226/2023,materiál,,"dodávateľ: Žák, spol s.r.o., Nám. Osloboditeľov 66, 071 01 Michalovce, IČO: 36581666","140,00 € s DPH",05.05.2023,15.05.2023,platná,"obj. 87/2023/1,2" 544/2023,služby,,"dodávateľ: Štátna ochrana prírody SR, Tajovského 14440/288, B. Bystrica, IČO: 17058520","50,00 € s DPH",26.10.2023,03.11.2023,platná, 604/2023,interiérové vybavenie,,"dodávateľ: ŠKOLEX spol. s.r.o., Horárska 12, Bratislava, IČO: 31396763","2 046,96 € s DPH",20.11.2023,23.11.2023,platná,zml. 82/2023/KZ 8/2021,materiál,,"dodávateľ: ŠEVT a.s.,, Štefánikova 2, 071 01 Michalovce, IČO: 31331131","98,08 € s DPH",18.01.2021,28.01.2021,platná,obj. 043/2020/1 275/2021,"kancelárske potreby, tonery",,"dodávateľ: ŠEVT a.s.,, Cementárenská 16, 974 72 B. Bystrica, IČO: 313331131","135,40 € s DPH",12.07.2021,28.07.2021,platná,obj. 019/2021/1 50/2021,materiál - kancelárske potreby,,"dodávateľ: ŠEVT a.s.,, Cementárenská 16, 974 72 B. Bystrica, IČO: 31331131","211,32 € s DPH",04.03.2021,24.03.2021,platná,"019-1,2,3/2021/1" 259/2020,tlačiva,,"dodávateľ: ŠEVT a.s.,, Cementárenská 16, 974 72 B. Bystrica, IČO: 31331131","8,87 € s DPH",03.07.2020,20.07.2020,platná,obj. 036/2019/1 158/2020,materiál - tlačivá,,"dodávateľ: ŠEVT a.s.,, Cementárenská 16, 974 72 B. Bystrica, IČO: 31331131","145,07 € s DPH",06.04.2020,07.04.2020,platná,"obj. 043,045/2020/1" 121/2020,materiál - tlačiva,,"dodávateľ: ŠEVT a.s.,, Cementárenská 16, 974 72 B. Bystrica, IČO: 31331131","270,76 € s DPH",09.03.2020,18.03.2020,platná,"obj. 043,044/2020/1" 23/2020,tlačiva,,"dodávateľ: ŠEVT a.s.,, Cementárenská 16, 974 72 B. Bystrica, IČO: 31331131","91,80 € s DPH",20.01.2020,28.01.2020,platná,objednávka 036/2019/1 33/2024,materiál,,"dodávateľ: ŠEVT a.s., Cementárenská 16, B. Bystrica, IČO: 31331131","89,99 € s DPH",23.01.2024,05.02.2024,platná,"ob. 39/2023/1,2" 82/2022,materiál - kancelárske potreby,,"dodávateľ: ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 97472 Banská Bystrica, IČO: 31331131","311,40 € s DPH",24.02.2022,22.03.2022,platná,obj. 019/2021/1 361/2023,tlačiva,,"dodávateľ: ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 B. Bystrica, IČO: 31331131","81,48 € s DPH",06.07.2023,14.08.2023,platná,"obj. 39/2023/1,2" 91/2023,materiál - kancelárske potreby,,"dodávateľ: ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 B. Bystrica, IČO: 31331131","81,17 € s DPH",20.02.2023,22.02.2023,platná,obj. 19/2023/1 123/2022,,1 2019 NZ,"dodávateľ: ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica, IČO: 31331131","97,30 € s DPH",14.03.2022,24.03.2022,platná, 328/2023,materiál,,"dodávateľ: ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 B. Bystrica, IČO: 31331131","367,80 € s DPH",15.06.2023,23.06.2023,platná,"obj. 39/2023/1,2" 137/2023,"kancelárske potreby, tonery",,"dodávateľ: ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 B. Bystrica, IČO: 31331131","557,36 € s DPH",16.03.2023,28.03.2023,platná,"obj. 37,38,39/2023/1,2" 347/2022,"kancelárske potreby, tonery",,"dodávateľ: ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 B. Bystrica, IČO: 31331131","63,84 € s DPH",13.07.2022,23.07.2022,platná, 487/2021,tlačivá,,"dodávateľ: ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 B. Bystrica, IČO: 31331131","423,18 € s DPH",15.11.2021,23.11.2021,platná,obj. 019-1/2021 586/2023,materiál na krúžky,,"dodávateľ: Ĺubomíra Terenová - POĹOVNICTVO TEREM, Národná 2, B. Bystzrica, IČO: 34258001","453,00 € s DPH",10.11.2023,15.11.2023,platná,obj. 195/2023/1 618/2019,náradie - lisovacie kliešte,,"dodávateľ: Ďurko s.r.o., Močarianska 1534/4, IČO: 50637142","1 270,00 € s DPH",29.10.2019,05.11.2019,platná,Objednávka 214/2019/2 262/2023,ovocie a zelenina,,"dodávateľ: zlatica Kovaľová SHR, 072 03 Moravany 80, IČO: 32686234","510,61 € s DPH",19.05.2023,26.05.2023,platná,"zml. 30/2022/RD, obj. 5/094/2023" 270/2024,Materiál - vysavač,,"dodávateľ: vidaXL.sk, Mary Kingsleystraat 1, 5928 Venlo","66,94 € s DPH",20.05.2024,20.05.2024,platná,OBJ 69/2024/2 672/2023,"náradie, prístroje",,"dodávateľ: unitechnic.cz, U Vysočanského pivovaru 701/3, Praha 5, IČO: 27425134","161,00 € s DPH",13.12.2023,18.12.2023,platná,obj. 190/2023/2 26/2024,učebnice,,"dodávateľ: preskoly.sk s.r.o., Mánesovo námestie 6, Bratislava, IČO: 51692881","1 036,56 € s DPH",19.01.2024,09.02.2024,platná,obj. 11/2024/1 459/2023,knihy - učebnice,,"dodávateľ: preskoly.sk s.r.o., Mánesovo námestie 6, Bratislava, IČO: 51692881","8 256,00 € s DPH",29.09.2023,09.10.2023,platná,obj. 1522023/1 385/2021,Učebnice angličtiny,,"dodávateľ: preskoly.sk s.r.o., Mánesovo námestie 6, 85101 Bratislava, IČO: 51692881","3 142,80 € s DPH",30.09.2021,18.10.2021,platná,"obj. 133-1/2021/1,2" 536/2022,edukačné publikácie,,"dodávateľ: preskoly.sk s.r.o., Mánesovo námestie 6, 851 01 Bratislava, IČO: 51692881","196,62 € s DPH",27.10.2022,22.11.2022,platná,obj. 158/2022/2 537/2022,knihy,,"dodávateľ: preskoly.sk s.r.o., Mánesovo námestie 6, 851 01 Bratislava, IČO: 51692881","3 522,23 € s DPH",27.10.2022,22.11.2022,platná,"obj. 157/2022/1,2" 573/2022,knihy - učebnice,,"dodávateľ: preskoly.sk s.r.o., Mánesovo námestie 6, 851 01 Bratislava, IČO: 51692881","308,70 € s DPH",11.11.2022,11.11.2022,platná,obj. 164/2022/2 537/2022,knihy,,dodávateľ: preskoly.sk,,,,platná, 392/2021,Výkon zodpovednej osoby,11/2020,"dodávateľ: osobnyudaj.sk s.r.o., DUETT Business Residence,Nám.osloboditeľov 3/A,04001 Košice-Staré Mesto, IČO: 50528041","48,00 € s DPH",04.10.2021,18.10.2021,platná, 658/2022,výpočtová technika,,"dodávateľ: mAel S.R.O, Višňová 1841/31, 071 01 Michalovce, IČO: 51142414","720,00 € s DPH",13.12.2022,20.12.2022,platná,obj. 200/2022/2 148/2024,Materiál - údržba MV,,"dodávateľ: innovecom s.r.o., Bardejovská Nová Ves 3092, 08501 Bardejov, IČO: 55260501","50,80 € s DPH",14.03.2024,19.03.2024,platná,OBJ 50/2024/2 560/2020,učebné pomôcky,,"dodávateľ: ing. Halama, Učebné pomôcky SLOVAKIA, Malachovská cesta 17/A, 97405 B. Bystrica, IČO: 53231414","217,36 € s DPH",07.12.2020,10.12.2020,platná,obj. 244/2020/1 525/2020,učebné pomôcky,,"dodávateľ: ing. Halama, Učebné pomôcky SLOVAKIA, Malachovská cesta 17/A, 97405 B. Bystrica, IČO: 53231414","1 499,00 € s DPH",23.11.2020,26.11.2020,platná,obj. 211/2020/1 520/2021,revízie hydrantov,,"dodávateľ: ing. Cyril CIGANOC, Oreské 157, Oreské 157, IČO: 35025638","798,30 € s DPH",02.12.2021,10.12.2021,platná,"obj. 172/2021/1,2" 392/2020,,,"dodávateľ: energie, Mlynské Nivy 44/a, 825 11, IČO: 35815256","395,00 € s DPH",05.10.2020,12.10.2020,platná,"zml. 8/2014/E, dod. č. 3" 112/2023,ovocie a zelenina,,"dodávateľ: Zlatica kovaľová SHR, 072 03 Moravany 80, IČO: 32686234","98,45 € s DPH",02.03.2023,21.03.2023,platná,zml. 30/2022/RD 240/2023,zelenina,,"dodávateľ: Zlatica Kováčová SHR, 072 03 Moravany 80, IČO: 32686234","437,32 € s DPH",10.05.2023,18.05.2023,platná,"zml. 30/2022/RD, objj. 5/089/2023" 186/2022,zelenina a ovocie,4/2022/RZ,"dodávateľ: Zlatica Kovaľová, SHR, 072 03 Moravany 80, IČO: 32686234","262,18 € s DPH",13.04.2022,29.04.2022,platná,obj. 5/064/2022 75/2022,ovocie a zelenina,4/2022/RZ,"dodávateľ: Zlatica Kovaľová, SHR, 072 03 Moravany 80, IČO: 32686234","302,00 € s DPH",17.02.2022,10.03.2022,platná,obj. 5/025/2022 12/2022,ovocie a zelenina,4/2022/RZ,"dodávateľ: Zlatica Kovaľová, Moravany80, 072 03, IČO: 32686234","499,81 € s DPH",18.01.2022,21.01.2022,platná,obj. 5/006/2022 335/2024,Potraviny - zelenina,,"dodávateľ: Zlatica Kovaľová, Moravany 80, IČO: 32686234","296,10 € s DPH",18.06.2024,19.06.2024,platná,"ZML 34/2023/RD, OBJ 5/127/2024" 326/2024,Potraviny - zelenina,,"dodávateľ: Zlatica Kovaľová, Moravany 80, IČO: 32686234","359,31 € s DPH",10.06.2024,11.06.2024,platná,"ZML 34/2023/RD, OBJ 5/121/2024" 293/2024,Potraviny - zelenina,,"dodávateľ: Zlatica Kovaľová, Moravany 80, IČO: 32686234","419,25 € s DPH",28.05.2024,31.05.2024,platná,"ZML: 34/2023/RD, OBJ 5/109/2024" 294/2024,Potraviny - zelenina,,"dodávateľ: Zlatica Kovaľová, Moravany 80, IČO: 32686234","312,77 € s DPH",28.05.2024,31.05.2024,platná,"ZML 34/2023/RD, OBJ 5/115/2024" 271/2024,Potraviny - zelenina,,"dodávateľ: Zlatica Kovaľová, Moravany 80, IČO: 32686234","417,80 € s DPH",20.05.2024,24.05.2024,platná,"ZML 34/2023/RD, OBJ 5/104/2024" 263/2024,Potraviny - zelenina,,"dodávateľ: Zlatica Kovaľová, Moravany 80, IČO: 32686234","366,30 € s DPH",10.05.2024,14.05.2024,platná,"ZML 34/2023/RD, OBJ 5/099/2024" 233/2024,Potraviny - zelenina,,"dodávateľ: Zlatica Kovaľová, Moravany 80, IČO: 32686234","361,47 € s DPH",02.05.2024,10.05.2024,platná,"ZML 34/2023/RD, OBJ 5/094/2024" 223/2024,Potraviny - zelenina,,"dodávateľ: Zlatica Kovaľová, Moravany 80, IČO: 32686234","407,70 € s DPH",23.04.2024,24.04.2024,platná,"ZML 34/2023/RD, OBJ 5/088/2024" 211/2024,Potraviny - zelenina,,"dodávateľ: Zlatica Kovaľová, Moravany 80, IČO: 32686234","354,75 € s DPH",16.04.2024,23.04.2024,platná,"ZML 34/2023/RD, OBJ 5/082/2024" 207/2024,Potraviny - zelenina,,"dodávateľ: Zlatica Kovaľová, Moravany 80, IČO: 32686234","478,41 € s DPH",15.04.2024,18.04.2024,platná,"ZML 34/2023/RD, OBJ 5/075/2024" 183/2024,Potraviny -zelenina,,"dodávateľ: Zlatica Kovaľová, Moravany 80, IČO: 32686234","356,48 € s DPH",05.04.2024,10.04.2024,platná,"ZML 34/2023/RD, OBJ 5/070/2024" 185/2024,Potraviny - zelenina,,"dodávateľ: Zlatica Kovaľová, Moravany 80, IČO: 32686234","586,34 € s DPH",05.04.2024,10.04.2024,platná,"ZML 34/2023/RD, OBJ 5/065/2024" 154/2024,Potraviny - zelenina,,"dodávateľ: Zlatica Kovaľová, Moravany 80, IČO: 32686234","344,99 € s DPH",18.03.2024,26.03.2024,platná,"ZML 34/2023/RD, OBJ 5/055/2024" 165/2024,Potraviny - zelenina,,"dodávateľ: Zlatica Kovaľová, Moravany 80, IČO: 32686234","638,67 € s DPH",25.03.2024,26.03.2024,platná,ZML 34/2023/RD OBJ 5/059/2024 99/2024,Ovocie a zelenina,,"dodávateľ: Zlatica Kovaľová, Moravany 80, IČO: 32686234","536,65 € s DPH",21.02.2024,18.03.2024,platná,"ZML 34/2023/RD, Obj. 5/044/2024" 133/2024,Potraviny - zelenina,,"dodávateľ: Zlatica Kovaľová, Moravany 80, IČO: 32686234","499,76 € s DPH",08.03.2024,18.03.2024,platná,"ZML 34/2023/RD, OBJ 5/049/2024" 44/2024,ovocie a zelenina,,"dodávateľ: Zlatica Kovaľová, Moravany 80, IČO: 32686234","153,50 € s DPH",29.01.2024,05.02.2024,platná,"zml. 34/2023/RD, obj. 5/020/2024" 89/2022,ovocie a zelenina,4/2022/RZ,"dodávateľ: Zlatica Kovaľová, Moravany 80, IČO: 32686234","417,06 € s DPH",02.03.2022,10.03.2022,platná,obj. 5/032/2022 541/2021,ovocie a zelenina,18/2021/RZ,"dodávateľ: Zlatica Kovaľová, Moravany 80, IČO: 32686234","307,63 € s DPH",09.12.2021,13.12.2021,platná,ovocie a zelenina 517/2021,ovocie a zelenina,18/2021/RZ,"dodávateľ: Zlatica Kovaľová, Moravany 80, 072 03, IČO: 32686264","635,63 € s DPH",02.12.2021,10.12.2021,platná,zelenina 663/2022,ovocie a zelenina,,"dodávateľ: Zlatica Kovaľová, Moravany 80, 072 03, IČO: 32686234","677,65 € s DPH",15.12.2022,30.12.2022,platná,"zml. 30/2022/RD, obj. 5/195/2022" 586/2022,potraviny - zelenina,,"dodávateľ: Zlatica Kovaľová, Moravany 80, 072 03, IČO: 32686234","411,90 € s DPH",16.11.2022,30.11.2022,platná,"zml. 30/2022/RD, obj. 5/175/2022" 429/2022,potraviny - zelenina,,"dodávateľ: Zlatica Kovaľová, Moravany 80, 072 03, IČO: 32686234","196,63 € s DPH",16.09.2022,30.09.2022,platná,"zml. 30/2022/RD, obj. 5/133/2022" 195/2022,,4/2022/RZ,"dodávateľ: Zlatica Kovaľová, Moravany 80, 072 03, IČO: 32686234","173,16 € s DPH",25.04.2022,03.05.2022,platná,obj. 5/070/2022 494/2021,zelenina,18/2021/RZ,"dodávateľ: Zlatica Kovaľová, Moravany 80, 072 03, IČO: 32686234","376,35 € s DPH",18.11.2021,10.12.2021,platná,obj. 5/134/2021 495/2021,zelenina,18/2021/RZ,"dodávateľ: Zlatica Kovaľová, Moravany 80, 072 03, IČO: 32686234","193,61 € s DPH",02.12.2021,10.12.2021,platná,obj. 5/139/2021 518/2021,ovocie a zelenina,18/2021/RZ,"dodávateľ: Zlatica Kovaľová, Moravany 80, 072 03, IČO: 32686234","52,04 € s DPH",02.12.2021,10.12.2021,platná,obj. 5/144/2021 282/2022,zelenina a ovocie,4/2022/RZ,"dodávateľ: Zlatica Kovaľová, Moravany 80 072 03, IČO: 32686234","217,99 € s DPH",07.06.2022,13.06.2022,platná,"Dod. č. 1 k zml. 4/2022/RZ, obj. 5/106/2022" 400/2022,ovocie a zelenina,4/2022/RZ,"dodávateľ: Zlatica Kovaľová, Moravany 80 , 072 03, IČO: 32686234","230,25 € s DPH",02.09.2022,09.09.2022,platná,zml 4/2022 325/2023,ovocie a zelenina,,"dodávateľ: Zlatica Kovaľová, 072 03 Moravany 80, IČO: 32686234","653,90 € s DPH",14.06.2023,23.06.2023,platná,obj. 5/115/2023 241/2023,ovocie a zelenina,,"dodávateľ: Zlatica Kovaľová, 072 03 Moravany 80, IČO: 32686234","397,20 € s DPH",10.05.2023,18.05.2023,platná,"zml. 30/2022/RD, obj. 5/083/2023" 205/2022,potraviny - zelenina,4/2022/RZ,"dodávateľ: Zlatica Kovaľová, 072 03 Moravany 80, IČO: 32686234","285,92 € s DPH",02.05.2022,11.05.2022,platná,obj. 5/074/2022 7/2023,ovocie a zelenina,,"dodávateľ: Zlatica Kovaľová SHR,, Moravany 80, IČO: 326686234","574,50 € s DPH",09.01.2024,17.01.2024,platná,"zml. 34/2023/RD, obj. 5/003/2023" 136/2023,zelenina a ovocie,,"dodávateľ: Zlatica Kovaľová SHR,, Moravany 80, 072 03, IČO: 32686234","349,43 € s DPH",15.03.2023,21.03.2023,platná,"zml. 30/2022/RD, obj. 5/048/2023" 555/2022,potraviny - zelenina,,"dodávateľ: Zlatica Kovaľová SHR,, Moravany 80, 072 03, IČO: 32686234","103,39 € s DPH",07.11.2022,11.11.2022,platná,zml. 30/2022/RD 157/2022,ovocie a zelenina,4/2022/RZ,"dodávateľ: Zlatica Kovaľová SHR,, Moravany 80, 072 03, IČO: 32686234","893,51 € s DPH",04.04.2022,07.04.2022,platná,obj. 5/054/2022 695/2023,ovocie a zelenina,,"dodávateľ: Zlatica Kovaľová SHR,, Moravany 80, 072 03, IČO: 32686234","660,00 € s DPH",,,platná, 505/2022,potraviny - zelenina,,"dodávateľ: Zlatica Kovaľová SHR,, Moravany 80, 072 03 Moravany, IČO: 32686234","364,67 € s DPH",13.10.2022,27.10.2022,platná,"zml. 30/2022/RD, obj. 5/154/2022" 464/2022,potraviny - zelenina,,"dodávateľ: Zlatica Kovaľová SHR,, Moravany 80, 072 03 Moravany, IČO: 32686234","454,62 € s DPH",26.09.2022,05.10.2022,platná,zml. 30/2022/RD 341/2023,ovocie a zelenina,,"dodávateľ: Zlatica Kovaľová SHR,, 07203 Moravany 80, IČO: 32686234","255,60 € s DPH",27.06.2023,11.07.2023,platná,"zml. 30/2022/RD, obj. 5/120/2023" 296/2022,potraviny - zelenina,4/2022/RZ,"dodávateľ: Zlatica Kovaľová SHR,, 072 03 Moravany 80, IČO: 32686234","116,78 € s DPH",13.06.2022,24.06.2022,platná,obj. 5/106/2022 148/2023,potraviny - zelenina,,"dodávateľ: Zlatica Kovaľová SHR,, 072 03 Moravany 80, IČO: 32686234","141,70 € s DPH",24.03.2023,28.03.2023,platná,"zml. 30/2022/RD, obj. 5/057/2023" 12/2023,potraviny - zelenina,,"dodávateľ: Zlatica Kovaľová SHR,, 072 03 Moravany 80, IČO: 32686234","189,48 € s DPH",16.01.2023,17.01.2023,platná,zml. 30/2022/RD 168/2022,potraviny - zelenina,4/2022/RZ,"dodávateľ: Zlatica Kovaľová SHR,, 072 03 Moravany 80, IČO: 32686234","237,65 € s DPH",07.04.2022,12.04.2022,platná,obj. 5/059/2022 675/2023,ovocie a zelenina,,"dodávateľ: Zlatica Kovaľová SHR, Morvany 80, 07203","469,35 € s DPH",15.12.2023,22.12.2023,platná,"zml. 34/223/RD, obj. 5/216/2023" 439/2023,ovocie a zelenina,,"dodávateľ: Zlatica Kovaľová SHR, Moravany 800, 072 03, IČO: 32686234","861,56 € s DPH",18.09.2023,21.09.2023,platná,obj. 5/144/2023 524/2022,potraviny - zelenina,,"dodávateľ: Zlatica Kovaľová SHR, Moravany 800 ,072 03, IČO: 32686234","280,84 € s DPH",20.10.2022,27.10.2022,platná,obj. 5/160/2022 543/2023,ovocie a zelenina,,"dodávateľ: Zlatica Kovaľová SHR, Moravany 80,, IČO: 32686234","501,25 € s DPH",26.10.2023,03.11.2023,platná,"zml. 34/2023/RD, obj. 5/178/2023" 89/2024,zelenina a ovoce,,"dodávateľ: Zlatica Kovaľová SHR, Moravany 80, IČO: 32686234","714,60 € s DPH",15.02.2024,20.02.2024,platná,"zml. 34/2023/RD, obj. 5/037/2024" 70/2024,ovocie a zelenina,,"dodávateľ: Zlatica Kovaľová SHR, Moravany 80, IČO: 32686234","157,34 € s DPH",08.02.2024,14.02.2024,platná,"zml. 34/2023/RD, obj. 5/027/2024" 75/2024,ovocie a zelenina,,"dodávateľ: Zlatica Kovaľová SHR, Moravany 80, IČO: 32686234","383,88 € s DPH",09.02.2024,14.02.2024,platná,"zml. 34/2023/RD, obj. 5/030/2024" 22/2024,potraviny - zelenina,,"dodávateľ: Zlatica Kovaľová SHR, Moravany 80, IČO: 32686234","197,57 € s DPH",19.01.2024,05.02.2024,platná,"zml. 34/2023/RD, obj. 5/007/2024" 23/2024,ovocie a zelenina,,"dodávateľ: Zlatica Kovaľová SHR, Moravany 80, IČO: 32686234","503,11 € s DPH",19.01.2024,05.02.2024,platná,"zml. 34/2023/RD, obj. 5/010/2024" 31/2024,ovocie a zelenina,,"dodávateľ: Zlatica Kovaľová SHR, Moravany 80, IČO: 32686234","97,02 € s DPH",23.01.2024,05.02.2024,platná,"zm. 34/2023/RD, obj. 5/013/2024" 32/2024,ovocie a zelenina,,"dodávateľ: Zlatica Kovaľová SHR, Moravany 80, IČO: 32686234","468,09 € s DPH",23.01.2024,05.02.2024,platná,"zml. 34/2023/RD, obj. 5/017/2024" 658/2023,ovocie a zelenina,,"dodávateľ: Zlatica Kovaľová SHR, Moravany 80, IČO: 32686234","535,85 € s DPH",08.12.2023,18.12.2023,platná,"zml. 34/2023/RD, obj. 5/210/2023" 640/2023,potraviny - zelenina,,"dodávateľ: Zlatica Kovaľová SHR, Moravany 80, IČO: 32686234","567,91 € s DPH",04.12.2023,11.12.2023,platná,"zml. 34/2023/RD, obj. 5/200/2023" 635/2023,ovocie a zelenina,,"dodávateľ: Zlatica Kovaľová SHR, Moravany 80, IČO: 32686234","591,93 € s DPH",01.12.2023,07.12.2023,platná,zml. 34/2023/RD 594/2023,ovocie a zelenina,,"dodávateľ: Zlatica Kovaľová SHR, Moravany 80, IČO: 32686234","631,21 € s DPH",14.11.2023,23.11.2023,platná,"zml. 34/2023/RD, obj. 5/195/2023" 546/2023,ovocie a zelenina,,"dodávateľ: Zlatica Kovaľová SHR, Moravany 80, IČO: 32686234","251,90 € s DPH",27.10.2023,15.11.2023,platná,zml. 34/2023/RD 570/2023,potraviny - zelenina,,"dodávateľ: Zlatica Kovaľová SHR, Moravany 80, IČO: 32686234","263,41 € s DPH",06.11.2023,13.11.2023,platná,"zml. 34/203/RD, obj. 5/184/2023" 513/2023,ovocie a zelenina,,"dodávateľ: Zlatica Kovaľová SHR, Moravany 80, IČO: 32686234","412,03 € s DPH",18.10.2023,24.10.2023,platná,"zml. 24/2023/RD, obj. 5/172/2023" 502/2023,potraviny - zelenina,,"dodávateľ: Zlatica Kovaľová SHR, Moravany 80, IČO: 32686234","518,76 € s DPH",12.10.2023,17.10.2023,platná,"zml. 34/2023/RZ, obj. 5/167/2023" 456/2023,ovocie a zelenina,,"dodávateľ: Zlatica Kovaľová SHR, Moravany 80, IČO: 32686234","798,00 € s DPH",28.09.2023,11.10.2023,platná,obj. 5/156/2023 457/2023,ovocie a zelenina,,"dodávateľ: Zlatica Kovaľová SHR, Moravany 80, IČO: 32686234","486,53 € s DPH",28.09.2023,11.10.2023,platná,obj. 5/153/2023 469/2023,ovocie a zelenina,,"dodávateľ: Zlatica Kovaľová SHR, Moravany 80, IČO: 32686234","461,35 € s DPH",04.10.2023,11.10.2023,platná,"zml. 34/2023/RD, obj. 5/161/2023" 33/2023,ovocie a zelenina,,"dodávateľ: Zlatica Kovaľová SHR, Moravany 80, IČO: 32686234","686,43 € s DPH",25.01.2023,27.01.2023,platná,"zml. 30/2022/RD, obj. 5/008/2023" 545/2022,potraviny - zelenina,,"dodávateľ: Zlatica Kovaľová SHR, Moravany 80, IČO: 32686234","329,06 € s DPH",02.11.2022,11.11.2022,platná,zml. 30/2022/RD 146/2022,potraviny - zelenina,4/2022/RZ,"dodávateľ: Zlatica Kovaľová SHR, Moravany 80, IČO: 32686234","656,61 € s DPH",28.03.2022,05.04.2022,platná,obj. 5/048/2022 67/2022,ovocie a zelenina,4/2022/RZ,"dodávateľ: Zlatica Kovaľová SHR, Moravany 80, IČO: 32686234","349,30 € s DPH",14.02.2022,10.03.2022,platná,ob j. 5/019/2022 46/2022,potraviny - zelenina,4/2022/RZ,"dodávateľ: Zlatica Kovaľová SHR, Moravany 80, IČO: 32686234","313,10 € s DPH",03.02.2022,11.02.2022,platná,obj. 5/015/2022 26/2022,ovocie a zelenina,,"dodávateľ: Zlatica Kovaľová SHR, Moravany 80, IČO: 32686234","26,95 € s DPH",25.01.2022,27.01.2022,platná,obj. 5/010/2022 49/2024,ovocie a zelenina,,"dodávateľ: Zlatica Kovaľová SHR, Moravany 80, 32686234","378,58 € s DPH",01.02.2024,05.02.2024,platná,"zml. 34/2023/RD, obj. 5/024/2024" 695/2023,ovocie a zelenina,,"dodávateľ: Zlatica Kovaľová SHR, Moravany 80, 072 03, IČO: 32686237","660,62 € s DPH",22.12.2023,08.01.2024,platná,"zml. 34/2023/RD, obj. 5/221,224/2023" 418/2023,ovocie a zelenina,,"dodávateľ: Zlatica Kovaľová SHR, Moravany 80, 072 03, IČO: 32686234","89,38 € s DPH",06.09.2023,21.09.2023,platná,obj. 5/133/2023 424/2023,ovocie a zelenina,,"dodávateľ: Zlatica Kovaľová SHR, Moravany 80, 072 03, IČO: 32686234","320,63 € s DPH",07.09.2023,21.09.2023,platná,obj 5/138/2023 434/2023,ovocie a zelenina,,"dodávateľ: Zlatica Kovaľová SHR, Moravany 80, 072 03, IČO: 32686234","233,69 € s DPH",13.09.2023,21.09.2023,platná,obj. 5/141/2023 442/2023,ovocie a zelenina,,"dodávateľ: Zlatica Kovaľová SHR, Moravany 80, 072 03, IČO: 32686234","271,66 € s DPH",19.09.2023,21.09.2023,platná,obj. 5/150/2023 51/2023,potraviny - zelenina,,"dodávateľ: Zlatica Kovaľová SHR, Moravany 80, 072 03, IČO: 32686234","716,13 € s DPH",02.02.2023,09.02.2023,platná,zml. 30/2022/RD 20/2022,zelenina a ovocie,4/2022/RZ,"dodávateľ: Zlatica Kovaľová SHR, Moravany 80, 072 03, IČO: 32686234","435,85 € s DPH",21.01.2022,03.02.2022,platná,obj. 5/010/2022 508/2021,zelenina,18/2021/RZ,"dodávateľ: Zlatica Kovaľová SHR, Moravany 80, 072 03, IČO: 32686234","681,04 € s DPH",22.11.2021,10.12.2021,platná,zelenina 667/2022,ovocie a zelenina,,"dodávateľ: Zlatica Kovaľová SHR, Moravany 80, 072 03 Moravany, IČO: 32686234","259,85 € s DPH",19.12.2022,30.12.2022,platná,zml. 30/2022/RD 667/2022,zelenina a ovocie,,"dodávateľ: Zlatica Kovaľová SHR, Moravany 80, 072 03 Moravany, IČO: 32686234",,,,platná, 696/2022,ovocie a zelenina,,"dodávateľ: Zlatica Kovaľová SHR, Moravany 80, 072 03","465,47 € s DPH",27.12.2022,10.01.2023,platná,obj. 5/206/2022 345/2023,ovocie a zelenina,,"dodávateľ: Zlatica Kovaľová SHR, 07203 Morťavany 80","373,70 € s DPH",27.06.2023,11.07.2023,platná,"zml. 30/2022/RD, obj. 5/128/2023" 554/2021,zelenina a ovocie,18/2021/RZ,"dodávateľ: Zlatica Kovaľová SHR, 07203 Moravany, IČO: 32686234","94,88 € s DPH",17.12.2021,20.12.2021,platná,obj. 5/154/2021 292/2023,ovocie a zelenina,,"dodávateľ: Zlatica Kovaľová SHR, 07203 Moravany 80, IČO: 32686234","544,60 € s DPH",01.06.2023,06.06.2023,platná,zml. 30/2022/RD 629/2022,ovocie a zelenina,,"dodávateľ: Zlatica Kovaľová SHR, 07203 Moravany 80, IČO: 32686234","142,43 € s DPH",06.12.2022,08.12.2022,platná,"zml. 30/2022/RD, obj. 5/190/2022" 472/2022,potraviny - zelenina,,"dodávateľ: Zlatica Kovaľová SHR, 072 03 Moravany, IČO: 32686234","253,62 € s DPH",03.10.2022,07.10.2022,platná,"zml. 30/2022/RD, obj. 5/143/2022" 316/2023,zelenina,,"dodávateľ: Zlatica Kovaľová SHR, 072 03 Moravany 80, IČO: 32686234","414,79 € s DPH",08.06.2023,13.06.2023,platná,obj. 30/2022/RD 216/2023,potraviny - zelenina,,"dodávateľ: Zlatica Kovaľová SHR, 072 03 Moravany 80, IČO: 32686234","786,64 € s DPH",02.05.2023,05.05.2023,platná,"zml. 30/2022/R4D, obj. 5/077/2023" 152/2023,potraviny - zelenina,,"dodávateľ: Zlatica Kovaľová SHR, 072 03 Moravany 80, IČO: 32686234","498,97 € s DPH",29.03.2023,18.04.2023,platná,zml. 30/2022/RD 149/2023,potraviny - zelenina,,"dodávateľ: Zlatica Kovaľová SHR, 072 03 Moravany 80, IČO: 32686234","356,11 € s DPH",24.03.2023,28.03.2023,platná,potraviny - zelenina 113/2023,ovocie a zelenina,,"dodávateľ: Zlatica Kovaľová SHR, 072 03 Moravany 80, IČO: 32686234","340,95 € s DPH",02.03.2023,21.03.2023,platná,zml. 30/2022/RD 101/2023,zelenina a ovocie,,"dodávateľ: Zlatica Kovaľová SHR, 072 03 Moravany 80, IČO: 32686234","491,10 € s DPH",27.02.2023,02.03.2023,platná,"zml. 30/2022/RD, obj. 5/037/2023" 92/2023,zelenina a ovocie,,"dodávateľ: Zlatica Kovaľová SHR, 072 03 Moravany 80, IČO: 32686234","859,17 € s DPH",21.02.2023,01.03.2023,platná,"zml. 30/2022/RD, obj. 5/029,032/2023" 73/2023,potraviny - zelenina,,"dodávateľ: Zlatica Kovaľová SHR, 072 03 Moravany 80, IČO: 32686234","324,53 € s DPH",09.02.2023,15.02.2023,platná,"zml. 30/2022/RD, obj. 5/026/2023" 32/2023,ovocie a zelenina,,"dodávateľ: Zlatica Kovaľová SHR, 072 03 Moravany 80, IČO: 32686234","391,68 € s DPH",25.01.2023,27.01.2023,platná,"zml. 30/2022/RD, obj. 5/013/2023" 13/2023,potraviny - zelenina,,"dodávateľ: Zlatica Kovaľová SHR, 072 03 Moravany 80, IČO: 32686234","310,46 € s DPH",16.01.2023,17.01.2023,platná,zml. 30/2022/RD 607/2022,ovocie a zelenina,,"dodávateľ: Zlatica Kovaľová SHR, 072 03 Moravany 80, IČO: 32686234","422,66 € s DPH",28.11.2022,05.12.2022,platná,obj. 5185/2022 617/2022,ovocie a zelenina,,"dodávateľ: Zlatica Kovaľová SHR, 072 03 Moravany 80, IČO: 32686234","290,13 € s DPH",02.12.2022,05.12.2022,platná,zml. 30/2022/RD 587/2022,ovocie a zelenina,,"dodávateľ: Zlatica Kovaľová SHR, 072 03 Moravany 80, IČO: 32686234","293,04 € s DPH",16.11.2022,30.11.2022,platná,"zmkl. 30/2022/RD, obj. 5/180/2022" 593/2022,ovocie a zelenina,,"dodávateľ: Zlatica Kovaľová SHR, 072 03 Moravany 80, IČO: 32686234","100,98 € s DPH",22.11.2022,30.11.2022,platná,"zml. 30/2022/RD, obj. 5/185/2022" 410/2022,potraviny - zelenina,4/2022/RZ,"dodávateľ: Zlatica Kovaľová SHR, 072 03 Moravany 80, IČO: 32686234","636,99 € s DPH",08.09.2022,21.09.2022,platná,obj. 5/127/2022 322/2022,zelenina a ovocie,,"dodávateľ: Zlatica Kovaľová SHR, 072 03 Moravany 80, IČO: 32686234","236,32 € s DPH",30.06.2022,15.07.2022,platná,obj. 5/121/2022 306/2022,zelenina a ovocie,,"dodávateľ: Zlatica Kovaľová SHR, 072 03 Moravany 80, IČO: 32686234","375,17 € s DPH",21.06.2022,29.06.2022,platná,obj. 5/116/2022 307/2022,ovocie a zelenina,,"dodávateľ: Zlatica Kovaľová SHR, 072 03 Moravany 80, IČO: 32686234","295,22 € s DPH",21.06.2022,29.06.2022,platná,obj. 5/116/2022 11/2022,ovocie a zelenina,4/2022/RZ,"dodávateľ: Zlatica Kovaľová SHR, 072 03 Moravany 80, IČO: 32686234","352,58 € s DPH",18.01.2022,21.01.2022,platná,obj. 5/002/2022 170/2023,potraviny - zelenina,,"dodávateľ: Zlatica Kovaľová SHR, 072 03 Moravany 80","417,28 € s DPH",05.04.2023,19.04.2023,platná,zml. 30/2022/RD 493/2022,potraviny - zelenina,,"dodávateľ: Zlatica Kovaľová SHR,, Moravany 80, 072 03, IČO: 32686234","329,43 € s DPH",07.10.2022,18.10.2022,platná,"zml. 30/2022/RD, obj. 5/149/2022" 69/2024,ovocie a zelenina,,"dodávateľ: Zlatica Kovaľová SHR, Moravany 80, IČO: 32686234","104,30 € s DPH",08.02.2024,14.02.2024,platná,"zml. 34/2023/RD, obj. 5/034/2024" 372/2023,členské,,"dodávateľ: Združenie pre rozvoj stredoškolského vzdelávania, Nitrianska 61, 942 01 Šurany, IČO: 36110671","50,00 € s DPH",13.07.2023,14.08.2023,platná, 582/2023,ovocie a zelenina,,"dodávateľ: Zatica Kovaľová SHR, Moravany 80, IČO: 32686234","525,94 € s DPH",09.11.2023,15.11.2023,platná,zml. 34/2023/RD 557/2022,náradie a prístroje,,"dodávateľ: ZVAREX SLOVAKIA, Vihorlatská 3/6115, IČO: 36212032","355,23 € s DPH",07.11.2022,22.11.2022,platná,obj. 133/2022/2 556/2022,náradie a prístroje,,"dodávateľ: ZVAREX SLOVAKIA, Vihorlatská 3/6115, 071 01 Michalovce, IČO: 36212032","215,55 € s DPH",07.11.2022,22.11.2022,platná,obj. 145/2022/2 295/2024,"Materiál - opravy, údržba",,"dodávateľ: ZVAREX SLOVAKIA spol. s.r.o., Vihorlatská 3/6115, 07101 Michalovce, IČO: 36212032","112,95 € s DPH",29.05.2024,31.05.2024,platná,OBJ 85/2024/2 261/2024,Materiál,,"dodávateľ: ZVAREX SLOVAKIA spol. s.r.o., Vihorlatská 3/6115, 07101 Michalovce, IČO: 36212032","36,90 € s DPH",10.05.2024,14.05.2024,platná,OBJ 51/2024/2 262/2024,Materiál,,"dodávateľ: ZVAREX SLOVAKIA spol. s.r.o., Vihorlatská 3/6115, 07101 Michalovce, IČO: 36212032","191,05 € s DPH",10.05.2024,14.05.2024,platná,OBJ 82/2024/2 244/2024,Materiál - náradie,,"dodávateľ: ZVAREX SLOVAKIA spol. s.r.o., Vihorlatská 3/6115, 07101 Michalovce, IČO: 36212032","124,64 € s DPH",06.05.2024,10.05.2024,platná,OBJ 68/2024/2 188/2024,Materiál - strojárstvo,,"dodávateľ: ZVAREX SLOVAKIA spol. s.r.o., Vihorlatská 3/6115, 07101 Michalovce, IČO: 36212032","708,30 € s DPH",08.04.2024,10.04.2024,platná,OBJ 48/2024/2 145/2024,materiál,,"dodávateľ: ZVAREX SLOVAKIA spol. s.r.o., Vihorlatská 3/6115, 07101 Michalovce, IČO: 36212032","42,93 € s DPH",13.03.2024,27.03.2024,platná,OBJ 51/2024/2 292/2022,náradie,,"dodávateľ: ZVAREX SLOVAKIA spol. s.r.o., Vihorlatská 3/6115, 071 01 Michalovce, IČO: 36212032","68,22 € s DPH",10.06.2022,15.06.2022,platná,objednávka 66/2022/2 296/2023,"materiál - náradie, prístroje",,"dodávateľ: ZVAREX SLOVAKIA spol. s.r.o., Vihorlatská 3/6115, 071 01 Michalovce, IČO: 36212032","137,04 € s DPH",05.06.2023,06.06.2023,platná,obj. 106/2023/2 155/2023,"náradie, prístroje",,"dodávateľ: ZVAREX SLOVAKIA spol. s.r.o., Vihorlatská 3/6115, 071 01 Michalovce, IČO: 36212032","281,43 € s DPH",31.03.2023,19.04.2023,platná,obj. 50/2023/2 632/2023,"materiál - náradie, prístroje",,"dodávateľ: ZVAREX SLOVAKIA spol. s.r.o., Vihorlatská 3/6115 Michalovce, IČO: 36212032","120,00 € s DPH",30.11.2023,07.12.2023,platná,obj. 219/2023/2 390/2022,náradie pre OV,,"dodávateľ: ZVAREX SLOVAKIA spol. s r.o., Vihorlatská 3/6115, 071 01 Michalovce, IČO: 36212032","174,60 € s DPH",24.08.2022,09.09.2022,platná,obj. 107/2022/1 114/2022,náradie a prístroje,,"dodávateľ: ZVAREX SLOVAKIA spol. s r.o., Vihorlatská 3/6115, 071 01 Michalovce, IČO: 36212032","198,49 € s DPH",10.03.2022,24.03.2022,platná,obj. 20/2022/1 525/2022,náradie,,"dodávateľ: ZVAREX SLOVAKIA spol. s r.o., Vihorlatská 3/6115, 071 01 Michalovce","202,41 € s DPH",21.10.2022,21.10.2022,platná,obj. 138/2022/2 193/2023,"náradie, prístroje",,"dodávateľ: ZVAREX SLOVAKIA spol. s r.o., Vihorlatská 3/6115, 071 01 Michalovce, IČO: 36212032","180,54 € s DPH",21.04.2023,27.04.2023,platná,obj. 58/2023/2 250/2023,náradie,,"dodávateľ: ZVAREX SLOVAKIA spol s.r.o., Vihorlatská 3/6115, 071 01 Michalovce, IČO: 36212032","163,79 € s DPH",19.05.2023,26.05.2023,platná,obj. 75/2023/2 154/2023,"náradie, prístroje",,"dodávateľ: ZVAREX SLOVAKIA spol s.r.o, Vihorlatská 3/6115, 071 01 Michalovce, IČO: 36212032","262,13 € s DPH",31.03.2023,19.04.2023,platná,obj. 42/2023/2 503/2022,"náradie, prístroje",,"dodávateľ: ZVAREX SLOVAKIA spol s r.o., Vihorlatská 3/6115, 071 01 MI, IČO: 36212032","356,58 € s DPH",12.10.2022,18.10.2022,platná,obj. 12/2022/2 365/2022,"materiál, náradie",,"dodávateľ: ZVAREX SLOVAKIA spo. s r., Vihorlatská 3/6115, 071 01 Michalovce, IČO: 36212032","939,64 € s DPH",08.08.2022,19.08.2022,platná,obj. 82/2022/2 648/2022,materiál - náradie,,"dodávateľ: ZVAREX SLOVAKIA s.ro., Vihorlatská 3/6115, 071 01 Michalovce, IČO: 36212032","189,09 € s DPH",09.12.2022,20.12.2022,platná,obj. 173/2022/2 235/2021,náradie - dielne,,"dodávateľ: ZVAREX SLOVAKIA s.r.o., Višňová 1841/31, 071 01 Michalovce, IČO: 36212032","466,20 € s DPH",18.06.2021,29.06.2021,platná,obj. 082/2021/2 325/2022,náradie,,"dodávateľ: ZVAREX SLOVAKIA s.r.o., Vihorlatská 3/96115, 071 01 Michalovce, IČO: 36212032","266,94 € s DPH",30.06.2022,15.07.2022,platná,obj. 76/2022/2 560/2023,náradie,,"dodávateľ: ZVAREX SLOVAKIA s.r.o., Vihorlatská 3/6115, Michalovce, IČO: 36212032","144,31 € s DPH",02.11.2023,15.11.2023,platná,obj. 178/2023/2 491/2023,"materiál, náradie",,"dodávateľ: ZVAREX SLOVAKIA s.r.o., Vihorlatská 3/6115, Michalovce, IČO: 36212032","342,36 € s DPH",10.10.2023,17.10.2023,platná,"obj,. 146/2023/2" 21/2023,náradie,,"dodávateľ: ZVAREX SLOVAKIA s.r.o., Vihorlatská 3/6115, 071 01 Michalovce, IČO: 36212032","353,16 € s DPH",19.01.2023,23.01.2023,platná,"obj. 6/2023/2,5" 305/2021,materiál - náradie,,"dodávateľ: ZVAREX SLOVAKIA s.r.o., Vihorlatská 3/6115, 071 01 Michalovce, IČO: 36212032","296,06 € s DPH",09.08.2021,23.08.2021,platná,obj. 101/2021/2 265/2021,"materiál - náradie, prístroje",,"dodávateľ: ZVAREX SLOVAKIA s.r.o., Vihorlatská 3/6115, 071 01 Michalovce, IČO: 36212032","866,60 € s DPH",12.07.2021,20.07.2021,platná,obj. 065/2021/2 367/2021,"materiál - náradie, prístroje",,"dodávateľ: ZVAREX SLOVAKIA s.r.o., Vihorlatská 3/6115, 071 01 Michalovce, IČO: 36212032","160,67 € s DPH",12.07.2021,20.07.2021,platná,obj. 098/2021/2 112/2021,"materiál, náradie prístroje",,"dodávateľ: ZVAREX SLOVAKIA s.r.o., Vihorlatská 3/6115, 071 01 Michalovce, IČO: 36212032",,26.04.2021,04.05.2021,platná,obj. 037/2021/2 74/2021,materiál - náradie a prístroje,,"dodávateľ: ZVAREX SLOVAKIA s.r.o., Vihorlatská 3/6115, 071 01 Michalovce, IČO: 36212032","1 499,67 € s DPH",31.03.2021,14.04.2021,platná,obj. 026/2021/2 66/2021,materiál - náradie,,"dodávateľ: ZVAREX SLOVAKIA s.r.o., Vihorlatská 3/6115, 071 01 Michalovce, IČO: 36212032","214,39 € s DPH",11.03.2021,24.03.2021,platná,obj. 023/2021/2 592/2020,náradie pre OV,,"dodávateľ: ZVAREX SLOVAKIA s.r.o., Vihorlatská 3/6115, 071 01 Michalovce, IČO: 36212032","152,50 € s DPH",16.12.2020,05.01.2021,platná,obj. 243/2020/2 594/2020,náradie pre OV,,"dodávateľ: ZVAREX SLOVAKIA s.r.o., Vihorlatská 3/6115, 071 01 Michalovce, IČO: 36212032","52,45 € s DPH",16.12.2020,05.01.2021,platná,"obj. 216/2020/2,1" 612/2020,náradie pre OV,,"dodávateľ: ZVAREX SLOVAKIA s.r.o., Vihorlatská 3/6115, 071 01 Michalovce, IČO: 36212032","233,00 € s DPH",18.12.2020,05.01.2021,platná,obj. 259/2020/2 580/2020,náradie na pracovné stroje,,"dodávateľ: ZVAREX SLOVAKIA s.r.o., Vihorlatská 3/6115, 071 01 Michalovce, IČO: 36212032","401,25 € s DPH",09.12.2020,10.12.2020,platná,obj. 221/2020/2 581/2020,náradie pre OV,,"dodávateľ: ZVAREX SLOVAKIA s.r.o., Vihorlatská 3/6115, 071 01 Michalovce, IČO: 36212032","232,68 € s DPH",09.12.2020,10.12.2020,platná,obj. 225/2020/2 582/2020,náradie pre OV,,"dodávateľ: ZVAREX SLOVAKIA s.r.o., Vihorlatská 3/6115, 071 01 Michalovce, IČO: 36212032","562,23 € s DPH",09.12.2020,10.12.2020,platná,obj. 218/2020/2 503/2020,prístroje a náradie,,"dodávateľ: ZVAREX SLOVAKIA s.r.o., Vihorlatská 3/6115, 071 01 Michalovce, IČO: 36212032","128,26 € s DPH",11.11.2020,20.11.2020,platná,obj. 186/2020/2 474/2020,náradie,,"dodávateľ: ZVAREX SLOVAKIA s.r.o., Vihorlatská 3/6115, 071 01 Michalovce, IČO: 36212032","60,03 € s DPH",30.10.2020,11.11.2020,platná,obj. 156/2020/2 443/2020,"materiál - náradie, prístroje",,"dodávateľ: ZVAREX SLOVAKIA s.r.o., Vihorlatská 3/6115, 071 01 Michalovce, IČO: 36212032","683,70 € s DPH",21.10.2020,04.11.2020,platná,obj. 137/2020/1 427/2020,náradie,,"dodávateľ: ZVAREX SLOVAKIA s.r.o., Vihorlatská 3/6115, 071 01 Michalovce, IČO: 36212032","189,52 € s DPH",12.10.2020,16.10.2020,platná,obj. 146/2020/2 288/2020,"materiál, náradie",,"dodávateľ: ZVAREX SLOVAKIA s.r.o., Vihorlatská 3/6115, 071 01 Michalovce, IČO: 36212032","503,91 € s DPH",20.07.2020,24.07.2020,platná,obj. 094/2020/2 290/2020,"materiál, náradie",,"dodávateľ: ZVAREX SLOVAKIA s.r.o., Vihorlatská 3/6115, 071 01 Michalovce, IČO: 36212032","467,15 € s DPH",21.07.2020,24.07.2020,platná,obj. 103/2020/2 203/2020,náradie,,"dodávateľ: ZVAREX SLOVAKIA s.r.o., Vihorlatská 3/6115, 071 01 Michalovce, IČO: 36212032","561,15 € s DPH",26.05.2020,12.06.2020,platná,obj. 072/2020/2 99/2020,materiál - náradie,,"dodávateľ: ZVAREX SLOVAKIA s.r.o., Vihorlatská 3/6115, 071 01 Michalovce, IČO: 36212032","93,47 € s DPH",26.02.2020,18.03.2020,platná,objednávka 032/2020/2 69/2020,materiál - náradie,,"dodávateľ: ZVAREX SLOVAKIA s.r.o., Vihorlatská 3/6115, 071 01 Michalovce, IČO: 36212032","150,60 € s DPH",10.02.2020,13.02.2020,platná,objednávka 011/2020/2 744/2019,vrtačka,,"dodávateľ: ZVAREX SLOVAKIA s.r.o., Vihorlatská 3/6115, 071 01 Michalovce, IČO: 36212032","52,20 € s DPH",17.12.2019,13.01.2020,platná,objednávka 272/2019/1 729/2019,náradie pre odborný výcvik,,"dodávateľ: ZVAREX SLOVAKIA s.r.o., Vihorlatská 3/6115, 071 01 Michalovce, IČO: 36212032","107,46 € s DPH",11.12.2019,19.12.2019,platná,objednávka 254/2019/2 730/2019,materiál pre odborný výcvik,,"dodávateľ: ZVAREX SLOVAKIA s.r.o., Vihorlatská 3/6115, 071 01 Michalovce, IČO: 36212032","364,08 € s DPH",11.12.2019,19.12.2019,platná,objednávka 265/2019/2 682/2019,zveráky,,"dodávateľ: ZVAREX SLOVAKIA s.r.o., Vihorlatská 3/6115, 071 01 Michalovce, IČO: 36212032","746,37 € s DPH",22.11.2019,05.12.2019,platná,objednávka 225/2019/2 653/2019,náradie,,"dodávateľ: ZVAREX SLOVAKIA s.r.o., Vihorlatská 3/6115, 071 01 Michalovce, IČO: 36212032","707,80 € s DPH",11.11.2019,14.11.2019,platná,objednávka 213/2019/2 654/2019,náradie,,"dodávateľ: ZVAREX SLOVAKIA s.r.o., Vihorlatská 3/6115, 071 01 Michalovce, IČO: 36212032","117,58 € s DPH",11.11.2019,14.11.2019,platná,objednávka 204/2019/1 655/209,náradie pre odborný výcvik,,"dodávateľ: ZVAREX SLOVAKIA s.r.o., Vihorlatská 3/6115, 071 01 Michalovce, IČO: 36212032","247,38 € s DPH",11.11.2019,14.11.2019,platná,objednávka 204/2019/1 631/2019,dielenské náradie,,"dodávateľ: ZVAREX SLOVAKIA s.r.o., Vihorlatská 3/6115, 071 01 Michalovce, IČO: 36212032","153,90 € s DPH",06.11.2019,12.11.2019,platná,obj. 179/2019/2 287/2020,"materiál, náradie",,"dodávateľ: ZVAREX SLOVAKIA s.r.o., Vihorlatská 3/6115, 071 01 Michalovce, IČO: 36212032","402,21 € s DPH",,,platná,obj. 093/2020/2 74/2022,náradie,,"dodávateľ: ZVAREX SLOVAKIA s.r.o., Vihorlatská 3/6115, 071 01 Michalovce, IČO: 36212032","152,00 € s DPH",,,platná, 254/2023,náradie,,"dodávateľ: ZVAREX SLOVAKIA s.r.o., Vihorlatská 3/5115,07001 Michalovce, IČO: 36212032","640,89 € s DPH",19.05.2023,26.05.2023,platná,obj. 82/2023/2 435/2023,náradie,,"dodávateľ: ZVAREX SLOVAKIA s.r.o., Vihorlatská 3, Michalovce, IČO: 36212032","72,34 € s DPH",14.09.2023,21.09.2023,platná,obj. 127/2023/2 561/2023,náradie,,"dodávateľ: ZVAREX SLOVAKIA s.r.o., Vihorlaatská 3, Michalovce, IČO: 36212032","501,50 € s DPH",02.11.2023,15.11.2023,platná,obj. 179/2023/2 299/2023,náradie,,"dodávateľ: ZVAREX SLOVAKIA spol s.r.o., Vihorlatská 3/6115, 071 01 Michalovce, IČO: 36212032","1 201,38 € s DPH",05.06.2023,06.06.2023,platná,obj. 104/2023/2 74/2022,náradie,,"dodávateľ: ZVAREX SLOVAKIA s.r.o., Vihorlatská 3/6115, 071 01 Michalovce, IČO: 36212032","152,10 € s DPH",15.02.2022,10.03.2022,platná,obj. 12/2022/2 631/2023,materiál - cvič. práce,,"dodávateľ: ZVAREX SLOVAKA spol. s.r.o., Vihorlatská 3/6115, Michalovce, IČO: 36212032","49,20 € s DPH",01.12.2023,07.12.2023,platná,obj. 215/2023/2 83/2023,školenie,,"dodávateľ: ZO - RVC Nitra,, Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra, IČO: 34006656","80,00 € s DPH",07.02.2023,22.02.2023,platná,pož. 73/2023 143/2024,Materiál - oprava a údržba,,"dodávateľ: ZATECHSERVIS s.r.o, Lidická 700/19, 60200 Brno - Veveří, IČO: 03278263","159,80 € s DPH",13.03.2024,18.03.2024,platná,OBJ 47/2024/1 30/2023,pranie obrusov,,"dodávateľ: YNWA s.r.o., Námestie osoboditeľov 1, 071 01 Michalovce","63,00 € s DPH",24.01.2023,27.01.2023,platná,obj. 7/2023/5 16/2024,služby,,"dodávateľ: YNWA s.r.o., Námestie osloboditeľov 1, Michalovce, IČO: 50232151","68,40 € s DPH",16.01.2024,05.02.2024,platná,obj. 4/2024/5 30/2023,pranie a čistenie,,"dodávateľ: YNWA s.r.o., Námestie osloboditeľov 1, 071 01 MI, IČO: 50232151","63,00 € s DPH",24.01.2023,27.01.2023,platná,obj. 7/2023/5 176/2023,pracovné odevy,,"dodávateľ: Workwwear Bartos s.r.o., Havličkova 1155, 271 01 Nové Strašeci ČR, IČO: 09762663","134,70 € s DPH",14.04.2023,19.04.2023,platná,obj. 60/2023/2 92/2020,predplatné,,"dodávateľ: Wolters Kluwer s.r.o, Mlynské Nivy 44/a, 825 11, IČO: 31348262","152,00 € s DPH",20.02.2020,27.02.2020,platná,predplatné 313/2021,materiál - opravy a údržba,,"dodávateľ: WellPoint s.r.o., Sama Chalupku 20 F, 071 01 Michalovce, IČO: 50745263","5 982,60 € s DPH",23.08.2021,09.09.2021,platná,"obj. 105/2021/1,5" 273/2021,materiál na krúžkovú činnosť,,"dodávateľ: WebPress s.r.o., Močarianska 31, 071 01 Michalovce, IČO: 50380044","151,26 € s DPH",12.07.2021,28.07.2021,platná,obj. 068/2021/2 606/2023,materiál,,"dodávateľ: Web Retail s.r.o., Husinecká, Praha","214,01 € s DPH",21.11.2023,23.11.2023,platná,obj. 205/2023/1 46/2024,materiál a náradie,,"dodávateľ: WRC s.r.o., Bajkalská 2/C,, Bratislava, IČO: 48156035","163,94 € s DPH",30.01.2024,05.02.2024,platná,obj. 17/2024/2 592/2023,"náradie, prístroje",,"dodávateľ: WODD - B s.r.o., Považská 30, Nové Zámky, IČO: 47916206","152,76 € s DPH",06.11.2023,23.11.2023,platná,obj. 191/2023/2 98/2020,lyžiarsky kurz,,"dodávateľ: WILLY TOUR s.r.o. Košice, Krivá 23, 04001 Košice, IČO: 36591301","21 312,00 € s DPH",26.02.2020,18.03.2020,platná,"objednávka 026/2020/1,2" 560/2021,služby BOZPO,15/2021/ZoD,"dodávateľ: W s.r.o. V. Kapušany, Orgovánová 967/37, 079 01 Veľké Kapušany, IČO: 51712407","375,00 € s DPH",21.12.2021,10.01.2022,platná, 772/2019,pranie,,"dodávateľ: Výťahy Michalovce s.r.o.,, Odbojárov 5, 071 01 Michalovce, IČO: 36597449","15,40 € s DPH",31.12.2019,13.01.2020,platná,objednávka 266/2019/1 691/2022,energie,,"dodávateľ: Výsl. vodárenská spoločnosť a.s., Komenského 50, 042 04 Košice, IČO: 36570460","15,74 € s DPH",27.12.2022,30.12.2022,platná, 485/2023,energie,,"dodávateľ: Východsl. energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","5 839,50 € s DPH",09.10.2023,17.10.2023,platná,zml. 69/2021 236/2024,Služby - čistenie kanalizačnej prípojky,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s, Komenského 50, Košice, IČO: 36570460","231,25 € s DPH",03.05.2024,10.05.2024,platná,OBJ 73/2024/1 179/2024,Služby - vodné a stočné,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s, Komenského 50, Košice, IČO: 36570460","4 294,57 € s DPH",03.04.2024,10.04.2024,platná,"ZML 40-000005054PO2007 , DOD č. 4" 98/2024,Vodné a stočné,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s, Komenského 50, Košice, IČO: 36570460","231,25 € s DPH",20.02.2024,18.03.2024,platná,Obj. 18/2024/1 401/2021,"vodné, stočné",,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Komenského 50, 04248 košice, IČO: 36570460","3 879,65 € s DPH",05.10.2021,18.10.2021,platná,Dod.č.4 k zml. 40-000005054PO2007 284/2022,69/2021,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a.s., Mlnská 31, 072 91 Košice, IČO: 44483767","2 451,92 € s DPH",08.06.2022,15.06.2022,platná, 317/2024,Energie - elektrina,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 04291 Košice, IČO: 44483767","12,43 € s DPH",10.06.2024,11.06.2024,platná,ZML 87/2023 318/2024,Energie - elektrina,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 04291 Košice, IČO: 44483767","2 982,02 € s DPH",10.06.2024,11.06.2024,platná,ZML 87/2023 319/2024,Energie - elektrina,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 04291 Košice, IČO: 44483767","1 432,57 € s DPH",10.06.2024,11.06.2024,platná,ZML 87/2023 254/2024,Energie - elektrina,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 04291 Košice, IČO: 44483767","12,43 € s DPH",09.05.2024,14.05.2024,platná,ZML 87/2023 235/2024,Energie - elektrina,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 04291 Košice, IČO: 44483767","117,00 € s DPH",03.05.2024,10.05.2024,platná,ZML 87/2023 247/2024,Energie - elektrina,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 04291 Košice, IČO: 44483767","1 558,30 € s DPH",07.05.2024,10.05.2024,platná,ZML 87/2023 248/2024,Energie - elektrina,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 04291 Košice, IČO: 44483767","3 183,80 € s DPH",07.05.2024,10.05.2024,platná,ZML 87/2023 195/2024,Energie - elektrina,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 04291 Košice, IČO: 44483767","3 285,29 € s DPH",10.04.2024,12.04.2024,platná,ZML 87/2023 196/2024,Energia - elektrina,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 04291 Košice, IČO: 44483767","1 648,13 € s DPH",10.04.2024,12.04.2024,platná,ZML 87/2023 197/2024,Energia - elektrina,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 04291 Košice, IČO: 44483767","12,43 € s DPH",10.04.2024,12.04.2024,platná,ZML 87/2023 136/2024,Energia - elektrina,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 04291 Košice, IČO: 44483767","12,43 € s DPH",08.03.2024,18.03.2024,platná,ZML 87/2023 137/2024,Energia - elektrina,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 04291 Košice, IČO: 44483767","3 370,76 € s DPH",08.03.2024,18.03.2024,platná,ZML 87/2023 138/2024,Energia - elektrina,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 04291 Košice, IČO: 44483767","1 636,26 € s DPH",08.03.2024,18.03.2024,platná,ZML 87/2023 474/2021,energie,66/2020,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 04291 Košice, IČO: 44483767","927,06 € s DPH",08.11.2021,11.11.2021,platná, 475/2021,energie,66/2020,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 04291 Košice, IČO: 44483767","46,93 € s DPH",08.11.2021,11.11.2021,platná, 353/2021,energie,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 04291 Košice, IČO: 44483767","465,20 € s DPH",17.09.2021,21.09.2021,platná, 352/2021,energie,66/2020,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 04291 Košice, IČO: 44483767","1 534,51 € s DPH",17.09.2021,21.09.2021,platná,zml. 66/2020 354/2021,energie,66/2020,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 04291 Košice, IČO: 44483767","35,18 € s DPH",17.09.2021,21.09.2021,platná, 415/2021,el.energia,66/2020,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","833,63 € s DPH",08.10.2021,18.10.2021,platná, 416/2021,,66/2020,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","1 836,61 € s DPH",08.10.2021,18.10.2021,platná, 428/2021,el. energia,66/2020,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","38,20 € s DPH",11.10.2021,18.10.2021,platná, 283/2022,elektrická energia,69/2021,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","5 757,73 € s DPH",08.06.2022,15.06.2022,platná, 287/2022,elektrická energia,69/2021,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","43,21 € s DPH",10.06.2022,15.06.2022,platná, 639/2022,energie,,"dodávateľ: Východoslov. energetia a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","2 042,22 € s DPH",07.12.2022,08.12.2022,platná,zml. 69/2021 231/2022,energie,69/2021,"dodávateľ: Východosl.energetika a.s., Mlynská 31, 072 91 Košice","37,14 € s DPH",09.05.2022,13.05.2022,platná, 231/2023,energie,,"dodávateľ: Východosl.energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","7 014,60 € s DPH",09.05.2023,15.05.2023,platná,zml. 69/2021 56/2023,energie,,"dodávateľ: Východosl.energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","148,00 € s DPH",02.02.2023,09.02.2023,platná,zml. 69/2021 439/2022,energie - dobropis,,"dodávateľ: Východosl.energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","-1 486,74 € s DPH",22.09.2022,04.10.2022,platná, 421/2022,energie,69/2021,"dodávateľ: Východosl.energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","18,43 € s DPH",12.09.2022,21.09.2022,platná,zml. 69/2021 2239/2022,energie,69/2021,"dodávateľ: Východosl.energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","2 539,31 € s DPH",09.05.2022,13.05.2022,platná, 219/2022,energie,69/2021,"dodávateľ: Východosl.energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","109,00 € s DPH",05.05.2022,11.05.2022,platná, 177/2022,energie,69/2021,"dodávateľ: Východosl.energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","6 055,93 € s DPH",11.04.2022,21.04.2022,platná, 321/2022,"voda, stočné, zrážková voda",,"dodávateľ: Východosl. vodárenská spoločnosť a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","3 618,90 € s DPH",30.06.2022,15.07.2022,platná,zml. 40-000005054PO2007 712/2023,energie,,"dodávateľ: Východosl. energie, Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","3 480,64 € s DPH",09.01.2024,24.01.2024,platná,zml. 69/2021 369/2022,energie,69/2021,"dodávateľ: Východosl. energetika s.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","4 577,47 € s DPH",08.08.2022,22.08.2022,platná,zml. 69/2021 569/2022,energie,,"dodávateľ: Východosl. energetika s.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","13,48 € s DPH",09.11.2022,,platná,zml. 69/2022 298/2021,energie,66/2020,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s., Mynská 31, 072 91 Košice, IČO: 44483767","32,58 € s DPH",06.08.2021,23.08.2021,platná, 299/2021,energie,66/2020,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s., Mynská 31, 072 91 Košice, IČO: 44483767","1 542,65 € s DPH",06.08.2021,23.08.2021,platná, 270/2021,energie,66/2020,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s., Mynská 31, 072 91 Košice, IČO: 44483767","33,07 € s DPH",12.07.2021,20.07.2021,platná, 272/2021,energie,66/2020,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s., Mynská 31, 072 91 Košice, IČO: 44483767","755,69 € s DPH",12.07.2021,20.07.2021,platná, 205/2021,energie,66/2020,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s., Mynská 31, 072 91 Košice, IČO: 44483767","36,54 € s DPH",07.06.2021,16.06.2021,platná, 561/2020,energie,,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s., Mynská 31, 072 91 Košice, IČO: 44483767","1 049,10 € s DPH",07.12.2020,10.12.2020,platná,zmkl. 5100821674C/2019 563/2020,energie,,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s., Mynská 31, 072 91 Košice, IČO: 44483767","52,26 € s DPH",07.12.2020,10.12.2020,platná,zml. 5100821674C/2019 346/2020,energie,,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s., Mynská 31, 072 91 Košice, IČO: 44483767","39,29 € s DPH",09.09.2020,18.09.2020,platná,zmluva 5100821674C/2019 348/2020,energie,,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s., Mynská 31, 072 91 Košice, IČO: 44483767","498,54 € s DPH",09.09.2020,18.09.2020,platná,zml. 5100821674/C 309/2020,energie,,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s., Mynská 31, 072 91 Košice, IČO: 44483767","1 663,04 € s DPH",10.08.2020,20.08.2020,platná,zmluva 5100821674C/2019 299/2020,energie,,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s., Mynská 31, 072 91 Košice, IČO: 44483767","66,00 € s DPH",05.08.2020,13.08.2020,platná,zmluva 5100821674C/2019 217/2020,elektrina,,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s., Mynská 31, 072 91 Košice, IČO: 44483767","39,18 € s DPH",08.06.2020,15.06.2020,platná,zml. 5100821674c/2019 219/2020,elektrina,,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s., Mynská 31, 072 91 Košice, IČO: 44483767","1 521,05 € s DPH",08.06.2020,15.06.2020,platná,zml. 5100821674c/2019 188/2020,energie,,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s., Mynská 31, 072 91 Košice, IČO: 44483767","487,49 € s DPH",11.05.2020,19.05.2020,platná,zmluva 5100821674C/2019 182/2020,elektrina,,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s., Mynská 31, 072 91 Košice, IČO: 44483767","66,00 € s DPH",05.05.2020,11.05.2020,platná,zmluva 5100821674C/2019 163/20250,elektrická energia,,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s., Mynská 31, 072 91 Košice, IČO: 44483767","50,04 € s DPH",08.04.2020,20.04.2020,platná,zmluva 5100821674C/2019 168/2020,elektrická energia,,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s., Mynská 31, 072 91 Košice, IČO: 44483767","608,00 € s DPH",14.04.2020,20.04.2020,platná,zmluva 5100821674C/2019 739/2019,elektrina,,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s., Mynská 31, 072 91 Košice, IČO: 44483767","53,51 € s DPH",13.12.2019,15.01.2020,platná,zmluva 5100821674C/2019 650/2019,elektrina,,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s., Mynská 31, 072 91 Košice, IČO: 44483767","2 441,39 € s DPH",11.11.2019,12.11.2019,platná,zml. 5100821674C/209 622/2019,dodávka elektriny,,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s., Mynská 31, 072 91 Košice, IČO: 44483767","76,00 € s DPH",04.11.2019,11.11.2019,platná,zml. 51008216740/2019 714/2022,energie,,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","83,49 € s DPH",16.01.2023,17.01.2023,platná,"zml. 8/2014/E, Dč.3" 565/2022,energie,,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s., Mlynská 321, 042 91 Košice, IČO: 44483767","109,00 € s DPH",08.11.2022,11.11.2022,platná,zml. 69/2021 534/2021,energie,66/2020,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s., Mlynská 32, 042 91 Košice, IČO: 44483767","2 174,76 € s DPH",07.12.2021,13.12.2021,platná, 73/2024,energie,,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","1 941,72 € s DPH",09.02.2024,14.02.2024,platná,zml. 87/2023 74/2024,energie,,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","12,43 € s DPH",09.02.2024,14.02.2024,platná,"zml. 87/2023," 53/2024,energie,,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","117,00 € s DPH",02.02.2024,09.02.2024,platná,zml. 87/2023 714/2023,energie,,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","18,43 € s DPH",10.01.2024,24.01.2024,platná,zml. 69/2021 713/2023,energie,,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","559,47 € s DPH",09.01.2024,24.01.2024,platná,zml. 69/2021 654/2023,energie,,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","7 051,12 € s DPH",08.12.2023,18.12.2023,platná,zml. 69/2021 655/2023,energie,,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","18,43 € s DPH",08.12.2023,18.12.2023,platná,zml. 69/2021 574/2023,energie,,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","18,88 € s DPH",07.11.2023,13.11.2023,platná,zml. 69/2021 575/2023,energie,,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","6 586,13 € s DPH",07.11.2023,13.11.2023,platná,zml. 69/2021 484/2023,energie,,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","2 659,92 € s DPH",09.10.2023,17.10.2023,platná,zml. 69/2021 486/2023,energie,,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","21,95 € s DPH",09.10.2023,17.10.2023,platná,zml. 69/2021 71/2024,energie,,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","3 829,10 € s DPH",09.02.2024,,platná,"zml. 87/2023," 614/2023,elektrina - dobropis,,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s., Mlynská 31, Košice","94,10 € s DPH",23.11.2023,27.11.2023,platná,zml. 69/2021 180/2023,energie,,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s., Mlynská 31, 072 91 Košice, IČO: 44483767","18,43 € s DPH",14.04.2023,19.04.2023,platná,zml. 69/2021 106/2022,energie,69/2021,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s., Mlynská 31, 072 91 Košice, IČO: 44483767","4 431,64 € s DPH",07.03.2022,24.03.2022,platná, 297/2021,energie,66/2020,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s., Mlynská 31, 072 91 Košice, IČO: 44483767","513,60 € s DPH",06.08.2021,23.08.2021,platná, 292/2021,energie,66/2020,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s., Mlynská 31, 072 91 Košice, IČO: 44483767","75,00 € s DPH",03.08.2021,06.08.2021,platná, 271/2021,energie,66/2020,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s., Mlynská 31, 072 91 Košice, IČO: 44483767","1 840,49 € s DPH",12.07.2021,20.07.2021,platná, 239/2021,energie,66/2020,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s., Mlynská 31, 072 91 Košice, IČO: 44483767","75,00 € s DPH",23.06.2021,29.06.2021,platná, 203/2021,energie,66/2020,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s., Mlynská 31, 072 91 Košice, IČO: 44483767","1 836,65 € s DPH",07.06.2021,16.06.2021,platná, 204/2021,energia,66/2020,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s., Mlynská 31, 072 91 Košice, IČO: 44483767","7 820,18 € s DPH",07.06.2021,16.06.2021,platná, 149/2021,energie,66/2020,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s., Mlynská 31, 072 91 Košice, IČO: 44483767","75,00 € s DPH",12.05.2021,19.05.2021,platná, 140/2021,elektrina,67/2020/RZ,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s., Mlynská 31, 072 91 Košice, IČO: 44483767","1 578,77 € s DPH",07.05.2021,12.05.2021,platná, 141/2021,energie,66/2020,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s., Mlynská 31, 072 91 Košice, IČO: 44483767","675,66 € s DPH",07.05.2021,12.05.2021,platná, 142/2021,energie,66/2020,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s., Mlynská 31, 072 91 Košice, IČO: 44483767","37,90 € s DPH",07.05.2021,12.05.2021,platná, 129/2021,energie,66/2020,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s., Mlynská 31, 072 91 Košice, IČO: 44483767","75,00 € s DPH",05.05.2021,07.05.2021,platná, 101/2021,elektrina,66/2020,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s., Mlynská 31, 072 91 Košice, IČO: 44483767","1 521,17 € s DPH",20.04.2021,20.04.2021,platná, 102/2021,elektrina,66/2020,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s., Mlynská 31, 072 91 Košice, IČO: 44483767","43,94 € s DPH",20.04.2021,20.04.2021,platná, 103/2021,elektrina,66/2020,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s., Mlynská 31, 072 91 Košice, IČO: 44483767","546,65 € s DPH",20.04.2021,20.04.2021,platná, 61/2021,energie,66/2020,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s., Mlynská 31, 072 91 Košice, IČO: 44483767","1 408,69 € s DPH",09.03.2021,24.03.2021,platná,zml. 66/2020 62/2021,energia,66/2020,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s., Mlynská 31, 072 91 Košice, IČO: 44483767","513,31 € s DPH",09.03.2021,24.03.2021,platná,zml. 66/2020 63/2021,energia,66/2020,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s., Mlynská 31, 072 91 Košice, IČO: 44483767","46,04 € s DPH",09.03.2021,24.03.2021,platná,zml. 66/2020 23/2021,energie - elektrina,66/2020,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s., Mlynská 31, 072 91 Košice, IČO: 44483767","559,84 € s DPH",08.02.2021,17.02.2021,platná, 24/2021,energie - elektrina,66/2020,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s., Mlynská 31, 072 91 Košice, IČO: 44483767","1 536,29 € s DPH",08.02.2021,17.02.2021,platná,zml. 66/2020 25/2020,energie - elektrina,66/2020,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s., Mlynská 31, 072 91 Košice, IČO: 44483767","54,65 € s DPH",08.02.2021,17.02.2021,platná, 629/2020,elektrická energia,,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s., Mlynská 31, 072 91 Košice, IČO: 44483767","56,96 € s DPH",11.12.2020,14.01.2021,platná,zml. 5000821674C/2019 630/2020,elektrická energia,,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s., Mlynská 31, 072 91 Košice, IČO: 44483767","971,69 € s DPH",18.01.2021,14.01.2021,platná,zml. 5100821674C/2019 631/2020,elektrická energia,,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s., Mlynská 31, 072 91 Košice, IČO: 44483767","1 970,58 € s DPH",11.01.2021,14.01.2021,platná,zml. 5100821674C/2019 636/2020,elektrická energia,,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s., Mlynská 31, 072 91 Košice, IČO: 44483767","32,12 € s DPH",12.01.2021,14.01.2021,platná,zmkl. 5100821674C/2019 562/2020,energie,,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s., Mlynská 31, 072 91 Košice, IČO: 44483767","2 085,19 € s DPH",07.12.2020,10.12.2020,platná,zml. 5100821674C/2019 497/2020,energie,,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s., Mlynská 31, 072 91 Košice, IČO: 44483767","50,51 € s DPH",11.11.2020,26.11.2020,platná,zml. 5100821674C/2019 498/2020,energie,,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s., Mlynská 31, 072 91 Košice, IČO: 44483767","1 018,57 € s DPH",11.11.2020,26.11.2020,platná,zml. 5100821674C/2019 499/2020,energie,,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s., Mlynská 31, 072 91 Košice, IČO: 44483767","2 220,40 € s DPH",11.11.2020,26.11.2020,platná,zml. 5100821694C/2019 479/2020,energie,,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s., Mlynská 31, 072 91 Košice, IČO: 44483767","66,00 € s DPH",03.11.2020,04.11.2020,platná,zml. 5100821674C/2019 424/2020,energie,,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s., Mlynská 31, 072 91 Košice, IČO: 44483767","2 005,75 € s DPH",12.10.2020,16.10.2020,platná,zml. 51008216740/2019 425/2020,energie,,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s., Mlynská 31, 072 91 Košice, IČO: 44483767","909,52 € s DPH",12.10.2020,16.10.2020,platná,zml. 5100821674C/2019 426/2020,energie,,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s., Mlynská 31, 072 91 Košice, IČO: 44483767","41,54 € s DPH",12.10.2020,16.10.2020,platná,zml. 3100821674C/2019 347/2020,energie,,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s., Mlynská 31, 072 91 Košice, IČO: 44483767","1 675,08 € s DPH",09.09.2020,18.09.2020,platná,energie 308/2020,energie,,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s., Mlynská 31, 072 91 Košice, IČO: 44483767","36,80 € s DPH",10.08.2020,20.08.2020,platná,zmluva 5100821674C/2019 310/2020,energie,,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s., Mlynská 31, 072 91 Košice, IČO: 44483767","488,82 € s DPH",10.08.2020,20.08.2020,platná,zmluva 5100821674C/2019 282/2020,elektrická energia,,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s., Mlynská 31, 072 91 Košice, IČO: 44483767","499,93 € s DPH",10.07.2020,20.07.2020,platná,zmluva 5100821674C/2019 283/2020,elektrická energia,,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s., Mlynská 31, 072 91 Košice, IČO: 44483767","1 568,57 € s DPH",10.07.2020,20.07.2020,platná,zmluva 5100821674C/2019 284/2020,elektrická energia,,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s., Mlynská 31, 072 91 Košice, IČO: 44483767","36,73 € s DPH",10.07.2020,20.07.2020,platná,zmluva 5100821674C/2019 218/2020,elektrina,,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s., Mlynská 31, 072 91 Košice, IČO: 44483767","485,89 € s DPH",08.06.2020,15.06.2020,platná,zml. 5100821674c/2019 186/2020,energie,,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s., Mlynská 31, 072 91 Košice, IČO: 44483767","42,00 € s DPH",11.05.2020,19.05.2020,platná,zmluva 5100821674C/2019 187/2020,energie,,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s., Mlynská 31, 072 91 Košice, IČO: 44483767","1 478,21 € s DPH",11.05.2020,19.05.2020,platná,5100821674C/2019 118/2020,energie,,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s., Mlynská 31, 072 91 Košice, IČO: 44483767","1 234,18 € s DPH",09.03.2020,18.03.2020,platná,zml. 5100821674C/2019 119/2020,energie,,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s., Mlynská 31, 072 91 Košice, IČO: 44483767","2 295,66 € s DPH",09.03.2020,18.03.2020,platná,zml. 5100821674C/2019 120/2020,energie,,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s., Mlynská 31, 072 91 Košice, IČO: 44483767","52,57 € s DPH",09.03.2020,18.03.2020,platná,zml. 5100821674C/2019 44/2020,elektrická energia,,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s., Mlynská 31, 072 91 Košice, IČO: 44483767",,04.02.2020,13.02.2020,platná,zmluva 51008216740/2019 66/2020,elektrická energia,,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s., Mlynská 31, 072 91 Košice, IČO: 44483767","2 466,79 € s DPH",10.02.2020,13.02.2020,platná,zmluva 5100821674/C2019 67/2020,elektrická energia,,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s., Mlynská 31, 072 91 Košice, IČO: 44483767","59,00 € s DPH",10.02.2020,13.02.2020,platná,zmluva 5100821674C/2019 68/2020,elektrická energia,,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s., Mlynská 31, 072 91 Košice, IČO: 44483767","1 412,69 € s DPH",10.02.2020,13.02.2020,platná,zmluva 5100821674C/2019 779/2019,energie,,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s., Mlynská 31, 072 91 Košice, IČO: 44483767","57,66 € s DPH",10.01.2020,24.01.2020,platná,zmluva 5100821674C/2009 780/2019,energie,,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s., Mlynská 31, 072 91 Košice, IČO: 44483767","2 304,76 € s DPH",10.01.2020,24.01.2020,platná,zmluva 5100881684C/2009 740/2019,elektrina,,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s., Mlynská 31, 072 91 Košice, IČO: 44483767","1 246,33 € s DPH",13.12.2019,15.01.2020,platná,zmluva č. 5100821674C/2019 649/2019,elektrina,,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s., Mlynská 31, 072 91 Košice, IČO: 44483767","1 091,39 € s DPH",11.11.2019,12.11.2019,platná,zml. 5100821674C/2019 499/2020,energie,,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s., Mlynská 31, 072 91 Košice, IČO: 44483767","2 220,00 € s DPH",,,platná, 631/2020,elektrická energia,,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s., Mlynská 31, 072 91 Košice, IČO: 44483767","1 970,58 € s DPH",,,platná,zml. 51008216740/2019 102/2021,elektrina,66/2020,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s., Mlynská 31, 072 91 Košice, IČO: 44483767","43,94 € s DPH",,,platná, 63/2022,elektrická energia,69/2021,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s., Mlynská 31, 04291 Košice, IČO: 44483767","2 279,29 € s DPH",14.02.2022,10.03.2022,platná, 64/2022,elektrická energia,,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s., Mlynská 31, 04291 Košice, IČO: 44483767","5 118,51 € s DPH",14.02.2022,10.03.2022,platná,zmluva 69/2022 232/2023,energie,,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s., Mlynská 31, 04291 Košice, IČO: 444837767","18,43 € s DPH",09.05.2023,15.05.2023,platná,zml. 69/2021 47/2022,energie,69/2021,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s., Mlynská 31, 04291 Košice, IČO: 44483767","109,00 € s DPH",03.02.2022,11.02.2022,platná, 442/2022,energie - dobropis,69/2021,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","-1 995,85 € s DPH",22.09.2022,04.10.2022,platná, 176/2022,energie,69/2021,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","2 802,17 € s DPH",11.04.2022,21.04.2022,platná, 473/2021,energie,36/2020/PV,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","2 048,71 € s DPH",08.11.2021,11.11.2021,platná, 336/2022,elektrina,69/2021,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 444837767","5 649,38 € s DPH",11.07.2022,19.07.2022,platná, 392/2023,energie,,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","18,43 € s DPH",09.08.2023,16.08.2023,platná,zml. 69/2021 393/2023,energie,,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","4 705,49 € s DPH",09.08.2023,16.08.2023,platná,zml. 69/2021 394/2023,energie,,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","1 424,71 € s DPH",09.08.2023,16.08.2023,platná,zml. 49/2021 364/2023,energie,,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","3 142,97 € s DPH",12.07.2023,14.08.2023,platná,zml. 69/2021 365/2023,energie,,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","18,43 € s DPH",12.07.2023,14.08.2023,platná,zml. 69/2021 313/2023,energie,,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","6 293,75 € s DPH",07.06.2023,13.06.2023,platná,zml. 69/2021 314/2023,energie,,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","3 367,74 € s DPH",07.06.2023,13.06.2023,platná,zml. 69/2021 315/2023,energie,,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","18,43 € s DPH",08.06.2023,13.06.2023,platná,zml. 69/2021 230/2023,energie,,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","3 407,52 € s DPH",09.05.2023,15.05.2023,platná,zml. 69/2021 218/2023,energie,,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","148,00 € s DPH",03.05.2023,05.05.2023,platná,zml. 69/2021 178/2023,energie,,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","3 793,93 € s DPH",14.04.2023,19.04.2023,platná,zml 69/2021 179/2023,09/2021,,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","8 850,97 € s DPH",14.04.2023,19.04.2023,platná,zml. 09/2021 122/2023,energie,,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","18,43 € s DPH",03.03.2023,21.03.2023,platná,zml. 69/2021 123/2023,energie,,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","4 177,21 € s DPH",10.03.2023,21.03.2023,platná,zml. 69/2021 75/2023,elektrina,,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","9 190,44 € s DPH",10.02.2023,15.02.2023,platná,zml. 69/2021 76/2023,elektrina,,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","4 228,54 € s DPH",10.02.2023,15.02.2023,platná,zml. 69/2021 77/2023,elektrina,,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","25,85 € s DPH",10.02.2023,15.02.2023,platná,zml. 69/2021 710/2022,energie,,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","12,43 € s DPH",13.01.2023,17.01.2023,platná,zml. 69/2021 711/2022,energie,,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","1 829,74 € s DPH",13.01.2023,17.01.2023,platná,zml. 69/2021 713/2022,energie,,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","94,55 € s DPH",13.01.2023,17.01.2023,platná,zml. 69/2021 640/2022,energie,,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","4 178,35 € s DPH",07.12.2022,08.12.2022,platná,zml. 69/2021 567/2022,energie,,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","3 872,38 € s DPH",09.11.2022,11.11.2022,platná,zmluva 69/2021 499/2022,energie,,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","3 647,00 € s DPH",10.10.2022,11.10.2022,platná,zml. 69/2021 500/2022,energie,,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","12,43 € s DPH",10.10.2022,11.10.2022,platná,zml. 69/2021 498/2022,energie,,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","1 524,53 € s DPH",10.10.2022,11.10.2022,platná,zml. 69/2021 448/2022,energie - dobropis,69/2021,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","-767,66 € s DPH",22.09.2022,05.10.2022,platná, 449/2021,energie - dobropis,69/2021,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","-862,82 € s DPH",22.09.2022,05.10.2022,platná, 450/2022,energie - dobropis,,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","-817,92 € s DPH",22.09.2022,05.10.2022,platná, 451/2022,energie - dobropis,69/2021,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","-406,68 € s DPH",22.09.2022,05.10.2022,platná, 452/2022,energie - dobropis,69/2021,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","-477,80 € s DPH",22.09.2022,05.10.2022,platná, 453/2022,energie - dobropis,69/2021,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","-12,54 € s DPH",22.09.2022,05.10.2022,platná, 454/2022,energie - dobropis,69/2021,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","-22,18 € s DPH",22.09.2022,05.10.2022,platná, 455/2022,energie - dobropis,69/2022/2,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","-14,63 € s DPH",22.09.2022,05.10.2022,platná, 456/2022,energie - dobropis,69/2021,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","-11,95 € s DPH",22.09.2022,05.10.2022,platná, 4572022,energie - dobropis,69/2021,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","-17,34 € s DPH",22.09.2022,05.10.2022,platná, 459/2022,energie - dobropis,69/2021,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","-11,71 € s DPH",22.09.2022,05.10.2022,platná, 460/2022,energie - dobropis,69/2021,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","-11,71 € s DPH",22.09.2022,05.10.2022,platná, 438/2022,energie - dobropis,69/2021,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","-2 028,96 € s DPH",22.09.2022,04.10.2022,platná, 440/2022,energie - dobropis,69/2021,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","-928,66 € s DPH",22.09.2022,04.10.2022,platná, 441/2022,energie - dobropis,69/2021,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","-1 635,82 € s DPH",22.09.2022,04.10.2022,platná, 443/2022,energie - dobropis,,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","-1 704,35 € s DPH",22.09.2022,04.10.2022,platná, 444/2022,energie - dobropis,69/2021,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","-2 070,60 € s DPH",22.09.2022,04.10.2022,platná, 445/2022,energie - dobropis,69/2021,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","-352,09 € s DPH",22.09.2022,04.10.2022,platná, 447/2022,energie - dobropis,69/2021,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","-678,76 € s DPH",22.09.2022,04.10.2022,platná, 422/2022,energie,69/2021,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","1 400,15 € s DPH",12.09.2022,21.09.2022,platná, 367/2022,energie,69/2021,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","18,43 € s DPH",08.08.2022,22.08.2022,platná,zml. 69/2021 368/2022,energie,69/2021,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","1 391,60 € s DPH",08.08.2022,22.08.2022,platná,zml. 69/2021 335/2022,elektrina,69/2021,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","34,81 € s DPH",11.07.2022,19.07.2022,platná, 230/2022,energie,69/2021,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","6 064,55 € s DPH",09.05.2022,13.05.2022,platná, 175/2022,energie,69/2021,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","89,02 € s DPH",04.04.2022,21.04.2022,platná, 105/2022,energie,,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","1 986,16 € s DPH",07.03.2022,24.03.2022,platná, 108/2022,energie,,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","83,95 € s DPH",08.03.2022,24.03.2022,platná, 62/2022,elektrická energia,69/2021,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","59,18 € s DPH",14.02.2022,10.03.2022,platná, 578/2021,energie,66/2020,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","293,51 € s DPH",11.01.2022,19.01.2022,platná, 571/2021,energie,66/2020,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","40,22 € s DPH",10.01.2022,12.01.2022,platná, 572/2021,energie,66/2020,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","1 858,90 € s DPH",10.01.2022,12.01.2022,platná, 573/2021,energie,66/2020,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","836,77 € s DPH",10.01.2022,12.01.2022,platná, 533/2021,energie,66/2020,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","1 047,07 € s DPH",07.12.2021,13.12.2021,platná, 539/2021,energie,66/2020,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","51,88 € s DPH",08.12.2021,13.12.2021,platná, 359/2022,energie,69/2021,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","109,00 € s DPH",04.08.2022,,platná, 437/2022,energie - dobropis,,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","-802,03 € s DPH",,,platná,zml. 69/2021 568/2022,energie,,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","1 718,12 € s DPH",09.11.2022,,platná,zml. 69/2021 124/2023,energie,,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s., Mlynská 31, 042 01 Košice, IČO: 44483767","8 963,15 € s DPH",10.03.2023,21.03.2023,platná,obj. 69/2021 576/2023,energie,,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s., Mlynská 31 Košice, IČO: 44483767","3 215,94 € s DPH",07.11.2023,13.11.2023,platná,zml. 69/2021 453/2022,energie - dobropis,69/2021,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s., Mlynská",,,,platná, 446/2022,energie - dobropis,69/2021,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s., Mlynsjká 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","-477,44 € s DPH",22.09.2022,04.10.2022,platná, 423/2022,energie,69/2021,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s., Mklynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","4 762,33 € s DPH",12.09.2022,21.09.2022,platná, 242/2021,energie,,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s., Komenského 50, 042 46 Košice, IČO: 36570460","11,74 € s DPH",28.06.2021,29.06.2021,platná,"zml. 40-000005054Po2007, + dod." 781/2019,energie,,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s. m, Mynská 31, 072 91 Košice, IČO: 44483767","1 173,96 € s DPH",10.01.2020,24.01.2020,platná,zmluva 5100821674C/2019 782/2019,energie,,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s. m, Mynská 31, 072 91 Košice, IČO: 44483767","265,59 € s DPH",13.01.2020,24.01.2020,platná,zmluva 5100821674C/2019 739/2019,elektrina,,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s. m, Mynská 31, 072 91 Košice, IČO: 44483767","2 432,42 € s DPH",13.12.2019,15.01.2020,platná,zmluva 5100821674C/2019 651/2019,elektrina,,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s. m, Mynská 31, 072 91 Košice, IČO: 44483767","44,68 € s DPH",11.11.2019,12.11.2019,platná,zml. 5100821674C/2019 169/2020,elektrická energia,,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s. m, Mlynské Nivy 44/a, 825 11, IČO: 44483767","1 591,20 € s DPH",14.04.2020,20.04.2020,platná,elektrická energia 363/2023,energie,,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s, Mlynská 31, 042 92 Košice, IČO: 44483767","5 777,99 € s DPH",12.07.2023,14.08.2023,platná,zml. 69/2021 391/2023,energie,,"dodávateľ: Východosl,. energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","148,00 € s DPH",08.08.2023,14.08.2023,platná,zml. 69/2023 713/2023,energie,,"dodávateľ: Východodsl. energetika, Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","6 798,20 € s DPH",09.01.2024,24.01.2024,platná,zml. 69/2021 311/2023,služby - preplach šachty,,"dodávateľ: Východ.vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248 Košice, IČO: 36570460","182,40 € s DPH",07.06.2023,13.06.2023,platná,obj. 109/2023/2 701/2023,energie,,"dodávateľ: Východ.vodárenská spoločnosť a.s., Komenského 50, Košice, IČO: 36570460","3 476,04 € s DPH",27.12.2023,08.01.2024,platná,zml. 40-000005054PO2008 700/2023,energie,,"dodávateľ: Východ.vodárenská spoločnosť a.s., Komenského 50, 04248 Košice, IČO: 36570460","17,51 € s DPH",22.12.2023,08.01.2024,platná,zml. 40-000005054PO2007 487/2022,energie,,"dodávateľ: Východ.vodárenská spoločnos, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","3 111,22 € s DPH",06.10.2022,11.10.2022,platná,Dod.