Tovary,Základné potraviny a cestoviny,SPŠ elektrotechnická Košice,01.02.2023,"Pokyny k plánovanému VO , Priloha_1_Údaje o záujemcovi",Toto nie je výzva na predkladanie ponúk. Je to výzva na vyjadrenie záujmu o účasť na VO. Tovary,Ryby a rybie výrobky,SPŠ elektrotechnická Košice,01.02.2023,"Pokyny k plánovanému VO , Priloha_1_Údaje o záujemcovi",Toto nie je výzva na predkladanie ponúk. Je to výzva na vyjadrenie záujmu o účasť na VO. Tovary,Pomôcky pre výučbu odborných predmetov,SPŠ elektrotechnická Košice,31.01.2023,"Pokyny k plánovanému VO , Priloha_1_Údaje o záujemcovi",Toto nie je výzva na predkladanie ponúk. Je to výzva na vyjadrenie záujmu o účasť na VO. Tovary,Mlieko a mliečne výrobky,SPŠ elektrotechnická Košice,16.01.2023,"Pokyny k plánovanému VO , Priloha_1_Údaje o záujemcovi",termín predloženia: 18.01.2023 08:00 hod. Tovary,Notebooky a softvér,SPŠ elektrotechnická Košice,28.11.2022,Pokyny k plánovanému VO s prílohami, Tovary,"Stolové počítače, notebooky a softvér",SPŠ elektrotechnická Košice,21.11.2022,"Pokyny k plánovanému VO , Priloha_1_Údaje o záujemcovi , Priloha_2_Specifikacia_pozadovaneho_tovaru",VO zrušené z dôvodu nedostupnosti špecifikovaných druhov tovarov na trhu. Tovary,Zemiaky,SPŠ elektrotechnická Košice,18.10.2022,"Pokyny k plánovanému VO , Priloha_1_Údaje o záujemcovi , Priloha_2_Specifikacia_pozadovaneho_tovaru", Tovary,Chlieb a pečivo,SPŠ elektrotechnická Košice,19.09.2022,"Pokyny k plánovanému VO , Priloha_1_Údaje o záujemcovi , Priloha_2_Specifikacia_pozadovaneho_tovaru", Tovary,Mäso a mäsové výrobky,SPŠ elektrotechnická Košice,06.09.2022,"Pokyny k plánovanému VO , Priloha_1_Údaje o záujemcovi , Priloha_2_Specifikacia_pozadovaneho_tovaru","Plánované VO podľa §117 Zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní Z.z. v znení neskorších predpisov, ktoré bude realizované elektronickým prostriedkom EVO." Tovary,Ovocie zelenina,SPŠ elektrotechnická Košice,06.06.2022,"Pokyny k plánovanému VO , Priloha_1_Údaje o záujemcovi , Priloha_2_Specifikacia_pozadovaneho_tovaru","Plánované VO podľa §117 Zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní Z.z. v znení neskorších predpisov, ktoré bude realizované elektronickým prostriedkom EVO." Tovary,Slepačie vajcia,SPŠ elektrotechnická Košice,06.06.2022,"Pokyny k plánovanému VO , Priloha_1_Údaje o záujemcovi , Priloha_2_Specifikacia_pozadovaneho_tovaru","Plánované VO podľa §117 Zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní Z.z. v znení neskorších predpisov, ktoré bude realizované elektronickým prostriedkom EVO." Tovary,Hlbokozmrazené potraviny,SPŠ elektrotechnická Košice,03.06.2022,"Pokyny k plánovanému VO , Priloha_1_Údaje o záujemcovi , Priloha_2_Specifikacia_pozadovaneho_tovaru","Plánované VO podľa §117 Zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní Z.z. v znení neskorších predpisov, ktoré bude realizované elektronickým prostriedkom EVO." Tovary,Interiérové vybavenie kabinetov,SPŠ elektrotechnická Košice,13.05.2022,"Pokyny k plánovanému VO , Priloha_1_Údaje o záujemcovi , Priloha_2_Specifikacia_pozadovaneho_tovaru","Plánované VO podľa §117 Zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní Z.z. v znení neskorších predpisov, ktoré bude realizované elektronickým prostriedkom EVO." Tovary,Základné potraviny a cestoviny,SPŠ elektrotechnická Košice,17.02.2022,"Výzva na predkladanie ponúk , Priloha_1_Navrh na plnenie súťažných kritérií , Priloha_2_Specifikacia_pozadovaneho_tovaru , Priloha_3_ Návrh rámcovej kúpnej zmluvy", Tovary,Hlbokozmrazené potraviny,SPŠ elektrotechnická Košice,17.02.2022,"Výzva na predkladanie ponúk , Priloha_1_Navrh na plnenie súťažných kritérií , Priloha_2_Specifikacia_pozadovaneho_tovaru , Priloha_3_ Návrh rámcovej kúpnej zmluvy", Tovary,Ryby a rybie výrobky,SPŠ elektrotechnická Košice,17.02.2022,"Výzva na predkladanie ponúk , Priloha_1_Navrh na plnenie súťažných kritérií , Priloha_2_Specifikacia_pozadovaneho_tovaru , Priloha_3_ Návrh rámcovej kúpnej zmluvy", Tovary,Mlieko a mliečne výrobky,SPŠ elektrotechnická Košice,19.01.2022,"Výzva na predkladanie ponúk , Priloha_1_Navrh na plnenie súťažných kritérií , Priloha_2_Specifikacia_pozadovaneho_tovaru , Priloha_3_ Návrh rámcovej kúpnej zmluvy", Tovary,Zemiaky,SPŠ elektrotechnická Košice,28.10.2021,"Výzva na predkladanie ponúk , Priloha_1_Navrh na plnenie súťažných kritérií , Priloha_2_Specifikacia_pozadovaneho_tovaru , Priloha_3_ Návrh rámcovej kúpnej zmluvy", Tovary,Chlieb a pečivo,SPŠ elektrotechnická Košice,07.10.2021,"Výzva na predkladanie ponúk , Priloha_1_Navrh na plnenie súťažných kritérií , Priloha_2_Specifikacia_pozadovaneho_tovaru , Priloha_3_ Návrh rámcovej kúpnej zmluvy", Tovary,Ryba a rybie výrobky,SPŠ elektrotechnická Košice,10.09.2021,"Výzva na predkladanie ponúk , Priloha_1_Navrh na plnenie súťažných kritérií , Priloha_2_Specifikacia_pozadovaneho_tovaru , Priloha_3_ Návrh rámcovej kúpnej zmluvy", Tovary,Ovocie a zelenina,SPŠ elektrotechnická Košice,09.06.2021,"Výzva na predkladanie ponúk , Priloha_1_Navrh na plnenie súťažných kritérií , Priloha_2_Specifikacia_pozadovaneho_tovaru , Priloha_3_ Návrh rámcovej kúpnej zmluvy", Tovary,Hlbokozmrazené potraviny,SPŠ elektrotechnická Košice,09.06.2021,"Výzva na predkladanie ponúk , Priloha_1_Navrh na plnenie súťažných kritérií , Priloha_2_Specifikacia_pozadovaneho_tovaru , Priloha_3_ Návrh rámcovej kúpnej zmluvy", Tovary,Slepačie vajcia,SPŠ elektrotechnická Košice,03.06.2021,"Výzva na predkladanie ponúk , Priloha_1_Navrh na plnenie súťažných kritérií , Priloha_2_Specifikacia_pozadovaneho_tovaru , Priloha_3_ Návrh rámcovej kúpnej zmluvy", Tovary,Mäso a mäsové výrobky,SPŠ elektrotechnická Košice,02.06.2021,"Výzva na predkladanie ponúk , Priloha_1_Navrh na plnenie súťažných kritérií , Priloha_2_Specifikacia_pozadovaneho_tovaru_mäso , Priloha_3_ Návrh rámcovej kúpnej zmluvy", Tovary,Prenosné počítače - notebooky,SPŠ elektrotechnická Košice,25.01.2021,"Výzva na predkladanie ponúk , Priloha_1_Navrh na plnenie sutaznych kriterii , Priloha_2_Specifikacia_pozadovaneho_tovaru , Priloha_3_ Navrh kupnej zmluvy", Tovary,Základné potraviny a cestoviny,SPŠ elektrotechnická Košice,20.01.2021,"Výzva na predkladanie ponúk , Priloha_1_Navrh na plnenie sutaznych kriterii , Priloha_2_Specifikacia_pozadovaneho_tovaru_potraviny , Priloha_3_ Navrh ramcovej kupnej zmluvy", Tovary,Mlieko a mliečne výrobky,SPŠ elektrotechnická Košice,20.01.2021,"Výzva na predkladanie ponúk , Priloha_1_Navrh na plnenie sutaznych kriterii , Priloha_2_Specifikacia_pozadovaneho_tovaru_mlieko , Priloha_3_ Navrh ramcovej kupnej zmluvy", Tovary,Nábytok (Časť 1: Otočná stolička“ alebo Časť 2: Klubové dvojkreslo),SPŠ elektrotechnická Košice,30.11.2020,"Výzva na predkladanie ponúk , Priloha_1_Návrh_na_plnenie_časť_1 , Priloha_1_Návrh_na_plnenie_časť_2 , Príloha_2_specifikacia_tovaru_časť_1 , Príloha_2_specifikacia_tovaru_časť_2", Tovary,Programovateľné roboty a doplnkové súpravy,SPŠ elektrotechnická Košice,11.11.2020,"Výzva na predkladanie ponúk , Príloha č.1 Návrh , Príloha č. 2 Špecifikácia", Tovary,Zemiaky,SPŠ elektrotechnická Košice,26.10.2020,"Výzva na predkladanie ponúk , Príloha č.1 Návrh , Príloha č. 2 Špecifikácia , Príloha č. 3 Návrh RKZ", Tovary,Čistiace a dezinfekčné prostiredky COVID-19,SPŠ elektrotechnická Košice,05.10.2020,"Výzva na predkladanie ponúk , Priloha_1_Navrh na plnenie sutaznych kriterii , Priloha_2_Specifikacia pozadovaneho tovaru , Príloha č. 3 Návrh KZ", Tovary,Chlieb a pečivo,SPŠ elektrotechnická Košice,24.09.2020,"Výzva na predkladanie ponúk , Priloha_1_Navrh na plnenie sutaznych kriterii , Priloha_2_Specifikacia pozadovaneho tovaru , Priloha_3_ Navrh ramcovej kupnej zmluvy", Tovary,Ryby a rybie výrobky,SPŠ elektrotechnická Košice,03.09.2020,"Výzva na predkladanie ponúk , Priloha_1_Navrh na plnenie sutaznych kriterii , Priloha_2_Specifikacia pozadovaneho tovaru , Priloha_3_ Navrh ramcovej kupnej zmluvy", Tovary,Slepačie vajcia,SPŠ elektrotechnická Košice,07.05.2020,"Výzva na predkladanie ponúk , Priloha_1_Navrh na plnenie sutaznych kriterii , Priloha_2_Specifikacia_pozadovaneho_tovaru , Priloha_3_ Navrh ramcovej kupnej zmluvy", Tovary,Ovocie a zelenina,SPŠ elektrotechnická Košice,27.03.2020,"Výzva na predkladanie ponúk , Priloha_1_Navrh na plnenie sutaznych kriterii , Priloha_2_Specifikacia_pozadovaneho_tovaru_ovocie , Priloha_3_ Navrh ramcovej kupnej zmluvy", Tovary,Hlbokozmrazené potraviny,SPŠ elektrotechnická Košice,20.03.2020,"Výzva na predkladanie ponúk , Priloha_1_Navrh na plnenie sutaznych kriterii , Priloha_2_Specifikacia_pozadovaneho_tovaru , Priloha_3_ Navrh ramcovej kupnej zmluvy", Tovary,Mäso a mäsové výrobky,SPŠ elektrotechnická Košice,17.03.2020,"Výzva na predkladanie ponúk , Priloha_1_Navrh na plnenie sutaznych kriterii , Priloha_2_Specifikacia_pozadovaneho_tovaru_mäso , Priloha_3_ Navrh ramcovej kupnej zmluvy", Tovary,Základné potraviny a cestoviny,SPŠ elektrotechnická Košice,20.01.2020,"Výzva na predkladanie ponúk , Priloha_1_Navrh na plnenie sutaznych kriterii , Priloha_2_Specifikacia pozadovaneho tovaru , Priloha_3_ Navrh ramcovej kupnej zmluvy", Tovary,Mlieko a mliečne výrobky,SPŠ elektrotechnická Košice,20.01.2020,"Výzva na predkladanie ponúk , Priloha_1_Navrh na plnenie sutaznych kriterii , Priloha_2_Specifikacia pozadovaneho tovaru , Priloha_3_ Navrh ramcovej kupnej zmluvy", Tovary,Zemiaky,SPŠ elektrotechnická Košice,07.11.2019,"Výzva na predkladanie ponúk , Príloha č.1 Návrh , Príloha č. 2 Špecifikácia , Príloha č. 3 Návrh RKZ", Tovary,Chlieb a pečivo,SPŠ elektrotechnická Košice,03.10.2019,"Výzva , Priloha_1_Navrh na plnenie sutaznych kriterii , Priloha_3_ Navrh ramcovej kupnej zmluvy , Príloha_2_specifikacia_tovaru , Vyzva_instrukcie", Tovary,Ryby a rybie výrobky,SPŠ elektrotechnická Košice,03.09.2019,"Vyzva , Priloha_1_Navrh na plnenie sutaznych kriterii , Priloha_2_Specifikacia pozadovaneho tovaru , Priloha_3_ Navrh ramcovej kupnej zmluvy", Stavebné práce,Stavebné úpravy laboratórií a dielní SPŠE Košice,SPŠ elektrotechnická Košice,21.12.2022,"Pokyny k plánovanému VO , Priloha_1_Údaje o záujemcovi", Stavebné práce,"Oprava fasády a výmena klampiarskych častí na budovách D,E,G",SPŠ elektrotechnická Košice,07.10.2021,"Výzva na predkladanie ponúk , Priloha_1_Navrh na