1,internet,,"dodávateľ: Minet Slovakia s.r.o., Masarykova 6365/108, 071 01 Michalovce, IČO: 36586498","79,00 € s DPH",31.01.2024,05.02.2024,platná, 1,služba,,"dodávateľ: osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice, IČO: 50528041","58,80 € s DPH",03.01.2023,20.01.2023,platná, 1,zemný plyn - nedoplatok,,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","25,97 € s DPH",15.08.2022,25.08.2022,platná, 1,dobropis,,"dodávateľ: NAY a.s.,, Tuhovská 15, 830 06 Bratislava, IČO: 35739487","-105,00 € s DPH",12.05.2022,23.05.2022,platná, 1,služba,,"dodávateľ: Osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice - Staré Mesto, IČO: 50528041","58,80 € s DPH",04.01.2022,17.01.2022,platná, 1,elektrická energia,,"dodávateľ: SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava, IČO: 36807702","7,40 € s DPH",14.04.2021,15.04.2021,platná, 1,zemný plyn-dobropis,,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","-0,62 € s DPH",28.01.2021,15.02.2021,platná, 1,služba,,"dodávateľ: Minet Slovakia s.r.o., Masarykova 6365/108, 071 01 Michalovce, IČO: 36586498","35,40 € s DPH",11.01.2021,29.01.2021,platná, 1,energia-dobropis,,"dodávateľ: SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava, IČO: 36807702","-226,48 € s DPH",15.04.2020,21.04.2020,platná, 1,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","189,20 € s DPH",08.01.2020,07.02.2020,platná, 1/2024-zálohová fa,tlačivá,,"dodávateľ: ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica, IČO: 31331131","74,95 € s DPH",19.01.2024,12.02.2024,platná, 10,internet,,"dodávateľ: HARD PLUS, spol. s r.o., Mojmírova 3, prevádzka: Okružná 92A, Michalovce, IČO: 36175684","138,00 € s DPH",17.01.2024,05.02.2024,platná, 10,potraviny,,"dodávateľ: CVDS spol. s r.o., Nábr. Sv. Cyrila 47, 971 01 Prievidza, IČO: 36294934","19,87 € s DPH",13.01.2023,06.02.2023,platná, 10,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","254,43 € s DPH",21.01.2022,07.02.2022,platná, 10,energetické služby-dobropis,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","-4 739,20 € s DPH",01.06.2021,08.06.2021,platná, 10,PHM,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832","25,56 € s DPH",08.02.2021,22.02.2021,platná, 10,energia,,"dodávateľ: SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava, IČO: 36807702","-330,11 € s DPH",24.08.2020,27.08.2020,platná, 10,služba,,"dodávateľ: HARD PLUS, spol. s r.o., Mojmírova 3, 071 01 Michalovce, prevádzka: S. Chalupku, Michalovce, IČO: 36175684","138,00 € s DPH",16.01.2020,14.02.2020,platná, 10/2024-zálohová fa,konferencia,,"dodávateľ: Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 31592503","168,00 € s DPH",12.04.2024,15.04.2024,platná, 100,materiál na odborný výcvik,,"dodávateľ: Anjel metrový textil, s.r.o., Nám. osloboditeľov 20, 040 01 Košice, predajňa: Námestie slobody 5, 071 01 Michalovce, IČO: 36585271","119,88 € s DPH",04.03.2024,13.03.2024,platná, 100,materiál,,"dodávateľ: Peter Bajus PEI - TERM, Severná 8, 071 01 Michalovce, IČO: 43190201","177,73 € s DPH",07.03.2023,21.03.2023,platná, 100,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","34,33 € s DPH",10.03.2022,29.03.2022,platná, 100,vodné a stočné,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 17078385","373,10 € s DPH",05.05.2021,10.05.2021,platná, 100,materiál,,"dodávateľ: Ing. Jozef Novák - POLYGRAFIA, A. Kmeťa 4, 071 01 Michalovce, IČO: 10717013","108,00 € s DPH",28.02.2020,28.02.2020,platná, 101,služba,,"dodávateľ: Inštalacentrum, s.r.o., P.O.Hviezdoslava 3661, 071 01 Michalovce, IČO: 44695292","165,36 € s DPH",04.03.2024,14.03.2024,platná, 101,služba,,"dodávateľ: RAINBOW ONE s.r.o., Štefánikova 12, 071 01 Michalovce, IČO: 43988971","213,60 € s DPH",07.03.2023,21.03.2023,platná, 101,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","29,96 € s DPH",10.03.2022,29.03.2022,platná, 101,kancelárske potreby,,"dodávateľ: mipa, Stavbárov 3, 071 01 Michalovce, IČO: 52696871","92,66 € s DPH",06.05.2021,10.05.2021,platná, 101,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","165,68 € s DPH",28.02.2020,27.03.2020,platná, 102,materiál,,"dodávateľ: Peter Bajus PEI-TERM, Severná 8, 071 01 Michalovce, IČO: 43190201","134,76 € s DPH",04.03.2024,28.03.2024,platná, 102,PHL,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832","118,82 € s DPH",08.03.2023,10.03.2023,platná, 102,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","9,59 € s DPH",10.03.2022,29.03.2022,platná, 102,služba,,"dodávateľ: RAINBOW ONE s.r.o., Štefánikova 12, 071 01 Michalovce, IČO: 43988971","133,70 € s DPH",06.05.2021,10.05.2021,platná, 102,potraviny,,"dodávateľ: bidfood, Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","66,65 € s DPH",28.02.2020,27.03.2020,platná, 103,potraviny,,"dodávateľ: Anton Demko, Špitálska 25, 071 01 Michalovce, IČO: 37316125","563,26 € s DPH",05.03.2024,21.03.2024,platná, 103,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","34,33 € s DPH",08.03.2023,28.03.2023,platná, 103,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","33,05 € s DPH",10.03.2022,29.03.2022,platná, 103,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35541016","9,59 € s DPH",07.05.2021,10.05.2021,platná, 103,služba,,"dodávateľ: Royal Business Corporation s.r.o., Mlynská 27, 040 01 Košice, IČO: 45391611","67,20 € s DPH",09.03.2020,09.04.2020,platná, 104,potraviny,,"dodávateľ: Anton Demko, Špitálska 25, 071 01 Michalovce, IČO: 37316125","509,77 € s DPH",05.03.2024,21.03.2024,platná, 104,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","32,96 € s DPH",08.03.2023,05.04.2023,platná, 104,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","37,16 € s DPH",11.03.2022,29.03.2022,platná, 104,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","31,10 € s DPH",07.05.2021,12.05.2021,platná, 104,vodné a stočné,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 17078385","1 138,50 € s DPH",09.03.2020,09.04.2020,platná, 105,potraviny,,"dodávateľ: Anton Demko, Špitálska 25, 071 01 Michalovce, IČO: 37316125","532,38 € s DPH",05.03.2024,21.03.2024,platná, 105,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","9,59 € s DPH",08.03.2023,28.03.2023,platná, 105,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","9,59 € s DPH",11.03.2022,29.03.2022,platná, 105,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","34,33 € s DPH",07.05.2021,12.05.2021,platná, 105,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","33,44 € s DPH",09.03.2020,09.04.2020,platná, 106,potraviny,,"dodávateľ: Anton Demko, Špitálska 25, 071 01 Michalovce, IČO: 37316125","25,74 € s DPH",05.03.2024,21.03.2024,platná, 106,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","27,55 € s DPH",08.03.2023,28.03.2023,platná, 106,el.energia,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","2 147,84 € s DPH",11.03.2022,29.03.2022,platná, 106,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","52,00 € s DPH",07.05.2021,12.05.2021,platná, 106,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","43,00 € s DPH",09.03.2020,09.04.2020,platná, 107,služba,,"dodávateľ: RAINBOW ONE s.r.o., Gorazda Zvonického 18, 071 01 Michalovce, IČO: 43988971","232,56 € s DPH",05.03.2024,28.03.2024,platná, 107,materiál,,"dodávateľ: TRIPARK s.r.o., Priemyselná 5813, 071 01 Michalovce, IČO: 36210340","43,69 € s DPH",08.03.2023,21.03.2023,platná, 107,el.energia,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","1 983,44 € s DPH",11.03.2022,29.03.2022,platná, 107,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","9,59 € s DPH",07.05.2021,12.05.2021,platná, 107,Služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","26,71 € s DPH",09.03.2020,10.04.2020,platná, 108,DHIM,,"dodávateľ: DT Business Group, s.r.o., Bodrocká 6, 821 07 Bratislava, IČO: 47177781","296,02 € s DPH",06.03.2024,15.03.2024,platná, 108,potraviny,,"dodávateľ: Anton Demko, Špitálska 25, 071 01 Michalovce, IČO: 37316125","921,57 € s DPH",08.03.2023,21.03.2023,platná, 108,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","47,77 € s DPH",11.03.2022,29.03.2022,platná, 108,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","25,84 € s DPH",07.05.2021,12.05.2021,platná, 108,služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","35,05 € s DPH",09.03.2020,09.04.2020,platná, 109,potraviny,,"dodávateľ: FIPEK s.r.o., 072 41 Remetské Hámre 85, IČO: 45897077","799,64 € s DPH",07.03.2024,22.03.2024,platná, 109,potraviny,,"dodávateľ: FIPEK s.r.o., 072 41 Remetské Hámre 85, IČO: 45897077","75,67 € s DPH",09.03.2023,21.03.2023,platná, 109,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","142,02 € s DPH",11.03.2022,29.03.2022,platná, 109,služba,,"dodávateľ: PZS SM - Práca a zdravie, s.r.o., Saleziánov 1284/8, 071 01 Michalovce, IČO: 36828661","99,40 € s DPH",07.05.2021,14.05.2021,platná, 11,káva,,"dodávateľ: MI holding s.r.o., Sama Chalupku 6296/20F, 071 01 Michalovce, IČO: 51745020","89,22 € s DPH",17.01.2024,05.02.2024,platná, 11,potraviny,,"dodávateľ: CVDS spol. s r.o., Nábr. Sv. Cyrila 47, 971 01 Prievidza, IČO: 36294934","126,30 € s DPH",13.01.2023,06.02.2023,platná, 11,zemný plyn,,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","36,00 € s DPH",24.01.2022,07.02.2022,platná, 11,el. energia-dobropis,,"dodávateľ: SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava, IČO: 36807702","-767,48 € s DPH",11.06.2021,14.06.2021,platná, 11,vodné a stočné,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","418,55 € s DPH",08.02.2021,22.02.2021,platná, 11,el. energia,,"dodávateľ: SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava, IČO: 36807702","-652,84 € s DPH",17.09.2020,23.09.2020,platná, 11,plyn,,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","53,00 € s DPH",16.01.2020,14.02.2020,platná, 110,potraviny,,"dodávateľ: FIPEK s.r.o., 072 41 Remetské Hámre 85, IČO: 45897077","21,25 € s DPH",07.03.2024,22.03.2024,platná, 110,potraviny,,"dodávateľ: FIPEK s.r.o., 072 41 Remetské Hámre 85, IČO: 45897077","165,65 € s DPH",09.03.2023,21.03.2023,platná, 110,PHM,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832","125,14 € s DPH",11.03.2022,29.03.2022,platná, 110,PHM,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832","111,31 € s DPH",07.05.2021,12.05.2021,platná, 110,materiál,,"dodávateľ: PPG - Deco Slovakia, s.r.o., Priemyselná 5813, 071 01 Michalovce, IČO: 31633200","110,99 € s DPH",09.03.2020,09.04.2020,platná, 111,služba,,"dodávateľ: ESPIK Group s.r.o., 065 43 Orlov 133, IČO: 46754768","32,40 € s DPH",07.03.2024,27.03.2024,platná, 111,služba,,"dodávateľ: HARD PLUS, spol. s r. o., Mojmírova 3, 071 01 Michalovce, prevádzka: Okružná 92A, IČO: 36175684","180,00 € s DPH",13.03.2023,21.03.2023,platná, 111,potraviny,,"dodávateľ: Anna Balogová Zelenina V.A.M., 072 37 Lastomír 397, IČO: 31964753","949,41 € s DPH",11.03.2022,29.03.2022,platná, 111,materiál,,"dodávateľ: ARCUS baliace materiály, Ing. Ľuboslav Vasiľ, Verbovčík 21, 071 01 Michalovce, IČO: 32678568","111,98 € s DPH",07.05.2021,12.05.2021,platná, 111,materiál,,"dodávateľ: ARCUS baliace materiály, Ing. Ľuboslav Vasiľ, Verbovčík 21, 071 01 Michalovce, IČO: 32678568","496,18 € s DPH",09.03.2020,09.04.2020,platná, 112,materiál,,"dodávateľ: TRIPARK s.r.o., Priemyselná 5813, Stavebniny STAVOMAT, 071 01 Michalovce, IČO: 36210340","92,38 € s DPH",07.03.2024,18.03.2024,platná, 112,služba,,"dodávateľ: PZS SM - Práca a zdravie, Saleziánov 1284/8, 071 01 Michalovce, IČO: 36828661","86,80 € s DPH",13.03.2023,28.03.2023,platná, 112,potraviny,,"dodávateľ: Anna Balogová Zelenina V.A.M., 072 37 Lastomír 397, IČO: 31964753","279,21 € s DPH",11.03.2022,29.03.2022,platná, 112,materiál,,"dodávateľ: PPG - Deco Slovakia, s.r.o., Priemyselná 5813, 071 01 Michalovce, IČO: 31633200","23,98 € s DPH",07.05.2021,12.05.2021,platná, 112,služba,,"dodávateľ: INŠTALACENTRUM s.r.o., Pri Sýpke 1218/15, 071 01 Michalovce, IČO: 44695292","123,60 € s DPH",09.03.2020,09.04.2020,platná, 113,PHL,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832","151,23 € s DPH",07.03.2024,15.04.2024,platná, 113,potraviny,,"dodávateľ: Anna Balogová Zelenina V.A.M., 072 37 Lastomír 397, IČO: 31964753","2 203,12 € s DPH",13.03.2023,20.03.2023,platná, 113,potraviny,,"dodávateľ: Zelenina V.A.M., 072 37 Lastomír 397, IČO: 31964753","957,12 € s DPH",11.03.2022,29.03.2022,platná, 113,materiál,,"dodávateľ: TRIPARK s.r.o., Priemyselná 5813, 071 01 Michalovce, IČO: 36210340","25,56 € s DPH",07.05.2021,12.05.2021,platná, 113,služba,,"dodávateľ: J.Valiska Timečko ELEKTROSERVIS VALTIM, Obrancov mieru 9, Michalovce, IČO: 17303010","65,40 € s DPH",09.03.2020,02.04.2020,platná, 114,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","24,98 € s DPH",07.03.2024,25.03.2024,platná, 114,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","9,59 € s DPH",13.03.2023,28.03.2023,platná, 114,potraviny,,"dodávateľ: Anna Balogová Zelenina V.A.M., 072 37 Lastomír 397, IČO: 31964753","21,52 € s DPH",11.03.2022,29.03.2022,platná, 114,materiál+inštalácia softver,,"dodávateľ: HARD PLUS, spol. s r.o., Mojmírova 3, 071 01 Michalovce, prevádzka: Okružná 92A,MI, IČO: 36175684","390,00 € s DPH",07.05.2021,12.05.2021,platná, 114,PHM,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832","120,13 € s DPH",09.03.2020,09.04.2020,platná, 114/2021,potraviny,,"dodávateľ: Zelenina V.A.M., 072 37 Lastomír 397, IČO: 31964753","400,00 € s DPH",26.07.2021,30.07.2021,platná, 115,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","34,33 € s DPH",07.03.2024,25.03.2024,platná, 115,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","36,83 € s DPH",13.03.2023,28.03.2023,platná, 115,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","92,21 € s DPH",01.03.2022,21.03.2022,platná, 115,materiál+inštalácia počítača,,"dodávateľ: HARD PLUS, spol. s r.o., Mojmírova 3, 071 01 Michalovce, prevádzka: Okružná 92A,MI, IČO: 36175684","1 001,40 € s DPH",07.05.2021,12.05.2021,platná, 115,materiál,,"dodávateľ: INKATHERM, s.r.o., Fr. Kráľa 12, 071 01 Michalovce, IČO: 36596639","72,90 € s DPH",09.03.2020,09.04.2020,platná, 116,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","46,96 € s DPH",07.03.2024,25.03.2024,platná, 116,el.energia,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","3 111,04 € s DPH",13.03.2023,28.03.2023,platná, 116,služba,,"dodávateľ: Osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice, IČO: 50528041","58,80 € s DPH",02.03.2022,21.03.2022,platná, 116,potraviny,,"dodávateľ: FIPEK s.r.o., 072 41 Remetské Hámre 85, IČO: 45897077","13,07 € s DPH",12.05.2021,14.05.2021,platná, 116,materiál,,"dodávateľ: VATI Veľkoobchod elektroinštalačného materiálu, Zeleninárska 2, 071 01 Michalovce, IČO: 35452722","66,88 € s DPH",09.03.2020,09.04.2020,platná, 117,materiál,,"dodávateľ: TRIPARK s.r.o., Priemyselná 5813, Stavebniny STAVOMAT, 071 01 Michalovce, IČO: 36210340","26,94 € s DPH",08.03.2024,18.03.2024,platná, 117,el.energia,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","4 429,67 € s DPH",13.03.2023,28.03.2023,platná, 117,enegetické služby,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","8 312,55 € s DPH",02.03.2022,21.03.2022,platná, 117,zemný plyn,,"dodávateľ: Spojená škola internátna, Školská 10, 071 01 Michalovce, IČO: 17080789","469,16 € s DPH",12.05.2021,14.05.2021,platná, 117,služba,,"dodávateľ: RAINBOW ONE s.r.o., Štefánikova 12, 071 01 Michalovce, IČO: 43988971","242,05 € s DPH",09.03.2020,09.04.2020,platná, 118,potraviny,,"dodávateľ: Anna Balogová Zelenina V.A.M., 072 37 Lastomír 397, IČO: 31964753","1 176,22 € s DPH",08.03.2024,18.03.2024,platná, 118,potraviny,,"dodávateľ: Anna Balogová Zelenina V.A.M., 072 37 Lastomír 397, IČO: 31964753","728,74 € s DPH",15.03.2023,28.03.2023,platná, 118,oprava priestorov,,"dodávateľ: HWG s.r.o., Mierová 62, 066 01 Humenné, IČO: 47852429","4 762,44 € s DPH",03.03.2022,21.03.2022,platná, 118,el. energia,,"dodávateľ: Spojená škola internátna, Školská 10, 071 01 Michalovce, IČO: 17080789","86,32 € s DPH",12.05.2021,14.05.2021,platná, 118,materiál,,"dodávateľ: ARCUS baliace materiály, Ing. Ľuboslav Vasiľ, Verbovčík 21, 071 01 Michalovce, IČO: 32678568","296,77 € s DPH",09.03.2020,09.04.2020,platná, 119,potraviny,,"dodávateľ: Anna Balogová Zelenina V.A.M., 072 37 Lastomír 397, IČO: 31964753","1 613,38 € s DPH",08.03.2024,18.03.2024,platná, 119,potraviny,,"dodávateľ: Anton Demko, Špitálska 25, 071 01 Michalovce, IČO: 37316125","600,32 € s DPH",15.03.2023,28.03.2023,platná, 119,zemný plyn,,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","36,00 € s DPH",03.03.2022,21.03.2022,platná, 119,potraviny,,"dodávateľ: Zelenina V.A.M., 072 37 Lastomír 397, IČO: 31964753","380,84 € s DPH",13.05.2021,14.05.2021,platná, 119,potraviny,,"dodávateľ: FIPEK s.r.o., 072 41 Remetské Hámre 85, IČO: 45897077","71,40 € s DPH",09.03.2020,09.04.2020,platná, 12,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","193,75 € s DPH",19.01.2024,22.02.2024,platná, 12,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","290,06 € s DPH",17.01.2023,06.02.2023,platná, 12,čistiace prostriedky,,"dodávateľ: Ing. Ľuboslav Vasiľ - ARCUS baliace materiály, Verbovčík 21, 071 01 Michalovce, IČO: 32678568","134,72 € s DPH",24.01.2022,07.02.2022,platná, 12,elektrická energia-dobropis,,"dodávateľ: SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava, IČO: 36807702","-694,39 € s DPH",19.07.2021,02.08.2021,platná, 12,služba,,"dodávateľ: PZS SM - Práca a zdravie, s.r.o., Saleziánov 1284/8, 071 01 Michalovce, IČO: 36828661","99,40 € s DPH",08.02.2021,22.02.2021,platná, 12,el. energia,,"dodávateľ: SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava, IČO: 36807702","-265,87 € s DPH",17.09.2020,23.09.2020,platná, 12,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","204,46 € s DPH",17.01.2020,17.02.2020,platná, 120,potraviny,,"dodávateľ: Anna Balogová Zelenina V.A.M., 072 37 Lastomír 397, IČO: 31964753","30,57 € s DPH",08.03.2024,18.03.2024,platná, 120,potraviny,,"dodávateľ: FIPEK s.r.o., 072 41 Remetské Hámre 85, IČO: 45897077","24,87 € s DPH",17.03.2023,28.03.2023,platná, 120,internet,,"dodávateľ: Minet Slovakia s.r.o., Masarykova 6365/108, 071 01 Michalovce, IČO: 36586498","35,40 € s DPH",04.03.2022,21.03.2022,platná, 120,potraviny,,"dodávateľ: Zelenina V.A.M., 072 37 Lastomír 397, IČO: 31964753","76,02 € s DPH",13.05.2021,14.05.2021,platná, 120,potraviny,,"dodávateľ: FIPEK s.r.o., 072 41 Remetské Hámre 85, IČO: 45897077","30,89 € s DPH",09.03.2020,09.04.2020,platná, 121,potraviny,,"dodávateľ: CVDS s.r.o., Nábr. sv. Cyrila 47, 971 01 Prievidza, IČO: 36294934","50,34 € s DPH",11.03.2024,20.03.2024,platná, 121,potraviny,,"dodávateľ: FIPEK s.r.o., 072 41 Remetské Hámre 85, IČO: 45897077","1 116,39 € s DPH",17.03.2023,28.03.2023,platná, 121,internet,,"dodávateľ: HARD PLUS, spol. s r.o., Mojmírova 3, 071 01 Michalovce, prevádzka: Okružná 92A,MI, IČO: 36175684","138,00 € s DPH",04.03.2022,21.03.2022,platná, 121,potraviny,,"dodávateľ: Anton Demko, Špitálska 25, 071 01 Michalovce, IČO: 37316125","235,45 € s DPH",14.05.2021,14.05.2021,platná, 121,kniha,,"dodávateľ: Regionálne vzdelávacie centrum Košice, Hlavná 68, 040 01 Košice, IČO: 31268650","36,90 € s DPH",11.03.2020,17.04.2020,platná, 122,členské,,"dodávateľ: Slovenská barmanská asociácia, Brezová 14, 071 01 Michalovce, IČO: 30851092","60,00 € s DPH",11.03.2024,15.04.2024,platná, 122,služba,,"dodávateľ: osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice, IČO: 50528041","58,80 € s DPH",01.03.2023,31.03.2023,platná, 122,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","186,06 € s DPH",04.03.2022,21.03.2022,platná, 122,potraviny,,"dodávateľ: FIPEK s.r.o., 072 41 Remetské Hámre 85, IČO: 45897077","37,61 € s DPH",14.05.2021,14.05.2021,platná, 122,služba,,"dodávateľ: PZS SM - Práca a zdravie, s.r.o., Saleziánov 1284/8, 071 01 Michalovce, IČO: 36828661","102,20 € s DPH",11.03.2020,17.04.2020,platná, 123,potraviny,,"dodávateľ: Anna Balogová Zelenina V.A.M., 072 37 Lastomír 397, IČO: 31964753","459,33 € s DPH",11.03.2024,29.03.2024,platná, 123,zemný plyn,,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","69,00 € s DPH",02.03.2023,04.04.2023,platná, 123,materiál na odborný výcvik,,"dodávateľ: Anna Berciková Výdajňa zdrav. potrieb a pomôcok \"Nádej\" s.r.o., Nám. osloboditeľov 1, 071 01 Michalovce, IČO: 50599950","67,64 € s DPH",04.03.2022,21.03.2022,platná, 123,potraviny,,"dodávateľ: Anton Demko, Špitálska 25, 071 01 Michalovce, IČO: 37316125","40,73 € s DPH",14.05.2021,14.05.2021,platná, 123,energia,,"dodávateľ: SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava, IČO: 36807702","47,81 € s DPH",11.03.2020,17.04.2020,platná, 124,materiál,,"dodávateľ: BaB SK s.r.o., Gorazdova 3, 071 01 Michalovce, IČO: 36802352","291,70 € s DPH",12.03.2024,21.03.2024,platná, 124,energetické služby,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","8 312,55 € s DPH",02.03.2023,04.04.2023,platná, 124,služba,,"dodávateľ: Royal Business Corporation s.r.o., Mlynská 27, 040 01 Košice, IČO: 45391611","67,20 € s DPH",08.03.2022,21.03.2022,platná, 124,služba,,"dodávateľ: Osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice, IČO: 50528041","58,80 € s DPH",03.05.2021,31.05.2021,platná, 124,energia,,"dodávateľ: SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava, IČO: 36807702","223,28 € s DPH",11.03.2020,17.04.2020,platná, 125,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","9,59 € s DPH",11.03.2024,25.03.2024,platná, 125,internet,,"dodávateľ: Minet Slovakia s.r.o., Masarykova 6365/108, 071 01 Michalovce, IČO: 36586498","35,40 € s DPH",03.03.2023,31.03.2023,platná, 125,materiál,,"dodávateľ: Peter Bajus PEI - TERM, Severná 8, 071 01 Michalovce, IČO: 43190201","211,42 € s DPH",15.03.2022,21.03.2022,platná, 125,nákup DHIM,,"dodávateľ: LogicVision s.r.o., Lískovec 393, 738 01 Frýdek-Místek, IČO: 01386662","61,00 € s DPH",04.05.2021,31.05.2021,platná, 125,materiál,,"dodávateľ: EUROGASTROP, s.r.o., Čergovská 7002/10, 080 01 Prešov, prevádzka: Slovenská 1, 082 12 Kapušany, IČO: 44137761","22,80 € s DPH",12.03.2020,21.04.2020,platná, 126,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","9,59 € s DPH",11.03.2024,28.03.2024,platná, 126,internet,,"dodávateľ: HARD PLUS, spol. s r. o., Mojmírova 3, 071 01 Michalovce, prevádzka: Okružná 92A, IČO: 36175684","138,00 € s DPH",03.03.2023,31.03.2023,platná, 126,služba,,"dodávateľ: INŠTALACENTRUM s.r.o., P. O. Hviezdoslava 3661, Michalovce, IČO: 44695292","222,36 € s DPH",15.03.2022,21.03.2022,platná, 126,energetické služby,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","8 312,55 € s DPH",04.05.2021,31.05.2021,platná, 126,služba,,"dodávateľ: Turčík Jozef, 094 07 Vyšná Sitnica, IČO: 41580371","4 567,50 € s DPH",12.03.2020,21.04.2020,platná, 127,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","34,98 € s DPH",11.03.2024,28.03.2024,platná, 127,lyžiarsky kurz,,"dodávateľ: SWAM spol. s r.o., Vozárova 1, 040 17 Košice, IČO: 17147158","12 000,00 € s DPH",07.03.2023,04.04.2023,platná, 127,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","136,15 € s DPH",15.03.2022,21.03.2022,platná, 127,tlačivá,,"dodávateľ: ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica, IČO: 31331131","88,15 € s DPH",05.05.2021,31.05.2021,platná, 127,energia,,"dodávateľ: Spojená škola internátna, Školská 10, 071 01 Michalovce, IČO: 17080789","100,70 € s DPH",13.03.2020,17.04.2020,platná, 128,materiál,,"dodávateľ: Ing. Ľuboslav Vasiľ ARCUS - BALIACE MATERIÁLY, Verbovčík 131/21, 071 01 Michalovce, IČO: 32678568","665,74 € s DPH",12.03.2024,21.03.2024,platná, 128,služba,,"dodávateľ: Inštalacentrum, s.r.o., P. O. Hviezdoslava 3661, 071 01 Michalovce, IČO: 44695292","244,20 € s DPH",04.04.2023,04.04.2023,platná, 128,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","104,73 € s DPH",15.03.2022,21.03.2022,platná, 128,zemný plyn,,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","34,00 € s DPH",05.05.2021,31.05.2021,platná, 128,energia,,"dodávateľ: Spojená škola internátna, Školská 10, 071 01 Michalovce, IČO: 17080789","728,07 € s DPH",13.03.2020,21.04.2020,platná, 129,elektrická energia,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","1 969,14 € s DPH",13.03.2024,26.03.2024,platná, 129,služba,,"dodávateľ: ROYAL business corporation s.r.o., Mlynská 27, 040 01 Košice, IČO: 45391611","67,20 € s DPH",08.03.2023,04.04.2023,platná, 129,poistné - žiaci,,"dodávateľ: Generali Poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, IČO: 54228573","509,60 € s DPH",17.03.2022,21.03.2022,platná, 129,internet,,"dodávateľ: Minet Slovakia s.r.o., Masarykova 6365/108, 071 01 Michalovce, IČO: 36586498","35,40 € s DPH",05.05.2021,31.05.2021,platná, 129,potraviny,,"dodávateľ: Anna Balogová Zelenina V.A.M., 072 37 Lastomír 397, IČO: 31964753","1 778,42 € s DPH",13.03.2020,21.04.2020,platná, 13,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","310,49 € s DPH",19.01.2024,22.02.2024,platná, 13,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","393,45 € s DPH",17.01.2023,06.02.2023,platná, 13,DHIM,,"dodávateľ: NAY a.s.,, Tuhovská 15, 830 06 Bratislava, IČO: 35739487","2 701,82 € s DPH",24.01.2022,07.02.2022,platná, 13,el.energia - dobropis,,"dodávateľ: SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava, IČO: 36807702","-797,44 € s DPH",16.08.2021,08.09.2021,platná, 13,materiál,,"dodávateľ: TRIPARK s.r.o., Stavebniny STAVOMAT, Priemyselná 5813, 071 01 Michalovce, IČO: 36210340","55,37 € s DPH",08.02.2021,22.02.2021,platná, 13,el. energia,,"dodávateľ: SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava, IČO: 36807702","-406,83 € s DPH",12.10.2020,14.10.2020,platná, 13,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","16,09 € s DPH",17.01.2020,17.02.2020,platná, 130,elektrická energia,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","1 925,78 € s DPH",13.03.2024,26.03.2024,platná, 130,nákup DHIM,,"dodávateľ: OKAY Slovakia, spol. s r.o., Černyševského 1287/10, 851 01 Bratislava, IČO: 35825979","809,99 € s DPH",09.03.2023,31.03.2023,platná, 130,materiál,,"dodávateľ: PPG - Deco Slovakia, s.r.o., Priemyselná 5813, 071 01 Michalovce, IČO: 31633200","31,36 € s DPH",17.03.2022,21.03.2022,platná, 130,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","77,64 € s DPH",11.05.2021,31.05.2021,platná, 130,potraviny,,"dodávateľ: Anna Balogová Zelenina V.A.M., 072 37 Lastomír 397, IČO: 31964753","71,44 € s DPH",13.03.2020,21.04.2020,platná, 131,služba,,"dodávateľ: PZS SM - Práca a zdravie, Saleziánov 1284/8, 071 01 Michalovce, IČO: 36828661","86,80 € s DPH",14.03.2024,29.03.2024,platná, 131,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","222,35 € s DPH",09.03.2023,04.04.2023,platná, 131,materiál,,"dodávateľ: INGEMA s.r.o., Hlivištia 23, Sobrance, prevádzka: Močarianska 1, Michalovce, IČO: 36575411","16,78 € s DPH",17.03.2022,21.03.2022,platná, 131,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","87,70 € s DPH",14.05.2021,31.05.2021,platná, 131,potraviny,,"dodávateľ: Anna Balogová Zelenina V.A.M., 072 37 Lastomír 397, IČO: 31964753","1 588,39 € s DPH",13.03.2020,21.04.2020,platná, 132,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","389,35 € s DPH",04.03.2024,28.03.2024,platná, 132,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","27,48 € s DPH",14.03.2023,20.04.2023,platná, 132,nákup kávovaru,,"dodávateľ: REMONT Slovakia, s.r.o., Hlavná 471, 913 38 Soblahov, IČO: 35911450","339,00 € s DPH",17.03.2022,21.03.2022,platná, 132,výpočtová technika,,"dodávateľ: HARD PLUS, spol. s r.o., Mojmírova 3, 071 01 Michalovce, prevádzka: Okružná 92A,MI, IČO: 36175684","990,98 € s DPH",14.05.2021,31.05.2021,platná, 132,potraviny,,"dodávateľ: Anna Balogová Zelenina V.A.M., 072 37 Lastomír 397, IČO: 31964753","717,74 € s DPH",13.03.2020,21.04.2020,platná, 133,internet,,"dodávateľ: Minet Slovakia s.r.o., Masarykova 6365/108, 071 01 Michalovce, IČO: 36586498","79,00 € s DPH",04.03.2024,18.03.2024,platná, 133,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","161,44 € s DPH",14.03.2023,04.04.2023,platná, 133,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","251,10 € s DPH",21.03.2022,31.03.2022,platná, 133,materiál,,"dodávateľ: Poľnosev s.r.o., Priemyselná 5795, 071 01 Michalovce, IČO: 36598496","46,70 € s DPH",14.05.2021,31.05.2021,platná, 133,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","9,95 € s DPH",13.03.2020,21.04.2020,platná, 134,služba,,"dodávateľ: osobnyudaj.sk, s.r.o., DUETT Business Residence, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice, IČO: 50528041","58,80 € s DPH",04.03.2024,15.03.2024,platná, 134,potraviny,,"dodávateľ: CVDS spol. s r.o., Nábr. Sv. Cyrila 47, 971 01 Prievidza, IČO: 36294934","245,90 € s DPH",15.03.2023,10.04.2023,platná, 134,materiál,,"dodávateľ: ARCUS baliace materiály, Ing. Ľuboslav Vasiľ, Verbovčík 21, 071 01 Michalovce, IČO: 32678568","221,80 € s DPH",21.03.2022,31.03.2022,platná, 134,internet,,"dodávateľ: HARD PLUS, spol. s r.o., Mojmírova 3, 071 01 Michalovce, prevádzka: Okružná 92A,MI, IČO: 36175684","138,00 € s DPH",14.05.2021,31.05.2021,platná, 134,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","40,44 € s DPH",13.03.2020,21.04.2020,platná, 135,internet,,"dodávateľ: HARD PLUS, spol. s r.o., Mojmírova 3, prevádzka: Okružná 92A, Michalovce, IČO: 36175684","138,00 € s DPH",04.03.2024,22.03.2024,platná, 135,materiál,,"dodávateľ: Strechy Kohút s.r.o., N. V. Gogoľa 2, 071 01 Michalovce, IČO: 47568101","64,62 € s DPH",17.03.2023,04.04.2023,platná, 135,potraviny,,"dodávateľ: CVDS spol. s r. o., Nábr. Sv. Cyrila 47, 971 01 Prievidza, IČO: 36294934","218,72 € s DPH",23.03.2022,31.03.2022,platná, 135,nákup DHIM,,"dodávateľ: Gabriel Záhorčák KARLO, A. Hrehovčíka 1, 071 01 Michalovce, IČO: 32687168","320,06 € s DPH",19.05.2021,31.05.2021,platná, 135,potraviny,,"dodávateľ: FIPEK s.r.o., 072 41 Remetské Hámre 85, IČO: 45897077","670,42 € s DPH",16.03.2020,21.04.2020,platná, 136,zemný plyn,,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","107,00 € s DPH",04.03.2024,22.03.2024,platná, 136,pracovné oblečenie,,"dodávateľ: LIPA s.r.o. - registrovaný sociálny podnik, Nám. osloboditeľov 10, 071 01 Michalovce, IČO: 47634308","544,32 € s DPH",17.03.2023,10.04.2023,platná, 136,kytica,,"dodávateľ: Kvety - Darčeky, Hollého, Michalovce, IČO: 37317288","15,00 € s DPH",23.03.2022,31.03.2022,platná, 136,sklenárske práce,,"dodávateľ: Sklenárstvo Kalaj, Farská 7, Michalovce, IČO: 46448551","533,20 € s DPH",20.05.2021,31.05.2021,platná, 137,pracovné pomôcky,,"dodávateľ: Ing. Peter Bálint - 3trade, Močarianska 3, 071 01 Michalovce, IČO: 40035859","280,21 € s DPH",04.03.2024,22.03.2024,platná, 137,služba,,"dodávateľ: ESPIK Group s.r.o., 065 43 Orlov 133, IČO: 46754768","31,20 € s DPH",21.03.2023,31.03.2023,platná, 137,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","125,66 € s DPH",24.03.2022,31.03.2022,platná, 137,sklenárske práce,,"dodávateľ: KALAJ Róbert SKLENÁRSTVO, Jilemnického 40, 071 01 Michalovce, prevádzka: Farská 7, Michalovce, IČO: 43837905","345,76 € s DPH",20.05.2021,31.05.2021,platná, 137,potraviny,,"dodávateľ: Anton Demko, Špitálska 25, 071 01 Michalovce, IČO: 37316125","596,14 € s DPH",16.03.2020,21.04.2020,platná, 138,energetické služby,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","8 312,55 € s DPH",04.03.2024,25.03.2024,platná, 138,barmanské potreby,,"dodávateľ: B-commerce, s.r.o., Stocklova 60/19, 085 01 Bardejov, IČO: 52424812","204,10 € s DPH",21.03.2023,06.02.2023,platná, 138,reklama,,"dodávateľ: LIPA s.r.o.-registrovaný sociálny podnik, Nám. osloboditeľov 10, 071 01 Michalovce, IČO: 47634308","484,80 € s DPH",25.03.2022,31.03.2022,platná, 138,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","62,16 € s DPH",20.05.2021,31.05.2021,platná, 138,potraviny,,"dodávateľ: Anton Demko, Špitálska 25, 071 01 Michalovce, IČO: 37316125","911,24 € s DPH",16.03.2020,21.04.2020,platná, 139,služba,,"dodávateľ: ROYAL business corporation s.r.o., Mlynská 27, 040 01 Košice, IČO: 45391611","67,20 € s DPH",04.03.2024,22.03.2024,platná, 139,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","126,06 € s DPH",21.03.2023,24.04.2023,platná, 139,členské,,"dodávateľ: Slovenská barmanská asociácia, Brezová 14, 071 01 Michalovce, IČO: 30851092","60,00 € s DPH",25.03.2022,18.04.2022,platná, 139,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","88,06 € s DPH",21.05.2021,31.05.2021,platná, 139,potraviny,,"dodávateľ: anton demko, Špitálska 25, 071 01 Michalovce, IČO: 37316125","677,07 € s DPH",16.03.2020,21.04.2020,platná, 14,oprava sociálnych zariadení,,"dodávateľ: Alexander Zálešák, 072 11 Iňačovce 211, IČO: 46322931","4 420,00 € s DPH",22.01.2024,05.02.2024,platná, 14,tlač poštových poukážok,,"dodávateľ: TLAČIAREŇ POLYGRAFIA s.r.o., A. Kmeťa 2098/4, 071 01 Michalovce, IČO: 54441161","73,00 € s DPH",18.01.2023,06.02.2023,platná, 14,DHIM,,"dodávateľ: NAY a.s.,, Tuhovská 15, 830 06 Bratislava, IČO: 35739487","612,88 € s DPH",24.01.2022,07.02.2022,platná, 14,el.energia - dobropis,,"dodávateľ: SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava, IČO: 36807702","-176,56 € s DPH",16.08.2021,08.09.2021,platná, 14,materiál,,"dodávateľ: ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica, IČO: 31331131","61,78 € s DPH",10.02.2021,22.02.2021,platná, 14,el. energia,,"dodávateľ: SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava, IČO: 36807702","49,38 € s DPH",12.10.2020,14.10.2020,platná, 14,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","273,00 € s DPH",17.01.2020,17.02.2020,platná, 140,dvere,,"dodávateľ: Minimax s.r.o., Zeleninárska 24, 071 01 Michalovce, IČO: 44879661","164,99 € s DPH",04.03.2024,25.03.2024,platná, 140,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","276,98 € s DPH",21.03.2023,20.04.2023,platná, 140,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","268,49 € s DPH",25.03.2022,18.04.2022,platná, 140,materiál,,"dodávateľ: TRIPARK s.r.o., Stavebniny STAVOMAT, Priemyselná 5813, 071 01 Michalovce, IČO: 36210340","42,30 € s DPH",24.05.2021,31.05.2021,platná, 140,potraviny,,"dodávateľ: anton demko, Špitálska 25, 071 01 Michalovce, IČO: 37316125","50,53 € s DPH",16.03.2020,21.04.2020,platná, 141,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","17,52 € s DPH",05.03.2024,29.03.2024,platná, 141,dodávka a montáž žalúzií,,"dodávateľ: Hadek Jozef, Lesné 63, 071 01 Michalovce, IČO: 34565566","1 957,20 € s DPH",22.03.2023,12.04.2023,platná, 141,služba,,"dodávateľ: BOZPO-W s.r.o., Orgovánová 967/37, 079 01 Veľké Kapušany, IČO: 51712407","420,00 € s DPH",25.03.2022,18.04.2022,platná, 141,potraviny,,"dodávateľ: Ing. Ján Hadžala JNA, Pri Sýpke 1218/15, 071 01 Michalovce, IČO: 37315129","54,96 € s DPH",24.05.2021,31.05.2021,platná, 141,potraviny,,"dodávateľ: anton demko, Špitálska 25, 071 01 Michalovce, IČO: 37316125","201,39 € s DPH",09.03.2020,21.04.2020,platná, 142,obraz - potravinová pyramída,,"dodávateľ: Europosters s.r.o., Hlavní 4, 25207 Štěchovice","49,00 € s DPH",06.03.2024,06.03.2024,platná, 142,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","73,48 € s DPH",23.03.2023,25.04.2023,platná, 142,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","91,64 € s DPH",29.03.2022,18.04.2022,platná, 142,školenie,,"dodávateľ: Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka, Seberíniho 1, 821 03 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 46490213","88,80 € s DPH",27.05.2021,31.05.2021,platná, 142,služba,,"dodávateľ: Minet Slovakia s.r.o., Masarykova 6365/108, 071 01 Michalovce, IČO: 36586498","35,40 € s DPH",09.03.2020,21.04.2020,platná, 143,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","67,85 € s DPH",07.03.2024,02.04.2024,platná, 143,materiál,,"dodávateľ: Gabriel Záhorčák KARLO, Andreja Hrehovčíka 1, P.O.BOX 184, 071 01 Michalovce, IČO: 32687168","186,26 € s DPH",23.03.2023,12.04.2023,platná, 143,vodné a stočné,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","1 071,80 € s DPH",31.03.2022,21.04.2022,platná, 143,vodné a stočné,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","549,31 € s DPH",28.05.2021,31.05.2021,platná, 143,plyn,,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","53,00 € s DPH",09.03.2020,21.04.2020,platná, 144,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","23,93 € s DPH",07.03.2024,02.04.2024,platná, 144,potraviny,,"dodávateľ: Anna Balogová Zelenina V.A.M., 072 37 Lastomír 397, IČO: 31964753","199,44 € s DPH",23.03.2023,12.04.2023,platná, 144,vodné a stočné,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","765,41 € s DPH",31.03.2022,21.04.2022,platná, 144,členské,,"dodávateľ: Aregala Slovensko - kuchári bez hraníc, Jána Poničana 6115/9, 841 08 Bratislava - Devínska Nová Vex, IČO: 50404717","100,00 € s DPH",28.05.2021,31.05.2021,platná, 144,energia,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","8 312,55 € s DPH",09.03.2020,21.04.2020,platná, 145,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","25,09 € s DPH",07.03.2024,02.04.2024,platná, 145,výpočtová technika,,"dodávateľ: HARD PLUS, spol. s r. o., Mojmírova 3, 071 01 Michalovce, prevádzka: Okružná 92A, IČO: 36175684","1 314,00 € s DPH",23.03.2023,12.04.2023,platná, 145,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","50,16 € s DPH",01.04.2022,21.04.2022,platná, 145,ochranná clona,,"dodávateľ: Activity promotion s.r.o., Příkop 147/13, 602 00 Brno-město, IČO: 26936241","176,51 € s DPH",28.05.2021,31.05.2021,platná, 145,služba,,"dodávateľ: Royal Business Corporation s.r.o., Mlynská 27, 040 01 Košice, IČO: 45391611","67,20 € s DPH",09.03.2020,21.04.2020,platná, 146,potraviny,,"dodávateľ: MI holding s.r.o., Sama Chalupku 6296/20F, 071 01 Michalovce, IČO: 51745020","59,49 € s DPH",07.03.2024,27.03.2024,platná, 146,dataprojektor,,"dodávateľ: HARD PLUS, spol. s r. o., Mojmírova 3, 071 01 Michalovce, prevádzka: Okružná 92A, IČO: 36175684","1 272,00 € s DPH",23.03.2023,12.04.2023,platná, 146,materiál,,"dodávateľ: EUROGASTROP, s.r.o., Čergovská 7002/10, 080 01 Prešov, prevádzka: Slovenská 1, 082 12 Kapušany, IČO: 44137761","198,96 € s DPH",01.04.2022,21.04.2022,platná, 146,časopis,,"dodávateľ: Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124","9,96 € s DPH",28.05.2021,31.05.2021,platná, 146,služba,,"dodávateľ: Osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice, IČO: 50528041","58,80 € s DPH",09.03.2020,21.04.2020,platná, 147,dezerty pri príležitostí MDŽ,,"dodávateľ: Jopex s.r.o., Humenská 37, 071 01 Michalovce, IČO: 52270564","180,00 € s DPH",07.03.2024,27.03.2024,platná, 147,služba,,"dodávateľ: LIPA s.r.o. - registrovaný sociálny podnik, Nám. osloboditeľov 10, 071 01 Michalovce, IČO: 47634308","1 032,00 € s DPH",24.03.2023,12.04.2023,platná, 147,služba,,"dodávateľ: HARD PLUS, spol. s r.o., Mojmírova 3, 071 01 Michalovce, prevádzka: Okružná 92A,MI, IČO: 36175684","316,80 € s DPH",01.04.2022,21.04.2022,platná, 147,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","90,26 € s DPH",28.05.2021,31.05.2021,platná, 147,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","29,04 € s DPH",10.03.2020,21.04.2020,platná, 148,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","168,87 € s DPH",08.03.2024,08.04.2024,platná, 148,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","217,64 € s DPH",24.03.2023,27.04.2023,platná, 148,potraviny,,"dodávateľ: TOP TORTY, Mgr. Janette Sotáková, Severná 3594/12, 071 01 Michalovce, IČO: 40006557","92,98 € s DPH",05.04.2022,21.04.2022,platná, 148,školenie,,"dodávateľ: Aregala Slovensko - kuchári bez hraníc, Jána Poničana 6115/9, 841 08 Bratislava - Devínska Nová Vex, IČO: 50404717","70,00 € s DPH",31.05.2021,31.05.2021,platná, 148,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","271,23 € s DPH",11.03.2020,21.04.2020,platná, 149,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","128,06 € s DPH",11.03.2024,08.04.2024,platná, 149,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","67,46 € s DPH",28.03.2023,21.04.2023,platná, 149,potraviny,,"dodávateľ: Anton Demko, Špitálska 25, 071 01 Michalovce, IČO: 37316125","634,37 € s DPH",05.04.2022,21.04.2022,platná, 149,materiál,,"dodávateľ: VATI Veľkoobchod elektroinštalačného materiálu, Zeleninárska 2, 071 01 Michalovce, IČO: 35452722","174,37 € s DPH",01.06.2021,03.06.2021,platná, 149,služba,,"dodávateľ: Ing. Jozef Jenčík, Slovenská 2, 071 01 Michalovce, IČO: 41503210","4 933,14 € s DPH",11.03.2020,21.04.2020,platná, 15,PHL,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832","79,36 € s DPH",23.01.2024,20.02.2024,platná, 15,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","224,74 € s DPH",23.01.2023,23.02.2023,platná, 15,prezutie auta,,"dodávateľ: Ing. Ľudmila Hinďošová, Užhorodská 72, 071 01 Michalovce, IČO: 17304008","102,62 € s DPH",24.01.2022,07.02.2022,platná, 15,el.energia - dobropis,,"dodávateľ: SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava, IČO: 36807702","-782,72 € s DPH",13.09.2021,06.10.2021,platná, 15,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","9,59 € s DPH",15.02.2021,22.02.2021,platná, 15,el. energia,,"dodávateľ: SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava, IČO: 36807702","-456,44 € s DPH",11.11.2020,30.11.2020,platná, 15,materiál,,"dodávateľ: LUKACEK s.r.o., Močarianska 10, 071 01 Michalovce, IČO: 36586218","19,43 € s DPH",17.01.2020,17.02.2020,platná, 150,potraviny,,"dodávateľ: Roman Praskai Cukráreň Siesta, Užhorodská 194, 071 01 Michalovce, IČO: 46092706","31,60 € s DPH",11.03.2024,29.03.2024,platná, 150,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","162,49 € s DPH",28.03.2023,28.04.2023,platná, 150,potraviny,,"dodávateľ: FIPEK s.r.o., 072 41 Remetské Hámre 85, IČO: 45897077","79,36 € s DPH",07.04.2022,21.04.2022,platná, 150,materiál,,"dodávateľ: MIPA MI, s.r.o., Stavbárov 3, 071 01 Michalovce, IČO: 52696871","119,63 € s DPH",01.06.2021,03.06.2021,platná, 150,hard plus,,"dodávateľ: HARD PLUS, spol. s r.o., Mojmírova 3, 071 01 Michalovce, prevádzka: S. Chalupku, Michalovce, IČO: 36175684","138,00 € s DPH",11.03.2020,21.04.2020,platná, 151,počítače,,"dodávateľ: HARD PLUS, spol. s r.o., Mojmírova 3, prevádzka: Okružná 92A, Michalovce, IČO: 36175684","1 100,00 € s DPH",11.03.2024,22.03.2024,platná, 151,služba,,"dodávateľ: BOZPO-W s.r.o., Orgovánová 967/37, 079 01 Veľké Kapušany, IČO: 51712407","420,00 € s DPH",28.03.2023,28.04.2023,platná, 151,potraviny,,"dodávateľ: FIPEK s.r.o., 072 41 Remetské Hámre 85, IČO: 45897077","2,18 € s DPH",07.04.2022,21.04.2022,platná, 151,služba,,"dodávateľ: ESPIK Group s.r.o., 065 43 Orlov 133, IČO: 46754768","58,80 € s DPH",01.06.2021,03.06.2021,platná, 151,materiál,,"dodávateľ: Peter Bajus PEI - TERM, Severná 8, 071 01 Michalovce, IČO: 43190201","15,46 € s DPH",11.03.2020,21.04.2020,platná, 152,softvérové služby,,"dodávateľ: HARD PLUS, spol. s r.o., Mojmírova 3, prevádzka: Okružná 92A, Michalovce, IČO: 36175684","283,92 € s DPH",11.03.2024,26.03.2024,platná, 152,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","168,77 € s DPH",29.03.2023,02.05.2023,platná, 152,potraviny,,"dodávateľ: FIPEK s.r.o., 072 41 Remetské Hámre 85, IČO: 45897077","868,64 € s DPH",05.04.2022,21.04.2022,platná, 152,stavebné práce-oprava WC,,"dodávateľ: Turčík Jozef, 094 07 Vyšná Sitnica, IČO: 17078385","1 891,00 € s DPH",02.06.2021,03.06.2021,platná, 152,materiál,,"dodávateľ: HARD PLUS, spol. s r.o., Mojmírova 3, 071 01 Michalovce, prevádzka: S. Chalupku, Michalovce, IČO: 36175684","986,14 € s DPH",11.03.2020,21.04.2020,platná, 153,potraviny,,"dodávateľ: CVDS s.r.o., Nábr. sv. Cyrila 47, 971 01 Prievidza, IČO: 36294934","255,96 € s DPH",11.03.2024,29.03.2024,platná, 153,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","36,00 € s DPH",29.03.2023,28.04.2023,platná, 153,materiál,,"dodávateľ: Ing. Peter Kločanka - MULTI šport, Hollého 64, Michalovce, IČO: 43309844","133,00 € s DPH",05.04.2022,21.04.2022,platná, 153,potraviny,,"dodávateľ: Anton Demko, Špitálska 25, 071 01 Michalovce, IČO: 37316125","459,89 € s DPH",03.06.2021,03.06.2021,platná, 153,služba,,"dodávateľ: HARD PLUS, spol. s r.o., Mojmírova 3, 071 01 Michalovce, prevádzka: S. Chalupku, Michalovce, IČO: 36175684","477,00 € s DPH",11.03.2020,21.04.2020,platná, 154,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","89,09 € s DPH",12.03.2024,08.04.2024,platná, 154,poistenie žiakov,,"dodávateľ: Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu, Lamačská cesta 1/A, 841 01 Bratislava, IČO: 54228573","488,58 € s DPH",29.03.2023,12.04.2023,platná, 154,potraviny,,"dodávateľ: Anna Balogová Zelenina V.A.M., 072 37 Lastomír 397, IČO: 31964753","1 641,32 € s DPH",07.04.2022,21.04.2022,platná, 154,potraviny,,"dodávateľ: FIPEK s.r.o., 072 41 Remetské Hámre 85, IČO: 45897077","372,67 € s DPH",03.06.2021,04.06.2021,platná, 154,potraviny,,"dodávateľ: FIPEK s.r.o., 072 41 Remetské Hámre 85, IČO: 45897077","372,67 € s DPH",03.06.2021,03.06.2021,platná, 154,DHIM,,"dodávateľ: EUROGASTROP, s.r.o., Čergovská 7002/10, 080 01 Prešov, prevádzka: Slovenská 1, 082 12 Kapušany, IČO: 44137761","587,88 € s DPH",16.03.2020,21.04.2020,platná, 155,potraviny,,"dodávateľ: MI holding s.r.o., Sama Chalupku 6296/20F, 071 01 Michalovce, IČO: 51745020","90,00 € s DPH",31.03.2023,20.04.2023,platná, 155,potraviny,,"dodávateľ: Anna Balogová Zelenina V.A.M., 072 37 Lastomír 397, IČO: 31964753","1 342,04 € s DPH",07.04.2022,21.04.2022,platná, 155,služba,,"dodávateľ: RAINBOW ONE s.r.o., Štefánikova 12, 071 01 Michalovce, IČO: 43988971","112,20 € s DPH",03.06.2021,04.06.2021,platná, 155,materiál,,"dodávateľ: Ing. Peter Kločanka - MULTI šport, J. Švermu 1344/1, 071 01 Michalovce, IČO: 43309844","130,08 € s DPH",16.03.2020,21.04.2020,platná, 156,antivírusový program,,"dodávateľ: HARD PLUS, spol. s r.o., Mojmírova 3, prevádzka: Okružná 92A, Michalovce, IČO: 36175684","316,80 € s DPH",14.03.2024,03.04.2024,platná, 156,vodné a stočné,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","974,46 € s DPH",31.03.2023,28.04.2023,platná, 156,potraviny,,"dodávateľ: Anton Demko, Špitálska 25, 071 01 Michalovce, IČO: 37316125","669,06 € s DPH",07.04.2022,21.04.2022,platná, 156,materiál,,"dodávateľ: PPG - Deco Slovakia, s.r.o., Priemyselná 5813, 071 01 Michalovce, IČO: 31633200","234,35 € s DPH",03.06.2021,04.06.2021,platná, 156,materiál,,"dodávateľ: HARD PLUS, spol. s r.o., Mojmírova 3, 071 01 Michalovce, prevádzka: S. Chalupku, Michalovce, IČO: 36175684","500,16 € s DPH",16.03.2020,21.04.2020,platná, 157,materiál,,"dodávateľ: Ing. Ľuboslav Vasiľ ARCUS - BALIACE MATERIÁLY, Verbovčík 131/21, 071 01 Michalovce, IČO: 32678568","195,72 € s DPH",14.03.2024,03.04.2024,platná, 157,potraviny,,"dodávateľ: Mgr. Janette Sotáková - TOP TORTY, P.O.Hviezdoslava 2267/42, 071 01 Michalovce, IČO: 40006557","150,59 € s DPH",03.04.2023,28.04.2023,platná, 157,potraviny,,"dodávateľ: Anton Demko, Špitálska 25, 071 01 Michalovce, IČO: 37316125","570,33 € s DPH",07.04.2022,21.04.2022,platná, 157,služba,,"dodávateľ: PZS SM - Práca a zdravie, s.r.o., Saleziánov 1284/8, 071 01 Michalovce, IČO: 36828661","99,40 € s DPH",04.06.2021,04.06.2021,platná, 157,materiál,,"dodávateľ: PPG - Deco Slovakia, s.r.o., Priemyselná 5813, 071 01 Michalovce, IČO: 31633200","116,64 € s DPH",16.03.2020,21.04.2020,platná, 158,poistné,,"dodávateľ: Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu, Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, IČO: 54228573","446,41 € s DPH",14.03.2024,08.04.2024,platná, 158,potraviny,,"dodávateľ: FIPEK s.r.o., 072 41 Remetské Hámre 85, IČO: 45897077","106,35 € s DPH",03.04.2023,28.04.2023,platná, 158,služba,,"dodávateľ: ESPIK Group s.r.o., 065 43 Orlov 133, IČO: 46754768","78,00 € s DPH",07.04.2022,21.04.2022,platná, 158,materiál,,"dodávateľ: TRIPARK s.r.o., Stavebniny STAVOMAT, Priemyselná 5813, 071 01 Michalovce, IČO: 36210340","20,78 € s DPH",04.06.2021,04.06.2021,platná, 158,materiál,,"dodávateľ: PRAKTIK TEXTIL s.r.o., Zlievarenská 1, 917 02 Trnava, prevádzka: Mirová 271, 072 22 Strážske, IČO: 44491191","5 747,04 € s DPH",01.04.2020,21.04.2020,platná, 159,kytica,,"dodávateľ: Agáta Seková, KVETY-DARČEKY, Vinné 459, prevádzka: Kvety-darčeky, Hollého 4, Michalovce, IČO: 37317288","20,00 € s DPH",18.03.2024,29.04.2024,platná, 159,potraviny,,"dodávateľ: FIPEK s.r.o., 072 41 Remetské Hámre 85, IČO: 45897077","166,68 € s DPH",03.04.2023,28.04.2023,platná, 159,služba,,"dodávateľ: RAINBOW ONE s.r.o., Štefánikova 12, 071 01 Michalovce, IČO: 43988971","210,10 € s DPH",07.04.2022,21.04.2022,platná, 159,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","34,33 € s DPH",08.06.2021,14.06.2021,platná, 159,potraviny,,"dodávateľ: Anton Demko, Špitálska 25, 071 01 Michalovce, IČO: 37316125","153,44 € s DPH",01.04.2020,21.04.2020,platná, 159,kytica,,dodávateľ: Aga,,,,platná, 16,materiál,,"dodávateľ: PPG Deco Slovakia, s.r.o., Priemyselná 5813, 071 01 Michalovce, IČO: 31633200","97,90 € s DPH",23.01.2024,05.02.2024,platná, 16,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","275,41 € s DPH",24.01.2023,23.02.2023,platná, 16,potraviny,,"dodávateľ: CVDS spol. s r. o., Nábr. Sv. Cyrila 47, 971 01 Prievidza, IČO: 36294934","152,24 € s DPH",25.01.2022,07.02.2022,platná, 16,el. energia - dobropis,,"dodávateľ: SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava, IČO: 36807702","-185,74 € s DPH",13.09.2021,06.10.2021,platná, 16,energia,,"dodávateľ: Spojená škola internátna, Školská 10, 071 01 Michalovce, IČO: 17080789","713,45 € s DPH",15.02.2021,22.02.2021,platná, 16,energia,,"dodávateľ: SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava, IČO: 36807702","-71,02 € s DPH",10.12.2020,11.12.2020,platná, 16,materiál,,"dodávateľ: ARCUS baliace materiály, Ing. Ľuboslav Vasiľ, Verbovčík 21, 071 01 Michalovce, IČO: 32678568","516,35 € s DPH",17.01.2020,17.02.2020,platná, 16,dodávka el. energie,,"dodávateľ: SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava, IČO: 36807702","162,88 € s DPH",15.11.2019,21.11.2019,platná, 160,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","168,75 € s DPH",18.03.2024,11.04.2024,platná, 160,darček-deň učiteľov,,"dodávateľ: Gabriel Záhorčák KARLO, Andreja Hrehovčíka 1, P.O.BOX 184, 071 01 Michalovce, IČO: 32687168","1 614,48 € s DPH",03.04.2023,28.04.2023,platná, 160,služba,,"dodávateľ: PZS SM - Práca a zdravie, s.r.o., Saleziánov 1284/8, 071 01 Michalovce, IČO: 36828661","99,40 € s DPH",07.04.2022,21.04.2022,platná, 160,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","43,00 € s DPH",08.06.2021,14.06.2021,platná, 160,potraviny,,"dodávateľ: Anna Balogová Zelenina V.A.M., 072 37 Lastomír 397, IČO: 31964753","135,81 € s DPH",01.04.2020,21.04.2020,platná, 161,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","132,90 € s DPH",18.03.2024,08.04.2024,platná, 161,služba,,"dodávateľ: ESPIK Group s.r.o., 065 43 Orlov 133, IČO: 46754768","61,20 € s DPH",03.04.2023,28.04.2023,platná, 161,materiál,,"dodávateľ: MI holding s.r.o., Sama Chalupku 20F, 071 01 Michalovce, IČO: 51745020","57,60 € s DPH",07.04.2022,21.04.2022,platná, 161,PHM,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832","105,07 € s DPH",08.06.2021,14.06.2021,platná, 161,služba,,"dodávateľ: ESPIK Group s.r.o., 065 43 Orlov 133, IČO: 46754768","10,20 € s DPH",01.04.2020,21.04.2020,platná, 162,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","189,00 € s DPH",18.03.2024,04.04.2024,platná, 162,nákup DHIM,,"dodávateľ: NAY a.s., Tuhovská 15, 830 06 Bratislava, IČO: 35739487","304,96 € s DPH",03.04.2023,20.04.2023,platná, 162,servis výťahov,,"dodávateľ: Dušan Hinďoš - pneuservis a výťahy, Užhorodská 72, 071 01 Michalovce, IČO: 10711953","140,40 € s DPH",07.04.2022,21.04.2022,platná, 162,potraviny,,"dodávateľ: FIPEK s.r.o., 072 41 Remetské Hámre 85, IČO: 45897077","50,56 € s DPH",09.06.2021,14.06.2021,platná, 162,služba,,"dodávateľ: RAINBOW ONE s.r.o., Štefánikova 12, 071 01 Michalovce, IČO: 43988971","74,65 € s DPH",01.04.2020,21.04.2020,platná, 163,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","84,36 € s DPH",19.03.2024,08.04.2024,platná, 163,nákup DHIM,,"dodávateľ: Internet Mall Slovakia, s.r.o., Galvaniho 6, 821 04 Bratislava - Ružinov, IČO: 35950226","992,60 € s DPH",03.04.2023,12.04.2023,platná, 163,potraviny,,"dodávateľ: Anna Balogová Zelenina V.A.M., 072 37 Lastomír 397, IČO: 31964753","156,27 € s DPH",07.04.2022,21.04.2022,platná, 163,zemný plyn,,"dodávateľ: Spojená škola internátna, Školská 10, 071 01 Michalovce, IČO: 17080789","218,73 € s DPH",09.06.2021,14.06.2021,platná, 163,potraviny,,"dodávateľ: FIPEK s.r.o., 072 41 Remetské Hámre 85, IČO: 45897077","9,87 € s DPH",01.04.2020,21.04.2020,platná, 164,potraviny,,"dodávateľ: Mgr. Janette Sotáková, TOP TORTY, Severná 3594/12, 071 01 Michalovce, IČO: 40006557","137,77 € s DPH",19.03.2024,04.04.2024,platná, 164,potraviny,,"dodávateľ: Anton Demko, Špitálska 25, 071 01 Michalovce, IČO: 37316125","660,69 € s DPH",05.04.2023,28.04.2023,platná, 164,potraviny,,"dodávateľ: Anton Demko, Špitálska 25, 071 01 Michalovce, IČO: 37316125","64,06 € s DPH",07.04.2022,21.04.2022,platná, 164,el. energia,,"dodávateľ: Spojená škola internátna, Školská 10, 071 01 Michalovce, IČO: 17080789","65,14 € s DPH",09.06.2021,14.06.2021,platná, 164,potraviny,,"dodávateľ: Anna Balogová Zelenina V.A.M., 072 37 Lastomír 397, IČO: 31964753","25,83 € s DPH",06.04.2020,21.04.2020,platná, 165,učebné pomôcky,,"dodávateľ: KVANT spol. s r.o., FMFI UK, Mlynská dolina 0, 842 48 Bratislava, IČO: 31398294","80,47 € s DPH",20.03.2024,20.03.2024,platná, 165,potraviny,,"dodávateľ: Anton Demko, Špitálska 25, 071 01 Michalovce, IČO: 37316125","69,93 € s DPH",05.04.2023,28.04.2023,platná, 165,potraviny,,"dodávateľ: FIPEK s.r.o., 072 41 Remetské Hámre 85, IČO: 45897077","125,40 € s DPH",07.04.2022,21.04.2022,platná, 165,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","27,78 € s DPH",09.06.2021,14.06.2021,platná, 165,potraviny,,"dodávateľ: Anna Balogová Zelenina V.A.M., 072 37 Lastomír 397, IČO: 31964753","71,86 € s DPH",06.04.2020,21.04.2020,platná, 166,kancelárske potreby,,"dodávateľ: MIPA MI, s.r.o., Stavbárov 3, 071 01 Michalovce, IČO: 52696871","291,00 € s DPH",21.03.2024,28.03.2024,platná, 166,potraviny,,"dodávateľ: Anton Demko, Špitálska 25, 071 01 Michalovce, IČO: 37316125","652,67 € s DPH",05.04.2023,28.04.2023,platná, 166,materiál,,"dodávateľ: Peter Bajus PEI - TERM, Severná 8, 071 01 Michalovce, IČO: 43190201","281,35 € s DPH",08.04.2022,21.04.2022,platná, 166,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","9,59 € s DPH",09.06.2021,14.06.2021,platná, 166,potraviny,,"dodávateľ: Anna Balogová Zelenina V.A.M., 072 37 Lastomír 397, IČO: 31964753","360,04 € s DPH",06.04.2020,21.04.2020,platná, 167,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","24,14 € s DPH",21.03.2024,12.04.2024,platná, 167,materiál,,"dodávateľ: PPG Deco Slovakia, s.r.o., Sad SNP 667/10, 010 01 Žilina, pobočka: Priemyselná 5813, 071 01 Michalovce, IČO: 31633200","117,40 € s DPH",05.04.2023,09.05.2023,platná, 167,materiál,,"dodávateľ: TRIPARK s.r.o., Stavebniny STAVOMAT, Priemyselná 5813, 071 01 Michalovce, IČO: 36210340","118,15 € s DPH",08.04.2022,21.04.2022,platná, 167,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","9,59 € s DPH",09.06.2021,14.06.2021,platná, 167,materiál,,"dodávateľ: PPG - Deco Slovakia, s.r.o., Priemyselná 5813, 071 01 Michalovce, IČO: 31633200","41,15 € s DPH",06.04.2020,21.04.2020,platná, 168,služba,,"dodávateľ: PZS SM - Práca a zdravie, Saleziánov 1284/8, 071 01 Michalovce, IČO: 36828661","82,60 € s DPH",05.04.2023,02.05.2023,platná, 168,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","34,33 € s DPH",08.04.2022,21.04.2022,platná, 168,materiál,,"dodávateľ: Peter Bajus PEI - TERM, Severná 8, 071 01 Michalovce, IČO: 43190201","366,36 € s DPH",10.06.2021,14.06.2021,platná, 168,materiál,,"dodávateľ: INKATHERM, s.r.o., Fr. Kráľa 12, 071 01 Michalovce, IČO: 36596639","77,00 € s DPH",06.04.2020,21.04.2020,platná, 169,potraviny,,"dodávateľ: Anna Balogová Zelenina V.A.M., 072 37 Lastomír 397, IČO: 31964753","421,58 € s DPH",21.03.2024,04.04.2024,platná, 169,služba,,"dodávateľ: RAINBOW ONE s.r.o., Štefánikova 12, 071 01 Michalovce, IČO: 43988971","129,00 € s DPH",05.04.2023,02.05.2023,platná, 169,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","33,00 € s DPH",08.04.2022,21.04.2022,platná, 169,materiál,,"dodávateľ: Ing. Peter Balint - 3trade, Ľud. Kukorelliho 167/7, Michalovce, IČO: 40035859","50,24 € s DPH",10.06.2021,14.06.2021,platná, 169,vodné a stočné,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","558,24 € s DPH",06.04.2020,21.04.2020,platná, 17,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","145,13 € s DPH",24.01.2024,05.02.2024,platná, 17,oprava telefónnej ústredne a výmena tel. aparátov,,"dodávateľ: Signál Jozef Mitro, Užhorodská 13, 071 01 Michalovce, IČO: 017078385","295,20 € s DPH",24.01.2023,06.02.2023,platná, 17,stavebné práce,,"dodávateľ: Harvila Štefan, 067 12 Hankovce 131, IČO: 37371649","5 825,28 € s DPH",27.01.2022,07.02.2022,platná, 17,el.energia - dobropis,,"dodávateľ: SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava, IČO: 36807702","-575,33 € s DPH",19.10.2021,22.10.2021,platná, 17,energia,,"dodávateľ: Spojená škola internátna, Školská 10, 071 01 Michalovce, IČO: 17080789","64,29 € s DPH",15.02.2021,22.02.2021,platná, 17,energia,,"dodávateľ: SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava, IČO: 36807702","-481,00 € s DPH",10.12.2020,11.12.2020,platná, 17,služba,,"dodávateľ: Ing. Pavol Kapráľ - KAPA AUDIO, Mlynská 977/15, 067 81 Belá n. Cirochou, IČO: 40116956","110,69 € s DPH",17.01.2020,17.02.2020,platná, 17,energia,,"dodávateľ: SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava, IČO: 36807702","-3,64 € s DPH",16.01.2020,22.01.2020,platná, 170,služba,,"dodávateľ: ESPIK Group s.r.o., 065 43 Orlov 133, IČO: 46754768","31,20 € s DPH",22.03.2024,22.03.2024,platná, 170,služba,,"dodávateľ: HARD PLUS, spol. s r. o., Mojmírova 3, 071 01 Michalovce, prevádzka: Okružná 92A, IČO: 36175684","180,00 € s DPH",05.04.2023,28.04.2023,platná, 170,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","31,36 € s DPH",08.04.2022,21.04.2022,platná, 170,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35541016","50,53 € s DPH",11.06.2021,14.06.2021,platná, 170,vodné a stočné,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","825,29 € s DPH",06.04.2020,21.04.2020,platná, 171,čistiace prostriedky,,"dodávateľ: Ing. Ľuboslav Vasiľ ARCUS - BALIACE MATERIÁLY, Verbovčík 131/21, 071 01 Michalovce, IČO: 32678568","357,60 € s DPH",22.03.2024,29.04.2024,platná, 171,vodné a stočné,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","1 033,12 € s DPH",05.04.2023,02.05.2023,platná, 171,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","9,59 € s DPH",08.04.2022,21.04.2022,platná, 171,el. energia,,"dodávateľ: SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava, IČO: 36807702","364,68 € s DPH",11.06.2021,14.06.2021,platná, 171,potraviny,,"dodávateľ: Anton Demko, Špitálska 25, 071 01 Michalovce, IČO: 37316125","3,35 € s DPH",07.04.2020,21.04.2020,platná, 172,fotodokumentácia,,"dodávateľ: MinuteCopy s.r.o., 072 01 Pozdišovce 247, IČO: 51225581","9,00 € s DPH",22.03.2024,26.03.2024,platná, 172,služba,,"dodávateľ: HARD PLUS, spol. s r. o., Mojmírova 3, 071 01 Michalovce, prevádzka: Okružná 92A, IČO: 36175684","316,80 € s DPH",05.04.2023,28.04.2023,platná, 172,PHL,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832","163,74 € s DPH",08.04.2022,21.04.2022,platná, 172,služba,,"dodávateľ: Royal Business Corporation s.r.o., Mlynská 27, 040 01 Košice, IČO: 45391611","67,20 € s DPH",11.06.2021,14.06.2021,platná, 172,materiál,,"dodávateľ: ARCUS baliace materiály, Ing. Ľuboslav Vasiľ, Verbovčík 21, 071 01 Michalovce, IČO: 32678568","422,46 € s DPH",07.04.2020,21.04.2020,platná, 173,toner,,"dodávateľ: TOPsearch, s.r.o., Námestie sv. Martina, 082 71 Lipany, IČO: 52428788","200,00 € s DPH",22.03.2024,27.03.2024,platná, 173,kancelárske potreby,,"dodávateľ: MIPA MI, s.r.o., Stavbárov 3, 071 01 Michalovce, IČO: 52696871","273,23 € s DPH",05.04.2023,28.04.2023,platná, 173,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","9,59 € s DPH",11.04.2022,21.04.2022,platná, 173,potraviny,,"dodávateľ: Anton Demko, Špitálska 25, 071 01 Michalovce, IČO: 37316125","301,32 € s DPH",11.06.2021,14.06.2021,platná, 173,služba,,"dodávateľ: PZS SM - Práca a zdravie, s.r.o., Saleziánov 1284/8, 071 01 Michalovce, IČO: 36828661","102,20 € s DPH",07.04.2020,21.04.2020,platná, 174,reklamné služby,,"dodávateľ: LIPA s.r.o. - registrovaný sociálny podnik, Nám. osloboditeľov 10, 071 01 Michalovce, IČO: 47634308","482,40 € s DPH",25.03.2024,12.04.2024,platná, 174,materiál,,"dodávateľ: Peter Bajus PEI - TERM, Severná 8, 071 01 Michalovce, IČO: 43190201","119,57 € s DPH",05.04.2023,28.04.2023,platná, 174,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","37,13 € s DPH",11.04.2022,21.04.2022,platná, 174,potraviny,,"dodávateľ: Anna Balogová Zelenina V.A.M., 072 37 Lastomír 397, IČO: 31964753","1 113,48 € s DPH",14.06.2021,14.06.2021,platná, 174,služba,,"dodávateľ: HARD PLUS, spol. s r.o., Mojmírova 3, 071 01 Michalovce, prevádzka: S. Chalupku, Michalovce, IČO: 3617568","170,28 € s DPH",07.04.2020,21.04.2020,platná, 175,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","97,99 € s DPH",25.03.2024,18.04.2024,platná, 175,materiál,,"dodávateľ: Ing. Ľuboslav Vasiľ ARCUS - BALIACE MATERIÁLY, Verbovčík 131/21, 071 01 Michalovce, IČO: 32678568","287,14 € s DPH",05.04.2023,28.04.2023,platná, 175,materiál,,"dodávateľ: ARCUS baliace materiály, Ing. Ľuboslav Vasiľ, Verbovčík 21, 071 01 Michalovce, IČO: 32678568","634,19 € s DPH",12.04.2022,21.04.2022,platná, 175,potraviny,,"dodávateľ: Zelenina V.A.M., 072 37 Lastomír 397, IČO: 31964753","1 151,29 € s DPH",14.06.2021,14.06.2021,platná, 175,materiál,,"dodávateľ: VATI Veľkoobchod elektroinštalačného materiálu, Zeleninárska 2, 071 01 Michalovce, IČO: 35452722","186,91 € s DPH",07.04.2020,21.04.2020,platná, 176,kamerový systém,,"dodávateľ: HARD PLUS, spol. s r.o., Mojmírova 3, prevádzka: Okružná 92A, Michalovce, IČO: 36175684","381,60 € s DPH",25.03.2024,28.03.2024,platná, 176,materiál,,"dodávateľ: Ing. Ľuboslav Vasiľ ARCUS - BALIACE MATERIÁLY, Verbovčík 131/21, 071 01 Michalovce, IČO: 32678568","415,56 € s DPH",05.04.2023,28.04.2023,platná, 176,materiál,,"dodávateľ: PPG - Deco Slovakia, s.r.o., Priemyselná 5813, 071 01 Michalovce, IČO: 31633200","29,11 € s DPH",12.04.2022,21.04.2022,platná, 176,služba,,"dodávateľ: Osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice, IČO: 50528041","58,80 € s DPH",01.06.2021,28.06.2021,platná, 176,materiál,,"dodávateľ: ARCUS baliace materiály, Ing. Ľuboslav Vasiľ, Verbovčík 21, 071 01 Michalovce, IČO: 1020666691","601,20 € s DPH",07.04.2020,21.04.2020,platná, 177,softvérové služby,,"dodávateľ: HARD PLUS, spol. s r.o., Mojmírova 3, prevádzka: Okružná 92A, Michalovce, IČO: 36175684","318,60 € s DPH",25.03.2024,28.03.2024,platná, 177,potraviny,,"dodávateľ: Anna Balogová Zelenina V.A.M., 072 37 Lastomír 397, IČO: 31964753","687,31 € s DPH",12.04.2023,28.04.2023,platná, 177,potraviny,,"dodávateľ: Anna Balogová Zelenina V.A.M., 072 37 Lastomír 397, IČO: 31964753","619,63 € s DPH",12.04.2022,22.04.2022,platná, 177,zemný plyn,,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","34,00 € s DPH",03.06.2021,28.06.2021,platná, 177,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","43,36 € s DPH",15.04.2020,21.04.2020,platná, 178,dezerty ku dňu učiteľov,,"dodávateľ: Jopex s.r.o., Humenská 37, 071 01 Michalovce, IČO: 52270564","812,52 € s DPH",25.03.2024,12.04.2024,platná, 178,potraviny,,"dodávateľ: Anton Demko, Špitálska 25, 071 01 Michalovce, IČO: 37316125","332,98 € s DPH",12.04.2023,28.04.2023,platná, 178,zemný plyn,,"dodávateľ: Spojená škola internátna, Školská 10, 071 01 Michalovce, IČO: 17080789","543,82 € s DPH",13.04.2022,22.04.2022,platná, 178,energetické služby,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","8 312,55 € s DPH",03.06.2021,28.06.2021,platná, 178,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","30,00 € s DPH",15.04.2020,21.04.2020,platná, 179,potraviny,,"dodávateľ: Anna Balogová Zelenina V.A.M., 072 37 Lastomír 397, IČO: 31964753","500,00 € s DPH",27.03.2024,04.04.2024,platná, 179,potraviny,,"dodávateľ: Anna Balogová Zelenina V.A.M., 072 37 Lastomír 397, IČO: 31964753","1 529,61 € s DPH",12.04.2023,28.04.2023,platná, 179,el. energia,,"dodávateľ: Spojená škola internátna, Školská 10, 071 01 Michalovce, IČO: 17080789","100,63 € s DPH",13.04.2022,22.04.2022,platná, 179,služba,,"dodávateľ: Minet Slovakia s.r.o., Masarykova 6365/108, 071 01 Michalovce, IČO: 36586498","35,40 € s DPH",04.06.2021,28.06.2021,platná, 179,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","35,05 € s DPH",15.04.2020,21.04.2020,platná, 18,učebné pomôcky na OV,,"dodávateľ: M+H SLOVAKIA s.r.o., Ku Bratke 1, 934 05 Levice 5, IČO: 36536261","117,02 € s DPH",25.01.2024,12.02.2024,platná, 18,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","161,75 € s DPH",25.01.2023,23.02.2023,platná, 18,materiál,,"dodávateľ: INTERIÉR INVEST, s.r.o., Kukučínova 23, 040 01 Košice - Juh, prevádzka: KOBERCE.sk, Vajanského 65, Michalovce, IČO: 36190381","143,42 € s DPH",27.01.2022,07.02.2022,platná, 18,služba,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","8 312,55 € s DPH",22.02.2021,01.03.2021,platná, 18,zemný plyn,,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","-0,85 € s DPH",13.01.2021,14.01.2021,platná, 18,potraviny,,"dodávateľ: CVDS spol. s r. o., Nábr. Sv. Cyrila 47, 971 01 Prievidza, IČO: 36294934","236,38 € s DPH",21.01.2020,17.02.2020,platná, 18,energia,,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","433,43 € s DPH",17.01.2020,22.01.2020,platná, 180,potraviny,,"dodávateľ: Anton Demko, Špitálska 25, 071 01 Michalovce, IČO: 37316125","481,59 € s DPH",27.03.2024,04.04.2024,platná, 180,potraviny,,"dodávateľ: Anna Balogová Zelenina V.A.M., 072 37 Lastomír 397, IČO: 31964753","82,53 € s DPH",12.04.2023,28.04.2023,platná, 180,vodné a stočné,,"dodávateľ: Spojená škola internátna, Školská 10, 071 01 Michalovce, IČO: 17080789","185,27 € s DPH",13.04.2022,22.04.2022,platná, 180,služba,,"dodávateľ: HARD PLUS, spol. s r.o., Mojmírova 3, 071 01 Michalovce, prevádzka: Okružná 92A,MI, IČO: 36175684","138,00 € s DPH",04.06.2021,28.06.2021,platná, 180,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 3576346","33,44 € s DPH",15.04.2020,21.04.2020,platná, 181,potraviny,,"dodávateľ: Anton Demko, Špitálska 25, 071 01 Michalovce, IČO: 37316125","856,79 € s DPH",27.03.2024,04.04.2024,platná, 181,potraviny,,"dodávateľ: Anna Balogová Zelenina V.A.M., 072 37 Lastomír 397, IČO: 31964753","1 442,87 € s DPH",12.04.2023,28.04.2023,platná, 181,el. energia,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","2 106,91 € s DPH",20.04.2022,22.04.2022,platná, 181,oprava robota,,"dodávateľ: J.Valiska Timečko ELEKTROSERVIS VALTIM, Obrancov mieru 9, Michalovce, IČO: 17303010","43,72 € s DPH",04.06.2021,28.06.2021,platná, 181,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","35,34 € s DPH",15.04.2020,21.04.2020,platná, 182,potraviny,,"dodávateľ: Anton Demko, Špitálska 25, 071 01 Michalovce, IČO: 37316125","15,74 € s DPH",27.03.2024,04.04.2024,platná, 182,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","25,52 € s DPH",12.04.2023,28.04.2023,platná, 182,el. energia,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","2 139,30 € s DPH",20.04.2022,22.04.2022,platná, 182,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","215,90 € s DPH",04.06.2021,28.06.2021,platná, 182,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","9,59 € s DPH",15.04.2020,21.04.2020,platná, 183,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","326,06 € s DPH",27.03.2024,23.04.2024,platná, 183,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","9,59 € s DPH",12.04.2023,28.04.2023,platná, 183,služba,,"dodávateľ: Osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice, IČO: 50528041","58,80 € s DPH",01.04.2022,25.04.2022,platná, 183,vzdelávací program,,"dodávateľ: Junior Achievement Slovensko, n.o., Pribinova 4195/25, 811 09 Bratislava, IČO: 42166292","150,00 € s DPH",04.06.2021,28.06.2021,platná, 183,potraviny,,"dodávateľ: TINA Michalovce, s.r. o., Vybuchanec 1045, prevádzka: Masarykova 64, Michalovce, IČO: 36573574","110,00 € s DPH",15.04.2020,21.04.2020,platná, 184,potraviny,,"dodávateľ: FIPEK s.r.o., 072 41 Remetské Hámre 85, IČO: 45897077","51,92 € s DPH",27.03.2024,04.04.2024,platná, 184,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","32,96 € s DPH",12.04.2023,28.04.2023,platná, 184,kytica,,"dodávateľ: Kvety - Darčeky, Hollého 4, Michalovce, IČO: 37317288","15,00 € s DPH",04.04.2022,25.04.2022,platná, 184,vzdelávací program,,"dodávateľ: Junior Achievement Slovensko, n.o., Pribinova 4195/25, 811 09 Bratislava, IČO: 42166292","70,00 € s DPH",04.06.2021,28.06.2021,platná, 184,potraviny,,"dodávateľ: FIPEK s.r.o., 072 41 Remetské Hámre 85, IČO: 45897077","4,68 € s DPH",15.04.2020,21.04.2020,platná, 185,potraviny,,"dodávateľ: FIPEK s.r.o., 072 41 Remetské Hámre 85, IČO: 45897077","36,90 € s DPH",27.03.2024,16.04.2024,platná, 185,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","34,33 € s DPH",12.04.2023,28.04.2023,platná, 185,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","21,89 € s DPH",05.04.2022,25.04.2022,platná, 185,služba,,"dodávateľ: Royal Business Corporation s.r.o., Mlynská 27, 040 01 Košice, IČO: 45391611","67,20 € s DPH",07.06.2021,28.06.2021,platná, 185,PHM,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832","31,63 € s DPH",15.04.2020,21.04.2020,platná, 186,služba,,"dodávateľ: Hotelová akadémia, Južná trieda 10, 040 01 Košice, IČO: 31946615","28,00 € s DPH",27.03.2024,04.04.2024,platná, 186,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","9,59 € s DPH",12.04.2023,28.04.2023,platná, 186,internet,,"dodávateľ: Minet Slovakia s.r.o., Masarykova 6365/108, 071 01 Michalovce, IČO: 36586498","35,40 € s DPH",05.04.2022,25.04.2022,platná, 186,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","93,59 € s DPH",11.06.2021,28.06.2021,platná, 187,materiál,,"dodávateľ: Ing. Peter Kločanka - MULTI šport, Jána Jessenia 1195/2, 071 01 Michalovce, IČO: 43309844","68,70 € s DPH",27.03.2024,04.04.2024,platná, 187,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","36,11 € s DPH",12.04.2023,28.04.2023,platná, 187,zemný plyn,,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","36,00 € s DPH",05.04.2022,25.04.2022,platná, 187,materiál,,"dodávateľ: PPG - Deco Slovakia, s.r.o., Priemyselná 5813, 071 01 Michalovce, IČO: 31633200","221,57 € s DPH",11.06.2021,28.06.2021,platná, 188,mesačný paušál,,"dodávateľ: HARD PLUS, spol. s r.o., Mojmírova 3, prevádzka: Okružná 92A, Michalovce, IČO: 36175684","180,00 € s DPH",03.04.2024,17.04.2024,platná, 188,materiál,,"dodávateľ: TRIPARK s.r.o., Priemyselná 5813, Stavebniny STAVOMAT, 071 01 Michalovce, IČO: 36210340","93,88 € s DPH",12.04.2023,28.04.2023,platná, 188,energetické služby,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","8 312,55 € s DPH",05.04.2022,25.04.2022,platná, 188,materiál,,"dodávateľ: Gabriel Záhorčák KARLO, A. Hrehovčíka 1, 071 01 Michalovce, IČO: 32687168","138,49 € s DPH",11.06.2021,30.06.2021,platná, 189,DHIM,,"dodávateľ: HARD PLUS, spol. s r.o., Mojmírova 3, prevádzka: Okružná 92A, Michalovce, IČO: 36175684","550,30 € s DPH",03.04.2024,17.04.2024,platná, 189,PHL,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832","125,79 € s DPH",12.04.2023,09.05.2023,platná, 189,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","98,45 € s DPH",05.04.2022,25.04.2022,platná, 189,Dodávka a montáž zabezpečovacieho systému,,"dodávateľ: LABTECH SECURITY s.r.o., Močarianska 5712, IČO: 52905331","1 717,20 € s DPH",15.06.2021,30.06.2021,platná, 189,služba,,"dodávateľ: Osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice - Staré Mesto, IČO: 50528041","58,80 € s DPH",01.04.2020,06.05.2020,platná, 19,zemný plyn,,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","107,00 € s DPH",26.01.2024,19.02.2024,platná, 19,služby - internet,,"dodávateľ: HARD PLUS, spol. s r. o., Mojmírova 3, 071 01 Michalovce, prevádzka: Okružná 92A, IČO: 36175684","138,00 € s DPH",25.01.2023,06.02.2023,platná, 19,materiál na odborný výcvik,,"dodávateľ: M+H SLOVAKIA s.r.o., Ku Bratke 1, 934 05 Levice, IČO: 36536261","161,84 € s DPH",28.01.2022,07.02.2022,platná, 19,materiál,,"dodávateľ: J. Valiska Timečko ELEKTROSERVIS VALTIM, Obrancov mieru 9, Michalovce, IČO: 30296102","38,50 € s DPH",08.02.2021,22.02.2021,platná, 19,el. energia,,"dodávateľ: SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava, IČO: 36807702","-663,68 € s DPH",20.01.2021,28.01.2021,platná, 19,materiál,,"dodávateľ: PPG - Deco Slovakia, s.r.o., Priemyselná 5813, 071 01 Michalovce, IČO: 31633200","33,30 € s DPH",21.01.2020,17.02.2020,platná, 190,služba,,"dodávateľ: BOZPO-W s.r.o., Orgovánová 967/37, 079 01 Veľké Kapušany, IČO: 51712407","420,00 € s DPH",03.04.2024,19.04.2024,platná, 190,potraviny,,"dodávateľ: FIPEK s.r.o., 072 41 Remetské Hámre 85, IČO: 45897077","1 184,08 € s DPH",13.04.2023,28.04.2023,platná, 190,služba,,"dodávateľ: Royal Business Corporation s.r.o., Mlynská 27, 040 01 Košice, IČO: 45391611","67,20 € s DPH",06.04.2022,29.04.2022,platná, 190,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","50,88 € s DPH",16.06.2021,30.06.2021,platná, 190,služba,,"dodávateľ: Minet Slovakia s.r.o., Masarykova 6365/108, 071 01 Michalovce, IČO: 36586498","35,40 € s DPH",06.04.2020,06.05.2020,platná, 191,vodné a stočné,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","701,78 € s DPH",03.04.2024,19.04.2024,platná, 191,členské,,"dodávateľ: Slovenská barmanská asociácia, Brezová 14, 071 01 Michalovce, IČO: 30851092","60,00 € s DPH",13.04.2023,09.05.2023,platná, 191,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","156,63 € s DPH",07.04.2022,29.04.2022,platná, 191,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","54,32 € s DPH",18.06.2021,30.06.2021,platná, 191,plyn,,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","53,00 € s DPH",06.04.2020,06.05.2020,platná, 192,vodné a stočné,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","681,06 € s DPH",03.04.2024,19.04.2024,platná, 192,el.energia,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","2 766,19 € s DPH",18.04.2023,12.05.2023,platná, 192,internet,,"dodávateľ: HARD PLUS, spol. s r.o., Mojmírova 3, 071 01 Michalovce, prevádzka: Okružná 92A,MI, IČO: 36175684","138,00 € s DPH",07.04.2022,29.04.2022,platná, 192,služba,,"dodávateľ: INŠTALACENTRUM s.r.o., P. O. Hviezdoslava 3661, Michalovce, IČO: 44695292","132,48 € s DPH",21.06.2021,30.06.2021,platná, 192,energetické služby,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","8 312,55 € s DPH",07.04.2020,06.05.2020,platná, 193,služba,,"dodávateľ: ROYAL business corporation s.r.o., Mlynská 27, 040 01 Košice, IČO: 45391611","67,20 € s DPH",04.04.2024,19.04.2024,platná, 193,el.energia,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","3 073,60 € s DPH",18.04.2023,12.05.2023,platná, 193,materiál,,"dodávateľ: Labtech s.r.o., Szakkayho 40/1, 040 01 Košice-Sever, IČO: 47010746","50,84 € s DPH",08.04.2022,03.05.2022,platná, 193,materiál,,"dodávateľ: PPG - Deco Slovakia, s.r.o., Priemyselná 5813, 071 01 Michalovce, IČO: 31633200","137,16 € s DPH",22.06.2021,12.07.2021,platná, 193,služba,,"dodávateľ: HARD PLUS, spol. s r.o., Mojmírova 3, 071 01 Michalovce, prevádzka: S. Chalupku, Michalovce, IČO: 36175684","138,00 € s DPH",21.04.2020,06.05.2020,platná, 194,potraviny,,"dodávateľ: FIPEK s.r.o., 072 41 Remetské Hámre 85, IČO: 45897077","886,92 € s DPH",05.04.2024,19.04.2024,platná, 194,služba,,"dodávateľ: SOŠ služieb a priemyslu sv. Jozafáta, Komenského 1963/10, 075 01 Trebišov, IČO: 35555912","8 016,00 € s DPH",18.04.2023,09.05.2023,platná, 194,materiál - odborný výcvik,,"dodávateľ: Anna Berciková Výdajňa zdrav. potrieb a pomôcok \"Nádej\" s.r.o., Nám. osloboditeľov 1, 071 01 Michalovce, IČO: 50599950","231,86 € s DPH",11.04.2022,29.04.2022,platná, 194,materiál,,"dodávateľ: Ing. Ján Hadžala JNA, Pri Sýpke 1218/15, 071 01 Michalovce, IČO: 37315129","197,70 € s DPH",23.06.2021,19.07.2021,platná, 194,materiál,,"dodávateľ: PPG - Deco Slovakia, s.r.o., Sad SNP 667/10, Žilina, prevádzka: Dom Farieb, Priemyselná 5813, Michalovce, IČO: 31633200","122,05 € s DPH",21.04.2020,06.05.2020,platná, 195,potraviny,,"dodávateľ: FIPEK s.r.o., 072 41 Remetské Hámre 85, IČO: 45897077","11,14 € s DPH",05.04.2024,19.04.2024,platná, 195,energetické služby,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","8 312,55 € s DPH",03.04.2023,02.05.2023,platná, 195,materiál na odborný výcvik,,"dodávateľ: M+H SLOVAKIA s.r.o., Ku Bratke 1, 934 05 Levice, IČO: 36536261","83,49 € s DPH",12.04.2022,29.04.2022,platná, 195,asc agenda,,"dodávateľ: ASC Applied Software Consultants, Svoradova 7/1, Bratislava, IČO: 31361161","529,00 € s DPH",28.06.2021,19.07.2021,platná, 195,služba,,"dodávateľ: LIPA s. r. o., Nám. osloboditeľov 10, 071 01 Michalovce, IČO: 47634308","469,80 € s DPH",21.04.2020,06.05.2020,platná, 196,služba,,"dodávateľ: ESPIK Group s.r.o., 065 43 Orlov 133, IČO: 46754768","45,60 € s DPH",08.04.2024,19.04.2024,platná, 196,služba,,"dodávateľ: osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice, IČO: 50528041","58,80 € s DPH",03.04.2023,21.04.2023,platná, 196,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","154,95 € s DPH",20.04.2022,12.05.2022,platná, 196,PHM,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832","20,54 € s DPH",28.06.2021,19.07.2021,platná, 196,materiál,,"dodávateľ: Ing. Peter Balint - 3trade, Močarianska 1451/3, 071 01 Michalovce, IČO: 40035859","130,92 € s DPH",21.04.2020,06.05.2020,platná, 197,potraviny,,"dodávateľ: Anna Balogová Zelenina V.A.M., 072 37 Lastomír 397, IČO: 31964753","1 666,40 € s DPH",08.04.2024,19.04.2024,platná, 197,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","122,95 € s DPH",03.04.2023,02.05.2023,platná, 197,materiál,,"dodávateľ: Ing. Peter Kločanka - MULTI šport, Jána Jessenia 1195/2, Michalovce, IČO: 43309844","105,00 € s DPH",21.04.2022,12.05.2022,platná, 197,materiál,,"dodávateľ: LUKACEK s.r.o., Močarianska 10, 071 01 Michalovce, IČO: 36586218","42,95 € s DPH",28.06.2021,19.07.2021,platná, 197,služba,,"dodávateľ: Ing. Jozef Jenčík, Slovenská 2, 071 01 Michalovce, IČO: 41503210","4 497,72 € s DPH",21.04.2020,06.05.2020,platná, 198,potraviny,,"dodávateľ: Anna Balogová Zelenina V.A.M., 072 37 Lastomír 397, IČO: 31964753","1 514,01 € s DPH",08.04.2024,19.04.2024,platná, 198,služba,,"dodávateľ: ROYAL business corporation s.r.o., Mlynská 27, 040 01 Košice, IČO: 45391611","67,20 € s DPH",05.04.2023,02.05.2023,platná, 198,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","93,14 € s DPH",25.04.2022,12.05.2022,platná, 198,vodné a stočné,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","768,83 € s DPH",28.06.2021,19.07.2021,platná, 198,materiál,,"dodávateľ: HAPPY END spol. s r. o., Bratislavská 83, 902 01 Pezinok, IČO: 35710578","244,80 € s DPH",21.04.2020,06.05.2020,platná, 199,potraviny,,"dodávateľ: Anna Balogová Zelenina V.A.M., 072 37 Lastomír 397, IČO: 31964753","16,70 € s DPH",08.04.2024,19.04.2024,platná, 199,internet,,"dodávateľ: Minet Slovakia s.r.o., Masarykova 6365/108, 071 01 Michalovce, IČO: 36586498","35,40 € s DPH",05.04.2023,28.04.2023,platná, 199,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","82,36 € s DPH",26.04.2022,12.05.2022,platná, 199,predplatné,,"dodávateľ: Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 31592503","16,39 € s DPH",28.06.2021,19.07.2021,platná, 199,materiál,,"dodávateľ: ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica, IČO: 31331131","81,74 € s DPH",27.04.2020,06.05.2020,platná, 2,služba,,"dodávateľ: osobnyudaj.sk, s.r.o., DUETT Business Residence, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice, IČO: 50528041","58,80 € s DPH",04.01.2024,01.02.2024,platná, 2,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","376,41 € s DPH",09.01.2023,02.02.2023,platná, 2,energetické služby - dobropis,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","-17 640,45 € s DPH",02.06.2022,11.07.2022,platná, 2,služba - internet,,"dodávateľ: Minet Slovakia s.r.o., Masarykova 6365/108, 071 01 Michalovce, IČO: 36586498","35,40 € s DPH",07.01.2022,17.01.2022,platná, 2,elektrická energia,,"dodávateľ: SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava, IČO: 36807702","194,94 € s DPH",19.07.2021,02.08.2021,platná, 2,el.energia-dobropis,,"dodávateľ: SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava, IČO: 36807702","-761,98 € s DPH",15.02.2021,08.03.2021,platná, 2,tovar,,"dodávateľ: DZS-M.K.TRANS s.r.o., Staničná 3, 071 01 Michalovce, IČO: 36588181","240,00 € s DPH",15.01.2021,29.01.2021,platná, 2,energia-dobropis,,"dodávateľ: SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava, IČO: 36807702","-397,92 € s DPH",15.04.2020,21.04.2020,platná, 2,internet,,"dodávateľ: Minet Slovakia s.r.o., Masarykova 6365/108, 071 01 Michalovce, IČO: 36586498","35,40 € s DPH",08.01.2020,07.02.2020,platná, 2/2023,zemný plyn-vyúčtovacia faktúra,,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","176,58 € s DPH",17.01.2023,08.02.2023,platná, 2/2024-zálohová fa,učebné pomôcky,,"dodávateľ: KVANT spol. s r.o., FMFI UK, Mlynská dolina 0, 842 48 Bratislava, IČO: 31398294","216,34 € s DPH",29.01.2024,12.02.2024,platná, 20,vodné a stočné,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","672,43 € s DPH",26.01.2024,26.02.2024,platná, 20,potraviny,,"dodávateľ: CVDS spol. s r.o., Nábr. Sv. Cyrila 47, 971 01 Prievidza, IČO: 36294934","49,24 € s DPH",25.01.2023,23.02.2023,platná, 20,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","118,20 € s DPH",28.01.2022,07.02.2022,platná, 20,zemný plyn,,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, IČO: 35815256","34,00 € s DPH",08.02.2021,22.02.2021,platná, 20,zemný plyn,,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","-231,52 € s DPH",20.01.2021,28.01.2021,platná, 20,služba-preprava,,"dodávateľ: Jaroslav PINKOVSKÝ autobusová doprava, Cintorínska 433/16, Pavlovce nad Uhom, IČO: 45008761","44,00 € s DPH",20.01.2020,17.02.2020,platná, 200,materiál,,"dodávateľ: Peter Bajus PEI-TERM, Severná 8, 071 01 Michalovce, IČO: 43190201","46,79 € s DPH",09.04.2024,19.04.2024,platná, 200,zemný plyn,,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","69,00 € s DPH",05.04.2023,02.05.2023,platná, 200,služba,,"dodávateľ: INŠTALACENTRUM s.r.o., P. O. Hviezdoslava 3661, Michalovce, IČO: 44695292","165,36 € s DPH",26.04.2022,12.05.2022,platná, 200,reklamné služby,,"dodávateľ: LIPA s.r.o.-registrovaný sociálny podnik, Nám. osloboditeľov 10, 071 01 Michalovce, IČO: 47634308","148,80 € s DPH",29.06.2021,19.07.2021,platná, 200,služba,,"dodávateľ: JUDr. Juraj Koči - súdny exekútor, Okružná 3, 071 01 Michalovce, IČO: 35528589","42,00 € s DPH",04.05.2020,06.05.2020,platná, 201,potraviny,,"dodávateľ: Anna Balogová Zelenina V.A.M., 072 37 Lastomír 397, IČO: 31964753","408,83 € s DPH",09.04.2024,17.04.2024,platná, 201,internet,,"dodávateľ: Minet Slovakia s.r.o., Mojmírova 3, 071 01 Michalovce, prevádzka: Okružná 92A, IČO: 36175684","138,00 € s DPH",05.04.2023,02.05.2023,platná, 201,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","74,85 € s DPH",26.04.2022,12.05.2022,platná, 201,potraviny,,"dodávateľ: FIPEK s.r.o., 072 41 Remetské Hámre 85, IČO: 45897077","448,33 € s DPH",30.06.2021,19.07.2021,platná, 201,materiál,,"dodávateľ: ANJEL - metrový textil, spol. s r. o., Námestie osloboditeľov 20, Košice, prev.: Námestie Slobody 5, Michalovce, IČO: 36585271","180,19 € s DPH",04.05.2020,06.05.2020,platná, 202,materiál,,"dodávateľ: BaB SK s.r.o., Gorazdova 3, 071 01 Michalovce, IČO: 36802352","33,42 € s DPH",09.04.2024,17.04.2024,platná, 202,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","179,54 € s DPH",13.04.2023,10.05.2023,platná, 202,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","47,62 € s DPH",26.04.2022,12.05.2022,platná, 202,služba-zemné práce,,"dodávateľ: VOKAL - spol. s r.o., Priemyselná 7, 071 01 Michalovce, IČO: 31704018","84,00 € s DPH",01.07.2021,19.07.2021,platná, 202,služba,,"dodávateľ: PZS SM - Práca a zdravie, s.r.o., Saleziánov 1284/8, 071 01 Michalovce, IČO: 36828661","102,20 € s DPH",05.05.2020,06.05.2020,platná, 203,materiál,,"dodávateľ: Ing. Ľuboslav Vasiľ ARCUS - BALIACE MATERIÁLY, Verbovčík 131/21, 071 01 Michalovce, IČO: 32678568","809,70 € s DPH",09.04.2024,18.04.2024,platná, 203,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","182,54 € s DPH",13.04.2023,17.05.2023,platná, 203,materiál,,"dodávateľ: Ing. Peter Kločanka - MULTI šport, Jána Jessenia 1195/2, Michalovce, IČO: 43309844","166,00 € s DPH",05.05.2022,12.05.2022,platná, 203,potraviny,,"dodávateľ: FIPEK s.r.o., 072 41 Remetské Hámre 85, IČO: 45897077","28,53 € s DPH",06.07.2021,19.07.2021,platná, 203,vodné a stočné,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 17078385","459,06 € s DPH",05.05.2020,06.05.2020,platná, 204,PHL,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832","173,78 € s DPH",09.04.2024,06.05.2024,platná, 204,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","122,32 € s DPH",14.04.2023,17.05.2023,platná, 204,vodné a stočné,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 17078385","1 057,36 € s DPH",05.05.2022,12.05.2022,platná, 204,služba,,"dodávateľ: ESPIK Group s.r.o., 065 43 Orlov 133, IČO: 46754768","85,80 € s DPH",06.07.2021,19.07.2021,platná, 204,služba,,"dodávateľ: Marek Fedorišin FEMAX, 071 01 Suché 142, IČO: 46235515","348,43 € s DPH",05.05.2020,06.05.2020,platná, 205,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","71,89 € s DPH",17.04.2023,17.05.2023,platná, 205,materiál,,"dodávateľ: Ing. Ľuboslav Vasiľ - ARCUS baliace materiály, Verbovčík 21, 071 01 Michalovce, IČO: 32678568","400,79 € s DPH",05.05.2022,12.05.2022,platná, 205,potraviny,,"dodávateľ: Anton Demko, Špitálska 25, 071 01 Michalovce, IČO: 37316125","657,92 € s DPH",07.07.2021,19.07.2021,platná, 205,materiál,,"dodávateľ: Zlatena s.r.o., Námestie osloboditeľov 10, 071 01 Michalovce, IČO: 47467517","462,00 € s DPH",05.05.2020,06.05.2020,platná, 206,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","47,20 € s DPH",09.04.2024,24.04.2024,platná, 206,nákup DHIM,,"dodávateľ: HARD PLUS, spol. s r. o., Mojmírova 3, 071 01 Michalovce, prevádzka: Okružná 92A, IČO: 36175684","356,00 € s DPH",18.04.2023,09.05.2023,platná, 206,materiál,,"dodávateľ: BaB SK s.r.o., Gorazdova 3, 071 01 Michalovce, IČO: 36802352","75,80 € s DPH",05.05.2022,12.05.2022,platná, 206,potraviny,,"dodávateľ: Anton Demko, Špitálska 25, 071 01 Michalovce, IČO: 37316125","361,37 € s DPH",07.07.2021,19.07.2021,platná, 206,materiál,,"dodávateľ: Peter Bajus PEI - TERM, Severná 8, 071 01 Michalovce, IČO: 43190201","14,47 € s DPH",11.05.2020,19.05.2020,platná, 207,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","25,99 € s DPH",09.04.2024,24.04.2024,platná, 207,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","92,95 € s DPH",18.04.2023,17.05.2023,platná, 207,potraviny,,"dodávateľ: FIPEK s.r.o., 072 41 Remetské Hámre 85, IČO: 45897077","620,55 € s DPH",05.05.2022,12.05.2022,platná, 207,služba,,"dodávateľ: INŠTALACENTRUM s.r.o., P. O. Hviezdoslava 3661, Michalovce, IČO: 44695292","132,48 € s DPH",07.07.2021,19.07.2021,platná, 207,materiál,,"dodávateľ: Ing. Ľuboslav Vasiľ - ARCUS baliace materiály, Verbovčík 21, 071 01 Michalovce, IČO: 32678568","354,96 € s DPH",11.05.2020,19.05.2020,platná, 208,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","9,59 € s DPH",09.04.2024,24.04.2024,platná, 208,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","67,93 € s DPH",18.04.2023,17.05.2023,platná, 208,potraviny,,"dodávateľ: FIPEK s.r.o., 072 41 Remetské Hámre 85, IČO: 45897077","30,53 € s DPH",05.05.2022,12.05.2022,platná, 208,materiál,,"dodávateľ: Ing. Peter Balint - 3trade, Močarianska 3, 071 01 Michalovce, IČO: 40035859","45,10 € s DPH",07.07.2021,12.07.2021,platná, 208,materiál,,"dodávateľ: LUKACEK s.r.o., Močarianska 10, 071 01 Michalovce, IČO: 36586218","18,91 € s DPH",11.05.2020,19.05.2020,platná, 209,materiál,,"dodávateľ: TRIPARK s.r.o., Priemyselná 5813, Stavebniny STAVOMAT, 071 01 Michalovce, IČO: 36210340","122,23 € s DPH",09.04.2024,23.04.2024,platná, 209,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","128,62 € s DPH",18.04.2023,17.05.2023,platná, 209,potraviny,,"dodávateľ: FIPEK s.r.o., 072 41 Remetské Hámre 85, IČO: 45897077","127,19 € s DPH",05.05.2022,12.05.2022,platná, 209,vodné a stočné,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 17078385","713,22 € s DPH",07.07.2021,19.07.2021,platná, 209,materiál,,"dodávateľ: VATI Veľkoobchod elektroinštalačného materiálu, Zeleninárska 2, 071 01 Michalovce, IČO: 35452722","27,76 € s DPH",11.05.2020,19.05.2020,platná, 21,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","170,47 € s DPH",26.01.2024,26.02.2024,platná, 21,tyčový mixér - OV,,"dodávateľ: OKAY Slovakia, spol. s r.o., Černyševského 1287/10, 851 01 Bratislava, IČO: 35825979","115,00 € s DPH",30.01.2023,07.02.2023,platná, 21,predplatné,,"dodávateľ: Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava, IČO: 35908718","26,00 € s DPH",28.01.2022,08.02.2022,platná, 21,služba,,"dodávateľ: HARD PLUS, spol. s r.o., Mojmírova 3, Michalovce, prevádzka: Okružná 92/A, MI, IČO: 36175684","138,00 € s DPH",08.02.2021,22.02.2021,platná, 21,potraviny,,"dodávateľ: bidf, Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","56,98 € s DPH",22.01.2020,17.02.2020,platná, 210,služba,,"dodávateľ: PZS SM - Práca a zdravie, Saleziánov 1284/8, 071 01 Michalovce, IČO: 36828661","86,80 € s DPH",09.04.2024,26.04.2024,platná, 210,nákup DHIM,,"dodávateľ: NK-PLUS s.r.o., Vajanského 65, 071 01 Michalovce, IČO: 46407260","571,00 € s DPH",18.04.2023,02.05.2023,platná, 210,potraviny,,"dodávateľ: LABAŠ s.r.o., Textilná 1, 040 12 Košice, IČO: 36183181","436,48 € s DPH",06.05.2022,12.05.2022,platná, 210,potraviny,,"dodávateľ: Anna Balogová Zelenina V.A.M., 072 37 Lastomír 397, IČO: 31964753","1 219,23 € s DPH",08.07.2021,19.07.2021,platná, 211,služba,,"dodávateľ: RAINBOW ONE s.r.o., Gorazda Zvonického 18, 071 01 Michalovce, IČO: 43988971","206,82 € s DPH",09.04.2024,19.04.2024,platná, 211,tlač brožúr a letákov,,"dodávateľ: LIPA s.r.o. - registrovaný sociálny podnik, Nám. osloboditeľov 10, 071 01 Michalovce, IČO: 47634308","185,76 € s DPH",18.04.2023,02.05.2023,platná, 211,potraviny,,"dodávateľ: Anton Demko, Špitálska 25, 071 01 Michalovce, IČO: 37316125","64,45 € s DPH",06.05.2022,12.05.2022,platná, 211,potraviny,,"dodávateľ: Anna Balogová Zelenina V.A.M., 072 37 Lastomír 397, IČO: 31964753","956,11 € s DPH",08.07.2021,19.07.2021,platná, 211,materiál,,"dodávateľ: PPG - Deco Slovakia, s.r.o., Priemyselná 5813, 071 01 Michalovce, IČO: 31633200","90,80 € s DPH",11.05.2020,19.05.2020,platná, 212,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","35,08 € s DPH",10.04.2024,24.04.2024,platná, 212,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","96,25 € s DPH",19.04.2023,17.05.2023,platná, 212,potraviny,,"dodávateľ: Anton Demko, Špitálska 25, 071 01 Michalovce, IČO: 37316125","738,41 € s DPH",06.05.2022,12.05.2022,platná, 212,služba,,"dodávateľ: RAINBOW ONE s.r.o., Štefánikova 12, 071 01 Michalovce, IČO: 43988971","113,35 € s DPH",08.07.2021,19.07.2021,platná, 212,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","28,79 € s DPH",11.05.2020,19.05.2020,platná, 213,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","9,59 € s DPH",10.04.2024,24.04.2024,platná, 213,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","186,55 € s DPH",25.04.2023,17.05.2023,platná, 213,potraviny,,"dodávateľ: Anton Demko, Špitálska 25, 071 01 Michalovce, IČO: 37316125","492,92 € s DPH",06.05.2022,12.05.2022,platná, 213,materiál,,"dodávateľ: Ing. Ľuboslav Vasiľ - ARCUS baliace materiály, Verbovčík 21, 071 01 Michalovce, IČO: 32678568","195,91 € s DPH",12.07.2021,19.07.2021,platná, 213,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","43,00 € s DPH",11.05.2020,19.05.2020,platná, 214,potraviny,,"dodávateľ: Anna Balogová Zelenina V.A.M., 072 37 Lastomír 397, IČO: 31964753","388,03 € s DPH",11.04.2024,22.04.2024,platná, 214,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","100,01 € s DPH",02.05.2023,17.05.2023,platná, 214,potraviny,,"dodávateľ: Anton Demko, Špitálska 25, 071 01 Michalovce, IČO: 37316125","305,21 € s DPH",06.05.2022,12.05.2022,platná, 214,materiál,,"dodávateľ: Ing. Ľuboslav Vasiľ - ARCUS baliace materiály, Verbovčík 21, 071 01 Michalovce, IČO: 32678568","187,02 € s DPH",12.07.2021,19.07.2021,platná, 214,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","35,66 € s DPH",11.05.2020,19.05.2020,platná, 215,potraviny,,"dodávateľ: Anton Demko, Špitálska 25, 071 01 Michalovce, IČO: 37316125","366,12 € s DPH",11.04.2024,22.04.2024,platná, 215,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","275,50 € s DPH",02.05.2023,17.05.2023,platná, 215,služba,,"dodávateľ: PZS SM - Práca a zdravie, s.r.o., Saleziánov 1284/8, 071 01 Michalovce, IČO: 36828661","99,40 € s DPH",06.05.2022,12.05.2022,platná, 215,kvety,,"dodávateľ: Agáta Seková - KVETY DARČEKY, Vinné 459, prevádzka: Hollého 4, Michalovce, IČO: 37317288","60,00 € s DPH",12.07.2021,19.07.2021,platná, 215,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","33,44 € s DPH",11.05.2020,19.05.2020,platná, 216,elektrická energia,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","1 374,41 € s DPH",15.04.2024,29.04.2024,platná, 216,služba,,"dodávateľ: ESPIK Group s.r.o., 065 43 Orlov 133, IČO: 46754768","50,40 € s DPH",03.05.2023,17.05.2023,platná, 216,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","33,00 € s DPH",06.05.2022,12.05.2022,platná, 216,vodné a stočné,,"dodávateľ: Spojená škola internátna, Školská 10, 071 01 Michalovce, IČO: 17080789","216,52 € s DPH",12.07.2021,19.07.2021,platná, 216,služba,,"dodávateľ: Spojená škola internátna, Školská 10, 071 01 Michalovce, IČO: 17080789","35,27 € s DPH",12.05.2020,19.05.2020,platná, 217,elektrická energia,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","1 447,52 € s DPH",15.04.2024,29.04.2024,platná, 217,potraviny,,"dodávateľ: Anna Balogová Zelenina V.A.M., 072 37 Lastomír 397, IČO: 31964753","244,81 € s DPH",03.05.2023,12.05.2023,platná, 217,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","34,33 € s DPH",06.05.2022,12.05.2022,platná, 217,zemný plyn,,"dodávateľ: Spojená škola internátna, Školská 10, 071 01 Michalovce, IČO: 17080789","157,10 € s DPH",12.07.2021,19.07.2021,platná, 217,služba,,"dodávateľ: Spojená škola internátna, Školská 10, 071 01 Michalovce, IČO: 17080789","183,07 € s DPH",12.05.2020,19.05.2020,platná, 218,zemný plyn,,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","107,00 € s DPH",03.04.2024,30.04.2024,platná, 218,potraviny,,"dodávateľ: Anton Demko, Špitálska 25, 071 01 Michalovce, IČO: 37316125","56,94 € s DPH",03.05.2023,17.05.2023,platná, 218,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","28,08 € s DPH",06.05.2022,12.05.2022,platná, 218,el.energia,,"dodávateľ: Spojená škola internátna, Školská 10, 071 01 Michalovce, IČO: 17080789","48,77 € s DPH",12.07.2021,19.07.2021,platná, 218,služba,,"dodávateľ: Beáta Piľová Kaderníctvo, 072 13 Senné, prev. Nám. osloboditeľov 84, Michalovce, IČO: 102405291","400,00 € s DPH",12.05.2020,15.06.2020,platná, 219,internet,,"dodávateľ: HARD PLUS, spol. s r.o., Mojmírova 3, prevádzka: Okružná 92A, Michalovce, IČO: 36175684","138,00 € s DPH",03.04.2024,23.04.2024,platná, 219,potraviny,,"dodávateľ: Anton Demko, Špitálska 25, 071 01 Michalovce, IČO: 37316125","653,76 € s DPH",03.05.2023,17.05.2023,platná, 219,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","9,59 € s DPH",06.05.2022,12.05.2022,platná, 219,výpočtová technika,,"dodávateľ: HARD PLUS, spol. s r.o., Mojmírova 3, 071 01 Michalovce, prevádzka: Okružná 92A,MI, IČO: 36175684","238,00 € s DPH",12.07.2021,19.07.2021,platná, 219,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","9,94 € s DPH",12.05.2020,19.05.2020,platná, 22,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","36,04 € s DPH",26.01.2024,26.02.2024,platná, 22,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","378,14 € s DPH",30.01.2023,23.02.2023,platná, 22,vodné a stočné,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","292,85 € s DPH",31.01.2022,08.02.2022,platná, 22,služba,,"dodávateľ: Minet Slovakia s.r.o., Masarykova 6365/108, Michalovce, IČO: 36586498","35,40 € s DPH",08.02.2021,22.02.2021,platná, 22,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","53,68 € s DPH",22.01.2020,17.02.2020,platná, 22/2022,kancelárske potreby,,"dodávateľ: MIPA MI, s.r.o., Stavbárov 3, 071 01 Michalovce, IČO: 52696871","43,75 € s DPH",28.02.2022,07.03.2022,platná, 220,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","212,05 € s DPH",03.04.2024,02.05.2024,platná, 220,služba,,"dodávateľ: RAINBOW ONE s.r.o., Štefánikova 12, 071 01 Michalovce, IČO: 43988971","210,36 € s DPH",03.05.2023,17.05.2023,platná, 220,potraviny,,"dodávateľ: Anna Balogová Zelenina V.A.M., 072 37 Lastomír 397, IČO: 31964753","73,16 € s DPH",09.05.2022,12.05.2022,platná, 220,výpočtová technika,,"dodávateľ: HARD PLUS, spol. s r.o., Mojmírova 3, 071 01 Michalovce, prevádzka: Okružná 92A,MI, IČO: 36175684","128,80 € s DPH",12.07.2021,19.07.2021,platná, 220,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","30,83 € s DPH",12.05.2020,19.05.2020,platná, 221,energetické služby,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","8 312,55 € s DPH",04.04.2024,30.04.2024,platná, 221,výpočtová technika,,"dodávateľ: HARD PLUS, spol. s r. o., Mojmírova 3, 071 01 Michalovce, prevádzka: Okružná 92A, IČO: 36175684","768,00 € s DPH",03.05.2023,11.05.2023,platná, 221,potraviny,,"dodávateľ: Zelenina V.A.M., 072 37 Lastomír 397, IČO: 31964753","1 024,57 € s DPH",09.05.2022,12.05.2022,platná, 221,výpočtová technika,,"dodávateľ: HARD PLUS, spol. s r.o., Mojmírova 3, 071 01 Michalovce, prevádzka: Okružná 92A,MI, IČO: 36175684","209,40 € s DPH",12.07.2021,19.07.2021,platná, 221,materiál,,"dodávateľ: TRIPARK s.r.o., Stavebniny STAVOMAT, Priemyselná 5813, 071 01 Michalovce, IČO: 36210340","21,79 € s DPH",15.05.2020,19.05.2020,platná, 222,služba,,"dodávateľ: osobnyudaj.sk, s.r.o., DUETT Business Residence, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice, IČO: 50528041","58,80 € s DPH",04.04.2024,15.04.2024,platná, 222,výpočtová technika,,"dodávateľ: HARD PLUS, spol. s r. o., Mojmírova 3, 071 01 Michalovce, prevádzka: Okružná 92A, IČO: 36175684","999,60 € s DPH",03.05.2023,17.05.2023,platná, 222,potraviny,,"dodávateľ: Zelenina V.A.M., 072 37 Lastomír 397, IČO: 31964753","1 191,70 € s DPH",09.05.2022,12.05.2022,platná, 222,výpočtová technika,,"dodávateľ: HARD PLUS, spol. s r.o., Mojmírova 3, 071 01 Michalovce, prevádzka: Okružná 92A,MI, IČO: 36175684","843,80 € s DPH",13.07.2021,19.07.2021,platná, 222,služba,,"dodávateľ: Osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice, IČO: 50528041","58,80 € s DPH",04.05.2020,28.05.2020,platná, 223,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","117,80 € s DPH",05.04.2024,02.05.2024,platná, 223,vodné a stočné,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","1 021,00 € s DPH",03.05.2023,17.05.2023,platná, 223,materiál,,"dodávateľ: GULAROS, s.r.o., 086 46 Hankovce 45, IČO: 50581546","25,50 € s DPH",09.05.2022,12.05.2022,platná, 223,služba,,"dodávateľ: PZS SM - Práca a zdravie, s.r.o., Saleziánov 1284/8, 071 01 Michalovce, IČO: 36828661","99,40 € s DPH",13.07.2021,19.07.2021,platná, 223,plyn,,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","53,00 € s DPH",05.05.2020,28.05.2020,platná, 224,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","97,97 € s DPH",05.04.2024,02.05.2024,platná, 224,služba,,"dodávateľ: Ladislav Lechman, Kapušianska 44, 071 01 Michalovce, IČO: 32673108","84,00 € s DPH",03.05.2023,17.05.2023,platná, 224,kancelárske potreby,,"dodávateľ: MIPA MI, s.r.o., Stavbárov 3, 071 01 Michalovce, IČO: 52696871","155,02 € s DPH",09.05.2022,12.05.2022,platná, 224,potraviny,,"dodávateľ: Anna Balogová Zelenina V.A.M., 072 37 Lastomír 397, IČO: 31964753","33,83 € s DPH",13.07.2021,19.07.2021,platná, 224,služba,,"dodávateľ: Minet Slovakia s.r.o., Masarykova 6365/108, 071 01 Michalovce, IČO: 36586498","35,40 € s DPH",05.05.2020,28.05.2020,platná, 225,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","168,57 € s DPH",05.04.2024,02.05.2024,platná, 225,potraviny,,"dodávateľ: MI holding s.r.o., Sama Chalupku 6296/20F, 071 01 Michalovce, IČO: 51745020","60,00 € s DPH",03.05.2023,17.05.2023,platná, 225,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","9,59 € s DPH",10.05.2022,13.05.2022,platná, 225,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","31,09 € s DPH",13.07.2021,19.07.2021,platná, 225,služba,,"dodávateľ: Royal Business Corporation s.r.o., Mlynská 27, 040 01 Košice, IČO: 45391611",,05.05.2020,28.05.2020,platná, 226,potraviny,,"dodávateľ: Michaela Danilovičová - MIDA, Vybuchanec 1075, 071 01 Nacina Ves, prevádzka: Zalužice 121, IČO: 53342771","36,00 € s DPH",05.04.2024,30.04.2024,platná, 226,materiál,,"dodávateľ: Ing. Ľuboslav Vasiľ ARCUS - BALIACE MATERIÁLY, Verbovčík 131/21, 071 01 Michalovce, IČO: 32678568","75,36 € s DPH",04.05.2023,17.05.2023,platná, 226,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","34,40 € s DPH",10.05.2022,13.05.2022,platná, 226,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","9,59 € s DPH",13.07.2021,19.07.2021,platná, 226,poistné,,"dodávateľ: Generali Poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, IČO: 35709332","542,65 € s DPH",05.05.2020,28.05.2020,platná, 227,potraviny,,"dodávateľ: CVDS s.r.o., Nábr. sv. Cyrila 47, 971 01 Prievidza, IČO: 36294934","21,67 € s DPH",08.04.2024,30.04.2024,platná, 227,materiál,,"dodávateľ: Ing. Ľuboslav Vasiľ ARCUS - BALIACE MATERIÁLY, Verbovčík 131/21, 071 01 Michalovce, IČO: 32678568","320,94 € s DPH",04.05.2023,17.05.2023,platná, 227,PHL,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832","132,25 € s DPH",10.05.2022,13.05.2022,platná, 227,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","34,33 € s DPH",13.07.2021,19.07.2021,platná, 227,služba,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","8 312,55 € s DPH",05.05.2020,28.05.2020,platná, 228,potraviny,,"dodávateľ: CVDS s.r.o., Nábr. sv. Cyrila 47, 971 01 Prievidza, IČO: 36294934","42,26 € s DPH",08.04.2024,30.04.2024,platná, 228,služba,,"dodávateľ: HARD PLUS, spol. s r. o., Mojmírova 3, 071 01 Michalovce, prevádzka: Okružná 92A, IČO: 36175684","180,00 € s DPH",04.05.2023,17.05.2023,platná, 228,potraviny,,"dodávateľ: Anna Balogová Zelenina V.A.M., 072 37 Lastomír 397, IČO: 31964753","388,51 € s DPH",10.05.2022,13.05.2022,platná, 228,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","44,35 € s DPH",13.07.2021,19.07.2021,platná, 228,PHM,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832","51,54 € s DPH",18.05.2020,28.05.2020,platná, 229,DHIM,,"dodávateľ: VP-TECHNIKA s.r.o., Pod hradom 407/28, 07222 Strážske, prevádzka: J. Hollého 60, Michalovce, IČO: 46912231","648,19 € s DPH",09.04.2024,30.04.2024,platná, 229,účtovné súvsťažnosti,,"dodávateľ: Regionálne vzdelávacie centrum Košice, Hlavná 68, 040 01 Košice, IČO: 31268650","44,00 € s DPH",04.05.2023,17.05.2023,platná, 229,zemný plyn,,"dodávateľ: Spojená škola internátna, Školská 10, 071 01 Michalovce, IČO: 17080789","394,82 € s DPH",11.05.2022,13.05.2022,platná, 229,PHM,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832","109,23 € s DPH",13.07.2021,19.07.2021,platná, 229,materiál,,"dodávateľ: Poľnosev s.r.o., Priemyselná 5795, 071 01 Michalovce, IČO: 36598496","70,79 € s DPH",18.05.2020,28.05.2020,platná, 23,potraviny,,"dodávateľ: CVDS s.r.o., Nábr. sv. Cyrila 47, 971 01 Prievidza, IČO: 36294934","44,34 € s DPH",29.01.2024,20.02.2024,platná, 23,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","183,72 € s DPH",30.01.2023,23.02.2023,platná, 23,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","92,80 € s DPH",31.01.2022,08.02.2022,platná, 23,oprava osvetlenia v objekte školy,,"dodávateľ: Ing. Jenčík Jozef, Slovenská 2, Michalovce, IČO: 41503210","4 981,92 € s DPH",08.02.2021,22.02.2021,platná, 23,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","173,64 € s DPH",22.01.2020,17.02.2020,platná, 230,materiál,,"dodávateľ: Poľnosev s.r.o., Priemyselná 5795, 071 01 Michalovce, IČO: 36598496","144,53 € s DPH",09.04.2024,22.04.2024,platná, 230,materiál,,"dodávateľ: HARD PLUS, spol. s r. o., Mojmírova 3, 071 01 Michalovce, prevádzka: Okružná 92A, IČO: 36175684","610,44 € s DPH",04.05.2023,17.05.2023,platná, 230,el.energia,,"dodávateľ: Spojená škola internátna, Školská 10, 071 01 Michalovce, IČO: 17080789","80,10 € s DPH",11.05.2022,13.05.2022,platná, 230,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","46,49 € s DPH",14.07.2021,19.07.2021,platná, 230,materiál,,"dodávateľ: Ing. Jozef Jenčík, Slovenská 2, 071 01 Michalovce, IČO: 41503210","656,90 € s DPH",19.05.2020,28.05.2020,platná, 231,internet,,"dodávateľ: Minet Slovakia s.r.o., Masarykova 6365/108, 071 01 Michalovce, IČO: 36586498","79,00 € s DPH",09.04.2024,16.04.2024,platná, 231,kancelárske potreby,,"dodávateľ: MIPA MI, s.r.o., Stavbárov 3, 071 01 Michalovce, IČO: 52696871","133,67 € s DPH",04.05.2023,17.05.2023,platná, 231,služba,,"dodávateľ: RAINBOW ONE s.r.o., Štefánikova 12, 071 01 Michalovce, IČO: 43988971","149,76 € s DPH",11.05.2022,13.05.2022,platná, 231,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","9,59 € s DPH",14.07.2021,19.07.2021,platná, 231,služba,,"dodávateľ: HARD PLUS, spol. s r.o., Mojmírova 3, 071 01 Michalovce, prevádzka: S. Chalupku, Michalovce, IČO: 36175684","138,00 € s DPH",19.05.2020,28.05.2020,platná, 232,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","179,13 € s DPH",09.04.2024,02.05.2024,platná, 232,materiál,,"dodávateľ: HARD PLUS, spol. s r. o., Mojmírova 3, 071 01 Michalovce, prevádzka: Okružná 92A, IČO: 36175684","951,96 € s DPH",04.05.2023,17.05.2023,platná, 232,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","29,74 € s DPH",14.07.2021,19.07.2021,platná, 232,mateiál,,"dodávateľ: HARD PLUS, spol. s r.o., Mojmírova 3, 071 01 Michalovce, prevádzka: S. Chalupku, Michalovce, IČO: 36175684","310,20 € s DPH",19.05.2020,28.05.2020,platná, 232,materiál,,"dodávateľ: PPG - Deco Slovakia, s.r.o., Priemyselná 5813, 071 01 Michalovce, IČO: 31633200","11,70 € s DPH",11.05.2022,,platná, 233,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","219,44 € s DPH",10.04.2024,03.05.2024,platná, 233,služba,,"dodávateľ: PZS SM - Práca a zdravie, Saleziánov 1284/8, 071 01 Michalovce, IČO: 36828661","86,80 € s DPH",09.05.2023,30.05.2023,platná, 233,el.energia,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","2 188,68 € s DPH",11.05.2022,13.05.2022,platná, 233,potraviny,,"dodávateľ: Anton Demko, Špitálska 25, 071 01 Michalovce, IČO: 37316125","78,34 € s DPH",15.07.2021,19.07.2021,platná, 233,materiál,,"dodávateľ: Vladimír Zajac Záhradníctvo, Masarykova 10, 071 01 Michalovce, IČO: 35455241","157,50 € s DPH",19.05.2020,28.05.2020,platná, 234,materiál,,"dodávateľ: PPG Deco Slovakia, s.r.o., Priemyselná 5813, Stavebniny STAVOMAT, 071 01 Michalovce, IČO: 31633200","223,46 € s DPH",10.04.2024,02.05.2024,platná, 234,potraviny,,"dodávateľ: Anna Balogová Zelenina V.A.M., 072 37 Lastomír 397, IČO: 31964753","1 577,79 € s DPH",09.05.2023,17.05.2023,platná, 234,el.energia,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","1 792,38 € s DPH",11.05.2022,13.05.2022,platná, 234,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","36,66 € s DPH",15.07.2021,19.07.2021,platná, 234,DHM,,"dodávateľ: SOŠ drevárska, Filinského 7, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 42096642","3 570,00 € s DPH",20.05.2020,28.05.2020,platná, 235,zákusky,,"dodávateľ: Mgr. Janette Sotáková, TOP TORTY, Severná 3594/12, 071 01 Michalovce, IČO: 40006557","168,19 € s DPH",05.04.2024,02.05.2024,platná, 235,potraviny,,"dodávateľ: Anna Balogová Zelenina V.A.M., 072 37 Lastomír 397, IČO: 31964753","1 318,73 € s DPH",09.05.2023,17.05.2023,platná, 235,výpočtová technika-materiál,,"dodávateľ: HARD PLUS, spol. s r.o., Mojmírova 3, 071 01 Michalovce, prevádzka: Okružná 92A,MI, IČO: 36175684","635,16 € s DPH",12.05.2022,13.05.2022,platná, 235,potraviny,,"dodávateľ: Anna Balogová Zelenina V.A.M., 072 37 Lastomír 397, IČO: 31964753","128,96 € s DPH",16.07.2021,19.07.2021,platná, 235,materiál,,"dodávateľ: Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 31592503","32,57 € s DPH",21.05.2020,28.05.2020,platná, 236,dataprojektor,,"dodávateľ: HARD PLUS, spol. s r.o., Mojmírova 3, prevádzka: Okružná 92A, Michalovce, IČO: 36175684","1 638,00 € s DPH",15.04.2024,02.05.2024,platná, 236,potraviny,,"dodávateľ: Anna Balogová Zelenina V.A.M., 072 37 Lastomír 397, IČO: 31964753","60,24 € s DPH",09.05.2023,17.05.2023,platná, 236,výpočtová technika-inštalácia WIFI pripojenia,,"dodávateľ: HARD PLUS, spol. s r.o., Mojmírova 3, 071 01 Michalovce, prevádzka: Okružná 92A,MI, IČO: 36175684","1 230,00 € s DPH",12.05.2022,13.05.2022,platná, 236,potraviny,,"dodávateľ: Anna Balogová Zelenina V.A.M., 072 37 Lastomír 397, IČO: 31964753","329,22 € s DPH",16.07.2021,19.07.2021,platná, 236,materiál,,"dodávateľ: PPG - Deco Slovakia, s.r.o., Priemyselná 5813, 071 01 Michalovce, IČO: 31633200","57,73 € s DPH",25.05.2020,28.05.2020,platná, 237,dataprojektor,,"dodávateľ: HARD PLUS, spol. s r.o., Mojmírova 3, prevádzka: Okružná 92A, Michalovce, IČO: 36175684","1 782,00 € s DPH",15.04.2024,02.05.2024,platná, 237,potraviny,,"dodávateľ: FIPEK s.r.o., 072 41 Remetské Hámre 85, IČO: 45897077","124,02 € s DPH",09.05.2023,17.05.2023,platná, 237,energetické služby,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","8 312,55 € s DPH",03.05.2022,23.05.2022,platná, 237,školenie,,"dodávateľ: ALKP-Asociácia lektorov a kariérnych poradcov, Partizánska cesta 9, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42303478","390,00 € s DPH",02.07.2021,29.07.2021,platná, 237,materiál,,"dodávateľ: Mountfield SK, s.r.o., Humenská cesta 4, 071 01 Michalovce, IČO: 36377147","35,80 € s DPH",27.05.2020,28.05.2020,platná, 238,oprava žalúzií,,"dodávateľ: Hadek Jozef, Lesné 63, 071 01 Michalovce, IČO: 34565566","491,40 € s DPH",16.04.2024,02.05.2024,platná, 238,potraviny,,"dodávateľ: FIPEK s.r.o., 072 41 Remetské Hámre 85, IČO: 45897077","3,54 € s DPH",09.05.2023,17.05.2023,platná, 238,potraviny,,"dodávateľ: CVDS spol. s r. o., Nábr. Sv. Cyrila 47, 971 01 Prievidza, IČO: 36294934","12,88 € s DPH",03.05.2022,23.05.2022,platná, 238,služba,,"dodávateľ: Osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice, IČO: 50528041","58,80 € s DPH",02.07.2021,29.07.2021,platná, 238,vodné a stočné,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","250,79 € s DPH",01.06.2020,15.06.2020,platná, 239,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","235,58 € s DPH",16.04.2024,13.05.2024,platná, 239,potraviny,,"dodávateľ: FIPEK s.r.o., 072 41 Remetské Hámre 85, IČO: 45897077","884,75 € s DPH",09.05.2023,17.05.2023,platná, 239,potraviny,,"dodávateľ: CVDS spol. s r. o., Nábr. Sv. Cyrila 47, 971 01 Prievidza, IČO: 36294934","129,80 € s DPH",03.05.2022,23.05.2022,platná, 239,energetické služby,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","8 312,55 € s DPH",06.07.2021,30.07.2021,platná, 239,služby,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","5 352,12 € s DPH",01.06.2020,15.06.2020,platná, 24,potraviny,,"dodávateľ: CVDS s.r.o., Nábr. sv. Cyrila 47, 971 01 Prievidza, IČO: 36294934","61,37 € s DPH",29.01.2024,20.02.2024,platná, 24,služba,,"dodávateľ: Ladislav Lechman, Kapušianska 44, 071 01 Michalovce, IČO: 32673108","84,00 € s DPH",31.01.2023,23.02.2023,platná, 24,potraviny,,"dodávateľ: Anton Demko, Špitálska 25, 071 01 Michalovce, IČO: 37316125","503,34 € s DPH",01.02.2022,08.02.2022,platná, 24,energetické služby,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 21, Bratislava, IČO: 46782532","8 312,55 € s DPH",08.02.2021,22.02.2021,platná, 24,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","188,09 € s DPH",24.01.2020,17.02.2020,platná, 240,materiál,,"dodávateľ: Elektroservis VALTIM, Obrancov mieru 9, 071 01 Michalovce, IČO: 30296102","26,00 € s DPH",16.04.2024,02.05.2024,platná, 240,potraviny,,"dodávateľ: FIPEK s.r.o., 072 41 Remetské Hámre 85, IČO: 45897077","88,64 € s DPH",09.05.2023,17.05.2023,platná, 240,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","18,76 € s DPH",03.05.2022,23.05.2022,platná, 240,zemný plyn,,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","34,00 € s DPH",07.07.2021,30.07.2021,platná, 240,služba,,"dodávateľ: Royal Business Corporation s.r.o., Mlynská 27, 040 01 Košice, IČO: 45391611","67,20 € s DPH",04.06.2020,15.06.2020,platná, 241,oprava wc,,"dodávateľ: Štefan Harvila, 067 12 Hankovce 131, IČO: 37371649","6 397,92 € s DPH",17.04.2024,02.05.2024,platná, 241,služba,,"dodávateľ: ROYAL business corporation s.r.o., Mlynská 27, 040 01 Košice, IČO: 45391611","67,20 € s DPH",09.05.2023,17.05.2023,platná, 241,služba,,"dodávateľ: Royal Business Corporation s.r.o., Mlynská 27, 040 01 Košice, IČO: 45391611","67,20 € s DPH",05.05.2022,23.05.2022,platná, 241,výpočtová technika,,"dodávateľ: HARD PLUS, spol. s r.o., Mojmírova 3, 071 01 Michalovce, prevádzka: Okružná 92A,MI, IČO: 36175684","5 983,97 € s DPH",09.07.2021,30.07.2021,platná, 241,materiál,,"dodávateľ: PPG - Deco Slovakia, s.r.o., Priemyselná 5813, 071 01 Michalovce, IČO: 31633200","52,79 € s DPH",04.06.2020,15.06.2020,platná, 242,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","311,42 € s DPH",17.04.2024,17.05.2024,platná, 242,aktualizačné vzdelávanie