99/2020,Telefónne poplatky,,"dodávateľ: O2, Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, IČO: 35848863","75,24 € s DPH",01.07.2020,14.07.2020,platná, 98/2020,Tieniaca sieť,,"dodávateľ: Železiarstvo BIZAM, Okružná 1, Stupava, IČO: 46748598","60,60 € s DPH",30.06.2020,30.06.2020,platná, 97/2020,Zúčtovanie Revue svetovej literatúry,,"dodávateľ: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica, IČO: 36631124",,19.06.2020,19.06.2020,platná, 96/2020,Zúčtovanie Zdravotnícke noviny,,"dodávateľ: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica, IČO: 36631124",,19.06.2020,19.06.2020,platná, 95/2020,PC,,"dodávateľ: CompAct, s.r.o., Šafárikova 17, Rožňava, IČO: 17081173","409,00 € s DPH",15.06.2020,16.06.2020,platná, 94/2020,Hygienické potreby,,"dodávateľ: Ille- Papier-Service SK, s.r.o., Lieskovec 856/33, Dubnica nad Váhom, IČO: 36226947","42,48 € s DPH",10.06.2020,11.06.2020,platná, 93/2020,Doménové služby - ročný prístup,,"dodávateľ: Slovak telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35763469","23,90 € s DPH",10.06.2020,11.06.2020,platná, 92/2020,Telefónne poplatky,,"dodávateľ: Slovak telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35763469","23,08 € s DPH",09.06.2020,11.06.2020,platná, 91/2020,Predplatné Zdravotnícke noviny,,"dodávateľ: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica, IČO: 36631124","37,81 € s DPH",08.06.2020,11.06.2020,platná, 90/2020,elektrina 5/2020,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","247,81 € s DPH",08.06.2020,11.06.2020,platná, 9/2020,Revue svetovej literatúry,,"dodávateľ: Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124","10,00 € s DPH",09.01.2020,14.01.2020,platná, 89/2020,Predplatné -Revue svetovej literatúry,,"dodávateľ: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica, IČO: 36631124","10,00 € s DPH",05.06.2020,11.06.2020,platná, 88/2020,mobilná skartácia dokumentov,,"dodávateľ: Green Wave Recycling, s.r.o., Železničný Rad 70, Nová Baňa, IČO: 45539197","90,00 € s DPH",05.06.2020,11.06.2020,platná, 87/2020,Zúčtovanie - Zákony 2021,,"dodávateľ: Poradca podnikateľa s.r.o., Pri celulózke 40, Žilina, IČO: 36371271",,03.06.2020,11.06.2020,platná, 86/2020,energetické služby 6/2020,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 25, Bratislava, IČO: 46782532","3 086,16 € s DPH",03.06.2020,11.06.2020,platná, 85/2020,voda balená,,"dodávateľ: Aqua Cool - Marián Farkaš, Kamenný Most 117, IČO: 43667708","5,25 € s DPH",02.06.2020,11.06.2020,platná, 84/2020,Výkon zodpovednej osoby 6/2020,,"dodávateľ: Osobný údaj, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice, IČO: 50528041","54,00 € s DPH",01.06.2020,11.06.2020,platná, 83/2020,Telefónne poplatky,,"dodávateľ: O2, Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, IČO: 35848863","75,00 € s DPH",01.06.2020,11.06.2020,platná, 82/2020,ročné vyúčtovanie tepelného komfortu,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 25, Bratislava, IČO: 46782532","1 856,09 € s DPH",01.06.2020,11.06.2020,platná, 81/2020,Hygienické potreby,,"dodávateľ: Ille- Papier-Service SK, s.r.o., Lieskovec 856/33, Dubnica nad Váhom, IČO: 36226947","225,00 € s DPH",27.05.2020,29.05.2020,platná, 80/2020,Predplatné zákony 2021,,"dodávateľ: Poradca podnikateľa s.r.o., Pri celulózke 40, Žilina, IČO: 36371271","64,00 € s DPH",25.05.2020,27.05.2020,platná, 8/2020,Telefónne poplatky,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35763469","23,23 € s DPH",09.01.2020,14.01.2020,platná, 79/2020,Internet 4-6/2020,,"dodávateľ: SANET, Vozovova 5, Bratislava, IČO: 17055270","150,00 € s DPH",19.05.2020,27.05.2020,platná, 78/2020,"Oprava okien, žalúzii, výmena skla",,"dodávateľ: Zoltán Feješ - Roll-Mont, Edelényska 32, Rožňava, IČO: 33010366","1 344,00 € s DPH",14.05.2020,27.05.2020,platná, 77/2020,Materiál do