7/2022,7/2022,ZOV 7/2022,"Dočasné užívanie 24 ks bannerov výstavy \"Aha deti, čo to letí\"",,,"požičiavateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Námestie Maratónu mieru 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803, Mgr. Ivan Havlice, poverený riadením","vypožičiavateľ: Zemplínska knižnica v Trebišove, M.R. Štefánika 53, 075 43 Trebišov, IČO: 31297731, Ing. Janka Vargová, riaditeľka",,,29.03.2022,29.03.2022 - 05.05.2022,29.03.2022,30.03.2022,archívna,7/2022, V 2/2022,V 2/2022,Zmluva o výpožičke č. V 2/2022,Výpožička 292 predmetov za účelom realizácie výstavy "Trebišovski pisanki u Košicoch",,,"vypožičiavateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Námestie Maratónu mieru 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803, Mgr. Ivan Havlice, poverený riadením","požičiavateľ: Múzeum a KC južného Zemplína v Trebišove, Ul. M.R. Štefánika 257/61, 075 01 Trebišov, IČO: 31297706, PhDr. Beáta Kereštanová, riaditeľka",,,22.03.2022,22.03.2022 - 31.05.2022,22.03.2022,23.03.2022,archívna,ZOV V 2 - 2022, SP 2/2022,SP 2/2022,Zmluva o spolupráci SP 2/2022,Spolupráca pri realizácii výstavy s názvom "Trebišovski pisanki u Košicoch",,,"organizátor: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Námestie Maratónu mieru 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803, Mgr. Ivan Havlice, poverený riadením","partner: Múzeum a KC južného Zemplína v Trebišove, Ul. M.R. Štefánika 257/61, 075 01 Trebišov, IČO: 31297706, PhDr. Beáta Kereštanová, riaditeľka",,,22.03.2022,22.03.2022 - 31.05.2022,22.03.2022,23.03.2022,archívna,SP 2/2022, 11-59057,11-59057,Poistná zmluva - poistenie zásielky počas prepravy č. 11-59057,Poistenie historických predmetov - starožitností,,,"partner: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Námestie Maratónu mieru 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803, Mgr. Ivan Havlice, poverený riadením","partner: Union poisťovňa a.s., Karadžičova 10, 813 60 Bratislava 1, IČO: 31322051, Bc. Jozef Vadkerty, manažér odboru upisovania",,"572,43 € s DPH",15.03.2022,15.03.2022 - 07.04.2022,16.03.2022,17.03.2022,archívna,11-59057, 68/2022,68/2022,Zmluva č. 68/2022 o platbe členského príspevku,členský príspevok,,,"strana: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803","prijímateľ: Zväz múzeí na Slovensku, Kapitulská 282/23, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42013143",,"580,00 € s DPH",11.03.2022,11.03.2022 - 31.12.2022,11.03.2022,12.03.2022,archívna,68/2022, 6/2022,6/2022,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 6/2022,výpožička zbierkových predmetov,,,"požičiavateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803","vypožičiavateľ: Považské múzeum, Topoľová 1, 010 03 Žilina, IČO: 36145173",,,09.03.2022,09.03.2022 - 29.09.2022,09.03.2022,10.03.2022,archívna,6/2022, 22-521-01579,22-521-01579,Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-521-01579,Realizácia projektu Obrázky z prvorepublikových Košíc: školstvo 1918-1938,,,"prijímateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Námestie Maratónu mieru 2, IČO: 31297803, Mgr. Ivan Havlice, poverený riadením","poskytovateľ: Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava, IČO: 42418933, Mgr. Dušan Buran, Dr. phil., predseda rady FPU",,"3 000,00 € s DPH",04.03.2022,04.03.2022 - 31.03.2023,07.03.2022,08.03.2022,archívna,22-521-01579, 22-521-01703,22-521-01703,Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-521-01703,Realizácia projektu Storočie propagandy,,,"prijímateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Námestie Maratónu mieru 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803, Mgr. Ivan Havlice, poverený riadením","poskytovateľ: Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava, IČO: 42418933, Mgr. Dušan Buran, Dr. phil., predseda rady FPU",,"5 000,00 € s DPH",04.03.2022,05.03.2022 - 31.03.2023,07.03.2022,08.03.2022,archívna,22-521-01703, 1/2022,1/2022,Kúpna zmluva 1/2022,Dodanie 2 ks samonosných bezpečnostných celopresklených modulových stavebnicových pultových vitrín a 10 ks celopresklených modulových stavebnicových pultových vitrín,,,"kupujúci: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Námestie Maratónu mieru 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803, Mgr. Ivan Havlice, poverený riadením","predávajúci: LOTECH DESIGN spol. s.r.o., Zlatnická 6, 110 00 Praha 1, IČO: 64941612, JUDr. Marie Stehlíková, jednateľ",,"32 850,00 € bez DPH",01.03.2022,01.03.2022 - 04.04.2022,02.03.2022,03.03.2022,archívna,1/2022, 1/2022,1/2022,Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 1/2022,Prenájom priestoru za účelom usporiadania podujatia s názvom Zasadnutie Združenia samosprávnych krajov SK 8,,,"prenajímateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Námestie Maratónu mieru 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803, Mgr. Ivan Havlice, poverený riadením","nájomca: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, Ing. Rastislav Trnka, predseda",,,21.02.2022,21.02.2022 - 24.02.2022,21.02.2022,22.02.2022,archívna,1/2022, 5/2022,5/2022,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 5/2022,"Výpožičanie predmetov zo zbierok VSM za účelom prezentácie na výstave \"Žigmund Bubics, biskup, umelec, donátor\" v Levoči",,,"požičiavateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Námestie Maratónu mieru 2, 040 22 Košice, IČO: 31297803, Mgr. Ivan Havlice, poverený riadením","vypožičiavateľ: SNM - Spišské múzeum v Levoči, Námestie Majstra Pavla 40, 054 01 Levoča, IČO: 00164721, PhDr, Branislav Panis, generálny riaditeľ",,,18.02.2022,18.02.2022 - 15.01.2023,18.02.2022,19.02.2022,archívna,5/2022, 2022,2022,Zmluva o dielo,vybudovanie predeľovacích kóji v HUB,,,"objednávateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803","zhotoviteľ: Drevofinalplus s.r.o., 044 31 Sokoľ 72, IČO: 31574432",,"4 968,00 € s DPH",16.02.2022,17.02.2022 - 31.03.2022,17.02.2022,18.02.2022,archívna,2022, 3,3,Dodatok č. 3 k Zmluve o výpožičke č. 36/1040/2021 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 01.04.2021 a Dodatku č. 2 zo dňa 01.10.2021,Zmena doby výpožičky od 01.03.2021 do 31.01.2023,,36/1040/2021,"vypožičiavateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Námestie Maratónu mieru 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803, Mgr. Ivan Havlice, poverený riadením","požičiavateľ: Košická arcidiecéza, Hlavná 28, 041 83 Košice, IČO: 00179094, ThLic. Ján Urban, MBA, riaditeľ",,,17.02.2022,17.02.2022 - 31.01.2023,17.02.2022,18.02.2022,archívna,Dodatok č. 3, 2022,2022,Zmluva o dielo,Dodávka a montáž dvojkrídlových atypických dverí a osadenie zárubní,,,"objednávateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Námestie Maratónu mieru 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803, Mgr. Ivan Havlice, poverený riadením","zhotoviteľ: Drevofinal plus s.r.o., Sokoľ 72, 044 31, IČO: 31574432, Jozef Lengeň",,"4 968,00 € s DPH",16.02.2022,16.02.2022 - 31.03.2022,16.02.2022,17.02.2022,archívna,Zmluva o dielo, SP 1/2022,SP 1/2022,Zmluva o spolupráci č. SP 1/2022,Spolupráca pri realizácii výstavy "Duša Transylvánie",,,"organizátor: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Námestie Maratónu mieru 2, 040 22 Košice, IČO: 31297803, Mgr. Ivan Havlice, poverený riadením","partner: Asociata Foto Bazis Egyesulet, str. Rose No. 18, 535600, Odorheiu Secuiiesc, Jud. Harghita, Rumunsko, IČO: 38883367, Árpád Zoltán Balla, president",,,09.02.2022,09.02.2022 - 25.04.2022,09.02.2022,10.02.2022,archívna,SP 1 - 2022, V 1/2022,V 1/2022,Zmluva o výpožičke č. V 1/2022,Výpožička 37 predmetov kultúrnej hodnoty za účelom realizácie výstavy "Duša Transylvánie",,,"vypožičiavateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Námestie Maratónu mieru 2, 040 22 Košice, IČO: 31297803, Mgr. Ivan Havlice, poverený riadením","požičiavateľ: Asociata Foto Bazis Egyesulet, str. Rose No. 18, 535600, Odorheiu Secuiiesc, Jud. Harghita, Rumunsko, IČO: 38883367, Árpád Zoltán Balla, president",,,09.02.2022,09.02.2022 - 25.04.2022,09.02.2022,10.02.2022,archívna,V 1/2022, 2022,2022,Dohoda o zľave z budúceho nájomného,zľava z budúceho nájomného,,,"prenajímateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803","nájomca: RNDr. Jozef Molnár OPÁL, Hrnčiarska 6, Košice, IČO: 14355256",,"337,50 € s DPH",08.02.2022,08.02.2022 - 31.03.2022,08.02.2022,09.02.2022,archívna,2022, 2022,2022,Dohoda o zľave z budúceho nájomného,zľava z budúceho nájomného,,,"prenajímateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803","nájomca: Mikuláš Tóth - Follis, Hrnčiarska 7, Košice, IČO: 17163587",,"136,00 € s DPH",08.02.2022,08.02.2022 - 31.03.2022,08.02.2022,02.02.2022,archívna,2022, 4/2022,4/2022,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 4/2022,Vypožičané zbierkové predmety za účelom prezentácie na výstave pod názvom Hľadanie výrazu. František Patročka 1927 - 2002 v priestoroch GP,,,"požičiavateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Námestie Maratónu mieru 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803, Mgr. Ivan Havlice, poverený riadením","vypožičiavateľ: Krajská galéria v Prešove, Hlavná 51, 080 01 Prešov, IČO: 37781286, PhDr. Rudolf Dupkala, PhD., MBA, štatutárny zástupca",,"8 000,00 € s DPH",28.01.2022,28.01.2022 - 07.06.2022,28.01.2022,29.01.2022,archívna,4/2022, 1/2022,1/2022,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 1/2022,Vypožičanie zbierkových predmetov za účelom prezentácie na výstave Tvoj pokojný spánok patrí inému v priestoroch STM,,,"požičiavateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Námestie Maratónu mieru 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803, Mgr. Ivan Havlice, poverený riadením","vypožičiavateľ: Slovenské technické múzeum, Hlavná 88, 040 01 Košice, IČO: 31297111, Mgr. Zuzana Šullová, generálna riaditeľka",,"1 580,00 € s DPH",27.01.2022,27.01.2022 - 31.12.2022,27.01.2022,28.01.2022,archívna,1/2022, 3/2022,3/2022,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 3/2022,Vypožičanie zbierkových predmetov za účelom výstavy Vlk dravý a jeho potomkovia v priestoroch Zemplínskeho múzea,,,"požičiavateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Námestie Maratónu mieru 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803, Mgr. Ivan Havlice, poverený riadením","vypožičiavateľ: Obec Zemplínske Hámre, Hlavná 152/183, 067 77 Zemplínske Hámre, IČO: 00323853, Ing. Ján Kepič, štatutárny zástupca",,"70,00 € s DPH",27.01.2022,27.01.2022 - 28.04.2022,27.01.2022,28.01.2022,archívna,3/2022, 2022 - 4 - 1,2022 - 4 - 1,Zmluva o spolupráci 2022 - 4 - 1,Finisáž výstavy Klimkovičovci - Príbehy troch generácií spojená s pripomenutím si 70. a 150. výročia založenia VSG a VSM,,,"partner: Východoslovenská galéria, Hlavná 27, 040 01 Košice, IČO: 31297820, Mgr. art. Dorota Kenderová, ArtD., riaditeľka","partner: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Námestie Maratónu mieru 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803, Mgr. Ivan Havlice, poverený riadením",,"227,44 € s DPH",26.01.2022,26.01.2022 - 27.01.2022,26.01.2022,27.01.2022,archívna,2022 - 4 - 1, 2/2022,2/2022,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 2/2022,Výpožička zbierkových predmetov za účelom prezentačným na výstave Habsburgovci a Sztárayovci,,,"požičiavateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Námestie Maratónu mieru 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803, Mgr. Ivan Havlice, poverený riadením","vypožičiavateľ: Zemplínske múzeum v Michalovciach, Kostolné námestie 1, 071 01 Michalovce, IČO: 31297749, Mgr. Stanislava Rovňáková, riaditeľka",,"3 200,00 € s DPH",20.01.2022,20.01.2022 - 20.01.2023,20.01.2022,21.01.2022,archívna,2/2022, 2022,2022,Kolektívna zmluva,Kolektívna zmluva medzi VSM a ZOSOZ,,,"zamestnávateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru 2, Košice, IČO: 31297803, Mgr. Ivan Havlice, poverený riadením","partner: Základná organizácia Slovenského odborového zväzu verejnej správy a kultúry pri VSM, Nám. Maratónu mieru 2, Košice, Miroslav Jarábek, predseda",,,31.12.2021,01.01.2022 - 31.12.2022,03.01.2022,04.01.2022,archívna,KZ 2022, 1/2022,1/2022,Zmluva o nájme zbierkových predmetov č. 1/2022,Prenájom zbierkového predmetu za účelom výzdoby priestorov regionálneho pracoviska KP SR,,,"prenajímateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Námestie Maratónu mieru 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803, Mgr. Ivan Havlice, poverený riadením","nájomca: Kancelária prezidenta SR, Štefánikova 2, P.O. BOX 128, 811 05 Bratislava, IČO: 30845157, JUDr. Metod Špaček, PhD., vedúci",,"1 080,00 € s DPH",22.12.2021,23.12.2021 - 31.12.2023,23.12.2021,24.12.2021,archívna,1/2022, 21/2021,21/2021,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 21/2021,Výpožička zbierkových predmetov za účelom výstavy - Jana Zátvarnická - Terrapolis v priestoroch VSG,,,"požičiavateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803, Mgr. Ivan Havlice, poverený vedením","vypožičiavateľ: Východoslovenská galéria, Hlavná 27, 040 01 Košice, IČO: 31297820, Mgr. art. Dorota Kenderová, ArtD., riaditeľka",,,16.12.2021,10.01.2022 - 30.04.2022,17.12.2021,18.12.2021,archívna,21/2021, 20/2021,20/2021,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 20/2021,Bezodplatné zapožičanie predmetov za účelom prezentácie v expozícii Historických hodín v priestoroch kaštieľa v Budimíre.,,,"požičiavateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Námestie Maratónu mieru 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803, Mgr. Ivan Havlice, poverený riadením","vypožičiavateľ: Slovenské technické múzeum, Hlavná 88, 040 01 Košice, IČO: 31297111, Mgr. Zuzana Šullová, generálna riaditeľka",,,15.12.2021,16.12.2021 - 31.12.2022,16.12.2021,17.12.2021,archívna,20/2021, 19/2021,19/2021,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 19/2021,Výpožička zbierkových predmetov za účelom prezentácie v expozícii Život a dielo J.M. Petzvala v priestoroch Múzea J.M. Petzvala v Spišskej Belej,,,"požičiavateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803, Mgr. Ivan Havlice, poverený riadením","vypožičiavateľ: Slovenské technické múzeum, Hlavná 88, 040 01 Košice, IČO: 31297111, Mgr. Zuzana Šullová, generálna riaditeľka",,,06.12.2021,01.01.2022 - 31.12.2023,07.12.2021,08.12.2021,archívna,19/2021, 18/2021,18/2021,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 18/2021,Výpožička zbierkových predmetov za účelom prezentácie v expozícii Klávesových hudobných nástrojov v priestoroch Letohrádku Dardanely a v kaštieli v Markušovciach,,,"požičiavateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803, Mgr. Ivan Havlice, poverený riadením","vypožičiavateľ: Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi, Letná 50, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31297927, Ing. Zuzana Krempaská, riaditeľka",,,02.12.2021,01.01.2022 - 31.12.2022,03.12.2021,04.12.2021,archívna,18/2021, Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo,1,Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo,"Zmena bodu 2.2 Článku II. - Miesto, čas a spôsob vykonania diela",,Zmluva o dielo,"objednávateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Námestie Maratónu mieru 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803, Mgr. Ivan Havlice, poverený vedením","zhotoviteľ: Klima - Teplo designing, s.r.o., Tolstého 158/3, 040 01 Košice - mestská časť Sever, IČO: 44 294 476, Ing. Štefan Petkanič",,,12.11.2021,12.11.2021 - 15.12.2021,12.11.2021,13.11.2021,archívna,Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo, 11-59005,11-59005,Poistná zmluva,Poistenie zásielky počas vnútroštátnej prepravy,,,"strana: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Námestie Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803, Mgr. Ivan Havlice - poverený zastupovaním","strana: Union poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, 813 60 Bratislava 1, IČO: 31322051, Ing. Dominika Mareková","strana: Slovenské národné múzeum, Vajanského nábrežie 61/2, 810 06 Bratislava, IČO: 00164721","71,75 € s DPH",26.10.2021,27.10.2021 - 28.10.2021,27.10.2021,28.10.2021,archívna,11-59005, 7/2021,7/2021,Zmluva o spolupráci č. 7/2021,Medzinárodná konferencia František II. Rákoczi 115 rokov v Košiciach,,,"organizátor: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Námestie Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803, Mgr. Ivan Havlice, poverený vedením VSM","partner: Kassai Polgári klub - Košický občiansky klub, Mäsiarska 26, 040 01 Košice, IČO: 31267718, Ildikó Palenčárová, predseda",,,21.10.2021,22.10.2021 - 28.10.2021,22.10.2021,23.10.2021,archívna,7/2021, V 7/2021,V 7/2021,Zmluva o výpožičke č. V 7/2021,Výpožička 139 predmetov od ľudovo - umeleckých výrobcov/remeselníkov,,,"vypožičiavateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Námestie Maratónu mieru 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803, Mgr. Ivan Havlice, poverený riadením VSM","požičiavateľ: Gemerské osvetové stredisko, kultúrne zariadenie KSK, Betliarska 8, 048 01 Rožňava, IČO: 31297781, Mgr. Helena Novotná, riaditeľka",,,18.10.2021,19.10.2021 - 01.12.2021,21.10.2021,22.10.2021,archívna,V 7/2021, SP 6/2021,SP 6/2021,Zmluva o spolupráci č. SP 6/2021,Realizácia výstavy Dedičstvo inšpiruje 2021,,,"partner: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Námestie Maratónu mieru 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803, Mgr. Ivan Havlice, poverený riadením VSM","organizátor: Gemerské osvetové stredisko, kultúrne zariadenie KSK, Betliarska 8, 048 01 Rožňava, IČO: 31297781, Mgr. Helena Novotná, riaditeľka",,,18.10.2021,19.10.2021 - 01.12.2021,19.10.2021,20.10.2021,archívna,SP 6/2021, PR 092021,PR 092021,Zmluva o dielo,Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie vykurovania objektov na Hrnčiarskej ul. č. 4 a 6,,,"objednávateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803, Mgr. Ivan Havlice, poverený riadením","zhotoviteľ: Klima - Teplo designing s.r.o., Tolstého 158/3, 040 01 Košice - mestská časť Sever, IČO: 44 294 476, Ing. Štefan Petkanič",,"5 496,00 € s DPH",08.10.2021,08.10.2021 - 15.11.2021,08.10.2021,09.10.2021,archívna,PR 092021, V 6/2021,V 6/2021,Zmluva o výpožičke č. V 6/2021,Výpožička 37 predmetov zo súkromnej zbierky za účelom realizácie výstavy "Helmut Bistika - Herzlicht",,,"vypožičiavateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Námestie Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803, Mgr. Ivan Havlice, poverený zastupovaním VSM","požičiavateľ: Helmut Bistika, Štóska 60, 044 25 Medzev, Helmut Bistika",,,06.10.2021,07.10.2021 - 10.12.2021,07.10.2021,08.10.2021,archívna,ZOV V č. 6/2021, 7/2021,7/2021,Zmluva o nájme nebytového priestoru,Za účelom usporiadania podujatia Steering Committee Meeting CuRI Initiative,,,"prenajímateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Námestie Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803, PhDr. Robert Pollák, riaditeľ","nájomca: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 040 01 Košice, Ing. Rastislav Trnka, predseda",,,30.09.2021,01.10.2021 - 05.10.2021,01.10.2021,02.10.2021,archívna,7/2021, Dodatok č. 2,2,Dodatok č. 2 k Zmluve o výpožičke č. 36/1040/2021 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 01.04.2021,Zmena článku III. - Doba výpožičky ods. 1,,36/1040/2021,"vypožičiavateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803, Mgr. Ivan Havlice, poverený riadením","požičiavateľ: Košická arcidiecéza, Hlavná 28, 041 83 Košice, IČO: 00179094, Mons. Marek Forgáč, pomocný biskup - generálny vikár",,,01.10.2021,01.10.2021 - 28.02.2022,01.10.2021,02.10.2021,archívna,Dodatok č. 2, 42021,42021,Zmluva o spolupráci č. 4/2021,Predmetom spolupráce je organizácia výstavy pod názvom: Helmut Bistika- HerzLicht,,,"partner: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Námestie Maratónu mieru 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803, PhDr. Robert Pollák, riaditeľ","organizátor: Združenie FORSA, Rosná 6, 040 01 Košice, IČO: 17068371, Gabriel Horal, štatutárny zástupca",,,30.09.2021,01.10.2021 - 10.12.2021,30.09.2021,01.10.2021,archívna,Zmluva o spolupráci č. 4/2021, 1,1,Dodatok k ZMLUVE O DIELO,Článok II. Miesto a čas vykonania diela sa mení bod 2.2.,,PR 082021,"objednávateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Námestie Maratónu mieru 2, 040 01 Košice, IČO: 31 297 803, PhDr. Robert Pollák, riaditeľ","zhotoviteľ: Tomimax s.r.o., Mierová 112/26, 040 15 Košice - Šaca, IČO: 44 138 164, p. Gejza Havrila",,,30.09.2021,30.09.2021 - 31.10.2021,30.09.2021,01.10.2021,archívna,Dodatok č. 1 ZoD, Dodatok k Zmluve č. 5100012852C/2021,Dodatok k Zmluve č. 5100012852C/2021,Dodatok k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100012852C/2021,"Zmluvné strany sa dohodli na doplnení zoznamu odberných miest, do ktorých je dodávka elektriny predmetom Zmluvy o združenej dodávke elektriny č. 