393,zemný plyn,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","4 373,60 € s DPH",08.08.2022,31.08.2022,platná, 394,elektrina,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","910,00 € s DPH",08.08.2022,31.08.2022,platná, 395,elektrina,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","3 500,00 € s DPH",08.08.2022,31.08.2022,platná, 397,potraviny,5/2022,"dodávateľ: Komfos Prešov s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice, IČO: 36454184","372,88 € s DPH",10.08.2022,31.08.2022,platná, 398,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","483,59 € s DPH",17.08.2022,31.08.2022,platná, 399,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","265,13 € s DPH",10.08.2022,31.08.2022,platná, 400,potraviny,10/2022,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","46,66 € s DPH",10.08.2022,31.08.2022,platná, 396,odvoz kuchynského odpadu,,"dodávateľ: ESPIK GROUP s.r.o., Orlov 133","41,40 € s DPH",09.08.2022,23.08.2022,platná, 386,PHM,,"dodávateľ: Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava","212,96 € s DPH",05.08.2022,17.08.2022,platná, 377,potraviny,,"dodávateľ: Komfos Prešov s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice, IČO: 36454184","363,21 € s DPH",01.08.2022,16.08.2022,platná, 378,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","465,51 € s DPH",01.08.2022,16.08.2022,platná, 379,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","212,69 € s DPH",01.08.2022,16.08.2022,platná, 380,potraviny,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne, a.s., Mierová 34, 066 54 Humenné, IČO: 44291809","297,79 € s DPH",01.08.2022,16.08.2022,platná, 381,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","75,65 € s DPH",01.08.2022,16.08.2022,platná, 382,potraviny,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne, a.s., Mierová 34, 066 54 Humenné, IČO: 44291809","403,45 € s DPH",01.08.2022,16.08.2022,platná, 383,potraviny,,"dodávateľ: JES Jozef Zavacký, Poľná 793/29, 068 01 Medzilaborce","1 247,89 € s DPH",01.08.2022,16.08.2022,platná, 384,potraviny,,"dodávateľ: JES Jozef Zavacký, Poľná 793/29, 068 01 Medzilaborce","1 302,74 € s DPH",01.08.2022,16.08.2022,platná, 385,potraviny,13/2022,"dodávateľ: Ryba Žilina, spol. s.r.o., P.O.Hviezdoslava 8194/85, Žilina","159,48 € s DPH",01.08.2022,16.08.2022,platná, 387,"vodné, stočné",,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Komenského 50, Košice","1 845,95 € s DPH",05.08.2022,12.08.2022,platná, 392,zemný plyn,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","4 807,10 € s DPH",08.08.2022,11.08.2022,platná, 389,toner,,"dodávateľ: AUTOCONT s.r.o., Bardejovská 1/C, 040 11 Košice","19,80 € s DPH",01.08.2022,10.08.2022,platná, 391,činosť technika PO,,"dodávateľ: Adrián Bonk Požiarny servis, Kukorelliho 1499 / 24, 066 01 HUMENNÉ, IČO: 35459468","60,00 € s DPH",08.08.2022,10.08.2022,platná, 388,notebook,,"dodávateľ: AUTOCONT s.r.o., Bardejovská 1/C, 040 11 Košice","500,00 € s DPH",04.08.2022,09.08.2022,platná, 376,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","218,32 € s DPH",01.08.2022,08.08.2022,platná, 390,vzdelávací program,,"dodávateľ: ADEVEC s.r.o., Drieňová 2 Šaľa, IČO: 36558117","350,00 € s DPH",05.08.2022,08.08.2022,platná, 365,potraviny,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne, a.s., Mierová 34, 066 54 Humenné, IČO: 30414253","377,12 € s DPH",15.07.2022,31.07.2022,platná, 374,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","339,05 € s DPH",25.07.2022,31.07.2022,platná, 375,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","377,27 € s DPH",25.07.2022,31.07.2022,platná, 368,potraviny,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne, a.s., Mierová 34, 066 54 Humenné, IČO: 44291809","450,67 € s DPH",21.07.2022,30.07.2022,platná, 359,potraviny,,"dodávateľ: Komfos Prešov s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice, IČO: 36454184","148,57 € s DPH",12.07.2022,29.07.2022,platná, 362,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","1 461,51 € s DPH",14.07.2022,29.07.2022,platná, 363,potraviny,,"dodávateľ: Komfos Prešov s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice, IČO: 36454184","240,74 € s DPH",14.07.2022,29.07.2022,platná, 366,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","185,84 € s DPH",15.07.2022,29.07.2022,platná, 367,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","398,27 € s DPH",18.07.2022,29.07.2022,platná, 371,potraviny,,"dodávateľ: Komfos Prešov s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice, IČO: 36454184","381,35 € s DPH",21.07.2022,29.07.2022,platná, 340,potraviny,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne, a.s., Mierová 34, 066 54 Humenné","155,15 € s DPH",06.07.2022,28.07.2022,platná, 342,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","393,66 € s DPH",07.07.2022,28.07.2022,platná, 360,minerálna voda,,"dodávateľ: Minerálne vody .a.s., Slovenská 9, Prešov","61,20 € s DPH",13.07.2022,28.07.2022,platná, 361,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","308,21 € s DPH",14.07.2022,28.07.2022,platná, 369,čistenie kanalizácie,,"dodávateľ: MP Kanal s.r.o., Košická 5C Prešov","206,40 € s DPH",21.07.2022,28.07.2022,platná, 373,oprava chladiaceho boxu,,"dodávateľ: Chladiarenstvo Miroslav Kulman, Sídlisko II 1217 Vranov nad Topľou, IČO: 37350773","780,00 € s DPH",22.07.2022,28.07.2022,platná, 354,potraviny,,"dodávateľ: Ryba Žilina, spol. s.r.o., P.O.Hviezdoslava 8194/85, Žilina, IČO: 31563490","129,29 € s DPH",12.07.2022,27.07.2022,platná, 355,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","51,60 € s DPH",12.07.2022,27.07.2022,platná, 356,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","312,22 € s DPH",12.07.2022,27.07.2022,platná, 357,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","609,05 € s DPH",19.07.2022,27.07.2022,platná, 358,odborne poradenstvo VO,,"dodávateľ: Logtrade s.r.o., Vozyrova 1/A, 040 17 Kosice, IČO: 36584452","14 400,00 € s DPH",12.07.2022,27.07.2022,platná, 341,služby BOZP,,"dodávateľ: Mgr. Marián Koman, Puškinova 1714/2, 066 01 Humenné, IČO: 50107321","300,00 € s DPH",06.07.2022,21.07.2022,platná, 352,elektrina,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","4 010,00 € s DPH",11.07.2022,21.07.2022,platná, 364,minerálna voda,,"dodávateľ: Minerálne vody .a.s., Slovenská 9, Prešov, IČO: 31711464","61,20 € s DPH",15.07.2022,21.07.2022,platná, 370,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","144,67 € s DPH",21.07.2022,21.07.2022,platná, 334,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","215,33 € s DPH",04.07.2022,20.07.2022,platná, 349,zemný plyn,,"dodávateľ: Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo nám.13 Bratislava, IČO: 44291809","478,54 € s DPH",11.07.2022,20.07.2022,platná, 350,zemný plyn,,"dodávateľ: Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo nám.13 Bratislava, IČO: 44291809","1 211,10 € s DPH",12.07.2022,20.07.2022,platná, 351,elektrina,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","980,00 € s DPH",11.07.2022,20.07.2022,platná, 353,priemyselný tovar,,"dodávateľ: Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné, IČO: 36466778","184,19 € s DPH",11.07.2022,20.07.2022,platná, 343,odber a nakladanie o odpadmi,,"dodávateľ: Fecupral, Ľ Štúra 17, Veľký Šariš, IČO: 36448974","408,12 € s DPH",07.07.2022,14.07.2022,platná, 335,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","57,74 € s DPH",04.07.2022,13.07.2022,platná, 336,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","113,01 € s DPH",04.07.2022,13.07.2022,platná, 337,potraviny,,"dodávateľ: Komfos Prešov s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice, IČO: 36454184","244,35 € s DPH",04.07.2022,13.07.2022,platná, 345,telekomunikačné služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28 Bratislava","45,64 € s DPH",08.07.2022,12.07.2022,platná, 347,telekomunikačné služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28 Bratislava","210,67 € s DPH",08.07.2022,12.07.2022,platná, 346,telekomunikačné služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28 Bratislava","58,51 € s DPH",08.07.2022,12.07.2022,platná, 348,zber a odvoz kuchynského odpadu,,"dodávateľ: ESPIK GROUP s.r.o., Orlov 133","33,12 € s DPH",08.07.2022,12.07.2022,platná, 293,elektrina,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice","4 000,00 € s DPH",08.06.2022,08.07.2022,platná, 294,elektrina,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice","950,00 € s DPH",08.06.2022,08.07.2022,platná, 338,vypracovanie posúdenia zdravotných rizík a kategor. prác,,"dodávateľ: PSLo spol. s.r.o., Laborecká 18 Humenné","360,00 € s DPH",04.07.2022,07.07.2022,platná, 339,PHM,,"dodávateľ: Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO: 31322832","431,77 € s DPH",06.07.2022,06.07.2022,platná, 333,Ecosol Plus,,"dodávateľ: Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o., Diaľnická cesta 27 Senec","202,66 € s DPH",01.07.2022,04.07.2022,platná, 298,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","403,14 € s DPH",21.06.2022,30.06.2022,platná, 299,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","62,13 € s DPH",14.06.2022,30.06.2022,platná, 300,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","479,34 € s DPH",21.06.2022,30.06.2022,platná, 301,potraviny,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne, a.s., Mierová 34, 066 54 Humenné, IČO: 30414253","314,89 € s DPH",14.06.2022,30.06.2022,platná, 302,potraviny,,"dodávateľ: Komfos Prešov s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice, IČO: 36454184","260,68 € s DPH",14.06.2022,30.06.2022,platná, 303,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","43,49 € s DPH",16.06.2022,30.06.2022,platná, 304,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","375,81 € s DPH",16.06.2022,30.06.2022,platná, 305,potraviny,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne, a.s., Mierová 34, 066 54 Humenné","491,06 € s DPH",16.06.2022,30.06.2022,platná, 306,potraviny,,"dodávateľ: JES Jozef Zavacký, Poľná 793/29, 068 01 Medzilaborce, IČO: 10785370","1 079,61 € s DPH",16.06.2022,30.06.2022,platná, 309,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","57,41 € s DPH",20.06.2022,30.06.2022,platná, 310,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","379,97 € s DPH",20.06.2022,30.06.2022,platná, 311,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","494,14 € s DPH",20.06.2022,30.06.2022,platná, 316,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","201,06 € s DPH",22.06.2022,30.06.2022,platná, 317,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","409,13 € s DPH",22.06.2022,30.06.2022,platná, 318,potraviny,,"dodávateľ: Komfos Prešov s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice, IČO: 36454184","247,44 € s DPH",22.06.2022,30.06.2022,platná, 322,oprava výpočtovej techniky,,"dodávateľ: AUTOCONT s.r.o., Bardejovská 1/C, 040 11 Košice, IČO: 36396222","323,04 € s DPH",27.06.2022,30.06.2022,platná, 323,tonery,,"dodávateľ: AUTOCONT s.r.o., Bardejovská 1/C, 040 11 Košice, IČO: 36396222","123,12 € s DPH",27.06.2022,30.06.2022,platná, 325,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","287,93 € s DPH",29.06.2022,30.06.2022,platná, 327,výkon činnosti technika PO,,"dodávateľ: Adrián Bonk Požiarny servis, Kukorelliho 1499 / 24, 066 01 HUMENNÉ, IČO: 3545968","60,00 € s DPH",29.06.2022,30.06.2022,platná, 328,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","28,09 € s DPH",29.06.2022,30.06.2022,platná, 329,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","617,08 € s DPH",29.06.2022,30.06.2022,platná, 330,čistenie kanalizácie,,"dodávateľ: MP Kanal s.r.o., Košická 5C Prešov, IČO: 45965838","338,88 € s DPH",30.06.2022,30.06.2022,platná, 331,potraviny,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne, a.s., Mierová 34, 066 54 Humenné, IČO: 30414253","368,85 € s DPH",30.06.2022,30.06.2022,platná, 332,potraviny,,"dodávateľ: Komfos Prešov s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice, IČO: 36454184","254,25 € s DPH",30.06.2022,30.06.2022,platná, 281,potraviny,,"dodávateľ: Komfos Prešov s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice, IČO: 36454184","79,45 € s DPH",06.06.2022,29.06.2022,platná, 282,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","117,80 € s DPH",06.06.2022,29.06.2022,platná, 283,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","559,37 € s DPH",06.06.2022,29.06.2022,platná, 324,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","327,64 € s DPH",29.06.2022,29.06.2022,platná, 326,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","260,45 € s DPH",29.06.2022,29.06.2022,platná, 312,čistiace prostriedky,3/2022,"dodávateľ: Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné, IČO: 36466778","871,40 € s DPH",20.06.2022,27.06.2022,platná, 313,kancelárske potreby,,"dodávateľ: Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné, IČO: 36466778","249,00 € s DPH",20.06.2022,27.06.2022,platná, 320,potraviny,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne, a.s., Mierová 34, Humenné, IČO: 30414253","370,65 € s DPH",27.06.2022,27.06.2022,platná, 321,hasiace prístroje,,"dodávateľ: Adrián Bonk Požiarny servis, Kukorelliho 1499 / 24, 066 01 HUMENNÉ, IČO: 3545968","112,80 € s DPH",27.06.2022,27.06.2022,platná, 287,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","336,77 € s DPH",08.06.2022,23.06.2022,platná, 297,minerálne vody,,"dodávateľ: Minerálne vody .a.s., Slovenská 9, Prešov, IČO: 31711464","61,20 € s DPH",14.06.2022,23.06.2022,platná, 307,doplnenie klimatizácie do vozidla,,"dodávateľ: Ing. Radoslav Popovič - RADES, Okrušná 5, 071 01 Michalovce","48,00 € s DPH",16.06.2022,23.06.2022,platná, 315,preventívne prehliadky,,"dodávateľ: MUDr. Knocík Viliam, Mierová 84 Strážske","220,00 € s DPH",22.06.2022,23.06.2022,platná, 285,potraviny,,"dodávateľ: Komfos Prešov s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice, IČO: 36454184","124,34 € s DPH",08.06.2022,22.06.2022,platná, 314,školenie zamestnancov,,"dodávateľ: Mgr. Henrieta Boruchová Sochová, Ukrajinská 6 Michalovce","50,00 € s DPH",21.06.2022,22.06.2022,platná, 276,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","218,75 € s DPH",03.06.2022,17.06.2022,platná, 277,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","90,92 € s DPH",03.06.2022,17.06.2022,platná, 273,potraviny,,"dodávateľ: M.A.D.D. FRUIT s.r.o., Michalovská 10, 073 01 Sobrance, IČO: 36730866","1 242,25 € s DPH",03.06.2022,16.06.2022,platná, 274,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","181,78 € s DPH",03.06.2022,16.06.2022,platná, 275,potraviny,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne, a.s., Mierová 34, 066 54 Humenné, IČO: 30414253","393,27 € s DPH",03.06.2022,16.06.2022,platná, 272,potraviny,5/2022,"dodávateľ: Komfos Prešov s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice, IČO: 36454184","263,19 € s DPH",03.06.2022,15.06.2022,platná, 286,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","221,06 € s DPH",08.06.2022,15.06.2022,platná, 288,odvoz kuchynského odpadu,,"dodávateľ: ESPIK GROUP s.r.o., Orlov 133","33,12 € s DPH",08.06.2022,15.06.2022,platná, 284,čistiace prostriedky,,"dodávateľ: A-Z Gastro, Tatranská 10 Banská Bystrica, IČO: 46586831","97,80 € s DPH",07.06.2022,14.06.2022,platná, 289,mobilný telefón,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28 Bratislava","64,16 € s DPH",08.06.2022,13.06.2022,platná, 290,"telefón, internet",,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28 Bratislava","45,64 € s DPH",08.06.2022,13.06.2022,platná, 291,"telefón, prenájom ústredne",,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28 Bratislava","211,88 € s DPH",08.06.2022,13.06.2022,platná, 292,revízia výťahu,,"dodávateľ: LIFTEX, Exnárova 6 Košice, IČO: 17251605","202,68 € s DPH",08.06.2022,13.06.2022,platná, 296,zemný plyn,,"dodávateľ: Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo nám.13 Bratislava","404,60 € s DPH",10.06.2022,13.06.2022,platná, 295,služby PO technika,,"dodávateľ: Adrián Bonk Požiarny servis, Kukorelliho 1499 / 24, 066 01 HUMENNÉ","60,00 € s DPH",09.06.2022,13.06.2022,platná, 266,potraviny,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne, a.s., Mierová 34, 066 54 Humenné","303,45 € s DPH",27.05.2022,08.06.2022,platná, 220,elektrina,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice","990,00 € s DPH",09.05.2022,03.06.2022,platná, 223,elektrina,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice","3 890,00 € s DPH",09.05.2022,03.06.2022,platná, 279,tonery,,"dodávateľ: AUTOCONT s.r.o., Bardejovská 1/C, 040 11 Košice, IČO: 36396222","279,48 € s DPH",03.06.2022,03.06.2022,platná, 218,zemný plyn,,"dodávateľ: Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo nám.13 Bratislava, IČO: 44291809","1 213,00 € s DPH",06.05.2022,31.05.2022,platná, 228,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","178,95 € s DPH",09.05.2022,31.05.2022,platná, 229,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","923,11 € s DPH",09.05.2022,31.05.2022,platná, 230,potraviny,,"dodávateľ: Ryba Žilina, spol. s.r.o., P.O.Hviezdoslava 8194/85, Žilina, IČO: 31563490","297,17 € s DPH",09.05.2022,31.05.2022,platná, 236,potraviny,,"dodávateľ: Komfos Prešov s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice, IČO: 36454184","411,36 € s DPH",12.05.2022,31.05.2022,platná, 237,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","469,64 € s DPH",12.05.2022,31.05.2022,platná, 238,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","275,02 € s DPH",12.05.2022,31.05.2022,platná, 239,potraviny,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne, a.s., Mierová 34, 066 54 Humenné, IČO: 30414253","316,74 € s DPH",12.05.2022,31.05.2022,platná, 247,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","434,54 € s DPH",19.05.2022,31.05.2022,platná, 248,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","370,51 € s DPH",19.05.2022,31.05.2022,platná, 252,potraviny,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne, a.s., Mierová 34, Humenné","313,98 € s DPH",23.05.2022,31.05.2022,platná, 253,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","553,67 € s DPH",23.05.2022,31.05.2022,platná, 254,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","309,05 € s DPH",23.05.2022,31.05.2022,platná, 255,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","230,32 € s DPH",23.05.2022,31.05.2022,platná, 256,potraviny,,"dodávateľ: M.A.D.D. FRUIT s.r.o., Michalovská 10, 073 01 Sobrance","1 485,77 € s DPH",23.05.2022,31.05.2022,platná, 257,oprava kuchynského robota,,"dodávateľ: Elektroservis VV s.r.o., Čemernianska 50 Vranov","455,04 € s DPH",23.05.2022,31.05.2022,platná, 261,potraviny,,"dodávateľ: Komfos Prešov s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice, IČO: 36454184","244,41 € s DPH",24.05.2022,31.05.2022,platná, 264,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","46,37 € s DPH",25.05.2022,31.05.2022,platná, 265,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","489,22 € s DPH",25.05.2022,31.05.2022,platná, 267,školenie,,"dodávateľ: 3P - Projekt n.o., Prešov","152,00 € s DPH",30.05.2022,31.05.2022,platná, 268,potraviny,,"dodávateľ: Ryba Žilina, spol. s.r.o.","256,87 € s DPH",30.05.2022,31.05.2022,platná, 269,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","29,05 € s DPH",30.05.2022,31.05.2022,platná, 270,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","292,01 € s DPH",30.05.2022,31.05.2022,platná, 271,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","419,17 € s DPH",30.05.2022,31.05.2022,platná, 263,kompostér,,"dodávateľ: HammaHS s.r.o., Trenčín, IČO: 47584360","82,90 € s DPH",25.05.2022,30.05.2022,platná, 246,PHM,,"dodávateľ: Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava","17,72 € s DPH",19.05.2022,27.05.2022,platná, 258,zmäkčovač vody + príslušenstvo,,"dodávateľ: Elektroservis VV s.r.o., Čemernianska 50 Vranov","514,68 € s DPH",23.05.2022,27.05.2022,platná, 260,práčka Bosch,,"dodávateľ: NAY a.s., Tuhovská 15 Bratislava, IČO: 35739487","369,00 € s DPH",24.05.2022,27.05.2022,platná, 259,elektrický varný kotol,,"dodávateľ: Elektroservis VV s.r.o., Čemernianska 50 Vranov, IČO: 44602731","2 750,40 € s DPH",24.05.2022,27.05.2022,platná, 262,školenie VO,,"dodávateľ: ing. Martin Papcún, Kustrova 1, Košice-sever, IČO: 45528772","70,00 € s DPH",25.05.2022,26.05.2022,platná, 251,čistiace prostriedky,,"dodávateľ: Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné, IČO: 36466778","783,19 € s DPH",20.05.2022,25.05.2022,platná, 250,poplatok za znečistenie ovzdušia,,"dodávateľ: Mesto Strážske, Nám.A.Dubčeka 300 Strážske","365,32 € s DPH",20.05.2022,25.05.2022,platná, 249,"vodné, stočné",,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Komenského 50, Košice, IČO: 36570460","1 278,41 € s DPH",19.05.2022,25.05.2022,platná, 225,"telefón, internet",,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28 Bratislava","45,64 € s DPH",09.05.2022,20.05.2022,platná, 241,oprava umývačky riadu,,"dodávateľ: Elektroservis VV s.r.o., Čemernianska 50 Vranov","65,76 € s DPH",17.05.2022,20.05.2022,platná, 242,oprava umývačky riadu Fagor,,"dodávateľ: Elektroservis VV s.r.o., Čemernianska 50 Vranov","472,20 € s DPH",17.05.2022,20.05.2022,platná, 243,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","423,61 € s DPH",17.05.2022,20.05.2022,platná, 244,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","333,23 € s DPH",17.05.2022,20.05.2022,platná, 245,potraviny,,"dodávateľ: Komfos Prešov s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice, IČO: 36454184","321,02 € s DPH",17.05.2022,20.05.2022,platná, 240,umývací prostriedok,,"dodávateľ: Gastrolux, s.r.o., Bytčická 2 Žilina, IČO: 36413186","130,80 € s DPH",13.05.2022,18.05.2022,platná, 231,odvoz kuchynského odpadu,4/2022,dodávateľ: ESPIK GROUP s.r.o.,"41,40 € s DPH",09.05.2022,18.05.2022,platná, 203,potraviny,9/2020,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","86,40 € s DPH",09.05.2022,13.05.2022,platná, 204,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","819,56 € s DPH",02.05.2022,13.05.2022,platná, 205,potraviny,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne, a.s., Mierová 34, 066 54 Humenné","415,76 € s DPH",02.05.2022,13.05.2022,platná, 207,kopírovanie,,"dodávateľ: Jana Majkuthová, Jána Hollého 181/68 Michalovce, IČO: 32685033","66,53 € s DPH",02.05.2022,13.05.2022,platná, 208,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","455,11 € s DPH",10.05.2022,13.05.2022,platná, 210,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","426,59 € s DPH",03.05.2022,13.05.2022,platná, 211,potraviny,,"dodávateľ: Komfos Prešov s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice, IČO: 36454184","174,05 € s DPH",03.05.2022,13.05.2022,platná, 212,potraviny,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne, a.s., Mierová 34, 066 54 Humenné","548,06 € s DPH",03.05.2022,13.05.2022,platná, 213,revízia komínov,,"dodávateľ: Gazdík Jozef, Hencovská 1802 Hencovce, IČO: 33272743","119,48 € s DPH",03.05.2022,13.05.2022,platná, 214,PHM,,"dodávateľ: Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO: 31322832","217,34 € s DPH",04.05.2022,13.05.2022,platná, 215,potraviny,,"dodávateľ: Komfos Prešov s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice","10,19 € s DPH",04.05.2022,13.05.2022,platná, 219,elektrina,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice","76,67 € s DPH",09.05.2022,13.05.2022,platná, 221,elektrina,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice","679,01 € s DPH",09.05.2022,13.05.2022,platná, 222,mobilný telefón,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28 Bratislava","61,16 € s DPH",09.05.2022,13.05.2022,platná, 224,"telefón, prenájom ústredne",,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28 Bratislava","218,04 € s DPH",09.05.2022,13.05.2022,platná, 226,vývoz VKK,,"dodávateľ: Mestský podnik služieb mesta Strážske, Nám.A.Dubčeka 300 Strážske","73,78 € s DPH",09.05.2022,13.05.2022,platná, 227,minerálna voda,,"dodávateľ: Minerálne vody .a.s., Slovenská 9, Prešov","61,20 € s DPH",09.05.2022,13.05.2022,platná, 232,prezutie pneumatík,,"dodávateľ: Ing. Jozef Varga-V-PERFEKT, Kláštorná 1512/7, Vranov nad Topľou","68,00 € s DPH",09.05.2022,13.05.2022,platná, 234,všeobecný materiál,,"dodávateľ: Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné","82,04 € s DPH",11.05.2022,13.05.2022,platná, 201,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","68,78 € s DPH",02.05.2022,12.05.2022,platná, 209,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","353,65 € s DPH",03.05.2022,12.05.2022,platná, 206,poradenské služby VO,,"dodávateľ: Tatra Tender, Krčméryho 16 Bratislava, IČO: 44119313","14 400,00 € s DPH",02.05.2022,12.05.2022,platná, 217,zemný plyn,,"dodávateľ: Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo nám.13 Bratislava, IČO: 44291809","2 274,14 € s DPH",06.05.2022,12.05.2022,platná, 200,potraviny,,"dodávateľ: M.A.D.D. FRUIT s.r.o., Michalovská 10, 073 01 Sobrance, IČO: 36730866","1 079,42 € s DPH",02.05.2022,11.05.2022,platná, 202,potraviny,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne, a.s.","433,05 € s DPH",02.05.2022,11.05.2022,platná, 216,odborná literatúra,,"dodávateľ: MARTINUS, s.r.o., Gorkého 4, Martin","33,89 € s DPH",06.05.2022,06.05.2022,platná, 175,elektrická energia,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","4 010,00 € s DPH",11.04.2022,30.04.2022,platná, 177,elektrina,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","1 080,00 € s DPH",11.04.2022,30.04.2022,platná, 184,potraviny,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne, a.s., Mierová 34, 066 54 Humenné, IČO: 30414253","508,71 € s DPH",14.04.2022,30.04.2022,platná, 188,potraviny,,"dodávateľ: M.A.D.D. FRUIT s.r.o., Michalovská 10, 073 01 Sobrance","1 120,72 € s DPH",21.04.2022,30.04.2022,platná, 189,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","211,38 € s DPH",28.04.2022,30.04.2022,platná, 191,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","560,04 € s DPH",21.04.2022,30.04.2022,platná, 195,"vodné, stočné",,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Komenského 50, Košice, IČO: 36570460","1 686,35 € s DPH",26.04.2022,30.04.2022,platná, 196,potraviny,,"dodávateľ: Komfos Prešov s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice, IČO: 36454184","81,42 € s DPH",27.04.2022,30.04.2022,platná, 197,potraviny,,"dodávateľ: Komfos Prešov s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice, IČO: 36454184","131,56 € s DPH",27.04.2022,30.04.2022,platná, 198,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","125,63 € s DPH",27.04.2022,30.04.2022,platná, 199,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","392,97 € s DPH",27.04.2022,30.04.2022,platná, 169,zemný plyn,,"dodávateľ: Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo nám.13 Bratislava","1 456,50 € s DPH",08.04.2022,29.04.2022,platná, 178,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","619,21 € s DPH",12.04.2022,29.04.2022,platná, 179,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","537,65 € s DPH",12.04.2022,29.04.2022,platná, 180,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","33,51 € s DPH",13.04.2022,29.04.2022,platná, 190,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","280,16 € s DPH",21.04.2022,29.04.2022,platná, 194,servis PC + tonery + fotovalec + switch,,"dodávateľ: AUTOCONT s.r.o., Bardejovská 1/C, 040 11 Košice, IČO: 36396222","136,20 € s DPH",25.04.2022,29.04.2022,platná, 166,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","140,25 € s DPH",06.04.2022,28.04.2022,platná, 181,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","881,02 € s DPH",13.04.2022,28.04.2022,platná, 182,pramenitá voda v galónoch,,"dodávateľ: Minerálne vody .a.s., Slovenská 9, Prešov, IČO: 31711464","61,20 € s DPH",13.04.2022,28.04.2022,platná, 192,čistiace prostriedky,,"dodávateľ: Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné, IČO: 36466778","57,24 € s DPH",22.04.2022,28.04.2022,platná, 193,divadelné predstavenie,,"dodávateľ: Portál agentúra s.r.o., Obrancov mieru 36 Prešov, IČO: 47597704","150,00 € s DPH",22.04.2022,28.04.2022,platná, 167,potraviny,,"dodávateľ: Komfos Prešov s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice, IČO: 36454184","337,25 € s DPH",06.04.2022,27.04.2022,platná, 187,čistenie kanalizačného systému,,"dodávateľ: Petr Mrázek, Nádražní 527 Zásmuky","432,00 € s DPH",21.04.2022,22.04.2022,platná, 174,elektrická energia,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","392,85 € s DPH",11.04.2022,19.04.2022,platná, 176,elektrina,,dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s.,"9,16 € s DPH",11.04.2022,19.04.2022,platná, 185,potraviny,,"dodávateľ: Komfos Prešov s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice, IČO: 36454184","321,06 € s DPH",19.04.2022,19.04.2022,platná, 186,potraviny,,"dodávateľ: Komfos Prešov s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice, IČO: 36454184","247,87 € s DPH",19.04.2022,19.04.2022,platná, 156,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","244,01 € s DPH",01.04.2022,13.04.2022,platná, 157,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","199,91 € s DPH",01.04.2022,13.04.2022,platná, 158,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","138,76 € s DPH",01.04.2022,13.04.2022,platná, 159,potraviny,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne, a.s., Mierová 34, 066 54 Humenné, IČO: 30414253","328,97 € s DPH",01.04.2022,13.04.2022,platná, 160,potraviny,,"dodávateľ: M.A.D.D. FRUIT s.r.o., Michalovská 10, 073 01 Sobrance, IČO: 36730866","1 459,23 € s DPH",04.04.2022,13.04.2022,platná, 162,"servisné práce, inštalácie, údržba PC v zariadení",,"dodávateľ: AUTOCONT s.r.o., Bardejovská 1/C, 040 11 Košice, IČO: 36396222","142,20 € s DPH",05.04.2022,13.04.2022,platná, 163,činnosť technika BOZP,,"dodávateľ: Mgr. Marián Koman, Puškinova 1714/2, 066 01 Humenné, IČO: 50 107 321","300,00 € s DPH",05.04.2022,13.04.2022,platná, 170,odvoz kuchynského odpadu,,"dodávateľ: ESPIK GROUP s.r.o., Orlov 133","33,12 € s DPH",08.04.2022,13.04.2022,platná, 171,"telefón, prenájom ústredne",,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28 Bratislava","213,43 € s DPH",08.04.2022,13.04.2022,platná, 172,mobilný telefón,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28 Bratislava","61,80 € s DPH",08.04.2022,13.04.2022,platná, 173,"telefón, internet",,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28 Bratislava","45,64 € s DPH",08.04.2022,13.04.2022,platná, 168,zemný plyn,,"dodávateľ: Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo nám.13 Bratislava","547,42 € s DPH",08.04.2022,12.04.2022,platná, 161,PHM,,"dodávateľ: Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO: 31322832","283,99 € s DPH",05.04.2022,08.04.2022,platná, 165,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","680,24 € s DPH",06.04.2022,06.04.2022,platná, 147,potraviny,,"dodávateľ: Komfos Prešov s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice, IČO: 36454184","261,62 € s DPH",29.03.2022,05.04.2022,platná, 148,potraviny,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne, a.s., Mierová 34, 066 54 Humenné, IČO: 30414253","486,25 € s DPH",29.03.2022,05.04.2022,platná, 149,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","71,62 € s DPH",29.03.2022,05.04.2022,platná, 150,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","260,78 € s DPH",29.03.2022,05.04.2022,platná, 151,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","34,71 € s DPH",29.03.2022,05.04.2022,platná, 153,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","249,26 € s DPH",31.03.2022,05.04.2022,platná, 154,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","312,41 € s DPH",31.03.2022,05.04.2022,platná, 155,potraviny,,"dodávateľ: Eastfood, s.r.o, Dopravná 12 Košice, IČO: 45702942","837,77 € s DPH",31.03.2022,05.04.2022,platná, 152,revízia výťahu,,"dodávateľ: LIFTEX, Exnárova 6 Košice, IČO: 17251605","183,12 € s DPH",31.03.2022,04.04.2022,platná, 114,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","290,06 € s DPH",09.03.2022,31.03.2022,platná, 115,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","349,31 € s DPH",09.03.2022,31.03.2022,platná, 125,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","1 452,19 € s DPH",14.03.2022,31.03.2022,platná, 127,potraviny,,"dodávateľ: Komfos Prešov s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice, IČO: 36454184","310,32 € s DPH",15.03.2022,31.03.2022,platná, 129,potraviny,,"dodávateľ: M.A.D.D. FRUIT s.r.o., Michalovská 10, 073 01 Sobrance, IČO: 35763469","1 070,04 € s DPH",17.03.2022,31.03.2022,platná, 133,potraviny,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne, a.s., Mierová 34, 066 54 Humenné","254,26 € s DPH",17.03.2022,31.03.2022,platná, 139,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","384,77 € s DPH",22.03.2022,31.03.2022,platná, 140,potraviny,,"dodávateľ: Komfos Prešov s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice, IČO: 36454184","358,16 € s DPH",22.03.2022,31.03.2022,platná, 142,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","548,57 € s DPH",23.03.2022,31.03.2022,platná, 113,potraviny,,"dodávateľ: Komfos Prešov s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice, IČO: 36454184","366,30 € s DPH",09.03.2022,30.03.2022,platná, 120,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","326,54 € s DPH",14.03.2022,30.03.2022,platná, 122,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","279,95 € s DPH",14.03.2022,30.03.2022,platná, 130,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","1 390,61 € s DPH",24.03.2022,30.03.2022,platná, 131,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","66,75 € s DPH",17.03.2022,30.03.2022,platná, 132,čistiace prostriedky,,"dodávateľ: Kridla, s.r.o., Mierova 79, Humenné","361,52 € s DPH",17.03.2022,30.03.2022,platná, 137,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","184,57 € s DPH",22.03.2022,30.03.2022,platná, 138,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","234,10 € s DPH",22.03.2022,30.03.2022,platná, 141,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","147,06 € s DPH",23.03.2022,30.03.2022,platná, 134,PHM,,"dodávateľ: Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO: 31322832","63,84 € s DPH",21.03.2022,29.03.2022,platná, 144,vybavenie lekárničiek,,"dodávateľ: Via Corporation s.r.o., Duklianska 1919/4 Michalovce, IČO: 47691778","73,28 € s DPH",25.03.2022,29.03.2022,platná, 112,elektrina,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","3 030,00 € s DPH",08.03.2022,25.03.2022,platná, 126,revízia hasiacich prístrojov,,"dodávateľ: Adrián Bonk Požiarny servis, Kukorelliho 1499 / 24, 066 01 HUMENNÉ","983,40 € s DPH",14.03.2022,25.03.2022,platná, 135,tonery,,"dodávateľ: AUTOCONT s.r.o., Bardejovská 1/C, 040 11 Košice, IČO: 36396222","364,32 € s DPH",21.03.2022,25.03.2022,platná, 136,oprava el. kotla a panvice,,"dodávateľ: Elektroservis VV s.r.o., Čemernianska 50 Vranov, IČO: 44602731","490,80 € s DPH",21.03.2022,25.03.2022,platná, 107,potrraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","20,45 € s DPH",07.03.2022,24.03.2022,platná, 108,čistiace prostriedky,,"dodávateľ: Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o., Diaľnická cesta 27 Senec, IČO: 35840790","374,59 € s DPH",07.03.2022,24.03.2022,platná, 109,zemný plyn,,"dodávateľ: Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo nám.13 Bratislava, IČO: 44291809","1 456,50 € s DPH",07.03.2022,24.03.2022,platná, 110,elektrina,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","870,00 € s DPH",07.03.2022,24.03.2022,platná, 111,elektrina,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","30,98 € s DPH",07.03.2022,24.03.2022,platná, 123,potraviny,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne, a.s.","168,52 € s DPH",14.03.2022,24.03.2022,platná, 124,potraviny,,"dodávateľ: Komfos Prešov s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice, IČO: 36454184","50,69 € s DPH",16.03.2022,24.03.2022,platná, 143,potraviny,,"dodávateľ: Komfos Prešov s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice, IČO: 36454184","41,95 € s DPH",24.03.2022,24.03.2022,platná, 106,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","37,44 € s DPH",07.03.2022,23.03.2022,platná, 116,"prenájom ústredne, telefón",,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28 Bratislava","207,05 € s DPH",09.03.2022,23.03.2022,platná, 121,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","384,68 € s DPH",14.03.2022,23.03.2022,platná, 128,Covid testy,,"dodávateľ: Hmotné rezervy KSK s.r.o., Strojárenská 3 Košice","2 279,46 € s DPH",16.03.2022,22.03.2022,platná, 96,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","94,60 € s DPH",02.03.2022,17.03.2022,platná, 97,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","182,47 € s DPH",09.03.2022,17.03.2022,platná, 98,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","265,07 € s DPH",02.03.2022,17.03.2022,platná, 99,potraviny,,"dodávateľ: Komfos Prešov s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice, IČO: 36454184","375,95 € s DPH",02.03.2022,17.03.2022,platná, 104,potraviny,,"dodávateľ: Eastfood, s.r.o, Dopravná 12 Košice, IČO: 45702942","1 098,00 € s DPH",04.03.2022,17.03.2022,platná, 105,potraviny,,"dodávateľ: Komfos Prešov s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice, IČO: 36454184","41,51 € s DPH",04.03.2022,17.03.2022,platná, 101,potraviny,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne, a.s., Mierová 34, Humenné, IČO: 30414253","512,54 € s DPH",03.03.2022,16.03.2022,platná, 103,PHM,,"dodávateľ: Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava","116,00 € s DPH",04.03.2022,16.03.2022,platná, 118,mobilný telefón,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava","61,16 € s DPH",09.03.2022,16.03.2022,platná, 119,odvoz kuchynského odpadu,,dodávateľ: ESPIK GROUP s.r.o.,"38,40 € s DPH",10.03.2022,16.03.2022,platná, 93,potraviny,,"dodávateľ: M.A.D.D. FRUIT s.r.o., Michalovská 10, 073 01 Sobrance, IČO: 36730866","1 280,27 € s DPH",01.03.2022,15.03.2022,platná, 117,"internet , telefón",,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28 Bratislava","45,64 € s DPH",09.03.2022,14.03.2022,platná, 94,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","203,26 € s DPH",02.03.2022,10.03.2022,platná, 95,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","231,61 € s DPH",02.03.2022,10.03.2022,platná, 102,odber odpadu,,"dodávateľ: Fecupral, Ľ Štúra 17, Veľký Šariš","293,94 € s DPH",03.03.2022,07.03.2022,platná, 100,daň z nehnuteľností,,"dodávateľ: Mesto Strážske, Nám.A.Dubčeka 300 Strážske","2 374,48 € s DPH",03.03.2022,03.03.2022,platná, 51,zemný plyn,,"dodávateľ: Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo nám.13 Bratislava, IČO: 44291809","4 318,70 € s DPH",07.02.2022,28.02.2022,platná, 68,elektrina,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","910,00 € s DPH",14.02.2022,28.02.2022,platná, 70,elektrina,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","3 010,00 € s DPH",14.02.2022,28.02.2022,platná, 72,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","432,11 € s DPH",18.02.2022,28.02.2022,platná, 73,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","370,18 € s DPH",21.02.2022,28.02.2022,platná, 74,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","364,88 € s DPH",21.02.2022,28.02.2022,platná, 75,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","239,16 € s DPH",21.02.2022,28.02.2022,platná, 76,potraviny,7/2021,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","492,18 € s DPH",21.02.2022,28.02.2022,platná, 77,potraviny,,"dodávateľ: Komfos Prešov s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice, IČO: 36454184","50,94 € s DPH",18.02.2022,28.02.2022,platná, 78,potraviny,,"dodávateľ: Komfos Prešov s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice, IČO: 36454184","362,70 € s DPH",21.02.2022,28.02.2022,platná, 79,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","169,40 € s DPH",18.02.2022,28.02.2022,platná, 80,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","741,91 € s DPH",18.02.2022,28.02.2022,platná, 81,potraviny,16/2021,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne, a.s., Mierová 34, 066 54 Humenné, IČO: 30414253","407,55 € s DPH",21.02.2022,28.02.2022,platná, 82,poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,,"dodávateľ: Mesto Strážske, Nám.A.Dubčeka 300 Strážske, IČO: 325813","2 528,24 € s DPH",21.02.2022,28.02.2022,platná, 83,všeobecný materiál,,"dodávateľ: Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné","946,42 € s DPH",21.02.2022,28.02.2022,platná, 84,potraviny,,"dodávateľ: M.A.D.D. FRUIT s.r.o., Michalovská 10, 073 01 Sobrance, IČO: 44291809","981,08 € s DPH",21.02.2022,28.02.2022,platná, 85,školenie - Zákazka s nízkou hodnotou,,"dodávateľ: ing. Martin Papcún, Jantárová 30, Košice, IČO: 45528772","120,00 € s DPH",21.02.2022,28.02.2022,platná, 86,potraviny,,"dodávateľ: Komfos Prešov s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice, IČO: 36454184","205,06 € s DPH",22.02.2022,28.02.2022,platná, 88,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","935,80 € s DPH",24.02.2022,28.02.2022,platná, 89,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","211,44 € s DPH",24.02.2022,28.02.2022,platná, 90,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","173,88 € s DPH",24.02.2022,28.02.2022,platná, 91,"vodné, stočné",,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Komenského 50, Košice, IČO: 36570460","1 625,93 € s DPH",24.02.2022,28.02.2022,platná, 66,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","205,08 € s DPH",14.02.2022,25.02.2022,platná, 56,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","36,26 € s DPH",08.02.2022,24.02.2022,platná, 63,potraviny,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne, a.s., Mierová 34, 066 54 Humenné","178,71 € s DPH",14.02.2022,24.02.2022,platná, 64,potraviny,,"dodávateľ: Komfos Prešov s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice, IČO: 36454184","282,01 € s DPH",14.02.2022,24.02.2022,platná, 65,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","187,57 € s DPH",14.02.2022,24.02.2022,platná, 67,elektrická energia,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","170,19 € s DPH",14.02.2022,24.02.2022,platná, 87,potraviny,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne, a.s., Mierová 34, 066 54 Humenné, IČO: 30414253","472,63 € s DPH",24.02.2022,24.02.2022,platná, 71,publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka",,"dodávateľ: PSDOMOV s.r.o., Klemensova 34 Žilina, IČO: 51108178","66,00 € s DPH",01.02.2022,21.02.2022,platná, 62,skrinka na kľúčik,,"dodávateľ: Adrián Bonk Požiarny servis, Kukorelliho 1499 / 24, 066 01 HUMENNÉ, IČO: 35459468","70,20 € s DPH",14.02.2022,21.02.2022,platná, 69,elektrina,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","476,85 € s DPH",14.02.2022,17.02.2022,platná, 55,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","274,56 € s DPH",08.02.2022,16.02.2022,platná, 57,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","232,64 € s DPH",08.02.2022,16.02.2022,platná, 50,zemný plyn,,"dodávateľ: Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo nám.13 Bratislava, IČO: 44291809","1 205,56 € s DPH",07.02.2022,14.02.2022,platná, 49,potraviny,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne, a.s., Mierová 34, 066 54 Humenné, IČO: 30414253","363,70 € s DPH",04.02.2022,11.02.2022,platná, 58,tonery,,"dodávateľ: AUTOCONT s.r.o., Bardejovská 1/C, 040 11 Košice, IČO: 36396222","93,48 € s DPH",08.02.2022,11.02.2022,platná, 59,mobilný telefón,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28 Bratislava, IČO: 35763469","61,16 € s DPH",08.02.2022,11.02.2022,platná, 60,telekomunikačné služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28 Bratislava, IČO: 35763469","45,64 € s DPH",08.02.2022,11.02.2022,platná, 61,"prenájom ústredne, telekomunikačné služby",,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28 Bratislava, IČO: 35763469","223,03 € s DPH",08.02.2022,11.02.2022,platná, 53,čipové prívesky,,"dodávateľ: IRESOFT s.r.o., Cejl 62, Brno","54,00 € s DPH",07.02.2022,10.02.2022,platná, 38,služby požiarneho technika 1/2022,,"dodávateľ: Adrián Bonk Požiarny servis, Kukorelliho 1499 / 24, 066 01 HUMENNÉ, IČO: 3545968","60,00 € s DPH",31.01.2022,08.02.2022,platná, 39,potraviny,,"dodávateľ: M.A.D.D. FRUIT s.r.o., Michalovská 10, 073 01 Sobrance, IČO: 44291809","1 250,37 € s DPH",31.01.2022,08.02.2022,platná, 40,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","153,28 € s DPH",31.01.2022,08.02.2022,platná, 41,potraviny,,"dodávateľ: Komfos Prešov s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice, IČO: 36454184","111,88 € s DPH",31.01.2022,08.02.2022,platná, 42,potraviny,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne, a.s., Mierová 34, 066 54 Humenné, IČO: 30414253","361,08 € s DPH",31.01.2022,08.02.2022,platná, 48,PHM,,"dodávateľ: Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO: 31322832","115,21 € s DPH",04.02.2022,08.02.2022,platná, 54,odvoz kuchynského odpadu,,"dodávateľ: ESPIK GROUP s.r.o., Orlov 133, IČO: 46754768","38,40 € s DPH",08.02.2022,08.02.2022,platná, 45,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","286,19 € s DPH",02.02.2022,07.02.2022,platná, 44,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","221,19 € s DPH",02.02.2022,07.02.2022,platná, 43,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","307,09 € s DPH",02.02.2022,07.02.2022,platná, 37,ročný prístup,,"dodávateľ: Poradca podnikateľa, spol. s. r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina, IČO: 31592503","204,00 € s DPH",28.01.2022,02.02.2022,platná, 27,čistiace prostriedky,,"dodávateľ: Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné, IČO: 36466778","84,89 € s DPH",24.01.2022,31.01.2022,platná, 28,čistiace prostriedky,,"dodávateľ: Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné, IČO: 36466778","58,06 € s DPH",24.01.2022,31.01.2022,platná, 29,potraviny,,"dodávateľ: Komfos Prešov s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice, IČO: 36454184","58,43 € s DPH",24.01.2022,31.01.2022,platná, 31,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","114,30 € s DPH",24.01.2022,31.01.2022,platná, 32,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","357,05 € s DPH",24.01.2022,31.01.2022,platná, 33,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","485,79 € s DPH",24.01.2022,31.01.2022,platná, 34,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","437,62 € s DPH",26.01.2022,31.01.2022,platná, 35,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","230,17 € s DPH",26.01.2022,31.01.2022,platná, 36,potraviny,,"dodávateľ: Komfos Prešov s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice, IČO: 36454184","467,45 € s DPH",26.01.2022,31.01.2022,platná, 30,40-0010308,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Komenského 50, Košice, IČO: 36570460","1 420,39 € s DPH",21.01.2022,28.01.2022,platná, 23,potraviny,,"dodávateľ: Komfos Prešov s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice, IČO: 36454184","363,71 € s DPH",19.01.2022,27.01.2022,platná, 24,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","318,73 € s DPH",20.01.2022,27.01.2022,platná, 25,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","37,16 € s DPH",20.01.2022,27.01.2022,platná, 26,potraviny,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne, a.s., Mierová 34, 066 54 Humenné, IČO: 30414253","233,35 € s DPH",20.01.2022,27.01.2022,platná, 19,potraviny,,"dodávateľ: M.A.D.D. FRUIT s.r.o., Michalovská 10, 073 01 Sobrance, IČO: 44291809","893,87 € s DPH",18.01.2022,26.01.2022,platná, 20,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","367,76 € s DPH",18.01.2022,26.01.2022,platná, 21,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","58,09 € s DPH",18.01.2022,26.01.2022,platná, 22,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","399,56 € s DPH",18.01.2022,26.01.2022,platná, 18,potraviny,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne, a.s., Mierová 34, 066 54 Humenné, IČO: 30414253","241,05 € s DPH",14.01.2022,20.01.2022,platná, 15,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","99,82 € s DPH",12.01.2022,18.01.2022,platná, 16,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36019208","116,43 € s DPH",12.01.2022,18.01.2022,platná, 17,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","820,94 € s DPH",12.01.2022,18.01.2022,platná, 7,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","124,67 € s DPH",10.01.2022,17.01.2022,platná, 8,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","294,78 € s DPH",10.01.2022,17.01.2022,platná, 9,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","243,97 € s DPH",10.01.2022,17.01.2022,platná, 10,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","27,87 € s DPH",10.01.2022,17.01.2022,platná, 11,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","85,84 € s DPH",10.01.2022,17.01.2022,platná, 12,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","409,98 € s DPH",10.01.2022,17.01.2022,platná, 13,potraviny,,"dodávateľ: Komfos Prešov s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice, IČO: 36454184","188,94 € s DPH",10.01.2022,17.01.2022,platná, 6,zemný plyn,,"dodávateľ: Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo nám.13 Bratislava, IČO: 44291809","4 957,20 € s DPH",07.01.2022,17.01.2022,platná, 4,elektrina,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","830,00 € s DPH",07.01.2022,17.01.2022,platná, 5,elektrina,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","2 800,00 € s DPH",07.01.2022,17.01.2022,platná, 765,zber a odvoz odpadu,,"dodávateľ: ESPIK GROUP s.r.o., Orlov 133, IČO: 46754768","48,00 € s DPH",11.01.2022,17.01.2022,platná, 764,renovácia tonerov,,"dodávateľ: AUTOCONT s.r.o., Bardejovská 1/C, 040 11 Košice, IČO: 36396222","79,20 € s DPH",10.01.2022,17.01.2022,platná, 761,elektrina,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","530,58 € s DPH",07.01.2022,17.01.2022,platná, 762,elektrina,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","201,36 € s DPH",07.01.2022,17.01.2022,platná, 14,potraviny,,"dodávateľ: Komfos Prešov s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice, IČO: 36454184","306,50 € s DPH",11.01.2022,17.01.2022,platná, 763,zemný plyn,,"dodávateľ: Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo nám.13 Bratislava, IČO: 44291809","1 979,78 € s DPH",07.01.2022,13.01.2022,platná, 751,potraviny,,"dodávateľ: Eastfood, s.r.o, Dopravná 12 Košice, IČO: 45702942","57,89 € s DPH",03.01.2022,12.01.2022,platná, 3,elektrina,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice","2 530,00 € s DPH",03.01.2022,10.01.2022,platná, 2,elektrina,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice","740,00 € s DPH",03.01.2022,10.01.2022,platná, 1,zemný plyn,,"dodávateľ: Innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31, Košice","4 957,20 € s DPH",03.01.2022,10.01.2022,platná, 754,potraviny,,"dodávateľ: M.A.D.D. FRUIT s.r.o., Michalovská 10, 073 01 Sobrance, IČO: 36730866","563,96 € s DPH",04.01.2022,07.01.2022,platná, 758,telekomunikačné služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28 Bratislava","61,16 € s DPH",07.01.2022,07.01.2022,platná, 759,telekomunikačné služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28 Bratislava","45,64 € s DPH",07.01.2022,07.01.2022,platná, 760,telekomunikačné služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28 Bratislava","219,10 € s DPH",07.01.2022,07.01.2022,platná, 752,nerezový vozík,,"dodávateľ: AJ PRODUKTY a.s., Galvaniho 6 Bratislava-Ružinov","166,80 € s DPH",04.01.2022,05.01.2022,platná, 756,PHM,,"dodávateľ: Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava","144,65 € s DPH",04.01.2022,05.01.2022,platná, 757,potraviny,,"dodávateľ: Komfos Prešov s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice","13,58 € s DPH",05.01.2022,05.01.2022,platná, 753,potraviny,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne, a.s., Mierová 34, 066 54 Humenné, IČO: 30414253","274,25 € s DPH",04.01.2022,04.01.2022,platná, 755,evakuačné podložky,,"dodávateľ: HomeGym s.r.o., Na Zahradách 3517/2A Břeclav, IČO: 27708144","599,14 € s DPH",04.01.2022,04.01.2022,platná, 746,potraviny,,"dodávateľ: M.A.D.D. FRUIT s.r.o., Michalovská 10, 073 01 Sobrance, IČO: 44291809","1 587,20 € s DPH",29.12.2021,30.12.2021,platná, 747,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","164,45 € s DPH",30.12.2021,30.12.2021,platná, 748,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","310,34 € s DPH",30.12.2021,30.12.2021,platná, 749,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","137,89 € s DPH",30.12.2021,30.12.2021,platná, 750,elektro spotrebiče,,"dodávateľ: NAY a.s., Tuhovská 15 Bratislava, IČO: 35739487","1 177,58 € s DPH",30.12.2021,30.12.2021,platná, 736,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","525,50 € s DPH",28.12.2021,29.12.2021,platná, 737,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","207,46 € s DPH",28.12.2021,29.12.2021,platná, 738,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","490,59 € s DPH",28.12.2021,29.12.2021,platná, 739,potraviny,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne, a.s., Mierová 34, 066 54 Humenné, IČO: 30414253","286,66 € s DPH",29.12.2021,29.12.2021,platná, 740,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","141,64 € s DPH",29.12.2021,29.12.2021,platná, 741,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","32,40 € s DPH",29.12.2021,29.12.2021,platná, 742,potraviny,,"dodávateľ: Pekáreň KELPEK s.r.o., Čierne Pole 36, IČO: 47019719","216,96 € s DPH",29.12.2021,29.12.2021,platná, 743,nitrilové rukavice,,"dodávateľ: Via Corporation s.r.o., Duklianska 1919/4 Michalovce, IČO: 47691778","999,50 € s DPH",29.12.2021,29.12.2021,platná, 744,knihy,,"dodávateľ: Panta Rhei, s.r.o., Kúpeľná 2 Veľký meder, IČO: 31443923","991,58 € s DPH",29.12.2021,29.12.2021,platná, 725,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","1 008,38 € s DPH",22.12.2021,29.12.2021,platná, 723,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","51,03 € s DPH",22.12.2021,29.12.2021,platná, 724,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","131,53 € s DPH",22.12.2021,29.12.2021,platná, 726,potraviny,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne, a.s., Mierová 34, 066 54 Humenné","416,79 € s DPH",22.12.2021,29.12.2021,platná, 719,potraviny,,"dodávateľ: Komfos Prešov s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice, IČO: 36454184","296,97 € s DPH",21.12.2021,29.12.2021,platná, 745,posteľné obliečky,,"dodávateľ: PRAKTIK Textil s.r.o. Trnava, Zlievarenská 1 Trnava, IČO: 44491191","1 093,20 € s DPH",29.12.2021,29.12.2021,platná, 732,vybavenie kuchyne,,"dodávateľ: ORION TRADE s.r.o., Pezinská cesta 30 Senec, IČO: 36540773","495,68 € s DPH",28.12.2021,28.12.2021,platná, 733,služby PO,,"dodávateľ: Eurohas consulting s.r.o., Strojárenská 5 Košice, IČO: 45666873","300,00 € s DPH",28.12.2021,28.12.2021,platná, 734,montáž nábytku,,"dodávateľ: Slavomír Lichvár, Ovručská 699/17 Košice, IČO: 53077784","300,00 € s DPH",28.12.2021,28.12.2021,platná, 718,interiérové vybavenie,,"dodávateľ: Merkury Shop s.r.o., Duklianska 11 Prešov, IČO: 51231735","455,51 € s DPH",21.12.2021,27.12.2021,platná, 731,invalidné sprchovacie vozíky,,"dodávateľ: Unizdrav Prešov, s.r.o., Františkánske nám.3/A Prešov","640,00 € s DPH",27.12.2021,27.12.2021,platná, 683,potraviny,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne, a.s., Mierová 34, 066 54 Humenné","250,03 € s DPH",09.12.2021,27.12.2021,platná, 675,potraviny,,"dodávateľ: Komfos Prešov s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice, IČO: 36454184","467,59 € s DPH",07.12.2021,27.12.2021,platná, 693,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","420,26 € s DPH",13.12.2021,27.12.2021,platná, 692,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","595,80 € s DPH",13.12.2021,27.12.2021,platná, 690,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","26,30 € s DPH",13.12.2021,27.12.2021,platná, 689,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","191,72 € s DPH",13.12.2021,27.12.2021,platná, 697,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","1 069,53 € s DPH",15.12.2021,27.12.2021,platná, 696,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","14,40 € s DPH",15.12.2021,27.12.2021,platná, 694,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","207,00 € s DPH",14.12.2021,27.12.2021,platná, 695,potraviny,,"dodávateľ: Komfos Prešov s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice, IČO: 36454184","473,23 € s DPH",14.12.2021,27.12.2021,platná, 691,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36490661","315,51 € s DPH",13.12.2021,27.12.2021,platná, 711,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36490661","317,71 € s DPH",20.12.2021,27.12.2021,platná, 713,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","52,80 € s DPH",20.12.2021,27.12.2021,platná, 708,potraviny,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne, a.s., Mierová 34, 066 54 Humenné","273,38 € s DPH",17.12.2021,27.12.2021,platná, 712,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","360,49 € s DPH",20.12.2021,27.12.2021,platná, 706,potraviny,,"dodávateľ: Komfos Prešov s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice, IČO: 36454184","55,52 € s DPH",17.12.2021,27.12.2021,platná, 707,potraviny,,"dodávateľ: M.A.D.D. FRUIT s.r.o., Michalovská 10, 073 01 Sobrance, IČO: 44291809","1 216,70 € s DPH",17.12.2021,27.12.2021,platná, 730,Interiérové vybavenie,,"dodávateľ: KOMPLET STAVBA s.r.o., Zbudza 62 07223, IČO: 53956125","9 600,00 € s DPH",27.12.2021,27.12.2021,platná, 721,revízia výťahu,,"dodávateľ: LIFTEX, Južná trieda 78, 040 01 Košice","202,68 € s DPH",29.12.2021,22.12.2021,platná, 722,nočné stolíky,,"dodávateľ: ARJO HUMANIC, Školská 428 Batizovce","585,60 € s DPH",22.12.2021,22.12.2021,platná, 729,"vodné, stočné",,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Komenského 50, Košice, IČO: 36570460","1 442,76 € s DPH",22.12.2021,22.12.2021,platná, 728,žehlič,,"dodávateľ: Internet Mall Slovakia, Galvaniho 6 Bratislava-Ružinov","1 102,20 € s DPH",22.12.2021,22.12.2021,platná, 727,vitamíny,,"dodávateľ: GreenPharm.sr.o, Čermeľská cesta 67/C, Košice, IČO: 50590961","3 640,00 € s DPH",22.12.2021,22.12.2021,platná, 717,"rýchlovarná kanvica, elektrický sporák, televízor",,"dodávateľ: NAY a.s., Tuhovská 15 Bratislava, IČO: 35739487","1 010,84 € s DPH",21.12.2021,21.12.2021,platná, 704,palivové karty,,"dodávateľ: Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO: 31322832","3,20 € s DPH",17.12.2021,20.12.2021,platná, 705,oprava robota,,"dodávateľ: Elektroservis VV s.r.o., Čemernianska 50 Vranov, IČO: 44602731","597,60 € s DPH",17.12.2021,20.12.2021,platná, 709,tyčový mixér,,"dodávateľ: KULINA Group, a.s., Výtvarná 1023/4 Praha, IČO: 26155559","203,80 € s DPH",17.12.2021,20.12.2021,platná, 710,čistiace prostriedky do umývačky,,"dodávateľ: Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o., Diaľnická cesta 27 Senec, IČO: 35840790","307,68 € s DPH",20.12.2021,20.12.2021,platná, 714,renovácia tonerov,,"dodávateľ: AUTOCONT s.r.o., Bardejovská 1/C, 040 11 Košice, IČO: 36396222","188,76 € s DPH",20.12.2021,20.12.2021,platná, 715,počítače,,"dodávateľ: AUTOCONT s.r.o., Bardejovská 1/C, 040 11 Košice, IČO: 36396222","2 728,32 € s DPH",20.12.2021,20.12.2021,platná, 702,všeobecný materiál,,"dodávateľ: TZMO Slovakia s.r.o., Diaľničná cesta 29, IČO: 36546127","204,96 € s DPH",16.12.2021,17.12.2021,platná, 703,invalidné vozíky,,"dodávateľ: Unizdrav Prešov, s.r.o., Františkánske nám.3/A Prešov, IČO: 36515388","1 162,05 € s DPH",17.12.2021,17.12.2021,platná, 698,stolná váha ciachovaná,,"dodávateľ: Technologis, Holasovice 229, IČO: 67719872","541,00 € s DPH",16.12.2021,16.12.2021,platná, 699,vybavenie kuchyne,,"dodávateľ: KARLO, Andreja Hrehovčíka 1, IČO: 32687168","99,77 € s DPH",16.12.2021,16.12.2021,platná, 700,vybavenie kuchyne - drobný nákup,,"dodávateľ: ORION TRADE s.r.o., Pezinská cesta 30 Senec, IČO: 36540773","275,80 € s DPH",16.12.2021,16.12.2021,platná, 701,čistiace prostriedky,,"dodávateľ: TOPO - Ing. Anton Ferenc, Železničiarska 19, 080 01 Prešov, IČO: 32923244","600,44 € s DPH",16.12.2021,16.12.2021,platná, 686,maľovanie stropu kuchyňa,,"dodávateľ: KOMPLET STAVBA s.r.o., Zbudza 62 07223, IČO: 53956125","792,13 € s DPH",13.12.2021,13.12.2021,platná, 687,oprava stien kuchyňa,,"dodávateľ: KOMPLET STAVBA s.r.o., Zbudza 62 07223, IČO: 53956125","5 697,70 € s DPH",13.12.2021,13.12.2021,platná, 688,služby BOZP,,"dodávateľ: IKOMI s.r.o., Zombova 9 Košice, IČO: 47511591","100,00 € s DPH",13.12.2021,13.12.2021,platná, 685,kancelárske potreby,,"dodávateľ: Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné, IČO: 36466778","357,12 € s DPH",06.12.2021,13.12.2021,platná, 684,čistenie lapača tukov,,"dodávateľ: MP Kanal s.r.o., Košická 5C Prešov, IČO: 45965838","267,60 € s DPH",09.12.2021,13.12.2021,platná, 676,potraviny,,"dodávateľ: Eastfood, s.r.o, Dopravná 12 Košice, IČO: 45702942","362,94 € s DPH",08.12.2021,08.12.2021,platná, 677,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","1 258,83 € s DPH",08.12.2021,08.12.2021,platná, 679,elektrina,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","809,92 € s DPH",08.12.2021,08.12.2021,platná, 678,elektrina,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","280,08 € s DPH",08.12.2021,08.12.2021,platná, 680,"telefón, internet",,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28 Bratislava, IČO: 35763469","41,53 € s DPH",08.12.2021,08.12.2021,platná, 681,"prenájom telefónnej ústredne, telefón",,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28 Bratislava, IČO: 35763469","214,70 € s DPH",08.12.2021,08.12.2021,platná, 682,mobilný telefón,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28 Bratislava, IČO: 35763469","61,16 € s DPH",08.12.2021,08.12.2021,platná, 672,odvoz kuchynského odpadu,,"dodávateľ: ESPIK GROUP s.r.o., Orlov 133, IČO: 46754768","38,40 € s DPH",07.12.2021,07.12.2021,platná, 673,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","119,61 € s DPH",07.12.2021,07.12.2021,platná, 674,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","175,68 € s DPH",07.12.2021,07.12.2021,platná, 675,potraviny,,"dodávateľ: Komfos Prešov s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice, IČO: 36454184","467,59 € s DPH",07.12.2021,07.12.2021,platná, 665,PHM,,"dodávateľ: Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO: 31322832","102,05 € s DPH",06.12.2021,06.12.2021,platná, 666,zemný plyn,,"dodávateľ: Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo nám.13 Bratislava, IČO: 44291809","628,44 € s DPH",06.12.2021,06.12.2021,platná, 667,šatníkové skrinky,,"dodávateľ: B2B Partner s.r.o., Šulekova 2 Bratislava, IČO: 44413467","909,60 € s DPH",06.12.2021,06.12.2021,platná, 655,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","274,12 € s DPH",30.11.2021,06.12.2021,platná, 660,čistiace potreby,,"dodávateľ: TOPO - Ing. Anton Ferenc, Železničiarska 19, 080 01 Prešov, IČO: 32923244","752,76 € s DPH",02.12.2021,06.12.2021,platná, 668,gélové pero,,dodávateľ: National Pen,"150,99 € s DPH",06.12.2021,06.12.2021,platná, 669,renovácia tonerov,,"dodávateľ: AUTOCONT s.r.o., Bardejovská 1/C, 040 11 Košice, IČO: 36396222","124,08 € s DPH",06.12.2021,06.12.2021,platná, 670,"Update ESET - dodávka, inštalácia",,"dodávateľ: AUTOCONT s.r.o., Bardejovská 1/C, 040 11 Košice, IČO: 36396222","608,40 € s DPH",06.12.2021,06.12.2021,platná, 671,revízia výťahu,,"dodávateľ: LIFTEX, Exnárova 6 Košice, IČO: 17251605","347,09 € s DPH",06.12.2021,06.12.2021,platná, 661,oprava aktivizačnej miestnosti,,"dodávateľ: IMPERIUM I+P s.r.o., Zbudza 62 07223, IČO: 47473169","5 260,85 € s DPH",02.12.2021,03.12.2021,platná, 662,oprava stropu v zasadačke,,"dodávateľ: IMPERIUM I+P s.r.o., Zbudza 62 07223, IČO: 47473169","1 745,30 € s DPH",02.12.2021,03.12.2021,platná, 663,potraviny,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne, a.s., Mierová 34, 066 54 Humenné, IČO: 30414253","426,54 € s DPH",03.12.2021,03.12.2021,platná, 664,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","56,88 € s DPH",03.12.2021,03.12.2021,platná, 657,potraviny,,"dodávateľ: Eastfood, s.r.o, Dopravná 12 Košice, IČO: 45702942","718,75 € s DPH",02.12.2021,02.12.2021,platná, 658,potraviny,,"dodávateľ: M.A.D.D. FRUIT s.r.o., Michalovská 10, 073 01 Sobrance, IČO: 36730866","1 132,68 € s DPH",02.12.2021,02.12.2021,platná, 659,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","803,13 € s DPH",02.12.2021,02.12.2021,platná, 653,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","510,48 € s DPH",30.11.2021,30.11.2021,platná, 654,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","244,49 € s DPH",30.11.2021,30.11.2021,platná, 274,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","274,12 € s DPH",30.11.2021,30.11.2021,platná, 656,potraviny,,"dodávateľ: Komfos Prešov s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice, IČO: 36454184","428,62 € s DPH",30.11.2021,30.11.2021,platná, 650,mobilná sprchovacia stolička,,"dodávateľ: Unizdrav Prešov, s.r.o., Františkánske nám.3/A Prešov, IČO: 36515388","552,40 € s DPH",29.11.2021,29.11.2021,platná, 651,potraviny,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne, a.s., Mierová 34, 066 54 Humenné, IČO: 30414253","448,37 € s DPH",29.11.2021,29.11.2021,platná, 652,potraviny,,"dodávateľ: Komfos Prešov s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice, IČO: 36454184","61,13 € s DPH",29.11.2021,29.11.2021,platná, 644,"vodné, stočné",,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Komenského 50, Košice","1 431,58 € s DPH",25.11.2021,25.11.2021,platná, 645,interiérové vybavenie,,"dodávateľ: FAMM 2020 s.r.o., Staničná 2011/21, Humenné","751,00 € s DPH",25.11.2021,25.11.2021,platná, 646,všeobecný materiál,,"dodávateľ: Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné","74,42 € s DPH",25.11.2021,25.11.2021,platná, 647,revízia plynových a tlakových zariadení,,"dodávateľ: VS CONTROL Viktor Slovenský, Bzenov 146, IČO: 53607805","960,00 € s