52/2019,tlač - rool up,,"dodávateľ: DOT ONE reklamná spoločnosť s.r.o., Cottuská 1369, Košice, IČO: 50710796","59,00 € s DPH",10.09.2019,,Mgr. art. Zsolt Lukács,platná, 53/2019,učebnice pre učiteľov ANJ,,dodávateľ: MEGABOOKS SK s.r.o.,"145,48 € s DPH",20.09.2019,,,platná, 54/2019,prípravné trhové konzultácie - posúdenie strechy,,dodávateľ: 3linea s.r.o.,"150,00 € s DPH",24.09.2019,,,platná, 55/2019,Erasmus - ubytovanie PL - Czestochowa,,dodávateľ: FHUP Pieprz i Vanilia PL,"3 645,00 € s DPH",24.09.2019,,,platná, 56/2019,"Erasmus+ - tlač tabúľ na PVC , europasov",,dodávateľ: Hi reklama s.r.o.,"460,00 € s DPH",27.09.2019,,,platná, 57/2019,busty pre odevný dizajn,,dodávateľ: MEDCOM RNDr. Narcisa Kaiserová,"550,00 € s DPH",27.09.2019,,,platná, 58/2019,materiál na Young spirits 2019,,dodávateľ: ANJEL metrový textil s.r.o. Košice,"300,00 € s DPH",27.09.2019,,,platná, 59/2019,materiál na Young spirits 2019,,dodávateľ: Arka Slovakia s.r.o. Košice,"400,00 € s DPH",27.09.2019,,,platná, 60/2019,tlač plagátov a pozvánok na Young spirits 2019,,dodávateľ: DAVIDESIGN - Branislav Hudák,"110,00 € s DPH",27.09.2019,,,platná, 61/2019,workshop pre učiteľov - kritické myslenie a argumentácia,,dodávateľ: Mgr. Ondrej Gažovič PhDr.,"300,00 € s DPH",30.09.2019,,,platná, 62/2019,"stolný zverák, príklep. vŕtačka, brúska - BOSCH",,dodávateľ: Rucni-naradi.sk,"406,46 € s DPH",04.10.2019,,,platná, 63/2019,kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov,,dodávateľ: Vojtech Petrík,"44,04 € s DPH",11.10.2019,,,platná, 64/2019,deratizácia priestorov školy,,"dodávateľ: SOŠ veterinárna, Košice-Barca","30,00 € s DPH",15.10.2019,,,platná, 65/2019,jedálne kupóny,,dodávateľ: UP Slovensko s.r.o.,"5 850,00 € s DPH",18.10.2019,,,platná, 66/2019,výrub stromov,,dodávateľ: Správa mestskej zelene,"1 535,82 € s DPH",28.10.2019,,,platná, 67/2019,Erasmus+ - tlač banerov,,dodávateľ: Multiprint s.r.o. Košice,"319,20 € s DPH",06.11.2019,,,platná, 68/2019,výkaz výmer,,dodávateľ: Mastyf s.r.o. Prešov,"150,00 € s DPH",06.11.2019,,,platná, 69/2019,dovoz stromčekov,,dodávateľ: Mastyf s.r.o. Prešov,"36,00 € s DPH",19.11.2019,,,platná, 70/2019,tlač pozvánok na DOD,,dodávateľ: Multiprint s.r.o. Košice,"38,88 € s DPH",19.11.2019,,,platná, 71/2019,tlač letákov - Správna voľba povolania,,dodávateľ: DOT ONE reklamná spoločnosť s.r.o.,,20.11.2019,,,platná, 72/2019,"keramická hlina, glazúry, štetce na PČ",,dodávateľ: Pece s.r.o. Očová,"600,00 € s DPH",26.11.2019,,,platná, 73/2019,"keramická hlina, glazúry, náradie na krúžok BEN",,"dodávateľ: Pece, s.r.o. Očová","260,00 € s DPH",27.11.2019,,,platná, 74/2019,pracovné odevy a