č. 4 k zml. 40-000005054PO2007 327/2023,prečistenie odpadu,,"dodávateľ: Východ.vodárenská spoloč. a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","505,85 € s DPH",15.06.2023,23.06.2023,platná,obj. 113/2023/1 567/2021,voda a stočné,,"dodávateľ: Východ. vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50m 042 48 Košice, IČO: 36570460","2 980,59 € s DPH",04.01.2022,10.01.2022,platná,zml. 40-000005054PO2007 + Dodatok č. 4 637/2019,"voda, stočné zrážkovej vody",,"dodávateľ: Východ. vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, IČO: 36570460","1 239,67 € s DPH",07.11.2019,12.11.2019,platná,zml. 40-000005054PO2007 319/2022,"voda, stočné, zrážková voda",,"dodávateľ: Východ. vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 0742 48 Košice, IČO: 36570460","12,32 € s DPH",30.06.2022,15.07.2022,platná,"zml. 40,000005054PO2007 - Dod. č. 4" 13/2022,zameranie poruchy vodovodného potrubia,,"dodávateľ: Východ. vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","195,76 € s DPH",18.01.2022,19.01.2022,platná,obj. 01/2022/2 257/2021,energie,,"dodávateľ: Východ. vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","3 092,80 € s DPH",06.07.2021,20.07.2021,platná,zml. 40-000005054PO2007 617/2020,voda a stočné,,"dodávateľ: Východ. vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","16,73 € s DPH",28.12.2020,05.01.2021,platná,zml. 40-000005054PO2007 + dodat. 494/2020,prečistenie kanalizácie,,"dodávateľ: Východ. vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","304,38 € s DPH",06.11.2020,13.11.2020,platná,obj. 195/2020/1 252/2020,energie,,"dodávateľ: Východ. vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","13,94 € s DPH",29.06.2020,16.07.2020,platná,zmluva 40-0000050554PO2007 254/2020,energie,,"dodávateľ: Východ. vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","1 968,04 € s DPH",30.06.2020,16.07.2020,platná,zmluva 40-000005054PO2007 115/2020,prečistenie kanalizácie,,"dodávateľ: Východ. vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","78,18 € s DPH",06.03.2020,18.03.2020,platná,obj. 040/2020/1 769/2019,voda a stočné,,"dodávateľ: Východ. vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","1 323,92 € s DPH",30.12.2019,13.01.2020,platná,zmluva 40-000005054PO2007 770/2019,voda a stočné,,"dodávateľ: Východ. vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","5,57 € s DPH",30.12.2019,13.01.2020,platná,zmluva 40-000005054PO2007 494/2020,prečistenie kanalizácie,,"dodávateľ: Východ. vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","304,38 € s DPH",06.11.2020,,platná,obj. 195/2020/1 494/2020,prečistenie kanalizácie,,"dodávateľ: Východ. vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice",,,,platná, 243/2021,opravy,,"dodávateľ: Východ. vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 46 Košice, IČO: 36570460","87,68 € s DPH",28.06.2021,29.06.2021,platná,obj. 086/2021/2 77/2021,energie,,"dodávateľ: Východ. vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 46 Košice, IČO: 36570460","2 201,59 € s DPH",01.04.2021,14.04.2021,platná,zml. 40-000005054P02007 405/2020,energie,,"dodávateľ: Východ. vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 46 Košice, IČO: 36570460","2 490,65 € s DPH",06.10.2020,14.10.2020,platná,zml. 40-000005054P02007 + dodatky 748/2019,čistenie kanalizácie,,"dodávateľ: Východ. vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 46 Košice, IČO: 36570460","197,84 € s DPH",17.12.2019,13.01.2020,platná,objednávka 253/2019/1 616/2020,voda a stočné,,"dodávateľ: Východ. vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 46 Košice, IČO: 36570460","2 458,94 € s DPH",28.12.2020,,platná,zml. 40-000005054PO2007 150/2022,voda a stočné,,"dodávateľ: Východ. vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50 042 48 Košice, IČO: 36570460","3 774,97 € s DPH",01.04.2022,07.04.2022,platná,"zml. 40-000005054PO2007, Dodatok č. 4" 82/2021,opravy,,"dodávateľ: Východ. vodárenská spoločnosť, a.s., IČO: 36570460","2 160,29 € s DPH",06.04.2021,14.04.2021,platná,obj. 028/2021/1 703/2022,voda a stočné,,"dodávateľ: Východ. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, 07248 Košice, IČO: 36570460","3 128,46 € s DPH",05.01.2023,10.01.2023,platná,zml. 40-000005054PO2007 - D.č.4 562/2021,voda a stočné - IV. Q,,"dodávateľ: Východ. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, 042 48, IČO: 36570460","20,76 € s DPH",29.12.2021,10.01.2022,platná,zml. 40-000005054PO2007 + Dodatok č. 4 476/2023,energie,,"dodávateľ: Východ. vodárenská spoločnosť a.s., Komenského 50, Košice, IČO: 36570460","3 491,98 € s DPH",04.10.2023,11.10.2023,platná,zml. 40-000005054PIO2007 + Dodatky 360/2023,vodné a stočné,,"dodávateľ: Východ. vodárenská spoločnosť a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","3 941,50 € s DPH",04.07.2023,11.07.2023,platná,dod. č. 4 k zml. 405054P2007 611/2022,vyčistenie šachty,,"dodávateľ: Východ. vodárenská spoločnosť a.s., Komenského 50 042 48 Košice, IČO: 36570460","96,29 € s DPH",28.11.2022,30.11.2022,platná,obj. 168/2022/2 157/2023,vodné a stočné,,"dodávateľ: Východ. vodárenská spol. a.s., Komenského 50, 042 48, IČO: 36570460","3 418,81 € s DPH",31.03.2023,19.04.2023,platná,"zml. 40-0000005054PO2007, dod. č. 4" 341/2022,opravy,,"dodávateľ: Východ. vodárenská spol. a.s., Komesnského 50, 042 46 Košice, IČO: 36570460","221,66 € s DPH",11.07.2022,23.07.2022,platná,obj. 83/2022/1 359/2023,energie,,"dodávateľ: Východ vodárenská spoločnosť a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","17,96 € s DPH",04.07.2023,11.07.2023,platná, 653/2023,energie,,"dodávateľ: VýchoMlynskádosl.energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","3 806,00 € s DPH",08.12.2023,18.12.2023,platná,zml. 69/2021 144/2023,revízie,,"dodávateľ: VÝŤAHY Zemplín s.r.o., Horovce 220, IČO: 072 02 Tušická Nová Ves","100,00 € s DPH",24.03.2023,28.03.2023,platná,obj. 3582023/5 268/2023,zájazd zamestnancov - Sociálny fond,,"dodávateľ: Vzdelávacie a regener. centrum s.r.o., Kežmarské Žľaby 12, 05960 V. Tatry, IČO: 45984751","3 188,00 € s DPH",22.05.2023,26.05.2023,platná,"obj. 95/2023/1,2,5" 255/2021,energetické služby,,"dodávateľ: Volia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 25, 85101 f Bratislava, IČO: 46782532","11 428,07 € s DPH",06.07.2021,20.07.2021,platná,zml. 17/2012 + dodatky 1 - 9 192/2021,energetické služby - vyúčtovanie 2020,,"dodávateľ: Volia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 25, 85101 f Bratislava, IČO: 46782532","8 310,00 € s DPH",02.06.2021,11.06.2021,platná,"zml. č. 17/2012, Dodatok č. 9" 78/2021,energetické služby,,"dodávateľ: Volia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 25, 85101 f Bratislava, IČO: 46782532","11 493,20 € s DPH",01.04.2021,14.04.2021,platná,zml. 17/2012 + dodatky 353/2020,energetické služby,,"dodávateľ: Volia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 25, 85101 f Bratislava, IČO: 46782532","11 493,20 € s DPH",09.09.2020,18.09.2020,platná,zml. 17/2012+dodatky 303/2020,energetické služby,,"dodávateľ: Volia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 25, 85101 f Bratislava, IČO: 46782532","11 493,20 € s DPH",05.08.2020,13.08.2020,platná,zmluva 17/2012 + dodatky 258/2020,energetické služby,,"dodávateľ: Volia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 25, 85101 f Bratislava, IČO: 46782532","11 493,20 € s DPH",03.07.2020,20.07.2020,platná,zmluva 17/2012 212/2020,energetické služby,,"dodávateľ: Volia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 25, 85101 f Bratislava, IČO: 46782532","11 493,20 € s DPH",03.06.2020,01.07.2020,platná,zmluva 17/2012 + dodatky 213/2020,energetické služby,,"dodávateľ: Volia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 25, 85101 f Bratislava, IČO: 46782532","11 493,20 € s DPH",03.06.2020,15.06.2020,platná,zmluva 17/2012 180/2020,energetické služby,,"dodávateľ: Volia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 25, 85101 f Bratislava, IČO: 46782532","11 493,20 € s DPH",05.05.2020,11.05.2020,platná,zmluva 17/2012 + dodatky 159/2020,energetické služby,,"dodávateľ: Volia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 25, 85101 f Bratislava, IČO: 46782532","11 493,20 € s DPH",06.04.2020,07.04.2020,platná,zmluva 17/2012 - D. č. 1-8 121/2020,energetické služby,,"dodávateľ: Volia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 25, 85101 f Bratislava, IČO: 46782532","11 493,20 € s DPH",09.03.2020,18.03.2020,platná,zmluva 17/2012 + dodatky 64/2020,energetické služby,,"dodávateľ: Volia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 25, 85101 f Bratislava, IČO: 46782532","11 493,20 € s DPH",07.02.2020,13.02.2020,platná,zmluva 17/2012 + dodatky 5/2020,energetické služby,,"dodávateľ: Volia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 25, 85101 f Bratislava, IČO: 46782532","11 493,20 € s DPH",13.01.2020,04.02.2020,platná,zmluva 17/2012 + dodatky 728/2019,energetické služby,,"dodávateľ: Volia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 25, 85101 f Bratislava, IČO: 46782532","12 094,70 € s DPH",09.12.2019,13.12.2019,platná,zmluva 17/2012 638/2019,energetické služby - teplo,,"dodávateľ: Volia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 25, 85101 f Bratislava, IČO: 46782532","12 094,70 € s DPH",07.11.2019,12.11.2019,platná,zml. 12/2012 + dodatky 126/2021,energetické služby,,"dodávateľ: Volia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 25, 85101 f Bratislava, IČO: 46782532","11 493,20 € s DPH",05.05.2021,,platná,zml. 17/2012 + dodatky 206/2024,Materiál - vlajky,,"dodávateľ: Vlajky.EU s.r.o, Radčina 497/22, Praha 6 16100, IČO: 28511042","402,48 € s DPH",12.04.2024,16.04.2024,platná,"IBJ 63/2024/1,2" 493/2020,osobná vrátnica,,"dodávateľ: Vladimír Osipčák, Petrovce nad Laborcom, IČO: 43278639","1 698,00 € s DPH",05.11.2020,13.11.2020,platná,obj. 198/2020/1 579/2022,energetické služby,,"dodávateľ: Veolia Komfort Košice, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","11 428,07 € s DPH",15.11.2022,22.11.2022,platná,zml. 17/2022 + dodatky 355/2023,energetické služb,,"dodávateľ: Veolia Energiqa Komfort Košice, Einsteinova 25, 85101 Bratislava, IČO: 46782532","11 428,07 € s DPH",04.07.2023,11.07.2023,platná,dod č. 9 k zml. 17/2012 656/2022,energetické služby,,"dodávateľ: Veolia Energie Komfort Košice, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","11 428,07 € s DPH",13.12.2022,20.12.2022,platná,"zml. 17/2012, Dod. č. 9" 164/2023,energetické služby,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","11 428,07 € s DPH",04.04.2023,19.04.2023,platná,zml. 17/2012 + D.č.1-9 209/2022,energetické služby,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","11 428,07 € s DPH",03.05.2022,06.05.2022,platná,zml. 17/2012 + dodatky 8/2023,poplatky,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","32,00 € s DPH",10.01.2023,17.01.2023,platná, 268/2022,energetické služby,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","15 612,72 € s DPH",01.06.2022,13.06.2022,platná,zmluva 17/2012 + dodatky - dobropis k vyúčtovaniu za rok 2021 273/2022,energetické služby,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","11 428,07 € s DPH",02.06.2022,13.06.2022,platná,Zml. 17/2012 + dodatky 332/2021,energetické služby,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","11 428,07 € s DPH",03.09.2021,17.09.2021,platná,"zmluva 17/2012, dod. č. 9" 399/2023,energie,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","227,80 € s DPH",,,platná, 299/2024,Služby - Plyn,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 21, 85101 Bratislava, IČO: 46782532","603 701,86 € s DPH",31.05.2024,04.06.2024,platná,DOD 9 k ZML 17/2012 304/2024,Služby,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 21, 85101 Bratislava, IČO: 46782532","11 428,07 € s DPH",04.06.2024,04.06.2024,platná,DOD 9 k ZML 17/2012 242/2024,Služby,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 21, 85101 Bratislava, IČO: 46782532","11 428,07 € s DPH",03.05.2024,10.05.2024,platná,DOD 9 k ZML 17/2012 180/2024,Služby,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 21, 85101 Bratislava, IČO: 46782532","11 428,07 € s DPH",03.04.2024,10.04.2024,platná,"ZML 17/2012, DOD č. 9" 132/2024,Energia,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 21, 85101 Bratislava, IČO: 46782532","11 428,07 € s DPH",08.03.2024,18.03.2024,platná,"ZML 17/2012, DOD č. 9" 11/2012,energetické služby,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, Einsteinova 25, Bratislava, IČO: 46782532","11 428,07 € s DPH",08.01.2024,24.01.2024,platná,zml. 12/2012 + dodatky 562/2023,služby,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, Einsteinova 25, Bratislava, IČO: 46782532","11 428,07 € s DPH",02.11.2023,15.11.2023,platná,zml. 17/12 + dodatky 492/2023,služby,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, Einsteinova 25, Bratislava, IČO: 46782532","11 428,07 € s DPH",10.10.2023,17.10.2023,platná,zml. 17/2012 + dodatky 193/2021,energetické služby 6/2021,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, Einsteinova 25, 85101 f Bratislava, IČO: 46782532","11 102,38 € s DPH",02.06.2021,11.06.2021,platná,"zml. 17/2012, Dodatok č. 9" 48/2021,energetické služby,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, Einsteinova 25, 85101 f Bratislava, IČO: 46782532","11 493,20 € s DPH",03.03.2021,16.03.2021,platná,zml. 17/2012+ dodatky 2/2021,energetické služby,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, Einsteinova 25, 85101 f Bratislava, IČO: 46782532","11 493,20 € s DPH",14.01.2021,28.01.2021,platná,Dod. č. 9 k zml. 17/2012 550/2020,energetické služby,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, Einsteinova 25, 85101 f Bratislava, IČO: 46782532","11 493,20 € s DPH",02.12.2020,08.12.2020,platná,zml. 17/2012 + dodatky 484/2020,energie,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, Einsteinova 25, 85101 f Bratislava, IČO: 46782532","11 493,20 € s DPH",03.11.2020,04.11.2020,platná,zml. 17/2012+dodatky 295/2021,energetické služby,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, Einsteinova 25, 85101 Bratislava, IČO: 46782532","11 428,07 € s DPH",03.08.2021,06.08.2021,platná,zml. 17/2012 + dodatky 27/2020,energetické služby,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, Einsteinova 25, 85101 Bratislava, IČO: 46782532","11 493,20 € s DPH",08.02.2021,17.02.2021,platná,zml 17/2012 + dodatky 402/2020,energetické služby,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, Einsteinova 25, 85101 Bratislava, IČO: 46782532","11 493,20 € s DPH",06.10.2020,14.10.2020,platná,zml. 17/2012 + dodatky 399/2023,penále z omeškania,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","227,60 € s DPH",14.08.2023,16.08.2023,platná,"zml. 17/2012, Dod. 9" 215/2023,energetické služby,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","11 428,07 € s DPH",02.05.2023,05.05.2023,platná,zml. 17/2012 + dodatky 57/2023,energetické služby,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","11 428,07 € s DPH",06.02.2023,09.02.2023,platná,zml. 17/2012 + dd. 360/2022,energetické služby,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","11 428,07 € s DPH",04.08.2022,19.08.2022,platná,"zmkl. 17/2012, Dod. č. 9" 159/2022,energetické služby,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","11 428,07 € s DPH",04.04.2022,07.04.2022,platná,"zml. 17/2012, D.č. 9" 2/2022,energetické služby,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","11 428,07 € s DPH",05.01.2022,12.01.2022,platná,"zml. 17/2012, Dod. č. 4" 62/2024,služby,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, Einsteinova 22, Bratislava, IČO: 46782532","11 428,07 € s DPH",05.02.2024,09.02.2024,platná,zml. 17/2012 + dodatky 464/2021,energetické služby,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, Einsteinov 25, 82101 Bratislava, IČO: 46782532","11 428,07 € s DPH",03.11.2021,12.11.2021,platná,zml. 17/2012 + dodatky 329/2022,energetické služby,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice a.sl, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","11 428,07 € s DPH",06.07.2022,15.07.2022,platná,"zml. 17/2012, Dod.č. 9" 650/2023,služby,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice a.s., Einsteinova 25, Bratislava, IČO: 46782532","11 428,07 € s DPH",06.12.2023,11.12.2023,platná,zml. 17/2012 + dodatky 493/2023,energie,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice a.s., Einsteinova 25, Bratislava, IČO: 46782532","1 622,45 € s DPH",11.10.2023,17.10.2023,platná,zml. 17/2012 93/2022,energetické služby,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice a.s., Einsteinova 25, 85101 Bratislava","11 428,07 € s DPH",02.03.2022,22.03.2022,platná,zml. 17/2012 + dodatky 45/2022,energetické služby,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","11 428,07 € s DPH",02.02.2022,09.02.2022,platná,"zml. 14/2012, Dod. 9" 385/2023,energetické služby,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","11 428,07 € s DPH",08.08.2023,14.08.2023,platná,zml. 17/2012m --Dodatok 9 115/2023,energetické služby,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","11 428,07 € s DPH",02.03.2023,21.03.2023,platná,zml. 17/2012 + Dodat. č. 9 100/2023,dobropis penále,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","32,00 € s DPH",27.02.2023,01.03.2023,platná, 3/2023,energetické služby,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","11 428,07 € s DPH",05.01.2023,13.01.2023,platná,"zml. 17/2012, D.č.9" 508/2022,energetické služby,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","11 428,07 € s DPH",13.10.2022,18.10.2022,platná,zml. 17/2012 + dodatky 509/2022,energetické služby,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","11 428,07 € s DPH",13.10.2022,18.10.2022,platná,Zml. 17/2012 + dodatky 519/2021,energetické služby,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","11 428,07 € s DPH",02.12.2021,10.12.2021,platná,dod. č. 9 k zml. 17/2012 395/2021,energetické služby,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","11 428,07 € s DPH",04.10.2021,18.10.2021,platná, 415/2023,energetické služby,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice a.s., Einsteinova 21, Bratislava, IČO: 46782532","11 428,07 € s DPH",05.09.2023,21.09.2023,platná,zmluva 395/2022,elektro-materiál,,"dodávateľ: ValTeam s.r.o., Kyjevská 8, 071 01 Michalovce, IČO: 47103451","1 770,57 € s DPH",26.08.2022,09.09.2022,platná,obj. 90/2022/1 397/2022,elektro-materiál,,"dodávateľ: ValTeam s.r.o,., Kyjevská 8, 071 01 Michalovce, IČO: 47103451","8,50 € s DPH",26.08.2022,09.09.2022,platná,obj. 113/2022/1 690/2023,"revízie, sevis",,"dodávateľ: VYTAHY ZEMPLÍN, Horovce 220, 072 02, IČO: 51049902","200,00 € s DPH",22.12.2023,03.01.2024,platná,obj. 231/2023/5 467/2023,rekonštrukcia čerpacej stanice odpadových vôd,,"dodávateľ: VT - KANA.SK s.r.o., Juh 1063/24, Vranov nad Topľou, IČO: 44668911","22 333,46 € s DPH",04.10.2023,11.10.2023,platná,zml. 32/2023/ZOD 519/2023,energie,,"dodávateľ: VSE as., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","-702,55 € s DPH",19.10.2023,24.10.2023,platná,zml. 69/2021 524/2023,energie,,"dodávateľ: VSE a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 4483767","-279,72 € s DPH",19.10.2023,24.10.2023,platná,zml. 69/2021 523/2023,energie,,"dodávateľ: VSE a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 4483767","-677,54 € s DPH",19.10.2023,24.10.2023,platná,zml. 69/2021 548/2023,energie,,"dodávateľ: VSE a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","-182,34 € s DPH",30.10.2023,15.11.2023,platná,zml. 69/2021 549/2023,energie,,"dodávateľ: VSE a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","85,44 € s DPH",30.10.2023,15.11.2023,platná,zml. 69/2021 550/2023,energie,,"dodávateľ: VSE a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","-92,92 € s DPH",30.10.2023,15.11.2023,platná,zml. 69/2021 552/2023,energie,,"dodávateľ: VSE a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","-0,20 € s DPH",30.10.2023,15.11.2023,platná,zml. 69/2021 553/2023,energie,,"dodávateľ: VSE a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","-210,97 € s DPH",30.10.2023,15.11.2023,platná,zml. 69/2021 554/2023,energie,,"dodávateľ: VSE a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","-205,74 € s DPH",30.10.2023,15.11.2023,platná,zml. 69/2021 555/2023,energie,,"dodávateľ: VSE a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","-203,46 € s DPH",30.10.2023,15.11.2023,platná,zml. 69/2021 563/2023,energie,,"dodávateľ: VSE a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","148,00 € s DPH",03.11.2023,15.11.2023,platná,zml. 69/2021 526/2023,energie,,"dodávateľ: VSE a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","-284,54 € s DPH",19.10.2023,24.10.2023,platná,zml. 69/2021 525/2023,energie,,"dodávateľ: VSE a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","-607,18 € s DPH",19.10.2023,24.10.2023,platná,zml. 69/2021 522/2023,energie,,"dodávateľ: VSE a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","-685,10 € s DPH",19.10.2023,24.10.2023,platná,zml. 69/2021 521/2023,energie,,"dodávateľ: VSE a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","-309,42 € s DPH",19.10.2023,24.10.2023,platná,zml. 69/2021 520/2023,energie,,"dodávateľ: VSE a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","-313,38 € s DPH",19.10.2023,24.10.2023,platná,zml. 69/2021 518/2023,energie,,"dodávateľ: VSE a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","-0,70 € s DPH",19.10.2023,24.10.2023,platná,zml. 69/2021 427/2023,elektrina,,"dodávateľ: VSE a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","1 341,47 € s DPH",11.09.2023,21.09.2023,platná,zmluva 428/2023,elektrina,,"dodávateľ: VSE a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","4 916,09 € s DPH",11.09.2023,21.09.2023,platná,zmluva 429/2023,elektrina,,"dodávateľ: VSE a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","18,43 € s DPH",11.09.2023,21.09.2023,platná,zmluva 251/2020,materiál na opravy,,"dodávateľ: VP - TECHNIKA, s.r.o.,, J. Hollého 60, 071 01 Michalovce, IČO: 46912231","88,31 € s DPH",29.06.2020,16.07.2020,platná,obj. 089/2020/2 172/2020,fukár,,"dodávateľ: VP - TECHNIKA s.r.o.,, J. Hollého 60, 071 01 Michalovce, IČO: 46912231","179,00 € s DPH",22.04.2020,29.04.2020,platná,obj. 061/2020/2 237/2023,materiál na držbu,,"dodávateľ: VP - TECHNIKA s.r.o., J. Hollého 60, 071 01 Michalovce, IČO: 46912231","247,50 € s DPH",11.05.2023,18.05.2023,platná,obj. 76/2023/1 41/2022,materiál na opravy,,"dodávateľ: VP - TECHNIKA s.r.o., J. Hollého 60, 071 01 Michalovce","256,80 € s DPH",01.02.2022,08.02.2022,platná,obj. 8/2022/2 444/2023,Erazmus - organizačné,,"dodávateľ: VITALIS, Nemecko","2 475,00 € s DPH",18.09.2023,21.09.2023,platná,obj. 321/2023 466/2022,administrácia účastníkov Erasmus+ - Nemecko,,"dodávateľ: VITALIS GmbH,, Gut Wehlitz, 044 35 Schkeuditz","2 640,00 € s DPH",27.09.2022,28.09.2022,platná,"obj. 123/2022/1,2" 466/2022,služby administrácie Erasmus+,,"dodávateľ: VITALIS GmbH,, Gut Wehlitz, 044 35 Schkeuditz","2 640,00 € s DPH",,,platná,"obj. 123/2022/1,2" 536/2023,materiál,,"dodávateľ: VISO TRADE s.r.o., Pravdova 837,Jindřichov Hradec , ČR, IČO: 26108321","83,70 € s DPH",26.10.2023,03.11.2023,platná,obj. 174/2023/2 173/2022,nábytok - IROP,,"dodávateľ: VINMONT s.r.o., Kráľová nad Váhom, IČO: 36846279","32 756,76 € s DPH",,,platná,obj. 205/2020/1 173/2022,Školský nábytok - IROP,,"dodávateľ: VINMONT s.r.o., Kráľová nad Váhom, 925 91, IČO: 36846279","32 756,76 € s DPH",08.04.2022,15.04.2022,platná,obj. 205/2020/1 276/2024,Predplatné - časopisy,,"dodávateľ: VERLAG DASHOFER vydav., Železničiarska 13, 81104 Bratislava, IČO: 35730129","193,08 € s DPH",22.05.2024,24.05.2024,platná,OBJ 93/2024/2 556/2021,predplatné,,"dodávateľ: VERLAG DASHOFER vydav., Železničiarska 13, 811 04 Bratislava, IČO: 35730129","35,20 € s DPH",17.12.2021,20.12.2021,platná,obj. 189/2021/1 50/2024,materiál,,"dodávateľ: VATI, veľkoobchod elektro, Zeleninárska 4, Michalovce, IČO: 35452722","344,56 € s DPH",01.02.2024,05.02.2024,platná,obj. 20/2024/2 277/2023,elektro-materiál,,"dodávateľ: VATI veľkoobchod elektro, Zeleninárska 4, 07101 Michalovce, IČO: 35452722","91,61 € s DPH",23.05.2023,26.05.2023,platná,obj. 104/2023/2 543/2022,elektro-materiál,,"dodávateľ: VATI - veľkoobchod elektro, Zeleninárska 4,m 071 01 Michalovce, IČO: 35452722","38,68 € s DPH",02.11.2022,22.11.2022,platná,obj. 155/202/1 687/2023,elektro materiál,,"dodávateľ: VATI - veľkoobchod elektro, Zeleninárska 4, Michalovce, IČO: 35452722","64,76 € s DPH",20.12.2023,03.01.2024,platná,obj. 234/2023/2 649/2023,materiál - elektro,,"dodávateľ: VATI - veľkoobchod elektro, Zeleninárska 4, Michalovce, IČO: 35452722","49,32 € s DPH",06.12.2023,11.12.2023,platná,obj. 222/2023/2 72/2024,elektro-materiál,,"dodávateľ: VATI - veľkoobchod elektro, Zeleninárska 4, Michalovce, 35452722","172,04 € s DPH",09.02.2024,14.02.2024,platná,obj. 24/2024/2 681/2022,elektro materiál,,"dodávateľ: VATI - veľkoobchod elektro, Zeleninárska 4, 071 01 Michalovce, IČO: 35452722","114,00 € s DPH",22.12.2022,30.12.2022,platná,obj.l 215/202/2 377/2021,materiál - elektro,,"dodávateľ: VATI - veľkoobchod elektro, Zeleninárska 4, 071 01 Michalovce, IČO: 35452722","45,00 € s DPH",29.09.2021,05.10.2021,platná,obj. 143/2021/5 68/2020,materiál na opravy,,"dodávateľ: VATI - veľkoobchod elektro, Zeleninárska 4, 071 01 Michalovce, IČO: 35452722","27,52 € s DPH",12.02.2020,22.02.2020,platná,objednávka 029/2020/1 617/2019,materiál,,"dodávateľ: VATI - veľkoobchod elektro, Zeleninárska 4, 071 01 Michalovce, IČO: 35452722","168,14 € s DPH",29.10.2019,05.11.2019,platná,objednávka 202/209/1 391/2022,elektro-materiál,,"dodávateľ: VATI - veľkoobchod elektro, Zeleninárska 4, 071 01 Michalovce, IČO: 35452722","82,73 € s DPH",24.08.2022,09.09.2022,platná,obj. 108/2022/1 208/2024,Materiál - elektro,,"dodávateľ: VATI - veľkoobchod elektro, Zeleninárska 4 07101 Michalovce, IČO: 35452722","60,00 € s DPH",16.04.2024,18.04.2024,platná,OBJ 49/2024/2 209/2024,Materiál - elektro,,"dodávateľ: VATI - veľkoobchod elektro, Zeleninárska 4 07101 Michalovce, IČO: 35452722","69,41 € s DPH",16.04.2024,18.04.2024,platná,OBJ 58/2024/2 144/2024,elektromateriál,,"dodávateľ: VATI - veľkoobchod elektro, Zeleninárska 4 07101 Michalovce, IČO: 35452722","45,00 € s DPH",13.03.2024,18.03.2024,platná,OBJ 49/2024/2 742/2019,elektromateriál,,"dodávateľ: VATI - veľkoobchod elektro, Zeleninárska 24, 071 01 Michalovce354, IČO: 35452722","359,45 € s DPH",17.12.2019,13.01.2020,platná,"objednávka 247/2019/1,2" 250/2021,materiál - elektro,,"dodávateľ: VATI - veľkoobchod elektro, Zeleninárska 24, 071 01 Michalovce, IČO: 35452722","126,00 € s DPH",30.07.2021,06.07.2021,platná,obj. 075/2021/1 184/2021,materiál - elektro,,"dodávateľ: VATI - veľkoobchod elektro, Zeleninárska 24, 071 01 Michalovce, IČO: 35452722","138,30 € s DPH",01.06.2021,09.06.2021,platná,obj. 059/2021/2 136/2021,materiál - elektro,,"dodávateľ: VATI - veľkoobchod elektro, Zeleninárska 24, 071 01 Michalovce, IČO: 35452722","53,52 € s DPH",07.05.2021,19.05.2021,platná,obj. 0468/2021/2 527/2020,elektromateriál,,"dodávateľ: VATI - veľkoobchod elektro, Zeleninárska 24, 071 01 Michalovce, IČO: 35452722","72,60 € s DPH",24.11.2020,26.11.2020,platná,obj. 200/2020/2 413/2020,materiál - elektro,,"dodávateľ: VATI - veľkoobchod elektro, Zeleninárska 24, 071 01 Michalovce, IČO: 35452722","397,82 € s DPH",08.10.2020,16.10.2020,platná,obj. 149/2020/2 711/2019,materiál - prevádzka školy,,"dodávateľ: VATI - veľkoobchod elektro, Zeleninárska 24, 071 01 Michalovce, IČO: 35452722","95,00 € s DPH",03.12.2019,10.12.2019,platná,objednávka 251/2019/2 317/2021,oprava elektrickej piecky,,"dodávateľ: VALTIM, Obrancov mieru 9, 071 01 Michlovce, IČO: 17303010","536,40 € s DPH",25.08.2021,09.09.2021,platná,obj. 108/2021/5 320/2020,oprava,,"dodávateľ: VALTIM, Obrancov mieru 9, 071 01 Michalovce, IČO: 17303010","75,60 € s DPH",25.08.2020,07.09.2020,platná, 217/2023,"náradie, prístroje",,"dodávateľ: UNIVER Slovakia s.r.o., Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava, IČO: 35771879","443,40 € s DPH",02.05.2023,05.05.2023,platná,obj. 84/2023/2 141/2022,"zdviháky, vyvážovačka kolies",15/2022,"dodávateľ: UNIVER Slovakia s.r.o., Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava, IČO: 35771879","10 586,40 € s DPH",24.03.2022,05.04.2022,platná, 142/2022,materiál na opravy a údržbu,,"dodávateľ: UNIVER Slovakia s.r.o., Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava, IČO: 35771879","21,00 € s DPH",25.03.2022,05.04.2022,platná,obj. 29/2022/2 100/2020,materiál na opravy,,"dodávateľ: UNICO SK, s.r.o., Pri Sýpke 14, 07101 Michalovce, IČO: 44544812","33,01 € s DPH",26.02.2020,18.03.2020,platná,objednávka 047/2020/1 228/2020,materiál - stavebný,,"dodávateľ: UNICO SK, s.r.o., Pri Sýpke 1222/6, 01 01 Michalovce, IČO: 44544812","422,56 € s DPH",10.06.2020,16.06.2020,platná,obj. 076/2020/2 704/2019,materiál pre odborný výcvik,,"dodávateľ: Tripark s.r.o., Priemyselná 5813, 071 01 Michalovce, IČO: 36210340","84,56 € s DPH",02.12.2019,20.12.2019,platná,"objednávka 234,249/2019/2" 694/2019,switch,,"dodávateľ: TonerComp s.r.o., Obchodná 4, 071 01 Michalovce, IČO: 47027762","60,60 € s DPH",28.11.2019,03.12.2019,platná,objednávka 248/2019/2 34/2020,materiál - tonery,,"dodávateľ: TonerComp s.r.o., Obchodná 4, 071 01 Michalovce, IČO: 47027762","80,23 € s DPH",29.01.2020,07.02.2020,platná,objednávka 009/2020/2 34/2023,dobropis - vrátené stravné lístky,,"dodávateľ: Ticket Servis s.r.o., Karadičova 8, 820 15 Bratislava, IČO: 52005551","-230,40 € s DPH",25.01.2023,01.02.2023,platná, 14/2020,stravné lístky,,"dodávateľ: Ticket Service, Karadičová 8, 82015 Bratislava, IČO: 52005551","1 535,98 € s DPH",16.01.2020,28.01.2020,platná,objednávka 006/2020/1 251/2022,stravné lístky,,"dodávateľ: Ticket Service s.r.o., Karadžičová 8, 820 15 Bratislava, IČO: 520005551","1 803,98 € s DPH",24.05.2022,01.06.2022,platná,obj. 63/2022/1 495/2023,stravné lístky,,"dodávateľ: Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, Bratislava, IČO: 52005551","822,98 € s DPH",10.10.2023,17.10.2023,platná,obj. 166/2023/1 11/2021,stravné lístky,,"dodávateľ: Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, 82015 Bratislava, IČO: 52005551","463,58 € s DPH",27.01.2021,28.01.2021,platná, 332/2023,str. lístky - vrátené,,"dodávateľ: Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava, IČO: 52005551","-66,30 € s DPH",19.06.2023,23.06.2023,platná,dobropis 9/2023,stravné lístky,,"dodávateľ: Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava, IČO: 52005551","1 023,98 € s DPH",13.01.2023,17.01.2023,platná, 29/2022,vrátenie straveniek 2021,,"dodávateľ: Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava, IČO: 52005551","95,75 € s DPH",25.01.2022,27.01.2022,platná,dobropis 531/2023,vrátené stravné lístky,,"dodávateľ: Ticket Service s.r.o., Karadžičova 5, Bratislava, IČO: 52005551","-920,64 € s DPH",20.10.2023,24.10.2023,platná, 10/2024,stravné lístky,,"dodávateľ: Ticket Service s.r.o., Karadžičiova 8, Bratislava, IČO: 52005551","1 524,98 € s DPH",16.01.2024,05.02.2024,platná,obj. 9/2024/1 326/2023,stravné lístky,,"dodávateľ: Ticket Service s.r.o., Karadičova 8, 820 15 Bratislava, IČO: 52005551","1 647,98 € s DPH",14.06.2023,23.06.2023,platná,"obj. 115/2023/1,2" 52/2023,materiál na opravy a údržbu,,"dodávateľ: Think Trade s.r.o., Orechovská 12, 911 05 Trenčín, IČO: 46697641","29,14 € s DPH",02.02.2023,09.02.2023,platná,obj. 24/2023/2 177/2021,odvoz odpadu VOK,,"dodávateľ: Technické a záhr. služby mesta Michalovce, Partizánska 55, 071 01 Michalovce, IČO: 00186490","137,10 € s DPH",28.05.2021,02.06.2021,platná,obj. 050/2021/2 132/2021,vývoz kontajnéra,,"dodávateľ: Technické a záhr. služby mesta Michalovce, Partizánska 55, 071 01 Michalovce, IČO: 00186490","174,00 € s DPH",06.05.2021,12.05.2021,platná,obj. 032/2021/1 51/2021,výrub stromu,,"dodávateľ: Technické a záhr. služby mesta Michalovce, Partizánska 55, 071 01 Michalovce, IČO: 00186490","150,00 € s DPH",04.03.2021,12.03.2021,platná,obj. 015/2021/2 551/2020,vývoz veľkokapacitného kontajnera,,"dodávateľ: Technické a záhr. služby mesta Michalovce, Partizánska 55, 071 01 Michalovce, IČO: 00186490","175,39 € s DPH",03.12.2020,04.12.2020,platná,obj. 203/2020/1 295/2020,vývoz komunálneho odpadu,,"dodávateľ: Technické a záhr. služby mesta Michalovce, Partizánska 55, 071 01 Michalovce, IČO: 00186490","138,21 € s DPH",03.08.2020,13.08.2020,platná,objednávka 092/2020/2 230/2020,vývoz odpadu,,"dodávateľ: Technické a záhr. služby mesta Michalovce, Partizánska 55, 071 01 Michalovce, IČO: 00186490","139,31 € s DPH",19.06.2020,24.06.2020,platná,obj. 078/2020/1 639/2019,odvoz a zneškodnenie odpadu,,"dodávateľ: Technické a záhr. služby mesta Michalovce, Partizánska 55, 071 01 Michalovce, IČO: 00186490","147,57 € s DPH",07.11.2019,12.11.2019,platná,obj. 210/2019/1 700/2019,balíček podpory Cisco,,"dodávateľ: Technická univerzite v Košiciach, Letná 9, 02 00 Košice, IČO: 00397610","240,00 € s DPH",29.11.2019,07.12.2019,platná,objednávka 257/2019/1 602/2020,podpora Cisco,,"dodávateľ: Technická univerzite v Košiciach, Letná 3973, 071 01 Michalovce, IČO: 00397610","240,00 € s DPH",17.12.2020,05.01.2021,platná, 647/2023,služby,,"dodávateľ: Technická univerzita v Košiciach, Letná 9, Košice, IČO: 00397610","240,00 € s DPH",04.12.2023,11.12.2023,platná, 646/2022,služby,,"dodávateľ: Technická univerzita v Košiciach, Letná 9, 042 01 Košice, IČO: 00397610","240,00 € s DPH",09.12.2022,14.12.2022,platná, 547/2021,podpora Cisco,,"dodávateľ: Technická univerzita v Košiciach, Letná 9, 0042 00 Košice, IČO: 00397610","240,00 € s DPH",14.12.2021,20.12.2021,platná, 677/2022,materiál na krúžkovú činnosť,,"dodávateľ: Techfun s.r.o., Páľovská 400/5, Žaškov, IČO: 52773299","106,15 € s DPH",20.12.2022,30.12.2022,platná,obj 208/2022/1 36/2023,materiál - elektro,,"dodávateľ: Techfun s.r.o., Páľovská 400/5, 027 21 Žaškov, IČO: 52773299","60,41 € s DPH",27.01.2023,30.01.2023,platná,onbj. 17/2023/1 296/2024,Služby - ubytovanie,,"dodávateľ: Tatry mountain resorts a.s., Demänovská Dolina 72, 03101 Liptovský Mikuláš, IČO: 31560636","520,00 € s DPH",29.05.2024,31.05.2024,platná,OBJ 98/2024/1 283/2024,Materiál,,"dodávateľ: TVORIVEC s.r.o., Hrdinov SNP 11 Martin130/9D, 03601, IČO: 36434965","25,00 € s DPH",22.05.2024,24.05.2024,platná,OBJ 90/2024/1 669/2023,materiál na opravy a údržbu,,"dodávateľ: TRIPARK s.r.o., Priemyselná 5813, Michalovce, IČO: 36210340","507,70 € s DPH",13.12.2023,18.12.2023,platná,obj. 229/2023/5 499/2023,materiál na opravy,,"dodávateľ: TRIPARK s.r.o., Priemyselná 5813, Michalovce, IČO: 36210340","124,88 € s DPH",10.10.2023,17.10.2023,platná,obj. 158/2023/1 435/2021,sadrokartón + materiál na montáž,,"dodávateľ: TRIPARK s.r.o., Priemyselná 5813, 07101 Michalovce, IČO: 36210340","240,90 € s DPH",15.10.2021,19.10.2021,platná,obj. 151/2021/2 393/2021,strešná krytina povlaková IPA Parabit Nitrabit/Veltbit V60,,"dodávateľ: TRIPARK s.r.o., Priemyselná 5813, 07101 Michalovce, IČO: 36210340","49,21 € s DPH",04.10.2021,18.10.2021,platná,Obj.131/2021/2 699/2022,materiál na opravy,,"dodávateľ: TRIPARK s.r.o., Priemyselná 5813, 07101 Michalovce, IČO: 36210340","125,26 € s DPH",27.12.2022,10.01.2023,platná,obj. 193/2022/2 621/2022,materiál na opravy,,"dodávateľ: TRIPARK s.r.o., Priemyselná 5813, 071 01 Michalovce, IČO: 36210340","83,59 € s DPH",12.12.2022,08.12.2022,platná,"obj. 193/2022/2,172/2022/1" 577/2022,opravy a údržba,,"dodávateľ: TRIPARK s.r.o., Priemyselná 5813, 071 01 Michalovce, IČO: 36210340","189,29 € s DPH",11.11.2022,22.11.2022,platná,obj. 128/2022/5 504/2021,materiál na opravy,,"dodávateľ: TRIPARK s.r.o., Priemyselná 5813, 071 01 Michalovce, IČO: 36210340","41,80 € s DPH",26.11.2021,10.12.2021,platná,obj. 168/2021/2 615/2023,materiál na opravy a údržbu,,"dodávateľ: TRIPARK s.r.o., Priemyselná 5813, 071 01 Michalovce, IČO: 36210340","601,50 € s DPH",24.11.2023,01.12.2023,platná,obj. 216/2023/2 205/2023,materiál,,"dodávateľ: TRIPARK s.r.o., Priemyselná 5813, 071 01 Michalovce, IČO: 36210340","1 374,68 € s DPH",26.04.2023,04.05.2023,platná,obj. 72/2023/2 262/2021,materiál - na opravy,,"dodávateľ: TRIPARK s.r.o., Priemyselná 5813, 071 01 Michalovce, IČO: 36210340","52,01 € s DPH",08.07.2021,09.09.2021,platná,obj. 091/2021/5 316/2021,materiál - náradie,,"dodávateľ: TRIPARK s.r.o., Priemyselná 5813, 071 01 Michalovce, IČO: 36210340","576,64 € s DPH",24.08.2021,09.09.2021,platná,oíbj. 064/2021/2 289/2021,materiál na opravy,,"dodávateľ: TRIPARK s.r.o., Priemyselná 5813, 071 01 Michalovce, IČO: 36210340","840,29 € s DPH",26.07.2021,06.08.2021,platná,obj. 066/2021/5 262/2021,materiál na opravy a údržbu,,"dodávateľ: TRIPARK s.r.o., Priemyselná 5813, 071 01 Michalovce, IČO: 36210340","52,01 € s DPH",08.07.2021,20.07.2021,platná, 91/2021,"materiál - oprav, údržba",,"dodávateľ: TRIPARK s.r.o., Priemyselná 5813, 071 01 Michalovce, IČO: 36210340","245,82 € s DPH",12.04.2021,14.04.2021,platná,obj. 035/2021/2 12/2021,materiál na údržbu,,"dodávateľ: TRIPARK s.r.o., Priemyselná 5813, 071 01 Michalovce, IČO: 36210340","249,71 € s DPH",01.02.2021,17.02.2021,platná,obj. 014/2021/1 540/2020,materiál na opravy a údržbu,,"dodávateľ: TRIPARK s.r.o., Priemyselná 5813, 071 01 Michalovce, IČO: 36210340","157,45 € s DPH",30.11.2020,03.12.2020,platná,obj. 206/2020/1 477/2020,materiál na opravy a údržbu,,"dodávateľ: TRIPARK s.r.o., Priemyselná 5813, 071 01 Michalovce, IČO: 36210340","52,08 € s DPH",02.11.2020,11.11.2020,platná,obj. 181/2020/1 419/2020,"materiál - opravy, údržba",,"dodávateľ: TRIPARK s.r.o., Priemyselná 5813, 071 01 Michalovce, IČO: 36210340","20,10 € s DPH",08.10.2020,16.10.2020,platná,obj. 129/2020/2 322/2020,materiál - opravy,,"dodávateľ: TRIPARK s.r.o., Priemyselná 5813, 071 01 Michalovce, IČO: 36210340","207,05 € s DPH",26.08.2020,07.09.2020,platná,obj. 075/2020/2 300/2020,materiál na opravy,,"dodávateľ: TRIPARK s.r.o., Priemyselná 5813, 071 01 Michalovce, IČO: 36210340","104,71 € s DPH",05.08.2020,13.08.2020,platná,objednávka 099/2020/1 279/2020,materiál na opravy,,"dodávateľ: TRIPARK s.r.o., Priemyselná 5813, 071 01 Michalovce, IČO: 36210340","31,57 € s DPH",08.07.2020,20.07.2020,platná,objednávka 085/2020/2 41/2020,materiál na opravy,,"dodávateľ: TRIPARK s.r.o., Priemyselná 5813, 071 01 Michalovce, IČO: 36210340","43,58 € s DPH",31.01.2020,13.02.2020,platná,objednávka 015/2020/2 345/2022,materiál na opravy,,"dodávateľ: TRIPARK s.r.o., Priemyselná 5613, 071 01 Michalovce, IČO: 36210340","281,59 € s DPH",13.07.2022,23.07.2022,platná,obj. 69/2022/2 160/2020,materiál - stavebný,,"dodávateľ: TRIPARK s.r.o., Priemyselná 2, 071 01 Michalovce, IČO: 36210340","42,37 € s DPH",06.04.2020,07.04.2020,platná,obj. 060/2020/2 327/2024,Materiál - opravy a údržba,,"dodávateľ: TRIPARK s.r.o., Priemyselná 5813, 07101 Michalovce, IČO: 36210340","158,03 € s DPH",10.06.2024,12.06.2024,platná,OBJ 104/2024/2 140/2024,Materiál - stavebný,,"dodávateľ: TRIPARK s.r.o., Priemyselná 5813, 07101 Michalovce, IČO: 36210340","60,79 € s DPH",11.03.2024,19.03.2024,platná,OBJ 26/2024/2 139/2024,Stavebný materiál,,"dodávateľ: TRIPARK s.r.o., Priemyselná 5813, 07101 Michalovce, IČO: 36210340","306,24 € s DPH",11.03.2024,18.03.2024,platná,"OBJ 44/2024/2,5" 141/2024,Stavebný materiál,,"dodávateľ: TRIPARK s.r.o., Priemyselná 5813, 07101 Michalovce, IČO: 36210340","85,55 € s DPH",12.03.2024,18.03.2024,platná,"OBJ 11/2024/2,5" 346/2022,materiál na opravy,,"dodávateľ: TRIPARK s.r.o., Priemyselna 5813, 071 01 Michalovce, IČO: 36210340","208,16 € s DPH",13.07.2022,23.07.2022,platná,obj. 65/2022/1 498/2023,materiál na opravy,,"dodávateľ: TRIPARK s.r.o., Priemyselná 5813, Michalovce, IČO: 36210340","258,18 € s DPH",10.10.2023,17.10.2023,platná,obj. 162/2023/2 534/2020,učebné pomôcky,,"dodávateľ: TME Slovakia s.r.o.,, Martina Rázusa 23/A, 01001 Žilina, IČO: 45241791","188,40 € s DPH",26.11.2020,03.12.2020,platná,obj. 226/2020/1 40/2023,materiál - elektro,,"dodávateľ: TIPA s.r.o., Sadová 2749/42, 746 01 Opava - Predmestí, IČO: 42864208","13,95 € s DPH",27.01.2023,01.02.2023,platná,obj. 19/2023/1 753/2019,potraviny,,"dodávateľ: TINA Michalovc plus s.r.o., Vybuchanec 1, 071 01, IČO: 2024058872","137,50 € s DPH",18.12.2019,13.01.2020,platná,objednávka 5/219/2019 84/2022,poplatky,,"dodávateľ: Súdny exekútror JUDr. Rudolf Krutý, Záhradnícka 60, 82108 Bratislava, IČO: 37929810","42,00 € s DPH",28.02.2022,07.04.2022,platná, 85/2022,poplatky,,"dodávateľ: Súdny exekútor JUDr. Rudolf Krutý,, Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava, IČO: 37929810","42,00 € s DPH",28.02.2022,07.04.2022,platná, 87/2022,poplatky,,"dodávateľ: Súdny exekútor JUDr. Rudolf Krutý, Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava, IČO: 37929810","42,00 € s DPH",28.02.2022,07.04.2022,platná, 86/2022,poplatky,,"dodávateľ: Súdny exekútor JUDr. Rudolf Krutý, Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava, IČO: 37929810","42,00 € s DPH",28.02.2022,07.04.2022,platná, 318/2020,trovy exekúcie,,"dodávateľ: Súdny exekútor JUDr. Rudolf Krutý, Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava, IČO: 37929810","28,18 € s DPH",19.08.2020,03.08.2021,platná, 239/2020,trovy exekúcie,,"dodávateľ: Súdny exekútor JUDr. Rudolf Krutý, Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava, IČO: 37929810",,26.06.2020,16.07.2020,platná, 240/2020,trovy exekúcie,,"dodávateľ: Súdny exekútor JUDr. Rudolf Krutý, Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava, IČO: 37929810","42,00 € s DPH",25.06.2020,16.07.2020,platná, 241/2020,trovy exekúcie,,"dodávateľ: Súdny exekútor JUDr. Rudolf Krutý, Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava, IČO: 37929810","42,00 € s DPH",26.06.2020,16.07.2020,platná, 242/2020,trovy exekúcie,,"dodávateľ: Súdny exekútor JUDr. Rudolf Krutý, Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava, IČO: 37929810","42,00 € s DPH",26.06.2020,16.07.2020,platná, 243/2020,trovy exekúcie,,"dodávateľ: Súdny exekútor JUDr. Rudolf Krutý, Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava, IČO: 37929810","42,00 € s DPH",26.06.2020,16.07.2020,platná, 244/2020,trovy exekúcie,,"dodávateľ: Súdny exekútor JUDr. Rudolf Krutý, Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava, IČO: 37929810","42,00 € s DPH",26.06.2020,16.07.2020,platná, 245/2020,trovy exekúcie,,"dodávateľ: Súdny exekútor JUDr. Rudolf Krutý, Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava, IČO: 37929810","42,00 € s DPH",23.06.2020,16.07.2020,platná, 246/2020,trovy exekúcie,,"dodávateľ: Súdny exekútor JUDr. Rudolf Krutý, Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava, IČO: 37929810","42,00 € s DPH",22.06.2020,16.07.2020,platná, 247/2020,trovy exekúcie,,"dodávateľ: Súdny exekútor JUDr. Rudolf Krutý, Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava, IČO: 37929810","42,00 € s DPH",22.06.2020,16.07.2020,platná, 249/2020,trovy exekúcie,,"dodávateľ: Súdny exekútor JUDr. Rudolf Krutý, Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava, IČO: 37929810","42,00 € s DPH",22.06.2020,16.07.2020,platná, 248/2020,trovy exekúcie,,"dodávateľ: Súdny exekútor JUDr. Rudolf Krutý, Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava, IČO: 37929810","42,00 € s DPH",22.06.2020,16.07.2020,platná, 248/2020,trovy exekúcie,,"dodávateľ: Súdny exekútor JUDr. Rudolf Krutý, Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava",,,,platná, 83/2022,poplatky,,"dodávateľ: Súdny exekútor JUDr. Rudolf Krutý, Záhradnícka 60 821 08 Bratislava, IČO: 37929810","42,00 € s DPH",28.02.2022,07.04.2022,platná, 619/2023,materiál,,"dodávateľ: Stroje a vybavení s.r.o., Hasičská 2641, 75661 Rožnov pod Radhoštem, IČO: 05595436","693,20 € s DPH",28.11.2023,01.12.2023,platná,obj. 18182023/2 318/2022,pranie prádla,,"dodávateľ: Spojená škola internátna, Školská 12, 072 01 Michalovce, IČO: 00500402","159,67 € s DPH",28.06.2022,29.06.2022,platná,obj. 23/2022/2 269/2022,pranie a žehlenie,,"dodávateľ: Spojená škola internátna, Školská 12, 071 01 Michalovce, IČO: 00500402","272,10 € s DPH",02.06.2022,03.06.2022,platná,obj. 23/2022/2 214/2022,služby - praônie,,"dodávateľ: Spojená škola internátna, Školská 12, 071 01 Michalovce, IČO: 00500402","308,18 € s DPH",03.05.2022,04.05.2022,platná,obj. 23/2022/2 160/2022,pranie a žehlenia,,"dodávateľ: Spojená internátna škola, Školská 12, 071 01 Michalovce, IČO: 00500402","510,91 € s DPH",04.04.2022,07.04.2022,platná,obj. 23/2022/2 685/2019,materiál - tonery,,"dodávateľ: Soft-Tech, s.r.o., Stropkov, Krátka 1053/3, 09101 Stropkov, IČO: 45917272","629,29 € s DPH",26.11.2019,05.12.2019,platná,Objednávka 240/2019/1 400/2020,materiál - tonery,,"dodávateľ: Soft-Tech, s.r.o., Krátka 1653/3, IČO: 45917272","277,73 € s DPH",12.10.2020,14.10.2020,platná,obj. 145/2020/1 7372019,materiál pre teoretické vyučovanie,,"dodávateľ: Soft-Tech, s.r.o., Krátka 1653/3, IČO: 45917272","264,42 € s DPH",13.12.2019,19.12.2019,platná,objednávka 258/2019/1 687/2019,materiál a učebné pomôcky,,"dodávateľ: Soft-Tech, s.r.o., Krátka 1653/3, IČO: 45917272","431,64 € s DPH",26.11.2019,05.12.2019,platná,objednávka 239/2019/1 686/2019,materiál pre vyučovací proces,,"dodávateľ: Soft-Tech, s.r.o., Krátka 1653/3 071 01 Stropkov, IČO: 45917272","529,53 € s DPH",26.11.2019,05.12.2019,platná,objednávka 238/2019/1 564/2021,rekonštrukcia telocvične,54/2021/ZoD,"dodávateľ: Sociálny podnik KSK, Námestie Maratónu mieru 1, Košice, IČO: 53000064","17 072,62 € s DPH",30.12.2021,10.01.2022,platná,54/2021/ZoD 112/2022,PHM,,"dodávateľ: Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava, IČO: 31322832","56,97 € s DPH",09.03.2022,24.03.2022,platná,zml. 5611884003 113/2022,PHM,,"dodávateľ: Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832","202,68 € s DPH",09.03.2022,24.03.2022,platná,zml. 5611884003 418/2021,PHM,,"dodávateľ: Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava, IČO: 31322832","252,96 € s DPH",08.10.2021,18.10.2021,platná,zml. 5611884003 419/2021,PHM,,"dodávateľ: Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava, IČO: 31322832","99,46 € s DPH",08.10.2021,18.10.2021,platná,zml. 5611884003 399/2021,plyn,,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","13,00 € s DPH",05.10.2021,18.10.2021,platná,Dod. č. 3 k zml. 8/2014/E 400/2021,plyn,,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","326,00 € s DPH",05.10.2021,18.10.2021,platná,Dod. č. 3 k zml. 8/2014/E 648/2023,predplatné,,"dodávateľ: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, B. Bystrica, IČO: 36631124","166,20 € s DPH",04.12.2023,11.12.2023,platná, 721/2019,predplatné časopisov,,"dodávateľ: Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica, IČO: 36631124","145,00 € s DPH",06.12.2019,13.01.2020,platná,objednávka 269/2019/2 570/2020,predplatné,,"dodávateľ: Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica, IČO: 36631124","151,20 € s DPH",08.12.2020,05.01.2021,platná,obj. 258/2020/2 570/2020,predplatné časopisov,,"dodávateľ: Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica, IČO: 36631124","151,20 € s DPH",08.12.2020,10.12.2020,platná, 649/2022,predplatné novín a časopisov,,"dodávateľ: Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 B. Bystrica, IČO: 36631124","158,20 € s DPH",09.12.2022,20.12.2022,platná, 540/2021,predplatné,,"dodávateľ: Slovenská počta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 B. Bystrica, IČO: 36631124","174,40 € s DPH",09.12.2021,13.12.2021,platná,obj. 184/2021/2 395/2020,služby,,"dodávateľ: Slovenská legálna metrológia, n.o., Hviezdoslavova 31, 97401 B. Bystrica, IČO: 0037954521","101,28 € s DPH",05.10.2020,16.10.2020,platná,obj. 131/2020/5 14/2022,náradie,,"dodávateľ: Slovenská legálna metrológia n.o., Hviezdoslavova 31, 974 01 B. Bystrica, IČO: 0037954521","106,80 € s DPH",18.01.2022,19.01.2022,platná,obj. 183/2021/5 78/2020,predplatné "TV a šport",,"dodávateľ: Slovensjká vedecká spoločnosť, Nábr. L. Svobodu 9, 814 60 Bratislava, IČO: 31789471","12,00 € s DPH",13.02.2020,02.03.2020,platná, 567/2023,telefóny,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s.,, Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35763469","184,48 € s DPH",06.11.2023,13.11.2023,platná,zml. 376763730 716/2023,telefóny,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35763469","58,72 € s DPH",10.01.2024,24.01.2024,platná,zml. 2028258125 56/2019,telefony,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava357, IČO: 35763469","163,01 € s DPH",06.02.2020,13.02.2020,platná,zmluva 376763730 372/2022,telefóny,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469","35,81 € s DPH",09.08.2022,22.08.2022,platná,zml. 9915343934 285/2022,telefóny,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469","54,66 € s DPH",08.06.2022,15.06.2022,platná,č. zmluvy 2028258125 100/2022,telefóny,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469","161,30 € s DPH",04.03.2022,24.03.2022,platná,zml. 376763730 344/2021,telefóny,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469","434,11 € s DPH",08.09.2021,21.09.2021,platná,obj. 107/2021/2 349/2021,telefóny,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469","35,81 € s DPH",09.09.2021,21.09.2021,platná,zml. 9915343934 296/2021,telefóny,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469","161,31 € s DPH",04.08.2021,23.08.2021,platná,zml. 37676730 302/2021,telefóny,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469","35,81 € s DPH",06.08.2021,23.08.2021,platná,zml. 9915343934 304/2021,telefóny,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469","53,24 € s DPH",06.08.2021,23.08.2021,platná,zml. 2028258125 276/2021,telefóny,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469","50,84 € s DPH",12.07.2021,30.07.2021,platná,zml. 9915343934 277/2021,telefóny,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469","53,88 € s DPH",12.07.2021,30.07.2021,platná,zml. 2028258125 25682021,telefóny,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469","160,29 € s DPH",06.07.2021,20.07.2021,platná,zml. 376763730 210/2021,telefóny,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469","50,57 € s DPH",08.06.2021,16.06.2021,platná,zml. 9915343934 211/2021,telefóny,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469","58,02 € s DPH",08.06.2021,16.06.2021,platná,zml. 2028258125 202/2021,telefóny,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469","160,50 € s DPH",04.06.2021,11.06.2021,platná,zml. 376763730 129/2021,telefóny,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469","36,05 € s DPH",06.05.2021,12.05.2021,platná,zml. 9915343934 130/2021,telefóny,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469","56,83 € s DPH",06.05.2021,12.05.2021,platná,zml. 2028258125 125/2021,telefóny,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469","161,50 € s DPH",04.05.2021,07.05.2021,platná,"zml,. 376763730" 83/2021,telefóny,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469","163,87 € s DPH",07.04.2021,14.04.2021,platná,zml. 376763730 85/2021,telefóny,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469","36,28 € s DPH",08.04.2021,14.04.2021,platná,zml. 9915343934 86/2021,telefóny,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469","53,57 € s DPH",08.04.2021,14.04.2021,platná,zml. 2028258125 60/2021,telefóny,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469","164 029,00 € s DPH",09.03.2021,24.03.2021,platná,zml. 376763730 64/2021,telefóny,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469","36,24 € s DPH",09.03.2021,24.03.2021,platná,zml. 9915343934 65/2021,telefóny,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469","52,57 € s DPH",09.03.2021,24.03.2021,platná,zml. 2028258125 26/2020,telefóny,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469","164,29 € s DPH",08.02.2021,17.02.2021,platná,zml. 376763730 31/2021,telefóny,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469","36,05 € s DPH",08.02.2021,17.02.2021,platná,zml. 9915343934 32/2020,telefóny,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469","52,44 € s DPH",08.02.2021,17.02.2021,platná,zml. 2028258125 625/2020,telefóny,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469","55,04 € s DPH",08.01.2021,12.01.2021,platná,"zml,. 2028258125" 627/2020,telefóny,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469","165,50 € s DPH",08.01.2021,12.01.2021,platná,zml. 376763730 628/2020,telefóny,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469","36,05 € s DPH",08.01.2021,12.01.2021,platná,zml. 9915343934 558//2020,telefóny,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469","165,74 € s DPH",04.12.2020,10.12.2020,platná,zml. 376763730 567/2020,telefóny,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469","37,51 € s DPH",08.12.2020,10.12.2020,platná,zml. 9915343934 568/2020,telefóny,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469","55,45 € s DPH",08.12.2020,10.12.2020,platná,zml. 2028258125 506/2020,telefóny,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469","57,00 € s DPH",11.11.2020,20.11.2020,platná,zml. 2028258125 507/2020,telefóny,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469","36,05 € s DPH",11.11.2020,20.11.2020,platná,zml. 9915343934 490/2020,telefóny,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469","164,77 € s DPH",05.11.2020,13.11.2020,platná,zml. 376763730 401/2020,teleóny,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469","164,58 € s DPH",06.10.2020,14.10.2020,platná,zml. 376763730 417/2020,telefóny,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469","36,47 € s DPH",08.10.2020,14.10.2020,platná,zml. 2028258125 417/2020,telefóny,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469","36,47 € s DPH",08.10.2020,14.10.2020,platná,zml. 9915343934 367/2020,telefóny,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469","165,01 € s DPH",22.09.2020,25.09.2020,platná,zml. 37678197 351/2020,telefóny,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469","53,50 € s DPH",09.09.2020,18.09.2020,platná,zml. 2028258125 352/2020,telefóny,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469","36,56 € s DPH",09.09.2020,18.09.2020,platná,zml. 9915343934 323/2020,telefóny,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469","164,29 € s DPH",26.08.2020,07.09.2020,platná,zmluva 376781797 304/2020,telefóny,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469","35,81 € s DPH",06.08.2020,13.08.2020,platná,zmluva 9915343934 305/2020,telefóny,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469","53,80 € s DPH",06.08.2020,13.08.2020,platná,zmluva 2028258125 274/2020,telefóny,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469","188,10 € s DPH",07.07.2020,20.07.2020,platná,zmluva 376763730 280/2020,telefóny,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469","36,72 € s DPH",10.07.2020,20.07.2020,platná,zmluva 9915343934 281/2020,telefóny,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469","60,13 € s DPH",10.07.2020,20.07.2020,platná,zmluva 2028258125 226/2020,telefóny,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469","58,20 € s DPH",10.06.2020,16.06.2020,platná,zml.2028258125 227/2020,telefóny,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469","45,97 € s DPH",10.06.2020,16.06.2020,platná,zml. 2028258125 214/2020,telefóny,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469","180,78 € s DPH",08.06.2020,15.06.2020,platná,zmluva 376763730 191/2020,telefóny,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469","52,67 € s DPH",11.05.2020,19.05.2020,platná,zmluva 2028258125 192/2020,telefóny,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469","36,24 € s DPH",11.05.2020,19.05.2020,platná,zmluva 9915343934 181/2020,telefóny,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469","181,88 € s DPH",05.05.2020,11.05.2020,platná,zmluva 376763730 165/2020,telefóny,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469","35,81 € s DPH",08.04.2020,20.04.2020,platná,zml. 9915343934 166/2020,telefóny,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469","52,39 € s DPH",08.04.2020,20.04.2020,platná,zml. 2028258125 156/2020,telefóny,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469","164,74 € s DPH",06.04.2020,06.04.2020,platná,zmluva 376763730 132/2020,telefóny,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469","36,20 € s DPH",09.03.2020,18.03.2020,platná,1023789601 133/2020,telefóny,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469","56,21 € s DPH",09.03.2020,18.03.2020,platná,510022515 139/2020,telefóny,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469","163,42 € s DPH",09.03.2020,18.03.2020,platná,3107038503 59/2020,telefóny,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469","36,05 € s DPH",06.02.2020,13.02.2020,platná,zmluva 991534934 60/2020,telefóny,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469","60,62 € s DPH",06.02.2020,13.02.2020,platná,zmluva 9915343934 775/2019,telefóny,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469","57,50 € s DPH",09.01.2020,24.01.2020,platná,zmluva 9915343934 778/2019,telefóny,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469","41,18 € s DPH",10.01.2020,24.01.2020,platná,zmluva 2029585322 765/2019,telefóny,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469","163,81 € s DPH",30.12.2019,13.01.2020,platná,zmluva 376763730 732/2019,telefóny,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469","57,94 € s DPH",11.12.2019,19.12.2019,platná,zmluva 12/2012 733/2019,telefóny,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469","37,51 € s DPH",11.12.2019,19.12.2019,platná,zlmuva 19/2012 723/2019,telefóny,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469","163,51 € s DPH",09.12.2019,13.12.2019,platná,zmluva 376781797 635/2019,telefón,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469","11,78 € s DPH",07.11.2019,12.11.2019,platná,zml. 9915343934 636/2019,telefóny,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469","57,91 € s DPH",07.11.2019,12.11.2019,platná,zml. 2029585322 641/2019,telefóny,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469","178,07 € s DPH",07.11.2019,12.11.2019,platná,zml. 376781797 652/2019,telefóny,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469","35,88 € s DPH",11.11.2019,12.11.2019,platná,zml. 2029585322 410/2023,telefóny,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35783469","184,48 € s DPH",05.09.2023,21.09.2023,platná,zmluva 367/2023,telefóny,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","38,32 € s DPH",12.07.2023,14.08.2023,platná,zml. 9915343934 302/2023,telefóny,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","186,02 € s DPH",05.06.2023,13.06.2023,platná,zml. 376763730 707/2022,telefóny,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","53,18 € s DPH",10.01.2023,13.01.2023,platná,zml. 2028258125 702/2022,telefóny,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","184,48 € s DPH",05.01.2023,10.01.2023,platná,zml. 488/2022,telefóny,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","36,05 € s DPH",06.10.2022,11.10.2022,platná,zml. 9915343934 371/2022,telefóny,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","52,24 € s DPH",09.08.2022,22.08.2022,platná,zml. 2028258125 171/2022,telefóny,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","36,53 € s DPH",08.04.2022,12.04.2022,platná, 525/2021,telefóny,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","160,63 € s DPH",06.12.2021,10.12.2021,platná,zml. 376763730 366/2021,telefóny,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","160,29 € s DPH",23.09.2021,05.10.2021,platná,zml. 376763730 368/2023,telefóny,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s,., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","55,93 € s DPH",12.07.2023,14.08.2023,platná,"zml,. 