206/2022,206/2022,Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 206/2022,Prenájom telocvične,,,"prenajímateľ: Gymnázium - Gimnázium, Horešská 18, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 00161012","nájomca: Pavol Vaszily, 077 01 Kráľovský Chlmec",,"728,00 € s DPH",21.03.2022,22.02.2022 - 30.06.2022,21.03.2022,22.03.2022,archívna,206/2022, 131/2022,131/2022,Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 131/2022,Prenájom telocvične,,,"prenajímateľ: Gymnázium - Gimnázium, Horešská 18, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 00161012","nájomca: Róbert Vaszily, Kráľovský Chlmec",,"728,00 € s DPH",17.03.2022,18.03.2022 - 30.06.2022,17.03.2022,18.03.2022,archívna,131/2022, 592/2021,592/2021,Kúpna zmluva - rámcová č. 592/2021,Nákup mäsa a mäsových výrobkov,,,"kupujúci: Gymnázium - Gimnázium, Horešská 18, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 00161012","predávajúci: FBR s.r.o., Ľ. Kossutha 582/58, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 50627708",,,03.01.2022,03.01.2022 - 31.12.2022,03.01.2022,03.01.2022,archívna,"592/2021 , Príloha č. 1 - Špecifikácia tovaru FBR", 595/2021,595/2021,Kúpna zmluva - rámcová č. 595/2021,Nákup Zeleniny a ovocia,,,"kupujúci: Gymnázium - Gimnázium, Horešská 18, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 00161012","predávajúci: Ing. Emőke Fukszová - POPÉLY, Zelená 297/61, 079 01 Veľké Kapušany, IČO: 50053248",,,03.01.2022,03.01.2022 - 31.12.2022,03.01.2022,03.01.2022,archívna,"595/2021 , Príloha č. 1 - Špecifikácia Zelenina a ovocie", 594/2021,594/2021,Kúpna zmluva - rámcová č. 594/2021,"Potraviny, mlieko a mliečne výrobky, Cestoviny",,,"kupujúci: Gymnázium - Gimnázium, Horešská 18, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 00161012","predávajúci: INMEDIA, spol. s r. o., Námestie SNP č. 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208",,,03.01.2022,03.01.2022 - 31.12.2022,03.01.2022,03.01.2022,archívna,"594/2021 , Cenník Potraviny, mlieko a mliečne výrobky , Cenník Cestoviny", 593/2021,593/2021,Kúpna zmluva - rámcová č. 593/2021,"Mrazená hydina, mrazená zelenina a mrazené výrobky",,,"kupujúci: Gymnázium - Gimnázium, Horešská 18, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 00161012","predávajúci: INMEDIA, spol. s r. o., Námestie SNP č. 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208",,,03.01.2022,03.01.2022 - 31.12.2022,03.01.2022,03.01.2022,archívna,"593/2021 , Cenník Mrazená hydina, mrazená zelenina, mrazené výrobky", 11/2021,11/2021,"Zmluva č. 11/2021 O poskytovaní služieb na úseku preventívnej protipožiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci","Výkon vybraných činností na úseku ochrany pred požiarmi, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a civilnej ochrany na pracovisku Horešská 18, Kráľovský Chlmec",,,"odberateľ: Gymnázium-Gimnázium, Horešská 18, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 00161012","dodávateľ: Filip Šamaj, Vodná 6, 040 01 Košice, IČO: 46329722",,,16.12.2021,16.12.2021 - 31.12.2023,16.12.2021,17.12.2021,archívna,"Zmluva č. 11/2021 , Príloha č. 1 , Príloha č. 2 , Príloha č. 3", 524/2021,524/2021,Rámcová zmluva na dodávku čistiacich prostriedkov č. 524/2021,Čistiace prostriedky,,,"kupujúci: Gymnázium-Gimnázium, Horešská 18, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 00161012","predávajúci: Kridla s.r.o., Mierová 94, 066 01 Humenné, IČO: 06466778",,,30.11.2021,01.12.2021 - 31.12.2022,01.12.2021,02.12.2021,archívna,"524/2021 , Príloha č. 1 - Cenník", 498/2021,498/2021,Zmluva o dielo na vyhotovenie PD,Projektová dokumentácia krytej plavárne pri Gymnáziu v Kráľovskom Chlmci,498/2021,,"objednávateľ: Gymnázium-Gimnázium, Horešská 18, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 00161012","zhotoviteľ: OON Design s.r.o., Slovenskej jednoty 1699/48, 040 01 Košice, IČO: 48208761",,"63 000,00 € s DPH",14.10.2021,14.10.2021 -,15.10.2021,16.10.2021,platná,498/2021, 367/2021,367/2021,Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 367/2021,Prenájom telocvične,,,"prenajímateľ: Gymnázium-Gimnázium, Horešská 18, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 00161012","nájomca: Róbert Vaszily, Kráľovský Chlmec",,"620,00 € s DPH",03.09.2021,03.09.2021 - 17.12.2021,03.09.2021,04.09.2021,archívna,367/2021, 349/2021,349/2021,Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 349/2021,Prenájom telocvične,,,"prenajímateľ: Gymnázium-Gimnázium, Horešská 18, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 00161012","nájomca: Pavol Vaszily, Kráľovský Chlmec",,"700,00 € s DPH",20.08.2021,25.08.2021 - 22.12.2021,20.08.2021,21.08.2021,archívna,349/2021, 218/2021,218/2021,Zmluva za rok 2021 č. 218/2021,Odber a preprava biologicky rozložiteľného odpadu,,,"objednávateľ: Gymnázium - Gimnázium, Horešská 18, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 00161012","poskytovateľ: Czáboczky Ján, Hraničná 13/10, Slovenské Nové Mesto, IČO: 44482477",,,23.04.2021,23.04.2021 - 31.12.2021,23.04.2021,23.04.2021,archívna,Zmluva č. 218/2021, 15/2021,15/2021,Kúpna zmluva rámcová - č. 15/2021,"Nákup čerstvého bravčového mäsa, čerstvého hovädzieho mäsa a mäsových výrobkov",,,"kupujúci: Gymnázium - Gimnázium, Horešská 18, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 00161012","predávajúci: FBR s.r.o., Ľ. Kossutha 582/58, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 50627708",,,08.02.2021,10.02.2021 - 31.12.2021,08.02.2021,09.02.2021,archívna,Kúpna zmluva č. 15/2021, 622/2020,622/2020,Kúpna zmluva č. 622/2020,Zariadenie a vybavenie k projektu ZONA v IT,,,"kupujúci: Gymnázium - Gimnázium, Horešská 18, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 00161012","predávajúci: Cool Be, s.r.o., Nižná Myšľa 449, 044 15 Nižná Myšľa, IČO: 36846368",,"15 260,64 € s DPH",12.01.2021,12.01.2021 -,13.01.2021,14.01.2021,platná,"Kúpna zmluva č. 622/2020 , Príloha č. 1 - Cenová ponuka", 20/45/010/87,20/45/010/87,Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi,Dobrovoľnícka činnosť,,,"organizátor: Gymnázium - Gimnázium, Horešská 18, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 00161012, PaedDr. Gabriel Dobos","Úrad: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov, M.R.Štefánika 73/23, 07501 Trebišov, IČO: 30794536, Mgr. Martin Dzialavský",,,31.12.2020,01.01.2021 - 31.12.2021,31.12.2020,01.01.2021,archívna,Dohoda UPSVAR, 602/2020,602/2020,Kúpna zmluva č. 602/2020,Školská tabuľa keramická - trojkrídlová na pylónoch,,,"kupujúci: Gymnázium - Gimnázium, Horešská 18, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 00161012","predávajúci: Linea SK, spol. s r.o., Bojnická 10, 831 04 Bratislava, IČO: 35716932",,"12 129,12 € s DPH",10.12.2020,10.12.2020 -,10.12.2020,11.12.2020,platná,"602/2020 , Príloha č.1- Cenová ponuka- školská tabuľa keramická-trojkrídlová na pylónoch", 601/2020,601/2020,Kúpna zmluva č. 601/2020,IKT,,,"kupujúci: Gymnázium - Gimnázium, Horešská 18, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 00161012","predávajúci: RAMcom s.r.o., Poštová 14, 040 01 Košice, IČO: 43889395",,"8 559,84 € s DPH",08.12.2020,08.12.2020 -,08.12.2020,09.12.2020,platná,"601/2020 , Príloha č. 1 - Cenová ponuka IKT", 597/2020,597/2020,Kúpna zmluva č. 597/2020,Univerzálny kuchynský robot s príslušenstvom,,,"kupujúci: Gymnázium - Gimnázium, Horešská 18, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 00161012","predávajúci: CORTEC s.r.o., Horná 13, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 