240067,TATRA AKADEMIA- školenie (Sexualita v soc. službách),,"dodávateľ: TATRA AKADÉMIA o.z., S. Chalupu 16, 971 01 Prievidza, IČO: 42142946","950,00 € s DPH",18.03.2024,20.03.2024,platná, 240068,Právna konzultácia v rozsahu do 1 h.,,"dodávateľ: JUDr. Viktória Kerekešová, Šafárikova č. 71, 048 01 Rožňava, IČO: 44624247","60,00 € s DPH",14.03.2024,20.03.2024,platná, 240069,Rámovanie obrazov,,"dodávateľ: Miroslav Balogh, Pokroku 314, 049 21 Betliar, IČO: 41288106","549,85 € s DPH",14.03.2024,20.03.2024,platná, 240070,Nákup PHM,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832","46,27 € s DPH",19.03.2024,20.03.2024,platná, 240071,Údržba a oprava kopírovacieho stroja,,"dodávateľ: CBC Slovakia s.r.o.,, Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava, IČO: 44773293","72,36 € s DPH",19.03.2024,20.03.2024,platná, 240072,ORANGE - Služby,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s.,, Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","359,92 € s DPH",19.03.2024,20.03.2024,platná, 240073,PENS.com - objednávka,,"dodávateľ: Pens.com, Bldg 3 Finnabair Tech. Park Dundalk, Co Louth, A91 XR61 Ireland","158,39 € s DPH",19.03.2024,20.03.2024,platná, 240074,"SONY HDR-CX405 FullHD, opticky zoom",,"dodávateľ: Servis Básthy a Koreň, spol. s.r.o., Námestie baníkov 42, 048 01 Rožňava, IČO: 36175447","353,00 € s DPH",20.03.2024,20.03.2024,platná, 240066,Nábytok Beáta- Set vankúš + paplón,,"dodávateľ: Nábytok Beáta s.r.o., Šafárikova 82, 048 01 Rožňava, IČO: 50834011","5 270,34 € s DPH",13.03.2024,19.03.2024,platná, 240061,"HAPPY elektro-nákup DrHM- mixér, reproduktor",,"dodávateľ: HAPPY elektro s.r.o., K.Schoppera 130/2, 048 01 Rožňava, IČO: 51031566","98,90 € s DPH",12.03.2024,18.03.2024,platná, 240062,Zber a odvoz odpadu,,"dodávateľ: Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 36021211","180,60 € s DPH",13.03.2024,18.03.2024,platná, 240063,NsP sv. Barbory a.s. - TEPLO a TÚV 02/2024-JASANIMA,,"dodávateľ: Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s., Ul.Špitálska 1, 048 01 Rožňava, IČO: 36597341","6 170,98 € s DPH",13.03.2024,18.03.2024,platná, 240064,NsP sv.Barbory a.s.- Elektrická energia 02/2024-JASANIMA,,"dodávateľ: Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s., Ul.Špitálska 1, 048 01 Rožňava, IČO: 36597341","1 682,15 € s DPH",13.03.2024,18.03.2024,platná, 240065,NsP sv.Barbory a.s. - Vodné a stočné 02/2024-JASANIMA,,"dodávateľ: Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s., Ul.Špitálska 1, 048 01 Rožňava, IČO: 36597341","1 366,76 € s DPH",13.03.2024,18.03.2024,platná, 240060,Medicínske služby,,"dodávateľ: ProfMed s.r.o., Janka Kráľa 12, 048 01 Rožňava, IČO: 36589616","138,32 € s DPH",11.03.2024,15.03.2024,platná, 240059,FA za elektrickú energiu 03/2024,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","138,00 € s DPH",11.03.2024,14.03.2024,platná, 240057,Poplatky za služby/tovar,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","313,42 € s DPH",07.03.2024,13.03.2024,platná, 240058,Ostatné práce a materiál na zákazku,,"dodávateľ: AC Autocentrum s.r.o., Gemerská 563, 049 51 Brzotín, IČO: 52889084","390,00 € s DPH",08.03.2024,13.03.2024,platná, 240053,"Správa počítačovej siete, výpočtovej techniky a informačného systému za mesiac FEBRUÁR 2024",,"dodávateľ: MICRODAT, s.r.o., Pionierov 588, 049 22 Gemerská Poloma, IČO: 43875076","552,00 € s DPH",06.03.2024,12.03.2024,platná, 240051,"DREVKO- objednávka,výrobky z dreva",,"dodávateľ: DREVKO s.r.o., 423, 027 12 Vitanová, Slovensko, IČO: 52138445","164,90 € s DPH",06.03.2024,11.03.2024,platná, 240052,Internet-FIBER,,"dodávateľ: free-zona s.r.o., Mierova 3444, 048 01 Rožňava, IČO: 44356358","45,90 € s DPH",06.03.2024,11.03.2024,platná, 240053,"Správa počítačovej siete, výpočtovej techniky a inf.systému 02/2024",,"dodávateľ: MICRODAT, s.r.o., Pionierov 588, 049 22 Gemerská Poloma, IČO: 43875076","552,00 € s DPH",06.03.2024,11.03.2024,platná, 240054,Materiál na pracovnú terapiu,,"dodávateľ: GINKA, s.r.o., Južná trieda 82, 040 17 Košice, IČO: 36185108","213,95 € s DPH",06.03.2024,11.03.2024,platná, 240055,Nákup PHM,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava, IČO: 31322832","205,70 € s DPH",06.03.2024,11.03.2024,platná, 240056,Poplatky za služby/tovar,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","9,17 € s DPH",07.03.2024,11.03.2024,platná, 240054,Materiál na pracovnú terapiu,,"dodávateľ: GINKA, s.r.o., Južná trieda 82, 040 17 Košice, IČO: 36185108","213,95 € s DPH",06.03.2024,11.03.2024,platná, 240047,Zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej os. pri ochrane osob. údajov dotknutých osôb sprac. u prevádzkovateľa,,"dodávateľ: Osobnyudaj.sk - KE, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice - mestská časť Staré mesto, IČO: 54146844","54,00 € s DPH",04.03.2024,08.03.2024,platná, 240048,CIBEKA- pranie a žehlenie 02/2024,,"dodávateľ: CIBEKA s.r.o., r.s.p., Hlavná 1721/157, 056 01 Gelnica, IČO: 53523628","3 797,75 € s DPH",04.03.2024,08.03.2024,platná, 240050,Servis výťahov 03/2024 -PAUŠÁL,,"dodávateľ: Slovakia lift s.r.o., Mičinská cesta 1, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36035149","216,00 € s DPH",05.03.2024,08.03.2024,platná, 240044,Medicínske služby,,"dodávateľ: ProfMed s.r.o., Janka Kráľa12, 048 01 Rožňava, IČO: 36589616","569,00 € s DPH",01.03.2024,07.03.2024,platná, 240045,Daň z nehnuteľností,,"dodávateľ: Mesto Rožňava, Šafárikova 499/29, 048 01 Rožňava, IČO: 00328758","7 927,99 € s DPH",01.03.2024,07.03.2024,platná, 240046,Stravné poukážky 03/2024,,"dodávateľ: Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava-mestská časť Nové Mesto, IČO: 53528654","6 600,00 € s DPH",01.03.2024,07.03.2024,platná, 240049,CIBEKA- pranie a žehlenie bielizne 02/2024,,"dodávateľ: CIBEKA s.r.o., r.s.p., Hlavná 1721/157, 056 01 Gelnica, IČO: 53523628","1 425,38 € s DPH",04.03.2024,07.03.2024,platná, 240043,Poradenské služby v oblasti verejného obstarávania 02/2024,,"dodávateľ: JUDr. Stanislav Ďuriček VO-TENDER, Zlatá 301/32, 048 01 Rožňava, IČO: 51747103","500,00 € s DPH",01.03.2024,05.03.2024,platná, 240041,Materiál na pracovnú terapiu,,"dodávateľ: Marián Božík, Royova 224/20, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 37021010","141,00 € s DPH",26.02.2024,29.02.2024,platná, 240042,Elektrorevízie,,"dodávateľ: Ladislav Szalai, Edelényska 2, 048 01 Rožňava, IČO: 53501781","478,80 € s DPH",26.02.2024,29.02.2024,platná, 240040,HAPPY elektro-nákup DrHM - Mraznička WHIRPOOL,,"dodávateľ: HAPPY elektro s.r.o., K.Schoppera 130/2, 048 01 Rožňava, IČO: 51031566","439,00 € s DPH",22.02.2024,26.02.2024,platná, 240037,"Služba, servis - údržba kopírovacieho stroja 02/2024",,"dodávateľ: CBC Slovakia s.r.o., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava, IČO: 44773293","118,57 € s DPH",20.02.2024,23.02.2024,platná, 240038,Servis výťahov 02/2024-PAUŠÁL,,"dodávateľ: Slovakia lift s.r.o., Mičinská cesta 1, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36035149","216,00 € s DPH",21.02.2024,23.02.2024,platná, 240039,"Poplatok za komunálne odpady 2024/zam.56x0, 123/",,"dodávateľ: Mestský úrad Rožňava, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava","2 521,00 € s DPH",21.02.2024,23.02.2024,platná, 240034,"ORANGE- Silikón. púzdro, ochranná fólia- Samsung Galaxy",,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","38,89 € s DPH",19.02.2024,22.02.2024,platná, 240035,ORANGE- poplatok za MT a I 02/2024,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","355,31 € s DPH",19.02.2024,22.02.2024,platná, 240036,"NOVOHYGIENE- papier. utierky, zásobníky na pap.a mydlovú penu -TORK",,"dodávateľ: NOVOHYGIENE, s.r.o., Exnárova 740/28, 985 59 Vidiná, Slovensko, IČO: 51669196","1 690,56 € s DPH",19.02.2024,22.02.2024,platná, 240033,ORANGE- Mobilné telefóny a sluchátká 2024,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","213,69 € s DPH",16.02.2024,20.02.2024,platná, 240032,NsP sv.Barbory a.s. - Vodné a stočné 01ú2024-JASANIMA,,"dodávateľ: Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s., Ul.Špitálska 1, 048 01 Rožňava, IČO: 36597341","1 366,76 € s DPH",14.02.2024,19.02.2024,platná, 240026,Zber a odvoz odpadu-BRO 01/2024,,"dodávateľ: Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 36021211","154,80 € s DPH",12.02.2024,16.02.2024,platná, 240030,NsP sv.Barbory a.s. -TEPLO a TÚV 01/2024-JASANIMA,,"dodávateľ: Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s., Ul.Špitálska 1, 048 01 Rožňava, IČO: 36597341","6 170,98 € s DPH",14.02.2024,16.02.2024,platná, 240031,NsP sv.Barbory a.s. - Elektrická energia 01/2024-JASANIMA,,"dodávateľ: Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s., Ul.Špitálska 1, 048 01 Rožňava, IČO: 36597341","1 682,15 € s DPH",14.02.2024,16.02.2024,platná, 240027,"PERLEŤ- odstránenie havar. stavu sanity, izba 316-2.poschodie DSS",,"dodávateľ: PERLEŤ s.r.o., Nadabula 190, 048 01Rožňava, IČO: 46812539","249,70 € s DPH",12.02.2024,15.02.2024,platná, 240028,PERLEŤ- odstránenie havar. stavu odpad.kanal. výpustu,,"dodávateľ: PERLEŤ s.r.o., Nadabula 190, 048 01Rožňava, IČO: 46812539","897,00 € s DPH",12.02.2024,15.02.2024,platná, 240029,PERLEŤ- odstránenie havar. stavu vydutej podlahy v kuchyni -1.poschodie DSS,,"dodávateľ: PERLEŤ s.r.o., Nadabula 190, 048 01Rožňava, IČO: 46812539","397,80 € s DPH",12.02.2024,15.02.2024,platná, 240023,Poplatky za telefón - pevná linka 01/2024-AMALIA,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","9,00 € s DPH",08.02.2024,12.02.2024,platná, 240024,Satelitná televízia 2024,,"dodávateľ: freeSAT, Rue Albert Borschette 4, L-1246 Luxembourg","26,00 € s DPH",08.02.2024,12.02.2024,platná, 240025,FA za elektrickú energiu 02/2024-AMALIA,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","138,00 € s DPH",08.02.2024,12.02.2024,platná, 240021,Nákup PHM - mot. voz. 01/2024,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava, IČO: 31322832","141,68 € s DPH",06.02.2024,09.02.2024,platná, 24022,Poplatky za telefón - pevná linka 01/2024-JASANIMA,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","49,01 € s DPH",07.02.2024,09.02.2024,platná, 240022,Poplatky za telefón- pevná linka 01/2024-JASANIMA,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","49,01 € s DPH",07.02.2024,09.02.2024,platná, 240020,Poradenské služby v oblasti VO 01/2024,,"dodávateľ: JUDr. Stanislav Ďuriček VO-TENDER, Zlatá 301/32, 048 01 Rožňava, IČO: 51747103","500,00 € s DPH",05.02.2024,07.02.2024,platná, 240015,Plyn - 02/2024-AMA,,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","295,00 € s DPH",01.02.2024,06.02.2024,platná, 240019,Internet - FIBER EDU 100 01/2024,,"dodávateľ: free-zona s.r.o., Mierova 3444, 048 01 Rožňava, IČO: 44356358","45,90 € s DPH",02.02.2024,06.02.2024,platná, 240001,Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov 01/2024,,"dodávateľ: Osobnyudaj.sk - KE, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice - mestská časť Staré mesto, IČO: 54146844","54,00 € s DPH",02.01.2024,05.02.2024,platná, 240013,"Správa počítačovej siete, VT a IS 01/2024",,"dodávateľ: MICRODAT, s.r.o., Pionierov 588, 049 22 Gemerská Poloma, IČO: 43875076","960,00 € s DPH",01.02.2024,05.02.2024,platná, 240014,Výkon zodpov. osoby pri ochrane osob. údajov 02/2024,,"dodávateľ: Osobnyudaj.sk - KE, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice - mestská časť Staré mesto, IČO: 54146844","54,00 € s DPH",01.02.2024,05.02.2024,platná, 240016,Certifikačný audit systému manažérstva,,"dodávateľ: ACERT, s.r.o., MPČĽ 3170/31, 058 01 Poprad, IČO: 35968672","2 500,00 € s DPH",01.02.2024,05.02.2024,platná, 240017,Pranie a žehlenie bielizne - osobné a infekčné prádlo 01/2024,,"dodávateľ: CIBEKA s.r.o., r.s.p., Hlavná 1721/157, 056 01 Gelnica, IČO: 53523628","2 814,41 € s DPH",02.02.2024,05.02.2024,platná, 240018,Pranie a žehlenie bielizne - posteľné prádlo 01/2024,,"dodávateľ: CIBEKA s.r.o., r.s.p., Hlavná 1721/157, 056 01 Gelnica, IČO: 53523628","1 855,92 € s DPH",02.02.2024,05.02.2024,platná, 240012,Stravné lístky na 02/24,,"dodávateľ: Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava-mestská časť Nové Mesto, IČO: 53528654","7 200,00 € s DPH",30.01.2024,31.01.2024,platná, 240010,Bezpečnostný stojan-klzká podlaha,,"dodávateľ: Ladislav Mihalik - LAAX, Šafárikova 104, 048 01 Rožňava, IČO: 10746811","68,70 € s DPH",25.01.2024,29.01.2024,platná, 240011,Zdravotnícky materiál - výbava do lekárničiek,,"dodávateľ: ANTONA s.r.o., Okružná 30, 048 01 Rožňava, IČO: 47925914","140,59 € s DPH",25.01.2024,29.01.2024,platná, 240008,Plyn 01/2024 -AMA,,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","295,00 € s DPH",23.01.2024,26.01.2024,platná, 240009,Servisné práce - audiovrátnik,,"dodávateľ: FITTICH RATES s.r.o., Šafárikova 20, 048 01 Rožňava, IČO: 31692656","57,60 € s DPH",24.01.2024,26.01.2024,platná, 240007,Poplatok za MT a I 01/2024,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","340,42 € s DPH",22.01.2024,25.01.2024,platná, 240006,Údržba a oprava kopírovacieho stroja 01/24,,"dodávateľ: CBC Slovakia s.r.o., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava, IČO: 44773293","69,78 € s DPH",19.01.2024,22.01.2024,platná, 230411,Poplatky za telefón 12/23,,"dodávateľ: Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","47,65 € s DPH",11.01.2024,17.01.2024,platná, 230414,Elektrická energia 12/23,,"dodávateľ: Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s., Ul.Špitálska 1, 048 01 Rožňava, IČO: 36597341","209,54 € s DPH",15.01.2024,17.01.2024,platná, 230412,Poplatky za telefón 12/23,,"dodávateľ: Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","9,00 € s DPH",11.01.2024,16.01.2024,platná, 230413,Zber a odvoz odpadu - BRO 12/23,,"dodávateľ: Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 36021211","219,30 € s DPH",11.01.2024,16.01.2024,platná, 240005,"Inštitút celoživotného vzdelávania KE - Školenie, videoseminár offline -RZ 2023",,"dodávateľ: Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o., Družstevná 232/2, 040 01 Košice, Slovensko, IČO: 51424266","35,00 € s DPH",09.01.2024,12.01.2024,platná, 240004,Satelitná televízia 2024,,"dodávateľ: freeSAT, Rue Albert Borschette 4, L-1246 Luxembourg","25,00 € s DPH",09.01.2024,11.01.2024,platná, 230409,pranie a žehlenie bielizne - osobné a infekčné prádlo 12/2023,,"dodávateľ: CIBEKA s. r. o., r.s.p., Hlavná 1721/157, 056 01 Gelnica, IČO: 53523628","3 079,51 € s DPH",09.01.2024,10.01.2024,platná, 230410,pranie a žehlenie bielizne - posteľné prádlo 12/2023,,"dodávateľ: CIBEKA s. r. o., r.s.p., Hlavná 1721/157, 056 01 Gelnica, IČO: 53523628","1 672,00 € s DPH",09.01.2024,10.01.2024,platná, 230407,spotreba vody - 10-12/2023,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","1 037,32 € s DPH",05.01.2024,09.01.2024,platná, 230408,nákup PHM - 12/2023,,"dodávateľ: Slovnaft, a. s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava, IČO: 31322832","146,75 € s DPH",05.01.2024,09.01.2024,platná, 240002,Servis výťahov 01/2024-PAUŠÁL,,"dodávateľ: Slovakia lift s.r.o., Mičínska cesta 1, 974 01 Bánska Bystrica, IČO: 36035149","216,00 € s DPH",04.01.2024,09.01.2024,platná, 240003,Internet- FIBER EDU 100 01/24,,"dodávateľ: free-zona s.r.o., Mierova 3444, 048 01 Rožňava, IČO: 44356358","45,90 € s DPH",04.01.2024,08.01.2024,platná, 230405,elektrorevízie 11-12/2023,,"dodávateľ: Ladislav Szalai, Edelényska 2, 048 01 Rožňava, IČO: 53501781","957,60 € s DPH",28.12.2023,04.01.2024,platná, 230406,elektrorevízie 07/2023,,"dodávateľ: Ladislav Szalai, Edelényska 2, 048 01 Rožňava, IČO: 53501781","478,80 € s DPH",28.12.2023,04.01.2024,platná, 230402,nákup DrHM - umývačka riadu Gorenje,,"dodávateľ: HAPPY elektro s. r. o., K.Schoppera 130/2, 048 01 Rožňava, IČO: 51031566","589,00 € s DPH",27.12.2023,03.01.2024,platná, 230403,jednorázové ochranné rukavice,,"dodávateľ: SPINAGRA s. r. o., Čučmianská dlhá 2, 048 01 Rožňava, IČO: 47523930","1 008,00 € s DPH",27.12.2023,03.01.2024,platná, 230404,servis AED Lifepak CR plus + náhradná sada,,"dodávateľ: MDClinic, a. s., Radlinského 27, 811 07 Bratislava, IČO: 44571747","732,00 € s DPH",27.12.2023,03.01.2024,platná, 230394,Nákup DrHM - Krovinorez,,"dodávateľ: EURIS, spol. s r. o., Šafárikova 116 A, 048 01 Rožňava, IČO: 31684076","499,00 € s DPH",22.12.2023,29.12.2023,platná, 230395,Nákup DrHM - Freza STIGA SNOW,,"dodávateľ: EURIS, spol. s r. o., Šafárikova 116 A, 048 01 Rožňava, IČO: 31684076","1 099,00 € s DPH",22.12.2023,29.12.2023,platná, 230396,Nákup DrHM - Tepovač Karcher SE 4001 Plus,,"dodávateľ: EURIS, spol. s r. o., Šafárikova 116 A, 048 01 Rožňava, IČO: 31684076","229,00 € s DPH",22.12.2023,29.12.2023,platná, 230397,stravné lístky,,"dodávateľ: UP Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 53528654","7 050,00 € s DPH",22.12.2023,29.12.2023,platná, 230398,tonery,,"dodávateľ: M - MEDIA SK s. r. o., Slnečná 1666/12,04801 Rožňava, IČO: 51202956","2 492,40 € s DPH",22.12.2023,29.12.2023,platná, 230399,poradenské služby v oblasti VO 12/2023,,"dodávateľ: JUDr. Stanislav Ďuriček VO-Tender, Zlatá 301/32, 04801 Rožňava, IČO: 51747103","500,00 € s DPH",22.12.2023,29.12.2023,platná, 230400,Oprava Opel Movano RV 166 CP,,"dodávateľ: AUTOSTOP RV, s. r. o., Šafárikova 3714, 04801 Rožňava, IČO: 36582280","398,95 € s DPH",22.12.2023,29.12.2023,platná, 230401,oprava komínov na budove AMALIA DSS RV,,"dodávateľ: STRECHSTAV a PÍLA s. r. o., Čučma 244, 048 01, IČO: 45376743","2 019,66 € s DPH",22.12.2023,29.12.2023,platná, 230391,nákup OOPP - obuv,,"dodávateľ: SPINAGRA s. r. o., Čučmianská dlhá 2, 048 01 Rožňava, IČO: 47523930","1 949,77 € s DPH",21.12.2023,28.12.2023,platná, 230392,Poskytnutie PZS - informácie o výsl. posúd. zdrav. rizika,,"dodávateľ: ProfMed s. r. o., Janka Kráľa 12,04801 Rožňava, IČO: 36589616","100,00 € s DPH",21.12.2023,28.12.2023,platná, 230393,Tlačiareň HP LaserJet Tank 2504,,"dodávateľ: MICRODAT, s. r. o., Pionierov 588, 049 22 Gemerská Poloma, IČO: 43875076","534,00 € s DPH",21.12.2023,28.12.2023,platná, 230381,pneumatiky,,"dodávateľ: AUTOSTOP RV, s. r. o., Šafárikova 3714, 048 01 Rožňava, IČO: 36582280","612,00 € s DPH",20.12.2023,20.12.2023,platná, 230382,ročná revízia EPS,,"dodávateľ: Wyon s. r. o., Námestie 1. mája 10, 048 01 Rožňava, IČO: 44150300","510,00 € s DPH",20.12.2023,20.12.2023,platná, 230383,"oprava, zapojenie a montáž hlásičov",,"dodávateľ: Wyon s. r. o., Námestie 1. mája 10, 048 01 Rožňava, IČO: 44150300","804,00 € s DPH",20.12.2023,20.12.2023,platná, 230384,"služba, servis, údržba a oprava kopír. stroja",,"dodávateľ: CBC Slovakia s. r. o., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava, IČO: 44773293","162,23 € s DPH",20.12.2023,20.12.2023,platná, 230385,poplatky za MT 11/2023,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","341,33 € s DPH",20.12.2023,20.12.2023,platná, 230386,Seni Care vlhčené obrúsky,,"dodávateľ: TZMO Slovakia s. r. o., Dialničná cesta 29, 90301 Senec, IČO: 36546127","280,32 € s DPH",20.12.2023,20.12.2023,platná, 230387,tabuľa s potlačou,,"dodávateľ: Grafdekor, s. r. o., Šafárikova 116, 048 01 Rožňava, IČO: 50285301","50,00 € s DPH",20.12.2023,20.12.2023,platná, 230388,poštové poukážky na účet s 2. pod. lístkom,,"dodávateľ: ROVEN Rožňava, s. r. o., Betliarska cesta 4, 048 01 Rožňava, IČO: 36188301","42,60 € s DPH",20.12.2023,20.12.2023,platná, 230389,"rohožky 40x60, 60x90, 90x150",,"dodávateľ: ZOVOX PLUS s. r. o., Kosu Schoppera 31, 04801 Rožňava, IČO: 53444591","562,40 € s DPH",20.12.2023,20.12.2023,platná, 230390,"zrkadlo, sušiak na prádlo a odpad. kôš",,"dodávateľ: ZOVOX PLUS s. r. o., Kosu Schoppera 31, 04801 Rožňava, IČO: 53444591","1 385,60 € s DPH",20.12.2023,20.12.2023,platná, 230372,vitamíny,,"dodávateľ: Animus Care s. r. o., Vyšný Klátov 160, 044 12 Vyšný Klátov, IČO: 51643898","1 159,42 € s DPH",14.12.2023,19.12.2023,platná, 230373,Ariel prací prášok + Lenor aviváž,,"dodávateľ: Professional support s. r. o., Sv. Štefana 5, 943 01 Štúrovo, IČO: 51644801","2 639,23 € s DPH",15.12.2023,19.12.2023,platná, 230374,odber TÚV a tepla 12/2023,,"dodávateľ: Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava a.s., Špitálska 1,04801 Rožňava, IČO: 36597341","15 000,00 € s DPH",15.12.2023,19.12.2023,platná, 230375,elektrická energia 12/2023,,"dodávateľ: Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava a.s., Špitálska 1,04801 Rožňava, IČO: 36597341","1 000,00 € s DPH",15.12.2023,19.12.2023,platná, 230376,vodné a stočné 12/2023,,"dodávateľ: Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava a.s., Špitálska 1,04801 Rožňava, IČO: 36597341","1 300,00 € s DPH",15.12.2023,19.12.2023,platná, 230377,"odstránenie havarijného stavu kanalizácie - upchaté potrubie - odpad kuchyňa, košikárska dielňa, kaderníctvo",,"dodávateľ: PERLEŤ s. r. o., Nadabula 190, 048 01 Rožňava, IČO: 46812539","931,00 € s DPH",18.12.2023,19.12.2023,platná, 230378,"odstránenie havarijného stavu kanalizácie - upchaté potrubie, vyčistenie zvodov od 1. NP po hlavný kanál",,"dodávateľ: PERLEŤ s. r. o., Nadabula 190, 048 01 Rožňava, IČO: 46812539","731,00 € s DPH",18.12.2023,19.12.2023,platná, 230379,"OOPP - pracovné oblečenie - trička, tepláky, vesty",,"dodávateľ: PIKS s. r. o., Jarná 340/10, 048 01 Rožňava, IČO: 53248341","2 976,20 € s DPH",19.12.2023,19.12.2023,platná, 230380,dezinfekčný olej,,"dodávateľ: PeXem s. r. o., Lubeník 151, 049 18 Lubeník, IČO: 54430909","800,00 € s DPH",19.12.2023,19.12.2023,platná, 230371,čističe potrubných systémov,,"dodávateľ: VEIDEC SK, s. r. o., Bytčická 2, 01001 Žilina, IČO: 36421162","225,98 € s DPH",13.12.2023,13.12.2023,platná, 230353,"nákup - mikrovlnná rúra, chladnička",,"dodávateľ: HAPPY elektro s. r. o., K.Schoppera 130/2, 048 01 Rožňava, IČO: 200315666","536,00 € s DPH",06.12.2023,11.12.2023,platná, 230354,poradenské služby v oblasti VO 11/23,,"dodávateľ: JUDr. Stanislav Ďuriček VO-Tender, Zlatá 301/32, 04801 Rožňava, IČO: 51747103","500,00 € s DPH",06.12.2023,11.12.2023,platná, 230355,Odstránenie havarijného stavu kanalizácie upchatého potrubia na 2. poschodí,,"dodávateľ: PERLEŤ s. r. o., Nadabula 190, 048 01 Rožňava, IČO: 46812539","2 180,80 € s DPH",06.12.2023,11.12.2023,platná, 230356,oprava havárie na elektrických rozvodoch na IV. NP,,"dodávateľ: PERLEŤ s. r. o., Nadabula 190, 048 01 Rožňava, IČO: 46812539","738,60 € s DPH",06.12.2023,11.12.2023,platná, 230357,"TK a EK - RV 250 BI, RV 428 AT",,"dodávateľ: Dopravná spoločnosť s. r. o. Rožňava, Šafárikova 473, 048 01 Rožňava, IČO: 36187569","180,00 € s DPH",06.12.2023,11.12.2023,platná, 230358,Webinár_ Štandardy kvality v nadväznosti na výsledky a skúsenosti inšpekcie v sociálnych službách,,"dodávateľ: Nezávislá platborma SocioFórum, o. z., Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava, IČO: 42263000","50,00 € s DPH",08.12.2023,11.12.2023,platná, 230359,čistič potrubných systémov,,"dodávateľ: VEIDEC SK, s. r. o., Bytčická 2, 01001 Žilina, IČO: 36421162","102,94 € s DPH",08.12.2023,11.12.2023,platná, 230360,poplatky za pevnú linku - AMALIA,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkálská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","9,08 € s DPH",08.12.2023,11.12.2023,platná, 230361,poplatky za pevnú linku,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkálská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","47,64 € s DPH",08.12.2023,11.12.2023,platná, 230362,Spotreba elektrina,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","157,00 € s DPH",08.12.2023,11.12.2023,platná, 230363,zber a odvoz a zhodnotenie BRKO,,"dodávateľ: Brantner Hemer s. r. o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 36021211","77,40 € s DPH",11.12.2023,11.12.2023,platná, 230364,zámok nábytkový a zámok rozvorovy,,"dodávateľ: LEG - KOVO s.r.o., Mierová 258/16, 98201 Tornaľa, IČO: 43849661","31,00 € s DPH",11.12.2023,11.12.2023,platná, 230365,vodné a stočné 11/2023,,"dodávateľ: Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava a.s., Špitálska 1,04801 Rožňava, IČO: 36597341","2 071,04 € s DPH",11.12.2023,11.12.2023,platná, 230366,TÚV a teplo 11/2023,,"dodávateľ: Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava a.s., Špitálska 1,04801 Rožňava, IČO: 36597341","12 576,73 € s DPH",11.12.2023,11.12.2023,platná, 230367,elektrická energia 11/2023,,"dodávateľ: Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava a.s., Špitálska 1,04801 Rožňava, IČO: 36597341","1 603,86 € s DPH",11.12.2023,11.12.2023,platná, 230368,oprava Citroen Jumpy Combi RV 250 Bi,,"dodávateľ: AUTOSTOP RV, s. r. o., Šafárikova 3714, 048 01 Rožňava, IČO: 36582280","968,48 € s DPH",11.12.2023,11.12.2023,platná, 230369,"výmena pneumatík RV166CP, RV349CJ, RV428AT, RV918BU, RV250BI",,"dodávateľ: AUTOSTOP RV, s. r. o., Šafárikova 3714, 048 01 Rožňava, IČO: 36582280","132,00 € s DPH",11.12.2023,11.12.2023,platná, 230370,činnosť technika PO a BOZP za 4Q 2023,,"dodávateľ: Wyon s. r. o., Námestie 1. mája 10, 048 01 Rožňava, IČO: 44150300","900,00 € s DPH",11.12.2023,11.12.2023,platná, 230351,internet 12/2023,,"dodávateľ: free-zona s. r. o., Mierova 3444, 048 01 Rožňava, IČO: 44356358","45,90 € s DPH",06.12.2023,06.12.2023,platná, 230352,stravné lístky 1020 ks,,"dodávateľ: UP Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 53528654","6 120,00 € s DPH",06.12.2023,06.12.2023,platná, 230348,"správa počítačovej siete, výpočtovej techniky a informačného systému 11/2023",,"dodávateľ: MICRODAT, s. r. o., Pionierov 588, 049 22 Gemerská Poloma, IČO: 43875076","900,00 € s DPH",05.12.2023,05.12.2023,platná, 230349,PHM 11/2023,,"dodávateľ: Slovnaft, a. s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava, IČO: 31322832","180,07 € s DPH",05.12.2023,05.12.2023,platná, 230350,maľovanie zárubní a radiátorov na 1. podzemnom a 3. nadzemnom podlaží,,"dodávateľ: Sociálny podnik KSK s. r. o., r. s. p, Námesite Maratónu mieru 1, 042 66 Košice - mestská časť Staré Mesto, IČO: 53000064","4 028,34 € s DPH",05.12.2023,05.12.2023,platná, 230343,pranie a žehlenie - osobné a infekčné prádlo 11/2023,,"dodávateľ: CIBEKA s. r. o., r.s.p., Hlavná 1721/157, IČO: 53523628","2 845,70 € s DPH",01.12.2023,04.12.2023,platná, 230344,pranie a žehlenie - posteľné prádlo 11/2023,,"dodávateľ: CIBEKA s. r. o., r.s.p., Hlavná 1721/157, IČO: 53523628","1 640,65 € s DPH",01.12.2023,04.12.2023,platná, 230345,výkon činnosti osoby pri ochrane osobných údajov,,"dodávateľ: Osobnyudaj.sk-KE, s. r. o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice, IČO: 54146844","54,00 € s DPH",01.12.2023,04.12.2023,platná, 230346,servis výťahov - 12/2023,,"dodávateľ: Slovakia lift, s. r. o., Mičinská cesta 1, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36035149","216,00 € s DPH",04.12.2023,04.12.2023,platná, 230347,zdravotnícky materiál,,"dodávateľ: ATONA s.r.o., Okružná 30, 04801 Rožňava, IČO: 47925914","472,98 € s DPH",04.12.2023,04.12.2023,platná, 230335,"služba, servis - údržba a oprava kopír. stroja 11/2023",,"dodávateľ: CBC Slovakia s. r. o., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava, IČO: 44773293","60,59 € s DPH",24.11.2023,30.11.2023,platná, 230336,Seni Care Hygienické žinky nelaminované,,"dodávateľ: TZMO Slovakia s. r. o., Dialničná cesta 29, 90301 Senec, IČO: 36546127","261,36 € s DPH",27.11.2023,30.11.2023,platná, 230357,Materiál na O a U,,"dodávateľ: Vladimír Molnár - VMAT, Jarná 37, 048 01 Rožňava, IČO: 10745289","1 060,50 € s DPH",28.11.2023,30.11.2023,platná, 230338,oprava podlaha - spoločenská miestnosť,,"dodávateľ: CAMEO, s. r. o., Študentská 1, 040 01 Košice, IČO: 31693237","4 832,80 € s DPH",28.11.2023,30.11.2023,platná, 230339,Hosting MAXIMUM,,"dodávateľ: WebHouse, s. r. o., Paulínska 20, 917 01 Trnava, IČO: 36743852","90,58 € s DPH",28.11.2023,30.11.2023,platná, 230340,vinylová podlaha,,"dodávateľ: Gejza Laboda, Škultétyho 499,98201 Tornala, IČO: 54895332","218,41 € s DPH",29.11.2023,30.11.2023,platná, 230341,Webinár: Štandardy kvality v nadväznosti na výsledky a skúsenosti inšpekcie v sociálnych službách,,"dodávateľ: Nezávislá platborma SocioFórum, o. z., Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava, IČO: 42263000","50,00 € s DPH",29.11.2023,30.11.2023,platná, 230342,"nábytok - kreslá, stoličky, relaxačné kreslá a koberec",,"dodávateľ: Nábytok Beata s. r. o., Šafárikova 82, 048 01 Rožňava, IČO: 50834011","8 170,79 € s DPH",29.11.2023,30.11.2023,platná, 230332,elektrická energia - ťarchopis 10/2023,,"dodávateľ: Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava a.s., Špitálska 1,04801 Rožňava, IČO: 36597341","30,58 € s DPH",20.11.2023,27.11.2023,platná, 230333,poplatok MT,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","344,57 € s DPH",20.11.2023,27.11.2023,platná, 230334,Sencor - kanvica 10ks,,"dodávateľ: HAPPY elektro s. r. o., K.Schoppera 130/2, 048 01 Rožňava, IČO: 51031566","299,00 € s DPH",20.11.2023,27.11.2023,platná, 230331,Poskytnutie medicínskych služieb,,"dodávateľ: ProfMed s. r. o., Janka Kráľa 12,04801 Rožňava, IČO: 36589616","1 523,00 € s DPH",14.11.2023,21.11.2023,platná, 230315,pranie a žehlenie bielizne - osobné a infekčné prádlo,,"dodávateľ: CIBEKA s. r. o., r.s.p., Hlavná 1721/157, 05601 Gelnica, IČO: 53523628","3 161,90 € s DPH",06.11.2023,13.11.2023,platná, 230316,pranie a žehlenie bielizne - posteľné prádlo,,"dodávateľ: CIBEKA s. r. o., r.s.p., Hlavná 1721/157, 05601 Gelnica, IČO: 53523628","2 286,46 € s DPH",06.11.2023,13.11.2023,platná, 230317,oprava poruchy kanalizačnej sústavy a dážď. zvodov JASANIMA,,"dodávateľ: PERLEŤ s. r. o., Nadabula 190, 048 01 Rožňava, IČO: 46812539","69 073,28 € s DPH",06.11.2023,13.11.2023,platná, 230318,poplatky za pevnú linku,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Karadžičová 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469","47,84 € s DPH",08.11.2023,13.11.2023,platná, 230319,poplatky za pevnú linku,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Karadžičová 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469","9,02 € s DPH",08.11.2023,13.11.2023,platná, 230320,elektrická energia 11/2023 AMALIA,,"dodávateľ: Východoslovenská energ. spol. a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","157,00 € s DPH",08.11.2023,13.11.2023,platná, 230321,stravné lístky,,"dodávateľ: Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 1652, 821 01 Bratislava, IČO: 53528654","6 456,00 € s DPH",08.11.2023,13.11.2023,platná, 230322,servis výťahov,,"dodávateľ: Slovakia lift, s. r. o., Mičinská cesta 1, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36035149","216,00 € s DPH",08.11.2023,13.11.2023,platná, 230323,deratizácia kuchyne a skladov,,"dodávateľ: DESKOS plus - Ing. Oskar Lorinc, Nadabula 216, 048 01 Rožňava, IČO: 33011958","46,00 € s DPH",08.11.2023,13.11.2023,platná, 230324,odvoz odpadu,,"dodávateľ: Brantner Gemer, s. r. o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 36021211","116,10 € s DPH",09.11.2023,13.11.2023,platná, 230325,jednorázové nitrilové rukavice,,"dodávateľ: SPINAGRA s. r. o., Čučmianska dlhá 2, 048 01 Rožňava, IČO: 47523930","1 425,00 € s DPH",10.11.2023,13.11.2023,platná, 230326,teplo a TÚV 10 /2023,,"dodávateľ: NsP sv. Barbory a. s., Špitálska 1, 04801 Rožňava, IČO: 36597341","8 794,44 € s DPH",10.11.2023,13.11.2023,platná, 230327,elektrická energia 10/2023,,"dodávateľ: NsP sv. Barbory a. s., Špitálska 1, 04801 Rožňava, IČO: 36597341","1 080,64 € s DPH",10.11.2023,13.11.2023,platná, 230328,vodné a stočné 10 /2023,,"dodávateľ: NsP sv. Barbory a. s., Špitálska 1, 04801 Rožňava, IČO: 36597341","1 716,55 € s DPH",10.11.2023,13.11.2023,platná, 230329,materiál na opravu a údržbu DrHM,,"dodávateľ: LEG-KOVO s. r. o., Mierová 16, Tornaľa, IČO: 43849661","660,64 € s DPH",10.11.2023,13.11.2023,platná, 230330,plyn 11/2023 AMALIA,,"dodávateľ: Slov. plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","1 419,00 € s DPH",10.11.2023,13.11.2023,platná, 230311,internet,,"dodávateľ: free-zona, s. r. o., Mierová 3444, 04801 Rožňava, IČO: 44356358","45,90 € s DPH",03.11.2023,10.11.2023,platná, 230312,nákup PHM,,"dodávateľ: Slovnaft, s. r. o., Vlčie hrdlo, 82412 Bratislava, IČO: 31322832","204,17 € s DPH",03.11.2023,10.11.2023,platná, 230313,poradenstvo v oblasti VO,,"dodávateľ: JUDr. Stanislav Ďuriček, Zlatá 301/32, 048 01 Rožňava, IČO: 51747103","500,00 € s DPH",03.11.2023,10.11.2023,platná, 230314,autorsky dozor - zvýšenie energetickej efektívnosti budovy JASANIMA,,"dodávateľ: PROFI PROJEKT s. r. o., Wupertálska 1, 04023 Košice, IČO: 36208477","5 220,00 € s DPH",03.11.2023,10.11.2023,platná, 230309,správa počítačovej siete a výpočtovej techniky,,"dodávateľ: MICRODAT s. r. o., Čučmianska dlhá, 048 01 Rožňava, IČO: 43875076","756,00 € s DPH",02.11.2023,09.11.2023,platná, 230310,zabezpečenie výkonu činnosti zodpov. os. v ochrane osobných údajov,,"dodávateľ: Osobynyudaj.sk - KE, s. r. o., Námestia osloboditeľov 3/A, 04001 Košice, IČO: 54146844","54,00 € s DPH",02.11.2023,09.11.2023,platná, 230308,mydlová pena - antibakteriálna,,"dodávateľ: NOVOHYGIENE, s. r. o., Ulica Revolučná 10, 984 01 Lučenec, IČO: 51669196","633,24 € s DPH",30.10.2023,06.11.2023,platná, 230307,Elektrická energia 096/2023 - Ťarchopis,,"dodávateľ: NsP sv. Barbory a. s., Špitálska 1, 04801 Rožňava, IČO: 36597341","10,78 € s DPH",19.10.2023,26.10.2023,platná, 230305,"služba, servis, údržba a oprava kopírovacieho stroja",,"dodávateľ: CBC Slovakia s. r. o., Domkárska 15, 821 05 Bratislava, IČO: 44773293","61,42 € s DPH",18.10.2023,25.10.2023,platná, 230306,poplatky za MT,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270","61,42 € s DPH",18.10.2023,25.10.2023,platná, 230301,zber a odvoz odpadu BRO 09/23,,"dodávateľ: Brantner Gemer, s. r. o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 36021211","90,30 € s DPH",13.10.2023,20.10.2023,platná, 230302,elektrická energia 09/2023,,"dodávateľ: NsP sv. Barbory a. s., Špitálska 1, 04801 Rožňava, IČO: 36597341","575,83 € s DPH",13.10.2023,20.10.2023,platná, 230303,Teplo a TÚV 09/2023,,"dodávateľ: NsP sv. Barbory a. s., Špitálska 1, 04801 Rožňava, IČO: 36597341","2 693,86 € s DPH",13.10.2023,20.10.2023,platná, 230304,vodné a stočné 09/2023,,"dodávateľ: NsP sv. Barbory a. s., Špitálska 1, 04801 Rožňava, IČO: 36597341","1 541,14 € s DPH",13.10.2023,20.10.2023,platná, 230296,poskytnutie PZS - vyprac. návrhu na zaradenie prác z kateg.,,"dodávateľ: ProfMed s. r. o., Janka Kráľa 12, 048 01 Rožňava, IČO: 36589616","100,00 € s DPH",09.10.2023,16.10.2023,platná, 230297,"zrážková voda, stočné 4-6/2023",,"dodávateľ: Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, 04248 Košice, IČO: 36570460","1 113,67 € s DPH",09.10.2023,16.10.2023,platná, 230298,poplatky pevná linka,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Karadičová 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469","50,06 € s DPH",09.10.2023,16.10.2023,platná, 230299,poplatky pevná linka - AMALIA,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Karadičová 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469","9,46 € s DPH",09.10.2023,16.10.2023,platná, 230300,elektrická energia 10/2023 - AMALIA,,"dodávateľ: Východoslovenská energ. spol. a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","157,00 € s DPH",09.10.2023,16.10.2023,platná, 230294,bezdrôtový zvonček,,"dodávateľ: Happy elektro s. r. o., K. Schoppera 130/2, 048 01 Rožňava, IČO: 51031566","25,90 € s DPH",06.10.2023,12.10.2023,platná, 230295,stravné lístky,,"dodávateľ: Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava, IČO: 53528654","7 086,00 € s DPH",06.10.2023,12.10.2023,platná, 230266,kancelársky papier,,"dodávateľ: Ladislav Mihalik - LAAX, Šafárikova 104, 048 01 Rožňava, IČO: 10746811","1 875,72 € s DPH",04.10.2023,11.10.2023,platná, 230289,projektová podpora,,"dodávateľ: getton s. r. o., Prejtská 63/66, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 53491572","961,00 € s DPH",04.10.2023,11.10.2023,platná, 230290,pranie a žehlenie - osobné a infekčné prádlo,,"dodávateľ: CIBEKA s. r. o., r. s. p., Hlavná 1721/157, 056 01 Gelnica, IČO: 53523628","2 207,48 € s DPH",04.10.2023,11.10.2023,platná, 230291,pranie a žehlenie bielizne - posteľné prádlo,,"dodávateľ: CIBEKA s. r. o., r. s. p., Hlavná 1721/157, 056 01 Gelnica, IČO: 53523628","1 805,76 € s DPH",04.10.2023,11.10.2023,platná, 230292,zemný plyn 10/2023,,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","1 419,00 € s DPH",04.10.2023,11.10.2023,platná, 230293,činnosť technika PO a BOZP 3Q/2023,,"dodávateľ: Wyon s. r. o., Námestie 1. mája 10, 048 01 Rožňava, IČO: 44150300","900,00 € s DPH",04.10.2023,11.10.2023,platná, 230285,internet 10/2023,,"dodávateľ: free-zona s. r. o., Mierová 3444, 048 01 Rožňava, IČO: 44356358","45,90 € s DPH",04.10.2023,04.10.2023,platná, 230286,servis výťahu 10/2023,,"dodávateľ: Slovakia lift s. r. o., Mičinská cesta 1, 97401 Banská Bystrica, IČO: 36035149","216,00 € s DPH",04.10.2023,04.10.2023,platná, 230287,"správa počítačovej siete, výpočtovej techniky a informačného systému 09/2023",,"dodávateľ: MICRODAT, s. r. o., Pionierov 588, 049 22 Gemerská Poloma, IČO: 43875076","684,00 € s DPH",04.10.2023,04.10.2023,platná, 230288,nákup PHM 09/2023,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a. s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832","253,89 € s DPH",04.10.2023,04.10.2023,platná, 230278,servis výťahov 09/2023,,"dodávateľ: Slovakia lift s. r. o., Mičinská cesta 1, 97401 Banská Bystrica, IČO: 36035149","216,00 € s DPH",27.09.2023,03.10.2023,platná, 230279,poplatky za MT 09/2023,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a. s., Metodova 8 ,821 08 Bratislava, IČO: 35697270","340,44 € s DPH",28.09.2023,03.10.2023,platná, 230280,"služba, servis, údržba a oprava kopír. stroja 09/2023",,"dodávateľ: CBC Slovakia s. r. o., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava, IČO: 44773293","77,28 € s DPH",28.09.2023,03.10.2023,platná, 230281,výkon zodpovednej osoby v oblasti ochrany osobných údajov 10/2023,,"dodávateľ: Osobnyudaj.sk - KE, s. r. o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice, IČO: 54146844","54,00 € s DPH",02.10.2023,03.10.2023,platná, 230282,"revízie, posúdenie poškodených svietidiel, prehliadka el. inštalácie",,"dodávateľ: Ladislav Szalai, Edelényska 2, 048 01 Rožňava, IČO: 53501781","478,80 € s DPH",02.10.2023,03.10.2023,platná, 230283,držadlo rovné,,"dodávateľ: REVITAL D s. r. o., Krásnohorská 3, 048 01 Rožňava, IČO: 51454980","110,00 € s DPH",03.10.2023,03.10.2023,platná, 230284,poradenské služby v oblasti VO,,"dodávateľ: JUDr. Stanislav Ďuriček VO-TENDER, Zlatá 301/32, 048 01 Rožňava, IČO: 51747103","500,00 € s DPH",03.10.2023,03.10.2023,platná, 230264,"Nábytok - postele, matrace, nočné stolíky a šatníkové skrine",,"dodávateľ: Nábytok Beata s. r. o., Šafáriková 82, 048 01 Rožňava, IČO: 50834011","13 760,22 € s DPH",21.09.2023,27.09.2023,platná, 230265,šablóna papier a grafické spracovanie,,"dodávateľ: Hi-Reklama, s. r. o., Komenského 11/A, IČO: 36199451","102,00 € s DPH",22.09.2023,27.09.2023,platná, 230267,vodné a stočné 09/2023,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","283,84 € s DPH",22.09.2023,27.09.2023,platná, 230268,príprava podkladov pre reklamný nápis označenia budovy a realizáciu nápisu JASANIMA DSS,,"dodávateľ: PROSTAVMAT s. r. o., Nadabula 190, 048 01 Rožňava, IČO: 55382703","1 997,00 € s DPH",22.09.2023,27.09.2023,platná, 230269,maľovanie zárubní a radiátorov 2. poschodia objektu JASANIMA DSS,,"dodávateľ: Sociálny podnik KSK, s. r. o., r. s. p., Nám. Maratónu Mieru 1, 042 66 Košice, IČO: 53000064","2 014,14 € s DPH",22.09.2023,27.09.2023,platná, 230270,prenájom fotobúdky na akcii TANCUJ SRDCOM 2023,,"dodávateľ: Michal Labuda - Labudka, 053 04 Studenec 24, IČO: 37478842","345,00 € s DPH",25.09.2023,27.09.2023,platná, 230271,Obrazová produkcia a streamové vysielanie akcie TANCUJ SRDCOM 2023,,"dodávateľ: Mestské televízne štúdio, s. r. o., Šafáriková 29, 048 01 Rožňava, IČO: 36172529","500,00 € s DPH",25.09.2023,27.09.2023,platná, 230272,Mobilné telefóny,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a. s., Metodova8 ,821 08 Bratislava, IČO: 35697270","28,00 € s DPH",25.09.2023,27.09.2023,platná, 230273,"Publicita k projektu ,,TANCUJ SRDCOM 2023\"",,"dodávateľ: Reklamné studio KANALA s. r. o., Šafáriková 71, 04801 Rožňava, IČO: 47592311","500,00 € s DPH",25.09.2023,27.09.2023,platná, 230274,moderovanie a animovanie TANCUJ SRDCOM 2023,,"dodávateľ: Peter Szolos, Rožňavská 190, 049 21 Betliar, IČO: 47956798","400,00 € s DPH",25.09.2023,27.09.2023,platná, 230275,madlá,,"dodávateľ: REVITAL D s. r. o., Krásnohorská 3, 048 01 Rožňava, IČO: 51454980","686,00 € s DPH",26.09.2023,27.09.2023,platná, 230276,výmena skla presklenej miestnosti sestier na 2. poschodí v budove JASANIMA DSS v RV,,"dodávateľ: PERLEŤ s. r. o., Nadabula 190, 048 01 Rožňava, IČO: 46812539","447,44 € s DPH",26.09.2023,27.09.2023,platná, 230277,poskytnutie priestorov na akciu TANCUJ SRDCOM 2023,,"dodávateľ: 100P DRINK s. r. o., Kósu Schoppera 6, 048 01 Rožňava, IČO: 50139223","600,00 € s DPH",26.09.2023,27.09.2023,platná, 230261,elektrická energia 08/2023,,"dodávateľ: Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a. s., Ul. Špitálska 1, 048 01 Rožňava, IČO: 36597341","1 483,19 € s DPH",19.09.2023,26.09.2023,platná, 230262,odber TÚV a tepla 08/2023,,"dodávateľ: Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a. s., Ul. Špitálska 1, 048 01 Rožňava, IČO: 36597341","2 246,05 € s DPH",19.09.2023,26.09.2023,platná, 230263,vodné a stočné 08/2023,,"dodávateľ: Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a. s., Špitálska 7, 04801 Rožňava, IČO: 36597341","1 911,68 € s DPH",19.09.2023,26.09.2023,platná, 230257,oprava a servis Peugeot Partner,,"dodávateľ: AUTOSTOP RV, s. r. o., Šafáriková 3714, 048 01 Rožňava, IČO: 36582280","402,98 € s DPH",13.09.2023,20.09.2023,platná, 230258,oprava a servis Citroen C-Elysée,,"dodávateľ: AUTOSTOP RV, s. r. o., Šafáriková 3714, 048 01 Rožňava, IČO: 36582280","517,67 € s DPH",13.09.2023,20.09.2023,platná, 230259,nákup PHM 08/2023,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a. s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832","115,31 € s DPH",13.09.2023,20.09.2023,platná, 230260,zber a odvoz a zhodnotenie BRKO,,"dodávateľ: Brantner Gemer s. r. o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 36021211","193,50 € s DPH",13.09.2023,20.09.2023,platná, 230254,"správa počítačovej siete, výpočtovej techniky a informačného systému 08/2023",,"dodávateľ: MICRODAT, s. r. o., Pionierov 588, 049 22 Gemerská Poloma, IČO: 43875076","180,00 € s DPH",12.09.2023,19.09.2023,platná, 230255,"realizácia procesu VO týkajúceho sa predmetu zákazky s názvom ,,Nábytok\"",,"dodávateľ: SPEK-TRES s. r. o., Zlatá 301/32, 048 01 Rožňava, IČO: 52652254","400,00 € s DPH",12.09.2023,19.09.2023,platná, 230256,zemný plyn 09/2023,,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","1 419,00 € s DPH",12.09.2023,19.09.2023,platná, 230251,poplatky za pevnú linku,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkálska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 00697184","9,20 € s DPH",07.09.2023,14.09.2023,platná, 23025,poplatky za pevnú linku - AMALIA,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkálska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","47,74 € s DPH",07.09.2023,14.09.2023,platná, 230253,Spotreba energie 09/2023,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","157,00 € s DPH",07.09.2023,14.09.2023,platná, 230246,stravné lístky,,"dodávateľ: DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000","2 986,50 € s DPH",06.09.2023,13.09.2023,platná, 230247,stravné lístky,,"dodávateľ: Up Déjeuner, s. r. o., Tomášiková 64A, 831 04 Bratislava, IČO: 53528654","2 293,50 € s DPH",06.09.2023,13.09.2023,platná, 230248,Ekologické parné čistenie a dezinfekcia interiérov služobných mot. vozidiel,,"dodávateľ: Ing. Dávid Bollo - ECOpara, Lipovník 234, 049 42, IČO: 48039446","290,00 € s DPH",06.09.2023,13.09.2023,platná, 230249,balená stolová voda,,"dodávateľ: AQUA COOL Marián Farkaš, Kamenný Most č. 119, 943 58, IČO: 43667708","40,00 € s DPH",06.09.2023,13.09.2023,platná, 230250,internet AMALIA a JASANIMA DSS,,"dodávateľ: free-zona s. r. o., Mierová 3444, 048 01 Rožňava, IČO: 44356358","45,90 € s DPH",06.09.2023,13.09.2023,platná, 230244,poradenské služby vo VO,,"dodávateľ: JUDr. Stanislav Ďuriček VO-TENDER, Zlatá 301/32, 048 01 Rožňava, IČO: 51747103","500,00 € s DPH",04.09.2023,11.09.2023,platná, 230240,výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov 09/23,,"dodávateľ: Osobnyudaj.sk - KE, s. r. o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice, IČO: 54146844","54,00 € s DPH",04.09.2023,04.09.2023,platná, 230241,Revízna a kontrolná činnosť,,"dodávateľ: Ladislav Szalai, Edelényska 2, 04801 Rožňava, IČO: 53501781","478,80 € s DPH",04.09.2023,04.09.2023,platná, 230242,pranie a žehlenie bielizne - posteľné prádlo 08/2023,,"dodávateľ: CIBEKA s. r. o., r. s. p., Hlavná 1721/157, 056 01 Gelnica, IČO: 53523628","1 709,62 € s DPH",04.09.2023,04.09.2023,platná, 230243,pranie a žehlenie bielizne - osobné a infekčné prádlo 08/2023,,"dodávateľ: CIBEKA s. r. o., r. s. p., Hlavná 1721/157, 056 01 Gelnica, IČO: 53523628","2 078,23 € s DPH",04.09.2023,04.09.2023,platná, 230239,prenájom priestorov na vzdelávanie zamestnancov,,"dodávateľ: Ing. Dobos Dionýz, Rudná 353, 048 01 Rožňava, IČO: 10748661","50,00 € s DPH",25.08.2023,31.08.2023,platná, 230232,PHILIPS naparovacia žehlička,,"dodávateľ: HAPPY elektro, s. r. o., K.Schoppera 130/2, 048 01 Rožňava, IČO: 51031566","46,90 € s DPH",17.08.2023,23.08.2023,platná, 230233,obrus z PVC,,"dodávateľ: FLAG, s. r. o., J.A.Komenského 2084/24, IČO: 51911175","450,00 € s DPH",21.08.2023,23.08.2023,platná, 230234,odstránenie havarijného stavu na izbe č. 203 v budove JASANIMA DSS,,"dodávateľ: PERLEŤ s. r. o., Nadabula 190, 04801 Rožňava, IČO: 46812539","2 495,18 € s DPH",21.08.2023,23.08.2023,platná, 230235,oprava prasknutej prívodovej rúry - ústredné kúrenie 1. poschodie,,"dodávateľ: PERLEŤ s. r. o., Nadabula 190, 04801 Rožňava, IČO: 46812539","5 469,47 € s DPH",21.08.2023,23.08.2023,platná, 230236,oprava poškodenej strechy na budove AMALIA DSS,,"dodávateľ: PERLEŤ s. r. o., Nadabula 190, 04801 Rožňava, IČO: 46812539","1 297,90 € s DPH",22.08.2023,23.08.2023,platná, 230237,"služba, servis. údržba a oprava kopírovacieho stroja 08/2023",,"dodávateľ: CBC Slovakia s. r. o., Galvaniho 7/B 821 04 Bratislava, IČO: 44773293","55,02 € s DPH",23.08.2023,23.08.2023,platná, 230238,poplatky za MT,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 82108 Bratislava, IČO: 35697270","341,38 € s DPH",23.08.2023,23.08.2023,platná, 230227,"realizácia VO ,,Porucha kanalizačnej sústavy\"",,"dodávateľ: SPEK-TRES s. r. o., Zlatá 301/32, 04801 Rožňava, IČO: 52652254","400,00 € s DPH",15.08.2023,22.08.2023,platná, 230228,Posúdenie Psychickej záťaže pracovného prostredia,,"dodávateľ: ProfMed s. r. o., Janka Kráľa 12, 04801 Rožňava, IČO: 36589616","1 200,00 € s DPH",15.08.2023,22.08.2023,platná, 230229,Hygienická žinka nelaminovaná,,"dodávateľ: TZMO Slovakia s. r. o., Dialničná cesta 29, 903 01 Senec, IČO: 36546127","261,36 € s DPH",15.08.2023,22.08.2023,platná, 230230,"výmena pneumatík na 5 služobných autách - RV166CP,RV428AT, RV250BI, RV918BU a RV349CJ",,"dodávateľ: AUTOSTOP RV, s. r. o., Šafárikova 3714, 04801 Rožňava, IČO: 36582280","132,00 € s DPH",15.08.2023,22.08.2023,platná, 230231,servis výťahov 08/2023,,"dodávateľ: FOWER spol. s r.o., Kvetná 26, 048 01 Rožňava, IČO: 31692303","81,00 € s DPH",15.08.2023,22.08.2023,platná, 230226,Notebok LENOVO a Office Home and Student,,"dodávateľ: MICRODAT, s. r. o., Pionierov 588, 04922 Gemerská Poloma, IČO: 43875076","948,00 € s DPH",11.08.2023,18.08.2023,platná, 28/III/2023,oprava búrkou poškodenej strechy na budove AMALIA DSS a oprava upchanej kanalizácie,,"dodávateľ: PERLEŤ s. r. o., Nadabula 190, 04801 Rožňava, IČO: 46812539","1 350,00 € s DPH",07.08.2023,14.08.2023,platná, 230223,poplatky za pevnú linku,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469","47,77 € s DPH",09.08.2023,09.08.2023,platná, 230224,poplatky za pevnú linku - AMALIA,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469","9,10 € s DPH",09.08.2023,09.08.2023,platná, 230225,zber a odvoz odpadu 07/2023,,"dodávateľ: Brantner Gemer s. r. o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 36021211","116,10 € s DPH",09.08.2023,09.08.2023,platná, 230216,pranie a žehlenie - posteľné prádlo 07/2023,,"dodávateľ: CIBEKA s. r. o., r. s. p., Hlavná 1721/157, 056 01 Gelnica, IČO: 53523628","1 705,44 € s DPH",04.08.2023,07.08.2023,platná, 230217,pranie a žehlenie - osobné a infekčné prádlo 07/2023,,"dodávateľ: CIBEKA s. r. o., r. s. p., Hlavná 1721/157, 056 01 Gelnica, IČO: 53523628","1 965,87 € s DPH",04.08.2023,07.08.2023,platná, 230218,nákup PHM 07/2023,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava, IČO: 31322832","221,83 € s DPH",04.08.2023,07.08.2023,platná, 230219,elektrická energia 07/2023,,"dodávateľ: Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a. s., Špitálska 7,04801 Rožňava, IČO: 36597341","1 137,35 € s DPH",07.08.2023,07.08.2023,platná, 230220,TÚV a teplo 07/2023,,"dodávateľ: Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a. s., Špitálska 7,04801 Rožňava, IČO: 36597341","2 064,79 € s DPH",07.08.2023,07.08.2023,platná, 230221,vodné a stočné 07/2023,,"dodávateľ: Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a. s., Špitálska 7,04801 Rožňava, IČO: 36597341","1 675,88 € s DPH",07.08.2023,07.08.2023,platná, 230222,elektrina - AMALIA 08/2023,,"dodávateľ: Východoslovenká energetika a. s., Mlynská 31,042 91 Košice, IČO: 44483767","157,00 € s DPH",07.08.2023,07.08.2023,platná, 230209,zemný plyn 08/2023,,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","1 419,00 € s DPH",02.08.2023,02.08.2023,platná, 230210,výkon činností zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov 08/2023,,"dodávateľ: Osobnyudaj.sk - KE, s. r. o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice, IČO: 54146844","54,00 € s DPH",02.08.2023,02.08.2023,platná, 230211,"správa počítačovej siete, výpočtovej techniky a informačného systému 07/2023",,"dodávateľ: MICRODAT, s. r. o., Pionierov 588, 04922 Gemerská Poloma, IČO: 43875076","198,00 € s DPH",02.08.2023,02.08.2023,platná, 230212,stravné lístky 08/23,,"dodávateľ: DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o., Kálov 356, 01001 Žilina, IČO: 36391000","6 589,00 € s DPH",02.08.2023,02.08.2023,platná, 230213,spotrebný mat. - lišty a klince,,"dodávateľ: BRALUX s. r. o., Šafárikova 150/456, IČO: 44444508","69,27 € s DPH",02.08.2023,02.08.2023,platná, 230214,balená stolová voda,,"dodávateľ: AQUA COOL Marián Farkaš, Kamenný Most 119, 94358, IČO: 43667708","35,00 € s DPH",02.08.2023,02.08.2023,platná, 230215,internet 08/2023 - JASANIMA DSS a AMALIA DSS,,"dodávateľ: free-zona s. r. o., Mierova 3444, 048 01 Rožňava, IČO: 44356358","45,90 € s DPH",02.08.2023,02.08.2023,platná, 230207,spotrebný materiál - auto,,"dodávateľ: ZAGIBA OIL s. r. o., Bak 589, 049 51 Brzotín, IČO: 47946245","76,78 € s DPH",01.08.2023,01.08.2023,platná, 230208,poradenské služby v oblasti VO 07/2023,,"dodávateľ: JUDr. Stanislav Ďuriček VO-TENDER, Zlatá 301/32, 04801 Rožňava, IČO: 51747103","500,00 € s DPH",01.08.2023,01.08.2023,platná, 230202,internet 07/2023 - AMALIA,,"dodávateľ: free-zona s. r. o., Mierová 3444, 04801 Rožňava, IČO: 44356358","10,90 € s DPH",25.07.2023,31.07.2023,platná, 230203,"materiál na maľovanie - farba, štetce, vedro, plachta",,"dodávateľ: Anežka Kováčová - Kolor CENTRUM, Nadabula 149, 048 01 Rožňava, IČO: 44731671","213,12 € s DPH",28.07.2023,31.07.2023,platná, 230204,čistiace potreby + ostat. mat.,,"dodávateľ: BEFORA VEĽKOSKLAD Rožňava, spol. s r. o., Šafáriková 4072, 04801 Rožňava, IČO: 31667104","4 498,02 € s DPH",28.07.2023,31.07.2023,platná, 230205,náustky pre testery Alkohit,,"dodávateľ: Kalibrovanie PK s. r. o., Moyzesova 4/A, 90201 Pezinok, IČO: 53228855","134,00 € s DPH",28.07.2023,31.07.2023,platná, 230206,maľovanie zárubní a radiátorov 2. pochodie,,"dodávateľ: Sociálny podnik KSK, s. r. o., r. s. p., Nám. Maratónu Mieru 1,042 66 Košice, IČO: 53000064","2 014,14 € s DPH",31.07.2023,31.07.2023,platná, 230199,poplatky MT,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 82108 Bratislava, IČO: 35697270","375,72 € s DPH",21.07.2023,28.07.2023,platná, 230200,"služba,servis-údržba a oprava kopír.stroja-07/23",,"dodávateľ: CBC Slovakia s. r. o., Galvaniho 7/B 821 04 Bratislava, IČO: 44773293","102,10 € s DPH",21.07.2023,28.07.2023,platná, 230197,servis a údržba výťahu 07/2023,,"dodávateľ: FOWER spol. s r.o., Kvetná 26, 048 01 Rožňava, IČO: 31692303","81,00 € s DPH",18.07.2023,25.07.2023,platná, 230198,vypracovanie posudku o riziku pre pracovné činnosti v expozícii hlukom,,"dodávateľ: ProfMed s. r. o., Janka Kráľa 12, 04801 Rožňava, IČO: 36589616","218,00 € s DPH",18.07.2023,25.07.2023,platná, 230196,materiál na PaLT - materiál do prútik. dielne,,"dodávateľ: Marián Božík, Royova 224/20, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 37021010","52,10 € s DPH",14.07.2023,21.07.2023,platná, 230194,oprava sklonnej váhy,,"dodávateľ: A. Domik oprava a montáž váh, Rudná 85,04801 Rožňava, IČO: 17262895","72,00 € s DPH",13.07.2023,20.07.2023,platná, 230193,vodné a stočné 06/23,,"dodávateľ: Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a. s., Špitálska 7,04801 Rožňava, IČO: 36597341","2 172,76 € s DPH",11.07.2023,18.07.2023,platná, 230191,elektrická energia 06/2023,,"dodávateľ: Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a. s., Špitálska 7,04801 Rožňava, IČO: 36597341","1 653,73 € s DPH",11.07.2023,13.07.2023,platná, 230192,odber TÚV a tepla 06/2023,,"dodávateľ: Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a. s., Špitálska 7,04801 Rožňava, IČO: 36597341","2 325,90 € s DPH",11.07.2023,13.07.2023,platná, 2102300531,vodné a stočné 06/2023,,"dodávateľ: Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a. s., Špitálska 7,04801 Rožňava, IČO: 36597341","2 172,76 € s DPH",11.07.2023,13.07.2023,platná, 230195,periodické školenie a preskúšanie - obsluha pre lesnícke stroje a zariadenia,,"dodávateľ: Vzdelávacie stredisko s. r. o., Clementisová 5, 040 22 Košice, IČO: 36607959","64,80 € s DPH",13.07.2023,13.07.2023,platná, 230201,hrnček porcelán 100 ks,,"dodávateľ: ZOVOX PLUS S. R. O., Kosu Schoppera 31,04801 Rožňava, IČO: 53444591","299,00 € s DPH",06.07.2023,13.07.2023,platná, 230184,poplatok za MT,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469","47,88 € s DPH",07.07.2023,11.07.2023,platná, 230185,poplatky za MT 06/2023,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469","9,11 € s DPH",07.07.2023,11.07.2023,platná, 230186,"vodné, stočné 04-06/2023",,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","1 101,58 € s DPH",07.07.2023,11.07.2023,platná, 230187,dezinfekčný olej,,"dodávateľ: PeXem s. r. o., Lubeník 151, 049 18 Lubeník, IČO: 4430909","1 440,00 € s DPH",10.07.2023,11.07.2023,platná, 230188,elektrina 07/2023,,"dodávateľ: Východoslovenká energetika a. s., Mlynská 31, 04291 Košice, IČO: 44483767","157,00 € s DPH",11.07.2023,11.07.2023,platná, 230189,zber a dovoz odpadu,,"dodávateľ: Brantner Gemer s. r. o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 36021211","141,90 € s DPH",11.07.2023,11.07.2023,platná, 230190,dovoz a montáž Api domček na terapiu,,"dodávateľ: Jaroslav Trizuliak, Ferdinanda Majlatha 507/1, 013 02 Gbeľany, IČO: 48039403","1 160,00 € s DPH",11.07.2023,11.07.2023,platná, 230174,"publikácia, edícia, red. uzávierka, rubrika",,"dodávateľ: MEDIATEL spol. s r. o., Miletičová21, 821 08 Bratislava, IČO: 35859415","105,60 € s DPH",03.07.2023,06.07.2023,platná, 230175,výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov 07/2023,,"dodávateľ: Osobnyudaj.sk - KE, s. r. o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice, IČO: 54146844","54,00 € s DPH",03.07.2023,06.07.2023,platná, 230176,zemný plyn 07/2023,,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel ,a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","1 419,00 € s DPH",03.07.2023,06.07.2023,platná, 230177,poradenské služby v oblasti VO 06/2023,,"dodávateľ: JUDr. Stanislav Ďuriček VO-TENDER, Zlatá 301/32, 04801 Rožňava, IČO: 51747103","500,00 € s DPH",03.07.2023,06.07.2023,platná, 230178,"Správa počítačovej siete, výpočtovej techniky a informačného systému 06/2023",,"dodávateľ: MICRODAT, s. r. o., Pionierov 588, 04922 Gemerská Poloma, IČO: 43875076","765,00 € s DPH",04.07.2023,06.07.2023,platná, 230179,pranie a žehlenie bielizne 06/2023 - postelné prádlo,,"dodávateľ: CIBEKA s. r. o., r. s. p., Hlavná 1721/157, 056 01 Gelnica, IČO: 53523628","1 682,45 € s DPH",04.07.2023,06.07.2023,platná, 230180,pranie a žehlenie bielizne 06/2023 - osobné prádlo a infekčné prádlo,,"dodávateľ: CIBEKA s. r. o., r. s. p., Hlavná 1721/157, 056 01 Gelnica, IČO: 53523628","2 341,08 € s DPH",04.07.2023,06.07.2023,platná, 230181,nákup PHM,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava, IČO: 31322832","237,50 € s DPH",06.07.2023,06.07.2023,platná, 230182,stravné lístky,,"dodávateľ: DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o., Kálov 356, 01001 Žilina, IČO: 36391000","5 769,50 € s DPH",06.07.2023,06.07.2023,platná, 230183,internet 07/2023,,"dodávateľ: free-zona s. r. o., Mierová 3444, 04801 Rožňava, IČO: 44356358","35,00 € s DPH",06.07.2023,06.07.2023,platná, 230173,kurz šitia pre začiatočníkov Košice,,"dodávateľ: popka.sk, s. r. o., Pavlovičovo námestie 3857/15, 080 01 Prešov, IČO: 52184072","159,00 € s DPH",26.06.2023,03.07.2023,platná, 230169,projektová podpora,,"dodávateľ: getton s. r. o., Prejtská č. 63/66, 018 41 Dubnica nad Vahom, IČO: 53491572","552,00 € s DPH",22.06.2023,29.06.2023,platná, 230170,kancelárske potreby,,"dodávateľ: Ladislav Mihalik - LAAX, Šafáriková 104, 048 01 Rožňava, IČO: 10746811","61,00 € s DPH",23.06.2023,29.06.2023,platná, 230171,práskový hasiaci prístroj,,"dodávateľ: Wyon s. r. o., Námestie 1. mája 10, 04801 Rožňava, IČO: 44150300","48,00 € s DPH",26.06.2023,29.06.2023,platná, 230172,činnosť technika PO a BOZP za 2 Q / 2023,,"dodávateľ: Wyon s. r. o., Námestie 1. mája 10, 04801 Rožňava, IČO: 44150300","900,00 € s DPH",26.06.2023,29.06.2023,platná, 230165,oprava bubnovej kosačky zn. Hecht,,"dodávateľ: EURIS spol. s r. o., Šafárikova 116 A, 048 01 Rožňava, IČO: 31684076","37,20 € s DPH",21.06.2023,28.06.2023,platná, 230166,poplatky MT 06/2023,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 82108 Bratislava, IČO: 35697270","355,68 € s DPH",21.06.2023,28.06.2023,platná, 230167,"služba , servis, údržba a oprava kopírovacieho stroja 06/2023",,"dodávateľ: CBC Slovakia s. r. o., Galvaniho 7/B 821 04 Bratislava, IČO: 44773293","83,90 € s DPH",21.06.2023,28.06.2023,platná, 230168,nákup PHM 06/23,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava, IČO: 31322832","67,02 € s DPH",21.06.2023,28.06.2023,platná, 230164,Priadza - pamok na tkanie,,"dodávateľ: STOCI s. r. o., Angyalova 465/83, 967 01 Kremnica, IČO: 44418957","44,90 € s DPH",15.06.2023,19.06.2023,platná, 230163,elektronická licencia + 4 ks bezdrôtový router,,"dodávateľ: MICRODAT, s. r. o., Pionierov 588, 04922 Gemerská Poloma, IČO: 43875076","950,14 € s DPH",13.06.2023,13.06.2023,platná, 230151,poplatky za pevnú linku,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469","48,89 € s DPH",08.06.2023,12.06.2023,platná, 230152,poplatky za pevnú linku 05/2023,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469","9,04 € s DPH",08.06.2023,12.06.2023,platná, 230153,spotreba elektrina 06/2023,,"dodávateľ: Východoslovenká energetika a. s., Mlynská 31, 04291 Košice, IČO: 44483767","157,00 € s DPH",08.06.2023,12.06.2023,platná, 230154,pravidelná údržba a servis zdvíhacieho zariadenia 05-06/2023,,"dodávateľ: FOWER spol. s r.o., Kvetná 26, 048 01 Rožňava, IČO: 31692303","162,00 € s DPH",09.06.2023,12.06.2023,platná, 230155,zdravotnícky materiál,,"dodávateľ: ATONA s. r. o., Okružná č.30, 048 01 Rožňava, IČO: 47925914","425,79 € s DPH",09.06.2023,12.06.2023,platná, 230156,poradenské služby v oblasti VO 05/2023,,"dodávateľ: JUDr. Stanislav Ďuriček VO-TENDER, Zlatá 301/32, 04801 Rožňava, IČO: 51747103","500,00 € s DPH",09.06.2023,12.06.2023,platná, 230157,zber a odvoz 05/2023,,"dodávateľ: Brantner Gemer s. r. o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 36021211","103,20 € s DPH",09.06.2023,12.06.2023,platná, 230158,internet 06/2023,,"dodávateľ: free-zona s. r. o., Mierova 3444, 048 01 Rožňava, IČO: 44356358","35,00 € s DPH",09.06.2023,12.06.2023,platná, 230159,elektrická energia 05/2023,,"dodávateľ: Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a. s., Špitálska 1,04801 Rožňava, IČO: 36597341","1 269,82 € s DPH",09.06.2023,12.06.2023,platná, 230160,TÚV a teplo 05/2023,,"dodávateľ: Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a. s., Špitálska 1,04801 Rožňava, IČO: 36597341","2 337,58 € s DPH",09.06.2023,12.06.2023,platná, 230161,vodné a stočné 05/2023,,"dodávateľ: Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a. s., Špitálska 1, 04801 Rožňava, IČO: 36597341","1 938,05 € s DPH",09.06.2023,12.06.2023,platná, 230162,záhradnícky materiál,,"dodávateľ: Dušan Šurina PROFI AUTO, prevádzka PROFI ZÁHRADKARSTVO, K. Schoppera 13, 04801 Rožňava, IČO: 41289480","174,90 € s DPH",09.06.2023,12.06.2023,platná, 230145,materiál na opravu a údržbu,,"dodávateľ: LEG - KOVO s. r. o., Mierová 258/16, 98201 Tornaľa, IČO: 43849661","714,56 € s DPH",02.06.2023,06.06.2023,platná, 230147,"dezinfekcia, pranie, žehlenie. odvoz a dovoz prádla - post. prádlo 05/2023",,"dodávateľ: PERLEŤ PLUS s. r. o., Nadabula 190, 04801 Rožňava, IČO: 47435712","1 986,34 € s DPH",06.06.2023,06.06.2023,platná, 230148,"dezinfekcia, pranie, žehlenie, odvoz a dovoz prádla - osobné prádlo 05/2023",,"dodávateľ: PERLEŤ PLUS s. r. o., Nadabula 190, 04801 Rožňava, IČO: 47435712","3 224,26 € s DPH",06.06.2023,06.06.2023,platná, 230149,nákup PHM,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava, IČO: 31322832","186,89 € s DPH",06.06.2023,06.06.2023,platná, 230150,internet 06/2023,,"dodávateľ: fz telecom s. r. o., Mierova 3444, 048 01 Rožňava, IČO: 46782401","60,00 € s DPH",06.06.2023,06.06.2023,platná, 230146,stravné lístky,,"dodávateľ: DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o., Kálov 356, 01001 Žilina, IČO: 36391000","6 473,50 € s DPH",05.06.2023,05.06.2023,platná, 230138,granule pre psa,,"dodávateľ: Tofa sro, Kyjevská 1,04801 Rožňava, IČO: 48215902","135,00 € s DPH",01.06.2023,01.06.2023,platná, 230139,poskytnutie medicínskych služieb,,"dodávateľ: ProfMed s. r. o., Janka Kráľa 12, 04801 Rožňava, IČO: 36589616","284,00 € s DPH",01.06.2023,01.06.2023,platná, 230140,kancelárske potreby,,"dodávateľ: Ladislav Mihalik - LAAX, Šafáriková 104, 048 01 Rožňava, IČO: 10746811","1 499,93 € s DPH",01.06.2023,01.06.2023,platná, 230141,zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov,,"dodávateľ: Osobnyudaj.sk - KE, s. r. o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice, IČO: 54146844","54,00 € s DPH",01.06.2023,01.06.2023,platná, 230142,zemný plyn 06/2023,,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel ,a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","1 419,00 € s DPH",01.06.2023,01.06.2023,platná, 230143,elektrorevízia 05/2023,,"dodávateľ: Ladislav Szalai, Edelényska 2, 04801 Rožňava, IČO: 53501781","478,80 € s DPH",01.06.2023,01.06.2023,platná, 230144,"správa počítačovej siete, výpočtovej techniky a informačného systému 04-05/2023",,"dodávateľ: MICRODAT, s. r. o., Pionierov 588, 04922 Gemerská Poloma, IČO: 43875076","522,00 € s DPH",01.06.2023,01.06.2023,platná, 230130,nákup PHM 05/2023,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava, IČO: 31322832","58,73 € s DPH",18.05.2023,24.05.2023,platná, 230131,"služba , servis, údržba a oprava kopírovacieho stroja 04/2023",,"dodávateľ: CBC Slovakia s. r. o., Galvaniho 7/B 821 04 Bratislava, IČO: 44773293","80,83 € s DPH",19.05.2023,24.05.2023,platná, 230132,poplatky MT,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 82108 Bratislava, IČO: 35697270","354,48 € s DPH",19.05.2023,24.05.2023,platná, 230133,"dezinfekcia, pranie, žehlenie, odvoz a dovoz prádla - posteľné",,"dodávateľ: PERLEŤ PLUS s. r. o., Nadabula 190, 04801 Rožňava, IČO: 47435712","1 478,26 € s DPH",22.05.2023,24.05.2023,platná, 230134,"dezinfekcia, pranie, žehlenie, odvoz a dovoz prádla - osobné",,"dodávateľ: PERLEŤ PLUS s. r. o., Nadabula 190, 04801 Rožňava, IČO: 47435712","2 706,76 € s DPH",22.05.2023,24.05.2023,platná, 230135,"dezinfekcia, pranie, žehlenie, odvoz a dovoz prádla - infekčné",,"dodávateľ: PERLEŤ PLUS s. r. o., Nadabula 190, 04801 Rožňava, IČO: 47435712","140,53 € s DPH",22.05.2023,24.05.2023,platná, 230136,uteráky a utierky,,"dodávateľ: PIKS s. r. o., Jarná 340/10, 04801 Rožňava, IČO: 53248341","250,02 € s DPH",24.05.2023,24.05.2023,platná, 230137,akreditovaný kurz Práce s rizikem v soc. službách,,"dodávateľ: Mgr. Jiří Sobek, Fetrovská 937/26, IČO: 67791492","224,20 € s DPH",24.05.2023,24.05.2023,platná, 230128,Seni Care vlhčené obrúsky a hygienická žinka,,"dodávateľ: TZMO Slovakia s. r. o., Dialničná cesta 29, 903 01 Senec, IČO: 36546127","485,62 € s DPH",16.05.2023,23.05.2023,platná, 230129,komunálne poplatky,,"dodávateľ: Mesto Rožňava, Šafáriková 499/29, 048 01 Rožňava, IČO: 00328758","4 217,21 € s DPH",16.05.2023,23.05.2023,platná, 230127,poradenské služby v oblasti VO,,"dodávateľ: JUDr. Stanislav Ďuriček VO-TENDER, Zlatá 301/32, 04801 Rožňava, IČO: 51747103","500,00 € s DPH",15.05.2023,22.05.2023,platná, 230124,poplatky za telefón - pevná linka 04/23,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469","48,46 € s DPH",12.05.2023,19.05.2023,platná, 230125,Poplatky za telefón - pevná linka 04/23- AMALIA DSS,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469","9,28 € s DPH",12.05.2023,19.05.2023,platná, 230126,zber a zneškodnenie odpadu - zdravotnícky,,"dodávateľ: AGB ekoservis s. r. o., Pražská 2, 04011 Košice, IČO: 36182508","138,60 € s DPH",12.05.2023,19.05.2023,platná, 230119,orientačne tabule 2ks a označenie interných priestorov 17 ks,,"dodávateľ: Grafdekor, Vladimír Polóny, Šafáriková 116, 048 01 Rožňava, IČO: 50285301","148,50 € s DPH",09.05.2023,12.05.2023,platná, 230120,elektrická energia 04/2023,,"dodávateľ: Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a. s., Špitálska 1, 048 01 Rožňava, IČO: 36597341","1 537,20 € s DPH",10.05.2023,12.05.2023,platná, 230121,TÚV a teplo 04/2023,,"dodávateľ: Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a. s., Špitálska 1, 04801 Rožňava, IČO: 36597341","12 485,18 € s DPH",10.05.2023,12.05.2023,platná, 230122,vodné a stočné 04/2023,,"dodávateľ: Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a. s., Špitálska 1, 04801 Rožňava, IČO: 36597341","1 608,52 € s DPH",10.05.2023,12.05.2023,platná, 230123,zber a odvoz BRKO,,"dodávateľ: Brantner Gemer s. r. o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 36021211","167,70 € s DPH",12.05.2023,12.05.2023,platná, 230111,nákup PHM,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava, IČO: 31322832","155,96 € s DPH",04.05.2023,09.05.2023,platná, 230112,"štetec, čistiaci prostriedok na vinyl",,"dodávateľ: ARTISAN DREVOPRODEJ s. r. o., Kozinova 57/2,102 00 Praha 10, IČO: 24187666","195,06 € s DPH",04.05.2023,09.05.2023,platná, 230113,stravné lístky 1065 ks,,"dodávateľ: DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o., Kálov 356, 01001 Žilina, IČO: 36391000","5 431,50 € s DPH",04.05.2023,09.05.2023,platná, 230114,internet 05/2023,,"dodávateľ: free-zona s. r. o., Mierova 3444, 048 01 Rožňava, IČO: 44356358","35,00 € s DPH",05.05.2023,09.05.2023,platná, 230115,miestne dane za komunálny odpad 2023,,"dodávateľ: Mesto Rožňava, Šafáriková 499/29, 048 01 Rožňava","3 143,01 € s DPH",05.05.2023,09.05.2023,platná, 230116,kontrolná a revízna činnosť - elektro,,"dodávateľ: Ladislav Szalai, Edelényska 2, 04801 Rožňava, IČO: 53501781","478,80 € s DPH",05.05.2023,09.05.2023,platná, 230117,spotreba elektrina 05/2023,,"dodávateľ: Východoslovenká energetika a. s., Mlynská 31,042 91 Košice, IČO: 44483767","157,00 € s DPH",09.05.2023,09.05.2023,platná, 230118,satelitná televízia,,"dodávateľ: freeSAT, Rue Albert Borschette 4, L-1246 Luxembourg","26,00 € s DPH",09.05.2023,09.05.2023,platná, 230109,publikácia poradca a zákony 2023,,"dodávateľ: Poradca s. r. o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina, IČO: 36371271","85,00 € s DPH",03.05.2023,03.05.2023,platná, 230110,sifon umývadlo nerez,,"dodávateľ: Vladimír Molnár - VMAT, Jarná 37, 048 01 Rožňava, IČO: 10745289","105,00 € s DPH",03.05.2023,03.05.2023,platná, 230105,poistenie podnikateľov,,"dodávateľ: Generali Poisťovňa, s.s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, IČO: 54228573","153,22 € s DPH",28.04.2023,02.05.2023,platná, 230106,podpora PM/FM - spracovanie žiadostí o poskytnutie zálohovej platby,,"dodávateľ: getton s. r. o., Prejtská č. 63/66, 018 41 Dubnica nad Vahom, IČO: 53491572","75,00 € s DPH",02.05.2023,02.05.2023,platná, 230107,zemný plyn 05/2023,,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel ,a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","1 419,00 € s DPH",02.05.2023,02.05.2023,platná, 230108,výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov 05/2023,,"dodávateľ: Osobnyudaj.sk - KE, s. r. o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice, IČO: 54146844","54,00 € s DPH",02.05.2023,02.05.2023,platná, 230102,"služba, servis. údržba a oprava kopírovacieho stroja 04/2023",,"dodávateľ: CBC Slovakia s. r. o., Galvaniho 7/B 821 04 Bratislava, IČO: 44773293","62,81 € s DPH",21.04.2023,24.04.2023,platná, 230103,poplatky MT 03/2023,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 82108 Bratislava, IČO: 35697270","350,38 € s DPH",21.04.2023,24.04.2023,platná, 230104,pamäťové cvičenie pre seniorov,,"dodávateľ: Socialis spol. s r. o., SNP 145/9, 059 21 Svit, IČO: 47372851","177,00 € s DPH",21.04.2023,24.04.2023,platná, 230101,vodné a stočné 03/2023,,"dodávateľ: Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a. s., Špitálska 1, 04801 Rožňava, IČO: 36597341","1 962,22 € s DPH",13.04.2023,19.04.2023,platná, 230098,zber a odvoz odpadu - BRO 3/23,,"dodávateľ: Brantner Gemer s. r. o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 36021211","245,10 € s DPH",13.04.2023,19.04.2023,platná, 230099,elektrická energia 03/2023,,"dodávateľ: Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a. s., Špitálska 1, 04801 Rožňava, IČO: 36597341","2 030,66 € s DPH",13.04.2023,19.04.2023,platná, 230100,TEPLO a TÚV 03/2023,,"dodávateľ: Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a. s., Špitálska 1, 04801 Rožňava, IČO: 36597341","14 853,01 € s DPH",13.04.2023,19.04.2023,platná, 230091,elektrická energia 04/2023,,"dodávateľ: Východoslovenká energetika a. s., Mlynská 31, 04291 Košice, IČO: 44483767","157,00 € s DPH",11.04.2023,18.04.2023,platná, 230092,Poplatky za telefón - pevn. linka 03/23,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469","50,06 € s DPH",11.04.2023,18.04.2023,platná, 230093,poplatky za tel. - pev. linka 03/23 Amalia DSS,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469","9,44 € s DPH",11.04.2023,18.04.2023,platná, 230094,"dezinfekcia, pranie, žehlenie, odvoz a dovoz prádla - osobné prádlo 03/2023",,"dodávateľ: PERLEŤ PLUS s. r. o., Nadabula 190, 04801 Rožňava, IČO: 47435712","3 204,00 € s DPH",11.04.2023,18.04.2023,platná, 230095,"dezinfekcia, pranie, žehlenie odvoz a dovoz prádla - posteľné prádlo 03/2023",,"dodávateľ: PERLEŤ PLUS s. r. o., Nadabula 190, 04801 Rožňava, IČO: 47435712","1 749,82 € s DPH",11.04.2023,18.04.2023,platná, 230096,EMOS bezdrotový zvonček,,"dodávateľ: HAPPY elektro, s. r. o., K. Schoppera 130/2. 