2028258125" 715/2023,telefóny,,"dodávateľ: Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35763469","36,05 € s DPH",10.01.2024,24.01.2024,platná,zml. 9915343934 538/2021,telefóny,,"dodávateľ: Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","54,42 € s DPH",08.12.2021,13.12.2021,platná,zml. 2028258125 570/2021,telefóny,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","54,00 € s DPH",07.01.2022,12.01.2022,platná,zml. 2028258125 468/2023,telefóny,,"dodávateľ: Slovak Telekom as., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35763469","184,48 € s DPH",04.10.2023,11.10.2023,platná,zml. 376763730 366/2022,telefóny,,"dodávateľ: Slovak Telekom as., Bajkalska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","176,29 € s DPH",08.08.2022,19.08.2022,platná,zml. 376763730 403/2021,mobily,,"dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Karadžičova 8, 82015 Bratislava, IČO: 35763469","160,56 € s DPH",06.10.2021,18.10.2021,platná,zml. č. 376763730 299/2022,telefóny,,"dodávateľ: Slovak Telekom a.s., IČO: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava","170,46 € s DPH",16.06.2022,24.06.2022,platná,zml. 376763730 66/2024,telefóny,,"dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35763469","36,05 € s DPH",08.02.2024,14.02.2024,platná,zml. 9915343934 67/2024,telefóny,,"dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35763469","55,86 € s DPH",06.02.2024,14.02.2024,platná,zml. 2028258125 706/2023,telefóny,,"dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35763469","184,48 € s DPH",05.01.2024,24.01.2024,platná,zml. 376763730 660/2023,telefóny,,"dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35763469","36,31 € s DPH",11.12.2023,18.12.2023,platná,zml. 9915343934 661/2023,telefóny,,"dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35763469","55,82 € s DPH",11.12.2023,18.12.2023,platná,"zml. 202858125," 648/2023,telefóny,,"dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35763469","184,48 € s DPH",04.12.2023,11.12.2023,platná,zml. 376763730 577/2023,telefóny,,"dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35763469","36,52 € s DPH",08.11.2023,15.11.2023,platná,zml. 2028258125 480/2023,telefóny,,"dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35763469","53,11 € s DPH",09.10.2023,17.10.2023,platná,zml. 2028258125 481/2023,telefóny,,"dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35763469","37,16 € s DPH",09.10.2023,17.10.2023,platná,zml. 9915343934 421/2023,telefóny,,"dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35763469","36,53 € s DPH",07.09.2023,21.09.2023,platná,zmluva 224/2022,telefóny,,"dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 827 62 Bratislava, IČO: 35763469","43,02 € s DPH",06.05.2022,13.05.2022,platná,zml. 9915343934 565/2021,telefóny,,"dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislavaa, IČO: 35763469","160,29 € s DPH",04.01.2022,10.01.2022,platná,zml. 376763730 308/2024,Telefóny,,"dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469","184,60 € s DPH",05.06.2024,11.06.2024,platná,ZML 376763730 312/2024,Telefóny,,"dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469","44,63 € s DPH",07.06.2024,11.06.2024,platná,ZML 9915343934 313/2024,Telefóny,,"dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469","53,74 € s DPH",07.06.2024,11.06.2024,platná,ZML 2028258125 252/2024,Služby - telefóny,,"dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469","52,87 € s DPH",09.05.2024,10.05.2024,platná,ZML 2028258125 253/2024,Služby - telefóny,,"dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469","39,20 € s DPH",09.05.2024,10.05.2024,platná,ZML 9915343934 246/2024,Služby - telefóny,,"dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469","185,05 € s DPH",06.05.2024,10.05.2024,platná,ZML 376763730 192/2024,Služby - telefón,,"dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469","35,81 € s DPH",09.04.2024,11.04.2024,platná,ZML 9915343934 193/2024,Služby - telefón,,"dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469","53,87 € s DPH",09.04.2024,11.04.2024,platná,ZML 2028258125 118/2024,Služby - telefón,,"dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469","184,64 € s DPH",05.03.2024,19.03.2024,platná,ZML 376763730 123/2024,Služby - telefón,,"dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469","36,61 € s DPH",07.03.2024,19.03.2024,platná,ZML 9915343934 124/2024,Služby - telefón,,"dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469","53,50 € s DPH",07.03.2024,19.03.2024,platná,ZML 2028258125 356/2023,telefóny,,"dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469","184,48 € s DPH",04.07.2023,11.07.2023,platná,zml. 376763730 468/2021,telefony,,"dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469","164,77 € s DPH",04.11.2021,11.11.2021,platná,zml. 376763730 421/2021,telefón - pevná linka,,"dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469","56,51 € s DPH",08.10.2021,18.10.2021,platná,zml. 2028258125 422/2021,telefón - pevná linka,,"dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469","37,56 € s DPH",08.10.2021,18.10.2021,platná,zml. 9915343934 182/2024,Služby - telefón,,"dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469","184,86 € s DPH",04.04.2024,,platná,ZML 376763730 389/2023,telefóny,,"dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469","184,61 € s DPH",08.08.2023,14.08.2023,platná,zml. 37676730 128/2023,telefóny,,"dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469","35,81 € s DPH",13.03.2023,21.03.2023,platná,zml. 9915343934 62/2023,telefóny,,"dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469","53,05 € s DPH",08.02.2023,15.02.2023,platná,zml. 2028258125 420/2022,telefóny,,"dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469","55,06 € s DPH",09.09.2022,21.09.2022,platná,zml. 2022258125 222/2023,telefóny,,"dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62, IČO: 35763469","184,63 € s DPH",04.05.2023,15.05.2023,platná,zml. 376763730 563/2022,telefóny,,"dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","54,19 € s DPH",08.11.2022,11.11.2022,platná,zml. 2028258125 396/2023,telefóny,,"dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","52,02 € s DPH",09.08.2023,16.08.2023,platná,zml. 2028258125 397/2023,telefóny,,"dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","35,81 € s DPH",09.08.2023,16.08.2023,platná,zml. 9915343934 318/2023,telefóny,,"dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","53,41 € s DPH",09.06.2023,13.06.2023,platná,zml. 2028258125 245/2023,telefóny,,"dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","52,98 € s DPH",12.05.2023,18.05.2023,platná,zml. 2028258125 246/2023,telefóny,,"dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","36,28 € s DPH",12.05.2023,18.05.2023,platná,zml. 9915343934 163/2023,telefony,,"dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","186,12 € s DPH",05.04.2023,19.04.2023,platná,zml. 376763730 171/2023,telefóny,,"dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","53,30 € s DPH",12.04.2023,19.04.2023,platná,zml. 2028258125 172/2023,telefóny,,"dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","36,74 € s DPH",12.04.2023,19.04.2023,platná,zml. 9915343934 121/2023,telefóny,,"dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","184,61 € s DPH",07.03.2023,21.03.2023,platná,zml. 376763730 127/2023,telefóny,,"dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","53,84 € s DPH",13.03.2023,21.03.2023,platná,zml. 2028258125 63/2023,telefóny,,"dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","36,05 € s DPH",08.02.2023,15.02.2023,platná,zml. 9915343934 72/2023,telefóny,,"dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","188,18 € s DPH",09.02.2023,15.02.2023,platná,zml. 376763730 706/2022,telefóny,,"dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","36,52 € s DPH",10.01.2023,13.01.2023,platná,zml. 9915343934 643/2022,teklefony,,"dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","35,81 € s DPH",08.12.2022,14.12.2022,platná,zml. 991534393 644/2022,telefóny,,"dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","54,32 € s DPH",08.12.2022,14.12.2022,platná,zml. 2028258125 627/2022,telefóny,,"dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","193,56 € s DPH",05.12.2022,08.12.2022,platná,zml. 37676730 550/2022,telefóny,,"dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","267,31 € s DPH",04.11.2022,22.11.2022,platná,zml. 376763730 562/2022,telefóny,,"dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","36,52 € s DPH",08.11.2022,22.11.2022,platná,"zml, 9915343934" 563/2022,telefóny,,"dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","54,19 € s DPH",08.11.2022,22.11.2022,platná,zml. 2028258125 562/2022,telefóny,,"dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","36,52 € s DPH",08.11.2022,11.11.2022,platná,zml. 9915343934 489/2022,telefóny,,"dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","55,72 € s DPH",06.10.2022,11.10.2022,platná,zml. 2028258125 478/2022,telefóny,,"dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","188,69 € s DPH",04.10.2022,07.10.2022,platná,zml. 376763730 404/2022,telefóny,,"dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","185,27 € s DPH",06.09.2022,09.09.2022,platná,zml. 339/2022,telefóny,,"dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","49,15 € s DPH",11.07.2022,23.07.2022,platná,zml. 99145343934 340/2022,telelóny,,"dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","56,72 € s DPH",11.07.2022,23.07.2022,platná,zml. 2028258125 349/2022,telefóny,,"dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","165,74 € s DPH",13.07.2022,23.07.2022,platná,zml. 376763730 215/2022,telefóny,,"dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","162,44 € s DPH",04.05.2022,11.05.2022,platná,zml. 376763730 171/2022,telefóny,,"dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","36,53 € s DPH",08.04.2022,21.04.2022,platná,zml. 9915343934 109/2022,telefóny,,"dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","53,65 € s DPH",08.03.2022,24.03.2022,platná,zml. 2028258125 569/2021,telefóny,,"dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","35,81 € s DPH",07.01.2022,12.01.2022,platná,zml. 9915343934 537/2021,telefóny,,"dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","36,48 € s DPH",08.12.2021,13.12.2021,platná,zml. 9915343934 477/2021,telefóny,,"dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62",,,,platná, 63/2024,telefóny,,"dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bajkalská 25, Bratislava, IČO: 35763469","184,48 € s DPH",05.02.2024,09.02.2024,platná,zml. 376763730 11082022,telefóny,,"dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bajkalská 25, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","35,81 € s DPH",08.03.2022,24.03.2022,platná,zml. 9915343934 473/2021,telefóny,,"dodávateľ: Slovak Telekom a.s., )Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469","53,42 € s DPH",09.11.2021,23.11.2021,platná,zml. 2028258125 578/2023,telefóny,,"dodávateľ: Slovak Telekom a.s,., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35763469","55,18 € s DPH",08.11.2023,15.11.2023,platná,zml. 9915343934 478/2021,telefóny,,"dodávateľ: Slovak Telekom a.s,., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","35,81 € s DPH",09.11.2021,23.11.2021,platná,zml.9915343934 79/2020,predplatžné,,"dodávateľ: Slov.ved.spol. pre, Nábr. L. Svobodu 9, 814 60 Bratislava, IČO: 31789471","12,00 € s DPH",13.02.2020,18.03.2020,platná,objednávka 052/2020/1 78/2020,predplatné "Telesná výchova a šport",,"dodávateľ: Slov.ved.spol pre TV a šport, nábr. I. Svobodu 9, 814 69 Bratislava, IČO: 31789471","12,00 € s DPH",,,platná, 78/2020,predplatné časopisu "TV a šport",,"dodávateľ: Slov. ved. spol. pre TV a šport, nábr. I. Svobodu 9, 814 69 Bratislava, IČO: 31789471","12,00 € s DPH",13.02.2020,27.02.2020,platná, 92/2021,časopis TV a šport,,"dodávateľ: Slov. ved. spol pre TV a šport, nábr. L. Svobodu 9, 81469 Bratislava, IČO: 31789471","12,00 € s DPH",12.04.2021,16.04.2021,platná, 93/2021,časopis TV a šport,,"dodávateľ: Slov. ved. spol pre TV a šport, nábr. I. Svobodu 9, 814 69 Bratislava, IČO: 31789471","12,00 € s DPH",12.04.2021,16.04.2021,platná, 189/2023,materiál na opravy,,"dodávateľ: Slnečná farma s.r.o., Lonec 479, 962 63 Pliešovce, IČO: 44745761","60,50 € s DPH",18.04.2023,27.04.2023,platná,obj. 46/2023/2 646/2023,materiál na cvičné práce,,"dodávateľ: Slavomír Kovaľ - FEREBNY SERVIS, V.I.Čapajeva, Michalovce, IČO: 41913175","57,20 € s DPH",04.12.2023,11.12.2023,platná,obj. 217/2023/2 432/2022,overenie váhy,,"dodávateľ: Sl. legálna metrológia n.o., Hviezdoslavova 31, 974 01 B. Bystrica, IČO: 0037954521","138,00 € s DPH",28.09.2022,04.10.2022,platná,obj. 101/2022/5 420/2021,zasklenie okien,,"dodávateľ: Sklenárstvo Kalaj s.r.o., Farská 7, 07101 Michalovce, IČO: 46448551","55,16 € s DPH",08.10.2021,18.10.2021,platná,obj. 132/2021/2 272/2023,služby,,"dodávateľ: Sklenárstvo KALAJ s.r.o., Farská 7, 07101 Michalovce, IČO: 46448551","457,00 € s DPH",23.05.2023,26.05.2023,platná,obj. 76/2023/2 612/2022,služby,,"dodávateľ: Sklenárstvo KALAJ s.r.o., Farská 7, 071 01 Michalovce, IČO: 46448551","89,23 € s DPH",29.11.2022,30.11.2022,platná,obj. 146/2022/2 135/2023,zasklenie okien,,"dodávateľ: Sklenárstvo KALAJ s.r.o., Farská 7, 071 01 Michalovc, IČO: 46448551","236,26 € s DPH",14.03.2023,21.03.2023,platná,obj. 131/2022 10/2023,materiál na výchovno-vzdelávaciu činnosť,,"dodávateľ: Simac Technik ČR a.s., Radická 740/113c, 158 000 Praha - Jinince, IČO: 63079496","1 756,50 € s DPH",16.01.2023,17.01.2023,platná,obj. 153/2022/1 85/2023,školenie,,"dodávateľ: Seminaria s.r.o., Symfonická 1425/3, 45800 Praha, IČO: 26426218","134,30 € s DPH",16.02.2023,22.02.2023,platná,"obj. 29/2023/1,2" 78/2022,školenie,,"dodávateľ: Seminaria s.r.o., Symfonická 1425/3, 15800 Praha, IČO: 26426218","47,20 € s DPH",24.02.2022,22.03.2022,platná,obj. 19/2022/2 206/2021,materiál na údržbu,,"dodávateľ: Save Car s.r.o., Dělnická 776/5, 17000 Praha 7","103,74 € s DPH",07.06.2021,16.06.2021,platná,obj. 076/2021/1 559/2021,respirátory - respilon,,"dodávateľ: Sanomed spol s r.o., Palackého 75, 61200 Brno","2 522,16 € s DPH",17.12.2021,20.12.2021,platná,"obj. 190/2021/1,2,5" 209/2021,,,"dodávateľ: STUDIO H+H s.r.o., Závodu Míru 306/4184, 36017 Karlovy Vary, IČO: 03522865","19,20 € s DPH",08.06.2021,29.06.2021,platná,obj. 039/2021/2 590/2020,materiál - krúžky,,"dodávateľ: STIEFEL EUROCRT spol. s.r.o, Ružinovská 1/A, 82102 Bratislava, IČO: 31360513","452,00 € s DPH",14.12.2020,29.12.2020,platná,obj. 245/2020/2 554/2020,materiál na krúžkovú činnos,,"dodávateľ: STIEFEL EUROCRT spol. s.r.o, Ružinovská 1/A, 82102 Bratislava, IČO: 31360513","202,50 € s DPH",04.12.2020,10.12.2020,platná,obj. 240/2020/1 98/2022,energie,,"dodávateľ: SPP qa.s., Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava, IČO: 35815256","390,00 € s DPH",03.03.2022,24.03.2022,platná,zml. 8/2014/E 628/2019,dodávka plynu,,"dodávateľ: SPP a.s.,, Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava, IČO: 35815256","569,00 € s DPH",05.11.2019,12.11.2019,platná,zml. 8/2014/E 293/2021,energie,,"dodávateľ: SPP a.s.,, Mlynské Nivy 44/a, 825 11, IČO: 35815256","13,00 € s DPH",03.08.2021,06.08.2021,platná,zml. 8/2014/E + dodatky 294/2021,energie,,"dodávateľ: SPP a.s.,, Mlynské Nivy 44/a, 825 11, IČO: 35815256","326,00 € s DPH",03.08.2021,06.08.2021,platná,zml. 8/2014/E 253/2021,energie,,"dodávateľ: SPP a.s.,, Mlynské Nivy 44/a, 825 11, IČO: 35815256","13,00 € s DPH",02.07.2021,20.07.2021,platná,zml. 8/2014/E + dodatok č. 3 254/2021,energie,,"dodávateľ: SPP a.s.,, Mlynské Nivy 44/a, 825 11, IČO: 35815256","326,00 € s DPH",02.07.2021,20.07.2021,platná,zml. 8/2014/E + Dodatok č. 3 188/2021,energie,,"dodávateľ: SPP a.s.,, Mlynské Nivy 44/a, 825 11, IČO: 35815256","326,00 € s DPH",02.06.2021,09.06.2021,platná,"zml. 8/2014/E, Dodat. č. 3" 189/2021,energie,,"dodávateľ: SPP a.s.,, Mlynské Nivy 44/a, 825 11, IČO: 35815256","13,00 € s DPH",02.06.2021,09.06.2021,platná,"zml. 8/2014/E, Dodatok č. 3" 123/2021,enegie,,"dodávateľ: SPP a.s.,, Mlynské Nivy 44/a, 825 11, IČO: 35815256","326,00 € s DPH",04.05.2021,07.05.2021,platná,zml. 8/2014/E + dodatky 124/2021,energie,,"dodávateľ: SPP a.s.,, Mlynské Nivy 44/a, 825 11, IČO: 35815256","13,00 € s DPH",04.05.2021,07.05.2021,platná,zml. 8/2014/E + dodatky 123/2021,energie,,"dodávateľ: SPP a.s.,, Mlynské Nivy 44/a, 825 11, IČO: 35815256","326,00 € s DPH",04.05.2021,07.05.2021,platná,zml. 8/2014/E + dodatky 80/2021,energie,,"dodávateľ: SPP a.s.,, Mlynské Nivy 44/a, 825 11, IČO: 35815256","326,00 € s DPH",06.04.2021,14.04.2021,platná,zml. 8/2014/E + dodatok č. 3 52/2021,energie,,"dodávateľ: SPP a.s.,, Mlynské Nivy 44/a, 825 11, IČO: 35815256","13,00 € s DPH",04.03.2021,15.03.2021,platná,zml. 8/5014/E 53/2021,energie,,"dodávateľ: SPP a.s.,, Mlynské Nivy 44/a, 825 11, IČO: 35815256","326,00 € s DPH",04.03.2021,15.03.2021,platná,zml. 8/2014/E+dodatky 22/2021,energie - plyn,,"dodávateľ: SPP a.s.,, Mlynské Nivy 44/a, 825 11, IČO: 35815256","13,00 € s DPH",04.02.2021,17.02.2021,platná,zml. 8/2014/E + dodatky 4/2021,plyn,,"dodávateľ: SPP a.s.,, Mlynské Nivy 44/a, 825 11, IČO: 35815256","13,00 € s DPH",18.01.2021,28.01.2021,platná,dod. č. 3 k zml. 8/2014/2 5/2021,plyn,,"dodávateľ: SPP a.s.,, Mlynské Nivy 44/a, 825 11, IČO: 35815256","326,00 € s DPH",18.01.2021,28.01.2021,platná,dod. č. 3 k zml. 8/2014/E 6/2021,plyn - dobropis za rok 2020,,"dodávateľ: SPP a.s.,, Mlynské Nivy 44/a, 825 11, IČO: 35815256","-2 373,10 € s DPH",18.01.2021,28.01.2021,platná,dod. č. 3 k zml. 8/2014/E 7/2021,plyn - dobropis za rok 2020,,"dodávateľ: SPP a.s.,, Mlynské Nivy 44/a, 825 11, IČO: 35815256","-38,04 € s DPH",18.01.2021,28.01.2021,platná,dod. č. 3 k zml. 8/2014/E 548/2020,energie,,"dodávateľ: SPP a.s.,, Mlynské Nivy 44/a, 825 11, IČO: 35815256","8,00 € s DPH",02.12.2020,08.12.2020,platná,zml. 8/2014/E 549/2020,energie,,"dodávateľ: SPP a.s.,, Mlynské Nivy 44/a, 825 11, IČO: 35815256","395,00 € s DPH",02.12.2020,08.12.2020,platná,zml. 8/2014/E 480/2020,energie,,"dodávateľ: SPP a.s.,, Mlynské Nivy 44/a, 825 11, IČO: 35815256","8,00 € s DPH",03.11.2020,04.11.2020,platná,zml. 8/2014/E + dodatky 481/2020,energie,,"dodávateľ: SPP a.s.,, Mlynské Nivy 44/a, 825 11, IČO: 35815256","395,00 € s DPH",03.11.2020,04.11.2020,platná,zml. 8/2014/E+dod. 393/2020,energie,,"dodávateľ: SPP a.s.,, Mlynské Nivy 44/a, 825 11, IČO: 35815256","8,00 € s DPH",05.10.2020,15.10.2020,platná,zml. 8/2014/E 344/2020,energie,,"dodávateľ: SPP a.s.,, Mlynské Nivy 44/a, 825 11, IČO: 35815256","8,00 € s DPH",08.09.2020,18.09.2020,platná,zml. 8/2014/E 301/2020,energie,,"dodávateľ: SPP a.s.,, Mlynské Nivy 44/a, 825 11, IČO: 35815256","8,00 € s DPH",05.08.2020,13.08.2020,platná,zmluva 8/2014/E 302/2020,energie,,"dodávateľ: SPP a.s.,, Mlynské Nivy 44/a, 825 11, IČO: 35815256","395,00 € s DPH",05.08.2020,13.08.2020,platná,energie 260/2020,plyn,,"dodávateľ: SPP a.s.,, Mlynské Nivy 44/a, 825 11, IČO: 35815256","8,00 € s DPH",06.07.2020,20.07.2020,platná,zmluva 8/2014/E+ dodatky 263/2020,plyn,,"dodávateľ: SPP a.s.,, Mlynské Nivy 44/a, 825 11, IČO: 35815256","395,00 € s DPH",06.07.2020,20.07.2020,platná,zmluva 8/2014/E + dodatky 206/2020,plyn,,"dodávateľ: SPP a.s.,, Mlynské Nivy 44/a, 825 11, IČO: 35815256","8,00 € s DPH",01.06.2020,15.06.2020,platná,zml. 8/2014/E 205/2020,plyn,,"dodávateľ: SPP a.s.,, Mlynské Nivy 44/a, 825 11, IČO: 35815256","395,00 € s DPH",01.06.2020,15.06.2020,platná,zmluva 8/2014/E 183/2020,plyn,,"dodávateľ: SPP a.s.,, Mlynské Nivy 44/a, 825 11, IČO: 35815256","8,00 € s DPH",05.05.2020,15.05.2020,platná, 184/2020,plyn,10/2020,"dodávateľ: SPP a.s.,, Mlynské Nivy 44/a, 825 11, IČO: 35815256","395,00 € s DPH",05.05.2020,11.05.2020,platná, 153/2020,plyn,,"dodávateľ: SPP a.s.,, Mlynské Nivy 44/a, 825 11, IČO: 35815256","8,00 € s DPH",03.04.2020,06.04.2020,platná,zmluva 8/2014/E 154/2020,plyn,,"dodávateľ: SPP a.s.,, Mlynské Nivy 44/a, 825 11, IČO: 35815256","395,00 € s DPH",03.04.2020,06.04.2020,platná,"zmluva 8/2014/E, Dodatok č. 3" 124/2020,plyn,,"dodávateľ: SPP a.s.,, Mlynské Nivy 44/a, 825 11, IČO: 35815256","8,00 € s DPH",09.03.2020,18.03.2020,platná,zml. 8/2004 + dod. 123/2020,energie - plyn,,"dodávateľ: SPP a.s.,, Mlynské Nivy 44/a, 825 11, IČO: 35815256","395,00 € s DPH",09.03.2020,18.03.2020,platná,zml 8/2014 + dod. 46/2020,plyn,,"dodávateľ: SPP a.s.,, Mlynské Nivy 44/a, 825 11, IČO: 35815256","395,00 € s DPH",05.02.2020,13.02.2020,platná,8/2014/ + dodatky 47/2020,plyn,,"dodávateľ: SPP a.s.,, Mlynské Nivy 44/a, 825 11, IČO: 35815256","8,00 € s DPH",05.02.2020,13.02.2020,platná,zmluva 8/2014/E + dod. 12/2020,plyn,,"dodávateľ: SPP a.s.,, Mlynské Nivy 44/a, 825 11, IČO: 35815256","395,00 € s DPH",15.01.2020,28.01.2020,platná,zmluva 8/2014/E 783/2019,energie - plyn,,"dodávateľ: SPP a.s.,, Mlynské Nivy 44/a, 825 11, IČO: 35815256","4 104,67 € s DPH",14.01.2020,24.01.2020,platná,zmluva 8/2014/E 784/2019,energie - plyn,,"dodávateľ: SPP a.s.,, Mlynské Nivy 44/a, 825 11, IČO: 35815256","12,61 € s DPH",14.01.2020,24.01.2020,platná,zmluva 8/2014/E 701/2019,dodávka plynu,,"dodávateľ: SPP a.s.,, Mlynské Nivy 44/a, 825 11, IČO: 35815256","8,00 € s DPH",02.12.2019,16.12.2019,platná,zmluva 8/2014/E 13/2020,energie - plyn,,"dodávateľ: SPP a.s.,, Mlynské Nivy 44/a, 825 11, IČO: 35815256",,,,platná, 205/2020,plyn,,"dodávateľ: SPP a.s.,, Mlynské Nivy 44/a, 825 11, IČO: 35815256","395,00 € s DPH",,,platná, 703/2019,dodávka plynu,,"dodávateľ: SPP a.s.,, Mlynské Nivy 44/a, 825 11, IČO: 25815256","569,00 € s DPH",02.12.2019,16.12.2019,platná,zmluva 8/2014/E 21/2021,energie - plyn,,"dodávateľ: SPP a.s.,, Mlynské Nivy 44/a, 825 11","326,00 € s DPH",04.02.2021,17.02.2021,platná,zml. 8/2014/E + dodat. 81/2021,energie,,"dodávateľ: SPP a.s., m, Mlynské Nivy 44/a, 825 11, IČO: 35815256","13,00 € s DPH",06.04.2021,14.04.2021,platná,"zml,. 8/2014/E + dodat. 3" 629/2019,dodávka plynu,,"dodávateľ: SPP a.s., m, Mlynské Nivy 44/a, 825 11, IČO: 35815256","8,00 € s DPH",05.11.2019,12.11.2019,platná,zml. 8/2014/E 524/2021,energie - plyn,,"dodávateľ: SPP a.s., Mlynskíé Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","13,00 € s DPH",03.12.2021,10.12.2021,platná,dod. č. 3 k zml. 8/2014/E 412/2023,plyn,,"dodávateľ: SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO: 35815256","527,00 € s DPH",05.09.2023,21.09.2023,platná,zmluva 357/2023,energie,,"dodávateľ: SPP a.s., Mlynské Nivy 55/a, 82511 Bratislava, IČO: 35815256","527,00 € s DPH",04.07.2023,11.07.2023,platná,dod. č. 3 k zm. 8/2014/E 54/2023,energie,,"dodávateľ: SPP a.s., Mlynské Nivy 44/am 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","34,00 € s DPH",02.02.2023,09.02.2023,platná,zml. 8/2014/E+d.č.3 358/2023,energie,,"dodávateľ: SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a,k 82511 Bratislava, IČO: 35815256","34,00 € s DPH",04.07.2023,11.07.2023,platná,dod. č. 3 k zml. 8/2014/E 523/2021,energie - plyn,,"dodávateľ: SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a, IČO: 8630032572","326,00 € s DPH",03.12.2021,10.12.2021,platná,dod. č. 3 kzmkl. 8/2014/E 467/2021,plyn,,"dodávateľ: SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a, IČO: 35815256","326,00 € s DPH",04.11.2021,11.11.2021,platná,zml. 8/214/E + dodatky 59/2024,energie,,"dodávateľ: SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, IČO: 35815256","733,00 € s DPH",02.02.2024,09.02.2024,platná,zml. 8/2014/E + dodatky 60/2024,energie,,"dodávateľ: SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, IČO: 35815256","5,00 € s DPH",02.02.2024,09.02.2024,platná,zml. 8/2014/E + dodatky 643/2023,energie,,"dodávateľ: SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, IČO: 35815256","527,00 € s DPH",04.12.2023,11.12.2023,platná,zml. 8/2014/E + dodatky 477/2023,energie,,"dodávateľ: SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, IČO: 35815256","527,00 € s DPH",04.10.2023,11.10.2023,platná,zml. 8/2014/E + Dodatky 478/2023,energie,,"dodávateľ: SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, IČO: 35815256","34,00 € s DPH",04.10.2023,11.10.2023,platná,"zml. 8/2014/E, + Dodatky" 310/2024,Energie - plyn,,"dodávateľ: SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava, IČO: 35815256","733,00 € s DPH",05.06.2024,11.06.2024,platná,DOD 3 ZML 8/2014/E 320/2024,Energie - plyn,,"dodávateľ: SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava, IČO: 35815256","5,00 € s DPH",05.06.2024,11.06.2024,platná,DOD 6 k ZML 8/2014/E 237/2024,Energie - plyn,,"dodávateľ: SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava, IČO: 35815256","5,00 € s DPH",03.05.2024,10.05.2024,platná,DOD 3 k ZML 8/2014/E 238/2024,Energie - plyn,,"dodávateľ: SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava, IČO: 35815256","733,00 € s DPH",03.05.2024,10.05.2024,platná,DOD 3 k ZML 8/2014/E 177/2024,Energie - plyn,,"dodávateľ: SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava, IČO: 35815256","733,00 € s DPH",03.04.2024,10.04.2024,platná,"ZML 8/2014/E DOD č. 3," 178/2024,Energie - plyn,,"dodávateľ: SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava, IČO: 35815256","5,00 € s DPH",03.04.2024,10.04.2024,platná,"ZML 8/2014/E, DOD č. 3" 113/2024,Energie - plyn,,"dodávateľ: SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava, IČO: 35815256","733,00 € s DPH",04.03.2024,19.03.2024,platná,"ZML 8/2014/E, DOD č. 3" 112/2024,Energie,,"dodávateľ: SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava, IČO: 35815256","5,00 € s DPH",04.03.2024,18.03.2024,platná,"ZML 5/2014/E, DOD. č. 3" 97/2022,energie,,"dodávateľ: SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava, IČO: 35815256","23,00 € s DPH",03.03.2022,24.03.2022,platná,zml. 8/2014/E 98/2022,energie,,"dodávateľ: SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava, IČO: 35815256","390,00 € s DPH",03.03.2022,24.03.2022,platná,zml. 8/2014/E 466/2021,plyn,,"dodávateľ: SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava, IČO: 35815256","13,00 € s DPH",04.11.2021,11.11.2021,platná,zml. 8/2014/E + dodatky 295/2023,energie,,"dodávateľ: SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratisalva, IČO: 35815256","527,00 € s DPH",02.06.2023,06.06.2023,platná,dod. č. 3 k zml. 8/2014/E 381/2023,energie,,"dodávateľ: SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava, IČO: 35815256","527,00 € s DPH",03.08.2023,14.08.2023,platná,zml. 8/2014/E -Dodatok 3 294/2023,energie,,"dodávateľ: SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava, IČO: 35815256","34,00 € s DPH",02.06.2023,06.06.2023,platná,dod. č. 3 k zml. 8/2014/E 223/2023,energie,,"dodávateľ: SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava, IČO: 35815256","34,00 € s DPH",04.05.2023,15.05.2023,platná,"zml. 8/2014/E, + dod. 3" 625/2022,za energie,,"dodávateľ: SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava, IČO: 35815256","23,00 € s DPH",05.12.2022,08.12.2022,platná,"zml. 8/2014/E, D.č.3" 97/2022,energie,,"dodávateľ: SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava, IČO: 35815256","23,00 € s DPH",03.03.2022,24.03.2022,platná,zml. 8/2014/E + Dodatky 382/2023,energie,,"dodávateľ: SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815258","34,00 € s DPH",03.07.2023,14.08.2023,platná,"zml 8/2014/E, Dodatok 3" 446/2023,energie,,"dodávateľ: SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","0,73 € s DPH",22.09.2023,06.10.2023,platná,zmluva 167/2023,energie,,"dodávateľ: SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","34,00 € s DPH",05.04.2023,19.04.2023,platná,zml. 8/2014/E 110/2023,plyn,,"dodávateľ: SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","527,00 € s DPH",02.03.2023,21.03.2023,platná,zml. 8/2014/E + dodatok z 3.11.2022 111/2023,plyn,,"dodávateľ: SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","34,00 € s DPH",02.03.2023,21.03.2023,platná,zml. 8/2014/E + dod. z 3.11.2022 55/2023,energie,,"dodávateľ: SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","527,00 € s DPH",02.02.2023,09.02.2023,platná,zml. 8/2014/E+ d. 626/2022,energie,,"dodávateľ: SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","390,00 € s DPH",05.12.2022,08.12.2022,platná,"zml. 8/2014/E , D.č.3" 547/2022,energie - plyn,,"dodávateľ: SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","23,00 € s DPH",03.11.2022,22.11.2022,platná,Zml. 8/2014/E 548/2022,energie - plyn,,"dodávateľ: SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","390,00 € s DPH",03.11.2022,22.11.2022,platná,zml. 8/201/E + dodatky 406/2022,plyn,,"dodávateľ: SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","23,00 € s DPH",06.09.2022,09.09.2022,platná,zml. 8/2014/E- dod. 3 405/2022,plyn,,"dodávateľ: SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","718,00 € s DPH",06.09.2022,09.09.2022,platná,zml. 1/2014/E + Dod. 3 380/2022,plyn,,"dodávateľ: SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","718,00 € s DPH",22.08.2022,30.08.2022,platná,"zml. 8/2014/E, Dodatok č. 3" 381/2022,plyn,,"dodávateľ: SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","23,00 € s DPH",22.08.2022,30.08.2022,platná,"zml. 8/2014/E, Dodatok č. 3" 382/2022,dobropis - plyn,,"dodávateľ: SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","136,81 € s DPH",22.08.2022,30.08.2022,platná,"zml. 8/2014/E, Dodatok č. 3" 383/2022,dobropis - plyn,,"dodávateľ: SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","1 605,93 € s DPH",22.08.2022,30.08.2022,platná,"zml. 8/2014/E, Dodatok č. 3" 332/2022,plyn,,"dodávateľ: SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","390,00 € s DPH",07.07.2022,19.07.2022,platná,"zml. 8/2014/E, Dodatok. č. 3 k zml." 333/2022,plyn,,"dodávateľ: SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","23,00 € s DPH",07.07.2022,19.07.2022,platná,"zml. 8/2014/E, Dot. č. 3" 270/2022,plyn,,"dodávateľ: SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","390,00 € s DPH",02.06.2022,13.06.2022,platná,Dodatok č. 3 k zmluve 8/2014/E 210/2022,energie,,"dodávateľ: SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","390,00 € s DPH",03.05.2022,06.05.2022,platná,zml. 8/2014/E 211/2022,energie,,"dodávateľ: SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","23,00 € s DPH",03.05.2022,04.05.2022,platná,zml. 8/2014/E + dod. 155/2022,energie,,"dodávateľ: SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","390,00 € s DPH",04.04.2022,07.04.2022,platná,"zml. 8/2014/E, Dod. č. 3" 156/2022,energie,,"dodávateľ: SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","23,00 € s DPH",04.04.2022,07.04.2022,platná,"zml. 8/2014/E, D.č.3" 16/2022,preddavky na plyn,,"dodávateľ: SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","718,00 € s DPH",19.01.2022,25.01.2022,platná,zml. 8/214/€ + Dod. č. 3 17/2022,preddavky na plyn,,"dodávateľ: SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","23,00 € s DPH",19.01.2022,25.01.2022,platná,zml. 8/2014/E + Dod. č.3 579/2021,energie,,"dodávateľ: SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","115,97 € s DPH",13.01.2022,19.01.2022,platná,zml. 8/2014/E + Dodatok č. 3 580/2021,energie - dobropis,,"dodávateľ: SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","1 860,78 € s DPH",13.01.2022,19.01.2022,platná,zml. 8/2014/E + Dodatok č. 3 329/2021,energie,,"dodávateľ: SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","13,00 € s DPH",02.09.2021,09.09.2021,platná,zml. 8/2014/E - dodatok č. 3 330/2021,energie,,"dodávateľ: SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","326,00 € s DPH",02.09.2021,09.09.2021,platná,zml. 8/2014/E - dod. č. 3 224/2023,energie,,"dodávateľ: SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 358152556","527,00 € s DPH",04.05.2023,15.05.2023,platná,"zml. 8/2014/E, dod. č. 3" 477/2022,energie,,"dodávateľ: SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 358/15256","390,00 € s DPH",04.10.2022,07.10.2022,platná,dod. č. 3 k zml. 8/2014/E 166/2023,energie,,"dodávateľ: SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","527,00 € s DPH",05.04.2023,19.04.2023,platná,"zml. 8/2014/E, d.č.3" 476/2022,energie,,"dodávateľ: SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a, 8/25 11 Bratislava, IČO: 35815256","23,00 € s DPH",04.10.2022,07.10.2022,platná,dod. č. 3 k zml. 8/2014/E 715/2022,energie,,"dodávateľ: SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","281,02 € s DPH",09.01.2023,17.01.2023,platná,"8/2014/E, D.č.3" 271/2022,plyn,,"dodávateľ: SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a","23,00 € s DPH",02.06.2022,13.06.2022,platná,zml. 8/2014/E + Dodatok č. 3 719/2023,energie,,"dodávateľ: SPP a.s., Mlynské Nivy 44, Bratislava, IČO: 35815256","4 822,05 € s DPH",15.01.2024,05.02.2024,platná,zml. 8/2014/E + dodatky 720/2023,energie,,"dodávateľ: SPP a.s., Mlynské Nivy 44, Bratislava, IČO: 35815256","-313,00 € s DPH",15.01.2024,05.02.2024,platná,zml. 8/2014 + dodatky 39/2024,energie,,"dodávateľ: SPP a.s., Mlynské Nivy 44, Bratislava, IČO: 35815256","733,00 € s DPH",26.01.2024,05.02.2024,platná,zml. 8/2014/E + dodatky 644/2023,energie,,"dodávateľ: SPP a.s., Mlynské Nivy 44, Bratislava, IČO: 35815256","34,00 € s DPH",04.12.2023,11.12.2023,platná,zml.8/2014/E + dodatky 565/2023,energie,,"dodávateľ: SPP a.s., Mlynské Nivy 44, Bratislava, IČO: 35815256","34,00 € s DPH",03.11.2023,15.11.2023,platná,zml. 8/2014/E 566/2023,energie,,"dodávateľ: SPP a.s., Mlynské Nivy 44, Bratislava, IČO: 35815256","527,00 € s DPH",03.11.2023,15.11.2023,platná,zml. 8/2014/E 40/2024,energuie,,"dodávateľ: SPP a.s., Mlynské Nivy 44, Bratiislava, IČO: 35815256","5,00 € s DPH",26.01.2024,05.02.2024,platná,zml. 8/2014/E + dodatky 43/2022,plyn,,"dodávateľ: SPP a.s., Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","23,00 € s DPH",02.02.2022,09.02.2022,platná,"zml. 8/2014/E, Dod. 3" 44/2022,plyn,,"dodávateľ: SPP a.s., Mlynské Nivy 44, 821 11 Bratislava, IČO: 35815256","390,00 € s DPH",02.02.2022,09.02.2022,platná,"zml. 8/2014/E, dod.3" 411/2023,plyn,,"dodávateľ: SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO: 35815258","34,00 € s DPH",05.09.2023,21.09.2023,platná,zmluva 601/2022,školenie,,dodávateľ: SPK Žilinská regionálna,"72,00 € s DPH",23.11.2022,28.11.2022,platná,pož. 351/2022 462/2021,kuchynská váha,,"dodávateľ: SPINA Trade s.r.o., Příkop 843/4, 60200 Brno,ČR, IČO: 05193796","39,20 € s DPH",03.11.2021,12.11.2021,platná,obj. 164/2021/5 597/2022,stravovanie - súťaž "Mladý remeselník",,"dodávateľ: SOŠ technická Prešov, Volgogradská 1, 080 01 Prešov, IČO: 008993251","19,20 € s DPH",23.11.2022,28.11.2022,platná,obj. 335/2022/2 596/2022,stravovanie - súťaž "Mladý remeselník",,"dodávateľ: SOŠ technická Prešov, Volgogradská 1, 080 01 Prešov, IČO: 00893251","19,20 € s DPH",23.11.2022,28.11.2022,platná,obj. 335/202 660/2019,učebné pomôcky,,"dodávateľ: SOS electronic s.r.o., Pri prachárni 16, 040 11 Košice, IČO: 3170318/6","714,00 € s DPH",11.11.2019,22.11.2019,platná,objednávka 215/2019/2 275/2022,zájazd - SF,,"dodávateľ: SOREA s.r.o., Odborárske námestie 3, 815 70 Bratislava, IČO: 3339204","426,00 € s DPH",06.06.2022,15.06.2022,platná,"obj. 44/2022/1,2,5" 276/2022,daň z ubytovania - zájazd T. Lomnica,,"dodávateľ: SOREA s.r.o., Odborárske nám. 3, 815 70 Bratislava, IČO: 31339204","9,00 € s DPH",06.06.2022,15.06.2022,platná,"obj. 44/2022/1,2,5" 213/2022,vstupenky - Lúčnica - Sociálny fond,,"dodávateľ: SOREA s.r.o., Odborárske nám. 3, 815 70 Bratislava, IČO: 3133,9204","1 960,00 € s DPH",03.05.2022,06.05.2022,platná, 82/2024,členské,,"dodávateľ: SOPK, Košická regionálna komora, Bencúrova 13, Koščice, IČO: 30842654","250,00 € s DPH",12.02.2024,14.02.2024,platná, 70/2023,členské,,"dodávateľ: SOPK, Košická regionálna komora, Bencúrova 13, 040 01 Košice, IČO: 30842654","250,00 € s DPH",09.02.2023,15.02.2023,platná, 30/2020,členské SOPK,,"dodávateľ: SOPK, Košická regionálna komora, Bencúrova 13, 040 01 Košice, IČO: 30842654","200,00 € s DPH",27.01.2020,07.02.2020,platná,objednávka 017/2020/1 40/2021,členské,,"dodávateľ: SOPK, Košická reg. komora, Bencúrova 13, 04001 Košice, IČO: 30842654","300,00 € s DPH",23.02.2021,06.03.2021,platná, 73/2022,členské SOPK,,"dodávateľ: SOPK Košická regionálna komora, Bencúrova 13, 040 01 Košice, IČO: 30842654","200,00 € s DPH",14.02.2022,10.03.2022,platná, 297/2024,Materiál,,"dodávateľ: SLOVSYSTÉM s.r.o., Krivá 13, 04001 Košice, IČO: 36767093","259,49 € s DPH",30.05.2024,31.05.2024,platná,OBJ 92/2024/5 151/2024,Práce - výmena okien a dverí,,"dodávateľ: SLOVSYSTÉM s.r.o., Krivá 13, 04001 Košice, IČO: 36767093","38 587,30 € s DPH",15.03.2024,19.03.2024,platná,ZML 6/2024/ZoD 552/2021,opravy budov - výmena okien,58/2021/ZoD,"dodávateľ: SLOVSYSTÉM s.r.o. Košice, Krivá 13, 040 01 Košice, IČO: 36767093","60 761,69 € s DPH",17.12.2021,20.12.2021,platná, 621/2020,materiál na opravy,,"dodávateľ: SLOVSYSTÉM s.r.o. Košice, Krivá 13, 04001 Košice, IČO: 36767093","217,56 € s DPH",28.12.2020,05.01.2021,platná,obj. 118/2020/5 319/2020,výmena okien - školská jedáleň,013/2020/2,"dodávateľ: SLOVSYSTÉM s.r.o. Košice, Krivá 13, 04001 Košice, IČO: 36767093","21 992,71 € s DPH",25.08.2020,07.09.2020,platná, 227/2022,PHM,,"dodávateľ: SLOVNAFTa.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832","114,99 € s DPH",09.05.2022,11.05.2022,platná,zml. 5611884003 606/2019,nákup PHM,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s.,, Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832","85,09 € s DPH",22.10.2019,29.10.2019,platná,Zmluva 5611884003 536/2021,PHM,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s.,, Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832","117,50 € s DPH",08.12.2021,13.12.2021,platná,PHM 423/2023,PHM,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO: 31322832","151,18 € s DPH",07.09.2023,21.09.2023,platná,zmluva 314/2024,Pohonné hmoty,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava 824 12, IČO: 31322832","145,59 € s DPH",07.06.2024,11.06.2024,platná,ZML 5611884003 315/2024,Pohonné hmoty,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava 824 12, IČO: 31322832","312,65 € s DPH",07.06.2024,11.06.2024,platná,ZML 5611884003 285/2024,Pohonné hmoty,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava 824 12, IČO: 31322832","70,93 € s DPH",23.05.2024,31.05.2024,platná,ZML 5611884003 255/2024,Pohonné hmoty,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava 824 12, IČO: 31322832","370,25 € s DPH",10.05.2024,14.05.2024,platná,ZML 5611884003 256/2024,Pohonné hmoty,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava 824 12, IČO: 31322832","171,22 € s DPH",10.05.2024,14.05.2024,platná,ZML 5611881003 189/2024,Pohonné hmoty,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava 824 12, IČO: 31322832","247,72 € s DPH",08.04.2024,11.04.2024,platná,ZML 5611884003 190/2024,Pohonné hmoty,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava 824 12, IČO: 31322832","261,08 € s DPH",08.04.2024,11.04.2024,platná,ZML 5611884003 163/2024,Pohonné hmoty,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava 824 12, IČO: 31322832","66,93 € s DPH",22.03.2024,26.03.2024,platná,ZML 5611884003 164/2024,Pohonné hmoty,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava 824 12, IČO: 31322832","92,75 € s DPH",22.03.2024,26.03.2024,platná,ZML 5611881003 105/2024,Benzín,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava 824 12, IČO: 31322832","55,53 € s DPH",23.02.2024,18.03.2024,platná,ZML 5611884003 125/2024,Pohonné palivo,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava 824 12, IČO: 31322832","362,67 € s DPH",07.03.2024,18.03.2024,platná,ZML 5611884003 126/2024,Pohonné palivo,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava 824 12, IČO: 31322832","100,84 € s DPH",07.03.2024,18.03.2024,platná,ZML 5611884003 774/2019,PHM,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82414 Bratislava, IČO: 31322832","220,21 € s DPH",09.01.2020,24.01.2020,platná,zmluva 5611884003 642/2019,PHM,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412, IČO: 31322832","145,43 € s DPH",08.11.2019,12.11.2019,platná,zml. 5611884003 291/2022,PHM,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava, IČO: 31322832","132,43 € s DPH",10.06.2022,15.06.2022,platná,zml. 5611884003 345/2021,PHM,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava, IČO: 31322832","91,81 € s DPH",08.09.2021,21.09.2021,platná,zml. 5611884003 727/2019,PHM,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava, IČO: 31322832","196,16 € s DPH",09.12.2019,13.12.2019,platná,zmluva 5611884003 643/2019,PHM,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava, IČO: 31322832","413,29 € s DPH",08.11.2019,12.11.2019,platná,zml. 5611884003 767/2019,PHM,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832","46,55 € s DPH",30.12.2019,13.01.2020,platná,zmluva 5611884003 369/2023,PHM,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832","172,67 € s DPH",12.07.2023,14.08.2023,platná,zml. 5611884003 336/2022,PHM,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832","45,48 € s DPH",22.06.2023,11.07.2023,platná,zml. 5611884003 600/2022,PHM,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832","262,89 € s DPH",21.11.2022,28.11.2022,platná,zml. 5611884003 343/2022,PHM,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832","365,01 € s DPH",13.07.2022,23.07.2022,platná,zml. 5611884003 575/2021,PHM,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832","164,42 € s DPH",10.01.2022,19.01.2022,platná,zml. 5611884003 535/2021,PHM,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832","225,21 € s DPH",08.12.2021,13.12.2021,platná,zml. 5611884003 479/2021,PHM,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832","108,92 € s DPH",09.11.2021,23.11.2021,platná,zml. 5611884003 446/2021,PHM,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832","87,83 € s DPH",21.10.2021,11.11.2021,platná,zml. 5611884003 368/2021,"materiál - opravy, údržba",,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832","28,44 € s DPH",23.09.2021,05.10.2021,platná,zml. 5611884003 301/2021,PHM,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832","26,48 € s DPH",06.08.2021,23.08.2021,platná,zml. 5611884003 263/2021,PHM,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832","278,54 € s DPH",08.07.2021,20.07.2021,platná,"zml,. 5611884003" 264/2021,PHM,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832","96,52 € s DPH",08.07.2021,20.07.2021,platná,zml. 5611884003 212/2021,PHM,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832","202,52 € s DPH",08.06.2021,16.06.2021,platná,zml. 5611884003 213/2021,PHM,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832","135,96 € s DPH",08.06.2021,16.06.2021,platná,zml. 5611884003 166/2021,PHM,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832","51,68 € s DPH",21.05.2021,31.05.2021,platná,zml. 5611884003 138/2021,PHM,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832","95,63 € s DPH",07.05.2021,12.05.2021,platná,zml. 56118874003 139/2021,PHM,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832","84,01 € s DPH",07.05.2021,12.05.2021,platná,zml. 5611884003 109/2021,PHM,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832","52,93 € s DPH",22.04.2021,03.05.2021,platná,zmluva 5611884003 88/2021,PHM,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832","127,11 € s DPH",09.04.2021,14.04.2021,platná,zml. 5611884003 29/2020,PHM,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832","12,13 € s DPH",08.02.2021,17.02.2021,platná,PHM 633/2020,PHM,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832","138,36 € s DPH",11.01.2021,14.01.2021,platná,zml. 5611884003 634/2020,PHM,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832","60,81 € s DPH",11.01.2021,14.01.2021,platná,zml. 5611884003 569/2020,PHM,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832","121,89 € s DPH",08.12.2020,10.12.2020,platná,zml. 5611884003 571/2020,PHM,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832","106,66 € s DPH",08.12.2020,10.12.2020,platná, 504/2020,PHM,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832","151,86 € s DPH",11.11.2020,20.11.2020,platná,zml. 5611884003 448/2020,PHM,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832","42,61 € s DPH",22.10.2020,04.11.2020,platná,zml. 5611884003 415/2020,PHM,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832","36,94 € s DPH",08.10.2020,14.10.2020,platná,zml. 5611884003 416/2020,PHM,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832","133,79 € s DPH",08.10.2020,14.10.2020,platná,zml. 5611884003 372/2020,PHM,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832","35,87 € s DPH",24.09.2020,02.10.2020,platná,zml. 5011884003 350/2020,PHM,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832","36,96 € s DPH",09.09.2020,25.09.2020,platná,zml 5611884003 349/2020,PHM,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832","73,35 € s DPH",09.09.2020,18.09.2020,platná,zml. 5611884003 306/2020,PHM,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832","58,71 € s DPH",06.08.2020,13.08.2020,platná,zmluva 5611884003 307/2020,PHM,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832","37,79 € s DPH",06.08.2020,13.08.2020,platná,zmluva 5611884003 277/2020,PHM,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832","19,52 € s DPH",08.07.2020,20.07.2020,platná,zmluva 5611884003 278/2020,PHM,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832","159,74 € s DPH",08.07.2020,20.07.2020,platná,zmluva5611884003 233/2020,PHM,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832","42,68 € s DPH",23.06.2020,01.07.2020,platná,zml. 5611884003 224/2020,PHM,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832","22,35 € s DPH",10.06.2020,16.06.2020,platná,zml. 5611884003 225/2020,PHM,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832","69,34 € s DPH",10.06.2020,16.06.2020,platná,zmluva 5611884003 199/2020,PHM,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832","43,69 € s DPH",22.05.2020,12.06.2020,platná,zmluva 5611884003 193/2020,PHM,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832","21,34 € s DPH",12.05.2020,19.05.2020,platná,zmluva 5611884003 135/2020,PHM,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832","18,15 € s DPH",09.03.2020,18.03.2020,platná, 62/2020,PHM,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832","27 668,00 € s DPH",07.02.2020,13.02.2020,platná,zmluva 5611884003 773/2019,PHM,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832","44,82 € s DPH",09.01.2020,24.01.2020,platná,zmluva 5611884003 57/2021,PHM,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava","35,99 € s DPH",09.03.2021,17.03.2021,platná,zml. 5611884003 563/2021,PHM,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 72412 Bratislava, IČO: 31322832","133,77 € s DPH",29.12.2021,10.01.2022,platná,zml. 5611884003 56/2021,PHM,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlio 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832","63,04 € s DPH",09.03.2021,17.03.2021,platná,"zml,. 5611884003" 30/2021,PHM,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlio 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832","79,64 € s DPH",08.02.2021,17.02.2021,platná,zml. 5611884003 164/2020,PHM,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlio 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832","28,65 € s DPH",08.04.2020,20.04.2020,platná,zml. 5611884003 136/2020,PHM,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlio 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832","176,67 € s DPH",09.03.2020,18.03.2020,platná, 63/2020,PHM,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlio 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832","41,84 € s DPH",07.02.2020,13.02.2020,platná,PHM 523/2022,PHM,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hradlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832","1,60 € s DPH",20.10.2022,21.10.2022,platná,zml. 5611884003 501/2021,poplatky,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a. s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava, IČO: 31322832","1,60 € s DPH",24.11.2021,10.12.2021,platná,zml. 5611884003 698/2023,PHM,,"dodávateľ: SLOVNAFT a.s., Vlčier hrdlo 1, Bratislava, IČO: 31322832","64,36 € s DPH",22.12.2023,08.01.2024,platná,zml. 5611884003 250/2022,PHM,,"dodávateľ: SLOVNAFT a.s., Vlčie hrdlo1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832","67,35 € s DPH",24.05.2022,30.05.2022,platná,zml. 7611884003 81/2024,PHM,,"dodávateľ: SLOVNAFT a.s., Vlčie hrdlo, Bratislava, IČO: 3322832","112,38 € s DPH",12.02.2024,14.02.2024,platná,zml. 5611884003 709/2023,PHM,,"dodávateľ: SLOVNAFT a.s., Vlčie hrdlo, Bratislava, IČO: 31322832","77,78 € s DPH",08.01.2024,24.01.2024,platná,zml. 5611884003 662/2023,PHM,,"dodávateľ: SLOVNAFT a.s., Vlčie hrdlo, Bratislava, IČO: 31322832","140,62 € s DPH",11.12.2023,18.12.2023,platná,zml. 5611884003 130/2023,PHM,,"dodávateľ: SLOVNAFT a.s., Vlčie hrdlo 1, IČO: 31322832","120,90 € s DPH",13.03.2023,21.03.2023,platná,zml. 5611884003 80/2024,PHM,,"dodávateľ: SLOVNAFT a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO: 313228332","135,69 € s DPH",12.02.2024,14.02.2024,platná,zml. 5611884003 708/2023,PHM,,"dodávateľ: SLOVNAFT a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO: 31322832","187,30 € s DPH",08.01.2024,24.01.2024,platná,zml. 5611884003 699/2023,PHM,,"dodávateľ: SLOVNAFT a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO: 31322832","152,64 € s DPH",22.12.2023,08.01.2024,platná,zml. 56/11884003 663/2023,PHM,,"dodávateľ: SLOVNAFT a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO: 31322832","191,33 € s DPH",11.12.2023,18.12.2023,platná,zml. 5611884003 580/2023,PHM,,"dodávateľ: SLOVNAFT a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO: 31322832","142,02 € s DPH",08.11.2023,15.11.2023,platná,zml. 5611884003 496/2023,PHM,,"dodávateľ: SLOVNAFT a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO: 31322832","204,81 € s DPH",10.10.2023,17.10.2023,platná,zml. 5611884003 497/2023,PHM,,"dodávateľ: SLOVNAFT a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO: 31322832","201,71 € s DPH",10.10.2023,17.10.2023,platná,zml. 5611884003 422/2023,PHM,,"dodávateľ: SLOVNAFT a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO: 31322832","152,75 € s DPH",07.09.2023,21.09.2023,platná,zmluva 529/2023,PHM,,"dodávateľ: SLOVNAFT a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava","89,31 € s DPH",20.10.2023,24.10.2023,platná,zml. 5611884003 337/2023,PHM,,"dodávateľ: SLOVNAFT a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava, IČO: 31322832","132,39 € s DPH",22.06.2023,11.07.2023,platná,zml. 5611884003 710/2022,PHM,,"dodávateľ: SLOVNAFT a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava, IČO: 31322832","260,92 € s DPH",10.01.2023,13.01.2023,platná,zml. 5611884003 346/2021,PHM,,"dodávateľ: SLOVNAFT a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava, IČO: 31322832","185,61 € s DPH",08.09.2021,21.09.2021,platná,zml. 5611884003 173/2023,PHM,,"dodávateľ: SLOVNAFT a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 14 Bratislava, IČO: 31322832","206,36 € s DPH",12.04.2023,19.04.2023,platná,zml. 5611884003 370/2023,PHM,,"dodávateľ: SLOVNAFT a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 3132832","227,13 € s DPH",12.07.2023,14.08.2023,platná,zml. 5611884003 395/2023,PHM,,"dodávateľ: SLOVNAFT a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832","38,50 € s DPH",09.08.2023,16.08.2023,platná,zm. 5611884003 320/2023,PHM,,"dodávateľ: SLOVNAFT a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832","129,72 € s DPH",09.06.2023,13.06.2023,platná,zml. 5611884003 321/2023,PHM,,"dodávateľ: SLOVNAFT a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832","185,35 € s DPH",09.06.2023,13.06.2023,platná,zml. 5611884003 174/2023,PHM,,"dodávateľ: SLOVNAFT a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832","206,33 € s DPH",12.04.2023,19.04.2023,platná,zml. 5611884003 129/2023,PHM,,"dodávateľ: SLOVNAFT a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832","75,83 € s DPH",13.03.2023,21.03.2023,platná,zml. 5611884003 94/2023,PHM,,"dodávateľ: SLOVNAFT a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832","58,94 € s DPH",23.02.2023,01.03.2023,platná,zml. 5611884003 64/2023,PHM,,"dodávateľ: SLOVNAFT a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832","157,30 € s DPH",08.02.2023,15.02.2023,platná,zml. 5611884003 709/2022,PHM,,"dodávateľ: SLOVNAFT a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832","88,86 € s DPH",10.01.2023,13.01.2023,platná,zml. 5611884003 650/2022,PHM,,"dodávateľ: SLOVNAFT a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832","370,91 € s DPH",09.12.2022,20.12.2022,platná,zml. 5611884003 651/2022,PHM,,"dodávateľ: SLOVNAFT a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832","370,91 € s DPH",09.12.2022,20.12.2022,platná,zml. 5611884003 560/2022,PHM,,"dodávateľ: SLOVNAFT a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832","300,53 € s DPH",08.11.2022,11.11.2022,platná,zml. 5611884003 561/2022,PHM,,"dodávateľ: SLOVNAFT a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832","137,32 € s DPH",08.11.2022,11.11.2022,platná,zml. 5611884003 490/2022,PHM,,"dodávateľ: SLOVNAFT a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832","142,59 € s DPH",07.10.2022,11.10.2022,platná,zml. 5611884003 418/2022,PHM,,"dodávateľ: SLOVNAFT a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832","219,80 € s DPH",09.09.2022,21.09.2022,platná,zml. 5611884003 311/2022,PHM,,"dodávateľ: SLOVNAFT a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832","63,12 € s DPH",23.06.2022,29.06.2022,platná,zml. 5611884003 228/2022,PHM,,"dodávateľ: SLOVNAFT a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832","288,58 € s DPH",09.05.2022,11.05.2022,platná,zml. 5611884003 192/2022,,,"dodávateľ: SLOVNAFT a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832","64,07 € s DPH",21.04.2022,03.05.2022,platná,zml. 5611884003 170/2022,PHM,,"dodávateľ: SLOVNAFT a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832","365,52 € s DPH",08.04.2022,12.04.2022,platná, 139/2022,PHM,,"dodávateľ: SLOVNAFT a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832","53,36 € s DPH",23.03.2022,07.04.2022,platná,zml. 5611884003 726/2019,PHM,,"dodávateľ: SLOVNAFT a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832","153,03 € s DPH",09.12.2019,13.12.2019,platná,zmluva 5611884003 271/2023,PHM,,"dodávateľ: SLOVNAFT a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 313228232","56,85 € s DPH",23.05.2023,26.05.2023,platná,zml. 5611884003 344/2022,PHM,,"dodávateľ: SLOVNAFT a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322632","97,18 € s DPH",13.07.2022,23.07.2022,platná,zml. 5611884003 491/2022,PHM,,"dodávateľ: SLOVNAFT a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 13122832","338,06 € s DPH",07.10.2022,11.10.2022,platná,zml. 5611884003 611/2023,PHM,,"dodávateľ: SLOVNAFT a.s., Vlčie hrdlo 1 Bratislava, IČO: 31322832","57,14 € s DPH",16.11.2023,27.11.2023,platná,zml. 5611884003 576/2021,PHM,,"dodávateľ: SLOVNAFT a.s., Vlčie hrdklo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832","59,46 € s DPH",10.01.2022,19.01.2022,platná,zml. 5611884003 233/2023,PHM,,"dodávateľ: SLOVNAFT a.s., Vlčie hradlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832","124,62 € s DPH",09.05.2023,15.05.2023,platná,zml. 5611884003 234/2023,PHM,,"dodávateľ: SLOVNAFT a.s., Vlčie hradlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832","203,00 € s DPH",09.05.2023,15.05.2023,platná,zml. 5611884003 65/2023,PHM,,"dodávateľ: SLOVNAFT a.s., Vlačie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832","58,54 € s DPH",08.02.2023,15.02.2023,platná,zml. 5611884003 530/2023,PHM,,"dodávateľ: SLOVNAFT A.S., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO: 31322832","81,80 € s DPH",20.10.2023,24.10.2023,platná,zm 5611884003 290/2022,PHM,,"dodávateľ: SLOVNAFT a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832","312,06 € s DPH",10.06.2022,15.06.2022,platná,zml. 5611884003 223/2022,telefóny,,"dodávateľ: SLOVAK Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","58,08 € s DPH",06.05.2022,13.05.2022,platná,zml. 2028258125 97/2024,materiál,,"dodávateľ: SLOVAK TREND s.r.o., Michalovská 87, Sobrance, IČO: 46512250","122,50 € s DPH",20.02.2024,20.02.2024,platná,obj. 28/2024/2 426/2023,telefóny,,"dodávateľ: SLOVAK Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35763469","53,09 € s DPH",07.09.2023,21.09.2023,platná,zmluva 700/2022,služby,,"dodávateľ: SK-NiC a.s., Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava, IČO: 35698446","12,00 € s DPH",03.01.2023,10.01.2023,platná, 704/2023,služby,,"dodávateľ: SK-NIC a.s., Námestie SNP 14 , Bratislava, IČO: 35698446","12,00 € s DPH",28.12.2023,08.01.2024,platná,zml. 6/2011 566/2021,poplatky,,"dodávateľ: SK-NIC a.s., Borská 6, 84104 Bratislava, IČO: 35698446",,,,platná, 624/2020,členské,,"dodávateľ: SK-NIC a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava, IČO: 35698446","12,00 € s DPH",04.01.2021,05.01.2021,platná,zml. 6/2018 745/2019,batéria,,"dodávateľ: SIMAP GROUP a.s. Trenčín, Dolné Pazitie 603/97, 911 06 Trenčín, IČO: 51185164","228,00 € s DPH",17.12.2019,13.01.2020,platná,objednávka 270/2019/1 688/2023,občerstvenie - vianočný obed zo SF,,"dodávateľ: SEM-TAB,, Priemyselná 2, Michalovce","107,30 € s DPH",20.12.2023,03.01.2024,platná,obj. 236/2023/1 657/2022,materiál,,"dodávateľ: SEM-TAB, Priemyselná 2, 071 01 Michalovce, IČO: 32687290","80,35 € s DPH",13.12.2022,20.12.2022,platná,"obj. 212/2022/1,2" 760/2019,čerpanie Soc. fondu,,"dodávateľ: SEM-TAB, Priemyselná 2, 071 01 Michalovce, IČO: 32687290","77,80 € s DPH",19.12.2019,13.01.2020,platná,"objednávjka 273/2019/1,2,5" 36/2022,tonery,,"dodávateľ: SCHOMIT-PRESS s.r.o., Lipová 36/13, 071 01 Michalovce, IČO: 36201031","144,00 € s DPH",31.01.2022,08.02.2022,platná,obj. 7/2022/5 340/2020/5,materiál,,"dodávateľ: SCHMIT-PRESS s.r.o., Lipová 36/13, IČO: 36201031","210,00 € s DPH",04.09.2020,18.09.2020,platná,obj. 116/2020/5 185/2023,stravné lístky,,"dodávateľ: SCHMIT-PRESS s.r.o., Lipová 36/13, 071 01 Michalovce, IČO: 36201031","369,60 € s DPH",18.04.2023,27.04.2023,platná,obj. 61/2023/5 402/2022,tlačiva,,"dodávateľ: SCHMIT-PRESS s.r.o., Lipová 36/13, 071 01 Michalovce, IČO: 36201031","372,00 € s DPH",02.09.2022,21.09.2022,platná,obj. 106/2022/5 425/2023,tlačiva,,"dodávateľ: SCHMIT - PRESS s.r.o., Lipová 36/13, IČO: 36201031","619,20 € s DPH",08.09.2023,21.09.2023,platná,obj. 136/2023/5 91/2024,služby,,"dodávateľ: SANET, Vazovova 5, Bratislava, IČO: 17055270","150,00 € s DPH",16.02.2024,20.02.2024,platná,zml. 9/2013 92/2024,služby,,"dodávateľ: SANET, Vazovova 5, Bratislava, IČO: 17055270","150,00 € s DPH",16.02.2024,20.02.2024,platná,zml. 1/2015 602/2023,služby,,"dodávateľ: SANET, Vazovova 5, Bratislava, IČO: 17055270","150,00 € s DPH",20.11.2023,23.11.2023,platná,zml. 1/2015 603/2023,služby,,"dodávateľ: SANET, Vazovova 5, Bratislava, IČO: 17055270","150,00 € s DPH",21.11.2023,23.11.2023,platná,zml. 9/2013 266/2024,Služby,,"dodávateľ: SANET, Vazovova 5, 81269 Bratislava, IČO: 17055270","150,00 € s DPH",16.05.2024,20.05.2024,platná,ZML 1/2015 267/2024,Služby,,"dodávateľ: SANET, Vazovova 5, 81269 Bratislava, IČO: 17055270","150,00 € s DPH",16.05.2024,20.05.2024,platná,ZML 9/2013 402/2023,služby,,"dodávateľ: SANET, Vazovova 5, 81269 Bratislava, IČO: 17055270","150,00 € s DPH",18.08.2023,23.08.2023,platná,zml. 9/2013 256/2023,služby počítačovej siete,,"dodávateľ: SANET, Vazovova 5, 81269 Bratislava, IČO: 17055270","150,00 € s DPH",16.05.2023,18.05.2023,platná,"zml. 1/2015," 71/2022,služby,,"dodávateľ: SANET, Vazovova 5, 81269 Bratislava, IČO: 17055270","150,00 € s DPH",14.02.2022,10.03.2022,platná,zml. 1/2015 52/2024,členské,,"dodávateľ: SANET, Vazovova 5, 81269 Bratislava, IČO: 17055270","33,00 € s DPH",01.02.2024,09.02.2024,platná, 255/2023,služby počítačovej siete,,"dodávateľ: SANET, Vazovova 5, 81269 Bratislava, IČO: 17055270","150,00 € s DPH",16.05.2023,18.05.2023,platná,zml. 9/2013 81/2023,služby počítačovej siete,,"dodávateľ: SANET, Vazovova 5, 81269 Bratislava, IČO: 17055270","150,00 € s DPH",14.02.2023,22.02.2023,platná,zml. 9/2013 48/2023,členské,,"dodávateľ: SANET, Vazovova 5, 81269 Bratislava, IČO: 17055270","33,00 € s DPH",01.02.2023,09.02.2023,platná, 310/2021,služby,,"dodávateľ: SANET, Vazovova 5, 81269 Bratislava, IČO: 17055270","150,00 € s DPH",23.08.2021,09.09.2021,platná,zml. 9/2013 492/2021,počítačová sieť,,"dodávateľ: SANET, Vazovova 5, 812 69 Bratislava, IČO: 17055270","150,00 € s DPH",16.11.2021,24.11.2021,platná,zml. 9/2013 401/2023,služby,,"dodávateľ: SANET, Vazovova 5, 812 69 Bratislava, IČO: 17055270","150,00 € s DPH",18.08.2023,23.08.2023,platná,zml. 1/2015 82/2023,služby počítačovej siete,,"dodávateľ: SANET, Vazovova 5, 812 69 Bratislava, IČO: 17055270","150,00 € s DPH",14.02.2023,22.02.2023,platná,zml. 1/2015 580/2022,služby,,"dodávateľ: SANET, Vazovova 5, 812 69 Bratislava, IČO: 17055270","150,00 € s DPH",16.11.2022,22.11.2022,platná,zml. 1/2015 581/2022,služby,,"dodávateľ: SANET, Vazovova 5, 812 69 Bratislava, IČO: 17055270","150,00 € s DPH",16.11.2022,22.11.2022,platná,9/2013 389/2022,služby počítačovej siete,,"dodávateľ: SANET, Vazovova 5, 812 69 Bratislava, IČO: 17055270","150,00 € s DPH",23.08.2022,09.09.2022,platná,zml. 1/2015 233/2022,služby SANET,,"dodávateľ: SANET, Vazovova 5, 812 69 Bratislava, IČO: 17055270","150,00 € s DPH",16.05.2022,25.05.2022,platná,zml. 1/2015 234/2022,služby SANET,,"dodávateľ: SANET, Vazovova 5, 812 69 Bratislava, IČO: 17055270","150,00 € s DPH",16.05.2022,25.05.2022,platná,zml. 9/2013 37/2022,členské,,"dodávateľ: SANET, Vazovova 5, 812 69 Bratislava, IČO: 17055270","33,00 € s DPH",01.02.2022,08.02.2022,platná, 675/2019,služby počítačovej siete SANET,,"dodávateľ: SANET, Vazovova 5, 812 69 Bratislava, IČO: 17055270","150,00 € s DPH",19.11.2019,29.11.2019,platná,zmluva 1/2015 676,služby počítačovej siete SANET,,"dodávateľ: SANET, Vazovova 5, 812 69 Bratislava, IČO: 17055270","150,00 € s DPH",19.11.2019,29.11.2019,platná,zmluva 9/2013 311/2021,služby,,"dodávateľ: SANET, Vazovova 5, 812 69 Bratislava, IČO: 17055270","150,00 € s DPH",23.08.2021,,platná,zml. 1/2015 491/2021,počítačová sieťť,,"dodávateľ: SANET, Vazovova 5, 812 69 Bratislava, IČO: 17055270","150,00 € s DPH",16.11.2021,,platná,zml. 1/2015 402/2023,služby,,"dodávateľ: SANET, Vazovova 5, 812 69 Bratislava, 17055270","150,00 € s DPH",18.08.2023,,platná,zml. 9/2013 72/2022,služby,,"dodávateľ: SANET, Vazovova 5, 812","150,00 € s DPH",14.02.2022,10.03.2022,platná,zml. 9/2013 154/2021,služby SANET,,"dodávateľ: SANET, Vazovova 5, 812 69 Bratislava, IČO: 17055270","150,00 € s DPH",14.05.2021,19.05.2021,platná,zml. 9/2013 155/2021,služby SANET,,"dodávateľ: SANET, Vazovova 5, 812 69 Bratislava, IČO: 17055270","150,00 € s DPH",14.05.2021,19.05.2021,platná,zml. 1/2015 37/2021,služby PC siete,,"dodávateľ: SANET, Vazovova 5, 812 69 Bratislava, IČO: 17055270","150,00 € s DPH",15.02.2021,23.02.2021,platná,zml. 1/2015 14/2021,členské - SANET,,"dodávateľ: SANET, Vazovova 5, 812 69 Bratislava, IČO: 17055270","33,00 € s DPH",01.02.2021,17.02.2021,platná, 518/2020,služby počítačovej siete,,"dodávateľ: SANET, Vazovova 5, 812 69 Bratislava, IČO: 17055270","150,00 € s DPH",16.11.2020,26.11.2020,platná,zml. 1/2015 519/2020,služby počítačovej siete,,"dodávateľ: SANET, Vazovova 5, 812 69 Bratislava, IČO: 17055270","150,00 € s DPH",16.11.2020,26.11.2020,platná,zml. 9/2013 316/2020,služby,,"dodávateľ: SANET, Vazovova 5, 812 69 Bratislava, IČO: 17055270","150,00 € s DPH",17.08.2020,20.08.2020,platná,zmluva 1/2015 317/2020,služby,,"dodávateľ: SANET, Vazovova 5, 812 69 Bratislava, IČO: 17055270","150,00 € s DPH",17.08.2020,20.08.2020,platná,zmluva 9/2013 196/2020,počítačová sieť,,"dodávateľ: SANET, Vazovova 5, 812 69 Bratislava, IČO: 17055270","150,00 € s DPH",18.05.2020,19.05.2020,platná,zmluva 9/2013 197/2020,počítačová sieť,,"dodávateľ: SANET, Vazovova 5, 812 69 Bratislava, IČO: 17055270","150,00 € s DPH",18.05.2020,19.05.2020,platná,zmluva 1/2015 86/2020,služby počítačovej siete,,"dodávateľ: SANET, Vazovova 5, 812 69 Bratislava, IČO: 17055270","150,00 € s DPH",18.02.2020,21.02.2020,platná,Zmluva 1/2015 87/2020,služby počítačovej siete,,"dodávateľ: SANET, Vazovova 5, 812 69 Bratislava, IČO: 17055270","150,00 € s DPH",18.02.2020,21.02.2020,platná,Zmluva 9/2013 54/2020,členský príspevok,,"dodávateľ: SANET, Vazovova 5, 812 69 Bratislava, IČO: 17055270","33,00 € s DPH",05.02.2020,13.02.2020,platná,členstvo v združení 154/2021,služby SANET,,"dodávateľ: SANET, Vazovova 5, 812 69 Bratislava, IČO: 17055270","150,00 € s DPH",,,platná, 388/2022,služby pičítačovej siete,,"dodávateľ: SANET, Vazavova 5, 812 69 Bratislava, IČO: 17055270","150,00 € s DPH",23.08.2022,09.09.2022,platná,zml. 9/2013 38/2021,služby PC siete,,"dodávateľ: SANET, IČO: 17055270","150,00 € s DPH",15.02.2021,23.02.2021,platná,zml. 9/2013 445/2023,sklenárske práce,,"dodávateľ: Róbert KALAJ, Jilemnického 705, Michalovce, IČO: 43837905","99,54 € s DPH",20.09.2023,21.09.2023,platná,obj. 138/2023/2 23/2023,školenie,,"dodávateľ: Regionálne zvdelávacie centrum, Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce, IČO: 35532882","40,00 € s DPH",18.01.2023,27.01.2023,platná,pož. 27/2023 147/2021,školenie,,"dodávateľ: Regionálne vzdelávacie centrum, Nám. osloboditeľov 30, 07101 Michalovce, IČO: 385532882","37,00 € s DPH",11.05.2021,19.05.2021,platná,požiadavka 90/2021 204/2023,knihy,,"dodávateľ: Regionálne vzdel. centrum, M. Nešpora 925/8, IČO: 37986635","47,00 € s DPH",26.04.2023,04.05.2023,platná,obj. 27/2023/2 15/2022,školenie,,"dodávateľ: Reg. vzdelávacie centrum, Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce, IČO: 35532882","39,00 € s DPH",19.01.2022,21.01.2022,platná,Pož. 15/2022 679/2022,zber nebezpečného odpadu,,"dodávateľ: RedLineś s.r.o., Jabloň 121, IČO: 47458321","365,52 € s DPH",20.12.2022,30.12.2022,platná,obj. 192/2022/2 315/2022,vývoz odpadu,,"dodávateľ: RedLine´ss.ro., Jabloň 121, 067 13, IČO: 47458321","356,40 € s DPH",28.06.2022,29.06.2022,platná,obj. 75/2022/2 548/2021,vývoz a zneškodnenie odpadu,,"dodávateľ: RedLine s s.r.o., 06713 Jabloň, IČO: 47458321","411,36 € s DPH",16.12.2021,20.12.2021,platná,obj.180/2021/1 196/2021,školenie,,"dodávateľ: RVC Košice, Hlavná 68, 040 01 Košice, IČO: 31268650","510,00 € s DPH",03.06.2021,11.06.2021,platná,pož. 120/2021 526/2020,školenie,,"dodávateľ: RVC Košice, Hlavná 68, 040 01 Košice, IČO: 31268650","36,00 € s DPH",23.11.2020,26.11.2020,platná,obj. 217/2020/2 250/2020,školenie,,"dodávateľ: RVC Košice, Hlavná 68, 040 01 Košice, IČO: 31268650","324,00 € s DPH",29.06.2020,16.07.2020,platná,obj. 090/2020/2 76/2021,statický posudok,,"dodávateľ: RMCon s.r.o., Masarykova 1975/36, 071 01 Michalovce, IČO: 46925368","360,00 € s DPH",01.04.2021,14.04.2021,platná,obj. 027/2021/1 278/2022,vyhotovenie statického posudku,,"dodávateľ: RMCom s.r.o., Masarykova 1975/36, 071 01 Michalovce, IČO: 46925368","1 596,00 € s DPH",06.06.2022,22.06.2022,platná,obj. 61/2022/1 425/2021,samosterilizačné respirátory,,"dodávateľ: REALSERVIS s.r.o., Štefánikova 37, 60200 Brno, IČO: 49973959","1 429,41 € s DPH",08.10.2021,18.10.2021,platná,"obj. 147/2021/1,2,5" 159/2024,materiál - cvičné práce,,"dodávateľ: RCprofi s.r.o., Topol 31, 53701 Chrudim 1, IČO: 06512232","290,00 € s DPH",21.03.2024,27.03.2024,platná,OBJ 15/2024/2 709/2019,odborná tlač,,"dodávateľ: RAABE, s.r.o., Heydukova 12-14, 81108 Bratislava, IČO: 35908718","69,00 € s DPH",03.12.2019,10.12.2019,platná,objednávka 255/2019/5 210/2024,Predplatné novín a časopisov,,"dodávateľ: RAABE, s.r.o., Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava, IČO: 35908718","35,00 € s DPH",16.04.2024,23.04.2024,platná,Zákaznícke číslo: SK0044 188/2023,aktualizačné vzdelávania - plán obonovy,,"dodávateľ: RAABE, s.r.o., Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava, IČO: 35908718","2 520,00 € s DPH",18.04.2023,15.05.2023,platná,obj. č. 70/2023/1 598/2020,odborné publikácia,,"dodávateľ: RAABE, s.r.o., Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava, IČO: 