DPH",25.11.2021,25.11.2021,platná, 648,všeobecný materiál,,"dodávateľ: Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné","256,97 € s DPH",25.11.2021,25.11.2021,platná, 649,servis vozidla,,"dodávateľ: VLM Auto, s.r.o., Priemyselná 5805 Michalovce","375,42 € s DPH",25.11.2021,25.11.2021,platná, 641,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","399,01 € s DPH",24.11.2021,24.11.2021,platná, 640,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","82,08 € s DPH",20.11.2021,24.11.2021,platná, 642,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","704,55 € s DPH",24.11.2021,24.11.2021,platná, 643,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","189,64 € s DPH",24.11.2021,24.11.2021,platná, 627,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","61,57 € s DPH",15.11.2021,23.11.2021,platná, 637,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","464,40 € s DPH",23.11.2021,23.11.2021,platná, 638,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","274,32 € s DPH",22.11.2021,23.11.2021,platná, 639,potraviny,,"dodávateľ: Komfos Prešov s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice, IČO: 36454184","210,47 € s DPH",23.11.2021,23.11.2021,platná, 636,poistenie zodpovednosti za škodu,,"dodávateľ: Generali Poisťovňa a.s., Lamačská cesta 3/A Bratislava","271,41 € s DPH",22.11.2021,23.11.2021,platná, 630,potraviny,,"dodávateľ: Komfos Prešov s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice, IČO: 36454184","137,48 € s DPH",16.11.2021,22.11.2021,platná, 631,potraviny,,"dodávateľ: Komfos Prešov s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice, IČO: 36454184","25,98 € s DPH",19.11.2021,22.11.2021,platná, 632,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","137,61 € s DPH",19.11.2021,22.11.2021,platná, 633,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","102,69 € s DPH",19.11.2021,22.11.2021,platná, 634,potraviny,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne, a.s., Mierová 34, 066 54 Humenné, IČO: 30414253","346,45 € s DPH",16.11.2021,22.11.2021,platná, 635,potraviny,,"dodávateľ: M.A.D.D. FRUIT s.r.o., Michalovská 10, 073 01 Sobrance, IČO: 36730866","1 319,22 € s DPH",16.11.2021,22.11.2021,platná, 625,potraviny,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne, a.s., Mierová 34, 066 54 Humenné, IČO: 30414253","357,65 € s DPH",10.11.2021,16.11.2021,platná, 626,potraviny,,"dodávateľ: Komfos Prešov s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice, IČO: 36454184","91,47 € s DPH",12.11.2021,16.11.2021,platná, 628,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","231,81 € s DPH",15.11.2021,16.11.2021,platná, 629,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","377,77 € s DPH",15.11.2021,16.11.2021,platná, 611,elektrina,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","2 060,00 € s DPH",08.11.2021,15.11.2021,platná, 624,seminár,,"dodávateľ: JUDr. Danica Bedlovičová, Kráľovohoľská 11 Banská Bystrica","45,00 € s DPH",15.11.2021,15.11.2021,platná, 612,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","268,18 € s DPH",05.11.2021,11.11.2021,platná, 613,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","152,98 € s DPH",05.11.2021,11.11.2021,platná, 614,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","357,54 € s DPH",05.11.2021,11.11.2021,platná, 615,potraviny,,"dodávateľ: Eastfood, s.r.o, Dopravná 12 Košice, IČO: 45702942","362,94 € s DPH",05.11.2021,11.11.2021,platná, 616,potraviny,,"dodávateľ: Komfos Prešov s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice, IČO: 36454184","257,76 € s DPH",08.11.2021,11.11.2021,platná, 617,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","397,66 € s DPH",10.11.2021,11.11.2021,platná, "14,40",potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","14,40 € s DPH",10.11.2021,11.11.2021,platná, 619,služby mobilnej siete,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28 Bratislava, IČO: 35763469","61,16 € s DPH",11.11.2021,11.11.2021,platná, 620,služby pevnej siete,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28 Bratislava, IČO: 35763469","214,55 € s DPH",11.11.2021,11.11.2021,platná, 621,služby pevnej siete,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28 Bratislava, IČO: 35763469","41,53 € s DPH",11.11.2021,11.11.2021,platná, 622,služby BOZP,,"dodávateľ: IKOMI s.r.o., Zombova 9 Košice, IČO: 47511591","100,00 € s DPH",10.11.2021,11.11.2021,platná, 623,odvoz kuchynského odpadu,,"dodávateľ: ESPIK GROUP s.r.o., Orlov 133, IČO: 46754768","38,40 € s DPH",11.11.2021,11.11.2021,platná, 608,elektrina,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","88,88 € s DPH",08.11.2021,08.11.2021,platná, 609,elektrina,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","570,00 € s DPH",08.11.2021,08.11.2021,platná, 610,elektrina,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","169,62 € s DPH",08.11.2021,08.11.2021,platná, 597,revízia komína,,"dodávateľ: Gazdík Jozef, Hencovská 1802 Hencovce, IČO: 33272743","119,48 € s DPH",02.11.2021,05.11.2021,platná, 598,odvoz biologického odpadu,,"dodávateľ: Fecupral, Ľ Štúra 17, Veľký Šariš, IČO: 36448974","102,72 € s DPH",03.11.2021,05.11.2021,platná, 599,polohovacie postele,,"dodávateľ: ARJO HUMANIC, Školská 428 Batizovce, IČO: 36679607","3 956,40 € s DPH",03.11.2021,05.11.2021,platná, 600,revízia el. spotrebičov,,"dodávateľ: Rudáš Peter, Čajkovského 18, Michalovce, IČO: 10712976","892,80 € s DPH",03.11.2021,05.11.2021,platná, 601,PHM,,"dodávateľ: Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO: 31322832","145,88 € s DPH",04.11.2021,05.11.2021,platná, 602,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","849,91 € s DPH",03.11.2021,05.11.2021,platná, 603,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","49,91 € s DPH",03.11.2021,05.11.2021,platná, 604,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","162,92 € s DPH",03.11.2021,05.11.2021,platná, 605,potraviny,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne, a.s., Mierová 34, 066 54 Humenné, IČO: 30414253","436,13 € s DPH",05.11.2021,05.11.2021,platná, 606,zemný plyn,,"dodávateľ: Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo nám.13 Bratislava, IČO: 44291809","1 045,62 € s DPH",05.11.2021,05.11.2021,platná, 607,zemný plyn,,"dodávateľ: Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo nám.13 Bratislava, IČO: 44291809","4 126,30 € s DPH",05.11.2021,05.11.2021,platná, 576,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","213,88 € s DPH",25.10.2021,03.11.2021,platná, 577,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","259,57 € s DPH",25.10.2021,03.11.2021,platná, 578,potraviny,,"dodávateľ: Komfos Prešov s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice, IČO: 36454184","32,13 € s DPH",25.10.2021,03.11.2021,platná, 589,služby BOZP,,"dodávateľ: IKOMI s.r.o., Zombova 9 Košice, IČO: 47511591","100,00 € s DPH",02.11.2021,02.11.2021,platná, 590,renovácia tonerov,,"dodávateľ: AUTOCONT s.r.o., Krasovského 14, Bratislava","207,72 € s DPH",02.11.2021,02.11.2021,platná, 591,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","252,46 € s DPH",02.11.2021,02.11.2021,platná, 592,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","43,93 € s DPH",02.11.2021,02.11.2021,platná, 593,potraviny,16/2021,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","243,07 € s DPH",02.11.2021,02.11.2021,platná, 594,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","184,71 € s DPH",02.11.2021,02.11.2021,platná, 595,potraviny,,"dodávateľ: M.A.D.D. FRUIT s.r.o., Michalovská 10, 073 01 Sobrance, IČO: 36730866","1 124,93 € s DPH",02.11.2021,02.11.2021,platná, 596,potraviny,,"dodávateľ: Komfos Prešov s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice, IČO: 36454184","151,36 € s DPH",02.11.2021,02.11.2021,platná, 584,školenie,,"dodávateľ: Mgr. Chmurčiaková, Dr. Clementisa 1106/46 Skalica, IČO: 51853451","180,00 € s DPH",27.10.2021,29.10.2021,platná, 585,čistiace prostriedky,,"dodávateľ: Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o., Diaľnická cesta 27 Senec","384,60 € s DPH",19.10.2021,29.10.2021,platná, 586,potraviny,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne, a.s., Mierová 34, 066 54 Humenné, IČO: 30414253","208,69 € s DPH",27.10.2021,29.10.2021,platná, 587,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","134,71 € s DPH",27.10.2021,29.10.2021,platná, 588,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","719,98 € s DPH",27.10.2021,29.10.2021,platná, 582,"vodné, stočné",,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Komenského 50, Košice, IČO: 36570460","1 335,98 € s DPH",26.10.2021,26.10.2021,platná, 583,potraviny,,"dodávateľ: Komfos Prešov s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice, IČO: 36454184","324,68 € s DPH",26.10.2021,26.10.2021,platná, 581,potraviny,,"dodávateľ: Komfos Prešov s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice, IČO: 36454184","13,58 € s DPH",25.10.2021,25.10.2021,platná, 579,nitrilové rukavice,,"dodávateľ: Via Corporation s.r.o., Duklianska 1919/4 Michalovce, IČO: 47691778","329,92 € s DPH",25.10.2021,25.10.2021,platná, 580,čistiace prostriedky,,"dodávateľ: TOPO - Ing. Anton Ferenc, Železničiarska 19, 080 01 Prešov, IČO: 32923244","577,44 € s DPH",25.10.2021,25.10.2021,platná, 574,potraviny,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne, a.s., Mierová 34, 066 54 Humenné, IČO: 30414253","319,39 € s DPH",21.10.2021,22.10.2021,platná, 575,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","73,71 € s DPH",22.10.2021,22.10.2021,platná, 570,prezutie pneumatík,,"dodávateľ: Ing. Jozef Varga-V-PERFEKT, Kláštorná 1512/7, Vranov nad Topľou, IČO: 37355601","68,00 € s DPH",19.10.2021,20.10.2021,platná, 563,televízor + držiak,,"dodávateľ: NAY a.s., Tuhovská 15 Bratislava","688,90 € s DPH",18.10.2021,20.10.2021,platná, 571,potraviny,,"dodávateľ: Komfos Prešov s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice, IČO: 36454184","205,45 € s DPH",20.10.2021,20.10.2021,platná, 572,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","32,58 € s DPH",20.10.2021,20.10.2021,platná, 573,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","1 002,65 € s DPH",20.10.2021,20.10.2021,platná, 565,notebook + inštalácia,,"dodávateľ: AUTOCONT s.r.o., Bardejovská 1/C, 040 11 Košice, IČO: 36396222","750,24 € s DPH",18.10.2021,19.10.2021,platná, 566,potraviny,,"dodávateľ: Komfos Prešov s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice, IČO: 36454184","289,65 € s DPH",19.10.2021,19.10.2021,platná, 567,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","502,43 € s DPH",19.10.2021,19.10.2021,platná, 568,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","454,73 € s DPH",19.10.2021,19.10.2021,platná, 569,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","299,70 € s DPH",19.10.2021,19.10.2021,platná, 561,darčekové poukážky,,"dodávateľ: Milk-AGRO spol. s r.o., Čapajevova 36 Prešov","2 400,00 € s DPH",18.10.2021,18.10.2021,platná, 562,potraviny,,"dodávateľ: M.A.D.D. FRUIT s.r.o., Michalovská 10, 073 01 Sobrance, IČO: 36730866","1 030,64 € s DPH",18.10.2021,18.10.2021,platná, 564,darčekové poukážka,,"dodávateľ: TESCO Stores SR, a.s., Cesta na Senec 2, Bratislava, IČO: 31321828","3 820,00 € s DPH",18.10.2021,18.10.2021,platná, 560,potraviny,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne, a.s., Mierová 34, 066 54 Humenné, IČO: 30414253","441,97 € s DPH",13.10.2021,15.10.2021,platná, 530,servis PC,,"dodávateľ: AUTOCONT s.r.o., Bardejovská 1/C, 040 11 Košice","119,52 € s DPH",01.10.2021,14.10.2021,platná, 531,priemyselný tovar,,"dodávateľ: Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné","72,40 € s DPH",01.10.2021,14.10.2021,platná, 532,PHM,,"dodávateľ: Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava","151,31 € s DPH",04.10.2021,14.10.2021,platná, 533,oprava priestorov - kazetový strop,,"dodávateľ: SAMOISTAV, Vinné 155, IČO: 52227537","448,00 € s DPH",07.10.2021,14.10.2021,platná, 534,dodávka a montáž čerpadla,,"dodávateľ: Humin, s.r.o., Mierova 79, Humenné, IČO: 43895620","2 767,20 € s DPH",07.10.2021,14.10.2021,platná, 535,odvoz kuchynského odpadu,,"dodávateľ: ESPIK GROUP s.r.o., Orlov 133","48,00 € s DPH",12.10.2021,14.10.2021,platná, 536,upratovacie vozíky,,"dodávateľ: Adlerr, s.r.o., Bojná 309 Bojná, IČO: 36710369","683,66 € s DPH",11.10.2021,14.10.2021,platná, 537,elektrina,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","21,89 € s DPH",08.10.2021,14.10.2021,platná, 538,elektrina,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","1 640,00 € s DPH",11.10.2021,14.10.2021,platná, 539,elektrina,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","440,00 € s DPH",11.10.2021,14.10.2021,platná, 540,divadelné predstavenie,,"dodávateľ: Portál agentúra s.r.o., Obrancov mieru 36 Prešov, IČO: 47597704","150,00 € s DPH",08.10.2021,14.10.2021,platná, 541,zemný plyn,,"dodávateľ: Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo nám.13 Bratislava, IČO: 44291809","1 067,27 € s DPH",07.10.2021,14.10.2021,platná, 542,zemný plyn,,"dodávateľ: Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo nám.13 Bratislava, IČO: 44291809","4 126,30 € s DPH",07.10.2021,14.10.2021,platná, 543,stojan na prospekty,,"dodávateľ: Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné, IČO: 36466778","76,98 € s DPH",08.10.2021,14.10.2021,platná, 544,telekomunikačné služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28 Bratislava, IČO: 35763469","41,53 € s DPH",11.10.2021,14.10.2021,platná, 545,telekomunikačné služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28 Bratislava","61,16 € s DPH",11.10.2021,14.10.2021,platná, 546,telekomunikačné služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28 Bratislava","215,63 € s DPH",11.10.2021,14.10.2021,platná, 547,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","237,31 € s DPH",13.10.2021,14.10.2021,platná, 548,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","563,18 € s DPH",13.10.2021,14.10.2021,platná, 549,potraviny,,"dodávateľ: Eastfood, s.r.o, Dopravná 12 Košice, IČO: 45702942","334,49 € s DPH",07.10.2021,14.10.2021,platná, 550,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","27,36 € s DPH",08.10.2021,14.10.2021,platná, 551,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","503,77 € s DPH",08.10.2021,14.10.2021,platná, 552,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","607,16 € s DPH",08.10.2021,14.10.2021,platná, 553,potraviny,,"dodávateľ: Komfos Prešov s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice, IČO: 36454184","89,42 € s DPH",08.10.2021,14.10.2021,platná, 554,potraviny,,"dodávateľ: Eastfood, s.r.o, Rišňovce 5, IČO: 45702942","689,58 € s DPH",04.10.2021,14.10.2021,platná, 555,potraviny,,"dodávateľ: M.A.D.D. FRUIT s.r.o., Michalovská 10, 073 01 Sobrance, IČO: 36730866","1 282,40 € s DPH",04.10.2021,14.10.2021,platná, 556,potraviny,,"dodávateľ: Komfos Prešov s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice, IČO: 36454184","179,30 € s DPH",06.10.2021,14.10.2021,platná, 557,potraviny,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne, a.s., Mierová 34, 066 54 Humenné, IČO: 30414253","156,94 € s DPH",04.10.2021,14.10.2021,platná, 558,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","25,52 € s DPH",08.10.2021,14.10.2021,platná, 559,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","226,10 € s DPH",08.10.2021,14.10.2021,platná, 527,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","60,92 € s DPH",01.10.2021,01.10.2021,platná, 528,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","64,16 € s DPH",01.10.2021,01.10.2021,platná, 529,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","90,62 € s DPH",01.10.2021,01.10.2021,platná, 526,potraviny,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne, a.s., Mierová 34, 066 54 Humenné, IČO: 30414253","362,03 € s DPH",30.09.2021,30.09.2021,platná, 523,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","118,01 € s DPH",29.09.2021,29.09.2021,platná, 524,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","288,76 € s DPH",29.09.2021,29.09.2021,platná, 525,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","114,62 € s DPH",29.09.2021,29.09.2021,platná, 514,potraviny,,"dodávateľ: Komfos Prešov s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice, IČO: 36454184","116,06 € s DPH",28.09.2021,28.09.2021,platná, 517,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","618,29 € s DPH",15.09.2021,28.09.2021,platná, 518,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","333,10 € s DPH",24.09.2021,28.09.2021,platná, 519,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","408,78 € s DPH",24.09.2021,28.09.2021,platná, 520,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","127,80 € s DPH",24.09.2021,28.09.2021,platná, 521,potraviny,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne, a.s., Mierová 34, 066 54 Humenné, IČO: 30414253","387,56 € s DPH",22.09.2021,28.09.2021,platná, 522,"vodné, stočné",,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Komenského 50, Košice, IČO: 36570460","1 287,83 € s DPH",28.09.2021,28.09.2021,platná, 515,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","368,34 € s DPH",22.09.2021,27.09.2021,platná, 516,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","66,01 € s DPH",21.09.2021,27.09.2021,platná, 505,pracovné odevy,,"dodávateľ: Wintex s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 31700438","1 790,89 € s DPH",22.09.2021,22.09.2021,platná, 506,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","1 031,98 € s DPH",22.09.2021,22.09.2021,platná, 502,potraviny,,"dodávateľ: Komfos Prešov s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice, IČO: 36454184","242,95 € s DPH",21.09.2021,21.09.2021,platná, 503,jednorazové plášte,,"dodávateľ: Via Corporation s.r.o., Duklianska 1919/4 Michalovce, IČO: 47691778","150,00 € s DPH",20.09.2021,21.09.2021,platná, 504,obrus,,"dodávateľ: PRAKTIK Textil s.r.o. Trnava, Mierová 101 Strážske, IČO: 44491191","116,28 € s DPH",21.09.2021,21.09.2021,platná, 496,PHM,,"dodávateľ: Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO: 31322832","214,75 € s DPH",20.09.2021,20.09.2021,platná, 497,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","1 105,34 € s DPH",20.09.2021,20.09.2021,platná, 498,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","28,37 € s DPH",20.09.2021,20.09.2021,platná, 499,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","374,27 € s DPH",20.09.2021,20.09.2021,platná, 500,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","259,94 € s DPH",20.09.2021,20.09.2021,platná, 501,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","327,55 € s DPH",20.09.2021,20.09.2021,platná, 492,poplatok za doménu,,"dodávateľ: INVER s.r.o., Hutnícka 1, Košice, IČO: 31665462","80,12 € s DPH",17.09.2021,17.09.2021,platná, 493,revízia výťahu,,"dodávateľ: LIFTEX, Južná trieda 78, 040 01 Košice, IČO: 17251605","202,68 € s DPH",17.09.2021,17.09.2021,platná, 494,renovácia tonerov,,"dodávateľ: AUTOCONT s.r.o., Krasovského 14, Bratislava, IČO: 36396222","146,04 € s DPH",17.09.2021,17.09.2021,platná, 495,potraviny,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne, a.s., Mierová 94, Humenné, IČO: 30414253","533,64 € s DPH",17.09.2021,17.09.2021,platná, 488,vstavaná skriňa,,"dodávateľ: KOMPLET STAVBA s.r.o., Zbudza 62, IČO: 53956125","1 150,00 € s DPH",16.09.2021,16.09.2021,platná, 489,stavebno montážne práce,,"dodávateľ: KOMPLET STAVBA s.r.o., Zbudza 62, IČO: 53956125","700,00 € s DPH",16.09.2021,16.09.2021,platná, 490,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","217,93 € s DPH",16.09.2021,16.09.2021,platná, 491,potraviny,,"dodávateľ: Komfos Prešov s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice, IČO: 36454184","61,13 € s DPH",16.09.2021,16.09.2021,platná, 473,hygienická maľba,,"dodávateľ: KOMPLET STAVBA s.r.o., Zbudza 62 07223, IČO: 53956125","5 986,80 € s DPH",08.09.2021,09.09.2021,platná, 474,oprava aktivizačnej miestnosti,,"dodávateľ: KOMPLET STAVBA s.r.o., Zbudza 62, IČO: 53956125","5 946,40 € s DPH",08.09.2021,09.09.2021,platná, 475,služby BOZP,,"dodávateľ: IKOMI s.r.o., Zombova 9 Košice, IČO: 47511591","100,00 € s DPH",08.09.2021,09.09.2021,platná, 476,zemný plyn,,"dodávateľ: Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo nám.13 Bratislava, IČO: 44291809","785,82 € s DPH",08.09.2021,09.09.2021,platná, 477,zemný plyn,,"dodávateľ: Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo nám.13 Bratislava, IČO: 44291809","2 995,30 € s DPH",08.09.2021,09.09.2021,platná, 478,odvoz kuchynského odpadu,,"dodávateľ: ESPIK GROUP s.r.o., Orlov 133, IČO: 46754768","48,00 € s DPH",09.09.2021,09.09.2021,platná, 479,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","431,68 € s DPH",08.09.2021,09.09.2021,platná, 480,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","127,25 € s DPH",08.09.2021,09.09.2021,platná, 481,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","71,82 € s DPH",08.09.2021,09.09.2021,platná, 484,mobilný telefon,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28 Bratislava, IČO: 35763469","61,16 € s DPH",09.09.2021,09.09.2021,platná, 485,"prenájom telefonnej ústredne, telefon",,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28 Bratislava, IČO: 35763469","226,32 € s DPH",09.09.2021,09.09.2021,platná, 486,"internet , telefon",,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28 Bratislava, IČO: 35763469","41,53 € s DPH",09.09.2021,09.09.2021,platná, 487,potraviny,,"dodávateľ: Komfos Prešov s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice, IČO: 36454184","19,10 € s DPH",09.09.2021,09.09.2021,platná, 471,potraviny,,"dodávateľ: Komfos Prešov s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice, IČO: 36454184","227,11 € s DPH",07.09.2021,07.09.2021,platná, 472,potraviny,,"dodávateľ: Komfos Prešov s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice, IČO: 36454184","69,85 € s DPH",07.09.2021,07.09.2021,platná, 469,PHM,,"dodávateľ: Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO: 31322832","199,43 € s DPH",06.09.2021,06.09.2021,platná, 470,oprava el. varného kotla,,"dodávateľ: Elektroservis VV s.r.o., Čemernianska 50 Vranov, IČO: 44602731","130,80 € s DPH",06.09.2021,06.09.2021,platná, 468,renovácia tonerov,,"dodávateľ: AUTOCONT s.r.o., Bardejovská 1/C, 040 11 Košice, IČO: 36396222","165,72 € s DPH",03.09.2021,03.09.2021,platná, 462,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","82,08 € s DPH",01.09.2021,02.09.2021,platná, 463,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","97,56 € s DPH",01.09.2021,02.09.2021,platná, 464,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","135,07 € s DPH",01.09.2021,02.09.2021,platná, 465,svietidlá,,"dodávateľ: HAGARD HAL, spol. s.r.o., Pražská 9, Nitra, IČO: 50111990","256,69 € s DPH",02.09.2021,02.09.2021,platná, 466,"vodné, stočné",,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Komenského 50, Košice, IČO: 36570460","1 620,20 € s DPH",02.09.2021,02.09.2021,platná, 467,pracovné odevy,,"dodávateľ: ABTEX s.r.o., Jenisejská 10, Košice, IČO: 36600377","1 500,76 € s DPH",02.09.2021,02.09.2021,platná, 459,potraviny,,"dodávateľ: Komfos Prešov s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice","244,37 € s DPH",31.08.2021,02.09.2021,platná, 460,potraviny,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne, a.s.","345,88 € s DPH",31.08.2021,02.09.2021,platná, 461,potraviny,,dodávateľ: M.A.D.D. FRUIT s.r.o.,"1 308,93 € s DPH",31.08.2021,02.09.2021,platná, 452,žiarič,,"dodávateľ: Mountfield SK, sr.o., Kollárova 85 Martin, IČO: 36377147","179,00 € s DPH",26.08.2021,30.08.2021,platná, 455,svietidlá,,"dodávateľ: HAGARD HAL, spol. s.r.o., Pražská 9, Nitra, IČO: 50111990","414,08 € s DPH",27.08.2021,30.08.2021,platná, 456,servisná prehliadka vodnej postele,,"dodávateľ: ARJO HUMANIC, Školská 428 Batizovce, IČO: 36679607","174,60 € s DPH",27.08.2021,30.08.2021,platná, 457,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","366,66 € s DPH",27.08.2021,30.08.2021,platná, 458,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","270,08 € s DPH",27.08.2021,30.08.2021,platná, 454,potraviny,,"dodávateľ: Komfos Prešov s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice, IČO: 36454184","38,42 € s DPH",26.08.2021,27.08.2021,platná, 453,potraviny,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne, a.s., Mierová 34, 066 54 Humenné, IČO: 30414253","444,68 € s DPH",26.08.2021,26.08.2021,platná, 446,potraviny,,"dodávateľ: Komfos Prešov s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice, IČO: 36454184","289,37 € s DPH",24.08.2021,25.08.2021,platná, 447,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","271,71 € s DPH",25.08.2021,25.08.2021,platná, 448,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","71,82 € s DPH",25.08.2021,25.08.2021,platná, 449,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","910,97 € s DPH",25.08.2021,25.08.2021,platná, 450,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","52,80 € s DPH",23.08.2021,25.08.2021,platná, 451,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","263,46 € s DPH",23.08.2021,25.08.2021,platná, 443,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","326,88 € s DPH",24.08.2021,24.08.2021,platná, 442,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","57,28 € s DPH",24.08.2021,24.08.2021,platná, 444,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","260,26 € s DPH",24.08.2021,24.08.2021,platná, 445,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","286,69 € s DPH",24.08.2021,24.08.2021,platná, 433,čistiace prostriedky,,"dodávateľ: TOPO - Ing. Anton Ferenc, Železničiarska 19, 080 01 Prešov, IČO: 32923244","677,05 € s DPH",19.08.2021,23.08.2021,platná, 434,"umývačka riadu, televízor + konzola",,"dodávateľ: NAY a.s., Tuhovská 15 Bratislava, IČO: 35739487","769,99 € s DPH",16.08.2021,23.08.2021,platná, 435,tonery,,"dodávateľ: AUTOCONT s.r.o., Bardejovská 1/C, 040 11 Košice, IČO: 36396222","418,80 € s DPH",17.08.2021,23.08.2021,platná, 436,potraviny,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne, a.s., Mierová 34, 066 54 Humenné, IČO: 30414253","353,49 € s DPH",16.08.2021,23.08.2021,platná, 437,potraviny,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne, a.s., Mierová 34, 066 54 Humenné, IČO: 30414253","307,52 € s DPH",19.08.2021,23.08.2021,platná, 438,potraviny,,"dodávateľ: Komfos Prešov s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice, IČO: 36454184","256,74 € s DPH",19.08.2021,23.08.2021,platná, 439,potraviny,,"dodávateľ: M.A.D.D. FRUIT s.r.o., Michalovská 10, 073 01 Sobrance, IČO: 36730866","1 169,22 € s DPH",16.08.2021,23.08.2021,platná, 440,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","436,53 € s DPH",20.08.2021,23.08.2021,platná, 441,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","73,92 € s DPH",20.08.2021,23.08.2021,platná, 426,potraviny,,"dodávateľ: Komfos Prešov s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice, IČO: 36454184","173,92 € s DPH",10.08.2021,11.08.2021,platná, 472,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","381,02 € s DPH",10.08.2021,11.08.2021,platná, 428,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","182,23 € s DPH",10.08.2021,11.08.2021,platná, 429,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","91,80 € s DPH",10.08.2021,11.08.2021,platná, 430,služby BOZP,,"dodávateľ: IKOMI s.r.o., Zombova 9 Košice, IČO: 47511591","100,00 € s DPH",11.08.2021,11.08.2021,platná, 431,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","292,28 € s DPH",11.08.2021,11.08.2021,platná, 425,kombinovaná chladnička,,"dodávateľ: NAY a.s., Tuhovská 15 Bratislava, IČO: 35739487","540,55 € s DPH",09.08.2021,09.08.2021,platná, 420,odvoz kuchynského odpadu,,"dodávateľ: ESPIK GROUP s.r.o., Orlov 133, IČO: 46754768","38,40 € s DPH",06.08.2021,06.08.2021,platná, 421,"telefón, internet",,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28 Bratislava, IČO: 35763469","41,53 € s DPH",06.08.2021,06.08.2021,platná, 422,"prenájom ústredne, telefón",,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28 Bratislava, IČO: 35763469","220,37 € s DPH",06.08.2021,06.08.2021,platná, 423,mobilný telefón,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28 Bratislava, IČO: 35763469","61,16 € s DPH",06.08.2021,06.08.2021,platná, 424,potraviny,,"dodávateľ: Eastfood, s.r.o, Dopravná 12 Košice, IČO: 45702942","267,66 € s DPH",06.08.2021,06.08.2021,platná, 417,elektrina,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","13,44 € s DPH",05.08.2021,05.08.2021,platná, 418,elektrina,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","450,00 € s DPH",05.08.2021,05.08.2021,platná, 419,elektrina,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","1 620,00 € s DPH",05.08.2021,05.08.2021,platná, 407,PHM,,"dodávateľ: Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO: 31322832","213,38 € s DPH",04.08.2021,04.08.2021,platná, 408,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","60,89 € s DPH",03.08.2021,04.08.2021,platná, 409,potraviny,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne, a.s., Mierová 34, 066 54 Humenné, IČO: 30414253","308,39 € s DPH",04.08.2021,04.08.2021,platná, 410,zemný plyn,,"dodávateľ: Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo nám.13 Bratislava, IČO: 44291809","1 545,02 € s DPH",04.08.2021,04.08.2021,platná, 411,zemný plyn,,"dodávateľ: Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo nám.13 Bratislava, IČO: 44291809","1 126,50 € s DPH",04.08.2021,04.08.2021,platná, 412,oprava chladiaceho boxu,,"dodávateľ: Chladiarenstvo Miroslav Kulman, Sídlisko II 1217 Vranov nad Topľou, IČO: 37350773","156,60 € s DPH",04.08.2021,04.08.2021,platná, 413,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","422,82 € s DPH",04.08.2021,04.08.2021,platná, 414,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","315,20 € s DPH",04.08.2021,04.08.2021,platná, 415,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","95,76 € s DPH",04.08.2021,04.08.2021,platná, 416,potraviny,,"dodávateľ: Komfos Prešov s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice, IČO: 36454184","179,29 € s DPH",04.08.2021,04.08.2021,platná, 398,potraviny,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne, a.s., Mierová 34, 066 54 Humenné, IČO: 30414253","296,08 € s DPH",30.07.2021,02.08.2021,platná, 393,dezinfekcia,,"dodávateľ: MSM Slovakia s.r.o., Kopčianska 35 Holíč, IČO: 31440479","235,20 € s DPH",23.07.2021,02.08.2021,platná, 399,potraviny,,"dodávateľ: M.A.D.D. FRUIT s.r.o., Michalovská 10, 073 01 Sobrance, IČO: 36730866","1 426,09 € s DPH",27.07.2021,02.08.2021,platná, 399,potraviny,,"dodávateľ: M.A.D.D. FRUIT s.r.o., Michalovská 10, 073 01 Sobrance, IČO: 36730866","1 426,09 € s DPH",27.07.2021,02.08.2021,platná, 400,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","88,21 € s DPH",02.08.2021,02.08.2021,platná, 401,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","60,52 € s DPH",30.07.2021,02.08.2021,platná, 402,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","303,59 € s DPH",30.07.2021,02.08.2021,platná, 403,potraviny,,"dodávateľ: M.A.D.D. FRUIT s.r.o., Michalovská 10, 073 01 Sobrance, IČO: 2113357","1 237,89 € s DPH",30.07.2021,02.08.2021,platná, 404,renovácia tonerov,,"dodávateľ: AUTOCONT s.r.o., Bardejovská 1/C, 040 11 Košice, IČO: 36396222","186,96 € s DPH",02.08.2021,02.08.2021,platná, 405,"vodné, stočné",,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Komenského 50, Košice, IČO: 36750460","1 698,68 € s DPH",02.08.2021,02.08.2021,platná, 394,potraviny,,"dodávateľ: Komfos Prešov s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice, IČO: 36454184","173,37 € s DPH",26.07.2021,27.07.2021,platná, 395,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","172,69 € s DPH",26.07.2021,27.07.2021,platná, 396,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","341,60 € s DPH",26.07.2021,27.07.2021,platná, 397,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","112,20 € s DPH",26.07.2021,27.07.2021,platná, 391,potraviny,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne, a.s., Mierová 34, 066 54 Humenné, IČO: 30414253","245,21 € s DPH",22.07.2021,23.07.2021,platná, 389,oprava vozidla Citroen,,"dodávateľ: VLM Auto, s.r.o., Priemyselná 5805 Michalovce, IČO: 36574333","981,34 € s DPH",21.07.2021,23.07.2021,platná, 390,mobilná zahrádka,,"dodávateľ: MARLI David Valach, Mnichov 268 Vrbno pod Pradědem, IČO: 87582406","360,00 € s DPH",21.07.2021,23.07.2021,platná, 392,čistenie kanalizácie,,"dodávateľ: MP Kanal s.r.o., Košická 5C Prešov, IČO: 45965838","264,96 € s DPH",22.07.2021,23.07.2021,platná, 375,potraviny,,"dodávateľ: Eastfood, s.r.o, Dopravná 12 Košice, IČO: 45702942","110,64 € s DPH",15.07.2021,22.07.2021,platná, 386,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","60,90 € s DPH",20.07.2021,21.07.2021,platná, 387,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","306,04 € s DPH",20.07.2021,21.07.2021,platná, 388,potraviny,,"dodávateľ: Komfos Prešov s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice, IČO: 36454184","197,09 € s DPH",20.07.2021,21.07.2021,platná, 