obuv,,dodávateľ: G66 s.r.o. - chránená dielňa,"300,00 € s DPH",27.11.2019,,,platná, 75/2019,pracovné odevy a obuv,,dodávateľ: Canis s.r.o.,"200,00 € s DPH",27.11.2019,,,platná, 76/2019,Lyžiarsky kurz 2020 - ubytovanie a služby,,"dodávateľ: Hotel Javorná, Drienica","4 518,80 € s DPH",27.11.2019,,,platná, 77/2019,tlač fotografií,,dodávateľ: Copyvait s.r.o. Košice,"35,00 € s DPH",27.11.2019,,,platná, 78/2019,premietanie filmu - krúžok SAM,,dodávateľ: Kino úsmev s.r.o.,"80,00 € s DPH",27.11.2019,,,platná, 79/2019,PC stoly,,dodávateľ: MARC - Marián Mitro - chránená dielňa,"4 000,00 € s DPH",28.11.2019,,,platná, 80/2019,revízia prenosných elektrických zariadení,,"dodávateľ: SOŠ technická, Kukučínova Košice","768,60 € s DPH",28.11.2019,,,platná, 81/2019,slávnostný obed a vianočná kapustnica - SF,,"dodávateľ: Precize kantina, Košice","1 300,00 € s DPH",28.11.2019,,,platná, 82/2019,laserová tlačiareň CANON,,dodávateľ: ALZA .sk,"150,00 € s DPH",29.11.2019,,,platná, 83/2019,materiálno-technické zabezpečenie súťaže Atletika SŠ 2020,,"dodávateľ: Akademik TU, Košice","250,00 € s DPH",02.12.2019,,,platná, 84/2019,prenájom priestorov na súťaž Atletika SŠ 2020,,dodávateľ: TU Košice,"253,65 € s DPH",02.12.2019,,,platná, 85/2019,jedálne kupóny,,dodávateľ: UP Slovensko s.r.o.,"5 850,00 € s DPH",05.12.2019,,,platná, 86/2019,predplatné časopisu BURDA - krúžok MAY,,dodávateľ: MAGNET PRESS Slovakia s.r.o.,"40,00 € s DPH",05.12.2019,,,platná, 87/2019,Lady valet S - figurína - krúžok MAY,,dodávateľ: info@sicistroje-shop.cz,"148,96 € s DPH",05.12.2019,,,platná, 88/2019,"10 ks PC zostava, PC+ monitor + klávesnica + myš",,dodávateľ: Alza.sk,"9 721,08 € s DPH",16.12.2019,,,platná, 89/2019,Oprava a výmena svetiel,,dodávateľ: TREING - Ondrej Tresa,"360,00 € s DPH",16.12.2019,,,platná, 90/2019,tlač PF,,dodávateľ: DOT ONE reklamná spoločnosť Košice,"21,50 € s DPH",16.12.2019,,,platná, 91/2019,jedálne kupóny,,dodávateľ: UP Slovensko s.r.o.,"3 900,00 € s DPH",18.12.2019,,,platná, 012020,strava pre zamestnancov na rok 2020,,"dodávateľ: SPŠ stavebná a geodetická, Lermontovova, Košice, IČO: 00163764","3 000,00 € s DPH",07.01.2020,,,platná, 022020,čipové karty a čítačka,,"dodávateľ: Disig a.s., Záhradnícka, Bratislava, IČO: 35975946","112,00 € s DPH",09.01.2020,,,platná, 032020,Erasmus - preprava účastníkov do HU,,"dodávateľ: HP TRANSPORT s.r.o., Magnezitárska, Košice, IČO: 50961233","340,00 € s DPH",14.01.2020,,,platná, 042020,kancelárske potreby,,"dodávateľ: OPTIMA - Sokolová, Košice, IČO: 33634319","750,00 € s DPH",14.01.2020,,,platná, 052020,servis kopírovacieho stroja,,"dodávateľ: Juhász - kancelárska technika, IČO: 