11.11.2019,platná, 744/2021,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","169,10 € s DPH",26.11.2021,30.11.2021,platná, 547/2020,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","169,11 € s DPH",09.09.2020,17.09.2020,platná, 809/2021,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","169,23 € s DPH",20.12.2021,20.12.2021,platná, 791/2019,ovocie,,"dodávateľ: Amigo Prima s.r.o., Prof. Hlaváča 1890/34, Michalovce, IČO: 43885624","169,26 € s DPH",18.12.2019,23.12.2019,platná, 446/2023,mrazené potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA spol. s.r.o, Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","169,29 € s DPH",18.08.2023,25.08.2023,platná, 573/2022,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","169,34 € s DPH",12.10.2022,17.10.2022,platná, 186/2020,ovocie,,"dodávateľ: Amigo Prima s.r.o., Prof. Hlaváča 1890/34, Michalovce, IČO: 43885624","169,34 € s DPH",01.04.2020,06.04.2020,platná, 491/2022,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","169,40 € s DPH",31.08.2022,12.09.2022,platná, 117/2020,"mlieko, mliečné výrobky",,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","169,43 € s DPH",04.03.2020,04.03.2020,platná, 616/2020,hygienické potreby,,"dodávateľ: Ajva s.r.o., Hlavná 47, Gelnica, IČO: 36580899","169,44 € s DPH",08.10.2020,21.10.2020,platná, 002/2023,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","169,48 € s DPH",03.01.2023,23.01.2023,platná, 437/2022,"hydina, vajcia, mrazené potraviny",,"dodávateľ: Bidfood s.r.o, Piešťanská 2321/71, Nové mesto nad Váhom, IČO: 34152199","169,55 € s DPH",01.08.2022,11.08.2022,platná, 118/2023,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s, Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","169,69 € s DPH",10.03.2023,15.03.2023,platná, 31/2021,zelenina,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","169,74 € s DPH",18.01.2021,29.01.2021,platná, 147/2023,"hydina, mrazené výrobky",,"dodávateľ: Bidfood s.r.o, Piešťanská 2321/71, Nové mesto nad Váhom, IČO: 34152199","169,80 € s DPH",28.03.2023,29.03.2023,platná, 604/2020,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","169,80 € s DPH",05.10.2020,21.10.2020,platná, 591/2021,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","169,98 € s DPH",23.09.2021,29.09.2021,platná, 580/2021,zelenina,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","17,07 € s DPH",17.09.2021,29.09.2021,platná, 648/221,mraz. výrobky,,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","17,28 € s DPH",15.10.2021,28.10.2021,platná, 702/2019,mäsové výrobky,,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","17,32 € s DPH",14.11.2019,19.11.2019,platná, 544/2020,zelenina,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","17,41 € s DPH",09.09.2020,10.09.2020,platná, 104/2021,vajcia,,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","17,46 € s DPH",19.02.2021,24.02.2021,platná, 582/2023,elektrina 3/23 opravná- prepl.,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","17,52 € s DPH",03.11.2023,07.11.2023,platná, 580/2023,elektrina 1/23 opravná- prepl.,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","17,76 € s DPH",03.11.2023,07.11.2023,platná, 754/2021,plyn kuchyňa 12/2021,,"dodávateľ: SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO: 35815256","170,00 € s DPH",02.12.2021,03.12.2021,platná, 755/2021,dvere,,"dodávateľ: Famings - Urob si sam, Obrancov mieru 23, Michalovce, IČO: 10683330","170,00 € s DPH",02.12.2021,03.12.2021,platná, 720/2019,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","170,00 € s DPH",21.11.2019,22.11.2019,platná, 353/2021,"mlieko, mliečné výrobky",,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","170,12 € s DPH",09.06.2021,09.06.2021,platná, 514/2021,ovocie,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","170,32 € s DPH",16.08.2021,02.09.2021,platná, 701/2022,chemické prípravky do perič. bazéna,,"dodávateľ: Kušnír Radoslav -RK. EURO, Zdola 140, Sady nad Torysou, IČO: 40912370","170,50 € s DPH",08.12.2022,13.12.2022,platná, 93/2020,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","170,50 € s DPH",18.02.2020,02.03.2020,platná, 821/2019,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","170,50 € s DPH",30.12.2019,31.12.2019,platná, 369/2022,mrazené potraviny,,"dodávateľ: Bidfood s.r.o, Piešťanská 2321/71, Nové mesto nad Váhom, IČO: 34152199","170,60 € s DPH",28.06.2022,01.07.2022,platná, 427/2022,"hydina, mrazené potraviny",,"dodávateľ: Bidfood s.r.o, Piešťanská 2321/71, Nové mesto nad Váhom, IČO: 34152199","170,65 € s DPH",28.07.2022,11.08.2022,platná, 819/2020,"materiál na údržbu, pracovná obuv",,"dodávateľ: Lepal Technik s.r.o., Fidlikova 2822, Humenné, IČO: 47999241","170,69 € s DPH",22.12.2020,23.12.2020,platná, 836/2020,pekárenske výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","170,73 € s DPH",31.12.2020,31.12.2020,platná, 731/2021,ovocie,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","170,92 € s DPH",22.11.2021,30.11.2021,platná, 756/2020,plyn kuchyňa 12/2020,,"dodávateľ: SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO: 35815256","171,00 € s DPH",03.12.2020,14.12.2020,platná, 80/2020,čistiace prostriedky do kuchyne,,"dodávateľ: Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o., Elektrárenská 1, Bratislava, IČO: 35840790","171,00 € s DPH",11.02.2020,12.02.2020,platná, 394/2022,mäso,,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","171,01 € s DPH",11.07.2022,12.07.2022,platná, 359/2021,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","171,12 € s DPH",10.06.2021,16.06.2021,platná, 203/2023,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne, Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","171,52 € s DPH",27.04.2023,27.04.2023,platná, 221/2020,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","171,59 € s DPH",17.04.2020,24.04.2020,platná, 195/2022,plyn kuch.4/22,,"dodávateľ: SPP a.s, Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO: 35815256","172,00 € s DPH",11.04.2022,19.04.2022,platná, 232/2021,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","172,18 € s DPH",16.04.2021,22.04.2021,platná, 226/2021,"mlieko, mliečné výrobky",,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","172,23 € s DPH",14.04.2021,22.04.2021,platná, 037/2023,"hydina, vajcia , mrazené potraviny",,"dodávateľ: Bidfood s.r.o, Piešťanská 2321/71, Nové mesto nad Váhom, IČO: 34152199","172,26 € s DPH",24.01.2023,31.01.2023,platná, 607/2022,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","172,27 € s DPH",28.10.2022,04.11.2022,platná, 690/2019,plyn 10/2019 - doplatok,,"dodávateľ: SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO: 35815256","172,36 € s DPH",13.11.2019,19.11.2019,platná, 097/2023,"mlieko, mliečné výrobky",,"dodávateľ: INMEDIA spol. s.r.o, Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","172,38 € s DPH",01.03.2023,09.03.2023,platná, 586/2021,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","172,44 € s DPH",20.09.2021,29.09.2021,platná, 331/2021,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","172,46 € s DPH",31.05.2021,04.06.2021,platná, 053/2022,"mlieko, mliečne výrobky",,"dodávateľ: INMEDIA spol. s.r.o, Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","172,65 € s DPH",28.01.2022,18.02.2022,platná, 464/2021,"mlieko, mliečné výrobky",,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","172,69 € s DPH",28.07.2021,04.08.2021,platná, 77/2021,kancelárske potreby,,"dodávateľ: Ajva s.r.o., Hlavná 47, Gelnica, IČO: 36580899","172,82 € s DPH",05.02.2021,09.02.2021,platná, 353/2020,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","172,97 € s DPH",12.06.2020,19.06.2020,platná, 703/2021,"elektrina 9-11/2021 - Mierova 2, pavilón D",,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","173,00 € s DPH",09.11.2021,15.11.2021,platná, 489/2021,"elektrina 6,7,8/2021 - Mierova2, pavilón D",,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","173,00 € s DPH",06.08.2021,17.08.2021,platná, 275/2021,"elektrina 5/2021 - pavilón D, Mierova 2",,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","173,00 € s DPH",07.05.2021,17.05.2021,platná, 79/2021,"elektrina 1,2/2021 - Mládeže 15, Mierova 2",,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","173,00 € s DPH",08.02.2021,09.02.2021,platná, 454/2020,"hydina, vajcia a mraz. výrobky",,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","173,14 € s DPH",05.08.2020,07.08.2020,platná, 416/2022,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","173,37 € s DPH",22.07.2022,11.08.2022,platná, 270/2021,"lekárničky, náplň do lekárničky, panthenol",,"dodávateľ: Via Corporation s.r.o., Duklianska 1919/4, Michalovce, IČO: 47691778","173,40 € s DPH",05.05.2021,17.05.2021,platná, 361/2023,mäso,,"dodávateľ: CIMBAĽAK s.r.o, Duklianska 17A/3579, Bardejov, IČO: 36473219","173,54 € s DPH",03.07.2023,14.07.2023,platná, 534/2021,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","173,69 € s DPH",25.08.2021,02.09.2021,platná, 482/2021,"mlieko, mliečné výrobky",,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","174,00 € s DPH",04.08.2021,17.08.2021,platná, 711/2020,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","174,00 € s DPH",16.11.2020,26.11.2020,platná, 428/2021,zelenina,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","174,09 € s DPH",19.07.2021,20.07.2021,platná, 409/2022,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","174,35 € s DPH",18.07.2022,18.07.2022,platná, 596/2020,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","174,50 € s DPH",02.10.2020,05.10.2020,platná, 442/2021,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","174,52 € s DPH",16.07.2021,02.08.2021,platná, 630/2023,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne, Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","174,53 € s DPH",30.11.2023,05.12.2023,platná, 192/2020,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","174,56 € s DPH",03.04.2020,08.04.2020,platná, 739/2019,kalibrácia detekčného systému prítomnosti plynu v kotolni,,"dodávateľ: Energyr s.r.o., Staré kasárne 1406/6, Humenné, IČO: 31694101","174,62 € s DPH",02.12.2019,04.12.2019,platná, 156/2020,hygienické potreby,,"dodávateľ: Ajva s.r.o., Hlavná 47, Gelnica, IČO: 36580899","174,64 € s DPH",19.03.2020,23.03.2020,platná, 005/2022,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","174,92 € s DPH",07.01.2022,21.01.2022,platná, 131/2020,vajcia a mraz. výrobky,,"dodávateľ: Ryba Košice spol. s.r.o., Južná trieda 54, Košice, IČO: 1714747522","174,98 € s DPH",09.03.2020,13.03.2020,platná, 63/2021,plyn kuchyňa 2/2021,,"dodávateľ: SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO: 35815256","175,00 € s DPH",03.02.2021,04.02.2021,platná, 265/2021,"mlieko, mliečné výrobky",,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","175,02 € s DPH",05.05.2021,17.05.2021,platná, 300/2023,"ovocie , zelenina",,"dodávateľ: M.A.D.D. FRUIT s.r.o, Michalovská 10, Sobrance, IČO: 36730866","175,18 € s DPH",08.06.2023,12.06.2023,platná, 173/2020,zdravotnícke a dezinfekčné potreby,,"dodávateľ: Lekáreň pri nemocnici s.r.o., 1.mája 5558, Humenné, IČO: 36716871","175,42 € s DPH",27.03.2020,06.04.2020,platná, 173/2020,zdravotnícke a dezinfekčné potreby,,"dodávateľ: Lekáreň pri nemocnici s.r.o., ul.1. mája 5558, Humenné, IČO: 36716871","175,42 € s DPH",27.03.2020,,platná, 678/2020,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","175,69 € s DPH",03.11.2020,11.11.2020,platná, 727/2022,materiálne vybavenie kuchyne,,"dodávateľ: Gabriel Zahorčak KARLO, Andreja Hrehovčíka1, Michalovce, IČO: 32687168","175,74 € s DPH",16.12.2022,20.12.2022,platná, 439/2023,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne, Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","175,80 € s DPH",11.08.2023,17.08.2023,platná, 178/2021,mixéry 2 ks,,"dodávateľ: Nay a.s., Tuhovská 15, Bratislava, IČO: 35739487","175,80 € s DPH",24.03.2021,30.03.2021,platná, 517/2020,ovocie,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","175,84 € s DPH",31.08.2020,08.09.2020,platná, 105/2024,"mlieko, mliečne výrobky",,"dodávateľ: KOMFOS Prešov s.r.o, Ľubochnianska 2, 08006 Ľubotice, IČO: 36454184","175,93 € s DPH",08.03.2024,11.03.2024,platná, 015/2022,zelenina,,"dodávateľ: LUNYS s.r.o, Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","176,01 € s DPH",10.01.2022,21.01.2022,platná, 409/2020,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","176,04 € s DPH",10.07.2020,15.07.2020,platná, 562/2023,"ovocie ,zelenia",,"dodávateľ: M.A.D.D. FRUIT s.r.o, Michalovská 10, Sobrance, IČO: 36730866","176,11 € s DPH",26.10.2023,30.10.2023,platná, 759/2019,plyn Mierova 3 - 12/2019,,"dodávateľ: innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, Bratislava, IČO: 44291809","176,30 € s DPH",06.12.2019,12.12.2019,platná, 680/2019,plyn 11/2019 - Mierova 3,,"dodávateľ: Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, Bratislava, IČO: 44291809","176,30 € s DPH",08.11.2019,11.11.2019,platná, 552/2020,"mlieko, mliečné výrobky",,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","176,39 € s DPH",11.09.2020,17.09.2020,platná, 622/2023,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne, Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","176,44 € s DPH",23.11.2023,29.11.2023,platná, 541/2021,zelenina,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","176,49 € s DPH",30.08.2021,06.09.2021,platná, 080/2024,"mlieko, mliečne výrobky",,"dodávateľ: KOMFOS Prešov s.r.o, Ľubochnianska 2, 08006 Ľubotice, IČO: 36454184","176,51 € s DPH",22.02.2024,27.02.2024,platná, 030/2024,mrazené potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA spol. s.r.o, Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","176,92 € s DPH",24.01.2024,29.01.2024,platná, 429/2023,mobil,,"dodávateľ: Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava, IČO: 35697270","176,96 € s DPH",07.08.2023,10.08.2023,platná, 484/2023,"ovocie, zelenina",,"dodávateľ: M.A.D.D. FRUIT s.r.o, Michalovská 10, Sobrance, IČO: 36730866","177,00 € s DPH",11.09.2023,02.10.2023,platná, 60/2020,plyn kuchyňa 2/2020,,"dodávateľ: SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO: 35815256","177,00 € s DPH",04.02.2020,06.02.2020,platná, 475/2021,zelenina,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","177,02 € s DPH",02.08.2021,17.08.2021,platná, 408/2022,"hydina,vajcia,mrazené potraviny",,"dodávateľ: Bidfood s.r.o, Piešťanská 2321/71, Nové mesto nad Váhom, IČO: 34152199","177,16 € s DPH",18.07.2022,18.07.2022,platná, 209/2020,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","177,16 € s DPH",14.04.2020,20.04.2020,platná, 563/2020,"mlieko, mliečné výrobky",,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","177,23 € s DPH",16.09.2020,25.09.2020,platná, 751/2022,"hydina,mrazené potraviny",,"dodávateľ: Bidfood s.r.o, Piešťanská 2321/71, Nové mesto nad Váhom, IČO: 34152199","177,31 € s DPH",22.12.2022,28.12.2022,platná, 165/2021,"mlieko, mliečné výrobky",,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","177,44 € s DPH",17.03.2021,19.03.2021,platná, 639/2020,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","177,53 € s DPH",16.10.2020,21.10.2020,platná, 668/2020,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","177,73 € s DPH",29.10.2020,30.10.2020,platná, 628/2021,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","177,83 € s DPH",08.10.2021,28.10.2021,platná, 036/2024,mrazené potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA spol. s.r.o, Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","178,04 € s DPH",26.01.2024,29.01.2024,platná, 406/2023,"mlieko, mliečne výrobky",,"dodávateľ: KOMFOS Prešov s.r.o, Ľubochnianska 2, 08006 Ľubotice, IČO: 36454184","178,17 € s DPH",26.07.2023,28.07.2023,platná, 709/2020,Účtovné súvsťažnosti - on-line + prístup do archívu,,"dodávateľ: Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o., Železničiarska 13, Bratislava, IČO: 35730129","178,20 € s DPH",13.11.2020,26.11.2020,platná, 589/2021,účtovné súvsťažnosti + prístup do archívu,,"dodávateľ: Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o., Železničiarska 13, Bratislava, IČO: 35730129","178,21 € s DPH",21.09.2021,29.09.2021,platná, 655/2019,On-line kniha - Účtovné súvsťažnosti + prístup do archívu,,"dodávateľ: Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o., Železničiarska 13, Bratislava, IČO: 35730129","178,23 € s DPH",04.11.2019,07.11.2019,platná, 102/2023,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","178,26 € s DPH",03.03.2023,09.03.2023,platná, 042/2022,"hydina, vajcia, mrazené výrobky",,"dodávateľ: INMEDIA spol. s.r.o, Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","178,28 € s DPH",21.01.2022,21.01.2022,platná, 305/2021,"mlieko, mliečné výrobky",,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","178,37 € s DPH",19.05.2021,28.05.2021,platná, 805/2019,"prechod. lišta, dvere 4 ks, kľučky 4 ks, zatka, kľúčik",,"dodávateľ: Famings - Urob si sam, Obrancov mieru 23, Michalovce, IČO: 10683330","178,45 € s DPH",20.12.2019,23.12.2019,platná, 333/2021,zelenina,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","178,55 € s DPH",31.05.2021,04.06.2021,platná, 640/2022,"hydina, mrazené potraviny",,"dodávateľ: Bidfood s.r.o, Piešťanská 2321/71, Nové mesto nad Váhom, IČO: 34152199","178,68 € s DPH",10.11.2022,11.11.2022,platná, 135/2024,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne, Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","178,74 € s DPH",28.03.2024,04.04.2024,platná, 679/2019,PHM 10/2019,,"dodávateľ: Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO: 31322832","178,86 € s DPH",08.11.2019,11.11.2019,platná, 456/2023,mrazené potraviny-hydina,,"dodávateľ: INMEDIA spol. s.r.o, Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","178,88 € s DPH",25.08.2023,19.09.2023,platná, 311/2022,tyčový mixer,,"dodávateľ: B-commerce s.r.o - GastroKuchyne.sk, Stocklova 60/19, Bargejov, IČO: 52424812","179,00 € s DPH",31.05.2022,14.06.2022,platná, 274/2020,oprava regulátora v regulačnej stanici plynu,,"dodávateľ: SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava, IČO: 35910739","179,22 € s DPH",11.05.2020,18.05.2020,platná, 301/2021,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","179,55 € s DPH",17.05.2021,19.05.2021,platná, 636/2022,"mlieko, mliečne výrobky",,"dodávateľ: INMEDIA spol. s.r.o, Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","179,68 € s DPH",09.11.2022,11.11.2022,platná, 015/2024,"mlieko, mliečne výrobky",,"dodávateľ: KOMFOS Prešov s.r.o, Ľubochnianska 2, 08006 Ľubotice, IČO: 36454184","179,87 € s DPH",11.01.2024,16.01.2024,platná, 340/2020,mliečné výrobky,,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","179,89 € s DPH",10.06.2020,12.06.2020,platná, 240/2020,hydina a mraz. výrobky,,"dodávateľ: Ryba Košice spol. s.r.o., Južná trieda 54, Košice, IČO: 17147522","179,93 € s DPH",24.04.2020,30.04.2020,platná, 451/2020,zelenina,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","179,94 € s DPH",03.08.2020,07.08.2020,platná, 265/2020,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","179,95 € s DPH",07.05.2020,18.05.2020,platná, 752/2021,"mlieko, mliečné výrobky",,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","179,99 € s DPH",01.12.2021,03.12.2021,platná, 533/2023,Finančný spravodajca 2023,,"dodávateľ: Poradca podnikateľa , spol.s.r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina, IČO: 31592503","18,00 € s DPH",10.10.2023,11.10.2023,platná, 468/2021,zelenina,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","18,36 € s DPH",30.07.2021,04.08.2021,platná, 449/2020,zelenina,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","18,50 € s DPH",01.08.2020,07.08.2020,platná, 561/2020,zelenina,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","18,93 € s DPH",16.09.2020,25.09.2020,platná, 617/2023,"Vypracovanie výkaz ,výmer : hygienická maľba",,"dodávateľ: C-H Projekt s.r.o, Ružová 7, Michalovce, IČO: 46017232","180,00 € s DPH",20.11.2023,22.11.2023,platná, 675/2021,vzdelávanie vedúcich pracovníkov,,"dodávateľ: Mgr. Katarína Chmurčiaková, Dr. Clementisa 1106/46, Skalica, IČO: 51853451","180,00 € s DPH",03.11.2021,15.11.2021,platná, 796/2019,jednorázové rukavice 3000 ks,,"dodávateľ: Anna Jakabová-vydajňa zdr. potrieb, Námestie slobody 59, Humenné, IČO: 31946275","180,00 € s DPH",19.12.2019,23.12.2019,platná, 507/2021,"mlieko, mliečné výrobky",,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","180,34 € s DPH",11.08.2021,23.08.2021,platná, 310/2020,"mlieko, mliečné výrobky",,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","180,39 € s DPH",27.05.2020,02.06.2020,platná, 726/2020,revízia čidla v kotolni,,"dodávateľ: Energyr s.r.o., Staré kasárne 6, Humenné, IČO: 31694101","180,62 € s DPH",23.11.2020,26.11.2020,platná, 033/2022,zelenina,,"dodávateľ: LUNYS s.r.o, Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","180,63 € s DPH",17.01.2022,21.01.2022,platná, 732/2019,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","180,72 € s DPH",29.11.2019,29.11.2019,platná, 24/2020,"Práce, mzdy a odmeňovania, Personílny a mzdový poradca - predplatné 2020",,"dodávateľ: Poradca podnikateľa s.r.o., Martina Rázusa 23A, IČO: 31592503","180,85 € s DPH",16.01.2020,17.01.2020,platná, 368/2020,zelenina,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","180,92 € s DPH",22.06.2020,24.06.2020,platná, 195/2023,"mlieko, mliečne výrobky",,"dodávateľ: KOMFOS Prešov s.r.o, Ľubochnianska 2, 08006 Ľubotice, IČO: 36454184","180,95 € s DPH",24.04.2023,27.04.2023,platná, 26/2021,plyn kuchyňa 1/2021,,"dodávateľ: SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO: 35815256","181,00 € s DPH",18.01.2021,29.01.2021,platná, 069/2022,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","181,08 € s DPH",07.02.2022,18.02.2022,platná, 484/2022,mrazené potraviny,,"dodávateľ: Bidfood s.r.o, Piešťanská 2321/71, Nové mesto nad Váhom, IČO: 34152199","181,22 € s DPH",25.08.2022,12.09.2022,platná, 647/2021,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","181,53 € s DPH",15.10.2021,28.10.2021,platná, 294/203,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne, Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","181,64 € s DPH",05.06.2023,12.06.2023,platná, 669/2019,"hydina, vajcia a mraz. výrobky",,"dodávateľ: Ryba Košice spol. s.r.o., Južná trieda 54, Košice, IČO: 17147522","182,04 € s DPH",08.11.2019,11.11.2019,platná, 516/2020,zelenina,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","182,23 € s DPH",31.08.2020,08.09.2020,platná, 380/2022,mäso,,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","182,27 € s DPH",04.07.2022,12.07.2022,platná, 537/2021,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","182,27 € s DPH",26.08.2021,02.09.2021,platná, 694/2022,plyn Mierova3 12/22,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","182,30 € s DPH",07.12.2022,07.12.2022,platná, 627/2022,plyn Mierova 3 11/22,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","182,30 € s DPH",07.11.2022,11.11.2022,platná, 566/2022,plyn Mierova3 10/22,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","182,30 € s DPH",07.10.2022,17.10.2022,platná, 504/2022,plyn Mierova3 9/22,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","182,30 € s DPH",08.09.2022,14.09.2022,platná, 453/2022,plyn Mierova 3,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","182,30 € s DPH",08.08.2022,12.08.2022,platná, 391/2022,plyn Mierova 3 7/22,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","182,30 € s DPH",08.07.2022,12.07.2022,platná, 325/2022,plyn M3,,"dodávateľ: Innogy Slovensko s.r.o, Hviezdoslavovo námestie 13, Bratislava, IČO: 44291809","182,30 € s DPH",07.06.2022,15.06.2022,platná, 264/2022,"plyn Mierova 3, 5/22",,"dodávateľ: Innogy Slovensko s.r.o, Hviezdoslavovo námestie 13, Bratislava, IČO: 44291809","182,30 € s DPH",06.05.2022,11.05.2022,platná, 207/2022,plyn Mierova 3 za 4/22,,"dodávateľ: Innogy Slovensko s.r.o, Hviezdoslavovo námestie 13, Bratislava, IČO: 44291809","182,30 € s DPH",08.04.2022,19.04.2022,platná, 131/2022,"plyn Mierova3 ,3/22",,"dodávateľ: Innogy Slovensko s.r.o, Hviezdoslavovo námestie 13, Bratislava, IČO: 44291809","182,30 € s DPH",07.03.2022,22.03.2022,platná, 072/2022,"plyn Mierova 3 ,2/22",,"dodávateľ: Innogy Slovensko s.r.o, Hviezdoslavovo námestie 13, Bratislava, IČO: 44291809","182,30 € s DPH",07.02.2022,07.02.2022,platná, 186/2021,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","182,30 € s DPH",26.03.2021,30.03.2021,platná, 069/2023,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","182,81 € s DPH",10.02.2023,14.02.2023,platná, 345/2020,elektrina 5/2020 - kotolňa,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","182,89 € s DPH",11.06.2020,12.06.2020,platná, 292/2020,oprava trojtrubovej pece PCE 930 SC,,"dodávateľ: Elektroservis VV, s.r.o., Čemernianska 50, Vranov nad Topľou, IČO: 44602731","183,00 € s DPH",18.05.2020,26.05.2020,platná, 14/2020,plyn kuchyňa 1/2020,,"dodávateľ: SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO: 35815256","183,00 € s DPH",15.01.2020,17.01.2020,platná, 189/2021,zelenina,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","183,11 € s DPH",29.03.2021,30.03.2021,platná, 291/2021,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","183,26 € s DPH",13.05.2021,19.05.2021,platná, 41/2021,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","183,33 € s DPH",22.01.2021,29.01.2021,platná, 344/2022,"mlieko, mliečne výrobky",,"dodávateľ: INMEDIA spol. s.r.o, Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","183,49 € s DPH",15.06.2022,15.06.2022,platná, 138/2020,ovocie,,"dodávateľ: Amigo Prima s.r.o., Prof. Hlaváča 1890/34, Michalovce, IČO: 43885624","183,65 € s DPH",11.03.2020,13.03.2020,platná, 702/2020,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","183,68 € s DPH",11.11.2020,18.11.2020,platná, 477/2022,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s, Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","183,70 € s DPH",19.08.2022,22.08.2022,platná, 638/2019,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Mierova 34, IČO: 30414253","183,84 € s DPH",25.10.2019,28.10.2019,platná, 161/2022,"hydina, vajcia, mrazené výrobky",,"dodávateľ: INMEDIA spol. s.r.o, Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","184,19 € s DPH",18.03.2022,23.03.2022,platná, 447/2023,"ovocie,zelenina",,"dodávateľ: M.A.D.D. FRUIT s.r.o, Michalovská 10, Sobrance, IČO: 36730866","184,21 € s DPH",21.08.2023,25.08.2023,platná, 591/2022,"mlieko, mliečne výrobky",,"dodávateľ: INMEDIA spol. s.r.o, Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","184,60 € s DPH",21.10.2022,04.11.2022,platná, 122/2022,likvidácia nebezp. odpadu-covid,,"dodávateľ: FECUPRAL spol. s.r.o, Ľ.Štúra 17, Veľký Šariš, IČO: 36448974","184,74 € s DPH",03.03.2022,22.03.2022,platná, 608/2022,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s, Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","184,75 € s DPH",28.10.2022,04.11.2022,platná, 5/2021,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","184,87 € s DPH",05.01.2021,29.01.2021,platná, A 027/2023,jednorazový príspevok fond oprav 38,,"dodávateľ: BytexStr s.r.o, Obchodná 252, Strážske, IČO: 51778823","185,00 € s DPH",01.12.2023,29.12.2023,platná, A 028/2023,jednorazový príspevok fond oprav 39,,"dodávateľ: BytexStr s.r.o, Obchodná 252, Strážske, IČO: 51778823","185,00 € s DPH",01.12.2023,29.12.2023,platná, 310/2022,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","185,13 € s DPH",30.05.2022,14.06.2022,platná, 005/2024,PHM 12/23,,"dodávateľ: Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo1, Bratislava, IČO: 31322832","185,34 € s DPH",08.01.2024,16.01.2024,platná, 371/2020,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","185,39 € s DPH",25.06.2020,01.07.2020,platná, 694/2021,zelenina,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","185,56 € s DPH",08.11.2021,15.11.2021,platná, 153/2022,"mlieko, mliečne výrobky",,"dodávateľ: INMEDIA spol. s.r.o, Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","185,72 € s DPH",16.03.2022,23.03.2022,platná, 44/2021,zelenina,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","185,79 € s DPH",25.01.2021,29.01.2021,platná, 493/2021,"dvojsklo, sklo, sieťky - dodávka a montáž",,"dodávateľ: M.J.V., s.r.o., Mierova 271, Strážske, IČO: 36509337","186,00 € s DPH",06.08.2021,17.08.2021,platná, 202/2023,"mlieko, mliečne výrobky",,"dodávateľ: KOMFOS Prešov s.r.o, Ľubochnianska 2, 08006 Ľubotice, IČO: 36454184","186,06 € s DPH",27.04.2023,27.04.2023,platná, 542/2020,mrazené výrobky,,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","186,13 € s DPH",09.09.2020,10.09.2020,platná, 612/2022,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","186,14 € s DPH",31.10.2022,04.11.2022,platná, 499/2023,mrazené potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA spol. s.r.o, Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","186,15 € s DPH",20.09.2023,02.10.2023,platná, 40/2020,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","186,19 € s DPH",24.01.2020,29.01.2020,platná, 9/2021,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","186,20 € s DPH",08.01.2021,29.01.2021,platná, 2/2020,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","186,26 € s DPH",03.01.2020,17.01.2020,platná, 250/2022,zelenina,,"dodávateľ: JES-Jozef Zavacký, Poľná 793/29, Medzilaborce, IČO: 10785370","186,29 € s DPH",03.05.2022,11.05.2022,platná, 251/2021,"oprava 3 PC, tonery",,"dodávateľ: AutoCont a.s., Bardejovská 1/C, Košice, IČO: 36396222","186,36 € s DPH",30.04.2021,04.05.2021,platná, 723/2020,"záložný zdroj, myšky, diagnostika poruchy",,"dodávateľ: AutoCont a.s., Bardejovská 1/C, Košice, IČO: 36396222","186,60 € s DPH",20.11.2020,26.11.2020,platná, 516/2022,"mrazená hydina, mrazené potraviny",,"dodávateľ: Bidfood s.r.o, Piešťanská 2321/71, Nové mesto nad Váhom, IČO: 34152199","186,65 € s DPH",13.09.2022,14.09.2022,platná, 416/2020,vajcia a mraz. výrobky,,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","186,74 € s DPH",15.07.2020,22.07.2020,platná, A 025/2023,Služby spojené s užívaním bytu č.38 8/23,,"dodávateľ: BytexStr s.r.o, Obchodná 252, Strážske, IČO: 51778823","186,75 € s DPH",01.08.2023,29.12.2023,platná, A 021/2023,Služby spojené s užívaním bytu č.38 6/23,,"dodávateľ: BytexStr s.r.o, Obchodná 252, Strážske, IČO: 51778823","186,75 € s DPH",01.06.2023,30.11.2023,platná, A 023/2023,Služby spojené s užívaním bytu č.38 7/23,,"dodávateľ: BytexStr s.r.o, Obchodná 252, Strážske, IČO: 51778823","186,75 € s DPH",01.07.2023,30.11.2023,platná, A 018/2023,Služby spojené s užívaním bytu č.38 4/23,,"dodávateľ: BytexStr s.r.o, Obchodná 252, Strážske, IČO: 51778823","186,75 € s DPH",01.04.2023,20.10.2023,platná, A 019/2023,Služby spojené s užívaním bytu č.38 5/23,,"dodávateľ: BytexStr s.r.o, Obchodná 252, Strážske, IČO: 51778823","186,75 € s DPH",01.05.2023,20.10.2023,platná, A 012/2023,Služby spojené s užívaním bytu č.38 3/23,,"dodávateľ: BytexStr s.r.o, Obchodná 252, Strážske, IČO: 51778823","186,75 € s DPH",01.03.2023,16.05.2023,platná, A 005/2023,Služby spojené s užívaním bytu č.38 1/23,,"dodávateľ: Bytex Str,s.r.o, Obchodná 252, Strážske, IČO: 51778823","186,75 € s DPH",26.01.2023,09.03.2023,platná, A 008/2023,Služby spojené s užívaním bytu č.38 2/23,,"dodávateľ: BytexStr s.r.o, Obchodná 252, Strážske, IČO: 51778823","186,75 € s DPH",01.02.2023,09.03.2023,platná, A 027/2022,Služby spojené s užívanim Bytu č.38 10/22,,"dodávateľ: Bytex Str,s.r.o, Obchodná 252, Strážske, IČO: 51778823","186,75 € s DPH",01.10.2022,21.11.2022,platná, A 029/2022,Služby spojené s užívaním Bytu č.38 11/22,,"dodávateľ: Bytex Str,s.r.o, Obchodná 252, Strážske, IČO: 51778823","186,75 € s DPH",01.11.2022,21.11.2022,platná, A 024/2022,Služby spojené s užívaním Bytu č.38 9/22,,"dodávateľ: Bytex Str,s.r.o, Obchodná 252, Strážske, IČO: 51778823","186,75 € s DPH",01.09.2022,29.09.2022,platná, A 022/2022,Služby spojené s užívaním Bytu č.38 8/22,,"dodávateľ: Bytex Str,s.r.o, Obchodná 252, Strážske, IČO: 51778823","186,75 € s DPH",01.08.2022,29.09.2022,platná, A 020/2022,Služby spojené s užívaním Bytu č.38 7/22,,"dodávateľ: Bytex Str,s.r.o, Obchodná 252, Strážske, IČO: 51778823","186,75 € s DPH",01.07.2022,24.08.2022,platná, A 018/2022,Služby spojené s užívaním Bytu č.38 6/22,03/01/2022,"dodávateľ: Bytex Str,s.r.o, Obchodná 252, Strážske, IČO: 51778823","186,75 € s DPH",01.06.2022,24.08.2022,platná, A 011/2022,služby spojené s užívaním bytu č.38 4/22,,"dodávateľ: Bytex Str,s.r.o, Obchodná 252, Strážske, IČO: 51778823","186,75 € s DPH",01.04.2022,01.07.2022,platná, A 013/2022,služby spojené s užívaním bytu č.38 5/22,,"dodávateľ: Bytex Str,s.r.o, Obchodná 252, Strážske, IČO: 51778823","186,75 € s DPH",02.05.2022,01.07.2022,platná, A 005/2022,Služby spojené s užívaním bytu č.38 1/22,,"dodávateľ: Bytex Str,s.r.o, Obchodná 252, Strážske, IČO: 51778823","186,75 € s DPH",03.01.2022,26.04.2022,platná, A 007/2022,Služby spojené s užívaním bytu č.38 2/22,,"dodávateľ: Bytex Str,s.r.o, Obchodná 252, Strážske, IČO: 51778823","186,75 € s DPH",01.02.2022,26.04.2022,platná, A 009/2022,Služby spojené s užívaním bytu č.38 3/22,,"dodávateľ: Bytex Str,s.r.o, Obchodná 252, Strážske, IČO: 51778823","186,75 € s DPH",01.03.2022,26.04.2022,platná, A - 29/2021,služby s používaním bytu č. 38 - 12/2021,,"dodávateľ: BytexStr. s.r.o., Obchodná 252, Strážske, IČO: 51778823","186,75 € s DPH",01.12.2021,17.12.2021,platná, A - 25/2021,služby spojené s užívaním bytu č. 38 - 10/2021,,"dodávateľ: BytexStr. s.r.o., Obchodná 252, Strážske, IČO: 51778823","186,75 € s DPH",15.10.2021,24.11.2021,platná, A - 28/2021,služby spojené s užívaním bytu č. 38 - 11/2021,,"dodávateľ: BytexStr. s.r.o., Obchodná 252, Strážske, IČO: 51778823","186,75 € s DPH",01.11.2021,24.11.2021,platná, A - 21/2021,služby spojené s užívaním bytu č:38 8/2021,,"dodávateľ: BytexStr. s.r.o., Obchodná 252, Strážske, IČO: 51778823","186,75 € s DPH",01.09.2021,23.09.2021,platná, A - 23/2021,služby spojené s užívaním bytu č:38 9/2021,,"dodávateľ: BytexStr. s.r.o., Obchodná 252, Strážske, IČO: 51778823","186,75 € s DPH",01.09.2021,23.09.2021,platná, A - 17/2021,služby spojené s užívaním bytu č.38 - 6/2021,,"dodávateľ: BytexStr. s.r.o., Obchodná 252, Strážske, IČO: 51778823","186,75 € s DPH",01.06.2021,04.08.2021,platná, A - 19/2021,"služby spojené s užívaním bytu č.38 - 7 služby spojené s užívaním bytu č.38 - 7/2021",,"dodávateľ: BytexStr. s.r.o., Obchodná 252, Strážske, IČO: 51778823","186,75 € s DPH",01.07.2021,04.08.2021,platná, A - 12/2021,služby spojené s užívaním bytu č. 38 4/2021,,"dodávateľ: BytexStr. s.r.o., Obchodná 252, Strážske, IČO: 51778823","186,75 € s DPH",03.05.2021,28.05.2021,platná, A - 14/2021,služby spojené s užívaním bytu č. 38 5/2021,,"dodávateľ: BytexStr. s.r.o., Obchodná 252, Strážske, IČO: 51778823","186,75 € s DPH",03.05.2021,28.05.2021,platná, A - 9/2021,služby spojené s užívaním bytu č. 38 3/2021,,"dodávateľ: BytexStr. s.r.o., Obchodná 252, Strážske, IČO: 51778823","186,75 € s DPH",15.03.2021,14.04.2021,platná, A - 3/2021,služby spojené s užívaním bytu č.38 1/2021,,"dodávateľ: BytexStr. s.r.o., Obchodná 252, Strážske, IČO: 51778823","186,75 € s DPH",25.01.2021,17.03.2021,platná, A - 5/2021,služby spojené s užívaním bytu č.38 2/2021,,"dodávateľ: BytexStr. s.r.o., Obchodná 252, Strážske, IČO: 51778823","186,75 € s DPH",15.02.2021,17.03.2021,platná, A - 31/2020,služby spojené s užívaním bytu č.38 12/2020,,"dodávateľ: BytexStr. s.r.o., Obchodná 252, Strážske, IČO: 51778823","186,75 € s DPH",01.12.2020,16.12.2020,platná, A-24,služby spojené s užívaním bytu č.38 9/2020,,"dodávateľ: BytexStr. s.r.o., Obchodná 252, Strážske, IČO: 51778823","186,75 € s DPH",01.09.2020,24.11.2020,platná, A-26,služby spojené s užívaním bytu č.38 10/2020,,"dodávateľ: BytexStr. s.r.o., Obchodná 252, Strážske, IČO: 51778823","186,75 € s DPH",01.10.2020,24.11.2020,platná, A-28,služby spojené s užívaním bytu č.38 11/2020,,"dodávateľ: BytexStr. s.r.o., Obchodná 252, Strážske, IČO: 51778823","186,75 € s DPH",02.11.2020,24.11.2020,platná, A-20,služby spojené s užívaním bytu č.38 7/2020,,"dodávateľ: BytexStr. s.r.o., Obchodná 252, Strážske, IČO: 51778823","186,75 € s DPH",01.08.2020,20.08.2020,platná, A-22,služby spojené s užívaním bytu č.38 8/2020,,"dodávateľ: BytexStr. s.r.o., Obchodná 252, Strážske, IČO: 51778823","186,75 € s DPH",01.08.2020,20.08.2020,platná, A-17,služby spojené s užívaním bytu č.38 6/2020,,"dodávateľ: BytexStr. s.r.o., Obchodná 252, Strážske, IČO: 51778823","186,75 € s DPH",01.06.2020,25.06.2020,platná, A-12,služby spojené s užívaním bytu č.38 - 4/2020,,"dodávateľ: BytexStr. s.r.o., Obchodná 252, Strážske, IČO: 51778823","186,75 € s DPH",04.05.2020,18.05.2020,platná, A-14,služby spojené s užívaním bytu č.38 - 5/2020,,"dodávateľ: BytexStr. s.r.o., Obchodná 252, Strážske, IČO: 51778823","186,75 € s DPH",04.05.2020,18.05.2020,platná, A-4,služby spojené s užívaním bytu č.38 - 1/2020,,"dodávateľ: BytexStr. s.r.o., Obchodná 252, Strážske, IČO: 51778823","186,75 € s DPH",02.01.2020,23.03.2020,platná, A-6,služby spojené s užívaním bytu č.38 - 2/2020,,"dodávateľ: BytexStr. s.r.o., Obchodná 252, Strážske, IČO: 51778823","186,75 € s DPH",31.01.2020,23.03.2020,platná, A-8,služby spojené s užívaním bytu č.38 - 3/2020,,"dodávateľ: BytexStr. s.r.o., Obchodná 252, Strážske, IČO: 51778823","186,75 € s DPH",02.03.2020,23.03.2020,platná, A-30/2019,služby spojené s užívaním bytu č.38 12/2019,,"dodávateľ: BytexStr. s.r.o., Obchodná 252, Strážske, IČO: 51778823","186,75 € s DPH",20.12.2019,27.12.2019,platná, A-28/2019,služby spojené s užívaním bytu č.38 11/2019,,"dodávateľ: BytexStr. s.r.o., Obchodná 252, Strážske, IČO: 51778823","186,75 € s DPH",01.11.2019,22.11.2019,platná, A-24/2019,služby spojené s užívaním bytu č. 38 za 9/2019,,"dodávateľ: BytexStr, s.r.o., Obchodná 252, Strážske, IČO: IČO:51778823","186,75 € s DPH",02.09.2019,28.10.2019,platná, A-26/2019,služby spojené s užívaním bytu č. 38 za 10/2019,,"dodávateľ: BytexStr. s.r.o., Obchodná 252, Strážske, IČO: 51778823","186,75 € s DPH",02.09.2019,28.10.2019,platná, 063/2022,"mlieko, mliečne výrobky",,"dodávateľ: INMEDIA spol. s.r.o, Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","186,84 € s DPH",02.03.2022,18.02.2022,platná, 241/2023,mäso,,"dodávateľ: CIMBAĽAK s.r.o, Duklianska 17A/3579, Bardejov, IČO: 36473219","186,87 € s DPH",12.05.2023,18.05.2023,platná, 718/2022,"mlieko, mliečne výrobky",,"dodávateľ: INMEDIA spol. s.r.o, Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","186,97 € s DPH",14.12.2022,20.12.2022,platná, 633/2022,elektrina D+M2 9-11/22,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","187,00 € s DPH",09.11.2022,11.11.2022,platná, 446/2022,elektrina 6-8/22 D+Mierova2,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","187,00 € s DPH",05.08.2022,12.08.2022,platná, 270/2022,elektrina D+Mierova 2 03-05/22,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","187,00 € s DPH",09.05.2022,11.05.2022,platná, 073/2022,"elektrina Mierova2, D. 2/22",,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","187,00 € s DPH",07.02.2022,07.02.2022,platná, 036/2023,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","187,02 € s DPH",23.01.2023,23.01.2023,platná, 636/2019,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","187,05 € s DPH",25.10.2019,28.10.2019,platná, 102/2024,PHM,,"dodávateľ: Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo1, Bratislava, IČO: 31322832","187,16 € s DPH",07.03.2024,11.03.2024,platná, 707/2021,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","187,18 € s DPH",10.11.2021,15.11.2021,platná, 57/2021,respirátory 300 ks,,"dodávateľ: Hesychia trade s.r.o., Obchodná 2, Michalovce, IČO: 52668011","187,20 € s DPH",01.02.2021,04.02.2021,platná, 818/2020,náplne do osviežovača,,"dodávateľ: MSM Slovakia s.r.o., Kopčanská 35, Holíč, IČO: 31440479","187,20 € s DPH",22.12.2020,23.12.2020,platná, 328/2020,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","187,22 € s DPH",05.06.2020,11.06.2020,platná, 202/2021,"mlieko, mliečné výrobky",,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","187,27 € s DPH",07.04.2021,13.04.2021,platná, 830/2020,zelenina,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","187,47 € s DPH",28.12.2020,30.12.2020,platná, 297/2020,"mlieko, mliečné výrobky",,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","187,72 € s DPH",20.05.2020,26.05.2020,platná, 125/2024,"ovocie, zelenina",,"dodávateľ: M.A.D.D. FRUIT s.r.o, Michalovská 10, Sobrance, IČO: 36730866","187,91 € s DPH",21.03.2024,04.04.2024,platná, 399/2022,"Mlieko, mliečné výrobky",,"dodávateľ: INMEDIA spol. s.r.o, Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","187,94 € s DPH",13.07.2022,13.07.2022,platná, 294/2022,mäso,,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","188,18 € s DPH",20.05.2022,20.05.2022,platná, 325/2023,"mlieko, mlieč.výrobky",,"dodávateľ: KOMFOS Prešov s.r.o, Ľubochnianska 2, 08006 Ľubotice, IČO: 36454184","188,20 € s DPH",16.06.2023,20.06.2023,platná, 501/2023,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne, Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","188,23 € s DPH",21.09.2023,02.10.2023,platná, 068/2022,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","188,23 € s DPH",04.02.2022,18.02.2022,platná, 12/2021,zelenina,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","188,36 € s DPH",11.01.2021,29.01.2021,platná, 54/2021,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","188,38 € s DPH",29.01.2021,04.02.2021,platná, 310/2023,"ovocie,zelenina",,"dodávateľ: M.A.D.D. FRUIT s.r.o, Michalovská 10, Sobrance, IČO: 36730866","188,45 € s DPH",12.06.2023,12.06.2023,platná, 234/2020,"mlieko, mliečné výrobky",,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","188,47 € s DPH",22.04.2020,30.04.2020,platná, 328/2023,"ovocie, zelenina",,"dodávateľ: M.A.D.D. FRUIT s.r.o, Michalovská 10, Sobrance, IČO: 36730866","188,55 € s DPH",19.06.2023,20.06.2023,platná, 738/2021,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","188,76 € s DPH",25.11.2021,30.11.2021,platná, 546/2020,elektroinštalačný materiál,,"dodávateľ: BaB SK s.r.o., Gorazdova 3, Michalovce, IČO: 36802352","188,92 € s DPH",09.09.2020,17.09.2020,platná, 491/2023,mrazené potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA spol. s.r.o, Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","188,97 € s DPH",13.09.2023,02.10.2023,platná, 713/2019,Televízor Philips,,"dodávateľ: Okay Slovakia s.r.op., Tuhovská 15, Bratislava, IČO: 4220781628","189,00 € s DPH",20.11.2019,20.11.2019,platná, 067/2023,"hydina ,mrazené potraviny",,"dodávateľ: Bidfood s.r.o, Piešťanská 2321/71, Nové mesto nad Váhom, IČO: 34152199","189,01 € s DPH",09.02.2023,14.02.2023,platná, 628/2022,"hydina, mrazené potraviny",,"dodávateľ: Bidfood s.r.o, Piešťanská 2321/71, Nové mesto nad Váhom","189,12 € s DPH",07.11.2022,11.11.2022,platná, 782/2019,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","189,36 € s DPH",13.12.2019,18.12.2019,platná, 320/2020,"mlieko, mliečné výrobky",,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","189,38 € s DPH",03.06.2020,08.06.2020,platná, 779/2021,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","189,56 € s DPH",10.12.2021,13.12.2021,platná, 422/2021,"hydina, mraz. výrobky",,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","189,80 € s DPH",16.07.2021,20.07.2021,platná, 761/2021,ovocie,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","189,81 € s DPH",06.12.2021,08.12.2021,platná, 329/2023,mäsové výrobky,,"dodávateľ: CIMBAĽAK s.r.o, Duklianska 17A/3579, Bardejov, IČO: 36473219","19,03 € s DPH",19.06.2023,20.06.2023,platná, 229/2023,mäsové výrobky,,"dodávateľ: CIMBAĽAK s.r.o, Duklianska 17A/3579, Bardejov, IČO: 36473219","19,04 € s DPH",09.05.2023,10.05.2023,platná, 142/2022,vajcia,,"dodávateľ: INMEDIA spol. s.r.o, Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","19,62 € s DPH",11.03.2022,22.03.2022,platná, 340/2023,plotistrih +baterka,,"dodávateľ: DANER s.r.o, M.R. Štefanika 19/71, IČO: 36581542","190,00 € s DPH",23.06.2023,26.06.2023,platná, 10/2020,"hydina, vajcia a mraz. výrobky",,"dodávateľ: Ryba Košice spol. s.r.o., Južná trieda 54, Košice, IČO: 1714747522","190,10 € s DPH",13.01.2020,17.01.2020,platná, 790/2020,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","190,24 € s DPH",14.12.2020,16.12.2020,platná, 99/2020,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","190,26 € s DPH",20.02.2020,02.03.2020,platná, 716/2021,zelenina,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","190,38 € s DPH",15.11.2021,22.11.2021,platná, 691/2023,mrazené potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA spol. s.r.o, Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","190,67 € s DPH",29.12.2023,03.01.2024,platná, A 026/2023,Služby spojené s užívaním bytu č.39 8/23,,"dodávateľ: BytexStr s.r.o, Obchodná 252, Strážske, IČO: 51778823","190,75 € s DPH",01.08.2023,29.12.2023,platná, A 022/2023,Služby spojené s užívaním bytu č.39 6/23,,"dodávateľ: BytexStr s.r.o, Obchodná 252, Strážske, IČO: 51778823","190,75 € s DPH",01.06.2023,30.11.2023,platná, A 024/2023,Služby spojené s užívaním bytu č.39 7/23,,"dodávateľ: BytexStr s.r.o, Obchodná 252, Strážske, IČO: 51778823","190,75 € s DPH",01.07.2023,30.11.2023,platná, A 017/2023,Služby spojené s užívaním bytu č.39 4/23,,"dodávateľ: BytexStr s.r.o, Obchodná 252, Strážske, IČO: 51778823","190,75 € s DPH",01.04.2023,20.10.2023,platná, A 020/2023,Služby spojené s užívaním bytu č.39 5/23,,"dodávateľ: BytexStr s.r.o, Obchodná 252, Strážske, IČO: 51778823","190,75 € s DPH",01.05.2023,20.10.2023,platná, A 006/2023,Služby spojené s užívaním bytu č.39 1/23,,"dodávateľ: Bytex Str,s.r.o, Obchodná 252, Strážske, IČO: 51778823","190,75 € s DPH",26.01.2023,09.03.2023,platná, A 007/2023,Služby spojené s užívaním bytu č.39 2/23,,"dodávateľ: BytexStr s.r.o, Obchodná 252, Strážske, IČO: 51778823","190,75 € s DPH",01.02.2023,09.03.2023,platná, A 009/2023,Služby spojené s užívaním bytu č.39 3/23,,"dodávateľ: BytexStr s.r.o, Obchodná 252, Strážske, IČO: 51778823","190,75 € s DPH",01.03.2023,09.03.2023,platná, A 028/2022,Služby spojené s užívaním Bytu č.39 10/22,,"dodávateľ: Bytex Str,s.r.o, Obchodná 