04801 Rožňava, IČO: 51031566","59,70 € s DPH",11.04.2023,18.04.2023,platná, 230097,servis výťahov 03-04/2023,,"dodávateľ: FOWER spol. s r.o., Kvetná 26, 048 01 Rožňava, IČO: 31692303","324,00 € s DPH",11.04.2023,18.04.2023,platná, 230087,daň z nehnuteľnosti 2023 + daň za psa,,"dodávateľ: Mesto Rožňava, Šafáriková 499/29, 048 01 Rožňava","3 906,34 € s DPH",06.04.2023,13.04.2023,platná, 230088,Satelitná televízia 2023,,"dodávateľ: freeSAT, Rue Albert Borschette 4, L-1246 Luxembourg","25,00 € s DPH",06.04.2023,13.04.2023,platná, 230089,elektrorevízie 03/2023,,"dodávateľ: Ladislav Szalai, Edelényska č. 1993/2, 048 01 Rožňava, IČO: 53501781","478,80 € s DPH",06.04.2023,13.04.2023,platná, 230090,vakcinácia králikov,,"dodávateľ: MVDr. Lucia Línerová, Jarná 16, 048 01 Rožňava, IČO: 42099986","64,00 € s DPH",06.04.2023,13.04.2023,platná, 230084,Cestovné - záloha ubytovanie na konferenciu APSSvSR - 4. os.,,"dodávateľ: HOTEL SENEC a.s., Kukuričná 163/1, 831 03 Bratislava, IČO: 35735953","297,70 € s DPH",05.04.2023,12.04.2023,platná, 230085,Zrážková voda - stočné 1-3/2023,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","1 101,49 € s DPH",05.04.2023,12.04.2023,platná, 230086,Internet 04/2023,,"dodávateľ: free-zona s. r. o., Mierova 3444, 048 01 Rožňava, IČO: 44356358","35,00 € s DPH",05.04.2023,12.04.2023,platná, 230081,"správa počítačovej siete, výpočtovej techniky a informačného systému 03/2023",,"dodávateľ: MICRODAT, s. r. o., Pionierov 588, 04922 Gemerská Poloma, IČO: 43875076","198,00 € s DPH",04.04.2023,04.04.2023,platná, 230082,stravné lístky,,"dodávateľ: DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o., Kálov 356, 01001 Žilina, IČO: 36391000","4 743,00 € s DPH",04.04.2023,04.04.2023,platná, 230083,nákup PHM 03/2023,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava, IČO: 31322832","246,79 € s DPH",04.04.2023,04.04.2023,platná, 230076,vodné - stočné - AMALIA 09/22-03/23,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","363,88 € s DPH",31.03.2023,03.04.2023,platná, 230077,poradenské služby VO 02/2023,,"dodávateľ: JUDr. Stanislav Ďuriček VO-TENDER, Zlatá 301/32, 04801 Rožňava, IČO: 51747103","500,00 € s DPH",03.04.2023,03.04.2023,platná, 230078,zabezpečenie výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov 04/2023,,"dodávateľ: Osobnyudaj.sk - KE, s. r. o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice, IČO: 54146844","54,00 € s DPH",03.04.2023,03.04.2023,platná, 230079,plyn 04/2023,,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel ,a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","1 419,00 € s DPH",03.04.2023,03.04.2023,platná, 230080,činnosť technika PO a BOZP 1Q/2023,,"dodávateľ: Wyon s. r. o., Námestie 1. mája 10, 04801 Rožňava, IČO: 44150300","900,00 € s DPH",03.04.2023,03.04.2023,platná, 230075,EPI právny systém - ročný prístup,,"dodávateľ: Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 1, IČO: 31592503","336,28 € s DPH",29.03.2023,29.03.2023,platná, 230070,servisná prehliadka Peugeot Partner RV 428 AT,,"dodávateľ: AC s. r. o., Gemerská 563, 049 51 Brzotín, IČO: 52889084","544,65 € s DPH",23.03.2023,28.03.2023,platná, 230071,Poskytnutie právnych služieb v oblasti pracovného práva,,"dodávateľ: JUDr. Viktória Kerekešová, Šafáriková č. 71, 04801 Rožňava, IČO: 44624247","108,83 € s DPH",23.03.2023,28.03.2023,platná, 230072,knihy: Ošetrovatelství v psychiatrii a Štandardizácia v ošetrovateľstve,,"dodávateľ: Grada Slovakia s. r. o., Moskovská 29, 811 08 Bratislava, IČO: 31346103","25,05 € s DPH",23.03.2023,28.03.2023,platná, 230073,odtiahnutie a oprava motorového vozidla Opel Movano RV 166 CP,,"dodávateľ: AC s. r. o., Gemerská 563, 049 51 Brzotín, IČO: 52889084","217,80 € s DPH",23.03.2023,28.03.2023,platná, 230074,webinár: Nové štandardy pre vybrané druhy sociálnych služieb,,"dodávateľ: Nezávislá platforma SocioFórum, o. z., Záhradnícka 70, 82108 Bratislava - Ružinov, IČO: 42263000","35,00 € s DPH",27.03.2023,28.03.2023,platná, 230068,"služba,servis-údržba a oprava kopír.stroja-03/23",,"dodávateľ: CBC Slovakia s. r. o., Galvaniho 7/B 821 04 Bratislava, IČO: 44773293","65,16 € s DPH",21.03.2023,21.03.2023,platná, 230069,Ročný prístup - najdôležitejšie témy a ich legislatívne úpravy v roku 2023/2024,,"dodávateľ: CUS - Centrum účtovníkov Slovenska, s. r. o., Zadarská ulica 2/15090, 97404 Banská Bystrica, IČO: 36760951","187,00 € s DPH",21.03.2023,21.03.2023,platná, 230064,ťarchopis - teplo a TÚV 02/2023,,"dodávateľ: Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a. s., Špitálska 7,04801 Rožňava, IČO: 36597341","2 783,68 € s DPH",16.03.2023,20.03.2023,platná, 230065,Kniha: Ošetrovateľský proces v geriatrickom ošetrovateľstve,,"dodávateľ: Vydavatelstvo Osveta s. r. o., Čulenova 5050/12, 036 01 Martin, IČO: 31604676","11,50 € s DPH",16.03.2023,20.03.2023,platná, 230066,poplatky MT 03/2023,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 82108 Bratislava, IČO: 35697270","362,11 € s DPH",20.03.2023,20.03.2023,platná, 230067,nákup PHM 02/2023,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava, IČO: 31322832","145,50 € s DPH",20.03.2023,20.03.2023,platná, 220063,kurz výroby sviečok,,"dodávateľ: HATUSSA s. r. o., Pribinova 1238/140, 960 01 Zvolen, IČO: 53687183","105,00 € s DPH",15.03.2023,15.03.2023,platná, 230047,poplatky za telefón - pevná linka 02/23,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469","48,97 € s DPH",08.03.2023,14.03.2023,platná, 230048,poplatky za telefón - pevná linka 02/2023 Amalia DSS,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469","9,17 € s DPH",08.03.2023,14.03.2023,platná, 230049,elektrická energia 02/2023 AMALIA,,"dodávateľ: Východoslovenká energetika a. s., Mlynská 31, 04291 Košice, IČO: 44483767","157,00 € s DPH",08.03.2023,14.03.2023,platná, 230050,"dezinfekcia, pranie, žehlenie, odvoz a dovoz osobné prádlo 02/2023",,"dodávateľ: PERLEŤ PLUS s. r. o., Nadabula 190, 04801 Rožňava, IČO: 47435712","2 808,00 € s DPH",09.03.2023,14.03.2023,platná, 230051,"dezinfekcia, pranie, žehlenie, odvoz a dovoz post. prádlo 02/2023",,"dodávateľ: PERLEŤ PLUS s. r. o., Nadabula 190, 04801 Rožňava, IČO: 47435712","1 559,28 € s DPH",09.03.2023,14.03.2023,platná, 230052,"dezinfekcia, pranie, žehlenie, odvoz a dovoz infekčné prádlo 02/2023",,"dodávateľ: PERLEŤ PLUS s. r. o., Nadabula 190, 04801 Rožňava, IČO: 47435712","32,89 € s DPH",09.03.2023,14.03.2023,platná, 230053,ťarchopis - el. energia 01/2023,,"dodávateľ: Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a. s., Špitálska 1, 04801 Rožňava, IČO: 36597341","1 263,89 € s DPH",10.03.2023,14.03.2023,platná, 230054,ťarchopis - vodné a stočné 01/2023,,"dodávateľ: Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a. s., Špitálska 1, 04801 Rožňava, IČO: 36597341","371,40 € s DPH",10.03.2023,14.03.2023,platná, 230055,čistiace potreby,,"dodávateľ: BEFORA VEĽKOSKLAD Rožňava, spol. s r. o., Šafáriková 4072, 04801 Rožňava, IČO: 31667104","4 382,90 € s DPH",13.03.2023,14.03.2023,platná, 230056,"školenie ,,Deskalácia v soc. sl.\"",,"dodávateľ: TATRA ADAKÉMIA o.z., S. Chalupu 16,971 01 Prievidza, IČO: 42142946","1 200,00 € s DPH",13.03.2023,14.03.2023,platná, 230057,zber a odvoz odpadu BRO 2/23,,"dodávateľ: Brantner Gemer s. r. o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 36021211","90,30 € s DPH",13.03.2023,14.03.2023,platná, 230058,vodné a stočné 02/2023 JAS,,"dodávateľ: Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a. s., Špitálska 1, 04801 Rožňava, IČO: 36597341","2 530,67 € s DPH",13.03.2023,14.03.2023,platná, 230059,elektrická energia 02/2023,,"dodávateľ: Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a. s., Špitálska 1, 04801 Rožňava, IČO: 36597341","2 996,88 € s DPH",13.03.2023,14.03.2023,platná, 230060,Teplo a TÚV 02/2023,,"dodávateľ: Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a. s., Špitálska 1, 04801 Rožňava, IČO: 36597341","19 338,10 € s DPH",13.03.2023,14.03.2023,platná, 230061,elektrorevízie 02/2023,,"dodávateľ: Ladislav Szalai, Edelényska 2, 04801 Rožňava, IČO: 53501781","478,80 € s DPH",14.03.2023,14.03.2023,platná, 230062,práškový hasiaci prístroj,,"dodávateľ: Wyon s. r. o., Námestie 1. mája 10, 04801 Rožňava, IČO: 44150300","51,00 € s DPH",14.03.2023,14.03.2023,platná, 230044,nákup PHM 02/2023,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava, IČO: 31322832","141,88 € s DPH",06.03.2023,13.03.2023,platná, 230045,stravné lístky 03/2023,,"dodávateľ: DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o., Kálov 356, 01001 Žilina, IČO: 36391000","6 171,00 € s DPH",06.03.2023,13.03.2023,platná, 230046,poradenské služby v oblasti VO 02/2023,,"dodávateľ: JUDr. Stanislav Ďuriček VO-TENDER, Zlatá 301/32, 04801 Rožňava, IČO: 51747103","500,00 € s DPH",06.03.2023,13.03.2023,platná, 230039,výkon činnosti osoby pri ochrane osobných údajov 03/2023,,"dodávateľ: Osobnyudaj.sk - KE, s. r. o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice, IČO: 54146844","54,00 € s DPH",02.03.2023,02.03.2023,platná, 230040,právne poradenstvo v oblasti trestného práva,,"dodávateľ: JUDr. Csáko Ladislav, Hviezdoslavova 4,04801 Rožňava, IČO: 35544163","156,71 € s DPH",02.03.2023,02.03.2023,platná, 230041,licencia pre systém eKarta Rodiny,,"dodávateľ: Ing. Juraj Gromoš, Dilongova 46, 080 01 Prešov, IČO: 47230401","360,00 € s DPH",02.03.2023,02.03.2023,platná, 230042,odber zemného plynu - AMALIA DSS,,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel ,a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","1 419,00 € s DPH",02.03.2023,02.03.2023,platná, 230043,internet 03/2023,,"dodávateľ: free-zona s. r. o., Mierova 3444, 048 01 Rožňava, IČO: 44356358","35,00 € s DPH",02.03.2023,02.03.2023,platná, 230037,servisná prehliadka RV349CJ,,"dodávateľ: AC s. r. o., Gemerská 563, 049 51 Brzotín, IČO: 52889084","454,80 € s DPH",27.02.2023,01.03.2023,platná, 230038,"správa počítačovej siete, výpočtovej techniky a IS 02/2023",,"dodávateľ: MICRODAT, s. r. o., Pionierov 588, 04922 Gemerská Poloma, IČO: 43875076","162,00 € s DPH",01.03.2023,01.03.2023,platná, 230036,"služba, servis, údržba a oprava kopírov. stroja 02/2023",,"dodávateľ: CBC Slovakia s. r. o., Galvaniho 7/B 821 04 Bratislava, IČO: 44773293","96,20 € s DPH",21.02.2023,21.02.2023,platná, 230033,nákup DrHM - holiaci strojček,,"dodávateľ: HAPPY elektro, s. r. o., K. Schoppera 130/2. 04801 Rožňava, IČO: 51031566","49,90 € s DPH",16.02.2023,20.02.2023,platná, 230034,elektrorevízie 01/2023,,"dodávateľ: Ladislav Szalai, Edelényska 2, 04801 Rožňava, IČO: 53501781","478,80 € s DPH",20.02.2023,20.02.2023,platná, 230030,elektrická energia 01/2023,,"dodávateľ: Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a. s., Špitálska 7,04801 Rožňava, IČO: 36597341","1 732,99 € s DPH",13.02.2023,14.02.2023,platná, 230031,teplo a TÚV 01/2023,,"dodávateľ: Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a. s., Špitálska 7,04801 Rožňava, IČO: 36597341","21 865,48 € s DPH",13.02.2023,14.02.2023,platná, 230032,vodné a stočné 01/2023,,"dodávateľ: Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a. s., Špitálska 7,04801 Rožňava, IČO: 36597341","2 159,27 € s DPH",13.02.2023,14.02.2023,platná, 230022,nákup PHM 01/2023,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava, IČO: 31322832","169,18 € s DPH",06.02.2023,13.02.2023,platná, 230023,stravné lístky,,"dodávateľ: Ticket Service, s. r. o., Karadžičová 8, P. O. BOX 21, 820 15 Bratislava, IČO: 52005551","5 360,10 € s DPH",07.02.2023,13.02.2023,platná, 230024,spotreba elektrina,,"dodávateľ: Východoslovenká energetika a. s., Mlynská 31, 04291 Košice, IČO: 44483767","157,00 € s DPH",07.02.2023,13.02.2023,platná, 230025,servisná prehliadka RV 918 BU,,"dodávateľ: AC s. r. o., Gemerská 563, 049 51 Brzotín, IČO: 52889084","685,20 € s DPH",09.02.2023,13.02.2023,platná, 230026,zber a odvoz odpadu,,"dodávateľ: Brantner Gemer s. r. o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 36021211","64,50 € s DPH",09.02.2023,13.02.2023,platná, 230027,poplatok pevná linka 01/2023,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469","47,98 € s DPH",09.02.2023,13.02.2023,platná, 230028,poplatky pevná linka - AMALIA,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469","9,10 € s DPH",09.02.2023,13.02.2023,platná, 230029,satelitná televízia 2023,,"dodávateľ: freeSAT, Rue Albert Borschette 4, L-1246 Luxembourg","26,00 € s DPH",09.02.2023,13.02.2023,platná, 230014,servis a údržba výťahov 01-02/2023,,"dodávateľ: FOWER spol. s r.o., Kvetná 26, 048 01 Rožňava, IČO: 31692303","324,00 € s DPH",03.02.2023,10.02.2023,platná, 230015,stravné lístky,,"dodávateľ: DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o., Kálov 356, 01001 Žilina, IČO: 36391000","81,60 € s DPH",03.02.2023,10.02.2023,platná, 230016,spotreba plynu,,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel ,a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","1 419,00 € s DPH",03.02.2023,10.02.2023,platná, 230017,ochrana osobných údajov,,"dodávateľ: Osobnyudaj.sk - KE, s. r. o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice, IČO: 54146844","54,00 € s DPH",03.02.2023,10.02.2023,platná, 230018,"dezinfekcia, pranie, žehlenie, odvoz a dovoz prádla 12,01/2023",,"dodávateľ: PERLEŤ PLUS s. r. o., Nadabula 190, 04801 Rožňava, IČO: 47435712","2 095,84 € s DPH",03.02.2023,10.02.2023,platná, 230019,"správa počítačovej siete, výpočtovej techniky a informačného systému 01/2023",,"dodávateľ: MICRODAT, s. r. o., Pionierov 588, 04922 Gemerská Poloma, IČO: 43875076","270,00 € s DPH",03.02.2023,10.02.2023,platná, 230020,internet 02/2023,,"dodávateľ: free-zona s. r. o., Mierova 3444, 048 01 Rožňava, IČO: 44356358","35,00 € s DPH",03.02.2023,10.02.2023,platná, 230021,"dezinfekcia, pranie, žehlenie, odvoz a dovoz prádla 12,01/2023",,"dodávateľ: PERLEŤ PLUS s. r. o., Nadabula 190, 04801 Rožňava, IČO: 47435712","3 458,26 € s DPH",03.02.2023,10.02.2023,platná, 230012,poradenské služby v oblasti VO,,"dodávateľ: JUDr. Stanislav Ďuriček VO-TENDER, Zlatá 301/32, 04801 Rožňava, IČO: 51747103","500,00 € s DPH",01.02.2023,08.02.2023,platná, 230013,stoličky 20 ks - AMALIA,,"dodávateľ: Nábytok Beata s. r. o., Šafáriková 82, 04801 Rožňava, IČO: 50834011","1 500,00 € s DPH",01.02.2023,08.02.2023,platná, 230011,kurz keramiky,,"dodávateľ: Alter Nativa o. z, Brdárka 9, 049 34, IČO: 37833189","530,00 € s DPH",31.01.2023,07.02.2023,platná, 02/III/2023,zasklenie dverí na vitríne prehľadným sklom float číry 4 mm rozmer 30 x 180 cm,,"dodávateľ: PERLEŤ s. r. o., Nadabula č. 190, 048 01 Rožňava, IČO: 46812539","69,00 € s DPH",23.01.2023,30.01.2023,platná, 230007,"služba, servis, údržba a oprava kopírovacieho stroja",,"dodávateľ: CBC Slovakia s. r. o., Galvaniho 7/B 821 04 Bratislava, IČO: 44773293","50,28 € s DPH",19.01.2023,26.01.2023,platná, 230008,poplatky za MT,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 82108 Bratislava, IČO: 35697270","347,60 € s DPH",19.01.2023,26.01.2023,platná, 230009,TK a EK RV 349 CJ,,"dodávateľ: Dopravná spoločnosť, s. r. o. Rožňava, Šafáriková 473, 048 01 Rožňava, IČO: 36187569","90,00 € s DPH",19.01.2023,26.01.2023,platná, 230010,chladnička,,"dodávateľ: HAPPY elektro, s. r. o., K. Schoppera 130/2. 04801 Rožňava, IČO: 51031566","509,00 € s DPH",20.01.2023,26.01.2023,platná, 220385,Ťarchopis - elektrická energia JAS 12/2022,,"dodávateľ: Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a. s., Špitálska 1,04801 Rožňava, IČO: 36597341","271,87 € s DPH",12.01.2023,19.01.2023,platná, 220386,Ťarchopis - TEPLO a TÚV JAS 12/2022,,"dodávateľ: Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a. s., Špitálska 1,04801 Rožňava, IČO: 36597341","2 717,16 € s DPH",12.01.2023,19.01.2023,platná, 220387,Ťarchopis vodné a stočné JAS 12/2022,,"dodávateľ: Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a. s., Špitálska 1,04801 Rožňava, IČO: 36597341","654,36 € s DPH",12.01.2023,19.01.2023,platná, 220388,Poplatky za telefón - pevná linka 12/2022 JAS,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469","48,41 € s DPH",12.01.2023,19.01.2023,platná, 220389,Poplatky za telefón - pevná linka 12/2022 AMALIA DSS,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469","9,08 € s DPH",12.01.2023,19.01.2023,platná, 230004,freeSAT light,,"dodávateľ: freeSAT, Rue Albert Borschette 4, L-1246 Luxembourg","25,00 € s DPH",09.01.2023,16.01.2023,platná, 230005,stravné lístky,,"dodávateľ: Ticket Service, s. r. o., Karadžičová 8, P. O. BOX 21, 820 15 Bratislava, IČO: 52005551","5 671,20 € s DPH",09.01.2023,16.01.2023,platná, 230006,offline videoseminár - Ročné zúčtovanie dane za rok 2022,,"dodávateľ: Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o., Družstevná 232/2, 040 01 Košice, IČO: 51424266","30,00 € s DPH",16.01.2023,16.01.2023,platná, 230002,internet 01/2023,,"dodávateľ: free-zona s. r. o., Mierova 3444, 048 01 Rožňava, IČO: 44356358","35,00 € s DPH",05.01.2023,12.01.2023,platná, 230003,zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane os. údajov,,"dodávateľ: Osobnyudaj.sk - KE, s. r. o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice, IČO: 54146844","54,00 € s DPH",05.01.2023,12.01.2023,platná, 220384,vyúčtovanie dodávka plynu AMA,,"dodávateľ: MET Slovakia, a. s., Rajská 7687/7, 811 08 Bratislava, IČO: 45860637","1 114,83 € s DPH",11.01.2023,11.01.2023,platná, 230001,Poskytnutie právnych služieb,,"dodávateľ: JUDr. Viktória Kerekešová, Šafáriková č. 71, 04801 Rožňava, IČO: 44624247","450,00 € s DPH",03.01.2023,10.01.2023,platná, 220381,vodné a stočné 10-12/2022,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","962,24 € s DPH",05.01.2023,09.01.2023,platná, 220382,zber a odvoz odpadu,,"dodávateľ: ESPIK Group s.r.o., Orlov 133, 06543 Orlov, IČO: 46754768","105,60 € s DPH",05.01.2023,09.01.2023,platná, 220383,nákup PHM 12/2022,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava, IČO: 31322832","194,85 € s DPH",05.01.2023,09.01.2023,platná, 220376,"dezinfekcia, pranie, žehlenie, odvoz a dovoz prádla 12/2022",,"dodávateľ: PERLEŤ PLUS s. r. o., Nadabula 190, 04801 Rožňava, IČO: 47435712","2 583,00 € s DPH",28.12.2022,03.01.2023,platná, 220377,"dezinfekcia, pranie, žehlenie, odvoz a dovoz posteľné prádlo 12/2022",,"dodávateľ: PERLEŤ PLUS s. r. o., Nadabula 190, 04801 Rožňava, IČO: 47435712","1 500,16 € s DPH",28.12.2022,03.01.2023,platná, 220378,"dezinfekcia, pranie, žehlenie, odvoz a dovoz prádla 12/2022",,"dodávateľ: PERLEŤ PLUS s. r. o., Nadabula 190, 04801 Rožňava, IČO: 47435712","1 324,58 € s DPH",28.12.2022,03.01.2023,platná, 220379,dezinfekčný olej,,"dodávateľ: PeXem s. r. o., Lubeník 151, 049 18 Lubeník, IČO: 54430909","800,00 € s DPH",28.12.2022,03.01.2023,platná, 220380,"vitamíny C,D a zinok",,"dodávateľ: ATONA s. r. o., Okružná č.30, 048 01 Rožňava, IČO: 47925914","840,00 € s DPH",30.12.2022,03.01.2023,platná, 220373,ročná revízia EPS,,"dodávateľ: Wyon s. r. o., Námestie 1. mája 10, 04801 Rožňava, IČO: 44150300","510,00 € s DPH",23.12.2022,30.12.2022,platná, 220374,tonery,,"dodávateľ: M-Media SK s. r. o., Slnečná 1666/12, 04801 Rožňava, IČO: 51202956","3 308,50 € s DPH",23.12.2022,30.12.2022,platná, 220375,inštalácia el. ohrievača na teplú vodu,,"dodávateľ: Ladislav Szalai, Edelényska 2, 04801 Rožňava, IČO: 53501781","944,76 € s DPH",23.12.2022,30.12.2022,platná, 220364,Seni Care Hygienická žinka nelaminovaná,,"dodávateľ: TZMO Slovakia s. r. o., Dialničná cesta 29, 903 01 Senec, IČO: 36546127","254,88 € s DPH",21.12.2022,28.12.2022,platná, 220365,Oprava strechy na budove AMALIA DSS,,"dodávateľ: Ondrej Gembický ZÁMOČNÍK, Čučma 5, 04801 Rožňava, IČO: 17131723","3 479,00 € s DPH",21.12.2022,28.12.2022,platná, 220366,Oprava poruchy upchatia kanalizácie vo výdajni stravy v budove JASANIMA DSS,,"dodávateľ: Ondrej Gembický ZÁMOČNÍK, Čučma 5, 04801 Rožňava, IČO: 17131723","719,00 € s DPH",21.12.2022,28.12.2022,platná, 220367,Oprava havarijného stavu - zatečenie miest. na III. poschodí v jedálni v JASANIMA DSS,,"dodávateľ: Ondrej Gembický ZÁMOČNÍK, Čučma 5, 04801 Rožňava, IČO: 17131723","269,70 € s DPH",21.12.2022,28.12.2022,platná, 220368,poplatky MT,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 82108 Bratislava, IČO: 35697270","349,19 € s DPH",21.12.2022,28.12.2022,platná, 220369,"služba, servis, údržba a oprava kopír. stroja",,"dodávateľ: CBC Slovakia s. r. o., Galvaniho 7/B 821 04 Bratislava, IČO: 44773293","134,86 € s DPH",21.12.2022,28.12.2022,platná, 220370,elektrická energia 12/2022,,"dodávateľ: Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a. s., Špitálska 1, 04801 Rožňava, IČO: 36597341","1 560,00 € s DPH",21.12.2022,28.12.2022,platná, 220371,TÚV a teplo 12/2022,,"dodávateľ: Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a. s., Špitálska 1,04801 Rožňava, IČO: 36597341","4 800,00 € s DPH",21.12.2022,28.12.2022,platná, 220372,vodné a stočné 12/2022,,"dodávateľ: Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a. s., Špitálska 1, 04801 Rožňava, IČO: 36597341","1 560,00 € s DPH",21.12.2022,28.12.2022,platná, 220362,poradenské služby v oblasti VO 12/2022,,"dodávateľ: JUDr. Stanislav Ďuriček VO-TENDER, Zlatá 301/32, 04801 Rožňava, IČO: 51747103","240,00 € s DPH",14.12.2022,19.12.2022,platná, 220363,poskytnutie medicínskych služieb,,"dodávateľ: ProfMed s. r. o., Janka Kráľa 12, 04801 Rožňava, IČO: 36589616","1 801,00 € s DPH",19.12.2022,19.12.2022,platná, 220361,"zdravotnícke potreby (dezinfekcia, germicídne žiariče)",,"dodávateľ: Hmotné rezervy Košického samosprávneho kraja, s.r.o., Strojárenská 3,040 01 Košice, IČO: 45424462","1 533,00 € s DPH",14.12.2022,14.12.2022,platná, 220356,internet 12/2022,,"dodávateľ: free-zona s. r. o., Mierova 3444, 048 01 Rožňava, IČO: 44356358","35,00 € s DPH",09.12.2022,13.12.2022,platná, 220357,stravné lístky,,"dodávateľ: Ticket Service, s. r. o., Karadžičová 8, P. O. BOX 21, 820 15 Bratislava, IČO: 52005551","5 222,40 € s DPH",09.12.2022,13.12.2022,platná, 220358,elektrická energia 11/2022,,"dodávateľ: Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a. s., Špitálska 1, 04801 Rožňava, IČO: 36597341","1 627,45 € s DPH",12.12.2022,13.12.2022,platná, 220359,TÚV a tepla 11/2022,,"dodávateľ: Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a. s., Špitálska 1,04801 Rožňava, IČO: 36597341","4 874,65 € s DPH",12.12.2022,13.12.2022,platná, 220360,vodné a stočné 11/2022,,"dodávateľ: Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a. s., Špitálska 1, 04801 Rožňava, IČO: 36597341","1 751,33 € s DPH",12.12.2022,13.12.2022,platná, 220352,"revízia el. spotrebičov, el. rozvodov, bleskozvodov",,"dodávateľ: Ladislav Szalai, Edelényska 2, 04801 Rožňava, IČO: 53501781","5 508,00 € s DPH",07.12.2022,08.12.2022,platná, 220353,Balená stolová voda,,"dodávateľ: AQUA COOL Marián Farkaš, Kamenný Most 119, 94358, IČO: 43667708","50,00 € s DPH",08.12.2022,08.12.2022,platná, 220354,poplatok pevná sieť - AMALIA,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469","9,41 € s DPH",08.12.2022,08.12.2022,platná, 220355,poplatok pevná sieť - JASANIMA,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469","48,96 € s DPH",08.12.2022,08.12.2022,platná, 220345,Zber a odvoz BRO 11/2022,,"dodávateľ: ESPIK Group s.r.o., Orlov 133, 06543 Orlov, IČO: 46754768","43,20 € s DPH",06.12.2022,07.12.2022,platná, 220346,"kontrola prieduchu komína, dymovodu, meranie a analýza spalín kotla",,"dodávateľ: Duck Marek - Kominárstvo, Marikovszkého č. 35, 048 01 Rožňava, IČO: 35128780","40,00 € s DPH",06.12.2022,07.12.2022,platná, 220347,servis a oprava plynového kotla,,"dodávateľ: Matejka Adolf, Mierová 288, 049 22 Gemerská Poloma, IČO: 1045238","574,00 € s DPH",06.12.2022,07.12.2022,platná, 220348,činnosť technika PO a BOZP 4Q/2022,,"dodávateľ: Wyon s. r. o., Námestie 1. mája 10, 04801 Rožňava, IČO: 44150300","900,00 € s DPH",06.12.2022,07.12.2022,platná, 220349,TK a EK RV 918 BU,,"dodávateľ: Dopravná spoločnosť, s. r. o. Rožňava, Šafáriková 473, 048 01 Rožňava, IČO: 36187569","90,00 € s DPH",07.12.2022,07.12.2022,platná, 220350,elektrina 12/2022,,"dodávateľ: Východoslovenká energetika a. s., Mlynská 31, 04291 Košice, IČO: 44483767","97,00 € s DPH",07.12.2022,07.12.2022,platná, 220351,nákup PHM 11/2022,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava, IČO: 31322832","231,42 € s DPH",07.12.2022,07.12.2022,platná, 220343,projektové riadenie projektu,,"dodávateľ: getton s. r. o., Prejtská č. 63/66, 018 41 Dubnica nad Vahom, IČO: 53491572","800,00 € s DPH",05.12.2022,05.12.2022,platná, 220344,overenie váhy triedy presnoti II a III di 100 kg vrátane,,"dodávateľ: Slovenská legálna metrológia, s. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 37954521","58,20 € s DPH",05.12.2022,05.12.2022,platná, 220336,"správa počítačovej siete, výpočtovej techniky a IS 10-11/22",,"dodávateľ: MICRODAT, s. r. o., Pionierov 588, 04922 Gemerská Poloma, IČO: 43875076","873,00 € s DPH",01.12.2022,01.12.2022,platná, 220337,poradenské služby v oblasti VO 11/2022,,"dodávateľ: JUDr. Stanislav Ďuriček VO-TENDER, Zlatá 301/32, 04801 Rožňava, IČO: 51747103","240,00 € s DPH",01.12.2022,01.12.2022,platná, 220338,"dezinfekcia, pranie, žehlenie, odvoz a dovoz posteľného prádla 11/2022",,"dodávateľ: PERLEŤ PLUS s. r. o., Nadabula 190, 04801 Rožňava, IČO: 47435712","1 670,98 € s DPH",01.12.2022,01.12.2022,platná, 220339,"dezinfekcia, pranie, žehlenie, odvoz a dovoz infekčného prádla 11/2022",,"dodávateľ: PERLEŤ PLUS s. r. o., Nadabula 190, 04801 Rožňava, IČO: 47435712","119,60 € s DPH",01.12.2022,01.12.2022,platná, 220340,"dezinfekcia, pranie, žehlenie, odvoz a dovoz osobného prádla 11/2022",,"dodávateľ: PERLEŤ PLUS s. r. o., Nadabula 190, 04801 Rožňava, IČO: 47435712","3 102,76 € s DPH",01.12.2022,01.12.2022,platná, 220341,zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov,,"dodávateľ: Osobnyudaj.sk - KE, s. r. o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice, IČO: 54146844","54,00 € s DPH",01.12.2022,01.12.2022,platná, 220342,"účastnícky poplatok ,,Dodržiavanie základných ľudských práv v sociálnych službách\"",,"dodávateľ: 3P - Projekt n.o., Volgogradská 26, 08001 Prešov, IČO: 50392701","304,00 € s DPH",01.12.2022,01.12.2022,platná, 220334,servis výťahov 11-12/22,,"dodávateľ: FOWER spol. s r.o., Kvetná 26, 048 01 Rožňava, IČO: 31692303","300,00 € s DPH",30.11.2022,30.11.2022,platná, 220335,nákup materiálu na opravu vozíka,,"dodávateľ: MONTREL Plus s.r.o., Šafáriková 79/A, 048 01 Rožňava, IČO: 36204951","66,12 € s DPH",30.11.2022,30.11.2022,platná, 220325,poplatky MT,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 82108 Bratislava, IČO: 35697270","346,68 € s DPH",21.11.2022,28.11.2022,platná, 220326,"služba, servis - údrba a oprava kopír. stroja",,"dodávateľ: CBC Slovakia s. r. o., Galvaniho 7/B 821 04 Bratislava, IČO: 44773293","63,65 € s DPH",21.11.2022,28.11.2022,platná, 220327,úložné boxy,,"dodávateľ: Jysk, s.r.o., Šoltésovej 14, 81108 Bratislava, IČO: 35974133","22,50 € s DPH",21.11.2022,28.11.2022,platná, 220328,"vyhotovenie informačnej tabule ,,Zákaz odhadzovania\"",,"dodávateľ: Reklamné studio Kanala s. r. o., Šafárikova 71, 048 01 Rožňava, IČO: 47592311","99,00 € s DPH",22.11.2022,28.11.2022,platná, 220329,Servis a skúška plynového kotla - AMALIA,,"dodávateľ: Matejka Adolf, Mierová 288, 049 22 Gemerská Poloma, IČO: 10745238","465,00 € s DPH",22.11.2022,28.11.2022,platná, 220330,Mat. na PT - Duté vlákno,,"dodávateľ: Martin Donoval, Turecka 344, 97602 Staré Hory, IČO: 41179765","262,00 € s DPH",23.11.2022,28.11.2022,platná, 220331,Dofakturovanie cen. rozdielu z nesprávnej fakt. za pranie prádla,,"dodávateľ: PERLEŤ PLUS s. r. o., Nadabula 190, 04801 Rožňava, IČO: 47435712","10 537,23 € s DPH",25.11.2022,28.11.2022,platná, 220332,oprava Citroen Jumpy,,"dodávateľ: AC s. r. o., Gemerská 563, 049 51 Brzotín, IČO: 52889084","297,35 € s DPH",25.11.2022,28.11.2022,platná, 220333,Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy JASANIMA DSS,,"dodávateľ: PROFI PROJEKT s. r. o., Wuppertálska č.1, 040 23 Košice, IČO: 36208477","3 600,00 € s DPH",28.11.2022,28.11.2022,platná, 220321,stravné lístky 228 ks,,"dodávateľ: Up Déjeuner, s. r. o., Tomášiková 16529/23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 53528654","1 094,40 € s DPH",10.11.2022,14.11.2022,platná, 220322,"odborný seminár ,,Komplexná správa dokumentov\"",,"dodávateľ: Asociácia správcov registratúry, M.R.Štefánika 310, 972 71 Nováky, IČO: 37922190","65,00 € s DPH",14.11.2022,14.11.2022,platná, 220323,oprava plastových vchodových dverí,,"dodávateľ: Ladislav Korcsmáros - ER-KO, Kozmonautov 1677/4, 048 01 Rožňava, IČO: 37343726","390,00 € s DPH",14.11.2022,14.11.2022,platná, 220324,elektrina 11/2022,,"dodávateľ: Východoslovenká energetika a. s., Mlynská 31, 04291 Košice, IČO: 44483767","97,00 € s DPH",14.11.2022,14.11.2022,platná, 220316,kurz opatrovania,,"dodávateľ: BM WORK AGENCY, spoločnosť s ručením obmedzeným, Soblahov 804, 91338 Soblahov, IČO: 366840084","299,00 € s DPH",10.11.2022,10.11.2022,platná, 220317,kancelárske potreby,,"dodávateľ: Ladislav Mihalik - LAAX, Šafáriková 104, 048 01 Rožňava, IČO: 10746811","687,96 € s DPH",10.11.2022,10.11.2022,platná, 220318,Spotreba elektrickej energie 10/2022,,"dodávateľ: Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a. s., Špitálska 1, 04801 Rožňava, IČO: 36597341","1 629,41 € s DPH",10.11.2022,10.11.2022,platná, 220319,ober tepla a TÚV 10/2022,,"dodávateľ: Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a. s., Špitálska 1, 04801 Rožňava, IČO: 36597341","2 415,38 € s DPH",10.11.2022,10.11.2022,platná, 220320,náklady na vodné a stočné 10/2022,,"dodávateľ: Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a. s., Špitálska 1,04801 Rožňava, IČO: 36597341","1 770,23 € s DPH",10.11.2022,10.11.2022,platná, 220298,recertifikačný audit systému manažérstva,,"dodávateľ: CVI, s. r. o., MPČĽ 3170/31, 05801 Poprad, IČO: 36477338","996,00 € s DPH",04.11.2022,09.11.2022,platná, 220299,nákup PHM 10/2022,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava, IČO: 31322832","314,40 € s DPH",04.11.2022,09.11.2022,platná, 220300,zber a odvoz odpadu 10/2022,,"dodávateľ: ESPIK Group s.r.o., Orlov 133, 06543 Orlov, IČO: 46754768","67,20 € s DPH",04.11.2022,09.11.2022,platná, 220301,internet 11/2022,,"dodávateľ: free-zona s. r. o., Mierova 3444, 048 01 Rožňava, IČO: 44356358","35,00 € s DPH",04.11.2022,09.11.2022,platná, 220302,poradenské služby v oblasti VO 10/2022,,"dodávateľ: JUDr. Stanislav Ďuriček VO-TENDER, Zlatá 301/32, 04801 Rožňava, IČO: 51747103","240,00 € s DPH",04.11.2022,09.11.2022,platná, 220303,stravné poukážky,,"dodávateľ: Ticket Service, s. r. o., Karadžičová 8, P. O. BOX 21, 820 15 Bratislava, IČO: 52005551","3 744,00 € s DPH",07.11.2022,09.11.2022,platná, 220304,"dezinfekcia, pranie, žehlenie, odvoz a dovoz posteľného prádla 10/2022",,"dodávateľ: PERLEŤ PLUS s. r. o., Nadabula 190, 04801 Rožňava, IČO: 47435712","1 462,03 € s DPH",07.11.2022,09.11.2022,platná, 220305,"dezinfekcia, pranie, žehlenie, odvoz a dovoz infekčného prádla 10/2022",,"dodávateľ: PERLEŤ PLUS s. r. o., Nadabula 190, 04801 Rožňava, IČO: 47435712","260,29 € s DPH",07.11.2022,09.11.2022,platná, 220306,"dezinfekcia, pranie, žehlenie, odvoz a dovoz osobného prádla 10/2022",,"dodávateľ: PERLEŤ PLUS s. r. o., Nadabula 190, 04801 Rožňava, IČO: 47435712","2 414,94 € s DPH",07.11.2022,09.11.2022,platná, 220307,výmena pneumatik RV 166 CP,,"dodávateľ: AC s. r. o., Gemerská 563, 049 51 Brzotín, IČO: 52889084","30,00 € s DPH",07.11.2022,09.11.2022,platná, 220308,výmena pneumatík RV 428 AT,,"dodávateľ: AC s. r. o., Gemerská 563, 049 51 Brzotín, IČO: 52889084","24,00 € s DPH",07.11.2022,09.11.2022,platná, 220309,výmena pneumatík RV 918 BU,,"dodávateľ: AC s. r. o., Gemerská 563, 049 51 Brzotín, IČO: 52889084","24,00 € s DPH",07.11.2022,09.11.2022,platná, 220310,výmena pneumatík RV250BI,,"dodávateľ: AC s. r. o., Gemerská 563, 049 51 Brzotín, IČO: 52889084","24,00 € s DPH",07.11.2022,09.11.2022,platná, 220311,výmena stierača RV166CP,,"dodávateľ: AC s. r. o., Gemerská 563, 049 51 Brzotín, IČO: 52889084","54,90 € s DPH",07.11.2022,09.11.2022,platná, 220312,výmena pneumatik RV349CJ,,"dodávateľ: AC s. r. o., Gemerská 563, 049 51 Brzotín, IČO: 52889084","30,00 € s DPH",09.11.2022,09.11.2022,platná, 220313,poplatky pevná linka,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469","48,38 € s DPH",09.11.2022,09.11.2022,platná, 220314,pevná linka - AMALIA,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469","9,24 € s DPH",09.11.2022,09.11.2022,platná, 220315,tlakomer,,"dodávateľ: REVITAL D s. r. o., Krásnohorská 3, 04801 Rožňava, IČO: 51454980","31,00 € s DPH",09.11.2022,09.11.2022,platná, 220296,"prepracovanie projektovej dokumentácie - ,, Rozšírenie jedálne\"",,"dodávateľ: PROFI PROJEKT s. r. o., Wuppertálska č.1, 040 23 Košice, IČO: 36208477","1 980,00 € s DPH",03.11.2022,03.11.2022,platná, 220297,Masážne kreslo HOVBORG,,"dodávateľ: Jysk, s.r.o., Šoltésovej 14, 81108 Bratislava, IČO: 35974133","740,00 € s DPH",03.11.2022,03.11.2022,platná, 220292,nákup DrHM - šijacie stroje 2 ks,,"dodávateľ: HAPPY elektro, s. r. o., K. Schoppera 130/2. 04801 Rožňava, IČO: 51031566","258,00 € s DPH",26.10.2022,02.11.2022,platná, 220293,Hosting Maximum dssroznava.sk,,"dodávateľ: WebHouse, s. r. o., Paulínska 20, 91701 Trnava, IČO: 36743852","90,58 € s DPH",27.10.2022,02.11.2022,platná, 220294,výkon činností zodp. osoby pri ochrane osobných údajov 11/2022,,"dodávateľ: Osobnyudaj.sk - KE, s. r. o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice, IČO: 54146844","54,00 € s DPH",02.11.2022,02.11.2022,platná, 220295,externý audit procesného prístupu v zavedenom ošetrovateľskom procese,,"dodávateľ: Tabita s. r. o., č. 241, 906 45 Štefanov, IČO: 36408760","1 100,00 € s DPH",02.11.2022,02.11.2022,platná, 220290,pracovná obuv,,"dodávateľ: SPINAGRA s. r. o., Čučmianska dlhá 2, 04801 Rožňava, IČO: 47523930","1 740,25 € s DPH",25.10.2022,25.10.2022,platná, 220291,servis RV 166 CP - oprava svetiel,,"dodávateľ: AC s. r. o., Gemerská 563, 049 51 Brzotín, IČO: 52889084","54,05 € s DPH",25.10.2022,25.10.2022,platná, 220283,servis výťahov 10/2022,,"dodávateľ: FOWER spol. s r.o., Kvetná 26, 048 01 Rožňava, IČO: 31692303","150,00 € s DPH",18.10.2022,24.10.2022,platná, 220284,antibakteriálne vlhč. utierky,,"dodávateľ: REVITAL D s. r. o., Krásnohorská 3, 04801 Rožňava, IČO: 51454980","640,00 € s DPH",19.10.2022,24.10.2022,platná, 220285,poplatky za MT,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 82108 Bratislava, IČO: 35697270","347,06 € s DPH",19.10.2022,24.10.2022,platná, 220286,Arteterapeutické dni východu 2022,,"dodávateľ: PRAEMIUM - PERMANSIO s. r. o., Spišské nám. 4, 040 12 Košice, IČO: 36209830","149,00 € s DPH",19.10.2022,24.10.2022,platná, 220287,"služba , servis, oprava a údržba kopírovacieho stroja 10/2022",,"dodávateľ: CBC Slovakia s. r. o., Nové záhrady I/9, 821 05 Bratislava, IČO: 44773293","62,22 € s DPH",19.10.2022,24.10.2022,platná, 220288,pracovné oblečenie,,"dodávateľ: PIKS s. r. o., Jarná 340/10, 04801 Rožňava, IČO: 53248341","2 840,90 € s DPH",24.10.2022,24.10.2022,platná, 220289,"služba , servis, oprava a údržba kopírovacieho stroja 09/2022",,"dodávateľ: CBC Slovakia s. r. o., Galvaniho 7/B 821 04 Bratislava, IČO: 44773293","55,96 € s DPH",24.10.2022,24.10.2022,platná, 220282,nákup materiálu na pracovnú terapiu,,"dodávateľ: GINKA, s.r. o., Južná trieda 82, Košice, IČO: 36185108","118,36 € s DPH",12.10.2022,12.10.2022,platná, 220277,elektrická energia 09/2022,,"dodávateľ: Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a. s., Špitálska 1,04801 Rožňava, IČO: 00697184","1 833,73 € s DPH",10.10.2022,11.10.2022,platná, 220278,odber TÚV a teplo 09/2022,,"dodávateľ: Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a. s., Špitálska 1,04801 Rožňava, IČO: 36597341","4 429,00 € s DPH",10.10.2022,11.10.2022,platná, 220280,činnosť technika PO a BOZP za 3Q/ 2022,,"dodávateľ: Wyon s. r. o., Námestie 1. mája 10, 04801 Rožňava, IČO: 44150300","900,00 € s DPH",10.10.2022,11.10.2022,platná, 220281,"podložka do sprch. kut., podložka do vane",,"dodávateľ: REVITAL D s. r. o., Krásnohorská 3, 04801 Rožňava, IČO: 51454980","388,00 € s DPH",07.10.2022,10.10.2022,platná, 220272,internet 10/2022,,"dodávateľ: free-zona s. r. o., Mierova 3444, 048 01 Rožňava, IČO: 44356358","35,00 € s DPH",07.10.2022,10.10.2022,platná, 220273,Preverenie úradnej skúšky výťahov,,"dodávateľ: FOWER spol. s r.o., Kvetná 26, 048 01 Rožňava, IČO: 31692303","1 099,20 € s DPH",07.10.2022,10.10.2022,platná, 220274,spotreba elektrina 10/2022,,"dodávateľ: Východoslovenká energetika a. s., Mlynská 31, 04291 Košice, IČO: 44483767","97,00 € s DPH",10.10.2022,10.10.2022,platná, 220275,poplatky pevná sieť,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469","48,60 € s DPH",10.10.2022,10.10.2022,platná, 220276,poplatky pevná sieť - Amalia,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469","9,29 € s DPH",10.10.2022,10.10.2022,platná, 220268,Zber a odvoz odpadu 09/2022,,"dodávateľ: ESPIK Group s.r.o., Orlov 133, 06543 Orlov, IČO: 46754768","64,80 € s DPH",04.10.2022,05.10.2022,platná, 220269,nákup PHM - 09/2022,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava, IČO: 31322832","245,05 € s DPH",05.10.2022,05.10.2022,platná, 220270,Zrážková voda 07-09/2022,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","962,24 € s DPH",05.10.2022,05.10.2022,platná, 220271,stravné lístky,,"dodávateľ: Up Déjeuner, s. r. o., Tomášiková 16529/23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 53528654","5 208,00 € s DPH",05.10.2022,05.10.2022,platná, 220264,"správa počítačovej siete, výpočtovej techniky a informačného systému 09/2022",,"dodávateľ: MICRODAT, s. r. o., Pionierov 588, 04922 Gemerská Poloma, IČO: 43875076","144,00 € s DPH",03.10.2022,04.10.2022,platná, 220265,"dezinfekcia, pranie, žehlenie, odvoz a dovoz posteľné prádlo 09/2022",,"dodávateľ: PERLEŤ PLUS s. r. o., Nadabula 190, 04801 Rožňava, IČO: 47435712","1 407,60 € s DPH",04.10.2022,04.10.2022,platná, 220266,"dezinfekcia, pranie, žehlenie, odvoz a dovoz infekčné pradlo 09/2022",,"dodávateľ: PERLEŤ PLUS s. r. o., Nadabula 190, 04801 Rožňava, IČO: 47435712","196,84 € s DPH",04.10.2022,04.10.2022,platná, 220267,"dezinfekcia, pranie, žehlenie, odvoz a dovoz osobné pradlo 09/2022",,"dodávateľ: PERLEŤ PLUS s. r. o., Nadabula 190, 04801 Rožňava, IČO: 47435712","2 278,50 € s DPH",04.10.2022,04.10.2022,platná, 220279,vodné a stočné 09/2022,,"dodávateľ: Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a. s., Špitálska 1, 04801 Rožňava, IČO: 36597341","1 285,15 € s DPH",10.10.2022,04.10.2022,platná, 220261,výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov 10/2022,,"dodávateľ: Osobnyudaj.sk - KE, s. r. o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice, IČO: 54146844","54,00 € s DPH",03.10.2022,03.10.2022,platná, 220262,poradenské služby v oblasti VO 09/2022,,"dodávateľ: JUDr. Stanislav Ďuriček VO-TENDER, Zlatá 301/32, 04801 Rožňava, IČO: 51747103","240,00 € s DPH",03.10.2022,03.10.2022,platná, 220263,seni car - telová emulzia a krémy,,"dodávateľ: TZMO Slovakia s. r. o., Diaľničná cesta 29, 903 01 Senec, IČO: 36546127","637,92 € s DPH",03.10.2022,03.10.2022,platná, 220257,servis a údržba výťahov 09/2022,,"dodávateľ: FOWER spol. s r.o., Kvetná 26, 048 01 Rožňava, IČO: 31692303","150,00 € s DPH",22.09.2022,26.09.2022,platná, 220258,"difuzér, dezinfekčný olej + inštalácia a nastavenie",,"dodávateľ: PeXem s. r. o., Lubeník 151, 049 18 Lubeník, IČO: 54430909","4 226,84 € s DPH",23.09.2022,26.09.2022,platná, 220259,vodné a stočné - 03-09/22 - AMALIA,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","296,09 € s DPH",26.09.2022,26.09.2022,platná, 220260,vypracovanie faktorov ovplyvň. individuálny rozvoj zamestnanca - 13 zamestnancov,,"dodávateľ: Psychologické centrum s. r. o., Pajorova č. 11, 040 01 Košice, IČO: 46996737","2 209,74 € s DPH",26.09.2022,26.09.2022,platná, 220250,antibakteriálna mydlová pena,,"dodávateľ: NOVOHYGIENE, s. r. o., Ulica revolučná 106/1, 984 01 Lučenec, IČO: 51669196","633,24 € s DPH",13.09.2022,20.09.2022,platná, 220251,voskové plátno,,"dodávateľ: G-STYL s. r. o., Komenského 26, 048 01 Rožňava, IČO: 46865641","240,00 € s DPH",13.09.2022,20.09.2022,platná, 220252,elektrická energia - 08/2022,,"dodávateľ: Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a. s., Špitálska 1,04801 Rožňava, IČO: 36597341","1 037,84 € s DPH",13.09.2022,20.09.2022,platná, 220253,Teplo a TÚV 08/2022,,"dodávateľ: Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a. s., Špitálska 1,04801 Rožňava, IČO: 36597341","1 872,00 € s DPH",13.09.2022,20.09.2022,platná, 220254,vodné a stočné 08/2022,,"dodávateľ: Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a. s., Špitálska 1,04801 Rožňava, IČO: 36597341","1 392,25 € s DPH",13.09.2022,20.09.2022,platná, 220255,oprava poruchy kanalizácie,,"dodávateľ: Ondrej Gembický, Čučma 5, 048 01 Rožňava, IČO: 17131723","11 932,98 € s DPH",13.09.2022,20.09.2022,platná, 220256,poplatky za MT,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 82108 Bratislava, IČO: 35697270","349,90 € s DPH",20.09.2022,20.09.2022,platná, 