45584168",,"5 400,00 € s DPH",01.12.2020,01.12.2020 -,01.12.2020,02.12.2020,platná,"597/2020 , Príloha č.1- Cenová ponuka + špecifikácia Kuchynský robot", 564/2020,564/2020,Kúpna zmluva - rámcová č. 564/2020,"Nákup Mrazenej hydiny, mrazenej zeleniny, rýb",,,"kupujúci: Gymnázium - Gimnázium, Horešská 18, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 00161012","predávajúci: Bidfood Slovakia, s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199",,,26.10.2020,01.11.2020 - 31.12.2021,26.10.2020,27.10.2020,archívna,"564/2020 , Príloha č. 1 Špecifikácia tovaru na predloženie cenovej ponuky", 451/2020,451/2020,Rámcová zmluva na dodávku čistiacich prostriedkov č. 451/2020,Čistiace prostriedky,,,"kupujúci: Gymnázium - Gimnázium, Horešská 18, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 00161012","predávajúci: Krídla s.r.o., Mierová 94, 066 01 Humenné, IČO: 36466778",,,29.09.2020,29.09.2020 - 28.09.2021,30.09.2020,01.10.2020,archívna,"451/2020 , Príloha č. 1 - Cenová ponuka pre čistiace prostriedky", 351/2020,351/2020,Darovacia zmluva č. 351/2020,Peňažný dar za účelom finančného príspevku na realizáciu projektu " Výstavba atletického parku",,,"obdarovaný: Gymnázium - Gimnázium, Horešská 18, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 00161012","darca: Nadácia Veolia Slovensko, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 30868637",,"600,00 € s DPH",07.09.2020,07.09.2020 -,07.09.2020,08.09.2020,platná,351/2020, 359/2020,359/2020,Kúpna zmluva - rámcová č. 359/2020,"Nákup suchých potravín, oleja, sterilizovanej zeleniny a ovocia, Mlieka a mliečnych výrobkov",,,"kupujúci: Gymnázium - Gimnázium, Horešská 18, 077 01 Kráľovský Chlmec","predávajúci: INMEDIA, spol. s r. o., Námestie SNP č. 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208",,,28.08.2020,28.08.2020 - 31.12.2021,28.08.2020,31.08.2020,archívna,"359/2020 , Príloha č. 1 - Cenová ponuka suchých potravín, oleja, sterilizovanej zeleniny a ovocia, mlieka a mliečnych výrobkov", 360/2020,360/2020,Kúpna zmluva - rámcová č. 360/2020,Nákup cestovín,,,"kupujúci: Gymnázium - Gimnázium, Horešská 18, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 00161012","predávajúci: INMEDIA, spol. s r. o., Námestie SNP č. 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208",,,28.08.2020,28.08.2020 - 31.12.2021,28.08.2020,31.08.2020,archívna,"360/2020 , Príloha č. 1 - Cenová ponuka pre cestoviny", 361/2020,361/2020,Kúpna zmluva - rámcová č. 361/2020,"Nákup Mrazenej hydiny, mrazenej zeleniny, rýb",,,"kupujúci: Gymnázium - Gimnázium, Horešská 18, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 00161012","predávajúci: INMEDIA, spol. s r. o., Námestie SNP č. 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208",,,28.08.2020,28.08.2020 - 31.10.2020,28.08.2020,31.08.2020,archívna,"361/2020 , Príloha č. 1 - Cenová ponuka pre Mrazenú hydinu, mrazenú zeleninu, ryby", 362/2020,362/2020,Kúpna zmluva - rámcová č. 362/2020,Nákup zeleniny a ovocia,,,"kupujúci: Gymnázium - Gimnázium, Horešská 18, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 00161012","predávajúci: Ing. Štefan Popély - POPÉLY, Orgovánová 49, 079 01 Veľké Kapušany, IČO: 10308122",,,28.08.2020,28.08.2020 - 31.12.2021,28.08.2020,31.08.2020,archívna,"362/2020 , Príloha č. 1 - Cenová ponuka pre zeleninu a ovocie", 363/2020,363/2020,Kúpna zmluva - rámcová č. 363/2020,"Nákup chleba, pečiva a pekárenských výrobkov",,,"kupujúci: Gymnázium - Gimnázium, Horešská 18, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 00161012","predávajúci: Ján Nagy - Pekáreň s.r.o., Pavlovská 118, 076 35 Svätá Mária, IČO: 36697176",,,28.08.2020,28.08.2020 - 31.12.2021,28.08.2020,31.08.2020,archívna,"363/2020 , Príloha č. 