učiteľov,,"dodávateľ: Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo, Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava, IČO: 35908718","1 840,00 € s DPH",09.05.2023,18.05.2023,platná, 242,služba,,"dodávateľ: Osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice, IČO: 50528041","58,80 € s DPH",05.05.2022,23.05.2022,platná, 242,internetové služby,,"dodávateľ: HARD PLUS, spol. s r.o., Mojmírova 3, 071 01 Michalovce, prevádzka: Okružná 92A,MI, IČO: 36175684","69,00 € s DPH",09.07.2021,30.07.2021,platná, 242,materiál,,"dodávateľ: MIPA MI, s.r.o., Stavbárov 3, 071 01 Michalovce, IČO: 52696871","49,76 € s DPH",04.06.2020,15.06.2020,platná, 243,oprava a výmena vodovodných batérií,,"dodávateľ: Alexander Zálešák, 072 11 Iňačovce 211, IČO: 46322931","2 000,00 € s DPH",17.04.2024,25.04.2024,platná, 243,potraviny,,"dodávateľ: Anton Demko, Špitálska 25, 071 01 Michalovce, IČO: 37316125","681,44 € s DPH",10.05.2023,17.05.2023,platná, 243,internet,,"dodávateľ: Minet Slovakia s.r.o., Masarykova 6365/108, 071 01 Michalovce, IČO: 36586498","35,40 € s DPH",05.05.2022,23.05.2022,platná, 243,internetové služby,,"dodávateľ: Minet Slovakia s.r.o., Masarykova 6365/108, 071 01 Michalovce, IČO: 36586498","35,40 € s DPH",09.07.2021,30.07.2021,platná, 243,materiál,,"dodávateľ: VATI Veľkoobchod elektroinštalačného materiálu, Zeleninárska 2, 071 01 Michalovce, IČO: 35452722","92,60 € s DPH",04.06.2020,15.06.2020,platná, 244,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","169,53 € s DPH",19.04.2024,17.05.2024,platná, 244,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","9,59 € s DPH",11.05.2023,17.05.2023,platná, 244,zemný plyn,,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","36,00 € s DPH",05.05.2022,23.05.2022,platná, 244,služba,,"dodávateľ: C - bau, spol. s r. o., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, IČO: 31365787","1 870,87 € s DPH",23.07.2021,30.07.2021,platná, 244,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","33,44 € s DPH",09.06.2020,15.06.2020,platná, 245,preprava žiakov,,"dodávateľ: TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o., Staničná 3, 071 01 Michalovce, IČO: 44792123","209,20 € s DPH",19.04.2024,06.05.2024,platná, 245,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","25,13 € s DPH",11.05.2023,17.05.2023,platná, 245,internet,,"dodávateľ: HARD PLUS, spol. s r.o., Mojmírova 3, 071 01 Michalovce, prevádzka: Okružná 92A,MI, IČO: 36175684","138,00 € s DPH",06.05.2022,23.05.2022,platná, 245,materiál,,"dodávateľ: Peter Bajus PEI - TERM, Severná 8, 071 01 Michalovce, IČO: 43190201","227,95 € s DPH",20.07.2021,23.07.2021,platná, 245,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","24,16 € s DPH",09.06.2020,15.06.2020,platná, 245,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","24,16 € s DPH",09.06.2020,15.06.2020,platná, 246,preprava žiakov,,"dodávateľ: TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o., Staničná 3, 071 01 Michalovce, IČO: 44792123","200,00 € s DPH",19.04.2024,06.05.2024,platná, 246,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","33,05 € s DPH",11.05.2023,30.05.2023,platná, 246,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","314,38 € s DPH",06.05.2022,23.05.2022,platná, 246,potraviny,,"dodávateľ: Zelenina V.A.M., 072 37 Lastomír 397, IČO: 31964753","400,00 € s DPH",26.07.2021,10.08.2021,platná, 246,PHM,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832","62,71 € s DPH",09.06.2020,15.06.2020,platná, 247,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","122,03 € s DPH",24.04.2024,17.05.2024,platná, 247,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","34,33 € s DPH",11.05.2023,17.05.2023,platná, 247,DHIM,,"dodávateľ: NAY a.s.,, Tuhovská 15, 830 06 Bratislava, IČO: 35739487","1 788,00 € s DPH",10.05.2022,23.05.2022,platná, 247,potraviny,,"dodávateľ: FIPEK s.r.o., 072 41 Remetské Hámre 85, IČO: 45897077","4,36 € s DPH",02.08.2021,18.08.2021,platná, 247,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","43,00 € s DPH",10.06.2020,15.06.2020,platná, 248,potraviny,,"dodávateľ: CVDS s.r.o., Nábr. sv. Cyrila 47, 971 01 Prievidza, IČO: 36294934","227,22 € s DPH",25.04.2024,24.05.2024,platná, 248,PHL,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832","151,54 € s DPH",11.05.2023,08.06.2023,platná, 248,materiál,,"dodávateľ: Vladimír Zajac Záhradníctvo, Masarykova 10, 071 01 Michalovce, IČO: 35455241","213,70 € s DPH",10.05.2022,23.05.2022,platná, 248,materiál,,"dodávateľ: EUROGASTROP, s.r.o., Čergovská 7002/10, 080 01 Prešov, prevádzka: Slovenská 1, 082 12 Kapušany, IČO: 44137761","45,60 € s DPH",02.08.2021,18.08.2021,platná, 248,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","35,56 € s DPH",10.06.2020,15.06.2020,platná, 249,učebné pomôcky,,"dodávateľ: INTERTEC s.r.o., Hronská 6, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 00692972","173,02 € s DPH",25.04.2024,06.05.2024,platná, 249,potraviny,,"dodávateľ: Anton Demko, Špitálska 25, 071 01 Michalovce, IČO: 37316125","344,57 € s DPH",11.05.2023,17.05.2023,platná, 249,služba,,"dodávateľ: Minet Slovakia s.r.o., Masarykova 6365/108, 071 01 Michalovce, IČO: 36586498","100,00 € s DPH",10.05.2022,23.05.2022,platná, 249,materiál,,"dodávateľ: TRIPARK s.r.o., Stavebniny STAVOMAT, Priemyselná 5813, 071 01 Michalovce, IČO: 36210340","17,87 € s DPH",02.08.2021,18.08.2021,platná, 249,služba,,"dodávateľ: PZS SM - Práca a zdravie, s.r.o., Saleziánov 1284/8, 071 01 Michalovce, IČO: 36828661","102,20 € s DPH",10.06.2020,15.06.2020,platná, 25,služba,,"dodávateľ: 29 Teaam s.r.o., 072 31 Klokočov 175, IČO: 50663640","300,00 € s DPH",29.01.2024,20.02.2024,platná, 25,potraviny,,"dodávateľ: Anton Demko, Špitálska 25, 071 01 Michalovce, IČO: 37316125","35,04 € s DPH",01.02.2023,23.02.2023,platná, 25,potraviny,,"dodávateľ: Anton Demko, Špitálska 25, 071 01 Michalovce, IČO: 37316125","33,60 € s DPH",01.02.2022,08.02.2022,platná, 25,Stavebné práce na základe súpisu vykonaných prác,,"dodávateľ: TURČÍK Jozef, Vyšná Sitnica, IČO: 41580371","4 936,00 € s DPH",15.02.2021,01.03.2021,platná, 25,materiál,,"dodávateľ: Mgr. Martin Medlen - JurisDat, Ondavská 8, 821 08 Bratislava 2, IČO: 52829821","25,00 € s DPH",27.01.2020,17.02.2020,platná, 250,potraviny,,"dodávateľ: Anna Balogová Zelenina V.A.M., 072 37 Lastomír 397, IČO: 31964753","360,00 € s DPH",11.05.2023,17.05.2023,platná, 250,materiál,,"dodávateľ: Inter Cars Slovenská republika s.r.o., Ivánska cesta 2, 821 04 Bratislava, pobočka Michalovce, IČO: 35938111","313,15 € s DPH",11.05.2022,23.05.2022,platná, 250,vodné a stočné,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","577,20 € s DPH",02.08.2021,18.08.2021,platná, 250,el. energia,,"dodávateľ: Spojená škola internátna, Školská 10, 071 01 Michalovce, IČO: 17080789","39,97 € s DPH",11.06.2020,15.06.2020,platná, 251,materiál,,"dodávateľ: PPG Deco Slovakia, s.r.o., Priemyselná 5813, Stavebniny STAVOMAT, 071 01 Michalovce, IČO: 31633200","76,87 € s DPH",25.04.2024,02.05.2024,platná, 251,potraviny,,"dodávateľ: Anna Balogová Zelenina V.A.M., 072 37 Lastomír 397, IČO: 31964753","824,54 € s DPH",12.05.2023,30.05.2023,platná, 251,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","293,33 € s DPH",11.05.2022,23.05.2022,platná, 251,energetické služby,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","8 312,55 € s DPH",04.08.2021,31.08.2021,platná, 251,zemný plyn,,"dodávateľ: Spojená škola internátna, Školská 10, 071 01 Michalovce, IČO: 17080789","153,63 € s DPH",11.06.2020,15.06.2020,platná, 252,konferencia online,,"dodávateľ: Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 31592503","168,00 € s DPH",25.04.2024,25.04.2024,platná, 252,energetické služby,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","2 272,69 € s DPH",12.05.2023,30.05.2023,platná, 252,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","137,69 € s DPH",17.05.2022,23.05.2022,platná, 252,plyn,,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","34,00 € s DPH",04.08.2021,31.08.2021,platná, 252,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","9,59 € s DPH",11.06.2020,15.06.2020,platná, 253,väzba dokumentov,,"dodávateľ: Tlačiareň POLYGRAFIA, s.r.o., A. Kmeťa 4, 071 01 Michalovce, IČO: 54441161","40,00 € s DPH",30.04.2024,17.05.2024,platná, 253,energetické služby,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","2 290,44 € s DPH",12.05.2023,30.05.2023,platná, 253,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","151,03 € s DPH",17.05.2022,23.05.2022,platná, 253,služba,,"dodávateľ: Osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice, IČO: 50528041","58,80 € s DPH",04.08.2021,31.08.2021,platná, 253,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","31,72 € s DPH",11.06.2020,15.06.2020,platná, 254,kancelárske potreby,,"dodávateľ: MIPA MI, s.r.o., Stavbárov 3, 071 01 Michalovce, IČO: 52696871","125,53 € s DPH",30.04.2024,17.05.2024,platná, 254,materiál,,"dodávateľ: Mountield SK, s.r.o., prevádzka Michalovce, Humenská cesta 4, 071 01 Michalovce, IČO: 36377147","72,35 € s DPH",12.05.2023,02.05.2023,platná, 254,materiál,,"dodávateľ: Peter Bajus PEI - TERM, Severná 8, 071 01 Michalovce, IČO: 43190201","45,53 € s DPH",18.05.2022,23.05.2022,platná, 254,internet,,"dodávateľ: HARD PLUS, spol. s r.o., Mojmírova 3, 071 01 Michalovce, prevádzka: Okružná 92A,MI, IČO: 36175684","69,00 € s DPH",04.08.2021,31.08.2021,platná, 254,materiál,,"dodávateľ: Ing. Peter Balint - 3trade, Močarianska 3, 071 01 Michalovce, IČO: 40035859","23,55 € s DPH",12.06.2020,15.06.2020,platná, 255,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","9,59 € s DPH",16.05.2023,17.05.2023,platná, 255,revízia bleskozvodov,,"dodávateľ: Ing. Jozef Jenčík, Slovenská 2, 071 01 Michalovce, IČO: 41503210","999,50 € s DPH",18.05.2022,23.05.2022,platná, 255,zemný plyn,,"dodávateľ: Spojená škola internátna, Školská 10, 071 01 Michalovce, IČO: 17080789","147,59 € s DPH",09.08.2021,18.08.2021,platná, 255,služba,,"dodávateľ: Osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice, IČO: 50528041","58,80 € s DPH",01.06.2020,25.06.2020,platná, 255,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","25,00 € s DPH",,,platná, 256,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","37,20 € s DPH",16.05.2023,17.05.2023,platná, 256,materiál,,"dodávateľ: Kamil Makeľ - CYKLOsport, Margarétova 1, Michalovce, prev.: nám. Osloboditeľov 83, Michalovce, IČO: 17304784","46,00 € s DPH",19.05.2022,23.05.2022,platná, 256,elektrická energia,,"dodávateľ: Spojená škola internátna, Školská 10, 071 01 Michalovce, IČO: 17080789","28,23 € s DPH",09.08.2021,18.08.2021,platná, 256,plyn,,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","53,00 € s DPH",01.06.2020,25.06.2020,platná, 257,potraviny,,"dodávateľ: FIPEK s.r.o., 072 41 Remetské Hámre 85, IČO: 45897077","129,00 € s DPH",03.05.2024,17.05.2024,platná, 257,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","124,26 € s DPH",02.05.2023,13.06.2023,platná, 257,služba,,"dodávateľ: TRIMEDICAL Pharm D.S. s.r.o., Staničná 3, 071 01 Michalovce, IČO: 44791623","74,80 € s DPH",20.05.2022,23.05.2022,platná, 257,PHM,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832","74,09 € s DPH",09.08.2021,18.08.2021,platná, 257,klimatizácia,,"dodávateľ: HARD PLUS, spol. s r.o., Mojmírova 3, 071 01 Michalovce, prevádzka: S. Chalupku, Michalovce, IČO: 36175684","16 080,00 € s DPH",02.06.2020,10.07.2020,platná, 258,potraviny,,"dodávateľ: FIPEK s.r.o., 072 41 Remetské Hámre 85, IČO: 45897077","3,54 € s DPH",03.05.2024,17.05.2024,platná, 258,zemný plyn,,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","69,00 € s DPH",03.05.2023,31.05.2023,platná, 258,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","143,90 € s DPH",20.05.2022,23.05.2022,platná, 258,telekomunikačné služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","34,33 € s DPH",09.08.2021,18.08.2021,platná, 258,služby,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","8 312,55 € s DPH",03.06.2020,25.06.2020,platná, 259,paušál,,"dodávateľ: HARD PLUS, spol. s r.o., Mojmírova 3, prevádzka: Okružná 92A, Michalovce, IČO: 36175684","180,00 € s DPH",07.05.2024,17.05.2024,platná, 259,služba,,"dodávateľ: osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice, IČO: 50528041","58,80 € s DPH",03.05.2023,19.05.2023,platná, 259,reklamné služby,,"dodávateľ: LIPA s.r.o.-registrovaný sociálny podnik, Nám. osloboditeľov 10, 071 01 Michalovce, IČO: 47634308","181,92 € s DPH",25.05.2022,25.05.2022,platná, 259,telekomunikačné služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","44,18 € s DPH",09.08.2021,18.08.2021,platná, 259,služba,,"dodávateľ: Minet Slovakia s.r.o., Masarykova 6365/108, 071 01 Michalovce, IČO: 36586498","35,40 € s DPH",04.06.2020,25.06.2020,platná, 26,školenie,,"dodávateľ: Nezisková organizácia VESNA, Smolenická 3048/14, 851 05 Bratislava, IČO: 45739153","39,99 € s DPH",30.01.2024,12.02.2024,platná, 26,potraviny,,"dodávateľ: Anton Demko, Špitálska 25, 071 01 Michalovce, IČO: 37316125","710,93 € s DPH",01.02.2023,21.02.2023,platná, 26,potraviny,,"dodávateľ: Anton Demko, Špitálska 25, 071 01 Michalovce, IČO: 37316125","37,03 € s DPH",01.02.2022,08.02.2022,platná, 26,počítač s príslušenstvom,,"dodávateľ: HARD PLUS, spol. s r.o., Mojmírova 3, Michalovce, prevádzka: Okružná 92/A, MI, IČO: 36175684","648,00 € s DPH",02.03.2021,23.03.2021,platná, 26,potraviny,,"dodávateľ: CVDS spol. s r. o., Nabr. Sv. Cyrila 47, IČO: 36294934","50,81 € s DPH",27.01.2020,17.02.2020,platná, 260,vodné a stočné,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","692,39 € s DPH",07.05.2024,17.05.2024,platná, 260,energetické služby,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","8 312,55 € s DPH",03.05.2023,31.05.2023,platná, 260,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","190,26 € s DPH",26.05.2022,07.06.2022,platná, 260,telekomunikačné služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","24,24 € s DPH",09.08.2021,18.08.2021,platná, 260,služba,,"dodávateľ: HARD PLUS, spol. s r.o., Mojmírova 3, 071 01 Michalovce, prevádzka: S. Chalupku, Michalovce, IČO: 36175684","138,00 € s DPH",08.06.2020,25.06.2020,platná, 261,vývoz odpadu,,"dodávateľ: ESPIK Group s.r.o., 065 43 Orlov 133, IČO: 46754768","34,20 € s DPH",07.05.2024,17.05.2024,platná, 261,internet,,"dodávateľ: Minet Slovakia s.r.o., Masarykova 6365/108, 071 01 Michalovce, IČO: 36586498","35,40 € s DPH",04.05.2023,25.05.2023,platná, 261,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","150,41 € s DPH",26.05.2022,13.06.2022,platná, 261,telekomunikačné služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","9,59 € s DPH",09.08.2021,18.08.2021,platná, 261,program,,"dodávateľ: Junior Achievement Slovensko, n.o., Pribinova 4195/25, 811 09 Bratislava, IČO: 42166292","40,00 € s DPH",08.06.2020,25.06.2020,platná, 262,internet,,"dodávateľ: HARD PLUS, spol. s r.o., Mojmírova 3, prevádzka: Okružná 92A, Michalovce, IČO: 36175684","138,00 € s DPH",04.05.2023,31.05.2023,platná, 262,služba,,"dodávateľ: TRIMEDICAL Pharm D.S. s.r.o., Staničná 3, 071 01 Michalovce, IČO: 44791623","220,00 € s DPH",30.05.2022,13.06.2022,platná, 262,telekomunikačné služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","31,38 € s DPH",09.08.2021,18.08.2021,platná, 262,program,,"dodávateľ: Junior Achievement Slovensko, n.o., Pribinova 4195/25, 811 09 Bratislava, IČO: 42166292","60,00 € s DPH",11.06.2020,25.06.2020,platná, 263,materiál,,"dodávateľ: PPG Deco Slovakia, s.r.o., Priemyselná 5813, 071 01 Michalovce, IČO: 31633200","93,92 € s DPH",09.05.2024,17.05.2024,platná, 263,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","105,33 € s DPH",09.05.2023,13.06.2023,platná, 263,vodné a stočné,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 17078385","924,00 € s DPH",30.05.2022,16.06.2022,platná, 263,telekomunikačné služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","9,59 € s DPH",09.08.2021,18.08.2021,platná, 263,program,,"dodávateľ: Junior Achievement Slovensko, n.o., Pribinova 4195/25, 811 09 Bratislava, IČO: 42166292","40,00 € s DPH",12.06.2020,25.06.2020,platná, 264,služba,,"dodávateľ: RAINBOW ONE s.r.o., Gorazda Zvonického 18, 071 01 Michalovce, IČO: 43988971","191,40 € s DPH",09.05.2024,17.05.2024,platná, 264,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","26,18 € s DPH",10.05.2023,13.06.2023,platná, 264,školský nábytok,,"dodávateľ: NK-PLUS s.r.o., Vajanského 65, 071 01 Michalovce, IČO: 46407260","39 925,20 € s DPH",31.05.2022,16.06.2022,platná, 264,potraviny,,"dodávateľ: Zelenina V.A.M., 072 37 Lastomír 397, IČO: 31964753","414,29 € s DPH",10.08.2021,18.08.2021,platná, 264,služba,,"dodávateľ: Štefan Harvila, 067 12 Hankovce 131, IČO: 37371649","5 971,56 € s DPH",19.06.2020,25.06.2020,platná, 265,potraviny,,"dodávateľ: Anton Demko, Špitálska 25, 071 01 Michalovce, IČO: 37316125","457,93 € s DPH",09.05.2024,17.05.2024,platná, 265,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","136,56 € s DPH",10.05.2023,13.06.2023,platná, 265,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","80,87 € s DPH",31.05.2022,16.06.2022,platná, 265,služba,,"dodávateľ: RAINBOW ONE s.r.o., Štefánikova 12, 071 01 Michalovce, IČO: 43988971","472,10 € s DPH",10.08.2021,18.08.2021,platná, 265,materiál,,"dodávateľ: Gabriel Záhorčák KARLO, A. Hrehovčíka 1, 071 01 Michalovce, IČO: 32687168","80,95 € s DPH",19.06.2020,25.06.2020,platná, 266,potraviny,,"dodávateľ: Anton Demko, Špitálska 25, 071 01 Michalovce, IČO: 37316125","683,53 € s DPH",09.05.2024,17.05.2024,platná, 266,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","370,41 € s DPH",12.05.2023,26.05.2023,platná, 266,potraviny,,"dodávateľ: Anton Demko, Špitálska 25, 071 01 Michalovce, IČO: 37316125","829,93 € s DPH",02.06.2022,16.06.2022,platná, 266,služba,,"dodávateľ: PZS SM - Práca a zdravie, s.r.o., Saleziánov 1284/8, 071 01 Michalovce, IČO: 36828661","99,40 € s DPH",10.08.2021,18.08.2021,platná, 266,služba,,"dodávateľ: ASC Applied Software Consultants, Svoradova 7/1, Bratislava, IČO: 31361161","449,00 € s DPH",22.06.2020,10.07.2020,platná, 267,potraviny,,"dodávateľ: Anton Demko, Špitálska 25, 071 01 Michalovce, IČO: 37316125","894,93 € s DPH",09.05.2024,17.05.2024,platná, 267,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","146,47 € s DPH",15.05.2023,13.06.2023,platná, 267,potraviny,,"dodávateľ: Anton Demko, Špitálska 25, 071 01 Michalovce, IČO: 37316125","66,56 € s DPH",02.06.2022,16.06.2022,platná, 267,potraviny,,"dodávateľ: anton demko, Špitálska 25, 071 01 Michalovce, IČO: 37316125","352,14 € s DPH",11.08.2021,18.08.2021,platná, 267,materiál,,"dodávateľ: PPG - Deco Slovakia, s.r.o., Priemyselná 5813, 071 01 Michalovce, IČO: 31633200","414,59 € s DPH",24.06.2020,10.07.2020,platná, 267,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","146,00 € s DPH",,,platná, 267/2020,materiál,,"dodávateľ: Inter Cars Slovenská republika s.r.o., Ivánska cesta 2, 821 04 Bratislava, pobočka Michalovce, IČO: 35938111","340,61 € s DPH",20.11.2020,07.12.2020,platná, 268,potraviny,,"dodávateľ: Anton Demko, Špitálska 25, 071 01 Michalovce, IČO: 37316125","59,78 € s DPH",09.05.2024,17.05.2024,platná, 268,materiál,,"dodávateľ: Poľnosev s.r.o., Priemyselná 5795, 071 01 Michalovce, IČO: 36598496","73,40 € s DPH",16.05.2023,13.06.2023,platná, 268,potraviny,,"dodávateľ: Anna Balogová Zelenina V.A.M., 072 37 Lastomír 397, IČO: 31964753","304,70 € s DPH",02.06.2022,16.06.2022,platná, 268,materiál,,"dodávateľ: TRIPARK s.r.o., Stavebniny STAVOMAT, Priemyselná 5813, 071 01 Michalovce, IČO: 36210340","13,13 € s DPH",11.08.2021,18.08.2021,platná, 268,materiál,,"dodávateľ: PPG - Deco Slovakia, s.r.o., Priemyselná 5813, 071 01 Michalovce, IČO: 31633200","55,45 € s DPH",24.06.2020,10.07.2020,platná, 269,materiál,,"dodávateľ: Peter Bajus PEI-TERM, Severná 8, 071 01 Michalovce, IČO: 43190201","106,33 € s DPH",09.05.2024,17.05.2024,platná, 269,služba,,"dodávateľ: Ing. MOJSEJ Juraj - MOCHOSTAV, Pri mlyne 17, 071 01 Michalovce, IČO: 37317130","554,76 € s DPH",16.05.2023,02.06.2023,platná, 269,potraviny,,"dodávateľ: Anton Demko, Špitálska 25, 071 01 Michalovce, IČO: 37316125","209,76 € s DPH",03.06.2022,16.06.2022,platná, 269,internet,,"dodávateľ: Minet Slovakia s.r.o., Masarykova 6365/108, 071 01 Michalovce, IČO: 36586498","35,40 € s DPH",09.08.2021,31.08.2021,platná, 269,materiál,,"dodávateľ: HARD PLUS, spol. s r.o., Mojmírova 3, 071 01 Michalovce, prevádzka: S. Chalupku, Michalovce, IČO: 36175684","995,48 € s DPH",02.07.2020,10.07.2020,platná, 27,kopírka,,"dodávateľ: Beblon, s.r.o., Štúrova, 949 01 Nitra, IČO: 53335813","1 200,00 € s DPH",02.02.2024,12.02.2024,platná, 27,potraviny,,"dodávateľ: Anton Demko, Špitálska 25, 071 01 Michalovce, IČO: 37316125","354,77 € s DPH",01.02.2023,21.02.2023,platná, 27,potraviny,,"dodávateľ: Anton Demko, Špitálska 25, 071 01 Michalovce, IČO: 37316125","543,47 € s DPH",01.02.2022,08.02.2022,platná, 27,materiál,,"dodávateľ: PPG Deco Slovakia, Priemyselná 5813, Michalovce, IČO: 31633200","145,85 € s DPH",02.03.2021,23.03.2021,platná, 27,služba,,"dodávateľ: Kantorka, n.o., Bazalková 7, 040 17 Košice-mestská časť, IČO: 45740313","70,00 € s DPH",27.01.2020,17.02.2020,platná, 270,materiál na OV,,"dodávateľ: GULAROS, s.r.o., 086 46 Hankovce 45, IČO: 50581546","188,82 € s DPH",17.05.2023,13.06.2023,platná, 270,potraviny,,"dodávateľ: Anton Demko, Špitálska 25, 071 01 Michalovce, IČO: 37316125","731,11 € s DPH",03.06.2022,16.06.2022,platná, 270,školský nábytok,,"dodávateľ: NK-PLUS s.r.o., Vajanského 65, 071 01 Michalovce, IČO: 46407260","36 460,80 € s DPH",09.08.2021,31.08.2021,platná, 270,vodné a stočné,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","255,17 € s DPH",02.07.2020,10.07.2020,platná, 271,výpočtová technika,,"dodávateľ: HARD PLUS, spol. s r.o., Mojmírova 3, prevádzka: Okružná 92A, Michalovce, IČO: 36175684","254,41 € s DPH",17.05.2023,13.06.2023,platná, 271,materiál,,"dodávateľ: VATI Veľkoobchod elektroinštalačného materiálu, Zeleninárska 2, 071 01 Michalovce, IČO: 35452722","120,00 € s DPH",03.06.2022,16.06.2022,platná, 271,materiál,,"dodávateľ: MI holding s.r.o., Sama Chalupku 20F, 071 01 Michalovce, IČO: 51745020","44,91 € s DPH",12.08.2021,31.08.2021,platná, 271,vodné a stočné,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","223,06 € s DPH",02.07.2020,10.07.2020,platná, 272,materiál,,"dodávateľ: ZÁHRADNÍCTVO Vladimír Zajac, Masarykova 10, 071 01 Michalovce, IČO: 35455241","281,00 € s DPH",18.05.2023,13.06.2023,platná, 272,materiál,,"dodávateľ: PPG Deco Slovakia, s.r.o., Priemyselná 5813, 071 01 Michalovce, IČO: 31633200","42,01 € s DPH",03.06.2022,16.06.2022,platná, 272,tlačoviny,,"dodávateľ: ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica, IČO: 31331131","316,09 € s DPH",16.08.2021,31.08.2021,platná, 272,materiál,,"dodávateľ: KOSTREJ, s.r.o., Vajanského 65, 071 01 Michalovce, IČO: 36746410","3 559,00 € s DPH",02.07.2020,10.07.2020,platná, 273,stavebné práce,,"dodávateľ: Turčík Jozef, 094 07 Vyšná Sitnica, IČO: 41580371","1 330,40 € s DPH",18.05.2023,06.06.2023,platná, 273,materiál,,"dodávateľ: MIPA MI, s.r.o., Stavbárov 3, 071 01 Michalovce, IČO: 52696871","87,52 € s DPH",03.06.2022,16.06.2022,platná, 273,potraviny,,"dodávateľ: Anton Demko, Špitálska 25, 071 01 Michalovce, IČO: 37316125","183,82 € s DPH",17.08.2021,08.09.2021,platná, 273,služba,,"dodávateľ: Royal Business Corporation s.r.o., Mlynská 27, 040 01 Košice, IČO: 45391611","33,60 € s DPH",02.07.2020,10.07.2020,platná, 274,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","170,24 € s DPH",18.05.2023,13.06.2023,platná, 274,služba,,"dodávateľ: RAINBOW ONE s.r.o., Štefánikova 12, 071 01 Michalovce, IČO: 43988971","324,46 € s DPH",03.06.2022,16.06.2022,platná, 274,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","86,79 € s DPH",30.08.2021,08.09.2021,platná, 274,potraviny,,"dodávateľ: FIPEK s.r.o., 072 41 Remetské Hámre 85, IČO: 45897077","3,00 € s DPH",06.07.2020,10.07.2020,platná, 275,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","5,88 € s DPH",18.05.2023,13.06.2023,platná, 275,služba,,"dodávateľ: ESPIK Group s.r.o., 065 43 Orlov 133, IČO: 46754768","49,80 € s DPH",03.06.2022,16.06.2022,platná, 275,vodné a stočné,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","417,01 € s DPH",30.08.2021,08.09.2021,platná, 275,materiál,,"dodávateľ: Ing. Ľuboslav Vasiľ - ARCUS baliace materiály, Verbovčík 21, 071 01 Michalovce, IČO: 32678568","86,78 € s DPH",06.07.2020,10.07.2020,platná, 276,potraviny,,"dodávateľ: Anna Balogová Zelenina V.A.M., 072 37 Lastomír 397, IČO: 31964753","62,79 € s DPH",10.05.2024,17.05.2024,platná, 276,potraviny,,"dodávateľ: CVDS s.r.o., Nábr. sv. Cyrila 47, 971 01 Prievidza, IČO: 36294934","228,14 € s DPH",22.05.2023,13.06.2023,platná, 276,služba,,"dodávateľ: PZS SM - Práca a zdravie, s.r.o., Saleziánov 1284/8, 071 01 Michalovce, IČO: 36828661","92,40 € s DPH",03.06.2022,16.06.2022,platná, 276,výpočtová technika,,"dodávateľ: HARD PLUS, spol. s r.o., Mojmírova 3, 071 01 Michalovce, prevádzka: Okružná 92A,MI, IČO: 36175684","1 198,20 € s DPH",30.08.2021,08.09.2021,platná, 276,materiál,,"dodávateľ: VATI Veľkoobchod elektroinštalačného materiálu, Zeleninárska 2, 071 01 Michalovce, IČO: 35452722","172,03 € s DPH",06.07.2020,10.07.2020,platná, 277,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","154,96 € s DPH",23.05.2023,13.06.2023,platná, 277,materiál,,"dodávateľ: Ing. Ľuboslav Vasiľ - ARCUS baliace materiály, Verbovčík 21, 071 01 Michalovce, IČO: 32678568","154,72 € s DPH",03.06.2022,16.06.2022,platná, 277,učebné pomôcky,,"dodávateľ: NAY a.s.,, Tuhovská 15, 830 06 Bratislava, IČO: 35739487","139,69 € s DPH",30.08.2021,09.09.2021,platná, 277,materiál,,"dodávateľ: PPG - Deco Slovakia, s.r.o., Priemyselná 5813, 071 01 Michalovce, IČO: 31633200","26,16 € s DPH",06.07.2020,10.07.2020,platná, 278,invetnár,,"dodávateľ: Gabriel Záhorčák KARLO, Andreja Hrehovčíka 1, P.O.BOX 184, 071 01 Michalovce, IČO: 32687168","92,60 € s DPH",24.05.2023,13.06.2023,platná, 278,materiál,,"dodávateľ: Ing. Ľuboslav Vasiľ - ARCUS baliace materiály, Verbovčík 21, 071 01 Michalovce, IČO: 32678568","885,23 € s DPH",03.06.2022,16.06.2022,platná, 278,kuchynské potreby,,"dodávateľ: Gabriel Záhorčák KARLO, A. Hrehovčíka 1, 071 01 Michalovce, IČO: 32687168","233,10 € s DPH",30.08.2021,09.09.2021,platná, 278,materiál,,"dodávateľ: MIPA MI, s.r.o., Stavbárov 3, 071 01 Michalovce, IČO: 52696871","116,95 € s DPH",06.07.2020,10.07.2020,platná, 279,potraviny,,"dodávateľ: Anna Balogová Zelenina V.A.M., 072 37 Lastomír 397, IČO: 31964753","1 982,11 € s DPH",10.05.2024,17.05.2024,platná, 279,materiál,,"dodávateľ: PPG Deco Slovakia, s.r.o., Sad SNP 667/10, 010 01 Žilina, IČO: 31633200","74,75 € s DPH",24.05.2023,02.06.2023,platná, 279,potraviny,,"dodávateľ: Anna Balogová Zelenina V.A.M., 072 37 Lastomír 397, IČO: 31964753","277,51 € s DPH",07.06.2022,16.06.2022,platná, 279,učebné pomôcky,,"dodávateľ: CENTRALCHEM, s.r.o. chemická obchodná spoločnosť, Račianska 66, 831 02 Bratislava - Nové mesto, IČO: 017078385","318,49 € s DPH",30.08.2021,09.09.2021,platná, 279,služba,,"dodávateľ: PZS SM - Práca a zdravie, s.r.o., Saleziánov 1284/8, 071 01 Michalovce, IČO: 36828661","102,20 € s DPH",08.07.2020,10.07.2020,platná, 28,učebné pomôcky,,"dodávateľ: Učebné pomôcky, s.r.o., Jegorovova 37, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31641199","106,00 € s DPH",02.02.2024,12.02.2024,platná, 28,potraviny,,"dodávateľ: Anton Demko, Špitálska 25, 071 01 Michalovce, IČO: 37316125","599,74 € s DPH",01.02.2023,21.02.2023,platná, 28,materiál,,"dodávateľ: TRIPARK s.r.o., Stavebniny STAVOMAT, Priemyselná 5813, 071 01 Michalovce, IČO: 36210340","15,00 € s DPH",02.02.2022,08.02.2022,platná, 28,služba,,"dodávateľ: PZS SM-Práca a mzdy, Saleziánov 1284/8, Michalovce, IČO: 36828661","99,40 € s DPH",08.03.2021,23.03.2021,platná, 28,materiál,,"dodávateľ: AUTODIELY Július Maščeník, Partizánska 4, 071 01 Michalovce, IČO: 10714871","10,41 € s DPH",27.01.2020,17.02.2020,platná, 280,potraviny,,"dodávateľ: Anna Balogová Zelenina V.A.M., 072 37 Lastomír 397, IČO: 31964753","1 510,74 € s DPH",10.05.2024,17.05.2024,platná, 280,potraviny,,"dodávateľ: FIPEK s.r.o., 072 41 Remetské Hámre 85, IČO: 45897077","1,77 € s DPH",25.05.2023,13.06.2023,platná, 280,potraviny,,"dodávateľ: FIPEK s.r.o., 072 41 Remetské Hámre 85, IČO: 45897077","117,30 € s DPH",07.06.2022,16.06.2022,platná, 280,kancelárske kreslá,,"dodávateľ: KOSTREJ, s.r.o., Vajanského 65, 071 01 Michalovce, IČO: 36746410","1 036,00 € s DPH",30.08.2021,09.09.2021,platná, 280,PHM,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832","94,23 € s DPH",08.07.2020,10.07.2020,platná, 281,potraviny,,"dodávateľ: FIPEK s.r.o., 072 41 Remetské Hámre 85, IČO: 45879077","990,67 € s DPH",10.05.2024,17.05.2024,platná, 281,potraviny,,"dodávateľ: FIPEK s.r.o., 072 41 Remetské Hámre 85, IČO: 45897077","3,93 € s DPH",07.06.2022,16.06.2022,platná, 281,baristické pomôcky,,"dodávateľ: Coffee partners s.r.o., Partizánska cesta 106, Banská Bystrica, IČO: 46127526","461,00 € s DPH",31.08.2021,09.09.2021,platná, 281,materiál,,"dodávateľ: TRIPARK s.r.o., Stavebniny STAVOMAT, Priemyselná 5813, 071 01 Michalovce, IČO: 36210340","12,26 € s DPH",09.07.2020,10.07.2020,platná, 282,oprava el.pece,,"dodávateľ: EUROGASTROP, s.r.o., Čergovská 7002/10, Prešov, prevádzka: Slovenská 1, 082 12 Kapušany, IČO: 44137761","250,80 € s DPH",29.05.2023,13.06.2023,platná, 282,potraviny,,"dodávateľ: FIPEK s.r.o., 072 41 Remetské Hámre 85, IČO: 45897077","739,57 € s DPH",07.06.2022,16.06.2022,platná, 282,potraviny,,"dodávateľ: Anton Demko, Špitálska 25, 071 01 Michalovce, IČO: 37316125","370,21 € s DPH",03.09.2021,09.09.2021,platná, 282,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","33,67 € s DPH",10.07.2020,15.07.2020,platná, 283,vodné a stočné,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","1 022,05 € s DPH",29.05.2023,23.06.2023,platná, 283,potraviny,,"dodávateľ: FIPEK s.r.o., 072 41 Remetské Hámre 85, IČO: 45897077","46,78 € s DPH",07.06.2022,16.06.2022,platná, 283,kytica,,"dodávateľ: Kvety - Darčeky, Hollého, Michalovce, IČO: 37317288","20,00 € s DPH",03.09.2021,09.09.2021,platná, 283,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","28,91 € s DPH",10.07.2020,15.07.2020,platná, 284,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","137,98 € s DPH",29.05.2023,23.06.2023,platná, 284,potraviny,,"dodávateľ: Anna Balogová Zelenina V.A.M., 072 37 Lastomír 397, IČO: 31964753","109,87 € s DPH",07.06.2022,16.06.2022,platná, 284,učebné pomôcky,,"dodávateľ: Anna Berciková Výdajňa zdrav. potrieb a pomôcok \"Nádej\" s.r.o., Nám. osloboditeľov 1, 071 01 Michalovce, IČO: 50599950","113,86 € s DPH",03.09.2021,09.09.2021,platná, 284,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","33,44 € s DPH",10.07.2020,15.07.2020,platná, 285,oprava kávovaru,,"dodávateľ: RR Shop s.r.o., Vodárenská 637/13, 040 01 Košice, IČO: 46865772","72,00 € s DPH",30.05.2023,23.06.2023,platná, 285,potraviny,,"dodávateľ: Anna Balogová Zelenina V.A.M., 072 37 Lastomír 397, IČO: 31964753","1 638,13 € s DPH",07.06.2022,16.06.2022,platná, 285,služba,,"dodávateľ: Ing. Jozef Novák - POLYGRAFIA, A. Kmeťa 4, 071 01 Michalovce, IČO: 10717013","11,99 € s DPH",03.09.2021,09.09.2021,platná, 285,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","43,44 € s DPH",10.07.2020,15.07.2020,platná, 286,potraviny,,"dodávateľ: FIPEK s.r.o., 072 41 Remetské Hámre 85, IČO: 45879077","129,96 € s DPH",15.05.2024,17.05.2024,platná, 286,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","32,29 € s DPH",30.05.2023,23.06.2023,platná, 286,potraviny,,"dodávateľ: Anna Balogová Zelenina V.A.M., 072 37 Lastomír 397, IČO: 31964753","1 431,82 € s DPH",07.06.2022,16.06.2022,platná, 286,materiál,,"dodávateľ: Ing. Ľuboslav Vasiľ - ARCUS baliace materiály, Verbovčík 21, 071 01 Michalovce, IČO: 32678568","331,06 € s DPH",03.09.2021,09.09.2021,platná, 286,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","35,61 € s DPH",10.07.2020,15.07.2020,platná, 287,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","38,35 € s DPH",30.05.2023,23.06.2023,platná, 287,PHL,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832","197,95 € s DPH",10.06.2022,16.06.2022,platná, 287,učebné pomôcky,,"dodávateľ: M+H SLOVAKIA s.r.o., Ku Bratke 1, 934 05 Levice, IČO: 36536261","295,80 € s DPH",03.09.2021,09.09.2021,platná, 287,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","9,59 € s DPH",10.07.2020,15.07.2020,platná, 288,poznávací zájazd,,"dodávateľ: Bachleda Hotel Kasprowy, ul. Szymaszkowa, 34500, Zakopane, IČO: 736-171-65-45","1 800,00 € s DPH",30.05.2023,12.06.2023,platná, 288,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","35,09 € s DPH",10.06.2022,16.06.2022,platná, 288,služba,,"dodávateľ: PZS SM - Práca a zdravie, s.r.o., Saleziánov 1284/8, 071 01 Michalovce, IČO: 36828661","144,40 € s DPH",03.09.2021,09.09.2021,platná, 288,potraviny,,"dodávateľ: Anna Balogová Zelenina V.A.M., 072 37 Lastomír 397, IČO: 31964753","215,70 € s DPH",10.07.2020,15.07.2020,platná, 289,nákup DHIM,,"dodávateľ: Ing. Peter Bálint - 3trade, Močarianska 3, 071 01 Michalovce, IČO: 40035859","972,73 € s DPH",30.05.2023,23.06.2023,platná, 289,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","9,59 € s DPH",10.06.2022,16.06.2022,platná, 289,materiál,,"dodávateľ: 2BS s.r.o., 907 01 Brestovec 120, IČO: 53618831","50,94 € s DPH",06.09.2021,09.09.2021,platná, 289,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","40,68 € s DPH",10.07.2020,15.07.2020,platná, 29,tlačivá,,"dodávateľ: ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica, IČO: 31331131","74,95 € s DPH",02.02.2024,05.02.2024,platná, 29,materiál,,"dodávateľ: Ing. Ľuboslav Vasiľ ARCUS - BALIACE MATERIÁLY, Verbovčík 131/21, 071 01 Michalovce, IČO: 32678568","595,98 € s DPH",01.02.2023,23.02.2023,platná, 29,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","145,53 € s DPH",02.02.2022,08.02.2022,platná, 29,materiál,,"dodávateľ: TRIPARK s.r.o., Priemyselná 5813, STAVOMAT, Michalovce, IČO: 36210340","15,47 € s DPH",08.03.2021,23.03.2021,platná, 29,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","198,35 € s DPH",31.01.2020,17.02.2020,platná, 290,služba,,"dodávateľ: Inštalacentrum, s.r.o., P.O.Hviezdoslava 3661, 071 01 Michalovce, IČO: 44695292","169,20 € s DPH",31.05.2023,23.06.2023,platná, 290,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","29,56 € s DPH",10.06.2022,16.06.2022,platná, 290,potraviny,,"dodávateľ: FIPEK s.r.o., 072 41 Remetské Hámre 85, IČO: 45897077","14,91 € s DPH",08.09.2021,09.09.2021,platná, 290,potraviny,,"dodávateľ: FIPEK s.r.o., 072 41 Remetské Hámre 85, IČO: 45897077","14,91 € s DPH",08.09.2021,09.09.2021,platná, 290,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","15,84 € s DPH",10.07.2020,15.07.2020,platná, 291,materiál na odborný výcvik,,"dodávateľ: Praktik Textil s.r.o., Zlievarenská/1, 917 02 Trnava, pobočka: Mierova 271, 072 22 Strážske, IČO: 44491191","888,74 € s DPH",31.05.2023,23.06.2023,platná, 291,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","34,33 € s DPH",10.06.2022,16.06.2022,platná, 291,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35541016","9,59 € s DPH",08.09.2021,09.09.2021,platná, 291,zemný plyn,,"dodávateľ: Spojená škola internátna, Školská 10, 071 01 Michalovce, IČO: 17080789","154,38 € s DPH",14.07.2020,15.07.2020,platná, 292,služba,,"dodávateľ: Profesionálny register s.r.o., Michalská 9, 811 01 Bratislava, IČO: 46938079","300,00 € s DPH",31.05.2023,12.06.2023,platná, 292,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","34,33 € s DPH",08.09.2021,09.09.2021,platná, 292,vodné a stočné,,"dodávateľ: Spojená škola internátna, Školská 10, 071 01 Michalovce, IČO: 17080789","75,25 € s DPH",14.07.2020,15.07.2020,platná, 293,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","26,28 € s DPH",31.05.2023,23.06.2023,platná, 293,materiál,,"dodávateľ: TRIPARK s.r.o., Stavebniny STAVOMAT, Priemyselná 5813, 071 01 Michalovce, IČO: 36210340","36,73 € s DPH",10.06.2022,16.06.2022,platná, 293,materiál,,"dodávateľ: Ing. Peter Balint - 3trade, Močarianska 3, 071 01 Michalovce, IČO: 40035859","76,57 € s DPH",10.06.2022,16.06.2022,platná, 293,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","24,68 € s DPH",08.09.2021,09.09.2021,platná, 293,el. energia,,"dodávateľ: Spojená škola internátna, Školská 10, 071 01 Michalovce, IČO: 17080789","49,11 € s DPH",14.07.2020,15.07.2020,platná, 294,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","123,42 € s DPH",31.05.2023,23.06.2023,platná, 294,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","9,59 € s DPH",10.06.2022,16.06.2022,platná, 294,PHM,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832","38,59 € s DPH",08.09.2021,09.09.2021,platná, 294,potraviny,,"dodávateľ: Anton, Špitálska 25, 071 01 Michalovce, IČO: 37316125","195,04 € s DPH",16.07.2020,23.07.2020,platná, 295,služba,,"dodávateľ: ESPIK Group s.r.o., 065 43 Orlov 133, IČO: 46754768","70,20 € s DPH",02.06.2023,23.06.2023,platná, 295,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","37,90 € s DPH",10.06.2022,16.06.2022,platná, 295,potraviny,,"dodávateľ: Anna Balogová Zelenina V.A.M., 072 37 Lastomír 397, IČO: 31964753","316,57 € s DPH",09.09.2021,09.09.2021,platná, 295,služba,,"dodávateľ: Osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice, IČO: 50528041","58,80 € s DPH",02.07.2020,23.07.2020,platná, 296,čistiace prostriedky,,"dodávateľ: Ing. Ľuboslav Vasiľ ARCUS - BALIACE MATERIÁLY, Verbovčík 131/21, 071 01 Michalovce, IČO: 32678568","190,25 € s DPH",02.06.2023,23.06.2023,platná, 296,materiál,,"dodávateľ: Peter Bajus PEI - TERM, Severná 8, 071 01 Michalovce, IČO: 43190201","128,18 € s DPH",10.06.2022,16.06.2022,platná, 296,služba,,"dodávateľ: RAINBOW ONE s.r.o., Štefánikova 12, 071 01 Michalovce, IČO: 43988971","220,50 € s DPH",09.09.2021,09.09.2021,platná, 296,interiérové vybavenie,,"dodávateľ: nabbi, s.r.o., Podbiel 61, 027 42 Podbiel, IČO: 47484128","2 470,00 € s DPH",06.07.2020,23.07.2020,platná, 297,nákup materiálu,,"dodávateľ: Ing. Peter Bálint - 3trade, Močarianska 3, 071 01 Michalovce, IČO: 40035859","20,79 € s DPH",02.06.2023,23.06.2023,platná, 297,el.energia,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","1 642,20 € s DPH",10.06.2022,16.06.2022,platná, 297,potraviny,,"dodávateľ: Anton Demko, Špitálska 25, 071 01 Michalovce, IČO: 37316125","29,12 € s DPH",09.09.2021,09.09.2021,platná, 297,interiérové vybavenie,,"dodávateľ: HRD Slovakia, s.r.o., Olešná 520, 023 52 Olešná pri Čadci, IČO: 46611045","811,20 € s DPH",06.07.2020,23.07.2020,platná, 298,"33,56",,"dodávateľ: MIPA MI, s.r.o., Stavbárov 3, 071 01 Michalovce, IČO: 52696871","33,56 € s DPH",02.06.2023,23.06.2023,platná, 298,el.energia,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","2 031,67 € s DPH",10.06.2022,16.06.2022,platná, 298,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","44,29 € s DPH",09.09.2021,10.09.2021,platná, 298,interiérové vybavenie,,"dodávateľ: TEMPO KONDELA, s.r.o., Vojtaššákova 893, 027 44 Tvrdošín, IČO: 36409154","4 830,00 € s DPH",06.07.2020,23.07.2020,platná, 299,potraviny,,"dodávateľ: Anton Demko, Špitálska 25, 071 01 Michalovce, IČO: 37316125","40,27 € s DPH",02.06.2023,23.06.2023,platná, 299,zemný plyn,,"dodávateľ: Spojená škola internátna, Školská 10, 071 01 Michalovce, IČO: 17080789","155,89 € s DPH",14.06.2022,16.06.2022,platná, 299,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","32,33 € s DPH",09.09.2021,10.09.2021,platná, 299,energia,,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","53,00 € s DPH",06.07.2020,23.07.2020,platná, 3,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","257,55 € s DPH",04.01.2024,29.01.2024,platná, 3,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","265,32 € s DPH",09.01.2023,02.02.2023,platná, 3,služba - dobropis,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","-2,11 € s DPH",14.06.2022,27.06.2022,platná, 3,energetické služby,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","8 312,55 € s DPH",07.01.2022,17.01.2022,platná, 3,el.energia,,"dodávateľ: SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava, IČO: 36807702","177,92 € s DPH",19.10.2021,22.10.2021,platná, 3,el.energia-dobropis,,"dodávateľ: SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava, IČO: 36807702","-105,04 € s DPH",15.02.2021,01.03.2021,platná, 3,plyn,,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","34,00 € s DPH",20.01.2021,29.01.2021,platná, 3,el. energia,,"dodávateľ: SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava, IČO: 36807702","-517,64 € s DPH",18.05.2020,28.05.2020,platná, 3,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","48,84 € s DPH",09.01.2020,07.02.2020,platná, 3/2024-zálohová fa,verejná správa - ročný prístup,,"dodávateľ: Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 31592503","228,00 € s DPH",12.02.2024,26.02.2024,platná, 30,služba,,"dodávateľ: RAINBOW ONE s.r.o., Gorazda Zvonického 18, 071 01 Michalovce, IČO: 43988971","123,36 € s DPH",02.02.2024,21.02.2024,platná, 30,vodné a stočné,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","1 015,50 € s DPH",01.02.2023,23.02.2023,platná, 30,predplatné,,"dodávateľ: Wolters Kluwer SR s.r.o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 31348262","161,00 € s DPH",02.02.2022,09.02.2022,platná, 30,vodné a stočné,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, Košice, IČO: 36570460","264,92 € s DPH",08.03.2021,23.03.2021,platná, 30,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","110,87 € s DPH",31.01.2020,17.02.2020,platná, 300,potraviny,,"dodávateľ: Anton Demko, Špitálska 25, 071 01 Michalovce, IČO: 37316125","718,74 € s DPH",02.06.2023,23.06.2023,platná, 300,el.energia,,"dodávateľ: Spojená škola internátna, Školská 10, 071 01 Michalovce, IČO: 17080789","66,34 € s DPH",14.06.2022,16.06.2022,platná, 300,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","9,59 € s DPH",09.09.2021,10.09.2021,platná, 300,služba,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","8 312,55 € s DPH",06.07.2020,16.07.2020,platná, 301,potraviny,,"dodávateľ: Anton Demko, Špitálska 25, 071 01 Michalovce, IČO: 37316125","970,56 € s DPH",02.06.2023,26.06.2023,platná, 301,služba,,"dodávateľ: Osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice, IČO: 50528041","58,80 € s DPH",02.06.2022,27.06.2022,platná, 301,kancelárske potreby,,"dodávateľ: MIPA MI, s.r.o., Stavbárov 3, 071 01 Michalovce, IČO: 52696871","218,34 € s DPH",10.09.2021,24.09.2021,platná, 301,služba,,"dodávateľ: Minet Slovakia s.r.o., Masarykova 6365/108, 071 01 Michalovce, IČO: 36586498","35,40 € s DPH",06.07.2020,24.07.2020,platná, 302,služba,,"dodávateľ: HARD PLUS, spol. s r.o., Mojmírova 3, prevádzka: Okružná 92A, Michalovce, IČO: 36175684","180,00 € s DPH",05.06.2023,26.06.2023,platná, 302,internet,,"dodávateľ: Minet Slovakia s.r.o., Masarykova 6365/108, 071 01 Michalovce, IČO: 36586498","35,40 € s DPH",03.06.2022,20.06.2022,platná, 302,zemný plyn,,"dodávateľ: Spojená škola internátna, Školská 10, 071 01 Michalovce, IČO: 17080789","147,59 € s DPH",10.09.2021,24.09.2021,platná, 302,materiál,,"dodávateľ: Ing. Juraj Halama Učebné pomôcky SLOVAKIA, Malachovská cesta 17, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 45932212","430,76 € s DPH",06.07.2020,24.07.2020,platná, 303,materiál,,"dodávateľ: PPG Deco Slovakia, s.r.o., Priemyselná 5813, 071 01 Michalovce, IČO: 31633200","18,71 € s DPH",05.06.2023,26.06.2023,platná, 303,zemný plyn,,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","36,00 € s DPH",03.06.2022,20.06.2022,platná, 303,el.energia,,"dodávateľ: Spojená škola internátna, Školská 10, 071 01 Michalovce, IČO: 17080789","34,85 € s DPH",10.09.2021,24.09.2021,platná, 303,služba,,"dodávateľ: HARD PLUS, spol. s r.o., Mojmírova 3, 071 01 Michalovce, prevádzka: S. Chalupku, Michalovce, IČO: 36175684","138,00 € s DPH",08.07.2020,24.07.2020,platná, 304,čistiace prostriedky,,"dodávateľ: Ing. Ľuboslav Vasiľ ARCUS - BALIACE MATERIÁLY, Verbovčík 131/21, 071 01 Michalovce, IČO: 32678568","363,54 € s DPH",06.06.2023,26.06.2023,platná, 304,energetické služby,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","8 312,55 € s DPH",03.06.2022,20.06.2022,platná, 304,služba,,"dodávateľ: Osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice, IČO: 50528041","58,80 € s DPH",03.09.2021,27.09.2021,platná, 304,služba,,"dodávateľ: HARD PLUS, spol. s r.o., Mojmírova 3, 071 01 Michalovce, prevádzka: S. Chalupku, Michalovce, IČO: 36175684","996,00 € s DPH",08.07.2020,24.07.2020,platná, 305,potraviny,,"dodávateľ: Anton Demko, Špitálska 25, 071 01 Michalovce, IČO: 37316125","693,15 € s DPH",06.06.2023,19.06.2023,platná, 305,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","170,74 € s DPH",06.06.2022,30.06.2022,platná, 305,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","89,26 € s DPH",06.09.2021,27.09.2021,platná, 305,služba,,"dodávateľ: Ing. Jozef Jenčík, Slovenská 2, 071 01 Michalovce, IČO: 41503210","4 998,60 € s DPH",16.07.2020,24.07.2020,platná, 306,služba,,"dodávateľ: RAINBOW ONE s.r.o., Štefánikova 12, 071 01 Michalovce, IČO: 43988971","504,36 € s DPH",06.06.2023,26.06.2023,platná, 306,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","10,13 € s DPH",07.06.2022,30.06.2022,platná, 306,energetické služby,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","8 312,55 € s DPH",06.09.2021,27.09.2021,platná, 306,materiál,,"dodávateľ: NK-PLUS s.r.o., Vajanského 65, 071 01 Michalovce, IČO: 46407260","1 974,00 € s DPH",16.07.2020,24.07.2020,platná, 307,materiál,,"dodávateľ: Peter Bajus PEI-TERM, Severná 8, 071 01 Michalovce, IČO: 43190201","145,26 € s DPH",06.06.2023,26.06.2023,platná, 307,internet,,"dodávateľ: HARD PLUS, spol. s r.o., Mojmírova 3, 071 01 Michalovce, prevádzka: Okružná 92A,MI, IČO: 36175684","138,00 € s DPH",10.06.2022,27.06.2022,platná, 307,potraviny,,"dodávateľ: CVDS spol. s r. o., Nábr. Sv. Cyrila 47, 971 01 Prievidza, IČO: 36294934","216,24 € s DPH",06.09.2021,27.09.2021,platná, 307,materiál,,"dodávateľ: ZEKON a.s., Štefana Tučeka 23, 071 01 Michalovce, IČO: 31687814","226,60 € s DPH",17.07.2020,24.07.2020,platná, 308,materiál,,"dodávateľ: TRIPARK s.r.o., Priemyselná 5813, 071 01 Michalovce, IČO: 36210340","133,02 € s DPH",06.06.2023,23.06.2023,platná, 308,softvér,,"dodávateľ: ASC Applied Software Consultants, Svoradova 7/1, Bratislava, IČO: 31361161","579,00 € s DPH",13.06.2022,30.06.2022,platná, 308,zemný plyn,,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","34,00 € s DPH",07.09.2021,27.09.2021,platná, 308,materiál,,"dodávateľ: Ing. Peter Balint - 3trade, Močarianska 1451/3, 071 01 Michalovce, IČO: 40035859","269,52 € s DPH",17.07.2020,24.07.2020,platná, 309,potraviny,,"dodávateľ: FIPEK s.r.o., 072 41 Remetské Hámre 85, IČO: 45897077","106,20 € s DPH",08.06.2023,26.06.2023,platná, 309,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","75,04 € s DPH",13.06.2022,04.07.2022,platná, 309,služba - internet,,"dodávateľ: Minet Slovakia s.r.o., Masarykova 6365/108, 071 01 Michalovce, IČO: 36586498","35,40 € s DPH",07.09.2021,27.09.2021,platná, 309,materiál,,"dodávateľ: Hoppline Kft., Mogyoródi út 32, 1149 Budapest","59,80 € s DPH",17.07.2020,24.07.2020,platná, 31,potraviny,,"dodávateľ: FIPEK s.r.o., 072 41 Remetské Hámre 85, IČO: 45897077","79,20 € s DPH",05.02.2024,23.02.2024,platná, 31,služba,,"dodávateľ: RAINBOW ONE s.r.o., Štefánikova 12, 071 01 Michalovce, IČO: 43988971","162,96 € s DPH",02.02.2023,24.02.2023,platná, 31,služba,,"dodávateľ: ESPIK Group s.r.o., 065 43 Orlov 133, IČO: 46754768","29,40 € s DPH",02.02.2022,09.02.2022,platná, 31,služba,,"dodávateľ: Osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice, IČO: 50528041","58,80 € s DPH",11.03.2021,23.03.2021,platná, 31,služba-preprava,,"dodávateľ: Jaroslav PINKOVSKÝ autobusová doprava, Cintorínska 433/16, Pavlovce nad Uhom, IČO: 45008761","44,00 € s DPH",31.01.2020,17.02.2020,platná, 310,potraviny,,"dodávateľ: FIPEK s.r.o., 072 41 Remetské Hámre 85, IČO: 45897077","81,23 € s DPH",08.06.2023,26.06.2023,platná, 310,služba,,"dodávateľ: Royal Business Corporation s.r.o., Mlynská 27, 040 01 Košice, IČO: 45391611","67,20 € s DPH",13.06.2022,27.06.2022,platná, 310,tlačoviny,,"dodávateľ: ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica, IČO: 31331131","139,54 € s DPH",07.09.2021,27.09.2021,platná, 310,materiál,,"dodávateľ: Hoppline Kft., Mogyoródi út 32, 1149 Budapest","59,80 € s DPH",17.07.2020,24.07.2020,platná, 311,služba,,"dodávateľ: PZS SM - Práca a zdravie, Saleziánov 1284/8, 071 01 Michalovce, IČO: 36828661","86,80 € s DPH",08.06.2023,26.06.2023,platná, 311,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","161,95 € s DPH",14.06.2022,04.07.2022,platná, 311,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","18,60 € s DPH",08.09.2021,27.09.2021,platná, 311,materiál,,"dodávateľ: Hoppline Kft., Mogyoródi út 32, 1149 Budapest","59,80 € s DPH",17.07.2020,24.07.2020,platná, 312,PHL,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832","144,58 € s DPH",08.06.2023,07.07.2023,platná, 312,služba,,"dodávateľ: Tlačiareň POLYGRAFIA, s.r.o., A. Kmeťa 4, 071 01 Michalovce, IČO: 54441161","25,80 € s DPH",14.06.2022,30.06.2022,platná, 312,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","129,32 € s DPH",08.09.2021,27.09.2021,platná, 312,materiál,,"dodávateľ: Hoppline Kft., Mogyoródi út 32, 1149 Budapest","59,80 € s DPH",17.07.2020,24.07.2020,platná, 313,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","34,33 € s DPH",08.06.2023,26.06.2023,platná, 313,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","10,76 € s DPH",20.06.2022,11.07.2022,platná, 313,poistné,,"dodávateľ: generali, Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, IČO: 35709332","531,96 € s DPH",09.09.2021,27.09.2021,platná, 313,materiál,,"dodávateľ: Hoppline Kft., Mogyoródi út 32, 1149 Budapest","59,80 € s DPH",17.07.2020,24.07.2020,platná, 314,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","9,59 € s DPH",08.06.2023,26.06.2023,platná, 314,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","34,55 € s DPH",20.06.2022,11.07.2022,platná, 314,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","57,84 € s DPH",13.09.2021,27.09.2021,platná, 314,výpočtová technika,,"dodávateľ: HARD PLUS, spol. s r.o., Mojmírova 3, 071 01 Michalovce, prevádzka: S. Chalupku, Michalovce, IČO: 36175684","67 183,80 € s DPH",22.07.2020,24.07.2020,platná, 315,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","26,32 € s DPH",08.06.2023,26.06.2023,platná, 315,materiál,,"dodávateľ: ZEKON a.s., Štefana Tučeka 23, 071 01 Michalovce, IČO: 31687814","188,30 € s DPH",22.06.2022,06.07.2022,platná, 315,služba - internet,,"dodávateľ: HARD PLUS, spol. s r.o., Mojmírova 3, 071 01 Michalovce, prevádzka: Okružná 92A,MI, IČO: 36175684","138,00 € s DPH",13.09.2021,27.09.2021,platná, 315,učebné pomôcky,,"dodávateľ: OPTINO s.r.o., Trenčianska 452/13, 020 01 Púchov, IČO: 52066657","883,00 € s DPH",27.07.2020,31.07.2020,platná, 316,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","33,17 € s DPH",08.06.2023,26.06.2023,platná, 316,materiál,,"dodávateľ: PPG Deco Slovakia, s.r.o., Priemyselná 5813, 071 01 Michalovce, IČO: 31633200","52,34 € s DPH",22.06.2022,06.07.2022,platná, 316,učebné pomôcky,,"dodávateľ: KVANT spol. s r.o., FMFI UK, Mlynská dolina 0, 842 48 Bratislava, IČO: 31398294","274,49 € s DPH",20.09.2021,06.10.2021,platná, 316,výpočtová technika,,"dodávateľ: HARD PLUS, spol. s r.o., Mojmírova 3, 071 01 Michalovce, prevádzka: S. Chalupku, Michalovce, IČO: 36175684","999,16 € s DPH",30.07.2020,31.07.2020,platná, 317,potraviny,,"dodávateľ: FIPEK s.r.o., 072 41 Remetské Hámre 85, IČO: 45897077","12,24 € s DPH",08.06.2023,26.06.2023,platná, 317,materiál,,"dodávateľ: UN CAFFE s.r.o., Andreja Kmeťa 2096/37, Michalovce, IČO: 47691522","70,50 € s DPH",22.06.2022,06.07.2022,platná, 317,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","63,60 € s DPH",20.09.2021,06.10.2021,platná, 317,PHM,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832","80,18 € s DPH",10.08.2020,17.08.2020,platná, 318,potvrdenie,,"dodávateľ: FIPEK s.r.o., 072 41 Remetské Hámre 85, IČO: 45897077","867,40 € s DPH",08.06.2023,26.06.2023,platná, 318,materiál,,"dodávateľ: MP SK s.r.o., Gagarinova 2548/24, 080 06 Ľubotice, IČO: 44088299","124,83 € s DPH",22.06.2022,06.07.2022,platná, 318,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","37,08 € s DPH",21.09.2021,06.10.2021,platná, 318,materiál -DHIM,,"dodávateľ: NK-PLUS s.r.o., Vajanského 65, 071 01 Michalovce, IČO: 46407260","3 289,00 € s DPH",10.08.2020,17.08.2020,platná, 319,potraviny,,"dodávateľ: Anna Balogová Zelenina V.A.M., 072 37 Lastomír 397, IČO: 31964753","757,50 € s DPH",08.06.2023,22.06.2023,platná, 319,služba,,"dodávateľ: TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o., Staničná 3, 071 01 Michalovce, IČO: 44792123","191,60 € s DPH",27.06.2022,11.07.2022,platná, 319,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","23,40 € s DPH",21.09.2021,06.10.2021,platná, 319,materiál,,"dodávateľ: Peter Bajus PEI - TERM, Severná 8, 071 01 Michalovce, IČO: 43190201","119,48 € s DPH",10.08.2020,17.08.2020,platná, 32,potraviny,,"dodávateľ: FIPEK s.r.o., 072 41 Remetské Hámre 85, IČO: 45897077","85,27 € s DPH",05.02.2024,23.02.2024,platná, 32,služba,,"dodávateľ: ESPIK Group s.r.o., 065 43 Orlov 133, IČO: 46754768","41,40 € s DPH",03.02.2023,24.02.2023,platná, 32,služba,,"dodávateľ: ESPIK Group s.r.o., 065 43 Orlov 133, IČO: 46754768","39,60 € s DPH",02.02.2022,09.02.2022,platná, 32,služba,,"dodávateľ: Osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice, IČO: 50528041","58,80 € s DPH",11.03.2021,23.03.2021,platná, 32,materiál,,"dodávateľ: TRIPARK s.r.o., Stavebniny STAVOMAT, Priemyselná 5813, 071 01 Michalovce, IČO: 36210340","40,13 € s DPH",31.01.2020,17.02.2020,platná, 320,potraviny,,"dodávateľ: Anna Balogová Zelenina V.A.M., 072 37 Lastomír 397, IČO: 31964753","1 743,75 € s DPH",08.06.2023,19.06.2023,platná, 320,materiál,,"dodávateľ: VLan tst s.r.o., Rastislavova 20, 900 26 Slovenský Grob, IČO: 50191551","175,00 € s DPH",28.06.2022,06.07.2022,platná, 320,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","117,10 € s DPH",21.09.2021,06.10.2021,platná, 320,služba,,"dodávateľ: PZS SM - Práca a zdravie, s.r.o., Saleziánov 1284/8, 071 01 Michalovce, IČO: 36828661","102,20 € s DPH",10.08.2020,17.08.2020,platná, 321,potraviny,,"dodávateľ: Anna Balogová Zelenina V.A.M., 072 37 Lastomír 397, IČO: 31964753","1 934,26 € s DPH",08.06.2023,23.06.2023,platná, 321,služba,,"dodávateľ: INŠTALACENTRUM s.r.o., P. O. Hviezdoslava 3661, Michalovce, IČO: 44695292","165,36 € s DPH",28.06.2022,11.07.2022,platná, 321,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","71,88 € s DPH",22.09.2021,06.10.2021,platná, 321,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","24,65 € s DPH",10.08.2020,17.08.2020,platná, 322,potraviny,,"dodávateľ: Anna Balogová Zelenina V.A.M., 072 37 Lastomír 397, IČO: 31964753","35,84 € s DPH",08.06.2023,23.06.2023,platná, 322,potraviny,,"dodávateľ: FIPEK s.r.o., 072 41 Remetské Hámre 85, IČO: 45897077","60,27 € s DPH",29.06.2022,15.07.2022,platná, 322,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","270,61 € s DPH",24.09.2021,06.10.2021,platná, 322,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","43,10 € s DPH",10.08.2020,17.08.2020,platná, 323,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","35,44 € s DPH",09.06.2023,26.06.2023,platná, 323,potraviny,,"dodávateľ: FIPEK s.r.o., 072 41 Remetské Hámre 85, IČO: 45897077","98,64 € s DPH",29.06.2022,15.07.2022,platná, 323,DHIM - nábytok,,"dodávateľ: KOSTREJ, s.r.o., Vajanského 65, 071 01 Michalovce, IČO: 36746410","1 112,00 € s DPH",24.09.2021,06.10.2021,platná, 323,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","9,59 € s DPH",10.08.2020,17.08.2020,platná, 324,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","9,59 € s DPH",09.06.2023,26.06.2023,platná, 324,softér,,"dodávateľ: Junior Achievement Slovensko, n.o., Pribinova 4195/25, 811 09 Bratislava, IČO: 42166292","165,00 € s DPH",30.06.2022,11.07.2022,platná, 324,DHIM - nábytok,,"dodávateľ: KOSTREJ, s.r.o., Vajanského 65, 071 01 Michalovce, IČO: 36746410","1 053,00 € s DPH",24.09.2021,06.10.2021,platná, 324,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., bajka, IČO: 35763469","32,11 € s DPH",10.08.2020,17.08.2020,platná, 325,služba,,"dodávateľ: osobnyudaj.sk, s.r.o., DUETT Business Residence, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice, IČO: 50528041","58,80 € s DPH",01.06.2023,26.06.2023,platná, 325,vodné a stočné,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 17078385","857,87 € s DPH",30.06.2022,20.07.2022,platná, 325,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","155,40 € s DPH",27.09.2021,06.10.2021,platná, 325,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","25,32 € s DPH",10.08.2020,17.08.2020,platná, 326,materiál,,"dodávateľ: Ing. Peter Kločanka - MULTI šport, Jána Jessenia 1195/2, 071 01 Michalovce, IČO: 43309844","40,80 € s DPH",02.06.2023,30.06.2023,platná, 326,vodné a stočné,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 17078385","985,15 € s DPH",30.06.2022,20.07.2022,platná, 326,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","28,75 € s DPH",27.09.2021,06.10.2021,platná, 326,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","33,44 € s DPH",10.08.2020,17.08.2020,platná, 327,zemný plyn,,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","69,00 € s DPH",02.06.2023,30.06.2023,platná, 327,služba,,"dodávateľ: BOZPO-W s.r.o., Orgovánová 967/37, 079 01 Veľké Kapušany, IČO: 51712407","420,00 € s DPH",30.06.2022,20.07.2022,platná, 327,učebné pomôcky na odborný výcvik,,"dodávateľ: NAY a.s.,, Tuhovská 15, 830 06 Bratislava, IČO: 35739487","118,70 € s DPH",27.09.2021,06.10.2021,platná, 327,energia,,"dodávateľ: Spojená škola internátna, Školská 10, 071 01 Michalovce, IČO: 17080789","153,63 € s DPH",13.08.2020,17.08.2020,platná, 328,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","177,45 € s DPH",02.06.2023,30.06.2023,platná, 328,potraviny,,"dodávateľ: FIPEK s.r.o., 072 41 Remetské Hámre 85, IČO: 45897077","607,34 € s DPH",30.06.2022,15.07.2022,platná, 328,služba - oprava internetového pripojenia,,"dodávateľ: HARD PLUS, spol. s r.o., Mojmírova 3, 071 01 Michalovce, prevádzka: Okružná 92A,MI, IČO: 36175684","5 880,00 € s DPH",27.09.2021,06.10.2021,platná, 328,energia,,"dodávateľ: Spojená škola internátna, Školská 10, 071 01 Michalovce, IČO: 17080789","29,84 € s DPH",13.08.2020,17.08.2020,platná, 329,energetické služby,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","8 312,55 € s DPH",05.06.2023,30.06.2023,platná, 329,služba,,"dodávateľ: PZS SM - Práca a zdravie, s.r.o., Saleziánov 1284/8, 071 01 Michalovce, IČO: 36828661","92,40 € s DPH",06.07.2022,28.07.2022,platná, 329,ceny do súťaže,,"dodávateľ: Ing. Peter Kločanka - MULTI šport, J. Švermu 1344/1, 071 01 Michalovce, IČO: 43309844","119,78 € s DPH",28.09.2021,06.10.2021,platná, 329,materiál - DHIM,,"dodávateľ: SOŠ drevárska, Filinského 7, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 42096642","5 394,18 € s DPH",13.08.2020,17.08.2020,platná, 33,kancelárske potreby,,"dodávateľ: MIPA MI, s.r.o., Stavbárov 3, 071 01 Michalovce, IČO: 52696871","102,38 € s DPH",05.02.2024,16.02.2024,platná, 33,materiál,,"dodávateľ: BaB SK s.r.o., Gorazdova 3, 071 01 Michalovce, IČO: 36802352","410,54 € s DPH",03.02.2023,21.02.2023,platná, 33,služba,,"dodávateľ: RAINBOW ONE s.r.o., Štefánikova 12, 071 01 Michalovce, IČO: 43988971","88,25 € s DPH",02.02.2022,09.02.2022,platná, 33,elektrická energia,,"dodávateľ: Spojená škola internátna, Školská 10, Michalovce, IČO: 17080789","58,83 € s DPH",11.03.2021,23.03.2021,platná, 33,služba,,"dodávateľ: EUROGASTROP, s.r.o., Čergovská 7002/10, 080 01 Prešov, prevádzka: Slovenská 1, 082 12 Kapušany, IČO: 44137761","114,00 € s DPH",31.01.2020,17.02.2020,platná, 330,internet,,"dodávateľ: HARD PLUS, spol. s r.o., Mojmírova 3, prevádzka: Okružná 92A, Michalovce, IČO: 36175684","138,00 € s DPH",05.06.2023,30.06.2023,platná, 330,materiál,,"dodávateľ: TRIPARK s.r.o., Stavebniny STAVOMAT, Priemyselná 5813, 071 01 Michalovce, IČO: 36210340","43,82 € s DPH",06.07.2022,20.07.2022,platná, 330,rekonštrukcia výťahu,,"dodávateľ: Pneavy s.r.o., Užhorodská 72, 071 01 Michalovce, IČO: 44006055","15 360,00 € s DPH",28.09.2021,06.10.2021,platná, 330,materiál,,"dodávateľ: HARD PLUS, spol. s r.o., Mojmírova 3, 071 01 Michalovce, prevádzka: S. Chalupku, Michalovce, IČO: 36175684","394,91 € s DPH",13.08.2020,27.08.2020,platná, 331,internet,,"dodávateľ: Minet Slovakia s.r.o., Masarykova 6365/108, 071 01 Michalovce, IČO: 36586498","35,40 € s DPH",06.06.2023,28.06.2023,platná, 331,služba,,"dodávateľ: ESPIK Group s.r.o., 065 43 Orlov 133, IČO: 46754768","67,80 € s DPH",06.07.2022,20.07.2022,platná, 331,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","103,99 € s DPH",30.09.2021,06.10.2021,platná, 331,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","35,59 € s DPH",13.08.2020,17.08.2020,platná, 332,služba,,"dodávateľ: ROYAL business corporation s.r.o., Mlynská 27, 040 01 Košice, IČO: 45391611","67,20 € s DPH",06.06.2023,30.06.2023,platná, 332,materiál,,"dodávateľ: ONLINER s. r. o., Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača, IČO: 47990015","771,51 € s DPH",06.07.2022,20.07.2022,platná, 332,služba,,"dodávateľ: BOZPO-W s.r.o., Orgovánová 967/37, 079 01 Veľké Kapušany, IČO: 51712407","140,00 € s DPH",30.09.2021,06.10.2021,platná, 332,služba,,"dodávateľ: RAINBOW ONE s.r.o., Štefánikova 12, 071 01 Michalovce, IČO: 43988971","188,30 € s DPH",13.08.2020,17.08.2020,platná, 333,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","93,10 € s DPH",06.06.2023,30.06.2023,platná, 333,reklama,,"dodávateľ: LIPA s.r.o.