plnenie súťažných kritérií , Priloha_2_Specifikacia_stavebnej_práce , Priloha_3_ Informácie o subdodávateľoch , Priloha_4_Návrh zmluvy o dielo , Priloha_5_Referencia dodávateľa", Stavebné práce,Oprava pieskovcových sôch,SPŠ elektrotechnická Košice,23.08.2021,"Výzva na predkladanie ponúk , Priloha_1_Navrh na plnenie súťažných kritérií , Priloha_2_Specifikacia_stavebnej_práce , Priloha_3_ Návrh zmluvy o dielo", Stavebné práce,Oprava fasády a výmena klampiarskych častí budova "A",SPŠ elektrotechnická Košice,16.06.2021,"Výzva na predkladanie ponúk , Priloha_1_Navrh na plnenie súťažných kritérií , Priloha_2_Specifikacia_stavebnej_práce_výkaz_výmer , Priloha_3_ Informácie o subdodávateľoch , Priloha_4_Návrh zmluvy o dielo , Priloha_5_Referencia dodávateľa", Stavebné práce,Oprava interiéru učební 1. a 2. poschodie,SPŠ elektrotechnická Košice,28.10.2020,"Výzva , Príloha č.1 Návrh , Príloha č. 2 Špecifikácia , Príloha č.3 Informácia o subdoádvateľoch , Príloha č.4 Návrh zmluvy o dielo", Stavebné práce,"Oprava sociálnych zariadení 3., 2., 1. poschodie",SPŠ elektrotechnická Košice,12.06.2020,"Výzva na predkladanie ponúk , Priloha_1_Navrh na plnenie sutaznych kriterii , Priloha_2_3_4_Specifikacia_pozadovanej_stavebnej_prace , Priloha_5_ Informácie o subdodávateľoch , Priloha_6_Navrh zmluvy o dielo", Stavebné práce,Plastové okná SPŠE budova „G“,SPŠ elektrotechnická Košice,11.12.2019,"Výzva na predkladanie ponúk , Príloha č.1 Návrh , Príloha č. 2 Špecifikácia , Príloha č.3 Informácia o subdoádvateľoch , Príloha č.4 Návrh zmluvy o dielo , Výkres mreží", Stavebné práce,Plastové okná SPŠE budova "D",SPŠ elektrotechnická Košice,11.07.2019,"Výzva na predkladanie ponúk , Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií , Príloha č. 2 – Špecifikácia stavebnej práce , Príloha č. 3 – Informácie o subdodávateľoch , Príloha č. 4 – Návrh zmluvy o dielo", Stavebné práce,Oprava sociálnych zariadení SPŠE,SPŠ elektrotechnická Košice,19.06.2019,"Výzva na predkladanie ponúk , Príloha č. 1 , Príloha č. 2 , Príloha č. 3 , Príloha č. 4 , Príloha č. 5 , Príloha č. 6 , Technická dokumentácia", Služby,Lyžiarsky kurz,SPŠ elektrotechnická Košice,18.11.2022,"Pokyny k plánovanému VO , Priloha_1_Údaje o záujemcovi , Priloha_2_Specifikacia_pozadovanej_sluzby", Služby,Lyžiarsky kuru,SPŠ elektrotechnická Košice,24.11.2021,"Výzva na predkladanie ponúk , Priloha_1_Navrh na plnenie súťažných kritérií , Priloha_2_Specifikacia_pozadovanej_sluzby", Služby,Pranie a žehlenie prádla,SPŠ elektrotechnická Košice,22.11.2021,"Výzva na predkladanie ponúk , Priloha_1_Navrh na plnenie súťažných kritérií , Priloha_2_Specifikacia_pozadovanej_sluzby , Priloha_3_ Návrh rámcovej zmluvy", Služby,Vypracovanie Projektovej dokumentácie pre získanie územného rozhodnutia na - výstavbu telocvične pri SPŠ elektrotechnickej v Košiciach,SPŠ elektrotechnická Košice,24.02.2021,"Vyzva na predlozenie ponuky , Priloha_c_1_Navrh na plnenie kritériá , Priloha_c_2_ Opis predmetu zákazky , Priloha_c_2_Podrobná sprievodná správa , Priloha_c_2_Sprievodna sprava , Priloha_c_3_Návrh ZoD", Služby,Pranie a žehlenie prádla,SPŠ elektrotechnická Košice,10.11.2020,"Výzva na predkladanie ponúk , Príloha č.1 Návrh , Príloha č. 2 Špecifikácia , Príloha č. 3 Návrh RZ", Služby,Lyžiarsky kurz,SPŠ elektrotechnická Košice,02.12.2019,"Výzva na predkladanie ponúk , Priloha_1_Navrh_na_plnenie , Priloha_2_Specifikácia_pozadovanej_sluzby",