252, Strážske, IČO: 51778823","190,75 € s DPH",01.10.2022,21.11.2022,platná, A 030/2022,Služby spojené s užívaním Bytu č.39 11/22,,"dodávateľ: Bytex Str,s.r.o, Obchodná 252, Strážske, IČO: 51778823","190,75 € s DPH",01.11.2022,21.11.2022,platná, A 025/2022,Služby spojené s užívaním Bytu č.39 9/22,,"dodávateľ: Bytex Str,s.r.o, Obchodná 252, Strážske, IČO: 51778823","190,75 € s DPH",01.09.2022,29.09.2022,platná, A 023/2022,Služby spojené s užívaním Bytu č.39 8/22,,"dodávateľ: Bytex Str,s.r.o, Obchodná 252, Strážske, IČO: 51778823","190,75 € s DPH",01.08.2022,29.09.2022,platná, A 021/2022,Služby spojené s užívaním Bytu č.39 7/22,,"dodávateľ: Bytex Str,s.r.o, Obchodná 252, Strážske, IČO: 51778823","190,75 € s DPH",01.07.2022,24.08.2022,platná, A 019/2022,Služby spojené s užívaním Bytu č.39 6/22,,"dodávateľ: Bytex Str,s.r.o, Obchodná 252, Strážske, IČO: 51778823","190,75 € s DPH",01.06.2022,24.08.2022,platná, A 012/2022,služby spojené s užívaním bytu č.39 4/22,,"dodávateľ: Bytex Str,s.r.o, Obchodná 252, Strážske, IČO: 51778823","190,75 € s DPH",01.04.2022,01.07.2022,platná, A 014/2022,služby spojené s užívaním bytu č.39 5/22,,"dodávateľ: Bytex Str,s.r.o, Obchodná 252, Strážske, IČO: 51778823","190,75 € s DPH",02.05.2022,01.07.2022,platná, A 006/2022,Služby spojené s užívaním bytu č.39 1/22,,"dodávateľ: Bytex Str,s.r.o, Obchodná 252, Strážske, IČO: 51778823","190,75 € s DPH",03.01.2022,26.04.2022,platná, A 008/2022,Služby spojené s užívaním bytu č.39 2/22,,"dodávateľ: Bytex Str,s.r.o, Obchodná 252, Strážske, IČO: 51778823","190,75 € s DPH",01.02.2022,26.04.2022,platná, A 010/2022,Služby spojené s užívaním bytu č.39 3/22,,"dodávateľ: Bytex Str,s.r.o, Obchodná 252, Strážske, IČO: 51778823","190,75 € s DPH",01.03.2022,26.04.2022,platná, A - 30/2021,služby s používaním bytu č. 39 - 12/2021,,"dodávateľ: BytexStr. s.r.o., Obchodná 252, Strážske, IČO: 51778823","190,75 € s DPH",01.12.2021,17.12.2021,platná, A - 26/2021,služby spojené s užívaním bytu č. 39 - 10/2021,,"dodávateľ: BytexStr. s.r.o., Obchodná 252, Strážske, IČO: 51778823","190,75 € s DPH",15.10.2021,24.11.2021,platná, A - 27/2021,služby spojené s užívaním bytu č. 39 - 10/2021,,"dodávateľ: BytexStr. s.r.o., Obchodná 252, Strážske, IČO: 51778823","190,75 € s DPH",01.11.2021,24.11.2021,platná, A - 22/2021,služby spojené s užívaním bytu č:39 8/2021,,"dodávateľ: BytexStr. s.r.o., Obchodná 252, Strážske, IČO: 51778823","190,75 € s DPH",01.09.2021,23.09.2021,platná, A - 24/2021,služby spojené s užívaním bytu č:39 9/2021,,"dodávateľ: BytexStr. s.r.o., Obchodná 252, Strážske, IČO: 51778823","190,75 € s DPH",01.09.2021,23.09.2021,platná, A - 18/2021,služby spojené s užívaním bytu č.39 - 6/2021,,"dodávateľ: BytexStr. s.r.o., Obchodná 252, Strážske, IČO: 51778823","190,75 € s DPH",01.06.2021,04.08.2021,platná, A - 20/2021,služby spojené s užívaním bytu č.39 - 7/2021,,"dodávateľ: BytexStr. s.r.o., Obchodná 252, Strážske, IČO: 51778823","190,75 € s DPH",01.07.2021,04.08.2021,platná, A - 13/2021,služby spojené s užívaním bytu č. 39 4/2021,,"dodávateľ: BytexStr. s.r.o., Obchodná 252, Strážske, IČO: 51778823","190,75 € s DPH",03.05.2021,28.05.2021,platná, A - 15/2021,služby spojené s užívaním bytu č. 39 5/2021,,"dodávateľ: BytexStr. s.r.o., Obchodná 252, Strážske, IČO: 51778823","190,75 € s DPH",03.05.2021,28.05.2021,platná, A - 10/2021,služby spojené s užívaním bytu č. 39 3/2021,,"dodávateľ: BytexStr. s.r.o., Obchodná 252, Strážske, IČO: 51778823","190,75 € s DPH",15.03.2021,14.04.2021,platná, A - 4/2021,služby spojené s užívaním bytu č.39 1/2021,,"dodávateľ: BytexStr. s.r.o., Obchodná 252, Strážske, IČO: 51778823","190,75 € s DPH",25.01.2021,17.03.2021,platná, A - 6/2021,služby spojené s užívaním bytu č.39 2/2021,,"dodávateľ: BytexStr. s.r.o., Obchodná 252, Strážske, IČO: 51778823","190,75 € s DPH",15.02.2021,17.03.2021,platná, A-30/2020,služby spojené s užívaním bytu č.39 12/2020,,"dodávateľ: BytexStr. s.r.o., Obchodná 252, Strážske, IČO: 51778823","190,75 € s DPH",01.12.2020,16.12.2020,platná, A-23,služby spojené s užívaním bytu č.39 9/2020,,"dodávateľ: BytexStr. s.r.o., Obchodná 252, Strážske, IČO: 51778823","190,75 € s DPH",01.09.2020,24.11.2020,platná, A-25,služby spojené s užívaním bytu č.39 10/2020,,"dodávateľ: BytexStr. s.r.o., Obchodná 252, Strážske, IČO: 51778823","190,75 € s DPH",01.10.2020,24.11.2020,platná, A-27,služby spojené s užívaním bytu č.39 11/2020,,"dodávateľ: BytexStr. s.r.o., Obchodná 252, Strážske, IČO: 51778823","190,75 € s DPH",02.11.2020,24.11.2020,platná, A-19,služby spojené s užívaním bytu č.39 7/2020,,"dodávateľ: BytexStr. s.r.o., Obchodná 252, Strážske, IČO: 51778823","190,75 € s DPH",01.08.2020,20.08.2020,platná, A-21,služby spojené s užívaním bytu č.39 8/2020,,"dodávateľ: BytexStr. s.r.o., Obchodná 252, Strážske, IČO: 51778823","190,75 € s DPH",01.08.2020,20.08.2020,platná, A-16,služby spojené s užívaním bytu č.39 6/2020,,"dodávateľ: BytexStr. s.r.o., Obchodná 252, Strážske, IČO: 51778823","190,75 € s DPH",01.06.2020,25.06.2020,platná, A-11,služby spojené s užívaním bytu č.39 - 4/2020,,"dodávateľ: BytexStr. s.r.o., Obchodná 252, Strážske, IČO: 51778823","190,75 € s DPH",04.05.2020,18.05.2020,platná, A-13,služby spojené s užívaním bytu č.39 - 5/2020,,"dodávateľ: BytexStr. s.r.o., Obchodná 252, Strážske, IČO: 51778823","190,75 € s DPH",04.05.2020,18.05.2020,platná, A-3,služby spojené s užívaním bytu č.39 - 1/2020,,"dodávateľ: BytexStr. s.r.o., Obchodná 252, Strážske, IČO: 51778823","190,75 € s DPH",02.01.2020,23.03.2020,platná, A-5,služby spojené s užívaním bytu č.39 - 2/2020,,"dodávateľ: BytexStr. s.r.o., Obchodná 252, Strážske, IČO: 51778823","190,75 € s DPH",31.01.2020,23.03.2020,platná, A-7,služby spojené s užívaním bytu č.39 - 3/2020,,"dodávateľ: BytexStr. s.r.o., Obchodná 252, Strážske, IČO: 51778823","190,75 € s DPH",02.03.2020,23.03.2020,platná, A-31/2019,služby spojené s užívaním bytu č.39 12/2019,,"dodávateľ: BytexStr. s.r.o., Obchodná 252, Strážske, IČO: 51778823","190,75 € s DPH",20.12.2019,27.12.2019,platná, A-29/2019,služby spojené s užívaním bytu č.39 11/2019,,"dodávateľ: BytexStr. s.r.o., Obchodná 252, Strážske, IČO: 51778823","190,75 € s DPH",01.11.2019,22.11.2019,platná, A-25/2019,služby spojené s užívaním bytu č.39 za 9/2019,,"dodávateľ: BytexStr, s.r.o., Obchodná 252, Strážske, IČO: 51778823","190,75 € s DPH",02.09.2019,28.10.2019,platná, A-27/2019,služby spojené s užívaním bytu č. 39 za 10/2019,,"dodávateľ: BytexStr, s.r.o., Obchodná 252, Strážske, IČO: 51778823","190,75 € s DPH",02.09.2019,28.10.2019,platná, 453/2020,"mlieko, mliečné výrobky",,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","190,79 € s DPH",05.08.2020,07.08.2020,platná, 164/2020,oprava vodovodného potrubia,,"dodávateľ: Proservis Strážske s.r.o., Mierova 101, Strážske, IČO: 36727466","190,80 € s DPH",23.03.2020,01.04.2020,platná, 8/2021,"mlieko, mliečné výrobky",,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","190,81 € s DPH",08.01.2021,29.01.2021,platná, 149/2021,"hydina, vajcia, mraz. výrobky",,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","190,85 € s DPH",10.03.2021,12.03.2021,platná, 721/2022,obrusovina,,"dodávateľ: PRAKTIK TEXTIL s.r.o, Zlievarenská 1, Trnava, IČO: 44491191","191,04 € s DPH",14.12.2022,20.12.2022,platná, 050/2023,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","191,16 € s DPH",01.02.2023,09.02.2023,platná, 568/2023,"mlieko, mliečne výrobky",,"dodávateľ: KOMFOS Prešov s.r.o, Ľubochnianska 2, 08006 Ľubotice, IČO: 36454184","191,22 € s DPH",30.10.2023,31.10.2023,platná, 200/2023,"hydina, mrazené potraviny",,"dodávateľ: INMEDIA spol. s.r.o, Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","191,60 € s DPH",26.04.2023,27.04.2023,platná, 041/2022,"mlieko,mliečné výrobky",,"dodávateľ: INMEDIA spol. s.r.o, Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","191,62 € s DPH",21.01.2022,21.01.2022,platná, 260/2021,zelenina,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","191,81 € s DPH",03.05.2021,17.05.2021,platná, 571/2023,vypracovanie cenovej ponuky-výkaz výmer na požiarne dvere,,"dodávateľ: C-H Projekt s.r.o, Ružová 7, Michalovce, IČO: 46017232","192,00 € s DPH",02.11.2023,07.11.2023,platná, 510/2020,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","192,50 € s DPH",27.08.2020,08.09.2020,platná, 729/2019,"mlieko, mliečné výrobky",,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","192,71 € s DPH",27.11.2019,28.11.2019,platná, 362/2023,"ovocie, zelenina",,"dodávateľ: M.A.D.D. FRUIT s.r.o, Michalovská 10, Sobrance, IČO: 36730866","192,75 € s DPH",03.07.2023,14.07.2023,platná, 824/2021,"montérkové nohavice 4 ks, montérková bunda 4 ks",,"dodávateľ: Slovenská chránená dielňa, s.r.o., Kukorelliho 12, Piešťany, IČO: 45885648","192,96 € s DPH",22.12.2021,23.12.2021,platná, 239/2021,"mlieko, mliečné výrobky",,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","192,96 € s DPH",21.04.2021,22.04.2021,platná, 066/2024,"ovocie, zelenina",,"dodávateľ: M.A.D.D. FRUIT s.r.o, Michalovská 10, Sobrance, IČO: 36730866","193,08 € s DPH",15.02.2024,19.02.2024,platná, 517/2022,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","193,22 € s DPH",14.09.2022,19.09.2022,platná, 663/2021,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","193,29 € s DPH",25.10.2021,28.10.2021,platná, 128/2020,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","193,41 € s DPH",06.03.2020,13.03.2020,platná, 286/2020,zelenina,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","193,50 € s DPH",18.05.2020,25.05.2020,platná, 729/2020,zelenina,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","193,72 € s DPH",23.11.2020,26.11.2020,platná, 144/2023,"mlieko, mliečne výrobky",,"dodávateľ: INMEDIA spol. s.r.o, Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","193,77 € s DPH",24.03.2023,29.03.2023,platná, 213/2023,"ovocie, zelenina",,"dodávateľ: M.A.D.D. FRUIT s.r.o, Michalovská 10, Sobrance, IČO: 36730866","193,79 € s DPH",03.05.2023,04.05.2023,platná, 640/2023,"ovocie,zelenina",,"dodávateľ: M.A.D.D. FRUIT s.r.o, Michalovská 10, Sobrance, IČO: 36730866","194,22 € s DPH",04.12.2023,05.12.2023,platná, 563/2023,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne, Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","194,23 € s DPH",27.10.2023,30.10.2023,platná, 583/2021,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","194,24 € s DPH",17.09.2021,29.09.2021,platná, 238/2022,mrazená hydina a mrazené potraviny,,"dodávateľ: Bidfood s.r.o, Piešťanská 2321/71, Nové mesto nad Váhom, IČO: 34152199","194,27 € s DPH",25.04.2022,25.04.2022,platná, 585/2023,"ovocie, zelenina",,"dodávateľ: M.A.D.D. FRUIT s.r.o, Michalovská 10, Sobrance, IČO: 36730866","194,38 € s DPH",06.11.2023,07.11.2023,platná, 172/2023,"mlieko, mliečne výrobky",,"dodávateľ: KOMFOS Prešov s.r.o, Ľubochnianska 2, 08006 Ľubotice, IČO: 36454184","194,45 € s DPH",12.04.2023,13.04.2023,platná, 835/2020,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","194,45 € s DPH",30.12.2020,30.12.2020,platná, 654/2021,"mlieko, mliečné výrobky",,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","194,55 € s DPH",20.10.2021,28.10.2021,platná, 661/2019,"zviazanie mzdových listov 9 ks, gumička na pečiatku, poduška",,"dodávateľ: Lukáček s.r.o., Močarianska 10, Michalovce, IČO: 36586218","194,60 € s DPH",06.11.2019,07.11.2019,platná, 234/2021,zelenina,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","194,98 € s DPH",19.04.2021,22.04.2021,platná, 61/2021,preventívne prehliadky pre 13 zamestnancov,,"dodávateľ: MUDr. Knocik Viliam, Mierova 84, Strážske, IČO: 31971270","195,00 € s DPH",03.02.2021,04.02.2021,platná, 224/2022,zelenina,,"dodávateľ: LUNYS s.r.o, Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","195,05 € s DPH",13.04.2022,19.04.2022,platná, 656/2020,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","195,05 € s DPH",23.10.2020,30.10.2020,platná, 133/2023,"hydina, mrazené potraviny",,"dodávateľ: Bidfood s.r.o, Piešťanská 2321/71, Nové mesto nad Váhom, IČO: 34152199","195,10 € s DPH",20.03.2023,21.03.2023,platná, 560/2021,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","195,30 € s DPH",08.09.2021,10.09.2021,platná, 040/2022,mäso,,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","195,34 € s DPH",21.01.2022,21.01.2022,platná, 607/2021,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","195,42 € s DPH",01.10.2021,28.10.2021,platná, 648/2023,"ovocie ,zelenina",,"dodávateľ: M.A.D.D. FRUIT s.r.o, Ľubochnianska 2, 08006 Ľubotice, IČO: 36730866","195,48 € s DPH",07.12.2023,11.12.2023,platná, 148/2023,oprava has. prístrojov a tlaková skúška,,"dodávateľ: Ing. Cyril Ciganoc, Oreské 157, Staré, IČO: 35025638","195,50 € s DPH",28.03.2023,29.03.2023,platná, 655/2023,"ovocie, zelenina",,"dodávateľ: M.A.D.D. FRUIT s.r.o, Michalovská 10, Sobrance, IČO: 36730866","195,73 € s DPH",11.12.2023,11.12.2023,platná, 588/2021,zelenina,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","195,76 € s DPH",20.09.2021,29.09.2021,platná, 627/2020,zelenina,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","195,88 € s DPH",12.10.2020,21.10.2020,platná, 180/2021,"materiál na údržbu, postreky, hnojivá, záhr. nožnice",,"dodávateľ: Hattech s.r.o., Čsl. armády 19, Humenné, IČO: 45947503","195,89 € s DPH",23.03.2021,30.03.2021,platná, 581/2020,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","196,13 € s DPH",25.09.2020,30.09.2020,platná, 395/2021,zelenina,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","196,35 € s DPH",28.06.2021,06.07.2021,platná, 544/2023,tonery,,"dodávateľ: AUTOCONT s.r.o, Krasovského 14, Bratislava, IČO: 36396222","196,56 € s DPH",18.10.2023,30.10.2023,platná, 554/2021,zelenina,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","196,60 € s DPH",06.09.2021,10.09.2021,platná, 031/2024,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne, Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","196,78 € s DPH",25.01.2024,29.01.2024,platná, 612/2021,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","196,83 € s DPH",04.10.2021,28.10.2021,platná, 273/2023,mäso,,"dodávateľ: CIMBAĽAK s.r.o, Duklianska 17A/3579, Bardejov, IČO: 36473219","197,18 € s DPH",26.05.2023,26.05.2023,platná, 726/2022,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","197,19 € s DPH",16.12.2022,20.12.2022,platná, 579/2022,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","197,36 € s DPH",14.10.2022,17.10.2022,platná, 716/2022,"hydina, vajcia, mrazené potraviny",,"dodávateľ: Bidfood s.r.o, Piešťanská 2321/71, Nové mesto nad Váhom, IČO: 34152199","197,40 € s DPH",13.12.2022,13.12.2022,platná, 172/2021,zelenina,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","197,40 € s DPH",22.03.2021,24.03.2021,platná, 318/2023,ovocie a zelenina,,"dodávateľ: M.A.D.D. FRUIT s.r.o, Michalovská 10, Sobrance, IČO: 36730866","197,59 € s DPH",15.06.2023,20.06.2023,platná, 340/2021,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","197,65 € s DPH",04.06.2021,09.06.2021,platná, 223/2023,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne, Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","197,74 € s DPH",05.05.2023,10.05.2023,platná, 509/2022,"hydina, mrazené výrobky",,"dodávateľ: Bidfood s.r.o, Piešťanská 2321/71, Nové mesto nad Váhom, IČO: 34152199","197,95 € s DPH",08.09.2022,14.09.2022,platná, 509/2021,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","197,96 € s DPH",12.08.2021,23.08.2021,platná, 600/2021,"mlieko, mliečné výrobky",,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","198,14 € s DPH",29.09.2021,06.10.2021,platná, 695/2019,ovocie,,"dodávateľ: Amigo Prima s.r.o., Prof. Hlaváča 1890/34, Michalovce, IČO: 43885624","198,38 € s DPH",13.11.2019,19.11.2019,platná, 060/2024,mrazené potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA spol. s.r.o, Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","198,41 € s DPH",08.02.2024,14.02.2024,platná, 655/2020,"mlieko, mliečné výrobky",,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","198,75 € s DPH",23.10.2020,30.10.2020,platná, 133/2021,"práca, mzdy, odmeňovanie 2021",,"dodávateľ: Poradca podnikateľa s.r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina, IČO: 31592503","198,93 € s DPH",04.03.2021,05.03.2021,platná, 347/2023,"ovocie, zelenina",,"dodávateľ: M.A.D.D. FRUIT s.r.o, Michalovská 10, Sobrance, IČO: 36730866","199,01 € s DPH",26.06.2023,26.06.2023,platná, 825/2020,"mlieko, mliečné výrobky",,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","199,08 € s DPH",23.12.2020,30.12.2020,platná, 222/2023,"mlieko, mliečne výrobky",,"dodávateľ: KOMFOS Prešov s.r.o, Ľubochnianska 2, 08006 Ľubotice, IČO: 36454184","199,09 € s DPH",05.05.2023,10.05.2023,platná, 342/2020,"hydina, vajcia a mraz. výrobky",,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","199,10 € s DPH",10.06.2020,12.06.2020,platná, 810/2020,ovocie,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","199,15 € s DPH",21.12.2020,22.12.2020,platná, 597/2023,revízia komínov,,"dodávateľ: GAZDÍKOM- Jozef Gazdík, Hencovská 1802, Hencovce, IČO: 33272743","199,20 € s DPH",08.11.2023,13.11.2023,platná, 221/2023,revízia kominov,,"dodávateľ: GAZDÍKOM- Jozef Gazdík, Hencovská 1802, Hencovce, IČO: 33272743","199,20 € s DPH",04.05.2023,10.05.2023,platná, 257/2022,revízia komínov,,"dodávateľ: GAZKOM -Jozef Gazdík, Hencovská 1802, Hencovce, IČO: 33272743","199,20 € s DPH",04.05.2022,11.05.2022,platná, 685/2021,kontrola a čistenie komínového telesa,,"dodávateľ: Gazdík Jozef, Hencovská 1936/2018, Vranov nad Topľou, IČO: 33272743","199,20 € s DPH",04.11.2021,15.11.2021,platná, 244/2020,čistenie komínového telesa,,"dodávateľ: Gazdík Jozef, Hencovce 1802, IČO: 33272743","199,20 € s DPH",27.04.2020,30.04.2020,platná, 643/2019,revízia komínov,,"dodávateľ: Gazdík Jozef, Hencovce 1802, IČO: 33272743","199,20 € s DPH",28.10.2019,07.11.2019,platná, 717/2019,materiál do kračírskej dielne,,"dodávateľ: BROZ-BRACHŇAK s.r.o., Kišovce 340, Hôrka, IČO: 51774810","199,31 € s DPH",21.11.2019,22.11.2019,platná, 438/2020,zelenina,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","199,41 € s DPH",27.07.2020,04.08.2020,platná, 742/2019,hydina a mraz. výrobky,,"dodávateľ: Ryba Košice spol. s.r.o., Južná trieda 54, Košice, IČO: 1714747522","199,61 € s DPH",02.12.2019,04.12.2019,platná, 105/2020,"mlieko, mliečné výrobky",,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","199,69 € s DPH",26.02.2020,02.03.2020,platná, 602/2020,zelenina,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","199,79 € s DPH",02.10.2020,05.10.2020,platná, 157/2022,pracie prostriedky,,"dodávateľ: Krídla s.r.o, Mierova 94, Humenné, IČO: 36466778","199,87 € s DPH",17.03.2022,23.03.2022,platná, 071/2023,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s, Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","199,95 € s DPH",10.02.2023,14.02.2023,platná, 659/2022,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","199,95 € s DPH",21.11.2022,21.11.2022,platná, 637/2023,materiál údržba-žiarovky,,"dodávateľ: BaB Sk s.r.o, Gorazdova 3, Michalovce, IČO: 36802352","199,98 € s DPH",01.12.2023,05.12.2023,platná, 828/2020,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","199,99 € s DPH",28.12.2020,30.12.2020,platná, 094/2023,interierové vybavenie-vyučt,,"dodávateľ: Merkury SHOP s.r.o, Duklianska 11, Prešov, IČO: 51231735","2 003,52 € s DPH",27.02.2023,09.03.2023,platná, 338/2022,plyn 5/22,,"dodávateľ: SPP a.s, Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO: 35815256","2 049,13 € s DPH",10.06.2022,15.06.2022,platná, 295/2021,dodávka a montáž čerpadla do kotolne,,"dodávateľ: Proservis Strážske s.r.o., Mierova 101, Strážske, IČO: 36727466","2 053,80 € s DPH",14.05.2021,19.05.2021,platná, 539/2022,materiál -och. rukavice jednorazové,,"dodávateľ: MSM Slovakia s.r.o, Kopčanská 35, Holíč, IČO: 31440479","2 064,00 € s DPH",29.09.2022,04.10.2022,platná, 523/2022,pracovné ošatenie,,"dodávateľ: PERLIČKA TN s.r.o, Majerská 20A, Trenčín, IČO: 52719791","2 144,61 € s DPH",21.09.2022,21.09.2022,platná, 748/2019,bytový textil,,"dodávateľ: Praktik Textil s.r.o., Mierova 271, Strážske, IČO: 44491191","2 146,50 € s DPH",05.12.2019,12.12.2019,platná, 309/2023,plyn 5/23,,"dodávateľ: SPP.a.s, Mlynské nivy 44/a ,Bratislava, IČO: 35815256","2 171,42 € s DPH",09.06.2023,12.06.2023,platná, 704/2021,plyn 10/2021,,"dodávateľ: SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO: 35815256","2 175,95 € s DPH",10.11.2021,15.11.2021,platná, Z - 8/2020,plyn 10/2020 - preddavky,,"dodávateľ: SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO: 35815256","2 223,00 € s DPH",14.09.2020,17.09.2020,platná, 823/2021,tričko s výšivkou loga 166 ks,,"dodávateľ: Slovenská chránená dielňa, s.r.o., Kukorelliho 12, Piešťany, IČO: 45885648","2 235,12 € s DPH",22.12.2021,23.12.2021,platná, 764/2022,elektric. polohovateľné lôžko,,"dodávateľ: Arjo Humanic Sk s.r.o, školská 428, Batizovce, IČO: 36679607","2 239,20 € s DPH",27.12.2022,28.12.2022,platná, 569/2022,plyn 9/22,,"dodávateľ: SPP a.s, Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO: 35815256","2 245,00 € s DPH",12.10.2022,17.10.2022,platná, 284/2021,plyn 4/2021,,"dodávateľ: SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO: 35815256","2 280,46 € s DPH",10.05.2021,19.05.2021,platná, A - 8/2021,daň z nehnuteľnosti Strážske rok 2021,,"dodávateľ: Mesto Strážske, Námestie A. Dubčeka, 300/1, Strážske, IČO: 00325813","2 300,19 € s DPH",05.03.2021,17.03.2021,platná, 769/2019,2 x PC zostava s montážou a inštaláciou,,"dodávateľ: AutoCont a.s., Bardejovská 1/C, Košice, IČO: 36396222","2 303,04 € s DPH",10.12.2019,12.12.2019,platná, 309/2020,"celoplošná dezinfekcia, dezinsekcia a deratizácia v zariadení DSS",,"dodávateľ: ASANARATES s.r.o., Park Angelium 4, Košice, IČO: 36606693","2 320,00 € s DPH",25.05.2020,28.05.2020,platná, 824/2020,bytový textil,,"dodávateľ: Praktik Textil s.r.o., Mierova 271, Strážske, IČO: 44491191","2 390,88 € s DPH",22.12.2020,30.12.2020,platná, 807/2019,oprava dlažby a obkladov v miestnostiach č.63 a 58 a práce s tým súvisiace,,"dodávateľ: Štefan Harvila, Hankovce 131, IČO: 37371649","2 414,06 € s DPH",20.12.2019,23.12.2019,platná, 838/2021,vodné a stočné 9-12/2021,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice, IČO: 36570460","2 422,99 € s DPH",28.12.2021,30.12.2021,platná, 820/2020,vodné a stočné 9-12/2020,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice, IČO: 36570460","2 488,99 € s DPH",22.12.2020,23.12.2020,platná, 677/2023,voda+ stočné,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s, Komenského 50, Košice, IČO: 36570460","2 525,62 € s DPH",21.12.2023,22.12.2023,platná, 786/2022,"voda, stočné,30.09.22-28.12.2022",,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spol. a. s, Komenského 50, Košice, IČO: 36570460","2 572,36 € s DPH",30.12.2022,04.01.2023,platná, 780/2021,plyn 11/2021,,"dodávateľ: SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO: 35815256","2 588,62 € s DPH",10.12.2021,13.12.2021,platná, 786/2021,"3 - miestna sedačka 6 ks, kreslo 3 ks",,"dodávateľ: B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, Bratislava, IČO: 44413467","2 674,80 € s DPH",13.12.2021,13.12.2021,platná, 821/2021,vitamínové balíčky,,"dodávateľ: GreenPharm s.r.o., Čermeľská cesta 67/C, Košice, IČO: 50590961","2 680,00 € s DPH",22.12.2021,22.12.2021,platná, 386/2021,vodné a stočné 3-6/2021,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice, IČO: 36570460","2 691,90 € s DPH",25.06.2021,06.07.2021,platná, 4002/2020,masážne kreslo President,,"dodávateľ: DAMICO s.r.o., Zlievarenská 1, Trnava, IČO: 46889949","2 699,00 € s DPH",30.10.2020,18.11.2020,platná, 190/2022,vodné a stočné22.12.2021-24.03.2022,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spol. a. s, Komenského 50, Košice, IČO: 36570460","2 700,14 € s DPH",31.03.2022,19.04.2022,platná, 190/2022,"vodné, stočné 22.12.2021-24.03.2022",,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spol. a. s, Komenského 50, Košice, IČO: 36570460","2 700,14 € s DPH",,,platná, 146/2023,"vodne, stočné",,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spol. a. s, Komenského 50, Košice, IČO: 36570460","2 802,70 € s DPH",28.03.2023,29.03.2023,platná, 803/2020,vitamínové produkty,,"dodávateľ: Via Corporation s.r.o., Duklianska 1919/4, Michalovce, IČO: 47691778","2 820,00 € s DPH",18.12.2020,22.12.2020,platná, 368/2022,"vodné stočné, 25.3.22-21.6.22",,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spol. a. s, Komenského 50, Košice, IČO: 36570460","2 848,67 € s DPH",27.06.2022,01.07.2022,platná, 222/2021,plyn 3/2021,,"dodávateľ: SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO: 35815256","2 852,89 € s DPH",14.04.2021,14.04.2021,platná, 382/2020,vodné a stočné 23.3.2020 - 23.6.2020,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice, IČO: 36570460","2 882,44 € s DPH",29.06.2020,01.07.2020,platná, 606/2023,plyn 10/23,,"dodávateľ: SPP.a.s, Mlynské nivy 44/a ,Bratislava, IČO: 35815256","2 924,78 € s DPH",10.11.2023,13.11.2023,platná, 178/2020,vodné a stočné 12/2019 - 3/2020,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice, IČO: 36570460","2 974,99 € s DPH",01.04.2020,06.04.2020,platná, 664/2020,zelenina,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","2,29 € s DPH",28.10.2020,30.10.2020,platná, D 003/2022,potraviny-hrubý tovar- dobropis k FA 433/2022,,"dodávateľ: GVP spol.s.r.o, Tolstého 1, HUmenné, IČO: 36446190","2,60 € s DPH",29.07.2022,11.08.2022,platná, 250/2023,mäsové výrobky,,"dodávateľ: CIMBAĽAK s.r.o, Duklianska 17A/3579, Bardejov, IČO: 36473219","2,66 € s DPH",15.05.2023,18.05.2023,platná, 726/2021,vajcia,,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","20,09 € s DPH",19.11.2021,22.11.2021,platná, 116/2020,"ramienko na batériu 1 ks, perlátor na batériu 10 ks",,"dodávateľ: Inkatherm s.r.o., Fraňa Kráľa 12, Michalovce, IČO: 36596639","20,10 € s DPH",03.03.2020,04.03.2020,platná, 365/2020,PHM 6/2020 - kosačky,,"dodávateľ: Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO: 31322832","20,79 € s DPH",22.06.2020,23.06.2020,platná, 633/2020,vajcia,,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","20,95 € s DPH",14.10.2020,21.10.2020,platná, 502/2020,vajcia,,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","20,95 € s DPH",24.08.2020,08.09.2020,platná, 518/2020,vajcia,,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","20,95 € s DPH",31.08.2020,08.09.2020,platná, 441/2020,vajcia,,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","20,95 € s DPH",29.07.2020,04.08.2020,platná, 366/2023,preventívne prehliadky,,"dodávateľ: MAS-LEK s.r.o, Mierova33/2, Strážske, IČO: 54842221","200,00 € s DPH",04.07.2023,14.07.2023,platná, 343/2023,seminár -Základné ľudské práva a slobody..........,,"dodávateľ: Mgr. VIERA ŠEDIVCOVÁ, Kľakovská ulica 882/22, Žarnovica, IČO: 40534898","200,00 € s DPH",26.06.2023,26.06.2023,platná, 345/2022,preventívne prehliadky,,"dodávateľ: MUDr. Marián Maškulik, A. Dubčeka 270, Strážske, IČO: 31983871","200,00 € s DPH",15.06.2022,15.06.2022,platná, 94/2021,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","200,00 € s DPH",12.02.2021,24.02.2021,platná, 652/2022,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","200,03 € s DPH",16.11.2022,21.11.2022,platná, 234/2022,mäso a mäsové výrobky,,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","200,34 € s DPH",22.04.2022,25.04.2022,platná, 322/2020,oprava umývačky riadu,,"dodávateľ: Elektroservis VV, s.r.o., Čemernianska 50, Vranov nad Topľou, IČO: 44602731","200,40 € s DPH",03.06.2020,08.06.2020,platná, 295/2022,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s, Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","200,42 € s DPH",20.05.2022,20.05.2022,platná, 419/2023,"mrazené potraviny,",,"dodávateľ: INMEDIA spol. s.r.o, Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","200,53 € s DPH",02.08.2023,07.08.2023,platná, 307/2020,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","200,56 € s DPH",25.05.2020,28.05.2020,platná, 730/2022,materiálne vybavenie kuchyne,,"dodávateľ: ORION TRADE s.r.o, Pezinská cesta 30, IČO: 36540773","200,57 € s DPH",19.12.2022,20.12.2022,platná, 517/2021,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","200,64 € s DPH",19.08.2021,02.09.2021,platná, 171/2023,"hydina, mrazené potraviny",,"dodávateľ: Bidrood Slovakia s.r.o, Piešťanská 2321/71, Nové mesto nad Váhom, IČO: 34152199","200,72 € s DPH",11.04.2023,13.04.2023,platná, 264/2023,"mlieko, mliečne výrobky",,"dodávateľ: KOMFOS Prešov s.r.o, Ľubochnianska 2, 08006 Ľubotice, IČO: 36454184","201,12 € s DPH",24.05.2023,26.05.2023,platná, 92/2021,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","201,35 € s DPH",11.02.2021,12.02.2021,platná, 719/2021,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","201,45 € s DPH",18.11.2021,22.11.2021,platná, 741/2022,"hydina, vajcia, mrazenévýrobky",,"dodávateľ: Bidfood s.r.o, Piešťanská 2321/71, Nové mesto nad Váhom, IČO: 34152199","201,80 € s DPH",21.12.2022,22.12.2022,platná, 741/2022,"vajcia, hydina, mrazené potraviny",,"dodávateľ: Bidfood s.r.o, Piešťanská 2321/71, Nové mesto nad Váhom, IČO: 34152199","201,80 € s DPH",,,platná, 366/2021,zelenina,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","202,01 € s DPH",14.06.2021,25.06.2021,platná, 732/2022,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","202,06 € s DPH",19.12.2022,20.12.2022,platná, 124/2024,mrazené potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA spol. s.r.o, Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","202,18 € s DPH",20.03.2024,20.03.2024,platná, 737/2021,"hydina, mraz. výrobky",,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","202,18 € s DPH",24.11.2021,30.11.2021,platná, 491/2020,"mlieko, mliečné výrobky",,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","202,24 € s DPH",19.08.2020,20.08.2020,platná, 603/2023,"ovocie, zelenina",,"dodávateľ: M.A.D.D. FRUIT s.r.o, Michalovská 10, Sobrance, IČO: 36730866","202,32 € s DPH",09.11.2023,13.11.2023,platná, 400/2022,elektrina K+M3,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","202,63 € s DPH",14.07.2022,18.07.2022,platná, 390/2021,"mlieko, mliečné výrobky",,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","202,67 € s DPH",25.06.2021,06.07.2021,platná, 506/2020,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","202,67 € s DPH",26.08.2020,08.09.2020,platná, 478/2021,pracie prostriedky,,"dodávateľ: Krídla s.r.o. veľkoobchod, Mierova 94, Humenné, IČO: 36466778","202,75 € s DPH",03.08.2021,17.08.2021,platná, 088/2022,"mlieko, mliečné výrobky",,"dodávateľ: INMEDIA spol. s.r.o, Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","203,04 € s DPH",16.02.2022,11.03.2022,platná, 335/2023,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne, Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","203,56 € s DPH",22.06.2023,26.06.2023,platná, 768/2022,"mlieko, mliečne výrobky",,"dodávateľ: INMEDIA spol. s.r.o, Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","203,56 € s DPH",28.12.2022,28.12.2022,platná, 312/2020,"hydina, vajcia a mraz. výrobky",,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","203,59 € s DPH",27.05.2020,02.06.2020,platná, 300/2022,pekárenské výrobky,11/12/2021,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s, Mierova 94, Humenné, IČO: 30414253","203,67 € s DPH",26.05.2022,27.05.2022,platná, 760/2020,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","203,73 € s DPH",04.12.2020,14.12.2020,platná, 493/2023,"ovocie ,zelenina",,"dodávateľ: M.A.D.D. FRUIT s.r.o, Michalovská 10, Sobrance, IČO: 36730866","203,80 € s DPH",14.09.2023,02.10.2023,platná, 737/2020,"mlieko, mliečné výrobky",,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","203,89 € s DPH",25.11.2020,01.12.2020,platná, 699/2020,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","203,94 € s DPH",09.11.2020,18.11.2020,platná, 403/2023,verejná správa,,"dodávateľ: Poradca podnikateľa , spol.s.r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina, IČO: 31592503","204,00 € s DPH",26.07.2023,28.07.2023,platná, 420/2022,verejná správa roč.prístup,,"dodávateľ: Poradca podnikateľa spol. s.r.o, Martina Rázusa 23A, Žilina, IČO: 31592503","204,00 € s DPH",25.07.2022,11.08.2022,platná, 555/2020,zelenina,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","204,29 € s DPH",14.09.2020,17.09.2020,platná, 385/2023,"hydina ,vajcia, mrazené potraviny",,"dodávateľ: INMEDIA spol. s.r.o, Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","204,59 € s DPH",12.07.2023,14.07.2023,platná, 018/2022,"hydina,vajcia, mrazené výrobky",,"dodávateľ: INMEDIA spol. s.r.o, Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","204,71 € s DPH",12.01.2022,21.01.2022,platná, 448/2023,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne, Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","205,04 € s DPH",21.08.2023,25.08.2023,platná, 362/2020,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","205,07 € s DPH",19.06.2020,23.06.2020,platná, 327/2020,"prekládka PC, inštalácia a konfigurácia PC, scan",,"dodávateľ: AutoCont a.s., Krasovského 14, Bratislava, IČO: 36396222","205,32 € s DPH",05.06.2020,08.06.2020,platná, 485/2021,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","205,38 € s DPH",05.08.2021,17.08.2021,platná, 88/2021,"hydina, vajcia, mraz. výrobky",,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","205,44 € s DPH",10.02.2021,11.02.2021,platná, 184/2023,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne, Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","205,49 € s DPH",20.04.2023,24.04.2023,platná, 359/2022,"hydina, mrazené potraviny",,"dodávateľ: Bidfood s.r.o, Piešťanská 2321/71, Nové mesto nad Váhom, IČO: 34152199","205,57 € s DPH",21.06.2022,22.06.2022,platná, 815/2019,"hydina, vajcia a mraz. výrobky",,"dodávateľ: Ryba Košice spol. s.r.o., Južná trieda 54, Košice, IČO: 17147522","205,63 € s DPH",23.12.2019,23.12.2019,platná, 586/2020,zelenina,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","205,74 € s DPH",28.09.2020,30.09.2020,platná, 098/2022,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","205,81 € s DPH",18.02.2022,11.03.2022,platná, 255/2023,"ovocie, zelenina",,"dodávateľ: M.A.D.D. FRUIT s.r.o, Michalovská 10, Sobrance, IČO: 36730866","205,88 € s DPH",18.05.2023,24.05.2023,platná, 063/2024,"ovocie,zelenina",,"dodávateľ: M.A.D.D. FRUIT s.r.o, Michalovská 10, Sobrance, IČO: 36730866","205,96 € s DPH",12.02.2024,14.02.2024,platná, 37/2020,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","206,05 € s DPH",23.01.2020,24.01.2020,platná, 188/2020,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","206,10 € s DPH",02.04.2020,06.04.2020,platná, 725/2021,"mlieko, mliečné výrobky",,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","206,36 € s DPH",19.11.2021,22.11.2021,platná, 739/2020,kalibrácia váh,,"dodávateľ: Ján Matta - Pavlisko, Závadka 30, IČO: 41579429","206,40 € s DPH",25.11.2020,01.12.2020,platná, 688/2022,"hydina, vajcia, mrazené potraviny",,"dodávateľ: Bidfood s.r.o, Piešťanská2321/70, Nové mesto nad Váhom, IČO: 34152199","206,45 € s DPH",05.12.2022,07.12.2022,platná, 730/2019,ovocie,,"dodávateľ: Amigo Prima s.r.o., Pr.Hlaváča 1890/34, Michalovce, IČO: 43885624","206,62 € s DPH",27.11.2019,28.11.2019,platná, 007/2023,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","206,77 € s DPH",05.01.2023,23.01.2023,platná, 236/2022,mäso a mäsové výrobky,,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","206,97 € s DPH",25.04.2022,25.04.2022,platná, 514/2022,elek. energia kotolňa Mierova3 8/22,16/11/2019,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","207,11 € s DPH",13.09.2022,14.09.2022,platná, 563/2022,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","207,12 € s DPH",07.10.2022,17.10.2022,platná, 118/2024,mrazené potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA spol. s.r.o, Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","207,15 € s DPH",15.03.2024,19.03.2024,platná, 248/2020,"mlieko, mliečné výrobky",,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","207,34 € s DPH",29.04.2020,05.05.2020,platná, 670/2021,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","207,35 € s DPH",29.10.2021,15.11.2021,platná, 746/2020,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","207,42 € s DPH",27.11.2020,01.12.2020,platná, 636/2021,"mlieko, mliečné výrobky",,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","207,61 € s DPH",13.10.2021,28.10.2021,platná, 309/2022,čistiace prostriedky,,"dodávateľ: HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o, Dialničná cesta 27, Senec, IČO: 35840790","207,66 € s DPH",30.05.2022,14.06.2022,platná, 380/2023,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne, Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","207,69 € s DPH",10.07.2023,14.07.2023,platná, 702/2022,"mlieko, mliečne výrobky",,"dodávateľ: INMEDIA spol. s.r.o, Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","207,90 € s DPH",08.12.2022,13.12.2022,platná, 467/2021,,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","208,12 € s DPH",29.07.2021,04.08.2021,platná, 091/2023,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","208,17 € s DPH",24.02.2023,27.02.2023,platná, 282/2021,zelenina,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","208,30 € s DPH",10.05.2021,19.05.2021,platná, 181/2021,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","208,34 € s DPH",24.03.2021,30.03.2021,platná, 365/2023,mrazené potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA spol. s.r.o, Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","208,43 € s DPH",04.07.2023,14.07.2023,platná, 155/2021,potraviny - hrubý tovar,,"dodávateľ: GVP s.r.o., Tolstého 1, Humenné, IČO: 36446190","208,44 € s DPH",15.03.2021,16.03.2021,platná, 424/2020,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","208,49 € s DPH",17.07.2020,22.07.2020,platná, 161/2021,"elektrina 2/2021 - kotolňa, Mierova 3",,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","208,54 € s DPH",15.03.2021,16.03.2021,platná, 338/2023,mäso,,"dodávateľ: CIMBAĽAK s.r.o, Duklianska 17A/3579, Bardejov, IČO: 36473219","208,68 € s DPH",23.06.2023,26.06.2023,platná, 083/2024,"ovocie , zelenina",,"dodávateľ: M.A.D.D. FRUIT s.r.o, Michalovská 10, Sobrance, IČO: 36730866","208,78 € s DPH",26.02.2024,27.02.2024,platná, 688/2023,oprava pračky,,"dodávateľ: ELEKTROSERVIS VV s.r.o, Čemernianská 50. Vranov nad Topľou, IČO: 44602731","208,80 € s DPH",28.12.2023,29.12.2023,platná, 651/2019,"termos 5 l varnica lakovaná, nerezová",,"dodávateľ: Gastrolux, s.r.o., Bytčická 2, Žilina, IČO: 36413186","208,80 € s DPH",04.11.2019,07.11.2019,platná, 36/2021,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","208,94 € s DPH",22.01.2021,29.01.2021,platná, 599/2023,elektrina D+M2 11/23,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","209,00 € s DPH",08.11.2023,13.11.2023,platná, 427/2023,elektrina D+M2,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","209,00 € s DPH",07.08.2023,10.08.2023,platná, 235/2023,elektrina Mierova 2...,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","209,00 € s DPH",09.05.2023,10.05.2023,platná, 059/2023,elektrina D+M2 1/23,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","209,00 € s DPH",07.02.2023,09.02.2023,platná, 440/2020,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","209,12 € s DPH",29.07.2020,04.08.2020,platná, 253/2021,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","209,13 € s DPH",30.04.2021,04.05.2021,platná, 678/2023,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne, Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","209,28 € s DPH",21.12.2023,22.12.2023,platná, 611/2022,"hydina, vajcia, mrazené výrobky",,"dodávateľ: Bidfood s.r.o, Piešťanská 2321/71, Nové mesto nad Váhom, IČO: 34152199","209,52 € s DPH",31.10.2022,04.11.2022,platná, 081/2022,mäso,,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","209,85 € s DPH",11.02.2022,11.03.2022,platná, 505/2021,strihanie 6 PSS,,"dodávateľ: Kaderníctvo Andrea, Mierova 777, Strážske, IČO: 37317385","21,00 € s DPH",10.08.2021,23.08.2021,platná, 58/2020,strihanie 7 klientov,,"dodávateľ: Kaderníctvo Andrea Mikovčíková, Mierova 777, Strážske, IČO: 37317385","21,00 € s DPH",04.02.2020,06.02.2020,platná, 662/2019,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","21,15 € s DPH",06.11.2019,07.11.2019,platná, 546/2021,zelenina,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","21,31 € s DPH",03.09.2021,07.09.2021,platná, 111/2021,ramienko na batériu,,"dodávateľ: Ingema MI, Hlivištia 23, IČO: 36575411","21,37 € s DPH",23.02.2021,05.03.2021,platná, 308/2020,PHM 5/2020 - kosačky,,"dodávateľ: Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO: 31322832","21,54 € s DPH",25.05.2020,28.05.2020,platná, 30/2021,plyn kuchyňa 1-12/2020 - preplatok,,"dodávateľ: SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO: 35815256","21,69 € s DPH",18.01.2021,29.01.2021,platná, 179/2020,elektrina kotolňa - 10/2019 - preplatok,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","21,88 € s DPH",01.04.2020,06.04.2020,platná, 180/2020,elektrina kotolňa - 11/2019 - preplatok,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","21,88 € s DPH",01.04.2020,06.04.2020,platná, 181/2020,elektrina kotolňa - 12/2019 - preplatok,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","21,88 € s DPH",01.04.2020,06.04.2020,platná, 405/2023,nabíjačka k mobilu,,"dodávateľ: Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava, IČO: 35697270","21,99 € s DPH",26.07.2023,28.07.2023,platná, 631/2020,nerezový policový stolík,,"dodávateľ: B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, Bratislava, IČO: 44413467","210,00 € s DPH",13.10.2020,21.10.2020,platná, 436/2022,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s, Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","210,34 € s DPH",29.07.2022,11.08.2022,platná, 193/2023,mäso,,"dodávateľ: CIMBAĽAK s.r.o, Duklianska 17A/3579, Bardejov, IČO: 36473219","210,56 € s DPH",24.04.2023,27.04.2023,platná, 768/2020,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","210,75 € s DPH",07.12.2020,14.12.2020,platná, 609/2023,"ovocie, zelenina",,"dodávateľ: M.A.D.D. FRUIT s.r.o, Michalovská 10, Sobrance, IČO: 36730866","210,98 € s DPH",13.11.2023,13.11.2023,platná, 831/2020,oprava kúrenia vrátane dodávky materiálu,,"dodávateľ: Proservis Strážske s.r.o., Mierova 101, Strážske, IČO: 36727466","210,98 € s DPH",29.12.2020,30.12.2020,platná, 245/2021,zelenina,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","211,15 € s DPH",26.04.2021,26.04.2021,platná, 279/2020,elektrina kotolňa 4/2020,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","211,21 € s DPH",21.05.2020,18.05.2020,platná, 649/2020,"mlieko, mliečné výrobky",,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","211,27 € s DPH",21.10.2020,21.10.2020,platná, 735/2020,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","211,50 € s DPH",25.11.2020,01.12.2020,platná, 192/2022,"mäso, mäsove výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","211,55 € s DPH",01.04.2022,19.04.2022,platná, 766/2019,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","211,70 € s DPH",09.12.2019,12.12.2019,platná, 792/2020,zelenina,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","211,71 € s DPH",14.12.2020,16.12.2020,platná, 021/2024,elek. D+M2 r.2023 vyučt,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","211,78 € s DPH",12.01.2024,16.01.2024,platná, 244/2022,"mlieko, mlieč.výrobky",,"dodávateľ: INMEDIA spol. s.r.o, Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","211,85 € s DPH",29.04.2022,03.05.2022,platná, 459/2023,materiál údržba,,"dodávateľ: Ing.Igor Filip-Farmings, Obrancov mieru 23, Michalovce, IČO: 10683330","211,90 € s DPH",30.08.2023,19.09.2023,platná, 475/2023,PHM,,"dodávateľ: Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo1, Bratislava, IČO: 31322832","212,00 € s DPH",08.09.2023,02.10.2023,platná, 014/2023,"mlieko, mliečne výrobky",,"dodávateľ: INMEDIA spol. s.r.o, Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","212,03 € s DPH",11.01.2023,23.01.2023,platná, 460/2022,"elektrina kotolňa, Mierova 3",,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","212,06 € s DPH",10.08.2022,12.08.2022,platná, 813/2019,tonery 4 ks,,"dodávateľ: AutoCont a.s., Krasovského 14, Bratislava, IČO: 36396222","212,40 € s DPH",23.12.2019,23.12.2019,platná, 657/2019,školenie - Kvalita v soc. službách,,"dodávateľ: Slovenská spoločnosť pre kvalitu, ˇoltésovej 14, Bratislava, IČO: 37801112","212,40 € s DPH",04.11.2019,07.11.2019,platná, 331/2022,"mlieko, mliečne výrobky",,"dodávateľ: INMEDIA spol. s.r.o, Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","212,50 € s DPH",08.06.2022,15.06.2022,platná, 826/2021,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","212,73 € s DPH",23.12.2021,23.12.2021,platná, 544/2022,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","212,78 € s DPH",30.09.2022,04.10.2022,platná, 225/2023,mäso,,"dodávateľ: CIMBAĽAK s.r.o, Duklianska 17A/3579, Bardejov, IČO: 36473219","213,02 € s DPH",05.05.2023,10.05.2023,platná, 700/2020,"mlieko, mliečné výrobky",,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","213,02 € s DPH",11.11.2020,18.11.2020,platná, 199/2023,"ovocie, zelenia",,"dodávateľ: M.A.D.D. FRUIT s.r.o, Michalovská 10, Sobrance, IČO: 36730866","213,12 € s DPH",26.04.2023,27.04.2023,platná, 519/2023,mrazené potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA spol. s.r.o, Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","213,19 € s DPH",04.10.2023,05.10.2023,platná, 279/2021,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","213,33 € s DPH",07.05.2021,19.05.2021,platná, 723/2019,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","213,49 € s DPH",22.11.2019,26.11.2019,platná, 287/2021,elektrina 4/2021 - kotolňa,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","213,77 € s DPH",12.05.2021,19.05.2021,platná, 105/2021,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","213,78 € s DPH",19.02.2021,24.02.2021,platná, 110/2024,"mlieko, mliečne výrobky",,"dodávateľ: KOMFOS Prešov s.r.o, Ľubochnianska 2, 08006 Ľubotice, IČO: 36454184","213,92 € s DPH",11.03.2024,13.03.2024,platná, 