01/66/2021,kancelársky materiál pre školu,,"dodávateľ: Cunik Ladislav, Dataservis, Letná 65, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 10761691","25,70 € s DPH",30.04.2021,05.05.2021,platná, 02/04/2021,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 341 621 99","53,14 € s DPH",14.04.2021,30.04.2021,platná, 02/05/2021,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: BIGIMI, s.r.o., VO Markušovská cesta 4, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 44467613","50,66 € s DPH",15.04.2021,30.04.2021,platná, 02/06/2021,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 341 621 99","28,44 € s DPH",16.04.2021,30.04.2021,platná, 02/07/2021,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: SINTRA spol. s r.o., odštepný závod ZDROJ, Hraničná 14, 058 01 Poprad, IČO: 00685232","89,50 € s DPH",19.04.2021,30.04.2021,platná, 02/08/2021,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: Poľnohospodárske družstvo, 05314 Dravce 55, IČO: 31669981","33,00 € s DPH",19.04.2021,30.04.2021,platná, 02/09/2021,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: Poľnohospodárske družstvo, 05314 Dravce 55, IČO: 31669981","33,00 € s DPH",26.04.2021,30.04.2021,platná, 02/10/2021,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 341 621 99","138,37 € s DPH",26.04.2021,30.04.2021,platná, 02/11/2021,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: SINTRA spol. s r.o., odštepný závod ZDROJ, Hraničná 14, 058 01 Poprad, IČO: 00685232","158,57 € s DPH",26.04.2021,30.04.2021,platná, 02/12/2021,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: Spiš Market, spo. s r.o., Šffárikov námestie 1, 052 05 Spišská Nová Ves, IČO: 31729541","155,62 € s DPH",26.04.2021,30.04.2021,platná, 02/13/2021,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: Tatranská mliekareň, a.s., Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok, IČO: 31654363","89,04 € s DPH",26.04.2021,30.04.2021,platná, 02/14/2021,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: Spiš Market, spo. s r.o., Šffárikov námestie 1, 052 05 Spišská Nová Ves, IČO: 31729541","18,35 € s DPH",26.04.2021,30.04.2021,platná, 02/15/2021,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: HO PE FAMILY, s.r.o., Priemyselná 4947, 058 01 Poprad, IČO: 44360991","45,60 € s DPH",26.04.2021,30.04.2021,platná, 02/16/2021,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: SINTRA spol. s r.o., odštepný závod ZDROJ, Hraničná 14, 058 01 Poprad, IČO: 00685232","161,82 € s DPH",29.04.2021,30.04.2021,platná, 02/17/2021,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: BIGIMI, s.r.o., VO Markušovská cesta 4, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 44467613","199,18 € s DPH",28.04.2021,30.04.2021,platná, 02/18/2021,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: Zuzana Kocúrová, Novoveská cesta 9023/20, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 43530281","10,80 € s DPH",26.04.2021,30.04.2021,platná, 02/19/2021,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: MPC CESSI a.s., Mlynská 22, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 31651445","1,65 € s DPH",27.04.2021,30.04.2021,platná, 02/21/2021,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: Tatranská mliekareň, a.s., Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok, IČO: 31654363","128,21 € s DPH",30.04.2021,30.04.2021,platná, 02/20/2021,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: Spišs Market, spol. s r.o., Šafárikov námestie 1, 052 05 Spišská Nová Ves, IČO: 31729541","211,62 € s DPH",30.04.2021,30.04.2021,platná, 01/65/2021,materiál na údržbu školy,,"dodávateľ: Nezábudka, s.r.o., Letná 39, 052 01 SNV, IČO: 47968834","84,50 € s DPH",26.04.2021,29.04.2021,platná, 01/62/2021,poplatky za telekomunikačné služby,,"dodávateľ: Slovak telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava","15,60 € s DPH",14.04.2021,15.04.2021,platná, 01/63/2021,obaly na prenos jedla,,"dodávateľ: MIVA MARKET, spol. s r.o., Mlynská 1323/13, 053 11 Smižany","24,96 € s DPH",14.04.2021,15.04.2021,platná, 01/64/2021,jedálny kupón,,"dodávateľ: Up Slovensko s.r.o., Tomášikova 23/D, 820 05 Bratislava 25, IČO: 31396674","3 196,13 € s DPH",14.04.2021,15.04.2021,platná, 010/49/2021,faktúra za vodné a stočné,,"dodávateľ: Podtatran ská vodárenská prevádzková špoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 16500968","1 060,74 € s DPH",06.04.2021,14.04.2021,platná, 01/50/2021,dodávka plynu - ŠJ,,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel,, Mlynské nivy 44/, IČO: 35815256","13,00 € s DPH",06.04.2021,14.04.2021,platná, 01/51/2021,dodávky plynu - CHL,,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel,, Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","4,00 € s DPH",08.04.2021,14.04.2021,platná, 01/52/2021,energetické služby,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","4 328,51 € s DPH",07.04.2021,14.04.2021,platná, 01/53/2021,vykonané práce podľa zmluvy,,"dodávateľ: CUBS plus, s.r.o., Mudroňova č. 29, 040 01 Košice, IČO: 46 943 404","104,40 € s DPH",08.04.2021,14.04.2021,platná, 01/54/2021,faktúra za réžiu,,"dodávateľ: Školská jedáleň pri Gymnáziu, Školská 7, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 00161195","85,55 € s DPH",09.04.2021,14.04.2021,platná, 01/55/2021,príspevok na potraviny,,"dodávateľ: Školská jedáleň pri Gymnáziu, Školská 7, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 00161195","4,72 € s DPH",09.04.2021,14.04.2021,platná, 01/56/2021,príspevok na stravu - sociálny fond,,"dodávateľ: Školská jedáleň pri Gymnáziu, Školská 7, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 00161195","17,70 € s DPH",09.04.2021,14.04.2021,platná, 01/57/2021,dodávky elektriny - škola,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","623,70 € s DPH",12.04.2021,14.04.2021,platná, 01/58/2021,dodávky elektriny - ŠJ,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","126,52 € s DPH",12.04.2021,14.04.2021,platná, 01/59/2021,poplatky za telekomunikačné služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkaslká 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","10,43 € s DPH",13.04.2021,14.04.2021,platná, 01/60/2021,poplatky za telekomunikačné služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkaslká 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","21,55 € s DPH",13.04.2021,14.04.2021,platná, 01/61/2021,poplatky za telekomunikačné služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkaslká 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","23,34 € s DPH",13.04.2021,14.04.2021,platná, 01/47/2021,výmena okien v sociálnych zariadeniach,,"dodávateľ: PROFIROB, s.r.o., Vajanského 4, 080 01 Prešov, IČO: 51697360","23 322,11 € s DPH",29.03.2021,07.04.2021,platná, 01/48/2021,školský nábytok do tried,,"dodávateľ: Libor Fictum, Zimná 47, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 10763791","7 686,84 € s DPH",29.03.2021,07.04.2021,platná, 02/01/2021,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: Spiš Market, spol. s r.o., ša, IČO: 31729541","37,09 € s DPH",04.03.2021,07.04.2021,platná, 02/02/2021,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: Bigimi, s.r.o., prev. VOS Markušovská cesta č.4, Nábrežie Hornádu 11/5, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 44467613","17,14 € s DPH",04.03.2021,07.04.2021,platná, 02/03/2021,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: Zuzana Kocúrová, Novoveská cesta 9023/20, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 43530281","3,90 € s DPH",04.03.2021,07.04.2021,platná, 01/33/2021,za energetické služby,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","4 328,51 € s DPH",02.03.2021,24.03.2021,platná, 01/34/2021,dodávka plynu CHL,,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a,825 11 Bratislava, IČO: 35815256","4,00 € s DPH",02.03.2021,24.03.2021,platná, 01/35/2021,dodávka plynu - ŠJ,,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a,825 11 Bratislava, IČO: 35815256","13,00 € s DPH",02.03.2021,24.03.2021,platná, 01/36/2021,zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby,,"dodávateľ: MEDISON, s.r.o., Obchodná 16, 040 11 Košice, IČO: 36679135","294,00 € s DPH",04.03.2021,24.03.2021,platná, 01/37/2021,faktúra za stravné lístky,,"dodávateľ: Up Slovensko s.r.o., Tomášikova 23/D, 820 05 Bratislava 25, IČO: 31396674","2 384,66 € s DPH",03.03.2021,24.03.2021,platná, 01/38/2021,faktúra za elektrinu - škola,,"dodávateľ: VSE Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","576,68 € s DPH",08.03.2021,24.03.2021,platná, 01/39/2021,dodávka elektriny - ŠJ,,"dodávateľ: VSE Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","104,51 € s DPH",08.03.2021,24.03.2021,platná, 01/40/2021,služby technika požiarnej ochrany,,"dodávateľ: Mgr. Ambróz Koňak, Za Hornádom 883/2, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 37178091","180,00 € s DPH",08.03.2021,24.03.2021,platná, 01/41/2021,telekomunikačné služby,,"dodávateľ: Spiš Market, spol. s r.o., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","9,61 € s DPH",11.03.2021,24.03.2021,platná, 01/42/2021,telekomunikačné služby,,"dodávateľ: Slovak telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","21,28 € s DPH",11.03.2021,24.03.2021,platná, 01/43/2021,telekomunikačné služby,,"dodávateľ: Slovak telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","24,89 € s DPH",11.03.2021,24.03.2021,platná, 01/44/2021,telekomunikačné služby,,"dodávateľ: Slovak telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","15,60 € s DPH",11.03.2021,24.03.2021,platná, 01/45/2021,nákup vlajky a EÚ,,"dodávateľ: Miroslav SLUK elsp, P. Jilemnického 2530/17, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 10764780","71,96 € s DPH",12.03.2021,24.03.2021,platná, 01/46/2021,oprava elektrickej zabezpečovacej signalizácie,,"dodávateľ: DOBRO, spol. s r.o., Mlynská 1323/13, 053 11 Smižany, IČO: 31707718","4 991,81 € s DPH",23.03.2021,24.03.2021,platná, 01/11/2021,úhrada za plyn - CHL,,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a,825 11 Bratislava, IČO: 35815256","4,00 € s DPH",04.02.2021,02.03.2021,platná, 01/12/2021,úhrada za plyn CHL,,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a,825 11 Bratislava, IČO: 35815256","13,00 € s DPH",04.02.2021,02.03.2021,platná, 01/13/2021,faktúra za elektrinu,,"dodávateľ: VSE Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","645,47 € s DPH",09.02.2021,02.03.2021,platná, 01/14/2021,faktúra za elektrinu,,"dodávateľ: VSE Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","110,84 € s DPH",09.02.2021,02.03.2021,platná, 01/15/2021,faktúra za energetické služby,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 85101 Bratislava","4 328,51 € s DPH",09.02.2021,02.03.2021,platná, 01/16/2021,členský poplatok,,"dodávateľ: Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET, Vazovova 5, 811 07 Bratislava, IČO: 17 055270","33,00 € s DPH",15.02.2021,02.03.2021,platná, 01/17/2021,telekomunikačné služby,,"dodávateľ: Slovak telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","9,79 € s DPH",09.02.2021,02.03.2021,platná, 01/18/2021,telekomunikačné služby,,"dodávateľ: Slovak telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","15,60 € s DPH",09.02.2021,02.03.2021,platná, 01/19/2021,telekomunikačné služby,,"dodávateľ: Slovak telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","20,96 € s DPH",09.02.2021,02.03.2021,platná, 01/20/2021,telekomunikačné služby,,"dodávateľ: Slovak telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","22,30 € s DPH",09.02.2021,02.03.2021,platná, 01/21/2021,faktúra za pravidelný ročný servis na služobnom motorovom vozidle,,"dodávateľ: EUROCAMP, s.r.o., Dlhé hony 4597/4, 058 01 Poprad, IČO: 31648291","238,92 € s DPH",15.02.2021,02.03.2021,platná, 01/22/2021,"kontrola požiarnych vodovodov, tlaková skúška požiarnych hadíc",,"dodávateľ: LIVONEC SK, s.r.o., OZ Markušovská cesta 4, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 2120060910","88,42 € s DPH",15.02.2021,02.03.2021,platná, 01/23/2021,poplatok za prenájom priestoru na servere,,"dodávateľ: Verejná informačná služba, spol. s r. o., J. Alexyho 12, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36006912","91,20 € s DPH",15.02.2021,02.03.2021,platná, 01/24/2021,hadica ohybná,,"dodávateľ: EUROGASTROP, s.r.o., Čergovská 7002/10, 080 01 Prešov, IČO: 44137761","20,28 € s DPH",15.02.2021,02.03.2021,platná, 01/25/2021,faktúra za sprístupnenie balíčka Bezkriedy Plus,,"dodávateľ: Komensky, s.r.o., Park mládeže 1, 040 01 Košice, IČO: 43908977","18,00 € s DPH",17.02.2021,02.03.2021,platná, 01/26/2021,faktúra za služby počítačovej siete,,"dodávateľ: Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET, Vazovova 5, 811 07 Bratislava, IČO: 17 055270","150,00 € s DPH",17.02.2021,02.03.2021,platná, 01/27/2021,výroba firemnej pečiatky - 2 ks + pečiatková farba,,"dodávateľ: Teodor Jedinák - ORAN, Agátová 2007/1, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 1020685809","32,40 € s DPH",18.02.2021,02.03.2021,platná, 01/28/2021,oprava služobného motorového vozidla,,"dodávateľ: EUROCAMP, s.r.o., Dlhé hony 4597/4, 058 01 Poprad, IČO: 31648291","175,37 € s DPH",18.02.2021,02.03.2021,platná, 01/29/2021,vykonanie ročnej účt. uzávierky,,"dodávateľ: IVES Košice, Čsl. armády 20, 041 18 Košice","30,00 € s DPH",19.02.2021,02.03.2021,platná, 01/30/2021,faktúra za vodné a stočné,,"dodávateľ: Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad","732,86 € s DPH",25.02.2021,02.03.2021,platná, 01/31/2021,kancelársky materiál pre školu,,"dodávateľ: Cunik Ladislav DATASERVIS, Letná 65, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 10761691","42,94 € s DPH",26.02.2021,02.03.2021,platná, 01/32/2021,tlačivá pre školu,,"dodávateľ: ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica, IČO: 31331131","51,00 € s DPH",01.03.2021,02.03.2021,platná, 01/1/2021,za energetické služby,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","4 328,51 € s DPH",22.01.2021,15.02.2021,platná, 01/2/2021,služby virtuálne knižnice,,"dodávateľ: Komensky, s.r.o., Park mládeže 1, 040 01 Košice, IČO: 43908977","198,72 € s DPH",22.01.2021,15.02.2021,platná, 01/3/2021,pečiatka trodat profesional 5460,,"dodávateľ: Teodor Jedinák - ORAN, Agátová 2007/1, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 33057958","55,00 € s DPH",22.01.2021,15.02.2021,platná, 01/4/2021,maturitné tlačivá,,"dodávateľ: ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica, IČO: 31331131","43,00 € s DPH",22.01.2021,15.02.2021,platná, 01/5/2021,zemný plyn - CHL,,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a,825 11 Bratislava, IČO: 35815256","4,00 € s DPH",22.01.2021,15.02.2021,platná, 01/6/2021,zemný plyn - ŠJ,,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a,825 11 Bratislava, IČO: 35815256","13,00 € s DPH",22.01.2021,15.02.2021,platná, 01/7/2021,materiál na údržbu školy,,"dodávateľ: Nezábudka, s.r.o., Letná 39, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 47968834","78,00 € s DPH",29.01.2021,15.02.2021,platná, 01/8/2021,publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka",,"dodávateľ: PS DOMOV s.r.o., Klemensová 34, 010 01 Žilina, IČO: 51108178","63,60 € s DPH",03.02.2021,15.02.2021,platná, 