1500487021,Telefónne hovory,,"dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863","26,81 € s DPH",19.06.2020,26.06.2020,platná, 2020086,BOZP,,"dodávateľ: Mgr. Ambróz Koňák, Za Hornádom 883/2, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 37178091","102,00 € s DPH",25.06.2020,26.06.2020,platná, 1020061631,Výkon zodpovednej osoby,,"dodávateľ: Osobný údaj, sk., s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice, IČO: 50528041","42,00 € s DPH",01.06.2020,10.06.2020,platná, 3020928768,Stravné lístky,,"dodávateľ: DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000","612,80 € s DPH",26.05.2020,28.05.2020,platná, 0348/20,Dezinfekčné prostriedky,,"dodávateľ: PEDRO PLUS, s.r.o., Radlinského 2050/17, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 47039817, Ing. Vladimír Štencel","148,28 € s DPH",25.05.2020,28.05.2020,platná, 1540486199,Telefónne hovory,,"dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863","26,41 € s DPH",19.05.2020,22.05.2020,platná, 1020051617,Výkon zodpovednej osoby,,"dodávateľ: Osobný údaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, IČO: 50528041","42,00 € s DPH",11.05.2020,11.05.2020,platná, 1470413594,Telefónne hovory,,"dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava 851 01, IČO: 35848863","44,80 € s DPH",20.04.2020,24.04.2020,platná, 20202,Nájom nebytových priestorov,,"dodávateľ: Základná škola, Palešovo námestie 9, Spišské Podhradie, 053 04, IČO: 37873814","19,20 € s DPH",31.03.2020,07.04.2020,platná, 1020041626,Výkon zodpovednej osoby,,"dodávateľ: Osobný údaj.sk, Námestie osloboditeľov 3/A, Košice 040 01, IČO: 50528041","42,00 € s DPH",03.04.2020,07.04.2020,platná, 1600415313,Telefónne hovory,,"dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, 851 01, IČO: 35848863","23,28 € s DPH",17.03.2020,24.03.2020,platná, FV2000029,Roll-up - mechanizmus,,"dodávateľ: WEBOMG.sk, Trieda 1. mája 2467/63, Spišská Nová Ves 05201, IČO: 45412171","31,68 € s DPH",06.03.2020,13.03.2020,platná, 2020009,BOZP,,"dodávateľ: Mgr. Ambróz Koňak, Za Hornádom 883/2, Spišská Nová Ves, 05201, IČO: 37178091","102,00 € s DPH",09.03.2020,13.03.2020,platná, 09/20,Stravné,,"dodávateľ: Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves , 05201, IČO: 17151589, PaedDr. Ingeborg Skalská","12,69 € s DPH",06.03.2020,12.03.2020,platná, 10/20,Stravné,,"dodávateľ: Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves, 05201, IČO: 17151589, PaedDr. Ingeborg Skalská","7,05 € s DPH",06.03.2020,12.03.2020,platná, 11/20,Stravné,,"dodávateľ: Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves, 052 01, IČO: 17151589, PaedDr. Ingeborg Skalská","56,40 € s DPH",06.03.2020,12.03.2020,platná, 5004,Stravné,,"dodávateľ: ZŠ Povýšenie sv. Kríža, Smreková 38, 053 11 Smižany, IČO: 17151961","10,78 € s DPH",02.03.2020,10.03.2020,platná, 2020000496,Pracovná zdravotná služba,,"dodávateľ: MEDISON, s.r.o., Obchodná 16, 040 11 Košice, IČO: 36679135","156,00 € s DPH",02.03.2020,10.03.2020,platná, 20201,Prenájom nebytových priestorov,,"dodávateľ: Základná škola, Palešovo námestie 9, Spišské Podhradie, IČO: 37873814","57,60 € s DPH",02.03.2020,10.03.2020,platná, 1020031621,Výkon zodpovednej osoby,,"dodávateľ: Osobný údaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice, IČO: 50528041","42,00 € s DPH",02.03.2020,10.03.2020,platná, 1340336098,Telefónne hovory,,"dodávateľ: O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava 851 01, IČO: 35848863","17,08 € s DPH",18.02.2020,25.02.2020,platná, 03/02/2020,Revízia elektrických spotrebičov,,"dodávateľ: PhDr. Peter Darvaši Revízie elektrických zariadení, Dubová 