358/2020,diagnostika Acer,,"dodávateľ: MICOMP spol. s.r,.o., Hollého 8, 071 01 Michalovce, IČO: 36589187","12,00 € s DPH",22.10.2020,26.11.2020,platná,obj. 125/2020/1/A 496/2020,nájom kopírky,8/2019,"dodávateľ: CBC Slovakia, s.r.o., Nové záhrady I/9, 082105 Bratislava, IČO: 44773293","81,25 € s DPH",11.11.2020,26.11.2020,platná, 497/2020,energie,,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s., Mlynská 31, 072 91 Košice, IČO: 44483767","50,51 € s DPH",11.11.2020,26.11.2020,platná,zml. 5100821674C/2019 498/2020,energie,,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s., Mlynská 31, 072 91 Košice, IČO: 44483767","1 018,57 € s DPH",11.11.2020,26.11.2020,platná,zml. 5100821674C/2019 499/2020,energie,,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s., Mlynská 31, 072 91 Košice, IČO: 44483767","2 220,40 € s DPH",11.11.2020,26.11.2020,platná,zml. 5100821694C/2019 510/2020,služby,117/2019,"dodávateľ: Ing. Ladislav Bobovník, Koňuš 75, 072 63, IČO: 30297362","50,00 € s DPH",12.11.2020,26.11.2020,platná, 511/2020,služby,117/2019,"dodávateľ: Ing. Ladislav Bobovník, Koňuš 75, 072 63, IČO: 30297362","50,00 € s DPH",12.11.2020,26.11.2020,platná, 515/2020,"potraviny - mliečne, vajcia",44/2019/RZ,"dodávateľ: GVP spol. s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO: 36446190","29,10 € s DPH",12.11.2020,26.11.2020,platná,obj. 5/099/2020 516/2020,zelenina,20/2020/RZ,"dodávateľ: Kovaľová Zlatica, Moravany 80 , 072 05, IČO: 32686234","94,89 € s DPH",13.11.2020,26.11.2020,platná,obj. 5/096/2020 517/2020,sanita,,"dodávateľ: MERATECH-SOLAR s.r.o., Pri Sýpke 1222/6, 01 01 Michalovce, IČO: 36687375","911,06 € s DPH",18.11.2020,26.11.2020,platná,"obj. 171/2020/1,2" 518/2020,služby počítačovej siete,,"dodávateľ: SANET, Vazovova 5, 812 69 Bratislava, IČO: 17055270","150,00 € s DPH",16.11.2020,26.11.2020,platná,zml. 1/2015 520/2020,potraviny - mäso,7/2019/RZ,"dodávateľ: DMJ Market, Budovateľská 1288, 093 01 Vranov N/Topľou, IČO: 36490661","249,62 € s DPH",19.11.2020,26.11.2020,platná,"obj. 5/092,097/2020" 519/2020,služby počítačovej siete,,"dodávateľ: SANET, Vazovova 5, 812 69 Bratislava, IČO: 17055270","150,00 € s DPH",16.11.2020,26.11.2020,platná,zml. 9/2013 521/2020,"potraviny - mliečne, vajcia",44/2019/RZ,"dodávateľ: GVP spol. s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO: 36446190","44,17 € s DPH",19.11.2020,26.11.2020,platná,obj. 5/103/2020 522/2020,materiál,,"dodávateľ: AUTODIELY - Július Maščeník,, Partizánska 4, 071 01 Michalovce, IČO: 10714871","97,60 € s DPH",23.11.2020,26.11.2020,platná,obj. 210/2020/2 523/2020,čistiace prostriedky,,"dodávateľ: Ing. Ľuboslav Vasiľ ARCUS, Verbovčík 2, 071 01 Michalovce, IČO: 32678568","169,80 € s DPH",23.11.2020,26.11.2020,platná,obj. 124/2020/2 525/2020,učebné pomôcky,,"dodávateľ: ing. Halama, Učebné pomôcky SLOVAKIA, Malachovská cesta 17/A, 97405 B. Bystrica, IČO: 53231414","1 499,00 € s DPH",23.11.2020,26.11.2020,platná,obj. 211/2020/1 526/2020,školenie,,"dodávateľ: RVC Košice, Hlavná 68, 040 01 Košice, IČO: 31268650","36,00 € s DPH",23.11.2020,26.11.2020,platná,obj. 217/2020/2 528/2020,"materiál - opravy, údržba",,"dodávateľ: Ingema s.r.o., 073 01 Hlivištia 23, IČO: 36575411","482,50 € s DPH",24.11.2020,26.11.2020,platná,"obj. 212,213/2020/1" 527/2020,elektromateriál,,"dodávateľ: VATI - veľkoobchod elektro, Zeleninárska 24, 071 01 Michalovce, IČO: 35452722","72,60 € s DPH",24.11.2020,26.11.2020,platná,obj. 200/2020/2 529/2020,materiál,,"dodávateľ: Marcel Lichvár, Severná 3594/14, Michalovce, IČO: 50756265","293,55 € s DPH",24.11.2020,26.11.2020,platná,obj. 209/2020/1 509/2020,materiál na opravy,,"dodávateľ: Marcel Lichvár, Severná 3594/14, Michalovce, IČO: 50756265","345,33 € s DPH",12.11.2020,23.11.2020,platná,obj. 201/2020/2 512/2020,materiál na upratovanie,,"dodávateľ: DMJ Market, Budovateľská 1288, 093 01 Vranov N/Topľou, IČO: 36490661","91,56 € s DPH",12.11.2020,23.11.2020,platná,"obj. 196/2020/1,2" 513/2020,náradie na upratovanie,,"dodávateľ: DMJ Market, Budovateľská 1288, 093 01 Vranov N/Topľou, IČO: 36490661","57,60 € s DPH",12.11.2020,23.11.2020,platná,"obj. 196/2020/1,2" 514/2020,čistiace prostriedky,,"dodávateľ: DMJ Market, Budovateľská 1288, 093 01 Vranov N/Topľou, IČO: 36490661","17,00 € s DPH",12.11.2020,23.11.2020,platná,202/2020/2 500/2020,materiál na upratovanie,,"dodávateľ: DMJ Market, Budovateľská 1288, 093 01 Vranov N/Topľou, IČO: 36490661","108,84 € s DPH",11.11.2020,20.11.2020,platná,"obj. 193/2020/1,5" 501/2020,"papierové utierky, toalet. papier",,"dodávateľ: DMJ Market, Budovateľská 1288, 093 01 Vranov N/Topľou, IČO: 36490661","110,02 € s DPH",11.11.2020,20.11.2020,platná,"obj. 197/2020/1,2" 502/2020,elektrorekonštrukcia telocvične,24/2020/ZoD,"dodávateľ: PORVAZ s.r.o., Hviezdoslavova 14, 071 01 Michalovce, IČO: 45976805","19 460,42 € s DPH",11.11.2020,20.11.2020,platná, 503/2020,prístroje a náradie,,"dodávateľ: ZVAREX SLOVAKIA s.r.o., Vihorlatská 3/6115, 071 01 Michalovce, IČO: 36212032","128,26 € s DPH",11.11.2020,20.11.2020,platná,obj. 186/2020/2 504/2020,PHM,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832","151,86 € s DPH",11.11.2020,20.11.2020,platná,zml. 5611884003 506/2020,telefóny,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469","57,00 € s DPH",11.11.2020,20.11.2020,platná,zml. 2028258125 507/2020,telefóny,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469","36,05 € s DPH",11.11.2020,20.11.2020,platná,zml. 9915343934 508/2020,odborná prehliadka služobného auta,,"dodávateľ: AUTOSTYL s.r.o., Močarianska 3999, 071 01 Michalovce, IČO: 36194751","449,64 € s DPH",12.11.2020,20.11.2020,platná,obj. 204/2020/1 495/2020,zdravotná služba,104/2018/Er,"dodávateľ: PZS5 s.r.o., Štefánikova 2, 071 01 Michalovce, IČO: 36750646","124,08 € s DPH",06.11.2020,13.11.2020,platná, 494/2020,prečistenie kanalizácie,,"dodávateľ: Východ. vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","304,38 € s DPH",06.11.2020,13.11.2020,platná,obj. 195/2020/1 489/2020,elektromateriál,,"dodávateľ: AV-EL mak. - Jozef FERKO, Komenského 2653/3, 069 01 Snina, IČO: 34290630","175,60 € s DPH",04.11.2020,13.11.2020,platná,obj. 185/2020/1 490/2020,telefóny,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469","164,77 € s DPH",05.11.2020,13.11.2020,platná,zml. 376763730 493/2020,osobná vrátnica,,"dodávateľ: Vladimír Osipčák, Petrovce nad Laborcom, IČO: 43278639","1 698,00 € s DPH",05.11.2020,13.11.2020,platná,obj. 198/2020/1 486/2020,interiérové vybavenie,,"dodávateľ: MaEL s.r.o., Višňová 1841/31, 071 01 Michalovce, IČO: 51142414","69,00 € s DPH",06.11.2020,13.11.2020,platná,obj. 183/2020/1 487/2020,právne služby,19/2020,"dodávateľ: JUDr. Mikuláš Pavlik, advokát, Š. Kukuru 14, 071 01 Michalovce, IČO: 35538473","198,00 € s DPH",04.11.2020,13.11.2020,platná, 488/2020,zelenina,20/2020/RZ,"dodávateľ: Kovaľová Zlatica, Moravany 80 , 072 05, IČO: 32686234","106,34 € s DPH",04.11.2020,13.11.2020,platná,obj. 5/091/2020 491/2020,potraviny,,"dodávateľ: GVP spol. s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO: 36446190","89,69 € s DPH",05.11.2020,13.11.2020,platná,obj. 5/095/2020 492/2020,potraviny - mliečne,44/2019/RZ,"dodávateľ: GVP spol. s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO: 36446190","64,67 € s DPH",05.11.2020,13.11.2020,platná,obj. 492/2020 455/2020,čistiace prostriedky,,"dodávateľ: DMJ Market, Budovateľská 1288, 093 01 Vranov N/Topľou, IČO: 36490661","216,72 € s DPH",27.10.2020,11.11.2020,platná,obj. 180/2020/5 468/2020,"stroje, prístroje",,"dodávateľ: Kusing Trade s.r.o. Huncovce, Hlavná 23/12, 059 92 Huncovce","5 999,00 € s DPH",29.10.2020,11.11.2020,platná,obj. 184/2020/2 474/2020,náradie,,"dodávateľ: ZVAREX SLOVAKIA s.r.o., Vihorlatská 3/6115, 071 01 Michalovce, IČO: 36212032","60,03 € s DPH",30.10.2020,11.11.2020,platná,obj. 156/2020/2 475/2020,dvere + príslušenstvo,,"dodávateľ: MINIMAX - Karch. ,, Zeleninárska 24, 071 01 Michalovce, IČO: 44879661","41,58 € s DPH",30.10.2020,11.11.2020,platná,obj. 128/2020/2 477/2020,materiál na opravy a údržbu,,"dodávateľ: TRIPARK s.r.o., Priemyselná 5813, 071 01 Michalovce, IČO: 36210340","52,08 € s DPH",02.11.2020,11.11.2020,platná,obj. 181/2020/1 478/2020,ochranné pomôcky,,"dodávateľ: Lepal Technik Michalovce, Okružna, 071 01 Michalovce, IČO: 47999241","1 076,83 € s DPH",02.11.2020,11.11.2020,platná,"obj. 177,192/2020/1,2" 476/2020,služby,11/2020,"dodávateľ: Osobnyudaj.sk s.r.o., Garbiarska 5, 04001 Košice, IČO: 50528041","48,00 € s DPH",02.11.2020,11.11.2020,platná, 473/2020,"materiál, náradie na upratovanie",,"dodávateľ: Ing. Ľuboslav Vasiľ ARCUS, Verbovčík 2, 071 01 Michalovce, IČO: 32678568","778,42 € s DPH",29.10.2020,11.11.2020,platná,"obj. 167,168,178/2020/1,2,5" 485/2020,potraviny - mäso,7/2019/RZ,"dodávateľ: DMJ Market, Budovateľská 1288, 093 01 Vranov N/Topľou, IČO: 36490661",,03.11.2020,10.11.2020,platná, 456/2020,materiál - čistiace prostriedky,,"dodávateľ: DMJ Market, Budovateľská 1288, 093 01 Vranov N/Topľou, IČO: 36490661","181,44 € s DPH",28.10.2020,04.11.2020,platná,"obj. 173/2020/1,2" 442/2020,odborný časopis,,"dodávateľ: RAABE, s.r.o., Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava, IČO: 35908718","45,35 € s DPH",21.10.2020,04.11.2020,platná,obj. 189/2020/5 443/2020,"materiál - náradie, prístroje",,"dodávateľ: ZVAREX SLOVAKIA s.r.o., Vihorlatská 3/6115, 071 01 Michalovce, IČO: 36212032","683,70 € s DPH",21.10.2020,04.11.2020,platná,obj. 137/2020/1 444/2020,materiál na upratovanie,,"dodávateľ: MANUTAN SLOVAKIA, Obchodná 2, 81106 Bratislava, IČO: 35885815","320,78 € s DPH",22.10.2020,04.11.2020,platná,obj. 169/2020/1 445/2020,ochranné pomôcky,,"dodávateľ: Anna Bercíková, Výdajňa zdrav. potrieb, Nám. osloboditeľov 1, 071 01 Michalovce, IČO: 50599950","470,25 € s DPH",22.10.2020,04.11.2020,platná,"obj. 182/2020/1,2" 446/2020,potraviny - zelenina,20/2020/RZ,"dodávateľ: Kovaľová Zlatica, Moravany 80 , 072 05, IČO: 32686234","30,89 € s DPH",22.10.2020,04.11.2020,platná,obj. 5/080/2020 447/2020,zelenina,20/2020/RZ,"dodávateľ: Kovaľová Zlatica, Moravany 80 , 072 05, IČO: 32686234","94,20 € s DPH",22.10.2020,04.11.2020,platná,obj. 5/080/2020 448/2020,PHM,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832","42,61 € s DPH",22.10.2020,04.11.2020,platná,zml. 5611884003 449/2020,vývoz biologického odpadu,114/2019,"dodávateľ: FURA s.r.o., SNP 77, 04442 Rozhanovce, IČO: 36211451","36,00 € s DPH",22.10.2020,04.11.2020,platná, 450/2020,"potraviny - mliečne, vajcia",44/2019/RZ,"dodávateľ: GVP spol. s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO: 36446190","118,99 € s DPH",28.10.2020,04.11.2020,platná,obj. 5/088/2020 451/2020,"potraviny - rôzne, múka",47/2020/PV,"dodávateľ: GVP spol. s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO: 36446190","137,62 € s DPH",28.10.2020,04.11.2020,platná,obj. 5/087/2020 452/2020,"dávkovače mydla, dezinfekcie a utierok",,"dodávateľ: Datacomp s.r.o., Moldavská cesta II, 49/2413, 040 11 Košice, IČO: 36212466","4 520,40 € s DPH",26.10.2020,04.11.2020,platná,"obj. 175/2020/1,2" 453/2020,materiál - všeobecný,,"dodávateľ: MICOMP spol. s.r,.o., Hollého 8, 071 01 Michalovce, IČO: 36589187","115,24 € s DPH",27.10.2020,04.11.2020,platná,obj. 154/2020/1 454/2020,interiérové vybavenie,,"dodávateľ: MaEL s.r.o., Višňová 1841/31, 071 01 Michalovce, IČO: 51142414","61,00 € s DPH",27.10.2020,04.11.2020,platná,obj. 187/2020/1 457/2020,čistiace prostriedky,,"dodávateľ: DMJ Market, Budovateľská 1288, 093 01 Vranov N/Topľou, IČO: 36490661","59,33 € s DPH",28.10.2020,04.11.2020,platná,"obj. 176/2020/1,5" 458/2020,čistiace prostriedky,,"dodávateľ: DMJ Market, Budovateľská 1288, 093 01 Vranov N/Topľou, IČO: 36490661","394,09 € s DPH",28.10.2020,04.11.2020,platná,"obj. 174/2020/1,2" 459/2020,germicidny žiarič,,"dodávateľ: Datacomp s.r.o., Moldavská cesta II, 49/2413, 040 11 Košice, IČO: 36212466","1 800,00 € s DPH",28.10.2020,04.11.2020,platná,"obj. 165/2020/1,2" 460/2020,elektromateriál,,"dodávateľ: AV-EL mak. - Jozef FERKO, Komenského 2653/3, 069 01 Snina, IČO: 34290630","497,64 € s DPH",28.10.2020,04.11.2020,platná,obj. 185/2020/1 461/2020,osobné ochranné prostriedky,,"dodávateľ: DMJ Market, Budovateľská 1288, 093 01 Vranov N/Topľou, IČO: 36490661","54,38 € s DPH",28.10.2020,04.11.2020,platná,obj. 179/2020/5 462/2020,materiál - výpočtová technika,,"dodávateľ: PARTNER Ratail s.r.o. Bratislava, Klincová 37, 82108 Bratislava, IČO: 48127124","62,61 € s DPH",28.10.2020,04.11.2020,platná,obj. 188/2020/2 463/2020,elektromateriál,,,"29,39 € s DPH",28.10.2020,04.11.2020,platná,obj. 190/2020/1 464/2020,čistiace prostriedky,,"dodávateľ: DMJ Market, Budovateľská 1288, 093 01 Vranov N/Topľou, IČO: 36490661","800,87 € s DPH",28.10.2020,04.11.2020,platná,"obj. 173/2020/1,2" 465/2020,"toaletný papier, utierky",,"dodávateľ: DMJ Market, Budovateľská 1288, 093 01 Vranov N/Topľou, IČO: 36490661","720,94 € s DPH",28.10.2020,04.11.2020,platná,"obj. 174/2020/1,2" 467/2020,"náradie, prístroje",,"dodávateľ: Ing. Ľuboslav Vasiľ ARCUS, Verbovčík 2, 071 01 Michalovce, IČO: 32678568","789,68 € s DPH",28.10.2020,04.11.2020,platná,"obj. 172/2020/1,2" 469/2020,zariadenie kuchyne,,"dodávateľ: Gabriel Záhorčák KARLO, A. Hrehovčíka 1, P.O.Box 184, MI, IČO: 32687168","185,54 € s DPH",29.10.2020,04.11.2020,platná,obj. 191/2020/5 470/2020,zelenina,20/2020/RZ,"dodávateľ: Kovaľová Zlatica, Moravany 80 , 072 05, IČO: 32686234","63,85 € s DPH",29.10.2020,04.11.2020,platná,obj. 5/086/2020 471/2020,chlieb,116/2019/KZ,"dodávateľ: KELPEK, Čierne Pole 36, 07901, IČO: 47019719","112,65 € s DPH",29.10.2020,04.11.2020,platná,"obj. 5/065,077,082,083,089/2020" 472/2020,"mliečne výrobky, vajcia",44/2019/RZ,"dodávateľ: GVP spol. s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO: 36446190","39,59 € s DPH",29.10.2020,04.11.2020,platná,obj. 5/090/2020 479/2020,energie,,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s., Mlynská 31, 072 91 Košice, IČO: 44483767","66,00 € s DPH",03.11.2020,04.11.2020,platná,zml. 5100821674C/2019 480/2020,energie,,"dodávateľ: SPP a.s.,, Mlynské Nivy 44/a, 825 11, IČO: 35815256","8,00 € s DPH",03.11.2020,04.11.2020,platná,zml. 8/2014/E + dodatky 481/2020,energie,,"dodávateľ: SPP a.s.,, Mlynské Nivy 44/a, 825 11, IČO: 35815256","395,00 € s DPH",03.11.2020,04.11.2020,platná,zml. 8/2014/E+dod. 482/2020,"náradie, prístroje",,"dodávateľ: Ing. Peter Balint 3trade, Močarianska 3, 071 01 Michalovce, IČO: 40035859","1 954,20 € s DPH",03.11.2020,04.11.2020,platná,"obj. 199/2020/1,2" 483/2020,výpočtová technika,,"dodávateľ: MaEL s.r.o., Višňová 1841/31, 071 01 Michalovce, IČO: 51142414","199,50 € s DPH",03.11.2020,04.11.2020,platná,obj. 161/2020/1 484/2020,energie,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, Einsteinova 25, 85101 f Bratislava, IČO: 46782532","11 493,20 € s DPH",03.11.2020,04.11.2020,platná,zml. 17/2012+dodatky 440/2020,ochranné rúška,,"dodávateľ: Mgr. Eva Lobová, Nad Laborcom 1768/2, Nad Laborcom, 071 01 Michalovce, IČO: 43744834","1 128,00 € s DPH",19.10.2020,26.10.2020,platná,obj. 170/2020/1 441/2020,tonery,,"dodávateľ: MaEL s.r.o., Višňová 1841/31, 071 01 Michalovce, IČO: 51142414","105,50 € s DPH",20.10.2020,26.10.2020,platná,obj. 162/2020/1 430/2020,učebné pomôcky,,"dodávateľ: MaEL s.r.o., Višňová 1841/31, 071 01 Michalovce, IČO: 51142414","563,70 € s DPH",14.10.2020,23.10.2020,platná,obj. 152/2020/1 431/2020,kancelárske potreby,,"dodávateľ: MaEL s.r.o., Višňová 1841/31, 071 01 Michalovce, IČO: 51142414","262,07 € s DPH",14.10.2020,23.10.2020,platná,obj. 151/2020/1 432/2020,potreby na čistenie,,"dodávateľ: DMJ Market, Budovateľská 1288, 093 01 Vranov N/Topľou, IČO: 36490661","257,76 € s DPH",14.10.2020,23.10.2020,platná,obj. 164/2020/2 434/2020,náradie pre OV,,"dodávateľ: Lonater - Ing. Šesták, Š. Tučeka 2, IČO: 11957336","94,80 € s DPH",15.10.2020,23.10.2020,platná,obj. 15582020/2 435/2020,materiál na opravy,,"dodávateľ: Marcel Lichvár, Severná 3594/14, Michalovce, IČO: 50756265","483,31 € s DPH",15.10.2020,23.10.2020,platná,"obj. 157,159/2020/2" 437/2020,potraviny - mäso,,"dodávateľ: DMJ Market, Budovateľská 1288, 093 01 Vranov N/Topľou, IČO: 36490661","576,05 € s DPH",19.10.2020,23.10.2020,platná,"obj. 5/076,081/2020" 438/2020,materiál - dezinfekcia,,"dodávateľ: Interiél Invest s.r.o., Kukučínova 23, 040 01 Košice, IČO: 36190381","608,72 € s DPH",19.10.2020,23.10.2020,platná,"obj. 163/2020/1,2" 439/2020,materiál -bezkontaktné teplomery,,"dodávateľ: Datacomp s.r.o., Moldavská cesta II, 49/2413, 040 11 Košice, IČO: 36212466","274,50 € s DPH",19.10.2020,23.10.2020,platná,obj. 160/2020/1 436/2020,materiál - dezinfekcia,,"dodávateľ: Metallurgical s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 Košice, IČO: 50104829","1 253,15 € s DPH",16.10.2020,21.10.2020,platná,"obj. 166/2020/1,2" 420/2020,materiál,,"dodávateľ: HAGARD HAL s.r.o., Pražská 9, 949 11, Nitra, IČO: 50111990","187,45 € s DPH",08.10.2020,21.10.2020,platná,obj. 153/2020/1 433/2020,oprava auta,,"dodávateľ: AUTOSTYL s.r.o., Močarianska 3999, 071 01 Michalovce, IČO: 36194751","41,16 € s DPH",15.10.2020,21.10.2020,platná,obj. 141/2020/2 421/2020,bezpečnostná SIM karta,17/2019,"dodávateľ: JABLOTRON SLOVAKIA s.r.o., Sasinkova 14, 01001 Žilina, IČO: 31645976","10,78 € s DPH",08.10.2020,20.10.2020,platná, 422/2020,zdravotná služba,104/2019,"dodávateľ: PZS5 s.r.o., Štefánikova 2, 071 01 Michalovce, IČO: 36750646","124,08 € s DPH",08.10.2020,20.10.2020,platná, 391/2020,osobný údaj,11/2020,"dodávateľ: Osobnyudaj.sk s.r.o., Garbiarska 5, 04001 Košice, IČO: 50528041","48,00 € s DPH",02.10.2020,19.10.2020,platná, 389/2020,zelenina,20/2020/RZ,"dodávateľ: Kovaľová Zlatica, Moravany 80 , 072 05, IČO: 32686234","79,20 € s DPH",01.10.2020,16.10.2020,platná,obj. 5/069/2020 390/2020,potraviny - mäso,7/2019/RZ,"dodávateľ: DMJ Market, Budovateľská 1288, 093 01 Vranov N/Topľou, IČO: 36490661","1 535,75 € s DPH",01.10.2020,16.10.2020,platná,"obj. 5/070,064,059/2020" 395/2020,služby,,"dodávateľ: Slovenská legálna metrológia, n.o., Hviezdoslavova 31, 97401 B. Bystrica, IČO: 0037954521","101,28 € s DPH",05.10.2020,16.10.2020,platná,obj. 131/2020/5 408/2020,zelenina,20/2020/RZ,"dodávateľ: Kovaľová Zlatica, Moravany 80 , 072 05, IČO: 32686234","224,09 € s DPH",06.10.2020,16.10.2020,platná,obj. 5/073/2020 409/2020,potraviny,47/2020/PV,"dodávateľ: GVP spol. s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO: 36446190","98,77 € s DPH",06.10.2020,16.10.2020,platná,obj. 5/074/2020 407/2020,"potraviny - mliečne, vajcia",44/2020,"dodávateľ: GVP spol. s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO: 36446190","128,74 € s DPH",06.10.2020,16.10.2020,platná,obj. 5/073/2020 410/2020,materiál na opravy a údržbu,,"dodávateľ: ADAM OIL, s.r.o., Letná 3973, 071 01 Michalovce","186,48 € s DPH",07.10.2020,16.10.2020,platná,obj. 148/2020/2 411/2020,"potraviny - rôzne, múka",45/2020,"dodávateľ: GVP spol. s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO: 36446190","450,70 € s DPH",08.10.2020,16.10.2020,platná,obj. 5/079/2020 412/2020,"potraviny - mliečne, vajcia",44/2019/RZ,"dodávateľ: GVP spol. s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO: 36446190","273,79 € s DPH",08.10.2020,16.10.2020,platná,obj. 5/078/2020 413/2020,materiál - elektro,,"dodávateľ: VATI - veľkoobchod elektro, Zeleninárska 24, 071 01 Michalovce, IČO: 35452722","397,82 € s DPH",08.10.2020,16.10.2020,platná,obj. 149/2020/2 414/2020,materiál - náradie,,"dodávateľ: BÁRDI AUTO SLOVAKIA s.r.o., Gazdovský rad 41, 93101 lŠamorín, IČO: 35787015","216,32 € s DPH",08.10.2020,16.10.2020,platná,obj. 147/2020/2 419/2020,"materiál - opravy, údržba",,"dodávateľ: TRIPARK s.r.o., Priemyselná 5813, 071 01 Michalovce, IČO: 36210340","20,10 € s DPH",08.10.2020,16.10.2020,platná,obj. 129/2020/2 424/2020,energie,,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s., Mlynská 31, 072 91 Košice, IČO: 44483767","2 005,75 € s DPH",12.10.2020,16.10.2020,platná,zml. 51008216740/2019 425/2020,energie,,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s., Mlynská 31, 072 91 Košice, IČO: 44483767","909,52 € s DPH",12.10.2020,16.10.2020,platná,zml. 5100821674C/2019 426/2020,energie,,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s., Mlynská 31, 072 91 Košice, IČO: 44483767","41,54 € s DPH",12.10.2020,16.10.2020,platná,zml. 3100821674C/2019 427/2020,náradie,,"dodávateľ: ZVAREX SLOVAKIA s.r.o., Vihorlatská 3/6115, 071 01 Michalovce, IČO: 36212032","189,52 € s DPH",12.10.2020,16.10.2020,platná,obj. 146/2020/2 428/2020,materiál - elektro,,"dodávateľ: Jozef FERKO, Komenského 2653/3, 069 01 Snina, IČO: 34290630","70,13 € s DPH",14.10.2020,16.10.2020,platná,obj. 15/2020/2 429/2020,materiál - kancelárske potreby,,"dodávateľ: MaEL s.r.o., Višňová 1841/31, 071 01 Michalovce, IČO: 51142414","38,00 € s DPH",14.10.2020,16.10.2020,platná,obj. 142/2020/2 393/2020,energie,,"dodávateľ: SPP a.s.,, Mlynské Nivy 44/a, 825 11, IČO: 35815256","8,00 € s DPH",05.10.2020,15.10.2020,platná,zml. 8/2014/E 382/2020,služby BOZPO,7/2020/ZoD,"dodávateľ: BOZPO - W s.r.o. V. Kapušany, Orgovánová 96/37, 07901 V. Kapušany, IČO: 51712407","375,00 € s DPH",30.09.2020,14.10.2020,platná, 398/2020,materiál - kancelárske potreby,,"dodávateľ: MaEL s.r.o., Višňová 1841/31, 071 01 Michalovce, IČO: 51142414","20,00 € s DPH",05.10.2020,14.10.2020,platná,obj. 139/2020/5 397/2020,oprava strechy,,"dodávateľ: Martin MATTA, Užhorodská 184/33, 071 01 Michalovce, IČO: 40006620","705,44 € s DPH",05.10.2020,14.10.2020,platná,obj. 113/2020/1 398/2020,materiál na opravy,,"dodávateľ: Marcel Lichvár, Severná 3594/14, Michalovce, IČO: 50756265","528,72 € s DPH",05.10.2020,14.10.2020,platná,obj. 117/2020/5 399/2020,služby,,"dodávateľ: BE-SOFT a.s., Krakovská 2398/23, 04001 Košice, IČO: 36191337","104,00 € s DPH",05.10.2020,14.10.2020,platná,zml. E201610/1 400/2020,materiál - tonery,,"dodávateľ: Soft-Tech, s.r.o., Krátka 1653/3, IČO: 45917272","277,73 € s DPH",12.10.2020,14.10.2020,platná,obj. 145/2020/1 401/2020,teleóny,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469","164,58 € s DPH",06.10.2020,14.10.2020,platná,zml. 376763730 402/2020,energetické služby,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, Einsteinova 25, 85101 Bratislava, IČO: 46782532","11 493,20 € s DPH",06.10.2020,14.10.2020,platná,zml. 17/2012 + dodatky 403/2020,materiál - ochranné pomôcky,,"dodávateľ: Ing. Ľuboslav Vasiľ ARCUS, Verbovčík 2, 071 01 Michalovce, IČO: 32678568","496,44 € s DPH",06.10.2020,14.10.2020,platná,"obj. 138/2020/1,2" 405/2020,energie,,"dodávateľ: Východ. vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 46 Košice, IČO: 36570460","2 490,65 € s DPH",06.10.2020,14.10.2020,platná,zml. 40-000005054P02007 + dodatky 406/2020,materiál,,"dodávateľ: MaEL s.r.o., Višňová 1841/31, 071 01 Michalovce, IČO: 51142414","80,00 € s DPH",06.10.2020,14.10.2020,platná,obj. 142/2020/2 415/2020,PHM,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832","36,94 € s DPH",08.10.2020,14.10.2020,platná,zml. 5611884003 416/2020,PHM,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832","133,79 € s DPH",08.10.2020,14.10.2020,platná,zml. 5611884003 417/2020,telefóny,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469","36,47 € s DPH",08.10.2020,14.10.2020,platná,zml. 2028258125 417/2020,telefóny,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469","36,47 € s DPH",08.10.2020,14.10.2020,platná,zml. 9915343934 394/2020,,19/2020,"dodávateľ: JUDr. Mikuláš Pavlik, advokát, Š. Kukuru 14, 071 01 Michalovce, IČO: 35538473","198,00 € s DPH",05.10.2020,12.10.2020,platná, 392/2020,,,"dodávateľ: energie, Mlynské Nivy 44/a, 825 11, IČO: 35815256","395,00 € s DPH",05.10.2020,12.10.2020,platná,"zml. 8/2014/E, dod. č. 3" 374/2020,potraviny - mliečne,44/2020,"dodávateľ: GVP spol. s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO: 36446190","218,26 € s DPH",28.09.2020,06.10.2020,platná,obj. 5/067/2020 375/2020,Potraviny,,"dodávateľ: GVP spol. s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO: 36446190","378,70 € s DPH",28.09.2020,06.10.2020,platná,obj. 5/068/2020 376/2020,potravin,47/2020/PV,"dodávateľ: GVP spol. s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO: 36446190","231,67 € s DPH",28.09.2020,06.10.2020,platná,obj. 5/068/2020 377/2020,zelenina,20/2020/RZ,"dodávateľ: Kovaľová Zlatica, Moravany 80 , 072 05, IČO: 32686234","59,28 € s DPH",28.09.2020,06.10.2020,platná,obj. 5/063/2020 378/2020,služby,117/2019,"dodávateľ: Ing. Ladislav Bobovník, Koňuš 75, 072 63, IČO: 30297362","50,00 € s DPH",28.09.2020,06.10.2020,platná, 379/2020,služby,117/2019,"dodávateľ: Ing. Ladislav Bobovník, Koňuš 75, 072 63, IČO: 30297362","50,00 € s DPH",28.09.2020,06.10.2020,platná, 381/2020,čistiace prostriedky,,"dodávateľ: ARCUS baliace materiály, Verbovčík 2, 071 01 Michalovce, IČO: 32678568","312,24 € s DPH",28.09.2020,06.10.2020,platná,obj. 143/2020/1 383/2020,zelenina,43/2019,"dodávateľ: Kovaľová Zlatica, Moravany 80 , 072 05, IČO: 32686234","168,84 € s DPH",30.09.2020,06.10.2020,platná,obj. 5/069/2020 384/2020,potraviny,116/2019/KZ,"dodávateľ: KELPEK, Čierne Pole 36, 07901, IČO: 47019719","159,84 € s DPH",30.09.2020,06.10.2020,platná,"obj. 5/055,060,065/2020" 388/2020,potraviny,,"dodávateľ: ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760532","131,36 € s DPH",30.09.2020,06.10.2020,platná,potraviny 385/2020,materiál,,"dodávateľ: MaEL s.r.o., Višňová 1841/31, 071 01 Michalovce, IČO: 51142414","352,00 € s DPH",30.09.2020,06.10.2020,platná,obj. 134/2020/2 386/2020,materiál na opravy,,"dodávateľ: Marcel Lichvár, Severná 3594/14, Michalovce, IČO: 50756265","583,64 € s DPH",30.09.2020,06.10.2020,platná,"obj. 102A,104/2020/1" 387/2020,materiál na opravy,,"dodávateľ: Marcel Lichvár, Severná 3594/14, Michalovce, IČO: 50756265","138,87 € s DPH",30.09.2020,06.10.2020,platná,obj. 127/2020/2 404/2020,materiál - čistiace prostriedky,,"dodávateľ: Ing. Ľuboslav Vasiľ ARCUS, Verbovčík 2, 071 01 Michalovce, IČO: 32678568","287,09 € s DPH",06.10.2020,06.10.2020,platná,obj. 120/2020/5 380/2020,kancelárske potreby,,"dodávateľ: Datacomp s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 Košice, IČO: 36212466","244,79 € s DPH",28.09.2020,05.10.2020,platná,obj. 136/2020/1 372/2020,PHM,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832","35,87 € s DPH",24.09.2020,02.10.2020,platná,zml. 5011884003 373/2020,kancelárske potreby,,"dodávateľ: MaEL s.r.o., Višňová 1841/31, 071 01 Michalovce, IČO: 51142414","36,00 € s DPH",25.09.2020,02.10.2020,platná,obj. 140/2020/1 350/2020,PHM,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832","36,96 € s DPH",09.09.2020,25.09.2020,platná,zml 5611884003 362/2020,materiál,,"dodávateľ: MaEL s.r.o., Višňová 1841/31, 071 01 Michalovce, IČO: 51142414","71,00 € s DPH",18.09.2020,25.09.2020,platná,obj. 132/2020/5 363/2020,potraviny - cestoviny,,"dodávateľ: ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760532","281,91 € s DPH",18.09.2020,25.09.2020,platná,obj. 5/066/2020 364/2020,potraviny,45/2019/RZ,"dodávateľ: GVP spol. s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO: 36446190","127,08 € s DPH",18.09.2020,25.09.2020,platná,obj. 5/062/2020 365/2020,potraviny - mliečne,44/2019/RZ,"dodávateľ: GVP spol. s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO: 36446190","258,28 € s DPH",18.09.2020,25.09.2020,platná,obj. 5/061/2020 366/2020,potraviny - mäso,7/2019/RZ,"dodávateľ: DMJ Market, Budovateľská 1288, 093 01 Vranov N/Topľou, IČO: 36490661","672,12 € s DPH",21.09.2020,25.09.2020,platná,"obj. 5/054,059/2020" 367/2020,telefóny,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469","165,01 € s DPH",22.09.2020,25.09.2020,platná,zml. 37678197 368/2020,trovy exekúcie,,"dodávateľ: JUDr. Ľuboš Sidorják - súdny exekútor, Murgaša 3, 040 01 Košice, IČO: 31311580","42,00 € s DPH",22.09.2020,25.09.2020,platná, 370/2020,potraviny - mliečne,44/2019/RZ,"dodávateľ: GVP spol. s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO: 36446190","16,20 € s DPH",22.09.2020,25.09.2020,platná,obj. 5/061/2020 371/2020,materiál - dezinfekcia,,"dodávateľ: Metallurgical, s.r.o., Moldavská cesta II, 49/2413, 040 11 Košice, IČO: 50104829","207,60 € s DPH",23.09.2020,25.09.2020,platná,"obj. 135/2020/1,2,5" 359/2020,zelenina,20/2020/RZ,"dodávateľ: Kovaľová Zlatica, Moravany 80 , 072 05, IČO: 32686234","396,25 € s DPH",16.09.2020,24.09.2020,platná,obj. 5/058/2020 360/2020,"kancelárske potreby, tonery",,"dodávateľ: MaEL s.r.o., Višňová 1841/31, 071 01 Michalovce, IČO: 51142414","150,60 € s DPH",16.09.2020,24.09.2020,platná,obj. 126/2020/1 335/2020,výpočtová technika - projekt IROP,009/2020/2,"dodávateľ: MICOMP spol. s.r,.o., Hollého 8, 071 01 Michalovce, IČO: 36589187","99 172,80 € s DPH",03.09.2020,18.09.2020,platná,"obj. 082/2020/1, Kúpna zmluva č. 20200422" 337/2020,čistiace prostriedky,,"dodávateľ: EUROGASTROP s.r.o., Čergovská 7002/10 08001 Prešov, IČO: 4417761","45,60 € s DPH",03.09.2020,18.09.2020,platná,obj. 121/2020/5 338/2020,potraviny,47/2019/RZ,"dodávateľ: GVP spol. s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO: 36446190","50,54 € s DPH",03.09.2020,18.09.2020,platná,obj. 5/052/2020 339/2020,potraviny,44/2019/RZ,"dodávateľ: GVP spol. s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO: 36446190","70,25 € s DPH",03.09.2020,18.09.2020,platná,obj. 5/052/2020 340/2020/5,materiál,,"dodávateľ: SCHMIT-PRESS s.r.o., Lipová 36/13, IČO: 36201031","210,00 € s DPH",04.09.2020,18.09.2020,platná,obj. 116/2020/5 341/2020,nájom,8/2019,"dodávateľ: CBC Slovakia, s.r.o., Nové záhrady I/9, 082105 Bratislava, IČO: 44773293","91,01 € s DPH",08.09.2020,18.09.2020,platná, 344/2020,energie,,"dodávateľ: SPP a.s.,, Mlynské Nivy 44/a, 825 11, IČO: 35815256","8,00 € s DPH",08.09.2020,18.09.2020,platná,zml. 8/2014/E 345/2020,služby,011/2020/2,"dodávateľ: Osobnyudaj.sk s.r.o., Garbiarska 5, 04001 Košice, IČO: 50528041","48,00 € s DPH",08.09.2020,18.09.2020,platná, 346/2020,energie,,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s., Mynská 31, 072 91 Košice, IČO: 44483767","39,29 € s DPH",09.09.2020,18.09.2020,platná,zmluva 5100821674C/2019 347/2020,energie,,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s., Mlynská 31, 072 91 Košice, IČO: 44483767","1 675,08 € s DPH",09.09.2020,18.09.2020,platná,energie 348/2020,energie,,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s., Mynská 31, 072 91 Košice, IČO: 44483767","498,54 € s DPH",09.09.2020,18.09.2020,platná,zml. 5100821674/C 349/2020,PHM,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832","73,35 € s DPH",09.09.2020,18.09.2020,platná,zml. 5611884003 351/2020,telefóny,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469","53,50 € s DPH",09.09.2020,18.09.2020,platná,zml. 2028258125 352/2020,telefóny,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469","36,56 € s