Služby,Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou jedálnych kupónov,SOŠ ekonomická SNV,19.06.2020,"Stravné , Výzva na predloženie ponuky , Prílohy 1,2,3", Stavebné práce,Výmena okien a dverí na budove školy a telocvične,SOŠ ekonomická SNV,22.05.2020,"Výzva , Výzva na predloženie ponuky , Výkaz výmer , Príloha č.2,4,5 , Vysvetlenie k výzve č.1 , Oznámenie o predĺžení lehoty na predkladanie ponúk , Príloha č.6 Mreže - technický výkres , Príloha č.7 Nákresy okien a dverí , Príloha č.8 Technická špecifikácia okien a dverí , Vysvetlenie k výzve č.2 , Oznámenie o výsledku - zrušenie",