-registrovaný sociálny podnik, Nám. osloboditeľov 10, 071 01 Michalovce, IČO: 47634308","586,20 € s DPH",06.07.2022,20.07.2022,platná, 333,vodné a stočné,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","490,50 € s DPH",01.10.2021,06.10.2021,platná, 333,služba,,"dodávateľ: Ing. Jozef Novák - POLYGRAFIA, A. Kmeťa 4, 071 01 Michalovce, IČO: 10717013","11,99 € s DPH",13.08.2020,17.08.2020,platná, 334,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","61,40 € s DPH",07.06.2023,30.06.2023,platná, 334,materiál,,"dodávateľ: HARD PLUS, spol. s r.o., Mojmírova 3, 071 01 Michalovce, prevádzka: Okružná 92A,MI, IČO: 36175684","959,98 € s DPH",06.07.2022,20.07.2022,platná, 334,zabezpečovací kamerový systém,,"dodávateľ: Hard plus, Mojmírova 3, 071 01 Michalovce, prevádzka: Okružná 92A,MI, IČO: 36175684","1 812,00 € s DPH",01.10.2021,06.10.2021,platná, 334,služba,,"dodávateľ: Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava, IČO: 36653004","120,00 € s DPH",13.08.2020,17.08.2020,platná, 335,hygienické potreby,,"dodávateľ: Ing. Ľuboslav Vasiľ ARCUS - BALIACE MATERIÁLY, Verbovčík 131/21, 071 01 Michalovce, IČO: 32678568","1 176,60 € s DPH",09.06.2023,03.07.2023,platná, 335,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","33,13 € s DPH",08.07.2022,20.07.2022,platná, 335,pracovné oblečenie,,"dodávateľ: WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou, 093 01 Vranov nad Topľou, prev.: Hollého 60, Michalovce, IČO: 31700438","81,00 € s DPH",01.10.2021,06.10.2021,platná, 335,materiál,,"dodávateľ: PPG - Deco Slovakia, s.r.o., Priemyselná 5813, 071 01 Michalovce, IČO: 31633200","31,25 € s DPH",13.08.2020,17.08.2020,platná, 336,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","124,57 € s DPH",09.06.2023,12.07.2023,platná, 336,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","34,33 € s DPH",08.07.2022,20.07.2022,platná, 336,káva - baristika,,"dodávateľ: MI holding s.r.o., Sama Chalupku 20F, 071 01 Michalovce, IČO: 51745020","45,09 € s DPH",01.10.2021,06.10.2021,platná, 336,materiál,,"dodávateľ: Ing. Ľuboslav Vasiľ - ARCUS baliace materiály, Verbovčík 21, 071 01 Michalovce, IČO: 32678568","498,05 € s DPH",13.08.2020,17.08.2020,platná, 337,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","110,08 € s DPH",12.06.2023,12.07.2023,platná, 337,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","9,59 € s DPH",08.07.2022,22.07.2022,platná, 337,pomôcky pre odborný výcvik,,"dodávateľ: GULAROS, s.r.o., 086 46 Hankovce 45, IČO: 50581546","315,50 € s DPH",01.10.2021,06.10.2021,platná, 337,materiál,,"dodávateľ: ANJEL - metrový textil, spol. s r. o., Nám. Osloboditeľov 20, 040 01 Košice, IČO: 36585271","192,69 € s DPH",13.08.2020,17.08.2020,platná, 338,el.energia,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483797","1 808,42 € s DPH",13.06.2023,07.07.2023,platná, 338,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","27,65 € s DPH",08.07.2022,20.07.2022,platná, 338,potraviny,,"dodávateľ: Fipek s.r.o., 072 41 Remetské Hámre 85, IČO: 45897077","51,60 € s DPH",04.10.2021,14.10.2021,platná, 338,služba,,"dodávateľ: LIPA s. r. o., Námestie osloboditeľov 10, 071 01 Michalovce, IČO: 47634308","310,20 € s DPH",13.08.2020,17.08.2020,platná, 339,el.energia,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","2 247,65 € s DPH",13.06.2023,07.07.2023,platná, 339,služba,,"dodávateľ: RAINBOW ONE s.r.o., Štefánikova 12, 071 01 Michalovce, IČO: 43988971","191,35 € s DPH",11.07.2022,20.07.2022,platná, 339,potraviny,,"dodávateľ: Fipek s.r.o., 072 41 Remetské Hámre 85, IČO: 45897077","49,56 € s DPH",04.10.2021,14.10.2021,platná, 339,vodné a stočné,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","323,66 € s DPH",13.08.2020,17.08.2020,platná, 34,mesačný paušál,,"dodávateľ: HARD PLUS, spol. s r.o., Mojmírova 3, prevádzka: Okružná 92A, Michalovce, IČO: 36175684","180,00 € s DPH",05.02.2024,21.02.2024,platná, 34,materiál,,"dodávateľ: Peter Bajus PEI - TERM, Severná 8, 071 01 Michalovce, IČO: 43190201","78,60 € s DPH",03.02.2023,24.02.2023,platná, 34,služba,,"dodávateľ: PZS SM - Práca a zdravie, s.r.o., Saleziánov 1284/8, 071 01 Michalovce, IČO: 36828661","178,40 € s DPH",03.02.2022,09.02.2022,platná, 34,zemný plyn,,"dodávateľ: Spojená škola internátna, Školská 10, Michalovce, IČO: 17080789","691,04 € s DPH",11.03.2021,23.03.2021,platná, 34,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","76,34 € s DPH",31.01.2020,17.02.2020,platná, 340,montáž žalúzií,,"dodávateľ: Hadek Jozef, Lesné 63, 071 01 Michalovce, IČO: 34565566","11 217,60 € s DPH",15.06.2023,07.07.2023,platná, 340,potraviny,,"dodávateľ: Anton Demko, Špitálska 25, 071 01 Michalovce, IČO: 37316125","516,83 € s DPH",11.07.2022,20.07.2022,platná, 340,služba,,"dodávateľ: RAINBOW ONE s.r.o., Štefánikova 12, Michalovce, IČO: 43988971","162,30 € s DPH",04.10.2021,14.10.2021,platná, 340,plyn,,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","53,00 € s DPH",13.08.2020,27.08.2020,platná, 341,služba,,"dodávateľ: 29 Teaam s.r.o., 072 31 Klokočov 175, IČO: 50663640","300,00 € s DPH",15.06.2023,07.07.2023,platná, 341,potraviny,,"dodávateľ: Anton Demko, Špitálska 25, 071 01 Michalovce, IČO: 37316125","451,24 € s DPH",11.07.2022,20.07.2022,platná, 341,materiál,,"dodávateľ: Tirpák Vladimír - VATI, Veľkoobchod elektro, Zeleninárska 4, Michalovce, IČO: 35452722","231,44 € s DPH",04.10.2021,14.10.2021,platná, 341,služba,,"dodávateľ: Osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice, IČO: 50528041","58,80 € s DPH",13.08.2020,27.08.2020,platná, 342,služba,,"dodávateľ: Tlačiareň POLYGRAFIA, s.r.o., A. Kmeťa 4, 071 01 Michalovce, IČO: 54441161","18,00 € s DPH",16.06.2023,14.07.2023,platná, 342,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","9,59 € s DPH",11.07.2022,20.07.2022,platná, 342,materiál,,"dodávateľ: PPG Deco Slovakia, Priemyselná 5813, Michalovce, IČO: 31633200","19,58 € s DPH",04.10.2021,14.10.2021,platná, 342,služba,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","8 312,55 € s DPH",13.08.2020,27.08.2020,platná, 343,kancelárske potreby,,"dodávateľ: MIPA MI, s.r.o., Stavbárov 3, 071 01 Michalovce, IČO: 52696871","775,20 € s DPH",16.06.2023,07.07.2023,platná, 343,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","36,71 € s DPH",11.07.2022,20.07.2022,platná, 343,vodné a stočné,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, Košice, IČO: 36570460","953,33 € s DPH",05.10.2021,14.10.2021,platná, 343,materiál,,"dodávateľ: ARCUS baliace materiály, Ing. Ľuboslav Vasiľ, Verbovčík 21, 071 01 Michalovce, IČO: 32678568","279,94 € s DPH",13.08.2020,27.08.2020,platná, 344,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","54,17 € s DPH",19.06.2023,21.07.2023,platná, 344,zemný plyn,,"dodávateľ: Spojená škola internátna, Školská 10, 071 01 Michalovce, IČO: 17080789","146,89 € s DPH",12.07.2022,20.07.2022,platná, 344,učebné pomôcky,,"dodávateľ: KVANT spol. s r.o., FMFI UK, Mlynská dolina 0, 842 48 Bratislava, IČO: 31398294","240,30 € s DPH",06.10.2021,14.10.2021,platná, 344,materiál,,"dodávateľ: ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica, IČO: 31331131","274,43 € s DPH",17.08.2020,27.08.2020,platná, 345,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","16,30 € s DPH",20.06.2023,21.07.2023,platná, 345,el.energia,,"dodávateľ: Spojená škola internátna, Školská 10, 071 01 Michalovce, IČO: 17080789","52,51 € s DPH",12.07.2022,20.07.2022,platná, 345,služba-odvoz odpadu,,"dodávateľ: ESPIK Group s.r.o., 065 43 Orlov 133, IČO: 46754768","58,80 € s DPH",06.10.2021,14.10.2021,platná, 345,služba,,"dodávateľ: Turčík Jozef, 094 07 Vyšná Sitnica, IČO: 41580371","994,30 € s DPH",18.08.2020,27.08.2020,platná, 346,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","133,74 € s DPH",20.06.2023,14.07.2023,platná, 346,potraviny,,"dodávateľ: Anton Demko, Špitálska 25, 071 01 Michalovce, IČO: 37316125","54,19 € s DPH",13.07.2022,20.07.2022,platná, 346,potraviny,,"dodávateľ: Anna Balogová Zelenina V.A.M., 072 37 Lastomír 397, IČO: 31964753","1 553,87 € s DPH",11.10.2021,14.10.2021,platná, 346,materiál,,"dodávateľ: VATI Veľkoobchod elektroinštalačného materiálu, Zeleninárska 2, 071 01 Michalovce, IČO: 35452722","40,56 € s DPH",18.08.2020,27.08.2020,platná, 347,ASC agenda,,"dodávateľ: ASC Applied Software Consultants, Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava, IČO: 31361161","629,00 € s DPH",20.06.2023,07.07.2023,platná, 347,potraviny,,"dodávateľ: Anton Demko, Špitálska 25, 071 01 Michalovce, IČO: 37316125","658,42 € s DPH",13.07.2022,20.07.2022,platná, 347,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","139,62 € s DPH",11.10.2021,22.10.2021,platná, 347,materiál,,"dodávateľ: INKATHERM, s.r.o., Fr. Kráľa 12, 071 01 Michalovce, IČO: 36596639","56,50 € s DPH",18.08.2020,27.08.2020,platná, 348,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","52,02 € s DPH",23.06.2023,27.07.2023,platná, 348,služba,,"dodávateľ: Royal Business Corporation s.r.o., Mlynská 27, 040 01 Košice, IČO: 45391611","67,20 € s DPH",13.07.2022,10.08.2022,platná, 348,potraviny,,"dodávateľ: Anna Balogová Zelenina V.A.M., 072 37 Lastomír 397, IČO: 31964753","33,46 € s DPH",07.10.2021,14.10.2021,platná, 348,potraviny,,"dodávateľ: Anna Balogová Zelenina V.A.M., 072 37 Lastomír 397, IČO: 31964753","740,80 € s DPH",18.08.2020,27.08.2020,platná, 349,potraviny,,"dodávateľ: Anna Balogová Zelenina V.A.M., 072 37 Lastomír 397, IČO: 31964753","312,77 € s DPH",26.06.2023,07.07.2023,platná, 349,PHL,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832","198,67 € s DPH",13.07.2022,03.08.2022,platná, 349,potraviny,,"dodávateľ: CVDS spol. s r. o., Nábr. Sv. Cyrila 47, 971 01 Prievidza, IČO: 36294934","81,48 € s DPH",11.10.2021,22.10.2021,platná, 349,služba,,"dodávateľ: HWG s.r.o., Mierová 62, 066 01 Humenné, IČO: 47852429","1 179,72 € s DPH",19.08.2020,27.08.2020,platná, 35,televízor,,"dodávateľ: HARD PLUS, spol. s r.o., Mojmírova 3, prevádzka: Okružná 92A, Michalovce, IČO: 36175684","727,20 € s DPH",05.02.2024,21.02.2024,platná, 35,potraviny,,"dodávateľ: FIPEK s.r.o., 072 41 Remetské Hámre 85, IČO: 45897077","90,52 € s DPH",03.02.2023,24.02.2023,platná, 35,čistiace prostriedky,,"dodávateľ: Ing. Ľuboslav Vasiľ - ARCUS baliace materiály, Verbovčík 21, 071 01 Michalovce, IČO: 32678568","126,67 € s DPH",07.02.2022,09.02.2022,platná, 35,telekomunikačné služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35763469","30,23 € s DPH",11.03.2021,23.03.2021,platná, 35,potraviny,,"dodávateľ: Zelenina V.A.M., 072 37 Lastomír 397, IČO: 31964753","207,15 € s DPH",04.02.2020,17.02.2020,platná, 350,služba,,"dodávateľ: Tlačiareň POLYGRAFIA, s.r.o., A. Kmeťa 4, 071 01 Michalovce, IČO: 54441161","36,00 € s DPH",26.06.2023,14.07.2023,platná, 350,materiál,,"dodávateľ: Ing. Ľuboslav Vasiľ - ARCUS baliace materiály, Verbovčík 21, 071 01 Michalovce, IČO: 32678568","54,19 € s DPH",13.07.2022,20.07.2022,platná, 350,služba,,"dodávateľ: PZS SM-Práca a mzdy, Saleziánov 1284/8, Michalovce, IČO: 36828661","271,40 € s DPH",07.10.2021,14.10.2021,platná, 350,potraviny,,"dodávateľ: Anton Demko, Špitálska 25, 071 01 Michalovce, IČO: 37316125","771,85 € s DPH",20.08.2020,27.08.2020,platná, 351,servis motorového vozidla,,"dodávateľ: RAKO car servis - Ing. Peter Rauch, Stavbárov 3, 071 01 Michalovce, IČO: 10708294","194,50 € s DPH",27.06.2023,14.07.2023,platná, 351,materiál,,"dodávateľ: Ing. Ľuboslav Vasiľ - ARCUS baliace materiály, Verbovčík 21, 071 01 Michalovce, IČO: 32678568","294,36 € s DPH",13.07.2022,20.07.2022,platná, 351,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","171,78 € s DPH",11.10.2021,22.10.2021,platná, 351,materiál,,"dodávateľ: SUCCESS FOOD s.r.o., Nad Laborcom 1771/8, 071 01 Michalovce, IČO: 46937731","36,82 € s DPH",20.08.2020,27.08.2020,platná, 352,služba,,"dodávateľ: LIPA s.r.o. - registrovaný sociálny podnik, Nám. osloboditeľov 10, 071 01 Michalovce, IČO: 47634308","184,80 € s DPH",28.06.2023,14.07.2023,platná, 352,materiál,,"dodávateľ: Peter Bajus PEI - TERM, Severná 8, 071 01 Michalovce, IČO: 43190201","243,71 € s DPH",13.07.2022,20.07.2022,platná, 352,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","220,76 € s DPH",11.10.2021,22.10.2021,platná, 352,softvér,,"dodávateľ: KVANT spol. s r.o., FMFI UK, Mlynská dolina 0, 842 48 Bratislava, IČO: 31398294","91 200,00 € s DPH",25.08.2020,27.08.2020,platná, 353,nábytok do ŠI,,"dodávateľ: NK-PLUS s.r.o., Vajanského 65, 071 01 Michalovce, IČO: 46407260","41 945,00 € s DPH",28.06.2023,14.07.2023,platná, 353,materiál,,"dodávateľ: TRIPARK s.r.o., Priemyselná 5813, 071 01 Michalovce, IČO: 36210340","58,45 € s DPH",14.07.2022,20.07.2022,platná, 353,potraviny,,"dodávateľ: Fipek s.r.o., 072 41 Remetské Hámre 85, IČO: 45897077","509,61 € s DPH",07.10.2021,14.10.2021,platná, 353,služba,,"dodávateľ: Štefan Harvila, 067 12 Hankovce 131, IČO: 37371649","14 988,05 € s DPH",25.08.2020,27.08.2020,platná, 354,potraviny,,"dodávateľ: FIPEK s.r.o., 072 41 Remetské Hámre 85, IČO: 45897077","45,68 € s DPH",29.06.2023,21.07.2023,platná, 354,vodné a stočné,,"dodávateľ: Spojená škola internátna, Školská 10, 071 01 Michalovce, IČO: 17080789","233,10 € s DPH",14.07.2022,28.07.2022,platná, 354,potraviny,,"dodávateľ: Fipek s.r.o., 072 41 Remetské Hámre 85, IČO: 45897077","14,56 € s DPH",07.10.2021,14.10.2021,platná, 354,služba,,"dodávateľ: Minet Slovakia s.r.o., Masarykova 6365/108, 071 01 Michalovce, IČO: 36586498","35,40 € s DPH",26.08.2020,27.08.2020,platná, 355,potraviny,,"dodávateľ: FIPEK s.r.o., 072 41 Remetské Hámre 85, IČO: 45897077","23,28 € s DPH",29.06.2023,21.07.2023,platná, 355,el.energia,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","1 750,66 € s DPH",15.07.2022,28.07.2022,platná, 355,potraviny,,"dodávateľ: Anton Demko, Špitálska 25, 071 01 Michalovce, IČO: 37316125","613,91 € s DPH",11.10.2021,14.10.2021,platná, 355,materiál,,"dodávateľ: KVANT spol. s r.o., FMFI UK, Mlynská dolina 0, 842 48 Bratislava, IČO: 31398294","97,45 € s DPH",26.08.2020,27.08.2020,platná, 356,potraviny,,"dodávateľ: FIPEK s.r.o., 072 41 Remetské Hámre 85, IČO: 45897077","54,00 € s DPH",29.06.2023,21.07.2023,platná, 356,el.energia,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","1 542,13 € s DPH",15.07.2022,28.07.2022,platná, 356,potraviny,,"dodávateľ: Anna Balogová Zelenina V.A.M., 072 37 Lastomír 397, IČO: 31964753","1 531,05 € s DPH",11.10.2021,14.10.2021,platná, 356,učebné pomôcky,,"dodávateľ: KVANT spol. s r.o., FMFI UK, Mlynská dolina 0, 842 48 Bratislava, IČO: 31398294","729,89 € s DPH",31.08.2020,02.09.2020,platná, 357,potraviny,,"dodávateľ: FIPEK s.r.o., 072 41 Remetské Hámre 85, IČO: 45897077","647,00 € s DPH",29.06.2023,21.07.2023,platná, 357,potraviny,,"dodávateľ: FIPEK s.r.o., 072 41 Remetské Hámre 85, IČO: 45897077","4,58 € s DPH",15.07.2022,28.07.2022,platná, 357,potraviny,,"dodávateľ: Anna Balogová Zelenina V.A.M., 072 37 Lastomír 397, IČO: 31964753","723,51 € s DPH",11.10.2021,14.10.2021,platná, 357,vodné a stočné,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","314,92 € s DPH",02.09.2020,02.09.2020,platná, 358,služba,,"dodávateľ: BOZPO-W s.r.o., Orgovánová 967/37, 079 01 Veľké Kapušany, IČO: 51712407","420,00 € s DPH",03.07.2023,28.07.2023,platná, 358,potraviny,,"dodávateľ: Zelenina V.A.M., 072 37 Lastomír 397, IČO: 31964753","42,53 € s DPH",15.07.2022,28.07.2022,platná, 358,PHM,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO: 31322832","136,02 € s DPH",11.10.2021,14.10.2021,platná, 358,služba,,"dodávateľ: Turčík Jozef, 094 07 Vyšná Sitnica, IČO: 41580371","5 655,10 € s DPH",02.09.2020,02.09.2020,platná, 359,vodné a stočné,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","1 041,66 € s DPH",30.06.2023,28.07.2023,platná, 359,potraviny,,"dodávateľ: Zelenina V.A.M., 072 37 Lastomír 397, IČO: 31964753","1 031,93 € s DPH",15.07.2022,28.07.2022,platná, 359,el.energia,,"dodávateľ: Spojená škola internátna, Školská 10, Michalovce, IČO: 17080789","65,69 € s DPH",11.10.2021,14.10.2021,platná, 359,služba,,"dodávateľ: RAINBOW ONE s.r.o., Štefánikova 12, 071 01 Michalovce, IČO: 43988971","239,56 € s DPH",03.09.2020,03.09.2020,platná, 36,potraviny,,"dodávateľ: Anna Balogová Zelenina V.A.M., 072 37 Lastomír 397, IČO: 31964753","592,04 € s DPH",06.02.2024,16.02.2024,platná, 36,potraviny,,"dodávateľ: FIPEK s.r.o., 072 41 Remetské Hámre 85, IČO: 45897077","127,02 € s DPH",03.02.2023,24.02.2023,platná, 36,poplatok za webinár,,"dodávateľ: Akadémia vzdelávania Michalovce o.z., Námestie slobody 3, 071 01 Michalovce, IČO: 42323908","45,00 € s DPH",07.02.2022,09.02.2022,platná, 36,telekomunikačné služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35763469","9,59 € s DPH",11.03.2021,23.03.2021,platná, 36,služba,,"dodávateľ: RAINBOW ONE s.r.o., Štefánikova 12, 071 01 Michalovce, IČO: 43988971","277,40 € s DPH",04.02.2020,17.02.2020,platná, 360,oprava elektrickej pece,,"dodávateľ: EUROGASTROP, s.r.o., Čergovská 7002/10, Prešov, prevádzka: Slovenská 1, 082 12 Kapušany, IČO: 44137761","150,00 € s DPH",03.07.2023,21.07.2023,platná, 360,potraviny,,"dodávateľ: Zelenina V.A.M., 072 37 Lastomír 397, IČO: 31964753","1 038,90 € s DPH",15.07.2022,28.07.2022,platná, 360,zemný plyn,,"dodávateľ: Spojená škola internátna, Školská 10, Michalovce, IČO: 17080789","205,44 € s DPH",11.10.2021,14.10.2021,platná, 360,potraviny,,"dodávateľ: Anton Demko, Špitálska 25, 071 01 Michalovce, IČO: 37316125","575,43 € s DPH",04.09.2020,08.09.2020,platná, 361,stavebné práce,,"dodávateľ: Štefan Harvila, 067 12 Hankovce 131, IČO: 37371649","4 087,20 € s DPH",03.07.2023,21.07.2023,platná, 361,potraviny,,"dodávateľ: Zelenina V.A.M., 072 37 Lastomír 397, IČO: 31964753","708,78 € s DPH",15.07.2022,28.07.2022,platná, 361,vodné a stočné,,"dodávateľ: Spojená škola internátna, Školská 10, Michalovce, IČO: 17080789","323,29 € s DPH",11.10.2021,14.10.2021,platná, 361,materiál,,"dodávateľ: PPG - Deco Slovakia, s.r.o., Priemyselná 5813, 071 01 Michalovce, IČO: 31633200","63,58 € s DPH",04.09.2020,08.09.2020,platná, 362,materiál na odborný výcvik,,"dodávateľ: Ingrid Čarnoká - TIFFANY, Komenského 2088/23, 052 05 Spišská Nová Ves, IČO: 40845150","973,45 € s DPH",04.07.2023,21.07.2023,platná, 362,potraviny,,"dodávateľ: Zelenina V.A.M., 072 37 Lastomír 397, IČO: 31964753","320,16 € s DPH",18.07.2022,28.07.2022,platná, 362,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35763469","9,59 € s DPH",11.10.2021,14.10.2021,platná, 362,materiál,,"dodávateľ: PPG - Deco Slovakia, s.r.o., Priemyselná 5813, 071 01 Michalovce, IČO: 31633200","164,33 € s DPH",04.09.2020,08.09.2020,platná, 363,vodné a stočné,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","866,23 € s DPH",04.07.2023,31.07.2023,platná, 363,služba,,"dodávateľ: Osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice, IČO: 50528041","58,80 € s DPH",04.07.2022,25.07.2022,platná, 363,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35763469","34,94 € s DPH",11.10.2021,14.10.2021,platná, 363,materiál,,"dodávateľ: TRIPARK s.r.o., Stavebniny STAVOMAT, Priemyselná 5813, 071 01 Michalovce, IČO: 36210340","25,99 € s DPH",04.09.2020,08.09.2020,platná, 364,školenie,,"dodávateľ: Planeat, s.r.o., Príkopova 6, 831 03 Bratislava, IČO: 47885289","59,00 € s DPH",04.07.2023,21.07.2023,platná, 364,služba-internet,,"dodávateľ: Minet Slovakia s.r.o., Masarykova 6365/108, 071 01 Michalovce, IČO: 36586498","35,40 € s DPH",06.07.2022,25.07.2022,platná, 364,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35763469","9,59 € s DPH",11.10.2021,14.10.2021,platná, 364,materiál,,"dodávateľ: ARCUS baliace materiály, Ing. Ľuboslav Vasiľ, Verbovčík 21, 071 01 Michalovce, IČO: 32678568","639,38 € s DPH",04.09.2020,08.09.2020,platná, 365,potraviny,,"dodávateľ: FIPEK s.r.o., 072 41 Remetské Hámre 85, IČO: 45897077","28,12 € s DPH",07.07.2023,21.07.2023,platná, 365,konfigurácia a inštalácia IP zariadení,,"dodávateľ: HARD PLUS, spol. s r.o., Mojmírova 3, 071 01 Michalovce, prevádzka: Okružná 92A,MI, IČO: 36175684","468,00 € s DPH",06.07.2022,25.07.2022,platná, 365,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35763469","32,70 € s DPH",11.10.2021,14.10.2021,platná, 365,materiál,,"dodávateľ: FARMATIN, spol. s r.o., Hollého 3, 080 01 Prešov, IČO: 36493872","219,38 € s DPH",07.09.2020,11.09.2020,platná, 366,služba,,"dodávateľ: ESPIK Group s.r.o., 065 43 Orlov 133, IČO: 46754768","52,20 € s DPH",07.07.2023,21.07.2023,platná, 366,zriadenia na pripojenie TV v rámci HČ,,"dodávateľ: HARD PLUS, spol. s r.o., Mojmírova 3, 071 01 Michalovce, prevádzka: Okružná 92A,MI, IČO: 36175684","1 168,98 € s DPH",06.07.2022,25.07.2022,platná, 366,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35763469","34,33 € s DPH",11.10.2021,14.10.2021,platná, 366,materiál,,"dodávateľ: Peter Bajus PEI - TERM, Severná 8, 071 01 Michalovce, IČO: 43190201","86,96 € s DPH",08.09.2020,11.09.2020,platná, 367,materiál,,"dodávateľ: TRIPARK s.r.o., Priemyselná 5813, Stavebniny STAVOMAT, 071 01 Michalovce, IČO: 36210340","48,37 € s DPH",07.07.2023,17.07.2023,platná, 367,zemný plyn,,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","36,00 € s DPH",06.07.2022,25.07.2022,platná, 367,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35763469","44,08 € s DPH",11.10.2021,14.10.2021,platná, 367,služba,,"dodávateľ: HARD PLUS, spol. s r.o., Mojmírova 3, 071 01 Michalovce, prevádzka: S. Chalupku, Michalovce, IČO: 36175684","138,00 € s DPH",08.09.2020,11.09.2020,platná, 368,výpočtová technika,,"dodávateľ: HARD PLUS, spol. s r.o., Mojmírova 3, prevádzka: Okružná 92A, Michalovce, IČO: 36175684","545,64 € s DPH",07.07.2023,28.07.2023,platná, 368,energetické služby,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","8 312,55 € s DPH",06.07.2022,25.07.2022,platná, 368,materiál,,"dodávateľ: Ing. Ľuboslav Vasiľ ARCUS - BALIACE MATERIÁLY, Verbovčík 131/21, 071 01 Michalovce, IČO: 32678568","1 999,26 € s DPH",11.10.2021,14.10.2021,platná, 368,služba,,"dodávateľ: LIPA s.r.o.-registrovaný sociálny podnik, Nám. osloboditeľov 10, 071 01 Michalovce, IČO: 47634308","370,20 € s DPH",08.09.2020,11.09.2020,platná, 369,služba,,"dodávateľ: HARD PLUS, spol. s r.o., Mojmírova 3, prevádzka: Okružná 92A, Michalovce, IČO: 36175684","180,00 € s DPH",07.07.2023,28.07.2023,platná, 369,služba,,"dodávateľ: Motor - Car Michalovce, s.r.o., Močarianska 1451/3, 071 01 Michalovce, IČO: 36584231","86,64 € s DPH",13.07.2022,25.07.2022,platná, 369,materiál,,"dodávateľ: Ing. Peter Bálint, Kukorelliho 169/7, Michalovce, prev.: Močarianska 3, 071 01 Michalovce, IČO: 40035859","10,71 € s DPH",11.10.2021,14.10.2021,platná, 369,potraviny,,"dodávateľ: Zelenina V.A.M., 072 37 Lastomír 397, IČO: 31964753","630,89 € s DPH",08.09.2020,11.09.2020,platná, 37,potraviny,,"dodávateľ: Anna Balogová Zelenina V.A.M., 072 37 Lastomír 397, IČO: 31964753","1 884,74 € s DPH",06.02.2024,16.02.2024,platná, 37,potraviny,,"dodávateľ: Anna Balogová Zelenina V.A.M., 072 37 Lastomír 397, IČO: 31964753","1 843,97 € s DPH",03.02.2023,24.02.2023,platná, 37,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","9,59 € s DPH",08.02.2022,09.02.2022,platná, 37,telekomunikačné služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35763469","49,00 € s DPH",11.03.2021,23.03.2021,platná, 37,materiál,,"dodávateľ: VATI Veľkoobchod elektroinštalačného materiálu, Zeleninárska 2, 071 01 Michalovce, IČO: 35452722","39,08 € s DPH",05.02.2020,17.02.2020,platná, 370,materiál,,"dodávateľ: Ing. Peter Bálint - 3trade, Močarianska 3, 071 01 Michalovce, IČO: 40035859","6,92 € s DPH",07.07.2023,28.07.2023,platná, 370,stavebné práce,,"dodávateľ: Turčík Jozef, 094 07 Vyšná Sitnica, IČO: 41580371","737,00 € s DPH",15.07.2022,25.07.2022,platná, 370,materiál,,"dodávateľ: Ing. Ľuboslav Vasiľ ARCUS - BALIACE MATERIÁLY, Verbovčík 131/21, 071 01 Michalovce, IČO: 32678568","745,54 € s DPH",11.10.2021,14.10.2021,platná, 370,PHM,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832","44,16 € s DPH",09.09.2020,11.09.2020,platná, 371,materiál,,"dodávateľ: PPG Deco Slovakia, s.r.o., Priemyselná 5813, 071 01 Michalovce, IČO: 31633200","93,44 € s DPH",07.07.2023,28.07.2023,platná, 371,služba - internet,,"dodávateľ: HARD PLUS, spol. s r.o., Mojmírova 3, 071 01 Michalovce, prevádzka: Okružná 92A,MI, IČO: 36175684","138,00 € s DPH",19.07.2022,25.07.2022,platná, 371,materiál,,"dodávateľ: Peter Bajus PEI - TERM, Severná 8, 071 01 Michalovce, IČO: 43190201","156,40 € s DPH",11.10.2021,22.10.2021,platná, 371,materiál,,"dodávateľ: Ing. Ľuboslav Vasiľ - ARCUS baliace materiály, Verbovčík 21, 071 01 Michalovce, IČO: 32678568","83,28 € s DPH",09.09.2020,11.09.2020,platná, 372,materiál,,"dodávateľ: BaB SK s.r.o., Gorazdova 3, 071 01, IČO: 36802352","346,90 € s DPH",07.07.2023,14.07.2023,platná, 372,materiál,,"dodávateľ: PPG Deco Slovakia, s.r.o., Priemyselná 5813, 071 01 Michalovce, IČO: 31633200","92,47 € s DPH",25.07.2022,08.08.2022,platná, 372,materiál,,"dodávateľ: Ing. Ľuboslav Vasiľ ARCUS - BALIACE MATERIÁLY, Verbovčík 131/21, 071 01 Michalovce, IČO: 32678568","289,62 € s DPH",11.10.2021,14.10.2021,platná, 372,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","33,44 € s DPH",10.09.2020,11.09.2020,platná, 373,služba,,"dodávateľ: TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o., Staničná 3, 071 01 Michalovce, IČO: 44792123","1 020,60 € s DPH",07.07.2023,21.07.2023,platná, 373,materiál,,"dodávateľ: Ing. Milan Luteran, S. H. Vajanského 2, Michalovce, prev. Drevená dedina, IČO: 10711465","311,54 € s DPH",27.07.2022,08.08.2022,platná, 373,materiál,,"dodávateľ: TRIPARK s.r.o., Priemyselná 5813, Železiarstvo KOVOMAT, Štefánikova 44, Michalovce, IČO: 36210340","50,30 € s DPH",11.10.2021,14.10.2021,platná, 373,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","24,95 € s DPH",10.09.2020,11.09.2020,platná, 374,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","25,68 € s DPH",07.07.2023,28.07.2023,platná, 374,nákup čipových kariet a čítačiek,,"dodávateľ: Info consult, s.r.o., Martina Rázusa 29, 984 01 Lučenec, IČO: 36007561","90,29 € s DPH",27.07.2022,08.08.2022,platná, 374,potraviny,,"dodávateľ: Anton Demko, Špitálska 25, 071 01 Michalovce, IČO: 37316125","714,69 € s DPH",12.10.2021,14.10.2021,platná, 374,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","35,56 € s DPH",10.09.2020,11.09.2020,platná, 375,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","9,59 € s DPH",07.07.2023,28.07.2023,platná, 375,vodné a stočné,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","640,52 € s DPH",02.08.2022,30.08.2022,platná, 375,potraviny,,"dodávateľ: Anton Demko, Špitálska 25, 071 01 Michalovce, IČO: 37316125","25,51 € s DPH",12.10.2021,14.10.2021,platná, 375,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","43,00 € s DPH",10.09.2020,11.09.2020,platná, 376,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","34,33 € s DPH",07.07.2023,28.07.2023,platná, 376,služba,,"dodávateľ: PZS SM - Práca a zdravie, s.r.o., Saleziánov 1284/8, 071 01 Michalovce, IČO: 36828661","107,40 € s DPH",04.08.2022,25.08.2022,platná, 376,potraviny,,"dodávateľ: Anton Demko, Špitálska 25, 071 01 Michalovce, IČO: 37316125","629,49 € s DPH",12.10.2021,14.10.2021,platná, 376,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","34,12 € s DPH",10.09.2020,11.09.2020,platná, 377,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","33,06 € s DPH",07.07.2023,07.08.2023,platná, 377,materiál,,"dodávateľ: TRIPARK s.r.o., Stavebniny STAVOMAT, Priemyselná 5813, 071 01 Michalovce, IČO: 36210340","86,16 € s DPH",04.08.2022,25.08.2022,platná, 377,energetické služby,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","8 312,55 € s DPH",12.10.2021,22.10.2021,platná, 377,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","9,59 € s DPH",10.09.2020,11.09.2020,platná, 378,PHL,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832","204,23 € s DPH",12.07.2023,07.08.2023,platná, 378,materiál,,"dodávateľ: Ing. Ľuboslav Vasiľ - ARCUS baliace materiály, Verbovčík 21, 071 01 Michalovce, IČO: 32678568","301,64 € s DPH",08.08.2022,25.08.2022,platná, 378,služba-internet,,"dodávateľ: Minet Slovakia s.r.o., Masarykova 6365/108, 071 01 Michalovce, IČO: 36586498","35,40 € s DPH",12.10.2021,22.10.2021,platná, 378,energia,,"dodávateľ: Spojená škola internátna, Školská 10, 071 01 Michalovce, IČO: 17080789","142,11 € s DPH",10.09.2020,11.09.2020,platná, 379,služba,,"dodávateľ: PZS SM - Práca a zdravie, Saleziánov 1284/8, 071 01 Michalovce, IČO: 36828661","86,80 € s DPH",12.07.2023,28.07.2023,platná, 379,PHM,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832","40,77 € s DPH",08.08.2022,05.09.2022,platná, 379,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","157,60 € s DPH",12.10.2021,22.10.2021,platná, 379,energia,,"dodávateľ: Spojená škola internátna, Školská 10, 071 01 Michalovce, IČO: 17080789","31,51 € s DPH",10.09.2020,11.09.2020,platná, 38,potraviny,,"dodávateľ: Anna Balogová Zelenina V.A.M., 072 37 Lastomír 397, IČO: 31964753","34,13 € s DPH",07.02.2024,19.02.2024,platná, 38,potraviny,,"dodávateľ: Anna Balogová Zelenina V.A.M., 072 37 Lastomír 397, IČO: 31964753","1 479,14 € s DPH",03.02.2023,24.02.2023,platná, 38,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","33,02 € s DPH",08.02.2022,09.02.2022,platná, 38,telekomunikačné služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35763469","24,67 € s DPH",11.03.2021,23.03.2021,platná, 38,materiál,,"dodávateľ: PPG - Deco Slovakia, s.r.o., Priemyselná 5813, 071 01 Michalovce, IČO: 31633200","88,84 € s DPH",05.02.2020,17.02.2020,platná, 380,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","9,59 € s DPH",12.07.2023,28.07.2023,platná, 380,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","23,93 € s DPH",09.08.2022,25.08.2022,platná, 380,služba,,"dodávateľ: Osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice - Staré Mesto, IČO: 50528041","58,80 € s DPH",12.10.2021,25.10.2021,platná, 380,služba,,"dodávateľ: PZS SM - Práca a zdravie, s.r.o., Saleziánov 1284/8, 071 01 Michalovce, IČO: 36828661","102,20 € s DPH",10.09.2020,11.09.2020,platná, 381,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","35,28 € s DPH",12.07.2023,28.07.2023,platná, 381,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","33,34 € s DPH",09.08.2022,25.08.2022,platná, 381,služba-internet,,"dodávateľ: HARD PLUS, spol. s r.o., Mojmírova 3, 071 01 Michalovce, prevádzka: Okružná 92A,MI, IČO: 36175684","138,00 € s DPH",12.10.2021,25.10.2021,platná, 381,materiál - DHIM,,"dodávateľ: SOŠ drevárska, Filinského 7, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 42096642","3 980,00 € s DPH",10.09.2020,11.09.2020,platná, 382,potraviny,,"dodávateľ: Anna Balogová Zelenina V.A.M., 072 37 Lastomír 397, IČO: 31964753","17,91 € s DPH",12.07.2023,28.07.2023,platná, 382,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","34,33 € s DPH",09.08.2022,25.08.2022,platná, 382,zemný plyn,,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","34,00 € s DPH",12.10.2021,25.10.2021,platná, 382,materiál,,"dodávateľ: TRIPARK s.r.o., Stavebniny STAVOMAT, Priemyselná 5813, 071 01 Michalovce, IČO: 36210340","7,48 € s DPH",11.09.2020,11.09.2020,platná, 383,potraviny,,"dodávateľ: Anton Demko, Špitálska 25, 071 01 Michalovce, IČO: 37316125","501,83 € s DPH",12.07.2023,28.07.2023,platná, 383,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","9,59 € s DPH",09.08.2022,25.08.2022,platná, 383,materiál na odborný výcvik,,"dodávateľ: ANJEL - metrový textil, spol. s r. o., Námestie osloboditeľov 20, Košice, prev.: Námestie Slobody 5, Michalovce, IČO: 36585271","110,81 € s DPH",19.10.2021,25.10.2021,platná, 383,materiál,,"dodávateľ: Ing. Peter Balint - 3trade, Močarianska 3, 071 01 Michalovce, IČO: 40035859","26,25 € s DPH",11.09.2020,11.09.2020,platná, 384,potraviny,,"dodávateľ: Anna Balogová Zelenina V.A.M., 072 37 Lastomír 397, IČO: 31964753","898,98 € s DPH",12.07.2023,28.07.2023,platná, 384,potraviny,,"dodávateľ: Zelenina V.A.M., 072 37 Lastomír 397, IČO: 31964753","369,28 € s DPH",09.08.2022,25.08.2022,platná, 384,nábytok,,"dodávateľ: KOSTREJ, s.r.o., Vajanského 65, 071 01 Michalovce, IČO: 36746410","133,00 € s DPH",19.10.2021,25.10.2021,platná, 384,služba,,"dodávateľ: Osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice, IČO: 50528041","58,80 € s DPH",03.09.2020,23.09.2020,platná, 385,potraviny,,"dodávateľ: Anna Balogová Zelenina V.A.M., 072 37 Lastomír 397, IČO: 31964753","1 472,46 € s DPH",12.07.2023,28.07.2023,platná, 385,zemný plyn,,"dodávateľ: Spojená škola internátna, Školská 10, 071 01 Michalovce, IČO: 17080789","146,45 € s DPH",09.08.2022,25.08.2022,platná, 385,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","109,18 € s DPH",19.10.2021,25.10.2021,platná, 385,materiál,,"dodávateľ: EUROGASTROP, s.r.o., Čergovská 7002/10, 080 01 Prešov, prevádzka: Slovenská 1, 082 12 Kapušany, IČO: 44137761","71,76 € s DPH",04.09.2020,23.09.2020,platná, 386,potraviny,,"dodávateľ: Anton Demko, Špitálska 25, 071 01 Michalovce, IČO: 37316125","22,88 € s DPH",12.07.2023,28.07.2023,platná, 386,el.energia,,"dodávateľ: Spojená škola internátna, Školská 10, 071 01 Michalovce, IČO: 17080789","33,30 € s DPH",09.08.2022,25.08.2022,platná, 386,materiál,,"dodávateľ: Poľnosev s.r.o., Priemyselná 5795, 071 01 Michalovce, IČO: 36598496","62,51 € s DPH",19.10.2021,25.10.2021,platná, 386,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","57,15 € s DPH",04.09.2020,23.09.2020,platná, 387,potraviny,,"dodávateľ: Anton Demko, Špitálska 25, 071 01 Michalovce, IČO: 37316125","1 045,43 € s DPH",12.07.2023,28.07.2023,platná, 387,potraviny,,"dodávateľ: Anton Demko, Špitálska 25, 071 01 Michalovce, IČO: 37316125","211,90 € s DPH",15.08.2022,25.08.2022,platná, 387,služba,,"dodávateľ: ON shop s.r.o., Gorkého 11, 071 01 Michalovce, IČO: 46937731","393,98 € s DPH",19.10.2021,25.10.2021,platná, 387,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","61,89 € s DPH",04.09.2020,23.09.2020,platná, 388,potraviny,,"dodávateľ: Anton Demko, Špitálska 25, 071 01 Michalovce, IČO: 37316125","406,75 € s DPH",12.07.2023,21.07.2023,platná, 388,el.energia - ŠI,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","975,17 € s DPH",15.08.2022,25.08.2022,platná, 388,reklamné a propagačné služby,,"dodávateľ: LIPA s.r.o.-registrovaný sociálny podnik, Nám. osloboditeľov 10, 071 01 Michalovce, IČO: 47634308","228,00 € s DPH",19.10.2021,25.10.2021,platná, 388,plyn,,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","53,00 € s DPH",04.09.2020,23.09.2020,platná, 389,materiál,,"dodávateľ: Ing. Ľuboslav Vasiľ ARCUS - BALIACE MATERIÁLY, Verbovčík 131/21, 071 01 Michalovce, IČO: 32678568","267,36 € s DPH",12.07.2023,28.07.2023,platná, 389,el.energia,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","891,90 € s DPH",15.08.2022,25.08.2022,platná, 389,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","128,31 € s DPH",19.10.2021,25.10.2021,platná, 389,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","22,67 € s DPH",08.09.2020,23.09.2020,platná, 39,potraviny,,"dodávateľ: Anna Balogová Zelenina V.A.M., 072 37 Lastomír 397, IČO: 31964753","55,77 € s DPH",07.02.2024,19.02.2024,platná, 39,potraviny,,"dodávateľ: Anna Balogová Zelenina V.A.M., 072 37 Lastomír 397, IČO: 31964753","41,55 € s DPH",03.02.2023,24.02.2023,platná, 39,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","33,29 € s DPH",08.02.2022,09.02.2022,platná, 39,telekomunikačné služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35763469","34,33 € s DPH",11.03.2021,23.03.2021,platná, 39,vodné a stočné,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 17078385","886,42 € s DPH",05.02.2020,17.02.2020,platná, 390,materiál,,"dodávateľ: Ing. Ľuboslav Vasiľ ARCUS - BALIACE MATERIÁLY, Verbovčík 131/21, 071 01 Michalovce, IČO: 32678568","23,28 € s DPH",12.07.2023,21.07.2023,platná, 390,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","9,59 € s DPH",15.08.2022,25.08.2022,platná, 390,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","74,54 € s DPH",19.10.2021,25.10.2021,platná, 390,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","52,11 € s DPH",09.09.2020,23.09.2020,platná, 391,materiál,,"dodávateľ: Peter Bajus PEI-TERM, Severná 8, 071 01 Michalovce, IČO: 43190201","67,48 € s DPH",12.07.2023,07.08.2023,platná, 391,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","31,09 € s DPH",15.08.2022,25.08.2022,platná, 391,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","184,80 € s DPH",21.10.2021,25.10.2021,platná, 391,materiál,,"dodávateľ: EUROGASTROP, s.r.o., Čergovská 7002/10, 080 01 Prešov, prevádzka: Slovenská 1, 082 12 Kapušany, IČO: 44137761","45,60 € s DPH",09.09.2020,23.09.2020,platná, 392,nábytok - školský internát,,"dodávateľ: NK-PLUS s.r.o., Vajanského 65, 071 01 Michalovce, IČO: 46407260","1 226,00 € s DPH",13.07.2023,28.07.2023,platná, 392,služba,,"dodávateľ: EUROGASTROP, s.r.o., Čergovská 7002/10, 080 01 Prešov, prevádzka: Slovenská 1, 082 12 Kapušany, IČO: 44137761","175,92 € s DPH",15.08.2022,25.08.2022,platná, 392,potraviny,,"dodávateľ: bidfood, Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","256,22 € s DPH",22.10.2021,25.10.2021,platná, 392,materiál,,"dodávateľ: Anna Bercíková Výdajňa zdrav. potrieb a pomôcok \"Nádej\" s.r.o., Nám. osloboditeľov 1, 071 01 Michalovce, IČO: 50599950","72,40 € s DPH",09.09.2020,23.09.2020,platná, 393,potraviny,,"dodávateľ: Anna Balogová Zelenina V.A.M., 072 37 Lastomír 397, IČO: 31964753","601,29 € s DPH",13.07.2023,28.07.2023,platná, 393,služba,,"dodávateľ: Osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice, IČO: 17078385","58,80 € s DPH",02.08.2022,31.08.2022,platná, 393,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","23,40 € s DPH",25.10.2021,16.11.2021,platná, 393,materiál,,"dodávateľ: MICROTEX SLOVAKIA spol. s r. o., Pionierska 25, 080 05 Prešov, IČO: 36445568","327,54 € s DPH",17.09.2020,23.09.2020,platná, 394,služba,,"dodávateľ: RAINBOW ONE s.r.o., Štefánikova 12, 071 01 Michalovce, IČO: 43988971","99,36 € s DPH",14.07.2023,28.07.2023,platná, 394,energetické služby,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","8 312,55 € s DPH",04.08.2022,31.08.2022,platná, 394,nákup učebníc,,"dodávateľ: MI holding s.r.o., Sama Chalupku 20F, 071 01 Michalovce, IČO: 51745020","3 950,80 € s DPH",26.10.2021,16.11.2021,platná, 394,služba,,"dodávateľ: Minet Slovakia s.r.o., Masarykova 6365/108, 071 01 Michalovce, IČO: 36586498","35,40 € s DPH",17.09.2020,23.09.2020,platná, 395,DHIM,,"dodávateľ: Muziker, a.s., Drieňová 1H, 821 01 Bratislava, IČO: 35840773","102,39 € s DPH",17.07.2023,23.06.2023,platná, 395,internet,,"dodávateľ: HARD PLUS, spol. s r.o., Mojmírova 3, 071 01 Michalovce, prevádzka: Okružná 92A,MI, IČO: 36175684","138,00 € s DPH",04.08.2022,31.08.2022,platná, 395,kancelárske potreby,,"dodávateľ: MIPA MI, s.r.o., Stavbárov 3, 071 01 Michalovce, IČO: 52696871","236,82 € s DPH",29.10.2021,16.11.2021,platná, 395,materiál,,"dodávateľ: Gabriel Záhorčák KARLO, A. Hrehovčíka 1, 071 01 Michalovce, IČO: 32687168","41,71 € s DPH",17.09.2020,23.09.2020,platná, 396,el. energia,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","1 479,11 € s DPH",18.07.2023,02.08.2023,platná, 396,internet,,"dodávateľ: Minet Slovakia s.r.o., Masarykova 6365/108, 071 01 Michalovce, IČO: 36586498","35,40 € s DPH",04.08.2022,31.08.2022,platná, 396,poštové poukazy,,"dodávateľ: Ing. Jozef Novák - POLYGRAFIA, A. Kmeťa 4, 071 01 Michalovce, IČO: 10717013","60,00 € s DPH",29.10.2021,16.11.2021,platná, 396,materiál,,"dodávateľ: Poľnosev s.r.o., Priemyselná 5795, 071 01 Michalovce, IČO: 36598496","80,50 € s DPH",17.09.2020,23.09.2020,platná, 397,el. energia,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","1 860,74 € s DPH",18.07.2023,02.08.2023,platná, 397,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","107,04 € s DPH",09.08.2022,31.08.2022,platná, 397,materiál,,"dodávateľ: PPG - Deco Slovakia, s.r.o., Priemyselná 5813, 071 01 Michalovce, IČO: 31633200","33,66 € s DPH",29.10.2021,16.11.2021,platná, 397,služba,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","8 312,55 € s DPH",17.09.2020,23.09.2020,platná, 398,služba,,"dodávateľ: osobnyudaj.sk, s.r.o., DUETT Business Residence, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice, IČO: 50528041","58,80 € s DPH",04.07.2023,20.07.2023,platná, 398,zemný plyn,,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","36,00 € s DPH",15.08.2022,31.08.2022,platná, 398,materiál,,"dodávateľ: Ing. Ľuboslav Vasiľ - ARCUS baliace materiály, Verbovčík 21, 071 01 Michalovce, IČO: 32678568","152,14 € s DPH",29.10.2021,16.11.2021,platná, 398,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","30,58 € s DPH",22.09.2020,23.09.2020,platná, 399,energetické služby,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","8 312,55 € s DPH",04.07.2023,28.07.2023,platná, 399,služba,,"dodávateľ: BOZPO-W s.r.o., Orgovánová 967/37, 079 01 Veľké Kapušany, IČO: 36573256","313,20 € s DPH",22.08.2022,05.09.2022,platná, 399,vodné a stočné,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","956,32 € s DPH",02.11.2021,16.11.2021,platná, 399,materiál,,"dodávateľ: PPG - Deco Slovakia, s.r.o., Priemyselná 5813, 071 01 Michalovce, IČO: 31633200","33,00 € s DPH",22.09.2020,23.09.2020,platná, 4,energetické služby,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","8 312,55 € s DPH",08.01.2024,05.02.2024,platná, 4,služba-internet,,"dodávateľ: Minet Slovakia s.r.o., Masarykova 6365/108, 071 01 Michalovce, IČO: 36586498","35,40 € s DPH",09.01.2023,31.01.2023,platná, 4,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","201,77 € s DPH",10.01.2022,24.01.2022,platná, 4,el.energia,,"dodávateľ: SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava, IČO: 36807702","174,82 € s DPH",26.10.2021,18.11.2021,platná, 4,zemný plyn-dobropis,,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","-26,26 € s DPH",02.03.2021,22.03.2021,platná, 4,služba,,"dodávateľ: HARD PLUS, spol. s r.o., Mojmírova 3, 071 01 Michalovce, prevádzka: Okružná 92A,MI, IČO: 36175684","138,00 € s DPH",28.01.2021,08.02.2021,platná, 4,el. energia,,"dodávateľ: SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava, IČO: 36807702","-354,34 € s DPH",18.05.2020,28.05.2020,platná, 4,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","102,88 € s DPH",09.01.2020,07.02.2020,platná, 4/2024-zálohová fa,DHIM,,"dodávateľ: DT Business Group, s.r.o., Bodrocká 6, 821 07 Bratislava, IČO: 47177781","296,02 € s DPH",21.02.2024,11.03.2024,platná, 40,potraviny,,"dodávateľ: Anna Balogová Zelenina V.A.M., 072 37 Lastomír 397, IČO: 31964753","1 841,82 € s DPH",07.02.2024,19.02.2024,platná, 40,potraviny,,"dodávateľ: FIPEK s.r.o., 072 41 Remetské Hámre 85, IČO: 45897077","1 116,43 € s DPH",03.02.2023,24.02.2023,platná, 40,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","34,33 € s DPH",08.02.2022,09.02.2022,platná, 40,telekomunikačné služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35763469","33,44 € s DPH",11.03.2021,23.03.2021,platná, 40,služba,,"dodávateľ: Dušan Roháček Opravy a montáže váh, 044 42 Beniakovce 126, IČO: 32568860","137,00 € s DPH",05.02.2020,17.02.2020,platná, 400,zemný plyn,,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","69,00 € s DPH",04.07.2023,28.07.2023,platná, 400,dokumentácia,,"dodávateľ: ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica, IČO: 31331131","131,77 € s DPH",24.08.2022,24.08.2022,platná, 400,služba,,"dodávateľ: ESPIK Group s.r.o., 065 43 Orlov 133, IČO: 46754768","76,80 € s DPH",03.11.2021,16.11.2021,platná, 400,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","58,69 € s DPH",22.09.2020,23.09.2020,platná, 401,materiál,,"dodávateľ: Gabriel Záhorčák KARLO, Andreja Hrehovčíka 1, P.O.BOX 184, 071 01 Michalovce, IČO: 32687168","35,00 € s DPH",04.07.2023,24.07.2023,platná, 401,vodné a stočné,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","417,91 € s DPH",30.08.2022,14.09.2022,platná, 401,potraviny,,"dodávateľ: FIPEK s.r.o., 072 41 Remetské Hámre 85, IČO: 45897077","40,24 € s DPH",04.11.2021,16.11.2021,platná, 401,materiál,,"dodávateľ: INTERIÉR INVEST, s.r.o., Kukučínova 23, 040 01 Košice - Juh, prevádzka: KOBERCE.sk, Vajanského 65, Michalovce, IČO: 36190381","683,67 € s DPH",22.09.2020,23.09.2020,platná, 402,služba,,"dodávateľ: ROYAL business corporation s.r.o., Mlynská 27, 040 01 Košice, IČO: 45391611","67,20 € s DPH",07.07.2023,28.07.2023,platná, 402,služba,,"dodávateľ: Tlačiareň POLYGRAFIA, s.r.o., A. Kmeťa 4, 071 01 Michalovce, IČO: 54441161","439,50 € s DPH",30.08.2022,12.09.2022,platná, 402,potraviny,,"dodávateľ: FIPEK s.r.o., 072 41 Remetské Hámre 85, IČO: 45897077","131,87 € s DPH",04.11.2021,16.11.2021,platná, 402,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","193,41 € s DPH",23.09.2020,07.10.2020,platná, 403,internet,,"dodávateľ: HARD PLUS, spol. s r.o., Mojmírova 3, prevádzka: Okružná 92A, Michalovce, IČO: 36175684","138,00 € s DPH",07.07.2023,28.07.2023,platná, 403,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","58,88 € s DPH",30.08.2022,19.09.2022,platná, 403,materiál,,"dodávateľ: TRIPARK s.r.o., Stavebniny STAVOMAT, Priemyselná 5813, 071 01 Michalovce, IČO: 36210340","118,99 € s DPH",04.11.2021,16.11.2021,platná, 403,služba,,"dodávateľ: Ing. Jozef Jenčík, Slovenská 2, 071 01 Michalovce, IČO: 41503210","300,14 € s DPH",24.09.2020,07.10.2020,platná, 404,internet,,"dodávateľ: Minet Slovakia s.r.o., Masarykova 6365/108, 071 01 Michalovce, IČO: 36586498","35,40 € s DPH",07.07.2023,25.07.2023,platná, 404,potraviny,,"dodávateľ: LABAŠ s.r.o., Textilná 1, 040 12 Košice, IČO: 36183181","446,97 € s DPH",05.09.2022,26.09.2022,platná, 404,materiál,,"dodávateľ: Ing. Ľuboslav Vasiľ - ARCUS baliace materiály, Verbovčík 21, 071 01 Michalovce, IČO: 32678568","498,18 € s DPH",04.11.2021,16.11.2021,platná, 404,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","226,16 € s DPH",25.09.2020,07.10.2020,platná, 405,vybavenie kaderníctva,,"dodávateľ: SCONTO Nábytok s.r.o., Nová 10, 719 01 Trnava, pobočka Košická 22, 010 01 Žilina, IČO: 44731159","122,30 € s DPH",07.07.2023,10.07.2023,platná, 405,potraviny,,"dodávateľ: CVDS spol. s r. o., Nábr. Sv. Cyrila 47, 971 01 Prievidza, IČO: 36294934","333,38 € s DPH",05.09.2022,26.09.2022,platná, 405,Oprava strešných žľabov a zvodov,,"dodávateľ: Štefan Harvila, 067 12 Hankovce 131, IČO: 37371649","4 881,48 € s DPH",05.11.2021,16.11.2021,platná, 405,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","58,52 € s DPH",30.09.2020,07.10.2020,platná, 406,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","94,75 € s DPH",12.07.2023,10.08.2023,platná, 406,oprava bleskozvodov,,"dodávateľ: Ing. Jozef Jenčík, Slovenská 2, 071 01 Michalovce, IČO: 41503210","7 500,00 € s DPH",05.09.2022,26.09.2022,platná, 406,potraviny,,"dodávateľ: Zelenina V.A.M., 072 37 Lastomír 397, IČO: 31964753","1 262,75 € s DPH",05.11.2021,16.11.2021,platná, 406,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","186,24 € s DPH",30.09.2020,07.10.2020,platná, 407,kadernícka stolička,,"dodávateľ: Internet Mall Slovakia, s.r.o., Galvaniho 6, 821 04 Bratislava - Ružinov, IČO: 35950226","464,70 € s DPH",12.07.2023,14.07.2023,platná, 407,služba,,"dodávateľ: RAINBOW ONE s.r.o., Štefánikova 12, 071 01 Michalovce, IČO: 43988971","280,06 € s DPH",05.09.2022,26.09.2022,platná, 407,potraviny,,"dodávateľ: Anna Balogová Zelenina V.A.M., 072 37 Lastomír 397, IČO: 31964753","1 515,10 € s DPH",05.11.2021,16.11.2021,platná, 407,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","0,06 € s DPH",30.09.2020,07.10.2020,platná, 408,služba,,"dodávateľ: ON shop s.r.o., Gorkého 11, 071 01 Michalovce, IČO: 46937731","122,74 € s DPH",12.07.2023,21.07.2023,platná, 408,služba,,"dodávateľ: RAINBOW ONE s.r.o., Štefánikova 12, 071 01 Michalovce, IČO: 43988971","433,90 € s DPH",05.09.2022,26.09.2022,platná, 408,potraviny,,"dodávateľ: Zelenina V.A.M., 072 37 Lastomír 397, IČO: 31964753","25,84 € s DPH",05.11.2021,18.11.2021,platná, 408,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","14,26 € s DPH",30.09.2020,07.10.2020,platná, 409,DHIM,,"dodávateľ: NK-PLUS s.r.o., Vajanského 65, 071 01 Michalovce, IČO: 46407260","1 196,00 € s DPH",13.07.2023,31.07.2023,platná, 409,služba,,"dodávateľ: DZS-M.K.TRANS s.r.o., Staničná 3, 071 01 Michalovce, IČO: 36588181","2 017,00 € s DPH",05.09.2022,26.09.2022,platná, 409,služba,,"dodávateľ: Royal Business Corporation s.r.o., Mlynská 27, 040 01 Košice, IČO: 45391611","67,20 € s DPH",08.11.2021,18.11.2021,platná, 409,potraviny,,"dodávateľ: FIPEK s.r.o., 072 41 Remetské Hámre 85, IČO: 45897077","53,88 € s DPH",05.10.2020,07.10.2020,platná, 41,učebné pomôcky,,"dodávateľ: KVANT spol. s r.o., FMFI UK, Mlynská dolina 0, 842 48 Bratislava, IČO: 31398294","216,34 € s DPH",07.02.2024,12.02.2024,platná, 41,predplatné,,"dodávateľ: Wolters Kluwer SR s.r.o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 31348262","169,00 € s DPH",06.02.2023,06.02.2023,platná, 41,PHL,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832","192,95 € s DPH",08.02.2022,09.02.2022,platná, 41,PHM,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO: 31322832","53,82 € s DPH",11.03.2021,23.03.2021,platná, 41,potraviny,,"dodávateľ: FIPEK s.r.o., 072 41 Remetské Hámre 85, IČO: 45897077","139,61 € s DPH",05.02.2020,17.02.2020,platná, 410,potraviny,,"dodávateľ: Anna Balogová Zelenina V.A.M., 072 37 Lastomír 397, IČO: 31964753","87,42 € s DPH",13.07.2023,31.07.2023,platná, 410,materiál,,"dodávateľ: TRIPARK s.r.o., Stavebniny STAVOMAT, Priemyselná 5813, 071 01 Michalovce, IČO: 36210340","66,56 € s DPH",05.09.2022,26.09.2022,platná, 410,služba,,"dodávateľ: Royal Business Corporation s.r.o., Mlynská 27, 040 01 Košice, IČO: 45391611","67,20 € s DPH",08.11.2021,18.11.2021,platná, 410,vodné a stočné,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 17078385","511,12 € s DPH",05.10.2020,07.10.2020,platná, 411,kytica,,"dodávateľ: Agáta Seková, KVETY-DARČEKY, Vinné 459, prevádzka: Kvety-darčeky, Hollého 4, Michalovce, IČO: 37317288","30,00 € s DPH",18.07.2023,31.07.2023,platná, 411,oprava malieb a náterov tried,,"dodávateľ: Štefan Harvila, 067 12 Hankovce 131, IČO: 37371649","5 207,52 € s DPH",05.09.2022,26.09.2022,platná, 411,služba,,"dodávateľ: Royal Business Corporation s.r.o., Mlynská 27, 040 01 Košice, IČO: 45391611","67,20 € s DPH",08.11.2021,18.11.2021,platná, 411,vodné a stočné,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","680,09 € s DPH",05.10.2020,07.10.2020,platná, 412,materiál,,"dodávateľ: Minimax s.r.o., Zeleninárska 24, 071 01 Michalovce, IČO: 44879661","739,20 € s DPH",20.07.2023,31.07.2023,platná, 412,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","177,48 € s DPH",06.09.2022,13.10.2022,platná, 412,PHM,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832","125,61 € s DPH",10.11.2021,18.11.2021,platná, 412,materiál,,"dodávateľ: INKATHERM, s.r.o., Fr. Kráľa 12, 071 01 Michalovce, IČO: 36596639","35,00 € s DPH",05.10.2020,07.10.2020,platná, 413,potraviny,,"dodávateľ: Anton Demko, Špitálska 25, 071 01 Michalovce, IČO: 37316125","153,12 € s DPH",21.07.2023,31.07.2023,platná, 413,materiál,,"dodávateľ: MIPA MI, s.r.o., Stavbárov 3, 071 01 Michalovce, IČO: 52696871","163,06 € s DPH",06.09.2022,26.09.2022,platná, 413,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","9,59 € s DPH",10.11.2021,18.11.2021,platná, 413,kancelárske potreby,,"dodávateľ: MIPA MI, s.r.o., Stavbárov 3, 071 01 Michalovce, IČO: 52696871","332,57 € s DPH",05.10.2020,07.10.2020,platná, 414,vybavenie kaderníctva,,"dodávateľ: Miroslav Kameník, Sobieskiego 7, 34-480 Jablonka, Poľsko","199,00 € s DPH",25.07.2023,07.07.2023,platná, 414,materiál,,"dodávateľ: INTERIÉR INVEST, s.r.o., Kukučínova 23, 040 01 Košice - Juh, prevádzka: KOBERCE.sk, Vajanského 65, Michalovce, IČO: 36190381","221,02 € s DPH",06.09.2022,26.09.2022,platná, 414,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","34,33 € s DPH",10.11.2021,18.11.2021,platná, 414,potraviny,,"dodávateľ: FIPEK s.r.o., 072 41 Remetské Hámre 85, IČO: 45897077","19,60 € s