385/2020,"mlieko, mliečné výrobky",,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","213,94 € s DPH",01.07.2020,10.07.2020,platná, 324/2020,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","214,06 € s DPH",04.06.2020,08.06.2020,platná, 446/2020,čistiace prostriedky,,"dodávateľ: Ajva s.r.o., Hlavná 47, Gelnica, IČO: 36580899","214,20 € s DPH",30.07.2020,04.08.2020,platná, 585/2022,"mlieko, mliečne výrobky",,"dodávateľ: INMEDIA spol. s.r.o, Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","214,24 € s DPH",19.10.2022,04.11.2022,platná, 286/2022,materiál udržba,,"dodávateľ: BaB SK s.r.o, Gorazdova 3, Michalovce, IČO: 36802352","214,66 € s DPH",17.05.2022,18.05.2022,platná, 473/2023,"ovocie, zelenina",,"dodávateľ: M.A.D.D. FRUIT s.r.o, Michalovská 10, Sobrance, IČO: 36730866","214,67 € s DPH",06.09.2023,02.10.2023,platná, 115/2021,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","214,71 € s DPH",25.02.2021,05.03.2021,platná, 323/2022,oprava el.trojtrubej pece,,"dodávateľ: Elektroservis VV s.r.o, Čemernianska 50, Vranov nad Topľou, IČO: 44602731","215,04 € s DPH",06.06.2022,14.06.2022,platná, 681/2021,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","215,04 € s DPH",03.11.2021,15.11.2021,platná, 444/2022,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s, Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","215,68 € s DPH",04.08.2022,12.08.2022,platná, 243/2021,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","215,71 € s DPH",23.04.2021,26.04.2021,platná, 226/2020,potraviny - presun v rámci pomoci Corona,,"dodávateľ: Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce, IČO: 42096651","215,73 € s DPH",20.04.2020,24.04.2020,platná, 788/2021,tonery 6 ks,,"dodávateľ: AutoCont a.s., Bardejovská 1/C, Košice, IČO: 36396222","215,88 € s DPH",13.12.2021,13.12.2021,platná, 786/2020,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","216,00 € s DPH",11.12.2020,16.12.2020,platná, 720/2020,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","216,16 € s DPH",20.11.2020,26.11.2020,platná, 122/2021,zelenina,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","216,31 € s DPH",01.03.2021,05.03.2021,platná, 467/2022,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","216,45 € s DPH",15.08.2022,18.08.2022,platná, 027/2022,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s, Mierova 34, Humenné, IČO: 304142153","216,93 € s DPH",14.01.2022,21.01.2022,platná, 543/2020,"mlieko, mliečné výrobky",,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","217,04 € s DPH",09.09.2020,10.09.2020,platná, 101/2024,"ovocie, zelenina",,"dodávateľ: M.A.D.D. FRUIT s.r.o, Michalovská 10, Sobrance, IČO: 36730866","217,07 € s DPH",07.03.2024,11.03.2024,platná, 153/2023,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s, Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","217,24 € s DPH",31.03.2023,06.04.2023,platná, 709/2021,elektrina 10/2021 - kotolňa,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","217,81 € s DPH",11.11.2021,15.11.2021,platná, 113/2022,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","217,84 € s DPH",25.02.2022,11.03.2022,platná, 447/2021,ručný mixér,,"dodávateľ: Gastrokuchyne, Stöcklova 60/19, Bardejov, IČO: 52424812","218,00 € s DPH",21.07.2021,02.08.2021,platná, 037/2022,"mlieko, mliečné výrobky",,"dodávateľ: INMEDIA spol. s.r.o, Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","218,08 € s DPH",19.01.2022,21.01.2022,platná, 584/2020,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","218,12 € s DPH",28.09.2020,30.09.2020,platná, 657/2020,zelenina,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","218,25 € s DPH",26.10.2020,30.10.2020,platná, 202/2022,"mlieko, mlieč.výrobky",,"dodávateľ: INMEDIA spol. s.r.o, Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","218,30 € s DPH",06.04.2022,19.04.2022,platná, 130/2021,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","218,40 € s DPH",04.03.2021,05.03.2021,platná, 629/2023,mrazené potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA spol. s.r.o, Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","218,42 € s DPH",28.11.2023,01.12.2023,platná, 445/2023,"ovocie, zelenina",,"dodávateľ: M.A.D.D. FRUIT s.r.o, Michalovská 10, Sobrance, IČO: 36730866","218,63 € s DPH",17.08.2023,25.08.2023,platná, 504/2023,"ovocie, zelenina",,"dodávateľ: M.A.D.D. FRUIT s.r.o, Michalovská 10, Sobrance, IČO: 36730866","218,71 € s DPH",25.09.2023,02.10.2023,platná, 154/2020,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","218,90 € s DPH",19.03.2020,23.03.2020,platná, 8/2020,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","219,02 € s DPH",10.01.2020,17.01.2020,platná, 378/2020,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","219,09 € s DPH",26.06.2020,01.07.2020,platná, 218/2021,zelenina,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","219,37 € s DPH",12.04.2021,14.04.2021,platná, 342/2023,"kvety sadenice, kvetináče, hnojivo......",,"dodávateľ: Vladislav Bakajsa, Nižný Hrušov, IČO: 36161276","219,40 € s DPH",26.06.2023,26.06.2023,platná, 383/2022,"mlieko, mliečne výrobky",,"dodávateľ: INMEDIA spol. s.r.o, Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","219,49 € s DPH",06.07.2022,12.07.2022,platná, 387/2022,"mrazené potraviny, hydina , vajcia",,"dodávateľ: Bidfood s.r.o, Piešťanská 2321/71, Nové mesto nad Váhom, IČO: 34152199","219,96 € s DPH",07.07.2022,12.07.2022,platná, 372/2023,mäsové výrobky,,"dodávateľ: CIMBAĽAK s.r.o, Duklianska 17A/3579, Bardejov, IČO: 36473219","22,01 € s DPH",07.07.2023,14.07.2023,platná, 174/2024,mobil.telefony,,"dodávateľ: O2 Slovakia s.r.o, Einsteinova 24, Bratislava, IČO: 47259116","22,35 € s DPH",09.04.2024,11.04.2024,platná, 430/2020,PHM 7/2020,,"dodávateľ: Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO: 31322832","22,84 € s DPH",22.07.2020,23.07.2020,platná, 282/2023,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne, Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","220,05 € s DPH",31.05.2023,12.06.2023,platná, 704/2020,elektrina 10/2020 - kotolňa,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","220,14 € s DPH",12.11.2020,18.11.2020,platná, 495/2020,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","220,20 € s DPH",20.08.2020,20.08.2020,platná, 321/2023,oprava PC,,"dodávateľ: AUTOCONT s.r.o, Krasovského 14, Bratislava, IČO: 36396222","220,56 € s DPH",16.06.2023,20.06.2023,platná, 646/2019,nerezový policový vozíl 1+1,,"dodávateľ: B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, Bratislava, IČO: 44413467","220,80 € s DPH",30.10.2019,07.11.2019,platná, 056/2024,elektrina M2+D 1-2/2024,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","221,00 € s DPH",08.02.2024,14.02.2024,platná, 101/2020,"mlieko, mliečné výrobky",,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","221,11 € s DPH",21.02.2020,02.03.2020,platná, 083/2023,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","221,27 € s DPH",17.02.2023,21.02.2023,platná, 546/2023,odborná literatúra- účtovné súvzťažnosti,,"dodávateľ: Verlag Dashofer, Železničiarska 13, Bratislava, IČO: 35730129","221,39 € s DPH",18.10.2023,30.10.2023,platná, 658/2022,účtovné súvzťažnosti,,"dodávateľ: Verlag Dashofer, vydavateľstvo s.r.o, Železničiarska 13, Bratislava, IČO: 35730129","221,44 € s DPH",18.11.2022,21.11.2022,platná, 275/2022,"mlieko,mliečné výrobky",10/03/2022,"dodávateľ: INMEDIA spol. s.r.o, Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","221,45 € s DPH",11.05.2022,12.05.2022,platná, 782/2021,elektrina 11/2021 - kotolňa,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","221,69 € s DPH",10.12.2021,13.12.2021,platná, 642/2023,"mlieko, mliečne výrobky",,"dodávateľ: KOMFOS Prešov s.r.o, Ľubochnianska 2, 08006 Ľubotice, IČO: 36454184","221,85 € s DPH",04.12.2023,05.12.2023,platná, 624/2023,"ovocie, zelenina",,"dodávateľ: M.A.D.D. FRUIT s.r.o, Michalovská 10, Sobrance, IČO: 36730866","221,85 € s DPH",27.11.2023,29.11.2023,platná, 598/2023,"mlieko, mliečne výrobky",,"dodávateľ: KOMFOS Prešov s.r.o, Ľubochnianska 2, 08006 Ľubotice, IČO: 36454184","222,11 € s DPH",08.11.2023,13.11.2023,platná, 596/2023,mrazené potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA spol. s.r.o, Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","222,59 € s DPH",08.11.2023,13.11.2023,platná, 384/2020,"mlieko, mliečné výrobky",,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","222,72 € s DPH",29.06.2020,01.07.2020,platná, 660/2022,"hydina, vajcia, mrazené potraviny",,"dodávateľ: Bidfood s.r.o, Piešťanská 2321/71, Nové mesto nad Váhom, IČO: 34152199","222,78 € s DPH",22.11.2022,24.11.2022,platná, 311/2021,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","222,85 € s DPH",21.05.2021,28.05.2021,platná, 407/2023,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne, Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","222,95 € s DPH",27.07.2023,28.07.2023,platná, 162/2024,"ovocie , zelenina",,"dodávateľ: M.A.D.D. FRUIT s.r.o, Michalovská 10, Sobrance, IČO: 36730866","222,96 € s DPH",08.04.2024,09.04.2024,platná, 301/2020,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","223,27 € s DPH",22.05.2020,28.05.2020,platná, 521/2023,ovocie zelenina,,"dodávateľ: M.A.D.D. FRUIT s.r.o, Michalovská 10, Sobrance, IČO: 36730866","223,30 € s DPH",05.10.2023,05.10.2023,platná, 392/2021,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","223,34 € s DPH",25.06.2021,06.07.2021,platná, 455/2020,"jednorázové rukavice, fľaša na moč",,"dodávateľ: Anna Jakabová-vydajňa zdr. potrieb, Námestie slobody 59, Humenné, IČO: 31946275","223,40 € s DPH",05.08.2020,07.08.2020,platná, 787/2019,vajcia a mraz. výrobky,,"dodávateľ: Ryba Košice spol. s.r.o., Južná trieda 54, Košice, IČO: 17147522","223,75 € s DPH",16.12.2019,18.12.2019,platná, 645/2022,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","223,81 € s DPH",11.11.2022,11.11.2022,platná, 034/2023,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","223,87 € s DPH",20.01.2023,23.01.2023,platná, 146/2020,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","223,91 € s DPH",16.03.2020,20.03.2020,platná, 570/2023,"ovocie, zelenina",,"dodávateľ: M.A.D.D. FRUIT s.r.o, Michalovská 10, Sobrance, IČO: 36730866","223,96 € s DPH",02.11.2023,07.11.2023,platná, 481/2022,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","224,03 € s DPH",22.08.2022,12.09.2022,platná, 378/2023,"ovocie, zelenina",,"dodávateľ: M.A.D.D. FRUIT s.r.o, Michalovská 10, Sobrance, IČO: 36730866","224,07 € s DPH",10.07.2023,14.07.2023,platná, 373/2023,mäso,,"dodávateľ: CIMBAĽAK s.r.o, Duklianska 17A/3579, Bardejov, IČO: 36473219","224,11 € s DPH",07.07.2023,14.07.2023,platná, 025/2024,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne, Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","224,17 € s DPH",18.01.2024,29.01.2024,platná, 499/2020,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","224,24 € s DPH",21.08.2020,08.09.2020,platná, 357/2020,zelenina,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","224,34 € s DPH",15.06.2020,19.06.2020,platná, 278/2021,potraviny - hrubý tovar,,"dodávateľ: GVP s.r.o., Tolstého 1, Humenné, IČO: 36446190","224,79 € s DPH",07.05.2021,19.05.2021,platná, 781/2020,elektrina kotolňa 11/2020,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","224,80 € s DPH",10.12.2020,16.12.2020,platná, 70/2021,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","224,96 € s DPH",04.02.2021,09.02.2021,platná, 595/2021,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","224,98 € s DPH",24.09.2021,06.10.2021,platná, 249/2022,výmena akumulátora -OPEL,,"dodávateľ: AUTOTIP spol. s.r.o, Podháj 2939/151, Bratislava, IČO: 35832789","225,00 € s DPH",02.05.2022,03.05.2022,platná, 042/2024,"mlieko, mliečne výrobky",,"dodávateľ: KOMFOS Prešov s.r.o, Ľubochnianska 2, 08006 Ľubotice, IČO: 36454184","225,02 € s DPH",01.02.2024,01.02.2024,platná, 550/2023,"ovocie , zelenina",,"dodávateľ: M.A.D.D. FRUIT s.r.o, Michalovská 10, Sobrance, IČO: 36730866","225,04 € s DPH",23.10.2023,30.10.2023,platná, 274/2023,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne, Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","225,35 € s DPH",26.05.2023,30.05.2023,platná, 126/2023,"hydina, mrazené potraviny",,"dodávateľ: Bidfood s.r.o, Piešťanská 2321/71, Nové mesto nad Váhom, IČO: 34152199","225,70 € s DPH",14.03.2023,15.03.2023,platná, 442/2023,"ovocie, zelenina",,"dodávateľ: M.A.D.D. FRUIT s.r.o, Michalovská 10, Sobrance, IČO: 36730866","225,74 € s DPH",14.08.2023,17.08.2023,platná, 375/2020,hygienické potreby,,"dodávateľ: Ajva s.r.o., Hlavná 47, Gelnica, IČO: 36580899","226,41 € s DPH",26.06.2020,01.07.2020,platná, 714/2020,zelenina,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","226,61 € s DPH",16.11.2020,26.11.2020,platná, 107/2021,zelenina,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","226,93 € s DPH",22.02.2021,24.02.2021,platná, 520/2020,pracie prostriedky,,"dodávateľ: Ajva s.r.o., Hlavná 47, Gelnica, IČO: 36580899","226,93 € s DPH",02.09.2020,08.09.2020,platná, 127/2023,"mlieko, mliečne výrobky",,"dodávateľ: INMEDIA spol. s.r.o, Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","226,97 € s DPH",15.03.2023,15.03.2023,platná, 226/2023,"mrazené potraviny, hydina",,"dodávateľ: INMEDIA spol. s.r.o, Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","227,02 € s DPH",05.05.2023,10.05.2023,platná, 037/2024,"ovocie, zelenina",,"dodávateľ: M.A.D.D. FRUIT s.r.o, Michalovská 10, Sobrance, IČO: 36730866","227,18 € s DPH",29.01.2024,29.01.2024,platná, 305/2020,zelenina,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","227,25 € s DPH",25.05.2020,28.05.2020,platná, 175/2024,"mlieko, mliečne výrobky",,"dodávateľ: INMEDIA spol. s.r.o, Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","227,32 € s DPH",10.04.2024,11.04.2024,platná, 413/2023,"mlieko, mliečne výrobky",,"dodávateľ: KOMFOS Prešov s.r.o, Ľubochnianska 2, 08006 Ľubotice, IČO: 36454184","227,51 € s DPH",31.07.2023,07.08.2023,platná, 131/2024,"ovocie, zelenina",,"dodávateľ: M.A.D.D. FRUIT s.r.o, Michalovská 10, Sobrance, IČO: 36730866","227,56 € s DPH",25.03.2024,04.04.2024,platná, 91/2021,elektrina 1/2021 - kotolňa,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","227,77 € s DPH",11.02.2021,12.02.2021,platná, 461/2023,"ovocie, zelenina",,"dodávateľ: M.A.D.D. FRUIT s.r.o, Michalovská 10, Sobrance, IČO: 36730866","227,80 € s DPH",31.08.2023,19.09.2023,platná, 226/2022,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s, Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","227,82 € s DPH",14.04.2022,19.04.2022,platná, 503/2022,"mlieko, mliečné výrobky",10/03/2022,"dodávateľ: INMEDIA spol. s.r.o, Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","227,85 € s DPH",07.09.2022,14.09.2022,platná, 382/2023,mliečne výrobky,,"dodávateľ: KOMFOS Prešov s.r.o, Ľubochnianska 2, 08006 Ľubotice, IČO: 36454184","228,08 € s DPH",12.07.2023,14.07.2023,platná, 147/2021,"mlieko, mliečné výrobky",,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","228,24 € s DPH",10.03.2021,12.03.2021,platná, 770/2019,PHM 11/2019,,"dodávateľ: Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO: 31322832","228,31 € s DPH",10.12.2019,12.12.2019,platná, 49/2020,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","228,38 € s DPH",30.01.2020,04.02.2020,platná, 844/2021,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","228,64 € s DPH",30.12.2021,30.12.2021,platná, 079/2024,"ovocie, zelenina",,"dodávateľ: M.A.D.D. FRUIT s.r.o, Michalovská 10, Sobrance, IČO: 36730866","228,70 € s DPH",22.02.2024,27.02.2024,platná, 185/2022,"mlieko, mlieč.výrobky",,"dodávateľ: INMEDIA spol. s.r.o, Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","228,73 € s DPH",30.03.2022,19.04.2022,platná, 527/2021,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","228,81 € s DPH",20.08.2021,02.09.2021,platná, 523/2023,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne, Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","228,83 € s DPH",05.10.2023,10.10.2023,platná, 336/2022,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","228,91 € s DPH",10.06.2022,15.06.2022,platná, 467/2023,"ovocie, zelenina",,"dodávateľ: M.A.D.D. FRUIT s.r.o, Michalovská 10, Sobrance, IČO: 36730866","229,03 € s DPH",04.09.2023,19.09.2023,platná, 221/2021,"elektrina 3/2021 - kotolňa, Mierova 3",,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","229,44 € s DPH",14.04.2021,14.04.2021,platná, 175/2023,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","229,47 € s DPH",17.04.2023,18.04.2023,platná, 381/2021,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","229,47 € s DPH",25.06.2021,06.07.2021,platná, 302/2021,zelenina,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","229,84 € s DPH",17.05.2021,19.05.2021,platná, 706/2021,"mlieko, mliečné výrobky",,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","229,85 € s DPH",10.11.2021,15.11.2021,platná, 497/2020,PHM 7/2020 - kosačky,,"dodávateľ: Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO: 31322832","23,04 € s DPH",21.08.2020,25.08.2020,platná, 389/2020,389/2020,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","23,09 € s DPH",03.07.2020,10.07.2020,platná, 310/2021,vajcia,,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","23,44 € s DPH",21.05.2021,28.05.2021,platná, 743/2019,materiál na údržbu,,"dodávateľ: Strechstav Zeleňák Martin, Pri parku 303, Strážske, IČO: 43154816","23,50 € s DPH",03.12.2019,04.12.2019,platná, 505/2020,zelenina,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","23,53 € s DPH",26.08.2020,08.09.2020,platná, 567/2020,zelenina,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","23,54 € s DPH",18.09.2020,25.09.2020,platná, 164/2022,ovocie,,"dodávateľ: LUNYS s.r.o, Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","23,55 € s DPH",18.03.2022,23.03.2022,platná, 245/2020,ochranný štít BETA 30 ks,,"dodávateľ: ECOMP Slovakia, s.r.o., Košťany nad Turcom 124, IČO: 44788495","230,00 € s DPH",28.04.2020,30.04.2020,platná, 208/2020,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","230,00 € s DPH",09.04.2020,20.04.2020,platná, 694/2023,"mlieko, mliečne výrobky",,"dodávateľ: KOMFOS Prešov s.r.o, Ľubochnianska 2, 08006 Ľubotice, IČO: 36454184","230,09 € s DPH",27.12.2023,10.01.2024,platná, 099/2024,mrazené potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA spol. s.r.o, Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","230,13 € s DPH",06.03.2024,11.03.2024,platná, 785/2020,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","230,20 € s DPH",10.12.2020,16.12.2020,platná, 284/2022,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","230,30 € s DPH",13.05.2022,13.05.2022,platná, 709/2022,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","230,89 € s DPH",09.12.2022,13.12.2022,platná, 762/2022,"elektro spotrebiče, materiál údržba",,"dodávateľ: NAY a.s, Tuhovská 15,Bratislava, IČO: 35739487","230,91 € s DPH",27.12.2022,28.12.2022,platná, 665/2023,"mlieko, mliečne výrobky",,"dodávateľ: KOMFOS Prešov s.r.o, Ľubochnianska 2, 08006 Ľubotice, IČO: 36454184","231,14 € s DPH",18.12.2023,20.12.2023,platná, 082/2023,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s, Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","231,24 € s DPH",16.02.2023,21.02.2023,platná, 001/2024,"ovocie, zelenina",,"dodávateľ: M.A.D.D. FRUIT s.r.o, Michalovská 10, Sobrance, IČO: 36730866","231,43 € s DPH",03.01.2024,16.01.2024,platná, 661/2023,"ovocie, zelenina",,"dodávateľ: M.A.D.D. FRUIT s.r.o, Michalovská 10, Sobrance, IČO: 36730866","231,50 € s DPH",14.12.2023,14.12.2023,platná, 601/2023,PHM 10/23,,"dodávateľ: Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo1, Bratislava, IČO: 31322832","231,78 € s DPH",08.11.2023,13.11.2023,platná, 120/2023,interierové vybavenie,,"dodávateľ: Merkury SHOP s.r.o, Duklianska 11, Prešov, IČO: 51231735","232,20 € s DPH",10.03.2023,15.03.2023,platná, 778/2021,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","232,25 € s DPH",16.12.2021,13.12.2021,platná, 333/2023,mrazené potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA spol. s.r.o, Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","232,48 € s DPH",21.06.2023,26.06.2023,platná, 600/2020,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","232,54 € s DPH",02.10.2020,05.10.2020,platná, 334/2023,"mlieko, mliečne výrobky",,"dodávateľ: KOMFOS Prešov s.r.o, Ľubochnianska 2, 08006 Ľubotice, IČO: 36454184","232,66 € s DPH",22.06.2023,26.06.2023,platná, 114/2021,"mlieko, mliečné výrobky",,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","232,67 € s DPH",24.02.2021,05.03.2021,platná, 326/2023,"mlieko, mlieč. výrobky",,"dodávateľ: KOMFOS Prešov s.r.o, Ľubochnianska 2, 08006 Ľubotice, IČO: 36454184","232,75 € s DPH",16.06.2023,20.06.2023,platná, 403/2021,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","232,86 € s DPH",02.07.2021,13.07.2021,platná, 509/2020,"hydina, vajcia a mraz. výrobky",,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","232,91 € s DPH",26.08.2020,08.09.2020,platná, 269/2023,mrazené potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA spol. s.r.o, Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","233,12 € s DPH",24.05.2023,26.05.2023,platná, 116/2023,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","233,47 € s DPH",10.03.2023,15.03.2023,platná, 534/2023,mrazené potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA spol. s.r.o, Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","233,52 € s DPH",11.10.2023,11.10.2023,platná, 129/2023,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","233,62 € s DPH",17.03.2023,21.03.2023,platná, 496/2023,elektrina 8/23 K+M3,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","234,46 € s DPH",18.09.2023,02.10.2023,platná, 829/2020,ovocie,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","234,61 € s DPH",28.12.2020,30.12.2020,platná, 004/2022,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","234,64 € s DPH",04.01.2022,21.01.2022,platná, 004/2022,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","234,64 € s DPH",,,platná, 508/2023,"mlieko, mliečne výrobky",,"dodávateľ: KOMFOS Prešov s.r.o, Ľubochnianska 2, 08006 Ľubotice, IČO: 36454184","234,78 € s DPH",26.09.2023,02.10.2023,platná, 131/2023,reinštalácia eset,,"dodávateľ: AUTOCONT s.r.o, Bardejovská 1/C, Košice, IČO: 36396222","235,20 € s DPH",20.03.2023,21.03.2023,platná, 454/2022,oprava PC,,"dodávateľ: AUTOCONT s.r.o, Bardejovská 1/C, Košice, IČO: 36396222","235,20 € s DPH",08.08.2022,12.08.2022,platná, 514/2020,"WC dosky, sprchové hadice, vypúšťací ventil, skrutky",,"dodávateľ: Armat Trade s.r.o., Mierova 62, Humenné, IČO: 36745197","235,22 € s DPH",31.08.2020,08.09.2020,platná, 537/2023,elektrina 9/23,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","235,55 € s DPH",12.10.2023,16.10.2023,platná, 389/2023,materiál údržba,,"dodávateľ: Martin Zeleňák -Strechstav, Pri Parku 303, Strážske, IČO: 43154816","235,55 € s DPH",13.07.2023,14.07.2023,platná, 100/2021,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","235,56 € s DPH",18.02.2021,24.02.2021,platná, 313/2020,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","235,62 € s DPH",28.05.2020,02.06.2020,platná, 136/2024,"ovocie, zelenina",,"dodávateľ: M.A.D.D. FRUIT s.r.o, Michalovská 10, Sobrance, IČO: 36730866","235,85 € s DPH",28.03.2024,04.04.2024,platná, 055/2022,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","235,88 € s DPH",28.01.2022,18.02.2022,platná, 25/2021,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","235,93 € s DPH",15.01.2021,29.01.2021,platná, 20/2021,elektrina 12/2020 - Mierova 3,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","236,16 € s DPH",15.01.2021,29.01.2021,platná, 052/2024,"ovocie, zelenina",,"dodávateľ: M.A.D.D. FRUIT s.r.o, Michalovská 10, Sobrance, IČO: 36730866","236,19 € s DPH",08.02.2024,14.02.2024,platná, 588/2022,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s, Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","236,41 € s DPH",20.10.2022,04.11.2022,platná, 558/2021,"hydina, vajcia, mraz. výrobky",,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","236,54 € s DPH",08.09.2021,10.09.2021,platná, 711/2021,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","236,91 € s DPH",11.11.2021,15.11.2021,platná, 722/2019,"mlieko, mliečné výrobky",,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","237,18 € s DPH",21.11.2019,26.11.2019,platná, 092/2024,"mlieko, mliečne výrobky",,"dodávateľ: KOMFOS Prešov s.r.o, Ľubochnianska 2, 08006 Ľubotice, IČO: 36454184","237,36 € s DPH",01.03.2024,05.03.2024,platná, 559/2022,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s, Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","237,41 € s DPH",06.10.2022,17.10.2022,platná, 464/2023,"mlieko, mliečne výrobky",,"dodávateľ: KOMFOS Prešov s.r.o, Ľubochnianska 2, 08006 Ľubotice, IČO: 36454184","238,70 € s DPH",31.08.2023,19.09.2023,platná, 34/2021,"mlieko, mliečné výrobky",,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","238,92 € s DPH",20.01.2021,29.01.2021,platná, 18/2020,"mlieko, mliečné výrobky",,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","239,09 € s DPH",16.01.2020,17.01.2020,platná, 312/2022,"mlieko, mliečne výrobky",10/03/2022,"dodávateľ: INMEDIA spol. s.r.o, Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","239,10 € s DPH",01.06.2022,14.06.2022,platná, 529/2021,zelenina,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","239,30 € s DPH",24.08.2021,02.09.2021,platná, 642/2021,farebná tlačiareň,,"dodávateľ: Autocont s.r.o., Bardejovská 1/C, Košice, IČO: 36396222","239,64 € s DPH",15.10.2021,28.10.2021,platná, 436/2021,"mlieko, mliečné výrobky",,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","239,99 € s DPH",14.07.2021,20.07.2021,platná, 710/2019,strihanie 8 klientov,,"dodávateľ: Kaderníctvo Andrea, Mierova 777, Strážske, IČO: 37317385","24,00 € s DPH",19.11.2019,20.11.2019,platná, 785/2019,termostatické hlavice na radiátor 2 ks,,"dodávateľ: Proservis Strážske s.r.o., Mierova 101, Strážske, IČO: 36727466","24,19 € s DPH",16.12.2019,11.12.2019,platná, 5/2020,mäso,,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","24,21 € s DPH",08.01.2020,17.01.2020,platná, 182/2020,elektrina kotolňa - 1/2020 - preplatok,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","24,50 € s DPH",01.04.2020,06.04.2020,platná, 183/2020,elektrina kotolňa - 2/2020 - preplatok,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","24,50 € s DPH",01.04.2020,06.04.2020,platná, 466/2020,ovocie,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","24,52 € s DPH",07.08.2020,14.08.2020,platná, 539/2020,materiál na údržbu,,"dodávateľ: Strechstav Zeleňák Martin, Pri parku 303, Strážske, IČO: 43154816","24,90 € s DPH",08.09.2020,10.09.2020,platná, 91/2020,kurz - Interný auditor kvality,,"dodávateľ: OZ Akadémia vzdelávania a výskum v soc. službách, Bernolákova 4, Holíč, IČO: 51216477","240,00 € s DPH",14.02.2020,14.02.2020,platná, 741/2021,"jednorázový riad, mop",,"dodávateľ: Krídla s.r.o. veľkoobchod, Mierova 94, Humenné, IČO: 36466778","240,04 € s DPH",26.11.2021,30.11.2021,platná, 006/2022,"hydina, mrazené výrobky",,"dodávateľ: INMEDIA spol. s.r.o, Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","240,09 € s DPH",07.01.2022,21.01.2022,platná, 644/2020,zelenina,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","240,15 € s DPH",19.10.2020,21.10.2020,platná, 054/2023,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","240,16 € s DPH",03.02.2023,09.02.2023,platná, 271/2020,zelenina,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","240,20 € s DPH",11.05.2020,18.05.2020,platná, 423/2020,zelenina,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","240,34 € s DPH",17.07.2020,22.07.2020,platná, 339/2022,elektrina kotolňa+ Mierova3,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","240,35 € s DPH",10.06.2022,15.06.2022,platná, 711/2019,oprava el. kotla,,"dodávateľ: Elektroservis VV, s.r.o., Čemernianska 50, Vranov nad Topľou, IČO: 44602731","240,60 € s DPH",19.11.2019,20.11.2019,platná, 333/2022,Pohonné hmoty,,"dodávateľ: Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO: 31322832","240,66 € s DPH",09.06.2022,15.06.2022,platná, 012/2024,"ovocie, zelenina",,"dodávateľ: M.A.D.D. FRUIT s.r.o, Michalovská 10, Sobrance, IČO: 36730866","240,73 € s DPH",11.01.2024,16.01.2024,platná, 623/2022,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","240,85 € s DPH",04.11.2022,11.11.2022,platná, 839/2021,"mlieko, mliečné výrobky",,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","240,88 € s DPH",29.12.2021,30.12.2021,platná, 533/2021,"mlieko, mliečné výrobky",,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","241,31 € s DPH",25.08.2021,02.09.2021,platná, 393/2020,zelenina,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","241,33 € s DPH",06.07.2020,10.07.2020,platná, 335/2022,"hydina, mrazené potraviny",,"dodávateľ: Bidfood s.r.o, Piešťanská 2321/71, Nové mesto nad Váhom, IČO: 34152199","241,35 € s DPH",10.06.2022,15.06.2022,platná, 337/2020,tonery 6 ks,,"dodávateľ: AutoCont a.s., Krasovského 14, Bratislava, IČO: 36396222","241,44 € s DPH",09.06.2020,11.06.2020,platná, 595/2022,"mlieko, mliečne výrobky",,"dodávateľ: INMEDIA spol. s.r.o, Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","241,52 € s DPH",26.10.2022,04.11.2022,platná, 534/2020,zelenina,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","241,67 € s DPH",07.09.2020,10.09.2020,platná, 574/2023,"mlieko, mliečne výrobky",,"dodávateľ: KOMFOS Prešov s.r.o, Ľubochnianska 2, 08006 Ľubotice, IČO: 36454184","242,61 € s DPH",03.11.2023,07.11.2023,platná, 391/2023,"ovocie , zelenina",,"dodávateľ: M.A.D.D. FRUIT s.r.o, Michalovská 10, Sobrance, IČO: 36730866","242,92 € s DPH",17.07.2023,17.07.2023,platná, 221/2022,"mlieko, mliečné výrobky",,"dodávateľ: INMEDIA spol. s.r.o, Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","243,19 € s DPH",13.04.2022,19.04.2022,platná, 413/2020,zelenina,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","243,32 € s DPH",13.07.2020,15.07.2020,platná, 510/2023,mrazené potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA spol. s.r.o, Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","243,43 € s DPH",28.09.2023,05.10.2023,platná, 021/2023,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","243,43 € s DPH",13.01.2023,23.01.2023,platná, 364/2022,"mäso , mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","243,44 € s DPH",24.06.2022,01.07.2022,platná, 500/2020,zelenina,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","243,54 € s DPH",24.08.2020,08.09.2020,platná, 291/2023,"ovocie,zelenia",,"dodávateľ: M.A.D.D. FRUIT s.r.o, Michalovská 10, Sobrance, IČO: 36730866","243,69 € s DPH",05.06.2023,12.06.2023,platná, 400/2020,"hydina, vajcia a mraz. výrobky",,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","244,13 € s DPH",08.07.2020,10.07.2020,platná, 717/2020,"mlieko, mliečné výrobky",,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","244,16 € s DPH",18.11.2020,26.11.2020,platná, 213/2020,"elektrina 3/2020 - kotolňa, Mierova 3",,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","244,37 € s DPH",15.04.2020,20.04.2020,platná, 285/2021,revízia HP a hydrantov,,"dodávateľ: Požiarny servis - Humenné s.r.o., Kukorelliho 1499/24, Humenné, IČO: 36483923","244,40 € s DPH",11.05.2021,26.05.2021,platná, 778/2019,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","244,49 € s DPH",12.12.2019,12.12.2019,platná, 256/2021,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","244,75 € s DPH",30.04.2021,04.05.2021,platná, 27/2020,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","245,09 € s DPH",17.01.2020,17.01.2020,platná, 274/2021,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","245,12 € s DPH",06.05.2021,17.05.2021,platná, 322/2023,taniere,,"dodávateľ: AJVA s.r.o, Hnilecká 34, Gelnica, IČO: 36580899","245,16 € s DPH",16.06.2023,20.06.2023,platná, 583/2020,servisná prehliadka vozidla Hyundai,,"dodávateľ: Rades - Ing. Radoslav Popovič, Okružná 5, Michalovce, IČO: 32692188","245,42 € s DPH",28.09.2020,30.09.2020,platná, 432/2023,"ovocie, zelenina",,"dodávateľ: M.A.D.D. FRUIT s.r.o, Michalovská 10, Sobrance, IČO: 36730866","245,48 € s DPH",07.08.2023,10.08.2023,platná, 079/2023,oprava el. vedenia práčovňa,,"dodávateľ: RUDÁŠ Peter, Čajkovského 18, Michalovce, IČO: 10712976","245,72 € s DPH",15.02.2023,21.02.2023,platná, 522/2022,"hydina, mrazené potraviny",,"dodávateľ: Bidfood s.r.o, Piešťanská 2321/71, Nové mesto nad Váhom, IČO: 34152199","245,95 € s DPH",20.09.2022,21.09.2022,platná, 663/2022,"mlieko, mliečne výrobky",,"dodávateľ: INMEDIA spol. s.r.o, Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","246,18 € s DPH",23.11.2022,24.11.2022,platná, 124/2020,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","246,22 € s DPH",06.03.2020,13.03.2020,platná, 264/2020,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","246,39 € s DPH",07.05.2020,18.05.2020,platná, 612/2023,"ovocie, zelenina",,"dodávateľ: M.A.D.D. FRUIT s.r.o, Michalovská 10, Sobrance, IČO: 36730866","246,40 € s DPH",16.11.2023,22.11.2023,platná, 592/2022,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","246,93 € s DPH",21.10.2022,04.11.2022,platná, 530/2023,"ovocie, zelenina",,"dodávateľ: M.A.D.D. FRUIT s.r.o, Michalovská 10, Sobrance, IČO: 36730866","247,09 € s DPH",09.10.2023,10.10.2023,platná, 762/2019,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","247,12 € s DPH",06.12.2019,12.12.2019,platná, 762/2021,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","247,43 € s DPH",06.12.2021,08.12.2021,platná, 233/2023,"mlieko, mliečné výrobky",,"dodávateľ: KOMFOS Prešov s.r.o, Ľubochnianska 2, 08006 Ľubotice, IČO: 36454184","247,78 € s DPH",09.05.2023,10.05.2023,platná, 480/2020,"mlieko, mliečné výrobky",,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","247,99 € s DPH",12.08.2020,14.08.2020,platná, 515/2023,plyn kuch 10/23,,"dodávateľ: SPP.a.s, Mlynské nivy 44/a ,Bratislava, IČO: 35815256","248,00 € s DPH",03.10.2023,05.10.2023,platná, 799/2019,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","248,20 € s DPH",19.12.2019,23.12.2019,platná, 287/2022,"mlieko, mliečne výrobky",10/03/2022,"dodávateľ: INMEDIA spol. s.r.o, Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","248,45 € s DPH",18.05.2022,18.05.2022,platná, 134/2021,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","248,47 € s DPH",05.03.2021,12.03.2021,platná, 617/2020,kancelárske potreby,,"dodávateľ: Ajva s.r.o., Hlavná 47, Gelnica, IČO: 36580899","248,66 € s DPH",08.10.2020,21.10.2020,platná, 656/2022,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s, Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","248,80 € s DPH",18.11.2022,21.11.2022,platná, 059/2024,"mlieko, mliečne výrobky",,"dodávateľ: KOMFOS Prešov s.r.o, Ľubochnianska 2, 08006 Ľubotice, IČO: 36454184","248,84 € s DPH",08.02.2024,14.02.2024,platná, 352/2022,kancelárske potreby,,"dodávateľ: Krídla s.r.o, Mierova 94, Humenné, IČO: 36466778","249,00 € s DPH",17.06.2022,22.06.2022,platná, 823/2020,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","249,14 € s DPH",22.12.2020,30.12.2020,platná, 772/2020,revízia výťahov,,"dodávateľ: LIFTEX - Veronika Rusnačková, Exnárova 6, Košice, IČO: 17251605","249,60 € s DPH",07.12.2020,14.12.2020,platná, 760/2019,revízia výťahov,,"dodávateľ: LIFTEX - Veronika Rusnačková, Exnárova 6, Košice, IČO: 17251605","249,60 € s DPH",06.12.2019,12.12.2019,platná, 240/2023,"ovocie, zelenina",,"dodávateľ: M.A.D.D. FRUIT s.r.o, Michalovská 10, Sobrance, IČO: 36730866","249,88 € s DPH",11.05.2023,18.05.2023,platná, 757/2022,drvič konárov,,"dodávateľ: HECHT Sk spol. s.r.o, Letisková II 1925/20 Prievidza, IČO: 35874422","249,90 € s DPH",23.12.2022,28.12.2022,platná, 536/2022,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","25,01 € s DPH",28.09.2022,29.09.2022,platná, 570/2020,mäsové výrobky,,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","25,16 € s DPH",18.09.2020,25.09.2020,platná, 138/2021,materiál na údržbu,,"dodávateľ: Strechstav Zeleňák Martin, Pri parku 303, Strážske, IČO: 43154816","25,84 € s DPH",08.03.2021,12.03.2021,platná, 492/2022,"mlieko, mliečne výrobky",,"dodávateľ: INMEDIA spol. s.r.o, Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","250,07 € s DPH",31.08.2022,12.09.2022,platná, 423/2022,"tonery, externý disk",,"dodávateľ: AUTOCONT s.r.o, Bardejovská 1/C, Košice, IČO: 36396222","250,32 € s DPH",26.07.2022,11.08.2022,platná, 113/2020,"hydina, vajcia a mraz. výrobky",,"dodávateľ: Ryba Košice spol. s.r.o., Južná trieda 54, Košice, IČO: 17147522","250,73 € s DPH",02.03.2020,04.03.2020,platná, 660/2023,revízia výťahov,,"dodávateľ: Veronika Rusnačková-LIFTEX, Exnárová 6, Košice, IČO: 17251605","250,80 € s DPH",13.12.2023,14.12.2023,platná, 355/2023,revízia výťahov,,"dodávateľ: Veronika Rusnačková-LIFTEX, Exnárová 6, Košice, IČO: 17251605","250,80 € s DPH",30.06.2023,14.07.2023,platná, 729/2022,revízia výťahov,,"dodávateľ: LIFTEX-Veronika Rusnačková, Exnárova 6, Košice, IČO: 17251605","250,80 € s DPH",16.12.2022,20.12.2022,platná, 328/2022,revízia výťahov,,"dodávateľ: LIFTEX-Veronika Rusnačková, Exnárova 6, Košice, IČO: 17251605","250,80 € s DPH",08.06.2022,15.06.2022,platná, 372/2021,revízia výťahov,,"dodávateľ: LIFTEX - Veronika Rusnačková, Exnárova 6, Košice, IČO: 17251605","250,80 € s DPH",16.06.2021,25.06.2021,platná, 087/2024,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne, Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","250,98 € s DPH",29.02.2024,05.03.2024,platná, 449/2023,"mlieko, mliečne výrobky",,"dodávateľ: KOMFOS Prešov s.r.o, Ľubochnianska 2, 08006 Ľubotice, IČO: 36454184","251,04 € s DPH",21.08.2023,25.08.2023,platná, 406/2020,plyn 6/2020 - preplatok,,"dodávateľ: SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO: 35815256","251,05 € s DPH",10.07.2020,15.07.2020,platná, 708/2022,"mlieko, mliečné výrobky",,"dodávateľ: INMEDIA spol. s.r.o, Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","251,38 € s DPH",09.12.2022,13.12.2022,platná, 146/2022,potraviny-pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s, Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","251,50 € s DPH",11.03.2022,23.03.2022,platná, 749/2019,"mlieko, mliečné výrobky",,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","251,63 € s DPH",05.12.2019,12.12.2019,platná, 147/2024,"ovocie, zelenina",,"dodávateľ: M.A.D.D. FRUIT s.r.o, Michalovská 10, Sobrance, IČO: 36730866","251,90 € s DPH",04.04.2024,09.04.2024,platná, 245/2022,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","251,90 € s DPH",29.04.2022,03.05.2022,platná, 220/2023,"ovocie,zelenina",,"dodávateľ: M.A.D.D. FRUIT s.r.o, Michalovská 10, Sobrance, IČO: 36730866","251,98 € s DPH",04.05.2023,04.05.2023,platná, 53/2021,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","252,12 € s DPH",28.01.2021,04.02.2021,platná, 573/2021,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","252,30 € s DPH",14.09.2021,23.09.2021,platná, 029/2023,"mlieko, mliečne výrobky",,"dodávateľ: INMEDIA spol. s.r.o, Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","252,33 € s DPH",18.01.2023,23.01.2023,platná, 540/2023,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne, Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","252,40 € s DPH",13.10.2023,16.10.2023,platná, 805/2020,potraviny - hrubý tovar,,"dodávateľ: GVP s.r.o., Tolstého 1, Humenné, IČO: 36446190","252,52 € s DPH",18.12.2020,22.12.2020,platná, 169/2022,servisná prehliadka mot.vozidla OPEL VIVARO,,"dodávateľ: AUTOTIP spol. s.r.o, Podháj 2939/151, Bratislava, IČO: 35832789","252,82 € s DPH",22.03.2022,23.03.2022,platná, 229/2022,mlieko a mliečne výrobky,,"dodávateľ: INMEDIA spol. s.r.o, Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","253,25 € s DPH",20.04.2022,21.04.2022,platná, 443/2023,elektrina K+M3 7/2023,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","253,66 € s DPH",15.08.2023,17.08.2023,platná, 541/2023,"ovocie, zelenina",,"dodávateľ: M.A.D.D. FRUIT s.r.o, Michalovská 10, Sobrance, IČO: 36730866","253,73 € s DPH",16.10.2023,16.10.2023,platná, 096/2024,"ovocie, zelenina",,"dodávateľ: M.A.D.D. FRUIT s.r.o, Michalovská 10, Sobrance, IČO: 36730866","253,98 € s DPH",05.03.2024,05.03.2024,platná, 605/2021,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne, Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","254,12 € s DPH",30.09.2021,28.10.2021,platná, 117/2024,"ovocie, zelenina",,"dodávateľ: M.A.D.D. FRUIT s.r.o, Michalovská 10, Sobrance, IČO: 36730866","254,55 € s DPH",14.03.2024,19.03.2024,platná, 704/2019,potraviny,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","254,65 € s DPH",15.11.2019,19.11.2019,platná, Z 001/2022,Tyčový mixer,,"dodávateľ: B-commerce s.r.o - GastroKuchyne.sk, Stocklova 60/19, Bargejov, IČO: 52424812","255,00 € s DPH",07.04.2022,19.04.2022,platná, 683/2019,preventívne prehliadky 17 zamestnancov,,"dodávateľ: MUDr. Viliam Knocik, Mierova 84, Strážske, IČO: 31971270","255,00 € s DPH",08.11.2019,11.11.2019,platná, 081/2024,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne, Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","255,04 € s DPH",22.02.2024,27.02.2024,platná, 241/2021,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","255,42 € s DPH",22.04.2021,22.04.2021,platná, 383/2021,zelenina,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","255,57 € s DPH",25.06.2021,06.07.2021,platná, 081/2023,"hydina, vajcia, mrazené potraviny",,"dodávateľ: Bidfood s.r.o, Piešťanská 2321/71, Nové mesto nad Váhom, IČO: 34152199","255,96 € s DPH",16.02.2023,21.02.2023,platná, 470/2022,"mlieko, mliečné výrobky",,"dodávateľ: INMEDIA spol. s.r.o, Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","256,11 € s DPH",17.08.2022,18.08.2022,platná, 41/2020,oprava umývačky BOSCH,,"dodávateľ: Elektroservis VV, s.r.o., Čemernianska 50, Vranov nad Topľou, IČO: 44602731","256,80 € s DPH",27.01.2020,29.01.2020,platná, 289/2022,"hydina, vajcia , mraz.výrobky",,"dodávateľ: Bidfood s.r.o, Piešťanská 2321/71, Nové mesto nad Váhom, IČO: 34152199","257,02 € s DPH",19.05.2022,20.05.2022,platná, 022/2024,"ovocie, zelenina",,"dodávateľ: M.A.D.D. FRUIT s.r.o, Michalovská 10, Sobrance, IČO: 36730866","257,44 € s DPH",15.01.2024,16.01.2024,platná, 788/2022,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s, Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","257,46 € s DPH",30.12.2022,04.01.2023,platná, 664/2021,"mlieko, mliečné výrobky",,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","257,47 € s DPH",27.10.2021,04.11.2021,platná, 243/2022,"hydina, mrazené výrobky",,"dodávateľ: Bidfood s.r.o, Piešťanská 2321/71, Nové mesto nad Váhom, IČO: 34152199","257,88 € s DPH",29.04.2022,03.05.2022,platná, 155/2023,plyn kuch. 4/23,,"dodávateľ: SPP a.s, Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO: 35815256","258,00 € s DPH",04.04.2023,06.04.2023,platná, 72/2021,"hydina, vajcia, mraz. výrobky",,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","258,05 € s DPH",05.02.2021,09.02.2021,platná, 545/2023,mrazené potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA spol. s.r.o, Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","258,64 € s DPH",18.10.2023,30.10.2023,platná, 057/2023,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s, Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","258,93 € s DPH",06.02.2023,09.02.2023,platná, 030/2022,"mäso, mäs. výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","258,95 € s DPH",14.01.2022,21.01.2022,platná, 510/2022,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","258,97 € s DPH",09.09.2022,14.09.2022,platná, 611/2023,mrazené potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA spol. s.r.o, Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","259,37 € s DPH",15.11.2023,22.11.2023,platná, 519/2022,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","259,66 € s DPH",16.09.2022,19.09.2022,platná, 443/2022,plyn kuchyňa,,"dodávateľ: SPP a.s, Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO: 35815256","26,00 € s DPH",03.08.2022,12.08.2022,platná, 410/2022,plyn kuch. 7/22,,"dodávateľ: SPP a.s, Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO: 35815256","26,00 € s DPH",18.07.2022,19.07.2022,platná, 349/2023,mäso,,"dodávateľ: CIMBAĽAK s.r.o, Duklianska 17A/3579, Bardejov, IČO: 36473219","26,03 € s DPH",28.06.2023,14.07.2023,platná, 570/2021,mäso,,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","26,16 € s DPH",13.09.2021,23.09.2021,platná, 197/2023,mäsové výrobky,,"dodávateľ: CIMBAĽAK s.r.o, Duklianska 17A/3579, Bardejov, IČO: 36473219","26,34 € s DPH",26.04.2023,27.04.2023,platná, 008/2024,Finančný spravodajca 2024,,"dodávateľ: Poradca podnikateľa , spol.s.r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina, IČO: 31592503","26,40 € s DPH",08.01.2024,16.01.2024,platná, 025/2023,fin.spravodajca r.2023,,"dodávateľ: Poradca podnikateľa spol. s.r.o, Martina Rázusa 23A, Žilina, IČO: 31592503","26,40 € s DPH",17.01.2023,23.01.2023,platná, 065/2022,finančný spravodajca 2022,,"dodávateľ: Poradca podnikateľa spol. s.r.o, Martina Rázusa 23A, Žilina, IČO: 31592503","26,40 € s DPH",04.02.2022,18.02.2022,platná, 29/2021,odborné časopisy,,"dodávateľ: Poradca podnikateľa s.r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina, IČO: 31592503","26,40 € s DPH",18.01.2021,29.01.2021,platná, 25/2020,Finančný spravodajca 2020,,"dodávateľ: Poradca podnikateľa s.r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina, IČO: 31592503","26,40 € s DPH",16.01.2020,17.01.2020,platná, 414/2021,mraz. výrobky,,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","26,84 € s DPH",07.07.2021,13.07.2021,platná, 260/2020,mrazená hydina,,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","26,94 € s DPH",06.05.2020,18.05.2020,platná, 214/2021,PHM 3/2021,,"dodávateľ: Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO: 31322832","26,96 € s DPH",09.04.2021,13.04.2021,platná, 386/2023,preventívne prehliadky,,"dodávateľ: MUDr. Viliam Knocik, Mierova 84, Strážske, IČO: 31971270","260,00 € s DPH",12.07.2023,14.07.2023,platná, 358/2022,preventívne prehladky,,"dodávateľ: MuDr. Viliam Knocik, Mierova 84, Strážske, IČO: 31971270","260,00 € s DPH",21.06.2022,22.06.2022,platná, 118/2021,jednorázové rukavice,,"dodávateľ: Anna Jakabová-vydajňa zdr. potrieb, Námestie slobody 59, Humenné, IČO: 31946275","260,00 € s DPH",26.02.2021,05.03.2021,platná, 218/2020,jednorázové rukavice 20/100 ks,,"dodávateľ: Anna Jakabová-vydajňa zdr. potrieb, 1.mája 21, Humenné, IČO: 31946275","260,00 € s DPH",15.04.2020,20.04.2020,platná, 251/2022,ovocie,,"dodávateľ: JES-Jozef Zavacký, Poľná 793/29, Medzilaborce, IČO: 10785370","260,18 € s DPH",03.05.2022,11.05.2022,platná, 78/2020,"hydina, vajcia a mraz. výrobky",,"dodávateľ: Ryba Košice spol. s.r.o., Južná trieda 54, Košice, IČO: 1714747522","260,42 € s DPH",10.02.2020,12.02.2020,platná, 652/2020,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","260,45 € s DPH",22.10.2020,30.10.2020,platná, 529/2020,potraviny,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","260,72 € s DPH",04.09.2020,10.09.2020,platná, 402/2021,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","260,77 € s DPH",01.07.2021,13.07.2021,platná, 542/2023,"mlieko, mliečne výrobky",,"dodávateľ: KOMFOS Prešov s.r.o, Ľubochnianska 2, 08006 Ľubotice, IČO: 36454184","261,15 € s DPH",16.10.2023,30.10.2023,platná, 482/2022,"mlieko, mliečne výrobky",,"dodávateľ: INMEDIA spol. s.r.o, Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","261,18 € s DPH",24.08.2022,12.09.2022,platná, 059/2022,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s, Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","261,21 € s DPH",28.01.2022,18.02.2022,platná, 476/2021,čistiace prostriedky,,"dodávateľ: Krídla s.r.o. veľkoobchod, Mierova 94, Humenné, IČO: 36466778","261,24 € s DPH",03.08.2021,17.08.2021,platná, 176/2021,"mlieko, mliečné výrobky",,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","262,00 € s DPH",24.03.2021,30.03.2021,platná, 388/2023,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne, Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","262,22 € s DPH",13.07.2023,14.07.2023,platná, 578/2021,revízia výťahov,,"dodávateľ: LIFTEX - Veronika Rusnačková, Exnárova 6, Košice, IČO: 17251605","262,56 € s DPH",16.09.2021,29.09.2021,platná, 162/2023,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","262,63 € s DPH",05.04.2023,06.04.2023,platná, 485/2022,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","262,67 € s DPH",26.08.2022,12.09.2022,platná, 041/2023,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","262,81 € s DPH",27.01.2023,31.01.2023,platná, 690/2021,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","262,93 € s DPH",05.11.2021,15.11.2021,platná, 825/2021,tonery 5 ks,,"dodávateľ: AutoCont a.s., Bardejovská 1/C, Košice, IČO: 36396222","263,88 € s DPH",23.12.2021,23.12.2021,platná, 799/2021,tonery,,"dodávateľ: AutoCont a.s., Krasovského 14, Bratislava, IČO: 36396222","263,88 € s DPH",16.12.2021,17.12.2021,platná, 26/2020,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","263,89 € s DPH",16.01.2020,17.01.2020,platná, 657/2021,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","264,17 € s DPH",21.10.2021,28.10.2021,platná, 86/2021,materiál na údržbu,,"dodávateľ: MIX, Námestie A.Dubčeka 5, Strážske, IČO: 31240500","264,28 € s DPH",09.02.2021,11.02.2021,platná, 134/2020,"elektrina 2/2020 - kotolňa, Mierova 3",,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","264,59 € s DPH",11.03.2020,13.03.2020,platná, 478/2023,bytový textil,,"dodávateľ: Praktik textil s.r.o, Mierova 271, Strážske, IČO: 44491191","264,60 € s DPH",08.09.2023,02.10.2023,platná, 28/2021,plyn 1-12/2020 Mierova 3 - preplatok,,"dodávateľ: innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, Bratislava, IČO: 44291809","265,57 € s DPH",18.01.2021,29.01.2021,platná, 792/2019,"mlieko, mliečné výrobky",,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","265,83 € s DPH",18.12.2019,23.12.2019,platná, 593/2021,servisná prehliadka vozidla Hyundai,,"dodávateľ: Rades - Ing. Radoslav Popovič, Okružná 5, Michalovce, IČO: 32692188","266,29 € s DPH",24.09.2021,29.09.2021,platná, 299/2023,mrazené potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA spol. s.r.o, Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","266,38 € s DPH",07.06.2023,12.06.2023,platná, 573/2020,revízia výťahov,,"dodávateľ: LIFTEX - Veronika Rusnačková, Exnárova 6, Košice, IČO: 17251605","266,40 € s DPH",21.09.2020,25.09.2020,platná, 433/2020,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","266,92 € s DPH",24.07.2020,04.08.2020,platná, 119/2021,elektrorevízia - Mierova 3,,"dodávateľ: Peter Rudáš, Čajkovského 18, Michalovce, IČO: 10712976","267,23 € s DPH",26.02.2021,05.03.2021,platná, 250/2020,zelenina,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","267,53 € s DPH",29.04.2020,05.05.2020,platná, 674/2022,"mlieko, mliečne výrobky",,"dodávateľ: Inmedia spol. s.r.o, Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","268,63 € s DPH",30.11.2022,07.12.2022,platná, 814/2019,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","268,66 € s DPH",23.12.2019,23.12.2019,platná, 409/2023,mrazené potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA spol. s.r.o, Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","268,70 € s DPH",28.07.2023,07.08.2023,platná, 791/2022,taniere,,"dodávateľ: Merkury SHOP s.r.o, Duklianska 11, Prešov, IČO: 51231735","268,92 € s DPH",31.12.2022,05.01.2023,platná,vyučt. FA 631/2019,"mlieko, mliečné výrobky",,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","269,48 € s DPH",23.10.2019,28.10.2019,platná, 393/2023,elektrina K+ M 3 6/23,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","269,52 € s DPH",17.07.2023,17.07.2023,platná, 156/2023,"hydina, mrazené potraviny , vajcia",,"dodávateľ: Bidfood s.r.o, Piešťanská 2321/71, Nové mesto nad Váhom, IČO: 34152199","269,70 € s DPH",04.04.2023,06.04.2023,platná, 308/2021,PHM 5/2021 - kosačky,,"dodávateľ: Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO: 31322832","27,14 € s DPH",20.05.2021,28.05.2021,platná, 575/2022,zavarka,,"dodávateľ: INMEDIA spol. s.r.o, Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","27,19 € s DPH",12.10.2022,17.10.2022,platná, 450/2021,ovocie,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","27,24 € s DPH",21.07.2021,02.08.2021,platná, 162/2021,"eurokľučky na okná, zamok dverí, zámkové lišty",,"dodávateľ: M.J.V., s.r.o., Mierova 271, Strážske, IČO: 36509337","270,00 € s DPH",15.03.2021,16.03.2021,platná, 843/2021,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","270,07 € s DPH",30.12.2021,30.12.2021,platná, 010/2023,PHM 12/22,,"dodávateľ: Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO: 31322832","270,24 € s DPH",10.01.2023,23.01.2023,platná, 166/2020,revízia výťahov,,"dodávateľ: LIFTEX - Veronika Rusnačková, Exnárova 6, Košice, IČO: 17251605","270,24 € s DPH",25.03.2020,01.04.2020,platná, 424/2022,oprava PC,,"dodávateľ: AUTOCONT s.r.o, Bardejovská 1/C, Košice, IČO: 36396222","270,36 € s DPH",26.07.2022,11.08.2022,platná, 16/2021,"mlieko, mliečné výrobky",,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","270,47 € s DPH",13.01.2021,29.01.2021,platná, 792/2021,"mlieko, mliečné výrobky",,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","270,63 € s DPH",15.12.2021,17.12.2021,platná, 802/2020,kancelárske potreby,,"dodávateľ: Ajva s.r.o., Hlavná 47, Gelnica, IČO: 36580899","270,76 € s DPH",17.12.2020,22.12.2020,platná, 435/2022,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","270,83 € s DPH",29.07.2022,11.08.2022,platná, 127/2024,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne, Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","271,03 € s DPH",21.03.2024,04.04.2024,platná, 522/2021,"mlieko, mliečné výrobky",,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","271,10 € s DPH",18.08.2021,02.09.2021,platná, 482/2020,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","271,46 € s DPH",13.08.2020,20.08.2020,platná, 18/2021,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","271,53 € s DPH",14.01.2021,29.01.2021,platná, 159/2021,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","271,58 € s DPH",15.03.2021,16.03.2021,platná, 395/2022,PHM 6/22,,"dodávateľ: Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO: 31322832","271,59 € s DPH",12.07.2022,13.07.2022,platná, A 013/2023,Daň neh r.2023,,"dodávateľ: OBEC VOLA, VOLA","271,95 € s DPH",15.05.2023,22.06.2023,platná, A 016/2022,daň z nehnuteľnosti Voľa r.2022,,"dodávateľ: Obec Voľa, Voľa","271,95 € s DPH",06.06.2022,01.07.2022,platná, A - 11/2021,daň z nehnuteľnosti Voľa r. 2021,,"dodávateľ: obec Voľa, Voľa, IČO: 00325970","271,95 € s DPH",18.03.2021,14.04.2021,platná, A-15,VOĽA - daň z nehnuteľnosti r. 2020,,"dodávateľ: Obec VOĽA, VOĽA, IČO: 00325970","271,95 € s DPH",15.06.2020,25.06.2020,platná, 141/2021,revízia výťahov,,"dodávateľ: LIFTEX - Veronika Rusnačková, Exnárova 6, Košice, IČO: 17251605","272,28 € s DPH",09.03.2021,12.03.2021,platná, 46/2020,"mlieko, mliečné výrobky",,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","272,31 € s DPH",29.01.2020,30.01.2020,platná, 535/2022,"mlieko, mliečne výrobky",,"dodávateľ: INMEDIA spol. s.r.o, Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","272,54 € s DPH",28.09.2022,29.09.2022,platná, 48/2021,"mlieko, mliečné výrobky",,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","272,63 € s DPH",27.01.2021,04.02.2021,platná, 120/2024,revízia výťahov,,"dodávateľ: Veronika Rusnačková-LIFTEX, Exnárová 6, Košice, IČO: 17251605","272,64 € s DPH",19.03.2024,20.03.2024,platná, 505/2023,revízia výťahov,,"dodávateľ: Veronika Rusnačková-LIFTEX, Exnárová 6, Košice, IČO: 17251605","272,64 € s DPH",25.09.2023,02.10.2023,platná, 150/2023,revízia výťahov,,"dodávateľ: LIFTEX-Veronika Rusnačková, Exnárova 6, Košice, IČO: 17251605","272,64 € s DPH",30.03.2023,06.04.2023,platná, 526/2022,servisná prehliadka vyťahy,,"dodávateľ: LIFTEX-Veronika Rusnačková, Exnárova 6, Košice, IČO: 17251605","272,64 € s DPH",21.09.2022,21.09.2022,platná, 183/2022,revízia výťahov,,"dodávateľ: LIFTEX-Veronika Rusnačková, Exnárova 6, Košice, IČO: 17251605","272,64 € s DPH",30.03.2022,19.04.2022,platná, 697/2019,elektrina 10/2019 - kotolňa,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","272,77 € s DPH",13.11.2019,19.11.2019,platná, 514/2023,"mlieko, mliečne výrobky",,"dodávateľ: KOMFOS Prešov s.r.o, Ľubochnianska 2, 08006 Ľubotice, IČO: 36454184","273,33 € s DPH",03.10.2023,05.10.2023,platná, 298/2020,pekárenske výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","273,34 € s DPH",20.05.2020,26.05.2020,platná, 398/2020,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","273,76 € s DPH",07.07.2020,10.07.2020,platná, 621/2022,plyn kuchyňa 11/22,,"dodávateľ: SPP a.s, Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO: 35815256","274,00 € s DPH",03.11.2022,04.11.2022,platná, 435/2023,mrazené potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA spol. s.r.o, Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","274,16 € s DPH",09.08.2023,10.08.2023,platná, 402/2022,potraviny-pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s, Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","274,43 € s DPH",14.07.2022,18.07.2022,platná, 693/2023,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne, Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","275,61 € s DPH",29.12.2023,03.01.2024,platná, 533/2022,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","275,88 € s DPH",23.09.2022,28.09.2022,platná, 191/2020,"mlieko, mliečné výrobky",,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","275,88 € s DPH",03.04.2020,08.04.2020,platná, 319/2023,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne, Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","276,13 € s DPH",15.06.2023,20.06.2023,platná, 275/2023,"mlieko, mliečne výrobky",,"dodávateľ: KOMFOS Prešov s.r.o, Ľubochnianska 2, 08006 Ľubotice, IČO: 36454184","276,35 € s DPH",29.05.2023,30.05.2023,platná, 128/2023,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s, Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","276,43 € s DPH",17.03.2023,21.03.2023,platná, 610/2023,"mlieko, mliečne výrobky",,"dodávateľ: KOMFOS Prešov s.r.o, Ľubochnianska 2, 08006 Ľubotice, IČO: 36454184","276,65 € s DPH",13.11.2023,14.11.2023,platná, 574/2022,"mlieko, mliečne výrobky",,"dodávateľ: INMEDIA spol. s.r.o, Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","277,07 € s DPH",12.10.2022,17.10.2022,platná, 498/2022,"mrazená hydina, mrázené potraviny",,"dodávateľ: Bidfood s.r.o, Piešťanská 2321/71, Nové mesto nad Váhom, IČO: 34152199","277,21 € s DPH",06.09.2022,12.09.2022,platná, 110/2022,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s, Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","278,30 € s DPH",24.02.2022,11.03.2022,platná, 069/2024,"mlieko, mliečne výrobky",,"dodávateľ: KOMFOS Prešov s.r.o, Ľubochnianska 2, 08006 Ľubotice, IČO: 36454184","278,31 € s DPH",16.02.2024,19.02.2024,platná, 344/2020,revízia výťahov,,"dodávateľ: LIFTEX - Veronika Rusnačková, Exnárova 6, Košice, IČO: 17251605","278,40 € s DPH",11.06.2020,12.06.2020,platná, 548/2021,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","278,64 € s DPH",03.09.2021,07.09.2021,platná, 253/2020,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","278,78 € s DPH",30.04.2020,05.05.2020,platná, 465/2023,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne, Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","278,89 € s DPH",31.08.2023,19.09.2023,platná, 692/2023,"ovocie, zelenina",,"dodávateľ: M.A.D.D. FRUIT s.r.o, Michalovská 10, Sobrance, IČO: 36730866","278,93 € s DPH",29.12.2023,03.01.2024,platná, 649/202,umývačka riadu BEKO,,"dodávateľ: Nay a.s., Tuhovská 15, Bratislava, IČO: 35739487","279,00 € s DPH",18.10.2021,28.10.2021,platná, 687/2019,chladnička,,"dodávateľ: Okay Slovakia s.r.op., Černyševského 1287/10, Bratislava, IČO: 35825979","279,00 € s DPH",12.11.2019,19.11.2019,platná, 368/2021,"mlieko, mliečné výrobky",,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","279,19 € s DPH",16.06.2021,25.06.2021,platná, 018/2024,"mlieko, mliečne výrobky",,"dodávateľ: KOMFOS Prešov s.r.o, Ľubochnianska 2, 08006 Ľubotice, IČO: 36454184","279,28 € s DPH",12.01.2024,16.01.2024,platná, 806/2021,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","279,56 € s DPH",17.12.2021,17.12.2021,platná, 454/2023,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne, Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","279,65 € s DPH",24.08.2023,19.09.2023,platná, 318/2022,plyn kuch 6/22,,"dodávateľ: SPP a.s, Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO: 35815256","28,00 € s DPH",02.06.2022,14.06.2022,platná, 550/2021,plyn kuchyňa 9/2021,,"dodávateľ: SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO: 35815256","28,00 € s DPH",06.09.2021,07.09.2021,platná, 21/2020,elektrina kotolňa 2019 - preplatok,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","28,09 € s DPH",16.01.2020,17.01.2020,platná, 452/2021,PHM 7/2021 - kosačky,,"dodávateľ: Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO: 31322832","28,34 € s DPH",22.07.2021,04.08.2021,platná, 75/2022,Pohonné hmoty,,"dodávateľ: Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO: 31322832","28,67 € s DPH",08.02.2022,18.02.2022,platná, 054/2022,mrazené výrobky-hydina,,"dodávateľ: INMEDIA spol. s.r.o, Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","28,69 € s DPH",28.01.2022,18.02.2022,platná, 015/2023,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s, Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","280,03 € s DPH",12.01.2023,23.01.2023,platná, 781/2022,tonery,,"dodávateľ: AUTOCONT s.r.o, Bardejovská 1/C, Košice, IČO: 36396222","280,20 € s DPH",29.12.2022,04.01.2023,platná, 151/2023,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","280,34 € s DPH",31.03.2023,06.04.2023,platná, 162/2020,revízia HP 46 ks a hydrantov 7 ks,,"dodávateľ: Požiarny servis - Humenné s.r.o., Kukorelliho 1499/24, Humenné, IČO: 36783926","280,50 € s DPH",23.03.2020,01.04.2020,platná, 427/2020,materiál na úsek údržby,,"dodávateľ: MIX, Námestie A.Dubčeka 5, Strážske, IČO: 31240500","280,85 € s DPH",21.07.2020,22.07.2020,platná, 450/2022,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","281,03 € s DPH",05.08.2022,12.08.2022,platná, 381/2023,PHM,,"dodávateľ: Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo1, Bratislava, IČO: 31322832","281,26 € s DPH",10.07.2023,14.07.2023,platná, 575/2020,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","281,36 € s DPH",21.09.2020,25.09.2020,platná, 380/2020,zelenina,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","281,43 € s DPH",29.06.2020,01.07.2020,platná, 89/2020,"elektrina kotolňa, Mierova 3 - 1/2020",,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","281,58 € s DPH",13.02.2020,14.02.2020,platná, 89/2020,"elektrina kotolňa, Mierova 3 - 1/2020",,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","281,58 € s DPH",,,platná, 077/2024,"mrazené potraviny, vajcia",,"dodávateľ: INMEDIA spol. s.r.o, Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","282,16 € s DPH",21.02.2024,27.02.2024,platná, 248/2023,"hydina, mrazené potraviny",,"dodávateľ: INMEDIA spol. s.r.o, Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","282,24 € s DPH",12.05.2023,18.05.2023,platná, 669/2022,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","282,49 € s DPH",25.11.2022,28.11.2022,platná, 167/2021,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","283,19 € s DPH",19.03.2021,24.03.2021,platná, 88/2020,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","283,24 € s DPH",13.02.2020,14.02.2020,platná, 588/2020,tonery,,"dodávateľ: AutoCont a.s., Krasovského 14, Bratislava, IČO: 36396222","283,44 € s DPH",28.09.2020,30.09.2020,platná, 749/2022,"vybavenie stravovacej prevádzky-vozík, varnica",,"dodávateľ: B-commerce s.r.o - GastroKuchyne.sk, Stocklova 60/19, Bargejov, IČO: 52424812","283,53 € s DPH",22.12.2022,22.12.2022,platná, 387/2021,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","283,93 € s DPH",25.06.2021,06.07.2021,platná, 766/2022,"materiál - latka, nite",,"dodávateľ: Anjel-metrový textil s.r.o, Námestie osloboditeľov 20, Košice, IČO: 36585271","284,00 € s DPH",27.12.2022,28.12.2022,platná, 695/2023,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne, Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","284,69 € s DPH",31.12.2023,10.01.2024,platná, 406/2022,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","284,99 € s DPH",15.07.2022,18.07.2022,platná, 668/2022,"mlieko, mliečne výrobky",,"dodávateľ: INMEDIA spol. s.r.o, Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","285,42 € s DPH",25.11.2022,28.11.2022,platná, 733/2022,sprchovací kút+ vanička,,"dodávateľ: Merkury SHOP s.r.o, Duklianska 11, Prešov, IČO: 51231735","285,80 € s DPH",19.12.2022,20.12.2022,platná, 421/2020,"návleky na posteľ, jednorázové rukavice, návleky na topánky",,"dodávateľ: Anna Jakabová-vydajňa zdr. potrieb, Námestie slobody 59, Humenné, IČO: 31946275","286,00 € s DPH",17.07.2020,22.07.2020,platná, 760/2022,"pracovné ošatenie, prac. obuv, material udržba",,"dodávateľ: Lepal Technik Michalovce spol. s.r.o, Fidliková 2822, Humenné, IČO: 47999241","286,91 € s DPH",23.12.2022,28.12.2022,platná, 123/2022,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s, Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","287,18 € s DPH",04.03.2022,22.03.2022,platná, 457/2021,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","287,27 € s DPH",23.07.2021,04.08.2021,platná, 450/2023,"mlieko, mliečne výrobky",,"dodávateľ: KOMFOS Prešov s.r.o, Ľubochnianska 2, 08006 Ľubotice, IČO: 36454184","287,42 € s DPH",21.08.2023,25.08.2023,platná, 797/2020,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","287,51 € s DPH",17.12.2020,22.12.2020,platná, 029/2024,"mlieko, mliečne výrobky",,"dodávateľ: KOMFOS Prešov s.r.o, Ľubochnianska 2, 08006 Ľubotice, IČO: 36454184","288,41 € s DPH",22.01.2024,29.01.2024,platná, 16/2020,elektrina 12/2019,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","288,85 € s DPH",15.01.2020,17.01.2020,platná, 708/2019,servisná prehliadka vozidla Opel Vivaro,,"dodávateľ: Autotip s.r.o., Humenská cesta 19, Michalovce, IČO: 35832789","288,86 € s DPH",18.11.2019,19.11.2019,platná, 528/2020,plyn kuchyňa 9/2020,,"dodávateľ: SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO: 35815256","29,00 € s DPH",04.09.2020,10.09.2020,platná, 23/2021,mäso,,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","29,40 € s DPH",15.01.2021,29.01.2021,platná, D 002/2022,potraviny-dobropis k FA 375/2022,,"dodávateľ: GVP spol.s.r.o, Tolstého 1, HUmenné, IČO: 36446190","29,65 € s DPH",30.06.2022,01.07.2022,platná, 137/2022,mäso,,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","29,85 € s DPH",09.03.2022,22.03.2022,platná, 788/2019,"led žiarovky, šnúry, rozbočky",,"dodávateľ: BaB SK s.r.o., Gorazdova 3, Michalovce, IČO: 36802352","29,93 € s DPH",17.12.2019,23.12.2019,platná, 260/2022,"hydina, mrazené výrobky",,"dodávateľ: Bidfood s.r.o, Piešťanská 2321/71, Nové mesto nad Váhom, IČO: 34152199","290,02 € s DPH",05.05.2022,11.05.2022,platná, 123/2024,"mlieko, mliečne výrobky",,"dodávateľ: KOMFOS Prešov s.r.o, Ľubochnianska 2, 08006 Ľubotice, IČO: 36454184","290,59 € s DPH",19.03.2024,20.03.2024,platná, 433/2022,potraviny-hrubý tovar,,"dodávateľ: GVP spol.s.r.o, Tolstého 1, HUmenné, IČO: 36446190","290,65 € s DPH",29.07.2022,11.08.2022,platná, 580/2020,"hydina, vajcia a mraz. výrobky",,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","290,78 € s DPH",23.09.2020,30.09.2020,platná, 594/2020,materiál na údržbu,,"dodávateľ: MIX, Námestie A.Dubčeka 1, Strážske, IČO: 31240500","291,60 € s DPH",30.09.2020,05.10.2020,platná, 586/2022,"hydina, mrazené potraviny",,"dodávateľ: Bidfood s.r.o, Piešťanská 2321/71, Nové mesto nad Váhom, IČO: 34152199","291,72 € s DPH",20.10.2022,04.11.2022,platná, 529/2022,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s, Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","291,86 € s DPH",22.09.2022,28.09.2022,platná, 88/2023,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s, Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","292,48 € s DPH",23.02.2023,27.02.2023,platná, 043/2024,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne, Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","292,57 € s DPH",01.02.2024,01.02.2024,platná, 592/2020,"mlieko, mliečné výrobky",,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","292,77 € s DPH",30.09.2020,05.10.2020,platná, 270/2023,"ovocie, zelenina",,"dodávateľ: M.A.D.D. FRUIT s.r.o, Michalovská 10, Sobrance, IČO: 36730866","292,92 € s DPH",25.05.2023,26.05.2023,platná, 262/2021,materiál na úsek údržby a soc. rehabilitácie,,"dodávateľ: MIX, Námestie A.Dubčeka 5, Strážske, IČO: 31240500","292,95 € s DPH",04.05.2021,17.05.2021,platná, 095/2022,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s, Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","293,59 € s DPH",18.02.2022,11.03.2022,platná, 777/2020,"mlieko, mliečné výrobky",,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","294,05 € s DPH",09.12.2020,14.12.2020,platná, 475/2022,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","294,90 € s DPH",19.08.2022,22.08.2022,platná, 290/2022,tonery,,"dodávateľ: AUTOCONT s.r.o, Bardejovská 1/C, Košice, IČO: 36396222","295,80 € s DPH",19.05.2022,20.05.2022,platná, 287/2023,"ovocie, zelenina",,"dodávateľ: M.A.D.D. FRUIT s.r.o, Michalovská 10, Sobrance, IČO: 36730866","296,07 € s DPH",01.06.2023,12.06.2023,platná, 453/2021,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","296,15 € s DPH",22.07.2021,04.08.2021,platná, 765/2020,oprava plynového kotla Hoval,,"dodávateľ: Gasservis - Igor Oravec, Strakova 3, Košice, IČO: 17100046","297,12 € s DPH",07.12.2020,14.12.2020,platná, 577/2022,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s, Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","297,38 € s DPH",13.10.2022,17.10.2022,platná, 785/2022,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","297,64 € s DPH",30.12.2022,04.01.2023,platná, 736/2019,kancelárske stoličky 2 ks,,"dodávateľ: iTrading s.r.o., Rumančekova 858/32, Bratislava, IČO: 46187073","298,00 € s DPH",02.12.2019,04.12.2019,platná, 257/2021,potraviny - hrubý tovar,,"dodávateľ: GVP s.r.o., Tolstého 1, Humenné, IČO: 36446190","298,67 € s DPH",30.04.2021,04.05.2021,platná, 497/2023,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne, Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","298,70 € s DPH",18.09.2023,02.10.2023,platná, 215/2023,material,,"dodávateľ: Adrian Bonk Požiarny servis, Kukorelliho 1499/24, IČO: 35459468","298,80 € s DPH",03.05.2023,04.05.2023,platná, 331/2020,zelenina,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","298,93 € s DPH",08.06.2020,11.06.2020,platná, 132/2024,mrazené potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA spol. s.r.o, Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","298,95 € s DPH",27.03.2024,04.04.2024,platná, 592/2023,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne, Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","298,97 € s DPH",06.11.2023,07.11.2023,platná, 742/2020,notebook Acer z vreckového - Beňák Albín,,"dodávateľ: Nay a.s., Tuhovská 15, Bratislava, IČO: 35739487","299,00 € s DPH",25.11.2020,01.12.2020,platná, 417/2020,"mlieko, mliečné výrobky",,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","299,38 € s DPH",15.07.2020,22.07.2020,platná, 818/2021,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","299,45 € s DPH",22.12.2021,22.12.2021,platná, 141/2023,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s, Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","299,89 € s DPH",23.03.2023,29.03.2023,platná, 158/2022,realizácia VO "Cesta do komunity",,"dodávateľ: ULTIMA RATIO s.r.o, 1. mája 709, Liptovský Mikuláš, IČO: 468624412","3 000,00 € s DPH",17.03.2022,23.03.2022,platná, 021/2022,elektrina 12/21,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","3 035,54 € s DPH",12.01.2022,14.01.2022,platná, 551/2022,"vodne , stočné 22.6.-29.09.2022",,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spol. a. s, Komenského 50, Košice, IČO: 36570460","3 053,82 € s DPH",05.10.2022,17.10.2022,platná, 146/2021,plyn 2/2021,,"dodávateľ: SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO: 35815256","3 077,64 € s DPH",09.03.2021,12.03.2021,platná, 595/2020,vodné a stočné 6-9/2020,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice, IČO: 36570460","3 083,34 € s DPH",02.09.2020,05.10.2020,platná, 196/2021,vodné a stočné 12/2020 - 3/2021,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice, IČO: 36570460","3 112,42 € s DPH",06.04.2021,13.04.2021,platná, 606/2021,vodné a stočné 19.6.-27.9.2021,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, Košice, IČO: 36570460","3 145,66 € s DPH",01.10.2021,28.10.2021,platná, 135/2020,plyn 2/2020,,"dodávateľ: SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO: 35815256","3 175,80 € s DPH",11.03.2020,13.03.2020,platná, 698/2021,oprava izieb sestier,,"dodávateľ: Komplet stavby s.r.o., Zbudza 62, IČO: 53956125","3 249,73 € s DPH",09.11.2021,22.11.2021,platná, 144/2022,elektrina 2/22,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","3 272,36 € s DPH",10.03.2022,23.03.2022,platná, 145/2024,"voda, točne 17.12.2023-25.03.2024",,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s, Komenského 50, Košice, IČO: 36570460","3 273,68 € s DPH",04.04.2024,09.04.2024,platná, 022/2022,plyn 12/21,,"dodávateľ: SPP a.s, Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO: 35815256","3 316,38 € s DPH",12.01.2022,14.01.2022,platná, 516/2023,"vodne , stočné 24.06.-27.09.2023",,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s, Komenského 50, Košice, IČO: 36570460","3 322,34 € s DPH",03.10.2023,05.10.2023,platná, 89/2021,plyn 1/2021,,"dodávateľ: SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO: 35815256","3 326,12 € s DPH",10.02.2021,11.02.2021,platná, 777/2022,elek.postele,,"dodávateľ: Arjo Humanic Sk s.r.o, školská 428, Batizovce, IČO: 36679607","3 358,80 € s DPH",29.12.2022,04.01.2023,platná, 4006/2024,BOZP pre stavenisko 3/24,,"dodávateľ: EVIL s.r.o, Poľska 4, Košice, IČO: 36182931","3 372,00 € s DPH",04.04.2024,09.04.2024,platná, 4002/2024,BOZP stavenisko 1/24,,"dodávateľ: EVIL s.r.o, Poľska 4, Košice, IČO: 36182931","3 372,00 € s DPH",07.02.2024,13.03.2024,platná, 4003/2024,BOZP stavenisko 2/24,,"dodávateľ: EVIL s.r.o, Poľska 4, Košice, IČO: 36182931","3 372,00 € s DPH",04.03.2024,13.03.2024,platná, 466/2022,klimatizačné jednotky,,"dodávateľ: Bielek s.r.o, Mirka Nešpora 4878/17, Prešov, IČO: 50793241","3 396,00 € s DPH",15.08.2022,18.08.2022,platná, Z1/2020,plyn 3/2020 - preddavky,,"dodávateľ: SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO: 35815256","3 412,00 € s DPH",11.02.2020,12.02.2020,platná, 353/2023,"voda, stočné 24.03.2023-23.06.2023",,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s, Komenského 50, Košice, IČO: 36570460","3 452,02 € s DPH",29.06.2023,14.07.2023,platná, 113/2024,elektrina 2/24,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","3 453,62 € s DPH",13.03.2024,19.03.2024,platná, Z 004/2023,záloha plyn 4/23,,"dodávateľ: SPP a.s, Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO: 35815256","3 494,00 € s DPH",10.03.2023,15.03.2023,platná, 071/2024,elektrina 01/24,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","3 634,92 € s DPH",16.02.2024,19.02.2024,platná, 086/2022,elektrina 1/22,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","3 667,45 € s DPH",15.02.2022,18.02.2022,platná, 81/2020,plyn 1/2020,,"dodávateľ: SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO: 35815256","3 742,01 € s DPH",11.02.2020,12.02.2020,platná, 638/2022,plyn 10/22,,"dodávateľ: SPP a.s, Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO: 35815256","3 857,16 € s DPH",10.11.2022,11.11.2022,platná, 218/2022,elektrina 3/22,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","3 863,24 € s DPH",12.04.2022,19.04.2022,platná, Z -9/2020,plyn 11/2020 - preddavky,,"dodávateľ: SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO: 35815256","3 888,00 € s DPH",12.10.2020,21.10.2020,platná, 572/2022,,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","3 932,95 € s DPH",12.10.2022,17.10.2022,platná, 722/2021,"polohovateľné postele 4 ks, matrace 4 ks",,"dodávateľ: ARJO-HUMANIC SK s.r.o., Školská 428, Batizovce, IČO: 36679607","3 956,40 € s DPH",19.11.2021,22.11.2021,platná, 276/2022,elektrina 4/22,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","3 972,28 € s DPH",12.05.2022,13.05.2022,platná, 804/2020,"polohovateľné postele, matrace, nočné stolíky",,"dodávateľ: ARJO-HUMANIC SK s.r.o., Školská 428, Batizovce, IČO: 36679607","3 983,52 € s DPH",18.12.2020,22.12.2020,platná, 247/2020,potraviny - hrubý tovar,,"dodávateľ: GVP s.r.o., Tolstého 1, Humenné, IČO: 36446190","3,80 € s DPH",28.04.2020,05.05.2020,platná, D 009/2024,dobropis k FA 2763888370,,"dodávateľ: Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava, IČO: 35697270","3,88 € s DPH",04.04.2024,09.04.2024,platná, 796/2020,úradné overenie váh,,"dodávateľ: Slovenská legálna metrológia, n.o., Hviezdoslavova 31, Banská Bystrica, IČO: 37954521","30,00 € s DPH",17.12.2020,22.12.2020,platná, 056/2022,mäso,,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","30,89 € s DPH",31.01.2022,18.02.2022,platná, 144/2024,činnosť BOZP I.Q.2024,,"dodávateľ: Mgr.Marián KOMAN, Puškinova1714/2, IČO: 50107321","300,00 € s DPH",04.04.2024,09.04.2024,platná, 686/2023,Služby-VO BOZP "Zvýšenie energetickej efektívnosti DSS...",,"dodávateľ: TOMIN s.r.o, Húskova 1283/11, Košice, IČO: 36593737","300,00 € s DPH",27.12.2023,29.12.2023,platná, 685/2023,Služby-VO stavebný dozor "Zvýšenie energetickej efektívnosti DSS...",,"dodávateľ: TOMIN s.r.o, Húskova 1283/11, Košice, IČO: 36593737","300,00 € s DPH",27.12.2023,29.12.2023,platná, 667/2023,služby technika BOZP IV.Q,,"dodávateľ: Mgr.Marián KOMAN, Puškinova1714/2, IČO: 50107321","300,00 € s DPH",18.12.2023,20.12.2023,platná, 517/2023,Činnosť technika BOZP III.Q,,"dodávateľ: Mgr.Marián KOMAN, Puškinova1714/2, IČO: 50107321","300,00 € s DPH",03.10.2023,05.10.2023,platná, 376/2023,činnosť BOZP II.Q.2023,,"dodávateľ: Mgr.Marián KOMAN, Puškinova1714/2, IČO: 50107321","300,00 € s DPH",07.07.2023,14.07.2023,platná, 154/2023,činnosť technika BOZP I.Q.2023,,"dodávateľ: Mgr. Marián Koman, Puškinova 1714/2 Humenné, IČO: 50107321","300,00 € s DPH",03.04.2023,06.04.2023,platná, 712/2022,služby technika BOZP za IV.Q. 2022,,"dodávateľ: Mgr. Marián Koman, Puškinova 1714/2 Humenné, IČO: 50107321","300,00 € s DPH",12.12.2022,13.12.2022,platná, 547/2022,činnosť technika BOZP III.Q,,"dodávateľ: Mgr. Marián Koman, Puškinova 1714/2 Humenné, IČO: 50107321","300,00 € s DPH",03.10.2022,04.10.2022,platná, 411/2022,činnosť BOZP II.Q 22,02/01/2022,"dodávateľ: Mgr. Marián Koman, Puškinova 1714/2 Humenné, IČO: 50107321","300,00 € s DPH",18.07.2022,19.07.2022,platná, 196/2022,činnosť technika BOZP 1-3/2022,,"dodávateľ: Mgr. Marián Koman, Puškinova 1714/2, IČO: 50107321","300,00 € s DPH",04.04.2022,19.04.2022,platná, 451/2021,biologické čistenie odpadov,,"dodávateľ: Bio enzym Petr Mrázek, Nádražní 527, Zásmuky, IČO: 69639485","300,00 € s DPH",21.07.2021,02.08.2021,platná, 708/2020,biologické čistenie odpadov,,"dodávateľ: Bio enzym Petr Mrázek, Nádražní 527, Zásmuky, IČO: 69639485","300,00 € s DPH",13.11.2020,24.11.2020,platná, 549/2020,servis klimatizačných jednotiek,,"dodávateľ: SOPKLIMA Vzduchotechnika a klimatizácia, Nová ulica 215, Dargov, IČO: 34276106","300,00 € s DPH",10.09.2020,17.09.2020,platná, 56/2020,"jednorázové rukavice, návleky na posteľ, návleky na obuv",,"dodávateľ: Anna Jakabová-vydajňa zdr. potrieb, Námestie slobody 59, Humenné, IČO: 31946275","300,00 € s DPH",15.07.2020,22.07.2020,platná, 36/2020,biologické čistenie odpadov,,"dodávateľ: Bio enzym Petr Mrázek, Nádražní 527, Zásmuky, IČO: 69639485","300,00 € s DPH",22.01.2020,23.01.2020,platná, 688/2019,celočalúnená váľanda 3 ks,,"dodávateľ: Ján Hreha - Dekora, Štefánikova 86, Michalovce, IČO: 35455233","300,00 € s DPH",12.11.2019,19.11.2019,platná, 371/2023,"mlieko, mliečne výrobky",,"dodávateľ: KOMFOS Prešov s.r.o, Ľubochnianska 2, 08006 Ľubotice, IČO: 36454184","300,29 € s DPH",06.07.2023,14.07.2023,platná, 163/2020,oprava HP,,"dodávateľ: Požiarny servis - Humenné s.r.o., Kukorelliho 1499/24, Humenné, IČO: 36483923","300,30 € s DPH",23.03.2020,01.04.2020,platná, 017/2022,"mlieko , mlieč.výrobky",,"dodávateľ: INMEDIA spol. s.r.o, Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","300,71 € s DPH",12.01.2022,21.01.2022,platná, 068/2024,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne, Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","301,93 € s DPH",16.02.2024,19.02.2024,platná, 084/2024,"mlieko, mliečne výrobky",,"dodávateľ: KOMFOS Prešov s.r.o, Ľubochnianska 2, 08006 Ľubotice, IČO: 36454184","302,00 € s DPH",26.02.2024,27.02.2024,platná, 460/2023,"hydina, mrazené potraviny",,"dodávateľ: INMEDIA spol. s.r.o, Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","302,30 € s DPH",30.08.2023,19.09.2023,platná, 76/2021,hygienické potreby,,"dodávateľ: Ajva s.r.o., Hlavná 47, Gelnica, IČO: 36580899","302,46 € s DPH",05.02.2021,09.02.2021,platná, 453/2023,"ovocie, zelenna",,"dodávateľ: M.A.D.D. FRUIT s.r.o, Michalovská 10, Sobrance, IČO: 36730866","302,65 € s DPH",24.08.2023,25.08.2023,platná, 744/2022,"mlieko, mliečné výrobky",,"dodávateľ: INMEDIA spol. s.r.o, Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","303,39 € s DPH",21.12.2022,22.12.2022,platná, 744/2022,"mlieko, mliečne výrobky",,"dodávateľ: INMEDIA spol. s.r.o, Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","303,39 € s DPH",,,platná, 814/2021,koberec 8 m,,"dodávateľ: Interier Invest s.r.o., Kukučínova 23, Košice, IČO: 36190381","303,68 € s DPH",21.12.2021,22.12.2021,platná, 555/2022,pracovné ošatenie,,"dodávateľ: PERLIČKA TN s.r.o, Majerská 20A, Trenčín, IČO: 52719791","304,20 € s DPH",06.10.2022,17.10.2022,platná, A 014/2023,Poistenie zodpov.za škodu,,"dodávateľ: ALLIANZ, PRIBINOVÁ 19, Bratislava, IČO: 00154700","304,43 € s DPH",23.06.2023,30.06.2023,platná, A 001/2023,PX01-poist.zodpov.za škodu spôs.prevadz.činnosťou 01.01.23-30.06.2023,,"dodávateľ: Allianz -Slovenská poisťovňa a.s., Dostojevského rad 4, Bratislava, IČO: 00151700","304,43 € s DPH",02.01.2023,23.01.2023,platná, A 015/2022,PX01-poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou 2.splatka 01.07-31.12.22,,"dodávateľ: Allianz -Slovenská poisťovňa a.s., Dostojevského rad 4, Bratislava, IČO: 00151700","304,43 € s DPH",24.06.2022,01.07.2022,platná, A 001/2022,PX01-oistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou od 1.1.2022-30.06.2022,,"dodávateľ: Allianz -Slovenská poisťovňa a.s., Dostojevského rad 4, Bratislava, IČO: 00151700","304,43 € s DPH",27.12.2021,21.01.2022,platná, 399/2023,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne, Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","304,55 € s DPH",20.07.2023,20.07.2023,platná, 172/2024,koberec,,"dodávateľ: INTER INVEST s.r.o, Kukučinova 23, Košice, IČO: 36190381","304,56 € s DPH",09.04.2024,11.04.2024,platná, 438/2021,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","304,58 € s DPH",15.07.2021,02.08.2021,platná, 754/2022,material udržba,,"dodávateľ: BaB SK s.r.o, Gorazdova 3, Michalovce, IČO: 36802352","305,18 € s DPH",23.12.2022,28.12.2022,platná, 204/2020,"mlieko, mliečné výrobky",,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","305,33 € s DPH",08.04.2020,20.04.2020,platná, 305/2023,"mlieko, mlieč.výrobky",,"dodávateľ: KOMFOS Prešov s.r.o, Ľubochnianska 2, 08006 Ľubotice, IČO: 36454184","305,48 € s DPH",08.06.2023,12.06.2023,platná, 228/2020,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","306,01 € s DPH",20.04.2020,24.04.2020,platná, 571/2022,elektrina Kot+Mierova3 9/22,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","306,11 € s DPH",12.10.2022,17.10.2022,platná, 373/2020,kancelárske potreby,,"dodávateľ: Ajva s.r.o., Hlavná 47, Gelnica, IČO: 36580899","306,63 € s DPH",26.06.2020,01.07.2020,platná, 432/2020,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","306,67 € s DPH",23.07.2020,04.08.2020,platná, 779/2019,elektrina 11/2019 - Mierova 3,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","306,83 € s DPH",12.12.2019,18.12.2019,platná, 412/2023,"ovocie,zelenina",,"dodávateľ: M.A.D.D. FRUIT s.r.o, Michalovská 10, Sobrance, IČO: 36730866","306,86 € s DPH",31.07.2023,07.08.2023,platná, 104/2023,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s, Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","306,94 € s DPH",06.03.2023,09.03.2023,platná, 694/2019,"mlieko, mliečné výrobky",,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","307,75 € s DPH",13.11.2019,19.11.2019,platná, 307/2021,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","307,81 € s DPH",20.05.2021,28.05.2021,platná, 195/2020,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","308,13 € s DPH",06.04.2020,08.04.2020,platná, 468/2022,"hydina, mrazené potraviny",,"dodávateľ: Bidfood s.r.o, Piešťanská 2321/71, Nové mesto nad Váhom, IČO: 34152199","309,08 € s DPH",15.08.2022,18.08.2022,platná, 193/2021,servisná prehliadka vozidla Opel Vivaro,,"dodávateľ: Autotip s.r.o., Humenská cesta 19, Michalovce, IČO: 35832789","309,46 € s DPH",31.03.2021,13.04.2021,platná, 336/2023,"ovocie, zelenina",,"dodávateľ: M.A.D.D. FRUIT s.r.o, Michalovská 10, Sobrance, IČO: 36730866","309,50 € s DPH",22.06.2023,26.06.2023,platná, 130/2022,mobilné služby,,"dodávateľ: Orange Slovensko a.s, Metodova 8, Bratislava, IČO: 35697270","31,00 € s DPH",07.03.2022,22.03.2022,platná, 074/2022,služby mobilného operátora 2/22,,"dodávateľ: Orange Slovensko a.s, Metodova 8, Bratislava, IČO: 35697270","31,00 € s DPH",07.02.2022,07.02.2022,platná, 010/2022,služby mobil.1/22,,"dodávateľ: Orange Slovensko a.s, Metodova 8, Bratislava, IČO: 35697270","31,00 € s DPH",07.01.2022,14.01.2022,platná, 771/2021,mobil 12/2021,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava, IČO: 35697270","31,00 € s DPH",08.12.2021,08.12.2021,platná, 696/2021,mobil 11/2021,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava, IČO: 35697270","31,00 € s DPH",08.11.2021,15.11.2021,platná, 622/2021,mobil 10/2021,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava, IČO: 35697270","31,00 € s DPH",07.10.2021,28.10.2021,platná, 561/2021,mobil 9/2021,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava, IČO: 35697270","31,00 € s DPH",08.09.2021,10.09.2021,platná, 499/2021,mobil 8/2021,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava, IČO: 35697270","31,00 € s DPH",09.08.2021,17.08.2021,platná, 421/2021,mobil 7/2021,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava, IČO: 35697270","31,00 € s DPH",09.07.2021,13.07.2021,platná, 348/2021,mobil 6/2021,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava, IČO: 35697270","31,00 € s DPH",07.06.2021,09.06.2021,platná, 272/2021,mobil 5/2021,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava, IČO: 35697270","31,00 € s DPH",06.05.2021,17.05.2021,platná, 213/2021,mobil 4/2021,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava, IČO: 35697270","31,00 € s DPH",09.04.2021,13.04.2021,platná, 142/2021,mobil 3/2021,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava, IČO: 35697270","31,00 € s DPH",09.03.2021,12.03.2021,platná, 81/2021,mobil 2/2021,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava, IČO: 35697270","31,00 € s DPH",08.02.2021,09.02.2021,platná, 13/2021,mobil 1/2021,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava, IČO: 35697270","31,00 € s DPH",11.01.2021,29.01.2021,platná, 762/2020,mobil 12/2020,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava, IČO: 35697270","31,00 € s DPH",07.12.2020,14.12.2020,platná, 541/2020,mobil 9/2020,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava, IČO: 35697270","31,00 € s DPH",09.09.2020,10.09.2020,platná, 335/2020,mobil 6/2020,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava, IČO: 35697270","31,00 € s DPH",09.06.2020,11.06.2020,platná, 267/2020,mobil 5/2020,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava, IČO: 35697270","31,00 € s DPH",08.05.2020,18.05.2020,platná, 202/2020,mobil 4/2020,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava, IČO: 35697270","31,00 € s DPH",08.04.2020,16.04.2020,platná, 126/2020,mobil 3/2020,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava, IČO: 35697270","31,00 € s DPH",06.03.2020,13.03.2020,platná, 70/2020,mobil 2/2020,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava, IČO: 35697270","31,00 € s DPH",06.02.2020,06.02.2020,platná, 6/2020,mobil 1/2020,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava, IČO: 35697270","31,00 € s DPH",09.01.2020,17.01.2020,platná, 692/2020,mobil 11/2020,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava, IČO: 35697270","31,06 € s DPH",09.11.2020,18.11.2020,platná, 207/2021,materiál na údržbu,,"dodávateľ: Strechstav Zeleňák Martin, Pri parku 303, Strážske, IČO: 43154816","31,18 € s DPH",07.04.2021,13.04.2021,platná, 591/2020,vajcia a mraz. výrobky,,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","31,19 € s DPH",30.09.2020,05.10.2020,platná, 663/2023,bio odpad,,"dodávateľ: ESPIK Group.s.r.o, Orlov 133, Orlov, IČO: 46754768","31,20 € s DPH",15.12.2023,20.12.2023,platná, 615/2020,mobil 10/2020,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava, IČO: 35697270","31,30 € s DPH",08.10.2020,21.10.2020,platná, 405/2020,mobil 7/2020,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava, IČO: 35697270","31,30 € s DPH",09.07.2020,15.07.2020,platná, 758/2019,mobil 12/2019,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava, IČO: 35697270","31,30 € s DPH",06.12.2019,12.12.2019,platná, 112/2021,mäso,,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","31,32 € s DPH",24.02.2021,05.03.2021,platná, 058/2024,"Doména , Webhosting DSS 11.12.2023-11.12.2024",,"dodávateľ: PROGRESS SYSTEM s.r.o, Severná 16, Michalovce, IČO: 36594466","31,42 € s DPH",08.02.2024,14.02.2024,platná, 035/2023,"doména,webhosting 11.12.22-12.12.23",,"dodávateľ: PROGRESS SYSTEMS, s.r.o, Severná 16, Michalovce, IČO: 36594466","31,42 € s DPH",20.01.2023,23.01.2023,platná, 784/2022,"mlieko, mliečné výrobky",,"dodávateľ: INMEDIA spol. s.r.o, Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","31,63 € s DPH",30.12.2022,04.01.2023,platná, 677/2019,mobil 11/2019,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava, IČO: 35697270","31,66 € s DPH",08.11.2019,11.11.2019,platná, 477/2020,mobil 8/2020,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava, IČO: 35697270","31,90 € s DPH",12.08.2020,14.08.2020,platná, 073/2024,tonery,,"dodávateľ: ARICOMA SYSTEMS s.r.o, Bardejovská 1/C, kOšICE, IČO: 36396222","310,44 € s DPH",19.02.2024,20.02.2024,platná, 488/2022,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s, Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","311,23 € s DPH",26.08.2022,12.09.2022,platná, 653/2023,"mlieko, mliečne výrobky",,"dodávateľ: KOMFOS Prešov s.r.o, Ľubochnianska 2, 08006 Ľubotice, IČO: 36454184","312,29 € s DPH",08.12.2023,11.12.2023,platná, 43/2020,"hydina, vajcia a mraz. výrobky",,"dodávateľ: Ryba Košice spol. s.r.o., Južná trieda 54, Košice, IČO: 1714747522","313,08 € s DPH",27.01.2020,29.01.2020,platná, 121/2022,plyn kuch. 3/22,,"dodávateľ: SPP a.s, Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO: 35815256","314,00 € s DPH",02.03.2022,22.03.2022,platná, 772/2019,kancelárske kreslo 4 ks,,"dodávateľ: Global Traders, Nám. gen. Štefánika 7, Stará Ľubovňa, IČO: 47540010","314,00 € s DPH",11.12.2019,12.12.2019,platná, 796/2021,,,"dodávateľ: Gastrománia CZ s.r.o., Frýdecká 827/21, Český Tešín, IČO: 28654684","314,10 € s DPH",16.12.2021,17.12.2021,platná, 061/2024,"mlieko, mliečne výrobky",,"dodávateľ: KOMFOS Prešov s.r.o, Ľubochnianska 2, 08006 Ľubotice, IČO: 36454184","314,27 € s DPH",09.02.2024,14.02.2024,platná, 113/2023,"mlieko, mliečne výrobky",,"dodávateľ: INMEDIA spol. s.r.o, Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","314,40 € s DPH",08.03.2023,09.03.2023,platná, 084/2022,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s, Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","314,42 € s DPH",11.02.2022,18.02.2022,platná, 483/2023,"mlieko, mliečne výrobky",,"dodávateľ: KOMFOS Prešov s.r.o, Ľubochnianska 2, 08006 Ľubotice, IČO: 36454184","315,80 € s DPH",11.09.2023,02.10.2023,platná, 720/2022,oprava trojtrubej pece,,"dodávateľ: Elektroservis VV s.r.o, Čemernianska 50, Vranov nad Topľou, IČO: 44602731","316,08 € s DPH",14.12.2022,20.12.2022,platná, 752/2020,"mlieko, mliečné výrobky",,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","318,03 € s DPH",02.12.2020,14.12.2020,platná, 753/2019,"led svietidla, led panely",,"dodávateľ: BaB SK s.r.o., Gorazdova 3, Michalovce, IČO: 36802352","318,96 € s DPH",05.12.2019,12.12.2019,platná, 294/2020,oprava práčky Elektrolux w3180 H,,"dodávateľ: Elektroservis VV, s.r.o., Čemernianska 50, Vranov nad Topľou, IČO: 44602731","319,20 € s DPH",18.05.2020,26.05.2020,platná, 530/2022,"hydina, vajcia, mrazené výrobky",,"dodávateľ: Bidfood s.r.o, Piešťanská 2321/71, Nové mesto nad Váhom, IČO: 34152199","319,54 € s DPH",22.09.2022,28.09.2022,platná, 668/2021,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","319,87 € s DPH",28.10.2021,15.11.2021,platná, 704/2022,materiál údržba aut,,"dodávateľ: V-PERFEKT Ing.Jozef Varga, Mierova 271, Strážske, IČO: 37355601","32,02 € s DPH",08.12.2022,13.12.2022,platná, 017/2024,FIN.spravodajca dopl.2023,,"dodávateľ: Poradca podnikateľa , spol.s.r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina, IČO: 31592503","32,03 € s DPH",12.01.2024,16.01.2024,platná, 783/2021,mlieko,,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","32,47 € s DPH",10.12.2021,13.12.2021,platná, 758/2021,mlieko,,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","32,47 € s DPH",03.12.2021,08.12.2021,platná, 743/2021,mlieko,,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","32,47 € s DPH",26.11.2021,30.11.2021,platná, 671/2021,mlieko,,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","32,47 € s DPH",29.10.2021,15.11.2021,platná, 693/2021,mlieko,,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","32,47 € s DPH",05.11.2021,15.11.2021,platná, 713/2021,mlieko,,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","32,47 € s DPH",12.11.2021,15.11.2021,platná, 609/2021,mlieko,,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","32,47 € s DPH",01.10.2021,28.10.2021,platná, 629/2021,mlieko,,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","32,47 € s DPH",08.10.2021,28.10.2021,platná, 660/2021,mlieko,,"dodávateľ: Inmedia spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","32,47 € s DPH",22.10.2021,28.10.2021,platná, 594/2021,mlieko,,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","32,47 € s DPH",24.09.2021,06.10.2021,platná, 569/2021,mlieko,,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","32,47 € s DPH",10.09.2021,23.09.2021,platná, 525/2021,mlieko,,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","32,47 € s DPH",20.08.2021,02.09.2021,platná, 471/2021,mlieko,04/03/2021,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","32,47 € s DPH",30.07.2021,17.08.2021,platná, 441/2021,mlieko,,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","32,47 € s DPH",16.07.2021,02.08.2021,platná, 12/2020,Finančný spravodajca 2019 - doplatok,,"dodávateľ: Poradca podnikateľa s.r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina, IČO: 31592503","32,57 € s DPH",14.01.2020,17.01.2020,platná, 627/2021,zelenina,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","32,60 € s DPH",08.10.2021,28.10.2021,platná, 330/2023,mäso,,"dodávateľ: CIMBAĽAK s.r.o, Duklianska 17A/3579, Bardejov, IČO: 36473219","32,65 € s DPH",19.06.2023,20.06.2023,platná, 185/2020,mäso,,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","32,67 € s DPH",01.04.2020,06.04.2020,platná, 192/2023,mäsové výrobky,,"dodávateľ: CIMBAĽAK s.r.o, Duklianska 17A/3579, Bardejov, IČO: 36473219","32,76 € s DPH",24.04.2023,27.04.2023,platná, 076/2024,"ovocie, zelenina",,"dodávateľ: M.A.D.D. FRUIT s.r.o, Michalovská 10, Sobrance, IČO: 36730866","32,93 € s DPH",20.02.2024,27.02.2024,platná, 700/2022,mobil. služby,,"dodávateľ: Orange Slovensko a.s, Metodova 8, Bratislava, IČO: 35697270","32,96 € s DPH",08.12.2022,13.12.2022,platná, 662/2023,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne, Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","320,30 € s DPH",14.12.2023,20.12.2023,platná, 648/2019,"mlieko, mliečné výrobky",03/02/2019,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","320,34 € s DPH",30.10.2019,07.11.2019,platná, 004/2024,mrazené potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA spol. s.r.o, Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","320,69 € s DPH",05.01.2024,16.01.2024,platná, 330/2021,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","321,32 € s DPH",31.05.2021,04.06.2021,platná, 445/2022,mrazené potraviny,,"dodávateľ: Bidfood s.r.o, Piešťanská 2321/71, Nové mesto nad Váhom, IČO: 34152199","321,68 € s DPH",04.08.2022,12.08.2022,platná, 680/2022,plyn kuch 12/22,,"dodávateľ: SPP a.s, Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO: 35815256","323,00 € s DPH",02.12.2022,07.12.2022,platná, 402/2023,"ovocie ,zelenina",,"dodávateľ: M.A.D.D. FRUIT s.r.o, Michalovská 10, Sobrance, IČO: 36730866","323,35 € s DPH",24.07.2023,28.07.2023,platná, 794/2020,"mlieko, mliečné výrobky",,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","323,48 € s DPH",16.12.2020,22.12.2020,platná, A 015/2023,seminár mzdových učt.,,"dodávateľ: RVC, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce, IČO: 35532882","325,00 € s DPH",14.08.2023,18.09.2023,platná, 298/2021,oprava práčky,,"dodávateľ: Elektroservis VV, s.r.o., Čemernianska 50, Vranov nad Topľou, IČO: 44602731","327,19 € s DPH",17.05.2021,19.05.2021,platná, 339/2021,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","327,46 € s DPH",04.06.2021,09.06.2021,platná, 125/2021,"mlieko, mliečné výrobky",,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","327,65 € s DPH",03.03.2021,05.03.2021,platná, 190/2021,tonery 9 ks,,"dodávateľ: AutoCont a.s., Bardejovská 1/C, Košice, IČO: 36396222","327,96 € s DPH",29.03.2021,30.03.2021,platná, 614/2022,"mlieko, mliečne výrobky",,"dodávateľ: INMEDIA spol. s.r.o, Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","328,01 € s DPH",02.11.2022,04.11.2022,platná, 673/2023,mrazené potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA spol. s.r.o, Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","328,16 € s DPH",21.12.2023,22.12.2023,platná, 152/2020,"mlieko, mliečné výrobky",,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","328,50 € s DPH",18.03.2020,23.03.2020,platná, 129/2024,nájazdové rampy,,"dodávateľ: DANER s.r.o, M.R. Štefanika 19/71, IČO: 36581542","329,00 € s DPH",21.03.2024,04.04.2024,platná, 721/2021,ozónový generátor,,"dodávateľ: Unizdrav s.r.o., Františkánske námestie 3/A, Prešov, IČO: 36515388","329,00 € s DPH",19.11.2021,22.11.2021,platná, 115/2023,"hydina, mrazené potraviny",,"dodávateľ: Bidfood s.r.o, Piešťanská 2321/71, Nové mesto nad Váhom, IČO: 34152199","329,16 € s DPH",09.03.2023,09.03.2023,platná, 699/2022,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s, Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","329,26 € s DPH",08.12.2022,13.12.2022,platná, 262/2020,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","33,22 € s DPH",06.05.2020,18.05.2020,platná, 023/2023,fin.spravodajca r 2022 vyučt. FA,,"dodávateľ: Poradca podnikateľa spol. s.r.o, Martina Rázusa 23A, Žilina, IČO: 31592503","33,41 € s DPH",16.01.2023,23.01.2023,platná, 727/2021,ovocie,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","33,50 € s DPH",19.11.2021,22.11.2021,platná, 452/2023,PHM,,"dodávateľ: Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo1, Bratislava, IČO: 31322832","33,54 € s DPH",23.08.2023,25.08.2023,platná, 587/2022,pohonné hmoty,,"dodávateľ: Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO: 31322832","33,64 € s DPH",20.10.2022,04.11.2022,platná, 772/2021,PHM 11/2021,,"dodávateľ: Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO: 31322832","33,66 € s DPH",08.12.2021,08.12.2021,platná, 363/2021,mraz. výrobky,,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","33,66 € s DPH",11.06.2021,25.06.2021,platná, 356/2021,zelenina,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","33,75 € s DPH",09.06.2021,09.06.2021,platná, 9/2020,mäso,,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","33,88 € s DPH",13.01.2020,17.01.2020,platná, 508/2021,"vajcia, mraz. výrobky",,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","33,98 € s DPH",11.08.2021,23.08.2021,platná, 142/2023,revízia hasiacich prístrojov-servisná prehliadka,,"dodávateľ: Ing. Cyril Ciganoc, Oreské 157, Staré, IČO: 35025638","330,00 € s DPH",24.03.2023,29.03.2023,platná, 049/2023,"mlieko, mliečné výrobky",,"dodávateľ: INMEDIA spol. s.r.o, Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","332,07 € s DPH",01.02.2023,09.02.2023,platná, 412/2022,"mlieko, mliečne výrobky",,"dodávateľ: INMEDIA spol. s.r.o, Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","332,14 € s DPH",20.07.2022,11.08.2022,platná, 061/2022,plyn kuch. 2/22,,"dodávateľ: SPP a.s, Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO: 35815256","333,00 € s DPH",02.02.2022,07.02.2022,platná, 689/2019,elektroinštalačný materiál,,"dodávateľ: BaB SK s.r.o., Gorazdova 3, Michalovce, IČO: 36802352","333,72 € s DPH",12.11.2019,19.11.2019,platná, 042/2023,oprava elek. kotla,,"dodávateľ: Elektroservis VV s.r.o, Čemernianska 50, Vranov nad Topľou, IČO: 44602731","334,08 € s DPH",30.01.2023,31.01.2023,platná, 507/2023,servisná prehliadka HYUNDAI,,"dodávateľ: Ing. Radoslav Popovič-RADES, Okružná 5, Michalovce, IČO: 32692188","334,72 € s DPH",25.09.2023,02.10.2023,platná, 670/2023,"ovocie , zelenina",,"dodávateľ: M.A.D.D. FRUIT s.r.o, Michalovská 10, Sobrance, IČO: 36730866","334,80 € s DPH",21.12.2023,21.12.2023,platná, 038/2023,"mlieko, mliečne výrobky",,"dodávateľ: INMEDIA spol. s.r.o, Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","335,48 € s DPH",25.01.2023,31.01.2023,platná, 637/2022,materiál údržba- elektro,,"dodávateľ: BaB SK s.r.o, Gorazdova 3, Michalovce, IČO: 36802352","336,88 € s DPH",09.11.2022,11.11.2022,platná, 819/2021,"mlieko, mliečné výrobky",,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","337,53 € s DPH",22.12.2021,22.12.2021,platná, 819/2021,"mlieko, mliečné výrobky",,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","337,53 € s DPH",22.12.2021,,platná, 87/2021,"mlieko, mliečné výrobky",,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","338,25 € s DPH",10.02.2021,11.02.2021,platná, 389/2021,"hydina, mraz. výrobky",,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","338,37 € s DPH",25.06.2021,06.07.2021,platná, 639/2021,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","338,39 € s DPH",14.10.2021,28.10.2021,platná, 1/2020,"mlieko, mliečné výrobky",,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","338,48 € s DPH",03.01.2020,17.01.2020,platná, 261/2020,"mlieko, mliečné výrobky",,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","339,07 € s DPH",06.05.2020,18.05.2020,platná, 765/2021,vôňky do osviežovača,,"dodávateľ: MSM Slovakia s.r.o., Kopčanská 35, Holíč, IČO: 31440479","339,12 € s DPH",06.12.2021,08.12.2021,platná, 201/2022,služby-kopírovanie proj.dok.,,"dodávateľ: Majkuthová Jana, Jána Hollého 181/68, IČO: 32685033","339,49 € s DPH",05.04.2022,19.04.2022,platná, 133/2020,porevízne opravy elektrozariadení,,"dodávateľ: Peter Rudáš, Čajkovského 18, Michalovce, IČO: 10712976","339,84 € s DPH",09.03.2020,13.03.2020,platná, 456/2022,mobil 8/22,,"dodávateľ: Orange Slovensko a.s, Metodova 8, Bratislava, IČO: 35697270","34,00 € s DPH",08.08.2022,12.08.2022,platná, 392/2022,služby mobil.operatora 7/22,,"dodávateľ: Orange Slovensko a.s, Metodova 8, Bratislava, IČO: 35697270","34,00 € s DPH",08.07.2022,12.07.2022,platná, 334/2022,služby mobilného operátora,,"dodávateľ: Orange Slovensko a.s, Metodova 8, Bratislava, IČO: 35697270","34,00 € s DPH",09.06.2022,15.06.2022,platná, 271/2022,mobil 5/22,,"dodávateľ: Orange Slovensko a.s, Metodova 8, Bratislava, IČO: 35697270","34,00 € s DPH",09.05.2022,11.05.2022,platná, 208/2022,telefon-mobil 4/22,,"dodávateľ: Orange Slovensko a.s, Metodova 8, Bratislava, IČO: 35697270","34,00 € s DPH",08.04.2022,19.04.2022,platná, 565/2022,Pohonné hmoty 9/22,,"dodávateľ: Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO: 31322832","34,24 € s DPH",07.10.2022,17.10.2022,platná, 357/2022,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","34,25 € s DPH",20.06.2022,22.06.2022,platná, 620/2020,materiál na údržbu,,"dodávateľ: Strechstav Zeleňák Martin, Pri parku 303, Strážske, IČO: 43154816","34,70 € s DPH",08.10.2020,21.10.2020,platná, 788/2020,vajcia,,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","34,92 € s DPH",11.12.2020,16.12.2020,platná, 267/2021,zelenina,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","34,98 € s DPH",05.05.2021,24.05.2021,platná, 641/2019,kuchynské potreby,,"dodávateľ: Karlo GZ, Michalovce, IČO: 32687168","341,57 € s DPH",28.10.2019,07.11.2019,platná, 552/2021,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","341,86 € s DPH",06.09.2021,07.09.2021,platná, 678/2022,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s, Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","342,93 € s DPH",01.12.2022,07.12.2022,platná, 579/2021,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","343,18 € s DPH",16.09.2021,29.09.2021,platná, 549/2023,"mlieko, mliečne výrobky",,"dodávateľ: KOMFOS Prešov s.r.o, Ľubochnianska 2, 08006 Ľubotice, IČO: 36454184","343,30 € s DPH",23.10.2023,30.10.2023,platná, 632/2022,mobil-služby,,"dodávateľ: Orange Slovensko a.s, Metodova 8, Bratislava, IČO: 35697270","343,42 € s DPH",09.11.2022,11.11.2022,platná, 728/2022,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s, Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","343,99 € s DPH",16.12.2022,20.12.2022,platná, 039/2022,plyn kuch. 1/22,,"dodávateľ: SPP a.s, Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO: 35815256","344,00 € s DPH",19.01.2022,21.01.2022,platná, 647/2023,mrazené potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA spol. s.r.o, Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","344,11 € s DPH",07.12.2023,11.12.2023,platná, 161/2024,mrazené potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA spol. s.r.o, Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","344,19 € s DPH",05.04.2024,09.04.2024,platná, 528/2022,"mlieko, mliečne výrobky",,"dodávateľ: INMEDIA spol. s.r.o, Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","346,48 € s DPH",21.09.2022,28.09.2022,platná, 590/2020,prostriedky do umývačky riadu - kuchyňa,,"dodávateľ: Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o., Diaľničná cesta 27, Senec, IČO: 35840790","346,68 € s DPH",29.09.2020,05.10.2020,platná, 085/2022,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s, Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","348,46 € s DPH",11.02.2022,11.03.2022,platná, 186/2023,"hydina, vajcia, mrazené potraviny",,"dodávateľ: Bidrood Slovakia s.r.o, Piešťanská 2321/71, Nové Mesto Nad Váhom, IČO: 34152199","349,78 € s DPH",20.04.2023,24.04.2023,platná, 665/2020,"dvere 10 ks, kľučky 7 ks",,"dodávateľ: Famings - Urob si sam, Obrancov mieru 23, Michalovce, IČO: 10683330","349,86 € s DPH",29.10.2020,30.10.2020,platná, 271/2021,plyn kuchyňa 5/2021,,"dodávateľ: SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO: 35815256","35,00 € s DPH",06.05.2021,17.05.2021,platná, 256/2020,plyn kuchyňa 5/2020,,"dodávateľ: SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO: 35815256","35,00 € s DPH",05.05.2020,18.05.2020,platná, 155/2022,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","35,75 € s DPH",16.03.2022,23.03.2022,platná, 471/2020,plyn 7/2020 - preplatok,,"dodávateľ: SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO: 35815256","35,81 € s DPH",12.08.2020,14.08.2020,platná, 105/2023,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","35,96 € s DPH",06.03.2023,09.03.2023,platná, 428/2022,popl. seminár-Starostlivosť o klientov s agresívnym spravaním,,"dodávateľ: Adevec s.r.o, Drieňova 2, Šaľa, IČO: 36558117","350,00 € s DPH",28.07.2022,11.08.2022,platná, 490/2020,jednorázové rúška 1000 ks,,"dodávateľ: STAVMONTA SLOVAKIA s.r.o., M.R.Štefánika 137, Vranov nad Topľou, IČO: 31709281","350,00 € s DPH",18.08.2020,20.08.2020,platná, 012/2022,potraviny-pekar. výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s, Mierova 34, Humenné, IČO: 006654","350,07 € s DPH",10.01.2022,21.01.2022,platná, 626/2022,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s, Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","351,45 € s DPH",07.11.2022,11.11.2022,platná, 609/2020,"mlieko, mliečné výrobky",,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","351,49 € s DPH",07.10.2020,21.10.2020,platná, 165/2024,plyn M3 4/24,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","351,60 € s DPH",09.04.2024,11.04.2024,platná, 104/2024,plyn M3 3/24,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","351,60 € s DPH",08.03.2024,11.03.2024,platná, 057/2024,plyn M3 2/24,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","351,60 € s DPH",08.02.2024,14.02.2024,platná, 199/2020,pracie prostriedky,,"dodávateľ: Ajva s.r.o., Hlavná 47, Gelnica, IČO: 36580899","352,52 € s DPH",06.04.2020,16.04.2020,platná, 045/2024,mrazené potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA spol. s.r.o, Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","352,88 € s DPH",02.02.2024,14.02.2024,platná, 836/2021,kuchynské potreby,,"dodávateľ: Orion Trade s.r.o., Pezinská cesta 30, IČO: 36540773","352,90 € s DPH",28.12.2021,30.12.2021,platná, 053/2024,mrazené potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA spol. s.r.o, Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","353,44 € s DPH",07.02.2024,14.02.2024,platná, 232/2023,zelenina,,"dodávateľ: Jozef Zavadský JES, Poľná 793/29, Medzilaborce, IČO: 10785370","353,58 € s DPH",09.05.2023,10.05.2023,platná, 147/2020,"hydina, vajcia a mraz. výrobky",,"dodávateľ: Ryba Košice spol. s.r.o., Južná trieda 54, Košice, IČO: 1714747522","353,86 € s DPH",16.03.2020,20.03.2020,platná, 508/2020,"mlieko, mliečné výrobky",,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","354,06 € s DPH",26.08.2020,08.09.2020,platná, 107/2023,servisná prehliadka OPEL,,"dodávateľ: AUTOTIP spol. s.r.o, Podháj 2939/151, Bratislava, IČO: 35832789","354,30 € s DPH",07.03.2023,09.03.2023,platná, 674/2023,"mlieko, mliečne výrobky",,"dodávateľ: KOMFOS Prešov s.r.o, Ľubochnianska 2, 08006 Ľubotice, IČO: 36454184","354,71 € s DPH",21.12.2023,22.12.2023,platná, 746/2019,kancelárske potreby,,"dodávateľ: Ajva s.r.o., Hlavná 47, Gelnica, IČO: 36580899","354,74 € s DPH",04.12.2019,12.12.2019,platná, 341/2023,"mlieko, mliečne výrobky",,"dodávateľ: KOMFOS Prešov s.r.o, Ľubochnianska 2, 08006 Ľubotice, IČO: 36454184","355,05 € s DPH",26.06.2023,26.06.2023,platná, 324/2021,hygienické potreby,,"dodávateľ: Ajva s.r.o., Hlavná 47, Gelnica, IČO: 36580899","355,60 € s DPH",27.05.2021,04.06.2021,platná, 139/2020,"mlieko, mliečné výrobky",,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","355,89 € s DPH",11.03.2020,13.03.2020,platná, 13/2020,rakva a pohrebné služby Balog Štefan,,"dodávateľ: Mestský podnik služieb mesta Strážske, Námestie A.Dubčeka 5, Strážske, IČO: 35556773","356,70 € s DPH",14.01.2020,17.01.2020,platná, 645/2019,vajcia a mraz. výrobky,,"dodávateľ: Ryba Košice spol. s.r.o., Južná trieda 54, Košice, IČO: 17147522","357,10 € s DPH",29.10.2019,07.11.2019,platná, 398/2023,"mlieko, mliečne výrobky",,"dodávateľ: KOMFOS Prešov s.r.o, Ľubochnianska 2, 08006 Ľubotice, IČO: 36454184","357,35 € s DPH",20.07.2023,20.07.2023,platná, 498/2023,"mlieko, mliečne výrobky",,"dodávateľ: KOMFOS Prešov s.r.o, Ľubochnianska 2, 08006 Ľubotice, IČO: 36454184","357,44 € s DPH",18.09.2023,02.10.2023,platná, 222/2022,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","358,09 € s DPH",13.04.2022,19.04.2022,platná, 176/2024,mrazené potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA spol. s.r.o, Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","358,96 € s DPH",10.04.2024,11.04.2024,platná, 065/2023,"mlieko, mliečne výrobky",,"dodávateľ: INMEDIA spol. s.r.o, Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","359,25 € s DPH",08.02.2023,09.02.2023,platná, 189/2022,potraviny-hrubý tovar,,"dodávateľ: GVP spol.s.r.o, Tolstého 1, HUmenné, IČO: 36446190","359,83 € s DPH",31.03.2022,19.04.2022,platná, 558/2022,služby mobil. operátora,,"dodávateľ: Orange Slovensko a.s, Metodova 8, Bratislava, IČO: 35697270","36,00 € s DPH",06.10.2022,17.10.2022,platná, 507/2022,mobil 9/22,,"dodávateľ: Orange Slovensko a.s, Metodova 8, Bratislava, IČO: 35697270","36,00 € s DPH",08.09.2022,14.09.2022,platná, 274/2022,",mliečné výrobky",10/03/2022,"dodávateľ: INMEDIA spol. s.r.o, Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","36,00 € s DPH",11.05.2022,12.05.2022,platná, 238/2020,"prezutie pneumatík Opel Vivaro, Hyundai",,"dodávateľ: Ing. Jozef Varga V - Perfekt, Mierova 271, Strážske, IČO: 37355601","36,00 € s DPH",23.04.2020,30.04.2020,platná, 693/2019,"prezutie pneumatík Hyundai, Opel Vivaro",,"dodávateľ: Ing.Jozef Varga V-Perfekt, Kláštorná 1512/7, Vranov Nad Topľou, IČO: 37355601","36,00 € s DPH",13.11.2019,19.11.2019,platná, 624/2021,potraviny - hrubý tovar,,"dodávateľ: GVP, spo. s.r.o., Tolstého 1, Humenné, IČO: 36446190","36,11 € s DPH",07.10.2021,28.10.2021,platná, 093/2022,"vajcia, mrazené výrobky",,"dodávateľ: INMEDIA spol. s.r.o, Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","36,18 € s DPH",18.02.2022,11.03.2022,platná, 679/2023,ele.2020. prepl.,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","36,70 € s DPH",22.12.2023,22.12.2023,platná, 268/2021,ovocie,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","36,70 € s DPH",05.05.2021,17.05.2021,platná, 210/2020,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","36,96 € s DPH",14.04.2020,20.04.2020,platná, 169/2024,služby VO mlieko,,"dodávateľ: TOMIN s.r.o, Húskova 1283/11, Košice, IČO: 36593737","360,00 € s DPH",09.04.2024,11.04.2024,platná, 684/2023,Služby-VO potraviny -pekárenské výrobky,,"dodávateľ: TOMIN s.r.o, Húskova 1283/11, Košice, IČO: 36593737","360,00 € s DPH",27.12.2023,29.12.2023,platná, 683/2023,Služby-VO potraviny-hrubý tovar,,"dodávateľ: TOMIN s.r.o, Húskova 1283/11, Košice, IČO: 36593737","360,00 € s DPH",27.12.2023,29.12.2023,platná, 185/2023,servis kanalizačných systémov-BIO,,"dodávateľ: PETER MRÁZEK-BIO ENZÝM, Nadražní 527, 281 44 Zasmuky ČR, IČO: 69639485","360,00 € s DPH",20.04.2023,24.04.2023,platná, 160/2023,"realizovanie procesu VO \"mlieko, mliečné výrobky\"",,"dodávateľ: TOMIN s.r.o, Husková 1283/11, Košice, IČO: 36593737","360,00 € s DPH",05.04.2023,06.04.2023,platná, 742/2022,služby-realizácia VO pekárenské výrobky,,"dodávateľ: TOMIN s.r.o, Husková 1283/11, Košice, IČO: 36593737","360,00 € s DPH",21.12.2022,22.12.2022,platná, 386/2022,posúdenie zdravotných rizík a kategórie,,"dodávateľ: LPSo spol. s.r.o, Laborecka 18, Humenné, IČO: 46622489","360,00 € s DPH",06.07.2022,12.07.2022,platná, 239/2022,servis kanalizácie-odpady,,"dodávateľ: BIOENZYM-Peter Mrázek, Nadražní 527, Zásmuky ČR, IČO: 69639485","360,00 € s DPH",25.04.2022,26.04.2022,platná, 797/2021,jednorázové rukavice,,"dodávateľ: TZMO Slovakia s.r.o., Pri Šajbách 1, Bratislava, IČO: 36546127","360,00 € s DPH",16.12.2021,17.12.2021,platná, 753/2021,"vajcia, mraz. výrobky",,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","360,00 € s DPH",01.12.2021,03.12.2021,platná, 142/2020,plyn Mierova 3 - vyúčtovanie 10-12/2019,,"dodávateľ: innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, Bratislava, IČO: 44291809","360,41 € s DPH",09.03.2020,13.03.2020,platná, 253/2023,"mlieko, mliečne výrobky",,"dodávateľ: KOMFOS Prešov s.r.o, Ľubochnianska 2, 08006 Ľubotice, IČO: 36454184","360,69 € s DPH",18.05.2023,24.05.2023,platná, 425/2023,mrazené potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA spol. s.r.o, Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","362,67 € s DPH",04.08.2023,07.08.2023,platná, 377/2021,"zámok dverí, žalúzie, kovanie vchodových dverí, eurokľučky",,"dodávateľ: M.J.V., s.r.o., Mierova 271, Strážske, IČO: 36509337","366,20 € s DPH",18.06.2021,25.06.2021,platná, 518/2022,"mlieko, mliečne výrobky",,"dodávateľ: INMEDIA spol. s.r.o, Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","367,89 € s DPH",14.09.2022,19.09.2022,platná, 313/2023,elektriana K+M3 5/23,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","369,22 € s DPH",13.06.2023,20.06.2023,platná, 549/2021,oprava PC,,"dodávateľ: AutoCont a.s., Bardejovská 1/C, Košice, IČO: 36396222","37,20 € s DPH",06.09.2021,07.09.2021,platná, 114/2020,mäso,,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","37,39 € s DPH",02.03.2020,04.03.2020,platná, 128/2024,PHM,,"dodávateľ: Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo1, Bratislava, IČO: 31322832","37,58 € s DPH",21.03.2024,04.04.2024,platná, 087/2023,"mlieko, mliečne výrobky",,"dodávateľ: INMEDIA spol. s.r.o, Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","370,94 € s DPH",22.02.2023,27.02.2023,platná, 126/2021,"hydina, vajcia, mraz. výrobky",,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","373,00 € s DPH",03.03.2021,05.03.2021,platná, 648/2020,"hydina, vajcia, mraz. výrobky",,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","373,60 € s DPH",21.10.2020,21.10.2020,platná, 766/2020,ročný servis a odb. prehl. a skúška PZ,,"dodávateľ: Gasservis - Igor Oravec, Strakova 3, Košice, IČO: 17100046","374,40 € s DPH",07.12.2020,21.12.2020,platná, 134/2024,"mlieko, mliečne výrobky",,"dodávateľ: KOMFOS Prešov s.r.o, Ľubochnianska 2, 08006 Ľubotice, IČO: 36454184","374,71 € s DPH",27.03.2024,04.04.2024,platná, 806/2019,"materiál na údržbu, prac. obuv 4 páry",,"dodávateľ: Lepal Technik s.r.o., Fidlikova 2822, Humenné, IČO: 47999241","375,54 € s DPH",20.12.2019,23.12.2019,platná, 357/2021,"éterické oleje, jednoráz. rukavice",,"dodávateľ: Anna Jakabová-vydajňa zdr. potrieb, Námestie slobody 59, Humenné, IČO: 31946275","376,00 € s DPH",10.06.2021,16.06.2021,platná, 466/2021,tonery,,"dodávateľ: AutoCont a.s., Bardejovská 1/C, Košice, IČO: 36396222","376,08 € s DPH",29.07.2021,04.08.2021,platná, 801/2020,hygienické potreby,,"dodávateľ: Ajva s.r.o., Hlavná 47, Gelnica, IČO: 36580899","376,14 € s DPH",17.12.2020,22.12.2020,platná, 458/2023,"mlieko, mliečne výrobky",,"dodávateľ: KOMFOS Prešov s.r.o, Ľubochnianska 2, 08006 Ľubotice, IČO: 36454184","377,42 € s DPH",30.08.2023,19.09.2023,platná, 132/2022,čistiace prostriedky,,"dodávateľ: HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o, Dialničná cesta 27, Senec, IČO: 35840790","377,68 € s DPH",07.03.2022,22.03.2022,platná, 266/2021,ryby a mraz. výrobky,,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","378,42 € s DPH",05.05.2021,17.05.2021,platná, 543/2022,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s, Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","379,06 € s DPH",30.09.2022,04.10.2022,platná, 431/2023,"mlieko, mliečne výrobky",,"dodávateľ: KOMFOS Prešov s.r.o, Ľubochnianska 2, 08006 Ľubotice, IČO: 36454184","379,41 € s DPH",07.08.2023,10.08.2023,platná, 306/2022,stierače sadá-auto Opel,,"dodávateľ: V-PERFEKT Ing.Jozef Varga, Mierova 271, Strážske, IČO: 37355601","38,00 € s DPH",27.05.2022,14.06.2022,platná, 685/2020,vajcia a mraz. výrobky,,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","38,19 € s DPH",06.11.2020,11.11.2020,platná, 551/2023,kancelárske potreby,,"dodávateľ: AJVA s.r.o, Hnilecká 34, Gelnica, IČO: 36580899","380,00 € s DPH",24.10.2023,30.10.2023,platná, 614/2023,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne, Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","382,27 € s DPH",20.11.2023,22.11.2023,platná, 758/2020,materiál na údržbu,,"dodávateľ: MIX, Námestie A.Dubčeka 5, Strážske, IČO: 31240500","385,14 € s DPH",04.12.2020,14.12.2020,platná, 666/2023,tonery,,"dodávateľ: AUTOCONT s.r.o, Krasovského 14, Bratislava, IČO: 36396222","385,20 € s DPH",18.12.2023,20.12.2023,platná, 115/2024,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne, Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","388,03 € s DPH",14.03.2024,19.03.2024,platná, 619/2022,tonery,,"dodávateľ: AUTOCONT s.r.o, Bardejovská 1/C, Košice, IČO: 36396222","389,76 € s DPH",02.11.2022,04.11.2022,platná, 418/2023,plyn kuch. 8/23,,"dodávateľ: SPP.a.s, Mlynské nivy 44/a ,Bratislava, IČO: 35815256","39,00 € s DPH",02.08.2023,07.08.2023,platná, 364/2023,plyn kuch.6/23,,"dodávateľ: SPP.a.s, Mlynské nivy 44/a ,Bratislava, IČO: 35815256","39,00 € s DPH",04.07.2023,14.07.2023,platná, 693/2022,overenie váh,,"dodávateľ: Slovenská legálna metrologia n.o, Hvieydoslavova 31, Banská Bystrica, IČO: 0037954521","39,00 € s DPH",07.12.2022,07.12.2022,platná, 759/2022,materiál údržba,,"dodávateľ: Lepal Technik Michalovce spol. s.r.o, Fidliková 2822, Humenné, IČO: 47999241","39,17 € s DPH",23.12.2022,28.12.2022,platná, 680/2023,ele.2021. prepl.,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","39,40 € s DPH",22.12.2023,22.12.2023,platná, 334/2021,potraviny - hrubý tovar,,"dodávateľ: GVP s.r.o., Tolstého 1, Humenné, IČO: 36446190","39,48 € s DPH",01.06.2021,04.06.2021,platná, 392/2020,ovocie,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","39,54 € s DPH",06.07.2020,10.07.2020,platná, 615/2021,LED žiarivky 6 ks,,"dodávateľ: BaB SK, s.r.o., Gorazdova 3, Michalovce, IČO: 36802352","39,60 € s DPH",05.10.2021,28.10.2021,platná, 78/2021,PHM 1/2021,,"dodávateľ: Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO: 31322832","39,68 € s DPH",08.02.2021,09.02.2021,platná, 67/2021,"webhosting, doména dss - strážske",,"dodávateľ: Progress Systém, Severná 16, Michalovce, IČO: 36594466","39,70 € s DPH",04.02.2021,09.02.2021,platná, 124/2022,mlieko,,"dodávateľ: INMEDIA spol. s.r.o, Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","39,92 € s DPH",04.03.2022,22.03.2022,platná, 082/2022,mlieko,,"dodávateľ: INMEDIA spol. s.r.o, Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","39,92 € s DPH",11.02.2022,11.03.2022,platná, 025/2022,mlieko,,"dodávateľ: INMEDIA spol. s.r.o, Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","39,92 € s DPH",14.01.2022,21.01.2022,platná, 800/2021,mlieko,,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","39,92 € s DPH",17.12.2021,17.12.2021,platná, 163/2021,respirátory 1000 ks,,"dodávateľ: Krídla s.r.o. veľkoobchod, Mierova 94, Humenné, IČO: 36466778","390,00 € s DPH",16.03.2021,19.03.2021,platná, 414/2022,čistiace a hygienické potreby,,"dodávateľ: Krídla s.r.o, Mierova 94, Humenné, IČO: 36466778","390,77 € s DPH",21.07.2022,11.08.2022,platná, 196/2020,hydina a mraz. výrobky,,"dodávateľ: Ryba Košice spol. s.r.o., Južná trieda 54, Košice, IČO: 1714747522","391,19 € s DPH",06.04.2020,16.04.2020,platná, 228/2021,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","393,03 € s DPH",15.04.2021,22.04.2021,platná, 020/2022,elektrina Mládeže 1 (kotolňa) 12/21,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","393,20 € s DPH",12.01.2022,14.01.2022,platná, 525/2020,"koberce 2 ks, obšitie kobercov",,"dodávateľ: Interier Invest s.r.o., Kukučínova 23, Košice, IČO: 36190381","393,67 € s DPH",04.09.2020,10.09.2020,platná, 558/2023,elektrina 2/23 opravná -vrátka,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","395,78 € s DPH",31.10.2023,30.10.2023,platná, 354/2023,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne, Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","395,89 € s DPH",29.06.2023,14.07.2023,platná, 686/2019,Kreslo Finka 4 ks,,"dodávateľ: Merkury Shop s.r.o., Duklianska 11, Prešov, IČO: 51231735","396,00 € s DPH",12.11.2019,19.11.2019,platná, 519/2020,hygienické potreby,,"dodávateľ: Ajva s.r.o., Hlavná 47, Gelnica, IČO: 36580899","397,03 € s DPH",02.09.2020,08.09.2020,platná, 616/2023,čistenie kanalizácie,,"dodávateľ: ČISTENIE KANALIZACII- MONITORING, Hraničná 13/10, Slovenské Nové Mesto, IČO: 44482477","397,13 € s DPH",20.11.2023,22.11.2023,platná, 651/2022,"hydina, vajcia, mrazené potraviny",,"dodávateľ: Bidfood s.r.o, Piešťanská 2321/71, Nové mesto nad Váhom, IČO: 34152199","398,53 € s DPH",15.11.2022,21.11.2022,platná, 137/2023,"mlieko, mliečné výrobky",,"dodávateľ: INMEDIA spol. s.r.o, Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","399,82 € s DPH",22.03.2023,23.03.2023,platná, 578/2022,automat. pračka,,"dodávateľ: NAY a.s, Tuhovská 15,Bratislava, IČO: 35739487","399,99 € s DPH",13.10.2022,17.10.2022,platná, 770/2022,"posteľné oblečenie, vankúše, paplóny, uteráky, osušky, sprch.záves, žinky, obrusovina ...",,"dodávateľ: PRAKTIK TEXTIL s.r.o, Zlievarenská 1, Trnava, IČO: 44491191","4 004,52 € s DPH",28.12.2022,28.12.2022,platná, 401/2022,elektrina 6/22,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","4 063,18 € s DPH",14.07.2022,18.07.2022,platná, 459/2022,elektrina,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","4 090,78 € s DPH",10.08.2022,12.08.2022,platná, 4004/2019,elektrický sporák CF C4 98ET,,"dodávateľ: Elektroservis VV, s.r.o., Čemernianska 50, Vranov nad Topľou, IČO: 44602731","4 198,80 € s DPH",21.11.2019,22.11.2019,platná, 515/2022,elek. energia 8/22,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","4 254,74 € s DPH",13.09.2022,14.09.2022,platná, 656/2023,elektrina 11/23,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","4 360,86 € s DPH",12.12.2023,12.12.2023,platná, 536/2023,elektrina 9/2023,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","4 366,85 € s DPH",12.10.2023,16.10.2023,platná, 340/2022,elektrina 5/22,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","4 380,35 € s DPH",10.06.2022,15.06.2022,platná, 392/2023,elektrina 6/23,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","4 401,74 € s DPH",17.07.2023,17.07.2023,platná, 440/2023,elektrina 7/23,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","4 474,15 € s DPH",14.08.2023,17.08.2023,platná, 778/2022,"cistiace,hygienické,ochran.potreby",,"dodávateľ: Krídla s.r.o, Mierova 94, Humenné, IČO: 36466778","4 499,99 € s DPH",29.12.2022,04.01.2023,platná, 019/2024,ele 12/23,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","4 510,68 € s DPH",12.01.2024,16.01.2024,platná, 314/2023,elektrina 5/23,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","4 566,62 € s DPH",13.06.2023,20.06.2023,platná, Z -10/2020,plyn 12/2020 - preddavky,,"dodávateľ: SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO: 35815256","4 601,00 € s DPH",09.11.2020,18.11.2020,platná, 4003/2019,automatická práčka LA 11 TPE,,"dodávateľ: Elektroservis VV, s.r.o., Čemernianska 50, Vranov nad Topľou, IČO: 44602731","4 639,20 € s DPH",21.11.2019,22.11.2019,platná, 109/2020,"el. revízia elektrozariadení v pavilóne A,B,C,D + v kuchyni a práčovni",,"dodávateľ: Peter Rudáš, Čajkovského 18, Michalovce, IČO: 10712976","4 662,97 € s DPH",28.02.2020,02.03.2020,platná, 608/2023,elektrina 10/23,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","4 736,93 € s DPH",10.11.2023,13.11.2023,platná, 495/2023,elektrina 8/23,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","4 765,64 € s DPH",18.09.2023,02.10.2023,platná, 114/2024,plyn 2/24,,"dodávateľ: SPP.a.s, Mlynské nivy 44/a ,Bratislava, IČO: 35815256","4 796,45 € s DPH",13.03.2024,19.03.2024,platná, 419/2021,debarierizácia - stav. práce podľa cenovej poniky,,"dodávateľ: EUROCH s.r.o., Nad Laborcom 24, Michalovce, IČO: 36617059","4 831,38 € s DPH",08.07.2021,13.07.2021,platná, 272/2022,dodávka plynu 4/22,,"dodávateľ: spp, Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO: 35815256","4 848,38 € s DPH",10.05.2022,11.05.2022,platná, 814/2020,stavebné opravy - sesterská izba,,"dodávateľ: IMPERIUM I+P s.r.o., Zbudza 62, IČO: 47473169","4 956,00 € s DPH",21.12.2020,22.12.2020,platná, 029/2022,poplatky 21,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spol. a. s, Komenského 50, Košice, IČO: 36570460","4,75 € s DPH",14.01.2022,14.01.2022,platná, 566/2020,potraviny - hrubý tovar,,"dodávateľ: GVP s.r.o., Tolstého 1, Humenné, IČO: 36446190","4,92 € s DPH",18.09.2020,25.09.2020,platná, 431/2022,potraviny-hrubý tovar,,"dodávateľ: GVP spol.s.r.o, Tolstého 1, HUmenné, IČO: 36446190","40,00 € s DPH",29.07.2022,11.08.2022,platná, 793/2020,vložka FAB,,"dodávateľ: Ing. Milan Luteran, S.H.Vajanského 2369/2, Michalovce, IČO: 10711465","40,00 € s DPH",15.12.2020,22.12.2020,platná, 718/2019,poplatok za návštevu lekára rok 2019,,"dodávateľ: MUDr. Miroslava Korekáčová, Dobrianského 2656, Vranov nad Topľou, IČO: 48484792","40,00 € s DPH",21.11.2019,22.11.2019,platná, 653/202,"prezutie pneumatík Opel, Hyundai",,"dodávateľ: Ing. Jozef Varga, Kláštorná 1512/7, IČO: 37355601","40,01 € s DPH",19.10.2021,28.10.2021,platná, 254/2021,"prezutie pneumatík Opel Vivaro, Hyundai",,"dodávateľ: Ing. Jozef Varga V - Perfekt, Mierova 271, Strážske, IČO: 37355601","40,01 € s DPH",30.04.2021,04.05.2021,platná, 651/2020,"prezutie vozidiel Hyundai, Opel",,"dodávateľ: Ing. Jozef Varga V - Perfekt, Mierova 271, Strážske, IČO: 37355601","40,01 € s DPH",21.10.2020,21.10.2020,platná, 284/2023,mäso,,"dodávateľ: CIMBAĽAK s.r.o, Duklianska 17A/3579, Bardejov, IČO: 36473219","40,32 € s DPH",31.05.2023,12.06.2023,platná, 46/2021,"umývadlo, skrutky, sifón, ramienko",,"dodávateľ: Ingema MI, Hlivištia 23, IČO: 36575411","40,50 € s DPH",26.01.2021,04.02.2021,platná, 547/2021,"mlieko, mliečné výrobky",,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","40,59 € s DPH",03.09.2021,14.09.2021,platná, 776/2021,kancelárske potreby,,"dodávateľ: Krídla s.r.o. veľkoobchod, Mierova 94, Humenné, IČO: 36466778","40,61 € s DPH",08.12.2021,,platná, 599/2021,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","40,87 € s DPH",27.09.2021,06.10.2021,platná, 77/2020,mäso,,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","40,94 € s DPH",10.02.2020,12.02.2020,platná, 72/2021,oprava telefónov v zariadení,,"dodávateľ: Slovak telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO: 35763469","400,00 € s DPH",23.07.2021,04.08.2021,platná, 641/2020,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","400,10 € s DPH",16.10.2020,21.10.2020,platná, 531/2023,"mlieko, mliečne výrobky",,"dodávateľ: KOMFOS Prešov s.r.o, Ľubochnianska 2, 08006 Ľubotice, IČO: 36454184","401,10 € s DPH",09.10.2023,10.10.2023,platná, 194/2021,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","401,14 € s DPH",01.04.2021,13.04.2021,platná, 719/2019,"rukavice, ét. oleje, návleky na lôžko, maska ochranná",,"dodávateľ: Anna Jakabová, Námestie slobody 59, Humenné, IČO: 31946275","401,20 € s DPH",21.11.2019,22.11.2019,platná, 123/2021,revízia elektrorozvodov v práčovni,,"dodávateľ: Peter Rudáš, Čajkovského 18, Michalovce, IČO: 10712976","402,99 € s DPH",01.03.2021,05.03.2021,platná, 563/2021,"telefón, internet, 8/2021, oprava telefónov",,"dodávateľ: Slovak telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35763469","405,46 € s DPH",08.09.2021,10.09.2021,platná, 735/2022,ošetrovacie lôžko,,"dodávateľ: Igor Vlk-súkromná firma, Na papiereň 317/39, Kamenec pod Vtáčnikom, IČO: 33974233","407,00 € s DPH",19.12.2022,20.12.2022,platná, 206/2023,"deratizácia, dezinfekcia",,"dodávateľ: Deratizácia, Dezinfekcia , Dezinsekcia -Ladislav Lechman, Zalužice 419, IČO: 32673108","409,20 € s DPH",28.04.2023,28.04.2023,platná, 077/2023,"mlieko, mliečne výrobky",,"dodávateľ: INMEDIA spol. s.r.o, Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","409,33 € s DPH",15.02.2023,21.02.2023,platná, 283/2020,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","41,15 € s DPH",14.05.2020,25.05.2020,platná, 774/2020,PHM 11/2020,,"dodávateľ: Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO: 31322832","41,51 € s DPH",08.12.2020,14.12.2020,platná, 140/2021,oprava umývačky riadu T 155,,"dodávateľ: Elektroservis VV, s.r.o., Čemernianska 50, Vranov nad Topľou, IČO: 44602731","41,64 € s DPH",09.03.2021,12.03.2021,platná, 830/2021,zelenina,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","41,66 € s DPH",27.12.2021,30.12.2021,platná, 575/2023,plyn kuch. 11/23,,"dodávateľ: SPP.a.s, Mlynské nivy 44/a ,Bratislava, IČO: 35815256","410,00 € s DPH",03.11.2023,07.11.2023,platná, 768/2019,"radiátory, kartuše, sprchové hadice, lepidlo",,"dodávateľ: Inkatherm s.r.o., Fraňa Kráľa 12, Michalovce, IČO: 36596639","410,10 € s DPH",09.12.2019,12.12.2019,platná, 559/2021,"mlieko, mliečné výrobky",,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","410,23 € s DPH",08.09.2021,10.09.2021,platná, 734/2020,kancelárske potreby,,"dodávateľ: Ajva s.r.o., Hlavná 47, Gelnica, IČO: 36580899","410,66 € s DPH",24.11.2020,26.11.2020,platná, 560/2020,školenie - Manažér kvality,,"dodávateľ: CeMS, s.r.o., Snežienkova 1/A, Prievidza, IČO: 35891823","411,60 € s DPH",14.09.2020,17.09.2020,platná, 489/2020,ovocie a zelenina,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","411,88 € s DPH",17.08.2020,20.08.2020,platná, 462/2021,materiál na údržbu a úsek soc. reh.,,"dodávateľ: MIX, Námestie A.Dubčeka 1, Strážske, IČO: 31240500","412,21 € s DPH",27.07.2021,04.08.2021,platná, 686/2021,"čistiace, pracie, hygienické potreby",,"dodávateľ: Krídla s.r.o. veľkoobchod, Mierova 94, Humenné, IČO: 36466778","413,32 € s DPH",04.11.2021,15.11.2021,platná, 653/2022,"mlieko, mliečne výrobky",,"dodávateľ: INMEDIA spol. s.r.o, Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","414,22 € s DPH",16.11.2022,21.11.2022,platná, 388/2022,ovocie,,"dodávateľ: JES-Jozef Zavacký, Poľná 793/29, Medzilaborce, IČO: 10785370","414,39 € s DPH",07.07.2022,12.07.2022,platná, 156/2022,čistiace prostriedky,,"dodávateľ: Krídla s.r.o, Mierova 94, Humenné, IČO: 36466778","416,95 € s DPH",17.03.2022,23.03.2022,platná, 795/2021,kuchynské potreby,,"dodávateľ: Orion Trade s.r.o., Pezinská cesta 30, IČO: 36540773","417,04 € s DPH",16.12.2021,17.12.2021,platná, 755/2022,"kancelárske stoličky, opierky",,"dodávateľ: B2B s.r.o, Šulekova 2, Bratislava, IČO: 44413467","417,60 € s DPH",23.12.2022,28.12.2022,platná, 233/2022,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s, Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","419,99 € s DPH",22.04.2022,25.04.2022,platná, 290/2023,plyn kuch,,"dodávateľ: SPP.a.s, Mlynské nivy 44/a ,Bratislava, IČO: 35815256","42,00 € s DPH",02.06.2023,12.06.2023,platná, 727/2020,likvidácia kuch. odpadu,,"dodávateľ: EBA s.r.o., Rusovská cesta 1, Bratislava, IČO: 31376134","42,00 € s DPH",23.11.2020,26.11.2020,platná, 643/2020,likvidácia kuch. dpadu,,"dodávateľ: EBA s.r.o., Rusovská cesta 1, Bratislava, IČO: 31376134","42,00 € s DPH",19.10.2020,21.10.2020,platná, 572/2020,likvidácia kuch. odpadu,,"dodávateľ: EBA s.r.o., Rusovská cesta 1, Bratislava, IČO: 31376134","42,00 € s DPH",21.09.2020,25.09.2020,platná, 483/2020,likvidácia kuch. odpadu,,"dodávateľ: EBA s.r.o., Rusovská cesta 1, Bratislava, IČO: 31376134","42,00 € s DPH",13.08.2020,14.08.2020,platná, 415/2020,likvidácia kuch. odpadu,,"dodávateľ: EBA s.r.o., Rusovská cesta 1, Bratislava, IČO: 31376134","42,00 € s DPH",15.07.2020,22.07.2020,platná, 354/2020,likvidácia kuch. odpadu,,"dodávateľ: EBA s.r.o., Rusovská cesta 1, Bratislava, IČO: 31376134","42,00 € s DPH",15.06.2020,19.06.2020,platná, 289/2020,likvidácia kuch. odpadu,,"dodávateľ: EBA s.r.o., Rusovská cesta 1, Bratislava, IČO: 31376134","42,00 € s DPH",18.05.2020,25.05.2020,platná, 227/2020,likvidácia kuch. odpadu,,"dodávateľ: EBA s.r.o., Rusovská cesta 1, Bratislava, IČO: 31376134","42,00 € s DPH",20.04.2020,24.04.2020,platná, 153/2020,likvidácia kuch. odpadu,,"dodávateľ: EBA s.r.o., Rusovská cesta 1, Bratislava, IČO: 31376134","42,00 € s DPH",18.03.2020,23.03.2020,platná, 82/2020,likvidácia kuch. odpadu,,"dodávateľ: EBA s.r.o., Rusovská cesta 1, Bratislava, IČO: 31376134","42,00 € s DPH",12.02.2020,14.02.2020,platná, 32/2020,likvidácia kuch. odpadu,,"dodávateľ: EBA s.r.o., Rusovská cesta 1, Bratislava, IČO: 31376134","42,00 € s DPH",21.01.2020,23.01.2020,platná, 800/2019,likvidácia kuch. odpadu,,"dodávateľ: EBA s.r.o., Rusovská cesta 1, Bratislava, IČO: 31376134","42,00 € s DPH",19.12.2019,23.12.2019,platná, 715/2019,likvidácia kuch. odpadu,,"dodávateľ: EBA s.r.o., Rusovská cesta 1, Bratislava, IČO: 31376134","42,00 € s DPH",20.11.2019,20.11.2019,platná, 834/2021,"vajcia, mraz. výrobky",,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","42,31 € s DPH",29.12.2021,30.12.2021,platná, 629/2020,plyn 9/2020 - doplatok,,"dodávateľ: SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO: 35815256","42,84 € s DPH",12.10.2020,21.10.2020,platná, 591/2023,deratizácia,,"dodávateľ: Deratizácia, Dezinfekcia , Dezinsekcia -Ladislav Lechman, Zalužice 419, IČO: 32673108","420,00 € s DPH",06.11.2023,07.11.2023,platná, 520/2022,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s, Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","422,17 € s DPH",19.09.2022,19.09.2022,platná, 540/2022,oprava pračky,,"dodávateľ: Elektroservis VV s.r.o, Čemernianska 50, Vranov nad Topľou, IČO: 44602731","423,00 € s DPH",30.09.2022,04.10.2022,platná, 625/2022,zelenina,,"dodávateľ: JES-Jozef Zavacký, Poľná 793/29, Medzilaborce, IČO: 10785370","423,22 € s DPH",14.11.2022,11.11.2022,platná, 784/2019,zariadenie do kúpelne,,"dodávateľ: Merkury Market Slovakia s.r.o., Duklianska 11, Prešov, IČO: 36501891","426,00 € s DPH",16.12.2019,18.12.2019,platná, 045/2022,kancelárske a pracie potreby,,"dodávateľ: Krídla s.r.o, Mierova 94, Humenné, IČO: 36466778","428,95 € s DPH",21.01.2022,21.01.2022,platná, 379/2021,"umývačka riadu, ventilátory",,"dodávateľ: Nay a.s., Tuhovská 15, Bratislava, IČO: 35739487","428,97 € s DPH",25.06.2021,06.07.2021,platná, 300/2021,"menovky ku dverám, prelep menoviek",,"dodávateľ: Ing.Dušan Grigeľ, Zemplínska 2527/6, Michalovce, IČO: 32682760","43,00 € s DPH",17.05.2021,19.05.2021,platná, 091/2022,potraviny,,"dodávateľ: GVP spol.s.r.o, Tolstého 1, HUmenné, IČO: 