5100012852C/2021",,,"odberateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru 2, 040 01 Košice - Staré Mesto, IČO: 31 297 803, Phdr. Robert Pollák","dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44 483 767, Ing. Stanislav Kundrát, vedúci úseku Korporátni zákazníci, Mgr. Jozef Bujňák, vedúci odboru Predaj elektriny a plynu - SME",,,30.09.2021,30.09.2021 -,30.09.2021,30.09.2021,platná,Dodatok k Zmluve č. 5100012852C/2021, 5/2021,5/2021,Zmluva o spolupráci č. 5/2021,organizácia kultúrneho podujatia,,,"partner: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803","organizátor: Centrum kultúry KSK, Hrnčiarska 9, Košice, IČO: 42104076",,,24.09.2021,24.09.2021 - 24.09.2021,23.09.2021,24.09.2021,archívna,5/2021, 6/2021,6/2021,Zmluva č. 6/2021 o nájme nebytového priestoru,prenájom HUB,,,"prenajímateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803","nájomca: Košice Región Turizmus, Hlavná 48, Košice, IČO: 42319269",,,14.09.2021,17.09.2021 - 17.09.2021,14.09.2021,15.09.2021,archívna,6/2021, 17/2021,17/2021,Zmluva č. 17/2021,Reštaurovanie zbierkových predmetov,,,"objednávateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803, PhDr. Robert Pollák, riaditeľ VSM","zhotoviteľ: Škola umeleckého priemyslu (ŠUP), Jakobyho 15, IČO: 00133132, Mgr. art. Zsolt Lukács, riaditeľ",,"800,00 € s DPH",10.09.2021,11.09.2021 - 30.06.2022,11.09.2021,12.09.2021,archívna,17/2021, 1/2021,1/2021,Zmluva o nájme zbierkových predmetov č. 1/2021,Prenájom zbierkových predmetov,,,"prenajímateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Námestie Maratónu mieru 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803, PhDr. Robert Pollák, riaditeľ","nájomca: Mesto Košice, Magistrát mesta Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice, IČO: 00691135, Ing. Jaroslav Polaček, primátor mesta",,"1,00 € s DPH",02.09.2021,03.09.2021 - 21.10.2023,03.09.2021,04.09.2021,archívna,1/2021, 2/2021,2/2021,Zmluva o nájme zbierkového predmetu,Prenájom zbierkového predmetu,,,"prenajímateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Námestie Maratónu mieru 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803, PhDr. Robert Pollák, riaditeľ","nájomca: Mestská časť Košice - Staré mesto, Hviezdoslavova 7, 040 34 Košice, IČO: 00690937, Ing. Igor Petrovčík, starosta",,"16 600,00 € s DPH",02.09.2021,03.09.2021 - 21.10.2023,03.09.2021,04.09.2021,archívna,2/2021, 3/2021,3/2021,Zmluva o spolupráci č. 3/2021,realizácia medzinárodnej konferencie,,,"organizátor: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803","partner: Vojenský historický ústav Bratislava, Krajná 27, 821 04 Bratislava, IČO: 00802751",,,02.09.2021,30.09.2021 - 30.09.2021,02.09.2021,03.09.2021,archívna,3/2021, 16/2021,16/2021,Zmluva č. 16/2021,Konzervovanie 71 ks modrotlačových foriem,,,"objednávateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Námestie Maratónu mieru 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803, PhDr. Robert Pollák, riaditeľ","zhotoviteľ: Artefakt, n.o., Komenského 41, 040 01 Košice, Igor Jasaň, riaditeľ",,"3 125,00 € s DPH",31.08.2021,01.09.2021 - 31.12.2021,01.09.2021,02.09.2021,archívna,16/2021, 16/2021,16/2021,Zmluva č. 16/2021,Reštaurovanie zbierkových predmetov - 71 kusov modrotlačových foriem,,,"objednávateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803, PhDr. Robert Pollák, riaditeľ VSM","zhotoviteľ: Artefakt, n.o., Komenského 41, 040 01 Košice, IČO: 35581832, Igor Jasaň, riaditeľ",,"3 125,00 € s DPH",31.08.2021,01.09.2021 - 31.12.2021,01.09.2021,02.09.2021,archívna,16/2021, 13/2021,13/2021,Zmluva o výpožičke č. 13/2021,Výpožička zbierkových predmetov za účelom výstavy,,,"požičiavateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803, Mgr. Ivan Havlice, poverený riadením","vypožičiavateľ: Vihorlatské múzeum v Humennom, Námestie slobody 1, 066 18 Humenné, IČO: 37870475, RNDr. Zuzana Andrejčáková",,,27.08.2021,30.08.2021 - 03.12.2021,30.08.2021,01.09.2021,archívna,13/2021, 15/2021,15/2021,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 15/2021,Výpožička zbierkových predmetov,,,"požičiavateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803, Mgr. Ivan Havlice, poverený riadením","vypožičiavateľ: Stredoslovenská galéria, Dolná 8, 975 90 Banská Bystrica, IČO: 35984929, Mgr. art. Maroš Rovňák, ArtD., riaditeľ",,,29.08.2021,30.08.2021 - 15.04.2022,30.08.2021,01.09.2021,archívna,15/2021, 11/2021,11/2021,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 11/2021,Zapožičanie zbierkového predmetu na dočasné užívanie,,,"požičiavateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Námestie Maratónu mieru 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803, PhDr. Robert Pollák, riaditeľ","vypožičiavateľ: Museum MORE, Hoofdstraat 28, 7213 CW Gorssel, Holandsko, IČO: NL85288.70.97.B.01, Dr. Ype Koopmans, Creative Director",,"7 000,00 € s DPH",12.08.2021,13.08.2021 - 27.05.2022,13.08.2021,14.08.2021,archívna,ZOV 11/2021, 21-541-05088,21-541-05088,Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov - Konzervovanie modrotlačových foriem,Poskytnutie finančných prostriedkov na realizáciu projektu,,,"prijímateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Námestie Maratónu mieru 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803, PhDr. Robert Pollák, riaditeľ","poskytovateľ: Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava - Staré mesto, IČO: 42418933, Mgr. Dušan Buran, Dr. phil. - predseda, Mgr. Jozef Kovalčik, PhD. - riaditeľ",,"2 500,00 € s DPH",12.08.2021,13.08.2021 - 30.09.2022,13.08.2021,14.08.2021,archívna,21-541-05088, 5/2021,5/2021,Zmluva č. 5/2021 o nájme nebytového priestoru,Natáčanie video spotu pre organizáciu Visit Košice,,,"správca: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Námestie Maratónu mieru 2, 041 36 Košice, IČO: 31297803, PhDr. Robert Pollák, riaditeľ","nájomca: Jotham s.r.o., Irkutská 12, 040 12 Košice, IČO: 53894685, Ján Varchola",,"1 400,00 € s DPH",10.08.2021,18.08.2021 - 18.08.2021,10.08.2021,11.08.2021,archívna,ZON 5/2021, PR 082021,PR 082021,Zmluva o dielo,Vybudovanie predeľovacích sadrokartónových kóji v HUB,1,,"objednávateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803","zhotoviteľ: Tomimax s.r.o., Mierová 112/26, 040 15 Košice, IČO: 44138164",,"2 028,00 € s DPH",02.08.2021,02.08.2021 - 30.09.2021,02.08.2021,03.08.2021,archívna,2021, 2021,2021,Kúpna zmluva,2 ks publikácie,,,"kupujúci: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803","predávajúci: PhDr. Ľubomír Jankovič, CSc.",,"275,00 € s DPH",02.08.2021,02.08.2021 - 31.08.2021,02.08.2021,03.08.2021,archívna,2021, 4/2021,4/2021,Zmluva č. 4/2021 o nájme nebytového priestoru,Prenájom nebytového priestoru za účelom usporiadania podujatia "VIP prehliadka expozície Košického zlatého pokladu",4/2021,,"prenajímateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Námestie Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803, PhDr. Robert Pollák","nájomca: Cassovia Classic o.z., Rampová 30, 040 01 Košice, IČO: 50545086, Ing. Roman Kojecký, prezident o.z.",,"540,00 € s DPH",26.07.2021,27.07.2021 - 27.07.2021,28.07.2021,29.07.2021,archívna,ZON 4/2021, 21-541-05065,21-541-05065,Ošetrenie a digitalizácia sklenených negatívov (11. etapa),Poskytnutie finančných prostriedkov na realizáciu projektu,,,"prijímateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Námestie Maratónu mieru 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803, PhDr. Robert Pollák, riaditeľ","poskytovateľ: Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava, IČO: 42418933, Mgr. Dušan Buran, Dr. phil., predseda, Mgr. Jozef Kovalčik, PhD., riaditeľ",,"3 068,00 € s DPH",23.07.2021,24.07.2021 - 30.09.2022,26.07.2021,27.07.2021,archívna,21-541-05065, VO032021,VO032021,ZMLUVA O DIELO,Komplexná rekonštrukcia Miklušovej väznice - Projektová dokumentácia,,,"objednávateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Námestie Maratónu mieru 2, 040 01 Košice, IČO: 31 297 803, PhDr. Robert Pollák, riaditeľ","zhotoviteľ: Ing. arch. Martin Drahovský AA SKA, Tomášikova 31, 040 01 Košice, IČO: 35 544 694, Ing. arch. Martin Drahovský",,"57 360,00 € s DPH",20.07.2021,20.07.2021 - 20.07.2023,20.07.2021,21.07.2021,archívna,"ZoD_PD_MV_VO032021 , Príloha č. 1 - Opis predmetu zmluvy , Príloha č. 2a - CP , Príloha č. 2b - CP Honorár , Príloha č. 3 - Zoznam subdod", VO022021,1,Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO,dopĺňa sa bod 4.8 k ZoD,,VO022021,"objednávateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Námestie Maratónu mieru 2, 040 01 Košice, IČO: 31 297 803, PhDr. Robert Pollák","zhotoviteľ: Ing. Marián Slejzák, Za kaštieľom 2, 053 11 Smižany, IČO: 33 061 246, Ing. Marián Slejzák",,,01.07.2021,01.07.2021 -,01.07.2021,02.07.2021,platná,Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO, 14/2021,14/2021,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 14/2021,Výpožička predmetov zo zbierok VSM - 11 bannerov a 12 saporámov,,,"požičiavateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Námestie Maratónu mieru 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803, PhDr. Robert Pollák","vypožičiavateľ: Interná a endokrinologická ambulancia s.r.o., prevádzka Galéria Hniezdne, Mierová 90, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 36491721, Dr. Peter Malachovský",,"328,00 € s DPH",14.06.2021,15.06.2021 - 30.09.2021,16.06.2021,17.06.2021,archívna,ZOV 14/2021, 3/2021,3/2021,Zmluva č. 3/2021 o nájme nebytového priestoru,Používanie nebytového priestoru na Hrnčiarskej ulici č. 7 za účelom konania podujatia "Otvorenie krajiny Haravara",,,"prenajímateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Námestie Maratónu mieru 2, 041 36 Košice, IČO: 31 297 803, PhDr. Robert Pollák, riaditeľ","nájomca: Košice Región Turizmus, Hlavná 48, 040 01 Košice, IČO: 42319269, Ing. Rastislav Trnka, predseda",,,10.06.2021,17.06.2021 - 17.06.2021,11.06.2021,12.06.2021,archívna,ZON č. 3/2021, 12/2021,12/2021,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 12/2021,Výpožička zbierkových predmetov,,,"požičiavateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803, Mgr. Ivan Havlice, poverený riadením","vypožičiavateľ: Múzeum a KC južného Zemplína v Trebišove, M.R. Štefánika 257/65, 075 01 Trebišov, IČO: 31297706, PhDr. Beáta Kereštanová, riaditeľka",,,09.06.2021,10.06.2021 - 18.10.2021,10.06.2021,11.06.2021,archívna,12/2021, 01/2021,01/2021,Zmluva č. 01/2021 o nájme nebytového priestoru,prenájom priestorov Katovej bašty,,,"prenajímateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803","nájomca: ART FILM FEST, s.r.o., Tomášikova 30C, IČO: 48284254",,"1 500,00 € s DPH",09.06.2021,21.06.2021 - 28.06.2021,09.06.2021,10.06.2021,archívna,01/2021, SP 2/2021,SP 2/2021,Zmluva o spolupráci č. SP 2/2021,Vzájomná spolupráca pri realizácii krajskej súťaže a výstavy neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum KSK 2021,,,"správca: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Námestie Maratónu mieru 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803, PhDr. Robert Pollák, riaditeľ","organizátor: Centrum kultúry Košického kraja, kultúrne zariadenie KSK, Hrnčiarska 9, 040 01 Košice, IČO: 42104076, MA Michal Kupec, riaditeľ",,,04.06.2021,04.06.2021 - 20.07.2021,07.06.2021,08.06.2021,archívna,ZOS č. SP 2/2021, V 5/2021,V 5/2021,Zmluva o výpožičke č. V 5/2021,Výpožička 88 predmetov kultúrnej hodnoty zo súkromnej zbierky,,,"vypožičiavateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Námestie Maratónu mieru 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803, PhDr. Robert Pollák, riaditeľ","požičiavateľ: Centrum kultúry Košického kraja, kultúrne zariadenie KSK, Hrnčiarska 9, 040 01 Košice, IČO: 42104076, MA Michal Kupec, riaditeľ",,,04.06.2021,04.06.2021 - 20.07.2021,07.06.2021,08.06.2021,archívna,ZOV č. V/2021, 10/2020,10/2020,Zmluva o nájme zbierkových predmetov č. 10/2020,nájom zbierkových predmetov,,,"prenajímateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803","nájomca: Hefaistos s.r.o., Klincova 35, Bratislava, IČO: 45400644",,"150,00 € s DPH",02.06.2021,02.06.2021 - 03.06.2024,02.06.2021,03.06.2021,archívna,10/2020, 2/2021,2/2021,Zmluva č. 2/2021 o nájme nebytového priestoru,Prenájom nebytového priestoru za účelom usporiadania podujatia "zasadnutie TK Rady partnerstva KK",,,"prenajímateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Námestie Maratónu mieru 2, 041 36 Košice, IČO: 31 297 803, PhDr. Robert Pollák, riaditeľ","nájomca: Odbor regionálneho rozvoja, územného plánovania a životného prostredia, Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru č. 1, 042 66 Košice, Ing. Tunde Erényi",,,31.05.2021,01.06.2021 - 02.06.2021,01.06.2021,02.06.2021,archívna,ZON č. 2/2021, 21-521-01550,21-521-01550,Monitoring horských druhov sov vo Volovských vrchoch - od terénneho výskumu k muzeálnej výstave,Poskytnutie finančných prostriedkov na realizáciu výstavy,,,"prijímateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Námestie Maratónu mieru 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803, PhDr. Robert Pollák, riaditeľ","poskytovateľ: Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava, IČO: 42418933, Mgr. Dušan Buran, Dr. phil., predseda, Mgr. Jozef Kovalčik, PhD., riaditeľ",,"6 000,00 € s DPH",27.05.2021,28.05.2021 - 01.03.2022,28.05.2021,29.05.2021,archívna,21-521-01550, 21-521-01572,21-521-01572,Výskum a lokalizácia starých banských diel v Slovenskom rudohorí (Volovské vrchy),Poskytnutie finančných prostriedkov na realizáciu projektu,,,"prijímateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Námestie Maratónu mieru 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803, PhDr. Robert Pollák, riaditeľ","poskytovateľ: Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava, IČO: 42418933, Mgr. Dušan Buran, Dr. phil., predseda, Mgr. Jozef Kovalčik, PhD., riaditeľ",,"3 200,00 € s DPH",27.05.2021,28.05.2021 - 01.03.2022,28.05.2021,29.05.2021,archívna,21-521-01572, 21-521-01575,21-521-01575,"Obrázky z prvorepublikových Košíc: šport, telocvičné spolky a turistika 1918 - 1938 - odborná tematická publikácia",Poskytnutie finančných prostriedkov na realizáciu projektu,,,"prijímateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Námestie Maratónu mieru 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803, PhDr. Robert Pollák, riaditeľ","poskytovateľ: Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava, IČO: 42418933, Mgr. Dušan Buran, Dr. phil., predseda, Mgr. Jozef Kovalčik, PhD., riaditeľ",,"3 000,00 € s DPH",27.05.2021,28.05.2021 - 01.03.2022,28.05.2021,29.05.2021,archívna,21-521-01575, SNM-GR-CEMUZ-2021,SNM-GR-CEMUZ-2021,Zmluva o používaní múzejného katalogizačného systému ESEZ 4G,"Vytvorenie podmienok na efektívnu informatizáciu múzeí, jednotnú katalogizáciu a digitalizáciu múzejných zbierok",,,"prijímateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Námestie Maratónu mieru 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803, PhDr. Robert Pollák, riaditeľ","správca: Slovenské národné múzeum, Vajanského nábr. č. 2, P.O. BOX 13, 810 06 Bratislava 16, IČO: 00164721, Mgr. Branislav Panis, generálny riaditeľ",,,21.05.2021,22.05.2021 - 18.09.2021,24.05.2021,25.05.2021,archívna,SNM-GR-CEMUZ-2021, 10/2021,10/2021,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 10/2021,Zapožičanie zbierkových predmetov z vlastníctva VSM,,,"požičiavateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Námestie Maratónu mieru 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803, PhDr. Robert Pollák, riaditeľ","vypožičiavateľ: Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi, Letná 50, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31297927, Ing. Zuzana Krempaská, riaditeľka",,,14.05.2021,14.05.2021 - 31.12.2023,21.05.2021,22.05.2021,archívna,ZOV 10/2021, V 2/2021,V 2/2021,Zmluva o výpožičke č. V 2/2021,Výpožička predmetov kultúrnej hodnoty za účelom výstavy International World Photography Awards,,,"vypožičiavateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Námestie Maratónu mieru 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803, PhDr. Robert Pollák, riaditeľ","požičiavateľ: art cube s.r.o., Amurská 8, 040 12 Košice, IČO: 53406893, Tomáš Hodermarský, Dis. Art.",,,30.04.2021,30.04.2021 - 14.05.2021,21.05.2021,22.05.2021,archívna,ZOV č. V 2/2021, SP 1/2021,SP 1/2021,Zmluva o spolupráci č. SP 1/2021,Vzájomná spolupráca a realizácia výstavy International World Photography Awards,,,"partner: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Námestie Maratónu mieru 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803, PhDr. Robert Pollák, riaditeľ","organizátor: art cube s.r.o., Amurská 8, 040 12 Košice, IČO: 53406893, Tomáš Hodermarský, Dis. Art.",,,30.04.2021,30.04.2021 - 14.05.2021,21.05.2021,22.05.2021,archívna,SP 1/2021, ZOV V 4/2021,ZOV - V 4/2021,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov,Bezodplatné zapožičanie 150 ks zbierkových predmetov za účelom výstavy "Na okraji záujmu. Z literárnych zbierok Múzea mesta Bratislavy" v priestoroch VSM,,,"vypožičiavateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803, PhDr. Robert Pollák, riaditeľ","požičiavateľ: Múzeum mesta Bratislavy, Radničná 1, 815 18 Bratislava, IČO: 00179744, Mgr. Zuzana Palicová, poverená vedením",,,21.05.2021,22.05.2021 - 30.09.2021,21.05.2021,22.05.2021,archívna,ZOV V 4/2021, 11-58938,11-58938,Poistná zmluva č. 11-58938,poistenie prepravy zbierkových predmetov,,,"poistník: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803","predávajúci: Union, Karadičova 10, Bratislava, IČO: 31322051",,"572,43 € s DPH",20.05.2021,25.05.2021 - 25.05.2021,20.05.2021,21.05.2021,archívna,11-58938, ZOV V 3/2021,ZOV - V 3/2021,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov V 3/2021,Dočasné užívanie zbierkového predmetu zo zbierkového fondu SNM - Prírodovedného múzea v Bratislave - morské živočíchy 10 ks + paleontologické predmety 5 ks,,,"vypožičiavateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803, PhDr. Robert Pollák, riaditeľ","požičiavateľ: Slovenské národné múzeum - Prírodovedné múzeum v Bratislave, Vajanského nábr. 2, P.O. BOX 13, 810 06 Bratislava, IČO: 00164721, Mgr. Ján Kautman, riaditeľ",,,19.05.2021,24.05.2021 - 31.10.2021,20.05.2021,21.05.2021,archívna,ZOV V 3/2021, VO022021,VO022021,Zmluva o dielo,Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť a dodať dielo – historické kostýmy aj s doplnkami,VO022021,,"objednávateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Námestie Maratónu mieru 2, 040 01 Košice, IČO: 31 297 803, PhDr. Robert Pollák, riaditeľ","zhotoviteľ: Ing. Marián Slejzák, Za kaštieľom 2, 053 11 Smižany, IČO: 33 061 246, Ing. Marián Slejzák",,"8 675,00 € bez DPH",12.05.2021,12.05.2021 - 31.07.2021,12.05.2021,13.05.2021,archívna,"ZoD Zhotovenie dobových kostýmov , Príloha č. 1a) – Opis predmetu zmluvy , Príloha č. 1b) – Obrázky k opisu predmetu zmluvy , Príloha č. 2a) – Návrh na plnenie kritéria / Cenová ponuka , Príloha č. 2b) – Položkovitá cenová kalkulácia", 8/2021,8/2021,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 8/2021,Výpožička 17 ks zbierkových predmetov,,,"požičiavateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Námestie Maratónu mieru 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803, PhDr. Robert Pollák, riaditeľ","vypožičiavateľ: Východoslovenská galéria, Hlavná 27, 040 01 Košice, IČO: 31297820, Mgr. art. Dorota Kenderová, ArtD., riaditeľka",,,23.04.2021,26.04.2021 - 13.02.2022,04.05.2021,05.05.2021,archívna,ZOV 8/2021, 9/2021,9/2021,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 9/2021,"Zbierky VSM a 12 bannerov výstavy \"Špirháč, gacek, trulelek\"",,,"požičiavateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Námestie Maratónu mieru 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803, PhDr. Robert Pollák, riaditeľ","vypožičiavateľ: Obec Zemplínske Hámre, Hlavná 152/183, 067 77 Zemplínske Hámre, IČO: 00323853, Mgr. Diana Kepičová, kurátorka",,,28.04.2021,28.04.2021 - 26.07.2021,04.05.2021,05.05.2021,archívna,ZOV 9/2021, 6/2021,6/2021,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 6/2021,Zapožičanie zbierkových predmetov,,,"požičiavateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Námestie Maratónu mieru 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803, PhDr, Robert Pollák, riaditeľ","vypožičiavateľ: Zemplínske múzeum v Michalovciach, Kostolné námestie 1, 071 01 Michalovce, IČO: 31297749, Mgr. Stanislava Rovňáková, riaditeľka",,,15.04.2021,15.04.2021 - 18.06.2021,22.04.2021,23.04.2021,archívna,ZOV 6 - 2021, 7/2021,7/2021,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 7/2021,Zapožičanie zbierkových predmetov,,,"požičiavateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Námestie Maratónu mieru 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803, PhDr, Robert Pollák, riaditeľ","vypožičiavateľ: Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia (KCMaP), Boľská 41, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 35570911, PaedDr. Gabriela Zvolenská, riaditeľka",,,20.04.2021,20.04.2021 - 10.06.2021,22.04.2021,23.04.2021,archívna,ZOV 7 - 2021, 36/1040/2021,36/1040/2021,Zmluva o výpožičke č. 36/1040/2021,Zapožičanie 12 ks predmetov kultúrnej hodnoty,Dodatok č. 23,,"vypožičiavateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Námestie Maratónu mieru 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803, PhDr, Robert Pollák, riaditeľ","požičiavateľ: Košická arcidiecéza, Hlavná 28, 041 83 Košice, IČO: 00179094, ThLic. Ján Urban, MBA, riaditeľ",,,09.03.2021,09.03.2021 - 30.09.2021,22.04.2021,23.04.2021,archívna,ZOV-V č. 36/1040/2021, 1,1,Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke zbierkových predmetov č. 11/2020,Zmena doby trvania výpožičky,,11/2020,"požičiavateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Námestie Maratónu mieru 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803, PhDr, Robert Pollák, riaditeľ","vypožičiavateľ: Východoslovenská galéria, Hlavná 27, 040 01 Košice, IČO: 31297820, Mgr. art. Dorota Kenderová, ArtD., riaditeľka",,,15.03.2021,15.03.2021 - 11.07.2021,22.04.2021,23.04.2021,archívna,Dodatok č. 1 k č. 11/2020, 2021,2021,Zmluva o poskytovaní služieb,vypracovanie energetického certifikátu budovy,,,"objednávateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803","poskytovateľ: ENERGO-CT s.r.o., Húskova 87, 040 23 Košice, IČO: 44027486",,"740,00 € s DPH",21.04.2021,21.04.2021 - 07.06.2021,21.04.2021,22.04.2021,archívna,2021, 30-000160561PO2021,30-000160561PO2021,"Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd a odvádzaní vôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou","Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd a odvádzaní vôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou",,,"predávajúci: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Námestie Maratónu mieru 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803, PhDr. Robert Pollák","predávajúci: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460, Ing. Ivan Dubovský",,,23.02.2021,23.02.2021 - 23.02.2026,14.04.2021,15.04.2021,platná,Zmluva 30-000160561PO2021, KZ 1,KZ 1,Kúpna zmluva č. 1,Kúpa 2 výtvarných diel,,,"kupujúci: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Námestie Maratónu mieru 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803, PhDr. Robert Pollák",predávajúci: Veselská Magda,,"600,00 € s DPH",16.03.2021,16.03.2021 - 16.03.2026,06.04.2021,07.04.2021,platná,Kúpna zmluva č. 1, KZ 2,KZ 2,Kúpna zmluva č. 2,Kúpa výtvarného diela Vanitas 1886,,,"kupujúci: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Námestie Maratónu mieru 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803, PhDr. Robert Pollák",predávajúci: František Samsely,,"1 200,00 € s DPH",16.03.2021,16.03.2021 - 16.03.2026,06.04.2021,07.04.2021,platná,Kúpna zmluva č. 2, KZ 3,KZ 3,Kúpna zmluva č. 3,Kúpa 4 predmetov,,,"kupujúci: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Námestie Maratónu mieru 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803, PhDr. Robert Pollák",predávajúci: Mgr. Art. Matej Rabada - Modrotlač,,"250,00 € s DPH",22.03.2021,22.03.2021 - 22.03.2026,06.04.2021,07.04.2021,platná,Kúpna zmluva č. 3, KZ 4,KZ 4,Kúpna zmluva č. 4,Kúpa obývacej súpravy,,,"kupujúci: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Námestie Maratónu mieru 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803, PhDr. Robert Pollák",predávajúci: Ladislav Viszlay,,"200,00 € s DPH",15.03.2021,15.03.2021 - 15.03.2026,06.04.2021,07.04.2021,platná,Kúpna zmluva č. 4, DZ 1,DZ 1,Darovacia zmluva č. 1,3 výtvarné diela,,,"obdarovaný: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Námestie Maratónu mieru 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803, PhDr. Robert Pollák",darca: Veselská Magda,,,16.03.2021,16.03.2021 - 16.03.2026,06.04.2021,07.04.2021,platná,Darovacia zmluva č. 1, DZ 2,DZ 2,Darovacia zmluva č. 2,Dievčenská nočná košeľa z Veľkého Šariša v období rokov 1920 - 1930,,,"obdarovaný: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Námestie Maratónu mieru 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803, PhDr. Robert Pollák",darca: Mária Levendovská,,"40,00 € s DPH",15.03.2021,15.03.2021 - 15.03.2026,06.04.2021,07.04.2021,platná,Darovacia zmluva č. 2, VO012021,VO012021,Zmluva o dielo,"Vypracovanie projektovej dokumentácie stálej expozície Baroko, ktorá bude spĺňať kritéria zážitkovej expozície",,,"objednávateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Námestie Maratónu mieru 2, 040 01 Košice, IČO: 31 297 803, PhDr. Robert Pollák, riaditeľ","zhotoviteľ: UNGROUP, s.r.o, Dargovská 47, 851 01 Bratislava, IČO: 43 991 122, Mgr. art. Ing. Jaroslav Holota",,"24 966,00 € s DPH",31.03.2021,31.03.2021 -,31.03.2021,01.04.2021,platná,"ZoD PD Zaži Baroko , Príloha č. 1 - špecifikácia , Príloha č. 2 - cenová ponuka", podpora 30032021,podpora 30032021,Zmluva o poskytovaní prevádzkovej podpory aplikácie ProMuzeum,Povinnosť poskytovateľa poskytovať objednávateľovi prevádzkovú podporu aplikácie PROMUZEUM,,,"objednávateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Námestie Maratónu mieru 2, 040 01 Košice, IČO: 31 297 803, PhDr. Robert Pollák, riaditeľ","poskytovateľ: BACH SYSTEMS, spol. s r.o., Rúbanisko III/54, 984 03 Lučenec, IČO: 36 620 203, Mgr. Krasimír Damjanov, konateľ spoločnosti",,,30.03.2021,30.03.2021 -,31.03.2021,01.04.2021,platná,Zmluva ProMuzeum, monitor EZS,monitor EZS,Zmluva o monitorovaní elektronického zabezpečovacieho systému,"Pripojenie a nepretržité monitorovanie elektronického zabezpečovacieho systému objednávateľa, ktoré bude vykonávať vykonávateľ monitorovacím zariadením.",,,"objednávateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Námestie Maratónu mieru 2, 040 01 Košice, IČO: 31 297 803, PhDr. Robert Pollák, riaditeľ","zabezpečovateľ: G1 MONITOR, s.r.o., Jesenského 12, 040 01 Košice, IČO: 31 702 333, Ing. Jaroslav Demský, konateľ",,,30.03.2021,30.03.2021 -,31.03.2021,01.04.2021,platná,Zmluva monitor EZS, Kúpna zmluva 25032021,Kúpna zmluva 25032021,Kúpna zmluva,Dodanie selfie prístroja v počte 1 ks,,,"kupujúci: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Námestie Maratónu mieru 2, 040 01 Košice, IČO: 31 297 803, PhDr. Robert Pollák, riaditeľ","predávajúci: Brutex s.r.o, Mierová 680, 991 06 Želovce, IČO: 47 500 522, Marieta Svorníková Fridrichová",,"3 300,00 € s DPH",25.03.2021,25.03.2021 - 30.06.2021,25.03.2021,26.03.2021,archívna,Kúpna zmluva 25032021, 11-58937,11-58937,Poistná zmluva,Poistenie zásielky počas zahraničnej prepravy,,,"poistník: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803","poisťovateľ: Union, Karadičova 10, Bratislava, IČO: 31322051",,"164,52 € s DPH",19.03.2021,19.03.2021 - 26.03.2021,19.03.2021,20.03.2021,archívna,11-58937, 12/2020,12/2020,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 12/2020,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 12/2020,,,"predávajúci: Východoslovenské múzeum Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803, PhDr. Robert Pollák","kupujúci: Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Školská ul. 4, IČO: 36145114, doc. RNDr. Danka Šubová, CSc.",,,14.12.2020,15.12.2020 - 15.12.2022,02.03.2021,03.03.2021,archívna,ZOV 12/2020, 1/2021,1/2021,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 1/2021,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 1/2021,,,"predávajúci: Východoslovenské múzeum Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803, PhDr. Robert Pollák","kupujúci: Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Školská ul. 4, Liptovský Mikuláš, 031 01, IČO: 36145114, doc. RNDr. Danka Šubová, CSc.",,,29.12.2020,01.01.2021 - 31.12.2022,02.03.2021,03.03.2021,archívna,ZOV 1/2021, 9/2020,9/2020,Zmluva o nájme zbierkových predmetov,Zbierkové predmety,,,"prenajímateľ: Východoslovenské múzeum Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803, PhDr. Robert Pollák","nájomca: Bioinštitút plus, s.r.o., Hrnčiarska 20, IČO: 36569712, RNDr. oľga Bodnárová",,"300,00 € s DPH",28.01.2021,28.01.2021 - 28.01.2024,23.02.2021,24.02.2021,archívna,ZON č. 9/2020, 6/2020,6/2020,Zmluva o nájme zbierkového predmetu č. 6/2020,Nájom zbierkových predmetov,,,"predávajúci: Východoslovenské múzeum Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803, PhDr. Robert Pollák","nájomca: Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie č. 7, IČO: 00329614, Ing. Pavol Bečarik",,"30,00 € s DPH",21.01.2021,21.01.2021 - 19.02.2024,18.02.2021,19.02.2021,archívna,Zmluva č. 6/2020, 2021,2021,Zmluva na hosting virtuálnej prehliadky,hosting virtuálnej prehliadky,,,"objednávateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803","dodávateľ: INGOS Prešov s.r.o., Francisciho 11, IČO: 31698352",,"12,00 € s DPH",16.02.2021,16.02.2021 - 31.05.2024,16.02.2021,17.02.2021,archívna,2021, ZoD_2021,ZoD_2021,Zmluva o dielo,"Úprava, oprava a napojenie zariadenia elektronického zabezpečovacieho systému v objekte Východoslovenského múzea Rodošto.",,,"objednávateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Námestie Maratónu mieru 2, 040 01 Košice, IČO: 31 297 803, PhDr. Robert Pollák, riaditeľ","zhotoviteľ: IT alarm, spol. s r.o., Hroncova 1, 040 01 Košice, IČO: 35 926 252, Imrich Lazúr, konateľ",,"5 993,26 € s DPH",15.02.2021,15.02.2021 - 15.04.2021,15.02.2021,16.02.2021,archívna,Zmluva o dielo, ZON č.8/2020,ZON č.8/2020,Zmluva o nájme zbierkových predmetov č. 8/2020,Nájom zbierkových predmetov,,,"predávajúci: Východoslovenské múzeum Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","nájomca: Cyprián, n.o., Pod lipami 20, Červený Kláštor, 059 06, IČO: 37887831",,"7 968,00 € s DPH",14.01.2021,15.01.2021 - 15.01.2024,14.01.2021,15.01.2021,archívna,ZON č.8/2020, 11/2020,11/2020,Zmluva o nájme zbierkových predmetov č. 11/2020,nájom zbierkových predmetov,1,,"prenajímateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, Košice, IČO: 31297803","nájomca: Igor Macák, Hrnčiarska 19, Košice, IČO: 37737015",,"30,00 € s DPH",08.01.2021,09.01.2021 - 09.01.2024,08.01.2021,09.01.2021,archívna,ZON 11/2020, Zmluva o servise,Zmluva o servise,Zmluva o servise,Zabezpečenie servisu výpočtovej techniky,,,"predávajúci: Východoslovenské múzeum, Námestie Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803, PhDr. Robert Pollák, riaditeľ","poskytovateľ: EUROOBCHOD, s.r.o., Poštová 14, 040 01 Košice, IČO: 36597147, Ing. Michal Varchola",,"11,50 € s DPH",17.12.2020,01.01.2021 - 31.12.2022,30.12.2020,31.12.2020,archívna,PR PC 122020, ZOV 4/2021,ZOV 4/2021,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 4/2021,výpožičke zbierkových predmetov,,,"požičiavateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, Košice, IČO: 31297803","vypožičiavateľ: VIHORLATSKÉ MÚZEUM V HUMENNOM, Námestie slobody 1, Humenné, IČO: 37781391",,,22.12.2020,01.01.2021 - 31.12.2022,28.12.2020,29.12.2020,archívna,ZOV 4/2021, ZOV 2/2021,ZOV 2/2021,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 2/2021,výpožička zbierkových predmetov,,,"požičiavateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, Košice, IČO: 31297803","predávajúci: SNM-SPIŠSKÉ MÚZEUM V LEVOČI, Nám. Majstra Pavla 40, 054 01 Levoča, IČO: 00164 721",,,17.12.2020,01.01.2021 - 31.12.2023,21.12.2020,22.12.2020,archívna,ZOV 2/2021, ZOV 3/2021,ZOV 3/2021,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 3/2021,výpožičke zbierkových predmetov,,,"požičiavateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, Košice, IČO: 31297803","vypožičiavateľ: Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni, Zámocká 22, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 377 812 35",,,18.12.2020,01.01.2021 - 31.12.2022,21.12.2020,22.12.2020,archívna,ZOV 3/2021, ZOV 5/2021,ZOV 5/2021,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 5/2021,výpožička zbierkových predmetov,,,"požičiavateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, Košice, IČO: 31297803","predávajúci: LEKÁRSKA FAKULTA UPJŠ V KOŠICIACH, Tr.SNP č. 1, Košice, IČO: 00397768",,,16.12.2020,01.01.2021 - 31.12.2023,16.12.2020,17.12.2020,archívna,ZOV 5/2021, KZ 3/2020,KZ 3/2020,Kúpna zmluva 3/2020,nákup zbierkových predmetov,,,"kupujúci: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, Košice, IČO: 31297803",predávajúci: Alžbeta Czimová,,"1 000,00 € s DPH",07.12.2020,07.12.2020 - 01.12.2020,07.12.2020,08.12.2020,archívna,KZ 3/2020, KZ 4/2020,KZ 4/2020,Kúpna zmluva 4/2020,nákup zbierkového predmetu,,,"kupujúci: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, Košice, IČO: 31297803",predávajúci: Alžbeta Czimová,,"300,00 € s DPH",07.12.2020,07.12.2020 - 08.12.2020,07.12.2020,08.12.2020,archívna,KZ 4/2020, PR EZS 122020,PR EZS 122020,Zmluva o dielo,Napojenie depozitára na elektronicky zabezpečovací systém na Hrnčiarskej 7 v Košiciach (objekt RODOŠTO),,,"objednávateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Námestie Maratónu mieru 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803, PhDr. Robert Pollák, riaditeľ","zhotoviteľ: IT alarm, spol. s r.o., Hroncova 1, 040 01 Košice, IČO: 35926252, Imrich Lazúr, štatutárny zástupca",,"2 497,86 € s DPH",03.12.2020,03.12.2020 -,03.12.2020,04.12.2020,platná,"ZoD EZS , Príloha č. 1 - Cenová ponuka - Rozpočet", Zmluva o dielo 25.11.2020,Zmluva o dielo 25.11.2020,Zmluva o dielo,Depozitár v Šaci II. a III. etapa - Rekonštrukcia obvodového plášťa,,,"objednávateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803","zhotoviteľ: EU-GROUP a.s., Nábělková 1, 841 05 Bratislava, IČO: 45470651",,"83 453,60 € s DPH",25.11.2020,25.11.2020 - 25.02.2021,25.11.2020,26.11.2020,archívna,Zmluva o dielo 25.11.2020, 26/2020,26/2020,Zmluva o úschove č. Dep. 26/2020,úschove zbierkových predmetov,,,"strana: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803",strana: Milan Navrátil,,,19.11.2020,19.11.2020 - 31.01.2021,19.11.2020,20.11.2020,archívna,26/2020, ZOV V 21/2020,ZOV V 21/2020,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. V 21/2020,výpožička zbierkových predmetov,,,"požičiavateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, Košice, IČO: 31297803","vypožičiavateľ: JUDr. Tomáš Tajták, Budimír 3, 044 43 Budimír, IČO: HU404423",,,11.11.2020,11.11.2020 - 05.02.2021,11.11.2020,12.11.2020,archívna,ZOV V 21/2020, ZOV V24/2020,ZOV V24/2020,Zmluva o výpožičke V24/2020,výpožička zbierkových predmetov,,,"vypožičiavateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803","požičiavateľ: SMN - Múzeum Betliar, Vajanského nábr. 2, Bratislava, IČO: 00164721",,,03.11.2020,03.11.2020 - 31.03.2021,03.11.2020,04.11.2020,archívna,ZOV V24/2020, ZOV 10/2020,ZOV 10/2020,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 1/2020,výpožička zbierkových predmetov,,,"požičiavateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803","vypožičiavateľ: Krajské múzeum v Prešove, Hlavná 86, Prešov, IČO: 37781278",,,23.10.2020,28.10.2020 - 02.03.2021,23.10.2020,24.10.2020,archívna,ZOV 10/2020, ZOV V23/2020,ZOV V23/2020,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov V23/2020,výpožička zbierkových predmetov,,,"vypožičiavateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803","požičiavateľ: SNM Prírodovedné múzeum, Vajanského nábr. 2, Bratislava, IČO: 00164721",,,22.10.2020,22.10.2020 - 15.05.2021,22.10.2020,23.10.2020,archívna,ZOV V23/2020, ZOV V 22/2020,ZOV V22/2020,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov V22/2020,výpožička zbierkových predmetov,,,"vypožičiavateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803","požičiavateľ: SNM Archeologické múzeum, Vajanského nábr. 2, Bratislava, IČO: 00164721",,,21.10.2020,22.10.2020 - 23.04.2021,21.10.2020,22.10.2020,archívna,ZOV V22/20, ZOV 9/2020,ZOV 9/2020,Zmluva o výpožičke 9/2020,výpožička zbierkových predmetov,,,"požičiavateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803","vypožičiavateľ: Artefakt n.o., Komenského 41, Košice, IČO: 31297820",,"373,00 € s DPH",20.10.2020,20.10.2020 - 30.01.2021,20.10.2020,21.10.2020,archívna,ZOV 9/2020, VO 22020,1,Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO,"Zmluvné strany po vzájomnej dohode v súlade s Obchodným zákonníkom a ustanoveniami § 18 ods. 1 písm. c) a ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uzatvárajú dodatok č. 1 k Zmluve, ktorým sa text Zmluvy rozširuje, mení a doplňuje.",,VO 22020,"objednávateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Námestie Maratónu mieru 2, 040 01 Košice, IČO: 31 297 803, PhDr. Robert Pollák, riaditeľ","zhotoviteľ: Bing Stav, s.r.o., 082 01 Kendice 471, IČO: 47 822 104, Ing. Jaroslav Bugata, štatutárny orgán",,"40 773,61 € s DPH",15.10.2020,15.10.2020 -,15.10.2020,16.10.2020,platná,"Dodatok č. 1 k ZoD , Príloha č. 1 - Rozpočet práce naviac , Príloha č. 2 - Rozpočet / výkaz výmer (zahrnuté práce naviac)", DZ 6/2020,DZ 6/2020,Darovacia zmluva,darovanie zbierkového predmetu,,,"obdarovaný: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, Košice, IČO: 31297803","predávajúci: Ľuboš Gerardo Suržin, Baltická 3, 040 12 Košice",,"1 300,00 € s DPH",15.10.2020,15.10.2020 - 16.10.2020,15.10.2020,16.10.2020,archívna,DZ 6/2020, VO 42020,VO 42020,Zmluva o dielo,Revitalizácia depozitára VSM v Košiciach - Šaci - II. etapa,,,"objednávateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Námestie Maratónu mieru 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803, PhDr. Robert Pollák, riaditeľ","zhotoviteľ: EU-GROUP, a.s., Nábělkova 1, 841 05 Bratislava, IČO: 45470651, Štefan Kušnír, predseda predstavenstva",,"172 873,45 € s DPH",13.10.2020,13.10.2020 -,13.10.2020,14.10.2020,platná,"ZoD EU-GROUP , Príloha č. 1 , Príloha č. 2", DZ 3/2020,DZ 3/2020,Darovacia zmluva,darovanie zbierkových predmetov,,,"obdarovaný: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803",darca: Janka Danielová,,,21.11.2019,21.11.2019 - 21.11.2020,13.10.2020,14.10.2020,archívna,DZ 3/2020, DZ 4/2020,DZ 4/2020,Darovacia zmluva 4/2020,darovanie kníh do knižnice,,,"obdarovaný: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803",darca: Ing. S. Bacher,,,13.10.2020,13.10.2020 - 14.10.2020,13.10.2020,14.10.2020,archívna,DZ 4/2020, Zmluva o spolupráci č. SP 6/2020,Zmluva o spolupráci č. SP 6/2020,Zmluva o spolupráci č. SP 6/2020,spolupráca pri organizovaní výstavy,,,"partner: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803","organizátor: Veľvyslanectvo Poľskej republiky, Paulínyho 7, 814 91 Bratislava, IČO: 31755208",,,12.10.2020,13.10.2020 - 06.11.2020,12.10.2020,13.10.2020,archívna,SP 6/2020, V19/20,V19/2020,Zmluva o výpožičke V19/2020,výpožička zbierkových predmetov,,,"predávajúci: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803","požičiavateľ: Gemerské osvetové stredisko, Betliarska 8, Rožňava, IČO: 31297781",,,29.09.2020,29.09.2020 - 06.11.2020,29.09.2020,30.09.2020,archívna,V19/2020, SP 5/2020,SP /2020,Zmluva o spolupráci SP 5/2020,organizovanie výstavy,,,"organizátor: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803","partner: Gemerské osvetové stredisko, Betliarska 8, Rožňava, IČO: 31297781",,,29.09.2020,29.09.2020 - 06.11.2021,29.09.2020,30.09.2020,archívna,SP 5/2020, 2020,2020,Zmluva o spolupráci na príprave a realizácií expozície Dejiny Červeného Kláštora,spolupráca na príprave expozície,,,"partner: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803","partner: Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, Cesta na Červený most 6, Bratislava, IČO: 31755194",,,29.09.2020,30.09.2020 - 31.12.2022,29.09.2020,30.09.2020,archívna,2020, 1158891,1158891,Poistná zmluva,poistenie prepravy,,,"poistník: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803","poisťovateľ: Union, Karadičova 10, Bratislava, IČO: 31322051",,"148,51 € s DPH",14.09.2020,14.09.2020 - 18.09.2020,14.09.2020,15.09.2020,archívna,1158891, ZOV6/20,ZOVV6/20,Zmluva o výpožičke 6/2020,výpožička zbierkových predmetov,,,"predávajúci: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803","vypožičiavateľ: Národní galérie Praha, Staromestské nám. 12, Praha, IČO: 00023281",,,17.08.2020,10.09.2020 - 09.09.2022,10.09.2020,11.09.2020,archívna,ZOV6/2020, V16/20,V16/20,Zmluva o výpožičke V16/20,výpožička zbierkových predmetov,,,"predávajúci: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803","požičiavateľ: Podtatranské múzeum v Poprade, Vajanského 72/4, Poprad, IČO: 37781171",,,07.09.2020,07.09.2020 - 23.04.2021,08.09.2020,09.09.2020,archívna,V16/2020, V15/2020,V15/2020,Zmluva o výpožičke V15/2020,výpožička zbierkových predmetov,,,"predávajúci: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803","požičiavateľ: Krajské múzeum v Prešove, Hlavná 86, Prešov, IČO: 37781278",,,07.09.2020,03.09.2020 - 30.04.2021,07.09.2020,08.09.2020,archívna,V15/2020, V17/2020,V17/2020,Zmluva o výpožičke V17/2020,výpožička zbierkových predmetov,,,"predávajúci: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803","požičiavateľ: Šarišské múzeum