35908718","46,05 € s DPH",16.12.2020,05.01.2021,platná, 442/2020,odborný časopis,,"dodávateľ: RAABE, s.r.o., Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava, IČO: 35908718","45,35 € s DPH",21.10.2020,04.11.2020,platná,obj. 189/2020/5 330/2020,odborné knihy,,"dodávateľ: RAABE, s.r.o., Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava, IČO: 35908718","45,35 € s DPH",03.09.2020,14.09.2020,platná,obj. 130/2020/5 210/2020,predplatné,,"dodávateľ: RAABE, s.r.o., Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava, IČO: 35908718","46,05 € s DPH",01.06.2020,15.06.2020,platná,obj. 079/2020/5 150/2020,"materiál - kancelársky, tonery",,"dodávateľ: RAABE, s.r.o., Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava, IČO: 35908718","45,35 € s DPH",30.03.2020,03.04.2020,platná, 25/2022,predplatné,,"dodávateľ: RAABE s.r.o., Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava, IČO: 35908718","26,00 € s DPH",24.01.2022,27.01.2022,platná,Pož. 22/2022 690/2022,predplatné,,"dodávateľ: RAABE s.r..o., Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava, IČO: 35908718","35,00 € s DPH",27.12.2022,30.12.2022,platná,Dod. č.l 4 k zml. 40-00005054PO2007 199/2021,materiál na krúžkovú činnosť,,"dodávateľ: R M B - group s.r.o., I. Olbrachta 1151/59, 02801 Trstená, IČO: 47053933","40,20 € s DPH",,,platná,obj. 070/2021/2 507/2023,školenie,,"dodávateľ: ProWise a.s., Kúpeľná 3, Prešov, IČO: 51871998","80,80 € s DPH",16.10.2023,17.10.2023,platná,obj. 170/2023/2 374/2022,školenie,,"dodávateľ: ProWise a.s., Kúpeľná 3, 080 01 Prešov, IČO: 51871998","84,00 € s DPH",12.08.2022,22.08.2022,platná,obj. 92/2022/2 487/2023,služby,,"dodávateľ: ProTech Service s.r.o., Ku Surdoku 35, Prešov, IČO: 36477770","50,52 € s DPH",09.10.2023,17.10.2023,platná,obj. 159/2023/2 247/2023,brúsenie kotúčov do píly,,"dodávateľ: ProTech Service s.r.o., Ku Surdoku 35, 080 01 Prešov, IČO: 364777770","84,98 € s DPH",12.05.2023,18.05.2023,platná,obj. 89/2023/2 435/2022,náradie,,"dodávateľ: ProTech Service s.r.o., Ku Surdoku 35, 080 01 Prešov, IČO: 36477770","30,94 € s DPH",22.09.2022,28.09.2022,platná,obj. 116/2022/2 155/2024,Materiál - box na náradie,,"dodávateľ: Pro-Tech Shop s.r.o., Liesková cesta 2279, 96221 Lieskovec, IČO: 52&566269","113,50 € s DPH",18.03.2024,26.03.2024,platná,OBJ 14/2024/2 325/2021,postrek na burinu,,"dodávateľ: Poľnosev s.r.o., Priemyselná 5795, 071 01 Michalovce, IČO: 36598496","448,50 € s DPH",30.08.2021,09.09.2021,platná,"obj. 119/2021/1,2" 173/2024,Predplatné časopisy,,"dodávateľ: Poradca podnikateľa, spol.s.r.o., Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina 1, IČO: 31592503","134,74 € s DPH",03.04.2024,04.04.2024,platná,Číslo zákazníka N467661 191/2022,predplatné,,"dodávateľ: Poradca podnikateľa, s.r.o., Martina Rázusa 23A, 0710 01 Žilina, IČO: 31592503","96,97 € s DPH",21.04.2022,06.05.2022,platná,požiadavky 91/2022 211/2020,predplatné,,"dodávateľ: Poradca podnikateľa, Pri Celulózke 40, 01001 Žiluina, IČO: 36371271","72,00 € s DPH",01.06.2020,15.06.2020,platná,obj.. 080/2020/2 314/2020,predplatné - úplne znenie zákonov,,"dodávateľ: Poradca podnikateľa, Pri Celulózke 40, 01001 Žilina, IČO: 36371271","140,40 € s DPH",13.08.2020,20.08.2020,platná, 232/2020,predplatné,,"dodávateľ: Poradca podnikateľa, Pri Celulózke 40, 01001 Žilina, IČO: 36371271","66,00 € s DPH",23.06.2020,01.07.2020,platná,obj. 086/2020/1 19/2020,predplatné - finančný spravodajca,,"dodávateľ: Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina, IČO: 31592503","32,57 € s DPH",16.01.2020,27.01.2020,platná, 581/2021,predplatné,,"dodávateľ: Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 31592503","12,05 € s DPH",13.01.2022,19.01.2022,platná,obj. 112/2020/2 100/2021,Poradca podnikateľa,,"dodávateľ: Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 31592503","83,51 € s DPH",19.04.2021,03.05.2021,platná,obj. 042/2021/1 313/2020,predplatné - poradca podnikateľa,,"dodávateľ: Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 31592503","26,40 € s DPH",10.08.2020,20.08.2020,platná, 171/2020,predplatné,,"dodávateľ: Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 31592503","83,51 € s DPH",22.04.2020,15.05.2020,platná,obj. 069/2020/1 9/2021,predplatné,,"dodávateľ: Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23/A, 01001 Žilina, IČO: 31592503","16,39 € s DPH",20.01.2021,28.01.2021,platná,obj. 112/2020/2 187/2023,predplatné,,"dodávateľ: Poradca podnikateľa spol s r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 1, IČO: 31592503","116,37 € s DPH",18.04.2023,27.04.2023,platná, 327/2021,inzerát - zámer na prenájom,,"dodávateľ: Petit Press, a.s. divízia Východ., 040 01 Košice, Letná 47,040 01 Košice, IČO: 35790253","25,40 € s DPH",31.08.2021,09.09.2021,platná,obj. 122/2021/2 340/2021,inzerát - zámer na prenájom,,"dodávateľ: Petit Press, a.s. Divízia Východ, o.z., Letná 47, 040 01 Košice, IČO: 35790253","30,04 € s DPH",07.09.2021,17.09.2021,platná,obj. 123/2021/2 174/2020,oprava čerpadla,,"dodávateľ: Peter Kolesár, P.O.Hviezdoslava 62, 07101 Michalovce, IČO: 46063030","100,00 € s DPH",22.04.2020,29.04.2020,platná,"obj,.063/2020/2" 364/2022,materiál - krúžková činnosť,,"dodávateľ: Peter Bajus PEI - TERM, Severná 8, 071 01 Michalovce, IČO: 43190201","726,31 € s DPH",08.08.2022,19.08.2022,platná,obj. 81/2022/2 106/2023,potraviny - chlieb,,"dodávateľ: Pekáreň KELPEK Čierne Pole, Čierne Pole 36, IČO: 47019719","186,87 € s DPH",01.03.2023,02.03.2023,platná,"zml. 90/2022/KZ, obj. 5/022,028,034,039,045/2023" 249/2021,potraviny - chlieb,,"dodávateľ: Pekáreň KELPEK s.r.o., Čierne Pole 36, 07901, IČO: 47019719","120,40 € s DPH",30.06.2021,06.07.2021,platná,"obj. 5/045,051,057,064/2021" 180/2021,potraviny - chlieb,116/2019/KZ,"dodávateľ: Pekáreň KELPEK s.r.o., Čierne Pole 36, 07901, IČO: 47019719","153,44 € s DPH",31.05.2021,07.06.2021,platná,"obj. 6/039,032,026,021,045/2021" 120/2021,potraviny - chlieb,116/2019/KZ,"dodávateľ: Pekáreň KELPEK s.r.o., Čierne Pole 36, 07901, IČO: 47019719","33,30 € s DPH",03.05.2021,07.05.2021,platná,"obj. 5/006,006,015/2021" 539/2020,potraviny,116/2019/KZ,"dodávateľ: Pekáreň KELPEK s.r.o., Čierne Pole 36, 07901, IČO: 47019719","52,76 € s DPH",30.11.2020,04.12.2020,platná,"obj. 5/093,098,102,106,111" 615/2019,potraviny - chlieb a pečivo,,"dodávateľ: Pekáreň KELPEK s.r.o., Čierne Pole 36, 07901, IČO: 47019719","121,00 € s DPH",28.10.2019,11.11.2019,platná,objednávka 5/177/2019 419/2023,chlieb a pečivo,,"dodávateľ: Pekáreň KELPEK s.r.o., Čierne Pole 36, 079 01, IČO: 47019719","10,71 € s DPH",06.09.2023,21.09.2023,platná,obj. 5/135/2023 605/2020,potraviny - chlieb,,"dodávateľ: Pekáreň KELPEK s.r.o., Čierne Pole 36, 079 01, IČO: 47019719","78,88 € s DPH",18.12.2020,05.01.2021,platná,"obj. 5/111,115,121/2020" 674/2019,dočasná reklamná tabuľa - Erasmus,,"dodávateľ: Patrik Čoros - PA3K,, Leles, Hlavná 20, 07684 Leles, IČO: 46460993","620,00 € s DPH",19.11.2019,02.12.2019,platná,objednávka 124/2019/41 187/2021,materiál na krúžkovú činnosť,,"dodávateľ: Patrik Jurovčík, Mieru 306/4, 027 43 Nižná, IČO: 5300854","87,20 € s DPH",01.06.2021,09.06.2021,platná,obj. 069/2021/2 407/2021,pracovná zdravotná škola,104/2019,"dodávateľ: PZS5, s.r.o., Štefánikova 2, 07101 Michalovce, IČO: 36750646","124,08 € s DPH",06.10.2021,18.10.2021,platná, 568/2021,zdravotná služba,104/2019,"dodávateľ: PZS5 s.r.o., Štefánikova 2, 071 01 Michalovce, IČO: 36750646","124,08 € s DPH",07.01.2022,12.01.2022,platná, 528/2021,zdravotná služba,104/2019,"dodávateľ: PZS5 s.r.o., Štefánikova 2, 071 01 Michalovce, IČO: 36750646","124,08 € s DPH",06.12.2021,13.12.2021,platná, 300/2021,zdravotná služba,104/2019,"dodávateľ: PZS5 s.r.o., Štefánikova 2, 071 01 Michalovce, IČO: 36750646","124,80 € s DPH",06.08.2021,23.08.2021,platná, 259/2021,zdravotná služba,104/2019,"dodávateľ: PZS5 s.r.o., Štefánikova 2, 071 01 Michalovce, IČO: 36750646","124,08 € s DPH",07.07.2021,20.07.2021,platná, 207/2021,zdravotná služby,104/2019,"dodávateľ: PZS5 s.r.o., Štefánikova 2, 071 01 Michalovce, IČO: 36750646","124,08 € s DPH",07.06.2021,16.06.2021,platná, 137/2021,zdravotná služba,104/2019,"dodávateľ: PZS5 s.r.o., Štefánikova 2, 071 01 Michalovce, IČO: 36750646","124,08 € s DPH",07.05.2021,12.05.2021,platná, 54/2021,zdravotná služby,104/2019,"dodávateľ: PZS5 s.r.o., Štefánikova 2, 071 01 Michalovce, IČO: 36750646","124,08 € s DPH",04.03.2021,24.03.2021,platná,zml 104/2019 20/2021,zdravotná služba,104/2019,"dodávateľ: PZS5 s.r.o., Štefánikova 2, 071 01 Michalovce, IČO: 36750646","124,08 € s DPH",04.02.2021,17.02.2021,platná, 632/2020,zdravotná služba,104/2019,"dodávateľ: PZS5 s.r.o., Štefánikova 2, 071 01 Michalovce, IČO: 36750646","124,08 € s DPH",11.01.2021,14.01.2021,platná,zml. 104/2019 564/2020,zdravotná služba,104/2019,"dodávateľ: PZS5 s.r.o., Štefánikova 2, 071 01 Michalovce, IČO: 36750646","124,08 € s DPH",07.12.2020,10.12.2020,platná, 495/2020,zdravotná služba,104/2018/Er,"dodávateľ: PZS5 s.r.o., Štefánikova 2, 071 01 Michalovce, IČO: 36750646","124,08 € s DPH",06.11.2020,13.11.2020,platná, 422/2020,zdravotná služba,104/2019,"dodávateľ: PZS5 s.r.o., Štefánikova 2, 071 01 Michalovce, IČO: 36750646","124,08 € s DPH",08.10.2020,20.10.2020,platná, 342/2020,zdravotná služba,104/2019,"dodávateľ: PZS5 s.r.o., Štefánikova 2, 071 01 Michalovce, IČO: 36750646","129,36 € s DPH",08.09.2020,14.09.2020,platná, 262/2020,zdravotná služby,104/2019,"dodávateľ: PZS5 s.r.o., Štefánikova 2, 071 01 Michalovce, IČO: 36750646","129,36 € s DPH",06.07.2020,20.07.2020,platná, 220/2020,zdravotná služby,104/2019,"dodávateľ: PZS5 s.r.o., Štefánikova 2, 071 01 Michalovce, IČO: 36750646","129,36 € s DPH",08.06.2020,15.06.2020,platná, 190/2020,zdravotná služba,104/2019,"dodávateľ: PZS5 s.r.o., Štefánikova 2, 071 01 Michalovce, IČO: 36750646","129,36 € s DPH",11.05.2020,19.05.2020,platná, 167/2020,zdravotná služby,104/2019,"dodávateľ: PZS5 s.r.o., Štefánikova 2, 071 01 Michalovce, IČO: 36750646","129,36 € s DPH",08.04.2020,20.04.2020,platná, 61/2020,zdravotná služby,104/2019,"dodávateľ: PZS5 s.r.o., Štefánikova 2, 071 01 Michalovce, IČO: 36750646","129,36 € s DPH",07.02.2020,13.02.2020,platná, 632/2019,zdravotná služby,104/2019,"dodávateľ: PZS5 s.r.o., Štefánikova 2, 071 01 Michalovce, IČO: 36750646","129,36 € s DPH",06.11.2019,12.11.2019,platná, 312/2020,zdravotná služba,104/2019,"dodávateľ: PZS5 s.r.o., Štefánikova 2, 071 01 Michalovce, IČO: 36750646",,,,platná, 495/2020,zdravotná služba,,"dodávateľ: PZS5 s.r.o., Štefánikova 2, 071 01 Michalovce, IČO: 36750646",,,,platná, 126/2020,pracovná zdravotná služba,104/2019,"dodávateľ: PZS5 s.r.o., Štefánikova 2, 071 01 Michalovce, IČO: 3670646","129,36 € s DPH",09.03.2020,18.03.2020,platná, 776/2019,zdravotná služba,104/2019,"dodávateľ: PZS5 s.r.o., Štefánikova 2, 071 01 Michalovce","129,36 € s DPH",09.01.2020,24.01.2020,platná, 339/2021,zdravotná služby,104/2019,"dodávateľ: PZS5 s.r.o., Štefanikova 2, 071 01 Michalovce","124,08 € s DPH",07.09.2021,17.09.2021,platná, 465/2021,pracovná zdravotná služby,104/2019,"dodávateľ: PZS s.r.o., Štefánikova 2, 071 01 Michalovce, IČO: 36750646","124,08 € s DPH",04.11.2021,11.11.2021,platná, 713/2019,zdravotná služba,104/2019,"dodávateľ: PZS s.r.o., Štefánikova 2, 071 01 Michalovce, IČO: 36750646","129,36 € s DPH",03.12.2019,10.12.2019,platná, 2/2024,predplatné,,"dodávateľ: PSDOMOV s.r.o., Klemensova 34, Žilina, IČO: 51108178","81,60 € s DPH",08.01.2024,24.01.2024,platná, 1/2021,"predplatné novín, časopisov",,"dodávateľ: PSDOMOV s.r.o., Klemensova 34, 01001 Žilina, IČO: 51108178","63,60 € s DPH",07.01.2021,28.01.2021,platná,obj. 003/2021/1 1/2020,predplatné,,"dodávateľ: PSDOMOV s.r.o., Klemensova 34, 01001 Žilina, IČO: 51108178","58,80 € s DPH",09.01.2020,28.01.2020,platná,objednávka 001/2020/1 4/2023,predplatné,,"dodávateľ: PSDOMOV s.r.o., Klemensova 34, 010 01 Žilina, IČO: 51108178","72,00 € s DPH",09.01.2023,13.01.2023,platná, 4/2022,predplatné,,"dodávateľ: PSDOMOV s.r.o., Klemensova 34, 010 01 Žilina","66,00 € s DPH",07.01.2022,19.01.2022,platná,požiadavka 10/2022 331/2024,Materiál - údržba a opravy,,"dodávateľ: PROTRANS SK s.r.o., Močarianska 16, 07101 Michalovce, IČO: 47455420","519,79 € s DPH",14.06.2024,19.06.2024,platná,OBJ 101/2024/2 149/2022,školenie,,"dodávateľ: PROEKO BA s.r.o., Strmý vršok 18, 841 06 Bratislava","89,00 € s DPH",31.03.2022,07.04.2022,platná, 461/2021,sada teplomerov,,"dodávateľ: PRENX s.r.o., Nezábudkova 5, 821 01 Bratislava, IČO: 36172812","126,00 € s DPH",03.11.2021,12.11.2021,platná,obj. 163/2021/5 308/2023,materiál,,"dodávateľ: PRAKTIK - Textil s.r.o., Mierová 271, 072 22 Strážske, IČO: 44491191","270,00 € s DPH",06.06.2023,13.06.2023,platná,obj. 111/2023/5 549/2022,"opravy, údržba",,"dodávateľ: PPG Deco Slovakia s.r.o. - Dom farieb, Priemyselná 5813, 071 01 Michalovce, IČO: 31633200","107,36 € s DPH",03.11.2022,28.11.2022,platná, 545/2021,oprava elektroinštalácie,,"dodávateľ: PORVAZ s.r.o., Hviezdoslavova 14, 071 01 Michalovce, IČO: 45976805","5 816,00 € s DPH",13.12.2021,20.12.2021,platná,obj. 179/2021/1 104/2021,oprava el. kábla,,"dodávateľ: PORVAZ s.r.o., Hviezdoslavova 14, 071 01 Michalovce, IČO: 45976805","595,92 € s DPH",20.04.2021,23.04.2021,platná,obj. 031/2021/1 577/2020,elektrorevízie,23/2020/ZoD,"dodávateľ: PORVAZ s.r.o., Hviezdoslavova 14, 071 01 Michalovce, IČO: 45976805","14 031,00 € s DPH",09.12.2020,10.12.2020,platná, 502/2020,elektrorekonštrukcia telocvične,24/2020/ZoD,"dodávateľ: PORVAZ s.r.o., Hviezdoslavova 14, 071 01 Michalovce, IČO: 45976805","19 460,42 € s DPH",11.11.2020,20.11.2020,platná, 285/3021,predplatné,,"dodávateľ: PORADCA, s.r.o., Pri Celulózke 40, 01001 Žilina, IČO: 36371271","66,00 € s DPH",19.07.2021,06.08.2021,platná,106/2021/1 158/2021,predplatné,,"dodávateľ: PORADCA, s.r.o., Pri Celulózke 40, 01001 Žilina, IČO: 36371271","72,00 € s DPH",17.05.2021,19.05.2021,platná,požiadavky 517/2023,predplatné,,"dodávateľ: PORADCA s.r.o., Pri Celulózke 40, Žilina, IČO: 36371271","52,50 € s DPH",26.10.2023,03.11.2023,platná, 398/2023,predplatné,,"dodávateľ: PORADCA s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina, IČO: 36371271","170,00 € s DPH",14.08.2023,16.08.2023,platná, 201/2023,predplatné,,"dodávateľ: PORADCA s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina, IČO: 36371271","108,00 € s DPH",26.04.2023,04.05.2023,platná, 375/2022,predplatné,,"dodávateľ: PORADCA s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina, IČO: 36371271","172,80 € s DPH",12.08.2022,22.08.2022,platná, 265/2022,predplatné,,"dodávateľ: PORADCA s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina, IČO: 36371271","80,00 € s DPH",31.05.2022,06.06.2022,platná,obj. 67/2022/1 265/2022,predplatné,,"dodávateľ: PORADCA s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina, IČO: 36371271","80,00 € s DPH",31.05.2022,03.06.2022,platná,obj. 67/2022/1 220/2022,predplatné,,"dodávateľ: PORADCA s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina, IČO: 36371271","88,00 € s DPH",05.05.2022,11.05.2022,platná, 398/2023,predplatné - aktualizácie zákonov,,"dodávateľ: PORADCA s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 00 Žilina, IČO: 36371271","68,00 € s DPH",15.08.2023,23.08.2023,platná,pož. 287/2023 245/2024,Predplatné noví a časopisov,,"dodávateľ: PORADCA s.r.o., Pri Celulózke 40, Žilina 01001, IČO: 36371271","120,00 € s DPH",06.05.2024,10.05.2024,platná,FA 84226455 647/2022,predplatné,,"dodávateľ: PORADCA s.r.o., Pri Celul´íozke 40, 010 01 Žilina, IČO: 36371271","52,50 € s DPH",09.12.2022,20.12.2022,platná, 595/2022,opravy a údržba,,"dodávateľ: PNEUPEX s.r.o., Festivalová 416/1, 089 01 Svidník, IČO: 36495816","449,36 € s DPH",23.11.2022,28.11.2022,platná,obj. 176/2022/5 378/2023,predplatné,,"dodávateľ: PIORADCA s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina, IČO: 36371271","96,00 € s DPH",24.07.2023,08.08.2023,platná,pož. 283/2023/1 451/2021,lieky,,"dodávateľ: PHARMACY-MI s.r.o., Čapajevova 23, 080 01 Prešov, IČO: 36709506","110,01 € s DPH",26.10.2021,12.11.2021,platná,obj. 160/2021/1 27/2023,lieky,,"dodávateľ: PHARMACY-MI s.r.o. Prešov, Čapajevova 23, 080 01 Prešov, IČO: 36709506","262,83 € s DPH",23.01.2023,27.01.2023,platná,"obj. 8/2023/1,2" 134/2020,materiál - lieky,,"dodávateľ: PHARAMACY- MI s.r.o. Prešov, Čapajevova 23, 08001 Prešov, IČO: 36709506","90,03 € s DPH",09.03.2020,18.03.2020,platná,obj. 042/2020/2 160/2023,potraviny - chlieb,,"dodávateľ: PEKÁREŇ KELPEK,, Čierne Pole 36, 079 01, IČO: 47019719",,,,platná, 542/2021,chlieb,116/2019/KZ,"dodávateľ: PEKÁREŇ KELPEK, Čierne Pole 36, 079 01, IČO: 47019719","110,71 € s DPH",10.12.2021,13.12.2021,platná, 90/2022,potraviny - chlieb,10/2022/RZ,"dodávateľ: PEKÁREŇ KELPEK, Ćierne Pole 36, IČO: 47019719","101,20 € s DPH",02.03.2022,10.03.2022,platná,"obj. 5/017,021,027/2022" 680/2022,potraviny - chlieb,,"dodávateľ: PEKÁREŇ KELPEK, 079 01 Čierne pole 36, IČO: 47019719","154,73 € s DPH",21.12.2022,30.12.2022,platná,"obj 5/197,203,208,192/2022/5" 212/2023,potraviny - chlieb,,"dodávateľ: PEKÁREŇ KELPEK, 079 01 Čierne Pole 36","167,34 € s DPH",28.04.2023,05.05.2023,platná,"zml. 90/2022/RD, obj. 5/068,073,079/2023" 302/2024,Potraviny - chlieb,,"dodávateľ: PEKÁREŇ KELPEK Čierne Pole, Čierne Pole 36, 07901, IČO: 47019719","227,15 € s DPH",03.06.2024,04.06.2024,platná,"ZML 3/2024/RZ, OBJ 5/096, 101, 106, 111, 117/2024" 234/2024,Potraviny - chlieb,,"dodávateľ: PEKÁREŇ KELPEK Čierne Pole, Čierne Pole 36, 07901, IČO: 47019719","453,30 € s DPH",02.05.2024,10.05.2024,platná,"ZML 3/2024/RZ, OBJ 072, 077, 084, 090/2024" 168/2024,Potraviny - chlieb,,"dodávateľ: PEKÁREŇ KELPEK Čierne Pole, Čierne Pole 36, 07901, IČO: 47019719","186,45 € s DPH",26.03.2024,26.03.2024,platná,"ZML 90/2022/KZ OBJ 5/051.061,067/2024" 100/2024,Potraviny - chlieb,,"dodávateľ: PEKÁREŇ KELPEK Čierne Pole, Čierne Pole 36, 07901, IČO: 47019719","252,45 € s DPH",22.02.2024,18.03.2024,platná,"ZML 90/2022/RZ, OBJ 5/026,032,039,046/2024" 388/2021,chlieb,116/2019/KZ,"dodávateľ: PEKÁREŇ KELPEK s.r.o., Čierne Pole 36, 07901, IČO: 47019719","168,58 € s DPH",30.09.2021,18.10.2021,platná,"Obj. 5/097,095,103,087/2021" 510/2021,chlieb,116/2019/KZ,"dodávateľ: PEKÁREŃ Čierne Pole, Čierne Pole 36, IČO: 47019719","175,89 € s DPH",29.11.2021,10.12.2021,platná,"obj. 5/132,137,142,147/2021" 354/2023,potraviny - mäso,,"dodávateľ: PEKÁREŃ KELPEK,, 07901 Čierne Pole 36, IČO: 47019719","207,34 € s DPH",04.07.2023,11.07.2023,platná,"zml. 90/2022/RZ, obj. 5/107,112,117,122,129/2023" 47/2024,chlieb,,"dodávateľ: PEKÁREŃ KELPEK, Čierne Pole 36, IČO: 47019719","261,11 € s DPH",31.01.2024,05.02.2024,platná,"zml. 90/2022/RZ, obj. 5/005,012,019/2024" 628/2023,potraviny - chlieb,,"dodávateľ: PEKÁREŃ KELPEK, Čierne Pole 36, IČO: 47019719","270,36 € s DPH",01.12.2023,07.12.2023,platná,"obj. 5/186,191,197,202,207/2023" 462/2023,potraviny - chlieb,,"dodávateľ: PEKÁREŃ KELPEK, Čierne Pole 36, IČO: 47019719","207,15 € s DPH",29.09.2023,11.10.2023,platná,"obj. 5/158,152,146,140/2023" 618/2022,potraviny - chlieb,,"dodávateľ: PEKÁREŃ KELPEK, Čierne Pole 36, IČO: 47019719","330,25 € s DPH",02.12.2022,05.12.2022,platná,"zml. 90/2022/RD, obj. 5/172,177,182,187,192/2022" 153/2022,potraviny - chlieb,10/2022/RZ,"dodávateľ: PEKÁREŃ KELPEK, Čierne Pole 36, IČO: 47019719","355,31 € s DPH",01.04.2022,07.04.2022,platná,"obj. 5/034,039,045,050/2022" 261/2022,potraviny - chlieb,10/2022/RZ,"dodávateľ: PEKÁREŃ KELPEK, Čierne Pole 36, 079 01, IČO: 47019719","251,17 € s DPH",31.05.2022,03.06.2022,platná,"obj. 5/097,092,087,082/2022" 204/2022,potraviny - chlieb,10/2022/RZ,"dodávateľ: PEKÁREŃ KELPEK, Čierne Pole 36, 079 01, IČO: 47019719","133,96 € s DPH",29.04.2022,11.05.2022,platná,"5/056,061,066,071,076/2022" 544/2022,potraviny - chlieb,,"dodávateľ: PEKÁREŃ KELPEK, ĆIERNE POLE 36, 079 01, IČO: 47019719","184,11 € s DPH",02.11.2022,11.11.2022,platná,zml. 90/2022/RZ 323/2022,chlieb a pečivo,10/2022/RZ,"dodávateľ: PEKÁREŃ KELPEK, 079 01 Čierne Pole 36, IČO: 47019719","146,50 € s DPH",30.06.2022,15.07.2022,platná,"obj. 5/118,113,108,103,123/2022" 694/2023,potraviny - chlieb,,"dodávateľ: PEKÁREŃ KELPEK ˇ, Čierne Pole 36, IČO: 47019719","194,55 € s DPH",22.12.2023,08.01.2024,platná,"zml. 90/2021/RD, 5/212,218,223/2023" 558/2023,potraviny - chlieb,,"dodávateľ: PEKÁREŃ KELPEK Čierne Pole, Čierne Pole 36, IČO: 47019719","267,88 € s DPH",02.11.2023,15.11.2023,platná,zml. 40/2022*RD 289/2023,potraviny - chlieb,,"dodávateľ: PEKÁREŃ KELPEK Čierne Pole, Čierne Pole 36, 079 01, IČO: 47019719","125,14 € s DPH",31.05.2023,06.06.2023,platná,"obj. 5/085,091,096,102/2023" 334/2022,chlieb a pečivo,10/2022/RZ,"dodávateľ: PEKÁREŃ KELPEK Čierne Pole, 079 01 Čierne Pole 36, IČO: 47019719","32,47 € s DPH",07.07.2022,19.07.2022,platná,obj. 5/123/2022 39/2022,potraviny - chlieb,,"dodávateľ: PEKÁREŃ KELPEK Čierne Pole, 079 01 Čierne Pole 36","151,53 € s DPH",01.02.2022,08.02.2022,platná,"obj. 5/004,008,013,017/2022" 467/2022,potraviny - chlieb,10/2022/RZ,"dodávateľ: PEKÁREŃ KELPEK Čierne Pole, Čierne Pole 36, 079 01, IČO: 47019719","257,60 € s DPH",03.10.2022,07.10.2022,platná,"obj. 5/129,135,140,145/2022" 376/2023,Čerpanie Sociálneho fondu - ukončenie šk. roka,,"dodávateľ: PEEXIM s.r.o. Penzión DOLINA, Kostolné námestie 10, 071 01 Michalovce, IČO: 36211249","2 263,00 € s DPH",21.07.2023,08.08.2023,platná,"obj. 125/2023/1,2,5" 462/2020,materiál - výpočtová technika,,"dodávateľ: PARTNER Ratail s.r.o. Bratislava, Klincová 37, 82108 Bratislava, IČO: 48127124","62,61 € s DPH",28.10.2020,04.11.2020,platná,obj. 188/2020/2 601/2020,učebné pomôcky,,"dodávateľ: P2J Technology s.r.o., Dašice v Čechách, Žižkova 165, IČO: 28826698","496,10 € s DPH",17.12.2020,05.01.2021,platná,obj. 253/2020/1 748/2019,učebné pomôcky - set na výrobu DPS,,"dodávateľ: P2J Technology s.r.o., Dašice v Čechách, Žižkova 165, IČO: 28826698","1 625,27 € s DPH",17.12.2019,13.01.2020,platná,objednávka 271/2019/1 147/2024,Revízie elektrického zariadenia,,"dodávateľ: P-CONTROL s.r.o. Michalovce, Hviezdoslavova 14, 07101 Michalovce, IČO: 54927617","19 518,00 € s DPH",14.03.2024,19.03.2024,platná,ZML 2/2024/ZoD 547/2023,služby,,"dodávateľ: Osobyuda.sk s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice, IČO: 50528041","48,00 € s DPH",30.10.2023,15.11.2023,platná,zml. 23/2022 413/2023,osobný údaj,,"dodávateľ: Osobnyudaj.sk, Námestie osloboditeľov 3/A, Košice, IČO: 50528041","48,00 € s DPH",05.09.2023,21.09.2023,platná,zmluva 51/2024,služby,,"dodávateľ: Osobnyudaj.sk s.r.o., Garbiarska 5, Košice, IČO: 50528041","48,00 € s DPH",01.02.2024,09.02.2024,platná,zml. 23/2022 300/2024,Služby,,"dodávateľ: Osobnyudaj.sk s.r.o., Garbiarska 5, 04001 Košice, IČO: 50528041","48,00 € s DPH",03.06.2024,04.06.2024,platná,ZML 20/2024 232/2024,Služby,,"dodávateľ: Osobnyudaj.sk s.r.o., Garbiarska 5, 04001 Košice, IČO: 50528041","48,00 € s DPH",02.05.2024,03.05.2024,platná,ZML 23/2022 174/2024,Služby - výkon zodpovednej osoby,,"dodávateľ: Osobnyudaj.sk s.r.o., Garbiarska 5, 04001 Košice, IČO: 50528041","48,00 € s DPH",03.04.2024,04.04.2024,platná,ZML 23/2022 111/2024,Služby - výkon zodpovednej osoby,,"dodávateľ: Osobnyudaj.sk s.r.o., Garbiarska 5, 04001 Košice, IČO: 50528041","48,00 € s DPH",04.03.2024,19.03.2024,platná,ZML 23/2022 291/2021,služby,11/2020,"dodávateľ: Osobnyudaj.sk s.r.o., Garbiarska 5, 04001 Košice, IČO: 50528041","48,00 € s DPH",02.08.2021,06.08.2021,platná, 251/2021,osobnyudaj - služby,11/2020,"dodávateľ: Osobnyudaj.sk s.r.o., Garbiarska 5, 04001 Košice, IČO: 50528041","48,00 € s DPH",01.07.2021,06.07.2021,platná, 185/2021,osobný údaj,11/2020,"dodávateľ: Osobnyudaj.sk s.r.o., Garbiarska 5, 04001 Košice, IČO: 50528041","48,00 € s DPH",01.06.2021,09.06.2021,platná, 118/2021,osobný údaj,11/2020,"dodávateľ: Osobnyudaj.sk s.r.o., Garbiarska 5, 04001 Košice, IČO: 50528041","48,00 € s DPH",03.05.2021,07.05.2021,platná, 79/2021,ochrana osobných údajov,,"dodávateľ: Osobnyudaj.sk s.r.o., Garbiarska 5, 04001 Košice, IČO: 50528041","48,00 € s DPH",01.04.2021,14.04.2021,platná, 44/2021,osobný údaj,11/2020,"dodávateľ: Osobnyudaj.sk s.r.o., Garbiarska 5, 04001 Košice, IČO: 50528041","48,00 € s DPH",01.03.2021,08.03.2021,platná, 18/2021,ochrana osobných údajov,11/2020,"dodávateľ: Osobnyudaj.sk s.r.o., Garbiarska 5, 04001 Košice, IČO: 50528041","48,00 € s DPH",01.02.2021,17.02.2021,platná,zml. 11/2020 623/2020,služby,11/2020,"dodávateľ: Osobnyudaj.sk s.r.o., Garbiarska 5, 04001 Košice, IČO: 50528041","48,00 € s DPH",04.01.2021,05.01.2021,platná,zml. 11/2020 543/2020,služby,11/2020,"dodávateľ: Osobnyudaj.sk s.r.o., Garbiarska 5, 04001 Košice, IČO: 50528041","48,00 € s DPH",01.12.2020,03.12.2020,platná, 476/2020,služby,11/2020,"dodávateľ: Osobnyudaj.sk s.r.o., Garbiarska 5, 04001 Košice, IČO: 50528041","48,00 € s DPH",02.11.2020,11.11.2020,platná, 391/2020,osobný údaj,11/2020,"dodávateľ: Osobnyudaj.sk s.r.o., Garbiarska 5, 04001 Košice, IČO: 50528041","48,00 € s DPH",02.10.2020,19.10.2020,platná, 345/2020,služby,011/2020/2,"dodávateľ: Osobnyudaj.sk s.r.o., Garbiarska 5, 04001 Košice, IČO: 50528041","48,00 € s DPH",08.09.2020,18.09.2020,platná, 297/2020,osobný údaj,11/2020,"dodávateľ: Osobnyudaj.sk s.r.o., Garbiarska 5, 04001 Košice, IČO: 50528041",,03.08.2020,13.08.2020,platná, 255/2020,osobný údaj,11/2020,"dodávateľ: Osobnyudaj.sk s.r.o., Garbiarska 5, 04001 Košice, IČO: 50528041","48,00 € s DPH",01.07.2020,16.07.2020,platná, 204/2020,osobný údaj,011/2020/2,"dodávateľ: Osobnyudaj.sk s.r.o., Garbiarska 5, 04001 Košice, IČO: 50528041","48,00 € s DPH",01.06.2020,12.06.2020,platná, 179/2020,osobný údaj,11/2020,"dodávateľ: Osobnyudaj.sk s.r.o., Garbiarska 5, 04001 Košice, IČO: 50528041","48,00 € s DPH",04.05.2020,11.05.2020,platná, 152/2020,osobný údaj,19/2019,"dodávateľ: Osobnyudaj.sk s.r.o., Garbiarska 5, 04001 Košice, IČO: 50528041","48,00 € s DPH",01.04.2020,06.04.2020,platná, 116/2020,služby - osobné údaje,19/2019,"dodávateľ: Osobnyudaj.sk s.r.o., Garbiarska 5, 04001 Košice, IČO: 50528041","48,00 € s DPH",06.02.2020,18.03.2020,platná,zml. 19/2019 43/2020,ochrana osobných údajov,19/2019,"dodávateľ: Osobnyudaj.sk s.r.o., Garbiarska 5, 04001 Košice, IČO: 50528041","48,00 € s DPH",04.02.2020,13.02.2020,platná, 766/2019,služby,19/2019,"dodávateľ: Osobnyudaj.sk s.r.o., Garbiarska 5, 04001 Košice, IČO: 50528041","48,00 € s DPH",30.12.2019,13.01.2020,platná, 701/2019,služby - osobné údaje,19/2019,"dodávateľ: Osobnyudaj.sk s.r.o., Garbiarska 5, 04001 Košice, IČO: 50528041","48,00 € s DPH",02.12.2019,08.12.2019,platná,zmluva 19/2019 620/2019,osobný údaj,19/2019,"dodávateľ: Osobnyudaj.sk s.r.o., Garbiarska 5, 04001 Košice, IČO: 50528041","48,00 € s DPH",04.11.2019,11.11.2019,platná, 348/2023,služby,,"dodávateľ: Osobnyudaj.sk s.r.o., Garbiarska 5, 04001 Košice, IČO: 50528041","48,00 € s DPH",03.07.2023,11.07.2023,platná,"zml 23/2022," 455/2021,osobný udaj,11/2020,"dodávateľ: Osobnyudaj.sk s.r.o., Garbiarska 5, 040 010 Košice, IČO: 50528041","48,00 € s DPH",02.11.2021,11.11.2021,platná, 291/2023,služby,,"dodávateľ: Osobnyudaj.sk s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice, IČO: 50528041","48,00 € s DPH",01.06.2023,06.06.2023,platná,zml. 23/2022 107/2023,služby,,"dodávateľ: Osobnyudaj.sk s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice, IČO: 50528041","48,00 € s DPH",01.03.2023,02.03.2023,platná,zml. 20/2022 615/2022,služby,,"dodávateľ: Osobnyudaj.sk s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice, IČO: 50528041","48,00 € s DPH",01.12.2022,05.12.2022,platná, 540/2022,služby,,"dodávateľ: Osobnyudaj.sk s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice, IČO: 50528041","48,00 € s DPH",02.11.2022,22.11.2022,platná,zml. 23/2022 328/2021,služby,11/2020,"dodávateľ: Osobnyudaj.sk s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice, IČO: 50528041","48,00 € s DPH",02.09.2021,09.09.2021,platná, 466/2023,služba - osobný údaj,,"dodávateľ: Osobnyudaj.sk s.r.o, Garbiarska 5, Košice, IČO: 50528041","48,00 € s DPH",02.10.2023,11.10.2023,platná,zml. 23/2022 1/2024,služby,,"dodávateľ: Osobnyudaj. s.r.o., Garbiarska 5, Košice, IČO: 50528041","498,00 € s DPH",02.01.2024,17.01.2024,platná,zml. 23/2022 49/2023,služby,,"dodávateľ: Osobnyudaj sk. s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice, IČO: 50528041","48,00 € s DPH",02.02.2023,09.02.2023,platná,zml. 23/2022 473/2022,služby,,"dodávateľ: Osobnyudaj sk. s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice, IČO: 50528041","48,00 € s DPH",03.10.2022,07.10.2022,platná,zml. 23/2022 401/2022,služby - osobný údaj,,"dodávateľ: Osobnyudaj sk. s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice, IČO: 50528041",,02.09.2022,09.09.2022,platná,zml. 23/2022 1/2023,služby,,"dodávateľ: Osobnyudaj sk. s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice","48,00 € s DPH",03.01.2023,10.01.2023,platná,zml. 23/2022 515/2021,služby,11/2020,"dodávateľ: Osobnyudaj sk s.r.o., Garbiarska 5, 071 01 Michalovce, IČO: 50528041","48,00 € s DPH",01.12.2021,10.12.2021,platná, 88/2022,,11/2020,"dodávateľ: Osobnyudaj sk s.r.o., Garbiarska 5, 04001 Košice, IČO: 50528041","48,00 € s DPH",01.03.2022,22.03.2022,platná, 161/2023,služby,,"dodávateľ: Osobnyudaj sk s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice, IČO: 50528041","48,00 € s DPH",03.04.2023,19.04.2023,platná,zml. 23/2022 356/2022,služby - osobný údaj,,"dodávateľ: Osobnyudaj sk s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice, IČO: 50528041","48,00 € s DPH",02.08.2022,18.08.2022,platná,zml. 23/2022/RZ 151/2022,,11/2020,"dodávateľ: Osobnyudaj sk s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice, IČO: 50528041","48,00 € s DPH",01.04.2022,07.04.2022,platná, 40/2022,,11/2020,"dodávateľ: Osobnyudaj sk s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice, IČO: 50528041","48,00 € s DPH",01.02.2022,08.02.2022,platná, 214/2023,služby,,"dodávateľ: Osobnyudaj sk s.r.o., Garbiarska 2, 040 01 Košice, IČO: 50528041","48,00 € s DPH",02.05.2023,05.05.2023,platná,"zml. 23/2022," 327/2022,osobný údaj,,"dodávateľ: Osobnyudaj sk s.r.o, Garbiarska 5, 040 01 Košice, IČO: 50528041","48,00 € s DPH",06.07.2022,15.07.2022,platná,zml. 23/2022 390/2023,služby,,"dodávateľ: Osobnyudaj s. s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice, IČO: 50528041","48,00 € s DPH",08.08.2023,14.08.2023,platná,zml. 23/2022 634/2023,služby,,"dodávateľ: Osobnyudaj .sk s.r.o., Garbiarska 5, Košice, IČO: 50528041","48,00 € s DPH",01.12.2023,07.12.2023,platná,zml. 23/2022 1/2022,osobný údaj,11/2020,"dodávateľ: Osobnyudaj .sk s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice, IČO: 50528041","48,00 € s DPH",03.01.2022,10.01.2022,platná, 267/2022,osobný údaj,,"dodávateľ: Osobnyudaj .sk s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice, IČO: 50528041","48,00 € s DPH",01.06.2022,13.06.2022,platná,zml. 23/2022 54/2024,poplatky,,"dodávateľ: Okresný súd,, Michalovce, Michalovce","49,50 € s DPH",01.02.2024,09.02.2024,platná, 692/2022,poplatky,,"dodávateľ: Okresný súd Michalovce, Námestie Osloboditeľov","49,50 € s DPH",27.12.2022,30.12.2022,platná,podaný návrh 503/2021,"kancelárske potreby, tonery",,"dodávateľ: OfiiceLand s.r.o., Mierová 183, 821 05 Bratislava, IČO: 35843136","116,00 € s DPH",25.11.2021,10.12.2021,platná,"obj. 177/2021/1,2,5" 436/2022,realizácia VO,,"dodávateľ: Obstarávateľ SK, s.r.o., Agátová 6, 075 01 Trebišov, IČO: 46887423","450,00 € s DPH",22.09.2022,28.09.2022,platná,"obj. 97/2022/1,2" 665/2022,voda a stočné,,"dodávateľ: Obchodná akadémiea, Kapušianska 2, 071 01 Michalovce, IČO: 31953549","100,79 € s DPH",16.12.2022,30.12.2022,platná,zml. 16/2018 315/2020,"prefakt. vodné, stočné",,"dodávateľ: Obchodná akadémia, Kapušianska 90, 071 01 Michalovce, IČO: 31953549","100,36 € s DPH",13.08.2020,20.08.2020,platná,zmluva 16/2018 685/2023,energie,,"dodávateľ: Obchodná akadémia, Kapušianska 2, Michalovce, IČO: 31953549","107,09 € s DPH",20.12.2023,03.01.2024,platná,zml. 16/2018 337/2024,Vodné-stočné,,"dodávateľ: Obchodná akadémia, Kapušianska 2, 07101 Michalovce, IČO: 31953549","129,14 € s DPH",19.06.2024,19.06.2024,platná,ZML 16/2018 389/2021,vodné-stočné,,"dodávateľ: Obchodná akadémia, Kapušianska 2, 07101 Michalovce, IČO: 31953549","144,98 € s DPH",30.09.2021,18.10.2021,platná,zmluva 16/2018 156/2021,energie,,"dodávateľ: Obchodná akadémia, Kapušianska 2, 07101 Michalovce, IČO: 319535549","66,90 € s DPH",14.05.2021,19.05.2021,platná,zml. 16/2018 317/2023,energie,,"dodávateľ: Obchodná akadémia, Kapušianska 2, 071 01 Michalovce, IČO: 31953549","132,29 € s DPH",09.06.2023,13.06.2023,platná,zml. 16/2018 293/2022,energie,,"dodávateľ: Obchodná akadémia, Kapušianska 2, 071 01 Michalovce, IČO: 31953549","125,99 € s DPH",10.06.2022,15.06.2022,platná,zml. 16/2018 28/2022,"prefakturácia - vodné, stočné",,"dodávateľ: Obchodná akadémia, Kapušianska 2, 071 01 Michalovce, IČO: 31953549",,26.01.2022,03.02.2022,platná,zml. 16/2018 749/2019,vodné a stočné,,"dodávateľ: Obchodná akadémia, Kapušianska 2, 071 01 Michalovce, IČO: 31953549","58,55 € s DPH",18.12.2019,13.01.2020,platná,zmluva 16/2018 109/2024,Zariadenie kuchyne,,"dodávateľ: OXYGENIC s.r.o., Zahradní396, 25225 Jinočany, ČR, IČO: 28938593","144,10 € s DPH",05.03.2024,18.03.2024,platná,Obj. 188/2023/5 25/2023,školenie,,"dodávateľ: OTIDEA s.r.o., Astrová 2/A, 821 01 Bratislava, IČO: 47139200","120,00 € s DPH",23.01.2023,23.01.2023,platná, 307/2021,školenie,,"dodávateľ: OTIDEA s.r.o. Bratislava, Astrová 2/A, 82101 Bratislava, IČO: 47139200","174,00 € s DPH",19.08.2021,09.09.2021,platná,obj. 112/2021/2 454/2021,"materiál - náradie, prístroje",,"dodávateľ: ONET DIGITAL D.O.O., Brezovce 6, 1236, Trzin","50,70 € s DPH",27.10.2021,11.11.2021,platná,obj. 121/2021/1 151/2020,magnetické vitríny - Erasmus,,"dodávateľ: OFFICE DEPOT s.r.io., Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava, IČO: 36192384","385,33 € s DPH",30.03.2020,06.04.2020,platná,obj. 057/2020/2 285/2023,materiál,,"dodávateľ: OC Záhradná Galéria s.r.o., prevádzjka A Markuša 69/54,07301 N. Rybnica, IČO: 52436870","249,98 € s DPH",30.06.2023,06.06.2023,platná,obj. 101/2023/2 83/2024,školenie,,"dodávateľ: Nakladateľství FORUM s.r.o., Seberiniho 1, Bratislava, IČO: 46490213","154,80 € s DPH",13.02.2024,14.02.2024,platná,obj. 21/2021/2 306/2021,školenie,,"dodávateľ: Nakladateľství FORUM s.r.o., Seberiniho 1, 82103 Bratislava - Ružinov, IČO: 46490213","52,80 € s DPH",10.08.2021,09.09.2021,platná,obj. 110/2021/1 516/2021,materiál - dezinfekcia,,"dodávateľ: Najlepšia ochrana s.r.o., Slnečné jazerá 2572, 903 01 Senec, IČO: 35806737","432,70 € s DPH",01.12.2021,10.12.2021,platná,"obj. 181/2021/1,2" 584/2023,"revízie, servis",,"dodávateľ: NCH Slovakia s.r.o., Drieňová 34, Bratislava, IČO: 34096043","357,91 € s DPH",10.11.2023,15.11.2023,platná,zml. 107/2010 652/2022,"revízie, servis",,"dodávateľ: NCH Slovakia s.r.o., Drieňová 34, 821 02 )Bratislava, IČO: 34096043","331,40 € s DPH",09.12.2022,20.12.2022,platná,"zml 107, obj. 5/199/2022" 526/2021,"likvidácia olejov, revízia",,"dodávateľ: NCH Slovakia s.r.o., Drieňová 34, 821 02 Bratislava, IČO: 34096043","318,66 € s DPH",06.12.2021,13.12.2021,platná,zmluva 107 725/2019,zneškodnenie nebezpečného odpadu,,"dodávateľ: NCH Slovakia s.r.o., Drieňová 34, 821 02 Bratislava, IČO: 34096043","318,66 € s DPH",09.12.2019,13.12.2019,platná,zmluva 107 622/2020,odvoz nebezpeč. odpadu,,"dodávateľ: NCH Slovakia s.r.o., Drieňova 34, 821 02 Bratislava, IČO: 34096043","318,66 € s DPH",28.12.2020,05.01.2021,platná,zml. 107 241/2022,materiál - elektro,,"dodávateľ: N-Terr s.r.o., Kukučínova 2040, 06901 Snina, IČO: 46808876","934,08 € s DPH",19.05.2022,25.05.2022,platná,obj. 53/2022/2 515/2023,mäso,,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 63205915","2 179,24 € s DPH",18.10.2023,24.10.2023,platná,"zml. 55/2023/RD, obj. 5/162/2023, 5/168/2023" 58/2024,mäso,,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","3 395,49 € s DPH",02.02.2024,09.02.2024,platná,"zml. 55/2023/RD, obj. 5/011,018,025/2024" 471/2023,potraviny - mäso,,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","243,30 € s DPH",04.10.2023,11.10.2023,platná,"zml. 55/2023/RD, obj. 5/157/2023" 682/2023,potraviny,,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, IČO: 36205915","2 075,43 € s DPH",19.12.2023,22.12.2023,platná,"zml. 55/2023/ED, obj. 5/2011,217/2023" 573/2023,potraviny - mäso,,"dodávateľ: Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86, 071 01 Michalovce, IČO: 36205915","2 279,20 € s DPH",06.11.2023,13.11.2023,platná,"zml. 55/2023/RZ, obj. 5/173,179/2023" 103/2024,Potraviny - mäso,,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Užhorodská, IČO: 86, 07101 Michalovce","874,81 € s DPH",23.02.2024,18.03.2024,platná,"ZML 55/2023/RD, OBJ 5/045/2024" 514/2023,mäso,,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 63205915","178,41 € s DPH",18.10.2023,24.10.2023,platná,"zml. 55/2023/RD, obj. 5/162/2023" 90/2024,potraviny - mäso,,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","1 599,85 € s DPH",15.02.2024,20.02.2024,platná,"zml. 55/2023/RD, obj. 5/031,038/2024" 11/2024,mäso,,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","1 459,32 € s DPH",16.01.2024,05.02.2024,platná,"zml. 55/2023/RD, obj. 5/004/2024" 693/2023,potraviny - mäso,,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","777,02 € s DPH",22.12.2023,08.01.2024,platná,zml. 55/2023/RD 613/2023,potraviny - mäso,,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","2 984,98 € s DPH",23.11.2023,27.11.2023,platná,zml. 55/2023/RD 470/2023,potraviny - mäso,,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","484,58 € s DPH",04.10.2023,11.10.2023,platná,"zml. 55/2023/RD, obj. 5/157/2023" 472/2023,potraviny - mäso,,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Užhorodská 86, Michalovce, IČO: 36205915","361,70 € s DPH",04.10.2023,11.10.2023,platná,"zml. 55/2023/RD, obj. 5/157/2023" 303/2024,Potraviny - mäso,,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Užhorodská 86, IČO: 36205915","2 169,25 € s DPH",03.06.2024,04.06.2024,platná,"ZML 55/2023/RD, OBJ 5/116, 110, 105/2024" 265/2024,Potraviny - mäso,,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Užhorodská 86, IČO: 36205915","924,07 € s DPH",16.05.2024,20.05.2024,platná,"ZML 55/2023/RD, OBJ 5/105/2024" 231/2024,Potraviny - mäso,,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Užhorodská 86, IČO: 36205915","1 688,04 € s DPH",30.04.2024,10.05.2024,platná,"ZML 55/2023/RD, OBJ 5/089, 095/2024" 217/2024,Potraviny - mäso,,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Užhorodská 86, IČO: 36205915","2 352,31 € s DPH",19.04.2024,24.04.2024,platná,"ZML 55/2023/RD, OBJ 5/071,076,083/2024" 184/2024,Potraviny - mäso,,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Užhorodská 86, IČO: 36205915","1 794,43 € s DPH",05.04.2024,10.04.2024,platná,"ZML 55/2023/RD, OBJ 5/060, 066/2024" 153/2024,Potraviny - mäso,,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Užhorodská 86, IČO: 36205915","1 851,03 € s DPH",18.03.2024,26.03.2024,platná,"ZML 55/2023/RD, OBJ 5/050,056/2024" 639/2023,potraviny - mäso,,"dodávateľ: Mäso Zemplín a.s., Užhorodská 86, 071 01 Michalovce, IČO: 36205915","1 871,78 € s DPH",04.12.2023,11.12.2023,platná,"zml. 55/2023/RD, obj. 5/206/2023" 718/2019,materiál pre krúžkovú činnosť,,"dodávateľ: MoreLega.cz, David Soukup, Slovanská 44, 32600 Plzeň, IČO: 66378745","356,69 € s DPH",06.12.2019,13.12.2019,platná,objednávka 236/2019/1 229/2024,záhradkárske náradie - materiál,,"dodávateľ: Monika Slovjaninová, Fraňa Kráľa 22, 07101 Michalovce, IČO: 40940403","263,40 € s DPH",29.04.2024,03.05.2024,platná,OBJ 71/2024/1 387/2023,nákup okien,,"dodávateľ: Miverob, s.r.o., Kmeťová 26, 949 01 Nitra","4 385,36 € s DPH",04.08.2023,14.08.2023,platná,obj. 131/2023/2 106/2024,Základná záhradná záhrada - žací stôl,,"dodávateľ: Miroslav Kameník, Sobieskiego 7, 34480, Jablonka Poľsko, IČO: 520102815","338,08 € s DPH",04.03.2024,18.03.2024,platná,OBJ. 16/2024/2 131/2024,"Materiál - údržba, opravy",,"dodávateľ: Miroslav Kameník, Sobieskiego 7, 34480, Jablonka Poľsko, IČO: 520102815","139,92 € s DPH",08.03.2024,18.03.2024,platná,OBJ 16/2024/2 465/2023,výpočtová technika,,"dodávateľ: Mironet.cz a.s., Komerční, hala NUP, Nupaky, IČO: 28189647","153,75 € s DPH",02.10.2023,11.10.2023,platná,obj. 157/2023/2 319/2021,vstupenky - sociálny fond,,"dodávateľ: Mgr. Miroslav Dufinec - dART, L. N. Tolstého 712, 071 01 Michalovce, IČO: 40006263","1 080,00 € s DPH",26.08.2021,09.09.2021,platná,"obj. 113/2021/1,2" 440/2020,ochranné rúška,,"dodávateľ: Mgr. Eva Lobová, Nad Laborcom 1768/2, Nad Laborcom, 071 01 Michalovce, IČO: 43744834","1 128,00 € s DPH",19.10.2020,26.10.2020,platná,obj. 170/2020/1 371/2020,materiál - dezinfekcia,,"dodávateľ: Metallurgical, s.r.o., Moldavská cesta II, 49/2413, 040 11 Košice, IČO: 50104829","207,60 € s DPH",23.09.2020,25.09.2020,platná,"obj. 135/2020/1,2,5" 159/2021,materiál - dezinfekcia,,"dodávateľ: Metallurgical s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 Košice, IČO: 50104829","250,00 € s DPH",17.05.2021,19.05.2021,platná,obj. 052/2021/2 436/2020,materiál - dezinfekcia,,"dodávateľ: Metallurgical s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 Košice, IČO: 50104829","1 253,15 € s DPH",16.10.2020,21.10.2020,platná,"obj. 166/2020/1,2" 18/2024,poplatky za stavebné povolenie,,"dodávateľ: Mesto Michalovce,, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce, IČO: 325490","30,00 € s DPH",17.01.2024,05.02.2024,platná, 642/2022,služby,,"dodávateľ: Mesto Michalovce,, Námestie osloboditeľov 30 071 01 Michalovce","600,00 € s DPH",08.12.2022,14.12.2022,platná,platobný poukaz 156/2024,Poplatok za KO,,"dodávateľ: Mesto Michalovce, Námestie osloboditeľov 30, 07101 Michalovce, IČO: 00325490","5 614,40 € s DPH",18.03.2024,26.03.2024,platná,Rozhodnutie č. 05924/2024/011596/2024/05 157/2024,Poplatok - stavebné povolenie,,"dodávateľ: Mesto Michalovce, Námestie osloboditeľov 30, 07101 Michalovce, IČO: 00325490","800,00 € s DPH",19.03.2024,26.03.2024,platná,Platobný poukaz č. 3119240024 146/2024,Daň zo stavieb,,"dodávateľ: Mesto Michalovce, Námestie osloboditeľov 30, 07101 Michalovce, IČO: 00325490","1 875,20 € s DPH",14.03.2024,19.03.2024,platná,Rozhodnutie 05606/2024/012118/2024/05 187/2022,vývoz komunálneho odpadu 2022,,"dodávateľ: Mesto Michalovce, Námestie osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce",,,,platná, 140/2023,daň z nehnuteľnosti,,"dodávateľ: Mesto Michalovce, Námestie osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce, IČO: 00325490","1 758,00 € s DPH",17.03.2023,28.03.2023,platná, 642/2022,poplatky za stavebné povolenie,,"dodávateľ: Mesto Michalovce, Námestie osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce, IČO: 00325490","600,00 € s DPH",08.12.2022,20.12.2022,platná, 659/2022,poplatok za stavebné povolenie,,"dodávateľ: Mesto Michalovce, Námestie osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce, IČO: 00325490","800,00 € s DPH",14.12.2022,20.12.2022,platná, 187/2022,vývoz komunálneho odpadu,,"dodávateľ: Mesto Michalovce, Námestie osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce, IČO: 000325490","4 338,40 € s DPH",13.04.2022,22.04.2022,platná,Rozhodnutie mesta 103/2023,vývoz komunálneho odpadu,,"dodávateľ: Mesto Michalovce, Námestie osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce, 325490","5 614,40 € s DPH",27.02.2023,02.03.2023,platná, 179/2022,daň z nehnuteľnosti,,"dodávateľ: Mesto Michalovce, Námerstie osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce, IČO: 00325490","1 758,00 € s DPH",12.04.2022,21.04.2022,platná,Rozhodnutie 140870 243/2023,poplatky - stavebné povolenie,,"dodávateľ: Mesto Michalovce, Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce, IČO: 00325490","600,00 € s DPH",11.05.2023,18.05.2023,platná, 145/2020,poplatky mestu za odvod komunálneho odpadu,,"dodávateľ: Mesto Michalovce, Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce, IČO: 325490","5 390,00 € s DPH",23.03.2020,03.04.2020,platná,rozhodnutie - výmer 94/2021,komunálny odpad,,"dodávateľ: Mesto Michalovce, Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce, IČO: 00325490","4 338,40 € s DPH",13.04.2021,16.04.2021,platná,rozhodnutie podľa zákona 582/2004 Z.z. 73/2021,poplatok za stavebné povolenie,,"dodávateľ: Mesto Michalovce, Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce, IČO: 00325490","100,00 € s DPH",30.03.2021,14.04.2021,platná, 75/2021,daň z nehnuteľnosti,,"dodávateľ: Mesto Michalovce, Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce, IČO: 00325490","1 943,81 € s DPH",01.04.2021,14.04.2021,platná,Rozhodnutie 195/2020,zníženie poplatku za odvoz,,"dodávateľ: Mesto Michalovce, Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce, IČO: 00325490","1 339,80 € s DPH",18.05.2020,19.05.2020,platná, 542/2020,prenájom fliaš,59/2020/NZ,"dodávateľ: Messer Tatragas, s.r.o., Chalupkova 9, 81944 Bratislava, IČO: 685852","531,60 € s DPH",01.12.2020,08.12.2020,platná, 757/2019,"kyslík, plyn",,"dodávateľ: Messer Tatragas, s.r.o., Chalupkova 9, 81944 Bratislava, IČO: 685852","170,04 € s DPH",18.12.2019,13.01.2020,platná,objednávka 167/2019/2 363/2021,mapa,,"dodávateľ: Meló-Diák Slovakia s.r.o., Kossutha 101, K. Chlmec, IČO: 36200701","27,34 € s DPH",21.09.2021,07.10.2021,platná,obj. 134-1/2021/2 321/2020,materiál - dezinfekcia,,"dodávateľ: Matallurgical, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 Košice, IČO: 50104829","477,17 € s DPH",26.08.2020,07.09.2020,platná,obj. 114/2020/1 397/2020,oprava strechy,,"dodávateľ: Martin MATTA, Užhorodská 184/33, 071 01 Michalovce, IČO: 40006620","705,44 € s DPH",05.10.2020,14.10.2020,platná,obj. 113/2020/1 609/2019,oprava strešnej konštrukcie,,"dodávateľ: Martin MATTA, Užhorodská 184/33, 071 01 Michalovce, IČO: 40006620","490,44 € s DPH",23.10.2019,29.10.2019,platná,Objednávka 189/2019/2 74/2020,učebné pomôcky,,"dodávateľ: Marek Dvořák, U Nemocnice 3373/6b, 690 02 Břeclav, IČO: 65809921","580,00 € s DPH",11.02.2020,25.02.2020,platná,"objednávka 022/2020/1,2" 352/2023,materiál na opravu a údržbu,,"dodávateľ: Marcel Lichvár,, Sevgerná 3594/14, 071 01 Michalovce, IČO: 50756265","412,57 € s DPH",04.07.2023,11.07.2023,platná,obj. 123/2023/1 686/2023,materiál na opravy a údržbu,,"dodávateľ: Marcel Lichvár,, Severná 3594/14, Michalovce, IČO: 50756265","733,68 € s DPH",20.12.2023,03.01.2024,platná,obj. 235/2023/2 260/2023,materiál na opravy a údržbu,,"dodávateľ: Marcel Lichvár,, Severná 3594/14, 071 01 Michalovce, IČO: 50756265","108,00 € s DPH",19.05.2023,26.05.2023,platná,obj. 108/2023/2 527/2022,materiál na opravy a údržbu,,"dodávateľ: Marcel Lichvár,, Severná 3594/14, 071 01 Michalovce, IČO: 50756265","260,01 € s DPH",24.10.2022,03.11.2022,platná,obj. 142/2022/1 408/2023,materiál na údržbu,,"dodávateľ: Marcel Lichvár, Severná 3594/14, Michalovce, IČO: 50756265","1 067,04 € s DPH",30.08.2023,21.09.2023,platná,obj. 129/2023/2 266/2021,"materiál - opravy, údržba",,"dodávateľ: Marcel Lichvár, Severná 3594/14, Michalovce, IČO: 50756265","367,78 € s DPH",12.07.2021,20.07.2021,platná,obj. 096/2021/2 175/2021,materiál na opravy,,"dodávateľ: Marcel Lichvár, Severná 3594/14, Michalovce, IČO: 50756265","114,97 € s DPH",26.05.2021,02.06.2021,platná,obj. 044/2021/2 133/2020,materiál na opravy a údržbu,,"dodávateľ: Marcel Lichvár, Severná 3594/14, Michalovce, IČO: 50756265","242,25 € s DPH",06.05.2021,13.05.2021,platná,obj. 036/2021/2 529/2020,materiál,,"dodávateľ: Marcel Lichvár, Severná 3594/14, Michalovce, IČO: 50756265","293,55 € s DPH",24.11.2020,26.11.2020,platná,obj. 209/2020/1 509/2020,materiál na opravy,,"dodávateľ: Marcel Lichvár, Severná 3594/14, Michalovce, IČO: 50756265","345,33 € s DPH",12.11.2020,23.11.2020,platná,obj. 201/2020/2 435/2020,materiál na opravy,,"dodávateľ: Marcel Lichvár, Severná 3594/14, Michalovce, IČO: 50756265","483,31 € s DPH",15.10.2020,23.10.2020,platná,"obj. 157,159/2020/2" 398/2020,materiál na opravy,,"dodávateľ: Marcel Lichvár, Severná 3594/14, Michalovce, IČO: 50756265","528,72 € s DPH",05.10.2020,14.10.2020,platná,obj. 117/2020/5 386/2020,materiál na opravy,,"dodávateľ: Marcel Lichvár, Severná 3594/14, Michalovce, IČO: 50756265","583,64 € s DPH",30.09.2020,06.10.2020,platná,"obj. 102A,104/2020/1" 387/2020,materiál na opravy,,"dodávateľ: Marcel Lichvár, Severná 3594/14, Michalovce, IČO: 50756265","138,87 € s DPH",30.09.2020,06.10.2020,platná,obj. 127/2020/2 236/2020,materiál na opravy,,"dodávateľ: Marcel Lichvár, Severná 3594/14, Michalovce, IČO: 50756265","120,71 € s DPH",24.06.2020,01.07.2020,platná,obj. 077/2020/2 691/2019,materiál na údržbu,,"dodávateľ: Marcel Lichvár, Severná 3594/14, Michalovce, IČO: 50756265","42,13 € s DPH",28.11.2019,10.12.2019,platná,objednávka 232/2019/2 690/2019,materiál na údržbu,,"dodávateľ: Marcel Lichvár, Severná 3594/14, IČO: 50756265","126,50 € s DPH",28.11.2019,10.12.2019,platná,"objednávka 223,245/2019/5" 33/2020,materiál na opravy,,"dodávateľ: Marcel Lichvár, Severná 3594/14, 07101 Michalovce, IČO: 50756265","226,24 € s DPH",28.01.2020,07.02.2020,platná,objednávka 012/2020/2 357/2022,materiál na opravy a údržbu,,"dodávateľ: Marcel Lichvár, Severná 3594/14, 071 01 Michalovce, IČO: 50756265","323,48 € s DPH",03.08.2022,19.08.2022,platná,obj. 88/2022/1 305/2022,materiál na maľovanie,,"dodávateľ: Marcel Lichvár, Severná 3594/14, 071 01 Michalovce, IČO: 50756265","1 572,66 € s DPH",21.06.2022,29.06.2022,platná,obj. 64/2022/1 108/2023,materiál na opravy a údržbu,,"dodávateľ: Marcel Lichvár, Severná 3594/14, 071 01 Mi, IČO: 50756265","194,28 € s DPH",01.03.2023,02.03.2023,platná, 404/2021,"montážna pena, Primalex Plus, maliarska štetka",,"dodávateľ: Marcel Lichvár, Severná 3594/14, 07101 Michalovce, IČO: 50756265","74,88 € s DPH",06.10.2021,18.10.2021,platná,obj. 118/2021/1 683/2022,materiál na opravy,,"dodávateľ: Marcel Lichvár, Severná 14, 071 01 Michalovce, IČO: 50756265","246,00 € s DPH",21.12.2022,30.12.2022,platná,obj. 219/2022/2 684/2022,materiál na operavy,,"dodávateľ: Marcel Lichvár, Severná 14, 071 01 Michalovce, IČO: 50756265","69,39 € s DPH",21.12.2022,30.12.2022,platná,obj. 169/2022/1 297/2023,materiál,,"dodávateľ: Marcel Lichvár, Michalovce, Severná 3594/14, IČO: 50756265","230,22 € s DPH",05.06.2023,06.06.2023,platná,obj. 92/2023/2 292/2024,"Materiál - opravy, údržba",,"dodávateľ: Marcel Lichvár, Michalovce, Severná 3594/14, 07101 Michalovce, IČO: 50756265","755,25 € s DPH",28.05.2024,31.05.2024,platná,OBJ 81/2024/2 322/2024,Materiál - farby a laky,,"dodávateľ: Marcel Lichvár Michalovce, Severná 3594/14, 07101 Michalovce, IČO: 50756265","137,43 € s DPH",10.06.2024,11.06.2024,platná,OBJ 103/2024/2 357/2022,predplatné,,"dodávateľ: Magnet Press, Slovakia s.r.o., Šustekova 8, 851 04 Bratislava, IČO: 31356958","24,00 € s DPH",02.08.2022,18.08.2022,platná, 644/2023,predplatné,,"dodávateľ: Magnet Press Slovakia s.r.o., Šustekova 8, Bratislava, IČO: 31356958","28,00 € s DPH",04.12.2023,11.12.2023,platná, 677/2019,CHIP DVD,,"dodávateľ: Magnet Press Slovakia s.r.o., Šustekova 8, 85104 Bratislava, IČO: 31356958","64,00 € s DPH",19.11.2019,30.11.2019,platná, 169/2024,Služba - PZS,,"dodávateľ: MaPZS s.r.o., 04473 Buzica 346, IČO: 53206771","450,00 € s DPH",26.03.2024,26.03.2024,platná,ZML 1/2024 38/2022,,8/2022,"dodávateľ: MaPZS s.r.o., 044 73 Buzica 346","400,00 € s DPH",01.02.2022,08.02.2022,platná, 539/2022,"kancelárske potreby, tonery",,"dodávateľ: MaEl, s.r.o., Višňová 1841/31, 071 01 Michalovce, IČO: 51142414","63,50 € s DPH",02.11.2022,22.11.2022,platná,obj. 156/2022/2 309/2021,"materiál - kancelársky, tonery",,"dodávateľ: MaEl, s.r.o., Višňová 1841/31, 071 01 Michalovce, IČO: 51142414","2 042,00 € s DPH",09.08.2021,16.09.2021,platná,obj. 081/2021/1 320/2022,oprava tlačiarne,,"dodávateľ: MaEl s.r.o., Višňová 1941/31, 071 01 Michalovce, IČO: 51142414","166,00 € s DPH",30.06.2022,15.07.2022,platná,obj. 77/2022/2 490/2023,"kancelárske potreby, tonery",,"dodávateľ: MaEl s.r.o., Višňová 1841/31, Michalovce, IČO: 51142414","259,00 € s DPH",10.10.2023,17.10.2023,platná,obj. 149/2023/2 512/2021,oprava Netebooku,,"dodávateľ: MaEl s.r.o., Višňová 1841/31, 071 01 Michalovce, IČO: 51142414","140,00 € s DPH",30.11.2021,10.12.2021,platná,obj. 178/2021/2 453/2021,kancelárske potreby,,"dodávateľ: MaEl s.r.o., Višňová 1841/31, 071 01 Michalovce, IČO: 51142414","108,15 € s DPH",27.10.2021,,platná,obj. 154/2021/1 79/2022,materiál - kancelárske potreby,,"dodávateľ: MaEl s.r.o., Višňová 184/31, 071 01 Michalovce, IČO: 51142414","99,50 € s DPH",24.02.2022,22.03.2022,platná,obj. 4/2022/2 399/2022,kancelárske potreby,,"dodávateľ: MaEL, s.r.o., Višňová 1841/31, 071 01 Michalovce, IČO: 51142414","382,14 € s DPH",30.08.2022,09.09.2022,platná,"obj. 114/2022/1,2" 297//2022,multifunkčná tlačiareň,,"dodávateľ: MaEL, s.r.o., Višňová 1841/31, 071 01 Michalovce, IČO: 51142414","250,00 € s DPH",15.06.2022,24.06.2022,platná,obj. 73/2022/2 383/2021,"materiál - kancelársky, tonery",,"dodávateľ: MaEL, s.r.o., Višňová 1841/31, 071 01 Michalovce, IČO: 51142414","98,50 € s DPH",29.09.2021,05.10.2021,platná,obj. 126/2021/1 314/2021,materiál - kancelárske potreby,,"dodávateľ: MaEL, s.r.o., Višňová 1841/31, 071 01 Michalovce, IČO: 51142414","63,00 € s DPH",23.08.2021,09.09.2021,platná,obj. 111/2021/1 200/2021,materiál - kancelárske potreby,,"dodávateľ: MaEL, s.r.o. Višňová 184/31, Višňová 1841/31, 071 01 Michalovce, IČO: 51142414","113,20 € s DPH",03.06.2021,14.06.2021,platná,obj. 052/2021/2 695/2022,"kancelárske potreby, tonery",,"dodávateľ: MaEL s.r.o.,, Višňová 1841/31, 071 01 Michalovce, IČO: 51142414","87,50 € s DPH",27.12.2022,10.01.2023,platná,obj. 190/2022/2 530/2022,kancelárske potreby,,"dodávateľ: MaEL s.r.o.,, Višňová 1841/31, 071 01 Michalovce, IČO: 51142414","108,17 € s DPH",24.10.2022,03.11.2022,platná,"obj. 13582022/1,5" 346/2023,"kancelárske potreby, tonery",,"dodávateľ: MaEL s.r.o.,, Višňová 184/31, 071 01 Michalovce, IČO: 511424414","259,80 € s DPH",30.06.2023,11.07.2023,platná,"obj. 121/2023/1,2" 453/2021,kancelárske potreby,,"dodávateľ: MaEL s.r.o., Višňová 184831, 071 01 Michalovce, IČO: 51142414","108,15 € s DPH",27.10.2021,12.11.2021,platná,obj. 154/5202181 634/2022,"kancelárske potreby, toner",,"dodávateľ: MaEL s.r.o., Višňová 1841/31m 071 01 Michalovce, IČO: 51142414","183,45 € s DPH",07.12.2022,08.12.2022,platná,obj. 181/2022/1 120/2022,"kancelárske potreby, tonery",,"dodávateľ: MaEL s.r.o., Višňová 1841/31. 071 01 Michalovce, IČO: 51142414","260,77 € s DPH",14.03.2022,24.03.2022,platná,obj. 22/2022/1 34/2024,"materiál, kanc. potreby, tonery",,"dodávateľ: MaEL s.r.o., Višňová 1841/31, Michalovce, IČO: 51142414","361,49 € s DPH",23.01.2024,05.02.2024,platná,obj. 124/2023/2 684/2023,"materiál - kancelárske potreby, tonery",,"dodávateľ: MaEL s.r.o., Višňová 1841/31, Michalovce, IČO: 51142414","418,05 € s DPH",19.12.2023,03.01.2024,platná,obj. 239/2023/1 692/2023,"materiál, výpočt. technika",,"dodávateľ: MaEL s.r.o., Višňová 1841/31, Michalovce, IČO: 51142414","94,30 € s DPH",22.12.2023,03.01.2024,platná,obj. 238/2023/1 626/2023,"kancelárske potreby, tonery",,"dodávateľ: MaEL s.r.o., Višňová 1841/31, Michalovce, IČO: 51142414","585,15 € s DPH",30.11.2023,07.12.2023,platná,obj. 213/2023/2 490/2023,"kancelárske potreby, tonery",,"dodávateľ: MaEL s.r.o., Višňová 1841/31, Michalovce, IČO: 51142414","259,00 € s DPH",10.10.2023,03.11.2023,platná,obj. 149/2023/2 538/2023,"materiál, kancelárske potreby",,"dodávateľ: MaEL s.r.o., Višňová 1841/31, Michalovce, IČO: 51142414","38,00 € s DPH",26.10.2023,03.11.2023,platná, 539/2023,"kancelárske potreby, tonery",,"dodávateľ: MaEL s.r.o., Višňová 1841/31, Michalovce, IČO: 51142414","119,01 € s DPH",26.10.2023,03.11.2023,platná,obj. 150/2023/1 540/2023,"kancelárske potreby, tonery",,"dodávateľ: MaEL s.r.o., Višňová 1841/31, Michalovce, IČO: 51142414","100,00 € s DPH",26.10.2023,03.11.2023,platná,obj. 167/2023/1 452/2023,"kancelárske potreby, tonery",,"dodávateľ: MaEL s.r.o., Višňová 1841/31, Michalovce, IČO: 51142414","730,05 € s DPH",27.09.2023,09.10.2023,platná,obj. 141/2023/2 396/2022,kancelársky materiál a tonery,,"dodávateľ: MaEL s.r.o., Višňová 1841/31, Michalovce, IČO: 51142414","1 210,30 € s DPH",26.08.2022,09.09.2022,platná,"obj. 100/2022/1,2" 414/2023,bezdrôtový Gbit dátový prepoj,,"dodávateľ: MaEL s.r.o., Višňová 1841/31, IČO: 51142414","285,00 € s DPH",05.09.2023,21.09.2023,platná,obj. 139/2023/2 59/2023,materiál - výpočtová technika,,"dodávateľ: MaEL s.r.o., Višňová 1841/31, IČO: 51142414","388,00 € s DPH",03.02.2023,09.02.2023,platná,obj. 16/2023/2 22/2023,výpočtová technika,,"dodávateľ: MaEL s.r.o., Višňová 1841/31, IČO: 51142414","75,00 € s DPH",19.01.2023,23.01.2023,platná,obj. 198/2022/1 355/2022,kancelárske potreby a tonery,,"dodávateľ: MaEL s.r.o., Višňová 1841/31, IČO: 51142414","1 896,24 € s DPH",27.07.2022,03.08.2022,platná,obj. 72/2022/2 444/2021,tonery,,"dodávateľ: MaEL s.r.o., Višňová 1841/31, 07101 Michalovce, IČO: 51142414","49,50 € s DPH",20.10.2021,21.10.2021,platná,obj. 155/2021/2 405/2021,kancelárska stolička,,"dodávateľ: MaEL s.r.o., Višňová 1841/31, 07101 Michalovce, IČO: 51142414","150,00 € s DPH",06.10.2021,18.10.2021,platná,obj. 115/2021/1 411/2021,kancelárske potreby,,"dodávateľ: MaEL s.r.o., Višňová 1841/31, 07101 Michalovce, IČO: 51142414","509,11 € s DPH",07.10.2021,18.10.2021,platná,obj. 140/2021/2 412/2021,"tonery, kancelársky papier",,"dodávateľ: MaEL s.r.o., Višňová 1841/31, 07101 Michalovce, IČO: 51142414","126,80 € s DPH",07.10.2021,18.10.2021,platná,obj. 138/2021/5 413/2021,"TP-Link, HDMI kábel, konektor, držiak na projektor stropný, krimplovacie kliešte",,"dodávateľ: MaEL s.r.o., Višňová 1841/31, 07101 Michalovce, IČO: 51142414","286,30 € s DPH",07.10.2021,18.10.2021,platná,obj. 144/2021/2 304/2023,kancelárske potreby,,"dodávateľ: MaEL s.r.o., Višňová 1841/31, 071 01 Michalovce, IČO: 51142414","62,95 € s DPH",06.06.2023,13.06.2023,platná,obj. 11/2023/1 513/2021,materiál na opravy,,"dodávateľ: MaEL s.r.o., Višňová 1841/31, 071 01 Michalovce, IČO: 51142414","207,00 € s DPH",30.11.2021,10.12.2021,platná,obj. 171/2021/1 759/2019,materiál - Erasmus,,"dodávateľ: MaEL s.r.o., Višňová 1841/31, 071 01 Michalovce5, IČO: 51142414","101,74 € s DPH",19.12.2019,13.01.2020,platná,objednávka 260/2019/2 69/2023,"kancelárske potreby, tonery",,"dodávateľ: MaEL s.r.o., Višňová 1841/31, 071 01 Michalovce, IČO: 5142414","8,70 € s DPH",09.02.2023,15.02.2023,platná,obj. 16/2023/2 482/2022,výpočtová technika,,"dodávateľ: MaEL s.r.o., Višňová 1841/31, 071 01 Michalovce, IČO: 51143414","670,60 € s DPH",04.10.2022,11.10.2022,platná,obj. 121/2022/1 454/2023,"kancelárske potreby, tonery",,"dodávateľ: MaEL s.r.o., Višňová 1841/31, 071 01 Michalovce, IČO: 51142414","30,00 € s DPH",27.09.2023,11.10.2023,platná,obj. 145/2023/1 400/2023,"kancelárske potreby, tonery",,"dodávateľ: MaEL s.r.o., Višňová 1841/31, 071 01 Michalovce, IČO: 51142414","180,00 € s DPH",22.08.2023,25.08.2023,platná,obj. 132/2023/2 339/2023,kancelárske potreby,,"dodávateľ: MaEL s.r.o., Višňová 1841/31, 071 01 Michalovce, IČO: 51142414","426,38 € s DPH",26.06.2023,11.07.2023,platná,obj. 121/2023/1 347/2023,"kancelárske potreby, tonery",,"dodávateľ: MaEL s.r.o., Višňová 1841/31, 071 01 Michalovce, IČO: 51142414","2 690,17 € s DPH",30.06.2023,11.07.2023,platná,obj. 122/2023/1 306/2023,kancelárske potreby,,"dodávateľ: MaEL s.r.o., Višňová 1841/31, 071 01 Michalovce, IČO: 51142414","29,80 € s DPH",06.06.2023,13.06.2023,platná,obj. 18/2023/1 207/2023,výpočtová technika,,"dodávateľ: MaEL s.r.o., Višňová 1841/31, 071 01 Michalovce, IČO: 51142414","804,00 € s DPH",27.04.2023,04.05.2023,platná,"obj. 62/2023/1,2,5" 208/2023,"kancelárske potreby, tonery",,"dodávateľ: MaEL s.r.o., Višňová 1841/31, 071 01 Michalovce, IČO: 51142414","564,00 € s DPH",27.04.2023,04.05.2023,platná,"obj. 62/2023/1,2,5" 116/2023,"kancelárske potreby, tonery",,"dodávateľ: MaEL s.r.o., Višňová 1841/31, 071 01 Michalovce, IČO: 51142414","100,10 € s DPH",02.03.2023,21.03.2023,platná,obj. 34/2023/5 631/2022,výpočtová technika,,"dodávateľ: MaEL s.r.o., Višňová 1841/31, 071 01 Michalovce, IČO: 51142414","1 079,00 € s DPH",07.12.2022,08.12.2022,platná,obj. 194/2022/1 632/2022,výpočtová technika,,"dodávateľ: MaEL s.r.o., Višňová 1841/31, 071 01 Michalovce, IČO: 51142414","396,00 € s DPH",07.12.2022,08.12.2022,platná,obj 199/2022/1 603/2022,"kancelárske potreby, tonery",,"dodávateľ: MaEL s.r.o., Višňová 1841/31, 071 01 Michalovce, IČO: 51142414","81,90 € s DPH",28.11.2022,30.11.2022,platná,obj. 179/2022/2 592/2022,kancelárske potreby,,"dodávateľ: MaEL s.r.o., Višňová 1841/31, 071 01 Michalovce, IČO: 51142414","167,43 € s DPH",22.11.2022,28.11.2022,platná,obj. 166/2022/1 538/2022,materiál - výpočtová technika,,"dodávateľ: MaEL s.r.o., Višňová 1841/31, 071 01 Michalovce, IČO: 51142414","257,60 € s DPH",02.11.2022,22.11.2022,platná,"obj. 149/2022/1,2" 558/2022,oprava PC,,"dodávateľ: MaEL s.r.o., Višňová 1841/31, 071 01 Michalovce, IČO: 51142414","132,00 € s DPH",07.11.2022,22.11.2022,platná,obj. 160/2022/2 529/2022,"kancelárske potreby, tonery",,"dodávateľ: MaEL s.r.o., Višňová 1841/31, 071 01 Michalovce, IČO: 51142414","54,00 € s DPH",24.10.2022,03.11.2022,platná,obj. 136/2022/2 529/2022,tonery,,"dodávateľ: MaEL s.r.o., Višňová 1841/31, 071 01 Michalovce, IČO: 51142414","54,00 € s DPH",24.10.2022,03.11.2022,platná,obj. 136/2022/2 484/2022,kancelárske potreby,,"dodávateľ: MaEL s.r.o., Višňová 1841/31, 071 01 Michalovce, IČO: 51142414","142,44 € s DPH",04.10.2022,11.10.2022,platná,obj. 119/2022/1 427/2022,učebné pomôcky - projekt VSD,,"dodávateľ: MaEL s.r.o., Višňová 1841/31, 071 01 Michalovce, IČO: 51142414","1 580,00 € s DPH",14.09.2022,28.09.2022,platná,obj. 93/2022/1 376/2022,zabezpečovací systém,,"dodávateľ: MaEL s.r.o., Višňová 1841/31, 071 01 Michalovce, IČO: 51142414","2 230,00 € s DPH",17.08.2022,30.08.2022,platná,obj. 72/2022/2 240/2022,materiál - kancelárske potreby,,"dodávateľ: MaEL s.r.o., Višňová 1841/31, 071 01 Michalovce, IČO: 51142414","35,31 € s DPH",19.05.2022,25.05.2022,platná,obu. 51/2022/1 200/2022,tonery,,"dodávateľ: MaEL s.r.o., Višňová 1841/31, 071 01 Michalovce, IČO: 51142414","275,00 € s DPH",28.04.2022,04.05.2022,platná,obj. 43/2022/2 188/2022,tonery,,"dodávateľ: MaEL s.r.o., Višňová 1841/31, 071 01 Michalovce, IČO: 51142414","408,00 € s DPH",20.04.2022,22.04.2022,platná,obj. 41/2022/1 189/2022,tonery,,"dodávateľ: MaEL s.r.o., Višňová 1841/31, 071 01 Michalovce, IČO: 51142414","88,80 € s DPH",20.04.2022,22.04.2022,platná,obj. 40/2022/1 80/2022,materiál - kancelárske potreby,,"dodávateľ: MaEL s.r.o., Višňová 1841/31, 071 01 Michalovce, IČO: 51142414","52,50 € s DPH",24.02.2022,22.03.2022,platná,obj. 13/2022/5 287/2021,"kancelárske potreby, tonery",,"dodávateľ: MaEL s.r.o., Višňová 1841/31, 071 01 Michalovce, IČO: 51142414","18,00 € s DPH",23.07.2021,28.07.2021,platná,obj. 099/2021/1 288/2021,"kancelárske potreby, tonery",,"dodávateľ: MaEL s.r.o., Višňová 1841/31, 071 01 Michalovce, IČO: 51142414","29,10 € s DPH",23.07.2021,28.07.2021,platná,obj. 092/2021/1 174/2021,oprava notebooku,,"dodávateľ: MaEL s.r.o., Višňová 1841/31, 071 01 Michalovce, IČO: 51142414","95,00 € s DPH",25.05.2021,02.06.2021,platná,obj. 060/2021/2 127/2021,materiál - kancelárske potreby,,"dodávateľ: MaEL s.r.o., Višňová 1841/31, 071 01 Michalovce, IČO: 51142414","236,50 € s DPH",05.05.2021,07.05.2021,platná,obj. 041/2021/2 128/2021,materiál - kancelárske potreby,,"dodávateľ: MaEL s.r.o., Višňová 1841/31, 071 01 Michalovce, IČO: 51142414","34,50 € s DPH",05.05.2021,07.05.2021,platná,obj. 047/2021/5 71/2021,materiál - kancelárske potreby,,"dodávateľ: MaEL s.r.o., Višňová 1841/31, 071 01 Michalovce, IČO: 51142414","143,65 € s DPH",30.03.2021,07.04.2021,platná,obj. 022/2021/1 42/2021,elektro-materiál,,"dodávateľ: MaEL s.r.o., Višňová 1841/31, 071 01 Michalovce, IČO: 51142414","288,00 € s DPH",26.02.2021,06.03.2021,platná,obj. 006/2021/1 15/2021,materiál - výchovno-vzdelávavací proces,,"dodávateľ: MaEL s.r.o., Višňová 1841/31, 071 01 Michalovce, IČO: 51142414","115,10 € s DPH",01.02.2021,17.02.2021,platná,obj. 007/2021/1 16/2021,materiál na výchovno-vzdelávaciu činnosť,,"dodávateľ: MaEL s.r.o., Višňová 1841/31, 071 01 Michalovce, IČO: 51142414","296,55 € s DPH",01.02.2021,17.02.2021,platná,obj. 009/2021/1 17/2021,materiál na výchovno-vzdelávaciu činnosť,,"dodávateľ: MaEL s.r.o., Višňová 1841/31, 071 01 Michalovce, IČO: 51142414","57,50 € s DPH",01.02.2021,17.02.2021,platná,008/2021/1 28/2020,oprava notebooku,,"dodávateľ: MaEL s.r.o., Višňová 1841/31, 071 01 Michalovce, IČO: 51142414","93,90 € s DPH",08.02.2021,17.02.2021,platná,obj. 011/2021/2 604/2020,materiál - kancelárske potreby,,"dodávateľ: MaEL s.r.o., Višňová 1841/31, 071 01 Michalovce, IČO: 51142414","254,55 € s DPH",18.12.2020,05.01.2021,platná,obj. 257/2020/2 609/2020,kalendáre,,"dodávateľ: MaEL s.r.o., Višňová 1841/31, 071 01 Michalovce, IČO: 51142414","81 090,00 € s DPH",18.12.2020,05.01.2021,platná,obj. 256/2020/2 610/2020,postrekovače na dezinfekciu,,"dodávateľ: MaEL s.r.o., Višňová 1841/31, 071 01 Michalovce, IČO: 51142414","1 960,00 € s DPH",18.12.2020,05.01.2021,platná,"obj. 227/2020/1,2" 611/2020,tonery,,"dodávateľ: MaEL s.r.o., Višňová 1841/31, 071 01 Michalovce, IČO: 51142414","231,00 € s DPH",18.12.2020,05.01.2021,platná,"obj. 228/2020/1,2" 578/2020,materiál - krúžky,,"dodávateľ: MaEL s.r.o., Višňová 1841/31, 071 01 Michalovce, IČO: 51142414","709,20 € s DPH",10.12.2020,29.12.2020,platná,obj. 242/2020/1 591/2020,materiál - krúžky,,"dodávateľ: MaEL s.r.o., Višňová 1841/31, 071 01 Michalovce, IČO: 51142414","1 424,25 € s DPH",15.12.2020,29.12.2020,platná,obj. 248/2020/1 565/2020,materiál - kanc. potreby,,"dodávateľ: MaEL s.r.o., Višňová 1841/31, 071 01 Michalovce, IČO: 51142414","129,80 € s DPH",08.12.2020,10.12.2020,platná,obj. 222/2020/2 575/2020,materiál - kancelársky,,"dodávateľ: MaEL s.r.o., Višňová 1841/31, 071 01 Michalovce, IČO: 51142414","118,35 € s DPH",08.12.2020,10.12.2020,platná,obj. 254/2020/1 486/2020,interiérové vybavenie,,"dodávateľ: MaEL s.r.o., Višňová 1841/31, 071 01 Michalovce, IČO: 51142414","69,00 € s DPH",06.11.2020,13.11.2020,platná,obj. 183/2020/1 454/2020,interiérové vybavenie,,"dodávateľ: MaEL s.r.o., Višňová 1841/31, 071 01 Michalovce, IČO: 51142414","61,00 € s DPH",27.10.2020,04.11.2020,platná,obj. 187/2020/1 483/2020,výpočtová technika,,"dodávateľ: MaEL s.r.o., Višňová 1841/31, 071 01 Michalovce, IČO: 51142414","199,50 € s DPH",03.11.2020,04.11.2020,platná,obj. 161/2020/1 441/2020,tonery,,"dodávateľ: MaEL s.r.o., Višňová 1841/31, 071 01 Michalovce, IČO: 51142414","105,50 € s DPH",20.10.2020,26.10.2020,platná,obj. 162/2020/1 430/2020,učebné pomôcky,,"dodávateľ: MaEL s.r.o., Višňová 1841/31, 071 01 Michalovce, IČO: 51142414","563,70 € s DPH",14.10.2020,23.10.2020,platná,obj. 152/2020/1 431/2020,kancelárske potreby,,"dodávateľ: MaEL s.r.o., Višňová 1841/31, 071 01 Michalovce, IČO: 51142414","262,07 € s DPH",14.10.2020,23.10.2020,platná,obj. 151/2020/1 429/2020,materiál - kancelárske potreby,,"dodávateľ: MaEL s.r.o., Višňová 1841/31, 071 01 Michalovce, IČO: 51142414","38,00 € s DPH",14.10.2020,16.10.2020,platná,obj. 142/2020/2 398/2020,materiál - kancelárske potreby,,"dodávateľ: MaEL s.r.o., Višňová 1841/31, 071 01 Michalovce, IČO: 51142414","20,00 € s DPH",05.10.2020,14.10.2020,platná,obj. 139/2020/5 406/2020,materiál,,"dodávateľ: MaEL s.r.o., Višňová 1841/31, 071 01 Michalovce, IČO: 51142414","80,00 € s DPH",06.10.2020,14.10.2020,platná,obj. 142/2020/2 385/2020,materiál,,"dodávateľ: MaEL s.r.o., Višňová 1841/31, 071 01 Michalovce, IČO: 51142414","352,00 € s DPH",30.09.2020,06.10.2020,platná,obj. 134/2020/2 373/2020,kancelárske potreby,,"dodávateľ: MaEL s.r.o., Višňová 1841/31, 071 01 Michalovce, IČO: 51142414","36,00 € s DPH",25.09.2020,02.10.2020,platná,obj. 140/2020/1 362/2020,materiál,,"dodávateľ: MaEL s.r.o., Višňová 1841/31, 071 01 Michalovce, IČO: 51142414","71,00 € s DPH",18.09.2020,25.09.2020,platná,obj. 132/2020/5 360/2020,"kancelárske potreby, tonery",,"dodávateľ: MaEL s.r.o., Višňová 