2021/1211,lampa do projektora,,"dodávateľ: Projector services s.r.o., Dúhová 6 04442 Rozhanovce, IČO: 50443330","105,00 € s DPH",10.09.2021,06.10.2021,platná, 2021/1212,"tonery (TRS,NOP,HEF)",2021/5,"dodávateľ: GREAT TONER s.r.o., Nová Doba 502/11 02743 Nižná, IČO: 44986653","128,40 € s DPH",10.09.2021,06.10.2021,platná, 2021/1213,výmena CO2 fľaše,,"dodávateľ: MESSER Tatragas spol.s r.o., Chalupkova 9 81944 Bratislava 1, IČO: 00685852","25,92 € s DPH",13.09.2021,06.10.2021,platná, 2021/1214,"vod, stoč SOŠA(18.06.21 - 09.09.21)",2021/6,"dodávateľ: Vychodosl.vodár.spoločnosť. a.s., Komenského 50 04248 Košice, IČO: 36570460","172,04 € s DPH",16.09.2021,06.10.2021,platná, 2021/1215,nájom rohoží (16.08.21 - 12.09.21),2020/20,"dodávateľ: Lindstrom, Orešianska 3 91701 Trnava, IČO: 35742364","50,96 € s DPH",17.09.2021,06.10.2021,platná, 2021/1216,"prístroj na vodu - výdajník s držiakom na poháre(Jarm, Bielocerk)",,"dodávateľ: VODASERVIS.SK- VAMATO, Duchnovičovo námestie 3951 08001 Prešov, IČO: 46733868","1 081,00 € s DPH",21.09.2021,06.10.2021,platná, 2021/1217,registrácia na webe Gold packet (7.9.21 - 7.9.22),2021/15,"dodávateľ: euroFIRM SK, s.r.o., Račianska 88B 83102 Bratislava - Nové mesto, IČO: 53794991","250,00 € s DPH",21.09.2021,06.10.2021,platná, 2021/1218,"lekár prehl za 8/21(RIm, CAZ, MAL, KOJ)",,"dodávateľ: Ergomed Poliklinika, s.r.o., Moldavská cesta 21/A 04001 Košice, IČO: 36751103","238,80 € s DPH",21.09.2021,06.10.2021,platná, 2021/1219,refakt TUV za 08/21 Bielocerk,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort, prev Košice, Einsteinova 25 85101 Bratislava, IČO: 46782532","5,93 € s DPH",23.09.2021,06.10.2021,platná, 2021/1197,refakt TUV za 07/21 Bielocerk,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort, prev Košice, Einsteinova 25 85101 Bratislava, IČO: 46782532","2,96 € s DPH",25.08.2021,05.10.2021,platná, 2021/1198,Prakt personalistika aug. 21,,"dodávateľ: RAABE, Heydukova 12 - 14 81108 Bratislava, IČO: 35908718","42,95 € s DPH",26.08.2021,05.10.2021,platná, 2021/1199,oprava zálož zdroja SOŠA,,"dodávateľ: DoubleB-Business sro, prev Kukučínova 23, Košice, Pavlovce 187 09431 Hanušovce n/Topľou, okr Vranov N/Topľou, IČO: 47346655","222,24 € s DPH",27.08.2021,05.10.2021,platná, 2021/1200,oprava EZS Jarm(obnova komunikácie),,"dodávateľ: DoubleB-Business sro, prev Kukučínova 23, Košice, Pavlovce 187 09431 Hanušovce n/Topľou, okr Vranov N/Topľou, IČO: 47346655","47,04 € s DPH",27.08.2021,05.10.2021,platná, 2021/1201,kancel materiál,2021/9,"dodávateľ: Ševt a.s. Bratislava, Plynárenská 6 82109 Bratislava, IČO: 31331131","209,14 € s DPH",02.09.2021,05.10.2021,platná, 2021/1202,PO a BOZP za 08/21,2020/5,"dodávateľ: Filip Šamaj, Vodná 6 04001 Košice- Staré mesto, IČO: 46329722","90,00 € s DPH",03.09.2021,05.10.2021,platná, 2021/1203,zráž voda za 08/21,,"dodávateľ: Vychodosl.vodár.spoločnosť. a.s., Komenského 50 04248 Košice, IČO: 36570460","847,97 € s DPH",06.09.2021,05.10.2021,platná, 2021/1204,internet za 08/21 Bielocerk,,"dodávateľ: ANTIK telecom s.r.o., Čárskeho 10 04001 Košice, IČO: 36191400","72,00 € s DPH",06.09.2021,05.10.2021,platná, 2021/1205,telekom sl za 08/21 (RIJ),,"dodávateľ: Slovak telekom, Bajkalská 28 81762 Bratislava, IČO: 35763469","9,60 € s DPH",08.09.2021,05.10.2021,platná, 2021/1206,telekom sl za 08/21 (KEJ),,"dodávateľ: Slovak telekom, Bajkalská 28 81762 Bratislava, IČO: 35763469","9,60 € s DPH",08.09.2021,05.10.2021,platná, 2021/1207,"telekom sl za 08/21(SPE, VAJ, KRS)",2020/8,"dodávateľ: Slovak telekom, Bajkalská 28 81762 Bratislava, IČO: 35763469","28,80 € s DPH",08.09.2021,05.10.2021,platná, 2021/1208,"telekom sl za 08/21, internet na 09/21 Jarm",,"dodávateľ: Slovak telekom, Bajkalská 28 81762 Bratislava, IČO: 35763469","86,35 € s DPH",08.09.2021,05.10.2021,platná, 2021/1209,energ sl za 09/2021,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort, prev Košice, Einsteinova 25 85101 Bratislava, IČO: 46782532","8 679,27 € s DPH",03.09.2021,05.10.2021,platná, 2021/1210,servis osob auta Škoda KE677LD(RIJ),,"dodávateľ: Todos Košice s.r.o., prevádzka Prešovská cesta1212 04001 Košice, IČO: 47168455","347,78 € s DPH",07.09.2021,05.10.2021,platná, 2021/1191,"výmena podláh z PVC, montáž, demontáž, pokládka a likvidácia PVC",2021/54,"dodávateľ: Slovak Trend, s.r.o., Sv. Ladislava 123/102, Košická Nová Ves, IČO: 44238894","4 957,39 € s DPH",03.08.2021,10.09.2021,platná, 2021/1192,energetické služby na 08/2021,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort, Einsteinova 21, 85101 Bratislava, IČO: 46782532","8 679,27 € s DPH",04.08.2021,10.09.2021,platná,zml. č.1+ dodatok č.5 z 23.08.2017 2021/1193,"obstaranie elektromateriálu(káble, škatule lištové, vidlica, koncovky, lišty)",2021/69,"dodávateľ: CB elektro, s.r.o., Krivá 25, 04001 Košice, IČO: 36584622","197,52 € s DPH",16.08.2021,10.09.2021,platná,zml. CRZ2021/8) 2021/1194,služby počítačovej siete SANET za 07 - 09/2021,,"dodávateľ: Zzdruženie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete, Vazovova 5, 81107 Bratislava, IČO: 17055270","150,00 € s DPH",23.08.2021,10.09.2021,platná,zmluva 3106011 z 18.01.20211 2021/1195,nájom rohoží od 19.07.2021 do 15.08.2021,2020/20,"dodávateľ: Lindstrom, s.r.o., Orešianska 3, 917 01 Nitra, IČO: 35742364","35,52 € s DPH",23.08.2021,10.09.2021,platná, 2021/1196,odborná poradenská a konzultačná činnosť k projektu SOŠ automobilová- Brána do Tvojej budúcnosti,2021/11,"dodávateľ: Eurocompro, s.r.o., Dunajská 3, 040 01 Košice, IČO: 36761842","1 200,00 € s DPH",23.08.2021,10.09.2021,platná, 2021/1171,energetické služby na 07/2021,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort, Einsteinova 21, 85101 Bratislava, IČO: 467825","8 679,27 € s DPH",06.07.2021,27.08.2021,platná,zml. č1+dodatok č.5 z 23.08.2017 2021/1172,renovácia tonerov,2021/5,"dodávateľ: Great toner, Nová Doba 502/11, 027 42 Nižná, IČO: 449866","85,80 € s DPH",07.07.2021,27.08.2021,platná,obj.č.63 2021/1173,catering,,"dodávateľ: Kristrix, spol s r.o., Bernolákova 29, 040 11 Košice, IČO: 53148321","600,00 € s DPH",15.07.2021,27.08.2021,platná,obj č. 64 2021/1174,refakturácia nákladov TUV za 06/2021,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort, Einsteinova 21, 85101 Bratislava, IČO: 46782532","5,93 € s DPH",16.07.2021,27.08.2021,platná,zml. č.1 z 31.10.2012 2021/1175,previerka pracoviska(audit),,"dodávateľ: Ergomed, s.r.o., Moldavská cesta 21/A, Košice, IČO: 36751103","167,33 € s DPH",16.07.2021,27.08.2021,platná,zml.2017/7/14 2021/1176,filter do stroja na pitnú vodu,2021/62,"dodávateľ: Kärcher Slovakia, s.r.o., Bratislavská 31, 94901 Nitra, IČO: 43967663","192,60 € s DPH",26.07.2021,27.08.2021,platná,obj. č. 62 2021/1177,"vodné, stočné Bielocerkevská (22.01.2021 - 19.07.2021)",,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnos, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","97,52 € s DPH",26.07.2021,27.08.2021,platná,zml. č. 30-0000028506PO2010 2021/1178,reklamné služby na web stránke europskefirmy.sk (20.07.2021 - 19.07.2022),2021/14,"dodávateľ: Európsky zoznam firiem, s.r.o., FArská 35, 949 01 Nitra, IČO: 46759581","240,00 € s DPH",26.07.2021,27.08.2021,platná, 2021/1179,revízia EZS v objekte Moldavská,,"dodávateľ: Double B - Business, s.r.o., Pavlovce 187, 094 31 Hanušovce n/Topľou, IČO: 47346655","200,88 € s DPH",29.07.2021,27.08.2021,platná,zmluva + dodatok1/7/200 2021/1180,revízia EZS v objekte Jarmočná,,"dodávateľ: Double B - Business, s.r.o., Pavlovce 187, 094 31 Hanušovce n/Topľou, IČO: 47346655","134,28 € s DPH",29.07.2021,27.08.2021,platná,zmluva + dodatok č.1/7/200 2021/1181,nájom rohoží (21.06.2021 - 18.07.2021),2020/20,"dodávateľ: Lindstrom, s.r.o., Orešianska 3, 917 01 Nitra, IČO: 35742364","46,12 € s DPH",29.07.2021,27.08.2021,platná, 2021/1182,obstaranie tlačív,2019/11,"dodávateľ: Ševt, a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica, IČO: 31331131","150,91 € s DPH",30.07.2021,27.08.2021,platná, 2021/1183,činnosť technika PO a BOZP za 07/2021,2020/5,"dodávateľ: Filip Šamaj, Vodná 6, 040 01 Košice, IČO: 46329722","90,00 € s DPH",03.08.2021,27.08.2021,platná, 2021/1185,vody z povrchového odtoku za 07/2021,2021/6,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnos, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","847,97 € s DPH",05.08.2021,27.08.2021,platná, 2021/1186,internet Basic,,"dodávateľ: Antik telecom, s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","72,00 € s DPH",05.08.2021,27.08.2021,platná,zml. č. ANT/INTERNET/14/0118/0035 2021/1187,telekomunikačné služby za 07/2021,,"dodávateľ: Slovak telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","9,60 € s DPH",06.08.2021,27.08.2021,platná,zml. 2006/B + dodatok2017/01/20/2 2021/1188,telekomunikačné služby za 07/2021,,"dodávateľ: Slovak telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","9,60 € s DPH",06.08.2021,27.08.2021,platná,zml.2006/B +dodatok 2016/10/21 2021/1189,telekomunikačné služby za 07/2021,2019/6,"dodávateľ: Slovak telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","28,80 € s DPH",06.08.2021,27.08.2021,platná,"zml. č. CRZ 2018/42(2006/B+ dodatok) zml. č.CRZ 2020/8(1-761904422201)" 2021/1190,"telekomunikačné služby za 07/2021, internet na 08/2021",,"dodávateľ: Slovak telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","91,81 € s DPH",06.08.2021,27.08.2021,platná,"zmluva z 8.11.2006 zml. +dodatok 9900944565" 2021/1184,obstaranie kancelárskeho materiálu,2021/9,"dodávateľ: Ševt, a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava, IČO: 31331131","968,89 € s DPH",03.08.2021,27.08.2021,platná, 2021/dobropis č. 2,preplatok za elektrickú energiu za 06/2021,2021/4,"dodávateľ: SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815226","5,02 € s DPH",14.07.2021,27.08.2021,platná, 2021/1158,SL DOXX,2021/61,"dodávateľ: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356 01001 Žilina, IČO: 36391000","12 000,00 € s DPH",29.06.2021,26.07.2021,platná,14k000013+dod č. 1 2021/1159,PO a BOZP za 06/21,2020/5,"dodávateľ: Filip Šamaj, Vodná 6 04001 Košice- Staré mesto, IČO: 46329722","90,00 € s DPH",30.06.2021,26.07.2021,platná, 2021/1160,elektromateriál,2021/7,"dodávateľ: CB elektro s.r.o., Krivá 25 04001 Košice, IČO: 36584622","65,87 € s DPH",01.07.2021,26.07.2021,platná, 2021/1161,internet za 06/21 Bielocerk,,"dodávateľ: ANTIK telecom s.r.o., Čárskeho 10 04001 Košice, IČO: 36191400","72,00 € s DPH",02.07.2021,26.07.2021,platná,ANT/INT/14/0118/0035 2021/1162,zráž voda za 06/21,2021/6,"dodávateľ: Vychodosl.vodár.spoločnosť. a.s., Komenského 50 04248 Košice, IČO: 36570460","820,62 € s DPH",06.07.2021,26.07.2021,platná, 2021/1163,OOÚ za 2.Q,,"dodávateľ: CUBS PLUS, Mudroňova 29 04001 Košice- Juh, IČO: 46943404","104,40 € s DPH",06.07.2021,26.07.2021,platná,2018/05/14-2 2021/1164,školenie WINPaM (SLS- 17.06. - 18.06.),2021/56,"dodávateľ: IVES, organizácia pre informatiku VS, Čsl. .armády č.20 04118 Košice, IČO: 00162957","70,00 € s DPH",08.07.2021,26.07.2021,platná, 2021/1165,telekom sl za 06/21 (RIJ),,"dodávateľ: Slovak telekom, Bajkalská 28 81762 Bratislava, IČO: 35763469","9,60 € s DPH",09.07.2021,26.07.2021,platná,2006/B+dod2017/01/20/2 2021/1166,telekom sl za 06/21 (KEJ),,"dodávateľ: Slovak telekom, Bajkalská 28 81762 Bratislava, IČO: 35763469","9,60 € s DPH",09.07.2021,26.07.2021,platná,2006/B+dod2016/10/21 2021/1167,"telekom sl za 06/21 (KRS, VAJ, SPE)",2020/8,"dodávateľ: Slovak telekom, Bajkalská 28 81762 Bratislava, IČO: 35763469","36,58 € s DPH",09.07.2021,26.07.2021,platná, 2021/1168,"telekom sl za 06/21, internet na 07/21",,"dodávateľ: Slovak telekom, Bajkalská 28 81762 Bratislava, IČO: 35763469","105,66 € s DPH",09.07.2021,26.07.2021,platná,zml. + dod9900944565 2021/1169,elek energia za 06/21 SOŠA,,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel.as, Mlynské Nivy 44/A 82511 Bratislava 26, IČO: 35815256","490,78 € s DPH",14.07.2021,26.07.2021,platná,704816 2021/1170,elek energia za 06/21Bielocerk,,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel.as, Mlynské Nivy 44/A 82511 Bratislava 26, IČO: 35815256","77,75 € s DPH",14.07.2021,26.07.2021,platná,704816 2021/1149,refakt TUV za 05/21 Bielocerk,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort, prev Košice, Einsteinova 25 85101 Bratislava, IČO: 46782532","11,87 € s DPH",21.06.2021,01.07.2021,platná,zml. č.1 2021/1150,výmena CO2 fliaš,2021/57,"dodávateľ: MESSER Tatragas spol.s r.o., Chalupkova 9 81944 Bratislava 1, IČO: 00685852","66,00 € s DPH",21.06.2021,01.07.2021,platná, 2021/1151,nákup liečív do lekárničiek,2021/58,"dodávateľ: ZDRAVOFARM,s.r.o., Hlavná 81 04001 Košice, IČO: 36813079","280,79 € s DPH",23.06.2021,01.07.2021,platná, 2021/1152,nájom kopírky za 2.Q,,"dodávateľ: TECOS, sro, Hroncova 1 04001 Kosice, IČO: 31680551","15,70 € s DPH",23.06.2021,01.07.2021,platná,21/09/02/2016 2021/1153,"vod, stoč SOŠA (10.03.21 - 17.06.21)",,"dodávateľ: Vychodosl.vodár.spoločnosť. a.s., Komenského 50 04248 Košice, IČO: 36570460","284,77 € s DPH",24.06.2021,01.07.2021,platná,30-000028506PO2010 2021/1154,"vod, stoč Jarm(10.12.20 - 21.06.21)",,"dodávateľ: Vychodosl.vodár.spoločnosť. a.s., Komenského 50 04248 Košice, IČO: 36570460","126,35 € s DPH",24.06.2021,01.07.2021,platná,30-000028506PO2010 2021/1155,nájom rohoží (24.05.21 - 20.06.21),,"dodávateľ: Lindstrom, Orešianska 3 91701 Trnava, IČO: 35742364","58,16 € s DPH",25.06.2021,01.07.2021,platná,zml. + dodatok(CRZ2020/20) 2021/1156,Zákony v škol praxi - jún21,2021/16,"dodávateľ: RAABE, Heydukova 12 - 14 81108 Bratislava, IČO: 35908718","45,35 € s DPH",28.06.2021,01.07.2021,platná, 2021/1157,tlač nálepiek - PROJEKT,2021/59,"dodávateľ: Greening s.r.o., Gemerská 3 04011 Košice, IČO: 36576352","120,00 € s DPH",29.06.2021,01.07.2021,platná, 2021/1143,reklama školy na webe eurofirm(03.06.21 - 03.06.22),2021/12,"dodávateľ: euroFIRM, Račianska 88B 83102 Bratislava - Nové Mesto, IČO: 51326141","300,00 € s DPH",14.06.2021,30.06.2021,platná, 2021/1144,lekárnička + obsah,2021/55,"dodávateľ: TUALMED s.r.o., Stropkovská 1427 08901 Svidník, IČO: 51963388","84,40 € s DPH",16.06.2021,30.06.2021,platná, 2021/1145,"kontrola HP, revízia hydrantov",2020/5,"dodávateľ: Filip Šamaj, Vodná 6 04001 Košice- Staré mesto, IČO: 46329722","225,00 € s DPH",16.06.2021,30.06.2021,platná, 2021/1146,opravy hasiacich prístrojov,2020/5,"dodávateľ: Filip Šamaj, Vodná 6 04001 Košice- Staré mesto, IČO: 46329722","920,70 € s DPH",16.06.2021,30.06.2021,platná, 2021/1147,pranie a žehlenie bielizne,2021/17,"dodávateľ: FLORA+ s.r.o, Húskova 27 04023 Košice, IČO: 36595519","14,65 € s DPH",17.06.2021,30.06.2021,platná, 2021/1148,Prakt person pre školy- jún 21,2021/15,"dodávateľ: RAABE, Heydukova 12 - 14 81108 Bratislava, IČO: 35908718","42,95 € s DPH",21.06.2021,30.06.2021,platná, 2021/1132,nedopl energ sl 2020- vyúčtovanie,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort, prev Košice, Einsteinova 25 85101 Bratislava, IČO: 46782532","20 837,29 € s DPH",01.06.2021,23.06.2021,platná,zml. č.1+dodatok č.4 2021/1133,elek energia za 05/21 Jarm- vyúčt,,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel.as, Mlynské Nivy 44/A 82511 Bratislava 26, IČO: 35815256","20,82 € s DPH",10.06.2021,23.06.2021,platná, 2021/1134,elek energia za 05/21 SOŠA,,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel.as, Mlynské Nivy 44/A 82511 Bratislava 26, IČO: 35815256","850,31 € s DPH",10.06.2021,23.06.2021,platná,704816 2021/1135,vyúčt elek energie za 05/21 Bielocerk,,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel.as, Mlynské Nivy 44/A 82511 Bratislava 26, IČO: 35815256","80,91 € s DPH",10.06.2021,23.06.2021,platná,704816 2021/1136,energ sl na 06/21,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort, prev Košice, Einsteinova 25 85101 Bratislava, IČO: 46782532","8 679,27 € s DPH",03.06.2021,23.06.2021,platná,č. 1 + dodatok č.5 2021/1137,vzdel program JA- Viac ako peniaze,2021/31,"dodávateľ: JA Slovensko, n.o., Pribinova 25 81109 Bratislava, IČO: 42166292","50,00 € s DPH",03.06.2021,23.06.2021,platná, 2021/1138,asc agenda komplet 2022,2021/51,"dodávateľ: ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Svoradova 7/1 81103 Bratislava, IČO: 31361161","529,00 € s DPH",03.06.2021,23.06.2021,platná, 2021/1139,služby VO,,"dodávateľ: STARK Consulting, s.r.o., Kopanice 3570/6 82104 Bratislava, IČO: 46944699","1 000,00 € s DPH",03.06.2021,23.06.2021,platná,2018/03/13+ dod č.2(CRZ2021/13 2021/1140,LED moduly- nákup,2021/52,"dodávateľ: N-TERR- Nekto, s.r.o Snina, Kukučínova 2040 06901 Snina, IČO: 46808876","53,95 € s DPH",07.06.2021,23.06.2021,platná, 2021/1141,pagáčiky- reprez účely,2021/49,"dodávateľ: SOŠ Jána Bocatia, Bocatiova 1 04001 Košice, IČO: 35570172","15,00 € s DPH",08.06.2021,23.06.2021,platná, 2021/1142,"pagáčiky, koláčiky - PROJEKT",2021/50,"dodávateľ: SOŠ Jána Bocatia, Bocatiova 1 04001 Košice, IČO: 35570172","64,00 € s DPH",14.06.2021,23.06.2021,platná, 2021/1127,preprava nákl autom- sťahovanie Bielocerk na Jarm,2021/48,"dodávateľ: LanIT, s.r.o., Severná 356 08006 Vyšná Šebastová, IČO: 36448826","372,00 € s DPH",07.06.2021,15.06.2021,platná, 2021/1129,telekom sl za 05/21 (KEJ),,"dodávateľ: Slovak telekom, Bajkalská 28 81762 Bratislava, IČO: 35763469","9,60 € s DPH",08.06.2021,15.06.2021,platná,2006/B+dod2016/10/21 2021/1130,"telekom sl za 05/21 (SPE, KRS, VAJ)",,"dodávateľ: Slovak telekom, Bajkalská 28 81762 Bratislava, IČO: 35763469","29,26 € s DPH",08.06.2021,15.06.2021,platná,1-761904422201 (CRZ 2020/8) 2021/1131,"telekom sl za 05/21, internet na 6/21 Jarm",,"dodávateľ: Slovak telekom, Bajkalská 28 81762 Bratislava, IČO: 35763469","106,40 € s DPH",08.06.2021,15.06.2021,platná,zml. + dod9900944565 2021/1125,PO a BOZP za 05/21,2020/5,"dodávateľ: Filip Šamaj, Vodná 6 04001 Košice- Staré mesto, IČO: 46329722","90,00 € s DPH",03.06.2021,14.06.2021,platná, 2021/1126,internet za 05/21 Bielocerk,,"dodávateľ: ANTIK telecom s.r.o., Čárskeho 10 04001 Košice, IČO: 36191400","72,00 € s DPH",07.06.2021,14.06.2021,platná,ANT/INT/14/0118/0035 2021/1128,telekom sl za 05/21 (RIJ),,"dodávateľ: Slovak telekom, Bajkalská 28 81762 Bratislava, IČO: 35763469","9,60 € s DPH",08.06.2021,08.06.2021,platná,2006/B+dod2017/01/20/2 2021/1116,tlakový spínač(Jarm),2021/44,"dodávateľ: SABOL Branislav Ing., Štefánikova 5 04001 Kosice, IČO: 33592268","98,00 € s DPH",19.05.2021,04.06.2021,platná, 2021/1117,"renovácia tonerov (PUN, HRL, HEF)",2021/5,"dodávateľ: GREAT TONER s.r.o., Nová Doba 502/11 02743 Nižná, IČO: 44986653","55,80 € s DPH",21.05.2021,04.06.2021,platná, 2021/1118,služby VO,,"dodávateľ: STARK Consulting, s.r.o., Kopanice 3570/6 82104 Bratislava, IČO: 46944699","500,00 € s DPH",27.05.2021,04.06.2021,platná,mandát zml2018/03/13 2021/1119,"elektromateriál(reklam osvetl, brána Furča)",2021/7,"dodávateľ: CB elektro s.r.o., Krivá 25 04001 Košice, IČO: 36584622","160,06 € s DPH",27.05.2021,04.06.2021,platná, 2021/1120,nájom rohoží(26.04.21 - 23.05.21),2020/20,"dodávateľ: Lindstrom, Orešianska 3 91701 Trnava, IČO: 35742364","58,16 € s DPH",28.05.2021,04.06.2021,platná, 2021/1121,seminár (SPE 23.06.21 - 24.06.21)),,"dodávateľ: Regionálne vzdel.centrum, KE, Hlavná 68 04001 Košice, IČO: 31268650","165,00 € s DPH",28.05.2021,04.06.2021,platná,prihláška z 28.05.2021 2021/1122,kancel nábytok (GAZ),2021/46,"dodávateľ: DREVONA MARKET, sro, Bratislava, Výhonská 1 83510 Bratislava, IČO: 50443003","351,00 € s DPH",31.05.2021,04.06.2021,platná, 2021/1123,refakt TUV za 04/21 Bielocerk,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort, prev Košice, Einsteinova 25 85101 Bratislava, IČO: 46782532","5,93 € s DPH",31.05.2021,04.06.2021,platná,zml. č.1 2021/1124,nedopl za rok 2020- energ sl,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort, prev Košice, Einsteinova 25 85101 Bratislava, IČO: 46782532","20 837,29 € s DPH",01.06.2021,04.06.2021,platná,zml. č.1+dodatok č.4 2021/1112,"tonery - PROJEKT(SPE, VAJ, PUN, VAJ, NEV, BUJ, SAE)",2021/5,"dodávateľ: GREAT TONER s.r.o., Nová Doba 502/11 02743 Nižná, IČO: 44986653","163,20 € s DPH",03.05.2021,24.05.2021,platná, 2021/1113,energ sl na 05/21,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort, prev Košice, Einsteinova 25 85101 Bratislava, IČO: 46782532","8 679,27 € s