Tovary,"Interaktívna podlaha pre osoby so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnené skupiny obyvateľstva, v rámci projektu \"Nič o nás bez nás\" podporeného MK SR",Zemplínska knižnica Trebišov,27.09.2021,2021/02, Tovary,Obstaranie knižnično-informačného systému DAWINCI,Zemplínska knižnica Trebišov,08.09.2021,2021/01, Služby,Prenájom lode - splav rieky Bodrog "Veľké vodné dobrodružstvo" pre účastníkov medzinárodného projektu "Príroda nepozná hranice" z Fondu malých projektov pre východnú programovú oblasť,Zemplínska knižnica Trebišov,03.08.2020,2020, Služby,zabezpečenie ubytovania účastníkov medzinárodného projektu "Príroda nepozná hranice" - Envirofest Viničky,Zemplínska knižnica Trebišov,23.07.2020,2020, Služby,"Preprava účastníkov medzinárodného projektu \"Príroda nepozná hranice\" Prenájom autobusu na prepravu 100 účastníkov - 1.aktivita Prenájom autobusu na prepravu 500 účastníkov - 5.aktivita /viď príloha č.1-rozpis trás/",Zemplínska knižnica Trebišov,14.07.2020,2020, Služby,"Zabezpečenie ubytovania účastníkov medzinárodného projektu „Príroda nepozná hranice“ z Fondu malých projektov pre východnú programovú oblasť",Zemplínska knižnica Trebišov,20.03.2020,1/2020, Tovary,Výroba knižných regálov v rámci rekonštrukcie oddelenia pre deti a mládež,Zemplínska knižnica Trebišov,16.10.2019,201903, Tovary,nákup multifunkčného zariadenia,Zemplínska knižnica Trebišov,09.08.2019,2019001, Tovary,"Rekonštrukcia oddelenia náučnej a detskej literatúry, podporeného z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia - projekt \"Deťom len to najlepšie\"",Zemplínska knižnica Trebišov,09.08.2019,2019002,