v Bardejove, Radničné nám. 13, Bardejov, IČO: 037781316",,,07.09.2020,07.09.2020 - 21.04.2021,07.09.2020,08.09.2020,archívna,V17/2020, ZOV8/2020,ZOV8/2020,Zmluva o výpožičke 8/2020,výpožička zbierkových predmetov,,,"predávajúci: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803","vypožičiavateľ: Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi, Letná 50, Sp. Nová Ves, IČO: 31297927",,,04.09.2020,07.09.2020 - 15.09.2021,04.09.2020,05.09.2020,archívna,ZOV8/2020, V18/2020,V18/2020,Zmluva o výpožičke V18/2020,výpožička zbierkových predmetov,,,"vypožičiavateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803","požičiavateľ: Univerzita Karlova Filozofická fakulta, nám. Jána Palacha 2, Praha, IČO: 00216208",,,31.08.2020,14.09.2020 - 22.01.2021,31.08.2020,01.09.2020,archívna,V18/2020, ZOV 7/2020,ZOV 7/2020,Zmluva o výpožičke 7/2020,výpožička zbierkových predmetov,,,"predávajúci: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803","vypožičiavateľ: Kultúrne centrum Abova, Bidovce 206, 044 45, IČO: 42104033",,,27.08.2020,27.08.2020 - 02.09.2020,27.08.2020,28.08.2020,archívna,ZOV7/2020, V14/2020,V14/2020,Zmluva o výpožičke V14/2020,výpožička zbierkových predmetov,,,"predávajúci: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803",požičiavateľ: RNDr. Šipošová,,,27.08.2020,27.08.2020 - 05.02.2021,27.08.2020,28.08.2020,archívna,V14/2020, DZ 5/2020,DZ 5/2020,Darovacia zmluva 5/2020,darovanie zbierkového predmetu,,,"obdarovaný: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803",darca: Mgr. Viktor Kvoriak,,"1 000,00 € s DPH",20.08.2020,20.08.2020 - 20.08.2020,20.08.2020,21.08.2020,archívna,DZ 5/2020, V8/2020,V8/2020,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. V8/2020,výpožička zbierkových predmetov,,,"vypožičiavateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803",požičiavateľ: Ľuboš (de Gerado) Surzin,,,19.08.2020,02.09.2020 - 07.10.2020,19.08.2020,20.08.2020,archívna,V8/2020, SP 3/2020,SP 3/2020,Zmluva o spolupráci č. 3/2020,organizovanie výstavy,,,"partner: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803",organizátor: Ľuboš (de Gerado) Surzin,,,19.08.2020,02.09.2020 - 07.10.2020,19.08.2020,20.08.2020,archívna,SP 3/2020, SP 4/2020,SP 4/2020,Zmluva o spolupráci 4/2020,organizovanie výstavy,,,"partner: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803","organizátor: Železničná spoločnosť SR, Rožňavská 1, Bratislava, IČO: 35914939",,,13.08.2020,14.08.2020 - 13.11.2020,13.08.2020,14.08.2020,archívna,SP 4/2020, V12/2020,V12/2020,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov V12/2020,výpožička zbierkových predmetov,,,"vypožičiavateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803","požičiavateľ: Milosh Ltd s.r.o., Gorkého 59, Prešov, IČO: 50383698",,,12.08.2020,21.08.2020 - 28.09.2020,12.08.2020,13.08.2020,archívna,V12/2020, ZOV c. 5/2020,ZOV c. 5/2020,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 5/2020,výpožička zbierkových predmetov,,,"požičiavateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803","vypožičiavateľ: Múzeum Spiša v SNV, Letná 50, Sp. Nová Ves, IČO: 31297927",,,11.08.2020,11.08.2020 - 15.08.2021,11.08.2020,12.08.2020,archívna,ZOV 5/2020, KZ 2/2020,KZ 2/2020,Kúpna zmluva 2/2020,nákup zbierkových predmetov,,,"kupujúci: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803",predávajúci: Ing. S. Bacher,,,11.08.2020,11.08.2020 - 31.08.2020,11.08.2020,12.08.2020,archívna,KZ 2/2020, Zmluva o úschove č. Dep. 25/2020,Zmluva o úschove č. Dep. 25/2020,Zmluva o úschove č. Dep. 25/2020,úschova zbierkových predmetov,,,"vypožičiavateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803",požičiavateľ: Ing. S. Bacher,,,11.08.2020,11.08.2020 - 30.11.2027,11.08.2020,12.08.2020,platná,Zmluva o úschove Dep. 25/2020, V13/2020,V13/2020,Zmluva o výpožičke V13/2020,výpožička zbierkových predmetov,,,"predávajúci: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803","požičiavateľ: Zemplínske muzeum v Michalovciach, Kostolné nám 1, Michalovce, IČO: 31297749",,,06.08.2020,06.08.2020 - 30.03.2021,06.08.2020,07.08.2020,archívna,V13/2020, V7/2020,V7/2020,Zmluva o výpožičke V7/2020,výpožička zbierkových predmetov,,,"predávajúci: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803","požičiavateľ: AVAVA s.r.o., Budatínska 20, Bratislava, IČO: 51981254",,,16.07.2020,16.07.2020 - 12.03.2021,16.07.2020,17.07.2020,archívna,V7/2020, V9/2020,V9/2020,Zmluva o výpožičke V9/2020,výpožička zbierkových predmetov,,,"predávajúci: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803","požičiavateľ: Západoslovenské múzeum, Múzejné nám. 3, Trnava, IČO: 36087017",,,16.07.2020,16.07.2020 - 18.09.2020,16.07.2020,17.07.2020,archívna,V9/2020, KZ 1/2020,KZ 1/2020,Kúpna zmluva 1/2020,nákup zbierkových predmetov,,,"kupujúci: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803",predávajúci: Mikuláš Tóth,,"3 000,00 € s DPH",14.07.2020,14.07.2020 - 15.07.2020,14.07.2020,15.07.2020,archívna,KZ 1/2020, ZOV 4/2020,ZOV 4/2020,Zmluva o výpožičke 4/2020,výpožička zbierkových predmetov,,,"požičiavateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803","vypožičiavateľ: Akad. soch. Andrea Lipkovičová, Drevný trh 7, Košice, IČO: 1024252691",,,14.07.2020,14.07.2020 - 30.06.2020,14.07.2020,15.07.2020,archívna,ZOV 4/2020, ZOV V6/2020,ZOV V6/2020,Zmluva o výpožičke V6/2020,výpožička zbierkových predmetov,,,"vypožičiavateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803","požičiavateľ: Mgr. art. Michaela Juhász, Lastomír 397, 072 37 Lastomír, IČO: 1077894378",,,07.07.2020,01.07.2020 - 03.03.2021,07.07.2020,08.07.2020,archívna,ZOV V6/2020, 20-541-02698,20-541-02698,Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov,realizácia projektu,,,"prijímateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803","poskytovateľ: Fond na podporu umenia, Cukrová 14, Bratislava, IČO: 42418933",,"3 000,00 € s DPH",01.07.2020,01.07.2020 - 30.09.2021,03.07.2020,04.07.2020,archívna,20-541-02698, 20-541-02700,20-541-02700,Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov,realizácia projektu,,,"prijímateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803","poskytovateľ: Fond na podporu umenia, Cukrová 14, Bratislava, IČO: 42418933",,"3 000,00 € s DPH",01.07.2020,01.07.2020 - 30.09.2021,03.07.2020,04.07.2020,archívna,20-541-02700, 20-542-02701,20-542-02701,Zmluva o poskytnutí finančného príspevku,realizácia projektu,,,"prijímateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803","poskytovateľ: Fond na podporu umenia, Cukrová 14, Bratislava, IČO: 42418933",,"2 000,00 € s DPH",01.07.2020,01.07.2020 - 30.09.2021,03.07.2020,04.07.2020,archívna,20-542-02701, 20-542-02738,20-542-02738,Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov,realizácia projektu,,,"prijímateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803","poskytovateľ: Fond na podporu umenia, Cukrová 14, Bratislava, IČO: 42418933",,"4 000,00 € s DPH",01.07.2020,01.07.2020 - 30.09.2021,03.07.2020,04.07.2020,archívna,20-542-02738, 20-522-03338,20-522-03338,Zmluva o poskytnutí finančných proestriedkov,realizácia projektu,,,"prijímateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803","poskytovateľ: Fond na podporu umenia, Cukrová 14, Bratislava, IČO: 42418933",,"5 800,00 € s DPH",01.07.2020,01.07.2020 - 30.09.2021,03.07.2020,04.07.2020,archívna,20-522-03338, 20-522-03340,20-522-03340,Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov,realizácia projektu,,,"prijímateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803","poskytovateľ: Fond na podporu umenia, Cukrová 14, Bratislava, IČO: 42418933",,"2 500,00 € s DPH",01.07.2020,01.07.2020 - 30.09.2021,03.07.2020,04.07.2020,archívna,20-522-03340, V10/2020,V10/2020,Zmluva o výpožičke V10/20,výpožička zbierkových predmetov,,,"predávajúci: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803","požičiavateľ: Slovenská numizmatická spol. SAV, Alžbetina 14, Košice, IČO: 00178071",,,01.07.2020,25.06.2020 - 18.09.2020,01.07.2020,02.07.2020,archívna,V10/2020, V11/2020,V11/2020,Zmluva o výpožičke V11/2020,výpožička zbierkových predmetov V11/20,,,"predávajúci: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803",požičiavateľ: Adam Benko,,,01.07.2020,01.07.2020 - 12.03.2021,01.07.2020,02.07.2020,archívna,V11/20, V4/2020,V4/2020,Zmluva o výpožičke č. 4/2020,výpožička predmetov,,,"vypožičiavateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803","požičiavateľ: Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria, Hlavná 52, 045 01 Moldava nad Bodvou, IČO: 42104076",,,30.06.2020,02.07.2020 - 31.07.2020,30.06.2020,01.07.2020,archívna,ZOV V4/2020, 20-521-01859,Dodatok č. 1,Dodatok č. 1,zmena termínu realizácie,,20-521-01859,"prijímateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803","poskytovateľ: Fond na podporu umenia, Cukrová 14, Bratislava, IČO: 42418933",,,29.06.2020,29.06.2020 - 01.03.2021,30.06.2020,01.07.2020,archívna,20-521-01859 dodatok, SP 2/2020,SP 2/2020,Zmluva o spolupráci SP 2/2020,Zmluva o spolupráci SP 2/2020,,,"partner: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803","organizátor: Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria, Hlavná 52, Moldava nad Bodvou, IČO: 42104076",,,29.06.2020,01.07.2020 - 31.07.2020,29.06.2020,30.06.2020,archívna,ZoSP 2/2020, ZOV V3/2020,ZOV V3/2020,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov V3/2020,výpožička zbierkových predmetov,,,"vypožičiavateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803","požičiavateľ: Mgr. art. Matej Rabada, Na Sihoti 1159/19, Dolný Kubín, IČO: 50106635",,,29.06.2020,01.07.2020 - 12.03.2021,29.06.2020,30.06.2020,archívna,ZOV V3/2020, ZOV V5/2020,ZOV V5/2020,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov V5/2020,výpožička zbierkových predmetov,,,"vypožičiavateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803","požičiavateľ: Podtatranské múzeum v Poprade, Vajanského 72/4, Poprad, IČO: 37781171",,,29.06.2020,29.06.2020 - 01.03.2021,29.06.2020,30.06.2020,archívna,ZOV V5/2020, MK-3028/2020/3.2,MK-3028/2020/3.2,Zmluva o poskytnutí dotácie,poskytnutie dotácie na kultúrne poukazy,,,"predávajúci: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, Košice, IČO: 31297803","predávajúci: Ministerstvo kultúry SR, Nám. SNP 33, Bratislava, IČO: 00165182",,,22.06.2020,29.06.2020 - 31.12.2020,29.06.2020,30.06.2020,archívna,Zmluva o poskytnutí dotácie, PR 12020,PR12020,Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka,"Architektonicko – historický výskum objektu Východoslovenského múzea v Košiciach – národná kultúrna pamiatka Pri Miklušovej väznici 10, Košice",,,"objednávateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Námestie Maratónu mieru 2, 040 01 Košice, IČO: 31 297 803, PhDr. Robert Pollák, riaditeľ","zhotoviteľ: PhDr. Zuzana Zvarová, Lietavská 4, 851 06 Bratislava",,"4 660,00 € bez DPH",18.06.2020,18.06.2020 -,19.06.2020,20.06.2020,platná,"ZoD AHV , Príloha č. 1 - Špecifikácia ceny", ZOV V2/2020,ZOV V2/2020,Zmluva o výpožičke V2/2020,Zmluva o výpožičke V2/2020,,,"vypožičiavateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803","požičiavateľ: Štátna vedecká knižnica, Hlavná 10, Košice, IČO: 00164674",,,10.06.2020,15.06.2020 - 31.03.2021,10.06.2020,11.06.2020,archívna,ZOV V2/2020, VO 22020,VO 22020,Zmluva o dielo,"Oprava fasády na Rodošte, Hrnčiarska 7",VO 22020,,"objednávateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Námestie Maratónu mieru 2, 040 01 Košice, IČO: 31 297 803, PhDr. Robert Pollák, riaditeľ","zhotoviteľ: Bing Stav, s.r.o., 082 01 Kendice 471, IČO: 47 822 104, Ing. Jaroslav Bugata, štatutárny orgán",,"35 851,22 € s DPH",09.06.2020,09.06.2020 -,09.06.2020,10.06.2020,platná,"Zmluva o dielo Bing Stav, s.r.o. , Príloha č. 1 - Krycí list, výkaz výmer", VO 32020,VO 32020,Zmluva o dielo,Realizácia prívodu elektrickej energie do dreveného kostolíka,,,"objednávateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Námestie Maratónu mieru 2, 040 01 Košice, IČO: 31 297 803, PhDr. Robert Pollák, riaditeľ","zhotoviteľ: THERMICAL s.r.o., Moyzesova 18, 040 01 Košice, IČO: 45 563 586, Ing. Marek Široký",,"10 487,82 € s DPH",08.06.2020,08.06.2020 -,08.06.2020,09.06.2020,platná,"ZoD THERMICAL , Príloha č. 1 - Rozpočet", ZON c. 4/2019,ZON c. 4/2019,Zmluva o nájme zbierkových predmetov c. 4/2019,nájom zbierkových predmetov,,,"prenajímateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803","nájomca: Rímskokatolícka farnosť Obrátenia sv. Pavla, Sv. Pavla 28, 082 23 Chminianska Nová Ves, IČO: 31978550",,"30,00 € s DPH",11.05.2020,11.05.2020 - 06.06.2023,05.06.2020,06.06.2020,archívna,ZON c. 4/2019, 2020,2020,Zmluva o spolupráci,spolupráca projekt Dizajn Hotel Košice,,,"predávajúci: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803","strana: Creative Industry Košice, n.o., Kukučínova 2, IČO: 35583461",,,03.06.2020,03.06.2020 - 31.12.2020,03.06.2020,04.06.2020,archívna,Zmluva o spolupraci, ZOV c. 3/2020,ZOV c. 3/2020,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 3/2020,výpožička zbierkových predmetov,,,"požičiavateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803","vypožičiavateľ: Šarišská galéria v Prešove, Hlavná 51, Prešov, IČO: 37781286",,,25.05.2020,25.05.2020 - 08.10.2020,25.05.2020,26.05.2020,archívna,ZOV c. 3/2020, 20-521-01836,20-521-01836,Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov,realizácia projektu,,,"prijímateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803","poskytovateľ: Fond na podporu umenia, Cukrová 14, Bratislava, IČO: 42418933",,"3 500,00 € s DPH",05.05.2020,05.05.2020 - 01.03.2021,08.05.2020,09.05.2020,archívna,20-521-01836, 20-521-01858,20-521-01858,Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov,realizácia projektu,,,"prijímateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803","poskytovateľ: Fond na podporu umenia, Cukrová 14, Bratislava, IČO: 42418933",,"5 000,00 € s DPH",05.05.2020,05.05.2020 - 01.03.2021,08.05.2020,09.05.2020,archívna,20-521-01858, 20-521-01859,20-521-01859,Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov,realizácia projektu,20-521-01859,,"prijímateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803","poskytovateľ: Fond na podporu umenia, Cukrová 14, Bratislava, IČO: 42418933",,"5 000,00 € s DPH",05.05.2020,05.05.2020 - 01.03.2021,08.05.2020,09.05.2020,archívna,20-521-01859, VO 12020,1,"Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO uzavretej v zmysle § 536 a násl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov","Zmeny a doplnenia v Zmluve o dielo: Článok II bod 2.2 Termíny realizácie diela a Článok VI bod 6.2 Prerušenie prác na diele.",,VO 12020,"objednávateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Námestie Maratónu mieru 2, 040 01 Košice, IČO: 31 297 803, PhDr. Robert Pollák, riaditeľ","zhotoviteľ: Bing Stav, s.r.o., 082 01 Kendice 471, IČO: 47 822 104, Ing. Jaroslav Bugata, štatutárny orgán",,,07.04.2020,07.04.2020 -,07.04.2020,08.04.2020,platná,Dodatok k ZoD, VO 12020,Zmluva o dielo,"ZMLUVA O DIELO uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov",„Oprava strechy a štítovej steny Meštianskeho domu na Hrnčiarskej 6 v Košiciach.“,VO 12020,,"objednávateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Námestie Maratónu mieru 2, 040 01 Košice, IČO: 31 297 803, PhDr. Robert Pollák, riaditeľ","zhotoviteľ: Bing Stav, s.r.o., 082 01 Kendice 471, IČO: 47 822 104, Ing. Jaroslav Bugata, štatutárny orgán",,"28 312,00 € s DPH",23.03.2020,23.03.2020 -,25.03.2020,26.03.2020,platná,Zmluva o dielo, DZ 1/2020,DZ 1/2020,Darovacia zmluva 1/2020,darovanie zbierkového predmetu,,,"obdarovaný: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803",darca: Mgr. Martin Jarinkovič,,"100,00 € s DPH",10.03.2020,10.03.2020 - 11.03.2020,10.03.2020,11.03.2020,archívna,DZ 1/2020, V10/2019/C,V10/2019/C,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov V10/2019/C,výpožička zbierkových predmetov,,,"vypožičiavateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803","požičiavateľ: Krajské múzeum v Prešove, Hlavná 86, Prešov, IČO: 37781278",,,04.03.2020,04.03.2020 - 22.05.2020,04.03.2020,05.03.2020,archívna,ZOV V10/2019/C, ZOV c. 4/2020,ZOV c. 4/2020,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 4/2020,výpožička zbierkových predmetov,,,"požičiavateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803","vypožičiavateľ: Štátna ochrana prírody SR, Tajovského 28B, B. Bystrica, IČO: 17058520",,,25.02.2020,26.02.2020 - 31.03.2020,25.02.2020,26.02.2020,archívna,ZOV c. 4/2020, 2020,2020,Licenčná zmluva,poskytnutie zbierkových predmetov,,,"poskytovateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803","nadobúdateľ: Múzeum mesta Bratislavy, Radničná 1, Bratislava, IČO: 00179744",,,25.02.2020,25.02.2020 - 31.03.2032,25.02.2020,26.02.2020,platná,2020, DZ 2/2020,DZ 2/2020,Darovacia zmluva 2/2020,darovanie zbierkového predmetu,,,"obdarovaný: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803",obdarovaný: PhDr. Richard Papáč,,,18.02.2020,18.02.2020 - 19.02.2020,18.02.2020,19.02.2020,archívna,DZ 2/2020, ZOV c. 2/2020,ZOV c. 2/2020,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 2/2020,výpožička zbierkových predmetov,,,"požičiavateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803","vypožičiavateľ: Obec Zemplínske Hámre, Hlavná 152? Z. Hámre, IČO: 00323853",,,17.02.2020,17.02.2020 - 30.04.2020,17.02.2020,18.02.2020,archívna,ZOV c. 2/2020, 66/2020,66/2020,Zmluva č. 66/2020 o platbe členského príspevku,členský príspevok 2020,,,"kupujúci: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803","prijímateľ: Zväz múzeí na Slovensku, Kapitulská 23, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42013143",,"372,00 € s DPH",13.02.2020,13.02.2020 - 31.12.2020,13.02.2020,14.02.2020,archívna,66/2020, ZOV c. 1/2020,ZOV c. 1/2020,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 1/2020,výpožička zbierkových predmetov,,,"požičiavateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803","vypožičiavateľ: Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyn, Školská 4, Lipt. Mikuláš, IČO: 36145114",,,12.02.2020,12.02.2020 - 30.06.2020,12.02.2020,13.02.2020,archívna,ZOV c. 1/2020, 5/2019,5/2019,Nájomná zmluva č. 5/2019,prenájom priestorov,,,"prenajímateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803","nájomca: RNDr. Jozef Molnár OPÁL, Hrnčiarska 6, Košice, IČO: 14355256",,"8 100,00 € s DPH",07.02.2020,07.02.2020 - 31.12.2026,07.02.2020,08.02.2020,platná,5/2019, 6/2019,6/2019,Nájomná zmluva č. 6/2019,prenájom priestorov,,,"prenajímateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803","nájomca: Mikuláš Tóth - Follis, Hrnčiarska 7, 040 01 Košice, IČO: 17163587",,"3 260,00 € s DPH",07.02.2020,07.02.2020 - 31.12.2026,07.02.2020,08.02.2020,platná,6/2019, 3/2020,3/2020,Zmluva o nájme zbierkového predmetu,Prenájom zbierkových predmetov,,,"prenajímateľ: VÝCHODOSLOVENSKÉ MÚZEUM V KOŠICIACH, Námestie Maratónu mieru 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803, PhDr. Robert Pollák, riaditeľ","nájomca: ŠTÁTNA OCHRANA PRÍRODY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, Tajovského 28/B, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 17058520, Ing. Martin Lakanda, generálny riaditeľ ŠOP SR",,"750,00 € s DPH",31.01.2020,31.01.2020 - 06.02.2023,06.02.2020,07.02.2020,archívna,Zmluva o nájme 3/2020, 4/2020,4/2020,Zmluva o nájme zbierkového predmetu,Prenájom zbierkových predmetov,,,"predávajúci: VÝCHODOSLOVENSKÉ MÚZEUM V KOŠICIACH, Námestie Maratónu mieru 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803, PhDr. Robert Pollák, riaditeľ","nájomca: ŠTÁTNA OCHRANA PRÍRODY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, Tajovské 28/B, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 17058520, Ing. Martin Lakanda, generálny riaditeľ ŠOP SR",,"150,00 € s DPH",31.01.2020,31.01.2020 - 06.02.2023,06.02.2020,07.02.2020,archívna,Zmluva o nájme 4/2020, V 1/2020,V 1/2020,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov V1/2020,výpožička zbierkových predmetov,,,"vypožičiavateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803","požičiavateľ: Základná umelecká škola Irkutská, Irkutská 1, Košice, IČO: 35540443",,,31.01.2020,04.02.2020 - 23.03.2020,31.01.2020,01.02.2020,archívna,V1/2020, 1/2020,1/2020,Zmluva o spolupráci SP 1/2020,organizovanie výstavy,,,"strana: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803","strana: Základná umelecká škola Irkutská, Irkutská 1, Košice, IČO: 35540443",,,24.01.2020,04.02.2020 - 24.03.2020,24.01.2020,25.01.2020,archívna,1/2020, Zmluva č. ZO/2019Z18154,Zmluva č. ZO/2019Z18154,Zmluva č. ZO/2019Z18154 o poskytovaní služieb v oblasti ochrany osobných údajov,"Úprava postupu, práv a povinností zmluvných strán pri výkone činnosti zodpovednej osoby a pri zabezpečení podmienok nezávislého dohľadu nad ochranou osobných údajov zo strany Poskytovateľa ako zodpovednej osoby.",,,"prevádzkovateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Námestie Maratónu mieru 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803, PhDr. Robert Pollák - riaditeľ","poskytovateľ: osobnyudaj.sk, s.r.o., DUETT Business Residence, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice, IČO: 50528041, Mgr. Tatiana Dopiráková - konateľ, Ing. Tomáš Dopirák - konateľ",,,13.01.2020,13.01.2020 -,15.01.2020,16.01.2020,platná,Zmluva č. ZO/2019Z18154, ZOV c. 41/2019,ZOV c. 41/2019,Zmluva o vypozicke č. 41/2019,výpožička zbierkových predmetov,,,"požičiavateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803","vypožičiavateľ: Slovenské technické múzeum, Hlavná 88, Košice, IČO: 31297111",,,07.01.2020,01.01.2020 - 31.12.2022,07.01.2020,08.01.2020,archívna,zov 41/2019, 012020,012020,Zmluva o servise,"Zabezpečenie servisu, údržby a opráv týkajúcich sa výpočtovej a kancelárskej techniky, jednotlivých komponentov PC, notebookov, tlačiarní, záložných zdrojov a iné, inštalácia programového vybavenia, inštalácia nového zariadenia a ďalšie súvisiace služby.