220245,poplatky za pevnú linku,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469","47,88 € s DPH",09.09.2022,16.09.2022,platná, 220246,poplatok za pevnú linku - AMALIA,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469","9,60 € s DPH",09.09.2022,16.09.2022,platná, 220247,FA za elektrickú energiu 09/2022 - AMALIA,,"dodávateľ: Východoslovenká energetika a. s., Mlynská 31, 04291 Košice, IČO: 44483767","97,00 € s DPH",09.09.2022,16.09.2022,platná, 220248,Zber a odvoz BRO 08/2022,,"dodávateľ: ESPIK Group s.r.o., Orlov 133, 06543 Orlov, IČO: 46754768","96,00 € s DPH",09.09.2022,16.09.2022,platná, 220249,stravné lístky 1072 ks,,"dodávateľ: Up Déjeuner, s. r. o., Tomášiková 16529/23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 53528654","5 145,60 € s DPH",09.09.2022,16.09.2022,platná, 220240,nákup PHM 08/2022,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava, IČO: 31322832","180,00 € s DPH",07.09.2022,07.09.2022,platná, 220241,"dezinfekcia, pranie, žehlenie, odvoz a dovoz posteľné prádlo 08/2022",,"dodávateľ: PERLEŤ PLUS s. r. o., Nadabula 190, 04801 Rožňava, IČO: 47435712","1 504,50 € s DPH",07.09.2022,07.09.2022,platná, 220242,"dezinfekcia, pranie, žehlenie, odvoz a dovoz infekčné prádlo 08/2022",,"dodávateľ: PERLEŤ PLUS s. r. o., Nadabula 190, 04801 Rožňava, IČO: 47435712","202,02 € s DPH",07.09.2022,07.09.2022,platná, 220243,"dezinfekcia, pranie, žehlenie, odvoz a dovoz osobného prádla 08/2022",,"dodávateľ: PERLEŤ PLUS s. r. o., Nadabula 190, 04801 Rožňava, IČO: 47435712","1 571,50 € s DPH",07.09.2022,07.09.2022,platná, 220244,revízna prehliadka el. pol. postelí 7 ks,,"dodávateľ: SINAKO SK s. r. o., Na Graniari 17, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 44791712","192,00 € s DPH",07.09.2022,07.09.2022,platná, 220239,"správa počítačovej siete, výpočtovej techniky a IS 08/2022",,"dodávateľ: MICRODAT, s. r. o., Pionierov 588, 04922 Gemerská Poloma, IČO: 43875076","81,00 € s DPH",06.09.2022,06.09.2022,platná, 220235,"správa počítačovej siete, výpočtovej techniky a informačného systému 07/2022",,"dodávateľ: MICRODAT, s. r. o., Pionierov 588, 04922 Gemerská Poloma, IČO: 43875076","171,00 € s DPH",30.08.2022,05.09.2022,platná, 220236,internet 09/2022,,"dodávateľ: free-zona s. r. o., Mierova 3444, 048 01 Rožňava, IČO: 44356358","35,00 € s DPH",05.09.2022,05.09.2022,platná, 220237,výkon činnosti zodp. osoby pri ochrane osobných údajov 09/2022,,"dodávateľ: Osobnyudaj.sk - KE, s. r. o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice, IČO: 54146844","54,00 € s DPH",05.09.2022,05.09.2022,platná, 220238,poradenské služby v oblasti VO,,"dodávateľ: JUDr. Stanislav Ďuriček VO-TENDER, Zlatá 301/32, 04801 Rožňava, IČO: 51747103","240,00 € s DPH",05.09.2022,05.09.2022,platná, 220233,servis a údržba výťahov 07/2022,,"dodávateľ: FOWER spol. s r.o., Kvetná 26, 048 01 Rožňava, IČO: 46305386","150,00 € s DPH",24.08.2022,31.08.2022,platná, 220234,jednorázové ochranné rukavice,,"dodávateľ: SPINAGRA s. r. o., Čučmianska dlhá 2, 048 01 Rožňava, IČO: 47523930","3 348,00 € s DPH",24.08.2022,31.08.2022,platná, 220230,vyhotovenie bezbarierového vstupu v DSS Amália,,"dodávateľ: STRECHSTAV a PÍLA s. r. o., Čučma 244, 04801 Rožňava, IČO: 45376743","8 997,52 € s DPH",17.08.2022,23.08.2022,platná, 220231,"služba, servis, údržba a oprava kopírovacieho stroja 08/2022",,"dodávateľ: CBC Slovakia s. r. o., Nové záhrady I/9, 821 05 Bratislava, IČO: 44773293","45,62 € s DPH",22.08.2022,23.08.2022,platná, 220232,poplatky za MT 08/2022,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 82108 Bratislava, IČO: 35697270","348,48 € s DPH",23.08.2022,23.08.2022,platná, 220227,zber a odvoz BRO 07/2022,,"dodávateľ: ESPIK Group s.r.o., Orlov 133, 06543 Orlov, IČO: 46754768","87,60 € s DPH",10.08.2022,16.08.2022,platná, 220228,nákup vankúšov a obliečok,,"dodávateľ: Jysk, s.r.o., Šoltésovej 14, 81108 Bratislava, IČO: 35974133","137,50 € s DPH",15.08.2022,16.08.2022,platná, 220229,servis a údržba výťahov,,"dodávateľ: FOWER spol. s r.o., Kvetná 26, 048 01 Rožňava, IČO: 31692303","150,00 € s DPH",16.08.2022,16.08.2022,platná, 220219,nákup PHM,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava, IČO: 31322832","270,43 € s DPH",04.08.2022,09.08.2022,platná, 220220,zber a zneškodnenie odpadu,,"dodávateľ: AGB ekoservis s. r. o., Pražská 2, 04011 Košice, IČO: 36182508","258,30 € s DPH",05.08.2022,09.08.2022,platná, 220221,elektrina - Amalia,,"dodávateľ: Východoslovenká energetika a. s., Mlynská 31, 04291 Košice, IČO: 44483767","97,00 € s DPH",05.08.2022,09.08.2022,platná, 220222,spotreba tepla,,"dodávateľ: Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a. s., Špitálska 1,04801 Rožňava, IČO: 36597341","1 671,44 € s DPH",09.08.2022,09.08.2022,platná, 220223,elektrická energia,,"dodávateľ: Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a. s., Špitálska 1,04801 Rožňava, IČO: 36597341","1 007,52 € s DPH",09.08.2022,09.08.2022,platná, 220224,vodné a stočné,,"dodávateľ: Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a. s., Špitálska 1, 04801 Rožňava, IČO: 36597341","1 357,60 € s DPH",09.08.2022,09.08.2022,platná, 220225,poplatky pevná linka,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469","48,38 € s DPH",09.08.2022,09.08.2022,platná, 220226,poplatky pevná linka - Amalia,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469","9,42 € s DPH",09.08.2022,09.08.2022,platná, 220212,poradenské služby VO,,"dodávateľ: JUDr. Stanislav Ďuriček VO-TENDER, Zlatá 301/32, 04801 Rožňava, IČO: 51747103","240,00 € s DPH",01.08.2022,03.08.2022,platná, 220213,"dezinfekcia, pranie, žehlenie, odvoz a dovoz prádla 07/2022",,"dodávateľ: PERLEŤ PLUS s. r. o., Nadabula 190, 04801 Rožňava, IČO: 47435712","1 390,60 € s DPH",02.08.2022,03.08.2022,platná, 220214,"dezinfekcia, pranie, žehlenie, odvoz a dovoz prádla 07/2022",,"dodávateľ: PERLEŤ PLUS s. r. o., Nadabula 190, 04801 Rožňava, IČO: 47435712","1 459,50 € s DPH",02.08.2022,03.08.2022,platná, 220215,internet,,"dodávateľ: free-zona s. r. o., Mierova 3444, 048 01 Rožňava, IČO: 44356358","35,00 € s DPH",03.08.2022,03.08.2022,platná, 220216,výkon činností pri ochrane osobných údajov,,"dodávateľ: Osobnyudaj.sk - KE, s. r. o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice, IČO: 54146844","54,00 € s DPH",03.08.2022,03.08.2022,platná, 220217,stravné lístky,,"dodávateľ: Up Déjeuner, s. r. o., Tomášiková 16529/23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 53528654","5 431,50 € s DPH",03.08.2022,03.08.2022,platná, 220218,balená voda,,"dodávateľ: AQUA COOL Marián Farkaš, Kamenný Most 119, 94358, IČO: 43667708","55,00 € s DPH",03.08.2022,03.08.2022,platná, 220209,Lôžkový stolík k posteli - drevený,,"dodávateľ: UNIZDRAV Prešov, s. r. o., Františkánske námestie 3/A, 08001 Prešov, IČO: 36515388","239,60 € s DPH",26.07.2022,02.08.2022,platná, 220210,"služba, servis, údržba a oprava kopír. stoja 07/2022",,"dodávateľ: CBC Slovakia s. r. o., Nové záhrady I/9, 821 05 Bratislava, IČO: 44773293","91,72 € s DPH",27.07.2022,02.08.2022,platná, 220211,"deratizácia a dezinsekcia - Jasanima, Amalia, SVI",,"dodávateľ: ASANARRATES s. r. o., Park Angelinum 4, 040 01 Košice, IČO: 36606693","1 192,08 € s DPH",27.07.2022,02.08.2022,platná, 220208,tyčový mixér,,"dodávateľ: HAPPY elektro, s. r. o., K. Schoppera 130/2. 04801 Rožňava, IČO: 51031566","26,90 € s DPH",25.07.2022,01.08.2022,platná, 220207,poštové poukazy,,"dodávateľ: ROVEN Rožňava, s. r. o., Betliarska cesta 4, 048 01 Rožňava, IČO: 36188301","46,80 € s DPH",22.07.2022,29.07.2022,platná, 220206,poplatok za MT,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 82108 Bratislava, IČO: 35697270","361,16 € s DPH",20.07.2022,27.07.2022,platná, 220205,ochranné sklo na MT,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 82108 Bratislava, IČO: 35697270","24,99 € s DPH",18.07.2022,25.07.2022,platná, 220204,vlhčené obrúsky,,"dodávateľ: TZMO Slovakia s. r. o., Diaľničná cesta 29, IČO: 36546127","346,94 € s DPH",13.07.2022,13.07.2022,platná, 220201,odber TÚV a teplo 06/2022,,"dodávateľ: Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a. s., Špitálska 1,04801 Rožňava, IČO: 36597341","1 676,59 € s DPH",12.07.2022,12.07.2022,platná, 220202,elektrická energia 06/2022,,"dodávateľ: Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a. s., Špitálska 1,04801 Rožňava, IČO: 36597341","1 101,14 € s DPH",12.07.2022,12.07.2022,platná, 220203,"vodné, stočné 06/2022",,"dodávateľ: Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a. s., Špitálska 1,04801 Rožňava, IČO: 36597341","1 530,84 € s DPH",12.07.2022,12.07.2022,platná, 220195,poradenské služby v oblasti verejného obstarávania,,"dodávateľ: JUDr. Stanislav Ďuriček VO-TENDER, Zlatá 301/32, 04801 Rožňava, IČO: 51747103","240,00 € s DPH",07.07.2022,11.07.2022,platná, 220196,nákup mat. do krajčírskej dielne - galantéria,,"dodávateľ: Robert Benedikty - Benedikty, Madáčova 166, 049 22 Gemerská Poloma, IČO: 10747974","640,90 € s DPH",08.07.2022,11.07.2022,platná, 220197,zber a odvoz odpadu 06/2022,,"dodávateľ: ESPIK Group s.r.o., Orlov 133, 06543 Orlov, IČO: 46754768","204,72 € s DPH",08.07.2022,11.07.2022,platná, 220198,elektrina,,"dodávateľ: Východoslovenká energetika a. s., Mlynská 31, 04291 Košice, IČO: 44483767","97,00 € s DPH",11.07.2022,11.07.2022,platná, 220199,poplatok za pevnú linku,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469","47,94 € s DPH",11.07.2022,11.07.2022,platná, 220200,poplatok pevná linka - Amalia,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469","9,16 € s DPH",11.07.2022,11.07.2022,platná, 220190,stravné lístky,,"dodávateľ: Up Déjeunr, s. r. o., Tomášiková 16529/23/D, IČO: 53528654","3 118,50 € s DPH",06.07.2022,07.07.2022,platná, 220191,balená stolová voda,,"dodávateľ: AQUA COOL Marián Farkaš, Kamenný Most 119, 94358, IČO: 43667708","30,00 € s DPH",07.07.2022,07.07.2022,platná, 220192,stočné,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","951,78 € s DPH",07.07.2022,07.07.2022,platná, 220193,elektrická uhlová brúska,,"dodávateľ: Ladislav Szappanos EVMOS, Šafáriková 79C, 04801 Rožňava, IČO: 17128340","109,80 € s DPH",07.07.2022,07.07.2022,platná, 220194,čistiace potreby,,"dodávateľ: BEFORA VEĽKOSKLAD Rožňava, spol. s r. o., Šafáriková 4072, 04801 Rožňava, IČO: 31667104","1 601,92 € s DPH",07.07.2022,07.07.2022,platná, 220182,oprava Peugeot Partner RV428AT,,"dodávateľ: AC s. r. o., Gemerská 563, 049 51 Brzotín, IČO: 52889084","100,20 € s DPH",04.07.2022,06.07.2022,platná, 220183,činnosť technika PO a BOZP za 2Q/ 2022,,"dodávateľ: Wyon s. r. o., Námestie 1. mája 10, 04801 Rožňava, IČO: 441530300","900,00 € s DPH",04.07.2022,06.07.2022,platná, 220184,stravné lístky,,"dodávateľ: DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o., Kálov 356, 01001 Žilina, IČO: 36391000","1 462,50 € s DPH",04.07.2022,06.07.2022,platná, 220185,"dezinfekcia, pranie, žehlenie, odvoz a dovoz prádla 06/2022",,"dodávateľ: PERLEŤ PLUS s. r. o., Nadabula 190, 04801 Rožňava, IČO: 47435712","2 006,38 € s DPH",04.07.2022,06.07.2022,platná, 220186,"dezinfekcia, pranie, žehlenie, odvoz a dovoz prádla 06/2022",,"dodávateľ: PERLEŤ PLUS s. r. o., Nadabula 190, 04801 Rožňava, IČO: 47435712","1 394,00 € s DPH",04.07.2022,06.07.2022,platná, 220187,"dezinfekcia, pranie, žehlenie, odvoz a dovoz prádla 06/2022",,"dodávateľ: PERLEŤ PLUS s. r. o., Nadabula 190, 04801 Rožňava, IČO: 47435712","168,35 € s DPH",04.07.2022,06.07.2022,platná, 220188,internet 07/2022,,"dodávateľ: free-zona s. r. o., Mierova 3444, 048 01 Rožňava, IČO: 44356358","35,00 € s DPH",06.07.2022,06.07.2022,platná, 220189,nákup PHM 06/2022,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava, IČO: 31322832","310,08 € s DPH",06.07.2022,06.07.2022,platná, 220175,Zasklenenie dverí - PSS Szinaiová,,"dodávateľ: Perleť s. r. o., Nadabula 190, 04801 Rožňava, IČO: 46812539","116,04 € s DPH",23.06.2022,28.06.2022,platná, 220176,Prezentácia zariadenia - Zlaté stránky,,"dodávateľ: MEDIATEL spol. s r. o., Miletičova 21, 821 08 Bratislava 2, IČO: 35859415","84,00 € s DPH",23.06.2022,28.06.2022,platná, 220177,"drevená doska na prevliekanie, motorický domček so zámkami",,"dodávateľ: DREVKO s. r. o., 423,027 12 Vitanová, IČO: 52138445","68,82 € s DPH",24.06.2022,28.06.2022,platná, CBC Slovakia s. r. o.,"servis, služba, údržba a oprava kopírovacie stroja 06/2022",,"dodávateľ: CBC Slovakia s. r. o., Nové záhrady I/9, 821 05 Bratislava, IČO: 44773293","69,68 € s DPH",27.06.2022,28.06.2022,platná, 220179,púzdro na mobil,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 82108 Bratislava, IČO: 35697270","13,99 € s DPH",27.06.2022,28.06.2022,platná, 220180,upratovací vozík,,"dodávateľ: NOVOHYGIENE, s. r. o., Ulica revolučná 106/1, 984 01 Lučenec, IČO: 51669196","714,60 € s DPH",27.06.2022,28.06.2022,platná, 220181,bezpečnostné sklo,,"dodávateľ: Perleť s. r. o., Nadabula 190, 04801 Rožňava, IČO: 46812539","1 497,02 € s DPH",28.06.2022,28.06.2022,platná, 220173,poplatky MT 06/2022,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 82108 Bratislava, IČO: 35697270","314,23 € s DPH",21.06.2022,21.06.2022,platná, 220174,supervízia skupinová,,"dodávateľ: Zrkadlenie, o. z., Banícka 41, 05601 Gelnica, IČO: 42327474","315,00 € s DPH",21.06.2022,21.06.2022,platná, 220172,nákup PHM - benzín - krovinorez,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava, IČO: 31322832","36,85 € s DPH",20.06.2022,20.06.2022,platná, 220170,spotreba materiálu - príslušenstvo ku gitare,,"dodávateľ: Matúš Karabin - Hudobné Centrum, Allendého 2756/30, 059 51 Poprad - Matejovce, IČO: 46480471","89,55 € s DPH",15.06.2022,17.06.2022,platná, 220171,vzdelávanie a teambuilding zamestnancov zariadení DSS,,"dodávateľ: Obec Rejdová, Rejdová 47, 049 26, IČO: 00328685","625,00 € s DPH",17.06.2022,17.06.2022,platná, 220163,servis výťahov,,"dodávateľ: FOWER spol. s r.o., Kvetná 26, 048 01 Rožňava, IČO: 31692303","150,00 € s DPH",09.06.2022,15.06.2022,platná, 220164,nákup materiálu na prac. terapiu,,"dodávateľ: EDUCAPLAY, s. r. o., Daxnerova 9, 01001 Žilina, IČO: 44889780","55,00 € s DPH",10.06.2022,15.06.2022,platná, 220165,odber TÚV a tepla,,"dodávateľ: Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a. s., Špitálska 1, 04801 Rožňava, IČO: 36597341","1 701,07 € s DPH",10.06.2022,15.06.2022,platná, 220166,elektrická energa 05/2022,,"dodávateľ: Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a. s., Špitálska 1,04801 Rožňava, IČO: 36597341","1 406,80 € s DPH",10.06.2022,15.06.2022,platná, 220167,"vodné, stočné 05/2022",,"dodávateľ: Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a. s., Špitálska 1, 04801 Rožňava, IČO: 36597341","1 448,94 € s DPH",10.06.2022,15.06.2022,platná, 220168,vyvesenie a skrátenie lán,,"dodávateľ: FOWER spol. s r.o., Kvetná 26, 048 01 Rožňava, IČO: 31692303","1 490,00 € s DPH",15.06.2022,15.06.2022,platná, 220169,"nákup DrHM, mat. na OaU",,"dodávateľ: LEG - KOVO s. r. o., Mierová 258/16, 98201 Tornaľa, IČO: 43849661","937,34 € s DPH",15.06.2022,15.06.2022,platná, 220160,spotreba elektrina,,"dodávateľ: Východoslovenká energetika a. s., Mlynská 31, 04291 Košice, IČO: 44483767","97,00 € s DPH",07.06.2022,14.06.2022,platná, 220161,poplatok - telekomunikačné služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469","48,12 € s DPH",07.06.2022,14.06.2022,platná, 220162,poplatok za tel. služby /pevná linka/ Amalia,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469","9,31 € s DPH",07.06.2022,14.06.2022,platná, 220159,materiál na PT,,"dodávateľ: Špeci deti, s. r. o., Nová 1008/23, 058 01 Poprad, IČO: 53627351","189,90 € s DPH",07.06.2022,07.06.2022,platná, 220153,poradenské služby VO,,"dodávateľ: JUDr. Stanislav Ďuriček VO-TENDER, Zlatá 301/32, 04801 Rožňava, IČO: 51747103","240,00 € s DPH",02.06.2022,06.06.2022,platná, 220154,internet 06/2022,,"dodávateľ: free-zona s. r. o., Mierova 3444, 048 01 Rožňava, IČO: 44356358","35,00 € s DPH",03.06.2022,06.06.2022,platná, 220155,oprava strešného zvodu - strecha 3. poschodie - 2 miestnosti,,"dodávateľ: Ondrej Gembický ZÁMOČNÍK, Čučma 5, 048 01 Rožňava, IČO: 17131723","1 548,00 € s DPH",03.06.2022,06.06.2022,platná, 220156,osobná vaha mechanická,,"dodávateľ: ATONA s. r. o., Okružná č.30, 048 01 Rožňava, IČO: 47925914","45,00 € s DPH",03.06.2022,06.06.2022,platná, 220157,zber a odvoz odpadu 05/2022,,"dodávateľ: ESPIK Group s.r.o., Orlov 133, 06543 Orlov, IČO: 46754768","70,20 € s DPH",03.06.2022,06.06.2022,platná, 220158,nákup PHM 05/2022,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava, IČO: 31322832","249,65 € s DPH",06.06.2022,06.06.2022,platná, 220151,"správa počítačovej siete, výpočtovej techniky a informačného systému 05/2022",,"dodávateľ: MICRODAT, s. r. o., Pionierov 588, 04922 Gemerská Poloma, IČO: 43875076","414,00 € s DPH",02.06.2022,02.06.2022,platná, 220152,stravné lístky 06/2022,,"dodávateľ: DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o., Kálov 356, 01001 Žilina, IČO: 36391000","5 143,50 € s DPH",02.06.2022,02.06.2022,platná, 220144,oprava svetla a stierače Peugeot Partner,,"dodávateľ: AC s. r. o., Gemerská 563, 049 51 Brzotín, IČO: 52889084","62,91 € s DPH",31.05.2022,01.06.2022,platná, 220145,"dezinfekcia, pranie, žehlenie, odvoz a dovoz prádla 05/2022",,"dodávateľ: PERLEŤ PLUS s. r. o., Nadabula 190, 04801 Rožňava, IČO: 47435712","452,20 € s DPH",31.05.2022,01.06.2022,platná, 220146,"dezinfekcia, pranie, žehlenie, odvoz a dovoz prádla 05/2022",,"dodávateľ: PERLEŤ PLUS s. r. o., Nadabula 190, 04801 Rožňava, IČO: 47435712","4 744,88 € s DPH",31.05.2022,01.06.2022,platná, 220147,"dezinfekcia, pranie, žehlenie, odvoz a dovoz prádla 05/2022",,"dodávateľ: PERLEŤ PLUS s. r. o., Nadabula 190, 04801 Rožňava, IČO: 47435712","1 057,00 € s DPH",31.05.2022,01.06.2022,platná, 220148,hygienický náter miestností,,"dodávateľ: PERLEŤ PLUS s. r. o., Nadabula 190, 04801 Rožňava, IČO: 47435712","9 989,83 € s DPH",01.06.2022,01.06.2022,platná, 220149,kancelárske potreby,,"dodávateľ: Ladislav Mihalik - LAAX, Šafáriková 104, 048 01 Rožňava, IČO: 10746811","2 440,43 € s DPH",01.06.2022,01.06.2022,platná, 220150,nákup materiálu - oprava a údržba,,"dodávateľ: MONTREL Plus s.r.o., Šafárikova 79/A, 04801 Rožňava, IČO: 36204951","998,74 € s DPH",01.06.2022,01.06.2022,platná, 220137,Nákup materiálu - údržbársky,,"dodávateľ: PIJATHERM s. r. o., Rumunská 952, 048 01 Rožňava, IČO: 51443821","4 116,06 € s DPH",26.05.2022,31.05.2022,platná, 220138,prezutie a vyváženie kolies - CITROEN JUMPER,,"dodávateľ: AC s. r. o., Gemerská 563, 049 51 Brzotín, IČO: 52889084","24,00 € s DPH",26.05.2022,31.05.2022,platná, 220139,Prezutie a vyváženie kolies - OPEL MOVANO,,"dodávateľ: AC s. r. o., Gemerská 563, 049 51 Brzotín, IČO: 52889084","30,00 € s DPH",26.05.2022,31.05.2022,platná, 220140,Prezutie a vyváženie kolies - Peugeot Partner,,"dodávateľ: AC s. r. o., Gemerská 563, 049 51 Brzotín, IČO: 52889084","24,00 € s DPH",26.05.2022,31.05.2022,platná, 220141,prezutie a vyváženie kolies - CITROEN C-ELYSEE,,"dodávateľ: AC s. r. o., Gemerská 563, 049 51 Brzotín, IČO: 52889084","24,00 € s DPH",26.05.2022,31.05.2022,platná, 220142,kancelárske kreslá,,"dodávateľ: Nábytok Beata s. r. o., Šafárikova 82, 048 01 Rožňava, IČO: 50834011","1 043,52 € s DPH",27.05.2022,31.05.2022,platná, 220143,materiál na PT,,"dodávateľ: 3lobit s. r. o., Jégého 5, 821 08 Bratislava, IČO: 46020152","233,85 € s DPH",31.05.2022,31.05.2022,platná, 220135,komunálny odpad - PSS Jasanima 2022,,"dodávateľ: Mesto Rožňava, Šafarikova 29, 04801 Rožňava, IČO: 00328758","3 172,58 € s DPH",23.05.2022,24.05.2022,platná, 220136,MT Samsung Galaxy S22 5G green,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 82108 Bratislava, IČO: 35697270","142,50 € s DPH",23.05.2022,24.05.2022,platná, 220131,nákup materiálu na pracovnú terapiu,,"dodávateľ: Svíčky Garant Evženie Zuzaňáková, Polní 5, 785 01 Šternberk, Česká republika, IČO: 07771851","1 074,20 € s DPH",18.05.2022,23.05.2022,platná, 220132,"služba,servis, údržba a oprava kopír. stoja 05/2022",,"dodávateľ: CBC Slovakia s. r. o., Nové záhrady I/9, 821 05 Bratislava, IČO: 44773293","77,40 € s DPH",20.05.2022,23.05.2022,platná, 220133,telekomunikačné služby 05/2022,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 82108 Bratislava, IČO: 35697270","346,55 € s DPH",23.05.2022,23.05.2022,platná, 220134,komunálny odpad 2022,,"dodávateľ: Mesto Rožňava, Šafarikova 29, 04801 Rožňava, IČO: 00328758","1 676,08 € s DPH",23.05.2022,23.05.2022,platná, 220124,odber TÚV a tepla,,"dodávateľ: Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a. s., Špitálska 1,04801 Rožňava, IČO: 36597341","4 650,26 € s DPH",12.05.2022,16.05.2022,platná, 220125,elektrická energia 04/2022,,"dodávateľ: Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a. s., Špitálska 1, 04801 Rožňava, IČO: 36597341","1 326,89 € s DPH",12.05.2022,16.05.2022,platná, 220126,"vodné, stočné 04/2022",,"dodávateľ: Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a. s., Špitálska 1, 04801 Rožňava, IČO: 36597341","1 713,54 € s DPH",12.05.2022,16.05.2022,platná, 220127,"školenie:,,Úvod do sexuality v soc. službách\"",,"dodávateľ: TATRA ADAKÉMIA o.z., S. Chalupu 16,971 01 Prievidza, IČO: 42142946","1 200,00 € s DPH",12.05.2022,16.05.2022,platná, 220128,balená stolová voda,,"dodávateľ: AQUA COLL Marián Farkaš, č. 119, 943 58 Kamenný Most, IČO: 43667708","9,00 € s DPH",13.05.2022,16.05.2022,platná, 220129,"Kurz ,,Taška z pálky\" Milan Mikolaj",,"dodávateľ: ÚĽUV, Obchodná 64, 816 11 Bratislava, IČO: 00164429","97,00 € s DPH",16.05.2022,16.05.2022,platná, 220130,"Kurz ,, Taška z pálky\" Alžbeta Pástorová",,"dodávateľ: ÚĽUV, Obchodná 64, 816 11 Bratislava, IČO: 00164429","97,00 € s DPH",16.05.2022,16.05.2022,platná, 220119,"workshop - korálikovanie, šitý náramok",,"dodávateľ: Gemerské osvetové stredisko, Betliarska 8, 048 01 Rožňava, IČO: 31297781","15,00 € s DPH",09.05.2022,10.05.2022,platná, 220110,zber a odvoz odpadu 04/2022,,"dodávateľ: ESPIK Group s.r.o., Orlov 133, 06543 Orlov, IČO: 46754768","88,20 € s DPH",05.05.2022,10.05.2022,platná, 220111,"nákup materiálu - farby, lak, moridla, lepidlo",,"dodávateľ: Anežka Kováčová - Kolor CENTRUM, Nadabula 149, 048 01 Rožňava, IČO: 44731671","982,85 € s DPH",05.05.2022,10.05.2022,platná, 220112,nákup materiálu - farby,,"dodávateľ: Anežka Kováčová - Kolor CENTRUM, Nadabula 149, 048 01 Rožňava, IČO: 44731671","320,40 € s DPH",05.05.2022,10.05.2022,platná, 220113,"dezinfekcia, pranie, žehlenie, odvoz a dovoz prádla 04/2022",,"dodávateľ: PERLEŤ PLUS s. r. o., Nadabula 190, 04801 Rožňava, IČO: 47435712","1 088,50 € s DPH",06.05.2022,10.05.2022,platná, 220114,"dezinfekcia, pranie, žehlenie, odvoz a dovoz prádla 04/2022",,"dodávateľ: PERLEŤ PLUS s. r. o., Nadabula 190, 04801 Rožňava, IČO: 47435712","479,40 € s DPH",06.05.2022,10.05.2022,platná, 220115,"dezinfekcia, pranie, žehlenie, odvoz a dovoz prádla 04/2022",,"dodávateľ: PERLEŤ PLUS s. r. o., Nadabula 190, 04801 Rožňava, IČO: 47435712","3 633,77 € s DPH",06.05.2022,10.05.2022,platná, 220116,spotreba elektrina - 05/2022 - AMALIA,,"dodávateľ: Východoslovenká energetika a. s., Mlynská 31, 04291 Košice, IČO: 44483767","97,00 € s DPH",09.05.2022,10.05.2022,platná, 220117,poplatok za telekomunikačné služby - pevná linka - AMALIA,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469","9,02 € s DPH",09.05.2022,10.05.2022,platná, 220118,poplatok za telekomunikačné služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469","49,19 € s DPH",09.05.2022,10.05.2022,platná, 220120,servis a údržba výťahov - 04/2022,,"dodávateľ: FOWER spol. s r.o., Kvetná 26, 048 01 Rožňava, IČO: 31692303","150,00 € s DPH",10.05.2022,10.05.2022,platná, 220121,servis a údržba výťahov 05/2022,,"dodávateľ: FOWER spol. s r.o., Kvetná 26, 048 01 Rožňava, IČO: 31692303","150,00 € s DPH",10.05.2022,10.05.2022,platná, 220122,právne zastupovanie pri pojednávaní na OS v RV,,"dodávateľ: JUDr. Ružena Línerová, Čučmianska 35, 048 01 Rožňava","80,00 € s DPH",10.05.2022,10.05.2022,platná, 220123,právne zastupovanie pri pojednávaní na OS v RV,,"dodávateľ: JUDr. Ružena Línerová, Čučmianska 35, 048 01 Rožňava","80,00 € s DPH",10.05.2022,10.05.2022,platná, 220107,pracovné zošity pre PSS na terapiu,,"dodávateľ: Centrum MEMORY n. o., Mlynarovičova 2571/21, 851 03 Bratislava, IČO: 31821791","56,00 € s DPH",04.05.2022,04.05.2022,platná, 220108,stravné lístky,,"dodávateľ: DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o., Kálov 356, 01001 Žilina, IČO: 36391000","4 968,00 € s DPH",04.05.2022,04.05.2022,platná, 220109,PHM,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava, IČO: 31322832","146,60 € s DPH",04.05.2022,04.05.2022,platná, 220101,poradenské služby v oblasti VO,,"dodávateľ: JUDr. Stanislav Ďuriček VO-TENDER, Zlatá 301/32, 04801 Rožňava, IČO: 51747103","240,00 € s DPH",02.05.2022,03.05.2022,platná, 220102,internetové služby 05/2022,,"dodávateľ: free-zona s. r. o., Mierova 3444, 048 01 Rožňava, IČO: 44356358","35,00 € s DPH",03.05.2022,03.05.2022,platná, 220103,"správa počítačovej siete, výpočtovej techniky a IS 04/2022",,"dodávateľ: MICRODAT, s. r. o., Pionierov 588, 04922 Gemerská Poloma, IČO: 43875076","306,60 € s DPH",03.05.2022,03.05.2022,platná, 220104,materiál na PT,,"dodávateľ: FlowLive Expanding, s. r. o., Bratislavská 35, 917 02 Trnava, IČO: 47114380","175,00 € s DPH",03.05.2022,03.05.2022,platná, 220105,materiál na PT,,"dodávateľ: Marián Božík, Royova 224/20, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 37021010","226,50 € s DPH",03.05.2022,03.05.2022,platná, 220106,"odborný seminár ,,Komplexná správa dokumentov\"",,"dodávateľ: Asociácia správcov registratúry, M.R.Štefánika 310, 972 71 Nováky, IČO: 37922190","49,00 € s DPH",03.05.2022,03.05.2022,platná, 220097,evidencia odpadov 26.04.2022-26.04.2023,,"dodávateľ: ESPIK Group s.r.o., Orlov 133, 06543 Orlov, IČO: 46754768","31,20 € s DPH",28.04.2022,02.05.2022,platná, 220098,materiál na PT - vykrajovačky a valčeky,,"dodávateľ: COLARI s.r.o., Lesná 662/9, 958 01 Partizánske, IČO: 53801717","157,78 € s DPH",28.04.2022,02.05.2022,platná, 220099,daň z nehnuteľností + daň za psa 2022,,"dodávateľ: Mesto Rožňava, Šafáriková 499/29, 048 01 Rožňava, IČO: 00328758","3 382,87 € s DPH",28.04.2022,02.05.2022,platná, 220100,"služba, servis, údržba a oprava kopír. stroja",,"dodávateľ: CBC Slovakia s. r. o., Nové záhrady I/9, 821 05 Bratislava, IČO: 44773293","70,74 € s DPH",29.04.2022,02.05.2022,platná, 220095,nákup zdravotníckeho materiálu,,"dodávateľ: ATONA s. r. o., Okružná č.30, 048 01 Rožňava, IČO: 47925914","348,35 € s DPH",26.04.2022,27.04.2022,platná, 220096,nákup mat. na mobil. záhradky - kvety,,"dodávateľ: HAMELLI s. r. o., č.183, Kružná 049 51, IČO: 50376799","96,36 € s DPH",26.04.2022,27.04.2022,platná, 220093,telekomunikačne služby 04/2022,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 82108 Bratislava, IČO: 35697270","327,61 € s DPH",19.04.2022,20.04.2022,platná, 220094,Poistenie (majetok a zodpovednosť za škodu),,"dodávateľ: Generali Poisťovňa, s.s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, IČO: 54228573","153,22 € s DPH",20.04.2022,20.04.2022,platná, 220092,činnosť technika PO a BOZP 1Q/2022,,"dodávateľ: Wyon s. r. o., Námestie 1. mája 10, 04801 Rožňava, IČO: 44150300","900,00 € s DPH",12.04.2022,19.04.2022,platná, 220075,internet,,"dodávateľ: free-zona s. r. o., Mierova 3444, 048 01 Rožňava, IČO: 44356358","35,00 € s DPH",07.04.2022,12.04.2022,platná, 220076,satelitná televízia,,"dodávateľ: freeSAT, Rue Albert Borschette 4, L-1246 Luxembourg","25,75 € s DPH",07.04.2022,12.04.2022,platná, 220077,satelitná televízia,,"dodávateľ: freeSAT, Rue Albert Borschette 4, L-1246 Luxembourg","25,79 € s DPH",07.04.2022,12.04.2022,platná, 220078,"dezinfekcia, pranie, žehlenie odvoz a dovoz posteľné prádlo 03/2022",,"dodávateľ: PERLEŤ PLUS s. r. o., Nadabula 190, 04801 Rožňava, IČO: 47435712","1 310,70 € s DPH",07.04.2022,12.04.2022,platná, 220079,"dezinfekcia, pranie, žehlenie, odvoz a dovoz infekčného prádla 03/2022",,"dodávateľ: PERLEŤ PLUS s. r. o., Nadabula 190, 04801 Rožňava, IČO: 47435712","20,72 € s DPH",07.04.2022,12.04.2022,platná, 220080,"dezinfekcia, pranie, žehlenie, odovz a dovoz osobného prádla 03/2022",,"dodávateľ: PERLEŤ PLUS s. r. o., Nadabula 190, 04801 Rožňava, IČO: 47435712","2 805,25 € s DPH",07.04.2022,12.04.2022,platná, 220081,zber a odvoz odpadu,,"dodávateľ: ESPIK Group s.r.o., Orlov 133, 06543 Orlov, IČO: 46754768","82,80 € s DPH",08.04.2022,12.04.2022,platná, 220082,"vodné, stočné 01-03/2022",,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","927,64 € s DPH",08.04.2022,12.04.2022,platná, 220083,spotreba elektrina 04/2022 - Amalia,,"dodávateľ: Východoslovenká energetika a. s., Mlynská 31, 04291 Košice, IČO: 44483767","97,00 € s DPH",08.04.2022,12.04.2022,platná, 220084,telekomunikačné služby - pevná linka - 03/2022,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469","48,20 € s DPH",08.04.2022,12.04.2022,platná, 220085,telekomunikačné služby - pevná linka - Jasanima 03/2022,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469","9,04 € s DPH",08.04.2022,12.04.2022,platná, 220086,zdravotnícky materiál,,"dodávateľ: ATONA s. r. o., Okružná č.30, 048 01 Rožňava, IČO: 47925914","3 487,28 € s DPH",08.04.2022,12.04.2022,platná, 220087,odber TÚV a tepla 03/2022,,"dodávateľ: Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a. s., Špitálska 1, 04801 Rožňava, IČO: 36597341","6 091,30 € s DPH",08.04.2022,12.04.2022,platná, 220088,elektrická energia 03/2022,,"dodávateľ: Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a. s., Špitálska 1, 04801 Rožňava, IČO: 36597341","1 543,24 € s DPH",08.04.2022,12.04.2022,platná, 220089,"vodné, stočné 03/2022",,"dodávateľ: Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a. s., Špitálska 1, 04801 Rožňava, IČO: 36597341","1 414,30 € s DPH",08.04.2022,12.04.2022,platná, 220090,"materiál na PT - materiál na tkanie, nite",,"dodávateľ: KOPILCOVÁ MARTA, Kamenica 586, 082 71 Kamenica, IČO: 17153131","942,00 € s DPH",11.04.2022,12.04.2022,platná, 220091,oprava Opel Movano,,"dodávateľ: AUTOSTOP RV, s. r. o., Šafárikova 3714, 04801 Rožňava, IČO: 36582280","63,89 € s DPH",11.04.2022,12.04.2022,platná, 220073,nákup PHM,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava, IČO: 31322832","236,73 € s DPH",05.04.2022,05.04.2022,platná, 220074,stravné lístky,,"dodávateľ: DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o., Kálov 356, 01001 Žilina, IČO: 36391000","3 888,00 € s DPH",05.04.2022,05.04.2022,platná, 220067,ročný prístup - najdôležitejšie témy a ich legislatívne úpravy v roku 2022/2023,,"dodávateľ: CUS - Centrum účtovníkov Slovenska, s. r. o., Zadarská ulica 2/15090, 97404 Banská Bystrica, IČO: 36760951","187,00 € s DPH",31.03.2022,04.04.2022,platná, 220068,"Správa počítačovej siete, výpočtovej techniky a IS 03/2022",,"dodávateľ: MICRODAT, s. r. o., Pionierov 588, 049 22 Gemerská Poloma, IČO: 43875076","144,00 € s DPH",01.04.2022,04.04.2022,platná, 220069,EPI - právny systém,,"dodávateľ: Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 1, IČO: 31592503","336,28 € s DPH",01.04.2022,04.04.2022,platná, 220070,Online vzdel. - Aký prístup vnímajú rodiny s deťmi s postihnutím ako najviac podporný,,"dodávateľ: Asociácia poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie, Záhradnícka 70, 82108 Bratislava - Ružinov, IČO: 50626256","15,00 € s DPH",01.04.2022,04.04.2022,platná, 220071,Jednorázové ochranné rukavice,,"dodávateľ: SPINAGRA s. r. o., Čučmianska dlhá 2, 04801 Rožňava, IČO: 47523930","2 790,00 € s DPH",04.04.2022,04.04.2022,platná, 220072,poradenské služby v oblasti VO,,"dodávateľ: JUDr. Stanislav Ďuriček VO-TENDER, Zlatá 301/32, 04801 Rožňava, IČO: 51747103","240,00 € s DPH",04.04.2022,04.04.2022,platná, 220062,servis a údržba kopírovacieho stroja,,"dodávateľ: CBC Slovakia s. r. o., Nové záhrady I/9, 821 05 Bratislava, IČO: 44773293","50,77 € s DPH",23.03.2022,28.03.2022,platná, 220064,vodné stočné - 09/21-03/22 Amalia,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","214,93 € s DPH",25.03.2022,28.03.2022,platná, 220063,"kurz ,,Krízový manažment v soc. službách\"",,"dodávateľ: Tabita s. r. o., č.241, 906 45 Štefanov, IČO: 36408760","630,00 € s DPH",25.03.2022,28.03.2022,platná, 220065,kurz Keramiky,,"dodávateľ: Gemerské osvetové stredisko, Betliarska 8, 048 01 Rožňava, IČO: 31297781","100,00 € s DPH",28.03.2022,28.03.2022,platná, 220066,servis a údržba výťahov 03/2022,,"dodávateľ: FOWER spol. s r.o., Kvetná 26, 048 01 Rožňava, IČO: 31692303","150,00 € s DPH",28.03.2022,28.03.2022,platná, Tabita s. r. o.,"kurz ,,Krízový manažment v soc. službách\"",,"dodávateľ: Tabita s. r. o., č. 241, 906 45 Štefanov, IČO: 36408760","630,00 € s DPH",18.03.2022,25.03.2022,platná, 220058,Poplatok za MT 03/2022,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 82108 Bratislava, IČO: 35697270","324,49 € s DPH",21.03.2022,21.03.2022,platná, 220059,licencia eKarta Rodiny,,"dodávateľ: Ing. Juraj Gromoš, Dilongova 46, 080 01 Prešov, IČO: 47230401","360,00 € s DPH",21.03.2022,21.03.2022,platná, 220060,"účastnícky poplatok ,,Práca s emóciami v multidisciplinárnom tíme\"",,"dodávateľ: 3P - Projekt n.o., Volgogradská 26, 08001 Prešov, IČO: 50392701","684,00 € s DPH",21.03.2022,21.03.2022,platná, 220061,krmivo a podstielka pre zajace,,"dodávateľ: Mlyn Zrno s. r. o., Velke Hoste 290, 95638 Sisov, IČO: 50664859","129,00 € s DPH",21.03.2022,21.03.2022,platná, 220057,zdravotnícke pomôcky,,"dodávateľ: Hmotné rezervy Košického samosprávneho kraja, s. r. o., Strojárenská 3, 040 01 Košice, IČO: 45424462","4 447,81 € s DPH",16.03.2022,16.03.2022,platná, 220053,Elektrická energia 02/2022,,"dodávateľ: Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a. s., Špitálska 1, 04801 Rožňava, IČO: 36597341","1 386,77 € s DPH",10.03.2022,14.03.2022,platná, 220054,vodné a stočné 02/2022,,"dodávateľ: Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a. s., Špitálska 1, 04801 Rožňava, IČO: 36597341","1 201,39 € s DPH",10.03.2022,14.03.2022,platná, 220055,Teplo 02/2022,,"dodávateľ: Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a. s., Špitálska 1, 04801 Rožňava, IČO: 36597341","4 293,76 € s DPH",10.03.2022,14.03.2022,platná, 220056,"Hasiace prístroje, piktogram, protipožiarná páska, samozatvárač",,"dodávateľ: Wyon s. r. o., Námestie 1. mája 10, 04801 Rožňava, IČO: 44150300","235,50 € s DPH",11.03.2022,14.03.2022,platná, 220050,poplatky za pevnú linku 02/2022,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469","49,19 € s DPH",08.03.2022,08.03.2022,platná, 220051,poplatok za pevnú linku 02/2022 AMALIA,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469","9,08 € s DPH",08.03.2022,08.03.2022,platná, 220052,krmivo pre psa a zajace,,"dodávateľ: PETHOME s.r.o., Pešková 3070/3, 61200 Brno, IČO: 01892967","390,64 € s DPH",08.03.2022,08.03.2022,platná, 220037,poradenské služby v oblasti VO,,"dodávateľ: JUDr. Stanislav Ďuriček VO-TENDER, Zlatá 301/32, 04801 Rožňava, IČO: 51747103","240,00 € s DPH",01.03.2022,07.03.2022,platná, 220038,"dezinfekcia, pranie, žehlenie, odvoz a dovoz prádla 02/2022",,"dodávateľ: PERLEŤ PLUS s. r. o., Nadabula 190, 04801 Rožňava, IČO: 47435712","4 734,52 € s DPH",02.03.2022,07.03.2022,platná, 220039,"dezinfekcia, pranie, žehlenie, odvoz a dovoz prádla 02/2022",,"dodávateľ: PERLEŤ PLUS s. r. o., Nadabula 190, 04801 Rožňava, IČO: 47435712","255,00 € s DPH",02.03.2022,07.03.2022,platná, 220040,"dezinfekcia, pranie, žehlenie, odvoz a dovoz prádla 02/2022",,"dodávateľ: PERLEŤ PLUS s. r. o., Nadabula 190, 04801 Rožňava, IČO: 47435712","644,00 € s DPH",02.03.2022,07.03.2022,platná, 220041,stravné lístky,,"dodávateľ: DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o., Kálov 356, 01001 Žilina, IČO: 36391000","4 536,00 € s DPH",02.03.2022,07.03.2022,platná, 220042,zber a odvoz odpadu 02/2022,,"dodávateľ: ESPIK Group s.r.o., Orlov 133, 06543 Orlov, IČO: 46754768","89,10 € s DPH",04.03.2022,07.03.2022,platná, 220043,nákup PHM,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava, IČO: 31322832","141,61 € s DPH",04.03.2022,07.03.2022,platná, 220044,Internet 03/2022,,"dodávateľ: free-zona s. r. o., Mierová 3444 , 048 01 Rožňava, IČO: 44356358","35,00 € s DPH",07.03.2022,07.03.2022,platná, 220045,elektrina - AMALIA,,"dodávateľ: Východoslovenká energetika a. s., Mlynská 31, 04291 Košice, IČO: 44483767","97,00 € s DPH",07.03.2022,07.03.2022,platná, 220046,zneškodnenie nebezp. odpadu,,"dodávateľ: AGB ekoservis s. r. o., Pražská 2, 04011 Košice, IČO: 36182508","491,40 € s DPH",07.03.2022,07.03.2022,platná, 220047,servis a údržba výťahov 01/2022,,"dodávateľ: FOWER Rožňava, s.r.o., Kvetná 26, 048 01 Rožňava, IČO: 31692303","150,00 € s DPH",07.03.2022,07.03.2022,platná, 220048,servis a údržba výťahov 02/2022,,"dodávateľ: FOWER Rožňava, s.r.o., Kvetná 26, 048 01 Rožňava, IČO: 31692303","150,00 € s DPH",07.03.2022,07.03.2022,platná, 220049,online vzdelávanie,,"dodávateľ: Asociácia poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie, Záhradnícka 70, 82108 Bratislava - Ružinov, IČO: 50626256","15,00 € s DPH",07.03.2022,07.03.2022,platná, 220032,poplatky MT,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 82108 Bratislava, IČO: 35697270","302,86 € s DPH",22.02.2022,28.02.2022,platná, 220033,servis a oprava kopírov. strojov,,"dodávateľ: CBC Slovakia s. r. o., Nové záhrady I/9, 821 05 Bratislava, IČO: 44773293","89,52 € s DPH",23.02.2022,28.02.2022,platná, 220034,vyúčtovacia fa 2021 - voda a el. energia,,"dodávateľ: Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a. s., Špitálska 1, 04801 Rožňava, IČO: 36597341","1 247,21 € s DPH",24.02.2022,28.02.2022,platná, 220035,"žehlička, mikrov. rúra, práčka a susička",,"dodávateľ: HAPPY elektro, s. r. o., K. Schoppera 130/2. 