Stavebné práce,"Dodávka a osadenie prvkov na fitnes park - workoutové ihrisko na SOŠ automobilovej v Košiciach",SOŠ automobilová Košice,08.10.2021,Vyzva, Služby,Lyžiarsky zájazd,SOŠ automobilová Košice,24.10.2019,"SOŠA 2019/124 , Príloha č.1 – Návrh na plnenie kritérií , Príloha č.2 – Návratka , Príloha č.3 – Čestné vyhlásenie uchádzača , Príloha č.4 – Čestné vyhlásenie „Konflikt záujmov“", Stavebné práce,Oprava chodníka pred vchodom do budovy školy,SOŠ automobilová Košice,10.03.2021,"Výzva na predkladanie cenových ponúk SOŠA 2021/16 , Príloha č.1 , Príloha č.2 , Príloha č.3 , Príloha č.4", Tovary,Nákup materiálno-technického zabezpečenia,SOŠ automobilová Košice,14.01.2021,"SOSA2021/2 , Príloha č.1 , Príloha č.2 , Príloha č.3 , Príloha č.4", Služby,Dezinfekcia školy,SOŠ automobilová Košice,13.01.2021,"SOSA2021/1 , Príloha č.1 , Príloha č.2 , Príloha č.3 , Príloha č.4", Stavebné práce,Oprava fasády a balkónov,SOŠ automobilová Košice,23.08.2019,"Výzva č.s.2019/96 , Opis predmetu zákazky , Návratka , Čestné vyhlásenie", Tovary,Kancelársky nábytok,SOŠ automobilová Košice,27.05.2019,"Výzva na predkladanie ponúk , Príloha č. 1 , Príloha č. 2 , Príloha č. 3", Tovary,Nákup materiálno-technického zabezpečenia,SOŠ automobilová Košice,11.12.2020,"SOŠA 2020/87 , Príloha č.1 , Príloha č.2 , Príloha č.3 , Príloha č.4", Tovary,Nákup výpočtovej techniky k projektu č. 312011AGX4,SOŠ automobilová Košice,20.11.2020,"2020/83 , Príloha č.1 , Príloha č.2 , Príloha č.3 , Príloha č.4", Tovary,Nákup výpočtovej techniky k projektu č. 312011AGX4,SOŠ automobilová Košice,26.10.2020,"2020/83 , Príloha č.1 , Príloha č.2 , Príloha č.3 , Príloha č.4", Stavebné práce,Oprava podláh v priestoroch školy,SOŠ automobilová Košice,01.07.2020,"Výzva na predkladanie cenových ponúk , Príloha č.1 , Príloha č.2 , Príloha č.3 , Príloha č.4",