381,potraviny,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne, a.s., Mierová 34, 066 54 Humenné, IČO: 30414253","590,18 € s DPH",16.07.2021,19.07.2021,platná, 382,služby technika PO,,"dodávateľ: Eurohas consulting s.r.o., Strojárenská 5 Košice, IČO: 45666873","300,00 € s DPH",16.07.2021,19.07.2021,platná, 383,servis kanalizačných systémov,,"dodávateľ: Petr Mrázek, Nádražní 527 Zásmuky, IČO: 69639485","360,00 € s DPH",19.07.2021,19.07.2021,platná, 384,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","255,11 € s DPH",19.07.2021,19.07.2021,platná, 385,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","475,53 € s DPH",19.07.2021,19.07.2021,platná, 357,elektrina,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","20,13 € s DPH",09.07.2021,16.07.2021,platná, 380,čistiace prostriedky,,"dodávateľ: TOPO - Ing. Anton Ferenc, Železničiarska 19, 080 01 Prešov, IČO: 32923244","513,17 € s DPH",16.07.2021,16.07.2021,platná, 370,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","71,82 € s DPH",14.07.2021,15.07.2021,platná, 371,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","224,32 € s DPH",14.07.2021,15.07.2021,platná, 372,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","595,94 € s DPH",14.07.2021,15.07.2021,platná, 373,klimatizácia,,"dodávateľ: SOPKLIMA - Jana Sopirjaková, Nová ulica 215/11 Dargov","1 695,00 € s DPH",15.07.2021,15.07.2021,platná, 374,servis klimatizačných jednotiek,,"dodávateľ: SOPKLIMA - Jana Sopirjaková, Nová ulica 215/11 Dargov, IČO: 34276106","333,00 € s DPH",15.07.2021,15.07.2021,platná, 376,potraviny,,"dodávateľ: Komfos Prešov s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice, IČO: 36454184","31,33 € s DPH",15.07.2021,15.07.2021,platná, 377,všeobecný materiál,,"dodávateľ: Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné, IČO: 36466778","242,90 € s DPH",15.07.2021,15.07.2021,platná, 378,služby BOZP,,"dodávateľ: IKOMI s.r.o., Zombova 9 Košice, IČO: 47511591","100,00 € s DPH",15.07.2021,15.07.2021,platná, 379,interiérové vybavenie,,"dodávateľ: FAMM 2020 s.r.o., Staničná 2011/21, Humenné, IČO: 51099179","310,00 € s DPH",15.07.2021,15.07.2021,platná, 369,potraviny,,"dodávateľ: Komfos Prešov s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice, IČO: 36454184","177,44 € s DPH",13.07.2021,14.07.2021,platná, 345,ventilátory,,"dodávateľ: Amexx s.r.o., Mužia 37, IČO: 45458588","166,86 € s DPH",06.07.2021,13.07.2021,platná, 366,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","475,53 € s DPH",13.07.2021,13.07.2021,platná, 367,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","302,20 € s DPH",13.07.2021,13.07.2021,platná, 368,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","304,81 € s DPH",13.07.2021,13.07.2021,platná, 360,čistiace prostriedky,,"dodávateľ: Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o., Elektrárenská 1 Bratislava","353,66 € s DPH",09.07.2021,12.07.2021,platná, 361,všeob. materiál,,"dodávateľ: Obchod Mix, Nám.A.Dubčeka 5 Strážske","255,94 € s DPH",09.07.2021,12.07.2021,platná, 362,"telefón, internet",,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28 Bratislava","41,53 € s DPH",09.07.2021,12.07.2021,platná, 363,"prenájom ústredne, telef. poplatky",,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28 Bratislava","214,81 € s DPH",12.07.2021,12.07.2021,platná, 364,potraviny,,"dodávateľ: Eastfood, s.r.o, Dopravná 12 Košice, IČO: 45702942","723,79 € s DPH",12.07.2021,12.07.2021,platná, 365,mobilný telefon,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28 Bratislava","61,16 € s DPH",12.07.2021,12.07.2021,platná, 355,elektrina,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","62,92 € s DPH",09.07.2021,09.07.2021,platná, 356,elektrina,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","1 730,00 € s DPH",09.07.2021,09.07.2021,platná, 358,elektrina,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","460,00 € s DPH",09.07.2021,09.07.2021,platná, 359,odvoz kuchynského odpadu,,"dodávateľ: ESPIK GROUP s.r.o., Orlov 133, IČO: 46754768","38,40 € s DPH",09.07.2021,09.07.2021,platná, 352,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","360,55 € s DPH",07.07.2021,08.07.2021,platná, 353,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","71,82 € s DPH",07.07.2021,08.07.2021,platná, 354,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","33,11 € s DPH",07.07.2021,08.07.2021,platná, 347,inštalácia softveru,,"dodávateľ: AUTOCONT s.r.o., Krasovského 14, Bratislava","735,60 € s DPH",06.07.2021,07.07.2021,platná, 348,potraviny,,"dodávateľ: Komfos Prešov s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice, IČO: 36454184","380,44 € s DPH",06.07.2021,07.07.2021,platná, 350,všeobecný materiál,,"dodávateľ: Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné, IČO: 36466778","90,53 € s DPH",07.07.2021,07.07.2021,platná, 344,PHM,,"dodávateľ: Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO: 31322832","216,19 € s DPH",06.07.2021,06.07.2021,platná, 346,potraviny,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne, a.s., Mierová 34, 066 54 Humenné, IČO: 30414253","125,68 € s DPH",06.07.2021,06.07.2021,platná, 342,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","101,65 € s DPH",01.07.2021,02.07.2021,platná, 337,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","49,49 € s DPH",01.07.2021,02.07.2021,platná, 338,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","352,55 € s DPH",01.07.2021,02.07.2021,platná, 339,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","189,48 € s DPH",01.07.2021,02.07.2021,platná, 340,potraviny,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne, a.s., Mierová 34, Humenné, IČO: 30414253","429,37 € s DPH",01.07.2021,02.07.2021,platná, 341,potraviny,,"dodávateľ: Komfos Prešov s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice, IČO: 36454184","30,24 € s DPH",01.07.2021,02.07.2021,platná, 434,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","489,03 € s DPH",01.07.2021,02.07.2021,platná, 335,potraviny,,"dodávateľ: M.A.D.D. FRUIT s.r.o., Michalovská 10, 073 01 Sobrance, IČO: 36730866","1 337,02 € s DPH",01.07.2021,02.07.2021,platná, 336,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","87,72 € s DPH",01.07.2021,02.07.2021,platná, 333,potraviny,,"dodávateľ: Komfos Prešov s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice, IČO: 36454184","157,86 € s DPH",29.06.2021,30.06.2021,platná, 334,oprava vozidla,,"dodávateľ: VLM Auto, s.r.o., Priemyselná 5805 Michalovce, IČO: 36574333","27,64 € s DPH",30.06.2021,30.06.2021,platná, 327,potraviny,,"dodávateľ: Komfos Prešov s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice, IČO: 36454184","121,93 € s DPH",25.06.2021,28.06.2021,platná, 329,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","359,90 € s DPH",25.06.2021,28.06.2021,platná, 330,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","371,24 € s DPH",25.06.2021,28.06.2021,platná, 322,potraviny,,"dodávateľ: Komfos Prešov s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice, IČO: 36454184",,25.06.2021,28.06.2021,platná, 320,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","319,70 € s DPH",25.06.2021,28.06.2021,platná, 317,"vodné, stočné",,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Komenského 50, Košice, IČO: 36570460","1 048,50 € s DPH",22.06.2021,28.06.2021,platná, 318,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","157,23 € s DPH",25.06.2021,28.06.2021,platná, 319,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","283,68 € s DPH",25.06.2021,28.06.2021,platná, 321,potraviny,,"dodávateľ: Komfos Prešov s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice, IČO: 36454184","25,74 € s DPH",25.06.2021,28.06.2021,platná, 323,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","34,51 € s DPH",25.06.2021,28.06.2021,platná, 324,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","68,88 € s DPH",25.06.2021,28.06.2021,platná, 325,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","331,06 € s DPH",25.06.2021,28.06.2021,platná, 326,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","19,08 € s DPH",25.06.2021,28.06.2021,platná, 328,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","59,09 € s DPH",25.06.2021,28.06.2021,platná, 331,potraviny,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne, a.s., Mierová 34, 066 54 Humenné, IČO: 30414253","425,99 € s DPH",25.06.2021,28.06.2021,platná, 332,renovácia tonerov,,"dodávateľ: AUTOCONT s.r.o., Bardejovská 1/C, 040 11 Košice, IČO: 36396222","79,44 € s DPH",25.06.2021,28.06.2021,platná, 309,revízia výťahu,,"dodávateľ: LIFTEX, Južná trieda 78, 040 01 Košice","202,68 € s DPH",17.06.2021,18.06.2021,platná, 310,potraviny,,"dodávateľ: M.A.D.D. FRUIT s.r.o., Michalovská 10, 073 01 Sobrance, IČO: 36730866","1 286,28 € s DPH",24.06.2021,18.06.2021,platná, 311,potraviny,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne, a.s., Mierová 34, 066 54 Humenné, IČO: 30414253","359,21 € s DPH",17.06.2021,18.06.2021,platná, 312,tlač brožúr,,"dodávateľ: WM Agentúra, IČO: 50469665","179,85 € s DPH",17.06.2021,18.06.2021,platná, 313,čistiace potreby,,"dodávateľ: TOPO - Ing. Anton Ferenc, Železničiarska 19, 080 01 Prešov, IČO: 32923244","417,41 € s DPH",17.06.2021,18.06.2021,platná, 314,nitrilové rukavice,,"dodávateľ: MSM Slovakia s.r.o., Kopčianska 35 Holíč, IČO: 31440479","1 560,60 € s DPH",17.06.2021,18.06.2021,platná, 302,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","266,32 € s DPH",15.06.2021,16.06.2021,platná, 303,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","164,75 € s DPH",15.06.2021,16.06.2021,platná, 304,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","259,63 € s DPH",15.06.2021,16.06.2021,platná, 305,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","151,85 € s DPH",16.06.2021,16.06.2021,platná, 306,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","71,82 € s DPH",16.06.2021,16.06.2021,platná, 307,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","357,31 € s DPH",16.06.2021,16.06.2021,platná, 308,potraviny,,"dodávateľ: Komfos Prešov s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice, IČO: 36454184","138,08 € s DPH",16.06.2021,16.06.2021,platná, 298,potraviny,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne, a.s., Mierová 34, 066 54 Humenné, IČO: 30414253","307,43 € s DPH",11.06.2021,14.06.2021,platná, 299,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","49,07 € s DPH",11.06.2021,14.06.2021,platná, 300,potraviny,,"dodávateľ: Komfos Prešov s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice, IČO: 36454184","315,41 € s DPH",11.06.2021,14.06.2021,platná, 301,služby BOZP,,"dodávateľ: IKOMI s.r.o., Zombova 9 Košice, IČO: 47511591","100,00 € s DPH",14.06.2021,14.06.2021,platná, 295,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","491,63 € s DPH",09.06.2021,09.06.2021,platná, 296,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","28,37 € s DPH",09.06.2021,09.06.2021,platná, 297,potraviny,,"dodávateľ: Komfos Prešov s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice, IČO: 36454184","86,34 € s DPH",09.06.2021,09.06.2021,platná, 285,zber a odvoz kuchynského odpadu 5/2021,,"dodávateľ: ESPIK GROUP s.r.o., Orlov 133, IČO: 46754768","48,00 € s DPH",07.06.2021,07.06.2021,platná, 286,oprava batérie,,"dodávateľ: MSM Slovakia s.r.o., Kopčianska 35 Holíč, IČO: 31440479","75,30 € s DPH",07.06.2021,07.06.2021,platná, 287,elektrina,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","450,00 € s DPH",07.06.2021,07.06.2021,platná, 288,elektrina,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","119,48 € s DPH",07.06.2021,07.06.2021,platná, 289,elektrina,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","1 720,00 € s DPH",07.06.2021,07.06.2021,platná, 290,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","86,98 € s DPH",07.06.2021,07.06.2021,platná, 291,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","386,57 € s DPH",07.06.2021,07.06.2021,platná, 283,komunikačná infraštruktúra,,"dodávateľ: AUTOCONT s.r.o., Krasnovského 14 Bratislava, IČO: 36396222","283,50 € s DPH",04.06.2021,04.06.2021,platná, 284,zemný plyn,,"dodávateľ: Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo nám.13 Bratislava, IČO: 44291809","896,70 € s DPH",04.06.2021,04.06.2021,platná, 278,potraviny,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne, a.s., Mierová 34, Humenné, IČO: 30414253","303,86 € s DPH",02.06.2021,02.06.2021,platná, 279,potraviny,,"dodávateľ: Komfos Prešov s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice, IČO: 36454184","170,58 € s DPH",02.06.2021,02.06.2021,platná, 28/0,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","14,40 € s DPH",02.06.2021,02.06.2021,platná, 281,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","595,99 € s DPH",02.06.2021,02.06.2021,platná, 274,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","161,06 € s DPH",01.06.2021,01.06.2021,platná, 275,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","540,48 € s DPH",01.06.2021,01.06.2021,platná, 276,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","254,59 € s DPH",01.06.2021,01.06.2021,platná, 277,potraviny,,"dodávateľ: Komfos Prešov s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice","156,16 € s DPH",01.06.2021,01.06.2021,platná, 267,potraviny,8/2021,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","39,58 € s DPH",28.05.2021,28.05.2021,platná, 261,prenájom garáže - inflácia,,"dodávateľ: Mesto Strážske, Nám.A.Dubčeka 300 Strážske","8,97 € s DPH",25.05.2021,27.05.2021,platná, 260,menovky,,"dodávateľ: Agentúra UHAL, Pozdišovce 247","298,43 € s DPH",26.05.2021,27.05.2021,platná, 259,"vodné, stočné",,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Komenského 50, Košice","1 255,88 € s DPH",27.05.2021,27.05.2021,platná, 262,potraviny,,"dodávateľ: Komfos Prešov s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice, IČO: 36454184","3,17 € s DPH",21.05.2021,27.05.2021,platná, 263,potraviny,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne, a.s., Mierová 34, 066 54 Humenné, IČO: 30414253","354,18 € s DPH",25.05.2021,27.05.2021,platná, 264,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","78,69 € s DPH",26.05.2021,27.05.2021,platná, 265,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","390,13 € s DPH",26.05.2021,27.05.2021,platná, 266,potraviny,,"dodávateľ: Komfos Prešov s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice, IČO: 36454184","103,87 € s DPH",25.05.2021,27.05.2021,platná, 257,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","406,42 € s DPH",21.05.2021,24.05.2021,platná, 258,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","143,09 € s DPH",24.05.2021,24.05.2021,platná, 251,potraviny,,"dodávateľ: Komfos Prešov s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice, IČO: 36454184","232,59 € s DPH",19.05.2021,20.05.2021,platná, 252,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","171,18 € s DPH",19.05.2021,20.05.2021,platná, 253,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","95,76 € s DPH",19.05.2021,20.05.2021,platná, 254,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","68,40 € s DPH",19.05.2021,20.05.2021,platná, 255,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","292,83 € s DPH",19.05.2021,20.05.2021,platná, 256,potraviny,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne, a.s., Mierová 34, 066 54 Humenné, IČO: 30414253","360,85 € s DPH",20.05.2021,20.05.2021,platná, 246,čistiace prostriedky,,"dodávateľ: TOPO - Ing. Anton Ferenc, Železničiarska 19, 080 01 Prešov, IČO: 32923244","437,06 € s DPH",18.05.2021,18.05.2021,platná, 245,oprava práčovne,,"dodávateľ: Euroch s.r.o., Nad Laborcom 24 Michalovce, IČO: 36617059","4 898,00 € s DPH",17.05.2021,18.05.2021,platná, 247,potraviny,,"dodávateľ: M.A.D.D. FRUIT s.r.o., Michalovská 10, 073 01 Sobrance, IČO: 36730866","1 211,98 € s DPH",14.05.2021,18.05.2021,platná, 248,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","256,23 € s DPH",14.05.2021,18.05.2021,platná, 249,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","441,71 € s DPH",14.05.2021,18.05.2021,platná, 250,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","400,72 € s DPH",14.05.2021,18.05.2021,platná, 241,renovácia tonerov,,"dodávateľ: AUTOCONT s.r.o., Bardejovská 1/C, 040 11 Košice, IČO: 36396222","164,28 € s DPH",17.05.2021,17.05.2021,platná, 242,"deratizácia, dezinsekcia",,"dodávateľ: Asanarates s.r.o., Park Angelinum 4 Košice, IČO: 36606693","1 622,40 € s DPH",17.05.2021,17.05.2021,platná, 243,poplatok za znečistenie ovzdušia,,"dodávateľ: Mesto Strážske, Nám.A.Dubčeka 300 Strážske, IČO: 00325813","332,41 € s DPH",17.05.2021,17.05.2021,platná, 244,potraviny,,"dodávateľ: DOMA Prešov s.r.o., Petrovanská 34 Prešov, IČO: 47825502","240,66 € s DPH",17.05.2021,17.05.2021,platná, 240,potraviny,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne, a.s., Mierová 94, Humenné, IČO: 30414253","337,27 € s DPH",14.05.2021,14.05.2021,platná, 231,všeobecný materiál,,"dodávateľ: Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné, IČO: 36466778","290,90 € s DPH",13.05.2021,13.05.2021,platná, 232,služby BOZP,,"dodávateľ: IKOMI s.r.o., Zombova 9 Košice, IČO: 47511591","100,00 € s DPH",13.05.2021,13.05.2021,platná, 233,potraviny,,"dodávateľ: Komfos Prešov s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice, IČO: 36454184","51,12 € s DPH",13.05.2021,13.05.2021,platná, 234,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","27,86 € s DPH",13.05.2021,13.05.2021,platná, 235,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","279,49 € s DPH",13.05.2021,13.05.2021,platná, 236,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","136,16 € s DPH",13.05.2021,13.05.2021,platná, 237,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","255,73 € s DPH",13.05.2021,13.05.2021,platná, 238,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","172,16 € s DPH",13.05.2021,13.05.2021,platná, 239,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","71,82 € s DPH",13.05.2021,13.05.2021,platná, 228,projektová dokumentácia,,"dodávateľ: C-H Projekt s.r.o., Ružová 7, Michalovce, IČO: 46017232","960,00 € s DPH",11.05.2021,11.05.2021,platná, 229,pulzný oxymeter,,"dodávateľ: Via Corporation s.r.o., Duklianska 1919/4 Michalovce, IČO: 47691778","38,00 € s DPH",11.05.2021,11.05.2021,platná, 230,revízia hasiacich prístrojov,,"dodávateľ: Požiarny servis Humenné s.r.o., Kukoreliho 1499/24 Humenné, IČO: 36483923","402,50 € s DPH",11.05.2021,11.05.2021,platná, 220,oprava umývačky riadu,,"dodávateľ: Elektroservis VV s.r.o., Čemernianska 50 Vranov, IČO: 44602731","417,60 € s DPH",06.05.2021,07.05.2021,platná, 221,čistiace prostriedky,,"dodávateľ: Elektroservis VV s.r.o., Čemernianska 50 Vranov, IČO: 44602731","90,00 € s DPH",06.05.2021,07.05.2021,platná, 222,mobilný telefon,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28 Bratislava, IČO: 35763469","61,16 € s DPH",06.05.2021,07.05.2021,platná, 223,"telefon, internet",,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28 Bratislava, IČO: 35763469","43,40 € s DPH",06.05.2021,07.05.2021,platná, 224,prenájom telefonnej ústredne a údržba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28 Bratislava, IČO: 35763469","283,26 € s DPH",06.05.2021,07.05.2021,platná, 215,zber a odvoz kuchynského odpadu,,"dodávateľ: ESPIK GROUP s.r.o., Orlov 133, IČO: 46754768","38,40 € s DPH",05.05.2021,06.05.2021,platná, 216,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","865,77 € s DPH",05.05.2021,06.05.2021,platná, 217,potraviny,,"dodávateľ: Komfos Prešov s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice, IČO: 36454184","274,77 € s DPH",04.05.2021,06.05.2021,platná, 218,zemný plyn,,"dodávateľ: Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo nám.13 Bratislava, IČO: 44291809","1 837,12 € s DPH",06.05.2021,06.05.2021,platná, 219,zemný plyn,,"dodávateľ: Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo nám.13 Bratislava, IČO: 44291809","1 012,60 € s DPH",06.05.2021,06.05.2021,platná, 214,potraviny,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne, a.s., Mierová 34, 066 54 Humenné, IČO: 30414253","335,30 € s DPH",05.05.2021,06.05.2021,platná, 213,PHM,,"dodávateľ: Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO: 31322832","74,29 € s DPH",04.05.2021,05.05.2021,platná, 210,potraviny,7/2021,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","130,75 € s DPH",04.05.2021,05.05.2021,platná, 211,potraviny,11/2020,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","324,32 € s DPH",04.05.2021,05.05.2021,platná, 212,potraviny,12/2020,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","295,30 € s DPH",04.05.2021,05.05.2021,platná, 208,potraviny,,"dodávateľ: M.A.D.D. FRUIT s.r.o., Michalovská 10, 073 01 Sobrance, IČO: 36730866","1 122,14 € s DPH",01.05.2021,03.05.2021,platná, 209,potraviny,,"dodávateľ: Komfos Prešov s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice, IČO: 36454184","234,29 € s DPH",29.04.2021,03.05.2021,platná, 207,potraviny,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne, a.s., Mierová 94, Humenné, IČO: 30414253","392,99 € s DPH",29.04.2021,29.04.2021,platná, 205,"vodné, stočné",,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Komenského 50, Košice, IČO: 36750460","1 457,33 € s DPH",29.04.2021,29.04.2021,platná, 206,náplň do lekárničiek,,"dodávateľ: Via Corporation s.r.o., Duklianska 1919/4 Michalovce, IČO: 47691778","41,00 € s DPH",29.04.2021,29.04.2021,platná, 203,potraviny,8/2021,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","723,23 € s DPH",28.04.2021,28.04.2021,platná, 204,potraviny,10/2021,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","97,07 € s DPH",28.04.2021,28.04.2021,platná, 202,preventívne lekárske rehliadky,,"dodávateľ: MUDr. Marián Maškulík, A.Dubčeka 270, Strážske, IČO: 31983871","270,00 € s DPH",27.04.2021,27.04.2021,platná, 191,všeobecný materiál,,"dodávateľ: Obchod Mix, Nám.A.Dubčeka 5 Strážske, IČO: 31240500","229,93 € s DPH",22.04.2021,26.04.2021,platná, 192,čistiace prostriedky,,"dodávateľ: TOPO - Ing. Anton Ferenc, Železničiarska 19, 080 01 Prešov, IČO: 32923244","600,78 € s DPH",21.04.2021,26.04.2021,platná, 193,potraviny,,"dodávateľ: Komfos Prešov s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice, IČO: 36454184","147,04 € s DPH",22.04.2021,26.04.2021,platná, 194,potraviny,,"dodávateľ: Komfos Prešov s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice, IČO: 36454184","47,74 € s DPH",21.04.2021,26.04.2021,platná, 195,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","86,20 € s DPH",22.04.2021,26.04.2021,platná, 196,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","153,83 € s DPH",22.04.2021,26.04.2021,platná, 197,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","340,88 € s DPH",22.04.2021,26.04.2021,platná, 198,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","134,88 € s DPH",23.04.2021,26.04.2021,platná, 199,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","101,87 € s DPH",23.04.2021,26.04.2021,platná, 200,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","249,29 € s DPH",23.04.2021,26.04.2021,platná, 201,potraviny,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne, a.s., Mierová 94, Humenné, IČO: 30414253","356,25 € s DPH",22.04.2021,26.04.2021,platná, 182,služby BOZP,,"dodávateľ: IKOMI s.r.o., Zombova 9 Košice, IČO: 47511591","100,00 € s DPH",16.04.2021,23.04.2021,platná, 190,revízia komína,,"dodávateľ: Gazdík Jozef, Hencovská 1802 Hencovce, IČO: 33272743","119,48 € s DPH",20.04.2021,20.04.2021,platná, 185,lekárničky,,"dodávateľ: Via Corporation s.r.o., Duklianska 1919/4 Michalovce, IČO: 47691778","110,00 € s DPH",19.04.2021,19.04.2021,platná, 186,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","11,12 € s DPH",19.04.2021,19.04.2021,platná, 187,potraviny,,"dodávateľ: M.A.D.D. FRUIT s.r.o., Michalovská 10, 073 01 Sobrance, IČO: 36730866","1 281,64 € s DPH",19.04.2021,19.04.2021,platná, 188,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","382,32 € s DPH",19.04.2021,19.04.2021,platná, 189,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","314,54 € s DPH",19.04.2021,19.04.2021,platná, 184,renovácia tonerov,,"dodávateľ: AUTOCONT s.r.o., Bardejovská 1/C, 040 11 Košice, IČO: 36396222","40,80 € s DPH",19.04.2021,19.04.2021,platná, 178,potraviny,8/2021,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","537,31 € s DPH",16.04.2021,16.04.2021,platná, 179,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","157,61 € s DPH",16.04.2021,16.04.2021,platná, 180,potraviny,,"dodávateľ: Komfos Prešov s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice, IČO: 36454184","38,17 € s DPH",16.04.2021,16.04.2021,platná, 181,,,"dodávateľ: Podvihorlatské pekárne a cukrárne, a.s., Mierová 34, Humenné, IČO: 30414253","269,68 € s DPH",16.04.2021,16.04.2021,platná, 183,čistiace prostriedky do umývačky riadu,,"dodávateľ: Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o., Diaľnická cesta 27 Senec, IČO: 35840790","299,14 € s DPH",16.04.2021,16.04.2021,platná, 174,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","301,38 € s DPH",12.04.2021,13.04.2021,platná, 175,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","263,79 € s DPH",09.04.2021,13.04.2021,platná, 176,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","94,24 € s DPH",12.04.2021,13.04.2021,platná, 177,potraviny,,"dodávateľ: Komfos Prešov s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice, IČO: 36454184","368,49 € s DPH",13.04.2021,13.04.2021,platná, 166,renovácia tonerov,,"dodávateľ: AUTOCONT s.r.o., Bardejovská 1/C, 040 11 Košice, IČO: 36396222","240,60 € s DPH",09.04.2021,09.04.2021,platná, 165,zemný plyn,,"dodávateľ: Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo nám.13 Bratislava, IČO: 44291809","532,45 € s DPH",09.04.2021,09.04.2021,platná, 167,"internet , telefon",,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28 Bratislava, IČO: 35763469","74,69 € s DPH",09.04.2021,09.04.2021,platná, 168,mobilný telefon,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28 Bratislava, IČO: 35763469","61,16 € s DPH",09.04.2021,09.04.2021,platná, 164,PHM,,"dodávateľ: Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO: 31322832","116,96 € s DPH",07.04.2021,07.04.2021,platná, 160,odvoz kuchynského odpadu,,"dodávateľ: ESPIK GROUP s.r.o., Orlov 133, IČO: 46754768","48,00 € s DPH",06.04.2021,06.04.2021,platná, 161,potraviny,,"dodávateľ: M.A.D.D. FRUIT s.r.o., Michalovská 10, 073 01 Sobrance, IČO: 36730866","1 240,32 € s DPH",06.04.2021,06.04.2021,platná, 162,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","331,80 € s DPH",06.04.2021,06.04.2021,platná, 163,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","416,54 € s DPH",06.04.2021,06.04.2021,platná, 159,potraviny,,"dodávateľ: Pekáreň KELPEK s.r.o., Čierne Pole 36, IČO: 47019719","676,46 € s DPH",01.04.2021,01.04.2021,platná, 154,potraviny,,"dodávateľ: Komfos Prešov s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice, IČO: 36454184","272,13 € s DPH",30.03.2021,31.03.2021,platná, 155,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36490661","775,29 € s DPH",30.03.2021,31.03.2021,platná, 156,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","242,90 € s DPH",31.03.2021,31.03.2021,platná, 158,potraviny,,"dodávateľ: Eastfood, s.r.o, Južná trieda 78, 040 01 Košice, IČO: 45702942","646,88 € s DPH",31.03.2021,31.03.2021,platná, 151,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","292,39 € s DPH",18.03.2021,29.03.2021,platná, 152,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","214,19 € s DPH",18.03.2021,29.03.2021,platná, 153,"vodné, stočné",,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Komenského 50, Košice, IČO: 36750460","1 584,18 € s DPH",29.03.2021,29.03.2021,platná, 143,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","327,40 € s DPH",22.03.2021,25.03.2021,platná, 144,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","53,76 € s DPH",22.03.2021,25.03.2021,platná, 145,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","352,68 € s DPH",22.03.2021,25.03.2021,platná, 146,potraviny,,"dodávateľ: Komfos Prešov s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice, IČO: 36454184","257,13 € s DPH",23.03.2021,25.03.2021,platná, 147,potraviny,,"dodávateľ: M.A.D.D. FRUIT s.r.o., Michalovská 10, 073 01 Sobrance, IČO: 36730866","925,06 € s DPH",22.03.2021,25.03.2021,platná, 148,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","37,72 € s DPH",24.03.2021,25.03.2021,platná, 149,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","799,64 € s DPH",24.03.2021,25.03.2021,platná, 150,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","192,81 € s DPH",24.03.2021,25.03.2021,platná, 139,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","298,58 € s DPH",23.03.2021,23.03.2021,platná, 140,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","48,20 € s DPH",22.03.2021,23.03.2021,platná, 141,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","182,09 € s DPH",22.03.2021,23.03.2021,platná, 142,potraviny,,"dodávateľ: Pekáreň KELPEK s.r.o., Čierne Pole 36, IČO: 47019719","589,54 € s DPH",22.03.2021,23.03.2021,platná, 131,čistiace potreby,16/2020,"dodávateľ: TOPO - Ing. Anton Ferenc, Železničiarska 19, 080 01 Prešov, IČO: 32923244","591,83 € s DPH",17.03.2021,19.03.2021,platná, 132,potraviny,4/2020,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","138,18 € s DPH",17.03.2021,19.03.2021,platná, 133,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","373,42 € s DPH",17.03.2021,19.03.2021,platná, 134,renovácia tonerov,,"dodávateľ: AUTOCONT s.r.o., Bardejovská 1/C, 040 11 Košice, IČO: 36396222","41,52 € s DPH",18.03.2021,19.03.2021,platná, 135,PC + príslušenstvo,,"dodávateľ: AUTOCONT s.r.o., Bardejovská 1/C, 040 11 Košice, IČO: 36396222","1 175,28 € s DPH",18.03.2021,19.03.2021,platná, 136,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","29,48 € s DPH",18.03.2021,19.03.2021,platná, 137,potraviny,,"dodávateľ: Komfos Prešov s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice, IČO: 36454184","98,54 € s DPH",18.03.2021,19.03.2021,platná, 128,potraviny,4/2021,"dodávateľ: Komfos Prešov s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice, IČO: 36454184","203,30 € s DPH",15.03.2021,16.03.2021,platná, 129,potraviny,2/2020,"dodávateľ: Pekáreň KELPEK s.r.o., Čierne Pole 36, IČO: 47019719","452,76 € s DPH",12.03.2021,16.03.2021,platná, 130,respirátory,,"dodávateľ: Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné, IČO: 36466778","390,00 € s DPH",16.03.2021,16.03.2021,platná, 122,potraviny,4/2021,"dodávateľ: Komfos Prešov s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice, IČO: 36454184","36,76 € s DPH",10.03.2021,12.03.2021,platná, 123,potraviny,4/2021,"dodávateľ: Komfos Prešov s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice, IČO: 36454184","197,05 € s DPH",10.03.2021,12.03.2021,platná, 124,potraviny,5/2020,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","508,65 € s DPH",10.03.2021,12.03.2021,platná, 125,potraviny,4/2020,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","110,55 € s DPH",10.03.2021,12.03.2021,platná, 126,odvoz kuchynského odpadu,,"dodávateľ: ESPIK GROUP s.r.o., Orlov 133, IČO: 46754768","38,40 € s DPH",10.03.2021,12.03.2021,platná, 127,služby BOZP,,"dodávateľ: IKOMI s.r.o., Zombova 9 Košice, IČO: 47511591","100,00 € s DPH",10.03.2021,12.03.2021,platná, 118,revízia výťahu,,"dodávateľ: LIFTEX, Exnárova 6 Košice, IČO: 17251605","201,48 € s DPH",09.03.2021,09.03.2021,platná, 119,oprava kotla,,"dodávateľ: Elektroservis VV s.r.o., Čemernianska 50 Vranov, IČO: 44602731","238,80 € s DPH",09.03.2021,09.03.2021,platná, 120,mobilné služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28 Bratislava, IČO: 35763469","58,52 € s DPH",09.03.2021,09.03.2021,platná, 121,"telefón, internet",,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28 Bratislava, IČO: 35763469","81,64 € s DPH",09.03.2021,09.03.2021,platná, 111,elektrina,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","460,00 € s DPH",08.03.2021,08.03.2021,platná, 112,elektrina,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","1 560,00 € s DPH",08.03.2021,08.03.2021,platná, 113,potraviny,4/2020,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","11,65 € s DPH",08.03.2021,08.03.2021,platná, 114,potraviny,5/2020,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","182,84 € s DPH",08.03.2021,08.03.2021,platná, 115,potraviny,11/2020,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","101,39 € s DPH",08.03.2021,08.03.2021,platná, 116,potraviny,12/2020,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","327,13 € s DPH",08.03.2021,08.03.2021,platná, 117,potraviny,7/2020,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","155,19 € s DPH",08.03.2021,08.03.2021,platná, 103,PHM,,dodávateľ: Slovnaft a.s.,"97,86 € s DPH",04.03.2021,05.03.2021,platná, 108,Daň z nehnuteľností,,"dodávateľ: Mesto Strážske, Nám.A.Dubčeka 300 Strážske, IČO: 00325813","2 374,48 € s DPH",05.03.2021,05.03.2021,platná, 109,zemný plyn,,"dodávateľ: Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo nám.13 Bratislava, IČO: 44291809","530,90 € s DPH",05.03.2021,05.03.2021,platná, 110,zemný plyn,,"dodávateľ: Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo nám.13 Bratislava, IČO: 44291809","1 170,00 € s DPH",05.03.2021,05.03.2021,platná, 104,potraviny,4/2021,"dodávateľ: Komfos Prešov s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice, IČO: 36454184","187,62 € s DPH",04.03.2021,04.03.2021,platná, 105,potraviny,4/2020,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","219,38 € s DPH",04.03.2021,04.03.2021,platná, 106,potraviny,6/2020,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","69,23 € s DPH",04.03.2021,04.03.2021,platná, 107,potraviny,5/2020,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","841,23 € s DPH",04.03.2021,04.03.2021,platná, 100,renovácia tonerov,,"dodávateľ: AUTOCONT s.r.o., Bardejovská 1/C, 040 11 Košice, IČO: 36396222","166,44 € s DPH",01.03.2021,03.03.2021,platná, 101,renovácia tonerov,,"dodávateľ: AUTOCONT s.r.o., Bardejovská 1/C, 040 11 Košice, IČO: 36396222","95,04 € s DPH",01.03.2021,03.03.2021,platná, 102,všeobecný materiál,,"dodávateľ: Lyreco CE, Panholec 20, Pezinok, IČO: 35958120","277,68 € s DPH",01.03.2021,03.03.2021,platná, 98,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","259,00 € s DPH",26.02.2021,02.03.2021,platná, 97,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","253,44 € s DPH",26.02.2021,02.03.2021,platná, 99,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","295,52 € s DPH",26.02.2021,02.03.2021,platná, 89,potraviny,,"dodávateľ: Komfos Prešov s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice, IČO: 36454184","194,48 € s DPH",24.02.2021,24.02.2021,platná, 90,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","396,72 € s DPH",24.02.2021,24.02.2021,platná, 91,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","150,40 € s DPH",24.02.2021,24.02.2021,platná, 83,potraviny,5/2020,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","702,54 € s DPH",10.02.2021,23.02.2021,platná, 84,potraviny,,"dodávateľ: Pekáreň KELPEK s.r.o., Čierne Pole 36, IČO: 47019719","477,05 € s DPH",19.02.2021,23.02.2021,platná, 85,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","309,40 € s DPH",19.02.2021,23.02.2021,platná, 86,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","236,35 € s DPH",19.02.2021,23.02.2021,platná, 87,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","138,75 € s DPH",17.02.2021,23.02.2021,platná, 88,čistiace prostriedky,,"dodávateľ: TOPO - Ing. Anton Ferenc, Železničiarska 19, 080 01 Prešov, IČO: 32923244","501,83 € s DPH",19.02.2021,23.02.2021,platná, 71,potraviny,18/2020,"dodávateľ: Komfos Prešov s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice, IČO: 36454184","202,33 € s DPH",16.02.2021,17.02.2021,platná, 72,potraviny,3/2020,"dodávateľ: Eastfood, s.r.o, Južná trieda 78, 040 01 Košice, IČO: 45702942","22,30 € s DPH",16.02.2021,17.02.2021,platná, 73,potraviny,2/2020,"dodávateľ: Pekáreň KELPEK s.r.o., Čierne Pole 36, IČO: 47019719","492,10 € s DPH",10.02.2021,17.02.2021,platná, 74,potraviny,11/2020,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","275,08 € s DPH",13.02.2021,17.02.2021,platná, 75,potraviny,7/2020,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","152,06 € s DPH",13.02.2021,17.02.2021,platná, 76,potraviny,12/2020,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","228,36 € s DPH",13.02.2021,17.02.2021,platná, 77,potraviny,3/2020,"dodávateľ: Eastfood, s.r.o, Južná trieda 78, 040 01 Košice, IČO: 45702942","610,97 € s DPH",12.02.2021,17.02.2021,platná, 78,potraviny,10/2020,"dodávateľ: M.A.D.D. FRUIT s.r.o., Michalovská 10, 073 01 Sobrance, IČO: 36730866","1 012,43 € s DPH",12.02.2021,17.02.2021,platná, 79,všeobecný materiál,,"dodávateľ: Obchod Mix, Nám.A.Dubčeka 5 Strážske, IČO: 31240500","375,67 € s DPH",11.02.2021,17.02.2021,platná, 80,služby BOZP,,"dodávateľ: IKOMI s.r.o., Zombova 9 Košice, IČO: 47511591","100,00 € s DPH",12.02.2021,17.02.2021,platná, 81,elektrina,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","1 490,00 € s DPH",05.02.2021,17.02.2021,platná, 82,elektrina,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","530,00 € s DPH",08.02.2021,17.02.2021,platná, 70,skriňa,,"dodávateľ: AJ PRODUKTY a.s., Galvaniho 7, Bratislava, IČO: 36268518","190,80 € s DPH",02.02.2021,15.02.2021,platná, 62,záložné zdroje,,"dodávateľ: AUTOCONT s.r.o., Bardejovská 1/C, 040 11 Košice, IČO: 36396222","362,64 € s DPH",11.02.2021,11.02.2021,platná, 63,potraviny,4/2020,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","97,99 € s DPH",10.02.2021,11.02.2021,platná, 64,potraviny,12/2020,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","312,37 € s DPH",08.02.2021,11.02.2021,platná, 65,potraviny,11/2020,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","292,04 € s DPH",08.02.2021,11.02.2021,platná, 66,potraviny,7/2020,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","152,64 € s DPH",08.02.2021,11.02.2021,platná, 67,potraviny,7/2020,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36490661","38,04 € s DPH",08.02.2021,11.02.2021,platná, 68,potraviny,18/2020,"dodávateľ: Komfos Prešov s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice, IČO: 36454184","302,25 € s DPH",09.02.2021,11.02.2021,platná, 69,potraviny,6/2020,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","46,15 € s DPH",10.02.2021,11.02.2021,platná, 48,ročný prístup - Verejná správa,,"dodávateľ: Poradca podnikateľa, spol. s. r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina, IČO: 31592503","165,00 € s DPH",03.02.2021,05.02.2021,platná, 49,dezinfekčné tablety,,"dodávateľ: Via Corporation s.r.o., Duklianska 1919/4 Michalovce, IČO: 47691778","187,52 € s DPH",05.02.2021,05.02.2021,platná, 50,servis kanalizácie,,"dodávateľ: Petr Mrázek, Nádražní 527 Zásmuky, IČO: 69639485","360,00 € s DPH",01.02.2021,05.02.2021,platná, 51,PHM,,"dodávateľ: Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO: 31322832","64,88 € s DPH",05.02.2021,05.02.2021,platná, 52,potraviny,18/2020,"dodávateľ: Komfos Prešov s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice, IČO: 36454184","55,52 € s DPH",05.02.2021,05.02.2021,platná, 54,zber a odvoz kuchynského odpadu 1/2021,,"dodávateľ: ESPIK GROUP s.r.o., Orlov 133, IČO: 46754768","38,40 € s DPH",05.02.2021,05.02.2021,platná, 55,renovácia tonerov,,"dodávateľ: AUTOCONT s.r.o., Bardejovská 1/C, 040 11 Košice, IČO: 36396222","162,24 € s DPH",05.02.2021,05.02.2021,platná, 56,zemný plyn,,"dodávateľ: Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo nám.13 Bratislava, IČO: 44291809","771,99 € s DPH",05.02.2021,05.02.2021,platná, 57,zemný plyn,,"dodávateľ: Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo nám.13 Bratislava, IČO: 44291809","3 020,20 € s DPH",05.02.2021,05.02.2021,platná, 46,potraviny,5/2020,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","466,66 € s DPH",03.02.2021,03.02.2021,platná, 47,potraviny,4/2020,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","197,83 € s DPH",03.02.2021,03.02.2021,platná, 40,ambulex rukavice,,"dodávateľ: Via Corporation s.r.o., Duklianska 1919/4 Michalovce, IČO: 47691778","252,00 € s DPH",02.02.2021,02.02.2021,platná, 41,potraviny,18/2020,"dodávateľ: Komfos Prešov s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice, IČO: 36454184","405,75 € s DPH",02.02.2021,02.02.2021,platná, 42,potraviny,18/2020,"dodávateľ: Komfos Prešov s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice, IČO: 36454184","30,46 € s DPH",02.02.2021,02.02.2021,platná, 43,potraviny,12/2020,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","88,82 € s DPH",02.02.2021,02.02.2021,platná, 44,potraviny,7/2020,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","37,94 € s DPH",02.02.2021,02.02.2021,platná, 45,potraviny,11/2020,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","287,34 € s DPH",02.02.2021,02.02.2021,platná, 32,respirátory,,"dodávateľ: Hesychia trade, sr.o., Obchodná 2 Michalovce, IČO: 52668011","187,20 € s DPH",01.02.2021,01.02.2021,platná, 33,služby BOZP,,"dodávateľ: IKOMI s.r.o., Zombova 9 Košice, IČO: 47511591","100,00 € s DPH",01.02.2021,01.02.2021,platná, 34,potraviny,11/2020,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","174,71 € s DPH",01.02.2021,01.02.2021,platná, 35,potraviny,12/2020,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","484,55 € s DPH",01.02.2021,01.02.2021,platná, 36,potraviny,7/2020,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","74,28 € s DPH",01.02.2021,01.02.2021,platná, 37,potraviny,2/2020,"dodávateľ: Pekáreň KELPEK s.r.o., Čierne Pole 36, IČO: 47019719","485,89 € s DPH",01.02.2021,01.02.2021,platná, 38,potraviny,10/2020,"dodávateľ: M.A.D.D. FRUIT s.r.o., Michalovská 10, 073 01 Sobrance, IČO: 36730866","957,15 € s DPH",01.02.2021,01.02.2021,platná, 39,potraviny,5/2020,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","29,81 € s DPH",01.02.2021,01.02.2021,platná, 28,"vodné, stočné",,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Komenského 50, Košice, IČO: 36570460","1 621,10 € s DPH",28.01.2021,28.01.2021,platná, 29,potraviny,2/2020,"dodávateľ: Pekáreň KELPEK s.r.o., Čierne Pole 36, IČO: 47019719","462,38 € s DPH",22.01.2021,28.01.2021,platná, 30,potraviny,5/2020,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","225,20 € s DPH",28.01.2021,28.01.2021,platná, 31,potraviny,6/2020,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","46,15 € s DPH",28.01.2021,28.01.2021,platná, 27,potraviny,18/2020,"dodávateľ: Komfos Prešov s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice, IČO: 36454184","155,67 € s DPH",26.01.2021,27.01.2021,platná, 26,generátor ozónu,,"dodávateľ: Vlajky.EU s.r.o., Radčina 497/22, IČO: 28511042","335,00 € s DPH",27.01.2021,27.01.2021,platná, 25,potraviny,18/2020,"dodávateľ: Komfos Prešov s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice, IČO: 36454184","67,78 € s DPH",25.01.2021,26.01.2021,platná, 13,čistiaci prostriedok do umývačky riadu,,"dodávateľ: Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o., Diaľnická cesta 27 Senec, IČO: 35840790","299,14 € s DPH",19.01.2021,20.01.2021,platná, 14,16/2020,,"dodávateľ: TOPO - Ing. Anton Ferenc, Železničiarska 19, 080 01 Prešov, IČO: 32923244","581,77 € s DPH",18.01.2021,20.01.2021,platná, 15,webináre,,"dodávateľ: Mgr. Chmurčiaková, Dr. Clementisa 1106/46 Skalica, IČO: 51853451","160,00 € s DPH",18.01.2021,20.01.2021,platná, 16,germicídny žiarič,,"dodávateľ: MSM Slovakia s.r.o., Kopčanská 35 Holíč, IČO: 31440479","554,40 € s DPH",19.01.2021,20.01.2021,platná, 17,potraviny,10/2020,"dodávateľ: M.A.D.D. FRUIT s.r.o., Michalovská 10, 073 01 Sobrance, IČO: 36730866","864,58 € s DPH",18.01.2021,20.01.2021,platná, 18,potraviny,11/2020,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","344,06 € s DPH",18.01.2021,20.01.2021,platná, 19,potraviny,12/2020,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","183,59 € s DPH",15.01.2021,20.01.2021,platná, 20,potraviny,2/2020,"dodávateľ: Pekáreň KELPEK s.r.o., Čierne Pole 36, IČO: 47019719","382,49 € s DPH",15.01.2021,20.01.2021,platná, 21,potraviny,4/2020,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","120,48 € s DPH",20.01.2021,20.01.2021,platná, 22,potraviny,5/2020,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","410,57 € s DPH",20.01.2021,20.01.2021,platná, 23,potraviny,18/2020,"dodávateľ: Komfos Prešov s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice, IČO: 36454184","256,46 € s DPH",20.01.2021,20.01.2021,platná, 24,potraviny,18/2020,"dodávateľ: Komfos Prešov s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice, IČO: 36454184","38,72 € s DPH",20.01.2021,20.01.2021,platná, 10,potraviny,5/2020,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","540,00 € s DPH",14.01.2021,14.01.2021,platná, 11,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","46,15 € s DPH",14.01.2021,14.01.2021,platná, 12,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","53,93 € s DPH",14.01.2021,14.01.2021,platná, 9,potraviny,,"dodávateľ: Komfos Prešov s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice, IČO: 36454184","135,66 € s DPH",12.01.2021,12.01.2021,platná, 738,elektrina,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","87,56 € s DPH",11.01.2021,11.01.2021,platná, 739,elektrina,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","60,20 € s DPH",11.01.2021,11.01.2021,platná, 740,zemný plyn,,"dodávateľ: Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo nám.13 Bratislava, IČO: 44291809","951,58 € s DPH",11.01.2021,11.01.2021,platná, 1,zemný plyn,,"dodávateľ: Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo nám.13 Bratislava, IČO: 44291809","3 449,20 € s DPH",04.01.2021,11.01.2021,platná, 2,elektrina,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","550,00 € s DPH",04.01.2021,11.01.2021,platná, 3,elektrina,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","1 600,00 € s DPH",04.01.2021,11.01.2021,platná, 4,potraviny,12/2020,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","240,85 € s DPH",11.01.2021,11.01.2021,platná, 5,potraviny,11/2020,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","313,26 € s DPH",11.01.2021,11.01.2021,platná, 6,elektrina,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","540,00 € s DPH",11.01.2021,11.01.2021,platná, 7,elektrina,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","1 670,00 € s DPH",11.01.2021,11.01.2021,platná, 8,zemný plyn,,"dodávateľ: Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo nám.13 Bratislava, IČO: 44291809","3 449,20 € s DPH",11.01.2021,11.01.2021,platná, 735,mobilný telefon,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28 Bratislava, IČO: 35763469","34,58 € s DPH",08.01.2021,08.01.2021,platná, 736,"telefon, internet",,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28 Bratislava, IČO: 35763469","77,35 € s DPH",08.01.2021,08.01.2021,platná, 737,zber a odvoz kuchynského odpadu,,"dodávateľ: ESPIK GROUP s.r.o., Orlov 133, IČO: 46754768","38,40 € s DPH",08.01.2021,08.01.2021,platná, 734,PHM,,"dodávateľ: Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO: 31322832","107,70 € s DPH",07.01.2021,07.01.2021,platná, 732,všeobecný materiál,,"dodávateľ: Via Corporation s.r.o., Duklianska 1919/4 Michalovce, IČO: 47691778","126,76 € s DPH",04.01.2021,04.01.2021,platná, 733,oprava práčky,,"dodávateľ: Elektroservis VV s.r.o., Čemernianska 50 Vranov, IČO: 44602731","145,80 € s DPH",04.01.2021,04.01.2021,platná, 723,potraviny,,"dodávateľ: Pekáreň KELPEK s.r.o., Čierne Pole 36, IČO: 47019719","613,41 € s DPH",29.12.2020,30.12.2020,platná, 724,potraviny,,"dodávateľ: Pekáreň KELPEK s.r.o., Čierne Pole 36, IČO: 47019719","583,13 € s DPH",29.12.2020,30.12.2020,platná, 725,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","711,65 € s DPH",30.12.2020,30.12.2020,platná, 726,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","321,74 € s DPH",30.12.2020,30.12.2020,platná, 727,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","509,10 € s DPH",30.12.2020,30.12.2020,platná, 728,potraviny,,"dodávateľ: M.A.D.D. FRUIT s.r.o., Michalovská 10, 073 01 Sobrance, IČO: 36730866","1 399,22 € s DPH",30.12.2020,30.12.2020,platná, 729,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","15,20 € s DPH",30.12.2020,30.12.2020,platná, 730,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","49,51 € s DPH",30.12.2020,30.12.2020,platná, 721,potraviny,,"dodávateľ: Komfos Prešov s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice, IČO: 36454184","95,51 € s DPH",29.12.2020,29.12.2020,platná, 722,potraviny,5/2020,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","49,68 € s DPH",29.12.2020,29.12.2020,platná, 715,potraviny,11/2020,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","455,10 € s DPH",23.12.2020,23.12.2020,platná, 714,potraviny,12/2020,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","317,96 € s DPH",23.12.2020,23.12.2020,platná, 713,potraviny,7/2020,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","174,16 € s DPH",23.12.2020,23.12.2020,platná, 716,potraviny,4/2020,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","92,10 € s DPH",23.12.2020,23.12.2020,platná, 717,potraviny,6/2020,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","59,40 € s DPH",23.12.2020,23.12.2020,platná, 718,potraviny,5/2020,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","577,05 € s DPH",23.12.2020,23.12.2020,platná, 719,potraviny,18/2020,"dodávateľ: Komfos Prešov s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice, IČO: 36454184","19,37 € s DPH",23.12.2020,23.12.2020,platná, 705,služby PO technika,,"dodávateľ: Eurohas consulting s.r.o., Strojárenská 5 Košice, IČO: 45666873","300,00 € s DPH",21.12.2020,21.12.2020,platná, 704,online školenie,,"dodávateľ: PragmaSys s.r.o., Hlinícka 1165/2, myjava, IČO: 47632470","48,00 € s DPH",17.12.2020,21.12.2020,platná, 706,čistiace prostriedky,,"dodávateľ: TOPO - Ing. Anton Ferenc, Železničiarska 19, 080 01 Prešov, IČO: 32923244","223,20 € s DPH",21.12.2020,21.12.2020,platná, 707,nočné stolíky,,"dodávateľ: ARJO HUMANIC, Školská 428 Batizovce, IČO: 36679607","1 998,36 € s DPH",21.12.2020,21.12.2020,platná, 708,potraviny,5/2020,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","91,31 € s DPH",21.12.2020,21.12.2020,platná, 709,potraviny,17/2020,"dodávateľ: Komfos Prešov s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice, IČO: 36454184","365,19 € s DPH",21.12.2020,21.12.2020,platná, 710,potraviny,5/2020,"dodávateľ: Eastfood, s.r.o, Južná trieda 78, 040 01 Košice, IČO: 45702942","427,70 € s DPH",21.12.2020,21.12.2020,platná, 697,"vodné, stočné",,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Komenského 50, Košice","1 045,19 € s DPH",17.12.2020,18.12.2020,platná, 698,renovácia tonerov,,"dodávateľ: AUTOCONT s.r.o., Bardejovská 1/C, 040 11 Košice, IČO: 36396222","112,20 € s DPH",17.12.2020,18.12.2020,platná, 700,podložka Cover-Dri,,"dodávateľ: MSM Slovakia s.r.o., Kopčianska 35 Holíč, IČO: 31440479","145,80 € s DPH",17.12.2020,18.12.2020,platná, 699,žiarič germicídny,,"dodávateľ: MSM Slovakia s.r.o., Kopčianska 35 Holíč, IČO: 31440479","1 108,80 € s DPH",17.12.2020,18.12.2020,platná, 701,vitamíny,,"dodávateľ: Via Corporation s.r.o., Duklianska 1919/4 Michalovce, IČO: 47691778","3 600,00 € s DPH",17.12.2020,18.12.2020,platná, 702,"posteľná súprava, obrus, paplón, vankúš",,"dodávateľ: PRAKTIK Textil s.r.o. Trnava, Mierová 101 Strážske, IČO: 444491191","1 185,59 € s DPH",18.12.2020,18.12.2020,platná, 703,potraviny,3/2020,"dodávateľ: Eastfood, s.r.o, Južná trieda 78, 040 01 Košice, IČO: 45702942","40,46 € s DPH",17.12.2020,18.12.2020,platná, 704,online školenie mzdová účtáreň,,"dodávateľ: PragmaSys s.r.o., Hlinícka 1165/2, myjava, IČO: 47632470","48,00 € s DPH",18.12.2020,18.12.2020,platná, 693,potraviny,10/2020,"dodávateľ: M.A.D.D. FRUIT s.r.o., Michalovská 10, 073 01 Sobrance, IČO: 36730866","859,48 € s DPH",15.12.2020,17.12.2020,platná, 694,potraviny,6/2020,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","92,30 € s DPH",16.12.2020,17.12.2020,platná, 695,potraviny,5/2020,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","737,95 € s DPH",16.12.2020,17.12.2020,platná, 696,potraviny,4/2020,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","89,31 € s DPH",16.12.2020,17.12.2020,platná, 687,ochranný odev,,"dodávateľ: MAD SR, s.r.o, Školská 36 Rimavská Sobota, IČO: 36029947","712,80 € s DPH",14.12.2020,15.12.2020,platná, 688,vybavenie kuchyne,,"dodávateľ: ORION TRADE s.r.o., Pezinská cesta 30 Senec, IČO: 36540773","316,21 € s DPH",15.12.2020,15.12.2020,platná, 689,nitrilové rukavice,,"dodávateľ: Via Corporation s.r.o., Duklianska 1919/4 Michalovce, IČO: 47691778","1 050,00 € s DPH",15.12.2020,15.12.2020,platná, 690,potraviny,12/2020,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","460,90 € s DPH",14.12.2020,15.12.2020,platná, 691,potraviny,7/2020,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","115,10 € s DPH",14.12.2020,15.12.2020,platná, 692,potraviny,11/2020,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","320,36 € s DPH",14.12.2020,15.12.2020,platná, 685,potraviny,,"dodávateľ: Komfos Prešov s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice, IČO: 36454184","77,45 € s DPH",11.12.2020,11.12.2020,platná, 686,potraviny,5/2020,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","69,98 € s DPH",11.12.2020,11.12.2020,platná, 683,"pokládka dlažby, oprava práčovne",,"dodávateľ: htX4c s.r.o., Karpatské námestie 7770/10A, Bratislava, IČO: 53075609","4 998,60 € s DPH",10.12.2020,11.12.2020,platná, 682,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","155,38 € s DPH",09.12.2020,09.12.2020,platná, 681,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","1 011,15 € s DPH",09.12.2020,09.12.2020,platná, 672,služby BOZP,,"dodávateľ: IKOMI s.r.o., Zombova 9 Košice, IČO: 47511591","100,00 € s DPH",08.12.2020,08.12.2020,platná, 673,všeobecný materiál,,"dodávateľ: Obchod Mix, Nám.A.Dubčeka 5 Strážske, IČO: 31240500","424,09 € s DPH",08.12.2020,08.12.2020,platná, 674,potraviny,7/2020,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","198,00 € s DPH",08.12.2020,08.12.2020,platná, 675,potraviny,12/2020,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","247,48 € s DPH",08.12.2020,08.12.2020,platná, 676,internet - telefon,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28 Bratislava, IČO: 35763469","76,62 € s DPH",08.12.2020,08.12.2020,platná, 677,mobilný telefon,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35763469","34,18 € s DPH",08.12.2020,08.12.2020,platná, 678,potraviny,,"dodávateľ: Eastfood, s.r.o, Južná trieda 78, 040 01 Košice, IČO: 45702942","148,27 € s DPH",08.12.2020,08.12.2020,platná, 679,potraviny,,"dodávateľ: Komfos Prešov s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice, IČO: 36454184","268,56 € s DPH",08.12.2020,08.12.2020,platná, 680,čistiace prostriedky,,"dodávateľ: TOPO - Ing. Anton Ferenc, Železničiarska 19, 080 01 Prešov, IČO: 32923244","600,34 € s DPH",08.12.2020,08.12.2020,platná, 666,elektrina,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","97,26 € s DPH",07.12.2020,07.12.2020,platná, 667,revízia výťahu,,"dodávateľ: LIFTEX, Exnárova 6 Košice, IČO: 17251605","217,92 € s DPH",07.12.2020,07.12.2020,platná, 668,oprava priestorov,,"dodávateľ: SAMOISTAV, Konečná 4, Michalovce, IČO: 44577508","4 950,00 € s DPH",07.12.2020,07.12.2020,platná, 669,potraviny,18/2020,"dodávateľ: Komfos Prešov s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice, IČO: 36454184","66,22 € s DPH",07.12.2020,07.12.2020,platná, 670,potraviny,11/2020,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","214,06 € s DPH",07.12.2020,07.12.2020,platná, 671,potraviny,5/2020,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","245,40 € s DPH",07.12.2020,07.12.2020,platná, 663,PHM,,"dodávateľ: Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO: 31322832","85,90 € s DPH",04.12.2020,04.12.2020,platná, 664,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","271,44 € s DPH",04.12.2020,04.12.2020,platná, 665,zemný plyn,,"dodávateľ: Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo nám.13 Bratislava, IČO: 44291809","615,78 € s DPH",04.12.2020,04.12.2020,platná, 647,odvoz kuchynského odpadu,,"dodávateľ: ESPIK GROUP s.r.o., Orlov 133, IČO: 46754768","48,00 € s DPH",02.12.2020,03.12.2020,platná, 648,potraviny,,"dodávateľ: Pekáreň KELPEK s.r.o., Čierne Pole 36, IČO: 47019719","606,30 € s DPH",30.11.2020,03.12.2020,platná, 649,potraviny,12/2020,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","313,41 € s DPH",30.11.2020,03.12.2020,platná, 650,potraviny,12/2020,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","392,83 € s DPH",30.11.2020,03.12.2020,platná, 651,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","90,37 € s DPH",25.11.2020,03.12.2020,platná, 652,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","287,14 € s DPH",30.11.2020,03.12.2020,platná, 653,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","59,65 € s DPH",30.11.2020,03.12.2020,platná, 654,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","171,13 € s DPH",25.11.2020,03.12.2020,platná, 655,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","259,54 € s DPH",25.11.2020,03.12.2020,platná, 656,potraviny,17/2019,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36019208","283,91 € s DPH",25.11.2020,03.12.2020,platná, 658,potraviny,,"dodávateľ: M.A.D.D. FRUIT s.r.o., Michalovská 10, 073 01 Sobrance, IČO: 36730866","1 171,48 € s DPH",03.12.2020,03.12.2020,platná, 659,školenie,,"dodávateľ: Mgr. Zuzana Funteková, Štefana Pilárika 2670/12 Senica, IČO: 52972275","25,00 € s DPH",03.12.2020,03.12.2020,platná, 660,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","560,66 € s DPH",03.12.2020,03.12.2020,platná, 661,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","113,40 € s DPH",03.12.2020,03.12.2020,platná, 662,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","92,30 € s DPH",03.12.2020,03.12.2020,platná, 643,komunálny odpad,,"dodávateľ: Mesto Strážske, Nám.A.Dubčeka 300 Strážske, IČO: 00325813","35,02 € s DPH",01.12.2020,02.12.2020,platná, 644,elektrina,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","101,58 € s DPH",01.12.2020,02.12.2020,platná, 645,elektrina,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","510,00 € s DPH",01.12.2020,02.12.2020,platná, 646,nitrilové rukavice,,"dodávateľ: Via Corporation s.r.o., Duklianska 1919/4 Michalovce, IČO: 47691778","480,00 € s DPH",02.12.2020,02.12.2020,platná, 642,kancelárske potreby,,"dodávateľ: PAPIER LECHMAN s.r.o., Močarianska 5067, 071 01 Michalovce, IČO: 47102357","267,66 € s DPH",27.11.2020,30.11.2020,platná, 640,renovácia tonerov,,"dodávateľ: AUTOCONT s.r.o., Krasovského 14, Bratislava, IČO: 36396222","659,88 € s DPH",26.11.2020,27.11.2020,platná, 641,oprava kúpeľní 10 ks,,"dodávateľ: IMPERIUM I+P s.r.o., Zbudza 62, IČO: 47473169","39 779,28 € s DPH",27.11.2020,27.11.2020,platná, 634,potraviny,12/2020,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","473,16 € s DPH",23.11.2020,24.11.2020,platná, 635,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","222,07 € s DPH",23.11.2020,24.11.2020,platná, 636,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","240,34 € s DPH",18.11.2020,24.11.2020,platná, 637,potraviny,,"dodávateľ: Pekáreň KELPEK s.r.o., Čierne Pole 36, IČO: 47019719","531,36 € s DPH",23.11.2020,24.11.2020,platná, 638,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","277,10 € s DPH",18.11.2020,24.11.2020,platná, 630,potraviny,4/2020,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","16,80 € s DPH",18.11.2020,23.11.2020,platná, 631,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","203,98 € s DPH",18.11.2020,23.11.2020,platná, 632,potraviny,,"dodávateľ: Eastfood, s.r.o, Strojárenská 5 Košice, IČO: 45702942","299,36 € s DPH",18.11.2020,23.11.2020,platná, 633,"vodné, stočné",,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Komenského 50, Košice, IČO: 36570460","1 098,98 € s DPH",23.11.2020,23.11.2020,platná, 629,televízor s príslušenstvom,,"dodávateľ: NAY a.s., Tuhovská 15 Bratislava, IČO: 35739487","456,88 € s DPH",20.11.2020,20.11.2020,platná, 623,PHM,,"dodávateľ: Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO: 31322832","5,81 € s DPH",19.11.2020,19.11.2020,platná, 624,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","120,86 € s DPH",16.11.2020,19.11.2020,platná, 625,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","307,58 € s DPH",16.11.2020,19.11.2020,platná, 626,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","272,65 € s DPH",16.11.2020,19.11.2020,platná, 627,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","264,07 € s DPH",16.11.2020,19.11.2020,platná, 628,potraviny,,"dodávateľ: M.A.D.D. FRUIT s.r.o., Michalovská 10, 073 01 Sobrance, IČO: 36730866","1 099,36 € s DPH",16.11.2020,19.11.2020,platná, 619,nočné stolíky,,"dodávateľ: ARJO HUMANIC, Školská 428 Batizovce, IČO: 36679607","289,44 € s DPH",16.11.2020,16.11.2020,platná, 620,potraviny,2/2020,"dodávateľ: Pekáreň KELPEK s.r.o., Čierne Pole 36, IČO: 47019719","403,73 € s DPH",11.11.2020,16.11.2020,platná, 621,potraviny,4/2020,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","39,40 € s DPH",11.11.2020,16.11.2020,platná, 622,potraviny,5/2020,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","830,61 € s DPH",11.11.2020,16.11.2020,platná, 618,ochranné obleky,,"dodávateľ: MAD SR, s.r.o, Školská 36 Rimavská Sobota, IČO: 36029947","787,20 € s DPH",13.11.2020,13.11.2020,platná, 615,služby BOZP,,"dodávateľ: IKOMI s.r.o., Zombova 9 Košice, IČO: 47511591","100,00 € s DPH",11.11.2020,12.11.2020,platná, 616,čiastiace prostriedky,,"dodávateľ: TOPO - Ing. Anton Ferenc, Železničiarska 19, 080 01 Prešov, IČO: 32923244","522,05 € s DPH",11.11.2020,12.11.2020,platná, 617,chladnička,,"dodávateľ: NAY a.s., Tuhovská 15 Bratislava, IČO: 35763469","358,00 € s DPH",12.11.2020,12.11.2020,platná, 606,žiarovky,,"dodávateľ: HAGARD HAL, spol. s.r.o., Pražská 9, Nitra, IČO: 50111990","881,90 € s DPH",06.11.2020,10.11.2020,platná, 609,elektrina,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","1 790,00 € s DPH",09.11.2020,10.11.2020,platná, 610,plyn,,"dodávateľ: Innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31, Košice, IČO: 44291809","419,60 € s DPH",09.11.2020,10.11.2020,platná, 611,plyn,,"dodávateľ: Innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31, Košice, IČO: 44291809","2 910,90 € s DPH",09.11.2020,10.11.2020,platná, 612,potraviny,17/2019,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","69,62 € s DPH",09.11.2020,10.11.2020,platná, 613,potraviny,11/2020,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","396,47 € s DPH",10.11.2020,10.11.2020,platná, 614,potraviny,12/2020,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","280,58 € s DPH",09.11.2020,10.11.2020,platná, 605,oprava výťahu,,"dodávateľ: LIFTEX, Južná trieda 78, 040 01 Košice, IČO: 17251605","178,80 € s DPH",05.11.2020,06.11.2020,platná, 607,"telefon, internet",,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28 Bratislava, IČO: 35763469","76,85 € s DPH",06.11.2020,06.11.2020,platná, 608,mobilný telefon,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28 Bratislava, IČO: 35763469","36,37 € s DPH",06.11.2020,06.11.2020,platná, 604,aktualizácia softvéru,,"dodávateľ: AUTOCONT s.r.o., Bardejovská 1/C, 040 11 Košice, IČO: 36396222","171,60 € s DPH",05.11.2020,06.11.2020,platná, 601,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","240,09 € s DPH",04.11.2020,05.11.2020,platná, 602,potraviny,5/2020,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","1 159,11 € s DPH",04.11.2020,05.11.2020,platná, 603,potraviny,4/2020,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","328,60 € s DPH",04.11.2020,05.11.2020,platná, 589,potraviny,4/2020,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","11,12 € s DPH",28.10.2020,04.11.2020,platná, 590,potraviny,17/2019,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","199,72 € s DPH",28.10.2020,04.11.2020,platná, 591,potraviny,7/2020,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","31,32 € s DPH",28.10.2020,04.11.2020,platná, 592,potraviny,10/2020,"dodávateľ: M.A.D.D. FRUIT s.r.o., Michalovská 10, 073 01 Sobrance, IČO: 36730866","899,63 € s DPH",30.10.2020,04.11.2020,platná, 593,potraviny,2/2020,"dodávateľ: Pekáreň KELPEK s.r.o., Čierne Pole 36, IČO: 47019719","527,48 € s DPH",30.10.2020,04.11.2020,platná, 594,potraviny,12/2020,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","265,74 € s DPH",30.10.2020,04.11.2020,platná, 595,potraviny,11/2020,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","221,37 € s DPH",30.10.2020,04.11.2020,platná, 596,potraviny,7/2020,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","277,61 € s DPH",30.10.2020,04.11.2020,platná, 597,potraviny,,"dodávateľ: Anima, Andreja kmeťa 2 Michalovce, IČO: 31954723","61,66 € s DPH",30.10.2020,04.11.2020,platná, 598,PHM,,"dodávateľ: Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO: 31322832","140,33 € s DPH",03.11.2020,04.11.2020,platná, 599,darčekové poukážky,,"dodávateľ: Milk-AGRO spol. s r.o., Čapajevova 36 Prešov, IČO: 17147786","5 660,00 € s DPH",04.11.2020,04.11.2020,platná, 600,odvoz kuchynského odpadu,,"dodávateľ: ESPIK GROUP s.r.o., Orlov 133, IČO: 46754768","38,40 € s DPH",04.11.2020,04.11.2020,platná, 584,revízia komína,,"dodávateľ: Gazdík Jozef, Hencovská 1802 Hencovce, IČO: 33272743","119,48 € s DPH",26.10.2020,02.11.2020,platná, 585,revízia hasiacich prístrojov,,"dodávateľ: Požiarny servis Humenné s.r.o., Kukoreliho 1499/24 Humenné, IČO: 36483923","789,49 € s DPH",30.10.2020,02.11.2020,platná, 586,všeobecný materiál,,"dodávateľ: MSM Slovakia s.r.o., Kopčanská 35 Holíč, IČO: 31440479","121,20 € s DPH",19.10.2020,02.11.2020,platná, 587,všeobecný materiál,,"dodávateľ: TOPO - Ing. Anton Ferenc, Železničiarska 19, 080 01 Prešov, IČO: 32923244","552,40 € s DPH",15.10.2020,02.11.2020,platná, 588,webinár - reminiscencia,,"dodávateľ: Mgr. Chmurčiaková, Dr. Clementisa 1106/46 Skalica, IČO: 51853451","25,00 € s DPH",02.11.2020,02.11.2020,platná, 569,potraviny,10/2020,"dodávateľ: M.A.D.D. FRUIT