“",,,"objednávateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Námesite maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803, PhDr. Robert Pollák, riaditeľ","poskytovateľ: EUROOBCHOD, s.r.o., Poštová 14, 040 01 Košice, IČO: 36597147, Ing. Michal Varchola",,"11,50 € bez DPH",30.12.2019,01.01.2020 - 31.12.2020,31.12.2019,01.01.2020,archívna,Zmluva o servise, ZOV V13/2019,ZOV V13/2019,Zmluva o vypozicke V13/2019,vypozicka zbierkových predmetov,,,"vypožičiavateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803",požičiavateľ: Mgr. Jozef Gertli,,,21.12.2019,21.12.2019 - 06.03.2020,21.12.2019,22.12.2019,archívna,ZOV V13/2019, 2/2020,2/2020,Zmluva o nájme zbierkových predmetov 2/2020,Nájom Zbierkových predmetov 2(2020,,,"prenajímateľ: Vchodoslvoenské múzuem, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803","nájomca: Kancelária US SR, Hlavná 110, Košice, IČO: 31947000",,"3 228,00 € s DPH",20.12.2019,21.12.2019 - 21.12.2022,20.12.2019,21.12.2019,archívna,2/2020, 1/2020,1/2020,Zmluva o nájme ZB č. 1/2020,Zmluva o nájme ZB č. 1/2020,,,"prenajímateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803","nájomca: Kancelária prezidenta SR, Štefanikova 2, 811 05 Bratislava, IČO: 30845157",,"1 080,00 € s DPH",20.12.2019,01.01.2020 - 31.12.2021,20.12.2019,21.12.2019,archívna,1/2020, ZOV c. 40/2019,ZOV c. 40/2019,Zmluva o výpožičke c. 40/2019,výpožička zbierkových predmetov,,,"požičiavateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803","vypožičiavateľ: Slovenské technické múzeum, Hlavná 88, Košice, IČO: 31297111",,,19.12.2019,01.01.2020 - 31.12.2021,19.12.2019,20.12.2019,archívna,zov 40/2019, ZOV c. 42/2019,ZOV c. 42/2019,Zmluva o vypozicke c. 42/2019,vypozicka zbierkových predmetov,,,"požičiavateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803","vypožičiavateľ: SNM-Muzeum Slovankých národných rád v Myjave, Štúrova 2, Myjava, IČO: 00164721",,,19.12.2019,01.01.2020 - 31.12.2022,19.12.2019,20.12.2019,archívna,zov c. 42/2019, ZOV c. 43/2019,ZOV c. 43/2019,Zmluva o vypozicke č. 43/2019,vypozicka zbierkových predmetov,,,"požičiavateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803","vypožičiavateľ: Verejná knižnica J. Bocatia, Hlavná 48, Košice, IČO: 31297838",,,18.12.2019,01.01.2020 - 31.12.2022,18.12.2019,19.12.2019,archívna,zov 43/2019, 03122019,03122019,Zmluva o dielo,Vypracovanie projektovej dokumentácie s názvom: "NN prípojka pre čerpadlá" v objekte objednávateľa v Košiciach. Stupeň projektovej dokumentácie: Realizačná dokumentácia stavby (RDS).,,,"predávajúci: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803, PhDr. Robert Pollák","dodávateľ: Ing. Jozef Gürtler, Bauerova 1196/28, 040 23 Košice, IČO: 35552395, Ing. Jozef Gürtler, autorizovaný stav. inžinier",,"450,00 € bez DPH",03.12.2019,03.12.2019 -,05.12.2019,06.12.2019,platná,Zmluva o dielo, 38/2019,38/2019,Zmluva o výpožičke č. 38/2019,výpožička zbierkových predmetov,,,"požičiavateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803","vypožičiavateľ: Múzeum Vojtecha Lofflera, Alžbetina 20, Košice, IČO: 31945856",,,03.12.2019,03.12.2019 - 31.12.2022,03.12.2019,04.12.2019,archívna,ZOV c. 38/2019, 39/2019,39/2019,Zmluva o výpožičke č. 39/2019,výpožička zbierkových predmetov,,,"požičiavateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803","vypožičiavateľ: Banícke múzeum, Šafariková 31, rožňava, IČO: 31297765",,,03.12.2019,03.12.2019 - 31.12.2022,03.12.2019,04.12.2019,archívna,ZOV c. 39/2019, 122019,122019,Kúpna zmluva,Predmetom zmluvy je záväzok predávajúceho - dodanie 2 ks samonosných bezpečnostných celopresklených modulových stavebnicových vitrín Lotech o rozmeroch 140 x 70 x 200 cm (v poskladanom stave),,,"kupujúci: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Námestie Maratónu mieru 2, 040 01 Košice, IČO: 31 297 803, PhDr. Robert Pollák, riaditeľ","predávajúci: LOTECH Design, Zlatnická 6, 110 00 Praha 1, ČR, IČO: 64 941 612, Ing. arch. Tomáš Kulík",,"9 910,00 € bez DPH",02.12.2019,02.12.2019 -,02.12.2019,03.12.2019,platná,Kúpna zmluva, KZ,KZ č. 17/2019,Kúpna zmluva č. 17/2019,nákup zbierkových predmetov,,,"kupujúci: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803",predávajúci: Eva Kazárová,,"150,00 € s DPH",29.11.2019,29.11.2019 - 31.12.2019,29.11.2019,30.11.2019,archívna,KZ 17, KZ,KZ 16/2019,Kúpna zmluva č. 16/2019,nákup zbierkových predmetov,,,"kupujúci: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803","predávajúci: Starožitnosti u Žofky, Michalská 5, Bratislava, IČO: 11887087",,"3 200,00 € s DPH",19.11.2019,19.11.2019 - 31.12.2019,19.11.2019,20.11.2019,archívna,KZ 16, ZOV V12/2019,ZOV V12/2019,Zmluva o vypozicke V12/2019,výpožička zbierkových predmetov,,,"vypožičiavateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803","požičiavateľ: Spolek zberatelu a pratel exlibris, Zelenecska 34, Praha, IČO: 00443522",,,15.11.2019,18.11.2019 - 03.03.2020,15.11.2019,16.11.2019,archívna,ZOV V12/2019, 2019,,ZMLUVA O DIELO,"Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť a dodať tovar –„2 kovové skriňové zostavy (skriňa + nadstavec) pre uloženie numizmatických predmetov, ktoré zahŕňa aj činnosti spojené s výrobou a vybavením skríň“ do objektu Východoslovenského múzea v Košiciach – Historický odbor, ul. Hviezdoslavova 3, 040 01 Košice.",,,"objednávateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Námestie Maratónu mieru 2, 040 01 Košice, IČO: 31 297 803, PhDr. Robert Pollák, riaditeľ","zhotoviteľ: MERCATOR DMS, spol. s r.o., Jasovská ulica 3/a, 851 07 Bratislava, IČO: 17 327 547, Krisztián Forró, konateľ",,"10 520,50 € bez DPH",13.11.2019,13.11.2019 -,13.11.2019,14.11.2019,platná,"2019 , Návrh na plnenie kritérií", ZOV c. 37/2019,ZOV c. 37/2019,Zmluva o výpožičke č. 37/2019,výpožička zbierkových predmetov,,,"požičiavateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803","vypožičiavateľ: Hradné múzeum vo Fiľakove, Hlavná 14, Fiľakovo, IČO: 42013241",,,13.11.2019,02.12.2020 - 13.03.2020,13.11.2019,14.11.2019,archívna,ZOV c. 37/2019, 13/2019,13/2019,Zmluva o spolupráci 13/2019,organizovanie výstavy,,,"strana: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803","strana: Spolok maďarských umelcov na Slovensku, Hlavná ul 158/82 Vieska, IČO: 30778824",,,07.11.2019,16.11.2019 - 08.12.2019,07.11.2019,08.11.2019,archívna,13/2019, KZ 18/2019,KZ 18/2019,Kupna zmluva 18/2019,nakup zbierkových predmetov,,,"predávajúci: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803",predávajúci: Helena Motyľova,,"62,00 € s DPH",07.11.2019,07.11.2019 - 31.12.2019,07.11.2019,08.11.2019,archívna,KZ 18/2019, KZ 19/2019,KZ 19/2019,Kupna zmluva 19/2019,nakup zbierkovych predmetov,,,"kupujúci: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803",predávajúci: Peter Štofanik,,"22,70 € s DPH",07.11.2019,07.11.2019 - 31.12.2019,07.11.2019,08.11.2019,archívna,KZ 19/2019, ZOV c. 36/2019,ZOV c. 36/2019,Zmluva o výpožičke c. 36/2019,výpožička zbierkových predmetov,,,"predávajúci: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803","vypožičiavateľ: Okresná knižnica D. Gutgesela, Radničné nám. 1, Bardejov, IČO: 37781570",,,04.11.2019,04.11.2019 - 02.12.2020,04.11.2019,05.11.2019,archívna,ZOV c. 36/2019, KZ 15/2019,KZ 15/2019,Kupna zmluva 15/2019,nakup zbierkovych predmetov,,,"kupujúci: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803",predávajúci: Martina Kriškova,,"30,00 € s DPH",04.11.2019,04.11.2019 - 31.12.2019,04.11.2019,05.11.2019,archívna,KZ 15/2019, KZ 14,KZ 14,Kúpna zmluva č. 14/2019,nákup zbierkových predmetov,,,"predávajúci: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803",predávajúci: Ladislav Toth,,"450,00 € s DPH",31.10.2019,31.10.2019 - 31.12.2019,31.10.2019,01.11.2019,archívna,KZ 14, KZ 13,KZ 13,Kúpna zmluva č. 13/2019,nákup zbierkových predmetov,,,"kupujúci: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803",predávajúci: Michal Dadej,,"400,00 € s DPH",29.10.2019,29.10.2019 - 31.12.2019,29.10.2019,30.10.2019,archívna,KZ 13, KZ 12,KZ12,Kúpna zmluva č. 12/2019,nákup zbierkových predmetov,,,"kupujúci: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803",predávajúci: Mikuláš tóth,,"3 600,00 € s DPH",28.10.2019,28.10.2019 - 31.12.2019,28.10.2019,29.10.2019,archívna,KZ 12, 10/2019,,Kúpna zmluva,Mobilný odsávač výparov do reštaurátorských dielni 3 k - nákup,,,"predávajúci: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Námestie Maratónu mieru 2, 040 01 Košice, IČO: 31 297 803","predávajúci: ENVIROTECH spol. s r.o., Račianska 61, 831 02 Bratislava, IČO: 35 809 515",,"6 404,40 € s DPH",17.10.2019,17.10.2019 - 30.11.2019,18.10.2019,19.10.2019,archívna,"VSM Kúpna zmluva , Návrh na plnenie kritérií", ZOV c. 35(2019,ZOV c. 35/2019,Zmluva o výpožičke č. 35/2019,výpožička zbierkových predmetov,,,"predávajúci: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803","vypožičiavateľ: Oblastní galérie, Masarykova 14, Liberec, ČR, IČO: 00083267",,,08.10.2019,01.06.2020 - 10.11.2020,16.10.2019,10.10.2019,archívna,ZOV c. 35/2019, ZOV 31/2019,ZOV 31/2019,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 31/2019,výpožička zbierkových predmetov,,,"požičiavateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803","vypožičiavateľ: Slovenské národné múzeum, Vajanského nábr. 2, Bratislava, IČO: 00164721",,,09.10.2019,06.09.2019 - 09.04.2020,09.10.2019,10.10.2019,archívna,31/2019, 5a/2019,5a/2019,Zmluva č. 5a/2019 o nájme nebytového priestoru,prenájom nebytového priestoru,,,"prenajímateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803","nájomca: Creative pro s.r.o. Košice, Vihorlatská 51, Košice, IČO: 46132856",,"1 900,00 € s DPH",16.09.2019,14.10.2019 - 14.10.2019,09.10.2019,10.10.2019,archívna,5a/2019, 11-58774,11-58774,Poistná zmluva 11-58774,poistenie prepravy zbierkových predmetov,,,"poistník: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803","poisťovateľ: Union poisťovňa, a.s., Karadičova 10, Bratislava, IČO: 31322051",,"306,58 € s DPH",26.09.2019,02.10.2019 - 02.10.2019,27.09.2019,28.09.2019,archívna,11-58774, 6/2019,6/2019,Zmluva o spolupráci č. 6/2019,spolupráca pri organizovaní výstavy,,,"organizátor: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803","partner: SNM Múzeu v Martine, Vajanského nábr. 2, Bratislava, IČO: 00164721",,,27.09.2019,28.09.2019 - 28.02.2020,27.09.2019,28.09.2019,archívna,6/2019, ZOV V 11/2019,ZOV v11/2019,Zmluva o výpožicke V11/2019,vypozicka zbierkových predmetov,,,"vypožičiavateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803","požičiavateľ: SNM Múzeum v Martine, Vajanského nábr. 2, Bratislava, IČO: 00164721",,,27.09.2019,27.09.2019 - 28.02.2020,27.09.2019,28.09.2019,archívna,zov v11/2019, 7/2019,7/2019,Zmluva o spolupráci č. 7/2019,spolupráca pri organizovaní výstavy,,,"organizátor: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803","partner: Art Expo, Dzelzaas iela, Riga, IČO: 42103067216",,,24.09.2019,24.09.2019 - 11.02.2020,24.09.2019,25.09.2019,archívna,7/2019, KZ 11/2019,KZ,Kúpna zmluva,nákup zbierkových predmetov,,,"predávajúci: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803",predávajúci: RNDr. Jozef Molnár,,"1 015,00 € s DPH",20.09.2019,20.09.2019 - 31.12.2019,20.09.2019,21.09.2019,archívna,11/2019, 7071-2019,7070-2019,Zmluva na servis zdvíhacích zariadení,servis výťahu HUB,,,"objednávateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803","zhotoviteľ: Profi výťahy s.r.o., Drieňová 34, Bratislava, IČO: 47519045",,"1 000,00 € s DPH",20.09.2019,01.10.2019 - 31.12.2024,20.09.2019,21.09.2019,platná,7071-2019, 2019,2019,Dohoda o skončení zmluvy na servis výťahov,dohoda o skončení zmluvy,,,"objednávateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803","zhotoviteľ: ThyssenKrupp výťahy s.r.o., Nové Záhrady 13A, Bratislava, IČO: 35749474",,,20.09.2019,30.09.2019 - 30.09.2019,20.09.2019,21.09.2019,archívna,2019, ZOV c. 34/2019,ZOV c. 34/2019,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov c 34/2019,výpožička zbierkových predmetov,,,"požičiavateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803","vypožičiavateľ: Šarišská galéria v Prešove, Hlavná 51, 080 01 Prešov, IČO: 37781286",,,18.09.2019,24.09.2019 - 09.12.2019,19.09.2019,20.09.2019,archívna,ZOV 34/2019, KZ 10/2019,KZ,Kúpna zmluva,nákup zbierkových predmetov,,,"predávajúci: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803",predávajúci: Ing. Alfonz Lukačin,,"5 500,00 € s DPH",19.09.2019,19.09.2019 - 31.12.2019,19.09.2019,20.09.2019,archívna,10/2019, KZ 8/2019,KZ,Kúpna zmluva,nákup zbierkových predmetov,,,"predávajúci: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803",predávajúci: Janka Poláková,,"239,00 € s DPH",18.09.2019,18.09.2019 - 31.12.2019,18.09.2019,19.09.2019,archívna,KZ 8/2019, KZ 9/2019,KZ,Kúpna zmluva,nákup zbierkových predmetov,,,"predávajúci: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803",predávajúci: Antikvariát Steiner,,"50,00 € s DPH",18.09.2019,18.09.2019 - 31.12.2019,18.09.2019,19.09.2019,archívna,KZ 9/2019, KZ 5/2019,KZ,Kúpna zmluva,nákup zbierkových predmetov,,,"predávajúci: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803",predávajúci: Judita Kalmárová,,"2 550,00 € s DPH",16.09.2019,16.09.2019 - 31.12.2019,16.09.2019,17.09.2019,archívna,KZ 5/2019, KZ 6/2019,KZ,Kúpna zmluva,nákup zbierkových predmetov,,,"kupujúci: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803",predávajúci: Ing. Albert Belanský,,"2 800,00 € s DPH",16.09.2019,16.09.2019 - 31.12.2019,16.09.2019,10.09.2019,archívna,KZ 6/2019, KZ 7/2019,KZ,Kúpna zmluva,nákup zbierkových predmetov,,,"kupujúci: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803",predávajúci: Ing. Jozef Bednár,,"3 000,00 € s DPH",16.09.2019,16.09.2019 - 31.12.2019,16.09.2019,17.09.2019,archívna,KZ 7/2019, KZ 4/2019,KZ,Kupna zmluva,nákup zbierkových predmetov,,,"predávajúci: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803",predávajúci: Karol Hrubý,,"3 500,00 € s DPH",03.07.2019,03.07.2019 - 31.12.2019,13.09.2019,16.09.2019,archívna,KZ 4/2019, ZOV c. 29/2019,ZOV c. 29/2019,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov c. 29/2019,výpožička zbierkových predmetov,,,"požičiavateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803","vypožičiavateľ: Hradné múzeum vo Fiľakove, Hlavná 14, Fiľakovo, IČO: 42013241",,,11.09.2019,23.09.2019 - 06.12.2019,12.09.2019,13.09.2019,archívna,ZOV 29/2019, ZOV 33/2019,ZOV 33/2019,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 33/2019,výpožička zbierkových predmetov,,,"požičiavateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803","vypožičiavateľ: Muzeum Bucovinei, Stefan Cel Mare, Sucava, IČO: 4244628",,,10.09.2019,15.10.2019 - 28.02.2020,11.09.2019,12.09.2019,archívna,ZOV 33/2019, 12/2019,12/2019,Zmluva o spolupráci č. SP 12/2019,Košické slávnosti vína 2019,,,"poskytovateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803","objednávateľ: Košice-Turizmus, Hlavná 59 košice, IČO: 42247632",,"1 700,00 € s DPH",27.08.2019,12.09.2019 - 14.09.2019,10.09.2019,11.09.2019,archívna,12/2019, Zmluva o spolupráci 8/2019,Zmluva o spolupráci 8/2019,Zmluva o spolupráci 8/2019,organizovanie výstavy,,,"prijímateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803","poskytovateľ: Regionálne múzeum v Rzeszove, Ul. 3. mája 19, Rzeszov, IČO: 276854",,,09.08.2019,11.09.2019 - 10.10.2019,10.09.2019,11.09.2019,archívna,Zmluva o spolupráci 8/2019, ZOV 23/2019,ZOV 23/2019,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 23/2019,výpožička zbierkových predmetov,,,"požičiavateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803","vypožičiavateľ: Múzeum Spiša v SNV, Letná 50, Sp. Nová Ves, IČO: 31297927",,,09.10.2019,10.10.2019 - 15.06.2020,09.09.2019,10.09.2019,archívna,ZOV 23/2019, ZOV c. 26/2019,ZOV c. 26/2019,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 26/2019,výpožička zbierkových predmetov,,,"požičiavateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803","vypožičiavateľ: Slovenské národné múzeum, Vajanského nábr. 2, Bratislava, IČO: 00164721",,,06.09.2019,02.09.2019 - 14.02.2020,06.09.2019,07.09.2019,archívna,ZOV 26/2019, ZOV V10/2019/B,ZOV V10/2019/B,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov V10/2019/B,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov V10/2019/B,,,"vypožičiavateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803","požičiavateľ: Slovenské národné múzeum, Vajanského nábr. 2, Bratislava, IČO: 00164721",,,06.09.2019,02.09.2019 - 14.02.2020,06.09.2019,07.09.2019,archívna,ZOV V10/2019/B, 2019,2019,Zmluva o dielo,napojenie kanalizácie HUB na hlavnú mestskú kanalizáciu,,,"objednávateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803","zhotoviteľ: Thermical, s.r.o., Moyzesova 18, Košice, IČO: 45563586",,"44 149,58 € s DPH",05.09.2019,05.09.2019 - 15.12.2019,05.09.2019,06.09.2019,archívna,2019, Zmluva o spolupráci 9/2019,Zmluva o spolupráci 9/2019,Zmluva o spolupráci 9/2019,organizovanie výstavy,,,"prijímateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803","poskytovateľ: Veľvyslanectvo Poľskej republiky, Paulínyho 7, Bratislava, IČO: 31755208",,,04.09.2019,12.09.2019 - 10.11.2019,05.09.2019,06.09.2019,archívna,Zmluva o spolupráci 9/2019, ZOV c. 27/2019,ZOV c 27/2019,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 27/2019,výpožička zbierkových predmetov,,,"požičiavateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803","vypožičiavateľ: VÝCHODOSLOVENSKÁ GALÉRIA KOŠICE, Hlavná 27, 040 01 Košice, IČO: 31297820",,,05.09.2019,02.09.2019 - 29.02.2020,05.09.2019,06.09.2019,archívna,ZOV c. 27/2019, ZOV c. 30/19,ZOV c. 30/2019,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 30/2019,výpožička zbierkových predmetov,,,"požičiavateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803","vypožičiavateľ: Škola úžitkového priemyslu, Jakobyho 5, Košice, IČO: 00133132",,,05.09.2019,05.09.2019 - 30.06.2020,05.09.2019,06.09.2019,archívna,ZOV 30/2019, ZOV 32/2019,ZOV 32/2019,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 32/2019,výpožička zbierkových predmetov,,,"požičiavateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803","vypožičiavateľ: UPJŠ, Moyzesova 66, 040 01 Košice, IČO: 00397768",,,12.09.2019,12.09.2019 - 13.09.2019,05.09.2019,13.09.2019,archívna,ZOV 32/2019, ZOV 28/2019,ZOV 28/2019,Zmluva o výpožicke zbierkových predmetov č. 28/2019,výpožička zbierkových predmetov,,,"požičiavateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803","vypožičiavateľ: Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, Košice, IČO: 00691135",,,03.09.2019,03.09.2019 - 03.10.2019,03.09.2019,04.09.2019,archívna,ZOV 28/2019, ZOV c. 22/2019,ZOV c. 22/2019,Zmluva o výpožičke č. 22/2019,výpožička zbierkových predmetov,,,"požičiavateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803","vypožičiavateľ: Mesto - MÚ Nové Zámky, Hlavné nám. 10, Nové Zámky, IČO: 00309150",,,03.09.2019,02.09.2019 - 30.09.2019,03.09.2019,04.09.2019,archívna,ZOV c. 22/2019, ZOV c. 25/2019,ZOV c. 25/2019,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 25/2019,výpožička zbierkových predmetov,,,"požičiavateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803","vypožičiavateľ: Múzeum Spiša v SNV, letná 50, SNV, IČO: 31297927",,,03.09.2019,03.09.2019 - 30.06.2020,03.09.2019,04.09.2019,archívna,ZOV c. 25/2019, DZ,Darovacia zmluva č. 4/2019,Darovacia zmluva č. 4/2019,dar,,,"predávajúci: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803",darca: Jelena Vušurovič,,"1 500,00 € s DPH",02.09.2020,02.09.2019 - 31.12.2019,02.09.2019,03.09.2019,archívna,DZ, ZOV c. 9/2019,ZOV c. 9/2019,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 9/2019,výpožička zbierkových predmetov,,,"vypožičiavateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803","požičiavateľ: Muzeum okresowe w Rzeszowie, ul. 3 mája 19, Rzesow, IČO: 276854",,,28.08.2019,10.09.2019 - 11.10.2019,28.08.2019,29.08.2019,archívna,ZOV c. 9/2019, 5/2019,5/2019,Zmluva o spolupráci č. 5/2019,spolupráca pri organizovaní