dielne,,"dodávateľ: Spoločnosť Garant s.r.o., Námestie baníkov č. 37, Rožňava, IČO: 36592293","23,60 € s DPH",11.05.2020,27.05.2020,platná, 76/2020,elektrina 4/2020,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","226,51 € s DPH",04.05.2020,27.05.2020,platná, 75/2020,Telefónne poplatky,,"dodávateľ: Slovak telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35763469","23,36 € s DPH",07.05.2020,27.05.2020,platná, 74/2020,Energetické služby 5/2020,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 25, Bratislava, IČO: 46782532","3 086,16 € s DPH",04.05.2020,27.05.2020,platná, 73/2020,Lekársky teplomer,,"dodávateľ: Miroslav Borecký, ml., Kružlov 140, IČO: 46661891","121,95 € s DPH",04.05.2020,27.05.2020,platná, 72/2020,Výkopové práce k prípojke,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoočnosť, a.s., Komenského 50, Košice, IČO: 36570460","137,48 € s DPH",04.05.2020,27.05.2020,platná, 71/2020,Výkon zodpovednej osoby,,"dodávateľ: Osobný údaj, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice, IČO: 50528041","54,00 € s DPH",04.05.2020,27.05.2020,platná, 70/2020,Telefónne poplatky,,"dodávateľ: O2, Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, IČO: 35848863","75,24 € s DPH",04.05.2020,27.05.2020,platná, 7/2020,Stravné zamestnanci - príspevok zo sociálneho fondu,,"dodávateľ: Súkromná školská jedáleň Ivana Zagibová, Medená 54, Pača, IČO: 50398032","18,92 € s DPH",08.01.2020,14.01.2020,platná, 69/2020,Jedálne kupóny,,"dodávateľ: Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava, IČO: 31396674","7 651,57 € s DPH",30.04.2020,30.04.2020,platná, 68/2020,Montáž videovrátnika,,"dodávateľ: Smart Guard,s.r.o, Kyjevská 6, Rožňava, IČO: 5107199","534,34 € s DPH",30.04.2020,30.04.2020,platná, 67/2020,"Opravná faktúra za vodné, stočné",,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoočnosť, a.s., Komenského 50, Košice, IČO: 36570460","-830,78 € s DPH",27.04.2020,27.04.2020,platná, 66/2020,"Ochranné rúška, jednorázové plášte",,"dodávateľ: Pracovné odevy KADO s.r.o., Suchoňova 3527/4, Poprad, IČO: 50637819","145,01 € s DPH",22.04.2020,24.04.2020,platná, 65/2020,Posúdenie rizík,,"dodávateľ: Evil, s.r.o., Poľská 4, Košice, IČO: 36182931","540,00 € s DPH",20.04.2020,24.04.2020,platná, 64/2020,Elektrina 3/2020,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","262,87 € s DPH",15.04.2020,24.04.2020,platná, 63/2020,Telefónne poplatky,,"dodávateľ: Slovak telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35763469","23,03 € s DPH",15.04.2020,24.04.2020,platná, 62/2020,Stravné zamestnanci 2/2020 - príspevok zamestnávateľa,,"dodávateľ: Súkromná školská jedáleň, šafárikova 3, Rožňava, IČO: 50398032","206,40 € s DPH",07.04.2020,08.04.2020,platná, 61/2020,Stravné zamestnanci 2/2020 - príspevok zo SF,,"dodávateľ: Súkromná školská jedáleň, šafárikova 3, Rožňava, IČO: 50398032","21,12 € s DPH",07.04.2020,08.04.2020,platná, 60/2020,Stravné zamestnanci 3/2020- príspevok zo SF,,"dodávateľ: Súkromná školská jedáleň, šafárikova 3, Rožňava, IČO: 50398032","1,54 € s DPH",07.04.2020,08.04.2020,platná, 6/2020,Stravné zamestnancov - príspevok zamestnávateľa,,"dodávateľ: Súkromná školská jedáleň Ivana Zagibová, Medená 54, Pača, IČO: 50398032","184,90 € s DPH",08.01.2020,14.01.2020,platná, 59/2020,Stravné zamestnanci 3/2020 - príspevok zamestnávateľa,,"dodávateľ: Súkromná školská jedáleň, šafárikova 3, Rožňava, IČO: 50398032","15,05 € s DPH",07.04.2020,08.04.2020,platná, 58/2020,Kancelárske potreby,,"dodávateľ: Ladislav Mihalik - LAAX, šafárikova 104, Rožňava, IČO: 10746811","3,89 € s DPH",06.04.2020,08.04.2020,platná, 57/2020,Energetické služby 4/2020,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 24, Bratislava, IČO: 46782532","3 086,16 € s DPH",06.04.2020,08.04.2020,platná, 56/2020,Výkon zodpovednej osoby,,"dodávateľ: Osobný