1906000436,Servisná kontrola klimatizácie v serverovni,,"dodávateľ: Klimavex, a.s., Alejová 2, 040 11 Košice, IČO: 46074201","84,00 € s DPH",12.07.2024,12.07.2024,platná, 1906000435,Prenájom auly - koniec šk. roka,,"dodávateľ: SOŠ automobilová, Moldavská cesta 2, 040 11 Košice, IČO: 17078407","107,90 € s DPH",10.07.2024,10.07.2024,platná, 1906000428,Paušál MT,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","143,44 € s DPH",08.07.2024,09.07.2024,platná, 1906000429,Licencie Microsoft 365 A3 - 06/2024,,"dodávateľ: Polyrem, s.r.o., Pod horou 24, 040 16 Košice, IČO: 47187417","392,40 € s DPH",08.07.2024,09.07.2024,platná, 1906000431,"Elektrina OM 131751, 143543 - 06/2024",,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","1 325,69 € s DPH",08.07.2024,09.07.2024,platná, 1906000432,Elektrina OM 137044 - 06/2024,,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","1 287,29 € s DPH",08.07.2024,09.07.2024,platná, 1906000433,Elektrina OM 63197 - 06/2024,,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","129,90 € s DPH",08.07.2024,09.07.2024,platná, 1906000434,Penalizačná faktúra - energetické služby,,"dodávateľ: Veolia Energia komfort Košice a.s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","47,22 € s DPH",09.07.2024,09.07.2024,platná, 1906000426,Odvoz odpadu - ŠJ - 06/2024,,"dodávateľ: Espik Group s.r.o., 065 43 Orlov 133, IČO: 46754768","48,60 € s DPH",04.07.2024,04.07.2024,platná, 1906000427,Telekomunikačné poplatky - 06/2024,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","22,90 € s DPH",04.07.2024,04.07.2024,platná, 1906000421,Energetické služby 07/2024,,"dodávateľ: Veolia Energia komfort Košice a.s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","6 826,08 € s DPH",02.07.2024,03.07.2024,platná, 1906000424,Prenájom kopírovacích zariadení,,"dodávateľ: RICOH Slovakia, s.r.o., Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava, IČO: 31331785","295,49 € s DPH",03.07.2024,03.07.2024,platná, 1906000414,Dodávka zemného plynu - ŠJ,,"dodávateľ: SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","21,00 € s DPH",01.07.2024,02.07.2024,platná, 1906000415,Vodné stočné - II. štvrťrok 2024,,"dodávateľ: VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","2 259,46 € s DPH",01.07.2024,02.07.2024,platná, 1906000416,Správa technickej a informačno-komunikačnej infraštruktúry - 06/2024,,"dodávateľ: ICT Solutions, s.r.o., Werferova 1, 040 11 Košice, IČO: 46914773","495,60 € s DPH",01.07.2024,02.07.2024,platná, 1906000418,Ročná revízia hlasovej požiarnej signalizácie,,"dodávateľ: RM Profi elektro s.r.o., Záhradná 748/82A, 082 04 Drienov, IČO: 53479556","300,00 € s DPH",02.07.2024,02.07.2024,platná, 1906000420,Videozáznam zo školenia „Dodržiavanie právnych predpisov týkajúcich sa hygieny výživy a bezpečnosti potravín + certifikát,,"dodávateľ: ArtEdu, s.r.o., Levická 634/44, 040 11 Košice, IČO: 46960333","50,00 € s DPH",02.07.2024,02.07.2024,platná, 1906000363,Aktualizácia rozpočtu + výkaz výmer k projektu Debarierizácia budov,,"dodávateľ: Look Arch s.r.o., Pajorova 9, 040 01 Košice, IČO: 43989730","360,00 € s DPH",05.06.2024,02.07.2024,platná, 1906000413,Normy STN - úprava písomností,,"dodávateľ: Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava, IČO: 30810710","75,10 € s DPH",27.06.2024,28.06.2024,platná, 1906000412,Služby v oblasti GDPR II. štvrťrok 2024,,"dodávateľ: CUBS plus, s.r.o., Mudroňova 29, 040 01 Košice, IČO: 46943404","68,40 € s DPH",27.06.2024,27.06.2024,platná, 1906000411,Čistiace prostriedky ŠJ - leto,,"dodávateľ: Reflex plus - Ing. Ondrej Elexa, Bernolákova 23, 040 11 Košice, IČO: 35068451","100,00 € s DPH",26.06.2024,27.06.2024,platná, 1906000407,Služby v oblasti OPP a BOZP - II. štvrťrok 2024,,"dodávateľ: BGM servis, s.r.o., Galaktická 2, 040 12 Košice, IČO: 54515301","205,00 € s DPH",25.06.2024,25.06.2024,platná, 1906000406,Posúdenie zdravotných rizík,,"dodávateľ: PZS Solution s.r.o., Textilná 7, 040 12 Košice, IČO: 52136787","210,00 € s DPH",25.06.2024,25.06.2024,platná, 1906000404,Periodická prehliadka a skúška prenosného elektronáradia - II. štvrťrok 2024,,"dodávateľ: Elektroinštalačné práce - Ing. Ladislav Nagy, Ličartovce 237, 082 03 Ličartovce, IČO: 52301524","66,39 € s DPH",24.06.2024,24.06.2024,platná, 1906000399,Čistiace prostriedky OA - leto,,"dodávateľ: Reflex plus - Ing. Ondrej Elexa, Bernolákova 23, 040 11 Košice, IČO: 35068451","480,00 € s DPH",19.06.2024,19.06.2024,platná, 1906000387,Stolnotenisový stôl + set na stolný tenis,,"dodávateľ: Master Sport s.r.o., Provozní 5560/1b, 722 00 Ostrava Třebovice, CZ, IČO: 27792064","236,90 € s DPH",14.06.2024,18.06.2024,platná, 1906000388,Poštové služby - prijímacie konanie,,"dodávateľ: NASES, Kollárova 8, 917 02 Trnava, IČO: 42156424","1 418,26 € s DPH",14.06.2024,18.06.2024,platná, 1906000392,aSc agenda komplet - šk. r. 2024/2025,,"dodávateľ: aSc Applied Software Consultants, s.r.o., Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava, IČO: 31361161","699,00 € s DPH",17.06.2024,18.06.2024,platná, 1906000381,"Revízia hasiacich prenosných prístrojov, hydrantov a požiar. vodovodu",,"dodávateľ: Vojtech Petrík, Východná 40, 044 71 Čečejovce, IČO: 30250412","317,76 € s DPH",11.06.2024,13.06.2024,platná, 1906000386,Spotreba TÚV,,"dodávateľ: Veolia Energia komfort Košice a.s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","118,94 € s DPH",13.06.2024,13.06.2024,platná, 1906000318,Vypracovanie projektovej dokumentácie pre výstavbu športového areálu,,"dodávateľ: Stavoprojekt s.r.o. Prešov,, Duchnovičovo nám. 1, 081 48 Prešov, IČO: 31705286","4 200,00 € s DPH",15.05.2024,11.06.2024,platná, 1906000364,Zber a odvoz odpadu,,"dodávateľ: Espik Group s.r.o., 065 43 Orlov 133, IČO: 46754768","76,80 € s DPH",06.06.2024,10.06.2024,platná, 1906000365,Licencie Microsoft 365 A3 for faculty - 05/2024,,"dodávateľ: Polyrem, s.r.o., Pod horou 24, 040 16 Košice, IČO: 47187417","392,40 € s DPH",06.06.2024,10.06.2024,platná, 1906000366,Údržba hygienických zariadiení - spotreba navyše,,"dodávateľ: ILLE ILLE, s.r.o., Lichardova 16, 909 01 Skalica, IČO: 36226947","7,14 € s DPH",06.06.2024,10.06.2024,platná, 1906000369,Darčekové poukážky CADHOC,,"dodávateľ: Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava, IČO: 53528654","4 143,00 € s DPH",07.06.2024,10.06.2024,platná, 1906000370,Paušál MT 05/2024,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","151,82 € s DPH",07.06.2024,10.06.2024,platná, 1906000371,Čistiace prostriedky - OA,,"dodávateľ: Reflex plus - Ing. Ondrej Elexa, Bernolákova 23, 040 11 Košice, IČO: 35068451","192,42 € s DPH",07.06.2024,10.06.2024,platná, 1906000372,Elektrina OM 137044 - 05/2024,,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","1 351,27 € s DPH",10.06.2024,10.06.2024,platná, 1906000373,"Elektrina OM 131751, 143543",,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","1 347,88 € s DPH",10.06.2024,10.06.2024,platná, 1906000374,Elektrina OM 63197,,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","121,13 € s DPH",10.06.2024,10.06.2024,platná, 1906000359,Telekomunikačné služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","22,62 € s DPH",04.06.2024,07.06.2024,platná, 1906000360,Ťažné lano,,"dodávateľ: HUVYK, s.r.o., P.O.Hviezdoslava 843/22,018 51 Nová Dubnica, IČO: 31582672","76,81 € s DPH",05.06.2024,07.06.2024,platná, 1906000353,Údržba hygienických zariadení,,"dodávateľ: ILLE ILLE, s.r.o., Lichardova 16, 909 01 Skalica, IČO: 36226947","295,40 € s DPH",04.06.2024,04.06.2024,platná, 1906000354,Správa technickej a informačno-komunikačnej infraštruktúry,,"dodávateľ: ICT Solutions, s.r.o., Werferova 1, 040 11 Košice, IČO: 46914773","495,60 € s DPH",04.06.2024,04.06.2024,platná, 1906000350,Deratizácia školy a okolia - jar,,"dodávateľ: SOŠ veterinárna, Nám. mladých poľnohospodárov 2, 040 17 Košice - Barca, IČO: 00162574","80,00 € s DPH",31.05.2024,03.06.2024,platná, 1906000351,Zemný plyn ŠJ - 06/2024,,"dodávateľ: SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","23,00 € s DPH",03.06.2024,03.06.2024,platná, 1906000352,Energetické služby 06/2024,,"dodávateľ: Veolia Energia komfort Košice a.s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","6 826,08 € s DPH",03.06.2024,03.06.2024,platná, 1906000346,Textil s výšivkou loga školy a loga EÚ,,"dodávateľ: St, Rastislavova 110, 040 01 Košice, IČO: 32522088","1 495,20 € s DPH",30.05.2024,31.05.2024,platná, 1906000347,Vyúčtovacia faktúry za energetické služby - r. 2024,,"dodávateľ: Veolia Energia komfort Košice a.s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","118 042,42 € s DPH",30.05.2024,31.05.2024,platná, 1906000343,SSD disky,,"dodávateľ: Trade Technology, s.r.o., ul. 1. mája 26, 040 18 Košice - Krásna, IČO: 47594845","72,00 € s DPH",29.05.2024,29.05.2024,platná, 1906000341,Členský poplatok na r. 2024,,"dodávateľ: Interinfo Sk, Černyševského 10, 811 01 Bratislava, IČO: 53770099","20,00 € s DPH",27.05.2024,28.05.2024,platná, 1906000338,Umývacie prostriedky do umývačky riadu,,"dodávateľ: Pavol Takáč - GASTRO-SERVIS, Poľná 100, 044 19 Ruskov, IČO: 32561989","120,00 € s DPH",24.05.2024,27.05.2024,platná, 1906000336,Oprava obrazovky - HP notebook ProBook 455G8,,"dodávateľ: SWISS s.r.o., Pestovateľská 13, Bratislava, prev. Moldavská cesta 49, Košice, IČO: 35770252","264,00 € s DPH",23.05.2024,24.05.2024,platná, 1906000337,Oprava obrazovky - HP notebook ProBook 455G8,,"dodávateľ: SWISS s.r.o., Pestovateľská 13, Bratislava, prev. Moldavská cesta 49, Košice, IČO: 35770252","264,00 € s DPH",23.05.2024,24.05.2024,platná, 1906000328,Toner Epson WorkForce,,"dodávateľ: Towdy, s.r.o., Planckova 4, 851 01 Bratislava, IČO: 44801777","27,12 € s DPH",21.05.2024,21.05.2024,platná, 1906000319,Služby počítačovej siete SANET 04-06/2024,,"dodávateľ: Združenie používateľov SANET, Vazovova 5, 812 69 Bratislava, IČO: 17055270","149,37 € s DPH",16.05.2024,17.05.2024,platná, 1906000320,Spotreba TÚV 04/2024,,"dodávateľ: Veolia Energia komfort Košice a.s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","129,13 € s DPH",16.05.2024,17.05.2024,platná, 1906000307,Licencie Microsoft 365 A3 for faculty vrátane príslušných študentských benefitov - 04/2024,,"dodávateľ: Polyrem, s.r.o., Pod horou 24, 040 16 Košice, IČO: 47187417","392,40 € s DPH",09.05.2024,13.05.2024,platná, 1906000308,Paušál MT - 05/2024,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","139,79 € s DPH",09.05.2024,13.05.2024,platná, 1906000309,Údržba hygienických zariadení,,"dodávateľ: ILLE ILLE, s.r.o., Lichardova 16, 909 01 Skalica, IČO: 36226947","295,40 € s DPH",09.05.2024,13.05.2024,platná, 1906000310,Údržba hygienických zariadení - servis navyše,,"dodávateľ: ILLE ILLE, s.r.o., Lichardova 16, 909 01 Skalica, IČO: 36226947","8,84 € s DPH",09.05.2024,13.05.2024,platná, 1906000311,Čistiace prostriedky OA,,"dodávateľ: Reflex plus - Ing. Ondrej Elexa, Bernolákova 23, 040 11 Košice, IČO: 35068451","255,54 € s DPH",09.05.2024,13.05.2024,platná, 1906000292,Správa technickej a informačno-komunikačnej infraštruktúry 04/2024,,"dodávateľ: ICT Solutions, s.r.o., Werferova 1, 040 11 Košice, IČO: 46914773","495,60 € s DPH",02.05.2024,07.05.2024,platná, 1906000293,"Káble HDMI, batéria pre HP ProBook",,"dodávateľ: Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta II. 49/2413, 040 11 Košice, IČO: 36212466","92,56 € s DPH",03.05.2024,07.05.2024,platná, 1906000294,Energetické služby 05/2024,,"dodávateľ: Veolia Energia komfort Košice a.s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","6 826,08 € s DPH",03.05.2024,07.05.2024,platná, 1906000295,Telekomunikačné služby - 04/2024,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","22,31 € s DPH",06.05.2024,07.05.2024,platná, 1906000299,Elektrina OM 137044 - 04/2024,,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","1 516,94 € s DPH",07.05.2024,07.05.2024,platná, 1906000300,"Elektrina - OM 131751, 143543 - 04/2024",,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","1 394,87 € s DPH",07.05.2024,07.05.2024,platná, 1906000302,Elektrina - OM 63197 - 04/2024,,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","164,22 € s DPH",07.05.2024,07.05.2024,platná, 1906000288,Zemný plyn - ŠJ - 05/2024,,"dodávateľ: SPP, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35815256","55,00 € s DPH",02.05.2024,03.05.2024,platná, 1906000289,Odvoz odpadu ŠJ - 04/2024,,"dodávateľ: Espik Group s.r.o., 065 43 Orlov 133, IČO: 46754768","88,80 € s DPH",02.05.2024,03.05.2024,platná, 1906000282,Verejná správa - ročný prístup,,"dodávateľ: Poradca podnikateľa, s.r.o., M. Rázusa 23/A, 010 01 Žilina, IČO: 31592503","228,00 € s DPH",29.04.2024,02.05.2024,platná, 1906000279,Účastnícky poplatok EduHub 2024,,"dodávateľ: Aricoma Systems, s.r.o., Krasovského 14, 851 01 Bratislava, IČO: 36396222","60,00 € s DPH",26.04.2024,30.04.2024,platná, 1906000280,Tonery,,"dodávateľ: Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta II. 49/2413, 040 11 Košice, IČO: 36212466","88,08 € s DPH",25.04.2024,30.04.2024,platná, 1906000281,Kancelárske potreby,,"dodávateľ: Reflex plus - Ing. Ondrej Elexa, Bernolákova 23, 040 11 Košice, IČO: 35068451","65,10 € s DPH",25.04.2024,30.04.2024,platná, 1906000267,Spotreba TÚV za 03/2024,,"dodávateľ: Veolia Energia komfort Košice a.s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","122,34 € s DPH",19.04.2024,23.04.2024,platná, 1906000262,Tonery,,"dodávateľ: Gigaprint.sk, s.r.o., Kuzmányho 30, 911 01 Trenčín, IČO: 50370294","32,50 € s DPH",17.04.2024,19.04.2024,platná, 1906000260,Penalizačná faktúra,,"dodávateľ: Veolia Energia komfort Košice a.s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","5,46 € s DPH",16.04.2024,17.04.2024,platná, 1906000261,Čistenie kanalizácie,,"dodávateľ: Profi-kanál, s.r.o., Južná trieda 48, 040 01 Košice, IČO: 44656068","196,80 € s DPH",16.04.2024,17.04.2024,platná, 1906000236,Paušál MT 04/2024,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","145,05 € s DPH",08.04.2024,12.04.2024,platná, 1906000237,Licencie Microsoft 365 A3 for faculty vrátane príslušných študentských benefitov na obdobie jedného mesiaca (apríl 2024),,"dodávateľ: Polyrem, s.r.o., Pod horou 24, 040 16 Košice, IČO: 47187417","392,40 € s DPH",08.04.2024,12.04.2024,platná, 1906000238,"Kancelársky papier A3, A4",,"dodávateľ: OLHA TRADE, s.r.o, Kráľovce 167, 044 44 Kráľovce, IČO: 36208086","155,59 € s DPH",08.04.2024,12.04.2024,platná, 1906000239,Slávnostný obed - Deň učiteľov,,"dodávateľ: Spoločenský pavilón, s.r.o., Tr. SNP 61, 040 11 Košice, IČO: 45508127","1 400,00 € s DPH",08.04.2024,12.04.2024,platná, 1906000240,Oprava kanalizačného a vodovodného potrubia,,"dodávateľ: NAMONT, s.r.o., Zupkova 1, 040 22 Košice, IČO: 48105155","313,00 € s DPH",08.04.2024,12.04.2024,platná, 1906000241,Údržba hygienických zariadení,,"dodávateľ: ILLE ILLE, s.r.o., Lichardova 16, 909 01 Skalica, IČO: 36226947","295,40 € s DPH",09.04.2024,12.04.2024,platná, 1906000242,Elektrina OM 137044 03/2024,,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","1 544,86 € s DPH",09.04.2024,12.04.2024,platná, 1906000243,"Elektrina OM 131751, 143543 - 03/2024",,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","1 382,94 € s DPH",09.04.2024,12.04.2024,platná, 1906000249,Elektrina OM 63197 - 03/2024,,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","144,55 € s DPH",11.04.2024,12.04.2024,platná, 1906000250,Údržba hygienických zariadení - spotreba navyše,,"dodávateľ: ILLE ILLE, s.r.o., Lichardova 16, 909 01 Skalica, IČO: 36226947","11,39 € s DPH",11.04.2024,12.04.2024,platná, 1906000251,On-line seminár "Pracovný čas a prekážky v práci zamestnancov školstva",,"dodávateľ: JUDr. Danica Bedlovičová, s.r.o., Kráľovohoľská 11, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 50341286","60,00 € s DPH",11.04.2024,12.04.2024,platná, 1906000253,Spotreba TÚV - 02/2024,,"dodávateľ: Veolia Energia komfort Košice a.s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","118,94 € s DPH",11.04.2024,12.04.2024,platná, 1906000215,"Polymaker, sada čistiacich prostriedkov",,"dodávateľ: Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta II. 49/2413, 040 11 Košice, IČO: 36212466","288,90 € s DPH",27.03.2024,05.04.2024,platná, 1906000216,Softvérové licencie,,"dodávateľ: Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta II. 49/2413, 040 11 Košice, IČO: 36212466","2 195,14 € s DPH",27.03.2024,05.04.2024,platná, 1906000217,Zemný plyn - Šj 04/2024,,"dodávateľ: SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","142,00 € s DPH",02.04.2024,05.04.2024,platná, 1906000218,"Vodné, stočné I. štvrťrok 2024",,"dodávateľ: VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","2 435,14 € s DPH",02.04.2024,05.04.2024,platná, 1906000219,Správa technickej a informačno komunikačnej infraštruktúry 03/2024,,"dodávateľ: ICT Solutions, s.r.o., Werferova 1, 040 11 Košice, IČO: 46914773","495,60 € s DPH",03.04.2024,05.04.2024,platná, 1906000220,Prenájom kopírovacích zariadení - I. štvrťrok 2024,,"dodávateľ: RICOH Slovakia, s.r.o., Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava, IČO: 31331785","307,68 € s DPH",03.04.2024,05.04.2024,platná, 1906000221,Energetické služby 04/2024,,"dodávateľ: Veolia Energia komfort Košice a.s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","6 826,08 € s DPH",03.04.2024,05.04.2024,platná, 1909000222,Odvoz odpadu ŠJ 03/2024,,"dodávateľ: Espik Group s.r.o., 065 43 Orlov 133, IČO: 46754768","74,70 € s DPH",04.04.2024,05.04.2024,platná, 1906000228,Čistiace prostriedky - OA,,"dodávateľ: Reflex plus - Ing. Ondrej Elexa, Bernolákova 23, 040 11 Košice, IČO: 35068451","288,92 € s DPH",04.04.2024,05.04.2024,platná, 1906000229,Služby v oblasti GDPR I. štvrťrok 2024,,"dodávateľ: CUBS plus, s.r.o., Mudroňova 29, 040 01 Košice, IČO: 46943404","68,40 € s DPH",04.04.2024,05.04.2024,platná, 1906000230,Telekomunikačné služby 03/2024,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","22,42 € s DPH",04.04.2024,05.04.2024,platná, 1906000231,Periodická prehliadka a skúška prenosného elektronáradia - I. štvrťrok 2024,,"dodávateľ: Elektroinštalačné práce - Ing. Ladislav Nagy, Ličartovce 237, 082 03 Ličartovce, IČO: 52301524","66,39 € s DPH",04.04.2024,05.04.2024,platná, 1906000206,Tonery HP 153A,,"dodávateľ: Ledum Kamara SK, s.r.o., Zámocká 30, 811 01 Bratislava, IČO: 48158836","37,00 € s DPH",25.03.2024,02.04.2024,platná, 1906000212,Pomôcky pre vytvorenie kreatívneho mediálneho štúdia,,"dodávateľ: Muziker, a.s., Drieňová 1H, 821 01 Bratislava, IČO: 35840773","3 973,00 € s DPH",27.03.2024,02.04.2024,platná, 1906000213,3D tlačiareň Creality,,"dodávateľ: Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta II. 49/2413, 040 11 Košice, IČO: 36212466","830,00 € s DPH",27.03.2024,02.04.2024,platná, 1906000214,Spojazdnenie 3D tlačiarne a zaškolenie obsluhy,,"dodávateľ: Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta II. 49/2413, 040 11 Košice, IČO: 36212466","150,00 € s DPH",27.03.2024,02.04.2024,platná, 1906000205,Interaktívny softvér + učebnica - Market Leader 3,,"dodávateľ: Slovak Ventures, s.r.o., Štefánikova trieda 8/15, 949 01 Nitra, IČO: 31441432","219,51 € s DPH",25.03.2024,26.03.2024,platná, 1906000201,Školenie - Kybernetická bezpečnosť,,"dodávateľ: CUBS plus, s.r.o., Mudroňova 29, 040 01 Košice, IČO: 46943404","72,00 € s DPH",21.03.2024,25.03.2024,platná, 1906000182,Papierové utierky ZZ,,"dodávateľ: Dumar-SK, s.r.o., Južná trieda 48, 040 01 Košice, IČO: 47468874","507,00 € s DPH",14.03.2024,18.03.2024,platná, 1906000186,Mini PC Dell Optiplex,,"dodávateľ: Trade Technology, s.r.o., ul. 1. mája 26, 040 18 Košice - Krásna, IČO: 47594845","8 000,00 € s DPH",15.03.2024,18.03.2024,platná, 1906000187,Tlačiarne Epson EcoTank,,"dodávateľ: Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta II. 49/2413, 040 11 Košice, IČO: 36212466","1 095,98 € s DPH",15.03.2024,18.03.2024,platná, 1906000188,PVC linoleum,,"dodávateľ: Interier Invest s.r.o. KOBRAJ, Kukučínova 23, 040 01 Košice, IČO: 36190381","4 714,77 € s DPH",15.03.2024,18.03.2024,platná, 1906000192,Čistiace prostriedky do konvektomatu a umývačky riadu,,"dodávateľ: GastroRex, s.r.o., Mlynské Luhy 80, Bratislava, prev. Priemyselná 1733/2, 040 01 Košice, IČO: 35783052","170,54 € s DPH",18.03.2024,18.03.2024,platná, 1906000176,Údržba hygienických zariadení,,"dodávateľ: ILLE ILLE, s.r.o., Lichardova 16, 909 01 Skalica, IČO: 36226947","295,40 € s DPH",13.03.2024,14.03.2024,platná, 1906000177,Servis hygienických zariadení,,"dodávateľ: ILLE ILLE, s.r.o., Lichardova 16, 909 01 Skalica, IČO: 36226947","11,39 € s DPH",13.03.2024,14.03.2024,platná, 1906000178,Služby v oblasti OPP a BOZP - I. štvrťrok 2024,,"dodávateľ: BGM servis, s.r.o., Galaktická 2, 040 12 Košice, IČO: 54515301","205,00 € s DPH",13.03.2024,14.03.2024,platná, 1906000169,Licencie Microsoft 365 A3 for faculty vrátane benefitov - 02/2024,,"dodávateľ: Polyrem, s.r.o., Pod horou 24, 040 16 Košice, IČO: 47187417","392,40 € s DPH",08.03.2024,11.03.2024,platná, 1906000170,Stoly do učební,,"dodávateľ: Daffer, s.r.o., Včelárska 1, P. O. Box 184, 971 01 Prievidza, IČO: 36320439","1 832,00 € s DPH",08.03.2024,11.03.2024,platná, 1906000171,Stoličky do učební,,"dodávateľ: Alex kovový a školský nábytok, s.r.o., Hadovská 870, 945 01 Komárno, IČO: 36553859","3 007,20 € s DPH",08.03.2024,11.03.2024,platná, 1906000152,Telekomunikačné služby - 02/2024,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","22,34 € s DPH",05.03.2024,08.03.2024,platná, 1906000153,Zber a odvoz odpadu - 02/2024,,"dodávateľ: Espik Group s.r.o., 065 43 Orlov 133, IČO: 46754768","86,70 € s DPH",05.03.2024,08.03.2024,platná, 1906000154,Čistiace prostriedky OA,,"dodávateľ: Reflex plus - Ing. Ondrej Elexa, Bernolákova 23, 040 11 Košice, IČO: 35068451","162,20 € s DPH",05.03.2024,08.03.2024,platná, 1906000160,Montáž plynového sporáku,,"dodávateľ: GastroRex, s.r.o., Priemyselná 2, 040 01 Košice, IČO: 35783052","132,00 € s DPH",06.03.2024,08.03.2024,platná, 1906000161,Elektrina OM 137044 - 02/2024,,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","1 556,78 € s DPH",06.03.2024,08.03.2024,platná, 1906000162,"Elektrina OM 131751, 1436543 - 02/2024",,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","1 369,84 € s DPH",06.03.2024,08.03.2024,platná, 1906000163,Elektrina OM 63197 - 02/2024,,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","111,48 € s DPH",07.03.2024,08.03.2024,platná, 1906000164,Paušál MT,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","139,15 € s DPH",07.03.2024,08.03.2024,platná, 1906000167,Správa technickej a informačno-komunikačnej infraštruktúry - 02/2024,,"dodávateľ: ICT Solutions, s.r.o., Werferova 1, 040 11 Košice, IČO: 46914773","495,60 € s DPH",07.03.2024,08.03.2024,platná, 1906000150,Zemný plyn - ŠJ - 03/2024,,"dodávateľ: SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","259,00 € s DPH",04.03.2024,06.03.2024,platná, 1906000151,Energetické služby - 03/2024,,"dodávateľ: Veolia Energia komfort Košice a.s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","6 826,08 € s DPH",04.03.2024,06.03.2024,platná, 1906000145,Preprava autobusom na lyžiarsky kurz,,"dodávateľ: Chrzan, s.r.o., Dubová 2714/1, 085 01 Bardejov, IČO: 36460320","960,00 € s DPH",29.02.2024,04.03.2024,platná, 1906000146,Publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka",,"dodávateľ: PSDOMOV, s.r.o., Klemensova 34, 010 01 Žilina, IČO: 51108178","81,60 € s DPH",01.03.2024,04.03.2024,platná, 1906000147,Servis kopírovacieho zariadenia - sekretariát,,"dodávateľ: RICOH Slovakia, s.r.o., Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava, IČO: 31331785","144,00 € s DPH",01.03.2024,04.03.2024,platná, 1906000144,Členský poplatok DofE,,"dodávateľ: The Duke of Edinburgh`s International Award, Slovensko, o.z., Bottova 2/A, 811 09 Bratislava, IČO: 42418232","620,00 € s DPH",22.02.2024,28.02.2024,platná, 1906000133,Spotreba TÚV - 01/2024,,"dodávateľ: Veolia Energia komfort Košice a.s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","135,94 € s DPH",19.02.2024,23.02.2024,platná, 1906000134,Preprava žiakov na lyžiarsky kurz,,"dodávateľ: Ladislav Haško - Autodoprava, Blatná 681/6, 040 01 Košice, IČO: 44897286","420,00 € s DPH",19.02.2024,23.02.2024,platná, 1906000135,Aktualizácia projektovej dokumentácie k "Výzve na podporu energetickej efektívnosti a využívania OZE vo verejných budovách,,"dodávateľ: OON design, s.r.o., Slovenskej jednoty 1699/48, 040 01 Košice, IČO: 48208761","11 400,00 € s DPH",19.02.2024,23.02.2024,platná, 1906000138,EduPage eGovernment,,"dodávateľ: aSc Applied Software Consultants, s.r.o., Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava, IČO: 31361161","252,00 € s DPH",19.02.2024,23.02.2024,platná, 1906000139,"Lyžiarsky kurz (ubytovanie, stravovanie, skipass, miestny poplatok)",,"dodávateľ: ARPROG, a.s. Poprad, Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad, IČO: 36168335","10 822,00 € s DPH",20.02.2024,23.02.2024,platná, 1906000142,"Nabíjačky, káble, redukcie",,"dodávateľ: Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta II. 49/2413, 040 11 Košice, IČO: 36212466","66,22 € s DPH",22.02.2024,23.02.2024,platná, 1906000116,Licencie Microsoft A3 for faculty,,"dodávateľ: Polyrem, s.r.o., Pod horou 24, 040 16 Košice, IČO: 47187417","392,40 € s DPH",31.01.2024,19.02.2024,platná, 1906000117,Údržba hygienických zariadení,,"dodávateľ: ILLE ILLE, s.r.o., Lichardova 16, 909 01 Skalica, IČO: 36226947","295,40 € s DPH",14.02.2024,19.02.2024,platná, 1906000119,Konferenčný poplatok,,"dodávateľ: Megabooks, s.r.o., Kopčianska 3748/41, 851 01 Bratislava, IČO: 36699594","10,00 € s DPH",15.02.2024,19.02.2024,platná, 1906000120,Konferenčný poplatok,,"dodávateľ: Megabooks, s.r.o., Kopčianska 3748/41, 851 01 Bratislava, IČO: 36699594","10,00 € s DPH",15.02.2024,19.02.2024,platná, 1906000121,Údržba hygienických zariadení - spotreba navyše 02/2024,,"dodávateľ: ILLE ILLE, s.r.o., Lichardova 16, 909 01 Skalica, IČO: 36226947","11,39 € s DPH",15.02.2024,19.02.2024,platná, 1906000122,Služby počítačovej siete SANET 01-03/2024,,"dodávateľ: Združenie používateľov SANET, Vazovova 5, 812 69 Bratislava, IČO: 17055270","149,37 € s DPH",15.02.2024,19.02.2024,platná, 1906000101,Licencie Microsoft 365 A3 for faculty 01/2024,,"dodávateľ: Polyrem, s.r.o., Pod horou 24, 040 16 Košice, IČO: 47187417","392,40 € s DPH",09.02.2024,12.02.2024,platná, 1906000102,Elektrina OM 137044 - 01/2024,,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","1 753,72 € s DPH",09.02.2024,12.02.2024,platná, 1906000103,"Elektrina OM 131751, 143543 - 01/2024",,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","1 474,20 € s DPH",09.02.2024,12.02.2024,platná, 1906000104,Elektrina OM 63197 - 01/2024,,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","143,63 € s DPH",09.02.2024,12.02.2024,platná, 1906000086,Správa technickej a informačno komunikačnej infraštruktúry,,"dodávateľ: ICT Solutions, s.r.o., Werferova 1, 040 11 Košice, IČO: 46914773","495,60 € s DPH",05.02.2024,08.02.2024,platná, 1906000087,Telekomunikačné služby 01/2024,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","22,28 € s DPH",05.02.2024,08.02.2024,platná, 1906000088,Odvoz odpadu ŠJ 01/2024,,"dodávateľ: Espik Group s.r.o., 065 43 Orlov 133, IČO: 46754768","86,70 € s DPH",06.02.2024,08.02.2024,platná, 1906000096,Ročný členský poplatok - SANET,,"dodávateľ: Združenie používateľov SANET, Vazovova 5, 812 69 Bratislava, IČO: 17055270","33,00 € s DPH",01.02.2024,08.02.2024,platná, 1906000097,Členský poplatok SOPK na rok 2024,,"dodávateľ: Košická regionálna komora SOPK, Bencúrova 13, 040 01 Košice, IČO: 30842654","250,00 € s DPH",02.02.2024,08.02.2024,platná, 1906000098,Oprava dataprojektora,,"dodávateľ: Trade Technology, s.r.o., ul. 1. mája 26, 040 18 Košice - Krásna, IČO: 47594845","192,00 € s DPH",08.02.2024,08.02.2024,platná, 1906000099,Vybavenie lekárničky,,"dodávateľ: Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 110, 040 01 Košice, IČO: 00606707","259,42 € s DPH",08.02.2024,08.02.2024,platná, 1906000100,Paušál MT 02/2024,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","143,36 € s DPH",08.02.2024,08.02.2024,platná, 1906000081,Tonery,,"dodávateľ: Ledum Kamara SK, s.r.o., Zámocká 30, 811 01 Bratislava, IČO: 48158836","297,69 € s DPH",05.02.2024,08.02.2024,platná, 1906000078,Plyn ŠJ 01/2024,,"dodávateľ: SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","274,00 € s DPH",01.02.2024,05.02.2024,platná, 1906000079,Diáre A5 s potlačou,,"dodávateľ: ABYSS, s.r.o., Prúdová 20, 040 01 Košice, IČO: 36209171","544,00 € s DPH",02.02.2024,05.02.2024,platná, 1906000062,Čistiace prostriedky OA,,"dodávateľ: Reflex plus - Ing. Ondrej Elexa, Bernolákova 23, 040 11 Košice, IČO: 35068451","191,00 € s DPH",29.01.2024,31.01.2024,platná, 1906000063,Kancelárske potreby,,"dodávateľ: Reflex plus - Ing. Ondrej Elexa, Bernolákova 23, 040 11 Košice, IČO: 35068451","220,00 € s DPH",29.01.2024,31.01.2024,platná, 1906000052,Ethernet adaptér,,"dodávateľ: Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta II. 49/2413, 040 11 Košice, IČO: 32457243","71,86 € s DPH",23.01.2024,24.01.2024,platná, 1906000053,Tlačivá ŠEVT,,"dodávateľ: ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica, IČO: 31331131","102,18 € s DPH",24.01.2024,24.01.2024,platná, 1906000054,Plyn ŠJ 01/2024,,"dodávateľ: SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","283,00 € s DPH",24.01.2024,24.01.2024,platná, 1906000050,Spotreba TÚV 12/2023,,"dodávateľ: Veolia Energia komfort Košice a.s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","105,35 € s DPH",19.01.2024,22.01.2024,platná, 1906000028,Elektrina OM 137044,,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","2 131,98 € s DPH",16.01.2024,18.01.2024,platná, 1906000029,"Elektrina OM 131751, 143543",,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","1 