04801 Rožňava, IČO: 51031566","1 116,00 € s DPH",25.02.2022,28.02.2022,platná, 220036,"drogéria, čistiace potreby",,"dodávateľ: BEFORA VEĽKOSKLAD Rožňava, spol. s r. o., Šafáriková 4072, 04801 Rožňava, IČO: 31667104","3 604,09 € s DPH",28.02.2022,28.02.2022,platná, 220027,satelit,,"dodávateľ: freeSAT, P.O.BoX 111,830 00 Bratislava","25,96 € s DPH",11.02.2022,14.02.2022,platná, 220028,elektrická energia 01/2022,,"dodávateľ: Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a. s., Špitálska 1, 04801 Rožňava, IČO: 36597341","1 618,21 € s DPH",14.02.2022,14.02.2022,platná, 220029,TÚV a teplo 01/2022,,"dodávateľ: Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a. s., Špitálska 1, 04801 Rožňava, IČO: 36597341","7 941,26 € s DPH",14.02.2022,14.02.2022,platná, 220030,"vodné, stočné 01/2022",,"dodávateľ: Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a. s., Špitálska 1, 04801 Rožňava, IČO: 36597341","1 376,41 € s DPH",14.02.2022,14.02.2022,platná, 220013,"dezinfekcia, pranie, žehlenie, odvoz a dovoz prádla 01/2022",,"dodávateľ: PERLEŤ PLUS s. r. o., Nadabula 190, 04801 Rožňava, IČO: 47435712","5 843,04 € s DPH",04.02.2022,11.02.2022,platná, 220014,"dezinfekcia, pranie, žehlenie, odvoz a dovoz prádla 01/2022",,"dodávateľ: PERLEŤ PLUS s. r. o., Nadabula 190, 04801 Rožňava, IČO: 47435712","318,50 € s DPH",04.02.2022,11.02.2022,platná, 220015,"dezinfekcia, pranie, žehlenie, odvoz a dovoz prádla 01/2022",,"dodávateľ: PERLEŤ PLUS s. r. o., Nadabula 190, 04801 Rožňava, IČO: 47435712","215,90 € s DPH",04.02.2022,11.02.2022,platná, 220016,oprava plynového kotla - AMALIA,,"dodávateľ: Matejka Adolf, Mierová 288, Gemerská Poloma, IČO: 10745238","775,00 € s DPH",04.02.2022,11.02.2022,platná, 220017,nákup PHM,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava, IČO: 31322832","75,98 € s DPH",04.02.2022,11.02.2022,platná, 220018,internet 02/2022,,"dodávateľ: free-zona s. r. o., Mierova 3444, 048 01 Rožňava, IČO: 44356358","35,00 € s DPH",04.02.2022,11.02.2022,platná, 220019,stravné lístky 02/2022,,"dodávateľ: DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o., Kálov 356, 01001 Žilina, IČO: 36391000","4 132,00 € s DPH",04.02.2022,11.02.2022,platná, 220020,plast nadstavnicovy standard XXL,,"dodávateľ: Animus Care s. r. o., Vyšný Klátov 160, 04412 Vyšný Klátov, IČO: 51643898","945,00 € s DPH",04.02.2022,11.02.2022,platná, 220021,Elektrina - AMALIA,,"dodávateľ: Východoslovenká energetika a. s., Mlynská 31, 04291 Košice, IČO: 44483767","97,00 € s DPH",07.02.2022,11.02.2022,platná, 220022,zber a odvoz odpadu,,"dodávateľ: ESPIK Group s.r.o., Orlov 133, 06543 Orlov, IČO: 46754768","122,40 € s DPH",07.02.2022,11.02.2022,platná, 220023,balená stolová voda,,"dodávateľ: AQUA COOL Marián Farkaš, Kamenný Most 119, 94358, IČO: 43667708","22,50 € s DPH",07.02.2022,11.02.2022,platná, 220024,telekomunikačné služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469","48,97 € s DPH",09.02.2022,11.02.2022,platná, 220025,telekomunikačné služby - pevná linka - Amália,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469","9,02 € s DPH",09.02.2022,11.02.2022,platná, 220026,poskytnutie medicínskych služieb,,"dodávateľ: ProfMed s. r. o., Janka Kráľa 12, 04801 Rožňava, IČO: 36589616","806,00 € s DPH",09.02.2022,11.02.2022,platná, 220012,poradenské služby VO,,"dodávateľ: JUDr. Stanislav Ďuriček VO-TENDER, Zlatá 301/32, 04801 Rožňava, IČO: 51747103","240,00 € s DPH",01.02.2022,08.02.2022,platná, 220011,Kurz Keramiky,,"dodávateľ: Gemerské osvetové stredisko, Betliarska 8, 048 01 Rožňava, IČO: 31297781","200,00 € s DPH",27.01.2022,03.02.2022,platná, 220031,Plat. kalendár - Dodávka plynu AMALIA,,"dodávateľ: MET Slovakia, a. s., Mostová 2,81101 Bratislava, IČO: 45860637","9 072,00 € s DPH",27.01.2022,03.02.2022,platná, 220008,"VO ,,nákup stravných lístkov\"",,"dodávateľ: JUDr. Stanislav Ďuriček VO-TENDER, Zlatá 301/32, 04801 Rožňava, IČO: 51747103","360,00 € s DPH",25.01.2022,01.02.2022,platná, 220009,videoseminár - ročné zúčtovanie,,"dodávateľ: Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o., Družstevná 232/2, 040 01 Košice, IČO: 51424266","30,00 € s DPH",25.01.2022,01.02.2022,platná, 220010,právne zastupovanie na OS RV,,"dodávateľ: JUDr. Ružena Línerová, Čučmianska 35, 048 01 Rožňava","80,00 € s DPH",25.01.2022,01.02.2022,platná, 220007,fotokópie,,"dodávateľ: CBC Slovakia s. r. o., Nové záhrady I/9, 821 05 Bratislava, IČO: 44773293","89,85 € s DPH",21.01.2022,28.01.2022,platná, 220006,telekomunikačné služby 01/2022,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 82108 Bratislava, IČO: 35697270","302,22 € s DPH",20.01.2022,27.01.2022,platná, 220005,internet 01/2022,,"dodávateľ: free-zona s. r. o., Mierova 3444, 048 01 Rožňava, IČO: 44356358","35,00 € s DPH",17.01.2022,24.01.2022,platná, 210398,vyúčtovanie - elektrická energia 2021,,"dodávateľ: Východoslovenká energetika a. s., Mlynská 31, 04291 Košice, IČO: 44483767","222,41 € s DPH",14.01.2022,21.01.2022,platná, 220004,spotrebný mat. -baterky + nabíjačka,,"dodávateľ: HAPPY elektro, s. r. o., K. Schoppera 130/2. 04801 Rožňava, IČO: 51031566","71,80 € s DPH",14.01.2022,21.01.2022,platná, 210394,"dezinfekcia, pranie, žehlenie, odvoz a dovoz prádla 12/2021",,"dodávateľ: PERLEŤ PLUS s. r. o., Nadabula 190, 04801 Rožňava, IČO: 47435712","2 393,16 € s DPH",12.01.2022,19.01.2022,platná, 210395,"dezinfekcia, pranie, žehlenie, odvoz a dovoz prádla 12/2021",,"dodávateľ: PERLEŤ PLUS s. r. o., Nadabula 190, 04801 Rožňava, IČO: 47435712","1 315,60 € s DPH",12.01.2022,19.01.2022,platná, 210396,"dezinfekcia, pranie, žehlenie, odvoz a dovoz prádla IP - 12/2021",,"dodávateľ: PERLEŤ PLUS s. r. o., Nadabula 190, 04801 Rožňava, IČO: 47435712","81,59 € s DPH",12.01.2022,19.01.2022,platná, 210397,vyúčtovanie plyn - Amalia,,"dodávateľ: MET Slovakia, a. s., Rajská 7687/7, 811 08 Bratislava, IČO: 45860637","3 558,36 € s DPH",12.01.2022,19.01.2022,platná, 220002,stravné lístky 01/2022,,"dodávateľ: DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o., Kálov 356, 01001 Žilina, IČO: 36391000","4 148,00 € s DPH",11.01.2022,18.01.2022,platná, 220003,"spotrebný mat. - text. čiapka, oximeter",,"dodávateľ: ATONA s. r. o., Okružná č.30, 048 01 Rožňava, IČO: 47925914","76,78 € s DPH",11.01.2022,18.01.2022,platná, 210391,poplatky za telefón /pevná linka/,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469","48,90 € s DPH",07.01.2022,14.01.2022,platná, 210392,poplatky za telefón /pevná linka/ - Amalia DSS,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469","9,02 € s DPH",07.01.2022,14.01.2022,platná, 210393,zrážková voda 10-12/2021,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","985,99 € s DPH",07.01.2022,14.01.2022,platná, 220001,freesat light,,"dodávateľ: freeSAT, P.O.BoX 111,830 00 Bratislava","24,96 € s DPH",06.01.2022,13.01.2022,platná, 210390,nákup PHM,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava, IČO: 31322832","168,37 € s DPH",05.01.2022,12.01.2022,platná, 210389,školenie - online seminár: Novela zákona o VS,,"dodávateľ: Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o., Družstevná 232/2, 040 01 Košice, IČO: 51424266","30,00 € s DPH",31.12.2021,07.01.2022,platná, 210388,poplatok za MT,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 82108 Bratislava, IČO: 35697270","331,37 € s DPH",29.12.2021,05.01.2022,platná, 210387,Poradenské služby,,"dodávateľ: JUDr. Stanislav Ďuriček VO-TENDER, Zlatá 301/32, 04801 Rožňava, IČO: 51747103","140,00 € s DPH",28.12.2021,04.01.2022,platná, 210384,DrHM kosačka,,"dodávateľ: STÉNIA a. s., Poštová 11, 04001 Košice, IČO: 36204871","699,00 € s DPH",27.12.2021,03.01.2022,platná, 210385,Dezinfekčná brána Hana,,"dodávateľ: KOTO s.r.o., Tovarnícka 8, 95501 Topoľčany, IČO: 52982661","5 868,00 € s DPH",27.12.2021,03.01.2022,platná, 210386,"servis, údržba a oprava kopír. stroja 12/2021",,"dodávateľ: CBC Slovakia s. r. o., Nové záhrady I/9, 821 05 Bratislava, IČO: 44773293","53,33 € s DPH",27.12.2021,03.01.2022,platná, 210383,"DrHm a mat. na opravu a údržbu (chladnička, Led svietidlo, vypínače, uhlová brúska)",,"dodávateľ: LEG - KOVO s. r. o., Mierová 258/16, 98201 Tornaľa, IČO: 43849661","1 068,95 € s DPH",23.12.2021,30.12.2021,platná, 210380,"ochranné pomôcky (respir., návleky, ochranný štít, overal, okuliare)",,"dodávateľ: REVITAL D s. r. o., Krásnohorská 3, 04801 Rožňava, IČO: 51454980","1 332,00 € s DPH",21.12.2021,22.12.2021,platná, 210381,tonery,,"dodávateľ: M-Media SK s. r. o., Slnečná 1666/12, 04801 Rožňava, IČO: 51202956","2 319,15 € s DPH",22.12.2021,22.12.2021,platná, 210382,"sušička, práčka, kanvica, mikr. rúra, umývačka riadu, televízor, hol. strojček",,"dodávateľ: HAPPY elektro, s. r. o., K. Schoppera 130/2. 04801 Rožňava, IČO: 51031566","2 882,90 € s DPH",22.12.2021,22.12.2021,platná, 210379,"správa počítačovej siete, výpočtovej techniky a informačného systému 12/2021",,"dodávateľ: MICRODAT, s. r. o., Pionierov 588, 04922 Gemerská Poloma, IČO: 43875076","779,52 € s DPH",21.12.2021,21.12.2021,platná, 210366,činnosť BOZP IV. štvrťrok 2021,,"dodávateľ: Wyon s. r. o., Námestie 1. mája 10, 04801 Rožňava, IČO: 44150300","900,00 € s DPH",16.12.2021,20.12.2021,platná, 210361,výmena pneumatík,,"dodávateľ: AUTOSTOP RV, s. r. o., Šafárikova 3714, 04801 Rožňava, IČO: 36582280","102,00 € s DPH",14.12.2021,20.12.2021,platná, 210362,nákup pneumatík,,"dodávateľ: AUTOSTOP RV, s. r. o., Šafárikova 3714, 04801 Rožňava, IČO: 36582280","288,00 € s DPH",14.12.2021,20.12.2021,platná, 210363,elektrická energia 12/2021,,"dodávateľ: Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a. s., Špitálska 1, 04801 Rožňava, IČO: 36597341","1 560,00 € s DPH",14.12.2021,20.12.2021,platná, 210364,odber TÚV 12/2021,,"dodávateľ: Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a. s., Špitálska 1, 04801 Rožňava, IČO: 36597341","4 800,00 € s DPH",15.12.2021,20.12.2021,platná, 210365,"vodné, stočné 12/2021",,"dodávateľ: Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a. s., Špitálska 1, 04801 Rožňava, IČO: 36597341","1 560,00 € s DPH",15.12.2021,20.12.2021,platná, 210367,oprava LED Tv Technika,,"dodávateľ: Vojtech Gášpár - GARED, Edelényská 3, 04801 Rožňava, IČO: 30284970","90,00 € s DPH",16.12.2021,20.12.2021,platná, 210368,strihací strojček,,"dodávateľ: BELORA, s. r. o., Langsfeldova 24, 81104 Bratislava, IČO: 36813851","152,70 € s DPH",16.12.2021,20.12.2021,platná, 210369,materiál do krajč. diel.,,"dodávateľ: Robert Benedikty - Benedikty, Madáčova 166, 049 22 Gemerská Poloma, IČO: 10747974","286,60 € s DPH",16.12.2021,20.12.2021,platná, 210370,internet 12/2021,,"dodávateľ: free-zona s. r. o., Mierova 3444, 048 01 Rožňava, IČO: 44356358","35,00 € s DPH",17.12.2021,20.12.2021,platná, 210371,oprava motorového vozidla Peugeot Partner,,"dodávateľ: Jozef Pakes, Okružná č. 2147/20, 048 01 Rožňava, IČO: 52520005","576,10 € s DPH",17.12.2021,20.12.2021,platná, 210372,Oprava motorového vozidla Citroen Jumpy,,"dodávateľ: Jozef Pakes, Okružná č. 2147/20, 048 01 Rožňava, IČO: 52520005","356,04 € s DPH",17.12.2021,20.12.2021,platná, 210373,oprava motorového vozidla Citroen C-Elysee,,"dodávateľ: Jozef Pakes, Okružná č. 2147/20, 048 01 Rožňava, IČO: 52520005","369,70 € s DPH",17.12.2021,20.12.2021,platná, 210374,rekonštrukcia kúpeľne - havarijný stav,,"dodávateľ: Ondrej Gembický, Čučma 5, 04801 Rožňava, IČO: 17131723","4 977,00 € s DPH",20.12.2021,20.12.2021,platná, 210375,Záchod I. poschodie poškodenie potrubia odpadu,,"dodávateľ: Ondrej Gembický, Čučma 5, 04801 Rožňava, IČO: 17131723","670,00 € s DPH",20.12.2021,20.12.2021,platná, 210376,Oprava odutých častí keramického obkladu,,"dodávateľ: Ondrej Gembický, Čučma 5, 04801 Rožňava, IČO: 17131723","1 759,98 € s DPH",20.12.2021,20.12.2021,platná, 210377,zdravotnícke potreby,,"dodávateľ: REVITAL D s. r. o., Krásnohorská 3, 04801 Rožňava, IČO: 51454980","1 585,18 € s DPH",20.12.2021,20.12.2021,platná, 210378,zdravotnícke potreby,,"dodávateľ: Animus Care s. r. o., Vyšný Klátov 160, 04412 Vyšný Klátov, IČO: 51643898","2 576,30 € s DPH",20.12.2021,20.12.2021,platná, 210358,Teplo a TUV 11/ 2021,,"dodávateľ: Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a. s., Špitálska 1, 04801 Rožňava, IČO: 36597341","3 487,06 € s DPH",10.12.2021,14.12.2021,platná, 210359,Elektrická energia 11/2021,,"dodávateľ: Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a. s., Špitálska 1, 04801 Rožňava, IČO: 36597341","1 231,97 € s DPH",10.12.2021,14.12.2021,platná, 210360,vodné a stočné 11/2021,,"dodávateľ: Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a. s., Špitálska 1, 04801 Rožňava, IČO: 36597341","1 168,76 € s DPH",10.12.2021,14.12.2021,platná, 210356,pevná linka 11/2021,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469","48,31 € s DPH",08.12.2021,09.12.2021,platná, 210355,mydlová pena - antibakteriálna,,"dodávateľ: NOVOHYGIENE, s. r. o., Ulica revolučná 106/1, 984 01 Lučenec, IČO: 51669196","322,92 € s DPH",08.12.2021,09.12.2021,platná, 210357,pevná linka 11/2021,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469","9,02 € s DPH",08.12.2021,09.12.2021,platná, 210353,spotreba elektrina - AMALIA,,"dodávateľ: Východoslovenká energetika a. s., Mlynská 31, 04291 Košice, IČO: 44483767","71,00 € s DPH",07.12.2021,08.12.2021,platná, 210354,zber a odvoz odpadu,,"dodávateľ: ESPIK Group s.r.o., Orlov 133, 06543 Orlov, IČO: 46754768","176,40 € s DPH",08.12.2021,08.12.2021,platná, 210345,stravné lístky,,"dodávateľ: DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o., Kálov 356, 01001 Žilina, IČO: 36391000","4 480,00 € s DPH",03.12.2021,07.12.2021,platná, 210346,stravné lístky,,"dodávateľ: DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o., Kálov 356, 01001 Žilina, IČO: 36391000","2 148,00 € s DPH",03.12.2021,07.12.2021,platná, 210347,"posteľ, matrac",,"dodávateľ: Animus Care s. r. o., Vyšný Klátov 160, 04412 Vyšný Klátov, IČO: 51643898","5 531,80 € s DPH",03.12.2021,07.12.2021,platná, 210348,"dezinfekcia, pranie, žehlenie, odvoz a dovoz prádla 11/2021",,"dodávateľ: PERLEŤ PLUS s. r. o., Nadabula 190, 04801 Rožňava, IČO: 47435712",,03.12.2021,07.12.2021,platná, 210349,"dezinfekcia, pranie, žehlenie, odvoz a dovoz prádla 11/2021",,"dodávateľ: PERLEŤ PLUS s. r. o., Nadabula 190, 04801 Rožňava, IČO: 47435712","1 191,19 € s DPH",03.12.2021,07.12.2021,platná, 210350,"dezinfekcia, pranie, žehlenie, odvoz a dovoz prádla 11/2021",,"dodávateľ: PERLEŤ PLUS s. r. o., Nadabula 190, 04801 Rožňava, IČO: 47435712","175,12 € s DPH",03.12.2021,07.12.2021,platná, 210351,Nákup PHM,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava, IČO: 31322832","194,09 € s DPH",06.12.2021,07.12.2021,platná, 210352,"umývacie žinky, umývacia emulzia",,"dodávateľ: MSM Slovakia s. r. o., Kopčanská 35, 908 51 Holíč, IČO: 31440479","516,00 € s DPH",06.12.2021,07.12.2021,platná, 210336,oblečenie pre PSS,,"dodávateľ: PIKS s. r. o., Jarná 340/10, 04801 Rožňava, IČO: 53248341","126,05 € s DPH",26.11.2021,03.12.2021,platná, 210337,Termonádoby na stravu,,"dodávateľ: SPINAGRA s. r. o., Čučmianska dlhá 2, 04801 Rožňava, IČO: 47523930","1 439,20 € s DPH",26.11.2021,03.12.2021,platná, 210338,poradenské služby 11/2021,,"dodávateľ: JUDr. Stanislav Ďuriček VO-TENDER, Zlatá 301/32, 04801 Rožňava, IČO: 51747103","140,00 € s DPH",01.12.2021,03.12.2021,platná, 210339,výpočtová technika 10-11/2021,,"dodávateľ: MICRODAT, s. r. o., Pionierov 588, 04922 Gemerská Poloma, IČO: 43875076","1 159,20 € s DPH",01.12.2021,03.12.2021,platná, 210340,audit,,"dodávateľ: CVI, s. r. o., MPČĽ 3170/31, 05801 Poprad, IČO: 36477338","900,00 € s DPH",01.12.2021,03.12.2021,platná, 210341,servis a údržba výťahov,,"dodávateľ: FOWER Rožňava, s.r.o., Kvetná 26, 048 01 Rožňava, IČO: 46305386","109,00 € s DPH",02.12.2021,03.12.2021,platná, 210342,opakovaná TK,,"dodávateľ: Dopravná spoločnosť, s. r. o. Rožňava, Šafáriková 473, 048 01 Rožňava, IČO: 36187569","25,00 € s DPH",02.12.2021,03.12.2021,platná, 210343,sprchovacie lôžko - hydraulické,,"dodávateľ: UNIZDRAV Prešov, s. r. o., Františkánske námestie 3/A, 08001 Prešov, IČO: 36515388","1 699,00 € s DPH",02.12.2021,03.12.2021,platná, 210344,vlhčené utierky antibak.,,"dodávateľ: REVITAL D s. r. o., Krásnohorská 3, 04801 Rožňava, IČO: 51454980","320,00 € s DPH",03.12.2021,03.12.2021,platná, 210334,Poplatok za MT a I 11/2021,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 82108 Bratislava, IČO: 35697270","333,89 € s DPH",25.11.2021,02.12.2021,platná, 210335,Zber a odvoz BRO 9/21,,"dodávateľ: ESPIK Group s.r.o., Orlov 133, 06543 Orlov, IČO: 46754768","180,00 € s DPH",25.11.2021,02.12.2021,platná, 210333,Skener,,"dodávateľ: MICRODAT, s. r. o., Pionierov 588, 04922 Gemerská Poloma, IČO: 43875076","249,84 € s DPH",24.11.2021,01.12.2021,platná, 210331,kopírovacie služby,,"dodávateľ: CBC Slovakia s. r. o., Nové záhrady I/9 Bratislava, IČO: 44773293","65,66 € s DPH",22.11.2021,29.11.2021,platná, 210332,ošetrujúca kozmetika,,"dodávateľ: MSM Slovakia s. r. o., Kopčanská 35, 908 51 Holíč, IČO: 31440479","374,40 € s DPH",22.11.2021,29.11.2021,platná, 210327,čistiace potreby,,"dodávateľ: BEFORA VEĽKOSKLAD Rožňava, spol. s r. o., Šafáriková 4072, 04801 Rožňava, IČO: 31667104","2 412,14 € s DPH",19.11.2021,26.11.2021,platná, 210328,Poskytnutie medicínskych služieb,,"dodávateľ: ProfMed s. r. o., Janka Kráľa 12, 04801 Rožňava, IČO: 36589616","1 049,64 € s DPH",19.11.2021,26.11.2021,platná, 210329,pracovná obuv,,"dodávateľ: SPINAGRA s. r. o., Čučmianska dlhá 2, 04801 Rožňava, IČO: 47523930","1 482,42 € s DPH",19.11.2021,26.11.2021,platná, 210330,vitamínový balíček,,"dodávateľ: Animus Care s. r. o., Vyšný Klátov 160, 04412 Vyšný Klátov, IČO: 51643898","3 200,00 € s DPH",19.11.2021,26.11.2021,platná, 210326,Vysokotlakový čistič,,"dodávateľ: Ladislav Szappanos EVMOS, Šafáriková 79C, 04801 Rožňava, IČO: 17128340","239,90 € s DPH",16.11.2021,23.11.2021,platná, 210324,pracovné oblečenie,,"dodávateľ: PIKS s. r. o., Jarná 340/10, 04801 Rožňava, IČO: 53248341","1 304,00 € s DPH",15.11.2021,22.11.2021,platná, 210325,Počítače a príslušenstvo,,"dodávateľ: MICRODAT, s. r. o., Pionierov 588, Gemerská Poloma, IČO: 43875076","7 350,60 € s DPH",15.11.2021,22.11.2021,platná, 210316,spotreba elektrina,,"dodávateľ: Východoslovenká energetika a. s., Mlynská 31, 04291 Košice, IČO: 44483767","71,00 € s DPH",10.11.2021,18.11.2021,platná, 210322,kominárske práce,,"dodávateľ: Duck Marek - Kominárstvo, Marikovszkého č. 35, 048 01 Rožňava, IČO: 35128780","36,60 € s DPH",11.11.2021,18.11.2021,platná, 210323,oprava radiátorov,,"dodávateľ: ICSÓ Arpád, Šafáriková 33, 04801 Rožňava, IČO: 40416640","388,00 € s DPH",11.11.2021,18.11.2021,platná, 210314,telekomunikačné služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469","49,02 € s DPH",10.11.2021,11.11.2021,platná, 210315,telekomunikačné služby 10/2021,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469","9,01 € s DPH",10.11.2021,11.11.2021,platná, 210317,dezinfekcia,,"dodávateľ: Krajčovič Rudolf - VOLCANO new, Lúčná 43, 91701 Trnava, IČO: 33207763","720,00 € s DPH",10.11.2021,11.11.2021,platná, 210318,elektrická energia 10/2021,,"dodávateľ: Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a. s., Špitálska 1, 04801 Rožňava, IČO: 36597341","1 475,29 € s DPH",11.11.2021,11.11.2021,platná, 210319,TUV a teplo 10/2021,,"dodávateľ: Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a. s., Špitálska 1, 04801 Rožňava, IČO: 36597341","2 803,49 € s DPH",11.11.2021,11.11.2021,platná, 210320,Vodné a stočné 10/2021,,"dodávateľ: Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a. s., Špitálska 1, 04801 Rožňava, IČO: 36597341","1 242,92 € s DPH",11.11.2021,11.11.2021,platná, 210321,internetové služby,,"dodávateľ: free-zona s. r. o., Mierova 3444, 048 01 Rožňava, IČO: 44356358","35,00 € s DPH",11.11.2021,11.11.2021,platná, 210311,kancelárske potreby,,"dodávateľ: Ladislav Mihalik - LAAX, Šafáriková 104, 048 01 Rožňava, IČO: 10746811","1 024,16 € s DPH",08.11.2021,09.11.2021,platná, 210312,hygienické potreby,,"dodávateľ: TZMO Slovakia s. r. o., Ďialničná cesta 29. 903 01 Senec, IČO: 36546127","622,56 € s DPH",08.11.2021,09.11.2021,platná, 210313,zber a odvoz odpadu,,"dodávateľ: ESPIK Group s.r.o., Orlov 133, 06543 Orlov, IČO: 46754768","123,60 € s DPH",09.11.2021,09.11.2021,platná, 210303,Hosting MAXIMUM,,"dodávateľ: WebHouse, s. r. o., Paulínska 20, 91701 Trnava, IČO: 36743852","79,06 € s DPH",04.11.2021,05.11.2021,platná, 210304,stravné lístky,,"dodávateľ: DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o., Kálov 356, 01001 Žilina, IČO: 36391000","4 028,00 € s DPH",04.11.2021,05.11.2021,platná, 210305,oprava automobilu,,"dodávateľ: AUTOSTOP RV, s. r. o., Šafárikova 3714, 04801 Rožňava, IČO: 36582280","637,46 € s DPH",04.11.2021,05.11.2021,platná, 210306,nákup PHM,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava, IČO: 31322832","271,80 € s DPH",05.11.2021,05.11.2021,platná, 210307,supervízne služby,,"dodávateľ: Zrkadlenie, o. z., Banícka 41, 05601 Gelnica, IČO: 42327474","220,00 € s DPH",05.11.2021,05.11.2021,platná, 210308,"dezinfekcia, pranie, žehlenie prádla",,"dodávateľ: PERLEŤ PLUS s. r. o., Nadabula 190, 04801 Rožňava, IČO: 47435712","2 199,12 € s DPH",05.11.2021,05.11.2021,platná, 210309,"dezinfekcia, pranie, žehlenie 10/2021",,"dodávateľ: PERLEŤ PLUS s. r. o., Nadabula 190, 04801 Rožňava, IČO: 47435712","1 209,78 € s DPH",05.11.2021,05.11.2021,platná, 210310,"dezinfekcia, pranie, žehlenie prádla",,"dodávateľ: PERLEŤ PLUS s. r. o., Nadabula 190, 04801 Rožňava, IČO: 47435712","167,16 € s DPH",05.11.2021,05.11.2021,platná, 210300,vyhotovenie náučnej tabule,,"dodávateľ: VEGO MARKETING, s. r. o., Timravy 12, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 45672695","1 000,00 € s DPH",02.11.2021,03.11.2021,platná, 210298,servis a údržba výťahov,,"dodávateľ: FOWER Rožňava, s.r.o., Kvetná 26, 048 01 Rožňava, IČO: 46305386","109,00 € s DPH",02.11.2021,03.11.2021,platná, 210299,výmena stykačov a inštaláca,,"dodávateľ: FOWER Rožňava, s.r.o., Kvetná 26, 048 01 Rožňava, IČO: 46305386","718,80 € s DPH",02.11.2021,03.11.2021,platná, 210301,poskytovanie poradenských služieb,,"dodávateľ: JUDr. Stanislav Ďuriček VO-TENDER, Zlatá 301/32, Rožňava, IČO: 51747103","140,00 € s DPH",02.11.2021,03.11.2021,platná, 210302,technická a emisná kontrola,,"dodávateľ: Dopravná spoločnosť, s. r. o. Rožňava, Šafáriková 473, 048 01 Rožňava, IČO: 36187569","160,00 € s DPH",02.11.2021,03.11.2021,platná, 210292,nákup PHM,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava, IČO: 31322832","345,98 € s DPH",26.10.2021,02.11.2021,platná, 210293,internet,,"dodávateľ: free-zona s. r. o., Mierova 3444, 048 01 Rožňava, IČO: 44356358","35,00 € s DPH",27.10.2021,02.11.2021,platná, 210294,spotrebný materiál,,"dodávateľ: SPINAGRA s. r. o., Čučmianska dlhá 2, Rožňava, IČO: 47523930","5 267,00 € s DPH",27.10.2021,02.11.2021,platná, 210295,poplatok za kopírovanie,,"dodávateľ: CBC Slovakia s. r. o., Nové záhrady I/9 Bratislava, IČO: 44773293","61,20 € s DPH",27.10.2021,02.11.2021,platná, 210296,telekomunikačné služby,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 82108 Bratislava, IČO: 35697270","352,62 € s DPH",27.10.2021,02.11.2021,platná, 210297,zneškodnenie a odvoz odpadov,,"dodávateľ: AGB ekoservis s. r. o., Pražská 2, 04011 Košice, IČO: 36182508","138,60 € s DPH",28.10.2021,02.11.2021,platná, 210290,ročná revízia,,"dodávateľ: Wyon s. r. o., Námestie 1. mája 10, Rožňava, IČO: 44150300","440,00 € s DPH",25.10.2021,29.10.2021,platná, 210291,signálny blok,,"dodávateľ: Wyon s. r. o., Námestie 1. mája 10, Rožňava, IČO: 44150300","224,00 € s DPH",25.10.2021,29.10.2021,platná, 210285,"dezinfekcia, pranie, žehlenie, odvoz a dovoz prádla 09/21",,"dodávateľ: PERLEŤ PLUS s. r. o., Nadabula 190, 04801 Rožňava, IČO: 47435712","2 312,31 € s DPH",20.10.2021,27.10.2021,platná, 210286,"dezinfekcia, pranie, žehlenie, odvoz a dovoz prádla 09/21",,"dodávateľ: PERLEŤ PLUS s. r. o., Nadabula 190, 04801 Rožňava, IČO: 47435712","1 128,27 € s DPH",20.10.2021,27.10.2021,platná, 210287,"dezinfekcia, pranie, žehlenie, odvoz a dovoz prádla 09/21",,"dodávateľ: PERLEŤ PLUS s. r. o., Nadabula 190, 04801 Rožňava, IČO: 47435712","133,33 € s DPH",20.10.2021,27.10.2021,platná, 210288,online vzdelávanie,,"dodávateľ: Asociácia poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie, Záhradnícka 70, 82108 Bratislava - Ružinov, IČO: 50626256","45,00 € s DPH",20.10.2021,27.10.2021,platná, 210283,materiál na terapiu a rehabilit. účely,,"dodávateľ: GINKA, s.r. o., Južná trieda 82, Košice, IČO: 36185108","426,32 € s DPH",19.10.2021,26.10.2021,platná, 210284,spotreba elektrina,,"dodávateľ: Východoslovenká energetika a. s., Mlynská 31, 04291 Košice, IČO: 44483767","71,00 € s DPH",19.10.2021,26.10.2021,platná, 210280,elektrická energia,,"dodávateľ: Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a. s., Špitálska 1, 04801 Rožňava, IČO: 36597341","1 271,56 € s DPH",14.10.2021,21.10.2021,platná, 210281,odber TUV a tepla 09/21,,"dodávateľ: Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a. s., Špitálska 1, 04801 Rožňava, IČO: 36597341","1 363,32 € s DPH",14.10.2021,21.10.2021,platná, 210282,vodné a stočné 09/21,,"dodávateľ: Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a. s., Špitálska 1, 04801 Rožňava, IČO: 36597341","1 388,28 € s DPH",14.10.2021,21.10.2021,platná, 210277,telekomunikačné služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469","48,20 € s DPH",11.10.2021,18.10.2021,platná, 210278,telekomunikačné služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469","9,16 € s DPH",11.10.2021,18.10.2021,platná, 210279,správa počítačovej siete,,"dodávateľ: MICRODAT, s. r. o., Pionierov 588, Gemerská Poloma, IČO: 43875076","92,40 € s DPH",11.10.2021,18.10.2021,platná, 210275,slzný sprej,,"dodávateľ: Robert Kováč Gemlov, Jovická 13, Rožňava, IČO: 37343424","118,50 € s DPH",08.10.2021,15.10.2021,platná, 210276,kurz Hrnčiarska výroba,,"dodávateľ: ÚĽUV, Obchodná 64, Bratislava, IČO: 00164429","135,00 € s DPH",08.10.2021,15.10.2021,platná, 210272,kávovar,,"dodávateľ: HAPPY elektro, s. r. o., Janka Kráľa 4, Rožňava, IČO: 51031566","388,90 € s DPH",06.10.2021,13.10.2021,platná, 210273,stravné lístky,,"dodávateľ: DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o., Kálov 356, 01001 Žilina, IČO: 36391000","4 432,00 € s DPH",06.10.2021,13.10.2021,platná, 210274,servis auta Opel Movano,,"dodávateľ: AC s. r. o., Gemerská 563, 049 51 Brzotín, IČO: 52889084","299,10 € s DPH",06.10.2021,13.10.2021,platná, 210270,stočné,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Komenského 50, Košice, IČO: 36570460","985,99 € s DPH",05.10.2021,12.10.2021,platná, 210271,servis a údržba výťahu,,"dodávateľ: FOWER Rožňava, s.r.o., Kvetná 26, 048 01 Rožňava, IČO: 46305386","109,00 € s DPH",05.10.2021,12.10.2021,platná, 210268,činnosť technika BOZP,,"dodávateľ: Wyon s. r. o., Námestie 1. mája 10, Rožňava, IČO: 44150300","770,00 € s DPH",01.10.2021,08.10.2021,platná, 210269,poradenské služby,,"dodávateľ: JUDr. Stanislav Ďuriček VO-TENDER, Zlatá 301/32, Rožňava, IČO: 51747103","140,00 € s DPH",01.10.2021,08.10.2021,platná, 210266,spotrebný materiál,,"dodávateľ: LEG - KOVO s. r. o., Mierová 258/16, Tornaľa, IČO: 43849661","716,56 € s DPH",30.09.2021,07.10.2021,platná, 210267,spotreba voda,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Komenského 50, Košice, IČO: 36570460","258,07 € s DPH",30.09.2021,07.10.2021,platná, 210265,oprava kúrenia,,"dodávateľ: ICSÓ Arpád, Šafarikova 33, Rožňava, IČO: 40416640","2 485,90 € s DPH",29.09.2021,06.10.2021,platná, 210264,materiál na pracovnú terapiu,,"dodávateľ: TifanTEX s. r. o., ul. Hlavná 623, Lehota, IČO: 45955824","27,50 € s DPH",28.09.2021,05.10.2021,platná, 210262,jednorázové rukavice,,"dodávateľ: SPINAGRA s. r. o., Čučmianska dlhá 2, Rožňava, IČO: 47523930","2 090,00 € s DPH",27.09.2021,04.10.2021,platná, 210263,telekomunikačné služby,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, Bratislava, IČO: 35697270","348,04 € s DPH",27.09.2021,04.10.2021,platná, 210260,poplatok za kopírovanie,,"dodávateľ: CBC Slovakia s. r. o., Nové záhrady I/9 Bratislava, IČO: 44773293","74,74 € s DPH",23.09.2021,30.09.2021,platná, 210261,veterinárne služby,,"dodávateľ: MVDr. Lucia Línerová, Jarná 16, Rožňava, IČO: 42099986","22,00 € s DPH",23.09.2021,30.09.2021,platná, 210259,materiál na pracovnú terapiu,,"dodávateľ: LACNÁ VLNA s. r. o., Vrbická 1894/18, 03101 Liptovský Mikuláš, IČO: 53123956","997,50 € s DPH",22.09.2021,29.09.2021,platná, 210289,materiál na terapiu,,"dodávateľ: Hejshop, Horné Orešany 754, 91903, IČO: 37274864","101,88 € s DPH",22.09.2021,29.09.2021,platná, 210258,"revízia elektro, kontrola el. spotrebičov",,"dodávateľ: Ladislav Szalai, Edelényska 1993/2, 04801Rožňava, IČO: 53501781","5 939,45 € s DPH",16.09.2021,23.09.2021,platná, 210250,Poplatky za telefón/pevnú linku,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469","48,38 € s DPH",10.09.2021,17.09.2021,platná, 210251,Poplatky za telefon/pevnu linku AMALIA DSS,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469","9,31 € s DPH",10.09.2021,17.09.2021,platná, 210252,Elektrická energia - AMALIA DSS,,"dodávateľ: Východoslovenká energetika a. s., Mlynská 31, 04291 Košice, IČO: 44483767","71,00 € s DPH",10.09.2021,17.09.2021,platná, 210253,Balená stolová voda zo SF,,"dodávateľ: AQUA COOL Marián Farkaš, Kamenný Most 119, 94358, IČO: 43667708","60,50 € s DPH",10.09.2021,17.09.2021,platná, 210254,materiál na pracovnú terapiu (keramická dielňa),,"dodávateľ: PECE spol. s r. o., Nábrežná 678/7, IČO: 36618233","501,00 € s DPH",14.09.2021,17.09.2021,platná, 210255,"dezinfekcia, pranie, žehlenie OP",,"dodávateľ: PERLEŤ PLUS s. r. o., Nadabula 190, 04801 Rožňava, IČO: 47435712","1 461,92 € s DPH",16.09.2021,17.09.2021,platná, 210256,"dezinfekcia, pranie, žehlenie PP",,"dodávateľ: PERLEŤ PLUS s. r. o., Nadabula 190, 04801 Rožňava, IČO: 47435712","1 316,32 € s DPH",16.09.2021,17.09.2021,platná, 210257,"dezinfekcia, pranie, žehlenie IP",,"dodávateľ: PERLEŤ PLUS s. r. o., Nadabula 190, 04801 Rožňava, IČO: 47435712","14,93 € s DPH",16.09.2021,17.09.2021,platná, 210247,Teplo a TÚV 8/2021,,"dodávateľ: Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a. s., Špitálska 1, 04801 Rožňava, IČO: 36597341","1 512,22 € s DPH",09.09.2021,16.09.2021,platná, 210248,Elektrická energia 8/2021,,"dodávateľ: Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a. s., Špitálska 1, 04801 Rožňava, IČO: 36597341","822,56 € s DPH",09.09.2021,16.09.2021,platná, 210249,vodné a stočné 8/2021,,"dodávateľ: Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a. s., Špitálska 1, 04801 Rožňava, IČO: 36597341","1 254,79 € s DPH",09.09.2021,16.09.2021,platná, 210246,Krmivo pre zvieratá,,"dodávateľ: Tofa Sro, Kyjevská 1, 048 01 Rožňava, IČO: 48215902","270,00 € s DPH",08.09.2021,15.09.2021,platná, 210245,nákup čipových príveskov,,"dodávateľ: IRESOFT s. r. o., Cejl 62, 60200 Brno, IČO: 26297850","98,40 € s DPH",07.09.2021,14.09.2021,platná, 210240,"Servis, oprava a údržba výťahov 9/2021",,"dodávateľ: FOWER Rožňava, s.r.o., Kvetná 26, 048 01 Rožňava, IČO: 46305386","109,00 € s DPH",06.09.2021,13.09.2021,platná, 210241,Stravné lístky,,"dodávateľ: DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o., Kálov 356, 01001 Žilina, IČO: 36391000","4 472,00 € s DPH",06.09.2021,13.09.2021,platná, 210242,Internet - FIBER EDU 100 9 /21,,"dodávateľ: free-zona s. r. o., Mierova 3444, 048 01 Rožňava, IČO: 44356358","35,00 € s DPH",06.09.2021,13.09.2021,platná, 210243,"Zber, spracovanie a odvoz BRO 8/2021",,"dodávateľ: ESPIK Group s.r.o., Orlov 133, 06543 Orlov, IČO: 46754768","250,20 € s DPH",06.09.2021,13.09.2021,platná, 210244,Nákup PHM,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava, IČO: 31322832","121,18 € s DPH",06.09.2021,13.09.2021,platná, 210239,servis - údržba kopírovacieho stroja 8/2021,,"dodávateľ: CBC Slovakia s. r. o., Nové záhrady I/9 Bratislava, IČO: 44773293","24,64 € s DPH",03.09.2021,10.09.2021,platná, 210237,Služby VO,,"dodávateľ: JUDr. Stanislav Ďuriček, Zlatá 32, 048 01 Rožňava, IČO: 51747103","140,00 € s DPH",02.09.2021,06.09.2021,platná, 210238,Správa PC,,"dodávateľ: Microdat s.r.o., Pionierov 588, 049 22 Gemerská Poloma, IČO: 43875076","302,40 € s DPH",02.09.2021,06.09.2021,platná, 210235,Tonery,,"dodávateľ: M-MEDIA SK s.r.o., Slnečná 12, 048 01 Rožňava, IČO: 51202956","842,40 € s DPH",24.08.2021,31.08.2021,platná, 210236,Poplatok za MT,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","329,67 € s DPH",26.08.2021,31.08.2021,platná, 210230,Mobilný telefón,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","1,00 € s DPH",16.08.2021,23.08.2021,platná, 210231,Mobilný telefón,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","1,00 € s DPH",16.08.2021,23.08.2021,platná, 210232,Polohovacie kreslo,,"dodávateľ: JYSK s.r.o., Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava, IČO: 35974133","525,00 € s DPH",16.08.2021,23.08.2021,platná, 210233,Matrac,,"dodávateľ: ISCON s.r.o., Čučianska dlhá 3, 048 01 Rožňava, IČO: 36820202","100,00 € s DPH",16.08.2021,23.08.2021,platná, 210234,Šatníková skriňa,,"dodávateľ: Nábytok BEATA s.r.o., Šafárikova 82, 048 01 Rožňava, IČO: 50834011","397,00 € s DPH",17.08.2021,23.08.2021,platná, 210220,Teplo a TÚV 7/21,,"dodávateľ: NsP sv. Barbory, a.s., Špitálska č. 1, 048 01 Rožňava, IČO: 36597341","1 409,86 € s DPH",09.08.2021,16.08.2021,platná, 210221,Elektrická energia 7/21,,"dodávateľ: NsP sv. Barbory, a.s., Špitálska č. 1, 048 01 Rožňava, IČO: 36597341","528,13 € s DPH",09.08.2021,16.08.2021,platná, 210222,Vodné a stočné 7/21,,"dodávateľ: NsP sv. Barbory, a.s., Špitálska č. 1, 048 01 Rožňava, IČO: 36597341","1 459,46 € s DPH",09.08.2021,16.08.2021,platná, 210223,Vodoinštalačný materiál,,"dodávateľ: J.O.MAX s.r.o., Vŕbová 218, 049 45 Jovice, IČO: 53073096","802,30 € s DPH",10.08.2021,16.08.2021,platná, 210224,Mobilné telefóny,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","1,00 € s DPH",11.08.2021,16.08.2021,platná, 221225,Mobilný telefón,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","1,00 € s DPH",11.08.2021,16.08.2021,platná, 210226,Mobilný telefón,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","1,00 € s DPH",11.08.2021,16.08.2021,platná, 210227,Mobilný telefón,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","1,00 € s DPH",11.08.2021,16.08.2021,platná, 210228,Mobilný telefón,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","1,00 € s DPH",11.08.2021,16.08.2021,platná, 210229,Nákup materiálu,,"dodávateľ: Dušan Šurina PROFI AUTO prevádzka, K. Schoppera 13, 048 01 Rožňava, IČO: 107364565","677,10 € s DPH",11.08.2021,16.08.2021,platná, 210210,Nákup PHM,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832","202,56 € s DPH",04.08.2021,12.08.2021,platná, 210211,Internet,,"dodávateľ: Free zona s.r.o., Mierová 3444, 048 01 Rožňava, IČO: 44356358","35,00 € s DPH",04.08.2021,12.08.2021,platná, 210212,Oprava služobného auta RV349CJ - škod. spoluúčasť,,"dodávateľ: AUTOSTOP RV s.r.o., Šafárikova 3714, 048 01 Rožňava, IČO: 36582280","141,95 € s DPH",04.08.2021,12.08.2021,platná, 210213,"Zber, spracovanie, odvoz odpadu",,"dodávateľ: ESPIK Group s.r.o., Orlov 133, 065 43, IČO: 46754768","170,40 € s DPH",04.08.2021,12.08.2021,platná, 210214,Oprava prasknutého potrubia,,"dodávateľ: Ondrej Gembický, Čučma 5, 048 01, IČO: 17131723","4 977,00 € s DPH",04.08.2021,12.08.2021,platná, 210215,Stravné lístky,,"dodávateľ: DOXX- Stravné lístky s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000","4 828,00 € s DPH",04.08.2021,12.08.2021,platná, 210216,Poplatok za telefón,,"dodávateľ: Slovak telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","49,37 € s DPH",06.08.2021,12.08.2021,platná, 210217,Poplatok za telefón - PL,,"dodávateľ: Slovak telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","9,13 € s DPH",06.08.2021,12.08.2021,platná, 210218,Elektrická energia - OS AMALIA DSS,,"dodávateľ: Východosl. energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","71,00 € s DPH",06.08.2021,12.08.2021,platná, 210219,Nákup DrHM - vysávacia trubica,,"dodávateľ: ZAREN s.r.o., Piešťanská 3, 917 01 Trnava, IČO: 44923341","89,00 € s DPH",03.08.2021,12.08.2021,platná, 210203,"Dezinfekcia, pranie, žehlenie",,"dodávateľ: PERLEŤ Plus s.r.o., Nadabula 190, 048 01 Rožňava, IČO: 47435712","1 320,06 € s DPH",02.08.2021,09.08.2021,platná, 210204,"Dezinfekcia, pranie, žehlenie PP",,"dodávateľ: PERLEŤ Plus s.r.o., Nadabula 190, 048 01 Rožňava, IČO: 47435712","1 195,48 € s DPH",02.08.2021,09.08.2021,platná, 210205,"Dezinfekcia, pranie, žehlenie IP",,"dodávateľ: PERLEŤ Plus s.r.o., Nadabula 190, 048 01 Rožňava, IČO: 47435712","5,97 € s DPH",02.08.2021,09.08.2021,platná, 210206,Poradenské služby VO,,"dodávateľ: JUDr. Stanislav Ďuriček, Zlatá 32, 048 01 Rožňava, IČO: 51747103","140,00 € s DPH",02.08.2021,09.08.2021,platná, 210207,Oprava strešného zvodu,,"dodávateľ: Ondrej Gembický, Čučma 5, 048 01, IČO: 17131723","3 790,00 € s DPH",02.08.2021,09.08.2021,platná, 210208,Správa PC,,"dodávateľ: Microdat s.r.o., Pionierov 588, 049 22 Gemerská Poloma, IČO: 43875076","915,60 € s DPH",03.08.2021,09.08.2021,platná, 210209,Nákup OOPP,,"dodávateľ: Spinagra, s.r.o., Čučmianska dlhá 2, 048 01 Rožňava, IČO: 47523930","1 463,00 € s DPH",03.08.2021,09.08.2021,platná, 210194,Poplatok za MT,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","325,65 € s DPH",27.07.2021,02.08.2021,platná, 210195,Nábytok,,"dodávateľ: ISCON s.r.o., Čučianska