37/2019,1,Dodatok č. 1,prevzatie staveniska,,37/2019,"predávajúci: Stredná odborná škola, Učňovská 5, Košice - Šaca, IČO: 17050367, Ing. Peter Smolnický","zhotoviteľ: TRI H STAV, s.r.o., Opatovská cesta 41/1758, Košice - Vyšné Opátske, IČO: 46814019, Ing. Peter Hutník",,,11.11.2019,11.11.2019 -,11.11.2019,11.11.2019,platná,Dodatok č.1, 37/2019,37/2019,Zmluva o dielo č. 37/2019,"Stavba SOŠ Košice - Šaca - Maľba + náter dielní, podhľad stropov, rekonštrukcia spŕch",,,"objednávateľ: Stredná odborná škola, Učňovská 5, Košice - Šaca, IČO: 17050367, Ing. Peter Smolnický","zhotoviteľ: TRI H STAV, s.r.o., Opatovská cesta 41/1758, Košice - Vyšné Opátske, IČO: 46814019, Ing. Peter Hutník",,"66 313,10 € s DPH",11.11.2019,11.11.2019 -,11.11.2019,11.11.2019,platná,"Stavba SOŠ Košice - Šaca - Maľba + náter dielní, podhľad stropov, rekonštrukcia spŕch",