36446190","43,10 € s DPH",17.02.2022,11.03.2022,platná, 467/2020,lieky 7/2020,,"dodávateľ: Lekáreň pri nemocnici s.r.o., ul. 1. mája 5558, Humenné, IČO: 36716871","43,17 € s DPH",07.08.2020,14.08.2020,platná, 513/2021,mlieko,,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","43,29 € s DPH",13.08.2021,02.09.2021,platná, 404/2021,mlieko,,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","43,30 € s DPH",02.07.2021,13.07.2021,platná, 391/2021,mlieko,,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","43,30 € s DPH",25.06.2021,06.07.2021,platná, 361/2021,mlieko,,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","43,30 € s DPH",11.06.2021,16.06.2021,platná, 327/2021,mlieko,,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","43,30 € s DPH",28.05.2021,04.06.2021,platná, 292/2021,mlieko,,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","43,30 € s DPH",14.05.2021,19.05.2021,platná, 255/2021,mlieko,,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","43,30 € s DPH",30.04.2021,04.05.2021,platná, 231/2021,mlieko,,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","43,30 € s DPH",16.04.2021,22.04.2021,platná, 154/2021,mlieko,,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","43,30 € s DPH",12.03.2021,16.03.2021,platná, 346/2021,mäso,,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","43,33 € s DPH",07.06.2021,09.06.2021,platná, 94/2020,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","43,46 € s DPH",18.02.2020,02.03.2020,platná, 31/2020,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","43,46 € s DPH",20.01.2020,23.01.2020,platná, 673/2021,OSB dosky,,"dodávateľ: Drevonax Humenné s.r.o., Družstevná 27, Humenné, IČO: 43875921","43,90 € s DPH",29.10.2021,15.11.2021,platná, 363/2022,potraviny-hrubý tovar,,"dodávateľ: GVP spol.s.r.o, Tolstého 1, HUmenné, IČO: 36446190","430,60 € s DPH",23.06.2022,01.07.2022,platná, 145/2022,elektrina 2/22 Mierova3......,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","430,78 € s DPH",10.03.2022,23.03.2022,platná, 667/2022,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s, Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","431,03 € s DPH",25.11.2022,28.11.2022,platná, 212/2020,plyn 3/2020 - preplatok,,"dodávateľ: SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO: 35815256","432,15 € s DPH",14.04.2020,20.04.2020,platná, 779/2022,zelenina,,"dodávateľ: JES-Jozef Zavacký, Poľná 793/29, Medzilaborce, IČO: 10785370","432,63 € s DPH",29.12.2022,04.01.2023,platná, 560/2023,elektrina 4/23 opravná -vratka,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","433,20 € s DPH",24.10.2023,30.10.2023,platná, 351/2022,čistiace prostriedky,,"dodávateľ: Krídla s.r.o, Mierova 94, Humenné, IČO: 36466778","433,85 € s DPH",17.06.2022,22.06.2022,platná, 571/2020,"latexové rukavice, dávkovač",,"dodávateľ: Syrmex International spol. s.r.o., Slnečné jazerá - sever 2572/125, IČO: 31395538","436,79 € s DPH",18.09.2020,25.09.2020,platná, 594/2022,"hydina, mrazené potraviny",,"dodávateľ: Bidfood s.r.o, Piešťanská 2321/71, Nové mesto nad Váhom, IČO: 34152199","44,29 € s DPH",25.10.2022,04.11.2022,platná, 183/2023,účtovné súvzťažnosti-publikácia,,"dodávateľ: RVC, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce, IČO: 35532882","44,90 € s DPH",19.04.2023,24.04.2023,platná, 703/2022,skupinová supervízia,,"dodávateľ: PhDr. Alica Kozelová, MBA, Rakovec nad Ondavou, IČO: 54504007","440,00 € s DPH",08.12.2022,13.12.2022,platná, 118/2022,"potraviny -vajcia, mrazené výrobky",,"dodávateľ: INMEDIA spol. s.r.o, Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","442,69 € s DPH",02.03.2022,22.03.2022,platná, 109/2022,potraviny,,"dodávateľ: GVP spol.s.r.o, Tolstého 1, HUmenné, IČO: 36446190","446,51 € s DPH",24.02.2022,11.03.2022,platná, 501/2022,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s, Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","447,54 € s DPH",07.09.2022,14.09.2022,platná, 168/2024,"mlieko, mliečne výrobky",,"dodávateľ: KOMFOS Prešov s.r.o, Ľubochnianska 2, 08006 Ľubotice, IČO: 36454184","448,17 € s DPH",09.04.2024,11.04.2024,platná, 561/2023,"mrazené potraviny, vajcia",,"dodávateľ: INMEDIA spol. s.r.o, Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","449,96 € s DPH",25.10.2023,30.10.2023,platná, 372/2020,školenie 3 kuričov,,"dodávateľ: Ing.Ján Jevin, Pusté Čemerné 69, IČO: 37319523","45,00 € s DPH",26.06.2020,01.07.2020,platná, 276/2020,vankúše 5 ks,,"dodávateľ: Praktik Textil s.r.o., Mierova 271, Strážske, IČO: 44491191","45,00 € s DPH",12.05.2020,18.05.2020,platná, 262/2022,prezutie aut+oprava,,"dodávateľ: V-PERFEKT Ing.Jozef Varga, Mierova 271, Strážske, IČO: 37355601","45,01 € s DPH",06.05.2022,11.05.2022,platná, 608/2020,"hydina, vajcia, mraz. výrobky",,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","45,05 € s DPH",07.10.2020,21.10.2020,platná, 476/2022,"mlieko, mliečne výrobky",,"dodávateľ: INMEDIA spol. s.r.o, Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","45,07 € s DPH",19.08.2022,22.08.2022,platná, 464/2022,"mlieko, mliečne výrobky",,"dodávateľ: INMEDIA spol. s.r.o, Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","45,07 € s DPH",12.08.2022,18.08.2022,platná, 449/2022,"mlieko, mliečne výrobky",,"dodávateľ: INMEDIA spol. s.r.o, Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","45,07 € s DPH",05.08.2022,12.08.2022,platná, 417/2022,"mlieko, mliečne výrobky",,"dodávateľ: INMEDIA spol. s.r.o, Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","45,07 € s DPH",22.07.2022,11.08.2022,platná, 407/2022,mlieko,10/03/2022,"dodávateľ: INMEDIA spol. s.r.o, Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","45,07 € s DPH",15.07.2022,18.07.2022,platná, 337/2022,mlieko,10/03/2022,"dodávateľ: INMEDIA spol. s.r.o, Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","45,07 € s DPH",10.06.2022,15.06.2022,platná, 319/2022,mlieko,,"dodávateľ: INMEDIA spol. s.r.o, Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","45,07 € s DPH",03.06.2022,14.06.2022,platná, 304/2022,mlieko,,"dodávateľ: INMEDIA spol. s.r.o, Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","45,07 € s DPH",27.05.2022,27.05.2022,platná, 235/2022,mlieko,10/03/2022,"dodávateľ: INMEDIA spol. s.r.o, Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","45,07 € s DPH",22.04.2022,25.04.2022,platná, 177/2022,mlieko,,"dodávateľ: INMEDIA spol. s.r.o, Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","45,07 € s DPH",25.03.2022,19.04.2022,platná, 235/2020,vajcia,,"dodávateľ: Ryba Košice spol. s.r.o., Južná trieda 54, Košice, IČO: 17147522","45,36 € s DPH",22.04.2020,30.04.2020,platná, D 001/2024,potraviny,,"dodávateľ: GVP spol.s.r.o, Tolstého 1, Humenné, IČO: 36446190","45,55 € s DPH",01.03.2024,05.03.2024,platná, 188/2021,ovocie,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","45,83 € s DPH",29.03.2021,30.03.2021,platná, 384/2023,materiál údržba-dvere,,"dodávateľ: Ing.Igor Filip-Farmings, Obrancov mieru 23, Michalovce, IČO: 10683330","45,99 € s DPH",12.07.2023,14.07.2023,platná, 798/2020,"jednorázové rukavice, návleky na posteľ, ét. oleje",,"dodávateľ: Anna Jakabová-vydajňa zdr. potrieb, Námestie slobody 59, Humenné, IČO: 31946275","450,00 € s DPH",17.12.2020,22.12.2020,platná, 705/2021,"hydina, vajcia, mraz. výrobky",,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","455,43 € s DPH",10.11.2021,15.11.2021,platná, 163/2024,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne, Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","459,61 € s DPH",08.04.2024,09.04.2024,platná, 337/2023,mäsové výrobky,,"dodávateľ: CIMBAĽAK s.r.o, Duklianska 17A/3579, Bardejov, IČO: 36473219","46,38 € s DPH",23.06.2023,26.06.2023,platná, 120/2021,mäso,,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","46,42 € s DPH",01.03.2021,05.03.2021,platná, 737/2019,led svietidla 4 ks,,"dodávateľ: BaB SK s.r.o., Gorazdova 3, Michalovce, IČO: 36802352","46,44 € s DPH",02.12.2019,04.12.2019,platná, 777/2019,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","46,86 € s DPH",11.12.2019,12.12.2019,platná, 020/2023,elektrina vyučt. .r.2022 D+M2,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","46,92 € s DPH",13.01.2023,23.01.2023,platná, 198/2023,mäso,,"dodávateľ: CIMBAĽAK s.r.o, Duklianska 17A/3579, Bardejov, IČO: 36473219","46,99 € s DPH",26.04.2023,27.04.2023,platná, 111/2024,oprava škrabky,,"dodávateľ: ELEKTROSERVIS VV s.r.o, Čemernianská 50. Vranov nad Topľou, IČO: 44602731","461,28 € s DPH",11.03.2024,13.03.2024,platná, 317/2021,"vysávač, náhr. diely do vysávačov",,"dodávateľ: Elektroservis VV, s.r.o., Čemernianska 50, Vranov nad Topľou, IČO: 44602731","461,76 € s DPH",25.05.2021,04.06.2021,platná, 519/2021,potraviny - hrubý tovar,,"dodávateľ: GVP s.r.o., Tolstého 1, Humenné, IČO: 36446190","464,77 € s DPH",18.08.2021,02.09.2021,platná, 557/2023,elektrina 1/23 opravná -vrátka,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","464,88 € s DPH",24.10.2023,30.10.2023,platná, 735/2019,"pohovka Carmen, komoda Mavo 3 ks",,"dodávateľ: Merkury Market Slovakia s.r.o., Duklianska 11, Prešov, IČO: 36501891","466,00 € s DPH",02.12.2019,02.12.2019,platná, 559/2023,elektrina 3/23 opravná -vrátka,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","467,03 € s DPH",24.10.2023,30.10.2023,platná, 291/2022,potraviny -hrubý tovar,07/07/2021,"dodávateľ: GVP spol.s.r.o, Tolstého 1, HUmenné, IČO: 36446190","467,51 € s DPH",19.05.2022,20.05.2022,platná, 210/2023,mäsové výrobky,,"dodávateľ: CIMBAĽAK s.r.o, Duklianska 17A/3579, Bardejov, IČO: 36473219","47,02 € s DPH",02.05.2023,04.05.2023,platná, 332/2020,mäso,,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","47,19 € s DPH",08.06.2020,11.06.2020,platná, 266/2020,lieky 4/2020,,"dodávateľ: Lekáreň pri nemocnici s.r.o., ul. 1. mája 5558, Humenné, IČO: 36716871","47,24 € s DPH",07.05.2020,18.05.2020,platná, 4/2021,mäso,,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","47,43 € s DPH",04.01.2021,29.01.2021,platná, 35/2020,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","47,59 € s DPH",22.01.2020,23.01.2020,platná, 510/2021,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","47,70 € s DPH",13.08.2021,23.08.2021,platná, 149/2020,mäso,,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","47,74 € s DPH",16.03.2020,20.03.2020,platná, 103/2023,Plyn kuch 3/23,,"dodávateľ: SPP a.s, Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO: 35815256","470,00 € s DPH",03.03.2023,09.03.2023,platná, 277/2020,plyn 4/2020 - doplatok,,"dodávateľ: SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO: 35815256","470,83 € s DPH",13.05.2020,18.05.2020,platná, 488/2023,reklamné predmety,,"dodávateľ: FAMOUS DESIGN s.r.o, Družstevná 1471/14 Humenné, IČO: 52612899","473,40 € s DPH",11.09.2023,02.10.2023,platná, 179/2021,"jednorázové rukavice, éterické oleje",,"dodávateľ: Anna Jakabová-vydajňa zdr. potrieb, Námestie slobody 59, Humenné, IČO: 31946275","474,00 € s DPH",23.03.2021,30.03.2021,platná, 096/2023,zelenina,,"dodávateľ: JES-Jozef Zavacký, Poľná 793/29, Medzilaborce, IČO: 10785370","474,13 € s DPH",28.02.2023,09.03.2023,platná, 112/2024,elektrina K+M3 2/24,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","475,08 € s DPH",13.03.2024,19.03.2024,platná, 347/2020,plyn 5/2020 - doplatok,,"dodávateľ: SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO: 35815256","475,64 € s DPH",11.06.2020,12.06.2020,platná, 141/2024,Výkon zodpovednej osoby 3/24,,"dodávateľ: Osobnýudaj-KE s.r.o, Námestie osloboditeľov 3/A, Košice, IČO: 54146844","48,00 € s DPH",02.04.2024,04.04.2024,platná, 094/2024,výkon zodpovednej osoby 2/24,,"dodávateľ: Osobnýudaj-KE s.r.o, Námestie osloboditeľov 3/A, Košice, IČO: 54146844","48,00 € s DPH",04.03.2024,05.03.2024,platná, 038/2024,výkon zodpovednej osoby 1/24,,"dodávateľ: Osobnýudaj-KE s.r.o, Námestie osloboditeľov 3/A, Košice, IČO: 54146844","48,00 € s DPH",31.01.2024,01.02.2024,platná, 010/2024,výkon zodpovednej osoby 12/2023,,"dodávateľ: Osobnýudaj-KE s.r.o, Námestie osloboditeľov 3/A, Košice, IČO: 54146844","48,00 € s DPH",10.01.2024,16.01.2024,platná, 631/2023,výkon zodpovednej osoby 11/23,,"dodávateľ: Osobnýudaj-KE s.r.o, Námestie osloboditeľov 3/A, Košice, IČO: 54146844","48,00 € s DPH",30.11.2023,05.12.2023,platná, 586/2023,výkon zodpov. osoby 9/23,,"dodávateľ: Osobnýudaj-KE s.r.o, Námestie osloboditeľov 3/A, Košice, IČO: 54146844","48,00 € s DPH",02.10.2023,07.11.2023,platná, 572/2023,výkon zodpovednej osoby 10/23,,"dodávateľ: Osobnýudaj-KE s.r.o, Námestie osloboditeľov 3/A, Košice, IČO: 54146844","48,00 € s DPH",02.11.2023,07.11.2023,platná, 486/2023,výkon zodpovednej osoby 8/23,,"dodávateľ: Osobnýudaj-KE s.r.o, Námestie osloboditeľov 3/A, Košice, IČO: 54146844","48,00 € s DPH",11.09.2023,02.10.2023,platná, 415/2023,výkon zodpovednej osoby 7/23,,"dodávateľ: Osobnýudaj-KE s.r.o, Námestie osloboditeľov 3/A, Košice, IČO: 54146844","48,00 € s DPH",31.07.2023,07.08.2023,platná, 363/2023,výkon zodpovednej osoby 6/2023,,"dodávateľ: Osobnýudaj-KE s.r.o, Námestie osloboditeľov 3/A, Košice, IČO: 54146844","48,00 € s DPH",04.07.2023,14.07.2023,platná, 283/2023,výkon zodpovednej osoby,,"dodávateľ: Osobnýudaj-KE s.r.o, Námestie osloboditeľov 3/A, Košice, IČO: 54146844","48,00 € s DPH",31.05.2023,12.06.2023,platná, 216/2023,výkon zodpovednej osoby,,"dodávateľ: Osobnýudaj-KE s.r.o, Námestie osloboditeľov 3/A, Košice, IČO: 54146844","48,00 € s DPH",03.05.2023,04.05.2023,platná, 152/2023,výkon zodpovednej osoby 3/23,,"dodávateľ: Osobnyudaj.sk-KE s.r.o, Námestie osloboditeľov 3/A Košice, IČO: 54146844","48,00 € s DPH",31.03.2023,06.04.2023,platná, 099/2023,výkon zodpovednej osoby 2/23,,"dodávateľ: Osobnyudaj.sk-KE s.r.o, Námestie osloboditeľov 3/A Košice, IČO: 54146844","48,00 € s DPH",01.03.2023,09.03.2023,platná, 051/2023,výkon zodpovednej osoby 1/23,,"dodávateľ: Osobnyudaj.sk-KE s.r.o, Námestie osloboditeľov 3/A Košice, IČO: 54146844","48,00 € s DPH",01.02.2023,09.02.2023,platná, 789/2022,výkon zodpovednej osoby 12/2022,,"dodávateľ: Osobnyudaj.sk-KE s.r.o, Námestie osloboditeľov 3/A Košice, IČO: 54146844","48,00 € s DPH",31.12.2022,04.01.2023,platná, 676/2022,výkon zodpovednej osoby 11/22,,"dodávateľ: Osobnyudaj.sk- KE s.r.o, Námestie osloboditeľov 3/A, Košice, IČO: 54146844","48,00 € s DPH",30.11.2022,07.12.2022,platná, 617/2022,výkon zodpovednej osoby 10/22,,"dodávateľ: Osobnyudaj.sk-KE s.r.o, Námestie osloboditeľov 3/A Košice, IČO: 54146844","48,00 € s DPH",02.11.2022,04.11.2022,platná, 604/2022,prezutie aut,,"dodávateľ: V-PERFEKT Ing.Jozef Varga, Mierova 271, Strážske, IČO: 37355601","48,00 € s DPH",26.10.2022,04.11.2022,platná, 541/2022,výkon zodpovednej osoby pri ochr.osob. údajov za 9/22,,"dodávateľ: Osobnyudaj.sk-KE s.r.o, Námestie osloboditeľov 3/A Košice, IČO: 54146844","48,00 € s DPH",30.09.2022,04.10.2022,platná, 712/2020,mäso,,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","48,00 € s DPH",16.11.2020,26.11.2020,platná, 304/2020,zelenina,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","48,08 € s DPH",25.05.2020,28.05.2020,platná, 395/2020,kartušová filtrácia,,"dodávateľ: 3Trade - Ing. Peter Bálint, Močarianska 3, Michalovce, IČO: 40035859","48,16 € s DPH",07.07.2020,10.07.2020,platná, 511/2020,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","48,21 € s DPH",26.08.2020,08.09.2020,platná, 261/2022,mlieko,10/03/2022,"dodávateľ: INMEDIA spol. s.r.o, Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","48,31 € s DPH",06.05.2022,11.05.2022,platná, 652/2019,tonery 2 ks,,"dodávateľ: Damedis s.r.o., Křenová 89/19, Brno-střed, IČO: 26931664","48,72 € s DPH",04.11.2019,07.11.2019,platná, 438/2022,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","48,82 € s DPH",01.08.2022,11.08.2022,platná, 10/2021,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","48,95 € s DPH",11.01.2021,29.01.2021,platná, 628/2020,náhrady na mop 8 ks,,"dodávateľ: Europapier Slovensko s.r.o., Panónska cesta 40, Bratislava, IČO: 31344381","48,96 € s DPH",12.10.2020,21.10.2020,platná, 763/2019,"kreslá 2 ks, stoličky 3 ks",,"dodávateľ: VV Mix, s.r.o., Alžbetina 51, Košice, IČO: 36189626","481,16 € s DPH",06.12.2019,12.12.2019,platná, 087/2022,"elektrina 1/22 Mierova 3,...",,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","481,30 € s DPH",15.02.2022,18.02.2022,platná, 147/2022,servis upravovne vody-kotolňa,,"dodávateľ: Waleon s.r.o, Brestovská 178/1, Košice, IČO: 36197491","481,91 € s DPH",11.03.2022,23.03.2022,platná, 641/2023,plyn kuch.12/23,,"dodávateľ: SPP.a.s, Mlynské nivy 44/a ,Bratislava, IČO: 35815256","483,00 € s DPH",04.12.2023,05.12.2023,platná, 628/2023,revízia plynových a tlakových zariadení,,"dodávateľ: Ján Brtáň, Hermanovce nad Topľou, IČO: 14322731","483,60 € s DPH",28.11.2023,29.11.2023,platná, 799/2020,čistiace prostriedky,,"dodávateľ: Ajva s.r.o., Hlavná 47, Gelnica, IČO: 36580899","483,65 € s DPH",17.12.2020,22.12.2020,platná, 230/2020,zelenina,,"dodávateľ: Čektom s.r.o., Moravany 213, IČO: 46973095","485,02 € s DPH",21.04.2020,30.04.2020,platná, 229/2020,zelenina,,"dodávateľ: Čektom s.r.o., Moravany 213, IČO: 46973095","485,02 € s DPH",21.04.2020,24.04.2020,platná, 728/2021,revízia výťahov,,"dodávateľ: LIFTEX - Veronika Rusnačková, Exnárova 6, Košice, IČO: 17251605","485,40 € s DPH",22.11.2021,22.11.2021,platná, 542/2022,čistiace prostriedky,,"dodávateľ: Krídla s.r.o, Mierova 94, Humenné, IČO: 36466778","486,53 € s DPH",30.09.2022,04.10.2022,platná, 502/2023,hrubý tovar- potraviny,,"dodávateľ: GVP spol.s.r.o, Tolstého 1, Humenné, IČO: 36446190","487,90 € s DPH",22.09.2023,02.10.2023,platná, 743/2020,mraznička Gorenje,,"dodávateľ: Nay a.s., Tuhovská 15, Bratislava, IČO: 35739487","489,00 € s DPH",26.11.2020,01.12.2020,platná, 650/2023,plyn M3 12/23,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","489,50 € s DPH",07.12.2023,11.12.2023,platná, 600/2023,Plyn M3 111/23,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","489,50 € s DPH",08.11.2023,13.11.2023,platná, 526/2023,plyn M3 10/23,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","489,50 € s DPH",06.10.2023,10.10.2023,platná, 477/2023,plyn 8/23 M3,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","489,50 € s DPH",08.09.2023,02.10.2023,platná, 428/2023,plyn Mierova3,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","489,50 € s DPH",07.08.2023,10.08.2023,platná, 304/2023,plyn M3 6/23,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","489,50 € s DPH",08.06.2023,12.06.2023,platná, 236/2023,plyn Mierova 3,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","489,50 € s DPH",09.05.2023,10.05.2023,platná, 165/2023,plyn Mierova 3 4/23,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","489,50 € s DPH",06.04.2023,13.04.2023,platná, 106/2023,Plyn Mierova 3 3/23,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","489,50 € s DPH",07.03.2023,09.03.2023,platná, 060/2023,plyn M3,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","489,50 € s DPH",07.02.2023,09.02.2023,platná, 832/2020,lieky 12/2020,,"dodávateľ: Lekáreň pri nemocnici s.r.o., ul. 1. mája 5558, Humenné, IČO: 36716871","49,04 € s DPH",30.12.2020,30.12.2020,platná, 114/2022,zelenina,,"dodávateľ: LUNYS s.r.o, Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","49,27 € s DPH",28.02.2022,11.03.2022,platná, 625/2020,mäso,,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","49,28 € s DPH",12.10.2020,21.10.2020,platná, 267/2023,mäsové výrobky,,"dodávateľ: CIMBAĽAK s.r.o, Duklianska 17A/3579, Bardejov, IČO: 36473219","49,70 € s DPH",24.05.2023,26.05.2023,platná, 646/2021,"mlieko, mliečné výrobky",,"dodávateľ: Inmedia , spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","49,80 € s DPH",15.10.2021,28.10.2021,platná, 183/2021,potraviny - hrubý tovar,,"dodávateľ: GVP s.r.o., Tolstého 1, Humenné, IČO: 36446190","49,82 € s DPH",25.03.2021,30.03.2021,platná, 665/2019,lieky 10/2019,,"dodávateľ: Lekáreň pri nemocnici s.r.o., 1.mája 5558, Humenné, IČO: 36716871","49,83 € s DPH",07.11.2019,11.11.2019,platná, 534/2021,materiál na údržbu,,"dodávateľ: Ingema MI, Hlivištia 23, IČO: 36575411","49,85 € s DPH",25.08.2021,02.09.2021,platná, 669/2021,elektroinštalačný materiál,,"dodávateľ: BaB SK s.r.o., Gorazdova 3, Michalovce, IČO: 36802352","492,46 € s DPH",28.10.2021,15.11.2021,platná, 806/2020,tonery,,"dodávateľ: AutoCont a.s., Bardejovská 1/C, Košice, IČO: 36396222","495,60 € s DPH",18.12.2020,22.12.2020,platná, 427/2021,oprava TV rozvodov s dodávkou boxov a zosilovačov,,"dodávateľ: KBS Elektro s.r.o., J. Hollého 181/68, IČO: 46273948","496,01 € s DPH",15.07.2021,27.07.2021,platná, 625/2023,čistiace a pracie prostriedky do dávkovačov,,"dodávateľ: PROFESSIONAL SUPPORT s.r.o, SV.ŠTEFANA 5, ŠTUROVO, IČO: 51644801","496,93 € s DPH",27.11.2023,29.11.2023,platná, 254/2020,materiál na úsek údržby a stravovania,,"dodávateľ: Obchod MIX, Námestie A.Dubčeka 5, Strážske, IČO: 31240500","497,00 € s DPH",29.05.2020,05.05.2020,platná, 671/2023,potraviny-hrubý tovar,,"dodávateľ: GVP spol.s.r.o, Tolstého 1, Humenné, IČO: 36446190","497,40 € s DPH",21.12.2023,22.12.2023,platná, 841/2021,knihy 32 ks,,"dodávateľ: Panta Rhei s.r.o., Kúpeľná 2, Veľký Meder, IČO: 31443923","498,20 € s DPH",29.12.2021,30.12.2021,platná, 694/2020,plyn 10/2020 - preplatok,,"dodávateľ: SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO: 35815256","498,95 € s DPH",09.11.2020,18.11.2020,platná, 194/2023,umývačka riadu,,"dodávateľ: ELEKTROSERVIS VV s.r.o, Čemernianská 50. Vranov nad Topľou, IČO: 44602731","499,00 € s DPH",24.04.2023,27.04.2023,platná, 053/2023,plyn 1/23,,"dodávateľ: SPP a.s, Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO: 35815256","499,00 € s DPH",02.02.2023,09.02.2023,platná, 667/2019,automatická práčka Sharp,,"dodávateľ: Elektroservis VV, s.r.o., Čemernianska 50, Vranov nad Topľou, IČO: 44602731","499,00 € s DPH",07.11.2019,11.11.2019,platná, 642/2022,elektrina 10/22,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","5 129,34 € s DPH",11.11.2022,11.11.2022,platná, 244/2023,elektrina 4/23,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","5 147,03 € s DPH",12.05.2023,18.05.2023,platná, 019/2023,elektrina 12/22,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","5 233,38 € s DPH",13.01.2023,23.01.2023,platná, 658/2023,plyn 11/2023,,"dodávateľ: SPP.a.s, Mlynské nivy 44/a ,Bratislava, IČO: 35815256","5 249,38 € s DPH",12.12.2023,12.12.2023,platná, 711/2022,elektrina 11/22,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","5 259,77 € s DPH",12.12.2022,13.12.2022,platná, 122/2023,elektrina 2/23,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","5 330,72 € s DPH",13.03.2023,15.03.2023,platná, 7001/2023,darčekové poukážky SF,,"dodávateľ: UP DEJEUNER s.r.o, Tomášikova 64A, Bratislava, IČO: 53528654","5 400,00 € s DPH",21.11.2023,22.11.2023,platná, 7001/2019,darčekové poukážky pre 70 zamestnancov SF,,"dodávateľ: U Slovensko s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava, IČO: 31396674","5 600,00 € s DPH",19.11.2019,19.11.2019,platná, 804/2021,oprava podlahy v aktiv. miestnostiach v pavilóne A,,"dodávateľ: IMPERIUM I+P s.r.o., Zbudza 62, IČO: 47473169","5 820,00 € s DPH",17.12.2021,17.12.2021,platná, 816/2021,oprava podlahy v zasadačke a jedálni,,"dodávateľ: IMPERIUM I+P s.r.o., Zbudza 62, IČO: 47473169","5 869,04 € s DPH",21.12.2021,22.12.2021,platná, 679/2022,"maliarske práce-hygienická maľba kuchyňa , skalady potrvín",,"dodávateľ: SP-CONSTRUKT STAV s.r.o, Kukučinova 22, IČO: Banská Bystrica","5 880,19 € s DPH",02.12.2022,07.12.2022,platná, 699/2021,hygienická maľba stien,,"dodávateľ: IMPERIUM I+P s.r.o., Zbudza 62, IČO: 47473169","5 889,96 € s DPH",09.11.2021,15.11.2021,platná, 707/2022,plyn 11/22,,"dodávateľ: SPP a.s, Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO: 35815256","5 894,59 € s DPH",09.12.2022,13.12.2022,platná, 808/2019,stavebné práce podľa rozpisu,,"dodávateľ: Profistav 04, Sokolovská 15, Humenné, IČO: 35460695","5 940,00 € s DPH",20.12.2019,23.12.2019,platná, 815/2021,oprava stropu v zasadačke a jedálni,,"dodávateľ: Samostav Slovakia s.r.o., Vinné 155, IČO: 52227537","5 940,48 € s DPH",21.12.2021,22.12.2021,platná, 4001/2023,Traktorová kosačka SECO s vybavením,,"dodávateľ: DANER s.r.o, M.R. Štefanika 19/71, IČO: 36581542","5 979,00 € s DPH",24.10.2023,30.10.2023,platná, 699/2019,hrubý tovar,,"dodávateľ: GVP s.r.o., Tolstého 1, Humenné, IČO: 36446190","5,26 € s DPH",14.11.2019,19.11.2019,platná, D 004/2024,dobropis k FA 2763883524,,"dodávateľ: Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava, IČO: 35697270","5,64 € s DPH",04.04.2024,09.04.2024,platná, 55/2020,kartušová filtrácia,,"dodávateľ: 3Trade, Močarianska 10, Michalovce, IČO: 40035859","50,00 € s DPH",03.07.2020,10.07.2020,platná, 224/2023,mäsové výrobky,,"dodávateľ: CIMBAĽAK s.r.o, Duklianska 17A/3579, Bardejov, IČO: 36473219","50,33 € s DPH",05.05.2023,10.05.2023,platná, 103/2022,oprava sporakov,,"dodávateľ: Elektroservis VV s.r.o, Čemernianska 50, Vranov nad Topľou, IČO: 44602731","50,40 € s DPH",21.02.2022,11.03.2022,platná, 164/2023,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","50,41 € s DPH",06.04.2023,13.04.2023,platná, 778/2020,lieky 11/2020,,"dodávateľ: Lekáreň pri nemocnici s.r.o., ul. 1. mája 5558, Humenné, IČO: 36716871","50,42 € s DPH",10.12.2020,14.12.2020,platná, 681/2020,materiál na údržbu,,"dodávateľ: Strechstav Zeleňák Martin, Pri parku 303, Strážske, IČO: 43154816","50,46 € s DPH",04.11.2020,11.11.2020,platná, 707/2019,mäso,,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","50,61 € s DPH",18.11.2019,19.11.2019,platná, 426/2020,mäso,,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","50,83 € s DPH",20.07.2020,22.07.2020,platná, 444/2021,mäso,,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","50,91 € s DPH",17.07.2021,02.08.2021,platná, 705/2022,realizácia VO potraviny- hrubý tovar,,"dodávateľ: TOMIN s.r.o, Husková 1283/11, Košice, IČO: 36593737","500,00 € s DPH",09.12.2022,13.12.2022,platná, 615/2023,"mlieko, mliečne výrobky",,"dodávateľ: KOMFOS Prešov s.r.o, Ľubochnianska 2, 08006 Ľubotice, IČO: 36454184","500,99 € s DPH",20.11.2023,22.11.2023,platná, 647/2020,servis upravovne vody v kotolni,,"dodávateľ: Waleon s.r.o., Brestova 1, Košice, IČO: 36197491","503,47 € s DPH",19.10.2020,21.10.2020,platná, 189/2020,matrace 6 ks,,"dodávateľ: ARJO-HUMANIK SK, s.r.o., Školská 428, Batizovce, IČO: 36679607","504,00 € s DPH",02.04.2020,06.04.2020,platná, 38/2020,licencia ESET 15 ks,,"dodávateľ: AutoCont a.s., Krasovského 14, Bratislava, IČO: 36396222","504,96 € s DPH",24.01.2020,24.01.2020,platná, 070/2024,elektrina K+M3,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","505,62 € s DPH",16.02.2024,19.02.2024,platná, 219/2022,elektrina Mierova 3 + kotolňa 3/22,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","508,96 € s DPH",12.04.2022,19.04.2022,platná, 462/2023,hrubý tovar,,"dodávateľ: GVP spol.s.r.o, Tolstého 1, Humenné, IČO: 36446190","509,20 € s DPH",31.08.2023,19.09.2023,platná, 589/2022,čistiace a hygienické potreby,,"dodávateľ: Krídla s.r.o, Mierova 94, Humenné, IČO: 36466778","509,44 € s DPH",20.10.2022,04.11.2022,platná, 150/2020,mäsové výrobky,,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","51,52 € s DPH",18.03.2020,20.03.2020,platná, 360/2020,mraz. výrobky,,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","51,55 € s DPH",17.06.2020,23.06.2020,platná, 381/2022,mrazené potraviny,,"dodávateľ: Bidfood s.r.o, Piešťanská 2321/71, Nové mesto nad Váhom, IČO: 34152199","51,60 € s DPH",04.07.2022,12.07.2022,platná, 244/2021,"mlieko, mliečné výrobky",,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","51,62 € s DPH",23.04.2021,26.04.2021,platná, 682/2020,lieky 10/2020,,"dodávateľ: Lekáreň pri nemocnici s.r.o., ul. 1. mája 5558, Humenné, IČO: 36716871","51,81 € s DPH",05.11.2020,11.11.2020,platná, 695/2022,zelenina,,"dodávateľ: Jozef Zavacký JES, Poľná 793/29, Medzilaborce, IČO: 10785370","510,20 € s DPH",07.12.2022,07.12.2022,platná, 130/2020,"jednorázové rukavice, gumené návleky na posteľ, dezinfekcia rúk, rúška",,"dodávateľ: Anna Jakabová-vydajňa zdr. potrieb, Námestie slobody 59, Humenné, IČO: 31946275","511,00 € s DPH",09.03.2020,13.03.2020,platná, 607/2023,elektrina K+M3 10/23,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","512,17 € s DPH",10.11.2023,13.11.2023,platná, 545/2021,potraviny - hrubý tovar,,"dodávateľ: GVP s.r.o., Tolstého 1, Humenné, IČO: 36446190","513,75 € s DPH",02.09.2021,06.09.2021,platná, 50/2020,potraviny - hrubý tovar,,"dodávateľ: GVP s.r.o., Tolstého 1, Humenné, IČO: 36446190","516,37 € s DPH",30.01.2020,04.02.2020,platná, 356/2022,poplatok za doménu,,"dodávateľ: Webglobe a.s, Stará Prievozská 1349/2, Bratislava, IČO: 52486567","52,01 € s DPH",20.06.2022,22.06.2022,platná, 380/2021,"hosting Alfa, doména",,"dodávateľ: Webglobe - Yegon, s.r.o., Stará Prievozská 2, Bratislava, IČO: 36306444","52,01 € s DPH",25.06.2021,06.07.2021,platná, 364/2020,"hosting Alfa, doména - dssstrazske.sk",,"dodávateľ: Webglobe - Yegon, s.r.o., Stará Prievozská 2, Bratislava, IČO: 36306444","52,01 € s DPH",22.06.2020,23.06.2020,platná, 085/2023,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","52,13 € s DPH",20.02.2023,21.02.2023,platná, 658/2019,materiál na úsek údržby,,"dodávateľ: Strechstav Zeleňák Martin, Pri parku 303, Strážske, IČO: 43154816","52,44 € s DPH",05.11.2019,07.11.2019,platná, 458/2021,mäso,,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","52,54 € s DPH",26.07.2021,04.08.2021,platná, 377/2022,oprava pračky,,"dodávateľ: Elektroservis VV s.r.o, Čemernianska 50, Vranov nad Topľou, IČO: 44602731","52,80 € s DPH",01.07.2022,01.07.2022,platná, 358/2021,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","52,92 € s DPH",10.06.2021,16.06.2021,platná, 351/2021,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","52,92 € s DPH",09.06.2021,09.06.2021,platná, 455/2021,"mlieko, mliečné výrobky",,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","52,99 € s DPH",23.07.2021,04.08.2021,platná, 775/2021,kancelárske potreby,,"dodávateľ: Krídla s.r.o. veľkoobchod, Mierova 94, Humenné, IČO: 36466778","524,66 € s DPH",08.12.2021,13.12.2021,platná, 756/2022,motorová kosačka+ olej,,"dodávateľ: Ing.Štefan Šesták- LONATER, Stretava 125, prev. Micalovce, IČO: 11957336","528,00 € s DPH",23.12.2022,28.12.2022,platná, 493/2022,plyn kuch. 9/22,,"dodávateľ: SPP a.s, Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO: 35815256","53,00 € s DPH",05.09.2022,12.09.2022,platná, 47/2021,"kolieska na vozík, posypová soľ",,"dodávateľ: Lepal Technik s.r.o., Okružná 2, Michalovce, IČO: 47999241","53,27 € s DPH",26.01.2021,04.02.2021,platná, 135/2021,mlieko,,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","53,65 € s DPH",05.03.2021,12.03.2021,platná, 117/2021,mlieko,,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","53,65 € s DPH",26.02.2021,05.03.2021,platná, 55/2021,mlieko,,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","53,65 € s DPH",29.01.2021,04.02.2021,platná, 39/2021,mlieko,,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","53,65 € s DPH",22.01.2021,29.01.2021,platná, 811/2020,mlieko,,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","53,65 € s DPH",21.12.2020,22.12.2020,platná, 757/2020,mlieko,,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","53,65 € s DPH",04.12.2020,14.12.2020,platná, 745/2020,mlieko,,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","53,65 € s DPH",27.11.2020,01.12.2020,platná, 721/2020,mlieko,,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","53,65 € s DPH",20.11.2020,26.11.2020,platná, 707/2020,mlieko,,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","53,65 € s DPH",13.11.2020,18.11.2020,platná, 684/2020,mlieko,,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","53,65 € s DPH",06.11.2020,11.11.2020,platná, 622/2020,mlieko,,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","53,65 € s DPH",09.10.2020,21.10.2020,platná, 640/2020,mlieko,,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","53,65 € s DPH",16.10.2020,21.10.2020,platná, 598/2020,mlieko,,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","53,65 € s DPH",02.10.2020,05.10.2020,platná, 582/2020,mlieko,,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","53,65 € s DPH",25.09.2020,30.09.2020,platná, 568/2020,mlieko,,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","53,65 € s DPH",18.09.2020,25.09.2020,platná, 530/2020,mlieko,,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","53,65 € s DPH",04.09.2020,10.09.2020,platná, 498/2020,mlieko,,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","53,65 € s DPH",21.08.2020,08.09.2020,platná, 513/2020,mlieko,,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","53,65 € s DPH",28.08.2020,08.09.2020,platná, 487/2020,mlieko,,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","53,65 € s DPH",14.08.2020,20.08.2020,platná, 464/2020,mlieko,,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","53,65 € s DPH",07.08.2020,14.08.2020,platná, 447/2020,mlieko,,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","53,65 € s DPH",31.07.2020,04.08.2020,platná, 408/2020,mlieko,,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","53,65 € s DPH",10.07.2020,15.07.2020,platná, 388/2020,mlieko,,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","53,65 € s DPH",03.07.2020,10.07.2020,platná, 363/2020,mlieko,,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","53,65 € s DPH",19.06.2020,23.06.2020,platná, 239/2020,mlieko,,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","53,65 € s DPH",24.04.2020,30.04.2020,platná, 143/2020,mlieko,,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","53,65 € s DPH",13.03.2020,20.03.2020,platná, 123/2020,mlieko,,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","53,65 € s DPH",06.03.2020,13.03.2020,platná, 184/2022,mrazené výrobky,,"dodávateľ: INMEDIA spol. s.r.o, Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","53,69 € s DPH",30.03.2022,19.04.2022,platná, 555/2023,elektrina 2/23 K+M3 opravná -vrátka,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","53,82 € s DPH",24.10.2023,30.10.2023,platná, 399/2021,materiál na údržbu,,"dodávateľ: Strechstav Zeleňák Martin, Pri parku 303, Strážske, IČO: 43154816","53,87 € s DPH",01.07.2021,13.07.2021,platná, 297/2022,mäso a mäsové výrobky,13/04/2020,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","53,92 € s DPH",23.05.2022,24.05.2022,platná, 840/2021,knihy 38 ks,,"dodávateľ: Panta Rhei s.r.o., Kúpeľná 2, Veľký Meder, IČO: 31443923","531,19 € s DPH",29.12.2021,30.12.2021,platná, 773/2022,"Farby, primalex, maliarske potreby",,"dodávateľ: COLOR Centrum s.r.o, Bratislavská 85, IČO: 45697647","531,25 € s DPH",28.12.2022,28.12.2022,platná, 277/2022,elektrina k+M3 4/22,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","533,16 € s DPH",12.05.2022,13.05.2022,platná, 775/2022,rukavice jednorazov,,"dodávateľ: Krídla s.r.o, Mierova 94, Humenné, IČO: 36466778","537,55 € s DPH",28.12.2022,04.01.2023,platná, 321/2022,zelenina,,"dodávateľ: JES-Jozef Zavacký, Poľná 793/29, Medzilaborce, IČO: 10785370","537,72 € s DPH",03.06.2022,14.06.2022,platná, 326/2021,kancelárske potreby,,"dodávateľ: Ajva s.r.o., Hlavná 47, Gelnica, IČO: 36580899","538,03 € s DPH",27.05.2021,04.06.2021,platná, 529/2023,zdravotná služba,,"dodávateľ: BALZAM s.r.o, Slovenská 5, Bardejov, IČO: 36488925","54,00 € s DPH",09.10.2023,10.10.2023,platná, 553/2023,elektrina 4/23 K+M3 opravná -vrátka,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","54,37 € s DPH",24.10.2023,30.10.2023,platná, 190/2020,potraviny - hrubý tovar,,"dodávateľ: GVP s.r.o., Tolstého 1, Humenné, IČO: 36446190","54,40 € s DPH",03.04.2020,08.04.2020,platná, 83/2021,mäso,,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","54,42 € s DPH",08.02.2021,11.02.2021,platná, 585/2021,"mlieko, mliečné výrobky",,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","54,46 € s DPH",17.09.2021,29.09.2021,platná, 241/2022,"mlieko, mliečne výrobky",,"dodávateľ: INMEDIA spol. s.r.o, Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","54,68 € s DPH",27.04.2022,03.05.2022,platná, 439/2020,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","54,73 € s DPH",27.07.2020,04.08.2020,platná, 277/2021,PHM 4/2021,,"dodávateľ: Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO: 31322832","54,81 € s DPH",07.05.2021,19.05.2021,platná, 389/2022,zelenina,,"dodávateľ: JES-Jozef Zavacký, Poľná 793/29, Medzilaborce, IČO: 10785370","542,39 € s DPH",07.07.2022,12.07.2022,platná, 302/2022,po revízne opravy,,"dodávateľ: RUDÁŠ Peter, Čajkovského 18, Michalovce, IČO: 10712976","543,73 € s DPH",26.05.2022,27.05.2022,platná, 522/2020,kancelárske potreby,,"dodávateľ: Ajva s.r.o., Hlavná 47, Gelnica, IČO: 36580899","548,99 € s DPH",02.09.2020,08.09.2020,platná, 028/2023,"hydina, mrazené potraviny",,"dodávateľ: Bidfood s.r.o, Piešťanská 2321/71, Nové mesto nad Váhom, IČO: 34152199","55,25 € s DPH",17.01.2023,23.01.2023,platná, 758/2022,prac.odevy,,"dodávateľ: WINTWX s.r.o Vranov nad Topľou, Budovateľská 1290, Vranov nad Topľou, IČO: 31700438","55,43 € s DPH",23.12.2022,28.12.2022,platná, 154/2022,hydina mraz.,,"dodávateľ: INMEDIA spol. s.r.o, Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","55,80 € s DPH",16.03.2022,23.03.2022,platná, 22/2020,plyn Mierova 3 - preplatok 2019,,"dodávateľ: innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, Bratislava, IČO: 44291809","551,86 € s DPH",16.01.2020,17.01.2020,platná, 447/2022,ovocie,,"dodávateľ: JES-Jozef Zavacký, Poľná 793/29, Medzilaborce, IČO: 10785370","551,98 € s DPH",05.08.2022,12.08.2022,platná, 026/2022,mrazené výrobky,,"dodávateľ: INMEDIA spol. s.r.o, Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","56,08 € s DPH",14.01.2022,21.01.2022,platná, 531/2021,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","56,17 € s DPH",24.08.2021,02.09.2021,platná, 624/2020,lieky 9/2020,,"dodávateľ: Lekáreň pri nemocnici s.r.o., ul. 1. mája 5558, Humenné, IČO: 36716871","56,36 € s DPH",09.10.2020,21.10.2020,platná, 812/2019,"diagnostika poruchy, konfigurácia, test",,"dodávateľ: AutoCont a.s., Krasovského 14, Bratislava, IČO: 36396222","56,40 € s DPH",23.12.2019,23.12.2019,platná, 186/2022,zelenina,,"dodávateľ: LUNYS s.r.o, Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","56,80 € s DPH",30.03.2022,19.04.2022,platná, 577/2021,potraviny - hrubý tovar,,"dodávateľ: GVP s.r.o., Tolstého 1, Humenné, IČO: 36446190","56,96 € s DPH",16.09.2021,29.09.2021,platná, 155/2020,tonery 15 ks,,"dodávateľ: AutoCont a.s., Bardejovská 1/C, Košice, IČO: 36396222","560,52 € s DPH",19.03.2020,23.03.2020,platná, 024/2022,potraviny,,"dodávateľ: GVP spol.s.r.o, Tolstého 1, HUmenné, IČO: 36446190","563,27 € s DPH",14.01.2022,21.01.2022,platná, 116/2024,servisná prehliadka úpravovne vody- kotolňa,,"dodávateľ: Waleon s.r.o, Brestová 1, Košice, IČO: 36197491","563,94 € s DPH",14.03.2024,19.03.2024,platná, 539/2023,IS cygnus -rozšíranie,,"dodávateľ: IRESOFT, Purkyňova 71/99, BRNO, IČO: 26297850","564,00 € s DPH",13.10.2023,16.10.2023,platná, 231/2023,ovocie,,"dodávateľ: Jozef Zavadský JES, Poľná 793/29, Medzilaborce, IČO: 10785370","567,62 € s DPH",09.05.2023,10.05.2023,platná, 146/2024,plyn kuch 4/24,,"dodávateľ: SPP.a.s, Mlynské nivy 44/a ,Bratislava, IČO: 35815256","57,00 € s DPH",04.04.2024,09.04.2024,platná, 013/2023,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","57,04 € s DPH",11.01.2023,23.01.2023,platná, 103/2021,"mlieko, mliečné výrobky",,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","57,27 € s DPH",19.02.2021,24.02.2021,platná, 107/2020,mäso,,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","57,44 € s DPH",27.02.2020,02.03.2020,platná, 445/2020,Legislatíva a prax potravín - ročné predplatné,,"dodávateľ: Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o., Železničiarska 13, Bratislava, IČO: 35730129","57,60 € s DPH",29.07.2020,04.08.2020,platná, 754/2020,materiál na údržbu,,"dodávateľ: Strechstav Zeleňák Martin, Pri parku 303, Strážske, IČO: 43154816","57,90 € s DPH",02.12.2020,14.12.2020,platná, 655/2021,"vajcia, mraz. výrobky",,"dodávateľ: Inmedia spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","57,92 € s DPH",20.10.2021,28.10.2021,platná, 416/2023,prevádzkové vybavenie-vozíky upratovacie,,"dodávateľ: ADLERR s.r.o, Panórska cesta 17, Bratislava, IČO: 36710369","570,00 € s DPH",01.08.2023,07.08.2023,platná, 223/2020,"teplomery do chladničky a mrazničky 13 ks, vlhkomer s teplomerom 3 ks",,"dodávateľ: Ján Matta - Pavlisko, Závadka 30, IČO: 41579429","570,48 € s DPH",20.04.2020,24.04.2020,platná, 403/2022,potraviny-hrubý tovar,,"dodávateľ: GVP spol.s.r.o, Tolstého 1, HUmenné, IČO: 36446190","574,40 € s DPH",14.07.2022,18.07.2022,platná, 763/2022,materiál údržba,,"dodávateľ: Ingema s.r.o, Hlivištia 23, Sobrance, IČO: 36575411","575,81 € s DPH",27.12.2022,28.12.2022,platná, 227/2023,servis klimatizácie,,"dodávateľ: MAZOX klimatizácie s.r.o, Rakovec nad Ondavou 304, Rakovec nad Ondavou, IČO: 54247802","579,10 € s DPH",09.05.2023,10.05.2023,platná, 149/2022,zelenina,,"dodávateľ: LUNYS s.r.o, Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","58,04 € s DPH",14.03.2022,23.03.2022,platná, 103/2020,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","58,19 € s DPH",24.02.2020,02.03.2020,platná, 173/2022,mrazené výrobky,,"dodávateľ: INMEDIA spol. s.r.o, Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","58,28 € s DPH",23.03.2022,23.03.2022,platná, 23/2020,plyn kuchyňa 2019 - preplatok,,"dodávateľ: SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO: 35815256","58,30 € s DPH",16.01.2020,17.01.2020,platná, 214/2022,ovocie,,"dodávateľ: LUNYS s.r.o, Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","58,32 € s DPH",08.04.2022,19.04.2022,platná, 556/2023,elektrina 3/23 K+M3 opravná -vrátka,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","58,37 € s DPH",24.10.2023,30.10.2023,platná, 667/2021,zelenina,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","58,41 € s DPH",27.10.2021,04.11.2021,platná, 7/2021,"hydina, vajcia, mraz. výrobky",,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","58,41 € s DPH",08.01.2021,29.01.2021,platná, 492/2023,materiál údržba,,"dodávateľ: JIMM SLOVAKIA s.r.o, Pod Krámovou 2862/16 Humenné, IČO: 47576758","58,50 € s DPH",13.09.2023,02.10.2023,platná, 315/2021,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","58,50 € s DPH",24.05.2021,04.06.2021,platná, 144/2021,PHM 2/2021,,"dodávateľ: Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO: 31322832","58,66 € s DPH",09.03.2021,12.03.2021,platná, 741/2019,mäso,,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","58,69 € s DPH",02.12.2019,04.12.2019,platná, 685/2022,potraviny-hrubý tovar,,"dodávateľ: GVP spol. s.r.o, Tolstého 1, Humenné, IČO: 36446190","58,80 € s DPH",02.12.2022,07.12.2022,platná, 193/2020,lieky 3/2020,,"dodávateľ: Lekáreň pri nemocnici s.r.o., 1.mája 5558, Humenné, IČO: 36716871","58,93 € s DPH",03.04.2020,08.04.2020,platná, 314/2022,mäsové výrobky,,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","58,98 € s DPH",01.06.2022,14.06.2022,platná, 046/2023,zelenina,,"dodávateľ: JES-Jozef Zavacký, Poľná 793/29, Medzilaborce, IČO: 10785370","580,40 € s DPH",31.01.2023,09.02.2023,platná, 74/2021,pracie prostriedky,,"dodávateľ: Ajva s.r.o., Hlavná 47, Gelnica, IČO: 36580899","581,27 € s DPH",05.02.2021,09.02.2021,platná, 593/2023,"materiál-teplomery chlad, vlhkomer,...",,"dodávateľ: Ján Matta-Pavlisko, Závadka 30, Závadka, IČO: 41579429","584,40 € s DPH",07.11.2023,07.11.2023,platná, 322/2022,ovocie,,"dodávateľ: JES-Jozef Zavacký, Poľná 793/29, Medzilaborce, IČO: 10785370","584,52 € s DPH",03.06.2022,14.06.2022,platná, 817/2021,nočný stolík 4 ks,,"dodávateľ: ARJO-HUMANIC SK s.r.o., Školská 428, Batizovce, IČO: 36679607","585,60 € s DPH",21.12.2021,22.12.2021,platná, 521/2020,čistiace prostriedky,,"dodávateľ: Ajva s.r.o., Hlavná 47, Gelnica, IČO: 36580899","585,88 € s DPH",02.09.2020,08.09.2020,platná, 138/2023,potraviny-hrubý tovar,,"dodávateľ: GVP spol.s.r.o, Tolstého 1, HUmenné, IČO: 36446190","586,20 € s DPH",23.03.2023,23.03.2023,platná, 034/2022,plyn Mierova 3 r.2021,,"dodávateľ: Innogy Slovensko s.r.o, Hviezdoslavovo námestie 13, Bratislava, IČO: 44291809","588,43 € s DPH",17.01.2022,21.01.2022,platná, 246/2023,plyn 4/23 vyuč.,,"dodávateľ: SPP.a.s, Mlynské nivy 44/a ,Bratislava, IČO: 35815256","589,01 € s DPH",12.05.2023,18.05.2023,platná, 551/2021,oprava konvektomatu,,"dodávateľ: Elektroservis VV, s.r.o., Čemernianska 50, Vranov nad Topľou, IČO: 44602731","59,04 € s DPH",06.09.2021,07.09.2021,platná, 642/2020,utierka špeciálna 12 bal.,,"dodávateľ: MSM Slovakia s.r.o., Kopčanská 35, Holíč, IČO: 31440479","59,04 € s DPH",19.10.2020,21.10.2020,platná, 554/2023,elektrina 1/23 K+M3 opravná -vrátka,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","59,17 € s DPH",24.10.2023,30.10.2023,platná, 201/2021,mäso,,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","59,29 € s DPH",07.04.2021,13.04.2021,platná, 775/2020,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","59,34 € s DPH",09.12.2020,14.12.2020,platná, 298/2023,mäsové výrobky,,"dodávateľ: CIMBAĽAK s.r.o, Duklianska 17A/3579, Bardejov, IČO: 36473219","59,41 € s DPH",07.06.2023,12.06.2023,platná, 490/2021,mlieko,,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","59,53 € s DPH",06.08.2021,17.08.2021,platná, 262/2023,mäsové výrobky,,"dodávateľ: CIMBAĽAK s.r.o, Duklianska 17A/3579, Bardejov, IČO: 36473219","59,62 € s DPH",22.05.2023,24.05.2023,platná, 750/2021,"pohár PVC, bezdotykový dávkovač dezinfekcie",,"dodávateľ: Krídla s.r.o. veľkoobchod, Mierova 94, Humenné, IČO: 36466778","59,65 € s DPH",01.12.2021,03.12.2021,platná, 426/2021,stojanový ventilátor 2 ks,,"dodávateľ: Nay a.s., Tuhovská 15, Bratislava, IČO: 35739487","59,98 € s DPH",12.07.2021,20.07.2021,platná, 794/2021,potraviny - hrubý tovar,,"dodávateľ: GVP s.r.o., Tolstého 1, Humenné, IČO: 36446190","590,50 € s DPH",16.12.2021,17.12.2021,platná, 667/2020,oprava práčky,,"dodávateľ: Elektroservis VV, s.r.o., Čemernianska 50, Vranov nad Topľou, IČO: 44602731","593,52 € s DPH",29.10.2020,30.10.2020,platná, 639/2019,sieťky na okná,,"dodávateľ: M.J.V. s.r.o., Záborského 715/5, Vranov nad Topľou, IČO: 36509337","596,40 € s DPH",25.10.2019,28.10.2019,platná, 835/2021,evakuačná podložka 6 ks,,"dodávateľ: HomeGym s.r.o., Na Záhradách 3517/2A, Břeclav, IČO: 27708144","599,14 € s DPH",28.12.2021,30.12.2021,platná, 811/2019,kancelárske potreby,,"dodávateľ: Ajva s.r.o., Hlavná 47, Gelnica, IČO: 36580899","599,49 € s DPH",20.12.2019,23.12.2019,platná, 075/2023,elektrina 1/23,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","6 221,83 € s DPH",14.02.2023,14.02.2023,platná, 177/2023,elektrina 3/23,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","6 269,54 € s DPH",17.04.2023,18.04.2023,platná, 013/2024,plyn 12/2023,,"dodávateľ: SPP.a.s, Mlynské nivy 44/a ,Bratislava, IČO: 35815256","6 483,54 € s DPH",11.01.2024,16.01.2024,platná, 216/2022,plyn 3/22,,"dodávateľ: SPP a.s, Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO: 35815256","6 606,89 € s DPH",11.04.2022,19.04.2022,platná, 143/2022,plyn 2/22,,"dodávateľ: SPP a.s, Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO: 35815256","6 737,46 € s DPH",10.03.2022,23.03.2022,platná, 827/2021,"skriňa dvojdverová 15 ks, komoda 15 ks",,"dodávateľ: Komplet stavba s.r.o., Zbudza 62, IČO: 53956125","6 825,00 € s DPH",27.12.2021,30.12.2021,platná, 064/2024,plyn 1/24,,"dodávateľ: SPP.a.s, Mlynské nivy 44/a ,Bratislava, IČO: 35815256","6 831,66 € s DPH",13.02.2024,14.02.2024,platná, 752/2019,oprava hygienických zariadení vrátane dodávky materiálu,,"dodávateľ: Profistav 04, Sokolovská 15, Humenné, IČO: 35460695","6 979,62 € s DPH",05.12.2019,12.12.2019,platná, 4007/2024,stavebný dozor energet. efektívnost... 