DPH",04.05.2021,24.05.2021,platná,č. 1 + dodatok č.5 2021/1114,čist a dezinf materiál,2020/10,"dodávateľ: Dzurňák Tomáš Ing. D&D, Južná trieda 78 04001 Košice, IČO: 14382857","936,90 € s DPH",07.05.2021,24.05.2021,platná, 2021/1115,internet za 04-06/21 SOŠA,,"dodávateľ: SANET, Združenie používateľov SADS, Vazovova 5 81107 Bratislava, IČO: 17055270","150,00 € s DPH",14.05.2021,24.05.2021,platná,3106011 2021/1108,internet za 04/21 Bielocerk,,"dodávateľ: ANTIK telecom s.r.o., Čárskeho 10 04001 Košice, IČO: 36191400","72,00 € s DPH",10.05.2021,21.05.2021,platná,ANT/INT/14/0118/0035 2021/1110,elek energia za 04/21 SOŠA,,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel.as, Mlynské Nivy 44/A 82511 Bratislava 26, IČO: 35815256","801,34 € s DPH",13.05.2021,21.05.2021,platná,704816 2021/1111,elek energia za 04/21 Bielocerk,,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel.as, Mlynské Nivy 44/A 82511 Bratislava 26, IČO: 35815256","205,61 € s DPH",13.05.2021,21.05.2021,platná,704816 2021/1109,elek energia za 04/21 Jarm,,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel.as, Mlynské Nivy 44/A 82511 Bratislava 26, IČO: 35815256","152,71 € s DPH",13.05.2021,14.05.2021,platná,704816 2021/1097,PO a BOZP za 04/21,2020/5,"dodávateľ: Filip Šamaj, Vodná 6 04001 Košice- Staré mesto, IČO: 46329722","90,00 € s DPH",30.04.2021,11.05.2021,platná, 2021/1098,"materiál z kovu(vruty, matice, závesy, nity, hmoždinky, zámky, brúsne kotúče, kľučky)",2021/40,"dodávateľ: KOVSTAV Ing. Zuzana Kováčová, Slobody 8 04011 Košice, IČO: 32464401","218,15 € s DPH",30.04.2021,11.05.2021,platná, 2021/1099,Zákony v škol praxi apr.21,2021/16,"dodávateľ: RAABE, Heydukova 12 - 14 81108 Bratislava, IČO: 35908718","45,35 € s DPH",03.05.2021,11.05.2021,platná, 2021/1100,odvoz odpadu,2020/16,"dodávateľ: KOSIT a.s., Rastislavova 2258/98 04346 Kosice, IČO: 36205214","144,18 € s DPH",03.05.2021,11.05.2021,platná, 2021/1101,"zráž voda za 04/21 (Jarm, Bielocerk, SOŠA)",,"dodávateľ: Vychodosl.vodár.spoločnosť. a.s., Komenského 50 04248 Košice, IČO: 36570460","822,59 € s DPH",05.05.2021,11.05.2021,platná,30-000028506PO2010 2021/1102,vyúčt nájmu fliaš do 30.04.2021,,"dodávateľ: MESSER Tatragas spol.s r.o., Chalupkova 9 81944 Bratislava 1, IČO: 00685852","160,70 € s DPH",06.05.2021,11.05.2021,platná, 2021/1103,čistenie kanalizácie SOŠA,2021/39,"dodávateľ: MARKUS TRADE, s.r.o., Važecká 3 04012 Košice, IČO: 50056654","144,00 € s DPH",06.05.2021,11.05.2021,platná, 2021/1104,telekom sl za 04/21(RIJ),,"dodávateľ: Slovak telekom, Bajkalská 28 81762 Bratislava, IČO: 35763469","9,60 € s DPH",06.05.2021,11.05.2021,platná, 2021/1105,telekom sl za 04/21(KEJ),,"dodávateľ: Slovak telekom, Bajkalská 28 81762 Bratislava, IČO: 35763469","9,60 € s DPH",06.05.2021,11.05.2021,platná,2006/B+dod2016/10/21 2021/1106,"telekom sl za 04/21(SPE, VAJ KRS)",2020/8,"dodávateľ: Slovak telekom, Bajkalská 28 81762 Bratislava, IČO: 35763469","32,27 € s DPH",06.05.2021,11.05.2021,platná, 2021/1107,"telekom sl za 04/21, internet na 05/21",,"dodávateľ: Slovak telekom, Bajkalská 28 81762 Bratislava, IČO: 35763469","105,48 € s DPH",06.05.2021,11.05.2021,platná,zml. + dod9900944565 2021/1093,stravné lístky DOXX,2021/37,"dodávateľ: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356 01001 Žilina, IČO: 36391000","12 000,00 € s DPH",29.04.2021,10.05.2021,platná,14k000013+dod č. 1 2021/1094,nájom oceľ fliaš (25.04.21 - 24.04.23),2021/35,"dodávateľ: MESSER Tatragas spol.s r.o., Chalupkova 9 81944 Bratislava 1, IČO: 00685852","1 191,36 € s DPH",30.04.2021,10.05.2021,platná, 2021/1095,nájom rohoží(29.03.21 - 25.04.21),2020/20,"dodávateľ: Lindstrom, Orešianska 3 91701 Trnava, IČO: 35742364","104,15 € s DPH",30.04.2021,10.05.2021,platná, 2021/1096,deratizácia SOŠA,2021/30,"dodávateľ: Stredná odborná škola veterinárna, KE, Nám. mladých poľnohospodárov 2 04017 Košice-Barca, IČO: 00162574","50,00 € s DPH",30.04.2021,10.05.2021,platná, 2021/1088,predplatné Civilná ochrana 2021,2021/27,"dodávateľ: Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2 81272 Bratislava, IČO: 00151866","7,09 € s DPH",19.04.2021,28.04.2021,platná, 2021/1089,vyúčt nájmu oceľ fliaš (10.04.21 - 15.04.21),,"dodávateľ: MESSER Tatragas spol.s r.o., Chalupkova 9 81944 Bratislava 1, IČO: 00685852","89,28 € s DPH",20.04.2021,28.04.2021,platná, 2021/1090,nákup kancel materiálu- Projekt,2020/11,"dodávateľ: Ševt a.s. Bratislava, Plynárenská 6 82109 Bratislava, IČO: 31331131","177,48 € s DPH",21.04.2021,28.04.2021,platná, 2021/1091,"tonery(TRS, SLS,SOV)",,"dodávateľ: GREAT TONER s.r.o., Nová Doba 502/11 02743 Nižná, IČO: 44986653","109,20 € s DPH",22.04.2021,28.04.2021,platná, 2021/1092,Prakt person pre školy - apr.21,,"dodávateľ: RAABE, Heydukova 12 - 14 81108 Bratislava, IČO: 35908718","42,95 € s DPH",26.04.2021,28.04.2021,platná, 2021/1077,učebnice - projekt(balíček učebnice a PZ- Matematika),2021/23,"dodávateľ: Prespolužiakov.sk, sro, Klincová 35 82108 Bratislava - Ružinov, IČO: 51319896","3 495,00 € s DPH",09.04.2021,22.04.2021,platná, 2021/1078,elek energia za 03/21 Jarm,,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel.as, Mlynské Nivy 44/A 82511 Bratislava 26, IČO: 35815256","140,33 € s DPH",12.04.2021,22.04.2021,platná,704816 2021/1079,elek energia za 03/21 SOŠA,,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel.as, Mlynské Nivy 44/A 82511 Bratislava 26, IČO: 35815256","793,67 € s DPH",12.04.2021,22.04.2021,platná,704816 2021/1080,elek energia za 03/21 Bielocerk,,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel.as, Mlynské Nivy 44/A 82511 Bratislava 26, IČO: 35815256","212,52 € s DPH",12.04.2021,22.04.2021,platná,704816 2021/1081,energ sl na 04/21,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort, prev Košice, Einsteinova 25 85101 Bratislava, IČO: 46782532","8 679,27 € s DPH",01.04.2021,22.04.2021,platná,zml.č. 1 + dodatok č.5 2021/1082,"webinár (mzd. účt v 2.Q - SPE, SlS)",,"dodávateľ: Regionálne vzdel.centrum, KE, Hlavná 68 04001 Košice, IČO: 31268650","44,00 € s DPH",07.04.2021,22.04.2021,platná, 2021/1083,projekt - odbor literatúra,2021/29,"dodávateľ: Slovenský elektrotechnický zväz- Komora elektrotechnikov Slovenska, Radlinského 28 81107 Bratislava, IČO: 30778603","22,99 € s DPH",08.04.2021,22.04.2021,platná, 2021/1084,projekt - odborná literatúra,2021/21,"dodávateľ: Alter ego-kníhkupectvo, Hviezdoslavova 10 06001 Kežmarok, IČO: 36492922","2 505,07 € s DPH",09.04.2021,22.04.2021,platná, 2021/1085,projekt - odborná literatúra,2021/26,"dodávateľ: Alter ego-kníhkupectvo, Hviezdoslavova 10 06001 Kežmarok, IČO: 36492922","61,50 € s DPH",09.04.2021,22.04.2021,platná, 2021/1086,"elektromateriál(kábel, svorky, batérie GP15A)",2020/9,"dodávateľ: CB elektro s.r.o., Krivá 25 04001 Košice, IČO: 36584622","33,68 € s DPH",14.04.2021,22.04.2021,platná, 2021/1087,odbor vonk a vnútorná prehl tlak nádob,2021/25,"dodávateľ: HRBÁĽ IVAN Ing., Bukurešťská 16 04013 Košice, IČO: 37523406","203,00 € s DPH",15.04.2021,22.04.2021,platná, 2021/1064,"elektromateriál(batérie AA, svietidlo, zásuvka, vidlica, kábel)",2020/9,"dodávateľ: CB elektro s.r.o., Krivá 25 04001 Košice, IČO: 36584622","49,76 € s DPH",29.03.2021,21.04.2021,platná, 2021/1065,knihy -projekt Matematika v každ živote,2021/24,"dodávateľ: VARIA PRINT OS, sro, Ul. práce 430/27 94501 Komárno, IČO: 47352256","360,00 € s DPH",29.03.2021,21.04.2021,platná, 2021/1066,predpl Automagazín(5/21 - 4/22),2020/20,"dodávateľ: Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s., Stará Vajnorská 9 83104 Bratislava, IČO: 35792281","54,80 € s DPH",30.03.2021,21.04.2021,platná, 2021/1067,oprava chodníka asfaltovanie(SOŠA),2021/3,"dodávateľ: RENÉ izolácie KE, Pekinská 14 04013 Košice, IČO: 44514204","7 844,04 € s DPH",30.03.2021,21.04.2021,platná, 2021/1068,nájom rohoží(01.03.21 - 28.03.21),2020/20,"dodávateľ: Lindstrom, Orešianska 3 91701 Trnava, IČO: 35742364","88,50 € s DPH",01.04.2021,21.04.2021,platná, 2021/1069,internet za 03/21 Bielocerk,,"dodávateľ: ANTIK telecom s.r.o., Čárskeho 10 04001 Košice, IČO: 36191400","72,00 € s DPH",06.04.2021,21.04.2021,platná,ANT/INT/14/0118/0035 2021/1070,PO a BOZP za 03/21,2020/5,"dodávateľ: Filip Šamaj, Vodná 6 04001 Košice- Staré mesto, IČO: 46329722","90,00 € s DPH",06.04.2021,21.04.2021,platná, 2021/1071,OOÚ za 1.Q,,"dodávateľ: CUBS PLUS, Mudroňova 29 04001 Košice- Juh, IČO: 46943404","104,40 € s DPH",07.04.2021,21.04.2021,platná,2018/05/14-2 2021/1072,zráž voda za 03/21,,"dodávateľ: Vychodosl.vodár.spoločnosť. a.s., Komenského 50 04248 Košice, IČO: 36570460","850,42 € s DPH",07.04.2021,21.04.2021,platná,30-000028506PO2010 2021/1073,telekom sl za 03/21(RIJ),,"dodávateľ: Slovak telekom, Bajkalská 28 81762 Bratislava, IČO: 35763469","9,60 € s DPH",08.04.2021,21.04.2021,platná,2006/B+dod2017/01/20/2 2021/1074,telekom sl za 03/21(KEJ),,"dodávateľ: Slovak telekom, Bajkalská 28 81762 Bratislava, IČO: 35763469","9,60 € s DPH",08.04.2021,21.04.2021,platná,2006/B+dod2016/10/21 2021/1075,"telekom sl za 03/21(KRS, SPE, VAJ)",2018/42,"dodávateľ: Slovak telekom, Bajkalská 28 81762 Bratislava, IČO: 35763469","28,80 € s DPH",08.04.2021,21.04.2021,platná,2006/B+dod(CRZ 2018/42) 2021/1076,"telekom sl za 03/21, internet na 04/21 Jarm",,"dodávateľ: Slovak telekom, Bajkalská 28 81762 Bratislava, IČO: 35763469","105,52 € s DPH",08.04.2021,21.04.2021,platná,zml. 2021/1062,nájom kopírky za 1.Q,,"dodávateľ: TECOS, sro, Hroncova 1 04001 Kosice, IČO: 31680551","10,45 € s DPH",26.03.2021,20.04.2021,platná,21/09/02/2016 2021/1063,darčekové poukážky,2021/22,"dodávateľ: Kaufland SR v.o.s., Trnavská cesta 41/A 83104 Bratislava, IČO: 35790164","570,00 € s DPH",26.03.2021,14.04.2021,platná, 2021/1058,skener Canon image,2021/19,"dodávateľ: alza.cz-sk, Jateční33a 17000 Praha 7, IČO: 27082440","147,30 € s DPH",03.03.2021,01.04.2021,platná, 2021/1059,pranie bielizne,2021/17,"dodávateľ: FLORA+ s.r.o, Húskova 27 04023 Košice, IČO: 36595519","15,62 € s DPH",10.03.2021,01.04.2021,platná, 2021/1060,"vod, stoč SOŠA(15.12.20 - 09.03.21)",,"dodávateľ: Vychodosl.vodár.spoločnosť. a.s., Komenského 50 04248 Košice, IČO: 36570460","89,81 € s DPH",16.03.2021,01.04.2021,platná,30-000028506PO2010 2021/1061,"tlačivá(priepustky, dovolenky, kniha dochádzky, obálky, potvrdenie o návšteve školy,evidencia škol.ú",2019/11,"dodávateľ: Ševt a.s. Banská Bystrica, Cementárenská 16 97472 Banská Bystrica, IČO: 31331131","116,28 € s DPH",17.03.2021,01.04.2021,platná, 2021/1055,ubytovanie (28.01.20 - 29.01.20),,"dodávateľ: Tempus IMMO, a.s., prev Rožňavská 34, Bratislava 04001 Košice, IČO: 35781254","529,30 € s DPH",10.03.2021,31.03.2021,platná, 2021/1056,"seminár VO(SPE, SOJ)",,"dodávateľ: Regionálne vzdelávacie centrum Prešov, Námestie mieru 1 08001 Prešov, IČO: 31954120","44,00 € s DPH",01.03.2021,31.03.2021,platná,prihláška 2021/1057,energ sl na 03/21,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort, prev Košice, Einsteinova 25 85101 Bratislava, IČO: 46782532","8 679,27 € s DPH",02.03.2021,31.03.2021,platná,č. 1 + dodatok č.5 2021/1047,telekom sl za 02/21(RIJ),,"dodávateľ: Slovak telekom, Bajkalská 28 81762 Bratislava, IČO: 35763469","9,60 € s DPH",09.03.2021,18.03.2021,platná,2006/B+dod2017/01/20/2 2021/1048,telekom sl za 02/21(KEJ),,"dodávateľ: Slovak telekom, Bajkalská 28 81762 Bratislava, IČO: 35763469","9,60 € s DPH",09.03.2021,18.03.2021,platná,2006/B+dod2016/10/21 2021/1049,"telekom sl za 02/21 (SPE, VAJ, KRS)",2020/8,"dodávateľ: Slovak telekom, Bajkalská 28 81762 Bratislava, IČO: 35763469","36,68 € s DPH",09.03.2021,18.03.2021,platná, 2021/1050,"telekom sl za 02/21, internet na 03/21",,"dodávateľ: Slovak telekom, Bajkalská 28 81762 Bratislava, IČO: 35763469","105,37 € s DPH",09.03.2021,18.03.2021,platná,"z 8.11.2006, dod9900944565" 2021/1051,zráž voda za 02/21,,"dodávateľ: Vychodosl.vodár.spoločnosť. a.s., Komenského 50 04248 Košice, IČO: 36570460","707,47 € s DPH",09.03.2021,18.03.2021,platná,30-000028506PO2010 2021/1052,elek energia za 02/21 Jarm,,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel.as, Mlynské Nivy 44/A 82511 Bratislava 26, IČO: 35815256","135,02 € s DPH",09.03.2021,18.03.2021,platná,704816 2021/1053,elek energia za 02/21 SOŠA,,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel.as, Mlynské Nivy 44/A 82511 Bratislava 26, IČO: 35815256","726,52 € s DPH",09.03.2021,18.03.2021,platná,704816 2021/1054,elek energia za 02/21 Bielocerk,,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel.as, Mlynské Nivy 44/A 82511 Bratislava 26, IČO: 35815256","172,25 € s DPH",09.03.2021,18.03.2021,platná,704816 2021/1046,nájom rohoží za 02/21,2020/20,"dodávateľ: Lindstrom, Orešianska 3 91701 Trnava, IČO: 35742364","64,50 € s DPH",05.03.2021,11.03.2021,platná, 2021/1028,člen poplatok SANET 2021,,"dodávateľ: SANET, Združenie používateľov SADS, Vazovova 5 81107 Bratislava, IČO: 17055270","33,00 € s DPH",01.02.2021,05.03.2021,platná,3106011 2021/1029,predpl Škola 2021,2021/9,"dodávateľ: Mgr. Martin Medlen - JurisDat vydavateľstvo, Ondavská 8 82108 Bratislava 2, IČO: 52829821","26,00 € s DPH",03.02.2021,05.03.2021,platná, 2021/1030,"tonery /SLS, VAJ, SPE, KRS, ŠOJ)",2021/11,"dodávateľ: GREAT TONER s.r.o., Nová Doba 502/11 02743 Nižná, IČO: 44986653","146,40 € s DPH",09.02.2021,05.03.2021,platná, 2021/1031,energ sl na 02/21,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort, prev Košice, Einsteinova 25 85101 Bratislava, IČO: 46782532","8 679,27 € s DPH",09.02.2021,05.03.2021,platná,č. 1 + dodatok č.5 2021/1032,seminár (SPE) -daňové priznanie,,"dodávateľ: Regionálne vzdel.centrum, KE, Hlavná 68 04001 Košice, IČO: 31268650","22,00 € s DPH",09.02.2021,05.03.2021,platná,prihláška 2021/1033,seminár (SPE)-účt a rozp pre RO.PO,,"dodávateľ: Regionálne vzdel.centrum, KE, Hlavná 68 04001 Košice, IČO: 31268650","22,00 € s DPH",09.02.2021,05.03.2021,platná,prihláška 2021/1034,inzercia -štúdium(Korzár),,"dodávateľ: Petit Press, a.s., divízia východ, o.z., Letná 47 04001 KOŠICE, IČO: 35790253","246,60 € s DPH",10.02.2021,05.03.2021,platná, 2021/1035,inzercia- štúdium banner na korzar.sme.sk,,"dodávateľ: Petit Press, a.s., divízia východ, o.z., Letná 47 04001 KOŠICE, IČO: 35790253","180,00 € s DPH",10.02.2021,05.03.2021,platná, 2021/1036,inzercia- štúdium (Nový čas),2021/10,"dodávateľ: FPD Media, a.s., korešp. adresa: Prievozská 14 81106 Bratislava, IČO: 47237601","240,00 € s DPH",10.02.2021,05.03.2021,platná, 2021/1037,internet za 01-03/21 SOŠA,,"dodávateľ: SANET, Združenie používateľov SADS, Vazovova 5 81107 Bratislava, IČO: 17055270","150,00 € s DPH",15.02.2021,05.03.2021,platná,3106011 2021/1038,Prakt person pre školy 02/21,2021/15,"dodávateľ: RAABE, Heydukova 12 - 14 81108 Bratislava, IČO: 35908718","42,95 € s DPH",19.02.2021,05.03.2021,platná, 2021/1039,nákup skenera Canon,2021/14,"dodávateľ: Alza.sk s.r.o., Bottova 6654/7 81109 Bratislava, IČO: 36562939","149,30 € s DPH",19.02.2021,05.03.2021,platná, 2021/1040,Zákony v škol praxi feb.21 aktual,2021/16,"dodávateľ: RAABE, Heydukova 12 - 14 81108 Bratislava, IČO: 35908718","45,35 € s DPH",01.03.2021,05.03.2021,platná, 2021/1041,nájom plochy 24.2.21 - 6.4.21 (autobusy- reklama 7ks),2021/12,"dodávateľ: JEZET, Junácka 4 83104 Bratislava, IČO: 35763205","945,60 € s DPH",01.03.2021,05.03.2021,platná, 2021/1042,predpl Čo má vedieť mzd účt 2021,,"dodávateľ: PS DOMOV s.r.o., Klemensova 34 01001 Žilina, IČO: 51108178","63,60 € s DPH",01.03.2021,05.03.2021,platná, 2021/1043,člen prísp SOPK (za 2021),,"dodávateľ: SOPK, Gröslingová 4, 81603 Bratislava, Bencúrova 13 04001 Košice, IČO: 30842654","200,00 € s DPH",02.03.2021,05.03.2021,platná,zákon SNR 9/1992 Zb 2021/1044,PO a BOZP za 02/21,2020/5,"dodávateľ: Filip Šamaj, Vodná 6 04001 Košice- Staré mesto, IČO: 46329722","90,00 € s DPH",03.03.2021,05.03.2021,platná, 2021/1045,internet za 02/21 Bielocerk,,"dodávateľ: ANTIK telecom s.r.o., Čárskeho 10 04001 Košice, IČO: 36191400","72,00 € s DPH",03.03.2021,05.03.2021,platná,ANT/INT/14/0118/0035 2021/1017,nájom rohoží (01.01.21 - 31.01.21),2020/20,"dodávateľ: Lindstrom, Orešianska 3 91701 Trnava, IČO: 35742364","65,75 € s DPH",05.02.2021,01.03.2021,platná, 2021/1018,internet za 01/21 Bielocerk,,"dodávateľ: ANTIK telecom s.r.o., Čárskeho 10 04001 Košice, IČO: 36191400","72,00 € s DPH",08.02.2021,01.03.2021,platná,ANT/INT/14/0118/0035 2021/1019,telekom sl za 01/21 (RIJ),,"dodávateľ: Slovak telekom, Bajkalská 28 81762 Bratislava, IČO: 35763469","9,60 € s DPH",08.02.2021,01.03.2021,platná,2006/B+dod2017/01/20/2 2021/1020,telekom sl za 01/21 (KEJ),,"dodávateľ: Slovak telekom, Bajkalská 28 81762 Bratislava, IČO: 35763469","9,60 € s DPH",08.02.2021,01.03.2021,platná,2006/B+dod2016/10/21 2021/1021,"telekom sl za 01/21(VAJ, SPE, KRS)",,"dodávateľ: Slovak telekom, Bajkalská 28 81762 Bratislava, IČO: 35763469","54,06 € s DPH",08.02.2021,01.03.2021,platná,2006/B+dod(CRZ 2018/42) 2021/1022,"telekom sl za 01/21, internet na 02/21",,"dodávateľ: Slovak telekom, Bajkalská 28 81762 Bratislava, IČO: 35763469","102,97 € s DPH",08.02.2021,01.03.2021,platná,"z 8.11.2006, dod9900944565" 2021/1023,inzercia- štúdium(Pravda),2021/6,"dodávateľ: PEREX , a.s., Trnavská cesta 39/A 83104 Bratislava, IČO: 00685313","300,00 € s DPH",08.02.2021,01.03.2021,platná, 2021/1024,elek energia za 01/21 Jarm,,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel.as, Mlynské Nivy 44/A 82511 Bratislava 26, IČO: 35815256","145,70 € s DPH",09.02.2021,01.03.2021,platná,704816 2021/1025,elek energia za 01/21 SOŠA,,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel.as, Mlynské Nivy 44/A 82511 Bratislava 26, IČO: 35815256","832,00 € s DPH",09.02.2021,01.03.2021,platná,704816 2021/1026,elek energia za 01/21 Bielocerk,,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel.as, Mlynské Nivy 44/A 82511 Bratislava 26, IČO: 35815256","195,88 € s DPH",09.02.2021,01.03.2021,platná,704816 2021/1027,"tlačivá(maturitné skúšky, záverečné skúšky)",2019/11,"dodávateľ: Ševt a.s. Banská Bystrica, Cementárenská 16 97472 Banská Bystrica, IČO: 31331131","50,22 € s DPH",09.02.2021,01.03.2021,platná, 2021/1006,nedopl Fin spravodaj za 2020,,"dodávateľ: Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A 01001 Žilina, IČO: 31592503","16,39 € s DPH",18.01.2021,15.02.2021,platná, 2021/1007,refakt TUV za 12/20 Bielocerk,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort, prev Košice, Einsteinova 25 85101 Bratislava, IČO: 46782532","2,78 € s DPH",19.01.2021,15.02.2021,platná,zml. č.1 2021/1008,predpl Pruvodce spol vzdel na 2021,,"dodávateľ: Nakladateľstvo FORUM s.r.o.,, Seberíniho 1 82103 Bratislava - Ružinov, IČO: 46490213","121,20 € s DPH",22.01.2021,15.02.2021,platná, 2021/1009,inzercia štúdium (SME),2021/7,"dodávateľ: Petit Press, a.s. - divízia Bratislava, Lazaretská 12 81108 Bratislava, IČO: 35790253","264,00 € s DPH",27.01.2021,15.02.2021,platná, 2021/1010,"vod, stoč Bielocerk (10.07.20 - 21.01.21)",,"dodávateľ: Vychodosl.vodár.spoločnosť. a.s., Komenského 50 04248 Košice, IČO: 36570460","323,39 € s DPH",28.01.2021,15.02.2021,platná,30-000028506PO2010 2021/1011,povrazy k stĺpikom,2021/4,"dodávateľ: AJ produkty, a.s., Galvaniho 7/B 82104 Bratislava, IČO: 36268518","86,40 € s DPH",29.01.2021,15.02.2021,platná, 2021/1012,"výpočt technika (monitory, tablety, klávesnice, myšky...)",2021/8,"dodávateľ: RAM COM, s.r.o., Poštová 14 04001 Košice, IČO: 43889395","3 842,60 € s DPH",29.01.2021,15.02.2021,platná, 2021/1013,dezinfekcia školy (VIROCID),2021/2,"dodávateľ: ASANARATES, s r.o. Košice, Park Angelinum 4 04001 Košice, IČO: 36606693","1 338,46 € s DPH",02.02.2021,15.02.2021,platná, 2021/1014,PO a BOZP za 01/21,2020/5,"dodávateľ: Filip Šamaj, Vodná 6 04001 Košice- Staré mesto, IČO: 46329722","90,00 € s DPH",03.02.2021,15.02.2021,platná, 2021/1015,predpl Computer (2/2021 - 1/2022),2021/5,"dodávateľ: Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s., Stará Vajnorská 9 83104 Bratislava, IČO: 35792281","49,38 € s DPH",04.02.2021,15.02.2021,platná, 2021/1016,vody z povrch odtoku za 01/21,,"dodávateľ: Vychodosl.vodár.spoločnosť. a.s., Komenského 50 04248 Košice, IČO: 36570460","764,48 € s DPH",04.02.2021,15.02.2021,platná,30-000028506PO2010 2021/1001,SL DOXX,2020/153,"dodávateľ: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356 01001 