DPH",05.10.2020,07.10.2020,platná, 415,vodné a stočné,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","471,30 € s DPH",28.07.2023,28.08.2023,platná, 415,materiál,,"dodávateľ: BaB SK s.r.o., Gorazdova 3, 071 01 Michalovce, IČO: 36802352","34,50 € s DPH",06.09.2022,26.09.2022,platná, 415,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","785,63 € s DPH",10.11.2021,18.11.2021,platná, 415,potraviny,,"dodávateľ: FIPEK s.r.o., 072 41 Remetské Hámre 85, IČO: 45897077","578,07 € s DPH",05.10.2020,07.10.2020,platná, 416,potraviny,,"dodávateľ: Anton Demko, Špitálska 25, 071 01 Michalovce, IČO: 37316125","837,79 € s DPH",02.08.2023,28.08.2023,platná, 416,materiál,,"dodávateľ: Ing. Ľuboslav Vasiľ - ARCUS baliace materiály, Verbovčík 21, 071 01 Michalovce, IČO: 32678568","150,72 € s DPH",07.09.2022,26.09.2022,platná, 416,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","9,59 € s DPH",10.11.2021,18.11.2021,platná, 416,služba,,"dodávateľ: RAINBOW ONE s.r.o., Štefánikova 12, 071 01 Michalovce, IČO: 43988971","240,60 € s DPH",05.10.2020,07.10.2020,platná, 417,oprava bleskozvodov,,"dodávateľ: Ing. Jenčík Jozef, Slovenská 2, 071 01 Michalovce, IČO: 41503210","2 800,00 € s DPH",02.08.2023,10.08.2023,platná, 417,čistiace prostriedky,,"dodávateľ: Ing. Ľuboslav Vasiľ - ARCUS baliace materiály, Verbovčík 21, 071 01 Michalovce, IČO: 32678568","459,97 € s DPH",07.09.2022,26.09.2022,platná, 417,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","37,24 € s DPH",10.11.2021,18.11.2021,platná, 417,materiál,,"dodávateľ: TRIPARK s.r.o., Stavebniny STAVOMAT, Priemyselná 5813, 071 01 Michalovce, IČO: 36210340","30,08 € s DPH",05.10.2020,07.10.2020,platná, 418,materiál,,"dodávateľ: TRIPARK s.r.o., Priemyselná 5813, Stavebniny STAVOMAT, 071 01 Michalovce, IČO: 36210340","226,45 € s DPH",07.08.2023,25.08.2023,platná, 418,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","148,45 € s DPH",07.09.2022,13.10.2022,platná, 418,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","29,28 € s DPH",10.11.2021,18.11.2021,platná, 418,služba,,"dodávateľ: ESPIK Group s.r.o., 065 43 Orlov 133, IČO: 46754768","58,80 € s DPH",06.10.2020,14.10.2020,platná, 418,služba,,"dodávateľ: ESPIK Group s.r.o., 065 43 Orlov 133, IČO: 46754768","58,80 € s DPH",06.10.2020,07.10.2020,platná, 419,potraviny,,"dodávateľ: Anna Balogová Zelenina V.A.M., 072 37 Lastomír 397, IČO: 31964753","759,75 € s DPH",07.08.2023,25.08.2023,platná, 419,služba,,"dodávateľ: PZS SM - Práca a zdravie, s.r.o., Saleziánov 1284/8, 071 01 Michalovce, IČO: 36828661","91,00 € s DPH",09.09.2022,26.09.2022,platná, 419,potraviny,,"dodávateľ: Anton Demko, Špitálska 25, 071 01 Michalovce, IČO: 37316125","34,21 € s DPH",11.11.2021,18.11.2021,platná, 419,potraviny,,"dodávateľ: Anton Demko, Špitálska 25, 071 01 Michalovce, IČO: 37316125","586,88 € s DPH",07.10.2020,14.10.2020,platná, 42,čistiace prostriedky,,"dodávateľ: Ing. Ľuboslav Vasiľ ARCUS - BALIACE MATERIÁLY, Verbovčík 131/21, 071 01 Michalovce, IČO: 32678568","604,33 € s DPH",07.02.2024,20.02.2024,platná, 42,potraviny,,"dodávateľ: Anna Balogová Zelenina V.A.M., 072 37 Lastomír 397, IČO: 31964753","440,51 € s DPH",06.02.2023,24.02.2023,platná, 42,potraviny,,"dodávateľ: Anna Balogová Zelenina V.A.M., 072 37 Lastomír 397, IČO: 31964753","57,35 € s DPH",08.02.2022,09.02.2022,platná, 42,služba,,"dodávateľ: ESPIK Group s.r.o., Orlov 133, IČO: 46754768","31,20 € s DPH",17.03.2021,23.03.2021,platná, 42,potraviny,,"dodávateľ: Anton Demko, Špitálska 25, 071 01 Michalovce, IČO: 37316125","749,29 € s DPH",05.02.2020,18.02.2020,platná, 420,oprava podláh a malieb,,"dodávateľ: HWG s.r.o., Mierová 62, 066 01 Humenné, IČO: 47852426","670,08 € s DPH",07.08.2023,21.08.2023,platná, 420,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","134,36 € s DPH",09.09.2022,13.10.2022,platná, 420,potraviny,,"dodávateľ: Anton Demko, Špitálska 25, 071 01 Michalovce, IČO: 37316125","98,28 € s DPH",11.11.2021,18.11.2021,platná, 420,potraviny,,"dodávateľ: Anton Demko, Špitálska 25, 071 01 Michalovce, IČO: 37316125","29,81 € s DPH",07.10.2020,14.10.2020,platná, 421,oprava podláh a malieb v ubytovacích priestoroch,,"dodávateľ: HWG s.r.o., Mierová 62, 066 01 Humenné, IČO: 47852429","6 400,92 € s DPH",07.08.2023,21.08.2023,platná, 421,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","9,59 € s DPH",09.09.2022,26.09.2022,platná, 421,potraviny,,"dodávateľ: Anton Demko, Špitálska 25, 071 01 Michalovce, IČO: 37316125","557,09 € s DPH",11.11.2021,18.11.2021,platná, 421,potraviny,,"dodávateľ: Anton Demko, Špitálska 25, 071 01 Michalovce, IČO: 37316125","476,85 € s DPH",07.10.2020,14.10.2020,platná, 422,PHL,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832","85,99 € s DPH",09.08.2023,06.09.2023,platná, 422,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","24,41 € s DPH",09.09.2022,26.09.2022,platná, 422,el.energie,,"dodávateľ: Spojená škola internátna, Školská 10, 071 01 Michalovce, IČO: 17080789","82,87 € s DPH",12.11.2021,18.11.2021,platná, 422,potraviny,,"dodávateľ: anton demko, Špitálska 25, 071 01 Michalovce, IČO: 37316125","106,40 € s DPH",07.10.2020,14.10.2020,platná, 423,služba,,"dodávateľ: PZS SM - Práca a zdravie, Saleziánov 1284/8, 071 01 Michalovce, IČO: 36828661","86,80 € s DPH",09.08.2023,28.08.2023,platná, 423,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","33,12 € s DPH",09.09.2022,26.09.2022,platná, 423,zemný plyn,,"dodávateľ: Spojená škola internátna, Školská 10, 071 01 Michalovce, IČO: 17080789","404,69 € s DPH",12.11.2021,18.11.2021,platná, 423,potraviny,,"dodávateľ: Anna Balogová Zelenina V.A.M., 072 37 Lastomír 397, IČO: 31964753","132,97 € s DPH",08.10.2020,14.10.2020,platná, 424,materiál,,"dodávateľ: Peter Bajus PEI-TERM, Severná 8, 071 01 Michalovce, IČO: 43190201","10,10 € s DPH",09.08.2023,28.08.2023,platná, 424,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","34,33 € s DPH",09.09.2022,26.09.2022,platná, 424,rekonštrukcia,,"dodávateľ: JNB INVEST s.r.o., Višňová 6, 071 01 Michalovce, IČO: 53033264","570,00 € s DPH",15.11.2021,18.11.2021,platná, 424,služba,,"dodávateľ: PZS SM - Práca a zdravie, s.r.o., Saleziánov 1284/8, 071 01 Michalovce, IČO: 36828661","311,40 € s DPH",08.10.2020,14.10.2020,platná, 425,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","34,33 € s DPH",09.08.2023,28.08.2023,platná, 425,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","31,51 € s DPH",09.09.2022,26.09.2022,platná, 425,služba,,"dodávateľ: Osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice, IČO: 50528041","58,80 € s DPH",02.11.2021,30.11.2021,platná, 425,čistiace a dezinf. prostriedky,,"dodávateľ: Ing. Ľuboslav Vasiľ - ARCUS baliace materiály, Verbovčík 21, 071 01 Michalovce, IČO: 32678568","971,29 € s DPH",08.10.2020,14.10.2020,platná, 426,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","9,59 € s DPH",09.08.2023,28.08.2023,platná, 426,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","9,59 € s DPH",09.09.2022,26.09.2022,platná, 426,zemný plyn,,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","34,00 € s DPH",03.11.2021,30.11.2021,platná, 426,materiál,,"dodávateľ: Ing. Ľuboslav Vasiľ - ARCUS baliace materiály, Verbovčík 21, 071 01 Michalovce, IČO: 32678568","1 056,00 € s DPH",12.10.2020,14.10.2020,platná, 427,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","24,16 € s DPH",09.08.2023,28.08.2023,platná, 427,PHM,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832","67,58 € s DPH",09.09.2022,07.10.2022,platná, 427,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","115,00 € s DPH",03.11.2021,30.11.2021,platná, 427,materiál,,"dodávateľ: Ing. Ľuboslav Vasiľ - ARCUS baliace materiály, Verbovčík 21, 071 01 Michalovce, IČO: 32678568","1 153,20 € s DPH",12.10.2020,14.10.2020,platná, 428,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","56,95 € s DPH",09.08.2023,07.09.2023,platná, 428,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","12,00 € s DPH",12.09.2022,13.10.2022,platná, 428,internet,,"dodávateľ: Minet Slovakia s.r.o., Masarykova 6365/108, 071 01 Michalovce, IČO: 36586498","35,40 € s DPH",03.11.2021,30.11.2021,platná, 428,materiál,,"dodávateľ: Ing. Ľuboslav Vasiľ - ARCUS baliace materiály, Verbovčík 21, 071 01 Michalovce, IČO: 32678568","1 188,00 € s DPH",12.10.2020,14.10.2020,platná, 429,materiál,,"dodávateľ: Ing. Ľuboslav Vasiľ ARCUS - BALIACE MATERIÁLY, Verbovčík 131/21, 071 01 Michalovce, IČO: 32678568","211,05 € s DPH",09.08.2023,28.08.2023,platná, 429,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","233,36 € s DPH",13.09.2022,13.10.2022,platná, 429,energetické služby,,"dodávateľ: Veolia, IČO: 46782532","8 312,55 € s DPH",03.11.2021,30.11.2021,platná, 429,služba,,"dodávateľ: INŠTALACENTRUM s.r.o., P. O. Hviezdoslava 3661, Michalovce, IČO: 44695292","174,48 € s DPH",12.10.2020,14.10.2020,platná, 43,materiál,,"dodávateľ: BaB SK s.r.o., Gorazdova 3, 071 01 Michalovce, IČO: 36802352","79,12 € s DPH",07.02.2024,19.02.2024,platná, 43,služba,,"dodávateľ: PZS SM - Práca a zdravie, Saleziánov 1284/8, 071 01 Michalovce, IČO: 36828661","91,00 € s DPH",07.02.2023,24.02.2023,platná, 43,potraviny,,"dodávateľ: Anna Balogová Zelenina V.A.M., 072 37 Lastomír 397, IČO: 31964753","1 355,43 € s DPH",08.02.2022,09.02.2022,platná, 43,služba,,"dodávateľ: ROYAL business corporation s.r.o., Mlynská 27, Košice, IČO: 45391611","67,20 € s DPH",17.03.2021,23.03.2021,platná, 43,potraviny,,"dodávateľ: Anton Demko, Špitálska 25, 071 01 Michalovce, IČO: 37316125","101,01 € s DPH",05.02.2020,17.02.2020,platná, 430,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","30,80 € s DPH",09.08.2023,28.08.2023,platná, 430,zemný plyn,,"dodávateľ: Spojená škola internátna, Školská 10, 071 01 Michalovce, IČO: 17080789","146,45 € s DPH",13.09.2022,26.09.2022,platná, 430,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","149,56 € s DPH",04.11.2021,30.11.2021,platná, 430,materiál,,"dodávateľ: Ing. Ján Hadžala JNA, Pri Sýpke 1218/15, 071 01 Michalovce, IČO: 37315129","62,69 € s DPH",12.10.2020,14.10.2020,platná, 431,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","9,59 € s DPH",09.08.2023,28.08.2023,platná, 431,el.energia,,"dodávateľ: Spojená škola internátna, Školská 10, 071 01 Michalovce, IČO: 17080789","38,26 € s DPH",13.09.2022,26.09.2022,platná, 431,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","55,46 € s DPH",04.11.2021,30.11.2021,platná, 431,materiál,,"dodávateľ: PPG - Deco Slovakia, s.r.o., Priemyselná 5813, 071 01 Michalovce, IČO: 31633200","3,61 € s DPH",12.10.2020,14.10.2020,platná, 432,služba,,"dodávateľ: RAINBOW ONE s.r.o., Štefánikova 12, 071 01 Michalovce, IČO: 43988971","269,76 € s DPH",10.08.2023,28.08.2023,platná, 432,elektrická energia,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","1 175,16 € s DPH",14.09.2022,26.09.2022,platná, 432,služba-internet,,"dodávateľ: HARD PLUS, spol. s r.o., Mojmírova 3, 071 01 Michalovce, prevádzka: Okružná 92A,MI, IČO: 36175684","138,00 € s DPH",08.11.2021,30.11.2021,platná, 432,materiál,,"dodávateľ: VATI Veľkoobchod elektroinštalačného materiálu, Zeleninárska 2, 071 01 Michalovce, IČO: 35452722","562,21 € s DPH",12.10.2020,14.10.2020,platná, 433,el.energia,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483797","1 175,86 € s DPH",16.08.2023,28.08.2023,platná, 433,elektrická energia,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","840,76 € s DPH",14.09.2022,26.09.2022,platná, 433,služba,,"dodávateľ: Labtech s.r.o., Szakkayho 40/1, 040 01 Košice-Sever, IČO: 47010746","24,00 € s DPH",10.11.2021,30.11.2021,platná, 433,materiál,,"dodávateľ: Peter Bajus PEI - TERM, Severná 8, 071 01 Michalovce, IČO: 43190201","55,92 € s DPH",12.10.2020,14.10.2020,platná, 434,el.energia,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","826,79 € s DPH",16.08.2023,28.08.2023,platná, 434,materiál,,"dodávateľ: Peter Bajus PEI - TERM, Severná 8, 071 01 Michalovce, IČO: 43190201","15,30 € s DPH",14.09.2022,26.09.2022,platná, 434,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","105,14 € s DPH",11.11.2021,30.11.2021,platná, 434,PHM,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832","106,74 € s DPH",12.10.2020,14.10.2020,platná, 435,služba,,"dodávateľ: osobnyudaj.sk, s.r.o., DUETT Business Residence, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice, IČO: 50528041","58,80 € s DPH",02.08.2023,18.08.2023,platná, 435,potraviny,,"dodávateľ: Anton Demko, Špitálska 25, 071 01 Michalovce, IČO: 37316125","377,53 € s DPH",14.09.2022,26.09.2022,platná, 435,materiál na OV,,"dodávateľ: Anna Berciková Výdajňa zdrav. potrieb a pomôcok \"Nádej\" s.r.o., Nám. osloboditeľov 1, 071 01 Michalovce, IČO: 50599950","35,88 € s DPH",15.11.2021,30.11.2021,platná, 435,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","33,44 € s DPH",12.10.2020,14.10.2020,platná, 436,zemný plyn,,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","69,00 € s DPH",02.08.2023,22.08.2023,platná, 436,potraviny,,"dodávateľ: Anna Balogová Zelenina V.A.M., 072 37 Lastomír 397, IČO: 31964753","259,02 € s DPH",19.09.2022,07.10.2022,platná, 436,materiál,,"dodávateľ: Ing. Peter Balint - 3trade, Močarianska 3, 071 01 Michalovce, IČO: 40035859","12,68 € s DPH",16.11.2021,30.11.2021,platná, 436,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","43,00 € s DPH",12.10.2020,14.10.2020,platná, 437,energetické služby,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","8 312,55 € s DPH",02.08.2023,24.08.2023,platná, 437,služba,,"dodávateľ: Osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice, IČO: 50528041","58,80 € s DPH",05.09.2022,30.09.2022,platná, 437,materiál,,"dodávateľ: INKATHERM, s.r.o., Fr. Kráľa 12, 071 01 Michalovce, IČO: 36596639","21,20 € s DPH",16.11.2021,30.11.2021,platná, 437,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","35,05 € s DPH",12.10.2020,14.10.2020,platná, 438,internet,,"dodávateľ: Minet Slovakia s.r.o., Masarykova 6365/108, 071 01 Michalovce, IČO: 36586498","35,40 € s DPH",03.08.2023,31.08.2023,platná, 438,energetické služby,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","8 312,55 € s DPH",05.09.2022,30.09.2022,platná, 438,učebnice,,"dodávateľ: Rybnicky s.r.o.,, 072 32 Jovsa 234, IČO: 50498819","758,00 € s DPH",18.11.2021,30.11.2021,platná, 438,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","30,17 € s DPH",12.10.2020,14.10.2020,platná, 439,internet,,"dodávateľ: HARD PLUS, spol. s r.o., Mojmírova 3, prevádzka: Okružná 92A, Michalovce, IČO: 36175684","138,00 € s DPH",09.08.2023,31.08.2023,platná, 439,materiál,,"dodávateľ: Poľnosev s.r.o., Priemyselná 5795, 071 01 Michalovce, IČO: 36598496","58,72 € s DPH",08.09.2022,30.09.2022,platná, 439,potraviny,,"dodávateľ: Anna Balogová Zelenina V.A.M., 072 37 Lastomír 397, IČO: 31964753","93,34 € s DPH",22.11.2021,30.11.2021,platná, 439,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","48,37 € s DPH",13.10.2020,14.10.2020,platná, 44,materiál,,"dodávateľ: Peter Bajus PEI-TERM, Severná 8, 071 01 Michalovce, IČO: 43190201","197,53 € s DPH",07.02.2024,21.02.2024,platná, 44,PHL,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832","213,18 € s DPH",08.02.2023,20.03.2023,platná, 44,potraviny,,"dodávateľ: Anna Balogová Zelenina V.A.M., 072 37 Lastomír 397, IČO: 31964753","42,18 € s DPH",08.02.2022,09.02.2022,platná, 44,energetické služby,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","8 312,55 € s DPH",01.03.2021,22.03.2021,platná, 44,potraviny,,"dodávateľ: Anton Demko, Špitálska 25, 071 01 Michalovce, IČO: 37316125","1 015,67 € s DPH",05.02.2020,17.02.2020,platná, 440,materiál,,"dodávateľ: Ing. Ľuboslav Vasiľ ARCUS - BALIACE MATERIÁLY, Verbovčík 131/21, 071 01 Michalovce, IČO: 32678568","227,46 € s DPH",11.08.2023,05.09.2023,platná, 440,zemný plyn,,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","36,00 € s DPH",08.09.2022,30.09.2022,platná, 440,el.energia,,"dodávateľ: východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","1 180,68 € s DPH",22.11.2021,30.11.2021,platná, 440,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","9,59 € s DPH",13.10.2020,14.10.2020,platná, 441,materiál,,"dodávateľ: Ing. Jenčík Jozef, Slovenská 2, 071 01 Michalovce, IČO: 41503210","128,75 € s DPH",21.08.2023,28.08.2023,platná, 441,internet,,"dodávateľ: Minet Slovakia s.r.o., Masarykova 6365/108, 071 01 Michalovce, IČO: 36586498","35,40 € s DPH",08.09.2022,30.09.2022,platná, 441,el.energia,,"dodávateľ: východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","1 024,44 € s DPH",22.11.2021,30.11.2021,platná, 441,vodné a stočné,,"dodávateľ: Spojená škola internátna, Školská 10, 071 01 Michalovce, IČO: 17080789","133,77 € s DPH",13.10.2020,14.10.2020,platná, 442,stavebné práce - oprava zámkovej dlažby,,"dodávateľ: Jozef Turčík, 094 07 Vyšná Sitnica, IČO: 41580371","1 210,50 € s DPH",21.08.2023,28.08.2023,platná, 442,internet,,"dodávateľ: HARD PLUS, spol. s r.o., Mojmírova 3, 071 01 Michalovce, prevádzka: Okružná 92A,MI, IČO: 36175684","138,00 € s DPH",09.09.2022,30.09.2022,platná, 442,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","223,56 € s DPH",22.11.2021,30.11.2021,platná, 442,plyn,,"dodávateľ: Spojená škola internátna, Školská 10, 071 01 Michalovce, IČO: 17080789","169,22 € s DPH",13.10.2020,14.10.2020,platná, 443,materiál,,"dodávateľ: PPG Deco Slovakia, s.r.o., Sad SNP 667/10, 010 01 Žilina, IČO: 31633200","85,94 € s DPH",25.08.2023,05.09.2023,platná, 443,kytica,,"dodávateľ: Kvety - Darčeky, Hollého, Michalovce, IČO: 37317288","30,00 € s DPH",12.09.2022,30.09.2022,platná, 443,služba,,"dodávateľ: RAINBOW ONE s.r.o., Štefánikova 12, 071 01 Michalovce, IČO: 43988971","213,10 € s DPH",22.11.2021,30.11.2021,platná, 443,el. energia,,"dodávateľ: Spojená škola internátna, Školská 10, 071 01 Michalovce, IČO: 17080789","55,06 € s DPH",13.10.2020,14.10.2020,platná, 444,DHIM,,"dodávateľ: Interiér Invest s.r.o., Kukučínova 23, 040 01 Košice, IČO: 36190381","1 049,60 € s DPH",05.09.2023,04.10.2023,platná, 444,materiál,,"dodávateľ: MIPA MI, s.r.o., Stavbárov 3, 071 01 Michalovce, IČO: 52696871","844,80 € s DPH",13.09.2022,30.09.2022,platná, 444,potraviny,,"dodávateľ: FIPEK s.r.o., 072 41 Remetské Hámre 85, IČO: 45897077","816,99 € s DPH",22.11.2021,30.11.2021,platná, 444,potraviny,,"dodávateľ: Anna Balogová Zelenina V.A.M., 072 37 Lastomír 397, IČO: 31964753","56,58 € s DPH",15.10.2020,15.10.2020,platná, 445,materiál,,"dodávateľ: TRIPARK s.r.o., Priemyselná 5813, Stavebniny STAVOMAT, 071 01 Michalovce, IČO: 36210340","74,06 € s DPH",05.09.2023,22.09.2023,platná, 445,hygienické potreby,,"dodávateľ: Ing. Ľuboslav Vasiľ - ARCUS baliace materiály, Verbovčík 21, 071 01 Michalovce, IČO: 32678568","999,60 € s DPH",13.09.2022,30.09.2022,platná, 445,služba,,"dodávateľ: Lucián Ľonc, Nad Gichtou 361/31, IČO: 40113787","95,00 € s DPH",23.11.2021,30.11.2021,platná, 445,potraviny,,"dodávateľ: Zelenina V.A.M., 072 37 Lastomír 397, IČO: 31964753","1 436,95 € s DPH",15.10.2020,15.10.2020,platná, 446,služba,,"dodávateľ: Tlačiareň POLYGRAFIA, s.r.o., A. Kmeťa 4, 071 01 Michalovce, IČO: 54441161","584,40 € s DPH",05.09.2023,22.09.2023,platná, 446,hygienické potreby,,"dodávateľ: Ing. Ľuboslav Vasiľ - ARCUS baliace materiály, Verbovčík 21, 071 01 Michalovce, IČO: 32678568","586,08 € s DPH",13.09.2022,30.09.2022,platná, 446,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","130,99 € s DPH",23.11.2021,30.11.2021,platná, 446,potraviny,,"dodávateľ: Anna Balogová Zelenina V.A.M., 072 37 Lastomír 397, IČO: 31964753","1 313,63 € s DPH",15.10.2020,15.10.2020,platná, 447,potraviny,,"dodávateľ: Anton Demko, Špitálska 25, 071 01 Michalovce, IČO: 37316125","295,97 € s DPH",06.09.2023,29.09.2023,platná, 447,poistné,,"dodávateľ: Generali Poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, IČO: 54228573","519,74 € s DPH",13.09.2022,24.10.2022,platná, 447,potraviny,,"dodávateľ: Anton Demko, Špitálska 25, 071 01 Michalovce, IČO: 37316125","723,36 € s DPH",23.11.2021,30.11.2021,platná, 447,potraviny,,"dodávateľ: CVDS spol. s r. o., Nábr. Sv. Cyrila 47, 971 01 Prievidza, IČO: 36294934","204,24 € s DPH",05.10.2020,26.10.2020,platná, 448,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","9,59 € s DPH",07.09.2023,29.09.2023,platná, 448,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","177,98 € s DPH",19.09.2022,13.10.2022,platná, 448,potraviny,,"dodávateľ: TINA Michalovce, s.r. o., Vybuchanec 1045, prevádzka: Masarykova 64, Michalovce, IČO: 47710519","100,00 € s DPH",23.11.2021,30.11.2021,platná, 448,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","147,20 € s DPH",05.10.2020,26.10.2020,platná, 449,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","23,87 € s DPH",07.09.2023,29.09.2023,platná, 449,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","284,00 € s DPH",19.09.2022,13.10.2022,platná, 449,služba,,"dodávateľ: PZS SM - Práca a zdravie, s.r.o., Saleziánov 1284/8, 071 01 Michalovce, IČO: 36828661","99,40 € s DPH",23.11.2021,30.11.2021,platná, 449,zemný plyn,,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","53,00 € s DPH",05.10.2020,26.10.2020,platná, 45,potraviny,,"dodávateľ: Anton Demko, Špitálska 25, 071 01 Michalovce, IČO: 37316125","851,22 € s DPH",08.02.2024,19.02.2024,platná, 45,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","28,27 € s DPH",08.02.2023,24.02.2023,platná, 45,potraviny,,"dodávateľ: Anna Balogová Zelenina V.A.M., 072 37 Lastomír 397, IČO: 31964753","1 178,28 € s DPH",08.02.2022,09.02.2022,platná, 45,poskytnutie internetových služieb,,"dodávateľ: HARD PLUS, spol. s r.o., Mojmírova 3, 071 01 Michalovce, prevádzka: Okružná 92A,MI, IČO: 36175684","138,00 € s DPH",08.03.2021,22.03.2021,platná, 45,služba,,"dodávateľ: RAKO car servis - Ing. Peter Rauch, Staničná 3, 071 01 Michalovce, IČO: 10708294","94,60 € s DPH",05.02.2020,17.02.2020,platná, 450,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","34,33 € s DPH",07.09.2023,29.09.2023,platná, 450,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","306,82 € s DPH",23.09.2022,13.10.2022,platná, 450,služba,,"dodávateľ: IALF o.z., Tallerova 4, 811 02 Bratislava, IČO: 42334829","35,00 € s DPH",24.11.2021,30.11.2021,platná, 450,materiál,,"dodávateľ: Inter Cars Slovenská republika s.r.o., Ivánska cesta 2, 821 04 Bratislava, IČO: 35938111","29,32 € s DPH",05.10.2020,26.10.2020,platná, 451,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","33,88 € s DPH",07.09.2023,04.10.2023,platná, 451,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","237,04 € s DPH",27.09.2022,24.10.2022,platná, 451,služba,,"dodávateľ: FAVS Ivan Drobňák, Nám. Osloboditeľov 15, Drevená dedina, IČO: 33884561","25,11 € s DPH",25.11.2021,30.11.2021,platná, 451,služby,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","8 312,55 € s DPH",05.10.2020,26.10.2020,platná, 452,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","89,99 € s DPH",27.09.2022,24.10.2022,platná, 452,servis auta,,"dodávateľ: RAKO car servis - Ing. Peter Rauch, Stavbárov 3, 071 01 Michalovce, IČO: 10708294","173,00 € s DPH",25.11.2021,30.11.2021,platná, 452,služba,,"dodávateľ: Minet Slovakia s.r.o., Masarykova 6365/108, 071 01 Michalovce, IČO: 36586498","35,40 € s DPH",05.10.2020,26.10.2020,platná, 453,služba,,"dodávateľ: PZS SM - Práca a zdravie, Saleziánov 1284/8, 071 01 Michalovce, IČO: 36828661","116,80 € s DPH",08.09.2023,29.09.2023,platná, 453,čistiace a dezinfekčné prostriedky,,"dodávateľ: Ing. Ľuboslav Vasiľ - ARCUS baliace materiály, Verbovčík 21, 071 01 Michalovce, IČO: 32678568","270,54 € s DPH",28.09.2022,13.10.2022,platná, 453,materiál na OV,,"dodávateľ: Ing. Peter Kločanka - MULTI šport, Hollého 64, Michalovce, IČO: 43309844","43,40 € s DPH",26.11.2021,30.11.2021,platná, 453,služba,,"dodávateľ: Osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice, IČO: 50528041","58,80 € s DPH",05.10.2020,26.10.2020,platná, 454,služba,,"dodávateľ: RAINBOW ONE s.r.o., Štefánikova 12, 071 01 Michalovce, IČO: 43988971","305,40 € s DPH",08.09.2023,29.09.2023,platná, 454,služba,,"dodávateľ: BOZPO-W s.r.o., Orgovánová 967/37, 079 01 Veľké Kapušany, IČO: 51712407","218,84 € s DPH",28.09.2022,13.10.2022,platná, 454,materiál,,"dodávateľ: INTERIÉR INVEST, s.r.o., Kukučínova 23, 040 01 Košice - Juh, prevádzka: KOBERCE.sk, Vajanského 65, Michalovce, IČO: 36190381","343,60 € s DPH",26.11.2021,30.11.2021,platná, 454,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","92,82 € s DPH",07.10.2020,26.10.2020,platná, 455,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","31,68 € s DPH",11.09.2023,29.09.2023,platná, 455,nákup tovaru,,"dodávateľ: Gabriel Záhorčák KARLO, A. Hrehovčíka 1, 071 01 Michalovce, IČO: 32687168","255,53 € s DPH",28.09.2022,13.10.2022,platná, 455,nábytok,,"dodávateľ: KOSTREJ, s.r.o., Vajanského 65, 071 01 Michalovce, IČO: 36746410","298,00 € s DPH",26.11.2021,30.11.2021,platná, 455,služba,,"dodávateľ: HARD PLUS, spol. s r.o., Mojmírova 3, 071 01 Michalovce, prevádzka: S. Chalupku, Michalovce, IČO: 36175684","138,00 € s DPH",07.10.2020,26.10.2020,platná, 456,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","9,59 € s DPH",11.09.2023,29.09.2023,platná, 456,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","255,49 € s DPH",30.09.2022,24.10.2022,platná, 456,vodné a stočné,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 17078385","758,15 € s DPH",29.11.2021,30.11.2021,platná, 456,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","172,43 € s DPH",09.10.2020,26.10.2020,platná, 457,služba,,"dodávateľ: Ing. Ľuboslav Vasiľ ARCUS - BALIACE MATERIÁLY, Verbovčík 131/21, 071 01 Michalovce, IČO: 32678568","654,89 € s DPH",11.09.2023,29.09.2023,platná, 457,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","271,76 € s DPH",30.09.2022,24.10.2022,platná, 457,materiál,,"dodávateľ: PPG - Deco Slovakia, s.r.o., Priemyselná 5813, 071 01 Michalovce, IČO: 31633200","40,94 € s DPH",29.11.2021,30.11.2021,platná, 457,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","82,94 € s DPH",09.10.2020,26.10.2020,platná, 458,materiál,,"dodávateľ: Peter Bajus PEI-TERM, Severná 8, 071 01 Michalovce, IČO: 43190201","32,66 € s DPH",11.09.2023,29.09.2023,platná, 458,služba,,"dodávateľ: BOZPO-W s.r.o., Orgovánová 967/37, 079 01 Veľké Kapušany, IČO: 51712407","420,00 € s DPH",03.10.2022,24.10.2022,platná, 458,služba,,"dodávateľ: ESPIK Group s.r.o., 065 43 Orlov 133, IČO: 46754768","58,80 € s DPH",30.11.2021,07.12.2021,platná, 458,služba,,"dodávateľ: Royal Business Corporation s.r.o., Mlynská 27, 040 01 Košice, IČO: 45391611","67,20 € s DPH",12.10.2020,26.10.2020,platná, 459,elektrická energia,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","915,29 € s DPH",14.09.2023,29.09.2023,platná, 459,služba,,"dodávateľ: ESPIK Group s.r.o., 065 43 Orlov 133, IČO: 46754768","52,20 € s DPH",04.10.2022,24.10.2022,platná, 459,výpočtová technika,,"dodávateľ: HARD PLUS, spol. s r.o., Mojmírova 3, 071 01 Michalovce, prevádzka: Okružná 92A,MI, IČO: 36175684","800,00 € s DPH",30.11.2021,07.12.2021,platná, 459,dezinfekčné prostriedky,,"dodávateľ: MIPA MI, s.r.o., Stavbárov 3, 071 01 Michalovce, IČO: 52696871","532,79 € s DPH",12.10.2020,26.10.2020,platná, 46,potraviny,,"dodávateľ: Anton Demko, Špitálska 25, 071 01 Michalovce, IČO: 37316125","377,10 € s DPH",08.02.2024,19.02.2024,platná, 46,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","9,59 € s DPH",08.02.2023,24.02.2023,platná, 46,potraviny,,"dodávateľ: FIPEK s.r.o., 072 41 Remetské Hámre 85, IČO: 45897077","746,73 € s DPH",08.02.2022,09.02.2022,platná, 46,zemný plyn,,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","34,00 € s DPH",08.03.2021,22.03.2021,platná, 46,materiál,,"dodávateľ: MIPA MI, s.r.o., Stavbárov 3, 071 01 Michalovce, IČO: 52696871","129,88 € s DPH",05.02.2020,17.02.2020,platná, 460,elektrická energia,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","1 043,83 € s DPH",14.09.2023,29.09.2023,platná, 460,materiál,,"dodávateľ: BaB SK s.r.o., Gorazdova 3, 071 01 Michalovce, IČO: 36802352","211,19 € s DPH",04.10.2022,13.10.2022,platná, 460,elektrická panvica,,"dodávateľ: EUROGASTROP, s.r.o., Čergovská 7002/10, 080 01 Prešov, prevádzka: Slovenská 1, 082 12 Kapušany, IČO: 44137761","4 369,68 € s DPH",30.11.2021,07.12.2021,platná, 460,materiál,,"dodávateľ: M+H SLOVAKIA s.r.o., Ku Bratke 1, 934 05 Levice, IČO: 36536261","183,72 € s DPH",12.10.2020,26.10.2020,platná, 461,vodné a stočné,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","485,22 € s DPH",26.09.2023,29.09.2023,platná, 461,kancelárske potreby,,"dodávateľ: MIPA MI, s.r.o., Stavbárov 3, 071 01 Michalovce, IČO: 52696871","246,46 € s DPH",04.10.2022,10.10.2022,platná, 461,výpočtová technika,,"dodávateľ: HARD PLUS, spol. s r.o., Mojmírova 3, 071 01 Michalovce, prevádzka: Okružná 92A,MI, IČO: 36175684","1 198,50 € s DPH",01.12.2021,07.12.2021,platná, 461,materiál,,"dodávateľ: KVANT spol. s r.o., FMFI UK, Mlynská dolina 0, 842 48 Bratislava, IČO: 31398294","35,58 € s DPH",15.10.2020,26.10.2020,platná, 462,služba,,"dodávateľ: SlovakTransLine, s.r.o., Staničná 3, 071 01 Michalovce, IČO: 44436858","839,80 € s DPH",27.09.2023,29.09.2023,platná, 462,potraviny,,"dodávateľ: FIPEK s.r.o., 072 41 Remetské Hámre 85, IČO: 45897077","79,16 € s DPH",05.10.2022,24.10.2022,platná, 462,materiál,,"dodávateľ: PRAKTIK TEXTIL s.r.o., Zlievarenská 1, 917 02 Trnava, prevádzka: Mierová 271, 072 22 Strážske, IČO: 44491191","266,93 € s DPH",01.12.2021,07.12.2021,platná, 462,DHIM,,"dodávateľ: EUROGASTROP, s.r.o., Čergovská 7002/10, 080 01 Prešov, prevádzka: Slovenská 1, 082 12 Kapušany, IČO: 44137761","478,80 € s DPH",15.10.2020,26.10.2020,platná, 463,služba,,"dodávateľ: SlovakTransLine, s.r.o., Staničná 3, 071 01 Michalovce, IČO: 44436858","1 052,80 € s DPH",27.09.2023,29.09.2023,platná, 463,potraviny,,"dodávateľ: FIPEK s.r.o., 072 41 Remetské Hámre 85, IČO: 45897077","104,22 € s DPH",05.10.2022,24.10.2022,platná, 463,materiál,,"dodávateľ: PRAKTIK TEXTIL s.r.o., Zlievarenská 1, 917 02 Trnava, prevádzka: Mierová 271, 072 22 Strážske, IČO: 44491191","3 103,44 € s DPH",01.12.2021,07.12.2021,platná, 463,materiál,,"dodávateľ: Ing. Ľuboslav Vasiľ - ARCUS baliace materiály, Verbovčík 21, 071 01 Michalovce, IČO: 32678568","1 308,00 € s DPH",15.10.2020,26.10.2020,platná, 464,potraviny,,"dodávateľ: Anna Balogová Zelenina V.A.M., 072 37 Lastomír 397, IČO: 31964753","391,48 € s DPH",27.09.2023,29.09.2023,platná, 464,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","21,53 € s DPH",05.10.2022,13.10.2022,platná, 464,materiál,,"dodávateľ: MIPA MI, s.r.o., Stavbárov 3, 071 01 Michalovce, IČO: 52696871","109,78 € s DPH",01.12.2021,07.12.2021,platná, 464,materiál,,"dodávateľ: Mountfield SK, s.r.o., Humenská cesta 4, 071 01 Michalovce, IČO: 36377147","57,90 € s DPH",16.10.2020,26.10.2020,platná, 465,potraviny,,"dodávateľ: CVDS s.r.o., Nábr. sv. Cyrila 47, 971 01 Prievidza, IČO: 36294934","325,74 € s DPH",05.09.2023,25.09.2023,platná, 465,potraviny,,"dodávateľ: FIPEK s.r.o., 072 41 Remetské Hámre 85, IČO: 45897077","7,85 € s DPH",05.10.2022,24.10.2022,platná, 465,služba,,"dodávateľ: HARD PLUS, spol. s r.o., Mojmírova 3, 071 01 Michalovce, prevádzka: Okružná 92A,MI, IČO: 36175684","516,00 € s DPH",01.12.2021,07.12.2021,platná, 465,materiál,,"dodávateľ: Ing. Ľuboslav Vasiľ - ARCUS baliace materiály, Verbovčík 21, 071 01 Michalovce, IČO: 32678568","1 209,60 € s DPH",16.10.2020,26.10.2020,platná, 466,služba,,"dodávateľ: osobnyudaj.sk, s.r.o., DUETT Business Residence, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice, IČO: 50528041","58,80 € s DPH",05.09.2023,06.10.2023,platná, 466,potraviny,,"dodávateľ: FIPEK s.r.o., 072 41 Remetské Hámre 85, IČO: 45897077","807,11 € s DPH",05.10.2022,24.10.2022,platná, 466,služba,,"dodávateľ: RAINBOW ONE s.r.o., Štefánikova 12, 071 01 Michalovce, IČO: 43988971","65,40 € s DPH",01.12.2021,07.12.2021,platná, 466,materiál,,"dodávateľ: Ing. Ľuboslav Vasiľ - ARCUS baliace materiály, Verbovčík 21, 071 01 Michalovce, IČO: 32678568","1 261,44 € s DPH",16.10.2020,26.10.2020,platná, 467,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","427,90 € s DPH",05.09.2023,06.10.2023,platná, 467,služba,,"dodávateľ: PZS SM - Práca a zdravie, s.r.o., Saleziánov 1284/8, 071 01 Michalovce, IČO: 36828661","91,00 € s DPH",06.10.2022,24.10.2022,platná, 467,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","71,30 € s DPH",01.12.2021,07.12.2021,platná, 467,materiál,,"dodávateľ: Ing. Ľuboslav Vasiľ - ARCUS baliace materiály, Verbovčík 21, 071 01 Michalovce, IČO: 32678568","1 311,60 € s DPH",16.10.2020,26.10.2020,platná, 468,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","123,22 € s DPH",05.09.2023,06.10.2023,platná, 468,vodné a stočné,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","1 035,30 € s DPH",06.10.2022,04.11.2022,platná, 468,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","74,52 € s DPH",01.12.2021,07.12.2021,platná, 468,materiál,,"dodávateľ: HARD PLUS, spol. s r.o., Mojmírova 3, 071 01 Michalovce, prevádzka: S. Chalupku, Michalovce, IČO: 36175684","1 101,00 € s DPH",19.10.2020,26.10.2020,platná, 469,internet,,"dodávateľ: Minet Slovakia s.r.o., Masarykova 6365/108, 071 01 Michalovce, IČO: 36586498","35,40 € s DPH",05.09.2023,29.09.2023,platná, 469,vodné a stočné,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","588,36 € s DPH",06.10.2022,04.11.2022,platná, 469,služba,,"dodávateľ: WINKLER, s.r.o., Lastomírska 161, 071 01 Michalovce, IČO: 36179868","149,21 € s DPH",02.12.2021,07.12.2021,platná, 469,materiál,,"dodávateľ: HARD PLUS, spol. s r.o., Mojmírova 3, 071 01 Michalovce, prevádzka: S. Chalupku, Michalovce, IČO: 36175684","804,00 € s DPH",19.10.2020,26.10.2020,platná, 47,potraviny,,"dodávateľ: Anton Demko, Špitálska 25, 071 01 Michalovce, IČO: 37316125","521,94 € s DPH",08.02.2024,19.02.2024,platná, 47,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","33,01 € s DPH",08.02.2023,24.02.2023,platná, 47,potraviny,,"dodávateľ: FIPEK s.r.o., 072 41 Remetské Hámre 85, IČO: 45897077","17,97 € s DPH",08.02.2022,09.02.2022,platná, 47,pripojenie do internetu,,"dodávateľ: Minet Slovakia s.r.o., Masarykova 6365/108, 071 01 Michalovce, IČO: 36586498","35,40 € s DPH",08.03.2021,22.03.2021,platná, 47,pripojenie do internetu,,"dodávateľ: Minet Slovakia s.r.o., Masarykova 6365/108, 071 01 Michalovce, IČO: 36586498","35,40 € s DPH",08.03.2021,22.03.2021,platná, 47,materiál,,"dodávateľ: Ing. Ján Hadžala JNA, Pri Sýpke 1218/15, 071 01 Michalovce, IČO: 37315129","53,30 € s DPH",05.02.2020,17.02.2020,platná, 470,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","90,26 € s DPH",08.09.2023,04.10.2023,platná, 470,materiál,,"dodávateľ: ARCUS baliace materiály, Ing. Ľuboslav Vasiľ, Verbovčík 21, 071 01 Michalovce, IČO: 32678568","560,71 € s DPH",06.10.2022,24.10.2022,platná, 470,potraviny,,"dodávateľ: FIPEK s.r.o., 072 41 Remetské Hámre 85, IČO: 45897077","33,43 € s DPH",03.12.2021,07.12.2021,platná, 470,materiál,,"dodávateľ: HARD PLUS, spol. s r.o., Mojmírova 3, 071 01 Michalovce, prevádzka: S. Chalupku, Michalovce, IČO: 36175684","966,00 € s DPH",19.10.2020,26.10.2020,platná, 471,stavebné práce,,"dodávateľ: Štefan Harvila, 067 12 Hankovce 131, IČO: 37371649","4 666,80 € s DPH",11.09.2023,28.09.2023,platná, 471,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","9,59 € s DPH",06.10.2022,04.11.2022,platná, 471,potraviny,,"dodávateľ: FIPEK s.r.o., 072 41 Remetské Hámre 85, IČO: 45897077","62,17 € s DPH",03.12.2021,07.12.2021,platná, 471,materiál,,"dodávateľ: HARD PLUS, spol. s r.o., Mojmírova 3, 071 01 Michalovce, prevádzka: S. Chalupku, Michalovce, IČO: 36175684","985,20 € s DPH",19.10.2020,26.10.2020,platná, 472,internet,,"dodávateľ: HARD PLUS, spol. s r.o., Mojmírova 3, prevádzka: Okružná 92A, Michalovce, IČO: 36175684","138,00 € s DPH",11.09.2023,29.09.2023,platná, 472,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","29,62 € s DPH",06.10.2022,04.11.2022,platná, 472,pomôcky pre OV,,"dodávateľ: Partymaker s.r.o., Rajská 1, 811 08 Bratislava, IČO: 45646996","162,90 € s DPH",03.12.2021,07.12.2021,platná, 472,materiál,,"dodávateľ: HARD PLUS, spol. s r.o., Mojmírova 3, 071 01 Michalovce, prevádzka: S. Chalupku, Michalovce, IČO: 36175684","360,00 € s DPH",19.10.2020,26.10.2020,platná, 473,DHIM,,"dodávateľ: NK-PLUS s.r.o., Vajanského 65, 071 01 Michalovce, IČO: 46407260","440,00 € s DPH",11.09.2023,29.09.2023,platná, 473,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","33,08 € s DPH",06.10.2022,04.11.2022,platná, 473,výpočtová technika,,"dodávateľ: HARD PLUS, spol. s r.o., Mojmírova 3, 071 01 Michalovce, prevádzka: Okružná 92A,MI, IČO: 36175684","1 343,58 € s DPH",06.12.2021,07.12.2021,platná, 473,materiál,,"dodávateľ: HARD PLUS, spol. s r.o., Mojmírova 3, 071 01 Michalovce, prevádzka: S. Chalupku, Michalovce, IČO: 36175684","988,80 € s DPH",19.10.2020,26.10.2020,platná, 474,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","34,33 € s DPH",06.10.2022,04.11.2022,platná, 474,materiál,,"dodávateľ: Peter Bajus PEI - TERM, Severná 8, 071 01 Michalovce, IČO: 43190201","90,23 € s DPH",06.12.2021,07.12.2021,platná, 474,služba,,"dodávateľ: HARD PLUS, spol. s r.o., Mojmírova 3, 071 01 Michalovce, prevádzka: S. Chalupku, Michalovce, IČO: 36175684","994,60 € s DPH",19.10.2020,26.10.2020,platná, 475,zemný plyn,,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","69,00 € s DPH",11.09.2023,29.09.2023,platná, 475,materiál,,"dodávateľ: GULAROS, s.r.o., 086 46 Hankovce 45, IČO: 50581546","255,50 € s DPH",06.10.2022,31.10.2022,platná, 475,materiál,,"dodávateľ: TRIPARK s.r.o., Stavebniny STAVOMAT, Priemyselná 5813, 071 01 Michalovce, IČO: 36210340","55,88 € s DPH",06.12.2021,07.12.2021,platná, 475,materiál,,"dodávateľ: PPG - Deco Slovakia, s.r.o., Priemyselná 5813, 071 01 Michalovce, IČO: 31633200","26,10 € s DPH",22.10.2020,26.10.2020,platná, 476,energetické služby,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","8 312,55 € s DPH",11.09.2023,29.09.2023,platná, 476,potraviny,,"dodávateľ: Anton Demko, Špitálska 25, 071 01 Michalovce, IČO: 37316125","759,12 € s DPH",06.10.2022,31.10.2022,platná, 476,materiál,,"dodávateľ: MIPA MI, s.r.o., Stavbárov 3, 071 01 Michalovce, IČO: 52696871","121,07 € s DPH",06.12.2021,07.12.2021,platná, 476,materiál,,"dodávateľ: HARD PLUS, spol. s r.o., Mojmírova 3, 071 01 Michalovce, prevádzka: S. Chalupku, Michalovce, IČO: 36175684","5 202,00 € s DPH",22.10.2020,26.10.2020,platná, 477,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","260,77 € s DPH",11.09.2023,09.10.2023,platná, 477,materiál,,"dodávateľ: TRIPARK s.r.o., Stavebniny STAVOMAT, Priemyselná 5813, 071 01 Michalovce, IČO: 36210340","50,09 € s DPH",06.10.2022,24.10.2022,platná, 477,materiál,,"dodávateľ: Ing. Ľuboslav Vasiľ - ARCUS baliace materiály, Verbovčík 21, 071 01 Michalovce, IČO: 32678568","388,22 € s DPH",06.12.2021,07.12.2021,platná, 477,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","28,73 € s DPH",23.10.2020,26.10.2020,platná, 478,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","159,29 € s DPH",11.09.2023,04.10.2023,platná, 478,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","34,90 € s DPH",07.10.2022,31.10.2022,platná, 478,materiál,,"dodávateľ: ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica, IČO: 31331131","227,74 € s DPH",06.12.2021,07.12.2021,platná, 478,gastrovybavenie učební,,"dodávateľ: GASTROTECHNIKA, s.r.o., Slovenská 93, 040 01 Košice, IČO: 46660437","78 648,00 € s DPH",23.10.2020,26.10.2020,platná, 479,materiál,,"dodávateľ: EUROGASTROP, s.r.o., Čergovská 7002/10, Prešov, prevádzka: Slovenská 1, 082 12 Kapušany, IČO: 44137761","317,52 € s DPH",11.09.2023,29.09.2023,platná, 479,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","9,59 € s DPH",07.10.2022,31.10.2022,platná, 479,služba,,"dodávateľ: PZS SM - Práca a zdravie, s.r.o., Saleziánov 1284/8, 071 01 Michalovce, IČO: 36828661","99,40 € s DPH",07.12.2021,08.12.2021,platná, 479,potraviny,,"dodávateľ: Anton Demko, Špitálska 25, 071 01 Michalovce, IČO: 37316125","213,54 € s DPH",27.10.2020,25.11.2020,platná, 48,potraviny,,"dodávateľ: Anton Demko, Špitálska 25, 071 01 Michalovce, IČO: 37316125","34,98 € s DPH",08.02.2024,19.02.2024,platná, 48,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","34,33 € s DPH",08.02.2023,24.02.2023,platná, 48,potraviny,,"dodávateľ: FIPEK s.r.o., 072 41 Remetské Hámre 85, IČO: 45897077","107,21 € s DPH",08.02.2022,09.02.2022,platná, 48,grafické práce,,"dodávateľ: LIPA s.r.o.-registrovaný sociálny podnik, Nám. osloboditeľov 10, 071 01 Michalovce, IČO: 47634308","516,00 € s DPH",08.03.2021,22.03.2021,platná, 48,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 17078385","33,78 € s DPH",06.02.2020,17.02.2020,platná, 480,DHIM,,"dodávateľ: Hadek Jozef, Lesné 63, 071 01 Michalovce, IČO: 34565566","923,40 € s DPH",12.09.2023,04.10.2023,platná, 480,materiál,,"dodávateľ: VATI Veľkoobchod elektroinštalačného materiálu, Zeleninárska 2, 071 01 Michalovce, IČO: 35452722","51,96 € s DPH",07.10.2022,31.10.2022,platná, 480,PHL,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832","82,14 € s DPH",08.12.2021,27.12.2021,platná, 480,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","47,46 € s DPH",27.10.2020,25.11.2020,platná, 481,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","54,85 € s DPH",13.09.2023,18.10.2023,platná, 481,materiál,,"dodávateľ: TRIPARK s.r.o., Stavebniny STAVOMAT, Priemyselná 5813, 071 01 Michalovce, IČO: 36210340","44,40 € s DPH",07.10.2022,31.10.2022,platná, 481,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","33,00 € s DPH",08.12.2021,27.12.2021,platná, 481,materiál,,"dodávateľ: Ing. Ľuboslav Vasiľ - ARCUS baliace materiály, Verbovčík 21, 071 01 Michalovce, IČO: 32678568","1 153,32 € s DPH",03.11.2020,30.11.2020,platná, 482,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","293,16 € s DPH",14.09.2023,18.10.2023,platná, 482,materiál,,"dodávateľ: Peter Bajus PEI - TERM, Severná 8, 071 01 Michalovce, IČO: 43190201","90,25 € s DPH",11.10.2022,31.10.2022,platná, 482,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","27,24 € s DPH",08.12.2021,27.12.2021,platná, 482,materiál,,"dodávateľ: Ing. Ľuboslav Vasiľ - ARCUS baliace materiály, Verbovčík 21, 071 01 Michalovce, IČO: 32678568","1 192,44 € s DPH",03.11.2020,30.11.2020,platná, 483,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","151,53 € s DPH",18.09.2023,18.10.2023,platná, 483,potraviny,,"dodávateľ: Zelenina V.A.M., 072 37 Lastomír 397, IČO: 31964753","1 767,67 € s DPH",11.10.2022,31.10.2022,platná, 483,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","9,59 € s DPH",08.12.2021,27.12.2021,platná, 483,služba,,"dodávateľ: RAINBOW ONE s.r.o., Štefánikova 12, 071 01 Michalovce, IČO: 43988971","170,50 € s DPH",03.11.2020,30.11.2020,platná, 484,vzdelávací program,,"dodávateľ: Junior Achievement Slovensko, n.o., Pribinova 4195/25, 811 09 Bratislava - Staré Mesto, IČO: 42166292","60,00 € s DPH",18.09.2023,18.10.2023,platná, 484,potraviny,,"dodávateľ: Zelenina V.A.M., 072 37 Lastomír 397, IČO: 31964753","1 733,36 € s DPH",11.10.2022,04.11.2022,platná, 484,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","34,33 € s DPH",08.12.2021,03.01.2022,platná, 484,vodné a stočné,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","569,02 € s DPH",03.11.2020,30.11.2020,platná, 485,materiál,,"dodávateľ: Ing. Ľuboslav Vasiľ ARCUS - BALIACE MATERIÁLY, Verbovčík 131/21, 071 01 Michalovce, IČO: 32678568","363,12 € s DPH",20.09.2023,12.10.2023,platná, 485,potraviny,,"dodávateľ: Zelenina V.A.M., 072 37 Lastomír 397, IČO: 31964753","52,57 € s DPH",11.10.2022,31.10.2022,platná, 485,zemný plyn,,"dodávateľ: Spojená škola internátna, Školská 10, 071 01 Michalovce, IČO: 17080789","590,42 € s DPH",08.12.2021,03.01.2022,platná, 485,materiál,,"dodávateľ: Peter Bajus PEI - TERM, Severná 8, 071 01 Michalovce, IČO: 43190201","209,39 € s DPH",04.11.2020,30.11.2020,platná, 486,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","85,33 € s DPH",21.09.2023,20.10.2023,platná, 486,potraviny,,"dodávateľ: Anton Demko, Špitálska 25, 071 01 Michalovce, IČO: 37316125","778,36 € s DPH",11.10.2022,31.10.2022,platná, 486,el.energia,,"dodávateľ: Spojená škola internátna, Školská 10, 071 01 Michalovce, IČO: 17080789","94,38 € s DPH",08.12.2021,03.01.2022,platná, 486,služba,,"dodávateľ: ESPIK Group s.r.o., 065 43 Orlov 133, IČO: 46754768","58,80 € s DPH",04.11.2020,30.11.2020,platná, 487,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","277,96 € s DPH",21.09.2023,20.10.2023,platná, 487,potraviny,,"dodávateľ: Anton Demko, Špitálska 25, 071 01 Michalovce, IČO: 37316125","45,93 € s DPH",11.10.2022,31.10.2022,platná, 487,potraviny,,"dodávateľ: FIPEK s.r.o., 072 41 Remetské Hámre 85, IČO: 45897077","604,94 € s DPH",09.12.2021,03.01.2022,platná, 487,potraviny,,"dodávateľ: Anna Balogová Zelenina V.A.M., 072 37 Lastomír 397, IČO: 31964753","849,52 € s DPH",04.11.2020,30.11.2020,platná, 488,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","206,75 € s DPH",22.09.2023,20.10.2023,platná, 488,potraviny,,"dodávateľ: Anton Demko, Špitálska 25, 071 01 Michalovce, IČO: 37316125","634,08 € s DPH",11.10.2022,31.10.2022,platná, 488,služba,,"dodávateľ: Aregala Slovensko - kuchári bez hraníc, Jána Poničana 6115/9, 841 08 Bratislava - Devínska Nová Vex, IČO: 50404717","70,00 € s DPH",09.12.2021,03.01.2022,platná, 488,potraviny,,"dodávateľ: Anna Balogová Zelenina V.A.M., 072 37 Lastomír 397, IČO: 31964753","423,70 € s DPH",04.11.2020,30.11.2020,platná, 489,materiál,,"dodávateľ: Ďurko, s.r.o., Pekárenská 6747/5, 071 01 Michalovce, IČO: 50637142","298,70 € s DPH",27.09.2023,06.10.2023,platná, 489,PHM,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832","131,80 € s DPH",11.10.2022,04.11.2022,platná, 489,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","9,56 € s DPH",10.01.2022,03.01.2022,platná, 489,potraviny,,"dodávateľ: Anna Balogová Zelenina V.A.M., 072 37 Lastomír 397, IČO: 31964753","111,30 € s DPH",04.11.2020,30.11.2020,platná, 49,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","46,98 € s DPH",08.02.2024,26.02.2024,platná, 49,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","36,05 € s DPH",08.02.2023,24.02.2023,platná, 49,materiál,,"dodávateľ: Ing. Peter Balint - 3trade, Močarianska 3, 071 01 Michalovce, IČO: 40035859","326,47 € s DPH",08.02.2022,09.02.2022,platná, 49,služba,,"dodávateľ: Osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice, IČO: 50528041","58,80 € s DPH",11.03.2021,22.03.2021,platná, 49,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","43,01 € s DPH",06.02.2020,17.02.2020,platná, 490,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","89,70 € s DPH",27.09.2023,27.10.2023,platná, 490,služba,,"dodávateľ: RAINBOW ONE s.r.o., Štefánikova 12, 071 01 Michalovce, IČO: 43988971","270,76 € s DPH",11.10.2022,31.10.2022,platná, 490,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","38,10 € s DPH",10.12.2021,03.01.2022,platná, 490,potraviny,,"dodávateľ: Anton Demko, Špitálska 25, 071 01 Michalovce, IČO: 37316125","13,76 € s DPH",04.11.2020,30.11.2020,platná, 491,DHIM - odborný výcvik,,"dodávateľ: PULS Hair s.r.o., Fučíkova 965/24, 085 01 Baradejov, prevádzka: Partizánska 3878, Bardejov, IČO: 46617744","362,64 € s DPH",27.09.2023,14.12.2023,platná, 491,el. energia,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","1 933,36 € s DPH",12.10.2022,04.11.2022,platná, 491,potraviny,,"dodávateľ: Anna Balogová Zelenina V.A.M., 072 37 Lastomír 397, IČO: 3196475,","16,47 € s DPH",10.12.2021,03.01.2022,platná, 491,potraviny,,"dodávateľ: Anton Demko, Špitálska 25, 071 01 Michalovce, IČO: 37316125","490,04 € s DPH",04.11.2020,30.11.2020,platná, 492,potraviny,,"dodávateľ: MI holding s.r.o., Sama Chalupku 6296/20F, 071 01 Michalovce, IČO: 51745020","61,64 € s DPH",27.09.2023,12.10.2023,platná, 492,el. energia,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","1 762,80 € s DPH",12.10.2022,04.11.2022,platná, 492,potraviny,,"dodávateľ: Anna Balogová Zelenina V.A.M., 072 37 Lastomír 397, IČO: 31964753","1 691,84 € s DPH",10.12.2021,03.01.2022,platná, 492,materiál,,"dodávateľ: TRIPARK s.r.o., Stavebniny STAVOMAT, Priemyselná 5813, 071 01 Michalovce, IČO: 36210340","11,41 € s DPH",05.11.2020,30.11.2020,platná, 493,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","107,76 € s DPH",27.09.2023,27.10.2023,platná, 493,potraviny,,"dodávateľ: Zelenina V.A.M., 072 37 Lastomír 397, IČO: 31964753","815,71 € s DPH",12.10.2022,04.11.2022,platná, 493,potraviny,,"dodávateľ: Anna Balogová Zelenina V.A.M., 072 37 Lastomír 397, IČO: 31964753","927,99 € s DPH",10.12.2021,03.01.2022,platná, 493,služba,,"dodávateľ: PZS SM - Práca a zdravie, s.r.o., Saleziánov 1284/8, 071 01 Michalovce, IČO: 36828661","153,40 € s DPH",10.11.2020,30.11.2020,platná, 494,potraviny,,"dodávateľ: Labaš s.r.o., Textilná 1, 040 12 Košice, IČO: 36183181","576,42 € s DPH",28.09.2023,19.10.2023,platná, 494,vodné a stočné,,"dodávateľ: Spojená škola internátna, Školská 10, 071 01 Michalovce, IČO: 17080789","110,26 € s DPH",13.10.2022,04.11.2022,platná, 494,potraviny,,"dodávateľ: Anton Demko, Špitálska 25, 071 01 Michalovce, IČO: 37316125","509,49 € s DPH",10.12.2021,03.01.2022,platná, 494,potraviny,,"dodávateľ: Anna Balogová Zelenina V.A.M., 072 37 Lastomír 397, IČO: 31964753","58,82 € s DPH",10.11.2020,30.11.2020,platná, 495,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","68,30 € s DPH",28.09.2023,25.10.2023,platná, 495,služba,,"dodávateľ: Osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice, IČO: 50528041","58,80 € s DPH",03.10.2022,24.10.2022,platná, 495,potraviny,,"dodávateľ: Anton Demko, Špitálska 25, 071 01 Michalovce, IČO: 37316125","16,42 € s DPH",10.12.2021,03.01.2022,platná, 495,zemný plyn,,"dodávateľ: Spojená škola internátna, Školská 10, 071 01 Michalovce, IČO: 17080789","387,20 € s DPH",10.11.2020,30.11.2020,platná, 496,tlačivá,,"dodávateľ: ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica, IČO: 31331131","470,34 € s DPH",29.09.2023,10.10.2023,platná, 496,zemný plyn,,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","36,00 € s DPH",03.10.2022,24.10.2022,platná, 496,potraviny,,"dodávateľ: Anna Balogová Zelenina V.A.M., 072 37 Lastomír 397, IČO: 31964753","124,60 € s DPH",10.12.2021,03.01.2022,platná, 496,elektrická energia,,"dodávateľ: Spojená škola internátna, Školská 10, 071 01 Michalovce, IČO: 17080789","93,18 € s DPH",10.11.2020,30.11.2020,platná, 497,potraviny,,"dodávateľ: FIPEK s.r.o., 072 41 Remetské Hámre 85, IČO: 45897077","1 071,94 € s DPH",29.09.2023,12.10.2023,platná, 497,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","174,55 € s DPH",04.10.2022,24.10.2022,platná, 497,potraviny,,"dodávateľ: Anton Demko, Špitálska 25, 071 01 Michalovce, IČO: 37316125","86,83 € s DPH",10.12.2021,03.01.2022,platná, 497,materiál,,"dodávateľ: Ing. Ľuboslav Vasiľ - ARCUS baliace materiály, Verbovčík 21, 071 01 Michalovce, IČO: 32678568","129,47 € s DPH",11.11.2020,30.11.2020,platná, 498,služba,,"dodávateľ: BOZPO-W s.r.o., Orgovánová 967/37, 079 01 Veľké Kapušany, IČO: 51712407","420,00 € s DPH",29.09.2023,27.10.2023,platná, 498,služba,,"dodávateľ: Royal Business Corporation s.r.o., Mlynská 27, 040 01 Košice, IČO: 45391611","67,20 € s DPH",04.10.2022,24.10.2022,platná, 498,potraviny,,"dodávateľ: Anton Demko, Špitálska 25, 071 01 Michalovce, IČO: 37316125","531,11 € s DPH",10.12.2021,03.01.2022,platná, 498,materiál,,"dodávateľ: LUKACEK s.r.o., Močarianska 10, 071 01 Michalovce, IČO: 36586218","57,79 € s DPH",11.11.2020,30.11.2020,platná, 499,služba,,"dodávateľ: ESPIK Group s.r.o., 065 43 Orlov 133, IČO: 46754768","61,20 € s DPH",03.10.2023,27.10.2023,platná, 499,energetické služby,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","8 312,55 € s DPH",04.10.2022,24.10.2022,platná, 499,materiál,,"dodávateľ: PPG - Deco Slovakia, s.r.o., Priemyselná 5813, 071 01 Michalovce, IČO: 31633200","23,57 € s DPH",11.11.2020,30.11.2020,platná, 5,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","273,15 € s DPH",08.01.2024,05.02.2024,platná, 5,kozmetický prístroj - OV,,"dodávateľ: Ingrid Čarnoká - TIFFANY, Limbová 2085/5B, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 40845150","268,45 € s DPH",09.01.2023,31.01.2023,platná, 5,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","100,16 € s DPH",13.01.2022,24.01.2022,platná, 5,el.energia,,"dodávateľ: SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava, IČO: 36807702","253,78 € s DPH",26.10.2021,18.11.2021,platná, 5,el.energia-dobropis,,"dodávateľ: SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava, IČO: 36807702","-707,46 € s DPH",17.03.2021,31.03.2021,platná, 5,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","33,44 € s DPH",08.02.2021,22.02.2021,platná, 5,el.energia,,"dodávateľ: SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava, IČO: 36807702","-584,63 € s DPH",10.06.2020,15.06.2020,platná, 5,potraviny,,"dodávateľ: LABAŠ s.r.o., Textilná 1, 040 12 Košice, IČO: 36183181","341,34 € s DPH",09.01.2020,07.02.2020,platná, 5/2024-zálohová fa,reklama a propagácia školy,,"dodávateľ: Profesionálny register s.r.o., Michalská 9, 811 01 Bratislava, IČO: 46938079","360,00 € s DPH",21.02.2024,11.03.2024,platná, 50,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","34,33 € s DPH",08.02.2024,26.02.2024,platná, 50,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","9,59 € s DPH",08.02.2023,24.02.2023,platná, 50,materiál,,"dodávateľ: Peter Bajus PEI - TERM, Severná 8, 071 01 Michalovce, IČO: 43190201","171,95 € s DPH",08.02.2022,09.02.2022,platná, 50,Vykonanie odborných prehliadok a skúšok el. zariadení v objektoch školy,,"dodávateľ: Peter Rudáš, Moldavská 6, Michalovce, IČO: 10712976","5 963,35 € s DPH",11.03.2021,22.03.2021,platná, 50,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","36,13 € s DPH",06.02.2020,18.02.2020,platná, 500,vodné a stočné,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","2 117,40 € s DPH",03.10.2023,30.10.2023,platná, 500,materiál,,"dodávateľ: Ing. Ľuboslav Vasiľ - ARCUS baliace materiály, Verbovčík 21, 071 01 Michalovce, IČO: 32678568","923,52 € s DPH",06.10.2022,24.10.2022,platná, 500,el.energia,,"dodávateľ: východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","1 564,56 € s DPH",13.12.2021,03.01.2022,platná, 500,služba,,"dodávateľ: EUROGASTROP, s.r.o., Čergovská 7002/10, 080 01 Prešov, prevádzka: Slovenská 1, 082 12 Kapušany, IČO: 44137761","267,60 € s DPH",11.11.2020,30.11.2020,platná, 501,vodné a stočné,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","1 178,80 € s DPH",03.10.2023,30.10.2023,platná, 501,internet,,"dodávateľ: HARD PLUS, spol. s r.o., Mojmírova 3, 071 01 Michalovce, prevádzka: Okružná 92A,MI, IČO: 36175684","138,00 € s DPH",06.10.2022,24.10.2022,platná, 501,služba,,"dodávateľ: Osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice, IČO: 50528041","58,80 € s DPH",01.12.2021,27.12.2021,platná, 501,PHM,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832","71,70 € s DPH",11.11.2020,30.11.2020,platná, 502,materiál na OV,,"dodávateľ: LORIN, spol. s r.o., Ku Bratke 1, 934 05 Levice 5, IČO: 36535788","123,36 € s DPH",03.10.2023,25.10.2023,platná, 502,internet,,"dodávateľ: Minet Slovakia s.r.o., Masarykova 6365/108, 071 01 Michalovce, IČO: 36586498","35,40 € s DPH",06.10.2022,24.10.2022,platná, 502,energetické služby,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","8 312,55 € s DPH",02.12.2021,27.12.2021,platná, 502,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","35,05 € s DPH",11.11.2020,23.11.2020,platná, 503,DHIM na odborný výcvik,,"dodávateľ: Notino, s.r.o., Londýnské náměstí 881/6, 63900, Brno, Czech, kontaktná adresa: Metodova 9, 821 08 Bratisalva Republic, IČO: 27609057","68,19 € s DPH",03.10.2023,13.10.2023,platná, 503,potraviny,,"dodávateľ: CVDS spol. s r. o., Nábr. Sv. Cyrila 47, 971 01 Prievidza, IČO: 36294934","159,68 € s DPH",11.10.2022,31.10.2022,platná, 503,zemný plyn,,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","34,00 € s DPH",03.12.2021,27.12.2021,platná, 503,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","29,52 € s DPH",11.11.2020,30.11.2020,platná, 504,služba,,"dodávateľ: HARD PLUS, spol. s r.o., Mojmírova 3, prevádzka: Okružná 92A, Michalovce, IČO: 36175684","180,00 € s DPH",03.10.2023,27.10.2023,platná, 504,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","245,46 € s DPH",11.10.2022,04.11.2022,platná, 504,potraviny,,"dodávateľ: CVDS spol. s r. o., Nábr. Sv. Cyrila 47, 971 01 Prievidza, IČO: 36294934","104,63 € s DPH",06.12.2021,27.12.2021,platná, 504,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","33,44 € s DPH",11.11.2020,30.11.2020,platná, 505,materiál,,"dodávateľ: PPG Deco Slovakia, s.r.o., Priemyselná 5813, 071 01 Michalovce, IČO: 31633200","77,10 € s DPH",03.10.2023,10.10.2023,platná, 505,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","254,38 € s DPH",12.10.2022,31.10.2022,platná, 505,potraviny,,"dodávateľ: CVDS spol. s