1 - Cenová ponuka pre chlieb", 335/2020,335/2020,Zmluva o dielo na zákazku č. 335/2020,Rekonštrukcia vodovodného potrubia v areáli školy,,,"objednávateľ: Gymnázium - Gimnázium, Horešská 18, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 00161012","zhotoviteľ: Unibuild s.r.o., Betliarska 12, 851 07 Bratislava, IČO: 50638696",,"28 213,69 € s DPH",28.07.2020,29.07.2020 - 16.11.2020,28.07.2020,29.07.2020,archívna,335/2020, 314/2020,314/2020,Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 314/2020,Prenájom telocvične,,,"prenajímateľ: Gymnázium - Gimnázium, Horešská 18, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 00161012","nájomca: Pavol Vaszily, L. Kossutha 606/84, 077 01 Kráľovský Chlmec",,"160,00 € s DPH",08.07.2020,08.07.2020 - 31.08.2020,08.07.2020,09.07.2020,archívna,314/2020, 303/2020,303/2019,Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 303/2020,Prenájom telocvične,,,"prenajímateľ: Gymnázium - Gimnázium, Horešská 18, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 00161012","nájomca: Róbert Vaszily, Kráľovský Chlmec",,"270,00 € s DPH",01.07.2020,01.07.2020 - 31.08.2020,01.07.2020,02.07.2020,archívna,303/2020, 36/2020,36/2020,Kúpna zmluva č. 36/2020,Žiacke laboratórne stoly a učiteľský laboratórny stôl,Dodatok č. 1 Kúpnej zmluvy č. 36/2020,,"kupujúci: Gymnázium - Gimnázium, Horešská 18, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 00161012","predávajúci: JAVA NÁBYTOK s.r.o., Priemyselná 1, 071 01 Michalovce, IČO: 44182325",,"10 485,00 € s DPH",21.02.2020,21.02.2020 -,21.02.2020,22.02.2020,platná,"36/2020 , Cenová ponuka", 85/2020,85/2020,Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 85/2020,Prenájom telocvične,,,"prenajímateľ: Gymnázium - Gimnázium, Horešská 18, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 00161012","nájomca: Bc. Viktor Szabó, Nemocničná 7, 077 01 Kráľovský Chlmec",,"40,00 € s DPH",14.02.2020,22.02.2020 - 22.02.2020,14.02.2020,15.02.2020,archívna,85/2020, 84/2020,84/2020,Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 84/2020,Nájom auly na organizovanie kultúrneho podujatia,,,"prenajímateľ: Gymnázium - Gimnázium, Horešská 18, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 00161012","nájomca: Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec, Nemocničná 8, 077 01 Kráľovský Chlmec",,"150,00 € s DPH",14.02.2020,15.02.2020 - 15.02.2020,14.02.2020,15.02.2020,archívna,84/2020, 64/2020,64/2020,Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 64/2020,Prenájom učebne,,,"prenajímateľ: Gymnázium - Gimnázium, Horešská 18, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 00161012","nájomca: MH support, s.r.o., Lipová 89, 076 62 Parchovany, IČO: 50658972",,"347,55 € s DPH",11.02.2020,11.02.2020 - 11.03.2020,11.02.2020,12.02.2020,archívna,64/2020, 34/2020,34/2020,Kúpna zmluva - rámcová č. 34/2020,Nákup mäsa a mäsových výrobkov,,,"kupujúci: Gymnázium - Gimnázium, Horešská 18, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 00161012","predávajúci: FBR s.r.o., Ľ. Kossutha 582/58, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 50627708",,,28.01.2020,01.02.2020 - 31.12.2020,01.02.2020,02.02.2020,archívna,34/2020, 791/2019,791/2019,Kúpna zmluva,IKT,,,"predávajúci: Gymnázium - Gimnázium, Horešská 18, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 00161012","predávajúci: Cool Be, s.r.o., Nižná Myšľa 449, 044 15 Nižná Myšľa, IČO: 36846368",,"30 756,00 € s DPH",09.01.2020,09.01.2020 -,09.01.2020,10.01.2020,platná,"791/2019 ,", 830/2019,830/2019,Zmluva na rok 2020 - č. 830/2019,Odber a preprava biologicky rozložiteľného odpadu,,,"objednávateľ: Gymnázium - Gimnázium, Horešská 18, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 00161012","dodávateľ: Czáboczky Ján, ul. Hraničná 13/10, Slovenské Nové Mesto, IČO: 44482477",,,09.01.2020,09.01.2020 - 31.12.2020,09.01.2020,10.01.2020,archívna,830/2019, 776/2019,776/2019,Kúpna zmluva,"Školská tabuľa keramická, trojkrídlová na pylónoch",,,"predávajúci: Gymnázium - Gimnázium, Horešská 18, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 00161012","predávajúci: Linea SK, spol. s r.o., Bojnická 10, 831 04 Bratislava, IČO: 35716932, Ing. Vladimír Krajča",,"10 045,20 € s DPH",08.01.2020,08.01.2020 -,08.01.2020,09.01.2020,platná,776/2019, 03/2020,03/2020,Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 03/2020,Prenájom telocvične,,,"prenajímateľ: Gymnázium - Gimnázium, Horešská 18, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 00161012","nájomca: Róbert Vaszily, Kráľovský Chlmec",,"750,00 € s DPH",08.01.2020,08.01.2020 - 30.06.2020,08.01.2020,09.01.2020,archívna,03/2020, 04/2020,04/2020,Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 04/2020,Prenájom telocvične,,,"prenajímateľ: Gymnázium - Gimnázium, Horešská 18, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 00161012","nájomca: Pavol Vaszily, L. Kossutha 606/84, 077 01 Kráľovský Chlmec",,"750,00 € s DPH",08.01.2020,08.01.2020 - 30.06.2020,08.01.2020,09.01.2020,archívna,04/2020, 5/2020,5/2020,Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 5/2020,Prenájom telocvične,,,"prenajímateľ: Gymnázium - Gimnázium, Horešská 18, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 00161012","nájomca: Bc. Viktor Szabó, Nemocničná 7, 077 01 Kráľovský Chlmec",,"520,00 € s DPH",07.01.2020,07.01.2020 - 30.06.2020,07.01.2020,08.01.2020,archívna,5/2020, 12/2020,12/2020,Zmluva č. 12/2020,"Výkon vybraných činností na úseku ochrany pred požiarmi, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a civilnej ochrany na pracovisku Horešská 18, Kráľovský Chlmec",,,"odberateľ: Gymnázium - Gimnázium, Horešská 18, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 00161012","dodávateľ: Filip Šamaj, Vodná 6, 040 01 Košice, IČO: 46329722",,"1 440,00 € s DPH",02.01.2020,02.01.2020 - 31.12.2021,02.01.2020,03.01.2020,archívna,Zmluva č. 12/2020, 833/2019,833/2019,Zmluva č. 833/2019 o nájme služobného bytu,Nájom služobného bytu,,,"prenajímateľ: Gymnázium - Gimnázium, Horešská 18, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 00161012","nájomca: Eleonóra Detriková, Horešská 18, 077 01 Kráľovský Chlmec",,"115,55 € s DPH",31.12.2019,01.01.2020 -,01.01.2020,02.01.2020,platná,833/2019, 19/45/010/98,19/45/010/98,Dohoda č. 19/45/010/98,Predmetom uzatvorenia tejto dohody je aplikácia § 10 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení do praxe.,,,"zabezpečovateľ: Gymnázium - Gimnázium, Horešská 18, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 00161012","zadávateľ: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov, M.R.Štefánika 73/23,075 01 Trebišov, IČO: 30794536",,,31.12.2019,01.01.2020 - 31.12.2020,31.12.2019,01.01.2020,archívna,19/45/010/98, 823/2019,823/2019,Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 823/2019,Prenájom telocvične,,,"predávajúci: Gymnázium - Gimnázium, Horešská 18, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 00161012","nájomca: OFK Biel, Hlavná 48, 07641 Biel, IČO: 35568879",,"150,00 € s DPH",19.12.2019,20.12.2019 - 29.02.2020,19.12.2019,20.12.2019,archívna,823/2019, 787/2019,787/2019,Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 787/2019,Prenájom auly na organizovanie kultúrneho podujatia - Vianočný ples,,,"prenajímateľ: Gymnázium - Gimnázium, Horešská 18, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 00161012","nájomca: Alexander Gáspár ml., Hunyadiho 11, 077 01 Kráľovský Chlmec",,"170,00 € s DPH",29.11.2019,25.12.2019 - 