01/9/2021,stravné lístky,,"dodávateľ: Up Slovensko s.r.o., Tomášikova 23/D, 820 05 Bratislava 25, IČO: 31396674","2 304,28 € s DPH",03.02.2021,15.02.2021,platná, 01/10/2021,vodné a stočné,,"dodávateľ: Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968","1 288,73 € s DPH",02.02.2021,15.02.2021,platná, 01/266/2020,dodávka elektriny,,"dodávateľ: VSE Východoslovenské energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","690,47 € s DPH",30.12.2020,11.01.2021,platná, 01/267/2020,dodávka elektriny ŠJ,,"dodávateľ: VSE Východoslovenské energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","228,13 € s DPH",30.12.2020,11.01.2021,platná, 02/144/2020,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové mesto nad Váhom, IČO: 34152199","50,63 € s DPH",21.12.2020,11.01.2021,platná, 02/145/2020,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: HOPE FAMILY, s.r.o., Priemyselná 4947, 058 01 Poprad-Matejovce, IČO: 44360991","26,52 € s DPH",21.12.2020,11.01.2021,platná, 02/146/2020,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: Zuzana Kocúrová, Novoveská cesta 9023/20, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 43530281","11,55 € s DPH",21.12.2020,11.01.2021,platná, 02/147/2020,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: Domino, a.s., Zimná 51, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 00594644","99,65 € s DPH",21.12.2020,11.01.2021,platná, 02/148/2020,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové mesto nad Váhom, IČO: 34152199","196,93 € s DPH",21.12.2020,11.01.2021,platná, 02/149/2020,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok, IČO: 3165463","50,95 € s DPH",21.12.2020,11.01.2021,platná, 02/150/2020,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: Spiš Market, spol. s r.o., Šafárikovo námestie 2351/3, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 31729541","40,92 € s DPH",21.12.2020,11.01.2021,platná, 02/151/2020,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: Spiš Market, spol. s r.o., Šafárikovo námestie 2351/3, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 31729541","32,38 € s DPH",21.12.2020,11.01.2021,platná, 02/152/2020,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: Spiš Market, spol. s r.o., Šafárikovo námestie 2351/3, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 31729541","75,71 € s DPH",21.12.2020,11.01.2021,platná, 02/153/2020,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: Bigimi, s.r.o., prev. VOS Markušovská cesta č.4, Nábrežie Hornádu 11/5, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 44467613","143,54 € s DPH",21.12.2020,11.01.2021,platná, 01/260/2020,materiál na údržbu školy,,"dodávateľ: Nezábudka, s.r.o., Letná 39, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 47968834","90,50 € s DPH",17.12.2020,05.01.2021,platná, 01/261/2020,príspevok na stravu - veľká réžia,,"dodávateľ: Školská jedáleň, pri Gymnáziu, Školská 7, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 00161195","823,60 € s DPH",16.12.2020,05.01.2021,platná, 01/262/2020,príspevok zam. na stravovanie,,"dodávateľ: Školská jedáleň, pri Gymnáziu, Školská 7, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 00161195","45,44 € s DPH",16.12.2020,05.01.2021,platná, 01/263/2020,príspevok na stravu SF,,"dodávateľ: Školská jedáleň, pri Gymnáziu, Školská 7, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 00161195","170,40 € s DPH",16.12.2020,05.01.2021,platná, 01/264/2020,balíček podpory Cisco akadémia,,"dodávateľ: Technická univerzita v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice, IČO: 00397610","240,00 € s DPH",18.12.2020,05.01.2021,platná, 01/265/2020,kancelárske potreby pre školu,,"dodávateľ: Cuník Ladislav, DATASERVIS, Letná 65, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 10761691","94,00 € s DPH",29.12.2020,05.01.2021,platná, 02/126/2020,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: Domino, a.s., Zimná 51, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 00594644","58,84 € s DPH",06.11.2020,17.12.2020,platná, 02/127/2020,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové mesto nad Váhom, IČO: 341 521 99","33,56 € s DPH",18.11.2020,17.12.2020,platná, 02/128/2020,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: Poľnohospodárske družstvo, 053 14 Dravce 55, IČO: 31669981","28,88 € s DPH",18.11.2020,17.12.2020,platná, 02/129/2020,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové mesto nad Váhom, IČO: 341 521 99","119,05 € s DPH",18.11.2020,17.12.2020,platná, 02/130/2020,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: BIGIMI s.r.o., Markušovská cestga 4, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 44467613","40,34 € s DPH",18.11.2020,17.12.2020,platná, 02/131/2020,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: SPIŚ MARKET, spol. s r.o., Šafárikovo nám. 1, 052 05 Spišská Nová Ves, IČO: 31729541","52,47 € s DPH",18.11.2020,17.12.2020,platná, 02/132/2020,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: GurmEko s.r.o., Bystrická cesta 45, 034 01 Ružomberok, IČO: 44342705","17,09 € s DPH",18.11.2020,17.12.2020,platná, 02/133/2020,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové mesto nad Váhom, IČO: 341 521 99","119,57 € s DPH",30.11.2020,17.12.2020,platná, 02/134/2020,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: MPC CESSI a.s., Mlynská 22, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 31651445","9,52 € s DPH",30.11.2020,17.12.2020,platná, 02/135/2020,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: Domino, a.s., Zimná 51, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 00594644","34,39 € s DPH",30.11.2020,17.12.2020,platná, 02/136/2020,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: Poľnohospodárske družstvo, 053 14 Dravce 55, IČO: 31669981","28,88 € s DPH",30.11.2020,17.12.2020,platná, 02/137/2020,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: Zuzana Kocúrová, Novoveská cesta 9023/20, 053 31 Spišská Nová Ves, IČO: 43530281","3,60 € s DPH",30.11.2020,17.12.2020,platná, 02/138/2020,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: SPIŚ MARKET, spol. s r.o., Šafárikovo nám. 1, 052 05 Spišská Nová Ves, IČO: 31729541","106,44 € s DPH",30.11.2020,17.12.2020,platná, 02/139/2020,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: BIGIMI s.r.o., Markušovská cesta 4, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 44467613","163,06 € s DPH",07.12.2020,17.12.2020,platná, 02/140/2020,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: Domino, a.s., Zimná 51, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 00594644","71,02 € s DPH",07.12.2020,17.12.2020,platná, 02/141/2020,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: Tatranská mliekareň, a.s., Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok, IČO: 31654363","24,81 € s DPH",07.12.2020,17.12.2020,platná, 02/142/2020,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: SPIŚ MARKET, spol. s r.o., Šafárikovo nám. 1, 052 05 Spišská Nová Ves, IČO: 31729541","24,37 € s DPH",07.12.2020,17.12.2020,platná, 02/143/2020,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: SPIŚ MARKET, spol. s r.o., Šafárikovo nám. 1, 052 05 Spišská Nová Ves, IČO: 31729541","80,18 € s DPH",07.12.2020,17.12.2020,platná, 01/251/2020,poskytnutie pri implementácii Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/679,,"dodávateľ: CUBS plus, s.r.o., Mudroňova č. 29, 040 01 Košice, IČO: 46943404","104,40 € s DPH",09.12.2020,14.12.2020,platná, 01/252/2020,materiál na údržbu školy,,"dodávateľ: Nezábudka, s.r.o., Letná 39, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 47968834","53,20 € s DPH",09.12.2020,14.12.2020,platná, 01/253/2020,zber a vývoz biologického odpadu,,"dodávateľ: Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, 052 01 Sopišská Nová Ves, IČO: 31659641","40,80 € s DPH",10.12.2020,14.12.2020,platná, 01/254/2020,telekomunikačné služby,,"dodávateľ: Slovak telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","15,60 € s DPH",09.12.2020,14.12.2020,platná, 01/255/2020,telekomunikačné služby,,"dodávateľ: Slovak telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","25,90 € s DPH",09.12.2020,14.12.2020,platná, 01/256/2020,telekomunikačné služby,,"dodávateľ: Slovak telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","21,52 € s DPH",09.12.2020,14.12.2020,platná, 01/257/2020,telekomunikačné služby,,"dodávateľ: Slovak telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","11,75 € s DPH",09.12.2020,14.12.2020,platná, 01/258/2020,vypracovanie aktualizácie,,"dodávateľ: CUBS plus, s.r.o., Mudroňova č. 29, 040 01 Košice, IČO: 46943404","180,00 € s DPH",10.12.2020,14.12.2020,platná, 01/259/2020,softvér pre ŠJ,,"dodávateľ: JIS-SK s.r.o., J. Hollého 8, 080 01 Prešov, IČO: 45687951","399,00 € s DPH",11.12.2020,14.12.2020,platná, 01/227/2020,čistiace a umývacie stroje + príslušenstvo + čistiace a dezinfekčné prostriedky,,"dodávateľ: Kärcher Slovakia, s.r.o.,, Bratislavská 31, 94901 Nitra, IČO: 43967663","2 931,26 € s DPH",25.11.2020,11.12.2020,platná, 01/228/2020,nákup tonerov,,"dodávateľ: Cunik Ladislav, Dataservis, Letná 65, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 10761691","222,00 € s DPH",25.11.2020,11.12.2020,platná, 01/229/2020,offline videoseminár - mzdová účtovníčka na konci roka 2020,,"dodávateľ: Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o., Družstevná 232/2, 04001 Košice, IČO: 51424266","30,00 € s DPH",27.11.2020,11.12.2020,platná, 01/230/2020,toaletný papier a utierky,,"dodávateľ: MIVA MARKET, spol. s r.o., Mlynská 1323/13, 05311 Smižany, IČO: 36704041","1 992,96 € s DPH",30.11.2020,11.12.2020,platná, 01/232/2020,čističe okien,,"dodávateľ: ACS spol. s r.o. Spišská Nová Ves, Radlinského 27, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36582298","313,97 € s DPH",30.11.2020,11.12.2020,platná, 01/233/2020,nákup tonera,,"dodávateľ: Cunik Ladislav, Dataservis, Letná 65, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 10761691","109,35 € s DPH",01.12.2020,11.12.2020,platná, 01/234/2020,podlahové mopy ručné,,"dodávateľ: ADLERR, s.r.o., Bojná 309, 956 01 Bojná, IČO: 36710369","250,50 € s DPH",01.12.2020,11.12.2020,platná, 01/235/2020,príspevok na stravu - veľká réžie,,"dodávateľ: Školská jedáleň pri Gymnáziu, Školská 7, 05201 Spišská Nová Ves","952,65 € s DPH",02.12.2020,11.12.2020,platná, 01/236/2020,príspevok na potraviny,,"dodávateľ: Školská jedáleň pri Gymnáziu, Školská 7, 05201 Spišská Nová Ves","52,56 € s DPH",02.12.2020,11.12.2020,platná, 01/237/2020,príspevok na stravovanie zo sociálneho fondu,,"dodávateľ: Školská jedáleň pri Gymnáziu, Školská 7, 05201 Spišská Nová Ves","197,10 € s DPH",02.12.2020,11.12.2020,platná, 01/238/2020,služby počítačovej siete SANET,,"dodávateľ: Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET, Vazovova 8, 81107 Bratislava, IČO: 17055270","150,00 € s DPH",04.12.2020,11.12.2020,platná, 01/239/2020,energetické služby - úhrada,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","4 328,51 € s DPH",04.12.2020,11.12.2020,platná, 01/240/2020,pracovný odev a obuv - učitelia Chémie,,"dodávateľ: Mária Repaská - Pracovné odevy, Hviezdoslavoa 1191/31, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 30666171","142,20 € s DPH",02.12.2020,11.12.2020,platná, 01/241/2020,čistiace a dezinfekčné prostriedky,,"dodávateľ: MIVA MARKET, spol. s r.o., Mlynská 1323/13, 05311 Smižany, IČO: 36704041","993,07 € s DPH",03.12.2020,11.12.2020,platná, 01/242/2020,čistiace a dezinfekčné prostriedky,,"dodávateľ: MIVA MARKET, spol. s r.o., Mlynská 1323/13, 05311 Smižany, IČO: 36704041","625,31 € s DPH",03.12.2020,11.12.2020,platná, 01/243/2020,vodné a stočné,,"dodávateľ: Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hra ničná 662/17, 05889 Poprad, IČO: 36500968","912,12 € s DPH",04.12.2020,11.12.2020,platná, 01/244/2020,vodné a stočné 12/2020,,"dodávateľ: Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 05889 Poprad, IČO: 36500968","218,18 € s DPH",04.12.2020,11.12.2020,platná, 01/245/2020,úhrada plynu - CHL,,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815258","4,00 € s DPH",07.12.2020,11.12.2020,platná, 01/246/2020,úhrada plynu ŠJ,,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","25,00 € s DPH",07.12.2020,11.12.2020,platná, 01/247/2020,pracovná obuv a odev pre pracovníkov ŠJ,,"dodávateľ: Mária Repaská - Pracovné odevy, Hviezdoslavoa 1191/31, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 30666171","231,79 € s DPH",07.12.2020,11.12.2020,platná, 01/248/2020,nákup majetku pre ŠJ,,"dodávateľ: EUROGASTROP, s.r.o., Čergovská 7002/10, 08001 Prešov, IČO: 44137761","761,89 € s DPH",07.12.2020,11.12.2020,platná, 01/249/2020,čistiace a dezinfekčné prostriedky pre školu,,"dodávateľ: MIVA MARKET, spol. s r.o., Mlynská 1323/13, 05311 Smižany, IČO: 36704041","362,65 € s DPH",08.12.2020,11.12.2020,platná, 01/250/2020,vodárenské a stavebné práce - havarijný stav,,"dodávateľ: Jozef Dzurilla - ĎOĎO, 05302 Nemešany 92, IČO: 43 266 720","3 360,00 € s DPH",08.12.2020,11.12.2020,platná, 01/231/2020,zakúpenie Notebookov + myš,,"dodávateľ: BigON s.r.o., Horná 18, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 44121989","3 999,01 € s DPH",01.12.2020,11.12.2020,platná, 01/220/2020,"toaletný papier, utierky, zásobníky",,"dodávateľ: MIVA MARKET, spol. s r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36704041","894,36 € s DPH",16.11.2020,25.11.2020,platná, 01/221/2020,čistiace prostriedky pre školu,,"dodávateľ: PEDRO PLUS, s.r.o., Radlinského 2050/17, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 47039817","177,22 € s DPH",16.11.2020,25.11.2020,platná, 01/222/2020,čistiace a dezinfekčné prostriedky pre školu,,"dodávateľ: PEDRO PLUS, s.r.o., Radlinského 2050/17, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 47039817","909,17 € s DPH",16.11.2020,25.11.2020,platná, 01/223/2020,servisné práce a údržba počítačovej siete,,"dodávateľ: Ing. Andrej Šimko, Iliašovce 108, 05311 Iliašovce, IČO: 47779641","480,00 € s DPH",18.11.2020,25.11.2020,platná, 01/224/2020,"automatický dávkovač a stojan na dezinfekciu, dávkovač tekutého mydla",,"dodávateľ: PEDRO PLUS, s.r.o., Radlinského 2050/17, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 47039817","449,40 € s DPH",20.11.2020,25.11.2020,platná, 01/225/2020,sterilizátor vzduchu + stojan + časový spínač,,"dodávateľ: Libor Fictum, Zimná 47, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 10763791","1 174,00 € s DPH",20.11.2020,25.11.2020,platná, 01/226/2020,pracovný odev a obuv pre školníka - zimná,,"dodávateľ: Mária Repaská, Pracovné odevy, Hviezdoslavova 1191/31, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 30666171","218,30 € s DPH",23.11.2020,25.11.2020,platná, 01/197/2020,pravidelná revízia - ŠJ,,"dodávateľ: VOLTATECH, a.s., Mostovaá 2, 811 02 Bratislava, IČO: 48237761","180,00 € s DPH",21.10.2020,13.11.2020,platná, 01/198/2020,čistiace prostriedky pre školu,,"dodávateľ: PEDRO PLUS, s.r.o., Radlinského 2050/17, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 47039817","457,50 € s DPH",23.10.2020,13.11.2020,platná, 01/199/2020,rukavice jednorázové,,"dodávateľ: ZPNM, s.r.o., Zdravotnícke potreby na Mieri, Šafárikovo námestie 2351/3, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 