údaj, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice, IČO: 50528041","54,00 € s DPH",02.04.2020,08.04.2020,platná, 55/2020,"Činnosť technika BOZP a PO 2,3/2020",,"dodávateľ: Filip Šamaj, Vodná 6, Košice, IČO: 46239722","100,00 € s DPH",31.03.2020,08.04.2020,platná, 54/2020,"Vodné, stočné",,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoočnosť, a.s., Komenského 50, Košice, IČO: 36570460","1 370,90 € s DPH",31.03.2020,08.04.2020,platná, 53/2020,Telefónne poplatky,,"dodávateľ: O2, Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, IČO: 35848863","75,24 € s DPH",31.03.2020,08.04.2020,platná, 52/2020,Komunálny odpad 2020,,"dodávateľ: Mesto Rožňava, Šafárikova 29, Rožňava, IČO: 328758","1 080,40 € s DPH",24.03.2020,25.03.2020,platná, 51/2020,Elektrina 2/2020,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","494,27 € s DPH",24.03.2020,25.03.2020,platná, 50/2020,Revízia telocvičného náradia,,"dodávateľ: Vladimír Micenko, Húskova 15, Košice, IČO: 51036690","159,00 € s DPH",11.03.2020,25.03.2020,platná, 5/2020,Materiál do dielne,,"dodávateľ: Garant, s.r.o., Námestie baníkov 37, Rožňava, IČO: 36592293","31,75 € s DPH",03.01.2020,13.01.2020,platná, 49/2020,Energetické služby - 3/2020,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 25, Bratislava, IČO: 46782532","3 086,16 € s DPH",09.03.2020,25.03.2020,platná, 48/2020,Zúčtovanie - prístup do aplikácie VS 2020,,"dodávateľ: Poradca podnikateľa s.r.o., M. Rázusa 23A, Žilina, IČO: 31592503",,09.03.2020,25.03.2020,platná, 47/2020,Seminár - poplatok,,"dodávateľ: Asociácia správcov registratúry, M.R. Štefánika 310, Nováky, IČO: 32922190","30,00 € s DPH",09.03.2020,25.03.2020,platná, 46/2020,Telefónne poplatky,,"dodávateľ: Slovak telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35763469","23,41 € s DPH",09.03.2020,25.03.2020,platná, 45/2020,Materiál do dielne,,"dodávateľ: Spoločnosť Garant s.r.o., Námestie baníkov č. 37, Rožňava, IČO: 36592293","27,70 € s DPH",05.03.2020,25.03.2020,platná, 44/2020,Voda balená,,"dodávateľ: Aqua Cool - Marián Farkaš, Kamenný Most 117, 943 58, IČO: 43667708","20,00 € s DPH",04.03.2020,25.03.2020,platná, 43/2020,Kancelárske potreby,,"dodávateľ: Ladislav Mihalik - LAAX, Šafákova 104, Rožňava, IČO: 10746811","114,44 € s DPH",04.03.2020,25.03.2020,platná, 42/2020,Telefónne poplatky 2/2020,,"dodávateľ: O2, Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, IČO: 35848863","75,00 € s DPH",03.03.2020,25.03.2020,platná, 41/2020,Výkon zodpovednej osoby 3/2020,,"dodávateľ: Osobný údaj, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice, IČO: 50528041","54,00 € s DPH",03.03.2020,25.03.2020,platná, 40/2020,Stravné zamestnanci 2/2020 - režijné náklady,,"dodávateľ: Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava, IČO: 162205","285,76 € s DPH",02.03.2020,25.03.2020,platná, 4/2020,Materiál do dielne,,"dodávateľ: Garant, s.r.o., Námestie baníkov 37, Rožňava, IČO: 36592293","20,80 € s DPH",03.01.2020,13.01.2020,platná, 39/2020,Stravné zamestnanci 2/2020 - príspevok zamestnávateľa,,"dodávateľ: Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava, IČO: 162205","82,08 € s DPH",02.03.2020,18.03.2020,platná, 38/2020,Stravné zamestnanci 2/2020 - príspevok zo SF,,"dodávateľ: Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava, IČO: 162205","66,88 € s DPH",03.03.2020,25.03.2020,platná, 37/2020,Publikácia Účtovné súvsťažnosti 2020,,"dodávateľ: RVC Senica, n.o., M. Nešpora 925/8, Senica, IČO: 37 986635","40,00 € s DPH",28.02.2020,25.03.2020,platná, 36/2020,Kompatibilné tonery,VO1/2018,"dodávateľ: ADCOMP SK s.r.o., M.R Štefánika 1377/9,Levoča, IČO: 46923748","391,40 € s DPH",25.02.2020,25.02.2020,platná, 35/2020,Internet 1-3/2020,,"dodávateľ: SANET, Vazovova 5 811 07 Bratislava, IČO: 17055270","150,00 € s DPH",18.02.2020,21.02.2020,platná, 