výstavy,,,"organizátor: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803","partner: Spolek sberatelu a pratel exlibris, Zelenečská 129, Praha, IČO: 443522",,,28.08.2019,29.08.2019 - 03.03.2020,28.08.2019,29.08.2019,archívna,5/2019, Zmluva o spolupráci 11/2019,Zmluva o spolupráci 11/2019,Zmluva o spolupráci 11/2019,organizovanie výstavy,,,"prijímateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803","poskytovateľ: Štátne divadlo Košice, Hlavná 58, Košice, IČO: 31299512",,,26.08.2019,26.08.2019 - 14.09.2019,26.08.2019,27.08.2019,archívna,Zmluva o spolupráci 11/2019, 4/2019,4/2019,Zmluva č. 4/2019 o nájme nebytového priestoru,prenájom priestorov,,,"prenajímateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803","nájomca: Clockwise s.r.o., Búdkova 33, Bratislava, IČO: 45545308",,"1 600,00 € s DPH",29.07.2019,24.08.2019 - 25.08.2019,16.08.2019,17.08.2019,archívna,4/2019, ZOV c. 24/2019,ZOV c. 24/2019,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 24/2019,výpožička zbierkových predmetov,,,"požičiavateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803","vypožičiavateľ: Gemersko-malohontské múzeum, Námestie M. Tompu 5, R. Sobota, IČO: 35985097",,,15.08.2019,03.09.2019 - 31.01.2020,16.08.2019,17.08.2019,archívna,ZOV c. 24/2019, ZOV 11/2019,ZOV 11/2019,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov c 11/2019,výpožička zbierkových rpedmetov,,,"požičiavateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803","vypožičiavateľ: Regionálne muzeum Rzeszov, Ul. 3. maja 19 Rzeszov, IČO: 00276854",,,08.05.2019,07.08.2019 - 25.10.2019,06.08.2019,07.08.2019,archívna,zov 11/19, 10/2019,10/2019,Zmluva o spolupráci 10/2019,vystúpenie orchestra,,,"poskytovateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803","prijímateľ: Maďarský spoločenský a kultúrny zväz na Slovensku, Kováčska 38, Košice, IČO: 35517301",,,01.08.2019,16.08.2019 - 16.08.2019,05.08.2019,06.08.2019,archívna,10/2019, ZOV c. 21/2019,ZOV c. 21/2019,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 21/2019,výpožička zbierkových predmetov,,,"požičiavateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803","vypožičiavateľ: Landeshauptstadt, Otto von Guericke str. 68-73, Magdeburg, IČO: 139311977",,,10.07.2019,10.07.2019 - 14.02.2020,11.07.2019,12.07.2019,archívna,ZOV c. 21/2019, ZOV c. V8/2019,ZOV c. V8/2019,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov c V8/2019,výpožička zbierkových predmetov,,,"vypožičiavateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803",požičiavateľ: Jelena Vušurovič,,,09.07.2019,09.07.2019 - 26.08.2019,09.07.2019,10.07.2019,archívna,ZOV V8/2019, 2019,2019,Zmluva o dielo,výroba a osadenie interiérového plotu Šaca,,,"objednávateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803","zhotoviteľ: Tomimax s.r.o., Mierova 26, košice, IČO: 44138164",,"2 400,00 € s DPH",08.07.2019,08.07.2019 - 31.07.2019,08.07.2019,09.07.2019,archívna,2019, 3/2019,3/2019,Zmluva č. 3/2019 o nájme nebytového priestoru,nájom nebytového priestoru,,,"prenajímateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803","nájomca: Elementts s.r.o., Kisdyho 19, Košice, IČO: 47865750",,"1 600,00 € s DPH",21.05.2019,28.06.2019 - 29.06.2019,27.06.2019,28.06.2019,archívna,3/2019, 19-541-02803,19-541-02803,Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov,realizácia projektu,,,"prijímateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803","poskytovateľ: Fond na podporu umenia, Cukrová 14, Bratislava, IČO: 42418933",,"3 000,00 € s DPH",30.05.2019,01.07.2019 - 31.05.2020,27.06.2019,28.06.2019,archívna,19-541-02803, 19-541-02730,19-541-02730,Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov,realizácia projektov,,,"prijímateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803","poskytovateľ: Fond na podporu umenia, Cukrová 14, Bratislava, IČO: 42418933",,"2 500,00 € s DPH",30.05.2019,01.07.2019 - 31.05.2020,27.06.2019,28.06.2019,archívna,19-541-02730, 19-542-02739,19-542-02739,Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov,realizácia projektu,,,"prijímateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803","poskytovateľ: Fond na podporu umenia, Cukrová 14, Bratislava, IČO: 42418933",,"23 000,00 € s DPH",30.05.2019,01.07.2019 - 31.05.2020,27.06.2019,28.06.2019,archívna,19-542-02739, 19-542-02743,19-542-02743,Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov,realizácia projektu,,,"prijímateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803","poskytovateľ: Fond na podporu umenia, Cukrová 14, Bratislava, IČO: 42418933",,"6 000,00 € s DPH",30.05.2019,01.07.2019 - 31.05.2020,27.06.2019,28.06.2019,archívna,19-542-02743, 1/2019,1/2019,Zmluva o servise č. ZML/01/2019/VSM,servis PC,,,"objednávateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803","poskytovateľ: Euroobchod s.r.o., Poštová 14, Košice, IČO: 36597147",,"10,00 € s DPH",26.06.2019,01.07.2019 - 31.12.2019,26.06.2019,27.06.2019,archívna,1/2019, 2019,2019,Zmluva o dielo,ochrana a uloženie prírodovedných zbierok,,,"objednávateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803","zhotoviteľ: Mercator DMS s.r.o., Jasovská 3/A, bratislava, IČO: 17327547",,"24 366,00 € s DPH",05.06.2019,05.06.2019 - 30.09.2019,06.06.2019,07.06.2019,archívna,2019, 1/2019,1/2019,Kúpna zmluva 1/2019,vyhrievaný vákuový stôl s vákuovým čerpadlom,,,"kupujúci: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803","predávajúci: Ceiba s.r.o., Nánanská cesta 36, 943 01 Štúrovo, IČO: 36548090",,"7 188,42 € s DPH",03.06.2019,03.06.2019 - 30.11.2019,03.06.2019,04.06.2019,archívna,1/2019, DZ,DZ č. 3/2019,Darovacia zmluva č. 3/2019,dar,,,"predávajúci: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803",darca: Michal Kostovčík,,"220,00 € s DPH",03.06.2019,03.06.2019 - 31.12.2019,03.06.2019,04.06.2019,archívna,DZ 3, 2019,2019,Zmluva o poskytovaní niektorých činnosti pracovnej zdravotnej služby,pracovná zdravotná služby,,,"objednávateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803","poskytovateľ: MUDr. Beáta Antošová, Stará baštová 1, IČO: 42331480",,"750,00 € s DPH",30.05.2019,01.06.2019 - 31.12.2020,30.05.2019,31.05.2019,archívna,2019, 19052331297803,19052331297803,Zmluva o užívaní platobného terminálu,prevádzkovanie platobného terminálu,,,"partner: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803","poskytovateľ: Poscom s.r.o., Štefanikova 118, 949 01 Nitra, IČO: 51031884",,"288,00 € s DPH",30.05.2019,30.05.2019 - 31.12.2022,30.05.2019,31.05.2019,archívna,19052331297803, 2/2019,2/2019,Zmluva o nájme 2/2019,nájom priestorov,,,"prenajímateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803","nájomca: Cassovia Classic o. z., Rampová 30, 04001 Košice, IČO: 50545086",,"540,00 € s DPH",21.05.2019,23.05.2019 - 23.05.2019,21.05.2019,22.05.2019,archívna,2/2019, 8/2019,8/2019,Zmluva o spolupráci 8/2019,usporiadanie výstavy,,,"partner: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803","organizátor: Bábkové divadlo v Košiciach, Tajovského 4, 040 01 Košice, IČO: 31297811",,,21.05.2019,24.05.2019 - 29.09.2019,21.05.2019,22.05.2019,archívna,8/2019, ZOV 20/2019,ZOV 20/2019,Zmluva o výpožčkek ZP 20/2019,výpožička zbierkových predmetov,,,"požičiavateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803","vypožičiavateľ: Štátna ochrana prírody, Tajovského 28 B. Bystrica, IČO: 17058520",,,21.05.2019,27.05.2019 - 30.06.2019,21.05.2019,22.05.2019,archívna,ZOV 20/2019, V6/2019,V6/2019,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov V6/2019,výpožička zbierkových predmetov,,,"vypožičiavateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803","požičiavateľ: Isabelle Sandiford, Rue des Deux ponds 18, Paris, IČO: 121175",,,21.05.2019,21.05.2019 - 31.12.2019,21.05.2019,22.05.2019,archívna,V6/2019, ZOV c V10/2019,ZOV c V10/2019,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov V10/2019,výpožička zbierkových predmetov,,,"vypožičiavateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803","požičiavateľ: Štátna vedecká knižnica, Hlavná 10, Košice, IČO: 00164674",,,21.05.2019,21.05.2019 - 31.05.2020,21.05.2019,22.05.2019,archívna,ZOV c V10/2019, ZOV c. 19/2019,ZOV c. 19/2019,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 19/2019,výpožička zbierkových predmetov,,,"požičiavateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803",vypožičiavateľ: Mgr. art. Rudolf Lacko,,,14.05.2019,14.05.2019 - 20.06.2020,20.05.2019,21.05.2019,archívna,ZOV c.19/2019, ZOV V7/2019,ZOV V7/2019,reverz,výpožička zbierkových predmetov,,,"vypožičiavateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803","požičiavateľ: Štátny archív, Bačíková 1, Košice, IČO: 00151866",,,20.05.2019,20.05.2019 - 08.08.2019,20.05.2019,21.05.2019,archívna,ZOV V7/2019, 2/19,2/19,Zmluva o dielo 2/2019,archeologický výskum,,,"zhotoviteľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803","objednávateľ: OZ Hrad Markušovce, Zborovská 1534/10, IČO: 50048724",,"3 000,00 € s DPH",15.05.2019,15.05.2019 - 31.07.2019,15.05.2019,16.05.2019,archívna,2/2019, 1/2019,1/2019,Zmluva o dielo 1/2019,archeologický výskum,,,"zhotoviteľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803",predávajúci: Marek Rimak,,"850,00 € s DPH",13.05.2019,13.05.2019 - 31.07.2019,13.05.2019,14.05.2019,archívna,1/2019, ZOV 12/2019,ZOV 12/2019,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov 12/2019,výpožička zbierkových predmetov,,,"požičiavateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803","vypožičiavateľ: Magyar Nemzeti muzeum, Muzeum krt. 14-16, Budapest, IČO: 0038467",,,03.04.2019,20.05.2019 - 20.11.2019,13.05.2019,14.05.2019,archívna,ZOV 12/19, ZOV 18/2019,ZOV 18/2019,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov c. 18/2019,výpožička zbierkových rpedmetov,,,"požičiavateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803","vypožičiavateľ: Novohradské múzeum a galéria v Lučenci, Kubýniho nám. 3, Lučenec, IČO: 35964191",,,10.05.2019,16.05.2019 - 16.06.2019,10.05.2019,11.05.2019,archívna,zov 18/2019, 1/2019,1/2019,Zmluva o spolupráci 1/2019,organzovanie koncertu,,,"partner: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803","organizátor: Štátna filharmónia Košice, Moyzesova 66, 040 01 Košice, IČO: 00164 844",,,09.05.2019,14.05.2019 - 14.05.2019,09.05.2019,10.05.2019,archívna,1/2019, 025/2019,025/2019,Zmluva o spolupráci,projekt Múzejná historická mozaika,,,"organizátor: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803","poskytovateľ: Košice-Turizmus, Hlavná 59, Košice, IČO: 42247632",,,09.05.2019,09.05.2019 - 20.12.2019,09.05.2019,10.05.2019,archívna,025/2019, 2019,2019,Zmluva o spolupráci,Košická noc múzeí a galérií 2019,,,"partner: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803","organizátor: Košice-Turizmus, Hlavná 59, Košice, IČO: 42247632",,"500,00 € s DPH",09.05.2019,09.05.2019 - 31.05.2019,09.05.2019,10.05.2019,archívna,2019, V5/2019,V5/2019,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov V5/2019,výpožička zbierkových predmetov,,,"vypožičiavateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803","požičiavateľ: Vojenský historický ústav, Krajná 27 , 821 04 Bratislava, IČO: 00802751",,,07.05.2019,09.05.2019 - 30.09.2019,07.05.2019,08.05.2019,archívna,V5/2019, ZOV c. 16/2019,ZOV c. 16/2019,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov c. 16/2019,výpožička zbierkových predmetov,,,"požičiavateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803","vypožičiavateľ: Centrum voľného času, Strojárenská 3 Košice, IČO: 00520969",,,02.05.2019,06.05.2019 - 07.05.2019,02.05.2019,03.05.2019,archívna,ZOV 16/2019, 2019,2019,Zmluva o dielo,Rekonštrukcia kuchynky na 1.poschodí na Hrnčiarskej 4 v Košiciach,,,"objednávateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803","predávajúci: STUDIO 22, s.r.o., Bajzova 1433/10, 040 01 Košice – Staré Mesto, IČO: 44331100",,"1 590,95 € s DPH",30.04.2019,30.04.2019 - 31.05.2019,30.04.2019,01.05.2019,archívna,2019, 1/2019,1/2019,Zmluva o výpožičke 1/2019,výpožička pristorov,,,"vypožičiavateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803","požičiavateľ: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, Košice, IČO: 00691135",,,30.04.2019,08.05.2019 - 08.05.2019,30.04.2019,01.05.2019,archívna,1/2019, ZOV V15/2019,ZOV V15/2019,Zmluva o vypozicke V15/2019,vypozicka zbiekrových predmetov,,,"vypožičiavateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803","predávajúci: MVSR Štátny oblastný archív, Cukrovarska 48 B. Bystrica",,,25.04.2019,25.04.2019 - 30.11.2019,25.04.2019,26.04.2019,archívna,ZOV V15/2019, ZOV c. 15/2019,ZOV c. 15/2019,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 15/2019,výpožička zbierkových predmetov,,,"požičiavateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803","vypožičiavateľ: Štátna ochrana prírody, Tajovského 28, B. Bystrica, IČO: 17058520",,,24.04.2019,24.04.2019 - 31.05.2019,24.04.2019,25.04.2019,archívna,ZOV 15/2019, ZOV V14/2019,ZOV V14/2019,Zmluva o vypozicke V14/2019,vypozicka zbierkovych predmetov,,,"vypožičiavateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803","požičiavateľ: Gemersko-malohonstké múzueum, Nám. M.Tompu 5, R.Sobota, IČO: 35985097",,,24.04.2019,24.04.2019 - 30.11.2019,24.04.2019,25.04.2019,archívna,ZOV V14/2019, ZOV V2/2019,ZOV V2/2019,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č V2/2019,výpožička zbierkových predmetov,,,"vypožičiavateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803",požičiavateľ: Mgr. Michal Kostovčík,,,23.04.2019,23.04.2019 - 04.06.2019,23.04.2019,24.04.2019,archívna,V2/2019, ZOV V3/2019,ZOV V3/2019,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov V3/2019,výpožička zbierkových predmetov,,,"vypožičiavateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803","požičiavateľ: Archeologický ústav SAV, Akademická 2, Nitra, IČO: 166723",,,18.04.2019,18.04.2019 - 30.09.2019,18.04.2019,19.04.2019,archívna,V3/2019, ZOV c. 13/2019,ZOV c. 13/2019,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov c. 13/2019,výpožička zbierkových predmetov,,,"požičiavateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803","vypožičiavateľ: Múzeum Vojtecha Lofflera, Alžbetina 20, Košice, IČO: 31945856",,,16.04.2019,16.04.2019 - 06.06.2019,16.04.2019,17.04.2019,archívna,ZOV c. 13/2019, 19-521-01808,19-521-01808,Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov,realizácia projektu,,,"prijímateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803","poskytovateľ: Fond na podporu umenia, Cukrová 14, Bratislava, IČO: 42418933",,"3 000,00 € s DPH",16.04.2019,16.04.2019 - 31.12.2019,16.04.2019,17.04.2019,archívna,19-521-01808, 19-521-01814,19-521-01814,Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov,realizácia projektu,,,"prijímateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803","poskytovateľ: Fond na podporu umenia, Cukrová 14, Bratislava, IČO: 42418933",,"2 000,00 € s DPH",16.04.2019,16.04.2019 - 31.12.2019,16.04.2019,17.04.2019,archívna,19-521-01814, 19-521-01834,19-521-01834,Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov,realizácia projektu,,,"prijímateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803","poskytovateľ: Fond na podporu umenia, Cukrová 14, Bratislava, IČO: 42418933",,"5 000,00 € s DPH",16.04.2019,17.04.2019 - 31.12.2019,16.04.2019,17.04.2019,archívna,19-521-01834, 19-521-01892,19-521-01892,Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov,realizácia projektu,,,"prijímateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803","poskytovateľ: Fond na podporu umenia, Cukrová 14, Bratislava, IČO: 42418933",,"2 000,00 € s DPH",16.04.2019,17.04.2019 - 31.12.2019,16.04.2019,17.04.2019,archívna,19-521-01892, ZOV c14/2019,ZOV c. 14/2019,Zmluva o výpožičke ZP c. 14/2019,,,,"požičiavateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803","vypožičiavateľ: Centrum voľného času, Orgovánova 5 Košice, IČO: 35542781",,,15.04.2019,15.04.2019 - 17.04.2019,15.04.2019,16.04.2019,archívna,ZOV 14/2019, 2019,2019,Zmluva o dielo,"rekonštrukcia dvoch toaliet na prízemí Konzervátorských dielní na Hrnčiarskej 4, košice",,,"objednávateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803","zhotoviteľ: Ľudovít Ignácz, krakovská 2, Košice, IČO: 33591253",,"4 912,95 € s DPH",11.04.2019,11.04.2019 - 15.05.2019,11.04.2019,12.04.2019,archívna,2019, KZ 3,KZ 3,Kúpna zmluva č. 3/2019,nákup zbierkového predmetu,,,"kupujúci: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803",predávajúci: M. Boszormenyi,,"350,00 € s DPH",08.04.2019,08.04.2019 - 08.04.2019,08.04.2019,09.04.2019,archívna,KZ3, ZOV c 6/2019,ZOV c6/2019,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov c. 6/2019,výpožička zbierkových rpedmetov,,,"požičiavateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803","vypožičiavateľ: Herman otto muzeum, Gorgey 28 , Miskolc, IČO: 350855",,,04.04.2019,05.06.2019 - 27.07.2019,04.04.2019,05.04.2019,archívna,ZOV 6/2019, 1158695,1158695,Poistná zmluva,poistenie prepravy,,,"poistník: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803","poisťovateľ: Union poisťovňa a.s., Karadžičova 10, bratislava, IČO: 31322051",,"306,58 € s DPH",01.04.2019,01.04.2019 - 02.04.2019,01.04.2019,02.04.2019,archívna,1158695, 2019,2019,Zmluva o poskytovaní verejných služieb,verejné elektronické komunikačné služby,,,"účastník: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803","poskytovateľ: SWAN KE s.r.o., Juhoslovanská 2/A, Košice, IČO: 36184641",,"5 880,00 € s DPH",28.03.2019,28.03.2019 - 30.04.2019,01.04.2019,02.04.2019,archívna,2019, ZOV 8/2019,ZOV 8/2019,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov 8/2019,výpožička zbierkových predmetov,,,"požičiavateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803","vypožičiavateľ: Ľubovnianska knižnica, Letná 6 St. Lubovna, IČO: 37781243",,,29.03.2019,29.03.2019 - 25.04.2019,29.03.2019,30.03.2019,archívna,ZOV 8/2019, ZOV V 2/2019,ZOV V 2/2019,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov V 2/2019,výpožička zbierkových predmetov,,,"vypožičiavateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803","požičiavateľ: Maďarské národné múzeum, Baross 13, Budapest, IČO: 15321192",,,29.03.2019,02.04.2019 - 04.10.2019,29.03.2019,30.03.2019,archívna,ZOV V2/2019, ZOV c. 7_2019,ZOV c. 7_2019,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov 7_2019,výpožička zbierkových predmetov,,,"požičiavateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803","vypožičiavateľ: Stredoslovenská galéria, Dolná 8 B. Bystrica, IČO: 35984929",,,28.03.2019,15.04.2019 - 30.09.2019,28.03.2019,29.03.2019,archívna,ZOV 7/19, ZOV c. 9/2019,ZOV c. 9_2019,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 9/2019,výpožička zbierkových predmetov,,,"požičiavateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803","vypožičiavateľ: SNM - Martin, Vajanského nábr. 2, Bratislava, IČO: 00164721",,,25.03.2019,25.03.2019 - 09.07.2019,25.03.2019,26.03.2019,archívna,ZOV 9/2019, KZ 1/2019,KZ 1/2019,Kúpna zmluva 1/2019,nákup zbierkového predmetu,,,"kupujúci: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803",predávajúci: Martin Petruška,,"5 000,00 € s DPH",20.03.2019,20.03.2019 - 21.03.2019,20.03.2019,21.03.2019,archívna,KZ 1/2019, KZ 2,KZ 2,Kúpna zmluva č. 2/2019,nákup zbierkových predmetov,,,"kupujúci: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803",predávajúci: Z. Záraská,,"150,00 € s DPH",20.03.2019,20.03.2019 - 20.03.2019,20.03.2019,20.03.2019,archívna,KZ2, ZOV c10/2019,ZOV c10/2019,Zmluva o výpožičke ZP 10/2019,výpožička zbierkových predmetov,,,"požičiavateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803","vypožičiavateľ: Štátna ochrana prírody, Tajovského 28 B. Bystrica, IČO: 17058520",,,20.03.2019,21.03.2019 - 18.04.2019,20.03.2019,21.03.2019,archívna,ZOV 10/2019, 1/2019,1/2019,Zmluva č. 1/2019 o nájme nebytového prietoru,prenájom priestorov,,,"prenajímateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803","nájomca: Technická univerzita, Němcovej 32, IČO: 00397610",,"450,00 € s DPH",13.03.2019,26.03.2019 - 26.03.2019,13.03.2019,14.03.2019,archívna,1/2019, ZOV 4/2019,ZOV 4/2019,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov 4/2019,výpožička zbierkových predemtov,,,"požičiavateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803","vypožičiavateľ: Gemersko-malohonstké múzueum, Nám. M.Tompu 5, R.Sobota, IČO: 35985097",,,06.03.2019,06.03.2019 - 13.05.2019,06.03.2019,07.03.2019,archívna,ZOV 4/2019, ZOV V1/2019,ZOV V1/2019,Zmluva o výpožičke V1/2019,výpožička zbierkových predmetov,,,"vypožičiavateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803","požičiavateľ: Francúzska aliancia, Hlavná 68, Košice, IČO: 31311181",,,05.03.2019,26.02.2019 - 28.05.2019,05.03.2019,06.03.2019,archívna,ZOV V1/2019, ZOV 5/2019,ZOV 5/2019,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov 5/2019,výpožička zbierkových predmetov,,,"požičiavateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803","vypožičiavateľ: Slovenské technické múzeum, Hlavná 