r. o., Nábr. Sv. Cyrila 47, 971 01 Prievidza, IČO: 36294934","99,83 € s DPH",06.12.2021,27.12.2021,platná, 505,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","43,00 € s DPH",11.11.2020,30.11.2020,platná, 506,materiál,,"dodávateľ: INKATHERM, s.r.o., Fr. Kráľa 12, 071 01 Michalovce, IČO: 36596639","75,90 € s DPH",03.10.2023,20.10.2023,platná, 506,materiál na odborný výcvik,,"dodávateľ: M+H SLOVAKIA s.r.o., Ku Bratke 1, 934 05 Levice, IČO: 36536261","380,56 € s DPH",13.10.2022,31.10.2022,platná, 506,služba,,"dodávateľ: Royal Business Corporation s.r.o., Mlynská 27, 040 01 Košice, IČO: 45391611","67,20 € s DPH",07.12.2021,27.12.2021,platná, 506,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","9,59 € s DPH",11.11.2020,30.11.2020,platná, 507,materiál,,"dodávateľ: Ing. Peter Bálint - 3trade, Močarianska 3, 071 01 Michalovce, IČO: 40035859","1 134,43 € s DPH",03.10.2023,27.10.2023,platná, 507,potraviny,,"dodávateľ: LABAŠ s.r.o., Textilná 1, 040 12 Košice, IČO: 36183181","377,52 € s DPH",13.10.2022,04.11.2022,platná, 507,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","44,81 € s DPH",11.11.2020,30.11.2020,platná, 508,potraviny,,"dodávateľ: Anton Demko, Špitálska 25, 071 01 Michalovce, IČO: 37316125","389,65 € s DPH",03.10.2023,20.10.2023,platná, 508,materiál,,"dodávateľ: INGEMA s.r.o., Hlivištia 23, Sobrance, prevádzka: Močarianska 1, Michalovce, IČO: 36575411","53,94 € s DPH",13.10.2022,24.10.2022,platná, 508,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","40,78 € s DPH",07.12.2021,27.12.2021,platná, 508,služba,,"dodávateľ: Osobnyudaj.sk-WB s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice - Staré Mesto, IČO: 52695352","144,00 € s DPH",07.12.2021,27.12.2021,platná, 508,el. energia,,"dodávateľ: SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava, IČO: 36807702","282,23 € s DPH",11.11.2020,30.11.2020,platná, 509,potraviny,,"dodávateľ: FIPEK s.r.o., 072 41 Remetské Hámre 85, IČO: 45897077","84,76 € s DPH",04.10.2023,27.10.2023,platná, 509,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","261,98 € s DPH",14.10.2022,14.11.2022,platná, 509,ochranné pracovné prostriedky covid-19,,"dodávateľ: UNIZDRAV Prešov, s.r.o., Františkánske námestie 3/A, 080 01 Prešov, IČO: 36515388","2 009,98 € s DPH",07.12.2021,03.01.2022,platná, 509,materiál,,"dodávateľ: INKATHERM, s.r.o., Fr. Kráľa 12, 071 01 Michalovce, IČO: 36596639","43,50 € s DPH",12.11.2020,30.11.2020,platná, 51,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","9,59 € s DPH",08.02.2024,26.02.2024,platná, 51,el. energia,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","4 408,86 € s DPH",14.02.2023,24.02.2023,platná, 51,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","9,59 € s DPH",10.02.2022,24.02.2022,platná, 51,poistenie žiakov školy,,"dodávateľ: Generali Poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, IČO: 35709332","531,96 € s DPH",17.03.2021,22.03.2021,platná, 51,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","35,24 € s DPH",06.02.2020,17.02.2020,platná, 510,služba,,"dodávateľ: PZS SM - Práca a zdravie, Saleziánov 1284/8, 071 01 Michalovce, IČO: 36828661","116,80 € s DPH",04.10.2023,27.10.2023,platná, 510,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","140,81 € s DPH",18.10.2022,21.11.2022,platná, 510,služba,,"dodávateľ: HARD PLUS, spol. s r.o., Mojmírova 3, 071 01 Michalovce, prevádzka: Okružná 92A,MI, IČO: 36175684","138,00 € s DPH",08.12.2021,27.12.2021,platná, 510,potraviny,,"dodávateľ: fipek, 072 41 Remetské Hámre 85, IČO: 45897077","49,33 € s DPH",13.11.2020,30.11.2020,platná, 511,potraviny,,"dodávateľ: Anton Demko, Špitálska 25, 071 01 Michalovce, IČO: 37316125","477,71 € s DPH",04.10.2023,20.10.2023,platná, 511,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","65,75 € s DPH",20.10.2022,21.11.2022,platná, 511,služba,,"dodávateľ: Minet Slovakia s.r.o., Masarykova 6365/108, 071 01 Michalovce, IČO: 36586498","35,40 € s DPH",08.12.2021,27.12.2021,platná, 511,potraviny,,"dodávateľ: FIPEK s.r.o., 072 41 Remetské Hámre 85, IČO: 45897077","321,36 € s DPH",13.11.2020,30.11.2020,platná, 512,potraviny,,"dodávateľ: Anton Demko, Špitálska 25, 071 01 Michalovce, IČO: 37316125","34,96 € s DPH",04.10.2023,25.10.2023,platná, 512,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","158,19 € s DPH",20.10.2022,21.11.2022,platná, 512,služba,,"dodávateľ: Signál Jozef Mitro, užhorodská 13, 071 01 Michalovce, IČO: 017078385","132,48 € s DPH",09.12.2021,27.12.2021,platná, 512,potraviny,,"dodávateľ: FIPEK s.r.o., 072 41 Remetské Hámre 85, IČO: 45897077","28,08 € s DPH",13.11.2020,30.11.2020,platná, 513,potraviny,,"dodávateľ: Anton Demko, Špitálska 25, 071 01 Michalovce, IČO: 37316125","815,74 € s DPH",04.10.2023,20.10.2023,platná, 513,čistiace prostriedky,,"dodávateľ: EUROGASTROP, s.r.o., Čergovská 7002/10, 080 01 Prešov, prevádzka: Slovenská 1, 082 12 Kapušany, IČO: 44137761","538,20 € s DPH",20.10.2022,04.11.2022,platná, 513,potraviny,,"dodávateľ: FIPEK s.r.o., 072 41 Remetské Hámre 85, IČO: 45897077","202,96 € s DPH",10.12.2021,27.12.2021,platná, 513,služba,,"dodávateľ: Osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice, IČO: 50528041","58,80 € s DPH",03.11.2020,30.11.2020,platná, 514,potraviny,,"dodávateľ: FIPEK s.r.o., 072 41 Remetské Hámre 85, IČO: 45897077","106,84 € s DPH",04.10.2023,27.10.2023,platná, 514,materiál,,"dodávateľ: PPG Deco Slovakia, s.r.o., Priemyselná 5813, 071 01 Michalovce, IČO: 31633200","172,28 € s DPH",20.10.2022,21.11.2022,platná, 514,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","86,62 € s DPH",10.12.2021,27.12.2021,platná, 514,služba,,"dodávateľ: Royal Business Corporation s.r.o., Mlynská 27, 040 01 Košice, IČO: 45391611","67,20 € s DPH",03.11.2020,30.11.2020,platná, 515,služba,,"dodávateľ: RAINBOW ONE s.r.o., Štefánikova 12, 071 01 Michalovce, IČO: 43988971","147,90 € s DPH",05.10.2023,27.10.2023,platná, 515,materiál,,"dodávateľ: Ďurko, s.r.o., Pekárenská 6747/5, 071 01 Michalovce, IČO: 50637142","271,15 € s DPH",20.10.2022,14.11.2022,platná, 515,potraviny,,"dodávateľ: FIPEK s.r.o., 072 41 Remetské Hámre 85, IČO: 45897077","19,86 € s DPH",10.12.2021,27.12.2021,platná, 515,energia,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","8 312,55 € s DPH",04.11.2020,30.11.2020,platná, 516,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","9,59 € s DPH",06.10.2023,27.10.2023,platná, 516,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","162,08 € s DPH",24.10.2022,21.11.2022,platná, 516,potraviny,,"dodávateľ: FIPEK s.r.o., 072 41 Remetské Hámre 85, IČO: 45897077","42,07 € s DPH",10.12.2021,27.12.2021,platná, 516,služba,,"dodávateľ: Minet Slovakia s.r.o., Masarykova 6365/108, 071 01 Michalovce, IČO: 36586498","35,40 € s DPH",05.11.2020,30.11.2020,platná, 517,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","33,02 € s DPH",06.10.2023,27.10.2023,platná, 517,nákup učebníc,,"dodávateľ: MI holding s.r.o., Sama Chalupku 20F, 071 01 Michalovce, IČO: 51745020","4 710,00 € s DPH",24.10.2022,21.11.2022,platná, 517,materiál,,"dodávateľ: Ing. Peter Balint - 3trade, Močarianska 3, 071 01 Michalovce, IČO: 40035859","24,39 € s DPH",14.12.2021,03.01.2022,platná, 517,plyn,,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","53,00 € s DPH",05.11.2020,30.11.2020,platná, 518,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","34,33 € s DPH",06.10.2023,27.10.2023,platná, 518,služba,,"dodávateľ: BOZPO-W s.r.o., Orgovánová 967/37, 079 01 Veľké Kapušany, IČO: 51712407","260,84 € s DPH",24.10.2022,21.11.2022,platná, 518,potraviny,,"dodávateľ: Anton Demko, Špitálska 25, 071 01 Michalovce, IČO: 37316125","121,53 € s DPH",15.12.2021,03.01.2022,platná, 518,služba,,"dodávateľ: PRO-ART, s.r.o., Popradská 58,040 11 Košice - mestská časť Západ, IČO: 36853682","42,00 € s DPH",10.11.2020,30.11.2020,platná, 519,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","28,86 € s DPH",06.10.2023,27.10.2023,platná, 519,potraviny - projekt,,"dodávateľ: Anna Balogová Zelenina V.A.M., 072 37 Lastomír 397, IČO: 31964753","300,00 € s DPH",24.10.2022,07.11.2022,platná, 519,potraviny,,"dodávateľ: Anton Demko, Špitálska 25, 071 01 Michalovce, IČO: 37316125","8,11 € s DPH",15.12.2021,03.01.2022,platná, 519,služba,,"dodávateľ: WebSupport, s.r.o., Staré grunty 12, IČO: 36421928","15,00 € s DPH",10.11.2020,30.11.2020,platná, 52,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","26,62 € s DPH",08.02.2024,26.02.2024,platná, 52,el. energia,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","3 037,00 € s DPH",14.02.2023,24.02.2023,platná, 52,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","37,81 € s DPH",10.02.2022,24.02.2022,platná, 52,antivírový program,,"dodávateľ: HARD PLUS, spol. s r.o., Mojmírova 3, 071 01 Michalovce, prevádzka: Okružná 92A,MI, IČO: 36175684","316,80 € s DPH",17.03.2021,22.03.2021,platná, 52,služba,,"dodávateľ: Slovenská barmanská asociácia, Brezová 14, 071 01 Michalovce, IČO: 30851092","60,00 € s DPH",06.02.2020,17.02.2020,platná, 520,materiál,,"dodávateľ: Peter Bajus PEI-TERM, Severná 8, 071 01 Michalovce, IČO: 43190201","147,00 € s DPH",06.10.2023,27.10.2023,platná, 520,materiál,,"dodávateľ: LEONESS, s.r.o., 920 42 Žlkovce 116, IČO: 46173641","33,60 € s DPH",24.10.2022,07.11.2022,platná, 520,potraviny,,"dodávateľ: Anton Demko, Špitálska 25, 071 01 Michalovce, IČO: 37316125","217,07 € s DPH",15.12.2021,03.01.2022,platná, 520,materiál,,"dodávateľ: Ing. Jozef Novák - POLYGRAFIA, A. Kmeťa 4, 071 01 Michalovce, IČO: 10717013","344,21 € s DPH",11.11.2020,30.11.2020,platná, 521,materiál,,"dodávateľ: Peter Bajus PEI-TERM, Severná 8, 071 01 Michalovce, IČO: 43190201","55,75 € s DPH",06.10.2023,27.10.2023,platná, 521,služba,,"dodávateľ: LIPA s.r.o.-registrovaný sociálny podnik, Nám. osloboditeľov 10, 071 01 Michalovce, IČO: 47634308","507,60 € s DPH",02.11.2022,21.11.2022,platná, 521,dezinfekčné prostriedky,,"dodávateľ: MIPA MI, s.r.o., Stavbárov 3, 071 01 Michalovce, IČO: 52696871","429,74 € s DPH",15.12.2021,03.01.2022,platná, 521,technické zhodnotenie,,"dodávateľ: HWG s.r.o., Mierová 62, 066 01 Humenné, IČO: 47852429","19 957,38 € s DPH",19.11.2020,01.12.2020,platná, 522,zdravotnícky materiál,,"dodávateľ: FORTUNAPHARM s.r.o., Špitálska 23, 071 01 Michalovce, IČO: 36717762","119,84 € s DPH",02.11.2022,21.11.2022,platná, 522,materiál - dezinfekčné prostriedky,,"dodávateľ: MIPA MI, s.r.o., Stavbárov 3, 071 01 Michalovce, IČO: 52696871","715,00 € s DPH",15.12.2021,03.01.2022,platná, 522,materiál,,"dodávateľ: Ing. Ľuboslav Vasiľ - ARCUS baliace materiály, Verbovčík 21, 071 01 Michalovce, IČO: 32678568","976,80 € s DPH",23.11.2020,07.12.2020,platná, 523,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","34,48 € s DPH",09.10.2023,27.10.2023,platná, 523,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","59,14 € s DPH",02.11.2022,22.11.2022,platná, 523,potraviny,,"dodávateľ: Anna Balogová Zelenina V.A.M., 072 37 Lastomír 397, IČO: 31964753","7,45 € s DPH",16.12.2021,03.01.2022,platná, 523,materiál,,"dodávateľ: KVANT spol. s r.o., FMFI UK, Mlynská dolina 0, 842 48 Bratislava, IČO: 31398294","46,18 € s DPH",23.11.2020,07.12.2020,platná, 524,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","9,59 € s DPH",09.10.2023,27.10.2023,platná, 524,členské za r.2022,,"dodávateľ: Aregala Slovensko - kuchári bez hraníc, Jána Poničana 6115/9, 841 08 Bratislava - Devínska Nová Vex, IČO: 50404717","100,00 € s DPH",02.11.2022,21.11.2022,platná, 524,potraviny,,"dodávateľ: Zelenina V.A.M., 072 37 Lastomír 397, IČO: 31964753","358,03 € s DPH",16.12.2021,03.01.2022,platná, 524,materiál,,"dodávateľ: HARD PLUS, spol. s r.o., Mojmírova 3, 071 01 Michalovce, prevádzka: S. Chalupku, Michalovce, IČO: 36175684","808,36 € s DPH",23.11.2020,07.12.2020,platná, 525,potraviny,,"dodávateľ: Anna Balogová Zelenina V.A.M., 072 37 Lastomír 397, IČO: 31964753","238,53 € s DPH",09.10.2023,24.10.2023,platná, 525,nákup kopírky TOSHIBA + inštalácia,,"dodávateľ: HARD PLUS, spol. s r.o., Mojmírova 3, 071 01 Michalovce, prevádzka: Okružná 92A,MI, IČO: 36175684","954,00 € s DPH",02.11.2022,21.11.2022,platná, 525,potraviny,,"dodávateľ: Anna Balogová Zelenina V.A.M., 072 37 Lastomír 397, IČO: 31964753","429,37 € s DPH",16.12.2021,03.01.2022,platná, 525,materiál,,"dodávateľ: PRAKTIK TEXTIL s.r.o., Zlievarenská 1, 917 02 Trnava, prevádzka: Mirová 271, 072 22 Strážske, IČO: 44491191","2 326,80 € s DPH",24.11.2020,07.12.2020,platná, 526,potraviny,,"dodávateľ: Anna Balogová Zelenina V.A.M., 072 37 Lastomír 397, IČO: 31964753","1 915,27 € s DPH",09.10.2023,24.10.2023,platná, 526,vodné a stočné,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","737,10 € s DPH",02.11.2022,21.11.2022,platná, 526,materiál - dezinfekčné prostriedky,,"dodávateľ: Ing. Ľuboslav Vasiľ - ARCUS baliace materiály, Verbovčík 21, 071 01 Michalovce, IČO: 32678568","570,00 € s DPH",15.12.2021,03.01.2022,platná, 526,materiál,,"dodávateľ: HARD PLUS, spol. s r.o., Mojmírova 3, 071 01 Michalovce, prevádzka: S. Chalupku, Michalovce, IČO: 36175684","4 000,00 € s DPH",25.11.2020,07.12.2020,platná, 527,potraviny,,"dodávateľ: Anna Balogová Zelenina V.A.M., 072 37 Lastomír 397, IČO: 31964753","47,87 € s DPH",09.10.2023,24.10.2023,platná, 527,čistiace a hygienické potreby,,"dodávateľ: Ing. Ľuboslav Vasiľ - ARCUS baliace materiály, Verbovčík 21, 071 01 Michalovce, IČO: 32678568","122,21 € s DPH",02.11.2022,21.11.2022,platná, 527,materiál,,"dodávateľ: Ing. Milan Luteran, S. H. Vajanského 2, Michalovce, prev. Drevená dedina, IČO: 10711465","190,55 € s DPH",15.12.2021,03.01.2022,platná, 527,vodné a stočné,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","468,24 € s DPH",26.11.2020,07.12.2020,platná, 528,potraviny,,"dodávateľ: Anna Balogová Zelenina V.A.M., 072 37 Lastomír 397, IČO: 31964753","1 741,50 € s DPH",09.10.2023,24.10.2023,platná, 528,výpočtová technika,,"dodávateľ: HARD PLUS, spol. s r.o., Mojmírova 3, 071 01 Michalovce, prevádzka: Okružná 92A,MI, IČO: 36175684","721,20 € s DPH",02.11.2022,21.11.2022,platná, 528,materiál,,"dodávateľ: LIPA s.r.o.-registrovaný sociálny podnik, Nám. osloboditeľov 10, 071 01 Michalovce, IČO: 47634308","500,00 € s DPH",15.12.2021,03.01.2022,platná, 528,materiál,,"dodávateľ: Inter Cars Slovenská republika s.r.o., Ivánska cesta 2, 821 04 Bratislava, IČO: 35938111","192,94 € s DPH",26.11.2020,30.11.2020,platná, 529,PHL,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832","146,53 € s DPH",09.10.2023,07.11.2023,platná, 529,materiál,,"dodávateľ: Ing. Peter Kločanka - MULTI šport, Jána Jessenia 1195/2, Michalovce, IČO: 43309844","248,02 € s DPH",02.11.2022,07.11.2022,platná, 529,vodné a stočné,,"dodávateľ: Spojená škola internátna, Školská 10, 071 01 Michalovce, IČO: 17080789","157,20 € s DPH",16.12.2021,03.01.2022,platná, 529,služba,,"dodávateľ: Ing. Jozef Jenčík, Slovenská 2, 071 01 Michalovce, IČO: 41503210","599,40 € s DPH",27.11.2020,07.12.2020,platná, 53,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","9,59 € s DPH",09.02.2024,26.02.2024,platná, 53,služba,,"dodávateľ: osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice, IČO: 50528041","58,80 € s DPH",01.02.2023,22.02.2023,platná, 53,zemný plyn,,"dodávateľ: Spojená škola internátna, Školská 10, 071 01 Michalovce, IČO: 17080789","846,72 € s DPH",11.02.2022,25.02.2022,platná, 53,predplatné časopisu Škola,,"dodávateľ: Mgr. Martin Medlen - JurisDat, Ondavská 8, 821 08 Bratislava 2, IČO: 52829821","26,00 € s DPH",17.03.2021,31.03.2021,platná, 53,služba,,"dodávateľ: S. T. K., s.r.o., Kamenárska 3, 071 01 Michalovce, IČO: 36194298","23,00 € s DPH",07.02.2020,17.02.2020,platná, 530,materiál,,"dodávateľ: BaB SK s.r.o., Gorazdova 3, 071 01 Michalovce, IČO: 36802352","104,35 € s DPH",10.10.2023,25.10.2023,platná, 530,materiál,,"dodávateľ: J.Valiska Timečko ELEKTROSERVIS VALTIM, Obrancov mieru 9, Michalovce, IČO: 30296102","12,50 € s DPH",02.11.2022,14.11.2022,platná, 530,materiál,,"dodávateľ: J. Valiska Timečko ELEKTROSERVIS VALTIM, Obrancov mieru 9, Michalovce, IČO: 30296102","12,50 € s DPH",02.11.2022,07.11.2022,platná, 530,služba,,"dodávateľ: LIPA s.r.o.-registrovaný sociálny podnik, Nám. osloboditeľov 10, 071 01 Michalovce, IČO: 47634308","115,20 € s DPH",16.12.2021,03.01.2022,platná, 530,služba,,"dodávateľ: HARD PLUS, spol. s r.o., Mojmírova 3, 071 01 Michalovce, prevádzka: S. Chalupku, Michalovce, IČO: 36175684","138,00 € s DPH",27.11.2020,07.12.2020,platná, 531,materiál,,"dodávateľ: TRIPARK s.r.o., Priemyselná 5813, Stavebniny STAVOMAT, 071 01 Michalovce, IČO: 36210340","43,67 € s DPH",10.10.2023,24.10.2023,platná, 531,seminár pre študentov,,"dodávateľ: Aregala Slovensko - kuchári bez hraníc, Jána Poničana 6115/9, 841 08 Bratislava - Devínska Nová Vex, IČO: 50404717","70,00 € s DPH",02.11.2022,22.11.2022,platná, 531,služba - servis výťahov,,"dodávateľ: Dušan Hinďoš - pneuservis a výťahy, Užhorodská 72, 071 01 Michalovce, IČO: 10711953","140,40 € s DPH",16.12.2021,03.01.2022,platná, 531,materiál,,"dodávateľ: VATI Veľkoobchod elektroinštalačného materiálu, Zeleninárska 2, 071 01 Michalovce, IČO: 35452722","91,10 € s DPH",27.11.2020,07.12.2020,platná, 532,materiál,,"dodávateľ: Ing. Ľuboslav Vasiľ ARCUS - BALIACE MATERIÁLY, Verbovčík 131/21, 071 01 Michalovce, IČO: 32678568","1 039,32 € s DPH",11.10.2023,26.10.2023,platná, 532,členské,,"dodávateľ: Košický klub SZKC, Čingovská 2, 040 12 Košice, IČO: 005843630006","35,00 € s DPH",02.11.2022,14.11.2022,platná, 532,služba - servis výťahov,,"dodávateľ: Dušan Hinďoš - pneuservis a výťahy, Užhorodská 72, 071 01 Michalovce, IČO: 10711953","203,70 € s DPH",16.12.2021,03.01.2022,platná, 532,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","63,95 € s DPH",27.11.2020,07.12.2020,platná, 533,el.energia,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","1 903,03 € s DPH",12.10.2023,26.10.2023,platná, 533,Nákup notebook-ov,,"dodávateľ: HARD PLUS, spol. s r.o., Mojmírova 3, 071 01 Michalovce, prevádzka: Okružná 92A,MI, IČO: 36175684","7 584,00 € s DPH",02.11.2022,22.11.2022,platná, 533,potraviny,,"dodávateľ: Anna Balogová Zelenina V.A.M., 072 37 Lastomír 397, IČO: 31964753","195,51 € s DPH",17.12.2021,03.01.2022,platná, 533,služba,,"dodávateľ: PYROMETAL, s.r.o., T. J. Moussona 1653/2, 071 01 Michalovce, IČO: 44483830","1 729,20 € s DPH",30.11.2020,07.12.2020,platná, 534,el.energia,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","1 626,58 € s DPH",12.10.2023,31.10.2023,platná, 534,služba,,"dodávateľ: HARD PLUS, spol. s r.o., Mojmírova 3, 071 01 Michalovce, prevádzka: Okružná 92A,MI, IČO: 36175684","504,00 € s DPH",03.11.2022,22.11.2022,platná, 534,služba,,"dodávateľ: BOZPO-W s.r.o., Orgovánová 967/37, 079 01 Veľké Kapušany, IČO: 51712407","420,00 € s DPH",04.01.2022,17.01.2022,platná, 534,materiál,,"dodávateľ: Michal Koščo MIKO, Tulipánová 3591/3, 071 01 Michalovce, IČO: 40010210","559,30 € s DPH",30.11.2020,07.12.2020,platná, 535,poistné,,"dodávateľ: Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu, Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, IČO: 54228573","502,71 € s DPH",01.10.2023,06.10.2023,platná, 535,služba,,"dodávateľ: ESPIK Group s.r.o., 065 43 Orlov 133, IČO: 46754768","70,20 € s DPH",03.11.2022,22.11.2022,platná, 535,služba,,"dodávateľ: Royal Business Corporation s.r.o., Mlynská 27, 040 01 Košice, IČO: 45391611","67,20 € s DPH",04.01.2022,18.01.2022,platná, 535,materiál,,"dodávateľ: Ing. Ján Hadžala JNA, Pri Sýpke 1218/15, 071 01 Michalovce, IČO: 37315129","39,93 € s DPH",30.11.2020,07.12.2020,platná, 536,potraviny,,"dodávateľ: CVDS s.r.o., Nábr. sv. Cyrila 47, 971 01 Prievidza, IČO: 36294934","278,17 € s DPH",02.10.2023,31.10.2023,platná, 536,kancelárske potreby,,"dodávateľ: MIPA MI, s.r.o., Stavbárov 3, 071 01 Michalovce, IČO: 52696871","499,98 € s DPH",03.11.2022,22.11.2022,platná, 536,vodné a stočné,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","805,78 € s DPH",04.01.2022,18.01.2022,platná, 536,materiál,,"dodávateľ: KVANT spol. s r.o., FMFI UK, Mlynská dolina 0, 842 48 Bratislava, IČO: 31398294","348,35 € s DPH",02.12.2020,07.12.2020,platná, 537,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","272,26 € s DPH",02.10.2023,27.10.2023,platná, 537,materiál,,"dodávateľ: BaB SK s.r.o., Gorazdova 3, 071 01 Michalovce, IČO: 36802352","48,55 € s DPH",03.11.2022,22.11.2022,platná, 537,vodné a stočné,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","667,37 € s DPH",04.01.2022,18.01.2022,platná, 537,materiál,,"dodávateľ: Plachý Ľuboslav, Mlynská 1486, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 33277401","1 749,60 € s DPH",02.12.2020,07.12.2020,platná, 538,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","86,40 € s DPH",02.10.2023,27.10.2023,platná, 538,čistiace a dezinfekčné prostriedky,,"dodávateľ: Ing. Ľuboslav Vasiľ - ARCUS baliace materiály, Verbovčík 21, 071 01 Michalovce, IČO: 32678568","848,44 € s DPH",03.11.2022,22.11.2022,platná, 538,materiál,,"dodávateľ: TRIPARK s.r.o., Stavebniny STAVOMAT, Priemyselná 5813, 071 01 Michalovce, IČO: 36210340","5,62 € s DPH",04.01.2022,18.01.2022,platná, 538,služba,,"dodávateľ: ESPIK Group s.r.o., 065 43 Orlov 133, IČO: 46754768","20,40 € s DPH",02.12.2020,07.12.2020,platná, 539,služba,,"dodávateľ: osobnyudaj.sk, s.r.o., DUETT Business Residence, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice, IČO: 50528041","58,80 € s DPH",02.10.2023,23.10.2023,platná, 539,materiál na odborný výcvik,,"dodávateľ: GULAROS, s.r.o., 086 46 Hankovce 45, IČO: 50581546","198,00 € s DPH",03.11.2022,22.11.2022,platná, 539,časopis,,"dodávateľ: Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124","9,96 € s DPH",04.01.2022,18.01.2022,platná, 539,služba,,"dodávateľ: RAINBOW ONE s.r.o., Štefánikova 12, 071 01 Michalovce, IČO: 43988971","37,60 € s DPH",02.12.2020,07.12.2020,platná, 54,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","32,76 € s DPH",09.02.2024,26.02.2024,platná, 54,montáž elektromera,,"dodávateľ: Ing. Jozef Jenčík, Slovenská 2, 071 01 Michalovce, IČO: 41503210","400,00 € s DPH",01.02.2023,06.03.2023,platná, 54,el.energia,,"dodávateľ: Spojená škola internátna, Školská 10, 071 01 Michalovce, IČO: 17080789","105,36 € s DPH",11.02.2022,25.02.2022,platná, 54,inštalácia notebooku,,"dodávateľ: HARD PLUS, spol. s r.o., Mojmírova 3, 071 01 Michalovce, prevádzka: Okružná 92A,MI, IČO: 36175684","304,20 € s DPH",24.03.2021,31.03.2021,platná, 54,služba,,"dodávateľ: S. T. K., s.r.o., Kamenárska 3, 071 01 Michalovce, IČO: 36194298","24,00 € s DPH",07.02.2020,17.02.2020,platná, 540,internet,,"dodávateľ: HARD PLUS, spol. s r.o., Mojmírova 3, prevádzka: Okružná 92A, Michalovce, IČO: 36175684","138,00 € s DPH",03.10.2023,30.11.2023,platná, 540,štartovné pre žiakov školy,,"dodávateľ: Slovenský zväz kuchárov a cukrárov - Koš, Čingovská 2, 040 12 Košice, IČO: 00584363","36,00 € s DPH",03.11.2022,02.11.2022,platná, 540,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","34,33 € s DPH",07.01.2022,18.01.2022,platná, 540,služba,,"dodávateľ: Dušan Hinďoš - pneuservis a výťahy, Užhorodská 72, 071 01 Michalovce, IČO: 10711953","649,00 € s DPH",03.12.2020,07.12.2020,platná, 541,zemný plyn,,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","69,00 € s DPH",03.10.2023,30.10.2023,platná, 541,potraviny,,"dodávateľ: FIPEK s.r.o., 072 41 Remetské Hámre 85, IČO: 45897077","193,14 € s DPH",04.11.2022,22.11.2022,platná, 541,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","33,17 € s DPH",07.01.2022,18.01.2022,platná, 541,služba,,"dodávateľ: Plachý Ľuboslav, Mlynská 1486, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 33277401","630,00 € s DPH",03.12.2020,07.12.2020,platná, 542,služba,,"dodávateľ: ROYAL business corporation s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 45391611","67,20 € s DPH",03.10.2023,30.10.2023,platná, 542,služba,,"dodávateľ: PZS SM - Práca a zdravie, s.r.o., Saleziánov 1284/8, 071 01 Michalovce, IČO: 36828661","209,00 € s DPH",04.11.2022,22.11.2022,platná, 542,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","9,59 € s DPH",07.01.2022,26.01.2022,platná, 542,materiál,,"dodávateľ: HARD PLUS, spol. s r.o., Mojmírova 3, 071 01 Michalovce, prevádzka: S. Chalupku, Michalovce, IČO: 36175684","180,16 € s DPH",03.12.2020,07.12.2020,platná, 543,energetické služby,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","8 312,55 € s DPH",03.10.2023,27.10.2023,platná, 543,potraviny,,"dodávateľ: Anton Demko, Špitálska 25, 071 01 Michalovce, IČO: 37316125","83,67 € s DPH",04.11.2022,22.11.2022,platná, 543,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","26,96 € s DPH",07.01.2022,26.01.2022,platná, 543,služba,,"dodávateľ: PZS SM - Práca a zdravie, s.r.o., Saleziánov 1284/8, 071 01 Michalovce, IČO: 36828661","99,40 € s DPH",04.12.2020,07.12.2020,platná, 544,nákup učebníc,,"dodávateľ: MI holding s.r.o., Sama Chalupku 6296/20F, 071 01 Michalovce, IČO: 51745020","6 339,00 € s DPH",06.10.2023,27.10.2023,platná, 544,potraviny,,"dodávateľ: Anton Demko, Špitálska 25, 071 01 Michalovce, IČO: 37316125","938,87 € s DPH",04.11.2022,22.11.2022,platná, 544,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","39,52 € s DPH",07.01.2022,26.01.2022,platná, 544,materiál,,"dodávateľ: VATI Veľkoobchod elektroinštalačného materiálu, Zeleninárska 2, 071 01 Michalovce, IČO: 35452722","120,53 € s DPH",04.12.2020,07.12.2020,platná, 545,internet,,"dodávateľ: Minet Slovakia s.r.o., Masarykova 6365/108, 071 01 Michalovce, IČO: 36586498","35,40 € s DPH",06.10.2023,27.10.2023,platná, 545,potraviny,,"dodávateľ: FIPEK s.r.o., 072 41 Remetské Hámre 85, IČO: 45897077","878,25 € s DPH",04.11.2022,22.11.2022,platná, 545,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","9,59 € s DPH",07.01.2022,26.01.2022,platná, 545,materiál,,"dodávateľ: TRIPARK s.r.o., Stavebniny STAVOMAT, Priemyselná 5813, 071 01 Michalovce, IČO: 36210340","13,04 € s DPH",04.12.2020,07.12.2020,platná, 546,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","200,72 € s DPH",06.10.2023,03.11.2023,platná, 546,potraviny,,"dodávateľ: FIPEK s.r.o., 072 41 Remetské Hámre 85, IČO: 45897077","48,42 € s DPH",04.11.2022,22.11.2022,platná, 546,PHL,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832","113,17 € s DPH",10.01.2022,26.01.2022,platná, 546,potraviny,,"dodávateľ: FIPEK s.r.o., 072 41 Remetské Hámre 85, IČO: 45897077","3,27 € s DPH",07.12.2020,07.12.2020,platná, 547,materiál,,"dodávateľ: Poľnosev s.r.o., Priemyselná 5795, 071 01 Michalovce, IČO: 36598496","173,20 € s DPH",06.10.2023,31.10.2023,platná, 547,potraviny,,"dodávateľ: Zelenina V.A.M., 072 37 Lastomír 397, IČO: 31964753","1 648,41 € s DPH",08.11.2022,22.11.2022,platná, 547,elektrická energia,,"dodávateľ: Spojená škola internátna, Školská 10, 071 01 Michalovce, IČO: 17080789","83,87 € s DPH",11.01.2022,26.01.2022,platná, 547,potraviny,,"dodávateľ: Anna Balogová Zelenina V.A.M., 072 37 Lastomír 397, IČO: 31964753","147,88 € s DPH",07.12.2020,07.12.2020,platná, 548,inštalačné práce,,"dodávateľ: Alexander Zálešák, 072 11 Iňačovce 211, IČO: 46322931","1 580,00 € s DPH",06.10.2023,27.10.2023,platná, 548,potraviny,,"dodávateľ: Zelenina V.A.M., 072 37 Lastomír 397, IČO: 31964753","146,36 € s DPH",08.11.2022,22.11.2022,platná, 548,zemný plyn,,"dodávateľ: Spojená škola internátna, Školská 10, 071 01 Michalovce, IČO: 17080789","809,12 € s DPH",11.01.2022,26.01.2022,platná, 548,technické zhodnotenie,,"dodávateľ: PYROMETAL, s.r.o., T. J. Moussona 1653/2, 071 01 Michalovce, IČO: 44483830","103 281,32 € s DPH",07.12.2020,07.12.2020,platná, 549,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","308,74 € s DPH",10.10.2023,03.11.2023,platná, 549,potraviny,,"dodávateľ: Zelenina V.A.M., 072 37 Lastomír 397, IČO: 31964753","652,83 € s DPH",08.11.2022,22.11.2022,platná, 549,služba,,"dodávateľ: RAINBOW ONE s.r.o., Štefánikova 12, 071 01 Michalovce, IČO: 43988971","91,36 € s DPH",12.01.2022,26.01.2022,platná, 549,potraviny,,"dodávateľ: Anton Demko, Špitálska 25, 071 01 Michalovce, IČO: 37316125","70,83 € s DPH",07.12.2020,08.12.2020,platná, 55,služba,,"dodávateľ: PZS SM - Práca a zdravie, Saleziánov 1284/8, 071 01 Michalovce, IČO: 36828661","86,80 € s DPH",13.02.2024,29.02.2024,platná, 55,el.energia,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","2 633,29 € s DPH",15.02.2022,24.02.2022,platná, 55,prístroje na prípravu nápojov a zohrievanie jedál pre žiakov ŠI,,"dodávateľ: HARD PLUS, spol. s r.o., Mojmírova 3, 071 01 Michalovce, prevádzka: Okružná 92A,MI, IČO: 36175684","732,00 € s DPH",24.03.2021,31.03.2021,platná, 55,služba,,"dodávateľ: PZS SM - Práca a zdravie, s.r.o., Saleziánov 1284/8, 071 01 Michalovce, IČO: 36828661","102,20 € s DPH",07.02.2020,17.02.2020,platná, 550,materiál,,"dodávateľ: Ing. Ľuboslav Vasiľ ARCUS - BALIACE MATERIÁLY, Verbovčík 131/21, 071 01 Michalovce, IČO: 32678568","133,75 € s DPH",11.10.2023,09.11.2023,platná, 550,materiál,,"dodávateľ: TRIPARK s.r.o., Stavebniny STAVOMAT, Priemyselná 5813, 071 01 Michalovce, IČO: 36210340","33,62 € s DPH",08.11.2022,22.11.2022,platná, 550,elektrická energia,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","1 039,98 € s DPH",13.01.2022,26.01.2022,platná, 550,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","43,00 € s DPH",08.12.2020,09.12.2020,platná, 551,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","391,31 € s DPH",13.10.2023,15.11.2023,platná, 551,potraviny,,"dodávateľ: Anna Balogová Zelenina V.A.M., 072 37 Lastomír 397, IČO: 31964753","1 511,59 € s DPH",09.11.2022,22.11.2022,platná, 551,elektrická energia,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","1 195,26 € s DPH",13.01.2022,26.01.2022,platná, 551,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","35,05 € s DPH",08.12.2020,09.12.2020,platná, 552,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","101,12 € s DPH",13.10.2023,15.11.2023,platná, 552,potraviny,,"dodávateľ: Anton Demko, Špitálska 25, 071 01 Michalovce, IČO: 37316125","587,95 € s DPH",09.11.2022,22.11.2022,platná, 552,služba,,"dodávateľ: PZS SM - Práca a zdravie, s.r.o., Saleziánov 1284/8, 071 01 Michalovce, IČO: 36828661","99,40 € s DPH",14.01.2022,26.01.2022,platná, 552,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","26,78 € s DPH",08.12.2020,09.12.2020,platná, 553,materiál,,"dodávateľ: Ing. Peter Kločanka - MULTI šport, Jána Jessenia 1195/2, 071 01 Michalovce, IČO: 43309844","40,10 € s DPH",16.10.2023,06.11.2023,platná, 553,potraviny,,"dodávateľ: Anton Demko, Špitálska 25, 071 01 Michalovce, IČO: 37316125","739,15 € s DPH",09.11.2022,22.11.2022,platná, 553,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","33,44 € s DPH",08.12.2020,09.12.2020,platná, 554,služba,,"dodávateľ: Hadek Jozef, Lesné 63, 071 01 Michalovce, IČO: 34565566","120,00 € s DPH",17.10.2023,03.11.2023,platná, 554,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","9,59 € s DPH",09.11.2022,22.11.2022,platná, 554,el. energia,,"dodávateľ: Spojená škola internátna, Školská 10, 071 01 Michalovce, IČO: 17080789","96,94 € s DPH",08.12.2020,09.12.2020,platná, 555,nákup IM,,"dodávateľ: VP-TECHNIKA s.r.o., Pod hradom 407/28, 07222 Strážske, prevádzka: J. Hollého 60, Michalovce, IČO: 46912231","5 039,99 € s DPH",17.10.2023,31.10.2023,platná, 555,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","33,48 € s DPH",09.11.2022,22.11.2022,platná, 555,plyn,,"dodávateľ: Spojená škola internátna, Školská 10, 071 01 Michalovce, IČO: 17080789","614,39 € s DPH",08.12.2020,09.12.2020,platná, 556,potraviny,,"dodávateľ: Anna Balogová Zelenina V.A.M., 072 37 Lastomír 397, IČO: 31964753","43,00 € s DPH",18.10.2023,03.11.2023,platná, 556,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","9,59 € s DPH",09.11.2022,22.11.2022,platná, 556,PHM,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832","62,70 € s DPH",08.12.2020,11.12.2020,platná, 557,potraviny,,"dodávateľ: Anna Balogová Zelenina V.A.M., 072 37 Lastomír 397, IČO: 31964753","59,73 € s DPH",18.10.2023,03.11.2023,platná, 557,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","30,08 € s DPH",09.11.2022,22.11.2022,platná, 557,materiál,,"dodávateľ: Peter Bajus PEI - TERM, Severná 8, 071 01 Michalovce, IČO: 43190201","20,94 € s DPH",10.12.2020,11.12.2020,platná, 558,potraviny,,"dodávateľ: Anton Demko, Špitálska 25, 071 01 Michalovce, IČO: 37316125","357,00 € s DPH",18.10.2023,03.11.2023,platná, 558,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","33,00 € s DPH",09.11.2022,22.11.2022,platná, 558,materiál,,"dodávateľ: MIPA MI, s.r.o., Stavbárov 3, 071 01 Michalovce, IČO: 52696871","274,63 € s DPH",10.12.2020,11.12.2020,platná, 559,materiál,,"dodávateľ: MIPA MI, s.r.o., Stavbárov 3, 071 01 Michalovce, IČO: 52696871","650,40 € s DPH",19.10.2023,06.11.2023,platná, 559,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","34,33 € s DPH",09.11.2022,22.11.2022,platná, 559,služba,,"dodávateľ: WINKLER, s.r.o., Lastomírska 161, 071 01 Michalovce, IČO: 36179868","61,10 € s DPH",10.12.2020,11.12.2020,platná, 56,materiál,,"dodávateľ: Ing. Peter Bálint - 3trade, Močarianska 3, 071 01 Michalovce, IČO: 40035859","7,86 € s DPH",13.02.2024,29.02.2024,platná, 56,zemný plyn,,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","69,00 € s DPH",02.02.2023,03.03.2023,platná, 56,el.energia,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","2 404,58 € s DPH",15.02.2022,25.02.2022,platná, 56,inštalácia počítačovej siete,,"dodávateľ: HARD PLUS, spol. s r.o., Mojmírova 3, 071 01 Michalovce, prevádzka: Okružná 92A,MI, IČO: 36175684","658,80 € s DPH",24.03.2021,12.04.2021,platná, 56,PHM,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832","103,01 € s DPH",07.02.2020,17.02.2020,platná, 560,materiál,,"dodávateľ: Ing. Peter Kločanka - MULTI šport, Jána Jessenia 1195/2, 071 01 Michalovce, IČO: 43309844","469,94 € s DPH",20.10.2023,10.11.2023,platná, 560,materiál,,"dodávateľ: HADEK Jozef, Užhorodská 7, 071 01 Michalovce, IČO: 34565566","976,00 € s DPH",10.12.2020,11.12.2020,platná, 561,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","46,15 € s DPH",20.10.2023,15.11.2023,platná, 561,materiál,,"dodávateľ: Ing. Peter Kločanka - MULTI šport, Jána Jessenia 1195/2, Michalovce, IČO: 43309844","405,00 € s DPH",11.11.2022,22.11.2022,platná, 561,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","30,23 € s DPH",10.12.2020,11.12.2020,platná, 562,vodné a stočné,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","647,03 € s DPH",20.10.2023,02.11.2023,platná, 562,el.energia,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","2 689,60 € s DPH",11.11.2022,22.11.2022,platná, 562,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","9,59 € s DPH",10.12.2020,11.12.2020,platná, 563,inventár na odborný výcvik,,"dodávateľ: Ingrid Čarnoká - TIFFANY, Komenského 2088/23, 052 05 Spišská Nová Ves, IČO: 55584128","452,11 € s DPH",23.10.2023,03.11.2023,platná, 563,el.energia,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","2 573,12 € s DPH",11.11.2022,22.11.2022,platná, 563,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","29,89 € s DPH",11.12.2020,11.12.2020,platná, 564,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","76,42 € s DPH",23.10.2023,15.11.2023,platná, 564,potraviny,,"dodávateľ: Zelenina V.A.M., 072 37 Lastomír 397, IČO: 31964753","319,98 € s DPH",14.11.2022,25.11.2022,platná, 564,materiál,,"dodávateľ: Ing. Peter Balint - 3trade, Močarianska 3, 071 01 Michalovce, IČO: 40035859","13,81 € s DPH",14.12.2020,14.12.2020,platná, 565,potraviny,,"dodávateľ: Anna Balogová Zelenina V.A.M., 072 37 Lastomír 397, IČO: 31964753","64,00 € s DPH",24.10.2023,13.10.2023,platná, 565,materiál,,"dodávateľ: Peter Bajus PEI - TERM, Severná 8, 071 01 Michalovce, IČO: 43190201","13,08 € s DPH",15.11.2022,29.11.2022,platná, 565,materiál,,"dodávateľ: Ing. Ľuboslav Vasiľ - ARCUS baliace materiály, Verbovčík 21, 071 01 Michalovce, IČO: 32678568","97,33 € s DPH",13.11.2020,07.12.2020,platná, 566,gastro vybavenie,,"dodávateľ: Gabriel Záhorčák KARLO, Andreja Hrehovčíka 1, P.O.BOX 184, 071 01 Michalovce, IČO: 32687168","1 213,58 € s DPH",24.10.2023,13.11.2023,platná, 566,materiál,,"dodávateľ: PPG Deco Slovakia, s.r.o., Priemyselná 5813, 071 01 Michalovce, IČO: 31633200","44,15 € s DPH",15.11.2022,30.11.2022,platná, 566,materiál,,"dodávateľ: ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica, IČO: 31331131","210,26 € s DPH",14.12.2020,16.12.2020,platná, 567,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","44,29 € s DPH",25.10.2023,15.11.2023,platná, 567,materiál,,"dodávateľ: Ing. Peter Balint - 3trade, Močarianska 3, 071 01 Michalovce, IČO: 40035859","14,79 € s DPH",15.11.2022,25.11.2022,platná, 567,materiál,,"dodávateľ: Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 31592503","26,40 € s DPH",14.12.2020,16.12.2020,platná, 568,materiál,,"dodávateľ: Ing. Peter Bálint - 3trade, Močarianska 3, 071 01 Michalovce, IČO: 40035859","197,83 € s DPH",25.10.2023,15.11.2023,platná, 568,materiál,,"dodávateľ: TRIPARK s.r.o., Stavebniny STAVOMAT, Priemyselná 5813, 071 01 Michalovce, IČO: 36210340","10,92 € s DPH",15.11.2022,25.11.2022,platná, 568,materiál,,"dodávateľ: Ingrid Čarnoká - TIFFANY, Komenského 2088/23, 052 05 Spišská Nová Ves, IČO: 40845150","18,10 € s DPH",14.12.2020,16.12.2020,platná, 569,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","25,09 € s DPH",26.10.2023,15.11.2023,platná, 569,materiál,,"dodávateľ: Peter Bajus PEI - TERM, Severná 8, 071 01 Michalovce, IČO: 43190201","201,04 € s DPH",15.11.2022,25.11.2022,platná, 569,služba,,"dodávateľ: Osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice, IČO: 50528041","58,80 € s DPH",02.12.2020,17.12.2020,platná, 57,PHL,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832","117,48 € s DPH",09.02.2024,13.03.2024,platná, 57,oprava plynovej panvice,,"dodávateľ: EUROGASTROP, s.r.o., Čergovská 7002/10, Prešov, prevádzka: Slovenská 1,0 082 12 Kapušany, IČO: 44137761","711,36 € s DPH",03.02.2023,28.02.2023,platná, 57,služba,,"dodávateľ: Osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice, IČO: 50528041","58,80 € s DPH",01.02.2022,18.02.2022,platná, 57,materiál,,"dodávateľ: PPG - Deco Slovakia, s.r.o., Priemyselná 5813, 071 01 Michalovce, IČO: 31633200","6,46 € s DPH",24.03.2021,12.04.2021,platná, 57,materiál,,"dodávateľ: ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica, IČO: 31331131","51,60 € s DPH",10.02.2020,17.02.2020,platná, 570,materiál,,"dodávateľ: Ing. Peter Kločanka - MULTI šport, Jána Jessenia 1195/2, 071 01 Michalovce, IČO: 43309844","12,50 € s DPH",26.10.2023,03.11.2023,platná, 570,služba,,"dodávateľ: Osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice, IČO: 50528041","58,80 € s DPH",02.11.2022,29.11.2022,platná, 570,služba,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","8 312,55 € s DPH",02.12.2020,17.12.2020,platná, 571,kozmetické prístroje na OV,,"dodávateľ: LORIN, spol. s r.o., Ku Bratke 1, 934 05 Levice 5, IČO: 36535788","897,00 € s DPH",27.10.2023,30.11.2023,platná, 571,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","92,79 € s DPH",02.11.2022,30.11.2022,platná, 571,služba,,"dodávateľ: KALAJ Róbert SKLENÁRSTVO, Jilemnického 40, 071 01 Michalovce, prevádzka: Farská 7, Michalovce, IČO: 43837905","963,80 € s DPH",03.12.2020,17.12.2020,platná, 572,propagačné materiály,,"dodávateľ: LIPA s.r.o. - registrovaný sociálny podnik, Nám. osloboditeľov 10, 071 01 Michalovce, IČO: 47634308","808,92 € s DPH",27.10.2023,15.11.2023,platná, 572,energetické služby,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","8 312,55 € s DPH",03.11.2022,30.11.2022,platná, 572,služba,,"dodávateľ: MOSK, s.r.o.-eSietky.sk, Konštantínova 6, 080 01 Prešov, IČO: 48111821","5 172,00 € s DPH",04.12.2020,17.12.2020,platná, 573,inventár na OV,,"dodávateľ: B-commerce, s.r.o., Stocklova 60/19, 085 01 Bardejov, IČO: 52424812","67,29 € s DPH",27.10.2023,31.10.2023,platná, 573,zemný plyn,,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","36,00 € s DPH",03.11.2022,30.11.2022,platná, 573,služba,,"dodávateľ: HARD PLUS, spol. s r.o., Mojmírova 3, 071 01 Michalovce, prevádzka: S. Chalupku, Michalovce, IČO: 36175684","138,00 € s DPH",04.12.2020,17.12.2020,platná, 574,služba,,"dodávateľ: ESPIK Group s.r.o., 065 43 Orlov 133, IČO: 46754768","61,20 € s DPH",02.11.2023,15.11.2023,platná, 574,potraviny,,"dodávateľ: CVDS spol. s r. o., Nábr. Sv. Cyrila 47, 971 01 Prievidza, IČO: 36294934","321,52 € s DPH",03.11.2022,30.11.2022,platná, 574,materiál,,"dodávateľ: ABC-CREATIVE ART, Užhorodská 23, 071 01 Michalovce, IČO: 40009441","196,89 € s DPH",04.12.2020,17.12.2020,platná, 575,služba,,"dodávateľ: RAINBOW ONE s.r.o., Štefánikova 12, 071 01 Michalovce, IČO: 43988971","257,10 € s DPH",02.11.2023,15.11.2023,platná, 575,internet,,"dodávateľ: Minet Slovakia s.r.o., Masarykova 6365/108, 071 01 Michalovce, IČO: 36586498","35,40 € s DPH",04.11.2022,30.11.2022,platná, 575,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","71,13 € s DPH",04.12.2020,17.12.2020,platná, 576,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","38,21 € s DPH",03.11.2023,15.11.2023,platná, 576,internet,,"dodávateľ: HARD PLUS, spol. s r.o., Mojmírova 3, 071 01 Michalovce, prevádzka: Okružná 92A,MI, IČO: 36175684","138,00 € s DPH",04.11.2022,30.11.2022,platná, 576,zemný plyn,,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","53,00 € s DPH",04.12.2020,17.12.2020,platná, 576,služba,,"dodávateľ: Osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice, IČO: 50528041","58,80 € s DPH",01.10.2019,29.10.2019,platná, 577,plynová stolička,,"dodávateľ: Slovenská obchodná spoločnosť MI, s.r.o., Leningradská 3502/7, 071 01 Michalovce, IČO: 36201677","1 280,70 € s DPH",03.11.2023,15.11.2023,platná, 577,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","32,26 € s DPH",04.11.2022,30.11.2022,platná, 577,služba,,"dodávateľ: Minet Slovakia s.r.o., Masarykova 6365/108, 071 01 Michalovce, IČO: 36586498","35,40 € s DPH",04.12.2020,17.12.2020,platná, 577,čítačka na elektronickú dochádzku,,"dodávateľ: Labtech s.r.o., Szakkayho 40/1, 040 01 Košice-Sever, IČO: 47010746","233,70 € s DPH",03.10.2019,29.10.2019,platná, 578,plynová stolička,,"dodávateľ: Slovenská obchodná spoločnosť MI, s.r.o., Leningradská 3502/7, 071 01 Michalovce, IČO: 36201677","1 287,55 € s DPH",03.11.2023,15.11.2023,platná, 578,pomôcky na odborný výcvik,,"dodávateľ: LIPA s.r.o.-registrovaný sociálny podnik, Nám. osloboditeľov 10, 071 01 Michalovce, IČO: 47634308","659,40 € s DPH",07.11.2022,30.11.2022,platná, 578,služba,,"dodávateľ: Royal Business Corporation s.r.o., Mlynská 27, 040 01 Košice, IČO: 45391611","67,20 € s DPH",07.12.2020,17.12.2020,platná, 578,oprava poškodeného signal. zariadenia,,"dodávateľ: Labtech s.r.o., Szakkayho 40/1, 040 01 Košice-Sever, IČO: 47010746","479,76 € s DPH",03.10.2019,29.10.2019,platná, 579,materiál,,"dodávateľ: Ing. Peter Kločanka - MULTI šport, Jána Jessenia 1195/2, 071 01 Michalovce, IČO: 43309844","455,74 € s DPH",06.11.2023,30.11.2023,platná, 579,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","139,30 € s DPH",08.11.2022,05.12.2022,platná, 579,služba,,"dodávateľ: Osobnyudaj.sk-WB s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice - Staré Mesto, IČO: 52695352","144,00 € s DPH",07.12.2020,04.01.2021,platná, 579,zemný plyn,,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","87,00 € s DPH",03.10.2019,29.10.2019,platná, 58,potraviny,,"dodávateľ: FIPEK s.r.o., 072 41 Remetské Hámre 85, IČO: 45897077","902,71 € s DPH",14.02.2024,28.02.2024,platná, 58,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","281,24 € s DPH",03.02.2023,06.03.2023,platná, 58,energetické služby,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","8 312,55 € s DPH",02.02.2022,18.02.2022,platná, 58,výmena tonerov,,"dodávateľ: HARD PLUS, spol. s r.o., Mojmírova 3, 071 01 Michalovce, prevádzka: Okružná 92A,MI, IČO: 36175684","433,60 € s DPH",24.03.2021,12.04.2021,platná, 58,elektrina,,"dodávateľ: SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava, IČO: 36807702","91,49 € s DPH",11.02.2020,18.02.2020,platná, 580,materiál,,"dodávateľ: Interiér Invest s.r.o., Kukučínova 23, 040 01 Košice, IČO: 36190381","240,04 € s DPH",06.11.2023,15.11.2023,platná, 580,služba,,"dodávateľ: Royal Business Corporation s.r.o., Mlynská 27, 040 01 Košice, IČO: 45391611","67,20 € s DPH",08.11.2022,30.11.2022,platná, 580,komponenty výťahu,,"dodávateľ: Pneavy s.r.o., Užhorodská 72, 071 01 Michalovce, IČO: 44006055","39 636,00 € s DPH",10.12.2020,04.01.2021,platná, 580,internet,,"dodávateľ: Minet Slovakia s.r.o., Masarykova 6365/108, 071 01 Michalovce, IČO: 36586498","35,40 € s DPH",03.10.2019,29.10.2019,platná, 581,materiál,,"dodávateľ: BaB SK s.r.o., Gorazdova 3, 071 01 Michalovce, IČO: 36802352","158,10 € s DPH",06.11.2023,15.11.2023,platná, 581,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","185,52 € s DPH",08.11.2022,05.12.2022,platná, 581,materiál,,"dodávateľ: Inter Cars Slovenská republika s.r.o., Ivánska cesta 2, 821 04 Bratislava, pobočka Michalovce, IČO: 35938111","340,61 € s DPH",14.12.2020,04.01.2021,platná, 581,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","115,51 € s DPH",04.10.2019,29.10.2019,platná, 582,materiál,,"dodávateľ: Peter Bajus PEI-TERM, Severná 8, 071 01 Michalovce, IČO: 43190201","169,40 € s DPH",06.11.2023,15.11.2023,platná, 582,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","126,64 € s DPH",08.11.2022,05.12.2022,platná, 582,Montáž a demontáž pozinkovaných žľabov,,"dodávateľ: Jozef Turčík, 094 07 Vyšná Sitnica, IČO: 41580371","1 194,00 € s DPH",14.12.2020,11.01.2021,platná, 582,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","17,28 € s DPH",04.10.2019,29.10.2019,platná, 583,materiál na odborný výcvik,,"dodávateľ: Anna Berciková Výdajňa zdrav. potrieb a pomôcok \"Nádej\" s.r.o., Nám. osloboditeľov 1, 071 01 Michalovce, IČO: 50599950","114,95 € s DPH",09.11.2022,30.11.2022,platná, 583,služba,,"dodávateľ: HARD PLUS, spol. s r.o., Mojmírova 3, 071 01 Michalovce, prevádzka: S. Chalupku, Michalovce, IČO: 36175684","66,00 € s DPH",14.12.2020,04.01.2021,platná, 583,energetické služby,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","8 692,57 € s DPH",07.10.2019,29.10.2019,platná, 584,potraviny,,"dodávateľ: Anna Balogová Zelenina V.A.M., 072 37 Lastomír 397, IČO: 31964753","194,07 € s DPH",06.11.2023,15.11.2023,platná, 584,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","67,77 € s DPH",09.11.2022,05.12.2022,platná, 584,Zhotovenie nábytku,,"dodávateľ: SOŠ drevárska, Filinského 7, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 42096642","10 087,00 € s DPH",16.12.2020,11.01.2021,platná, 584,internet,,"dodávateľ: HARD PLUS, spol. s r.o., Mojmírova 3, 071 01 Michalovce, IČO: 36175684","138,00 € s DPH",07.10.2019,22.10.2019,platná, 585,potraviny,,"dodávateľ: Anna Balogová Zelenina V.A.M., 072 37 Lastomír 397, IČO: 31964753","1 608,78 € s DPH",06.11.2023,15.11.2023,platná, 585,učebné pomôcky na odborný výcvik,,"dodávateľ: GULAROS, s.r.o., 086 46 Hankovce 45, IČO: 50581546","111,00 € s DPH",10.11.2022,05.12.2022,platná, 585,materiál,,"dodávateľ: Michal Koščo MIKO, Tulipánová 3591/3, 071 01 Michalovce, IČO: 40010210","239,70 € s DPH",16.12.2020,04.01.2021,platná, 585,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","95,77 € s DPH",11.10.2019,29.10.2019,platná, 586,potraviny,,"dodávateľ: Anna Balogová Zelenina V.A.M., 072 37 Lastomír 397, IČO: 31964753","233,81 € s DPH",06.11.2023,15.11.2023,platná, 586,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","106,70 € s DPH",10.11.2022,05.12.2022,platná, 586,materiál,,"dodávateľ: MIPA MI, s.r.o., Stavbárov 3, 071 01 Michalovce, IČO: 52696871","40,08 € s DPH",16.12.2020,04.01.2021,platná, 586,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","398,40 € s DPH",14.10.2019,29.10.2019,platná, 587,potraviny,,"dodávateľ: Anna Balogová Zelenina V.A.M., 072 37 Lastomír 397, IČO: 31964753","2 199,67 € s DPH",06.11.2023,15.11.2023,platná, 587,potraviny,,"dodávateľ: LABAŠ s.r.o., Textilná 1, 040 12 Košice, IČO: 36183181","427,93 € s DPH",10.11.2022,05.12.2022,platná, 587,materiál,,"dodávateľ: PPG - Deco Slovakia, s.r.o., Priemyselná 5813, 071 01 Michalovce, IČO: 31633200","45,42 € s DPH",16.12.2020,04.01.2021,platná, 587,služba-preprava osôb,,"dodávateľ: AutoComLine s.r.o., Salezianov 4, 071 01 Michalovce, IČO: 51751666","167,60 € s DPH",14.10.2019,29.10.2019,platná, 588,potraviny,,"dodávateľ: Anton Demko, Špitálska 25, 071 01 Michalovce, IČO: 37316125","56,37 € s DPH",06.11.2023,15.11.2023,platná, 588,servisné práce,,"dodávateľ: Slovenská obchodná spoločnost Michalovce, s.r.o., Leningradská 3502/7, 071 01 Michalovce, IČO: 36201677","181,82 € s DPH",10.11.2022,30.11.2022,platná, 588,materiál,,"dodávateľ: VATI Veľkoobchod elektroinštalačného materiálu, Zeleninárska 2, 071 01 Michalovce, IČO: 35452722","107,21 € s DPH",16.12.2020,04.01.2021,platná, 588,materiál - OV,,"dodávateľ: ZEKON a.s., Štefana Tučeka 23, 071 01 Michalovce, IČO: 31687814","247,20 € s DPH",14.10.2019,29.10.2019,platná, 589,potraviny,,"dodávateľ: Anton Demko, Špitálska 25, 071 01 Michalovce, IČO: 37316125","911,49 € s DPH",06.11.2023,15.11.2023,platná, 589,oprava strešnej krytiny,,"dodávateľ: Turčík Jozef, 094 07 Vyšná Sitnica, IČO: 41580371","781,00 € s DPH",11.11.2022,05.12.2022,platná, 589,služba,,"dodávateľ: Ján Copko-Primagas, Okružná 82, Michalovce, IČO: 37319515","398,50 € s DPH",04.01.2021,11.01.2021,platná, 589,učebné pomôcky,,"dodávateľ: KVANT spol. s r.o., FMFI UK, Mlynská dolina 0, 842 48 Bratislava, IČO: 31398294","57,31 € s DPH",14.10.2019,29.10.2019,platná, 59,elektrická energia,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","2 234,27 € s DPH",16.02.2024,29.02.2024,platná, 59,materiál na OV,,"dodávateľ: Žák spol. s r.o., Námestie osloboditeľov 66, 071 01 Michalovce, IČO: 36581666","118,44 € s DPH",06.02.2023,28.02.2023,platná, 59,internet,,"dodávateľ: Minet Slovakia s.r.o., Masarykova 6365/108, 071 01 Michalovce, IČO: 36586498","35,40 € s DPH",02.02.2022,18.02.2022,platná, 59,servis motorového vozidla,,"dodávateľ: Inter Cars Slovenská republika s.r.o., Ivánska cesta 2, 821 04 Bratislava, pobočka Michalovce, IČO: 35938111","46,24 € s DPH",08.04.2021,16.04.2021,platná, 59,materiál,,"dodávateľ: INKATHERM, s.r.o., Fr. Kráľa 12, 071 01 Michalovce, IČO: 36596639","33,80 € s DPH",11.02.2020,17.02.2020,platná, 590,potraviny,,"dodávateľ: Anton Demko, Špitálska 25, 071 01 Michalovce, IČO: 37316125","814,46 € s DPH",06.11.2023,15.11.2023,platná, 590,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","167,42 € s DPH",11.11.2022,05.12.2022,platná, 590,potraviny,,"dodávateľ: Anton Demko, Špitálska 25, 071 01 Michalovce, IČO: 37316125","54,87 € s DPH",04.01.2021,11.01.2021,platná, 590,služba,,"dodávateľ: EUROGASTROP, s.r.o., Čergovská 7002/10, 080 01 Prešov, IČO: 44137761","208,80 € s DPH",14.10.2019,29.10.2019,platná, 591,potraviny,,"dodávateľ: FIPEK s.r.o., 072 41 Remetské Hámre 85, IČO: 45897077","153,00 € s DPH",07.11.2023,15.11.2023,platná, 591,materiál na údržbu,,"dodávateľ: Ďurko, s.r.o., Pekárenská 6747/5, 071 01 Michalovce, IČO: 50637142","83,54 € s DPH",15.11.2022,30.11.2022,platná, 591,potraviny,,"dodávateľ: Anton Demko, Špitálska 25, 071 01 Michalovce, IČO: 37316125","180,76 € s DPH",04.01.2021,11.01.2021,platná, 591,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","292,47 € s DPH",14.10.2019,29.10.2019,platná, 592,potraviny,,"dodávateľ: FIPEK s.r.o., 072 41 Remetské Hámre 85, IČO: 45897077","86,20 € s DPH",07.11.2023,15.11.2023,platná, 592,servis motorového vozidla,,"dodávateľ: WINKLER, s.r.o., Lastomírska 161, 071 01 Michalovce, IČO: 36179868","96,97 € s DPH",15.11.2022,30.11.2022,platná, 592,potraviny,,"dodávateľ: FIPEK s.r.o., 072 41 Remetské Hámre 85, IČO: 45897077","21,73 € s DPH",04.01.2021,11.01.2021,platná, 592,potraviny,,"dodávateľ: CVDS spol. s r. o., Nábr. Sv. Cyrila 47, 971 01 Prievidza, IČO: 36294934","205,70 € s DPH",15.10.2019,29.10.2019,platná, 593,materiál,,"dodávateľ: TRIPARK s.r.o., Priemyselná 5813, Stavebniny STAVOMAT, 071 01 Michalovce, IČO: 36210340","284,44 € s DPH",07.11.2023,15.11.2023,platná, 593,služba,,"dodávateľ: RAINBOW ONE s.r.o., Štefánikova 12, 071 01 Michalovce, IČO: 43988971","488,40 € s DPH",16.11.2022,30.11.2022,platná, 593,služba,,"dodávateľ: LIPA s.r.o.