Žilina, IČO: 36391000","12 000,00 € s DPH",05.01.2021,12.02.2021,platná,14k000013+dod č. 1 2021/1002,energ sl na 01/21,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort, prev Košice, Einsteinova 25 85101 Bratislava, IČO: 46782532","8 679,27 € s DPH",12.01.2021,12.02.2021,platná,zml. č.1 2021/1003,materiál na posuvnú bránu Bielocerk,2021/1,"dodávateľ: Milan Cento - CENTkovo, Bertotovce 145 07235 Bertotovce, IČO: 34346791","760,91 € s DPH",12.01.2021,12.02.2021,platná, 2021/1004,predpl Transport a log 2021,2021/2,"dodávateľ: LUXUR Media SK, s.r.o., Koceľova 15 82108 Bratislava, IČO: 51104911","25,00 € s DPH",14.01.2021,12.02.2021,platná, 2021/1005,predpl AI MAGAZINE 2021,2021/3,"dodávateľ: Leader press, s.r.o., Dolné Rudliny 2956/3 01001 Žilina, IČO: 43994199","48,00 € s DPH",14.01.2021,12.02.2021,platná, 2021/1384,virt knižnica za 12/20,,"dodávateľ: Komensky, Park Mládeže 1 04001 Košice, IČO: 43908977","16,56 € s DPH",04.01.2021,27.01.2021,platná,VK0903013 2021/1385,predpl Verej správa SR 2021(e-obnova),2020/134,"dodávateľ: Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A 01001 Žilina, IČO: 31592503","165,00 € s DPH",04.01.2021,27.01.2021,platná, 2021/1386,bezpeč certifikát k doméne sosake.sk(29.12.20 - 28.12.22),2020/151,"dodávateľ: NTE s.r.o., Vodárenská 639/25 04001 Košice, IČO: 44945167","186,00 € s DPH",04.01.2021,27.01.2021,platná, 2020/1387,internet za 12/20 Bielocerk,,"dodávateľ: ANTIK telecom s.r.o., Čárskeho 10 04001 Košice, IČO: 36191400","72,00 € s DPH",07.01.2021,27.01.2021,platná,ANT/INT/14/0118/0035 2021/1388,vody z povrch odtoku za 12/2020,,"dodávateľ: Vychodosl.vodár.spoločnosť. a.s., Komenského 50 04248 Košice, IČO: 36570460","754,72 € s DPH",08.01.2021,27.01.2021,platná,30-000028506PO2010 2021/1389,telekom sl za 12/20 (RIJ),,"dodávateľ: Slovak telekom, Bajkalská 28 81762 Bratislava, IČO: 35763469","9,60 € s DPH",08.01.2021,27.01.2021,platná,2006/B+dod2017/01/20/2 2021/1390,telekom sl za 12/20 (KEJ),,"dodávateľ: Slovak telekom, Bajkalská 28 81762 Bratislava, IČO: 35763469","9,60 € s DPH",08.01.2021,27.01.2021,platná,2006/B+dod2016/10/21 2021/1391,"telekom sl za 12/20 (VAJ, SPE, KRS)",2020/8,"dodávateľ: Slovak telekom, Bajkalská 28 81762 Bratislava, IČO: 35763469","51,29 € s DPH",08.01.2021,27.01.2021,platná, 2021/1392,"telekom.sl za 12/20, internet na 01/21",,"dodávateľ: Slovak telekom, Bajkalská 28 81762 Bratislava, IČO: 35763469","106,51 € s DPH",08.01.2021,27.01.2021,platná,"z 8.11.2006, dod9900944565" 2021/1393,nájom rohoží (30.11.20 - 31.12.20),2020/20,"dodávateľ: Lindstrom, Orešianska 3 91701 Trnava, IČO: 35742364","72,65 € s DPH",11.01.2021,27.01.2021,platná, 2021/1394,elektr energia za 12/20 Jarm,,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel.as, Mlynské Nivy 44/A 82511 Bratislava 26, IČO: 35815256","184,00 € s DPH",12.01.2021,27.01.2021,platná,704816 2021/1395,elekt energia za 12/20 SOŠA,,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel.as, Mlynské Nivy 44/A 82511 Bratislava 26, IČO: 35815256","906,24 € s DPH",12.01.2021,27.01.2021,platná,704816 2021/1396,elek energia za 12/20 Bielocerk,,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel.as, Mlynské Nivy 44/A 82511 Bratislava 26, IČO: 35815256","247,20 € s DPH",12.01.2021,27.01.2021,platná,704816 2021/1397,"lekár prehl za 12/20 (Onder, Slaná)",,"dodávateľ: Ergomed Poliklinika, s.r.o., Moldavská cesta 21/A 04001 Košice, IČO: 36751103","95,30 € s DPH",13.01.2021,27.01.2021,platná,2017/7/14 2020/1382,filter do stroja na pitnú vodu,2020/150,"dodávateľ: Kärcher Slovakia, s.r.o., Bratislavská 31 94901 Nitra, IČO: 43967663","190,68 € s DPH",30.12.2020,05.01.2021,platná, 2020/1383,doména sosake.sk(10.01.21 - 10.01.22),2020/149,"dodávateľ: WebSuppport, Karadžičova 12 82108 Bratislava, IČO: 36421928","15,00 € s DPH",30.12.2020,05.01.2021,platná, 2020/10028,Predplatné Verejná správa SR- ročný prístup na rok 2021,2020/134,"dodávateľ: Poradca podnikateľa spol s r.o., M. Rázusa 23A, Žilina, IČO: 31592503","165,00 € s DPH",09.12.2020,05.01.2021,platná, 2020/10029,Registrácia domény sosake.sk (od 10.01.2021 – 10.01.2022),2020/149,"dodávateľ: WebSuppport, Karadžičova 12 82108 Bratislava, IČO: 36421928","15,00 € s DPH",28.12.2020,05.01.2021,platná, 2020/1376,inzercia- štúdium (noviny Golden),2020/145,"dodávateľ: OLLE s.r.o., Levočská 2 08001 Prešov, IČO: 36713996","90,00 € s DPH",18.12.2020,30.12.2020,platná, 2020/1377,revízia EZS Jarm,,"dodávateľ: DoubleB-Business sro, prev Kukučínova 23, Košice, Pavlovce 187 09431 Hanušovce n/Topľou, okr Vranov N/Topľou, IČO: 47346655","288,77 € s DPH",18.12.2020,30.12.2020,platná,zml1/7/2000+dodatok 2020/1378,revízia EZS SOŠA,,"dodávateľ: DoubleB-Business sro, prev Kukučínova 23, Košice, Pavlovce 187 09431 Hanušovce n/Topľou, okr Vranov N/Topľou, IČO: 47346655","472,96 € s DPH",18.12.2020,30.12.2020,platná,zml1/7/2000+dodatok 2020/1380,odvysielanie reklamy TV Mistrál(štúdium),2020/146,"dodávateľ: TV Mistral sro, Námestie osloboditeľov 30 07101 Michalovce, IČO: 36193925","150,00 € s DPH",18.12.2020,30.12.2020,platná, 2020/1381,Prakt personal - dec.20,2020/37,"dodávateľ: RAABE, Heydukova 12 - 14 81108 Bratislava, IČO: 35908718","42,95 € s DPH",21.12.2020,30.12.2020,platná, 2020/1379,"vod, stoč SOŠA (11.9.20 - 14.12.20)",,"dodávateľ: Vychodosl.vodár.spoločnosť. a.s., Komenského 50 04248 Košice, IČO: 36570460","354,06 € s DPH",18.12.2020,23.12.2020,platná,30-000028506PO2010 2020/1350,virt knižnica na r. 2021,,"dodávateľ: Komensky, Park Mládeže 1 04001 Košice, IČO: 43908977","198,72 € s DPH",01.12.2020,21.12.2020,platná,VK0903013 2020/1351,zráž voda za 11/20,,"dodávateľ: Vychodosl.vodár.spoločnosť. a.s., Komenského 50 04248 Košice, IČO: 36570460","730,38 € s DPH",03.12.2020,21.12.2020,platná,30-000028506PO2010 2020/1352,virt knižnica za 11/20,,"dodávateľ: Komensky, Park Mládeže 1 04001 Košice, IČO: 43908977","16,56 € s DPH",03.12.2020,21.12.2020,platná,VK0903013 2020/1353,nájom rohoží(2.11.20 - 29.11.20),2020/20,"dodávateľ: Lindstrom, Orešianska 3 91701 Trnava, IČO: 35742364","61,09 € s DPH",03.12.2020,21.12.2020,platná, 2020/1354,predpl Autoexpert 2021,2020/121,"dodávateľ: MAGNET PRESS, Slovakia s.r.o., Šustekova 8 85104 Bratislava, IČO: 31356958","64,00 € s DPH",04.12.2020,21.12.2020,platná, 2020/1355,internet za 11/20 Bielocerk,,"dodávateľ: ANTIK telecom s.r.o., Čárskeho 10 04001 Košice, IČO: 36191400","72,00 € s DPH",04.12.2020,21.12.2020,platná,ANT/INT/14/0118/0035 2020/1356,stĺpik pre bariér systém,2020/132,"dodávateľ: AJ produkty, a.s., Galvaniho 7/B 82104 Bratislava, IČO: 36268518","397,44 € s DPH",04.12.2020,21.12.2020,platná, 2020/1357,telekom sl za 11/20 (RIJ),,"dodávateľ: Slovak telekom, Bajkalská 28 81762 Bratislava, IČO: 35763469","9,60 € s DPH",08.12.2020,21.12.2020,platná,2006/B+dod2017/01/20/2 2020/1358,telekom sl za 11/20 (KEJ),,"dodávateľ: Slovak telekom, Bajkalská 28 81762 Bratislava, IČO: 35763469","9,60 € s DPH",08.12.2020,21.12.2020,platná,2006/B+dod2016/10/21 2020/1360,"telekom sl za 11/20, internet na 12/20",,"dodávateľ: Slovak telekom, Bajkalská 28 81762 Bratislava, IČO: 35763469","104,20 € s DPH",08.12.2020,21.12.2020,platná,"z 8.11.2006, dod9900944565" 2020/1361,elek energia za 11/20 Bielocerk,,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel.as, Mlynské Nivy 44/A 82511 Bratislava 26, IČO: 35815256","237,61 € s DPH",09.12.2020,21.12.2020,platná,704816 2020/1362,elek energia za 11/20 Jarm,,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel.as, Mlynské Nivy 44/A 82511 Bratislava 26, IČO: 35815256","210,34 € s DPH",09.12.2020,21.12.2020,platná,704816 2020/1363,elek energia za 11/20 SOŠA,,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel.as, Mlynské Nivy 44/A 82511 Bratislava 26, IČO: 35815256","882,86 € s DPH",09.12.2020,21.12.2020,platná,704816 2020/1364,lišta hranatá,2020/9,"dodávateľ: CB elektro s.r.o., Krivá 25 04001 Košice, IČO: 36584622","24,91 € s DPH",01.12.2020,21.12.2020,platná, 2020/1365,energ sl na 12/20,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort, prev Košice, Einsteinova 25 85101 Bratislava, IČO: 46782532","8 679,27 € s DPH",02.12.2020,21.12.2020,platná,č. 1 + dodatok č.5 2020/1366,šatňové lavice/10ks,2020/139,"dodávateľ: ALEX- kovový a školský nábytok, Hadovská 870 94501 Komárno, IČO: 36553859","1 620,00 € s DPH",03.12.2020,21.12.2020,platná, 2020/1367,renovácia tonerov,2020/7,"dodávateľ: GREAT TONER s.r.o., Nová Doba 502/11 02743 Nižná, IČO: 44986653","57,60 € s DPH",08.12.2020,21.12.2020,platná, 2020/1368,služby ochrany osob údajov za 4.Q,,"dodávateľ: CUBS PLUS, Mudroňova 29 04001 Košice- Juh, IČO: 46943404","104,40 € s DPH",09.12.2020,21.12.2020,platná,2018/05/14-2 2020/1369,nájom kopírky za 4.Q,,"dodávateľ: TECOS, sro, Hroncova 1 04001 Kosice, IČO: 31680551","18,78 € s DPH",10.12.2020,21.12.2020,platná,21/09/02/2016 2020/1370,pranie a žehlenie bielizne,2020/24,"dodávateľ: FLORA+ s.r.o, Húskova 27 04023 Košice, IČO: 36595519","28,75 € s DPH",15.12.2020,21.12.2020,platná, 2020/1371,"elektromateriál(zásuvky, hmoždinky, lišty, káble, vidlice, škatule) inzercia - štúdium Nový čas",2020/9,"dodávateľ: CB elektro s.r.o., Krivá 25 04001 Košice, IČO: 36584622","196,13 € s DPH",15.12.2020,21.12.2020,platná, 2020/1372,inzercia - štúdium Nový čas,2020/140,"dodávateľ: FPD Media, a.s., korešp. adresa: Prievozská 14 81106 Bratislava, IČO: 47237601","150,00 € s DPH",15.12.2020,21.12.2020,platná, 2020/1373,"vod, stoč Jarm(13.6.20 - 9.12.20)",,"dodávateľ: Vychodosl.vodár.spoločnosť. a.s., Komenského 50 04248 Košice, IČO: 36570460","150,54 € s DPH",15.12.2020,21.12.2020,platná,30-000028506PO2010 2020/1374,"inzercia- štúdium v regionálnych novinách(košicko, trebišovsko a pod.)",2020/141,"dodávateľ: REGIONPRESS, s.r.o., Študentská 2 91701 Trnava, IČO: 36252417","562,20 € s DPH",16.12.2020,21.12.2020,platná, 2020/1375,refakt TUV za 11/20 Bielocerk,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort, prev Košice, Einsteinova 25 85101 Bratislava, IČO: 46782532","5,58 € s DPH",17.12.2020,21.12.2020,platná,zml. č.1 2020/1359,"telekom sl za 11/20 (KRS, SPE, VAJ)",,"dodávateľ: Slovak telekom, Bajkalská 28 81762 Bratislava, IČO: 35763469","50,65 € s DPH",08.12.2020,14.12.2020,platná,2006/B+dod 2020/10021,dezinfekčný roztok 5l - 40ks,2020/105,"dodávateľ: UNIZDRAV Prešov, Františkánska námestie 3/A 08001 Prešov, IČO: 36515388","956,00 € s DPH",30.09.2020,09.12.2020,platná, 2020/10022,tlačivá - list bianco 1500 ks,2019/11,"dodávateľ: Ševt a.s. Banská Bystrica, Cementárenská 16 97472 Banská Bystrica, IČO: 31331131","395,22 € s DPH",06.10.2020,09.12.2020,platná, 2020/10023,reklamné a marketingové služby,2020/29,"dodávateľ: Firmdatabaze s r o, Eotvosa 3195/21, Komárno, IČO: 45382497","266,00 € s DPH",03.11.2020,09.12.2020,platná, 2020/10024,predplatné manažment školy + direktor portál na rok 2021,2020/120,"dodávateľ: Wolters Kluwer SR s.r.o., Mlynské nivy 48 82109 Bratislava 2, IČO: 31348262","155,00 € s DPH",03.11.2020,09.12.2020,platná, 2020/10025,predplatné časopisu autoexpert na rok 2021,,"dodávateľ: MAGNET PRESS, Slovakia s.r.o., Šustekova 8, Bratislava, IČO: 31356958","64,00 € s DPH",09.11.2020,09.12.2020,platná, 2020/10026,poskytovanie služieb virtuálnej knižnice na rok 2021,2020/21,"dodávateľ: Komensky, Park Mládeže 1 04001 Košice, IČO: 43908977","198,72 € s DPH",10.11.2020,09.12.2020,platná, 2020/10027,"stĺpik pre bariérový systém, nerezový - 8ks",2020/132,"dodávateľ: AJ produkty, a.s., Galvaniho 7/B, Bratislava, IČO: 36268518","397,44 € s DPH",12.11.2020,09.12.2020,platná, 2020/1344,dózy Santa Claus,2020/136,"dodávateľ: BAM-EKO a.s., Hálková 11 83103 Bratislava, IČO: 35815272","395,30 € s DPH",27.11.2020,09.12.2020,platná, 2020/1345,dózy Santa Claus,2020/136,"dodávateľ: BAM-EKO a.s., Hálková 11 83103 Bratislava, IČO: 35815272","207,70 € s DPH",27.11.2020,09.12.2020,platná, 2020/1346,PO a BOZP za 11/20,2020/5,"dodávateľ: Filip Šamaj, Vodná 6 04001 Košice- Staré mesto, IČO: 46329722","90,00 € s DPH",30.11.2020,09.12.2020,platná, 2020/1347,oprava EZS - výmena pohyb senzora Bielocerk(VIM),,"dodávateľ: TKC alarm s.r.o, Nižný Čaj 73, prev Vrabčia 10, Košice 04416 Nižný Čaj, IČO: 36179701","36,00 € s DPH",30.11.2020,09.12.2020,platná,zml. 7/2008+ dodatok 2020/1348,refakt TUV za 10/20 Bielocerk,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort, prev Košice, Einsteinova 25 85101 Bratislava, IČO: 46782532","11,15 € s DPH",30.11.2020,09.12.2020,platná,zml. č.1 2020/1349,"plagáty, nálepky Projekt",2020/138,"dodávateľ: Greening s.r.o., Gemerská 3 04011 Košice, IČO: 36576352","164,55 € s DPH",30.11.2020,09.12.2020,platná, 2020/1350,virt knižnica na r. 2021,,"dodávateľ: Komensky, Park Mládeže 1 04001 Košice, IČO: 43908977","198,72 € s DPH",01.12.2020,09.12.2020,platná,VK0903013 2020/1327,elek energia za 10/20 Jarm,,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel.as, Mlynské Nivy 44/A 82511 Bratislava 26, IČO: 35815256","242,52 € s DPH",12.11.2020,08.12.2020,platná,704816 2020/1328,elek energia za 10/20 SOŠA,,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel.as, Mlynské Nivy 44/A 82511 Bratislava 26, IČO: 35815256","931,54 € s DPH",12.11.2020,08.12.2020,platná,704816 2020/1329,elek energia za 10/20 Bielocerk,,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel.as, Mlynské Nivy 44/A 82511 Bratislava 26, IČO: 35815256","297,84 € s DPH",12.11.2020,08.12.2020,platná,704816 2020/1330,energ sl na 11/20,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort, prev Košice, Einsteinova 25 85101 Bratislava, IČO: 46782532","8 679,27 € s DPH",03.11.2020,08.12.2020,platná,č. 1 + dodatok č.5 2020/1331,čist a dezinf materiál,2020/10,"dodávateľ: Dzurňák Tomáš Ing. D&D, Južná trieda 78 04001 Košice, IČO: 14382857","650,66 € s DPH",09.11.2020,08.12.2020,platná, 2020/1332,odpadkové koše (30ks),2020/124,"dodávateľ: Internet Mall Slovakia, sro, Pasienkova 12599/2G 82106 Bratislava, IČO: 35950226","751,70 € s DPH",10.11.2020,08.12.2020,platná, 2020/1333,dezinf na ruky(20ks),2020/129,"dodávateľ: Martin Krajčovič - M&J Trade, IČO: 33165076","456,29 € s DPH",10.11.2020,08.12.2020,platná, 2020/1334,germ žiariče PROLUX(7ks),2020/131,"dodávateľ: HUMAN PRO, s.r.o., Školská 3089/3 93401 Levice, IČO: 45459096","1 925,00 € s DPH",11.11.2020,08.12.2020,platná, 2020/1335,"textil tabule a špendlíky( 5ks tabúľ, 10ks špendl)",,"dodávateľ: B2B Partner s.r.o., Šulekova 2 81106 Bratislava, IČO: 44413467","672,00 € s DPH",11.11.2020,08.12.2020,platná, 2020/1336,"prac odevy a obuv(upratovačky, údržbár)",2020/133,"dodávateľ: CANIS SAFETY a.s., Priemyselná 2 04001 Košice, IČO: 47998156","322,02 € s DPH",18.11.2020,08.12.2020,platná, 2020/1337,"webex školenie, balík CISCO licencie 25ks",2020/130,"dodávateľ: CEELABS s.r.o., Lomonosovova 20 04001 Košice, IČO: 47350164","713,54 € s DPH",18.11.2020,08.12.2020,platná, 2020/1338,predplatné Manažm školy + Direktor portál na 2021,2020/120,"dodávateľ: Wolters Kluwer SR s.r.o., Mlynské nivy 48 82109 Bratislava 2, IČO: 31348262","155,00 € s DPH",18.11.2020,08.12.2020,platná, 2020/1339,online inzercia korzár.sme.sk,2020/127,"dodávateľ: Petit Press, a.s., divízia východ, o.z., LETNÁ 47 04001 KOŠICE, IČO: 35790253","312,00 € s DPH",18.11.2020,08.12.2020,platná, 2020/1340,služby PC siete SANET 10-12/20,,"dodávateľ: SANET, Združenie používateľov SADS, Vazovova 5 81107 Bratislava, IČO: 17055270","150,00 € s DPH",18.11.2020,08.12.2020,platná,3106011 2020/1341,kalendáre na r. 2021,2020/11,"dodávateľ: Ševt a.s. Bratislava, Plynárenská 6 82109 Bratislava, IČO: 31331131","161,28 € s DPH",18.11.2020,08.12.2020,platná, 2020/1342,nájom kopírky za 3.Q,,"dodávateľ: TECOS, sro, Hroncova 1 04001 Kosice, IČO: 31680551","48,08 € s DPH",19.11.2020,08.12.2020,platná,21/09/02/2016 2020/1343,Zákony v škol praxi - nov.20,2020/37,"dodávateľ: RAABE, Heydukova 12 - 14 81108 Bratislava, IČO: 35908718","45,35 € s DPH",20.11.2020,08.12.2020,platná, 2020/1317,elektromateriál,2020/117,"dodávateľ: CB elektro s.r.o., Krivá 25 04001 Košice, IČO: 36584622","232,01 € s DPH",04.11.2020,18.11.2020,platná, 2020/1318,intenet za 10/20 Bielocerk,,"dodávateľ: ANTIK telecom s.r.o., Čárskeho 10 04001 Košice, IČO: 36191400","72,00 € s DPH",05.11.2020,18.11.2020,platná,ANT/INT/14/0118/0035 2020/1320,oprava príjazd cesta Bielocerk,2020/111,"dodávateľ: ASTEX, sro, Jazerná 1 04012 Košice, IČO: 36577332","2 551,08 € s DPH",05.11.2020,18.11.2020,platná,obj.123 2020/1321,nájom rohoží (05.10.20 - 31.10.20),2020/20,"dodávateľ: Lindstrom, Orešianska 3 91701 Trnava, IČO: 35742364","68,90 € s DPH",10.11.2020,18.11.2020,platná, 2020/1322,telekom sl za 10/20 (RIJ),,"dodávateľ: Slovak telekom, Bajkalská 28 81762 Bratislava, IČO: 35763469","9,60 € s DPH",10.11.2020,18.11.2020,platná,2006/B+dod2017/01/20/2 2020/1323,telekom sl z a 10/20 (KEJ),,"dodávateľ: Slovak telekom, Bajkalská 28 81762 Bratislava, IČO: 35763469","9,60 € s DPH",10.11.2020,18.11.2020,platná,2006/B+dod2016/10/21 2020/1324,"telekom sl za 10/20 (VAJ, SPE, KRS)",,"dodávateľ: Slovak telekom, Bajkalská 28 81762 Bratislava, IČO: 35763469","60,64 € s DPH",10.11.2020,18.11.2020,platná,2006/B+dod 2020/1325,"telekom sl za 10/20, internet na 11/20",,"dodávateľ: Slovak telekom, Bajkalská 28 81762 Bratislava, IČO: 35763469","109,66 € s DPH",10.11.2020,18.11.2020,platná,"z 8.11.2006, dod9900944565" 2020/1326,tlačivá,2019/11,"dodávateľ: Ševt a.s. Banská Bystrica, Cementárenská 16 97472 Banská Bystrica, IČO: 31331131","395,22 € s DPH",11.11.2020,18.11.2020,platná, 2020/1319,zráž voda za 10/20,,"dodávateľ: Vychodosl.vodár.spoločnosť. a.s., Komenského 50 04248 Košice, IČO: 36570460","754,72 € s DPH",05.11.2020,11.11.2020,platná,30-000028506PO2010 2020/1313,zakladače 4krúžk (HOA),2020/11,"dodávateľ: Ševt a.s. Bratislava, Plynárenská 6 82109 Bratislava, IČO: 31331131","27,58 € s DPH",29.10.2020,05.11.2020,platná, 2020/1314,virt knižnica za 10/20,,"dodávateľ: Komensky, Park Mládeže 1 04001 Košice, IČO: 43908977","16,56 € s DPH",03.11.2020,05.11.2020,platná,VK0903013 2020/1315,PO a BOZP za 10/20,2020/5,"dodávateľ: Filip Šamaj, Vodná 6 04001 Košice- Staré mesto, IČO: 46329722","90,00 € s DPH",03.11.2020,05.11.2020,platná, 2020/1316,registr Firmdatabaze.sk(28.10.20 - 27.10.21),2020/29,"dodávateľ: Firmdatabaze s r o, Gorkého 3 81101 Bratislava, IČO: 45482947","266,00 € s DPH",03.11.2020,05.11.2020,platná, 2020/1294,dezinf roztok Imuna /5l (COVID-19),2020/105,"dodávateľ: UNIZDRAV Prešov, Františkánske námestie 3/A 08001 Prešov, IČO: 36515388","956,00 € s DPH",01.10.2020,28.10.2020,platná, 2020/1295,germicídne žiariče (COVID-19),2020/108,"dodávateľ: UNIZDRAV Prešov, Františkánske námestie 3/A 08001 Prešov, IČO: 36515388","2 725,00 € s DPH",01.10.2020,28.10.2020,platná, 2020/1296,energ sl na 10/2020,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort, prev Košice, Einsteinova 25 85101 Bratislava, IČO: 46782532","8 679,27 € s DPH",02.10.2020,28.10.2020,platná,č. 1 + dodatok č.5 2020/1297,vodovod batéria s LED (COVID-19),2020/109,"dodávateľ: Hoppline Kft.(Alinda), Mogyoródi út 32 1149 Budapest","25,90 € s DPH",07.10.2020,28.10.2020,platná, 2020/1298,vodovod batérie s LED (COVID-19),2020/109,"dodávateľ: Hoppline Kft.(Alinda), Mogyoródi út 32 1149 Budapest","233,10 € s DPH",07.10.2020,28.10.2020,platná,"311,80" 2020/1299,batéria s LED displ (COVID-19),2020/109,"dodávateľ: Hoppline Kft.