25.12.2019,29.11.2019,30.11.2019,archívna,787/2019, 751/2019,751/2019,Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 751/2019,Prenájom učebne,,,"prenajímateľ: Gymnázium - Gimnázium, Horešská 18, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 00161012","nájomca: MH support, s.r.o., Lipová 89, 076 62 Parchovany, IČO: 50658972",,"347,55 € s DPH",11.11.2019,11.11.2019 - 09.12.2019,11.11.2019,12.11.2019,archívna,751/2019, 729/2019,729/2019,Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 729/2019,Prenájom telocvične - turnaj,,,"prenajímateľ: Gymnázium - Gimnázium, Horešská 18, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 00161012","nájomca: Bc. Viktor Szabó, Nemocničná 7, 077 01 Kráľovský Chlmec",,"40,00 € s DPH",25.10.2019,16.11.2019 - 16.11.2019,25.10.2019,26.10.2019,archívna,729/2019, 702/2019,702/2019,Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 702/2019,Prenájom auly,,,"prenajímateľ: Gymnázium - Gimnázium, Horešská 18, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 00161012","nájomca: MED-IRIS s.r.o., Majlátha 1108/5, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 50331531",,"50,00 € s DPH",15.10.2019,18.10.2019 - 18.10.2019,15.10.2019,16.10.2019,archívna,702/2019, 685/2019,685/2019,Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 685/2019,Prenájom telocvične,,,"prenajímateľ: Gymnázium - Gimnázium, Horešská 18, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 00161012","nájomca: Bc. Viktor Szabó, Nemocničná 7, 077 01 Kráľovský Chlmec",,"120,00 € s DPH",01.10.2019,01.10.2019 - 20.12.2019,01.10.2019,02.10.2019,archívna,685/2019, 646/2019,646/2019,Zmluva o nájme nebytového priestoru,Prenájom auly,,,"prenajímateľ: Gymnázium - Gimnázium, Horešská 18, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 00161012","nájomca: Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku Cirkevný zbor Kráľovský Chlmec, Kostolný rad 13, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 31996809",,"30,00 € s DPH",19.09.2019,09.10.2019 - 09.10.2019,19.09.2019,20.09.2019,archívna,646/2019, 487-2-VO-2019,487-2-VO-2019,Rámcová zmluva na dodávku kancelárskych potrieb,Kancelárske potreby,,,"kupujúci: Gymnázium - Gimnázium, Horešská 18, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 00161012","predávajúci: Ing. Árpád Molnár, POMO, M. Bíla 1220/11, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 33263928",,,16.09.2019,17.09.2019 - 17.09.2020,16.09.2019,17.09.2019,archívna,"487-2-VO-2019 , Cenová ponuka kancelárskych potrieb", 488-2-VO-2019,488-2-VO-2019,Rámcová zmluva na dodávku čistiacich prostriedkov,Čistiace prostriedky,,,"kupujúci: Gymnázium - Gimnázium, Horešská 18, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 00161012","predávajúci: JBL spol. s r. o., Hlavná 268, 076 52 Veľký Horeš, IČO: 46956735",,,16.09.2019,17.09.2019 - 17.09.2020,16.09.2019,17.09.2019,archívna,"488-2-VO-2019 , Cenová ponuka čistiacich prostriedkov", 596/2019,596/2019,Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 596/2019,Nájom miestnosti na organizovanie spoločenského podujatia - Slávnostné odovzdávanie ocenení,,,"prenajímateľ: Gymnázium - Gimnázium, Horešská 18, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 00161012","nájomca: Mesto Kráľovský Chlmec, L. Kossutha 99/ 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 00331619",,"30,00 € s DPH",10.09.2019,13.09.2019 - 13.09.2019,10.09.2019,11.09.2019,archívna,596/2019, 503/2019,503/2019,Kúpna zmluvy - rámcová č. 503/2019,Nákup mäsa a mäsových výrobkov,,,"predávajúci: Gymnázium - Gimnázium, Horešská 18, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 00161012","predávajúci: FBR s.r.o., Ľ. Kossutha 582/58, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 50627708",,,28.08.2019,28.08.2019 - 31.01.2020,28.08.2019,29.08.2019,archívna,"503/2019 , Cenová ponuka mäso",Dodávateľ odstúpil od zmluvy ku dňu 31.01.2020. 