-registrovaný sociálny podnik, Nám. osloboditeľov 10, 071 01 Michalovce, IČO: 47634308","367,20 € s DPH",04.01.2021,11.01.2021,platná, 593,učebné pomôcky,,"dodávateľ: Ing. Peter Kločanka - MULTI šport, J. Švermu 1344/1, 071 01 Michalovce, IČO: 43309844","129,98 € s DPH",16.10.2019,29.10.2019,platná, 594,materiál,,"dodávateľ: TRIPARK s.r.o., Priemyselná 5813, Stavebniny STAVOMAT, 071 01 Michalovce, IČO: 36210340","77,75 € s DPH",07.11.2023,15.11.2023,platná, 594,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","206,27 € s DPH",16.11.2022,12.12.2022,platná, 594,vodné a stočné,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","299,39 € s DPH",04.01.2021,11.01.2021,platná, 594,učebné pomôcky,,"dodávateľ: M+H SLOVAKIA s.r.o., Ku Bratke 1, 934 05 Levice, IČO: 36536261","277,48 € s DPH",17.10.2019,29.10.2019,platná, 595,služba,,"dodávateľ: PZS SM - Práca a zdravie, Saleziánov 1284/8, 071 01 Michalovce, IČO: 36828661","140,80 € s DPH",07.11.2023,30.11.2023,platná, 595,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","175,87 € s DPH",16.11.2022,20.12.2022,platná, 595,vodné a stočné,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","458,68 € s DPH",04.01.2021,11.01.2021,platná, 595,učebné pomôcky,,"dodávateľ: M+H SLOVAKIA s.r.o., Ku Bratke 1, 934 05 Levice, IČO: 36536261","85,26 € s DPH",17.10.2019,29.10.2019,platná, 596,služba,,"dodávateľ: HARD PLUS, spol. s r.o., Mojmírova 3, prevádzka: Okružná 92A, Michalovce, IČO: 36175684","1 944,00 € s DPH",08.11.2023,15.11.2023,platná, 596,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","35,82 € s DPH",22.11.2022,20.12.2022,platná, 596,potraviny,,"dodávateľ: Anna Balogová Zelenina V.A.M., 072 37 Lastomír 397, IČO: 31964753","270,39 € s DPH",04.01.2021,11.01.2021,platná, 596,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","226,32 € s DPH",18.10.2019,29.10.2019,platná, 597,kancelárske potreby,,"dodávateľ: MIPA MI, s.r.o., Stavbárov 3, 071 01 Michalovce, IČO: 52696871","228,18 € s DPH",08.11.2023,15.11.2023,platná, 597,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","140,69 € s DPH",22.11.2022,20.12.2022,platná, 597,potraviny,,"dodávateľ: Anna Balogová Zelenina V.A.M., 072 37 Lastomír 397, IČO: 31964753","173,67 € s DPH",04.01.2021,11.01.2021,platná, 597,potraviny,,"dodávateľ: LABAŠ s.r.o., Textilná 1, 040 12 Košice, IČO: 36183181","466,58 € s DPH",18.10.2019,20.11.2019,platná, 597,potraviny,,"dodávateľ: LABAŠ s.r.o., Textilná 1, 040 12 Košice, IČO: 36183181","466,58 € s DPH",11.10.2019,29.10.2019,platná, 598,materiál,,"dodávateľ: Ing. Ľuboslav Vasiľ ARCUS - BALIACE MATERIÁLY, Verbovčík 131/21, 071 01 Michalovce, IČO: 32678568","819,23 € s DPH",08.11.2023,15.11.2023,platná, 598,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","213,00 € s DPH",22.11.2022,23.12.2022,platná, 598,služba-oprava vstupnej časti budovy,,"dodávateľ: PYROMETAL, s.r.o., T. J. Moussona 1653/2, 071 01 Michalovce, IČO: 44483830","5 945,53 € s DPH",04.01.2021,13.01.2021,platná, 598,čistiaci materiál,,"dodávateľ: ARCUS baliace materiály, Ing. Ľuboslav Vasiľ, Verbovčík 21, 071 01 Michalovce, IČO: 32678568","118,38 € s DPH",21.10.2019,29.10.2019,platná, 599,PHL,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832","162,01 € s DPH",09.11.2023,12.12.2023,platná, 599,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","85,24 € s DPH",22.11.2022,23.12.2022,platná, 599,služba,,"dodávateľ: Hinďošová Ľudmila, Ing., Užhorodská 72, 071 01 Michalovce, IČO: 17304008","71,09 € s DPH",04.01.2021,11.01.2021,platná, 599,potraviny,,"dodávateľ: REGIA TT, spol. s r. o., 072 51 Orechová 89, IČO: 31684734","167,04 € s DPH",22.10.2019,29.10.2019,platná, 6,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","265,45 € s DPH",11.01.2024,12.02.2024,platná, 6,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","34,33 € s DPH",10.01.2023,31.01.2023,platná, 6,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","128,30 € s DPH",14.01.2022,24.01.2022,platná, 6,el.energia-dobropis,,"dodávateľ: SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava, IČO: 36807702","-69,95 € s DPH",17.03.2021,31.03.2021,platná, 6,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","43,00 € s DPH",08.02.2021,22.02.2021,platná, 6,el.energia,,"dodávateľ: SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava, IČO: 36807702","-375,63 € s DPH",12.06.2020,15.06.2020,platná, 6,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","154,72 € s DPH",10.01.2020,07.02.2020,platná, 6/2024-zálohová fa,učebné pomôcky,,"dodávateľ: KVANT spol. s r.o., FMFI UK, Mlynská dolina 0, 842 48 Bratislava, IČO: 31398294","80,47 € s DPH",04.03.2024,18.03.2024,platná, 60,elektrická energia,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","2 320,79 € s DPH",16.02.2024,29.02.2024,platná, 60,služba,,"dodávateľ: ROYAL business corporation s.r.o., Mlynská 27, 040 01 Košice, IČO: 45391611","100,80 € s DPH",06.02.2023,28.02.2023,platná, 60,zemný plyn,,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","36,00 € s DPH",03.02.2022,18.02.2022,platná, 60,materiál,,"dodávateľ: PPG - Deco Slovakia, s.r.o., Priemyselná 5813, 071 01 Michalovce, IČO: 31633200","116,94 € s DPH",08.04.2021,16.04.2021,platná, 60,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","11,39 € s DPH",11.02.2020,17.02.2020,platná, 600,služba,,"dodávateľ: HARD PLUS, spol. s r.o., Mojmírova 3, prevádzka: Okružná 92A, Michalovce, IČO: 36175684","180,00 € s DPH",09.11.2023,15.11.2023,platná, 600,modul riadenia kvality FINQ,,"dodávateľ: EDUAWEN EUROPE s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, IČO: 50692925","5 000,00 € s DPH",22.11.2022,05.12.2022,platná, 600,služba,,"dodávateľ: HARD PLUS, spol. s r.o., Mojmírova 3, 071 01 Michalovce, prevádzka: S. Chalupku, Michalovce, IČO: 36175684","276,00 € s DPH",04.01.2021,11.01.2021,platná, 600,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","30,00 € s DPH",22.10.2019,29.10.2019,platná, 601,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","463,54 € s DPH",10.11.2023,30.11.2023,platná, 601,oprava elektroinštalácie,,"dodávateľ: Ing. Jozef Jenčík, Slovenská 2, 071 01 Michalovce, IČO: 41503210","6 000,00 € s DPH",24.11.2022,20.12.2022,platná, 601,služba,,"dodávateľ: HARD PLUS, spol. s r.o., Mojmírova 3, 071 01 Michalovce, prevádzka: S. Chalupku, Michalovce, IČO: 36175684","462,00 € s DPH",04.01.2021,11.01.2021,platná, 601,služba - väzba dokumentov,,"dodávateľ: RENOMA s.r.o. Michalovce, A. Kmeťa 4, 071 01 Michalovce, IČO: 36580465","53,64 € s DPH",22.10.2019,29.10.2019,platná, 602,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","9,59 € s DPH",10.11.2023,30.11.2023,platná, 602,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","416,53 € s DPH",24.11.2022,20.12.2022,platná, 602,Výmena poškodených sietí v telocvični,,"dodávateľ: MK Sportstav s.r.o., Agátová 498/5, 031 04 Liptovský Mikuláš, IČO: 52579425","2 152,25 € s DPH",04.01.2021,14.01.2021,platná, 602,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","213,44 € s DPH",23.10.2019,29.10.2019,platná, 603,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","32,57 € s DPH",10.11.2023,30.11.2023,platná, 603,materiál na odborný výcvik,,"dodávateľ: PRAKTIK TEXTIL s.r.o., Zlievarenská 1, 917 02 Trnava, prevádzka: Mierová 271, 072 22 Strážske, IČO: 44491191","236,88 € s DPH",25.11.2022,22.12.2022,platná, 603,poistné,,"dodávateľ: Generali Poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, IČO: 35709332","531,96 € s DPH",04.01.2021,11.01.2021,platná, 604,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","28,07 € s DPH",10.11.2023,30.11.2023,platná, 604,materiál,,"dodávateľ: PPG Deco Slovakia, s.r.o., Priemyselná 5813, 071 01 Michalovce, IČO: 31633200","107,36 € s DPH",28.11.2022,22.12.2022,platná, 604,služba,,"dodávateľ: Wolters Kluwer SR s.r.o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 31348262","155,00 € s DPH",07.01.2021,11.01.2021,platná, 604,členské,,"dodávateľ: Slovenský zväz kuchárov a cukrárov - Košický klub, Čingovská 2, 040 12 Košice, IČO: 584363","35,00 € s DPH",24.10.2019,20.11.2019,platná, 605,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","9,59 € s DPH",10.11.2023,30.11.2023,platná, 605,materiál,,"dodávateľ: ABKALS s. r. o. Ing. Ivan Balog, Plynárenská 2, 071 01 Michalovce, IČO: 36819051","316,00 € s DPH",28.11.2022,22.12.2022,platná, 605,materiál,,"dodávateľ: Peter Bajus PEI - TERM, Severná 8, 071 01 Michalovce, IČO: 43190201","15,04 € s DPH",07.01.2021,11.01.2021,platná, 605,učebné pomôcky,,"dodávateľ: Puls Hair s.r.o., Fučíková 965/24, 085 01 Bardejov, IČO: 46617744","123,23 € s DPH",24.10.2019,29.10.2019,platná, 606,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","34,33 € s DPH",10.11.2023,30.11.2023,platná, 606,doplnenie inventáru do školskej kuchyne,,"dodávateľ: Gabriel Záhorčák KARLO, A. Hrehovčíka 1, 071 01 Michalovce, IČO: 32687168","831,07 € s DPH",28.11.2022,22.12.2022,platná, 606,služba,,"dodávateľ: ESPIK Group s.r.o., 065 43 Orlov 133, IČO: 46754768","30,60 € s DPH",07.01.2021,11.01.2021,platná, 606,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","162,52 € s DPH",25.10.2019,29.10.2019,platná, 607,elektrická energia,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","2 346,31 € s DPH",10.11.2023,30.11.2023,platná, 607,materiál,,"dodávateľ: Ing. Ľuboslav Vasiľ - ARCUS baliace materiály, Verbovčík 21, 071 01 Michalovce, IČO: 32678568","996,12 € s DPH",28.11.2022,20.12.2022,platná, 607,služba,,"dodávateľ: Royal Business Corporation s.r.o., Mlynská 27, 040 01 Košice, IČO: 45391611","67,20 € s DPH",07.01.2021,14.01.2021,platná, 607,učebné pomôcky,,"dodávateľ: Učebné pomôcky, s.r.o., Jegorovova 37, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31641199","30,44 € s DPH",25.10.2019,29.10.2019,platná, 608,elektrická energia,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","2 261,60 € s DPH",10.11.2023,30.11.2023,platná, 608,potraviny,,"dodávateľ: CVDS spol. s r. o., Nábr. Sv. Cyrila 47, 971 01 Prievidza, IČO: 36294934","83,10 € s DPH",29.11.2022,22.12.2022,platná, 608,služba,,"dodávateľ: PZS SM - Práca a zdravie, s.r.o., Saleziánov 1284/8, 071 01 Michalovce, IČO: 36828661","99,40 € s DPH",11.01.2021,14.01.2021,platná, 608,služba - preprava,,"dodávateľ: Jaroslav PINKOVSKÝ autobusová doprava, Cintorínska 433/16, Pavlovce nad Uhom, IČO: 45008761","40,00 € s DPH",28.10.2019,29.10.2019,platná, 609,potraviny,,"dodávateľ: FIPEK s.r.o., 072 41 Remetské Hámre 85, IČO: 45897077","1 101,26 € s DPH",13.11.2023,23.11.2023,platná, 609,potraviny,,"dodávateľ: FIPEK s.r.o., 072 41 Remetské Hámre 85, IČO: 45897077","1 101,26 € s DPH",13.11.2023,15.11.2023,platná, 609,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","354,80 € s DPH",29.11.2022,22.12.2022,platná, 609,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","26,59 € s DPH",11.01.2021,14.01.2021,platná, 609,učebné pomôcky,,"dodávateľ: Ing. Peter Kločanka - MULTI šport, J. Švermu 1344/1, 071 01 Michalovce, IČO: 43309844","98,00 € s DPH",28.10.2019,29.10.2019,platná, 61,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","249,07 € s DPH",02.02.2024,29.02.2024,platná, 61,internet,,"dodávateľ: Minet Slovakia s.r.o., Masarykova 6365/108, 071 01 Michalovce, IČO: 36586498","35,40 € s DPH",07.02.2023,28.02.2023,platná, 61,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","62,54 € s DPH",03.02.2022,18.02.2022,platná, 61,vodné a stočné,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 17078385","273,91 € s DPH",08.04.2021,16.04.2021,platná, 61,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","48,06 € s DPH",11.02.2020,17.02.2020,platná, 610,potraviny,,"dodávateľ: Anna Balogová Zelenina V.A.M., 072 37 Lastomír 397, IČO: 31964753","512,37 € s DPH",13.11.2023,15.11.2023,platná, 610,materiál na odborný výcvik,,"dodávateľ: B-commerce, s.r.o., Stocklova 60/19, 085 01 Bardejov, IČO: 52424812","187,46 € s DPH",01.12.2022,20.12.2022,platná, 610,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","35,05 € s DPH",11.01.2021,14.01.2021,platná, 610,účastnícky poplatok,,"dodávateľ: Hotelak, Občianske združenie Hotelová akadémia, Baštová 32, 080 01 Prešov, IČO: 42239231","58,50 € s DPH",29.10.2019,20.11.2019,platná, 611,potraviny,,"dodávateľ: Anton Demko, Špitálska 25, 071 01 Michalovce, IČO: 37316125","473,68 € s DPH",13.11.2023,15.11.2023,platná, 611,materiál,,"dodávateľ: Kvety - Darčeky, Hollého, Michalovce, IČO: 37317288","60,00 € s DPH",01.12.2022,20.12.2022,platná, 611,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","43,00 € s DPH",11.01.2021,14.01.2021,platná, 611,materiál,,"dodávateľ: Poľnosev s.r.o., Priemyselná 5795, 071 01 Michalovce, IČO: 36598496","118,00 € s DPH",30.10.2019,20.11.2019,platná, 612,penalizačná faktúra,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","105,11 € s DPH",17.10.2023,03.11.2023,platná, 612,nákupné poukážky pre zamestnancov,,"dodávateľ: Kaufland Slovenská republika v.o.s., Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava, IČO: 35790164","3 200,00 € s DPH",01.12.2022,22.12.2022,platná, 612,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","33,44 € s DPH",11.01.2021,14.01.2021,platná, 612,materiál,,"dodávateľ: LIPA s. r. o., Hollého 219/50, 073 01 Sobrance, IČO: 47634308","462,00 € s DPH",23.10.2019,20.11.2019,platná, 613,penalizačná faktúra,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","861,95 € s DPH",17.10.2023,03.11.2023,platná, 613,služba,,"dodávateľ: ESPIK Group s.r.o., 065 43 Orlov 133, IČO: 46754768","61,20 € s DPH",02.12.2022,22.12.2022,platná, 613,vodné a stočné,,"dodávateľ: Spojená škola internátna, Školská 10, 071 01 Michalovce, IČO: 17080789","105,90 € s DPH",12.01.2021,14.01.2021,platná, 613,služba,,"dodávateľ: Gaľa Stanislav, Hrnčiarska 18, 071 01 Michalovce, IČO: 43988971","199,30 € s DPH",04.11.2019,20.11.2019,platná, 614,služba,,"dodávateľ: osobnyudaj.sk, s.r.o., DUETT Business Residence, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice, IČO: 50528041","58,80 € s DPH",02.11.2023,27.11.2023,platná, 614,potraviny,,"dodávateľ: FIPEK s.r.o., 072 41, IČO: 45897077","17,20 € s DPH",01.12.2022,22.12.2022,platná, 614,zemný plyn,,"dodávateľ: Spojená škola internátna, Školská 10, 071 01 Michalovce, IČO: 17080789","603,67 € s DPH",12.01.2021,14.01.2021,platná, 614,potraviny,,"dodávateľ: Zelenina V.A.M, 072 37 Lastomír 397, IČO: 31964753","336,53 € s DPH",05.11.2019,20.11.2019,platná, 615,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","126,68 € s DPH",02.11.2023,30.11.2023,platná, 615,materiál,,"dodávateľ: HARD PLUS, spol. s r. o., Mojmírova 3, 071 01 Michalovce, prevádzka: Okružná 92A, IČO: 36175684","993,72 € s DPH",02.12.2022,22.12.2022,platná, 615,el.energia,,"dodávateľ: Spojená škola internátna, Školská 10, 071 01 Michalovce, IČO: 17080789","67,33 € s DPH",12.01.2021,14.01.2021,platná, 615,stavebné práce,,"dodávateľ: Turčík Jozef, 094 07 Vyšná Sitnica, IČO: 41580371","3 714,80 € s DPH",05.11.2019,20.11.2019,platná, 616,energetické služby,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","8 312,55 € s DPH",03.11.2023,28.11.2023,platná, 616,kopírka,,"dodávateľ: HARD PLUS, spol. s r.o., Mojmírova 3, 071 01 Michalovce, prevádzka: Okružná 92A,MI, IČO: 36175684","588,00 € s DPH",02.12.2022,22.12.2022,platná, 616,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","30,82 € s DPH",13.01.2021,28.01.2021,platná, 616,potraviny,,"dodávateľ: FIPEK s.r.o., 072 41 Remetské Hámre 85, IČO: 45897077","893,18 € s DPH",05.11.2019,20.11.2019,platná, 617,kytica,,"dodávateľ: Agáta Seková, KVETY-DARČEKY, Vinné 459, prevádzka: Kvety-darčeky, Hollého 4, Michalovce, IČO: 37317288","25,00 € s DPH",03.11.2023,20.11.2023,platná, 617,výpočtová technika,,"dodávateľ: HARD PLUS, spol. s r.o., Mojmírova 3, 071 01 Michalovce, prevádzka: Okružná 92A,MI, IČO: 36175684","1 062,00 € s DPH",02.12.2022,22.12.2022,platná, 617,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","9,59 € s DPH",13.01.2021,28.01.2021,platná, 617,potraviny,,"dodávateľ: FIPEK s.r.o., 072 41 Remetské Hámre 85, IČO: 45897077","4,65 € s DPH",05.11.2019,20.11.2019,platná, 618,zemný plyn,,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","69,00 € s DPH",03.11.2023,30.11.2023,platná, 618,energetické služby,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","8 312,55 € s DPH",02.12.2022,03.01.2023,platná, 618,PHM,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832","102,60 € s DPH",13.01.2021,28.01.2021,platná, 618,vodné a stočné,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","992,22 € s DPH",05.11.2019,20.11.2019,platná, 619,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","267,08 € s DPH",06.11.2023,30.11.2023,platná, 619,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","104,00 € s DPH",02.12.2022,03.01.2023,platná, 619,el. energia,,"dodávateľ: SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava, IČO: 36807702","276,60 € s DPH",20.01.2021,28.01.2021,platná, 619,učebnice,,"dodávateľ: EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o., Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava, IČO: 35711302","45,00 € s DPH",05.11.2019,20.11.2019,platná, 62,vecný darček - výročie zamestnankyne,,"dodávateľ: Gabriel Záhorčák KARLO, Andreja Hrehovčíka 1, P.O.BOX 184, 071 01 Michalovce, IČO: 32687168","46,00 € s DPH",02.02.2024,29.02.2024,platná, 62,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","70,02 € s DPH",07.02.2023,06.03.2023,platná, 62,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","192,33 € s DPH",07.02.2022,18.02.2022,platná, 62,vodné a stočné,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 17078385","330,31 € s DPH",08.04.2021,16.04.2021,platná, 62,potraviny,,"dodávateľ: Anna Balogová Zelenina V.A.M., 072 37 Lastomír 397, IČO: 31964753","1 737,86 € s DPH",11.02.2020,18.02.2020,platná, 620,dodávka a montáž dataprojektorov,,"dodávateľ: HARD PLUS, spol. s r.o., Mojmírova 3, prevádzka: Okružná 92A, Michalovce, IČO: 36175684","11 280,00 € s DPH",08.11.2023,20.11.2023,platná, 620,výpočtová technika,,"dodávateľ: HARD PLUS, spol. s r. o., Mojmírova 3, 071 01 Michalovce, prevádzka: Okružná 92A, IČO: 36175684","834,24 € s DPH",02.12.2022,20.12.2022,platná, 620,potraviny,,"dodávateľ: FIPEK s.r.o., 072 41 Remetské Hámre 85, IČO: 45897077","106,44 € s DPH",07.11.2019,20.11.2019,platná, 621,internet,,"dodávateľ: HARD PLUS, spol. s r.o., Mojmírova 3, prevádzka: Okružná 92A, Michalovce, IČO: 36175684","35,40 € s DPH",08.11.2023,20.11.2023,platná, 621,materiál,,"dodávateľ: Ing. Peter Kločanka - MULTI šport, Jána Jessenia 1195/2, 071 01 Michalovce, IČO: 43309844","370,22 € s DPH",05.12.2022,20.12.2022,platná, 621,materiál,,"dodávateľ: ARCUS baliace materiály, Ing. Ľuboslav Vasiľ, Verbovčík 21, 071 01 Michalovce, IČO: 32678568","610,74 € s DPH",08.11.2019,20.11.2019,platná, 622,služba,,"dodávateľ: ROYAL business corporation s.r.o., Mlynská 27, 040 01 Košice, IČO: 45391611","67,20 € s DPH",08.11.2023,27.11.2023,platná, 622,služba,,"dodávateľ: BOZPO-W s.r.o., Orgovánová 967/37, 079 01 Veľké Kapušany, IČO: 51712407","420,00 € s DPH",05.12.2022,03.01.2023,platná, 622,telekomunikačné služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","46,40 € s DPH",08.11.2019,20.11.2019,platná, 623,materiál,,"dodávateľ: Ing. Ľuboslav Vasiľ ARCUS - BALIACE MATERIÁLY, Verbovčík 131/21, 071 01 Michalovce, IČO: 32678568","495,60 € s DPH",10.11.2023,30.11.2023,platná, 623,potraviny,,"dodávateľ: FIPEK s.r.o., 072 41 Remetské Hámre 85, IČO: 45897077","92,96 € s DPH",05.12.2022,22.12.2022,platná, 623,telekomunikačné služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","35,24 € s DPH",08.11.2019,20.11.2019,platná, 624,internet,,"dodávateľ: HARD PLUS, spol. s r.o., Mojmírova 3, prevádzka: Okružná 92A, Michalovce, IČO: 36175684","138,00 € s DPH",09.11.2023,30.11.2023,platná, 624,služba,,"dodávateľ: RAINBOW ONE s.r.o., Štefánikova 12, 071 01 Michalovce, IČO: 43988971","176,60 € s DPH",05.12.2022,22.12.2022,platná, 624,telekomunikačné služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","36,21 € s DPH",08.11.2019,20.11.2019,platná, 625,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","71,33 € s DPH",09.11.2023,30.11.2023,platná, 625,potraviny,,"dodávateľ: FIPEK s.r.o., 072 41 Remetské Hámre 85, IČO: 45897077","293,76 € s DPH",06.12.2022,28.12.2022,platná, 625,telekomunikačné služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","11,39 € s DPH",08.11.2019,20.11.2019,platná, 626,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","221,32 € s DPH",09.11.2023,30.11.2023,platná, 626,potraviny,,"dodávateľ: Anton Demko, Špitálska 25, 071 01 Michalovce, IČO: 37316125","703,87 € s DPH",06.12.2022,28.12.2022,platná, 626,telekomunikačné služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","46,69 € s DPH",08.11.2019,20.11.2019,platná, 627,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","107,12 € s DPH",09.11.2023,04.12.2023,platná, 627,potraviny,,"dodávateľ: Anton Demko, Špitálska 25, 071 01 Michalovce, IČO: 37316125","145,68 € s DPH",06.12.2022,28.12.2022,platná, 627,materiál,,"dodávateľ: ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica, IČO: 31331131","191,83 € s DPH",08.11.2019,20.11.2019,platná, 628,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","71,65 € s DPH",10.11.2023,08.12.2023,platná, 628,potraviny,,"dodávateľ: Anton Demko, Špitálska 25, 071 01 Michalovce, IČO: 37316125","691,98 € s DPH",06.12.2022,28.12.2022,platná, 628,služba,,"dodávateľ: ESPIK Group s.r.o., 065 43 Orlov 133, IČO: 46754768","76,80 € s DPH",08.11.2019,20.11.2019,platná, 629,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","56,65 € s DPH",10.11.2023,08.12.2023,platná, 629,potraviny,,"dodávateľ: Anton Demko, Špitálska 25, 071 01 Michalovce, IČO: 37316125","1 073,99 € s DPH",06.12.2022,28.12.2022,platná, 629,vodné a stočné,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","355,40 € s DPH",08.11.2019,20.11.2019,platná, 63,zemný plyn,,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","107,00 € s DPH",02.02.2024,29.02.2024,platná, 63,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","176,05 € s DPH",07.02.2023,06.03.2023,platná, 63,služba,,"dodávateľ: HARD PLUS, spol. s r.o., Mojmírova 3, 071 01 Michalovce, prevádzka: Okružná 92A,MI, IČO: 36175684","138,00 € s DPH",07.02.2022,18.02.2022,platná, 63,výmena rohoží,,"dodávateľ: Royal Business Corporation s.r.o., Mlynská 27, 040 01 Košice, IČO: 45391611","67,20 € s DPH",09.04.2021,16.04.2021,platná, 63,služba,,"dodávateľ: ESPIK Group s.r.o., 065 43 Orlov 133, IČO: 46754768","57,60 € s DPH",11.02.2020,17.02.2020,platná, 630,zdravotnícky materiál,,"dodávateľ: Anna Berciková Výdajňa zdravotníckych potrieb a pomôcok \"NÁDEJ\" s.r.o., Nám. osloboditeľov 1, 071 01 Michalovce, IČO: 50599950","148,40 € s DPH",10.11.2023,30.11.2023,platná, 630,služba,,"dodávateľ: PZS SM - Práca a zdravie, s.r.o., Saleziánov 1284/8, 071 01 Michalovce, IČO: 36828661","91,00 € s DPH",06.12.2022,03.01.2023,platná, 630,vodné a stočné,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","461,56 € s DPH",08.11.2019,20.11.2019,platná, 631,preprava žiakov na súťaž,,"dodávateľ: TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o., Staničná 3, 071 01 Michalovce, IČO: 44792123","172,80 € s DPH",10.11.2023,30.11.2023,platná, 631,potraviny,,"dodávateľ: FIPEK s.r.o., 072 41 Remetské Hámre 85, IČO: 45897077","915,69 € s DPH",06.12.2022,28.12.2022,platná, 631,potraviny,,"dodávateľ: FIPEK s.r.o., 072 41 Remetské Hámre 85, IČO: 45897077","114,73 € s DPH",08.11.2019,20.11.2019,platná, 632,materiál,,"dodávateľ: ZÁHRADNÍCTVO Vladimír Zajac, Masarykova 10, 071 01 Michalovce, IČO: 35455241","63,00 € s DPH",10.11.2023,04.12.2023,platná, 632,materiál,,"dodávateľ: Ing. Ľuboslav Vasiľ - ARCUS baliace materiály, Verbovčík 21, 071 01 Michalovce, IČO: 32678568","742,08 € s DPH",06.12.2022,28.12.2022,platná, 632,materiál,,"dodávateľ: TRIPARK s.r.o., Stavebniny STAVOMAT, Priemyselná 5813, 071 01 Michalovce, IČO: 36210340","68,33 € s DPH",11.11.2019,20.11.2019,platná, 633,materiál na odborný výcvik,,"dodávateľ: Marek Dvořák, U Nemocnice 3373/6b, 69002 Břeclav, IČO: 65809921","580,80 € s DPH",13.11.2023,30.11.2023,platná, 633,súprava vianočných svetiel,,"dodávateľ: BaB SK s.r.o., Gorazdova 3, 071 01 Michalovce, IČO: 36802352","396,74 € s DPH",06.12.2022,22.12.2022,platná, 633,materiál,,"dodávateľ: ARCUS baliace materiály, Ing. Ľuboslav Vasiľ, Verbovčík 21, 071 01 Michalovce, IČO: 326","75,84 € s DPH",11.11.2019,20.11.2019,platná, 634,oprava elektroinštalácie,,"dodávateľ: Ing. Jenčík Jozef, Slovenská 2, 071 01 Michalovce, IČO: 41503210","350,19 € s DPH",13.11.2023,27.11.2023,platná, 634,potraviny,,"dodávateľ: Anna Balogová Zelenina V.A.M., 072 37 Lastomír 397, IČO: 31964753","1 670,67 € s DPH",07.12.2022,28.12.2022,platná, 634,služba,,"dodávateľ: PZS SM - Práca a zdravie, s.r.o., Saleziánov 1284/8, 071 01 Michalovce, IČO: 36828661","159,40 € s DPH",11.11.2019,20.11.2019,platná, 635,inventár na odborný výcvik,,"dodávateľ: NAY a.s., Tuhovská 15, 830 06 Bratislava, IČO: 35739487","452,77 € s DPH",13.11.2023,20.11.2023,platná, 635,potraviny,,"dodávateľ: Anna Balogová Zelenina V.A.M., 072 37 Lastomír 397, IČO: 31964753","255,38 € s DPH",07.12.2022,28.12.2022,platná, 635,potraviny,,"dodávateľ: Zelenina V.A.M, 072 37 Lastomír 397, IČO: 31964753","84,44 € s DPH",11.11.2019,20.11.2019,platná, 636,potraviny,,"dodávateľ: CVDS s.r.o., Nábr. sv. Cyrila 47, 971 01 Prievidza, IČO: 36294934","349,85 € s DPH",13.11.2023,04.12.2023,platná, 636,potraviny,,"dodávateľ: Anna Balogová Zelenina V.A.M., 072 37 Lastomír 397, IČO: 31964753","1 579,51 € s DPH",07.12.2022,28.12.2022,platná, 636,potraviny,,"dodávateľ: Zelenina V.A.M, 072 37 Lastomír 397, IČO: 31964753","1 701,60 € s DPH",11.11.2019,20.11.2019,platná, 637,potraviny,,"dodávateľ: CVDS s.r.o., Nábr. sv. Cyrila 47, 971 01 Prievidza, IČO: 36294934","46,79 € s DPH",13.11.2023,04.12.2023,platná, 637,potraviny,,"dodávateľ: Zelenina V.A.M., 072 37 Lastomír 397, IČO: 31964753","1 136,34 € s DPH",07.12.2022,28.12.2022,platná, 637,potraviny,,"dodávateľ: Zelenina V.A.M, 072 37 Lastomír 397, IČO: 31964753","1 740,97 € s DPH",11.11.2019,20.11.2019,platná, 638,oprava telefónnej ústredne,,"dodávateľ: Signál Jozef Mitro, Užhorodská 13, 071 01 Michalovce, IČO: 55489711","2 930,40 € s DPH",15.11.2023,30.11.2023,platná, 638,materiál,,"dodávateľ: INKATHERM, s.r.o., Fr. Kráľa 12, 071 01 Michalovce, IČO: 36596639","85,00 € s DPH",12.12.2022,28.12.2022,platná, 638,potraviny,,"dodávateľ: Anton Demko, Špitálska 25, 071 01 Michalovce, IČO: 37316125","278,73 € s DPH",11.11.2019,21.11.2019,platná, 639,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","154,80 € s DPH",15.11.2023,11.12.2023,platná, 639,materiál,,"dodávateľ: MIPA MI, s.r.o., Stavbárov 3, 071 01 Michalovce, IČO: 52696871","167,09 € s DPH",12.12.2022,28.12.2022,platná, 639,potraviny,,"dodávateľ: Anton Demko, Špitálska 25, 071 01 Michalovce, IČO: 37316125","776,45 € s DPH",11.11.2019,21.11.2019,platná, 64,služba,,"dodávateľ: osobnyudaj.sk, s.r.o., DUETT Business Residence, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice, IČO: 50528041","58,80 € s DPH",02.02.2024,29.02.2024,platná, 64,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","20,92 € s DPH",07.02.2023,06.03.2023,platná, 64,služba,,"dodávateľ: Royal Business Corporation s.r.o., Mlynská 27, 040 01 Košice, IČO: 45391611","100,80 € s DPH",07.02.2022,18.02.2022,platná, 64,telekomunikačné služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","33,44 € s DPH",09.04.2021,16.04.2021,platná, 64,potraviny,,"dodávateľ: FIPEK s.r.o., 072 41 Remetské Hámre 85, IČO: 45897077","2,15 € s DPH",12.02.2020,17.02.2020,platná, 640,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","263,64 € s DPH",15.11.2023,11.12.2023,platná, 640,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","34,33 € s DPH",12.12.2022,03.01.2023,platná, 640,potraviny,,"dodávateľ: Anton Demko, Špitálska 25, 071 01 Michalovce, IČO: 37316125","368,00 € s DPH",11.11.2019,21.11.2019,platná, 641,zdravotnícky materiál,,"dodávateľ: FORTUNAPHARM s.r.o., Špitálska 23, 071 01 Michalovce, IČO: 36717762","236,69 € s DPH",16.11.2023,30.11.2023,platná, 641,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","33,01 € s DPH",12.12.2022,03.01.2023,platná, 641,potraviny,,"dodávateľ: Anton Demko, Špitálska 25, 071 01 Michalovce, IČO: 37316125","947,58 € s DPH",11.11.2019,21.11.2019,platná, 642,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","76,79 € s DPH",20.11.2023,18.12.2023,platná, 642,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","9,59 € s DPH",12.12.2022,03.01.2023,platná, 642,potraviny,,"dodávateľ: Anton Demko, Špitálska 25, 071 01 Michalovce, IČO: 37316125","74,29 € s DPH",11.11.2019,21.11.2019,platná, 643,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","30,30 € s DPH",20.11.2023,18.12.2023,platná, 643,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","9,59 € s DPH",12.12.2022,28.12.2022,platná, 643,PHM,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832","100,11 € s DPH",11.11.2019,21.11.2019,platná, 644,rozšírenie WIFI siete,,"dodávateľ: HARD PLUS, spol. s r.o., Mojmírova 3, prevádzka: Okružná 92A, Michalovce, IČO: 36175684","11 743,20 € s DPH",21.11.2023,04.12.2023,platná, 644,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","29,08 € s DPH",12.12.2022,28.12.2022,platná, 644,materiál,,"dodávateľ: Juvitex, s.r.o., Trenčianska 1320, 020 01 Púchov, IČO: 36339903","359,88 € s DPH",12.11.2019,21.11.2019,platná, 645,preprava žiakov,,"dodávateľ: SCHOLZ - Autodoprava, Jána Hollého 699/57, 071 01 Michalovce, IČO: 40036596","336,00 € s DPH",23.11.2023,04.12.2023,platná, 645,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","32,93 € s DPH",12.12.2022,28.12.2022,platná, 645,telekomunikačné služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","334,00 € s DPH",13.11.2019,21.11.2019,platná, 646,prístroje na odborný výcvik - kaderníctvo,,"dodávateľ: LORIN, spol. s r.o., Ku Bratke 1, 934 05 Levice 5, IČO: 36535788","325,04 € s DPH",23.11.2023,23.11.2023,platná, 646,PHL,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832","162,48 € s DPH",12.12.2022,10.01.2023,platná, 646,potraviny,,"dodávateľ: Zelenina V.A.M, 072 37 Lastomír 397, IČO: 31964753","415,67 € s DPH",15.11.2019,21.11.2019,platná, 647,potraviny,,"dodávateľ: Labaš s.r.o., Textilná 1, 040 12 Košice, IČO: 36183181","524,12 € s DPH",23.11.2023,18.12.2023,platná, 647,elektrina,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice","2 823,70 € s DPH",12.12.2022,03.01.2023,platná, 647,poistenie,,"dodávateľ: Generali Poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, IČO: 35709332","542,65 € s DPH",15.11.2019,21.11.2019,platná, 648,poplatok za súťaž,,"dodávateľ: IALF o.z., Tallerova 4, 811 02 Bratislava, IČO: 42334829","61,00 € s DPH",23.11.2023,30.11.2023,platná, 648,elektrina,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","3 292,45 € s DPH",12.12.2022,03.01.2023,platná, 648,dodávka el. energie,,"dodávateľ: SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava, IČO: 36807702","192,12 € s DPH",15.11.2019,21.11.2019,platná, 649,oprava doregulačnej stanice plynu,,"dodávateľ: Slovenská obchodná spoločnosť MI, s.r.o., Leningradská 3502/7, 071 01 Michalovce, IČO: 36201677","3 055,60 € s DPH",24.11.2023,05.12.2023,platná, 649,vodné a stočné,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","1 312,50 € s DPH",12.12.2022,28.12.2022,platná, 649,služba,,"dodávateľ: Osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice, IČO: 50528041","58,80 € s DPH",04.11.2019,28.11.2019,platná, 65,energetické služby,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","8 312,55 € s DPH",02.02.2024,29.02.2024,platná, 65,tlač poštových poukážok,,"dodávateľ: TLAČIAREŇ POLYGRAFIA s.r.o., A. Kmeťa 2098/4, 071 01 Michalovce, IČO: 54441161","146,00 € s DPH",08.02.2023,06.03.2023,platná, 65,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","94,16 € s DPH",08.02.2022,18.02.2022,platná, 65,PHM,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832","49,59 € s DPH",09.04.2021,16.04.2021,platná, 65,potraviny,,"dodávateľ: FIPEK s.r.o., 072 41 Remetské Hámre 85, IČO: 45897077","62,34 € s DPH",12.02.2020,17.02.2020,platná, 650,materiál,,"dodávateľ: VP-TECHNIKA s.r.o., Pod hradom 407/28, 07222 Strážske, prevádzka: J. Hollého 60, Michalovce, IČO: 46912231","653,60 € s DPH",27.11.2023,11.12.2023,platná, 650,materiál,,"dodávateľ: Peter Bajus PEI - TERM, Severná 8, 071 01 Michalovce, IČO: 43190201","220,68 € s DPH",12.12.2022,28.12.2022,platná, 650,služba,,"dodávateľ: Royal Business Corporation s.r.o., Mlynská 27, 040 01 Košice, IČO: 45391611","67,20 € s DPH",04.11.2019,28.11.2019,platná, 651,materiál,,"dodávateľ: BaB SK s.r.o., Gorazdova 3, 071 01 Michalovce, IČO: 36802352","771,89 € s DPH",27.11.2023,04.12.2023,platná, 651,materiál,,"dodávateľ: Ing. Peter Balint - 3trade, Močarianska 3, 071 01 Michalovce, IČO: 40035859","48,72 € s DPH",12.12.2022,28.12.2022,platná, 651,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","79,50 € s DPH",04.11.2019,28.11.2019,platná, 652,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","160,03 € s DPH",27.11.2023,20.12.2023,platná, 652,materiál,,"dodávateľ: LUKACEK s.r.o., Močarianska 10, 071 01 Michalovce, IČO: 36586218","44,57 € s DPH",12.12.2022,28.12.2022,platná, 652,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","21,60 € s DPH",06.11.2019,28.11.2019,platná, 653,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","222,91 € s DPH",27.11.2023,18.12.2023,platná, 653,služba,,"dodávateľ: Osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice, IČO: 50528041","58,80 € s DPH",01.12.2022,22.12.2022,platná, 653,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","162,18 € s DPH",06.11.2019,28.11.2019,platná, 654,dodávka a montáž sklenených automatických dverí,,"dodávateľ: Labtech s.r.o., Szakkayho 40/1, 040 01 Košice-Sever, IČO: 47010746","11 900,16 € s DPH",27.11.2023,11.12.2023,platná, 654,internet,,"dodávateľ: HARD PLUS, spol. s r.o., Mojmírova 3, 071 01 Michalovce, prevádzka: Okružná 92A,MI, IČO: 36175684","138,00 € s DPH",15.12.2022,03.01.2023,platná, 654,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","15,17 € s DPH",06.11.2019,28.11.2019,platná, 655,reklamné služby,,"dodávateľ: LIPA s.r.o. - registrovaný sociálny podnik, Nám. osloboditeľov 10, 071 01 Michalovce, IČO: 47634308","500,00 € s DPH",30.11.2023,18.12.2023,platná, 655,výpočtová technika,,"dodávateľ: HARD PLUS, spol. s r.o., Mojmírova 3, 071 01 Michalovce, prevádzka: Okružná 92A,MI, IČO: 36175684","1 062,00 € s DPH",02.12.2022,03.01.2023,platná, 655,plyn,,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","87,00 € s DPH",08.11.2019,28.11.2019,platná, 656,poplatok za seminár,,"dodávateľ: Aregala Slovensko - kuchári bez hraníc, Jána Poničana 6115/9, 841 08 Bratislava - m.č. Devínska Nová Ves, IČO: 50404717","200,00 € s DPH",30.11.2023,13.12.2023,platná, 656,materiál,,"dodávateľ: Ing. Ľuboslav Vasiľ - ARCUS baliace materiály, Verbovčík 21, 071 01 Michalovce, IČO: 32678568","390,41 € s DPH",06.12.2022,22.12.2022,platná, 656,energetické služby,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","8 692,57 € s DPH",08.11.2019,28.11.2019,platná, 657,potraviny,,"dodávateľ: CVDS s.r.o., Nábr. sv. Cyrila 47, 971 01 Prievidza, IČO: 36294934","36,61 € s DPH",30.11.2023,19.12.2023,platná, 657,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","259,95 € s DPH",06.12.2022,22.12.2022,platná, 657,.sk doména,,"dodávateľ: WebSupport, s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, IČO: 36421928","14,28 € s DPH",11.11.2019,28.11.2019,platná, 658,potraviny,,"dodávateľ: CVDS s.r.o., Nábr. sv. Cyrila 47, 971 01 Prievidza, IČO: 36294934","58,20 € s DPH",30.11.2023,19.12.2023,platná, 658,internet,,"dodávateľ: Minet Slovakia s.r.o., Masarykova 6365/108, 071 01 Michalovce, IČO: 36586498","35,40 € s DPH",06.12.2022,22.12.2022,platná, 658,materiál,,"dodávateľ: Július Maščeník AUTODIELY, Vinné 3445, prevádzka: Partizánska 4, 071 01 Michalovce, IČO: 10714871","29,28 € s DPH",11.11.2019,28.11.2019,platná, 659,DHIM,,"dodávateľ: Milan Dorko, Za Kaštieľom 1327/5, 053 11 Smižany, IČO: 10756582","5 700,00 € s DPH",30.11.2023,19.12.2023,platná, 659,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","92,81 € s DPH",07.12.2022,22.12.2022,platná, 659,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","180,81 € s DPH",11.11.2019,28.11.2019,platná, 66,internet,,"dodávateľ: HARD PLUS, spol. s r.o., Mojmírova 3, prevádzka: Okružná 92A, Michalovce, IČO: 36175684","138,00 € s DPH",05.02.2024,29.02.2024,platná, 66,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","233,10 € s DPH",10.02.2023,13.03.2023,platná, 66,DHIM,,"dodávateľ: KOSTREJ, s.r.o., Vajanského 65, 071 01 Michalovce, IČO: 36746410","444,00 € s DPH",08.02.2022,18.02.2022,platná, 66,telekomunikačné služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","34,33 € s DPH",09.04.2021,16.04.2021,platná, 66,služba,,"dodávateľ: INGEMA s.r.o., Hlivištia 23, Sobrance, prevádzka: Močarianska 1, Michalovce, IČO: 36575411","59,54 € s DPH",12.02.2020,17.02.2020,platná, 660,oprava žalúzií,,"dodávateľ: Hadek Jozef, Lesné 63, 071 01 Michalovce, IČO: 34565566","190,00 € s DPH",30.11.2023,19.12.2023,platná, 660,služba,,"dodávateľ: DZS-M.K.TRANS s.r.o., Staničná 3, 071 01 Michalovce, IČO: 36588181","300,00 € s DPH",09.12.2022,03.01.2023,platná, 660,potraviny,,"dodávateľ: CVDS spol. s r. o., Nábr. Sv. Cyrila 47, 971 01 Prievidza, IČO: 36294934","149,96 € s DPH",11.11.2019,28.11.2019,platná, 661,servis a údržba okien,,"dodávateľ: Ing. Igor Bihary, 072 13 Zemplínska Široká 188, IČO: 52997634","9 850,00 € s DPH",30.11.2023,19.12.2023,platná, 661,materiál,,"dodávateľ: Ďurko, s.r.o., Pekárenská 6747/5, 071 01 Michalovce, IČO: 50637142","31,73 € s DPH",09.12.2022,22.12.2022,platná, 661,materiál,,"dodávateľ: Ing. Peter Kločanka - MULTI šport, J. Švermu 1344/1, 071 01 Michalovce, IČO: 43309844","52,00 € s DPH",13.11.2019,28.11.2019,platná, 662,športové potreby,,"dodávateľ: Ing. Peter Kločanka - MULTI šport, Jána Jessenia 1195/2, 071 01 Michalovce, IČO: 43309844","345,35 € s DPH",30.11.2023,19.12.2023,platná, 662,služba,,"dodávateľ: Ing. Milan Luteran, S. H. Vajanského 2, Michalovce, prev. Drevená dedina, IČO: 10711465","70,00 € s DPH",09.12.2022,28.12.2022,platná, 662,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","105,60 € s DPH",13.11.2019,28.11.2019,platná, 663,inventár - ubytovacia činnosť,,"dodávateľ: Praktik Textil s.r.o., Zlievarenská/1, 917 02 Trnava, pobočka: Mierova 271, 072 22 Strážske, IČO: 44491191","550,68 € s DPH",30.11.2023,19.12.2023,platná, 663,služba,,"dodávateľ: Osobnyudaj.sk-WB s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice - Staré Mesto, IČO: 52695352","144,00 € s DPH",09.12.2022,28.12.2022,platná, 663,materiál,,"dodávateľ: EUROGASTROP, s.r.o., Čergovská 7002/10, 080 01 Prešov, IČO: 44137761","267,00 € s DPH",13.11.2019,28.11.2019,platná, 664,darčeky pre zamestnancov - koniec roka,,"dodávateľ: Praktik Textil s.r.o., Zlievarenská/1, 917 02 Trnava, pobočka: Mierova 271, 072 22 Strážske, IČO: 44491191","950,78 € s DPH",30.11.2023,19.12.2023,platná, 664,služba,,"dodávateľ: Slovenská obchodná spoločnost Michalovce, s.r.o., Leningradská 3502/7, 071 01 Michalovce, IČO: 36201677","160,95 € s DPH",09.12.2022,28.12.2022,platná, 664,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","253,24 € s DPH",13.11.2019,28.11.2019,platná, 665,posielnenie wifi siete - školský internát,,"dodávateľ: HARD PLUS, spol. s r.o., Mojmírova 3, prevádzka: Okružná 92A, Michalovce, IČO: 36175684","852,00 € s DPH",30.11.2023,19.12.2023,platná, 665,materiál,,"dodávateľ: LIPA s.r.o.-registrovaný sociálny podnik, Nám. osloboditeľov 10, 071 01 Michalovce, IČO: 47634308","500,00 € s DPH",09.12.2022,03.01.2023,platná, 665,služba,,"dodávateľ: Jaroslav PINKOVSKÝ autobusová doprava, Cintorínska 433/16, Pavlovce nad Uhom, IČO: 45008761","88,00 € s DPH",14.11.2019,28.11.2019,platná, 666,vodné a stočné,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 17078385","1 177,66 € s DPH",30.11.2023,19.12.2023,platná, 666,služba,,"dodávateľ: LIPA s.r.o.-registrovaný sociálny podnik, Nám. osloboditeľov 10, 071 01 Michalovce, IČO: 47634308","120,00 € s DPH",09.12.2022,28.12.2022,platná, 666,materiál,,"dodávateľ: Ing. Peter Kločanka - MULTI šport, J. Švermu 1344/1, 071 01 Michalovce, IČO: 43309844","253,00 € s DPH",14.11.2019,28.11.2019,platná, 667,posilnenie wifi siete - škola,,"dodávateľ: HARD PLUS, spol. s r.o., Mojmírova 3, prevádzka: Okružná 92A, Michalovce, IČO: 36175684","616,80 € s DPH",30.11.2023,19.12.2023,platná, 667,materiál,,"dodávateľ: MIPA MI, s.r.o., Stavbárov 3, 071 01 Michalovce, IČO: 52696871","124,82 € s DPH",09.12.2022,03.01.2023,platná, 667,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","106,79 € s DPH",15.11.2019,28.11.2019,platná, 668,služba,,"dodávateľ: RAINBOW ONE s.r.o., Štefánikova 12, 071 01 Michalovce, IČO: 43988971","342,66 € s DPH",01.12.2023,19.12.2023,platná, 668,služba,,"dodávateľ: LIPA s.r.o.-registrovaný sociálny podnik, Nám. osloboditeľov 10, 071 01 Michalovce, IČO: 47634308","500,00 € s DPH",09.12.2022,03.01.2023,platná, 668,nákup IM,,"dodávateľ: Motor - Car Michalovce, s.r.o., Močarianska 1451/3, 071 01 Michalovce, IČO: 36584231","4 990,00 € s DPH",19.11.2019,28.11.2019,platná, 669,športové potreby na súťaž,,"dodávateľ: Ing. Peter Kločanka - MULTI šport, Jána Jessenia 1195/2, 071 01 Michalovce, IČO: 43309844","157,00 € s DPH",01.12.2023,19.12.2023,platná, 669,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","152,44 € s DPH",12.12.2022,03.01.2023,platná, 669,nákup IM,,"dodávateľ: KOSTREJ, s.r.o., Vajanského 65, 071 01 Michalovce, IČO: 36746410","1 871,00 € s DPH",19.11.2019,28.11.2019,platná, 67,internet,,"dodávateľ: Minet Slovakia s.r.o., Masarykova 6365/108, 071 01 Michalovce, IČO: 36586498","79,00 € s DPH",05.02.2024,29.02.2024,platná, 67,materiál na OV,,"dodávateľ: KVANT spol. s r.o., FMFI UK, Mlynská dolina 0, 842 48 Bratislava, IČO: 31398294","135,89 € s DPH",10.02.2023,13.02.2023,platná, 67,DHIM-interiérové vybavenie,,"dodávateľ: KOSTREJ, s.r.o., Vajanského 65, 071 01 Michalovce, IČO: 36746410","1 058,00 € s DPH",08.02.2022,18.02.2022,platná, 67,telekomunikačné služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","67,00 € s DPH",06.04.2021,16.04.2021,platná, 67,elektrina,,"dodávateľ: SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava, IČO: 36807702","340,62 € s DPH",12.02.2020,18.02.2020,platná, 670,potraviny,,"dodávateľ: Anna Balogová Zelenina V.A.M., 072 37 Lastomír 397, IČO: 31964753","2 152,79 € s DPH",04.12.2023,19.12.2023,platná, 670,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","90,61 € s DPH",12.12.2022,03.01.2023,platná, 670,služba - prepravné,,"dodávateľ: KRUSA TRADING, spol. s r. o., Východná 509/4, 072 14 Pavlovce nad Uhom, IČO: 36180947","348,48 € s DPH",19.11.2019,28.11.2019,platná, 671,potraviny,,"dodávateľ: Anna Balogová Zelenina V.A.M., 072 37 Lastomír 397, IČO: 31964753","1 748,46 € s DPH",04.12.2023,19.12.2023,platná, 671,služba,,"dodávateľ: Royal Business Corporation s.r.o., Mlynská 27, 040 01 Košice, IČO: 45391611","67,20 € s DPH",12.12.2022,03.01.2023,platná, 671,služba,,"dodávateľ: SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Kukučínova 23, 040 01 Košice, IČO: 00159433","466,20 € s DPH",19.11.2019,28.11.2019,platná, 672,potraviny,,"dodávateľ: Anna Balogová Zelenina V.A.M., 072 37 Lastomír 397, IČO: 31964753","283,84 € s DPH",04.12.2023,19.12.2023,platná, 672,zemný plyn,,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","36,00 € s DPH",12.12.2022,28.12.2022,platná, 672,materiál,,"dodávateľ: VINÁRSTVO Viničky s.r.o., 076 34 Ladmovce 186, IČO: 36588016","515,38 € s DPH",19.11.2019,28.11.2019,platná, 673,servis automobilu,,"dodávateľ: RAKO car servis - Ing. Peter Rauch, Stavbárov 3, 071 01 Michalovce, IČO: 10708294","371,20 € s DPH",04.12.2023,19.12.2023,platná, 673,materiál,,"dodávateľ: Monika Hvostaľová NIKA, Močarianska 110, 071 01 Michalovce, IČO: 31262694","297,20 € s DPH",13.12.2022,28.12.2022,platná, 673,potraviny,,"dodávateľ: FIPEK s.r.o., 072 41 Remetské Hámre 85, IČO: 45897077","49,98 € s DPH",19.11.2019,28.11.2019,platná, 674,služba,,"dodávateľ: ESPIK Group s.r.o., 065 43 Orlov 133, IČO: 46754768","61,20 € s DPH",04.12.2023,14.12.2023,platná, 674,služba,,"dodávateľ: kal, Jilemnického 40, 071 01 Michalovce, prevádzka: Farská 7, Michalovce, IČO: 43837905","548,01 € s DPH",15.12.2022,03.01.2023,platná, 674,služba,,"dodávateľ: Občianske združenia CIFFRA, 072 15 Budkovce 40, IČO: 42324238","1 040,00 € s DPH",19.11.2019,28.11.2019,platná, 675,inventár,,"dodávateľ: Gabriel Záhorčák KARLO, Andreja Hrehovčíka 1, P.O.BOX 184, 071 01 Michalovce, IČO: 32687168","221,14 € s DPH",04.12.2023,19.12.2023,platná, 675,nákup DHIM,,"dodávateľ: OBI Slovakia s.r.o., pobočka Michalovce, Humenská cesta 4, 071 01 Michalovce, IČO: 48258946","139,93 € s DPH",15.12.2022,28.12.2022,platná, 675,potraviny,,"dodávateľ: SUPERIOR, s.r.o., 082 44 Miklušovce 131, IČO: 44388497","43,52 € s DPH",19.11.2019,28.11.2019,platná, 676,inventár,,"dodávateľ: Praktik Textil s.r.o., Zlievarenská/1, 917 02 Trnava, pobočka: Mierova 271, 072 22 Strážske, IČO: 44491191","500,10 € s DPH",04.12.2023,19.12.2023,platná, 676,nákup DHIM,,"dodávateľ: NK-PLUS s.r.o., Vajanského 65, 071 01 Michalovce, IČO: 46407260","168,00 € s DPH",15.12.2022,03.01.2023,platná, 676,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","184,18 € s DPH",19.11.2019,28.11.2019,platná, 677,kozmetický materiál na odborný výcvik,,"dodávateľ: LORIN, spol. s r.o., Ku Bratke 1, 934 05 Levice 5, IČO: 36535788","382,12 € s DPH",04.12.2023,20.12.2023,platná, 677,kozmetický materiál na odborný výcvik,,"dodávateľ: LORIN, spol. s r.o., Ku Bratke 1, 934 05 Levice 5, IČO: 36535788","382,12 € s DPH",04.12.2023,19.12.2023,platná, 677,potraviny,,"dodávateľ: Michaela Danilovičová - MIDA, Vybuchanec 1075, prevádzka: 071 01 Naciná Ves, IČO: 53342771","73,20 € s DPH",16.12.2022,28.12.2022,platná, 677,energia - plyn,,"dodávateľ: Spojená škola internátna, Školská 10, 071 01 Michalovce, IČO: 17080789","378,68 € s DPH",19.11.2019,28.11.2019,platná, 678,potraviny,,"dodávateľ: FIPEK s.r.o., 072 41 Remetské Hámre 85, IČO: 45897077","1 024,87 € s DPH",05.12.2023,19.12.2023,platná, 678,materiál,,"dodávateľ: Ing. Peter Kločanka - MULTI šport, Jána Jessenia 1195/2, Michalovce, IČO: 43309844","320,23 € s DPH",19.12.2022,03.01.2023,platná, 678,energia - elektrina,,"dodávateľ: Spojená škola internátna, Školská 10, 071 01 Michalovce, IČO: 17080789","78,75 € s DPH",19.11.2019,28.11.2019,platná, 679,potraviny,,"dodávateľ: FIPEK s.r.o., 072 41 Remetské Hámre 85, IČO: 45897077","20,38 € s DPH",05.12.2023,19.12.2023,platná, 679,potraviny,,"dodávateľ: Anna Balogová Zelenina V.A.M., 072 37 Lastomír 397, IČO: 31964753","1 500,00 € s DPH",19.12.2022,03.01.2023,platná, 679,vodné a stočné,,"dodávateľ: Spojená škola internátna, Školská 10, 071 01 Michalovce, IČO: 17080789","158,86 € s DPH",19.11.2019,28.11.2019,platná, 68,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","74,90 € s DPH",05.02.2024,29.02.2024,platná, 68,služba,,"dodávateľ: Ladislav Lechman, Kapušianska 44, 071 01 Michalovce, IČO: 32673108","84,00 € s DPH",10.02.2023,06.03.2023,platná, 68,služba,,"dodávateľ: Ing. Jozef Novák - POLYGRAFIA, A. Kmeťa 4, 071 01 Michalovce, IČO: 10717013","151,48 € s DPH",10.02.2022,18.02.2022,platná, 68,telekomunikačné služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","27,58 € s DPH",14.04.2021,16.04.2021,platná, 68,elektrina,,"dodávateľ: Spojená škola internátna, Školská 10, 071 01 Michalovce, IČO: 17080789","112,40 € s DPH",14.02.2020,18.02.2020,platná, 680,potraviny,,"dodávateľ: Anton Demko, Špitálska 25, 071 01 Michalovce, IČO: 37316125","1 036,31 € s DPH",05.12.2023,19.12.2023,platná, 680,materiál,,"dodávateľ: ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica, IČO: 31331131","249,72 € s DPH",19.12.2022,28.12.2022,platná, 680,internet,,"dodávateľ: Minet Slovakia s.r.o., Masarykova 6365/108, 071 01 Michalovce, IČO: 36586498","35,40 € s DPH",19.11.2019,28.11.2019,platná, 681,potraviny,,"dodávateľ: Anton Demko, Špitálska 25, 071 01 Michalovce, IČO: 37316125","96,30 € s DPH",05.12.2023,19.12.2023,platná, 681,nákup DHIM,,"dodávateľ: HARD PLUS, spol. s r.o., Mojmírova 3, 071 01 Michalovce, prevádzka: Okružná 92A,MI, IČO: 36175684","1 624,00 € s DPH",19.12.2022,28.12.2022,platná, 681,internet,,"dodávateľ: HARD PLUS, spol. s r.o., Mojmírova 3, 071 01 Michalovce, IČO: 36175684","138,00 € s DPH",20.11.2019,28.11.2019,platná, 682,potraviny,,"dodávateľ: Anton Demko, Špitálska 25, 071 01 Michalovce, IČO: 37316125","619,04 € s DPH",05.12.2023,19.12.2023,platná, 682,materiál,,"dodávateľ: T-FORNAX s.r.o., Centrum II. 99/67, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 46870334","108,46 € s DPH",20.12.2022,03.01.2023,platná, 682,materiál,,"dodávateľ: HARD PLUS, spol. s r.o., Mojmírova 3, 071 01 Michalovce, IČO: 36175684","534,60 € s DPH",21.11.2019,28.11.2019,platná, 683,potraviny,,"dodávateľ: Anton Demko, Špitálska 25, 071 01 Michalovce, IČO: 37316125","506,21 € s DPH",05.12.2023,20.12.2023,platná, 683,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","97,90 € s DPH",20.12.2022,03.01.2023,platná, 683,služba,,"dodávateľ: HARD PLUS, spol. s r.o., Mojmírova 3, 071 01 Michalovce, IČO: 36175684","107,11 € s DPH",21.11.2019,28.11.2019,platná, 684,služba,,"dodávateľ: FAVS Ivan Drobňák, Nám. Osloboditeľov 15, Drevená dedina, IČO: 33884561","93,43 € s DPH",20.12.2022,03.01.2023,platná, 684,nákup DHIM,,"dodávateľ: HARD PLUS, spol. s r.o., Mojmírova 3, 071 01 Michalovce, IČO: 36175684","402,00 € s DPH",21.11.2019,28.11.2019,platná, 685,potraviny,,"dodávateľ: FIPEK s.r.o., 072 41 Remetské Hámre 85, IČO: 45987077","231,66 € s DPH",07.12.2023,20.12.2023,platná, 685,materiál,,"dodávateľ: TRIPARK s.r.o., Stavebniny STAVOMAT, Priemyselná 5813, 071 01 Michalovce, IČO: 36210340","81,60 € s DPH",20.12.2022,03.01.2023,platná, 685,materiál,,"dodávateľ: Peter Bajus PEI - TERM, Severná 8, 071 01 Michalovce, IČO: 43190201","95,95 € s DPH",22.11.2019,28.11.2019,platná, 686,potraviny,,"dodávateľ: FIPEK s.r.o., 072 41 Remetské Hámre 85, IČO: 45897077","130,01 € s DPH",07.12.2023,20.12.2023,platná, 686,materiál,,"dodávateľ: MIPA MI, s.r.o., Stavbárov 3, 071 01 Michalovce, IČO: 52696871","25,28 € s DPH",20.12.2022,03.01.2023,platná, 686,materiál,,"dodávateľ: Ing. Ľudovít Paulina MIPA, Stavbárov 3, 071 01 Michalovce, IČO: 32687699","59,58 € s DPH",22.11.2019,28.11.2019,platná, 687,materiál,,"dodávateľ: Ing. Ľuboslav Vasiľ ARCUS - BALIACE MATERIÁLY, Verbovčík 131/21, 071 01 Michalovce, IČO: 32678568","765,77 € s DPH",07.12.2023,20.12.2023,platná, 687,servis výťahu,,"dodávateľ: Pneavy s.r.o., Užhorodská 72, 071 01 Michalovce, IČO: 44006055","472,74 € s DPH",20.12.2022,03.01.2023,platná, 687,materiál,,"dodávateľ: Žák spol. s r.o., Námestie Osloboditeľov 66, 071 01 Michalovce, IČO: 36581666","153,87 € s DPH",22.11.2019,28.11.2019,platná, 688,preprava žiakov,,"dodávateľ: CZAP TRANS s.r.o., Kúpeľná 486/1, 079 01 Veľké Kapušany, IČO: 52194230","142,56 € s DPH",07.12.2023,20.12.2023,platná, 688,stavebné práce,,"dodávateľ: Turčík Jozef, 094 07 Vyšná Sitnica, IČO: 41580371","1 948,10 € s DPH",20.12.2022,03.01.2023,platná, 688,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","294,06 € s DPH",22.11.2019,28.11.2019,platná, 689,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","9,59 € s DPH",07.12.2023,20.12.2023,platná, 689,stavebné práce,,"dodávateľ: Turčík Jozef, 094 07 Vyšná Sitnica, IČO: 41580371","2 805,90 € s DPH",20.12.2022,28.12.2022,platná, 689,potraviny,,"dodávateľ: LABAŠ s.r.o., Textilná 1, 040 12 Košice, IČO: 36183181","387,08 € s DPH",22.11.2019,28.11.2019,platná, 69,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","160,26 € s DPH",06.02.2024,29.02.2024,platná, 69,internet,,"dodávateľ: HARD PLUS, spol. s r. o., Mojmírova 3, 071 01 Michalovce, prevádzka: Okružná 92A, IČO: 36175684","138,00 € s DPH",13.02.2023,28.02.2023,platná, 69,DHIM,,"dodávateľ: NAY a.s.,, Tuhovská 15, 830 06 Bratislava, IČO: 35739487","342,77 € s DPH",11.02.2022,18.02.2022,platná, 69,telekomunikačné služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","9,59 € s DPH",14.04.2021,16.04.2021,platná, 69,plyn,,"dodávateľ: Spojená škola internátna, Školská 10, 071 01 Michalovce, IČO: 17080789","958,34 € s DPH",14.02.2020,18.02.2020,platná, 690,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","30,12 € s DPH",07.12.2023,20.12.2023,platná, 690,potraviny,,"dodávateľ: Mgr. Janette Sotáková - TOP TORTY, Severná 3594/12, 071 01 Michalovce, IČO: 40006557","81,00 € s DPH",21.12.2022,03.01.2023,platná, 690,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","139,83 € s DPH",22.11.2019,28.11.2019,platná, 691,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","47,66 € s DPH",07.12.2023,20.12.2023,platná, 691,nákup DHIM,,"dodávateľ: NAY a.s.,, Tuhovská 15, 830 06 Bratislava, IČO: 35739487","329,14 € s DPH",21.12.2022,21.12.2022,platná, 691,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","60,54 € s DPH",22.11.2019,28.11.2019,platná, 692,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","34,33 € s DPH",07.12.2023,20.12.2023,platná, 692,materiál,,"dodávateľ: MIPA MI, s.r.o., Stavbárov 3, 071 01 Michalovce, IČO: 52696871","55,82 € s DPH",22.12.2022,03.01.2023,platná, 692,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","19,44 € s DPH",22.11.2019,28.11.2019,platná, 693,materiál na opravu a údržbu,,"dodávateľ: Peter Bajus PEI-TERM, Severná 8, 071 01 Michalovce, IČO: 43190201","125,34 € s DPH",08.12.2023,20.12.2023,platná, 693,nákup DHIM,,"dodávateľ: NK-PLUS s.r.o., Vajanského 65, 071 01 Michalovce, IČO: 46407260","354,00 € s DPH",22.12.2022,03.01.2023,platná, 693,materiál,,"dodávateľ: ARCUS baliace materiály, Ing. Ľuboslav Vasiľ, Verbovčík 21, 071 01 Michalovce, IČO: 32678568","581,36 € s DPH",22.11.2019,28.11.2019,platná, 694,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","9,59 € s DPH",08.12.2023,20.12.2023,platná, 694,služba,,"dodávateľ: LIPA s.r.o.-registrovaný sociálny podnik, Nám. osloboditeľov 10, 071 01 Michalovce, IČO: 47634308","226,80 € s DPH",22.12.2022,28.12.2022,platná, 694,materiál,,"dodávateľ: INTERIÉR INVEST, s.r.o., Kukučínova 23, 040 01 Košice - Juh, prevádzka: KOBERCE.sk, Vajanského 65, Michalovce, IČO: 36190381","82,56 € s DPH",22.11.2019,28.11.2019,platná, 695,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","32,88 € s DPH",08.12.2023,20.12.2023,platná, 695,služba,,"dodávateľ: LIPA s.r.o.-registrovaný sociálny podnik, Nám. osloboditeľov 10, 071 01 Michalovce, IČO: 47634308","165,60 € s DPH",22.12.2022,03.01.2023,platná, 695,služba,,"dodávateľ: Gastroservis MM, s.r.o., Hurbanova 6, 040 01 Košice, IČO: 46531483","4 838,44 € s DPH",22.11.2019,28.11.2019,platná, 696,potraviny,,"dodávateľ: Anna Balogová Zelenina V.A.M., 072 37 Lastomír 397, IČO: 31964753","490,40 € s DPH",08.12.2023,20.12.2023,platná, 696,výpočtová technika,,"dodávateľ: HARD PLUS, spol. s r.o., Mojmírova 3, 071 01 Michalovce, prevádzka: Okružná 92A,MI, IČO: 36175684","1 996,20 € s DPH",22.12.2022,03.01.2023,platná, 696,materiál,,"dodávateľ: INKATHERM, s.r.o., Fr. Kráľa 12, 071 01 Michalovce, IČO: 36596639","305,77 € s DPH",22.11.2019,28.11.2019,platná, 697,materiál na odborný výcvik,,"dodávateľ: GULAROS, s.r.o., 086 46 Hankovce 45, IČO: 50581546","199,94 € s DPH",22.12.2022,03.01.2023,platná, 697,služba,,"dodávateľ: KALAJ Róbert SKLENÁRSTVO, Jilemnického 40, 071 01 Michalovce, prevádzka: Farská 7, Michalovce, IČO: 43837905","276,48 € s DPH",26.11.2019,28.11.2019,platná, 698,revízia a oprava výťahu,,"dodávateľ: Dušan Hinďoš pneuservis a výťahy, Užhorodská 72, 071 01 Michalovce, IČO: 10711953","884,30 € s DPH",11.12.2023,20.12.2023,platná, 698,potraviny,,"dodávateľ: FIPEK s.r.o., 072 41 Remetské Hámre 85, IČO: 45897077","594,12 € s DPH",28.12.2022,03.01.2023,platná, 698,služba,,"dodávateľ: KALAJ Róbert SKLENÁRSTVO, Jilemnického 40, 071 01 Michalovce, prevádzka: Farská 7, Michalovce, IČO: 43837905","297,18 € s DPH",26.11.2019,28.11.2019,platná, 699,služba,,"dodávateľ: HARD PLUS, spol. s r.o., Mojmírova 3, prevádzka: Okružná 92A, Michalovce, IČO: 36175684","180,00 € s DPH",11.12.2023,20.12.2023,platná, 699,potraviny,,"dodávateľ: FIPEK s.r.o., 072 41 Remetské Hámre 85, IČO: 45897077","7,85 € s DPH",28.12.2022,05.01.2023,platná, 699,služba-prepravné,,"dodávateľ: AutoComLine s.r.o., Salezianov 4, 071 01 Michalovce, IČO: 51751666","999,00 € s DPH",26.11.2019,28.11.2019,platná, 7,penalizačná faktúra,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","440,34 € s DPH",12.01.2024,05.02.2024,platná, 7,energetické služby,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","8 312,55 € s DPH",10.01.2023,31.01.2023,platná, 7,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","168,40 € s DPH",14.01.2022,24.01.2022,platná, 7,el.energia,,"dodávateľ: SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava, IČO: 36807702","-801,67 € s DPH",14.04.2021,28.04.2021,platná, 7,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","35,05 € s DPH",08.02.2021,22.02.2021,platná, 7,el. energia,,"dodávateľ: SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava, IČO: 36807702","-320,10 € s DPH",16.07.2020,30.07.2020,platná, 7,energia,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","8 312,55 € s DPH",13.01.2020,07.02.2020,platná, 7,,,,,,,platná, 7/2024-zálohová fa,obraz,,"dodávateľ: Europosters s.r.o., Hlavní 4, 25207 Štěchovice, IČO: 05040418","49,00 € s DPH",04.03.2024,11.03.2024,platná, 70,služba,,"dodávateľ: Slovenská legálna metrológia, n.o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 37954521","198,00 € s DPH",06.02.2024,15.03.2024,platná, 70,oprava sociálnych zariadení,,"dodávateľ: Štefan Harvila, Hankovce 131, 067 12 Hankovce, IČO: 37371649","11 857,56 € s DPH",13.02.2023,06.03.2023,platná, 70,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","152,41 € s DPH",11.02.2022,25.02.2022,platná, 70,telekomunikačné služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","30,40 € s DPH",14.04.2021,16.04.2021,platná, 70,potraviny,,"dodávateľ: Anna Balogová Zelenina V.A.M., 072 37 Lastomír 397, IČO: 31964753","790,97 € s DPH",17.02.2020,18.02.2020,platná, 700,výpočtová technika,,"dodávateľ: HARD PLUS, spol. s r.o., Mojmírova 3, prevádzka: Okružná 92A, Michalovce, IČO: 36175684","476,04 € s DPH",11.12.2023,20.12.2023,platná, 700,potraviny,,"dodávateľ: Anton Demko, Špitálska 25, 071 01 Michalovce, IČO: 37316125","420,76 € s DPH",28.12.2022,05.01.2023,platná, 700,služba - prepravné,,"dodávateľ: AutoComLine s.r.o., Salezianov 4, 071 01 Michalovce, IČO: 51751666","228,40 € s DPH",26.11.2019,28.11.2019,platná, 701,kancelárske potreby,,"dodávateľ: MIPA MI, s.r.o., Stavbárov 3, 071 01 Michalovce, IČO: 52696871","108,73 € s DPH",11.12.2023,20.12.2023,platná, 701,potraviny,,"dodávateľ: Anton Demko, Špitálska 25, 071 01 Michalovce, IČO: 37316125","452,11 € s DPH",28.12.2022,03.01.2023,platná, 701,materiál,,"dodávateľ: Tomaš ČALOVKA - KOVEX, Sklad 1, Pekárenská 4, 071 01 Michalovce, IČO: 17302781","68,43 € s DPH",26.11.2019,28.11.2019,platná, 702,tonery,,"dodávateľ: HARD PLUS, spol. s r.o., Mojmírova 3, prevádzka: Okružná 92A, Michalovce, IČO: 36175684","833,40 € s DPH",11.12.2023,20.12.2023,platná, 702,potraviny,,"dodávateľ: Anton Demko, Špitálska 25, 071 01 Michalovce, IČO: 37316125","92,02 € s DPH",28.12.2022,05.01.2023,platná, 702,materiál,,"dodávateľ: PRAKTIK TEXTIL s.r.o., Zlievarenská 1, 917 02 Trnava, prevádzka: Mirová 271, 072 22 Strážske, IČO: 44491191","2 125,44 € s DPH",26.11.2019,28.11.2019,platná, 703,PHL,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832","171,74 € s DPH",11.12.2023,05.01.2024,platná, 703,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","35,88 € s DPH",28.12.2022,09.01.2023,platná, 703,materiál,,"dodávateľ: ARCUS baliace materiály, Ing. Ľuboslav Vasiľ, Verbovčík 21, 071 01 Michalovce, IČO: 32678568","143,44 € s DPH",26.11.2019,28.11.2019,platná, 704,potraviny,,"dodávateľ: Anna Balogová Zelenina V.A.M., 072 37 Lastomír 397, IČO: 31964753","378,00 € s DPH",12.12.2023,20.12.2023,platná, 704,pravidelná údržba výťahu,,"dodávateľ: Hinďošová Ľudmila, Ing., Užhorodská 72, 071 01 Michalovce, IČO: 17304008","112,00 € s DPH",28.12.2022,09.01.2023,platná, 704,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","188,74 € s DPH",28.11.2019,20.12.2019,platná, 705,elektrická energia,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","3 087,97 € s DPH",12.12.2023,20.12.2023,platná, 705,materiál,,"dodávateľ: Peter Bajus PEI - TERM, Severná 8, 071 01 Michalovce, IČO: 43190201","151,85 € s DPH",28.12.2022,09.01.2023,platná, 705,potraviny,,"dodávateľ: CVDS spol. s r. o., Nábr. Sv. Cyrila 47, 971 01 Prievidza, IČO: 3629","60,28 € s DPH",28.11.2019,20.12.2019,platná, 706,elektrická energia,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","2 718,41 € s DPH",12.12.2023,20.12.2023,platná, 706,materiál,,"dodávateľ: Ing. Ľuboslav Vasiľ - ARCUS baliace materiály, Verbovčík 21, 071 01 Michalovce, IČO: 32678568","44,52 € s DPH",28.12.2022,09.01.2023,platná, 706,potraviny,,"dodávateľ: CVDS spol. s r. o., Nábr. Sv. Cyrila 47, 971 01 Prievidza, IČO: 36294934","45,65 € s DPH",28.11.2019,20.12.2019,platná, 707,materiál,,"dodávateľ: TRIPARK s.r.o., Priemyselná 5813, Stavebniny STAVOMAT, 071 01 Michalovce, IČO: 36210340","33,84 € s DPH",14.12.2023,20.12.2023,platná, 707,vodné a stočné,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","757,06 € s DPH",28.12.2022,09.01.2023,platná, 707,materiál,,"dodávateľ: MI holding s.r.o., Sama Chalupku 20F, 071 01 Michalovce, IČO: 51745020","60,84 € s DPH",28.11.2019,30.11.2019,platná, 708,členské r.2023,,"dodávateľ: Aregala Slovensko - kuchári bez hraníc, Jána Poničana 6115/9, 841 08 Bratislava - m.