Tovary,"Potraviny - obilniny,zemiaky, zelenina, ovocie a orechy",SOŠ technická Michalovce,03.08.2020,"Potraviny - obilniny, zemiaky, zelenina, ovocie a orechy , čestné vyhlásenie , návrh na plnenie kritérií , rámcová zmluva , cenová ponuka", Stavebné práce,"Rekonštrukcia elektroinštalácie vrátane osvetlenia cvičebného priestoru, vykonanie odborných prehliadok a odborných skúšok el .zariadení a bleskozvodov",SOŠ technická Michalovce,28.07.2020,"Rekonštrukcia elektroinštalácie vrátane osvetlenia cvičebného priestoru, vykonanie odborných prehliadok a odborných skúšok el .zariadení a bleskozvodov , projektová dokumentácia , Výkaz výmer , Krycí list , Návrh zmluvy , špecifikácia 1.B a kalkuláciaa ceny , Zmluva o dielo 2.B , Návrh na plnenie kritériíí - sumár , Čestné vyhlásenie", Služby,PD pre projekt vegetačnej strechy,SOŠ technická Michalovce,15.06.2020,"PD pre projekt vegetačnej strechy , Vzor zmluvy , Situácia , Fotodokumentácia , Statický posudok - telocvičňa , Statický posudok - škola", Stavebné práce,výmena okien a dverí,SOŠ technická Michalovce,13.05.2020,Výmena okien a dverí, Služby,PD pre projekt vegetačnej strechy,SOŠ technická Michalovce,30.04.2020,PD pre projekt vegetačnej strechy, Služby,Lyžiarsky kurz,SOŠ technická Michalovce,20.01.2020,lyžiarsky kurz, Tovary,Dodávka elektrickej energie,SOŠ technická Michalovce,26.11.2019,dodávka elektrickej energie, Tovary,Pekárenské výrobky,SOŠ technická Michalovce,25.11.2019,Výzva pekárské výrobky, Tovary,rôzne potravinárske výrobky,SOŠ technická Michalovce,07.08.2019,rôzne potravinárske výrobky, Tovary,LA/10/2019/581,SOŠ technická Michalovce,06.08.2019,potraviny - mliečne výrobky, Tovary,nákup slepačích vajec,SOŠ technická Michalovce,06.08.2019,slepačie vajcia, Tovary,"nákup potravín: olej, múka",SOŠ technická Michalovce,06.08.2019,nákup potravín, Tovary,"nákup: obilniny, zemiaky ,zelenina, ovocie a orechy",SOŠ technická Michalovce,06.08.2019,"nákup: obilniny, zemiaky ,zelenina, ovocie a orechy", Tovary,Plynová smažiaca panvica a elektrický konvektomat,SOŠ technická Michalovce,11.07.2019,Výzva na predkladanie ponúk,