Stavebné práce,Výstavba multifunkčného ihriska,Škola v prírode Kysak,07.10.2019,"Výzva na predkladanie cenovej ponuky , Navrh na plnenie kriterii , Vykaz vymer cast SO 01 , Vykaz vymer cast SO 02 , Cestne vyhlasenie , Navrh zmluvy o dielo , Zoznam uskutocnenych prac , Technicka sprava , Projektova dokumentacia s osvetlenim , Projektova dokumentacia , Projektova dokumentacia",