51731169","165,00 € s DPH",29.10.2020,13.11.2020,platná, 01/200/2020,"kancelársky materiál, tonery",,"dodávateľ: Cuník Ladislav, DATASERVIS, Letná 65, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 10761691","330,25 € s DPH",03.11.2020,13.11.2020,platná, 01/201/2020,úhrada energetických služieb,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","4 328,51 € s DPH",03.11.2020,13.11.2020,platná, 01/202/2020,vodné a stočné,,"dodávateľ: Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968","797,46 € s DPH",03.11.2020,13.11.2020,platná, 01/203/2020,bavlnené rúška pre zamestnancov školy,,"dodávateľ: MAJO.OK, s.r.o., Bystrany 182, 053 62 Bystrany, IČO: 47057351","430,00 € s DPH",03.11.2020,13.11.2020,platná, 01/204/2020,príspevok zamestnávateľa na stravu,,"dodávateľ: Školská jedáleň, pri Gymnáziu, Školská 7, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 00161195","60,24 € s DPH",04.11.2020,13.11.2020,platná, 01/205/2020,príspevok zo sociálneho fondu - na stravu,,"dodávateľ: Školská jedáleň, pri Gymnáziu, Školská 7, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 00161195","225,90 € s DPH",04.11.2020,13.11.2020,platná, 01/206/2020,príspevok na stravu - veľká réžia,,"dodávateľ: Školská jedáleň, pri Gymnáziu, Školská 7, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 00161195","1 091,85 € s DPH",04.11.2020,13.11.2020,platná, 01/207/2020,"pravidelná revízia elektroinštalácie suterén, 1.NP, 2.NP a domček PU",,"dodávateľ: VOLTATECH, a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava, IČO: 48237761","633,60 € s DPH",04.11.2020,13.11.2020,platná, 01/208/2020,úhrada plynu - CHL,,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a,825 11 Bratislava, IČO: 35815256","4,00 € s DPH",04.11.2020,13.11.2020,platná, 01/209/2020,úhrada plynu - ŠJ,,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a,825 11 Bratislava, IČO: 35815256","25,00 € s DPH",04.11.2020,13.11.2020,platná, 01/210/2020,zber a odvoz kuchynského odpadu,,"dodávateľ: Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, 052 01 Sopišská Nová Ves, IČO: 31659641","20,40 € s DPH",05.11.2020,13.11.2020,platná, 01/211/2020,úhrada z a elektrinu,,"dodávateľ: VSE Východoslovenské energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","804,26 € s DPH",09.11.2020,13.11.2020,platná, 01/212/2020,úhrada elektriny - ŠJ,,"dodávateľ: VSE Východoslovenské energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","405,72 € s DPH",09.11.2020,13.11.2020,platná, 01/213/2020,poplatky za telekomunikačné služby,,"dodávateľ: Slovak telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","12,22 € s DPH",10.11.2020,13.11.2020,platná, 01/214/2020,poplatky za telekomunikačné služby,,"dodávateľ: Slovak telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","22,34 € s DPH",10.11.2020,13.11.2020,platná, 01/215/2020,poplatky za telekomunikačné služby,,"dodávateľ: Slovak telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","15,60 € s DPH",10.11.2020,13.11.2020,platná, 01/216/2020,poplatky za telekomunikačné služby,,"dodávateľ: Slovak telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","9,59 € s DPH",10.11.2020,13.11.2020,platná, 01/217/2020,poplatky za telekomunikačné služby,,"dodávateľ: Slovak telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","25,18 € s DPH",10.11.2020,13.11.2020,platná, 01/218/2020,materiál na údržbu školy,,"dodávateľ: Nezábudka, s.r.o., Letná 39, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 47968834","302,90 € s DPH",10.11.2020,13.11.2020,platná, 01/219/2020,dezinfekčné čistiace utierky,,"dodávateľ: Cuník Ladislav, DATASERVIS, Letná 65, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 10761691","271,00 € s DPH",11.11.2020,13.11.2020,platná, 02/102/2020,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia, s.r.o., Pieštanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","57,34 € s DPH",02.10.2020,09.11.2020,platná, 02/103/2020,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia, s.r.o., Pieštanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom","221,14 € s DPH",02.10.2020,09.11.2020,platná, 02/104/2020,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: Poľnohospodárske družstvo v Dravciach, Dravce, IČO: 31669981","134,75 € s DPH",05.10.2020,09.11.2020,platná,Hrušovská Štefánia-vedúca ŠJ 02/105/2020,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: DOMINO, a.s., Zimná 51, Spišská Nová Ves, IČO: 00594644","141,79 € s DPH",05.10.2020,09.11.2020,platná,Hrušovská Štefánia-vedúca ŠJ 02/106/2020,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: HO&PE FAMILY, s.r.o., Priemyselná 4947, Poprad-Matejovce, IČO: 44360991","257,48 € s DPH",08.10.2020,09.11.2020,platná, 02/107/2020,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia, s.r.o., Pieštanská 2321/71, NOvé Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","124,80 € s DPH",09.10.2020,09.11.2020,platná, 02/108/2020,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, Púchov, IČO: 35760532","241,84 € s DPH",09.10.2020,09.11.2020,platná, 02/109/2020,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: BIGIMI, spol. s.r.o., Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves, IČO: 44467613","428,59 € s DPH",15.10.2020,09.11.2020,platná, 02/110/2020,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: MPC CESSI, a.s., Mlynská 22, Spišská Nová Ves, IČO: 31651445","4,95 € s DPH",15.10.2020,09.11.2020,platná, 02/111/2020,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: Spiš Market, spol. s.r.o., Šafárikovo nám.1, Spišská Nová Ves, IČO: 31729541","403,87 € s DPH",19.10.2020,09.11.2020,platná, 02/112/2020,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia, s.r.o., Pieštanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","21,00 € s DPH",19.10.2020,09.11.2020,platná, 02/113/2020,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia, s.r.o., Pieštanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","51,22 € s DPH",19.10.2020,09.11.2020,platná, 02/114/2020,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: Tatranská mliekáreň, a.s., Nad traťou 26, Kežmarok, IČO: 31654363","241,74 € s DPH",20.10.2020,09.11.2020,platná, 02/115/2020,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: Spiš Market spol. s.r.o., Šafárikovo nám.1, Sp. Nová Ves, IČO: 31729541","76,74 € s DPH",23.10.2020,09.11.2020,platná, 02/116/2020,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: MPC CESSI, a.-s., Mlynská 22, Sp. Nová Ves, IČO: 31651445","12,85 € s DPH",23.10.2020,09.11.2020,platná, 02/117/2020,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia, s.r.o., Pieštanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","45,48 € s DPH",26.10.2020,09.11.2020,platná, 02/118/2020,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: Tatranská mliekáreň, a.s., Nad traťou 26, Kežmarok, IČO: 31554363","28,30 € s DPH",26.10.2020,09.11.2020,platná, 02/119/2020,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: Zuzana Kocúrová, Novoveská cesta 9023/20,Spišská Nová Ves, IČO: 43530281","33,30 € s DPH",27.10.2020,09.11.2020,platná, 02/120/2020,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: DOMINO, a.s., Zimná 51, Spišská Nová Ves, IČO: 00594644","26,99 € s DPH",27.10.2020,09.11.2020,platná, 02/121/2020,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: Tatranská mliekáreň, a.s., Nad traťou 26, Kežmarok, IČO: 31654363","31,40 € s DPH",28.10.2020,09.11.2020,platná, 02/122/2020,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: Spiš Market, spol. s.r.o., Šafárikovo nám.1, Spišská Nová Ves, IČO: 31729541","86,29 € s DPH",28.10.2020,09.11.2020,platná, 02/123/2020,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: BIGIMI, spol. s.r.o., Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves, IČO: 44467613","125,69 € s DPH",28.10.2020,09.11.2020,platná, 02/124/2020,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: MPC CESSI, spol. s.r.o., Mlynksá 22, Spišská Nová Ves, IČO: 31651445","2,75 € s DPH",28.10.2020,09.11.2020,platná, 02/125/2020,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: Bidfood Slovaki, spol. s.r.o., Pieštanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","86,84 € s DPH",29.10.2020,09.11.2020,platná, 01/181/2020,školské tlačivá,,"dodávateľ: ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica, IČO: 31331131","134,34 € s DPH",07.10.2020,21.10.2020,platná, 01/182/2020,telekomunikačné služby,,"dodávateľ: Slovak telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","23,90 € s DPH",08.10.2020,21.10.2020,platná, 01/183/2020,telekomunikačné služby,,"dodávateľ: Slovak telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","20,80 € s DPH",08.10.2020,21.10.2020,platná, 01/184/2020,telekomunikačné služby,,"dodávateľ: Slovak telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","9,59 € s DPH",08.10.2020,21.10.2020,platná, 01/185/2020,telekomunikačné služby,,"dodávateľ: Slovak telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","15,60 € s DPH",08.10.2020,21.10.2020,platná, 01/186/2020,telekomunikačné služby,,"dodávateľ: Slovak telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","21,65 € s DPH",08.10.2020,21.10.2020,platná, 01/187/2020,telekomunikačné služby,,"dodávateľ: Slovak telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","12,89 € s DPH",08.10.2020,21.10.2020,platná, 01/188/2020,čistiace prostriedky pre školu,,"dodávateľ: PEDRO PLUS, s.r.o., Radlinského 2050/17, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 47039817","1 322,21 € s DPH",09.10.2020,21.10.2020,platná, 01/189/2020,jednorázové ochranné rúška,,"dodávateľ: STAVMONTA-SLOVAKIA s.r.o., ul. M.R. Štefánika 137, 093 01 Vrnova nad Topľou, IČO: 31709281","364,50 € s DPH",09.10.2020,21.10.2020,platná, 01/190/2020,elektrina - škola,,"dodávateľ: VSE Východoslovenské energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","729,77 € s DPH",12.10.2020,21.10.2020,platná, 01/191/2020,elektrina ŠJ,,"dodávateľ: VSE Východoslovenské energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","525,76 € s DPH",12.10.2020,21.10.2020,platná, 01/192/2020,pracovné zošity - Dejepis,,"dodávateľ: Anna Petrík Nagyová - IMAGE, Adidovce 84, 067 32 Adidovce, IČO: 14437783","255,00 € s DPH",14.10.2020,21.10.2020,platná, 01/193/2020,príbor pre ŠJ,,"dodávateľ: Bernodrf Sandrik s.r.o., Bystrická 15, 96681 Žarnovica, IČO: 36639893","851,47 € s DPH",15.10.2020,21.10.2020,platná, 01/194/2020,vypracovanie stavebného rozpočtu na výmenu okien,,"dodávateľ: INTERIER MEJKER s.r.o., B. Nemcovej 1550/8, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 53084381","50,00 € s DPH",16.10.2020,21.10.2020,platná, 01/195/2020,schodisková rudla,,"dodávateľ: AJ Produkty a.s., Galvaniho 7/B, 82104 Bratislava, IČO: 36268518","114,00 € s DPH",16.10.2020,21.10.2020,platná, 01/196/2020,"toaletný papier, utierky, zásobník",,"dodávateľ: MIVA MARKET, spol. s r.o., Mlynská 1323/13, 053 11 Smižany, IČO: 36704041","274,62 € s DPH",19.10.2020,21.10.2020,platná, 02/97/2020,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: Domino, a.s., Zimná 51, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 00594644","461,48 € s DPH",,19.10.2020,platná, 02/98/2020,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: Poľnohospodárske družstvo v Dravciach, 05314 Dravce, IČO: 31669981","115,50 € s DPH",,19.10.2020,platná, 02/99/2020,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: Zuzana Kocúrová, Novoveská cesta 9023/20, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 43530281","75,60 € s DPH",,19.10.2020,platná, 02/100/2020,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok, IČO: 31654363","296,18 € s DPH",29.09.2020,19.10.2020,platná, 02/101/2020,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: Bigimi, s.r.o., prev. VOS Markušovská cesta č.4, Nábrežie Hornádu 11/5, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 44467613","548,33 € s DPH",,19.10.2020,platná, 02/96/2020,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia, s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915001 Nové mesto nad Váhom, IČO: 341521 99","930,94 € s DPH",,19.10.2020,platná, 02/67/2020,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: DOMINO, a.s., Zimná 51, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 00594644","114,44 € s DPH",28.08.2020,14.10.2020,platná, 02/68/2020,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové mesto nad Váhom, IČO: 341 521 99","21,46 € s DPH",11.09.2020,14.10.2020,platná, 02/69/2020,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: DOMINO, a.s., Zimná 51, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 00594644","114,85 € s DPH",11.09.2020,14.10.2020,platná, 02/70/2020,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: Poľnohospodárske družstvo v Dravciach, 05314 Dravce, IČO: 31669981","96,25 € s DPH",11.09.2020,14.10.2020,platná, 02/71/2020,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové mesto nad Váhom, IČO: 341 521 99","350,95 € s DPH",11.09.2020,14.10.2020,platná, 02/72/2020,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: MPC CESSI a.s., Mlynská 22, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31651445","2,75 € s DPH",11.09.2020,14.10.2020,platná, 02/73/2020,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: HOPE FAMILY, s.r.o., Priemyselná 4947, 058 01 Poprad, IČO: 44360991","209,28 € s DPH",18.09.2020,14.10.2020,platná, 02/74/2020,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: DOMINO, a.s., Zimná 51, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 00594644","91,54 € s DPH",18.09.2020,14.10.2020,platná, 02/75/2020,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: DOMINO, a.s., Zimná 51, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 00594644","206,15 € s DPH",18.09.2020,14.10.2020,platná, 02/76/2020,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové mesto nad Váhom, IČO: 341 521 99","22,50 € s DPH",18.09.2020,14.10.2020,platná, 02/77/2020,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: T-613, s.r.o., Veľkonecpalská 93, 971 01 Prievidza, IČO: 36347973","258,48 € s DPH",18.09.2020,14.10.2020,platná, 02/78/2020,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: Bigimi, s.r.o.VO Markušovská cesta 4, Nábrežie Hornádu 11/5, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 44467613","210,37 € s DPH",18.09.2020,14.10.2020,platná, 01/79/2020,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: GurmEko s.r.o., Bystrická cesta 46, 034 01 Ružomberok, IČO: 44342705","66,31 € s DPH",18.09.2020,14.10.2020,platná, 02/80/2020,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: Spiš Market, spo. s r.o., Šafárikovo námesti 1, 052 05 Spišská Nová Ves, IČO: 31729541","720,22 € s DPH",18.09.2020,14.10.2020,platná, 02/81/2020,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: Tatranská mliekareň, a.s., Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok, IČO: 31654363","378,46 € s DPH",18.09.2020,14.10.2020,platná, 02/82/2020,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: Ryba Žilina spol. s r.o., Športová 9, 010 01 Žilina, IČO: 31563490","243,00 € s DPH",18.09.2020,14.10.2020,platná, 02/83/2020,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové mesto nad Váhom, IČO: 341 521 99","251,97 € s DPH",18.09.2020,14.10.2020,platná, 02/84/2020,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: Poľnohospodárske družstvo v Dravciach, 05314 Dravce, IČO: 31669981","115,50 € s DPH",18.09.2020,14.10.2020,platná, 02/85/2020,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: DOMINO, a.s., Zimná 51, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 00594644","189,36 € s DPH",29.09.2020,14.10.2020,platná, 02/86/2020,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové mesto nad Váhom, IČO: 341 521 99","361,18 € s DPH",29.09.2020,14.10.2020,platná, 02/87/2020,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: T-613, s.r.o., Veľkonecpalská 93, 971 01 Prievidza, IČO: 36347973","238,80 € s DPH",29.09.2020,14.10.2020,platná, 02/88/2020,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: DOMINO, a.s., Zimná 51, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 00594644","328,90 € s DPH",29.09.2020,14.10.2020,platná, 02/89/2020,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208","173,04 € s DPH",29.09.2020,14.10.2020,platná, 02/90/2020,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: Spiš Market, spo. s r.o., Šafárikovo námesti 1, 052 05 Spišská Nová Ves, IČO: 31729541","282,87 € s DPH",29.09.2020,14.10.2020,platná, 02/91/2020,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: DOMINO, a.s., Zimná 51, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 00594644","367,63 € s DPH",29.09.2020,14.10.2020,platná, 02/92/2020,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: Ján Krivulčík - DUO, Matúšková 1630/1, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 51070171","323,93 € s DPH",29.09.2020,14.10.2020,platná, 02/93/2020,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: Tatranská mliekareň, a.s., Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok, IČO: 31654363","49,65 € s DPH",29.09.2020,14.10.2020,platná, 02/94/2020,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: T-613, s.r.o., Veľkonecpalská 93, 971 01 Prievidza, IČO: 36347973","438,72 € s DPH",29.09.2020,14.10.2020,platná, 02/95/2020,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: Spiš Market, spo. s r.o., Šafárikovo námesti 1, 052 05 Spišská Nová Ves, IČO: 31729541","1 067,04 € s DPH",29.09.2020,14.10.2020,platná, 01/164/2020,nákup servítky a rukavice pre ŠJ,,"dodávateľ: PEDRO PLUS, s.r.o., Radlinského 2050/17, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 47039817","62,63 € s DPH",23.09.2020,07.10.2020,platná, 01/165/2020,služby technika BOZP,,"dodávateľ: Mgr. Ambróz Koňak, Za Hornádom 883/2, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 371789091","180,00 € s DPH",25.09.2020,07.10.2020,platná, 01/166/2020,pracovný odev a obuv pre upratovačky,,"dodávateľ: Mária Repaská - PRACOVNÉ ODEVY, Hviezdoslavova 31, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 30666171","300,00 € s DPH",29.09.2020,07.10.2020,platná, 01/167/2020,materiál na údržbu školy,,"dodávateľ: Nezábudka, s.r.o., Letná 39, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 47968834","122,20 € s DPH",29.09.2020,07.10.2020,platná, 01/168/2020,faktúra za údržbu a služby energetických zariadení,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","4 328,51 € s DPH",02.10.2020,07.10.2020,platná, 01/169/2020,príspevok na stravovanie zo SF,,"dodávateľ: Školská jedáleň pri Gymnáziu, Školská 7, 052 01 Spišská Nová Ves","215,70 € s DPH",02.10.2020,07.10.2020,platná, 01/170/2020,príspevok na stravu - veľká réžia,,"dodávateľ: Školská jedáleň pri Gymnáziu, Školská 7, 052 01 Spišská Nová Ves","1 042,55 € s DPH",02.10.2020,07.10.2020,platná, 01/171/2020,príspevok na potraviny,,"dodávateľ: Školská jedáleň pri Gymnáziu, Školská 7, 052 01 Spišská Nová Ves","57,52 € s DPH",02.10.2020,07.10.2020,platná, 01/172/2020,dodávka plynu CHL,,"dodávateľ: SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","4,00 € s DPH",02.10.2020,07.10.2020,platná, 01/173/2020,dodávky plynu - ŠJ,,"dodávateľ: SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","25,00 € s DPH",02.10.2020,07.10.2020,platná, 01/174/2020,poplatok a zber a likvidáciu elektroodpadu,,"dodávateľ: Nezisková oraganizácia RECYKLOHRY, Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava, IČO: 45740836","50,00 € s DPH",05.10.2020,07.10.2020,platná, 01/175/2020,kancelársky materiál pre školu,,"dodávateľ: Cunik Ladislav, DATASERVIS, Letná 65, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 10761691","133,02 € s DPH",05.10.2020,07.10.2020,platná, 01/176/2020,nákup stravných lístkov,,"dodávateľ: Up Slovenské, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674","287,08 € s DPH",01.10.2020,07.10.2020,platná, 01/177/2020,zber a odvoz biologického odpadu,,"dodávateľ: Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31659641","30,60 € s DPH",05.10.2020,07.10.2020,platná, 01/178/2020,nákup toaletný papier a utierky,,"dodávateľ: MIVA MARKET, spol. s r.o., Mlynská 1323/13,053 11 Smižany, IČO: 36704041","623,88 € s DPH",06.10.2020,07.10.2020,platná, 01/179/2020,poskytnutie služieb - ochrana osobných údajov,,"dodávateľ: CUBS plus, s.r.o., Mudroňova č. 29, 040 01 Košice, IČO: 46943 404","104,40 € s DPH",06.10.2020,07.10.2020,platná, 01/180/2020,faktúra za vodné a stočné,,"dodávateľ: Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968","1 216,38 € s DPH",06.10.2020,07.10.2020,platná, 01/151/2020,dodávka elektriny pre ŠJ,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","130,50 € s DPH",11.09.2020,22.09.2020,platná, 01/152/2020,dodávka elektriny - škola,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","412,33 € s DPH",11.09.2020,22.09.2020,platná, 01/153/2020,faktúra za energetické služby,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 258, 851 01 Bratislava, IČO: 48782532","4 328,51 € s DPH",11.09.2020,22.09.2020,platná, 01/154/2020,nákup dezinfekčných gélov na ruky,,"dodávateľ: PEDRO PLUS, s.r.o., Radlinského 2050/17, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 47039817","88,85 € s DPH",09.09.2020,22.09.2020,platná, 01/155/2020,poplatky za telekomunikačné služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","9,59 € s DPH",11.09.2020,22.09.2020,platná, 01/156/2020,poplatky za telekomunikačné služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","27,13 € s DPH",11.09.2020,22.09.2020,platná, 01/157/2020,poplatky za telekomunikačné služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","15,60 € s DPH",11.09.2020,22.09.2020,platná, 01/158/2020,poplatky za telekomunikačné služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","21,60 € s DPH",11.09.2020,22.09.2020,platná, 01/159/2020,poplatky za telekomunikačné služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","10,60 € s DPH",11.09.2020,22.09.2020,platná, 01/161/2020,vodárenské a stavebné práce - havarijný stav na žiackom WC 1.poschodie,,"dodávateľ: Durilla Jozef - ĎOĎO, 053 02 Nemešany 92, IČO: 43266720","1 197,60 € s DPH",16.09.2020,22.09.2020,platná, 01/162/2020,realizácia školenia Microsoft Office 365,,"dodávateľ: 365 services, s.r.o., Vlárska 76, 831 01 Bratislava, IČO: 44056877","1 200,00 € s DPH",16.09.2020,22.09.2020,platná, 01/163/2020,oprava elektrického kotla v ŠJ,,"dodávateľ: Štefan Bachleda, Tatranská 235/16, 065 03 Podolínec, IČO: 41845838","130,92 € s DPH",16.09.2020,22.09.2020,platná, 01/139/2020,služby počítačovej siete SANET,,"dodávateľ: Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET, Vazovova 5, 811 07 Bratislava, IČO: 17055270","150,00 € s DPH",14.08.2020,07.09.2020,platná, 01/140/2020,materiál na údržbu školy,,"dodávateľ: Nezábudka, s.r.o., Letná 39, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 47968834","105,80 € s DPH",25.08.2020,07.09.2020,platná, 01/141/2020,sofftware pre školu,,"dodávateľ: IXPERTA s.r.o., organizační složka, Dúbravská cesta 4, 841 04 Bratislava, IČO: 48257591","476,50 € s DPH",25.08.2020,07.09.2020,platná, 01/142/2020,čistiace prostriedky pre školu,,"dodávateľ: PEDRO PLUS, s.r.o., Radlinského 2050/17, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 47039817","179,21 € s DPH",25.08.2020,07.09.2020,platná, 01/143/2020,oprava kopírovacieho stroja zn. SHARP AR-6020,,"dodávateľ: Cunik Ladislav, Dataservis, Letná 65, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 107616+91","119,00 € s DPH",28.08.2020,07.09.2020,platná, 01/144/2020,papierové utierky Reflex,,"dodávateľ: MIVA MARKET, spol. s r.o., Mlynská 1323/13, 053 11 Smižany, IČO: 36704041","31,68 € s DPH",28.08.2020,07.09.2020,platná, 01/145/2020,automatický dávkovač dezinfekcie + stojan,,"dodávateľ: PEDRO PLUS, s.r.o., Radlinského 2050/17, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 47039817","352,80 € s DPH",31.08.2020,07.09.2020,platná, 01/146/2020,čistiace prostriedky pre ŠJ,,"dodávateľ: PEDRO PLUS, s.r.o., Radlinského 2050/17, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 47039817","278,38 € s DPH",26.08.2020,07.09.2020,platná, 01/147/2020,kancelársky materiál pre školu,,"dodávateľ: Cunik Ladislav, Dataservis, Letná 65, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 10761691","471,48 € s DPH",02.09.2020,07.09.2020,platná, 01/148/2020,vodné a stočné,,"dodávateľ: Podtatranská vodárenská prevádzková spoločsnosť, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968","756,36 € s DPH",03.09.2020,07.09.2020,platná, 01/149/2020,dodávka plynu pre ŠJ,,"dodávateľ: SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","25,00 € s DPH",03.09.2020,07.09.2020,platná, 01/150/2020,dodávka plynu CHL,,"dodávateľ: SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","4,00 € s DPH",03.09.2020,07.09.2020,platná, 01/125/2020,zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby - paušál,,"dodávateľ: MEDISON, s.r.o., Obchodná 16, 040 11 Košice, IČO: 36679135","294,00 € s DPH",24.07.2020,19.08.2020,platná, 01/126/2020,dodávky zemného plynu,,"dodávateľ: SPP, Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","25,00 € s DPH",05.08.2020,19.08.2020,platná, 01/127/2020,dodávky zemného plynu,,"dodávateľ: SPP, Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","4,00 € s DPH",05.08.2020,19.08.2020,platná, 01/128/2020,dodávky energetických služieb,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Eisteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","4 328,51 € s DPH",05.08.2020,19.08.2020,platná, 01/129/2020,dodávka elektriny,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","351,19 € s DPH",10.08.2020,19.08.2020,platná, 01/130/2020,dodávky elektriny - ŠJ,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","104,27 € s DPH",10.08.2020,19.08.2020,platná, 01/131/2020,odborná prehliadka a funkčné skúšky elektrickej zabezpečovacej signalizácie,,"dodávateľ: DOBRO, spol. s r.o., Mlynská 13, 053 11 Smižany, IČO: 31707718","315,60 € s DPH",11.08.2020,19.08.2020,platná, 01/132/2020,"nákup - tiahlo riadenia na traktor, olej",,"dodávateľ: Ladislav Samkáry, I. Krasku 1112/11, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 17190444","36,00 € s DPH",11.08.2020,19.08.2020,platná, 01/133/2020,dodávka - vodné a stočné,,"dodávateľ: Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968","788,29 € s DPH",05.08.2020,19.08.2020,platná, 01/134/2020,telekomunikačné služby ŠJ,,"dodávateľ: Slovak telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","9,59 € s DPH",11.08.2020,19.08.2020,platná, 01/135/2020,telekomunikačné služby,,"dodávateľ: Slovak telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","9,59 € s DPH",11.08.2020,19.08.2020,platná, 01/136/2020,telekomunikačné služby,,"dodávateľ: Slovak telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","15,60 € s DPH",11.08.2020,19.08.2020,platná, 01/137/2020,telekomunikačné služby,,"dodávateľ: Slovak telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","20,96 € s DPH",11.08.2020,19.08.2020,platná, 01/138/2020,telekomunikačné služby,,"dodávateľ: Slovak telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","22,72 € s DPH",11.08.2020,19.08.2020,platná, 01/124/2020,nákup údrž.materiálu,,"dodávateľ: Ladislav Sakmáry, I.Krasku 1112/11, Spišská Nová Ves, IČO: 17190444","12,20 € s DPH",14.07.2020,16.07.2020,platná, 01/116/2020,Ševt- evidenčné tlačivá,,"dodávateľ: ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica, IČO: 31331131","33,16 € s DPH",10.07.2020,13.07.2020,platná, 01/117/2020,služby telefónu,,"dodávateľ: Slovak telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","15,60 € s DPH",10.07.2020,13.07.2020,platná, 01/118/2020,telefón pevná linka,,"dodávateľ: Slovak telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","9,59 € s DPH",10.07.2020,13.07.2020,platná, 01/119/2020,telefón,,"dodávateľ: Slovak telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","22,90 € s DPH",10.07.2020,13.07.2020,platná, 01/120/2020,telefón,,"dodávateľ: Slovak telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","25,25 € s DPH",10.07.2020,13.07.2020,platná, 01/121/2020,telefón- ŠJ,,"dodávateľ: Slovak telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","9,59 € s DPH",10.07.2020,13.07.2020,platná, 01/122/2020,Elektrina 06/2020,,"dodávateľ: VSE Východoslovenské energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","405,92 € s DPH",10.07.2020,13.07.2020,platná, 01/123/2020,faktúra za elektrinu ŠJ 06/2020,,"dodávateľ: VSE Východoslovenské energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","104,57 € s DPH",10.07.2020,13.07.2020,platná, 01/115/2020,"vykon..práce v zmysle ochrany fyz.osôb, ochrana osob.údajov (newsletter)",,"dodávateľ: CUBS plus, s.r.o., Mudroňova č. 29, 040 01 Košice, IČO: 46943404","104,40 € s DPH",07.07.2020,09.07.2020,platná, 01/114/2020,predd.platba plyn 07/2020,,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a,825 11 Bratislava, IČO: 35815256","4,00 € s DPH",06.07.2020,08.07.2020,platná, 01/112/2020,Jedálny kupón "Chéque Déjeuner",,"dodávateľ: Up Slovensko, s.r.o,, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674","11 004,64 € s DPH",06.07.2020,07.07.2020,platná, 01/113/2020,predd.platba plyn 07/2020,,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a,825 11 Bratislava, IČO: 35815256","25,00 € s DPH",06.07.2020,07.07.2020,platná, 01/95/2020,faktúra za poskytnuté energetické služby,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","4 328,51 € s DPH",03.07.2020,06.07.2020,platná, 01/111/2020,USB kľúč 2 kusy,,"dodávateľ: Cuník Ladislav, DATASERVIS, Letná 65, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 10761691","50,66 € s DPH",03.07.2020,06.07.2020,platná, 01/104/2020,aSc Agenda 400-699 žiakov 2021,,"dodávateľ: ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Svoradova 7/1, Bratislava, IČO: 3136161","229,00 € s DPH",16.06.2020,03.07.2020,platná, 01/105/2020,Remeň do traktora,,"dodávateľ: Ladislav Sakmáry, I.Krasku 1112/11, Spišská Nová Ves, IČO: 17190444","56,90 € s DPH",23.06.2020,03.07.2020,platná, 01/106/2020,Požiarna ochrana v zmysle mandátnej zmluvy v II.štvrť./2020,,"dodávateľ: Mgr. Ambróz Koňak, Za Hornádom 883/2, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 37178091","180,00 € s DPH",29.06.2020,03.07.2020,platná, 01/107/2020,Nákup údržbarskeho .materiálu.,,"dodávateľ: Nezábudka, s.r.o., Letná 39, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 47968834","34,90 € s DPH",29.06.2020,03.07.2020,platná, 01/108/2020,vodné a stočné 26.5.