40387674","55,20 € s DPH",14.01.2020,,,platná, 062020,toner HP CF 256X,,"dodávateľ: Juhász - kancelárska technika, IČO: 40387674","54,00 € s DPH",27.01.2020,,,platná, 072020,analógový telefón,,"dodávateľ: Archa Telecom s.r.o., IČO: 35753382","25,20 € s DPH",29.01.2020,,,platná, 082020,tlač plagátov A3,,"dodávateľ: MULTIPRINT s.r.o., IČO: 36215660","144,00 € s DPH",30.01.2020,,,platná, 092020,Poplatok za kurz - Erasmus učitelia,,"dodávateľ: ShipCon Limassol Ltd, Limassol","350,00 € s DPH",04.02.2020,,,platná, 102020,poplatok za kurz - Erasmus učitelia,,"dodávateľ: ShipCon Limassol Ltd., Limassol","350,00 € s DPH",04.02.2020,,,platná, 112020,PVC záves,,"dodávateľ: Porta Therm SK s.r.o., IČO: 50107330","69,60 € s DPH",11.02.2020,,,platná, 122020,tlač letákov a pozvánok,,"dodávateľ: DOT ONE reklamná spoločnosť s.r.o., IČO: 50710796","260,30 € s DPH",11.02.2020,,,platná, 132020,SKI pasy - LK,,"dodávateľ: BESNA s.r.o., Drienica, Sabinov, IČO: 36453331","1 800,00 € s DPH",12.02.2020,,,platná, 142020,preprava žiakov na LV,,"dodávateľ: DUSTOUR s.r.o., Geča","322,00 € s DPH",12.02.2020,,,platná, 152020,Erasmus - ubytovanie účastníkov mobility Budapešť,,"dodávateľ: Váralja Plusz Kft., Budapešť - HU","1 709,42 € s DPH",12.02.2020,,,platná, 162020,pečiatky,,"dodávateľ: Sagitta pečiatky - tlačiareň s.r.o., Študentská, Košice","129,50 € s DPH",12.02.2020,,,platná, 172020,"tlač letákov, formát A3",,"dodávateľ: DOT ONE reklamná spoločnosť Košice, Košice","38,00 € s DPH",17.02.2020,,,platná, 182020,jedálne kupóny,,"dodávateľ: UP Slovensko, Bratislava","5 850,00 € s DPH",18.02.2020,,,platná, 192020,výmena svietidiel a zásuvky,,"dodávateľ: TREING - Ing. Tresa, Družstevná pri Hornáde","300,00 € s DPH",28.02.2020,,,platná, 202020,dezinfekcia 3x5l,,"dodávateľ: TORBIA s.r.o,, Trenčín","34,42 € s DPH",10.03.2020,,,platná, 212020,jedálne kupóny,,"dodávateľ: UP Slovensko, Bratislava","7 800,00 € s DPH",02.04.2020,,,platná, 222020,Erasmus - tlač plagátov,,"dodávateľ: Copyvait s.r.o., Košice","310,38 € s DPH",10.04.2020,,,platná, 232020,tonery - Erasmus+,,"dodávateľ: Damedis s.r.o., Krenova, Brno, IČO: 26931664","505,20 € s DPH",23.04.2020,,,platná, 242020,"objektív, dig. zrkadlovka,graf.tablety 10ks ,PC myš, 3D tlačiareň",,"dodávateľ: Alza.sk, s.r.o., Bottova, Bratislava, IČO: 36562939","2 166,61 € s DPH",27.04.2020,,,platná, 252020,kancelársky papier - Erasmus,,"dodávateľ: Office depot s.r.o., Drobného, Bratislava, IČO: 36192384","225,61 € s DPH",13.05.2020,,,platná, 262020,bezkontaktný dig. teplomer,,"dodávateľ: Alza.sk, s.r.o., Bottova, Bratislava, IČO: 36562939","61,94 € s DPH",20.05.2020,,,platná, 