č. Devínska Nová Ves, IČO: 50404717","100,00 € s DPH",18.12.2023,20.12.2023,platná, 708,predplatné,,"dodávateľ: Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124","9,96 € s DPH",29.12.2022,29.12.2022,platná, 708,materiál,,"dodávateľ: Ing. Peter Kločanka - MULTI šport, J. Švermu 1344/1, 071 01 Michalovce, IČO: 43309844","27,00 € s DPH",28.11.2019,30.11.2019,platná, 709,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","239,95 € s DPH",01.12.2023,22.12.2023,platná, 709,pracovné odevy,,"dodávateľ: Anna Berciková Výdajňa zdrav. potrieb a pomôcok \"Nádej\" s.r.o., Nám. osloboditeľov 1, 071 01 Michalovce, IČO: 50599950","390,40 € s DPH",29.12.2022,05.01.2023,platná, 709,materiál,,"dodávateľ: Gabriel Záhorčák KARLO, A. Hrehovčíka 1, 071 01 Michalovce, IČO: 32687168","145,13 € s DPH",28.11.2019,30.11.2019,platná, 71,materiál,,"dodávateľ: TRIPARK s.r.o., Priemyselná 5813, Stavebniny STAVOMAT, 071 01 Michalovce, IČO: 36210340","148,06 € s DPH",07.02.2024,29.02.2024,platná, 71,potraviny,,"dodávateľ: CVDS spol. s r.o., Nábr. Sv. Cyrila 47, 971 01 Prievidza, IČO: 36294934","32,51 € s DPH",13.02.2023,06.03.2023,platná, 71,potraviny,,"dodávateľ: CVDS spol. s r. o., Nábr. Sv. Cyrila 47, 971 01 Prievidza, IČO: 36294934","40,36 € s DPH",14.02.2022,25.02.2022,platná, 71,materiál,,"dodávateľ: Peter Bajus PEI - TERM, Severná 8, 071 01 Michalovce, IČO: 43190201","19,85 € s DPH",14.04.2021,16.04.2021,platná, 71,potraviny,,"dodávateľ: Anna Balogová Zelenina V.A.M., 072 37 Lastomír 397, IČO: 31964753","1 667,38 € s DPH",17.02.2020,21.02.2020,platná, 710,služba,,"dodávateľ: Minet Slovakia s.r.o., Masarykova 6365/108, 071 01 Michalovce, IČO: 36586498","66,00 € s DPH",04.12.2023,20.12.2023,platná, 710,potraviny,,"dodávateľ: FIPEK s.r.o., 072 41 Remetské Hámre 85, IČO: 45897077","156,42 € s DPH",29.12.2022,09.01.2023,platná, 710,materiál,,"dodávateľ: Jana Šimonová, Sklenárska 6533/12, 071 01 Michalovce, IČO: 35454393","443,00 € s DPH",29.11.2019,30.11.2019,platná, 711,služba,,"dodávateľ: osobnyudaj.sk, s.r.o., DUETT Business Residence, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice, IČO: 50528041","58,80 € s DPH",04.12.2023,20.12.2023,platná, 711,potraviny,,"dodávateľ: FIPEK s.r.o., 072 41 Remetské Hámre 85, IČO: 45897077","50,80 € s DPH",29.12.2022,09.01.2023,platná, 711,služba-preprava,,"dodávateľ: CZAP TRANS s.r.o., POH 51/83, 079 01 Veľké Kapušany, IČO: Kúpeľná 486/1, 079 01 Veľké Kapušany","44,00 € s DPH",30.11.2019,20.12.2019,platná, 712,materiál,,"dodávateľ: Ing. Ľuboslav Vasiľ ARCUS - BALIACE MATERIÁLY, Verbovčík 131/21, 071 01 Michalovce, IČO: 32678568","370,80 € s DPH",04.12.2023,22.12.2023,platná, 712,služba,,"dodávateľ: Royal Business Corporation s.r.o., Mlynská 27, 040 01 Košice, IČO: 45391611","67,20 € s DPH",03.01.2023,16.01.2023,platná, 712,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","148,22 € s DPH",30.11.2019,20.12.2019,platná, 713,zemný plyn,,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","69,00 € s DPH",04.12.2023,22.12.2023,platná, 713,materiál,,"dodávateľ: PPG Deco Slovakia, s.r.o., Priemyselná 5813, 071 01 Michalovce, IČO: 31633200","35,52 € s DPH",04.01.2023,16.01.2023,platná, 713,materiál,,"dodávateľ: Ing. Ján Hadžala JNA, Pri Sýpke 1218/15, 071 01 Michalovce, IČO: 37315129","58,32 € s DPH",02.12.2019,30.12.2019,platná, 714,energetické služby,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","8 312,55 € s DPH",05.12.2023,22.12.2023,platná, 714,služba,,"dodávateľ: ESPIK Group s.r.o., 065 43 Orlov 133, IČO: 46754768","50,40 € s DPH",04.01.2023,16.01.2023,platná, 714,materiál,,"dodávateľ: ARCUS baliace materiály, Ing. Ľuboslav Vasiľ, Verbovčík 21, 071 01 Michalovce, IČO: 32678568","116,10 € s DPH",03.12.2019,20.12.2019,platná, 715,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","87,38 € s DPH",05.12.2023,28.12.2023,platná, 715,služba,,"dodávateľ: RAINBOW ONE s.r.o., Štefánikova 12, 071 01 Michalovce, IČO: 43988971","459,35 € s DPH",04.01.2023,16.01.2023,platná, 715,predplatné,,"dodávateľ: PARENTES, s.r.o., Kremnická 26, 851 01 Bratislava 5, IČO: 47895993","11,25 € s DPH",03.12.2019,20.12.2019,platná, 716,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","37,16 € s DPH",05.12.2023,28.12.2023,platná, 716,potraviny,,"dodávateľ: Anna Balogová Zelenina V.A.M., 072 37 Lastomír 397, IČO: 31964753","170,01 € s DPH",04.01.2023,16.01.2023,platná, 716,služba,,"dodávateľ: RAINBOW ONE s.r.o., Štefánikova 12, 071 01 Michalovce, IČO: 43988971","298,55 € s DPH",03.12.2019,20.12.2019,platná, 717,služba,,"dodávateľ: ROYAL business corporation s.r.o., Mlynská 27, 040 01 Košice, IČO: 45391611","67,20 € s DPH",06.12.2023,22.12.2023,platná, 717,potraviny,,"dodávateľ: Anna Balogová Zelenina V.A.M., 072 37 Lastomír 397, IČO: 31964753","175,01 € s DPH",04.01.2023,16.01.2023,platná, 717,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","64,39 € s DPH",03.12.2019,20.12.2019,platná, 718,potraviny,,"dodávateľ: CVDS s.r.o., Nábr. sv. Cyrila 47, 971 01 Prievidza, IČO: 36294934","126,32 € s DPH",07.12.2023,28.12.2023,platná, 718,potraviny,,"dodávateľ: Anna Balogová Zelenina V.A.M., 072 37 Lastomír 397, IČO: 31964753","1 092,24 € s DPH",04.01.2023,16.01.2023,platná, 718,potraviny,,"dodávateľ: FIPEK s.r.o., 072 41 Remetské Hámre 85, IČO: 45897077","207,91 € s DPH",04.12.2019,20.12.2019,platná, 719,potraviny,,"dodávateľ: CVDS s.r.o., Nábr. sv. Cyrila 47, 971 01 Prievidza, IČO: 36294934","57,32 € s DPH",07.12.2023,28.12.2023,platná, 719,potraviny,,"dodávateľ: Anna Balogová Zelenina V.A.M., 072 37 Lastomír 397, IČO: 31964753","813,42 € s DPH",04.01.2023,16.01.2023,platná, 719,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","15,84 € s DPH",04.12.2019,20.12.2019,platná, 72,služba,,"dodávateľ: ESPIK Group s.r.o., 065 43 Orlov 133, IČO: 46754768","52,20 € s DPH",07.02.2024,29.02.2024,platná, 72,potraviny,,"dodávateľ: CVDS spol. s r.o., Nábr. Sv. Cyrila 47, 971 01 Prievidza, IČO: 36294934","249,66 € s DPH",13.02.2023,06.03.2023,platná, 72,potraviny,,"dodávateľ: CVDS spol. s r. o., Nábr. Sv. Cyrila 47, 971 01 Prievidza, IČO: 36294934","28,06 € s DPH",14.02.2022,25.02.2022,platná, 72,zabezpečenie PZS,,"dodávateľ: PZS SM - Práca a zdravie, s.r.o., Saleziánov 1284/8, 071 01 Michalovce, IČO: 36828661","99,40 € s DPH",14.04.2021,16.04.2021,platná, 72,potraviny,,"dodávateľ: Anton Demko, Špitálska 25, 071 01 Michalovce, IČO: 37316125","540,20 € s DPH",18.02.2020,21.02.2020,platná, 720,materiál,,"dodávateľ: Ing. Ľuboslav Vasiľ ARCUS - BALIACE MATERIÁLY, Verbovčík 131/21, 071 01 Michalovce, IČO: 32678568","348,36 € s DPH",07.12.2023,15.12.2023,platná, 720,vodné a stočné,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","788,77 € s DPH",09.01.2023,20.01.2023,platná, 720,potraviny,,"dodávateľ: Zelenina V.A.M, 072 37 Lastomír 397, IČO: 31964753","2 303,01 € s DPH",04.12.2019,20.12.2019,platná, 721,reklamné a propagačné služby,,"dodávateľ: LIPA s.r.o. - registrovaný sociálny podnik, Nám. osloboditeľov 10, 071 01 Michalovce, IČO: 47634308","818,40 € s DPH",07.12.2023,27.12.2023,platná, 721,materiál,,"dodávateľ: OKAY Slovakia, spol. s r.o., Černyševského 1287/10, 851 01 Bratislava, IČO: 35825979","174,90 € s DPH",10.01.2023,10.01.2023,platná, 721,materiál,,"dodávateľ: Žák spol. s r.o., Námestie Osloboditeľov 66, 071 01 Michalovce, IČO: 36581666","100,00 € s DPH",04.12.2019,20.12.2019,platná, 722,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","26,68 € s DPH",10.01.2023,23.01.2023,platná, 722,materiál,,"dodávateľ: PPG - Deco Slovakia, s.r.o., Sad SNP 667/10, Žilina, prevádzka: Dom Farieb, Priemyselná 5813, Michalovce, IČO: 31633200","9,70 € s DPH",06.12.2019,10.01.2020,platná, 723,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","121,24 € s DPH",08.12.2023,29.12.2023,platná, 723,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","9,59 € s DPH",10.01.2023,23.01.2023,platná, 723,potraviny,,"dodávateľ: FIPEK s.r.o., 072 41 Remetské Hámre 85, IČO: 45897077","798,07 € s DPH",06.12.2019,10.01.2020,platná, 724,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","233,74 € s DPH",08.12.2023,29.12.2023,platná, 724,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","33,19 € s DPH",10.01.2023,23.01.2023,platná, 724,potraviny,,"dodávateľ: FIPEK s.r.o., 072 41 Remetské Hámre 85, IČO: 45897077","46,33 € s DPH",04.12.2019,20.12.2019,platná, 725,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","169,28 € s DPH",08.12.2023,29.12.2023,platná, 725,služba,,"dodávateľ: PZS SM - Práca a zdravie, s.r.o., Saleziánov 1284/8, 071 01 Michalovce, IČO: 36828661","91,00 € s DPH",10.01.2023,23.01.2023,platná, 726,materiál na odborný výcvik,,"dodávateľ: GULAROS, s.r.o., 086 46 Hankovce 45, IČO: 50581546","247,95 € s DPH",08.12.2023,22.12.2023,platná, 726,potraviny,,"dodávateľ: Anton Demko, Špitálska 25, 071 01 Michalovce, IČO: 37316125","604,97 € s DPH",10.01.2023,23.01.2023,platná, 726,potraviny,,"dodávateľ: Zelenina V.A.M, 072 37 Lastomír 397, IČO: 31964753","249,62 € s DPH",06.12.2019,30.12.2019,platná, 727,služba,,"dodávateľ: osobnyudaj-WB, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice, IČO: 52695352","144,00 € s DPH",08.12.2023,28.12.2023,platná, 727,PHL,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832","100,85 € s DPH",10.01.2023,15.02.2023,platná, 727,služba,,"dodávateľ: PRO-ART, s.r.o., Popradská 58,040 11 Košice - mestská časť Západ, IČO: 36853682","96,00 € s DPH",09.12.2019,10.01.2020,platná, 728,balík vzdelávacích programov,,"dodávateľ: Labtech s.r.o., Szakkayho 40/1, 040 01 Košice-Sever, IČO: 47010746","4 660,00 € s DPH",11.12.2023,22.12.2023,platná, 728,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","9,59 € s DPH",11.01.2023,23.01.2023,platná, 728,služba,,"dodávateľ: ESPIK Group s.r.o., IČO: 46754768","76,80 € s DPH",09.12.2019,30.12.2019,platná, 729,reštauračný systém,,"dodávateľ: Labtech s.r.o., Szakkayho 40/1, 040 01 Košice-Sever, IČO: 47010746","3 499,00 € s DPH",11.12.2023,22.12.2023,platná, 729,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","41,81 € s DPH",11.01.2023,23.01.2023,platná, 73,služba,,"dodávateľ: ROYAL business corporation s.r.o., Mlynská 27, 040 01 Košice, IČO: 45391611","100,80 € s DPH",07.02.2024,29.02.2024,platná, 73,potraviny,,"dodávateľ: CVDS spol. s r.o., Nábr. Sv. Cyrila 47, 971 01 Prievidza, IČO: 36294934","29,81 € s DPH",13.02.2023,06.03.2023,platná, 73,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","106,31 € s DPH",15.02.2022,25.02.2022,platná, 73,zemný plyn,,"dodávateľ: Spojená škola internátna, Školská 10, 071 01 Michalovce, IČO: 17080789","647,31 € s DPH",14.04.2021,16.04.2021,platná, 73,materiál,,"dodávateľ: Anna Bercíková Výdajňa zdrav. potrieb a pomôcok \"Nádej\" s.r.o., Nám. osloboditeľov 1, 071 01 Michalovce, IČO: 50599950","47,86 € s DPH",18.02.2020,21.02.2020,platná, 730,internet,,"dodávateľ: HARD PLUS, spol. s r.o., Mojmírova 3, prevádzka: Okružná 92A, Michalovce, IČO: 36175684","138,00 € s DPH",11.12.2023,22.12.2023,platná, 730,potraviny,,"dodávateľ: Anna Balogová Zelenina V.A.M., 072 37 Lastomír 397, IČO: 31964753","525,26 € s DPH",11.01.2023,23.01.2023,platná, 730,služba,,"dodávateľ: PZS SM - Práca a zdravie, s.r.o., Saleziánov 1284/8, 071 01 Michalovce, IČO: 36828661","141,40 € s DPH",09.12.2019,10.01.2020,platná, 731,služba,,"dodávateľ: Inštalacentrum, s.r.o., P.O.Hviezdoslava 3661, 071 01 Michalovce, IČO: 44695292","169,20 € s DPH",12.12.2023,28.12.2023,platná, 731,el.energia,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","3 336,26 € s DPH",23.01.2023,06.02.2023,platná, 731,materiál,,"dodávateľ: Tirpák Vladimír - VATI, Veľkoobchod elektro, Zeleninárska 4, 071 01 Michalovce, IČO: 35452722","343,22 € s DPH",09.12.2019,30.12.2019,platná, 732,inventár - kuchyňa,,"dodávateľ: Praktik Textil s.r.o., Zlievarenská/1, 917 02 Trnava, pobočka: Mierova 271, 072 22 Strážske, IČO: 44491191","839,52 € s DPH",12.12.2023,20.12.2023,platná, 732,elektrina,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","2 552,42 € s DPH",17.01.2023,23.01.2023,platná, 732,materiál,,"dodávateľ: Ing. Ľudovít Paulina MIPA, Stavbárov 3, 071 01 Michalovce, IČO: 32687699","285,43 € s DPH",09.12.2019,30.12.2019,platná, 733,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","80,81 € s DPH",13.12.2023,29.12.2023,platná, 733,služba-preprava,,"dodávateľ: AutoComLine s.r.o., Salezianov 4, 071 01 Michalovce, IČO: 51751666","19,20 € s DPH",09.12.2019,30.12.2019,platná, 734,preprava žiakov,,"dodávateľ: SCHOLZ - Autodoprava, Jána Hollého 699/57, 071 01 Michalovce, IČO: 40036596","280,32 € s DPH",14.12.2023,29.12.2023,platná, 734,PHL,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832","92,94 € s DPH",09.12.2019,20.12.2019,platná, 735,materiál,,"dodávateľ: BaB SK s.r.o., Gorazdova 3, 071 01 Michalovce, IČO: 36802352","147,50 € s DPH",14.12.2023,28.12.2023,platná, 735,vodné a stočné,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","882,78 € s DPH",09.12.2019,30.12.2019,platná, 736,kancelárske potreby,,"dodávateľ: MIPA MI, s.r.o., Stavbárov 3, 071 01 Michalovce, IČO: 52696871","77,99 € s DPH",14.12.2023,29.12.2023,platná, 736,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","48,36 € s DPH",12.12.2019,10.01.2020,platná, 737,materiál,,"dodávateľ: Peter Bajus PEI-TERM, Severná 8, 071 01 Michalovce, IČO: 43190201","222,73 € s DPH",14.12.2023,28.12.2023,platná, 737,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","42,06 € s DPH",12.12.2019,10.01.2020,platná, 738,kancelárske potreby,,"dodávateľ: LUKACEK s.r.o., Močarianska 10, 071 01 Michalovce, IČO: 36586218","33,95 € s DPH",14.12.2023,29.12.2023,platná, 738,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","35,24 € s DPH",12.12.2019,10.01.2020,platná, 739,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","34,25 € s DPH",14.12.2023,29.12.2023,platná, 739,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","36,07 € s DPH",12.12.2019,10.01.2020,platná, 74,potlač tričiek - projekt,,"dodávateľ: LIPA s.r.o. - registrovaný sociálny podnik, Nám. osloboditeľov 10, 071 01 Michalovce, IČO: 47634308","1 200,00 € s DPH",08.02.2024,04.03.2024,platná, 74,predplatné časopisu,,"dodávateľ: Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo, Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava, IČO: 35908718","35,00 € s DPH",14.02.2023,13.03.2023,platná, 74,čistiace prostriedky,,"dodávateľ: EUROGASTROP, s.r.o., Čergovská 7002/10, 080 01 Prešov, prevádzka: Slovenská 1, 082 12 Kapušany, IČO: 44137761","313,92 € s DPH",17.02.2022,25.02.2022,platná, 74,vodné a stočné,,"dodávateľ: Spojená škola internátna, Školská 10, 071 01 Michalovce, IČO: 17080789","44,59 € s DPH",14.04.2021,16.04.2021,platná, 74,materiál,,"dodávateľ: Peter Bajus PEI - TERM, Severná 8, 071 01 Michalovce, IČO: 43190201","139,08 € s DPH",19.02.2020,21.02.2020,platná, 740,materiál,,"dodávateľ: Ing. Milan Luteran, S. H. Vajanského 2369/2, 071 01 Michalovce, prevádzka: Výroba kľúčov, Drevená dedina, Michalovce, IČO: 10711465","33,80 € s DPH",15.12.2023,29.12.2023,platná, 740,energia,,"dodávateľ: SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava, IČO: 36807702","231,18 € s DPH",12.12.2019,10.01.2020,platná, 741,služba,,"dodávateľ: BOZPO-W s.r.o., Orgovánová 967/37, 079 01 Veľké Kapušany, IČO: 51712407","420,00 € s DPH",15.12.2023,29.12.2023,platná, 741,energia,,"dodávateľ: SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava, IČO: 36807702","36,15 € s DPH",12.12.2019,10.01.2020,platná, 742,služba,,"dodávateľ: Ivan Drobňák FAVS, Mirka Nešpora 4, 071 01 Michalovce, IČO: 33884561","49,59 € s DPH",15.12.2023,29.12.2023,platná, 742,materiál,,"dodávateľ: INKATHERM, s.r.o., Fr. Kráľa 12, 071 01 Michalovce, IČO: 36596639","48,95 € s DPH",12.12.2019,10.01.2020,platná, 743,stavebné práce,,"dodávateľ: Jozef Turčík, 094 07 Vyšná Sitnica 79, IČO: 41580371","6 672,80 € s DPH",15.12.2023,29.12.2023,platná, 743,materiál,,"dodávateľ: Ing. Peter Balint - 3trade, Močarianska 3, 071 01 Michalovce, IČO: 40035859","7,97 € s DPH",12.12.2019,10.01.2020,platná, 744,materiál,,"dodávateľ: Ing. Ľuboslav Vasiľ ARCUS - BALIACE MATERIÁLY, Verbovčík 131/21, 071 01 Michalovce, IČO: 32678568","262,86 € s DPH",15.12.2023,29.12.2023,platná, 744,materiál,,"dodávateľ: KOSTREJ, s.r.o., Vajanského 65, 071 01 Michalovce, IČO: 36746410","220,00 € s DPH",12.12.2019,10.01.2020,platná, 745,materiál,,"dodávateľ: Ing. Ľuboslav Vasiľ ARCUS - BALIACE MATERIÁLY, Verbovčík 131/21, 071 01 Michalovce, IČO: 32678568","470,58 € s DPH",15.12.2023,29.12.2023,platná, 745,potraviny,,"dodávateľ: Anton Demko, Špitálska 25, 071 01 Michalovce, IČO: 37316125","876,32 € s DPH",13.12.2019,10.01.2020,platná, 746,reklamné služby,,"dodávateľ: LIPA s.r.o. - registrovaný sociálny podnik, Nám. osloboditeľov 10, 071 01 Michalovce, IČO: 47634308","419,40 € s DPH",15.12.2023,29.12.2023,platná, 746,potraviny,,"dodávateľ: Anton Demko, Špitálska 25, 071 01 Michalovce, IČO: 37316125","153,54 € s DPH",13.12.2019,10.01.2020,platná, 747,oprava,,"dodávateľ: Alexander Zálešák, 072 11 Iňačovce 211, IČO: 46322931","1 420,00 € s DPH",15.12.2023,29.12.2023,platná, 747,potraviny,,"dodávateľ: Anton Demko, Špitálska 25, 071 01 Michalovce, IČO: 37316125","1 175,91 € s DPH",13.12.2019,10.01.2020,platná, 748,športové potreby na súťaž,,"dodávateľ: Ing. Peter Kločanka - MULTI šport, Jána Jessenia 1195/2, 071 01 Michalovce, IČO: 43309844","381,00 € s DPH",18.12.2023,29.12.2023,platná, 748,potraviny,,"dodávateľ: Anton Demko, Špitálska 25, 071 01 Michalovce, IČO: 37316125","708,37 € s DPH",13.12.2019,10.01.2020,platná, 749,potraviny,,"dodávateľ: Anna Balogová Zelenina V.A.M., 072 37 Lastomír 397, IČO: 31964753","375,21 € s DPH",18.12.2023,28.12.2023,platná, 749,potraviny,,"dodávateľ: Zelenina V.A.M., 072 37 Lastomír 397, IČO: 31964753","741,68 € s DPH",13.12.2019,08.01.2020,platná, 75,teleskopická hliníková stena,,"dodávateľ: LIPA s.r.o. - registrovaný sociálny podnik, Nám. osloboditeľov 10, 071 01 Michalovce, IČO: 47634308","448,80 € s DPH",08.02.2024,04.03.2024,platná, 75,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","214,41 € s DPH",15.02.2023,06.03.2023,platná, 75,potraviny,,"dodávateľ: MI holding s.r.o., Sama Chalupku 20F, 071 01 Michalovce, IČO: 51745020","98,27 € s DPH",18.02.2022,25.02.2022,platná, 75,vodné a stočné,,"dodávateľ: Spojená škola internátna, Školská 10, 071 01 Michalovce, IČO: 17080789","127,54 € s DPH",14.04.2021,16.04.2021,platná, 750,potraviny,,"dodávateľ: Anna Balogová Zelenina V.A.M., 072 37 Lastomír 397, IČO: 31964753","40,27 € s DPH",18.12.2023,28.12.2023,platná, 750,potraviny,,"dodávateľ: Anton Demko, Špitálska 25, 071 01 Michalovce, IČO: 37316125","58,32 € s DPH",13.12.2019,08.01.2020,platná, 751,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","65,65 € s DPH",19.12.2023,29.12.2023,platná, 751,potraviny,,"dodávateľ: Zelenina V.A.M, 072 37 Lastomír 397, IČO: 31964753","834,47 € s DPH",06.12.2019,10.01.2020,platná, 752,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","183,30 € s DPH",19.12.2023,29.12.2023,platná, 752,služba,,"dodávateľ: Beáta Piľová Kaderníctvo, 072 13 Senné 126, IČO: 40123821","600,00 € s DPH",13.12.2019,10.01.2020,platná, 753,služba,,"dodávateľ: Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce, Partizánska 55, 071 01 Michalovce, IČO: 00186490","240,00 € s DPH",19.12.2023,29.12.2023,platná, 753,materiál,,"dodávateľ: ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica, IČO: 31331131","70,18 € s DPH",16.12.2019,10.01.2020,platná, 754,rozšírenie kamerového systému,,"dodávateľ: HARD PLUS, spol. s r.o., Mojmírova 3, prevádzka: Okružná 92A, Michalovce, IČO: 36175684","841,80 € s DPH",20.12.2023,27.12.2023,platná, 754,energia,,"dodávateľ: Spojená škola internátna, Školská 10, 071 01 Michalovce, IČO: 17080789","620,09 € s DPH",16.12.2019,10.01.2020,platná, 755,rozšírenie wifi siete,,"dodávateľ: HARD PLUS, spol. s r.o., Mojmírova 3, prevádzka: Okružná 92A, Michalovce, IČO: 36175684","2 829,60 € s DPH",20.12.2023,27.12.2023,platná, 755,energia,,"dodávateľ: Spojená škola internátna, Školská 10, 071 01 Michalovce, IČO: 17080789","98,40 € s DPH",16.12.2019,10.01.2020,platná, 756,materiál,,"dodávateľ: Michal Kuliňák, Tehliarska 31, 071 01 Michalovce, IČO: 33885753","44,06 € s DPH",21.12.2023,29.12.2023,platná, 756,potraviny,,"dodávateľ: Zelenina V.A.M, 072 37 Lastomír 397, IČO: 31964753","1 933,08 € s DPH",18.12.2019,13.01.2020,platná, 757,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","52,06 € s DPH",22.12.2023,05.01.2024,platná, 757,služba,,"dodávateľ: Slovenská obchodná spoločnosť MI, s.r.o., Leningradská 3502/7, 071 01 Michalovce, IČO: 36201677","171,69 € s DPH",03.12.2019,10.01.2020,platná, 758,potraviny,,"dodávateľ: Anton Demko, Špitálska 25, 071 01 Michalovce, IČO: 37316125","525,32 € s DPH",22.12.2023,05.01.2024,platná, 758,potraviny,,"dodávateľ: CVDS spol. s r. o., Nábr. Sv. Cyrila 47, 971 01 Prievidza, IČO: 36294934","291,67 € s DPH",03.12.2019,10.01.2020,platná, 759,potraviny,,"dodávateľ: Anton Demko, Špitálska 25, 071 01 Michalovce, IČO: 37316125","485,63 € s DPH",22.12.2023,05.01.2024,platná, 759,služba,,"dodávateľ: Royal Business Corporation s.r.o., Mlynská 27, 040 01 Košice, IČO: 45391611","67,20 € s DPH",03.12.2019,10.01.2020,platná, 76,čistiace prostriedky,,"dodávateľ: Ing. Ľuboslav Vasiľ ARCUS - BALIACE MATERIÁLY, Verbovčík 131/21, 071 01 Michalovce, IČO: 32678568","323,88 € s DPH",09.02.2024,29.02.2024,platná, 76,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","376,03 € s DPH",17.02.2023,21.03.2023,platná, 76,služba,,"dodávateľ: ESPIK Group s.r.o., 065 43 Orlov 133, IČO: 46754768","31,20 € s DPH",28.02.2022,07.03.2022,platná, 76,el.energia,,"dodávateľ: Spojená škola internátna, Školská 10, 071 01 Michalovce, IČO: 17080789","94,59 € s DPH",14.04.2021,16.04.2021,platná, 76,služba,,"dodávateľ: Osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice, IČO: 50528041","58,80 € s DPH",04.02.2020,27.02.2020,platná, 760,potraviny,,"dodávateľ: Mgr. Janette Sotáková, TOP TORTY, Severná 3594/12, 071 01 Michalovce, IČO: 40006557","166,61 € s DPH",22.12.2023,05.01.2024,platná, 760,zemný plyn,,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","87,00 € s DPH",03.12.2019,17.01.2020,platná, 761,služba,,"dodávateľ: HARD PLUS, spol. s r.o., Mojmírova 3, prevádzka: Okružná 92A, Michalovce, IČO: 36175684","2 340,00 € s DPH",22.12.2023,05.01.2024,platná, 761,služba,,"dodávateľ: LIPA s. r. o., Nám. osloboditeľov 10, 071 01 Michalovce, IČO: 47634308","500,00 € s DPH",04.12.2019,10.01.2020,platná, 762,tonery,,"dodávateľ: HARD PLUS, spol. s r.o., Mojmírova 3, prevádzka: Okružná 92A, Michalovce, IČO: 36175684","81,60 € s DPH",22.12.2023,05.01.2024,platná, 762,služba,,"dodávateľ: LIPA s. r. o., Nám. osloboditeľov 10, 071 01 Michalovce, IČO: 47634308","297,36 € s DPH",04.12.2019,10.01.2020,platná, 763,materiál,,"dodávateľ: HARD PLUS, spol. s r.o., Mojmírova 3, prevádzka: Okružná 92A, Michalovce, IČO: 36175684","296,86 € s DPH",22.12.2023,05.01.2024,platná, 763,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","310,76 € s DPH",04.12.2019,10.01.2020,platná, 764,potraviny,,"dodávateľ: Anton Demko, Špitálska 25, 071 01 Michalovce, IČO: 37316125","72,78 € s DPH",22.12.2023,05.01.2024,platná, 764,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","133,25 € s DPH",06.12.2019,10.01.2020,platná, 765,potraviny,,"dodávateľ: Anna Balogová Zelenina V.A.M., 072 37 Lastomír 397, IČO: 31964753","1 322,43 € s DPH",04.01.2024,12.01.2024,platná, 765,služba,,"dodávateľ: RENOMA s.r.o. Michalovce, A. Kmeťa 4, 071 01 Michalovce, IČO: 36580465","54,00 € s DPH",06.12.2019,10.01.2020,platná, 766,potraviny,,"dodávateľ: Anna Balogová Zelenina V.A.M., 072 37 Lastomír 397, IČO: 31964753","1 076,93 € s DPH",04.01.2024,12.01.2024,platná, 766,služba,,"dodávateľ: Osobnyudaj.sk-WB s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice - Staré Mesto, IČO: 52695352","144,00 € s DPH",09.12.2019,10.01.2020,platná, 767,potraviny,,"dodávateľ: Anna Balogová Zelenina V.A.M., 072 37 Lastomír 397, IČO: 31964753","109,54 € s DPH",04.01.2024,12.01.2024,platná, 768,mesačný paušál,,"dodávateľ: HARD PLUS, spol. s r.o., Mojmírova 3, prevádzka: Okružná 92A, Michalovce, IČO: 36175684","180,00 € s DPH",05.01.2024,19.01.2024,platná, 768,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","328,86 € s DPH",09.12.2019,10.01.2020,platná, 769,služba,,"dodávateľ: ROYAL business corporation s.r.o., Mlynská 27, 040 01 Košice, IČO: 45391611","67,20 € s DPH",05.01.2024,19.01.2024,platná, 769,materiál,,"dodávateľ: Ing. Peter Kločanka - MULTI šport, J. Švermu 1344/1, 071 01 Michalovce, IČO: 43309844","95,21 € s DPH",09.12.2019,10.01.2020,platná, 77,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","293,48 € s DPH",09.02.2024,15.03.2024,platná, 77,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","224,52 € s DPH",21.02.2023,28.03.2023,platná, 77,kancelárske potreby,,"dodávateľ: MIPA MI, s.r.o., Stavbárov 3, 071 01 Michalovce, IČO: 52696871","43,75 € s DPH",28.02.2022,07.03.2022,platná, 77,internetové služby,,"dodávateľ: Minet Slovakia s.r.o., Masarykova 6365/108, 071 01 Michalovce, IČO: 36586498","35,40 € s DPH",08.04.2021,22.04.2021,platná, 77,plyn,,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","53,00 € s DPH",05.02.2020,27.02.2020,platná, 770,potraviny,,"dodávateľ: Anna Balogová Zelenina V.A.M., 072 37 Lastomír 397, IČO: 31964753","505,18 € s DPH",05.01.2024,12.01.2024,platná, 770,energia,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","8 692,57 € s DPH",09.12.2019,10.01.2020,platná, 771,potraviny,,"dodávateľ: FIPEK s.r.o., 072 41 Remetské Hámre 85, IČO: 45897077","27,49 € s DPH",08.01.2024,19.01.2024,platná, 771,IM,,"dodávateľ: EUROGASTROP, s.r.o., Čergovská 7002/10, 080 01 Prešov, IČO: 44137761","6 696,00 € s DPH",10.12.2019,10.01.2020,platná, 772,potraviny,,"dodávateľ: FIPEK s.r.o., 072 41 Remetské Hámre 85, IČO: 45897077","157,50 € s DPH",08.01.2024,19.01.2024,platná, 772,materiál,,"dodávateľ: ANJEL - metrový textil, spol. s r. o., Nám. Osloboditeľov 20, 040 01 Košice, IČO: 36585271","298,35 € s DPH",12.12.2019,10.01.2020,platná, 773,potraviny,,"dodávateľ: FIPEK s.r.o., 072 41 Remetské Hámre 85, IČO: 45897077","26,64 € s DPH",08.01.2024,19.01.2024,platná, 773,služba,,"dodávateľ: HARD PLUS, spol. s r.o., Mojmírova 3, 071 01 Michalovce, IČO: 36175684","138,00 € s DPH",12.12.2019,10.01.2020,platná, 774,potraviny,,"dodávateľ: FIPEK s.r.o., 072 41 Remetské Hámre 85, IČO: 45897077","799,10 € s DPH",08.01.2024,19.01.2024,platná, 774,materiál,,"dodávateľ: Gabriel Záhorčák KARLO, A. Hrehovčíka 1, 071 01 Michalovce, IČO: 32687168","42,05 € s DPH",12.12.2019,10.01.2020,platná, 775,PHL,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832","124,79 € s DPH",08.01.2024,23.01.2024,platná, 775,služba-preprava,,"dodávateľ: TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o., Staničná 3, 071 01 Michalovce, IČO: 44792123","48,40 € s DPH",12.12.2019,10.01.2020,platná, 776,služba,,"dodávateľ: ESPIK Group s.r.o., 065 43 Orlov 133, IČO: 46754768","50,40 € s DPH",08.01.2024,19.01.2024,platná, 776,služba,,"dodávateľ: LIPA s. r. o., Nám. osloboditeľov 10, 071 01 Michalovce, IČO: 47634308","200,00 € s DPH",12.12.2019,10.01.2020,platná, 777,vodné a stočné,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","600,83 € s DPH",08.01.2024,23.01.2024,platná, 777,služba,,"dodávateľ: LIPA s. r. o., Nám. osloboditeľov 10, 071 01 Michalovce, IČO: 47634308","200,00 € s DPH",12.12.2019,10.01.2020,platná, 778,vodné a stočné,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","722,35 € s DPH",08.01.2024,25.01.2024,platná, 778,služba,,"dodávateľ: INŠTALACENTRUM s.r.o., P. O. Hviezdoslava 3661, Michalovce, IČO: 44695292","120,48 € s DPH",13.12.2019,10.01.2020,platná, 779,revízia zariadení,,"dodávateľ: Slovenská obchodná spoločnosť MI, s.r.o., Leningradská 3502/7, 071 01 Michalovce, IČO: 36201677","995,00 € s DPH",10.01.2024,19.01.2024,platná, 779,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","132,53 € s DPH",13.12.2019,10.01.2020,platná, 78,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","112,96 € s DPH",09.02.2024,15.03.2024,platná, 78,reklama a propagácia školy,,"dodávateľ: LIPA s.r.o. - registrovaný sociálny podnik, Nám. osloboditeľov 10, 071 01 Michalovce, IČO: 47634308","456,96 € s DPH",20.02.2023,13.03.2023,platná, 78,služba,,"dodávateľ: Lucián Ľonc, Nad Gichtou 361/31, IČO: 40113787","92,00 € s DPH",28.02.2022,07.03.2022,platná, 78,internetové služby,,"dodávateľ: HARD PLUS, spol. s r.o., Mojmírova 3, 071 01 Michalovce, prevádzka: Okružná 92A,MI, IČO: 36175684","138,00 € s DPH",08.04.2021,22.04.2021,platná, 78,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","81,58 € s DPH",07.02.2020,27.02.2020,platná, 780,služba,,"dodávateľ: PZS SM - Práca a zdravie, Saleziánov 1284/8, 071 01 Michalovce, IČO: 36828661","86,80 € s DPH",10.01.2024,19.01.2024,platná, 780,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","266,68 € s DPH",13.12.2019,17.01.2020,platná, 781,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","9,59 € s DPH",10.01.2024,19.01.2024,platná, 781,služba,,"dodávateľ: Minet Slovakia s.r.o., Masarykova 6365/108, 071 01 Michalovce, IČO: 36586498","35,40 € s DPH",17.12.2019,17.01.2020,platná, 782,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","46,96 € s DPH",10.01.2024,19.01.2024,platná, 782,materiál,,"dodávateľ: ARCUS baliace materiály, Ing. Ľuboslav Vasiľ, Verbovčík 21, 071 01 Michalovce, IČO: 32678568","81,24 € s DPH",18.12.2019,17.01.2020,platná, 783,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","40,97 € s DPH",10.01.2024,19.01.2024,platná, 783,materiál,,"dodávateľ: ARCUS baliace materiály, Ing. Ľuboslav Vasiľ, Verbovčík 21, 071 01 Michalovce, IČO: 32678568","72,37 € s DPH",18.12.2019,17.01.2020,platná, 784,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","34,33 € s DPH",10.01.2024,19.01.2024,platná, 784,materiál,,"dodávateľ: Alemat.cz, spol. s r. o., Světlogorská 2771/3, 390 05 Tábor, IČO: 28159233","248,00 € s DPH",18.12.2019,17.01.2020,platná, 785,potraviny,,"dodávateľ: Anna Balogová Zelenina V.A.M., 072 37 Lastomír 397, IČO: 31964753","869,56 € s DPH",10.01.2024,19.01.2024,platná, 785,služba,,"dodávateľ: Osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice, IČO: 50528041","58,80 € s DPH",18.12.2019,17.01.2020,platná, 786,potraviny,,"dodávateľ: Anton Demko, Špitálska 25, 071 01 Michalovce, IČO: 37316125","924,11 € s DPH",11.01.2024,19.01.2024,platná, 786,potraviny,,"dodávateľ: Zelenina V.A.M., 072 37 Lastomír 397, IČO: 31964753","348,49 € s DPH",18.12.2019,10.01.2020,platná, 787,služba,,"dodávateľ: RAINBOW ONE s.r.o., Gorazdova 3, 071 01 Michalovce, IČO: 43988971","396,36 € s DPH",11.01.2024,19.01.2024,platná, 787,potraviny,,"dodávateľ: Anton Demko, Špitálska 25, 071 01 Michalovce, IČO: 37316125","35,82 € s DPH",18.12.2019,10.01.2020,platná, 788,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","52,96 € s DPH",11.01.2024,19.01.2024,platná, 789,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","9,59 € s DPH",11.01.2024,19.01.2024,platná, 789,služba,,"dodávateľ: Dušan Hinďoš- pneuservis a výťahy, Užhorodská 72, 071 01 Michalovce, IČO: 10711953","196,00 € s DPH",18.12.2019,10.01.2020,platná, 79,oprava sociálnych zariadení,,"dodávateľ: Alexander Zálešák, 072 11 Iňačovce 211, IČO: 46322931","2 500,00 € s DPH",09.02.2024,29.02.2024,platná, 79,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","45,54 € s DPH",21.02.2023,20.03.2023,platná, 79,vodné a stočné,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","309,31 € s DPH",01.03.2022,14.03.2022,platná, 79,materiál na porevízne opravy,,"dodávateľ: Peter Rudáš, Čajkovského 18, Michalovce, IČO: 10712976","1 178,70 € s DPH",08.04.2021,22.04.2021,platná, 79,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","155,17 € s DPH",07.02.2020,27.02.2020,platná, 790,servis motorového vozidla,,"dodávateľ: Ing. Ľudmila Hinďošová, Užhorodská 72, 071 01 Michalovce, IČO: 17304008","99,22 € s DPH",11.01.2024,29.12.2023,platná, 790,potraviny,,"dodávateľ: Zelenina V.A.M., 072 37 Lastomír 397, IČO: 3196475","270,00 € s DPH",18.12.2019,10.01.2020,platná, 791,internet,,"dodávateľ: Minet Slovakia s.r.o., Masarykova 6365/108, 071 01 Michalovce, IČO: 36586498","79,00 € s DPH",12.01.2024,19.01.2024,platná, 791,materiál,,"dodávateľ: ZEKON a.s., Štefana Tučeka 23, 071 01 Michalovce, IČO: 31687814","493,40 € s DPH",18.12.2019,10.01.2020,platná, 792,softvér,,"dodávateľ: Junior Achievement Slovensko, n.o., Pribinova 4195/25, 811 09 Bratislava - Staré Mesto, IČO: 42166292","60,00 € s DPH",15.01.2024,19.01.2024,platná, 792,služba,,"dodávateľ: Hajer s.r.o, 076 74 Drahňov 147, IČO: 46905995","299,95 € s DPH",19.12.2019,10.01.2020,platná, 793,el.energia,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","2 536,70 € s DPH",16.01.2024,23.01.2024,platná, 793,služba,,"dodávateľ: FAVS Ivan Drobňák, Mirka Nešpora 4, prevádzka: Nám. Osloboditeľov 15, Michalovce, IČO: 33884561","151,35 € s DPH",19.12.2019,10.01.2020,platná, 794,el.energia,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","2 628,72 € s DPH",16.01.2024,23.01.2024,platná, 794,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","64,69 € s DPH",19.12.2019,17.01.2020,platná, 795,potraviny,,"dodávateľ: Anton Demko, Špitálska 25, 071 01 Michalovce, IČO: 37316125","341,89 € s DPH",19.12.2019,10.01.2020,platná, 796,materiál,,"dodávateľ: Helago-SK, s.r.o., Kosodrevinová 2, 821 07 Bratislava, IČO: 47479256","40,74 € s DPH",19.12.2019,10.01.2020,platná, 797,PHM,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832","111,08 € s DPH",19.12.2019,10.01.2020,platná, 798,materiál,,"dodávateľ: PPG - Deco Slovakia, s.r.o., Priemyselná 5813, 071 01 Michalovce, IČO: 31633200","59,20 € s DPH",20.12.2019,10.01.2020,platná, 799,HIM,,"dodávateľ: EUROGASTROP, s.r.o., Čergovská 7002/10, 080 01 Prešov, IČO: 44137761","4 995,60 € s DPH",20.12.2019,17.01.2020,platná, 8,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","295,37 € s DPH",12.01.2024,08.02.2024,platná, 8,potraviny,,"dodávateľ: LABAŠ s.r.o., Textilná 1, 040 01 Košice, IČO: 36183181","579,67 € s DPH",12.01.2023,06.02.2023,platná, 8,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","128,52 € s DPH",18.01.2022,24.01.2022,platná, 8,elektrická energia-dobropis,,"dodávateľ: SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava, IČO: 36807702","-590,26 € s DPH",19.05.2021,31.05.2021,platná, 8,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","30,23 € s DPH",08.02.2021,22.02.2021,platná, 8,el. energia,,"dodávateľ: SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava, IČO: 36807702","-662,69 € s DPH",16.07.2020,30.07.2020,platná, 8,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","91,51 € s DPH",14.01.2020,14.02.2020,platná, 8/2024-zálohová fa,on-line časopis,,"dodávateľ: Wolters Kluwer, Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 31348262","140,83 € s DPH",13.03.2024,25.03.2024,platná, 80,oprava plynových sporákov,,"dodávateľ: Slovenská obchodná spoločnosť MI, s.r.o., Leningradská 3502/7, 071 01 Michalovce, IČO: 36201677","155,25 € s DPH",14.02.2024,29.02.2024,platná, 80,oprava plynovej panvice,,"dodávateľ: EUROGASTROP, s.r.o., Čergovská 7002/10, Prešov, prevádzka: Slovenská 1,0 082 12 Kapušany, IČO: 44137761","158,40 € s DPH",22.02.2023,06.03.2023,platná, 80,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","208,25 € s DPH",01.03.2022,14.03.2022,platná, 80,služba,,"dodávateľ: Osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice, IČO: 50528041","58,80 € s DPH",08.04.2021,22.04.2021,platná, 80,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","54,89 € s DPH",07.02.2020,27.02.2020,platná, 80,oprava plynových sporákov,,dodávateľ: slovensá obchod,,,,platná, 800,vodné a stočné,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","939,19 € s DPH",20.12.2019,17.01.2020,platná, 801,vodné a stočné,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","562,43 € s DPH",20.12.2019,17.01.2020,platná, 802,služba,,"dodávateľ: Štefan Harvila, 067 12 Hankovce 131, IČO: 37371649","4 914,00 € s DPH",20.12.2019,17.01.2020,platná, 803,služba,,"dodávateľ: Beáta Piľová Kaderníctvo, 072 13 Senné 126, IČO: 40123821","200,00 € s DPH",20.12.2019,17.01.2020,platná, 804,materiál,,"dodávateľ: ELEKTROSPED, a.s., Pestovateľská 12, 821 04 Bratislava, IČO: 35765038","126,40 € s DPH",20.12.2019,22.01.2020,platná, 805,materiál,,"dodávateľ: INKATHERM, s.r.o., Fr. Kráľa 12, 071 01 Michalovce, IČO: 36596639","65,00 € s DPH",30.12.2019,22.01.2020,platná, 806,materiál,,"dodávateľ: Ing. Ľudovít Paulina MIPA, Stavbárov 3, 071 01 Michalovce, IČO: 32687699","144,66 € s DPH",30.12.2019,22.01.2020,platná, 807,materiál,,"dodávateľ: Ing. Ľudovít Paulina MIPA, Stavbárov 3, 071 01 Michalovce, IČO: 32687699","69,94 € s DPH",30.12.2019,22.01.2020,platná, 808,materiál,,"dodávateľ: Ing. Milan Luteran, Vajanského 2, Michalovce, prevádzka Drevená dedina, Michalovce, IČO: 10711465","84,01 € s DPH",30.12.2019,22.01.2020,platná, 809,potraviny,,"dodávateľ: FIPEK s.r.o., 072 41 Remetské Hámre 85, IČO: 45897077","93,89 € s DPH",08.01.2020,22.01.2020,platná, 81,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","48,16 € s DPH",14.02.2024,12.03.2024,platná, 81,kvety,,"dodávateľ: Agáta Seková, Vinné 459, prevádzka: KVETY-DARČEKY, Hollého 4, Michalovce, IČO: 37317288","50,00 € s DPH",23.02.2023,06.03.2023,platná, 81,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","99,37 € s DPH",01.03.2022,14.03.2022,platná, 81,energetické služby,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","8 312,55 € s DPH",08.04.2021,22.04.2021,platná, 81,služba,,"dodávateľ: HARD PLUS, spol. s r.o., Mojmírova 3, 071 01 Michalovce, prevádzka: S. Chalupku, Michalovce, IČO: 36175684","138,00 € s DPH",07.02.2020,27.02.2020,platná, 810,potraviny,,"dodávateľ: Zelenina V.A.M., 072 37 Lastomír 397, IČO: 31964753","91,42 € s DPH",08.01.2020,22.01.2020,platná, 811,potraviny,,"dodávateľ: Zelenina V.A.M., 072 37 Lastomír 397, IČO: 31964753","963,74 € s DPH",08.01.2020,22.01.2020,platná, 812,potraviny,,"dodávateľ: Zelenina V.A.M., 072 37 Lastomír 397, IČO: 31964753","709,17 € s DPH",08.01.2020,22.01.2020,platná, 813,materiál,,"dodávateľ: ARCUS baliace materiály, Ing. Ľuboslav Vasiľ, Verbovčík 21, 071 01 Michalovce, IČO: 32678568","113,88 € s DPH",08.01.2020,22.01.2020,platná, 814,služba,,"dodávateľ: RAINBOW ONE s.r.o., Hrnčiarska 18, 071 01 Michalovce, IČO: 43988971","205,06 € s DPH",08.01.2020,22.01.2020,platná, 815,potraviny,,"dodávateľ: Anton Demko, Špitálska 25, 071 01 Michalovce, IČO: 37316125","627,23 € s DPH",08.01.2020,22.01.2020,platná, 816,služba,,"dodávateľ: Royal Business Corporation s.r.o., Mlynská 27, 040 01 Košice, IČO: 45391611","67,20 € s DPH",08.01.2020,22.01.2020,platná, 817,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","11,39 € s DPH",08.01.2020,22.01.2020,platná, 818,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","44,56 € s DPH",08.01.2020,22.01.2020,platná, 819,materiál,,"dodávateľ: VATI Veľkoobchod elektroinštalačného materiálu, Zeleninárska 2, 071 01 Michalovce, IČO: 35452722","96,70 € s DPH",09.01.2020,22.01.2020,platná, 82,potraviny,,"dodávateľ: CVDS s.r.o., Nábr. sv. Cyrila 47, 971 01 Prievidza, IČO: 36294934","52,39 € s DPH",14.02.2024,23.02.2024,platná, 82,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","122,88 € s DPH",23.02.2023,13.03.2023,platná, 82,služba,,"dodávateľ: ESPIK Group s.r.o., 065 43 Orlov 133, IČO: 46754768","30,60 € s DPH",02.03.2022,14.03.2022,platná, 82,zemný plyn,,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","34,00 € s DPH",08.04.2021,22.04.2021,platná, 82,služba,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","8 312,55 € s DPH",07.02.2020,27.02.2020,platná, 820,služba,,"dodávateľ: ESPIK Group s.r.o., 065 43 Orlov 133, IČO: 46754768","57,60 € s DPH",09.01.2020,22.01.2020,platná, 821,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","11,39 € s DPH",09.01.2020,22.01.2020,platná, 822,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","44,84 € s DPH",09.01.2020,22.01.2020,platná, 823,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","44,18 € s DPH",09.01.2020,22.01.2020,platná, 824,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","35,24 € s DPH",09.01.2020,22.01.2020,platná, 825,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","30,85 € s DPH",09.01.2020,22.01.2020,platná, 826,PHL,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832","69,80 € s DPH",09.01.2020,22.01.2020,platná, 827,služba,,"dodávateľ: HARD PLUS, spol. s r.o., Mojmírova 3, 071 01 Michalovce, IČO: 36175684","128,93 € s DPH",10.01.2020,22.01.2020,platná, 828,potraviny,,"dodávateľ: Anton Demko, Špitálska 25, 071 01 Michalovce, IČO: 37316125","623,68 € s DPH",10.01.2020,22.01.2020,platná, 829,potraviny,,"dodávateľ: Anton Demko, Špitálska 25, 071 01 Michalovce, IČO: 37316125","675,96 € s DPH",10.01.2020,22.01.2020,platná, 83,potraviny,,"dodávateľ: CVDS s.r.o., Nábr. sv. Cyrila 47, 971 01 Prievidza, IČO: 36294934","98,78 € s DPH",14.02.2024,23.02.2024,platná, 83,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","41,05 € s DPH",24.02.2023,28.03.2023,platná, 83,služba,,"dodávateľ: RAINBOW ONE s.r.o., Štefánikova 12, 071 01 Michalovce, IČO: 43988971","160,15 € s DPH",02.03.2022,15.03.2022,platná, 83,služba-výmena rohoží,,"dodávateľ: Royal Business Corporation s.r.o., Mlynská 27, 040 01 Košice, IČO: 45391611","100,80 € s DPH",09.04.2021,22.04.2021,platná, 83,materiál,,"dodávateľ: ARCUS baliace materiály, Ing. Ľuboslav Vasiľ, Verbovčík 21, 071 01 Michalovce, IČO: 32678568","101,24 € s DPH",10.02.2020,10.03.2020,platná, 83,materiál,,"dodávateľ: ARCUS baliace materiály, Ing. Ľuboslav Vasiľ, Verbovčík 21, 071 01 Michalovce, IČO: 32678568","101,24 € s DPH",10.02.2020,27.02.2020,platná, 830,potraviny,,"dodávateľ: Anton Demko, Špitálska 25, 071 01 Michalovce, IČO: 37316125","68,82 € s DPH",10.01.2020,22.01.2020,platná, 831,potraviny,,"dodávateľ: FIPEK s.r.o., 072 41 Remetské Hámre 85, IČO: 45897077","20,59 € s DPH",10.01.2020,22.01.2020,platná, 832,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","36,17 € s DPH",13.01.2020,22.01.2020,platná, 833,materiál,,"dodávateľ: 4Home, a.s., Hvězdova 1073, 14000 Praha 4, IČO: 27465616","28,96 € s DPH",16.12.2019,22.01.2020,platná, 834,DHIM,,"dodávateľ: Peter Torma, Pražská 504/9, 040 11 Košice - Západ, IČO: 50213695","420,00 € s DPH",14.01.2020,22.01.2020,platná, 835,potraviny,,"dodávateľ: FIPEK s.r.o., 072 41 Remetské Hámre 85, IČO: 45897077","10,84 € s DPH",14.01.2020,22.01.2020,platná, 836,potraviny,,"dodávateľ: FIPEK s.r.o., 072 41 Remetské Hámre 85, IČO: 45897077","540,35 € s DPH",14.01.2020,22.01.2020,platná, 837,potraviny,,"dodávateľ: Zelenina V.A.M., 072 37 Lastomír 397, IČO: 31964753","1 468,02 € s DPH",15.01.2020,04.02.2020,platná, 838,el.energia,,"dodávateľ: Spojená škola internátna, Školská 10, 071 01 Michalovce, IČO: 17080789","88,36 € s DPH",15.01.2020,04.02.2020,platná, 839,zemný plyn,,"dodávateľ: Spojená škola internátna, Školská 10, 071 01 Michalovce, IČO: 17080789","708,69 € s DPH",15.01.2020,04.02.2020,platná, 84,tlač poštových poukážok,,"dodávateľ: Tlačiareň POLYGRAFIA, s.r.o., A. Kmeťa 4, 071 01 Michalovce, IČO: 54441161","75,00 € s DPH",15.02.2024,01.03.2024,platná, 84,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","159,24 € s DPH",24.02.2023,21.03.2023,platná, 84,služba,,"dodávateľ: PZS SM - Práca a zdravie, s.r.o., Saleziánov 1284/8, 071 01 Michalovce, IČO: 36828661","99,40 € s DPH",03.03.2022,15.03.2022,platná, 84,materiál,,"dodávateľ: TRIPARK s.r.o., Stavebniny STAVOMAT, Priemyselná 5813, 071 01 Michalovce, IČO: 36210340","69,73 € s DPH",12.04.2021,22.04.2021,platná, 84,služba,,"dodávateľ: Minet Slovakia s.r.o., Masarykova 6365/108, 071 01 Michalovce, IČO: 36586498","35,40 € s DPH",10.02.2020,27.02.2020,platná, 840,vodné a stočné,,"dodávateľ: Spojená škola internátna, Školská 10, 071 01 Michalovce, IČO: 17080789","217,38 € s DPH",15.01.2020,04.02.2020,platná, 841,služba,,"dodávateľ: PZS SM - Práca a zdravie, s.r.o., Salezianov 4, 071 01 Michalovce, IČO: 36828661","102,20 € s DPH",16.01.2020,04.02.2020,platná, 842,el.energia,,"dodávateľ: SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava, IČO: 36807702","138,50 € s DPH",16.01.2020,04.02.2020,platná, 843,potraviny,,"dodávateľ: TINA Michalovce, s.r. o., Vybuchanec 1045, prevádzka: Masarykova 64, Michalovce, IČO: 36573574","69,30 € s DPH",16.01.2020,04.02.2020,platná, 844,služba,,"dodávateľ: Hajer s.r.o, 076 74 Drahňov 147, IČO: 46905995","100,00 € s DPH",24.01.2020,21.02.2020,platná, 85,materiál na odborný výcvik,,"dodávateľ: GULAROS, s.r.o., 086 46 Hankovce 45, IČO: 50581546","267,48 € s DPH",15.02.2024,29.02.2024,platná, 85,potraviny,,"dodávateľ: LABAŠ s.r.o., Textilná 1, 040 01 Košice, IČO: 36183181","539,18 € s DPH",24.02.2023,20.03.2023,platná, 85,materiál,,"dodávateľ: BaB SK s.r.o., Gorazdova 3, 071 01 Michalovce, IČO: 36802352","420,95 € s DPH",03.03.2022,15.03.2022,platná, 85,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 341521","28,76 € s DPH",19.04.2021,22.04.2021,platná, 85,potraviny,,"dodávateľ: LABAŠ s.r.o., Textilná 1, 040 12 Košice, IČO: 36183181","360,72 € s DPH",12.02.2020,27.02.2020,platná, 86,kytica,,"dodávateľ: Agáta Seková, KVETY-DARČEKY, Vinné 459, prevádzka: Kvety-darčeky, Hollého 4, Michalovce, IČO: 37317288","20,00 € s DPH",15.02.2024,01.03.2024,platná, 86,vodné a stočné,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","1 108,73 € s DPH",24.02.2023,28.03.2023,platná, 86,materiál,,"dodávateľ: ARCUS baliace materiály, Ing. Ľuboslav Vasiľ, Verbovčík 21, 071 01 Michalovce, IČO: 32678568","578,81 € s DPH",03.03.2022,15.03.2022,platná, 86,nákup DHIM,,"dodávateľ: INTERIÉR INVEST, s.r.o., Kukučínova 23, 040 01 Košice, IČO: 36190381","465,01 € s DPH",22.04.2021,27.04.2021,platná, 86,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","349,11 € s DPH",14.02.2020,27.02.2020,platná, 87,potraviny,,"dodávateľ: TINA DM s.r.o., Vybuchanec 1045, 072 21 Nacina Ves, IČO: 52221067","139,50 € s DPH",16.02.2024,29.02.2024,platná, 87,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","55,54 € s DPH",27.02.2023,28.03.2023,platná, 87,potraviny,,"dodávateľ: FIPEK s.r.o., 072 41 Remetské Hámre 85, IČO: 45897077","26,66 € s DPH",04.03.2022,15.03.2022,platná, 87,materiál,,"dodávateľ: PPG - Deco Slovakia, s.r.o., Priemyselná 5813, 071 01 Michalovce, IČO: 31633200","79,78 € s DPH",22.04.2021,27.04.2021,platná, 87,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","93,68 € s DPH",17.02.2020,27.02.2020,platná, 87/2020,materiál,,"dodávateľ: MIPA MI, s.r.o., Stavbárov 3, 071 01 Michalovce, IČO: 52696871","42,62 € s DPH",11.05.2020,19.05.2020,platná, 88,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34134152199","146,35 € s DPH",16.02.2024,23.02.2024,platná, 88,materiál na OV,,"dodávateľ: ANJEL - metrový textil, s.r.o., Námestie osloboditeľov 20, 071 01 Michalovce, IČO: 36585271","79,48 € s DPH",01.03.2023,21.03.2023,platná, 88,potraviny,,"dodávateľ: FIPEK s.r.o., 072 41 Remetské Hámre 85, IČO: 45897077","528,75 € s DPH",04.03.2022,15.03.2022,platná, 88,materiál-elektroinštalácia,,"dodávateľ: Ing. Jozef Jenčík, Slovenská 2, 071 01 Michalovce, IČO: 41503210","783,56 € s DPH",22.04.2021,29.04.2021,platná, 88,potraviny,,"dodávateľ: CVDS spol. s r. o., Nábr. Sv. Cyrila 47, 971 01 Prievidza, IČO: 36294934","213,97 € s DPH",18.02.2020,18.03.2020,platná, 88,potraviny,,"dodávateľ: CVDS spol. s r. o., Nábr. Sv. Cyrila 47, 971 01 Prievidza, IČO: 36294934","213,97 € s DPH",18.02.2020,27.02.2020,platná, 89,materiál,,"dodávateľ: PPG Deco Slovakia, s.r.o., Priemyselná 5813, 071 01 Michalovce, IČO: 31633200","73,51 € s DPH",19.02.2024,08.03.2024,platná, 89,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","125,02 € s DPH",01.03.2023,28.03.2023,platná, 89,materiál,,"dodávateľ: TRIPARK s.r.o., Stavebniny STAVOMAT, Priemyselná 5813, 071 01 Michalovce, IČO: 36210340","77,23 € s DPH",04.03.2022,15.03.2022,platná, 89,servis automobilu,,"dodávateľ: RAKO car servis - Ing. Peter Rauch, Stavbárov 3, 071 01 Michalovce, IČO: 10708294","329,48 € s DPH",22.04.2021,27.04.2021,platná, 89,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","188,55 € s DPH",18.02.2020,28.02.2020,platná, 9,potraviny,,"dodávateľ: CVDS s.r.o., Nábr. sv. Cyrila 47, 971 01 Prievidza, IČO: 36294934","194,59 € s DPH",16.01.2024,12.02.2024,platná, 9,kozmetický materiál - OV,,"dodávateľ: LORIN, spol. s r.o., Ku Bratke 1, 934 05 Levice 5, IČO: 36535788","199,88 € s DPH",12.01.2023,06.02.2023,platná, 9,služba - internet,,"dodávateľ: HARD PLUS, spol. s r.o., Mojmírova 3, 071 01 Michalovce, prevádzka: Okružná 92A,MI, IČO: 36175684","138,00 € s DPH",18.01.2022,24.01.2022,platná, 9,elektrická energia - dobropis,,"dodávateľ: SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava, IČO: 36807702","-90,72 € s DPH",19.05.2021,31.05.2021,platná, 9,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","23,58 € s DPH",08.02.2021,22.02.2021,platná, 9,energia,,"dodávateľ: SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava, IČO: 36807702","-610,71 € s DPH",24.08.2020,27.08.2020,platná, 9,služba,,"dodávateľ: Osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice, IČO: 50528041","58,80 € s DPH",15.01.2020,14.02.2020,platná, 90,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","68,97 € s DPH",19.02.2024,15.03.2024,platná, 90,potraviny,,"dodávateľ: Anton Demko, Špitálska 25, 071 01 Michalovce, IČO: 37316125","45,18 € s DPH",01.03.2023,21.03.2023,platná, 90,potraviny,,"dodávateľ: FIPEK s.r.o., 072 41 Remetské Hámre 85, IČO: 45897077","52,32 € s DPH",04.03.2022,15.03.2022,platná, 90,materiál,,"dodávateľ: EUROGASTROP, s.r.o., Čergovská 7002/10, 080 01 Prešov, prevádzka: Slovenská 1, 082 12 Kapušany, IČO: 44137761","57,00 € s DPH",23.04.2021,27.04.2021,platná, 90,služba,,"dodávateľ: Slovenská legálna metrológia, n.o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 0037954521","112,80 € s DPH",19.02.2020,28.02.2020,platná, 91,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","100,76 € s DPH",19.02.2024,15.03.2024,platná, 91,potraviny,,"dodávateľ: Anton Demko, Špitálska 25, 071 01 Michalovce, IČO: 37316125","979,66 € s DPH",01.03.2023,21.03.2023,platná, 91,poznávací zájazd,,"dodávateľ: Cestovná kancelária FIFO, s.r.o., Teplická 43, 921 01 Piešťany, IČO: 31443770","6 800,00 € s DPH",07.03.2022,29.03.2022,platná, 91,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","46,50 € s DPH",23.04.2021,27.04.2021,platná, 91,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","83,63 € s DPH",19.02.2020,28.02.2020,platná, 91/2022,materiál,,"dodávateľ: PPG Deco Slovakia, s.r.o., Priemyselná 5813, Stavebniny STAVOMAT, 071 01 Michalovce, IČO: 31633200","42,01 € s DPH",16.05.2022,16.05.2022,platná, 92,potraviny,,"dodávateľ: MI holding s.r.o., Sama Chalupku 6296/20F, 071 01 Michalovce, IČO: 51745020","78,89 € s DPH",20.02.2024,15.03.2024,platná, 92,služba,,"dodávateľ: ESPIK Group s.r.o., 065 43 Orlov 133, IČO: 46754768","52,20 € s DPH",01.03.2023,28.03.2023,platná, 92,služba,,"dodávateľ: Slovenská legálna metrológia, n.o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 0037954521","601,56 € s DPH",07.03.2022,29.03.2022,platná, 92,materiál,,"dodávateľ: Vladimír Zajac Záhradníctvo, Masarykova 10, 071 01 Michalovce, IČO: 35455241","269,20 € s DPH",26.04.2021,27.04.2021,platná, 92,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","76,72 € s DPH",19.02.2020,28.02.2020,platná, 93,DHIM,,"dodávateľ: JAKS s.r.o., 090 42 Šarišský Štiavnik 68, IČO: 50734245","223,30 € s DPH",21.02.2024,04.03.2024,platná, 93,služba,,"dodávateľ: 29 Teaam s.r.o., 072 31 Klokočov 175, IČO: 50663640","300,00 € s DPH",02.03.2023,28.03.2023,platná, 93,potraviny,,"dodávateľ: Anton Demko, Špitálska 25, 071 01 Michalovce, IČO: 37316125","18,35 € s DPH",07.03.2022,29.03.2022,platná, 93,materiál,,"dodávateľ: Anna Bercíková Výdajňa zdrav. potrieb a pomôcok \"Nádej\" s.r.o., Nám. osloboditeľov 1, 071 01 Michalovce, IČO: 50599950","40,90 € s DPH",27.04.2021,30.04.2021,platná, 93,služba,,"dodávateľ: Ing. Jozef Jenčík, Slovenská 2, 071 01 Michalovce, IČO: 41503210","114,90 € s DPH",20.02.2020,28.02.2020,platná, 94,víťazné poháre na súťaž,,"dodávateľ: Ing. Peter Kločanka - MULTI šport, Jána Jessenia 1195/2, 071 01 Michalovce, IČO: 43309844","67,20 € s DPH",23.02.2024,11.03.2024,platná, 94,potraviny,,"dodávateľ: Anna Balogová Zelenina V.A.M., 072 37 Lastomír 397, IČO: 31964753","59,00 € s DPH",03.03.2023,21.03.2023,platná, 94,potraviny,,"dodávateľ: Anton Demko, Špitálska 25, 071 01 Michalovce, IČO: 37316125","226,92 € s DPH",07.03.2022,29.03.2022,platná, 94,potraviny,,"dodávateľ: Anna Balogová Zelenina V.A.M., 072 37 Lastomír 397, IČO: 31964753","152,27 € s DPH",28.04.2021,30.04.2021,platná, 94,materiál,,"dodávateľ: PPG - Deco Slovakia, s.r.o., Priemyselná 5813, 071 01 Michalovce, IČO: 31633200","18,85 € s DPH",20.02.2020,28.02.2020,platná, 95,potraviny,,"dodávateľ: FIPEK s.r.o., 072 41 Remetské Hámre 85, IČO: 45897077","58,92 € s DPH",23.02.2024,14.03.2024,platná, 95,potraviny,,"dodávateľ: Anna Balogová Zelenina V.A.M., 072 37 Lastomír 397, IČO: 31964753","1 494,37 € s DPH",03.03.2023,21.03.2023,platná, 95,potraviny,,"dodávateľ: Anton Demko, Špitálska 25, 071 01 Michalovce, IČO: 37316125","152,32 € s DPH",07.03.2022,29.03.2022,platná, 95,potraviny,,"dodávateľ: Ing. Ján Hadžala JNA, Pri Sýpke 1218/15, 071 01 Michalovce, IČO: 37315129","64,40 € s DPH",29.04.2021,30.04.2021,platná, 95,potraviny,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","53,92 € s DPH",21.02.2020,28.02.2020,platná, 96,potraviny,,"dodávateľ: FIPEK s.r.o., 072 41 Remetské Hámre 85, IČO: 45897077","101,65 € s DPH",23.02.2024,14.03.2024,platná, 96,materiál,,"dodávateľ: BaB SK s.r.o., Gorazdova 3, 071 01 Michalovce, IČO: 36802352","98,53 € s DPH",07.03.2023,21.03.2023,platná, 96,potraviny,,"dodávateľ: Anton Demko, Špitálska 25, 071 01 Michalovce, IČO: 37316125","717,25 € s DPH",07.03.2022,29.03.2022,platná, 96,členské rok 2021,,"dodávateľ: Slovenská barmanská asociácia, Brezová 14, 071 01 Michalovce, IČO: 30851092","60,00 € s DPH",30.04.2021,10.05.2021,platná, 96,služba-preprava,,"dodávateľ: M.K.-TRANS plus, s.r.o., Staničná 3, 071 01 Michalovce, IČO: 44436858","13 560,00 € s DPH",26.02.2020,28.02.2020,platná, 97,mesačný paušál,,"dodávateľ: HARD PLUS, spol. s r.o., Mojmírova 3, prevádzka: Okružná 92A, Michalovce, IČO: 36175684","180,00 € s DPH",04.03.2024,21.03.2024,platná, 97,materiál,,"dodávateľ: Ing. Ľuboslav Vasiľ ARCUS - BALIACE MATERIÁLY, Verbovčík 131/21, 071 01 Michalovce, IČO: 32678568","561,06 € s DPH",07.03.2023,21.03.2023,platná, 97,materiál,,"dodávateľ: PPG - Deco Slovakia, s.r.o., Priemyselná 5813, 071 01 Michalovce, IČO: 31633200","184,74 € s DPH",08.03.2022,29.03.2022,platná, 97,materiál,,"dodávateľ: Dovido s.r.o., Štiavnička 561, 976 81 Podbrezová, IČO: 52298434","80,34 € s DPH",30.04.2021,10.05.2021,platná, 97,služba,,"dodávateľ: ESPIK Group s.r.o., 065 43 Orlov 133, IČO: 46754768","22,80 € s DPH",27.02.2020,28.02.2020,platná, 98,vodné a stočné,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","947,66 € s DPH",04.03.2024,22.03.2024,platná, 98,materiál,,"dodávateľ: Ing. Ľuboslav Vasiľ ARCUS - BALIACE MATERIÁLY, Verbovčík 131/21, 071 01 Michalovce, IČO: 32678568","229,44 € s DPH",07.03.2023,21.03.2023,platná, 98,zemný plyn,,"dodávateľ: Spojená škola internátna, Školská 10, 071 01 Michalovce, IČO: 17080789","636,93 € s DPH",09.03.2022,29.03.2022,platná, 98,služba,,"dodávateľ: ESPIK Group s.r.o., 065 43 Orlov 133, IČO: 46754768","20,40 € s DPH",03.05.2021,10.05.2021,platná, 98,materiál,,"dodávateľ: ANJEL - metrový textil, spol. s r. o., Nám. Osloboditeľov 20, 040 01 Košice, IČO: 36585271","82,66 € s DPH",28.02.2020,28.02.2020,platná, 99,kancelárske potreby,,"dodávateľ: MIPA MI, s.r.o., Stavbárov 3, 071 01 Michalovce, IČO: 52696871","50,06 € s DPH",07.03.2023,21.03.2023,platná, 99,el.energia,,"dodávateľ: Spojená škola internátna, Školská 10, 071 01 Michalovce, IČO: 17080789","97,22 € s DPH",09.03.2022,29.03.2022,platná, 99,kancelárske vybavenie,,"dodávateľ: SOŠ drevárska, Filinského 7, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 42096642","6 535,60 € s DPH",05.05.2021,10.05.2021,platná, 99,materiál,,"dodávateľ: INTERIÉR INVEST, s.r.o., Kukučínova 23, 040 01 Košice - Juh, prevádzka: KOBERCE.sk, Vajanského 65, Michalovce, IČO: 36190381","99,20 € s DPH",28.02.2020,28.02.2020,platná, 9-zálohová fa,služba,,"dodávateľ: ESPIK Group s.r.o., 065 43 Orlov 133, IČO: 46754768","31,20 € s DPH",14.03.2024,25.03.2024,platná,