34/2020,predplatné časopisu SESTRA,,"dodávateľ: Silvia Hodálová - VIUSS, Zimná 6, Bratislava, IČO: 47982594","15,00 € s DPH",17.02.2020,21.02.2020,platná, 33/2020,Ročný prístup k portálu Verejná správa,,"dodávateľ: Poradca podnikateľa, s.r.o., M. Rázusa 23A, Žilina, IČO: 31592503","165,00 € s DPH",17.02.2020,21.02.2020,platná, 32/2020,Tlačivá - zúčtovanie,,"dodávateľ: Ševt, a.s., Cementárenská 16, Banská Bystrica, IČO: 31331131",,17.02.2020,21.02.2020,platná, 31/2020,elektrina 1/2020,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","571,97 € s DPH",10.02.2020,10.02.2020,platná, 30/2020,Servisná prehliadka a oprava kopírovacieho stroja,,,"146,20 € s DPH",07.02.2020,07.02.2020,platná, 3/2020,Telefónne poplatky,,"dodávateľ: O2, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, IČO: 83039238","75,00 € s DPH",03.01.2020,13.01.2020,platná, 29/2020,Energetické služby,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort, a.s., Einsteinova 25, Bratislava, IČO: 46782532","3 086,16 € s DPH",07.02.2020,07.02.2020,platná, 28/2020,Stravné zamestnanci 1/2020- príspevok zo SF,,"dodávateľ: Súkromná školská jedáleň Ivana Zagibová, Šafárikova 3, Rožňava, IČO: 50398032","26,62 € s DPH",06.02.2020,07.02.2020,platná, 274/2019,Prenájom priestorov na kultúrno-spoločenské podujatie pre zamestnancov,,"dodávateľ: Agrex Rožňava s.r.o., Námestie baníkov 31, Rožňava, IČO: 36213187","540,90 € s DPH",19.12.2019,23.12.2019,platná, 273/2019,tlačivá zúčtovanie,,"dodávateľ: Ševt, a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava, IČO: 31331131",,19.12.2019,30.12.2019,platná, 272/2019,PC služby,,"dodávateľ: Miroslav Genči, Rakovnica 92, IČO: 46073345","3 240,00 € s DPH",18.12.2019,19.12.2019,platná, 271/2019,Kancelárske potreby,,"dodávateľ: Laax - Ladislav Mihálik, šafárikova 104, Rožňava, IČO: 10746811","481,55 € s DPH",17.12.2019,18.12.2019,platná, 270/2019,Obaly A4 farebné s potlačou a uškom,,"dodávateľ: Roven Rožňava, s.r.o., Betliarska cesta 4, Rožňava, IČO: 36188301","481,85 € s DPH",16.12.2019,18.12.2019,platná, 27/2020,Stravné zamestnanci 1/2020 - príspevok zamestnávateľa,,"dodávateľ: Súkromná školská jedáleň Ivana Zagibová, Šafárikova 3, Rožňava, IČO: 50398032","260,15 € s DPH",06.02.2020,07.02.2020,platná, 269/2019,Nemocničné lôžka,,"dodávateľ: Artspect, s.r.o., Rybničná 40, 831 06 Bratislava 36, IČO: 47760245","4 284,00 € s DPH",16.12.2019,18.12.2019,platná, 269/2019,Nemocničné lôžka,,,,,,platná, 268/2019,Zúčtovanie Zdravotnícke noviny 2020,,"dodávateľ: Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124",,16.12.2019,18.12.2019,platná, 267/2019,Nákup výpočtovej techniky,,"dodávateľ: Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 44, Košice, IČO: 36212466","9 314,21 € s DPH",16.12.2019,18.12.2019,platná, 266/2019,elektrina 11/2019,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483762","500,14 € s DPH",16.12.2019,18.12.2019,platná, 265/2019,Hygienické potreby,,"dodávateľ: Ille Papier-service SK, s.r.o., P.O.Box 20, Lieskovec, IČO: 36226947","300,00 € s DPH",11.12.2019,12.12.2019,platná, 264/2019,Telefónne poplatky,,"dodávateľ: Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35763469","23,20 € s DPH",11.12.2019,12.12.2019,platná, 263/2019,Činnosť technika BOZP a PO 12/2019,,"dodávateľ: Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, 040 11 Košice, IČO: 893340","50,60 € s DPH",11.12.2019,12.12.2019,platná, 262/2019,Kovové regály do archívu,,"dodávateľ: E-regaly.sk, Ján Mihuc, Biele Vody 265, Mlynky, IČO: 45457085","1 446,23 € s DPH",09.12.2019,12.12.2019,platná, 261/2019,Stravné zamestnanci 11/2019 - príspevok zamestnávateľa,,"dodávateľ: Súkromná školská jedáleň Ivana Zagibová, Šafárikova 3, Rožňava, IČO: 50398032","264,20 € s DPH",09.12.2019,12.12.2019,platná, 260/2019,Stravné zamestnanci 11/2019 - príspevok zo