Tovary,Stravné poukážky,Školský internát Antona Garbana,14.10.2021,"Stravné poukážky , Výzva na predloženie ponuky , Opis a špecifikácia PZ , Návrh rámcovej dohody , Čestné vyhlásenie , Zoznam položiek PZ , Formulár ponuka , Vyhlásenie uchádzača , Čestné vyhlásenie ,,Konflikt záujmov\"", Stavebné práce,Oprava bleskozvodu,Školský internát Antona Garbana,07.08.2021,"Oprava bleskozvodu , Výzva na predloženie ponuky , Opis a špecifikácia PZ , Návrh zmluvy o dielo , Čestné vyhlásenie , Rozpočet - zoznam položiek , Formulár ponuka , Vyhlásenie uchádzača , Čestné vyhlásenie ,,Konflikt záujmov\" , Súhlas so spracovaním osobných údajov , Schematický náčrt", Tovary,Potraviny - vajcia,Školský internát Antona Garbana,15.01.2021,"Potraviny - vajcia , Výzva na predloženie ponuky , Návrh rámcovej dohody , Čestné vyhlásenie , Zoznam položiek PZ , Formulár ponuka , Vyhlásenie uchádzača/záujemcu , Čestné vyhlásenie \"Konflikt záujmov\"", Tovary,Potraviny - zemiaky,Školský internát Antona Garbana,15.01.2021,"Potraviny - zemiaky , Výzva na predloženie ponuky , Návrh rámcovej dohody , Čestné vyhlásenie , Zoznam položiek PZ , Formulár ponuka , Vyhlásenie uchádzača/záujemcu , Čestné vyhlásenie \"Konflikt záujmov\"", Tovary,Potraviny - mlieko a mliečne výrobky,Školský internát Antona Garbana,15.01.2021,"Potraviny - mlieko a mliečne výrobky , Výzva na predloženie ponuky , Návrh rámcovej dohody , Čestné vyhlásenie , Zoznam položiek PZ , Formulár ponuka , Vyhlásenie uchádzača/záujemcu , Čestné vyhlásenie \"Konflikt záujmov\"", Služby,Dezinfekcia priestorov v objekte Školského internátu Antona Garbana,Školský internát Antona Garbana,19.12.2020,"Dezinfekcia , Výzva na predloženie cenovej ponuky , Rozsah a špecifikácia predmetu zákazky , Návrh na plnenie kritéria , Návrh rámcovej dohody , Vyhlásenie uchádzača , Čestné vyhlásenie \"Konflikt záujmov\"", Stavebné práce,Oprava sociálneho zariadenia,Školský internát Antona Garbana,03.12.2020,"Vyžiadanie ponuky , Výzva na predloženie cenovej ponuky , Opis a špecifikácia PZ , Návrh zmluvy o dielo , Čestné vyhlásenie , Výkaz výmer - zoznam položiek , Formulár ponuka , Vyhlásenie uchádzača , Čestné vyhlásenie ,,Konflikt záujmov\"", Tovary,Stravné poukážky,Školský internát Antona Garbana,12.03.2020,"Oznámenie o zadávaná zákazky , Výzva na predloženie ponuky , Opis a špecifikácia PZ , Návrh rámcovej dohody , Čestné vyhlásenie , Zoznam položiek PZ , Formulár ponuka , Vyhlásenie uchádzača , Čestné vyhlásenie ,,Konflikt záujmov\"", Tovary,Čistiace a pracie prostriedky,Školský internát Antona Garbana,24.07.2019,"Výzva na predloženie ponuky , Výzva na predloženie ponuky , Opis a špecifikácia PZ , Návrh rámcovej dohody , Čestné vyhlásenie , Zoznam položiek PZ , Formulár ponuka , Vyhlásenie uchádzača , Čestné vyhlásenie konflikt záujmov", Tovary,Plynový varný kotol 150 litrový,Školský internát Antona Garbana,08.07.2019,"Výzva na predkladanie ponúk , Opis a špecifikácia predmetu zákazky , Návrh kúpnej zmluvy , Čestné vyhlásenie uchádzača , Čestné vyhlásenie „Konflikt záujmov“ , Zoznam položiek predmetu zákazky , Formulár ponuka , Vyhlásenie uchádzača/záujemcu",