5/7, Spišská Nová Ves 052 01, IČO: 34576797","126,44 € s DPH",25.02.2020,18.02.2020,platná, 5003,Stravovanie zamestancov,2/2019,"dodávateľ: ZŠ Povýšenie sv. Kríža, Smrekova 38, Smižany 053 11, IČO: 17151961","10,78 € s DPH",06.02.2020,14.02.2020,platná, 03/20,Stravovanie zamestnancov,,"dodávateľ: Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves 052 01, IČO: 17151589","15,39 € s DPH",06.02.2020,14.02.2020,platná, 04/20,Stravovanie zamestnancov,,"dodávateľ: Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves 052 01, IČO: 17151589","8,55 € s DPH",06.02.2020,14.02.2020,platná, 05/20,Stravovanie zamestnancov,,"dodávateľ: Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves 052 01, IČO: 17151589","68,40 € s DPH",06.02.2020,14.02.2020,platná, 1/2020,Oprava a servis kopírovacích strojov,1/2020,"dodávateľ: Cunik Ladislav DATASERVIS, Letná 65, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 10761691","152,10 € s DPH",31.01.2020,05.02.2020,platná,číslo faktúry FV200021 ZO/2018A10106-2,Výkon zodpovednej osoby,,"dodávateľ: Osobný údaj, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice, IČO: 50528041","42,00 € s DPH",03.02.2020,05.02.2020,platná,číslo faktúry 1020021626 1420316596,Telefónne hovory,,"dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863","14,11 € s DPH",17.01.2020,27.01.2020,platná, 2202200055,Tlačivá,,"dodávateľ: ŠEVT, a.s., Cementárenska 16, 974 72 Banská Bystrica, IČO: 31331131","42,20 € s DPH",17.01.2020,27.01.2020,platná, 1390314065,Telefonné hovory,,"dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24 851 01 Bratislava, IČO: 35848863","17,14 € s DPH",20.12.2019,10.01.2020,platná, 2532754531,Telefónne hovory,,"dodávateľ: ORANGE Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","0,42 € s DPH",31.12.2019,10.01.2020,platná, ZO/2018A10106-2,Výkon zodpovednej osoby,,"dodávateľ: Osobný údaj, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice, IČO: 50528041","42,00 € s DPH",02.01.2020,10.01.2020,platná, 20590/2019,Knihy NJ,,"dodávateľ: Alter Ego, s.r.o., Hviezdoslavova197/10, 060 01 Kežmarok, IČO: 36492922","65,40 € s DPH",16.12.2019,27.12.2019,platná, 219033,"Nábytok - stolík, stoličky kancelárske",,"dodávateľ: M.V.Nábytok, s.r.o., Brusník 899/12, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 44030053","219,00 € s DPH",16.12.2019,27.12.2019,platná, 60/19,Stravovanie zamestnancov,,"dodávateľ: Gymnázium, Javorová 16, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 17151589","6,75 € s DPH",18.12.2019,27.12.2019,platná, 59/19,Stravovanie zamestnancov,,"dodávateľ: Gymnázium, Javorová 16, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 17151589","12,15 € s DPH",18.12.2019,27.12.2019,platná, 2019136,IVT materiál a technika,,"dodávateľ: Compeko TREND, s.r.o, Štúrovo nábr. 7/16, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31676596","618,12 € s DPH",18.12.2019,27.12.2019,platná, FV1900171,Reklamné predmety,,"dodávateľ: WEBING.SK, Trieda 1. mája 63, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 45412171","2 218,92 € s DPH",18.12.2019,27.12.2019,platná, 20598/2019,Knihy AJ,,"dodávateľ: Alter ego, s.r.o., Hviezdoslavova 10, 060 01 Kežmarok, IČO: 36492922","192,40 € s DPH",18.12.2019,27.12.2019,platná, 5021,Stravovanie zamestnancov,,"dodávateľ: ZŠ Pov. sv. Kríža, Smreková 38, 05311 Smižany, IČO: 17151961","9,24 € s DPH",19.12.2019,27.12.2019,platná, 1190448,Projektor Epson EB 2247U,,"dodávateľ: Avalon IT, Študentská 269/16, 04001 Košice, IČO: 31677711","996,00 € s DPH",12.12.2019,20.12.2019,platná, 190339,Tonery,17/2019,"dodávateľ: Cunik Ladislav, DATASERVIS, Letná 65, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 10761691","307,00 € s DPH",02.12.2019,10.12.2019,platná, 190338,Kancelárske potreby,18/2019,"dodávateľ: Cunik Ladislav, DATASERVIS, Letná 65, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 10761691","485,23 € s DPH",02.12.2019,10.12.2019,platná, "ZO/2018A10106-2, 1019121638",Výkon zodpovednej osoby,,"dodávateľ: Osobný údaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice, IČO: 50528041","42,00 € s DPH",02.12.2019,10.12.2019,platná, 2019167,Výkon BOZP,,"dodávateľ: Mgr. Ambróz Koňák, Za Hornádom 883/2, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 37178091","136,00 € s DPH",03.12.2019,10.12.2019,platná, 53/19,Stravovanie zamestnancov,,"dodávateľ: Gymnázium, Javorová 16, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 17151589","76,80 € s DPH",05.12.2019,10.12.2019,platná, 52/19,Stravovanie zamestnancov,,"dodávateľ: Gymnázium, Javorová 16, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 17151589","9,60 € s DPH",05.12.2019,10.12.2019,platná, 55/19,Stravovanie zamestnancov,,"dodávateľ: Gymnázium, Javorová 16, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 17151589","54,00 € s DPH",05.12.2019,10.12.2019,platná, 51/19,Stravovanie zamestnancov,,"dodávateľ: Gymnázium, Javorová 16, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 17151589","17,28 € s DPH",05.12.2019,10.12.2019,platná, "19/2019, 190352","Kancelársky materiál, tonery",19/2019,"dodávateľ: Cunik Ladislav, DATASERVIS, Letná 65, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 10761691","1 344,91 € s DPH",06.12.2019,10.12.2019,platná, "2528084398,2528086093",Telefónne hovory,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","3,43 € s DPH",28.11.2019,06.12.2019,platná, 5018,Stravovanie zamestnancov,,"dodávateľ: ZŠ Povýšenie sv. Kríža, Smreková 38, 053 11 Smižany, IČO: 17151961","10,78 € s DPH",29.11.2019,06.12.2019,platná, 20538/2019,Knihy NJ,,"dodávateľ: Kníhkupectvo ALTER EGO, s.r.o, Hviezdoslavova 197/10, 060 01 Kežmarok, IČO: 36492922","107,10 € s DPH",25.11.2019,28.11.2019,platná,obj. č. 14/2019 192395,"Kancelársky papier, hygienické potreby",,"dodávateľ: MIVA Market, s.r.o., Mlynská 1323/13, 053 11 Smižany, IČO: 36704041","454,08 € s DPH",26.11.2019,28.11.2019,platná,obj. č. 15/2019 0494/19,Čistiace prostriedky,,"dodávateľ: PEDRO PLUS, s.r.o., Radlinského 2050/17, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 47039817","245,47 € s DPH",26.11.2019,28.11.2019,platná,obj. č. 16/2019 1490317959,Telefónne hovory,,"dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863","16,79 € s DPH",20.11.2019,25.11.2019,platná, "2523440567, 2523441888",Telefónne hovory,,"dodávateľ: Orange Slovensko, Metodova 8, IČO: 35697270","3,36 € s DPH",05.11.2019,11.11.2019,platná, 1019111638,Výkon zodpovednej osoby,,"dodávateľ: Osobný údaj, sk., s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice, IČO: 50528041","42,00 € s DPH",05.11.2019,11.11.2019,platná, 5016,Stravovanie zamestnanca,5/2019,"dodávateľ: Základná škola Povýšenie sv. Kríža, Smrekova 38, Smižany, IČO: 17151961","13,86 € s DPH",05.11.2019,11.11.2019,platná, 45/19,Stravovanie zamestnancov,,"dodávateľ: Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves, IČO: 17151589","18,63 € s DPH",05.11.2019,11.11.2019,platná, 46/19,Stravovanie zamestnancov,,"dodávateľ: Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves, IČO: 17151589","10,35 € s DPH",05.11.2019,11.11.2019,platná, 47/19,Stravovanie zamestnancov,,"dodávateľ: Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves, IČO: 17151589","82,80 € s DPH",05.11.2019,11.11.2019,platná,