SF,,"dodávateľ: Súkromná školská jedáleň Ivana Zagibová, Šafárikova 3, Rožňava, IČO: 50398032","27,06 € s DPH",09.12.2019,12.12.2019,platná, 26/2020,Telefónne poplatky,,"dodávateľ: Slovak telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35763469","24,47 € s DPH",06.02.2020,07.02.2020,platná, 259/2019,Činnosť technika BOZP a PO 11/2019,,"dodávateľ: Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, 040 11 Košice, IČO: 893340","50,60 € s DPH",09.12.2019,12.12.2019,platná, 258/2019,Telefonne poplatky,,"dodávateľ: O2, Einsteinova 24, Bratislava, IČO: 35848863","42,65 € s DPH",09.12.2019,12.12.2019,platná, 257/2019,Energetické služby 12/2019,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort, a.s., Einsteinova 25, Bratislava, IČO: 46182532","3 226,40 € s DPH",06.12.2019,12.12.2019,platná, 256/2019,Kompatibilné tonery,,"dodávateľ: Adcomp SK, s.r.o., M.R Štefánika 1377/9, Levoča, IČO: 46923748","147,00 € s DPH",05.12.2019,12.12.2019,platná, 255/2019,stravné zamestnanci 12/2019 - príspevok zo SF odhad,,"dodávateľ: Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava, IČO: 162205","81,81 € s DPH",04.12.2019,12.12.2019,platná, 254/2019,Stravné zamestnanci 12/2019 - príspevok zamestnávateľa odhad,,"dodávateľ: Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava, IČO: 162205","66,66 € s DPH",04.12.2019,12.12.2019,platná, 253/2019,Stravné zamestnanci 12/2019 - režijné náklady odhad,,"dodávateľ: Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava, IČO: 162205","284,82 € s DPH",04.12.2019,12.12.2019,platná, 252/2019,elektrické masážne lehátko,,"dodávateľ: Matera,, s.r.o., Na vŕšku 545/3, Beladice, IČO: 52115691","980,00 € s DPH",04.12.2019,05.12.2019,platná, 251/2019,Materiál do dielne,,,"164,83 € s DPH",04.12.2019,12.12.2019,platná, 250/2019,Voda balená,,"dodávateľ: Aqua Cool Marián Farkas, Kamenný Most 119, IČO: 43667708","35,00 € s DPH",04.12.2019,12.12.2019,platná, 25/2020,Kancelárske potreby,,"dodávateľ: Laax - Ladislav Mihálik, šafárikova 104, Rožňava, IČO: 10746811","43,34 € s DPH",05.02.2020,07.02.2020,platná, 249/2019,Predplatné Zdravotnícke noviny 2020,,"dodávateľ: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica, IČO: 36631124","51,74 € s DPH",04.12.2019,12.12.2019,platná, 248/2019,Repasované PC,,"dodávateľ: MB tech, sr.o., Zvolenská cesta 37, Banská Bystrica, IČO: 36622524","3 588,00 € s DPH",03.12.2019,12.12.2019,platná, 247/2019,plastové okná a dvere,,"dodávateľ: Lamar MB, s.r.o., Akademika Hronca 3, Rožňava, IČO: 46955771","2 389,81 € s DPH",03.12.2019,12.12.2019,platná, 246/2019,stravné zamestnanci 11/2019 - príspevok zo SF,,"dodávateľ: Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava, IČO: 162205","82,72 € s DPH",02.12.2019,12.12.2019,platná, 245/2019,stravné zamestnanci 11/2019 - príspevok zamestnávateľa,,"dodávateľ: Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava, IČO: 162205","101,52 € s DPH",02.12.2019,12.12.2019,platná, 244/2019,Stravné zamestnanci 11/2019 - režijné náklady,,"dodávateľ: Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava, IČO: 162205","353,44 € s DPH",02.12.2019,12.12.2019,platná, 243/2019,pomôcky na výuku telesnej výchovy,,"dodávateľ: Dali, s.r.o., Šafárikova 430/3, 924 00 Galanta, IČO: 31435335","998,00 € s DPH",02.12.2019,05.12.2019,platná, 242/2019,výkon zodpovednej osoby,,"dodávateľ: Osobny údaj,s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice, IČO: 50528041","54,00 € s DPH",02.12.2019,12.12.2019,platná, 241/2019,"Zvárací poloautomat, vračka",,"dodávateľ: Ladislav Szappanos EVMOS, Šafárikova 79C, 048 01 Rožňava, IČO: 17128340","780,58 € s DPH",28.11.2019,29.11.2019,platná, 240/2019,Tepelná väzba dokumentov,,"dodávateľ: Complet SK, s.r.o., Pasienkova 9 D Bratislava 821 06, IČO: 36731901","139,20 € s DPH",27.11.2019,29.11.2019,platná, 24/2020,Členský