DPH",09.09.2020,18.09.2020,platná,zml. 9915343934 353/2020,energetické služby,,"dodávateľ: Volia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 25, 85101 f Bratislava, IČO: 46782532","11 493,20 € s DPH",09.09.2020,18.09.2020,platná,zml. 17/2012+dodatky 357/2020,materiál na opravy,,"dodávateľ: ATOL HB, s.r.o. Michalovce, Močarianska 16, 071 01 Michaliovce, IČO: 36443441","133,37 € s DPH",11.09.2020,18.09.2020,platná,obj. 123/2020/1 355/2020,zelenina,20/2020/RZ,"dodávateľ: Kovaľová Zlatica, Moravany 80 , 072 05, IČO: 32686234","334,13 € s DPH",09.09.2020,18.09.2020,platná,obj. 5/053/2020 356/2020,potraviny,47/2019/RZ,"dodávateľ: GVP spol. s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO: 36446190","192,01 € s DPH",10.09.2020,18.09.2020,platná,potraviny 361/2020,materiál na údržbu,,"dodávateľ: Andros s.r.o.,, Stropkovská 474,, IČO: 51084554","110,50 € s DPH",16.09.2020,18.09.2020,platná,materiál na údržbu 354/2020,potraviny,44/2019/RZ,"dodávateľ: GVP spol. s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO: 36446190","335,53 € s DPH",09.09.2020,18.09.2020,platná,potraviny 330/2020,odborné knihy,,"dodávateľ: RAABE, s.r.o., Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava, IČO: 35908718","45,35 € s DPH",03.09.2020,14.09.2020,platná,obj. 130/2020/5 334/2020,materiál,,"dodávateľ: BIORUŽA, s.r.o. Žilina, Laborecká 1, Žilina, IČO: 52234070","135,90 € s DPH",03.09.2020,14.09.2020,platná,obj. 122/2020/1 342/2020,zdravotná služba,104/2019,"dodávateľ: PZS5 s.r.o., Štefánikova 2, 071 01 Michalovce, IČO: 36750646","129,36 € s DPH",08.09.2020,14.09.2020,platná, 324/2020,potraviny - mliečne výrobky,46/2019/RZ,"dodávateľ: GVP spol. s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO: 36446190","116,47 € s DPH",31.08.2020,08.09.2020,platná,"zml. 44, 46/2019" 325/2020,potraviny,45/2019/RZ,"dodávateľ: GVP spol. s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO: 36446190","54,41 € s DPH",31.08.2020,08.09.2020,platná,"zml. 45,47/2019/RZ" 326/2020,potraviny,47/2019/RZ,"dodávateľ: GVP spol. s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO: 36446190","399,41 € s DPH",31.08.2020,08.09.2020,platná, 327/2020,materiál na opravy a údržbu,,"dodávateľ: KOVOTYP s.r.o., LĽanová 8,","5 405,28 € s DPH",31.08.2020,08.09.2020,platná,obj. 106/2020/1 328/2020,119/2020/1,,"dodávateľ: Ing. Ľuboslav Vasiľ ARCUS, Verbovčík 2, 071 01 Michalovce, IČO: 32678568","112,63 € s DPH",31.08.2020,08.09.2020,platná,obj. 119/2020/1 329/2020,tácky do jedálne,,"dodávateľ: Gabriel Záhorčák KARLO, A. Hrehovčíka 1, P.O.Box 184, MI, IČO: 32687168","65 160,00 € s DPH",03.09.2020,08.09.2020,platná,125/2020/5 331/2020,potraviny - cestoviny,,"dodávateľ: ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760532","116,06 € s DPH",03.09.2020,08.09.2020,platná,obj. 5/050/2020 332/2020,potraviny - zelenina,,"dodávateľ: Kovaľová Zlatica, Moravany 80 , 072 05, IČO: 32686234","35,64 € s DPH",03.09.2020,08.09.2020,platná,obj. 5/049/2020 333/2020,,20/2020/RZ,"dodávateľ: Kovaľová Zlatica, Moravany 80 , 072 05, IČO: 32686234","69,98 € s DPH",03.09.2020,08.09.2020,platná,obj. 5/049/2020 338/2020,právne služby,019/2020/1,"dodávateľ: JUDr. Mikuláš Pavlik, advokát, Š. Kukuru 14, 071 01 Michalovce, IČO: 35538473","198,00 € s DPH",03.09.2020,08.09.2020,platná, 319/2020,výmena okien - školská jedáleň,013/2020/2,"dodávateľ: SLOVSYSTÉM s.r.o. Košice, Krivá 13, 04001 Košice, IČO: 36767093","21 992,71 € s DPH",25.08.2020,07.09.2020,platná, 320/2020,oprava,,"dodávateľ: VALTIM, Obrancov mieru 9, 071 01 Michalovce, IČO: 17303010","75,60 € s DPH",25.08.2020,07.09.2020,platná, 321/2020,materiál - dezinfekcia,,"dodávateľ: Matallurgical, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 Košice, IČO: 50104829","477,17 € s DPH",26.08.2020,07.09.2020,platná,obj. 114/2020/1 322/2020,materiál - opravy,,"dodávateľ: TRIPARK s.r.o., Priemyselná 5813, 071 01 Michalovce, IČO: 36210340","207,05 € s DPH",26.08.2020,07.09.2020,platná,obj. 075/2020/2 323/2020,telefóny,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469","164,29 € s DPH",26.08.2020,07.09.2020,platná,zmluva 376781797 308/2020,energie,,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s., Mlynská 31, 072 91 Košice, IČO: 44483767","36,80 € s DPH",10.08.2020,20.08.2020,platná,zmluva 5100821674C/2019 309/2020,energie,,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s., Mynská 31, 072 91 Košice, IČO: 44483767","1 663,04 € s DPH",10.08.2020,20.08.2020,platná,zmluva 5100821674C/2019 310/2020,energie,,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s., Mlynská 31, 072 91 Košice, IČO: 44483767","488,82 € s DPH",10.08.2020,20.08.2020,platná,zmluva 5100821674C/2019 311/2020,prenájom,8/2019,"dodávateľ: CBC Slovakia, s.r.o., Nové záhrady I/9, 082105 Bratislava, IČO: 44773293","74,35 € s DPH",10.08.2020,20.08.2020,platná, 313/2020,predplatné - poradca podnikateľa,,"dodávateľ: Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 31592503","26,40 € s DPH",10.08.2020,20.08.2020,platná, 314/2020,predplatné - úplne znenie zákonov,,"dodávateľ: Poradca podnikateľa, Pri Celulózke 40, 01001 Žilina, IČO: 36371271","140,40 € s DPH",13.08.2020,20.08.2020,platná, 315/2020,"prefakt. vodné, stočné",,"dodávateľ: Obchodná akadémia, Kapušianska 90, 071 01 Michalovce, IČO: 31953549","100,36 € s DPH",13.08.2020,20.08.2020,platná,zmluva 16/2018 316/2020,služby,,"dodávateľ: SANET, Vazovova 5, 812 69 Bratislava, IČO: 17055270","150,00 € s DPH",17.08.2020,20.08.2020,platná,zmluva 1/2015 317/2020,služby,,"dodávateľ: SANET, Vazovova 5, 812 69 Bratislava, IČO: 17055270","150,00 € s DPH",17.08.2020,20.08.2020,platná,zmluva 9/2013 285/2020,materiál na opravy,,"dodávateľ: Ingema s.r.o., Hlivištia 23, IČO: 36575411","5 453,15 € s DPH",15.07.2020,13.08.2020,platná,objednávka 101/2020/1 295/2020,vývoz komunálneho odpadu,,"dodávateľ: Technické a záhr. služby mesta Michalovce, Partizánska 55, 071 01 Michalovce, IČO: 00186490","138,21 € s DPH",03.08.2020,13.08.2020,platná,objednávka 092/2020/2 297/2020,osobný údaj,11/2020,"dodávateľ: Osobnyudaj.sk s.r.o., Garbiarska 5, 04001 Košice, IČO: 50528041",,03.08.2020,13.08.2020,platná, 298/2020,materiál - čistiace prostriedky,,"dodávateľ: Ing. Ľuboslav Vasiľ ARCUS, Verbovčík 2, 071 01 Michalovce, IČO: 32678568","301,69 € s DPH",04.08.2020,13.08.2020,platná,"objednávka 091/2020/2,102/2020/1" 296/2020,materiál na opravy,,"dodávateľ: Ingema s.r.o., Hlivištia 23, IČO: 36575411","852,08 € s DPH",03.08.2020,13.08.2020,platná,"objednávka 139,141,145,146/2020/1" 299/2020,energie,,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s., Mynská 31, 072 91 Košice, IČO: 44483767","66,00 € s DPH",05.08.2020,13.08.2020,platná,zmluva 5100821674C/2019 300/2020,materiál na opravy,,"dodávateľ: TRIPARK s.r.o., Priemyselná 5813, 071 01 Michalovce, IČO: 36210340","104,71 € s DPH",05.08.2020,13.08.2020,platná,objednávka 099/2020/1 301/2020,energie,,"dodávateľ: SPP a.s.,, Mlynské Nivy 44/a, 825 11, IČO: 35815256","8,00 € s DPH",05.08.2020,13.08.2020,platná,zmluva 8/2014/E 302/2020,energie,,"dodávateľ: SPP a.s.,, Mlynské Nivy 44/a, 825 11, IČO: 35815256","395,00 € s DPH",05.08.2020,13.08.2020,platná,energie 303/2020,energetické služby,,"dodávateľ: Volia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 25, 85101 f Bratislava, IČO: 46782532","11 493,20 € s DPH",05.08.2020,13.08.2020,platná,zmluva 17/2012 + dodatky 304/2020,telefóny,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469","35,81 € s DPH",06.08.2020,13.08.2020,platná,zmluva 9915343934 305/2020,telefóny,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469","53,80 € s DPH",06.08.2020,13.08.2020,platná,zmluva 2028258125 306/2020,PHM,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832","58,71 € s DPH",06.08.2020,13.08.2020,platná,zmluva 5611884003 307/2020,PHM,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832","37,79 € s DPH",06.08.2020,13.08.2020,platná,zmluva 5611884003 285/2020,materiál na opravy,,"dodávateľ: Ingema s.r.o., 07301 Hlivištia, IČO: 36575411","5 453,15 € s DPH",15.07.2020,24.07.2020,platná,obj. 101/2020/1 286/2020,oprava VT,,"dodávateľ: MICOMP spol. s.r,.o., Hollého 8, 071 01 Michalovce, IČO: 36589187","126,00 € s DPH",20.07.2020,24.07.2020,platná,obj. 083/2020/1 288/2020,"materiál, náradie",,"dodávateľ: ZVAREX SLOVAKIA s.r.o., Vihorlatská 3/6115, 071 01 Michalovce, IČO: 36212032","503,91 € s DPH",20.07.2020,24.07.2020,platná,obj. 094/2020/2 289/2020,materiál na opravy,,"dodávateľ: Ingema s.r.o., 07301 Hlivištia, IČO: 36575411","156,96 € s DPH",20.07.2020,24.07.2020,platná,obj. 105/2020/1 290/2020,"materiál, náradie",,"dodávateľ: ZVAREX SLOVAKIA s.r.o., Vihorlatská 3/6115, 071 01 Michalovce, IČO: 36212032","467,15 € s DPH",21.07.2020,24.07.2020,platná,obj. 103/2020/2 291/2020,materiál - kancelárske potreby,,"dodávateľ: MaEL s.r.o., Višňová 1841/31, 071 01 Michalovce, IČO: 51142414","25,80 € s DPH",22.07.2020,24.07.2020,platná,"obj. 03,6/2020/1" 292/2020,materiál - kancelárske potreby,,"dodávateľ: MaEL s.r.o., Višňová 1841/31, 071 01 Michalovce, IČO: 51142414","21,00 € s DPH",22.07.2020,24.07.2020,platná,obj. 027/2020/2 293/2020,materiál,,"dodávateľ: MaEL s.r.o., Višňová 1841/31, 071 01 Michalovce, IČO: 51142414","101,00 € s DPH",22.07.2020,24.07.2020,platná,obj. 025/2020/2 021/2020/2,materiál,,"dodávateľ: MaEL s.r.o., Višňová 1841/31, 071 01 Michalovce, IČO: 51142414","109,15 € s DPH",22.07.2020,24.07.2020,platná,obj. 021/2020/2 2031/2020,aSc Agenda Komplet,,"dodávateľ: Asc Applied Software Consultants, Svoradova 7/1, 81103 Bratislava, IČO: 31361161","499,00 € s DPH",23.06.2020,22.07.2020,platná,objednávka 96/2020/1 257/2020,BOZPO,5/007/2020,"dodávateľ: BOZPO - W s.r.o. V. Kapušany, Orgovánová 96/37, 07901 V. Kapušany, IČO: 51712407","250,00 € s DPH",02.07.2020,20.07.2020,platná,zmluva 7/2020 258/2020,energetické služby,,"dodávateľ: Volia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 25, 85101 f Bratislava, IČO: 46782532","11 493,20 € s DPH",03.07.2020,20.07.2020,platná,zmluva 17/2012 259/2020,tlačiva,,"dodávateľ: ŠEVT a.s.,, Cementárenská 16, 974 72 B. Bystrica, IČO: 31331131","8,87 € s DPH",03.07.2020,20.07.2020,platná,obj. 036/2019/1 260/2020,plyn,,"dodávateľ: SPP a.s.,, Mlynské Nivy 44/a, 825 11, IČO: 35815256","8,00 € s DPH",06.07.2020,20.07.2020,platná,zmluva 8/2014/E+ dodatky 261/2020,právne služby,41/2019,"dodávateľ: JUDr. Mikuláš Pavlik, advokát, Š. Kukuru 14, 071 01 Michalovce, IČO: 35538473","198,00 € s DPH",06.07.2020,20.07.2020,platná, 262/2020,zdravotná služby,104/2019,"dodávateľ: PZS5 s.r.o., Štefánikova 2, 071 01 Michalovce, IČO: 36750646","129,36 € s DPH",06.07.2020,20.07.2020,platná, 263/2020,plyn,,"dodávateľ: SPP a.s.,, Mlynské Nivy 44/a, 825 11, IČO: 35815256","395,00 € s DPH",06.07.2020,20.07.2020,platná,zmluva 8/2014/E + dodatky 264/2020,trovy exekúcie,,"dodávateľ: JUDr. Ľuboš Sidorjak - súdny exekútor, Murgašova 3, Michalovce, IČO: 31311580","42,00 € s DPH",06.07.2020,20.07.2020,platná, 265/2020,trovy exekúcie,,"dodávateľ: JUDr. Ľuboš Sidorják - súdny exekútor, Murgaša 3, 040 01 Košice, IČO: 31311580","42,00 € s DPH",06.07.2020,20.07.2020,platná, 266/2020,trovy exekúcie,,"dodávateľ: JUDr. Ľuboš Sidorják - súdny exekútor, Murgaša 3, 040 01 Košice, IČO: 31311580","42,00 € s DPH",06.07.2020,20.07.2020,platná, 267/2020,trovy exekúcie,,"dodávateľ: JUDr. Ľuboš Sidorják - súdny exekútor, Murgaša 3, 040 01 Košice, IČO: 31311580","42,00 € s DPH",06.07.2020,20.07.2020,platná, 268/2020,trovy exekúcie,,"dodávateľ: JUDr. Ľuboš Sidorják - súdny exekútor, Murgaša 3, 040 01 Košice, IČO: 31311580","42,00 € s DPH",06.07.2020,20.07.2020,platná, 269/2020,trovy exekúcie,,"dodávateľ: JUDr. Ľuboš Sidorják - súdny exekútor, Murgaša 3, 040 01 Košice, IČO: 31311580","42,00 € s DPH",06.07.2020,20.07.2020,platná, 270/2020,trovy exekúcie,,"dodávateľ: JUDr. Ľuboš Sidorják - súdny exekútor, Murgaša 3, 040 01 Košice, IČO: 31311580","42,00 € s DPH",06.07.2020,20.07.2020,platná, 271/2020,trovy exekúcie,,"dodávateľ: JUDr. Ľuboš Sidorják - súdny exekútor, Murgaša 3, 040 01 Košice, IČO: 31311580","42,00 € s DPH",06.07.2020,20.07.2020,platná, 272/2020,materiál - čistiace,,"dodávateľ: Datacomp s.r.o., Moldavská cesta II, 49/2413, 040 11 Košice, IČO: 36212466","748,56 € s DPH",06.07.2020,20.07.2020,platná,"objednávka 088/2020/1,2,5" 273/2020,materiál - kancelársky,,"dodávateľ: MaEL s.r.o., Višňová 1841/31, 071 01 Michalovce, IČO: 51142414","133,65 € s DPH",06.07.2020,20.07.2020,platná,objednávka 095/2020/2 274/2020,telefóny,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469","188,10 € s DPH",07.07.2020,20.07.2020,platná,zmluva 376763730 275/2020,bezpečnostná SIM,17/2019,"dodávateľ: JABLOTRON SLOVAKIA s.r.o., Sasinkova 14, 01001 Žilina, IČO: 31645976","10,76 € s DPH",07.07.2020,20.07.2020,platná, 276/2020,nájom kopírky + papiere,8/2019,"dodávateľ: CBC Slovakia, s.r.o., Nové záhrady I/9, 082105 Bratislava, IČO: 44773293","76,40 € s DPH",07.07.2020,20.07.2020,platná, 277/2020,PHM,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832","19,52 € s DPH",08.07.2020,20.07.2020,platná,zmluva 5611884003 278/2020,PHM,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832","159,74 € s DPH",08.07.2020,20.07.2020,platná,zmluva5611884003 279/2020,materiál na opravy,,"dodávateľ: TRIPARK s.r.o., Priemyselná 5813, 071 01 Michalovce, IČO: 36210340","31,57 € s DPH",08.07.2020,20.07.2020,platná,objednávka 085/2020/2 280/2020,telefóny,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469","36,72 € s DPH",10.07.2020,20.07.2020,platná,zmluva 9915343934 281/2020,telefóny,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469","60,13 € s DPH",10.07.2020,20.07.2020,platná,zmluva 2028258125 282/2020,elektrická energia,,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s., Mlynská 31, 072 91 Košice, IČO: 44483767","499,93 € s DPH",10.07.2020,20.07.2020,platná,zmluva 5100821674C/2019 283/2020,elektrická energia,,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s., Mlynská 31, 072 91 Košice, IČO: 44483767","1 568,57 € s DPH",10.07.2020,20.07.2020,platná,zmluva 5100821674C/2019 284/2020,elektrická energia,,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s., Mlynská 31, 072 91 Košice, IČO: 44483767","36,73 € s DPH",10.07.2020,20.07.2020,platná,zmluva 5100821674C/2019 238/2020,trovy exekúcie,,"dodávateľ: Exekútorský úrad, Mgr. Zummerová, kpt. Nálepku 22, 071 01 Michalovce, IČO: 31274871","42,00 € s DPH",26.06.2020,16.07.2020,platná, 239/2020,trovy exekúcie,,"dodávateľ: Súdny exekútor JUDr. Rudolf Krutý, Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava, IČO: 37929810",,26.06.2020,16.07.2020,platná, 240/2020,trovy exekúcie,,"dodávateľ: Súdny exekútor JUDr. Rudolf Krutý, Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava, IČO: 37929810","42,00 € s DPH",25.06.2020,16.07.2020,platná, 241/2020,trovy exekúcie,,"dodávateľ: Súdny exekútor JUDr. Rudolf Krutý, Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava, IČO: 37929810","42,00 € s DPH",26.06.2020,16.07.2020,platná, 242/2020,trovy exekúcie,,"dodávateľ: Súdny exekútor JUDr. Rudolf Krutý, Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava, IČO: 37929810","42,00 € s DPH",26.06.2020,16.07.2020,platná, 243/2020,trovy exekúcie,,"dodávateľ: Súdny exekútor JUDr. Rudolf Krutý, Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava, IČO: 37929810","42,00 € s DPH",26.06.2020,16.07.2020,platná, 244/2020,trovy