761,84 € s DPH",16.01.2024,18.01.2024,platná, 1906000030,Elektrina OM 63197,,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","231,67 € s DPH",16.01.2024,18.01.2024,platná, 1906000031,Penalizačná faktúra,,"dodávateľ: Veolia Energia komfort Košice a.s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","84,14 € s DPH",16.01.2024,18.01.2024,platná, 1906000032,Plyn ŠJ -12/2023,,"dodávateľ: SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","38,54 € s DPH",16.01.2024,18.01.2024,platná, 1906000033,Údržba hygienických zariadení,,"dodávateľ: ILLE ILLE, s.r.o., P.O.Box 20, Lieskovec 856/133, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 36226947","295,40 € s DPH",16.01.2024,18.01.2024,platná, 1906000036,Údržba hygienických zariadení,,"dodávateľ: ILLE ILLE, s.r.o., P.O.Box 20, Lieskovec 856/133, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 36226947","13,09 € s DPH",17.01.2024,18.01.2024,platná, 1906000020,Paušál MT,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","146,20 € s DPH",12.01.2024,15.01.2024,platná, 1906000014,Občerstvenie a prenájom bowlingovej dráhy - SF,,"dodávateľ: Cool Plus, s.r.o. prev. Cool Bowling, Opatovská cesta 10, 040 01 Košice - Vyšné Opátske, IČO: 47749032","580,00 € s DPH",11.01.2024,12.01.2024,platná, 1906000784,Spotreba TÚV 11/2023,,"dodávateľ: Veolia Energia komfort Košice a.s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","139,33 € s DPH",08.01.2024,08.01.2024,platná, 1906000785,Správa technickej a informačno-komunikačnej infraštruktúry,,"dodávateľ: ICT Solutions, s.r.o., Werferova 1, 040 11 Košice, IČO: 46914773","495,60 € s DPH",08.01.2024,08.01.2024,platná, 1906000786,Odvoz odpadu ŠJ za 12/2023,,"dodávateľ: Espik Group s.r.o., 065 43 Orlov 133, IČO: 46754768","80,70 € s DPH",08.01.2024,08.01.2024,platná, 1906000001,"On-line seminár \"ako hodnotiť žiakov, aby sa viac naučili\"",,"dodávateľ: Seminaria, s.r.o., Naskové 1335/1i, 150 00 Praha 5, ČR, IČO: 26426218","74,25 € s DPH",02.01.2024,08.01.2024,platná, 1906000006,Energetické služby 01/2024,,"dodávateľ: Veolia Energia komfort Košice a.s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","6 826,08 € s DPH",08.01.2024,08.01.2024,platná, 1906000783,Telekomunikačné služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","22,40 € s DPH",04.01.2024,04.01.2024,platná, 1906000781,Vodné stočné IV. štvrťrok 2023,,"dodávateľ: VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","2 240,73 € s DPH",02.01.2024,03.01.2024,platná, 1906000782,Kopírovacie služby,,"dodávateľ: RICOH Slovakia, s.r.o., Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava, IČO: 31331785","335,54 € s DPH",03.01.2024,03.01.2024,platná, 1906000753,Stoličky do učební,,"dodávateľ: Alex kovový a školský nábytok, s.r.o., Hadovská 870, 945 01 Komárno, IČO: 36553859","3 007,20 € s DPH",20.12.2023,27.12.2023,platná, 1906000754,Čistiace prostriedky - OA,,"dodávateľ: Reflex plus - Ing. Ondrej Elexa, Bernolákova 23, 040 11 Košice, IČO: 35068451","195,82 € s DPH",20.12.2023,27.12.2023,platná, 1906000755,Čistiace prostriedky - ŠJ,,"dodávateľ: Reflex plus - Ing. Ondrej Elexa, Bernolákova 23, 040 11 Košice, IČO: 35068451","68,64 € s DPH",20.12.2023,27.12.2023,platná, 1906000756,Notebooky,,"dodávateľ: Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta II. 49/2413, 040 11 Košice, IČO: 36212466","5 562,96 € s DPH",20.12.2023,27.12.2023,platná, 1906000757,Nabíjacie stanice,,"dodávateľ: Antalon s.r.o., Radlinského 27, 811 07 Bratislava, IČO: 25960920","321,30 € s DPH",20.12.2023,27.12.2023,platná, 1906000759,Zdravotnícky materiál,,"dodávateľ: Pharmacy Mirko, s.r.o. Zelená lekáreň, Komenského 61, 040 01 Košice, IČO: 46355600","109,22 € s DPH",20.12.2023,27.12.2023,platná, 1906000760,Kancelársky papier A4,,"dodávateľ: OLHA TRADE, s.r.o, 044 44 Kráľovce 167, IČO: 36208086","254,88 € s DPH",20.12.2023,27.12.2023,platná, 1906000761,Kancelárske potreby,,"dodávateľ: Reflex - Ing. Ondrej Elexa, Bernolákova 23, 040 11 Košice, IČO: 35068451","321,37 € s DPH",21.12.2023,27.12.2023,platná, 1906000767,Vybavenie školskej jedálne,,"dodávateľ: GastroRex, s.r.o., Mlynské Luhy 80, Bratislava, prev. Priemyselná 1733/2, 040 01 Košice, IČO: 35783052","285,00 € s DPH",21.12.2023,27.12.2023,platná, 1906000768,Stojan na odpadkové vrecia,,"dodávateľ: B2B partner, s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava, IČO: 44413467","84,00 € s DPH",21.12.2023,27.12.2023,platná, 1906000769,Kancelárske stoličky,,"dodávateľ: B2B partner, s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava, IČO: 44413467","3 344,40 € s DPH",21.12.2023,27.12.2023,platná, 1906000770,Skriňa na triedne knihy,,"dodávateľ: Daffer, s.r.o., Včelárska 1, P. O. Box 184, 971 01 Prievidza, IČO: 36630439","798,00 € s DPH",21.12.2023,27.12.2023,platná, 1906000771,Školský nábytok - stoly do učební,,"dodávateľ: Daffer, s.r.o., Včelárska 1, P. O. Box 184, 971 01 Prievidza, IČO: 36630439","1 832,00 € s DPH",21.12.2023,27.12.2023,platná, 1906000773,Pracovné odevy a obuv,,"dodávateľ: CANIS Safety, a.s., Priemyselná 2, 040 01 Košice, IČO: 47998156","245,24 € s DPH",22.12.2023,27.12.2023,platná, 1906000774,Čistiace prostriedky ŠJ,,"dodávateľ: Reflex plus - Ing. Ondrej Elexa, Bernolákova 23, 040 11 Košice, IČO: 35068451","420,56 € s DPH",22.12.2023,27.12.2023,platná, 1906000775,Kancelárske potreby - ŠJ,,"dodávateľ: Reflex plus - Ing. Ondrej Elexa, Bernolákova 23, 040 11 Košice, IČO: 35068451","126,37 € s DPH",22.12.2023,27.12.2023,platná, 1906000775,"Kancelárske potreby, tlačivá",,"dodávateľ: Reflex plus - Ing. Ondrej Elexa, Bernolákova 23, 040 11 Košice, IČO: 35068451","126,37 € s DPH",22.12.2023,27.12.2023,platná, 1906000777,Vybavenie školskej jedálne,,"dodávateľ: GastroRex, s.r.o., Mlynské Luhy 80, Bratislava, prev. Priemyselná 1733/2, 040 01 Košice, IČO: 35783052","2 195,63 € s DPH",22.12.2023,27.12.2023,platná, 1906000779,ThinkBook Lenovo,,"dodávateľ: Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta II. 49/2413, 040 11 Košice, IČO: 36212466","1 040,00 € s DPH",22.12.2023,27.12.2023,platná, 1906000780,"Študentské preukazy, banner, podložky pod myš",,"dodávateľ: ABYSS, s.r.o., Prúdová 20, 040 01 Košice, IČO: 35232447","1 495,50 € s DPH",22.12.2023,27.12.2023,platná, 1906000749,Licencie CISCO,,"dodávateľ: Polyrem, s.r.o., Pod horou 24, 040 16 Košice, IČO: 47187417","4 333,20 € s DPH",20.12.2023,22.12.2023,platná, 1906000750,Údržba hygienických zariadení,,"dodávateľ: ILLE ILLE, s.r.o., Lichardova 16, 909 01 Skalica, IČO: 36226947","296,02 € s DPH",20.12.2023,22.12.2023,platná, 1906000751,Údržba hygienických zariadení,,"dodávateľ: ILLE ILLE, s.r.o., Lichardova 16, 909 01 Skalica, IČO: 36226947","13,09 € s DPH",20.12.2023,22.12.2023,platná, 1906000752,Odvoz a zneškodnenie zmiešaného odpadu,,"dodávateľ: ODOS, s.r.o., Sládkovičova 10, 040 01 Košice, IČO: 31725775","371,88 € s DPH",20.12.2023,22.12.2023,platná, 1906000747,Revízia elektronáradia,,"dodávateľ: Elektroinštalačné práce - Ing. Ladislav Nagy, Ličartovce 237, 082 03 Ličartovce, IČO: 52301524","66,39 € s DPH",19.12.2023,21.12.2023,platná, 1906000748,Papierové ZZ utierky,,"dodávateľ: Dumar-SK, s.r.o., Južná trieda 48, 040 01 Košice, IČO: 47468874","507,00 € s DPH",19.12.2023,21.12.2023,platná, 1906000739,Ubytovanie účastníkov súťaže OA,,"dodávateľ: SOŠ železničná, Palackého 14, 040 01 Košice, IČO: 35570563","315,00 € s DPH",18.12.2023,20.12.2023,platná, 1906000740,Stravovanie účastníkov súťaže OA,,"dodávateľ: SOŠ železničná, Palackého 14, 040 01 Košice, IČO: 35570563","74,80 € s DPH",18.12.2023,20.12.2023,platná, 1906000738,"Norma STN 88 6101 – Predtlač listových papierov na úradné a obchodné listy",,"dodávateľ: Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava, IČO: 30810710","18,33 € s DPH",14.12.2023,15.12.2023,platná, 1906000726,Služby v oblasti PO a BOZP,,"dodávateľ: BGM servis, s.r.o., Galaktická 2, 040 12 Košice, IČO: 55620370","205,00 € s DPH",11.12.2023,14.12.2023,platná, 1906000720,Elektrina OM 137044 - 11/2023,,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","2 358,79 € s DPH",08.12.2023,12.12.2023,platná, 1906000721,Elektrina OM 63197 - 11/2023,,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","157,72 € s DPH",08.12.2023,12.12.2023,platná, 1906000722,Licencie Microsoft 365 A3 for faculty,,"dodávateľ: Polyrem, s.r.o., Pod horou 24, 040 16 Košice, IČO: 47187417","392,40 € s DPH",08.12.2023,12.12.2023,platná, 1906000723,Kompletná služba vyraďovacieho konania,,"dodávateľ: Vare, s.r.o., Rastislavova 23, 040 01 Košice, IČO: 53235568","1 548,00 € s DPH",08.12.2023,12.12.2023,platná, 1906000725,Poplatok za spracovanie objednávky,,"dodávateľ: MP Academy s.r.o., Vysokoškolákov 1760/13, 010 08 Žilina, IČO: 55620370","10,00 € s DPH",08.12.2023,12.12.2023,platná, 1906000699,Služby v oblasti GDPR IV. štvrťrok 2023,,"dodávateľ: CUBS plus, s.r.o., Mudroňova 29, 040 01 Košice, IČO: 46943404","68,40 € s DPH",04.12.2023,08.12.2023,platná, 1906000700,Telekomunikačné poplatky 11/2023,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","24,18 € s DPH",04.12.2023,08.12.2023,platná, 1906000706,Energetické služby 12/2023,,"dodávateľ: Veolia Energia komfort Košice a.s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","6 826,08 € s DPH",05.12.2023,08.12.2023,platná, 19006000707,Darčekové poukážky CADHOC,,"dodávateľ: Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava, IČO: 53528654","4 082,64 € s DPH",05.12.2023,08.12.2023,platná, 1906000708,Zber a odvoz odpadu ŠJ 11/2023,,"dodávateľ: Espik Group s.r.o., 065 43 Orlov 133, IČO: 46754768","88,80 € s DPH",06.12.2023,08.12.2023,platná, 1906000711,Dezinfekcia Foaming,,"dodávateľ: Hmotné rezervy KSK, Strojárenská 3, 040 01 Košice, IČO: 45424462","571,83 € s DPH",06.12.2023,08.12.2023,platná, 1906000712,Celoplošná deratizácia priestorov a okolia OA - jeseň 2023,,"dodávateľ: SOŠ veterinárna, Nám. mladých poľnohospodárov 2, 040 17 Košice - Barca, IČO: 00162574","80,00 € s DPH",07.12.2023,08.12.2023,platná, 1906000713,Norma STN 01 6910 - Pravidlá písania a úprava písomností,,"dodávateľ: Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava, IČO: 30810710","37,44 € s DPH",01.12.2023,08.12.2023,platná, 1906000718,Paušál MT 12/2023,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","148,08 € s DPH",07.12.2023,08.12.2023,platná, 1906000719,"Elektrina OM 131751, 143543",,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","1 906,70 € s DPH",07.12.2023,08.12.2023,platná, 1906000697,Správa technickej a informačno-komunikačnej infraštruktúry,,"dodávateľ: ICT Solutions, s.r.o., Werferova 1, 040 11 Košice, IČO: 46914773","495,60 € s DPH",01.12.2023,05.12.2023,platná, 1906000698,Zemný plyn - ŠJ 12/2023,,"dodávateľ: SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","368,00 € s DPH",01.12.2023,05.12.2023,platná, 1906000686,Spotreba TÚV 10/2023,,"dodávateľ: Veolia Energia komfort Košice a.s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","108,74 € s DPH",28.11.2023,01.12.2023,platná, 1906000687,Čistiace prostriedky OA,,"dodávateľ: Reflex - Ing. Ondrej Elexa, Lesnícka 9, 040 01 Košice, IČO: 32457243","188,58 € s DPH",28.11.2023,01.12.2023,platná, 1906000678,"Profilaktika dataprojektorov, výmena filtrov",,"dodávateľ: Trade Technology, s.r.o., ul. 1. mája 26, 040 18 Košice - Krásna, IČO: 47594845","468,00 € s DPH",24.11.2023,30.11.2023,platná, 1906000677,Administratívny systém úradu - WinAsu,,"dodávateľ: IVES, ČSA 20, 041 18 Košice, IČO: 00162957","160,80 € s DPH",23.11.2023,28.11.2023,platná, 1906000660,Služby počítačovej siete SANET,,"dodávateľ: Združenie používateľov SANET, Vazovova 5, 812 69 Bratislava, IČO: 17055270","149,37 € s DPH",20.11.2023,24.11.2023,platná, 1906000668,Pracovné odevy - OA,,"dodávateľ: CANIS Safety, a.s., Priemyselná 2, 040 01 Košice, IČO: 47998156","959,41 € s DPH",21.11.2023,24.11.2023,platná, 1906000669,Údržba hygienických zariadení,,"dodávateľ: ILLE ILLE, s.r.o., Lichardova 16, 909 01 Skalica, IČO: 36226947","295,40 € s DPH",21.11.2023,24.11.2023,platná, 1906000659,Umývacia a oplachové prostriedky - ŠJ,,"dodávateľ: Pavol Takáč - GASTRO-SERVIS, Poľná 100, 044 19 Ruskov, IČO: 32561989","320,64 € s DPH",16.11.2023,20.11.2023,platná, 1906000650,Chloramin OA,,"dodávateľ: Reflex - Ing. Ondrej Elexa, Lesnícka 9, 040 01 Košice, IČO: 32457243","87,00 € s DPH",09.11.2023,14.11.2023,platná, 1906000651,Chloramin - ŠJ,,"dodávateľ: Reflex - Ing. Ondrej Elexa, Lesnícka 9, 040 01 Košice, IČO: 32457243","29,00 € s DPH",09.11.2023,14.11.2023,platná, 1906000652,Edukačné publikácie,,"dodávateľ: preskoly.sk, s.r.o., Vajnorská 136/A, 831 04 Bratislava, IČO: 51692881","952,20 € s DPH",10.11.2023,14.11.2023,platná, 1906000634,Paušál MT,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","140,52 € s DPH",06.11.2023,10.11.2023,platná, 1906000635,Telekomunikačné služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","22,36 € s DPH",06.11.2023,10.11.2023,platná, 1906000636,Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 10/2023,,"dodávateľ: Espik Group s.r.o., 065 43 Orlov 133, IČO: 46754768","66,60 € s DPH",06.11.2023,10.11.2023,platná, 1906000641,Elektrina OM 137044 - 10/2023,,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","2 075,80 € s DPH",07.11.2023,10.11.2023,platná, 1906000642,"Elektrina OM 131751, 143542",,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","1 872,42 € s DPH",07.11.2023,10.11.2023,platná, 1906000643,Elektrina - OM 63197 10/2023,,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","206,45 € s DPH",08.11.2023,10.11.2023,platná, 1906000621,Dodávka zemného plynu,,"dodávateľ: SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","312,00 € s DPH",02.11.2023,08.11.2023,platná, 1906000622,Energetické služby,,"dodávateľ: Veolia Energia komfort Košice a.s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","6 826,08 € s DPH",02.11.2023,08.11.2023,platná, 1800000026,Opravná fa za elektrinu 01/2023 OM 137044,,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","54,61 € s DPH",02.11.2023,08.11.2023,platná, 1906000631,List bianco,,"dodávateľ: ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava, IČO: 31331131","186,60 € s DPH",02.11.2023,08.11.2023,platná, 1906000632,Správa technickej a informačno-komunikačnej infraštruktúry 10/2023,,"dodávateľ: ICT Solutions, s.r.o., Werferova 1, 040 11 Košice, IČO: 46914773","495,60 € s DPH",03.11.2023,08.11.2023,platná, 1906000633,Licencie Microsoft 365 A3 for faculty 10/2023,,"dodávateľ: Polyrem, s.r.o., Pod horou 24, 040 16 Košice, IČO: 47187417","392,40 € s DPH",03.11.2023,08.11.2023,platná, 1800000016,Opravná faktúra za elektrinu OM 137044 - 04/2023,,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","48,82 € s DPH",30.10.2023,06.11.2023,platná, 1800000017,Opravná faktúra za elektrinu OM 63197 01/2023,,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","4,15 € s DPH",30.10.2023,06.11.2023,platná, 1800000018,"Opravná faktúra za elektrinu OM 131751, 143543 - 04/2023",,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","42,74 € s DPH",30.10.2023,06.11.2023,platná, 1800000019,"Opravná faktúra za elektrinu OM 131751, 143543 - 02/20223",,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","45,61 € s DPH",30.10.2023,06.11.2023,platná, 1800000020,Opravná faktúra za elektrinu OM 63197 - 03/2023,,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","4,36 € s DPH",30.10.2023,06.11.2023,platná, 1800000021,Opravná faktúra za elektrinu OM 137044 - 02/2023,,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","54,73 € s DPH",30.10.2023,06.11.2023,platná, 1800000022,"Opravná faktúra za elektrinu OM 131751, 143543",,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","49,13 € s DPH",30.10.2023,06.11.2023,platná, 1800000023,Opravná faktúra za elektrinu OM 63197 - 02/2023,,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","4,64 € s DPH",30.10.2023,06.11.2023,platná, 1800000024,"Opravná faktúra za elektrinu OM 131751, 143543",,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","42,14 € s DPH",30.10.2023,06.11.2023,platná, 1800000025,Opravná faktúra za elektrinu OM 137044 - 03/2023,,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","50,78 € s DPH",30.10.2023,06.11.2023,platná, 1800000009,Opravná faktúra za elektrinu OM 137044 - 04/2023,,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","162,53 € s DPH",19.10.2023,03.11.2023,platná, 1800000010,Opravná faktúra za elektrinu OM 63197 - 01/2023,,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","13,84 € s DPH",19.10.2023,03.11.2023,platná, 1800000011,Opravná faktúra za elektrinu OM 63197 - 02/2023,,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","15,49 € s DPH",19.10.2023,03.11.2023,platná, 1800000012,Opravná faktúra za elektrinu OM 63197 - 03/2023,,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","14,47 € s DPH",19.10.2023,03.11.2023,platná, 1906000592,Odborné publikácie - Slovenský jazyk,,"dodávateľ: Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o., Hrachová 34, 821 05 Bratislava, IČO: 17323226","60,00 € s DPH",19.10.2023,03.11.2023,platná, 1906000593,Spotreba TUV 09/2023,,"dodávateľ: Veolia Energia komfort Košice a.s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","129,34 € s DPH",19.10.2023,03.11.2023,platná, 1906000594,"Odborné publikácie - Geografický atlas, Gramatika a sloh",,"dodávateľ: MAPA Slovakia Trade. s.r.o., Škultétyho 3, 949 11 Nitra, IČO: 44500211","258,00 € s DPH",19.10.2023,03.11.2023,platná, 1800000013,Opravná faktúra za elektrinu OM 63197 - 04/2023,,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","13,24 € s DPH",20.10.2023,03.11.2023,platná, 1906000600,Odborné publikácie - Matematika,,"dodávateľ: Kníhkupectvo Littera, M. R. Štefánika 22, 036 01 Martin, IČO: 33580511","119,10 € s DPH",24.10.2023,03.11.2023,platná, 1906000603,Údržba hygienických zariadení,,"dodávateľ: ILLE ILLE, s.r.o., Lichardova 16, 909 01 Skalica, IČO: 36226947","295,40 € s DPH",24.10.2023,03.11.2023,platná, 1906000604,Čistiace prostriedky - OA,,"dodávateľ: Reflex - Ing. Ondrej Elexa, Lesnícka 9, 040 01 Košice, IČO: 32457243","220,69 € s DPH",18.10.2023,03.11.2023,platná, 1906000610,"Odborné učebnice - Zbierka úloh z matematiky, Hosp. výpočty a štatistika",,"dodávateľ: SPN - Mladé letá, s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava, IČO: 31333176","2 634,00 € s DPH",25.10.2023,03.11.2023,platná, 1906000611,Odborné učebnice,,"dodávateľ: SPN - Mladé letá, s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava, IČO: 31333176","1 922,70 € s DPH",26.10.2023,03.11.2023,platná, 1906000612,Aktualizácia programu ŠJ4,,"dodávateľ: SOFT - GL, s.r.o., Levická 634/44, 040 11 Košice, IČO: 36182214","57,60 € s DPH",26.10.2023,03.11.2023,platná, 1906000613,Odborné učebnice,,"dodávateľ: preskoly.sk, s.r.o., Vajnorská 136/A, 831 04 Bratislava, IČO: 51692881","1 669,40 € s DPH",26.10.2023,03.11.2023,platná, 1800000014,Opravná faktúra za elektrinu OM 63197 04/2023,,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","3,96 € s DPH",27.10.2023,03.11.2023,platná, 1906000586,Čistiace prostriedky ŠJ,,"dodávateľ: Reflex - Ing. Ondrej Elexa, Lesnícka 9, 040 01 Košice, IČO: 32457243","57,24 € s DPH",18.10.2023,02.11.2023,platná, 1800000015,Opravná faktúra za elektrinu - OM 63197 - 04/2023,,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","3,96 € s DPH",27.10.2023,02.11.2023,platná, 1800000004,"Opravná faktúra za elektrinu OM 131751, 143543 03/2023",,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","140,35 € s DPH",19.10.2023,27.10.2023,platná, 1800000005,"Opravná faktúra za elektrinu OM 131751, 143543 - 04/2023",,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","142,34 € s DPH",19.10.2023,27.10.2023,platná, 1800000006,Opravná faktúra za elektrinu OM 137044 - 01/2023,,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","181,85 € s DPH",19.10.2023,27.10.2023,platná, 1800000007,Opravná faktúra za elektrinu OM 137044 - 02/2023,,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","182,27 € s DPH",19.10.2023,27.10.2023,platná, 1800000008,Opravná faktúra za elektrinu OM 137044 - 03/2023,,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","169,08 € s DPH",19.10.2023,27.10.2023,platná, 1906000619,Prenájom priestorov - workshop Erasmus+,,"dodávateľ: Spoločenský pavilón, s.r.o., Tr. SNP 61, 040 11 Košice, IČO: 45508127","360,00 € s DPH",27.10.2023,27.10.2023,platná, 1906000620,Prenájom výstavnej plochy - Medzinárodný veľtrh cvičných firiem,,"dodávateľ: Spoločenský pavilón, s.r.o., Tr. SNP 61, 040 11 Košice, IČO: 45508127","2 000,00 € s DPH",27.10.2023,27.10.2023,platná, 1800000002,"Opravná faktúra za elektrinu OM 131751, 143543 - 01/2023",,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","163,62 € s DPH",19.10.2023,25.10.2023,platná, 1800000003,"Opravná faktúru za elektrinu OM 131751, 143543 - 02/2023",,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","151,92 € s DPH",19.10.2023,25.10.2023,platná, 1906000559,Správa technickej a informačno-komunikačnej infraštruktúry,,"dodávateľ: ICT Solutions, s.r.o., Werferova 1, 040 11 Košice, IČO: 46914773","495,60 € s DPH",05.10.2023,23.10.2023,platná, 1906000565,Elektrina OM 137044 09/2023,,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","1 834,69 € s DPH",06.10.2023,23.10.2023,platná, 1906000566,"Elektrina OM 131751, 143543 09/2023",,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","1 639,06 € s DPH",06.10.2023,23.10.2023,platná, 1906000567,Elektrina OM 63197 09/2023,,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","139,09 € s DPH",06.10.2023,23.10.2023,platná, 1906000571,Kancelársky papier A4,,"dodávateľ: OLHA TRADE, s.r.o, Kráľovce 167, 044 44 Kráľovce, IČO: 36208086","127,44 € s DPH",12.10.2023,23.10.2023,platná, 1906000574,Penalizačná faktúra 07-09/2023,,"dodávateľ: Veolia Energia komfort Košice a.s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","651,47 € s DPH",11.10.2023,23.10.2023,platná, 1906000576,Edukačné publikácie - Cvičebnice ekonomiky,,"dodávateľ: MP Academy s.r.o., Vysokoškolákov 1760/13, 010 08 Žilina, IČO: 55620370","122,90 € s DPH",16.10.2023,23.10.2023,platná, 1906000577,Edukačné publikácie - Daň z príjmov v príkladoch a úlohách,,"dodávateľ: Consult VO, s.r.o., Janáčkova 24, 080 05 Prešov, IČO: 36510882","197,40 € s DPH",16.10.2023,23.10.2023,platná, 1906000578,Edukačné publikácie - Literatúra 1 - pracovný zošit,,"dodávateľ: TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o., Krompašská 510/96, 040 11 Košice, IČO: 45258767","126,00 € s DPH",17.10.2023,23.10.2023,platná, 1906000546,Vodné stočné - III. štvrťrok 2023,,"dodávateľ: VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","1 577,46 € s DPH",02.10.2023,19.10.2023,platná, 1906000547,Energetické služby - 10/2023,,"dodávateľ: Veolia Energia komfort Košice a.s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","6 826,08 € s DPH",03.10.2023,19.10.2023,platná, 1906000548,Služby GDPR za III. štvrťrok,,"dodávateľ: CUBS plus, s.r.o., Mudroňova 29, 040 01 Košice, IČO: 46943404","68,40 € s DPH",03.10.2023,19.10.2023,platná, 1906000551,Poštové peňažné poukazy,,"dodávateľ: Slovenská pošta , a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124","31,67 € s DPH",03.10.2023,19.10.2023,platná, 1906000552,Prenájom kopírovacích zariadení III. štvrťrok 2023,,"dodávateľ: RICOH Slovakia, s.r.o., Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava, IČO: 31331785","274,87 € s DPH",03.10.2023,19.10.2023,platná, 1906000555,Telekomunikačné služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","23,05 € s DPH",04.10.2023,19.10.2023,platná, 1906000560,Licencie Microsoft 365 A3 for faculty 09/2023,,"dodávateľ: Polyrem, s.r.o., Pod horou 24, 040 16 Košice, IČO: 47187417","392,40 € s DPH",05.10.2023,19.10.2023,platná, 1906000561,Paušál MT 10/2023,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","144,79 € s DPH",06.10.2023,19.10.2023,platná, 1906000564,Zber a odvoz odpadu 09/2023,,"dodávateľ: Espik Group s.r.o., 065 43 Orlov 133, IČO: 46754768","68,70 € s DPH",05.10.2023,19.10.2023,platná, 1906000536,Štvrťročná prehliadka a skúška elektronáradia - III. štvrťrok,,"dodávateľ: Elektroinštalačné práce - Ing. Ladislav Nagy, Ličartovce 237, 082 03 Ličartovce, IČO: 52301524","66,39 € s DPH",28.09.2023,18.10.2023,platná, 1906000506,Správa technickej a informačno komunikačnej infraštruktúry,,"dodávateľ: ICT Solutions, s.r.o., Werferova 1, 040 11 Košice, IČO: 46914773","495,60 € s DPH",04.09.2023,18.10.2023,platná, 1906000545,Zemný plyn ŠJ 10/2023,,"dodávateľ: SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava","189,00 € s DPH",02.10.2023,18.10.2023,platná, 1906000507,Magnetické tabule biele,,"dodávateľ: ALLBOARDS Česko s.r.o., 5. května 3318/16, 586 01 Jihlava, CR, IČO: 05855772","84,00 € s DPH",13.09.2023,12.10.2023,platná, 1906000511,Služby v oblasti OPP a BOZP,,"dodávateľ: BGM servis, s.r.o., Galaktická 2, 040 12 Košice, IČO: 54515301","205,00 € s DPH",18.09.2023,12.10.2023,platná, 1906000518,Spotreba TÚV za 08/2023,,"dodávateľ: Veolia Energia komfort Košice a.s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","68,27 € s DPH",20.09.2023,12.10.2023,platná, 1906000519,Čistiace prostriedky OA - 09/2023,,"dodávateľ: Reflex - Ing. Ondrej Elexa, Lesnícka 9, 040 01 Košice, IČO: 32457243","250,00 € s DPH",20.09.2023,12.10.2023,platná, 1906000523,Prihlasovanie sa na stravu cez www.eskoly.sk od 09/2023 - 09/2024,,"dodávateľ: SOFT - GL, s.r.o., Levická 634/44, 040 11 Košice, IČO: 36182214","54,00 € s DPH",21.09.2023,12.10.2023,platná, 1906000530,Údržba hygienických zariadení,,"dodávateľ: ILLE ILLE, s.r.o., Lichardova 16, 909 01 Skalica, IČO: 36226947","295,40 € s DPH",26.09.2023,12.10.2023,platná, 1906000533,Papierové utierky ZZ,,"dodávateľ: Dumar-SK, s.r.o., Južná trieda 48, 040 01 Košice, IČO: 47468874","505,00 € s DPH",27.09.2023,12.10.2023,platná, 1906000475,Energetické služby 09/2023,,"dodávateľ: Veolia Energia komfort Košice a.s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","6 826,08 € s DPH",04.09.2023,09.10.2023,platná, 1906000476,Predĺženie platnosti domény oake.sk,,"dodávateľ: SK-NIC, a.s., Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava, IČO: 35698446","12,00 € s DPH",04.09.2023,09.10.2023,platná, 1906000477,Telekomunikačné služby 08/2023,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","21,97 € s DPH",04.09.2023,09.10.2023,platná, 1906000478,Licencie Microsoft 365 - 08/2023,,"dodávateľ: Polyrem, s.r.o., Pod horou 24, 040 16 Košice, IČO: 47187417","392,40 € s DPH",04.09.2023,09.10.2023,platná, 1906000487,Paušál MT 09/2023,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","140,10 € s DPH",07.09.2023,09.10.2023,platná, 1906000488,Realizácia hygienických malieb,,"dodávateľ: Sociálny podnik KSK, Nám. Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, IČO: 53000064","22 292,26 € s DPH",08.09.2032,09.10.2023,platná, 1906000493,"Elektrina OM 131751, 143543 - 08/2023",,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","1 275,36 € s DPH",11.09.2023,09.10.2023,platná, 1906000494,Elektrina OM 137044 - 08/2023,,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","1 210,60 € s DPH",11.09.2023,09.10.2023,platná, 1906000495,Elektrina OM 63197 - 08/2023,,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","160,98 € s DPH",11.09.2023,09.10.2023,platná, 1906000496,Nadstavbová časť programu Rozbehni sa!,,"dodávateľ: UNI2010, o.z., Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica, IČO: 42008042","1 000,00 € s DPH",11.09.2023,09.10.2023,platná, 1906000497,"Kancelárske stoličky, biele popisovacie tabule",,"dodávateľ: B2B partner, s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava, IČO: 44413467","267,60 € s DPH",11.09.2023,09.10.2023,platná, 1906000499,Konzultácie k vybaveniu certifikátov a k práci v e-schránke,,"dodávateľ: Ing. Erika Kusyová, R. Jašíka 1874/10, 960 01 Zvolen, IČO: 41654196","60,00 € s DPH",12.09.2023,09.10.2023,platná, 1906000504,Evidencia odpadov - online služba od 13.09.2023 - 13.09.2024,,"dodávateľ: Espik Group s.r.o., 065 43 Orlov 133, IČO: 46754768","31,20 € s DPH",13.09.2023,09.10.2023,platná, 1906000474,Zemný plyn 09/2023 - ŠJ,,"dodávateľ: SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","61,00 € s DPH",04.09.2023,03.10.2023,platná, 1906000469,Overenie váh a závaží,,"dodávateľ: Slovenská legálna metrológia n.o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 37954521","123,00 € s DPH",28.08.2023,28.09.2023,platná, 1906000461,Servisná kontrola klimatizácie v serverovni,,"dodávateľ: Klimavex, Alejová 2, 040 11 Košice, IČO: 46074201","84,00 € s DPH",28.08.2023,04.09.2023,platná, 1906000454,"Odborná prehliadka / skúška plynových zariadení v kuchyni škol. stravovania, vyhotovenie revíznej správy, výmena plynových hadíc",,"dodávateľ: Ing. Michal Makara, 044 19 Ruskov 538, IČO: 48198064","210,00 € s DPH",21.08.2023,23.08.2023,platná, 1906000459,Periodická odborná prehliadka a skúška elektrických zariadení v kuchyni školského stravovania,,"dodávateľ: Elektroblesk - Nagy Ladislav, Fábryho 16, 040 22 Košice, IČO: 10826572","250,00 € s DPH",17.08.2023,23.08.2023,platná, 1906000452,Penalizačná faktúra,,"dodávateľ: Veolia Energia komfort Košice a.s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","88,84 € s DPH",14.08.2023,22.08.2023,platná, 1906000453,Spotreba TÚV 07/2023,,"dodávateľ: Veolia Energia komfort Košice a.s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","32,34 € s DPH",17.08.2023,22.08.2023,platná, 1906000451,Služby siete SANET 07 - 09/2023,,"dodávateľ: Združenie používateľov SANET, Vazovova 5, 812 69 Bratislava, IČO: 17055270","149,37 € s DPH",16.08.2023,21.08.2023,platná, 1906000450,"PremiumCord patch kábel RJ45. S-FTP 2,0 m",,"dodávateľ: Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta II. 49/2413, 040 11 Košice, IČO: 36212466","36,00 € s DPH",14.08.2023,14.08.2023,platná, 1906000449,Odborná prehliadka a skúška EZS,,"dodávateľ: TKC alarm, s.r.o., 044 19 Ďurkov 394, IČO: 36179701","447,60 € s DPH",10.08.2023,11.08.2023,platná, 1906000445,Energetické služby 08/2023,,"dodávateľ: Veolia Energia komfort Košice a.s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","6 826,08 € s DPH",02.08.2023,10.08.2023,platná, 1906000446,Elektrina OM 131751 07/2023,,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","1 137,11 € s DPH",09.08.2023,10.08.2023,platná, 1906000447,Elektrina OM 137044 07/2023,,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","1 011,91 € s DPH",09.08.2023,10.08.2023,platná, 1906000448,Elektrina OM 63197 07/2023,,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","157,72 € s DPH",10.08.2023,10.08.2023,platná, 1906000442,Telekomunikačné služby - 07/2023,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","21,83 € s DPH",04.08.2023,09.08.2023,platná, 1906000443,Paušál MT 08/2023,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","138,71 € s DPH",07.08.2023,09.08.2023,platná, 1906000444,Licencie Microsoft 365 A3 for faculty vrátane benifitov,,"dodávateľ: Polyrem, s.r.o., Pod horou 24, 040 16 Košice, IČO: 47187417","392,40 € s DPH",07.08.2023,09.08.2023,platná, 1906000441,Zemný plyn - 08/2023,,"dodávateľ: SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","30,00 € s DPH",01.08.2023,08.08.2023,platná, 1906000440,Správa technickej a informačno-komunikačnej infraštruktúry 07/2023,,"dodávateľ: ICT Solutions, s.r.o., Werferova 1, 040 11 Košice, IČO: 46914773","495,60 € s DPH",01.08.2023,07.08.2023,platná, 1906000438,Spotreba TÚV 06/2023,,"dodávateľ: Veolia Energia komfort Košice a.s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","114,97 € s DPH",31.07.2023,03.08.2023,platná, 1906000439,Prenájom priestorov,,"dodávateľ: SOŠ automobilová, Moldavská cesta 2, 040 11 Košice, IČO: 17078407","29,60 € s DPH",01.08.2023,03.08.2023,platná, 1906000420,Zber a odvoz odpadu ŠJ 06/2023,,"dodávateľ: Espik Group s.r.o., 065 43 Orlov 133, IČO: 46754768","72,90 € s DPH",06.07.2023,19.07.2023,platná, 190600432,Čistiace potreby - ŠJ,,"dodávateľ: REFLEX - Alžbeta Elexová, Lesnícka 9, 40 01 Košice, IČO: 32457243","91,32 € s DPH",13.07.2023,18.07.2023,platná, 1906000433,Vypracovanie smernice o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti,,"dodávateľ: CUBS plus, s.r.o., Mudroňova 29, 040 01 Košice, IČO: 46943404","60,00 € s DPH",12.07.2023,18.07.2023,platná, 1906000434,Prenájom kopírovacích zariadení,,"dodávateľ: RICOH Slovakia s.r.o., Vajnorská 100/B, 831 01 Bratislava 3, IČO: 31331785","117,97 € s DPH",04.07.2023,18.07.2023,platná, 1906000435,Energetické služby - 07/2023,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","6 826,08 € s DPH",03.07.2023,18.07.2023,platná, 1906000436,PC zostava,,"dodávateľ: Trade technology s.r.o., ul. 1.mája 26, 040 18 Košice, IČO: 47594845","229,00 € s DPH",14.07.2023,18.07.2023,platná, 1906000437,Revízia športových zariadení a telocvičného náradia v telocvični a posilňovni,,"dodávateľ: Vladimír Micenko, Húskova 15, 040 23 Košice, IČO: 14307472","180,00 € s DPH",13.07.2023,18.07.2023,platná, 1906000423,Elektrina OM 137044 06/2023,,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","1 823,29 € s DPH",11.07.2023,14.07.2023,platná, 1906000424,"Ochranné sklo, púzdro - MT",,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","41,98 € s DPH",10.07.2023,14.07.2023,platná, 1906000425,"Elektrina OM 131751, 143543 06/2023",,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","1 592,98 € s DPH",11.07.2023,14.07.2023,platná, 1906000426,Elektrina OM 63197 06/2023,,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","128,11 € s DPH",11.07.2023,14.07.2023,platná, 1906000427,Odvoz a zneškodnenie odpadu (VKK),,"dodávateľ: ODOS, s.r.o., Sládkovičova 10, 040 01 Košice, IČO: 31725775","358,56 € s DPH",12.07.2023,14.07.2023,platná, 1906000428,Školské tlačivá na r. 2023/2024,,"dodávateľ: ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava, IČO: 31331131","76,32 € s DPH",13.07.2023,14.07.2023,platná, 1906000429,Stolové dosky - porez,,"dodávateľ: FACH CENTRUM, s.r.o., Rastislavova 104, 040 01 Košice, IČO: 47499184","172,49 € s DPH",11.07.2023,14.07.2023,platná, 1906000430,Multifunkčná tlačiareň EPSON EcoTank L325,,"dodávateľ: ELEKTROSPED, a.s., Diaľničná cesta 6015/12A, IČO: 35765038","159,00 € s DPH",13.07.2023,14.07.2023,platná, 1906000431,Čistiace prostriedky - OA,,"dodávateľ: Reflex - Alžbeta Elexová, Lesnícka 9, 040 01 Košice, IČO: 32457243","347,14 € s DPH",13.07.2023,14.07.2023,platná, 1906000414,"Kancelársky papier, kancelárske potreby",,"dodávateľ: OLHA TRADE, s.r.o, Kráľovce 167, 044 44 Kráľovce, IČO: 36208086","222,98 € s DPH",07.07.2023,12.07.2023,platná, 1906000417,Služby v oblasti GDPR,,"dodávateľ: CUBS plus, s.r.o., Mudroňova 29, 040 01 Košice, IČO: 46943404","68,40 € s DPH",04.07.2023,12.07.2023,platná, 1906000418,Telekomunikačné služby 06/2023,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","22,55 € s DPH",04.07.2023,12.07.2023,platná, 1906000419,Správa technickej a informačno-komunikačnej infraštruktúry,,"dodávateľ: ICT Solutions, s.r.o., Werferova 1, 040 11 Košice, IČO: 46914773","495,60 € s DPH",04.07.2023,12.07.2023,platná, 1906000413,Zemný plyn,,"dodávateľ: SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","30,00 € s DPH",03.07.2023,12.07.2023,platná, 1906000421,Licencie Microsoft 365 A3 for faculty vrátane príslušných študentských benefitov (jún 2023).,,"dodávateľ: Polyrem, s.r.o., Pod horou 24, 040 16 Košice, IČO: 47187417","392,40 € s DPH",10.07.2023,12.07.2023,platná, 1906000422,"Paušál MT, mobilný telefón",,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","541,96 € s DPH",10.07.2023,12.07.2023,platná, 1906000409,Prehliadka a skúška prenosného elektromechanického náradia - II. štvťrok,,"dodávateľ: Elektroinštalačné práce - Ing. Ladislav Nagy, Ličartovce 237, 082 03 Ličartovce, IČO: 52301524","66,39 € s DPH",29.06.2023,06.07.2023,platná, 1906000411,Elektrická smažiaca panvica,,"dodávateľ: Pavol Takáč - GASTRO-SERVIS, 044 19 Ruskov 100, IČO: 32561989","6 200,00 € s DPH",30.06.2023,06.07.2023,platná, 1906000412,Vodné - stočné 04-06/2023,,"dodávateľ: VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","2 533,72 € s DPH",30.06.2023,06.07.2023,platná, 1906000408,Oprava plynového varného kotla a výdajného pultu,,"dodávateľ: Pavol Takáč - GASTRO-SERVIS, 044 19 Ruskov 100, IČO: 32561989","190,74 € s DPH",30.06.2023,04.07.2023,platná, 1906000402,On-line seminár "Ako správne pripraviť rozpočet školy na rok 2024",,"dodávateľ: Seminaria, s.r.o., Symfonická 1425/3, 158 00 Praha 5, ČR, IČO: 26426218","63,20 € s DPH",28.06.2023,29.06.2023,platná, 1906000396,Služby OPP a BOZP,,"dodávateľ: BGM servis, s.r.o., Galaktická 2, 040 12 Košice, IČO: 54515301","205,00 € s DPH",21.06.2023,26.06.2023,platná, 1906000395,Spotreba TÚV za 05/2023,,"dodávateľ: Veolia Energia komfort Košice a.s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","122,16 € s DPH",21.06.2023,21.06.2023,platná, 1906000378,Čistiace prostriedky - ŠJ,,"dodávateľ: Reflex - Ing. Ondrej Elexa, Lesnícka 9, 040 01 Košice, IČO: 32457243","70,28 € s DPH",14.06.2023,19.06.2023,platná, 1906000379,Čistiace prostriedky - OA,,"dodávateľ: Reflex - Ing. Ondrej Elexa, Lesnícka 9, 040 01 Košice, IČO: 32457243","196,66 € s DPH",14.06.2023,19.06.2023,platná, 1906000369,aSc agenda komplet 500 - 699 žiakov SŠ 2024,,"dodávateľ: aSc Applied Software Consultants, s.r.o., Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava, IČO: 31361161","699,00 € s DPH",12.06.2023,15.06.2023,platná, 1906000373,Náhradné zátky do stoličiek,,"dodávateľ: Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky Slovakia, s.r.o., Malachovská 17/A, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 53231414","126,00 € s DPH",13.06.2023,15.06.2023,platná, 1906000366,Elektrina OM 131751 05/2023,,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","1 642,79 € s DPH",08.06.2023,13.06.2023,platná, 1906000367,Elektrina OM 137044 05/2023,,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","1 895,41 € s DPH",08.06.2023,13.06.2023,platná, 1906000368,Služby počítačovej siete SANET,,"dodávateľ: Združenie používateľov SANET, Vazovova 5, 812 69 Bratislava, IČO: 17055270","149,37 € s DPH",05.06.2023,13.06.2023,platná, 1906000364,Údržba hygienických zariadení,,"dodávateľ: ILLE ILLE, s.r.o., Lichardova 16, 909 01 Skalica, IČO: 36226947","295,40 € s DPH",08.06.2023,12.06.2023,platná, 1906000365,Elektrina OM 63197 05/2023,,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","139,09 € s DPH",08.06.2023,12.06.2023,platná, 1906000348,Telekomunikačné služby 05/2023,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","22,69 € s DPH",05.06.2023,09.06.2023,platná, 1906000363,Paušál MT 06/2023,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","147,89 € s DPH",06.06.2023,09.06.2023,platná, 1906000347,Licencie Microsoft 365 A3 for faculty vrátane študent. benefitov 05/2023,,"dodávateľ: Polyrem, s.r.o., Pod horou 24, 040 16 Košice, IČO: 47187417","392,40 € s DPH",06.06.2023,08.06.2023,platná, 1906000346,Zber a odvoz odpadu ŠJ - 05/2023,,"dodávateľ: Espik Group s.r.o., 065 43 Orlov 133, IČO: 46754768","64,80 € s DPH",06.06.2023,07.06.2023,platná, 1906000341,Správa technickej a informačno-komunikačnej infraštruktúry,,"dodávateľ: ICT Solutions, s.r.o., Werferova 1, 040 11 Košice, IČO: 46914773","495,60 € s DPH",01.06.2023,06.06.2023,platná, 1906000342,Zemný plyn -06/2023,,"dodávateľ: SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","32,00 € s DPH",02.06.2023,06.06.2023,platná, 1906000343,Energetické služby - 06/2023,,"dodávateľ: Veolia Energia komfort Košice a.s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","6 826,08 € s DPH",02.06.2023,06.06.2023,platná, 1906000344,Darčekové poukážky CADHOC,,"dodávateľ: Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava, IČO: 53528654","4 143,00 € s DPH",05.06.2023,06.06.2023,platná, 1906000337,Vyúčtovacia faktúra - energetické služby za r. 2022,,"dodávateľ: Veolia Energia komfort Košice a.s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","40 381,66 € s DPH",30.05.2023,31.05.2023,platná, 1906000338,"Revízie hasiacich prístrojov, požiarnych vodovodov a hydrantov",,"dodávateľ: Vojtech Petrík, Východná 40, 044 71 Čečejovce, IČO: 30250412","174,96 € s DPH",31.05.2023,31.05.2023,platná, 1906000318,Umývacie a oplachové prostriedky,,"dodávateľ: Pavol Takáč - GASTRO-SERVIS, 044 19 Ruskov 100, IČO: 32561989","371,04 € s DPH",19.05.2023,25.05.2023,platná, 1906000319,"Atramentové náplne, sada fíx",,"dodávateľ: Reflex - Alžbeta Elexová, Lesnícka 9, 040 01 Košice, IČO: 32457243","39,01 € s DPH",22.05.2023,24.05.2023,platná, 1906000304,Sieťové komponenty,,"dodávateľ: Polyrem, s.r.o., Pod Horou 24, 040 16 Košice, IČO: 47187417","3 645,60 € s DPH",15.05.2023,22.05.2023,platná, 1906000305,Spotreba TÚV za 04/2023,,"dodávateľ: Veolia Energia komfort Košice a.s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","107,78 € s DPH",16.05.2023,22.05.2023,platná, 1906000306,Čistiace prostriedky,,"dodávateľ: Reflex - Alžbeta Elexová, Lesnícka 9, 040 01 Košice, IČO: 32457243","183,66 € s DPH",16.05.2023,22.05.2023,platná, 1906000284,Paušál MT,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","155,52 € s DPH",09.05.2023,19.05.2023,platná, 1906000285,Elektrina 04/2023 OM 137044,,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","1 988,98 € s DPH",09.05.2023,19.05.2023,platná, 1906000286,"Elektrina 04/2023 OM 131751, OM 143543",,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","1 801,87 € s DPH",09.05.2023,19.05.2023,platná, 1906000287,Elektrina 04/2023 OM 63197,,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","183,14 € s DPH",09.05.2023,19.05.2023,platná, 1906000296,Licencie Microsoft 365 A3 for faculty - 04/2023,,"dodávateľ: Polyrem, s.r.o., Pod horou 24, 040 16 Košice, IČO: 47187417","392,40 € s DPH",11.05.2023,19.05.2023,platná, 1906000297,Údržba hygienických zariadení,,"dodávateľ: ILLE ILLE, s.r.o., Lichardova 16, 909 01 Skalica, IČO: 36226947","295,40 € s DPH",11.05.2023,19.05.2023,platná, 1906000283,Foto a video práce pri príležitosti Dňa učiteľov a 125. výročia založenia školy,,"dodávateľ: Beauty foto, s.r.o. Ing. Ladislav Mláka, Jilemnického 14, 040 01 Košice, IČO: 46665617","600,00 € s DPH",09.05.2023,12.05.2023,platná, 1906000275,Zber a odvoz odpadu - 04/2023,,"dodávateľ: Espik Group s.r.o., 065 43 Orlov 133, IČO: 46754768","52,50 € s DPH",05.05.2023,09.05.2023,platná, 1906000276,Správa technickej a informačno-komunikačnej infraštruktúry,,"dodávateľ: ICT Solutions, s.r.o., Werferova 1, 040 11 Košice, IČO: 46914773","495,60 € s DPH",05.05.2023,09.05.2023,platná, 1906000277,Slávnostné kytice - Deň učiteľov a 125.výročie založenie školy,,"dodávateľ: Anemy - Ing. Anna Katočová, Ružová 625/11, 044 42 Rozhanovce, IČO: 51069041","360,00 € s DPH",05.05.2023,09.05.2023,platná, 1906000278,Oprava plynovej smažiacej panvice,,"dodávateľ: Pavol Takáč - GASTRO-SERVIS, Poľná 100, 044 19 Ruskov, IČO: 32561989","122,40 € s DPH",05.05.2023,09.05.2023,platná, 1906000274,Telekomunikačné služby 04/2023,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","22,42 € s DPH",04.05.2023,04.05.2023,platná, 1906000254,Kancelárske potreby - súťaž NPP,,"dodávateľ: Reflex - Alžbeta Elexová, Lesnícka 9, 040 01 Košice, IČO: 32457243","30,77 € s DPH",25.04.2023,03.05.2023,platná, 1906000261,Školské tlačivá,,"dodávateľ: ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica, IČO: 31331131","2,27 € s DPH",28.04.2023,03.05.2023,platná, 1906000262,Celoplošná deratizácia škodcov - jar 2023,,"dodávateľ: SOŠ veterinárna, Nám. mladých poľnohospodárov 2, 040 17 Košice - Barca, IČO: 00162574","70,00 € s DPH",28.04.2023,03.05.2023,platná, 1906000263,Zemný plyn - 05/2023,,"dodávateľ: SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","75,00 € s DPH",02.05.2023,03.05.2023,platná, 1906000264,Verejná správa SR - ročný prístup,,"dodávateľ: Poradca podnikateľa, s.r.o., M. Rázusa 23/A, 010 01 Žilina, IČO: 31592503","204,00 € s DPH",02.05.2023,03.05.2023,platná, 1906000270,Energetické služby 05/2023,,"dodávateľ: Veolia Energia komfort Košice a.s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","6 826,08 € s DPH",03.05.2023,03.05.2023,platná, 1906000249,Tonery,,"dodávateľ: Ledum Kamara SK, s.r.o., Zámocká 30, 811 01 Bratislava, IČO: 48158836","28,71 € s DPH",25.04.2023,26.04.2023,platná, 1906000250,Spotreba TÚV 03/2023,,"dodávateľ: Veolia Energia komfort Košice a.s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","136,52 € s DPH",25.04.2023,26.04.2023,platná, 1906000240,Kancelársky papier A4,,"dodávateľ: OLHA TRADE, s.r.o, Kráľovce 167, 044 44 Kráľovce, IČO: 36208086","143,64 € s DPH",20.04.2023,21.04.2023,platná, 1906000241,Periodická prehliadka a skúška prenosného elektromechanického náradia - I. štvrťrok,,"dodávateľ: Elektroinštalačné práce - Ing. Ladislav Nagy, Ličartovce 237, 082 03 Ličartovce, IČO: 52301524","66,39 € s DPH",20.04.2023,21.04.2023,platná, 1906000238,Čistiace prostriedky - OA,,"dodávateľ: Reflex - Alžbeta Elexová, Lesnícka 9, 040 01 Košice, IČO: 32457243","183,64 € s DPH",19.04.2023,20.04.2023,platná, 1906000239,Čistiace prostriedky - ŠJ,,"dodávateľ: Reflex - Alžbeta Elexová, Lesnícka 9, 040 01 Košice, IČO: 32457243","65,48 € s DPH",19.04.2023,20.04.2023,platná, 1906000232,Kancelárske potreby,,"dodávateľ: Reflex - Alžbeta Elexová, Lesnícka 9, 040 01 Košice, IČO: 32457243","67,50 € s DPH",18.04.2023,19.04.2023,platná, 1906000209,Telekomunikačné služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","23,10 € s DPH",05.04.2023,13.04.2023,platná, 1906000210,Správa technickej a informačno-komunikačnej infraštruktúry,,"dodávateľ: ICT Solutions, s.r.o., Werferova 1, 040 11 Košice, IČO: 46914773","495,60 € s DPH",05.04.2023,13.04.2023,platná, 1906000211,Spracovanie PD a stanovisko HaZZ KE,,"dodávateľ: Ing. Janette Jankovičová, Pajorova 9, 040 01 Košice, IČO: 35419482","450,00 € s DPH",05.04.2023,13.04.2023,platná, 1906000212,Zber a odvoz odpadu - 03/2023,,"dodávateľ: Espik Group s.r.o., 065 43 Orlov 133, IČO: 46754768","48,60 € s DPH",06.04.2023,13.04.2023,platná, 1906000218,Paušál MT,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","147,87 € s DPH",12.04.2023,13.04.2023,platná, 1906000219,Licencie Microsoft 365 A3 for faculty 03/2023,,"dodávateľ: Polyrem, s.r.o., Pod horou 24, 040 16 Košice, IČO: 47187417","392,40 € s DPH",12.04.2023,13.04.2023,platná, 1906000220,Výrub stromov a likvidácia drevnej hmoty,,"dodávateľ: Pikolo, s.r.o., 044 57 Haniska 106, IČO: 46008471","5 880,00 € s DPH",12.04.2023,13.04.2023,platná, 1906000221,Papierové utierky ZZ,,"dodávateľ: Dumar-SK, s.r.o., Južná trieda 48, 040 01 Košice, IČO: 47468874","505,00 € s DPH",12.04.2023,13.04.2023,platná, 1906000224,Údržba hygienických zariadení,,"dodávateľ: ILLE ILLE, s.r.o., Lichardova 16, 909 01 Skalica, IČO: 36226947","295,40 € s DPH",13.04.2023,13.04.2023,platná, 1906000225,Elektrina OM 137044 03/2023,,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","2 326,32 € s DPH",13.04.2023,13.04.2023,platná, 1906000226,"Elektrina OM 131751, OM 143543 - 03/2023",,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","1 997,75 € s DPH",13.04.2023,13.04.2023,platná, 1906000227,Elektrina OM 63197 - 03/2023,,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","219,48 € s DPH",13.04.2023,13.04.2023,platná, 1906000198,Ladenie klavíra,,"dodávateľ: Súznenie - Lada Mia Haverlová, Michalovská 359/33, 040 11 Košice, IČO: 33637261","200,00 € s DPH",03.04.2023,05.04.2023,platná, 1906000199,"Prenájom, montáž a osadenie dočasného dopravného značenia",,"dodávateľ: Alezár, s.r.o., Stará prešovská 10, 040 01 Košice, IČO: 46709380","312,00 € s DPH",03.04.2023,05.04.2023,platná, 1906000200,Energetické služby - 04/2023,,"dodávateľ: Veolia Energia komfort Košice a.s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","6 826,08 € s DPH",03.04.2023,05.04.2023,platná, 1906000203,Prenájom kopírovacích zariadení,,"dodávateľ: RICOH Slovakia, s.r.o., Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava, IČO: 31331785","86,98 € s DPH",04.04.2023,05.04.2023,platná, 1906000191,Rekonštrukcia elektroinštalácie,,"dodávateľ: EUROBAU, s.r.o., Dúhová 40, 040 01 Košice, IČO: 46738479","299 999,99 € s DPH",30.03.2023,03.04.2023,platná, 1906000192,Služby v oblasti GDPR,,"dodávateľ: CUBS plus, s.r.o., Mudroňova 29, 040 01 Košice, IČO: 46943404","68,40 € s DPH",31.03.2023,03.04.2023,platná, 1906000193,Prenájom priestorov Štátneho divadla (Deň učiteľov a 125. výročie založenia školy),,"dodávateľ: Štátne divadlo Košice, Hlavná 58, 042 77 Košice, IČO: 31299512","1 215,35 € s DPH",31.03.2023,03.04.2023,platná, 1906000194,Vodné stočné - 01-03/2023,,"dodávateľ: VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","2 158,81 € s DPH",31.03.2023,03.04.2023,platná, 1906000197,Zemný plyn - 04/2023,,"dodávateľ: SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","196,00 € s DPH",03.04.2023,03.04.2023,platná, 1906000179,Príručka "Účtovné súvzťažnosti v samospráve",,"dodávateľ: Regionálne vzdelávacie centrum Senica, n.o., M. Nešpora 925/8, 905 01 Senica, IČO: 37986635","47,00 € s DPH",23.03.2023,23.03.2023,platná, 1906000170,Spotreba TÚV za 02/2023,,"dodávateľ: Veolia Energia komfort Košice a.s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","154,49 € s DPH",20.03.2023,21.03.2023,platná, 1906000166,Čistiace prostriedky - ŠJ,,"dodávateľ: Reflex - Alžbeta Elexová, Lesnícka 9, 040 01 Košice, IČO: 32457243","51,49 € s DPH",17.03.2023,20.03.2023,platná, 1906000167,Čistiace prostriedky - OA,,"dodávateľ: Reflex - Alžbeta Elexová, Lesnícka 9, 040 01 Košice, IČO: 32457243","211,78 € s DPH",17.03.2023,20.03.2023,platná, 1906000156,Servis a údržba hygienických zariadení,,"dodávateľ: ILLE ILLE, s.r.o., Lichardova 16, 909 01 Skalica, IČO: 36226947","259,40 € s DPH",15.03.2023,15.03.2023,platná, 1906000158,Služby v oblasti OPP a BOZP,,"dodávateľ: BGM servis, s.r.o., Galaktická 2, 040 12 Košice, IČO: 54515301","205,00 € s DPH",15.03.2023,15.03.2023,platná, 1906000155,Licencie Microsoft 365 A3 for faculty vrátane študentských benefitov - 02/2023,,"dodávateľ: Polyrem, s.r.o., Pod horou 24, 040 16 Košice, IČO: 47187417","392,40 € s DPH",13.03.2023,14.03.2023,platná, 1906000147,Elektrina OM 137044 - 02/2023,,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","2 495,02 € s DPH",08.03.2023,08.03.2023,platná, 1906000148,"Elektrina - OM 131751, 143543 - 02/2023",,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","2 141,28 € s DPH",08.03.2023,08.03.2023,platná, 1906000149,Elektrina OM 63197 - 02/2023,,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","232,78 € s DPH",08.03.2023,08.03.2023,platná, 1906000144,Zber a odvoz odpadu,,"dodávateľ: Espik Group s.r.o., 065 43 Orlov 133, IČO: 46754768","88,80 € s DPH",03.03.2023,07.03.2023,platná, 1906000145,Telekomunikačné služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","23,71 € s DPH",06.03.2023,07.03.2023,platná, 1906000146,Paušál MT 03/2023,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","145,52 € s DPH",07.03.2023,07.03.2023,platná, 1906000139,Správa technickej a informačno-komunikačnej infraštruktúry - 02/2023,,"dodávateľ: ICT Solutions, s.r.o., Werferova 1, 040 11 Košice, IČO: 46914773","495,60 € s DPH",02.03.2023,02.03.2023,platná, 1906000140,Energetické služby - 03/2023,,"dodávateľ: Veolia Energia komfort Košice a.s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","6 826,08 € s DPH",02.03.2023,02.03.2023,platná, 1906000132,Odber zemného plynu - 03/2023,,"dodávateľ: SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","358,00 € s DPH",01.03.2023,01.03.2023,platná, 1906000129,Členský príspevok DofE za rok 2022,,"dodávateľ: The Duke of Edinburgh`s International Award, Slovensko, o.z., Mlynské nivy 7816/16, 821 09 Bratislava, IČO: 42418232","290,00 € s DPH",21.02.2023,28.02.2023,platná, 1906000120,Spotreba TÚV 01/2023,,"dodávateľ: Veolia Energia komfort Košice a.s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","143,71 € s DPH",21.02.2023,27.02.2023,platná, 1906000127,Školské tlačivá na šk. rok 2022/2023,,"dodávateľ: ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica, IČO: 31331131","101,22 € s DPH",23.02.2023,27.02.2023,platná, 1906000128,STK + servis - služobné MV Renault Clio,,"dodávateľ: Tempus Car, s.r.o., Rastislavova 110, 040 01 Košice, IČO: 31712312","674,29 € s DPH",14.02.2023,27.02.2023,platná, 1906000094,Údržba hygienických zariadení,,"dodávateľ: ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o., Lichardova 16, 909 01 Skalica, IČO: 36226947","295,40 € s DPH",14.02.2023,20.02.2023,platná, 1906000095,Služby počítačovej siete SANET 01 - 03/2023,,"dodávateľ: SANET, Vazovova 5, 812 69, IČO: 17055270","149,37 € s DPH",14.02.2023,20.02.2023,platná, 1906000100,"Kancelársky papier, kancelárske potreby - súťaž SIP",,"dodávateľ: REFLEX - Alžbeta Elexová, Lesnícka 9, 40 01 Košice, IČO: 32457243","20,58 € s DPH",08.02.2023,20.02.2023,platná, 1906000103,Čistiace prostriedky OA,,"dodávateľ: REFLEX - Alžbeta Elexová, Lesnícka 9, 40 01 Košice, IČO: 32457243","177,46 € s DPH",15.02.2023,20.02.2023,platná, 1906000106,Členský poplatok,,"dodávateľ: INTERINFO SK, Černyševského 10, 811 01 Bratislava, IČO: 53770099","20,00 € s DPH",16.02.2023,20.02.2023,platná, 190600084,Prenájom dodávky so šoférom,,"dodávateľ: RichRoll Investments, s.r.o., Nám. Osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice, IČO: 53201931","40,00 € s DPH",09.02.2023,20.02.2023,platná, 1906000085,Elektrina OM 137044 - 01/2023,,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","2 493,04 € s DPH",09.02.2023,20.02.2023,platná, 1906000086,"Elektrina OM 131751, 143543 - 01/2023",,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","2 302,33 € s DPH",09.02.2023,20.02.2023,platná, 1906000087,Elektrina OM 63197 - 01/2023,,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","211,07 € s DPH",09.02.2023,20.02.2023,platná, 1906000083,Zber a odvoz odpadu - 01/2023,,"dodávateľ: Espik Group s.r.o., 065 43 Orlov 133, IČO: 46754768","74,70 € s DPH",09.02.2023,09.02.2023,platná, 1906000069,Telekomunikačné služby 01/2023,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava","23,59 € s DPH",06.02.2023,07.02.2023,platná, 1906000070,Posúdenie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie stavby "Debarierizácia budov/odstránenie architektonických bariér väčších SŠ,,"dodávateľ: Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava, IČO: 36653004","150,00 € s DPH",06.02.2023,07.02.2023,platná, 1906000071,Paušál MT 02/2023,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","142,72 € s DPH",07.02.2023,07.02.2023,platná, 1906000072,Licencie Microsoft 365 A3 for faculty - 01/2023,,"dodávateľ: Polyrem, s.r.o., Pod Horou 24, 040 16 Košice, IČO: 47187417","392,40 € s DPH",07.02.2023,07.02.2023,platná, 1906000073,Členský poplatok na rok 2023,,"dodávateľ: Košická regionálna komora SOPK, Bencúrova 13, 040 01 Košice, IČO: 30842654","250,00 € s DPH",07.02.2023,07.02.2023,platná, 1906000068,Správa technickej a informačno-komunikačnej infraštruktúry,,"dodávateľ: ICT Solutions, s.r.o., Werferova 1, 040 11 Košice, IČO: 46914773","495,60 € s DPH",03.02.2023,06.02.2023,platná, 1906000067,Energetické služby - 02/2023,,"dodávateľ: Veolia Energia komfort Košice a.s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","6 826,08 € s DPH",02.02.2023,03.02.2023,platná, 1906000061,Zemný plyn - 01-02/2023,,"dodávateľ: SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","380,00 € s DPH",01.02.2023,02.02.2023,platná, 1906000062,Ročný členský poplatok - SANET,,"dodávateľ: Združenie používateľov SANET, Vazovova 5, 812 69 Bratislava, IČO: 17055270","33,00 € s DPH",02.02.2023,02.02.2023,platná, 1906000053,Oprava plynového kotla,,"dodávateľ: Pavol Takáč - GASTRO-SERVIS, Poľná 100, 044 19 Ruskov, IČO: 32561989","315,60 € s DPH",27.01.2023,30.01.2023,platná, 1906000045,Kancelárske potreby,,"dodávateľ: Reflex - Alžbeta Elexová, Lesnícka 9, 040 01 Košice, IČO: 32457243","105,00 € s DPH",25.01.2023,26.01.2023,platná, 1906000044,Čipová karta Gemalto IDPrime 940,,"dodávateľ: Info consult, s.r.o., M. Rázusa 29, 984 01 Lučenec, IČO: 36007561","25,70 € s DPH",24.01.2023,25.01.2023,platná, 1906000036,Spotreba TÚV - 12/2022,,"dodávateľ: Veolia Energia komfort Košice a.s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","116,54 € s DPH",19.01.2023,19.01.2023,platná, 1906000029,Servis hygienických zariadení,,"dodávateľ: ILLE ILLE, s.r.o., Lichardova 16, 909 01 Skalica, IČO: 36226947","295,40 € s DPH",17.01.2023,18.01.2023,platná, 1906000003,Energetické služby - 01/2023,,"dodávateľ: Veolia Energia komfort Košice a.s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","6 826,08 € s DPH",04.01.2023,16.01.2023,platná, 1906000007,Spotreba TÚV za 11/2022,,"dodávateľ: Veolia Energia komfort Košice a.s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","132,30 € s DPH",09.01.2023,13.01.2023,platná, 1906000008,Paušál MT 01/2023,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","145,98 € s DPH",09.01.2023,13.01.2023,platná, 1906000009,Predplatné on-line Smernice a organizačné predpisy pre školstvo,,"dodávateľ: Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o., Železničiarska 13, 811 04 Bratislava, IČO: 35730129","179,00 € s DPH",10.01.2023,13.01.2023,platná, 1906000017,Prenájom kopírovacieho zariadenia - zborovňa,,"dodávateľ: RICOH Slovakia, s.r.o., Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava, IČO: 31331785","58,38 € s DPH",12.01.2023,13.01.2023,platná, 1906000018,Prenájom kopírovacieho zariadenia - sekretariát,,"dodávateľ: RICOH Slovakia, s.r.o., Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava, IČO: 31331785","31,76 € s DPH",12.01.2023,13.01.2023,platná, 1906000019,Elektrina OM 137044 - 12/2022,,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","2 244,00 € s DPH",12.01.2023,13.01.2023,platná, 1906000020,"Elektrina OM 131751, 143543 - 12/2022",,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","1 952,80 € s DPH",12.01.2023,13.01.2023,platná, 1906000021,Elektrina OM 63197 - 12/2022,,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 44483767","204,43 € s DPH",12.01.2023,13.01.2023,platná, 1906000022,Dodávka zemného plynu - vyúčt. faktúra r. 2022,,"dodávateľ: SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","290,44 € s DPH",13.01.2023,13.01.2023,platná, 1906000001,Vodné - stočné - IV. štvrťrok 2023,,"dodávateľ: VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","1 860,67 € s DPH",02.01.2023,09.01.2023,platná, 1906000002,Správa technickej a informačnokomunikačnej infraštruktúry,,"dodávateľ: ICT Solutions, s.r.o., Werferova 1, 040 11 Košice, IČO: 46914773","495,60 € s DPH",02.01.2023,09.01.2023,platná, 1906000004,Telekomunikačné služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","22,84 € s DPH",04.01.2023,09.01.2023,platná, 1906000005,Licencie Microsoft 365 A3 for faculty vrátane benefitov - 12/2022,,"dodávateľ: Polyrem, s.r.o., Pod horou 24, 040 16 Košice, IČO: 47187417","392,40 € s DPH",05.01.2023,09.01.2023,platná, 1906000006,Predplatné publikácií "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" ročník 2023,,"dodávateľ: PSDOMOV, s.r.o., Klemensova 34, 010 01 Žilina, IČO: 51108178","72,00 € s DPH",09.01.2023,09.01.2023,platná, 1906000740,Tlačiarne HP LJ Tank + kancelársky papier,,"dodávateľ: Datacomp, s.r.o., Moldavská 32, 040 11 Košice, IČO: 36212466","649,60 € s DPH",23.12.2022,23.12.2022,platná, 1906000728,Mini PC + monitor a klávesnica,,"dodávateľ: Trade Technology, s.r.o., ul. 1. mája 26, 040 18 Košice - Krásna, IČO: 47594845","276,00 € s