dlhá 3, 048 01 Rožňava, IČO: 36820202","216,00 € s DPH",27.07.2021,02.08.2021,platná, 210196,"Servis, údržba kopírky",,"dodávateľ: CBC Slovakia, s.r.o., Nové záhrady I/9, 821 05 Bratislava, IČO: 44773293","51,25 € s DPH",28.07.2021,02.08.2021,platná, 210197,Stavebné práce - oprava kanaliz. zvodu,,"dodávateľ: Ondrej Gembický, Čučma 5, 048 01, IČO: 17131723","498,00 € s DPH",29.07.2021,02.08.2021,platná, 210198,Stavebné práce - oprava ležatého rozvodu,,"dodávateľ: Ondrej Gembický, Čučma 5, 048 01, IČO: 17131723","2 986,92 € s DPH",29.07.2021,02.08.2021,platná, 210199,Stavebné práce - oprava rozvodu,,"dodávateľ: Ondrej Gembický, Čučma 5, 048 01, IČO: 17131723","475,00 € s DPH",29.07.2021,02.08.2021,platná, 210200,Nákup ventilátorov,,"dodávateľ: HAPPY elektro, s.r.o., K. Schoppera 2, 048 01 Rožňava, IČO: 51031566","259,00 € s DPH",29.07.2021,02.08.2021,platná, 210201,Oprava ústredného kúrenia,,"dodávateľ: ICSÓ Arpád, Šafárikova 33, 048 01 Rožňava, IČO: 40416640","5 584,75 € s DPH",01.08.2021,02.08.2021,platná, 210202,Servis a údržba výťahov,,"dodávateľ: Fower Rožňava, s.r.o., Kvetná 26, 048 01 Rožňava, IČO: 46305386","109,00 € s DPH",02.08.2021,02.08.2021,platná, 210193,"Farby, maliarske potreby",,"dodávateľ: Kolor centrum, Štítnická 3602, 048 01 Rožňava, IČO: 44731671","454,44 € s DPH",22.07.2021,30.07.2021,platná, 210190,Čistiaci prostriedky a príslušenstvo,,"dodávateľ: Hovohygiene, s.r.o.b, Revolučná 106/1, 984 01 Lučenec, IČO: 51669196","236,88 € s DPH",19.07.2021,26.07.2021,platná, 210191,Hygienické prostriedky,,"dodávateľ: BUZGÓ registrovaný sociálny podnik, s.r.o., Krh. Dlhá Lúka 165, 049 45, IČO: 52366456","1 249,10 € s DPH",19.07.2021,26.07.2021,platná, 210192,"Dezinfekcia, deratizácia",,"dodávateľ: ASANARATES s.r.o., Prak Angelinum 4, 040 01 Košice, IČO: 36606693","2 640,00 € s DPH",19.07.2021,26.07.2021,platná, 210188,Čistiace prostriedky,,"dodávateľ: BEFORA veľkosklad s.r.o., Šafárikova 4072, 048 01 Rožňava, IČO: 31667104","1 720,73 € s DPH",14.07.2021,21.07.2021,platná, 210189,Pracovná cesta - ubytovanie - projekt DI,,"dodávateľ: Lucerna Pelhřimov, Dolnokubínská 1442, 393 01 Plehřimov, IČO: 06206000","226,00 € s DPH",14.07.2021,21.07.2021,platná, 210171,"Zrážková voda, vodné a sstočné",,"dodávateľ: Východosl. vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","975,28 € s DPH",06.07.2021,14.07.2021,platná, 210172,Stravné lístky 7/2021,,"dodávateľ: DOXX- Stravné lístky s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000","4 536,00 € s DPH",06.07.2021,14.07.2021,platná, 210173,Free zóna - pripojenie,,"dodávateľ: Free zona s.r.o., Námestie baníkov 35, 048 01 Rožňava, IČO: 44356358","35,00 € s DPH",06.07.2021,14.07.2021,platná, 210174,Nákup PHM,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832","203,93 € s DPH",06.07.2021,14.07.2021,platná, 210175,Pevná linka 6/21,,"dodávateľ: SWAN a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava, IČO: 47258314","7,06 € s DPH",06.07.2021,14.07.2021,platná, 210176,Činnosť technika PO a BOZP,,"dodávateľ: WYON s.r.o, Námestie 1. mája 10, 048 01 Rožňava, IČO: 44150300","900,00 € s DPH",06.07.2021,14.07.2021,platná, 210177,"Zber, spracovanie a odvoz BRO 6/21",,"dodávateľ: ESPIK Group s.r.o., Orlov 133, 065 43, IČO: 46754768","139,20 € s DPH",08.07.2021,14.07.2021,platná, 210178,Elektrická energia OS AMALIA -7/21,,"dodávateľ: Východosl. energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","71,00 € s DPH",08.07.2021,14.07.2021,platná, 210179,balená stolová voda,,"dodávateľ: AQUA COOL Marián Farkaš, Kamenný most 119, 943 58, IČO: 43667708","62,50 € s DPH",08.07.2021,14.07.2021,platná, 210180,Pevná linka - JASANIMA DSS 6/21,,"dodávateľ: Slovak telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","48,48 € s DPH",09.07.2021,14.07.2021,platná, 210181,Poplatok za telefón AMALIA DSS,,"dodávateľ: Slovak telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","9,59 € s DPH",09.07.2021,14.07.2021,platná, 210182,"Pranie, žehlenie, dezinfekcia OP 6/21",,"dodávateľ: PERLEŤ Plus s.r.o., Nadabula 190, 048 01 Rožňava, IČO: 47435712","2 030,07 € s DPH",09.07.2021,14.07.2021,platná, 210183,"Pranie, dezinfekcia, žehlenie PP 6/21",,"dodávateľ: PERLEŤ Plus s.r.o., Nadabula 190, 048 01 Rožňava, IČO: 47435712","1 133,99 € s DPH",09.07.2021,14.07.2021,platná, 210184,"Pranie, dezinfekcia, žehlenie IP 6/21",,"dodávateľ: PERLEŤ Plus s.r.o., Nadabula 190, 048 01 Rožňava, IČO: 47435712","51,74 € s DPH",09.07.2021,14.07.2021,platná, 210185,Teplo 6/21,,"dodávateľ: NsP sv. Barbory, a.s., Špitálska č. 1, 048 01 Rožňava, IČO: 36597341","1 423,79 € s DPH",12.07.2021,14.07.2021,platná, 210186,Elektrická energia 6/21,,"dodávateľ: NsP sv. Barbory, a.s., Špitálska č. 1, 048 01 Rožňava, IČO: 36597341","839,88 € s DPH",12.07.2021,14.07.2021,platná, 210187,Vodné a stočné 6/21,,"dodávateľ: NsP sv. Barbory, a.s., Špitálska č. 1, 048 01 Rožňava, IČO: 36597341","1 364,54 € s DPH",12.07.2021,14.07.2021,platná, 210161,Poplatok za MT,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","324,50 € s DPH",25.06.2021,01.07.2021,platná, 210162,"Servis, údržba kopírky",,"dodávateľ: CBC Slovakia, s.r.o., Nové záhrady I/9, 821 05 Bratislava, IČO: 44773293","90,38 € s DPH",25.06.2021,01.07.2021,platná, 210163,Výmena elektrozámku,,"dodávateľ: Fittich Rates, s.r.o., Šafárikova 20, 048 01 Rožňava, IČO: 31692656","85,80 € s DPH",25.06.2021,01.07.2021,platná, 210164,AUDIT pracovného prostredia,,"dodávateľ: ProfMed s.r.o., Janka kráľa 12, 048 01 Rožňava, IČO: 36589616","274,00 € s DPH",25.06.2021,01.07.2021,platná, 210165,Aktivácia služby - internet,,"dodávateľ: Free zona s.r.o., Námestie baníkov 35, 048 01 Rožňava, IČO: 44356358","50,00 € s DPH",29.06.2021,01.07.2021,platná, 210166,Zdravotnícky materiál,,"dodávateľ: TZMO Slovakia s.r.o., Diaľničná cesta 29, 903 01 Senec, IČO: 36546127","361,73 € s DPH",01.07.2021,01.07.2021,platná, 210167,Správa PC siete a IS 6/21,,"dodávateľ: Microdat s.r.o., Pionierov 588, 049 22 Gemerská Poloma, IČO: 43875076","596,40 € s DPH",01.07.2021,01.07.2021,platná, 210168,Služby VO,,"dodávateľ: JUDr. Stanislav Ďuriček, Zlatá 32, 048 01 Rožňava, IČO: 51747103","140,00 € s DPH",01.07.2021,01.07.2021,platná, 210169,Servis a údržba výťahov,,"dodávateľ: Fower Rožňava, s.r.o., Kvetná 26, 048 01 Rožňava, IČO: 46305386","109,00 € s DPH",01.07.2021,01.07.2021,platná, 210170,Konvektory SENCOR,,"dodávateľ: HAPPY elektro, s.r.o., K. Schoppera 2, 048 01 Rožňava, IČO: 51031566","269,04 € s DPH",01.07.2021,01.07.2021,platná, 210158,Nákup PHM,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832","28,08 € s DPH",21.06.2021,28.06.2021,platná, 210159,Ročný prístup modul Mzdy a personalistika,,"dodávateľ: Verlag Dashöfer - vydavateľstvo s.r.o., Železničiarska 13, 814 99 Bratislava, IČO: 35730129","125,40 € s DPH",22.06.2021,28.06.2021,platná, 210160,Supervízia skupinová,,"dodávateľ: Zrkadlenie, o.z., Banícka 41, 056 01 Gelnica, IČO: 42327474","1 000,00 € s DPH",24.06.2021,28.06.2021,platná, 210157,Prezentácia zariadenia - Zlaté stránky,,"dodávateľ: MEDIATEL s.r.o., Miletičova 21, 821 08 Bratislava, IČO: 35859415","72,00 € s DPH",18.06.2021,25.06.2021,platná, 210155,Nákup materiálu do dielní,,"dodávateľ: HAMELLi s.r.o., Kružná 183, 049 51, IČO: 50376799","96,75 € s DPH",17.06.2021,24.06.2021,platná, 210156,Reklamný banner,,"dodávateľ: Reklamné štúdio Kanala, s.r.o., Šafárikova 71, 048 01 Rožňava, IČO: 47592311","15,00 € s DPH",16.06.2021,24.06.2021,platná, 210154,Vzdelávanie - krovinorez,,"dodávateľ: Vzdelávacie stredisko, s.r.o., Clementisova 5, 040 22 Košice, IČO: 36607959","54,00 € s DPH",15.06.2021,22.06.2021,platná, 210151,Teplo a TÚV 5/21,,"dodávateľ: NsP sv. Barbory, a.s., Špitálska č. 1, 048 01 Rožňava, IČO: 36597341","1 655,63 € s DPH",11.06.2021,18.06.2021,platná, 210152,Elektrická energia 5/21,,"dodávateľ: NsP sv. Barbory, a.s., Špitálska č. 1, 048 01 Rožňava, IČO: 36597341","1 537,54 € s DPH",11.06.2021,18.06.2021,platná, 210153,Vodné a stočné 5/21,,"dodávateľ: NsP sv. Barbory, a.s., Špitálska č. 1, 048 01 Rožňava, IČO: 36597341","1 361,58 € s DPH",11.06.2021,18.06.2021,platná, 210133,Oprava striežky pri vchode - havarijný stav,,"dodávateľ: Ondrej Gembický, Čučma 5, 048 01, IČO: 17131723","685,44 € s DPH",09.06.2021,16.06.2021,platná, 210147,Poplatok za telefón 5/21,,"dodávateľ: Slovak telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","49,19 € s DPH",08.06.2021,15.06.2021,platná, 210148,Poplatok za telefón - AMALIA DSS,,"dodávateľ: Slovak telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","9,05 € s DPH",08.06.2021,15.06.2021,platná, 210149,Elektrická energia 6/21 - AMALIA DSS,,"dodávateľ: Východosl. energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","71,00 € s DPH",08.06.2021,15.06.2021,platná, 210150,Nákup mobilné záhradky,,"dodávateľ: Angela Ádámová - THOMAS, Zlatá 11, 048 01 Rožňava, IČO: 52403301","460,00 € s DPH",09.06.2021,15.06.2021,platná, 210146,Nákup PHM 5/21,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832","93,78 € s DPH",07.06.2021,14.06.2021,platná, 210138,Balená stolová voda,,"dodávateľ: AQUA COOL Marián Farkaš, Kamenný most 119, 943 58, IČO: 43667708","36,00 € s DPH",02.06.2021,09.06.2021,platná, 210139,Stravné lístky 6/21,,"dodávateľ: DOXX- Stravné lístky s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000","4 916,00 € s DPH",02.06.2021,09.06.2021,platná, 210140,Nákup materiálu údržbárskeho,,"dodávateľ: LEG-KOVO s.r.o., Mierová 16, 982 01 Tornaľa, IČO: 43849661","879,55 € s DPH",02.06.2021,09.06.2021,platná, 210141,"Pranie, žehlenie, dezinfekcia 5/21 OP",,"dodávateľ: PERLEŤ Plus s.r.o., Nadabula 190, 048 01 Rožňava, IČO: 47435712","2 426,97 € s DPH",02.06.2021,09.06.2021,platná, 210142,"Dezinfekcia, pranie, žehlenie 5/21 PP",,"dodávateľ: PERLEŤ Plus s.r.o., Nadabula 190, 048 01 Rožňava, IČO: 47435712","1 039,61 € s DPH",02.06.2021,09.06.2021,platná, 210143,"Pranie, dezinfekcia, žehlenie IP 5/21",,"dodávateľ: PERLEŤ Plus s.r.o., Nadabula 190, 048 01 Rožňava, IČO: 47435712","73,63 € s DPH",02.06.2021,09.06.2021,platná, 210144,"Zber, spracovanie, odvoz BRO 5/21",,"dodávateľ: ESPIK Group s.r.o., Orlov 133, 065 43, IČO: 46754768","117,60 € s DPH",03.06.2021,09.06.2021,platná, 210145,Poplatok za PL,,"dodávateľ: SWAN a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava, IČO: 47258314","7,06 € s DPH",03.06.2021,09.06.2021,platná, 210136,Služby VO,,"dodávateľ: JUDr. Stanislav Ďuriček, Zlatá 32, 048 01 Rožňava, IČO: 51747103","140,00 € s DPH",01.06.2021,08.06.2021,platná, 210137,"Servis, údržba výťahov 6/21",,"dodávateľ: Fower Rožňava, s.r.o., Kvetná 26, 048 01 Rožňava, IČO: 46305386","109,00 € s DPH",01.06.2021,08.06.2021,platná, 210135,Nákup materiálu do dielne,,"dodávateľ: HAMELLi s.r.o., Kružná 183, 049 51, IČO: 50376799","64,80 € s DPH",28.05.2021,04.06.2021,platná, 210134,Nákup zdravotníckeho materiálu,,"dodávateľ: REVITAL D, s.r.o., Krásnohorská 3, 048 01 Rožňava, IČO: 51454980","1 632,31 € s DPH",26.05.2021,02.06.2021,platná, 210131,"Čistička vzduchu, vysávače",,"dodávateľ: ZAREN s.r.o., Piešťanská 3, 917 01 Trnava, IČO: 44923341","5 830,00 € s DPH",24.05.2021,31.05.2021,platná, 210132,Poplatok za MT a internet 5/21,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","324,66 € s DPH",26.05.2021,31.05.2021,platná, 210127,Služby freeSAT pre TV,,"dodávateľ: Vojtech Gášpár - GARED, Edelényska 3, 048 01 Rožňava, IČO: 30284970","222,00 € s DPH",19.05.2021,24.05.2021,platná, 210128,Nákup materiálu - substrát na pestovanie rastlín,,"dodávateľ: Hamelli, s.r.o., Kružná 183, 049 51, IČO: 50376799","20,00 € s DPH",20.05.2021,24.05.2021,platná, 210129,Nákup materiálu do dielní na rozvoj pracovných zručností,,"dodávateľ: GINKA s.r.o., Južná trieda 82, 040 17 Košice, IČO: 36185108","352,67 € s DPH",20.05.2021,24.05.2021,platná, 210130,"Servis, údržba kopírovacieho stroja 5/21",,"dodávateľ: CBC Slovakia, s.r.o., Hutnícka 22, 040 01 Košicew, IČO: 44773293","92,59 € s DPH",24.05.2021,24.05.2021,platná, 210121,Teplo a TÚV 4/21,,"dodávateľ: Nemocnica s poliklinikouz sv. Barbory Rožňava, a.s., Špitálska 1, 048 01 Rožňava, IČO: 36597341","3 340,27 € s DPH",11.05.2021,18.05.2021,platná, 210122,Elektrická energia 4/21,,"dodávateľ: Nemocnica s poliklinikouz sv. Barbory Rožňava, a.s., Špitálska 1, 048 01 Rožňava, IČO: 36597341","1 198,42 € s DPH",11.05.2021,18.05.2021,platná, 210123,Vodné a stočné 4/21,,"dodávateľ: Nemocnica s poliklinikouz sv. Barbory Rožňava, a.s., Špitálska 1, 048 01 Rožňava, IČO: 36597341","1 561,19 € s DPH",11.05.2021,18.05.2021,platná, 210124,"Revízia hydrantov, ventilov, tlaková skúška",,"dodávateľ: WYON s.r.o., Námestie 1. mája 10, 048 01 Rožňava, IČO: 44150300","462,00 € s DPH",11.05.2021,18.05.2021,platná, 210125,"Materiál na revíziu hydrantov (hadice, ventily a polospojky)",,"dodávateľ: WYON s.r.o., Námestie 1. mája 10, 048 01 Rožňava, IČO: 44150300","750,00 € s DPH",11.05.2021,18.05.2021,platná, 210126,Poistné (majetok a zodpovednosť za škody),,"dodávateľ: Generali Poisťovňa, s.s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava","153,22 € s DPH",11.05.2021,18.05.2021,platná, 210119,Nákup materiálu - substrát na pestovanie rastlín,,"dodávateľ: Hamelli, s.r.o., Kružná 183, 049 51, IČO: 50376799","38,40 € s DPH",06.05.2021,13.05.2021,platná, 210120,Elektrická energia - OS AMALIA DSS,,"dodávateľ: Východosl. energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","71,00 € s DPH",07.05.2021,13.05.2021,platná, 210105,Seminár,,"dodávateľ: Asociácia poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie, Záhradnícka 70, Bratislava, IČO: 50626256","30,00 € s DPH",28.04.2021,06.05.2021,platná, 210106,Služby VO,,"dodávateľ: JUDr. Stanislav Ďuriček, Zlatá 32, 048 01 Rožňava, IČO: 51747103","140,00 € s DPH",03.05.2021,06.05.2021,platná, 210107,"Servis, oprava, údržba výťahov",,"dodávateľ: FOWER Rožňava, s.r.o., Kvetná 26, 048 01 Rožňava, IČO: 46305386","109,00 € s DPH",03.05.2021,06.05.2021,platná, 210108,Správa PC,,"dodávateľ: MICRODAT, s.r.o., Pionierov 586, 049 22 Gemerská Poloma, IČO: 43875076","117,60 € s DPH",03.05.2021,06.05.2021,platná, 210109,Poplatok za telefón 4/2021,,"dodávateľ: SWAN, a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava, IČO: 47258314","7,06 € s DPH",04.05.2021,06.05.2021,platná, 210110,Nákup PHM 4/2021,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832","137,40 € s DPH",05.05.2021,06.05.2021,platná, 210111,Zber spracovanie a odvoz BRO 4/2021,,"dodávateľ: ESPIK Group s.r.o., Orlov 133, 065 43, IČO: 46754768","108,00 € s DPH",05.05.2021,06.05.2021,platná, 210112,"Pranie, dezinf, žehlenie prádla 4/2021",,"dodávateľ: Perleť plus, s.r.o., Nadabula 190, 048 01 Rožňava, IČO: 47435712","2 338,77 € s DPH",05.05.2021,06.05.2021,platná, 210113,"Pranie, dezinf., žehlenie 4/2021",,"dodávateľ: Perleť plus, s.r.o., Nadabula 190, 048 01 Rožňava, IČO: 47435712","973,12 € s DPH",05.05.2021,06.05.2021,platná, 210114,"Pranie, dezinf, žehlenie infekčného prádla 4/2021",,"dodávateľ: Perleť plus, s.r.o., Nadabula 190, 048 01 Rožňava, IČO: 47435712","51,74 € s DPH",05.05.2021,06.05.2021,platná, 210115,Stravné lístky 5/2021,,"dodávateľ: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000","4 684,00 € s DPH",06.05.2021,06.05.2021,platná, 210116,Poplatok za telefón PL - Jasanima DSS,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","52,18 € s DPH",06.05.2021,06.05.2021,platná, 210117,Poplatok za telefón - PL - OS AMALIA DSS,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","9,16 € s DPH",06.05.2021,06.05.2021,platná, 210118,Poplatok za internet 5/2021,,"dodávateľ: SWAN, a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava, IČO: 47258314","18,28 € s DPH",06.05.2021,06.05.2021,platná, 210099,Poplatok za komun. odpad rok 2021,,"dodávateľ: Mesto Rožňava, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava","3 172,58 € s DPH",22.04.2021,30.04.2021,platná, 210100,Poplatok za komun. odpad zamestnanci 2021,,"dodávateľ: Mesto Rožňava, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava","1 676,08 € s DPH",22.04.2021,30.04.2021,platná, 210101,Výmena zimných pneumatík,,"dodávateľ: Autostop RV, s.r.o., Šafárikova 3714, Rožňava, IČO: 36582280","102,00 € s DPH",27.04.2021,30.04.2021,platná, 210102,Supervízia,,"dodávateľ: Zrkadlenie, o.z., Banícka 41, 056 01 Gelnica, IČO: 42327474","197,50 € s DPH",27.04.2021,30.04.2021,platná, 210103,"Servis, údržba a oprava kopír. stroja",,"dodávateľ: CBC Slovakia, s.r.o., Hutnícka 22, 040 01 Košicew, IČO: 44773293","53,68 € s DPH",27.04.2021,30.04.2021,platná, 210104,Poplatok za MT a I 4/2021,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava, IČO: 35697270","326,17 € s DPH",27.04.2021,30.04.2021,platná, 210095,Elektrická energia - ťarchopis,,"dodávateľ: Nemocnica s poliklinikouz sv. Barbory Rožňava, a.s., Špitálska 1, 048 01 Rožňava, IČO: 36597341","90,83 € s DPH",19.04.2021,26.04.2021,platná, 210096,Multif. zariadenie CANON,,"dodávateľ: M Media Sk, Slnečná 1666/12, 048 01 Rožňava, IČO: 51202956","578,00 € s DPH",19.04.2021,26.04.2021,platná, 210097,Nákup materiálu do dielní,,"dodávateľ: Ladislav Mihalik - LAXX, Šafárikova 104, Rožňava, IČO: 10746811","69,73 € s DPH",20.04.2021,26.04.2021,platná, 210098,Diagnostický prístroj CRP,,"dodávateľ: KONEX MEDIK s.r.o., Rastislavova 7, 040 01 Košice, IČO: 31713343","179,70 € s DPH",20.04.2021,26.04.2021,platná, 210091,Daň z nehnuteľnosti 2021,,"dodávateľ: Mesto Rožňava, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava","3 367,21 € s DPH",14.04.2021,21.04.2021,platná, 210092,Daň za psa,,"dodávateľ: Mesto Rožňava, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava","15,66 € s DPH",14.04.2021,21.04.2021,platná, 210093,Oprava rozvádzača výťahu,,"dodávateľ: FOWER Rožňava, s.r.o., Kvetná 26, 048 01 Rožňava, IČO: 46305386","718,80 € s DPH",14.04.2021,21.04.2021,platná, 210094,Prístup k online službe - odpady,,"dodávateľ: ESPIK Group s.r.o., Orlov 133, 065 43, IČO: 46754768","31,20 € s DPH",15.04.2021,21.04.2021,platná, 210074,Služby VO,,"dodávateľ: JUDr. Stanislav Ďuriček, Zlatá 32, 048 01 Rožňava, IČO: 51747103","140,00 € s DPH",06.04.2021,13.04.2021,platná, 210075,Stravné lístky 4/21,,"dodávateľ: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000","1 552,00 € s DPH",07.04.2021,13.04.2021,platná, 210076,Elektrická energia - AMALIA DSS,,"dodávateľ: Východosl. energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","71,00 € s DPH",08.04.2021,13.04.2021,platná, 210077,Balená stolová voda,,"dodávateľ: AQUA COOL Marián Farkaš, Kamenný Most 119. 943 58, IČO: 43667708","40,50 € s DPH",08.04.2021,13.04.2021,platná, 210078,Telefón - pevná linka,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","51,14 € s DPH",08.04.2021,13.04.2021,platná, 210079,Pevná linka - AMALIA DSS,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","9,00 € s DPH",08.04.2021,13.04.2021,platná, 210080,Zrážková voda 1q 2021,,"dodávateľ: Východosl. vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","905,16 € s DPH",08.04.2021,13.04.2021,platná, 210081,Poplatok za telefón,,"dodávateľ: SWAN, a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava, IČO: 47258314","9,06 € s DPH",08.04.2021,13.04.2021,platná, 210082,Spotreba PHM,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832","39,68 € s DPH",08.04.2021,13.04.2021,platná, 210083,Zber a odvoz odpadu,,"dodávateľ: ESPIK Group s.r.o., Orlov 133, 065 43, IČO: 46754768","158,40 € s DPH",09.04.2021,13.04.2021,platná, 210084,Poplatok za licenciu ekarta rodiny,,"dodávateľ: Ing. Juraj Gromoš, Dilongova 46, 080 01 Prešov, IČO: 47230401","360,00 € s DPH",12.04.2021,13.04.2021,platná, 210085,Teplo 3/21,,"dodávateľ: Nemocnica s poliklinikouz sv. Barbory Rožňava, a.s., Špitálska 1, 048 01 Rožňava, IČO: 36597341","3 186,26 € s DPH",12.04.2021,13.04.2021,platná, 210086,Vodné a stočné 3/21,,"dodávateľ: Nemocnica s poliklinikouz sv. Barbory Rožňava, a.s., Špitálska 1, 048 01 Rožňava, IČO: 36597341","1 095,62 € s DPH",12.04.2021,13.04.2021,platná, 210087,Elektrická energia 3/21,,"dodávateľ: Nemocnica s poliklinikouz sv. Barbory Rožňava, a.s., Špitálska 1, 048 01 Rožňava, IČO: 36597341","1 261,60 € s DPH",12.04.2021,13.04.2021,platná, 210088,Holiaci strojček,,"dodávateľ: Happy elektro, s.r.o., Kósu Schoppera 130/2, 048 01 Rožňava, IČO: 51031566","49,90 € s DPH",12.04.2021,13.04.2021,platná, 210089,Poplatok za internet,,"dodávateľ: SWAN, a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava, IČO: 47258314","18,28 € s DPH",12.04.2021,13.04.2021,platná, 210090,Činnosť technika PO a BOZP,,"dodávateľ: WYON s.r.o., Námestie 1. mája 10, 048 01 Rožňava, IČO: 44150300","900,00 € s DPH",13.04.2021,13.04.2021,platná, 210067,Správa PC siete,,"dodávateľ: MICRODAT, s.r.o., Pionierov 586, 049 22 Gemerská Poloma, IČO: 43875076","386,40 € s DPH",31.03.2021,12.04.2021,platná, 210068,Nákup materiálu do dielni,,"dodávateľ: Lacná vlna, s.r.o., Vrbická 1894/18, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 53123956","367,50 € s DPH",01.04.2021,12.04.2021,platná, 210069,Poplatok za telefón pevná linka,,"dodávateľ: SWAN, a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava, IČO: 47258314","7,06 € s DPH",01.04.2021,12.04.2021,platná, 210070,"Pranie, žehlenie, dezinfekcia",,"dodávateľ: Perleť plus, s.r.o., Nadabula 190, 048 01 Rožňava, IČO: 47435712","2 643,06 € s DPH",01.04.2021,12.04.2021,platná, 210071,"pranie, žehlenie, dezinfekcia",,"dodávateľ: Perleť plus, s.r.o., Nadabula 190, 048 01 Rožňava, IČO: 47435712","990,99 € s DPH",01.04.2021,12.04.2021,platná, 210072,"Pranie, žehlenie, dezinfekcia",,"dodávateľ: Perleť plus, s.r.o., Nadabula 190, 048 01 Rožňava, IČO: 47435712","89,55 € s DPH",01.04.2021,12.04.2021,platná, 210073,Servis a údržba výťahov,,"dodávateľ: FOWER Rožňava, s.r.o., Kvetná 26, 048 01 Rožňava, IČO: 46305386","109,00 € s DPH",06.04.2021,12.04.2021,platná, 210063,EPI - ročný poplatok za prístup,,"dodávateľ: Poradca podnikateľa, s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 31592503","336,28 € s DPH",22.03.2021,29.03.2021,platná, 210064,Elektrický sporák,,"dodávateľ: Happy elektro, s.r.o., Kósu Schoppera 130/2, 048 01 Rožňava, IČO: 51031566","299,00 € s DPH",23.03.2021,29.03.2021,platná, 210065,Poplatok za MT a internet 3/2021,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava, IČO: 35697270","333,81 € s DPH",25.03.2021,29.03.2021,platná, 210066,Servis a údržba kopírky,,"dodávateľ: CBC Slovakia, s.r.o., Nové záhrady 1/9, 821 05 Bratislava, IČO: 44773293","52,55 € s DPH",26.03.2021,29.03.2021,platná, 210062,Vodné a stočné AMALIA DSS,,"dodávateľ: Východosl. vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","168,12 € s DPH",19.03.2021,26.03.2021,platná, 210059,Práškový hasici prístroj,,"dodávateľ: WYON s.r.o., Námestie 1. mája 10, 048 01 Rožňava, IČO: 44150300","168,00 € s DPH",17.03.2021,24.03.2021,platná, 210058,Nákup materiálu na dielní,,"dodávateľ: Lacná vlna, s.r.o., Vrbická 1894/18, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 53123956","630,00 € s DPH",15.03.2021,22.03.2021,platná, 210060,Kurz pre ISR,,"dodávateľ: Mgr. Oľga Dzúrová, Iľanovská 108, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 44862547","30,00 € s DPH",18.03.2021,22.03.2021,platná, 210061,Poplatok za kartu,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832","3,20 € s DPH",19.03.2021,22.03.2021,platná, 210045,Poplatok za internet 3/2021,,"dodávateľ: SWAN, a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava, IČO: 47258314","18,28 € s DPH",05.03.2021,12.03.2021,platná, 210046,"Servis, oprava a údržba výťahov 3/2021",,"dodávateľ: FOWER Rožňava, s.r.o., Kvetná 26, 048 01 Rožňava, IČO: 46305386","109,00 € s DPH",05.03.2021,12.03.2021,platná, 210047,Nákup materiálu - plastové boxy,,"dodávateľ: Ladislav Mihalik - LAXX, Šafárikova 104, Rožňava, IČO: 10746811","12,80 € s DPH",05.03.2021,12.03.2021,platná, 210048,Elektrická energia 3/2021 - OS AMALIA,,"dodávateľ: Východosl. energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","71,00 € s DPH",05.03.2021,12.03.2021,platná, 210049,Zber a zneškodňovanie zdravot. materiálu,,"dodávateľ: AGB ekoservis s.r.o., Pražská 2, 040 11 Košice, IČO: 36182508","73,50 € s DPH",05.03.2021,12.03.2021,platná, 210050,Kyslíkové masky,,"dodávateľ: HUMAN NATURE s.r.o., Tarasa Sevčenka 3923/3, 080 01 Prešov, IČO: 44329652","63,00 € s DPH",08.03.2021,12.03.2021,platná, 210051,Poplatok za telefón - PL 2/2021,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","50,51 € s DPH",09.03.2021,12.03.2021,platná, 210052,Poplatok za telefón - PL - OS AMALIA,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","9,00 € s DPH",09.03.2021,12.03.2021,platná, 210053,"Zber, spracovanie o odvoz BRO 2/2021",,"dodávateľ: ESPIK Group s.r.o., Orlov 133, 065 43, IČO: 46754768","100,20 € s DPH",10.03.2021,12.03.2021,platná, 210054,Elektrická energia 2/2021,,"dodávateľ: Nemocnica s poliklinikouz sv. Barbory Rožňava, a.s., Špitálska 1, 048 01 Rožňava, IČO: 36597341","1 261,60 € s DPH",10.03.2021,12.03.2021,platná, 210055,Teplo a TÚV 2/2021,,"dodávateľ: Nemocnica s poliklinikouz sv. Barbory Rožňava, a.s., Špitálska 1, 048 01 Rožňava, IČO: 36597341","4 408,27 € s DPH",10.03.2021,12.03.2021,platná, 210056,Vodné a stočné 2/2021,,"dodávateľ: Nemocnica s poliklinikouz sv. Barbory Rožňava, a.s., Špitálska 1, 048 01 Rožňava, IČO: 36597341","1 059,38 € s DPH",10.03.2021,12.03.2021,platná, 210057,Stavebné práce,,"dodávateľ: Ondrej Gembický, Čučma 5, 048 01 Rožňava, IČO: 17131723","2 037,25 € s DPH",10.03.2021,12.03.2021,platná, 210037,Nákup materiálu do dielní,,"dodávateľ: GINKA s.r.o., Južná trieda 82, 040 17 Košice, IČO: 36185108","106,64 € s DPH",01.03.2021,08.03.2021,platná, 210038,Služby VO,,"dodávateľ: JUDr. Stanislav Ďuriček, Zlatá 32, 048 01 Rožňava, IČO: 51747103","140,00 € s DPH",01.03.2021,08.03.2021,platná, 210039,"Dezinfekcia, pranie a žehlenie 2/2021",,"dodávateľ: Perleť plus, s.r.o., Nadabula 190, 048 01 Rožňava, IČO: 47435712","2 038,89 € s DPH",02.03.2021,08.03.2021,platná, 210040,"Dezinfekcia, pranie, žehlenie 2/2021",,"dodávateľ: Perleť plus, s.r.o., Nadabula 190, 048 01 Rožňava, IČO: 47435712","893,75 € s DPH",02.03.2021,08.03.2021,platná, 210041,"Dezinfekcia, pranie, žehlenie - 2/2021",,"dodávateľ: Perleť plus, s.r.o., Nadabula 190, 048 01 Rožňava, IČO: 47435712","115,42 € s DPH",02.03.2021,08.03.2021,platná, 210043,Stravné lístky 3/2021,,"dodávateľ: Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 32/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674","7 131,94 € s DPH",02.03.2021,08.03.2021,platná, 210044,Stavebné práce,,"dodávateľ: Ondrej Gembický, Čučma 5, 048 01 Rožňava, IČO: 17131723","2 528,80 € s DPH",02.03.2021,08.03.2021,platná, 210042,Respirátory,,"dodávateľ: Unizdrav Prešov, s.r.o., Františkárske nám. 3/A, Prešov, IČO: 36515388","928,00 € s DPH",02.03.2021,08.03.2021,platná, 210035,Poplatok za MT a internet 2/2021,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava, IČO: 35697270","325,63 € s DPH",26.02.2021,05.03.2021,platná, 210036,Servis a údržba kopírky,,"dodávateľ: CBC Slovakia, s.r.o., Hutnícka 22, 040 01 Košicew, IČO: 44773293","71,15 € s DPH",26.02.2021,05.03.2021,platná, 210034,Posteľné jednorázové sety,,"dodávateľ: Firma Bučko, Rudolfská cesta 41, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36633038","616,80 € s DPH",24.02.2021,03.03.2021,platná, 210032,Služby VO,,"dodávateľ: JUDr. Stanislav Ďuriček, Zlatá 32, 048 01 Rožňava, IČO: 51747103","300,00 € s DPH",19.02.2021,26.02.2021,platná, 210033,Poplatok za telefón - PL 1/21,,"dodávateľ: SWAN, a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava, IČO: 47258314","7,06 € s DPH",19.02.2021,26.02.2021,platná, 210031,Dodávka plynu - OS AMALIA - plat. kalendár,,"dodávateľ: MET Slovakia, a.s., Rajská 7687/7, 811 08 Bratislava, IČO: 45860637","3 080,00 € s DPH",18.02.2021,25.02.2021,platná, 210028,Poplatok za telefón - PL 1/21,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","48,96 € s DPH",16.02.2021,23.02.2021,platná, 210029,Poplatok za telefón - PL 1/21 - OS AMALIA,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","11,04 € s DPH",17.02.2021,23.02.2021,platná, 210030,Elektrická energia - OS AMALIA,,"dodávateľ: Východosl. energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","71,00 € s DPH",17.02.2021,23.02.2021,platná, 210015,Respirátory,,"dodávateľ: Unizdrav Prešov, s.r.o., Františkárske nám. 3/A, Prešov, IČO: 36515388","348,00 € s DPH",04.02.2021,12.02.2021,platná, 210016,Nákup PHM,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832","57,17 € s DPH",04.02.2021,12.02.2021,platná, 210017,Internet,,"dodávateľ: SWAN, a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava, IČO: 47258314","18,28 € s DPH",04.02.2021,12.02.2021,platná, 210018,Terapeutická hra - pomôcka,,"dodávateľ: Centrum včasnej intervencie Banská Bystrica, n.o., Hviezdoslavova 11, 962 37 Kováčová, IČO: 50139843","75,00 € s DPH",05.02.2021,12.02.2021,platná, 210019,Ochranné overaly,,"dodávateľ: LIFETIME SLOVAKIA s.r.o., Moravany 253, 072 03, IČO: 45245746","820,00 € s DPH",05.02.2021,12.02.2021,platná, 210020,"Pranie, žehlenie, dezinfekcia",,"dodávateľ: Perleť plus, s.r.o., Nadabula 190, 048 01 Rožňava, IČO: 47435712","2 063,88 € s DPH",05.02.2021,12.02.2021,platná, 210021,"Pranie, žehlenie, dezinfekcia",,"dodávateľ: Perleť plus, s.r.o., Nadabula 190, 048 01 Rožňava, IČO: 47435712","1 102,53 € s DPH",05.02.2021,12.02.2021,platná, 210022,"Pranie, žehlenie, - infekčné prádlo",,"dodávateľ: Perleť plus, s.r.o., Nadabula 190, 048 01 Rožňava, IČO: 47435712","41,79 € s DPH",05.02.2021,12.02.2021,platná, 210023,Kyslíkový koncentrátor,,"dodávateľ: HUMAN NATURE s.r.o., Tarasa Sevčenka 3923/3, 080 01 Prešov, IČO: 44329652","2 785,00 € s DPH",08.02.2021,12.02.2021,platná, 210024,Elektrická energia 1/2021,,"dodávateľ: Nemocnica s poliklinikouz sv. Barbory Rožňava, a.s., Špitálska 1, 048 01 Rožňava, IČO: 36597341","1 557,59 € s DPH",10.02.2021,12.02.2021,platná, 210025,Teplo 1/2021,,"dodávateľ: Nemocnica s poliklinikouz sv. Barbory Rožňava, a.s., Špitálska 1, 048 01 Rožňava, IČO: 36597341","5 634,05 € s DPH",10.02.2021,12.02.2021,platná, 210026,Vodné a stočné 1/2021,,"dodávateľ: Nemocnica s poliklinikouz sv. Barbory Rožňava, a.s., Špitálska 1, 048 01 Rožňava, IČO: 36597341","1 544,46 € s DPH",10.02.2021,12.02.2021,platná, 210027,Zber a odvoz odpadu 1/2021,,"dodávateľ: ESPIK Group s.r.o., Orlov 133, 065 43, IČO: 46754768","98,40 € s DPH",10.02.2021,12.02.2021,platná, 210014,Stravné lístky,,"dodávateľ: Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 32/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674","3 781,80 € s DPH",03.02.2021,10.02.2021,platná, 210011,Služby VO,,"dodávateľ: JUDr. Stanislav Ďuriček, Zlatá 32, 048 01 Rožňava, IČO: 51747103","140,00 € s DPH",01.02.2021,08.02.2021,platná, 210013,Servis služobného auta,,"dodávateľ: Jozef Pakes - UNIAUTO, Partizánska 70, 049 41 Krh. Podhradie, IČO: 17132665","320,02 € s DPH",02.02.2021,08.02.2021,platná, 210009,Poplatok za MT,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava, IČO: 35697270","325,48 € s DPH",28.01.2021,04.02.2021,platná, 210010,Dezinfekčný materiál,,"dodávateľ: TZMO Slovakia, s.r.o., Diaľničná cesta 29, 903 01 Senec, IČO: 36546127","613,13 € s DPH",28.01.2021,04.02.2021,platná, 210007,Servis a údržba kopírky,,"dodávateľ: CBC Slovakia, s.r.o., Nové záhrady 1/9, 821 05 Bratislava, IČO: 44773293","55,86 € s DPH",22.01.2021,29.01.2021,platná, 210008,Respirátory,,"dodávateľ: Agentura Devět měsícu s.r.o., 2. Května 1536, 76001 Zlín, IČO: 29266564","374,10 € s DPH",22.01.2021,29.01.2021,platná, 210006,OOPP,,"dodávateľ: Revital D s.r.o., Krásnohorská 3, 048 01 Rožňava, IČO: 51454980","46,50 € s DPH",20.01.2021,27.01.2021,platná, 200366,Nákup PHM,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832","74,88 € s DPH",07.01.2021,15.01.2021,platná, 200367,Poplatok za telefón - Pevná linka,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","49,15 € s DPH",08.01.2021,15.01.2021,platná, 200368,Poplatok za telefón - OS AMALIA DSS,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","9,07 € s DPH",08.01.2021,15.01.2021,platná, 200369,Zrážková voda - stočné 10-12/2020,,"dodávateľ: Východosl. vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","866,18 € s DPH",08.01.2021,15.01.2021,platná, 200370,"Dezinfekcia pranie, žehlenie OP 12/2020",,"dodávateľ: Perleť plus, s.r.o., Nadabula 190, 048 01 Rožňava, IČO: 47435712","2 335,83 € s DPH",11.01.2021,15.01.2021,platná, 200371,"Dezinfekcia, pranie, žehlenie IP 12/2020",,"dodávateľ: Perleť plus, s.r.o., Nadabula 190, 048 01 Rožňava, IČO: 47435712","133,33 € s DPH",11.01.2021,15.01.2021,platná, 200372,Elektrická energia 12/2020,,"dodávateľ: Nemocnica s poliklinikouz sv. Barbory Rožňava, a.s., Špitálska 1, 048 01 Rožňava, IČO: 36597341","644,81 € s DPH",12.01.2021,15.01.2021,platná, 200373,Vodné a stočné 12/2020,,"dodávateľ: Nemocnica s poliklinikouz sv. Barbory Rožňava, a.s., Špitálska 1, 048 01 Rožňava, IČO: 36597341","221,80 € s DPH",12.01.2021,15.01.2021,platná, 200374,Poplatok za telefón PL,,"dodávateľ: SWAN, a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava, IČO: 47258314","7,06 € s DPH",13.01.2021,15.01.2021,platná, 200375,"Pranie, dezinfekcia, žehlenie PP 12/2020",,"dodávateľ: Perleť plus, s.r.o., Nadabula 190, 048 01 Rožňava, IČO: 47435712","1 043,90 € s DPH",11.01.2021,15.01.2021,platná, 200376,"Zber, spracovanie, likvidácia odpadu 12/2020",,"dodávateľ: Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 36021211","166,32 € s DPH",14.01.2021,15.01.2021,platná, 210002,Vyhotovenie prezenčnej pečiatky,,"dodávateľ: Pečiatky, vizitky, s.r.o., Šafárikova 21, 048 01 Rožňava, IČO: 31735347","49,40 € s DPH",07.01.2021,15.01.2021,platná, 210003,Stravné lístky 1/2021,,"dodávateľ: Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 32/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674","3 197,34 € s DPH",08.01.2021,15.01.2021,platná, 210004,Internet,,"dodávateľ: SWAN, a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava, IČO: 47258314","18,28 € s DPH",08.01.2021,15.01.2021,platná, 210005,Servis služobného auta,,"dodávateľ: France-Tech s. r.o., Rozvojová 1, 040 01 Košice, IČO: 36189359","318,05 € s DPH",08.01.2021,15.01.2021,platná, 210001,"Servis, údržba výťahov 1/20121",,"dodávateľ: FOWER Rožňava, s.r.o., Kvetná 26, 048 01 Rožňava, IČO: 46305386","109,00 € s DPH",05.01.2021,12.01.2021,platná, 200365,Balená stolová voda,,"dodávateľ: AQUA COOL Marián Farkaš, Kamenný Most 119. 