poplatok na rok 2020,,"dodávateľ: SANET, Vozovova 5, Bratislava, IČO: 17055270","33,00 € s DPH",05.02.2020,07.02.2020,platná, 239/2019,"Kopírovací stroj, tlačiarne",,"dodávateľ: MeliTech - Ján Meliško, Ulica V. Benedikta 208/22 971 01 Prievidza, IČO: 50 206 648","3 465,60 € s DPH",25.11.2019,29.11.2019,platná, 238/2019,Kovové šatníkové skrine,,"dodávateľ: Kovotyp, s.r.o., Ľanová 8, Bratislava-Ružinov, IČO: 35808705","2 360,60 € s DPH",21.11.2019,29.11.2019,platná, 237/2019,Internet 10-12/2019,,"dodávateľ: SANET, Vazovova 5 811 07 Bratislava, IČO: 17055270","150,00 € s DPH",19.11.2019,29.11.2019,platná, 236/2019,Plastové profily,,"dodávateľ: TOPlast, a.s., Werferova 1, 040 11 Košice, IČO: 36213241","623,64 € s DPH",15.11.2019,29.11.2019,platná, 235/2019,Činnosť technika BOZP a PO 10/2019,,"dodávateľ: Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, 040 11 Košice, IČO: 00893340","50,60 € s DPH",15.11.2019,29.11.2019,platná, 234/2019,Tlačivá školské,,"dodávateľ: Ševt, a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava, IČO: 31331131","75,01 € s DPH",13.11.2019,29.11.2019,platná, 233/2019,Spotreba elekktriny 10/2019,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 040 01 Košice, IČO: 44483767","455,50 € s DPH",11.11.2019,29.11.2019,platná, 231/2019,Stravné zamestnanci 10/2019 - príspevok zo SF,,"dodávateľ: Súkromná školská jedáleň Ivana Zagibová, Medená 54, Pača, IČO: 50398032","27,72 € s DPH",07.11.2019,29.11.2019,platná, 231/2019,Stravné zamestnanci 10/2019 - príspevok zamestnávateľa,,"dodávateľ: Súkromná školská jedáleň Ivana Zagibová, Medená 54, Pača, IČO: 50398032","270,90 € s DPH",07.11.2019,22.11.2019,platná, 230/2019,Telefónne poplatky,,"dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863","45,30 € s DPH",07.11.2019,29.11.2019,platná, 23/2020,Voda balená,,"dodávateľ: Aqua Cool Marián Farkas, Kamenný Most 119, IČO: 43667708","20,00 € s DPH",05.02.2020,07.02.2020,platná, 229/2019,"Vodné stočné 10,11 2019",,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 040 11 Košice, IČO: 36 570 460","209,96 € s DPH",07.11.2019,29.11.2019,platná, 228/2019,Telefónne poplatky,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","23,23 € s DPH",07.11.2019,29.11.2019,platná, 227/2019,Energetické služby 11/2019,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","3 226,40 € s DPH",07.11.2019,29.11.2019,platná, 226/2019,Voda balená,,"dodávateľ: Aqua Cool, Kamenný Most 119, IČO: 43667708","25,00 € s DPH",,,platná, 225/2019,Predplatné Úplné znenia zákonov 2020,,"dodávateľ: Poradca, Pri celulózke 40, 010 01 Žilina, IČO: 36371271","33,60 € s DPH",04.11.2019,29.11.2019,platná, 224/2019,Výkon zodpovednej osoby,,"dodávateľ: Osobný udaj, Námestie osloboditeľov 3, 040 01 Košice, IČO: 36474711","54,00 € s DPH",04.11.2019,29.11.2019,platná, 223/2019,zúčtovanie - tlačivá,,"dodávateľ: Ševt, a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava, IČO: 31331131",,04.11.2019,29.11.2019,platná, 222/2019,Kancelárske potreby,,"dodávateľ: Laax - Ladislav Mihálik, Šafárikova 346, 048 01 Rožňava, IČO: 10746811","80,21 € s DPH",04.11.2019,29.11.2019,platná, 222/2019,kancelárske potreby,,"dodávateľ: Laax - Ladislav Mihálik, Šafárikova 346, 048 01","80,21 € s DPH",04.11.2019,22.11.2019,platná, 221/2019,Stravné zamestnanci 10/2019 - režijné náklady,,"dodávateľ: Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava","374,12 € s DPH",04.11.2019,29.11.2019,platná, 220/2019,Stravné zamestnanci 10/2019 - príspevok zamestnávateľa,,"dodávateľ: Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava","107,46 € s DPH",04.11.2019,29.11.2019,platná, 22/2020,hygienické potreby,,"dodávateľ: Ille Papier-service SK, s.r.o., P.O.Box 20, Lieskovec, IČO: 36226947","300,00 € s DPH",05.02.2020,07.02.2020,platná, 219/2019,Stravné zamestnanci 10/2019 - príspevok