(Alinda), Mogyoródi út 32 1149 Budapest","311,80 € s DPH",07.10.2020,28.10.2020,platná, 2020/1300,renovácia tonerov,2020/7,"dodávateľ: GREAT TONER s.r.o., Nová Doba 502/11 02743 Nižná, IČO: 44986653","104,40 € s DPH",09.10.2020,28.10.2020,platná, 2020/1301,nájom rohoží (07.09.20 - 04.10.20),2020/20,"dodávateľ: Lindstrom, Orešianska 3 91701 Trnava, IČO: 35742364","56,32 € s DPH",09.10.2020,28.10.2020,platná, 2020/1302,tonery,2020/7,"dodávateľ: GREAT TONER s.r.o., Nová Doba 502/11 02743 Nižná, IČO: 44986653","326,40 € s DPH",13.10.2020,28.10.2020,platná, 2020/1303,terminál na meranie teploty (COVID-19),2020/113,"dodávateľ: EUROIN a.s., K cintorínu 674/89 01004 Žilina, IČO: 36340804","1 620,00 € s DPH",15.10.2020,28.10.2020,platná, 2020/1304,lampa do dataprojektora,2020/107,"dodávateľ: Projector services s.r.o., Dúhová 6 04442 Rozhanovce, IČO: 50443330","95,00 € s DPH",16.10.2020,28.10.2020,platná, 2020/1305,refakt TUV za 09/20 Bielocerk,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort, prev Košice, Einsteinova 25 85101 Bratislava, IČO: 46782532","8,36 € s DPH",19.10.2020,28.10.2020,platná, 2020/1306,elek energia za 09/20 Bielocerk,,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel.as, Mlynské Nivy 44/A 82511 Bratislava 26, IČO: 35815256","289,99 € s DPH",19.10.2020,28.10.2020,platná,704816 2020/1307,germicidne žiariče PROLUX (COVID-19),2020/110,"dodávateľ: HUMAN PRO, s.r.o., Školská 3089/3 93401 Levice, IČO: 45459096","1 333,75 € s DPH",20.10.2020,28.10.2020,platná, 2020/1308,inzercia - štúdium( Nový čas),2020/88,"dodávateľ: FPD Media, a.s., prev. Prievozská 14 81106 Bratislava, IČO: 47237601","192,00 € s DPH",20.10.2020,28.10.2020,platná, 2020/1309,Prakt person pre školy-okt 20,2020/37,"dodávateľ: RAABE, Heydukova 12 - 14 81108 Bratislava, IČO: 35908718","43,61 € s DPH",22.10.2020,28.10.2020,platná, 2020/1310,deratizácia - škola,2020/115,"dodávateľ: Stredná odborná škola veterinárna, KE, Nám. mladých poľnohospodárov 2 04017 Košice-Barca, IČO: 00162574","50,00 € s DPH",27.10.2020,28.10.2020,platná, 2020/1311,papier kotúč do dávk /18ks (COVID-19),2020/119,"dodávateľ: DOMAN trade s.r.o., Bartókova 24 94301 Štúrovo, IČO: 47557591","83,01 € s DPH",27.10.2020,28.10.2020,platná, 2020/1312,dezinf materiál (COVID - 19),2020/118,"dodávateľ: Dzurňák Tomáš Ing. D&D, Južná trieda 78 04001 Košice, IČO: 14382857","102,24 € s DPH",27.10.2020,28.10.2020,platná, 2020/1290,elek energia za 09/20 Jarm,,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel.as, Mlynské Nivy 44/A 82511 Bratislava 26, IČO: 35815256","170,77 € s DPH",13.10.2020,19.10.2020,platná,704816 2020/1291,elek energia za 09/20 SOŠA,,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel.as, Mlynské Nivy 44/A 82511 Bratislava 26, IČO: 35815256","871,49 € s DPH",13.10.2020,19.10.2020,platná,704816 2020/1292,"odvoz odpadu škola(konáre, lístie)",2020/96,"dodávateľ: KOSIT a.s., Rastislavova 2258/98 04346 Kosice, IČO: 36205214","314,09 € s DPH",13.10.2020,19.10.2020,platná, 2020/1293,služby spojené s VO,,"dodávateľ: STARK Consulting, s.r.o., Kopanice 3570/6 82104 Bratislava, IČO: 46944699","750,00 € s DPH",14.10.2020,19.10.2020,platná,mandát zml2018/03/13 2020/1282,elektromateriál,2020/9,"dodávateľ: CB elektro s.r.o., Krivá 25 04001 Košice, IČO: 36584622","222,64 € s DPH",05.10.2020,14.10.2020,platná, 2020/1283,virt kniž za 09/20,,"dodávateľ: Komensky, Park Mládeže 1 04001 Košice, IČO: 43908977","16,56 € s DPH",06.10.2020,14.10.2020,platná,VK0903013 2020/1284,ochr. osob údajov za 3.Q,,"dodávateľ: CUBS PLUS, Mudroňova 29 04001 Košice- Juh, IČO: 46943404","104,40 € s DPH",07.10.2020,14.10.2020,platná,2018/05/14-2 2020/1285,telekom sl za 09/20 (RIJ),,"dodávateľ: Slovak telekom, Bajkalská 28 81762 Bratislava, IČO: 35763469","9,60 € s DPH",08.10.2020,14.10.2020,platná,2006/B+dod2017/01/20/2 2020/1286,telekom sl. za 09/20 (KEJ),,"dodávateľ: Slovak telekom, Bajkalská 28 81762 Bratislava, IČO: 35763469","9,60 € s DPH",08.10.2020,14.10.2020,platná,2006/B+dod2016/10/21 2020/1287,"telekom sl za 09/20(VAJ, SPE, KRS)",,"dodávateľ: Slovak telekom, Bajkalská 28 81762 Bratislava, IČO: 35763469","50,29 € s DPH",08.10.2020,14.10.2020,platná, 2020/1288,"telekom sl. za 09/20, internet na 10/20 Jarm",,"dodávateľ: Slovak telekom, Bajkalská 28 81762 Bratislava, IČO: 35763469","109,85 € s DPH",08.10.2020,14.10.2020,platná,"z 8.11.2006, dod9900944565" 2020/1289,lekár prehl za 09/20 (MOV-KUSP),,"dodávateľ: Ergomed Poliklinika, s.r.o., Moldavská cesta 21/A 04001 Košice, IČO: 36751103","57,80 € s DPH",09.10.2020,14.10.2020,platná,2017/7/14 2020/1280,zráž voda za 09/20,,"dodávateľ: Vychodosl.vodár.spoločnosť. a.s., Komenského 50 04248 Košice, IČO: 36570460","730,38 € s DPH",05.10.2020,13.10.2020,platná,30-000028506PO2010 2020/1281,internet za 09/20 Bielocerk,,"dodávateľ: ANTIK telecom s.r.o., Čárskeho 10 04001 Košice, IČO: 36191400","72,00 € s DPH",05.10.2020,13.10.2020,platná,ANT/INT/14/0118/0035 2020/1267,inter disk Samsung 860EVO 500GB a 250GB SSD,2020/98,"dodávateľ: Datacomp s.r.o., Moldavská cesta 49 04011 Košice, IČO: 36212466","168,29 € s DPH",23.09.2020,05.10.2020,platná, 2020/1268,NB HP ProBook 650G1,,"dodávateľ: Afb Slovakia, s.r.o., Strojárenská 1C 91702 Trnava, IČO: 52165701","24,00 € s DPH",24.09.2020,05.10.2020,platná,e-mail17.09.2020 2020/1270,čist a dezinf materiál,2020/101,"dodávateľ: Dzurňák Tomáš Ing. D&D, Južná trieda 78 04001 Košice, IČO: 14382857","398,96 € s DPH",28.09.2020,05.10.2020,platná,Kúpna zmluva 2020/1269,prac pomôcky,2020/102,"dodávateľ: SABOL Branislav Ing., Štefánikova 5 04001 Kosice, IČO: 33592268","141,96 € s DPH",25.09.2020,05.10.2020,platná, 2020/1271,refakt TUV za 08/20 Bielocerk,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort, prev Košice, Einsteinova 25 85101 Bratislava, IČO: 46782532","2,78 € s DPH",28.09.2020,05.10.2020,platná,č. 1 + dodatok č.5 2020/1272,kancel materiál,2020/87,"dodávateľ: Ševt a.s. Bratislava, Plynárenská 6 82109 Bratislava, IČO: 31331131","1 647,12 € s DPH",29.09.2020,05.10.2020,platná, 2020/1273,kancel materiál,2020/97,"dodávateľ: Ševt a.s. Bratislava, Plynárenská 6 82109 Bratislava, IČO: 31331131","123,60 € s DPH",29.09.2020,05.10.2020,platná, 2020/1274,papier kotúče do dávkovačov,2020/100,"dodávateľ: DOMAN trade s.r.o., Bartókova 24 94301 Štúrovo, IČO: 47557591","91,79 € s DPH",30.09.2020,05.10.2020,platná, 2020/1275,PO a BOZP za 09/20,2020/5,"dodávateľ: Filip Šamaj, Vodná 6 04001 Košice- Staré mesto, IČO: 46329722","90,00 € s DPH",30.09.2020,05.10.2020,platná, 2020/1276,mini štíty 120ks,,"dodávateľ: HERKULES agency, sro, Moyzesova 11 08501 Bardejov 1, IČO: 36504980","972,00 € s DPH",30.09.2020,05.10.2020,platná, 2020/1277,nájom rohoží(10.08.20 - 06.09.20),,"dodávateľ: Lindstrom, Orešianska 3 91701 Trnava, IČO: 35742364","11,53 € s DPH",30.09.2020,05.10.2020,platná,zml. + dodatok 2020/1278,náplň bezoplachová na ruky(vrátnica dávkovač),2020/99,"dodávateľ: Martin Krajčovič - M&J Trade, IČO: 33165076","109,15 € s DPH",01.10.2020,05.10.2020,platná, 2020/1279,servis zásah Bielocerk pridelenie kódu,,"dodávateľ: TKC alarm s.r.o, Nižný Čaj 73, prev Vrabčia 10, Košice 04416 Nižný Čaj, IČO: 36179701","18,00 € s DPH",01.10.2020,05.10.2020,platná,zml. 7/2008+ dodatok 2020/1251,refakt TUV za 07/20,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort, prev Košice, Einsteinova 25, 85101 Bratislava, IČO: 46782532","5,58 € s DPH",02.09.2020,25.09.2020,platná,č.1 2020/1252,kozmet obrúsky/200ks,2020/10,"dodávateľ: Dzurňák Tomáš Ing. D&D, Južná trieda 78 04001 Košice, IČO: 14382857","99,60 € s DPH",03.09.2020,25.09.2020,platná, 2020/1253,vypracovanie aktual k OOÚ,,"dodávateľ: CUBS PLUS, Mudroňova 29 04001 Košice- Juh, IČO: 46943404","180,00 € s DPH",04.09.2020,25.09.2020,platná,2018/05/14-2 2020/1254,teplomery a dezinf materiál,2020/84,"dodávateľ: DOMAN trade s.r.o., Bartókova 24 94301 Štúrovo, IČO: 47557591","796,65 € s DPH",04.09.2020,25.09.2020,platná, 2020/1255,odborná literatúra (KAM),2020/86,"dodávateľ: Martinus, s.r.o., Gorkého 4 03601 Martin, IČO: 45503249","96,27 € s DPH",09.09.2020,25.09.2020,platná, 2020/1256,energ sl na 09/20,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort, prev Košice, Einsteinova 25 85101 Bratislava, IČO: 46782532","8 679,27 € s DPH",10.09.2020,25.09.2020,platná,č. 1 + dodatok č.5 2020/1257,Zákony v škol praxi sept.20,,"dodávateľ: RAABE, Heydukova 12 - 14 81108 Bratislava, IČO: 35908718","45,35 € s DPH",10.09.2020,25.09.2020,platná, 2020/1258,propagácia Zlaté stránky,2020/83,"dodávateľ: MEDIATEL spol.s.r.o., Miletičova 21 82108 Bratislava 2, IČO: 35859415","262,80 € s DPH",14.09.2020,25.09.2020,platná,propagácia Zlaté stránky 2020/1259,skartovačka HAMA premium(TRS),2020/90,"dodávateľ: Datart.sk, Elektrosped Bratislava, Pestovateľská 13 82104 Bratislava, IČO: 35765038","41,00 € s DPH",14.09.2020,25.09.2020,platná, 2020/1260,"harddisk Adata SD600Q, 480GB( TRS)",,"dodávateľ: Datacomp s.r.o., Moldavská cesta 49 04011 Košice, IČO: 36212466","60,16 € s DPH",17.09.2020,25.09.2020,platná, 2020/1261,"tonery(BEV, HRL, MAK, KOM)",2020/7,"dodávateľ: GREAT TONER s.r.o., Nová Doba 502/11 02743 Nižná, IČO: 44986653","94,80 € s DPH",17.09.2020,25.09.2020,platná, 2020/1262,roztok na dezinf rúk/5l,2020/92,"dodávateľ: Dzurňák Tomáš Ing. D&D, Južná trieda 78 04001 Košice, IČO: 14382857","128,98 € s DPH",17.09.2020,25.09.2020,platná, 2020/1263,SL DOXX,,"dodávateľ: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356 01001 Žilina, IČO: 36391000","12 000,00 € s DPH",18.09.2020,25.09.2020,platná,14k000013+dod č. 1 2020/1264,seminár invent (SPE),,"dodávateľ: Regionálne vzdel.centrum, KE, Hlavná 68 04001 Košice, IČO: 31268650","20,00 € s DPH",21.09.2020,25.09.2020,platná,prihláška z 21.09.20 2020/1265,aktual príprava elektrotechnikov(Vichová),2020/94,"dodávateľ: Vzdelávanie Košice s.r.o., Buková 9 04014 Košice, IČO: 47034866","50,00 € s DPH",21.09.2020,25.09.2020,platná, 2020/1266,"vod, stoč SOŠA (17.06.20 - 10.09.20)",,"dodávateľ: Vychodosl.vodár.spoločnosť. a.s., Komenského 50 04248 Košice, IČO: 36570460","178,43 € s DPH",21.09.2020,25.09.2020,platná,30-000028506PO2010 2020/1235,zráž voda za 08/20,,"dodávateľ: Vychodosl.vodár.spoločnosť. a.s., Komenského 50, 04248 Košice, IČO: 36570460","754,72 € s DPH",04.09.2020,14.09.2020,platná,30-000028506PO2010 2020/1236,internet za 08/20 Bielocerk,,"dodávateľ: ANTIK telecom s.r.o., Čárskeho 10 04001 Košice, IČO: 36191400","72,00 € s DPH",04.09.2020,14.09.2020,platná,ANT/INT/14/0118/0035 2020/1237,PO a BOZP za 08/20,2020/5,"dodávateľ: Filip Šamaj, Vodná 6 04001 Košice- Staré mesto, IČO: 46329722","90,00 € s DPH",04.09.2020,14.09.2020,platná, 2020/1238,vitrína BORA (vestibul),2020/82,"dodávateľ: ASKO nábytok, Pri prachárni 3 04011 Košice, IČO: 35909790","139,90 € s DPH",04.09.2020,14.09.2020,platná, 2020/1240,vitrína BORA 1ks (vestibul),,"dodávateľ: ASKO nábytok, Pri prachárni 3 04011 Košice, IČO: 35909790","139,90 € s DPH",04.09.2020,14.09.2020,platná, 2020/1239,vitrína BORA 2ks(vestibul),,"dodávateľ: ASKO nábytok, Pri prachárni 3 04011 Košice, IČO: 35909790","279,80 € s DPH",04.09.2020,14.09.2020,platná, 2020/1241,telekom sl za 08/20 (RIJ),,"dodávateľ: Slovak telekom, Bajkalská 28 81762 Bratislava, IČO: 35763469","9,60 € s DPH",09.09.2020,14.09.2020,platná,2006/B+dod2017/01/20/2 2020/1242,telekom sl za 08/20 (KEJ),,"dodávateľ: Slovak telekom, Bajkalská 28 81762 Bratislava, IČO: 35763469","9,60 € s DPH",09.09.2020,14.09.2020,platná,2006/B+dod2016/10/21 2020/1243,"telekom sl za 08/20(KRS, SPE, VAJ)",,"dodávateľ: Slovak telekom, Bajkalská 28 81762 Bratislava, IČO: 35763469","50,12 € s DPH",09.09.2020,14.09.2020,platná, 2020/1244,"telekom sl za 08/20, internet na 09/20 jarm",,"dodávateľ: Slovak telekom, Bajkalská 28 81762 Bratislava, IČO: 35763469","107,24 € s DPH",09.09.2020,14.09.2020,platná,"z 8.11.2006, dod9900944565" 2020/1246,elek energia za 08/20 SOŠA,,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel.as, Mlynské Nivy 44/A 82511 Bratislava 26, IČO: 35815256","798,23 € s DPH",09.09.2020,14.09.2020,platná,704816 2020/1245,elek energia za 08/20 Jarm,,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel.as, Mlynské Nivy 44/A 82511 Bratislava 26, IČO: 35815256","64,24 € s DPH",09.09.2020,14.09.2020,platná,704816 2020/1247,elek energia za 08/20 Bielocerk,,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel.as, Mlynské Nivy 44/A 82511 Bratislava 26, IČO: 35815256","225,52 € s DPH",09.09.2020,14.09.2020,platná,704816 2020/1248,virtuálna knižnica za 08/20,,"dodávateľ: Komensky, Park Mládeže 1 04001 Košice, IČO: 43908977","16,56 € s DPH",09.09.2020,14.09.2020,platná,VK0903013 2020/1249,balíček VAG-COM PROFI 2020 Jarm,2020/75,"dodávateľ: AUTOCOMSOFT, Na Petrinách 313/88 16200 PRAHA 6, Česká republika, IČO: 27433633","31,50 € s DPH",09.09.2020,14.09.2020,platná, 2020/1250,lekár prehl za 08/20,,"dodávateľ: Ergomed Poliklinika, s.r.o., Moldavská cesta 21/A 04001 Košice, IČO: 36751103","231,20 € s DPH",11.09.2020,14.09.2020,platná,2017/7/14 2020/10019,nákup vitrín Bora 4ks,2020/82,"dodávateľ: ASKO nábytok, Pri prachárni 3 04011 Košice, IČO: 35909790","559,60 € s DPH",25.08.2020,14.09.2020,platná, 2020/10020,"nákup hygienických a dezinfek. prostriedkov, teplomery",2020/84,"dodávateľ: DOMAN trade s.r.o., Bartókova 24 94301 Štúrovo, IČO: 47557591","815,46 € s DPH",02.09.2020,14.09.2020,platná, 2020/1224,tonery fareb (VAJ),2020/80,"dodávateľ: GREAT TONER s.r.o., Nová Doba 502/11 02743 Nižná, IČO: 44986653","234,00 € s DPH",26.08.2020,04.09.2020,platná, 2020/1225,čist a dezinf materiál,2020/79,"dodávateľ: Dzurňák Tomáš Ing. D&D, Južná trieda 78 04001 Košice, IČO: 14382857","1 258,03 € s DPH",26.08.2020,04.09.2020,platná, 2020/1226,oprava podláh v budove školy,2020/17,"dodávateľ: MI TOP, s.r.o., ul Osloboditeľov 33 04017 Košice, IČO: 36576671","64 593,60 € s DPH",27.08.2020,04.09.2020,platná, 2020/1227,jednorázové rúška/1000ks,2020/81,"dodávateľ: MTM Electric Motors, s.r.o., SNP 68 05301 Harichovce, IČO: 47224673","268,98 € s DPH",27.08.2020,04.09.2020,platná, 2020/1228,virt kniž za 01/20,,"dodávateľ: Komensky, Park Mládeže 1 04001 Košice, IČO: 43908977","16,56 € s DPH",31.08.2020,04.09.2020,platná, 2020/1229,virt kniž za 02/20,,"dodávateľ: Komensky, Park Mládeže 1 04001 Košice, IČO: 43908977","16,56 € s DPH",31.08.2020,04.09.2020,platná,VK0903013 2020/1230,virt kniž za 03/20,,"dodávateľ: Komensky, Park Mládeže 1 04001 Košice, IČO: 43908977","16,56 € s DPH",31.08.2020,04.09.2020,platná,VK0903013 2020/1231,virt kniž za 04/20,,"dodávateľ: Komensky, Park Mládeže 1 04001 Košice, IČO: 43908977","16,56 € s DPH",31.08.2020,04.09.2020,platná,VK0903013 2020/1232,virt kniž za 05/20,,"dodávateľ: Komensky, Park Mládeže 1 04001 Košice, IČO: 43908977","16,56 € s DPH",31.08.2020,04.09.2020,platná,VK0903013 2020/1233,virt kniž za 06/20,,"dodávateľ: Komensky, Park Mládeže 1 04001 Košice, IČO: 43908977","16,56 € s DPH",31.08.2020,04.09.2020,platná,VK0903013 2020/1234,virt kniž za 07/20,,"dodávateľ: Komensky, Park Mládeže 1 04001 Košice, IČO: 43908977","16,56 € s DPH",31.08.2020,04.09.2020,platná,VK0903013 2020/1218,refakt TUV za 06/20 Bielocerk,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort, prev Košice, Einsteinova 25 85101 Bratislava, IČO: 46782532","5,71 € s DPH",04.08.2020,31.08.2020,platná,č. 1 2020/1219,energ sl na 08/20,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort, prev Košice, Einsteinova 25 85101 Bratislava, IČO: 46782532","8 679,27 € s DPH",05.08.2020,31.08.2020,platná,č. 1 + dodatok č.5 2020/1220,nákup tlačiarne (zástupcovia),2020/78,"dodávateľ: Datacomp s.r.o., Moldavská cesta 49 04011 Košice, IČO: 36212466","168,95 € s DPH",06.08.2020,31.08.2020,platná, 2020/1221,internet za 07-09/20 SOŠA,,"dodávateľ: SANET, Združenie používateľov SADS, Vazovova 5 81107 Bratislava, IČO: 17055270","150,00 € s DPH",17.08.2020,31.08.2020,platná,3106011 2020/1222,Prakt person aug.20,2020/37,"dodávateľ: RAABE, Heydukova 12 - 14 81108 Bratislava, IČO: 35908718","42,95 € s DPH",24.08.2020,31.08.2020,platná, 2020/1223,Encyklopédia- vyúčt faktúra k fa 2020/10013,2020/58,"dodávateľ: BPH - BRITISH PUBLISHING HOUSE LTD, 69 Old Broad Street 00000 London EC2M 1QS, United Kingdom","698,00 € s DPH",24.08.2020,31.08.2020,platná, 2020/1208,zráž voda za 07/20,,"dodávateľ: Vychodosl.vodár.spoločnosť. a.s., Komenského 50, 04248 Košice, IČO: 36570460","754,72 € s DPH",05.08.2020,25.08.2020,platná,30-000028506PO2010 2020/1209,PO a BOZP za 07/20,2020/5,"dodávateľ: Filip Šamaj, Vodná 6 04001 Košice- Staré mesto, IČO: 46329722","90,00 € s DPH",05.08.2020,25.08.2020,platná, 2020/1210,telekom sl za 07/20 (RIJ),,"dodávateľ: Slovak telekom, Bajkalská 28 81762 Bratislava, IČO: 35763469","9,60 € s DPH",06.08.2020,25.08.2020,platná,zml. +dodatok 2017/01/20/2 2020/1211,telkekom sl za 07/20(KEJ),,"dodávateľ: Slovak telekom, Bajkalská 28 81762 Bratislava, IČO: 35763469","9,60 € s DPH",06.08.2020,25.08.2020,platná,zml.+dodatok 2016/10/21 2020/1212,"telekom sl za 07/20 (SPE, VAJ, KRS)",,"dodávateľ: Slovak telekom, Bajkalská 28 81762 Bratislava, IČO: 35763469","49,39 € s DPH",06.08.2020,25.08.2020,platná,"zml. +dodatok z 9.7.2018, zml.1.91936508 z 6.2.2019, zml.1-761904422201 z 1.4.2020" 2020/1213,"telekom sl za 07/20, internet na 08/20 Jarm",,"dodávateľ: Slovak telekom, Bajkalská 28 81762 Bratislava, IČO: 35763469","105,40 € s DPH",06.08.2020,25.08.2020,platná,"zml. Z 8.11.2006, internet Magio zml.+dod.9900944565 z 5.06.2013" 2020/1214,internet za 07/20 Bielocerk,,"dodávateľ: ANTIK telecom s.r.o., Čárskeho 10 04001 Košice, IČO: 36191400","72,00 € s DPH",07.08.2020,25.08.2020,platná,ANT/INT/14/0118/0035 2020/1215,elek energia za 07/20 Jarm,,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/A 82511 Bratislava 26, IČO: 35815256","61,16 € s DPH",13.08.2020,25.08.2020,platná,704816 2020/1216,elek energia za 07/20 SOŠA,,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/A 82511 Bratislava 26, IČO: 35815256","707,23 € s DPH",13.08.2020,25.08.2020,platná, 2020/1217,elek energia za 07/20 Bielocerk,,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/A 82511 Bratislava 26, IČO: 35815256","214,07 € s DPH",13.08.2020,25.08.2020,platná,704816 2020/10015,Nákup senzora do pisoára,2020/70,"dodávateľ: SENZOR, s.r.o., Park Angelinum 19 04001 Košice1, IČO: 31687482","69,28 € s DPH",23.07.2020,06.08.2020,platná, 2020/10016,Balíček VAG PROFI 2020,2020/75,"dodávateľ: AUTOCOMSOFT, Na Petřinách 313/88, Veleslavín, 162 00 Praha, IČO: 27433633","31,50 € s DPH",07.07.2020,06.08.2020,platná, 2020/10017,Tlačivá,1/2020,"dodávateľ: Ševt a.s. Banská Bystrica, Plynárenská 6, 821 09 Bratislava, IČO: 31331131","141,35 € s DPH",10.07.2020,06.08.2020,platná,zmluva 2019/02/27/2 2020/10018,Tlačiareň farebná laserová,,"dodávateľ: Datart.sk, Elektrosped Bratislava, Pestovateľská 13 821 04 Bratislava, IČO: 35765038","184,00 € s DPH",28.07.2020,06.08.2020,platná, 2020/1202,elektromateriál,2020/9,"dodávateľ: CB elektro s.r.o., Krivá 25 04001 Košice, IČO: 36584622","13,79 € s DPH",17.07.2020,06.08.2020,platná, 2020/1203,nájom rohoží (18.05.20 - 14.06.20),,"dodávateľ: Lindstrom, Orešianska 3 91701 Trnava, IČO: 35742364","48,84 € s DPH",27.07.2020,06.08.2020,platná,zml. + dodatok 2020/1204,nájom rohoží(15.06.20 - 12.07.20),,"dodávateľ: Lindstrom, Orešianska 3 91701 Trnava, IČO: 35742364","5,70 € s DPH",27.07.2020,06.08.2020,platná,zml. + dodatok 2020/1205,tlačivá,,"dodávateľ: Ševt a.s. Banská Bystrica, Cementárenská 16, 97472 Banská Bystrica, IČO: 31331131","141,35 € s DPH",28.07.2020,06.08.2020,platná,rámc kúpna zml 2019/02/27/2 2020/1206,občerstvenie (záver škol roka),,"dodávateľ: S.E.M.I. - Letná záhradka, Čingovská 8 04012 Košice, IČO: 36208612","700,00 € s DPH",28.07.2020,06.08.2020,platná,občerstvenie (záver škol roka) 2020/1207,tlačiareň CANON laser fareb (VAJ),,"dodávateľ: Datart.sk, Elektrosped Bratislava, Pestovateľská 13 821 04 Bratislava, IČO: 35765038","184,00 € s DPH",31.07.2020,06.08.2020,platná, 2020/1193,"telekom slza 06/20, internet na 07/20 Jarmočná",,"dodávateľ: Slovak telekom, Bajkalská 28 81762 Bratislava, IČO: 35763469","110,71 € s DPH",10.07.2020,17.07.2020,platná,z 8.11.2006 2020/1194,telekom sl za 06/20 (RIJ),,"dodávateľ: Slovak telekom, Bajkalská 28 81762 Bratislava, IČO: 35763469","9,60 € s DPH",10.07.2020,17.07.2020,platná,2006/B+dod2017/01/20/ 2020/1195,telekom sl za 06/20 (KEJ),,"dodávateľ: Slovak telekom, Bajkalská 28 81762 Bratislava, IČO: 35763469","9,60 € s DPH",10.07.2020,17.07.2020,platná,2006/B+dod2016/10/21 2020/1196,"telekom sl za 06/20 (SPE, VAJ, KRS)",,"dodávateľ: Slovak telekom, Bajkalská 28 81762 Bratislava, IČO: 35763469","50,69 € s DPH",10.07.2020,17.07.2020,platná,2006/B+dod 2020/1197,elek energia za 06/20 Jarm,,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel.as, Mlynské Nivy 44/A 82511 Bratislava 26, IČO: 35815256","125,22 € s DPH",13.07.2020,17.07.2020,platná,704816 2020/1198,elek energia za 06/20 SOŠA,,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel.as, Mlynské Nivy 44/A 82511 Bratislava 26, IČO: 35815256","721,07 € s DPH",13.07.2020,17.07.2020,platná,704816 2020/1199,elek energia