DPH",22.12.2022,22.12.2022,platná, 1906000727,"Mini PC repas, monitory, klávesnici",,"dodávateľ: Trade Technology, s.r.o., ul. 1. mája 26, 040 18 Košice - Krásna, IČO: 47594845","3 587,80 € s DPH",22.12.2022,22.12.2022,platná, 1906000726,Servis a údržba hygienických zariadení,,"dodávateľ: ILLE ILLE, s.r.o., Lichardova 16, 909 01 Skalica, IČO: 36226947","295,40 € s DPH",22.12.2022,22.12.2022,platná, 1906000731,Vypracovanie projektovej dokumentácia - Debarierizácia budov / väčších SŠ,,"dodávateľ: Look Arch, s.r.o., Pajorova 9, 040 01 Košice, IČO: 43989730","4 980,00 € s DPH",15.12.2022,22.12.2022,platná, 1906000733,Umývacie prostriedky do konvektomatu a umývačky riadu,,"dodávateľ: Pavol Takáč - GASTRO-SERVIS, 044 19 Ruskov 100, IČO: 32561989","220,80 € s DPH",22.12.2022,22.12.2022,platná, 1906000736,Papierové utierky ZZ,,"dodávateľ: Dumar-SK, s.r.o., Južná trieda 48, 040 01 Košice, IČO: 47468874","505,00 € s DPH",22.12.2022,22.12.2022,platná, 1906000737,Zber a odvoz odpadu 12/2022,,"dodávateľ: Espik Group s.r.o., 065 43 Orlov 133, IČO: 46754768","74,70 € s DPH",22.12.2022,22.12.2022,platná, 1906000738,Kancelárske potreby,,"dodávateľ: Reflex - Alžbeta Elexová, Lesnícka 9, 040 01 Košice, IČO: 32457243","92,76 € s DPH",22.12.2022,22.12.2022,platná, 1906000739,Čistiace prostriedky - ŠJ,,"dodávateľ: Reflex - Alžbeta Elexová, Lesnícka 9, 040 01 Košice, IČO: 32457243","34,58 € s DPH",22.12.2022,22.12.2022,platná, 1906000724,Taniere biele plytké,,"dodávateľ: Cora Gastro, Rastislavova 59, 040 01 Košice, IČO: 44857187","104,54 € s DPH",21.12.2022,21.12.2022,platná, 1906000725,Dozorný audit ISO 9001,,"dodávateľ: TÜV SÜD Slovakia s.r.o., Jašíková 6, 821 03 Bratislava, IČO: 35852216","540,00 € s DPH",21.12.2022,21.12.2022,platná, 1906000716,Čistiace prostriedky - OA,,"dodávateľ: Reflex - Alžbeta Elexová, Lesnícka 9, 040 01 Košice, IČO: 32457243","381,66 € s DPH",20.12.2022,20.12.2022,platná, 1906000717,Čistiace prostriedky ŠJ,,"dodávateľ: Reflex - Alžbeta Elexová, Lesnícka 9, 040 01 Košice, IČO: 32457243","50,40 € s DPH",20.12.2022,20.12.2022,platná, 1906000718,Aktualizácia programu SVP,,"dodávateľ: SOFT - GL, s.r.o., Levická 634/44, 040 11 Košice, IČO: 36182214","54,00 € s DPH",20.12.2022,20.12.2022,platná, 1906000711,Biele popisovacie tabule magnetické,,"dodávateľ: B2B partner, s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava, IČO: 44413467","97,20 € s DPH",16.12.2022,19.12.2022,platná, 1906000704,Služby v oblasti OPP a BOZP - IV. štvrťrok 2022,,"dodávateľ: BGM servis, s.r.o., Galaktická 2, 040 12 Košice, IČO: 54515301","205,00 € s DPH",13.12.2022,14.12.2022,platná, 1906000691,Služby GDPR - IV. štvrťrok 2022,,"dodávateľ: CUBS plus, s.r.o., Mudroňova 29, 040 01 Košice, IČO: 46943404","68,40 € s DPH",08.12.2022,12.12.2022,platná, 1906000697,Občerstvenie s bowlingom - vianočný večierok,,"dodávateľ: Cool Plus, s.r.o. prev. Cool Bowling, Opatovská cesta 10, 040 01 Košice - Vyšné Opátske, IČO: 47749032","400,00 € s DPH",09.12.2022,12.12.2022,platná, 1906000698,Oprava kanalizácie - havarijný stav,,"dodávateľ: Lemešani Branislav - voda, kúrenie, plyn, kanál, Kráľovce 175, 044 44 Kráľovce, IČO: 43234771","5 284,21 € s DPH",12.12.2022,12.12.2022,platná, 1906000687,Licencie Microsoft 365 A3 for faculty - 11/2022,,"dodávateľ: Polyrem, s.r.o., Pod horou 24, 040 16 Košice, IČO: 47187417","392,40 € s DPH",08.12.2022,08.12.2022,platná, 1906000688,Elektrina OM 137044 11/2022,,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","2 474,92 € s DPH",08.12.2022,08.12.2022,platná, 1906000689,"Elektrina OM 131751, 143543 11/2022",,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","2 049,66 € s DPH",08.12.2022,08.12.2022,platná, 1906000690,Elektrina OM 63197 - 11/2022,,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","205,69 € s DPH",08.12.2022,08.12.2022,platná, 1906000671,Darčekové poukážky CADHOC,,"dodávateľ: Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 25, IČO: 53528654","4 203,36 € s DPH",02.12.2022,07.12.2022,platná,Sociálny fond 1906000672,Správa technickej a informačno-komunikačnej infraštruktúry,,"dodávateľ: ICT Solutions, s.r.o., Werferova 1, 040 11 Košice, IČO: 46914773","495,60 € s DPH",05.12.2022,07.12.2022,platná, 1906000673,Poplatky za telekomunikačné služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","22,38 € s DPH",05.12.2022,07.12.2022,platná, 1906000674,Športové potreby,,"dodávateľ: inSPORTline, s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, IČO: 46259317","498,71 € s DPH",06.12.2022,07.12.2022,platná, 1906000683,Zber a odvoz odpadu 11/2022,,"dodávateľ: Espik Group s.r.o., 065 43 Orlov 133, IČO: 46754768","94,80 € s DPH",07.12.2022,07.12.2022,platná, 1906000684,Paušál MT 11/2022,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","146,74 € s DPH",07.12.2022,07.12.2022,platná, 1906000668,Štvrťročná prehliadka a skúška prenosného elektromechanického náradia - IV. štvťrok,,"dodávateľ: Elektroinštalačné práce - Ing. Ladislav Nagy, Ličartovce 237, 082 03 Ličartovce, IČO: 52301524","66,39 € s DPH",02.12.2022,05.12.2022,platná, 1906000669,Energetické služby 12/2022,,"dodávateľ: Veolia Energia komfort Košice a.s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","6 826,08 € s DPH",02.12.2022,05.12.2022,platná, 1906000670,List bianco s vodotlačou,,"dodávateľ: ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica, IČO: 31331131","310,20 € s DPH",02.12.2022,05.12.2022,platná, 1906000665,Technická podpora WinASU (administratívny systém úradu),,"dodávateľ: IVES, ČSA 20, 041 18 Košice, IČO: 00162957","160,80 € s DPH",30.11.2022,02.12.2022,platná, 1906000667,Zemný plyn,,"dodávateľ: SPP, a.s., Mlynské nivy 7816/16, 821 09 Bratislava, IČO: 35815256","71,00 € s DPH",01.12.2022,02.12.2022,platná, 1906000656,Spotreba TÚV 10/2022,,"dodávateľ: Veolia Energia komfort Košice a.s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","135,44 € s DPH",28.11.2022,29.11.2022,platná, 1906000651,Čistenie kanalizácie,,"dodávateľ: Profi-kanal, s.r.o., Južná trieda 82, 040 01 Košice, IČO: 44656068","182,40 € s DPH",25.11.2022,25.11.2022,platná, 1906000638,Servis a údržba hygienických zariadení,,"dodávateľ: ILLE ILLE, s.r.o., Lichardova 16, 909 01 Skalica, IČO: 36226947","324,49 € s DPH",22.11.2022,22.11.2022,platná, 1906000639,Čistiace prostriedky,,"dodávateľ: Reflex - Alžbeta Elexová, Lesnícka 9, 040 01 Košice, IČO: 32457243","201,16 € s DPH",22.11.2022,22.11.2022,platná, 1906000642,Licencie CISCO,,"dodávateľ: Polyrem, s.r.o., Pod horou 24, 040 16 Košice, IČO: 47187417","3 661,13 € s DPH",22.11.2022,22.11.2022,platná, 1906000633,Právne služby,,"dodávateľ: Advokátska kancelária JUDr. Lukáš Mojsej, Žižkova 2073/19, 040 01 Košice, IČO: 51417685","1 344,00 € s DPH",18.11.2022,21.11.2022,platná, 1906000627,"Batéria do notebooku, redukcia, kábel HDMI",,"dodávateľ: Datacomp, s.r.o., Moldavská 32, 040 11 Košice, IČO: 36212466","92,86 € s DPH",15.11.2022,16.11.2022,platná, 1906000628,Služby počítačovej siete SANET 10 - 12/2022,,"dodávateľ: Združenie používateľov SANET, Vazovova 5, 812 69 Bratislava, IČO: 17055270","149,37 € s DPH",16.11.2022,16.11.2022,platná, 1906000607,Elektrina 10/2022 OM 137044,,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","2 348,35 € s DPH",09.11.2022,11.11.2022,platná, 1906000608,"Elektrina 10/2022 OM 131751, 143543",,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","2 285,65 € s DPH",09.11.2022,11.11.2022,platná, 1906000609,"Elektrina 10/2022, OM 63197",,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","208,20 € s DPH",09.11.2022,11.11.2022,platná, 1906000614,Kancelárske potreby,,"dodávateľ: Reflex - Alžbeta Elexová, Komenského 49, 040 01 Košice, IČO: 32457243","71,28 € s DPH",09.11.2022,11.11.2022,platná, 1906000615,Pracovné odevy,,"dodávateľ: CANIS Safety, a.s., Priemyselná 2, 040 01 Košice, IČO: 47998156","154,28 € s DPH",10.11.2022,11.11.2022,platná, 1906000616,Kuchynské potreby,,"dodávateľ: GastroRex, s.r.o., Priemyselná 2, 040 01 Košice, IČO: 35783052","166,37 € s DPH",10.11.2022,11.11.2022,platná, 1906000617,Pracovná obuv,,"dodávateľ: Rempo Univers EU, s.r.o., Južná trieda 48, 040 01 Košice, IČO: 47619511","64,72 € s DPH",10.11.2022,11.11.2022,platná, 1906000618,Kuchynské potreby,,"dodávateľ: Rempo Univers EU, s.r.o., Južná trieda 48, 040 01 Košice, IČO: 47619511","27,42 € s DPH",10.11.2022,11.11.2022,platná, 1906000619,Prenájom priestorov - workshop Erasmus+,,"dodávateľ: Spoločenský pavilón, s.r.o., Tr. SNP 61, 040 11 Košice, IČO: 45508127","360,00 € s DPH",10.11.2022,11.11.2022,platná, 1906000620,Prenájom výstavnej plochy vrátane obedov - 18. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem,,"dodávateľ: Spoločenský pavilón, s.r.o., Tr. SNP 61, 040 11 Košice, IČO: 45508127","2 245,00 € s DPH",10.11.2022,11.11.2022,platná, 1906000595,Správa technickej a informačno-komunikačnej infraštruktúry,,"dodávateľ: ICT Solutions, s.r.o., Werferova 1, 040 11 Košice, IČO: 46914773","495,60 € s DPH",07.11.2022,07.11.2022,platná, 1906000606,Paušál MT 10/2022,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","145,52 € s DPH",07.11.2022,07.11.2022,platná, 1906000585,Aktualizácia + servis programu ŠJ4 od 05.11.2022 - 04.11.2023,,"dodávateľ: SOFT - GL, s.r.o., Belehradská 1, IČO: 36182214","57,60 € s DPH",04.11.2022,04.11.2022,platná, 1906000592,Energetické služby 11/2022,,"dodávateľ: Veolia Energia komfort Košice a.s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","6 826,08 € s DPH",02.11.2022,04.11.2022,platná, 1906000593,Telekomunikačné služby 10/2022,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","22,38 € s DPH",04.11.2022,04.11.2022,platná, 1906000594,Odborné učebnice - Podniková ekonomika 2r. OA,,"dodávateľ: SPN - Mladé letá, s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava, IČO: 31333176","2 647,40 € s DPH",04.11.2022,04.11.2022,platná, 1906000584,Licencie Microsoft 365 A3 for faculty za 10/2022,,"dodávateľ: Polyrem, s.r.o., Pod horou 24, 040 16 Košice, IČO: 47187417","392,40 € s DPH",03.11.2022,03.11.2022,platná, 1906000580,Zemný plyn - 11/2022,,"dodávateľ: SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","60,00 € s DPH",02.11.2022,02.11.2022,platná, 1906000581,Prehliadka a skúška prenosného elektromechanického náradia - III. štvťrok 2022,,"dodávateľ: Elektroinštalačné práce - Ing. Ladislav Nagy, Ličartovce 237, 082 03 Ličartovce, IČO: 52301524","66,39 € s DPH",02.11.2022,02.11.2022,platná, 1906000582,Celoplošná deratizácia - jeseň 2022,,"dodávateľ: SOŠ veterinárna, Nám. mladých poľnohospodárov 2, 040 17 Košice - Barca, IČO: 00162574","70,00 € s DPH",02.11.2022,02.11.2022,platná, 1906000583,Zber a odvoz odpadu 10/2022,,"dodávateľ: Espik Group s.r.o., 065 43 Orlov 133, IČO: 46754768","99,60 € s DPH",02.11.2022,02.11.2022,platná, 1906000568,Oprava plynového varného kotla - ŠJ,,"dodávateľ: Pavol Takáč - GASTRO-SERVIS, Poľná 100, 044 19 Ruskov, IČO: 32561989","297,60 € s DPH",21.10.2022,26.10.2022,platná, 1906000573,Servis a údržba hygienických zariadení,,"dodávateľ: ILLE ILLE, s.r.o., Lichardova 16, 909 01 Skalica, IČO: 36226947","272,56 € s DPH",26.10.2022,26.10.2022,platná, 1906000574,Statický posudok,,"dodávateľ: AlleCon, s.r.o., Helsinská 10, 040 13 Košice, IČO: 43875661","240,00 € s DPH",25.10.2022,26.10.2022,platná, 1906000575,Účasť v rozvojovom programe Diamantová cena (DofE),,"dodávateľ: The Duke of Edinburgh`s International Award, Slovensko, o.z., Mlynské nivy 7816/16, 821 09 Bratislava, IČO: 42418232","1 000,00 € s DPH",18.10.2022,26.10.2022,platná, 1906000523,Prepojovací kábel VGA,,"dodávateľ: Datacomp, s.r.o., Moldavská 32, 040 11 Košice, IČO: 36212466","11,26 € s DPH",12.10.2022,21.10.2022,platná, 1906000524,Pracovné odevy,,"dodávateľ: CANIS Safety, a.s., Priemyselná 2, 040 01 Košice, IČO: 47998156","176,92 € s DPH",14.10.2022,21.10.2022,platná, 1906000547,Onine seminár "Pracovný čas a evidencia dochádzky v škole",,"dodávateľ: Seminaria, s.r.o., Symfonická 1425/3, 158 00 Praha 5, ČR, IČO: 26426218","79,00 € s DPH",17.10.2022,21.10.2022,platná, 1904000548,Školský nábytok - stoličky,,"dodávateľ: Alex kovový a školský nábytok, s.r.o., Hadovská 870, 945 01 Komárno, IČO: 36553859","1 065,60 € s DPH",12.10.2022,21.10.2022,platná, 1906000549,Papierové utierky ZZ,,"dodávateľ: Dumar-SK, s.r.o., Južná trieda 48, 040 01 Košice, IČO: 47468874","408,00 € s DPH",13.10.2022,21.10.2022,platná, 1906000550,Publikácia "Európa v kocke",,"dodávateľ: Martinus, s.r.o. (Gorila.sk), Gorkého 4, 036 01 Martin, IČO: 45503249","176,55 € s DPH",18.10.2022,21.10.2022,platná, 1906000551,Čistenie kanalizácie - havarijný stav,,"dodávateľ: Profi-kanal, s.r.o., Južná trieda 82, 040 01 Košice, IČO: 44656068","182,40 € s DPH",18.10.2022,21.10.2022,platná, 1906000561,Spotreba TUV za 09/2022,,"dodávateľ: Veolia Energia komfort Košice a.s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","103,94 € s DPH",19.10.2022,21.10.2022,platná, 1906000562,Pracovné odevy,,"dodávateľ: Rempo Univers EU, s.r.o., Trieda SNP 341/90, prev. Južná trieda 48, 040 01 Košice, IČO: 47619511","321,40 € s DPH",20.10.2022,21.10.2022,platná, 1906000511,Vodné - stočné III. štvťrok,,"dodávateľ: VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","1 526,80 € s DPH",05.10.2022,14.10.2022,platná, 1906000512,"Nerezové stoly, nerezový regál",,"dodávateľ: Pavol Takáč - GASTRO-SERVIS, Poľná 100, 044 19 Ruskov, IČO: 32561989","1 155,60 € s DPH",05.10.2022,14.10.2022,platná, 1906000513,Paušál MT 10/2022,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","144,78 € s DPH",06.10.2022,14.10.2022,platná, 1906000514,Odborné učebnice,,"dodávateľ: SPN - Mladé letá, s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava, IČO: 31333176","115,00 € s DPH",07.10.2022,14.10.2022,platná, 1906000515,Elektrina 09/2022,,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","1 646,90 € s DPH",10.10.2022,14.10.2022,platná, 1906000516,Elektrina 09/2022,,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","1 200,86 € s DPH",10.10.2022,14.10.2022,platná, 1906000517,Elektrina 09/2022,,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","160,28 € s DPH",10.10.2022,14.10.2022,platná, 1906000518,Mesačné licencie Microsoft 365 A3 for faculty,,"dodávateľ: Polyrem, s.r.o., Pod horou 24, 040 16 Košice, IČO: 47187417","392,40 € s DPH",10.10.2022,14.10.2022,platná, 1906000520,Čistiace prostriedky - OA,,"dodávateľ: Reflex - Alžbeta Elexová, Komenského 49, 040 01 Košice, IČO: 32457243","209,80 € s DPH",10.10.2022,14.10.2022,platná, 1906000521,Čistiace prostriedky - ŠJ,,"dodávateľ: Reflex - Alžbeta Elexová, Komenského 49, 040 01 Košice, IČO: 32457243","64,75 € s DPH",10.10.2022,14.10.2022,platná, 1906000522,Výmena časti stúpačky,,"dodávateľ: NAMONT, s.r.o., Zupkova 1, 040 22 Košice, IČO: 48105155","751,00 € s DPH",10.10.2022,14.10.2022,platná, 1906000504,Spotreba TÚV za 08/2022,,"dodávateľ: Veolia Energia komfort Košice a.s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","40,94 € s DPH",03.10.2022,04.10.2022,platná, 1906000505,Energetické služby za 10/2022,,"dodávateľ: Veolia Energia komfort Košice a.s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","6 826,08 € s DPH",03.10.2022,04.10.2022,platná, 1906000506,Služby v oblasti GDPR,,"dodávateľ: CUBS plus, s.r.o., Mudroňova 29, 040 01 Košice, IČO: 46943404","68,40 € s DPH",03.10.2022,04.10.2022,platná, 1906000507,Zber a odvoz odpadu,,"dodávateľ: Espik Group s.r.o., 065 43 Orlov 133, IČO: 46754768","40,80 € s DPH",03.10.2022,04.10.2022,platná, 1906000508,Správa technickej a informačno-komunikačnej infraštruktúry,,"dodávateľ: ICT Solutions, s.r.o., Werferova 1, 040 11 Košice, IČO: 46914773","495,60 € s DPH",04.10.2022,04.10.2022,platná, 1906000509,"Prenájom kopírovacích zariadení (zborovňa, sekretariát)",,"dodávateľ: RICOH Slovakia, s.r.o., Koceľova 9, 821 08 Bratislava, IČO: 31331785","20,52 € s DPH",04.10.2022,04.10.2022,platná, 1906000510,Telekomunikačné služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","23,20 € s DPH",04.10.2022,04.10.2022,platná, 1906000480,Prihlasovanie na stravu cez www.eskoly.sk - šk. rok 2022/2023,,"dodávateľ: SOFT - GL, s.r.o., Levická 634/44, 040 11 Košice, IČO: 36182214","54,00 € s DPH",21.09.2022,03.10.2022,platná, 1906000481,Kancelárske potreby,,"dodávateľ: Reflex - Alžbeta Elexová, Komenského 49, 040 01 Košice, IČO: 32457243","67,92 € s DPH",22.09.2022,03.10.2022,platná, 1906000482,Odborné učebnice - Podniková ekonomika,,"dodávateľ: SPN - Mladé letá, s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava, IČO: 31333176","647,50 € s DPH",23.09.2022,03.10.2022,platná, 1906000488,Servis a údržba hygienických zariadení,,"dodávateľ: ILLE ILLE, s.r.o., Lichardova 16, 909 01 Skalica, IČO: 36226947","272,56 € s DPH",27.09.2022,03.10.2022,platná, 1906000503,Odber zemného plynu,,"dodávateľ: SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","37,00 € s DPH",03.10.2022,03.10.2022,platná, 1906000471,Učebnice CJ,,"dodávateľ: OXICO, Panónska cesta 6/3819, 811 03 Bratislava, IČO: 11667958","827,20 € s DPH",19.09.2022,21.09.2022,platná, 1906000472,Služby v oblasti BOZP a PO,,"dodávateľ: BGM servis, s.r.o., Galaktická 2, 040 12 Košice, IČO: 54515301","205,00 € s DPH",20.09.2022,21.09.2022,platná, 1906000473,Evidencia odpadov - online služba,,"dodávateľ: Espik Group s.r.o., 065 43 Orlov 133, IČO: 46754768","31,20 € s DPH",21.09.2022,21.09.2022,platná, 1906000462,Čistiace prostriedky OA 09/2022,,"dodávateľ: Reflex - Alžbeta Elexová, Komenského 49, 040 01 Košice, IČO: 32457243","239,77 € s DPH",09.09.2022,16.09.2022,platná, 1906000459,"Elektrina - OM 131751, 143543 - 08/2022",,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","1 232,46 € s DPH",09.09.2022,12.09.2022,platná, 1906000460,Elektrina OM 137044 - 08/2022,,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","573,36 € s DPH",09.09.2022,12.09.2022,platná, 1906000461,Elektrina OM 63197 - 08/2022,,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","152,66 € s DPH",09.09.2022,12.09.2022,platná, 1906000434,Predĺženie platnosti domény,,"dodávateľ: SK-NIC, a.s., Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava, IČO: 35698446","12,00 € s DPH",02.09.2022,07.09.2022,platná, 1906000435,Dodávka zemného plynu,,"dodávateľ: SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","12,00 € s DPH",02.09.2022,07.09.2022,platná, 1906000436,Energetické služby 09/2022,,"dodávateľ: Veolia Energia komfort Košice a.s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","6 826,08 € s DPH",05.09.2022,07.09.2022,platná, 1906000437,Propagačné predmety s logom školy a logom E+,,"dodávateľ: Ing. Stanislav Staňa - STRING, Rastislavova 59, 040 01 Košice, IČO: 32522088","5 257,20 € s DPH",31.08.2022,07.09.2022,platná, 1906000438,Propagačné predmety s logom školy a logom E+,,"dodávateľ: ABYSS, s.r.o., Prúdová 20, 040 01 Košice, IČO: 36209171","2 072,40 € s DPH",31.08.2022,07.09.2022,platná, 1906000445,Mesačné licencie Microsoft 365 A3 for faculty - 08/2022,,"dodávateľ: Polyrem, s.r.o., Pod horou 24, 040 16 Košice, IČO: 47187417","392,40 € s DPH",05.09.2022,07.09.2022,platná, 1906000447,Nábytok do odbornej učebne,,"dodávateľ: Alex kovový a školský nábytok, s.r.o., Hadovská 870, 945 01 Komárno, IČO: 36553859","3 738,00 € s DPH",31.08.2022,07.09.2022,platná, 1906000448,Telekomunikačné služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 2/, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","23,27 € s DPH",05.09.2022,07.09.2022,platná, 1906000449,Správa technickej a informačno-komunikačnej infraštruktúry - 08/2022,,"dodávateľ: ICT Solutions, s.r.o., Werferova 1, 040 11 Košice, IČO: 46914773","495,60 € s DPH",06.09.2022,07.09.2022,platná, 1906000450,Paušál MT 09/2022,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","141,31 € s DPH",06.09.2022,07.09.2022,platná, 1906000454,Umývacie prostriedky do umývačky a konvektomatu - ŠJ,,"dodávateľ: Pavol Takáč - GASTRO-SERVIS, Poľná 100, 044 19 Ruskov, IČO: 32561989","324,72 € s DPH",06.09.2022,07.09.2022,platná, 1906000422,Služby počítačovej siete SANET 07-09/2022,,"dodávateľ: Združenie používateľov SANET, Vazovova 5, 812 69 Bratislava, IČO: 17055270","149,37 € s DPH",22.08.2022,24.08.2022,platná, 1906000423,Spotreba TÚV 07/2022,,"dodávateľ: Veolia Energia komfort Košice a.s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","100,80 € s DPH",22.08.2022,24.08.2022,platná, 1906000428,Výkopové práce,,"dodávateľ: Gerby, s.r.o., 044 81 Obišovce 40, IČO: 53018656, Martin Gerbery","105,00 € s DPH",24.08.2022,24.08.2022,platná, 1906000421,Odborná prehliadka plynových zariadení - ŠJ,,"dodávateľ: EKOENERGO - Ing. Tupta, Popradská 4, 040 11 Košice, IČO: 45691894","150,00 € s DPH",22.08.2022,22.08.2022,platná, 1906000419,Servisná kontrola klimatizácie v serverovni,,"dodávateľ: Klimavex, Alejová 2, 040 11 Košice, IČO: 46074201","84,00 € s DPH",18.08.2022,19.08.2022,platná, 1906000420,Čistiace prostriedky,,"dodávateľ: Reflex - Alžbeta Elexová, Komenského 49, 040 01 Košice, IČO: 32457243","170,76 € s DPH",19.08.2022,19.08.2022,platná, 1906000418,Revízia elektroinštalácie v kuchyni ŠJ,,"dodávateľ: Elektroblesk - Nagy Ladislav, Fábryho 16, 040 22 Košice, IČO: 10826572","250,00 € s DPH",17.08.2022,17.08.2022,platná, 1906000417,Šindeľ a lepenka na strechu,,"dodávateľ: Hornbach - Baumarkt, s.r.o., Galvaniho 9, 821 04 Bratislava, pob. Košice, Moldavská 22, IČO: 35838949","239,13 € s DPH",15.08.2022,16.08.2022,platná, 1906000408,Energetické služby 08/2022,,"dodávateľ: Veolia Energia komfort Košice a.s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","6 826,08 € s DPH",03.08.2022,08.08.2022,platná, 1906000409,Telekomunikačné služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 2/, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","22,27 € s DPH",05.08.2022,08.08.2022,platná, 1906000410,Správa technickej a informačno-komunikačnej infraštruktúry - 07/2022,,"dodávateľ: ICT Solutions, s.r.o., Werferova 1, 040 11 Košice, IČO: 46914773","495,60 € s DPH",05.08.2022,08.08.2022,platná, 1906000411,Odvoz a zneškodnenie zmiešaného odpadu,,"dodávateľ: ODOS, s.r.o., Sládkovičova 10, 040 01 Košice, IČO: 31725775","227,52 € s DPH",05.08.2022,08.08.2022,platná, 1906000412,"Elektrina - OM 131751, 143543 - 07/2022",,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","918,13 € s DPH",08.08.2022,08.08.2022,platná, 1906000413,Elektrina OM 137044 - 07/2022,,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","488,10 € s DPH",08.08.2022,08.08.2022,platná, 1906000414,Elektrina OM 63197 - 07/2022,,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","180,97 € s DPH",08.08.2022,08.08.2022,platná, 1906000415,Paušál MT 08/2022,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","137,30 € s DPH",08.08.2022,08.08.2022,platná, 1906000416,Mesačné licencie Microsoft 365 A3 for faculty - 07/2022,,"dodávateľ: Polyrem, s.r.o., Pod horou 24, 040 16 Košice, IČO: 47187417","392,40 € s DPH",08.08.2022,08.08.2022,platná, 1906000403,Školské tlačivá pre šk. rok 2022/2023,,"dodávateľ: ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica, IČO: 31331131","94,16 € s DPH",21.07.2022,02.08.2022,platná, 1906000404,Čistiace prostriedky - leto - OA,,"dodávateľ: Reflex - Alžbeta Elexová, Komenského 49, 040 01 Košice, IČO: 32457243","121,46 € s DPH",21.07.2022,02.08.2022,platná, 1906000405,Čistiace prostriedky - leto - OA,,"dodávateľ: Reflex - Alžbeta Elexová, Komenského 49, 040 01 Košice, IČO: 32457243","364,32 € s DPH",21.07.2022,02.08.2022,platná, 1906000406,Spotreba TÚV za 06/2022,,"dodávateľ: Veolia Energia komfort Košice a.s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","1 836,38 € s DPH",28.07.2022,02.08.2022,platná, 1906000407,Dodávka zemného plynu,,"dodávateľ: SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","11,00 € s DPH",02.08.2022,02.08.2022,platná, 1906000402,Revízia telocvičného náradia,,"dodávateľ: Vladimír Micenko, Húskova 15, 040 23 Košice, IČO: 14307472","200,00 € s DPH",14.07.2022,15.07.2022,platná, 1906000398,Mesačné licencie Microsoft 365 A3 for faculty vrátane benefitov,,"dodávateľ: POLYREM s.r.o., Pod horou 24, 040 16 Košice, IČO: 47187417","392,40 € s DPH",11.07.2022,12.07.2022,platná, 1906000399,"Elektrina 06/2022 OM 143543, 131751",,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","1 564,91 € s DPH",11.07.2022,12.07.2022,platná, 1906000400,Elektrina za 06/2022 - OM 137044,,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","1 412,96 € s DPH",11.07.2022,12.07.2022,platná, 1906000401,Elektrina za 06/2022 OM 63197,,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","155,17 € s DPH",11.07.2022,12.07.2022,platná, 1906000394,Služby v oblasti GDPR - II. štvrťrok 2022,,"dodávateľ: CUBS plus, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice, IČO: 46943404","68,40 € s DPH",06.07.2022,07.07.2022,platná, 1906000395,Demontáž a montáž svietidiel,,"dodávateľ: ELEKTROBLESK - Nagy Ladislav, Fábryho 16, 040 22 Košice, IČO: 10826572","1 497,60 € s DPH",06.07.2022,07.07.2022,platná, 1906000396,Správa technickej a informačno komunikačnej infraštruktúry,,"dodávateľ: ICT Solutions, s.r.o., Werferova 1, 040 11 Košice, IČO: 46914773","495,60 € s DPH",07.07.2022,07.07.2022,platná, 1906000390,aSc agenda komplet,,"dodávateľ: ASC Applied Software Consultans, s.r.o., Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava, IČO: 31361161","599,00 € s DPH",04.07.2022,06.07.2022,platná, 1906000391,"Prenájom kopírovacieho zariadenia - zborovňa, sekretariát",,"dodávateľ: RICOH Slovakia s.r.o., Vajnorská 100/B, 831 01 Bratislava 3, IČO: 31331785","170,05 € s DPH",06.07.2022,06.07.2022,platná, 1906000392,Energetické služby 07/2022,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","6 826,08 € s DPH",06.07.2022,06.07.2022,platná, 1906000393,Zber a odvoz odpadu za 06/2022,,"dodávateľ: Espik Group s.r.o., Orlov 133, 065 43 Orlov, IČO: 46754768","68,40 € s DPH",06.07.2022,06.07.2022,platná, 1906000389,Poplatky za telekomunikačné služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","23,75 € s DPH",04.07.2022,04.07.2022,platná, 1906000386,Vodné - stočné II. štvrťrok 2022,,"dodávateľ: VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","2 157,70 € s DPH",01.07.2022,01.07.2022,platná, 1906000387,Štvrťročná periodická prehliadka elektromechanického náradia,,"dodávateľ: Elektroinštalačné práce Ing. Nagy Ladislav, 082 03 Ličartovce 237, IČO: 52301524","66,39 € s DPH",01.07.2022,01.07.2022,platná, 1906000388,Zemný plyn,,"dodávateľ: SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","11,00 € s DPH",01.07.2022,01.07.2022,platná, 1906000382,Spotreba TÚV 05/2022,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","141,74 € s DPH",22.06.2022,22.06.2022,platná, 1906000377,Služby v oblasti OPP a BOZP,,"dodávateľ: BGM servis, s.r.o., Galaktická 5, 040 12 Košice, IČO: 54515301","205,00 € s DPH",27.06.2022,21.06.2022,platná, 1906000364,Technická správa,,"dodávateľ: SK CONNECT s.r.o., Komenského 69/67, 040 01 Košice, IČO: 36665525","100,00 € s DPH",13.06.2022,16.06.2022,platná, 1906000365,Multifunkčné tlačiarne,,"dodávateľ: Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta II. 49/2413, 04011 Košice, IČO: 36212466","798,00 € s DPH",15.06.2022,16.06.2022,platná, 1906000371,Čistiace prostriedky OA,,"dodávateľ: REFLEX - Alžbeta Elexová, Komenského 49, 040 01 Košice, IČO: 32457243","187,42 € s DPH",16.06.2022,16.06.2022,platná, 1906000372,Maliarske práce + materiál,,"dodávateľ: Andrej Čurila, Amurská 8, 040 12 Košice, IČO: 14387611","1 389,90 € s DPH",16.06.2022,16.06.2022,platná, 1906000376,Vyúčtovanie energetických služieb za r. 2021,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","29 246,50 € s DPH",01.06.2022,16.06.2022,platná, 1906000342,Batérie k notebookom,,"dodávateľ: Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta II. 49/2413, 04011 Košice, IČO: 36212466","119,75 € s DPH",06.06.2022,10.06.2022,platná, 1906000343,Paušály MT,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s.,, Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","128,57 € s DPH",07.06.2022,10.06.2022,platná, 1906000344,"Elektrina OM 131751, OM 143543 za 05/2022",,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","1 790,86 € s DPH",08.06.2022,10.06.2022,platná, 1906000345,Elektrina OM 137044 za 05/2022,,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","1 612,70 € s DPH",08.06.2022,10.06.2022,platná, 1906000346,Elektrina OM 63197 za 05/2022,,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","147,24 € s DPH",08.06.2022,10.06.2022,platná, 1906000347,Mesačné licencie Microsoft 365 A3 for faculty 05/2022,,"dodávateľ: POLYREM s.r.o., Pod horou 24, 040 16 Košice, IČO: 47187417","392,40 € s DPH",08.06.2022,10.06.2022,platná, 1906000354,Servis hygienických zariadení,,"dodávateľ: ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o., Lichardova 16, 909 01 Skalica, IČO: 36226947","272,56 € s DPH",10.06.2022,10.06.2022,platná, 1906000341,Darčekové poukážky UP Cadhoc,,"dodávateľ: Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 53528654","4 111,62 € s DPH",06.06.2022,07.06.2022,platná, 1906000340,Telekomunikačné služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","23,64 € s DPH",06.06.2022,06.06.2022,platná, 1906000338,Revízie bleskozvodov na budovách OA,,"dodávateľ: ELEKTROBLESK - Nagy Ladislav, Fábryho 16, 040 22 Košice, IČO: 108 26 572","600,00 € s DPH",03.06.2022,03.06.2022,platná, 1906000335,Zber a odvoz odpadu za 05/2022,,"dodávateľ: Espik Group s.r.o., Orlov 133, 065 43 Orlov, IČO: 46754768","69,90 € s DPH",02.06.2022,02.06.2022,platná, 1906000336,Energetické služby 06/2022,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","6 826,08 € s DPH",02.06.2022,02.06.2022,platná, 1906000331,Zemný plyn - ŠJ,,"dodávateľ: SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","11,00 € s DPH",01.06.2022,01.06.2022,platná, 1906000328,Propagačné