-23.6.2020,,"dodávateľ: Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968","717,20 € s DPH",29.06.2020,03.07.2020,platná, 01/109/2020,aSc Rozvrhy 2021,,"dodávateľ: ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Svoradova 7/1, Bratislava, IČO: 31361161","79,00 € s DPH",29.06.2020,03.07.2020,platná, 01/110/2020,údržba a prevádzka energet.zariadení v zmysle rámcovej zmluvy za obdobie 01.07.-31.07.2020,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","4 328,51 € s DPH",29.06.2020,03.07.2020,platná, 01/90/2020,služby Virtuálnej knižnice,,"dodávateľ: KOMENSKý, s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice, IČO: 43908977","149,04 € s DPH",02.06.2020,02.07.2020,platná, 01/91/2020,kancelársky materiál pre školu,,"dodávateľ: Cunik Ladislav, DATASERVIS, Letná 65, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 10761691","259,32 € s DPH",02.06.2020,02.07.2020,platná, 01/92/2020,nedoplatok za vykurovanie,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","9 035,15 € s DPH",02.06.2020,02.07.2020,platná, 01/93/2020,faktúra za dodávku plynu CHL,,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","4,00 € s DPH",02.06.2020,02.07.2020,platná, 01/94/2020,faktúra za plyn ŠJ,,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","25,00 € s DPH",02.06.2020,02.07.2020,platná, 01/96/2020,faktúra za vodné a stočné,,"dodávateľ: Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968","803,64 € s DPH",03.06.2020,02.07.2020,platná, 01/97/2020,faktúra za elektrinu,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a.s, Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","415,33 € s DPH",08.06.2020,02.07.2020,platná, 01/98/2020,faktúra za elektrinu - ŠJ,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a.s, Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","101,44 € s DPH",08.06.2020,02.07.2020,platná, 01/99/2020,telekomunikačné služby,,"dodávateľ: Slovak telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 63 Bratislava, IČO: 35763469","9,59 € s DPH",10.06.2020,02.07.2020,platná, 01/100/2020,telekomunikačné služby,,"dodávateľ: Slovak telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 63 Bratislava, IČO: 35763469","9,59 € s DPH",10.06.2020,02.07.2020,platná, 01/101/2020,telekomunikačné služby,,"dodávateľ: Slovak telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 63 Bratislava, IČO: 35763469","27,25 € s DPH",10.06.2020,02.07.2020,platná, 01/102/2020,telekomunikačné služby,,"dodávateľ: Slovak telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 63 Bratislava, IČO: 35763469","21,56 € s DPH",10.06.2020,02.07.2020,platná, 01/103/2020,telekomunikačné služby,,"dodávateľ: Slovak telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 63 Bratislava, IČO: 35763469","15,60 € s DPH",12.06.2020,02.07.2020,platná, 02/63/2020,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: Domino, a.s., Zimná 51, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 00594644","179,29 € s DPH",04.03.2020,25.06.2020,platná, 02/64/2020,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: Ryba Žilina, spol. s r.o., Športová 9, 01001 Žilina, IČO: 31563490","317,52 € s DPH",05.03.2020,25.06.2020,platná, 02/65/2020,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové mesto nad Váhom, IČO: 34152199","210,62 € s DPH",27.03.2020,25.06.2020,platná, 02/66/2020,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok, IČO: 31654363","144,73 € s DPH",17.03.2020,25.06.2020,platná, 01/63/2020,poplatky za telekomunikačné služby,,"dodávateľ: Slovak telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","10,50 € s DPH",14.04.2020,18.05.2020,platná, 01/64/2020,poplatky za telekomunikačné služby,,"dodávateľ: Slovak telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","9,59 € s DPH",14.04.2020,18.05.2020,platná, 01/65/2020,poplatky za telekomunikačné služby,,"dodávateľ: Slovak telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","26,99 € s DPH",14.04.2020,18.05.2020,platná, 01/66/2020,poplatky za telekomunikačné služby,,"dodávateľ: Slovak telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","21,35 € s DPH",14.04.2020,18.05.2020,platná, 01/67/2020,poplatky za telekomunikačné služby,,"dodávateľ: Slovak telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","15,60 € s DPH",14.04.2020,18.05.2020,platná, 01/68/2020,faktúra za elektrinu - ŠJ,,"dodávateľ: VSE Východoslovenské energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","120,05 € s DPH",20.04.2020,18.05.2020,platná, 01/69/2020,faktúra za elektrinu - škola,,"dodávateľ: VSE Východoslovenské energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","510,42 € s DPH",20.04.2020,18.05.2020,platná, 01/70/2020,služby Virtuálne knižnice,,"dodávateľ: KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice, IČO: 43908977","16,56 € s DPH",20.04.2020,18.05.2020,platná, 01/71/2020,čistiace prostriedky pre školu,,"dodávateľ: PEDRO PLUS, s.r.o., Radlinského 2050/17, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 47139817","256,64 € s DPH",20.04.2020,18.05.2020,platná, 01/72/2020,vodné a stočné,,"dodávateľ: Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968","664,45 € s DPH",29.04.2020,18.05.2020,platná, 01/73/2020,"prevedenie OPaOS elektrických spotrebičov, prenosného ručného náradia v priestoroch školy",,"dodávateľ: PhDr. Peter Darvaši, revízie elektrických a zdvíhacích zariadení, Dubová 5/7, Spišská Nová Ves, IČO: 34576797","590,00 € s DPH",30.04.2020,18.05.2020,platná, 01/74/2020,faktúra za bezkontaktné infračervené teplomery,,"dodávateľ: MATRICARIA, spol. s r.o., Starosaská 1, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36592498","180,54 € s DPH",04.05.2020,18.05.2020,platná, 01/75/2020,dodávka zemného plynu - CHL,,"dodávateľ: SPP, Mlynské nivy 44/a,825 11 Bratislava, IČO: 35815256","4,00 € s DPH",05.05.2020,18.05.2020,platná, 01/76/2020,dodávka plynu ŠJ,,"dodávateľ: SPP, Mlynské nivy 44/a,825 11 Bratislava, IČO: 35815256","25,00 € s DPH",05.05.2020,18.05.2020,platná, 01/77/2020,faktúra za energetické služby,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","4 328,51 € s DPH",07.05.2020,18.05.2020,platná, 01/78/2020,dodávky elektriny - škola,,"dodávateľ: VSE Východoslovenské energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","385,67 € s DPH",11.05.2020,18.05.2020,platná, 01/79/2020,dodávky elektriny - ŠJ,,"dodávateľ: VSE Východoslovenské energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","107,21 € s DPH",11.05.2020,18.05.2020,platná, 01/80/2020,poplatky za telekomunikačné služby,,"dodávateľ: Slovak telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","15,60 € s DPH",11.05.2020,18.05.2020,platná, 01/81/2020,poplatky za telekomunikačné služby,,"dodávateľ: Slovak telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","9,89 € s DPH",11.05.2020,18.05.2020,platná, 01/82/2020,poplatky za telekomunikačné služby,,"dodávateľ: Slovak telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","20,98 € s DPH",11.05.2020,18.05.2020,platná, 01/83/2020,poplatky za telekomunikačné služby,,"dodávateľ: Slovak telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","26,41 € s DPH",11.05.2020,18.05.2020,platná, 01/84/2020,poplatky za telekomunikačné služby,,"dodávateľ: Slovak telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","9,59 € s DPH",11.05.2020,18.05.2020,platná, 01/85/2020,odborná prehliadka a servis plynových spotrebičov - ŠJ,,"dodávateľ: Dušan Slaninka, rvízie a servis plyn, Kamenárska 5, Spišská Nová Ves, IČO: 10756744","99,79 € s DPH",14.05.2020,18.05.2020,platná, 01/86/2020,odborná prehliadka a servis plynových spotrebičov - byt školníka,,"dodávateľ: Dušan Slaninka, rvízie a servis plyn, Kamenárska 5, Spišská Nová Ves, IČO: 10756744","121,10 € s DPH",14.05.2020,18.05.2020,platná, 01/87/2020,odborná prehliadka a servis plynových spotrebičov - meracie a regulačné zariadenia,,"dodávateľ: Dušan Slaninka, rvízie a servis plyn, Kamenárska 5, Spišská Nová Ves, IČO: 10756744","66,16 € s DPH",14.05.2020,18.05.2020,platná, 01/88/2020,odborná prehliadka a servis plynových spotrebičov - CHL,,"dodávateľ: Dušan Slaninka, rvízie a servis plyn, Kamenárska 5, Spišská Nová Ves, IČO: 10756744","53,30 € s DPH",14.05.2020,18.05.2020,platná, 01/89/2020,faktúra za služby počítačovej siete SANET,,"dodávateľ: Združenie použílvateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET, Vazovova 5, 811 07 Bratislava, IČO: 17055270","150,00 € s DPH",15.05.2020,18.05.2020,platná, 01/33/2020,"kontrola PHP, požiarnych vodovodov, hadíc",,"dodávateľ: LIVONEC SK, s.r.o., OZ Sp.N.Ves, Markušovská cesta 1, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 48121347","90,55 € s DPH",21.02.2020,16.04.2020,platná, 01/34/2020,kancelársky materiál pre školuj,,"dodávateľ: DATASERVIS, Letná 65, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 10761691","511,72 € s DPH",25.02.2020,16.04.2020,platná, 01/35/2020,tlačivá pre školu,,"dodávateľ: ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica, IČO: 31331121","76,72 € s DPH",25.02.2020,16.04.2020,platná, 01/36/2020,Toprinse 10 l,,"dodávateľ: Vladimír Mišík - PROMT, Tajovského 1591/1, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 35319836","147,60 € s DPH",26.02.2020,16.04.2020,platná, 01/37/2020,čistiaci prostriedok pre ŠJ,,"dodávateľ: PEDRO PLUS, s.r.o., Radlinského 2050/17, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 47039817","67,28 € s DPH",02.03.2020,16.04.2020,platná, 01/38/2020,čistiace prostriedky pre školu,,"dodávateľ: PEDRO PLUS, s.r.o., Radlinského 2050/17, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 47039817","654,66 € s DPH",02.03.2020,16.04.2020,platná, 01/39/2020,dodávka plynu CHL,,"dodávateľ: SPP, Mlynské nivy 44/a,825 11 Bratislava, IČO: 35815256","4,00 € s DPH",03.03.2020,16.04.2020,platná, 01/40/2020,dodávka plynu ŠJ,,"dodávateľ: SPP, Mlynské nivy 44/a,825 11 Bratislava, IČO: 35815256","25,00 € s DPH",03.03.2020,16.04.2020,platná, 01/41/2020,dodávka energetických služieb,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","4 328,51 € s DPH",04.03.2020,16.04.2020,platná, 01/42/2020,príspevok na stravu SF,,"dodávateľ: Školská jedáleň pri Gymnáziu, Školská 7, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 00161195","224,10 € s DPH",04.03.2020,16.04.2020,platná, 01/43/2020,príspevok na stravu zamestnávateľ,,"dodávateľ: Školská jedáleň pri Gymnáziu, Školská 7, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 00161195","59,76 € s DPH",04.03.2020,16.04.2020,platná, 01/44/2020,príspevok na stravu - veľká réžia,,"dodávateľ: Školská jedáleň pri Gymnáziu, Školská 7, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 00161195","1 083,15 € s DPH",04.03.2020,16.04.2020,platná, 01/45/2020,dodávka elektriny pre školu,,"dodávateľ: VSE Východoslovenské energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","1 019,78 € s DPH",16.03.2020,16.04.2020,platná, 01/46/2020,dodávka elektriny - ŠJ,,"dodávateľ: VSE Východoslovenské energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","513,38 € s DPH",16.03.2020,16.04.2020,platná, 01/47/2020,materiál na údržbu školy,,"dodávateľ: Nezábudka, s.r.o., Letná 39, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 47968834","159,00 € s DPH",10.03.2020,16.04.2020,platná, 01/48/2020,telekomunikačné služby,,"dodávateľ: Slovak telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","9,59 € s DPH",10.03.2020,16.04.2020,platná, 01/49/2020,telekomunikačné služby,,"dodávateľ: Slovak telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","23,54 € s DPH",10.03.2020,16.04.2020,platná, 01/50/2020,telekomunikačné služby,,"dodávateľ: Slovak telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","11,63 € s DPH",10.03.2020,16.04.2020,platná, 01/51/2020,telekomunikačné služby,,"dodávateľ: Slovak telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 357","22,81 € s DPH",10.03.2020,16.04.2020,platná, 01/52/2020,telekomunikačné služby,,"dodávateľ: Slovak telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","19,21 € s DPH",10.03.2020,16.04.2020,platná, 01/53/2020,služby technika požiarnej ochrany,,"dodávateľ: Mgr. Ambróz Koňak, Za Hornádom 883/2, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 37178091","180,00 € s DPH",09.03.2020,16.04.2020,platná, 01/54/2020,poskytnutie služby - Virtuálna knižnica,,"dodávateľ: KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice, IČO: 43908977","16,56 € s DPH",04.03.2020,16.04.2020,platná, 01/55/2020,zber a odvoz biologického odpadu,,"dodávateľ: Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31659641","30,00 € s DPH",10.03.2020,16.04.2020,platná, 01/56/2020,vodné a stočné,,"dodávateľ: Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968","1 154,11 € s DPH",10.03.2020,16.04.2020,platná, 01/57/2020,kancelárske potreby pre školu,,"dodávateľ: DATASERVIS, Letná 65, 052 01, IČO: 10761691","50,49 € s DPH",30.03.2020,16.04.2020,platná, 01/58/2020,zemný plyn,,"dodávateľ: SPP, Mlynské nivy 44/a,825 11 Bratislava, IČO: 35815256","4,00 € s DPH",03.04.2020,16.04.2020,platná, 01/59/2020,zemný plyn ŠJ,,"dodávateľ: SPP, Mlynské nivy 44/a,825 11 Bratislava, IČO: 35815256","25,00 € s DPH",03.04.2020,16.04.2020,platná, 01/60/2020,poskytnutie súčinnosti,,"dodávateľ: CUBS plus, s.r.o., Mudroňova č. 29, 040 01 Košice, IČO: 46943404","104,40 € s DPH",03.04.2020,16.04.2020,platná, 01/61/2020,vodné a stočné,,"dodávateľ: Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968","675,23 € s DPH",03.04.2020,16.04.2020,platná, 01/62/2020,faktúra za energetické služby,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 4678","4 328,51 € s DPH",06.04.2020,16.04.2020,platná, 02/31/2020,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia, s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové mesto nad Váhom, IČO: 34152199","183,62 € s DPH",03.02.2020,03.03.2020,platná, 02/32/2020,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: GurmEko s.r.o., Bystrická cesta 45, 034 01 Ružomberok, IČO: 44342705","57,97 € s DPH",03.02.2020,03.03.2020,platná, 02/33/2020,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: DOMINO, a.s., Zimná 51, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 00594644","535,56 € s DPH",03.02.2020,03.03.2020,platná, 02/34/2020,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: Poľnohospodárske družstvo v Dravciach, 053 14 Dravce, IČO: 31669981","154,00 € s DPH",07.02.2020,03.03.2020,platná, 02/35/2020,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: DOMINO, a.s., Zimná 51, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 00594644","118,29 € s DPH",07.02.2020,03.03.2020,platná, 02/36/2020,Potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760532","153,06 € s DPH",07.02.2020,03.03.2020,platná, 02/37/2020,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia, s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové mesto nad Váhom, IČO: 34152199","92,98 € s DPH",10.02.2020,03.03.2020,platná, 02/38/2020,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: Ryba Žilina, spol. s r.o., Športová 9, 010 01 Žilina, IČO: 31563490","27,00 € s DPH",11.02.2020,03.03.2020,platná, 