za 06/20 Bielocerk,,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel.as, Mlynské Nivy 44/A 82511 Bratislava 26, IČO: 35815256","217,19 € s DPH",13.07.2020,17.07.2020,platná,704816 2020/1200,výmena akumulátora (EZS BielocerkHIJ),,"dodávateľ: TKC alarm s.r.o, Nižný Čaj 73, prev Vrabčia 10, Košice 04416 Nižný Čaj, IČO: 36179701","78,00 € s DPH",13.07.2020,17.07.2020,platná,zml. 7/2008+ dodatok 2020/1201,vod stoč Bielocerk(21.01.20 - 09.07.20),,"dodávateľ: Vychodosl.vodár.spoločnosť. a.s., Komenského 50, 04248 Košice, IČO: 36570460","281,58 € s DPH",15.07.2020,17.07.2020,platná,30-000028506PO2010 2020/1189,zráž voda za 06/20,,"dodávateľ: Vychodosl.vodár.spoločnosť. a.s., Komenského 50, 04248 Košice, IČO: 36570460","730,38 € s DPH",03.07.2020,10.07.2020,platná,zmluva č.30-000028506PO2010 2020/1190,ochr osob údajov za 2.Q,,"dodávateľ: CUBS PLUS, Mudroňova 29 04001 Košice- Juh, IČO: 46943404","104,40 € s DPH",07.07.2020,10.07.2020,platná,zmluva 2018/05/14-2 2020/1191,elektromateriál,2020/9,"dodávateľ: CB elektro s.r.o., Krivá 25 04001 Košice, IČO: 36584622","196,40 € s DPH",02.07.2020,10.07.2020,platná, 2020/1192,energetické služby na 07/20,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort, prev Košice, Einsteinova 25 85101 Bratislava, IČO: 46782532","8 679,27 € s DPH",03.07.2020,10.07.2020,platná,č. 1 + dodatok č.5 2020/1184,tonery (SOŠA),2020/7,"dodávateľ: GREAT TONER s.r.o., Nová Doba 502/11 02743 Nižná, IČO: 44986653","88,20 € s DPH",01.07.2020,03.07.2020,platná, 2020/1185,senzor do pisoára (Bielocerk),,"dodávateľ: SENZOR, s.r.o., Park Angelinum 19 04001 Košice1, IČO: 31687482","69,28 € s DPH",01.07.2020,03.07.2020,platná, 2020/1186,licencia - Digit učebnica Fyziky,,"dodávateľ: Škola.sk, s.r.o., Odborárska 21 83102 Bratislava 3, IČO: 50293893","249,60 € s DPH",02.07.2020,03.07.2020,platná, 2020/1187,PO a BOZP za 06/20,2020/5,"dodávateľ: Filip Šamaj, Vodná 6 04001 Košice- Staré mesto, IČO: 46329722","90,00 € s DPH",02.07.2020,03.07.2020,platná, 2020/1188,internet za 06/20 Bielocerk.,,"dodávateľ: ANTIK telecom s.r.o., Čárskeho 10 04001 Košice, IČO: 36191400","72,00 € s DPH",03.07.2020,03.07.2020,platná,zmluva: ANT/INT/14/0118/0035 2020/1177,Zákony v školskej praxi - jún 2020,2020/37,"dodávateľ: Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o., Heydukova 12-14, 81108 Bratislava, IČO: 35908718","45,35 € s DPH",16.06.2020,29.06.2020,platná, 2020/1178,vodné stočné 7.12.2019 - 12.6.2020 (Jarmočná),,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248 Košice, IČO: 36570460","150,54 € s DPH",17.06.2020,29.06.2020,platná,zmluva č.30-000028506PO2010 2020/1179,Pranie a žehlenie bielizne podľa potvrdenej výdajky č. 2/2020,,"dodávateľ: FLÓRA + s.r.o., Húsková 27, 04023 Košice, IČO: 36595519","36,11 € s DPH",18.06.2020,29.06.2020,platná, 2020/1180,"list - bianco - s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR - 1500ks",1/2020,"dodávateľ: ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 97472 Banská Bystrica, IČO: 31331131","379,62 € s DPH",19.06.2020,29.06.2020,platná, 2020/1181,Prenájom stroja za 2.Q.2020,,"dodávateľ: TECOS Košice spol. s.r.o., Hroncova 1, 04001 Košice, IČO: 31680551","7,26 € s DPH",23.06.2020,29.06.2020,platná,21/09/02/2016 2020/1183,refakturácia nákladov za spotrebu teplej úžitkovej vody za obdobie 1.5.-31.5.2020,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 25, 85101 Bratislava, IČO: 46782532","2,78 € s DPH",24.06.2020,29.06.2020,platná,zmluva z 31.10.2012 2020/1182,vodné 20.3.2020.16.6.2020,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248 Košice, IČO: 36570460","122,66 € s DPH",23.06.2020,22.06.2020,platná,zmluva z 28.4.2010 2020/1167,za dodávku elektriny za obdobie od 01.05.202 do 31.05.2020 (Jarmočná),,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","110,03 € s DPH",12.06.2020,16.06.2020,platná,zml.704816 z 12.06.2018 2020/1168,za dodávku elektriny za obdobie od 01.05.2020 do 31.05.2020 (SOŠA),,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","751,99 € s DPH",12.06.2020,16.06.2020,platná,zml.704816 z 12.06.2018 2020/1169,za dodávku elektriny za obdobie od 01.05.2020 do 31.05.2020 (Bielocerkevská),,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","188,16 € s DPH",12.06.2020,16.06.2020,platná,zml.704816 z 12.06.2018 2020/1170,aSc agenda komplet 100-399 žiakov SŠ 2021,2020/66,"dodávateľ: aSc agenda, applied software consultants, s.r.o., Svoradova7/1, 81103 Bratislava, IČO: 811 03 Bratislava","449,00 € s DPH",02.06.2020,16.06.2020,platná, 2020/1171,energetické služby a prevádzka a údržba energetických zariadení za obdobie 01.06.2020 - 30.06.2020,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","8 679,27 € s DPH",03.06.2020,16.06.2020,platná,zml. č.1 z 31.10.2012 2020/1172,"tonery: originál HP CF400A, originál HP CF401A, originál HP CF402A, originál HP CF403A",2020/67,"dodávateľ: Great toner, s.r.o., Nová Doba 502/11, 027 43 Nižná, IČO: 44986653","325,56 € s DPH",03.06.2020,16.06.2020,platná, 2020/1173,"toaletný papier JUMBO 1-vrstv /48ks, papierové uteráky zelené /2krabice",2020/68,"dodávateľ: Ing. Tomáš Dzurňák- D&D, Južná trieda 78, 040 01 Košice, IČO: 14382857","56,02 € s DPH",03.06.2020,16.06.2020,platná, 2020/1174,vzdelávací program JA Viac ako peniaze- školský rok 2020/2021,2020/69,"dodávateľ: JA Slovensko, n.o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 42166292","40,00 € s DPH",08.06.2020,16.06.2020,platná, 2020/1175,inštalácia stroja Ricoch MP2000 na 3PC,,"dodávateľ: TECOS Košice, sro, Hroncova 1, 040 01 Košice, IČO: 31680551","60,00 € s DPH",09.06.2020,16.06.2020,platná,zml. 21/09/02/2016 z 21.09.2016 2020/1176,Praktická personalistika pre školy - jún20,2020/37,"dodávateľ: Raabe, s.r.o., Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava, IČO: 35908718","42,95 € s DPH",09.06.2020,16.06.2020,platná, 2020/1164,telekomunikačné služby za obdobie od 01.05.2020 do 31.05.2020,2020/8,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","49,88 € s DPH",09.06.2020,11.06.2020,platná,"zml.dodatok z 9.7.2018 (CRZ 2018/42), zml.1.91936508 z 6.2.2019 (CRZ 2019/6), zml.1-761904422201 z 1.4.2020(CRZ 2020/8)" 2020/1165,telekomunikačné služby za obdobie od 01.05.2020 do 31.05.2020,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","12,07 € s DPH",10.06.2020,11.06.2020,platná,zml.+dodatok 2017/01/20/2 z 20.01.2017 2020/1166,telekomunikačné služby za obdobie od 01.05.2020 do 31.05.2020,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","17,50 € s DPH",10.06.2020,11.06.2020,platná,zml. + dodatok 2016/10/21 z 21.10.2016 2020/1161,"elektromateriál: vidlica 16A/250V/2P+T uhlová biela/1ks, hmoždinka zatlkacia 6/70 /60ks, hmoždinka zatlakacia 8/60 /60ks, teplomer bezkontaktný WK-168 /1ks",2020/65,"dodávateľ: CB elektro, s.r.o., Krivá 25, 04001 Košice, IČO: 36584622","92,39 € s DPH",03.06.2020,10.06.2020,platná, 2020/1162,"vody z povrchového odtoku za obdobie od 01.05.2020 do 31.05.2020 (SOŠA, Jarmočná, Bielocerkevská)",,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť s.r.o., Komenského 50, 04248 Košice, IČO: 36570460","754,72 € s DPH",05.06.2020,10.06.2020,platná,zml. 30-000028506PO2010 z 28.04.2010 2020/1163,"telekomunikačné služby za obdobie od 01.05.2020 do 31.05.2020, internet MAGIO XL na obdobie od 01.06.2020 do 30.06.2020",,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","107,75 € s DPH",09.06.2020,10.06.2020,platná,"zml.z 8.11.2020, internet zml.+dodatok 990944565 z 5.06.2013" 2020/1158,vyúčtovacia faktúra za poskytnuté služby za obdobie 01.01.2019 - 31.12.2019 v zmysle Rámcovej a individuálnej zmluvy o energetických službách a o prevádzke a údržbe energetických zariadení,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","17 240,58 € s DPH",01.06.2020,05.06.2020,platná,zml. č.1 z 31.10.2012 2020/1159,filter do stroja na pitnú vodu,2020/63,"dodávateľ: Kärcher Slovakia, s.r.o., Bratislavská 31, 949 01 Nitra, IČO: 43967663","184,68 € s DPH",02.06.2020,05.06.2020,platná, 2020/1160,Basic + ROUTip internet od 01.05.2020 do 31.05.2020(Bielocerkevská),,"dodávateľ: Antik telecom, s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","72,00 € s DPH",03.06.2020,05.06.2020,platná,zml. ANT/INTERNET/14/0118/0035 z 28.11.2014 2020/1155,"tonery: kompatibil HP CB435A, kompatibil HP CF230A, kompatibil HP CF210A, kompatibil HP CE278A, kompatibil Samsung MLTD101, kompatibil HP CB436A",2020/64,"dodávateľ: Great toner, s.r.o., Nová Doba 502/11, 027 43 Nižná, IČO: 44986653","78,60 € s DPH",26.05.2020,02.06.2020,platná, 2020/1156,refakturácia nákladov za spotrebu TÚV za obdobie od 01.04.2020 - 30.04.2020,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","2,78 € s DPH",28.05.2020,02.06.2020,platná,zml. č.1 z 31.10.2012 2020/1157,"činnosť technika BOZP, PO za 05/2020",2020/5,"dodávateľ: Filip Šamaj, Vodná 6, 040 01 Košice, IČO: 46329722","90,00 € s DPH",29.05.2020,02.06.2020,platná, 2020/10014,"tlačivá: list - bianco- s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR (1500ks)",2019/11,"dodávateľ: Ševt,a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica, IČO: 31331131","395,22 € s DPH",29.05.2020,02.06.2020,platná,obj.1/2020 z 25.02.2020 2020/1151,za čistenie a dezinfekciu mobilnej klimatizácie,2020/60,"dodávateľ: Servis chladničiek a mrazničiek, Kelbel Rastislav, Myslavská 51, 040 16 Košice, IČO: 35475111","80,00 € s DPH",20.05.2020,28.05.2020,platná, 2020/1152,"materiál: istič 1P C 16A, kábel CYKY-J 3x2,5/25m, lišta hranatá 17x17mm/22m, hmoždinka zatlkacia 6/45/100ks, hmoždinka zatlkacia 6/70/30ks, hmoždinka zatlkacia 8/60/30ks, škatuľa lištová bez svorkovnice a veka panelová/1ks, štandard zásuvka panel biela/1ks, batéria LR14 alkaline/10bal., batéria GP15AUP/4ks, svorka sivá V3s-10/10 /10ks, svorka sivá V3s-4/6 /30ks, svorka sivá V3s-6/8 /29ks, svorka sivá V3s-2,5/5 /20ks, svorka radová 25/16mm2 /6ks, svorka radová 25/16mm2 /2ks, zarážka koncová/4ks, páska izolačná PVC 15mmx10m/1ks, dutinka lisovacia 4/10mmm /1bal(100ks v bal), dutinka lisovacia 10/12 /1bal (100ks v bal), dutinka izolovaná 6/12 /100ks, dutinka lisovacia 2,5/8mm /1bal(100ks v bal), spínač 3mod RV63A /1ks, istič 3P C25A /1ks, istič 1P C16A /8ks, istič 3P C20A /2ks, istič 1-pólový C10A/ 14ks, hrebeň prepojovacia lišta tvar U1P/1ks, hrebeň prepojovacia lišta tvar U3P /1ks, lišta DIN 2000mm/1ks, kábel CYA 10/12m, kábel CYA4/20m, kábel CYA6/ 15m, kábel CYA2,5 /10m, istič 3-pólový C25A /1ks, dutinka lisovacia 2,5/8mm / 1bal (100ks v bal), dutinka lisovacia 4/10mm /1bal (100ks v bal), dutinka lisovacia 6/12 /25ks, dutinka llisovacia 10/18 /25ks, lišta DIN 1000mm /1ks, kábel CYA6 /5m, kábel CYA4 /10m, kábel CYA10 /6m, kábel CYA4 /5m, kábel CYA6 /10m, kábel CYA2,5 /10m, hrebeň prepojovacia lišta tvar U 1P /1ks, hrebeň prepojovacia lišta tvar U3P /1ks, vypínač modulárny 3-pólový /1ks, istič 1-pólový C10A /8ks, istič 1-pólový C16A /6ks, istič 1-pólový C20A /2ks, istič 3-pólový C25A /1ks",2020/62,"dodávateľ: CB elektro, s.r.o., Krivá 25, 04001 Košice, IČO: 36584622","413,16 € s DPH",22.05.2020,28.05.2020,platná, 2020/1153,prenájom rohoží za obdobie : 20.04.2020 - 17.05.2020,2019/29,"dodávateľ: Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava, IČO: 35742364","35,82 € s DPH",22.05.2020,28.05.2020,platná, 2020/1154,prenájom rohoží za obdobie : 23.03.2020 - 19.04.2020,2019/29,"dodávateľ: Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava, IČO: 35742364","35,82 € s DPH",22.05.2020,28.05.2020,platná, 2020/1140,"telekomunikačné služby za obdobie od 01.04.2020do 30.04.2020, mobilný hardware Samsung Galaxy A20e(2ks)",,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","409,43 € s DPH",07.05.2020,20.05.2020,platná, 2020/1141,"kontajner/abrol/nájom, jazdný výkon/abrol (23.4.2020), zhodnotenie o SMZ/200201, jazdný výkon/abrol(24.4.2020)",2020/56,"dodávateľ: Kosit, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 36205214","144,58 € s DPH",12.05.2020,20.05.2020,platná, 2020/1142,za dodávku elektriny od 01.04.2020 do 30.04.2020 (Jarmočná),,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","95,42 € s DPH",14.05.2020,20.05.2020,platná,zml. 704816 2020/1145,energetické služby a prevádzka a údržba energetických zariadení za obdobie 01.05.2020 - 31.05.2020,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","8 679,27 € s DPH",05.05.2020,20.05.2020,platná,zml. č.1 z 31.10.2012 2020/1143,za dodávku elektriny za obdobie od 01.04.2020 do 30.04.2020 (SOŠA),,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","705,43 € s DPH",15.05.2020,20.05.2020,platná,zml.704816 2020/1144,za dodávku elektriny za obdobie od 01.04.2020 do 30.04.2020 (Bielocerkevská),,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","196,22 € s DPH",15.05.2020,20.05.2020,platná,zml. 704816 2020/1146,stravné lístky DOXX (3500ks),2020/59,"dodávateľ: DOXX- stravné lístky, s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000","14 000,00 € s DPH",07.05.2020,20.05.2020,platná,zml. 14k000013+dodatok č.1 z 21.04.2017 2020/1147,"tlačivá - vyúčtovacia faktúra k faktúre CRZ2020/10011: potvrdenie o návšteve školy/100ks, žiacka knižka pre SOŠ /120ks, obal PVC na žiacku knižku /120ks, zápisník bezpečnosti práce pre žiakov /150ks, upozornenie na nedbalú školskú dochádzku /1bal., žiadosť o vykonanie komisionálnej skúšky /1bal., odporučenie na oslobodenie od povinnej TV /50ks, evidencia školských úrazov /3ks",2019/11,"dodávateľ: Ševt,a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica, IČO: 31331131","225,07 € s DPH",12.05.2020,20.05.2020,platná,objednávka 1/2020 z 25.02.2020 2020/1148,registračný poplatok a poplatok za žiaka na šk. rok 2020/2021- škola zapojená do programu Zelená škola od 2019/2020,2020/61,"dodávateľ: CEEV ŽIVICA, Búdkova 22, 81104 Bratislava, IČO: 35998407","101,30 € s DPH",14.05.2020,20.05.2020,platná, 2020/1149,"služby počítačovej siete SANET realizované uzlom ÚVT UPJŠ Košice za obdobie : apríl - jún 2020 (3x50,00€)",,"dodávateľ: SANET- Združenie požívateľov SADS, Vazovova 5, 811 07 Bratislava, IČO: 17055270","150,00 € s DPH",18.05.2020,20.05.2020,platná,zml.č. 3106011 z 18.01.2011 2020/1150,"predplatné PCrevue print za obdobie od 01.05.2020 do 30.04.2021 (NEXTECH), vyúčtovacia faktúra k faktúre CRZ2020/10010",2020/43,"dodávateľ: Digital visions spol s r.o., Kladnianska 60, 82105 Bratislava, IČO: 31343180","24,00 € s DPH",19.05.2020,20.05.2020,platná, 2020/1132,vody z povrchového odtoku od 01.04.2020 do 30.04.2020,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť s.r.o., Komenského 50, 04248 Košice, IČO: 36570460","730,38 € s DPH",06.05.2020,12.05.2020,platná,zml. 30-000028506PO2010 z 28.04.2010 2020/1133,"činnosť technika BOZP, PO za 04/2020",2020/5,"dodávateľ: Filip Šamaj, Vodná 6, 040 01 Košice, IČO: 46329722","90,00 € s DPH",06.05.2020,12.05.2020,platná, 2020/1135,Basic+ROUT ip internet od 01.04.2020 do30.04.2020 (Bielocerkevská),,"dodávateľ: Antik telecom, s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 košice, IČO: 36191400","72,00 € s DPH",06.05.2020,12.05.2020,platná,zml. ANT/INTERNET/14/0118/0035 z 28.11.2014 2020/1136,vyúčtovacia faktúra k faktúre CRZ20020290- knihy Košice a okolie z neba,2020/36,"dodávateľ: CBS,spol. s.r.o., Kynceľová 54, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36754749","132,00 € s DPH",07.05.2020,12.05.2020,platná,"preddavok v sume 198,00€ CRZ2020/10007" 2020/1137,telekomunikačné služby za obdobie od 01.04.2020 do 30.04.2020,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","16,38 € s DPH",07.05.2020,12.05.2020,platná,zml.+dodatok k zml.2017/01/20/2 z 20.01.2017 2020/1138,telekomunikačné služby za obdobie od 01.04.2020 do 30.04.2020,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","30,19 € s DPH",07.05.2020,12.05.2020,platná,zml. + dodatok k zml.2016/10/21 z 21.10.2016 2020/1139,"telekomunikačné služby za obdobie od 01.04.2020 do 30.04.2020, internet MAGIO XL na obdobie od 01.05.2020 do 31.05.2020",,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","103,15 € s DPH",07.05.2020,12.05.2020,platná,zml. z 8.11.2006 2020/1128,"nákup: kovový stojan, náplň bezoplachová bezalkoholová 2750 dávok, senzorový zásobník hygieny rúk 1100ml",2020/55,"dodávateľ: Martin Krajčovič M&J Trade, Hroznová 1194/35, 911 05 Trenčín, IČO: 33165076","886,68 € s DPH",28.04.2020,05.05.2020,platná, 2020/1129,refakturácia nákladov za spotrebu teplej úžitkovej vody za obdobie 01.03.2020 - 31.03.2020,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","8,36 € s DPH",29.04.2020,05.05.2020,platná,zml. č.1 z 31.10.2012 2020/1130,oprava- výmena poškodeného audiostojana pre vstupnú závoru,2020/2,"dodávateľ: ADM Košice, s.r.o., Ružínska 11, 040 11 Košice, IČO: 44644019","756,84 € s DPH",30.04.2020,05.05.2020,platná, 2020/1131,predplatné časopisu Civilná ochrana na rok 2020,2020/02/03,"dodávateľ: Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava, IČO: 00151866","7,09 € s DPH",04.05.2020,05.05.2020,platná, 2020/10013,"Encyklopédia- uverejnenie fotografie - jednorázové(8.vydanie), Encyklopédia - Cabra koža so zlatou oriezkou(8.vydanie)",2020/58,"dodávateľ: BPH-British Publishing House LTD Level 17, Dashwood House, 69Old Broad Street,London EC2M 1QS, United Kingdom","698,00 € s DPH",05.05.2020,05.05.2020,platná, 2020/1124,Praktická personalistika pre školy- apr.20,2020/37,"dodávateľ: Raabe, s.r.o., Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava, IČO: 35908718","42,95 € s DPH",20.04.2020,29.04.2020,platná, 2020/1125,Zákony v školskej praxi- apr.20,2020/37,"dodávateľ: Raabe, s.r.o., Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava, IČO: 35908718","46,75 € s DPH",20.04.2020,29.04.2020,platná, 2020/1126,vyúčtovanie nájmu oceľových fliaš od 1.04.2020 do 15.04.2020,,"dodávateľ: Messer Tatragas, s.r.o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava, IČO: 00685852","111,36 € s DPH",21.04.2020,29.04.2020,platná, 2020/1127,deratizácia živočíšnych škodcov v objekte školy,2020/53,"dodávateľ: Stredná odborná škola veterinárna, Nám. mladých poľnohospodárov 2, 040 17 Košice- Barca, IČO: 00162574","40,00 € s DPH",27.04.2020,29.04.2020,platná, 2020/1105,"činnosť technika BOZP, PO za 03/2020",2020/5,"dodávateľ: Filip Šamaj, Vodná 6, 040 01 Košice, IČO: 46329722","90,00 € s DPH",02.04.2020,20.04.2020,platná, 2020/1106,výroba propagačného videa o škole,2020/51,"dodávateľ: Michal Verner- Degradart, Vihorlatská 7058/1, 080 01 Prešov, IČO: 46924108","400,00 € s DPH",31.03.2020,20.04.2020,platná, 2020/1107,služby o poskytovaní ochrany osobných údajov za 1.Q,,"dodávateľ: CUBS plus, s.r.o., Mudroňova 29, 040 01 Košice, IČO: 46943404","104,40 € s DPH",02.04.2020,20.04.2020,platná,zmluva č.2018/05/14-1 2020/1108,refakturácia nákladov za spotrebu teplej úžitkovej vody za obdobie od 01.02.2020 do 29.02.2020,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","11,15 € s DPH",02.04.2020,20.04.2020,platná,zml. č.1 z 31.10.2012 2020/1109,vody z povrchového odtoku za obdobie od 01.03.2020 do 31.03.2020,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť s.r.o., Komenského 50, 04248 Košice, IČO: 36570460","754,72 € s DPH",06.04.2020,20.04.2020,platná,zml. 30-000028506PO2010 z 28.04.2010 2020/1110,Basic + ROUTip internet za obdobie od 01.03.2020 do 31.03.2020 (Bielocerkevská),,"dodávateľ: Antik telecom, s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 košice, IČO: 36191400","72,00 € s DPH",06.04.2020,20.04.2020,platná,zml. ANT/INTERNET/14/0118/0035 z 28.11.2014 2020/1111,vyúčtovanie nájmu oceľových fliaš za obdobie od 16.03.2020 do 31.03.2020,,"dodávateľ: Messer Tatragas, s.r.o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava, IČO: 00685852","178,18 € s DPH",06.04.2020,20.04.2020,platná, 2020/1112,"tlačivá- vyúčtovacia faktúra k faktúre CRZ2020/10009 protokol registratúrnych záznamov /1ks, kniha evidencie návštev /1ks, priepustka z budovy /5ks, prírastkový zoznam / 2ks, evidencia časopisov/1bal (20ks v bal), kniha príchodov a odchodov /5ks, cestovný príkaz A4-50listov / 6ks, dovolenka /7ks",2019/11,"dodávateľ: Ševt,a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica, IČO: 31331131","75,95 € s DPH",06.04.2020,20.04.2020,platná,obj.1/2020 z 25.02.2020 2020/10011,tlačivá,2019/11,"dodávateľ: Ševt,a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica, IČO: 31331131","225,07 € s DPH",07.04.2020,20.04.2020,platná,obj.1/2020 z 25.02.2020 2020/10012,nájomné oceľových fliaš za obdobie od 11.04.2020 do 10.04.2021,2020/54,"dodávateľ: Messer Tatragas, s.r.o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava, IČO: 00685852","595,68 € s DPH",07.04.2020,20.04.2020,platná, 2020/1113,telekomunikačné služby za obdobie 01.03.2020 - 31.03.2020,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","21,41 € s DPH",08.04.2020,20.04.2020,platná,zml.