exekúcie,,"dodávateľ: Súdny exekútor JUDr. Rudolf Krutý, Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava, IČO: 37929810","42,00 € s DPH",26.06.2020,16.07.2020,platná, 245/2020,trovy exekúcie,,"dodávateľ: Súdny exekútor JUDr. Rudolf Krutý, Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava, IČO: 37929810","42,00 € s DPH",23.06.2020,16.07.2020,platná, 246/2020,trovy exekúcie,,"dodávateľ: Súdny exekútor JUDr. Rudolf Krutý, Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava, IČO: 37929810","42,00 € s DPH",22.06.2020,16.07.2020,platná, 247/2020,trovy exekúcie,,"dodávateľ: Súdny exekútor JUDr. Rudolf Krutý, Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava, IČO: 37929810","42,00 € s DPH",22.06.2020,16.07.2020,platná, 249/2020,trovy exekúcie,,"dodávateľ: Súdny exekútor JUDr. Rudolf Krutý, Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava, IČO: 37929810","42,00 € s DPH",22.06.2020,16.07.2020,platná, 248/2020,trovy exekúcie,,"dodávateľ: Súdny exekútor JUDr. Rudolf Krutý, Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava, IČO: 37929810","42,00 € s DPH",22.06.2020,16.07.2020,platná, 250/2020,školenie,,"dodávateľ: RVC Košice, Hlavná 68, 040 01 Košice, IČO: 31268650","324,00 € s DPH",29.06.2020,16.07.2020,platná,obj. 090/2020/2 251/2020,materiál na opravy,,"dodávateľ: VP - TECHNIKA, s.r.o.,, J. Hollého 60, 071 01 Michalovce, IČO: 46912231","88,31 € s DPH",29.06.2020,16.07.2020,platná,obj. 089/2020/2 252/2020,energie,,"dodávateľ: Východ. vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","13,94 € s DPH",29.06.2020,16.07.2020,platná,zmluva 40-0000050554PO2007 254/2020,energie,,"dodávateľ: Východ. vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","1 968,04 € s DPH",30.06.2020,16.07.2020,platná,zmluva 40-000005054PO2007 255/2020,osobný údaj,11/2020,"dodávateľ: Osobnyudaj.sk s.r.o., Garbiarska 5, 04001 Košice, IČO: 50528041","48,00 € s DPH",01.07.2020,16.07.2020,platná, 256/2020,správa siete,117/2019,"dodávateľ: Ing. Ladislav Bobovník, 07263 Koňuš 75, IČO: 30297362","50,00 € s DPH",02.07.2020,16.07.2020,platná, 253/2020,Software pre podporu výuky - projekt IROP,12/2020,"dodávateľ: MICOMP spol. s.r,.o., Jána Hollého 8, 071 01 Michalovce, IČO: 36589187","17 395,80 € s DPH",30.06.2020,09.07.2020,platná,obj. 081/2020/1 212/2020,energetické služby,,"dodávateľ: Volia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 25, 85101 f Bratislava, IČO: 46782532","11 493,20 € s DPH",03.06.2020,01.07.2020,platná,zmluva 17/2012 + dodatky 232/2020,predplatné,,"dodávateľ: Poradca podnikateľa, Pri Celulózke 40, 01001 Žilina, IČO: 36371271","66,00 € s DPH",23.06.2020,01.07.2020,platná,obj. 086/2020/1 233/2020,PHM,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832","42,68 € s DPH",23.06.2020,01.07.2020,platná,zml. 5611884003 234/2020,čistiace prostriedky,,"dodávateľ: Ing. Ľuboslav Vasiľ ARCUS, Verbovčík 2, 071 01 Michalovce, IČO: 32678568","153,22 € s DPH",23.06.2020,01.07.2020,platná,obj. 084/2020/1 236/2020,materiál na opravy,,"dodávateľ: Marcel Lichvár, Severná 3594/14, Michalovce, IČO: 50756265","120,71 € s DPH",24.06.2020,01.07.2020,platná,obj. 077/2020/2 230/2020,vývoz odpadu,,"dodávateľ: Technické a záhr. služby mesta Michalovce, Partizánska 55, 071 01 Michalovce, IČO: 00186490","139,31 € s DPH",19.06.2020,24.06.2020,platná,obj. 078/2020/1 229/2020,stravné lístky,,"dodávateľ: Edenred Slovakia s.r.o.,, Karadžičova 8, 82015 Bratislava, IČO: 52005551","-176,18 € s DPH",17.06.2020,24.06.2020,platná,dobropis 223/2020,právne služby,41/2019,"dodávateľ: JUDr. Mikuláš Pavlik, advokát, Š. Kukuru 14, 071 01 Michalovce, IČO: 35538473","198,00 € s DPH",10.06.2020,16.06.2020,platná, 224/2020,PHM,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832","22,35 € s DPH",10.06.2020,16.06.2020,platná,zml. 5611884003 225/2020,PHM,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832","69,34 € s DPH",10.06.2020,16.06.2020,platná,zmluva 5611884003 226/2020,telefóny,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469","58,20 € s DPH",10.06.2020,16.06.2020,platná,zml.2028258125 227/2020,telefóny,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469","45,97 € s DPH",10.06.2020,16.06.2020,platná,zml. 2028258125 228/2020,materiál - stavebný,,"dodávateľ: UNICO SK, s.r.o., Pri Sýpke 1222/6, 01 01 Michalovce, IČO: 44544812","422,56 € s DPH",10.06.2020,16.06.2020,platná,obj. 076/2020/2 206/2020,plyn,,"dodávateľ: SPP a.s.,, Mlynské Nivy 44/a, 825 11, IČO: 35815256","8,00 € s DPH",01.06.2020,15.06.2020,platná,zml. 8/2014/E 205/2020,plyn,,"dodávateľ: SPP a.s.,, Mlynské Nivy 44/a, 825 11, IČO: 35815256","395,00 € s DPH",01.06.2020,15.06.2020,platná,zmluva 8/2014/E 207/2020,služby,117/2019,"dodávateľ: Ing. Ladislav Bobovník, Koňuš 75, 072 63, IČO: 30297362","50,00 € s DPH",01.06.2020,15.06.2020,platná, 208/2020,služby,,"dodávateľ: Ing. Ladislav Bobovník, Koňuš 75, 072 63, IČO: 30297362","50,00 € s DPH",01.06.2020,15.06.2020,platná, 209/2020,služby,117/2019,"dodávateľ: Ing. Ladislav Bobovník, Koňuš 75, 072 63, IČO: 30297362","50,00 € s DPH",01.06.2020,15.06.2020,platná, 210/2020,predplatné,,"dodávateľ: RAABE, s.r.o., Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava, IČO: 35908718","46,05 € s DPH",01.06.2020,15.06.2020,platná,obj. 079/2020/5 211/2020,predplatné,,"dodávateľ: Poradca podnikateľa, Pri Celulózke 40, 01001 Žiluina, IČO: 36371271","72,00 € s DPH",01.06.2020,15.06.2020,platná,obj.. 080/2020/2 213/2020,energetické služby,,"dodávateľ: Volia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 25, 85101 f Bratislava, IČO: 46782532","11 493,20 € s DPH",03.06.2020,15.06.2020,platná,zmluva 17/2012 214/2020,telefóny,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469","180,78 € s DPH",08.06.2020,15.06.2020,platná,zmluva 376763730 215/2020,materiál,,"dodávateľ: MaEL s.r.o., Višňová 1841/31, 071 01 Michalovce, IČO: 51142414","290,45 € s DPH",08.06.2020,15.06.2020,platná,obj. 073/2020/2 216/2020,"materiál - kancelárske potreby, tonery",,"dodávateľ: MaEL s.r.o., Višňová 1841/31, 071 01 Michalovce, IČO: 51142414","135,20 € s DPH",08.06.2020,15.06.2020,platná,obj. 074/2020/2 217/2020,elektrina,,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s., Mynská 31, 072 91 Košice, IČO: 44483767","39,18 € s DPH",08.06.2020,15.06.2020,platná,zml. 5100821674c/2019 218/2020,elektrina,,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s., Mlynská 31, 072 91 Košice, IČO: 44483767","485,89 € s DPH",08.06.2020,15.06.2020,platná,zml. 5100821674c/2019 219/2020,elektrina,,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s., Mynská 31, 072 91 Košice, IČO: 44483767","1 521,05 € s DPH",08.06.2020,15.06.2020,platná,zml. 5100821674c/2019 220/2020,zdravotná služby,104/2019,"dodávateľ: PZS5 s.r.o., Štefánikova 2, 071 01 Michalovce, IČO: 36750646","129,36 € s DPH",08.06.2020,15.06.2020,platná, 221/2020,služby,8/2019,"dodávateľ: CBC Slovakia, s.r.o., Nové záhrady I/9, 082105 Bratislava, IČO: 44773293","86,06 € s DPH",09.06.2020,15.06.2020,platná, 198/2020,udržiavanie IS,117/2019,"dodávateľ: Ing. Ladislav Bobovník, Koňuš 75, 072 63, IČO: 30297382","50,00 € s DPH",27.05.2020,12.06.2020,platná, 199/2020,PHM,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832","43,69 € s DPH",22.05.2020,12.06.2020,platná,zmluva 5611884003 200/2020,poistenie osôb,,"dodávateľ: ALlIANZ, Nám. Slobody 7, 071 01 Michalovce, IČO: 00151700","66,39 € s DPH",22.05.2020,12.06.2020,platná,zmluva 0345016063 201/2020,poistenie,,"dodávateľ: ALLIANZ, Nám. Slobody 7, 071 01 Michalovce, IČO: 00151700","66,39 € s DPH",22.05.2020,12.06.2020,platná,zmluva 0345016062 202/2020,čistiace prostriedky,,"dodávateľ: ARCUS baliace materiály, Verbovčík 2, 071 01 Michalovce, IČO: 32678568","49,55 € s DPH",26.05.2020,12.06.2020,platná,obj. 053/2020/2 203/2020,náradie,,"dodávateľ: ZVAREX SLOVAKIA s.r.o., Vihorlatská 3/6115, 071 01 Michalovce, IČO: 36212032","561,15 € s DPH",26.05.2020,12.06.2020,platná,obj. 072/2020/2 204/2020,osobný údaj,011/2020/2,"dodávateľ: Osobnyudaj.sk s.r.o., Garbiarska 5, 04001 Košice, IČO: 50528041","48,00 € s DPH",01.06.2020,12.06.2020,platná, 175/2020,materiál - náradie,,"dodávateľ: Datacomp s.r.o., Moldavská cesta II, 49/2413, 040 11 Košice, IČO: 362212466","414,00 € s DPH",24.04.2020,19.05.2020,platná,obj. 064/2020/1 176/2020,zameranie okenných otvorov,,"dodávateľ: Ing. Martin Kundrát GEOSPOL EAST, Sama Chalupku 12, 071 01 Michalovce, IČO: 34835199","100,00 € s DPH",29.04.2020,19.05.2020,platná,obj. 065/2020/1 186/2020,energie,,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s., Mlynská 31, 072 91 Košice, IČO: 44483767","42,00 € s DPH",11.05.2020,19.05.2020,platná,zmluva 5100821674C/2019 187/2020,energie,,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s., Mlynská 31, 072 91 Košice, IČO: 44483767","1 478,21 € s DPH",11.05.2020,19.05.2020,platná,5100821674C/2019 188/2020,energie,,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s., Mynská 31, 072 91 Košice, IČO: 44483767","487,49 € s DPH",11.05.2020,19.05.2020,platná,zmluva 5100821674C/2019 189/2020,prenájom kopírky,8/2019,"dodávateľ: CBC Slovakia, s.r.o., Nové záhrady I/9, 082105 Bratislava, IČO: 44773293","99,04 € s DPH",11.05.2020,19.05.2020,platná, 190/2020,zdravotná služba,104/2019,"dodávateľ: PZS5 s.r.o., Štefánikova 2, 071 01 Michalovce, IČO: 36750646","129,36 € s DPH",11.05.2020,19.05.2020,platná, 191/2020,telefóny,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469","52,67 € s DPH",11.05.2020,19.05.2020,platná,zmluva 2028258125 192/2020,telefóny,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469","36,24 € s DPH",11.05.2020,19.05.2020,platná,zmluva 9915343934 193/2020,PHM,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832","21,34 € s DPH",12.05.2020,19.05.2020,platná,zmluva 5611884003 194/2020,"tlačiareň, farebné tonery, Erasmus",,"dodávateľ: MaEL s.r.o., Višňová 1841/31, 071 01 Michalovce, IČO: 51142414","727,00 € s DPH",13.05.2020,19.05.2020,platná,obj. 06/2020/2 195/2020,zníženie poplatku za odvoz,,"dodávateľ: Mesto Michalovce, Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce, IČO: 00325490","1 339,80 € s DPH",18.05.2020,19.05.2020,platná, 196/2020,počítačová sieť,,"dodávateľ: SANET, Vazovova 5, 812 69 Bratislava, IČO: 17055270","150,00 € s DPH",18.05.2020,19.05.2020,platná,zmluva 9/2013 197/2020,počítačová sieť,,"dodávateľ: SANET, Vazovova 5, 812 69 Bratislava, IČO: 17055270","150,00 € s DPH",18.05.2020,19.05.2020,platná,zmluva 1/2015 183/2020,plyn,,"dodávateľ: SPP a.s.,, Mlynské Nivy 44/a, 825 11, IČO: 35815256","8,00 € s DPH",05.05.2020,15.05.2020,platná, 171/2020,predplatné,,"dodávateľ: Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 31592503","83,51 € s DPH",22.04.2020,15.05.2020,platná,obj. 069/2020/1 177/2020,meranie spotreby auta,,"dodávateľ: Ing. Škrobánek,, Na Skotňu 471/54, 0130 Teplička nad Váhom, IČO: 14255791","330,00 € s DPH",04.05.2020,11.05.2020,platná,obj. 067/2020/2 178/2020,tonery,,,"84,00 € s DPH",04.05.2020,11.05.2020,platná,obj. 062/2020/2 179/2020,osobný údaj,11/2020,"dodávateľ: Osobnyudaj.sk s.r.o., Garbiarska 5, 04001 Košice, IČO: 50528041","48,00 € s DPH",04.05.2020,11.05.2020,platná, 180/2020,energetické služby,,"dodávateľ: Volia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 25, 85101 f Bratislava, IČO: 46782532","11 493,20 € s DPH",05.05.2020,11.05.2020,platná,zmluva 17/2012 + dodatky 181/2020,telefóny,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469","181,88 € s DPH",05.05.2020,11.05.2020,platná,zmluva 376763730 182/2020,elektrina,,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s., Mynská 31, 072 91 Košice, IČO: 44483767","66,00 € s DPH",05.05.2020,11.05.2020,platná,zmluva 5100821674C/2019 184/2020,plyn,10/2020,"dodávateľ: SPP a.s.,, Mlynské Nivy 44/a, 825 11, IČO: 35815256","395,00 € s DPH",05.05.2020,11.05.2020,platná, 185/2020,právne služby,41/2019,"dodávateľ: JUDr. Mikuláš Pavlik, advokát, Š. Kukuru 14, 071 01 Michalovce, IČO: 35538473","198,00 € s DPH",06.05.2020,11.05.2020,platná, 172/2020,fukár,,"dodávateľ: VP - TECHNIKA s.r.o.,, J. Hollého 60, 071 01 Michalovce, IČO: 46912231","179,00 € s DPH",22.04.2020,29.04.2020,platná,obj. 061/2020/2 173/2020,dezinfekcia,,"dodávateľ: Ing. Ľuboslav Vasiľ ARCUS, Verbovčík 2, 071 01 Michalovce, IČO: 32678568","205,80 € s DPH",22.04.2020,29.04.2020,platná,"obj. 066/2020/1,2" 174/2020,oprava čerpadla,,"dodávateľ: Peter Kolesár, P.O.Hviezdoslava 62, 07101 Michalovce, IČO: 46063030","100,00 € s DPH",22.04.2020,29.04.2020,platná,"obj,.063/2020/2" 170/2020,nájom kopírky,8/2019,"dodávateľ: CBC Slovakia, s.r.o., Nové záhrady I/9, 082105 Bratislava, IČO: 44773293","70,33 € s DPH",17.04.2020,22.04.2020,platná, 161/2020,software CNC Simulator,,"dodávateľ: MICOMP spol. s.r,.o., Hollého 8, 071 01 Michalovce, IČO: 36589187","400,00 € s DPH",08.04.2020,20.04.2020,platná,obj. 020/2020/2 162/2020,služby,17/2019,"dodávateľ: JABLOTRON SLOVAKIA s.r.o., Sasinkova 14, 01001 Žilina, IČO: 31645976","10,76 € s DPH",08.04.2020,20.04.2020,platná, 163/20250,elektrická energia,,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s., Mynská 31, 072 91 Košice, IČO: 44483767","50,04 € s DPH",08.04.2020,20.04.2020,platná,zmluva 5100821674C/2019 164/2020,PHM,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlio 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832","28,65 € s DPH",08.04.2020,20.04.2020,platná,zml. 5611884003 165/2020,telefóny,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469","35,81 € s DPH",08.04.2020,20.04.2020,platná,zml. 9915343934 166/2020,telefóny,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469","52,39 € s DPH",08.04.2020,20.04.2020,platná,zml. 2028258125 167/2020,zdravotná služby,104/2019,"dodávateľ: PZS5 s.r.o., Štefánikova 2, 071 01 Michalovce, IČO: 36750646","129,36 € s DPH",08.04.2020,20.04.2020,platná, 168/2020,elektrická energia,,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s., Mynská 31, 072 91 Košice, IČO: 44483767","608,00 € s DPH",14.04.2020,20.04.2020,platná,zmluva 5100821674C/2019 169/2020,elektrická energia,,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s. m, Mlynské Nivy 44/a, 825 11, IČO: 44483767","1 591,20 € s DPH",14.04.2020,20.04.2020,platná,elektrická energia 157/2020,právne služby,41/2019,"dodávateľ: JUDr. Mikuláš Pavlik, advokát, Š. Kukuru 14, 071 01 Michalovce, IČO: 35538473","198,00 € s DPH",06.04.2020,07.04.2020,platná, 158/2020,materiál - tlačivá,,"dodávateľ: ŠEVT a.s.,, Cementárenská 16, 974 72 B. Bystrica, IČO: 31331131","145,07 € s DPH",06.04.2020,07.04.2020,platná,"obj. 043,045/2020/1" 159/2020,energetické služby,,"dodávateľ: Volia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 25, 85101 f Bratislava, IČO: 46782532","11 493,20 € s DPH",06.04.2020,07.04.2020,platná,zmluva 17/2012 - D. č. 1-8 160/2020,materiál - stavebný,,"dodávateľ: TRIPARK s.r.o., Priemyselná 2, 071 01 Michalovce, IČO: 36210340","42,37 € s DPH",06.04.2020,07.04.2020,platná,obj. 060/2020/2 151/2020,magnetické vitríny - Erasmus,,"dodávateľ: OFFICE DEPOT s.r.io., Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava, IČO: 36192384","385,33 € s DPH",30.03.2020,06.04.2020,platná,obj. 057/2020/2 152/2020,osobný údaj,19/2019,"dodávateľ: Osobnyudaj.sk s.r.o., Garbiarska 5, 04001 Košice, IČO: 50528041","48,00 € s DPH",01.04.2020,06.04.2020,platná, 153/2020,plyn,,"dodávateľ: SPP a.s.,, Mlynské Nivy 44/a, 825 11, IČO: 35815256","8,00 € s