zo SF,,"dodávateľ: Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava","87,56 € s DPH",04.11.2019,29.11.2019,platná, 21/2020,Stravné zamestnanci 1/2020 - príspevok zamestnávateľa,,"dodávateľ: Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava, IČO: 162205","84,24 € s DPH",04.02.2020,07.02.2020,platná, 20/2020,stravné zamestnanci 1/2020 - príspevok zo SF,,"dodávateľ: Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava, IČO: 162205","68,64 € s DPH",04.02.2020,07.02.2020,platná, 2/2020,Výkon zodpovednej osoby,,"dodávateľ: Osobny údaj,s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice, IČO: 50528041","54,00 € s DPH",02.01.2020,13.01.2020,platná, 19/2020,Stravné zamestnanci 1/2020-režijné náklady,,"dodávateľ: Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava, IČO: 162205","243,46 € s DPH",04.02.2020,07.02.2020,platná, 18/2020,Výkon zodpovednej osoby,,"dodávateľ: Osobny údaj,s.r.o., Duett Business Residence, Nám. osloboditeľov 3/A, Košice, 50528041","54,00 € s DPH",03.02.2020,07.02.2020,platná, 17/2020,Telefónne poplatky,,"dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, IČO: 35848863","77,40 € s DPH",03.02.2020,07.02.2020,platná, 16/2020,Tlačivá školské,,"dodávateľ: Ševt, a.s., Cementárenská 16, Banská Bystrica, IČO: 31331131","61,74 € s DPH",03.02.2020,07.02.2020,platná, 15/2020,"LVK, strava, ubytovanie",,"dodávateľ: Finerg International, s.r.o., Stará Lesná 157, IČO: 36511391","3 220,00 € s DPH",29.01.2020,29.01.2020,platná, 14/2020,Predplatné časopisu ŠKOLA,,"dodávateľ: Mgr. Martin Medlen - Jurisdat, Ondavská 8, Bratislava 2, IČO: 52829821","25,00 € s DPH",27.01.2020,27.01.2020,platná, 133/2020,"Vodné, stočné - 3-9/2020",,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoočnosť, a.s., Komenského 50, Košice, IČO: 36570460","371,39 € s DPH",29.09.2020,29.09.2020,platná, 132/2020,Havarijný stav - upchatie kanalizácie,,"dodávateľ: Eben RV, s.r.o., Letná 36, Rožňava, IČO: 36733431","445,00 € s DPH",24.09.2020,29.09.2020,platná, 131/2020,Hygienické potreby,,"dodávateľ: Ille- Papier-Service SK, s.r.o., Lieskovec 856/33, Dubnica nad Váhom, IČO: 36226947","300,00 € s DPH",17.09.2020,29.09.2020,platná, 130/2020,Učebnice ANJ,,"dodávateľ: One to One s.r.o, Trieda Hradca Králové 5315/35, Banská Bystrica, IČO: 48000558","246,43 € s DPH",16.09.2020,29.09.2020,platná, 13/2020,Dochádzkový systém ASC,,"dodávateľ: AsC s.r.o., Svoradova 7/1, Bratislava, IČO: 31361161","578,00 € s DPH",23.01.2020,23.01.2020,platná, 129/2020,pomôcky na výuku,,"dodávateľ: Sarana Fashion s.r.o., Rulandská 1, Nitra, IČO: 48298093","233,80 € s DPH",16.09.2020,29.09.2020,platná, 127/2020,Zúčtovanie - tlačivá,,"dodávateľ: Ševt, a.s., Cementárenská 16, Banská Bystrica, IČO: 31331131",,09.09.2020,29.09.2020,platná, 126/2020,Pracovné oblečenie,,"dodávateľ: Karin Szarková, Hradná 148, 049 41 Krásnohorské Podhradie, IČO: 53064526","124,90 € s DPH",09.09.2020,29.09.2020,platná, 125/2020,Telefónne poplatky,,"dodávateľ: Slovak telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35763469","23,03 € s DPH",02.09.2020,29.09.2020,platná, 124/2020,Energetické služby,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 25, Bratislava, IČO: 46782532","3 086,16 € s DPH",09.09.2020,29.09.2020,platná, 123/2020,Elektrina 8/2020,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","224,05 € s DPH",09.09.2020,29.09.2020,platná, 122/2020,Telefonne poplatky,,"dodávateľ: O2, Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, IČO: 3584863","81,00 € s DPH",04.09.2020,07.09.2020,platná, 121/2020,Výkon zodpovednej osoby 9/2020,,"dodávateľ: Osobný údaj, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice, IČO: 50528041","54,00 € s DPH",02.09.2020,07.09.2020,platná, 120/2020,Dezinfekčné prostriedky 5l,,"dodávateľ: Eurovat autodiely, s.r.o., Alekšince 231, IČO: 