3/24,,"dodávateľ: REALINVEST spol.s.r.o, Čsl. armády 1045/36, IČO: 36171298","6 990,00 € s DPH",04.04.2024,09.04.2024,platná, 4001/2024,stavebný dozor "Zvýšenie prevádzkovej efektívnosti ener. hospodárstva DSS,,"dodávateľ: REALINVEST spol.s.r.o, Čsl. armády 1045/36, Trebišov, IČO: 36171298","6 990,00 € s DPH",01.02.2024,13.03.2024,platná, 4004/2024,stavebný dozor "Zvýšenie prevádzkovej efektívnosti ener. hospodárstva DSS 2/24,,"dodávateľ: REALINVEST spol.s.r.o, Čsl. armády 1045/36, Trebišov, IČO: 36171298","6 990,00 € s DPH",07.03.2024,13.03.2024,platná, 4001/2021,"dodávka, inštalácia a uvedenie do prevádzky 5 ks klimatizácie",,"dodávateľ: BIELEK s.r.o., Mirka Nešpora 4878/17, Prešov, IČO: 50793241","6 999,00 € s DPH",20.12.2021,30.12.2021,platná, D 005/2022,potraviny -hrubý tovar,,"dodávateľ: GVP spol.s.r.o, Tolstého 1, HUmenné, IČO: 36446190","6,00 € s DPH",16.12.2022,20.12.2022,platná, D 001/2022,potraviny- dobropis k Fa 176/2022,,"dodávateľ: GVP spol.s.r.o, Tolstého 1, HUmenné, IČO: 36446190","6,19 € s DPH",24.03.2022,19.04.2022,platná, 003/2024,"ovocie , zelenina",,"dodávateľ: M.A.D.D. FRUIT s.r.o, Michalovská 10, Sobrance, IČO: 36730866","6,41 € s DPH",05.01.2024,16.01.2024,platná, 140/2024,výkon činnosti technika PO,,"dodávateľ: Adrian Bonk Požiarny servis, Kukorelliho 1499/24, IČO: 35459468","60,00 € s DPH",02.04.2024,04.04.2024,platná, 085/2024,výkon činnosti technika PO 2/24,,"dodávateľ: Adrian Bonk Požiarny servis, Kukorelliho 1499/24, IČO: 35459468","60,00 € s DPH",28.02.2024,05.03.2024,platná, 039/2024,výkon činnosti technika pož. ochrany 1/24,,"dodávateľ: Adrian Bonk Požiarny servis, Kukorelliho 1499/24, IČO: 35459468","60,00 € s DPH",31.01.2024,01.02.2024,platná, 689/2023,výkon technika požiarnej ochrany,,"dodávateľ: Adrian Bonk Požiarny servis, Kukorelliho 1499/24, IČO: 35459468","60,00 € s DPH",28.12.2023,29.12.2023,platná, 627/2023,výkon činnosti požiarneho technika,,"dodávateľ: Adrian Bonk Požiarny servis, Kukorelliho 1499/24, IČO: 35459468","60,00 € s DPH",28.11.2023,29.11.2023,platná, 587/2023,výkon činnosti pož. technika,,"dodávateľ: Adrian Bonk Požiarny servis, Kukorelliho 1499/24, IČO: 35459468","60,00 € s DPH",06.11.2023,07.11.2023,platná, 573/2023,výkon činnosti požiar. technika 10/23,,"dodávateľ: Adrian Bonk Požiarny servis, Kukorelliho 1499/24, IČO: 35459468","60,00 € s DPH",02.11.2023,07.11.2023,platná, 487/2023,výkon činnosti požiarneho technika 8/23,,"dodávateľ: Adrian Bonk Požiarny servis, Kukorelliho 1499/24, IČO: 35459468","60,00 € s DPH",11.09.2023,02.10.2023,platná, 414/2023,výkon činnosti technika požiarnej ochrany,,"dodávateľ: Adrian Bonk Požiarny servis, Kukorelliho 1499/24, IČO: 35459468","60,00 € s DPH",31.07.2023,07.08.2023,platná, 351/2023,požiarna ochrana 6/23,,"dodávateľ: Adrian Bonk Požiarny servis, Kukorelliho 1499/24, IČO: 35459468","60,00 € s DPH",28.06.2023,14.07.2023,platná, 279/2023,výkon činnosti požiar.technika 5/23,,"dodávateľ: Adrian Bonk Požiarny servis, Kukorelliho 1499/24, IČO: 35459468","60,00 € s DPH",29.05.2023,30.05.2023,platná, 263/2023,materiál údržba,,"dodávateľ: VP-TECHNIKA s.r.o, J.Hollého 60, Michalovce, IČO: 46912231","60,00 € s DPH",23.05.2023,24.05.2023,platná, 100/2023,výkon tech. požiar. ochrany,,"dodávateľ: Adrián BONK Požiarnz servis, Kukoreliho 1499/24, Humenné, IČO: 35459468","60,00 € s DPH",01.03.2023,09.03.2023,platná, 052/2023,výkon činnosti technika požiarnej ochrany 1/23,,"dodávateľ: Adrián BONK Požiarnz servis, Kukoreliho 1499/24, Humenné, IČO: 35459468","60,00 € s DPH",01.02.2023,09.02.2023,platná, 776/2022,výkon činnosti požiarného technika 12/22ť,,"dodávateľ: Adrián BONK Požiarnz servis, Kukoreliho 1499/24, Humenné, IČO: 35459468","60,00 € s DPH",28.12.2022,04.01.2023,platná, 672/2022,výkon požiarneho technika 11/22,,"dodávateľ: Adrián BONK Požiarnz servis, Kukoreliho 1499/24, Humenné, IČO: 35459468","60,00 € s DPH",28.11.2022,29.11.2022,platná, 616/2022,výkon činnosti požiarneho technika 10/22,,"dodávateľ: Adrián BONK Požiarnz servis, Kukoreliho 1499/24, Humenné, IČO: 35459468","60,00 € s DPH",02.11.2022,04.11.2022,platná, 538/2022,požiarna ochrana 9/22,,"dodávateľ: Adrián BONK Požiarnz servis, Kukoreliho 1499/24, Humenné, IČO: 35459468","60,00 € s DPH",29.09.2022,04.10.2022,platná, 495/2022,požiarna ochrana 8/22,,"dodávateľ: Adrián BONK Požiarnz servis, Kukoreliho 1499/24, Humenné, IČO: 35459468","60,00 € s DPH",05.09.2022,12.09.2022,platná, 439/2022,výkon činnosti technika požiarnej ochrany,,"dodávateľ: Adrián BONK Požiarnz servis, Kukoreliho 1499/24, Humenné, IČO: 35459468","60,00 € s DPH",02.08.2022,11.08.2022,platná, 373/2022,požiarna ochrana 6/22,,"dodávateľ: Adrián BONK Požiarnz servis, Kukoreliho 1499/24, Humenné, IČO: 35459468","60,00 € s DPH",30.06.2022,01.07.2022,platná, 341/2022,výkon požiarneho technika 5/22,,"dodávateľ: Adrián BONK Požiarnz servis, Kukoreliho 1499/24, Humenné, IČO: 35459468","60,00 € s DPH",10.06.2022,15.06.2022,platná, 182/2022,výkon činnosti pož. technika,,"dodávateľ: Adrián BONK Požiarny servis, Kukoreliho 1499/24, Humenné, IČO: 35459468","60,00 € s DPH",29.03.2022,19.04.2022,platná, 134/2022,požiarný technik 2/22,,"dodávateľ: Adrián BONK Požiarnz servis, Kukoreliho 1499/24, Humenné, IČO: 35459468","60,00 € s DPH",09.03.2022,22.03.2022,platná, 062/2022,výkon požiarneho technika 1/22,,"dodávateľ: Adrián BONK Požiarnz servis, Kukoreliho 1499/24, Humenné, IČO: 35459468","60,00 € s DPH",02.02.2022,07.02.2022,platná, 323/2020,školenie 3 vodičov,,"dodávateľ: AMOS Paukejová Valéria, Nemocničná 32, Humenné, IČO: 35462159","60,00 € s DPH",03.06.2020,08.06.2020,platná, 406/2021,ovocie,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","60,43 € s DPH",02.07.2021,13.07.2021,platná, 769/2021,"vajcia, mliečné výrobky",,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","60,48 € s DPH",08.12.2021,08.12.2021,platná, 156/2021,mäso,,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","60,49 € s DPH",15.03.2021,16.03.2021,platná, 690/2023,cygnus,,"dodávateľ: IRESOFT, Purkyňova 71/99, BRNO","60,71 € s DPH",29.12.2023,03.01.2024,platná, 595/2023,cygnus 11/23,,"dodávateľ: IRESOFT, Purkyňova 71/99, BRNO, IČO: 26297850","60,71 € s DPH",08.11.2023,13.11.2023,platná, 479/2021,kancelárske potreby,,"dodávateľ: Krídla s.r.o. veľkoobchod, Mierova 94, Humenné, IČO: 36466778","60,72 € s DPH",03.08.2021,17.08.2021,platná, 383/2020,"vodné a stočné 19.12.2019 - 23.6.2020 - Mierová 2,3",,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice, IČO: 36570460","60,88 € s DPH",29.06.2020,01.07.2020,platná, 297/2023,mäso,,"dodávateľ: CIMBAĽAK s.r.o, Duklianska 17A/3579, Bardejov, IČO: 36473219","60,89 € s DPH",07.06.2023,12.06.2023,platná, 121/2020,potraviny - hrubý tovar,,"dodávateľ: GVP s.r.o., Tolstého 1, Humenné, IČO: 36446190","601,75 € s DPH",05.03.2020,13.03.2020,platná, 489/2023,materiál dielna,,"dodávateľ: ing.Mária Kirňaková - TOMINO, Podhronská 2130, Snina, IČO: 32374232","608,44 € s DPH",12.09.2023,02.10.2023,platná, 827/2020,pracovná vesta 60 ks,,"dodávateľ: Elstrote s.r.o., Dolná Marikova 551, IČO: 30222915","609,95 € s DPH",28.12.2020,30.12.2020,platná, 501/2021,oprava umývačky riadu,,"dodávateľ: Elektroservis VV, s.r.o., Čemernianska 50, Vranov nad Topľou, IČO: 44602731","61,20 € s DPH",10.08.2021,17.08.2021,platná, 749/2020,mäso,,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","61,28 € s DPH",30.11.2020,01.12.2020,platná, 309/2021,"mlieko, mliečné výrobky",,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","61,32 € s DPH",21.05.2021,28.05.2021,platná, 239/2023,mäso,,"dodávateľ: CIMBAĽAK s.r.o, Duklianska 17A/3579, Bardejov, IČO: 36473219","61,33 € s DPH",10.05.2023,10.05.2023,platná, 612/2020,PHM 9/2020,,"dodávateľ: Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO: 31322832","61,34 € s DPH",08.10.2020,21.10.2020,platná, 233/2020,mäso,,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","61,36 € s DPH",22.04.2020,30.04.2020,platná, 691/2022,"hydina, vajcia, mrazené potraviny",,"dodávateľ: Bidfood s.r.o, Piešťanská2321/70, Nové mesto nad Váhom, IČO: 34152199","61,76 € s DPH",06.12.2022,07.12.2022,platná, 285/2023,mäsové výrobky,,"dodávateľ: CIMBAĽAK s.r.o, Duklianska 17A/3579, Bardejov, IČO: 36473219","61,81 € s DPH",31.05.2023,12.06.2023,platná, 238/2023,mäsové výrobky,,"dodávateľ: CIMBAĽAK s.r.o, Duklianska 17A/3579, Bardejov, IČO: 36473219","61,87 € s DPH",10.05.2023,10.05.2023,platná, 515/2020,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","61,90 € s DPH",31.08.2020,08.09.2020,platná, 118/2020,mäso,,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","61,92 € s DPH",04.03.2020,04.03.2020,platná, 618/2022,antivírová ochrana ESET,,"dodávateľ: AUTOCONT s.r.o, Bardejovská 1/C, Košice, IČO: 36396222","613,20 € s DPH",02.11.2022,04.11.2022,platná, 133/2024,multifunkčné zariadenie + toner,,"dodávateľ: ARICOMA SYSTEMS s.r.o, Bardejovská 1/C, kOšICE, IČO: 36396222","613,92 € s DPH",27.03.2024,04.04.2024,platná, 61/2020,zelenina 1/2020,,"dodávateľ: Čektom s.r.o., Moravany 213, IČO: 46973095","616,60 € s DPH",05.02.2020,06.02.2020,platná, 38/2021,potraviny - hrubý tovar,,"dodávateľ: GVP s.r.o., Tolstého 1, Humenné, IČO: 36446190","619,45 € s DPH",21.01.2021,29.01.2021,platná, 603/2020,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","62,19 € s DPH",05.10.2020,05.10.2020,platná, 256/2023,mäsové výrobky,,"dodávateľ: CIMBAĽAK s.r.o, Duklianska 17A/3579, Bardejov, IČO: 36473219","62,23 € s DPH",19.05.2023,24.05.2023,platná, 549/2022,"hydina,mrazené výrobky",,"dodávateľ: Bidfood s.r.o, Piešťanská 2321/71, Nové mesto nad Váhom, IČO: 34152199","62,23 € s DPH",03.10.2022,04.10.2022,platná, 281/2020,vajcia a mraz. výrobky,,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","62,34 € s DPH",13.05.2020,25.05.2020,platná, 120/2022,mäso,,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","62,40 € s DPH",02.03.2022,22.03.2022,platná, 344/2023,barel plast,,"dodávateľ: HATTECH s.r.o, Čsl. armády 1362/19, Humenné, IČO: 45947503","62,50 € s DPH",26.06.2023,26.06.2023,platná, 382/2022,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s, Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","62,60 € s DPH",04.07.2022,12.07.2022,platná, 280/2022,odvoz bio odpadu,,"dodávateľ: EBA s.r.o, Rusovská cesta 1, Bratislava, IČO: 31376134","62,64 € s DPH",13.05.2022,13.05.2022,platná, 496/2020,tonery 2 ks,,"dodávateľ: AutoCont a.s., Krasovského 14, Bratislava, IČO: 36396222","62,64 € s DPH",20.08.2020,20.08.2020,platná, 282/2022,"hydina, mrazené výrobky",,"dodávateľ: Bidfood s.r.o, Piešťanská 2321/71, Nové mesto nad Váhom, IČO: 34152199","62,71 € s DPH",13.05.2022,13.05.2022,platná, 097/2024,hrubý tovar,,"dodávateľ: GVP spol.s.r.o, Tolstého 1, Humenné, IČO: 36446190","62,85 € s DPH",05.03.2024,11.03.2024,platná, 222/2020,"mlieko, mliečné výrobky",,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","62,87 € s DPH",17.04.2020,24.04.2020,platná, 473/2022,"čistiace, hygienické, kancelárske potreby",,"dodávateľ: Krídla s.r.o, Mierova 94, Humenné, IČO: 36466778","623,74 € s DPH",18.08.2022,18.08.2022,platná, 725/2022,potraviny -hrubý tovar,,"dodávateľ: GVP spol.s.r.o, Tolstého 1, HUmenné, IČO: 36446190","625,20 € s DPH",16.12.2022,20.12.2022,platná, 657/2023,elektrina K+M3 11/23,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","626,66 € s DPH",12.12.2023,12.12.2023,platná, 789/2019,"koberec, behún, obšitie kobercov, záclony",,"dodávateľ: Interier Invest s.r.o., Kukučínova 23, Košice, IČO: 36190381","629,19 € s DPH",17.12.2019,23.12.2019,platná, 243/2020,ochranný oblek 40 ks,,"dodávateľ: MAD SR, s.r.o., Školská 36, Rimavská Sobota, IČO: 36029947","629,52 € s DPH",27.04.2020,30.04.2020,platná, 423/2021,"mlieko, mliečné výrobky",,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","63,27 € s DPH",09.07.2021,20.07.2021,platná, 288/2023,mäsové výrobky,,"dodávateľ: CIMBAĽAK s.r.o, Duklianska 17A/3579, Bardejov, IČO: 36473219","63,29 € s DPH",02.06.2023,12.06.2023,platná, 174/2020,lieky 2/2020,,"dodávateľ: Lekáreň pri nemocnici s.r.o., 1.mája 5558, Humenné, IČO: 36716871","63,59 € s DPH",27.03.2020,06.04.2020,platná, 681/2022,"mlieko, mliečne výrobky",,"dodávateľ: Inmedia spol. s.r.o, Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","63,60 € s DPH",02.12.2022,07.12.2022,platná, 6/2021,odborné časopisy,,"dodávateľ: PSDOMOV s.r.o., Klemensova 34, Žilina, IČO: 51108178","63,60 € s DPH",05.01.2021,29.01.2021,platná, 411/2021,zelenina,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","63,71 € s DPH",07.07.2021,13.07.2021,platná, 64/2020,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","63,91 € s DPH",05.02.2020,06.02.2020,platná, 620/2021,"hygienické, pracie, čistiace prostriedky",,"dodávateľ: Krídla s.r.o., Mierova 94, humenné, IČO: 36466778","631,75 € s DPH",07.10.2021,28.10.2021,platná, 593/2020,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","64,12 € s DPH",30.09.2020,05.10.2020,platná, 225/2020,mäso,,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","64,52 € s DPH",20.04.2020,24.04.2020,platná, 716/2020,"hydina, mraz. výrobky",,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","64,67 € s DPH",18.11.2020,26.11.2020,platná, 538/2020,PHM 8/2020,,"dodávateľ: Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO: 31322832","64,71 € s DPH",08.09.2020,10.09.2020,platná, 746/2022,PHM 12/22,,"dodávateľ: Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO: 31322832","64,84 € s DPH",22.12.2022,22.12.2022,platná, 588/2023,supervízia,,"dodávateľ: PhDr. Alica Kozelová MBA, Rakovec nad Ondavou, IČO: 54504007","640,00 € s DPH",06.11.2023,07.11.2023,platná, 524/2022,servisná prehliadka Hyundai I30,,"dodávateľ: RADES-Ing.Radoslav Popovič, Okružná 5, Michalovce, IČO: 32692188","642,60 € s DPH",21.09.2022,21.09.2022,platná, 583/2022,servis upravovne vody-kotolňa,,"dodávateľ: Waleon s.r.o, Brestovská 178/1, Košice, IČO: 36197491","646,02 € s DPH",19.10.2022,20.10.2022,platná, 020/2024,elek 12/23 K+M3,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","646,94 € s DPH",12.01.2024,16.01.2024,platná, 619/2020,čistiace potreby,,"dodávateľ: Ajva s.r.o., Hlavná 47, Gelnica, IČO: 36580899","647,29 € s DPH",08.10.2020,21.10.2020,platná, 152/2022,mäso,,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","65,00 € s DPH",14.03.2022,23.03.2022,platná, 24/2021,"mlieko, mliečné výrobky",,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","65,37 € s DPH",15.01.2021,29.01.2021,platná, 308/2022,oprava PC,,"dodávateľ: AUTOCONT s.r.o, Bardejovská 1/C, Košice, IČO: 36396222","65,40 € s DPH",30.05.2022,14.06.2022,platná, 237/2022,reinštalácia citrixu 2xPC,,"dodávateľ: AUTOCONT s.r.o, Bardejovská 1/C, Košice, IČO: 36396222","65,40 € s DPH",25.04.2022,25.04.2022,platná, 175/2020,mäso,,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","65,45 € s DPH",30.03.2020,06.04.2020,platná, 710/2021,potraviny - hrubý tovar,,"dodávateľ: GVP s.r.o., Tolstého 1, Humenné, IČO: 36446190","65,50 € s DPH",11.11.2021,15.11.2021,platná, 644/2019,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","65,76 € s DPH",28.10.2019,07.11.2019,platná, 157/2023,zelenina,,"dodávateľ: JES-Jozef Zavacký, Poľná 793/29, Medzilaborce, IČO: 10785370","651,66 € s DPH",04.04.2023,06.04.2023,platná, 225/2022,čistiace prostriedky,,"dodávateľ: Krídla s.r.o, Mierova 94, Humenné, IČO: 36466778","652,78 € s DPH",14.04.2022,19.04.2022,platná, 315/2023,výmena okna-oprava,,"dodávateľ: M.J.V. s.r.o, Záborského 715/5, Vranov nad Topľou, IČO: 36509337","656,00 € s DPH",13.06.2023,20.06.2023,platná, 669/2020,"oprava kotla Mierova 3, oprava čerpadla v kotolni",,"dodávateľ: Proservis Strážske s.r.o., Mierova 101, Strážske, IČO: 36727466","658,28 € s DPH",29.10.2020,30.10.2020,platná, 255/2022,plyn kuch.5/22,,"dodávateľ: SPP a.s, Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO: 35815256","66,00 € s DPH",04.05.2022,11.05.2022,platná, 437/2023,mrazené potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA spol. s.r.o, Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","66,27 € s DPH",11.08.2023,17.08.2023,platná, 42/2021,zelenina,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","66,28 € s DPH",22.01.2021,29.01.2021,platná, 449/2021,zelenina,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","66,46 € s DPH",21.07.2021,02.08.2021,platná, 090/2022,ovocie,,"dodávateľ: LUNYS s.r.o, Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","66,61 € s DPH",16.02.2022,11.03.2022,platná, 304/2021,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","66,84 € s DPH",19.05.2021,28.05.2021,platná, 641/2021,kancelárske kreslo 5 ks,,"dodávateľ: Kostrej, s.r.o., Vajanského 65, Michalovce, IČO: 36746410","660,00 € s DPH",14.10.2021,28.10.2021,platná, 259/2023,oprava sušičky,,"dodávateľ: ELEKTROSERVIS VV s.r.o, Čemernianská 50. Vranov nad Topľou, IČO: 44602731","662,40 € s DPH",22.05.2023,24.05.2023,platná, 653/2020,potraviny - hrubý tovar,,"dodávateľ: GVP s.r.o., Tolstého 1, Humenné, IČO: 36446190","664,77 € s DPH",22.10.2020,30.10.2020,platná, 176/2023,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne, Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","665,15 € s DPH",17.04.2023,18.04.2023,platná, 158/2024,IS Cygnus 4/24,,"dodávateľ: IRESOFT, Sladkovičova 861/12, Bratislava, IČO: 55806538","67,08 € s DPH",05.04.2024,09.04.2024,platná, 091/2024,IS Cygnus 3/24,,"dodávateľ: IRESOFT, Sladkovičova 861/12, Bratislava, IČO: 55806538","67,08 € s DPH",01.03.2024,05.03.2024,platná, 078/2024,IS cygnus SK 2/2024,,"dodávateľ: IRESOFT, Sladkovičova 861/12, Bratislava, IČO: 55806538","67,08 € s DPH",21.02.2024,27.02.2024,platná, 050/2024,IS Cygnus 1/24,,"dodávateľ: IRESOFT, Sladkovičova 861/12, Bratislava, IČO: 55806538","67,08 € s DPH",05.02.2024,14.02.2024,platná, 408/2023,oprava parafínovej nádoby,,"dodávateľ: ELEKTROSERVIS VV s.r.o, Čemernianská 50. Vranov nad Topľou, IČO: 44602731","67,08 € s DPH",28.07.2023,07.08.2023,platná, 478/2022,oprava PC,,"dodávateľ: AUTOCONT s.r.o, Bardejovská 1/C, Košice, IČO: 36396222","67,20 € s DPH",22.08.2022,12.09.2022,platná, 524/2020,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","67,27 € s DPH",02.09.2020,08.09.2020,platná, 127/2021,mäso,,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","67,54 € s DPH",03.03.2021,05.03.2021,platná, 039/2023,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","67,62 € s DPH",25.01.2023,31.01.2023,platná, 675/2022,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s, Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","67,93 € s DPH",30.11.2022,07.12.2022,platná, 696/2022,ovocie,,"dodávateľ: Jozef Zavacký JES, Poľná 793/29, Medzilaborce, IČO: 10785370","670,93 € s DPH",07.12.2022,07.12.2022,platná, 761/2022,čistiace a hygienické potreby,,"dodávateľ: Krídla s.r.o, Mierova 94, Humenné, IČO: 36466778","671,34 € s DPH",27.12.2022,28.12.2022,platná, 618/2020,pracie prostriedky,,"dodávateľ: Ajva s.r.o., Hlavná 47, Gelnica, IČO: 36580899","673,48 € s DPH",08.10.2020,21.10.2020,platná, 245/2023,elektrina K+M3 4/23,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","675,44 € s DPH",12.05.2023,18.05.2023,platná, 560/2022,úradne meranie spotreby PHM vozidiel,,"dodávateľ: Ing. Igor Škrobanek O.P.C.D, Na Skotňu 471/54, Teplička nad Váhom, IČO: 14255791","678,00 € s DPH",07.10.2022,17.10.2022,platná, 137/2024,servis krovinorezov,,"dodávateľ: Hattrend s.r.o, Čsl. armády 1362/19, Humenné, IČO: 50221205","68,50 € s DPH",28.03.2024,04.04.2024,platná, 643/22,elek.energia kotolňa+Mierova3,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","682,21 € s DPH",11.11.2022,11.11.2022,platná, 562/2022,ovocie,,"dodávateľ: JES-Jozef Zavacký, Poľná 793/29, Medzilaborce, IČO: 10785370","682,98 € s DPH",07.10.2022,17.10.2022,platná, 769/2022,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","69,30 € s DPH",28.12.2022,28.12.2022,platná, 396/2020,lieky 6/2020,,"dodávateľ: Lekáreň pri nemocnici s.r.o., ul. 1. mája 5558, Humenné, IČO: 36716871","69,30 € s DPH",07.07.2020,10.07.2020,platná, 327/2023,poplatok za doménu r.2023-24,,"dodávateľ: Webglobe a.s., Stará prievozská 1349/2, Bratislava, IČO: 52486567","69,43 € s DPH",19.06.2023,20.06.2023,platná, 483/2022,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","69,44 € s DPH",24.08.2022,12.09.2022,platná, 377/2023,materiál údržba,,"dodávateľ: JIMM SLOVAKIA s.r.o, Pod Krámovou 2862/16 Humenné, IČO: 47576758","69,50 € s DPH",10.07.2023,14.07.2023,platná, 064/2023,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","69,76 € s DPH",08.02.2023,09.02.2023,platná, 367/2021,náhradné diely na parný čistič,,"dodávateľ: Kärcher Slovakia s.r.o., Bratislavská 31, Nitra, IČO: 43967663","69,98 € s DPH",14.06.2021,25.06.2021,platná, 611/2020,potraviny - hrubý tovar,,"dodávateľ: GVP s.r.o., Tolstého 1, Humenné, IČO: 36446190","691,49 € s DPH",08.10.2020,21.10.2020,platná, 742/2021,"čistiace, pracie, hygienické potreby",,"dodávateľ: Krídla s.r.o. veľkoobchod, Mierova 94, Humenné, IČO: 36466778","694,97 € s DPH",26.11.2021,30.11.2021,platná, 132/2023,servisná prehliadka upravovne vody-kotolňa,,"dodávateľ: Waleon s.r.o, Brestovská 178/1, Košice, IČO: 36197491","695,92 € s DPH",20.03.2023,21.03.2023,platná, 017/2023,plyn 12/22,,"dodávateľ: SPP a.s, Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO: 35815256","7 279,96 € s DPH",13.01.2023,23.01.2023,platná, 119/2023,plyn 2/23,,"dodávateľ: SPP a.s, Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO: 35815256","7 462,60 € s DPH",10.03.2023,15.03.2023,platná, 745/2022,Poskytovanie poradenský služieb VO,,"dodávateľ: TATRA TENDER s.r.o, Krčmeryho 16,Bratislava, IČO: 44119313","7 500,00 € s DPH",21.12.2022,22.12.2022,platná, 556/2022,poradenské služby pri VO 2.platba,,"dodávateľ: TATRA TENDER s.r.o, Krčmeryho 16,Bratislava, IČO: 44119313","7 500,00 € s DPH",06.10.2022,17.10.2022,platná, 4005/2024,statický posudok pavilón "D",,"dodávateľ: TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠCIACH Stavebná fakulta, Letná 1/9, Košice, IČO: 00397610","7 620,00 € s DPH",14.03.2024,19.03.2024,platná, 163/2022,zelenina,,"dodávateľ: LUNYS s.r.o, Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","7,29 € s DPH",18.03.2022,23.03.2022,platná, 734/2021,zelenina,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","7,58 € s DPH",24.11.2021,30.11.2021,platná, 258/2021,materiál na údržbu,,"dodávateľ: Inkatherm, s.r.o., FR. Kráľa 12, Michalovce, IČO: 36596639","70,00 € s DPH",03.05.2021,04.05.2021,platná, 537/2020,"vlajka SR, EÚ, drevené tyčky, stojan na vlajky",,"dodávateľ: Ing.Dušan Grigeľ, Zemplínska 2527/6, IČO: 32682760","70,00 € s DPH",08.09.2020,10.09.2020,platná, 71/2020,lieky 1/2020,,"dodávateľ: Lekáreň pri nemocnici s.r.o., 1.mája 5558, Humenné, IČO: 36716871","70,13 € s DPH",07.02.2020,12.02.2020,platná, 701/2021,PHM 10/2021,,"dodávateľ: Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO: 31322832","70,46 € s DPH",09.11.2021,15.11.2021,platná, 338/2020,PHM 5/2020,,"dodávateľ: Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO: 31322832","70,60 € s DPH",09.06.2020,11.06.2020,platná, 326/2020,lieky 5/2020,,"dodávateľ: Lekáreň pri nemocnici s.r.o., 1.mája 5558, Humenné, IČO: 36716871","70,90 € s DPH",05.06.2020,08.06.2020,platná, 307/2022,pohrebné služby 24.05.2022,,"dodávateľ: Mestský podnik služieb mesta Strážske, Námestie A. Dubčeka 300, Strážske, IČO: 35556773","702,48 € s DPH",30.05.2022,14.06.2022,platná, 710/2022,elektrina 11/22 K+M3,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","703,61 € s DPH",12.12.2022,13.12.2022,platná, 740/2021,potraviny - hrubý tovar,,"dodávateľ: GVP s.r.o., Tolstého 1, Humenné, IČO: 36446190","705,71 € s DPH",25.11.2021,30.11.2021,platná, 193/2022,"vajcia,mraz.výrobky",,"dodávateľ: INMEDIA spol. s.r.o, Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","71,17 € s DPH",01.04.2022,19.04.2022,platná, 455/2022,pohonné hmoty,,"dodávateľ: Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO: 31322832","71,22 € s DPH",08.08.2022,12.08.2022,platná, 701/2020,"hydina, vajcia, mraz. výrobky",,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","71,22 € s DPH",11.11.2020,18.11.2020,platná, 227/2022,bio odpad-kuchyňa,,"dodávateľ: EBA s.r.o, Rusovská cesta 1, Bratislava, IČO: 31376134","71,28 € s DPH",19.04.2022,21.04.2022,platná, 051/2022,likvidácia biolog.odpadu,,"dodávateľ: EBA s.r.o, Rusovská cesta 1, Bratislava, IČO: 31376134","71,28 € s DPH",27.01.2022,07.02.2022,platná, 652/2021,likvidácia kuch. odpadu,,"dodávateľ: EBA, s.r.o., Rusovská cesta 1, Bratislava, IČO: 31376134","71,28 € s DPH",18.10.2021,28.10.2021,platná, 026/2023,plyn kuch. vyučt. r.2022,,"dodávateľ: SPP a.s, Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO: 35815256","71,42 € s DPH",17.01.2023,23.01.2023,platná, 398/2021,"vajcia, šalát",,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","71,44 € s DPH",30.06.2021,13.07.2021,platná, 632/2021,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","71,53 € s DPH",11.10.2021,28.10.2021,platná, 248/2022,kopírovanie proj. dokum.,,"dodávateľ: Majkuthová Jana, Jána Hollého 181/68 Michalovce, IČO: 32685033","71,54 € s DPH",02.05.2022,03.05.2022,platná, 504/2020,"pohár PVC 45 ks, nákupná taška na kolieskách 2 ks",,"dodávateľ: Jozef Muľ - NORMA Potreby pre domácnosť, Svätoplukova 3225/2, Prešov, IČO: 31291295","71,73 € s DPH",25.08.2020,08.09.2020,platná, 659/2021,zelenina,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, IČO: 36472549","71,78 € s DPH",22.10.2021,28.10.2021,platná, 732/2020,hygienické potreby,,"dodávateľ: Ajva s.r.o., Hlavná 47, Gelnica, IČO: 36580899","712,78 € s DPH",,,platná, 112/2020,zelenina,,"dodávateľ: Čektom s.r.o., Moravany 213, IČO: 46973095","715,88 € s DPH",28.02.2020,02.03.2020,platná, 665/2022,čistiace a hygienické prostriedky,,"dodávateľ: Krídla s.r.o, Mierova 94, Humenné, IČO: 36466778","716,04 € s DPH",24.11.2022,28.11.2022,platná, 655/2022,pohrebné služby 14.11.2022,,"dodávateľ: Mestský podnik služieb mesta Strážske, A. Dubčeka 270, Strážske, IČO: 35556773","717,02 € s DPH",16.11.2022,21.11.2022,platná, 561/2022,zelenina,,"dodávateľ: JES-Jozef Zavacký, Poľná 793/29, Medzilaborce, IČO: 10785370","718,69 € s DPH",07.10.2022,17.10.2022,platná, 518/2021,zaškolenie na úpravu web stránky,,"dodávateľ: GlobalSolution s.r.o., Obchodná 2, Michalovce, IČO: 36173436","72,00 € s DPH",19.08.2021,02.09.2021,platná, 500/2021,časopis - Potraviny legislatíva a prax potravín,,"dodávateľ: Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o., Železničiarska 13, Bratislava, IČO: 35730129","72,00 € s DPH",09.08.2021,17.08.2021,platná, 378/2021,materiál na údržbu,,"dodávateľ: Vati - V.Tirpak, Zeleninárska 2, Michalovce, IČO: 35452722","72,00 € s DPH",25.06.2021,06.07.2021,platná, 280/2021,"mlieko, mliečné výrobky",,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","72,04 € s DPH",07.05.2021,19.05.2021,platná, 083/2022,ovocie,,"dodávateľ: LUNYS s.r.o, Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","72,05 € s DPH",11.02.2022,11.03.2022,platná, 203/2020,služby 4/2020,,"dodávateľ: CWS-boco Slovensko s.r.o., Bojnická 10, Bratislava, IČO: 31411045","72,29 € s DPH",08.04.2020,16.04.2020,platná, 136/2020,služby 3/2020,,"dodávateľ: CWS-boco Slovensko s.r.o., Bojnická 10, Bratislava, IČO: 31411045","72,29 € s DPH",11.03.2020,13.03.2020,platná, 83/2020,služby 2/2020,,"dodávateľ: CWS-boco Slovensko s.r.o., Bojnická 10, Bratislava, IČO: 31411045","72,29 € s DPH",12.02.2020,14.02.2020,platná, 17/2020,služby 1/2020,,"dodávateľ: CWS-boco Slovensko s.r.o., Bojnická 10, Bratislava, IČO: 31411045","72,29 € s DPH",15.01.2020,17.01.2020,platná, 774/2019,služby 12/2019,,"dodávateľ: CWS-boco Slovensko s.r.o., Bojnická 10, Bratislava, IČO: 31411045","72,29 € s DPH",11.12.2019,12.12.2019,platná, 696/2019,služby 11/2019,,"dodávateľ: CWS-boco Textil servis Slovensko s.r.o., Bojnická 10, Bratislava, IČO: 31411045","72,29 € s DPH",13.11.2019,19.11.2019,platná, 102/2020,"hydina, vajcia a mraz. výrobky",,"dodávateľ: Ryba Košice spol. s.r.o., Južná trieda 54, Košice, IČO: 1714747522","72,58 € s DPH",24.02.2020,02.03.2020,platná, 398/2022,mäso,,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","72,68 € s DPH",13.07.2022,13.07.2022,platná, 248/2021,"vajcia, mraz. výrobky",,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","72,84 € s DPH",28.04.2021,04.05.2021,platná, 461/2020,PHM 7/2020,,"dodávateľ: Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO: 31322832","72,91 € s DPH",06.08.2020,07.08.2020,platná, 793/2021,potraviny - hrubý tovar,,"dodávateľ: GVP s.r.o., Tolstého 1, Humenné, IČO: 36446190","727,13 € s DPH",16.12.2021,17.12.2021,platná, 018/2023,elektrina 12/22 K+M3,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","728,84 € s DPH",13.01.2023,23.01.2023,platná, 188/2022,mäsove výrobky,,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","73,08 € s DPH",30.03.2022,19.04.2022,platná, 757/2019,lieky 11/2019,,"dodávateľ: Lekáreň pri nemocnici s.r.o., 1.mája 5558, Humenné, IČO: 36716871","73,10 € s DPH",06.12.2019,12.12.2019,platná, 187/2022,ovocie,,"dodávateľ: LUNYS s.r.o, Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","73,19 € s DPH",30.03.2022,19.04.2022,platná, 350/2021,PHM 5/2021,,"dodávateľ: Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO: 31322832","73,19 € s DPH",09.06.2021,09.06.2021,platná, 525/2023,oprava PC,,"dodávateľ: AUTOCONT s.r.o, Krasovského 14, Bratislava, IČO: 36396222","73,20 € s DPH",06.10.2023,10.10.2023,platná, 468/2023,oprava PC,,"dodávateľ: AUTOCONT s.r.o, Krasovského 14, Bratislava, IČO: 36396222","73,20 € s DPH",04.09.2023,19.09.2023,platná, 731/2022,oprava pračky,,"dodávateľ: E, Čemernianska 50, Vranov nad Topľou, IČO: 44602731","73,20 € s DPH",19.12.2022,20.12.2022,platná, 184/2021,"mlieko, mliečné výrobky",,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","73,25 € s DPH",26.03.2021,30.03.2021,platná, 366/2020,mäso,,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","73,26 € s DPH",22.06.2020,24.06.2020,platná, 336/2021,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","73,46 € s DPH",02.06.2021,04.06.2021,platná, 528/2023,materiál údržba auta,,"dodávateľ: AUTOTIP spol. s.r.o, Podháj 2939/151, Bratislava, IČO: 35832789","73,82 € s DPH",09.10.2023,10.10.2023,platná, 675/2020,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","73,82 € s DPH",02.11.2020,11.11.2020,platná, 620/2022,"hydina, mrazené potraviny",,"dodávateľ: Bidfood s.r.o, Piešťanská 2321/71, Nové mesto nad Váhom","73,88 € s DPH",03.11.2022,04.11.2022,platná, 197/2021,"inštalácia zariadení, konfigurácia, test",,"dodávateľ: AutoCont a.s., Bardejovská 1/C, Košice, IČO: 36396222","731,28 € s DPH",06.04.2021,13.04.2021,platná, 641/2022,potraviny -hrubý tovar,,"dodávateľ: GVP spol.s.r.o, Tolstého 1, HUmenné, IČO: 36446190","732,85 € s DPH",10.11.2022,11.11.2022,platná, 292/2022,čistiace a hygienické potreby,05/02/2022,"dodávateľ: Krídla s.r.o, Mierova 94, Humenné, IČO: 36466778","738,10 € s DPH",20.05.2022,20.05.2022,platná, 266/2022,materiál na upratovanie,,"dodávateľ: EUROPAPIER s.r.o, Panónska cesta 40,Bratislava, IČO: 31344381","74,02 € s DPH",06.05.2022,11.05.2022,platná, 735/2021,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","74,05 € s DPH",24.11.2021,30.11.2021,platná, 695/2020,PHM 10/2020,,"dodávateľ: Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO: 31322832","74,09 € s DPH",09.11.2020,18.11.2020,platná, 351/2020,mrazené výrobky,,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","74,10 € s DPH",12.06.2020,19.06.2020,platná, 443/2020,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","74,12 € s DPH",29.07.2020,04.08.2020,platná, 337/2021,služby 6/2021,,"dodávateľ: CWS-boco Slovensko s.r.o., Tehelňa 12, Bratislava, IČO: 31411045","74,17 € s DPH",02.06.2021,04.06.2021,platná, 264/2021,služby 5/2021,,"dodávateľ: CWS-boco Slovensko s.r.o., Tehelňa 12, Bratislava, IČO: 31411045","74,17 € s DPH",05.05.2021,17.05.2021,platná, 206/2021,služby 4/2021,,"dodávateľ: CWS-boco Slovensko s.r.o., Tehelňa 12, Bratislava, IČO: 31411045","74,17 € s DPH",07.04.2021,13.04.2021,platná, 132/2021,služby 3/2021,,"dodávateľ: CWS-boco Slovensko s.r.o., Tehelňa 12, Bratislava, IČO: 31411045","74,17 € s DPH",04.03.2021,05.03.2021,platná, 62/2021,služby 2/2021,,"dodávateľ: CWS-boco Slovensko s.r.o., Tehelňa 12, Bratislava, IČO: 31411045","74,17 € s DPH",03.02.2021,04.02.2021,platná, 17/2021,služby 1/2021,,"dodávateľ: CWS-boco Slovensko s.r.o., Tehelňa 12, Bratislava, IČO: 31411045","74,17 € s DPH",14.01.2021,29.01.2021,platná, 783/2020,služby 12/2020,,"dodávateľ: CWS-boco Slovensko s.r.o., Bojnická 10, Bratislava, IČO: 31411045","74,17 € s DPH",10.12.2020,16.12.2020,platná, 751/2020,"hydina, vajcia",,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","74,17 € s DPH",02.12.2020,14.12.2020,platná, 703/2020,služby 11/2020,,"dodávateľ: CWS-boco Slovensko s.r.o., Tehelňa 12, Bratislava, IČO: 31411045","74,17 € s DPH",11.11.2020,18.11.2020,platná, 636/2020,služby 10/2020,,"dodávateľ: CWS-boco Slovensko s.r.o., Tehelňa 12, Bratislava, IČO: 31411045","74,17 € s DPH",14.10.2020,21.10.2020,platná, 545/2020,služby 9/2020,,"dodávateľ: CWS-boco Slovensko s.r.o., Bojnická 10, Bratislava, IČO: 31411045","74,17 € s DPH",09.09.2020,17.09.2020,platná, 479/2020,služby 8/2020,,"dodávateľ: CWS-boco Slovensko s.r.o., Bojnická 10, Bratislava, IČO: 31411045","74,17 € s DPH",12.08.2020,14.08.2020,platná, 401/2020,služby 7/2020,,"dodávateľ: CWS-boco Slovensko s.r.o., Bojnická 10, Bratislava, IČO: 31411045","74,17 € s DPH",08.07.2020,10.07.2020,platná, 339/2020,služby 6/2020,,"dodávateľ: CWS-boco Slovensko s.r.o., Bojnická 10, Bratislava, IČO: 31411045","74,17 € s DPH",10.06.2020,12.06.2020,platná, 278/2020,služby 5/2020,,"dodávateľ: CWS-boco Slovensko s.r.o., Bojnická 10, Bratislava, IČO: 31411045","74,17 € s DPH",13.05.2020,18.05.2020,platná, 587/2020,ovocie,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","74,19 € s DPH",28.09.2020,30.09.2020,platná, 311/2020,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","74,25 € s DPH",27.05.2020,02.06.2020,platná, 062/2024,PHM,,"dodávateľ: Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo1, Bratislava, IČO: 31322832","74,69 € s DPH",09.02.2024,14.02.2024,platná, 605/2020,elektroinštalačný materiál,,"dodávateľ: BaB SK s.r.o., Gorazdova 3, Michalovce, IČO: 36802352","74,78 € s DPH",05.10.2020,21.10.2020,platná, 789/2020,kuchynské potreby,,"dodávateľ: Orion Trade s.r.o., Pezinská cesta 30, IČO: 36540773","744,30 € s DPH",11.12.2020,16.12.2020,platná, 688/2020,"rozšírenie licencie Eset, tlačiareň, káble",,"dodávateľ: AutoCont a.s., Krasovského 14, Bratislava, IČO: 36396222","744,94 € s DPH",09.11.2020,18.11.2020,platná, 75/2020,"mlieko, mliečné výrobky",,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","75,19 € s DPH",07.02.2020,12.02.2020,platná, 479/2022,potraviny-legislatíva a prax odbor.časopis,,"dodávateľ: Verlag Dashofer, vydavateľstvo s.r.o, Železničiarska 13, Bratislava, IČO: 35730129","75,60 € s DPH",22.08.2022,12.09.2022,platná, 722/2020,"prekládka počítačov, konfigurácia",,"dodávateľ: AutoCont a.s., Bardejovská 1/C, Košice, IČO: 36396222","75,60 € s DPH",20.11.2020,26.11.2020,platná, 353/2022,"mlieko, mliečne výrobky",,"dodávateľ: INMEDIA spol. s.r.o, Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","75,73 € s DPH",17.06.2022,22.06.2022,platná, 666/2019,sáčky do vysávača 26 ks,,"dodávateľ: Elektroservis VV, s.r.o., Čemernianska 50, Vranov nad Topľou, IČO: 44602731","75,89 € s DPH",07.11.2019,11.11.2019,platná, 121/2023,elektrina K+M3 2/23,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","751,55 € s DPH",13.03.2023,15.03.2023,platná, 469/2022,oprava práčky,,"dodávateľ: Elektroservis VV s.r.o, Čemernianska 50, Vranov nad Topľou, IČO: 44602731","752,40 € s DPH",15.08.2022,18.08.2022,platná, 624/2022,ovocie,,"dodávateľ: JES-Jozef Zavacký, Poľná 793/29, Medzilaborce, IČO: 10785370","755,15 € s DPH",07.11.2022,11.11.2022,platná, 33/2021,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","76,26 € s DPH",18.01.2021,29.01.2021,platná, 634/2022,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","76,31 € s DPH",09.11.2022,11.11.2022,platná, 532/2020,lieky 8/2020,,"dodávateľ: Lekáreň pri nemocnici s.r.o., ul. 1. mája 5558, Humenné, IČO: 36716871","76,61 € s DPH",07.09.2020,10.09.2020,platná, 379/2020,mäso,,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","76,66 € s DPH",29.06.2020,01.07.2020,platná, 420/2023,odvoz bio odpadu,,"dodávateľ: ESPIK Group.s.r.o, Orlov 133, Orlov, IČO: 46754768","76,80 € s DPH",03.08.2023,07.08.2023,platná, 295/2023,odvoz odpadu-bio,,"dodávateľ: ESPIK Group.s.r.o, Orlov 133, Orlov, IČO: 46754768","76,80 € s DPH",05.06.2023,12.06.2023,platná, 218/2023,odvoz bio odpadu,,"dodávateľ: ESPIK Group.s.r.o, Orlov 133, Orlov, IČO: 46754768","76,80 € s DPH",04.05.2023,04.05.2023,platná, 197/2022,oprava -servis PC,,"dodávateľ: AUTOCONT s.r.o, Bardejovská 1/C, Košice, IČO: 36396222","76,80 € s DPH",04.04.2022,19.04.2022,platná, 659/2020,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","76,82 € s DPH",26.10.2020,30.10.2020,platná, 496/2022,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","76,93 € s DPH",05.09.2022,12.09.2022,platná, 446/2021,"mlieko, mliečné výrobky",,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","76,98 € s DPH",21.07.2021,02.08.2021,platná, 387/2023,Pohrebné služby S.B.,,"dodávateľ: Mestský podnik služieb mesta Strážske, Námestie A.Dubčeka 300, Strážske, IČO: 35556773","763,42 € s DPH",13.07.2023,14.07.2023,platná, A 017/2022,Daň z nehnuteľnosti 2022 2.splatka,,"dodávateľ: Mesto Strážske, Námestie Alexandra Dubčeka 300/1, Strážske, IČO: 325813","766,65 € s DPH",01.07.2022,24.08.2022,platná, A 004/2023,DAŇ nehnut. 2023-1.splatka,,"dodávateľ: Mesto Strážske, Námestie A. Dubčeka 300, Strážske, IČO: 00325813","766,66 € s DPH",21.02.2023,09.03.2023,platná, A 004/2022,Daň z nehnuteľnosti r.2022 1.splatka,,"dodávateľ: Mesto Strážske, Námestie Alexandra Dubčeka 300/1, Strážske, IČO: 00325813","766,66 € s DPH",01.03.2022,23.03.2022,platná, A 026/2022,Daň z nehnuteľnosti r.2022 3.splatka,,"dodávateľ: Mesto Strážske, Námestie A. Dubčeka 300, Strážske, IČO: 325813","766,88 € s DPH",01.10.2022,21.11.2022,platná, 096/2022,likvidácia kuch.odpadu,,"dodávateľ: EBA s.r.o, Rusovská cesta 1, Bratislava, IČO: 31376134","77,00 € s DPH",18.02.2022,11.03.2022,platná, 162/2022,"mlieko, mliečne výrobky",,"dodávateľ: INMEDIA spol. s.r.o, Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","77,02 € s DPH",18.03.2022,23.03.2022,platná, 684/2019,mäso,,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","77,02 € s DPH",11.11.2019,19.11.2019,platná, 164/2021,"hydina, vajcia",,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","77,13 € s DPH",17.03.2021,19.03.2021,platná, 388/2021,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","77,18 € s DPH",25.06.2021,06.07.2021,platná, 671/2022,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","77,19 € s DPH",28.11.2022,29.11.2022,platná, 144/2020,potraviny - hrubý tovar,,"dodávateľ: GVP s.r.o., Tolstého 1, Humenné, IČO: 36446190","77,19 € s DPH",13.03.2020,20.03.2020,platná, 649/2019,mäso,,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","77,26 € s DPH",30.10.2019,07.11.2019,platná, 008/2022,Pracovná zdravotna služba 12/21,01/02/2021,"dodávateľ: PZS5 s.r.o, Michalovce, IČO: 36750646","77,28 € s DPH",07.01.2022,14.01.2022,platná, 763/2021,PZS 11/2021,,"dodávateľ: PZS5, s.r.o., Štefánikova 2, Michalovce, IČO: 36750646","77,28 € s DPH",06.12.2021,08.12.2021,platná, 691/2021,PZS 10/2021,,"dodávateľ: PZS5, s.r.o., Štefánikova 2, Michalovce, IČO: 36750646","77,28 € s DPH",05.11.2021,15.11.2021,platná, 621/2021,PZS 9/2021,,"dodávateľ: PZS5, s.r.o., Štefánikova 2, Michalovce, IČO: 36750646","77,28 € s DPH",07.10.2021,28.10.2021,platná, 357/2023,"mrazené potraviny, vajcia",,"dodávateľ: INMEDIA spol. s.r.o, Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","77,30 € s DPH",30.06.2023,14.07.2023,platná, 134/2023,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","77,39 € s DPH",20.03.2023,21.03.2023,platná, 174/2022,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","77,42 € s DPH",23.03.2022,19.04.2022,platná, 320/2021,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","77,43 € s DPH",26.05.2021,04.06.2021,platná, 168/2021,"mlieko, mliečné výrobky",,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","77,50 € s DPH",19.03.2021,24.03.2021,platná, 148/2022,materiál na údržbu,,"dodávateľ: Strechstav - Martin Zeleňak, Pri parku 303, Strážske, IČO: 43154816","77,54 € s DPH",11.03.2022,23.03.2022,platná, 697/2022,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s, Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","77,69 € s DPH",07.12.2022,07.12.2022,platná, 729/2021,likvidácia kuch. odpadu,,"dodávateľ: EBA s.r.o., Rusovská cesta 1, Bratislava, IČO: 31376134","77,76 € s DPH",22.11.2021,22.11.2021,platná, 523/2021,likvidácia kuch. odpadu,,"dodávateľ: EBA s.r.o., Rusovská cesta 1, Bratislava, IČO: 31376134","77,76 € s DPH",18.08.2021,02.09.2021,platná, 373/2021,likvidácia kuch. odpadu,,"dodávateľ: EBA s.r.o., Rusovská cesta 1, Bratislava, IČO: 31376134","77,76 € s DPH",16.06.2021,25.06.2021,platná, 206/2022,služby 4/22,,"dodávateľ: CWS-boco Slovensko s.r.o, Tehelňa 12, Bratislava, IČO: 31411045","77,83 € s DPH",07.04.2022,19.04.2022,platná, 117/2022,služby davkovače,,"dodávateľ: CWS-boco Slovensko s.r.o, Tehelňa 12, Bratislava, IČO: 31411045","77,83 € s DPH",02.03.2022,22.03.2022,platná, 099/2022,služby davkovače,,"dodávateľ: CWS-boco Slovensko s.r.o, Tehelňa 12, Bratislava, IČO: 31411045","77,83 € s DPH",17.02.2022,11.03.2022,platná, 064/2022,služby-davkovače,,"dodávateľ: CWS-boco Slovensko s.r.o, Tehelňa 12, Bratislava, IČO: 31411045","77,83 € s DPH",03.02.2022,18.02.2022,platná, 749/2021,služby 12/2021,,"dodávateľ: CWS-boco Slovensko s.r.o., Tehelňa 12, Bratislava, IČO: 31411045","77,83 € s DPH",01.12.2021,03.12.2021,platná, 682/2021,služby 11/2021,,"dodávateľ: CWS-boco Slovensko s.r.o., Tehelňa 12, Bratislava, IČO: 31411045","77,83 € s DPH",03.11.2021,15.11.2021,platná, 616/2021,služby 10/2021,,"dodávateľ: CWS - boco Slovensko, s.r.o., Tehelňa 12, Bratislava, IČO: 31411045","77,83 € s DPH",06.10.2021,28.10.2021,platná, 562/2021,služby 9/2021,,"dodávateľ: CWS-boco Slovensko s.r.o., Tehelňa 12, Bratislava, IČO: 31411045","77,83 € s DPH",08.09.2021,10.09.2021,platná, 511/2021,služby 8/2021,,"dodávateľ: CWS-boco Slovensko s.r.o., Bojnická 10, Bratislava, IČO: 31411045","77,83 € s DPH",13.08.2021,02.09.2021,platná, 410/2021,služby 7/2021,,"dodávateľ: CWS-boco Slovensko s.r.o., Bojnická 10, Bratislava, IČO: 31411045","77,83 € s DPH",07.07.2021,13.07.2021,platná, 180/2022,ovocie,,"dodávateľ: LUNYS s.r.o, Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","77,95 € s DPH",28.03.2022,19.04.2022,platná, 589/2020,rýchlovarné konvice 3 ks,,"dodávateľ: Nay a.s., Tuhovská 15, Bratislava, IČO: 35739487","77,97 € s DPH",29.09.2020,05.10.2020,platná, 075/2024,kancelárske potreby,,"dodávateľ: AJVA s.r.o, Hnilecká 34, Gelnica, IČO: 36580899","773,10 € s DPH",19.02.2024,27.02.2024,platná, 139/2023,potraviny-hrubý tovar,,"dodávateľ: GVP spol.s.r.o, Tolstého 1, HUmenné, IČO: 36446190","779,65 € s DPH",23.03.2023,23.03.2023,platná, 348/2023,"materiál, údržba",,"dodávateľ: PRENX s.r.o, Nezábudková 5,Bratislava, IČO: 36172812","78,00 € s DPH",28.06.2023,14.07.2023,platná, 179/2022,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","78,38 € s DPH",28.03.2022,19.04.2022,platná, 204/2023,"materiál, údržba",,"dodávateľ: HATTECH s.r.o, Čsl. armády 1362/19, Humenné, IČO: 45947503","78,42 € s DPH",28.04.2023,28.04.2023,platná, 240/2021,"montážne lepidlo 2 ks, ochranný roh 14 ks",,"dodávateľ: Famings - Urob si sam, Obrancov mieru 23, Michalovce, IČO: 10683330","78,84 € s DPH",21.04.2021,22.04.2021,platná, 448/2022,zelenina,,"dodávateľ: JES-Jozef Zavacký, Poľná 793/29, Medzilaborce, IČO: 10785370","785,01 € s DPH",05.08.2022,12.08.2022,platná, 129/2022,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","79,07 € s DPH",07.03.2022,22.03.2022,platná, 95/2021,"mlieko, mliečné výrobky",,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","79,09 € s DPH",12.02.2021,24.02.2021,platná, 143/2024,odvoz a likvidácia bio odpadu,,"dodávateľ: ESPIK Group.s.r.o, Orlov 133, Orlov, IČO: 46754768","79,20 € s DPH",04.04.2024,09.04.2024,platná, 290/2021,"hydina, vajcia, mraz. výrobky",,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","79,39 € s DPH",12.05.2021,19.05.2021,platná, 57/2020,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","79,54 € s DPH",03.02.2020,06.02.2020,platná, 345/2023,mäsové výrobky,,"dodávateľ: CIMBAĽAK s.r.o, Duklianska 17A/3579, Bardejov, IČO: 36473219","79,58 € s DPH",26.06.2023,26.06.2023,platná, 217/2023,supervízia,,"dodávateľ: PhDr. Alica Kozelová MBA, Rakovec nad Ondavou, IČO: 54504007","790,00 € s DPH",03.05.2023,04.05.2023,platná, 734/2022,"materiál na údržbu-koľajničky, štipce, koncovky, príbory sady",,"dodávateľ: OBI Slovakia pobočka MIchalovce, Sobranecká cesta 1A/6903, Michalovce","790,13 € s DPH",19.12.2022,20.12.2022,platná, 657/2022,revízia plynových tlakových zariadení,,"dodávateľ: Ján BRTAŇ, Hermanovce nad Topľou, IČO: 14322731","790,80 € s DPH",18.11.2022,21.11.2022,platná, 822/2021,plastové zásobniky na lieky,,"dodávateľ: Jozef Muľ .