s.r.o., Michalovská 10, 073 01 Sobrance, IČO: 36730866","1 427,48 € s DPH",16.10.2020,01.11.2020,platná, 570,potraviny,2/2020,"dodávateľ: Pekáreň KELPEK s.r.o., Čierne Pole 36, IČO: 47019719","728,43 € s DPH",28.10.2020,01.11.2020,platná, 571,potraviny,7/2020,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","211,71 € s DPH",16.10.2020,01.11.2020,platná, 572,potraviny,12/2020,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","330,58 € s DPH",16.10.2020,01.11.2020,platná, 573,potraviny,11/2020,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","511,32 € s DPH",16.10.2020,01.11.2020,platná, 574,potraviny,11/2020,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","388,95 € s DPH",28.10.2020,01.11.2020,platná, 575,potraviny,4/2020,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","70,21 € s DPH",28.10.2020,01.11.2020,platná, 576,potraviny,5/2020,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","219,55 € s DPH",21.10.2020,01.11.2020,platná, 577,potraviny,12/2020,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","249,78 € s DPH",28.10.2020,01.11.2020,platná, 578,potraviny,17/2019,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","105,31 € s DPH",21.10.2020,01.11.2020,platná, 579,potraviny,17/2019,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","225,18 € s DPH",28.10.2020,01.11.2020,platná, 580,oprava kuchynského robota,,"dodávateľ: Elektroservis VV s.r.o., Čemernianska 50 Vranov, IČO: 44602731","195,60 € s DPH",01.11.2020,01.11.2020,platná, 581,oprava umývačky riadu,,"dodávateľ: Elektroservis VV s.r.o., Čemernianska 50 Vranov, IČO: 44602731","54,00 € s DPH",01.11.2020,01.11.2020,platná, 582,"oprava PC, renovácia tonerov",,"dodávateľ: AUTOCONT s.r.o., Krasovského 14, Bratislava, IČO: 36396222","134,64 € s DPH",01.11.2020,01.11.2020,platná, 583,"vodné, stočné",,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Komenského 50, Košice, IČO: 36570460","1 151,96 € s DPH",01.11.2020,01.11.2020,platná, 564,predplatné časopisu Život seniora,,"dodávateľ: PAMA-MEDIA, s.r.o., M.Benku 11, IČO: 51300737","6,00 € s DPH",16.10.2020,16.10.2020,platná, 566,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","177,79 € s DPH",15.10.2020,16.10.2020,platná, 565,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","1 101,09 € s DPH",15.10.2020,16.10.2020,platná, 567,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","123,88 € s DPH",15.10.2020,16.10.2020,platná, 568,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","423,46 € s DPH",15.10.2020,16.10.2020,platná, 550,školenie vodičov,97/10,"dodávateľ: AMOS Valéria Paukejová, Nemocničná 32 Humenné, IČO: 35462159","45,00 € s DPH",07.10.2020,15.10.2020,platná, 562,Zemný plyn,,"dodávateľ: Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo nám.13 Bratislava, IČO: 44291809","429,66 € s DPH",13.10.2020,13.10.2020,platná, 563,zemný plyn,,"dodávateľ: Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo nám.13 Bratislava, IČO: 44291809","2 910,90 € s DPH",13.10.2020,13.10.2020,platná, 561,posteľná bielizeň,,"dodávateľ: PRAKTIK Textil s.r.o. Trnava, Zlievarenská 1 Trnava, IČO: 444491191","710,88 € s DPH",12.10.2020,13.10.2020,platná, 551,odvoz kuchynského odpadu,,"dodávateľ: ESPIK GROUP s.r.o., Orlov 133, IČO: 46754768","38,40 € s DPH",12.10.2020,12.10.2020,platná, 552,potraviny,,"dodávateľ: Pekáreň KELPEK s.r.o., Čierne Pole 36, IČO: 47019719","391,86 € s DPH",10.10.2020,12.10.2020,platná, 553,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","138,62 € s DPH",12.10.2020,12.10.2020,platná, 554,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","242,93 € s DPH",09.10.2020,12.10.2020,platná, 555,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","320,16 € s DPH",09.10.2020,12.10.2020,platná, 556,potraviny,5/2020,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","39,74 € s DPH",09.10.2020,12.10.2020,platná, 557,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","59,66 € s DPH",12.10.2020,12.10.2020,platná, 558,elektrina,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","48,77 € s DPH",12.10.2020,12.10.2020,platná, 559,elektrina,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","440,00 € s DPH",12.10.2020,12.10.2020,platná, 560,elektrina,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","1 660,00 € s DPH",12.10.2020,12.10.2020,platná, 549,služby BOZP,,"dodávateľ: IKOMI s.r.o., Zombova 9 Košice","100,00 € s DPH",09.10.2020,09.10.2020,platná, 547,mobilný telefón,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28 Bratislava","41,60 € s DPH",08.10.2020,09.10.2020,platná, 546,"telefón, internet",,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28 Bratislava","73,15 € s DPH",08.10.2020,09.10.2020,platná, 548,oprava výťahu,,"dodávateľ: LIFTEX, Južná trieda 78, 040 01 Košice","471,12 € s DPH",08.10.2020,09.10.2020,platná, 544,potraviny,5/2020,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen","158,52 € s DPH",08.10.2020,09.10.2020,platná, 541,potraviny,3/2020,"dodávateľ: Eastfood, s.r.o, Južná trieda 78, 040 01 Košice, IČO: 45702942","524,33 € s DPH",07.10.2020,08.10.2020,platná, 542,potraviny,3/2020,"dodávateľ: Eastfood, s.r.o, Južná trieda 78, 040 01 Košice, IČO: 45702942","85,92 € s DPH",07.10.2020,08.10.2020,platná, 543,potraviny,17/2019,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","254,49 € s DPH",07.10.2020,08.10.2020,platná, "158,52",potraviny,5/2020,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","158,52 € s DPH",07.10.2020,08.10.2020,platná, 545,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","9,29 € s DPH",07.10.2020,08.10.2020,platná, 535,perá,,"dodávateľ: National Pen, Bratislava","54,50 € s DPH",06.10.2020,07.10.2020,platná, 536,renovácia tonerov,,"dodávateľ: AUTOCONT s.r.o., Krasovského 14, Bratislava, IČO: 36396222","123,36 € s DPH",06.10.2020,07.10.2020,platná, 537,montáž Wifi siete,,"dodávateľ: AUTOCONT s.r.o., Krasovského 14, Bratislava, IČO: 36396222","329,19 € s DPH",06.10.2020,07.10.2020,platná, 538,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","158,29 € s DPH",06.10.2020,07.10.2020,platná, 539,potraviny,11/2020,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","242,03 € s DPH",06.10.2020,07.10.2020,platná, 540,dávkovač liekov,,"dodávateľ: Jakabová Anna, Námestie slobody 59 Humenné, IČO: 31946275","291,50 € s DPH",07.10.2020,07.10.2020,platná, 534,PHM,,"dodávateľ: Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava","160,15 € s DPH",05.10.2020,06.10.2020,platná, 531,potraviny,6/2020,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","47,52 € s DPH",02.10.2020,02.10.2020,platná, 532,potraviny,5/2020,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","125,52 € s DPH",02.10.2020,02.10.2020,platná, 533,potraviny,3/2020,"dodávateľ: Eastfood, s.r.o, Južná trieda 78, 040 01 Košice, IČO: 45702942","445,15 € s DPH",02.10.2020,02.10.2020,platná, 520,potraviny,5/2020,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","672,75 € s DPH",30.09.2020,01.10.2020,platná, 521,potraviny,17/2019,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","422,05 € s DPH",30.09.2020,01.10.2020,platná, 522,potraviny,6/2020,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","163,24 € s DPH",30.09.2020,01.10.2020,platná, 523,potraviny,4/2020,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","101,74 € s DPH",30.09.2020,01.10.2020,platná, 524,potraviny,,"dodávateľ: Pekáreň KELPEK s.r.o., Čierne Pole 36, IČO: 47019719","584,36 € s DPH",30.09.2020,01.10.2020,platná, 525,potraviny,12/2020,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","130,51 € s DPH",30.09.2020,01.10.2020,platná, 526,potraviny,11/2020,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","124,11 € s DPH",30.09.2020,01.10.2020,platná, 527,potraviny,10/2020,"dodávateľ: M.A.D.D. FRUIT s.r.o., Michalovská 10, 073 01 Sobrance, IČO: 36730866","1 433,07 € s DPH",30.09.2020,01.10.2020,platná, 528,revízia elektrospotrebičov,,"dodávateľ: Rudáš Peter, Moldavská 6, Michalovce, IČO: 10712976","977,40 € s DPH",01.10.2020,01.10.2020,platná, 529,kancelárske potreby,,"dodávateľ: PAPIER LECHMAN s.r.o., Močarianska 5067, 071 01 Michalovce, IČO: 47102357","689,00 € s DPH",01.10.2020,01.10.2020,platná, 518,čistiace prostriedky,,"dodávateľ: Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o., Elektrárenská 1 Bratislava, IČO: 35840790","346,68 € s DPH",29.09.2020,01.10.2020,platná, 519,"vodné, stočné",,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Komenského 50, Košice, IČO: 36750460","1 340,42 € s DPH",29.09.2020,01.10.2020,platná, 530,revízia výťahu,,"dodávateľ: LIFTEX, Exnárova 6 Košice, IČO: 17251605","145,68 € s DPH",01.10.2020,01.10.2020,platná, 512,servisná prehliadka Hyundai,,"dodávateľ: Ing. Radoslav Popovič RADES, Okružná 5 Michalovce, IČO: 32692188","242,66 € s DPH",25.09.2020,28.09.2020,platná, 513,potraviny,12/2020,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","519,95 € s DPH",25.09.2020,28.09.2020,platná, 514,potraviny,11/2020,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","490,64 € s DPH",28.09.2020,28.09.2020,platná, 515,potraviny,7/2020,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","182,08 € s DPH",28.09.2020,28.09.2020,platná, 516,potraviny,5/2020,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","31,85 € s DPH",25.09.2020,28.09.2020,platná, 517,potraviny,17/2020,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36019208","49,83 € s DPH",25.09.2020,28.09.2020,platná, 510,oprava gastrozariadenia,,"dodávateľ: Elektroservis VV s.r.o., Čemernianska 50 Vranov, IČO: 44602731","1 073,40 € s DPH",24.09.2020,28.09.2020,platná, 511,revízia plynových a tlakových zariadenia,,"dodávateľ: MART SYSTEM s.r.o., Železničná 2, Veľký Šariš, IČO: 36488135","999,60 € s DPH",24.09.2020,28.09.2020,platná, 507,potraviny,4/2020,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","149,13 € s DPH",24.09.2020,25.09.2020,platná, 508,potraviny,5/2020,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","1 163,79 € s DPH",24.09.2020,25.09.2020,platná, 509,potraviny,17/2019,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","348,27 € s DPH",24.09.2020,25.09.2020,platná, 501,potraviny,,"dodávateľ: Pekáreň KELPEK s.r.o., Čierne Pole 36, IČO: 47019719","290,97 € s DPH",22.09.2020,22.09.2020,platná, 502,revízia výťahu,,"dodávateľ: LIFTEX, Exnárova 6 Košice, IČO: 17251605","201,48 € s DPH",22.09.2020,22.09.2020,platná, 504,potraviny,7/2020,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","54,62 € s DPH",22.09.2020,22.09.2020,platná, 505,potraviny,11/2020,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","253,23 € s DPH",22.09.2020,22.09.2020,platná, 506,potraviny,12/2020,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","153,16 € s DPH",21.09.2020,22.09.2020,platná, 500,poplatok za doménu,,"dodávateľ: INVER s.r.o., Košice, Hutnícka 1, IČO: 31665462","80,12 € s DPH",18.09.2020,18.09.2020,platná, 496,"všeobecný materiál - latexové rukavice, dávkovač",,"dodávateľ: SYRMEX INTERNATIONAL spol . s r.o., Slnečné jazerá-sever 2572/125, Senec, IČO: 31395538","436,79 € s DPH",17.09.2020,17.09.2020,platná, 497,potraviny,,"dodávateľ: M.A.D.D. FRUIT s.r.o., Michalovská 10, 073 01 Sobrance, IČO: 36730866","1 065,61 € s DPH",14.09.2020,17.09.2020,platná, 498,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","129,07 € s DPH",16.09.2020,17.09.2020,platná, 499,potraviny,5/2020,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","415,75 € s DPH",16.09.2020,17.09.2020,platná, 490,odvoz kuchynského odpadu,,"dodávateľ: ESPIK GROUP s.r.o., Orlov 133, IČO: 46754768","48,00 € s DPH",11.09.2020,16.09.2020,platná, 491,potraviny,3/2020,"dodávateľ: Eastfood, s.r.o, Južná trieda 78, 040 01 Košice, IČO: 45702942","348,24 € s DPH",16.09.2020,16.09.2020,platná, 492,potraviny,3/2020,"dodávateľ: Eastfood, s.r.o, Južná trieda 78, 040 01 Košice, IČO: 45702942","463,45 € s DPH",16.09.2020,16.09.2020,platná, 493,Elektricky polohovateľné lôžko,,"dodávateľ: ARJO HUMANIC, Školská 428 Batizovce, IČO: 36679607","1 587,60 € s DPH",16.09.2020,16.09.2020,platná, 494,všeobecný materiál,,"dodávateľ: Obchod Mix, Nám.A.Dubčeka 5 Strážske, IČO: 31240500","137,72 € s DPH",16.09.2020,16.09.2020,platná, 495,webinár,,"dodávateľ: Mgr. Chmurčiaková, Dr. Clementisa 1106/46 Skalica, IČO: 51853451","25,00 € s DPH",16.09.2020,16.09.2020,platná, 486,potraviny,2/2020,"dodávateľ: Pekáreň KELPEK s.r.o., Čierne Pole 36, IČO: 47019719","565,09 € s DPH",14.09.2020,14.09.2020,platná, 487,potraviny,7/2020,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","191,77 € s DPH",14.09.2020,14.09.2020,platná, 488,potraviny,12/2020,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","370,13 € s DPH",14.09.2020,14.09.2020,platná, 489,potraviny,11/2020,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","294,59 € s DPH",14.09.2020,14.09.2020,platná, 484,mobilný telefon,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28 Bratislava, IČO: 35763469","42,67 € s DPH",10.09.2020,10.09.2020,platná, 485,"telefón, internet",,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28 Bratislava, IČO: 35763469","72,55 € s DPH",10.09.2020,10.09.2020,platná, 474,potraviny,11/2020,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","179,20 € s DPH",07.09.2020,09.09.2020,platná, 475,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","140,78 € s DPH",07.09.2020,09.09.2020,platná, 476,potraviny,17/2019,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","247,15 € s DPH",09.09.2020,09.09.2020,platná, 477,potraviny,5/2020,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","727,27 € s DPH",09.09.2020,09.09.2020,platná, 479,potraviny,4/2020,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","253,26 € s DPH",09.09.2020,09.09.2020,platná, 480,elektrina,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","410,00 € s DPH",09.09.2020,09.09.2020,platná, 481,elektrina,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","12,68 € s DPH",09.09.2020,09.09.2020,platná, 482,elektrina,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","410,00 € s DPH",09.09.2020,09.09.2020,platná, 483,služby BOZP,,"dodávateľ: IKOMI s.r.o., Zombova 9 Košice, IČO: 47511591","100,00 € s DPH",08.09.2020,09.09.2020,platná, 472,zemný plyn,,"dodávateľ: Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo nám.13 Bratislava, IČO: 44291809*","576,04 € s DPH",03.09.2020,07.09.2020,platná, 473,zemný plyn,,"dodávateľ: Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo nám.13 Bratislava, IČO: 44291809","2 178,20 € s DPH",04.09.2020,07.09.2020,platná, 468,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","317,06 € s DPH",02.09.2020,03.09.2020,platná, 469,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","496,33 € s DPH",02.09.2020,03.09.2020,platná, 470,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","127,57 € s DPH",02.09.2020,03.09.2020,platná, 464,potraviny,10/2020,"dodávateľ: M.A.D.D. FRUIT s.r.o., Michalovská 10, 073 01 Sobrance, IČO: 36730866","1 974,30 € s DPH",01.09.2020,02.09.2020,platná, 465,potraviny,2/2020,"dodávateľ: Pekáreň KELPEK s.r.o., Čierne Pole 36, IČO: 47019719","611,16 € s DPH",01.09.2020,02.09.2020,platná, 466,potraviny,5/2020,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","210,57 € s DPH",02.09.2020,02.09.2020,platná, 467,potraviny,17/2019,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","267,40 € s DPH",02.09.2020,02.09.2020,platná, 462,potraviny,,"dodávateľ: A.P.S.-FOOD s.r.o., Bukovec 153, IČO: 50208853","149,76 € s DPH",27.08.2020,28.08.2020,platná, 463,potraviny,,"dodávateľ: A.P.S.-FOOD s.r.o., Bukovec 153, IČO: 50208853","211,97 € s DPH",27.08.2020,28.08.2020,platná, 458,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","163,24 € s DPH",25.08.2020,27.08.2020,platná, 459,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","35,09 € s DPH",26.08.2020,27.08.2020,platná, 460,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","736,60 € s DPH",26.08.2020,27.08.2020,platná, 17/2019,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","336,75 € s DPH",26.08.2020,27.08.2020,platná, 437,ochranné rúška,,"dodávateľ: Stavmonta s.r.o., M.R.Štefánika 137, Vranov, IČO: 31709281","350,00 € s DPH",20.08.2020,26.08.2020,platná, 438,renovácia tonerov,72/7,"dodávateľ: AUTOCONT s.r.o., Krasovského 14, Bratislava, IČO: 36396222","59,40 € s DPH",20.08.2020,26.08.2020,platná, 439,všeobecný materiál - čistiace prostriedky,14/2019,"dodávateľ: Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné, IČO: 36466778","356,20 € s DPH",20.08.2020,26.08.2020,platná, 440,dezinfekčný gél,76/8,"dodávateľ: MSM Slovakia s.r.o., Kopčianska 35 Holíč, IČO: 31440479","140,64 € s DPH",20.08.2020,26.08.2020,platná, 441,oprava výpočtovej techniky,77/8,"dodávateľ: AUTOCONT s.r.o., Krasovského 14, Bratislava, IČO: 36396222","56,40 € s DPH",24.08.2020,26.08.2020,platná, 442,potraviny,12/2020,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","349,94 € s DPH",20.08.2020,26.08.2020,platná, 443,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","222,32 € s DPH",14.08.2020,26.08.2020,platná, 444,potraviny,3/2020,"dodávateľ: Eastfood, s.r.o, Rišňovce 5, IČO: 45702942","307,04 € s DPH",12.08.2020,26.08.2020,platná, 445,potraviny,4/2020,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","58,86 € s DPH",12.08.2020,26.08.2020,platná, 446,potraviny,17/2019,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","152,92 € s DPH",12.08.2020,26.08.2020,platná, 447,potraviny,5/2020,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","365,46 € s DPH",12.08.2020,26.08.2020,platná, 448,potraviny,10/2020,"dodávateľ: M.A.D.D. FRUIT s.r.o., Michalovská 10, 073 01 Sobrance, IČO: 36730866","1 775,52 € s DPH",15.08.2020,26.08.2020,platná, 449,potraviny,11/2020,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","274,40 € s DPH",17.08.2020,26.08.2020,platná, 450,potraviny,5/2020,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","61,80 € s DPH",14.08.2020,26.08.2020,platná, 451,potraviny,17/2019,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36019208","191,33 € s DPH",20.08.2020,26.08.2020,platná, 452,potraviny,4/2020,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","97,99 € s DPH",20.08.2020,26.08.2020,platná, 453,potravniny,2/2020,"dodávateľ: Pekáreň KELPEK s.r.o., Čierne Pole 36, IČO: 47019719","417,13 € s DPH",21.08.2020,26.08.2020,platná, 453,potraviny,2/2020,"dodávateľ: Pekáreň KELPEK s.r.o., Čierne Pole 36, IČO: 47019719","417,13 € s DPH",21.08.2020,26.08.2020,platná, 454,potraviny,12/2020,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","271,60 € s DPH",24.08.2020,26.08.2020,platná, 455,potraviny,7/2020,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","54,62 € s DPH",24.08.2020,26.08.2020,platná, 456,potraviny,11/2020,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","365,72 € s DPH",24.08.2020,26.08.2020,platná, 457,"vodné, stočné",,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Komenského 50, Košice, IČO: 36570460","1 171,49 € s DPH",26.08.2020,26.08.2020,platná, 436,potraviny,,"dodávateľ: Pekáreň KELPEK s.r.o., Čierne Pole 36, IČO: 47019719","597,72 € s DPH",12.08.2020,12.08.2020,platná, 428,elektrická energia,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice","6,33 € s DPH",10.08.2020,10.08.2020,platná, 430,elektrická elektrina,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice","237,41 € s DPH",10.08.2020,10.08.2020,platná, 431,elektrická elektrina,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice","1 710,00 € s DPH",10.08.2020,10.08.2020,platná, 429,elektrická elektrina,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice","390,00 € s DPH",10.08.2020,10.08.2020,platná, 432,potraviny,11/2020,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","401,98 € s DPH",10.08.2020,10.08.2020,platná, 433,potraviny,12/2020,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","314,08 € s DPH",10.08.2020,10.08.2020,platná, 434,potraviny,17/2019,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","174,26 € s DPH",10.08.2020,10.08.2020,platná, 423,"telefón, internet",,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28 Bratislava, IČO: 35763469","75,60 € s DPH",07.08.2020,07.08.2020,platná, 424,mobilný telefon,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28 Bratislava, IČO: 35763469","42,58 € s DPH",07.08.2020,07.08.2020,platná, 427,potraviny,4/2020,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","40,95 € s DPH",07.08.2020,07.08.2020,platná, 426,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","221,01 € s DPH",07.08.2020,07.08.2020,platná, 425,potraviny,5/2020,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","656,92 € s DPH",07.08.2020,07.08.2020,platná, 421,zemný plyn,,"dodávateľ: Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo nám.13 Bratislava, IČO: 44291809","1 348,36 € s DPH",06.08.2020,06.08.2020,platná, 422,zemný plyn,,"dodávateľ: Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo nám.13 Bratislava, IČO: 44291809","967,40 € s DPH",06.08.2020,06.08.2020,platná, 419,služby BOZP,,"dodávateľ: IKOMI s.r.o., Zombova 9 Košice, IČO: 47511591","100,00 € s DPH",05.08.2020,05.08.2020,platná, 420,oprava vozidla FORD,71b/7,"dodávateľ: CarComplex s.r.o., Športová 23B , Michalovce, IČO: 45700192","1 220,16 € s DPH",05.08.2020,05.08.2020,platná, 417,pracovné oblečenie,,"dodávateľ: Wintex s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 31700438","3 512,38 € s DPH",03.08.2020,04.08.2020,platná, 418,PHM,,"dodávateľ: Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO: 31322832","97,12 € s DPH",04.08.2020,04.08.2020,platná, 412,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","411,97 € s DPH",01.08.2020,03.08.2020,platná, 413,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","150,83 € s DPH",01.08.2020,03.08.2020,platná, 414,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","54,62 € s DPH",01.08.2020,03.08.2020,platná, 415,,,"dodávateľ: M.A.D.D. FRUIT s.r.o., Michalovská 10, 073 01 Sobrance, IČO: 36730866","1 378,01 € s DPH",01.08.2020,03.08.2020,platná, 416,,,"dodávateľ: Pekáreň KELPEK s.r.o., Čierne Pole 36, IČO: 47019719","728,66 € s DPH",01.08.2020,03.08.2020,platná, 397,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","29,72 € s DPH",23.07.2020,31.07.2020,platná, 409,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","195,91 € s DPH",28.07.2020,31.07.2020,platná, 410,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","109,23 € s DPH",30.07.2020,31.07.2020,platná, 411,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","59,40 € s DPH",31.07.2020,31.07.2020,platná, 401,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","419,42 € s DPH",27.07.2020,29.07.2020,platná, 402,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","351,72 € s DPH",24.07.2020,29.07.2020,platná, 403,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","302,34 € s DPH",27.07.2020,29.07.2020,platná, 404,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","152,82 € s DPH",27.07.2020,29.07.2020,platná, 405,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","103,97 € s DPH",22.07.2020,29.07.2020,platná, 406,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","197,56 € s DPH",20.07.2020,29.07.2020,platná, 407,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","213,48 € s DPH",29.07.2020,29.07.2020,platná, 408,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","384,87 € s DPH",29.07.2020,29.07.2020,platná, 400,"vodné, stočné",,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Komenského 50, Košice, IČO: 36570460","1 502,96 € s DPH",28.07.2020,28.07.2020,platná, 399,detergent do konvektomatu,,"dodávateľ: Gastrotechnika plus, Slovenská 93, Košice, IČO: 33905690","342,00 € s DPH",27.07.2020,27.07.2020,platná, 394,chladnička,,"dodávateľ: OKAY Slovakia, spol. s r.o., černyševského 1287/10 Bratislava, IČO: 35825979","205,00 € s DPH",24.07.2020,24.07.2020,platná, 395,potraviny,,"dodávateľ: Pekáreň KELPEK s.r.o., Čierne Pole 36, IČO: 47019719","374,48 € s DPH",23.07.2020,24.07.2020,platná, 396,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","115,18 € s DPH",23.07.2020,24.07.2020,platná, 398,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","69,23 € s DPH",23.07.2020,24.07.2020,platná, 391,služby technika PO,,"dodávateľ: Eurohas consulting s.r.o., Strojárenská 5 Košice, IČO: 45666873","300,00 € s DPH",20.07.2020,22.07.2020,platná, 392,čistiace prostriedky,,"dodávateľ: Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o., Diaľnická cesta 27 Senec","299,14 € s DPH",21.07.2020,22.07.2020,platná, 393,myčka,,"dodávateľ: OKAY Slovakia, spol. s r.o., černyševského 1287/10 Bratislava, IČO: 35825979","518,00 € s DPH",22.07.2020,22.07.2020,platná, 389,potraviny,,"dodávateľ: M.A.D.D. FRUIT s.r.o., Michalovská 10, 073 01 Sobrance, IČO: 36730866","2 013,76 € s DPH",16.07.2020,17.07.2020,platná, 382,potraviny,,"dodávateľ: Pekáreň KELPEK s.r.o., Čierne Pole 36, IČO: 47019719","619,05 € s DPH",14.07.2020,15.07.2020,platná, 383,potraviny,,"dodávateľ: Eastfood, s.r.o, Južná trieda 78, 040 01 Košice, IČO: 45702942","78,66 € s DPH",14.07.2020,15.07.2020,platná, 384,5/2020,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","472,69 € s DPH",15.07.2020,15.07.2020,platná, 385,4/2020,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","36,36 € s DPH",15.07.2020,15.07.2020,platná, 386,oprava tlačiarne,,"dodávateľ: AUTOCONT s.r.o., Krasovského 14, Bratislava, IČO: 36396222","56,40 € s DPH",14.07.2020,15.07.2020,platná, 387,rukavice gumenné,,"dodávateľ: PAPIER LECHMAN s.r.o., Močarianska 5067, 071 01 Michalovce, IČO: 47102357","201,60 € s DPH",15.07.2020,15.07.2020,platná, 388,elektro spotrebiče,,"dodávateľ: NAY a.s., Tuhovská 15 Bratislava, IČO: 35739487","347,70 € s DPH",15.07.2020,15.07.2020,platná, 379,služby BOZP,,"dodávateľ: IKOMI s.r.o., Zombova 9 Košice, IČO: 47511591","100,00 € s DPH",14.07.2020,14.07.2020,platná, 380,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","258,39 € s DPH",13.07.2020,14.07.2020,platná, 381,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","590,44 € s DPH",13.07.2020,14.07.2020,platná, 378,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","67,66 € s DPH",10.07.2020,14.07.2020,platná, 373,mobilný telefon,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28 Bratislava, IČO: 35763469","42,67 € s DPH",09.07.2020,10.07.2020,platná, 374,"telefón, internet",,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28 Bratislava, IČO: 35763469","85,06 € s DPH",09.07.2020,10.07.2020,platná, 375,Elektrická energia,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","400,00 € s DPH",09.07.2020,10.07.2020,platná, 376,Elektrická energia,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","210,54 € s DPH",09.07.2020,10.07.2020,platná, 377,Elektrická energia,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","1 830,00 € s DPH",09.07.2020,10.07.2020,platná, 377,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","67,66 € s DPH",10.07.2020,10.07.2020,platná, 363,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","841,78 € s DPH",08.07.2020,09.07.2020,platná, 362,PHM,,"dodávateľ: Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO: 31322832","119,95 € s DPH",03.07.2020,09.07.2020,platná, 364,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","379,95 € s DPH",08.07.2020,09.07.2020,platná, 365,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","35,85 € s DPH",08.07.2020,09.07.2020,platná, 366,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","92,30 € s DPH",08.07.2020,09.07.2020,platná, 367,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","84,00 € s DPH",08.07.2020,09.07.2020,platná, 368,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","114,22 € s DPH",08.07.2020,09.07.2020,platná, 369,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","211,67 € s DPH",08.07.2020,09.07.2020,platná, 370,potraviny,,"dodávateľ: Eastfood, s.r.o, Južná trieda 78, 040 01 Košice, IČO: 45702942","129,60 € s DPH",09.07.2020,09.07.2020,platná, 371,zemný plyn,,"dodávateľ: Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo nám.13 Bratislava, IČO: 44291809","2 422,75 € s DPH",09.07.2020,09.07.2020,platná, 372,odvoz kuchynského odpadu,,"dodávateľ: ESPIK GROUP s.r.o., Orlov, IČO: 46754768","48,00 € s DPH",09.07.2020,09.07.2020,platná, 359,potraviny,17/2019,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","363,12 € s DPH",02.07.2020,03.07.2020,platná, 360,potraviny,5/2020,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","752,97 € s DPH",02.07.2020,03.07.2020,platná, 361,potraviny,4/2020,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","148,50 € s DPH",02.07.2020,03.07.2020,platná, 358,potraviny,10/2020,"dodávateľ: M.A.D.D. FRUIT s.r.o., Michalovská 10, 073 01 Sobrance, IČO: 36730866","2 452,67 € s DPH",01.07.2020,02.07.2020,platná, 354,všeobecný materiál,,"dodávateľ: Obchod Mix, Nám.A.Dubčeka 5 Strážske, IČO: 31240500","183,90 € s DPH",30.06.2020,01.07.2020,platná, 355,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","460,30 € s DPH",30.06.2020,01.07.2020,platná, 356,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","584,68 € s DPH",30.06.2020,01.07.2020,platná, 357,potraviny,7/2020,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","144,98 € s DPH",30.06.2020,01.07.2020,platná, 350,potraviny,,"dodávateľ: Pekáreň KELPEK s.r.o., Čierne Pole 36, IČO: 47019719","381,78 € s DPH",30.06.2020,30.06.2020,platná, 351,potraviny,,"dodávateľ: Eastfood, s.r.o, Južná trieda 78, 040 01 Košice, IČO: 45702942","34,73 € s DPH",30.06.2020,30.06.2020,platná, 349,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","65,68 € s DPH",26.06.2020,29.06.2020,platná, 348,čistenie kanalizácie,,"dodávateľ: MP Kanal service s.r.o, Košická 5C Prešov, IČO: 45965838","267,84 € s DPH",25.06.2020,29.06.2020,platná, 344,"vodné, stočné",,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Komenského 50, Košice, IČO: 36570460","1 239,91 € s DPH",24.06.2020,24.06.2020,platná, 345,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","229,72 € s DPH",23.06.2020,24.06.2020,platná, 346,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","404,64 € s DPH",23.06.2020,24.06.2020,platná, 347,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","57,84 € s DPH",23.06.2020,24.06.2020,platná, 343,potraviny,,"dodávateľ: Pekáreň KELPEK s.r.o., Čierne Pole 36, IČO: 47019719","684,64 € s DPH",22.06.2020,23.06.2020,platná, 342,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","354,86 € s DPH",22.06.2020,23.06.2020,platná, 341,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","316,49 € s DPH",22.06.2020,23.06.2020,platná, 340,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","54,62 € s DPH",22.06.2020,23.06.2020,platná, 339,oprava výpočtovej techniky,,"dodávateľ: AUTOCONT s.r.o., Krasovského 14, Bratislava, IČO: 36396222","56,40 € s DPH",22.06.2020,23.06.2020,platná, 338,čistiace prostriedky,,"dodávateľ: Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné, IČO: 36466778","314,35 € s DPH",18.06.2020,19.06.2020,platná, 330,potraviny,12/2019,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","220,63 € s DPH",17.06.2020,18.06.2020,platná, 331,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","498,12 € s DPH",17.06.2020,18.06.2020,platná, 332,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","86,40 € s DPH",17.06.2020,18.06.2020,platná, 333,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","92,30 € s DPH",17.06.2020,18.06.2020,platná, 334,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","100,30 € s DPH",17.06.2020,18.06.2020,platná, 335,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","399,80 € s DPH",17.06.2020,18.06.2020,platná, 336,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","53,51 € s DPH",17.06.2020,18.06.2020,platná, 336,potraviny,,"dodávateľ: Eastfood, s.r.o, Južná trieda 78, 040 01 Košice, IČO: 45702942","468,13 € s DPH",17.06.2020,18.06.2020,platná, 329,potraviny,,"dodávateľ: M.A.D.D. FRUIT s.r.o., Michalovská 10, 073 01 Sobrance, IČO: 36730866","1 310,25 € s DPH",15.06.2020,16.06.2020,platná, 324,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","214,31 € s DPH",11.06.2020,12.06.2020,platná, 325,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","116,50 € s DPH",11.06.2020,12.06.2020,platná, 326,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","743,29 € s DPH",11.06.2020,12.06.2020,platná, 327,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","17,82 € s DPH",11.06.2020,12.06.2020,platná, 328,potraviny,,"dodávateľ: Pekáreň KELPEK s.r.o., Čierne Pole 36, IČO: 47019719","726,29 € s DPH",11.06.2020,12.06.2020,platná, 322,revízia výťahu,,"dodávateľ: LIFTEX, Exnárova 6 Košice, IČO: 17251605","201,48 € s DPH",11.06.2020,12.06.2020,platná, 323,mobilný telefón,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28 Bratislava, IČO: 35763469","42,28 € s DPH",11.06.2020,12.06.2020,platná, 320,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","423,42 € s DPH",10.06.2020,11.06.2020,platná, 321,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","342,99 € s DPH",10.06.2020,11.06.2020,platná, 318,renovácia