02/39/2020,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: DOMINO, a.s., Zimná 51, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 00594644","229,12 € s DPH",11.02.2020,03.03.2020,platná, 02/40/2020,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia, s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové mesto nad Váhom, IČO: 34152199","203,94 € s DPH",12.02.2020,03.03.2020,platná, 02/41/2020,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: Spiš Market, spol. s r.o., Šafárikovo námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31729541","780,51 € s DPH",10.02.2020,03.03.2020,platná, 02/42/2020,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: T-613, s.r.o., Veľkonecpalská 93, 971 01 Prievidzy, IČO: 36347973","757,73 € s DPH",13.02.2020,03.03.2020,platná, 02/43/2020,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia, s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové mesto nad Váhom, IČO: 34152199","46,56 € s DPH",14.02.2020,03.03.2020,platná, 02/44/2020,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: DOMINO, a.s., Zimná 51, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 00594644","167,66 € s DPH",14.02.2020,03.03.2020,platná, 02/45/2020,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: Bigimi, s.r.o., Prev. VOS Markušovská cesta č. 4, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 44467613","367,61 € s DPH",10.02.2020,03.03.2020,platná, 02/46/2020,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: Tatranská mliekareň, a.s., Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok, IČO: 31654363","313,36 € s DPH",10.02.2020,03.03.2020,platná, 02/47/2020,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové mesto nad Váhom, IČO: 341 521 99","16,84 € s DPH",19.02.2020,03.03.2020,platná, 02/48/2020,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: T-613, s.r.o., Veľkonecpalská 93, 971 01 Prievidza, IČO: 36347973","322,22 € s DPH",24.02.2020,03.03.2020,platná, 02/49/2020,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: Poľnohospodárske družstvo v Dravciach, 053 14 Dravce, IČO: 31669981","87,51 € s DPH",24.02.2020,03.03.2020,platná, 02/50/2020,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové mesto nad Váhom, IČO: 341 521 99","487,31 € s DPH",24.02.2020,03.03.2020,platná, 02/51/2020,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01Púchov, IČO: 35760532","96,52 € s DPH",21.02.2020,03.03.2020,platná, 02/52/2020,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: Kocúrová Zuzana, prevádzka Letná, 05331 Novoveská Huta, IČO: 43530281","68,40 € s DPH",22.02.2020,03.03.2020,platná, 02/53/2020,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: Domino, a.s., Zimná 51, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 00594644","268,82 € s DPH",21.02.2020,03.03.2020,platná, 02/54/2020,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: Inmedia, s.r.o., Nám.SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208","193,32 € s DPH",25.02.2020,03.03.2020,platná, 02/55/2020,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: SPIŠ MARKET, spol. s r.o., Šafárikovo námestie 1, 052 05 Spišská Nová Ves, IČO: 31729541","1 078,53 € s DPH",20.02.2020,03.03.2020,platná, 02/56/2020,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok, IČO: 31654363","292,68 € s DPH",20.02.2020,03.03.2020,platná, 02/57/2020,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: HOPE Family, s.r.o., Priemyselná 4947, Poprad, IČO: 44360991","191,52 € s DPH",20.02.2020,03.03.2020,platná, 02/58/2020,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: Domino, a.s., Zimná 51, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 00594644","198,59 € s DPH",26.02.2020,03.03.2020,platná, 02/59/2020,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: BIGIMI, s.r.o.Prev. VOS Markušovská cesta č.4, Nábrežie Hornádu 11/5, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 44467613","398,55 € s DPH",24.02.2020,03.03.2020,platná, 02/60/2020,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok, IČO: 31654363","182,88 € s DPH",26.02.2020,03.03.2020,platná, 02/61/2020,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: SPIŠ MARKET, spol. s r.o., Šafárikovo námestie 1, 052 05 Spišská Nová Ves, IČO: 31729541","461,29 € s DPH",27.02.2020,03.03.2020,platná, 02/62/2020,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: MPC CESSI a.s., Mlynská 22, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31651445","38,32 € s DPH",27.02.2020,03.03.2020,platná, 01/31/2020,poplatok za prenájom priestoru na servere www.strava.cz,,"dodávateľ: Verejná informačná služba, spol. s.r., Janka Alexyho 12,031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36006912","91,20 € s DPH",19.02.2020,24.02.2020,platná, 01/32/2020,zabezpečenie lyžiarskeho kurzu od 10.2.-14.2.2020,,"dodávateľ: Detská rekreácia s.r.o., Hutnícka 1, 040 01 Košice, IČO: 51829495","8 653,00 € s DPH",14.02.2020,24.02.2020,platná, 01/24/2020,zber a odvoz biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov,,"dodávateľ: Brantner Nova, s.r.o., Sadova 13, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31659641","30,00 € s DPH",10.02.2020,19.02.2020,platná, 01/25/2020,materiál na údržbu školy,,"dodávateľ: Nezábudka, s.r.o., Letná 39, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 47968834","22,40 € s DPH",10.02.2020,19.02.2020,platná, 01/26/2020,servisné prace - služobné motorové vozidlo,,"dodávateľ: EUROCAMP, s.r.o., Dlhé hony 4597/4, 058 01 Poprad, IČO: 31648291","153,14 € s DPH",11.02.2020,19.02.2020,platná, 01/27/2020,školské výlety,,"dodávateľ: Aquapark Poprad, s.r.o., Športová 1397/1, 058 01 Poprad, IČO: 36482609","217,50 € s DPH",12.02.2020,19.02.2020,platná, 01/28/2020,služby virtuálnej knižnice,,"dodávateľ: KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice, IČO: 43908977","16,56 € s DPH",17.02.2020,19.02.2020,platná, 01/29/2020,ročná odmena za sprístupnenie balíčka Bez kriedy Plus,,"dodávateľ: KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice, IČO: 43908977","18,00 € s DPH",10.02.2020,19.02.2020,platná, 01/30/2020,služby počítačovej siete SANET,,"dodávateľ: Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET, Vazovova 5, 811 07 Bratislava, IČO: 17055270","150,00 € s DPH",18.02.2020,19.02.2020,platná, 02/01/2020,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: Domino, a.s., Zimná 51, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 00594644","95,70 € s DPH",03.01.2020,12.02.2020,platná, 02/02/2020,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: Domino, a.s., Zimná 51, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 00594644","764,83 € s DPH",02.01.2020,12.02.2020,platná, 02/03/2020,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","25,73 € s DPH",08.01.2020,12.02.2020,platná, 02/04/2020,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: Domino, a.s., Zimná 51, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 00594644","151,66 € s DPH",09.01.2020,12.02.2020,platná, 02/05/2020,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","107,00 € s DPH",10.01.2020,12.02.2020,platná, 02/06/2020,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: Ján Krivulčík - DUO, Matúšková 1630/1, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 51070171","306,62 € s DPH",13.01.2020,12.02.2020,platná, 02/07/2020,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","296,83 € s DPH",13.01.2020,12.02.2020,platná, 02/08/2020,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: T-613, s.r.o., Veľkonecpalská 93, 971 01 Prievidza, IČO: 36347973","188,52 € s DPH",13.01.2020,12.02.2020,platná, 02/09/2020,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: T-613, s.r.o., Veľkonecpalská 93, 971 01 Prievidza, IČO: 36347973","200,08 € s DPH",15.01.2020,12.02.2020,platná, 02/10/2020,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: Spiš Market, spol. s r.o., Šafárikovo námestie 1, 052 05 Spišská Nová Ves, IČO: 31729541","332,94 € s DPH",15.01.2020,12.02.2020,platná, 02/11/2020,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: Tatranská mliekareň, a.s., Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok, IČO: 31654363","84,05 € s DPH",16.01.2020,12.02.2020,platná, 02/12/2020,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","137,92 € s DPH",17.01.2020,12.02.2020,platná, 02/13/2020,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: Domino, a.s., Zimná 51, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 00594644","184,73 € s DPH",17.01.2020,12.02.2020,platná, 02/14/2020,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: Poľnohospodárske družstvo v Dravciach, 053 14 Dravce, IČO: 31669981","328,00 € s DPH",17.01.2020,12.02.2020,platná, 02/15/2020,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: Bigimi, s.r.o. Prev. VOS Markušovská cesta č. 4, Nábrežie Hornádu 11/5, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 44467613","416,12 € s DPH",13.01.2020,12.02.2020,platná, 02/16/2020,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","1 172,72 € s DPH",20.01.2020,12.02.2020,platná, 02/17/2020,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: MPC CESSI a.s., Mlynská 22, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31651445","33,92 € s DPH",16.01.2020,12.02.2020,platná, 02/18/2020,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: Ryba Žilina, spol. s r.o., Športová 9, 010 01 Žilina, IČO: 31563490","330,00 € s DPH",22.01.2020,12.02.2020,platná, 02/19/2020,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","147,65 € s DPH",22.01.2020,12.02.2020,platná, 02/20/2020,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: Domino, a.s., Zimná 51, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 00594644","331,88 € s DPH",23.01.2020,12.02.2020,platná, 02/21/2020,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: Poľnohospodárske družstvo v Dravciach, 053 14 Dravce, IČO: 31669981","143,50 € s DPH",27.01.2020,12.02.2020,platná, 02/22/2020,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","38,02 € s DPH",27.01.2020,12.02.2020,platná, 02/23/2020,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: Tatranská mliekareň, a.s., Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok, IČO: 31654363","233,52 € s DPH",27.01.2020,12.02.2020,platná, 02/24/2020,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: Kocúrová Zuzana,05331 Novoveská Huta, Letná, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 43530281","122,40 € s DPH",27.01.2020,12.02.2020,platná, 02/25/2020,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199","135,24 € s DPH",29.01.2020,12.02.2020,platná, 02/26/2020,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: Spiš Market, spol. s r.o., Šafárikovo námestie 1, 052 05 Spišská Nová Ves, IČO: 31729541","747,04 € s DPH",20.01.2020,12.02.2020,platná, 02/27/2020,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: Spiš Market, spol. s r.o., Šafárikovo námestie 1, 052 05 Spišská Nová Ves, IČO: 31729541","847,91 € s DPH",29.01.2020,12.02.2020,platná, 02/28/2020,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: MPC CESSI a.s., Mlynská 22, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31651445","5,47 € s DPH",31.01.2020,12.02.2020,platná, 02/29/2020,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: Tatranská mliekareň, a.s., Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok, IČO: 31654363","295,69 € s DPH",30.01.2020,12.02.2020,platná, 02/30/2020,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: Bigimi, s.r.o. Prev. VOS Markušovská cesta č. 4, Nábrežie Hornádu 11/5, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 44467613","416,91 € s DPH",30.01.2020,12.02.2020,platná, 01/08/2020,faktúra za energetické služby,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","4 328,51 € s DPH",04.02.2020,11.02.2020,platná, 01/09/2020,dodávka plynu - CHL,,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","4,00 € s DPH",04.02.2020,11.02.2020,platná, 01/10/2020,dodávky plynu - ŠJ,,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","25,00 € s DPH",04.02.2020,11.02.2020,platná, 01/12/2020,príspevok zamestnávateľa na stravu,,"dodávateľ: Školská jedáleň pri Gymnáziu, Školská 7, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 00161195","1 016,45 € s DPH",05.02.2020,11.02.2020,platná, 01/13/2020,príspevok na stravu,,"dodávateľ: Školská jedáleň pri Gymnáziu, Školská 7, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 00161195","56,08 € s DPH",05.02.2020,11.02.2020,platná, 01/14/2020,príspevok na stravu - SF,,"dodávateľ: Školská jedáleň pri Gymnáziu, Školská 7, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 00161195","210,30 € s DPH",05.02.2020,11.02.2020,platná, 01/15/2020,členský poplatok - SANET,,"dodávateľ: Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET, Vazovova 5, 811 07 Bratislava, IČO: 17055270","33,00 € s DPH",05.02.2020,11.02.2020,platná, 01/16/2020,poplatky za telekomunikačné služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","14,23 € s DPH",06.02.2020,11.02.2020,platná, 01/17/2020,poplatky za telekomunikačné služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","20,98 € s DPH",06.02.2020,11.02.2020,platná, 01/18/2020,poplatky za telekomunikačné služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","24,23 € s DPH",06.02.2020,11.02.2020,platná, 01/19/2020,poplatky za telekomunikačné služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","11,39 € s DPH",06.02.2020,11.02.2020,platná, 01/20/2020,poplatky za telekomunikačné služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","15,60 € s DPH",06.02.2020,11.02.2020,platná, 01/21/2020,faktúra za vodné a stočné,,"dodávateľ: Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968","1 928,80 € s DPH",06.02.2020,11.02.2020,platná, 01/22/2020,faktúra za elektrinu,,"dodávateľ: Východoslovenská energetilka a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","1 130,09 € s DPH",07.02.2020,11.02.2020,platná, 01/23/2020,faktúra za elektrinu - ŠJ,,"dodávateľ: Východoslovenská energetilka a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","507,08 € s DPH",07.02.2020,11.02.2020,platná, 01/11/2020,lyžiarský kurz od 27.1. - 31.1.2020,,"dodávateľ: Detská rekreácia s.r.o., Hutnícka 1, 040 01 Košice, IČO: 51829495","6 681,00 € s DPH",31.01.2020,05.02.2020,platná, 01/01/2020,skladačka,,"dodávateľ: ML Reklama, s.r.o., Hanulova 11, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 45456941","31,80 € s DPH",07.01.2020,27.01.2020,platná, 01/02/2020,faktúra za energetické služby,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 467892532","4 328,51 € s DPH",08.01.2020,27.01.2020,platná, 02/03/2020,predplatné publikácie "Čo má vedieť mzdová účtovníčka",,"dodávateľ: PSDOMOV s.r.o., Klemensova 34, 010 01 Žilina, IČO: 51108178","58,80 € s DPH",08.01.2020,27.01.2020,platná, 01/04/2020,odber zemného plynu ŠJ,,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","25,00 € s DPH",15.01.2020,27.01.2020,platná, 01/05/2020,faktúra za odber zemného plynu - ChL,,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","4,00 € s DPH",15.01.2020,27.01.2020,platná, 01/06/2020,zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby,,"dodávateľ: MEDISON, s.r.o., Letná 45, 