Stavebné práce,Výmena podlahových krytín v 6 učebniach školy,SOŠ obchodu a služieb Jána Bocatia Košice,11.02.2022,"Výzva na predkladanie cenovej ponuky , Príloha č.1 - Návrh uchádzača na plnenie kritéria , Príloha č.2 - Špecifikácia predmetu zákazky , Príloha č.3 - Návrh Zmluvy o dielo s prílohami , Príloha č.4 - Čestné vyhlásenie uchádzača , Príloha č.5 - Čestné vyhlásenie - Konflikt záujmov", Stavebné práce,Hygienický náter priestorov školy na Bocatiovej 1 a na pracoviskách odborného výcviku GASTRO a Kpt. Nálepku 19 Košice,SOŠ obchodu a služieb Jána Bocatia Košice,11.02.2022,"Výzva na predkladanie cenovej ponuky , Príloha č.1 - Návrh uchádzača na plnenie kritéria , Príloha č.2 - Špecifikácia predmetu zákazky , Príloha č.3 - Návrh Zmluvy o dielo s prílohami , Príloha č.4 - Čestné vyhlásenie uchádzača , Príloha č.5 - Čestné vyhlásenie - Konflikt záujmov", Stavebné práce,Oprava oplotenia areálu školy - 2. časť,SOŠ obchodu a služieb Jána Bocatia Košice,19.01.2022,"Výzva na predkladanie cenovej ponuky , Príloha č.1 - Návrh uchádzača na plnenie súťažných kritérií , Príloha č.2a - Krycí list Výkazu - výmeru , Príloha č.2b - Výkaz - výmer , Príloha č.3 - Návrh zmluvy o dielo , Príloha č.4 - Čestné vyhlásenie uchádzača , Príloha č.5 - Čestné vyhlásenie - konflikt záujmov", Tovary,Nákup AiO počítačov,SOŠ obchodu a služieb Jána Bocatia Košice,02.12.2021,"Výzva na predkladanie cenovej ponuky , Príloha č.1 - Cenová ponuka , Príloha č.2 - Čestné vyhlásenie uchádzača , Príloha č.3 - Čestné vyhlásenie - konflikt záujmov , Príloha č.4 - Návrh kúpnej zmluvy", Stavebné práce,"Oprava kanalizácie na pracovisku Kpt. Nálepku 19, Košice",SOŠ obchodu a služieb Jána Bocatia Košice,30.09.2021,"Výzva na predkladanie cenovej ponuky , Príloha č.1 - Návrh uchádzača na plnenie súťažných kritérií , Príloha č. 2a,b - Krycí list Výkazu - výmeru, Výkaz - výmer , Príloha č.3 - Zmluva o dielo - návrh , Príloha č.4 - Čestné vyhlásenie uchádzača , Príloha č.5 - Čestné vyhlásenie - Konflikt záujmov", Stavebné práce,"Oprava strechy priľahlých priestorov telocvične (šatní, sociálnych zariadení)",SOŠ obchodu a služieb Jána Bocatia Košice,22.04.2021,"Výzva na predkladanie cenovej ponuky , Príloha č.1 - Návrh uchádzača na plnenie súťažných kritérií , Príloha č. 2a - Krycí list Výkazu - výmeru , Príloha č.2b - Výkaz - výmer , Príloha č.3 - Čestné vyhlásenie uchádzača , Príloha č.4 - Čestné vyhlásenie - Konflikt záujmov , Príloha č.5 . Zmluva o dielo - návrh", Stavebné práce,Oznámenie o zrušení verejného obstarávania,SOŠ obchodu a služieb Jána Bocatia Košice,22.03.2021,Oznámenie o zrušení verejného obstarávania, Stavebné práce,"Oprava strechy priľahlých priestorov telocvične ( šatní, sociálnych zariadení)",SOŠ obchodu a služieb Jána Bocatia Košice,16.03.2021,"Výzva na predkladanie cenovej ponuky , Príloha č.1 - Návrh uchádzača na plnenie súťažných kritérií , Príloha č.2a - Krycí list Výkazu - výmeru , Príloha č.2b - Výkaz - výmer , Príloha č.3 - Čestné vyhlásenie uchádzača , Príloha č.4 - Čestné vyhlásenie - Konflikt záujmov , Príloha č.5 - Zmluva o dielo - návrh", Tovary,"Nákup notebookov, počítačov a projektorov",SOŠ obchodu a služieb Jána Bocatia Košice,05.03.2021,"Výzva na predkladanie ponuky , Príloha č.1 - Cenová ponuka , Príloha č.2 - Čestné vyhlásenie uchádzača , Príloha č.3 - Čestné vyhlásenie - konflikt záujmov , Príloha č.4 - Návrh zmluvy", Tovary,Nákup počítačov a projektorov,SOŠ obchodu a služieb Jána Bocatia Košice,27.11.2020,"Výzva na predkladanie ponuky , Príloha č.1 - Cenová ponuka , Príloha č.2 - Čestné vyhlásenie uchádzača , Príloha č.3 - Čestné vyhlásenie - konflikt záujmov , Príloha č.4 - Návrh zmluvy", Tovary,Nákup notebookov,SOŠ obchodu a služieb Jána Bocatia Košice,23.10.2020,"Výzva na predkladanie ponuky , Príloha č.1 - Cenová ponuka , Príloha č.2 - Čestné vyhlásenie uchádzača , Príloha č.3 - Čestné vyhlásenie - konflikt záujmov", Stavebné práce,"Zateplenie východnej časti budovy školy na Bocatiovej č.1, Košice",SOŠ obchodu a služieb Jána Bocatia Košice,24.06.2020,"Výzva na predkladanie ponuky , Príloha č.1 - Návrh uchádzača na plnenie kritérií , Príloha č.2a - Krycí list Výkazu - výmeru , Príloha č.2b - Výkaz - výmer , Príloha č.3 - Potvrdenie o obhliadke , Príloha č.4 - Zmluva o dielo - návrh , Príloha č.5 - Čestné vyhlásenie uchádzača , Príloha č.6 - Konflikt záujmov", Služby,Lyžiarsky výcvik 2020,SOŠ obchodu a služieb Jána Bocatia Košice,07.11.2019,"Výzva-Lyžiarsky výcvik 2020 , Príloha č.1 - Návrh na plnenie kritéríí , Príloha č.2 - Návrh zmluvných podmienok", Stavebné práce,Oprava sociálnych zariadení v telocvični školy,SOŠ obchodu a služieb Jána Bocatia Košice,13.08.2019,"Výzva na predkladanie ponuky , Príloha č.1 Formulár - cenová ponuka , Príloha č.2a Krycí list Výkazu- výmeru , Príloha č.2b Výkaz - výmer , Príloha č.3 Potvrdenie o obhliadke", Stavebné práce,"Oprava strechy priľahlých priestorov telocvične (šatní, sociálnych zariadení)",SOŠ obchodu a služieb Jána Bocatia Košice,,Výzva na predkladanie cenovej ponuky,