DPH",03.04.2020,06.04.2020,platná,zmluva 8/2014/E 154/2020,plyn,,"dodávateľ: SPP a.s.,, Mlynské Nivy 44/a, 825 11, IČO: 35815256","395,00 € s DPH",03.04.2020,06.04.2020,platná,"zmluva 8/2014/E, Dodatok č. 3" 155/2020,voda a stočné,,,"2 983,12 € s DPH",03.04.2020,06.04.2020,platná,"zmluva 40-000005054P02007, Dod. č. 4" 156/2020,telefóny,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469","164,74 € s DPH",06.04.2020,06.04.2020,platná,zmluva 376763730 143/2020,materiál - čistiace prostriedky,,"dodávateľ: Ing. Ľuboslav Vasiľ ARCUS, Verbovčík 2, 071 01 Michalovce, IČO: 32678568","443,64 € s DPH",18.03.2020,03.04.2020,platná,"objednávka 056/202/1,2,5" 144/2020,odvoz biologického odpadu,114/2019,"dodávateľ: FURA s.r.o., SNP 77, 04442 Rozhanovce, IČO: 36211451","60,00 € s DPH",18.03.2020,03.04.2020,platná, 145/2020,poplatky mestu za odvod komunálneho odpadu,,"dodávateľ: Mesto Michalovce, Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce, IČO: 325490","5 390,00 € s DPH",23.03.2020,03.04.2020,platná,rozhodnutie - výmer 146/2020,potraviny - chlieb,116/2019/KZ,"dodávateľ: KELPEK, Čierne Pole 36, 079 01, IČO: 47019719","17,60 € s DPH",26.03.2020,03.04.2020,platná, 147/2020,potraviny - mäso,7/2019/RZ,"dodávateľ: DMJ Market, Budovateľská 1288, 093 01 Vranov N/Topľou, IČO: 36490661","504,12 € s DPH",26.03.2020,03.04.2020,platná, 148/2020,materiál - výpočtová technika,,"dodávateľ: Datacomp s.r.o., Moldavská cesta II, 49/2413, 040 11 Košice, IČO: 36212466","599,00 € s DPH",23.03.2020,03.04.2020,platná,objednávka 059/2020/2 149/2020,MS Office - Erasmus,,"dodávateľ: AXDATA s.r.o.,, Škultétyho 22, 080 01 Prešov, IČO: 36508411","125,58 € s DPH",30.03.2020,03.04.2020,platná,objednávka 058/2020/2 150/2020,"materiál - kancelársky, tonery",,"dodávateľ: RAABE, s.r.o., Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava, IČO: 35908718","45,35 € s DPH",30.03.2020,03.04.2020,platná, 127/2020,právne služby,41/2019,"dodávateľ: JUDr. Mikuláš Pavlik, advokát, Š. Kukuru 14, 071 01 Michalovce, IČO: 3553847","198,00 € s DPH",09.03.2020,18.03.2020,platná, 126/2020,pracovná zdravotná služba,104/2019,"dodávateľ: PZS5 s.r.o., Štefánikova 2, 071 01 Michalovce, IČO: 3670646","129,36 € s DPH",09.03.2020,18.03.2020,platná, 79/2020,predplatžné,,"dodávateľ: Slov.ved.spol. pre, Nábr. L. Svobodu 9, 814 60 Bratislava, IČO: 31789471","12,00 € s DPH",13.02.2020,18.03.2020,platná,objednávka 052/2020/1 98/2020,lyžiarsky kurz,,"dodávateľ: WILLY TOUR s.r.o. Košice, Krivá 23, 04001 Košice, IČO: 36591301","21 312,00 € s DPH",26.02.2020,18.03.2020,platná,"objednávka 026/2020/1,2" 99/2020,materiál - náradie,,"dodávateľ: ZVAREX SLOVAKIA s.r.o., Vihorlatská 3/6115, 071 01 Michalovce, IČO: 36212032","93,47 € s DPH",26.02.2020,18.03.2020,platná,objednávka 032/2020/2 100/2020,materiál na opravy,,"dodávateľ: UNICO SK, s.r.o., Pri Sýpke 14, 07101 Michalovce, IČO: 44544812","33,01 € s DPH",26.02.2020,18.03.2020,platná,objednávka 047/2020/1 101/2020,Potraviny - mäso,,"dodávateľ: DMJ Market, Budovateľská 1288, 093 01 Vranov N/Topľou, IČO: 36490661","1 238,24 € s DPH",26.02.2020,18.03.2020,platná,"zmluva 7/2019/RZ, obj, 5/037,042/2020" 102/2020,potraviny - mäso,,"dodávateľ: DMJ Market, Budovateľská 1288, 093 01 Vranov N/Topľou, IČO: 36490661","1 196,51 € s DPH",26.02.2020,18.03.2020,platná,"zmluva 7/2019/RZ, obj. 5/025,031/2020" 103/2020,potraviny - chlieb,116/2019/KZ,"dodávateľ: KELPEK, Čierne Pole 36, 079 01, IČO: 47019719","80,30 € s DPH",26.02.2020,18.03.2020,platná,"objednávka 5/026,033,038/2020" 104/2020,materiál - tonery,,"dodávateľ: MaEL s.r.o., Višňová 1841/31, 071 01 Michalovce, IČO: 51142414","27,00 € s DPH",26.02.2020,18.03.2020,platná,zmluva 52/2017/RZ obj. 037/2020/2 105/2020,materiál - kancelárske potreby,,"dodávateľ: MaEL s.r.o., Višňová 1841/31, 071 01 Michalovce, IČO: 51142414","191,35 € s DPH",26.02.2020,18.03.2020,platná,obj. 024//2020/2 106/2020,materiál - kancelárske potreby,,"dodávateľ: MaEL s.r.o., Višňová 1841/31, 071 01 Michalovce, IČO: 51142414","120,14 € s DPH",26.02.2020,18.03.2020,platná,obj. 019/2020/1 107/2020,materiál - tonery,,dodávateľ: M,"142,00 € s DPH",26.02.2020,18.03.2020,platná,obj.031/2020/2 108/2020,materiál na opravy,,"dodávateľ: Interiél Invest s.r.o., Kukučínova 23, 040 01 Košice, IČO: 36190381","831,88 € s DPH",27.02.2020,18.03.2020,platná,obj. 049/2020/2 109/2020,materiál na opravy,,"dodávateľ: MERATECH-SOLAR s.r.o., Pri Sýpke 1222/6, 01 01 Michalovce, IČO: 36687375","62,81 € s DPH",27.02.2020,18.03.2020,platná,obj. 048/2020/1 110/2020,materiál na opravy,,"dodávateľ: MERATECH-SOLAR s.r.o., Pri Sýpke 1222/6, 01 01 Michalovce, IČO: 36687375","48,43 € s DPH",27.02.2020,18.03.2020,platná,obj. 048/2020/1 111/2020,potraviny - zelenina,43/2019,"dodávateľ: Kovaľová Zlatica, Moravany 80 , 072 05, IČO: 32686234","106,87 € s DPH",27.02.2020,18.03.2020,platná,obj. 5/041/2020 112/2020,"potraviny - rôzne, múka",47/2019/RZ,"dodávateľ: GVP spol. s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO: 36446190","334,04 € s DPH",28.02.2020,18.03.2020,platná,obj. 5/040/2020 113/2020,"potraviny - mliečne, vajcia",244/2019/5,"dodávateľ: GVP spol. s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO: 36446190","137,63 € s DPH",28.02.2020,18.03.2020,platná,obj. 5/043/2020 114/2020,materiál na opravy,,"dodávateľ: MERATECH-SOLAR s.r.o., Pri Sýpke 1222/6, 01 01 Michalovce, IČO: 36687375","32,39 € s DPH",06.03.2020,18.03.2020,platná,obj. 050/2020/2 115/2020,prečistenie kanalizácie,,"dodávateľ: Východ. vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","78,18 € s DPH",06.03.2020,18.03.2020,platná,obj. 040/2020/1 116/2020,služby - osobné údaje,19/2019,"dodávateľ: Osobnyudaj.sk s.r.o., Garbiarska 5, 04001 Košice, IČO: 50528041","48,00 € s DPH",06.02.2020,18.03.2020,platná,zml. 19/2019 117/2020,materiál - výpočtová technika,,"dodávateľ: MICOMP spol. s.r,.o., Hollého 8, 071 01 Michalovce, IČO: 36589187","762,06 € s DPH",06.03.2020,18.03.2020,platná,obj. 046/2020/1 118/2020,energie,,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s., Mlynská 31, 072 91 Košice, IČO: 44483767","1 234,18 € s DPH",09.03.2020,18.03.2020,platná,zml. 5100821674C/2019 119/2020,energie,,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s., Mlynská 31, 072 91 Košice, IČO: 44483767","2 295,66 € s DPH",09.03.2020,18.03.2020,platná,zml. 5100821674C/2019 120/2020,energie,,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s., Mlynská 31, 072 91 Košice, IČO: 44483767","52,57 € s DPH",09.03.2020,18.03.2020,platná,zml. 5100821674C/2019 122/2020,materiál - elektro,,"dodávateľ: HAGARD HAL s.r.o., Pražská 9, 949 11, Nitra, IČO: 50111990","1,76 € s DPH",09.03.2020,18.03.2020,platná,obj. 030/2020/2 125/2020,opravy,,"dodávateľ: Elektroservis VALTIM, Obrancov mieru 9, 071 01 Michaliovce, IČO: 17303010","247,80 € s DPH",09.03.2020,18.03.2020,platná, 129/2020,materiál - čistiace prostriedky,,"dodávateľ: Ing. Ľuboslav Vasiľ ARCUS, Verbovčík 2, 071 01 Michalovce, IČO: 32678568","41,58 € s DPH",09.03.2020,18.03.2020,platná,obj. 035/2020/5 132/2020,telefóny,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469","36,20 € s DPH",09.03.2020,18.03.2020,platná,1023789601 133/2020,telefóny,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469","56,21 € s DPH",09.03.2020,18.03.2020,platná,510022515 134/2020,materiál - lieky,,"dodávateľ: PHARAMACY- MI s.r.o. Prešov, Čapajevova 23, 08001 Prešov, IČO: 36709506","90,03 € s DPH",09.03.2020,18.03.2020,platná,obj. 042/2020/2 135/2020,PHM,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832","18,15 € s DPH",09.03.2020,18.03.2020,platná, 136/2020,PHM,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlio 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832","176,67 € s DPH",09.03.2020,18.03.2020,platná, 139/2020,telefóny,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469","163,42 € s DPH",09.03.2020,18.03.2020,platná,3107038503 142/2020,materiál - čistiace prostriedky,,"dodávateľ: Ing. Ľuboslav Vasiľ ARCUS, Verbovčík 2, 071 01 Michalovce, IČO: 32678568","119,98 € s DPH",17.03.2020,18.03.2020,platná, 140/2020,materiál - čistiace prostr.,,"dodávateľ: DMJ Market, Budovateľská 1288, 093 01 Vranov N/Topľou, IČO: 36490661","120,49 € s DPH",17.03.2020,18.03.2020,platná,obj. 188/2019/2 141/2020,materiál - čistiace prostr.,,"dodávateľ: DMJ Market, Budovateľská 1288, 093 01 Vranov N/Topľou, IČO: 36490661","140,06 € s DPH",17.03.2020,18.03.2020,platná,obj. 261/2019/2 121/2020,energetické služby,,"dodávateľ: Volia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 25, 85101 f Bratislava, IČO: 46782532","11 493,20 € s DPH",09.03.2020,18.03.2020,platná,zmluva 17/2012 + dodatky 124/2020,plyn,,"dodávateľ: SPP a.s.,, Mlynské Nivy 44/a, 825 11, IČO: 35815256","8,00 € s DPH",09.03.2020,18.03.2020,platná,zml. 8/2004 + dod. 123/2020,energie - plyn,,"dodávateľ: SPP a.s.,, Mlynské Nivy 44/a, 825 11, IČO: 35815256","395,00 € s DPH",09.03.2020,18.03.2020,platná,zml 8/2014 + dod. 130/2020,nájom kopírky,,"dodávateľ: CBC Slovakia, s.r.o., Nové záhrady I/9, 082105 Bratislava, IČO: 44773293","98,77 € s DPH",09.03.2020,18.03.2020,platná,zml. 8/2019 121/2020,materiál - tlačiva,,"dodávateľ: ŠEVT a.s.,, Cementárenská 16, 974 72 B. Bystrica, IČO: 31331131","270,76 € s DPH",09.03.2020,18.03.2020,platná,"obj. 043,044/2020/1" 137/2020,potraviny - zelenina,43/2019,"dodávateľ: Kovaľová Zlatica, Moravany 80 , 072 05, IČO: 32686234","87,24 € s DPH",09.03.2020,18.03.2020,platná,obj. 5/044/2020 138/2020,potraviny - zelenina,43/2019,"dodávateľ: Kovaľová Zlatica, Moravany 80 , 072 05, IČO: 32686234","159,94 € s DPH",09.03.2020,18.03.2020,platná,obj. 5/044/2020 78/2020,predplatné "TV a šport",,"dodávateľ: Slovensjká vedecká spoločnosť, Nábr. L. Svobodu 9, 814 60 Bratislava, IČO: 31789471","12,00 € s DPH",13.02.2020,02.03.2020,platná, 96/2020,zelenina,43/2019,"dodávateľ: Kovaľová Zlatica, Moravany 80 , 072 05, IČO: 32686234","34,08 € s DPH",24.02.2020,02.03.2020,platná,objednávka 5/041/2020 97/2020,zelenina,43/2019,"dodávateľ: Kovaľová Zlatica, Moravany 80 , 072 05, IČO: 32686234","69,80 € s DPH",24.02.2020,02.03.2020,platná,objednávka5/04/2020 78/2020,predplatné časopisu "TV a šport",,"dodávateľ: Slov. ved. spol. pre TV a šport, nábr. I. Svobodu 9, 814 69 Bratislava, IČO: 31789471","12,00 € s DPH",13.02.2020,27.02.2020,platná, 81/2020,materiál - zástavy,,dodávateľ: MIPA MI s.r.o. Stavbárov 3,"34,80 € s DPH",17.02.2020,27.02.2020,platná,objednávka 034/2020/2 82/2020,lieky,,"dodávateľ: Lekáreň Idea s.r.o., Hollého 3, IČO: 2022430476","77,11 € s DPH",17.02.2020,27.02.2020,platná,objednávka 033/2020/1 85/2020,"potraviny - rôzne, múka, olej",45/2019/RZ,"dodávateľ: GVP spol. s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO: 36446190","152,69 € s DPH",19.02.2020,27.02.2020,platná, 91/2020,materiál - elektro,,"dodávateľ: HAGARD HAL s.r.o., Pražská 9, 949 11, Nitra, IČO: 50111990","108,26 € s DPH",19.02.2020,27.02.2020,platná,objednávka 030/2020/2 92/2020,predplatné,,"dodávateľ: Wolters Kluwer s.r.o, Mlynské Nivy 44/a, 825 11, IČO: 31348262","152,00 € s DPH",20.02.2020,27.02.2020,platná,predplatné 93/2020,,44/2019/RZ,"dodávateľ: GVP spol. s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO: 36446190","190,57 € s DPH",20.02.2020,27.02.2020,platná,objednávky 5/039/2020 94/2020,služby,117/2019,"dodávateľ: Ing. Ladislav Bobovník, Koňuš 75, 07263","50,00 € s DPH",21.02.2020,27.02.2020,platná, 95/2020,školenie,,"dodávateľ: CEELABS s.r.o., Lomonosovova 20, 040 01 Košice, IČO: 47350164","250,00 € s DPH",24.02.2020,27.02.2020,platná, 74/2020,učebné pomôcky,,"dodávateľ: Marek Dvořák, U Nemocnice 3373/6b, 690 02 Břeclav, IČO: 65809921","580,00 € s DPH",11.02.2020,25.02.2020,platná,"objednávka 022/2020/1,2" 75/2020,piotraviny - zelenina,43/2019,"dodávateľ: Kovaľová Zlatica, Moravany 80 , 072 05, IČO: 32686234","69,00 € s DPH",13.02.2020,25.02.2020,platná,objednávka 5/030/2020 76/2020,potraviny - zelenina,43/2019,"dodávateľ: Kovaľová Zlatica, Moravany 80 , 072 05, IČO: 32686234","59,95 € s DPH",13.02.2020,25.02.2020,platná,objednávka 5/030/2020 77/2020,potraviny - zelenina,43/2019,"dodávateľ: Kovaľová Zlatica, Moravany 80 , 072 05, IČO: 32686234","192,81 € s DPH",13.02.2020,25.02.2020,platná,objednávka 5/030/2020 88/2020,"potraviny - zelenina, ovocie",43/2019,"dodávateľ: Kovaľová Zlatica, Moravany 80 , 072 05, IČO: 32686234","64,56 € s DPH",13.02.2020,25.02.2020,platná,objednávka 5/036/2020 89/2020,potraviny - zelenina,43/2019,"dodávateľ: Kovaľová Zlatica, Moravany 80 , 072 05, IČO: 32686234","142,49 € s DPH",13.02.2020,25.02.2020,platná,objednávka 5/036/2020 80/2020,"potraviny - rôzne, múka, olej",45/2019/RZ,"dodávateľ: GVP spol. s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO: 36446190","162,95 € s DPH",14.02.2020,25.02.2020,platná,objednávka 5/029/2020 83/2020,potraviny - rôzne,47/2019/RZ,"dodávateľ: GVP spol. s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO: 36446190","350,71 € s DPH",17.02.2020,25.02.2020,platná,objednávka 5/035/2020 84/2020,"potraviny - mliečne, vajcia",46/2019/RZ,"dodávateľ: GVP spol. s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO: 36446190","249,04 € s DPH",17.02.2020,25.02.2020,platná,objednávka 5/034/2020 90/2020,zber biologického odpadu,114/2019,"dodávateľ: FURA s.r.o., SNP 77, 04442 Rozhanovce, IČO: 36211451","84,00 € s DPH",19.02.2020,25.02.2020,platná, 68/2020,materiál na opravy,,"dodávateľ: VATI - veľkoobchod elektro, Zeleninárska 4, 071 01 Michalovce, IČO: 35452722","27,52 € s DPH",12.02.2020,22.02.2020,platná,objednávka 029/2020/1 86/2020,služby počítačovej siete,,"dodávateľ: SANET, Vazovova 5, 812 69 Bratislava, IČO: 17055270","150,00 € s DPH",18.02.2020,21.02.2020,platná,Zmluva 1/2015 87/2020,služby počítačovej siete,,"dodávateľ: SANET, Vazovova 5, 812 69 Bratislava, IČO: 17055270","150,00 € s DPH",18.02.2020,21.02.2020,platná,Zmluva 9/2013 50/2020,potraviny,,"dodávateľ: ASTERA s.r.o., Stromová 5, 091 01 Trenčín, IČO: 36238091","170,16 € s DPH",05.02.2020,14.02.2020,platná,objednávka 5/027/2020 51/2020,potraviny,,"dodávateľ: DMJ Market, Budovateľská 1288, 093 01 Vranov N/Topľou, IČO: 36490661","20,59 € s DPH",05.02.2020,14.02.2020,platná,objednávka 5/008/2020 27/2020,potraviny,45/2019/RZ,"dodávateľ: GVP spol. s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO: 36446190","423,13 € s DPH",24.01.2020,13.02.2020,platná,objednávka 5/016/2020 37/2020,potraviny,,"dodávateľ: GVP spol. s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO: 36446190","120,13 € s DPH",30.01.2020,13.02.2020,platná,objednávka 5/022/2020 38/2020,potraviny,47/2019/RZ,"dodávateľ: GVP spol. s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO: 36446190","120,13 € s DPH",30.01.2020,13.02.2020,platná,potraviny 39/2020,potraviny,116/2019/KZ,"dodávateľ: KELPEK, Čierne Pole 36, 079 01, IČO: 47019719","145,20 € s DPH",31.01.2020,13.02.2020,platná,"objednávka 5/015,021,011,005/2020" 41/2020,materiál na opravy,,"dodávateľ: TRIPARK s.r.o., Priemyselná 5813, 071 01 Michalovce, IČO: 36210340","43,58 € s DPH",31.01.2020,13.02.2020,platná,objednávka 015/2020/2 42/2020,materiál - renovácia tonerov,,"dodávateľ: MaEL s.r.o., Višňová 1841/31, 071 01 Michalovce, IČO: 51142414","150,00 € s DPH",31.01.2020,13.02.2020,platná,"zml. 52/2017/RZ, obj. 014/2020/2" 43/2020,ochrana osobných údajov,19/2019,"dodávateľ: Osobnyudaj.sk s.r.o., Garbiarska 5, 04001 Košice, IČO: 50528041","48,00 € s DPH",04.02.2020,13.02.2020,platná, 44/2020,elektrická energia,,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s., Mlynská 31, 072 91 Košice, IČO: 44483767",,04.02.2020,13.02.2020,platná,zmluva 51008216740/2019 46/2020,plyn,,"dodávateľ: SPP a.s.,, Mlynské Nivy 44/a, 825 11, IČO: 35815256","395,00 € s DPH",05.02.2020,13.02.2020,platná,8/2014/ + dodatky 47/2020,plyn,,"dodávateľ: SPP a.s.,, Mlynské Nivy 44/a, 825 11, IČO: 35815256","8,00 € s DPH",05.02.2020,13.02.2020,platná,zmluva 8/2014/E + dod. 48/2020,potraviny,43/2019,"dodávateľ: Kovaľová Zlatica, Moravany 80 , 072 05, IČO: 32686234","298,98 € s DPH",05.02.2020,13.02.2020,platná,objednávka 5/024/2020 49/2020,zelenina a ovocie,43/2019,"dodávateľ: Kovaľová Zlatica, Moravany 80 , 072 05, IČO: 32686234","127,43 € s DPH",05.02.2020,13.02.2020,platná,objednávka 5/024/2020 52/2020,potraviny,,"dodávateľ: DMJ Market, Budovateľská 1288, 093 01 Vranov N/Topľou, IČO: 36490661","1 412,28 € s DPH",05.02.2020,13.02.2020,platná,"objednávka 5/014,020/2020" 54/2020,členský príspevok,,"dodávateľ: SANET, Vazovova 5, 812 69 Bratislava, IČO: 17055270","33,00 € s DPH",05.02.2020,13.02.2020,platná,členstvo v združení 55/2020,právne služby,41/2019,"dodávateľ: JUDr. Mikuláš Pavlik, advokát, Š. Kukuru 14, 071 01 Michalovce, IČO: 35538473","198,00 € s DPH",05.02.2020,13.02.2020,platná, 56/2019,telefony,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava357, IČO: 35763469","163,01 € s DPH",06.02.2020,13.02.2020,platná,zmluva 376763730 57/2020,potraviny,45/2019/RZ,"dodávateľ: GVP spol. s.r.o.t, Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO: 36446190","139,22 € s DPH",06.02.2020,13.02.2020,platná,objednávka 5/023/2020 58/2020,potraviny,44/2019/RZ,"dodávateľ: GVP spol. s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO: 36446190","180,90 € s DPH",06.02.2020,13.02.2020,platná,objednávka 5/028/2020 59/2020,telefóny,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469","36,05 € s DPH",06.02.2020,13.02.2020,platná,zmluva 991534934 60/2020,telefóny,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469","60,62 € s DPH",06.02.2020,13.02.2020,platná,zmluva 9915343934 61/2020,zdravotná služby,104/2019,"dodávateľ: PZS5 s.r.o., Štefánikova 2, 071 01 Michalovce, IČO: 36750646","129,36 € s DPH",07.02.2020,13.02.2020,platná, 62/2020,PHM,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832","27 668,00 € s DPH",07.02.2020,13.02.2020,platná,zmluva 5611884003 63/2020,PHM,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlio 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832","41,84 € s DPH",07.02.2020,13.02.2020,platná,PHM 64/2020,energetické služby,,"dodávateľ: Volia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 25, 85101 f Bratislava, IČO: 46782532","11 493,20 € s DPH",07.02.2020,13.02.2020,platná,zmluva 17/2012 + dodatky 65/2020,materiál - čistiace prostriedky,,,"123,25 € s DPH",07.02.2020,13.02.2020,platná,objednávka 028/2020/1 66/2020,elektrická energia,,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s., Mlynská 31, 072 91 Košice, IČO: 44483767","2 466,79 € s DPH",10.02.2020,13.02.2020,platná,zmluva 5100821674/C2019 67/2020,elektrická energia,,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s., Mlynská 31, 072 91 Košice, IČO: 44483767","59,00 € s DPH",10.02.2020,13.02.2020,platná,zmluva 5100821674C/2019 68/2020,elektrická energia,,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s., Mlynská 31, 072 91 Košice, IČO: 44483767","1 412,69 € s DPH",10.02.2020,13.02.2020,platná,zmluva 5100821674C/2019 69/2020,materiál - náradie,,"dodávateľ: ZVAREX SLOVAKIA s.r.o., Vihorlatská 3/6115, 071 01 Michalovce, IČO: 36212032","150,60 € s DPH",10.02.2020,13.02.2020,platná,objednávka 011/2020/2 70/2020,materiál - náradie,,"dodávateľ: MERATECH-SOLAR s.r.o., Pri Sýpke 1222/6, 01 01 Michalovce, IČO: 36687375","56,15 € s DPH",10.02.2020,13.02.2020,platná,objednávka 023/2020/2 71/2020,potraviny,,"dodávateľ: ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760532","186,82 € s DPH",10.02.2020,13.02.2020,platná,potraviny 73/2020,prenájom kopírky,8/2019,"dodávateľ: ABC Slovakia,, s.r.o. Nové záhrady l/9, 811 05 Bratislava, IČO: 44773293","99,25 € s DPH",10.02.2020,13.02.2020,platná, 72/2020,materiál - batérie,,"dodávateľ: MaEL s.r.o., Višňová 1841/31, 071 01 Michalovce, IČO: 51142414","90,50 € s DPH",10.02.2020,13.02.2020,platná,objednávka 018/2020/2 53/2020,služby - meranie spotreby paliva,,"dodávateľ: Ing. Škrobánek,, Na Skotňu 471/54, IČO: 14255791","318,00 € s DPH",05.02.2020,12.02.2020,platná,objednávka 010/2020/5 28/2020,predplatné novín a časopisov,,"dodávateľ: JurisDat - M. Medlen,, Ondavská 8, 821 08 Bratislava, IČO: 52829821","25,00 € s DPH",27.01.2020,07.02.2020,platná,objednávka 014/2020/1 30/2020,členské SOPK,,"dodávateľ: SOPK, Košická regionálna komora, Bencúrova 13, 040 01 Košice, IČO: 30842654","200,00 € s DPH",27.01.2020,07.02.2020,platná,objednávka 017/2020/1 31/2020,potraviny,43/2019,"dodávateľ: Kovaľová Zlatica, Moravany 80 , 072 05, IČO: 32686234","137,70 € s DPH",28.01.2020,07.02.2020,platná,objednávka //019/2020 32/2020,potraviny,43/2019,"dodávateľ: Kovaľová Zlatica, Moravany 80 , 072 05, IČO: 32686234","139,70 € s DPH",28.01.2020,07.02.2020,platná,objednávka 5/019/2020 33/2020,materiál na opravy,,"dodávateľ: Marcel Lichvár, Severná 3594/14, 07101 Michalovce, IČO: 50756265","226,24 € s DPH",28.01.2020,07.02.2020,platná,objednávka 012/2020/2 34/2020,materiál - tonery,,"dodávateľ: TonerComp s.r.o., Obchodná 4, 071 01 Michalovce, IČO: 47027762","80,23 € s DPH",29.01.2020,07.02.2020,platná,objednávka 009/2020/2 35/2020,materiál - čistiace prostriedky,,"dodávateľ: Ing. Ľuboslav Vasiľ ARCUS, Verbovčík 2, 071 01 Michalovce, IČO: 32678568","171,12 € s DPH",29.01.2020,07.02.2020,platná,objednávka 013/2020/2 36/2020,školenie,,"dodávateľ: Anna Cupáková, Pavlovce n/Uhom 551, 072 14, IČO: 33885567","114,00 € s DPH",29.01.2020,07.02.2020,platná,objednávka 005/2020/1 29/2020,materiál na opravy,,"dodávateľ: MERATECH-SOLAR s.r.o., Pri Sýpke 4, 071 01 Michalovce, IČO: 36687375","39,26 € s DPH",27.01.2020,07.02.2020,platná,objednávka 007/2020/2 29/2020,materiál na opravy,,"dodávateľ: MERATECH-SOLAR s.r.o., Pri Sýpke 1222/6, 01 01 Michalovce, IČO: 36687375","39,26 € s DPH",27.01.2020,06.02.2020,platná,objednávka 007/2020/2 26/2020,potraviny,46/2019/RZ,"dodávateľ: GVP spol. s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO: 36446190","189,82 € s DPH",24.01.2020,06.02.2020,platná,objednávka 5/017/2020 5/2020,energetické služby,,"dodávateľ: Volia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 25, 85101 f Bratislava, IČO: 46782532","11 493,20 € s DPH",13.01.2020,04.02.2020,platná,zmluva 17/2012 + dodatky 11/2020,materiál - čistiace prostriedky,,"dodávateľ: Ing. Ľuboslav Vasiľ ARCUS, Verbovčík 2, 071 01 Michalovce, IČO: 326785668","224,89 € s DPH",15.01.2020,04.02.2020,platná,objednávka 003/2020/5 24/2020,potraviny,43/2019,"dodávateľ: Kovaľová Zlatica, Moravany 80 , 072 05, IČO: 32686234","115,97 € s DPH",21.01.2020,04.02.2020,platná,objednávka 5/013/2020 25/2020,ovocie a zelenina,43/2019,"dodávateľ: Kovaľová Zlatica, Moravany 80 , 072 05, IČO: 32686234","267,47 € s DPH",21.01.2020,04.02.2020,platná,objednávka 5/013/2020 1/2020,predplatné,,"dodávateľ: PSDOMOV s.r.o., Klemensova 34, 01001 Žilina, IČO: 51108178","58,80 € s DPH",09.01.2020,28.01.2020,platná,objednávka 001/2020/1 2/2020,potraviny,45/2019/RZ,"dodávateľ: GVP spol. s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO: 36446190","363,82 € s DPH",09.01.2020,28.01.2020,platná,objednávka 5/002/2020 3/2020,ovocie a zelenina,43/2019,"dodávateľ: Kovaľová Zlatica, Moravany 80 , 072 05, IČO: 32686234","278,42 € s DPH",09.01.2020,28.01.2020,platná,objednávka 5/003/2020 4/2020,potraviny,44/2019/RZ,"dodávateľ: GVP spol. s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO: 36446190","363,82 € s DPH",09.01.2020,28.01.2020,platná,objednávka 5/001/2020 6/2020,nájom kopírky + papiere,8/2019,"dodávateľ: CBC Slovakia, s.r.o., Nové záhrady I/9, 082105 Bratislava, IČO: 44773293","87,68 € s DPH",09.01.2020,28.01.2020,platná, 7/2020,potraviny,44/2019/RZ,"dodávateľ: GVP spol. s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO: 36446190","23,55 € s DPH",13.01.2020,28.01.2020,platná,objednávka 5/006/2020 8/2020,ovocie a zelenina,43/2019,"dodávateľ: Kovaľová Zlatica, Moravany 80 , 072 05, IČO: 32686234","280,92 € s DPH",14.01.2020,28.01.2020,platná,objednávka 5/007/2020 9/2020,ovocie a zelenina,43/2019,"dodávateľ: Kovaľová Zlatica, Moravany 80 , 072 05, IČO: 32686234","159,19 € s DPH",14.01.2020,28.01.2020,platná,objednávka 5/007/2020 12/2020,plyn,,"dodávateľ: SPP a.s.,, Mlynské Nivy 44/a, 825 11, IČO: 35815256","395,00 € s DPH",15.01.2020,28.01.2020,platná,zmluva 8/2014/E 14/2020,stravné lístky,,"dodávateľ: Ticket Service, Karadičová 8, 82015 Bratislava, IČO: 52005551","1 535,98 € s DPH",16.01.2020,28.01.2020,platná,objednávka 006/2020/1 15/2020,potraviny,,"dodávateľ: ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760532","163,17 € s DPH",16.01.2020,28.01.2020,platná,objednávka 5/010/2020 16/2020,potraviny,47/2019/RZ,"dodávateľ: GVP spol. s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO: 36446190","548,88 € s DPH",16.01.2020,28.01.2020,platná,objednávka 5/009/2020 17/2020,potraviny,44/2019/RZ,"dodávateľ: GVP spol. s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO: 36446190","445,36 € s DPH",16.01.2020,28.01.2020,platná,objednávka 5/012/2020 18/2020,potraviny,43/2019,"dodávateľ: Kovaľová Zlatica, Moravany 80 , 072 05, IČO: 32686234","27,06 € s DPH",16.01.2020,28.01.2020,platná,objednávka 5/007/2020 20/2020,materiál - plávajúca podlaha,,"dodávateľ: Interiér Invest s.r.o., Kukučínova 23, 040 01 Košice, IČO: 36190381","465,35 € s DPH",20.01.2020,28.01.2020,platná,objednávka 008/2020/2 21/2020,potraviny,7/2019/RZ,"dodávateľ: DMJ Market, Budovateľská 1288, 093 01 Vranov N/Topľou, IČO: 2021786129","1 178,65 € s DPH",20.01.2020,28.01.2020,platná,"objednávka 5/004,008/2020" 22/2020,odvoz biologického odpadu,114/2019,"dodávateľ: FURA s.r.o., SNP 77, 04442 Rozhanovce, IČO: 36211451","48,00 € s DPH",20.01.2020,28.01.2020,platná, 23/2020,tlačiva,,"dodávateľ: ŠEVT a.s.,, Cementárenská 16, 974 72 B. Bystrica, IČO: 31331131","91,80 € s DPH",20.01.2020,28.01.2020,platná,objednávka 036/2019/1 10/2020,materiál - čistiace prostriedky,,"dodávateľ: Ing. Ľuboslav Vasiľ ARCUS, Verbovčík 2, 071 01 Michalovce, IČO: 32678568","121,70 € s DPH",15.01.2020,27.01.2020,platná,objednávka 002/2020/1 19/2020,predplatné - finančný spravodajca,,"dodávateľ: Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina, IČO: 31592503","32,57 € s DPH",16.01.2020,27.01.2020,platná, 773/2019,PHM,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832","44,82 € s DPH",09.01.2020,24.01.2020,platná,zmluva 5611884003 774/2019,PHM,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82414 Bratislava, IČO: 31322832","220,21 € s DPH",09.01.2020,24.01.2020,platná,zmluva 5611884003 775/2019,telefóny,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469","57,50 € s DPH",09.01.2020,24.01.2020,platná,zmluva 9915343934 776/2019,zdravotná služba,104/2019,"dodávateľ: PZS5 s.r.o., Štefánikova 2, 071 01 Michalovce","129,36 € s DPH",09.01.2020,24.01.2020,platná, 777/2019,bezpečnostná SIM,,"dodávateľ: JABLOTRON SLOVAKIA s.r.o., Sasinkovqa 14, 010 01 Žilina, IČO: 31645976","10,76 € s DPH",13.01.2020,24.01.2020,platná,zmluva 17/2019 778/2019,telefóny,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469","41,18 € s DPH",10.01.2020,24.01.2020,platná,zmluva 2029585322 779/2019,energie,,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s., Mlynská 31, 072 91 Košice, IČO: 44483767","57,66 € s DPH",10.01.2020,24.01.2020,platná,zmluva 5100821674C/2009 780/2019,energie,,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s., Mlynská 31, 072 91 Košice, IČO: 44483767","2 304,76 € s DPH",10.01.2020,24.01.2020,platná,zmluva 5100881684C/2009 781/2019,energie,,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s. m, Mynská 31, 072 91 Košice, IČO: 44483767","1 173,96 € s DPH",10.01.2020,24.01.2020,platná,zmluva 5100821674C/2019 782/2019,energie,,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s. m, Mynská 31, 072 91 Košice, IČO: 44483767","265,59 € s DPH",13.01.2020,24.01.2020,platná,zmluva 5100821674C/2019 783/2019,energie - plyn,,"dodávateľ: SPP a.s.,, Mlynské Nivy 44/a, 825 11, IČO: 35815256","4 104,67 € s DPH",14.01.2020,24.01.2020,platná,zmluva 8/2014/E 784/2019,energie - plyn,,"dodávateľ: SPP a.s.,, Mlynské Nivy 44/a, 825 11, IČO: 35815256","12,61 € s DPH",14.01.2020,24.01.2020,platná,zmluva 8/2014/E 739/2019,elektrina,,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s., Mynská 31, 072 91 Košice, IČO: 44483767","53,51 € s DPH",13.12.2019,15.01.2020,platná,zmluva 5100821674C/2019 739/2019,elektrina,,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s. m, Mynská 31, 072 91 Košice, IČO: 44483767","2 432,42 € s DPH",13.12.2019,15.01.2020,platná,zmluva 5100821674C/2019 740/2019,elektrina,,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s., Mlynská 31, 072 91 Košice, IČO: 44483767","1 246,33 € s DPH",13.12.2019,15.01.2020,platná,zmluva č. 5100821674C/2019 721/2019,predplatné časopisov,,"dodávateľ: Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica, IČO: 36631124","145,00 € s DPH",06.12.2019,13.01.2020,platná,objednávka 269/2019/2 741/2019,autodiely,,"dodávateľ: AUTODIELY - Július Maščeník,, Partizánska 4, 071 01 Michalovce, IČO: 10714871","67,28 € s DPH",17.12.2019,13.01.2020,platná,objednávka 267/2019/1 742/2019,elektromateriál,,"dodávateľ: VATI - veľkoobchod elektro, Zeleninárska 24, 071 01 Michalovce354, IČO: 35452722","359,45 € s DPH",17.12.2019,13.01.2020,platná,"objednávka 247/2019/1,2" 743/2019,revízie hasiacich prístrojov,,"dodávateľ: Ing. Cyril Ciganoc, 072 23 Oreské 157, IČO: 35025638","228,10 € s DPH",17.12.2019,13.01.2020,platná,"objednávka 264/2019/1,2" 744/2019,vrtačka,,"dodávateľ: ZVAREX SLOVAKIA s.r.o., Vihorlatská 3/6115, 071 01 Michalovce, IČO: 36212032","52,20 € s DPH",17.12.2019,13.01.2020,platná,objednávka 272/2019/1 745/2019,batéria,,"dodávateľ: SIMAP GROUP a.s. Trenčín, Dolné Pazitie 603/97, 911 06 Trenčín, IČO: 51185164","228,00 € s DPH",17.12.2019,13.01.2020,platná,objednávka 270/2019/1 748/2019,čistenie kanalizácie,,"dodávateľ: Východ. vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 46 Košice, IČO: 36570460","197,84 € s DPH",17.12.2019,13.01.2020,platná,objednávka 253/2019/1 747/2019,potraviny,,"dodávateľ: ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760532","332,42 € s DPH",17.12.2019,13.01.2020,platná,objednávka 5/218/2019 748/2019,učebné pomôcky - set na výrobu DPS,,"dodávateľ: P2J Technology s.r.o., Dašice v Čechách, Žižkova 165, IČO: 28826698","1 625,27 € s DPH",17.12.2019,13.01.2020,platná,objednávka 271/2019/1 749/2019,vodné a stočné,,"dodávateľ: Obchodná akadémia, Kapušianska 2, 071 01 Michalovce, IČO: 31953549","58,55 € s DPH",18.12.2019,13.01.2020,platná,zmluva 16/2018 750/2019,odvoz biologického odpadu,,"dodávateľ: FURA s.r.o., SNP 77, 04442 Rozhanovce, IČO: 36211451","72,00 € s DPH",18.12.2019,13.01.2020,platná,zmluva 124/2018 751/2019,potraviny,7/2019/RZ,"dodávateľ: DMJ Market, Budovateľská 1288, 093 01 Vranov N/Topľou, IČO: 36490661","1 952,36 € s DPH",18.12.2019,13.01.2020,platná,"objednávka 