272020,skreslenie elektroinštalácie v PC 28,,"dodávateľ: Elektrofinal Košice s.r.o., Malinová, Košice, IČO: 50296698","130,00 € s DPH",01.06.2020,,,platná, 282020,audit rozpočtu - vypracovanie rozpočtu rekonštr. Vilka,,"dodávateľ: INVY TRADE s.r.o., Gelnická, Pereš, IČO: 46047069","240,00 € s DPH",18.06.2020,,,platná, 292020,preprava nábytku z VSE,,"dodávateľ: Patrik Matis, Talinská, Košice, IČO: 50360132","180,00 € s DPH",18.06.2020,,,platná, 302020,slávnostný obed - ukončenie šk. roka,,"dodávateľ: ALDI s.r.o., Košice","1 310,30 € s DPH",22.06.2020,,,platná, 312020,orez stromu v areáli školy,,"dodávateľ: Quercus-Arbor s.r.o., Gen. Svobodu, Ľubica, IČO: 36610542","583,20 € s DPH",26.06.2020,,,platná, 322020,preprava šijacích strojov,,"dodávateľ: LOBO GROUP s.r.o., Agátová, Bratislava, IČO: 45429341","216,00 € s DPH",29.06.2020,,,platná, 332020,odvoz odpadu - pred rekonštr. Vilky,,"dodávateľ: Kosit a.s., Rastislavova, Košice, IČO: 36205214","194,62 € s DPH",08.07.2020,,,platná, 342020,aSc agenda Komplet 2021,,"dodávateľ: ASC academic solution, Svoradova, Bratislava, IČO: 31361161","449,00 € s DPH",29.07.2020,,,platná, 352020,školské tlačivá,,"dodávateľ: ŠEVT a.s., Cementarenská, Banská Bystrica, IČO: 31331131","14,81 € s DPH",30.07.2020,,,platná, 362020,zakreslenie elektroinštalácie v OU pre odevný dizajn,,"dodávateľ: Elektrofinal Košice, Malinová , Sokoľ, IČO: 50296698","130,00 € s DPH",11.08.2020,,,platná, 372020,sťahovacie práce (nábytok z VSE),,"dodávateľ: LOBO GROUP s.r.o., Agátová, Bratislava, IČO: 45429341","161,40 € s DPH",19.08.2020,,,platná, 382020,bez dotykový teplomer - 4ks,,"dodávateľ: Halči s.r.o., Rastislavova, Košice, IČO: 45864772","216,20 € s DPH",24.08.2020,,,platná, 392020,oprava auta,,"dodávateľ: ZAED s.r.o., Južná trieda, Košice, IČO: 44763051","91,15 € s DPH",25.08.2020,,,platná, 402020,elektroinštalačné práce - uč. odev. dizajn,,"dodávateľ: Flash Mont s.r.o., Nám. Tutokyho, Sokoľ, IČO: 46909923","715,50 € s DPH",28.08.2020,,,platná, 412020,revízia TV náradia,,"dodávateľ: Vladimír Micenko, Húskova, Košice, IČO: 14307472","50,00 € s DPH",25.08.2020,,,platná, 422020,jedálne kupóny,,"dodávateľ: UP Slovensko s.r.o., Tomášikova , Bratislava, IČO: 31396674","11 700,00 € s DPH",02.09.2020,,,platná, 432020,toner HP - originál,,"dodávateľ: Lyreco s.r.o., Paholec 20, Pezinok, IČO: 35958120","49,00 € s DPH",03.09.2020,,,platná, 442020,"Erasmus prezentácia - 2ks projektor, wacom cintiq 2ks + stolne rameno, USB 5ks, brasňa na PC 2ks",,"dodávateľ: FOCUS - computers s.r.o., Dominikánske námestie, Košice, IČO: 36188778","3 129,60 € s DPH",10.09.2020,,,platná,