tonerov,,"dodávateľ: Grafitek.sk, hrnčiarska 1704/18 Humenné, IČO: 46345337","56,80 € s DPH",10.06.2020,11.06.2020,platná, 319,čipy,58/6,"dodávateľ: Iresofr, Cejl 62 Brno, IČO: 26297850","56,40 € s DPH",10.06.2020,11.06.2020,platná, 316,oprava práčky,,"dodávateľ: Elektroservis VV s.r.o., Čemernianska 50 Vranov, IČO: 44602731","104,94 € s DPH",08.06.2020,09.06.2020,platná, 317,"telefón, internet",,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28 Bratislava, IČO: 35763469","74,16 € s DPH",08.06.2020,09.06.2020,platná, 311,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","239,25 € s DPH",05.06.2020,08.06.2020,platná, 312,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","212,30 € s DPH",05.06.2020,08.06.2020,platná, 308,Dlažba,,"dodávateľ: Stavmat stavebniny s.r.o., Pezinská 56 Malacky, IČO: 34116125","80,39 € s DPH",05.06.2020,08.06.2020,platná, 310,elektrická energia,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483764","400,00 € s DPH",08.06.2020,08.06.2020,platná, 309,elektrická energia,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","1 530,00 € s DPH",08.06.2020,08.06.2020,platná, 313,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","54,62 € s DPH",04.06.2020,08.06.2020,platná, 314,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","258,75 € s DPH",05.06.2020,08.06.2020,platná, 315,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","644,72 € s DPH",05.06.2020,08.06.2020,platná, 303,PHM,,"dodávateľ: Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO: 31322832","59,04 € s DPH",04.06.2020,05.06.2020,platná, 304,oprava vozidla - spoluúčasť,,"dodávateľ: Ing. Radoslav Popovič RADES, Okružná 5 Michalovce, IČO: 32692188","42,54 € s DPH",04.06.2020,05.06.2020,platná, 305,oprava výpočtovej techniky,,"dodávateľ: AUTOCONT s.r.o., Bardejovská 1/C, 040 11 Košice, IČO: 36396222","52,56 € s DPH",04.06.2020,05.06.2020,platná, 306,zber a odvoz kuchynského odpadu 5/2020,,"dodávateľ: ESPIK GROUP s.r.o., Orlov 133, IČO: 46754768","38,40 € s DPH",04.06.2020,05.06.2020,platná, 307,kancelárske potreby,,"dodávateľ: PAPIER LECHMAN s.r.o., Močarianska 5067, 071 01 Michalovce, IČO: 47102357","39,90 € s DPH",04.06.2020,05.06.2020,platná, 302,online vzdelávanie zamestnancov ku kritériám štandardov kvality,,"dodávateľ: Školiace stredisko Evanjelickej DIAKONIE, Palisáda 736/46 Bratislava, IČO: 52508692","1 900,00 € s DPH",03.06.2020,03.06.2020,platná, 298,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","194,08 € s DPH",01.06.2020,02.06.2020,platná, 299,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","337,45 € s DPH",01.06.2020,02.06.2020,platná, 300,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","189,96 € s DPH",01.06.2020,02.06.2020,platná, 294,potraviny,,"dodávateľ: Pekáreň KELPEK s.r.o., Čierne Pole 36, IČO: 47019719","471,24 € s DPH",01.06.2020,02.06.2020,platná, 295,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","56,80 € s DPH",29.05.2020,02.06.2020,platná, 296,potraviny,,"dodávateľ: M.A.D.D. FRUIT s.r.o., Michalovská 10, 073 01 Sobrance, IČO: 36730866","1 281,68 € s DPH",29.05.2020,02.06.2020,platná, 297,sušička prádla,,"dodávateľ: A-Z Gastro s.r.o., Tatranská 10 Banská Bystrica, IČO: 46586831","3 754,56 € s DPH",01.06.2020,02.06.2020,platná, 293,čistiace prostriedky umývačka riadu,,"dodávateľ: Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o., Diaľnická cesta 27 Senec, IČO: 35840790","343,87 € s DPH",29.05.2020,02.06.2020,platná, 301,"vodné, stočné",,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Komenského 50, Košice, IČO: 36570460","960,02 € s DPH",02.06.2020,02.06.2020,platná, 290,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","50,76 € s DPH",26.05.2020,27.05.2020,platná, 291,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","388,08 € s DPH",26.05.2020,27.05.2020,platná, 292,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","504,35 € s DPH",26.05.2020,27.05.2020,platná, 285,potraviny,,"dodávateľ: Eastfood, s.r.o, Južná trieda 78, 040 01 Košice","302,20 € s DPH",22.05.2020,25.05.2020,platná, 286,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","184,22 € s DPH",22.05.2020,25.05.2020,platná, 287,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","317,38 € s DPH",22.05.2020,25.05.2020,platná, 288,potraviny,,"dodávateľ: Pekáreň KELPEK s.r.o., Čierne Pole 36, IČO: 47019719","642,53 € s DPH",22.05.2020,25.05.2020,platná, 289,interiérové vybavenie,,"dodávateľ: AJ PRODUKTY a.s., Galvaniho 7/B Bratislava, IČO: 36268518","501,60 € s DPH",25.05.2020,25.05.2020,platná, 280,dezinsekcia,,"dodávateľ: Asanarates s.r.o., Park Angelinum 4 Košice, IČO: 36606693","2 620,00 € s DPH",21.05.2020,21.05.2020,platná, 281,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","16,25 € s DPH",20.05.2020,21.05.2020,platná, 282,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","172,30 € s DPH",20.05.2020,21.05.2020,platná, 283,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","345,98 € s DPH",20.05.2020,21.05.2020,platná, 279,pohrebné služby,,"dodávateľ: Mestský podnik služieb, Nám.A.Dubčeka 300 Strážske, IČO: 35556773","402,04 € s DPH",20.05.2020,20.05.2020,platná, 277,elektrina,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice","1 560,00 € s DPH",11.05.2020,19.05.2020,platná, 278,elektrina,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice","390,00 € s DPH",11.05.2020,19.05.2020,platná, 271,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","54,62 € s DPH",18.05.2020,18.05.2020,platná, 272,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","315,53 € s DPH",18.05.2020,18.05.2020,platná, 273,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","363,62 € s DPH",18.05.2020,18.05.2020,platná, 274,potraviny,,"dodávateľ: M.A.D.D. FRUIT s.r.o., Michalovská 10, 073 01 Sobrance, IČO: 36730866","1 417,67 € s DPH",18.05.2020,18.05.2020,platná, 275,modem + inštalácia,51/4,"dodávateľ: AUTOCONT s.r.o., Bardejovská 1/C, 040 11 Košice, IČO: 36396222","99,48 € s DPH",15.05.2020,18.05.2020,platná, 276,služby BOZP,,"dodávateľ: IKOMI s.r.o., Zombova 9 Košice","100,00 € s DPH",18.05.2020,18.05.2020,platná, 268,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","257,63 € s DPH",13.05.2020,13.05.2020,platná, 269,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","374,39 € s DPH",13.05.2020,13.05.2020,platná, 270,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","26,58 € s DPH",13.05.2020,13.05.2020,platná, 259,"telefón, internet",,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28 Bratislava","73,30 € s DPH",07.05.2020,11.05.2020,platná, 260,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","166,79 € s DPH",07.05.2020,11.05.2020,platná, 261,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","399,62 € s DPH",07.05.2020,11.05.2020,platná, 262,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","276,17 € s DPH",07.05.2020,11.05.2020,platná, 263,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","55,37 € s DPH",07.05.2020,11.05.2020,platná, 264,potraviny,,"dodávateľ: Pekáreň KELPEK s.r.o., Čierne Pole 36, IČO: 47019719","392,19 € s DPH",11.05.2020,11.05.2020,platná, 265,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","165,00 € s DPH",11.05.2020,11.05.2020,platná, 266,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","377,16 € s DPH",11.05.2020,11.05.2020,platná, 267,odvoz kuchynského odpadu,,"dodávateľ: ESPIK GROUP s.r.o., Orlov","38,40 € s DPH",11.05.2020,11.05.2020,platná, 253,PHM,,"dodávateľ: Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava","80,86 € s DPH",05.05.2020,07.05.2020,platná, 254,potraviny,,"dodávateľ: DOMA Prešov s.r.o., Petrovanská 34 Prešov","212,52 € s DPH",05.05.2020,07.05.2020,platná, 255,matrace,,"dodávateľ: ARJO HUMANIC, Školská 428 Batizovce","672,00 € s DPH",06.05.2020,07.05.2020,platná, 256,mobilný telefón,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28 Bratislava","43,67 € s DPH",07.05.2020,07.05.2020,platná, 257,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","65,52 € s DPH",07.05.2020,07.05.2020,platná, 258,zemný plyn,,"dodávateľ: Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo nám.13 Bratislava","3 936,00 € s DPH",07.05.2020,07.05.2020,platná, 244,,,"dodávateľ: Grafitek.sk, Štefániková 1549/18 Humenné","325,30 € s DPH",01.05.2020,04.05.2020,platná, 245,potraviny,2/2020,"dodávateľ: Pekáreň KELPEK s.r.o., Čierne Pole 36","392,12 € s DPH",01.05.2020,04.05.2020,platná, 246,potraviny,2/2020,"dodávateľ: Pekáreň KELPEK s.r.o., Čierne Pole 36","518,58 € s DPH",01.05.2020,04.05.2020,platná, 247,potraviny,9/2019,"dodávateľ: M.A.D.D. FRUIT s.r.o., Michalovská 10, 073 01 Sobrance","1 205,34 € s DPH",01.05.2020,04.05.2020,platná, 248,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","374,08 € s DPH",01.05.2020,04.05.2020,platná, 249,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","178,64 € s DPH",01.05.2020,04.05.2020,platná, 250,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","54,62 € s DPH",01.05.2020,04.05.2020,platná, 252,"vodné, stočné",,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Komenského 50, Košice","1 442,46 € s DPH",04.05.2020,04.05.2020,platná, 251,školenie "Manažér kvality",,"dodávateľ: CeMS s.r.o., Snežienkova 1/A Prievidza, IČO: 35891823","294,00 € s DPH",04.05.2020,04.05.2020,platná, 237,ochranný štít,,"dodávateľ: FootballTECH, Šíravská 6 Bratislava","105,00 € s DPH",28.04.2020,29.04.2020,platná, 238,potraviny,4/2020,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","119,47 € s DPH",28.04.2020,29.04.2020,platná, 239,potraviny,17/2019,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","145,26 € s DPH",28.04.2020,29.04.2020,platná, 240,potraviny,11/2019,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","255,93 € s DPH",28.04.2020,29.04.2020,platná, 241,potraviny,14/2019,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","478,27 € s DPH",28.04.2020,29.04.2020,platná, 242,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","246,03 € s DPH",28.04.2020,29.04.2020,platná, 243,zneškodnenie odpadu,,"dodávateľ: KOSIT a.s., Rastislavova98 Košice, IČO: 36205214","71,21 € s DPH",28.04.2020,29.04.2020,platná, 236,revízia komínov,,"dodávateľ: Gazdík Jozef, Hencovská 1802 Hencovce, IČO: 33272743","119,48 € s DPH",27.04.2020,29.04.2020,platná, 235,"všeobecný materiál, osobné ochranné prostriedky",40/4,"dodávateľ: Obchod Mix, Nám.A.Dubčeka 5 Strážske","525,77 € s DPH",27.04.2020,27.04.2020,platná, 233,matrace,,"dodávateľ: UNIZDRAV s.r.o., Františkánske námestie 3/A Prešov, IČO: 36515388","827,00 € s DPH",22.04.2020,23.04.2020,platná, 224,potraviny,,"dodávateľ: Stredná odborná škola technická, Partizánska 1 Michalovce, IČO: 42096651","210,37 € s DPH",22.04.2020,23.04.2020,platná, 226,potraviny,17/2019,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","319,85 € s DPH",22.04.2020,22.04.2020,platná, 227,potraviny,5/2020,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","535,24 € s DPH",29.04.2020,22.04.2020,platná, 228,potraviny,4/2020,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","78,13 € s DPH",22.04.2020,22.04.2020,platná, 229,potraviny,6/2020,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","180,42 € s DPH",22.04.2020,22.04.2020,platná, 230,potraviny,4/2020,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","161,08 € s DPH",22.04.2020,22.04.2020,platná, 231,dezinfekcia,42/4,"dodávateľ: MSM Slovakia s.r.o., Kopčianska 35 Holíč, IČO: 31440479","151,20 € s DPH",22.04.2020,22.04.2020,platná, 232,dezinfekcia + ochranné štíty,46/4,"dodávateľ: FORK s.ro., Pribinova Martin, IČO: 44311061","83,80 € s DPH",22.04.2020,22.04.2020,platná, 223,ochranné obleky,45/4,"dodávateľ: MAD SR, s.r.o, Školská 36 Rimavská Sobota, IČO: 36029947","317,76 € s DPH",21.04.2020,21.04.2020,platná, 222,Poplatok za znečisťovanie ovzdušia,,"dodávateľ: Mesto Strážske, Nám.A.Dubčeka 5 Strážske","317,96 € s DPH",20.04.2020,21.04.2020,platná, 218,potraviny,,dodávateľ: M.A.D.D. FRUIT s.r.o.,"1 350,32 € s DPH",20.04.2020,20.04.2020,platná, 219,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","257,79 € s DPH",20.04.2020,20.04.2020,platná, 220,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","148,39 € s DPH",20.04.2020,20.04.2020,platná, 221,potraviny,,dodávateľ: Pekáreň KELPEK s.r.o.,"570,28 € s DPH",20.04.2020,20.04.2020,platná, 208,ochranná maska,29/3,"dodávateľ: JUHAPHARM s.r.o., Myslavská 644/190/A Košice, IČO: 31698441","1 540,80 € s DPH",17.04.2020,17.04.2020,platná, 209,čistiace prostriedky,14/2019,"dodávateľ: Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné, IČO: 36466778","336,41 € s DPH",17.04.2020,17.04.2020,platná, 210,skartovač,38/4,"dodávateľ: Kancelária 24h s.r.o., Šulekova 2 Bratislava, IČO: 46493000","117,22 € s DPH",17.04.2020,17.04.2020,platná, 211,služby BOZP,,"dodávateľ: IKOMI s.r.o., Zombova 9 Košice, IČO: 45711591","100,00 € s DPH",17.04.2020,17.04.2020,platná, 212,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","280,77 € s DPH",17.04.2020,17.04.2020,platná, 213,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","285,16 € s DPH",17.04.2020,17.04.2020,platná, 214,potraviny,4/2020,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","182,24 € s DPH",17.04.2020,17.04.2020,platná, 215,potraviny,5/2020,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","77,76 € s DPH",17.04.2020,17.04.2020,platná, 216,potraviny,5/2020,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","618,09 € s DPH",17.04.2020,17.04.2020,platná, 217,potraviny,3/2020,"dodávateľ: Eastfood, s.r.o, Južná trieda 78, 040 01 Košice, IČO: 45702942","140,84 € s DPH",17.04.2020,17.04.2020,platná, 206,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","437,71 € s DPH",15.04.2020,15.04.2020,platná, 207,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","115,81 € s DPH",15.04.2020,15.04.2020,platná, 205,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","362,22 € s DPH",15.04.2020,15.04.2020,platná, 197,mobilný telefon,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28 Bratislava, IČO: 35763469","42,07 € s DPH",09.04.2020,14.04.2020,platná, 202,odvoz kuchynského odpadu,,"dodávateľ: ESPIK GROUP s.r.o., Orlov, IČO: 46754768","48,00 € s DPH",14.04.2020,14.04.2020,platná, 203,vývoz odpadu,,"dodávateľ: Mestský podnik služieb, Strážske, IČO: 35556773","57,70 € s DPH",14.04.2020,14.04.2020,platná, 198,"internet, telefon",,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28 Bratislava","78,97 € s DPH",09.04.2020,14.04.2020,platná, 204,rúška na tvár,,"dodávateľ: JUHAPHARM s.r.o., Myslavská 644/190/A, IČO: 31698441","1 810,80 € s DPH",14.04.2020,14.04.2020,platná, 199,Elektrina,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","440,00 € s DPH",14.04.2020,14.04.2020,platná, 201,Elektrina,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","1 790,00 € s DPH",14.04.2020,14.04.2020,platná, 200,Elektrina,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","56,22 € s DPH",14.04.2020,14.04.2020,platná, 194,latexové rukavice,30a/3,"dodávateľ: HARTMAN-RICO spol. s r.o., Einsteinova 24 Bratislava","184,66 € s DPH",07.04.2020,08.04.2020,platná, 195,žiarič,25/3,"dodávateľ: MSM Slovakia s.r.o., Kopčianska 35 Holíč","536,40 € s DPH",07.04.2020,08.04.2020,platná, 196,potraviny,,"dodávateľ: Gymnázium - školská jedáleň, Michalovce","163,40 € s DPH",08.04.2020,08.04.2020,platná, 192,zemný plyn,,"dodávateľ: Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo nám.13 Bratislava, IČO: 44291809","601,77 € s DPH",07.04.2020,07.04.2020,platná, 193,zemný plyn,,"dodávateľ: Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo nám.13 Bratislava, IČO: 44291809","3 936,00 € s DPH",07.04.2020,07.04.2020,platná, 194,rukavice latexové,30a/3,"dodávateľ: Hartmann - RICO spol. s .r.o, Einsteinova 24 Bratislava, IČO: 31351361","184,66 € s DPH",07.04.2020,07.04.2020,platná, 184,PHM,,"dodávateľ: Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO: 31322832","84,25 € s DPH",03.04.2020,06.04.2020,platná, 183,matrece,,"dodávateľ: ARJO HUMANIC, Školská 428 Batizovce, IČO: 36679607","336,00 € s DPH",02.04.2020,06.04.2020,platná, 185,ochranné pomôcky,,"dodávateľ: MAD SR, s.r.o, Školská 36 Rimavská Sobota, IČO: 36029947","366,00 € s DPH",03.04.2020,06.04.2020,platná, 186,farba,,"dodávateľ: Stavmat stavebniny s.ro., Pezinská 56 Malacky, IČO: 34116125","73,51 € s DPH",03.04.2020,06.04.2020,platná, 187,paplóny + vankúše,36/4,"dodávateľ: PRAKTIK Textil s.r.o. Trnava, Zlievarenská 1 Trnava, IČO: 44491191","252,00 € s DPH",03.04.2020,06.04.2020,platná, 188,kancelárske potreby,35/4,"dodávateľ: PAPIER LECHMAN s.r.o., Močarianska 5067, 071 01 Michalovce, IČO: 47102357","339,84 € s DPH",03.04.2020,06.04.2020,platná, 189,Dezinfekčné gély + antib. mydlá,,"dodávateľ: Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné, IČO: 36466778","600,46 € s DPH",03.04.2020,06.04.2020,platná, 190,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","285,59 € s DPH",03.04.2020,06.04.2020,platná, 191,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","270,19 € s DPH",03.04.2020,06.04.2020,platná, 180,potraviny,,"dodávateľ: M.A.D.D. FRUIT s.r.o., Michalovská 10, 073 01 Sobrance, IČO: 36730866","1 368,97 € s DPH",01.04.2020,02.04.2020,platná, 181,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","333,81 € s DPH",01.04.2020,02.04.2020,platná, 182,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","48,92 € s DPH",01.04.2020,02.04.2020,platná, 175,renovácia tonerov,,"dodávateľ: Grafitek.sk, Štefániková 1549/18 Humenné, IČO: 46345337","76,30 € s DPH",31.03.2020,01.04.2020,platná, 176,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","133,92 € s DPH",01.04.2020,01.04.2020,platná, 177,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","491,22 € s DPH",01.04.2020,01.04.2020,platná, 178,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","326,83 € s DPH",01.04.2020,01.04.2020,platná, 179,potraviny,,"dodávateľ: Pekáreň KELPEK s.r.o., Čierne Pole 36, IČO: 47019719","422,13 € s DPH",01.04.2020,01.04.2020,platná, 173,potraviny,7/2019,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","315,36 € s DPH",31.03.2020,31.03.2020,platná, 174,potraviny,7/2019,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","437,58 € s DPH",31.03.2020,31.03.2020,platná, 172,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","4,84 € s DPH",30.03.2020,30.03.2020,platná, 163,utierky na ruky a povrchy,,"dodávateľ: MSM Slovakia s.r.o., Kopčianska 35 Holíč, IČO: 31440479","62,40 € s DPH",24.03.2020,25.03.2020,platná, 164,kancelárske potreby,28/3,"dodávateľ: PAPIER LECHMAN s.r.o., Močarianska 5067, 071 01 Michalovce, IČO: 47102357","975,76 € s DPH",24.03.2020,25.03.2020,platná, 165,čistiaci prostriedok,12/2,"dodávateľ: Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o., Diaľnická cesta 27 Senec, IČO: 35840790","168,48 € s DPH",24.03.2020,25.03.2020,platná, 166,odborná prehliadka výťahu,,"dodávateľ: LIFTEX, Exnárova 6 Košice, IČO: 17251605","181,92 € s DPH",25.03.2020,25.03.2020,platná, 152,podlahárske práce,,"dodávateľ: Ján Slanina, Sídlisko Poľana 854/111, Humenné, IČO: 41578619","997,12 € s DPH",23.03.2020,23.03.2020,platná, 153,stoličky,24/3,"dodávateľ: Tabris PLUS s.r.o., Strojnícka 1 Prešov, IČO: 47651130","262,00 € s DPH",23.03.2020,23.03.2020,platná, 154,čistiace prostriedky,12/2,"dodávateľ: Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o., Diaľničná cesta 27 Senec, IČO: 35840790","42,96 € s DPH",23.03.2020,23.03.2020,platná, 155,počítač,21/3,"dodávateľ: AUTOCONT s.r.o., Krasovského 14, Bratislava, IČO: 36396222","975,12 € s DPH",23.03.2020,23.03.2020,platná, 156,oprava výpočtovej techniky,21/3,"dodávateľ: AUTOCONT s.r.o., Krasovského 14, Bratislava, IČO: 36396222","75,60 € s DPH",23.03.2020,23.03.2020,platná, 157,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","277,70 € s DPH",23.03.2020,23.03.2020,platná, 158,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","91,44 € s DPH",23.03.2020,23.03.2020,platná, 159,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","191,36 € s DPH",23.03.2020,23.03.2020,platná, 160,potraviny,,"dodávateľ: Pekáreň KELPEK s.r.o., Čierne Pole 36, IČO: 47019719","477,49 € s DPH",23.03.2020,23.03.2020,platná, 161,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","218,07 € s DPH",23.03.2020,23.03.2020,platná, 162,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","446,64 € s DPH",23.03.2020,23.03.2020,platná, 149,čistiace potreby,,"dodávateľ: Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné, IČO: 36466778","198,25 € s DPH",17.03.2020,17.03.2020,platná, 150,čistiace potreby,,"dodávateľ: Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné, IČO: 36466778","150,34 € s DPH",17.03.2020,17.03.2020,platná, 151,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","422,16 € s DPH",17.03.2020,17.03.2020,platná, 148,potraviny,,"dodávateľ: M.A.D.D. FRUIT s.r.o., Michalovská 10, 073 01 Sobrance","1 249,41 € s DPH",17.03.2020,17.03.2020,platná, 128,potraviny,,"dodávateľ: A.P.S.-FOOD s.r.o., Bukovec 153, IČO: 50208853","162,00 € s DPH",09.03.2020,16.03.2020,platná, 136,čistiace prostriedky,,"dodávateľ: Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné, IČO: 36466778","381,88 € s DPH",13.03.2020,16.03.2020,platná, 137,všeobecný materiál,,"dodávateľ: Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné, IČO: 36466778","39,84 € s DPH",13.03.2020,16.03.2020,platná, 138,kúrenárske práce,,dodávateľ: PROSERVIS Strážske s.r.o.,"259,67 € s DPH",13.03.2020,16.03.2020,platná, 140,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","354,16 € s DPH",13.03.2020,16.03.2020,platná, 139,potraviny,,"dodávateľ: Eastfood, s.r.o, Južná trieda 78, 040 01 Košice, IČO: 45702942","125,50 € s DPH",13.03.2020,16.03.2020,platná, 141,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","74,88 € s DPH",13.03.2020,16.03.2020,platná, 142,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","106,92 € s DPH",13.03.2020,16.03.2020,platná, 143,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","540,37 € s DPH",13.03.2020,16.03.2020,platná, 144,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","70,38 € s DPH",13.03.2020,16.03.2020,platná, 145,potraviny,,"dodávateľ: A.P.S.-FOOD s.r.o., Bukovec 153, IČO: 50208853","203,04 € s DPH",13.03.2020,16.03.2020,platná, 146,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","476,27 € s DPH",13.03.2020,16.03.2020,platná, 147,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","370,00 € s DPH",13.03.2020,16.03.2020,platná, 148,potraviny,,"dodávateľ: M.A.D.D. FRUIT s.r.o., Michalovská 10, 073 01 Sobrance, IČO: 36730866","1 249,41 € s DPH",13.03.2020,16.03.2020,platná, 132,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","265,77 € s DPH",11.03.2020,12.03.2020,platná, 133,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","169,97 € s DPH",11.03.2020,12.03.2020,platná, 134,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","137,78 € s DPH",11.03.2020,12.03.2020,platná, 135,služby BOZP 3/2020,,"dodávateľ: IKOMI s.r.o., Zombova 9 Košice, IČO: 47511591","100,00 € s DPH",11.03.2020,12.03.2020,platná, 136,čistiace prostriedky,,"dodávateľ: Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné, IČO: 36466778","381,88 € s DPH",12.03.2020,12.03.2020,platná, 137,čistiace prostriedky,,"dodávateľ: Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné, IČO: 36466778","39,84 € s DPH",12.03.2020,12.03.2020,platná, 130,potraviny,,"dodávateľ: Pekáreň KELPEK s.r.o., Čierne Pole 36, IČO: 47019719","382,46 € s DPH",11.03.2020,11.03.2020,platná, 131,elektrické polohovacie postele,,"dodávateľ: ARJO HUMANIC, Školská 428 Batizovce, IČO: 36679607","1 587,60 € s DPH",11.03.2020,11.03.2020,platná, 113,zemný plyn,,"dodávateľ: Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo nám.13 Bratislava, IČO: 44291809","1 457,18 € s DPH",09.03.2020,09.03.2020,platná, 114,zemný plyn,,"dodávateľ: Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo nám.13 Bratislava, IČO: 44291809","3 304,00 € s DPH",09.03.2020,09.03.2020,platná, 115,elektrina,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","180,86 € s DPH",09.03.2020,09.03.2020,platná, 116,elektrina,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","1 740,00 € s DPH",09.03.2020,09.03.2020,platná, 116,elektrina,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","1 740,00 € s DPH",09.03.2020,09.03.2020,platná, 117,elektrina,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","490,00 € s DPH",09.03.2020,09.03.2020,platná, 118,zber a odvoz odpadu za 2/2020,,"dodávateľ: ESPIK GROUP s.r.o., Orlov, IČO: 46754768","38,40 € s DPH",09.03.2020,09.03.2020,platná, 119,interiérové vybavenie,,"dodávateľ: MERKURY SHOP s.r.o., Duklianska 11, Prešov, IČO: 51231735","213,00 € s DPH",09.03.2020,09.03.2020,platná, 120,"telefon, internet",,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28 Bratislava, IČO: 35763469","83,78 € s DPH",09.03.2020,09.03.2020,platná, 121,mobilný telefon,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28 Bratislava, IČO: 35763469","42,37 € s DPH",09.03.2020,09.03.2020,platná, 122,potraviny,12/2019,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","324,08 € s DPH",09.03.2020,09.03.2020,platná, 123,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","82,80 € s DPH",09.03.2020,09.03.2020,platná, 124,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","262,72 € s DPH",09.03.2020,09.03.2020,platná, 125,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","386,05 € s DPH",09.03.2020,09.03.2020,platná, 126,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","31,10 € s DPH",09.03.2020,09.03.2020,platná, 127,potraviny,,"dodávateľ: A.P.S.-FOOD s.r.o., Bukovec 153, IČO: 50208853","87,26 € s DPH",09.03.2020,09.03.2020,platná, 129,potraviny,,"dodávateľ: Eastfood, s.r.o, Južná trieda 78, 040 01 Košice, IČO: 45702942","667,10 € s DPH",09.03.2020,09.03.2020,platná, 110,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","273,53 € s DPH",04.03.2020,05.03.2020,platná, 111,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","250,70 € s DPH",03.03.2020,05.03.2020,platná, 112,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","889,70 € s DPH",10.03.2020,05.03.2020,platná, 102,potraviny,,"dodávateľ: M.A.D.D. FRUIT s.r.o., Michalovská 10, 073 01 Sobrance, IČO: 36730866","1 064,37 € s DPH",02.03.2020,02.03.2020,platná, 103,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","115,18 € s DPH",02.03.2020,02.03.2020,platná, 104,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","309,52 € s DPH",29.02.2020,02.03.2020,platná, 105,potraviny,,"dodávateľ: Pekáreň KELPEK s.r.o., Čierne Pole 36, IČO: 47019719","480,24 € s DPH",02.03.2020,02.03.2020,platná, 106,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","10,37 € s DPH",02.03.2020,02.03.2020,platná, 107,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","64,49 € s DPH",02.03.2020,02.03.2020,platná, 108,lavičky,,"dodávateľ: Mountfield SK, Kollárova 85 Martin, IČO: 36377147","312,00 € s DPH",02.03.2020,02.03.2020,platná, 95,45/2018,,"dodávateľ: Grafitek.sk, Štefániková 1549/18 Humenné, IČO: 46345337","318,60 € s DPH",27.02.2020,28.02.2020,platná, 96,všeobecný materiál,,"dodávateľ: NORMA, Svätoplukova 3225/2 Prešov, IČO: 31291295","240,67 € s DPH",27.02.2020,28.02.2020,platná, 99,čistiace potreby,,"dodávateľ: Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné, IČO: 36466778","295,78 € s DPH",28.02.2020,28.02.2020,platná, 100,"vodné, stočné",,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Komenského 50, Košice, IČO: 36570460","1 276,31 € s DPH",28.02.2020,28.02.2020,platná, 101,všeobecný materiál,,"dodávateľ: Obchod Mix, Nám.A.Dubčeka 5 Strážske, IČO: 31240500","122,83 € s DPH",28.02.2020,28.02.2020,platná, 98,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","174,25 € s DPH",27.02.2020,27.02.2020,platná, 97,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","100,82 € s DPH",27.02.2020,27.02.2020,platná, 96,všeobecný materiál,,"dodávateľ: NORMA POTREBY PRE domácnosť, Svätoplukova 3225/2 Prešov, IČO: 31291295","240,67 € s DPH",27.02.2020,27.02.2020,platná, 95,renovácia tonerov,,"dodávateľ: Grafitek.sk, Štefániková 1549/18 Humenné, IČO: 46345337","318,60 € s DPH",27.02.2020,27.02.2020,platná, 86,potraviny,,"dodávateľ: A.P.S.-FOOD s.r.o., Bukovec 153, IČO: 50208853","207,18 € s DPH",27.02.2020,27.02.2020,platná, 87,čistiace prostriedky,,"dodávateľ: Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné, IČO: 36466778","292,24 € s DPH",21.02.2020,26.02.2020,platná, 93,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","731,94 € s DPH",26.02.2020,26.02.2020,platná, 94,potraviny,,"dodávateľ: A.P.S.-FOOD s.r.o., Bukovec 153, IČO: 50208853","421,44 € s DPH",26.02.2020,26.02.2020,platná, 88,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","364,70 € s DPH",24.02.2020,24.02.2020,platná, 89,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","86,40 € s DPH",20.02.2020,24.02.2020,platná, 90,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","279,11 € s DPH",20.02.2020,24.02.2020,platná, 91,potraviny,,"dodávateľ: Pekáreň KELPEK s.r.o., Čierne Pole 36, IČO: 47019719","521,62 € s DPH",20.02.2020,24.02.2020,platná, 92,služby BOZP 2/2020,,"dodávateľ: IKOMI s.r.o., Zombova 9 Košice, IČO: 47511591","100,00 € s DPH",24.02.2020,24.02.2020,platná, 80,teplomery do mrazničiek,,"dodávateľ: Ján Mata pavlisko, Závadka 30, IČO: 41579429","60,00 € s DPH",20.02.2020,20.02.2020,platná, 81,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","102,97 € s DPH",20.02.2020,20.02.2020,platná, 82,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","207,25 € s DPH",20.02.2020,20.02.2020,platná, 83,"nitrilové rukavice bez púdru, modré",,"dodávateľ: MSM Slovakia s.r.o., Kopčianska 35 Holíč, IČO: 31440479","1 008,00 € s DPH",20.02.2020,20.02.2020,platná, 84,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","574,57 € s DPH",20.02.2020,20.02.2020,platná, 85,potraviny,,"dodávateľ: Eastfood, s.r.o, Južná trieda 78, 040 01 Košice, IČO: 45702942","64,87 € s DPH",20.02.2020,20.02.2020,platná, 70,potraviny,,"dodávateľ: Eastfood, s.r.o, Južná trieda 78, 040 01 Košice, IČO: 45702942","146,40 € s DPH",17.02.2020,18.02.2020,platná, 71,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","39,17 € s DPH",17.02.2020,18.02.2020,platná, 72,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","353,49 € s DPH",17.02.2020,18.02.2020,platná, 73,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","298,19 € s DPH",17.02.2020,18.02.2020,platná, 74,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","404,54 € s DPH",17.02.2020,18.02.2020,platná, 75,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","82,80 € s DPH",17.02.2020,18.02.2020,platná, 76,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","273,17 € s DPH",17.02.2020,18.02.2020,platná, 77,potraviny,,"dodávateľ: M.A.D.D. FRUIT s.r.o., Michalovská 10, 073 01 Sobrance, IČO: 36730866","1 168,27 € s DPH",17.02.2020,18.02.2020,platná, 55,elektrina,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","23,37 € s DPH",11.02.2020,11.02.2020,platná, 56,elektrina,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","540,00 € s DPH",11.02.2020,11.02.2020,platná, 57,elektrina,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","40,40 € s DPH",11.02.2020,11.02.2020,platná, 58,elektrina,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","1 730,00 € s DPH",11.02.2020,11.02.2020,platná, 59,zemný plyn,,"dodávateľ: Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo nám.13 Bratislava, IČO: 44291809","3 758,30 € s DPH",11.02.2020,11.02.2020,platná, 60,zemný plyn,,"dodávateľ: Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo nám.13 Bratislava, IČO: 44291809","3 304,00 € s DPH",11.02.2020,11.02.2020,platná, 61,potraviny,,"dodávateľ: A.P.S.