+dodatok2017/01/20/2 z 20.01.2017 2020/1114,telekomunikačné služby za obdobie 01.03.2020 - 31.03.2020,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","30,98 € s DPH",08.04.2020,20.04.2020,platná,zml. + dodatok2016/10/21 z 21.10.2016 2020/1115,telekomunikačné služby za obdobie 01.03.2020 - 31.03.2020,2019/6,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","43,28 € s DPH",08.04.2020,20.04.2020,platná,"zml. + dodatok z 09.07.2018, zml.1.91936508 z 06.02.2019 (CRZ2019/6)" 2020/1116,"telekomunikačné služby za obdobie 01.03.2020- 31.03.2020, internet Magio XL na obdobie 01.04.202 - 30.04.2020",,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","106,87 € s DPH",08.04.2020,20.04.2020,platná,zml. z 8.11.2006 2020/1117,elektrická energia za obdobie 01.03.2020 - 31.03.2020 (Jarmočná),,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","140,77 € s DPH",08.04.2020,20.04.2020,platná,zml.704816 z 12.06.2018 2020/1118,elektrická energia za obdobie 01.03.2020 - 31.03.2020 (SOŠA),,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","793,70 € s DPH",08.04.2020,20.04.2020,platná,zml. 704816 z 12.06.2018 2020/1119,elektrická energia za obdobie 01.03.2020 - 31.03.2020 (Bielocerkevská),,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","229,19 € s DPH",08.04.2020,20.04.2020,platná,zml.704816 z 12.06.2018 2020/1120,energetické služby a prevádzka a údržba energetických zariadení za obdobie 01.04.2020 - 30.04.2020,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","8 679,27 € s DPH",07.04.2020,20.04.2020,platná,zml. č.1 z 31.10.2012 2020/1121,nájomné oceľových fliaš od 11.04.2020 do 10.04.2021- vyúčtovacia faktúre k faktúre CRZ2020/10012,2020/54,"dodávateľ: Messer Tatragas, s.r.o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava, IČO: 00685852","595,68 € s DPH",16.04.2020,20.04.2020,platná, 2020/1122,"sponzorovaná škola, ZoznamŠkôl.eu, obdobie 1 rok, od 24.01.2020 - vyúčtovacia faktúra k faktúre CRZ2020/10002",,"dodávateľ: just4web.cz, s.r.o., Dobrovského 2366, 580 01 Havlíčkův Brod, Česká republika, IČO: 27547876","179,00 € s DPH",16.04.2020,20.04.2020,platná,"hodnota faktúry v CZK=4384,07Kč objednávka č.2/2019 zo dňa 07.01.2019 s opakovaním na ďalší rok" 2020/1123,creality 3D CR-10S PRO 3D Printer,2020/52,"dodávateľ: Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 Košice, IČO: 36212466","580,00 € s DPH",17.04.2020,20.04.2020,platná, 2020/1099,vyúčtovanie nájmu oceľových fliaš do 15.03.2020,,"dodávateľ: Messer Tatragas, s.r.o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava, IČO: 00685852","66,82 € s DPH",19.03.2020,31.03.2020,platná, 2020/1100,vyúčtovanie predplatného za Finančného spravodajcu za rok 2019,,"dodávateľ: Poradca podnikateľa, spol s r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 31592503","32,57 € s DPH",19.03.2020,31.03.2020,platná, 2020/1101,predplatné časopisu Automagazín + Profi auto 2020/5 - 2021/4,2020/42,"dodávateľ: Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s., Stará Vajnorská 9, 831 04 Bratislava, IČO: 35792281","104,80 € s DPH",20.03.2020,31.03.2020,platná,"vyúčtovacia faktúra k faktúre 2020/10008 (preddavok = 104,80€)" 2020/1102,ochranné rúško v počte 65ks,2020/50,"dodávateľ: Lekáreňrondo, s.r.o, Hlavná 50, 08001 Prešov, prevádzka Werferova3, 040 01 Košice, IČO: 50121383","424,75 € s DPH",24.03.2020,31.03.2020,platná, 2020/1103,"vodné, stočné za obdobie od 07.12.2019 do 19.03.2020 (škola)",,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť s.r.o., Komenského 50, 04248 Košice, IČO: 36570460","744,36 € s DPH",25.03.2020,31.03.2020,platná,zml. 30-000028506PO2010 z 28.04.2010 2020/1104,prenájom rohoží za obdobie od 24.02.2020 - 22.03.2020,2019/29,"dodávateľ: Lindstrom, Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava, IČO: 35742364","35,82 € s DPH",30.03.2020,31.03.2020,platná, 2020/10010,predplatné PC revue print (NEXTECH) od 01.05.2020 do 30.04.2021,2020/43,"dodávateľ: Digital Vision, s.r.o., Kladnianska 60, 82105 Bratislava, IČO: 31343180","24,00 € s DPH",25.03.2020,31.03.2020,platná, 20020290,"daňový doklad ku dňu prijatia platby pred uskutočnením plnenia(podľa par.72 a par.73 zákona o DPH), uhradené preddavkovou faktúrou č.200289 k fa 2020/10007",2020/36,"dodávateľ: CBS,spol. s.r.o., Kynceľová 54, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36754749","198,00 € s DPH",10.03.2020,26.03.2020,platná, 2020/1087,obal spisový so zapínaním A4/120ks,2019/14,"dodávateľ: Ševt,a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava, IČO: 31331131","76,51 € s DPH",11.03.2020,24.03.2020,platná, 2020/1089,nákup stravných lístkov,,"dodávateľ: DOXX- stravné lístky, s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000","14 000,00 € s DPH",11.03.2020,24.03.2020,platná,zml.+dodatok č.1 z 21.04.2017 2020/1090,nákup Chloramín T/1kg v počte 10ks,2020/47,"dodávateľ: Ing. Tomáš Dzurňák- D&D, Južná trieda 78, 040 01 Košice, IČO: 14382857","106,80 € s DPH",11.03.2020,24.03.2020,platná, 2020/1091,refakturácia nákladov za spotrebu teplej úžitkovej vody za obdobie od 01.01.2020 do 31.01.2020,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","11,15 € s DPH",11.03.2020,24.03.2020,platná,zml. č.1 z 31.10.2012 2020/1092,výmena MTP v rozvádzači,2020/48,"dodávateľ: Kondi, s.r.o., Madridská 1, 040 13 košice, IČO: 50121715","378,80 € s DPH",16.03.2020,24.03.2020,platná, 2020/1093,prenájom kopírovacieho stroja za 1.Q. 2020,,"dodávateľ: TECOS Košice, sro, Hroncova 1, 040 01 Košice, IČO: 31680551","16,58 € s DPH",16.03.2020,24.03.2020,platná,zml.21/09/02/2016 z 21.09.2016 2020/1094,elektrická energia za obdobie od 01.02.2020 do 29.02.2020 (Jarmočná),,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","358,19 € s DPH",19.03.2020,24.03.2020,platná,zml.704816 z 12.06.2018 2020/1096,elektrická energia za obdobie od 01.02.2020 do 29.02.2020,,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","326,82 € s DPH",19.03.2020,24.03.2020,platná,zml. 704816 z 12.06.2018 2020/1097,publikácia Prevencia a hygiena v prípade infekčných ochorení,2020/49,"dodávateľ: Raabe, s.r.o., Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava, IČO: 35908718","17,00 € s DPH",19.03.2020,24.03.2020,platná, 2020/1098,lekárske prehliadky za 02/2020,,"dodávateľ: Ergomed Poliklinika, s.r.o., Moldavská cesta 21/A, 040 11 Košice, IČO: 36751103","57,80 € s DPH",19.03.2020,24.03.2020,platná,zml.2017/7/14 2020/1079,vody z povrchového odtoku za obdobie od 01.02.2020 do 29.02.2020,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť s.r.o., Komenského 50, 04248 Košice, IČO: 36570460","706,03 € s DPH",10.03.2020,20.03.2020,platná,zml. 30-000028506PO2010 z 28.04.2010 2020/1080,vykonanie údržby - dymomer,2020/28,"dodávateľ: Homola, s.r.o., Dlhé diely I/18, Bratislava, IČO: 31325921","125,04 € s DPH",10.03.2020,20.03.2020,platná, 2020/1081,justáž analyzátora,2020/28,"dodávateľ: Homola, s.r.o., Dlhé diely I/18, Bratislava, IČO: 31325921","122,76 € s DPH",10.03.2020,20.03.2020,platná, 2020/1082,pranie a žehlenie bielizne,2020/24,"dodávateľ: Flóra+, s.r.o., Húskova 27, 040 23 Košice, IČO: 36595519","31,42 € s DPH",10.03.2020,20.03.2020,platná, 2020/10009,tlačivá,2019/11,"dodávateľ: Ševt,a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica, IČO: 31331131","75,95 € s DPH",10.03.2020,20.03.2020,platná,obj 1/2020 z 25.02.2020 2020/1088,energetické služby a prevádzka a údržba energetických zariadení za obdobie 01.03.2020 - 31.03.2020,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","8 679,27 € s DPH",10.03.2020,20.03.2020,platná,zml.č.1 z 31.10.2012 2020/1083,"telekomunikačné služby za obdobie od 01.02.2020 do 29.02.2020,Magio internet XL na 03/2020",,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","114,13 € s DPH",11.03.2020,20.03.2020,platná,zml. z 8.11.2006 2020/1084,telekomunikačné služby za obdobie od 01.02.2020 do 29.02.2020,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","16,08 € s DPH",11.03.2020,20.03.2020,platná,zml.+dodatok 2017/01/20/2 z 20.01.2017 2020/1085,telekomunikačné služby za obdobie od 01.02.2020 do 29.02.2020,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","30,49 € s DPH",11.03.2020,20.03.2020,platná,zml.+dodatok 2016/10/21 z 21.10.2016 2020/1086,telekomunikačné služby za obdobie od 01.02.2020 do 29.02.2020,2019/6,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","41,59 € s DPH",11.03.2020,20.03.2020,platná,zml. +dodatok z 09.07.2018 (CRZ 2018/42) 2020/10008,predplatné Automagazín + profi auto čísla 2020/5 - 2021/4,2020/42,"dodávateľ: Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s., Stará Vajnorská 9, 831 04 Bratislava, IČO: 35792281","104,80 € s DPH",05.03.2020,19.03.2020,platná, 2020/1077,Basic + ROUT ip (internet) za obdobie od 1.02.2020 do 29.02.2020,,"dodávateľ: Antik telecom, s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 košice, IČO: 36191400","72,00 € s DPH",05.03.2020,19.03.2020,platná,zml.ANT/INTERNET/14/0118/0035 z 28.11.2014 2020/1078,pravidelná odborná prehliadka a odb skúška EZS v objekte Bielocerkevská,,"dodávateľ: TKC alarm, s.r.o., 044 16 Nižný Čaj 73, prev : Vrabčia 10, Košice, IČO: 36179701","260,04 € s DPH",05.03.2020,19.03.2020,platná,zml.7/2008 + dodatok č.1 z 11.11.2014 2020/1095,elektrická energia za obdobie od 01.02.2020 do 29.02.2020 (SOŠA),,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","863,21 € s DPH",19.03.2020,17.03.2020,platná,zml. 704816 z 12.06.2018 2020/1071,prenájom rohoží za obdobie: 27.01.2020 - 23.02.2020,2019/29,"dodávateľ: Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava, IČO: 35742364","35,82 € s DPH",27.02.2020,11.03.2020,platná, 2020/1072,"činnosť technika BOZP, PO za 02/2020",2020/5,"dodávateľ: Filip Šamaj, Vodná 6, 040 01 Košice, IČO: 46329722","90,00 € s DPH",27.02.2020,11.03.2020,platná, 2020/1073,"zabezpečenie celoštátneho kola ZENIT (obedy, materiálno-technické zabezpečenie)",2020/39,"dodávateľ: SOŠ Košice -Šaca, Učňovská 5, 040 15 Košice-Šaca, IČO: 17050367","436,66 € s DPH",28.02.2020,11.03.2020,platná, 2020/1074,publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2020,2019/11/14,"dodávateľ: Regionálne vzdelávacie centrum, n.o., M. Nešpora 925/8, 905 01 Senica, IČO: 37986635","40,00 € s DPH",28.02.2020,11.03.2020,platná, 2020/1075,"nákup: zdroj laboratórny 0-30V 150W(2ks), batéria GP1604A 9V Blister (4ks), batéria LR14 Alkaline C blister2ks(2bal)",2020/41,"dodávateľ: CB elektro, s.r.o., Krivá 25, 04001 Košice, IČO: 36584622","257,39 € s DPH",28.02.2020,11.03.2020,platná, 2020/1068,seminár- Finančná kontrola upravená novým metodickým pokynom MF SR a povinnosti zamestnávateľov pri ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti podľa zákona č.54/2019 Z.z.,24/2/2020,"dodávateľ: Regionálne vzdelávacie centrum, Hlavná 68, 040 01 Košice, IČO: 31268650","20,00 € s DPH",25.02.2020,05.03.2020,platná, 2020/1069,praktický seminár - Špecifiká zaraďovania a odmeňovania (nie len) pedagogických a odborných zamestnancov (2osoby),24/02/2020,"dodávateľ: Regionálne vzdelávacie centrum, Hlavná 68, 040 01 Košice, IČO: 31268650","70,00 € s DPH",25.02.2020,05.03.2020,platná, 2020/1070,"seminár - Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou a VÚC v roku 2020, nevyčerpané prostriedky z roku 2019 použité v roku 2020",2020/2/24,"dodávateľ: Regionálne vzdelávacie centrum, Hlavná 68, 040 01 Košice, IČO: 31268650","20,00 € s DPH",25.02.2020,05.03.2020,platná, 2020/1066,"nákup : toaletný papier Ocean 1vrstv.50m- 32ks /bal spolu 352ks, krém na ruky VAKAVO 100ml s medovkou 25ks/bal spolu 16ks",2020/40,"dodávateľ: Ing. Tomáš Dzurňák- D&D, Južná trieda 78, 040 01 Košice, IČO: 14382857","77,18 € s DPH",20.02.2020,28.02.2020,platná, 2020/1067,lekárske preventívne prehliadky za 01/2020,,"dodávateľ: Ergomed Poliklinika, s.r.o., Moldavská cesta 21/A, 040 11 Košice, IČO: 36751103","57,80 € s DPH",21.02.2020,28.02.2020,platná,zml.2017/7/14 zo 14.07.2017 2020/1051,"pilník AJAX plochý/10ks, pilník AJAX polguľ /5ks, pilník AJAX okrúhly /5ks, pilník AJAX štvor./5ks, brúsny papier 230x280 P80/ 20ks, brúsny papier 230x280 P100/20ks, brúsny papier 230x280 P120/20ks, brúsny papier 230x280 P180/20ks, brúsny papier 230x280 P320/20ks, kartáč ručný 4rad.plast rúčka/8ks, okuliare ochranné/7ks, rukavice prac Mary/Falco/ 6ks, respirátor Spiro s ventil./10ks, kotúč Flex/kov 115x1/ 10ks, kotúč Flex/kov 115x6/ 10ks, vrták do kovu 3.3mm /15ks, vrták do kovu 3.8mm/ 15ks, vrták do kovu 4.0mm/ 15ks, vrták do kovu 5.0mm/ 15ks, vrták do kovu 5.5mm/ 15ks, vrták do kovu 6.0mm/ 15ks, závitníky sada M0/2,5 - 7/NO / 1ks,metlička ručná /6ks, metla priemyselná /6ks, násada na lopatu /10ks, násada na hrable 180cm/ 15ks",2020/31,"dodávateľ: Sabol Branislav Ing., Štefánikova 5, 040 01 Košice, IČO: 33592268","457,05 € s DPH",06.02.2020,25.02.2020,platná, 2020/1052,"vrták Drill 0,8mm/ 20ks, vrták Drill 1,0mm/ 20ks, vrták Drill 1,2mm/ 20ks, minivŕtačka + náradie (80dielna súprava)/ 2ks",2020/32,"dodávateľ: SOS electronic, s.r.o., Pri prachárni 16, 040 11 košice, IČO: 31703186","57,96 € s DPH",06.02.2020,25.02.2020,platná, 2020/1053,"tonery: kompatibil HP CF230A/4ks, kompatibil HP CF 210X, kompatibil HP CF211A, kompatibil HP CF212A, kompatibil CF213A, kompatibil OKI C301BK, kompatibil OKI C301C, kompatibil OKI C301Y, kompatibil OKI C301M, kompatibil HP CF400X, kompatibil HP CF401X, kompatibil HP CF402X, kompatibil HP CF403X",2020/33,"dodávateľ: Great toner, s.r.o., Nová Doba 502/11, 027 43 Nižná, IČO: 44986653","271,20 € s DPH",07.02.2020,25.02.2020,platná,zml. 2019-IT-008 2020/1041,balíček podpory CISCO akadémie za rok 2019,,"dodávateľ: Technická univerzita, fakulta elektrotechniky a informatiky, Letná 9, 042 00 Košice, IČO: 00397610","240,00 € s DPH",10.02.2020,25.02.2020,platná,zml.10/2012+dodatok č.1 z 7.12.2015 2020/1042,za dodávku elektrickej energie za obdobie od 01.01.2020 do 31.01.2020 ( stredisko Bielocerkevská),,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","345,32 € s DPH",10.02.2020,25.02.2020,platná,zml. 704816 z 1.7.2018 2020/1043,za dodávku elektrickej energia za obdobie od 01.01.2020 do 31.01.2020 (stredisko SOŠA),,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","795,95 € s DPH",10.02.2020,25.02.2020,platná,zml.704816 z 1.7.2018 2020/1044,za dodávku elektrickej energie za obdobie od 01.01.2020 do 31.01.2020 (stredisko Jarmočná),,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","347,66 € s DPH",10.02.2020,25.02.2020,platná,zml.704816 z 1.7.2018 2020/1054,"dodávka : tyč kruhová 6mm/6m/5,5kg, tyč kruhová 8mm/6m/9,5kg, tyč kruhová 10mm/6m/15kg, tyč kruhová 30mm/6m/105kg, tyč plochá 20/5 /6m/14,5kg, tyč plochá 30/5 /6m/21,5kg, tyč plochá 50/10 /6m/75kg, profil uzytvorený 20x20x2,0 /6m/ 18m, profil uzatvorený 25x25x2,0 /6m/ 18m, profil uzatvorený 30x30x3,0 /6m /18m, tyč 4-hranná 10x10mm/ 6m /14,5kg, tyč 4-hranná 20x20mm /6m /60kg, tyč 4-hranná 30x30mm /6m /135kg, plech č.valc. za studena 1,5x1000x2000 /190kg, plech č.valc. za studena 1,00x1000x2000/ 110kg, plech pozinkovaný 0,55x1000x2000/ 75kg, plech pozinkovaný 0,80x1000x2000 /105kg, príplatok za manipuláciu s tovarom a za nízkoobj. prepravu",2020/15,"dodávateľ: Raven, a.s., Šoltésovej 420/2 Považská Bystrica, divízia Pri Krásnej 3, 040 12 Košice, IČO: 31595804","951,79 € s DPH",10.02.2020,25.02.2020,platná,"vyúčtovacia faktúra k faktúre 2020/10006+ doplatok 5,23€" 2020/1055,odborný seminár- Ročné zúčtovanie dane za rok 2019 a legislatívne zmeny 2020,2020/01/21,"dodávateľ: Inštitút celoživotného vzdelávania, n.o., Družstevná 232/2, 040 01 Košice, IČO: 51424266","30,00 € s DPH",11.02.2020,25.02.2020,platná,vyúčtovacia faktúra k faktúre 2020/10004 2020/1056,za služby- príprava občerstvenia,2020/5,"dodávateľ: SOŠ Jána Bocatia, Bocatiova 1, 040 01 Košice, IČO: 35570172","212,20 € s DPH",12.02.2020,25.02.2020,platná, 2020/1057,Praktická personalistika pre školy-feb.20,2020/37,"dodávateľ: Raabe, s.r.o., Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava, IČO: 35908718","42,95 € s DPH",13.02.2020,25.02.2020,platná, 2020/1058,za uverejnenie inzercie - Nový čas (štúdium 8.2.2020),2020/19,"dodávateľ: FPD Media, a.s., Palisády 29/A, 811 06 bratislava, IČO: 47237601","150,00 € s DPH",13.02.2020,25.02.2020,platná, 2020/1059,uverejnenie inzercie - Nový čas (štúdium 12.02.2020),2020/18,"dodávateľ: FPD Media, a.s., Palisády 29/A, 811 06 bratislava, IČO: 47237601","216,00 € s DPH",14.02.2020,25.02.2020,platná, 2020/1060,poskytnuté služby - stravovanie dňa 11.02.2020,2020/30,"dodávateľ: Hotelová akadémia, Južná trieda 10, 040 01 košice, IČO: 31946615","721,00 € s DPH",17.02.2020,25.02.2020,platná, 2020/1061,Zákony v školskej praxi - feb.20,2020/37,"dodávateľ: Raabe, s.r.o., Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava, IČO: 35908718","47,10 € s DPH",17.02.2020,25.02.2020,platná, 2020/1062,poskytnuté služby počítačovej siete SANET realizované uzlom ÚVT UPJŠ Košice za obdobie : január - marec 2020,,"dodávateľ: Združenie používateľov Slovenskej akademockej dátovej siete SANET, Vazovova 5, 811 07 Bratislava, IČO: 17055270","150,00 € s DPH",18.02.2020,25.02.2020,platná,zml. č.3106011 z 18.01.2011 2020/10007,knihy - zálohová platba Košice a okolie z neba,2020/36,"dodávateľ: CBS,spol. s.r.o., Kynceľová 54, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36754749","198,00 € s DPH",19.02.2020,25.02.2020,platná, 2020/1063,poskytnutie stravy v dňoch 10.-13.02.2020,2020/38,"dodávateľ: Školský internát A. Garbana, Werferova 10, 040 01 Košice, IČO: 00164119","790,98 € s DPH",19.02.2020,25.02.2020,platná, 2020/1064,poskytnutie ubytovania v termíne od 10.02.2020 - 13.02.2020,2020/29,"dodávateľ: Školský internát A. Garbana, Werferova 10, 040 01 Košice, IČO: 00164119","2 708,00 € s DPH",19.02.2020,25.02.2020,platná, 2020/1065,poskytnutie stravy od 10.02.2020 - 13.02.2020,2020/29,"dodávateľ: Školský internát A. Garbana, Werferova 10, 040 01 Košice, IČO: 00164119","885,00 € s DPH",19.02.2020,25.02.2020,platná, 2020/1045,výmena - rekonštrukcia el. rozvádzača,2019/194,"dodávateľ: Kondi, s.r.o., Madridská 1, 040 13 košice, IČO: 50121715","990,00 € s DPH",04.02.2020,21.02.2020,platná, 2020/1032,vody z povrchového odtoku za obdobie od 01.01.2020 do 31.01.2020,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť s.r.o., Komenského 50, 04248 Košice, IČO: 36570460","758,45 € s DPH",05.02.2020,21.02.2020,platná,zml. 30-000028506PO2010 z 28.04.2010 2020/1033,"brožúry, letáky",2020/9,"dodávateľ: Projects, s.r.o., Martina Granca, 84102 Bratislava, IČO: 43954782","49,99 € s DPH",05.02.2020,21.02.2020,platná, 2020/1034,"Basic+ROUT ip (internet) za obdobie od 01.01.2020 do 31.01.2020",,"dodávateľ: Antik telecom, s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 košice, IČO: 36191400","72,00 € s DPH",06.02.2020,21.02.2020,platná,zml. ANT/INTERNET/14/0118/0035 z 28.11.2014 2020/1035,tlačivá- vyúčtovacia faktúra k faktúre 2020/10003,2019/11,"dodávateľ: Ševt,a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica, IČO: 31331131","12,60 € s DPH",06.02.2020,21.02.2020,platná,stála objednávka č.1/2019 z 11.02.2019 2020/1036,telekomunikačné služby za obdobie od 01.01.2020 do 31.01.2020,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","16,08 € s DPH",06.02.2020,21.02.2020,platná,zml. 2006/B+ dodatok 2017/01/20/2 z 20.01.2017 2020/1037,telekomunikačné služby za obdobie od 01.01.2020 do 31.01.2020,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","29,99 € s DPH",06.02.2020,21.02.2020,platná,zml.2006/B+ dodatok 2016/10/21 z 21.10.2016 2020/1038,telekomunikačné služby za obdobie od 01.01.2020 do 31.01.2020,2019/6,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","42,79 € s DPH",06.02.2020,21.02.2020,platná,+ zml + dodatok kzml.2017/01/20/1 z 21.01.2017 (CRZ 2018/42) 2020/1039,"telekomunikačné služby za obdobie od 01.01.2020 do 31.01.2020, Magio internet XL na obdobie od 01.02.2020 do 29.02.2020",,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","135,11 € s DPH",06.02.2020,21.02.2020,platná,zml. 8.11.2006+dodatky 2020/1040,"čipové karty ATOS CardOS V4.4 vrátane CardOS API, formát fullsize",2020/27,"dodávateľ: Disig, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava, IČO: 35975946","35,00 € s DPH",06.02.2020,21.02.2020,platná, 2020/1046,členský poplatok za rok 2020,,"dodávateľ: SANET- Združenie požívateľov SADS, Vazovova 5, 811 07 Bratislava, IČO: 17055270","33,00 € s DPH",05.02.2020,21.02.2020,platná,zml.3106011 z 18.01.2011 2020/1047,galvanické oddelenie link. vedenia + prepojovací kábel,2020/22,"dodávateľ: Dobry-Obchod.SK, Ján Jurica, Vídenská 89, 63900 Brno, ČR, IČO: 60348259","21,56 € s DPH",06.02.2020,21.02.2020,platná, 2020/1048,GEMBIRD redukcia DVI-D/8ks,2020/34,"dodávateľ: Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 Košice, IČO: 36212466","61,44 € s DPH",06.02.2020,21.02.2020,platná, 2020/1049,podstavec pod učebné pomôcky/2ks,2020/35,"dodávateľ: PILOSPAN, prevádzka Jarmočná 1 Košice, Slanské Nové Mesto 183, 044 18 Slanské Nové Mesto, IČO: 37016750","40,00 € s DPH",06.02.2020,21.02.2020,platná, 2020/1050,energetické služba a prevádzka a údržba energetických zariadení za obdobie od 01.02.2020 -29.02.2020,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","8 679,27 € s DPH",06.02.2020,21.02.2020,platná,zml.