Hotelové akadémie

Hotelové akadémie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK

Názov Adresa Kontakt Riaditeľ Dokumenty *

Hotelová akadémia

Podrobnosti a dokumenty

Radničné námestie 1,
Spišská Nová Ves, 05201

053 4464 215

hotelovkasnvgmail.com

Mgr. Milan Kudrik zmluvy
objednávky
faktúry

Hotelová akadémia

Podrobnosti a dokumenty*

Južná trieda 10,
Košice, 04001

055 7260 705

sekretariatzsjuznake.sk

PaedDr. Radko Rakušan  

* Odkazy v časti Podrobnosti a dokumenty smerujú na dokumenty (zmluvy, objednávky, faktúry), ktoré organizácie zverejňujú v spolupráci s KSK. Organizácie, ktoré tieto odkazy uvedené nemajú, si tieto dokumenty zverejňujú svojpomocne na vlastnom webe.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.04.2013 11:29
Upravené: 03.08.2018 12:47