5/205,210,216/2019" 752/2019,potraviny,43/2019,"dodávateľ: Kovaľová Zlatica, Moravany 80 , 072 05, IČO: 32686234","421,02 € s DPH",18.12.2019,13.01.2020,platná,objednávka 5/215/2019 753/2019,potraviny,,"dodávateľ: TINA Michalovc plus s.r.o., Vybuchanec 1, 071 01, IČO: 2024058872","137,50 € s DPH",18.12.2019,13.01.2020,platná,objednávka 5/219/2019 754/2019,"kalendáre, tonery",,"dodávateľ: MaEL s.r.o., Višňová 1841/31, 071 01 Michalovce, IČO: 51142414","264,60 € s DPH",18.12.2019,13.01.2020,platná,"zmluva 52/2017/RZ, objednávka 259/2019/2" 755/2019,kancelárske potreby,,"dodávateľ: MaEL s.r.o., Višňová 1841/31, 071 01 Michalovce, IČO: 51142414","103,90 € s DPH",18.12.2019,13.01.2020,platná,zmluva 52/2017/RZ objednávka 62/2019/1 756/2019,kancelárske potreby,,"dodávateľ: MaEL s.r.o., Višňová 1841/31, 071 01 Michalovce, IČO: 51142414","997,10 € s DPH",18.12.2019,13.01.2020,platná,"zmluva 52/2017/RZ, objednávka 268/2019/1,2" 757/2019,"kyslík, plyn",,"dodávateľ: Messer Tatragas, s.r.o., Chalupkova 9, 81944 Bratislava, IČO: 685852","170,04 € s DPH",18.12.2019,13.01.2020,platná,objednávka 167/2019/2 758/2019,služby,14/2019,"dodávateľ: Ing. Ladislav Bobovník, Koňuš 75, 072 63, IČO: 30297362","50,00 € s DPH",19.12.2019,13.01.2020,platná, 759/2019,materiál - Erasmus,,"dodávateľ: MaEL s.r.o., Višňová 1841/31, 071 01 Michalovce5, IČO: 51142414","101,74 € s DPH",19.12.2019,13.01.2020,platná,objednávka 260/2019/2 760/2019,čerpanie Soc. fondu,,"dodávateľ: SEM-TAB, Priemyselná 2, 071 01 Michalovce, IČO: 32687290","77,80 € s DPH",19.12.2019,13.01.2020,platná,"objednávjka 273/2019/1,2,5" 761/2019,potraviny,7/2019/RZ,"dodávateľ: DMJ Market, Budovateľská 1288, 093 01 Vranov N/Topľou, IČO: 36490661","22,36 € s DPH",20.12.2019,13.01.2020,platná,objednávka 5/205/2019 762/2019,chlieb a pečivo,,"dodávateľ: KELPEK, Čierne Pole 36, 079 01, IČO: 47019719","109,00 € s DPH",20.12.2019,13.01.2020,platná,"objednávka 5/211,206,217/2019" 763/2019,potraviny,44/2019/RZ,"dodávateľ: GVP spol. s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO: 36446190","70,02 € s DPH",20.12.2019,13.01.2020,platná,objednávka 5/213/2019 765/2019,telefóny,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469","163,81 € s DPH",30.12.2019,13.01.2020,platná,zmluva 376763730 767/2019,PHM,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832","46,55 € s DPH",30.12.2019,13.01.2020,platná,zmluva 5611884003 768/2019,ochranné prostriedky - kuchárky,,"dodávateľ: Lepal Technik Michalovce, Okružna, 071 01 Michalovce","120,92 € s DPH",30.12.2019,13.01.2020,platná,objednávka 244/2019/5 769/2019,voda a stočné,,"dodávateľ: Východ. vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","1 323,92 € s DPH",30.12.2019,13.01.2020,platná,zmluva 40-000005054PO2007 770/2019,voda a stočné,,"dodávateľ: Východ. vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","5,57 € s DPH",30.12.2019,13.01.2020,platná,zmluva 40-000005054PO2007 771/2019,právne služby,,"dodávateľ: JUDr. Mikuláš Pavlik, advokát, Š. Kukuru 14, 071 01 Michalovce, IČO: 35538473","198,00 € s DPH",31.12.2019,13.01.2020,platná,zmluva 41/2019 772/2019,pranie,,"dodávateľ: Výťahy Michalovce s.r.o.,, Odbojárov 5, 071 01 Michalovce, IČO: 36597449","15,40 € s DPH",31.12.2019,13.01.2020,platná,objednávka 266/2019/1 766/2019,služby,19/2019,"dodávateľ: Osobnyudaj.sk s.r.o., Garbiarska 5, 04001 Košice, IČO: 50528041","48,00 € s DPH",30.12.2019,13.01.2020,platná, 704/2019,materiál pre odborný výcvik,,"dodávateľ: Tripark s.r.o., Priemyselná 5813, 071 01 Michalovce, IČO: 36210340","84,56 € s DPH",02.12.2019,20.12.2019,platná,"objednávka 234,249/2019/2" 716/2019,potraviny,44/2019/RZ,"dodávateľ: GVP spol. s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO: 36446190","52,40 € s DPH",06.12.2019,19.12.2019,platná,objednávka 5/207/2019 717/2019,potraviny,45/2019/RZ,"dodávateľ: GVP spol. s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO: 36446190","107,35 € s DPH",05.12.2019,19.12.2019,platná,objednávka 5/208/2019 720/2019,potraviny,43/2019,"dodávateľ: Kovaľová Zlatica, Moravany 80 , 072 05, IČO: 32686234","289,75 € s DPH",06.12.2019,19.12.2019,platná,objednávka 5/2019/5 724/2019,potraviny,,"dodávateľ: ASTERA s.r.o., Stromová 5, 91101 Trenčín, IČO: 36238091","170,16 € s DPH",09.12.2019,19.12.2019,platná,objednávka 5/212/2019 729/2019,náradie pre odborný výcvik,,"dodávateľ: ZVAREX SLOVAKIA s.r.o., Vihorlatská 3/6115, 071 01 Michalovce, IČO: 36212032","107,46 € s DPH",11.12.2019,19.12.2019,platná,objednávka 254/2019/2 730/2019,materiál pre odborný výcvik,,"dodávateľ: ZVAREX SLOVAKIA s.r.o., Vihorlatská 3/6115, 071 01 Michalovce, IČO: 36212032","364,08 € s DPH",11.12.2019,19.12.2019,platná,objednávka 265/2019/2 731/2019,materiál na opravy,,"dodávateľ: MERATECH-SOLAR s.r.o., Pri Sýpke 1222/6, 01 01 Michalovce, IČO: 36687375","44,72 € s DPH",11.12.2019,19.12.2019,platná,objednávka 283/2019/2 732/2019,telefóny,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469","57,94 € s DPH",11.12.2019,19.12.2019,platná,zmluva 12/2012 733/2019,telefóny,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469","37,51 € s DPH",11.12.2019,19.12.2019,platná,zlmuva 19/2012 734/2019,potraviny,47/2019/RZ,"dodávateľ: GVP spol. s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO: 36446190","316,61 € s DPH",12.12.2019,19.12.2019,platná,objednávka 5/214/2019 735/2019,potraviny,46/2019/RZ,"dodávateľ: GVP spol. s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO: 36446190","55,06 € s DPH",12.12.2019,19.12.2019,platná,objednávka 5/213/2019 736/2019,potraviny,47/2019/RZ,"dodávateľ: GVP spol. s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO: 36446190","127,44 € s DPH",12.12.2019,19.12.2019,platná,objednávka 5/213/2019 7372019,materiál pre teoretické vyučovanie,,"dodávateľ: Soft-Tech, s.r.o., Krátka 1653/3, IČO: 45917272","264,42 € s DPH",13.12.2019,19.12.2019,platná,objednávka 258/2019/1 701/2019,dodávka plynu,,"dodávateľ: SPP a.s.,, Mlynské Nivy 44/a, 825 11, IČO: 35815256","8,00 € s DPH",02.12.2019,16.12.2019,platná,zmluva 8/2014/E 703/2019,dodávka plynu,,"dodávateľ: SPP a.s.,, Mlynské Nivy 44/a, 825 11, IČO: 25815256","569,00 € s DPH",02.12.2019,16.12.2019,platná,zmluva 8/2014/E 718/2019,materiál pre krúžkovú činnosť,,"dodávateľ: MoreLega.cz, David Soukup, Slovanská 44, 32600 Plzeň, IČO: 66378745","356,69 € s DPH",06.12.2019,13.12.2019,platná,objednávka 236/2019/1 719/2019,služby,14/2019,"dodávateľ: Ing. Ladislav Bobovník, Koňuš 75, 07263, IČO: 3027362","50,00 € s DPH",06.12.2019,13.12.2019,platná, 722/2019,nájom kopírky,8/2019,"dodávateľ: CBC Slovakia, s.r.o., Nové záhrady I/9, 082105 Bratislava, IČO: 44773293","103,62 € s DPH",09.12.2019,13.12.2019,platná, 723/2019,telefóny,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469","163,51 € s DPH",09.12.2019,13.12.2019,platná,zmluva 376781797 726/2019,PHM,,"dodávateľ: SLOVNAFT a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832","153,03 € s DPH",09.12.2019,13.12.2019,platná,zmluva 5611884003 727/2019,PHM,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava, IČO: 31322832","196,16 € s DPH",09.12.2019,13.12.2019,platná,zmluva 5611884003 728/2019,energetické služby,,"dodávateľ: Volia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 25, 85101 f Bratislava, IČO: 46782532","12 094,70 € s DPH",09.12.2019,13.12.2019,platná,zmluva 17/2012 725/2019,zneškodnenie nebezpečného odpadu,,"dodávateľ: NCH Slovakia s.r.o., Drieňová 34, 821 02 Bratislava, IČO: 34096043","318,66 € s DPH",09.12.2019,13.12.2019,platná,zmluva 107 692/2019,potraviny,47/2019/RZ,"dodávateľ: GVP spol. s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO: 36446190","135,54 € s DPH",28.11.2019,11.12.2019,platná,objednávka 5/203/2019 693/2019,potraviny,44/2019/RZ,"dodávateľ: GVP spol. s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO: 36446190","379,88 € s DPH",28.11.2019,11.12.2019,platná,objednávka 5/2013/2019 699/2019,potraviny,,"dodávateľ: KELPEK, Čierne Pole 36, 079 01, IČO: 47019719","201,88 € s DPH",29.11.2019,11.12.2019,platná,"zmluva 51/2017/RZ, objednávka 5/182,187,194,200,206/2019" 706/2019,potraviny,47/2019/RZ,"dodávateľ: DMJ Market, Budovateľská 1288, 093 01 Vranov N/Topľou, IČO: 36490661","8,38 € s DPH",02.12.2019,11.12.2019,platná,objednávka 5/181/2019 692/2019,potraviny,45/2019/RZ,"dodávateľ: GVP spol. s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO: 36446190","135,54 € s DPH",28.11.2019,11.12.2019,platná,objednávka 5/203/2019 688/2019,materiál na opravy,,"dodávateľ: AUTODIELY - Július Maščenik,, Partizánska 4, 071 01 Michalovce, IČO: 10714871","137,58 € s DPH",26.11.2019,10.12.2019,platná,"objednávka 222,243/2019/5" 690/2019,materiál na údržbu,,"dodávateľ: Marcel Lichvár, Severná 3594/14, IČO: 50756265","126,50 € s DPH",28.11.2019,10.12.2019,platná,"objednávka 223,245/2019/5" 691/2019,materiál na údržbu,,"dodávateľ: Marcel Lichvár, Severná 3594/14, Michalovce, IČO: 50756265","42,13 € s DPH",28.11.2019,10.12.2019,platná,objednávka 232/2019/2 708/2019,potraviny,43/2019,"dodávateľ: Kovaľová Zlaticam, Moravany 80 , 072 05, IČO: 32686234","530,92 € s DPH",03.12.2019,10.12.2019,platná,objednávka 5/204/2019 709/2019,odborná tlač,,"dodávateľ: RAABE, s.r.o., Heydukova 12-14, 81108 Bratislava, IČO: 35908718","69,00 € s DPH",03.12.2019,10.12.2019,platná,objednávka 255/2019/5 710/2019,elektro-materiál - odborný výcvik,,"dodávateľ: HAGARD HAL s.r.o., Pražská 9, 949 11 Nitra, IČO: 50111990","40,97 € s DPH",03.12.2019,10.12.2019,platná,objednávka 233/2019/2 711/2019,materiál - prevádzka školy,,"dodávateľ: VATI - veľkoobchod elektro, Zeleninárska 24, 071 01 Michalovce, IČO: 35452722","95,00 € s DPH",03.12.2019,10.12.2019,platná,objednávka 251/2019/2 712/2019,čistiace prostriedky,,"dodávateľ: DMJ Market, Budovateľská 1288, 093 01 Vranov N/Topľou, IČO: 36490661","178,30 € s DPH",03.12.2019,10.12.2019,platná,"zmluva 45/2017/RZ, objednávka 250/2019/1" 713/2019,zdravotná služba,104/2019,"dodávateľ: PZS s.r.o., Štefánikova 2, 071 01 Michalovce, IČO: 36750646","129,36 € s DPH",03.12.2019,10.12.2019,platná, 714/2019,právne služby,41/2019,"dodávateľ: JUDr. Mikuláš Pavlik, advokát, Š. Kukuru 14, 071 01 Michalovce, IČO: 35538473","198,00 € s DPH",04.12.2019,10.12.2019,platná, 715/2019,materiál na opravy,,"dodávateľ: AUTODIELY - Július Maščeník,, Partizánska 4, 071 01 Michalovce, IČO: 10714871","43,60 € s DPH",05.12.2019,10.12.2019,platná,objednávka 252/2019/2 683/2019,potrviny,43/2019,"dodávateľ: Kovaľová Zlatica, Moravany 80 , 072 05, IČO: 32686234","314,86 € s DPH",25.11.2019,09.12.2019,platná,objednávka 5/198/2019 701/2019,služby - osobné údaje,19/2019,"dodávateľ: Osobnyudaj.sk s.r.o., Garbiarska 5, 04001 Košice, IČO: 50528041","48,00 € s DPH",02.12.2019,08.12.2019,platná,zmluva 19/2019 700/2019,balíček podpory Cisco,,"dodávateľ: Technická univerzite v Košiciach, Letná 9, 02 00 Košice, IČO: 00397610","240,00 € s DPH",29.11.2019,07.12.2019,platná,objednávka 257/2019/1 684/2019,potraviny,,"dodávateľ: ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760532","198,89 € s DPH",25.11.2019,06.12.2019,platná,objednávka 5/201/2019 698/2019,materiál pre vyučovací proces,,"dodávateľ: AV-EL mak. - Jozef FERKO, Komenského 2653/3 06901 Snina, IČO: 34290630","336,10 € s DPH",29.11.2019,06.12.2019,platná,objednávka 205/2019/1 705/2019,potraviny,,"dodávateľ: DMJ Market, Budovateľská 1288, 093 01 Vranov N/Topľou, IČO: 36490661","1 067,81 € s DPH",02.12.2019,06.12.2019,platná,"zmluva 7/2019/RZ, objednávka 5/193,199/2019" 680/2019,potraviny,44/2019/RZ,"dodávateľ: GVP spol. s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO: 36446190","337,70 € s DPH",21.11.2019,05.12.2019,platná,objednávka 5/196/2019 681/2019,potraviny,45/2019/RZ,"dodávateľ: GVP spol. s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO: 36446190","587,78 € s DPH",21.11.2019,05.12.2019,platná,objednávka 5/197/2019 682/2019,zveráky,,"dodávateľ: ZVAREX SLOVAKIA s.r.o., Vihorlatská 3/6115, 071 01 Michalovce, IČO: 36212032","746,37 € s DPH",22.11.2019,05.12.2019,platná,objednávka 225/2019/2 685/2019,materiál - tonery,,"dodávateľ: Soft-Tech, s.r.o., Stropkov, Krátka 1053/3, 09101 Stropkov, IČO: 45917272","629,29 € s DPH",26.11.2019,05.12.2019,platná,Objednávka 240/2019/1 686/2019,materiál pre vyučovací proces,,"dodávateľ: Soft-Tech, s.r.o., Krátka 1653/3 071 01 Stropkov, IČO: 45917272","529,53 € s DPH",26.11.2019,05.12.2019,platná,objednávka 238/2019/1 687/2019,materiál a učebné pomôcky,,"dodávateľ: Soft-Tech, s.r.o., Krátka 1653/3, IČO: 45917272","431,64 € s DPH",26.11.2019,05.12.2019,platná,objednávka 239/2019/1 695/2019,tonery,,"dodávateľ: MaEL s.r.o., Višňová 1841/31, 071 01 Michalovce, IČO: 51142414","170,00 € s DPH",28.11.2019,04.12.2019,platná,objednávka 246/2019/2 696/2019,kancelárske potreby,,"dodávateľ: MaEL s.r.o., Višňová 1841/31, 071 01 Michalovce, IČO: 51142414","37,15 € s DPH",28.11.2019,04.12.2019,platná,"zmluva 52/2017/RZ, objednávka 228/2019/2" 697/2019,kancelárske potreby,,"dodávateľ: MaEL s.r.o., Višňová 1841/31, 071 01 Michalovce, IČO: 51142414","146,00 € s DPH",28.11.2019,04.12.2019,platná,"/zmluva 52/201/RZ, objednávka 231/2019/2" 678/2019,potraviny,43/2019,"dodávateľ: Kovaľová Zlatica, Moravany 80 , 072 05, IČO: 32686234","161,16 € s DPH",19.11.2019,03.12.2019,platná,objednávka 5/192/2019 694/2019,switch,,"dodávateľ: TonerComp s.r.o., Obchodná 4, 071 01 Michalovce, IČO: 47027762","60,60 € s DPH",28.11.2019,03.12.2019,platná,objednávka 248/2019/2 669/2019,zásobník na papier,,"dodávateľ: ARCUS baliace materiály, Verbovčík 2, 071 01 Michalovce, IČO: 42096651","64,80 € s DPH",18.11.2019,02.12.2019,platná,objednávka 237/2019/1 674/2019,dočasná reklamná tabuľa - Erasmus,,"dodávateľ: Patrik Čoros - PA3K,, Leles, Hlavná 20, 07684 Leles, IČO: 46460993","620,00 € s DPH",19.11.2019,02.12.2019,platná,objednávka 124/2019/41 679/2019,revízie hasiacich prístrojov,,"dodávateľ: Ing. Cyril CIGANOC,, Oreské 157, 072 23, IČO: 35025638","767,00 € s DPH",20.11.2019,02.12.2019,platná,"objednávka 221/2019/1,2" 666/2019,potraviny,46/2019/RZ,"dodávateľ: GVP spol. s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO: 36446190","9,78 € s DPH",18.11.2019,02.12.2019,platná,objednávka 5/190/2019 689/2019,materiál,,"dodávateľ: Ing. Peter Kločanka - MULTI šport,, J. Švermu 1344/1, 071 01 Michalovce, IČO: 43309853","162,90 € s DPH",26.11.2019,02.12.2019,platná,objednávka 235/2019/2 677/2019,CHIP DVD,,"dodávateľ: Magnet Press Slovakia s.r.o., Šustekova 8, 85104 Bratislava, IČO: 31356958","64,00 € s DPH",19.11.2019,30.11.2019,platná, 672/2019,čistiace prostriedky,,"dodávateľ: DMJ Market, Budovateľská 1288, 093 01 Vranov N/Topľou, IČO: 36490661","111,95 € s DPH",18.11.2019,29.11.2019,platná,"zmluva 46/2017/RZ, obj. 229/2019/2" 675/2019,služby počítačovej siete SANET,,"dodávateľ: SANET, Vazovova 5, 812 69 Bratislava, IČO: 17055270","150,00 € s DPH",19.11.2019,29.11.2019,platná,zmluva 1/2015 676,služby počítačovej siete SANET,,"dodávateľ: SANET, Vazovova 5, 812 69 Bratislava, IČO: 17055270","150,00 € s DPH",19.11.2019,29.11.2019,platná,zmluva 9/2013 667/2019,potraviny,7/2019/RZ,"dodávateľ: DMJ Market, Budovateľská 1288, 093 01 Vranov N/Topľou, IČO: 36490661","1 041,19 € s DPH",18.11.2019,29.11.2019,platná,"objednávka 5/186,181,2019" 665/2019,potraviny,44/2019/RZ,"dodávateľ: GVP spol. s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO: 36446190","80,76 € s