040 01 Košice","294,00 € s DPH",21.01.2020,27.01.2020,platná, 01/07/2020,školské tlačivá,,"dodávateľ: ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica, IČO: 31331131","68,70 € s DPH",21.01.2020,27.01.2020,platná, 01/294/2019,materiál na údržbu školy,,"dodávateľ: Nezábudka, s.r.o., Letná 39, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 47968834","118,20 € s DPH",07.01.2020,20.01.2020,platná, 01/295/2019,dodávky elektriny - ŠJ,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 34, 042 91 Košice, IČO: 44483767","388,02 € s DPH",08.01.2020,20.01.2020,platná, 01/296/2019,dodávky elektriny - škola,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 34, 042 91 Košice, IČO: 44483767","981,50 € s DPH",08.01.2020,20.01.2020,platná, 01/297/2019,poplatky za telekomunikačné služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469","22,46 € s DPH",09.01.2020,20.01.2020,platná, 01/298/2019,poplatky za telekomunikačné služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469","28,26 € s DPH",09.01.2020,20.01.2020,platná, 01/299/2019,poplatky za telekomunikačné služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469","11,39 € s DPH",09.01.2020,20.01.2020,platná, 01/300/2019,poplatky za telekomunikačné služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469","14,30 € s DPH",09.01.2020,20.01.2020,platná, 01/301/2019,poplatky za telekomunikačné služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469","16,60 € s DPH",09.01.2020,20.01.2020,platná, 02/258/2019,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nove mesto nad Váhom, IČO: 341 521 99","751,42 € s DPH",12.12.2019,10.01.2020,platná, 02/259/2019,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: Poľnohospodárske družstvo v Dravciach, 05314 Dravce, IČO: 31669981","135,00 € s DPH",04.12.2019,10.01.2020,platná, 02/260/2019,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: GurmEko s.r.o., Organizačná zložka, Bystrická cesta 45, 034 01 Ružomberok, IČO: 44342705","29,15 € s DPH",03.12.2019,10.01.2020,platná, 02/261/2019,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nove mesto nad Váhom, IČO: 341 521 99","206,75 € s DPH",10.12.2019,10.01.2020,platná, 02/262/2019,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: Domino, a.s., Zimná 51, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 00594644","294,24 € s DPH",06.12.2019,10.01.2020,platná, 02/263/2019,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: Poľnohospodárske družstvo v Dravciach, 05314 Dravce, IČO: 31669981","152,52 € s DPH",10.12.2019,10.01.2020,platná, 02/264/2019,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nove mesto nad Váhom, IČO: 34152199","80,64 € s DPH",11.12.2019,10.01.2020,platná, 02/265/2019,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: Domino, a.s., Zimná 51, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 00594644","329,35 € s DPH",11.12.2019,10.01.2020,platná, 02/266/2019,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nove mesto nad Váhom, IČO: 34152199","438,55 € s DPH",16.12.2019,10.01.2020,platná, 02/267/2019,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: Spiš Market, spol. s r.o., Šafárikovo námestie 1, 052 05 Spišská Nová Ves, IČO: 31729541","1 009,34 € s DPH",13.12.2019,10.01.2020,platná, 02/268/2019,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: Kocúrová Zuzana, Letná 39, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 43530281","32,40 € s DPH",16.12.2019,10.01.2020,platná, 02/269/2019,,,"dodávateľ: Tatranská mliekareň, a.s., Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok, IČO: 31654363","327,43 € s DPH",17.12.2019,10.01.2020,platná, 02/270/2019,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: Bigimi, s.r.o. VOS Markušovská cesta č. 4, Nábrežie Hornádu 11/5, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 44467613","338,22 € s DPH",16.12.2019,10.01.2020,platná, 02/271/2019,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: Tatranská mliekareň, a.s., Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok, IČO: 31654363","164,62 € s DPH",18.12.2019,10.01.2020,platná, 02/272/2019,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: Bigimi, s.r.o. VOS Markušovská cesta č. 4, Nábrežie Hornádu 11/5, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 44467613","545,01 € s DPH",19.12.2019,10.01.2020,platná, 02/273/2019,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nove mesto nad Váhom, IČO: 34152199","424,38 € s DPH",19.12.2019,10.01.2020,platná, 02/274/2019,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: Spiš Market, spol. s r.o., Šafárikovo námestie 1, 052 05 Spišská Nová Ves, IČO: 31729541","992,27 € s DPH",07.01.2020,10.01.2020,platná, 01/290/2019,príspevok zamestnávateľa na stravu - veľká réžia,,"dodávateľ: Školská jedáleň pre Gymnáziu, Školská 7, 052 01 Spišská Nová Ves","827,95 € s DPH",20.12.2019,10.01.2020,platná, 01/291/2019,príspevok zamestnávateľa na stravu - na potraviny,,"dodávateľ: Školská jedáleň pre Gymnáziu, Školská 7, 052 01 Spišská Nová Ves","45,68 € s DPH",20.12.2019,10.01.2020,platná, 01/292/2019,príspevok na stravu zo SF,,"dodávateľ: Školská jedáleň pre Gymnáziu, Školská 7, 052 01 Spišská Nová Ves","171,30 € s DPH",20.12.2019,10.01.2020,platná, 01/293/2019,nákup kancelársky papier a ceruzky,,"dodávateľ: Cunik Ladislav, DATASERVIS, Letná 65, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 10761691","65,00 € s DPH",20.12.2019,10.01.2020,platná, 01/278/2019,faktúra za elektrinu - ŠJ,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","503,62 € s DPH",13.12.2019,19.12.2019,platná, 01/279/2019,faktúra za elektrinu - škola,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","1 054,18 € s DPH",13.12.2019,19.12.2019,platná, 01/280/2019,faktúra za telekomunikačné služby - ŠJ,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","12,56 € s DPH",12.12.2019,19.12.2019,platná, 01/281/2019,faktúra za telekomunikačné služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","28,14 € s DPH",12.12.2019,19.12.2019,platná, 01/282/2019,faktúra za telekomunikačné služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","22,63 € s DPH",12.12.2019,19.12.2019,platná, 01/283/2019,faktúra za telekomunikačné služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","11,39 € s DPH",12.12.2019,19.12.2019,platná, 01/284/2019,faktúra za mobilné hovory RŠ,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","16,36 € s DPH",12.12.2019,19.12.2019,platná, 01/285/2019,nákup PC HP ProDesk 600 G1 TW,,"dodávateľ: MB TECH BB, s.r.o., Zvolenská cesta 37, 974 01 Banská Bystrica 1, IČO: 36622524","282,24 € s DPH",16.12.2019,19.12.2019,platná, 01/286/2019,faktúra za vodné a stočné,,"dodávateľ: Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968","596,18 € s DPH",17.12.2019,19.12.2019,platná, 01/287/2019,"faktúra za zber, vývoz a zneškodnenie kuchynského odpadu",,"dodávateľ: Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31659641","30,00 € s DPH",18.12.2019,19.12.2019,platná, 01/288/2019,oprava veľko kuchynského zariadenia - ŠJ,,"dodávateľ: Anna Pjatáková, oprava-montáž-dodávka gastro zariadení, Petržalská 1639/10,Kežmarok, IČO: 33878579","123,80 € s DPH",17.12.2019,19.12.2019,platná, 01/289/2019,"vianočné posedenie pre pracovníkov Gymnázia, Školská 7, 052 01 Spišská Nová Ves - SF",,"dodávateľ: GARNI HOTEL 31, Point A, s.ro., Tatranská 197/96, 053 11 Smižany, IČO: 45629102","900,00 € s DPH",19.12.2019,19.12.2019,platná, 02/249/2019,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: Spiš Market, spol. s r.o., Šafárikovo námestie 1, 052 05 Spišská Nová Ves, IČO: 31729541","1 109,92 € s DPH",25.11.2019,18.12.2019,platná, 02/250/2019,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: Kocúrová Zuzana, Novoveská cesta 9023/20, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 43530281","100,80 € s DPH",25.12.2019,18.12.2019,platná, 02/251/2019,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: Tatranská mliekareň, a.s., Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok, IČO: 31654363","315,77 € s DPH",28.11.2019,18.12.2019,platná, 02/252/2019,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: Tatranská mliekareň, a.s., Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok, IČO: 31654363","371,16 € s DPH",05.12.2019,18.12.2019,platná, 02/253/2019,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: HO PE FAMILY, s.r.o., Priemyslená 4947, 058 01 Poprad-Matejovce, IČO: 44360991","191,52 € s DPH",28.11.2019,18.12.2019,platná, 02/254/2019,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: Domino, a.s., Zimná 51, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 00594644","109,84 € s DPH",29.11.2019,18.12.2019,platná, 02/255/2019,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: Bigimi, s.r.o. VOS Markušovská cesta č. 4, Nábrežie Hornádu 11/5, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 44467613","682,99 € s DPH",28.11.2019,18.12.2019,platná, 02/256/2019,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: Spiš Market, spol. s r.o., Šafárikovo námestie 1, 052 05 Spišská Nová Ves, IČO: 31729541","621,50 € s DPH",05.12.2019,18.12.2019,platná, 02/257/2019,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: MPC CESSI a.s., Mlynská 22, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31651445","99,29 € s DPH",22.11.2019,18.12.2019,platná, 01/274/2019,zber a odvoz biologického odpadu,,"dodávateľ: Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31659641","30,00 € s DPH",10.12.2019,13.12.2019,platná, 01/275/2019,faktúra za vodné a stočné,,"dodávateľ: Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968","1 423,46 € s DPH",11.12.2019,13.12.2019,platná, 01/276/2019,"faktúra za notebooky, tlačiareň, projektor, balík programov",01/86/2019,"dodávateľ: Key IT Solutions, s.r.o., Letná 32/38, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36484997","10 678,54 € s DPH",11.12.2019,13.12.2019,platná, 01/277/2019,Toprinse 10 l - čistiaci prostriedok - ŠJ,,"dodávateľ: Vladimír Mišík - PROMT, Tajovského 1591/1, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 35319836","73,80 € s DPH",11.12.2019,13.12.2019,platná, 02/244/2019,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nove mesto nad Váhom, IČO: 34152199","61,88 € s DPH",22.11.2019,13.12.2019,platná, 02/245/2019,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: Poľnohospodárske družstvo v Dravciach, 05314 Dravce, IČO: 31669981","135,00 € s DPH",25.11.2019,13.12.2019,platná, 02/246/2019,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, Púchov","229,02 € s DPH",22.11.2019,13.12.2019,platná, 02/247/2019,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: Ján Krivulčík - DUO, Matúškova 1630/1, Dolný Kubín, IČO: 51070171","128,74 € s DPH",26.11.2019,13.12.2019,platná, 02/248/2019,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: Ryba Žilina spol. s r.o., Hviezdoslavova 5, Žilina, IČO: 31563490","216,00 € s DPH",27.11.2019,13.12.2019,platná, 01/270/2019,realizácia VO pre projekt s názvom "certifikát ECDL pre všetkých žiakov školy",01/80/2019,"dodávateľ: JUDr. Anna Filipová, Banícka 12, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 47874856","450,00 € s DPH",04.12.2019,12.12.2019,platná, 01/271/2019,výmena ističa v elektrickej rozvodnej skrini - ŠJ,01/85/2019,"dodávateľ: BBF Tech, a.s., odštepný závod, Radlinského 3303/17/B, Spišská Nová Ves, IČO: 48237761","74,16 € s DPH",09.12.2019,12.12.2019,platná, 01/272/2019,nákup učebníc - SJ,,"dodávateľ: Kníkupectvo alter ego s.r.o., Hviezdoslavova 197/10, 060 01 Kežmarok, IČO: 36492922","160,50 € s DPH",02.12.2019,12.12.2019,platná, 01/273/2019,faktúra za služby - ochrana osobných údajov,,"dodávateľ: CUBS plus, s.r.o., Masarykova č. 21, 040 01 Košice, IČO: 46 943 404","104,40 € s DPH",10.12.2019,12.12.2019,platná, 02/242/2019,potraviny pre ŠJ,02/454/2019,"dodávateľ: MPC CESSI a.s., Mlynská 22, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31651445","34,43 € s DPH",20.11.2019,10.12.2019,platná, 02/243/2019,potraviny pre ŠJ,02/460/2019,"dodávateľ: Domino, a.s., Zimná 51, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 00594644","358,12 € s DPH",21.11.2019,10.12.2019,platná, 02/226/2019,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: Poľnohospodárske družstvo v Dravciach, 05314 Dravce, IČO: 31669981","175,00 € s DPH",04.11.2019,09.12.2019,platná, 02/227/2019,potraviny pre ŠJ,02/420/2019,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nove mesto nad Váhom, IČO: 341 521 99","207,30 € s DPH",04.11.2019,09.12.2019,platná, 02/228/2019,potraviny pre ŠJ,02/422/2019,"dodávateľ: INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208","432,00 € s DPH",04.11.2019,09.12.2019,platná, 02/229/2019,potraviny pre ŠJ,02/423/2019,"dodávateľ: T-613, s.r.o., Veľkonecpalská 93, 971 01 Prievidza, IČO: 36347973","159,84 € s DPH",04.11.2019,09.12.2019,platná, 02/230/2019,potraviny pre ŠJ,02/427/2019,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nove mesto nad Váhom, IČO: 341 521 99","526,88 € s DPH",06.11.2019,09.12.2019,platná, 02/231/2019,potraviny pre ŠJ,02/430/2019,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nove mesto nad Váhom, IČO: 341 521 99","138,65 € s DPH",07.11.2019,09.12.2019,platná, 02/232/2019,potraviny pre ŠJ,02/432/2019,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nove mesto nad Váhom, IČO: 341 521 99","358,13 € s DPH",08.11.2019,09.12.2019,platná, 02/233/2019,potraviny pre ŠJ,02/434/2019,"dodávateľ: Poľnohospodárske družstvo v Dravciach, 05314 Dravce, IČO: 31669981","160,00 € s DPH",11.11.2019,09.12.2019,platná, 02/234/2019,potraviny pre ŠJ,02/436/2019,"dodávateľ: Domino, a.s., Zimná 51, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 00594644","595,50 € s DPH",08.11.2019,09.12.2019,platná, 02/235/2019,potraviny pre ŠJ,02/437/2019,"dodávateľ: GurmEko s.r.o., Organizačná zložka, Bystrická cesta 45, 034 01 Ružomberok, IČO: 44342705","26,70 € s DPH",08.11.2019,09.12.2019,platná, 02/236/2019,potraviny pre ŠJ,02/431/2019,"dodávateľ: Spiš Marke, spol. s r.o., Šafárikovo námestie 1, 052 05 Spišská Nová Ves, IČO: 31729541","395,37 € s DPH",13.11.2019,09.12.2019,platná, 02/237/2019,potraviny pre ŠJ,02/443/2019,"dodávateľ: HO PE FAMILY, s.r.o., Priemyslená 4947, 058 01 Poprad-Matejovce, IČO: 44360991","169,25 € s DPH",14.11.2019,09.12.2019,platná, 02/238/2019,potraviny pre ŠJ,02/445/2019,"dodávateľ: Domino, a.s., Zimná 51, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 00594644","434,47 € s DPH",14.11.2019,09.12.2019,platná, 02/239/2019,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: Tatranská mliekareň, a.s., Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok, IČO: 31654363","198,58 € s DPH",14.11.2019,09.12.2019,platná, 02/240/2019,potraviny pre ŠJ,02/448/2019,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nove mesto nad Váhom, IČO: 341 521 99","204,44 € s DPH",18.11.2019,09.12.2019,platná, 02/241/2019,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: Bigimi, s.r.o. VOS Markušovská cesta č. 4, Nábrežie Hornádu 11/5, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 44467613","516,11 € s DPH",14.11.2019,09.12.2019,platná, 01/255/2019,kancelársky materiál pre školu,,"dodávateľ: Cunik