predmety s logom školy a logom E+,,"dodávateľ: ABYSS, s.r.o., Prúdová 20, 040 01 Košice, IČO: 36209171","3 482,40 € s DPH",31.05.2022,31.05.2022,platná, 1906000314,Altánok,,"dodávateľ: Merkury Shop, s.r.o., Duklianska 11, 080 01 Prešov, IČO: 51231735","663,99 € s DPH",27.05.2022,30.05.2022,platná, 1906000315,Spotreba TÚV - 04/2022,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","126,00 € s DPH",27.05.2022,30.05.2022,platná, 1906000321,Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov,,"dodávateľ: Vojtech Petrík, Východná 40, 044 71 Čečejovce, IČO: 30250412","177,36 € s DPH",25.05.2022,30.05.2022,platná, 1906000322,Štartovací poplatok - Medzinárodná internetová súťaž INTERSTENO 2022,,"dodávateľ: INTERINFO SK, Černyševského 10, 811 01 Bratislava, IČO: 53770099","16,00 € s DPH",27.05.2022,30.05.2022,platná, 1906000305,Tonery,,"dodávateľ: TOWDY, s.r.o., Planckova 4, 851 01 Bratislava, IČO: 44801777","49,20 € s DPH",19.05.2022,20.05.2022,platná, 1906000293,Služby počítačovej siete SANET,,"dodávateľ: SANET, Vazovova 5, 812 69 Bratislava, IČO: 17055270","149,37 € s DPH",16.05.2022,18.05.2022,platná, 1906000285,List Bianko - vysvedčenia,,"dodávateľ: ŠEVT, a.s. Stredisko školských tlačív, Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica, IČO: 31331131","310,20 € s DPH",11.05.2022,13.05.2022,platná, 1906000286,Čistiace prostriedky - OA,,"dodávateľ: REFLEX - Alžbeta Elexová, Komenského 49, 040 01 Košice, IČO: 32457243","200,86 € s DPH",11.05.2022,13.05.2022,platná, 1906000287,Kancelársky papier,,"dodávateľ: REFLEX - Alžbeta Elexová, Komenského 49, 040 01 Košice, IČO: 32457243","216,00 € s DPH",11.05.2022,13.05.2022,platná, 1906000290,Altánok,,"dodávateľ: Merkury Shop, s.r.o., Duklianska 11, 080 01 Prešov, IČO: 51231735","663,99 € s DPH",09.05.2022,13.05.2022,platná, 1906000268,Učebnice Ekonomika a ekonómia SŠ,,"dodávateľ: SPN - Mladé letá, s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava, IČO: 31333176","1 470,00 € s DPH",05.05.2022,11.05.2022,platná, 1906000269,Licencie Microsoft 365 for faculty,,"dodávateľ: POLYREM s.r.o., Pod horou 24, 040 16 Košice, IČO: 47187417","392,40 € s DPH",06.05.2022,11.05.2022,platná, 1906000270,"Elektrina - 04/2022 - OM 131751, 143543",,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","715,81 € s DPH",09.05.2022,11.05.2022,platná, 1906000271,Elektrina 04/2022 OM 137044,,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","663,31 € s DPH",09.05.2022,11.05.2022,platná, 1906000272,Elektrina 04/2022 OM 63197,,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","72,44 € s DPH",09.05.2022,11.05.2022,platná, 1906000273,Paušál MT,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s.,, Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","124,61 € s DPH",09.05.2022,11.05.2022,platná, 1906000278,Údržba hygienických zariadení,,"dodávateľ: ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o., Lichardova 16, 909 01 Skalica, IČO: 36226947","278,14 € s DPH",10.05.2022,11.05.2022,platná, 1906000258,Energetické služby 05/2022,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","6 826,08 € s DPH",02.05.2022,04.05.2022,platná, 1906000259,Správa technickej a informačno-komunikačnej infraštruktúry 04/2022,,"dodávateľ: ICT Solutions, s.r.o., Werferova 1, 040 11 Košice, IČO: 46914773","495,60 € s DPH",03.05.2022,04.05.2022,platná, 1906000260,Telekomunikačné služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","23,14 € s DPH",04.05.2022,04.05.2022,platná, 1906000257,Zber a odvoz odpadu ŠJ 04/2022,,"dodávateľ: Espik Group s.r.o., Orlov 133, 065 43 Orlov, IČO: 46754768","86,40 € s DPH",02.05.2022,03.05.2022,platná, 1906000254,Verejná správa SR - ročný prístup,,"dodávateľ: Poradca podnikateľa, s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 31592503","204,00 € s DPH",29.04.2022,02.05.2022,platná, 1906000255,Kancelárske potreby,,"dodávateľ: REFLEX - Alžbeta Elexová, Komenského 49, 040 01 Košice, IČO: 32457243","187,44 € s DPH",29.04.2022,02.05.2022,platná, 1906000256,Zemný plyn 05/2022 - ŠJ,,"dodávateľ: SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","15,00 € s DPH",02.05.2022,02.05.2022,platná, 1906000243,"Dochádzka zamestnancov (čítačka čipov, spínacie relátko)",,"dodávateľ: ASC Applied Software Consultans, s.r.o., Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava, IČO: 31361161","100,00 € s DPH",25.04.2022,28.04.2022,platná, 1906000246,Spotreba TÚV 03/2022,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","248,84 € s DPH",26.04.2022,28.04.2022,platná, 1906000250,Oprava a servis kopírovacieho stroja,,"dodávateľ: Optima - kancelárska technika, Tokajícka 4, 040 22 Košice, IČO: 33634319","331,32 € s DPH",26.04.2022,28.04.2022,platná, 1906000234,Čistenie kanalizácie,,"dodávateľ: PROFI-KANAL s.r.o., Južná rieda 82, 040 01 Košice, IČO: 44656068","110,40 € s DPH",20.04.2022,21.04.2022,platná, 1906000217,Paušál MT 03/2022,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s.,, Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","131,22 € s DPH",11.04.2022,13.04.2022,platná, 1906000219,Elektrina OM 137044 03/2022,,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","824,09 € s DPH",11.04.2022,13.04.2022,platná, 1906000220,"Elektrina OM 131751, 143543 - 03/2022",,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","786,85 € s DPH",11.04.2022,13.04.2022,platná, 1906000221,Elektrina OM 63197 03/2022,,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","102,20 € s DPH",11.04.2022,13.04.2022,platná, 1906000226,On-line vzdelávanie "Ženy z transportov",,"dodávateľ: Slovenské národné múzeum - MŽK, Vajanského nábr. 2, 810 06 Bratislava, IČO: 00164721","37,00 € s DPH",12.04.2022,13.04.2022,platná, 1906000228,Servis hygienických zariadení,,"dodávateľ: ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o., Lichardova 16, 909 01 Skalica, IČO: 36226947","281,74 € s DPH",13.04.2022,13.04.2022,platná, 1906000227,Čistiace prostriedky OA,,"dodávateľ: REFLEX - Alžbeta Elexová, Komenského 49, 040 01 Košice, IČO: 32457243","238,18 € s DPH",13.04.2022,13.04.2022,platná, 1906000208,Licencie Microsoft A3 for faculty 03/2022,,"dodávateľ: POLYREM s.r.o., Pod horou 24, 040 16 Košice, IČO: 47187417","392,40 € s DPH",07.04.2022,11.04.2022,platná, 1906000213,Stolové germicídne žiariče,,"dodávateľ: Hmotné rezervy KSK, Strojárenská 3, 040 01 Košice, IČO: 45424462","879,48 € s DPH",,11.04.2022,platná, 1906000218,Pranie bielizne,,"dodávateľ: Flóra+ s.r.o., Pod horou 67, 040 16 Košice, IČO: 36595519","152,68 € s DPH",11.04.2022,11.04.2022,platná, 1906000196,Prenájom kopírovacieho zariadenia,,"dodávateľ: RICOH Slovakia s.r.o., Vajnorská 100/B, 831 01 Bratislava 3, IČO: 31331785","171,85 € s DPH",04.04.2022,05.04.2022,platná, 1906000197,Správa technickej a iinformačno-komunikačnej štruktúry,,"dodávateľ: ICT Solutions, s.r.o., Werferova 1, 040 11 Košice, IČO: 46914773","495,60 € s DPH",04.04.2022,05.04.2022,platná, 1906000202,Zber a odvoz odpadu ŠJ - 03/2022,,"dodávateľ: Espik Group s.r.o., Orlov 133, 065 43 Orlov, IČO: 46754768","99,60 € s DPH",04.04.2022,05.04.2022,platná, 1906000203,Energetické služby - 04/2022,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","6 826,08 € s DPH",04.04.2022,05.04.2022,platná, 1906000204,Telekomunikačné služby 03/2022,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","23,53 € s DPH",05.04.2022,05.04.2022,platná, 1906000205,Inžinierska činnosť pre projekt "Rekonštrukcia školy",,"dodávateľ: OON Design s.r.o., Slovenskej jednoty 1699/48, 040 01 Košice, IČO: 48208761","2 400,00 € s DPH",05.04.2022,05.04.2022,platná, 1906000206,Služby v oblasti GDPR 01 - 03/2022,,"dodávateľ: CUBS plus, s.r.o., Mudroňova 29, 040 01 Košice, IČO: 46943404","68,40 € s DPH",05.04.2022,05.04.2022,platná, 1906000172,Celoplošná deratizácia jar,,"dodávateľ: SOŠ veterinárna, Námestie mladých poľnohospodárov 2, 040 17 Košice - Barca, IČO: 00162574","70,00 € s DPH",29.03.2022,01.04.2022,platná, 1906000174,Potraviny - mäso,,"dodávateľ: Erik, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice, IČO: 36177083","80,02 € s DPH",25.03.2022,01.04.2022,platná, 1906000175,Potraviny - vajcia,,"dodávateľ: INMEDIA, s.r.o., Nám. SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208","12,31 € s DPH",25.03.2022,01.04.2022,platná, 1906000176,Potraviny -maslo,,"dodávateľ: INMEDIA, s.r.o., Nám. SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208","9,63 € s DPH",25.03.2022,01.04.2022,platná, 1906000177,"Potraviny - lečo, soľ, ryža, olej",,"dodávateľ: INMEDIA, s.r.o., Nám. SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208","15,99 € s DPH",25.03.2022,01.04.2022,platná, 1906000190,Pranie a žehlenie bielizne,,"dodávateľ: Flóra+ s.r.o., Pod horou 67, 040 16 Košice, IČO: 36595519","350,02 € s DPH",31.03.2022,01.04.2022,platná, 1906000184,"Potraviny - chlieb, pečivo",,"dodávateľ: Goron, s.r.o., Krivá 4, 040 01 Košice, IČO: 36172073","19,35 € s DPH",25.03.2022,01.04.2022,platná, 1906000191,Členský príspevok za rok 2021,,"dodávateľ: The Duke of Edinburgh`s International Award Slovensko, o.z., Mlynské Nivy 7816/16, 821 09 Bratislava, IČO: 42418232","480,00 € s DPH",31.03.2022,01.04.2022,platná, 1906000193,Prehliadka a skúška prenosného elektromechanického náradia za I. štvrťrok 2022,,"dodávateľ: Elektroinštalačné práce Ing. Nagy Ladislav, 082 03 Ličartovce 237, IČO: 52301524","66,39 € s DPH",01.04.2022,01.04.2022,platná, 1906000192,Vodné - stočné 12/2021 - 03/2022,,"dodávateľ: VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","2 024,40 € s DPH",01.04.2022,01.04.2022,platná, 1906000194,Dodávka zemného plynu - ŠJ - 04/2022,,"dodávateľ: SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","38,00 € s DPH",01.04.2022,01.04.2022,platná, 1906000168,Repasácia (rozšírenie pamäti) PC AiO,,"dodávateľ: Trade technology s.r.o., ul. 1.mája 26, 040 18 Košice, IČO: 47594845","2 000,10 € s DPH",24.03.2022,29.03.2022,platná, 1906000153,Čistiace a upratovacie prostriedky,,"dodávateľ: REFLEX - Alžbeta Elexová, Komenského 49, 040 01 Košice, IČO: 32457243","66,30 € s DPH",18.03.2022,24.03.2022,platná, 1906000158,Spotreba TÚV za 02/2022,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","86,03 € s DPH",22.03.2022,24.03.2022,platná, 1906000146,Licencie Microsoft 365 A3 for faculty 02/2022,,"dodávateľ: POLYREM s.r.o., Pod horou 24, 040 16 Košice, IČO: 47187417","392,40 € s DPH",16.03.2022,18.03.2022,platná, 1906000147,Servis a údržba hygienických zariadení,,"dodávateľ: ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o., Lichardova 16, 909 01 Skalica, IČO: 36226947","250,81 € s DPH",16.03.2022,18.03.2022,platná, 1906000143,Batérie do notebookov,,"dodávateľ: Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta II. 49/2413, 04011 Košice, IČO: 36212466","227,02 € s DPH",11.03.2022,14.03.2022,platná, 1906000139,Služby v oblasti OPP a BOZP,,"dodávateľ: Mary Dent, s.r.o., Urbánkova 2, 040 01 Košice, IČO: 35911395","205,00 € s DPH",10.03.2022,11.03.2022,platná, 1906000116,Správa technickej a informačno komunikačnej infraštruktúry - 02/2022,,"dodávateľ: ICT Solutions, s.r.o., Werferova 1, 040 11 Košice, IČO: 46914773","495,60 € s DPH",03.03.2022,09.03.2022,platná, 1906000121,Telekomunikačné služby 02/2022,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","22,93 € s DPH",04.03.2022,09.03.2022,platná, 1906000122,Elektrina 02/2022 OM 63197,,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","72,10 € s DPH",07.03.2022,09.03.2022,platná, 1906000123,"Elektrina 02/2022 OM 131751, 143543",,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","639,42 € s DPH",07.03.2022,09.03.2022,platná, 1906000124,Paušál MT 02/2022,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s.,, Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","115,82 € s DPH",07.03.2022,09.03.2022,platná, 1906000130,Elektrina 02/2022 OM 137044,,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","592,00 € s DPH",07.03.2022,09.03.2022,platná, 1906000131,Čistiace prostriedky,,"dodávateľ: REFLEX - Alžbeta Elexová, Komenského 49, 040 01 Košice, IČO: 32457243","182,12 € s DPH",08.03.2022,09.03.2022,platná, 1906000132,Zákonník práce 2022,,"dodávateľ: PORADCA s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina, IČO: 36371271","20,00 € s DPH",07.03.2022,09.03.2022,platná, 1906000107,Spotreba TÚV za 01/2022,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","118,66 € s DPH",25.02.2022,02.03.2022,platná, 1906000108,Diagnostika dataprojektora,,"dodávateľ: Projector Services, s.r.o., Dúhová 6, 044 42 Rozhanovce, IČO: 50443330","35,00 € s DPH",28.02.2022,02.03.2022,platná, 1906000109,Odber zemného plynu ŠJ 03/2022,,"dodávateľ: SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","69,00 € s DPH",01.03.2022,02.03.2022,platná, 1906000110,Zber a odvoz odpadu 02/2022,,"dodávateľ: Espik Group s.r.o., Orlov 133, 065 43 Orlov, IČO: 46754","36,00 € s DPH",02.03.2022,02.03.2022,platná, 1906000111,Energetické služby 03/2022,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","6 826,08 € s DPH",02.03.2022,02.03.2022,platná, 1906000096,Tonery,,"dodávateľ: TOWDY, s.r.o., Planckova 4, 851 01 Bratislava, IČO: 44801777","174,00 € s DPH",17.02.2022,01.03.2022,platná, 1906000098,Ročná licencia - hlasovacia aplikácia,,"dodávateľ: Decision 21, s.r.o., Zapova 1559/18, 150 00 Praha 5, IČO: 03680941","37,00 € s DPH",17.02.2022,01.03.2022,platná, 1906000084,Servis hygienických zariadení,,"dodávateľ: ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o., P.O.Box 20, Lieskovec 856/133, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 36226947","250,81 € s DPH",15.02.2022,21.02.2022,platná, 1906000106,Kancelárske potreby,,"dodávateľ: REFLEX - Alžbeta Elexová, Komenského 49, 040 01 Košice, IČO: 32457243","28,20 € s DPH",18.02.2022,21.02.2022,platná, 1906000091,Batérie do notebookov,,"dodávateľ: Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta II. 49/2413, 04011 Košice, IČO: 36212466","96,00 € s DPH",16.02.2022,18.02.2022,platná, 1906000095,Tonery,,"dodávateľ: Soft-Tech, s.r.o., 091 01 Breznica č. 288, IČO: 45917272","46,17 € s DPH",17.02.2022,18.02.2022,platná, 1906000079,Spotreba elektriny 01/2022,,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","689,92 € s DPH",11.02.2022,15.02.2022,platná, 1906000080,Spotreba elektriny za 01/2022,,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","676,96 € s DPH",11.02.2022,15.02.2022,platná, 1906000081,Spotreba elektriny za 01/2022,,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","77,05 € s DPH",11.02.2022,15.02.2022,platná, 1906000082,Členský príspevok na rok 2022,,"dodávateľ: Slovenská obchodná a priemyselná komora, Grosslingová 4, 816 03 Bratislava, IČO: 30842654","200,00 € s DPH",11.02.2022,15.02.2022,platná, 1906000083,Služby počítačovej siete SANET 01-03/2022,,"dodávateľ: SANET,, Vazovova 5, 811 07 Bratislava, IČO: 17055270","149,37 € s DPH",14.02.2022,15.02.2022,platná, 1906000073,Licencie Microsoft A3 for faculty,,"dodávateľ: POLYREM s.r.o., Pod horou 24, 040 16 Košice, IČO: 47187417","392,40 € s DPH",09.02.2022,11.02.2022,platná, 1906000069,Paušál MT 01/2022,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s.,, Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","120,94 € s DPH",07.02.2022,08.02.2022,platná, 190600068,Telekomunikačné služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","23,16 € s DPH",04.02.2022,07.02.2022,platná, 1906000066,Správa technickej a informačno-komunikačnej štruktúry,,"dodávateľ: ICT Solutions, s.r.o., Werferova 1, 040 11 Košice, IČO: 46914773","495,60 € s DPH",02.02.2022,07.02.2022,platná, 1906000057,Predplatné časopisu Škola,,"dodávateľ: Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. odborné nakladateľstvo, Heydukova 12 - 14, 811 08 Bratislava, IČO: 35908718","26,00 € s DPH",24.01.2022,02.02.2022,platná, 1906000058,Odber zemného plynu 02/2022,,"dodávateľ: SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","73,00 € s DPH",01.02.2022,02.02.2022,platná, 1906000061,Členský poplatok siete SANET,,"dodávateľ: SANET, Vazovova 5, 812 69, IČO: 17055270","33,00 € s DPH",01.02.2022,02.02.2022,platná, 1906000062,Zber a odvoz odpadu 01/2022,,"dodávateľ: Espik Group s.r.o., Orlov 133, 065 43 Orlov, IČO: 46754768","61,20 € s DPH",02.02.2022,02.02.2022,platná, 1906000063,Energetické služby 02/2022,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","6 826,08 € s DPH",02.02.2022,02.02.2022,platná, 1906000064,Odborné poradenstvo vo verejnom obstarávaní - Rekonštrukcia budovy,,"dodávateľ: LOGTRADE, s.r.o., Vozárova 1/A, 040 17 Košice, IČO: 36584452","4 680,00 € s DPH",02.02.2022,02.02.2022,platná, 1906000018,Dodávka zemného plynu - ŠJ 01/2022,,"dodávateľ: SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","75,00 € s DPH",14.01.2022,20.01.2022,platná, 1906000024,Servis hygienických zariadení,,"dodávateľ: ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o., P.O.Box 20, Lieskovec 856/133, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 36226947","250,81 € s DPH",18.01.2022,20.01.2022,platná, 1906000022,Dokovacie (nabíjacie) stanice,,"dodávateľ: Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta II. 49/2413, 04011 Košice, IČO: 36212466","171,00 € s DPH",17.01.2022,20.01.2022,platná, 1906000032,Spotreba TÚV za 12/2021,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","26,70 € s DPH",20.01.2022,20.01.2022,platná, 190600011,Plyn - ŠJ - nedoplatok r. 2021,,"dodávateľ: SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","114,40 € s DPH",13.01.2022,13.01.2022,platná, 1906000001,Predplatné publikácie "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" 2022,,"dodávateľ: PSDOMOV s.r.o., Klemensova 34, 010 01 Žilina, IČO: 51108178","66,00 € s DPH",03.01.2022,11.01.2022,platná, 1906000002,"Vodné, stočné 10 - 12 /2021",,"dodávateľ: VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","1 883,57 € s DPH",03.01.2022,11.01.2022,platná, 1906000003,Telekomunikačné služby 12/2021,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","21,95 € s DPH",04.01.2022,11.01.2022,platná, 1906000004,"Prenájom kopírovacieho zariadenia (sekretariát, zborovňa)",,"dodávateľ: RICOH Slovakia s.r.o., Vajnorská 100/B, 831 01 Bratislava 3, IČO: 31331785","175,28 € s DPH",04.01.2022,11.01.2022,platná, 1906000005,Energetické služby za 01/2022,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","6 826,08 € s DPH",05.01.2022,11.01.2022,platná, 1906000006,Mesačná licencia Microsoft 365 A3 - 12/2021,,"dodávateľ: POLYREM s.r.o., Pod horou 24, 040 16 Košice, IČO: 47187417","392,40 € s DPH",05.01.2022,11.01.2022,platná, 1906000007,Paušál MT 12/2021,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s.,, Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","118,35 € s DPH",07.01.2022,11.01.2022,platná, 1906000008,"Elektrina 12/2021 OM 131751, OM 143543",,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","548,14 € s DPH",07.01.2022,11.01.2022,platná, 1906000009,Elektrina 12/2021 OM 63197,,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","86,56 € s DPH",07.01.2022,11.01.2022,platná, 1906000010,Elektrina 12/2021 OM 137044,,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","460,28 € s DPH",10.01.2022,11.01.2022,platná, 1906000550,"PVC linoleum, lepidlo",,"dodávateľ: Kobraj, Alejová 18, 040 11 Košice, IČO: 36190381","5 064,66 € s DPH",27.12.2021,31.12.2021,platná, 196000529,Spotreba TÚV za 11/2021,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","130,52 € s DPH",16.12.2021,27.12.2021,platná, 1906000530,Nákup kosačky,,"dodávateľ: MK malotraktory, Miroslav Kramár, 026 01 Malatiná 199, IČO: 37360477","1 535,00 € s DPH",16.12.2021,27.12.2021,platná, 1906000531,Kreslá - interiérové vybavenie,,"dodávateľ: Merkury Shop, s.r.o., Duklianska 11, 080 01 Prešov, IČO: 51231735","288,99 € s DPH",17.12.2021,27.12.2021,platná, 1906000532,Kuchynské vybavenie do ŠJ,,"dodávateľ: CORA Gastro, Rastislavova 93 040 01 Košice, IČO: 44857187","269,67 € s DPH",17.12.2021,27.12.2021,platná, 1906000533,Nákup mini PC + príslušenstvo,,"dodávateľ: Trade technology s.r.o., 1. mája 26, 040 18 Košice, IČO: 47594845","498,00 € s DPH",20.12.2021,27.12.2021,platná, 1906000534,Nákup mini PC + príslušenstvo,,"dodávateľ: Trade technology s.r.o., 1. mája 26, 040 18 Košice, IČO: 47594845","3 984,00 € s DPH",20.12.2021,27.12.2021,platná, 1906000535,Servis hygienických zariadení,,"dodávateľ: ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o., Lichardova 16, 909 01 Skalica, IČO: 36226947","250,81 € s DPH",21.12.2021,27.12.2021,platná, 1906000536,Interiérové vybavenie - sedacie vaky,,"dodávateľ: Vipera, s.r.o., Tatranská 3110/10, 010 01 Žilina, IČO: 45916641","254,60 € s DPH",21.12.2021,27.12.2021,platná, 1906000537,Výroba nerezových regálov (ŠJ)),,"dodávateľ: Gastro-servis Pavol Takáč, 044 19 Ruskov 100, IČO: 32561989","852,00 € s DPH",21.12.2021,27.12.2021,platná, 1906000538,Umývacie a oplachové prostriedky,,"dodávateľ: Gastro-servis Pavol Takáč, 044 19 Ruskov 100, IČO: 32561989","192,00 € s DPH",21.12.2021,27.12.2021,platná, 1906000539,"Vybavenie učebne (projektor, projekčné plátno, biela tabuľa)",,"dodávateľ: Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta II. 49/2413, 04011 Košice, IČO: 36212466","1 888,40 € s DPH",21.12.2021,27.12.2021,platná, 1906000540,Tablety,,"dodávateľ: Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta II. 49/2413, 04011 Košice, IČO: 36212466","3 060,00 € s DPH",22.12.2021,27.12.2021,platná, 1906000541,Čistiace prostriedky ŠJ,,"dodávateľ: REFLEX - Alžbeta Elexová, Komenského 49, 040 01 Košice, IČO: 32457243","161,95 € s DPH",22.12.2021,27.12.2021,platná, 1906000542,"Kancelársky papier, kancelárske potreby",,"dodávateľ: REFLEX - Alžbeta Elexová, Komenského 49, 040 01 Košice, IČO: 32457243","258,96 € s DPH",22.12.2021,27.12.2021,platná, 1906000543,"Papierové ZZ utierky, dezinfekcia",,"dodávateľ: DUMAR-SK, s.r.o., Južná trieda 48, 040 01 Košice, IČO: 47468874","454,90 € s DPH",22.12.2021,27.12.2021,platná, 1906000544,Služby v oblasti VO,,"dodávateľ: MARBU - VO 1, s.r.o., Bratislavská 161/27, 040 11 Košice, IČO: 52827160","500,00 € s DPH",22.12.2021,27.12.2021,platná, 1906000547,Nákup mini PC + príslušenstvo,,"dodávateľ: Trade technology s.r.o., 1. mája 26, 040 18 Košice, IČO: 47594845","3 984,00 € s DPH",23.12.2021,27.12.2021,platná, 1906000525,On-line školenie - Novela zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch od 1.1.2022,,"dodávateľ: Európska vzdelávacia agentúra MERIDIÁN, s.r.o., Sabinovská 12, 821 02 Bratislava, IČO: 46582339","150,00 € s DPH",14.12.2021,21.12.2021,platná, 1906000526,Rohová sedacia súprava,,"dodávateľ: Tempo Kondela, s.r.o., Vojtaššáková 893, 027 44 Tvrdošín, IČO: 36409154","1 015,58 € s DPH",14.12.2021,21.12.2021,platná, 1906000527,Čistiace prostriedky - ŠJ,,"dodávateľ: REFLEX - Alžbeta Elexová, Komenského 49, 040 01 Košice, IČO: 32457243","229,44 € s DPH",15.12.2021,21.12.2021,platná, 1906000528,Výpočtová technika,,"dodávateľ: Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta II. 49/2413, 04011 Košice, IČO: 36212466","3 926,00 € s DPH",15.12.2021,21.12.2021,platná, 1906000510,Elektrina 11/2021 OM 137044,,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","754,15 € s DPH",07.12.2021,15.12.2021,platná, 1906000511,LED žiarovky,,"dodávateľ: N-Terr, s.r.o., Kukučínova 2040, 069 01 Snina, IČO: 46808876","99,50 € s DPH",08.12.2021,15.12.2021,platná, 1906000512,Služby v oblasti GDPR - IV. štvrťrok,,"dodávateľ: CUBS plus, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice, IČO: 46943404","68,40 € s DPH",09.12.2021,15.12.2021,platná, 1906000513,Vypracovanie aktualizácie GDPR,,"dodávateľ: CUBS plus, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice, IČO: 46943404","108,00 € s DPH",09.12.2021,15.12.2021,platná, 1906000514,Čistiace prostriedky - OA,,"dodávateľ: REFLEX - Alžbeta Elexová, Komenského 49, 040 01 Košice, IČO: 32457243","629,70 € s DPH",09.12.2021,15.12.2021,platná, 1906000515,Prehliadka a skúška prenosného elektromechanického náradia - IV. štvrťrok,,"dodávateľ: Elektroinštalačné práce Ing. Nagy Ladislav, 082 03 Ličartovce 237, IČO: 52301524","66,39 € s DPH",09.12.2021,15.12.2021,platná, 1906000516,Akumulátorové dúchadlo - fúkar lístia,,"dodávateľ: Top prodej, s.r.o., 739 98 Mosty u Jablunkova č. 1046, ČR, IČO: 06008127","60,99 € s DPH",10.12.2021,15.12.2021,platná, 1906000517,Germicídne mobilné žiariče,,"dodávateľ: Betrimax, s.r.o., M.R. Štefánika 189/22, 956 18 Bošany, IČO: 46261656","1 091,25 € s DPH",10.12.2021,15.12.2021,platná, 1906000518,Obrusovina PVC (ŠJ),,"dodávateľ: EK plast, s.r.o., Palackého 21, 040 01 Košice, IČO: 36187402","193,72 € s DPH",10.12.2021,15.12.2021,platná, 1906000519,"Kancelárske potreby, kancelársky papier (ŠJ)",,"dodávateľ: REFLEX - Alžbeta Elexová, Komenského 49, 040 01 Košice, IČO: 32457243","97,27 € s DPH",10.12.2021,15.12.2021,platná, 1906000520,"Kancelárske potreby, kancelársky papier - OA",,"dodávateľ: REFLEX - Alžbeta Elexová, Komenského 49, 040 01 Košice, IČO: 32457243","277,46 € s DPH",10.12.2021,15.12.2021,platná, 1906000521,Tyčové UV sterilizátory,,"dodávateľ: EZshop, s.r.o., nám. Přátelství 1518/2 Hostivař, 102 00 Praha, ČR, IČO: 09518061","227,70 € s DPH",13.12.2021,15.12.2021,platná, 1906000522,Aktualizácia programu SVP,,"dodávateľ: Soft-GL s.r.o., Belehradská 1, 040 13 Košice, IČO: 36182214","54,00 € s DPH",10.12.2021,15.12.2021,platná, 1906000523,Maliarske práce,,"dodávateľ: Andrej Čurila, Amurská 8, 040 12 Košice, IČO: 14387611","1 029,40 € s DPH",13.12.2021,15.12.2021,platná, 1906000524,Motorový olej,,"dodávateľ: Webdustry - Richard Sarkady, Bystrický rad 2024/29, 960 01 Zvolen, IČO: 41968191","64,00 € s DPH",13.12.2021,15.12.2021,platná, 1906000506,Mesačné licencie Microsoft 365 A3 vrátane študentských benefitov 11/2021,,"dodávateľ: POLYREM s.r.o., Pod horou 24, 040 16 Košice, IČO: 47187417","392,40 € s DPH",07.12.2021,08.12.2021,platná, 1906000507,Paušál MT 11/2021,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s.,, Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","117,40 € s DPH",07.12.2021,08.12.2021,platná, 1906000508,"Elektrina 11/2021 OM 131751, 143543",,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","738,56 € s DPH",07.12.2021,08.12.2021,platná, 1906000509,Elektrina 11/2021 OM 63197,,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","73,02 € s DPH",07.12.2021,08.12.2021,platná, 1906000505,Telekomunikačné služby 11/2021,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","23,40 € s DPH",06.12.2021,06.12.2021,platná, 1906000499,Odber zemného plynu - ŠJ,,"dodávateľ: SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","100,00 € s DPH",01.12.2021,03.12.2021,platná, 1906000500,Zber a odvoz odpadu za 11/2021,,"dodávateľ: Espik Group s.r.o., Orlov 133, 065 43 Orlov, IČO: 46754768","75,60 € s DPH",01.12.2021,03.12.2021,platná, 1906000501,Správa technickej a informačno-komunikačnej infraštruktúry,,"dodávateľ: ICT Solutions, s.r.o., Werferova 1, 040 11 Košice, IČO: 46914773","495,60 € s DPH",02.12.2021,03.12.2021,platná, 1906000502,Energetické služby 12/2021,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","6 826,08 € s DPH",02.12.2021,03.12.2021,platná, 1906000503,Služby v oblasti OPP a BOZP,,"dodávateľ: Mary Dent, s.r.o., Urbánkova 2, 040 01 Košice, IČO: 35911395","205,00 € s DPH",03.12.2021,03.12.2021,platná, 1906000504,Darčekové poukážky CADHOC,,"dodávateľ: Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674","4 654,86 € s DPH",03.12.2021,03.12.2021,platná, 1906000489,Správa technickej a informačno-komunikačnej infraštruktúry,,"dodávateľ: ICT Solutions, s.r.o., Werferova 1, 040 11 Košice, IČO: 46914773","495,60 € s DPH",24.11.2021,30.11.2021,platná, 1906000496,Právne služby,,"dodávateľ: Advokátska kancelária JUDr. Lukáš Mojsej, s.r.o., Žižkova 2073/19, 040 01 Košice, IČO: 51417685","1 344,00 € s DPH",29.11.2021,30.11.2021,platná, 1906000497,Administratívny systém úradu - rok 2022,,"dodávateľ: IVeS Košice, ČSA 20, 041 18 Košice, IČO: 00162957","160,80 € s DPH",29.11.2021,30.11.2021,platná, 1906000498,Posúdenie zdravotných rizík,,"dodávateľ: PZS Solution, s.r.o., Textilná 7, 040 12 Košice, IČO: 52136787","210,00 € s DPH",30.11.2021,30.11.2021,platná, 1906000477,Pracovné odevy - ŠJ,,"dodávateľ: Pracovné odevy Čaňa, Želmíra Szilagyiová, ul. Mieru 614/7, 044 14 Čaňa, IČO: 45863911","299,90 € s DPH",22.11.2021,23.11.2021,platná, 1906000478,Spotreba TÚV za 10/2021,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","1 201,92 € s DPH",29.11.2021,23.11.2021,platná, 1906000479,Servis hygienických zariadení,,"dodávateľ: ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o., Lichardova 16, 909 01 Skalica, IČO: 36226947","253,12 € s DPH",23.11.2021,23.11.2021,platná, 1906000452,Zdravotnícky materiál - doplnenie lekárničiek,,"dodávateľ: Pharmacy Mirko, s.r.o., Zelená lekáreň, Komenského 61, 040 01 kosice, IČO: 46355600","76,16 € s DPH",12.11.2021,18.11.2021,platná, 1906000456,Osobné ochranné pomôcky a čistiace prostriedky - ŠJ,,"dodávateľ: REFLEX - Alžbeta Elexová, Komenského 49, 040 01 Košice, IČO: 32457243","413,51 € s DPH",09.11.2021,18.11.2021,platná, 1906000458,Čistiace prostriedky- ŠJ,,"dodávateľ: REFLEX - Alžbeta Elexová, Komenského 49, 040 01 Košice, IČO: 32457243","51,84 € s DPH",09.11.2021,18.11.2021,platná, 1906000465,Mesačné licencie Microsoft A3,,"dodávateľ: POLYREM s.r.o., Pod horou 24, 040 16 Košice, IČO: 47187417","392,40 € s DPH",16.11.2021,18.11.2021,platná, 1906000466,Predplatné - online smernice a organizačné predpisy pre školstvo,,"dodávateľ: Verlag Dashofer, vydavateľstvo s.r.o., Železničiarska 13, 814 99 Bratislava, IČO: 35730129","178,41 € s DPH",11.11.2021,18.11.2021,platná, 1906000467,Pracovné odevy,,"dodávateľ: REMPO UNIVERS EU s.r.o., Južná trieda 48, 040 01 Košice, IČO: 47619511","412,48 € s DPH",12.11.2021,18.11.2021,platná, 