36536474","121,68 € s DPH",02.09.2020,07.09.2020,platná, 12/2020,Zúčtovanie Revue svetovej literatúry,,"dodávateľ: Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124",,20.01.2020,23.01.2020,platná, 119/2020,Ochranné rúška,,"dodávateľ: EMI Sabinov, s.r.o., Pod Švabľovkou 2100, Sabinov, IČO: 46726608","303,98 € s DPH",28.08.2020,07.09.2020,platná, 118/2020,Internet 7-9/2020,,"dodávateľ: SANET, Vazovova 5, Bratislava, IČO: 17055270","150,00 € s DPH",18.08.2020,07.09.2020,platná, 117/2020,elektrina 7/2020,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","224,34 € s DPH",10.08.2020,07.09.2020,platná, 116/2020,Telefónne poplatky,,"dodávateľ: Slovak telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35763469","23,17 € s DPH",07.08.2020,07.09.2020,platná, 115/2020,Energetické služby 8/2020,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 25, Bratislava, IČO: 46782532","3 086,16 € s DPH",05.08.2020,07.09.2020,platná, 114/2020,Výkon zodpovednej osoby 8/2020,,"dodávateľ: Osobný údaj, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice, IČO: 50528041","54,00 € s DPH",05.08.2020,07.09.2020,platná, 113/2020,Voda balená,,"dodávateľ: Aqua Cool - Marián Farkaš, Kamenný Most 117, 943 58, IČO: 43667708","21,00 € s DPH",05.08.2020,07.09.2020,platná, 112/2020,Telefónne poplatky,,"dodávateľ: O2, Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, IČO: 36848863","75,24 € s DPH",03.08.2020,07.09.2020,platná, 111/2020,Kancelárske potreby,VO 2/2018,"dodávateľ: Ladislav Mihalik - LAAX, Šafákova 104, Rožňava, IČO: 10746811","187,55 € s DPH",31.07.2020,31.07.2020,platná, 110/2020,školské tlačivá,,"dodávateľ: Ševt, a.s., Cementárenská 16, Banská Bystrica, IČO: 31331131","159,30 € s DPH",20.07.2020,20.07.2020,platná, 11/2020,Energetické služby 1/2020,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort, a.s., Einsteinova 25, Bratislava, IČO: 46782532","3 086,16 € s DPH",13.01.2020,14.01.2020,platná, 109/2020,elektrina 6/2020,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","283,50 € s DPH",10.07.2020,14.07.2020,platná, 108/2020,Telefónne poplatky,,"dodávateľ: Slovak telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35763469","23,27 € s DPH",09.07.2020,14.07.2020,platná, 107/2020,Kompatibilné tonery,VO1/2018,"dodávateľ: ADCOMP SK s.r.o., M.R Štefánika 1377/9,Levoča, IČO: 46923748","208,00 € s DPH",06.07.2020,14.07.2020,platná, 106/2020,Materiál do dielne,,"dodávateľ: Spoločnosť Garant s.r.o., Námestie baníkov č. 37, Rožňava, IČO: 36592293","59,10 € s DPH",06.07.2020,14.07.2020,platná, 105/2020,Jedálne kupóny,3/2020,"dodávateľ: Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava, IČO: 31396674","3 825,79 € s DPH",03.07.2020,14.07.2020,platná, 104/2020,BOZP a PO 4-6/2020,,"dodávateľ: Filip Šamaj, Vodná 6, Košice, IČO: 46329722","150,00 € s DPH",03.07.2020,14.07.2020,platná, 103/2020,Energetické služby 7/2020,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 25, Bratislava, IČO: 46782532","3 086,16 € s DPH",02.07.2020,14.07.2020,platná, 102/2020,Asc agenda komplet 2021,,"dodávateľ: ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Svoradova 7/1, Bratislava, IČO: 31361161","449,00 € s DPH",01.07.2020,14.07.2020,platná, 101/2020,Kancelárske potreby,VO 2/2018,"dodávateľ: Ladislav Mihalik - LAAX, Šafákova 104, Rožňava, IČO: 10746811","417,13 € s DPH",01.07.2020,14.07.2020,platná, 100/2020,Výkon zodpovednej osoby,,"dodávateľ: Osobný údaj, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice, IČO: 50528041","54,00 € s DPH",01.07.2020,14.07.2020,platná, 10/2020,Elektrina - 12/2019,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483762","458,69 € s DPH",09.01.2020,14.01.2020,platná, 1/2020,Voda balená,,"dodávateľ: Aqua Cool Marián Farkas, Kamenný Most 119, IČO: 43667708","10,00 € s DPH",02.01.2020,13.01.2020,platná,