88, Košice, IČO: 31297111",,,26.02.2019,26.02.2019 - 05.07.2019,26.02.2019,27.02.2019,archívna,ZOV 5/2019, DZ 2/2019,DZ 2/2019,Darovacia zmluva 2/2019,darovanie zbierkového predmetu,,,"obdarovaný: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803",darca: Vaclav Furmanek,,"500,00 € s DPH",21.02.2019,21.02.2019 - 22.02.2019,21.02.2019,22.02.2019,archívna,DZ 2/2019, DZ 1/2019,DZ 1/2019,darovacia zmluva 1/2019,darovanie zbierkového rpedmetu,,,"obdarovaný: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803",darca: kristina Mihokova,,"200,00 € s DPH",18.02.2019,18.02.2019 - 19.02.2019,18.02.2019,19.02.2019,archívna,DZ 1/2019, ZOV 3/2019,ZOV 3/2019,Zmluva o výpožičke zbierkových rpedmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"požičiavateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803","vypožičiavateľ: Múzeum Vojtecha Lofflera, Alžbetina 20, Košice, IČO: 31945856",,,11.02.2019,01.03.2019 - 31.12.2020,11.02.2019,12.02.2019,archívna,ZOV 3/2019, ZOV č. 2_2019,ZOV c. 2_2019,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 2_2019,výpožička zbierkových predmetov,,,"požičiavateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803",vypožičiavateľ: A. Bartunek,,,24.01.2019,24.01.2019 - 24.03.2019,24.01.2019,25.01.2019,archívna,ZOV 2/2019, ZOV č. 1_2019,ZOV č. 1_2019,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"požičiavateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803","vypožičiavateľ: Múzeum Spiša v SNV, Letná 50, Sp. Nová Ves, IČO: 31297927",,,22.01.2019,29.01.2019 - 13.09.2019,22.01.2019,23.01.2019,archívna,ZOV 1_2019, 3/2018,3/2018,Darovacia zmluva č. 3/2018,výpožička zbierkových predmetov,,,"obdarovaný: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803","darca: Ing. Ignác Richter, 971 01 Malá Čausa 289",,"439,00 € s DPH",05.11.2018,05.11.2018 - 31.12.2018,17.01.2019,18.01.2019,archívna,3/2018, 1/2018,Dodatok č. 2,Dodatok č. 2,cena a platobné podmienky,,1/2018,"objednávateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803","zhotoviteľ: Drevofinal plus spol. sr.o., Sokoľ 72, 044 31 Sokoľ, IČO: 31574432",,"130 948,08 € s DPH",11.01.2019,11.01.2019 - 31.01.2019,11.01.2019,12.01.2019,archívna,Dodatok č. 2, ZOV c. 37/2018,ZOV c. 37/2018,Zmluva o výpožičke č. 37/2018,výpožička zbierkových predmetov,,,"požičiavateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803","vypožičiavateľ: Šarišské múzeum v Bardejove, Radničné nám. 13, Bardejov, IČO: 37781316",,,14.12.2018,01.01.2019 - 31.12.2019,27.12.2018,28.12.2018,archívna,ZOV c. 37/2018, ZON c. 1/2019,ZON c. 1/2019,Zmluva o nájme č. 1/2019,nájom zbierkových rpedmetov,,,"prenajímateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803","nájomca: BIOINŠTITÚT s.r.o., Vojenská 7, 040 01 Košice, IČO: 36180912",,"100,00 € s DPH",06.12.2018,01.01.2019 - 31.12.2019,27.12.2018,28.12.2018,archívna,ZON c. 1/2019, ZON c. 2/2019,ZON c. 2/2019,Zmluva o nájme c. 2/2019,nájom zbierkových predmetov,,,"prenajímateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803","nájomca: HEFAISTOS, s.r.o., Klincova 35, 821 08 Bratislava, IČO: 45400644",,"50,00 € s DPH",06.12.2018,01.01.2019 - 31.12.2019,27.12.2018,28.12.2018,archívna,ZON c. 2/2019, ZON c. 3/2019,ZON c. 3/2019,Zmluva o nájme c. 3/2019,nájom zbierkových predmetov,,,"prenajímateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803","nájomca: Igor Macák, Hrnčiarska 19, 040 01 Košice, IČO: 37737015",,"10,00 € s DPH",06.12.2018,01.01.2019 - 31.12.2019,27.12.2018,28.12.2018,archívna,ZON c. 3/2019, ZON c. 18/2018,ZON c. 18/2018,Zmluva o nájme zbierkových predmetov č. 18/2018,nájom zbierkových predmetov,,,"prenajímateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803","nájomca: MEDIPARTNERS s.r.o., Záhradná 12, Poproč, IČO: 36586561",,"89,00 € s DPH",20.12.2018,20.12.2018 - 19.12.2019,20.12.2018,21.12.2018,archívna,ZON c. 18/2018, 2018,2018,Kúpna zmluva,predaj majetku,,,"predávajúci: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803",kupujúci: Jozef Rudy,,"150,00 € s DPH",12.12.2018,12.12.2018 - 31.12.2018,12.12.2018,13.12.2018,archívna,2018, 03.12.2018,03.12.2018,Zmluva o dielo,stavebné práce I. etapu rekonštrukcie nádvoria Miklušovej väznice a podchodu Katovho bytu,,,"objednávateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803","zhotoviteľ: SANEX, s.r.o., Tepličská cesta 7, Spiš.Nová Ves, IČO: 17084181",,"23 885,75 € s DPH",03.12.2018,03.12.2018 - 15.04.2019,03.12.2018,04.12.2018,archívna,03122018, ZOV c. 33_2018,ZOV c. 33/2018,Zmluva o výpožičke č. 33/2018,výpožička zbierkových predmetov,,,"požičiavateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803","vypožičiavateľ: Vojenský historický ústav, Krajná 27 , 821 04 Bratislava, IČO: 00802751",,,30.11.2018,01.01.2019 - 31.12.2021,03.12.2018,04.12.2018,archívna,ZOV c. 33/2018, ZOV c. 35/2018,ZOV c. 35/2018,Zmluva o výpožičke č. 35/2018,výpožička zbierkových predmetov,,,"požičiavateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803","vypožičiavateľ: UPJŠ, Mánesová 23, Košice, IČO: 00397768",,,28.11.2018,29.11.2018 - 06.02.2019,29.11.2018,30.11.2018,archívna,ZOV c. 35/2018, ZOV c. 36/2018,ZOV c. 36/2018,Zmluva o výpožičke č. 36/2018,výpožička zbierkových predmetov,,,"požičiavateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803","predávajúci: UPJŠ, Mánesová 23, Košice, IČO: 00397768",,,28.11.2018,03.12.2018 - 30.04.2019,29.11.2018,30.11.2018,archívna,ZOV c. 36/2018, ZOV č. 34/2018,ZOV č. 34/2018,Zmluva o výpožičke č. 34/2018,výpožička zbierkových predm,,,"požičiavateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803","vypožičiavateľ: Banícke múzeum, Šafariková 31, rožňava, IČO: 31297765",,,21.11.2018,21.11.2018 - 22.01.2019,21.11.2018,22.11.2018,archívna,ZOV č. 34/18, ZOV c 23_2018,ZOV c 23_2018,Zmluva o výpožičke č. 23_2018,výpožička zbierkových predmetov,,,"požičiavateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803","vypožičiavateľ: Mestské múzeum v Jelšave, Nám. republiky 52, Jelšava",,,05.09.2018,05.09.2018 - 31.12.2018,21.11.2018,22.11.2018,archívna,ZOV c 23_2018, ZOV V19/2018,ZOV V19/2018,Zmluva o výpožičke V19/2018,výpožička zbierkových predmetov,,,"vypožičiavateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803","požičiavateľ: Spolok C+S, Generála Petrova 4, Košice, IČO: 00594555",,,23.10.2018,23.10.2018 - 27.01.2019,21.11.2018,22.11.2018,archívna,ZOV V19/2018, ZOV c 30-2018,ZOV c. 30_2018,Zmluva o výpožičke č. 30-2018,výpožička zbierkových predmetov,,,"požičiavateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803","vypožičiavateľ: ŠARIŠSKÁ GALÉRIA PREŠOV, Hlavná 51, 080 01 Prešov, IČO: 377 812 86",,,06.11.2018,15.11.2018 - 16.12.2018,21.11.2018,22.11.2018,archívna,ZOV c. 30_2018, ZOV c 31-2018,ZOV c 31-2018,Zmluva o výpožičke č. 31-2018,výpožička zbierkových predmetov,,,"požičiavateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803","vypožičiavateľ: VÝCHODOSLOVENSKÁ GALÉRIA KOŠICE, Hlavná 27, 040 01 Košice, IČO: 31297820",,,22.10.2018,23.10.2018 - 26.06.2019,21.11.2018,22.11.2018,archívna,ZOV c. 31-2018, KZ,KZ 11/2018,Kúpna zmluva 11/2018,nákup zbierkových predmetov,,,"kupujúci: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803",predávajúci: Jozef Bednár,,"2 600,00 € s DPH",19.11.2018,19.11.2018 - 31.12.2018,20.11.2018,21.11.2018,archívna,KZ 11, KZ,KZ 12/2018,Kúpna zmluva 12/2018,nákup zbierkových predmetov,,,"kupujúci: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803",predávajúci: Pavol Kolibár,,"150,00 € s DPH",19.11.2018,19.11.2018 - 31.12.2018,20.11.2018,21.11.2018,archívna,KZ 12, KZ,KZ 14/2018,Kúpna zmluva 14/2018,nákup zbierkových predmetov,,,"kupujúci: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803",predávajúci: Mikuláš Toth,,"1 650,00 € s DPH",19.11.2018,19.11.2018 - 31.12.2018,20.11.2018,21.11.2018,archívna,KZ 14, ZOV č. V20/2018,ZOV č. V20/2018,Zmluva o výpožičke V20/2018,výpožička zbierkových predmetov,,,"vypožičiavateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803","požičiavateľ: SNM Spišské múzeum, Nám. Majstra Pavla 40, Levoča, IČO: 00164721",,,08.11.2018,08.11.2018 - 01.02.2019,20.11.2018,21.11.2018,archívna,ZOV V20/2018, Zmluva č.4/2018 o nájme enbtového priestoru,Zmluva č. 4/2018,Zmluva č. 4/2018 o nájme nebytového priestoru,nájom nebytového priestoru,,,"prenajímateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803","prenajímateľ: EMER Servis s.r.o., Mlynárska 19, Košice, IČO: 36602850",,"2 300,00 € s DPH",16.11.2018,23.11.2018 - 24.11.2018,19.11.2018,20.11.2018,archívna,Zmluva č. 4/2018, KZ 7,KZ 7/2018,Kúpna zmluva,nákup zbierkových rpedmetov,,,"kupujúci: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803","predávajúci: Opál RNDr. Molnár Jozef, Hrnčiarska 6, Košice, IČO: 14355256",,"929,00 € s DPH",16.11.2018,16.11.2018 - 31.12.2018,16.11.2018,17.11.2018,archívna,KZ 7, KZ,KZ 9/2018,Kúpna zmluva 9/2018,nákup zbierkových predmetov,,,"kupujúci: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803",predávajúci: Daniela Slezáková,,"50,00 € s DPH",16.11.2018,16.11.2018 - 31.12.2018,16.11.2018,17.11.2018,archívna,KZ 9, KZ,KZ 10/2018,Kúpna zmluva 10/2018,nákup zbierkových predmetov,,,"kupujúci: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803",predávajúci: Mária Zučková,,"40,00 € s DPH",16.11.2018,16.11.2018 - 31.12.2018,16.11.2018,17.11.2018,archívna,KZ 10, KZ,KZ 15/2018,Kúpna zmluva 15/2018,nákup zbierkových predmetov,,,"kupujúci: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803",predávajúci: Eva Šafránková,,"400,00 € s DPH",15.11.2018,15.11.2018 - 31.12.2018,15.11.2018,16.11.2018,archívna,KZ 15, KZ,KZ 16/2018,Kúpna zmluva 16/2018,nákup zbierkových predmetov,,,"kupujúci: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803",predávajúci: Martin král,,"1 385,00 € s DPH",15.11.2018,15.11.2018 - 31.12.2018,15.11.2018,16.11.2018,archívna,KZ 16, Zmluva o spolupráci,Zmluva o spolupráci,Zmluva o spolupráci na projekte "hovoriace múzeum",projekt hovoriace múzeum,,,"prijímateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803","poskytovateľ: T-systems Slovakia s.r.o., Žriedlová 13, Košice, IČO: 35976721",,"11 992,00 € s DPH",30.10.2018,13.11.2018 - 30.10.2019,12.11.2018,13.11.2018,archívna,Zmluva o spolupráci, Zmluva o dielo,Zmluva o dielo,Zmluva o dielo,"obnova 58 ks okenných výplní na východnej, južnej, sevejne a dvorovej severnej fasáde Divíznej budovy",Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo,,"objednávateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803","zhotoviteľ: Drevofinal plus spol. sr.o., Sokoľ 72, 044 31 Sokoľ, IČO: 31574432",,"131 524,08 € s DPH",31.10.2018,31.10.2018 - 31.12.2018,05.11.2018,06.11.2018,archívna,Zmluva o dielo, KZ,KZ 6/2018,Kúpna zmluva č. 6/2018,nákup zbierkových predmetov,,,"kupujúci: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803",predávajúci: Ing. Ignác Richter,,"4 760,00 € s DPH",05.11.2018,05.11.2018 - 31.12.2018,05.11.2018,06.11.2018,archívna,KZ 6/2018, Zmluva č. 3/2018 o nájme nebytového priestoru,Zmluva č. 3/2018,Zmluva č. 3 o nájme nebytového priestoru,nájom priestorov,,,"prenajímateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803","nájomca: LEGEND FOTO, Jánošíkova 2, Košice, IČO: 42242576",,"250,00 € s DPH",29.10.2018,29.10.2018 - 29.10.2018,29.10.2018,30.10.2018,archívna,Zmluva č. 3/2018, ZOV c. 21/2018,ZOV c. 21/2018,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 21/2018,výpožička zbierkových premetov,,,"vypožičiavateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803",požičiavateľ: ing. Tomaš Laszlo,,,24.10.2018,25.10.2018 - 15.09.2019,25.10.2018,26.10.2018,archívna,ZOV c. 21/2018, ZOV V 23/2018,ZOV V 23/2018,Zmluva o výpožičke V 23/2018,výpožička zbierkových predmetov,,,"vypožičiavateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803",požičiavateľ: ján Szabó,,,24.10.2018,25.10.2018 - 15.09.2019,25.10.2018,26.10.2018,archívna,ZOV V 23/2018, ZOV V 22/2018,ZOV V 22/2018,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov c. 22/2018,výpožička zbierkových predmetov,,,"vypožičiavateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803",požičiavateľ: Andrej Fortis,,,24.10.2018,25.10.2018 - 15.09.2019,24.10.2018,25.10.2018,archívna,ZOV V22/2018, ZOV V 22/2018,ZOV V 23/2018,Zmluva o výpožičke V 23/2018,výpožička zbierkových rpedmetov,,,"vypožičiavateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803",požičiavateľ: Ján Szabo,,,24.10.2018,25.10.2018 - 15.09.2019,24.10.2018,25.10.2018,archívna,ZOV V 23/2018, ZOV č. 32/2018,ZOV č. 32/2018,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 32/2018,výpožička zbierkových predmetov,,,"požičiavateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803","vypožičiavateľ: Šarišská galéria v Prešove, Hlavná 51, Prešov, IČO: 37781286",,,23.10.2018,05.11.2018 - 31.12.2018,23.10.2018,24.10.2018,archívna,ZOV č.32/2018, ZOV V18/2018,ZOV V18/2018,Zmluva o výpožičke zbierkových rpedmetov č. V18/2018,výpožička zbierkových predmetov,,,"vypožičiavateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803","požičiavateľ: Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, Košice, IČO: 00691135",,,,19.10.2018 - 02.09.2019,19.10.2018,20.10.2018,archívna,ZOV V18/2018, ZOV V15/2018,ZOV V15/2018,Zmluva o výpožičke archívnych dokumentov V15/2018,výpožička archívnych dokumnetov,,,"vypožičiavateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803","požičiavateľ: Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava, IČO: 151866",,,18.10.2018,18.10.2018 - 19.07.2019,18.10.2018,19.10.2018,archívna,ZOV V15/2018, ZOV V17/2018,ZOV V17/2018,Zmluva o výpožičke archívnych dokumentov V17/2018,výpožička archívnych dokumnetov,,,"vypožičiavateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803","požičiavateľ: Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava, IČO: 151866",,,18.10.2018,18.10.2018 - 19.07.2019,18.10.2018,19.10.2018,archívna,ZOV V17/2018, KZ,KZ,Kúpna zmluva,kúpa zbierkových predmetov,,,"kupujúci: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803",predávajúci: Starožitnosti Linhard,,"630,00 € s DPH",23.07.2018,23.07.2018 - 31.12.2018,18.10.2018,19.10.2018,archívna,KZ, KZ,KZ,Kúpna zmluva,nákup zbierkových predmetov,,,"kupujúci: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803",predávajúci: Vojtech Kárpáty,,"140,00 € s DPH",23.07.2018,23.07.2018 - 31.12.2018,18.10.2018,19.10.2018,archívna,KZ, KZ,KZ,Kúpna zmluva,nákup zbierkových predmetov,,,"kupujúci: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803",predávajúci: Pavol Kolibar,,"35,00 € s DPH",23.07.2018,23.07.2018 - 31.12.2018,18.10.2018,19.10.2018,archívna,KZ, KZ,KZ,Kúpna zmluva,nákup zbierkových predmetov,,,"kupujúci: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803",predávajúci: Mikuláš Toth,,"550,00 € s DPH",23.07.2018,23.07.2018 - 31.12.2018,18.10.2018,19.10.2018,archívna,KZ, ZOV 26/2018,ZOV 26/2018,ZOV 26/2018,výpožička zbierkových predmeto,,,"požičiavateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, Košice, IČO: 31297803","vypožičiavateľ: Východoslovenská galéria, Hlavná 27, Košice, IČO: 31297820",,,15.10.2018,07.11.2018 - 30.06.2019,17.10.2018,18.10.2018,archívna,ZOV 26/2018, ZOV V14/2018,ZOV V14/2018,ZOV V14/2018,výpožička zbierkových predmetov,,,"vypožičiavateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, Košice, IČO: 31297803",požičiavateľ: Ján Lačný,,,11.10.2018,11.10.2018 - 06.09.2019,15.10.2018,16.10.2018,archívna,ZOV V14/2018, ZOV V16/2018,ZOV V16/2018,ZOV V16/2018,výpožička zbierkových predmetov,,,"vypožičiavateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, Košice, IČO: 31297803",požičiavateľ: Štefan Masaryk,,,11.10.2018,11.10.2018 - 06.09.2019,15.10.2018,16.10.2018,archívna,ZOV V16/2018, 2018-10-12-M,2018-10-12-M,Zmluva o dielo č. 2018-10-12-M,projektová dokumentácia,,,"objednávateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803","zhotoviteľ: Ing. arch. Martin Drahovský, Tomášikova 31, Košice, IČO: 35544694",,"3 900,00 € s DPH",12.10.2018,12.10.2018 - 31.05.2019,12.10.2018,15.10.2018,archívna,2018-10-12-M, 1.10.2018,1.10.2018,Zmluva o používaní múzejného katalogizačného systému ESEZ 4G,katalogizačný systém ESEZ 4G,,,"používateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803","správca: Slovenské národné múzeum, Vajanského nábr. 2, Bratislava, IČO: 00164721",,,11.10.2018,12.10.2018 - 01.03.2020,11.10.2018,12.10.2018,archívna,1.10.2018, 8.10.2018,8.10.2018,Zmluva o spolupráci 8.10.2018,spolupráca na výstave,,,"požičiavateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803",vypožičiavateľ: Gabriel Bodnár,,,08.10.2018,11.10.2018 - 24.02.2019,10.10.2018,11.10.2018,archívna,8.10.2018, ZOV 28/2018,ZOV 28/2018,ZOV 28/2018,výpožička zbierkových predmetov,,,"požičiavateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, Košice, IČO: 31297803","vypožičiavateľ: Tokaji múzeum, G. Bethlen 7, Tokaj, IČO: 15802472",,,03.10.2018,05.10.2018 - 05.11.2018,08.10.2018,09.10.2018,archívna,ZOV 28/2018, ZOV c 29/18,ZOV c 29/18,Zmluva o výpožičke c. 29/2018,Výpožička zbierkových predmetov,,,"požičiavateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803","vypožičiavateľ: Kultúrne centrum Abova, Bidovce 206, 044 45, IČO: 42104033",,,05.10.2018,05.12.2018 - 30.11.2018,08.10.2018,09.10.2018,archívna,ZOV c. 29_2018, ZOV V13/2018,ZOV V13/2018,ZOV V13/2018,výpožička zbierkových predmetov,,,"vypožičiavateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, Košice, IČO: 31297803",požičiavateľ: Mikuláš Tóth,,,02.10.2018,04.10.2018 - 01.03.2019,03.10.2018,04.10.2018,archívna,ZOV V13/2018, ZOV 27/2018,ZOV 27/2018,ZOV 27/2018,výpožička zbierkových predmetov,,,"požičiavateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, Košice, IČO: 31297803","vypožičiavateľ: Banícke múzeum, Šafarikova 31, Rožňava, IČO: 31297765",,,24.09.2018,24.09.2018 - 12.02.2018,01.10.2018,02.10.2018,archívna,ZOV 27/2018, ZOV c V9/2018,ZOV c.V9/2018,Zmluva o výpožičke č. V9/2018,výpožička zbierkových predmetov,,,"požičiavateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803","vypožičiavateľ: Východoslovenská galéria, Hlavná 27, Košice, IČO: 31297820",,,22.06.2018,08.10.2018 - 18.10.2019,24.09.2018,25.09.2018,archívna,ZOV c. V9/2018, 1/2018,1/2018,Kúpna zmluva č. 1/2018,digitálne interaktívne knihy 2 ks,1/2018,,"kupujúci: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803","predávajúci: MediaScreen Bildkommunikation GmbH, Munich, IČO: 119324",,"14 990,00 € s DPH",19.09.2018,19.09.2018 - 15.10.2018,19.09.2018,20.09.2018,archívna,Kupna zmluva č. 1/2018, ZOV c. V11_2018,ZOV c. V11_2018,Zmluva o výpožičke c. V/2018,ýpožička zbierkových predmetov,,,"vypožičiavateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803","požičiavateľ: Vojenský historický ústav, Krajná 27 , 821 04 Bratislava, IČO: 00802751",,,17.09.2018,20.09.2018 - 15.09.2019,18.09.2018,19.09.2018,archívna,ZOV c. V11_2018, ZOV c. V12/2018,ZOV c. V12/2018,Zmluva o výpožičke č. V12/2018,výpožička zbierkových predmetov,,,"požičiavateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803","vypožičiavateľ: Slovenské technické múzeum, Hlavná 88, Košice, IČO: 31297111",,,17.09.2018,17.09.2018 - 29.03.2019,17.09.2018,18.09.2018,archívna,ZOV c V12/2018, ZOV c. 22/2018,ZOV c. 22/2018,Zmluva o výpožičke č. 22/2018,výpožička zbierkových predmetov,,,"vypožičiavateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803","vypožičiavateľ: Gemersko-malohotské múzeum, Nám. M Tompu 5, R.Sobota, IČO: 00133132",,,06.09.2018,06.09.2018 - 31.01.2019,10.09.2018,11.09.2018,archívna,ZOV c. 22-2018, ZOV c.25_2018,ZOV c. 25_2018,Zmluva č. 25/2018 o spolupráci pri vykonaní reštaurátorských prác,reštaurátorské práce,,,"požičiavateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803","vypožičiavateľ: Škola úžitkového výtvarníctva, Jakobyho 15, Košice, IČO: 00133132",,,05.09.2018,05.09.2018 - 30.06.2019,10.09.2018,11.09.2018,archívna,ZOV c. 25_2018, ZOV c. V10/2018,ZOV c. V10/2018,Zmluva o výpožičke č. V10/2018,výpožička zbierkových predmetov,,,"požičiavateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803","vypožičiavateľ: Veľvyslanectvo Poľskej republiky, Paulinyho 7, Bratislava, IČO: 31755208",,,09.08.2018,06.09.2018 - 28.10.2018,05.09.2018,06.09.2018,archívna,ZOV c V10/2018, ZOV c 24/2018,ZOV c. 24/2018,Zmluva o výpožičke č. 24/2018,výpožička zbierkových predmetov,,,"požičiavateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803","požičiavateľ: Kultúrne centrum Abov, Bidovce 206, IČO: 42104033",,,28.08.2018,28.08.2018 - 30.08.2018,28.08.2018,29.08.2018,archívna,ZOV c24/2018, 2/2018,2/2018,Zmluva č. 2/2018 o nájme nebytového priestoru,prenájom priestorov,,,"nájomca: Clockwise s.r.o., Partizánska 31, 811 03 Bratislava, IČO: 45545308","prenajímateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803",,"1 200,00 € s DPH",16.08.2018,01.09.2018 - 01.09.2018,23.08.2018,24.08.2018,archívna,2/2018, 6/2018,6/2018,Zmluva o spolupráci č. 6/2018,realizácia kultúrneho podujatia,,,"poskytovateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803, PhDr. Robert