502/2019,502/2019,Kúpna zmluva - rámcová č. 502/2019,Nákup ovocia a zeleniny,,,"kupujúci: Gymnázium - Gimnázium, Horešská 18, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 00161012","predávajúci: Ing. Štefan Popély, Orgovánová 49, 079 01 Veľké Kapušany, IČO: 10803122",,,28.08.2019,28.08.2019 - 30.06.2020,28.08.2019,29.08.2019,archívna,"502/2019 , Cenová ponuka ovocie a zelenina", 506/2019,506/2019,Kúpna zmluva - rámcová č. 506/2019,Nákup chleba a pečiva,,,"kupujúci: Gymnázium - Gimnázium, Horešská 18, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 00161012","predávajúci: Ján Nagy - Pekáreň s.r.o., Pavlovská 118, 076 35 Svätá Mária, IČO: 36697176",,,28.08.2019,28.08.2019 - 30.06.2020,28.08.2019,29.08.2019,archívna,506/2019, 505/2019,505/2019,Kúpna zmluva - rámcová č. 505/2019,"Nákup suchých potravín, oleja, sterilizovanej zeleniny a ovocia, Mlieka a mliečnych výrobkov",,,"kupujúci: Gymnázium - Gimnázium, Horešská 18, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 00161012","predávajúci: MILK - AGRO, spol. s r. o., Čapajevova 36, 080 01 Prešov, IČO: 17147786",,,28.08.2019,28.08.2019 - 30.06.2020,28.08.2019,29.08.2019,archívna,"505/2019 , Cenová ponuka potraviny", 500/2019,500/2019,Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 500/2019,Prenájom telocvične,,,"prenajímateľ: Gymnázium - Gimnázium, Horešská 18, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 00161012","nájomca: Róbert Vaszily, Kráľovský Chlmec",,"510,00 € s DPH",28.08.2019,01.09.2019 - 31.12.2019,28.08.2019,29.08.2019,archívna,500/2019, 501/2019,501/2019,Zmluva o nájme nebytového priestoru,Prenájom telocvične,,,"prenajímateľ: Gymnázium - Gimnázium, Horešská 18, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 00161012","nájomca: Pavol Vaszily, L. Kossutha 606/84, 077 01 Kráľovský Chlmec",,"410,00 € s DPH",28.08.2019,16.09.2019 - 22.12.2019,28.08.2019,29.08.2019,archívna,501/2019, 059/19,059/19,Kúpna zmluva - rámcová číslo 059/19,Predaj a kúpa špeciálneho sortimentu výrobkov ATC,,,"kupujúci: Gymnázium - Gimnázium, Horešská 18, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 00161012","predávajúci: ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760532",,,28.08.2019,02.09.2019 - 30.06.2020,28.08.2019,29.08.2019,archívna,059/19, 504/2019,504/2019,Kúpna zmluva - rámcová č. 504/2019,"Nákup mrazených výrobkov, ryby, hydiny, cestovín a špeciálnych cestovín",,,"kupujúci: Gymnázium - Gimnázium, Horešská 18, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 00161012","predávajúci: Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199",,,26.08.2019,26.08.2019 - 30.06.2020,26.08.2019,27.08.2019,archívna,"504/2019 , Cenová ponuka mrazených výrobkov a cestovín", R_139/2019,R_139/2019,Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IKT č. R_139/2019,Administratívny systém úradu - WINASU,,,"prijímateľ: Gymnázium - Gimnázium, Horešská 18, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 00161012","poskytovateľ: IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy, Čs. armády 20, 041 18 Košice, IČO: 00162957",,"99,58 € bez DPH",22.08.2019,22.08.2019 -,22.08.2019,23.08.2019,platná,R_139/2019, 32/2019,32/2019,Zmluva č. 32/2019 o poskytovaní činnosti pracovnej zdravotnej služby,Predmetom plnenia podľa tejto zmluvy sú poskytovateľom vykonávané činnosti pracovnej zdravotnej služby.,,,"objednávateľ: Gymnázium - Gimnázium, Horešská 18, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 00161012","poskytovateľ: NATWIL - MED s.r.o., Vojany 72, 076 72 Vojany, IČO: 46175369",,"100,00 € s