1841/31, 071 01 Michalovce, IČO: 51142414","150,60 € s DPH",16.09.2020,24.09.2020,platná,obj. 126/2020/1 291/2020,materiál - kancelárske potreby,,"dodávateľ: MaEL s.r.o., Višňová 1841/31, 071 01 Michalovce, IČO: 51142414","25,80 € s DPH",22.07.2020,24.07.2020,platná,"obj. 03,6/2020/1" 292/2020,materiál - kancelárske potreby,,"dodávateľ: MaEL s.r.o., Višňová 1841/31, 071 01 Michalovce, IČO: 51142414","21,00 € s DPH",22.07.2020,24.07.2020,platná,obj. 027/2020/2 293/2020,materiál,,"dodávateľ: MaEL s.r.o., Višňová 1841/31, 071 01 Michalovce, IČO: 51142414","101,00 € s DPH",22.07.2020,24.07.2020,platná,obj. 025/2020/2 021/2020/2,materiál,,"dodávateľ: MaEL s.r.o., Višňová 1841/31, 071 01 Michalovce, IČO: 51142414","109,15 € s DPH",22.07.2020,24.07.2020,platná,obj. 021/2020/2 273/2020,materiál - kancelársky,,"dodávateľ: MaEL s.r.o., Višňová 1841/31, 071 01 Michalovce, IČO: 51142414","133,65 € s DPH",06.07.2020,20.07.2020,platná,objednávka 095/2020/2 215/2020,materiál,,"dodávateľ: MaEL s.r.o., Višňová 1841/31, 071 01 Michalovce, IČO: 51142414","290,45 € s DPH",08.06.2020,15.06.2020,platná,obj. 073/2020/2 216/2020,"materiál - kancelárske potreby, tonery",,"dodávateľ: MaEL s.r.o., Višňová 1841/31, 071 01 Michalovce, IČO: 51142414","135,20 € s DPH",08.06.2020,15.06.2020,platná,obj. 074/2020/2 194/2020,"tlačiareň, farebné tonery, Erasmus",,"dodávateľ: MaEL s.r.o., Višňová 1841/31, 071 01 Michalovce, IČO: 51142414","727,00 € s DPH",13.05.2020,19.05.2020,platná,obj. 06/2020/2 104/2020,materiál - tonery,,"dodávateľ: MaEL s.r.o., Višňová 1841/31, 071 01 Michalovce, IČO: 51142414","27,00 € s DPH",26.02.2020,18.03.2020,platná,zmluva 52/2017/RZ obj. 037/2020/2 105/2020,materiál - kancelárske potreby,,"dodávateľ: MaEL s.r.o., Višňová 1841/31, 071 01 Michalovce, IČO: 51142414","191,35 € s DPH",26.02.2020,18.03.2020,platná,obj. 024//2020/2 106/2020,materiál - kancelárske potreby,,"dodávateľ: MaEL s.r.o., Višňová 1841/31, 071 01 Michalovce, IČO: 51142414","120,14 € s DPH",26.02.2020,18.03.2020,platná,obj. 019/2020/1 42/2020,materiál - renovácia tonerov,,"dodávateľ: MaEL s.r.o., Višňová 1841/31, 071 01 Michalovce, IČO: 51142414","150,00 € s DPH",31.01.2020,13.02.2020,platná,"zml. 52/2017/RZ, obj. 014/2020/2" 72/2020,materiál - batérie,,"dodávateľ: MaEL s.r.o., Višňová 1841/31, 071 01 Michalovce, IČO: 51142414","90,50 € s DPH",10.02.2020,13.02.2020,platná,objednávka 018/2020/2 754/2019,"kalendáre, tonery",,"dodávateľ: MaEL s.r.o., Višňová 1841/31, 071 01 Michalovce, IČO: 51142414","264,60 € s DPH",18.12.2019,13.01.2020,platná,"zmluva 52/2017/RZ, objednávka 259/2019/2" 755/2019,kancelárske potreby,,"dodávateľ: MaEL s.r.o., Višňová 1841/31, 071 01 Michalovce, IČO: 51142414","103,90 € s DPH",18.12.2019,13.01.2020,platná,zmluva 52/2017/RZ objednávka 62/2019/1 756/2019,kancelárske potreby,,"dodávateľ: MaEL s.r.o., Višňová 1841/31, 071 01 Michalovce, IČO: 51142414","997,10 € s DPH",18.12.2019,13.01.2020,platná,"zmluva 52/2017/RZ, objednávka 268/2019/1,2" 695/2019,tonery,,"dodávateľ: MaEL s.r.o., Višňová 1841/31, 071 01 Michalovce, IČO: 51142414","170,00 € s DPH",28.11.2019,04.12.2019,platná,objednávka 246/2019/2 696/2019,kancelárske potreby,,"dodávateľ: MaEL s.r.o., Višňová 1841/31, 071 01 Michalovce, IČO: 51142414","37,15 € s DPH",28.11.2019,04.12.2019,platná,"zmluva 52/2017/RZ, objednávka 228/2019/2" 697/2019,kancelárske potreby,,"dodávateľ: MaEL s.r.o., Višňová 1841/31, 071 01 Michalovce, IČO: 51142414","146,00 € s DPH",28.11.2019,04.12.2019,platná,"/zmluva 52/201/RZ, objednávka 231/2019/2" 658/2019,kancelárske potreby,,"dodávateľ: MaEL s.r.o., Višňová 1841/31, 071 01 Michalovce, IČO: 51142414","104,40 € s DPH",11.11.2019,18.11.2019,platná,objednávka 220/2019/1 659/2019,toner,,"dodávateľ: MaEL s.r.o., Višňová 1841/31, 071 01 Michalovce, IČO: 51142414","37,20 € s DPH",11.11.2019,18.11.2019,platná,"zmluva 52/2017/RZ, objednávka 224/2019/2" 621/2019,toner,,"dodávateľ: MaEL s.r.o., Višňová 1841/31, 071 01 Michalovce, IČO: 51142414","21,00 € s DPH",04.11.2019,11.11.2019,platná,"zml. 52/2017/RZ, obj. 206/2019/2" 601/2019,tabuľa magnetická biela,,"dodávateľ: MaEL s.r.o., Višňová 1841/31, 071 01 Michalovce, IČO: 51142414","56,50 € s DPH",18.10.2019,29.10.2019,platná,"Zmluva 52/2017/RZ, obj. 200/2019/1" 658/2019,kancelárske potreby,,"dodávateľ: MaEL s.r.o., Višňová 1841/31, 071 01 Michalovce, IČO: 51142414",,,,platná, 190/2022,tonery,,"dodávateľ: MaEL s.r.o., Višňová 1841/31, 071 01 Michalovce, IČO: 51142414",,,,platná, 258/2023,"kancelárske potreby, tonery",,"dodávateľ: MaEL s.r.o., Višňová 1841/31, 071 01 Michalovce, IČO: 51142414","543,60 € s DPH",,,platná, 72/202,"materiál - kancelársky potreby, tonery",,"dodávateľ: MaEL s.r.o., Višňová 1841/31, 071 01 Michalovce, IČO: 511","82,70 € s DPH",06.04.2021,07.04.2021,platná,obj. 029/2021/2 441/2020,tonery,,"dodávateľ: MaEL s.r.o., Višňová 1841/31, 071 01 Michalovce, 511424414",,,,platná, 581/2023,"kancelárske potreby, tonery",,"dodávateľ: MaEL s.r.o., Višňová 1841/31 Michalovce, IČO: 51142414","33,00 € s DPH",10.11.2023,15.11.2023,platná,obj. 183/2023/2 247/2022,"materiál - kancelárske, tonery",,"dodávateľ: MaEL s.r.o., Višňová 1841/31 Michalovce, IČO: 51142414","183,00 € s DPH",20.05.2022,30.05.2022,platná,obj. 52/2022/2 207/2023,výpočtová technika,,"dodávateľ: MaEL s.r.o., Višňová 1841/",,,,platná, 625/2023,kancelárske potreby,,"dodávateľ: MaEL s.r.o., Višňová 184/31, Michalovce, IČO: 51142414","245,05 € s DPH",30.11.2023,07.12.2023,platná,obj. 214/2023/1 305/2023,kancelárske potreby,,"dodávateľ: MaEL s.r.o., Višňová 184/31, 071 01 Michalovce, IČO: 51142414","469,25 € s DPH",06.06.2023,13.06.2023,platná,obj. 12/2023/2 156/2023,"kancelárske potreby, tonery",,"dodávateľ: MaEL s.r.o., Višňová 184/31, 071 01 Michalovce, IČO: 51142414","404,95 € s DPH",31.03.2023,19.04.2023,platná,obj. 47/2023/2 66/2023,"kancelárske potreby, tonery",,"dodávateľ: MaEL s.r.o., Višňová 184/31, 071 01 Michalovce, IČO: 51142414","112,00 € s DPH",09.02.2023,15.02.2023,platná,obj. 28/2023/1 674/2022,"kancelárske potreby, tonery",,"dodávateľ: MaEL s.r.o., Višňová 184/31, 071 01 Michalovce, IČO: 51142414","122,20 € s DPH",19.12.2022,30.12.2022,platná,obj. 201/2022/2 201/2022,toner,,"dodávateľ: MaEL s.r.o., Višňová 184/31, 071 01 Michalovce, IČO: 51142414","192,00 € s DPH",28.04.2022,04.05.2022,platná,obj. 42/2022/2 284/2021,"materiál - kancelársky, tonery",,"dodávateľ: MaEL s.r.o., Višňová 184/31, 071 01 Michalovce, IČO: 51142414","114,00 € s DPH",29.09.2021,05.10.2021,platná,obj. 139/2021/1 85/2024,výpočtová technika,,"dodávateľ: MaEL s.r.o., Višňová 184, Michalovce, IČO: 51142414","2 685,50 € s DPH",13.02.2024,14.02.2024,platná, 253/2022,,,"dodávateľ: MaEL s.r.o., Višňová 184, 071 01 Michalovce, IČO: 51142414","132,50 € s DPH",25.05.2022,30.05.2022,platná,obj. 59/2022/2 689/2022,materiál - výpočtová technika,,"dodávateľ: MaEL s.r.o., Višňová 14, 071 01 Michalovce, IČO: 51142414","72,00 € s DPH",22.12.2022,30.12.2022,platná,obj. 218/2022/2 453/2023,"kancelárske potreby, tonery",,"dodávateľ: MaEL s.r.o., Višňiová 1841/31, Michalovce, IČO: 51142414","318,00 € s DPH",27.09.2023,09.10.2023,platná,obj. 144/2023/2 257/2023,"kancelárske potreby, tonery",,"dodávateľ: MaEL s.r.o., Višľňová 184 1/31, 071 01 Michalovce, IČO: 51142414","418,65 € s DPH",17.05.2023,18.05.2023,platná,obj. 79/2023/1 165/2021,kancelárske stoličky,,"dodávateľ: MaEL s.r.o., 75, IČO: 51142414","75,00 € s DPH",20.05.2021,31.05.2021,platná,obj. 055/2021/1 608/2023,"kancelárske potreby, tonery",,"dodávateľ: MaEL s.r.o,., Višňová 1841/31, IČO: 51142414","101,50 € s DPH",21.11.2023,23.11.2023,platná,obj. 182/2023/2 633/2022,"kancelárske potreby, tonery",,"dodávateľ: MaEL s.r.o,, Višňová 1841/31, 071 01 Michalovce, IČO: 51142414","59,80 € s DPH",07.12.2022,08.12.2022,platná,obj. 171/2022/5 687/2022,materiál - výpočtová technika,,"dodávateľ: MaEL s.r..o., Višňová 1841/31, 071 01 Michalovce, IČO: 51142414","1 205,00 € s DPH",22.12.2022,30.12.2022,platná,obj. 217/2022/2 323/2024,Materiál - kancelárske potreby,,"dodávateľ: MaEL s..r.o., Višňová 1841/31, 071 01 Michalovce, IČO: 51142414","57,20 € s DPH",10.06.2024,11.06.2024,platná,OBJ 105/2024/1 298/2024,"Materiál - kancelárske potreby, toner",,"dodávateľ: MaEL s..r.o., Višňová 1841/31, 071 01 Michalovce, IČO: 51142414","222,00 € s DPH",31.05.2024,04.06.2024,platná,OBJ 96/2024/1 287/2024,Materiál - kancelárske potreby + toner,,"dodávateľ: MaEL s..r.o., Višňová 1841/31, 071 01 Michalovce, IČO: 51142414","302,40 € s DPH",23.05.2024,31.05.2024,platná,OBJ 91/2024/2 277/2024,Materiál - náradie,,"dodávateľ: MaEL s..r.o., Višňová 1841/31, 071 01 Michalovce, IČO: 51142414","196,50 € s DPH",22.05.2024,24.05.2024,platná,OBJ 78/2024/1 278/2024,Materiál - kancelárske potreby + toner,,"dodávateľ: MaEL s..r.o., Višňová 1841/31, 071 01 Michalovce, IČO: 51142414","559,67 € s DPH",22.05.2024,24.05.2024,platná,"OBJ 80/2024/1,2,5" 230/2024,Materiál - kancelársky + toner,,"dodávateľ: MaEL s..r.o., Višňová 1841/31, 071 01 Michalovce, IČO: 51142414","194,70 € s DPH",29.04.2024,03.05.2024,platná,"OBJ 61/2024/2,5" 170/2024,Materiál - príslušenstvo k výp. technike,,"dodávateľ: MaEL s..r.o., Višňová 1841/31, 071 01 Michalovce, IČO: 51142414","283,00 € s DPH",26.03.2024,26.03.2024,platná,OBJ 46/2024/2 107/2024,Kancelársky materiál + toner,,"dodávateľ: MaEL s..r.o., Višňová 1841/31, 071 01 Michalovce, IČO: 51142414","536,58 € s DPH",04.03.2024,18.03.2024,platná,"Obj. 31/2024/2,1" 110/2024,Materiál kancelársky + toner,,"dodávateľ: MaEL s..r.o., Višňová 1841/31, 071 01 Michalovce, IČO: 51142414","573,00 € s DPH",04.03.2024,18.03.2024,platná,Obj. 40/2024/2 483/2022,kancelárske potreby,,"dodávateľ: MaE s.r.o., Višňová 184/31, 071 01 Michalovce, IČO: 51142414","611,06 € s DPH",04.10.2022,11.10.2022,platná,obj. 115/2022/1 688/2022,elektro-materiál,,"dodávateľ: Ma-EL s.r.o., Višňová 14, 071 01 Michalovce, IČO: 51142414","83,30 € s DPH",22.12.2022,30.12.2022,platná,obj. 216/2022/2 409/2023,okná,,"dodávateľ: MIVEROS, s.r.o., Kmeťová 26, 949 11 Nitra, IČO: 45616281","2 185,36 € s DPH",04.09.2023,21.09.2023,platná,zmluva 259/2022,Strojárske a elektrické zariadenia - projekt IROP,5/2021/KZ,"dodávateľ: MIVASOFT spol. s r.o., M.R. Štefánika 67/14, Bratislava 48, Galanta, IČO: 36289906","18 720,00 € s DPH",30.05.2022,02.06.2022,platná,obj. 104/2021/1 403/2022,školenie,,"dodávateľ: MIVASOFT s.r.o., M.R.Štefánika 67/14, 927 01 Šaľa, IČO: 36289906","3 164,40 € s DPH",02.09.2022,09.09.2022,platná,"obj. 87/2022/1,2" 173/2021,"materiál - kancelárske potreby, tonery",,"dodávateľ: MIPA MI s.r.o., Stavbárov 3, 071 01 Michalovce, IČO: 52696871","35,15 € s DPH",25.05.2021,02.06.2021,platná,obj. 057/2021/2 81/2020,materiál - zástavy,,dodávateľ: MIPA MI s.r.o. Stavbárov 3,"34,80 € s DPH",17.02.2020,27.02.2020,platná,objednávka 034/2020/2 532/2022,dvere,,"dodávateľ: MINIMAX s.r.o., Zeleninárska 24, 071 01 Michalovce, IČO: 44879661","302,40 € s DPH",25.10.2022,03.11.2022,platná,"obj. 147/2022/1,2" 475/2020,dvere + príslušenstvo,,"dodávateľ: MINIMAX - Karch. ,, Zeleninárska 24, 071 01 Michalovce, IČO: 44879661","41,58 € s DPH",30.10.2020,11.11.2020,platná,obj. 128/2020/2 626/2019,materiál - dvere,,"dodávateľ: MINIMAX - Karch. ,, Zeleninárska 24, 071 01 Michalovce, IČO: 44879661","222,01 € s DPH",05.11.2019,11.11.2019,platná,obj. 152/2019/1 619/2019,materiál - učebné pomôcky,,"dodávateľ: MICOMP spol. s.r.o., Hollého 8, 071 01 Michalovce, IČO: 36589187","170,59 € s DPH",28.10.2019,05.11.2019,platná,objednávka 203/2019/1 253/2020,Software pre podporu výuky - projekt IROP,12/2020,"dodávateľ: MICOMP spol. s.r,.o., Jána Hollého 8, 071 01 Michalovce, IČO: 36589187","17 395,80 € s DPH",30.06.2020,09.07.2020,platná,obj. 081/2020/1 68/2021,materiál - výpočtová technika,,"dodávateľ: MICOMP spol. s.r,.o., Hollého 8, 071 01 Michalovce, IČO: 36589187","33,84 € s DPH",30.03.2021,14.04.2021,platná,obj. 025/2021/1 68/2021,materiál - výpočtová techniky,,"dodávateľ: MICOMP spol. s.r,.o., Hollého 8, 071 01 Michalovce, IČO: 36589187","33,84 € s DPH",30.03.2021,07.04.2021,platná, 67/2021,materiál - výpočtová technika,,"dodávateľ: MICOMP spol. s.r,.o., Hollého 8, 071 01 Michalovce, IČO: 36589187","85,20 € s DPH",15.03.2021,24.03.2021,platná,obj. 024/2021/1 358/2020,diagnostika Acer,,"dodávateľ: MICOMP spol. s.r,.o., Hollého 8, 071 01 Michalovce, IČO: 36589187","12,00 € s DPH",22.10.2020,26.11.2020,platná,obj. 125/2020/1/A 453/2020,materiál - všeobecný,,"dodávateľ: MICOMP spol. s.r,.o., Hollého 8, 071 01 Michalovce, IČO: 36589187","115,24 € s DPH",27.10.2020,04.11.2020,platná,obj. 154/2020/1 335/2020,výpočtová technika - projekt IROP,009/2020/2,"dodávateľ: MICOMP spol. s.r,.o., Hollého 8, 071 01 Michalovce, IČO: 36589187","99 172,80 € s DPH",03.09.2020,18.09.2020,platná,"obj. 082/2020/1, Kúpna zmluva č. 20200422" 286/2020,oprava VT,,"dodávateľ: MICOMP spol. s.r,.o., Hollého 8, 071 01 Michalovce, IČO: 36589187","126,00 € s DPH",20.07.2020,24.07.2020,platná,obj. 083/2020/1 161/2020,software CNC Simulator,,"dodávateľ: MICOMP spol. s.r,.o., Hollého 8, 071 01 Michalovce, IČO: 36589187","400,00 € s DPH",08.04.2020,20.04.2020,platná,obj. 020/2020/2 117/2020,materiál - výpočtová technika,,"dodávateľ: MICOMP spol. s.r,.o., Hollého 8, 071 01 Michalovce, IČO: 36589187","762,06 € s DPH",06.03.2020,18.03.2020,platná,obj. 046/2020/1 518/2022,licencuia,,"dodávateľ: MICOMP spol. s r.o., Hollého 8, 071 01 Michalovce, IČO: 36589187","120,22 € s DPH",18.10.2022,21.10.2022,platná,obj. 91/2022/1 352/2022,CNC Simulator,,"dodávateľ: MICOMP spol s r.o., Hollého 8, Michalovce, IČO: 36589187","439,00 € s DPH",20.07.2022,03.08.2022,platná,obj. 71/2022/2 501/2022,materiál - vybavenie učebne,,"dodávateľ: MICOMP spo. s.r.o., Hollého 8, 071 01 Michalovce, IČO: 36589187","1 536,52 € s DPH",10.10.2022,11.10.2022,platná,obj. 89/2022/1 443/2021,servis notebooku,,"dodávateľ: MICOMP s.r.o., Jána Hollého 8, 07101 Michalovce, IČO: 36589187","350,00 € s DPH",20.10.2021,20.10.2021,platná,obj. 150/2021/1 691/2023,CNC simulátor,,"dodávateľ: MICOMP s.r.o., Hollého, Michalovce, IČO: 36589187","453,60 € s DPH",22.12.2023,03.01.2024,platná,obj. 242/2023/1 245/2021,knihy,,"dodávateľ: MI holding s.r.o., Sama Chalupku 6296/20F, IČO: 51745020","70,36 € s DPH",28.06.2021,29.06.2021,platná,obj. 083/2021/1 97/2023,potraviny rôzne,,"dodávateľ: METROs.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 45952671","1 027,12 € s DPH",24.02.2023,01.03.2023,platná,"zml. 32/2022/RD, obj. 5/042/2023" 15/2023,potraviny rôzne,,"dodávateľ: METRO, s.r.o., Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, IČO: 4595267","492,68 € s DPH",16.01.2023,17.01.2023,platná,"zml. 32/2022/RD, obj. 5/007/2023" 511/2022,potraviny - rôzne,,"dodávateľ: METRO, s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 45952371","98,28 € s DPH",17.10.2022,27.10.2022,platná,obj. 5/153/2022 147/2023,potraviny rôzne,,"dodávateľ: METRO, Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, IČO: 45952671","685,74 € s DPH",24.03.2023,28.03.2023,platná,"zml. 32/2022/RD, obj. 5/059/2023" 138/2023,potraviny - rôzne,,"dodávateľ: METRO, Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 45952671","625,92 € s DPH",17.03.2023,28.03.2023,platná,"zml. 32/2022/RD, obj. 5/053/2023" 406/2023,potraviny,,"dodávateľ: METRO s.r.o., Senecká cesta 1881, Ivanka pri Dunaji, IČO: 45952671","257,40 € s DPH",30.08.2023,21.09.2023,platná,obj. 5/132/2023 407/2023,potraviny,,"dodávateľ: METRO s.r.o., Senecká cesta 1881, Ivanka pri Dunaji, IČO: 45952671","637,22 € s DPH",30.08.2023,21.09.2023,platná,obj. 5/137/2023 701/2022,potraviny rôzne,,"dodávateľ: METRO s.r.o., Senecká cesta 1881, Ivanka pri Dunaji, IČO: 45952671","305,65 € s DPH",28.12.2022,10.01.2023,platná,obj. 5/200/2022 273/2023,potraviny rôzne,,"dodávateľ: METRO s.r.o., Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, IČO: 45952671","702,31 € s DPH",23.05.2023,26.05.2023,platná,obj. 5/099/2023 251/2023,potraviny,,"dodávateľ: METRO s.r.o., Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, IČO: 45952671","349,69 € s DPH",15.05.2023,18.05.2023,platná,"zml. 32/2022/RD, obj. 5/093/2023" 671/2022,potraviny - rôzne,,"dodávateľ: METRO s.r.o., Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, IČO: 45952671","427,79 € s DPH",19.12.2022,30.12.2022,platná,"zml. 32/2022/RD, obj. 5/205/2022" 670/2022,potraviny - rôzne,,"dodávateľ: METRO s.r.o., Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, IČO: 45952671","59,58 € s DPH",19.12.2022,30.12.2022,platná,"zml. 32/2022/RD, obj 5/202/2022" 551/2022,potraviny - rôzne,,"dodávateľ: METRO s.r.o., Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, IČO: 45952671","239,19 € s DPH",07.11.2022,11.11.2022,platná,zml. 322022/RD 344/2023,potraviny rôzne,,"dodávateľ: METRO s.r.o., Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, IČO: 45952671","243,50 € s DPH",27.06.2023,11.07.2023,platná,"zml. 31/2022/RD, obj. 5/126/2023" 252/2023,potraviny,,"dodávateľ: METRO s.r.o., Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, IČO: 45952671","444,49 € s DPH",15.05.2023,18.05.2023,platná, 698/2022,potraviny rôzne,,"dodávateľ: METRO s.r.o., Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, IČO: 45952671","788,86 € s DPH",28.12.2022,10.01.2023,platná,obj. 5/184/2022 552/2022,potraviny rôzne,,"dodávateľ: METRO s.r.o., Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, IČO: 45952671","797,20 € s DPH",07.11.2022,11.11.2022,platná,zml. 32/2022/RD 331/2023,potraviny,,"dodávateľ: METRO s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 45952671","340,21 € s DPH",16.06.2023,23.06.2023,platná,"zml. 32/2022/RD, obj. 5/119/2023" 44/2023,potraviny rôzne,,"dodávateľ: METRO s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 45952671","25,92 € s DPH",31.01.2023,09.02.2023,platná,obj. 5/019/2023 585/2022,potraviny rôzne,,"dodávateľ: METRO s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 45952671","316,90 € s DPH",16.11.2022,30.11.2022,platná,"zml. 32/2022/RD, obj. 5/179/2022" 504/2022,potraviny - rôzne,,"dodávateľ: METRO s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 45952671","151,39 € s DPH",13.10.2022,27.10.2022,platná,"zml. 32/2022/RD, obj. 5/157/2022" 322/2023,potraviny rôzne,,"dodávateľ: METRO s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 45952671","572,53 € s DPH",12.06.2023,23.06.2023,platná,"zml. 32/2022/RD, obj. 5/114/2023" 335/2023,potraviny rôzne,,"dodávateľ: METRO s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 45952671","274,79 € s DPH",20.06.2023,23.06.2023,platná,"zml. 32/2022/RD, obj. 5/127/2023" 282/2023,potraviny rôzne,,"dodávateľ: METRO s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 45952671","307,78 € s DPH",26.05.2023,13.06.2023,platná,zml. 32/2022/RD 301/2023,potraviny,,"dodávateľ: METRO s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 45952671","301,09 € s DPH",05.06.2023,06.06.2023,platná,"zml. 32/2022/RD, obj. 5/109/2023" 227/2023,potraviny - rôzne,,"dodávateľ: METRO s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 45952671","581,66 € s DPH",05.05.2023,15.05.2023,platná,"zml. 32/2022/RD, obj. 5/088/2023" 210/2023,potraviny rôzne,,"dodávateľ: METRO s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 45952671","344,23 € s DPH",28.04.2023,05.05.2023,platná,"zml > 32/2023/RD, obj. 5/082/2023" 153/2023,potraviny rôzne,,"dodávateľ: METRO s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 45952671","483,41 € s DPH",30.03.2023,19.04.2023,platná,obj. 32/2022/RD 158/2023,potraviny rôzne,,"dodávateľ: METRO s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 45952671","982,46 € s DPH",31.03.2023,19.04.2023,platná,zml. 32/2022/RD 181/2023,potraviny - rôzne,,"dodávateľ: METRO s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 45952671","820,20 € s DPH",14.04.2023,19.04.2023,platná,"zml. 32/2022/RD, obj. 5/070/2023" 118/2023,potraviny rôzne,,"dodávateľ: METRO s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 45952671","740,05 € s DPH",03.03.2023,21.03.2023,platná,zml. 32/2022/RD 87/2023,potraviny - rôzne,,"dodávateľ: METRO s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 45952671","493,79 € s DPH",20.02.2023,22.02.2023,platná,"zml. 32/2022/RD, obj. 5/036/2023" 24/2023,potraviny rôzne,,"dodávateľ: METRO s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 45952671","774,10 € s DPH",20.01.2023,27.01.2023,platná,"zml. 32/2022/RD, obj. 5/012/2023" 5/2023,potraviny - rôzne,,"dodávateľ: METRO s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 45952671","471,49 € s DPH",02.01.2023,13.01.2023,platná,zml. 32/2022/RD 669/2022,potraviny - rôzne,,"dodávateľ: METRO s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 45952671","595,85 € s DPH",19.12.2022,30.12.2022,platná,"zml. 32/2022/RD, obj. 5/194/2022" 582/2022,potraviny - rôzne,,"dodávateľ: METRO s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 45952671","447,08 € s DPH",16.11.2022,30.11.2022,platná,"zml. 52/2022/RD, obj 5/184/2022" 583/2022,potraviny rôzne,,"dodávateľ: METRO s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 45952671","630,76 € s DPH",16.11.2022,30.11.2022,platná,"zml. 32/2022/RD, obj. 5/179/2022" 584/2022,potraviny rôzne,,"dodávateľ: METRO s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 45952671","98,40 € s DPH",16.11.2022,30.11.2022,platná,"zml. 32/2022/RD, obj. 5/179/2022" 512/2022,potraviny - rôzne,,"dodávateľ: METRO s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 45952671","624,31 € s DPH",17.10.2022,27.10.2022,platná,obj. 5/159/2022 471/2022,potraviny - rôzne,,"dodávateľ: METRO s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 45952671","569,41 € s DPH",03.10.2022,07.10.2022,platná,"zml. 32/2022/RD, obj. 5/148/2022" 43/2023,potraviny rôzne,,"dodávateľ: METRO s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 45952671","398,40 € s DPH",31.01.2023,,platná,obj. 5/019/2023 45/2023,potraviny rôzne,,"dodávateľ: METRO s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 45052671","645,22 € s DPH",31.01.2023,09.02.2023,platná,obj. 5/019/2023 78/2023,potraviny - rôzne,,"dodávateľ: METRO s.r.o., Senecká cesta 181, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 45952671","221,60 € s DPH",10.02.2023,15.02.2023,platná,zml. 32/2022/RD 79/2023,potraviny - rôzne,,"dodávateľ: METRO s.r.o., Senecká Cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, IČO: 45952671","684,12 € s DPH",10.02.2023,15.02.2023,platná,zml. 32/2022/RD 495/2022,potraviny - rôzne,,"dodávateľ: METRO cash + Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 45952671","691,86 € s DPH",07.10.2022,18.10.2022,platná,"zml. 32/2022/RD, obj. 5/153/2022" 194/2023,potraviny rôzne,,"dodávateľ: METRO Cash a Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 45952671","941,08 € s DPH",24.04.2023,28.04.2023,platná,"zml. 32/2022/RD, obj. 5/076/2023" 68/2023,potraviny - rôzne,,"dodávateľ: METRO Cash Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 45952671","1 050,59 € s DPH",08.02.2023,15.02.2023,platná,"zml. 32/2022/RD, obj. 5/025/2023" 462/2022,potraviny - rôzne,,"dodávateľ: METRO Cash + Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 45952671","481,45 € s DPH",26.09.2022,05.10.2022,platná, 426/2022,potraviny - rôzne,,"dodávateľ: METRO Cash Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, IČO: 45952671","755,95 € s DPH",13.09.2022,,platná,"zml. 32/2022/RD, obj. 5/132/2022" 554/2022,potraviny rôzne,,"dodávateľ: METRO s.r.o., Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, IČO: 45952671","534,52 € s DPH",07.11.2022,11.11.2022,platná,zml. 32/2022/RD 430/2022,potraviny - rôzne,,"dodávateľ: METRO Cash Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 45952671","552,67 € s DPH",19.09.2022,30.09.2022,platná,"zml. 32/2022/RD, obj. 5/137/2022" 202/2023,materiál vodárenský,,"dodávateľ: METRATECH-SOLAR s.r.o., Pri Sýpke 1222/6, 071 01 Michalovce, IČO: 36687375","172,90 € s DPH",26.04.2023,04.05.2023,platná,obj. 71/2023/2 707/2019,nájom oceľových fliaš,110/2019/ZoN,"dodávateľ: MESSER Tatragas, s.r.o., Chalupkova 9, 81944 Bratislava, IČO: 00685852","487,80 € s DPH",26.11.2019,27.11.2019,platná, 328/2022,poplatky,65/2021/NZ,"dodávateľ: MESSER Tatragas s.r.o., Chalupkova 9, 81944 Bratislava, IČO: 685852","10,00 € s DPH",06.07.2022,15.07.2022,platná,zml. 65/2021 130/2022,"kyslík, plyn",65/2021/NZ,"dodávateľ: MESSER Tatragas s.r.o., Chalupkova 9, 81944 Bratislava, IČO: 00685852","204,12 € s DPH",18.03.2022,07.04.2022,platná,obj. 25/2022/2 522/2021,prenájom oceľových fliaš,,"dodávateľ: MESSER Tatragas s.r.o., Chalupkova 9, 81944 Bratislava, IČO: 00685852","532,68 € s DPH",02.12.2021,10.12.2021,platná,zml 15258112021 624/2023,nájom oceľových fliaš,,"dodávateľ: MESSER Tatragas s.r.o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava, IČO: 685852","555,30 € s DPH",29.11.2023,07.12.2023,platná,zml. 86/2023 606/2022,prenájom kyslíkových fliaš,,"dodávateľ: MESSER Tatragas s.r.o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava, IČO: 685852","533,40 € s DPH",28.11.2022,30.11.2022,platná,zml. 102/2022/NZ 314/2022,"kyslik, plyn",,"dodávateľ: MESSER Tatragas s.r.o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava, IČO: 685852","204,12 € s DPH",27.06.2022,29.06.2022,platná,obj. 62/2022/2 624/2023,prenájom oceľových fliaš,,"dodávateľ: MESSER Tatragas s.r.o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava, IČO: 685852",,,,platná, 225/2023,materiál,,"dodávateľ: MESSER Tatragas. s.r.o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava, IČO: 685852","271,56 € s DPH",05.05.2023,15.05.2023,platná,obj. 66/2023/2 613/2020,učebné pomôcky,,"dodávateľ: MERaTEST s.r.o., SNP 266/3, 916 01 Stará Tura, IČO: 50312928","458,10 € s DPH",18.12.2020,05.01.2021,platná,obj. 247/2020/1 545/2020,materiál - krúžky,,"dodávateľ: MERaTEST s.r.o., SNP 266/3, 916 01 Stará Tura, IČO: 50312928","180,49 € s DPH",02.12.2020,08.12.2020,platná,obj. 229/2020/2 350/2022,materiál na opravy - podlaha,,"dodávateľ: MERKURY shop s.r.o. Prešov, Duklianska 11, 080 01 Prešov","1 016,93 € s DPH",20.07.2022,03.08.2022,platná,obj. 79/2022/1 111/2021,materiál na opravy,,"dodávateľ: MERKURY SHOP, s.r.o. Prešov, Duklianska 11, 080 01 Prešov, IČO: 51231735","2 939,29 € s DPH",23.04.2021,03.05.2021,platná,obj. 038/2021/5 39/2021,materiál - výmena podláh,,"dodávateľ: MERKURY SHOP, s.r.o. Prešov, Duklianska 11, 080 01 Prešov, IČO: 51231735","3 261,84 € s DPH",22.02.2021,23.02.2021,platná,"obj. 3261,84" 41/2023,materiál na opravy,,"dodávateľ: MERKURY SHOP s.r.o., Duklianska 11, Prešov, IČO: 51231735","150,12 € s DPH",30.01.2023,01.02.2023,platná,obj. 13/2023/1 549/2021,materiál na opravy,,"dodávateľ: MERKURY SHOP s.r.o. Prešov, prevádzka Michalovce, Duklianska 11, IČO: 51231735","783,77 € s DPH",16.12.2021,20.12.2021,platná,obj. 186/2021/1 635/2022,materiál na opravy a údržbu,,"dodávateľ: MERKURY SHOP s.r.o,, Duklianska 11, 080 01 Prešov, IČO: 51231735","1 042,42 € s DPH",07.12.2022,08.12.2022,platná,obj. 196/2022/1 636/2022,materiál vodárenský,,"dodávateľ: MERATECHSOLAR s.r.o., Pri Sýpke 1222/6, 071 01 Michalovce","97,39 € s DPH",07.12.2022,08.12.2022,platná,obj. 183/2022/2 474/2023,materiál vodárenský,,"dodávateľ: MERATECH-SOLAR s.ro., Pri Sýpke 1222/6, Michalovce, IČO: 36687375","124,78 € s DPH",04.10.2023,11.10.2023,platná,obj. 153/2023/2 212/2022,materiál - vodárenský,,"dodávateľ: MERATECH-SOLAR s.r.o.,, Pri Sýpke 1222/6, IČO: 36687375","143,47 € s DPH",03.05.2022,06.05.2022,platná,obj. 48/2022/2 574/2020,materiál na krúžkovú činnosť,,"dodávateľ: MERATECH-SOLAR s.r.o., lSadová 3016/14, 91601 Stará Turá, IČO: 51193752","274,80 € s DPH",08.12.2020,10.12.2020,platná,obj. 249/2020/1 284/2024,Vodárenský materiál,,"dodávateľ: MERATECH-SOLAR s.r.o., Pri sýpke 1222/6, Michalovce, IČO: 36687375","112,90 € s DPH",23.05.2024,31.05.2024,platná,OBJ 88/2024/2 259/2024,Vodárenský materiál,,"dodávateľ: MERATECH-SOLAR s.r.o., Pri sýpke 1222/6, Michalovce, IČO: 36687375","213,67 € s DPH",10.05.2024,14.05.2024,platná,OBJ 76/2024/2 215/2024,Materiál - vodárenský,,"dodávateľ: MERATECH-SOLAR s.r.o., Pri sýpke 1222/6, Michalovce, IČO: 36687375","150,58 € s DPH",19.04.2024,24.04.2024,platná,OBJ 67/2024/2 104/2024,Vodoinštalačný materiál,,"dodávateľ: MERATECH-SOLAR s.r.o., Pri sýpke 1222/6, Michalovce, IČO: 36687375","225,00 € s DPH",23.02.2024,18.03.2024,platná,Obj. 25/2024/2 114/2024,Vodárenský materiál,,"dodávateľ: MERATECH-SOLAR s.r.o., Pri sýpke 1222/6, Michalovce, IČO: 36687375","70,19 € s DPH",04.03.2024,18.03.2024,platná,OBJ 37/2024/2 572/2020,materiál vodárensky,,"dodávateľ: MERATECH-SOLAR s.r.o., Pri Sýpke 4, 071 01 Michalovce, IČO: 36687375","41,81 € s DPH",08.12.2020,10.12.2020,platná,obj. 232/2020/1 552/2020,materiál - vodárensky,,"dodávateľ: MERATECH-SOLAR s.r.o., Pri Sýpke 4, 071 01 Michalovce, IČO: 36687375","896,23 € s DPH",03.12.2020,04.12.2020,platná,obj. 207/2020/1 29/2020,materiál na opravy,,"dodávateľ: MERATECH-SOLAR s.r.o., Pri Sýpke 4, 071 01 Michalovce, IČO: 36687375","39,26 € s DPH",27.01.2020,07.02.2020,platná,objednávka 007/2020/2 676/223,materiál - vodárenský,,"dodávateľ: MERATECH-SOLAR s.r.o., Pri Sýpke 122286, Michalovce, IČO: 36687375","72,47 € s DPH",15.12.2023,22.12.2023,platná,"obj. 225,227/2023/5,2" 516/2023,materiál,,"dodávateľ: MERATECH-SOLAR s.r.o., Pri Sýpke 1222/6, Michalovce, IČO: 36687375","216,00 € s DPH",25.10.2023,03.11.2023,platná,obj. 169/2023/2 41/2024,materiál na cvičné práce,,"dodávateľ: MERATECH-SOLAR s.r.o., Pri Sýpke 1222/6, IČO: 36687375","366,00 € s DPH",26.01.2024,05.02.2024,platná,obj. 6/2024/2 191/2023,materiál vodárenský,,"dodávateľ: MERATECH-SOLAR s.r.o., Pri Sýpke 1222/6, 071 01 Michalovce, IČO: 36687375","38,90 € s DPH",20.04.2023,27.04.2023,platná,obj. 64/2023/1 37/2023,materiál - vodárenský,,"dodávateľ: MERATECH-SOLAR s.r.o., Pri Sýpke 1222/6, 071 01 Michalovce, IČO: 36687375","171,43 € s DPH",27.01.2023,01.02.2023,platná,obj. 5/2023/1 620/2022,materiál vodárenský,,"dodávateľ: MERATECH-SOLAR s.r.o., Pri Sýpke 1222/6, 071 01 Michalovce, IČO: 36687375","50,00 € s DPH",02.12.2022,05.12.2022,platná,obj. 191/2022/2 164/2022,materiál vodárenský,,"dodávateľ: MERATECH-SOLAR s.r.o., Pri Sýpke 1222/6, 071 01 Michalovce, IČO: 36687375","173,58 € s DPH",07.04.2022,12.04.2022,platná,obj. 31/2022/2 147/2022,materiál vodárenský,,"dodávateľ: MERATECH-SOLAR s.r.o., Pri Sýpke 1222/6, 071 01 Michalovce, IČO: 36687375","272,22 € s DPH",29.03.2022,05.04.2022,platná,obj. 28/2022/1 367/2021,"opravy, údržba",,"dodávateľ: MERATECH-SOLAR s.r.o., Pri Sýpke 1222/6, 071 01 Michalovce, IČO: 36687375","87,17 € s DPH",23.09.2021,05.10.2021,platná,obj. 125/2021/1 131/2023,vodárenský materiál,,"dodávateľ: MERATECH-SOLAR s.r.o., Pri Sýpke 1222/6, 071 01 Michalovce, IČO: 36687375","170,26 € s DPH",13.03.2023,,platná,"obj. 33/2023/2,5" 69/2021,materiál - vodárenský,,"dodávateľ: MERATECH-SOLAR s.r.o., Pri Sýpke 1222/6, 01 01 Michalovce, IČO: 36687375","67,51 € s DPH",30.03.2021,07.04.2021,platná,obj. 030/2021/1 55/2021,materiál - vodárenský,,"dodávateľ: MERATECH-SOLAR s.r.o., Pri Sýpke 1222/6, 01 01 Michalovce, IČO: 36687375","514,57 € s DPH",09.03.2021,24.03.2021,platná,objl 016/2021/2 41/2021,materiál na opravy,,"dodávateľ: MERATECH-SOLAR s.r.o., Pri Sýpke 1222/6, 01 01 Michalovce, IČO: 36687375","754,81 € s DPH",26.02.2021,06.03.2021,platná,obj. 012/2021/1 541/2020,vodárenský materiál,,"dodávateľ: MERATECH-SOLAR s.r.o., Pri Sýpke 1222/6, 01 01 Michalovce, IČO: 36687375","44,00 € s DPH",30.11.2020,03.12.2020,platná,obj. 220/2020/2 517/2020,sanita,,"dodávateľ: MERATECH-SOLAR s.r.o., Pri Sýpke 1222/6, 01 01 Michalovce, IČO: 36687375","911,06 € s DPH",18.11.2020,26.11.2020,platná,"obj. 171/2020/1,2" 109/2020,materiál na opravy,,"dodávateľ: MERATECH-SOLAR s.r.o., Pri Sýpke 1222/6, 01 01 Michalovce, IČO: 36687375","62,81 € s DPH",27.02.2020,18.03.2020,platná,obj. 048/2020/1 110/2020,materiál na opravy,,"dodávateľ: MERATECH-SOLAR s.r.o., Pri Sýpke 1222/6, 01 01 Michalovce, IČO: 36687375","48,43 € s DPH",27.02.2020,18.03.2020,platná,obj. 048/2020/1 114/2020,materiál na opravy,,"dodávateľ: MERATECH-SOLAR s.r.o., Pri Sýpke 1222/6, 01 01 Michalovce, IČO: 36687375","32,39 € s DPH",06.03.2020,18.03.2020,platná,obj. 050/2020/2 70/2020,materiál - náradie,,"dodávateľ: MERATECH-SOLAR s.r.o., Pri Sýpke 1222/6, 01 01 Michalovce, IČO: 36687375","56,15 € s DPH",10.02.2020,13.02.2020,platná,objednávka 023/2020/2 29/2020,materiál na opravy,,"dodávateľ: MERATECH-SOLAR s.r.o., Pri Sýpke 1222/6, 01 01 Michalovce, IČO: 36687375","39,26 € s DPH",27.01.2020,06.02.2020,platná,objednávka 007/2020/2 731/2019,materiál na opravy,,"dodávateľ: MERATECH-SOLAR s.r.o., Pri Sýpke 1222/6, 01 01 Michalovce, IČO: 36687375","44,72 € s DPH",11.12.2019,19.12.2019,platná,objednávka 283/2019/2 386/2022,materiál vodárenský,,"dodávateľ: MERATECH-SOLAR s.r.o., Pri Sýpke 122/6, 071 01 Michalovce, IČO: 36687375","126,12 € s DPH",23.08.2022,30.08.2022,platná,obj. 103/2022/1 673/2022,materiál - výpočtová technika,,"dodávateľ: MEL s.r.o., Višňová 1841/31, 071 01 Michalovce, IČO: 51142414","2 083,20 € s DPH",19.12.2022,30.12.2022,platná,obj. 202/2022/2 21/2022,materiál - antigénov testy,,"dodávateľ: MAXMobilePlus s.r.o., Obchodná 55, 811 06 Bratislava, IČO: 46092340","1 300,00 € s DPH",21.01.2022,27.01.2022,platná,"obj. 6/2022/1,2" 558/2021,antigénové testy,,"dodávateľ: MAXMobilePlus s.r.o., Obchodná 55, 811 06 Bratislava, IČO: 46092340","260,00 € s DPH",17.12.2021,20.12.2021,platná,obj. 191/2021 338/2023,športový materiál,,"dodávateľ: MASTER SPORT s.r.o., Provozní 5560/1b, 72200 Ostrava, IČO: 27792064","626,80 € s DPH",26.06.2023,11.07.2023,platná,obj. 119/2023/1 249/2023,športové potreby,,"dodávateľ: MASTER SPORT s.r.o., Provozní 5560/1b, 722 00 Ostrava, IČO: 27792064",,,,platná, 269/2023,materiál,,"dodávateľ: MARKURY SHOP s.r.o., Duklianska 11, 080 01 Prešov, IČO: 51231735","237,81 € s DPH",23.05.2023,26.05.2023,platná,obj. 91/2023/2 475/2023,materiál vodárenský,,"dodávateľ: MARATECH-SOLAR s.r.o., Pri Sýpke 1222/6, Michalovce, IČO: 36687375","590,41 € s DPH",04.10.2023,11.10.2023,platná,obj. 142/2023/2 660/2022,vodárenský materiál,,"dodávateľ: MARATECH-SOLAR s.r.o., Pri Sýpke 1222/6, 071 01 Michalovce, IČO: 366876375","67,03 € s DPH",14.12.2022,20.12.2022,platná,obj. 195/2022/2 444/2020,materiál na upratovanie,,"dodávateľ: MANUTAN SLOVAKIA, Obchodná 2, 81106 Bratislava, IČO: 35885815","320,78 € s DPH",22.10.2020,04.11.2020,platná,obj. 169/2020/1 275/2024,Materiál - gravirovačka,,"dodávateľ: MAJKL3D.SK-Technology s.r.o., Železná Ruda 411, 34004 Železná Ruda, IČO: 10818651","440,50 € s DPH",22.05.2024,24.05.2024,platná,OBJ 94/2024/2 58/2023,výpočtová technika,,"dodávateľ: MAJKL3D SK-Technology s.r.o., Železná Ruda 411, 340 04 Železná Ruda, IČO: 10818651","112,94 € s DPH",06.02.2023,09.02.2023,platná,obj. 25/2023/2 125/2023,lyžiarsky výcvik,,"dodávateľ: MAGURA s.r.o., Ždiar 475, IČO: 36517933","8 850,00 € s DPH",13.03.2023,22.03.2023,platná,"obj. 3/2023/1,2" 127/2024,Materiál - náradie stroj,,"dodávateľ: MADMAT s.r.o., Jurkovičova 10, 83106, Bratislava 35, IČO: 36364398","8,80 € s DPH",08.03.2024,18.03.2024,platná,OBJ 42/2024/1 101/2024,Služby - ubytovanie + strava - VVLZ,,"dodávateľ: M&R MAGURA s.r.o., Ždiar 475, 05955, IČO: 36517933","9 300,00 € s DPH",22.02.2024,19.03.2024,platná,"OBJ 22/2024/1,2" 107/2020,materiál - tonery,,dodávateľ: M,"142,00 € s DPH",26.02.2020,18.03.2020,platná,obj.031/2020/2 434/2021,sada štítkov na sústruhy,,"dodávateľ: Lukáček s.r.o., Močarianska 10, 07101 Michalovce, IČO: 36586218","175,56 € s DPH",14.10.2021,18.10.2021,platná,obj. 152/2021/2 151/2021,materiál na opravy a údržbu,,"dodávateľ: Lonater - Ing. Šesták, Š. Tučeka 2, IČO: 11957336","185,88 € s DPH",13.05.2021,19.05.2021,platná,obj. 049/2021/1 434/2020,náradie pre OV,,"dodávateľ: Lonater - Ing. Šesták, Š. Tučeka 2, IČO: 11957336","94,80 € s DPH",15.10.2020,23.10.2020,platná,obj. 15582020/2 224/2024,Materiál - údržba MV,,"dodávateľ: Lonater - Ing. Šesták, Š. Tučeka 2, 071 01 Michalovce, IČO: 11957336","173,61 € s DPH",23.04.2024,24.04.2024,platná,OBJ 72/2024/2 671/2019,náradie pre odborný výcvik,,"dodávateľ: Lonater - Ing. Šesták, Š,. Tučeka 2, 071 01 Michalovce, IČO: 11957336","279,38 € s DPH",18.11.2019,27.11.2019,platná,objednávka 226/2019/1 550/2021,materiál na opravy,,"dodávateľ: Lichvár, Michalovce, Severná 3594/14, 071 01 Michalovce, IČO: 50756265","201,87 € s DPH",16.12.2021,20.12.2021,platná,"obj. 188/2021/1,5" 587/2020,"odborné knihy, časopisy",,"dodávateľ: Libristo Media s.r.o.,, Sychrov 55, 755 01 Vsetín, IČO: 04448367","131,64 € s DPH",10.12.2020,29.12.2020,platná,obj. 239/2020/1 571/2022,knihy,,"dodávateľ: Libristo Media s.r.o., Sychrov 55, 755 01 Vsetín, IČO: 04448367","1 015,94 € s DPH",10.11.2022,11.11.2022,platná,obj. 148/2022/1 168/2023,pracovné odevy,,"dodávateľ: Lepál Technik Michalovce s.r.o., Okružná 2, 071 01 Michalovce, IČO: 47999241","553,10 € s DPH",05.04.2023,19.04.2023,platná,obj. 52/2023/2 186/2023,"materiál, pracovné odevy",,"dodávateľ: Lepal Technik Michalovce, s.r.o., Okružná 2, 071 01 Michalovce, IČO: 47999241","64,10 € s DPH",20.04.2023,27.04.2023,platná,obj. 59/2023/2 697/2023,materiál,,"dodávateľ: Lepal Technik Michalovce, Okružná 2, Michalovce, IČO: 47999241","597,40 € s DPH",22.12.2023,03.01.2024,platná,obj. 240/2023/2 506/2023,materiál - elektro,,"dodávateľ: Lepal Technik Michalovce, Okružná 2, Michalovce, IČO: 47999241","107,00 € s DPH",16.10.2023,17.10.2023,platná,obj. 154/2023/1 244/2021,náradie - údržba,,"dodávateľ: Lepal Technik Michalovce, Okružná 2, 071 01 Michalovce, IČO: 47999241","205,56 € s DPH",28.06.2021,29.06.2021,platná,obj. 077/2021/1 478/2020,ochranné pomôcky,,"dodávateľ: Lepal Technik Michalovce, Okružna, 071 01 Michalovce, IČO: 47999241","1 076,83 € s DPH",02.11.2020,11.11.2020,platná,"obj. 177,192/2020/1,2" 768/2019,ochranné prostriedky - kuchárky,,"dodávateľ: Lepal Technik Michalovce, Okružna, 071 01 Michalovce","120,92 € s DPH",30.12.2019,13.01.2020,platná,objednávka 244/2019/5 689/2023,materiál,,"dodávateľ: Lepal Technik Michalovce s.r.o., Okružná 2, Michalovce, IČO: 47999241","337,31 € s DPH",20.12.2023,03.01.2024,platná,obj. 198/2023/2 642/2023,"materiál, náradie",,"dodávateľ: Lepal Technik Michalovce s.r.o., Okružná 2, Michalovce, IČO: 47999241","227,15 € s DPH",04.12.2023,11.12.2023,platná,"obj. 199,220/2023/2" 19/2023,materiál na opravy a údržbu,,"dodávateľ: Lepal Technik Michalovce s.r.o., Okružná 2, 071 01 Michalovce, IČO: 47999241","28,67 € s DPH",19.01.2023,23.01.2023,platná,obj. 4/2023/2 334/2023,elektro-materiál,,"dodávateľ: Lepal Technik MI, s.r.o., Okružná 2, 071 01 Michalovce, IČO: 47999241","96,71 € s DPH",20.06.2023,23.06.2023,platná,obj. 117/2023/2 82/2020,lieky,,"dodávateľ: Lekáreň Idea s.r.o., Hollého 3, IČO: 2022430476","77,11 € s DPH",17.02.2020,27.02.2020,platná,objednávka 033/2020/1 291/2024,Materiál - toner,,"dodávateľ: Ledum Kamara SK s.r.o., Zámocká 30, 81101 Bratislava, IČO: 48158836","341,60 € s DPH",24.05.2024,31.05.2024,platná,"OBJ 95/2024/1,2" 452/2021,materiál - dezinfekcia,,"dodávateľ: LUMAX s.r.o., Železničná 4745, 90301 Senec, IČO: 36675148","137,09 € s DPH",26.10.2021,11.11.2021,platná,obj. 148/2021/1 277/2022,materiál na opravy a údržbu,,"dodávateľ: LUKÁĆEK s.r.o., Močarianska 10, 071 01 Michalovce, IČO: 36586218","210,24 € s DPH",06.06.2022,10.06.2022,platná,obj. 49/2022/2 243/2024,materiál - bezpečnostné označenia,,"dodávateľ: LUKAČEK s.r.o., Močarianska 10, Michalovce 07101, IČO: 36586218","111,30 € s DPH",06.05.2024,10.05.2024,platná,OBJ 52/2024/2 331/2021,výroba pečiatky,,"dodávateľ: LUKACEK s.r.o., Močairanska 10, 071 01 Michalovce, IČO: 36586218","44,70 € s DPH",03.09.2021,17.09.2021,platná,"obj. 117/2021/1,2" 17/2024,"materiál,. náradie",,"dodávateľ: LUDEX EU s.r.o., Košická 4, Drienov, IČO: 46964461","31,00 € s DPH",17.01.2024,05.02.2024,platná,obj. 10/2024/5 308/2022,realizácia VO,,"dodávateľ: LOGTRADE s.r.o., Vozárova 1/A, 040 17 Košice, IČO: 36584452","1 080,00 € s DPH",23.06.2022,29.06.2022,platná,obj. 50/2022/1 3172022,realizácia VO - doplatok,,"dodávateľ: LOGTRADE s.r.o., Vozárova 1/A, 040 17 Košice, IČO: 36584452","120,00 € s DPH",28.06.2022,29.06.2022,platná,obj. 50/2022/1 316/2022,"realizácia VO - doplatok,",,"dodávateľ: LOGTRADE s.r.o, Vozárová 1/A, 040 17 Košice, IČO: 36584452","120,00 € s DPH",28.06.2022,29.06.2022,platná,obj. 50/2022/1 309/2022,realizácia VO,,"dodávateľ: LOGTRADE s. r.o., Vozárova 1/A, 040 17 Košice, IČO: 36584452","1 080,00 € s DPH",23.06.2022,29.06.2022,platná,obj. 50/2022/1 468/2020,"stroje, prístroje",,"dodávateľ: Kusing Trade s.r.o. Huncovce, Hlavná 23/12, 059 92 Huncovce","5 999,00 € s DPH",29.10.2020,11.11.2020,platná,obj. 184/2020/2 708/2019,potraviny,43/2019,"dodávateľ: Kovaľová Zlaticam, Moravany 80 , 072 05, IČO: 32686234","530,92 € s DPH",03.12.2019,10.12.2019,platná,objednávka 5/204/2019 616/2019,potraviny - zelenina a ovocie,,"dodávateľ: Kovaľová Zlatica, Čierne Pole 36, 079 01, IČO: 32686234","96,72 € s DPH",28.10.2019,11.11.2019,platná,obj. 5/175/2019 359/2021,potraviny - zelenina,18/2021/RZ,"dodávateľ: Kovaľová Zlatica, Moravany č. 80, IČO: 32686234","822,82 € s DPH",20.09.2021,05.10.2021,platná,obj. 5/092/2021 218/2022,zelenina a ovocie,4/2022/RZ,"dodávateľ: Kovaľová Zlatica, Moravany 80, IČO: 32686234","299,91 € s DPH",04.05.2022,13.05.2022,platná,obj. 5/080/2022 124/2022,potraviny - zelenina,4/2022/RZ,"dodávateľ: Kovaľová Zlatica, Moravany 80, IČO: 32686234","289,84 € s DPH",17.03.2022,29.03.2022,platná,obj. 5/037/2022 457/2021,zelenina,18/2021/RZ,"dodávateľ: Kovaľová Zlatica, Moravany 80, IČO: 32686234","167,45 € s DPH",02.11.2021,11.11.2021,platná,obj. 5/125/2021 347/2021,potraviny - zeleninia,18/2021/RZ,"dodávateľ: Kovaľová Zlatica, Moravany 80, IČO: 32686234","441,12 € s DPH",09.09.2021,21.09.2021,platná,obj. 5/085/2021 127/2022,potraviny - zelenina,4/2022/RZ,"dodávateľ: Kovaľová Zlatica, Moravany 80, 072 05, IČO: 32686234","403,88 € s DPH",17.03.2022,29.03.2022,platná,potraviny - zelenina 380/2021,potraviny - zelenina,18/2021/RZ,"dodávateľ: Kovaľová Zlatica, Moravany 80, 072 05, IČO: 32686234","637,55 € s DPH",29.09.2021,07.10.2021,platná,obj. 5/100/2021 470/2021,ovocie a zelenina,18/2021/RZ,"dodávateľ: Kovaľová Zlatica, Moravany 80, 072 05 Moravany, IČO: 32686234","158,97 € s DPH",04.11.2021,23.11.2021,platná, 260/2022,,4/2022/RZ,"dodávateľ: Kovaľová Zlatica, Moravany 80, 072 03, IČO: 32686234","250,96 € s DPH",30.05.2022,01.06.2022,platná,obj. 5/101/2022 258/2022,,4/2022/RZ,"dodávateľ: Kovaľová Zlatica, Moravany 80, 072 03, IČO: 32686234","417,86 € s DPH",30.05.2022,01.06.2022,platná,obj. 5/095/2022 598/2019,potraviny - zelenina,43/2019,"dodávateľ: Kovaľová Zlatica, Moravany 80 , 072 05, IČO: 42096651","371,83 € s DPH",18.10.2019,02.11.2019,platná,objednávka č. 5/170/2019 276/2021,potraviny - zelenina,20/2020/RZ,"dodávateľ: Kovaľová Zlatica, Moravany 80 , 072 05, IČO: 32686234","72,39 € s DPH",13.07.2021,28.07.2021,platná,obj. 5/072/2021 283/2021,zelenina,20/2020/RZ,"dodávateľ: Kovaľová Zlatica, Moravany 80 , 072 05, IČO: 32686234","20,84 € s DPH",16.07.2021,28.07.2021,platná,obj. 5/076/2021 246/2021,zelenina,20/2020/RZ,"dodávateľ: Kovaľová Zlatica, Moravany 80 , 072 05, IČO: 32686234","199,83 € s DPH",29.06.2021,06.07.2021,platná,obj. 5/068/2021 236/2021,zelenina,20/2020/RZ,"dodávateľ: Kovaľová Zlatica, Moravany 80 , 072 05, IČO: 32686234","198,04 € s DPH",22.06.2021,29.06.2021,platná,"obj,. 5/062,055/2021" 223/2021,zelenina,20/2020/RZ,"dodávateľ: Kovaľová Zlatica, Moravany 80 , 072 05, IČO: 32686234","168,31 € s DPH",15.06.2021,28.06.2021,platná,obj. 5/055/2021f 224/2021,zelenina,20/2020/RZ,"dodávateľ: Kovaľová Zlatica, Moravany 80 , 072 05, IČO: 32686234","247,01 € s DPH",15.06.2021,28.06.2021,platná,obj. 5/055/2021 179/2021,zelenina,20/2020/RZ,"dodávateľ: Kovaľová Zlatica, Moravany 80 , 072 05, IČO: 32686234","318,64 € s DPH",31.05.2021,07.06.2021,platná,obj. 5/037/2021 181/2021,"potraviny - múka, cestoviny",20/2020/RZ,"dodávateľ: Kovaľová Zlatica, Moravany 80 , 072 05, IČO: 32686234","415,44 € s DPH",02.06.2021,07.06.2021,platná,obj. 5/043/2021 169/2021,potraviny - zelenina,20/2020/RZ,"dodávateľ: Kovaľová Zlatica, Moravany 80 , 072 05, IČO: 32686234","183,90 € s DPH",24.05.2021,31.05.2021,platná,obj. 5/030/2021 170/2021,potraviny - zelenina,20/2020/RZ,"dodávateľ: Kovaľová Zlatica, Moravany 80 , 072 05, IČO: 32686234","46,20 € s DPH",24.05.2021,31.05.2021,platná,obj. 5/030/2021 145/2021,potraviny - zelenina,20/2020/RZ,"dodávateľ: Kovaľová Zlatica, Moravany 80 , 072 05, IČO: 32686234","194,18 € s DPH",11.05.2021,13.05.2021,platná,obj. 5/024/2021 135/2021,potraviny - zelenina,20/2020/RZ,"dodávateľ: Kovaľová Zlatica, Moravany 80 , 072 05, IČO: 32686234","100,95 € s DPH",06.05.2021,12.05.2021,platná,obj. 5/019/2021 119/2021,Potraviny - zelenina,,"dodávateľ: Kovaľová Zlatica, Moravany 80 , 072 05, IČO: 32686234","58,10 € s DPH",03.05.2021,07.05.2021,platná,obj. 5/013/2021 106/2021,potraviny - zelenina,20/2020/RZ,"dodávateľ: Kovaľová Zlatica, Moravany 80 , 072 05, IČO: 32686234","79,57 € s DPH",21.04.2021,28.04.2021,platná,obj. 5/007/2021 96/2021,potraviny - zelenina,20/2020/RZ,"dodávateľ: Kovaľová Zlatica, Moravany 80 , 072 05, IČO: 32686234","15,98 € s DPH",15.04.2021,23.04.2021,platná,obj. 5/04/2021 599/2020,potraviny - zelenina,20/2020/RZ,"dodávateľ: Kovaľová Zlatica, Moravany 80 , 072 05, IČO: 32686234","135,54 € s DPH",17.12.2020,05.01.2021,platná,obj. 5/119/2020 584/2020,zelenina a ovocie,20/2020/RZ,"dodávateľ: Kovaľová Zlatica, Moravany 80 , 072 05, IČO: 32686234","76,41 € s DPH",10.12.2020,29.12.2020,platná,obj. 5/113/2020 584/2020,potraviny - ovocie a zelenina,20/2020/RZ,"dodávateľ: Kovaľová Zlatica, Moravany 80 , 072 05, IČO: 32686234","76,41 € s DPH",10.12.2020,17.12.2020,platná, 559/2020,ovocie a zelenina,20/2020/RZ,"dodávateľ: Kovaľová Zlatica, Moravany 80 , 072 05, IČO: 32686234","82,96 € s DPH",07.12.2020,10.12.2020,platná,obj. 5/4109/2020 538/2020,zelenina,43/2019,"dodávateľ: Kovaľová Zlatica, Moravany 80 , 072 05, IČO: 32686234","22,81 € s DPH",30.11.2020,04.12.2020,platná,5/104/2020 537/2020,zelenina,43/2019,"dodávateľ: Kovaľová Zlatica, Moravany 80 , 072 05, IČO: 32686234","78,85 € s DPH",30.11.2020,04.12.2020,platná,obj. 5/104/2020 524/2020,zelenina,20/2020/RZ,"dodávateľ: Kovaľová Zlatica, Moravany 80 , 072 05, IČO: 32686234","66,03 € s DPH",23.11.2020,01.12.2020,platná,obj. 5/100/2020 516/2020,zelenina,20/2020/RZ,"dodávateľ: Kovaľová Zlatica, Moravany 80 , 072 05, IČO: 32686234","94,89 € s DPH",13.11.2020,26.11.2020,platná,obj. 5/096/2020 488/2020,zelenina,20/2020/RZ,"dodávateľ: Kovaľová Zlatica, Moravany 80 , 072 05, IČO: 32686234","106,34 € s DPH",04.11.2020,13.11.2020,platná,obj. 5/091/2020 446/2020,potraviny - zelenina,20/2020/RZ,"dodávateľ: Kovaľová Zlatica, Moravany 80 , 072 05, IČO: 32686234","30,89 € s DPH",22.10.2020,04.11.2020,platná,obj. 5/080/2020 447/2020,zelenina,20/2020/RZ,"dodávateľ: Kovaľová Zlatica, Moravany 80 , 072 05, IČO: 32686234","94,20 € s DPH",22.10.2020,04.11.2020,platná,obj. 5/080/2020 470/2020,zelenina,20/2020/RZ,"dodávateľ: Kovaľová Zlatica, Moravany 80 , 072 05, IČO: 32686234","63,85 € s DPH",29.10.2020,04.11.2020,platná,obj. 5/086/2020 389/2020,zelenina,20/2020/RZ,"dodávateľ: Kovaľová Zlatica, Moravany 80 , 072 05, IČO: 32686234","79,20 € s DPH",01.10.2020,16.10.2020,platná,obj. 5/069/2020 408/2020,zelenina,20/2020/RZ,"dodávateľ: Kovaľová Zlatica, Moravany 80 , 072 05, IČO: 32686234","224,09 € s DPH",06.10.2020,16.10.2020,platná,obj. 5/073/2020 377/2020,zelenina,20/2020/RZ,"dodávateľ: Kovaľová Zlatica, Moravany 80 , 072 05, IČO: 32686234","59,28 € s DPH",28.09.2020,06.10.2020,platná,obj. 5/063/2020 383/2020,zelenina,43/2019,"dodávateľ: Kovaľová Zlatica, Moravany 80 , 072 05, IČO: 32686234","168,84 € s DPH",30.09.2020,06.10.2020,platná,obj. 5/069/2020 359/2020,zelenina,20/2020/RZ,"dodávateľ: Kovaľová Zlatica, Moravany 80 , 072 05, IČO: 32686234","396,25 € s DPH",16.09.2020,24.09.2020,platná,obj. 5/058/2020 355/2020,zelenina,20/2020/RZ,"dodávateľ: Kovaľová Zlatica, Moravany 80 , 072 05, IČO: 32686234","334,13 € s DPH",09.09.2020,18.09.2020,platná,obj. 5/053/2020 332/2020,potraviny - zelenina,,"dodávateľ: Kovaľová Zlatica, Moravany 80 , 072 05, IČO: 32686234","35,64 € s DPH",03.09.2020,08.09.2020,platná,obj. 5/049/2020 333/2020,,20/2020/RZ,"dodávateľ: Kovaľová Zlatica, Moravany 80 , 072 05, IČO: 32686234","69,98 € s DPH",03.09.2020,08.09.2020,platná,obj. 5/049/2020 111/2020,potraviny - zelenina,43/2019,"dodávateľ: Kovaľová Zlatica, Moravany 80 , 072 05, IČO: 32686234","106,87 € s DPH",27.02.2020,18.03.2020,platná,obj. 5/041/2020 137/2020,potraviny - zelenina,43/2019,"dodávateľ: Kovaľová Zlatica, Moravany 80 , 072 05, IČO: 32686234","87,24 € s DPH",09.03.2020,18.03.2020,platná,obj. 5/044/2020 138/2020,potraviny - zelenina,43/2019,"dodávateľ: Kovaľová Zlatica, Moravany 80 , 072 05, IČO: 32686234","159,94 € s DPH",09.03.2020,18.03.2020,platná,obj. 5/044/2020 96/2020,zelenina,43/2019,"dodávateľ: Kovaľová Zlatica, Moravany 80 , 072 05, IČO: 32686234","34,08 € s DPH",24.02.2020,02.03.2020,platná,objednávka 5/041/2020 97/2020,zelenina,43/2019,"dodávateľ: Kovaľová Zlatica, Moravany 80 , 072 05, IČO: 32686234","69,80 € s DPH",24.02.2020,02.03.2020,platná,objednávka5/04/2020 75/2020,piotraviny - zelenina,43/2019,"dodávateľ: Kovaľová Zlatica, Moravany 80 , 072 05, IČO: 32686234","69,00 € s DPH",13.02.2020,25.02.2020,platná,objednávka 5/030/2020 76/2020,potraviny - zelenina,43/2019,"dodávateľ: Kovaľová Zlatica, Moravany 80 , 072 05, IČO: 32686234","59,95 € s DPH",13.02.2020,25.02.2020,platná,objednávka 5/030/2020 77/2020,potraviny - zelenina,43/2019,"dodávateľ: Kovaľová Zlatica, Moravany 80 , 072 05, IČO: 32686234","192,81 € s DPH",13.02.2020,25.02.2020,platná,objednávka 5/030/2020 88/2020,"potraviny - zelenina, ovocie",43/2019,"dodávateľ: Kovaľová Zlatica, Moravany 80 , 072 05, IČO: 32686234","64,56 € s DPH",13.02.2020,25.02.2020,platná,objednávka 5/036/2020 89/2020,potraviny - zelenina,43/2019,"dodávateľ: Kovaľová Zlatica, Moravany 80 , 072 05, IČO: 32686234","142,49 € s DPH",13.02.2020,25.02.2020,platná,objednávka 5/036/2020 48/2020,potraviny,43/2019,"dodávateľ: Kovaľová Zlatica, Moravany 80 , 072 05, IČO: 32686234","298,98 € s DPH",05.02.2020,13.02.2020,platná,objednávka 5/024/2020 49/2020,zelenina a ovocie,43/2019,"dodávateľ: Kovaľová Zlatica, Moravany 80 , 072 05, IČO: 32686234","127,43 € s DPH",05.02.2020,13.02.2020,platná,objednávka 5/024/2020 31/2020,potraviny,43/2019,"dodávateľ: Kovaľová Zlatica, Moravany 80 , 072 05, IČO: 32686234","137,70 € s DPH",28.01.2020,07.02.2020,platná,objednávka //019/2020 32/2020,potraviny,43/2019,"dodávateľ: Kovaľová Zlatica, Moravany 80 , 072 05, IČO: 32686234","139,70 € s DPH",28.01.2020,07.02.2020,platná,objednávka 5/019/2020 24/2020,potraviny,43/2019,"dodávateľ: Kovaľová Zlatica, Moravany 80 , 072 05, IČO: 32686234","115,97 € s DPH",21.01.2020,04.02.2020,platná,objednávka 5/013/2020 25/2020,ovocie a zelenina,43/2019,"dodávateľ: Kovaľová Zlatica, Moravany 80 , 072 05, IČO: 32686234","267,47 € s DPH",21.01.2020,04.02.2020,platná,objednávka 5/013/2020 3/2020,ovocie a zelenina,43/2019,"dodávateľ: Kovaľová Zlatica, Moravany 80 , 072 05, IČO: 32686234","278,42 € s DPH",09.01.2020,28.01.2020,platná,objednávka 5/003/2020 8/2020,ovocie a zelenina,43/2019,"dodávateľ: Kovaľová Zlatica, Moravany 80 , 072 05, IČO: 32686234","280,92 € s DPH",14.01.2020,28.01.2020,platná,objednávka 5/007/2020 9/2020,ovocie a zelenina,43/2019,"dodávateľ: Kovaľová Zlatica, Moravany 80 , 072 05, IČO: 32686234","159,19 € s DPH",14.01.2020,28.01.2020,platná,objednávka 5/007/2020 18/2020,potraviny,43/2019,"dodávateľ: Kovaľová Zlatica, Moravany 80 , 072 05, IČO: 32686234","27,06 € s DPH",16.01.2020,28.01.2020,platná,objednávka 5/007/2020 752/2019,potraviny,43/2019,"dodávateľ: Kovaľová Zlatica, Moravany 80 , 072 05, IČO: 32686234","421,02 € s DPH",18.12.2019,13.01.2020,platná,objednávka 5/215/2019 720/2019,potraviny,43/2019,"dodávateľ: Kovaľová Zlatica, Moravany 80 , 072 05, IČO: 32686234","289,75 € s DPH",06.12.2019,19.12.2019,platná,objednávka 5/2019/5 683/2019,potrviny,43/2019,"dodávateľ: Kovaľová Zlatica, Moravany 80 , 072 05, IČO: 32686234","314,86 € s DPH",25.11.2019,09.12.2019,platná,objednávka 5/198/2019 678/2019,potraviny,43/2019,"dodávateľ: Kovaľová Zlatica, Moravany 80 , 072 05, IČO: 32686234","161,16 € s DPH",19.11.2019,03.12.2019,platná,objednávka 5/192/2019 656/2019,ovocie a zelenina,43/2019,"dodávateľ: Kovaľová Zlatica, Moravany 80 , 072 05, IČO: 32686234","305,78 € s DPH",11.11.2019,25.11.2019,platná,objednávka 5/185/2019 664/2019,potraviny,43/2019,"dodávateľ: Kovaľová Zlatica, Moravany 80 , 072 05, IČO: 32686234","33,84 € s DPH",13.11.2019,25.11.2019,platná,objednávka 5/195/2019 630/2019,"zelenina, ovocie",43/2019,"dodávateľ: Kovaľová Zlatica, Moravany 80 , 072 05, IČO: 32686234","380,23 € s DPH",05.11.2019,12.11.2019,platná,obj. 5/180/2019 644/2019,ovocie a zelenina,43/2019,"dodávateľ: Kovaľová Zlatica, Moravany 80 , 072 05, IČO: 32686234","96,23 € s DPH",08.11.2019,12.11.2019,platná,obj. 5/179/2019 602/2019,potraviny - zelenina,43/2019,"dodávateľ: Kovaľová Zlatica, Moravany 80 , 072 05, IČO: 32686234","267,61 € s DPH",18.10.2019,29.10.2019,platná,objednávka 5/165/2019 764/2019,ovocie a zelenina,43/2019,"dodávateľ: Kovaľová Zlatica, Moravany 80 , 072 05, IČO: 32686234","119,76 € s DPH",,,platná,objednávka 5/215/2019 40/2020,potraviny,43/2019,"dodávateľ: Kovaľová Zlatica, Moravany 80 , 072 05, IČO: 32686234","104,58 € s DPH",,,platná,objednávka 5/019/2020 369/2020,Potraviny - zelenina,48/2019,"dodávateľ: Kovaľová Zlatica, Moravany 80 , 072 05, IČO: 32686234","285,23 € s DPH",22.09.2020,,platná,obj. 5/063/2020 143/2021,potraviny - zelenina,20/2020/RZ,"dodávateľ: Kovaľová Zlatica, Moravany 80 , 072 05","17,16 € s DPH",11.05.2021,13.05.2021,platná,obj. 5/019/2021 334/2021,potraviny - zelenina,18/2021/RZ,"dodávateľ: Kovaľová Zlatica, 072 005 Moravany 80, IČO: 32686234","135,54 € s DPH",07.09.2021,17.09.2021,platná,obj. 5/081/2021 439/2021,potraviny - zelenina,18/2021/RZ,"dodávateľ: Kovaľová Zlatica SHR, Moravany 80, 07203, IČO: 32686234","41,98 € s DPH",19.10.2021,20.10.2021,platná,obj. 5/112/2021 440/2021,"potraviny - ovocie, zelenina",18/2021/RZ,"dodávateľ: Kovaľová Zlatica SHR, Moravany 80, 07203, IČO: 32686234","440,13 € s DPH",19.10.2021,20.10.2021,platná,obj. 5/119/2021 394/2021,potraviny - ovocie,18/2021/RZ,"dodávateľ: Kovaľová Zlatica SHR, Moravany 80, 07203, IČO: 32686234","92,40 € s DPH",04.10.2021,18.10.2021,platná,Obj. 5/105/2021 402/2021,"ovocie, zelenina",18/2021/RZ,"dodávateľ: Kovaľová Zlatica SHR, Moravany 80, 07203, IČO: 32686234","450,47 € s DPH",05.10.2021,18.10.2021,platná,obj. 5/107/2021 431/2021,"zelenina, ovocie",18/2021/RZ,"dodávateľ: Kovaľová Zlatica SHR, Moravany 80, 07203, IČO: 32686234","271,87 € s DPH",13.10.2021,18.10.2021,platná,obj. 5/112/2021 192/2023,ovocie a zelenina,,"dodávateľ: Kovaľová Zlatica SHR, 072 03 Moravany 80, IČO: 3266234","635,47 € s DPH",20.04.2023,27.04.2023,platná,"zml. 30/2022/RD, obj. 5/071/2023" 236/2022,ovocie a zelenina,4/2022/RZ,"dodávateľ: Kovaľová Zlatica ,, Moravany 80, IČO: 32686234","363,39 € s DPH",18.05.2022,30.05.2022,platná,obj. 5/090/2022 390/2021,Učebnice RJ + pracovné zošity,,"dodávateľ: Kníhkupectvo alter ego s.r.o., Hviezdoslavova 197/10, 06001 Kežmarok, IČO: 36492922","1 836,75 € s DPH",04.10.2021,18.10.2021,platná,"obj. 133-2/2021/1,2" 612/2019,materiál - maska CO,,"dodávateľ: Klimafil Praha s.r.o., Slunečná 2101482, 10000 Praha 10, IČO: 26415879","131,62 € s DPH",25.10.2019,05.11.2019,platná,Objednávka 216/2019 426/2021,respirátor biely,,"dodávateľ: Keeprivacy s.r.o., Hollého 53, 08301 Sabinov, IČO: 53296125","68,39 € s DPH",08.10.2021,18.10.2021,platná,"obj. 146/2021/1,2,5" 121/2022,elektrické meradlá,3/2021/KZ,"dodávateľ: KVANT spol. s r.o. FMFI UK, Mynská dolina 0,",,,,platná, 121/2022,elektrické meradlá,3/2021/KZ,"dodávateľ: KVANT spol. s r.o. FMFI UK, Mlynská dolina 0, 842 48 Bratislava","27 574,40 € s DPH",14.03.2022,24.03.2022,platná,obj. 095/2021/1 122/2022,strojárenské meradlá,4/2021/KZ,"dodávateľ: KVANT SPOL. S R.O. fmfi uk, Mlynská dolina 0, 84248 Bratislava, IČO: 31398294","16 124,97 € s DPH",14.03.2022,24.03.2022,platná,obj. 094/2021/1 604/2022,materiál na opravy a údržbu,,"dodávateľ: KP Solar s.r.o., Južná trieda 4B, 040 01 Košice, IČO: 45626944","166,28 € s DPH",28.11.2022,30.11.2022,platná,obj. 177/2022/2 638/2023,projektová dokumentácia,,"dodávateľ: KOVÁĆ ARCHITEKT s.r.o., Krakovská 1028/12, Košice, IČO: 54607051","17 290,00 € s DPH",04.12.2023,07.12.2023,platná,zml. 33/2023/ZoD 327/2020,materiál na opravy a údržbu,,"dodávateľ: KOVOTYP s.r.o., LĽanová 8,","5 405,28 € s DPH",31.08.2020,08.09.2020,platná,obj. 106/2020/1 90/2023,materiál - cvičné práce,,"dodávateľ: KOVEX-STAVEBNINY s.r.o., Pekárenská 4, 071 01 Michalovce, IČO: 46304525","35,11 € s DPH",20.02.2023,22.02.2023,platná,obj. 26/2023/2 379/2023,"materiál, kancelárske potreby, toner",,"dodávateľ: KN NONASEP s.r.o., V. Štihlách 20512, 14200 Praha, IČO: 09983252","26,85 € s DPH",24.07.2023,08.08.2023,platná,obj. 114/2023/2 281/2021,potraviny - chlieb,116/2019/KZ,"dodávateľ: KELPEK, Čierne Pole 36, 07901, IČO: 47019719","27,42 € s DPH",16.07.2021,28.07.2021,platná,"obj. 5/070,073,078/2021" 471/2020,chlieb,116/2019/KZ,"dodávateľ: KELPEK, Čierne Pole 36, 07901, IČO: 47019719","112,65 € s DPH",29.10.2020,04.11.2020,platná,"obj. 5/065,077,082,083,089/2020" 384/2020,potraviny,116/2019/KZ,"dodávateľ: KELPEK, Čierne Pole 36, 07901, IČO: 47019719","159,84 € s DPH",30.09.2020,06.10.2020,platná,"obj. 5/055,060,065/2020" 146/2020,potraviny - chlieb,116/2019/KZ,"dodávateľ: KELPEK, Čierne Pole 36, 079 01, IČO: 47019719","17,60 € s DPH",26.03.2020,03.04.2020,platná, 103/2020,potraviny - chlieb,116/2019/KZ,"dodávateľ: KELPEK, Čierne Pole 36, 079 01, IČO: 47019719","80,30 € s DPH",26.02.2020,18.03.2020,platná,"objednávka 5/026,033,038/2020" 39/2020,potraviny,116/2019/KZ,"dodávateľ: KELPEK, Čierne Pole 36, 079 01, IČO: 47019719","145,20 € s DPH",31.01.2020,13.02.2020,platná,"objednávka 5/015,021,011,005/2020" 762/2019,chlieb a pečivo,,"dodávateľ: KELPEK, Čierne Pole 36, 079 01, IČO: 47019719","109,00 € s DPH",20.12.2019,13.01.2020,platná,"objednávka 5/211,206,217/2019" 699/2019,potraviny,,"dodávateľ: KELPEK, Čierne Pole 36, 079 01, IČO: 47019719","201,88 € s DPH",29.11.2019,11.12.2019,platná,"zmluva 51/2017/RZ, objednávka 5/182,187,194,200,206/2019" 46/2023,potraviny - chlieb,,"dodávateľ: KELPEK Čierne Pole, Čierne Pole 36","168,89 € s DPH",31.01.2023,09.02.2023,platná,"obj. 5/005,010,015/23" 443/2023,školenie,,"dodávateľ: KANTORKA n.o., Bazalková 7, Košice, IČO: 45740343","90,00 € s DPH",18.09.2023,21.09.2023,platná,pož. 316/2023 384/2022,výpočtová technika,,"dodávateľ: KANTAX s.r.o., Maurerova 786/1, IČO: 053 42 Krompachy","399,00 € s DPH",23.08.2022,30.08.2022,platná,obj. 99/2022/1 194/2022,zasklenie,,"dodávateľ: KALAJ s.r.o.,, Farská 7, 071 01 Michalovce, IČO: 46448551","76,14 € s DPH",22.04.2022,03.05.2022,platná,obj. 32/2022/1 484/2021,vodárenský materiál,,"dodávateľ: Július Kopčanský VODÁR, Jastrabie pri Michalovciach, 071 01, IČO: 53350341","64,80 € s DPH",11.11.2021,23.11.2021,platná,obj. 173/2021/1 403/2023,"materiál, náradie",,"dodávateľ: Július Kopčanský - VODÁR, Jastrabie pri Michalovciach, 071 01 Michalovce, IČO: 53350341","104,00 € s DPH",17.08.2023,23.08.2023,platná,obj. 134/2023/2 282/2024,Materiál - drevo,,"dodávateľ: Ján HANČARIK, Jilemnického 705/38, 071 01 Michalovce, IČO: 34561749","181,90 € s DPH",22.05.2024,24.05.2024,platná,OBJ 84/2024/2 34/2021,predplatné časopisov,,"dodávateľ: JurisDat - M.Medlen, Ondavská 8, 821 08 Bratislava, IČO: 52829821","26,00 € s DPH",08.02.2021,06.03.2021,platná,obj. 021/2021/1 28/2020,predplatné novín a časopisov,,"dodávateľ: JurisDat - M. Medlen,, Ondavská 8, 821 08 Bratislava, IČO: 52829821","25,00 € s DPH",27.01.2020,07.02.2020,platná,objednávka 014/2020/1 195/2021,vzdelávací program,,"dodávateľ: Junior Achievement Slovensko, n.o., Pribinova 4195/25,. 81109 Bratislava, IČO: 42166292","103,00 € s DPH",02.06.2021,23.06.2021,platná,obj. 079/2021/1 351/2023,školenie,,"dodávateľ: Junior Achievement Slovensko, Pribinova 4195/25, 811 09 Bratislava, IČO: 42166292","60,00 € s DPH",04.07.2023,11.07.2023,platná,obj. 118/2023/1 350/2023,školenie,,"dodávateľ: Junior Achievement Slovensko, Pribinova 419*5/25, 81108 Bratislava, IČO: 42166292","63,00 € s DPH",04.07.2023,11.07.2023,platná,obj.118/2023/1 274/2022,učebnica,,"dodávateľ: Juniior Achievement Slovensko, n.o., Pribinova 4195/25, 81109 Bratislava, IČO: 42166292","113,00 € s DPH",06.06.2022,29.06.2022,platná,obj. 67/2022/1 2262022,služby,,"dodávateľ: Jozef Kočiš - ELEKTROTECHNIK, Hlavná 550/72, Sečovská Polianka, IČO: 10809252","660,00 € s DPH",06.05.2022,13.05.2022,platná,"obj. 44/A/2022/1,2" 428/2020,materiál - elektro,,"dodávateľ: Jozef FERKO, Komenského 2653/3, 069 01 Snina, IČO: 34290630","70,13 € s DPH",14.10.2020,16.10.2020,platná,obj. 15/2020/2 458/2023,materiál,,"dodávateľ: Jozef FERKO, Komenského 2653/, Snina, IČO: 34290630","145,50 € s DPH",29.09.2023,11.10.2023,platná,obj. 155/2023/1 417/2021,bezpečnostná SIM karta,17/2019,"dodávateľ: Jablotron Slovakia s.r.o., Sasinkova 14, 01001 Žilina, IČO: 31645976","10,76 € s DPH",08.10.2021,18.10.2021,platná, 368/2020,trovy exekúcie,,"dodávateľ: JUDr. Ľuboš Sidorják - súdny exekútor, Murgaša 3, 040 01 Košice, IČO: 31311580","42,00 € s DPH",22.09.2020,25.09.2020,platná, 265/2020,trovy exekúcie,,"dodávateľ: JUDr. Ľuboš Sidorják - súdny exekútor, Murgaša 3, 040 01 Košice, IČO: 31311580","42,00 € s DPH",06.07.2020,20.07.2020,platná, 266/2020,trovy exekúcie,,"dodávateľ: JUDr. Ľuboš Sidorják - súdny exekútor, Murgaša 3, 040 01 Košice, IČO: 31311580","42,00 € s DPH",06.07.2020,20.07.2020,platná, 267/2020,trovy exekúcie,,"dodávateľ: JUDr. Ľuboš Sidorják - súdny exekútor, Murgaša 3, 040 01 Košice, IČO: 31311580","42,00 € s DPH",06.07.2020,20.07.2020,platná, 268/2020,trovy exekúcie,,"dodávateľ: JUDr. Ľuboš Sidorják - súdny exekútor, Murgaša 3, 040 01 Košice, IČO: 31311580","42,00 € s DPH",06.07.2020,20.07.2020,platná, 269/2020,trovy exekúcie,,"dodávateľ: JUDr. Ľuboš Sidorják - súdny exekútor, Murgaša 3, 040 01 Košice, IČO: 31311580","42,00 € s DPH",06.07.2020,20.07.2020,platná, 270/2020,trovy exekúcie,,"dodávateľ: JUDr. Ľuboš Sidorják - súdny exekútor, Murgaša 3, 040 01 Košice, IČO: 31311580","42,00 € s DPH",06.07.2020,20.07.2020,platná, 271/2020,trovy exekúcie,,"dodávateľ: JUDr. Ľuboš Sidorják - súdny exekútor, Murgaša 3, 040 01 Košice, IČO: 31311580","42,00 € s DPH",06.07.2020,20.07.2020,platná, 264/2020,trovy exekúcie,,"dodávateľ: JUDr. Ľuboš Sidorjak - súdny exekútor, Murgašova 3, Michalovce, IČO: 31311580","42,00 € s DPH",06.07.2020,20.07.2020,platná, 222/2022,služby,16/2021,"dodávateľ: JUDr. Mikuláš Pavlík, Š. Kukuru 14, 071 01 Michalovce, IČO: 35538473","198,24 € s DPH",06.05.2022,11.05.2022,platná, 407/2022,právne služby,,"dodávateľ: JUDr. Mikuláš Pavlik,, Š. Kukuru 14, 071 01 Michalovce, IČO: 35538473","198,00 € s DPH",06.09.2022,09.09.2022,platná,zml. 29/2022 163/2022,právny služby,16/2021,"dodávateľ: JUDr. Mikuláš Pavlik,, advokát, Š. Kukuru 14, 071 01 Michalovce, IČO: 35538473","198,24 € s DPH",07.04.2022,12.04.2022,platná, 309/2024,právnické služby,,"dodávateľ: JUDr. Mikuláš Pavlik, Š. Kukuru 14, 07101 Michalovce, IČO: 35538473","198,00 € s DPH",05.06.2024,11.06.2024,platná,ZML 85/2023 239/2024,Právne služby,,"dodávateľ: JUDr. Mikuláš Pavlik, Š. Kukuru 14, 07101 Michalovce, IČO: 35538473","198,00 € s DPH",03.05.2024,10.05.2024,platná,ZML 85/2023 191/2024,Právnické služby,,"dodávateľ: JUDr. Mikuláš Pavlik, Š. Kukuru 14, 07101 Michalovce, IČO: 35538473","198,00 € s DPH",08.04.2024,11.04.2024,platná,ZML 85/2023 119/2024,Právne služby,,"dodávateľ: JUDr. Mikuláš Pavlik, Š. Kukuru 14, 07101 Michalovce, IČO: 35538473","198,00 € s DPH",05.03.2024,18.03.2024,platná,ZML 85/2023 406/2021,právne služby,,"dodávateľ: JUDr. Mikuláš Pavlik, Š. Kukuru 14, 07101 Michalovce, IČO: 35538473","198,00 € s DPH",06.10.2021,18.10.2021,platná,zml. 16/2021 707/2023,služby,,"dodávateľ: JUDr. Mikuláš Pavlik, Š. Kukuru 14, 071 01 Michalovce, IČO: 35538473","198,00 € s DPH",08.01.2024,24.01.2024,platná,zml. 85/2023 527/2021,právne služby,16/2021,"dodávateľ: JUDr. Mikuláš Pavlik, Š. Kukuru 14, 071 01 Michalovce, IČO: 35538473","198,00 € s DPH",06.12.2021,13.12.2021,platná, 637/2022,právne služby,,"dodávateľ: JUDr. Mikuláš Pavlik, Š. Kukuru 14, 071 01 Michalovce, IČO: 1023815738","198,00 € s DPH",07.12.2022,08.12.2022,platná,zml. 29/2022 362/2023,právne služby,,"dodávateľ: JUDr. Mikuláš Pavlik, avokát, Š. Kukuru 14, 071 01 Michalovce, IČO: 1023815738","198,00 € s DPH",06.07.2023,14.08.2023,platná,zml . 