č.1+dodatok č.5 z 23.08.2017 2020/1028,refakturácia nákladov za spotrebu TUV za obdobie od 1.12.2019 do 31.12.2019,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","8,36 € s DPH",03.02.2020,17.02.2020,platná,zml.č1 z 31.10.2012 2020/1029,predplatné časopisu Pruvodce společným vzdeláváním (1.1.2020-31.12.2020),,"dodávateľ: Nakladatelství Forum, s.r.o., Seberíniho 1, 821 03 Bratislava, IČO: 46490213","121,20 € s DPH",03.02.2020,17.02.2020,platná,"objednávka č. 10 z 14.01.2019 s automatickým predlžovaním na nasledujúci rok, zmena názvu časopisu z Integrace a inkluze ve školní praxi od septembra 2019" 2020/1030,dodávka a montáž motora posuvnej brány,2020/21,"dodávateľ: Ján Jaščišák, výrobná a obchodná spoločnosť, Hlavná 292/89, 044 15 Vyšná Myšľa, IČO: 32563825","600,00 € s DPH",04.02.2020,17.02.2020,platná, 2020/1022,servisné práce- oprava 2ks plastových dverí,2020/13,"dodávateľ: Domáci servis, s.r.o., Povstania českého ľudu 24, 040 22 Košice, IČO: 46532439","90,10 € s DPH",29.01.2020,06.02.2020,platná, 2020/1023,"predplatné za publikácie edície Čo má vedieť mzdová účtovníčka, zväzky č.1-4/2020 - vyúčtovacia faktúra k faktúre 2020/10001",2019/199,"dodávateľ: PSDOMOV, s.r.o., Klemensova 34, 010 01 Žilina, IČO: 51108178","58,80 € s DPH",31.01.2020,06.02.2020,platná, 2020/1024,plošná inzercia 98x132mm - štúdium v novinách Golden v č.4,2020/11,"dodávateľ: OLLE, s.r.o., Levočská 2, 080 01 Prešov, IČO: 36713996","90,00 € s DPH",31.01.2020,06.02.2020,platná, 2020/1025,inzercia - štúdium formát 82mmx130mm v novinách Pravda v prílohe Kam na strednú školu,2020/4,"dodávateľ: Perex, a.s., Trnavská cesta 39/A, 83104 Bratislava, IČO: 00685313","300,00 € s DPH",31.01.2020,06.02.2020,platná, 2020/1026,"tonery: kompatibil HP CF226A- 2ks, kompatibil HP CE505A - 1ks, kompatibil HP CE285A - 2ks",2020/23,"dodávateľ: Great toner, s.r.o., Nová Doba 502/11, 027 43 Nižná, IČO: 44986653","77,76 € s DPH",31.01.2020,06.02.2020,platná, 2020/1027,"prepojovací kábel XLR (samec)- 2xRCA CINCHaudio, redukcia CINCH (F) - CINCH(M)-prepojka",2020/25,"dodávateľ: Muziker, a.s., Einsteinova 18, 85101 Bratislava, IČO: 35840773","27,95 € s DPH",03.02.2020,06.02.2020,platná, 2020/1014,seminár- Vysporiadanie dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2019 a zmeny od 1.1.2020,2020/1/21,"dodávateľ: Regionálne vzdelávacie centrum, Hlavná 68, 040 01 Košice, IČO: 31268650","20,00 € s DPH",21.01.2020,05.02.2020,platná, 2020/1015,zabezpečenie lyžiarskeho výcviku 2020,2019/30,"dodávateľ: CK AZAD, s.r.o., Medvedzie 148-29, 027 44 Tvrdošín, IČO: 43792138","5 310,00 € s DPH",27.01.2020,05.02.2020,platná, 2020/1016,"farebný výkres Herlitz 50x70cm 10hárkov - 1bal, fólie pre čiernobiele tlačiarne bez podkladov papiera- 1bal, rezacia podložka A3 45x30cm -8ks, visačka zatvorená bez úchytu Durable 90x60mm 20ks - 6bal",2020/14,"dodávateľ: Lamitec, s.r.o., Pestovateľská 16147/9, 82104 Bratislava, IČO: 35710691","201,78 € s DPH",27.01.2020,05.02.2020,platná, 2020/1017,"vodné, stočné za obdobie od 1.11.2019 do20.01.2020- stredisko Bielocerkevská",,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť s.r.o., Komenského 50, 04248 Košice, IČO: 36570460","136,60 € s DPH",27.01.2020,05.02.2020,platná,zml.30-000028506PO2010 z 28.4.2010 2020/1018,inzercia- štúdium v periodiku SME,2020/16,"dodávateľ: Petit press, a.s., Lazaretská 12, 81108 Bratislava, IČO: 35790253","264,00 € s DPH",27.01.2020,05.02.2020,platná, 2020/1019,"nástenné mapy: Československé motocykly, Naše automobily - nákladní",2020/17,"dodávateľ: Marek Dvořák, U Nemocnice 3373/6B690 02 Břeclav, Česká republika, IČO: 65809921","240,00 € s DPH",28.01.2020,05.02.2020,platná, 2020/1020,"členský príspevok SOPK na rok 2020 na základe Zákona SNR č.9/1992 Zb. v znení zákona č.121/1996 Z.z., č.126/1998 Z.z., č.286/2008 Z.z., č.184/2009 Z.z., č.324/2012 Z.z., č 61/2015 Z.z. o obchodných a priemyselných komorách a uznesenia zhromaždenia delegátov SOPK zo dňa 21.4.2015(členský príspevok je oslobodený od DPH v zmysle zákona 222/2004 Z.z. §74ods.1)",,"dodávateľ: Slovenská obchodná a priemyselná komora, Grösslingova 4, 81603 Bratislava, IČO: 30842654","200,00 € s DPH",28.01.2020,05.02.2020,platná, 2020/10004,seminár- Ročné zúčtovanie dane za 2019,2020/01/21,"dodávateľ: Inštitút celoživotného vzdelávania, n.o., Družstevná 232/2, 040 01 Košice, IČO: 51424266","30,00 € s DPH",21.01.2020,05.02.2020,platná, 2020/1134,predplatné časopisu Škola 2020,2020/7,"dodávateľ: Marian Medlen- JurisDat, redakcia Škola - MEL, Ondavská 8, 82108 Bratislava 2, IČO: 52829821","25,00 € s DPH",24.01.2020,05.02.2020,platná, 2020/10006,"KTV6mm 6m, KTV 8mm 6m, KTV10mm 6m, KTV30mm 6m, PLTV20/5 6m, PLTV 30/5 6m, PLTV 50/10 6m, JP 20x20x2,0 6m, JP 25x25x2,0 6m, JP 30x30x3,0 6m, ŠTV10x10mm 6m, ŠTV 20x20mm 6m, ŠTV 30x30mm 6m, PD1,50x1000x2000-neolejovaný materiál, PD1,00 1000x2000-neolejovaný materiál, PE 0,55x1000x2000, PE 0,80x1000x2000, prípl za nízkoobj. prepr",2020/15,"dodávateľ: Raven, a.s., Šoltésovej 420/2 Považská Bystrica, divízia Pri Krásnej 3, 040 12 Košice, IČO: 31595804","946,56 € s DPH",27.01.2020,05.02.2020,platná, 2020/1021,"elektromateriál: cín tyčový 10kg, dutinky lisovacie 4/10mm 1 bal/100ks, 2,5/8 1bal/100ks, 6/12mm 1bal/100ks, istič 3P C25A,1ks, páska izolačná PVC 15mmx10m 1ks, svorky Legrand sivé V3s-6/8.L 10ks, 2,5/5L. 25ks, 4/6.L 35ks, hrebeň prepojovacia lišta tvar U3P1ks, štandard 2zásuvka panel biela 2ks, škatuľka lištová bez svorkovnice a veka panelová 2ks, , istič 1P C 10A 18ks, istič 1P C16A 12ks, spínač 3mod RV63 63A 1ks, lišta DIN 1000mm a 500mmm spolu 2ks, kábel CYA 104m, kábel CYA 415m, kábel CYA6 14m, kábel CYA 2,5 30m, dutinka lisovacia 10/12mm 1bal, svorka sivá Legrand V3s 10/10.L 10ks, batéria alkalická LR06 AA 10ks, žiarovky LED 7W 60ks, žiarovky LED 6,5W 20ks, zásuvka do vlhka 9ks, štandard 2 zásuvka 1ks, štandard vypínač 1ks, vidlica 32A/400/4P 1ks, batérie GP 15ks, sprej WD40 450ml Smart Straw 3ks, sprej WD 40 400ml 2ks, sprej WD 400ml Specialist Penetrant 1ks, batéria LR06 AA alkal 10ks, batéria GP A76 8ks, objímka -zásuvka 6,3-1/0,8 196ks, oko EB KO 86ks, kábel CYA 2,5 100m, kábel CYA 1,5 120m rôzne farby, rozvodka škatuľová s mostíkmi IP67 ACID 1ks, výbojka metalhalogén 150W 1ks, rúrka ohybná FXP 20mm TURBO 10m, hadica ochranná Miniflex 7m",,"dodávateľ: CB elektro, s.r.o., Krivá 25, 04001 Košice, IČO: 36584622","713,68 € s DPH",29.01.2020,05.02.2020,platná,objednávka 2020/8 + objednávka 2020/20 2020/1011,výroba brožúr a letákov,2020/9,"dodávateľ: Projects, s.r.o., Jána Stanislava 2, 841 05 Bratislava, IČO: 43954782","232,12 € s DPH",23.01.2020,31.01.2020,platná, 2020/1012,"čistiaci materiál: Q Power uni čistič, čistič na podlahy, prostriedky na riad, Real profi prášok, Cilit Bang zelený odmasťovač, CIF tekutý krém, CLIN na okná, Fixinela WC gél, Duck Power WC gél, Krezosan, Duck Power WC gél, handry tkaná, prachovka farebná, utierka savá univerzál, vrecia PVC, čistič nábytku, osviežovače, mop náhrada strapcový, mydlá tekuté, švédske utierky, rukavice gumenné, toaletný papier Ocean, toaletný papier Jumbo, papierové uteráky zelené, Fixinela tablety do pisoárov, Savo WC gél",2020/12,"dodávateľ: Ing. Tomáš Dzurňák- D&D, Južná trieda 78, 040 01 Košice, IČO: 14382857","695,93 € s DPH",23.01.2020,31.01.2020,platná,zml. 2019/05/17 2020/1013,"nástenné mapy: Československé automobily, Československo v penězích",2020/17,"dodávateľ: Marek Dvořák, U Nemocnice 3373/6B690 02 Břeclav, Česká republika, IČO: 65809921","240,00 € s DPH",24.01.2020,31.01.2020,platná, 2020/1007,odborná poradenská a konzultačná činnosť v rámci externého riadenia projektu: SOŠ automobilová- brána do Tvojej profesijnej budúcnosti,,"dodávateľ: Eurocompro, s.r.o., Dunajská 3, 040 11 Košice, IČO: 36761842","1 203,22 € s DPH",17.01.2020,28.01.2020,platná,zml. o poskytovaní služieb 2018/03/15 z 15.03.2018 2020/1008,predplatné (6 vydaní) AI MAGAZINE na rok 2020,2019/198,"dodávateľ: Leader press, s.r.o., Dolné Rudliny 2956/3, 010 01 Žilina, IČO: 43994199","48,00 € s DPH",17.01.2020,28.01.2020,platná, 2020/10002,"sponzorovaná škola, Zoznam Škôl.eu(10453)- obdobie 1 rok, od 24.01.2020",,"dodávateľ: just4web.cz, s.r.o., Dobrovského 2366, 580 01 Havlíčkův Brod, Česká republika, IČO: 27547876","179,00 € s DPH",20.01.2020,28.01.2020,platná,objednávka 2/2019 z 7.1.2019 (s opakovaním na ďalší rok) 2020/1009,činnosť lyžiarskeho inštruktora,2020/6,"dodávateľ: Mgr. Alexander Ružbašan Alex Travel agency, Letná 16, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 10768581","200,00 € s DPH",20.01.2020,28.01.2020,platná, 2020/10003,"tlačivá: Písomná forma internej časti maturitnej skúšky z vyučovacieho jazyka(pre gymn, SOŠ, konzervatóriá), Protokol o administrácii testov externej časti a písomnej formy internej časti, Výkaz o výsledku maturitnej skúšky, NÚCEM Písomná forma internej časti maturitnej skúšky z cudzieho jazyka",2019/11,"dodávateľ: Ševt,a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica, IČO: 31331131","12,60 € s DPH",21.01.2020,28.01.2020,platná,objednávka 1/2019 z 11.2.2019 2020/1010,"arduino Mega+WIFI, arduino Mega CH340G, kábliky 40ks 30cm F-F, kábliky 40ks 30cm M-M, piny 40ks MALE, piny 40ks FEMALE, kovový dvojpolohový prepínač, TTP 229 kapacitná klávesnica 4x4, krokový motor 28BYJ-48 modul ULN2003, servo motorček MG90S, modul MOSFET tranzistor IRF520, malý solárny panel, malá vodná pumpa, senzor teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu, Hallov senzor prúdu, senzor teploty a vlhkosti, senzor teploty a tlaku vzduchu, senzor teploty a vlhkosti DHT11- DHT11 na doske kábliky, snímač prúdu INA219 obojsmerný, napájací modul 3,3V/5,5V, senzor napätia 25V, kábliky 40ks 30cm M-F, PCA9685 servo driver 16 kanálov 12C",2020/10,"dodávateľ: Techfun, s.r.o., Páľovská 400/5, 027 21 Žaškov, IČO: 52773299","222,50 € s DPH",22.01.2020,28.01.2020,platná, 2020/1001,sosake.sk (.sk doména) od 10.01.2020 do 09.01.2021,1019296383,"dodávateľ: WebSupport, s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, IČO: 36421928","14,28 € s DPH",07.01.2020,20.01.2020,platná, 2020/1002,Doxx-stravné lístky (2500ks),2020/1,"dodávateľ: DOXX- stravné lístky, s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000","10 000,00 € s DPH",08.01.2020,20.01.2020,platná, 2020/1003,energetické služby a prevádzka a údržba energetických zariadení za obdobie od 1.01.2020 do 31.1.2020,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","8 679,27 € s DPH",10.01.2020,20.01.2020,platná,zml. č.1 z 31.10.2012 2020/1004,predplatné na rok 2020- magazín Transport a logistika,2019/200,"dodávateľ: LUXUR Media SK, s.r.o., Koceľova 15, 821 08 Bratislava, IČO: 51104911","49,99 € s DPH",10.01.2020,20.01.2020,platná, 2020/1005,DMD čip:1076-6319W-81ADY0D 141004E,2020/3,"dodávateľ: Projector services, s.r.o., Dúhová 6, 044 42 Rozhanovce, IČO: 50443330","220,00 € s DPH",10.01.2020,20.01.2020,platná, 2020/1006,štartovné v súťaži Autoopravár Junior 2020,13012020,"dodávateľ: Cech predajcov a autoservisov SR, Tomášikova 26, 821 01 Bratislava, IČO: 42053331","140,00 € s DPH",16.01.2020,20.01.2020,platná, 2020/10001,predplatné publikácií edície: Čo má vedieť mzdová účtovníčka - ročník 2020,2019/199,"dodávateľ: PSDOMOV, s.r.o., Klemensova 34, 010 01 Žilina, IČO: 51108178","58,80 € s DPH",08.01.2020,20.01.2020,platná, 2019/1454,poplatok za telekomunikačné služby od 01.12.2019 do 31.12.2019),,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","121,07 € s DPH",09.01.2020,16.01.2020,platná,zml. z 8.11.2006 2019/1455,poplatok za telekomunikačné služby od 01.12.2019 do 31.12.2019,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","16,54 € s DPH",10.01.2020,16.01.2020,platná,zml.2006/B+dodatok2017/01/20/2 2019/1456,poplatok za telekomunikačné služby od 01.12.2019 do 31.12.2019,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","29,99 € s DPH",10.01.2020,16.01.2020,platná,zml. 2006/B+dodatok 2016/10/21 2019/1457,poplatok za telekomunikačné služby od 01.12.2019 - 31.12.2019,2019/6,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","41,59 € s DPH",10.01.2020,16.01.2020,platná,"zml.2006/B+dodatok z 9.7.2018, zml.1.91936508" 2019/1458,prenájom rohoží za obdobie od 01.12.2019 do 29.12.2019,,"dodávateľ: Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava, IČO: 35742364","27,60 € s DPH",13.01.2020,16.01.2020,platná,zml. z 4.11.2013 2019/1459,za dodávku elektriny za obdobie od 01.12.2019 do 31.12.2019,,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","825,16 € s DPH",13.01.2020,16.01.2020,platná,zml. 704816 (SOŠA) 2019/1460,za dodávku elektriny za obdobie od 01.12.2019 do 31.12.2019,,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","287,90 € s DPH",13.01.2020,16.01.2020,platná,zml. 704816(Bielocerkevská) 2019/1461,za dodávku elektriny za obdobie od 01.12.2019 do 31.12.2019,,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","304,67 € s DPH",14.01.2020,16.01.2020,platná,zml. 704816(Jarmočná) 2019/1451,Basic+Rout ip za obdobie 1.12.2019 - 31.12.2019,,"dodávateľ: Antik telecom, s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 košice, IČO: 36191400","72,00 € s DPH",07.01.2020,15.01.2020,platná,zml. ANT/INTERNET/14/0118/0035 2019/1452,filter náhrada Active-Pure-Filter,2019/213,"dodávateľ: Kärcher Slovakia, s.r.o., Bratislavská 31, 949 01 Nitra, IČO: 43967663","178,20 € s DPH",08.01.2020,15.01.2020,platná, 2019/1453,voda z povrchového odtoku za obdobie 01.12.2019 - 31.12.2019,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť s.r.o., Komenského 50, 04248 Košice, IČO: 36570460","761,83 € s DPH",08.01.2020,15.01.2020,platná,"zml. 30-000028506PO2010( SOŠA, Bielocerkevská, Jarmočná)" 2019/1 dobropis,opravná faktúra k faktúre 2019/1375- dobropis za stočné,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť s.r.o., Komenského 50, 04248 Košice, IČO: 36570460","-5,93 € s DPH",08.01.2020,15.01.2020,platná,zml. 30-000028506PO2010 (SOŠA) 2019/1445,nákup piesk.pištole,2019/211,"dodávateľ: Sabol Branislav Ing., Štefánikova 5, 040 01 Košice, IČO: 33592268","79,50 € s DPH",18.12.2019,08.01.2020,platná, 2019/1446,notebooky Lenovo/ 3ks,2019/212,"dodávateľ: Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 Košice, IČO: 36212466","2 372,40 € s DPH",19.12.2019,08.01.2020,platná, 2019/1447,refakturácia nákladov za spotrebu teplej úžitkovej vody za obdobie od 1.11.2019- 30.11.2019,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","8,36 € s DPH",20.12.2019,08.01.2020,platná,zml. č.1 z 31.10.2012 2019/1448,predplatné Computer bez DVD 2020/2- 2021/1,2019/192,"dodávateľ: Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s., Stará Vajnorská 9, 831 04 Bratislava, IČO: 35792281","44,65 € s DPH",20.12.2019,08.01.2020,platná,vyúčtovacia faktúra k faktúre 2019/10032 2019/1449,výroba hliníkového rámu a banneru,2019/202,"dodávateľ: Greening, s.r.o., Gemerská 3, 040 11 Košice, IČO: 36576352","552,00 € s DPH",30.12.2019,08.01.2020,platná, 2019/1450,posedenie s občerstvením v termíne 18.12.2019,2019/187,"dodávateľ: Hotel Košice, s.r.o., Moldavská cesta 51, 040 11 Košice, IČO: 46590455","688,50 € s DPH",30.12.2019,08.01.2020,platná, 2019/1409,vody z povrchového odtoku za obdobie od 1.11.2019 - 30.11.2019,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť s.r.o., Komenského 50, 04248 Košice, IČO: 36570460","737,26 € s DPH",06.12.2019,30.12.2019,platná,zml. 30-000028506PO2010 2019/1436,"žiarovka LED 15W, žiarovka LED 18W, batéria GP 15AUP, kliešte odizolovacie, nôž odizolovací, identifikátor k prístroju Jupiter, svietidlo LED Zebra, lišta vkladacia, kábel CYKY, svietidlo LED čelové nabíjateľné",2019/204,"dodávateľ: CB elektro, s.r.o., Krivá 25, 04001 Košice, IČO: 36584622","340,78 € s DPH",13.12.2019,30.12.2019,platná, 2019/1437,"plech valcovaný za studena, profil uzatvorený, plech pozinkovaný, rezanie materiálu, prípl za manipul s tov.",2019/209,"dodávateľ: Raven, a.s., Šoltésovej 420/2 Považská Bystrica, divízia Pri Krásnej 3, 040 12 Košice, IČO: 31595804","108,18 € s DPH",16.12.2019,30.12.2019,platná, 2019/1438,"vodné, stočné (Moldavská) za obdobie od 1.11.2019 do 6.12.2019",,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť s.r.o., Komenského 50, 04248 Košice, IČO: 36570460","114,30 € s DPH",16.12.2019,30.12.2019,platná,zml. 30-000028506PO2010 z 28.4.2010 2019/1439,prenájom stroja za 4.Q 2019,,"dodávateľ: TECOS Košice, sro, Hroncova 1, 040 01 Košice, IČO: 31680551","19,78 € s DPH",16.12.2019,30.12.2019,platná,zml.21/09/02/2016 z 21.09.2016 2019/1440,"brúsne bloky, páska lemu maskovacia, páska maskovacia 6mmx",2019/208,"dodávateľ: JL. s.r.o., Dvojkrížna 5, 821 07 Bratislava, IČO: 31388752","123,20 € s DPH",17.12.2019,30.12.2019,platná, 2019/1441,"multimeter FLUKE, skúšačka FLUKE, skrutkovacie bity Proxxon, odstraňovač izolácie Knipex, nôž odizolovací Jokari Uni, skrutkovač teleskopický",2019/207,"dodávateľ: CB elektro, s.r.o., Krivá 25, 04001 Košice, IČO: 36584622","710,40 € s DPH",17.12.2019,30.12.2019,platná, 2019/1442,"vodné, stočné (Jarmočná) za obdobie od 1.11.2019 do 6.12.2019",,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť s.r.o., Komenského 50, 04248 Košice, IČO: 36570460","80,84 € s DPH",17.12.2019,30.12.2019,platná,zml. 30-000028506PO2010 z 28.04.2010 2019/1443,"tonery kompatibil HP CB435A, kompatibil Brother TN1030/1050, kompatibil HP CF230A, kompatibil HP CF210X",2019/214,"dodávateľ: Great toner, s.r.o., Nová Doba 502/11, 027 43 Nižná, IČO: 44986653","55,80 € s DPH",18.12.2019,30.12.2019,platná, 2019/1444,"hroty pájky, brúsne papiere P180 vod, P240 vod, P400vod, P600vod, vrtáky do kovu 1.0mm, 2.0mm, 3.0mm, 3.2mm, 4.0mm, 4.5mm, 4.8mm, 5.5mm, 6.0mm, 7.0mm. 8.0mm, 9.0mm, 10.0mm, 12.0mm, skrutkovače prof 2.5 1000V, 3.0 1000V, 4.0 1000V, 5.5 1000V, kladivo zámočnícke, list ílový, pravítko 300mm oceľové, skrutkovače profi T10, T15, T20, T25, T30, T40, nožnice na plech, brúsny papier, Makita vrt AKU, Makita brús uhlová, vrtáky do kovu ( od 1.0mm - 12.0mm), pilníky AJAX okrúhle , trojhranné, závitníky M ( 3sada , 4sada, 5sada, 6sada), kliešte Festa ploché komp, štíp, guľaté, kľúče OV 5,5mm Gola a 6mm Gola, kľúč OV (od 7 C.V. do 16 C.V. kladivá zámočnícke 200g a 500g, vrtáky SDS, kliešte Festa štíp, kliešte na káble, Knipex kliešte elekt, pilníky 200mm, skrutkovače prof, kladivá klamp 2-gum, nože sústr,",2019/211,"dodávateľ: Sabol Branislav Ing., Štefánikova 5, 040 01 Košice, IČO: 33592268","1 165,30 € s DPH",18.12.2019,30.12.2019,platná, 2019/1412,prenájom rohoží za obdobie od 4.11.2019 - 30.11.2019,,"dodávateľ: Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava, IČO: 35742364","44,76 € s DPH",10.12.2019,20.12.2019,platná,zml.