-FOOD s.r.o., Bukovec 153, IČO: 50208853","265,68 € s DPH",11.02.2020,11.02.2020,platná, 62,potraviny,,"dodávateľ: Pekáreň KELPEK s.r.o., Čierne Pole 36, IČO: 47019719","318,73 € s DPH",11.02.2020,11.02.2020,platná, 63,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","110,69 € s DPH",11.02.2020,11.02.2020,platná, 64,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","263,20 € s DPH",11.02.2020,11.02.2020,platná, 65,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","198,46 € s DPH",11.02.2020,11.02.2020,platná, 66,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","350,72 € s DPH",11.02.2020,11.02.2020,platná, 51,PHM,,"dodávateľ: Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO: 31322832","105,82 € s DPH",07.02.2020,10.02.2020,platná, 52,renovácia tonerov,,"dodávateľ: Grafitek.sk, Štefániková 1549/18 Humenné, IČO: 46345337","265,50 € s DPH",10.02.2020,10.02.2020,platná, 53,mobilný telefon,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bankalská 28, Bratislava, IČO: 35763469","41,98 € s DPH",10.02.2020,10.02.2020,platná, 54,"telefón, internet",,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28 Bratislava, IČO: 35763469","75,19 € s DPH",10.02.2020,10.02.2020,platná, 67,oprava stropu kuchyňa,,"dodávateľ: Finanse SK s.r.o., Jasenov 378 Humenné, IČO: 46866281","751,60 € s DPH",05.02.2020,06.02.2020,platná, 68,poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady,,"dodávateľ: Mesto Strážske, Nám.A.Dubčeka 5 Strážske, IČO: 00325813","1 365,93 € s DPH",05.02.2020,06.02.2020,platná, 48,potraviny,,"dodávateľ: Pekáreň KELPEK s.r.o., Čierne Pole 36, IČO: 47019719","547,33 € s DPH",05.02.2020,05.02.2020,platná, 49,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","239,74 € s DPH",05.02.2020,05.02.2020,platná, 38,publikácia "Čo má vedieť....",,"dodávateľ: PSDOMOV, Klemensova 34 Žilina","58,80 € s DPH",27.01.2020,04.02.2020,platná, 39,overenie váh,,"dodávateľ: Slovenská legálna metrológia, n.o., Hviezdoslavova 31 Banská Bystrica","150,00 € s DPH",03.02.2020,04.02.2020,platná, 40,potraviny,,"dodávateľ: Pekáreň KELPEK s.r.o., Čierne Pole 36","404,49 € s DPH",03.02.2020,04.02.2020,platná, 41,potraviny,,"dodávateľ: Eastfood, s.r.o, Južná trieda 78, 040 01 Košice","168,44 € s DPH",03.02.2020,04.02.2020,platná, 42,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen","85,16 € s DPH",03.02.2020,04.02.2020,platná, 43,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","607,26 € s DPH",03.02.2020,04.02.2020,platná, 44,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","82,80 € s DPH",03.02.2020,04.02.2020,platná, 45,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","308,07 € s DPH",03.02.2020,04.02.2020,platná, 46,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","385,72 € s DPH",03.02.2020,04.02.2020,platná, 47,potraviny,,"dodávateľ: M.A.D.D. FRUIT s.r.o., Michalovská 10, 073 01 Sobrance, IČO: 36730866","1 350,26 € s DPH",03.02.2020,04.02.2020,platná, 36,prenajom nebytovych priestorov,,"dodávateľ: Mesto Strážske, Nám.A.Dubčeka 5 Strážske, IČO: 00325813","35,00 € s DPH",27.01.2020,29.01.2020,platná, 37,"vodné, stočné",,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Komenského 50, Košice, IČO: 36570460","1 414,94 € s DPH",29.01.2020,29.01.2020,platná, 28,čistiace potreby,,"dodávateľ: Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné, IČO: 36466778","311,99 € s DPH",23.01.2020,23.01.2020,platná, 29,čistenie kanalizacie,,"dodávateľ: Petr Mrázek, Nádražní 527 Zásmuky, IČO: 69639485","360,00 € s DPH",23.01.2020,23.01.2020,platná, 30,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","143,86 € s DPH",23.01.2020,23.01.2020,platná, 25,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","17,62 € s DPH",22.01.2020,22.01.2020,platná, 26,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","201,77 € s DPH",22.01.2020,22.01.2020,platná, 27,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","771,08 € s DPH",22.01.2020,22.01.2020,platná, 23,potraviny,,"dodávateľ: A.P.S.-FOOD s.r.o., Bukovec 153, IČO: 50208853","116,35 € s DPH",21.01.2020,21.01.2020,platná, 24,potraviny,,"dodávateľ: A.P.S.-FOOD s.r.o., Bukovec 153, IČO: 50208853","256,56 € s DPH",21.01.2020,21.01.2020,platná, 20,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","269,96 € s DPH",20.01.2020,20.01.2020,platná, 21,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","394,19 € s DPH",20.01.2020,20.01.2020,platná, 22,potraviny,,"dodávateľ: Pekáreň KELPEK s.r.o., Čierne Pole 36, IČO: 47019719","411,26 € s DPH",27.01.2020,20.01.2020,platná, 14,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","69,33 € s DPH",15.01.2020,16.01.2020,platná, 15,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","196,70 € s DPH",15.01.2020,16.01.2020,platná, 16,potraviny,,"dodávateľ: M.A.D.D. FRUIT s.r.o., Michalovská 10, 073 01 Sobrance, IČO: 36730866","992,41 € s DPH",16.01.2020,16.01.2020,platná, 17,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","140,76 € s DPH",16.01.2020,16.01.2020,platná, 18,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","549,85 € s DPH",16.01.2020,16.01.2020,platná, 19,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","572,12 € s DPH",16.01.2020,16.01.2020,platná, 12,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","284,44 € s DPH",14.01.2020,14.01.2020,platná, 13,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","595,07 € s DPH",14.01.2020,14.01.2020,platná, 6,služby BOZP 1/2020,,"dodávateľ: IKOMI s.r.o., Zombova 9 Košice, IČO: 47511591","100,00 € s DPH",13.01.2020,13.01.2020,platná, 7,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","71,34 € s DPH",13.01.2020,13.01.2020,platná, 8,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","208,24 € s DPH",13.01.2020,13.01.2020,platná, 9,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","55,18 € s DPH",13.01.2020,13.01.2020,platná, 10,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","152,47 € s DPH",13.01.2020,13.01.2020,platná, 11,zemný plyn,,"dodávateľ: Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo nám.13 Bratislava, IČO: 44291809","2 443,50 € s DPH",13.01.2020,13.01.2020,platná, 785,zber a odvoz kuchynského odpadu,,"dodávateľ: ESPIK GROUP s.r.o., Orlov, IČO: 46754768","48,00 € s DPH",13.01.2020,13.01.2020,platná, 781,elektrická energia,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","56,88 € s DPH",08.01.2020,08.01.2020,platná, 780,PHM,,"dodávateľ: Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO: 31322832","85,63 € s DPH",03.01.2020,08.01.2020,platná, 4,elektrina,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","490,00 € s DPH",08.01.2020,08.01.2020,platná, 5,elektrina,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","1 500,00 € s DPH",08.01.2020,08.01.2020,platná, 1,elektrická energia,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","520,00 € s DPH",03.01.2020,07.01.2020,platná, 2,elektrická energia,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","1 690,00 € s DPH",03.01.2020,07.01.2020,platná, 3,zemný plyn,,"dodávateľ: Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo nám.13 Bratislava, IČO: 44291809","1 022,10 € s DPH",03.01.2020,07.01.2020,platná, 777,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","582,88 € s DPH",03.01.2020,03.01.2020,platná, 778,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","428,20 € s DPH",03.01.2020,03.01.2020,platná, 779,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","41,40 € s DPH",03.01.2020,03.01.2020,platná, 770,PHM,,"dodávateľ: Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava","85,63 € s DPH",03.01.2020,03.01.2020,platná, 775,potraviny,,"dodávateľ: Eastfood, s.r.o, Južná trieda 78, 040 01 Košice","181,68 € s DPH",30.12.2019,02.01.2020,platná, 776,potraviny,,"dodávateľ: M.A.D.D. FRUIT s.r.o., Michalovská 10, 073 01 Sobrance","438,26 € s DPH",02.01.2020,02.01.2020,platná, 774,potraviny,,"dodávateľ: Pekáreň KELPEK s.r.o., Čierne Pole 36","603,37 € s DPH",30.12.2019,30.12.2019,platná, 775,potraviny,,"dodávateľ: Eastfood, s.r.o, Južná trieda 78, 040 01 Košice","181,68 € s DPH",30.12.2019,30.12.2019,platná, 679,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen","12,88 € s DPH",27.12.2019,27.12.2019,platná, 770,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen","168,45 € s DPH",27.12.2019,27.12.2019,platná, 771,potraviny,,"dodávateľ: A.P.S.-FOOD s.r.o., Bukovec 153","87,26 € s DPH",27.12.2019,27.12.2019,platná, 772,potraviny,,"dodávateľ: A.P.S.-FOOD s.r.o., Bukovec 153","93,42 € s DPH",27.12.2019,27.12.2019,platná, 773,žiarovky,,"dodávateľ: Obchod Mix, Nám.A.Dubčeka 5 Strážske","109,74 € s DPH",27.12.2019,27.12.2019,platná, 765,potraviny,,"dodávateľ: Pekáreň KELPEK s.r.o., Čierne Pole 36","555,69 € s DPH",23.12.2019,23.12.2019,platná, 766,posteľná bielizeň,,"dodávateľ: PRAKTIK Textil s.r.o. Trnava, Zlievarenská 1 Trnava","1 542,78 € s DPH",23.12.2019,23.12.2019,platná, 767,oprava kúrenia,,"dodávateľ: PROSERVIS Strážske s.r.o., Mierová 101 Strážske","495,78 € s DPH",23.12.2019,23.12.2019,platná, 768,potraviny,,"dodávateľ: M.A.D.D. FRUIT s.r.o., Michalovská 10, 073 01 Sobrance","988,09 € s DPH",23.12.2019,23.12.2019,platná, 759,Počítač s príslušenstvom,,"dodávateľ: AUTOCONT s.r.o., Bardejovská 1/C, 040 11 Košice","1 105,56 € s DPH",19.12.2019,20.12.2019,platná, 760,revízia výťahu,,"dodávateľ: LIFTEX, Exnárova 6 Košice","181,92 € s DPH",19.12.2019,20.12.2019,platná, 761,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","82,80 € s DPH",20.12.2019,20.12.2019,platná, 762,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","497,50 € s DPH",20.12.2019,20.12.2019,platná, 763,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","313,01 € s DPH",20.12.2019,20.12.2019,platná, 764,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","194,14 € s DPH",20.12.2019,20.12.2019,platná, 754,interiérové vybavenie,,"dodávateľ: MERKURY SHOP s.r.o., Duklianska 11, Prešov","261,68 € s DPH",19.12.2019,19.12.2019,platná, 755,fotoaparát + príslušenstvo,,"dodávateľ: NAY a.s., Tuhovská 15 Bratislava","245,89 € s DPH",19.12.2019,19.12.2019,platná, 756,služby PO techniky,,"dodávateľ: EUROHAS consulting, Strojárenská 5 Košice","300,00 € s DPH",19.12.2019,19.12.2019,platná, 757,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","531,74 € s DPH",19.12.2019,19.12.2019,platná, 758,"vodné, stočné",,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Komenského 50, Košice","881,17 € s DPH",19.12.2019,19.12.2019,platná, 759,počítač s príslušenstvom,,"dodávateľ: AUTOCONT s.r.o., Bardejovská 1/C, 040 11 Košice","1 105,56 € s DPH",19.12.2019,19.12.2019,platná, 742,oprava kúpelní 3 ks,,"dodávateľ: IMPERIUM I+P s.r.o., Zbudza 62","20 285,48 € s DPH",17.12.2019,18.12.2019,platná, 743,čistenie kanalizácie,,"dodávateľ: MP KANAL, Košická 5C Prešov","243,36 € s DPH",18.12.2019,18.12.2019,platná, 744,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","203,94 € s DPH",18.12.2019,18.12.2019,platná, 745,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","243,74 € s DPH",18.12.2019,18.12.2019,platná, 746,knihy,,"dodávateľ: Panta Rhei, s.r.o., Kúpeľná 2 Veľký Meder","857,91 € s DPH",18.12.2019,18.12.2019,platná, 747,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen","401,59 € s DPH",18.12.2019,18.12.2019,platná, 748,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen","54,80 € s DPH",18.12.2019,18.12.2019,platná, 749,všeobecný materiál,,"dodávateľ: KARLO Gabriel Zahorčák, Andreja Hrehovčíka 1 Michalovce","134,54 € s DPH",18.12.2019,18.12.2019,platná, 749,všeobecný materiál,,"dodávateľ: KARLO, Stráňany Michalovce","134,54 € s DPH",18.12.2019,18.12.2019,platná, 750,podlahárske práce,,"dodávateľ: Ján Slanina, Sídlisko Poľana 854/111, Humenné","4 999,53 € s DPH",18.12.2019,18.12.2019,platná, 751,elektrospotrebiče,,"dodávateľ: NAY a.s., Tuhovská 15 Bratislava","542,98 € s DPH",18.12.2019,18.12.2019,platná, 752,divadelne predstavenie,,"dodávateľ: Portál agentúra, Obrancov mieru 36 Prešov","120,00 € s DPH",18.12.2019,18.12.2019,platná, 748,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen","54,80 € s DPH",18.12.2019,18.12.2019,platná, 753,všeobecný materiál,,"dodávateľ: Obchod Mix, Nám.A.Dubčeka 5 Strážske","99,55 € s DPH",18.12.2019,18.12.2019,platná, 738,potraviny,,"dodávateľ: A.P.S.-FOOD s.r.o., Bukovec 153","27,43 € s DPH",17.12.2019,17.12.2019,platná, 739,potraviny,,"dodávateľ: A.P.S.-FOOD s.r.o., Bukovec 153","214,26 € s DPH",17.12.2019,17.12.2019,platná, 740,potraviny,,"dodávateľ: A.P.S.-FOOD s.r.o., Bukovec 153","166,07 € s DPH",17.12.2019,17.12.2019,platná, 741,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","236,05 € s DPH",17.12.2019,17.12.2019,platná, 742,Oprava kúpeľní 3 ks,,"dodávateľ: IMPERIUM I+P s.r.o., Zbudza 62","20 285,48 € s DPH",17.12.2019,17.12.2019,platná, 734,čistiace prostriedky do kuchyne,,"dodávateľ: Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o., Diaľničná cesta 27","293,18 € s DPH",16.12.2019,16.12.2019,platná, 735,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen","44,16 € s DPH",16.12.2019,16.12.2019,platná, 736,potraviny,,"dodávateľ: M.A.D.D. FRUIT s.r.o., Michalovská 10, 073 01 Sobrance","1 061,90 € s DPH",16.12.2019,16.12.2019,platná, 737,potraviny,,"dodávateľ: Eastfood, s.r.o, Južná trieda 78, 040 01 Košice","97,34 € s DPH",16.12.2019,16.12.2019,platná, 728,kancelárske potreby,,"dodávateľ: PAPIER LECHMAN s.r.o., Močarianska 5067, 071 01 Michalovce","561,20 € s DPH",12.12.2019,13.12.2019,platná, 729,elektrina,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice","81,80 € s DPH",13.12.2019,13.12.2019,platná, 730,elektrina,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice","46,42 € s DPH",13.12.2019,13.12.2019,platná, 731,potraviny,4/2019,"dodávateľ: Pekáreň KELPEK s.r.o., Čierne Pole 36","500,35 € s DPH",13.12.2019,13.12.2019,platná, 732,interiérové vybavenie,,"dodávateľ: MERKURY SHOP s.r.o., Duklianska 11, Prešov","329,95 € s DPH",13.12.2019,13.12.2019,platná, 733,oprava kuchynka,125/12,"dodávateľ: IMPERIUM I+P s.r.o., Zbudza 62","2 376,00 € s DPH",13.12.2019,13.12.2019,platná, 725,potraviny,,"dodávateľ: A.P.S.-FOOD s.r.o., Bukovec 153","87,26 € s DPH",12.12.2019,12.12.2019,platná, 726,potraviny,,"dodávateľ: A.P.S.-FOOD s.r.o., Bukovec 153","247,26 € s DPH",12.12.2019,12.12.2019,platná, 727,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen","250,98 € s DPH",12.12.2019,12.12.2019,platná, 698,školenie kuričov,,"dodávateľ: Ján Brtáň,, Hermanovce nad Topľou 82, IČO: 14322731","172,80 € s DPH",04.12.2019,11.12.2019,platná, 719,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","321,48 € s DPH",11.12.2019,11.12.2019,platná, 720,služby BOZP,,"dodávateľ: IKOMI s.r.o., Zombova 9 Košice","100,00 € s DPH",11.12.2019,11.12.2019,platná, 721,"telefon, internet",,"dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28 Bratislava","88,79 € s DPH",11.12.2019,11.12.2019,platná, 722,mobilný telefon,,"dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28 Bratislava","42,07 € s DPH",11.12.2019,11.12.2019,platná, 723,elektricky polohovateľné lôžko,124/12,"dodávateľ: ARJO HUMANIC, Školská 428 Batizovce","1 587,60 € s DPH",11.12.2019,11.12.2019,platná, 714,vodárenské práce,,"dodávateľ: DAKO Stav s.r.o., Udavské 110","618,00 € s DPH",10.12.2019,10.12.2019,platná, 715,potraviny,7/2019,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","41,40 € s DPH",10.12.2019,10.12.2019,platná, 716,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","258,53 € s DPH",10.12.2019,10.12.2019,platná, 717,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","399,85 € s DPH",10.12.2019,10.12.2019,platná, 718,maľovanie interiéru,,"dodávateľ: FINANSE s.r.o., Jasenov","1 905,50 € s DPH",10.12.2019,10.12.2019,platná, 712,Zemný plyn,,"dodávateľ: Innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31, Košice","2 367,61 € s DPH",09.12.2019,09.12.2019,platná, 708,čistiace potreby,,"dodávateľ: Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné, IČO: 36466778","447,43 € s DPH",05.12.2019,06.12.2019,platná, 709,potraviny,,"dodávateľ: Eastfood, s.r.o, Južná trieda 78, 040 01 Košice","166,66 € s DPH",06.12.2019,06.12.2019,platná, 710,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","57,60 € s DPH",06.12.2019,06.12.2019,platná, 711,zber a odvoz kuchynského odpadu za 11/2019,,"dodávateľ: ESPIK GROUP s.r.o., Orlov 133, IČO: 46754768","38,40 € s DPH",06.12.2019,06.12.2019,platná, 699,potraviny,,"dodávateľ: Eastfood, s.r.o, Strojnícka 9 Prešov","342,41 € s DPH",04.12.2019,05.12.2019,platná, 700,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","392,68 € s DPH",04.12.2019,05.12.2019,platná, 701,renovácia tonerov,,"dodávateľ: Grafitek.sk, Štefániková 1549/18 Humenné, IČO: 46345337","269,40 € s DPH",05.12.2019,05.12.2019,platná, 702,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","232,14 € s DPH",05.12.2019,05.12.2019,platná, 703,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","327,00 € s DPH",05.12.2019,05.12.2019,platná, 704,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","109,81 € s DPH",05.12.2019,05.12.2019,platná, 705,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","114,36 € s DPH",05.12.2019,05.12.2019,platná, 695,oprava kotolňa,119/11,"dodávateľ: Humin s.r.o, Mierová 79 Humenné, IČO: 43895620","582,00 € s DPH",03.12.2019,04.12.2019,platná, 696,"vodné, stočné",,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Komenského 50, Košice, IČO: 36570460","993,70 € s DPH",03.12.2019,04.12.2019,platná, 697,PHM,,"dodávateľ: Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO: 31322832","196,36 € s DPH",04.12.2019,04.12.2019,platná, 693,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","280,69 € s DPH",03.12.2019,03.12.2019,platná, 694,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","355,82 € s DPH",03.12.2019,03.12.2019,platná, 687,potraviny,,"dodávateľ: M.A.D.D. FRUIT s.r.o., Michalovská 10, 073 01 Sobrance","963,80 € s DPH",02.12.2019,02.12.2019,platná, 688,potraviny,,"dodávateľ: Pekáreň KELPEK s.r.o., Čierne Pole 36","579,95 € s DPH",02.12.2019,02.12.2019,platná, 689,plynový ohrievač,,"dodávateľ: HUMIN s.r.o., Mierová 79 Humenné, IČO: 43895620","5 868,00 € s DPH",02.12.2019,02.12.2019,platná, 690,oprava kotolňa,106/10,"dodávateľ: Proservis, Mierová 101 Strážske, IČO: 36727466","583,08 € s DPH",02.12.2019,02.12.2019,platná, 691,oprava práčky Elektrolux,,"dodávateľ: Elektroservis VV, s.r.o,, Čemernianska 50 Vranov, IČO: 44602731","344,40 € s DPH",02.12.2019,02.12.2019,platná, 692,oprava umyvacky riadu,,"dodávateľ: Elektroservis VV s.r.o., Čemernianska 50 Vranov, IČO: 44602731","516,36 € s DPH",02.12.2019,02.12.2019,platná, 686,potraviny,,"dodávateľ: Komfos Prešov s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice, IČO: 36454184","135,85 € s DPH",29.11.2019,29.11.2019,platná, 684,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","403,78 € s DPH",28.11.2019,28.11.2019,platná, 685,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","99,91 € s DPH",28.11.2019,28.11.2019,platná, 678,rozšírenie siete LAN,114/11,"dodávateľ: AUTOCONT s.r.o., Krasovského 14, Bratislava, IČO: 36396222","425,16 € s DPH",26.11.2019,27.11.2019,platná, 679,oprava výpočtovej techniky + licencia,113/11,"dodávateľ: AUTOCONT s.r.o., Krasovského 14, Bratislava, IČO: 36396222","707,52 € s DPH",26.11.2019,27.11.2019,platná, 680,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","377,21 € s DPH",26.11.2019,27.11.2019,platná, 681,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","82,80 € s DPH",26.11.2019,27.11.2019,platná, 682,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","313,43 € s DPH",26.11.2019,27.11.2019,platná, 683,potraviny,,"dodávateľ: Komfos Prešov s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice, IČO: 36454184","441,56 € s DPH",26.11.2019,27.11.2019,platná, 675,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","128,34 € s DPH",22.11.2019,25.11.2019,platná, 676,potraviny,,"dodávateľ: Pekáreň KELPEK s.r.o., Čierne Pole 36, IČO: 47019719","495,22 € s DPH",22.11.2019,25.11.2019,platná, 670,všeobecný materiál,116/11,"dodávateľ: Obchod Mix, Nám.A.Dubčeka 5 Strážske, IČO: 31240500","307,72 € s DPH",21.11.2019,22.11.2019,platná, 671,potraviny,6/2019,"dodávateľ: A.P.S.-FOOD s.r.o., Bukovec 153, IČO: 50208853","291,36 € s DPH",22.11.2019,22.11.2019,platná, 672,potraviny,7/2019,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","184,37 € s DPH",22.11.2019,22.11.2019,platná, 673,potraviny,7/2019,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","56,88 € s DPH",22.11.2019,22.11.2019,platná, 674,potraviny,,"dodávateľ: Komfos Prešov s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice, IČO: 36454184","58,75 € s DPH",22.11.2019,22.11.2019,platná, 667,Poistenie zodpovednosti za škodu,,"dodávateľ: Generali Poisťovňa a.s., Lamačská cesta 3/A Bratislava","271,41 € s DPH",20.11.2019,21.11.2019,platná, 668,potraviny,,"dodávateľ: Komfos Prešov s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice, IČO: 36454184","60,91 € s DPH",21.11.2019,21.11.2019,platná, 669,potraviny,3/2019,"dodávateľ: Eastfood, s.r.o, Južná trieda 78, 040 01 Košice, IČO: 45702942","286,18 € s DPH",21.11.2019,21.11.2019,platná, 664,oprava konvektomatu,,"dodávateľ: OMES spol. s r.o., Divina-Lúky 27, IČO: 47505214","1 380,00 € s DPH",20.11.2019,20.11.2019,platná, 665,vybavenie kuchyne,,"dodávateľ: Kika Nábytok Slovensko s.r.o., Moldavská cesta 34 Košice, IČO: 35883103","275,00 € s DPH",19.11.2019,20.11.2019,platná, 666,potraviny,5/2019,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","89,68 € s DPH",20.11.2019,20.11.2019,platná, 659,všeobecny material,14/2019,"dodávateľ: Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné, IČO: 36466778","404,62 € s DPH",19.11.2019,19.11.2019,platná, 660,potraviny,12/2019,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","296,11 € s DPH",19.11.2019,19.11.2019,platná, 661,potraviny,11/2019,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","341,91 € s DPH",19.11.2019,19.11.2019,platná, 662,potraviny,57/2018,"dodávateľ: Komfos Prešov s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice, IČO: 36454184","105,17 € s DPH",19.11.2019,19.11.2019,platná, 663,potraviny,9/2019,"dodávateľ: M.A.D.D. FRUIT s.r.o., Michalovská 10, 073 01 Sobrance, IČO: 36730866","1 213,27 € s DPH",19.11.2019,19.11.2019,platná, 657,školenie vodiča,,"dodávateľ: AMOS Valéria Paukejová, Nemocničná 32 Humenné, IČO: 35462159","15,00 € s DPH",15.11.2019,15.11.2019,platná, 658,potraviny,5/2019,"dodávateľ: Inmedia s. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","26,42 € s DPH",15.11.2019,15.11.2019,platná, 649,darčekové poukážky,,"dodávateľ: Milk-AGRO spol. s r.o., Čapajevova 36 Prešov, IČO: 17147786","2 620,00 € s DPH",13.11.2019,14.11.2019,platná, 650,kuchynská linka,,"dodávateľ: MERKURY SHOP s.r.o., Duklianska 11, Prešov, IČO: 51231735","182,98 € s DPH",13.11.2019,13.11.2019,platná, 651,stolík,,"dodávateľ: MERKURY SHOP s.r.o., Duklianska 11, Prešov, IČO: 51231735","60,00 € s DPH",13.11.2019,13.11.2019,platná, 652,potraviny,,"dodávateľ: Pekáreň KELPEK s.r.o., Čierne Pole 36, IČO: 47019719","368,45 € s DPH",13.11.2019,13.11.2019,platná, 653,potraviny,7/2019,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","558,07 € s DPH",13.11.2019,13.11.2019,platná, 654,potraviny,6/2019,"dodávateľ: A.P.S.-FOOD s.r.o., Bukovec 153, IČO: 50208853","162,00 € s DPH",13.11.2019,13.11.2019,platná, 655,potraviny,8/2019,"dodávateľ: A.P.S.-FOOD s.r.o., Bukovec 153, IČO: 50208853","238,33 € s DPH",13.11.2019,13.11.2019,platná, 656,potraviny,,"dodávateľ: Komfos Prešov s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice, IČO: 36454184","253,02 € s DPH",13.11.2019,13.11.2019,platná, 648,pokládka PVC podlahy,105/10,"dodávateľ: Ján Slanina, Sídlisko Poľana, Humenné, IČO: 41578619","2 029,72 € s DPH",11.11.2019,12.11.2019,platná, 638,zber a odvoz kuchynského odpadu,,"dodávateľ: ESPIK GROUP s.r.o., Orlov 133, Orlov, IČO: 46754768","38,40 € s DPH",11.11.2019,11.11.2019,platná, 639,elektrina,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","51,54 € s DPH",11.11.2019,11.11.2019,platná, 640,elektrina,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","88,98 € s DPH",11.11.2019,11.11.2019,platná, 641,elektrina,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","380,00 € s DPH",11.11.2019,11.11.2019,platná, 342,Elektrina,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","1 430,00 € s DPH",11.11.2019,11.11.2019,platná, 643,služby BOZP 11/2019,,"dodávateľ: IKOMI, s.r.o., Zombova 9, Košice, IČO: 47511591","100,00 € s DPH",11.11.2019,11.11.2019,platná, 644,potraviny,3/2019,"dodávateľ: Eastfood, s.r.o, Južná trieda 78, 040 01 Košice, IČO: 45702942","119,26 € s DPH",11.11.2019,11.11.2019,platná, 645,potraviny,12/2019,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","332,86 € s DPH",11.11.2019,11.11.2019,platná, 646,potraviny,11/2019,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","292,18 € s DPH",11.11.2019,11.11.2019,platná, 647,potraviny,7/2019,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","82,80 € s DPH",11.11.2019,11.11.2019,platná, 635,HIFI systém,109/11,"dodávateľ: NAY a.s., Tuhovská 15 Bratislava, IČO: 35739487","705,16 € s DPH",08.11.2019,08.11.2019,platná, 636,zemný plyn,,"dodávateľ: Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo nám.13 Bratislava, IČO: 44291809","2 027,00 € s DPH",08.11.2019,08.11.2019,platná, 637,Zemný plyn,,"dodávateľ: Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo nám.13 Bratislava, IČO: 44291809","759,70 € s DPH",08.11.2019,08.11.2019,platná, 628,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","469,99 € s DPH",07.11.2019,07.11.2019,platná, 629,renovácia tonerov,,"dodávateľ: Grafitek .sk s.r.o., Štefánikova 1549/18 , Humenné, IČO: 46345337","123,50 € s DPH",07.11.2019,07.11.2019,platná, 630,kvetináče,,"dodávateľ: Univerzál Tibor Koťo, Družstevná 2460/36, IČO: 47795034","352,62 € s DPH",07.11.2019,07.11.2019,platná, 631,"telefón, internet",,"dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35763469","92,81 € s DPH",07.11.2019,07.11.2019,platná, 632,mobilný telefón,,"dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35763469","41,98 € s DPH",07.11.2019,07.11.2019,platná, 633,"svietidlá, žiarovky",108/11,"dodávateľ: HAGARD:HAL, spol. s r.o., Pražská 9 Nitra, IČO: 50111990","958,87 € s DPH",07.11.2019,07.11.2019,platná, 634,potraviny,57/2018,"dodávateľ: Komfos Prešov s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice, IČO: 36454184","76,82 € s DPH",07.11.2019,07.11.2019,platná, 627,PHM,,"dodávateľ: Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO: 31322832","197,96 € s DPH",06.11.2019,06.11.2019,platná, 621,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","156,98 € s DPH",05.11.2019,05.11.2019,platná, 622,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","413,77 € s DPH",05.11.2019,05.11.2019,platná, 623,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","50,40 € s DPH",05.11.2019,05.11.2019,platná, 624,potraviny,,"dodávateľ: A.P.S.-FOOD s.r.o., Bukovec 153","121,98 € s DPH",05.11.2019,05.11.2019,platná, 625,potraviny,,"dodávateľ: A.P.S.-FOOD s.r.o., Bukovec 153","85,26 € s DPH",05.11.2019,05.11.2019,platná, 626,potraviny,,"dodávateľ: Komfos Prešov s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice, IČO: 36454184","222,32 € s DPH",05.11.2019,05.11.2019,platná, 619,"vodné, stočné",,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Komenského 50, Košice, IČO: 36570460","422,63 € s DPH",11.11.2019,04.11.2019,platná, 620,potraviny,7/2019,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","383,14 € s DPH",04.11.2019,04.11.2019,platná, 615,vybavenie kuchyne,,"dodávateľ: NORMA POTREBY PRE DOMÁCNOSŤ, Svätoplukova 3225/2 Prešov, IČO: 31291295","527,70 € s DPH",31.10.2019,31.10.2019,platná, 616,potraviny,14/2019,"dodávateľ: Pekáreň KELPEK s.r.o., Čierne Pole 36, IČO: 47019719","461,96 € s DPH",31.10.2019,31.10.2019,platná, 617,potraviny,9/2019,"dodávateľ: M.A.D.D. FRUIT s.r.o., Michalovská 10, 073 01 Sobrance, IČO: 36730866","1 513,87 € s DPH",31.10.2019,31.10.2019,platná, 618,potraviny,5/2019,"dodávateľ: Inmedia s. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","56,36 € s DPH",31.10.2019,31.10.2019,platná, 614,potraviny,,"dodávateľ: Komfos Prešov s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice, IČO: 36454184","311,63 € s DPH",29.10.2019,29.10.2019,platná, 605,školenie - Zvládanie agresívne o klienta,,"dodávateľ: 3P - Projekt, Volgogradská 26, IČO: 50392701","204,00 € s DPH",28.10.2019,28.10.2019,platná, 606,potraviny,57/2018,"dodávateľ: Komfos Prešov s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice, IČO: 36454184","80,44 € s DPH",,28.10.2019,platná, 607,potraviny,7/2019,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","19,80 € s DPH",28.10.2019,28.10.2019,platná, 608,potraviny,12/2019,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","340,63 € s DPH",28.10.2019,28.10.2019,platná, 609,potraviny,11/2019,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","314,90 € s DPH",28.10.2019,28.10.2019,platná, 610,potraviny,7/2019,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","82,80 € s DPH",28.10.2019,28.10.2019,platná, 595,revízia plynových spotrebičov,,"dodávateľ: Ján Brtáň,, 09434 Hermanovce nad Topľou 82, IČO: 14322731","816,00 € s DPH",24.10.2019,24.10.2019,platná, 596,potraviny,12/2019,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","278,38 € s DPH",24.10.2019,24.10.2019,platná, 597,potraviny,5/2019,"dodávateľ: INMEDIA, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","109,41 € s DPH",24.10.2019,24.10.2019,platná, 598,potraviny,3/2019,"dodávateľ: Eastfood, s.r.o, Južná trieda 78, 040 01 Košice, IČO: 45702942","360,89 € s DPH",24.10.2019,24.10.2019,platná, 599,potraviny,3/2019,"dodávateľ: Eastfood, s.r.o, Južná trieda 78, 040 01 Košice, IČO: 45702942","239,28 € s DPH",24.10.2019,24.10.2019,platná, 602,revízia výťahu,,"dodávateľ: LIFTEX, Exnárova 6, 040 22 Košice, IČO: 17251605","181,92 € s DPH",24.10.2019,24.10.2019,platná, 603,tlačiarne + inštalácia,,"dodávateľ: AUTOCONT s.r.o., Bardejovská 1/C, 040 11 Košice, IČO: 36396222","1 313,76 € s DPH",24.10.2019,24.10.2019,platná, 604,oprava výpočtovej techniky,,"dodávateľ: AUTOCONT s.r.o., Bardejovská 1/C, 040 11 Košice, IČO: 36396222","102,96 € s DPH",24.10.2019,24.10.2019,platná, 600,kreslá,,"dodávateľ: TABRIS PLUS s.r.o., Strojnícka 1. 080 06 Prešov, IČO: 47651130","652,80 € s DPH",22.10.2019,24.10.2019,platná, 601,nerezový vozík,,"dodávateľ: AJ PRODUKTY a.s., Galvaniha 7/B, 820 16 Bratislava, IČO: 36268518","152,40 € s DPH",24.10.2019,24.10.2019,platná, 592,elektro spotrebiče,,"dodávateľ: NAY a.s., Tuhovská 1, 830 06 Bratislava, IČO: 35739487","791,90 € s DPH",23.10.2019,23.10.2019,platná, 593,kancelársky papier,,"dodávateľ: PAPIER LECHMAN s.r.o., Močarianska 5067, 071 01 Michalovce, IČO: 47102357","180,77 € s DPH",23.10.2019,23.10.2019,platná, 588,potraviny,7/2019,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","169,93 € s DPH",22.10.2019,22.10.2019,platná, 589,potraviny,7/2019,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","16,32 € s DPH",22.10.2019,22.10.2019,platná, 590,potraviny,4/2019,"dodávateľ: Pekáreň KELPEK s.r.o., Čierne Pole 36, IČO: 47019719","392,69 € s DPH",22.10.2019,22.10.2019,platná, 591,potraviny,,"dodávateľ: Komfos Prešov s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice, IČO: 36454184","142,75 € s DPH",22.10.2019,22.10.2019,platná, 584,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","194,95 € s DPH",21.10.2019,21.10.2019,platná, 585,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","281,39 € s DPH",21.10.2019,21.10.2019,platná, 586,interiérové vybavenie,,"dodávateľ: MERKURY SHOP s.r.o., Mierová 105, 066 01 Humenné, IČO: 51231735","210,00 € s DPH",21.10.2019,21.10.2019,platná, 587,interiérové vybavenie,,"dodávateľ: MERKURY SHOP s.r.o., Mierová 105. 066 01 Humenné, IČO: 51231735","233,65 € s DPH",21.10.2019,21.10.2019,platná, 578,servis vozidla,,"dodávateľ: VLM Auto, s.r.o.,, Priemyselná 5805, IČO: 36574333","391,46 € s DPH",17.10.2019,18.10.2019,platná, 579,všeobecný materiál,,"dodávateľ: Kridla, s.r.o., Mierová 94, IČO: 36466778","571,37 € s DPH",18.10.2019,18.10.2019,platná, 580,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","579,56 € s DPH",18.10.2019,18.10.2019,platná, 581,potraviny,,"dodávateľ: M.A.D.D. FRUIT s.r.o., Michalovská 10, 073 01 Sobrance, IČO: 36730866","1 222,10 € s DPH",18.10.2019,18.10.2019,platná, 582,potraviny,,"dodávateľ: M.A.D.D. FRUIT s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","130,10 € s DPH",18.10.2019,18.10.2019,platná, 583,potraviny,,"dodávateľ: A.P.S.-FOOD s.r.o., Bukovec 153, IČO: 50208853","121,98 € s DPH",18.10.2019,18.10.2019,platná, 602,,,,,,,platná, 606,,,,,,,platná, 651,stôl,,"dodávateľ: MERKURY SHOP s.r.o., Duklianska 11, Prešov, IČO: 51231735",,,,platná, 69,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","336,52 € s DPH",,,platná, 83,"rukavice nitrilové bez púdru, modré",,"dodávateľ: MSM Slovakia s.r.o., Kop",,,,platná, 86,potraviny,,"dodávateľ: A.P.S.-FOOD s.r.o., Bukovec 153, IČO: 50208853","207,18 € s DPH",,,platná, 205,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","362,22 € s DPH",,,platná, 420,oprava vozidla FORD,,"dodávateľ: CarComplex s.r.o., Športová 23B",,,,platná, 478,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","122,42 € s DPH",09.09.2020,,platná, 185,lekárnička,,"dodávateľ: Via Corporation s.r.o., Duklianska 1919/4 Michalovce, IČO: 4769",,,,platná, 205,"vodné, stočné",,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Kome",,,,platná, 218,zemný plyn,,"dodávateľ: Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo nám.13 Bratislava, IČO: 44291809",,,,platná, 3,,,,,,,platná, 421,"telefón, internet",,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28 Bratislava, IČO: 357",,,,platná, 522,"vodné, stočné",,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Komenského 50, Košice, IČO: 36570460","1 287,00 € s DPH",,,platná, 545,telekomunikačné služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28 Bratislava, IČO: 357",,,,platná, 537,"televízor, držiak",,"dodávateľ: NAY a.s., Tuhovská 15 Bratislava, IČO: 35739487","688,90 € s DPH",,,platná, 23,čistenie kanalizácie,,dodávateľ: MP,,,,platná, 235,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, spol s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","319,43 € s DPH",,,platná, 253,potraviny,,"dodávateľ: DMJ MArket, s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","553,00 € s DPH",,,platná,