943 58, IČO: 43667708","36,00 € s DPH",31.12.2020,08.01.2021,platná, 200362,Poplatok za MT,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava, IČO: 35697270","326,58 € s DPH",28.12.2020,04.01.2021,platná, 200363,Služby VO,,"dodávateľ: JUDr. Stanislav Ďuriček, Zlatá 32, 048 01 Rožňava, IČO: 51747103","140,00 € s DPH",28.12.2020,04.01.2021,platná, 200364,Nákup kancelárskeho materiálu,,"dodávateľ: Ladislav Mihalik - LAXX, Šafárikova 104, Rožňava, IČO: 10746811","2 490,16 € s DPH",28.12.2020,04.01.2021,platná, 200358,Lekárske preventívne prehliadky zamestnancov,,"dodávateľ: Profmed s.r.o., Janka Kráľa 12, 048 01 Rožňava, IČO: 36589616","1 727,71 € s DPH",23.11.2020,31.12.2020,platná, 200359,Servis a údržba kopírky,,"dodávateľ: CBC Slovakia, s.r.o., Nové záhrady 1/9, 821 05 Bratislava, IČO: 44773293","61,06 € s DPH",23.12.2020,31.12.2020,platná, 200360,Tonery,,"dodávateľ: M Media Sk, Slnečná 1666/12, 048 01 Rožňava, IČO: 51202956","1 215,62 € s DPH",23.12.2020,31.12.2020,platná, 200361,Tonery,,"dodávateľ: M Media Sk, Slnečná 1666/12, 048 01 Rožňava, IČO: 51202956","2 219,04 € s DPH",23.12.2020,31.12.2020,platná, 200345,Zber a odvoz BRO,,"dodávateľ: Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 36021211","81,65 € s DPH",15.12.2020,22.12.2020,platná, 200346,Zdravotnícky materiál,,"dodávateľ: Revital D s.r.o., Krásnohorská 3, 048 01 Rožňava, IČO: 51454980","939,20 € s DPH",15.12.2020,22.12.2020,platná, 200347,Oprava strechy - OS AMALIA DSS,,"dodávateľ: Ondrej Gembický, Čučma 5, 048 01 Rožňava, IČO: 17131723","1 151,00 € s DPH",15.12.2020,22.12.2020,platná, 200348,Oprava podlahy a stien,,"dodávateľ: Ondrej Gembický, Čučma 5, 048 01 Rožňava, IČO: 17131723","1 276,80 € s DPH",15.12.2020,22.12.2020,platná, 200349,Oprava a ukotvenie okien,,"dodávateľ: Ondrej Gembický, Čučma 5, 048 01 Rožňava, IČO: 17131723","4 980,00 € s DPH",15.12.2020,22.12.2020,platná, 200350,Oprava upchatého potrubia,,"dodávateľ: Ondrej Gembický, Čučma 5, 048 01 Rožňava, IČO: 17131723","810,00 € s DPH",15.12.2020,22.12.2020,platná, 200351,OOPP,,"dodávateľ: Safety Forst Services s.r.o., Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava, IČO: 47946571","4 480,28 € s DPH",17.12.2020,22.12.2020,platná, 200352,Vitamínové balíčky,,"dodávateľ: Animus Care s.r.o., Vyšný Klátov 160, IČO: 51643898","3 240,00 € s DPH",18.12.2020,22.12.2020,platná, 200353,Kancelársky materiál,,"dodávateľ: Ladislav Mihalik - LAXX, Šafárikova 104, Rožňava, IČO: 10746811","1 441,94 € s DPH",18.12.2020,22.12.2020,platná, 200354,Elektrická energia 12/2020,,"dodávateľ: Nemocnica s poliklinikouz sv. Barbory Rožňava, a.s., Špitálska 1, 048 01 Rožňava, IČO: 36597341","1 200,00 € s DPH",18.12.2020,22.12.2020,platná, 200355,Vodné a stočné 12/2020,,"dodávateľ: Nemocnica s poliklinikouz sv. Barbory Rožňava, a.s., Špitálska 1, 048 01 Rožňava, IČO: 36597341","1 200,00 € s DPH",18.12.2020,22.12.2020,platná, 200356,Teplo 12/2020,,"dodávateľ: Nemocnica s poliklinikouz sv. Barbory Rožňava, a.s., Špitálska 1, 048 01 Rožňava, IČO: 36597341","5 000,00 € s DPH",18.12.2020,22.12.2020,platná, 200357,Dozorný audit,,"dodávateľ: CVI, s.r.o., MPČĽ 3170/31, 058 01 Poprad, IČO: 36477338","900,00 € s DPH",21.12.2020,22.12.2020,platná, 200343,Elektrická energia,,"dodávateľ: Východosl. energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","77,00 € s DPH",14.12.2020,21.12.2020,platná, 200344,Gumené rukavice,,"dodávateľ: SPINAGRA s.r.o., Čučmianska dlhá 2, 048 01 Rožňava, IČO: 47523930","6 807,30 € s DPH",14.12.2020,21.12.2020,platná, 200341,Činnosť PO a BOZP,,"dodávateľ: WYON s.r.o., Námestie 1. mája 10, 048 01 Rožňava, IČO: 44150300","750,00 € s DPH",11.12.2020,18.12.2020,platná, 200342,Germícídne žiariče,,"dodávateľ: HYGART s.r.o., Nábrežná 15, 085 01 Bardejov, IČO: 51447878","1 136,40 € s DPH",11.12.2020,18.12.2020,platná, 200325,Stravné lístky 12/20,,"dodávateľ: Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 32/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674","4 068,30 € s DPH",03.12.2020,10.12.2020,platná, 200326,Internet,,"dodávateľ: SWAN, a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava, IČO: 47258314","18,28 € s DPH",04.12.2020,10.12.2020,platná, 200327,Nákup PHM,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832","60,31 € s DPH",04.12.2020,10.12.2020,platná, 200328,Stravné lístky - SF,,"dodávateľ: Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 32/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674","2 062,80 € s DPH",07.12.2020,10.12.2020,platná, 200329,OOPP,,"dodávateľ: Revital D s.r.o., Krásnohorská 3, 048 01 Rožňava, IČO: 51454980","106,00 € s DPH",08.12.2020,10.12.2020,platná, 200330,Čistiace potreby,,"dodávateľ: ZOVOX - Ing. Vojtech Zsóri, Kósu Schoppera 31, 048 01 Rožňava, IČO: 10745114","1 626,65 € s DPH",08.12.2020,10.12.2020,platná, 200331,"Dezinfekcia, pranie, žehlenie 11/2020",,"dodávateľ: Perleť plus, s.r.o., Nadabula 190, 048 01 Rožňava, IČO: 47435712","1 088,23 € s DPH",08.12.2020,10.12.2020,platná, 200332,"Dezinfekcia, pranie, žehlenie 11/2020",,"dodávateľ: Perleť plus, s.r.o., Nadabula 190, 048 01 Rožňava, IČO: 47435712","2 052,12 € s DPH",08.12.2020,10.12.2020,platná, 200333,"Dezinfekcia, pranie, žehlenie 11/2020 - infekčné prádlo",,"dodávateľ: Perleť plus, s.r.o., Nadabula 190, 048 01 Rožňava, IČO: 47435712","193,03 € s DPH",08.12.2020,10.12.2020,platná, 200334,Telefón poplatok,,"dodávateľ: SWAN, a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava, IČO: 47258314","7,06 € s DPH",09.12.2020,10.12.2020,platná, 200335,Poplatok za telefón,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","50,78 € s DPH",09.12.2020,10.12.2020,platná, 200336,Poplatok za telefón - OS AMALIA,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","9,02 € s DPH",09.12.2020,10.12.2020,platná, 200337,Servisná prehliadka služ. auta,,"dodávateľ: Jozef Pakes - UNIAUTO, Partizánska 70, 049 41 Krh. Podhradie, IČO: 17132665","253,00 € s DPH",09.12.2020,10.12.2020,platná, 200338,Elektrická energia 11/2020,,"dodávateľ: Nemocnica s poliklinikouz sv. Barbory Rožňava, a.s., Špitálska 1, 048 01 Rožňava, IČO: 36597341","1 293,47 € s DPH",09.12.2020,10.12.2020,platná, 200339,Teplo 11/2020,,"dodávateľ: Nemocnica s poliklinikouz sv. Barbory Rožňava, a.s., Špitálska 1, 048 01 Rožňava, IČO: 36597341","5 272,21 € s DPH",09.12.2020,10.12.2020,platná, 200340,Vodné a stočné 11/2020,,"dodávateľ: Nemocnica s poliklinikouz sv. Barbory Rožňava, a.s., Špitálska 1, 048 01 Rožňava, IČO: 36597341","1 407,86 € s DPH",09.12.2020,10.12.2020,platná, 200320,Kancelársky materiál,,"dodávateľ: Ladislav Mihalik - LAXX, Šafárikova 104, Rožňava, IČO: 10746811","1 025,48 € s DPH",01.12.2020,07.12.2020,platná, 200321,Správa počítačovej siete,,"dodávateľ: MICRODAT, s.r.o., Pionierov 586, 049 22 Gemerská Poloma, IČO: 43875076","604,80 € s DPH",01.12.2020,07.12.2020,platná, 200322,Servis a údržba výťahov,,"dodávateľ: FOWER Rožňava, s.r.o., Kvetná 26, 048 01 Rožňava, IČO: 46305386","109,00 € s DPH",01.12.2020,07.12.2020,platná, 200323,Služby VO,,"dodávateľ: JUDr. Stanislav Ďuriček, Zlatá 32, 048 01 Rožňava, IČO: 51747103","140,00 € s DPH",01.12.2020,07.12.2020,platná, 200324,Náhradná sada k AED,,"dodávateľ: Falc Healthcare a.s., Galvániho 7/D, 821 04 Bratislava, IČO: 44571747","250,56 € s DPH",02.12.2020,07.12.2020,platná, 200317,Tonery,,"dodávateľ: M Media Sk, Slnečná 1666/12, 048 01 Rožňava, IČO: 51202956","262,05 € s DPH",27.11.2020,04.12.2020,platná, 200318,Technická a emisná kontrola služ. áut,,"dodávateľ: Dopravná spoločnosť s.r.o. Rožňava, Šafárikova 473, 048 01 Rožňava, IČO: 36187569","80,00 € s DPH",30.11.2020,04.12.2020,platná, 200319,Notebook,,"dodávateľ: MICRODAT, s.r.o., Pionierov 586, 049 22 Gemerská Poloma, IČO: 43875076","1 120,01 € s DPH",30.11.2020,04.12.2020,platná, 200316,Poplatok za MT a Internet 11/2020,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava, IČO: 35697270","324,87 € s DPH",26.11.2020,02.12.2020,platná, 200311,Supervízia,,"dodávateľ: Zrkadlenie, o.z., Banícka 41, 056 01 Gelnica, IČO: 42327474","202,50 € s DPH",24.11.2020,26.11.2020,platná, 200312,Údržba kopírky,,"dodávateľ: CBC Slovakia, s.r.o., Nové záhrady 1/9, 821 05 Bratislava, IČO: 44773293","47,82 € s DPH",24.11.2020,26.11.2020,platná, 200313,Oprava rozvádzača výťahu,,"dodávateľ: FOWER Rožňava, s.r.o., Kvetná 26, 048 01 Rožňava, IČO: 46305386","895,00 € s DPH",24.11.2020,26.11.2020,platná, 200314,OOPP,,"dodávateľ: Revital D s.r.o., Krásnohorská 3, 048 01 Rožňava, IČO: 51454980","51,00 € s DPH",25.11.2020,26.11.2020,platná, 200315,OOPP,,"dodávateľ: Revital D s.r.o., Krásnohorská 3, 048 01 Rožňava, IČO: 51454980","35,00 € s DPH",25.11.2020,26.11.2020,platná, 200285,Nákup materiálu do dielní na rozvoj prac. zručností,,"dodávateľ: Svíčky Garant, Šternberk, 785 011, Česká republika, IČO: 007771851","830,05 € s DPH",30.10.2020,13.11.2020,platná, 200286,Webhosting,,"dodávateľ: WebHouse, s.r.o., Paulínska č. 20, 917 01 Trnava, IČO: 36743852","79,06 € s DPH",30.10.2020,13.11.2020,platná, 200288,Nákup a výmena zimných pneumatík,,"dodávateľ: Autostop RV, s.r.o., Šafárikova 3714, Rožňava, IČO: 36582280","424,00 € s DPH",02.11.2020,13.11.2020,platná, 200289,Výmena kolies na zimné pneumatiky - 4 služobné autá,,"dodávateľ: Autostop RV, s.r.o., Šafárikova 3714, Rožňava, IČO: 36582280","78,00 € s DPH",02.11.2020,13.11.2020,platná, 200290,"Dezinfekcia, pranie, žehlenie prádla 10/20",,"dodávateľ: Perleť plus, s.r.o., Nadabula 190, 048 01 Rožňava, IČO: 47435712","2 650,68 € s DPH",02.11.2020,13.11.2020,platná, 200291,"Dezinfekcia, pranie, žehlenie 10/20",,"dodávateľ: Perleť plus, s.r.o., Nadabula 190, 048 01 Rožňava, IČO: 47435712","1 647,72 € s DPH",02.11.2020,13.11.2020,platná, 200292,Nákup DHM a čistiacich potrieb,,"dodávateľ: SPINAGRA s.r.o., Čučmianska dlhá 2, 048 01 Rožňava, IČO: 47523930","10 741,36 € s DPH",02.11.2020,13.11.2020,platná, 200293,Servis a údržba výťahov 11/20,,"dodávateľ: FOWER Rožňava, s.r.o., Kvetná 26, 048 01 Rožňava, IČO: 46305386","109,00 € s DPH",04.11.2020,13.11.2020,platná, 200287,Údržbársky materiál,,"dodávateľ: LEG-KOVO, s.r.o., Mierová 25/16, Tornaľa, IČO: 43849661","564,30 € s DPH",02.11.2020,13.11.2020,platná, 200294,Správa PC siete 9-10/20,,"dodávateľ: MICRODAT, s.r.o., Pionierov 586, 049 22 Gemerská Poloma, IČO: 43875076","201,60 € s DPH",04.11.2020,13.11.2020,platná, 200295,Stravné lístky 11/20,,"dodávateľ: Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 32/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674","2 945,22 € s DPH",04.11.2020,13.11.2020,platná, 200296,PHM 10/20,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832","46,99 € s DPH",05.11.2020,13.11.2020,platná, 200297,Poplatok za Internet 11/20,,"dodávateľ: SWAN, a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava, IČO: 47258314","18,28 € s DPH",05.11.2020,13.11.2020,platná, 200298,Poplatok za telefón,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","52,10 € s DPH",06.11.2020,13.11.2020,platná, 200299,Poplatok za telefón,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","9,10 € s DPH",06.11.2020,13.11.2020,platná, 200300,Servisná prehliadka vozidla,,"dodávateľ: Jozef Pakes - UNIAUTO, Partizánska 70, 049 41 Krh. Podhradie, IČO: 17132665","529,90 € s DPH",09.11.2020,13.11.2020,platná, 200301,Servisná prehliadka služobného auta,,"dodávateľ: Jozef Pakes - UNIAUTO, Partizánska 70, 049 41 Krh. Podhradie, IČO: 17132665","370,90 € s DPH",09.11.2020,13.11.2020,platná, 200302,Poplatok za pevnú linku 10/20,,"dodávateľ: SWAN, a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava, IČO: 47258314","7,06 € s DPH",09.11.2020,13.11.2020,platná, 200303,Likvidovanie elektroodpadu,,"dodávateľ: AGB ekoservis s.r.o., Pražská 2, 040 11 Košice, IČO: 36182508","6,26 € s DPH",09.11.2020,13.11.2020,platná, 200304,Oprava zastrešenia terás,,"dodávateľ: STAVEX Rožňava, s.r.o., Kyjevská 18, 048 01 Rožňava, IČO: 51193116","7 896,30 € s DPH",09.11.2020,13.11.2020,platná, 200305,Krmivo pre psa,,"dodávateľ: Jaroslava Pavlíková - CHOVLOV, Pokroku 318, 049 21 Betliar, IČO: 43178936","34,50 € s DPH",10.11.2020,13.11.2020,platná, 200306,Elektrická energia - AMALIA DSS 11/20,,"dodávateľ: Východosl. energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","77,00 € s DPH",11.11.2020,13.11.2020,platná, 200307,Elektrická energia 10/20,,"dodávateľ: Nemocnica s poliklinikouz sv. Barbory Rožňava, a.s., Špitálska 1, 048 01 Rožňava, IČO: 36597341","1 536,60 € s DPH",11.11.2020,13.11.2020,platná, 200308,Teplo - 10/2020,,"dodávateľ: Nemocnica s poliklinikouz sv. Barbory Rožňava, a.s., Špitálska 1, 048 01 Rožňava, IČO: 36597341","1 885,48 € s DPH",11.11.2020,13.11.2020,platná, 200309,Vodné a stočné 10/2020,,"dodávateľ: Nemocnica s poliklinikouz sv. Barbory Rožňava, a.s., Špitálska 1, 048 01 Rožňava, IČO: 36597341","1 686,65 € s DPH",11.11.2020,13.11.2020,platná, 200310,Zber a odvoz BRO 10/2020,,"dodávateľ: Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 36021211","57,71 € s DPH",12.11.2020,13.11.2020,platná, 200264,Nákup materiálu údržbárskeho,,"dodávateľ: LEG-KOVO, s.r.o., Mierová 25/16, Tornaľa, IČO: 43849661","1 047,20 € s DPH",08.10.2020,30.10.2020,platná, 200265,Umývačka riadu,,"dodávateľ: Happy elektro, s.r.o., Kósu Schoppera 130/2, 048 01 Rožňava, IČO: 51031566","599,00 € s DPH",08.10.2020,30.10.2020,platná, 200266,Poplatok za telefón,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","50,40 € s DPH",08.10.2020,30.10.2020,platná, 200267,Poplatok za telefón - AMALIA DSS,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","9,16 € s DPH",08.10.2020,30.10.2020,platná, 200268,Vodné a stočné zrážková voda 7-9/20,,"dodávateľ: Východosl. vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","866,18 € s DPH",08.10.2020,30.10.2020,platná, 200269,Balená stolová voda,,"dodávateľ: AQUA COOL Marián Farkaš, Kamenný Most 119. 943 58, IČO: 43667708","57,50 € s DPH",08.10.2020,30.10.2020,platná, 200270,Elektrická energia 9/2020,,"dodávateľ: Nemocnica s poliklinikouz sv. Barbory Rožňava, a.s., Špitálska 1, 048 01 Rožňava, IČO: 36597341","1 282,64 € s DPH",09.10.2020,30.10.2020,platná, 200271,Teplo a TÚV 9/2020,,"dodávateľ: Nemocnica s poliklinikouz sv. Barbory Rožňava, a.s., Špitálska 1, 048 01 Rožňava, IČO: 36597341","1 677,92 € s DPH",09.10.2020,30.10.2020,platná, 200272,Vodné a stočné 9/2020,,"dodávateľ: Nemocnica s poliklinikouz sv. Barbory Rožňava, a.s., Špitálska 1, 048 01 Rožňava, IČO: 36597341","1 622,52 € s DPH",09.10.2020,30.10.2020,platná, 200273,Telefón (pevná linka) 9/2020,,"dodávateľ: SWAN, a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava, IČO: 47258314","7,06 € s DPH",09.10.2020,30.10.2020,platná, 200274,Dezinfekcia pranie žehlenie 9/2020,,"dodávateľ: Perleť plus, s.r.o., Nadabula 190, 048 01 Rožňava, IČO: 47435712","1 651,70 € s DPH",09.10.2020,30.10.2020,platná, 200275,Dezinfekcia pranie žehlenie 9/2020,,"dodávateľ: Perleť plus, s.r.o., Nadabula 190, 048 01 Rožňava, IČO: 47435712","2 314,37 € s DPH",09.10.2020,30.10.2020,platná, 200276,"Zber, spracovanie a odvoz BRO 9/2020",,"dodávateľ: Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 36021211","47,88 € s DPH",13.10.2020,30.10.2020,platná, 200277,Zdravotnícky odpad,,"dodávateľ: AGB ekoservis s.r.o., Pražská 2, 040 11 Košice, IČO: 36182508","126,00 € s DPH",20.10.2020,30.10.2020,platná, 200278,Servis a údržba kopírky,,"dodávateľ: CBC Slovakia, s.r.o., Hutnícka 22, 040 01 Košicew, IČO: 44773293","54,25 € s DPH",22.10.2020,30.10.2020,platná, 200279,Zdravotnícky materiál,,"dodávateľ: Revital D s.r.o., Krásnohorská 3, 048 01 Rožňava, IČO: 51454980","76,00 € s DPH",22.10.2020,30.10.2020,platná, 200280,Infračervené teplomery na stenu,,"dodávateľ: Tualmed s.r.o., 8. mája 492/11, 089 01 Svidník, IČO: 51963388","294,90 € s DPH",23.10.2020,30.10.2020,platná, 200281,Zdravotnícke potreby,,"dodávateľ: Revital D s.r.o., Krásnohorská 3, 048 01 Rožňava, IČO: 51454980","673,93 € s DPH",28.10.2020,30.10.2020,platná, 200282,Poradenské služby VO,,"dodávateľ: JUDr. Stanislav Ďuriček, Zlatá 32, 048 01 Rožňava, IČO: 51747103","140,00 € s DPH",28.10.2020,30.10.2020,platná, 200283,Poplatok za MT,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava, IČO: 35697270","327,85 € s DPH",28.10.2020,30.10.2020,platná, 200284,Vydanie certifikátu o metrológii,,"dodávateľ: Slovenská legálna metrológia, n.o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 37954521","59,16 € s DPH",28.10.2020,30.10.2020,platná, 200253,Ročný servis kotla,,"dodávateľ: Adolf Matejka PLYNOSERVIS, Mierová 288, 049 22 Gemerská Poloma, IČO: 10745238","88,00 € s DPH",29.09.2020,08.10.2020,platná, 200254,Vodné a stočné OS AMALIA,,"dodávateľ: Východosl. vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","228,60 € s DPH",29.09.2020,08.10.2020,platná, 200255,Služby VO,,"dodávateľ: JUDr. Stanislav Ďuriček, Zlatá 32, 048 01 Rožňava, IČO: 51747103","140,00 € s DPH",01.10.2020,08.10.2020,platná, 200256,Služby VO,,"dodávateľ: JUDr. Stanislav Ďuriček, Zlatá 32, 048 01 Rožňava, IČO: 51747103","140,00 € s DPH",01.10.2020,08.10.2020,platná, 200257,Činnosť technika BOZP a PO,,"dodávateľ: WYON s.r.o., Námestie 1. mája 10, 048 01 Rožňava, IČO: 44150300","750,00 € s DPH",02.10.2020,08.10.2020,platná, 200258,Stravné lístky,,"dodávateľ: Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 32/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674","4 041,56 € s DPH",05.10.2020,08.10.2020,platná, 200259,Servis a údržba výťahov,,"dodávateľ: FOWER Rožňava, s.r.o., Kvetná 26, 048 01 Rožňava, IČO: 46305386","109,00 € s DPH",05.10.2020,08.10.2020,platná, 200260,Publikácie nových právnych noriem,,"dodávateľ: PORADCA s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina, IČO: 36371271","64,00 € s DPH",06.10.2020,08.10.2020,platná, 200261,Nákup PHM,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832","113,30 € s DPH",06.10.2020,08.10.2020,platná, 200262,Dodávka elektriny,,"dodávateľ: Východosl. energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","77,00 € s DPH",06.10.2020,08.10.2020,platná, 200263,Poplatok za Internet,,"dodávateľ: SWAN, a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava, IČO: 47258314","18,28 € s DPH",06.10.2020,08.10.2020,platná, 200249,Úrazové poistenie - dobrovoľnícka služby,,"dodávateľ: Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava, IČO: 31595545","13,28 € s DPH",25.09.2020,02.10.2020,platná, 200250,Poplatok za MT a internet 9/2020,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava, IČO: 35697270","324,89 € s DPH",25.09.2020,02.10.2020,platná, 200251,Servis a údržba kopírovacieho stroja,,"dodávateľ: CBC Slovakia, s.r.o., Hutnícka 22, 040 01 Košicew, IČO: 44773293","42,02 € s DPH",25.09.2020,02.10.2020,platná, 200252,Nákup zdravotníckeho materiálu,,"dodávateľ: Revital D s.r.o., Krásnohorská 3, 048 01 Rožňava, IČO: 51454980","459,60 € s DPH",25.09.2020,02.10.2020,platná, 200247,"Zber, spracovanie a odvoz BRO 8/2020",,"dodávateľ: Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 36021211","70,56 € s DPH",16.09.2020,24.09.2020,platná, 200248,Supervízne služby,,"dodávateľ: Zrkadlenie, o.z., Banícka 41, 056 01 Gelnica, IČO: 42327474","180,00 € s DPH",18.09.2020,24.09.2020,platná, 200246,Poplatok za telefón 8/2020,,"dodávateľ: SWAN, a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava, IČO: 47258314","7,06 € s DPH",14.09.2020,21.09.2020,platná, 200245,Čistiace prostriedky,,"dodávateľ: ZOVOX - Ing. Vojtech Zsóri, Kósu Schoppera 31, 048 01 Rožňava, IČO: 10745114","1 696,24 € s DPH",11.09.2020,18.09.2020,platná, 200240,Poplatok za telefón (pevná linka),,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","49,50 € s DPH",09.09.2020,16.09.2020,platná, 200241,Poplatok za telefón AMALIA DSS,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","9,41 € s DPH",09.09.2020,16.09.2020,platná, 200242,Elektrická energia 8/2020,,"dodávateľ: Nemocnica s poliklinikouz sv. Barbory Rožňava, a.s., Špitálska 1, 048 01 Rožňava, IČO: 36597341","1 402,18 € s DPH",09.09.2020,16.09.2020,platná, 200243,Teplo a TÚV 8/2020,,"dodávateľ: Nemocnica s poliklinikouz sv. Barbory Rožňava, a.s., Špitálska 1, 048 01 Rožňava, IČO: 36597341","1 435,52 € s DPH",09.09.2020,16.09.2020,platná, 200244,Vodné a stočné 8/2020,,"dodávateľ: Nemocnica s poliklinikouz sv. Barbory Rožňava, a.s., Špitálska 1, 048 01 Rožňava, IČO: 36597341","1 260,10 € s DPH",09.09.2020,16.09.2020,platná, 200239,Poštové poukážky,,"dodávateľ: ROVEN Rožňava, s.r.o., Betliarska cesta 4, 048 01 Rožňava, IČO: 36188301","24,00 € s DPH",07.09.2020,14.09.2020,platná, 200227,Stavebné práce,,"dodávateľ: Ondrej Gembický, Čučma 5, 048 01 Rožňava, IČO: 17131723","4 960,00 € s DPH",02.09.2020,07.09.2020,platná, 200228,Poplatok za MT,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava, IČO: 35697270","330,09 € s DPH",02.09.2020,07.09.2020,platná, 200229,Servis a údržba výťahov,,"dodávateľ: FOWER Rožňava, s.r.o., Kvetná 26, 048 01 Rožňava, IČO: 46305386","109,00 € s DPH",03.09.2020,07.09.2020,platná, 200230,"Pranie, dezinfekcia, žehlenie prádla 8/2020",,"dodávateľ: Perleť plus, s.r.o., Nadabula 190, 048 01 Rožňava, IČO: 47435712","1 876,57 € s DPH",03.09.2020,07.09.2020,platná, 200231,"Pranie, žehlenie, dezinfekcia prádla 8/2020",,"dodávateľ: Perleť plus, s.r.o., Nadabula 190, 048 01 Rožňava, IČO: 47435712","1 928,31 € s DPH",03.09.2020,07.09.2020,platná, 200232,Správa počít. siete 8/2020,,"dodávateľ: MICRODAT, s.r.o., Pionierov 586, 049 22 Gemerská Poloma, IČO: 43875076","672,00 € s DPH",03.09.2020,07.09.2020,platná, 200233,Nákup PHM,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832","70,28 € s DPH",04.09.2020,07.09.2020,platná, 200234,Internet,,"dodávateľ: SWAN, a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava, IČO: 47258314","18,28 € s DPH",07.09.2020,07.09.2020,platná, 200235,Xegograf. papier,,"dodávateľ: Ladislav Mihalik - LAXX, Šafárikova 104, Rožňava, IČO: 10746811","7,85 € s DPH",07.09.2020,07.09.2020,platná, 200236,Elektrická energia 9/2020 - OS AMALIA,,"dodávateľ: Východosl. energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","77,00 € s DPH",07.09.2020,07.09.2020,platná, 200237,Balená stolová voda,,"dodávateľ: AQUA COOL Marián Farkaš, Kamenný Most 119. 943 58, IČO: 43667708","22,50 € s DPH",07.09.2020,07.09.2020,platná, 200238,Stravné lístky 9/2020,,"dodávateľ: Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 32/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674","3 201,16 € s DPH",07.09.2020,07.09.2020,platná, 200225,Terapeutické pomôcky,,"dodávateľ: Theracare s.r.o., Gregorovej 4, 821 03 Bratislava, IČO: 51400294","156,80 € s DPH",24.08.2020,31.08.2020,platná, 200226,Pomôcky na muzikoterapiu,,"dodávateľ: MUZIKER, a.s., Drieňová 1H, 821 01 Bratislava, IČO: 35840773","138,15 € s DPH",26.08.2020,31.08.2020,platná, 200223,Oprava závad na EPS,,"dodávateľ: WYON s.r.o., Námestie 1. mája 10, 048 01 Rožňava, IČO: 44150300","420,00 € s DPH",20.08.2020,27.08.2020,platná, 200224,"Servis, oprava a údržba kopírky 8/2020",,"dodávateľ: CBC Slovakia, s.r.o., Hutnícka 22, 040 01 Košicew, IČO: 44773293","64,70 € s DPH",21.08.2020,27.08.2020,platná, 200221,Nákup PHM - krovinorez 8/2020,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832","22,35 € s DPH",19.08.2020,27.08.2020,platná, 200222,Keramické hrnčkeky,,"dodávateľ: NOVAline, s.r.o., Čechová 1295, 665 01 Rosice, IČO: 28293355","287,20 € s DPH",19.08.2020,27.08.2020,platná, 200220,Terapeutické pomôcky,,"dodávateľ: Tifantex s.r.o., Hlavná 623, 951 36 Lehota pri Nitre, IČO: 45955824","218,50 € s DPH",18.08.2020,25.08.2020,platná, 200216,Nepremokavý chránič na matrac,,"dodávateľ: Textilomanie s.r.o., Lidická 700/19, 602 00 Brno, IČO: 04788494","297,00 € s DPH",11.08.2020,18.08.2020,platná, 200217,"Zber, spracovanie, odvoz BRO 7/2020",,"dodávateľ: Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 36021211","90,72 € s DPH",13.08.2020,18.08.2020,platná, 200218,Poplatok za telefón PL 7/2020,,"dodávateľ: SWAN, a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava, IČO: 47258314","7,06 € s DPH",13.08.2020,18.08.2020,platná, 200219,Dezinfekčné prostriedky,,"dodávateľ: ZOVOX - Ing. Vojtech Zsóri, Kósu Schoppera 31, 048 01 Rožňava, IČO: 10745114","210,00 € s DPH",14.08.2020,18.08.2020,platná, 200199,Servis a údržba výťahov,,"dodávateľ: FOWER Rožňava, s.r.o., Kvetná 26, 048 01 Rožňava, IČO: 46305386","109,00 € s DPH",03.08.2020,10.08.2020,platná, 200200,Služby VO 7/2020,,"dodávateľ: JUDr. Stanislav Ďuriček, Zlatá 32, 048 01 Rožňava, IČO: 51747103","140,00 € s DPH",03.08.2020,10.08.2020,platná, 200201,Stravné lístky 8/2020,,"dodávateľ: Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 32/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674","3 602,26 € s DPH",05.08.2020,10.08.2020,platná, 200202,Nákup PHM,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832","114,43 € s DPH",05.08.2020,10.08.2020,platná, 200203,Balená voda stolová,,"dodávateľ: AQUA COOL Marián Farkaš, Kamenný Most 119. 943 58, IČO: 43667708","40,50 € s DPH",05.08.2020,10.08.2020,platná, 200204,Taniere plastové,,"dodávateľ: Ladislav Mihalik - LAXX, Šafárikova 104, Rožňava, IČO: 10746811","5,16 € s DPH",05.08.2020,10.08.2020,platná, 200205,Správa PC 7/2020,,"dodávateľ: MICRODAT, s.r.o., Pionierov 586, 049 22 Gemerská Poloma, IČO: 43875076","840,00 € s DPH",06.08.2020,10.08.2020,platná, 200206,"Pranie, žehlenie, dezindfekcia 7/2020",,"dodávateľ: Perleť plus, s.r.o., Nadabula 190, 048 01 Rožňava, IČO: 47435712","2 346,21 € s DPH",06.08.2020,10.08.2020,platná, 200207,"Pranie, žehlenie, dezinfekcia 7/2020",,"dodávateľ: Perleť plus, s.r.o., Nadabula 190, 048 01 Rožňava, IČO: 47435712","1 826,82 € s DPH",06.08.2020,10.08.2020,platná, 200208,Poplatok internet,,"dodávateľ: SWAN, a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava, IČO: 47258314","18,28 € s DPH",06.08.2020,10.08.2020,platná, 200209,Vankúše na sedenie,,"dodávateľ: Intermedic SK s.r.o., Forbasy 53, 065 01 Forbasy, IČO: 50454854","482,40 € s DPH",06.08.2020,10.08.2020,platná, 200210,Dodávka el. energie AMALIA,,"dodávateľ: Východosl. energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","77,00 € s DPH",07.08.2020,10.08.2020,platná, 200211,Poplatok za pevnú linku - AMALIA,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","9,10 € s DPH",07.08.2020,10.08.2020,platná, 200212,Poplatok za pevnú linku - JASANIMA,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","49,84 € s DPH",07.08.2020,10.08.2020,platná, 200213,Elektrická energia 7/2020,,"dodávateľ: Nemocnica s poliklinikouz sv. Barbory Rožňava, a.s., Špitálska 1, 048 01 Rožňava, IČO: 36597341","875,45 € s DPH",10.08.2020,10.08.2020,platná, 200214,Teplo 7/2020,,"dodávateľ: Nemocnica s poliklinikouz sv. Barbory Rožňava, a.s., Špitálska 1, 048 01 Rožňava, IČO: 36597341","1 623,97 € s DPH",10.08.2020,10.08.2020,platná, 200215,Vodné a stočné 7/2020,,"dodávateľ: Nemocnica s poliklinikouz sv. Barbory Rožňava, a.s., Špitálska 1, 048 01 Rožňava, IČO: 36597341","1 452,47 € s DPH",10.08.2020,10.08.2020,platná, 200193,Poplatok za MT,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava, IČO: 35697270","326,53 € s DPH",27.07.2020,03.08.2020,platná, 200194,Dezinfekčné prostriedky,,"dodávateľ: Novohygiene, s.r.o., Revolučná 106/1, 984 01 Lučenec, IČO: 51669196","599,04 € s DPH",28.07.2020,03.08.2020,platná, 200195,Činnosť technika BOZP a PO - 5-6/2020,,"dodávateľ: WYON s.r.o., Námestie 1. mája 10, 048 01 Rožňava, IČO: 44150300","500,00 € s DPH",28.07.2020,03.08.2020,platná, 200196,Hasiaci prístroj práškový,,"dodávateľ: WYON s.r.o., Námestie 1. mája 10, 048 01 Rožňava, IČO: 44150300","60,00 € s DPH",28.07.2020,03.08.2020,platná, 200197,"Súčiastky, oprava - kosačka",,"dodávateľ: EURIS, s.r.o., Šafárikova 116A, 048 01 Rožňava, IČO: 31684076","40,39 € s DPH",28.07.2020,03.08.2020,platná, 200198,Lekárničky,,"dodávateľ: Revital D s.r.o., Krásnohorská 3, 048 01 Rožňava, IČO: 51454980","46,90 € s DPH",30.07.2020,03.08.2020,platná, 200188,Stavebný a inštalačný materiál,,"dodávateľ: BAGIRA, s.r.o., Šafárikova 112/A, 048 01 Rožňava, IČO: 52103161","1 965,41 € s DPH",17.07.2020,27.07.2020,platná, 200189,Multifunkčné zariadenie,,"dodávateľ: M Media Sk, Slnečná 1666/12, 048 01 Rožňava, IČO: 51202956","230,00 € s DPH",20.07.2020,27.07.2020,platná, 200190,Žacia hlava - kosačka,,"dodávateľ: LEG-KOVO, s.r.o., Mierová 25/16, Tornaľa, IČO: 43849661","46,90 € s DPH",22.07.2020,27.07.2020,platná, 200191,Údržba kopírky,,"dodávateľ: CBC Slovakia, s.r.o., Hutnícka 22, 040 01 Košicew, IČO: 44773293","45,55 € s DPH",22.07.2020,27.07.2020,platná, 200192,Laminovacia fólia,,"dodávateľ: Ladislav Mihalik - LAXX, Šafárikova 104, Rožňava, IČO: 10746811","61,68 € s DPH",23.07.2020,27.07.2020,platná, 200181,Elektrická energia 7/2020 AMALIA DSS,,"dodávateľ: Východosl. energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","77,00 € s DPH",10.07.2020,20.07.2020,platná, 200182,Stavebné práce,,"dodávateľ: Ondrej Gembický, Čučma 5, 048 01 Rožňava, IČO: 17131723","4 209,39 € s DPH",10.07.2020,20.07.2020,platná, 200183,Poplatky za telefón - pevná linka 6/2020,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","49,26 € s DPH",13.07.2020,20.07.2020,platná, 200184,Poplatok za telefón - AMALIA DSS 6/2020,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","9,00 € s DPH",13.07.2020,20.07.2020,platná, 200185,Nákup údržbárskeho a inštalačného materiálu,,"dodávateľ: LEG-KOVO, s.r.o., Mierová 25/16, Tornaľa, IČO: 43849661","1 628,57 € s DPH",13.07.2020,20.07.2020,platná, 200186,Pevná linka - poplatok 6/2020,,"dodávateľ: SWAN, a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava, IČO: 47258314","7,06 € s DPH",13.07.2020,20.07.2020,platná, 200187,Zber a spracovanie odpadu 6/2020,,"dodávateľ: Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 36021211","152,46 € s DPH",17.07.2020,20.07.2020,platná, 200175,Teplo a TUV 6/2020,,"dodávateľ: Nemocnica s poliklinikouz sv. Barbory Rožňava, a.s., Špitálska 1, 048 01 Rožňava, IČO: 36597341","1 624,44 € s DPH",09.07.2020,16.07.2020,platná, 200176,Vodné a stočné 6/2020,,"dodávateľ: Nemocnica s poliklinikouz sv. Barbory Rožňava, a.s., Špitálska 1, 048 01 Rožňava, IČO: 36597341","1 561,19 € s DPH",09.07.2020,16.07.2020,platná, 200177,Elektrická energia 6/2020,,"dodávateľ: Nemocnica s poliklinikouz sv. Barbory Rožňava, a.s., Štítnická 21, 048 01 Rožňava, IČO: 36597341","2 188,06 € s DPH",09.07.2020,16.07.2020,platná, 200178,Tlač brožúry,,"dodávateľ: Reklamné štúdio Kanala s.r.o., Šafárikova 71, 048 01 Rožňava, IČO: 47592311","43,00 € s DPH",09.07.2020,16.07.2020,platná, 200179,"Dezinfekcia, pranie, žehlenie 6/2020",,"dodávateľ: Perleť plus, s.r.o., Nadabula 190, 048 01 Rožňava, IČO: 47435712","2 152,08 € s DPH",10.07.2020,16.07.2020,platná, 200180,"Dezinfekcia, pranie, žehlenie PP 6/2020",,"dodávateľ: Perleť plus, s.r.o., Nadabula 190, 048 01 Rožňava, IČO: 47435712","1 397,11 € s DPH",10.07.2020,16.07.2020,platná, 200169,Poradenské služby VO,,"dodávateľ: JUDr. Stanislav Ďuriček, Zlatá 32, 048 01 Rožňava, IČO: 51747103","140,00 € s DPH",03.07.2020,10.07.2020,platná, 200170,Stočné zrážková voda,,"dodávateľ: Východosl. vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","856,76 € s DPH",03.07.2020,10.07.2020,platná, 200171,Komunálny odpad - poplatok,,"dodávateľ: Mestský úrad Rožňava, Šafárikova 29, 048 01","1 680,67 € s DPH",03.07.2020,10.07.2020,platná, 200172,Poplatok za internet,,"dodávateľ: SWAN, a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava, IČO: 47258314","18,28 € s DPH",06.07.2020,10.07.2020,platná, 200173,Úhrada za hrobové miesto,,"dodávateľ: Technické služby Rožňava, Štítnická 21, 048 01 Rožňava, IČO: 35570229","20,00 € s DPH",06.07.2020,10.07.2020,platná, 200174,Nákup PHM,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832","77,19 € s DPH",07.07.2020,10.07.2020,platná, 200164,Poplatok za MT a Internet,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava, IČO: 35697270","325,07 € s DPH",25.06.2020,03.07.2020,platná, 200165,Nákup PHM,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832","99,96 € s DPH",26.06.2020,03.07.2020,platná, 200166,"Servis, údržba výťahov",,"dodávateľ: FOWER Rožňava, s.r.o., Kvetná 26, 048 01 Rožňava, IČO: 46305386","109,00 € s DPH",02.07.2020,03.07.2020,platná, 200167,Stravné lístky,,"dodávateľ: Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 32/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674","4 431,20 € s DPH",02.07.2020,03.07.2020,platná, 200168,Prezentácia zariadenia,,"dodávateľ: Mediatel, s.r.o., Miletičova 21, 821 08 Bratislava 2, IČO: 35859415","72,00 € s DPH",19.06.2020,03.07.2020,platná, 200159,Stavebné práce,,"dodávateľ: Ondrej Gembický, Čučma 5, 048 01 Rožňava, IČO: 17131723","1 000,00 € s DPH",17.06.2020,24.06.2020,platná, 200160,Vlhčené utierky,,"dodávateľ: TZMO Slovakia s.r.o., Dialničná cesta 29, 903 01 Senec, IČO: 36546127","172,80 € s DPH",18.06.2020,24.06.2020,platná, 200161,Telová emulzia,,"dodávateľ: TZMO Slovakia s.r.o., Dialničná cesta 29, 903 01 Senec, IČO: 36546127","241,49 € s DPH",19.06.2020,24.06.2020,platná, 200162,"Deratizácia, dezinfekcia",,"dodávateľ: Asanarates s.r.o., Park Angelium 4, 040 01 Košice, IČO: 36606693","2 641,44 € s DPH",19.06.2020,24.06.2020,platná, 200163,"Servis, údržba kopírov. stroja",,"dodávateľ: CBC Slovakia, s.r.o., Hutnícka 22, 040 01 Košicew, IČO: 44773293","75,05 € s DPH",22.06.2020,24.06.2020,platná, 200152,"Zber, spracovanie, odvoz BRO",,"dodávateľ: Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 36021211","122,22 € s DPH",10.06.2020,22.06.2020,platná, 200153,Nákup PHM 5/2020,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832","54,19 € s DPH",10.06.2020,22.06.2020,platná, 200154,Teplo a TUV 5/2020,,"dodávateľ: Nemocnica s poliklinikouz sv. Barbory Rožňava, a.s., Špitálska 1, 048 01 Rožňava, IČO: 36597341","2 400,01 € s DPH",10.06.2020,22.06.2020,platná, 200155,Elektrická energia 5/2020,,"dodávateľ: Nemocnica s poliklinikouz sv. Barbory Rožňava, a.s., Špitálska 1, 048 01 Rožňava, IČO: 36597341","1 561,37 € s DPH",10.06.2020,22.06.2020,platná, 200156,Vodné a stočné 5/2020,,"dodávateľ: Nemocnica s poliklinikouz sv. Barbory Rožňava, a.s., Špitálska 1, 048 01 Rožňava, IČO: 36597341","1 471,98 € s DPH",10.06.2020,22.06.2020,platná, 200157,Služby v oblasti VO 5/2020,,"dodávateľ: JUDr. Stanislav Ďuriček, Zlatá 32, 048 01 Rožňava, IČO: 51747103","140,00 € s DPH",11.06.2020,22.06.2020,platná, 200158,Nákup materiálu na PT - Duté vlákno,,"dodávateľ: Martin Donoval, Turecká 344, 976 02 Staré Hory, IČO: 41179765","131,00 € s DPH",19.06.2020,22.06.2020,platná, 200143,"Dezinfekcia, pranie, žehlenie 5/2020",,"dodávateľ: Perleť plus, s.r.o., Nadabula 190, 048 01 Rožňava, IČO: 47435712","2 131,50 € s DPH",03.06.2020,09.06.2020,platná, 200144,"Dezinfekcia, pranie, žehlenie 5/2020",,"dodávateľ: Perleť plus, s.r.o., Nadabula 190, 048 01 Rožňava, IČO: 47435712","1 018,16 € s DPH",03.06.2020,09.06.2020,platná, 200145,Stravné lístky - 6/2020,,"dodávateľ: Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 32/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674","4 503,78 € s DPH",03.06.2020,09.06.2020,platná, 200146,Elektrická energia OS AMALIA 6/2020,,"dodávateľ: Východosl. energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","77,00 € s DPH",05.06.2020,09.06.2020,platná, 200147,Poplatok za telefón 5/2020 JASANIMA DSS,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","49,02 € s DPH",09.06.2020,09.06.2020,platná, 200148,Poplatok za telefón - OS AMALIA 5/2020,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","9,00 € s DPH",09.06.2020,09.06.2020,platná, 200149,Poplatok za telefón - pevná linka 5/2020,,"dodávateľ: SWAN, a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava, IČO: 47258314","7,06 € s DPH",09.06.2020,09.06.2020,platná, 200150,Poplatok za internet 6/2020,,"dodávateľ: SWAN, a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava, IČO: 47258314","18,28 € s DPH",09.06.2020,09.06.2020,platná, 200151,Kurz - interný auditor kvality,,"dodávateľ: OZ Akadémia vzdelávania a výskumu v soc. službách, Bernolákova 4, 908 51 Holíč, IČO: 51216477","200,00 € s DPH",09.06.2020,09.06.2020,platná, 200137,Oprava výťahov - výmena sil. stykačov,,"dodávateľ: FOWER Rožňava, s.r.o., Kvetná 26, 048 01 Rožňava, IČO: 46305386","974,40 € s DPH",27.05.2020,03.06.2020,platná, 200138,Lepiaca páska,,"dodávateľ: Medplus s.r.o., Chrenovská 14, 949 01 Nitra, IČO: 45322040","31,94 € s DPH",27.05.2020,03.06.2020,platná, 200139,Poplatok za MT 5/2020,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava, IČO: 35697270","325,86 € s DPH",29.05.2020,03.06.2020,platná, 200140,Servis a údržba výťahov 6/2020,,"dodávateľ: FOWER Rožňava, s.r.o., Kvetná 26, 048 01 Rožňava, IČO: 46305386","109,00 € s DPH",01.06.2020,03.06.2020,platná, 200141,Výmena kolies,,"dodávateľ: Autostop RV, s.r.o., Šafárikova 3714, IČO: 36582280","96,00 € s DPH",02.06.2020,03.06.2020,platná, 200142,Správa počítačovej siete 4-5/2020,,"dodávateľ: MICRODAT, s.r.o., Pionierov 586, 049 22 Gemerská Poloma, IČO: 43875076","218,40 € s DPH",02.06.2020,03.06.2020,platná, 200135,Tonery,,"dodávateľ: M Media Sk, Slnečná 1666/12, 048 01 Rožňava, IČO: 51202956","276,50 € s DPH",25.05.2020,29.05.2020,platná, 200136,Prášok prací,,"dodávateľ: Professional support s.r.o., Voříškova 11, 62300 Brno, IČO: 27709558","123,72 € s DPH",26.05.2020,29.05.2020,platná, 200132,Daň z nehnuteľnosti 2020,,"dodávateľ: Mesto Rožňava, Šafárikova 29, 048 01","3 367,21 € s DPH",22.05.2020,27.05.2020,platná, 200133,Daň za psa 2020,,"dodávateľ: Mesto Rožňava, Šafárikova 29, 048 01","15,66 € s DPH",22.05.2020,27.05.2020,platná, 200134,Servis a údržba kopírovacieho stroja 5/2020,,"dodávateľ: CBC Slovakia, s.r.o., Hutnícka 22, 040 01 Košicew, IČO: 44773293","42,80 € s DPH",22.05.2020,27.05.2020,platná, 200129,Nákup DrHM a materiálu,,"dodávateľ: LEG-KOVO, s.r.o., Mierová 25/16, Tornaľa, IČO: 43849661","794,56 € s DPH",19.05.2020,22.05.2020,platná, 200130,Nákup OOPP,,"dodávateľ: SPINAGRA s.r.o., Čučmianska dlhá 2, 048 01 Rožňava, IČO: 47523930","133,02 € s DPH",15.05.2020,22.05.2020,platná, 200131,Poistenie majetku a zodpov. za škodu,,"dodávateľ: Generali Poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, IČO: 35709332","153,22 € s DPH",19.05.2020,22.05.2020,platná, 200124,Nákup PHM 4/2020,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832","39,75 € s DPH",13.05.2020,20.05.2020,platná, 200125,Teplo a TUV 4/2020,,"dodávateľ: Nemocnica s poliklinikouz sv. Barbory Rožňava, a.s., Špitálska 1, 048 01 Rožňava, IČO: 36597341","3 262,18 € s DPH",15.05.2020,20.05.2020,platná, 200126,Elektrická energia 4/2020,,"dodávateľ: Nemocnica s poliklinikouz sv. Barbory Rožňava, a.s., Špitálska 1, 048 01 Rožňava, IČO: 36597341","1 257,31 € s DPH",15.05.2020,20.05.2020,platná, 200127,Vodné a stočné 4/2020,,"dodávateľ: Nemocnica s poliklinikouz sv. Barbory Rožňava, a.s., Špitálska 1, 048 01 Rožňava, IČO: 36597341","1 357,68 € s DPH",15.05.2020,20.05.2020,platná, 200128,Služby VO 4/2020,,"dodávateľ: JUDr. Stanislav Ďuriček, Zlatá 32, 048 01 Rožňava, IČO: 51747103","140,00 € s DPH",15.05.2020,20.05.2020,platná, 200116,Stravné lístky - 5/2020,,"dodávateľ: Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 32/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674","2 815,34 € s DPH",06.05.2020,13.05.2020,platná, 200117,Poplatok za telekom. služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","48,73 € s DPH",07.05.2020,13.05.2020,platná, 200118,Poplatok za telekom. služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","9,00 € s DPH",07.05.2020,13.05.2020,platná, 200119,Balená stolová voda,,"dodávateľ: AQUA COOL Marián Farkaš, Kamenný Most 119. 