DPH",01.07.2019,01.07.2019 - 31.12.2020,01.07.2019,02.07.2019,archívna,32/2019, 8051/2019,8051/2019,Zmluva o dodávke elektriny č. 8051/2019,Dodanie elektriny do odberného miesta,Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke elektriny č. 8051/20198051/20198051/20198051/2019,,"odberateľ: Gymnázium - Gimnázium, Horešská 18, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 00161012","dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany, IČO: 35743565",,,24.05.2019,01.07.2019 - 30.06.2020,28.06.2019,01.07.2019,archívna,8051/2019, Dodatok č. 1 Kúpnej zmluvy č. 36/2020,Dodatok č. 1 Kúpnej zmluvy č. 36/2020,Dodatok č. 1 Kúpnej zmluvy č. 36/2020,Predávajúci sa zaväzuje odovzdať kupujúcemu tovar v rozsahu a kvalite vymedzenej v čl. I a II Kúpnej zmluvy v termíne najneskôr do 31.08.2020.,,36/2020,"kupujúci: Gymnázium - Gimnázium, Horešská 18, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 00161012","predávajúci: JAVA NÁBYTOK s.r.o., Priemyselná 1, 071 01 Michalovce, IČO: 44182325",,,27.04.2020,27.04.2020 -,27.04.2020,28.04.2020,platná,Dodatok č. 1 Kúpnej zmluvy č. 36/2020, 498/2021,Dodatok č. 01/2022,Dodatok č. 01/2022 k Zmluve o dielo na vyhotovenie PD,Zmena termínu a spôsobu realizácie úhrad vecného plnenia zo strany zhotoviteľa,,498/2021,"objednávateľ: Gymnázium - Gimnázium, Horešská 18, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 00161012","zhotoviteľ: OON Design s.r.o., Slovenskej jednoty 1699/48, 040 01 Košice, IČO: 48208761",,,31.03.2022,31.03.2022 -,31.03.2022,01.04.2022,platná,Dodatok č. 01/2022, 8051/2019,Dodatok č. 4,Dodatok č. 4 k Zmluve o dodávke elektriny č. 8051/2019,"Zmluvné strany sa dohodli na cene silovej elektriny, za dodávku elektriny podľa tejto zmluvy, od 1.1.2022 do 30.6.2022",,8051/2019,"odberateľ: Gymnázium-Gimnázium, Horešská 18, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 00161012","dodávateľ: Magna Energia a.s., Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany, IČO: 35743565",,,29.11.2021,01.01.2022 - 30.06.2022,28.12.2021,01.01.2022,archívna,Dodatok č. 4 k Zmluve o dodávke elektriny č. 8051/2019, 8051/2019,Dodatok č. 3,Dodatok č. 3 k Zmluve o dodávke elektriny č. 8051/2019,"Zmluvné strany sa dohodli na cene silovej elektriny, za dodávku elektriny podľa tejto zmluvy, od 1.7.2021 do 31.12.2021.",,8051/2019,"odberateľ: Gymnázium - Gimnázium, Horešská 18, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 00161012","dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 821 01 Piešťany, IČO: 35743565",,,16.06.2021,01.07.2021 - 31.12.2021,17.06.2021,01.07.2021,archívna,Dodatok č. 3 k Zmluve č. 8051/2019, 8051/2019,Dodatok č. 2,Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke elektriny č. 8051/2019,"Zmluvné strany sa dohodli na cene silovej elektriny, za dodávku elektriny podľa zmluvy, od 1.1.2021 do 30.6.2021",,8051/2019,"odberateľ: Gymnázium - Gimnázium, Horešská 18, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 00161012","dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany, IČO: 35743565",,,02.12.2020,01.01.2021 - 30.06.2021,14.12.2020,01.01.2021,archívna,Dodatok č. 2 k Zmluve č. 8051/2019, Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke elektriny č. 8051/2019,Dodatok č. 1,Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke elektriny č. 8051/2019,"Zmluvné strany sa dohodli na cene silovej elektriny, za dodávku elektriny podľa zmluvy, od 1.7.2020 do 31.12.2020.",,8051/2019,"odberateľ: Gymnázium - Gimnázium, Horešská 18, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 00161012","dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany, IČO: 35743565",,,18.05.2020,01.07.2020 - 31.12.2020,01.07.2020,02.07.2020,archívna,Dodatok č. 1 k Zmluve č. 8051/2019,