+dodatok k zml. zo 4.11.2013 2019/1413,za dodávku elektriny za obdobie od 1.11.2019 do 30.11.2019,,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava, IČO: 35815256","336,73 € s DPH",10.12.2019,20.12.2019,platná,zml.704816 z 12.06.2018 (Jarmočná) 2019/1414,za dodávku elektriny za obdobie od 1.11.2019 do 30.11.2019,,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 811 08 Bratislava","954,22 € s DPH",10.12.2019,20.12.2019,platná,zml. 704816 z 12.6.2018 (SOŠA) 2019/1415,za dodávku elektriny od 1.11.2019 do 30.11.2019,,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","335,96 € s DPH",10.12.2019,20.12.2019,platná,zml. 704816 z 12.6.2018 (Bielocerkevská) 2019/1428,"pracovné odevy a obuv- tričko ELLA, nohavice IVA, bunda POMONA, obuv MISA",2019/188,"dodávateľ: CANIS SAFETY, a.s., Priemyselná 2, 040 01 Košice, IČO: 47998156","42,35 € s DPH",10.12.2019,20.12.2019,platná, 2019/1416,poplatky za telekomunikačné služby ua obdobie od 1.11.2019 do 31.11.2019,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","16,08 € s DPH",11.12.2019,20.12.2019,platná,zml.2006/B+dodatok2017/01/20/2 z 20.01.2017 2019/1417,poplatky za telekomunikačné služby za obdobie od 1.11.2019 do 30.11.2019,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","30,10 € s DPH",11.12.2019,20.12.2019,platná,zml. 2006/B +dodatok 2016/10/21 z 21.10.2016 2019/1418,poplatky za telekomunikačné služby za obdobie od 1.11.2019 do 30.11.2019,2019/6,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","41,99 € s DPH",11.12.2019,20.12.2019,platná,"zml. 2006/B + dodatok z 9.07.2018, zml.1.91936508" 2019/1419,poplatky za telekomunikačné služby za obdobie od 1.11.2019 do 30.11.2019,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","128,29 € s DPH",11.12.2019,20.12.2019,platná,zml. z 8.11.2006 2019/1429,účasť na seminári dňa 10.12.2019,2019/11/19,"dodávateľ: JUDr. Danica Bedlovičová, vzdelávacia agentúra s.r.o., Kráľovohoľská 11, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 52587657","80,00 € s DPH",11.12.2019,20.12.2019,platná,vyúčtovacia faktúra k faktúre 2019/10030 2019/1430,papierové uteráky zelené,2019/206,"dodávateľ: Ing. Tomáš Dzurňák- D&D, Južná trieda 78, 040 01 Košice, IČO: 14382857","23,23 € s DPH",11.12.2019,20.12.2019,platná, 2019/1431,činnosť technika PO za 12/19,,"dodávateľ: SOŠ technická, Kukučínova 23, 040 01 Košice, IČO: 00893340","90,00 € s DPH",11.12.2019,20.12.2019,platná,zml.3/2015+dodatokč.1 z 30.1.2016 2019/1432,"nákup zdroj regulovaný, multimetre, kliešte linemanové, skrutkovače, bity sada, gola sada, tlačidlo signalizačné, tlačidlo s kontrolkou, odplášťovač, identifikátor, merací revízny prístroj Jupiter, identifikátor k prístroju, žiarovky LED, kliešte odizolovacie, svietidlo LED Zebra, lišta vkladacia, káble CYKY, svietidlo čelové LED",2019/204,"dodávateľ: CB elektro, s.r.o., Krivá 25, 04001 Košice, IČO: 36584622","1 540,33 € s DPH",11.12.2019,20.12.2019,platná, 2019/1433,"nákup matíc, skrutiek, pásmo 2m, lano, vruty, vrtáky, visiaci zámok, hmoždinky",2019/203,"dodávateľ: Kovstav- Ing. Zuzana Kováčová, Slobody 8, 040 11 Košice, IČO: 32464401","172,83 € s DPH",11.12.2019,20.12.2019,platná, 2019/1434,podložky pod myš gélová/4ks,2019/205,"dodávateľ: Ševt,a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava, IČO: 31331131","27,64 € s DPH",12.12.2019,20.12.2019,platná, 2019/1435,predplatné Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup od 1.1.2020 do 31.12.2020,2019/183,"dodávateľ: Poradca podnikateľa, spol s r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 31592503","165,00 € s DPH",12.12.2019,20.12.2019,platná,vyúčtovacia faktúra k faktúre 5919033886 2019/1422,"pohár zlato-čierny OTAR/27ks, štítok fólia stredný/27ks",2019/201,"dodávateľ: Martin Adamčík - MAAD, Cestice 315, 044 71 Cestice, IČO: 41452534","280,00 € s DPH",06.12.2019,17.12.2019,platná, 2019/1420,poskytnutie poradensko- konzultačnej činnosti (projekt SOŠA - Brána do tvojej profesijnej budúcnosti,,"dodávateľ: Eurocompro, s.r.o., Dunajská 3, 040 11 Košice, IČO: 36761842","1 804,80 € s DPH",05.12.2019,17.12.2019,platná,zml.2018/03/15 2019/1421,poskytnutie energetických služieb za obdobie od 1.12.2019 - 31.12.2019,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","9 089,48 € s DPH",05.12.2019,17.12.2019,platná,zml. č.1+dodatok č.5 2019/1408,Basic+ROUTip za obdobie od 1.11.2019 - 30.11.2019,,"dodávateľ: Antik telecom, s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 košice, IČO: 36191400","72,00 € s DPH",06.12.2019,17.12.2019,platná,zml. ANT/INTERNET/0118/0035 2019/1410,činnosť technika PO a BOZP za mesiac november 2019,,"dodávateľ: SOŠ technická, Kukučínova 23, 040 01 Košice, IČO: 00893340","90,00 € s DPH",09.12.2019,17.12.2019,platná,zml.č.3/2015+dodatok č.1 2019/1411,predplatné časopisu Autoexpert (1/2020 - 12/2020),2019/181,"dodávateľ: Magnetpress Slovakia, s.r.o., Šustekova 8, 851 04 Bratislava, IČO: 31356958","160,00 € s DPH",09.12.2019,17.12.2019,platná,vyúčtovacia faktúra k preddavkovej faktúre 2019/10029 2019/1423,CO2 technický /20kg/ 2ks + recyklačný príspevok a poplatok,2019/197,"dodávateľ: Messer Tatragas, s.r.o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava, IČO: 00685852","63,48 € s DPH",09.12.2019,17.12.2019,platná, 2019/1424,Zákony v školskej praxi - dec.19,2019/196,"dodávateľ: Raabe, s.r.o., Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava, IČO: 811 08 Bratislava","45,35 € s DPH",09.12.2019,17.12.2019,platná, 2019/1425,"za vykonané práce v a to: poskytnutie súčinnosti pri implementácii Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č.2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov za 10/2019, 11/2019, 12/2019",,"dodávateľ: CUBS plus, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice, IČO: 46943404","104,40 € s DPH",09.12.2019,17.12.2019,platná,zml.2018/05/14-2 2019/1426,inzercia - štúdium v Košický večer,2019/195,"dodávateľ: Petit Press, a.s., divízia východ, o.z., Letná 47, 040 01 Košice, IČO: 35790253","76,80 € s DPH",09.12.2019,17.12.2019,platná, 2019/1427,Praktická personalistika pre školy - dec.19,,"dodávateľ: Raabe, s.r.o., Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava, IČO: 35908718","42,95 € s DPH",09.12.2019,17.12.2019,platná,objednávka telefonická z 20.06.2018 2019/1407,lekárske prehliadky za 11/2019,,"dodávateľ: Ergomed Poliklinika, s.r.o., Moldavská cesta 21/A, 040 11 Košice, IČO: 36751103","201,20 € s DPH",05.12.2019,13.12.2019,platná,zml. 2017/7/14 2019/1403,doska plošných spojov fotocitl na hliník podklade/10ks,2019/189,"dodávateľ: SOS electronic, s.r.o., Pri prachárni 16, 040 11 košice, IČO: 31703186","218,40 € s DPH",27.11.2019,11.12.2019,platná, 2019/1401,"inzercia (Korzár, príloha A3- 1/8 š 4F- štúdium)",2019/185,"dodávateľ: Petit Press, a.s., divízia východ, o.z., Letná 47, 040 01 Košice, IČO: 35790253","216,00 € s DPH",27.11.2019,10.12.2019,platná, 2019/1406,"pranie a žehlenie bielizne (tričká, obrusy, utierky, uteráky, obrúsok)",2019/193,"dodávateľ: Flóra+, s.r.o., Húskova 27, 040 23 Košice, IČO: 36595519","63,31 € s DPH",04.12.2019,10.12.2019,platná, 2019/10032,predplatné Computer bez DVD čísla 2020/2 - 2020/12,2019/192,"dodávateľ: Mediaprint- Kapa Pressegrosso, a.s., Stará Vajnorská 9, 831 04 Bratislava, IČO: 35792281","44,65 € s DPH",04.12.2019,10.12.2019,platná, 2019/10031,predplatné Verejná správa Slovenskej republiky- ročný prístup,2019/183,"dodávateľ: Poradca podnikateľa, spol s r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 31592503","165,00 € s DPH",26.11.2019,04.12.2019,platná, 2019/1400,"pracovná obuv a pracovné odevy (plášť Venca, plášť EVA, tričko CXS Ella, nohavice Iva, obuv nazúvacia Misa, obuv poltopánka CSX, obuv poltopánka Stone Beryl",2019/188,"dodávateľ: CANIS SAFETY, a.s., Priemyselná 2, 040 01 Košice, IČO: 47998156","216,00 € s DPH",26.11.2019,04.12.2019,platná, 2019/1402,"tonery HP CE285A, HP CB540A, HP CB541A, HP CB542A, HP CB543A, HP CF210X, Samsung MLTD101, HP CE505A",2019/190,"dodávateľ: Great toner, Nová Doba 502/11, 027 43 Nižná, IČO: 44986653","81,36 € s DPH",27.11.2019,04.12.2019,platná,zml. CRZ2019/10 2019/1404,refakturácia nákladov spotreby teplej úžitkovej vody za 10/2019,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","13,94 € s DPH",28.11.2019,04.12.2019,platná,"zml. č.1 z 31.10.2012, pracovisko Bielocerkevská" 2019/1405,"poistky valcové DII, vypínač 1/6 do vlhka, svorky 3x0,5-2,5mm2, káble CYKY -J3x1,5, svietidlá LED Zebra 1x120, žiarovky LED 18W lineárne, škatule lištové 4-pól svorkovnica s vekom, lišty vkladacie 18x13mm, žiarovky LED 15W",2019/191,"dodávateľ: CB elektro, s.r.o., Krivá 25, 04001 Košice, IČO: 36584622","255,31 € s DPH",29.11.2019,04.12.2019,platná,zml. CRZ2019/13 2019/1396,dodávka a montáž motora posuvnej brány,2019/184,"dodávateľ: Ján Jaščišák, výrobná a obchodná spoločnosť, Hlavná 292/89, 044 15 Vyšná Myšľa, IČO: 32563825","600,00 € s DPH",25.11.2019,29.11.2019,platná, 2019/1397,pracovný kalendár 2020,2019/186,"dodávateľ: Ševt,a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava, IČO: 31331131","80,04 € s DPH",25.11.2019,29.11.2019,platná, 2019/1398,oprava záložného zdroja EZS,,"dodávateľ: Double B- Business, s.r.o., Pavlovce 187, 09431 Hanušovce N/t, IČO: 47346655","68,64 € s DPH",25.11.2019,29.11.2019,platná,"zml.1/7/2000+dodatokč.1 (objekt SOŠA)" 2019/1399,oprava záložného zdroja EZS na objekte Jarmočná,,"dodávateľ: Double B- Business, s.r.o., Pavlovce 187, 09431 Hanušovce n/T, IČO: 47346655","182,76 € s DPH",25.11.2019,29.11.2019,platná,zml.1/7/2000+dodatok č.1 2019/10030,"zálohová faktúra za účasť na seminári dňa 10.12.2019 v Košiciach, počet osôb:2",2019/11/19,"dodávateľ: JUDr. Danica Bedlovičová, vzdelávacia agentúra s.r.o., Kráľovohoľská 11, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 52587657","80,00 € s DPH",25.11.2019,29.11.2019,platná, 2019/1393,"servisný zásah, pridelenie kódu a zaškolenie obsluhy v objekte Bielocerkevská",,"dodávateľ: TKC alarm, s.r.o., 044 16 Nižný Čaj 73, prev : Vrabčia 10, Košice, IČO: 36179701","18,00 € s DPH",18.11.2019,25.11.2019,platná,zml. 7/2008+dodatok z 11.11.2014 2019/1394,"doska plošných spojov DPS epoxid, doska plošných spojov DPS fotocitlivá na hliník. podklade len SMD",2019/180,"dodávateľ: SOS electronic, s.r.o., Pri prachárni 16, 040 11 košice, IČO: 31703186","123,36 € s DPH",18.11.2019,25.11.2019,platná, 2019/1395,poskytnuté služby počítačovej siete SANET realizované uzlom ÚVT UPJŠ Košice za obdobie : október - december 2019,,"dodávateľ: Združenie používateľov Slovenskej akademockej dátovej siete SANET, Vazovova 5, 811 07 Bratislava, IČO: 17055270","150,00 € s DPH",19.11.2019,25.11.2019,platná,zmluva o dielo 3106011 z 18.01.2011 2019/10029,predplatné Autoexpert (1/2020 - 12/2020),2019/181,"dodávateľ: Magnetpress Slovakia, s.r.o., Šustekova 8, 851 04 Bratislava, IČO: 31356958","160,00 € s DPH",19.11.2019,25.11.2019,platná,zálohová faktúra 2019/1387,"kábel plochý 30,5m, doska plošných spojov HP1Pfotocitl.vrstva, doska plošných spojv EPCU epoxid, doska plošných spojov FEPCU epoxid",2019/180,"dodávateľ: SOS electronic, s.r.o., Pri prachárni 16, 040 11 košice, IČO: 31703186","68,29 € s DPH",12.11.2019,21.11.2019,platná, 2019/1388,"ubytovanie v termíne od 4.112019 - 6.11.2019 / 2 noci, 2izby",2019/177,"dodávateľ: Agroinštitút Nitra, š.p., Akademická 4, 94901 Nitra, IČO: 36858749","288,00 € s DPH",12.11.2019,21.11.2019,platná, 2019/1378,dodávka elektriny od 1.10.2019 - 31.10.25019,,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","258,90 € s DPH",13.11.2019,21.11.2019,platná,zmluva č. 704816 2019/1379,dodávka elektriny za obdobie od 1.10.2019 - 31.10.2019,,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","793,39 € s DPH",13.11.2019,21.11.2019,platná,zmluva č.704816 2019/1389,"dosky plošných spojov fotocitl vrstva, dosky plošných spojov epoxid, sprej- stlačený vzduch 250ml",2019/180,"dodávateľ: SOS electronic, s.r.o., Pri prachárni 16, 040 11 košice, IČO: 31703186","88,81 € s DPH",13.11.2019,21.11.2019,platná, 2019/1390,nájom rohoží za obdobie od 7.10.2019 - 3.11.2019,,"dodávateľ: Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava, IČO: 35742364","32,82 € s DPH",13.11.2019,21.11.2019,platná,zmluva + dodatok 2019/1381,činnosť technika PO a BOZP za 10/2019,,"dodávateľ: SOŠ technická, Kukučínova 23, 040 01 Košice, IČO: 00893340","90,00 € s DPH",14.11.2019,21.11.2019,platná,zmluva 3/2015+dodatok č.1 2019/1389,dobropis k faktúre za nedodaný materiál (doska plošných spojov epoxid),2019/180,"dodávateľ: SOS electronic, s.r.o., Pri prachárni 16, 040 11 košice, IČO: 31703186","-47,81 € s DPH",14.11.2019,21.11.2019,platná, 2019/1391,dosky plošných spojov epoxid,2019/180,"dodávateľ: SOS electronic, s.r.o., Pri prachárni 16, 040 11 košice, IČO: 31703186","34,56 € s DPH",14.11.2019,21.11.2019,platná, 2019/1392,"LED žiarovky sviečkové 3W,LED žiarovky 9W, batérie GP",2019/179,"dodávateľ: CB elektro, s.r.o., Krivá 25, 04001 Košice, IČO: 36584622","109,22 € s DPH",15.11.2019,21.11.2019,platná,zmluva13252(CRZ2019/13) 2019/1386,"odborný seminár- Elektronická schránka v praxi, Praktický kurz na PC pre obce a školy",2019/11/12,"dodávateľ: Regionálne vzdelávacie centrum, Hlavná 68, 040 01 Košice, IČO: 31268650","76,00 € s DPH",12.11.2019,20.11.2019,platná,pre 2 osoby 2019/1382,stravné lístky,2019/178,"dodávateľ: DOXX- stravné lístky, s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000","5 040,00 € s DPH",05.11.2019,19.11.2019,platná,zml.14k000013+dodatok č.1 z 21.04.2017 2019/1368,stavebné práce- Oprava fasády a balkónov,2019/21,"dodávateľ: BLMT, s.r.o., Kukučínova 7, 040 01 Košice, IČO: 51997649","9 960,00 € s DPH",06.11.2019,19.11.2019,platná, 2019/1369,vykonanie celoplošnej deratizácie živočíšnych škodcov v objekte školy,2019/171,"dodávateľ: Stredná odborná škola veterinárna, Nám. mladých poľnohospodárov 2, 040 17 Košice- Barca, IČO: 00162574","40,00 € s DPH",06.11.2019,19.11.2019,platná, 2019/1370,"nájom kontajner, zhromaž´dovanie , triedenie odpadu, jazdný výkon",,"dodávateľ: Kosit, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 36205214","309,00 € s DPH",06.11.2019,19.11.2019,platná,"objednávka e-mail z 10.10.2019, objednávka164/2019" 2019/1371,poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 1.10.2019 - 31.10.2019,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","16,55 € s DPH",07.11.2019,19.11.2019,platná,zml.2006/B+ dodatok2017/01/20/2 z 20.01.2017 2019/1372,poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 1.10.2019 - 31.10.2019,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","29,99 € s DPH",07.11.2019,19.11.2019,platná,zml.2006/B+ dodatok 2016/10/21 z 21.10.2016 2019/1373,poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 1.10.2019 - 31.10.2019,2018/42,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","42,84 € s DPH",07.11.2019,19.11.2019,platná,zml.2006/B+dodatok z 9.7.2018 2019/1374,poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 1.10.2019 - 31.10.2019,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","125,51 € s DPH",07.11.2019,19.11.2019,platná,zml. z 8.11.2006 2019/1383,poskytnuté služby za prevádzku a údržbu energetických zariadení za obdobie 1.11.2019 - 30.11.2019,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","9 089,48 € s DPH",07.11.2019,19.11.2019,platná,zml.č.1+ dodatok č.5 z 23.08.2017 2019/1375,"vodné, stočné od 21.06.2019 - 31.10.2019",,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť s.r.o., Komenského 50, 04248 Košice, IČO: 36570460","493,80 € s DPH",08.11.2019,19.11.2019,platná,zml.30-000028506PO2010 z 28.04.2010 2019/1376,lekárske preventívne prehliadky za 10/2019,,"dodávateľ: Ergomed Poliklinika, s.r.o., Moldavská cesta 21/A, 040 11 Košice, IČO: 36751103","153,40 € s DPH",11.11.2019,19.11.2019,platná,zml. 2017/7/14 2019/1384,dodávka a montáž dátového rozvádzača pre telefónnu ústredňu,2019/173,"dodávateľ: Victor Business Data, s.r.o., Letná 42, 040 01 Košice, IČO: 31652352","342,00 € s DPH",11.11.2019,19.11.2019,platná, 2019/1377,predplatné časopis Manažment školy v praxi + Direktor portál od 1.1.2020 - 31.12.2020,2019/168,"dodávateľ: Wolters Kluwer SR, s.r.o., Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 31348262","152,00 € s DPH",12.11.2019,19.11.2019,platná,vyúčtovacia faktúra k zálohovej faktúre 3200204894 2019/1385,odborná prehliadka tlakových nádob,,"dodávateľ: Ing. Ivan Hrbáľ, Bukureštská 16, prevádzka: Madridská 3, 040 13 košice, IČO: 37523406","165,20 € s DPH",12.11.2019,19.11.2019,platná,objednávka 162/2019 2019/1367,voda z povrchového odtoku za obdobie od 1.10.2019 - 31.10.2019,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť s.r.o., Komenského 50, 04248 Košice, IČO: 36570460","761,83 € s DPH",06.11.2019,15.11.2019,platná,zmluva 30-000028506PO2010 z 28.04.2010 2019/1380,dodávka elektriny za obdobie od 1.10.2019 - 31.10.2019,,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","324,54 € s DPH",13.11.2019,14.11.2019,platná,zmluva č. 704816 2019/1365,"nákup elektromateriálu (bužírky, svorky, káble,hmoždinky, svietidlá, žiarovky, ohrievač, svorkovnice)",2019/13,"dodávateľ: CB elektro, s.r.o, Krivá 25, 04001 Košice, IČO: 36584622","468,76 € s DPH",05.11.2019,11.11.2019,platná,objednávka 2019/176 2019/1366,Basic+ROUT ip,,"dodávateľ: Antik telecom, s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","72,00 € s DPH",05.11.2019,11.11.2019,platná,zml. ANT/INTERNET/14/0118/0035 z 28.11.2014 2019/1359,klávesnica HP Probook,2019/172,"dodávateľ: eMstore, s.r.o., Hríbiky 211, Medvedzie, 02744 Tvrdošín, IČO: 50158040","31,80 € s DPH",23.10.2019,04.11.2019,platná, 2019/1360,refakturácia nákladov za spotrebu TUV za 9/2019,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice,a.s., Einsteinova 25, 85101 Bratislava, IČO: 46782532","11,15 € s DPH",23.10.2019,04.11.2019,platná,zml.č.1 z 31.10.2012 2019/1361,dodávka telefónnej ústredne HiPath 3800,,"dodávateľ: Victor Business Data, spol s r.o., Letná 42, 040 01 Košice, IČO: 31652352","2 797,44 € s DPH",23.10.2019,04.11.2019,platná,objednávka 146/2019 2019/1362,biblická mapa - Svätá Zem,,"dodávateľ: Avemy, s.r.o., Predmestská 1709/56, 01001 Žilina, IČO: 36441741","33,00 € s DPH",25.10.2019,04.11.2019,platná,objednávka 165/2019 2019/1363,čistenie kanalizácie,2019/175,"dodávateľ: Markus Trade, s.r.o., Važecká 3, 04012 Košice, IČO: 50056654","192,00 € s DPH",25.10.2019,04.11.2019,platná, 2019/1364,"ručné náradie (kliešte, pinzety)",2019/174,"dodávateľ: Jozef Ferko AV-EL mak, Stakčínska 752, 06901 Snina, IČO: 50158040","214,48 € s DPH",28.10.2019,04.11.2019,platná, 2019/1355,nájom rohoží za obdobie 09.09.2019 - 06.10.2019,,"dodávateľ: Lindstrom s.r.o., Orešianska ulica č.3, 91701 Trnava, IČO: 35742364","32,82 € s DPH",18.10.2019,25.10.2019,platná, 2019/1356,kontajner 4-zásuvkový s centrálnym zámkom,,"dodávateľ: UEZ, s.r.o., Tolstého 6, 06601 humenné, IČO: 36483745","98,40 € s DPH",21.10.2019,25.10.2019,platná,objednávka 143/2019 2019/1357,tonery,2019/10,"dodávateľ: Great toner, s.r.o., Nová Doba 502/11, 02743 Nižná, IČO: 44986653","322,56 € s DPH",21.10.2019,25.10.2019,platná,objednávka 2019/169 2019/1358,"šípky blikajúce, LED blikajúce srdiečka, balné a poštovné",2019/170,"dodávateľ: Jozef Ferko AV-EL mak, Stakčínska 752, 06901 Snina, IČO: 34290630","42,55 € s DPH",21.10.2019,25.10.2019,platná, 2019/10028,predplatné časopisu Manažment školy v praxi od č. 1/2020 - 12/2020 + Portál Direktor,2019/168,"dodávateľ: Wolters Kluwer SR, s..r.o., Mlynské Nivy 48, 82109 Bratislava, IČO: 31348262","152,00 € s DPH",22.10.2019,25.10.2019,platná,zálohová faktúra 2019/1353,"utierky na podlahy, stierky na okná s teleskopickou násadou, náhrady na stierky, Glade osviežovače WC, fixinela -tablety do pisoárov, koše odpadkové, oprašováky teleskopické dúhové",2019/17,"dodávateľ: Ing. Tomáš Dzurňák- D&D, veľkoobchod, Južná trieda 78, 04001 Košice, IČO: 14382857","90,77 € s DPH",17.10.2019,24.10.2019,platná,objednávka 167/2019 2019/1354,"krémy na ruky 100ml, mydlá 100g HIT, toaletný papier Oceán 1-vrstv",2019/17,"dodávateľ: Ing. Tomáš Dzurňák- D&D, veľkoobchod, Južná trieda 78, 04001 Košice, IČO: 14382857","115,73 € s DPH",17.10.2019,24.10.2019,platná,objednávka 167/2019 1179,Pranie a žehlenie bielizne podľa potvrdenej výdajky číslo 2/2020,,"dodávateľ: FLÓRA + s.r.o., Húsková 27",,,,platná,