29/2022 664/2023,služby,,"dodávateľ: JUDr. Mikuláš Pavlik, advokát,, Š. Kukuru 14, Michalovce, IČO: 35538473","198,00 € s DPH",11.12.2023,18.12.2023,platná,zml. 85/223 482/2023,právne služby,,"dodávateľ: JUDr. Mikuláš Pavlik, advokát,, Š. Kukuru 14, Michalovce, IČO: 35538473","198,00 € s DPH",09.10.2023,17.10.2023,platná,zml. 29/2022 583/2023,služby,,"dodávateľ: JUDr. Mikuláš Pavlik, advokát, Š. Kukuru 14, Michalovce, IČO: 35538475","198,00 € s DPH",10.11.2023,15.11.2023,platná,zml. 29/2022 68/2024,služby,,"dodávateľ: JUDr. Mikuláš Pavlik, advokát, Š. Kukuru 14, Michalovce, IČO: 35538473","198,00 € s DPH",08.02.2024,14.02.2024,platná,zml. 85/2023 640/2019,právne služby,31/2019/DZ,"dodávateľ: JUDr. Mikuláš Pavlik, advokát, Š. Kukuru 14, IČO: 35538473","198,00 € s DPH",07.11.2019,12.11.2019,platná, 383/2023,služby,,"dodávateľ: JUDr. Mikuláš Pavlik, advokát, Š. Kukuru 14, 071 01 Michalovce, IČO: 35538473","198,00 € s DPH",07.07.2023,14.08.2023,platná,zml. 29/2022 244/2023,právne služby,,"dodávateľ: JUDr. Mikuláš Pavlik, advokát, Š. Kukuru 14, 071 01 Michalovce, IČO: 35538473","198,00 € s DPH",12.05.2023,18.05.2023,platná,zml. 29/2022 126/2023,právne služby,,"dodávateľ: JUDr. Mikuláš Pavlik, advokát, Š. Kukuru 14, 071 01 Michalovce, IČO: 35538473","198,00 € s DPH",13.03.2023,21.03.2023,platná,zml. 29/2022 61/2023,právne služby,,"dodávateľ: JUDr. Mikuláš Pavlik, advokát, Š. Kukuru 14, 071 01 Michalovce, IČO: 35538473","198,00 € s DPH",08.02.2023,15.02.2023,platná,zml. 29/2022 704/2022,právne služby,,"dodávateľ: JUDr. Mikuláš Pavlik, advokát, Š. Kukuru 14, 071 01 Michalovce, IČO: 35538473","198,00 € s DPH",09.01.2023,13.01.2023,platná,zml. 29/2022 564/2022,právne služby,,"dodávateľ: JUDr. Mikuláš Pavlik, advokát, Š. Kukuru 14, 071 01 Michalovce, IČO: 35538473","198,00 € s DPH",08.11.2022,11.11.2022,platná,zml. 29/2022 + dod. 361/2022,právne služby,16/2019/DZ,"dodávateľ: JUDr. Mikuláš Pavlik, advokát, Š. Kukuru 14, 071 01 Michalovce, IČO: 35538473","198,00 € s DPH",04.08.2022,19.08.2022,platná,zml. 19/2021 + Dod. č. 1 331/2022,právne služby,16/2021,"dodávateľ: JUDr. Mikuláš Pavlik, advokát, Š. Kukuru 14, 071 01 Michalovce, IČO: 35538473","198,00 € s DPH",12.07.2022,19.07.2022,platná, 288/2022,právne služby,16/2021,"dodávateľ: JUDr. Mikuláš Pavlik, advokát, Š. Kukuru 14, 071 01 Michalovce, IČO: 35538473","198,24 € s DPH",10.06.2022,15.06.2022,platná, 101/2022,právne služby,16/2021,"dodávateľ: JUDr. Mikuláš Pavlik, advokát, Š. Kukuru 14, 071 01 Michalovce, IČO: 35538473","198,24 € s DPH",04.03.2022,24.03.2022,platná, 54/2022,právne služby,,"dodávateľ: JUDr. Mikuláš Pavlik, advokát, Š. Kukuru 14, 071 01 Michalovce, IČO: 35538473","198,24 € s DPH",09.02.2022,16.02.2022,platná, 577/2021,právne služby,16/2021,"dodávateľ: JUDr. Mikuláš Pavlik, advokát, Š. Kukuru 14, 071 01 Michalovce, IČO: 35538473","198,24 € s DPH",10.01.2022,19.01.2022,platná, 480/2021,právne služby,016/2021/2,"dodávateľ: JUDr. Mikuláš Pavlik, advokát, Š. Kukuru 14, 071 01 Michalovce, IČO: 35538473","198,00 € s DPH",09.11.2021,23.11.2021,platná,zml. 16/2021 338/2021,právne služby,006/2021/1,"dodávateľ: JUDr. Mikuláš Pavlik, advokát, Š. Kukuru 14, 071 01 Michalovce, IČO: 35538473","198,00 € s DPH",07.09.2021,21.09.2021,platná, 260/2021,právne služby,19/2020,"dodávateľ: JUDr. Mikuláš Pavlik, advokát, Š. Kukuru 14, 071 01 Michalovce, IČO: 35538473","198,00 € s DPH",07.07.2021,20.07.2021,platná, 58/2021,právne služby,19/2020,"dodávateľ: JUDr. Mikuláš Pavlik, advokát, Š. Kukuru 14, 071 01 Michalovce, IČO: 35538473","198,00 € s DPH",09.03.2021,15.03.2021,platná, 33/2021,právne služby,19/2020,"dodávateľ: JUDr. Mikuláš Pavlik, advokát, Š. Kukuru 14, 071 01 Michalovce, IČO: 35538473","198,00 € s DPH",08.02.2021,17.02.2021,platná,zml. 19/2020 626/2020,právne služby,19/2020,"dodávateľ: JUDr. Mikuláš Pavlik, advokát, Š. Kukuru 14, 071 01 Michalovce, IČO: 35538473","198,00 € s DPH",08.01.2021,12.01.2021,platná,zml. 19/2020 556/2020,právne služby,19/2020,"dodávateľ: JUDr. Mikuláš Pavlik, advokát, Š. Kukuru 14, 071 01 Michalovce, IČO: 35538473","198,00 € s DPH",04.12.2020,10.12.2020,platná, 487/2020,právne služby,19/2020,"dodávateľ: JUDr. Mikuláš Pavlik, advokát, Š. Kukuru 14, 071 01 Michalovce, IČO: 35538473","198,00 € s DPH",04.11.2020,13.11.2020,platná, 394/2020,,19/2020,"dodávateľ: JUDr. Mikuláš Pavlik, advokát, Š. Kukuru 14, 071 01 Michalovce, IČO: 35538473","198,00 € s DPH",05.10.2020,12.10.2020,platná, 338/2020,právne služby,019/2020/1,"dodávateľ: JUDr. Mikuláš Pavlik, advokát, Š. Kukuru 14, 071 01 Michalovce, IČO: 35538473","198,00 € s DPH",03.09.2020,08.09.2020,platná, 261/2020,právne služby,41/2019,"dodávateľ: JUDr. Mikuláš Pavlik, advokát, Š. Kukuru 14, 071 01 Michalovce, IČO: 35538473","198,00 € s DPH",06.07.2020,20.07.2020,platná, 223/2020,právne služby,41/2019,"dodávateľ: JUDr. Mikuláš Pavlik, advokát, Š. Kukuru 14, 071 01 Michalovce, IČO: 35538473","198,00 € s DPH",10.06.2020,16.06.2020,platná, 185/2020,právne služby,41/2019,"dodávateľ: JUDr. Mikuláš Pavlik, advokát, Š. Kukuru 14, 071 01 Michalovce, IČO: 35538473","198,00 € s DPH",06.05.2020,11.05.2020,platná, 157/2020,právne služby,41/2019,"dodávateľ: JUDr. Mikuláš Pavlik, advokát, Š. Kukuru 14, 071 01 Michalovce, IČO: 35538473","198,00 € s DPH",06.04.2020,07.04.2020,platná, 55/2020,právne služby,41/2019,"dodávateľ: JUDr. Mikuláš Pavlik, advokát, Š. Kukuru 14, 071 01 Michalovce, IČO: 35538473","198,00 € s DPH",05.02.2020,13.02.2020,platná, 771/2019,právne služby,,"dodávateľ: JUDr. Mikuláš Pavlik, advokát, Š. Kukuru 14, 071 01 Michalovce, IČO: 35538473","198,00 € s DPH",31.12.2019,13.01.2020,platná,zmluva 41/2019 714/2019,právne služby,41/2019,"dodávateľ: JUDr. Mikuláš Pavlik, advokát, Š. Kukuru 14, 071 01 Michalovce, IČO: 35538473","198,00 € s DPH",04.12.2019,10.12.2019,platná, 127/2020,právne služby,41/2019,"dodávateľ: JUDr. Mikuláš Pavlik, advokát, Š. Kukuru 14, 071 01 Michalovce, IČO: 3553847","198,00 € s DPH",09.03.2020,18.03.2020,platná, 131/2021,právne služby,,"dodávateľ: JUDr. Mikuláš Pavlik, advokát, Š. Kukuru 14, 071 01 Michalovce","19,00 € s DPH",,,platná, 310/2023,služby,,"dodávateľ: JUDr. Mikuláš Pavlik, advokát, Š. Kukuru 14, 071 01 Michalovce, IČO: 35538473","198,00 € s DPH",07.06.2023,13.06.2023,platná,zml. 29/2022 485/2022,právne služby,,"dodávateľ: JUDr. Mikuláš Pavlik, advkát,, Š. Kukuru 14, 071 01 Michalovce, IČO: 35538473","198,00 € s DPH",05.10.2022,11.10.2022,platná,zml. 29/2022 169/2023,služby,,"dodávateľ: JUDr. Mikuláš Pavlik, advkát, Š. Kukuru 14, 071 01 Michalovce, IČO: 35538473","198,00 € s DPH",05.04.2023,19.04.2023,platná,zml. 29/2022 432/2023,právne služby,,"dodávateľ: JUDr. Mikuláš Pavlik st.,, Š. Kukuru 14, Michalovce, IČO: 35538473","198,00 € s DPH",11.09.2023,21.09.2023,platná,zmluva 334/2024,"Materiál - opravy, údržba",,"dodávateľ: JTECHNIK, s.r.o., Poľnohospodárska 322/20, 91106 Trenčín, IČO: 47013770","367,20 € s DPH",17.06.2024,19.06.2024,platná,OBJ 116/2024/2 662/2022,interiérové vybavenie,,"dodávateľ: JSK s.r.o., Šoltésovej 14, 81108 Bratislava, IČO: 35974133","770,00 € s DPH",15.12.2022,20.12.2022,platná, 203/2024,Materiál - vodárenský,,"dodávateľ: JOPAS s.r.o., Suché 5, 071 01, IČO: 50180321","457,00 € s DPH",10.04.2024,12.04.2024,platná,OBJ 56/2024/2 79/2024,služby,,"dodávateľ: JMP Projekty s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice, IČO: 509790035","11 880,00 € s DPH",09.02.2024,14.02.2024,platná,obj. 19/2024/1 264/2023,projektová dokumentácia,,"dodávateľ: JMP Projekty s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice, IČO: 50979035","600,00 € s DPH",19.05.2023,26.05.2023,platná, 265/2023,projektová dokumentácia,,"dodávateľ: JMP Projekty s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice, IČO: 50979035","1 200,00 € s DPH",19.05.2023,26.05.2023,platná,zmluva 480/2022,spracovanie projektu - Zníženie energet. náročnost,,"dodávateľ: JMP Projekty s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice, IČO: 50979035","79 200,00 € s DPH",04.10.2022,07.10.2022,platná,zml. 27/2022/ZoD 479/2022,spracovanie projektu - vodozádržné opatrenia,,"dodávateľ: JMP Projekt s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice, IČO: 50979035","36 000,00 € s DPH",04.10.2022,07.10.2022,platná,zml. 28/2022/ZoD 561/2021,oprava palubovky telocvične,17/2021/ZoD,"dodávateľ: JMKE s.r.o., Húskova 19, 040 23 Košice, IČO: 52633055","8 859,32 € s DPH",23.12.2021,10.01.2022,platná, 519/2022,projektová dokumentácia - debarierizácia,,"dodávateľ: JEGON projekt s.r.o.,, Slovenská 6C, 071 01 Michalovce, IČO: 50641620","5 900,00 € s DPH",18.10.2022,24.10.2022,platná,obj. 137/2022/1 333/2021,spracovanie predbežnej ceny projektovej dokumentácie,,"dodávateľ: JEGON projekt s.r.o., Slovenská 6289/6C, IČO: 50641620","980,00 € s DPH",03.09.2021,17.09.2021,platná,obj. 102/2021/2 519/2022,projekt debarielizácie,,"dodávateľ: JEGON projekt s.r.o., Slovenská 6289/6C, 071 01 Michalovce, IČO: 50641620","5 900,00 € s DPH",18.10.2022,21.10.2022,platná,obj. 137/2022/1 777/2019,bezpečnostná SIM,,"dodávateľ: JABLOTRON SLOVAKIA s.r.o., Sasinkovqa 14, 010 01 Žilina, IČO: 31645976","10,76 € s DPH",13.01.2020,24.01.2020,platná,zmluva 17/2019 268/2021,bezpečnostná SIM,17/2019,"dodávateľ: JABLOTRON SLOVAKIA s.r.o., Sasinkova 14, 01001 Žilina, IČO: 31645976","10,76 € s DPH",12.07.2021,20.07.2021,platná, 90/2021,poplatok - bezpeč. systém,17/2019,"dodávateľ: JABLOTRON SLOVAKIA s.r.o., Sasinkova 14, 01001 Žilina, IČO: 31645976","10,76 € s DPH",12.04.2021,14.04.2021,platná, 635/2020,poplatky,17/2019,"dodávateľ: JABLOTRON SLOVAKIA s.r.o., Sasinkova 14, 01001 Žilina, IČO: 31645976","10,76 € s DPH",11.01.2021,14.01.2021,platná,zml. 17/2019 421/2020,bezpečnostná SIM karta,17/2019,"dodávateľ: JABLOTRON SLOVAKIA s.r.o., Sasinkova 14, 01001 Žilina, IČO: 31645976","10,78 € s DPH",08.10.2020,20.10.2020,platná, 275/2020,bezpečnostná SIM,17/2019,"dodávateľ: JABLOTRON SLOVAKIA s.r.o., Sasinkova 14, 01001 Žilina, IČO: 31645976","10,76 € s DPH",07.07.2020,20.07.2020,platná, 162/2020,služby,17/2019,"dodávateľ: JABLOTRON SLOVAKIA s.r.o., Sasinkova 14, 01001 Žilina, IČO: 31645976","10,76 € s DPH",08.04.2020,20.04.2020,platná, 201/2024,Služby - bezpečnostný systém,,"dodávateľ: JABLOTRON SLOVAKIA s.r.o., Sasinkova 14, 010 01 Žilina, IČO: 31645976","21,53 € s DPH",10.04.2024,12.04.2024,platná,ZML 17/2019 574/2021,poplatky,17/2019,"dodávateľ: JABLOTRON SLOVAKIA s.r.o., Sasinkova 14, 010 01 Žilina, IČO: 31645976","10,76 € s DPH",03.01.2022,12.01.2022,platná, 338/2022,poplatky,17/2019,"dodávateľ: JABLOTRON SLOVAKIA s.r.o., Sasinkova 14, 010 01 Žilina, IČO: 31645976","10,76 € s DPH",11.07.2022,19.07.2022,platná, 373/2023,služby,,"dodávateľ: JABLOTRON SLOVAKIA s.r.o., Sasinkova 14, 010 001 Žilina, IČO: 31645976","21,53 € s DPH",13.07.2023,14.08.2023,platná,zml. 17/2019 720/2023,poplatky,,"dodávateľ: JABLOTRON SLOVAKIA s.r.o., Sasikova 14, Žilina, IČO: 31645978","21,53 € s DPH",10.01.2024,24.01.2024,platná,zml. 17/2009 705/2022,poplatky - bezpečnostný systém,,"dodávateľ: JABLOTRON SLOVAKIA s.r.o. Žilina, Sasinkova 14, 010 01 Žilina, IČO: 31645976","21,53 € s DPH",09.01.2023,13.01.2023,platná,zml. 17/2019 363/2022,poplatky - poplašné,17/2019,dodávateľ: JABLOTRON SLOVAKIA s.r.o.,"10,70 € s DPH",22.07.2022,19.08.2022,platná, 183/2023,služby BEZP.SIM,,"dodávateľ: JABLOTRON SLOVAKIA S.R.O., Sasinkova 14, 010 01 Žilina, IČO: 31645976","21,53 € s DPH",14.04.2023,19.04.2023,platná,zml. 17/2019 11/2023,školenie,,"dodávateľ: Inštitút celoživotného vzdelávania,, 040 01 Košice, IČO: 51424266","30,00 € s DPH",16.01.2023,17.01.2023,platná,pož. 22/2023 30/2022,školenie,,"dodávateľ: Inštitút celoživotného vzdelávania, 070 01 Košice","30,00 € s DPH",27.01.2022,27.01.2022,platná,Pož. 11/2022 677/2023,školenie,,"dodávateľ: Inštitút celoži. vzdelávania, Dužstevná 232/2 , Košice, IČO: 51424266","35,00 € s DPH",15.12.2023,22.12.2023,platná,obj. 233/2023/1 398/2021,prečistenie kanalizácie,,"dodávateľ: Inštalacentrum s.r.o., P.O.Hviezdoslava 3661, 07101 Michalovce, IČO: 44695292","150,48 € s DPH",05.10.2021,18.10.2021,platná,Obj. 137/2021/1 693/2022,elektroma-materiál,,"dodávateľ: Internet Mall Slovakia s.r.o., Galvaniho 6, 821 04 Bratislava, IČO: 35950226","37,50 € s DPH",27.12.2022,30.12.2022,platná,obj. 213/2022/1 433/2022,priemyselný vysávač,,"dodávateľ: Internet Mall Slovakia s.r.o., Galvaniho 6, 821 04 Bratislava, IČO: 35950226","64,20 € s DPH",20.09.2022,28.09.2022,platná,obj. 120/2022/2 694/2022,elektro-materiál,,"dodávateľ: Internet Mall Slovakia s.r.o, Galvaniho 8, 821 04 Bratislava, IČO: 35950226","9,50 € s DPH",27.12.2022,30.12.2022,platná,obj. 213/2022/1 364/2021,koberec,,"dodávateľ: Interiér Invest s.r.o., Kukučínova 23, 040 01 Košice, IČO: 36190384","166,08 € s DPH",22.09.2021,07.10.2021,platná,"obj. 135-1/2021/1,2" 20/2020,materiál - plávajúca podlaha,,"dodávateľ: Interiér Invest s.r.o., Kukučínova 23, 040 01 Košice, IČO: 36190381","465,35 € s DPH",20.01.2020,28.01.2020,platná,objednávka 008/2020/2 365/2021,koberec,,"dodávateľ: Interiér Invest s.r.o., Kukučinova 23, 040 01 Košice","191,98 € s DPH",22.09.2021,07.10.2021,platná,"obj. 135-1/2021/1,2" 544/2021,interiérové vybavenie,,"dodávateľ: Interiér Invest s.r.o, Kukučinova 23, 040 01 Košice, IČO: 36190381","283,11 € s DPH",10.12.2021,13.12.2021,platná,obj. 182/2021/1 438/2020,materiál - dezinfekcia,,"dodávateľ: Interiél Invest s.r.o., Kukučínova 23, 040 01 Košice, IČO: 36190381","608,72 € s DPH",19.10.2020,23.10.2020,platná,"obj. 163/2020/1,2" 108/2020,materiál na opravy,,"dodávateľ: Interiél Invest s.r.o., Kukučínova 23, 040 01 Košice, IČO: 36190381","831,88 € s DPH",27.02.2020,18.03.2020,platná,obj. 049/2020/2 516/2022,vývoz kuchynského odpadu,,"dodávateľ: Inta s.r.o., Rybárska 758/1/, 911 01 Trenčín, IČO: 34129863","122,40 € s DPH",18.10.2022,21.10.2022,platná,zml. 7/2022 35/2021,materiál na opravy a údržbu,,"dodávateľ: Ingema s.r.o., Hlivištia 23, IČO: 36575411","180,46 € s DPH",12.02.2021,23.02.2021,platná,obj. 013/2021/1 285/2020,materiál na opravy,,"dodávateľ: Ingema s.r.o., Hlivištia 23, IČO: 36575411","5 453,15 € s DPH",15.07.2020,13.08.2020,platná,objednávka 101/2020/1 296/2020,materiál na opravy,,"dodávateľ: Ingema s.r.o., Hlivištia 23, IČO: 36575411","852,08 € s DPH",03.08.2020,13.08.2020,platná,"objednávka 139,141,145,146/2020/1" 285/2020,materiál na opravy,,"dodávateľ: Ingema s.r.o., 07301 Hlivištia, IČO: 36575411","5 453,15 € s DPH",15.07.2020,24.07.2020,platná,obj. 101/2020/1 289/2020,materiál na opravy,,"dodávateľ: Ingema s.r.o., 07301 Hlivištia, IČO: 36575411","156,96 € s DPH",20.07.2020,24.07.2020,platná,obj. 105/2020/1 528/2020,"materiál - opravy, údržba",,"dodávateľ: Ingema s.r.o., 073 01 Hlivištia 23, IČO: 36575411","482,50 € s DPH",24.11.2020,26.11.2020,platná,"obj. 212,213/2020/1" 576/2020,materiál - športový,,"dodávateľ: Ing.Peter Kločanka - MULTI šport, J. Švermu 1344/1, 071 01 Michalovce, IČO: 43309844","1 033,00 € s DPH",08.12.2020,10.12.2020,platná,obj. 250/2020/1 557/2020,materiál na krúžkovú činnosť,,"dodávateľ: Ing.Peter Kločanka - MULTI šport, J. lŠvermu 1344/1, 071 01 Michlovce, IČO: 43309844","774,37 € s DPH",04.12.2020,10.12.2020,platná,obj. 231/2020/2 436/2023,materiál na opravy,,"dodávateľ: Ing. Štefan Šesták - Lonater, Stretava 125, 072 13, IČO: 11957336","127,70 € s DPH",14.09.2023,21.09.2023,platná,obj. 143/2023/2 13/2021/,meranie spotreby PHM,,"dodávateľ: Ing. Škrobánek,, Na Skotňu, 01301 Teplička nad Váhom, IČO: 14255791","330,00 € s DPH",01.02.2021,17.02.2021,platná,obj. 005/2021/2 111/2022,prelitrovanie auta,,"dodávateľ: Ing. Škrobánek,, Na Skotňu 471/54, Teplička nad Váhom, IČO: 14255791","366,00 € s DPH",08.03.2022,24.03.2022,platná,obj. 17/2022/2 53/2020,služby - meranie spotreby paliva,,"dodávateľ: Ing. Škrobánek,, Na Skotňu 471/54, IČO: 14255791","318,00 € s DPH",05.02.2020,12.02.2020,platná,objednávka 010/2020/5 248/2023,prelitrovanie áut,,"dodávateľ: Ing. Škrobánek,, Na Skotňu 471/54, 01301 Teplička nad Váhom, IČO: 14255791","615,60 € s DPH",12.05.2023,18.05.2023,platná,obj. 73/2022/2 177/2020,meranie spotreby auta,,"dodávateľ: Ing. Škrobánek,, Na Skotňu 471/54, 0130 Teplička nad Váhom, IČO: 14255791","330,00 € s DPH",04.05.2020,11.05.2020,platná,obj. 067/2020/2 166/2024,Služby - overenie spotreby PHM,,"dodávateľ: Ing. Škrobánek, Na Skotňu, IČO: 471/54, 013 01 Teplička nad Váhom","408,00 € s DPH",25.03.2024,26.03.2024,platná,OBJ 27/2024/2 414/2022,čistiace prostriedky,,"dodávateľ: Ing. Ľuboslav Vasiľ ARCUS, Verbovčík 2, 071 01 Michalovce, IČO: 32678568","226,80 € s DPH",09.09.2022,13.09.2022,platná,obj. 115/2022/1 238/2021,čistiace prostriedky,,"dodávateľ: Ing. Ľuboslav Vasiľ ARCUS, Verbovčík 2, 071 01 Michalovce, IČO: 32678568","113,59 € s DPH",23.06.2021,29.06.2021,platná, 201/2021,toaletný papier,,"dodávateľ: Ing. Ľuboslav Vasiľ ARCUS, Verbovčík 2, 071 01 Michalovce, IČO: 32678568","59,76 € s DPH",04.06.2021,14.06.2021,platná,obj. 067/2021/1 523/2020,čistiace prostriedky,,"dodávateľ: Ing. Ľuboslav Vasiľ ARCUS, Verbovčík 2, 071 01 Michalovce, IČO: 32678568","169,80 € s DPH",23.11.2020,26.11.2020,platná,obj. 124/2020/2 473/2020,"materiál, náradie na upratovanie",,"dodávateľ: Ing. Ľuboslav Vasiľ ARCUS, Verbovčík 2, 071 01 Michalovce, IČO: 32678568","778,42 € s DPH",29.10.2020,11.11.2020,platná,"obj. 167,168,178/2020/1,2,5" 467/2020,"náradie, prístroje",,"dodávateľ: Ing. Ľuboslav Vasiľ ARCUS, Verbovčík 2, 071 01 Michalovce, IČO: 32678568","789,68 € s DPH",28.10.2020,04.11.2020,platná,"obj. 172/2020/1,2" 403/2020,materiál - ochranné pomôcky,,"dodávateľ: Ing. Ľuboslav Vasiľ ARCUS, Verbovčík 2, 071 01 Michalovce, IČO: 32678568","496,44 € s DPH",06.10.2020,14.10.2020,platná,"obj. 138/2020/1,2" 404/2020,materiál - čistiace prostriedky,,"dodávateľ: Ing. Ľuboslav Vasiľ ARCUS, Verbovčík 2, 071 01 Michalovce, IČO: 32678568","287,09 € s DPH",06.10.2020,06.10.2020,platná,obj. 120/2020/5 328/2020,119/2020/1,,"dodávateľ: Ing. Ľuboslav Vasiľ ARCUS, Verbovčík 2, 071 01 Michalovce, IČO: 32678568","112,63 € s DPH",31.08.2020,08.09.2020,platná,obj. 119/2020/1 298/2020,materiál - čistiace prostriedky,,"dodávateľ: Ing. Ľuboslav Vasiľ ARCUS, Verbovčík 2, 071 01 Michalovce, IČO: 32678568","301,69 € s DPH",04.08.2020,13.08.2020,platná,"objednávka 091/2020/2,102/2020/1" 234/2020,čistiace prostriedky,,"dodávateľ: Ing. Ľuboslav Vasiľ ARCUS, Verbovčík 2, 071 01 Michalovce, IČO: 32678568","153,22 € s DPH",23.06.2020,01.07.2020,platná,obj. 084/2020/1 173/2020,dezinfekcia,,"dodávateľ: Ing. Ľuboslav Vasiľ ARCUS, Verbovčík 2, 071 01 Michalovce, IČO: 32678568","205,80 € s DPH",22.04.2020,29.04.2020,platná,"obj. 066/2020/1,2" 143/2020,materiál - čistiace prostriedky,,"dodávateľ: Ing. Ľuboslav Vasiľ ARCUS, Verbovčík 2, 071 01 Michalovce, IČO: 32678568","443,64 € s DPH",18.03.2020,03.04.2020,platná,"objednávka 056/202/1,2,5" 129/2020,materiál - čistiace prostriedky,,"dodávateľ: Ing. Ľuboslav Vasiľ ARCUS, Verbovčík 2, 071 01 Michalovce, IČO: 32678568","41,58 € s DPH",09.03.2020,18.03.2020,platná,obj. 035/2020/5 142/2020,materiál - čistiace prostriedky,,"dodávateľ: Ing. Ľuboslav Vasiľ ARCUS, Verbovčík 2, 071 01 Michalovce, IČO: 32678568","119,98 € s DPH",17.03.2020,18.03.2020,platná, 35/2020,materiál - čistiace prostriedky,,"dodávateľ: Ing. Ľuboslav Vasiľ ARCUS, Verbovčík 2, 071 01 Michalovce, IČO: 32678568","171,12 € s DPH",29.01.2020,07.02.2020,platná,objednávka 013/2020/2 10/2020,materiál - čistiace prostriedky,,"dodávateľ: Ing. Ľuboslav Vasiľ ARCUS, Verbovčík 2, 071 01 Michalovce, IČO: 32678568","121,70 € s DPH",15.01.2020,27.01.2020,platná,objednávka 002/2020/1 128/2020,materiál - čistiace,,"dodávateľ: Ing. Ľuboslav Vasiľ ARCUS, Verbovčík 2, 071 01 Michalovce, IČO: 32678568","115,81 € s DPH",09.03.2020,,platná,obj. 054/2020/1 11/2020,materiál - čistiace prostriedky,,"dodávateľ: Ing. Ľuboslav Vasiľ ARCUS, Verbovčík 2, 071 01 Michalovce, IČO: 326785668","224,89 € s DPH",15.01.2020,04.02.2020,platná,objednávka 003/2020/5 374/2023,školenie,,"dodávateľ: Ing. Ľubica Hrustičová, Temeselnícka 3707/31, 071 01 Michaliovce","150,00 € s DPH",21.07.2023,08.08.2023,platná, 348/2022,dokumentácia na ohlásenie stavby,,"dodávateľ: Ing. arch. Kvetoslava Miľáková, Lúčna 1, 071 01 Michalovce, IČO: 35554924","410,00 € s DPH",18.07.2022,23.07.2022,platná,obj. 68/2022/2 375/2023,školenie - jazykový kurz,,"dodávateľ: Ing. Valéria Pirkovská,, Seleziánov 8, 071 01 Michalovce","150,00 € s DPH",21.07.2023,08.08.2023,platná, 102/2024,Služby - výrub stromu,,"dodávateľ: Ing. Tomáš Peti, Lúčna 341/31, 07601 Zemplínske Hradište, IČO: 43366929","1 760,00 € s DPH",22.02.2024,19.03.2024,platná,OBJ 32/2024/1 630/2023,"čistiace prostriedky, hygiena",,"dodávateľ: Ing. Tomáš Dzurňák,, Južná trieda 78, Košice, IČO: 14382857","389,78 € s DPH",30.11.2023,07.12.2023,platná,"zml. 79/2023/RD, obj. 210/2023/2" 102/2023,čistiace prostriedky,,"dodávateľ: Ing. Tomáš Dzurňák,, Južná trieda 78, 040 01 Košice, IČO: 14382857","293,35 € s DPH",27.02.2023,02.03.2023,platná,obj. 30/2023/2 99/2023,materiál - čistiace prostriedky,,"dodávateľ: Ing. Tomáš Dzurňák,, Južná trieda 78, 040 01 Košice, IČO: 14382857","482,52 € s DPH",27.02.2023,01.03.2023,platná,"zml. 91/2022/RZ, obj. 31/2023/5" 96/2023,materiál - čistiace prostriedky,,"dodávateľ: Ing. Tomáš Dzurňák,, Južná trieda 78, 040 01 Košice, IČO: 1432857","220,26 € s DPH",24.02.2023,01.03.2023,platná,"zml. 91/2022/RZ, obj. 32/2023/1" 42/2024,čistiace a hygienické potreby,,"dodávateľ: Ing. Tomáš Dzurňák, Južná trieda 78, Košice, IČO: 14382857","434,53 € s DPH",29.01.2024,05.02.2024,platná,"zml. m79/2023/RD, obj. 2/2024/1" 43/2024,čistiace a hygienické potreby,,"dodávateľ: Ing. Tomáš Dzurňák, Južná trieda 78, Košice, IČO: 14382857","286,99 € s DPH",29.01.2024,05.02.2024,platná,"zml. 79/2023/RD, obj. 8/2024/5" 45/2024,čistiace a hygienické potreby,,"dodávateľ: Ing. Tomáš Dzurňák, Južná trieda 78, Košice, IČO: 14382857","383,39 € s DPH",30.01.2024,05.02.2024,platná,"zml. 79/2023/RD, obj. 3/2024/2" 629/2023,"čistiace prostriedky, hygiena",,"dodávateľ: Ing. Tomáš Dzurňák, Južná trieda 78, Košice, IČO: 14382857","473,38 € s DPH",01.12.2023,07.12.2023,platná,"zml. 79/2023/RD, obj. 211/2023/5" 509/2023,čistiace a hygienické potreby,,"dodávateľ: Ing. Tomáš Dzurňák, Južná trieda 78, Košice, IČO: 14382857","237,68 € s DPH",16.10.2023,23.10.2023,platná,"zml. 79/2023/RD, obj. 163/2023/1" 512/2023,čistiace a hygienické potreby,,"dodávateľ: Ing. Tomáš Dzurňák, Južná trieda 78, Košice, IČO: 14382857","465,89 € s DPH",17.10.2023,23.10.2023,platná,"zml 79/2023/RD, obj, 164/2023/5" 95/2023,materiál - čistiace prostriedky,,"dodávateľ: Ing. Tomáš Dzurňák, Južná trieda 78, 070 01 Košice, IČO: 14382857","196,99 € s DPH",23.02.2023,01.03.2023,platná,"zml. 91/2022/RZ, obj. 10/2023/2" 404/2023,čistiace prostriedky,,"dodávateľ: Ing. Tomáš Dzurňák, Južná trieda 78, 040 01 Košice, IČO: 14382857","258,14 € s DPH",23.08.2023,25.08.2023,platná,zml. 91/2022/RZ 239/2023,"hygienické potreby, čistiace prostriedky",,"dodávateľ: Ing. Tomáš Dzurňák, Južná trieda 78, 040 01 Košice, IČO: 14382857","578,65 € s DPH",10.05.2023,18.05.2023,platná,"zml. 91/2022*RD, obj. 86/2023/5" 203/2023,"materiál - čistiace prostriedky, hygienické potreby",,"dodávateľ: Ing. Tomáš Dzurňák, Južná trieda 78, 040 01 Košice, IČO: 14382857","276,66 € s DPH",26.04.2023,04.05.2023,platná,"zml. 91/2022/RD, obj. 65/2023/2" 195/2023,čistiace a hygienické potreby,,"dodávateľ: Ing. Tomáš Dzurňák, Južná trieda 78, 040 01 Košice, IČO: 14382857","230,57 € s DPH",24.04.2023,27.04.2023,platná,"zml. 91/2022/RZ, obj. 63/2023/1" 26/2023,materiál - hygienické potreby,,"dodávateľ: Ing. Tomáš Dzurňák, Južná trieda 78, 040 01 Košice, IČO: 14382857","82,57 € s DPH",23.01.2023,27.01.2023,platná,obj. 9/2023/1 628/2022,čistiace prostriedky,,"dodávateľ: Ing. Tomáš Dzurňák, Južná trieda 78, 040 01 Košice, IČO: 14382857","406,91 € s DPH",06.12.2022,08.12.2022,platná,obj. 187/2022/5 616/2022,čistiace prostriedky,,"dodávateľ: Ing. Tomáš Dzurňák, Južná trieda 78, 040 01 Košice, IČO: 14382857","148,28 € s DPH",02.12.2022,05.12.2022,platná,"zml. 91/2022/RD, obj. 188/2022/2" 415/2022,hygienické potreby,,"dodávateľ: Ing. Tomáš Dzurňák, Južná trieda 78, 040 01 Košice, IČO: 14382857","346,31 € s DPH",09.09.2022,13.09.2022,platná,"zml. 18/2022/RZ, obj. 112/2022/2" 203/2023,"materiál - čistiace prostriedky, hygienické potreby",,"dodávateľ: Ing. Tomáš Dzurňák, Južná trieda 78, 040 01 Košice, IČO: 14382857","276,00 € s DPH",,,platná, 415/2022,materiál - hygienické potreby,,"dodávateľ: Ing. Tomáš Dzurňák, Južná trieda 78, 040 01 Košice, 14382857","158,40 € s DPH",09.09.2022,13.09.2022,platná,"zml. 18/2022/RZ, obj. 111/2022/1" 386/2023,materiál - čistiace prostriedky,,"dodávateľ: Ing. Tomáš Dzurňák D+D,, Južná trieda 78, 040 01 Košice, IČO: 14382857","358,65 € s DPH",08.08.2023,14.08.2023,platná,zml. 91/2022/RZ 492/2022,čistiace prostriedky,,"dodávateľ: Ing. Tomáš Dzurňák D+D, Južná trieda 78, 040 01 Košice, IČO: 14382857","379,42 € s DPH",07.10.2022,11.10.2022,platná,zml. 91/2022/RZ 262/2022,čistiace prostriedky,,"dodávateľ: Ing. Tomáš Dzurňák D+ D, Južná trieda 78, 040 01 Košice, IČO: 14382857","415,49 € s DPH",31.05.2022,03.06.2022,platná,"zml. 18/2022/RZ, obj. 58/2022/5" 167/2022,materiál - čistiace prostriedky,,"dodávateľ: Ing. Tomáš Dzurňák - D+D,, Južná trieda 78, 040 01 Košice, IČO: 14382857","265,44 € s DPH",07.04.2022,12.04.2022,platná,obj. 34/2022/5 263/2022,čistiace prostriedky,,"dodávateľ: Ing. Tomáš Dzurňák - D+D, Južná trieda 78, 040 01 Košice, IČO: 14382857","278,39 € s DPH",31.05.2022,03.06.2022,platná,"zml. 18/2022/RZ, obj. 56/2022/1" 266/2022,čistiace prostriedky,,"dodávateľ: Ing. Tomáš Dzurňák - D+D, Južná trieda 78, 040 01 Košice, IČO: 14382857","253,21 € s DPH",31.05.2022,03.06.2022,platná,"zml,. 18/2022/RZ, obj. 57/2022/2" 216/2022,papierové utierky,,"dodávateľ: Ing. Tomáš Dzurňák - D+D, Južná trieda 78, 040 01 Košice, IČO: 14382857","106,50 € s DPH",04.05.2022,11.05.2022,platná,obj. 47/2022/1 165/2022,materiál - čistiace prostriedky,,"dodávateľ: Ing. Tomáš Dzurňák - D+D, Južná trieda 78, 040 01 Košice, IČO: 14382857","268,09 € s DPH",07.04.2022,12.04.2022,platná,obj. 35/2022/1 166/2022,materiál - čistiace prostriedky,,"dodávateľ: Ing. Tomáš Dzurňák - D+D, Južná trieda 78, 040 01 Košice, IČO: 14382857","305,12 € s DPH",07.04.2022,12.04.2022,platná,obj. 36/2022/2 496/2022,čistiace prostriedky,,"dodávateľ: Ing. Tomáš Dzurňák - D+D, Južná trieda 78, 040 01 Košice","196,25 € s DPH",07.10.2022,11.10.2022,platná,zml. 91/2022/RZ 60/2023,čistiace prostriedky,,"dodávateľ: Ing. Tomáš Dzurňák - D a D,, Južná trieda 78, 010 01 Košice, IČO: 14382857","211,90 € s DPH",08.02.2023,15.02.2023,platná,obj. 23/2023/1 280/2024,Čistiace a hygienické potreby,,"dodávateľ: Ing. Tomáš Dzurňák - D a D, Južná trieda 78, 04001 Košice, IČO: 14382857","278,23 € s DPH",22.05.2024,24.05.2024,platná,"ZML 79/2023/RD, OBJ 86/2024/1" 281/2024,Čistiace a hygienické potreby,,"dodávateľ: Ing. Tomáš Dzurňák - D a D, Južná trieda 78, 04001 Košice, IČO: 14382857","281,34 € s DPH",22.05.2024,24.05.2024,platná,"ZML 79/2023/RD , OBJ 87/2024/2" 216/2024,Materiál - čistiace a hygienické potreby,,"dodávateľ: Ing. Tomáš Dzurňák - D a D, Južná trieda 78, 04001 Košice, IČO: 14382857","191,89 € s DPH",19.04.2024,24.04.2024,platná,ZML 79/2023/RD OBJ 65/2024/1 221/2024,Materiál - čistiace a hygienické potreby,,"dodávateľ: Ing. Tomáš Dzurňák - D a D, Južná trieda 78, 04001 Košice, IČO: 14382857","335,14 € s DPH",19.04.2024,24.04.2024,platná,"ZML 79/2023/RD, OBJ 64/2024/5" 214/2024,Materiál - čistiace a hygienické potreby,,"dodávateľ: Ing. Tomáš Dzurňák - D a D, Južná trieda 78, 04001 Košice, IČO: 14382857","287,03 € s DPH",17.04.2024,23.04.2024,platná,"ZML 79/2023/RD, OBJ 66/2024/2" 117/2024,Materiál - čistiace a hygienické potreby,,"dodávateľ: Ing. Tomáš Dzurňák - D a D, Južná trieda 78, 04001 Košice, IČO: 14382857","361,34 € s DPH",05.03.2024,18.03.2024,platná,"ZML 79/2023/RD, OBJ 33/2024/1" 130/2024,Materiál - čistiace a hygienické potreby,,"dodávateľ: Ing. Tomáš Dzurňák - D a D, Južná trieda 78, 04001 Košice, IČO: 14382857","360,40 € s DPH",08.03.2024,18.03.2024,platná,"ZML 79/2023/RD, OBJ 34/2024/2" 627/2023,čistiace prostriedky,,"dodávateľ: Ing. Tomáš Dzurňák ,, Južná trieda 78, Košice, IČO: 14382857","296,20 € s DPH",30.11.2023,07.12.2023,platná,"zml. 79/2023/RD, obj. 209/2023/1" 434/2022,hygienické potreby,,"dodávateľ: Ing. Tomáš Dzurňk D + D, Južná trieda 78, 040 01 Košice, IČO: 14382857","100,87 € s DPH",21.09.2022,28.09.2022,platná,obj. 122/2022/1 270/2023,"čistiace prostriedky, hygienické potreby",,"dodávateľ: Ing. Tomáš Durňák, Južná trieda 78, 040 01 Košice, IČO: 14382857","279,92 € s DPH",23.05.2023,26.05.2023,platná,"zml. 11/2022/RZ, obj. 93/2023/1" 614/2022,čistiace prostriedky,,"dodávateľ: Ing. Tomáš Durňák D+D, Južná trieda 78, 040 01 Košice, IČO: 14382857","257,27 € s DPH",01.12.2022,05.12.2022,platná,186/2022/1 663/2019,športový materiál,,"dodávateľ: Ing. Peter Kločanksa - MULTI šport., J. Švermu 1344/1, 071 01 Michalovce, IČO: 43309844","175,08 € s DPH",12.11.2019,25.11.2019,platná,objednávka 207/2019/1 336/2024,Materiál - športové potreby,,"dodávateľ: Ing. Peter Kločanka - MULTY šport, J. Švermu 1344/1, 07101 Michalovce, IČO: 43309844","1 205,50 € s DPH",18.06.2024,19.06.2024,platná,OBJ 112/2024/1 689/2019,materiál,,"dodávateľ: Ing. Peter Kločanka - MULTI šport,, J. Švermu 1344/1, 071 01 Michalovce, IČO: 43309853","162,90 € s DPH",26.11.2019,02.12.2019,platná,objednávka 235/2019/2 234/2021,materiál na krúžkovú činnosť,,"dodávateľ: Ing. Peter Kločanka - MULTI šport,, J. Švermu 1344/1, 071 01 Michalovce, IČO: 43309844","809,00 € s DPH",23.06.2021,29.06.2021,platná,obj. 078/2021/1 220/2021,materiál na krúžkovú činnosť,,"dodávateľ: Ing. Peter Kločanka - MULTI šport,, J. Švermu 1344/1, 071 01 Michalovce, IČO: 43309844","300,00 € s DPH",14.06.2021,28.06.2021,platná,obj. 072/2021/2 606/2020,materiál - krúžky,,"dodávateľ: Ing. Peter Kločanka - MULTI šport,, J. Švermu 1344/1, 071 01 Michalovce, IČO: 43309844","27,48 € s DPH",18.12.2020,05.01.2021,platná,obj. 236/2020/2 393/2022,športový materiál - krúžky,,"dodávateľ: Ing. Peter Kločanka - MULTI šport, J. Švermu 1344/1, 071 01 Michalovce, IČO: 43309844","655,00 € s DPH",25.08.2022,09.09.2022,platná,obj. 110/2022/1 551/2021,materiál na športovú činnosť - žinenky,,"dodávateľ: Ing. Peter Kločanka - MULTI šport, J. Švermu 1344/1, 071 01 Michalovce, IČO: 43309844","320,00 € s DPH",16.12.2021,20.12.2021,platná,obj. 187/2021/1 482/2020,"náradie, prístroje",,"dodávateľ: Ing. Peter Balint 3trade, Močarianska 3, 071 01 Michalovce, IČO: 40035859","1 954,20 € s DPH",03.11.2020,04.11.2020,platná,"obj. 199/2020/1,2" 433/2023,oprava tried po havárií,,"dodávateľ: Ing. Pavol Sevka, Choňkovce 68, 072 63, IČO: 53455061","9 717,50 € s DPH",12.09.2023,21.09.2023,platná,obj. 116/2023/1 116/2024,Školenie - hygiena potravín,,"dodávateľ: Ing. Martina Bakošová, Černík 1835/47, 03853 Turany, IČO: 46252952","250,00 € s DPH",04.03.2024,18.03.2024,platná,OBJ 43/1/2024/5 176/2020,zameranie okenných otvorov,,"dodávateľ: Ing. Martin Kundrát GEOSPOL EAST, Sama Chalupku 12, 071 01 Michalovce, IČO: 34835199","100,00 € s DPH",29.04.2020,19.05.2020,platná,obj. 065/2020/1 719/2019,služby,14/2019,"dodávateľ: Ing. Ladislav Bobovník, Koňuš 75, 07263, IČO: 3027362","50,00 € s DPH",06.12.2019,13.12.2019,platná, 94/2020,služby,117/2019,"dodávateľ: Ing. Ladislav Bobovník, Koňuš 75, 07263","50,00 € s DPH",21.02.2020,27.02.2020,platná, 198/2020,udržiavanie IS,117/2019,"dodávateľ: Ing. Ladislav Bobovník, Koňuš 75, 072 63, IČO: 30297382","50,00 € s DPH",27.05.2020,12.06.2020,platná, 595/2020,služby PS,117/2019,"dodávateľ: Ing. Ladislav Bobovník, Koňuš 75, 072 63, IČO: 30297362","50,00 € s DPH",16.12.2020,05.01.2021,platná, 555/2020,služby,117/2019,"dodávateľ: Ing. Ladislav Bobovník, Koňuš 75, 072 63, IČO: 30297362","50,00 € s DPH",04.12.2020,10.12.2020,platná, 510/2020,služby,117/2019,"dodávateľ: Ing. Ladislav Bobovník, Koňuš 75, 072 63, IČO: 30297362","50,00 € s DPH",12.11.2020,26.11.2020,platná, 511/2020,služby,117/2019,"dodávateľ: Ing. Ladislav Bobovník, Koňuš 75, 072 63, IČO: 30297362","50,00 € s DPH",12.11.2020,26.11.2020,platná, 378/2020,služby,117/2019,"dodávateľ: Ing. Ladislav Bobovník, Koňuš 75, 072 63, IČO: 30297362","50,00 € s DPH",28.09.2020,06.10.2020,platná, 379/2020,služby,117/2019,"dodávateľ: Ing. Ladislav Bobovník, Koňuš 75, 072 63, IČO: 30297362","50,00 € s DPH",28.09.2020,06.10.2020,platná, 207/2020,služby,117/2019,"dodávateľ: Ing. Ladislav Bobovník, Koňuš 75, 072 63, IČO: 30297362","50,00 € s DPH",01.06.2020,15.06.2020,platná, 208/2020,služby,,"dodávateľ: Ing. Ladislav Bobovník, Koňuš 75, 072 63, IČO: 30297362","50,00 € s DPH",01.06.2020,15.06.2020,platná, 209/2020,služby,117/2019,"dodávateľ: Ing. Ladislav Bobovník, Koňuš 75, 072 63, IČO: 30297362","50,00 € s DPH",01.06.2020,15.06.2020,platná, 758/2019,služby,14/2019,"dodávateľ: Ing. Ladislav Bobovník, Koňuš 75, 072 63, IČO: 30297362","50,00 € s DPH",19.12.2019,13.01.2020,platná, 661/2019,služby,14/2019,"dodávateľ: Ing. Ladislav Bobovník, Koňuš 75, 072 63, IČO: 30297362","50,00 € s DPH",11.11.2019,17.11.2019,platná, 256/2020,správa siete,117/2019,"dodávateľ: Ing. Ladislav Bobovník, 07263 Koňuš 75, IČO: 30297362","50,00 € s DPH",02.07.2020,16.07.2020,platná, 542/2022,knihy,,"dodávateľ: Ing. Ján Meravý - LICHTNING, Dolný Šianec 18 -a, 911 01 Trenčín, IČO: 30352746","1 350,00 € s DPH",02.11.2022,22.11.2022,platná,obj. 150/2022/1 43/2021,tabuľa - logo,,"dodávateľ: Ing. Dušan Grigeľ, Za záhradami 110, 072 22 Strážske, IČO: 32682760","85,00 € s DPH",01.03.2021,06.03.2021,platná,obj. 020/2021/1 500/2023,materiál - výpočtová technika,,"dodávateľ: Ing. Daniel Vondráček, Švýcarská 2435, Kladno ČR, IČO: 87014432","67,35 € s DPH",10.10.2023,17.10.2023,platná,obj. 168/2023/2 115/2024,Revízie HP,,"dodávateľ: Ing. Cyril Ciganoc, Oreské 157, 07223, IČO: 35025638","350,00 € s DPH",04.03.2024,19.03.2024,platná,"OBJ 30/2024/1,2,5" 19/2021,"revízie, servis hasiacich prístrojov",,"dodávateľ: Ing. Cyril Ciganoc, Oreské 157, 072 23, IČO: 35025638","496,00 € s DPH",04.02.2021,17.02.2021,platná,"obj. 004/2021/1,2" 573/2020,revízie hasiacich prístrojov,,"dodávateľ: Ing. Cyril Ciganoc, Oreské 157, 072 23, IČO: 35025638","798,30 € s DPH",08.12.2020,10.12.2020,platná,"obj. 208/2020/1,2" 31/2022,porevízna oprava,,"dodávateľ: Ing. Cyril Ciganoc, Oreské 157 072 23, IČO: 35025638","270,00 € s DPH",27.01.2022,03.02.2022,platná,"obj. 5/2022/1,2" 743/2019,revízie hasiacich prístrojov,,"dodávateľ: Ing. Cyril Ciganoc, 072 23 Oreské 157, IČO: 35025638","228,10 € s DPH",17.12.2019,13.01.2020,platná,"objednávka 264/2019/1,2" 679/2019,revízie hasiacich prístrojov,,"dodávateľ: Ing. Cyril CIGANOC,, Oreské 157, 072 23, IČO: 35025638","767,00 € s DPH",20.11.2019,02.12.2019,platná,"objednávka 221/2019/1,2" 21/2024,"revízie, servis hasiacich prístrojov",,"dodávateľ: Ing. Cyril CIGANOC, Oreské 157, IČO: 35025638","496,00 € s DPH",17.01.2024,05.02.2024,platná,"obj. 7/2024/1,2,5" 656/2023,"revízie, servis",,"dodávateľ: Ing. Cyril CIGANOC, Oreské 157, IČO: 35025638","901,50 € s DPH",08.12.2023,18.12.2023,platná,"obj. 218/2023/1,2" 641/2022,služby,,"dodávateľ: Ing. Cyril CIGANOC, Oreské 157, IČO: 35025638","312,00 € s DPH",07.12.2022,08.12.2022,platná,"obj. 174/2022/1,2" 21/2024,"revízie, servis hasiacich prístrojov",,"dodávateľ: Ing. Cyril CIGANOC, Oreské 157, IČO: 350256",,,,platná, 578/2022,toaletné potreby,,"dodávateľ: Ing. 6Tomáš Dzurňák, Južná trieda 78 040 01 Košice, IČO: 14382857","344,30 € s DPH",14.11.2022,22.11.2022,platná,obj. 161/2022/1 510/2023,čistiace a hygienické potreby,,"dodávateľ: Ing,. Tomáš Dzurňák, Južná trieda 78, Košice, IČO: 14382857",,16.10.2023,23.10.2023,platná,"zml. 79/2023/RD, obj. 165/2023/2" 241/2024,Materiál - filamenty,,"dodávateľ: Idea4U, s.r.o., Orechova 4, Brestovany 91927, IČO: 53555988","61,89 € s DPH",03.05.2024,10.05.2024,platná,OBJ 77/2024/2 143/2023,opravy a údržba,,"dodávateľ: IVIM s.r.o., Sadovská 3819/13,07501 Trebišov, IČO: 31652425","42,00 € s DPH",22.03.2023,28.03.2023,platná,obj. 53/2023/2 115/2021,opravy,,"dodávateľ: INŠTALACENTRUM, Pri Sýpke 4, 071 01 Michalovce, IČO: 44695292","132,48 € s DPH",29.04.2021,04.05.2021,platná,obj. 043/2021/1 624/2019,prečistenie kanalizácie,,"dodávateľ: INŠTALACENTRUM, Pri Sýpke 4, 071 01 Michalovce, IČO: 44695292","123,60 € s DPH",04.11.2019,11.11.2019,platná,obj. 217/2019/5 625/2019,prečistenie kanalizácie - Partizánska,,"dodávateľ: INŠTALACENTRUM, Pri Sýpke 4, 071 01 Michalovce, IČO: 44695292","174,48 € s DPH",04.11.2019,11.11.2019,platná,obj. 209/2019/1 148/2021,prečistenie kanalizácie,,"dodávateľ: INŠTALACENTRUM, P.O.Hviezdoslava 3661, 071 01 Michalovce, IČO: 44695292","241,44 € s DPH",12.05.2021,19.05.2021,platná,obj. 045/2021/2 316/2024,Služby,,"dodávateľ: INŠRALACENTRUM, P.O.Hviezdoslava 3661, 07101 Michalovce, IČO: 44695292","244,20 € s DPH",07.06.2024,11.06.2024,platná,OBJ 100/2024/2 683/2023,služby,,"dodávateľ: INŚTALACENTRUM,, P.OO.Hviezdoslava 3661, Michalovce, IČO: 44695292","469,20 € s DPH",19.12.2023,22.12.2023,platná,obj. 230/2023/5 350/2021,oprava,,"dodávateľ: INŚTALACENTRUM,, P.O.Hviezdoslava, IČO: 44695292","150,48 € s DPH",16.09.2021,21.09.2021,platná,obj. 127/2021/1 7/2022,oprava - havária vodovodného potrubia,,"dodávateľ: INŚTALACENTRUM,, P.O. Hviezdoslava 3661, 071 01 Michalovce, IČO: 44695292","2 351,69 € s DPH",10.01.2022,19.01.2022,platná,obj. 2/2022/2 517/2022,prečistenie kanalizácie,,"dodávateľ: INŚTALACENTRUM, P.O., P.O. Hviezdoslava 3661, IČO: 4465292","169,20 € s DPH",18.10.2022,21.10.2022,platná,obj. 132/2022/1 353/2022,prečistenie kanalizácie,,"dodávateľ: INŚTALACENTRUM, P.O. Hviezdoslava 3661, IČO: 44695292","161,52 € s DPH",20.07.2022,03.08.2022,platná,obj. 84/2022/1 355/2021,oprava,,"dodávateľ: INŚTALACENTRUM, P. O. Hviezdoslava 3661, 071 01 Michalovce, IČO: 44695292","253,20 € s DPH",20.09.2021,05.10.2021,platná,obj. 127/2021/5 494/2023,služby,,"dodávateľ: INTERNSHIP + MOBILITY D.O.O., Gunduličeva 26, Split, Chorvátsko","1 750,00 € s DPH",10.10.2023,17.10.2023,platná,obj.55/09/23 84/2024,zber odpadu,,"dodávateľ: INTA s.r.o., Rybárska 758/18, Trenčín, IČO: 34129863","163,20 € s DPH",13.02.2024,14.02.2024,platná,"zml. 89,90,91/2023" 711/2023,zber odpadu,,"dodávateľ: INTA s.r.o., Rybárska 758/18, Trenčín, IČO: 34129863","180,00 € s DPH",09.01.2024,24.01.2024,platná,"zml. 89,90,91/2023" 665/2023,zber odpadu,,"dodávateľ: INTA s.r.o., Rybárska 758/18, Trenčín, IČO: 34129863","228,00 € s DPH",11.12.2023,18.12.2023,platná,zml. 7/2022 585/2023,zber odpadu,,"dodávateľ: INTA s.r.o., Rybárska 758/18, Trenčín, IČO: 34129863","208,80 € s DPH",09.11.2023,15.11.2023,platná,zml. 7/2022 488/2023,zber odpadu,,"dodávateľ: INTA s.r.o., Rybárska 758/18, Trenčín, IČO: 34129863","122,40 € s DPH",09.10.2023,17.10.2023,platná,zml. 7/2022 274/2024,Služby - zber odpadu,,"dodávateľ: INTA s.r.o., Rybárska 758/18, 91101 Trenčín, IČO: 34129863","201,60 € s DPH",21.05.2024,24.05.2024,platná,"ZML 89,90,91/2023" 200/2024,Zber kuchynského odpadu,,"dodávateľ: INTA s.r.o., Rybárska 758/18, 91101 Trenčín, IČO: 34129863","172,80 € s DPH",10.04.2024,12.04.2024,platná,"ZML 89,90,91/2023" ľ142/2024,Služby - zber kuchynského odpadu,,"dodávateľ: INTA s.r.o., Rybárska 758/18, 91101 Trenčín, IČO: 34129863","134,40 € s DPH",13.03.2024,18.03.2024,platná,"ZML 89,90,91/2023" 672/2022,vývoz odpadu,,"dodávateľ: INTA s.r.o., Rybárska 758/18, 91101 Trenčín, IČO: 34129863","151,20 € s DPH",19.12.2022,30.12.2022,platná,"zml. 7/2022," 371/2023,zber odpadu,,"dodávateľ: INTA s.r.o., Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín, IČO: 34129863","151,20 € s DPH",12.07.2023,14.08.2023,platná,zml. 7/2022 388/2023,zber odpadu,,"dodávateľ: INTA s.r.o., Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín, IČO: 34129863","45,60 € s DPH",08.08.2023,14.08.2023,platná,zml. 7/2022 242/2023,odvoz kuchynského odpadu,,"dodávateľ: INTA s.r.o., Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín, IČO: 34129863","141,00 € s DPH",11.05.2023,18.05.2023,platná,zml. 7/2022 177/2023,zber kuchynského odpadu,,"dodávateľ: INTA s.r.o., Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín, IČO: 34129863","115,20 € s DPH",14.04.2023,19.04.2023,platná,zml. 7/2022 134/2023,zber odpadu,,"dodávateľ: INTA s.r.o., Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín, IČO: 34129863","160,80 € s DPH",14.03.2023,21.03.2023,platná,zml. 7/2022 716/2022,vývoz kuchynského odpadu,,"dodávateľ: INTA s.r.o., Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín, IČO: 34129863","170,40 € s DPH",16.01.2023,17.01.2023,platná,zml. 1/2022 589/2022,odvoz kuchynského odpadu,,"dodávateľ: INTA s.r.o., Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín, IČO: 34129863","132,00 € s DPH",18.11.2022,30.11.2022,platná,zml. 7/2022 351/2022,odvoz kuchynského odpadu,,"dodávateľ: INTA s.r.o., Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín, IČO: 34129863","93,60 € s DPH",20.07.2022,03.08.2022,platná,zml. 7/2022 310/2022,vývoz kuchynského odpadu,7/2022,"dodávateľ: INTA s.r.o., Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín, IČO: 34129863","64,80 € s DPH",23.06.2022,29.06.2022,platná, 242/2022,služby - zber kuch. odpadu,7/2022,"dodávateľ: INTA s.r.o., Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín, IČO: 34129863","122,40 € s DPH",20.05.2022,30.05.2022,platná, 84/2023,odvoz odpadu,,"dodávateľ: INTA s.r.o., Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín, IČO: 341129863","132,00 € s DPH",15.02.2023,22.02.2023,platná,"zml. 7/2022," 324/2023,zber odpadu,,"dodávateľ: INTA s.r.o., Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín, IČO: 34129863","141,60 € s DPH",12.06.2023,23.06.2023,platná,"zml. 7/2022," 379/2022,vývoz kuchynského odpadu,7/2022,"dodávateľ: INTA s.r.o., Rybárska 758/18 911 01 Trenčín, IČO: 34129663","45,60 € s DPH",22.08.2022,09.09.2022,platná, 591/2022,odvoz kuchynského odpadu,,"dodávateľ: INTA s.r.o., Rybárska 758/18 911 01 Trenčín, IČO: 34129863","76,80 € s DPH",14.11.2022,28.11.2022,platná,zmluva 7/2022 96/2024,potraviny rôzne,,"dodávateľ: INMEDUIA s.r.o., Námestie SNP, Zvolen, IČO: 36019208","384,91 € s DPH",16.02.2024,20.02.2024,platná,"zml. 542023/RD, obj. 5/043/2024" 19/2022,potraviny rôzne,1/2022/RZ,"dodávateľ: INMEDIAs.r.o. Zvolen, Námestie SNP, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208","260,58 € s DPH",21.01.2022,11.02.2022,platná,obj. 5/011/2022 56/2024,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, s.r.o., Námestie SNP, Zvolen, IČO: 36019208","28,46 € s DPH",02.02.2024,09.02.2024,platná,"zml. 54/2023//RD, obj. 5/029/2024" 568/2023,potraviny - rôzne,,"dodávateľ: INMEDIA, s.r.o., Námestie SNP, Zvolen, IČO: 36019208","559,56 € s DPH",06.11.2023,13.11.2023,platná,"zml. 54/2023/RD, obj. 3/192/2023" 136/2022,potraviny rôzne,1/2022/RZ,"dodávateľ: INMEDIA, s.r.o., Námestie SNP, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208","280,40 € s DPH",21.03.2022,07.04.2022,platná,obj. 5/047/2022 38/2023,potraviny mliečne,,"dodávateľ: INMEDIA, s.r.o., Námestie SNP, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208","580,89 € s DPH",27.02.2023,09.02.2023,platná,obj. 5/018/2023 574/2022,"potraviny - vajcia, mliečne",,"dodávateľ: INMEDIA, s.r.o., Námestie SNP, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208","49,01 € s DPH",11.11.2022,22.11.2022,platná,obj. 5/178/2022 575/2022,"potraviny - vajcia, mliečne výrobky",,"dodávateľ: INMEDIA, s.r.o., Námestie SNP, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208","184,33 € s DPH",11.11.2022,22.11.2022,platná,zml. 31/202/RD 428/2022,"potraviny - vajcia, mliečne",,"dodávateľ: INMEDIA, s.r.o., Námestie SNP, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208","862,95 € s DPH",16.09.2022,30.09.2022,platná,"zmk. 31/2022/RD, obj. 5/136/2022" 460/2023,potraviny - mliečne,,"dodávateľ: INMEDIA, s.r.o. Zvolen, Námestie SNP, Zvolen, IČO: 36019208","166,54 € s DPH",29.09.2023,11.10.2023,platná,"zml. 5682023/RD, obj. 5/159/2023" 343/2023,potraviny mliečne,,"dodávateľ: INMEDIA, s.r.o. Zvolen, Námestie SNP, 96001 Zvolen, IČO: 36019208","384,74 € s DPH",27.06.2023,11.07.2023,platná,"zml. 31/2022/RD, obj. 5/125/2023" 326/2021,potraviny,19/2021/RZ,"dodávateľ: INMEDIA, s.r.o. Zvolen, Námestie SNP, 96001 Zvolen, IČO: 36019208","239,09 € s DPH",31.08.2021,09.09.2021,platná,obj. 5/083/2021 312/2022,potraviny - rôzne,,"dodávateľ: INMEDIA, s.r.o. Zvolen, Námestie SNP, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208","384,88 € s DPH",24.06.2022,29.06.2022,platná,obj. 5/120/2022 361/2021,potraviny - rôzne,62/2020/RZ,"dodávateľ: INMEDIA, s.r.o. Zvolen, Námestie SNP, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208","621,87 € s DPH",20.09.2021,05.10.2021,platná,potraviny - rôzne 159/2023,potraviny mliečne,,"dodávateľ: INMEDIA, s.r.o. Zvolen, Námestie SNP , 960 01 Zvolen, IČO: 36019208","492,95 € s DPH",31.03.2023,19.04.2023,platná,"zml. 31/2022/RD, obj. 5/064/2023" 438/2023,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA, s.r,.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","307,87 € s DPH",14.09.2023,21.09.2023,platná,obj. 5/148/2023 379/2021,,19/2021/RZ,"dodávateľ: INMEDIA, s. r. o. Zvolen, Námestie SNP, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208","221,91 € s DPH",29.09.2021,07.10.2021,platná,obj. 5/104/2021 553/2022,potraviny - vajcia,,"dodávateľ: INMEDIA, S.R.O. zVOLEN, Námestie SNP, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208","299,56 € s DPH",07.11.2022,11.11.2022,platná,zml. 31/2022/RD 143/2022,"potraviny - vajcia, mliečne výrobky",1/2022/RZ,"dodávateľ: INMEDIA, Námestie SNP, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208","238,47 € s DPH",25.03.2022,05.04.2022,platná,obj. 5/052/2022 463/2022,potraviny - mliečne,,"dodávateľ: INMEDIA, s.r.o. Zvolen, Námestie SNP 960 01 Zvolen, IČO: 36019208","175,21 € s DPH",26.09.2022,05.10.2022,platná,zml. 31/2022/RD 14/2023,,,"dodávateľ: INMEDIA sr.o., Námestie SNP, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208","421,01 € s DPH",16.01.2023,17.01.2023,platná,"zml. 31/2022/RD, obj. 5/006/2023" 7/2023,potraviny - mliečne,,"dodávateľ: INMEDIA sr.o., Námestie SNP, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208","190,92 € s DPH",09.01.2023,13.01.2023,platná,zml. 31/2022/RD 638/2022,potraviny - rôzne,,"dodávateľ: INMEDIA sr.o., Námestie SNP, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208","37,15 € s DPH",07.12.2022,08.12.2022,platná,zml. 31/2022/RD 590/2023,potraviny mliečne,,"dodávateľ: INMEDIA sd.r.o., Námestie SNP, Zvolen, IČO: 36019208","481,14 € s DPH",13.11.2023,23.11.2023,platná,"zml. 53/2023/RD, obj. 5/193/2023" 217/2022,potraviny mliečne,2/2022/RZ,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o.,, Námestie SNP, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208","77,30 € s DPH",04.05.2022,13.05.2022,platná,obj. 5/078/2022 203/2022,potraviny - rôzne,1/2022/RZ,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o.,, Námestie SNP, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208","238,81 € s DPH",29.04.2022,11.05.2022,platná,obj.5/079/2022 411/2022,potraviny,1/2022/RZ,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Námestie SNP,, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208","28,78 € s DPH",08.09.2022,21.09.2022,platná,obj. 5/130/2022 505/2023,potraviny - mliečne,,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Námestie SNP, Zvolen, IČO: 360419208","636,13 € s DPH",16.10.2023,17.10.2023,platná,"zml. 53/2023/RZ67, obj. 5/170/2023" 87/2024,"potraviny - rôzne, vajcia",,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Námestie SNP, Zvolen, IČO: 36019208","173,88 € s DPH",14.02.2024,20.02.2024,platná,"zml. 54/2023/RD, oíbj. 5/040/2024" 88/2024,"potraviny - rôzne, vajcia",,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Námestie SNP, Zvolen, IČO: 36019208","487,51 € s DPH",14.02.2024,20.02.2024,platná,"zmkl. 54/2023/RD, obj. 5/041/2024" 93/2024,"potraviny - rôzne, vajcia",,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Námestie SNP, Zvolen, IČO: 36019208","459,44 € s DPH",16.02.2024,20.02.2024,platná,"zml. 54/2023/RD, obj. 5/043/2024" 95/2024,potraviny rôzne,,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Námestie SNP, Zvolen, IČO: 36019208","88,96 € s DPH",16.02.2024,20.02.2024,platná,"zml. 54/2024/RD, obj. 5/043/2024" 78/2024,potraviny - rôzne,,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Námestie SNP, Zvolen, IČO: 36019208","657,25 € s DPH",09.02.2024,14.02.2024,platná,"zml. 54/2023/RD, obj. 5/036/2024" 55/2024,potraviny rôzne,,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Námestie SNP, Zvolen, IČO: 36019208","694,00 € s DPH",02.02.2024,09.02.2024,platná,"zml. 54/2023/RD,, obj 5/029/2024" 57/2024,potraviny - mliečne,,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Námestie SNP, Zvolen, IČO: 36019208","406,47 € s DPH",02.02.2024,09.02.2024,platná,"zml. 53/2023/RD, obj. 5/028/2024" 12/2024,potraviny rôzne,,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Námestie SNP, Zvolen, IČO: 36019208","311,69 € s DPH",16.01.2024,05.02.2024,platná,"zml. 54/2023/RD, obj. 5/009/2024" 13/2024,potraviny rôzne,,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Námestie SNP, Zvolen, IČO: 36019208","1 067,72 € s DPH",16.01.2024,05.02.2024,platná,"zml. 54/2023/RD, obj. 5/009/2024" 15/2024,potraviny mliečne,,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Námestie SNP, Zvolen, IČO: 36019208","208,86 € s DPH",16.01.2024,05.02.2024,platná,"zml. 53/2023/RD, obj. 5/008/2024" 27/2024,potraviny - mliečne,,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Námestie SNP, Zvolen, IČO: 36019208","213,05 € s DPH",19.01.2024,05.02.2024,platná,"zml. 53/2023/RD, obj. 5/015/2024" 28/2024,potraviny rôzne,,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Námestie SNP, Zvolen, IČO: 36019208","275,00 € s DPH",19.01.2024,05.02.2024,platná,"zml. 54/2023/RD, obj. 5/015/2024" 29/2024,potraviny rôzne,,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Námestie SNP, Zvolen, IČO: 36019208","485,59 € s DPH",19.01.2024,05.02.2024,platná,"zml. 54/2023/RD, obj. 5/016/2024" 30/2024,potraviny rôzne,,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Námestie SNP, Zvolen, IČO: 36019208","147,93 € s DPH",19.01.2024,05.02.2024,platná,"zml. 54/2024/RD, obj. 5/016/2024" 36/2024,potraviny mliečne,,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Námestie SNP, Zvolen, IČO: 36019208","394,38 € s DPH",26.01.2024,05.02.2024,platná,"zml. 53/2023/RD, obj. 5/022/2024" 38/2024,potraviny rôzne,,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Námestie SNP, Zvolen, IČO: 36019208","604,99 € s DPH",26.01.2024,05.02.2024,platná,"zml. 54/2023/RD, obj. 5/023/2024" 4/2024,potraviny rôzne,,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Námestie SNP, Zvolen, IČO: 36019208","267,56 € s DPH",09.01.2024,17.01.2024,platná,"zml. 54/2023/RD, obj. 5/002/2024" 680/2023,potraviny mliečne,,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Námestie SNP, Zvolen, IČO: 36019208","529,37 € s DPH",18.12.2023,22.12.2023,platná,"zml. 53/2023/RD, obj. 5/220/2023" 657/2023,potraviny rôzne,,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Námestie SNP, Zvolen, IČO: 36019208","258,57 € s DPH",08.12.2023,18.12.2023,platná,"zml.54/2023/RD, obj. 5/215/2023" 668/2023,potraviny mliečne,,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Námestie SNP, Zvolen, IČO: 36019208","171,38 € s DPH",05.12.2023,18.12.2023,platná,"obj. 5/2013/2023,zml. 53/2023/RD" 671/2023,potraviny rôzne,,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Námestie SNP, Zvolen, IČO: 36019208","86,32 € s DPH",13.12.2023,18.12.2023,platná,"zml. 54/2023/RD, obj. 5/214/2023" 637/2023,potraviny mliečne,,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Námestie SNP, Zvolen, IČO: 36019208","168,21 € s DPH",01.12.2023,07.12.2023,platná,zml. 53/2023/RD 616/2023,potraviny mliečne,,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Námestie SNP, Zvolen, IČO: 36019208","99,95 € s DPH",27.11.2023,01.12.2023,platná,"zml. 53/2023/RD, obj. 5/203/2023" 617/2023,potraviny rôzne,,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Námestie SNP, Zvolen, IČO: 36019208","659,12 € s DPH",27.11.2023,01.12.2023,platná,"zml. 54/2023/RD, obj. 5/204/2023" 589/2023,potraviny rôzne,,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Námestie SNP, Zvolen, IČO: 36019208","2 060,12 € s DPH",13.11.2023,23.11.2023,platná,"zml. 54/2023/RD, obj. 5/194/2023" 599/2023,potraviny rôzne,,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Námestie SNP, Zvolen, IČO: 36019208","707,62 € s DPH",16.11.2023,23.11.2023,platná,"zml. 54/2023/RD, obj. 5/199/2023" 600/2023,potraviny mliečne,,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Námestie SNP, Zvolen, IČO: 36019208","173,55 € s DPH",16.11.2023,23.11.2023,platná,"zml. 53/2023/RD, obj. 5/198/2023" 556/2023,potraviny mliečne,,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Námestie SNP, Zvolen, IČO: 36019208","68,49 € s DPH",02.11.2023,15.11.2023,platná,zml. 53/2023/RD 569/2023,potraviny rôzne,,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Námestie SNP, Zvolen, IČO: 36019208","1 552,00 € s DPH",06.11.2023,13.11.2023,platná,"zml. 54/2023/RD, obj. 5/188/2023" 571/2023,potraviny mliečne,,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Námestie SNP, Zvolen, IČO: 36019208","271,92 € s DPH",06.11.2023,13.11.2023,platná,"zml. 53/2023/RD, obj. 5/187/2023" 572/2023,potraviny mliečne,,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Námestie SNP, Zvolen, IČO: 36019208","121,55 € s DPH",06.11.2023,13.11.2023,platná,"zml. 53/2023/RD, obj. 5/187/2023" 533/2023,potraviny mliečne,,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Námestie SNP, Zvolen, IČO: 36019208","399,54 € s DPH",23.10.2023,25.10.2023,platná,"zml. 533/2023, obj. 5/176/2023" 534/2023,potraviny rôzne,,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Námestie SNP, Zvolen, IČO: 36019208","911,28 € s DPH",23.10.2023,25.10.2023,platná,"zml. 54/2023/RD, obj. 5/177/2023" 535/2023,"potraviny - vajcia, mliečne",,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Námestie SNP, Zvolen, IČO: 36019208","86,94 € s DPH",23.10.2023,25.10.2023,platná,"zml. 54/2023/RD, obj. 5/177/2023" 479/2023,potraviny mliečne,,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Námestie SNP, Zvolen, IČO: 36019208","234,83 € s DPH",05.10.2023,17.10.2023,platná,zml. 53/2023/RZ 483/2023,potraviny - mliečne,,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Námestie SNP, Zvolen, IČO: 36019208","508,05 € s DPH",09.10.2023,17.10.2023,platná,"zml. 53/2023/RZ, obj. 5/165/2023" 94/2024,potraviny mliečne,,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Námestie SNP, Zvolen, IČO: 36019208","459,00 € s DPH",,,platná, 14/2024,potraviny mliečne,,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Námestie SNP, Zvolen, IČO: 360190208","615,27 € s DPH",16.01.2024,05.02.2024,platná,"zml. 53/2024/RD, obj. 5/008/2024" 93/2023,potraviny - cestoviny,,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Námestie SNP, 9960 01 Zvolen, IČO: 36019208","108,90 € s DPH",22.02.2023,01.03.2023,platná,obj. 5/040/2023 77/2022,potraviny - rôzne,,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Námestie SNP, 96001, IČO: 36019208","164,10 € s DPH",17.02.2022,10.03.2022,platná,obj. 5/028/2022 253/2023,potraviny - mliečne,,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Námestie SNP, 96001 Zvolen, IČO: 36019208","449,33 € s DPH",15.05.2023,18.05.2023,platná,"zml. 31/2022/RD, obj. 5/092/2023" 128/2022,potraviny mliečne,1/2022/RZ,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Námestie SNP, 96001 Zvolen, IČO: 36019208","85,54 € s DPH",17.03.2022,29.03.2022,platná,obj. 5/041/2022 76/2022,potraviny mliečne,2/2022/RZ,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Námestie SNP, 96001 Zvolen, IČO: 36019208","47,05 € s DPH",17.02.2022,10.03.2022,platná,obj. 5/029/202 68/2022,"potraviny - vajcia, mliečne",2/2022/RZ,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Námestie SNP, 96001 Zvolen, IČO: 36019208","141,73 € s DPH",14.02.2022,10.03.2022,platná,obj. 5/022/2022 70/2022,"potraviny - vajcia, mliečne",2/2022/RZ,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Námestie SNP, 96001 Zvolen, IČO: 36019208","108,06 € s DPH",14.03.2022,10.03.2022,platná,obj. 5/023/2022 348/2021,potraviny rôzne,19/2021/RZ,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Námestie SNP, 96001 Zvolen, IČO: 36019208","269,52 € s DPH",09.09.2021,21.09.2021,platná,obj. 5/090/2021 91/2022,potraviny rôzne,2/2022/RZ,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Námestie SNP, 960001 Zvolen, IČO: 36019208","6,97 € s DPH",02.03.2022,10.03.2022,platná,obj. 5/030/2022 280/2023,potraviny mliečne,,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Námestie SNP, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208","316,62 € s DPH",24.05.2023,26.05.2023,platná,"zml. 31/2022/RD, obj. 5/098/2023" 281/2023,potraviny mliečne,,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Námestie SNP, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208","106,60 € s DPH",24.05.2023,26.05.2023,platná,"zml. 31/2022/RD, obj. 5/098/2023" 134/2022,potraviny - rôzne,1/2022/RZ,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Námestie SNP, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208","259,36 € s DPH",17.03.2022,07.04.2022,platná,obj. 5/047/2022 144/2022,potraviny - rôzne,1/2022/RZ,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Námestie SNP, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208","660,34 € s DPH",25.03.2022,05.04.2022,platná,obj. 5/053/2022 103/2022,"potraviny - vajcia, mliečne výrobky",2/2022/RZ,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Námestie SNP, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208","127,69 € s DPH",04.03.2022,29.03.2022,platná,obj. 5/035/2022 118/2022,potraviny - rôzne,1/2022/RZ,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Námestie SNP, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208",,14.03.2022,29.03.2022,platná,obj. 5/042/2022 119/2022,potraviny rôzne,1/2022/RZ,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Námestie SNP, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208","40,81 € s DPH",14.03.2022,29.03.2022,platná,obj. 5/042/2022 126/2022,potraviny - rôzne,1/2022/RZ,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Námestie SNP, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208","110,75 € s DPH",17.03.2022,29.03.2022,platná,obj. 5/046/2022 66/2022,Potraviny rôzne,1/2022/RZ,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Námestie SNP, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208","455,20 € s DPH",14.02.2022,10.03.2022,platná,potraviny rôzne 9/2022,potraviny rôzne,1/2022/RZ,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Námestie SNP, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208","310,11 € s DPH",17.01.2022,09.02.2022,platná,obj. 5/009/2022 32/2022,potraviny rôzne,1/2022/RZ,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Námestie SNP, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208","347,70 € s DPH",17.01.2022,09.02.2022,platná,obj. 5/009/2022 33/2022,potraviny rôzne,,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Námestie SNP, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208","283,62 € s DPH",28.01.2022,09.02.2022,platná,obj. 5/014/2022 69/2022,potraviny rôzne,1/2022/RZ,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Námestie SNP, 960 01 Zvolen","361,82 € s DPH",14.02.2022,10.03.2022,platná,obj. 5/024/2022 413/2022,potraviny rôzne,,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Námestie SNP, 960 01 Žvolen, IČO: 36019208","16,45 € s DPH",08.09.2022,21.09.2022,platná,"zml. 1/2022/RZ, obj. 5/130/2022" 139/2023,potraviny mliečne,,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Námestie SNP, 960 01 Zvolen, IČO: 3619208","411,99 € s DPH",17.03.2023,28.03.2023,platná,"zml. 31/2022/RD, obj. 5/052/2023" 323/2023,potraviny mliečne,,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Námestie SNP, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208","313,98 € s DPH",12.06.2023,23.06.2023,platná,"zml. 31/2022/RD, obj. 5/113/2023" 329/2023,potraviny mliečne,,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Námestie SNP, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208","540,70 € s DPH",16.06.2023,23.06.2023,platná,"zml. 31/2022/RD, obj. 5/118/2023" 283/2023,potraviny mliečne,,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Námestie SNP, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208","131,42 € s DPH",26.05.2023,06.06.2023,platná,zml. 31/2022/RD 228/2023,potraviny mliečne,,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Námestie SNP, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208","287,58 € s DPH",05.05.2023,15.05.2023,platná,"obj. 31/2022/RD, obj. 5/087/2023" 211/2023,potraviny mliečne,,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Námestie SNP, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208","169,60 € s DPH",28.04.2023,05.05.2023,platná,"zml. 31/2022/RD, obj. 5/081/2023" 200/2023,potraviny mliečne,,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Námestie SNP, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208","329,08 € s DPH",24.04.2023,28.04.2023,platná,"zml. 31/202/RD, obj. /075/2023" 98/2023,potraviny mliečne,,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Námestie SNP, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208","430,10 € s DPH",24.02.2023,01.03.2023,platná,"zmol. 31/2022/RD, obj. 5/041/2023" 88/2023,potraviny - mliečne,,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Námestie SNP, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208","543,35 € s DPH",20.02.2023,22.02.2023,platná,"zml. 31/2022/RD, obj. 5/035/2023" 80/2023,potraviny mliečne,,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Námestie SNP, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208","801,59 € s DPH",10.02.2023,15.02.2023,platná,"obj. 31/2022/RD, obj. 5/030/2023" 28/2023,potraviny - rôzne,,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Námestie SNP, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208","543,56 € s DPH",24.01.2023,27.01.2023,platná,"zml. 31/2022/RD, obj. 5/011/2023" 6/2023,potraviny - rôzne,,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Námestie SNP, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208","111,54 € s DPH",09.01.2023,13.01.2023,platná,zml. 31/2022/RD 655/2022,potraviny mliečne,,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Námestie SNP, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208","15,78 € s DPH",13.12.2022,20.12.2022,platná,"zml. 31/2022/RD, obj. 5/199/2022" 619/2022,potraviny mliečne,,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Námestie SNP, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208","311,06 € s DPH",02.12.2022,05.12.2022,platná,"zml. 31/2022/RD, obj. 5/192/2022" 594/2022,"vajcia, mliečne výrobky",,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Námestie SNP, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208","482,43 € s DPH",22.11.2022,30.11.2022,platná,"zml. 31/2022/RD, obj. 5/183/2022" 533/2022,potraviny mliečne,,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Námestie SNP, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208","259,18 € s DPH",25.11.2022,28.11.2022,platná,"zml. 31/2022/RD, obj. 5/163/2022" 514/2022,"potraviny - vajcia, mliečne výrobky",,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Námestie SNP, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208","118,42 € s DPH",17.10.2022,27.10.2022,platná,obj. 5/158/2022 469/2022,potraviny - rôzne,,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Námestie SNP, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208","38,21 € s DPH",03.10.2022,07.10.2022,platná,"zml. 31/2022/RD, obj. 5/147/2022" 470/2022,potraviny - mliečne,,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Námestie SNP, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208","290,53 € s DPH",03.10.2022,07.10.2022,platná,"zml. 31/2022/RD, obj. 5/146/2022" 425/2022,"potraviny - vajcia, mliečne",,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Námestie SNP, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208","279,74 € s DPH",13.09.2022,30.09.2022,platná,"zml. 31/2022/RD, obj. 5/131,2022" 412/2022,potraviny - vajcia,2/2022/RZ,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Námestie SNP, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208","37,16 € s DPH",08.09.2022,21.09.2022,platná,obj. 5/130/2022 409/2022,potraviny rôzne,1/2022/RZ,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Námestie SNP, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208","1 175,27 € s DPH",08.09.2022,21.09.2022,platná,obj. 5/126/2022 301/2022,potraviny - rôzne,1/2022/RZ,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Námestie SNP, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208","309,19 € s DPH",20.06.2022,24.06.2022,platná,obj. 5/115/2022 254/2022,"potraviny - vajcia, mliečne výrobky",22/2022/RZ,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Námestie SNP, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208","8,87 € s DPH",25.05.2022,01.06.2022,platná,zml. 22/2022 + Dod. č. 1 256/2022,potraviny - mliečne,2/2022/RZ,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Námestie SNP, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208","113,98 € s DPH",30.05.2022,01.06.2022,platná,obj. 5/099/2022 257/2022,potraviny - rôzne,1/2022/RZ,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Námestie SNP, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208","326,52 € s DPH",30.05.2022,01.06.2022,platná,obj. 5/100/2022 244/2022,potraviny - rôzne,1/2022/RZ,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Námestie SNP, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208","286,00 € s DPH",20.05.2022,30.05.2022,platná,obj . 