DPH",14.11.2019,28.11.2019,platná,objednávka 5/190/2019 670/2019,potraviny,45/2019/RZ,"dodávateľ: GVP spol. s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO: 36446190","407,08 € s DPH",18.11.2019,28.11.2019,platná,objednávka 5/191/2019 671/2019,náradie pre odborný výcvik,,"dodávateľ: Lonater - Ing. Šesták, Š,. Tučeka 2, 071 01 Michalovce, IČO: 11957336","279,38 € s DPH",18.11.2019,27.11.2019,platná,objednávka 226/2019/1 668/2019,vývoz kuchynského odpadu,,"dodávateľ: FURA s.r.o., SNP 77, 04442 Rozhanovce, IČO: 36211451","72,00 € s DPH",18.11.2019,27.11.2019,platná,Zmluva 124/2018 707/2019,nájom oceľových fliaš,110/2019/ZoN,"dodávateľ: MESSER Tatragas, s.r.o., Chalupkova 9, 81944 Bratislava, IČO: 00685852","487,80 € s DPH",26.11.2019,27.11.2019,platná, 662/2019,čistiace prostriedky,,"dodávateľ: DMJ Market, Budovateľská 1288, 093 01 Vranov N/Topľou, IČO: 36490661","8,48 € s DPH",12.11.2019,26.11.2019,platná,"zmluva 46/2017/RZ, objednávka 218/2019/1" 656/2019,ovocie a zelenina,43/2019,"dodávateľ: Kovaľová Zlatica, Moravany 80 , 072 05, IČO: 32686234","305,78 € s DPH",11.11.2019,25.11.2019,platná,objednávka 5/185/2019 663/2019,športový materiál,,"dodávateľ: Ing. Peter Kločanksa - MULTI šport., J. Švermu 1344/1, 071 01 Michalovce, IČO: 43309844","175,08 € s DPH",12.11.2019,25.11.2019,platná,objednávka 207/2019/1 664/2019,potraviny,43/2019,"dodávateľ: Kovaľová Zlatica, Moravany 80 , 072 05, IČO: 32686234","33,84 € s DPH",13.11.2019,25.11.2019,platná,objednávka 5/195/2019 657/2019,potraviny,,"dodávateľ: ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760532","90,94 € s DPH",11.11.2019,22.11.2019,platná,objednávka 5/188/2019 660/2019,učebné pomôcky,,"dodávateľ: SOS electronic s.r.o., Pri prachárni 16, 040 11 Košice, IČO: 3170318/6","714,00 € s DPH",11.11.2019,22.11.2019,platná,objednávka 215/2019/2 673/2019,školenie - cestovné náhrady,,"dodávateľ: EDUCO-CONSULT s.r.o.,, Vysokoškolákov 4, 01008 Žilina, IČO: 36663484","50,00 € s DPH",18.11.2019,22.11.2019,platná, 658/2019,kancelárske potreby,,"dodávateľ: MaEL s.r.o., Višňová 1841/31, 071 01 Michalovce, IČO: 51142414","104,40 € s DPH",11.11.2019,18.11.2019,platná,objednávka 220/2019/1 659/2019,toner,,"dodávateľ: MaEL s.r.o., Višňová 1841/31, 071 01 Michalovce, IČO: 51142414","37,20 € s DPH",11.11.2019,18.11.2019,platná,"zmluva 52/2017/RZ, objednávka 224/2019/2" 661/2019,služby,14/2019,"dodávateľ: Ing. Ladislav Bobovník, Koňuš 75, 072 63, IČO: 30297362","50,00 € s DPH",11.11.2019,17.11.2019,platná, 653/2019,náradie,,"dodávateľ: ZVAREX SLOVAKIA s.r.o., Vihorlatská 3/6115, 071 01 Michalovce, IČO: 36212032","707,80 € s DPH",11.11.2019,14.11.2019,platná,objednávka 213/2019/2 654/2019,náradie,,"dodávateľ: ZVAREX SLOVAKIA s.r.o., Vihorlatská 3/6115, 071 01 Michalovce, IČO: 36212032","117,58 € s DPH",11.11.2019,14.11.2019,platná,objednávka 204/2019/1 655/209,náradie pre odborný výcvik,,"dodávateľ: ZVAREX SLOVAKIA s.r.o., Vihorlatská 3/6115, 071 01 Michalovce, IČO: 36212032","247,38 € s DPH",11.11.2019,14.11.2019,platná,objednávka 204/2019/1 623/2019,potraviny,7/2019/RZ,"dodávateľ: DMJ Market, Budovateľská 1288, 093 01 Vranov N/Topľou, IČO: 2021786129","1 331,51 € s DPH",04.11.2019,12.11.2019,platná,"obj. 5/166,171,176/2019" 627/2019,,,"dodávateľ: DMJ Market, Budovateľská 1288, 093 01 Vranov N/Topľou, IČO: 36490661","160,21 € s DPH",05.11.2019,12.11.2019,platná,"zml. 46/2017/RZ, obj. 219/2019/5" 628/2019,dodávka plynu,,"dodávateľ: SPP a.s.,, Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava, IČO: 35815256","569,00 € s DPH",05.11.2019,12.11.2019,platná,zml. 8/2014/E 629/2019,dodávka plynu,,"dodávateľ: SPP a.s., m, Mlynské Nivy 44/a, 825 11, IČO: 35815256","8,00 € s DPH",05.11.2019,12.11.2019,platná,zml. 8/2014/E 630/2019,"zelenina, ovocie",43/2019,"dodávateľ: Kovaľová Zlatica, Moravany 80 , 072 05, IČO: 32686234","380,23 € s DPH",05.11.2019,12.11.2019,platná,obj. 5/180/2019 631/2019,dielenské náradie,,"dodávateľ: ZVAREX SLOVAKIA s.r.o., Vihorlatská 3/6115, 071 01 Michalovce, IČO: 36212032","153,90 € s DPH",06.11.2019,12.11.2019,platná,obj. 179/2019/2 632/2019,zdravotná služby,104/2019,"dodávateľ: PZS5 s.r.o., Štefánikova 2, 071 01 Michalovce, IČO: 36750646","129,36 € s DPH",06.11.2019,12.11.2019,platná, 633/2019,čistiace prostriedky,,"dodávateľ: DMJ Market, Budovateľská 1288, 093 01 Vranov N/Topľou, IČO: 36490661","122,74 € s DPH",06.11.2019,12.11.2019,platná,obj. 218/2019/1 634/2019,nájom kopírky + papier,8/2019,"dodávateľ: CBC Slovakia, s.r.o., Nové záhrady I/9, 082105 Bratislava, IČO: 44773293","95,59 € s DPH",07.11.2019,12.11.2019,platná, 635/2019,telefón,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469","11,78 € s DPH",07.11.2019,12.11.2019,platná,zml. 9915343934 636/2019,telefóny,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469","57,91 € s DPH",07.11.2019,12.11.2019,platná,zml. 2029585322 637/2019,"voda, stočné zrážkovej vody",,"dodávateľ: Východ. vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, IČO: 36570460","1 239,67 € s DPH",07.11.2019,12.11.2019,platná,zml. 40-000005054PO2007 638/2019,energetické služby - teplo,,"dodávateľ: Volia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 25, 85101 f Bratislava, IČO: 46782532","12 094,70 € s DPH",07.11.2019,12.11.2019,platná,zml. 12/2012 + dodatky 639/2019,odvoz a zneškodnenie odpadu,,"dodávateľ: Technické a záhr. služby mesta Michalovce, Partizánska 55, 071 01 Michalovce, IČO: 00186490","147,57 € s DPH",07.11.2019,12.11.2019,platná,obj. 210/2019/1 640/2019,právne služby,31/2019/DZ,"dodávateľ: JUDr. Mikuláš Pavlik, advokát, Š. Kukuru 14, IČO: 35538473","198,00 € s DPH",07.11.2019,12.11.2019,platná, 641/2019,telefóny,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469","178,07 € s DPH",07.11.2019,12.11.2019,platná,zml. 376781797 642/2019,PHM,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412, IČO: 31322832","145,43 € s DPH",08.11.2019,12.11.2019,platná,zml. 5611884003 643/2019,PHM,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava, IČO: 31322832","413,29 € s DPH",08.11.2019,12.11.2019,platná,zml. 5611884003 644/2019,ovocie a zelenina,43/2019,"dodávateľ: Kovaľová Zlatica, Moravany 80 , 072 05, IČO: 32686234","96,23 € s DPH",08.11.2019,12.11.2019,platná,obj. 5/179/2019 645/2019,potraviny,45/2018/DV,"dodávateľ: GVP spol. s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO: 36446190","361,58 € s DPH",08.11.2019,12.11.2019,platná,obj. 5/184/2019 646/2019,potraviny,44/2019/RZ,"dodávateľ: GVP spol. s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO: 36446190","217,64 € s DPH",08.11.2019,12.11.2019,platná,obj. 5/183/2019 647/2019,,,"dodávateľ: AutoComLine s.r.o., Seleziánov 4, 071 01 Michalovce, IČO: 51751666","460,00 € s DPH",08.11.2019,12.11.2019,platná,obj. 183/2019/2 648/2019,potraviny,,"dodávateľ: ASTERA s.r.o., Stromová 5, 91101 Trenčín, IČO: 36238091","170,15 € s DPH",08.11.2019,12.11.2019,platná,obj. 5/188/2019 649/2019,elektrina,,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s., Mlynská 31, 072 91 Košice, IČO: 44483767","1 091,39 € s DPH",11.11.2019,12.11.2019,platná,zml. 5100821674C/2019 650/2019,elektrina,,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s., Mynská 31, 072 91 Košice, IČO: 44483767","2 441,39 € s DPH",11.11.2019,12.11.2019,platná,zml. 5100821674C/209 651/2019,elektrina,,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s. m, Mynská 31, 072 91 Košice, IČO: 44483767","44,68 € s DPH",11.11.2019,12.11.2019,platná,zml. 5100821674C/2019 652/2019,telefóny,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469","35,88 € s DPH",11.11.2019,12.11.2019,platná,zml. 2029585322 615/2019,potraviny - chlieb a pečivo,,"dodávateľ: Pekáreň KELPEK s.r.o., Čierne Pole 36, 07901, IČO: 47019719","121,00 € s DPH",28.10.2019,11.11.2019,platná,objednávka 5/177/2019 616/2019,potraviny - zelenina a ovocie,,"dodávateľ: Kovaľová Zlatica, Čierne Pole 36, 079 01, IČO: 32686234","96,72 € s DPH",28.10.2019,11.11.2019,platná,obj. 5/175/2019 620/2019,osobný údaj,19/2019,"dodávateľ: Osobnyudaj.sk s.r.o., Garbiarska 5, 04001 Košice, IČO: 50528041","48,00 € s DPH",04.11.2019,11.11.2019,platná, 621/2019,toner,,"dodávateľ: MaEL s.r.o., Višňová 1841/31, 071 01 Michalovce, IČO: 51142414","21,00 € s DPH",04.11.2019,11.11.2019,platná,"zml. 52/2017/RZ, obj. 206/2019/2" 622/2019,dodávka elektriny,,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s., Mynská 31, 072 91 Košice, IČO: 44483767","76,00 € s DPH",04.11.2019,11.11.2019,platná,zml. 51008216740/2019 624/2019,prečistenie kanalizácie,,"dodávateľ: INŠTALACENTRUM, Pri Sýpke 4, 071 01 Michalovce, IČO: 44695292","123,60 € s DPH",04.11.2019,11.11.2019,platná,obj. 217/2019/5 625/2019,prečistenie kanalizácie - Partizánska,,"dodávateľ: INŠTALACENTRUM, Pri Sýpke 4, 071 01 Michalovce, IČO: 44695292","174,48 € s DPH",04.11.2019,11.11.2019,platná,obj. 209/2019/1 626/2019,materiál - dvere,,"dodávateľ: MINIMAX - Karch. ,, Zeleninárska 24, 071 01 Michalovce, IČO: 44879661","222,01 € s DPH",05.11.2019,11.11.2019,platná,obj. 152/2019/1 617/2019,materiál,,"dodávateľ: VATI - veľkoobchod elektro, Zeleninárska 4, 071 01 Michalovce, IČO: 35452722","168,14 € s DPH",29.10.2019,05.11.2019,platná,objednávka 202/209/1 614/2019,materiál,,"dodávateľ: DMJ Market, Budovateľská 1288, 093 01 Vranov N/Topľou, IČO: 36490661","16,99 € s DPH",25.10.2019,05.11.2019,platná,"zmluva 46/2017/RZ, objednávka 211/2019/5" 612/2019,materiál - maska CO,,"dodávateľ: Klimafil Praha s.r.o., Slunečná 2101482, 10000 Praha 10, IČO: 26415879","131,62 € s DPH",25.10.2019,05.11.2019,platná,Objednávka 216/2019 613/2019,materiál - soľ do konvektomatu,,"dodávateľ: EUROGASTROP s.r.o., Čergovská 7002/10 08001 Prešov, IČO: 44137761","45,60 € s DPH",25.10.2019,05.11.2019,platná,Objednávka 212/2019/5 618/2019,náradie - lisovacie kliešte,,"dodávateľ: Ďurko s.r.o., Močarianska 1534/4, IČO: 50637142","1 270,00 € s DPH",29.10.2019,05.11.2019,platná,Objednávka 214/2019/2 619/2019,materiál - učebné pomôcky,,"dodávateľ: MICOMP spol. s.r.o., Hollého 8, 071 01 Michalovce, IČO: 36589187","170,59 € s DPH",28.10.2019,05.11.2019,platná,objednávka 203/2019/1 598/2019,potraviny - zelenina,43/2019,"dodávateľ: Kovaľová Zlatica, Moravany 80 , 072 05, IČO: 42096651","371,83 € s DPH",18.10.2019,02.11.2019,platná,objednávka č. 5/170/2019 599/2019,potraviny - mliečne výrobky,44/2019/RZ,"dodávateľ: GVP spol. s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO: 36446190","526,44 € s DPH",18.10.2019,29.10.2019,platná,Objednávka 5/168/2019 600/2019,potraviny,45/2019/RZ,"dodávateľ: GVP spol. s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO: 36446190","254,10 € s DPH",18.10.2019,29.10.2019,platná,"č. zmluvy 45,47/2019/RZ,objednávka 5/169/2019" 601/2019,tabuľa magnetická biela,,"dodávateľ: MaEL s.r.o., Višňová 1841/31, 071 01 Michalovce, IČO: 51142414","56,50 € s DPH",18.10.2019,29.10.2019,platná,"Zmluva 52/2017/RZ, obj. 200/2019/1" 602/2019,potraviny - zelenina,43/2019,"dodávateľ: Kovaľová Zlatica, Moravany 80 , 072 05, IČO: 32686234","267,61 € s DPH",18.10.2019,29.10.2019,platná,objednávka 5/165/2019 603/2019,potraviny - mäso,7/2019/RZ,"dodávateľ: DMJ Market, Budovateľská 1288, 093 01 Vranov N/Topľou, IČO: 36490661","89,41 € s DPH",18.10.2019,29.10.2019,platná,"objednávka 5/155,160/2019" 604/2019,materiál - na výuku,,"dodávateľ: AV-EL mak. - Jozef FERKO, Komenského 2653/3, 069 01 Snina, IČO: 34290630","656,37 € s DPH",18.10.2019,29.10.2019,platná,objednávka 205/2019/1 606/2019,nákup PHM,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s.,, Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832","85,09 € s DPH",22.10.2019,29.10.2019,platná,Zmluva 5611884003 605/2019,zber kuchynského odpadu,124/2018,"dodávateľ: FURA s.r.o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce, IČO: 36211451","36,00 € s DPH",18.10.2019,29.10.2019,platná, 607/2019,potraviny - vajcia,46/2019/RZ,"dodávateľ: GVP spol. s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO: 36446190","20,16 € s DPH",22.10.2019,29.10.2019,platná,objednávka 5/168/2019 608/2019,potraviny - cestovniny,,"dodávateľ: ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760532","309,77 € s DPH",23.10.2019,29.10.2019,platná,objednávka 5/178/2019 609/2019,oprava strešnej konštrukcie,,"dodávateľ: Martin MATTA, Užhorodská 184/33, 071 01 Michalovce, IČO: 40006620","490,44 € s DPH",23.10.2019,29.10.2019,platná,Objednávka 189/2019/2 610/2019,potraviny,47/2019/RZ,"dodávateľ: GVP spol. s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO: 36446190","382,42 € s DPH",25.10.2019,29.10.2019,platná,objednávka 5/174/2019 611/2019,"potraviny - mliečne výrobky, vajcia",44/2019/RZ,"dodávateľ: GVP spol. s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO: 36446190","130,65 € s DPH",25.10.2019,29.10.2019,platná,objednávka 5/173/2019 658/2019,kancelárske potreby,,"dodávateľ: MaEL s.r.o., Višňová 1841/31, 071 01 Michalovce, IČO: 51142414",,,,platná, 724/2019,,,,,,,platná, 764/2019,ovocie a zelenina,43/2019,"dodávateľ: Kovaľová Zlatica, Moravany 80 , 072 05, IČO: 32686234","119,76 € s DPH",,,platná,objednávka 5/215/2019 13/2020,energie - plyn,,"dodávateľ: SPP a.s.,, Mlynské Nivy 44/a, 825 11, IČO: 35815256",,,,platná, 40/2020,potraviny,43/2019,"dodávateľ: Kovaľová Zlatica, Moravany 80 , 072 05, IČO: 32686234","104,58 € s DPH",,,platná,objednávka 5/019/2020 78/2020,predplatné "Telesná výchova a šport",,"dodávateľ: Slov.ved.spol pre TV a šport, nábr. I. Svobodu 9, 814 69 Bratislava, IČO: 31789471","12,00 € s DPH",,,platná, 122/2020,,,,,,,platná, 128/2020,materiál - čistiace,,"dodávateľ: Ing. Ľuboslav Vasiľ ARCUS, Verbovčík 2, 071 01 Michalovce, IČO: 32678568","115,81 € s DPH",09.03.2020,,platná,obj. 054/2020/1 175/2020,,,,,,,platná, 205/2020,plyn,,"dodávateľ: SPP a.s.,, Mlynské Nivy 44/a, 825 11, IČO: 35815256","395,00 € s DPH",,,platná, 248/2020,trovy exekúcie,,"dodávateľ: Súdny exekútor JUDr. Rudolf Krutý, Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava",,,,platná, 257/2020,,,,,,,platná, 287/2020,"materiál, náradie",,"dodávateľ: ZVAREX SLOVAKIA s.r.o., Vihorlatská 3/6115, 071 01 Michalovce, IČO: 36212032","402,21 € s DPH",,,platná,obj. 093/2020/2 312/2020,zdravotná služba,104/2019,"dodávateľ: PZS5 s.r.o., Štefánikova 2, 071 01 Michalovce, IČO: 36750646",,,,platná, 369/2020,Potraviny - zelenina,48/2019,"dodávateľ: Kovaľová Zlatica, Moravany 80 , 072 05, IČO: 32686234","285,23 € s DPH",22.09.2020,,platná,obj. 5/063/2020 412/2020,"potraviny - mliečne výrobky, vajcia",44/2019/RZ,,,,,platná, 433/2020,oprava auta,,"dodávateľ: AUTOSTYL s.r.o., Močarianska 3999, 071 01 Michalovce, IČO: 36194751",,,,platná, 441/2020,tonery,,"dodávateľ: MaEL s.r.o., Višňová 1841/31, 071 01 Michalovce, 511424414",,,,platná, 494/2020,prečistenie kanalizácie,,"dodávateľ: Východ. vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice",,,,platná, 494/2020,prečistenie kanalizácie,,"dodávateľ: Východ. vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","304,38 € s DPH",06.11.2020,,platná,obj. 195/2020/1 495/2020,zdravotná služba,,"dodávateľ: PZS5 s.r.o., Štefánikova 2, 071 01 Michalovce, IČO: 36750646",,,,platná, 466/2020,pracovné odevy,,"dodávateľ: FEMI - Eva Porvasová, Mirka Nešpora 10, 071 01 Michalovce, IČO: 35027363","193,60 € s DPH",03.11.2020,,platná,"obj. 194/2020/1,2" 499/2020,energie,,"dodávateľ: Východosl. energetika a.s., Mlynská 31, 072 91 Košice, IČO: 44483767","2 220,00 € s DPH",,,platná,