1906000468,Čistiace prostriedky - OA,,"dodávateľ: REFLEX - Alžbeta Elexová, Komenského 49, 040 01 Košice, IČO: 32457243","99,96 € s DPH",09.11.2021,18.11.2021,platná, 1906000469,Služby počítačovej siete SANET 10 - 12/2021,,"dodávateľ: SANET, Vazovova 5, 812 69, IČO: 17055270","149,37 € s DPH",16.11.2021,18.11.2021,platná, 1906000474,Licencie CISCO,,"dodávateľ: POLYREM s.r.o., Pod horou 24, 040 16 Košice, IČO: 47187417","3 140,35 € s DPH",16.11.2021,18.11.2021,platná, 1906000437,"Papierové ZZ utierky, dezinfekcia",,"dodávateľ: DUMAR-SK, s.r.o., Južná trieda 48, 040 01 Košice, IČO: 47468874","807,79 € s DPH",05.11.2021,15.11.2021,platná, 1906000438,Celoplošná deratizácia,,"dodávateľ: SOŠ veterinárna, Námestie mladých poľnohospodárov 2, 040 17 Košice - Barca, IČO: 00162574","70,00 € s DPH",04.11.2021,15.11.2021,platná, 1906000439,"Elektrina za 10/2021, OM 131751, 143543",,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","784,49 € s DPH",08.11.2021,15.11.2021,platná, 1906000440,Elektrina 10/2021 OM 137044,,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","705,66 € s DPH",08.11.2021,15.11.2021,platná, 1906000441,Elektrina 10/2021 OM 63197,,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","84,73 € s DPH",08.11.2021,15.11.2021,platná, 1906000421,Aktualizácia a servis programu ŠJ4 na obdobie od 05.11.2021 do 04.11.2022,,"dodávateľ: Soft-GL s.r.o., Belehradská 1, 040 13 Košice, IČO: 36182214","48,00 € s DPH",08.11.2021,11.11.2021,platná, 1906000423,Oplachovacie a umývacie prostriedky do umývačky riadu,,"dodávateľ: Gastro-servis Pavol Takáč, 044 19 Ruskov 100, IČO: 32561989","92,40 € s DPH",05.11.2021,11.11.2021,platná, 1906000424,Nákup učebníc - CJ,,"dodávateľ: Distribúcia jazykovej literatúry- Elena Martinčoková, Borievková 1, 040 22 Košice, IČO: 17160634","2 545,30 € s DPH",05.11.2021,11.11.2021,platná, 1906000425,Nákup odborných učebníc,,"dodávateľ: SPN - Mladé letá, s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava, IČO: 31333176","2 890,00 € s DPH",05.11.2021,11.11.2021,platná, 1906000377,Zemný plyn ŠJ 10/2021,,"dodávateľ: SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","11,00 € s DPH",01.10.2021,08.11.2021,platná, 1906000378,Energetické služby 10/2021,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","6 826,08 € s DPH",04.10.2021,08.11.2021,platná, 1906000379,"Prenájom kopírovacieho zariadenia (sekretariát, zborovňa)",,"dodávateľ: RICOH Slovakia s.r.o., Vajnorská 100/B, 831 01 Bratislava 3, IČO: 31331785","66,41 € s DPH",04.10.2021,08.11.2021,platná, 1906000380,Prehliadka a skúška elektromechanického náradia - III. štvrťrok 2021,,"dodávateľ: Elektroinštalačné práce Ing. Nagy Ladislav, 082 03 Ličartovce 237, IČO: 52301524","66,39 € s DPH",07.10.2021,08.11.2021,platná, 1906000381,Elektrina 09/2021 OM 137044,,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","574,43 € s DPH",08.10.2021,08.11.2021,platná, 1906000382,Elektrina 09/2021 OM 63197,,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","67,74 € s DPH",08.10.2021,08.11.2021,platná, 1906000383,"Elektrina 09/2021 OM 131751, 143543",,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","636,50 € s DPH",08.10.2021,08.11.2021,platná, 1906000384,Čistiace prostriedky,,"dodávateľ: REFLEX - Alžbeta Elexová, Komenského 49, 040 01 Košice, IČO: 32457243","109,94 € s DPH",08.10.2021,08.11.2021,platná, 1906000385,Telekomunikačné služby 09/2021,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","23,65 € s DPH",08.10.2021,08.11.2021,platná, 1906000386,Paušál MT 09/2021,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s.,, Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","117,87 € s DPH",08.10.2021,08.11.2021,platná, 1906000387,Údržba konvektomatu a plyn. varného kotla,,"dodávateľ: Gastro-servis Pavol Takáč, 044 19 Ruskov 100, IČO: 32561989","276,42 € s DPH",08.10.2021,08.11.2021,platná, 1906000388,Čistiace prostriedky - ŠJ,,"dodávateľ: REFLEX - Alžbeta Elexová, Komenského 49, 040 01 Košice, IČO: 32457243","84,72 € s DPH",08.10.2021,08.11.2021,platná, 1906000389,Pracovné odevy,,"dodávateľ: CANIS Safety, a.s, Priemyselná 2, 040 01 Košice, IČO: 47998156","86,87 € s DPH",21.10.2021,08.11.2021,platná, 1906000390,Spotreba TUV 09/2021,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","109,75 € s DPH",20.10.2021,08.11.2021,platná, 1906000399,Mesačná licencia Microsoft 365 A3 for faculty 09/2021,,"dodávateľ: POLYREM s.r.o., Pod horou 24, 040 16 Košice, IČO: 47187417","392,40 € s DPH",27.10.2021,08.11.2021,platná, 1906000400,Servis hygienických zariadení,,"dodávateľ: ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o., Lichardova 16, 909 01 Skalica, IČO: 36226947","253,12 € s DPH",25.10.2021,08.11.2021,platná, 1906000401,Kancelárske potreby,,"dodávateľ: REFLEX - Alžbeta Elexová, Komenského 49, 040 01 Košice, IČO: 32457243","48,60 € s DPH",25.10.2021,08.11.2021,platná, 1906000402,"Licencie Smart, náhradné perá",,"dodávateľ: AP Media, s.r.o., Na vrátkach 3410/C, 841 01 Bratislava, IČO: 35691883","116,40 € s DPH",25.10.2021,08.11.2021,platná, 1906000403,Vykonanie dozorného auditu podľa STN EN ISO 9001,,"dodávateľ: TÜV SÜD Slovakia, s.r.o., Jašíkova 6, 821 03 Bratislava, IČO: 35852216","540,00 € s DPH",28.10.2021,08.11.2021,platná, 1906000404,Zemný plyn ŠJ 11/2021,,"dodávateľ: SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","11,00 € s DPH",02.11.2021,08.11.2021,platná, 1906000405,Tvrdá väzba A4 (katalógy),,"dodávateľ: Resko plus, s.r.o., Barčianska 66, 040 17 Košice, IČO: 51736756","168,00 € s DPH",04.11.2021,08.11.2021,platná, 1906000416,Prenájom priestoru "Erasmus Days",,"dodávateľ: SOŠ obchodu a služieb, Bocatiova 1, 040 01 Košice, IČO: 35570172","189,53 € s DPH",02.11.2021,08.11.2021,platná, 1906000417,Poplatky za telekomunikačné služby 10/2021,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","25,66 € s DPH",04.11.2021,08.11.2021,platná, 1906000418,Energetické služby 11/2021,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","6 826,08 € s DPH",04.11.2021,08.11.2021,platná, 1906000419,Zber a odvoz odpadu ŠJ 10/2021,,"dodávateľ: Espik Group s.r.o., Orlov 133, 065 43 Orlov, IČO: 46754768","105,60 € s DPH",04.11.2021,08.11.2021,platná, 1906000420,Paušál MT 10/2021,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s.,, Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","118,20 € s DPH",08.11.2021,08.11.2021,platná, 1906000337,tlač poštových poukazov,,"dodávateľ: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124","31,67 € s DPH",04.10.2021,06.10.2021,platná, 1906000338,Služby v oblasti GDPR,,"dodávateľ: CUBS plus, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice, IČO: 46943404","68,40 € s DPH",04.10.2021,06.10.2021,platná, 1906000339,Projektová dokumentácia - rekonštrukcia budovy školy,,"dodávateľ: OON Design s.r.o., Slovenskej jednoty 1699/48, 040 01 Košice, IČO: 48208761","41 400,00 € s DPH",04.10.2021,06.10.2021,platná, 1906000313,Evidencia odpadov,,"dodávateľ: Espik Group s.r.o., Orlov 133, 065 43 Orlov, IČO: 46754768","31,20 € s DPH",27.09.2021,04.10.2021,platná, 1906000318,Batéria do schodolezu,,"dodávateľ: ARES, s.r.o., Športová 5, 831 04 Bratislava, IČO: 31363822","300,00 € s DPH",24.09.2021,04.10.2021,platná, 1906000319,Servis hygienických zariadení,,"dodávateľ: ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o., Lichardova 16, 909 01 Skalica, IČO: 36226947","250,81 € s DPH",28.09.2021,04.10.2021,platná, 1906000328,"Spotreba - vodné, stočné - 07 - 09/2021",,"dodávateľ: VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","1 578,04 € s DPH",30.09.2021,04.10.2021,platná, 1906000329,Zber a odvoz odpadu ŠJ - 09/2021,,"dodávateľ: Espik Group s.r.o., Orlov 133, 065 43 Orlov, IČO: 46754768","92,40 € s DPH",04.10.2021,04.10.2021,platná, 1906000312,Spotreba TÚV za 08/2021,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","38,57 € s DPH",23.09.2021,27.09.2021,platná, 1906000302,Služby v oblasti OPP a BOZP,,"dodávateľ: Mary Dent, s.r.o., Urbánkova 2, 040 01 Košice, IČO: 35911395","205,00 € s DPH",20.09.2021,23.09.2021,platná, 1906000303,Prihlasovanie sa na stravu cez www.eskoly.sk od 23.09.2021 do 22.09.2022,,"dodávateľ: Soft-GL s.r.o., Belehradská 1, 040 13 Košice, IČO: 36182214","42,00 € s DPH",21.09.2021,23.09.2021,platná, 1906000291,Rekonštrukcia elektroinštalácie - odmena za VO + konzultáce,,"dodávateľ: MARBU - VO 1, s.r.o., Bratislavská 161/27, 040 11 Košice, IČO: 52827160","1 720,00 € s DPH",08.09.2021,20.09.2021,platná, 1906000295,Klimatizácia do serverovne,,"dodávateľ: Klimavex, a.s., Alejová 2, 040 11 Košice, IČO: 46074201","2 615,00 € s DPH",16.09.2021,20.09.2021,platná, 1906000296,Čistenie kanalizácie,,"dodávateľ: PROFI-KANAL s.r.o., Južná rieda 82, 040 01 Košice, IČO: 44656068","132,00 € s DPH",16.09.2021,20.09.2021,platná, 1906000274,paušál MT 08/2021,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s.,, Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","117,77 € s DPH",07.09.2021,10.09.2021,platná, 1906000278,"Tekuté mydlo, papierové utierky (COVID - 19)",,"dodávateľ: DUMAR-SK, s.r.o., Južná trieda 48, 040 01 Košice, IČO: 47468874","441,00 € s DPH",07.09.2021,10.09.2021,platná, 1906000279,Elektrina 08/2021 OM 63197,,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","69,56 € s DPH",09.09.2021,10.09.2021,platná, 1906000280,"Elektrina 08/2021 OM 131751, 143543",,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","491,57 € s DPH",09.09.2021,10.09.2021,platná, 1906000284,Študentské preukazy,,"dodávateľ: Murín Róbert - Abyss, Prúdová 20, 040 01 Košice, IČO: 10765662","192,50 € s DPH",09.09.2021,10.09.2021,platná, 1906000285,Kalibrácia teplomerov a vlhkomerov v ŠJ,,"dodávateľ: Slovenská legálna metrológia, Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 37954521","189,00 € s DPH",09.09.2021,10.09.2021,platná, 1906000286,Elektrina 08/2021 OM 137044,,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","288,38 € s DPH",09.09.2021,10.09.2021,platná, 1906000260,Energetické služby 09/2021,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","6 826,08 € s DPH",03.09.2021,06.09.2021,platná, 1906000261,Kancelársky papier,,"dodávateľ: REFLEX - Alžbeta Elexová, Komenského 49, 040 01 Košice, IČO: 32457243","97,50 € s DPH",03.09.2021,06.09.2021,platná, 1906000262,Čistiace prostriedky,,"dodávateľ: REFLEX - Alžbeta Elexová, Komenského 49, 040 01 Košice, IČO: 32457243","101,30 € s DPH",03.09.2021,06.09.2021,platná, 1906000263,Dodávka zemného plynu - ŠJ - 09/2021,,"dodávateľ: SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","11,00 € s DPH",06.09.2021,06.09.2021,platná, 1906000264,Telekomunikačné služby za 08/2021,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","22,50 € s DPH",06.09.2021,06.09.2021,platná, 1906000256,Overenie váh,,"dodávateľ: Slovenská legálna metrológia, Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 37954521","30,00 € s DPH",30.08.2021,02.09.2021,platná, 1906000257,Overenie váh a závaží,,"dodávateľ: Slovenská legálna metrológia, Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 37954521","60,96 € s DPH",30.08.2021,02.09.2021,platná, 1906000258,Periodická odborná prehliadka plynových zariadení - ŠJ,,"dodávateľ: EKOENERGO-Ing. Miroslav Tupta, Popradská 4, 040 11 Košice, IČO: 45691894","150,00 € s DPH",02.09.2021,02.09.2021,platná, 1906000259,Predĺženie platnosti domény,,"dodávateľ: SK-NIC, a.s., Nám. SNP 14, 811 06 Bratislava, IČO: 35698446","12,00 € s DPH",02.09.2021,02.09.2021,platná, 1906000243,Služby počítačovej siete SANET za 07 - 09/2021,,"dodávateľ: SANET, Vazovova 5, 812 69 Bratislava, IČO: 17055270","149,37 € s DPH",18.08.2021,30.08.2021,platná, 1906000249,Periodická odborná prehliadka elektrických zariadení (vlhké prostredie) v ŠJ,,"dodávateľ: ELEKTROBLESK - Nagy Ladislav, Fábryho 16, 040 22 Košice, IČO: 108 26 572","250,00 € s DPH",24.08.2021,30.08.2021,platná, 1906000250,Spotreba TÚV - 07/2021,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","23,74 € s DPH",27.08.2021,30.08.2021,platná, 1906000244,Čistenie kanalizácie,,"dodávateľ: PROFI-KANAL s.r.o., Južná rieda 82, 040 01 Košice, IČO: 44656068","96,00 € s DPH",24.08.2021,24.08.2021,platná, 1906000234,Plyn ŠJ 08/2021,,"dodávateľ: SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","11,00 € s DPH",04.08.2021,13.08.2021,platná, 1906000235,Energetické služby - 08/2021,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","6 826,08 € s DPH",04.08.2021,13.08.2021,platná, 1906000236,Telekomunikačné služby 07/2021,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","46,30 € s DPH",04.08.2021,13.08.2021,platná, 1906000237,"Elektrina 07/2021 OM 131751, 143543",,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","476,15 € s DPH",09.08.2021,13.08.2021,platná, 1906000238,Elektrina 07/2021 OM 137044,,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","300,86 € s DPH",09.08.2021,13.08.2021,platná, 1906000239,Elektrina 07/2021 OM 63197,,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","82,51 € s DPH",09.08.2021,13.08.2021,platná, 1906000240,Paušál MT 07/2021,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s.,, Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","115,68 € s DPH",09.08.2021,13.08.2021,platná, 1906000241,Odborná technická obhliadka EZS,,"dodávateľ: TKC alarm, s.r.o., Ovsená 4, 040 01 Košice, IČO: 36179701","334,60 € s DPH",11.08.2021,13.08.2021,platná, 1906000242,Odvoz a zneškodnenie zmiešaného odpadu,,"dodávateľ: ODOS s.r.o., Abovská 100, 040 17 Košice, IČO: 31725775","289,49 € s DPH",12.08.2021,13.08.2021,platná, 1906000225,Čistiace prostriedky,,"dodávateľ: REFLEX - Alžbeta Elexová, Komenského 49, 040 01 Košice, IČO: 32457243","252,72 € s DPH",14.07.2021,03.08.2021,platná, 1906000226,Sieťové komponenty,,"dodávateľ: POLYREM s.r.o., Pod horou 24, 040 16 Košice, IČO: 47187417","5 970,00 € s DPH",14.07.2021,03.08.2021,platná, 1906000228,Služby - oprava tlačiarne,,"dodávateľ: Ing. Stanislav Kuľaša - PRINT-SERVIS, Starozagorská 41, 040 23 Košice, IČO: 17208131","36,00 € s DPH",15.07.2021,03.08.2021,platná, 1906000229,Spotreba TÚV za 06/2021,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","106,79 € s DPH",16.07.2021,03.08.2021,platná, 1906000230,Revízia telocvičného náradia,,"dodávateľ: Vladimír Micenko, Húskova 15, 040 23 Košice, IČO: 14307472","192,00 € s DPH",16.07.2021,03.08.2021,platná, 1906000233,Školské tlačivá,,"dodávateľ: ŠEVT, a.s. Stredisko školských tlačív, Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica, IČO: 31331131","23,21 € s DPH",20.07.2021,03.08.2021,platná, 1906000224,Montáž stropných svietidiel,,"dodávateľ: Elektroinštalačné práce Ing. Nagy Ladislav, 082 03 Ličartovce 237, IČO: 52301524","1 198,00 € s DPH",12.07.2021,13.07.2021,platná, 1906000219,"Elektrina 06/2021 OM 131751, 143543",,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","603,61 € s DPH",08.07.2021,12.07.2021,platná, 1906000220,Elektrina 06/2021 OM 137044,,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","537,62 € s DPH",09.07.2021,12.07.2021,platná, 1906000221,Elektrina 06/2021 OM 63197,,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","73,40 € s DPH",09.07.2021,12.07.2021,platná, 1906000208,Energetické služby - 07/2021,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","6 826,08 € s DPH",02.07.2021,08.07.2021,platná, 1906000209,"Prenájom kopírovacích zariadení (zborovňa, sekretariát) - II. štvrťrok 2021",,"dodávateľ: RICOH Slovakia s.r.o., Vajnorská 100/B, 831 01 Bratislava 3, IČO: 31331785","72,31 € s DPH",02.07.2021,08.07.2021,platná, 1906000210,zber a odvoz odpadu - ŠJ 06/2021,,"dodávateľ: Espik Group s.r.o., Orlov 133, 065 43 Orlov, IČO: 46754768","99,60 € s DPH",02.07.2021,08.07.2021,platná, 1906000215,služby v oblasti GDPR - II. štvrťrok 2021,,"dodávateľ: CUBS plus, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice, IČO: 46943404","68,40 € s DPH",06.07.2021,08.07.2021,platná, 1906000218,MT - paušál 06/2021,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s.,, Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","116,35 € s DPH",08.07.2021,08.07.2021,platná, 1906000206,Dodávka zemného plynu pre ŠJ - 07/2021,,"dodávateľ: SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","11,00 € s DPH",01.07.2021,06.07.2021,platná, 1906000207,Vodné - stočné - II. štvrťrok 2021,,"dodávateľ: VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","1 685,33 € s DPH",01.07.2021,06.07.2021,platná, 1906000205,Prehliadka a skúška prenosného elektromech. náradia,,"dodávateľ: Elektroinštalačné práce Ing. Nagy Ladislav, 082 03 Ličartovce 237, IČO: 52301524","66,39 € s DPH",01.07.2021,01.07.2021,platná, 1906000194,Batérie do notebookov,,"dodávateľ: Trade technology s.r.o., 1. mája 26, 040 18 Košice, IČO: 47594845","150,00 € s DPH",24.06.2021,26.06.2021,platná, 1906000177,Služby v oblasti OPP a BOZP - II. štvrťrok,,"dodávateľ: Mary Dent, s.r.o., Urbánkova 2, 040 01 Košice, IČO: 35911395","205,00 € s DPH",21.06.2021,21.06.2021,platná, 1906000178,Servis hygienických zariadení,,"dodávateľ: ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o., Lichardova 16, 909 01 Skalica, IČO: 36226947","250,81 € s DPH",21.06.2021,21.06.2021,platná, 1906000179,Spotreba TÚV - 05/2021,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","97,90 € s DPH",21.06.2021,21.06.2021,platná, 1906000165,aSc agenda komplet,,"dodávateľ: ASC Applied Software Consultans, s.r.o., Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava, IČO: 31361161","559,00 € s DPH",10.06.2021,14.06.2021,platná, 1906000145,Elektrina 05/2021 - OM 63197,,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","72,84 € s DPH",07.06.2021,07.06.2021,platná, 1906000154,Kancelársky papier,,"dodávateľ: REFLEX - Alžbeta Elexová, Komenského 49, 040 01 Košice, IČO: 32457243","87,00 € s DPH",07.06.2021,07.06.2021,platná, 1906000146,Elektrina 05/2021 - OM 137044,,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","520,96 € s DPH",07.06.2021,07.06.2021,platná, 1906000147,"Elektrina 05/2021 OM 131751, 143543",,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","604,33 € s DPH",07.06.2021,07.06.2021,platná, 1906000148,Poplatky za telekomunikačné služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","23,87 € s DPH",07.06.2021,07.06.2021,platná, 1906000149,Paušál MT,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s.,, Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","116,25 € s DPH",07.06.2021,07.06.2021,platná, 1906000153,Čistiace potreby,,"dodávateľ: REFLEX - Alžbeta Elexová, Komenského 49, 040 01 Košice, IČO: 32457243","112,70 € s DPH",07.06.2021,07.06.2021,platná, 1906000137,Dodávka zemného plynu pre ŠJ - 06/2021,,"dodávateľ: SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","11,00 € s DPH",02.06.2021,03.06.2021,platná, 1906000138,Energetické služby 06/2021,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","6 826,08 € s DPH",02.06.2021,03.06.2021,platná, 1906000139,Revízie hasiacich prístrojov a hydrantov,,"dodávateľ: Vojtech Petrík, Východná 40, 044 71 Čečejovce, IČO: 30250412","136,56 € s DPH",02.06.2021,03.06.2021,platná, 1906000140,Darčekové poukážky CADHOC - čerpanie sociálneho fondu,,"dodávateľ: Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674","4 051,26 € s DPH",03.06.2021,03.06.2021,platná, 1906000132,Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 05/2021,,"dodávateľ: Espik Group s.r.o., Orlov 133, 065 43 Orlov, IČO: 46754768","66,00 € s DPH",31.05.2021,01.06.2021,platná, 1906000131,Vyúčtovanie energet. služieb za rok 2020,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","18 660,88 € s DPH",31.05.2021,01.06.2021,platná, 1906000126,Propagačné predmety pre projekt Erasmus +,,"dodávateľ: STRING vyšívanie, embroidery, Rastislavova 59, 040 01 Košice, IČO: 32522088","1 066,00 € s DPH",28.05.2021,31.05.2021,platná, 1906000127,Propagačné predmety pre projekt Erasmus +,,"dodávateľ: ABYSS, s.r.o., Prúdová 20, 040 01 Košice, IČO: 36209171","1 060,00 € s DPH",28.05.2021,31.05.2021,platná, 1906000128,Spotreba TÚV za 04/2021,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","20,76 € s DPH",31.05.2021,31.05.2021,platná, 1906000111,Služby počítačovej siete SANET,,"dodávateľ: SANET,, Vazovova 5, 812 69 Bratislava, IČO: 17055270","149,37 € s DPH",14.05.2021,25.05.2021,platná, 1906000099,tonery čierne,,"dodávateľ: Ledum Kamara SK, s.r.o., Zámocká 30, 811 01 Bratislava, IČO: 48158836","18,15 € s DPH",19.05.2021,20.05.2021,platná, 1606000071,Verejná správa SR - ročný prístup,,"dodávateľ: Poradca podnikateľa, s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 31592503","165,00 € s DPH",29.04.2021,10.05.2021,platná, 1906000079,Paušál MT 04/2021,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s.,, Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","124,44 € s DPH",10.05.2021,10.05.2021,platná, 1906000086,"Elektrina 04/2021 OM 131751, OM 143543",,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","488,05 € s DPH",10.05.2021,10.05.2021,platná, 1906000087,Elektrina 04/2021 OM 63197,,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","72,50 € s DPH",10.05.2021,10.05.2021,platná, 1906000088,Elektrina 04/2021 OM 137044,,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","364,15 € s DPH",10.05.2021,10.05.2021,platná, 1906000074,zber a odvoz odpadu - 04/2021 - ŠJ,,"dodávateľ: Espik Group s.r.o., Orlov 133, 065 43 Orlov, IČO: 46754768","7,20 € s DPH",03.05.2021,06.05.2021,platná, 1906000075,Dodávka zemného plynu - ŠJ - 05/2021,,"dodávateľ: SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","11,00 € s DPH",03.05.2021,06.05.2021,platná, 1906000076,Energetické služby 05/2021,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","6 826,08 € s DPH",04.05.2021,06.05.2021,platná, 1906000077,Poplatky za telekomunikačné služby 04/2021,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","23,83 € s DPH",04.05.2021,06.05.2021,platná, 1906000078,Vykonanie celoplošnej deratizácie,,"dodávateľ: SOŠ veterinárna, Námestie mladých poľnohospodárov 2, 040 17 Košice - Barca, IČO: 00162574","50,00 € s DPH",04.05.2021,06.05.2021,platná, 1906000061,Realizácia projektu Rozbehni sa! na škole - podpora podnikateľského vzdelávania,,"dodávateľ: UNI2010, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica, IČO: 42008042","2 100,00 € s DPH",26.04.2021,04.05.2021,platná, 1906000070,spotreba TÚV 03/2021,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","17,80 € s DPH",29.04.2021,04.05.2021,platná, 1906000058,Nákup malotraktora na údržbu školy,,"dodávateľ: GALMONT JOB, s.r.o., Bednára 712/1, 971 01 Prievidza, IČO: 47574763","8 000,00 € s DPH",21.04.2021,29.04.2021,platná, 1906000059,Oprava zásuvkovej elektroinštalácie,,"dodávateľ: Elektroinštalačné práce Ing. Nagy Ladislav, 082 03 Ličartovce 237, IČO: 52301524","80,00 € s DPH",23.04.2021,29.04.2021,platná, 1906000057,Predplatné Poradca 2022,,"dodávateľ: PORADCA s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina, IČO: 36371271","64,00 € s DPH",13.04.2021,15.04.2021,platná, 1906000045,Revízia elektromechanického náradia za I. štvrťrok 2021,,"dodávateľ: Elektroinštalačné práce Ing. Nagy Ladislav, 082 03 Ličartovce 237, IČO: 52301524","66,39 € s DPH",31.03.2021,09.04.2021,platná, 1906000046,Vodné stočné za 01-03/2021 OM 3000009642,,"dodávateľ: VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","869,81 € s DPH",31.03.2021,09.04.2021,platná, 1906000047,zemný plyn 04/2021 pre ŠJ,,"dodávateľ: SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","11,00 € s DPH",02.04.2021,09.04.2021,platná, 1906000048,energetické služby za 04/2021,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","6 826,08 € s DPH",02.04.2021,09.04.2021,platná, 19060000049,Prenájom kopírovacieho zariadenia,,"dodávateľ: RICOH Slovakia s.r.o., Vajnorská 100/B, 831 01 Bratislava 3, IČO: 31331785","7,14 € s DPH",06.04.2021,09.04.2021,platná, 1906000050,telekomunikačné služby za 03/2021,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","22,51 € s DPH",06.04.2021,09.04.2021,platná, 1906000051,paušál MT za 03/2021,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s.,, Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","120,88 € s DPH",06.04.2021,09.04.2021,platná, 1906000052,služby v oblasti GDPR,,"dodávateľ: CUBS plus, s.r.o., Mudroňova 26, 040 01 Košice, IČO: 46943404","68,40 € s DPH",07.04.2021,09.04.2021,platná, 1906000053,Notebook HP ProBook - projekt Erasmus + KA101,,"dodávateľ: Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta II. 49/2413, 04011 Košice, IČO: 36212466","965,00 € s DPH",08.04.2021,09.04.2021,platná, 1906000054,elektrina za 03/2021 - OM 13704,,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","274,55 € s DPH",09.04.2021,09.04.2021,platná, 1906000055,"elektrina za 03/2021 - OM 131751, 143543",,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","388,64 € s DPH",09.04.2021,09.04.2021,platná, 1906000056,elektrina za 03/2021 - OM 63197,,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","81,84 € s DPH",09.04.2021,09.04.2021,platná, 1906000042,"centrálne fab vložky, zámky",,"dodávateľ: DT-Fab, Štúrova 24, 040 01 Košice, IČO: 14298317","139,09 € s DPH",26.03.2021,31.03.2021,platná, 1906000043,Spotreba TÚV za 02/2021,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","5,58 € s DPH",26.03.2021,31.03.2021,platná, 1906000044,Výmena okien na prístavbe školy,OA-2021/0050-004,"dodávateľ: Ivanstav Group, s.r.o., Budapeštianska 32, 040 13 Košice, IČO: 45873895","84 002,89 € s DPH",29.03.2021,31.03.2021,platná, 1906000039,služby v oblasti OPP a BOZP za 01-03/2021,,"dodávateľ: Mary Dent, s.r.o., Urbánkova 2, 040 01 Košice, IČO: 35911395","205,00 € s DPH",10.03.2021,18.03.2021,platná, 1906000040,Kancelárske potreby,,"dodávateľ: REFLEX - Alžbeta Elexová, Komenského 49, 040 01 Košice, IČO: 32457243","39,98 € s DPH",16.03.2021,18.03.2021,platná, 1906000041,servis hygienických zariadení,,"dodávateľ: ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o., P.O.Box 20, Lieskovec 856/133, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 36226947","250,81 € s DPH",17.03.2021,18.03.2021,platná, 1906000034,Poplatky za telekomunikačné služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","22,61 € s DPH",05.03.2021,12.03.2021,platná, 1906000035,Elektrina za 02/2021 - OM 63197,,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","77,34 € s DPH",08.03.2021,12.03.2021,platná, 1906000036,"Elektrina - 02/2021 - OM 131751, OM 143543",,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","339,10 € s DPH",08.03.2021,12.03.2021,platná, 1906000037,Elektrina - 02/2021 - OM 137044,,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","242,53 € s DPH",08.03.2021,12.03.2021,platná, 1906000038,paušál MT 02/2021,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s.,, Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","117,10 € s DPH",08.03.2021,12.03.2021,platná, 1906000031,dodávka zemného plynu na 03/2021,,"dodávateľ: SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","11,00 € s DPH",03.03.2021,08.03.2021,platná, 1906000032,Spotreba TÚV za 02/2021,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","2,78 € s DPH",03.03.2021,08.03.2021,platná, 1906000033,Energetické služby za 03/2021,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","6 826,08 € s DPH",03.03.2021,08.03.2021,platná, 1906000029,členský príspevok na rok 2021,,"dodávateľ: Slovenská obchodná a priemyselná komora, Grosslingová 4, 816 03 Bratislava, IČO: 30842654","200,00 € s DPH",22.02.2021,24.02.2021,platná, 1906000030,Dodanie a montáž 50 l plynovej smažiacej panvice,,"dodávateľ: Gastro-servis, Slovenská 93, 040 06 Košice 6, IČO: 32561989","2 964,00 € s DPH",24.02.2021,24.02.2021,platná, 1906000020,Odmeny v súťaži SIP - poháre,,"dodávateľ: Victory Sport s.r.o., Junácka 6, 831 06 Bratislava, IČO: 35774282","67,53 € s DPH",08.02.2021,16.02.2021,platná, 1906000021,Tonery Epson farebné,,"dodávateľ: ToneryNaplne.cz, Žižkova 475, 507 81 Lázně Bělohrad, CZ, IČO: 66316669, Jiří Štefan","35,04 € s DPH",09.02.2021,16.02.2021,platná, 1906000022,Materiálno-technické zabezpečenie súťaže SIP,,"dodávateľ: OfficeLand, s.r.o., Mierová 183, 821 05 Bratislava, IČO: 35843136","32,86 € s DPH",09.02.2021,16.02.2021,platná, 1906000023,členský príspevok DofE,,"dodávateľ: The Duke of Edinburgh`s International Award Slovensko, o.z., Mlynské Nivy 7816/16, 821 09 Bratislava, IČO: 42418232","625,00 € s DPH",09.02.2021,16.02.2021,platná, 1906000024,tonery farebné,,"dodávateľ: Soft-Tech, s.r.o., Krátka 1653/3, 091 01 Stropkov, IČO: 45917272","82,09 € s DPH",10.02.2021,16.02.2021,platná, 1906000025,Tonery Epson,,"dodávateľ: TOWDY, s.r.o., Planckova 4, 851 01 Bratislava, IČO: 44801777","48,00 € s DPH",10.02.2021,16.02.2021,platná, 1906000026,služby siete SANET 01-03/2021,,"dodávateľ: SANET,, Vazovova 5, 812 69, IČO: 17055270","149,37 € s DPH",15.02.2021,16.02.2021,platná, 1906000027,Servis a údržba hygienických zariadení,,"dodávateľ: ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o., P.O.Box 20, Lieskovec 856/133, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 36226947","250,81 € s DPH",16.02.2021,16.02.2021,platná, 1906000028,Kontrola a vykonanie TK a EK - Renault Clio,,"dodávateľ: Tempus-Car, s.r.o, Rastislavova 110, 040 01 Košice, IČO: 31712312","100,01 € s DPH",16.02.2021,16.02.2021,platná, 1906000014,Energetické služby - 02/2021,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","6 826,08 € s DPH",05.02.2021,08.02.2021,platná, 1906000015,Telekomunikačné služby 01/2021,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","21,85 € s DPH",05.02.2021,08.02.2021,platná, 1906000016,Elektrina 01/2021 OM 63197,,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","89,15 € s DPH",05.02.2021,08.02.2021,platná, 1906000017,Elektrina 01/2021 - OM131751,,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","127,68 € s DPH",05.02.2021,08.02.2021,platná, 1800000004,Elektrina 01/2021 OM 137044 - dobropis,,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","206,20 € s DPH",05.02.2021,08.02.2021,platná, 1906000018,paušál - MT,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s.,, Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","123,47 € s DPH",05.02.2021,08.02.2021,platná, 1906000019,Predplatné časopisu Škola 2021,,"dodávateľ: Vydavateľstvo JurisDat, Ondavská 8, 821 08 Bratislava, IČO: 52829821","26,00 € s DPH",05.02.2021,08.02.2021,platná, 1906000012,členský poplatok SANET,,"dodávateľ: SANET,, Vazovova 5, 812 69, IČO: 17055270","33,00 € s DPH",01.02.2021,05.02.2021,platná, 1906000013,Dodávka zemného plynu za 02/2021 pre ŠJ,,"dodávateľ: SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","11,00 € s DPH",01.02.2021,01.02.2021,platná, 1906000011,Tlačivá - maturita,,"dodávateľ: ŠEVT, a.s. Stredisko školských tlačív, Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica, IČO: 31331131","59,86 € s DPH",27.01.2021,28.01.2021,platná, 1800000002,Elektrina - preplatok za 12/2020 - OM 137044,,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","208,37 € s DPH",11.01.2021,28.01.2021,platná, 1800000001,"Elektrina - preplatok za 12/2020 - OM 131751, 143543",,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","170,42 € s DPH",11.01.2021,28.01.2021,platná, 1906000010,Servis hygienických zariadení,,"dodávateľ: ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o., Lichardova 16, 909 01 Skalica, IČO: 36226947","250,81 € s DPH",20.01.2021,21.01.2021,platná, 1906000009,Spotreba TÚV za 12/2020,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","27,88 € s DPH",20.01.2021,21.01.2021,platná, 1906000008,Odber zemného plynu za 01/2021,,"dodávateľ: SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","54,00 € s DPH",20.01.2021,21.01.2021,platná, 1906000005,Vyúčtovanie elektriny za 12/2020 OM 63197,,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","93,38 € s DPH",12.01.2021,14.01.2021,platná, 1906000006,energie 1/2021,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","6 826,08 € s DPH",12.01.2021,14.01.2021,platná, 1906000007,Predplatné publikácií "Čo má vedieť mzdová účtovníčka",,"dodávateľ: PSDOMOV s.r.o., Klemensova 34, 010 01 Žilina, IČO: 51108178","63,60 € s DPH",12.01.2021,14.01.2021,platná, 1800000001,Dodávka zemného plynu - ŠJ - vyúčtovanie rok 2020,,"dodávateľ: SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","144,06 € s DPH",13.01.2021,14.01.2021,platná,dobropis 1906000001,spotreba vodné stočné za 09 - 12/2020,,"dodávateľ: VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","1 671,27 € s DPH",04.01.2021,08.01.2021,platná, 1906000002,"zhotovenie čb kópií na kopírovacom zariadení AFICIO - sekretariát, zborovňa za obdobie 01102020-31122020",,"dodávateľ: RICOH Slovakia s.r.o., Vajnorská 100/B, 831 01 Bratislava 3, IČO: 31331785","71,76 € s DPH",04.01.2021,08.01.2021,platná, 1906000003,telekomunikačné služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","22,00 € s DPH",04.01.2021,08.01.2021,platná, 1906000004,paušál MT,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s.,, Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","126,32 € s DPH",08.01.2021,08.01.2021,platná, 1906000438,čistiace prostriedky pre ŠJ,,"dodávateľ: REFLEX - Alžbeta Elexová, Komenského 49, 040 01 Košice, IČO: 32457243","333,78 € s DPH",29.12.2020,31.12.2020,platná, 1906000439,výpočtová technika,,"dodávateľ: Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta II. 49/2413, 04011 Košice, IČO: 36212466","4 757,54 € s DPH",29.12.2020,31.12.2020,platná, 1906000440,Prekládka sieťových technológií,,"dodávateľ: POLYREM s.r.o., Pod horou 24, 040 16 Košice, IČO: 47187417","1 194,00 € s DPH",29.12.2020,31.12.2020,platná, 1906000434,Spotreba TÚV za 11/2020,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","27,88 € s DPH",17.12.2020,28.12.2020,platná, 1906000435,Predplatné - online - Smernice a organizačné predpisy,,"dodávateľ: Verlag Dashofer, vydavateľstvo s.r.o., Železničiarska 13, 814 99 Bratislava, IČO: 35730129","178,20 € s DPH",17.12.2020,28.12.2020,platná, 1906000436,Stolové počítače AiO,,"dodávateľ: Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta II. 49/2413, IČO: 36212466","11 343,94 € s DPH",18.12.2020,28.12.2020,platná, 1906000437,Umývacie a oplachové prostriedky,,"dodávateľ: Gastro-servis, Slovenská 93, 040 06 Košice 6, IČO: 32561989","211,20 € s DPH",21.12.2020,28.12.2020,platná, 1906000412,energetické služby 12/2020,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","6 826,08 € s DPH",02.12.2020,08.12.2020,platná, 1906000413,pracovné odevy,,"dodávateľ: REMPO UNIVERS EU s.r.o., Južná trieda 48, 040 01 Košice, IČO: 47619511","343,99 € s DPH",03.12.2020,08.12.2020,platná, 1906000418,čistiace prostriedky,,"dodávateľ: REFLEX - Alžbeta Elexová, Komenského 49, 040 01 Košice, IČO: 32457243","293,71 € s DPH",03.12.2020,08.12.2020,platná, 1906000419,telekomunikačné služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","23,06 € s DPH",07.12.2020,08.12.2020,platná, 1906000420,pracovné zošity (Ne)zabudnuté tragédie,,"dodávateľ: Anna Petrík Nagyová, 067 32 Adidovce 84, IČO: 14437783","105,00 € s DPH",03.12.2020,08.12.2020,platná, 1906000421,služby GDPR,,"dodávateľ: CUBS plus, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice, IČO: 46943404","68,40 € s DPH",04.12.2020,08.12.2020,platná, 1906000422,revízie elektromechanického náradia,,"dodávateľ: ELEKTROBLESK - Nagy Ladislav, Fábryho 16, 040 22 Košice, IČO: 52301524","66,39 € s DPH",07.12.2020,08.12.2020,platná, 1906000423,mesačný poplatok MT,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s.,, Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","134,95 € s DPH",07.12.2020,08.12.2020,platná, 1906000424,vyúčtovanie elektriny 11/2020 OM 63197,,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","81,11 € s DPH",07.12.2020,08.12.2020,platná, 1906000425,záloha elektrina 12/2020 - OM 131751,,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","170,00 € s DPH",07.12.2020,08.12.2020,platná, 1906000426,záloha elektrina 12/2020 OM 137044,,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","530,00 € s DPH",07.12.2020,08.12.2020,platná, 1906000427,služby v oblasti OPP a BOZP,,"dodávateľ: Mary Dent, s.r.o., Urbánkova 2, 040 01 Košice, IČO: 35911395","205,00 € s DPH",07.12.2020,08.12.2020,platná, 1800000014,vyúčtovanie elektriny 11/2020,,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","153,18 € s DPH",07.12.2020,08.12.2020,platná,dobropis 1800000015,vyúčtovanie elektriny 11/2020 OM 137044,,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","202,85 € s DPH",07.12.2020,08.12.2020,platná, 1906000408,Darčekové poukážky Cadhoc - sociálny fond,,"dodávateľ: Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674","4 111,62 € s DPH",01.12.2020,07.12.2020,platná, 1906000409,záloha plyn 12/2020,,"dodávateľ: SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","11,00 € s DPH",01.12.2020,07.12.2020,platná, 1906000410,APV - WinASU - administratívny systém úradu,,"dodávateľ: IVeS Košice, ČSA 20, 041 18 Košice, IČO: 00162957","119,50 € s DPH",01.12.2020,07.12.2020,platná, 1906000406,vyúčtovanie spotreby TÚV,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","80,84 € s DPH",30.11.2020,03.12.2020,platná, 1906000398,Prechodové bezkontaktné teplomery,,"dodávateľ: LB Servis SK,s.r.o, Kašmírska 17, 821 04 Bratislava, IČO: 35970961","1 305,00 € s DPH",25.11.2020,01.12.2020,platná, 1906000399,servis hygienických zariadení,,"dodávateľ: ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o., Lichardova 16, 909 01 Skalica, IČO: 36226947","250,81 € s DPH",25.11.2020,01.12.2020,platná, 1906000400,služby - sťahovanie + doprava,,"dodávateľ: TRIV, s.r.o., Okružná 49, 029 42 Bobrov, IČO: 36435872","720,00 € s DPH",26.11.2020,01.12.2020,platná, 1906000393,Podlahový umývací stroj,,"dodávateľ: Yves & Soteco Slovakia, s.ro., Elektrárenská 6, 831 04 Bratislava, IČO: 35799331","1 550,40 € s DPH",20.11.2020,27.11.2020,platná, 1906000394,Chemické čistiace prostriedky,,"dodávateľ: Yves & Soteco Slovakia, s.ro., Elektrárenská 6, 831 04 Bratislava, IČO: 35799331","184,99 € s DPH",20.11.2020,27.11.2020,platná, 1906000395,notebooky,,"dodávateľ: Trade technology s.r.o., 1. mája 26, 040 18 Košice, IČO: 47594845","8 979,80 € s DPH",23.11.2020,27.11.2020,platná, 1906000385,propagačné predmety s potlačou,,"dodávateľ: ABYSS, s.r.o., Prúdová 20, 040 01 Košice, IČO: 36209171","1 902,22 € s DPH",10.11.2020,26.11.2020,platná, 1906000388,služby počítačovej siete SANET,,"dodávateľ: SANET,, Vazovova 5, 812 69, IČO: 17055270","149,37 € s DPH",16.11.2020,26.11.2020,platná, 1906000384,propagačné predmety s potlačou,,"dodávateľ: STRING vyšívanie, embroidery, Rastislavova 59, 040 01 Košice, IČO: 32522088","2 709,60 € s DPH",11.11.2020,19.11.2020,platná, 1906000386,propagačné predmety s potlačou,,"dodávateľ: ABYSS, s.r.o., Prúdová 20, 040 01 Košice, IČO: 36209171","1 128,98 € s DPH",10.11.2020,19.11.2020,platná, 1906000387,Ochranné pracovné odevy,,"dodávateľ: CANIS Slovakia, s.r.o., Fejova 7, 040 01 Košice, IČO: 47998156","155,86 € s DPH",11.11.2020,19.11.2020,platná, 1906000365,Celoplošná deratizácia,,"dodávateľ: Stredná veterinárna škola, Námestie mladých poľnohospodárov 2, 040 17 Košice - Barca, IČO: 00162574","50,00 € s DPH",27.10.2020,16.11.2020,platná, 1906000368,"Servis hygienických zariadení, nákup dezinf.prostriedkov",,"dodávateľ: ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o., Lichardova 16, 909 01 Skalica, IČO: 36226947","250,81 € s DPH",28.10.2020,16.11.2020,platná, 1906000370,dodávka zemného plynu pre ŠJ,,"dodávateľ: SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","11,00 € s DPH",03.11.2020,16.11.2020,platná, 1906000371,zber a odvoz odpadu za 10/2020,,"dodávateľ: Espik Group s.r.o., Orlov 133, 065 43 Orlov, IČO: 46754768","46,80 € s DPH",04.11.2020,16.11.2020,platná, 1906000372,energetické služby za 11/2020,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","6 826,08 € s DPH",04.11.2020,16.11.2020,platná, 1906000373,výmena stúpačky a ležatého odpadového potrubia,,"dodávateľ: NAMONT s.r.o., Zupkova 29, 040 22 Košice, IČO: 48105155","942,41 € s DPH",05.11.2020,16.11.2020,platná, 190600375,telekomunikačné služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","25,16 € s DPH",06.11.2020,16.11.2020,platná, 1906000376,elektrina 10/2020 - OM 63197,,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","108,12 € s DPH",06.11.2020,16.11.2020,platná, 1906000377,elektrina 10/2020,,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","282,85 € s DPH",06.11.2020,16.11.2020,platná, 1906000378,záloha elektrina - OM 131751,,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","440,00 € s DPH",06.11.2020,16.11.2020,platná, 1906000379,vyúčtovanie elektriny 10/2020 OM 137044,,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","293,68 € s DPH",06.11.2020,16.11.2020,platná, 1906000380,záloha elektrina OM 137044,,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","720,00 € s DPH",06.11.2020,16.11.2020,platná, 1906000381,aktualizácia programu ŠJ4,,"dodávateľ: Soft-GL s.r.o., Belehradská 1, 040 13 Košice, IČO: 36182214","40,00 € s DPH",05.11.2020,16.11.2020,platná, 1906000382,aktualizácia programu ŠJ4 - doplatok,,"dodávateľ: Soft-GL s.r.o., Belehradská 1, 040 13 Košice, IČO: 36182214","8,00 € s DPH",05.11.2020,16.11.2020,platná, 1906000383,mesačný paušál MT,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s.,, Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","120,30 € s DPH",10.11.2020,16.11.2020,platná, 1906000338,guličkové perá,,"dodávateľ: DUMAR-SK, s.r.o., Južná trieda 48, 040 01 Košice, IČO: 47468874","56,00 € s DPH",09.10.2020,29.10.2020,platná, 1906000339,servis hygienických zariadení,,"dodávateľ: ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o., Lichardova 16, 909 01 Skalica, IČO: 36226947","24,96 € s DPH",12.10.2020,29.10.2020,platná, 1906000340,"spotreba elektriny 09/2020 OM 131751, OM 143543",,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","277,83 € s DPH",12.10.2020,29.10.2020,platná, 1906000341,"záloha na elektrinu 11/2020 OM 131751, OM 143543",,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","420,00 € s DPH",12.10.2020,29.10.2020,platná, 1906000342,vyúčtovanie elektriny 09/2020 OM 63197,,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","77,89 € s DPH",13.10.2020,29.10.2020,platná, 1906000343,vyúčtovanie elektriny 09/2020 OM 137044,,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","404,06 € s DPH",13.10.2020,29.10.2020,platná, 1906000344,záloha na elektrinu 11/2020 OM 137044,,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","720,00 € s DPH",13.10.2020,29.10.2020,platná, 1906000345,oprava NB HP 250 G4,,"dodávateľ: Webkvalita, s.r.o., Trieda KVP 4, 040 23 Košice, IČO: 46775773",,14.10.2020,29.10.2020,platná, 1906000350,savo sprej na plochy,,"dodávateľ: REFLEX - Alžbeta Elexová, Komenského 49, 040 01 Košice, IČO: 32457243","139,39 € s DPH",15.10.2020,29.10.2020,platná, 1906000351,Offline seminár - správa registratúry v praxi,,"dodávateľ: Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o., Družstevná 232/2, 040 01 Košice, IČO: 51424266","30,00 € s DPH",19.10.2020,29.10.2020,platná, 1906000352,refakturácia spotreby TÚV 09/2020,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","100,37 € s DPH",19.10.2020,29.10.2020,platná, 1906000353,čistenie kanalizácie motorovým vozidlom (havarijný stav),,"dodávateľ: PROFI-KANAL s.r.o., Južná rieda 82, 040 01 Košice, IČO: 44656068","96,00 € s DPH",19.10.2020,29.10.2020,platná, 1906000354,zásobník na papierové utierky ZZ,,"dodávateľ: ADLERR, s.r.o., Stachanovská 14, 821 05 Bratsilava, IČO: 36710369","375,60 € s DPH",21.10.2020,29.10.2020,platná, 1906000355,čistiace prostriedky ŠJ,,"dodávateľ: REFLEX - Alžbeta Elexová, Komenského 49, 040 01 Košice, IČO: 32457243","25,92 € s DPH",21.10.2020,29.10.2020,platná, 1906000356,čistiace prostriedky OA,,"dodávateľ: REFLEX - Alžbeta Elexová, Komenského 49, 040 01 Košice, IČO: 32457243","164,46 € s DPH",21.10.2020,29.10.2020,platná, 1906000357,aktuálne pandemické novinky v mzdovej učtárni,,"dodávateľ: Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 31592503","84,00 € s DPH",21.10.2020,29.10.2020,platná, 1906000364,kancelársky papier A4 80 g,,"dodávateľ: REFLEX - Alžbeta Elexová, Komenského 49, 040 01 Košice, IČO: 32457243","87,00 € s DPH",26.10.2020,29.10.2020,platná, 1906000294,refakturácia spotreby TÚV 08/2020,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","22,31 € s DPH",29.09.2020,09.10.2020,platná, 1906000297,"vodné, stočné a voda z povrchového odtoku",,"dodávateľ: VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","1 534,68 € s DPH",30.09.2020,09.10.2020,platná, 1906000298,servis hygienických a dezinfekčných zariadení,,"dodávateľ: ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o., Lichardova 16, 909 01 Skalica, IČO: 36226947","250,81 € s DPH",01.10.2020,09.10.2020,platná,COVID-19 1906000299,záloha plyn ŠJ 10/2020,,"dodávateľ: SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","11,00 € s DPH",01.10.2020,09.10.2020,platná, 1906000300,predĺženie domény oake.sk od 12092020 do 12092021,,"dodávateľ: SK-NIC, a.s., Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava, IČO: 35698446","12,00 € s DPH",01.10.2020,09.10.2020,platná, 1906000301,servis hygienických a dezinfekčných zariadení,,"dodávateľ: ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o., Lichardova 16, 909 01 Skalica, IČO: 36226947","319,93 € s DPH",01.10.2020,09.10.2020,platná,COVID-19 1906000302,energetická služba 10/2020,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","6 826,08 € s DPH",02.10.2020,09.10.2020,platná, 1906000303,čb kópie na kopírovacích zariadeniach AFICIO a servis,,"dodávateľ: RICOH Slovakia s.r.o., Vajnorská 100/B, 831 01 Bratislava 3, IČO: 31331785","70,40 € s DPH",02.10.2020,09.10.2020,platná, 1906000310,čistiace prostriedky OA,,"dodávateľ: REFLEX - Alžbeta Elexová, Komenského 49, 040 01 Košice, IČO: 32457243","124,46 € s DPH",29.09.2020,09.10.2020,platná,OA 1906000311,čistiace prostriedky ŠJ,,"dodávateľ: REFLEX - Alžbeta Elexová, Komenského 49, 040 01 Košice, IČO: 32457243","38,04 € s DPH",29.09.2020,09.10.2020,platná,ŠJ 1906000312,tonery do tlačiarní,,"dodávateľ: ML SERVIS - Lehoczky Michal, Vodárenská 2, 010 01 Košice, IČO: 10774556","88,00 € s DPH",30.09.2020,09.10.2020,platná, 1906000313,revízia prenosného náradia za 3. štvrťrok 2020,,"dodávateľ: Elektroinštalačné práce Ing. Nagy Ladislav, Ličartovce 237, 082 03 Ličartovce, IČO: 52301524","66,39 € s DPH",30.09.2020,09.10.2020,platná, 1906000314,garančná povinná prehliadka R-Clio,,"dodávateľ: Tempus -- Car, s.r.o., Rastislavova 110, 040 01 Košice, IČO: 31712312","107,98 € s DPH",01.10.2020,09.10.2020,platná, 1906000315,zásobníky na papierové utierky ZZ,,"dodávateľ: REFLEX - Alžbeta Elexová, Komenského 49, 040 01 Košice, IČO: 32457243","360,00 € s DPH",02.10.2020,09.10.2020,platná,COVID-19 1906000319,zber a odvoz odpadu ŠJ 09/2020,,"dodávateľ: Espik Group s.r.o., Orlov 133, 065 43 Orlov, IČO: 46754768","74,40 € s DPH",05.10.2020,09.10.2020,platná,ŠJ 1906000320,telekomunikačné služby 09/2020,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","23,08 € s DPH",07.10.2020,09.10.2020,platná, 1906000321,mesačný poplatok MT,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s.,, Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","115,04 € s DPH",07.10.2020,09.10.2020,platná, 1906000322,papierové utierky ZZ,,"dodávateľ: DUMAR-SK, s.r.o., Južná trieda 48, 040 01 Košice, IČO: 47468874","115,20 € s DPH",05.10.2020,09.10.2020,platná,COVID-19 1906000323,služby GDPR 3. štvrťrok 2020,,"dodávateľ: CUBS plus, s.r.o., Mudroňova 29, 040 01 Košice, IČO: 40943404","68,40 € s DPH",06.10.2020,09.10.2020,platná, 1906000324,dezinfekčné prípravky,,"dodávateľ: REFLEX - Alžbeta Elexová, Komenského 49, 040 01 Košice, IČO: 32457243","327,60 € s DPH",06.10.2020,09.10.2020,platná,COVID-19 1906000325,vysvedčenie bianco,,"dodávateľ: ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica","260,88 € s DPH",07.10.2020,09.10.2020,platná, 1906000326,dezinfekčné prípravky a utierky ZZ,,"dodávateľ: DUMAR-SK, s.r.o., Južná trieda 48, 040 01 Košice, IČO: 47468874","685,92 € s DPH",08.10.2020,09.10.2020,platná,COVID-19 1906000279,NB HP ProBook 650 G1,,"dodávateľ: Trade technology s.r.o., 1. mája 26, 040 18 Košice, IČO: 47594845","5 836,90 € s DPH",22.09.2020,30.09.2020,platná, 1906000280,študentský preukaz,,"dodávateľ: Murín Róbert - Abyss, Prúdová 20, 040 01 Košice, IČO: 10765662","168,00 € s DPH",22.09.2020,30.09.2020,platná, 1906000281,denník SME v rámci projektu SME V ŠKOLE,,"dodávateľ: Petit Press, a.s., Lazaretská 12, 814 64 Bratislava, IČO: 35790253","619,20 € s DPH",17.09.2020,30.09.2020,platná, 1906000290,prihlasovanie na stravu cez www.eskoly od 2309.2020 do 22.09.2021,,"dodávateľ: Soft-GL s.r.o., Belehradská 1, 040 13 Košice, 36182214","42,00 € s DPH",28.09.2020,30.09.2020,platná,ŠJ 1906000249,vyúčtovanie elektriny 08/2020 OM 63197,,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","83,94 € s DPH",10.09.2020,24.09.2020,platná, 1906000264,prístup do systému evidencieodpadov,,"dodávateľ: Espik Group s.r.o., Orlov 133, 065 43 Orlov, IČO: 46754768","22,80 € s DPH",16.09.2020,23.09.2020,platná,ročný prístup pre ŠJ 1906000275,služby v oblasti OPP a BOZP za 3. štvrťrok,,"dodávateľ: Mary Dent, s.r.o., Urbánkova 2, 040 01 Košice, IČO: 35911395","205,00 € s DPH",21.09.2020,23.09.2020,platná, 1906000245,vyúčtovanie elektriny 08/2020 OM 131751,,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","107,69 € s DPH",09.09.2020,21.09.2020,platná, 1906000246,záloha na elektrinu 10/2020,,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","160,00 € s DPH",09.09.2020,21.09.2020,platná, 1906000247,Odvoz VKK - zmiešaný odpad,,"dodávateľ: ODOS s.r.o., Sládkovičová 10, 040 01 Košice, IČO: 31725775","289,39 € s DPH",09.09.2020,21.09.2020,platná, 1800000013,vyúčtovanie elektriny 08/2020 OM 137044,,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","9,99 € s DPH",10.09.2020,21.09.2020,platná, 1906000248,záloha na elektrinu 10/2020 OM 137044,,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","430,00 € s DPH",10.09.2020,21.09.2020,platná, 1906000250,energetická služba 09/2020,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","6 826,08 € s DPH",10.09.2020,21.09.2020,platná, 1906000251,bezkontaktný teplomer OAXIS,,"dodávateľ: Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta II. 49/2413, 04011 Košice, IČO: 36212466","129,60 € s DPH",07.09.2020,21.09.2020,platná, 1906000252,dezinfekčné prípravky,,"dodávateľ: REFLEX - Alžbeta Elexová, Komenského 49, 040 01 Košice, IČO: 32457243","224,78 € s DPH",09.09.2020,21.09.2020,platná, 1906000239,meranie CO2 vo výbraných troch učebniach vrátane dodania tovaru,,"dodávateľ: Klima -Teplo designing s.r.o., Tolstého 3, 040 01 Košice, IČO: 44294476","3 600,00 € s DPH",07.09.2020,09.09.2020,platná, 1906000240,kancelársky papier A4 80g,,"dodávateľ: REFLEX - Alžbeta Elexová, Komenského 49, 040 01 Košice, IČO: 32457243","104,40 € s DPH",07.09.2020,09.09.2020,platná, 1906000241,ochranný štít na tvár SUPER LIGHT s okuliarmi,,"dodávateľ: Ingrid Čarnoká - TIFANY, Komenského 2088/23, 052 05 Spišská Nová Ves, IČO: 40845150","874,20 € s DPH",07.09.2020,09.09.2020,platná,SF 1906000242,refakturácia spotreby TÚV za 07/2020,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","16,73 € s DPH",07.09.2020,09.09.2020,platná, 1906000243,telekomunikačné služby 08/2020,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","22,38 € s DPH",07.09.2020,09.09.2020,platná, 1906000244,mesačný poplatok za MT,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s.,, Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","118,26 € s DPH",07.09.2020,09.09.2020,platná, 1906000232,dezinfekčné prípravky,,"dodávateľ: REFLEX - Alžbeta Elexová, Komenského 49, 040 01 Košice, IČO: 32457243","116,16 € s DPH",28.08.2020,03.09.2020,platná, 1906000233,záloha na plyn ŠJ 09/2020,,"dodávateľ: SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","11,00 € s DPH",02.09.2020,03.09.2020,platná,ŠJ 1906000229,montáž elektroinštalácie s vypínačom a pripojenie k rozvodnej skrini pre umývacie centrum v ŠJ,,"dodávateľ: ELEKTROBLESK - Nagy Ladislav, Fábryho 16, 040 22 Košice, IČO: 10826572","249,99 € s DPH",12.08.2020,28.08.2020,platná,ŠJ 1906000230,čistiace a dezinfekčné prostriedky ŠJ,,"dodávateľ: REFLEX - Alžbeta Elexová, Komenského 49, 040 01 Košice, IČO: 32457243","49,68 € s DPH",24.08.2020,28.08.2020,platná,ŠJ 1906000231,umývacie centrum do ŠJ,,"dodávateľ: GASTRO-SERVIS, Slovenská 93, 040 06 Košice 6, IČO: 32561989","4 300,00 € s DPH",25.08.2020,28.08.2020,platná,ŠJ 1906000227,odborná prehliadka plynového zariadenia v ŠJ,,"dodávateľ: EKOENERGO - Ing. Tupta Mirioslav, Popradská 4, 040 01 Košice, IČO: 45691894","150,00 € s DPH",20.08.2020,25.08.2020,platná,ŠJ 1906000228,revízia EZS v objekte školy,,"dodávateľ: TKC alarm, s.r.o., Nižný Čaj 43, 044 16 Nižný Čaj, IČO: 36179701","334,60 € s DPH",21.08.2020,25.08.2020,platná, 1906000220,mesačný poplatok MT,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s.,, Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","118,32 € s DPH",10.08.2020,18.08.2020,platná, 1906000221,"vyúčtovanie elektriny 07/2020 OM 131751, OM 143543",,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","81,21 € s DPH",10.08.2020,18.08.2020,platná, 1906000222,"záloha na elektrinu 09/2020 OM 131751, OM 143543",,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","140,00 € s DPH",10.08.2020,18.08.2020,platná, 1800000012,vyúčtovanie elektriny 07/2020 OM 137044,,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","97,11 € s DPH",10.08.2020,18.08.2020,platná, 1906000223,záloha na elektrinu 09/2020 OM 137044,,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","320,00 € s DPH",10.08.2020,18.08.2020,platná, 1906000224,vyúčtovanie elektriny 07/2020 OM 63197,,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","83,94 € s DPH",10.08.2020,18.08.2020,platná, 1906000225,revízia elektroinštalácie v ŠJ,,"dodávateľ: ELEKTROBLESK - Nagy Ladislav, Fábryho 16, 040 22 Košice, IČO: 10826572","249,99 € s DPH",12.08.2020,18.08.2020,platná, 1906000226,služby PS za 07-09/2020,,"dodávateľ: SANET,, Vazovova 5, 812 69, IČO: 17055270","149,37 € s DPH",17.08.2020,18.08.2020,platná, 1906000211,refakturácia spotreby TÚV 06/2020,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","25,09 € s DPH",03.08.2020,10.08.2020,platná, 1906000212,energetická služba 08/2020,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","6 826,08 € s DPH",05.08.2020,10.08.2020,platná, 1906000213,výmena sekčných ventilov SV,,"dodávateľ: NAMONT s.r.o., Zupkova 29, 040 22 Košice, IČO: 48105155","895,88 € s DPH",05.08.2020,10.08.2020,platná, 1906000216,záloha na plyn ŠJ 08/2020,,"dodávateľ: SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","11,00 € s DPH",05.08.2020,10.08.2020,platná, 1906000218,sieťové komponenty,,"dodávateľ: POLYREM s.r.o., Pod horou 24, 040 16 Košice, IČO: 47187417","5 795,94 € s DPH",06.08.2020,10.08.2020,platná, 1906000219,projektová dokumentácia - Rekonštrukcia elektroinštalácie,,"dodávateľ: Ing. Vladislav Dufala DOCENT, Zámocká 35, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 34917993","4 860,00 € s DPH",05.08.2020,10.08.2020,platná, 1906000198,mesačný poplatok MT,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s.,, Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","118,26 € s DPH",08.07.2020,05.08.2020,platná, 1906000199,čb kópie na kopírovacom zariadení AFICIO MP 2851 za 2. štvrťrok 2020,,"dodávateľ: RICOH Slovakia s.r.o., Vajnorská 100/B, 831 04 Bratslava 3, IČO: 31331785","40,78 € s DPH",10.07.2020,05.08.2020,platná, 1906000200,"vyúčtovanie elektriny 06/2020 OM 131751, OM 143543",,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","242,93 € s DPH",10.07.2020,05.08.2020,platná, 1906000201,"záloha na elektrinu 08/2020 OM 131751, OM 143543",,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","150,00 € s DPH",10.07.2020,05.08.2020,platná, 1906000202,vyúčtovanie elektriny 06/2020 OM 63197,,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","76,00 € s DPH",10.07.2020,05.08.2020,platná, 1906000203,vyúčtovanie elektriny 06/2020 OM 137044,,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","39,06 € s DPH",10.07.2020,05.08.2020,platná, 1906000204,záloha na elektrinu 08/2020 OM 137044,,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","440,00 € s DPH",10.07.2020,05.08.2020,platná, 1906000205,telekomunikačné služby 06/2020,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","23,46 € s DPH",10.07.2020,05.08.2020,platná, 1906000206,recertikačný audit podľa STN EN ISO 9001:2016,,"dodávateľ: TUV SUD Slovakia, s.r.o., Jašíkova 6, 821 03 Bratislava, IČO: 35852216","900,00 € s DPH",14.07.2020,05.08.2020,platná, 1906000207,revízia telocvičného náradia,,"dodávateľ: Vladimír Micenko, Húskova 19, 040 23 Košice, IČO: 14307472","177,00 € s DPH",14.07.2020,05.08.2020,platná, 1906000208,školské tlačivá na šk. r. 2020/2021,,"dodávateľ: ŠEVT, a.s. Stredisko školských tlačív, Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica, IČO: 31331131","97,99 € s DPH",23.07.2020,05.08.2020,platná, 1906000209,štvrťročná prehliadka a skúška prenosného náradia 2. štvrťrok 2020,,"dodávateľ: Elektroinštalačné práce Ing. Nagy Ladislav, Ličartovce 237, 082 03 Ličartovce, IČO: 52301524","66,39 € s DPH",23.07.2020,05.08.2020,platná, 1906000210,čistiace a dezinfekčné prostriedky OA,,"dodávateľ: REFLEX - Alžbeta Elexová, Komenského 49, 040 01 Košice, IČO: 32457243","600,83 € s DPH",27.07.2020,05.08.2020,platná,OA 1906000191,energetická služba 07/2020,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","6 826,08 € s DPH",02.07.2020,30.07.2020,platná, 1906000193,záloha na plyn ŠJ 07/2020,,"dodávateľ: SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","11,00 € s DPH",06.07.2020,30.07.2020,platná, 1906000194,služby GDPR za 2. štvrťrok 2020,,"dodávateľ: CUBS plus, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice, IČO: 46943404","68,40 € s DPH",06.07.2020,30.07.2020,platná, 1906000195,"vodné stočné 21032020-17062020, voda z povrchového odtoku 01042020-30062020",,"dodávateľ: VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","1 346,02 € s DPH",06.07.2020,30.07.2020,platná, 1906000183,refakturácia spotreby TÚV 05/2020,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","11,15 € s DPH",25.06.2020,26.06.2020,platná, 1906000166,Darčekové poukazy zamestnancom zo SF,,"dodávateľ: Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674","4 353,06 € s DPH",04.06.2020,22.06.2020,platná,sociálny fond 1906000168,spotreba elektriny 05/2020 OM 63197,,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","81,67 € s DPH",08.06.2020,22.06.2020,platná, 1906000169,"spotreba elektriny 05/2020 OM 131751, OM 143543",,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","85,59 € s DPH",08.06.2020,22.06.2020,platná, 1906000170,"záloha na elektrinu 07/2020 OM 131751, OM 143543",,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","140,00 € s DPH",08.06.2020,22.06.2020,platná, 1906000171,služby v oblasti OPP a BOZP za 2. štvrťrok 2020,,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","205,00 € s DPH",08.06.2020,22.06.2020,platná, 1906000172,telekomunikačné služby 05/2020,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","22,06 € s DPH",09.06.2020,22.06.2020,platná, 1906000173,mesačný poplatok za MT,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s.,, Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","118,56 € s DPH",10.06.2020,22.06.2020,platná, 1800000011,vyúčtovanie spotreby elektriny 05/2020 OM 137044,,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","29,63 € s DPH",08.06.2020,22.06.2020,platná,dbp 1906000174,odvoz odpadu VKK - likvidácia vyradeného majetku,,"dodávateľ: ODOS s.r.o., Sládkovičova 10, 040 01 Košice, IČO: 31725775","260,34 € s DPH",10.06.2020,22.06.2020,platná, 1906000177,servis hygienických zariadení a dezinfekcie,,"dodávateľ: ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o., Lichardova 16, 909 01 Skalica, IČO: 36226947","250,81 € s DPH",12.06.2020,22.06.2020,platná, 1906000178,aSc Agenda Kmoplet 100-399 žiakov SŠ 2021,,"dodávateľ: aSc Applied Software Consultants, s.r.o., Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava, IČO: 31361161","449,00 € s DPH",15.06.2020,22.06.2020,platná, 1906000179,spotreba elektriny za 03/2020 OM 63197,,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","66,91 € s DPH",19.06.2020,22.06.2020,platná, 1906000167,záloha na elektrinu 07/2020 OM 137044,,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","430,00 € s DPH",08.06.2020,22.06.2020,platná, 1906000161,refakturácia spotreby TÚV 04/2020,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","2,78 € s DPH",28.05.2020,04.06.2020,platná, 1906000162,oprava kanalizácie,,"dodávateľ: Lemešani Juraj, Kráľovce 175, 044 44 Kráľovce, IČO: 14379856","1 157,46 € s DPH",27.05.2020,04.06.2020,platná, 1906000163,vyúčtovanie energetickej služby za 01012019-3112219,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","14 814,74 € s DPH",01.06.2020,04.06.2020,platná, 1906000164,energetická služba 06/2020,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","6 826,08 € s DPH",02.06.2020,04.06.2020,platná, 1906000165,záloha na plyn Š 06/2020,,"dodávateľ: SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","11,00 € s DPH",02.06.2020,04.06.2020,platná, 1906000143,refakturácia spotreby TÚV 03/2020,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","19,51 € s DPH",29.04.2020,26.05.2020,platná, 1906000144,revízia elektromechanického náradia za 1. štvrťrok 2020,,"dodávateľ: Elektroinštalačné práce Ing. Nagy Ladislav, Ličartovce 237, 082 03 Ličartovce, IČO: 52301524","66,39 € s DPH",29.04.2020,26.05.2020,platná, 1906000145,celoplošná deratizácia objektu školy,,"dodávateľ: Stredná odborná škola veterinárna, Nám. mladých poľnohospodárov 2, 040 17 Košice-Barca, IČO: 00162574","40,00 € s DPH",30.04.2020,26.05.2020,platná, 1906000146,servis dávkovačov a dodanie dezinfekčných prostriedkov,,"dodávateľ: ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o., Lichardova 16, 909 01 Skalica, IČO: 36226947","162,00 € s DPH",05.05.2020,26.05.2020,platná, 1906000147,energetická služba 05/2020,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","6 826,08 € s DPH",05.05.2020,26.05.2020,platná, 1906000148,záloha na plyn ŠJ 05/2020,,"dodávateľ: SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","11,00 € s DPH",05.05.2020,26.05.2020,platná, 1906000149,predplatné publikácie Poradca 2021,,"dodávateľ: PORADCA s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina, IČO: 36371271","64,00 € s DPH",05.05.2020,26.05.2020,platná, 1906000151,rúško látkové s logom,,"dodávateľ: Ing. Stanislav Staňa - STRING, Rastislavova 59, 040 01 Košice, IČO: 32522088","696,00 € s DPH",07.05.2020,26.05.2020,platná, 1906000153,mesačný poplatok MT,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s.,, Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","114,26 € s DPH",07.05.2020,26.05.2020,platná, 1906000154,telekomunikačné služby 04/2020,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","22,13 € s DPH",07.05.2020,26.05.2020,platná, 1800000009,vyúčtovanie elektriny 04/2020 OM 137044,,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","487,90 € s DPH",11.05.2020,26.05.2020,platná, 1800000010,"vyúčtovanie elektriny 04/2020 OM131751, OM 143543",,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","366,17 € s DPH",11.05.2020,26.05.2020,platná, 1906000155,vyúčtovanie elektriny 04/2020 OM 63197,,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","70,14 € s DPH",11.05.2020,26.05.2020,platná, 1906000156,záloha na elektrinu 06/2020 OM 137044,,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","390,00 € s DPH",11.05.2020,26.05.2020,platná, 1906000157,servis hygienických zariadení a dávkovačov na dezinfekciu,,"dodávateľ: ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o., Lichardova 16, 909 01 Skalica, IČO: 36226947","119,03 € s DPH",13.05.2020,26.05.2020,platná, 1906000158,revízia hasiacich prístrojov a hydrantov,,"dodávateľ: Vojtech Petrík, Východná 40, 044 71 Čečejovce, IČO: 30250412","130,80 € s DPH",13.05.2020,26.05.2020,platná, 1906000159,služby počítačovej siete 2. štvrťrok 2020,,"dodávateľ: SANET,, Vazovova 5, 812 69, IČO: 17055270","149,37 € s DPH",15.05.2020,26.05.2020,platná, 1906000160,ročný prístup Verejná správa SR,,"dodávateľ: Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23/A, 010 01 Žilina, IČO: 31592503","165,00 € s DPH",07.05.2020,26.05.2020,platná, 1906000128,služby v oblasti OPP a BOZP za 1. štvrťrok 2020,,"dodávateľ: Mary Dent, s.r.o., Urbánkova 2, 040 01 Košice, IČO: 35911395","205,00 € s DPH",10.03.2020,27.04.2020,platná, 1906000129,servis hygienických zariadení,,"dodávateľ: ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o., Lichardova 16, 909 01 Skalica, IČO: 36226947","121,21 € s DPH",16.03.2020,27.04.2020,platná, 1906000130,refakturácia spotreby TÚV 02/2020,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","125,45 € s DPH",27.03.2020,27.04.2020,platná, 1906000131,dezinfekčné prípravky,,"dodávateľ: REFLEX - Alžbeta Elexová, Komenského 49, 040 01 Košice, IČO: 32457243","76,44 € s DPH",01.04.2020,27.04.2020,platná, 1906000132,čistiace prostriedky,,"dodávateľ: REFLEX - Alžbeta Elexová, Komenského 49, 040 01 Košice, IČO: 32457243","121,91 € s DPH",01.04.2020,27.04.2020,platná, 1906000133,čistiace prostriedky,,"dodávateľ: REFLEX - Alžbeta Elexová, Komenského 49, 040 01 Košice, IČO: 32457243","65,08 € s DPH",01.04.2020,27.04.2020,platná,ŠJ 1906000134,záloha na plyn ŠJ 04/2020,,"dodávateľ: SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","64,00 € s DPH",03.04.2020,27.04.2020,platná,ŠJ 1906000135,služby GDPR za 1. štvrťrok 2020,,"dodávateľ: CUBS plus, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice, IČO: 46943404","68,40 € s DPH",03.04.2020,27.04.2020,platná, 1906000136,mesačný poplatok MT,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s.,, Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","117,82 € s DPH",07.04.2020,27.04.2020,platná, 1800000007,"vyúčtovanie elektriny 03/2020 OM 131751, OM 143543 dbp",,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","354,03 € s DPH",07.04.2020,27.04.2020,platná, 1906000137,"záloha na elektrinu 05/2020 OM 131751, OM 143543",,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","130,00 € s DPH",07.04.2020,27.04.2020,platná, 1906000138,energetická služba 04/2020,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","6 826,08 € s DPH",07.04.2020,27.04.2020,platná, 1906000139,"vodné, stočné 10122019-20032020, voda z povrchového odtoku 01012020-31032020",,"dodávateľ: VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","2 253,23 € s DPH",07.04.2020,27.04.2020,platná, 1906000140,telekomunikačné služby 03/2020,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","22,80 € s DPH",08.04.2020,27.04.2020,platná, 1906000141,čb kópie na kopírovacích zariadeniach AFICIO MP2851 RICOH za 1. štvrťrok 2020,,"dodávateľ: RICOH Slovakia s.r.o., Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava 3, IČO: 31331785","88,91 € s DPH",08.04.2020,27.04.2020,platná, 1800000008,vyúčtovanie elektriny 03/2020 OM 137044 dbp,,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","399,19 € s DPH",09.04.2020,27.04.2020,platná, 1906000142,záloha na elektrinu 05/2020 OM137044,,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","460,00 € s DPH",09.04.2020,27.04.2020,platná, 1906000113,záloha na elektrinu 03/2020 OM 63197,,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","106,00 € s DPH",02.03.2020,31.03.2020,platná, 1906000114,záloha na plyn ŠJ 03/2020,,"dodávateľ: SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","116,00 € s DPH",03.03.2020,31.03.2020,platná,ŠJ 1906000115,Účtovné súvzťažnosti v samospráve o 1.1.2020,,"dodávateľ: RVC Košice, Hlavná 68, 040 01 Košice, IČO: 31268650","36,90 € s DPH",03.03.2020,31.03.2020,platná, 1906000116,zber a odvoz odpadu ŠJ 02/2020,,"dodávateľ: Espik Group s.r.o., Orlov 133, 065 43 Orlov, IČO: 46754768","69,60 € s DPH",04.03.2020,31.03.2020,platná,ŠJ 1906000117,mesačný poplatok MT,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s.,, Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","123,07 € s DPH",09.03.2020,31.03.2020,platná, 1906000118,vyúčtovanie elektriny 02/2020 OM 137044,,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","227,58 € s DPH",09.03.2020,31.03.2020,platná, 1906000119,záloha na elektrinu 04/2020 OM 137044,,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","880,00 € s DPH",09.03.2020,31.03.2020,platná, 1906000120,"vyúčtovanie elektriny 02/2020 OM 131751, OM 143543",,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","280,54 € s DPH",09.03.2020,31.03.2020,platná, 1906000121,"záloha na elektrinu 04/2020 OM 131751, OM 143543",,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","550,00 € s DPH",09.03.2020,31.03.2020,platná, 1906000122,energetická služba 03/2020,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","6 826,08 € s DPH",06.03.2020,31.03.2020,platná, 1906000123,refakturácia spotreby TÚV 01/2020,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","117,08 € s DPH",09.03.2020,31.03.2020,platná, 1906000124,telekomunikačné služby 02/2020,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","25,16 € s DPH",09.03.2020,31.03.2020,platná, 1906000125,"toner HP 950 XL, 951 XL - multipack",,"dodávateľ: PRINTO s.r.o., Potočná 1/A, 040 01 Košice, IČO: 44961022","110,00 € s DPH",09.03.2020,31.03.2020,platná, 1906000128,služby v oblasti OPP a BOZP za 1. štvrťrok 2020,,"dodávateľ: Mary Dent, s.r.o., Urbánkova 2, 040 01 Košice, IČO: 35911395","205,00 € s DPH",10.03.2020,31.03.2020,platná, 1906000101,služby PS 1. štvrťrok 2020 - internet,,"dodávateľ: SANET,, Vazovova 5, 812 69, IČO: 17055270","149,37 € s DPH",18.02.2020,10.03.2020,platná, 1906000076,kompatibilný toner do tlačiarne Epson AL-M310,,"dodávateľ: DAMEDIS, s.r.o., Křenová 89/19, 602 00 BRNO-STŘED, IČO: 26931664","50,40 € s DPH",10.02.2020,17.02.2020,platná,KK v SIP 1906000077,mesačný poplatok MT,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s.,, Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","121,36 € s DPH",11.02.2020,17.02.2020,platná, 1800000006,vyúčtovanie elektriny 01/2020 OM 137044,,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","2,10 € s DPH",11.02.2020,17.02.2020,platná, 1906000078,záloha na elektrinu 03/2020 OM 137044,,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","860,00 € s DPH",11.02.2020,17.02.2020,platná, 1906000079,"vyúčtovanie elektriny 01/2020 OM 131751, OM 143543",,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","25,56 € s DPH",11.02.2020,17.02.2020,platná, 1906000080,"záloha na elektrinu 03/2020 OM 131751, OM 143543",,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","560,00 € s DPH",11.02.2020,17.02.2020,platná, 1906000092,servis hygienických zariadení,,"dodávateľ: ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o., Lichardova 16, 909 01 Skalica, IČO: 36226947","121,21 € s DPH",17.02.2020,17.02.2020,platná, 1906000051,záloha na elektrinu 02/2020 OM 63197,,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","106,00 € s DPH",03.02.2020,10.02.2020,platná, 1906000052,preprava a Ski pasy pre žiakov na LK,,"dodávateľ: MXM spol. s r.o., Drienica 29, 083 01 Sabinov, IČO: 36444081","3 160,00 € s DPH",23.01.2020,10.02.2020,platná,LK 1906000053,"ubytovanie, strava, rekreačný poplatok žiakov na LK",,"dodávateľ: MXM spol. s r.o., Drienica 29, 083 01 Sabinov, IČO: 36444081","6 131,80 € s DPH",05.02.2020,10.02.2020,platná,LK 1906000054,prepravné služby,,"dodávateľ: V.G. Autodoprava s.r.o., Ruskov 513, 044 19 Ruskov, IČO: 46653147","40,00 € s DPH",04.02.2020,10.02.2020,platná, 1906000055,výmena pevného disku v NB,,"dodávateľ: Enprotech Stores, s.r.o., Kukučínova 86/9, 040 01 Košice, IČO: 47756403","50,00 € s DPH",04.02.2020,10.02.2020,platná,z OU EKC 2 1906000056,záloha na plyn ŠJ 02/2020,,"dodávateľ: SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","123,00 € s DPH",04.02.2020,10.02.2020,platná,ŠJ 1906000057,refakturácia spotreby TÚV 12/2019,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","89,21 € s DPH",05.02.2020,10.02.2020,platná, 1906000058,členský príspevok za rok 2020,,"dodávateľ: SANET,, Vazovova 5, 812 69, IČO: 17055270","33,00 € s DPH",05.02.2020,10.02.2020,platná, 1906000059,čistiace prostriedky,,"dodávateľ: REFLEX - Alžbeta Elexová, Komenského 49, 040 01 Košice, IČO: 32457243","138,26 € s DPH",06.02.2020,10.02.2020,platná,OA 1906000060,zber a odvoz odpadu ŠJ 01/2020,,"dodávateľ: Espik Group s.r.o., Orlov 133, 065 43 Orlov, IČO: 46754768","68,40 € s DPH",06.02.2020,10.02.2020,platná,ŠJ 1906000061,členský príspevok za rok 2020,,"dodávateľ: Košická regionálna komora SOPK, Bencúrova 13, 040 01 Košice, IČO: 30842654","200,00 € s DPH",29.01.2020,10.02.2020,platná, 1906000062,"linoleum, sokel, lepidlo",,"dodávateľ: Interiér Invest. s.r.o., Kukučínova 23, 040 01 Košice, IČO: 36190381","828,87 € s DPH",04.02.2020,10.02.2020,platná, 1906000074,telekomunikačné služby 01/2020,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","23,68 € s DPH",07.02.2020,10.02.2020,platná, 1906000075,energetická služba 02/2020,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","6 826,08 € s DPH",07.02.2020,10.02.2020,platná, 1906000050,oprava varného plynového kotla a umývačky riadu v ŠJ,,"dodávateľ: GASTRO-SERVIS, Slovenská 93, 040 06 Košice 6, IČO: 32561989","121,92 € s DPH",29.01.2020,31.01.2020,platná,ŠJ 1906000031,servis hygienických zariadení,,"dodávateľ: ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o., Lichardova 16, 909 01 Skalica, IČO: 36226947","121,21 € s DPH",20.01.2020,28.01.2020,platná,1. cyklus 1906000036,školské tlačivá na šk. r. 2019/2020,,"dodávateľ: ŠEVT, a.s. Stredisko školských tlačív, Cemebtárenská cesta 16, 974 72 Banská Bystrica, IČO: 31331131","60,00 € s DPH",24.01.2020,28.01.2020,platná, 1906000042,predplatné časopisu ŠKOLA 2020,,"dodávateľ: JurisDat .Mgr. Martin Medlen, Ondavská 8, 821 08 Bratislava 2, IČO: 52829821","25,00 € s DPH",27.01.2020,28.01.2020,platná, 1800000004,vyúčtovanie elektriny 01012019-31122019 OM 631497,,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","129,96 € s DPH",13.01.2020,17.01.2020,platná, 1906000020,záloha na plyn ŠJ 01/2020,,"dodávateľ: SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, IČO: 35815256","127,00 € s DPH",15.01.2020,17.01.2020,platná, 1800000005,vyúčtovanie plynu ŠJ za 01012019-31122019,,"dodávateľ: SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","154,04 € s DPH",16.01.2020,17.01.2020,platná, 1906000025,vozík jednovedrový,,"dodávateľ: Šuchterová - Upratovací servis s.r.o., Poľská 6, 040 11 Košice, IČO: 36601845","66,30 € s DPH",16.01.2020,17.01.2020,platná, 1906000001,"zhotovenie čb kópií na kopírovacom zariadení AFICIO - sekretariát, zborovňa za obdobie 01102019-31122019",,"dodávateľ: RICOH Slovakia s.r.o., Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava, IČO: 31331785","114,00 € s DPH",03.01.2020,15.01.2020,platná, 1906000002,predplatné publikácie "Čo má vedieť mzdová účtovníčka ročník 2020",,"dodávateľ: PSDOMOV s.r.o., Klemensova 34, 010 01 Žilina, IČO: 51108178","58,80 € s DPH",08.01.2020,15.01.2020,platná, 1906000003,"vodné, stočné 01112019-09122019, voda z povrchového odtoku 01122019-31122019",,"dodávateľ: VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","1 623,37 € s DPH",08.01.2020,15.01.2020,platná, 1906000007,mesačný poplatok za MT,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s.,, Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","124,14 € s DPH",09.01.2020,15.01.2020,platná, 1800000002,vyúčtovanie elektriny 01122019-31122019 OM 137044 - dbp,,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","142,35 € s DPH",09.01.2020,15.01.2020,platná, 1906000009,záloha na elektrinu 02/2020 OM137044,,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","620,00 € s DPH",09.01.2020,15.01.2020,platná, 1800000003,"vyúčtovanie elektriny 01122019-31122019 OM131751, OM143543 dbp",,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","73,04 € s DPH",09.01.2020,15.01.2020,platná, 1906000008,"záloha na elektrinu 02/2020 OM131751, OM143543",,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","250,00 € s DPH",09.01.2020,15.01.2020,platná, 1906000015,telekomunikačné služby 12/2019 - pevná linka,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","22,75 € s DPH",10.01.2020,15.01.2020,platná, 1906000708,zber a odvoz odpadu zo ŠJ 12/2019,,"dodávateľ: Espik Group s.r.o., Orlov 133, 065 43 Orlov, IČO: 46754768","48,00 € s DPH",23.12.2019,13.01.2020,platná, 1906000709,nákup NB HP - 3 ks,,"dodávateľ: Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta II. 49/2413, IČO: 36212466","1 287,00 € s DPH",23.12.2019,13.01.2020,platná, 1906000710,projektro Epson EB-X05 2 ks a spotrebný materiál VT,,"dodávateľ: Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta II. 49/2413, IČO: 36212466","942,19 € s DPH",23.12.2019,13.01.2020,platná, 1906000711,refakturácia spotreby TÚV 11/2019,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","131,03 € s DPH",23.12.2019,13.01.2020,platná, 1906000694,"vozík jednovedrový, výstražá tabuľa",,"dodávateľ: Šuchterová - Upratovací servis s.r.o., Poľská 6, 040 01 Košice, IČO: 36601845","533,30 € s DPH",17.12.2019,26.12.2019,platná, 1906000707,kuchynský riad a pomôcky do ŠJ,,"dodávateľ: GastroRex, s.r.o., Mlynské Luhy 80, 821 05 Bratislava, IČO: 35783052","950,00 € s DPH",19.12.2019,20.12.2019,platná,ŠJ 1906000695,izolačný Guttabit V 60 S 35,,"dodávateľ: OBI, Trolejbusová 3, 040 01 Košice","263,88 € s DPH",16.12.2019,19.12.2019,platná, 1906000701,"vlajka SR, vlajka EÚ, smútočná zástava",,"dodávateľ: Gajdoš Gabriel-Reprezent, Sekčovská 19, 086 41 Raslavice, IČO: 14287315","58,90 € s DPH",17.12.2019,19.12.2019,platná, 1906000702,ITIC karta + známka pre pedagogických zamestnancov,,"dodávateľ: CKM SYTS, Vysoká 32, 811 06 Bratislava, IČO: 31768164","661,50 € s DPH",18.12.2019,19.12.2019,platná, 1906000703,dodanie a montáž obkladov v telocvični,,"dodávateľ: JMKE s.r.o. Ján Mandzák, Húskova 19, 040 23 Košice, IČO: 52633055","4 860,00 € s DPH",18.12.2019,19.12.2019,platná, 1906000663,služby v oblasti OPP a BOZP,,"dodávateľ: Mary Dent s.r.o., Urbánkova 2, 040 01 Košice, IČO: 35911395","205,00 € s DPH",10.12.2019,17.12.2019,platná, 1906000666,aSc Dochádza žiaci - aktualizácia,,"dodávateľ: aSc Applied Software Consultants, s.r.o., Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava, IČO: 31361161","264,00 € s DPH",10.12.2019,17.12.2019,platná, 1906000665,aSc Dochádzka zamestnanci,,"dodávateľ: aSc Applied Software Consultants, s.r.o., Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava, IČO: 31361161","314,00 € s DPH",10.12.2019,17.12.2019,platná, 1906000667,služby GDPR,,"dodávateľ: CUBS plus, s.r.o., Masarykova č. 21, 040 01 Košice, IČO: 46943404","68,40 € s DPH",10.12.2019,17.12.2019,platná, 1909000668,otvorená skriňa technického zariadenia,,"dodávateľ: POLYREM s.r.o., Pod horou 24, 040 16 Košice, IČO: 47187417","474,53 € s DPH",11.12.2019,17.12.2019,platná, 1906000669,telekomunikačné služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","23,30 € s DPH",11.12.2019,17.12.2019,platná, 1906000670,servis kopírovacieho zariadenie KONICA MINOLTA bizhub 163,,"dodávateľ: OPTIMA kancelárska technika Sokolová Iveta, Ludvíka Svobodu 12, 040 22 Košice, IČO: 33634319","292,57 € s DPH",11.12.2019,17.12.2019,platná, 1906000681,"vyúčtovanie elektriny 11/2019 OM 131751, OM 143543",,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","64,07 € s DPH",13.12.2019,17.12.2019,platná, 1906000682,vyúčtovanie elektriny 11/2019 OM 137044,,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","105,49 € s DPH",13.12.2019,17.12.2019,platná, 1906000683,záloha na elektrinu 01/2020 OM 137044,,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","860,00 € s DPH",13.12.2019,17.12.2019,platná, 1906000684,"záloha na elektrinu 01/2020 OM 131751, OM 143543",,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","530,00 € s DPH",13.12.2019,17.12.2019,platná, 1906000685,oprava služobného motorového vozidla R-Clio,,"dodávateľ: Tempus-Car, s.r.o, Rastislavova 100, 040 01 Košice, IČO: 31712312","192,48 € s DPH",12.12.2019,17.12.2019,platná, 1906000686,"toner do tlačiarne HP LJ ProM12w, HP LJ 1010, 1018",,"dodávateľ: ML SERVIS SK, s.r.o., Vodárenská 2, 040 01 Košice, IČO: 46725326","50,00 € s DPH",12.12.2019,17.12.2019,platná, 1906000687,suroviny na prípravu stravy zamestnancov - ukončenie kalendárneho roka - SF,,"dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208","52,40 € s DPH",12.12.2019,17.12.2019,platná, 1906000688,suroviny na prípravu stravy zamestnancom - ukončenie kalendárneho roka - SF,,"dodávateľ: J.Trans Trade, s.r.o., Jarmočná 2, 040 01 Košice, IČO: 36172219","6,84 € s DPH",12.12.2019,17.12.2019,platná, 1906000689,suroviny na prípravu stravy zamestnancom - ukončenie kalendárneho roka - SF,,"dodávateľ: Erik, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice, IČO: 36177083","60,68 € s DPH",12.12.2019,17.12.2019,platná, 1906000690,ČK biela zamestnanecká,,"dodávateľ: TransData, s.r.o., Jašíkova 2, 821 03 Bratislava, IČO: 35741236","120,00 € s DPH",12.12.2019,17.12.2019,platná, 1906000691,"rýchlovarná kanvica, kávovar kapsulový",,"dodávateľ: NAY, a.s., Tuhovská 15, 830 06 Bratislava 36, IČO: 35739487","98,89 € s DPH",13.12.2019,17.12.2019,platná, 1906000692,záložný zdroj FSP/FORTRON UPS EP 600,,"dodávateľ: Enprotech Stores, s.r.o., Magnezitárska 11, 040 13 Košice, IČO: 47756403","102,00 € s DPH",16.12.2019,17.12.2019,platná, 1906000693,toner do tlačiarne Epson AL-M310,,"dodávateľ: DAMEDIS, s.r.o., Křenová 89/19, 602 00 BRNO-STŘED, IČO: 26931664","201,60 € s DPH",16.12.2019,17.12.2019,platná, 1906000650,darčekové poukážky CADHOC pre zamestnancov so SF,,"dodávateľ: Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674","1 556,38 € s DPH",05.12.2019,10.12.2019,platná,sociálny fond 1906000651,sitko do pisoárov,,"dodávateľ: ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o., Lichardova 16, 909 01 Skalica, IČO: 36226947","72,00 € s DPH",06.12.2019,10.12.2019,platná, 1906000657,kombinovaná chladnička,,"dodávateľ: NAY, a.s., Tuhovská 15, 830 06 Bratislava 36, IČO: 35739487","383,90 € s DPH",06.12.2019,10.12.2019,platná, 1906000658,mesačný poplatok MT,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s.,, Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","120,49 € s DPH",09.12.2019,10.12.2019,platná, 1906000661,"motorová metla SN88-1 s pluhom, zbernou nádržou a elektrickým štartérom",,"dodávateľ: DCSK s.r.o., Prešovská 316/39, 053 04 Spišské Podhradie, IČO: 50462202","1 300,00 € s DPH",09.12.2019,10.12.2019,platná, 1906000662,energetická služba 12/2019,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","7 148,71 € s DPH",09.12.2019,10.12.2019,platná, 1906000636,refakturácia spotreby TÚV,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","131,03 € s DPH",29.11.2019,05.12.2019,platná, 1906000639,záloha na elektrinu 12/2019 OM 63197,,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","114,00 € s DPH",02.12.2019,05.12.2019,platná, 1906000640,záloha na plyn ŠJ,,"dodávateľ: SPP, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 35815256","122,00 € s DPH",03.12.2019,05.12.2019,platná, 1906000641,revízia elekrického ručného náradia,,"dodávateľ: ELEKTROBLESK - Nagy Ladislav, Fábryho 16, 040 22 Košice, IČO: 10826572","66,39 € s DPH",04.12.2019,05.12.2019,platná, 1906000642,elektroinštalačné práce + revízia,,"dodávateľ: ELEKTROBLESK - Nagy Ladislav, Fábryho 16, 040 22 Košice, IČO: 10826572","200,00 € s DPH",04.12.2019,05.12.2019,platná, 1906000643,zber a odvoz odpadu ŠJ,,"dodávateľ: Espik Group s.r.o., Orlov 133, 065 43 Orlov, IČO: 46754768","81,60 € s DPH",04.12.2019,05.12.2019,platná, 1906000608,služby PS za IV. štvrťrok 2019,,"dodávateľ: SANET,, Vazovova 5, 812 69, IČO: 17055270","149,37 € s DPH",19.11.2019,28.11.2019,platná, 1906000609,čistiace prostriedky,,"dodávateľ: REFLEX - Alžbeta Elexová, Komenského 49, 040 01 Košice, IČO: 32457243","123,46 € s DPH",20.11.2019,28.11.2019,platná,ŠJ 1906000616,čistiace prostriedky,,"dodávateľ: REFLEX - Alžbeta Elexová, Komenského 49, 040 01 Košice, IČO: 32457243","239,12 € s DPH",22.11.2019,28.11.2019,platná,OA 1906000617,"kancelársky papier A4 80g, 120g",,"dodávateľ: REFLEX - Alžbeta Elexová, Komenského 49, 040 01 Košice, IČO: 32457243","219,00 € s DPH",22.11.2019,28.11.2019,platná, 1906000618,kancelárske potreby,,"dodávateľ: REFLEX - Alžbeta Elexová, Komenského 49, 040 01 Košice, IČO: 32457243","93,41 € s DPH",22.11.2019,28.11.2019,platná, 1906000620,školenie mzdových účtovníkov,,"dodávateľ: Poradca podnikateľa spol. s.r.o., Martina Rázusa 23/A, 010 01 Žilina, IČO: 31592503","84,00 € s DPH",25.11.2019,28.11.2019,platná, 1906000621,seminár PPV zamestnancov školstva,,"dodávateľ: JUDr. Danica Bedlovičová - vzdelávacia agentúra s.r.o., Kráľovohoľská 11, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 52587657","45,00 € s DPH",25.11.2019,28.11.2019,platná, 1906000622,servis hygienických zariadení 10. cyklus,,"dodávateľ: ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o., Lichardova 16, 909 01 Skalica, IČO: 36226947","121,21 € s DPH",25.11.2019,28.11.2019,platná, 1906000628,záloha na elektrinu 11/2019,,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","114,00 € s DPH",25.11.2019,28.11.2019,platná, 1906000598,vyúčtovanie elektriny 10/2019 OM 137044,,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","421,02 € s DPH",14.11.2019,18.11.2019,platná, 1906000599,záloha na elektrinu 12/2019 OM 137044,,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","800,00 € s DPH",14.11.2019,18.11.2019,platná, 1906000600,"vyúčtovanie elektriny 10/2019 OM 131751, OM 143543",,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","340,83 € s DPH",14.11.2019,18.11.2019,platná, 1906000601,"záloha na elektrinu 12/2019 OM 131751, OM 143543",,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","470,00 € s DPH",14.11.2019,18.11.2019,platná, 1906000602,pracovné odevy a obuv pre ŠJ,,"dodávateľ: REMPO UNIVERS EU s.r.o., Južná trieda 48, 040 01 Košice, IČO: 4769511","392,99 € s DPH",15.11.2019,18.11.2019,platná,ŠJ 1906000568,zber a odvoz odpadu ŠJ 10/2019,,"dodávateľ: Espik Group s.r.o., Orlov 133, 065 43 Orlov, IČO: 46754768","87,60 € s DPH",04.11.2019,12.11.2019,platná,ŠJ 1906000570,čistenie kanalizácie a monitorovanie kamerovým systémom - havária potrubia pred zubnou ambulanciou,,"dodávateľ: PROFI-KANAL s.r.o., Južná trieda 82, 040 01 Košice, IČO: 44656068","168,00 € s DPH",04.11.2019,12.11.2019,platná, 1906000575,čistiace prostriedky,,"dodávateľ: REFLEX - Alžbeta Elexová, Lesnícka 9, 040 01 Košice, IČO: 32457243","121,57 € s DPH",05.11.2019,12.11.2019,platná,OA 1906000576,záloha na plyn ŠJ 11/2019,,"dodávateľ: SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","103,00 € s DPH",05.11.2019,12.11.2019,platná,ŠJ 1906000580,energetická služba 11/2019,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","7 148,71 € s DPH",06.11.2019,12.11.2019,platná, 1906000581,mesačný poplatok MT,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s.,, Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","122,92 € s DPH",07.11.2019,12.11.2019,platná, 1906000586,posúdenie zdravotných rizík a vypracovanie záznamu z posúdenia zdravotných rizík,,"dodávateľ: PZS Solution s.r.o., Textilná 7, 040 12 Košice, IČO: 52136787","210,00 € s DPH",07.11.2019,12.11.2019,platná, 190600587,telekomunikačné služby 10/2019,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","23,54 € s DPH",08.11.2019,12.11.2019,platná, 1906000588,"vodné, stočné 12092019-31102019, voda z povrchového odtoku 10/2019",,"dodávateľ: VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","982,70 € s DPH",08.11.2019,12.11.2019,platná, 1906000569,Aktualizácia + servis programu ŠJ4,,"dodávateľ: Soft-GL s.r.o., Belehradská 1, 040 13 Košice, IČO: 36182214","78,48 € s DPH",04.11.2019,05.11.2019,platná,ŠJ 1906000561,vykonanie deratizácie,,"dodávateľ: SOŠ veterinárna, Nám. mladých poľnohospodárov 2, 040 17 Košice - Barca, IČO: 00162574","40,00 € s DPH",22.10.2019,29.10.2019,platná,celoplošná deratizácia v zmysle Rozhodnutia RÚVZ 1906000562,refakturácia spotreby TÚV 09/2019,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","111,52 € s DPH",25.10.2019,29.10.2019,platná,1999180144 1906000563,servis hygienických zariadení,,"dodávateľ: ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o., Lichardova 16, 909 01 Skalica, IČO: 36226947","121,21 € s DPH",28.10.2019,29.10.2019,platná,19024925 1906000566,prenájom priestorov na akciu projektu Erasmus+ KA102 - Workshop dňa 23.10.2019,,"dodávateľ: SPOLOČENSKÝ PAVILÓN s.r.o., Trieda SNP 61, 040 01 Košice, IČO: 45508127","500,00 € s DPH",28.10.2019,29.10.2019,platná,619399 1906000019,energetická služba 01/2020,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","6 826,08 € s DPH",,,platná, 1906000217,telekomunikačné služby 07/2020,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","22,92 € s DPH",,,platná, 1906000377,,,,,,,platná, 1906000,,,,,,,platná,