5/094/2022 225/2022,potraviny - rôzne,1/2022/RZ,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Námestie SNP, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208","742,32 € s DPH",06.05.2022,13.05.2022,platná,"obj. 5/083,084/2022" 196/2022,,2/2022/RZ,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Námestie SNP, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208","264,84 € s DPH",25.04.2022,03.05.2022,platná,obj. 5/072/2022 197/2022,potraviny - rôzne,1/2022/RZ,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Námestie SNP, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208","359,99 € s DPH",25.04.2022,03.05.2022,platná,obj. 5/073/2022 198/2022,,1/2022/RZ,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Námestie SNP, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208","245,41 € s DPH",25.04.2022,03.05.2022,platná,obj. 5/073/2022 180/2022,potraviny,1/2022/RZ,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Námestie SNP, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208","534,42 € s DPH",12.04.2022,29.04.2022,platná,obj. 5/063/2022 181/2022,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Námestie SNP, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208","111,36 € s DPH",12.04.2022,29.04.2022,platná,obj. 5/062/2022 182/2022,potraviny,1/2022/RZ,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Námestie SNP, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208","547,09 € s DPH",12.04.2022,29.04.2022,platná,obj. 5/068/2022 183/2022,potraviny,2/2022/RZ,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Námestie SNP, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208","110,97 € s DPH",05.04.2022,29.04.2022,platná,obj. 5/067/2022 185/2022,,1/2022/RZ,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Námestie SNP, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208","34,85 € s DPH",13.04.2022,29.04.2022,platná,obj. 5/068/2022 135/2022,potraviny rôzne,1/2022/RZ,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Námestie SNP, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208","31,38 € s DPH",21.03.2022,07.04.2022,platná,obj. 5/047/2022 137/2022,"potraviny - vajcia, mliečne výrobky",2/2022/RZ,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Námestie SNP, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208","141,13 € s DPH",21.03.2022,07.04.2022,platná,obj. 5/051/2022 152/2022,potraviny - vajcia a mliečne,2/2022/RZ,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Námestie SNP, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208","128,37 € s DPH",01.04.2022,07.04.2022,platná,obj. 5/057/2022 343/2021,Potraviny - cestoviny,19/2021/RZ,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Námestie SNP, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208","46,49 € s DPH",08.09.2021,17.09.2021,platná,obj. 5/088/2021 225/2022,potraviny - rôzne,1/2022/RZ,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Námestie SNP, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208","742,00 € s DPH",,,platná, 146/2023,potraviny - mliečne,,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Námestie SNP, 960 01 Zvolen, IČO: 36019206","575,75 € s DPH",24.03.2023,28.03.2023,platná,"zml. 31/2022/RD, obj. 5/058/2023" 610/2022,potraviny - mliečne,,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Námestie SNP, 960 01 Zvolen, IČO: 36019206","209,26 € s DPH",28.11.2022,05.12.2022,platná,obj. 5/188/2022 154/2022,potraviny - rôzne,1/2022/RZ,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Námestie SNP, 960 01 Zvolen, IČO: 36019*208","358,33 € s DPH",01.04.2022,07.04.2022,platná,obj. 5/058/2022 182/2023,potraviny - mliečne,,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Námestie SNP, 960 01 Zvolen, IČO: 236,16","238,18 € s DPH",14.04.2023,19.04.2023,platná,"zml. 31/2022/RD, obj. 5/069/2023" 342/2023,potraviny - mliečne,,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Námestie SNP, 9001 Zvolen, IČO: 36019208","210,80 € s DPH",27.06.2023,11.07.2023,platná,"zml. 31/2022/RD, obj. 5/130/2023" 5/2024,"potraviny rôzne, vajcia",,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Námestie SNP, Zvolen, IČO: 36019208","8,88 € s DPH",09.01.2024,17.01.2024,platná,"zml. 54/2023/RD, obj. 5/002/2024" 65/2024,potraviny mliečne,,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Námestie SNP Zvolen, IČO: 36019208","104,33 € s DPH",06.02.2024,14.02.2024,platná,"zml. 56/2023/RD, obj. 5/033/2024" 77/2024,potraviny - rôzne,,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Námestie SNP Zvolen, IČO: 36019208","857,37 € s DPH",09.02.2024,14.02.2024,platná,"zml. 54/2023/RD, obj. 5/036/2024" 618/2023,potraviny rôzne,,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Námestie SNP Zvolen, IČO: 36019208","41,51 € s DPH",27.11.2023,01.12.2023,platná,"zml. 54/2023/RD, obj. 5/204/2023" 41/2023,potraviny rôzne,,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Námestie SNP Zvoen, IČO: 36019208",,29.09.2023,11.10.2023,platná,"zml. 54/2023/RD, obj. 5/160/2023" 119/2023,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Námestie SNP 960 01 Zvolen, IČO: 36019208","270,98 € s DPH",02.03.2023,21.03.2023,platná,zml. 31/2022/RD 431/2023,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","111,41 € s DPH",11.09.2023,21.09.2023,platná,obj. 5/147/2023 430/2023,potraviny - rôzne,,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","803,34 € s DPH",11.09.2023,21.09.2023,platná,obj. 5/143/2023 437/2023,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","219,53 € s DPH",14.09.2023,21.09.2023,platná,obj. 5/148/2023 440/2023,potraviny,,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","713,16 € s DPH",18.09.2023,21.09.2023,platná,obj. 5/149/2023 437/2021,rôzne potraviny,19/2021/RZ,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, IČO: 36019208","242,79 € s DPH",15.10.2021,19.10.2021,platná,obj. 5/120/2021 396/2021,"potraviny - vajcia, rôzne potraviny, múka",,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, IČO: 36019208","334,59 € s DPH",04.10.2021,18.10.2021,platná,"Zml. 62/2020/RZ, 63/2020/RZ, 19/2021/RZ obj. 5/110/2021" 397/2021,potraviny - rôzne,19/2021/RZ,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, IČO: 36019208","126,51 € s DPH",04.10.2021,18.10.2021,platná,obj. 5/110/2021 423/2021,"potraviny - cestoviny, rôzne potraviny",,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, IČO: 36019208","500,96 € s DPH",08.10.2021,18.10.2021,platná,"zml. 19/2021/RZ, 65/2020/RZ obj. 5/115/2021" 430/2021,rôzne potraviny,19/2021/RZ,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, IČO: 36019208","680,83 € s DPH",13.10.2021,18.10.2021,platná,obj. 5/117/2021 417/2023,potraviny - mliečne,,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Námestie SNP 1, Zvolen, IČO: 36019208","147,35 € s DPH",06.09.2023,21.09.2023,platná,obj. 5/136/2023 34/2022,potraviny mliečne,2/2022/RZ,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Námestie SNP , 960 01 Zvolen, IČO: 36019208","174,73 € s DPH",10.01.2022,09.02.2022,platná,obj. 5/001/2022 6/2022,potraviny - rôzne,1/2022/RZ,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o. Zvolen, SNP, 960 01 Zvolen","262,87 € s DPH",10.01.2022,09.02.2022,platná,obj. 5/1/2022 94/2024,potraviny mliečne,,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o. Zvolen, Námestie SNP, Zvolen, IČO: 36019208","459,44 € s DPH",16.02.2024,20.02.2024,platná,"zml. 53/2023/RD, obj. 5/042/2024" 666/2023,potraviny rôzne,,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o. Zvolen, Námestie SNP, Zvolen, IČO: 36019208","130,09 € s DPH",12.12.2023,18.12.2023,platná,"zml. 54/2023/RD, obj. 5/214/2023" 543/2021,potraviny rôzne,62/2020/RZ,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o. Zvolen, Námestie SNP, 96001 Zvolen, IČO: 36019208","13,34 € s DPH",10.12.2021,13.12.2021,platná, 497/2021,"vajcia, múka",19/2021/RZ,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o. Zvolen, Námestie SNP, 96001 Zvolen, IČO: 36019208","312,80 € s DPH",23.11.2021,10.12.2021,platná,obj. 5/145/2021 507/2021,potraviny - rôzne,19/2021/RZ,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o. Zvolen, Námestie SNP, 96001 Zvolen, IČO: 36019208","206,24 € s DPH",29.12.2021,10.12.2021,platná,obj. 5/150/2021 472/2021,potraviny,62/2020/RZ,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o. Zvolen, Námestie SNP, 96001 Zvolen, IČO: 36019208","262,27 € s DPH",05.11.2021,23.11.2021,platná, 450/2021,potraviny - rôzne,55/2021/RZ,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o. Zvolen, Námestie SNP, 96001 Zvolen, IČO: 36019208","82,33 € s DPH",25.10.2021,11.11.2021,platná,obj. 5/126/2021 279/2021,"potraviny - múka, vajcia",62/2020/RZ,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o. Zvolen, Námestie SNP, 96001 Zvolen, IČO: 36019208","5,04 € s DPH",13.07.2021,28.07.2021,platná,obj. 5/079/2021 261/2021,"potraviny - vajcia, múka, olej",62/2020/RZ,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o. Zvolen, Námestie SNP, 96001 Zvolen, IČO: 36019208","14,63 € s DPH",07.07.2021,20.07.2021,platná,obj. 5/074/2021 247/2021,"potraviny - vajcia, múka",63/2020/RZ,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o. Zvolen, Námestie SNP, 96001 Zvolen, IČO: 36019208","32,90 € s DPH",29.06.2021,06.07.2021,platná,"potraviny - vajcia, múka" 221/2021,"potraviny - múka, vajcia",62/2020/RZ,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o. Zvolen, Námestie SNP, 96001 Zvolen, IČO: 36019208","44,66 € s DPH",14.06.2021,28.06.2021,platná,obj. 5/058/2021 225/2021,"potraviny - vajcia, múka",62/2020/RZ,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o. Zvolen, Námestie SNP, 96001 Zvolen, IČO: 36019208","47,58 € s DPH",16.06.2021,28.06.2021,platná,obj. 5/052/2021 181/2021,"potraviny - múka, cestoviny",65/2020/RZ,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o. Zvolen, Námestie SNP, 96001 Zvolen, IČO: 36019208","98,01 € s DPH",31.05.2021,07.06.2021,platná,obj. 5/046/2021 167/2021,"potraviny - múka, vajcia",62/2020/RZ,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o. Zvolen, Námestie SNP, 96001 Zvolen, IČO: 36019208","54,47 € s DPH",24.05.2021,31.05.2021,platná,obj. 5/040/2021 161/2021,potraviny - vajcia,63/2020/RZ,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o. Zvolen, Námestie SNP, 96001 Zvolen, IČO: 36019208","30,74 € s DPH",17.05.2021,19.05.2021,platná,"zml. 62/2020/RZ a 63/2020/RZ, obj. 5/033/2021" 144/2021,"Potraviny - mliečne, vajcia",62/2020/RZ,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o. Zvolen, Námestie SNP, 96001 Zvolen, IČO: 36019208","38,23 € s DPH",11.05.2021,13.05.2021,platná,"Potraviny - mliečne, vajcia" 122/2021,"potraviny mliečne, vajcia",62/2020/RZ,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o. Zvolen, Námestie SNP, 96001 Zvolen, IČO: 36019208","23,40 € s DPH",03.05.2021,07.05.2021,platná,obj. 5/022/2021 113/2021,potraviny - mliečne,62/2020/RZ,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o. Zvolen, Námestie SNP, 96001 Zvolen, IČO: 36019208","2,92 € s DPH",26.04.2021,03.05.2021,platná,obj. 5/016/2021 99/2021,potraviny - vajcia,62/2020/RZ,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o. Zvolen, Námestie SNP, 96001 Zvolen, IČO: 36019208","2,92 € s DPH",19.04.2021,23.04.2021,platná,obj. 5/010/2021 47/2021,"potraviny - mliečne, vajcia",62/2020/RZ,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o. Zvolen, Námestie SNP, 96001 Zvolen, IČO: 36019208","5,83 € s DPH",03.03.2021,11.03.2021,platná,obj. 5/1/2021 231/2021,,62/2020/RZ,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o. Zvolen, Námestie SNP, 96001 Zvolen, IČO: 36019208","72,90 € s DPH",21.06.2021,,platná,ob j. 5/065/2021 94/2022,potraviny rôzne,1/2022/RZ,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o. Zvolen, Námestie SNP, 96001 Zvolen, IČO: 36019208","131,18 € s DPH",02.03.2022,22.03.2022,platná,obj. 5/031/2022 529/2021,potraviny - rôzne,19/2021/RZ,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o. Zvolen, Námestie SNP, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208","266,37 € s DPH",07.12.2021,17.12.2021,platná,obj. 5/155/2021 29/2023,potraviny mliečne,,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o. Zvolen, Námestie SNP, 960 01 Zvolen, IČO: 362019208","578,30 € s DPH",24.01.2023,27.01.2023,platná,"zml. 31/2022/RD, obj. 5/011/2023" 300/2023,potraviny - mliečne,,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o. Zvolen, Námestie SNP, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208","440,88 € s DPH",05.06.2023,06.06.2023,platná,"zml. 31/2012/RD, obj. 5/108/2023" 220/2023,potraviny rôzne,,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o. Zvolen, Námestie SNP, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208","261,26 € s DPH",04.04.2023,15.05.2023,platná,"zml. 31/2022/RD, obj. 5/086/2023" 184/2023,potraviny - mliečne,,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o. Zvolen, Námestie SNP, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208","301,84 € s DPH",18.04.2023,25.04.2023,platná,"zml. 31/2022/RD, obj. 5/074/2023" 67/2023,potraviny - mliečne,,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o. Zvolen, Námestie SNP, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208","533,75 € s DPH",08.02.2023,15.02.2023,platná,zml. 31/2022/RD 653/2022,potraviny mliečne,,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o. Zvolen, Námestie SNP, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208","296,25 € s DPH",13.12.2022,20.12.2022,platná,obj. 31/2022/RD 654/2022,potraviny - rôzne,,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o. Zvolen, Námestie SNP, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208","61,16 € s DPH",13.12.2022,20.12.2022,platná,"zml. 31/2022/RD, 5/199/2022" 535/2022,Potraviny - mliečne,,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o. Zvolen, Námestie SNP, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208","40,74 € s DPH",27.10.2022,11.11.2022,platná,zml. 31/2022/RD 494/2022,"potraviny - vajcia, mliečne výrobky",,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o. Zvolen, Námestie SNP, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208","308,27 € s DPH",07.10.2022,18.10.2022,platná,"zml. 31/2022/RD, obj. 5/152/2022" 294/2022,potraviny - rôzne,1/2022/RZ,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o. Zvolen, Námestie SNP, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208","639,09 € s DPH",13.06.2022,24.06.2022,platná,obj. 5/110/2022 295/2022,potraviny - mliečne,2/2022/RZ,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o. Zvolen, Námestie SNP, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208","153,63 € s DPH",13.06.2022,24.06.2022,platná,obj. 5/109/2022 280/2022,potraviny - mliečne,,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o. Zvolen, Námestie SNP, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208","139,41 € s DPH",07.06.2022,13.06.2022,platná,zml. 2/2022/RZ + Dod. č. 1 281/2022,potraviny - rôzne,1/2022/RZ,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o. Zvolen, Námestie SNP, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208","188,43 € s DPH",07.06.2022,13.06.2022,platná,obj. 5/104/2022 50/2022,"vajcia, mliečne výrobky",2/2022/RZ,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o. Zvolen, Námestie SNP, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208","212,80 € s DPH",03.02.2022,11.02.2022,platná,obj. 5/011/2022 18/2022,potraviny rôzne,1/2022/RZ,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o. Zvolen, Námestie SNP, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208","12,25 € s DPH",19.01.2022,25.01.2022,platná, 6/2022,potraviny - rôzne,,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o. Zvolen, Námestie SNP, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208","437,60 € s DPH",10.01.2022,21.01.2022,platná,obj. 5/01/2022 3/2022,potraviny rôzne,1/2022/RZ,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o. Zvolen, Námestie SNP, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208","422,75 € s DPH",17.01.2022,14.01.2022,platná,obj. 5/005/2022 530/2021,potraviny rôzne,56/2021/RZ,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o. Zvolen, Námestie SNP, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208","687,33 € s DPH",07.12.2021,17.12.2021,platná,obj. 5/155/2021 488/2021,potraviny,56/2021/RZ,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o. Zvolen, Námestie SNP, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208","22,08 € s DPH",15.11.2021,24.11.2021,platná,obj. 5/140/2021 463/2021,potraviny rôzne,19/2021/RZ,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o. Zvolen, Námestie SNP, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208","202,04 € s DPH",03.11.2021,23.11.2021,platná, 373/2021,potraviny - rôzne,19/2021/RZ,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o. Zvolen, Námestie SNP, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208","286,82 € s DPH",27.09.2021,05.10.2021,platná,obj. 5/102/2021 342/2021,potraviny - rôzne,63/2020/RZ,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o. Zvolen, Námestie SNP, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208","304,88 € s DPH",08.09.2021,17.09.2021,platná,obj. 5/088/2021 489/2021,potraviny,19/2021/RZ,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o. Zvolen, Námestie SNP, 960 01 Zvole, IČO: 36019208","312,26 € s DPH",15.11.2021,24.11.2021,platná,obj. 5/140/2021 332/2024,"Potraviny - rôzne, vajcia",,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o. Zvolen, Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, IČO: 36019208","550,95 € s DPH",14.06.2024,19.06.2024,platná,"ZML 54/2023/RD, OBJ 5/132/2024" 333/2024,Potraviny - mlieko,,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o. Zvolen, Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, IČO: 36019208","31,98 € s DPH",14.06.2024,19.06.2024,platná,"ZML 53/2023/RD, OBJ 5/131/2024" 324/2024,Potraviny - mlieko,,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o. Zvolen, Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, IČO: 36019208","372,70 € s DPH",10.06.2024,11.06.2024,platná,"ZML 53/2023/RD, OBJ 5/126/2024" 325/2024,"Potraviny - rôzne, vajcia",,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o. Zvolen, Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, IČO: 36019208","701,42 € s DPH",10.06.2024,11.06.2024,platná,"ZML 54/2023/RD, OBJ 5/125/2024" 305/2024,"Potraviny - rôzne, vajcia",,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o. Zvolen, Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, IČO: 36019208","277,28 € s DPH",04.06.2024,07.06.2024,platná,"ZML 54/2023/RD, OBJ 5/120/2024" 306/2024,potraviny - mlieko,,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o. Zvolen, Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, IČO: 36019208","104,32 € s DPH",04.06.2024,07.06.2024,platná,"ZML 53/2023/RD, OBJ 5/119/2024" 307/2024,"Potraviny - rôzne, vajcia",,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o. Zvolen, Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, IČO: 36019208","35,56 € s DPH",04.06.2024,07.06.2024,platná,"ZML 54/2023/RD, OBJ 5/124/2024" 301/2024,"Potraviny - rôzne, vajcia",,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o. Zvolen, Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, IČO: 36019208","414,72 € s DPH",03.06.2024,04.06.2024,platná,"ZML 54/2023/RD, OBJ 5/118/2024" 289/2024,"Potraviny - rôzne, vajcia",,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o. Zvolen, Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, IČO: 36019208","326,13 € s DPH",24.05.2024,31.05.2024,platná,"ZML 54/2023/RD, OBJ 5/114/2024" 288/2024,Potraviny - mlieko,,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o. Zvolen, Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, IČO: 36019208","39,36 € s DPH",24.05.2024,31.05.2024,platná,"ZML: 53/2024/RD, OBJ 5/113/2024" 290/2024,"Potraviny - rôzne, vajcia",,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o. Zvolen, Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, IČO: 36019208","135,59 € s DPH",24.05.2024,31.05.2024,platná,"ZML 54/2023/RD, OBJ 5/114/2024" 279/2024,"Potraviny - rôzne, vajcia",,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o. Zvolen, Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, IČO: 36019208","270,14 € s DPH",22.05.2024,24.05.2024,platná,"ZML 54/2023/RD, OBJ 5/112/2024" 268/2024,Potraviny - rôzne a vajcia,,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o. Zvolen, Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, IČO: 36019208","947,72 € s DPH",17.05.2024,20.05.2024,platná,"ZML 54/2023/RD, OBJ 5/108/2024" 269/2024,Potraviny - mlieko,,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o. Zvolen, Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, IČO: 36019208","142,72 € s DPH",17.05.2024,20.05.2024,platná,ZML 53/2023/RD OBJ 5/107/2024 257/2024,"Potraviny - rôzne, vajcia",,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o. Zvolen, Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, IČO: 36019208","467,00 € s DPH",10.05.2024,14.05.2024,platná,"ZML 54/2023/RD, OBJ 5/103/2024" 258/2024,Potraviny - mlieko,,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o. Zvolen, Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, IČO: 36019208","294,70 € s DPH",10.05.2024,14.05.2024,platná,"ZML 53/2023/RD, OBJ 5/102/2024" 249/2024,Potraviny - mlieko,,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o. Zvolen, Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, IČO: 36019208","258,04 € s DPH",09.05.2024,10.05.2024,platná,"ZML 53/2024/RD, OBJ 5/097/2024" 250/2024,Potraviny - rôzne a vajcia,,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o. Zvolen, Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, IČO: 36019208","396,65 € s DPH",09.05.2024,10.05.2024,platná,"ZML 54/2023/RD, OBJ 5/098/2024" 251/2024,Potraviny - rôzne a vajcia,,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o. Zvolen, Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, IČO: 36019208","363,94 € s DPH",09.05.2024,10.05.2024,platná,"ZML 54/2023/RD, OBJ 5/098/2024" 225/2024,"Potraviny - rôzne, vajcia",,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o. Zvolen, Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, IČO: 36019208","383,62 € s DPH",24.04.2024,29.04.2024,platná,"ZML 54/2023/RD, OBJ 5/091/2024" 227/2024,Potraviny - mlieko,,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o. Zvolen, Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, IČO: 36019208","185,37 € s DPH",26.04.2024,29.04.2024,platná,"ZML 53/2023/RD, OBJ 5/092/2024" 228/2024,"Potraviny - rôzne, vajcia",,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o. Zvolen, Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, IČO: 36019208","1 296,43 € s DPH",26.04.2024,29.04.2024,platná,"ZML 54/2023/RD, OBJ 5/093/2024" 218/2024,Potraviny - mlieko,,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o. Zvolen, Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, IČO: 36019208","270,67 € s DPH",19.04.2024,24.04.2024,platná,"ZML 53/2024/RD, IBJ 5/086/2024" 219/2024,"Potraviny - rôzne, vajcia",,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o. Zvolen, Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, IČO: 36019208","45,55 € s DPH",19.04.2024,24.04.2024,platná,"ZML 54/2023/RD, OBJ 5/087/2024" 220/2024,"Potraviny - rôzne, vajcia",,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o. Zvolen, Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, IČO: 36019208","512,03 € s DPH",19.04.2024,24.04.2024,platná,"ZML 54/2023/RD, OBJ 5/087/2024" 212/2024,Potraviny - mlieko,,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o. Zvolen, Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, IČO: 36019208","243,72 € s DPH",16.04.2024,23.04.2024,platná,"ZML 53/2023/RD, OBJ 5/085/2024" 213/2024,"Potraviny - rôzne, vajcia",,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o. Zvolen, Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, IČO: 36019208","164,10 € s DPH",16.04.2024,23.04.2024,platná,"ZML 54/2023/RD, OBJ 5/085/2024" 205/2024,Potraviny - mlieko,,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o. Zvolen, Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, IČO: 36019208","196,04 € s DPH",12.04.2024,16.04.2024,platná,ZML 53/2024/RD OBJ 5/080/2024 204/2024,"Potraviny - rôzne, vajcia",,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o. Zvolen, Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, IČO: 36019208","796,56 € s DPH",12.04.2024,16.04.2024,platná,ZML 54/2023/RD IBJ 5/081/2024 198/2024,Potraviny - mlieko,,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o. Zvolen, Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, IČO: 36019208","423,78 € s DPH",10.04.2024,12.04.2024,platná,"ZML 53/2023/RD, OBJ 5/078/2024" 199/2024,"Potraviny - rôzne, vajcia",,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o. Zvolen, Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, IČO: 36019208","265,59 € s DPH",10.04.2024,12.04.2024,platná,"ZML 54/2023/RD, OBJ 5/079/2024" 175/2024,Potraviny - mlieko,,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o. Zvolen, Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, IČO: 36019208","171,48 € s DPH",03.04.2024,10.04.2024,platná,"ZML 53/2023/RD, OBJ 5/068/2024" 176/2024,"Potraviny - rôzne, vajcia",,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o. Zvolen, Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, IČO: 36019208","34,78 € s DPH",03.04.2024,10.04.2024,platná,"ZML 54/2023/RD, OBJ 5/069/2024" 186/2024,"Potraviny - rôzne, vajcia",,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o. Zvolen, Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, IČO: 36019208","350,07 € s DPH",05.04.2024,10.04.2024,platná,"ZML 54/2023/RD, OBJ 5/074/2024" 187/2024,Potraviny - mlieko,,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o. Zvolen, Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, IČO: 36019208","53,50 € s DPH",05.04.2024,10.04.2024,platná,"ZML 53/2023/RD, OBJ 5/073/2024" 152/2024,"Potraviny - rôzne, vajcia",,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o. Zvolen, Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, IČO: 36019208","170,76 € s DPH",18.03.2024,26.03.2024,platná,"ZML 54/2023/RD, OBJ 5/062/2024" 160/2024,Potraviny - mlieko,,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o. Zvolen, Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, IČO: 36019208","227,89 € s DPH",22.03.2024,26.03.2024,platná,ZML 53/2023/RD OBJ 5/063/2024 161/2024,"Potraviny - rôzne, vajcia",,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o. Zvolen, Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, IČO: 36019208","630,38 € s DPH",22.03.2024,26.03.2024,platná,"54/2023/RD, OBJ 5/064/2024" 162/2024,"Potraviny - rôzne, vajcia",,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o. Zvolen, Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, IČO: 36019208","766,32 € s DPH",22.03.2024,26.03.2024,platná,"ZML 54/2023/RD, OBJ 5/064/2024" 149/2024,"Potraviny - rôzne, vajcia",,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o. Zvolen, Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, IČO: 36019208","1 139,32 € s DPH",15.03.2024,19.03.2024,platná,"ZML 54/2023/RD, OBJ 5/058/2024" 150/2024,Potraviny - mlieko,,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o. Zvolen, Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, IČO: 36019208","160,73 € s DPH",15.03.2024,19.03.2024,platná,"ZML 53/2023/RD, OBJ 5/057/2024" 120/2024,"Potraviny - rôzne, vajcia",,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o. Zvolen, Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, IČO: 36019208","367,39 € s DPH",07.03.2024,18.03.2024,platná,"ZML 54/2023/RD, OBJ 5/052/2024" 121/2024,"Potraviny - rôzne, vajcia",,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o. Zvolen, Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, IČO: 36019208","507,27 € s DPH",07.03.2024,18.03.2024,platná,"ZML 54/2023/RD, OBJ 5/048/2024" 122/2024,Potraviny - mlieko,,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o. Zvolen, Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, IČO: 36019208","71,13 € s DPH",07.03.2024,18.03.2024,platná,"ZML 53/2023/RD, OBJ 5/047/2024" 134/2024,Potraviny - mlieko,,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o. Zvolen, Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, IČO: 36019208","179,99 € s DPH",08.03.2024,18.03.2024,platná,"ZML 53/2023/RD, OBJ 5/053/2024" 135/2024,"Potraviny - rôzne, vajcia",,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o. Zvolen, Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, IČO: 36019208","1 254,12 € s DPH",08.03.2024,18.03.2024,platná,"ZML 54/2023/RD, OBJ 5/054/2024" 22/2022,potraviny - rôzne,1/2022/RZ,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o. Zvolen, Námestie SNP , 9601 Zvolen, IČO: 36019208","422,75 € s DPH",17.01.2022,09.02.2022,platná,obj. 5/005/2022 172023,potraviny mliečne,,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o. Zvolen, ))Námestie SNP, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208","106,60 € s DPH",18.01.2023,27.01.2023,platná,obj. 5/006/2023 134/2022,,1/2022/RZ,dodávateľ: INMEDIA s.r.o.,,,,platná, 95/2022,,2/2022/RZ,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o, Zvolen, IČO: 36019208","114,57 € s DPH",02.03.2022,22.03.2022,platná,obj. 5/030/2022 76/2024,potraviny mliečne,,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o, Námestie SNP, Zvolen, IČO: 36019208","118,15 € s DPH",09.02.2024,14.02.2024,platná,"zml. 53/2023/RD, obj. 5/035/2024" 557/2023,potraviny rôzne,,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o, Námestie SNP, Zvolen, IČO: 36019208","593,84 € s DPH",02.11.2023,15.11.2023,platná,zml. 54/2023/RD 202/2022,potraviny,2/2022/RZ,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o, Námestie SNP, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208","187,03 € s DPH",29.04.2022,11.05.2022,platná,5/078/2022 668/2022,potraviny - mliečne,,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o, Námestie SNP, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208",,,,platná, 300/2022,potraviny - rôzne,1/2022/RZ,"dodávateľ: INMEDIA Zvolen,, Námestie SNP 960 01 Zvolen, IČO: 36019208","324,65 € s DPH",20.06.2022,24.06.2022,platná,obj. 5/115/2022 117/2022,"potraviny - vajcia, mliečne výrobky",2/2022/RZ,"dodávateľ: INMEDIA S.R.O., Námestie SNP, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208","187,13 € s DPH",14.03.2022,29.03.2022,platná,OBJ. 5/041/2022 6/2024,"potraviny rôzne, vajcia",,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Námestie SNP, Zvolen, IČO: 36019208","95,86 € s DPH",09.01.2024,17.01.2024,platná,"zml. 54/2023/RD, obj. 5/006/2024" 678/2023,"rôzne, vajcia",,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Námestie SNP, Zvolen, IČO: 36019208","613,23 € s DPH",18.12.2023,22.12.2023,platná,"zml. 54/2023/RD, obj. 5/219/2023" 667/2023,potraviny rôzne,,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Námestie SNP, Zvolen, IČO: 36019208","349,89 € s DPH",12.12.2023,18.12.2023,platná,"zml. 54/2023/RD, obj. 5/214/2023" 670/2023,potraviny rôzne,,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Námestie SNP, Zvolen, IČO: 36019208","284,58 € s DPH",13.12.2023,18.12.2023,platná,"zml. 54/2023/RD, obj. 5/214/2023" 501/2023,potraviny rôzne,,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Námestie SNP, Zvolen, IČO: 36019208","667,58 € s DPH",12.10.2023,17.10.2023,platná,"zml. 51/2023/RZ, obj. 5/166/2023" 37/2024,potraviny rôzne,,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Námestie SNP, Zvolen, IČO: 36019208","174,10 € s DPH",26.01.2024,,platná,"zml. 54/2023/RD, obj. 5/023/2024" 76/2022,potraviny - mliečne,2/2022/RZ,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Námestie SNP, 96001 Zvolen, IČO: 360192",,,,platná, 102/2022,potraviny - rôzne,1/2022/RZ,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Námestie SNP, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208","480,19 € s DPH",04.03.2022,29.03.2022,platná,obj. 5/036/2022 35/2022,potraviny mliečne,2/2022/RZ,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Námestie SNP, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208","347,70 € s DPH",17.01.2022,09.02.2022,platná,obj. 5/009/2022 198/2023,potraviny mliečne,,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Námestie SNP, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208","261,04 € s DPH",24.04.2023,28.04.2023,platná,"zml. 31/2022/RD, obj. 5/075/2023" 245/2022,potraviny - rôzne,1/2022/RZ,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Námestie SNP, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208","333,06 € s DPH",20.05.2022,30.05.2022,platná,obj. 5/094/2022 246/2022,potraviny - mliečne,22/2022/RZ,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Námestie SNP, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208","112,60 € s DPH",20.05.2022,30.05.2022,platná,obj. 5/093/2022 263/2023,potraviny - mliečne,,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Námestie SNP, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208",,,,platná, 3/2024,potraviny mliečne,,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Námestie SNP Zvolen, IČO: 36019208","151,63 € s DPH",09.01.2024,24.01.2024,platná,"zml. 53/2023/RD, obj. 5/001/2024" 220/2023,potraviny rôzne,,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Námestie SNP Zvolen, 960 01, IČO: 36019208","261,26 € s DPH",04.04.2023,15.05.2023,platná,"zml. 31/2022/RD, obj. 5/086/2023" 636/2023,potraviny - rôzne,,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o. Zvolen, Námestie SNP, Zvolen, IČO: 36019208","497,80 € s DPH",01.12.2023,07.12.2023,platná,"zml. 54/2023/RD, obj. 5/208/2023" 237/2022,potraviny rôzne,1/2022/RZ,"dodávateľ: INMEDIA S.R.O., Námestie SNP, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208","610,51 € s DPH",18.05.2022,30.05.2022,platná,obj. 5/089/2022 504/2023,potraviny - rôzne,,"dodávateľ: INEMEDIA s.r.o., Námestie SNP, Zvolen, IČO: 36019208","459,04 € s DPH",16.10.2023,17.10.2023,platná,"zml. 54/2023/RZ, obj. 5/171/2023" 302/2022,potraviny - mliečne,22/2022/RZ,"dodávateľ: INEMEDIA s.r.o. Zvolen, Námestie SNP, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208","69,98 € s DPH",20.06.2022,24.06.2022,platná,potraviny mliečne 623/202,"potraviny mliečne, vajcia",,"dodávateľ: INEMEDIA s.,r.o, Námestie SWNP, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208","237,63 € s DPH",05.12.2022,08.12.2022,platná,zm. 31/2022/RD 35/2024,potraviny rôzne,,"dodávateľ: INEMDIA s.r.o., Námestie SNP, Zvolen, IČO: 360129208","362,52 € s DPH",24.01.2024,05.02.2024,platná,"zml. 54/2023/RD, obj. 5/021/2024" 184/2022,kancelársky papier,,"dodávateľ: INCO-AG s.r.o., Volgogradská 9, 080 01 Prešov, IČO: 36445517","204,40 € s DPH",12.04.2022,21.04.2022,platná,obj. 39/2022/2 553/2021,"germicidný žiarič, dezinfekcia",,"dodávateľ: Hmotné rezervy KSK s.r.o., Strojárenská 3, 040 01 Košice, IČO: 45424462","766,52 € s DPH",17.12.2021,20.12.2021,platná,obj. 167/2021/5 377/2022,žaluzie,,"dodávateľ: Hadek Jozef,, Užhorodská 25, 071 01 Michalovce, IČO: 34565566","251,00 € s DPH",17.08.2022,30.08.2022,platná,obj. 86/2022/2 150/2021,interiérové vybavenie,,"dodávateľ: Hadek Jozef, Lesné č. 63, 07101, IČO: 34565566","4 180,56 € s DPH",13.05.2021,19.05.2021,platná,obj. 034/2021/5 596/2023,materiál na výchovno-vzdelávaciu činnosť,,"dodávateľ: HRANPEX A.S., Mlynské Nivy 43, Bratislava, IČO: 36398446","159,96 € s DPH",15.11.2023,23.11.2023,platná,obj. 206/2023/2 217/2021,náradie,,"dodávateľ: HQ Tools s.r.o., Hviezdoslavova 41, 900 31 Stupava, IČO: 36833622","374,99 € s DPH",10.06.2021,28.06.2021,platná,obj. 084/2021/2 278/2023,materiál na opravy,,"dodávateľ: HELLCO s.r.o., Pribovce 196, IČO: 31589863","162,00 € s DPH",23.05.2023,26.05.2023,platná,obj. 102/2023/2 587/2023,materiál na odborný výcvik,,"dodávateľ: HELAGO-SK s.r.o., Kosodrevinová 2, Bratislava, IČO: 47479258","648,00 € s DPH",10.11.2023,15.11.2023,platná,obj. 196/2023/1 391/2021,elektroinštalačný materiál,,"dodávateľ: HAGARD:HAL s.r.o., Pražská 9, 94911 Nitra, IČO: 50111990","300,65 € s DPH",04.10.2021,18.10.2021,platná,obj. 142/2021/2 427/2021,elektroinštalačný materiál,,"dodávateľ: HAGARD:HAL s.r.o., Pražská 9, 94911 Nitra, IČO: 50111990","105,02 € s DPH",08.10.2021,18.10.2021,platná, 503/2023,materiál - elektro,,"dodávateľ: HAGARD.HAL. S.R.O., Pražská 9, Nitra, IČO: 50111990","120,22 € s DPH",16.10.2023,17.10.2023,platná,obj. 161/2023/5 405/2023,materiál,,"dodávateľ: HAGARD.HAL. S.R.O., Pražská 9, Nitra, IČO: 50111990","458,96 € s DPH",28.08.2023,21.09.2023,platná,obj. 128/2023/2 450/2023,materiál,,"dodávateľ: HAGARD.HAL sr.o., Pražská 9, Nitra, IČO: 50111990","191,34 € s DPH",25.09.2023,06.10.2023,platná,obj. 148/2023/1 505/2021,elektro materiál,,"dodávateľ: HAGARD-HAL. s.r.o., Pražská 9, Nitra, IČO: 50111990","823,28 € s DPH",29.11.2021,10.12.2021,platná,obj. 169/2021/2 541/2022,elektro-materiál,,"dodávateľ: HAGARD-HAL s.r.o., Prážská 9, 94911 Nitra, IČO: 50111990","627,30 € s DPH",02.11.2022,22.11.2022,platná,obj. 541/2022 679/2023,elektromateriál,,"dodávateľ: HAGARD-HAL s.r.o., Pražská 9, Nitra, IČO: 50111990","89,05 € s DPH",18.12.2023,22.12.2023,platná,obj. 228/2023/1 674/2023,materiál - elektro,,"dodávateľ: HAGARD-HAL s.r.o., Pražská 9, Nitra, IČO: 50111990","230,05 € s DPH",13.12.2023,18.12.2023,platná,"obj. 176/2023/5,180/20232" 601/2023,elektro-materiál,,"dodávateľ: HAGARD-HAL s.r.o., Pražská 9, Nitra, IČO: 50111990","295,93 € s DPH",20.11.2023,23.11.2023,platná,"obj. 194,197,202/2023/2" 588/2023,elektro-materiál,,"dodávateľ: HAGARD-HAL s.r.o., Pražská 9, Nitra, IČO: 50111990","83,09 € s DPH",13.11.2023,15.11.2023,platná,obj. 192/2023/1 537/2023,elektro-materiál,,"dodávateľ: HAGARD-HAL s.r.o., Pražská 9, Nitra, IČO: 50111990","125,78 € s DPH",25.10.2023,03.11.2023,platná,obj. 140/2023/2 290/2023,elektro-materiál,,"dodávateľ: HAGARD-HAL s.r.o., Pražská 9, Nitra 949 11, IČO: 50111990","118,55 € s DPH",01.06.2023,06.06.2023,platná,obj. 94/2023/2 255/2022,elektromateriál,,"dodávateľ: HAGARD-HAL s.r.o., Pražská 9, 94911 Nitra, IČO: 50111990","249,72 € s DPH",30.05.2022,03.06.2022,platná,obj. 54/2022/2 197/2023,elektro-materiál,,"dodávateľ: HAGARD-HAL s.r.o., Pražská 9, 949 11 Nitra, IČO: 50111990","266,16 € s DPH",24.04.2023,27.04.2023,platná,obj. 68/2023/2 666/2022,elektro-materiál,,"dodávateľ: HAGARD-HAL s.r.o., Pražská 9, 949 11 Nitra, IČO: 50111990","277,12 € s DPH",19.12.2022,30.12.2022,platná,obj. 206/2022/2 659/2023,elektromateriál,,"dodávateľ: HAGARD s.r.o., Pražská 9, Nitra, IČO: 50111990","77,93 € s DPH",11.12.2023,18.12.2023,platná,obj. 224/2023/1 229/2023,materiál - elek. drev,,"dodávateľ: HAGARD HAL s.r.o., Pražská 9, Nitra, 949 11, IČO: 50111990","9,49 € s DPH",09.05.2023,15.05.2023,platná,obj. 81/2023/2 284/2021,materiál - elektro,,"dodávateľ: HAGARD HAL s.r.o., Pražská 9, 949 11, Nitra, IČO: 50111990","4,96 € s DPH",19.07.2021,28.07.2021,platná,obj. 087/2021/1 269/2021,materiál - elektro,,"dodávateľ: HAGARD HAL s.r.o., Pražská 9, 949 11, Nitra, IČO: 50111990","361,76 € s DPH",12.07.2021,20.07.2021,platná,obj. 087/2021/1 178/2021,elektro-materiál,,"dodávateľ: HAGARD HAL s.r.o., Pražská 9, 949 11, Nitra, IČO: 50111990","75,94 € s DPH",28.05.2021,02.06.2021,platná,obj. 058/2021/2 420/2020,materiál,,"dodávateľ: HAGARD HAL s.r.o., Pražská 9, 949 11, Nitra, IČO: 50111990","187,45 € s DPH",08.10.2020,21.10.2020,platná,obj. 153/2020/1 122/2020,materiál - elektro,,"dodávateľ: HAGARD HAL s.r.o., Pražská 9, 949 11, Nitra, IČO: 50111990","1,76 € s DPH",09.03.2020,18.03.2020,platná,obj. 030/2020/2 91/2020,materiál - elektro,,"dodávateľ: HAGARD HAL s.r.o., Pražská 9, 949 11, Nitra, IČO: 50111990","108,26 € s DPH",19.02.2020,27.02.2020,platná,objednávka 030/2020/2 39/2023,materiál - elektro,,"dodávateľ: HAGARD HAL s.r.o., Pražská 9, 949 11 Nitra, IČO: 50111990","395,03 € s DPH",30.01.2023,01.02.2023,platná,obj. 14/2023/2 620/2023,elektro-materiál,,"dodávateľ: HAGARD HAL s.r.o., Pražská 9, 949 11 Nitra, IČO: 50111990","22,10 € s DPH",27.11.2023,01.12.2023,platná,obj. 194/2023/5 613/2022,elektro-materiál,,"dodávateľ: HAGARD HAL s.r.o., Pražská 9, 949 11 Nitra, IČO: 50111990","148,80 € s DPH",01.12.2022,05.12.2022,platná,"obj. 167,189/2022/1" 608/2022,elektromateriál,,"dodávateľ: HAGARD HAL s.r.o., Pražská 9, 949 11 Nitra, IČO: 50111990","1 238,86 € s DPH",28.11.2022,30.11.2022,platná,"obj. 167,175/2022/2" 609/2022,elektriomateriál,,"dodávateľ: HAGARD HAL s.r.o., Pražská 9, 949 11 Nitra, IČO: 50111990","117,35 € s DPH",28.11.2022,30.11.2022,platná,obj. 189/2022/1 397/2022,LED žiarivky,,"dodávateľ: HAGARD HAL s.r.o., Pražská 9, 949 11 Nitra, IČO: 50111990","280,51 € s DPH",26.08.2022,09.09.2022,platná,obj. 104/2022/1 710/2019,elektro-materiál - odborný výcvik,,"dodávateľ: HAGARD HAL s.r.o., Pražská 9, 949 11 Nitra, IČO: 50111990","40,97 € s DPH",03.12.2019,10.12.2019,platná,objednávka 233/2019/2 510/2022,elektro-materiál,,"dodávateľ: HAGARD HAL s.r.o., Pražská 9, 949 11 Nitra","71,14 € s DPH",14.10.2022,18.10.2022,platná,obj. 127/2022/2 71/2023,elektro-materiál,,"dodávateľ: HAGARD HAL S.R.O., Pražská 9, Nitra, IČO: 50111990","340,07 € s DPH",09.02.2023,15.02.2023,platná,"obj. 22/2023/1,2" 150/2023,materiál,,"dodávateľ: HAGARD HAL S.R.O., Pražská 9, 949 11 Nitra, IČO: 50111990","541,69 € s DPH",27.03.2023,28.03.2023,platná,obj. 48/2023/2 528/2022,elektromateriál,,"dodávateľ: HAGARD HAL S.R.O., Pražská 9, 949 11 Nitra, IČO: 50111990","120,82 € s DPH",24.10.2022,03.11.2022,platná,obj. 141/2022/2 150/2023,materiál,,"dodávateľ: HAGARD HAL S.R.O., Pražská 9, 949 11 Nitra, IČO: 50111990","541,00 € s DPH",,,platná, 279/2022,web seminár,,"dodávateľ: Grantexpert s.r.o., Záhradnícka 72, 821 08 Bratislava, IČO: 47454890","79,00 € s DPH",07.06.2022,10.06.2022,platná,obj. 10/2022 455/2023,edukačné publikácie,,"dodávateľ: Gorila.sk,, Gorkého 4, Martin, IČO: 456503249","504,30 € s DPH",27.09.2023,11.10.2023,platná,obj. 151/2023/2 583/2020,"odborné knihy, časopisy",,"dodávateľ: Gorila.sk,, Gorkého 4, Martin, IČO: 45503249","60,16 € s DPH",09.12.2020,29.12.2020,platná,obj. 238/2020/1 410/2021,"tekutá dezinfekcia, antigenový rýchlotest, rúško jednorazové",,"dodávateľ: Genus Pharma s.r.o., Bystrická 901, 96681 Žarnovica, IČO: 47241292","328,30 € s DPH",07.10.2021,18.10.2021,platná,"obj. 149/2021/1,2" 18/2023,materiál,,"dodávateľ: Gabriel Záhorčák, Hrehovčíka 1, P.O.Box 184, 071 01 Michalovce, IČO: 32687168","1 122,67 € s DPH",18.01.2023,23.01.2023,platná,obj. 2/2023/5 386/2021,vybavenie kuchyne - kuchynské náčinie,,"dodávateľ: Gabriel Záhorčák KARLO, Andreja Hrehovčíka 1, 07101 Michalovce, IČO: 32687168","784,27 € s DPH",30.09.2021,18.10.2021,platná,obj. 141/2021/5 502/2021,riad do školskej jedálne,,"dodávateľ: Gabriel Záhorčák KARLO, A. Hrehovčíka 1, P.O.Box 184, Michalovce, IČO: 32687168","492,00 € s DPH",24.11.2021,10.12.2021,platná,"obj,. 14182021/5" 469/2020,zariadenie kuchyne,,"dodávateľ: Gabriel Záhorčák KARLO, A. Hrehovčíka 1, P.O.Box 184, MI, IČO: 32687168","185,54 € s DPH",29.10.2020,04.11.2020,platná,obj. 191/2020/5 329/2020,tácky do jedálne,,"dodávateľ: Gabriel Záhorčák KARLO, A. Hrehovčíka 1, P.O.Box 184, MI, IČO: 32687168","65 160,00 € s DPH",03.09.2020,08.09.2020,platná,125/2020/5 252/2022,materiál - režijmý,,"dodávateľ: Gabriel Záhorčák KARLO, A. Hrehovčíka 1, P.O. Box 184, 071 01 Michalovce, IČO: 32687168","134,87 € s DPH",25.05.2022,30.05.2022,platná,obj. 55/2022/2 261/2023,opravy,,"dodávateľ: Gabriel Egri - elektroservis VALTIM, Karola Kuzmányho 189/10, 071 01 Michalovce, IČO: 40411061","51,60 € s DPH",19.05.2023,26.05.2023,platná,obj. 99/2023/5 652/2023,opravy,,"dodávateľ: Gabriel Egri - elektroservis VALTIM, Karola Kuzmányho 189, MI, IČO: 40411061","184,80 € s DPH",07.12.2023,11.12.2023,platná,obj. 221/2023/5 322/2021,Potraviny - mliečne,64/2020/RZ,"dodávateľ: GVP spol. sr.o., Tolstého 1, 06601, IČO: 3644619","68,52 € s DPH",30.08.2021,09.09.2021,platná,obj. 5/0820/2021 57/2020,potraviny,45/2019/RZ,"dodávateľ: GVP spol. s.r.o.t, Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO: 36446190","139,22 € s DPH",06.02.2020,13.02.2020,platná,objednávka 5/023/2020 521/2021,mliečne potraviny,64/2020/RZ,"dodávateľ: GVP spol. s.r.o., Tolstého 1, 06601 Humenné, IČO: 36446190","203,14 € s DPH",02.12.2021,10.12.2021,platná,obj. 5/153/2021 496/2021,mliečne výrobky,,"dodávateľ: GVP spol. s.r.o., Tolstého 1, 06601 Humenné, IČO: 36446190","463,20 € s DPH",18.11.2021,10.12.2021,platná,mliečne potraviny 506/2021,mliečne výrobky,64/2020/RZ,"dodávateľ: GVP spol. s.r.o., Tolstého 1, 06601 Humenné, IČO: 36446190","169,80 € s DPH",29.11.2021,10.12.2021,platná,obj. 5/148/2021 341/2021,potraviny - mliečne,64/2020/RZ,"dodávateľ: GVP spol. s.r.o., Tolstého 1, 06601 Humenné, IČO: 36446190","58,96 € s DPH",08.09.2021,21.09.2021,platná,obj. 5/089/2021 509/2021,mliečne potraviny,64/2020/RZ,"dodávateľ: GVP spol. s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO: 36446190","7,21 € s DPH",29.11.2021,10.12.2021,platná,obj. 5/148/2021 471/2021,potraviny,64/2020/RZ,"dodávateľ: GVP spol. s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO: 36446190","165,85 € s DPH",04.11.2021,23.11.2021,platná, 485/2021,,64/2020/RZ,"dodávateľ: GVP spol. s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO: 36446190","285,71 € s DPH",11.11.2021,23.11.2021,platná,obj. 5/138/2021 358/2021,potraviny - mliečne,64/2020/RZ,"dodávateľ: GVP spol. s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO: 36446190","305,83 € s DPH",20.09.2021,05.10.2021,platná,"obj,. 5/096/2021" 362/2021,potraviny - mliečne,64/2020/RZ,"dodávateľ: GVP spol. s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO: 36446190","237,61 € s DPH",20.09.2021,05.10.2021,platná,obj. 5/091/2021 369/2021,potraviny - mliečne,64/2020/RZ,"dodávateľ: GVP spol. s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO: 36446190","176,45 € s DPH",23.09.2021,05.10.2021,platná,obj. 5/099/2021 336/2021,potraviny - mliečne,64/2020/RZ,"dodávateľ: GVP spol. s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO: 36446190","58,24 € s DPH",07.09.2021,21.09.2021,platná,obj. 5/084/2021 227/2021,potraviny,47/2019/RZ,"dodávateľ: GVP spol. s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO: 36446190","146,51 € s DPH",17.06.2021,29.06.2021,platná,obj. 5/061/2021 228/2021,potraviny mliečne,64/2020/RZ,"dodávateľ: GVP spol. s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO: 36446190","29,69 € s DPH",17.06.2021,29.06.2021,platná,obj. 5/060/2021 240/2021,potraviny,47/2019/RZ,"dodávateľ: GVP spol. s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO: 36446190","54,97 € s DPH",24.06.2021,29.06.2021,platná,5/067/2021 241/2021,,64/2020/RZ,"dodávateľ: GVP spol. s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO: 36446190","158,51 € s DPH",24.06.2021,29.06.2021,platná,5/066/2021 218/2021,potraviny,47/2019/RZ,"dodávateľ: GVP spol. s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO: 36446190","152,59 € s DPH",10.06.2021,28.06.2021,platná,obj. 5/054/2021 2192021,potraviny - mliečne,64/2020/RZ,"dodávateľ: GVP spol. s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO: 36446190","198,96 € s DPH",10.06.2021,28.06.2021,platná,obj. 5/053/2021 222/2021,potraviny - mliečne,64/2020/RZ,"dodávateľ: GVP spol. s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO: 36446190","205,80 € s DPH",14.06.2021,28.06.2021,platná,5/059/2021 197/2021,potraviny - rôzne,47/2019/RZ,"dodávateľ: GVP spol. s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO: 36446190","287,16 € s DPH",03.06.2021,11.06.2021,platná,obj. 5/048/2021 198/2021,potraviny - mliečne,64/2020/RZ,"dodávateľ: GVP spol. s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO: 36446190","92,36 € s DPH",03.06.2021,11.06.2021,platná,obj. 5/047/2021 183/2021,potraviny - mliečne,47/2019/RZ,"dodávateľ: GVP spol. s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO: 36446190","116,47 € s DPH",31.05.2021,09.06.2021,platná,obj. 5/042/2021 182/2021,potraviny - mliečne,64/2020/RZ,"dodávateľ: GVP spol. s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO: 36446190","10,80 € s DPH",31.05.2021,07.06.2021,platná,obj. 5/041/2021 176/2021,potraviny - mliečne,,"dodávateľ: GVP spol. s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO: 36446190","268,92 € s DPH",28.05.2021,02.06.2021,platná,obj. 5/041/2021 168/2021,potraviny - rôzne,47/2019/RZ,"dodávateľ: GVP spol. s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO: 36446190","201,08 € s DPH",24.05.2021,31.05.2021,platná,obj. 5/036/2021 171/2021,potraviny - mliečne,64/2020/RZ,"dodávateľ: GVP spol. s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO: 36446190","293,06 € s DPH",24.05.2021,31.05.2021,platná,obj. 5/035/2021 152/2021,"potraviny - rôzne, múka",47/2019/RZ,"dodávateľ: GVP spol. s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO: 36446190","138,61 € s DPH",14.05.2021,19.05.2021,platná,obj. 5/029/2021 153/2021,"potraviny - mliečne, vajcia",64/2020/RZ,"dodávateľ: GVP spol. s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO: 36446190","121,22 € s DPH",14.05.2021,19.05.2021,platná,obj. 5/029/2021 160/2021,potraviny - mliečne,,"dodávateľ: GVP spol. s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO: 36446190","168,68 € s DPH",17.05.2021,19.05.2021,platná,obj. 5/034/2021 134/2021,"Potraviny - rôzne, múka",,"dodávateľ: GVP spol. s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO: 36446190","33,06 € s DPH",06.05.2021,12.05.2021,platná,obj. 5/023/2021 116/2021,"potraviny - mliečne, vajcia",,"dodávateľ: GVP spol. s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO: 36446190","73,62 € s DPH",29.04.2021,05.05.2021,platná,obj. 5/017/2021 117/2021,"potraviny - múka, rôzne",47/2019/RZ,"dodávateľ: GVP spol. s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO: 36446190","28,72 € s DPH",29.04.2021,05.05.2021,platná,obj. 5/018/2021 107/2021,,47/2019/RZ,"dodávateľ: GVP spol. s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO: 36446190","48,01 € s DPH",22.04.2021,28.04.2021,platná,obj. 5/012/2021 108/2021,"potraviny - mliečne, vajcia",64/2020/RZ,"dodávateľ: GVP spol. s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO: 36446190","38,37 € s DPH",22.04.2021,28.04.2021,platná,obj. 5/011/2021 98/2021,"potraviny - mliečne, vajcia",64/2020/RZ,"dodávateľ: GVP spol. s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO: 36446190","38,29 € s DPH",15.04.2021,23.04.2021,platná,obj. 5/003/2021 585/2020,"potraviny - rôzne, múka",45/2020,"dodávateľ: GVP spol. s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO: 36446190","104,43 € s DPH",10.12.2020,17.12.2020,platná,"45, 47/2020/RZ" 586/2020,"potraviny - mliečne, vajcia",44/2019/RZ,"dodávateľ: GVP spol. s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO: 36446190","56,94 € s DPH",10.12.2020,17.12.2020,platná, 533/2020,potraviny,44/2019/RZ,"dodávateľ: GVP spol. s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO: 36446190","62,16 € s DPH",26.11.2020,04.12.2020,platná,obj. 5/107/2020 536/2020,potraviny,45/2019/RZ,"dodávateľ: GVP spol. s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO: 36446190","198,41 € s DPH",27.11.2020,04.12.2020,platná,obj. 5/108/2020 553/2020,potraviny,46/2019/RZ,"dodávateľ: GVP spol. s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO: 36446190","118,81 € s DPH",03.12.2020,04.12.2020,platná,obj. 5/112/2020 515/2020,"potraviny - mliečne, vajcia",44/2019/RZ,"dodávateľ: GVP spol. s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO: 36446190","29,10 € s DPH",12.11.2020,26.11.2020,platná,obj. 5/099/2020 521/2020,"potraviny - mliečne, vajcia",44/2019/RZ,"dodávateľ: GVP spol. s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO: 36446190","44,17 € s DPH",19.11.2020,26.11.2020,platná,obj. 5/103/2020 491/2020,potraviny,,"dodávateľ: GVP spol. s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO: 36446190","89,69 € s DPH",05.11.2020,13.11.2020,platná,obj. 5/095/2020 492/2020,potraviny - mliečne,44/2019/RZ,"dodávateľ: GVP spol. s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO: 36446190","64,67 € s DPH",05.11.2020,13.11.2020,platná,obj. 492/2020 450/2020,"potraviny - mliečne, vajcia",44/2019/RZ,"dodávateľ: GVP spol. s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO: 36446190","118,99 € s DPH",28.10.2020,04.11.2020,platná,obj. 5/088/2020 451/2020,"potraviny - rôzne, múka",47/2020/PV,"dodávateľ: GVP spol. s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO: 36446190","137,62 € s DPH",28.10.2020,04.11.2020,platná,obj. 5/087/2020 472/2020,"mliečne výrobky, vajcia",44/2019/RZ,"dodávateľ: GVP spol. s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO: 36446190","39,59 € s DPH",29.10.2020,04.11.2020,platná,obj. 5/090/2020 409/2020,potraviny,47/2020/PV,"dodávateľ: GVP spol. s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO: 36446190","98,77 € s DPH",06.10.2020,16.10.2020,platná,obj. 5/074/2020 407/2020,"potraviny - mliečne, vajcia",44/2020,"dodávateľ: GVP spol. s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO: 36446190","128,74 € s DPH",06.10.2020,16.10.2020,platná,obj. 5/073/2020 411/2020,"potraviny - rôzne, múka",45/2020,"dodávateľ: GVP spol. s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO: 36446190","450,70 € s DPH",08.10.2020,16.10.2020,platná,obj. 5/079/2020 412/2020,"potraviny - mliečne, vajcia",44/2019/RZ,"dodávateľ: GVP spol. s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO: 36446190","273,79 € s DPH",08.10.2020,16.10.2020,platná,obj. 5/078/2020 374/2020,potraviny - mliečne,44/2020,"dodávateľ: GVP spol. s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO: 36446190","218,26 € s DPH",28.09.2020,06.10.2020,platná,obj. 5/067/2020 375/2020,Potraviny,,"dodávateľ: GVP spol. s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO: 36446190","378,70 € s DPH",28.09.2020,06.10.2020,platná,obj. 5/068/2020 376/2020,potravin,47/2020/PV,"dodávateľ: GVP spol. s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO: 36446190","231,67 € s DPH",28.09.2020,06.10.2020,platná,obj. 5/068/2020 364/2020,potraviny,45/2019/RZ,"dodávateľ: GVP spol. s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO: 36446190","127,08 € s DPH",18.09.2020,25.09.2020,platná,obj. 5/062/2020 365/2020,potraviny - mliečne,44/2019/RZ,"dodávateľ: GVP spol. s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO: 36446190","258,28 € s DPH",18.09.2020,25.09.2020,platná,obj. 5/061/2020 370/2020,potraviny - mliečne,44/2019/RZ,"dodávateľ: GVP spol. s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO: 36446190","16,20 € s DPH",22.09.2020,25.09.2020,platná,obj. 5/061/2020 338/2020,potraviny,47/2019/RZ,"dodávateľ: GVP spol. s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO: 36446190","50,54 € s DPH",03.09.2020,18.09.2020,platná,obj. 5/052/2020 339/2020,potraviny,44/2019/RZ,"dodávateľ: GVP spol. s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO: 36446190","70,25 € s DPH",03.09.2020,18.09.2020,platná,obj. 5/052/2020 356/2020,potraviny,47/2019/RZ,"dodávateľ: GVP spol. s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO: 36446190","192,01 € s DPH",10.09.2020,18.09.2020,platná,potraviny 354/2020,potraviny,44/2019/RZ,"dodávateľ: GVP spol. s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO: 36446190","335,53 € s DPH",09.09.2020,18.09.2020,platná,potraviny 324/2020,potraviny - mliečne výrobky,46/2019/RZ,"dodávateľ: GVP spol. s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO: 36446190","116,47 € s DPH",31.08.2020,08.09.2020,platná,"zml. 44, 46/2019" 325/2020,potraviny,45/2019/RZ,"dodávateľ: GVP spol. s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO: 36446190","54,41 € s DPH",31.08.2020,08.09.2020,platná,"zml. 45,47/2019/RZ" 326/2020,potraviny,47/2019/RZ,"dodávateľ: GVP spol. s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO: 36446190","399,41 € s DPH",31.08.2020,08.09.2020,platná, 112/2020,"potraviny - rôzne, múka",47/2019/RZ,"dodávateľ: GVP spol. s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO: 36446190","334,04 € s DPH",28.02.2020,18.03.2020,platná,obj. 5/040/2020 113/2020,"potraviny - mliečne, vajcia",244/2019/5,"dodávateľ: GVP spol. s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO: 36446190","137,63 € s DPH",28.02.2020,18.03.2020,platná,obj. 5/043/2020 85/2020,"potraviny - rôzne, múka, olej",45/2019/RZ,"dodávateľ: GVP spol. s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO: 36446190","152,69 € s DPH",19.02.2020,27.02.2020,platná, 93/2020,,44/2019/RZ,"dodávateľ: GVP spol. s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO: 36446190","190,57 € s DPH",20.02.2020,27.02.2020,platná,objednávky 5/039/2020 80/2020,"potraviny - rôzne, múka, olej",45/2019/RZ,"dodávateľ: GVP spol. s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO: 36446190","162,95 € s DPH",14.02.2020,25.02.2020,platná,objednávka 5/029/2020 83/2020,potraviny - rôzne,47/2019/RZ,"dodávateľ: GVP spol. s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO: 36446190","350,71 € s DPH",17.02.2020,25.02.2020,platná,objednávka 5/035/2020 84/2020,"potraviny - mliečne, vajcia",46/2019/RZ,"dodávateľ: GVP spol. s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO: 36446190","249,04 € s DPH",17.02.2020,25.02.2020,platná,objednávka 5/034/2020 27/2020,potraviny,45/2019/RZ,"dodávateľ: GVP spol. s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO: 36446190","423,13 € s DPH",24.01.2020,13.02.2020,platná,objednávka 5/016/2020 37/2020,potraviny,,"dodávateľ: GVP spol. s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO: 36446190","120,13 € s DPH",30.01.2020,13.02.2020,platná,objednávka 5/022/2020 38/2020,potraviny,47/2019/RZ,"dodávateľ: GVP spol. s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO: 36446190","120,13 € s DPH",30.01.2020,13.02.2020,platná,potraviny 58/2020,potraviny,44/2019/RZ,"dodávateľ: GVP spol. s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO: 36446190","180,90 € s DPH",06.02.2020,13.02.2020,platná,objednávka 5/028/2020 26/2020,potraviny,46/2019/RZ,"dodávateľ: GVP spol. s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO: 36446190","189,82 € s DPH",24.01.2020,06.02.2020,platná,objednávka 5/017/2020 2/2020,potraviny,45/2019/RZ,"dodávateľ: GVP spol. s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO: 36446190","363,82 € s DPH",09.01.2020,28.01.2020,platná,objednávka 5/002/2020 4/2020,potraviny,44/2019/RZ,"dodávateľ: GVP spol. s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO: 36446190","363,82 € s DPH",09.01.2020,28.01.2020,platná,objednávka 5/001/2020 7/2020,potraviny,44/2019/RZ,"dodávateľ: GVP spol. s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO: 36446190","23,55 € s DPH",13.01.2020,28.01.2020,platná,objednávka 5/006/2020 16/2020,potraviny,47/2019/RZ,"dodávateľ: GVP spol. s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO: 36446190","548,88 € s DPH",16.01.2020,28.01.2020,platná,objednávka 5/009/2020 17/2020,potraviny,44/2019/RZ,"dodávateľ: GVP spol. s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO: 36446190","445,36 € s DPH",16.01.2020,28.01.2020,platná,objednávka 5/012/2020 763/2019,potraviny,44/2019/RZ,"dodávateľ: GVP spol. s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO: 36446190","70,02 € s DPH",20.12.2019,13.01.2020,platná,objednávka 5/213/2019 716/2019,potraviny,44/2019/RZ,"dodávateľ: GVP spol. s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO: 36446190","52,40 € s DPH",06.12.2019,19.12.2019,platná,objednávka 5/207/2019 717/2019,potraviny,45/2019/RZ,"dodávateľ: GVP spol. s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO: 36446190","107,35 € s DPH",05.12.2019,19.12.2019,platná,objednávka 5/208/2019 734/2019,potraviny,47/2019/RZ,"dodávateľ: GVP spol. s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO: 36446190","316,61 € s DPH",12.12.2019,19.12.2019,platná,objednávka 5/214/2019 735/2019,potraviny,46/2019/RZ,"dodávateľ: GVP spol. s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO: 36446190","55,06 € s DPH",12.12.2019,19.12.2019,platná,objednávka 5/213/2019 736/2019,potraviny,47/2019/RZ,"dodávateľ: GVP spol. s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO: 36446190","127,44 € s DPH",12.12.2019,19.12.2019,platná,objednávka 5/213/2019 692/2019,potraviny,47/2019/RZ,"dodávateľ: GVP spol. s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO: 36446190","135,54 € s DPH",28.11.2019,11.12.2019,platná,objednávka 5/203/2019 693/2019,potraviny,44/2019/RZ,"dodávateľ: GVP spol. s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO: 36446190","379,88 € s DPH",28.11.2019,11.12.2019,platná,objednávka 5/2013/2019 692/2019,potraviny,45/2019/RZ,"dodávateľ: GVP spol. s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO: 36446190","135,54 € s DPH",28.11.2019,11.12.2019,platná,objednávka 5/203/2019 680/2019,potraviny,44/2019/RZ,"dodávateľ: GVP spol. s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO: 36446190","337,70 € s DPH",21.11.2019,05.12.2019,platná,objednávka 5/196/2019 681/2019,potraviny,45/2019/RZ,"dodávateľ: GVP spol. s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO: 36446190","587,78 € s DPH",21.11.2019,05.12.2019,platná,objednávka 5/197/2019 666/2019,potraviny,46/2019/RZ,"dodávateľ: GVP spol. s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO: 36446190","9,78 € s DPH",18.11.2019,02.12.2019,platná,objednávka 5/190/2019 665/2019,potraviny,44/2019/RZ,"dodávateľ: GVP spol. s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO: 36446190","80,76 € s DPH",14.11.2019,28.11.2019,platná,objednávka 5/190/2019 670/2019,potraviny,45/2019/RZ,"dodávateľ: GVP spol. s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO: 36446190","407,08 € s DPH",18.11.2019,28.11.2019,platná,objednávka 5/191/2019 645/2019,potraviny,45/2018/DV,"dodávateľ: GVP spol. s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO: 36446190","361,58 € s DPH",08.11.2019,12.11.2019,platná,obj. 5/184/2019 646/2019,potraviny,44/2019/RZ,"dodávateľ: GVP spol. s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO: 36446190","217,64 € s DPH",08.11.2019,12.11.2019,platná,obj. 5/183/2019 599/2019,potraviny - mliečne výrobky,44/2019/RZ,"dodávateľ: GVP spol. s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO: 36446190","526,44 € s DPH",18.10.2019,29.10.2019,platná,Objednávka 5/168/2019 600/2019,potraviny,45/2019/RZ,"dodávateľ: GVP spol. s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO: 36446190","254,10 € s DPH",18.10.2019,29.10.2019,platná,"č. zmluvy 45,47/2019/RZ,objednávka 5/169/2019" 607/2019,potraviny - vajcia,46/2019/RZ,"dodávateľ: GVP spol. s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO: 36446190","20,16 € s DPH",22.10.2019,29.10.2019,platná,objednávka 5/168/2019 610/2019,potraviny,47/2019/RZ,"dodávateľ: GVP spol. s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO: 36446190","382,42 € s DPH",25.10.2019,29.10.2019,platná,objednávka 5/174/2019 611/2019,"potraviny - mliečne výrobky, vajcia",44/2019/RZ,"dodávateľ: GVP spol. s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO: 36446190","130,65 € s DPH",25.10.2019,29.10.2019,platná,objednávka 5/173/2019 445/2021,potraviny - mliečne výrobky,64/2020/RZ,"dodávateľ: GVP s.r.o., Tolstého 1, 06601 Humenné, IČO: 36446190","151,29 € s DPH",21.10.2021,21.10.2021,platná,obj. 5/124/2021 438/2021,potraviny - mliečne výrobky,64/2020/RZ,"dodávateľ: GVP s.r.o., Tolstého 1, 06601 Humenné, IČO: 36446190","186,54 € s DPH",15.10.2021,19.10.2021,platná,obj. 5/118/2021 387/2021,potraviny - mliečne výrobky,,"dodávateľ: GVP s.r.o., Tolstého 1, 06601 Humenné, IČO: 36446190","485,28 € s DPH",30.09.2021,18.10.2021,platná,Obj. 5/106/2021 414/2021,potraviny - mliečne výrobky,64/2020/RZ,"dodávateľ: GVP s.r.o., Tolstého 1, 06601 Humenné, IČO: 36446190","685,62 € s DPH",07.10.2021,18.10.2021,platná,obj. 5/111/2021 429/2021,mliečne výrobky,64/2020/RZ,"dodávateľ: GVP s.r.o., Tolstého 1, 06601 Humenné, IČO: 36446190","78,72 € s DPH",13.10.2021,18.10.2021,platná,obj.5/116/2021 86/2023,materiiál,,"dodávateľ: GUDE s.r.o., Priemyselná 208/5, 033 01 Podtureň - Roveň, IČO: 36408786","174,52 € s DPH",16.02.2023,22.02.2023,platná,"obj. 30/2023/1,2" 53/2023,"náradie, prístroje",,"dodávateľ: GUDE s.r.o., Priemyselná 208/5, 033 01 Podtureň - Roveň, IČO: 36408786","585,90 € s DPH",02.02.2023,09.02.2023,platná,obj. 20/2023/2 378/2022,výpočtová technika,,"dodávateľ: GOTANA GROUP s.r.o., Nedanovce 301, 958 43 Nedanovce, IČO: 47441232","1 418,00 € s DPH",22.08.2022,30.08.2022,platná,obj. 98/2022/1 178/2022,geometrický plán,,"dodávateľ: GEODETICS s.r.o., Hanojská 2543/1, Košice, IČO: 46571531","396,00 € s DPH",11.04.2022,21.04.2022,platná,obj. 133/2022/1 622/2023,zariadenie do kuchyne,,"dodávateľ: GASTROLUX s.r.o., Bytčická 72, Žilina, IČO: 36413186","1 670,88 € s DPH",28.11.2023,01.12.2023,platná,"obj. 185,186/2023/5" 705/2023,náradie,,"dodávateľ: GASTROLUX s.r.o., Bytčická 72, Žilina","76,80 € s DPH",05.01.2024,24.01.2024,platná,obj. 237/2023/5 288/2023,zariadenie kuchyne,,"dodávateľ: GASTROLUX s.r.o., Bytčická 72, 010 01 Žilina, IČO: 36413186","5 866,80 € s DPH",01.06.2023,06.06.2023,platná,obj. 108/2023/5 498/2021,vývoz biologického odpadu,114/2019,"dodávateľ: FÚRA s.r.o., SNP 77, 04442, IČO: 36211451","108,00 € s DPH",23.11.2021,10.12.2021,platná, 81/2022,vývoz biologického odpadu,,"dodávateľ: FÚRA s.r.o., SNP 77, 04442 Rozhanovce, IČO: 36211451","36,00 € s DPH",24.02.2022,10.03.2022,platná, 436/2021,zber biologicky rozložiteľného odpadu,114/2019,"dodávateľ: FÚRA s.r.o., SNP 77, 04442 Rozhanovce, IČO: 36211451","84,00 € s DPH",15.10.2021,19.10.2021,platná, 546/2021,vývoz biologického odpadu,114/2019,"dodávateľ: FÚRA s.r.o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce, IČO: 36211451","156,00 € s DPH",13.12.2021,20.12.2021,platná, 312/2021,odvoz biologického odpadu,114/2019,"dodávateľ: FÚRA s.r.o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce, IČO: 36211452","36,00 € s DPH",30.08.2021,09.09.2021,platná, 675/2022,materiál na krúžkovú činnosť,,"dodávateľ: Florgal s,.r.o., Tomášikova 13, 821 01 Bratislava, IČO: 44887001","490,50 € s DPH",19.12.2022,30.12.2022,platná,"obj. 203/2022/1,2" 286/2021,odvoz biologického odpadu,114/2019,"dodávateľ: FURA s.r.o., SNP 77, 04442 Rozhanovce, IČO: 36211451","60,00 € s DPH",19.07.2021,28.07.2021,platná, 230/2021,odvoz odpadu z kuchyne,114/2019,"dodávateľ: FURA s.r.o., SNP 77, 04442 Rozhanovce, IČO: 36211451","24,00 € s DPH",18.06.2021,29.06.2021,platná, 10/2021,odvoz kuchynského odpadu,114/2019,"dodávateľ: FURA s.r.o., SNP 77, 04442 Rozhanovce, IČO: 36211451","24,00 € s DPH",21.01.2021,28.01.2021,platná, 620/2020,vývoz odpadu,114/2019,"dodávateľ: FURA s.r.o., SNP 77, 04442 Rozhanovce, IČO: 36211451","48,00 € s DPH",28.12.2020,05.01.2021,platná, 449/2020,vývoz biologického odpadu,114/2019,"dodávateľ: FURA s.r.o., SNP 77, 04442 Rozhanovce, IČO: 36211451","36,00 € s DPH",22.10.2020,04.11.2020,platná, 144/2020,odvoz biologického odpadu,114/2019,"dodávateľ: FURA s.r.o., SNP 77, 04442 Rozhanovce, IČO: 36211451","60,00 € s DPH",18.03.2020,03.04.2020,platná, 90/2020,zber biologického odpadu,114/2019,"dodávateľ: FURA s.r.o., SNP 77, 04442 Rozhanovce, IČO: 36211451","84,00 € s DPH",19.02.2020,25.02.2020,platná, 22/2020,odvoz biologického odpadu,114/2019,"dodávateľ: FURA s.r.o., SNP 77, 04442 Rozhanovce, IČO: 36211451","48,00 € s DPH",20.01.2020,28.01.2020,platná, 750/2019,odvoz biologického odpadu,,"dodávateľ: FURA s.r.o., SNP 77, 04442 Rozhanovce, IČO: 36211451","72,00 € s DPH",18.12.2019,13.01.2020,platná,zmluva 124/2018 668/2019,vývoz kuchynského odpadu,,"dodávateľ: FURA s.r.o., SNP 77, 04442 Rozhanovce, IČO: 36211451","72,00 € s DPH",18.11.2019,27.11.2019,platná,Zmluva 124/2018 619/2020,vývoz odpadu,114/2019,"dodávateľ: FURA s.r.o., SNP 77, 04442 Rozhanovce","12,00 € s DPH",28.12.2020,05.01.2021,platná,zml. 114/2019 27/2022,vývoz odpadu - kuchyňa,114/2019,"dodávateľ: FURA s.r.o., SNP 77, 044 42 Rožňava, IČO: 36211451","60,00 € s DPH",26.01.2022,09.02.2022,platná, 605/2019,zber kuchynského odpadu,124/2018,"dodávateľ: FURA s.r.o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce, IČO: 36211451","36,00 € s DPH",18.10.2019,29.10.2019,platná, 530/2020,vývoz odpadu z kuchyne,114/2019,"dodávateľ: FURA s.r.o., Rozhanovce, IČO: 36211451","60,00 € s DPH",24.11.2020,04.12.2020,platná, 165/2023,materiál,,"dodávateľ: FREVER TRADE s.r.o., Na Nové 2521/10, 789 01 Zábreh, IČO: 25871480","13,26 € s DPH",04.04.2023,19.04.2023,platná,"obj. 57/2023/1,2" 207/2022,spoločný zájazd,,"dodávateľ: FOR PROJEKT s.r.o., Bancikovej 1/A, 821 03 Bratislava, IČO: 48103276","1 188,00 € s DPH",02.05.2022,06.05.2022,platná,obj. 46/2022/1 466/2020,pracovné odevy,,"dodávateľ: FEMI - Eva Porvasová, Mirka Nešpora 10, 071 01 Michalovce, IČO: 35027363","193,60 € s DPH",03.11.2020,,platná,"obj. 194/2020/1,2" 451/2023,olepovačka,,"dodávateľ: FELDER Slovensko s.r.o., Beňadická cesta 1, Zlaté Moravce, IČO: 50697439","21 456,00 € s DPH",27.09.2023,09.10.2023,platná,zml. 28/2023/KZ 572/2022,výpočtová technika,,"dodávateľ: FAST PLUS s.r.o., Na pántoch 18, 83106 Bratislava, IČO: 35712783","99,85 € s DPH",10.11.2022,,platná,obj. 159/2022/2 108/2024,Materiál - výpočtová technika,,"dodávateľ: Extreme Computers, Oravská Polhora 47,, IČO: 41964012","764,95 € s DPH",05.03.2024,18.03.2024,platná,Obj. 38/2024/2 238/2020,trovy exekúcie,,"dodávateľ: Exekútorský úrad, Mgr. Zummerová, kpt. Nálepku 22, 071 01 Michalovce, IČO: 31274871","42,00 € s DPH",26.06.2020,16.07.2020,platná, 298/2023,energetické služby,,"dodávateľ: Energia Komfort Košice a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","11 428,07 € s DPH",05.06.2023,06.06.2023,platná,dod. č. 9 k zml 17/2012 602/2022,služby,,"dodávateľ: Emil Danko EDAN, T.J.Moussona 2494/19, 071 01 Michalovce, IČO: 40935582","250,00 € s DPH",23.11.2022,28.11.2022,platná,obj. 170/2022/2 35/2023,olepovanie stolov,,"dodávateľ: Emil Danko - EDAN, T.J. Moussona 2494/19, 071 01 Michalovvce, IČO: 40935582","80,00 € s DPH",27.01.2023,01.02.2023,platná,obj. 15/2023/2 416/2023,prehliadka rozvodu plynu,,"dodávateľ: Elektroservis VALTIM, Obrancov mieru 9, Michalovce, IČO: 40411061","66,00 € s DPH",06.09.2023,21.09.2023,platná,obj. 137/2023/5 133/2023,opravy,,"dodávateľ: Elektroservis VALTIM, Obrancov mieru 9, 071 01 Michalovce, IČO: 17303010","94,80 € s DPH",14.03.2023,21.03.2023,platná,obj. 48/A/2023/5 125/2020,opravy,,"dodávateľ: Elektroservis VALTIM, Obrancov mieru 9, 071 01 Michaliovce, IČO: 17303010","247,80 € s DPH",09.03.2020,18.03.2020,platná, 424/2022,oprava el. piecky,,"dodávateľ: Elektroservis VALTIM, IObrancov mieru9, 071 01 Michalovce, IČO: 17303010","328,80 € s DPH",13.09.2022,30.09.2022,platná,"obj. 105/2022/5,2" 597/2023,interiérové vybavenie,,"dodávateľ: Educas s.r.o., Továrenská 390/5, IČO: 47393050","6 056,00 € s DPH",16.11.2023,23.11.2023,platná,zmkl. 83/2023/KZ 661/2022,školské stoličky a lavice,,"dodávateľ: Educas s.r.o., Továrenská 390/5, 911 05 Trenčín, IČO: 47393050","2 910,00 € s DPH",15.12.2022,20.12.2022,platná,obj. 184/2022/1 229/2020,stravné lístky,,"dodávateľ: Edenred Slovakia s.r.o.,, Karadžičova 8, 82015 Bratislava, IČO: 52005551","-176,18 € s DPH",17.06.2020,24.06.2020,platná,dobropis 264/2022,poplatok za vrátenie poukážok,,"dodávateľ: Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava, IČO: 52005551","7,66 € s DPH",31.05.2022,03.06.2022,platná,dobropis 237/2021,stravné lístky,,"dodávateľ: Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, 082015 Bratislava, IČO: 52005551","769,98 € s DPH",23.06.2021,06.07.2021,platná,obj. 091/2021/1 237/2021,stravné lístky,,"dodávateľ: Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, 082015 Bratislava, IČO: 52005551","769,98 € s DPH",23.06.2021,29.06.2021,platná, 515/2022,dobropis - vrátené stravné lístky,,"dodávateľ: Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova , 820 15 Bratislava","1 017,00 € s DPH",17.10.2022,21.10.2022,platná, 486/2022,stravné lístky,,"dodávateľ: Edenred Slovakia s.r.o., Karadičova 8, 820 15 Bratislava, IČO: 52005551","771,98 € s DPH",05.10.2022,11.10.2022,platná,"obj. 134/2022/1,2" 8/2022,stravné lístky,,"dodávateľ: Edenred Slovaka s.r.o., Karadžičova 8, 821 15 Bratislava, IČO: 52005551","846,58 € s DPH",10.01.2022,19.01.2022,platná,obj. 3/2022/1 614/2020,materiál - krúžky,,"dodávateľ: EXPA PRINT s.r.o., Vodárenská 2, 040 06 Košice, IČO: 36577715","51,72 € s DPH",22.12.2020,12.01.2021,platná,"obj, 251/2020/1" 531/2020,materiál - krúžky,,"dodávateľ: EXPA PRINT s.r.o., Vodárenská 2, 040 06 Košice, IČO: 36577715","78,84 € s DPH",25.11.2020,01.12.2020,platná,obj. 214/2020/1 303/2023,elektro-materiál,,"dodávateľ: EUROSPAN s.r.o., Priemyselná 5852, 071 01 Michalovce, IČO: 36182061","200,98 € s DPH",06.06.2023,13.06.2023,platná,obj. 110/2023/2 324/2021,materiál - krúžková činnosť,,"dodávateľ: EUROSPAN s.r.o., Priemyselná 5852, 071 01 Michalovce, IČO: 36182061","722,48 € s DPH",30.08.2021,09.09.2021,platná,obj. 074/2021/1 238/2023,materiál,,"dodávateľ: EUROSPAN s.r.o., Priemyselná 5852, 071 01 Michaldovce, IČO: 36182061","76,45 € s DPH",10.05.2023,18.05.2023,platná,obj. 77/2023/2 564/2023,opravy,,"dodávateľ: EUROGASTROP s.r.o., Čergovská 70028/10, Prešov, IČO: 44137761","105,48 € s DPH",03.11.2023,15.11.2023,platná, 482/2021,kuchynský stôl,,"dodávateľ: EUROGASTROP s.r.o., Čergovská 70028/10, IČO: 44137761","673,20 € s DPH",09.11.2021,23.11.2021,platná,obj. 129/2021/5 194/2024,Oprava kuchynského spotrebiča,,"dodávateľ: EUROGASTROP s.r.o., Čergovská 7002/10, 08001 Prešov, IČO: 44137761","198,72 € s DPH",09.04.2024,11.04.2024,platná,OBJ 57/2024/5 337/2020,čistiace prostriedky,,"dodávateľ: EUROGASTROP s.r.o., Čergovská 7002/10 08001 Prešov, IČO: 4417761","45,60 € s DPH",03.09.2020,18.09.2020,platná,obj. 121/2020/5 613/2019,materiál - soľ do konvektomatu,,"dodávateľ: EUROGASTROP s.r.o., Čergovská 7002/10 08001 Prešov, IČO: 44137761","45,60 € s DPH",25.10.2019,05.11.2019,platná,Objednávka 212/2019/5 441/2021,Oprava plynovej panvice na vyprážanie,,"dodávateľ: EUROGASTROP s.r.o., Čergovská 7002/10, 08001 Prešov, IČO: 44137761","53,40 € s DPH",19.10.2021,20.10.2021,platná,obj. 156/2021/5 424/2021,Panvica plynová na vyprážanie + montáž,,"dodávateľ: EUROGASTROP s.r.o., Čergovská 7002/10, 08001 Prešov, IČO: 44137761","3 168,00 € s DPH",08.10.2021,18.10.2021,platná,obj. 124/2021/5 507/2022,administratíva ERASMUS+ doboropis,,"dodávateľ: ENERGOROZVODY s.r.o., Korunní 2569/108G, 101 00 Praha 10, IČO: 25368745","-165,25 € s DPH",13.12.2022,,platná, 507/2022,administratíva ERASMUS - doborpis,,"dodávateľ: ENERGOROZVODY s.r.o., Korunni 2569, 101 000 Praha 10, IČO: 25368745","-165,25 € s DPH",13.10.2022,05.12.2022,platná, 531/2022,naplń do sedacích vakov,,"dodávateľ: EMI-Sabinov s.r.o., Pod Švabľovkou 2100, 083 01 Sabinov, IČO: 46726608","43,00 € s DPH",25.10.2022,03.11.2022,platná,obj. 151/2022/2 511/2023,výpočtová technika,,"dodávateľ: ELEKTROSPED a.s., Pestovateľská 13, Bratislava, IČO: 35765038","90,30 € s DPH",17.10.2023,23.10.2023,platná,obj. 147/2023/2 380/2023,materiál,,"dodávateľ: ELEKTROSPED a.s., Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava, IČO: 35765038","580,20 € s DPH",25.07.2023,14.08.2023,platná,obj. 120/2023/1 274/2021,materiál - výpočtová technika,,"dodávateľ: ELEKTROSPED a. s., Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava, IČO: 35765038","214,70 € s DPH",12.07.2021,28.07.2021,platná,obj. 097/2021/2 465/2022,služby administrácia projektu ERASMUS+,,"dodávateľ: ELEKTROROZVODY s.r.o., Korunní 2569/108G, 101 00 Praha 10, IČO: 25368745","3 085,35 € s DPH",27.09.2022,30.09.2022,platná,"obj. 124/2022/1,2" 673/2019,školenie - cestovné náhrady,,"dodávateľ: EDUCO-CONSULT s.r.o.,, Vysokoškolákov 4, 01008 Žilina, IČO: 36663484","50,00 € s DPH",18.11.2019,22.11.2019,platná, 128/2024,elektromateriál,,"dodávateľ: E.M.A. - ELEKTROMATERIÁL s.r.o., kpt. Uhra 2366/7, 92401 Galanta, IČO: 36241008","16,69 € s DPH",08.03.2024,18.03.2024,platná,OBJ 41/2024/1 320/2021,"materiál - opravy, údržba",,"dodávateľ: Démos trade s.r.o., Pri Rajčianke8913/25, 01001 Žilina","-7,58 € s DPH",27.08.2021,09.09.2021,platná,obj. 114/2021/2 330/2024,materiál - drevotrieska,,"dodávateľ: Démos trade s.r.o., Pri Rajčianke 8913/25, 01001 Žilina, IČO: 36439851","99,05 € s DPH",14.06.2024,19.06.2024,platná,OBJ 108/2024/2 222/2024,Materiál - elektro-drev,,"dodávateľ: Démos trade s.r.o., Pri Rajčianke 8913/25, 01001 Žilina, IČO: 36439851","737,65 € s DPH",22.04.2024,24.04.2024,platná,OBJ 70/2024/2 202/2024,Materiál - drevotrieska + spoj.,,"dodávateľ: Démos trade s.r.o., Pri Rajčianke 8913/25, 01001 Žilina, IČO: 36439851","287,55 € s DPH",10.04.2024,12.04.2024,platná,OBJ 53/2024/1 171/2024,Materiál,,"dodávateľ: Démos trade s.r.o., Pri Rajčianke 8913/25, 01001 Žilina, IČO: 36439851","11,80 € s DPH",27.03.2024,04.04.2024,platná,OBJ 55/2024/2 167/2024,Materiál - ABSB BUK - drev.,,"dodávateľ: Démos trade s.r.o., Pri Rajčianke 8913/25, 01001 Žilina, IČO: 36439851","287,85 € s DPH",26.03.2024,26.03.2024,platná,OBJ 53/2024/1 20/2023,materiál,,"dodávateľ: Démos trade s.r.o., Pri Rajčianke 8913/25, 010 01 Žilina, IČO: 36439851","-8,30 € s DPH",19.01.2023,23.01.2023,platná, 370/2022,materiál na opravy,,"dodávateľ: Démos trade s.r.o., Pri Rajčianke 8913/25, 010 01 Žilina, IČO: 36439851","635,18 € s DPH",10.08.2022,22.08.2022,platná,obj. 94/2022/1 138/2022,drevárenský materiál,,"dodávateľ: Démos trade s.r.o., Pri Rajčianke 8913/25, 010 01 Žilina, IČO: 36439851","292,45 € s DPH",22.03.2022,07.04.2022,platná,obj. 26/2022/2 318/2021,"materiál - opravy, údržba",,"dodávateľ: Démos Trade s.r.o., Pri Rajčianke 8913/25, 010 01 Žilina, IČO: 36439851","107,78 € s DPH",25.08.2021,09.09.2021,platná,obj. 114/2021/2 275/2023,výpočtová technika,,"dodávateľ: Dušan Valentovič, Spartakovská 6458/2, 917 01 Trnava, IČO: 44274742","413,80 € s DPH",23.05.2023,26.05.2023,platná,obj. 98/2023/2 546/2020,telocvičné náradie,,"dodávateľ: Duvlan s.r.o., Textilná 5/897, 095701 Bánovce nad Bebravou, IČO: 36811033","532,90 € s DPH",02.12.2020,08.12.2020,platná,obj. 230/2020/2 589/2020,materiál - krúžky,,"dodávateľ: Distribučná agentúra AD REM, Mánesovo námestie 6, 851 01 Bratislava, IČO: 11782889","25,60 € s DPH",14.12.2020,29.12.2020,platná,obj. 252/2020/2 328/2024,Materiál - športové potreby,,"dodávateľ: Decathlon SK s.r.o., Pri letisku 2, 82104 Bratislava, IČO: 47658827","274,00 € s DPH",11.06.2024,12.06.2024,platná,OBJ 99/2024/2 196/2023,materiál,,"dodávateľ: Datacomp s.r.o., Moldavská cesta ii. 49/2413, 040 11 Košice, IČO: 36212466","35,26 € s DPH",24.04.2023,27.04.2023,platná,obj. 54/2023/2 384/2023,materiál,,"dodávateľ: Datacomp s.r.o., Moldavská cesta II., 040 11 Košice, IČO: 36212466","236,34 € s DPH",07.08.2023,14.08.2023,platná,obj. 126/2023/1 264/2024,Materiál - kancelárske potreby + toner,,"dodávateľ: Datacomp s.r.o., Moldavská cesta II. 49/2416, 04011 Košice, IČO: 36212466","332,45 € s DPH",15.05.2024,17.05.2024,platná,OBJ 59/2024/1 158/2024,Výpočtová technika,,"dodávateľ: Datacomp s.r.o., Moldavská cesta II. 49/2416, 04011 Košice, IČO: 36212466","4 511,90 € s DPH",20.03.2024,26.03.2024,platná,OBJ 45/2024/1 522/2022,"kancelárske potreby, tonery",,"dodávateľ: Datacomp s.r.o., Moldavská cesta II. 49/2413, 040 11 Košice, IČO: 36212466","200,40 € s DPH",21.10.2022,21.10.2022,platná,obj. 139/2022/1 375/2021,interiérové vybavenie,25/2021/KZ,"dodávateľ: Datacomp s.r.o., Moldavská cesta II. 49/2413, 040 01 Košice, IČO: 36212466","2 060,28 € s DPH",28.09.2021,05.10.2021,platná, 61/2024,výpočtová technika,,"dodávateľ: Datacomp s.r.o., Moldavská cesta II, Košice, IČO: 36212466","5 046,97 € s DPH",05.02.2024,09.02.2024,platná,obnj. 12/2024/1 175/2020,materiál - náradie,,"dodávateľ: Datacomp s.r.o., Moldavská cesta II, 49/2413, 040 11 Košice, IČO: 362212466","414,00 € s DPH",24.04.2020,19.05.2020,platná,obj. 064/2020/1 95/2021,"kancelárske potreby, tonery",,"dodávateľ: Datacomp s.r.o., Moldavská cesta II, 49/2413, 040 11 Košice, IČO: 36212466","327,84 € s DPH",13.04.2021,16.04.2021,platná,obj. 033/2021/1 596/2020,náradie na upratovanie,,"dodávateľ: Datacomp s.r.o., Moldavská cesta II, 49/2413, 040 11 Košice, IČO: 36212466","2 116,08 € s DPH",16.12.2020,29.01.2021,platná,"obj. 233/2020/1,2" 452/2020,"dávkovače mydla, dezinfekcie a utierok",,"dodávateľ: Datacomp s.r.o., Moldavská cesta II, 49/2413, 040 11 Košice, IČO: 36212466","4 520,40 € s DPH",26.10.2020,04.11.2020,platná,"obj. 175/2020/1,2" 459/2020,germicidny žiarič,,"dodávateľ: Datacomp s.r.o., Moldavská cesta II, 49/2413, 040 11 Košice, IČO: 36212466","1 800,00 € s DPH",28.10.2020,04.11.2020,platná,"obj. 165/2020/1,2" 439/2020,materiál -bezkontaktné teplomery,,"dodávateľ: Datacomp s.r.o., Moldavská cesta II, 49/2413, 040 11 Košice, IČO: 36212466","274,50 € s DPH",19.10.2020,23.10.2020,platná,obj. 160/2020/1 272/2020,materiál - čistiace,,"dodávateľ: Datacomp s.r.o., Moldavská cesta II, 49/2413, 040 11 Košice, IČO: 36212466","748,56 € s DPH",06.07.2020,20.07.2020,platná,"objednávka 088/2020/1,2,5" 148/2020,materiál - výpočtová technika,,"dodávateľ: Datacomp s.r.o., Moldavská cesta II, 49/2413, 040 11 Košice, IČO: 36212466","599,00 € s DPH",23.03.2020,03.04.2020,platná,objednávka 059/2020/2 233/2021,materiál - elektro,,"dodávateľ: Datacomp s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 Košice, IČO: 36212466","3 819,36 € s DPH",23.06.2021,06.07.2021,platná,"obj. 056/2021/1,2" 45/2021,materiál - výpočtová technika,,"dodávateľ: Datacomp s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 Košice, IČO: 36212466","2 451,78 € s DPH",02.03.2021,15.03.2021,platná,obj. 017/2021/1 380/2020,kancelárske potreby,,"dodávateľ: Datacomp s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 Košice, IČO: 36212466","244,79 € s DPH",28.09.2020,05.10.2020,platná,obj. 136/2020/1 48/2024,výpočtová technika,,"dodávateľ: Datacomp s.r.o, Moldavská cesta II. Košice, IČO: 36212466","3 637,19 € s DPH",,,platná,obj. 12/2024/1 545/2023,"materiál, náradie",,"dodávateľ: Dana Karková GastroTovar.sk, Ťahynská 905856, Pavlovce nad Uhom, IČO: 50676725","410,80 € s DPH",26.10.2023,03.11.2023,platná,obj. 187/2023/5 259/,potraviny - mäso,,"dodávateľ: DMJ Market,, Budovateľská 1288, 093 01 Vranov n/Topľou, IČO: 36490661","1 646,06 € s DPH",17.05.2023,18.05.2023,platná,"obj. 43/2022/RD, obj. 5/084,095/2023" 473/2023,potraviny - mäso,,"dodávateľ: DMJ Market, Budovateľská 1288m, Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","1 135,57 € s DPH",04.10.2023,11.10.2023,platná,"zml. 43/2022/RD, obj. 5/151/2023" 493/2020,mäso,67/2020/RZ,"dodávateľ: DMJ Market, Budovateľská 1288,09301 Vranov n/Topľou, IČO: 36490661","1 401,96 € s DPH",18.11.2021,10.12.2021,platná,"obj. 5/141,136,131,127/20" 272/2022,potraviny - mäso,,"dodávateľ: DMJ Market, Budovateľská 1288, Vranov nad/Topľou, IČO: 36490661","1 458,87 € s DPH",02.06.2022,10.06.2022,platná,zml 3/20223RZ + Dodatok č. 1 293/2023,potraviny - mäso,,"dodávateľ: DMJ Market, Budovateľská 1288, Vranov n/Topľou, IČO: 36490661","1 764,20 € s DPH",01.06.2023,06.06.2023,platná,zml. 43/2022/RD 335/2021,potraviny - mäso,67/2020/RZ,"dodávateľ: DMJ Market, Budovateľská 1288, Vranov NúTopľ., IČO: 36490661","51,97 € s DPH",07.09.2021,17.09.2021,platná,obj. 5/082/2021 193/2022,mäso,3/2022/RZ,"dodávateľ: DMJ Market, Budovateľská 1288, Vranov N/Topľou, IČO: 36490661","1 222,12 € s DPH",20.04.2022,29.04.2022,platná,"obj. 5/060,065,/2022" 92/2022,potraviny - mäso,3/2022/RZ,"dodávateľ: DMJ Market, Budovateľská 1288, 09301 Vranov n/Topľou, IČO: 36490661","1 352,33 € s DPH",02.03.2022,10.03.2022,platná,"obj. 5/016,020,026/2022" 511/2021,mäso,67/2020/RZ,"dodávateľ: DMJ Market, Budovateľská 1288, 09301 Vranov n/Topľou, IČO: 36490661","1 355,17 € s DPH",30.11.2021,10.12.2021,platná,"obj. 5/146,141,136,151/2021" 303/2022,potraviny - mäso,16/2022,"dodávateľ: DMJ Market, Budovateľská 1288, 09301 Vranov N/Topľou, IČO: 36490661","1 218,65 € s DPH",20.06.2022,24.06.2022,platná,"obj. 5/107,112/2022" 456/2021,potraviny - mäso,67/2020/RZ,"dodávateľ: DMJ Market, Budovateľská 1288, 09301 Vnnaov n/Topľou, IČO: 36490661","762,69 € s DPH",02.11.2021,11.11.2021,platná,"obj. 5/121, 127/2021" 353/2023,potraviny - mäso,,"dodávateľ: DMJ Market, Budovateľská 1288, 093 01 Vranov n/Topľou, IČO: 36490661","1 254,98 € s DPH",04.07.2023,11.07.2023,platná,zml. 43/2022/RD 190/2023,potraviny - mäso,,"dodávateľ: DMJ Market, Budovateľská 1288, 093 01 Vranov n/Topľou, IČO: 36490661","993,66 € s DPH",19.04.2023,25.04.2023,platná,"zml. 43/2022/RD, obj. 5/067/2023" 624/2022,potraviny - mäso,,"dodávateľ: DMJ Market, Budovateľská 1288, 093 01 Vranov n/Topľou, IČO: 36490661","1 941,41 € s DPH",05.12.2022,08.12.2022,platná,"obj. 5/181,186,191/2022" 50/2023,potraviny - mäso,,"dodávateľ: DMJ Market, Budovateľská 1288, 093 01 Vranov n/Topľou, IČO: 36490661","2 736,00 € s DPH",,,platná, 282/2021,potraviny - mäso,67/2020/RZ,"dodávateľ: DMJ Market, Budovateľská 1288, 093 01 Vranov N/Topľou, IČO: 36490661","153,80 € s DPH",16.07.2021,28.07.2021,platná,"obj. 5/069,075,077/2021" 252/2021,potraviny - mäso,67/2020/RZ,"dodávateľ: DMJ Market, Budovateľská 1288, 093 01 Vranov N/Topľou, IČO: 36490661","793,65 € s DPH",01.07.2021,06.07.2021,platná,"obj. 5/056,063,069/2021" 226/2021,potraviny - mäso,67/2020/RZ,"dodávateľ: DMJ Market, Budovateľská 1288, 093 01 Vranov N/Topľou, IČO: 36490661","553,71 € s DPH",17.06.2021,28.06.2021,platná,obj. 5/050/2021 186/2021,potraviny - mäso,67/2020/RZ,"dodávateľ: DMJ Market, Budovateľská 1288, 093 01 Vranov N/Topľou, IČO: 36490661","1 458,03 € s DPH",01.06.2021,07.06.2021,platná,"obj. 5/038,044,031/2021" 162/2021,potraviny - mäso,67/2020/RZ,"dodávateľ: DMJ Market, Budovateľská 1288, 093 01 Vranov N/Topľou, IČO: 36490661","338,90 € s DPH",19.05.2021,31.05.2021,platná,"obj. 5/020,025/2021" 157/2021,materiál - čistiace prostriedky,,"dodávateľ: DMJ Market, Budovateľská 1288, 093 01 Vranov N/Topľou, IČO: 36490661","148,09 € s DPH",14.05.2021,19.05.2021,platná,obj. 051/2021/2 121/2021,potraviny - mäso,,"dodávateľ: DMJ Market, Budovateľská 1288, 093 01 Vranov N/Topľou, IČO: 36490661","259,51 € s DPH",03.05.2021,07.05.2021,platná,"obj. 5/005,008,014/2021" 97/2021,potraviny - mäso,,"dodávateľ: DMJ Market, Budovateľská 1288, 093 01 Vranov N/Topľou, IČO: 36490661","64,60 € s DPH",15.04.2021,23.04.2021,platná,"zmluva 67/2020/RZ, obj. 5/005/2021" 49/2021,potraviny .- mäso,,"dodávateľ: DMJ Market, Budovateľská 1288, 093 01 Vranov N/Topľou, IČO: 36490661","14,23 € s DPH",03.03.2021,17.03.2021,platná,"obj,. 2/002/2021" 597/2020,potraviny - mäso,7/2019/RZ,"dodávateľ: DMJ Market, Budovateľská 1288, 093 01 Vranov N/Topľou, IČO: 36490661","334,31 € s DPH",16.12.2020,05.01.2021,platná,"obj. 5/110,114,120/2020" 544/2020,potraviny,7/2019/RZ,"dodávateľ: DMJ Market, Budovateľská 1288, 093 01 Vranov N/Topľou, IČO: 36490661","334,26 € s DPH",01.12.2020,04.12.2020,platná,"obj. 5/101,105,110/2020" 535/2020,čistiace prostriedky,,"dodávateľ: DMJ Market, Budovateľská 1288, 093 01 Vranov N/Topľou, IČO: 36490661","145,22 € s DPH",27.10.2020,03.12.2020,platná,obj. 224/2020/1 520/2020,potraviny - mäso,7/2019/RZ,"dodávateľ: DMJ Market, Budovateľská 1288, 093 01 Vranov N/Topľou, IČO: 36490661","249,62 € s DPH",19.11.2020,26.11.2020,platná,"obj. 5/092,097/2020" 512/2020,materiál na upratovanie,,"dodávateľ: DMJ Market, Budovateľská 1288, 093 01 Vranov N/Topľou, IČO: 36490661","91,56 € s DPH",12.11.2020,23.11.2020,platná,"obj. 196/2020/1,2" 513/2020,náradie na upratovanie,,"dodávateľ: DMJ Market, Budovateľská 1288, 093 01 Vranov N/Topľou, IČO: 36490661","57,60 € s DPH",12.11.2020,23.11.2020,platná,"obj. 196/2020/1,2" 514/2020,čistiace prostriedky,,"dodávateľ: DMJ Market, Budovateľská 1288, 093 01 Vranov N/Topľou, IČO: 36490661","17,00 € s DPH",12.11.2020,23.11.2020,platná,202/2020/2 500/2020,materiál na upratovanie,,"dodávateľ: DMJ Market, Budovateľská 1288, 093 01 Vranov N/Topľou, IČO: 36490661","108,84 € s DPH",11.11.2020,20.11.2020,platná,"obj. 193/2020/1,5" 501/2020,"papierové utierky, toalet. papier",,"dodávateľ: DMJ Market, Budovateľská 1288, 093 01 Vranov N/Topľou, IČO: 36490661","110,02 € s DPH",11.11.2020,20.11.2020,platná,"obj. 197/2020/1,2" 455/2020,čistiace prostriedky,,"dodávateľ: DMJ Market, Budovateľská 1288, 093 01 Vranov N/Topľou, IČO: 36490661","216,72 € s DPH",27.10.2020,11.11.2020,platná,obj. 180/2020/5 485/2020,potraviny - mäso,7/2019/RZ,"dodávateľ: DMJ Market, Budovateľská 1288, 093 01 Vranov N/Topľou, IČO: 36490661",,03.11.2020,10.11.2020,platná, 456/2020,materiál - čistiace prostriedky,,"dodávateľ: DMJ Market, Budovateľská 1288, 093 01 Vranov N/Topľou, IČO: 36490661","181,44 € s DPH",28.10.2020,04.11.2020,platná,"obj. 173/2020/1,2" 457/2020,čistiace prostriedky,,"dodávateľ: DMJ Market, Budovateľská 1288, 093 01 Vranov N/Topľou, IČO: 36490661","59,33 € s DPH",28.10.2020,04.11.2020,platná,"obj. 176/2020/1,5" 458/2020,čistiace prostriedky,,"dodávateľ: DMJ Market, Budovateľská 1288, 093 01 Vranov N/Topľou, IČO: 36490661","394,09 € s DPH",28.10.2020,04.11.2020,platná,"obj. 174/2020/1,2" 461/2020,osobné ochranné prostriedky,,"dodávateľ: DMJ Market, Budovateľská 1288, 093 01 Vranov N/Topľou, IČO: 36490661","54,38 € s DPH",28.10.2020,04.11.2020,platná,obj. 179/2020/5 464/2020,čistiace prostriedky,,"dodávateľ: DMJ Market, Budovateľská 1288, 093 01 Vranov N/Topľou, IČO: 36490661","800,87 € s DPH",28.10.2020,04.11.2020,platná,"obj. 173/2020/1,2" 465/2020,"toaletný papier, utierky",,"dodávateľ: DMJ Market, Budovateľská 1288, 093 01 Vranov N/Topľou, IČO: 36490661","720,94 € s DPH",28.10.2020,04.11.2020,platná,"obj. 174/2020/1,2" 432/2020,potreby na čistenie,,"dodávateľ: DMJ Market, Budovateľská 1288, 093 01 Vranov N/Topľou, IČO: 36490661","257,76 € s DPH",14.10.2020,23.10.2020,platná,obj. 164/2020/2 437/2020,potraviny - mäso,,"dodávateľ: DMJ Market, Budovateľská 1288, 093 01 Vranov N/Topľou, IČO: 36490661","576,05 € s DPH",19.10.2020,23.10.2020,platná,"obj. 5/076,081/2020" 390/2020,potraviny - mäso,7/2019/RZ,"dodávateľ: DMJ Market, Budovateľská 1288, 093 01 Vranov N/Topľou, IČO: 36490661","1 535,75 € s DPH",01.10.2020,16.10.2020,platná,"obj. 5/070,064,059/2020" 366/2020,potraviny - mäso,7/2019/RZ,"dodávateľ: DMJ Market, Budovateľská 1288, 093 01 Vranov N/Topľou, IČO: 36490661","672,12 € s DPH",21.09.2020,25.09.2020,platná,"obj. 5/054,059/2020" 147/2020,potraviny - mäso,7/2019/RZ,"dodávateľ: DMJ Market, Budovateľská 1288, 093 01 Vranov N/Topľou, IČO: 36490661","504,12 € s DPH",26.03.2020,03.04.2020,platná, 101/2020,Potraviny - mäso,,"dodávateľ: DMJ Market, Budovateľská 1288, 093 01 Vranov N/Topľou, IČO: 36490661","1 238,24 € s DPH",26.02.2020,18.03.2020,platná,"zmluva 7/2019/RZ, obj, 5/037,042/2020" 102/2020,potraviny - mäso,,"dodávateľ: DMJ Market, Budovateľská 1288, 093 01 Vranov N/Topľou, IČO: 36490661","1 196,51 € s DPH",26.02.2020,18.03.2020,platná,"zmluva 7/2019/RZ, obj. 5/025,031/2020" 140/2020,materiál - čistiace prostr.,,"dodávateľ: DMJ Market, Budovateľská 1288, 093 01 Vranov N/Topľou, IČO: 36490661","120,49 € s DPH",17.03.2020,18.03.2020,platná,obj. 188/2019/2 141/2020,materiál - čistiace prostr.,,"dodávateľ: DMJ Market, Budovateľská 1288, 093 01 Vranov N/Topľou, IČO: 36490661","140,06 € s DPH",17.03.2020,18.03.2020,platná,obj. 261/2019/2 51/2020,potraviny,,"dodávateľ: DMJ Market, Budovateľská 1288, 093 01 Vranov N/Topľou, IČO: 36490661","20,59 € s DPH",05.02.2020,14.02.2020,platná,objednávka 5/008/2020 52/2020,potraviny,,"dodávateľ: DMJ Market, Budovateľská 1288, 093 01 Vranov N/Topľou, IČO: 36490661","1 412,28 € s DPH",05.02.2020,13.02.2020,platná,"objednávka 5/014,020/2020" 751/2019,potraviny,7/2019/RZ,"dodávateľ: DMJ Market, Budovateľská 1288, 093 01 Vranov N/Topľou, IČO: 36490661","1 952,36 € s DPH",18.12.2019,13.01.2020,platná,"objednávka 5/205,210,216/2019" 761/2019,potraviny,7/2019/RZ,"dodávateľ: DMJ Market, Budovateľská 1288, 093 01 Vranov N/Topľou, IČO: 36490661","22,36 € s DPH",20.12.2019,13.01.2020,platná,objednávka 5/205/2019 706/2019,potraviny,47/2019/RZ,"dodávateľ: DMJ Market, Budovateľská 1288, 093 01 Vranov N/Topľou, IČO: 36490661","8,38 € s DPH",02.12.2019,11.12.2019,platná,objednávka 5/181/2019 712/2019,čistiace prostriedky,,"dodávateľ: DMJ Market, Budovateľská 1288, 093 01 Vranov N/Topľou, IČO: 36490661","178,30 € s DPH",03.12.2019,10.12.2019,platná,"zmluva 45/2017/RZ, objednávka 250/2019/1" 705/2019,potraviny,,"dodávateľ: DMJ Market, Budovateľská 1288, 093 01 Vranov N/Topľou, IČO: 36490661","1 067,81 € s DPH",02.12.2019,06.12.2019,platná,"zmluva 7/2019/RZ, objednávka 5/193,199/2019" 672/2019,čistiace prostriedky,,"dodávateľ: DMJ Market, Budovateľská 1288, 093 01 Vranov N/Topľou, IČO: 36490661","111,95 € s DPH",18.11.2019,29.11.2019,platná,"zmluva 46/2017/RZ, obj. 229/2019/2" 667/2019,potraviny,7/2019/RZ,"dodávateľ: DMJ Market, Budovateľská 1288, 093 01 Vranov N/Topľou, IČO: 36490661","1 041,19 € s DPH",18.11.2019,29.11.2019,platná,"objednávka 5/186,181,2019" 662/2019,čistiace prostriedky,,"dodávateľ: DMJ Market, Budovateľská 1288, 093 01 Vranov N/Topľou, IČO: 36490661","8,48 € s DPH",12.11.2019,26.11.2019,platná,"zmluva 46/2017/RZ, objednávka 218/2019/1" 627/2019,,,"dodávateľ: DMJ Market, Budovateľská 1288, 093 01 Vranov N/Topľou, IČO: 36490661","160,21 € s DPH",05.11.2019,12.11.2019,platná,"zml. 46/2017/RZ, obj. 219/2019/5" 633/2019,čistiace prostriedky,,"dodávateľ: DMJ Market, Budovateľská 1288, 093 01 Vranov N/Topľou, IČO: 36490661","122,74 € s DPH",06.11.2019,12.11.2019,platná,obj. 218/2019/1 614/2019,materiál,,"dodávateľ: DMJ Market, Budovateľská 1288, 093 01 Vranov N/Topľou, IČO: 36490661","16,99 € s DPH",25.10.2019,05.11.2019,platná,"zmluva 46/2017/RZ, objednávka 211/2019/5" 603/2019,potraviny - mäso,7/2019/RZ,"dodávateľ: DMJ Market, Budovateľská 1288, 093 01 Vranov N/Topľou, IČO: 36490661","89,41 € s DPH",18.10.2019,29.10.2019,platná,"objednávka 5/155,160/2019" 125/2022,potraviny - mäso,3/2022/RZ,"dodávateľ: DMJ Market, Budovateľská 1288, 093 01 Vranov N/Topľou, IČO: 364590661","2 415,16 € s DPH",17.03.2022,29.03.2022,platná,"obj. 5/033,038,044/2022" 21/2020,potraviny,7/2019/RZ,"dodávateľ: DMJ Market, Budovateľská 1288, 093 01 Vranov N/Topľou, IČO: 2021786129","1 178,65 € s DPH",20.01.2020,28.01.2020,platná,"objednávka 5/004,008/2020" 623/2019,potraviny,7/2019/RZ,"dodávateľ: DMJ Market, Budovateľská 1288, 093 01 Vranov N/Topľou, IČO: 2021786129","1 331,51 € s DPH",04.11.2019,12.11.2019,platná,"obj. 5/166,171,176/2019" 142/2023,mäso,,"dodávateľ: DMJ Market, Budovateľská 1288, 093 01 Vranov n/Topľou, IČO: 36490661","1 096,90 € s DPH",20.03.2023,28.03.2023,platná,"zml. 43/2022/RD, obj. 5/044,049/2023" 105/2023,potraviny - mäso,,"dodávateľ: DMJ Market, Budovateľská 1288, 093 01 Vranov n/Topľou, IČO: 36490661","1 435,28 € s DPH",01.03.2023,02.03.2023,platná,"zml. 43/2022/RD, obj. 5/038,044/2023" 89/2023,potraviny - mäso,,"dodávateľ: DMJ Market, Budovateľská 1288, 093 01 Vranov n/Topľou, IČO: 36490661","2 704,60 € s DPH",20.02.2023,22.02.2023,platná,"zml. 43/2022/RD, obj. 5/033,027,021/2023" 50/2023,potraviny - mäso,,"dodávateľ: DMJ Market, Budovateľská 1288, 093 01 Vranov n/Topľou, IČO: 36490661","2 736,44 € s DPH",02.02.2023,09.02.2023,platná,zml. 43/2022/RD 16/2023,potraviny - mäso,,"dodávateľ: DMJ Market, Budovateľská 1288, 093 01 Vranov n/Topľou, IČO: 36490661","878,86 € s DPH",17.01.2023,23.01.2023,platná,obj. 5/004/2023 697/2022,mäso,,"dodávateľ: DMJ Market, Budovateľská 1288, 093 01 Vranov n/Topľou, IČO: 36490661","3 110,23 € s DPH",27.12.2022,10.01.2023,platná,"obj. 5/196,202,207/2022" 546/2022,potraviny - mäso,,"dodávateľ: DMJ Market, Budovateľská 1288, 093 01 Vranov n/Topľou, IČO: 36490661","1 677,15 € s DPH",02.11.2022,11.11.2022,platná,zml. 43/2022/RD 468/2022,potraviny - mäso,,"dodávateľ: DMJ Market, Budovateľská 1288, 093 01 Vranov n/Topľou, IČO: 36490661","2 110,15 € s DPH",03.10.2022,07.10.2022,platná,"zml. 43/2022/RD, obj. 5/144,139/2022" 324/2022,mäso,,"dodávateľ: DMJ Market, Budovateľská 1288, 093 01 Vranov n/Topľou, IČO: 36490661","1 170,70 € s DPH",30.06.2022,15.07.2022,platná,"obj. 5/117,122/2022" 158/2022,mäso,3/2022/RZ,"dodávateľ: DMJ Market, Budovateľská 1288, 093 01 Vranov n/Topľou, IČO: 36490661","1 911,61 € s DPH",04.04.2022,07.04.2022,platná,"obj. 5/044,049,055/2022" 10/2022,mäso,3/2022/RZ,"dodávateľ: DMJ Market, Budovateľská 1288, 093 01 Vranov n/Topľou, IČO: 36490661","561,73 € s DPH",17.01.2022,21.01.2022,platná,obj. 5/003/2022 555/2021,,67/2020/RZ,"dodávateľ: DMJ Market, Budovateľská 1288, 093 01 Vranov n/Topľou, IČO: 36490661","1 098,28 € s DPH",17.12.2021,20.12.2021,platná,"obj. 5/151,156/2021" 360/2021,potraviny - mäso,67/2020/RZ,"dodávateľ: DMJ Market, Budovateľská 1288, 093 01 Vranov n/Topľou, IČO: 36490661","954,72 € s DPH",20.09.2021,05.10.2021,platná,"obj. 5/082, 086/2021" 219/2023,potraviny - mäso,,"dodávateľ: DMJ Market, Budovateľská 1288, 093 01 Vranov N/Topľou, IČO: 36490661","2 164,64 € s DPH",03.05.2023,05.05.2023,platná,"zml. 43/2022/RD, obj. 5/072,078/2023" 235/2022,potraviny - mäso,16/2022,"dodávateľ: DMJ Market, Budovateľská 1288, 093 01 Vranov N/Topľou, IČO: 36490661","1 189,41 € s DPH",18.05.2022,30.05.2022,platná,"obj. 5/081,086/2022" 208/2022,potraviny - mäso,3/2022/RZ,"dodávateľ: DMJ Market, Budovateľská 1288, 093 01 Vranov N/Topľou, IČO: 36490661","1 283,71 € s DPH",02.05.2022,11.05.2022,platná,"obj. 5/069,075/2022" 333/2023,potraviny - mäso,,"dodávateľ: DMJ Market, Budovateľská 1288, 093 01 Vranov N/, IČO: 36490661","1 889,85 € s DPH",19.06.2023,23.06.2023,platná,"zml. 43/2022/RD, obj. 5/106,111,116/2023" 461/2022,potraviny - mäso,,"dodávateľ: DMJ Market, Budovateľská 1288, 090 31 Vranov n/Topľou, IČO: 36490661","1 402,70 € s DPH",26.09.2022,05.10.2022,platná,zml. 43/2022/RD 513/2022,potraviny - mäso,,"dodávateľ: DMJ Market, Budovateľská 1288, 003 01 Vranov n/Topľou, IČO: 36490661","1 749,01 € s DPH",17.10.2022,27.10.2022,platná,"obj. 5/150,155/2022" 366/2023,potraviny - mäso,,"dodávateľ: DMJ Market, Budovateľská 1268, 093 01 Vranov n/Topľou, IČO: 36490661","1 254,98 € s DPH",12.07.2023,14.08.2023,platná,"obj. 5/121,131/2023" 162/2023,potraviny - mäso,,"dodávateľ: DMJ Market, Budovateľská 12//, 093 01 Vranov n/Topľou, IČO: 36490661","2 199,60 € s DPH",03.04.2023,19.04.2023,platná,zml. 43/2022/RD 42/2022,potraviny - mäso,,"dodávateľ: DMJ MARKET, Vranov N/Topľou, IČO: 36490661","1 906,60 € s DPH",02.02.2022,11.02.2022,platná,"obj. 5/007,012,016/2022" 469/2021,"materiál - utierky, toalet. papier",,"dodávateľ: DMJ MARKET, Budovateľská 1288, 09301 Vranov n/Topľou, IČO: 36490661","62,35 € s DPH",04.11.2021,11.11.2021,platná,obj. 165/2021/5 378/2021,"materiál - toaletný papier, utierky",,"dodávateľ: DMJ MARKET, Budovateľská 1288, 093 01 Vranov n/Topľou, IČO: 36490661","86,16 € s DPH",29.09.2021,05.10.2021,platná,obj. 135/2021/1 48/2022,čistiace prostriedky,,"dodávateľ: DMJ MARKET s.r.o., Budovateľská 1288,09301 Vranov N/Topľou, IČO: 36490661","112,54 € s DPH",03.02.2022,11.02.2022,platná,obj. 9/2021/1 441/2023,potraviny - mäso,,"dodávateľ: DMJ MARKET s.r.o., Budovateľská 1288, IČO: 36490661","2 161,74 € s DPH",18.09.2023,21.09.2023,platná,obj. 5/145/2023 420/2023,potraviny - mäso,,"dodávateľ: DMJ MARKET s.r.o., Budovateľská 1288, IČO: 36490661","191,24 € s DPH",06.09.2023,21.09.2023,platná,obj. 5/134/2023 65/2022,"toaletný papier, utierky",,"dodávateľ: DMJ MARKET s.r.o., Budovateľská 1288, 09301 Vranov n/Topľou, IČO: 36490661","39,84 € s DPH",14.02.2022,10.03.2022,platná, 52/2022,hygienické potreby,,"dodávateľ: DMJ MARKET s.r.o., Budovateľská 1288, 09301 Vranov n/Topľou, IČO: 36490661","126,82 € s DPH",08.02.2022,11.02.2022,platná,obj. 14/2022/1 53/2022,hygienické potreby,,"dodávateľ: DMJ MARKET s.r.o., Budovateľská 1288, 09301 Vranov n/Topľou, IČO: 36490661","34,78 € s DPH",08.02.2022,11.02.2022,platná,obj. 10/2022/5 49/2022,čistiace prostriedky,,"dodávateľ: DMJ MARKET s.r.o., Budovateľská 1288, 09301 Vranov N/Topľou, IČO: 36490661","175,00 € s DPH",03.02.2022,11.02.2022,platná,10/2022/5 308/2021,materiál - hygienické potreby,,"dodávateľ: DMJ MARKET s.r.o., Budovateľská 1288, 09301 Vranoív, IČO: 63490661","73,32 € s DPH",19.08.2021,09.09.2021,platná,obj. 109/2021/1 129/2022,materiál - čistiace prostriedky,,"dodávateľ: DMJ MARKET s.r.o., Budovateľská 1288, 09301 Vranov n/Topľou, IČO: 36490661","145,74 € s DPH",17.03.2022,24.03.2022,platná,obj. 24/2022/1 499/2021,hygienické potreby,,"dodávateľ: DMJ MARKET s.r.o., Budovateľská 1288, 093 01 Vranov n/Topľou, IČO: 36490661","147,85 € s DPH",24.11.2021,10.12.2021,platná,obj. 174/2021/1 486/2021,materiál - hygienické potreby,,"dodávateľ: DMJ MARKET s.r.o., Budovateľská 1288, 093 01 Vranov n/Topľou, IČO: 36490661","50,96 € s DPH",11.11.2021,23.11.2021,platná,obj. 165/2021/5 442/2021,"potraviny - mäso bravčové, hovädzie, kuracia",67/2020/RZ,"dodávateľ: DMJ MARKET s.r.o., Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","1 410,83 € s DPH",19.10.2021,20.10.2021,platná,"obj. 5/108,113/2021" 409/2021,"potraviny - mäso bravčové, hovädzie, kuracie",67/2020/RZ,"dodávateľ: DMJ MARKET s.r.o., Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 36490661","2 387,35 € s DPH",06.10.2021,18.10.2021,platná,"obj. 5/094,101,098/2021" 104/2022,"materiál - toaletny, utierky",,"dodávateľ: DMJ MARKET s.r.o., Budovateľská 1288, 093 01 Vranov n/Topľou, IČO: 36490661","151,94 € s DPH",04.03.2022,24.03.2022,platná,obj. 21/2022/1 357/2021,čistiace prostriedky,,"dodávateľ: DMJ MARKET s.r.o., Budovateľská 1288, 093 01 Vranov n/Topľou, IČO: 36490661","210,95 € s DPH",20.10.2021,05.10.2021,platná,obj. 130/2021/5 370/2021,materiál - čistiace prostriedky,,"dodávateľ: DMJ MARKET s.r.o., Budovateľská 1288, 093 01 Vranov n/Topľou, IČO: 36490661","480,76 € s DPH",24.09.2021,05.10.2021,platná,"obj. 136/2021/2,5" 371/2021,čistiace prostriedky,,"dodávateľ: DMJ MARKET s.r.o., Budovateľská 1288, 093 01 Vranov n/Topľou, IČO: 36490661","421,72 € s DPH",24.09.2021,05.10.2021,platná,obj. 135/2021/1 382/2021,"materiál - toal. papier, utierky",,"dodávateľ: DMJ MARKET s.r.o., Budovateľská 1288, 093 01 Vranov n/Topľou, IČO: 36490661","107,70 € s DPH",29.09.2021,05.10.2021,platná,"obj. 136/2021/2,5" 323/2021,materiál - čistiace prostriedky,,"dodávateľ: DMJ MARKET s.r.o., Budovateľská 1288, 071 01 Michalovce, IČO: 36490661","95,72 € s DPH",30.08.2021,09.09.2021,platná,obj. 116/2021/1 500/2021,čistiace prostriedky,,"dodávateľ: DMJ MARKET s.r.o. Vranov n/Topľou, Budovateľská 1288, 09301 Vranov n/Topľou, IČO: 36490661","211,45 € s DPH",24.11.2021,10.12.2021,platná,obj. 175/2021/5 490/2021,predplatné,,"dodávateľ: DIGITAL-VISIONS spol. s.r.o., Kladnianska 60, 621 05 Bratislava, IČO: 31343180","24,00 € s DPH",15.11.2021,24.11.2021,platná, 618/2020,predplatné,,"dodávateľ: DIGITAL-VISIONS spol s.r.o., Kladnianska 60, 821 05 Bratislava, IČO: 31343180","24,00 € s DPH",28.01.2021,05.01.2021,platná,obj. 237/2020/1 460/2021,CNC zariadenia,2/2021/KZ,"dodávateľ: DIDACTIC Martin s.r.o., Novomeského 5/24, 03601 Zvolen, IČO: 36374881","63 000,00 € s DPH",02.11.2021,11.11.2021,platná,obj. č. 103/2021/1 215/2021,učebné pomôcky,58/2020/KZ,"dodávateľ: DIDACTIC Martin s.r.o., Novomeského 5/24, 03601 Martin, IČO: 36374881","159 514,80 € s DPH",08.06.2021,03.08.2021,platná,obj. 002/2021/1 214/2021,učebné pomôcky,57/2020/KZ,"dodávateľ: DIDACTIC Martin s.r.o., Novomeského 5/24, 03,601 Martin, IČO: 36374881","97 189,20 € s DPH",08.06.2021,03.08.2021,platná,obj. 001/2021/1 114/2021,služby - alarm,,"dodávateľ: D+K ALARM s.r.o., Jilemnického 3, 08001 Prešov, IČO: 36459411","18,00 € s DPH",26.04.2021,07.05.2021,platná, 612/2023,materiál,,"dodávateľ: Conrad Electronic, Vinohradská 2828/151, Praha","119,99 € s DPH",23.11.2023,27.11.2023,platná,obj. 212/2023/2 531/2021,plynový kotol a pracovné stoly do kuchyne,57/2021/KZ,"dodávateľ: CORTEC s.r.o., Horná 13, 974 01 B. Bystrica, pobočka Košice, IČO: 45584168","11 145,37 € s DPH",07.12.2021,17.12.2021,platná, 373/2022,zariadenie kuchyne,,"dodávateľ: CORTEC s.r.o, Horná 13, 974 01 B. Bystrica, pobočka Košice, IČO: 45584168","5 184,00 € s DPH",09.08.2022,22.08.2022,platná,obj. 78/2022/5 588/2020,materiál - krúžky,,"dodávateľ: CONTENTPRESS s.r.o., Jána Hollého 181/66, IČO: 48177377","117,60 € s DPH",14.12.2020,17.12.2020,platná,obj. 241/2020/2 321/2024,Materiál - učebné pomôcky,,"dodávateľ: CONATEX-DIDACTIC učební pomucky, s.r.o., Velvarská 1698/31, 16000 Praha 6, ČR, IČO: 25783688","1 397,30 € s DPH",10.06.2024,11.06.2024,platná,OBJ 97/2024/1 595/2023,"materiál, výpočtová technika",,"dodávateľ: COLOR FILAMENTS s.r.o., Allendeho 27358/24, IČO: 51993821","52,70 € s DPH",15.11.2023,23.11.2023,platná,obj. 207/2023/2 608/2020,učebné pomôcky,,"dodávateľ: CNCworld.sk, Budovateľská 1234,","189,00 € s DPH",18.12.2020,05.01.2021,platná,obj. 235/2020/2 213/2023,materiál - elektro,,"dodávateľ: CENTROGLOB s.r.o., Stará prešovská 10, 040 01 Košicwe, IČO: 31653413","350,64 € s DPH",02.05.2023,05.05.2023,platná,obj. 85/2023/2 286/2024,Služby - VO,,"dodávateľ: CELON s.r.o., Lipová 2, 08001 Prešov, IČO: 53133404","500,00 € s DPH",23.05.2024,31.05.2024,platná,OBJ 23/2024/1 95/2020,školenie,,"dodávateľ: CEELABS s.r.o., Lomonosovova 20, 040 01 Košice, IČO: 47350164","250,00 € s DPH",24.02.2020,27.02.2020,platná, 534/2022,poplatky,,"dodávateľ: CEELABS s.r.o., Lomonosova 20, 040 01 Košice, IČO: 47350164","100,00 € s DPH",27.10.2022,22.11.2022,platná,pož. 299/1/2022 532/2021,prenájom kopírky,,"dodávateľ: CBC Slovakia, s.r.o., Nové záhrady V9, 82105 Bratislava, IČO: 44773293","80,56 € s DPH",07.12.2021,13.12.2021,platná, 51/2022,prenájom kopírky,,"dodávateľ: CBC Slovakia, s.r.o., Nové záhrady I/9, 82105 Bratislava, IČO: 44773293","110,56 € s DPH",08.02.2022,11.02.2022,platná, 2/2023,nájom kopírky,,"dodávateľ: CBC Slovakia, s.r.o., Nové záhrady I/9, 821 05 Bratislava, IČO: 44773293","86,12 € s DPH",09.01.2023,13.01.2023,platná,zml. 8/2019 497/2022,prenájom kopírky,,"dodávateľ: CBC Slovakia, s.r.o., Nové záhrady I/9, 821 05 Bratislava, IČO: 44773293","110,86 € s DPH",10.10.2022,11.10.2022,platná,zml. 8/2019 362/2022,prenájom,8/2019,"dodávateľ: CBC Slovakia, s.r.o., Nové záhrady I/9, 821 05 Bratislava, IČO: 44773293","77,86 € s DPH",08.08.2022,19.08.2022,platná,zml. 8/2019 162/2022,prenájom kopírky,8/2019,"dodávateľ: CBC Slovakia, s.r.o., Nové záhrady I/9, 821 05 Bratislava, IČO: 44773293","97,36 € s DPH",05.04.2022,07.04.2022,platná, 115/2022,nájom kopírky,8/2019,"dodávateľ: CBC Slovakia, s.r.o., Nové záhrady I/9, 821 05 Bratislava, IČO: 44773293","86,87 € s DPH",11.03.2022,24.03.2022,platná, 337/2021,nájom kopírky,8/2019,"dodávateľ: CBC Slovakia, s.r.o., Nové záhrady I/9, 821 05 Bratislava, IČO: 44773293","96,24 € s DPH",07.09.2021,21.09.2021,platná, 3/2021,nájom kopírky,8/2019,"dodávateľ: CBC Slovakia, s.r.o., Nové záhrady I/9, 821 05 Bratislava, IČO: 44773293","75,86 € s DPH",14.01.2021,28.01.2021,platná, 303/2021,prenájom kopírky,8/2019,"dodávateľ: CBC Slovakia, s.r.o., Nové záhrady I/9, 082105 Bratislava, IČO: 44773293","80,89 € s DPH",09.08.2021,23.08.2021,platná, 258/2021,prenájom kopírky,8/2019,"dodávateľ: CBC Slovakia, s.r.o., Nové záhrady I/9, 082105 Bratislava, IČO: 44773293","80,62 € s DPH",07.07.2021,20.07.2021,platná, 208/2021,prenájom kopirky,8/2019,"dodávateľ: CBC Slovakia, s.r.o., Nové záhrady I/9, 082105 Bratislava, IČO: 44773293","78,52 € s DPH",08.06.2021,16.06.2021,platná, 146/2021,prenájom kopírky,8/2019,"dodávateľ: CBC Slovakia, s.r.o., Nové záhrady I/9, 082105 Bratislava, IČO: 44773293","85,43 € s DPH",11.05.2021,13.05.2021,platná, 89/2021,prenájom kopírky,8/2019,"dodávateľ: CBC Slovakia, s.r.o., Nové záhrady I/9, 082105 Bratislava, IČO: 44773293","78,62 € s DPH",09.04.2021,14.04.2021,platná, 59/2021,prenájom kopírky,8/2019,"dodávateľ: CBC Slovakia, s.r.o., Nové záhrady I/9, 082105 Bratislava, IČO: 44773293","70,39 € s DPH",09.03.2021,24.03.2021,platná,zml. 8/2019 36/2021,prenájom kopírky,8/2019,"dodávateľ: CBC Slovakia, s.r.o., Nové záhrady I/9, 082105 Bratislava, IČO: 44773293","88,30 € s DPH",15.02.2021,23.02.2021,platná, 566/2020,prenájom kopírky,8/2019,"dodávateľ: CBC Slovakia, s.r.o., Nové záhrady I/9, 082105 Bratislava, IČO: 44773293","76,02 € s DPH",08.12.2020,10.12.2020,platná, 496/2020,nájom kopírky,8/2019,"dodávateľ: CBC Slovakia, s.r.o., Nové záhrady I/9, 082105 Bratislava, IČO: 44773293","81,25 € s DPH",11.11.2020,26.11.2020,platná, 341/2020,nájom,8/2019,"dodávateľ: CBC Slovakia, s.r.o., Nové záhrady I/9, 082105 Bratislava, IČO: 44773293","91,01 € s DPH",08.09.2020,18.09.2020,platná, 311/2020,prenájom,8/2019,"dodávateľ: CBC Slovakia, s.r.o., Nové záhrady I/9, 082105 Bratislava, IČO: 44773293","74,35 € s DPH",10.08.2020,20.08.2020,platná, 276/2020,nájom kopírky + papiere,8/2019,"dodávateľ: CBC Slovakia, s.r.o., Nové záhrady I/9, 082105 Bratislava, IČO: 44773293","76,40 € s DPH",07.07.2020,20.07.2020,platná, 221/2020,služby,8/2019,"dodávateľ: CBC Slovakia, s.r.o., Nové záhrady I/9, 082105 Bratislava, IČO: 44773293","86,06 € s DPH",09.06.2020,15.06.2020,platná, 189/2020,prenájom kopírky,8/2019,"dodávateľ: CBC Slovakia, s.r.o., Nové záhrady I/9, 082105 Bratislava, IČO: 44773293","99,04 € s DPH",11.05.2020,19.05.2020,platná, 170/2020,nájom kopírky,8/2019,"dodávateľ: CBC Slovakia, s.r.o., Nové záhrady I/9, 082105 Bratislava, IČO: 44773293","70,33 € s DPH",17.04.2020,22.04.2020,platná, 130/2020,nájom kopírky,,"dodávateľ: CBC Slovakia, s.r.o., Nové záhrady I/9, 082105 Bratislava, IČO: 44773293","98,77 € s DPH",09.03.2020,18.03.2020,platná,zml. 8/2019 6/2020,nájom kopírky + papiere,8/2019,"dodávateľ: CBC Slovakia, s.r.o., Nové záhrady I/9, 082105 Bratislava, IČO: 44773293","87,68 € s DPH",09.01.2020,28.01.2020,platná, 722/2019,nájom kopírky,8/2019,"dodávateľ: CBC Slovakia, s.r.o., Nové záhrady I/9, 082105 Bratislava, IČO: 44773293","103,62 € s DPH",09.12.2019,13.12.2019,platná, 634/2019,nájom kopírky + papier,8/2019,"dodávateľ: CBC Slovakia, s.r.o., Nové záhrady I/9, 082105 Bratislava, IČO: 44773293","95,59 € s DPH",07.11.2019,12.11.2019,platná, 476/2021,prenájom kopírky,8/2019,"dodávateľ: CBC Slovakia, s.r.o., Nové záhrady 9, 82105 Bratislava, IČO: 44773293","81,19 € s DPH",08.11.2021,11.11.2021,platná, 175/2023,prenájom kopírky,,"dodávateľ: CBC Slovakia s.r.o., Nové záhrady l/9, 821 05 Bratislava","65,62 € s DPH",14.04.2023,19.04.2023,platná,zml. 8/2019 5/2022,nájom kopírky,8/2019,"dodávateľ: CBC Slovakia s.r.o., Nové záhrady I/9, IČO: 44773293","73,88 € s DPH",10.01.2022,19.01.2022,platná, 408/2021,prenájom kopírky + kópie,8/2019,"dodávateľ: CBC Slovakia s.r.o., Nové záhrady I/9, 82105 Bratislava, IČO: 44773293","79,68 € s DPH",07.10.2021,18.10.2021,platná, 408/2022,prenájom kopírky,,"dodávateľ: CBC Slovakia s.r.o., Nové záhrady I/9, 821 05 Bratislava, IČO: 44773293","78,23 € s DPH",06.09.2022,09.09.2022,platná,zml. 8/2019 354/2022,prenájom kopírky,8/2019,"dodávateľ: CBC Slovakia s.r.o., Nové záhrady I/9, 821 05 Bratislava, IČO: 44773293","82,28 € s DPH",26.07.2022,03.08.2022,platná, 330/2022,prenájom kopírky,,"dodávateľ: CBC Slovakia s.r.o., Nové záhrady I/9, 821 05 Bratislava, IČO: 44773293","124,39 € s DPH",07.07.2022,15.07.2022,platná,zml. 8/2019 175/2023,prenájom kopírky,,"dodávateľ: CBC Slovakia s.r.o., Nové záhrady I/9, 821 05 Bratislava, IČO: 44773293",,,,platná, 74/2023,prenájom kopírky,,"dodávateľ: CBC Slovakia s.r.o., Nové záhrady I/9, 821 05 Bratislava, IČO: 4473293","110,24 € s DPH",09.02.2023,15.02.2023,platná,zml. 8/2019 221/2022,prenájom kopírky,18/2019/DZ,"dodávateľ: CBC Slovakia s.r.o., Nové záhrady I/9 821 05 Bratislava, IČO: 44773293","87,42 € s DPH",06.05.2022,13.05.2022,platná, 132/2023,prenájom kopírky,,"dodávateľ: CBC Slovakia s.r.o, Nové záhrady I/9, 821 05 Bratislava, IČO: 44773293","25,67 € s DPH",13.03.2023,21.03.2023,platná,zml. 8/2019 645/2022,nájom kopírky,,"dodávateľ: CBC Slovakia s.r.o, Nové záhrady I/9, 821 05 Bratislava, IČO: 44773293","123,59 € s DPH",08.12.2022,14.12.2022,platná,zmluva 8/2019 559/2022,prenájom,,"dodávateľ: CBC Slovakia, s.r.o., Nové záhrady I/9, 821 05 Bratislava, IČO: 4473293","83,18 € s DPH",07.11.2022,22.11.2022,platná,zml. 8/2019 686/2022,materiál na krúžky,,"dodávateľ: CASALLIA s.r.o,, Medena 20, 811 02 Bratislava, IČO: 35709693","-31,31 € s DPH",21.12.2022,30.12.2022,platná,obj. 210/2022/1 - dobropis - vrátené 449/2021,náradie,,"dodávateľ: BÁRDI AUTO SLOVAKIA s.r.o., Gazdovský rad 41, 93101 Šamorín, IČO: 35787015","151,28 € s DPH",25.10.2021,12.11.2021,platná,obj. 162/2021/2 414/2020,materiál - náradie,,"dodávateľ: BÁRDI AUTO SLOVAKIA s.r.o., Gazdovský rad 41, 93101 lŠamorín, IČO: 35787015","216,32 € s DPH",08.10.2020,16.10.2020,platná,obj. 147/2020/2 520/2022,materiál na opravy a údržbu,,"dodávateľ: BÁRDI AUTO SLOVAKIA s.r.o., Gazdovský rad 41, 931 01 Šamorín, IČO: 35787015","84,80 € s DPH",18.10.2022,21.10.2022,platná,"obj. 140/2022/2,5" 104/2023,"náradie, prístroje",,"dodávateľ: Berner s.r.o., Jesenského 1, 962 12 Detva, IČO: 36647527","224,64 € s DPH",27.02.2023,02.03.2023,platná,obj. 36/2023/2 591/2023,materiál na výchovno-vzdelávaciu činnosť,,"dodávateľ: Balaro s.r.o., Radlinského 28, Sp. Nová Ves, IČO: 47190981","261,90 € s DPH",13.11.2023,23.11.2023,platná,obj. 203/2023/1 96/2022,,13/2022/ZoD,"dodávateľ: BUSTAV CORPORATION s.r.o., Kuzmányho 57, 04001 Košice, IČO: 52841111","11 990,64 € s DPH",03.03.2022,22.03.2022,platná, 260/2024,Materiál - náradie a prístroje,,"dodávateľ: BTX STUDIO s.r.o., Andreja Svianteka 2548/10, 085 01 Bardejov, IČO: 51121484","1 699,20 € s DPH",10.05.2024,14.05.2024,platná,OBJ 83/2024/2 579/2020,materiál - krúžky,,"dodávateľ: BROS´S TECHNOLOGY s.r.o., Zimná 893/9, 06401 Stará Ľubovňa, IČO: 46795537","171,60 € s DPH",09.12.2020,29.12.2020,platná,obj. 246/2020/2 579/2020,učebné pomôcky,,"dodávateľ: BROS´S TECHNOLOGY s.r.o., Zimná 893/9, 06401 Stará Ľubovňa, IČO: 46795537","171,60 € s DPH",09.12.2020,10.12.2020,platná,obj. 246/2020/2 681/2023,služby,,"dodávateľ: BOZPO - W s.r.o., Orgovánová 967/37, V. Kpušany","375,00 € s DPH",18.12.2023,22.12.2023,platná,zml. 20/2023/ZoD 463/2023,BOZPO služby,,"dodávateľ: BOZPO - W s.r.o., Orgovánová 967/37, V Kapušany, IČO: 51712407","375,00 € s DPH",29.09.2023,11.10.2023,platná,zml. 20223/ZOD 326/2022,,15/2021/ZoD,"dodávateľ: BOZPO - W s.r.o., Orgovánová 967/37, 07901 V. Kapušany, IČO: 51712407","375,00 € s DPH",30.06.2022,15.07.2022,platná, 349/2023,služby BOZPO,,"dodávateľ: BOZPO - W s.r.o., Orgovánová 967/37, 07901 V. Kapušany","375,00 € s DPH",03.07.2023,11.07.2023,platná,zml. 20/2023/ ZoD 145/2022,BOZP,15/2021/ZoD,"dodávateľ: BOZPO - W s.r.o., Orgovánová 967/37, 079 01 V. Kapušany, IČO: 51712407","375,00 € s DPH",28.04.2022,05.04.2022,platná, 622/2022,služby,,"dodávateľ: BOZPO - W s.r.o., Orgovánová 967/37, 079 01 V. Kapušany, IČO: 51712407","375,00 € s DPH",05.12.2022,08.12.2022,platná,zml. 15/2021/Zod 181/2024,Služby,,"dodávateľ: BOZPO - W s.r.o., Orgovanová 967/37, 07901 Veľké Kapušany, IČO: 51712407","375,00 € s DPH",03.04.2024,10.04.2024,platná,ZML 20/2023/ZoD 151/2023,BOZPO služby,,"dodávateľ: BOZPO - W s.r.o. V. Kapušany, Orgovánová 967/37, 079 01 V. Kapušany, IČO: 51712407","375,00 € s DPH",28.03.2023,18.04.2023,platná,zmluva 381/2021,služba BOZP,15/2021/ZoD,"dodávateľ: BOZPO - W s.r.o. V. Kapušany, Orgovánová 967/37, 079 01 V. Kapušany, IČO: 51712407","375,00 € s DPH",29.09.2021,05.10.2021,platná, 248/2021,BOZP služby,7/2020/ZoD,"dodávateľ: BOZPO - W s.r.o. V. Kapušany, Orgovánová 96/37, 07901 V. Kapušany, IČO: 51712407","375,00 € s DPH",29.07.2021,06.07.2021,platná, 70/2021,služby BOZP,7/2020/ZoD,"dodávateľ: BOZPO - W s.r.o. V. Kapušany, Orgovánová 96/37, 07901 V. Kapušany, IČO: 51712407","375,00 € s DPH",30.03.2021,07.04.2021,platná,zml. 7/2020/ZOD 615/2020,služby BOZP,7/2020/ZoD,"dodávateľ: BOZPO - W s.r.o. V. Kapušany, Orgovánová 96/37, 07901 V. Kapušany, IČO: 51712407","375,00 € s DPH",28.12.2020,05.01.2021,platná, 382/2020,služby BOZPO,7/2020/ZoD,"dodávateľ: BOZPO - W s.r.o. V. Kapušany, Orgovánová 96/37, 07901 V. Kapušany, IČO: 51712407","375,00 € s DPH",30.09.2020,14.10.2020,platná, 257/2020,BOZPO,5/007/2020,"dodávateľ: BOZPO - W s.r.o. V. Kapušany, Orgovánová 96/37, 07901 V. Kapušany, IČO: 51712407","250,00 € s DPH",02.07.2020,20.07.2020,platná,zmluva 7/2020 685/2022,garáž pre úžitkové auto,,"dodávateľ: BK GARAŹE ARKADIUSZ KUBACKI, kWAPINKA 18, 324 15 rACIECHOWICE","1 890,00 € s DPH",21.12.2022,30.12.2022,platná,OBJ. 204/2022/1 334/2020,materiál,,"dodávateľ: BIORUŽA, s.r.o. Žilina, Laborecká 1, Žilina, IČO: 52234070","135,90 € s DPH",03.09.2020,14.09.2020,platná,obj. 122/2020/1 209/2023,zariadenie kuchyne,,"dodávateľ: BENU SK 77 s.r.o., Pribylinská 9672/2A, 831 04 Bratislava, IČO: 50741268","184,50 € s DPH",27.04.2023,04.05.2023,platná,obj. 78/2023/5 312/2023,školenie,,"dodávateľ: BE-SOFT a.s., Krakovská 239823, 040 01 Košice","156,00 € s DPH",07.06.2023,13.06.2023,platná,obj. 56/2023/2 399/2020,služby,,"dodávateľ: BE-SOFT a.s., Krakovská 2398/23, 04001 Košice, IČO: 36191337","104,00 € s DPH",05.10.2020,14.10.2020,platná,zml. E201610/1 431/2022,predplatné - prístup na E-BTS,,"dodávateľ: BE-SOFT a.s., Krakovská 2398/23, 040 01 Košice, IČO: 36191337","83,40 € s DPH",19.09.2022,04.10.2022,platná,zmluva E201610/01 256/2021,informačný portál,,"dodávateľ: BE-SOFT a.s., Krakovská 2398/23, 040 01 Košice, IČO: 36191337","83,40 € s DPH",20.09.2021,05.10.2021,platná,zml. E 201610/01 276/2023,opravy a údržba,,"dodávateľ: BARDI AUTO SLOVAKIA s.r.o., Šamorin, Gadzovský rad 41, 931 01, IČO: 35787015","141,05 € s DPH",23.05.2023,26.05.2023,platná,obj. 97/2023/2 605/2022,materiál na údržbu,,"dodávateľ: BARDI AUTO SLOVAKIA s.r.o., Gazdovský rad 41, 93101 Šamorín, IČO: 35787015","52,33 € s DPH",28.11.2022,30.11.2022,platná,obj. 180/2022/1 448/2021,materiál,,"dodávateľ: BARDI AUTO SLOVAKIA s.r.o., Gazdovský rad 41, 931 01 Šamorín, IČO: 35787015","39,49 € s DPH",25.10.2021,12.11.2021,platná,obj. 162/2021/2 86/2024,interiérové vybavenie,,"dodávateľ: B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, Bratislava, IČO: 44413467","79,20 € s DPH",13.02.2024,20.02.2024,platná,obj. 29/2024/2 372/2021,interiérové vybavenie,24/2021/KZ,"dodávateľ: B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava, IČO: 44413467","814,51 € s DPH",27.09.2021,05.10.2021,platná, 605/2023,materiál,,"dodávateľ: B2B Partner s.r.o., Šulekova 2 , Bratislava, IČO: 44413467","223,20 € s DPH",21.11.2023,23.11.2023,platná,obj. 204/2023/2 129/2024,Zariadenie kuchyne,,"dodávateľ: B - commerce s.r.o, Stocklasova 60/19, 08501 Bardejov, IČO: 52424812","153,60 € s DPH",08.03.2024,18.03.2024,platná,OBJ 43/2024/5 311/2024,Materiál - náradie,,"dodávateľ: B - commerce Groupa s.r.o, Duklianska 16, Bardejov 08501, IČO: 52693651","390,01 € s DPH",06.06.2024,11.06.2024,platná,OBJ 89/2024/2 647/2019,,,"dodávateľ: AutoComLine s.r.o., Seleziánov 4, 071 01 Michalovce, IČO: 51751666","460,00 € s DPH",08.11.2019,12.11.2019,platná,obj. 183/2019/2 2031/2020,aSc Agenda Komplet,,"dodávateľ: Asc Applied Software Consultants, Svoradova 7/1, 81103 Bratislava, IČO: 31361161","499,00 € s DPH",23.06.2020,22.07.2020,platná,objednávka 96/2020/1 340/2023,asc agenda - služby,,"dodávateľ: Asc Applied Software Consultants, Svoradova 7/1, 81103 Bratislava, IČO: 31361161","699,00 € s DPH",27.07.2023,11.07.2023,platná, 304/2022,publicita - tabuľa 30x40,,"dodávateľ: Annamária Čorosová - FLASH COMPANY, Hravná 421, 076 84 Leles, IČO: 43088694","38,00 € s DPH",21.06.2022,24.06.2022,platná,obj. 124/2019/1 36/2020,školenie,,"dodávateľ: Anna Cupáková, Pavlovce n/Uhom 551, 072 14, IČO: 33885567","114,00 € s DPH",29.01.2020,07.02.2020,platná,objednávka 005/2020/1 445/2020,ochranné pomôcky,,"dodávateľ: Anna Bercíková, Výdajňa zdrav. potrieb, Nám. osloboditeľov 1, 071 01 Michalovce, IČO: 50599950","470,25 € s DPH",22.10.2020,04.11.2020,platná,"obj. 182/2020/1,2" 361/2020,materiál na údržbu,,"dodávateľ: Andros s.r.o.,, Stropkovská 474,, IČO: 51084554","110,50 € s DPH",16.09.2020,18.09.2020,platná,materiál na údržbu 559/2023,materiál na opravy a údržbu,,"dodávateľ: Andros s.r.o., Stropkovská 474, Svidník, IČO: 51084554","239,00 € s DPH",27.10.2023,15.11.2023,platná,obj. 184/2023/2 528/2023,materiál na údržbu,,"dodávateľ: Andros s.r.o., Stropkovská 474, Svidník, IČO: 51084554","261,00 € s DPH",20.10.2023,24.10.2023,platná,obj. 17382023/1 42/2023,náradie,,"dodávateľ: Andrej Kozáčik,, Západ 1143/29, 028 01 Trstená, IČO: 47833505","114,30 € s DPH",31.01.2023,16.02.2023,platná,obj. 2/2023/2 280/2021,materiál na opravu kosačky,,"dodávateľ: Agrotechna, Kapušianska 90, 071 01 Michalovce, IČO: 34561129","186,29 € s DPH",16.07.2021,28.07.2021,platná,obj. 100/2021/2 607/2020,materiál na opravy,,"dodávateľ: Agrotechna, Kapušianska 90, 071 01 Michalovce, IČO: 34561129","77,21 € s DPH",18.12.2020,05.01.2021,platná,obj. 260/2020/2 547/2020,materiál - oprava auta,,"dodávateľ: Agrotechna, Kapušianska 90, 071 01 Michalovce, IČO: 34561129","114,40 € s DPH",02.12.2020,08.12.2020,platná,obj. 234/2020/2 623/2023,materiál na opravy,,"dodávateľ: AZ CAR s.r.o., Varín 1052, IČO: 36417688","27,00 € s DPH",29.11.2023,07.12.2023,platná,obj. 207/1/2023/5 274/2023,"náradie, prístroje",,"dodávateľ: AZ CAR s.r.o., Varín 1052, IČO: 36417688","23,75 € s DPH",23.05.2023,26.05.2023,platná,obj. 96/2023/2 696/2023,materiál,,"dodávateľ: AZ CAR s.r.o., Varín 1052, 01303, IČO: 36417688","19,98 € s DPH",22.12.2023,03.01.2024,platná,obj. 241/2023/2 145/2023,opravy a údržba,,"dodávateľ: AZ CAR s.r.o., Varin 1052, IČO: 36417688","57,61 € s DPH",24.03.2023,28.03.2023,platná,obj. 55/2023/2 141/2023,opravy a údržba,,"dodávateľ: AZ CAR s.r.o., Varin 1052, 013 03, IČO: 36417688","54,77 € s DPH",17.03.2023,28.03.2023,platná,obj. 51/2023/2 330/2023,prevodovka - vratný diel,,"dodávateľ: AZ CAR s.r.o., 01303 Varín 1052, IČO: 36417688","-171,60 € s DPH",16.06.2023,23.06.2023,platná, 307/2023,materiál na opravy a údržbu,,"dodávateľ: AZ CAR s.r.o., 01303 Varín 1052, IČO: 36417688","49,91 € s DPH",06.06.2023,13.06.2023,platná,obj. 112/2023/1 114/2023,materiál na opravu auta,,"dodávateľ: AZ CAR s.r.o., 01303 Varín 1052, IČO: 36417688","385,56 € s DPH",02.03.2023,21.03.2023,platná,obj. 43/2023/1 309/2023,materiál na údržbu,,"dodávateľ: AZ CAR s.r.o., 013 03 Varín 1052, IČO: 36417688","9,24 € s DPH",07.06.2023,13.06.2023,platná,obj. 112/2023/1 149/2020,MS Office - Erasmus,,"dodávateľ: AXDATA s.r.o.,, Škultétyho 22, 080 01 Prešov, IČO: 36508411","125,58 € s DPH",30.03.2020,03.04.2020,platná,objednávka 058/2020/2 598/2022,elektro materiál,,"dodávateľ: AV-EL.mak - Jozef FERKO, Komenského 2653/3, 06901 Snina, IČO: 34290630","13,60 € s DPH",23.11.2022,28.11.2022,platná,obj. 178/2022/1 532/2023,elektro-materiál,,"dodávateľ: AV-EL, ma. - Jozef FERKO, Komenského 2653/3, Snina, IČO: 34290630","120,00 € s DPH",23.10.2023,25.10.2023,platná, 120/2023,elektromateriál,,"dodávateľ: AV-EL mak. Jozef FERKO, Komenského 2653/3, 069 01 Snina, IČO: 34290630","68,13 € s DPH",03.03.2023,21.03.2023,platná,obj. 44/2022/2 664/2022,elektromateriál,,"dodávateľ: AV-EL mak. - Jozef FERKO, Komenského 2653/3, 069 01 Snina, IČO: 34290630","29,25 € s DPH",16.12.2022,30.12.2022,platná,obj. 211/2022/1 604/2019,materiál - na výuku,,"dodávateľ: AV-EL mak. - Jozef FERKO, Komenského 2653/3, 069 01 Snina, IČO: 34290630","656,37 € s DPH",18.10.2019,29.10.2019,platná,objednávka 205/2019/1 489/2020,elektromateriál,,"dodávateľ: AV-EL mak. - Jozef FERKO, Komenského 2653/3, 069 01 Snina, IČO: 34290630","175,60 € s DPH",04.11.2020,13.11.2020,platná,obj. 185/2020/1 460/2020,elektromateriál,,"dodávateľ: AV-EL mak. - Jozef FERKO, Komenského 2653/3, 069 01 Snina, IČO: 34290630","497,64 € s DPH",28.10.2020,04.11.2020,platná,obj. 185/2020/1 698/2019,materiál pre vyučovací proces,,"dodávateľ: AV-EL mak. - Jozef FERKO, Komenského 2653/3 06901 Snina, IČO: 34290630","336,10 € s DPH",29.11.2019,06.12.2019,platná,objednávka 205/2019/1 521/2022,elektromateriál,,"dodávateľ: AV-EL mak - Jozef FERKO, Komenského 2653/3, 069 01 Snina, IČO: 34290630","77,20 € s DPH",20.10.2022,21.10.2022,platná,obj. 144/2022/1 392/2022,elektro-materiál,,"dodávateľ: AV-EL mak - Jozef FERKO, Komenského 2653/3, 069 01 Snina, IČO: 34290630","90,55 € s DPH",25.08.2022,09.09.2022,platná,obj. 109/2022/1 240/2024,Materiál - údržba MV,,"dodávateľ: AUTOSTYL s.r.o., Močarianska 3999, Michalovce 07101, IČO: 36194751","144,83 € s DPH",03.05.2024,10.05.2024,platná,OBJ 79/2024/1 514/2021,oprava auta,,"dodávateľ: AUTOSTYL s.r.o., Močarianska 3999, 071 01 Michalovce, IČO: 36194751","2 605,94 € s DPH",30.11.2021,10.12.2021,platná,obj. 166/2021/1 109/2023,oprava auta,,"dodávateľ: AUTOSTYL s.r.o., Močarianska 3999, 071 01 Michalovce, IČO: 36194751","64,80 € s DPH",01.03.2023,02.03.2023,platná,obj. 40/2023/1 599/2022,materiál na opravy,,"dodávateľ: AUTOSTYL s.r.o., Močarianska 3999, 071 01 Michalovce, IČO: 36194751","212,60 € s DPH",23.11.2022,28.11.2022,platná,obj. 185/2022/1 190/2021,opravy,,"dodávateľ: AUTOSTYL s.r.o., Močarianska 3999, 071 01 Michalovce, IČO: 36194751","327,42 € s DPH",02.06.2021,09.06.2021,platná,obj. 078/2021/1 508/2020,odborná prehliadka služobného auta,,"dodávateľ: AUTOSTYL s.r.o., Močarianska 3999, 071 01 Michalovce, IČO: 36194751","449,64 € s DPH",12.11.2020,20.11.2020,platná,obj. 204/2020/1 433/2020,oprava auta,,"dodávateľ: AUTOSTYL s.r.o., Močarianska 3999, 071 01 Michalovce, IČO: 36194751","41,16 € s DPH",15.10.2020,21.10.2020,platná,obj. 141/2020/2 433/2020,oprava auta,,"dodávateľ: AUTOSTYL s.r.o., Močarianska 3999, 071 01 Michalovce, IČO: 36194751",,,,platná, 475/2022,nákup úžitkového auta,,"dodávateľ: AUTOSTYL s.r.o., Moarianska 3999, IČO: 071 01 fMichalovce","30 700,00 € s DPH",04.10.2022,07.10.2022,platná,zml. 33/2022/KZ 590/2022,podlaha do úžitkového auta,,"dodávateľ: AUTOSTYL s.r.o, Močarianska 3999, 071 01 Michalovce, IČO: 36194751","700,00 € s DPH",22.11.2022,22.11.2022,platná,obj. 162/2022/1 566/2022,náhradný diel na Pegueot,,"dodávateľ: AUTOSTYL S.R.O., Močarianská 3999, IČO: 36194751","202,99 € s DPH",08.11.2022,11.11.2022,platná,obj. 165/2022/2 287/2023,materiál na opravy a údržbu,,"dodávateľ: AUTODIELY, Július Maščerník, Partizánska 4, 071 01 MI, IČO: 10714871","146,94 € s DPH",30.05.2023,06.06.2023,platná,obj. 105/2023/2 110/2021,materiál na opravy,,"dodávateľ: AUTODIELY - Július Maščeník,, Partizánska 4, 071 01 Michalovce, IČO: 10714871","77,82 € s DPH",22.04.2021,03.05.2021,platná,obj. 040/2021/5 522/2020,materiál,,"dodávateľ: AUTODIELY - Július Maščeník,, Partizánska 4, 071 01 Michalovce, IČO: 10714871","97,60 € s DPH",23.11.2020,26.11.2020,platná,obj. 210/2020/2 741/2019,autodiely,,"dodávateľ: AUTODIELY - Július Maščeník,, Partizánska 4, 071 01 Michalovce, IČO: 10714871","67,28 € s DPH",17.12.2019,13.01.2020,platná,objednávka 267/2019/1 715/2019,materiál na opravy,,"dodávateľ: AUTODIELY - Július Maščeník,, Partizánska 4, 071 01 Michalovce, IČO: 10714871","43,60 € s DPH",05.12.2019,10.12.2019,platná,objednávka 252/2019/2 676/2022,materiál na opravy a údržbu,,"dodávateľ: AUTODIELY - Július Maščeník, Partizánska 4, 071 01 Michalovce, IČO: 10714871","128,07 € s DPH",19.12.2022,30.12.2022,platná,"obj. 207/2022/1,2" 682/2022,autodiely,,"dodávateľ: AUTODIELY - Július Maščeník, Partizánska 4, 071 01 Michalovce, IČO: 10714871","92,41 € s DPH",21.12.2022,30.12.2022,platná,"obj 214/2022/1,2" 376/2021,opravy a údržba,,"dodávateľ: AUTODIELY - Július Maščeník, Partizánska 4, 071 01 Michalovce, IČO: 10714871","52,16 € s DPH",29.09.2021,05.10.2021,platná,obj. 134/2021/5 688/2019,materiál na opravy,,"dodávateľ: AUTODIELY - Július Maščenik,, Partizánska 4, 071 01 Michalovce, IČO: 10714871","137,58 € s DPH",26.11.2019,10.12.2019,platná,"objednávka 222,243/2019/5" 483/2021,materiál na opravy a údržbu,,"dodávateľ: AUTODIELY - Július Maščenik, Partizánska 4, 071 01 Michalovce, IČO: 10714871","227,53 € s DPH",10.11.2021,23.11.2021,platná,obj. 159/2021/2 527/2023,materiál na údržbu,,"dodávateľ: AUTODIELY - Július Maščeník, Partizánska 4, Michalovce, IČO: 10714871","136,55 € s DPH",20.10.2023,24.10.2023,platná,obj. 171/1/2023/2 279/2023,autodiely,,"dodávateľ: AUTODIELY Július Maščeník, Partizánska 4, 071 01 Michalovc, IČO: 10714871","63,14 € s DPH",23.05.2023,26.05.2023,platná,obj. 100/2023/2 357/2020,materiál na opravy,,"dodávateľ: ATOL HB, s.r.o. Michalovce, Močarianska 16, 071 01 Michaliovce, IČO: 36443441","133,37 € s DPH",11.09.2020,18.09.2020,platná,obj. 123/2020/1 610/2023,materiál na cvičné práce,,"dodávateľ: ATOL HB, Močarianska 6812/16G, Michalovce, IČO: 36443441","394,51 € s DPH",21.11.2023,27.11.2023,platná,obj. 200/2023/2 243/2022,potraviny - cestoviny,,"dodávateľ: ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760532","161,31 € s DPH",20.05.2022,30.05.2022,platná,obj. 5/098/2022 199/2022,potraviny - cestoviny,,"dodávateľ: ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760532","187,40 € s DPH",26.04.2022,03.05.2022,platná,obj. 5/077/2022 388/2020,potraviny,,"dodávateľ: ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760532","131,36 € s DPH",30.09.2020,06.10.2020,platná,potraviny 363/2020,potraviny - cestoviny,,"dodávateľ: ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760532","281,91 € s DPH",18.09.2020,25.09.2020,platná,obj. 5/066/2020 331/2020,potraviny - cestoviny,,"dodávateľ: ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760532","116,06 € s DPH",03.09.2020,08.09.2020,platná,obj. 5/050/2020 71/2020,potraviny,,"dodávateľ: ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760532","186,82 € s DPH",10.02.2020,13.02.2020,platná,potraviny 15/2020,potraviny,,"dodávateľ: ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760532","163,17 € s DPH",16.01.2020,28.01.2020,platná,objednávka 5/010/2020 747/2019,potraviny,,"dodávateľ: ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760532","332,42 € s DPH",17.12.2019,13.01.2020,platná,objednávka 5/218/2019 684/2019,potraviny,,"dodávateľ: ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760532","198,89 € s DPH",25.11.2019,06.12.2019,platná,objednávka 5/201/2019 657/2019,potraviny,,"dodávateľ: ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760532","90,94 € s DPH",11.11.2019,22.11.2019,platná,objednávka 5/188/2019 608/2019,potraviny - cestovniny,,"dodávateľ: ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760532","309,77 € s DPH",23.10.2019,29.10.2019,platná,objednávka 5/178/2019 47/2023,potraviny - cestoviny,,"dodávateľ: ATC-JR s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760532","214,08 € s DPH",31.01.2023,09.02.2023,platná,obj. 5/023/2023 508/2023,potraviny rôzne,,"dodávateľ: ATC-JR s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760532","256,96 € s DPH",16.10.2023,23.10.2023,platná,obj. 5/175/2023 199/2023,potraviny rôzne,,"dodávateľ: ATC-JR s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760532","160,56 € s DPH",24.04.2023,28.04.2023,platná,obj. 5/080/2023 116/2022,potraviny - rôzne,,"dodávateľ: ATC-JR s.r.o, Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov, IČO: 35760532","168,10 € s DPH",14.03.2022,29.03.2022,platná,obj. 5/042/2022 24/2024,potraviny - cestoviny,,"dodávateľ: ATC - JR s.r.o., Vsetínska cesta 766, Púchov, IČO: 35760532","173,94 € s DPH",19.01.2024,05.02.2024,platná,obj. 5/014/2024 447/2021,potraviny - rôzne,,"dodávateľ: ASTERA s.r.o., Stromová 5, 91101 Trenčín, IČO: 36238091","159,60 € s DPH",22.10.2021,11.11.2021,platná,obj. 5/123/2021 600/2020,"potraviny rôzne, múka",,"dodávateľ: ASTERA s.r.o., Stromová 5, 91101 Trenčín, IČO: 36238091","170,16 € s DPH",17.12.2020,05.01.2021,platná,obj. 5/116/2020 724/2019,potraviny,,"dodávateľ: ASTERA s.r.o., Stromová 5, 91101 Trenčín, IČO: 36238091","170,16 € s DPH",09.12.2019,19.12.2019,platná,objednávka 5/212/2019 648/2019,potraviny,,"dodávateľ: ASTERA s.r.o., Stromová 5, 91101 Trenčín, IČO: 36238091","170,15 € s DPH",08.11.2019,12.11.2019,platná,obj. 5/188/2019 31/2023,potraviny rôzne,,"dodávateľ: ASTERA s.r.o., Stromová 5, 911 01 Trenčín, IČO: 36238091","181,08 € s DPH",24.01.2023,27.01.2023,platná,obj. 5/016/2023 50/2020,potraviny,,"dodávateľ: ASTERA s.r.o., Stromová 5, 091 01 Trenčín, IČO: 36238091","170,16 € s DPH",05.02.2020,14.02.2020,platná,objednávka 5/027/2020 9/2024,služby,,"dodávateľ: ASC Applied Software Consultants, Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava, IČO: 31361161","288,00 € s DPH",15.01.2024,05.02.2024,platná, 289/2022,Asc agenda _ služby,,"dodávateľ: ASC Applied Software Consultants, Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava, IČO: 31361161","639,00 € s DPH",14.06.2022,24.06.2022,platná, 284/2023,služby edu-page,,"dodávateľ: ASC Applied Software Consultants, Svoradova 7/1 811 03 Bratislava, IČO: 31361161","171,00 € s DPH",29.05.2023,13.06.2023,platná,pož. 255/2023 193/2021,materiál na krúžková činnosť,,"dodávateľ: ARIANE SK s.r.í., Slovanská 1755/12A, IČO: 4450465","170,40 € s DPH",02.06.2021,14.06.2021,platná,obj. 071/2021/2 669/2019,zásobník na papier,,"dodávateľ: ARCUS baliace materiály, Verbovčík 2, 071 01 Michalovce, IČO: 42096651","64,80 € s DPH",18.11.2019,02.12.2019,platná,objednávka 237/2019/1 172/2021,materiál - čistiace prostriedky,,"dodávateľ: ARCUS baliace materiály, Verbovčík 2, 071 01 Michalovce, IČO: 32678568","94,92 € s DPH",24.05.2021,31.05.2021,platná,obj. 062/2021/5 381/2020,čistiace prostriedky,,"dodávateľ: ARCUS baliace materiály, Verbovčík 2, 071 01 Michalovce, IČO: 32678568","312,24 € s DPH",28.09.2020,06.10.2020,platná,obj. 143/2020/1 202/2020,čistiace prostriedky,,"dodávateľ: ARCUS baliace materiály, Verbovčík 2, 071 01 Michalovce, IČO: 32678568","49,55 € s DPH",26.05.2020,12.06.2020,platná,obj. 053/2020/2 630/2022,materiál na údržbu a opravy,,"dodávateľ: ANTS s.r.o., 94501 Veľký Harčáš 5, Komárno, IČO: 47471531","19,50 € s DPH",07.12.2022,08.12.2022,platná,"obj, 197/2022/2" 526/2022,učebnice,,"dodávateľ: ANCHOR DS s.r.o., Galantská cesta 658/2F, 929 01 D. Streda, IČO: 50768999","226,29 € s DPH",24.10.2022,03.11.2022,platná,"obj. 117/2022/1,2" 678/2022,materiál na krúžkovú činnosť,,"dodávateľ: AMPUL SWYSTEM s.r.o., Čsl. armády 641/40, 78701 Šumperk ČR, IČO: 04887557","18,34 € s DPH",20.12.2022,28.12.2022,platná,obj. 209/2022/1 598/2023,elektro-materiál,,"dodávateľ: AMEXX s.r.o., Mužia 37, IČO: 45458588","15,00 € s DPH",16.11.2023,23.11.2023,platná,obj. 201/2023/2 609/2023,materiál,,"dodávateľ: AMARENA s.r.o., Priemyselná 2, 91501 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 46084401","102,90 € s DPH",21.11.2023,01.12.2023,platná,obj. 208/1/2023/1 200/2020,poistenie osôb,,"dodávateľ: ALlIANZ, Nám. Slobody 7, 071 01 Michalovce, IČO: 00151700","66,39 € s DPH",22.05.2020,12.06.2020,platná,zmluva 0345016063 201/2020,poistenie,,"dodávateľ: ALLIANZ, Nám. Slobody 7, 071 01 Michalovce, IČO: 00151700","66,39 € s DPH",22.05.2020,12.06.2020,platná,zmluva 0345016062 163/2021,poistenie osôb,,"dodávateľ: ALLIANZ, Nám. Slobody 7, 071 01 Michalovce","66,39 € s DPH",19.05.2021,31.05.2021,platná,zml. 0345016063 164/2021,poistenie osôb,,"dodávateľ: ALLIANZ, Nám. Slobody 7, 071 01 Michalovce","66,39 € s DPH",19.05.2021,31.05.2021,platná,zml. 0345016062 267/2023,poistné,,"dodávateľ: ALLIANZ a.s., Nám. Slobody 7, 071 01 Michalovce, IČO: 151700","66,39 € s DPH",22.05.2023,26.05.2023,platná,zml. 0345016062 272/2024,Poistenie osôb,,"dodávateľ: ALLIANZ a.s. Slovenská poisťovňa, Nám. Slobody 7, 071 01 Michalovce, IČO: 00151700","66,39 € s DPH",21.05.2024,24.05.2024,platná,ZML 345016063 273/2024,Poistenie osôb,,"dodávateľ: ALLIANZ a.s. Slovenská poisťovňa, Nám. Slobody 7, 071 01 Michalovce, IČO: 00151700","66,39 € s DPH",21.05.2024,24.05.2024,platná,ZML 345016062 238/2022,poistenie,,"dodávateľ: ALLIANZ a.s. Siovenská poisťovňa, Nám. Slobody 7, 071 01 Michalovce, IČO: 00151700","66,39 € s DPH",18.05.2022,25.05.2022,platná,zml. 345016062 239/2022,poistenie,,"dodávateľ: ALLIANZ Slovenská poisťoňa, Nám. Slobody 7, 071 01 Michalovce, IČO: 00151700","66,39 € s DPH",18.05.2022,25.05.2022,platná,zml. 0345016063 266/2023,poistné,,"dodávateľ: ALIANZ a.s., Námestie Slobody 7, 07101 Michalovce, IČO: 151700","66,39 € s DPH",22.05.2023,26.05.2023,platná,zml. 0345016063 329/2024,Služby,,"dodávateľ: ALEXANDRA WELLNESS HOTEL s.r.o., Jánska dolina 2190, 03203 Liptovský Ján, IČO: 36426300","6 348,00 € s DPH",12.06.2024,14.06.2024,platná,"OBJ 54/2024/1,2,5" 607/2023,interiérové vybavenie,,"dodávateľ: ALEX, kovový a školský nábytok, Hadovská 870, Komárno, IČO: 36553859","4 680,00 € s DPH",21.11.2023,23.11.2023,platná,zml. 81/2023/KZ 432/2021,nábytok - projekt Modernejšia škola,23/2021/KZ,"dodávateľ: ALEX kovový a školský nábytok s.r.o., Hadovská 870, 94501 Komárno, IČO: 36553859","32 491,20 € s DPH",13.10.2021,18.10.2021,platná, 374/2021,interiérové vybavenie,23/2021/KZ,"dodávateľ: ALEX kovový a školský nábytok s.r.o., Hadovská 870, 945 01 Komárno, IČO: 36553859","32 491,20 € s DPH",28.09.2021,05.10.2021,platná, 673/2023,materiál na opravy,,"dodávateľ: AGROTECHNA, Kapušianska 90, Michalovce, IČO: 34561129","112,70 € s DPH",13.12.2023,18.12.2023,platná,obj. 126/2023/2 464/2023,materiál na opravy a údržbu,,"dodávateľ: AGROTECHNA, Kapušianska 90, Michalovce, IČO: 34561129","487,00 € s DPH",29.09.2023,11.10.2023,platná,obj. 156/2023/2 236/2023,materiál na opravy a údržbu,,"dodávateľ: AGROTECHNA, Kapušianska 90, 071 01 Michalovce, IČO: 34561129","450,40 € s DPH",10.05.2023,18.05.2023,platná,obj. 88/2023/2 235/2023,materiál na opravy,,"dodávateľ: AGROTECHNA, Kapušianska 90, 071 01 Michalovce, IČO: 34561129","450,40 € s DPH",10.05.2023,15.05.2023,platná,obj. 88/2023/2 481/2022,olej do sústruhov,,"dodávateľ: AGROTECHNA, Kapušianska 90, 071 01 Michalovce, IČO: 34561129","106,00 € s DPH",04.10.2022,11.10.2022,platná,obj. 25/2022/2 298/2022,materiál na opravy,,"dodávateľ: AGROTECHNA, Kapušianska 90, 071 01 Michalovce, IČO: 34561129","464,08 € s DPH",16.06.2022,24.06.2022,platná,obj. 74/2022/2 140/2022,"materiál - opravy, údržba",,"dodávateľ: AGROTECHNA, Kapušianska 90, 071 01 Michalovce, IČO: 34561129","132,00 € s DPH",24.03.2022,05.04.2022,platná,obj. 27/2022/2 557/2021,materiál na opravy auta,,"dodávateľ: AGROTECHNA, Kapušianska 90, 071 01 Michalovce, IČO: 34561129","306,52 € s DPH",17.12.2021,20.12.2021,platná,obj. 185/2021/2 226/2024,Materiál - údržba MV,,"dodávateľ: AGROTECHNA, Kapušianska 25, 071 01 Michalovce, IČO: 34561129","904,75 € s DPH",24.04.2024,29.04.2024,platná,OBJ 75/2024/2 603/2020,revízie zdvihákov,,"dodávateľ: AG-AUTOLIFT Nitra, Dobšinského 23/54, 949 01 Nitra, IČO: 31419038","258,00 € s DPH",17.12.2020,05.01.2021,platná,obj. 255/2020/2 459/2021,elektromateriál,,"dodávateľ: AG COM CZECH, s.r.o., Stěžerská 882, 50004 Hradec Králové, ČR, IČO: 25974939","158,00 € s DPH",02.11.2021,12.11.2021,platná,obj. 158/2021/1 433/2021,olej do sústruhov Velocite,,"dodávateľ: ADAM OIL, s.r.o., Letná 3973, 07101 Michalovce, IČO: 31682804","220,80 € s DPH",13.10.2021,18.10.2021,platná,obj. 153/2021/2 410/2020,materiál na opravy a údržbu,,"dodávateľ: ADAM OIL, s.r.o., Letná 3973, 071 01 Michalovce","186,48 € s DPH",07.10.2020,16.10.2020,platná,obj. 148/2020/2 73/2020,prenájom kopírky,8/2019,"dodávateľ: ABC Slovakia,, s.r.o. Nové záhrady l/9, 811 05 Bratislava, IČO: 44773293","99,25 € s DPH",10.02.2020,13.02.2020,platná, 593/2023,"náradie, prístroje",,"dodávateľ: A.J.Produkty a.s., Galvaniho 7, Bratislava, IČO: 36268518",,,,platná, 633/2023,"kancelársky materiál, tonery",,,"41,65 € s DPH",01.12.2023,07.12.2023,platná,obj. 208/2023/2 570/2022,,,,"49,00 € s DPH",10.11.2022,11.11.2022,platná,obj. 163/2022/2 502/2022,poplatky,,,"21,53 € s DPH",11.10.2022,18.10.2022,platná,zml. 17/2019 506/2022,energie,,,"37,50 € s DPH",04.10.2022,18.10.2022,platná, 313/2022,potraviny mliečne,22/2022/RZ,,"100,06 € s DPH",24.06.2022,29.06.2022,platná,obj. 5/119/2022 232/2022,ovocie a zelenina,4/2022/RZ,,"305,75 € s DPH",11.05.2022,19.05.2022,platná,obj. 5/085/2022 208/2022,služba - osobný údaj,11/2020,,"48,00 € s DPH",02.05.2022,06.05.2022,platná, 174/2022,bezpečnostná SIM,17/2019,,"10,76 € s DPH",11.04.2022,21.04.2022,platná, 161/2022,telefóny,,,"165,07 € s DPH",05.04.2022,07.04.2022,platná,zml. 376763730 481/2021,PHM,,,"169,33 € s DPH",09.11.2021,23.11.2021,platná,zml. 5611884003 463/2020,elektromateriál,,,"29,39 € s DPH",28.10.2020,04.11.2020,platná,obj. 190/2020/1 178/2020,tonery,,,"84,00 € s DPH",04.05.2020,11.05.2020,platná,obj. 062/2020/2 155/2020,voda a stočné,,,"2 983,12 € s DPH",03.04.2020,06.04.2020,platná,"zmluva 40-000005054P02007, Dod. č. 4" 65/2020,materiál - čistiace prostriedky,,,"123,25 € s DPH",07.02.2020,13.02.2020,platná,objednávka 028/2020/1 724/2019,,,,,,,platná, 122/2020,,,,,,,platná, 175/2020,,,,,,,platná, 257/2020,,,,,,,platná, 412/2020,"potraviny - mliečne výrobky, vajcia",44/2019/RZ,,,,,platná, 623/2020,,,,,,,platná, 96/2021,potraviny - zelenina,20/2020/RZ,,,,,platná, 493/2021,,,,,,,platná, 165/2022,,,,,,,platná, 290/2022,PHM,,,,,,platná, 352/2022,,,,,,,platná, 356/2022,,,,,,,platná, 648/2022,materiál,,,,,,platná, 23/202,,,,,,,platná, 153/2023,,,,,,,platná, 541/2023,"materiál, výpočtová technika",,,,,,platná, 624/202,,,,,,,platná,