943 58, IČO: 43667708","36,00 € s DPH",07.05.2020,13.05.2020,platná, 200120,Poplatok za MT a internet,,"dodávateľ: SWAN, a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava, IČO: 47258314","7,06 € s DPH",12.05.2020,13.05.2020,platná, 200121,Elektrická energia,,"dodávateľ: Východosl. energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","77,00 € s DPH",12.05.2020,13.05.2020,platná, 200122,"Poplatok na internet, MT",,"dodávateľ: SWAN, a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava, IČO: 47258314","18,28 € s DPH",13.05.2020,13.05.2020,platná, 200123,Zber a odvoz BRO,,"dodávateľ: Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 36021211","136,08 € s DPH",13.05.2020,13.05.2020,platná, 200109,Bezpečnostné sklo,,"dodávateľ: PERLEŤ s.r.o., Nadabula 190, 048 01 Rožňava, IČO: 46812539","243,04 € s DPH",04.05.2020,11.05.2020,platná, 200110,Servis a údržba výťahov,,"dodávateľ: FOWER Rožňava, s.r.o., Kvetná 26, 048 01 Rožňava, IČO: 46305386","109,00 € s DPH",04.05.2020,11.05.2020,platná, 200111,Dezinfekcia a chemické čistenie prádla,,"dodávateľ: Perleť plus, s.r.o., Nadabula 190, 048 01 Rožňava, IČO: 47435712","189,05 € s DPH",04.05.2020,11.05.2020,platná, 200112,"Pranie, žehlenie, dezinfekcia prádla - 4/2020",,"dodávateľ: Perleť plus, s.r.o., Nadabula 190, 048 01 Rožňava, IČO: 47435712","1 061,06 € s DPH",04.05.2020,11.05.2020,platná, 200113,"Pranie, čistenie, dezinfekcia prádla - 4/2020",,"dodávateľ: Perleť plus, s.r.o., Nadabula 190, 048 01 Rožňava, IČO: 47435712","2 278,50 € s DPH",04.05.2020,11.05.2020,platná, 200114,Respir. masky,,"dodávateľ: HARTMANN - RICO s.r.o., Eisteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 31351361","99,00 € s DPH",04.05.2020,11.05.2020,platná, 200115,Umývačka riadu,,"dodávateľ: Happy elektro, s.r.o., Kósu Schoppera 130/2, 048 01 Rožňava, IČO: 51031566","279,00 € s DPH",04.05.2020,11.05.2020,platná, 200107,Dezinfekčné vlhčené utierky,,"dodávateľ: Elitman, s.r.o., Beckovská 32, 915 01 N.M.nad Váhom, IČO: 46177981","612,24 € s DPH",30.04.2020,07.05.2020,platná, 200108,Plastové nádoby,,"dodávateľ: MEVA-SK, s.r.o., Krátka 574, 049 51 Brzotín, IČO: 31681051","134,40 € s DPH",30.04.2020,07.05.2020,platná, 200099,Motorové vozidlo OPEL MOVANO s hydr plošinou,,"dodávateľ: Attila Ondrej Autocentrum, Gemerská 563, 048 01 Rožňava, IČO: 32997876","35 890,00 € s DPH",23.04.2020,30.04.2020,platná, 200100,Služby VO,,"dodávateľ: JUDr. Stanislav Ďuriček, Zlatá 32, 048 01 Rožňava, IČO: 51747103","200,00 € s DPH",23.04.2020,30.04.2020,platná, 200101,Dezinfekčné prostriedky,,"dodávateľ: Novohygiene, s.r.o., Revolučná 106/1, 984 01 Lučenec, IČO: 51669196","439,20 € s DPH",24.04.2020,30.04.2020,platná, 200102,Vitamíny pre zamestnancov,,"dodávateľ: VITAR Slovakia, s.r.o., Horná Kružná 52, 038 61 Vrútky, IČO: 36313190","622,44 € s DPH",24.04.2020,30.04.2020,platná, 200103,"Servis, oprava kopírky",,"dodávateľ: CBC Slovakia, s.r.o., Hutnícka 22, 040 01 Košicew, IČO: 44773293","46,69 € s DPH",27.04.2020,30.04.2020,platná, 200104,Poplatok za MT,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava, IČO: 35697270","328,31 € s DPH",27.04.2020,30.04.2020,platná, 200105,Pohrebné služby - Kupec Vladimír,,"dodávateľ: Mgr. Zoran Molčan - IRIS, Akademika Hronca 2, 048 01 Rožňava, IČO: 50452843","501,40 € s DPH",27.04.2020,30.04.2020,platná, 200106,Ochranné štíty,,"dodávateľ: IMPORT SHOP s.r.o., Kostolianska 3093/93, 040 01 Košice, IČO: 46465391","48,40 € s DPH",27.04.2020,30.04.2020,platná, 200093,"Zber, spracovanie a odvoz BRO 3/2020",,"dodávateľ: Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 36021211","68,04 € s DPH",21.04.2020,23.04.2020,platná, 200094,Respirátory,,"dodávateľ: UNIZDRAV Prešov, s.r.o., Františkárske námestie 3/A, Prešov, IČO: 36515388","297,00 € s DPH",16.04.2020,23.04.2020,platná, 200095,Teplo a TUV 3/2020,,"dodávateľ: Nemocnica s poliklinikouz sv. Barbory Rožňava, a.s., Špitálska 1, 048 01 Rožňava, IČO: 36597341","4 084,51 € s DPH",17.04.2020,23.04.2020,platná, 200096,Elektrická energia 3/2020,,"dodávateľ: Nemocnica s poliklinikouz sv. Barbory Rožňava, a.s., Špitálska 1, 048 01 Rožňava, IČO: 36597341","1 411,82 € s DPH",17.04.2020,23.04.2020,platná, 200097,Vodné a stočné 3/2020,,"dodávateľ: Nemocnica s poliklinikouz sv. Barbory Rožňava, a.s., Špitálska 1, 048 01 Rožňava, IČO: 36597341","1 290,77 € s DPH",17.04.2020,23.04.2020,platná, 200098,Správa PC 3/2020,,"dodávateľ: MICRODAT, s.r.o., Pionierov 586, 049 22 Gemerská Poloma, IČO: 43875076","40,20 € s DPH",03.04.2020,23.04.2020,platná, 200090,Poradenské služby VO 3/2020,,"dodávateľ: JUDr. Stanislav Ďuriček, Zlatá 32, 048 01 Rožňava, IČO: 51747103","140,00 € s DPH",14.04.2020,17.04.2020,platná, 200091,Obojstranná maska ochranná,,"dodávateľ: Slovenský červený kríž, ÚS Rožňava, Pionierov 8, Rožňava, IČO: 00416240","305,10 € s DPH",14.04.2020,17.04.2020,platná, 200092,Poplatok za telefón 3/2020,,"dodávateľ: SWAN, a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava, IČO: 47258314","7,06 € s DPH",15.04.2020,17.04.2020,platná, 200089,Poplatok za internet,,"dodávateľ: SWAN, a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava, IČO: 47258314","18,28 € s DPH",09.04.2020,13.04.2020,platná, 200075,Praktický sprievodca GDPR - aktualizácia,,"dodávateľ: Nakladatelství FORUM, s.r.o., Seberíniho 1, 821 03 Bratislava, IČO: 46490213","113,82 € s DPH",03.04.2020,10.04.2020,platná, 200076,Poplatok za komunálny odpad,,"dodávateľ: Mestský úrad Rožňava, Šafárikova 29, 048 01","3 181,27 € s DPH",03.04.2020,10.04.2020,platná, 200077,Stravný lístky 4/2020,,"dodávateľ: Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 32/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674","2 929,94 € s DPH",03.04.2020,10.04.2020,platná, 200078,Nákup plastových masiek,,"dodávateľ: Ladislav Mihalik - LAXX, Šafárikova 104, Rožňava, IČO: 10746811","19,16 € s DPH",03.04.2020,10.04.2020,platná, 200079,Elektrická energia 4/2020 AMALIA DSS,,"dodávateľ: Východosl. energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","77,00 € s DPH",06.04.2020,10.04.2020,platná, 200080,Činnosť technika BOZP A PO 1-4/2020,,"dodávateľ: WYON s.r.o., Námestie 1. mája 10, 048 01 Rožňava, IČO: 44150300","996,00 € s DPH",06.04.2020,10.04.2020,platná, 200081,Zrážková voda 1-3/2020,,"dodávateľ: Východosl. vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","858,00 € s DPH",06.04.2020,10.04.2020,platná, 200082,Nákup PHM,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832","100,85 € s DPH",06.04.2020,10.04.2020,platná, 200083,"Dezinfekcia, pranie, žehlenie 3/2020",,"dodávateľ: Perleť plus, s.r.o., Nadabula 190, 048 01 Rožňava, IČO: 47435712","2 346,12 € s DPH",06.04.2020,10.04.2020,platná, 200084,"Dezinfekcia, pranie, žehlenie 3/2020",,"dodávateľ: Perleť plus, s.r.o., Nadabula 190, 048 01 Rožňava, IČO: 47435712",,06.04.2020,10.04.2020,platná, 200085,Ochranné rukavice,,"dodávateľ: HARTMANN - RICO s.r.o., Eisteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 31351361","261,84 € s DPH",06.04.2020,10.04.2020,platná, 200086,Poplatok za telefón,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","49,78 € s DPH",08.04.2020,10.04.2020,platná, 200087,Poplatok za telefón - AMALIA DSS,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","9,19 € s DPH",08.04.2020,10.04.2020,platná, 200088,Šatníkové dvojskrine,,"dodávateľ: LEG-KOVO, s.r.o., Mierová 25/16, Tornaľa, IČO: 43849661","4 980,00 € s DPH",08.04.2020,10.04.2020,platná, 200072,Rukavice,,"dodávateľ: Pharm, s.r.o., Javorová 6, 949 01 Nitra, IČO: 46767851","58,96 € s DPH",31.03.2020,03.04.2020,platná, 200073,"Servis, údržba, oprava výťahov 4/2020",,"dodávateľ: FOWER Rožňava, s.r.o., Kvetná 26, 048 01 Rožňava, IČO: 46305386","109,00 € s DPH",01.04.2020,03.04.2020,platná, 200074,Nákup materiálu - krajčírska guma,,"dodávateľ: ZOVOX - Ing. Vojtech Zsóri, Kósu Schoppera 31, 048 01 Rožňava, IČO: 10745114","126,00 € s DPH",02.04.2020,03.04.2020,platná, 200066,"Servis, údržba a oprava kopírky 3/2020",,"dodávateľ: CBC Slovakia, s.r.o., Hutnícka 22, 040 01 Košicew, IČO: 44773293","49,43 € s DPH",25.03.2020,27.03.2020,platná, 200067,Germicidná lampa,,"dodávateľ: MEDIHUM, s.r.o., Bosákova 7, 851 04 Bratislava, IČO: 35952580","399,00 € s DPH",25.03.2020,27.03.2020,platná, 200068,Dezinfekčné prostriedky,,"dodávateľ: ATONA s.r.o., Okružná 30, 048 01 Rožňava, IČO: 47925914","468,00 € s DPH",25.03.2020,27.03.2020,platná, 200069,EPI - právny systém - poplatok ročný,,"dodávateľ: Poradca podnikateľa, s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 31592503","336,28 € s DPH",26.03.2020,27.03.2020,platná, 200070,Vodné a stočné AMALIA DSS,,"dodávateľ: Východosl. vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","153,34 € s DPH",26.03.2020,27.03.2020,platná, 200071,Poplatok za MT a Internet,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava, IČO: 35697270","334,18 € s DPH",26.03.2020,27.03.2020,platná, 200059,Kancelársky materiál,,"dodávateľ: Ladislav Mihálik - LAAX, Šafárikova 104, Rožňava, IČO: 10746811","373,68 € s DPH",16.03.2020,20.03.2020,platná, 200060,Dermálny roztok,,"dodávateľ: Novohygiene, s.r.o., Revolučná 106/1, 984 01 Lučenec, IČO: 51669196","286,56 € s DPH",16.03.2020,20.03.2020,platná, 200061,"Dezinfekcia, pranie žehlenie 2/2020",,"dodávateľ: Perleť plus, s.r.o., Nadabula 190, 048 01 Rožňava, IČO: 47435712","1 037,50 € s DPH",16.03.2020,20.03.2020,platná, 200062,"Dezinfekcia, pranie, žehlenie 2/2020",,"dodávateľ: Perleť plus, s.r.o., Nadabula 190, 048 01 Rožňava, IČO: 47435712","2 219,70 € s DPH",16.03.2020,20.03.2020,platná, 200063,Poistné 2020,,"dodávateľ: KOOPERATIVA, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava","286,40 € s DPH",16.03.2020,20.03.2020,platná, 200064,Reg. vzdelávacie centrum - členské,,"dodávateľ: Regionálne vzdelávacie centrum Košice, Hlavná 68, 040 01 Košice, IČO: 31268650","35,00 € s DPH",16.03.2020,20.03.2020,platná, 200065,Bavlnené rúška,,"dodávateľ: Čistota, s.r.o., Štítnická 25, 048 01 Rožňava, IČO: 36607941","398,40 € s DPH",16.03.2020,20.03.2020,platná, 200056,Dezinfekčné prostriedky,,"dodávateľ: ZOVOX - Ing. Vojtech Zsóri, Kósu Schoppera 31, 048 01 Rožňava, IČO: 10745114","139,00 € s DPH",13.03.2020,16.03.2020,platná, 200057,Licencia e-karta,,"dodávateľ: Ing. Juraj Gromoš, Dilongova 46, 080 01 Prešov, IČO: 47230401","360,00 € s DPH",13.03.2020,16.03.2020,platná, 200058,Služby VO,,"dodávateľ: ER-STAVING, s.r.o., Šafárikova 39, 048 01 Rožňava, IČO: 36714941","180,00 € s DPH",13.03.2020,16.03.2020,platná, 200043,Nákup PHM 2/2020,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832","148,00 € s DPH",09.03.2020,13.03.2020,platná, 200044,Práva PC,,"dodávateľ: MICRODAT, s.r.o., Pionierov 586, 049 22 Gemerská Poloma, IČO: 43875076","84,00 € s DPH",09.03.2020,13.03.2020,platná, 200045,Teplo a TUV 2/2020,,"dodávateľ: Nemocnica s poliklinikouz sv. Barbory Rožňava, a.s., Špitálska 1, 048 01 Rožňava, IČO: 36597341","4 642,03 € s DPH",09.03.2020,13.03.2020,platná, 200046,Elektrická energia 2/2020,,"dodávateľ: Nemocnica s poliklinikouz sv. Barbory Rožňava, a.s., Špitálska 1, 048 01 Rožňava, IČO: 36597341","962,69 € s DPH",09.03.2020,13.03.2020,platná, 200047,Vodné a stočné 2/2020,,"dodávateľ: Nemocnica s poliklinikouz sv. Barbory Rožňava, a.s., Špitálska 1, 048 01 Rožňava, IČO: 36597341","1 410,65 € s DPH",09.03.2020,13.03.2020,platná, 200048,Telefón (pevná linka 2/2020),,"dodávateľ: SWAN, a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava, IČO: 47258314","7,06 € s DPH",09.03.2020,13.03.2020,platná, 200049,Telefón 2/2020 PL,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","49,31 € s DPH",09.03.2020,13.03.2020,platná, 200050,Telefón - PL AMALIA,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","9,61 € s DPH",09.03.2020,13.03.2020,platná, 200051,Dezinfekcia,,"dodávateľ: ZOVOX - Ing. Vojtech Zsóri, Kósu Schoppera 31, 048 01 Rožňava, IČO: 10745114","345,02 € s DPH",09.03.2020,13.03.2020,platná, 200052,Servis výťahov 3/2020,,"dodávateľ: FOWER Rožňava, s.r.o., Kvetná 26, 048 01 Rožňava, IČO: 46305386","109,00 € s DPH",10.03.2020,13.03.2020,platná, 200053,Dezinfekčné prostriedky,,"dodávateľ: SANITAS - zdravotnícke pomôcky, s.r.o., Polárna 6, 040 12 Košice, IČO: 46691715","10,57 € s DPH",11.03.2020,13.03.2020,platná, 200054,Internet 3/2020,,"dodávateľ: SWAN, a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava, IČO: 47258314","18,28 € s DPH",10.03.2020,13.03.2020,platná, 200055,Zber a odvoz BRO 2/2020,,"dodávateľ: Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 36021211","73,08 € s DPH",12.03.2020,13.03.2020,platná, 200041,Poradenské služby VO,,"dodávateľ: JUDr. Stanislav Ďuriček, Zlatá 32, 048 01 Rožňava, IČO: 51747103","280,00 € s DPH",05.03.2020,09.03.2020,platná, 200042,Elektrická energia 3/2020 - AMalia,,"dodávateľ: Východosl. energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","77,00 € s DPH",05.03.2020,09.03.2020,platná, 200040,Stravné lístky 3/2020,,"dodávateľ: Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 32/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674","4 389,18 € s DPH",03.03.2020,06.03.2020,platná, 200039,Poplatok za MT 2/2020,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava, IČO: 35697270","330,84 € s DPH",28.02.2020,02.03.2020,platná, 200038,Servis a údržba kopírky,,"dodávateľ: CBC Slovakia, s.r.o., Hutnícka 22, 040 01 Košicew, IČO: 44773293","75,67 € s DPH",24.02.2020,28.02.2020,platná, 200026,plat. kalendár- dodávka plynu - Amália 2020,,"dodávateľ: MET Slovakia, a.s., Rajská 7, Bratislava 811 08, IČO: 45 860 637","3 658,32 € s DPH",03.02.2020,24.02.2020,platná, 200027,vyúčtovanie plynu - Amália 2019,,"dodávateľ: MET Slovakia, a.s., Rajská 7 Bratislava 811 08, IČO: 45 860 637","196,24 € s DPH",10.02.2020,24.02.2020,platná, 200028,poplatok za telefón (pevná linka)1/2020,,"dodávateľ: SWAN, a.s. Bratislava, Landererova 12, 811 09 Bratislava, IČO: 47258314","7,06 € s DPH",10.02.2020,24.02.2020,platná, 200029,modem na mobil internet,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","0,50 € s DPH",10.02.2020,24.02.2020,platná, 200030,telefón mob.-HUAWEI,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","28,00 € s DPH",10.02.2020,24.02.2020,platná, 200031,"servis, oprava a údržba výťahov 2/2020",,"dodávateľ: FOWER Rožňava, s.r.o., Kvetná 26, 048 01 Rožňava, IČO: 46305386","109,00 € s DPH",11.02.2020,24.02.2020,platná, 200032,Školenie- ročné zúčtovanie dane za 2019,,"dodávateľ: Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o., Družstevná 232/2, 040 01 Košice, IČO: 51424266","30,00 € s DPH",11.02.2020,24.02.2020,platná, 200033,popl. za internet ADSlink Optimal 2/2020,,"dodávateľ: SWAN, a.s. Bratislava, Landererova 12, 811 09 Bratislava, IČO: 47258314","18,28 € s DPH",11.02.2020,24.02.2020,platná, 200034,Stavebné práce- odstránenie havar. stavu,,"dodávateľ: Ondrej Gembický, Čučma 5, 048 01 Rožňava, IČO: 17131723","4 260,00 € s DPH",11.02.2020,24.02.2020,platná, 200035,kurz pletenia košíkov- zamestnancov DSS,,"dodávateľ: Marián Božík, Royova 224/20, IČO: 37021010","240,00 € s DPH",11.02.2020,24.02.2020,platná, 200036,"zber, spracovanie a odvoz BRO 11/2020",,"dodávateľ: Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 36021211","71,82 € s DPH",17.02.2020,24.02.2020,platná, 200037,Odborný seminár,,"dodávateľ: Asociácia správcov registratúry, M.R. Štefánika 310, 982 71 Nováky, IČO: 37922190","39,00 € s DPH",20.02.2020,24.02.2020,platná, 200001,Oprava údržba výťahov,,"dodávateľ: FOWER Rožňava, s.r.o., Kvetná 26, 048 01 Rožňava, IČO: 46305386","109,00 € s DPH",03.01.2020,11.02.2020,platná, 200002,internet 1/2020,,"dodávateľ: SWAN, a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava, IČO: 47258314","18,28 € s DPH",14.01.2020,11.02.2020,platná, 200003,veterinárne ošetrenie,,"dodávateľ: VETERINÁRNA AMBULANCIA MVDr. Lucia Línerová, Jarná 16, 048 01 Rožňava, IČO: 42099986","95,50 € s DPH",14.01.2020,11.02.2020,platná, 200004,odev pre zamestnancov,,"dodávateľ: Ecotech group s.r.o., Lazovná 187/33, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 52430880","199,53 € s DPH",20.01.2020,11.02.2020,platná, 200005,aktivácia satelitných prijímačov,,"dodávateľ: Vojtech Gašpár-GARED, Edelényska 3, 048 01 Rožňava, IČO: 30284970","222,00 € s DPH",20.01.2020,11.02.2020,platná, 200006,servis kopírovacieho stroja,,"dodávateľ: CBC Slovakia s.r.o., Nové záhrady I/9, 821 05 Bratislava, IČO: 44773293","55,18 € s DPH",22.01.2020,11.02.2020,platná, 200007,internet a hlasový paušál,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","329,55 € s DPH",28.01.2020,11.02.2020,platná, 200008,najijačka pre elektrický zdvihák,,"dodávateľ: SPIG s.r.o., Tulská 2, 960 01 Zvolen, IČO: 36030058","43,20 € s DPH",29.01.2020,11.02.2020,platná, 200009,oprava motorového vozidla SKODA FABIA,,"dodávateľ: AUTOSTOP RV, s.r.o., Šfáriková 3714, 048 01 Rožňava, IČO: 36582280","563,63 € s DPH",30.01.2020,11.02.2020,platná, 200010,servis- Peugeot Rifter,,"dodávateľ: AUTOSTOP RV, s.r.o., Šafáriková 3714, 048 01 Rožňava, IČO: 36582280","1 021,65 € s DPH",30.01.2020,11.02.2020,platná, 200011,"správa počítačovej siete, výpočtovej techniky a inform. systému 1/2020",,"dodávateľ: MICRODAT, s.r.o., Pionierov 588, 049 22 Gemerská Poloma, IČO: 43875076","898,80 € s DPH",31.01.2020,11.02.2020,platná, 200012,stavebné práce- odstránenie havarijného stavu,,"dodávateľ: Ondrej Gembický, Čučma 5, 048 01 Rožňava, IČO: 17131723","4 500,00 € s DPH",31.01.2020,11.02.2020,platná, 200013,príslušenstvo na mobilný telefón,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","36,98 € s DPH",03.02.2020,11.02.2020,platná, 200014,PHM 1/2020,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava, IČO: 31322832","91,91 € s DPH",04.02.2020,11.02.2020,platná, 200015,"dezinfekcia, pranie, žehlenie, odvoz a dovoz prádla 1/2020",,"dodávateľ: PERLEŤplus s.r.o, Nadabula 190, 048 01 Rožňava, IČO: 47435712","1 089,66 € s DPH",04.02.2020,11.02.2020,platná, 200016,"dezinfekcia, pranie, žehlenie , odvoz a dovoz prádla 1/2020",,"dodávateľ: PERLEŤplus s.r.o, Nadabula 190, 048 01 Rožňava, IČO: 47435712","2 322,60 € s DPH",04.02.2020,11.02.2020,platná, 200017,Jedálne kupóny,,"dodávateľ: Up Slovensko, s.r.o., Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674","4 198,18 € s DPH",05.02.2020,11.02.2020,platná, 200018,príslušenstvo- ochranné sklo na mobilné telefóny,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","24,99 € s DPH",05.02.2020,11.02.2020,platná, 200019,telekomunikačné služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom , a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","54,80 € s DPH",05.02.2020,11.02.2020,platná, 200020,poplatky za telekomunikačné služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s,, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","10,85 € s DPH",05.02.2020,11.02.2020,platná, 200021,Náklady za odber TUV a tepla 01/2020,,"dodávateľ: Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s., Špitálska 1, 04801 Rožňava, IČO: 36597341","6 771,74 € s DPH",05.02.2020,11.02.2020,platná, 200022,elektrická energia,,"dodávateľ: Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s., Špitálska 1, 04801 Rožňava, IČO: 36597341","1 422,05 € s DPH",05.02.2020,11.02.2020,platná, 200023,vodné a stočné 01/2020,,"dodávateľ: Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s., Špitálska 1, 04801 Rožňava, IČO: 36597341","1 497,07 € s DPH",05.02.2020,11.02.2020,platná, 200024,"balená stolová voda 18,9 lit.",,"dodávateľ: AQUA COOL Marián Farkaš, 94358 Kamenný Most, č. 119, IČO: 43667708","45,00 € s DPH",05.02.2020,11.02.2020,platná, 200025,elektrina- dodávka a distribúcia,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","77,00 € s DPH",06.02.2020,11.02.2020,platná, 190357,Elektrická energia 12/2019 - Jasanima DSS,,"dodávateľ: Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s., Špitálska 1, 04801 Rožňava, IČO: 36597341","1 200,00 € s DPH",30.12.2019,22.01.2020,platná, 190358,vodné a stočné 12/2019,,"dodávateľ: Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s., Špitálska 1, 04801 Rožňava, IČO: 36597341","1 300,00 € s DPH",30.12.2019,22.01.2020,platná, 190359,Paraván biely 4-panelový - 6 kusov,,"dodávateľ: JP Slovensko s.r.o., Cintorínska 7, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 51817403","233,94 € s DPH",30.12.2019,22.01.2020,platná, 190360,Odstránenie poruchy na elektroinšt.- AMALIA,,"dodávateľ: BPM ELEKTRO, s.r.o., Drnava 268, Drnava 049 42, IČO: 50076019","316,00 € s DPH",31.12.2019,22.01.2020,platná, 190361,zber a zneškodnenie zdrav. odpadu,,"dodávateľ: AGB ekoservis s.r.o., Pražská 2, 040 11 Košice, IČO: 36182508","18,48 € s DPH",02.01.2020,22.01.2020,platná, 190362,TEPLO a TUV 12/2019- Ťarchopis k DF-356,,"dodávateľ: Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s., Špitálska 1, 04801 Rožňava, IČO: 36597341","1 076,38 € s DPH",03.01.2020,22.01.2020,platná, 190363,Elektrická energia 12/2019- Ťarchopis k DF- 357,,"dodávateľ: Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s., Špitálska 1, 04801 Rožňava, IČO: 36597341","935,83 € s DPH",03.01.2020,22.01.2020,platná, 190364,nákup PHM 12/2019-2,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava, IČO: 31322832","204,71 € s DPH",07.01.2020,22.01.2020,platná, 190365,Zam. strava (stravné lístky)1/2020,,"dodávateľ: Up Slovensko, s.r.o., Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674","4 021,23 € s DPH",07.01.2020,22.01.2020,platná, 190366,Poplatky za telefón / pevná linka 12/19 Jasanima DSS,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","56,52 € s DPH",09.01.2020,22.01.2020,platná, 190367,poplatok za telefón/ pevná linka 12/2019 - Amalia,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s,, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","10,80 € s DPH",09.01.2020,22.01.2020,platná, 190368,Zrážková voda - stočné 11-12/2019,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 00697184","579,17 € s DPH",09.01.2020,22.01.2020,platná, 190369,"dezinfekcia, pranie, žehlenie OP 12/2019",,"dodávateľ: PERLEŤplus s.r.o, Nadabula 190, 048 01 Rožňava, IČO: 47435712","2 121,21 € s DPH",13.01.2020,22.01.2020,platná, 190370,"dezinfekcia, pranie , žehlenie PP 12/2019",,"dodávateľ: PERLEŤplus s.r.o, Nadabula 190, 048 01 Rožňava, IČO: 47435712","1 102,53 € s DPH",13.01.2020,22.01.2020,platná, 190371,poplatok za telefon (pevná linka) 12/2019,,"dodávateľ: SWAN, a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava, IČO: 47258314","7,06 € s DPH",14.01.2020,22.01.2020,platná, 190372,"Zber, spracovanie a odvoz BRO 12/2019",,"dodávateľ: Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 36021211","74,34 € s DPH",16.01.2020,22.01.2020,platná, 190373,Sprchovacie lehátko,,"dodávateľ: SOLIDARITAS s.r.o., Jeruzálemská 31, Nové Zámky, IČO: 48197670","400,00 € s DPH",16.01.2020,22.01.2020,platná, 190348,Odborné prehliadky a skúšky elektrických spotrebičov a ručného náradia za rok 2019,,"dodávateľ: BPM ELEKTRO, s.r.o., Drnava 268, Drnava 049 42, IČO: 50076019","759,50 € s DPH",18.12.2019,10.01.2020,platná, 190349,servis- údržba a oprava kopír. stroja 12/2019,,"dodávateľ: CBC Slovakia s.r.o., Nové záhrady I/9, 821 05 Bratislava, IČO: 44773293","119,26 € s DPH",23.12.2019,10.01.2020,platná, 190350,Signal.zar.- Bezdrôtový systém CommOn-JAS,,"dodávateľ: CommOn Systems s.r.o., Karpatské Námestie 10A, 831 06 Bratislava, IČO: 51735318","2 484,00 € s DPH",23.12.2019,10.01.2020,platná, 190351,"Oprava kúpeľne pri izbe č. 418, 3. posch. JASANIMA",,"dodávateľ: STAVEX Rožňava s.r.o., Kyjevská 18, 048 01 Rožňava, IČO: 51193116","4 090,80 € s DPH",27.12.2019,10.01.2020,platná, 190352,"Nákup DrHM- vozíky, zim. pneumatiky",,"dodávateľ: LEG-KOVO s.r.o., Mierová 258/16, 98201 Tornaľa, IČO: 43849661","612,00 € s DPH",27.12.2019,10.01.2020,platná, 190353,Stavebné práce. odstránenie havar. stavu kúpeľne na 3. poschodí,,"dodávateľ: Ondrej Gembický, Čučma 5, 048 01 Rožňava, IČO: 17131723","4 897,40 € s DPH",27.12.2019,10.01.2020,platná, 190354,Elektroinšt.práce - odstránenie havar. stavu- Jasanima,,"dodávateľ: RELES ELEKTRO s.r.o., Akademika Hronca 1716/11, 04801 Rožňava, IČO: 51466759","625,00 € s DPH",27.12.2019,10.01.2020,platná, 1190355,Poplatok za MT a I 12/2019,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","336,62 € s DPH",30.12.2019,10.01.2020,platná, 190356,TEPLO a TUV 12/2019,,"dodávateľ: Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s., Špitálska 1, 04801 Rožňava, IČO: 36597341","4 500,00 € s DPH",30.12.2019,10.01.2020,platná, 190357,Elektrická energia 12/2019- Jasanima DSS,,"dodávateľ: Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava a.s., Špitálska 1, 04801 Rožňava, IČO: 36597341","1 200,00 € s DPH",30.12.2019,10.01.2020,platná, 190358,Vodné a stočné 12/2019,,"dodávateľ: Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s., Špitálska 1, 04801 Rožňava, IČO: 36597341","1 300,00 € s DPH",30.12.2019,10.01.2020,platná, 190359,Paraván biely 4-panelový - 6 kusov,,"dodávateľ: JP Slovensko s.r.o., Cintorínska 7, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 51817403","233,94 € s DPH",30.12.2019,10.01.2020,platná, 190360,"Odstránenie poruchy na elektroinšt.-AMA, výmena svietidla JAS 2. poschodie",,"dodávateľ: BPM ELEKTRO, s.r.o., Drnava 268, Drnava 049 42, IČO: 50076019","316,00 € s DPH",31.12.2019,10.01.2020,platná, 190361,Zber a zneškodnenie zdrav. odpadu,,"dodávateľ: AGB ekoservis s.r.o., Pražská 2, 04011 Košice, IČO: 36182508","18,48 € s DPH",02.01.2020,10.01.2020,platná, 190362,TEPLO A TUV 12/2019 - Ťarchopis k DF-356,,"dodávateľ: Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s., Špitálska 1, 04801 Rožňava, IČO: 36597341","1 076,38 € s DPH",03.01.2020,10.01.2020,platná, 190363,Elektrická energia 12/2019 - Ťarchopis k DF-357,,"dodávateľ: Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s., Špitálska 1, 04801 Rožňava, IČO: 36597341","779,86 € s DPH",03.01.2020,10.01.2020,platná, 190364,Nákup PHM 12/2019-2,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava, IČO: 31322832","204,71 € s DPH",07.01.2020,10.01.2020,platná, 190365,Zam. strava (stravné lístky) 1/2020,,"dodávateľ: Up Slovensko, s.r.o., Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674","4 021,23 € s DPH",07.01.2020,10.01.2020,platná, 190345,odstránenie havarijného stavu,,"dodávateľ: Jozef Olexák OlGaz, Vrbová 218, 049 45 Jovice, IČO: 35129379",,12.12.2019,18.12.2019,platná, 190346,"Zber, spracovanie a odvoz BRO 11/2019",,"dodávateľ: Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 36021211",,16.12.2019,18.12.2019,platná, 190347,Dámske a pánske súpravy - reprez.,,"dodávateľ: Branislav Kondrčík, Zd. Nejedlého 26, 93401 Levice, IČO: 35042681",,18.12.2019,18.12.2019,platná, 190318,Nákup DrHM- Počítače+prísluš.+MS Offic,,"dodávateľ: MICRODAT, s.r.o., Pionierov 588, 049 22 Gemerská Poloma, IČO: 43875076","9 519,00 € s DPH",02.12.2019,12.12.2019,platná, 190313,OOPP,,"dodávateľ: EUROTECH GROUP s.r.o., Ernesta Rótha 2 Rožňava, IČO: 45562261","132,00 € s DPH",27.11.2019,12.12.2019,platná, 190314,Kontrola a čistenie komína - Amalia - DSS,,"dodávateľ: WYON s.r.o., Námesie 1. mája 10 Rožňava, IČO: 44150300","50,40 € s DPH",28.11.2019,12.12.2019,platná, 190315,Nákup mat.- čistiace potreby,,"dodávateľ: SPINAGRA s.r.o., Čučmianska dlhá 2 Rožňava, IČO: 47523930","7 056,44 € s DPH",28.11.2019,12.12.2019,platná, 190316,Praktický sprievodca GDPR - aktualizácia,,"dodávateľ: Nakladatelství FORUM s.r.o., Seberíniho1, 821 03 Bratislava - mestská čať Ružinov, IČO: 46490213","113,82 € s DPH",28.11.2019,12.12.2019,platná, 190317,Servis a údržba výťahov 12/19,,"dodávateľ: FOWER Rožňava, s.r.o., Kvetná 26 Rožňava, IČO: 46305386","109,00 € s DPH",02.12.2019,12.12.2019,platná, 190319,tonery do multifunkčných zariadení HP,,"dodávateľ: M-Media SK s.r.o., Slnečná 1666/12, 048 01 Rožňava, IČO: 51202956","789,47 € s DPH",03.12.2019,12.12.2019,platná, 190320,Konzultačno- poradenské služby vo VO,,"dodávateľ: ER-STAVING s.r.o., Šafárikova č.39, 048 01 Rožňava, IČO: 36714941","532,80 € s DPH",03.12.2019,12.12.2019,platná, 190321,oprava a údržba mot. vozidla CIT CELIZE,,"dodávateľ: UNI AUTO, Partizánska 70, 049041 Krh. Podhradie, IČO: 17132665","311,40 € s DPH",03.12.2019,12.12.2019,platná, 190322,"Správa poč. siete, výpočt. techniky a inform.",,"dodávateľ: MICRODAT, s.r.o., Pionierov 588, 049 22 Gemerská Poloma, IČO: 43875076","756,00 € s DPH",04.12.2019,12.12.2019,platná, 190323,nákup PHM 11/2019-2,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo1, 82412 Bratislava, IČO: 31322832","225,17 € s DPH",04.12.2019,12.12.2019,platná, 190324,Oprava telefónov,,"dodávateľ: ARCHA TELECOM spol. s.r.o., Košická 6, 821 09 Bratislava, IČO: 35753382","240,84 € s DPH",05.12.2019,12.12.2019,platná, 190325,Nákup mat.- zdravotnícky,,"dodávateľ: REVITAL D s.r.o., Krásnohorská 3, 048 01 Rožňava, IČO: 51454980","645,91 € s DPH",05.12.2019,12.12.2019,platná, 190326,činnosť technika PO a BOZP-IV.Q/19,,"dodávateľ: WYON s.r.o., Námesie 1. mája 10, 048 01 Rožňava, IČO: 44150300","747,00 € s DPH",05.12.2019,12.12.2019,platná, 190327,Zam.strava (stravné lístky) 12/2019 /846*,,"dodávateľ: Up Slovensko, s.r.o., Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674","3 249,25 € s DPH",05.12.2019,12.12.2019,platná, 190328,Pracovná zdravotná služba,,"dodávateľ: ProfMed s.r.o.,, Janka Kráľa 12, 04801 Rožňava, IČO: 36589616","378,09 € s DPH",06.12.2019,12.12.2019,platná, 190329,Elektrická energia 12/2019 - Amalia,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","73,00 € s DPH",06.12.2019,12.12.2019,platná, 190330,Nákup DrHM- šatníkové dvojskrine,,"dodávateľ: LEG-KOVO s.r.o., Mierová 258/16, 98201 Tornaľa, IČO: 43849661","4 980,00 € s DPH",06.12.2019,12.12.2019,platná, 190331,Stravné lístky,,"dodávateľ: Up Slovensko, s.r.o., Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674","2 097,03 € s DPH",06.12.2019,12.12.2019,platná, 190332,Parný čistič 2ks,,"dodávateľ: M-Media SK s.r.o., Slnečná 1666/12, 048 01 Rožňava, IČO: 51202956","2 940,00 € s DPH",09.12.2019,12.12.2019,platná, 190333,Popl. za internet ADSLink Optimal 12/19,,"dodávateľ: SWAN, a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava, IČO: 47258314","18,28 € s DPH",09.12.2019,12.12.2019,platná, 190334,popl. za telefón (pevná linka) 11/2019,,"dodávateľ: SWAN, a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava, IČO: 47258314","7,06 € s DPH",09.12.2019,12.12.2019,platná, 190335,"Dezinfekcia, pranie, žehlenie",,"dodávateľ: PERLEŤ s.r.o., Nadabula 190, 048 01 Rožňava, IČO: 47435712","755,76 € s DPH",10.12.2019,12.12.2019,platná, 190336,"dezinfekcia, žehlenie, pranie",,"dodávateľ: PERLEŤ s.r.o., Nadabula 190, 048 01 Rožňava, IČO: 47435712","1 492,79 € s DPH",10.12.2019,12.12.2019,platná, 190337,Chemické čistenie,,"dodávateľ: PERLEŤ s.r.o., Nadabula 190, 048 01 Rožňava, IČO: 47435712","1 653,69 € s DPH",10.12.2019,12.12.2019,platná, 190338,Elektrická energia 11/2019- Jasanima DSS,,"dodávateľ: Nemocnica s polikliniou sv. Barbory Rožňava, a.s., Špitálska 1, 048 01 Rožňava, IČO: 36597341","1 516,14 € s DPH",10.12.2019,12.12.2019,platná, 190339,TEPLO A TUV 11/2019,,"dodávateľ: Nemocnica s polikliniou sv. Barbory Rožňava, a.s., Špitálska 1, 048 01 Rožňava, IČO: 36597341","3 039,61 € s DPH",10.12.2019,12.12.2019,platná, 190340,vodné a stočné 11/2019,,"dodávateľ: Nemocnica s polikliniou sv. Barbory Rožňava, a.s., Špitálska 1, 048 01 Rožňava, IČO: 36597341","1 396,72 € s DPH",10.12.2019,12.12.2019,platná, 190341,Stavebné práce- odstránenie havar. stavu,,"dodávateľ: Ondrej Gembický, Čučma 5, 04801 Rožňava, IČO: 17131723","3 928,68 € s DPH",10.12.2019,12.12.2019,platná, 190342,PEUGEOT- Rifter- servisná prehliadka,,"dodávateľ: FRANCE-TECH, spol. s.r.o., Rozvojová 1, 040 11 Košice, IČO: 36189359","214,49 € s DPH",11.12.2019,12.12.2019,platná, 190343,Poplatky za telefón/ pevná linka 11/2019,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkálska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","57,43 € s DPH",11.12.2019,12.12.2019,platná, 190344,Poplatok za telefón/ pevná linka 11/2019,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkálska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","11,14 € s DPH",11.12.2019,12.12.2019,platná, 190300,Nákup materiálu na pracovnú terapiu,,"dodávateľ: GINKA s.r.o., Južná trieda 82, Košice, IČO: 00361858","255,07 € s DPH",15.11.2019,10.12.2019,platná, 190301,Signalizačné zariadenie - bezdrôtový systém,,"dodávateľ: CommOn System s.r.o., Karpartské Námestie 10A, 831 06 Bratislava, IČO: 51735318","2 484,00 € s DPH",15.11.2019,10.12.2019,platná, 190302,Koberce - SVI,,"dodávateľ: DIEGO - Árpád Jónás, Bottovo 84, 980 41 Dubovec, IČO: 35486414","108,56 € s DPH",15.11.2019,10.12.2019,platná, 190303,"Zvieratá, krmivo, materiál",,"dodávateľ: Jaroslava Pavlíková CHOVLOV, Hviezdoslavova 4, 048 01 Rožňava, IČO: 43178936","744,50 € s DPH",18.11.2019,10.12.2019,platná, 190304,Nákup PHM 11/2019,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832","31,13 € s DPH",19.11.2019,10.12.2019,platná, 190305,Školenie (Novela zákona o soc. službách),,"dodávateľ: Regionálne vzdelávacie centrum Košice, Hlavná 68, 040 01 Košice, IČO: 31268650","40,00 € s DPH",20.11.2019,10.12.2019,platná, 190306,Školenie (Psychol. a psychiat. minimum),,"dodávateľ: ADEVEC, s.r.o., Drieňová 2, 972 01 Šaľa, IČO: 36558117","270,00 € s DPH",21.11.2019,10.12.2019,platná, 190307,Supervízne služby III.Q 2019,,"dodávateľ: Zrkadlenie, o.z., Banícka 41, 056 01 Gelnica, IČO: 42327474","80,00 € s DPH",22.11.2019,10.12.2019,platná, 190308,Kancelárske stoličky,,"dodávateľ: Nábytok Beáta, Tichá 690, 049 41 Krásnohorské Podhradie, IČO: 50834011","720,00 € s DPH",22.11.2019,10.12.2019,platná, 190309,"Servis, údržba a oprava kopír. stroja 11/2019",,"dodávateľ: CBC Slovakia, s.r.o., Hutnícka 22, 040 01 Košicew, IČO: 44773293","57,17 € s DPH",26.11.2019,10.12.2019,platná, 190310,Poplatok za MT a Internet 11/2019,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava, IČO: 35697270","326,35 € s DPH",26.11.2019,10.12.2019,platná, 190311,Skartovače,,"dodávateľ: M Media Sk, Slnečná 1666/12, 048 01 Rožňava, IČO: 51202956","2 425,00 € s DPH",26.11.2019,10.12.2019,platná, 190312,Šijací a vyšívací stroj,,"dodávateľ: Happy elektro, s.r.o., Kósu Schoppera 130/2, 048 01 Rožňava, IČO: 51031566","735,00 € s DPH",27.11.2019,10.12.2019,platná, 190279,Webhosting a služby s tým súvisiace,,"dodávateľ: Webhouse, s.r.o., Paulínska 20, 917 01 Trnava, IČO: 36743852","79,06 € s DPH",30.10.2019,19.11.2019,platná, 190280,Nákup kancelárskeho materiálu,,"dodávateľ: Ladislav Mihálik - LAAX, Šafárikova 104, Rožňava, IČO: 10746811","2 713,75 € s DPH",31.10.2019,19.11.2019,platná, 190281,Servis a údržba výťahov,,"dodávateľ: FOWER Rožňava, s.r.o., Kvetná 26, 048 01 Rožňava, IČO: 46305386","109,00 € s DPH",05.11.2019,19.11.2019,platná, 190282,Prevedenie odbornej skúšky výťahov,,"dodávateľ: FOWER Rožňava, s.r.o., Kvetná 26, 048 01 Rožňava, IČO: 46305386","500,00 € s DPH",05.11.2019,19.11.2019,platná, 190283,Elektrická energia 10/2019,,"dodávateľ: Nemocnica s poliklinikouz sv. Barbory Rožňava, a.s., Špitálska 1, 048 01 Rožňava, IČO: 36597341","1 247,63 € s DPH",05.11.2019,19.11.2019,platná, 190284,Teplo a TUV 10/2019,,"dodávateľ: Nemocnica s poliklinikouz sv. Barbory Rožňava, a.s., Špitálska 1, 048 01 Rožňava, IČO: 36597341","2 805,95 € s DPH",05.11.2019,19.11.2019,platná, 190285,Vodné a stočné 10/2019,,"dodávateľ: Nemocnica s poliklinikouz sv. Barbory Rožňava, a.s., Špitálska 1, 048 01 Rožňava, IČO: 36597341","1 499,87 € s DPH",06.11.2019,19.11.2019,platná, 190286,Nákup PHM 10/2019,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832","184,87 € s DPH",07.11.2019,19.11.2019,platná, 190287,Stravné lístky 11/2019,,"dodávateľ: Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 32/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674","3 675,57 € s DPH",07.11.2019,19.11.2019,platná, 190288,Poplatky za telefón - pevná linka,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","56,33 € s DPH",08.11.2019,19.11.2019,platná, 190289,Poplatky za telefón - pevná linka OS AMALIA DSS,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","10,93 € s DPH",08.11.2019,19.11.2019,platná, 190290,"Dezinfekcia, pranie, žehlenie 10/2019",,"dodávateľ: Perleť plus, s.r.o., Nadabula 190, 048 01 Rožňava, IČO: 47435712","1 209,78 € s DPH",08.11.2019,19.11.2019,platná, 190291,"Dezinfekcia, pranie, žehlenie OP",,"dodávateľ: Perleť plus, s.r.o., Nadabula 190, 048 01 Rožňava, IČO: 47435712","2 259,39 € s DPH",08.11.2019,19.11.2019,platná, 190292,Stočné - zrážková voda 10/2019,,"dodávateľ: Východosl. vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","369,61 € s DPH",08.11.2019,19.11.2019,platná, 190293,Elektrická energia 11/2019 - OS AMALIA DSS,,"dodávateľ: Východosl. energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","73,00 € s DPH",08.11.2019,19.11.2019,platná, 190294,Prezutie kolies na zimné pneumatiky,,"dodávateľ: AUTOSTOP RV, s.r.o., Šafárikova 3714, 048 01 Rožňava, IČO: 36582280","96,00 € s DPH",08.11.2019,19.11.2019,platná, 190295,Poplatky za internet 11/2019,,"dodávateľ: SWAN, a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava, IČO: 47258314","18,28 € s DPH",12.11.2019,19.11.2019,platná, 190296,Poplatky za telefón - pevná linka,,"dodávateľ: SWAN, a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava, IČO: 47258314","7,06 € s DPH",12.11.2019,19.11.2019,platná, 190297,Recertifikačný audit SMK,,"dodávateľ: CVI, s.r.o., MPČĽ 31, 058 01 Poprad, IČO: 36477338","996,00 € s DPH",13.11.2019,19.11.2019,platná, 190298,Materiál údržbársky,,"dodávateľ: LEG-KOVO, s.r.o., Mierová 25/16, Tornaľa, IČO: 43849661","654,94 € s DPH",13.11.2019,19.11.2019,platná, 190299,"Zver, spracovanie a odvoz BRO 10/2019",,"dodávateľ: Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 36021211","138,60 € s DPH",15.11.2019,19.11.2019,platná, 190276,Poplatok za MT a Internet 10/2019,12/2019,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava, IČO: 35697270","332,08 € s DPH",24.10.2019,28.10.2019,platná, 190277,"servis, údržba a oprava kopírovacieho stroja 10/2019",,"dodávateľ: CBC Slovakia, s.r.o., Hutnícka 22, 040 01 Košicew, IČO: 44773293","55,57 € s DPH",24.10.2019,28.10.2019,platná, 190278,Vyhotovenie voliéry a psej búdy,,"dodávateľ: EBEN RV, s.r.o., Letná 36, 048 01 Rožňava, IČO: 36733431","460,00 € s DPH",24.10.2019,28.10.2019,platná, 190275,Plotové nožnice BHSN,,"dodávateľ: Mountlield SK, s.r.o., Kollárova 85, 036 01 Martin, IČO: 36377147","115,00 € s DPH",21.10.2019,18.10.2019,platná, 200221,Nákup PHM,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava",,,,platná, 200287,,,,,,,platná,