Ladislav, DATASERVIS, Letná 65, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 10761691","123,93 € s DPH",02.12.2019,05.12.2019,platná, 01/256/2019,balíček podpory Cisco akadémia,,"dodávateľ: Technická univerzita v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice, IČO: 00397610","240,00 € s DPH",03.12.2019,05.12.2019,platná, 01/257/2019,služby technika požiarnej ochrany,,"dodávateľ: Mgr. Ambróz Koňak, Za Hornádom 883/2, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 37178091","180,00 € s DPH",03.12.2019,05.12.2019,platná, 01/258/2019,príspevok na stravu - SF,,"dodávateľ: Školská jedáleň pre Gymnáziu, Školská 7, 052 01 Spišská Nová Ves","241,80 € s DPH",03.12.2019,05.12.2019,platná, 01/259/2019,príspevok na stravu - zamestnávateľ,,"dodávateľ: Školská jedáleň pre Gymnáziu, Školská 7, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 00161195","1 168,70 € s DPH",03.12.2019,05.12.2019,platná, 01/260/2019,príspevok zam. na potraviny,,"dodávateľ: Školská jedáleň pre Gymnáziu, Školská 7, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 00161195","64,48 € s DPH",03.12.2019,05.12.2019,platná, 01/261/2019,nákup upratovacích vozíkov,01/88/2019,"dodávateľ: Europapier Slovensko, s.r.., Panonska cesta 40, 852 45 Bratislava, IČO: 31344381","243,00 € s DPH",03.12.2019,05.12.2019,platná, 01/262/2019,faktúra za plyn CHL,,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","4,00 € s DPH",03.12.2019,05.12.2019,platná, 01/263/2019,dodávky plynu ŠJ,,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","34,00 € s DPH",03.12.2019,05.12.2019,platná, 01/264/2019,faktúra za energetické služby,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","4 524,99 € s DPH",03.12.2019,05.12.2019,platná, 01/265/2019,Faktúra SW box ŠJ,,"dodávateľ: JIS-SK s.r.o., J. Hollého 8, IČO: 45687951","399,00 € s DPH",03.12.2019,05.12.2019,platná, 01/266/2019,PC Intel NUC pre BOX - ŠJ,,"dodávateľ: JIS-SK s.r.o., J. Hollého 8, IČO: 45687951","591,00 € s DPH",03.12.2019,05.12.2019,platná, 01/267/2019,nákup toaletného papiera a utierok pre školu,,"dodávateľ: MIVA Market. s.r.o., Mlynská 1323/13, Smižany, IČO: 36704041","199,87 € s DPH",04.12.2019,05.12.2019,platná, 01/268/2019,oprava Notebooku - HDD 128GB,01/90/2019,"dodávateľ: Cunik Ladislav, DATASERVIS, Letná 65, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 10761691","66,50 € s DPH",04.12.2019,05.12.2019,platná, 01/269/2019,pracovná obuv a odev pre školníka,01/81/2019,"dodávateľ: Mária Repaska - Pracovné odevy, Hviezdoslavova 31, Spišská Nová Ves, IČO: 30666171","110,30 € s DPH",04.12.2019,05.12.2019,platná, 01/250/2019,umývacie vozíky,,"dodávateľ: MB PRESTIGE s.r.o., Topolčianska 14, Bratislava, IČO: 45914320","220,80 € s DPH",15.11.2019,27.11.2019,platná, 01/251/2019,pracovná obuv a odev pre pracovníčky školskej jedálne,,"dodávateľ: Mária Repaska - Pracovné odevy, Hviezdoslavova 31, Spišská Nová Ves, IČO: 30666171","435,59 € s DPH",19.11.2019,27.11.2019,platná, 01/252/2019,služby počítačovej siete SANET,,"dodávateľ: Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET, Vazovova 5, Bratislava, IČO: 17055270","150,00 € s DPH",19.11.2019,27.11.2019,platná, 01/253/2019,oprava veľko kuchynského zariadenia v ŠJ,,"dodávateľ: Anna Pjatáková, oprava-montáž-dodávka gastro zariadení, Petržalská 1639/10,Kežmarok, IČO: 33878579","72,90 € s DPH",20.11.2019,27.11.2019,platná, 01/254/2019,materiál na údržbu školy,,"dodávateľ: Nezábudka, s.r.o., Letná 39, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 47968834","54,70 € s DPH",22.11.2019,27.11.2019,platná, 01/248/2019,faktúra za elektrinu - škola,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","851,57 € s DPH",31.10.2019,21.11.2019,platná, 01/249/2019,faktúra za elektrinu - ŠJ,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","501,25 € s DPH",31.10.2019,21.11.2019,platná, 01/242/2019,"zber, vývoz a zneškodnenie kuchynského odpadu",,"dodávateľ: Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31659641","30,00 € s DPH",07.11.2019,11.11.2019,platná, 01/243/2019,telekomunikačné služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","23,30 € s DPH",07.11.2019,11.11.2019,platná, 01/244/2019,telekomunikačné služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","11,39 € s DPH",07.11.2019,11.11.2019,platná, 01/245/2019,telekomunikačné služby ŠJ,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","19,73 € s DPH",07.11.2019,11.11.2019,platná, 01/246/2019,telekomunikačné služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","29,32 € s DPH",07.11.2019,11.11.2019,platná, 01/247/2019,telekomunikačné služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","18,36 € s DPH",07.11.2019,11.11.2019,platná, 02/200/2019,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: Domino, a.s., Zimná 51, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 00594644","373,28 € s DPH",01.10.2019,08.11.2019,platná, 02/201/2019,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: Domino, a.s., Zimná 51, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 00594644","96,32 € s DPH",04.10.2019,08.11.2019,platná, 02/202/2019,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové mesto nad Váhom, IČO: 341 521 99","432,90 € s DPH",04.10.2019,08.11.2019,platná, 02/203/2019,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: Poľnohospodárske družstvo v Dravciach, 053 14 Dravce, IČO: 31669981","200,00 € s DPH",04.10.2019,08.11.2019,platná, 02/204/2019,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: T-613, s.r.o., Veľkonecpalská 93, 971 01 Prievidza, IČO: 36347973","644,64 € s DPH",04.10.2019,08.11.2019,platná, 02/205/2019,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové mesto nad Váhom, IČO: 341 521 99","76,44 € s DPH",10.09.2019,08.11.2019,platná, 02/206/2019,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: Domino, a.s., Zimná 51, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 00594644","120,80 € s DPH",11.10.2019,08.11.2019,platná, 02/207/2019,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové mesto nad Váhom, IČO: 341 521 99","451,70 € s DPH",14.10.2019,08.11.2019,platná, 02/208/2019,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: MPC CESSI a.s., Mlynská 22, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36151445","61,68 € s DPH",10.10.2019,08.11.2019,platná, 02/209/2019,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: SPIŠ MARKET, spol. s r.o., Šafárikovo námestie 1, 052 05 Spišská Nová Ves, IČO: 31729541","1 264,17 € s DPH",10.10.2019,08.11.2019,platná, 02/210/2019,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: BIGIMI, s.r.o.Prev. VOS Markušovská cesta č.4, Nábrežie Hornádu 11/5, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 44467613","467,45 € s DPH",15.10.2019,08.11.2019,platná, 02/211/2019,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: Poľnohospodárske družstvo v Dravciach, 053 14 Dravce, IČO: 31669981","175,00 € s DPH",14.10.2019,08.11.2019,platná, 02/212/2019,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26, 060 01 Kedžmarok, IČO: 31654363","140,08 € s DPH",07.10.2019,08.11.2019,platná, 02/213/2019,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: Domino, a.s., Zimná 51, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 00594644","319,98 € s DPH",15.10.2019,08.11.2019,platná, 02/215/2019,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové mesto nad Váhom, IČO: 341 521 99","65,64 € s DPH",21.10.2019,08.11.2019,platná, 02/214/2019,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: Domino, a.s., Zimná 51, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 00594644","391,58 € s DPH",17.10.2019,08.11.2019,platná, 02/216/2019,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: Ryba Žilina, spol. s r.o., Športová 9, 010 01 Žilina, IČO: 31563490","54,60 € s DPH",21.10.2019,08.11.2019,platná, 02/217/2019,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: MPC CESSI a.s., Mlynská 22, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31651445","5,76 € s DPH",16.10.2019,08.11.2019,platná, 02/218/2019,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: Domino, a.s., Zimná 51, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 00594644","35,70 € s DPH",22.10.2019,08.11.2019,platná, 02/219/2019,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: Bigimi, s.r.o. VOS Markušovská cesta č. 4, Nábrežie Hornádu 11/5, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 44467613","230,35 € s DPH",24.10.2019,08.11.2019,platná, 02/220/2019,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: Spiš Marke, spol. s r.o., Šafárikovo námestie 1, 052 05 Spišská Nová Ves, IČO: 31729541","640,39 € s DPH",18.10.2019,08.11.2019,platná, 02/221/2019,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: Tatranská mliekareň, a.s., Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok, IČO: 31654363","346,00 € s DPH",18.10.2019,08.11.2019,platná, 02/222/2019,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: Domino, a.s., Zimná 51, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 00594644","174,80 € s DPH",24.10.2019,08.11.2019,platná, 02/223/2019,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: Tatranská mliekareň, a.s., Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok, IČO: 31654363","227,97 € s DPH",23.10.2019,08.11.2019,platná, 02/224/2019,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: Spiš Market, spol. s r.o., Šafárikovo námestie 1, 052 05 Spišská Nová Ves, IČO: 31729541","710,68 € s DPH",24.10.2019,08.11.2019,platná, 02/225/2019,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: Kocúrová Zuzana, Novoveská cesta 9023/20, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 43530281","81,45 € s DPH",24.10.2019,08.11.2019,platná, 01/234/2019,príspevok zamestnávateľa na stravu,,"dodávateľ: Školská jedáleň pre Gymnáziu, Školská 7, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 00161195, Mgr. Jozef Kačenga","1 119,40 € s DPH",06.11.2019,07.11.2019,platná, 01/235/2019,príspevok zamestnávateľa na potraviny,,"dodávateľ: Školská jedáleň pre Gymnáziu, Školská 7, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 00161195, Mgr. Jozef Kačenga","61,76 € s DPH",06.11.2019,07.11.2019,platná, 01/236/2019,príspevok na stravu - SF,,"dodávateľ: Školská jedáleň pre Gymnáziu, Školská 7, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 00161195, Mgr. Jozef Kačenga","231,60 € s DPH",06.11.2019,07.11.2019,platná, 01/237/2019,faktúra za vodné a stočné,,"dodávateľ: Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36 500 968","1 348,21 € s DPH",04.11.2019,07.11.2019,platná, 01/238/2019,faktúra za plyn - CHL,,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","34,00 € s DPH",06.11.2019,07.11.2019,platná, 01/239/2019,faktúra za plyn CHL,,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","4,00 € s DPH",06.11.2019,07.11.2019,platná, 01/240/2019,materiál na údržbu školy,,"dodávateľ: Nezábudka, s.r.o., Letná 39, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 47968834","40,65 € s DPH",06.11.2019,07.11.2019,platná, 01/241/2019,servis a programovanie servera,,"dodávateľ: Ing. Andrej Šimko, Iliašovce 108, 053 11 Iliašovce, IČO: 47779641, Ing. Andrej Šimko","240,00 € s DPH",07.11.2019,07.11.2019,platná, 01/218/2019,úhrada elektriny,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","516,53 € s DPH",10.10.2019,06.11.2019,platná, 01/219/2019,telekomunikačné služby ŠJ,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","17,60 € s DPH",11.10.2019,06.11.2019,platná, 01/220/2019,telekomunikačné služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","23,90 € s DPH",11.10.2019,06.11.2019,platná, 01/221/2019,telekomunikačné služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","21,43 € s DPH",11.10.2019,06.11.2019,platná, 01/222/2019,telekomunikačné služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","11,39 € s DPH",11.10.2019,06.11.2019,platná, 01/223/2019,telekomunikačné služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","27,37 € s DPH",11.10.2019,06.11.2019,platná, 01/224/2019,mobilné hovory RŠ,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","15,89 € s DPH",11.10.2019,06.11.2019,platná, 01/225/2019,vypracovanie univerzálnej smernice,,"dodávateľ: CUBS plus, s.r.o., Masarykova č. 21, 040 01 Košice, IČO: 46 943 404","42,00 € s DPH",11.10.2019,06.11.2019,platná, 01/226/2019,oprava kopírovacieho stroja,,"dodávateľ: Cunik Ladislav, DATASERVIS, Letná 65, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 10761691","86,08 € s DPH",16.10.2019,06.11.2019,platná, 01/227/2019,výmena akumulátora v ústredni elektrickej zabezpečovacej signalizácie,,"dodávateľ: DOBRO, spol. s. r.o., Mlynská 13, Smižany, IČO: 31707718","102,96 € s DPH",18.10.2019,06.11.2019,platná, 01/228/2019,revízia elektroinštalácie v kuchyni,,"dodávateľ: BBF Tech, a.s., odštepný závod, Radlinského 3303/17/B, Spišská Nová Ves, IČO: 48237761","180,00 € s DPH",22.10.2019,06.11.2019,platná, 01/229/2019,revízia bleskozvodov,,"dodávateľ: BBF Tech, a.s., odštepný závod, Radlinského 3303/17/B, Spišská Nová Ves, IČO: 48237761","240,00 € s DPH",22.10.2019,06.11.2019,platná, 01/230/2019,nákup kancelárskych potrieb,,"dodávateľ: Cunik Ladislav, DATASERVIS, Letná 65, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 10761691","82,60 € s DPH",04.11.2019,06.11.2019,platná, 01/231/2019,energetické služby,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","4 524,99 € s DPH",05.11.2019,06.11.2019,platná, 01/232/2019,prenájom veľkokapacitného kontajnera na odvoz vyradeného majetku,,"dodávateľ: Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31659641","191,34 € s DPH",04.11.2019,06.11.2019,platná, 01/233/2019,kalibrácia váhy,,"dodávateľ: Ing. František Mlynarčík, Štúrovo nábrežie 2365/13, 052 05 Spišská Nová Ves, IČO: 17296978","62,00 € s DPH",05.11.2019,06.11.2019,platná, 01/216/2019,"nákup utierky, toaletný papier pre školu",,"dodávateľ: MIVA Market, spol. s r.o., Mlynská 1323/13, 053011 Smižany, IČO: 36704041","300,38 € s DPH",08.10.2019,23.10.2019,platná, 01/217/2019,nedoplatok elektrina,,"dodávateľ: VSE Východoslovenské energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","711,70 € s DPH",10.10.2019,23.10.2019,platná, 02/242/2019,potraviny pre ŠJ,02/454/2019,"dodávateľ: MPC CESSI a.s., Mlynská 22, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31651445","34,00 € s DPH",,,platná, 01/272/2019,nákup učebníc pre SJ,,dodávateľ: Kníkupectvo alter ego s.r.o.,,,,platná, 01/285/2019,nákup PC HP ProDesk 600 G1,,"dodávateľ: MB TECH BB, s.r.o.",,,,platná, 01/34/2020,kancelársky materiál pre školu,,"dodávateľ: DATASERVIS, Letná 65, 052 01",,,,platná, 01/125/2020,zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby,,"dodávateľ: MEDISON, s.r.o.",,,,platná, 02/94/2020,potraviny pre ŠJ,,dodávateľ: t,,,,platná, 02/96/2020,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: Bidfood Slovakia, s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915001 Nové mesto nad v",,,,platná, 02/137/2020,potraviny pre ŠJ,,"dodávateľ: Zuzana Kocúrová, Novoveská cesta 9023/20, 053 31 Spišská Nová Ves, IČO: 43",,,,platná, 02/145/2020,potraviny pre ŠJ,,dodávateľ: Hope,,,,platná, 02/150/2020,potraviny pre ŠJ,,dodávateľ: Spiš,,,,platná,