- NORMA, Svätoplukova 3225/2, Prešov, IČO: 31291295","792,00 € s DPH",22.12.2021,23.12.2021,platná, 175/2022,"potraviny ,hrubý tovar",,"dodávateľ: GVP spol.s.r.o, Tolstého 1, HUmenné, IČO: 36446190","795,49 € s DPH",24.03.2022,19.04.2022,platná, 809/2019,hygienické potreby,,"dodávateľ: Ajva s.r.o., Hlavná 47, Gelnica, IČO: 36580899","799,97 € s DPH",20.12.2019,23.12.2019,platná, 080/2022,plyn 1/22,,"dodávateľ: SPP a.s, Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO: 35815256","8 535,41 € s DPH",10.02.2022,18.02.2022,platná, 470/2023,plyn kuch. 9/23,,"dodávateľ: SPP.a.s, Mlynské nivy 44/a ,Bratislava, IČO: 35815256","80,00 € s DPH",05.09.2023,02.10.2023,platná, 629/2019,mäso,,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","80,43 € s DPH",21.10.2019,25.10.2019,platná, 387/2020,mäso,,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","80,45 € s DPH",06.07.2020,10.07.2020,platná, 352/2020,mlieko,,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","80,47 € s DPH",12.06.2020,19.06.2020,platná, 329/2020,mlieko,,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","80,47 € s DPH",05.06.2020,11.06.2020,platná, 316/2020,mlieko,,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","80,47 € s DPH",29.05.2020,02.06.2020,platná, 285/2020,mlieko,,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","80,47 € s DPH",15.05.2020,25.05.2020,platná, 55/2020,mlieko,,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","80,47 € s DPH",31.01.2020,04.02.2020,platná, 39/2020,mlieko,,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","80,47 € s DPH",24.01.2020,29.01.2020,platná, 29/2020,mlieko,,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","80,47 € s DPH",17.01.2020,23.01.2020,platná, 818/2019,mlieko,,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","80,47 € s DPH",27.12.2019,31.12.2019,platná, 764/2019,mlieko,,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","80,47 € s DPH",06.12.2019,12.12.2019,platná, 734/2019,mlieko,,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","80,47 € s DPH",29.11.2019,02.12.2019,platná, 670/2019,mlieko,,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","80,47 € s DPH",08.11.2019,11.11.2019,platná, 637/2019,mlieko,,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","80,47 € s DPH",25.10.2019,28.10.2019,platná, 023/2024,plyn M3 vyučt. rok 2023-prepl.,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","807,80 € s DPH",17.01.2024,29.01.2024,platná, 306/2023,mäsové výrobky,,"dodávateľ: CIMBAĽAK s.r.o, Duklianska 17A/3579, Bardejov, IČO: 36473219","81,06 € s DPH",08.06.2023,12.06.2023,platná, 293/2022,mliečne výrobky,,"dodávateľ: INMEDIA spol. s.r.o, Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","81,07 € s DPH",20.05.2022,20.05.2022,platná, 126/2022,zelenina,,"dodávateľ: LUNYS s.r.o, Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","81,17 € s DPH",04.03.2022,22.03.2022,platná, 393/2021,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","81,30 € s DPH",28.06.2021,06.07.2021,platná, 786/2019,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","81,63 € s DPH",16.12.2019,18.12.2019,platná, 113/2021,"hydina, vajcia, mraz. výrobky",,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","81,91 € s DPH",24.02.2021,05.03.2021,platná, 178/2023,elektrická energia k+M3 3/23,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","811,00 € s DPH",17.04.2023,18.04.2023,platná, 781/2019,hračky pre klientov - vreckové,,"dodávateľ: Tomino, Podhorská 2130, Snina, IČO: 32374232","814,27 € s DPH",12.12.2019,18.12.2019,platná, 782/2022,pohrebné služby -klient,,"dodávateľ: Mestský podnik služieb mesta Strážske, Námestie A. Dubčeka 300, Strážske, IČO: 35556773","814,92 € s DPH",30.12.2022,04.01.2023,platná, 232/2022,potraviny-hrubý tovar,,"dodávateľ: GVP spol.s.r.o, Tolstého 1, HUmenné, IČO: 36446190","817,51 € s DPH",21.04.2022,21.04.2022,platná, 176/2022,potraviny-hrubý tovar,,"dodávateľ: GVP spol.s.r.o, Tolstého 1, HUmenné, IČO: 36446190","817,56 € s DPH",24.03.2022,19.04.2022,platná, 166/2021,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","82,02 € s DPH",17.03.2021,19.03.2021,platná, 787/2021,likvidácia kuch. odpadu,,"dodávateľ: EBA s.r.o., Rusovská cesta 1, Bratislava, IČO: 31376134","82,08 € s DPH",13.12.2021,13.12.2021,platná, 182/2021,likvidácia kuch. odpadu,,"dodávateľ: EBA s.r.o., Rusovská cesta 1, Bratislava, IČO: 31376134","82,08 € s DPH",24.03.2021,30.03.2021,platná, 327/2022,"vajcia, mrazené potraviny",,"dodávateľ: Bidfood s.r.o, Piešťanská 2321/71, Nové mesto nad Váhom, IČO: 34152199","82,31 € s DPH",07.06.2022,15.06.2022,platná, 011/2022,Pohonné hmoty 12/21,,"dodávateľ: Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO: 31322832","82,32 € s DPH",10.01.2022,21.01.2022,platná, 550/2022,"hydina, mrazené potraviny",,"dodávateľ: Bidfood s.r.o, Piešťanská 2321/71, Nové mesto nad Váhom, IČO: 34152199","82,43 € s DPH",04.10.2022,17.10.2022,platná, 160/2020,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","82,46 € s DPH",23.03.2020,01.04.2020,platná, 35/2021,"hydina, vajcia, mraz. výrobky",,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","82,49 € s DPH",20.01.2021,29.01.2021,platná, 756/2021,vodoinštalačný materiál,,"dodávateľ: Ingema MI, Hlivištia 23, IČO: 36575411","82,74 € s DPH",02.12.2021,03.12.2021,platná, 044/2022,prac.zdravot. služba 4/21,,"dodávateľ: PZS5 s.r.o, Štefaniková 2,Michalovce, IČO: 36750646","82,80 € s DPH",20.01.2022,21.01.2022,platná, 566/2021,PZS 8/2021,,"dodávateľ: PZS5, s.r.o., Štefánikova 2, Michalovce, IČO: 36750646","82,80 € s DPH",09.09.2021,10.09.2021,platná, 498/2021,PZS 7/2021,,"dodávateľ: PZS5, s.r.o., Štefánikova 2, Michalovce, IČO: 36750646","82,80 € s DPH",09.08.2021,17.08.2021,platná, 430/2021,PZS 6/2021,,"dodávateľ: PZS5, s.r.o., Štefánikova 2, Michalovce, IČO: 36750646","82,80 € s DPH",12.07.2021,20.07.2021,platná, 343/2021,PZS 5/2021,,"dodávateľ: PZS5, s.r.o., Štefánikova 2, Michalovce, IČO: 36750646","82,80 € s DPH",07.06.2021,09.06.2021,platná, 195/2021,PZS 3/2021,,"dodávateľ: PZS5, s.r.o., Štefánikova 2, Michalovce, IČO: 36750646","82,80 € s DPH",06.04.2021,13.04.2021,platná, 145/2021,PZS 2/2021,,"dodávateľ: PZS5, s.r.o., Štefánikova 2, Michalovce, IČO: 36750646","82,80 € s DPH",09.03.2021,12.03.2021,platná, 69/2021,PZS 1/2021,,"dodávateľ: PZS5, s.r.o., Štefánikova 2, Michalovce, IČO: 36750646","82,80 € s DPH",04.02.2021,09.02.2021,platná, 773/2020,PZS 11/2020,,"dodávateľ: PZS5, s.r.o., Štefánikova 2, Michalovce, IČO: 36750646","82,80 € s DPH",07.12.2020,14.12.2020,platná, 693/2020,PZS 10/2020,,"dodávateľ: PZS5, s.r.o., Štefánikova 2, Michalovce, IČO: 36750646","82,80 € s DPH",09.11.2020,18.11.2020,platná, 630/2020,PZS 9/2020,,"dodávateľ: PZS5, s.r.o., Štefánikova 2, Michalovce, IČO: 36750646","82,80 € s DPH",12.10.2020,21.10.2020,platná, 076/2023,elektrina 1/23 K+M3,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","820,81 € s DPH",14.02.2023,14.02.2023,platná, 672/2023,potraviny-hrubý tovar,,"dodávateľ: GVP spol.s.r.o, Tolstého 1, Humenné, IČO: 36446190","822,55 € s DPH",21.12.2023,22.12.2023,platná, 672/2023,potraviny-hrubý tovar,,"dodávateľ: GVP spol.s.r.o, Tolstého 1, Humenné, IČO: 36446190","822,55 € s DPH",21.12.2023,21.12.2023,platná, 531/2022,hrubý tovar potraviny,,"dodávateľ: GVP spol.s.r.o, Tolstého 1, HUmenné, IČO: 36446190","825,15 € s DPH",22.09.2022,28.09.2022,platná, 152/2021,potraviny - hrubý tovar,,"dodávateľ: GVP s.r.o., Tolstého 1, Humenné, IČO: 36446190","826,48 € s DPH",11.03.2021,16.03.2021,platná, 463/2023,hrubý tovar,,"dodávateľ: GVP spol.s.r.o, Tolstého 1, Humenné, IČO: 36446190","826,90 € s DPH",31.08.2023,19.09.2023,platná, 497/2022,zelenina,,"dodávateľ: JES-Jozef Zavacký, Poľná 793/29, Medzilaborce, IČO: 10785370","828,28 € s DPH",05.09.2022,12.09.2022,platná, 493/2020,potraviny - hrubý tovar,,"dodávateľ: GVP s.r.o., Tolstého 1, Humenné, IČO: 36446190","828,80 € s DPH",20.08.2020,20.08.2020,platná, 765/2019,zelenina 11/2019,,"dodávateľ: Čektom s.r.o., Moravany 213, IČO: 46973095","829,71 € s DPH",09.12.2019,12.12.2019,platná, 124/2021,"elektrorevízia reg. stanice + kotolňa, garáž",,"dodávateľ: Peter Rudáš, Čajkovského 18, Michalovce, IČO: 10712976","829,81 € s DPH",01.03.2021,05.03.2021,platná, 268/2023,mäso,,"dodávateľ: CIMBAĽAK s.r.o, Duklianska 17A/3579, Bardejov, IČO: 36473219","83,05 € s DPH",24.05.2023,26.05.2023,platná, 296/2021,likvidácia kuch. odpadu,,"dodávateľ: EBA s.r.o., Rusovská cesta 1, Bratislava, IČO: 31376134","83,05 € s DPH",14.05.2021,19.05.2021,platná, 418/2020,mäso,,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","83,16 € s DPH",15.07.2020,22.07.2020,platná, 557/2021,zelenina,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","83,36 € s DPH",08.09.2021,10.09.2021,platná, 568/2021,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","83,47 € s DPH",10.09.2021,23.09.2021,platná, 369/2020,mäso,,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","83,48 € s DPH",24.06.2020,01.07.2020,platná, 182/2023,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","83,85 € s DPH",19.04.2023,24.04.2023,platná, 106/2021,mäso,,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","83,85 € s DPH",22.02.2021,24.02.2021,platná, 143/2023,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","83,87 € s DPH",24.03.2023,29.03.2023,platná, 283/2022,mrazené výrobky,,"dodávateľ: Bidfood s.r.o, Piešťanská 2321/71, Nové mesto nad Váhom, IČO: 34152199","83,88 € s DPH",13.05.2022,13.05.2022,platná, 375/2022,potraviny-hrubý tovar,,"dodávateľ: GVP spol.s.r.o, Tolstého 1, HUmenné, IČO: 36446190","830,55 € s DPH",30.06.2022,01.07.2022,platná, 095/2023,ovocie,,"dodávateľ: JES-Jozef Zavacký, Poľná 793/29, Medzilaborce, IČO: 10785370","834,25 € s DPH",28.02.2023,09.03.2023,platná, 567/2021,"čistiace, pracie, hygienické potreby",,"dodávateľ: Krídla s.r.o. veľkoobchod, Mierova 94, Humenné, IČO: 36466778","836,47 € s DPH",09.09.2021,10.09.2021,platná, 812/2021,obrusovina 40 m,,"dodávateľ: Praktik Textil s.r.o., Mierova 271, Strážske, IČO: 44491191","84,00 € s DPH",20.12.2021,22.12.2021,platná, 217/2022,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","84,08 € s DPH",11.04.2022,19.04.2022,platná, 585/2020,mäso,,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","84,27 € s DPH",28.09.2020,30.09.2020,platná, 100/2024,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne, Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","84,53 € s DPH",06.03.2024,11.03.2024,platná, 205/2023,oprava varného kotla,,"dodávateľ: ELEKTROSERVIS VV s.r.o, Čemernianská 50. Vranov nad Topľou, IČO: 44602731","84,72 € s DPH",28.04.2023,28.04.2023,platná, 303/2022,"hydina, mrazené potraviny",,"dodávateľ: Bidfood s.r.o, Piešťanská 2321/71, Nové mesto nad Váhom, IČO: 34152199","84,72 € s DPH",26.05.2022,27.05.2022,platná, 263/2020,matrace Care Classic 10 ks,,"dodávateľ: ARJO-HUMANIC SK s.r.o., Školská 428, Batizovce, IČO: 36679607","840,00 € s DPH",06.05.2020,18.05.2020,platná, 800/2020,pracie prostriedky,,"dodávateľ: Ajva s.r.o., Hlavná 47, Gelnica, IČO: 36580899","840,57 € s DPH",17.12.2020,22.12.2020,platná, 198/2020,čistiace prostriedky,,"dodávateľ: Ajva s.r.o., Hlavná 47, Gelnica, IČO: 36580899","841,44 € s DPH",06.04.2020,16.04.2020,platná, 807/2020,"nohavice pracovné 57 ks, monter. súpravy 6 ks",,"dodávateľ: DOZA, výrobné družstvo - chránená dielňa, Michalovská 73, Sobrance, IČO: 36204099","844,08 € s DPH",18.12.2020,22.12.2020,platná, 492/2020,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","85,03 € s DPH",19.08.2020,20.08.2020,platná, 793/2019,mäso,,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","85,03 € s DPH",18.12.2019,23.12.2019,platná, 384/2021,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","85,11 € s DPH",25.06.2021,06.07.2021,platná, 332/2023,mäso,,"dodávateľ: CIMBAĽAK s.r.o, Duklianska 17A/3579, Bardejov, IČO: 36473219","85,27 € s DPH",21.06.2023,26.06.2023,platná, 265/2022,materiál údržba,,"dodávateľ: Strechstav - Martin Zeleňak, Pri parku 303, Strážske, IČO: 43154816","85,39 € s DPH",06.05.2022,11.05.2022,platná, 677/2020,zelenina,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","85,46 € s DPH",02.11.2020,11.11.2020,platná, 773/2021,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","85,54 € s DPH",08.12.2021,08.12.2021,platná, 677/2021,zelenina,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","85,64 € s DPH",03.11.2021,15.11.2021,platná, 046/2024,ovodz bio odpadu 1/24,,"dodávateľ: ESPIK Group.s.r.o, Orlov 133, Orlov, IČO: 46754768","85,80 € s DPH",02.02.2024,14.02.2024,platná, 589/2023,odvoz bio odpadu 10/23,,"dodávateľ: ESPIK Group.s.r.o, Orlov 133, Orlov, IČO: 46754768","85,80 € s DPH",06.11.2023,07.11.2023,platná, 599/2020,hydina a mraz. výrobky,,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","85,91 € s DPH",02.10.2020,05.10.2020,platná, 404/2022,potraviny-hrubý tovar,,"dodávateľ: GVP spol.s.r.o, Tolstého 1, HUmenné, IČO: 36446190","850,45 € s DPH",14.07.2022,18.07.2022,platná, 052/2022,potraviny,,"dodávateľ: GVP spol.s.r.o, Tolstého 1, HUmenné, IČO: 36446190","852,85 € s DPH",27.01.2022,18.02.2022,platná, 696/2020,mäso,,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","86,10 € s DPH",09.11.2020,18.11.2020,platná, 165/2020,oprava PC,,"dodávateľ: AutoCont a.s., Krasovského 14, Bratislava, IČO: 36396222","86,28 € s DPH",23.03.2020,01.04.2020,platná, 444/2020,vôňky do osviežovača,,"dodávateľ: MSM Slovakia s.r.o., Kopčanská 35, Holíč, IČO: 31440479","86,40 € s DPH",29.07.2020,04.08.2020,platná, 413/2021,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","86,53 € s DPH",07.07.2021,13.07.2021,platná, 257/2023,mäso,,"dodávateľ: CIMBAĽAK s.r.o, Duklianska 17A/3579, Bardejov, IČO: 36473219","86,54 € s DPH",19.05.2023,24.05.2023,platná, 539/2021,mlieko,,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","86,59 € s DPH",27.08.2021,02.09.2021,platná, 787/2020,"mlieko, mliečné výrobky",,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","86,69 € s DPH",11.12.2020,16.12.2020,platná, 220/2022,mrazená hydina a zelenina,,"dodávateľ: INMEDIA spol. s.r.o, Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","86,74 € s DPH",13.04.2022,19.04.2022,platná, 508/2022,materiál na údržbu,,"dodávateľ: Hattech s.r.o, Čsl. armady 1362/19, Humenné, IČO: 45947503","86,80 € s DPH",08.09.2022,14.09.2022,platná, 780/2022,ovocie,,"dodávateľ: JES-Jozef Zavacký, Poľná 793/29, Medzilaborce, IČO: 10785370","860,13 € s DPH",29.12.2022,04.01.2023,platná, 11/2020,plyn 12/2019 - preplatok,,"dodávateľ: SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO: 35815256","861,97 € s DPH",08.01.2020,17.01.2020,platná, 141/2020,plyn Mierova 3 - vyúčtovanie za r. 2019,,"dodávateľ: innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, Bratislava, IČO: 44291809","865,12 € s DPH",09.03.2020,13.03.2020,platná, 75/2021,čistiace prostriedky,,"dodávateľ: Ajva s.r.o., Hlavná 47, Gelnica, IČO: 36580899","868,10 € s DPH",06.02.2021,09.02.2021,platná, 610/2021,plyn kuchyňa 10/2021,,"dodávateľ: SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO: 35815256","87,00 € s DPH",04.10.2021,28.10.2021,platná, 487/2022,"mlieko,mliečné výrobky",,"dodávateľ: INMEDIA spol. s.r.o, Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","87,05 € s DPH",26.08.2022,12.09.2022,platná, 299/2020,batéria a materiál na údržbu,,"dodávateľ: Inkatherm s.r.o., Fraňa Kráľa 12, Michalovce, IČO: 36596639","87,30 € s DPH",20.05.2020,26.05.2020,platná, 645/2020,ovocie,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","87,58 € s DPH",19.10.2020,21.10.2020,platná, 472/2021,elektroinštalačný materiál,,"dodávateľ: BaB SK s.r.o., Gorazdova 3, Michalovce, IČO: 36802352","87,60 € s DPH",02.08.2021,17.08.2021,platná, 635/2019,mäso,,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","87,66 € s DPH",25.10.2019,28.10.2019,platná, 335/2021,"mlieko, mliečné výrobky",,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","87,81 € s DPH",02.06.2021,04.06.2021,platná, 265/2023,čistiace a hygienické potreby,,"dodávateľ: AJVA s.r.o, Hnilecká 34, Gelnica, IČO: 36580899","870,89 € s DPH",24.05.2023,26.05.2023,platná, 376/2020,čistiace potreby,,"dodávateľ: Ajva s.r.o., Hlavná 47, Gelnica, IČO: 36580899","873,46 € s DPH",26.06.2020,01.07.2020,platná, 597/2020,plyn kuchyňa 10/2020,,"dodávateľ: SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO: 35815256","88,00 € s DPH",02.10.2020,05.10.2020,platná, 679/2021,"mlieko, mliečné výrobky",,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","88,78 € s DPH",03.11.2021,15.11.2021,platná, 168/2020,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","88,85 € s DPH",25.03.2020,01.04.2020,platná, 223/2021,potraviny - hrubý tovar,,"dodávateľ: GVP s.r.o., Tolstého 1, Humenné, IČO: 36446190","881,07 € s DPH",14.04.2021,22.04.2021,platná, 323/2021,pracie prostriedky,,"dodávateľ: Ajva s.r.o., Hlavná 47, Gelnica, IČO: 36580899","884,20 € s DPH",27.05.2021,04.06.2021,platná, 418/2022,nákup práčky 2ks,,"dodávateľ: NAY a.s, Tuhovská 15,Bratislava, IČO: 35739487","888,00 € s DPH",25.07.2022,11.08.2022,platná, 281/2021,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","89,33 € s DPH",10.05.2021,19.05.2021,platná, 106/2022,mrazené výrobky,,"dodávateľ: INMEDIA spol. s.r.o, Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","89,48 € s DPH",,,platná, 266/2023,mäso,,"dodávateľ: CIMBAĽAK s.r.o, Duklianska 17A/3579, Bardejov, IČO: 36473219","89,78 € s DPH",24.05.2023,26.05.2023,platná, 279/2022,potraviny,07/07/2021,"dodávateľ: GVP spol.s.r.o, Tolstého 1, HUmenné, IČO: 36446190","890,02 € s DPH",12.05.2022,13.05.2022,platná, 774/2021,čistiace a pracie potreby,,"dodávateľ: Krídla s.r.o. veľkoobchod, Mierova 94, Humenné, IČO: 36466778","891,24 € s DPH",08.12.2021,13.12.2021,platná, 777/2021,zdravotná obuv 58 párov,,"dodávateľ: Abtex s.r.o., Jenisejská 10, Košice, IČO: 36600377","896,44 € s DPH",09.12.2021,13.12.2021,platná, 636/2023,"posteľné bradlo, paplóny , vankúše......",,"dodávateľ: TiaHome s.r.o, Vihorlatska 54,Košice, IČO: 50778919","9 360,00 € s DPH",01.12.2023,05.12.2023,platná, 767/2022,oprava izolačnej miestnosti,,"dodávateľ: Komplet stavba s.r.o, Zbudza 62, Zbudza, IČO: 53956126","9 930,07 € s DPH",28.12.2022,28.12.2022,platná, 4001/2022,Veľkokapacitná automatická pračka,,"dodávateľ: Elektroservis VV s.r.o, Čemernianska 50, Vranov nad Topľou, IČO: 44602731","9 948,00 € s DPH",14.12.2022,20.12.2022,platná, 569/2023,hygienická maľba pavilón "C",,"dodávateľ: Samostav Slovakia s.r.o, Vinné155, Vinnné, IČO: 52227537","9 948,94 € s DPH",31.10.2023,31.10.2023,platná, 312/2023,mäsové výrobky,,"dodávateľ: CIMBAĽAK s.r.o, Duklianska 17A/3579, Bardejov, IČO: 36473219","9,31 € s DPH",12.06.2023,12.06.2023,platná, 801/2021,mraz. výrobky,,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","9,38 € s DPH",17.12.2021,17.12.2021,platná, 293/2023,mäsové výrobky,,"dodávateľ: CIMBAĽAK s.r.o, Duklianska 17A/3579, Bardejov, IČO: 36473219","9,58 € s DPH",05.06.2023,12.06.2023,platná, 278/2023,mäsové výrobky,,"dodávateľ: CIMBAĽAK s.r.o, Duklianska 17A/3579, Bardejov, IČO: 36473219","9,58 € s DPH",29.05.2023,30.05.2023,platná, 121/2024,externe služby prípravnej fázy projektu-spracovanie žiadosti o posk. prostriedkov ŽoPPM,,"dodávateľ: TOMIN s.r.o, Húskova 1283/11, Košice, IČO: 36593737","90,00 € s DPH",19.03.2024,20.03.2024,platná, 400/2023,Potraviny-Legislatíva a prax potravín,,"dodávateľ: Verlag Dashofer, Železničiarska 13, Bratislava, IČO: 35730129","90,00 € s DPH",20.07.2023,28.07.2023,platná, 635/2022,"materiál údržba- kľučky, zámok",,"dodávateľ: M.J.V. s.r.o, Záborského 715/5, Vranov nad Topľou, IČO: 36509337","90,00 € s DPH",09.11.2022,11.11.2022,platná, 269/2020,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","90,01 € s DPH",11.05.2020,18.05.2020,platná, 85/2020,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","90,02 € s DPH",12.02.2020,14.02.2020,platná, 209/2022,PHM 3/22,,"dodávateľ: Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO: 31322832","90,12 € s DPH",08.04.2022,19.04.2022,platná, 500/2022,doplnenie dávkovačov-rolky 9/22,,"dodávateľ: CWS-boco Slovensko s.r.o, Tehelňa 12, Bratislava, IČO: 31411045","90,14 € s DPH",07.09.2022,12.09.2022,platná, 440/2022,služby-doplnenie dávkovačov,,"dodávateľ: CWS-boco Slovensko s.r.o, Tehelňa 12, Bratislava, IČO: 31411045","90,14 € s DPH",03.08.2022,11.08.2022,platná, 385/2022,služby-doplnenie dávkovačov,,"dodávateľ: CWS-boco Slovensko s.r.o, Tehelňa 12, Bratislava, IČO: 31411045","90,14 € s DPH",06.07.2022,12.07.2022,platná, 317/2022,doplnenie dávkovačov-papierové rolky,,"dodávateľ: CWS-boco Slovensko s.r.o, Tehelňa 12, Bratislava, IČO: 31411045","90,14 € s DPH",02.06.2022,14.06.2022,platná, 256/2022,rolky do dávkovača,,"dodávateľ: CWS-boco Slovensko s.r.o, Tehelňa 12, Bratislava, IČO: 31411045","90,14 € s DPH",04.05.2022,11.05.2022,platná, 822/2019,ovocie,,"dodávateľ: Amigo Prima s.r.o., Prof. Hlaváča 1890/34, Michalovce, IČO: 43885624","90,20 € s DPH",30.12.2019,31.12.2019,platná, 161/2020,"hydina, vajcia a mraz. výrobky",,"dodávateľ: Ryba Košice spol. s.r.o., Južná trieda 54, Košice, IČO: 1714747522","90,23 € s DPH",23.03.2020,01.04.2020,platná, 7/2020,"mlieko, mliečné výrobky",,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","90,29 € s DPH",10.01.2020,17.01.2020,platná, 613/2021,zelenina,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","90,32 € s DPH",04.10.2021,28.10.2021,platná, 259/2020,ovocie,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","90,36 € s DPH",06.05.2020,18.05.2020,platná, 109/2021,likvidácia kuch. odpadu,,"dodávateľ: EBA s.r.o., Rusovská cesta 1, Bratislava, IČO: 31376134","90,72 € s DPH",22.02.2021,24.02.2021,platná, 564/2022,"mlieko, mliečne výrobky",,"dodávateľ: INMEDIA spol. s.r.o, Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","90,81 € s DPH",07.10.2022,17.10.2022,platná, 159/2020,"mlieko, mliečné výrobky",,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","90,86 € s DPH",20.03.2020,01.04.2020,platná, 385/2021,vodné a stočné 12/2020-6/2021 Mierova 2,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice, IČO: 36570460","90,89 € s DPH",25.06.2021,06.07.2021,platná, 660/2020,odb. prehliadky tlakových a plynových zariadení,,"dodávateľ: Ing.Ján Jevin, Pusté Čemerné 69, IČO: 37319523","900,00 € s DPH",27.10.2020,30.10.2020,platná, 634/2019,odborné prehliadky plynových zariadení,,"dodávateľ: Ing.Ján Jevin, Pusté Čemerné 69, IČO: 37319523","900,00 € s DPH",25.10.2019,28.10.2019,platná, 532/2022,hrubý tovar potraviny,,"dodávateľ: GVP spol.s.r.o, Tolstého 1, HUmenné, IČO: 36446190","902,65 € s DPH",22.09.2022,28.09.2022,platná, 200/2020,hygienické potreby,,"dodávateľ: Ajva s.r.o., Hlavná 47, Gelnica, IČO: 36580899","908,16 € s DPH",06.04.2020,16.04.2020,platná, 198/2021,plyn kuchyňa 4/2021,,"dodávateľ: SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO: 35815256","91,00 € s DPH",06.04.2021,13.04.2021,platná, 177/2020,jednorázové rukavice 1300 ks,,"dodávateľ: Anna Jakabová-vydajňa zdr. potrieb, 1.mája, Humenné, IČO: 31946275","91,00 € s DPH",01.04.2020,06.04.2020,platná, 714/2022,"hydina, vajcia, mrazené potraviny",,"dodávateľ: Bidfood s.r.o, Piešťanská 2321/71, Nové mesto nad Váhom, IČO: 34152199","91,03 € s DPH",12.12.2022,13.12.2022,platná, 089/2022,zelenina,,"dodávateľ: LUNYS s.r.o, Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","91,06 € s DPH",16.02.2022,11.03.2022,platná, 66/2021,"kontrolná prehliadky váhy, kalibrácia teplomera, teplomer do mrazničky",,"dodávateľ: Ján Matta - Pavlisko, Závadka 30, IČO: 41579429","91,20 € s DPH",04.02.2021,09.02.2021,platná, 507/2020,oprava žehličky,,"dodávateľ: Elektroservis VV, s.r.o., Čemernianska 50, Vranov nad Topľou, IČO: 44602731","91,20 € s DPH",26.08.2020,08.09.2020,platná, 810/2021,zelenina,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","91,42 € s DPH",20.12.2021,20.12.2021,platná, 288/2022,"mäso,mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","91,57 € s DPH",18.05.2022,20.05.2022,platná, 030/2023,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","91,83 € s DPH",18.01.2023,23.01.2023,platná, 752/2022,drôtenky,,"dodávateľ: Krídla s.r.o, Mierova 94, Humenné, IČO: 36466778","91,98 € s DPH",23.12.2022,28.12.2022,platná, 494/2022,ovocie,,"dodávateľ: JES-Jozef Zavacký, Poľná 793/29, Medzilaborce, IČO: 10785370","911,60 € s DPH",05.09.2022,12.09.2022,platná, 429/2022,potraviny-hrubý tovar,,"dodávateľ: GVP spol.s.r.o, Tolstého 1, HUmenné, IČO: 36446190","918,05 € s DPH",29.07.2022,11.08.2022,platná, 187/2020,plyn kuchyňa 4/2020,,"dodávateľ: SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO: 35815256","92,00 € s DPH",02.04.2020,06.04.2020,platná, 207/2023,mäsové výrobky,,"dodávateľ: CIMBAĽAK s.r.o, Duklianska 17A/3579, Bardejov, IČO: 36473219","92,11 € s DPH",28.04.2023,28.04.2023,platná, 564/2021,PHM 8/2021,,"dodávateľ: Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO: 31322832","92,14 € s DPH",08.09.2021,10.09.2021,platná, 56/2021,elektroinštalačný materiál,,"dodávateľ: BaB SK s.r.o., Gorazdova 3, Michalovce, IČO: 36802352","92,18 € s DPH",01.02.2021,04.02.2021,platná, 086/2023,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","92,21 € s DPH",22.02.2023,27.02.2023,platná, 251/2020,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","92,35 € s DPH",29.04.2020,05.05.2020,platná, 230/2022,mäso,,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","92,57 € s DPH",20.04.2022,21.04.2022,platná, 73/2020,PHM 1/2020,,"dodávateľ: Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO: 31322832","92,57 € s DPH",07.02.2020,12.02.2020,platná, 690/2022,potraviny -hrubý tovar,,"dodávateľ: GVP spol. s.r.o, Tolstého 1, Humenné, IČO: 36446190","92,70 € s DPH",06.12.2022,07.12.2022,platná, A-32/2019,"služby spojené s užívaním spoločnej chodby k bytu č.38,39 za 7-12/2019",,"dodávateľ: BytexStr. s.r.o., Obchodná 252, Strážske, IČO: 51778823","92,70 € s DPH",20.12.2019,27.12.2019,platná, 263/2021,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","92,72 € s DPH",05.05.2021,17.05.2021,platná, 802/2021,výspravky stien a oprava stropu v akt. miestnostiach pavilón A,,"dodávateľ: Samostav Slovakia s.r.o., Vinné 155, IČO: 52227537","920,63 € s DPH",17.12.2021,17.12.2021,platná, 374/2022,potraviny hrubý tovar,,"dodávateľ: GVP spol.s.r.o, Tolstého 1, HUmenné, IČO: 36446190","922,00 € s DPH",30.06.2022,01.07.2022,platná, 159/2024,potraviny hrubý továr,,"dodávateľ: GVP spol.s.r.o, Tolstého 1, Humenné, IČO: 36446190","925,15 € s DPH",05.04.2024,09.04.2024,platná, 151/2021,potraviny - hrubý tovar,,"dodávateľ: GVP s.r.o., Tolstého 1, Humenné, IČO: 36446190","925,49 € s DPH",11.03.2021,16.03.2021,platná, 190/2023,hrubý tovar -potraviny,,"dodávateľ: GVP spol.s.r.o, Tolstého 1, Humenné, IČO: 36446190","926,80 € s DPH",21.04.2023,24.04.2023,platná, 544/2021,potraviny - hrubý tovar,,"dodávateľ: GVP s.r.o., Tolstého 1, Humenné, IČO: 36446190","928,55 € s DPH",02.09.2021,06.09.2021,platná, 712/2021,skrinky na lieky 3 ks,,"dodávateľ: ff consulting, s.r.o., Veľká Mača 20, IČO: 44182333","928,80 € s DPH",12.11.2021,15.11.2021,platná, 370/2022,mäso,,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","93,25 € s DPH",29.06.2022,01.07.2022,platná, 650/2020,mäso,,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","93,26 € s DPH",21.10.2020,21.10.2020,platná, 305/2022,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","93,27 € s DPH",27.05.2022,14.06.2022,platná, 790/2021,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","93,32 € s DPH",15.12.2021,17.12.2021,platná, 332/2022,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s, Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","93,40 € s DPH",09.06.2022,15.06.2022,platná, 157/2024,popl. oran. 0918 929 591,,"dodávateľ: Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava, IČO: 35697270","93,42 € s DPH",04.04.2024,09.04.2024,platná, 473/2020,"elektrina 7/2020 - kotolňa, Mierová 3",,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","93,60 € s DPH",12.08.2020,14.08.2020,platná, 650/2021,zelenina,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, IČO: 36472549","93,75 € s DPH",18.10.2021,28.10.2021,platná, 378/2020,"mlieko,mliečne výrobky",10/03/2022,"dodávateľ: INMEDIA spol. s.r.o, Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","93,76 € s DPH",01.07.2022,12.07.2022,platná, 526/2020,PZS 8/2020,,"dodávateľ: PZS5, s.r.o., Štefánikova 2, Michalovce, IČO: 36750646","93,84 € s DPH",04.09.2020,10.09.2020,platná, 472/2020,PZS 7/2020,,"dodávateľ: PZS5, s.r.o., Štefánikova 2, Michalovce, IČO: 36750646","93,84 € s DPH",12.08.2020,14.08.2020,platná, 158/2023,ovocie,,"dodávateľ: JES-Jozef Zavacký, Poľná 793/29, Medzilaborce, IČO: 10785370","930,51 € s DPH",04.04.2023,06.04.2023,platná, 739/2021,potraviny - hrubý tovar,,"dodávateľ: GVP s.r.o., Tolstého 1, Humenné, IČO: 36446190","932,40 € s DPH",25.11.2021,30.11.2021,platná, 374/2020,pracie prostriedky,,"dodávateľ: Ajva s.r.o., Hlavná 47, Gelnica, IČO: 36580899","933,39 € s DPH",26.06.2020,01.07.2020,platná, 374/2021,rukavice nitrilové,,"dodávateľ: MSM Slovakia s.r.o., Kopčanská 35, Holíč, IČO: 31440479","936,00 € s DPH",17.06.2021,25.06.2021,platná, 692/2019,zelenina 10/2019,,"dodávateľ: Čektom s.r.o., Moravany 213, IČO: 46973095","938,66 € s DPH",13.11.2019,19.11.2019,platná, 001/2023,"hydina, mrazené výrobky",,"dodávateľ: Bidfood s.r.o, Piešťanská 2321/71, Nové mesto nad Váhom, IČO: 36019208","94,12 € s DPH",02.01.2023,23.01.2023,platná, 249/2023,"mlieko, mliečné výrobky",,"dodávateľ: KOMFOS Prešov s.r.o, Ľubochnianska 2, 08006 Ľubotice, IČO: 36454184","94,18 € s DPH",15.05.2023,18.05.2023,platná, 649/2022,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","94,28 € s DPH",14.11.2022,21.11.2022,platná, 219/2021,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","94,33 € s DPH",19.04.2021,14.04.2021,platná, 191/2022,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s, Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","94,40 € s DPH",01.04.2022,19.04.2022,platná, 436/2023,ovocie zelenina,,"dodávateľ: M.A.D.D. FRUIT s.r.o, Michalovská 10, Sobrance, IČO: 36730866","94,51 € s DPH",10.08.2023,17.08.2023,platná, 094/2022,"mlieko, mlieč.výrobky",,"dodávateľ: INMEDIA spol. s.r.o, Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","94,69 € s DPH",18.02.2022,11.03.2022,platná, 646/2023,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne, Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","94,74 € s DPH",06.12.2023,11.12.2023,platná, 644/2023,odvoz bio odpadu 11/23,,"dodávateľ: ESPIK Group.s.r.o, Orlov 133, Orlov, IČO: 46754768","94,80 € s DPH",06.12.2023,11.12.2023,platná, 522/2023,zber a odvoz kuch.odpadu 9/23,,"dodávateľ: ESPIK Group.s.r.o, Orlov 133, Orlov, IČO: 46754768","94,80 € s DPH",05.10.2023,05.10.2023,platná, 135/2022,PHM,,"dodávateľ: Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava","94,80 € s DPH",22.03.2023,23.03.2023,platná, 005/2023,doplnenie davkovačov-rolky 1/23,,"dodávateľ: CWS-boco Slovensko s.r.o, Tehelňa 12, Bratislava, IČO: 31411045","94,82 € s DPH",04.01.2023,23.01.2023,platná, 677/2022,služby-doplnenie dávkovačov 12/22,,"dodávateľ: CWS-boco Slovensko s.r.o, Tehelňa 12, Bratislava, IČO: 31411045","94,82 € s DPH",01.12.2022,07.12.2022,platná, 613/2022,doplnenie dávkovačov -papier.rolky,,"dodávateľ: CWS-boco Slovensko s.r.o, Tehelňa 12, Bratislava, IČO: 31411045","94,82 € s DPH",02.11.2022,04.11.2022,platná, 552/2022,doplnenie dávkovačov- pap.rolky,,"dodávateľ: CWS-boco Slovensko s.r.o, Tehelňa 12, Bratislava, IČO: 31411045","94,82 € s DPH",05.10.2022,17.10.2022,platná, 224/2021,potraviny - hrubý tovar,,"dodávateľ: GVP s.r.o., Tolstého 1, Humenné, IČO: 36446190","942,53 € s DPH",14.04.2021,22.04.2021,platná, 736/2022,paravány 3 dielne,,"dodávateľ: Unizdrav, Františkanske námestie 3/A, Prešov, IČO: 36515388","945,00 € s DPH",19.12.2022,20.12.2022,platná, 108/2022,potraviny,,"dodávateľ: GVP spol.s.r.o, Tolstého 1, HUmenné, IČO: 36446190","945,05 € s DPH",24.02.2022,11.03.2022,platná, 503/2020,revízia prenosných el. spotrebičov,,"dodávateľ: Peter Rudáš, Čajkovského 18, Michalovce, IČO: 10712976","945,60 € s DPH",25.08.2020,08.09.2020,platná, 632/2023,potraviny-hrubý tovar,,"dodávateľ: GVP spol.s.r.o, Tolstého 1, Humenné, IČO: 36446190","949,55 € s DPH",30.11.2023,05.12.2023,platná, 112/2023,PHM,,"dodávateľ: Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO: 31322832","95,01 € s DPH",08.03.2023,09.03.2023,platná, 618/2021,"hydina, vajcia, mraz. výrobky",,"dodávateľ: Inmedia , spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","95,12 € s DPH",06.10.2021,28.10.2021,platná, 050/2022,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","95,43 € s DPH",26.01.2022,18.02.2022,platná, 403/2020,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","95,48 € s DPH",08.07.2020,10.07.2020,platná, 306/2020,mäso,,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","95,60 € s DPH",25.05.2020,28.05.2020,platná, 71/2021,"mlieko, mliečné výrobky",,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","95,83 € s DPH",05.02.2021,09.02.2021,platná, 576/2020,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","95,89 € s DPH",21.09.2020,30.09.2020,platná, 766/2021,plyn 12/2021 - Mierova 3,,"dodávateľ: innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, Bratislava, IČO: 44291809","95,90 € s DPH",07.12.2021,08.12.2021,platná, 702/2021,plyn 11/2021 - Mierova 3,,"dodávateľ: innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, Bratislava, IČO: 44291809","95,90 € s DPH",09.11.2021,15.11.2021,platná, 623/202,plyn 10/2021 - Mierova 3,,"dodávateľ: Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, Bratislava, IČO: 44291809","95,90 € s DPH",07.10.2021,28.10.2021,platná, 565/2021,plyn 9/2021 - Mierova 3,,"dodávateľ: innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, Bratislava, IČO: 44291809","95,90 € s DPH",09.09.2021,10.09.2021,platná, 488/2021,plyn 8/2021 - Mierova 3,,"dodávateľ: innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, Bratislava, IČO: 44291809","95,90 € s DPH",06.08.2021,17.08.2021,platná, 418/2021,plyn 7/2021 - Mierova 3,,"dodávateľ: innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, Bratislava, IČO: 44291809","95,90 € s DPH",08.07.2021,13.07.2021,platná, 347/2021,plyn 6/2021 - Mierova 3,,"dodávateľ: innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, Bratislava, IČO: 44291809","95,90 € s DPH",07.06.2021,09.06.2021,platná, 276/2021,plyn 5/2021- Mierova 3,,"dodávateľ: innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, Bratislava, IČO: 44291809","95,90 € s DPH",07.05.2021,17.05.2021,platná, 211/2021,plyn 4/2021 - Mierova 3,,"dodávateľ: innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, Bratislava, IČO: 44291809","95,90 € s DPH",09.04.2021,13.04.2021,platná, 131/2021,plyn 3/2021 - Mierova 3,,"dodávateľ: innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, Bratislava, IČO: 44291809","95,90 € s DPH",04.03.2021,05.03.2021,platná, 80/2021,plyn 2/2021 - Mierova 3,,"dodávateľ: innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, Bratislava, IČO: 44291809","95,90 € s DPH",08.02.2021,09.02.2021,platná, 632/2020,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","95,93 € s DPH",14.10.2020,21.10.2020,platná, 813/2021,"odb. kontrola cen. ponúk predložených vo verejnej súťaži s názvom ,,Cesta do komunity\"",,"dodávateľ: MV invest, s.r.o., Klincova 35, Bratislava, IČO: 51430967","950,00 € s DPH",21.12.2021,22.12.2021,platná, 504/2021,plyn 7/2021,,"dodávateľ: SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO: 35815256","950,65 € s DPH",10.08.2021,17.08.2021,platná, 215/2020,zelenina,,"dodávateľ: Čektom s.r.o., Moravany 213, IČO: 46973095","952,93 € s DPH",15.04.2020,20.04.2020,platná, 494/2020,potraviny - hrubý tovar,,"dodávateľ: GVP s.r.o., Tolstého 1, Humenné, IČO: 36446190","959,55 € s DPH",20.08.2020,20.08.2020,platná, 095/2024,likvidácia bio odpadu 2/24,,"dodávateľ: ESPIK Group.s.r.o, Orlov 133, Orlov, IČO: 46754768","96,00 € s DPH",05.03.2024,05.03.2024,platná, 002/2024,odvoz odpadu bio 12/23,,"dodávateľ: ESPIK Group.s.r.o, Orlov 133, Orlov, IČO: 46754768","96,00 € s DPH",04.01.2024,16.01.2024,platná, 369/2023,odvoz bio odpad,,"dodávateľ: ESPIK Group.s.r.o, Orlov 133, Orlov, IČO: 46754768","96,00 € s DPH",06.07.2023,14.07.2023,platná, 163/2023,zber a odvoz kuch.odpadu 3/23,,"dodávateľ: ESPIK GROUP s.r.o, Orlov 133, Orlov, IČO: 46754768","96,00 € s DPH",05.04.2023,06.04.2023,platná, 016/2022,servis a zaškolenie IS Cygnus,,"dodávateľ: IRESOFT s.r.o, Cejl 62, Brno, IČO: 26297850","96,00 € s DPH",11.01.2022,21.01.2022,platná, 138/2022,Pohonné hmoty,,"dodávateľ: Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO: 31322832","96,03 € s DPH",09.03.2022,22.03.2022,platná, 342/2021,"mlieko, mliečné výrobky",,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","96,17 € s DPH",04.06.2021,16.06.2021,platná, 368/2023,"ovocie , zelenina",,"dodávateľ: M.A.D.D. FRUIT s.r.o, Michalovská 10, Sobrance, IČO: 36730866","96,41 € s DPH",06.07.2023,14.07.2023,platná, 417/2021,materiál na údržbu,,"dodávateľ: Lepal Technik s.r.o., Fidlíkova 2822, Humenné, IČO: 36505455","96,41 € s DPH",08.07.2021,13.07.2021,platná, 171/2021,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","96,47 € s DPH",22.03.2021,24.03.2021,platná, 316/2023,mäso,,"dodávateľ: CIMBAĽAK s.r.o, Duklianska 17A/3579, Bardejov, IČO: 36473219","96,48 € s DPH",14.06.2023,20.06.2023,platná, 553/2020,"hydina, vajcia, mraz. výrobky",,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","96,49 € s DPH",11.09.2020,17.09.2020,platná, 323/2023,mäsové výrobky,,"dodávateľ: CIMBAĽAK s.r.o, Duklianska 17A/3579, Bardejov, IČO: 36473219","96,52 € s DPH",16.06.2023,20.06.2023,platná, 562/2020,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","96,70 € s DPH",16.09.2020,25.09.2020,platná, 613/2023,"ovocie, zelenina",,"dodávateľ: M.A.D.D. FRUIT s.r.o, Michalovská 10, Sobrance, IČO: 36730866","96,71 € s DPH",20.11.2023,22.11.2023,platná, 474/2023,pekárenské výrobky,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne, Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253","96,91 € s DPH",07.09.2023,02.10.2023,platná, 646/2020,mäso,,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","96,95 € s DPH",19.10.2020,21.10.2020,platná, 321/2020,mäso,,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","96,98 € s DPH",03.06.2020,08.06.2020,platná, 503/2023,hrubý tovar- potraviny,,"dodávateľ: GVP spol.s.r.o, Tolstého 1, Humenné, IČO: 36446190","963,00 € s DPH",22.09.2023,02.10.2023,platná, 151/2022,revízia a oprava hasiacich prístrojov,,"dodávateľ: Adrián BONK Požiarnz servis, Kukoreliho 1499/24, Humenné, IČO: 35459468","969,12 € s DPH",14.03.2022,23.03.2022,platná, A 010/2023,jednorazový príspevok fond oprav byt č.38,,"dodávateľ: BytexStr s.r.o, Obchodná 252, Strážske, IČO: 51778823","97,00 € s DPH",20.04.2023,16.05.2023,platná, A 011/2023,jednorazový príspevok fond oprav byt č39,,"dodávateľ: BytexStr s.r.o, Obchodná 252, Strážske, IČO: 51778823","97,00 € s DPH",20.04.2023,16.05.2023,platná, 744/2020,chemické prípravky do bazéna,,"dodávateľ: Radoslav Kušnír - Rk. Euro, Zdoba 140, IČO: 40912370","97,00 € s DPH",27.11.2020,01.12.2020,platná, 410/2020,"elektrina 6/2020 - Mierova 3, kotolňa",,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","97,03 € s DPH",13.07.2020,15.07.2020,platná, 669/2023,"mlieko, mliečne výrobky",,"dodávateľ: KOMFOS Prešov s.r.o, Ľubochnianska 2, 08006 Ľubotice, IČO: 36454184","97,12 € s DPH",20.12.2023,20.12.2023,platná, 339/2023,mrazené potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA spol. s.r.o, Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","97,22 € s DPH",23.06.2023,26.06.2023,platná, 457/2022,mrazené potraviny,,"dodávateľ: Bidfood s.r.o, Piešťanská 2321/71, Nové mesto nad Váhom, IČO: 34152199","97,70 € s DPH",09.08.2022,12.08.2022,platná, 432/2021,elektrina 6/2021 - Mierova 3,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","97,86 € s DPH",13.07.2021,20.07.2021,platná, 751/2019,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","97,95 € s DPH",05.12.2019,12.12.2019,platná, 432/2022,potraviny-hrubý tovar,,"dodávateľ: GVP spol.s.r.o, Tolstého 1, HUmenné, IČO: 36446190","973,25 € s DPH",29.07.2022,11.08.2022,platná, 430/2022,potraviny-hrubý tovar,,"dodávateľ: GVP spol.s.r.o, Tolstého 1, HUmenné, IČO: 36446190","975,35 € s DPH",29.07.2022,11.08.2022,platná, 684/2021,revízia prenosných el. spotrebičov,,"dodávateľ: Peter Rudáš, Čajkovského 18, Michalovce, IČO: 10712976","979,20 € s DPH",04.11.2021,15.11.2021,platná, 30/2020,"hydina, vajcia a mraz. výrobky",,"dodávateľ: Ryba Košice spol. s.r.o., Južná trieda 54, Košice, IČO: 1714747522","98,16 € s DPH",20.01.2020,23.01.2020,platná, 520/2021,zelenina,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","98,21 € s DPH",18.08.2021,02.09.2021,platná, 211/2023,mäso,,"dodávateľ: CIMBAĽAK s.r.o, Duklianska 17A/3579, Bardejov, IČO: 36473219","98,23 € s DPH",02.05.2023,04.05.2023,platná, 678/2021,ovocie,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","98,38 € s DPH",03.11.2021,15.11.2021,platná, 471/2022,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","98,41 € s DPH",17.08.2022,18.08.2022,platná, 646/2022,"mlieko, mliečne výrobky",,"dodávateľ: INMEDIA spol. s.r.o, Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","98,42 € s DPH",11.11.2022,11.11.2022,platná, 012/2023,"hydina, mrazené výrobky",,"dodávateľ: Bidfood s.r.o, Piešťanská 2321/71, Nové mesto nad Váhom, IČO: 34152199","98,66 € s DPH",11.01.2023,23.01.2023,platná, 791/2021,"vajcia, mraz. výrobky",,"dodávateľ: Inmedia, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","98,93 € s DPH",15.12.2021,17.12.2021,platná, 512/2022,mrazené potraviny,,"dodávateľ: Bidfood s.r.o, Piešťanská 2321/71, Nové mesto nad Váhom, IČO: 34152199","98,95 € s DPH",12.09.2022,14.09.2022,platná, 092/2022,čistiace prostriedky,,"dodávateľ: Krídla s.r.o, Mierova 94, Humenné, IČO: 36466778","988,87 € s DPH",17.02.2022,11.03.2022,platná, 214/2023,plyn kuch. 5/23,,"dodávateľ: SPP.a.s, Mlynské nivy 44/a ,Bratislava, IČO: 35815256","99,00 € s DPH",03.05.2023,04.05.2023,platná, 687/2021,latexové rukavice 10 balení,,"dodávateľ: Via Corporation s.r.o., Duklianska 1919/4, Michalovce, IČO: 47691778","99,00 € s DPH",04.11.2021,15.11.2021,platná, 358/2020,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","99,06 € s DPH",17.06.2020,23.06.2020,platná, 205/2020,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","99,31 € s DPH",08.04.2020,20.04.2020,platná, 394/2020,PZS 6/2020,,"dodávateľ: PZS5, s.r.o., Štefánikova 2, Michalovce, IČO: 36750646","99,36 € s DPH",07.07.2020,10.07.2020,platná, 333/2020,PZS 5/2020,,"dodávateľ: PZS5, s.r.o., Štefánikova 2, Michalovce, IČO: 36750646","99,36 € s DPH",09.06.2020,11.06.2020,platná, 275/2020,PZS 4/2020,,"dodávateľ: PZS5, s.r.o., Štefánikova 2, Michalovce, IČO: 36750646","99,36 € s DPH",11.05.2020,18.05.2020,platná, 211/2020,PZS 3/2020,,"dodávateľ: PZS5, s.r.o., Štefánikova 2, Michalovce, IČO: 36750646","99,36 € s DPH",14.04.2020,20.04.2020,platná, 129/2020,PZS 2/2020,,"dodávateľ: PZS5, s.r.o., Štefánikova 2, Michalovce, IČO: 36750646","99,36 € s DPH",06.03.2020,13.03.2020,platná, 79/2020,PZS 1/2020,,"dodávateľ: PZS5, s.r.o., Štefánikova 2, Michalovce, IČO: 36750646","99,36 € s DPH",10.02.2020,12.02.2020,platná, 744/2019,PZS 11/2019,,"dodávateľ: PZS5 s.r.o., Štefánikova 2, Michalovce, IČO: 36750646","99,36 € s DPH",04.12.2019,04.12.2019,platná, 678/2019,PZS 10/2019,,"dodávateľ: PZS5, s.r.o., Štefánikova 2, Michalovce, IČO: 36750646","99,36 € s DPH",08.11.2019,11.11.2019,platná, 502/2021,elektrika kotolňa 7/2021,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","99,52 € s DPH",10.08.2021,17.08.2021,platná, 11/2021,ovocie,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","99,53 € s DPH",11.01.2021,29.01.2021,platná, 608/2021,zelenina,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","99,56 € s DPH",01.10.2021,28.10.2021,platná, 492/2021,zelenina,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","99,57 € s DPH",06.08.2021,17.08.2021,platná, 550/2020,"elektrina 8/2020 - kotolňa, Mierova 3",,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","99,60 € s DPH",11.09.2020,17.09.2020,platná, 196/2023,"ovocie, zelenina",,"dodávateľ: M.A.D.D. FRUIT s.r.o, Michalovská 10, Sobrance, IČO: 36730866","99,61 € s DPH",25.04.2023,27.04.2023,platná, 672/2021,zelenina,,"dodávateľ: Lunys, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549","99,61 € s DPH",29.10.2021,15.11.2021,platná, 715/2021,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","99,63 € s DPH",15.11.2021,22.11.2021,platná, 434/2021,"mäso, mäsové výrobky",,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","99,85 € s DPH",13.07.2021,20.07.2021,platná, 036/2022,"hydina, mrazené výrobky",,"dodávateľ: INMEDIA spol. s.r.o, Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","99,88 € s DPH",19.01.2022,21.01.2022,platná, 619/2023,revízia prenosných elek. spotrebičov,,"dodávateľ: Peter Rudáš, Čajkovského 18, Michalovce, IČO: 10712976","990,00 € s DPH",21.11.2023,22.11.2023,platná, 647/2022,revízia prenosných el. spotrebičov,,"dodávateľ: RUDÁŠ Peter, Čajkovského 18, Michalovce, IČO: 10712976","990,00 € s DPH",14.11.2022,21.11.2022,platná, 803/2021,havarijná oprava ˇUK,,"dodávateľ: IMPERIUM I+P s.r.o., Zbudza 62, IČO: 47473169","990,00 € s DPH",17.12.2021,17.12.2021,platná, 231/2022,potraviny-hrubý tovar,,"dodávateľ: GVP spol.s.r.o, Tolstého 1, HUmenné, IČO: 36446190","994,98 € s DPH",21.04.2022,21.04.2022,platná,