Pollák","objednávateľ: Košice-Turizmus, Hlavná 59, Košice, IČO: 42247632",,"1 100,00 € s DPH",09.08.2018,06.09.2018 - 08.09.2018,23.08.2018,24.08.2018,archívna,6/2018, SK/1/2018,SK/1/2018,Zmluva o spolupráci,spolupráca pri výstave Večnosť a chvíľa,,,"organizátor: Veľvyslanectvo Poľskej republiky, Paulínyho 7, 814 91 Bratislava, IČO: 31755208","partner: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803",,,09.08.2018,06.09.2018 - 28.10.2018,20.08.2018,21.08.2018,archívna,SK/1/2018, ZOV č. 12_2018,ZOV č. 12_2018,Zmluva o výpožičke,výpožička zbierkových predmetov,,,"vypožičiavateľ: Národná galéria Praha, Staroměstské náměstí 12, 110 15 Praha 1, IČO: 00023281","požičiavateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803",,,09.08.2018,10.09.2018 - 31.12.2019,16.08.2018,17.08.2018,archívna,ZOV c. 12_2018, ZOV c. 20_2018,ZOV c. 20_2018,Zmluva o výpožičke,výpožička zbierkových premetov,,,"vypožičiavateľ: SNM-HM, Vajanského nábr. 2, 810 06 Bratislava, IČO: 00164721","požičiavateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803",,,13.08.2018,24.09.2018 - 30.04.2019,15.08.2018,16.08.2018,archívna,ZOV c. 20_2018, ZOV c. 21_2018,ZOV c. 21_2018,Zmluva o výpožičke,výpožička zbierkových predmetov,,,vypožičiavateľ: Jozef Valik,"požičiavateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803",,,03.08.2018,07.08.2018 - 31.08.2018,03.08.2018,04.08.2018,archívna,ZOV c. 21_2018, 2018,2018,Zmluva o dielo,skrine a regálový systém,,,"zhotoviteľ: Mercator DMS spol. s.r.o., Jasovská 3/A, 851 07 Bratislava, IČO: 17327547","objednávateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803",,"14 347,00 € s DPH",27.07.2018,27.07.2018 - 30.11.2018,27.07.2018,28.07.2018,archívna,2018, 2018,2018,Zmluva o dielo,ošetrenie a digitalizácia sklenených negatívov,,,"dodávateľ: Foto-BODNÁR Gabriel, Užhorodská 4, 040 11 Košice, IČO: 32513038","objednávateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803",,"1 501,00 € s DPH",27.07.2018,27.07.2018 - 30.10.2018,27.07.2018,28.07.2018,archívna,2018, Zmluva o dielo,Zmluva o dielo,rekonstrukcia soc.zariadení,rekonstrukcia soc.zariadení,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: STUDIO 22, s.r.o., Bajzova 10, 040 01 Košice, IČO: 44331100",,"10 067,10 € bez DPH",23.07.2018,-,23.07.2018,24.07.2018,platná,Zmluva o dielo, Ramcová zmluva,Ramcová zmluva,výroba bankovky,výroba bankovky,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: NUNOFIA s.r.o., Hviezdoslavova 30 974 01 Banská Bystrica, IČO: 48170160",,"12 000,00 € bez DPH",16.07.2018,-,18.07.2018,19.07.2018,platná,Ramcová zmluva, ZOV V8_2018,ZOV V8_2018,Zmluva o výpožičke,výpožička zbierkových predmetov,,,"požičiavateľ: Centrum vedecko-tech. informácií, Lamačská cesta 8/A, Bratislava, IČO: 00151882","vypožičiavateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803",,,09.07.2018,09.07.2018 - 10.09.2018,09.07.2018,10.07.2018,archívna,ZOV V8_2018, mandátna zmluva,mandátna zmluva,technik BOZP a PO,technik BOZP a PO,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: Ing. Gabriel Szabó Bartko ml., Východná 43, Čečejovce, IČO: 47862572",,"120,00 € bez DPH",02.07.2018,-,02.07.2018,03.07.2018,platná,, Zmluva o spolupráci 5/2018,Zmluva o spolupráci 5/2018,spolupráca,spolupráca,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: Sláčikový orchester Musica Iuvenali občianske združenie, Hlavná 68, Košice, IČO: 35566337",,,02.07.2018,-,02.07.2018,03.07.2018,platná,Zmluva o spolupráci 5/2018, Dohoda 18/41/054/109,Dohoda 18/41/054/109,finančný príspevok §54,finančný príspevok §54,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: Úrad práce soc.vecí a rodiny v Košiciach, Staničné námestie 9, Košice, IČO: 35556757",,,26.06.2018,-,02.07.2018,03.07.2018,platná,, 5/2018,5/2018,Zmluva o spolupráci č. 5/2018,realizácia podujatia,,,"partner: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803, PhDr. Robert Pollák","organizátor: Sláčikový orchester MUSICA IUVENALIS, Hlavná 68, Košice, IČO: 35566337",,,02.07.2018,03.07.2018 - 03.07.2018,02.07.2018,03.07.2018,archívna,5/2018, Zmluva č. 18-542-02886,Zmluva č. 18-542-02886,realizácia projektu uloženie zbierok PO,realizácia projektu uloženie zbierok PO,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: FOND NA PODPORU UMENIA, Cukrová 14, 811 08 BRATISLAVA, IČO: 42418933",,"15 000,00 € bez DPH",19.06.2018,-,28.06.2018,29.06.2018,platná,Zmluva č. 18-542-02886, Zmluva č. 18-541-01875,Zmluva č. 18-541-01875,realizacia projektu sklenene negytivy,realizacia projektu sklenene negytivy,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: FOND NA PODPORU UMENIA, Cukrová 14, 811 08 BRATISLAVA, IČO: 42418933",,"2 000,00 € bez DPH",19.06.2018,-,28.06.2018,29.06.2018,platná,Zmluva č. 18-541-01875, Zmluva č. 18-541-02841,Zmluva č. 18-541-02841,realizácia projektu reštaurovanie,realizácia projektu reštaurovanie,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: FOND NA PODPORU UMENIA, Cukrová 14, 811 08 BRATISLAVA, IČO: 42418933",,"5 000,00 € bez DPH",19.06.2018,-,28.06.2018,29.06.2018,platná,Zmluva č. 18-541-02841, Zmluva č. 18-522-04703,Zmluva č. 18-522-04703,realizacia projektu Motyle,realizacia projektu Motyle,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: FOND NA PODPORU UMENIA, Cukrová 14, 811 08 BRATISLAVA, IČO: 42418933",,"4 500,00 € bez DPH",19.06.2018,-,28.06.2018,29.06.2018,platná,Zmluva č. 18-522-04703, Zmluva o nájme zbierkových predmetov č. 15/2018,Zmluva o nájme zbierkových predmetov č. 15/2018,nájom zbierkových priestorov,nájom zbierkových priestorov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: Obec Prakovce, Prakovce 333, IČO: 00329517",,"150,00 € bez DPH",21.06.2018,-,21.06.2018,22.06.2018,platná,Zmluva o nájme zbierkových predmetov č. 15/2018, Zmluva o spolupráci č. 180606,Zmluva o spolupráci č. 180606,spolupráca,spolupráca,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: Košice-Turizmus, Hlavná 59, Košice, IČO: 42247632",,"2 000,00 € bez DPH",19.06.2018,-,21.06.2018,22.06.2018,platná,, Zmluva o spolupráci č. 180607,Zmluva o spolupráci č. 180607,spolupráca,spolupráca,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: Košice-Turizmus, Hlavná 59, Košice, IČO: 42247632",,"2 500,00 € bez DPH",19.06.2018,-,21.06.2018,22.06.2018,platná,Zmluva o spolupráci č. 180607, ZOV c. 19_2018,ZOV c. 19_2018,Zmluva o výpožičke,výpožička zbierkových predmetov,,,vypožičiavateľ: Mgr. art. Rudolf Lacko,"požičiavateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru 2, 040 01 Košice, IČO: 3",,,21.06.2018,21.06.2018 - 20.06.2019,21.06.2018,22.06.2018,archívna,ZOV c. 19_2018, 180606,180606,Zmluva o spolupráci,realizácia projektu Košický fotografi,,,"poskytovateľ: KOŠICE-Tutizmus, Hlavná 59, 040 01 Košice, IČO: 42247632","prijímateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803",,"2 000,00 € s DPH",19.06.2018,19.06.2018 - 28.02.2019,19.06.2018,20.06.2018,archívna,180606, ZOV c. 18_2018,ZOV c.18_2018,Zmluva o výpožičke,výpožička zbierkových predmetov,,,"vypožičiavateľ: Vihorlatské múzeum v Humennom, Nám. slobody 1, 066 01 Humenné, IČO: 37781391","požičiavateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803",,,15.06.2018,15.06.2018 - 30.09.2018,15.06.2018,16.06.2018,archívna,ZOV c. 18_2018, Zmluva o spolupráci č.180602,Zmluva o spolupráci č.180602,spolupráca,spolupráca,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: Košice-Turizmus, Hlavná 59, Košice, IČO: 42247632",,"1 200,00 € bez DPH",05.06.2018,-,07.06.2018,08.06.2018,platná,, 180602,180602,Zmluva o spolupráci,realizácia projektu Bieloskvuce poklady,,,"poskytovateľ: KOŠICE-Tutizmus, Hlavná 59, 040 01 Košice, IČO: 42247632","prijímateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803",,"1 200,00 € s DPH",05.06.2018,05.06.2018 - 30.09.2018,05.06.2018,06.06.2018,archívna,180602, ZOV c. 17_2018,ZOV c. 17_2018,Zmluva o výpožičke,výpožička zbierkových predmetov,,,"vypožičiavateľ: Galéria mesta Bratislavy, Františkánske nám. 11, 815 35 Bratislava, IČO: 00179752","požičiavateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803",,,05.06.2018,05.06.2018 - 30.09.2018,05.06.2018,07.06.2018,archívna,ZOV c. 17_2018, ZOV V5_2018,ZOV V5_2018,zmluva o výpožičke,výpožička zbierkových predmetov,,,požičiavateľ: Mgr. Zuzana Roskovanyiová,"vypožičiavateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803",,,05.06.2018,06.06.2018 - 13.08.2018,05.06.2018,06.06.2018,archívna,ZOV V5_2018, Dohoda 18/41/054/74,Dohoda 18/41/054/74,finančný príspevok §54,finančný príspevok §54,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: Úrad práce soc.vecí a rodiny v Košiciach, Staničné námestie 9, Košice, IČO: 35556757",,,24.05.2018,-,04.06.2018,05.06.2018,platná,, ZOV V6_2018,ZOV V6_2018,Zmluva o výpožičke,výpožička zbierkových predmetov,,,"požičiavateľ: Banícke múzeum v Rožňave, Šafariková 31, 048 01 Rožňava, IČO: 31297765","vypožičiavateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803",,,22.05.2018,24.05.2018 - 20.09.2018,22.05.2018,23.05.2018,archívna,ZOV V6_2018, Zmluva o výpožičke č. 16/2018,Zmluva o výpožičke č. 16/2018,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: Spol. pre ochranu netopierov, Andraščíkova 1, 08501 Bardejov, IČO: 35645199",,,15.05.2018,-,15.05.2018,16.05.2018,platná,Zmluva o výpožičke č. 16/2018, Zmluva o výpožičke č. 13/2018,Zmluva o výpožičke č. 13/2018,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: Gemersko-malohontské múzeum, Nám. M. Tompu 5 R. Sobota, IČO: 35985097",,,15.05.2018,-,15.05.2018,16.05.2018,platná,Zmluva o výpožičke č. 13/2018, Zmluva o spolupráci pri organizovaní podujatia,Zmluva o spolupráci pri organizovaní podujatia,spolupráca Noc múzeí,spolupráca Noc múzeí,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: Košice-Turizmus, Hlavná 59, Košice, IČO: 42247632",,"500,00 € bez DPH",09.05.2018,-,14.05.2018,15.05.2018,platná,Zmluva o spolupráci pri organizovaní podujatia, Zmluva o spolupráci č. 4/2018,Zmluva o spolupráci č. 4/2018,spolupráca,spolupráca,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: Košice-Turizmus, Hlavná 59, Košice, IČO: 42247632",,"300,00 € bez DPH",14.05.2018,-,14.05.2018,15.05.2018,platná,Zmluva o spolupráci č. 4/2018, Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 1/2018,Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 1/2018,nájom nebytového priestoru,nájom nebytového priestoru,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: CREATIVE PRO (KE) s.r.o., Vihorlatská 51, 040 01 Košice, IČO: 46132856",,"1 900,00 € bez DPH",10.05.2018,-,10.05.2018,11.05.2018,platná,Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 1/2018, Zmluva o výpožičke č. 4/18,Zmluva o výpožičke č. 4/18,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: Národní zemedelské múzeum, Kostelní 44,170 00 Praha, IČO: 75075741",,,09.05.2018,-,09.05.2018,10.05.2018,platná,, Zmluva č. MK-4103/2018/3.2,Zmluva č. MK-4103/2018/3.2,poskytnutie dotacie kult.poukazy,poskytnutie dotacie kult.poukazy,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: Ministerstvo kultúry SR, Námestie SNP č. 33, Bratislava, IČO: 00165182",,,03.05.2018,-,09.05.2018,10.05.2018,platná,Zmluva č. MK-4103/2018/3.2, Zmluva o výpožičke č. 1/2018,Zmluva o výpožičke č. 1/2018,výpožička,výpožička,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: MESTO Košice, Trieda SNP 48/A Košice, IČO: 00691135",,,07.05.2018,-,07.05.2018,08.05.2018,platná,Zmluva o výpožičke č. 1/2018, Zmluva o nájme ZO č. 17/2018,Zmluva o nájme ZO č. 17/2018,nájom zbiekrových predmetov,nájom zbiekrových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: Centrum voľného času, Strojárenska 3,040 01 Košice",,"35,00 € bez DPH",04.05.2018,-,04.05.2018,05.05.2018,platná,Zmluva o nájme ZO č. 17/2018, Zmluva o výpiožičke č. 15/2018,Zmluva o výpiožičke č. 15/2018,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: Banícke múzeum Rožňava, Šafarikova 31, Rožňava, IČO: 31297765",,,03.05.2018,-,03.05.2018,04.05.2018,platná,Zmluva o výpiožičke č. 15/2018, Zmluva o výpožičke č. V4/2018,Zmluva o výpožičke č. V4/2018,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: Muzeum Otta Hermana, Gorgey Artur 28, Miskolc, IČO: 00350855",,,27.04.2018,-,02.05.2018,03.05.2018,platná,Zmluva o výpožičke č. V4/2018, Zmluva 18-521-01909,Zmluva 18-521-01909,relizácia projektu Natura Carpatica,relizácia projektu Natura Carpatica,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: FOND NA PODPORU UMENIA, Cukrová 14, 811 08 BRATISLAVA, IČO: 42418933",,"2 000,00 € bez DPH",23.04.2018,-,02.05.2018,03.05.2018,platná,Zmluva 18-521-01909, Zmluva č. 18-521-01911,Zmluva č. 18-521-01911,relizácia projektu Historica Carpatica,relizácia projektu Historica Carpatica,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: FOND NA PODPORU UMENIA, Cukrová 14, 811 08 BRATISLAVA, IČO: 42418933",,"2 000,00 € bez DPH",23.04.2018,-,02.05.2018,03.05.2018,platná,Zmluva č. 18-521-01911, Zmluva č. 18-521-01956,Zmluva č. 18-521-01956,realizácia projektu Bieloskvuce poklady,realizácia projektu Bieloskvuce poklady,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: FOND NA PODPORU UMENIA, Cukrová 14, 811 08 BRATISLAVA, IČO: 42418933",,"2 000,00 € bez DPH",23.04.2018,-,02.05.2018,03.05.2018,platná,Zmluva č. 18-521-01956, Zmluva č. 18-521-01927,Zmluva č. 18-521-01927,realizácia projektu Košický fotografi,realizácia projektu Košický fotografi,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: FOND NA PODPORU UMENIA, Cukrová 14, 811 08 BRATISLAVA, IČO: 42418933",,"3 400,00 € bez DPH",23.04.2018,-,02.05.2018,03.05.2018,platná,Zmluva č. 18-521-01927, Zmluva č. 18-521-01945,Zmluva č. 18-521-01945,relizacia projektu Košice 1918-1938,relizacia projektu Košice 1918-1938,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: FOND NA PODPORU UMENIA, Cukrová 14, 811 08 BRATISLAVA, IČO: 42418933",,"4 000,00 € bez DPH",23.04.2018,-,02.05.2018,03.05.2018,platná,Zmluva č. 18-521-01945, Zmluva o spolupráci č. 3/2018,Zmluva o spolupráci č. 3/2018,realizácia výstavy,realizácia výstavy,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: Divadelný ústav, Jakubovo nám. 12, Bratislava, IČO: 00164691",,,05.04.2018,-,27.04.2018,30.04.2018,platná,Zmluva o spolupráci č. 3/2018, Dodatok č. 1 k ZOV č. 8/2017,Dodatok č. 1 k ZOV č. 8/2017,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: Slovenské národné múzeum, Vajanského nábrežie 2, 810 06 Bratislava, IČO: 00164721",,,26.04.2018,-,26.04.2018,27.04.2018,platná,Dodatok č. 1 k ZOV č. 8/2017, Zmluva o spolupráci č. 2/2018,Zmluva o spolupráci č. 2/2018,realizácia výstavy,realizácia výstavy,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803",účastník: Mgr.Art.Marián Straka ArtD,,,11.04.2018,-,25.04.2018,26.04.2018,platná,Zmluva o spolupráci č. 2/2018, Zmluva o výpožičke č. 14/2018,Zmluva o výpožičke č. 14/2018,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: Novohradská knižnica, J. Karmána 2, 984 010 Lučenec, IČO: 35987146",,,25.04.2018,-,25.04.2018,26.04.2018,platná,Zmluva o výpožičke č. 14/2018, Dodatok č. 1 k ZOV č. 5/2018,Dodatok č. 1 k ZOV č. 5/2018,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: Múzeum Vojtechla Lofflera, Alžbetina 20, Košice, IČO: 31945856",,,20.04.2018,-,20.04.2018,23.04.2018,platná,Dodatok č. 1 k ZOV č. 5/2018, Zmluva o spolupráci 1/2018,Zmluva o spolupráci 1/2018,realizácia koncertu,realizácia koncertu,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: štátna filharmónia Košice, Moyzesova 66, 040 01 Košice, IČO: 00164844",,,18.04.2018,-,18.04.2018,19.04.2018,platná,Zmluva o spolupráci 1/2018, Dodatok č.1 k ZOV č. V368/2013,Dodatok č.1 k ZOV č. V368/2013,výpožičke zbierkových predmetov,výpožičke zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: Slovenské národné múzeum, Vajanského nábrežie 2, 810 06 Bratislava, IČO: 00164721",,,16.04.2018,-,16.04.2018,17.04.2018,platná,Dodatok č.1 k ZOV č. V368/2013, Zmluva o výpožičke č. 8/2018,Zmluva o výpožičke č. 8/2018,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: Základná škola, 032 23 Kavečany 227",,,03.04.2018,-,10.04.2018,11.04.2018,platná,Zmluva o výpožičke č. 8/2018, Zmluva o výpožičke č. 11/2018,Zmluva o výpožičke č. 11/2018,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: Univerzita veterinárskeho lek.a far, Komenského 73, Košice, IČO: 00397474",,,02.04.2018,-,10.04.2018,11.04.2018,platná,Zmluva o výpožičke č. 11/2018, Zmluva o výpožičke č. 10/2018,Zmluva o výpožičke č. 10/2018,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: Interná a endokrin.ambulancia s.r.o., Mierova 90, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 36491721",,,06.04.2018,-,09.04.2018,10.04.2018,platná,Zmluva o výpožičke č. 10/2018, Zmluva o nájme ZP č. 16/2018,Zmluva o nájme ZP č. 16/2018,nájom zbierkových predmetov,nájom zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: Centrum voľného času, Orgovánova 5, 04011 Košice, IČO: 35542781",,"31,00 € bez DPH",06.04.2018,-,06.04.2018,09.04.2018,platná,Zmluva o nájme ZP č. 16/2018, Zmluva o výpožičke č.9/2018,Zmluva o výpožičke č.9/2018,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína, M.R.Štefánika 257/65 075 01 Trebišov, IČO: 31297706",,,05.04.2018,-,05.04.2018,06.04.2018,platná,Zmluva o výpožičke č.9/2018, ZOV V7_2018,ZOV V7_2018,Zmluva o výpožičke,výpožička zbierkových predmetov,,,"požičiavateľ: Divadelný ústav, Jakubovo nám. 12, Bratislava, IČO: 00164691","vypožičiavateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803",,,05.04.2018,18.06.2018 - 25.09.2018,05.04.2018,05.04.2018,archívna,ZOV V7_2018, Dohoda o pristúpení k záväznku,Dohoda o pristúpení k záväznku,dohoda o pristúpení k záväznku,dohoda o pristúpení k záväznku,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: M Bar s.r.o., Komenského 8 040 01 Košice, IČO: 36583421",,"7 657,62 € bez DPH",19.03.2018,-,19.03.2018,20.03.2018,platná,Dohoda o pristúpení k záväznku, Ddatok č. 2 k ZOV č. 1461/2015,Ddatok č. 2 k ZOV č. 1461/2015,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: Slovenské národné múzeum, Vajanského nábrežie 2, 810 06 Bratislava, IČO: 00164721",,,13.03.2018,-,13.03.2018,14.03.2018,platná,Ddatok č. 2 k ZOV č. 1461/2015, Zmluva o výpožičke č. 7/2018,Zmluva o výpožičke č. 7/2018,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: Hradné múzeum vo Fiľakove, Hlavná 14, 98601 Fiľakovo, IČO: 42013241",,,12.03.2018,-,12.03.2018,13.03.2018,platná,Zmluva o výpožičke č. 7/2018, Zmluva o výpožičke č. V3/2018,Zmluva o výpožičke č. V3/2018,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: Múzeum mesta Bratislavy, Radničná 1, 815 18 Bratislava, IČO: 00179744",,,12.03.2018,-,12.03.2018,13.03.2018,platná,"Zmluva o výpožičke č. V3/2018 , Príloha č. 1", Dodatok č. 1 k ZOV č.38/17,Dodatok č. 1 k ZOV č.38/17,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: Raňajkáreň Rozprávka, Hrnčiarska 7, Košice, IČO: 45731489",,,02.03.2018,-,05.03.2018,06.03.2018,platná,Dodatok č. 1 k ZOV č.38/17, Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2/2015 o nájme nebytového prietoru,Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2/2015 o nájme nebytového prietoru,prenájom priestorov,prenájom priestorov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: M Bar s.r.o., Komenského 8 040 01 Košice, IČO: 36583421",,"1 440,00 € bez DPH",01.03.2018,-,01.03.2018,02.03.2018,platná,Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2/2015 o nájme nebytového prietoru, Zmluva o nájme č. 12/2018,Zmluva o nájme č. 12/2018,nájom zbierkových predmetov,nájom zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: Klub národnostných menšín a Pamätná izba Sándora Máraiho o.z., Mäsiarska 35, Košice, IČO: 31308619",,"160,00 € bez DPH",28.02.2018,-,01.03.2018,02.03.2018,platná,Zmluva o nájme č. 12/2018, Zmluva o výpožičke č. 5/2018,Zmluva o výpožičke č. 5/2018,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: Múzeum Vojtechla Lofflera, Alžbetina 20, Košice, IČO: 31945856",,,28.02.2018,-,01.03.2018,02.03.2018,platná,Zmluva o výpožičke č. 5/2018, Dohoda o skončení zmluvy,Dohoda o skončení zmluvy,dohoda o skončení zmluvy ZON č. 9/2018,dohoda o skončení zmluvy ZON č. 9/2018,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: Košice-Turizmus, Hlavná 59, Košice, IČO: 42247632",,"160,00 € bez DPH",28.02.2018,-,28.02.2018,01.03.2018,platná,Dohoda o skončení zmluvy, Kúpna zmluva,Kúpna zmluva,zbierkový predmet,zbierkový predmet,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803",účastník: Gyorgy Rozsa,,"300,00 € bez DPH",28.02.2018,-,28.02.2018,01.03.2018,platná,Kúpna zmluva, Zmluva o výpožičke V1/2018,Zmluva o výpožičke V1/2018,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: Banícke múzeum, Šafárikova 31,048 01 Rožňava, IČO: 31297765",,,30.01.2018,-,27.02.2018,28.02.2018,platná,Zmluva o výpožičke V1/2018, Zmluva o výpožičke V2/2018,Zmluva o výpožičke V2/2018,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: ARANEUS Orkana 142A, 58-307 Walbrsych Poľsko",,,30.01.2018,-,27.02.2018,28.02.2018,platná,Zmluva o výpožičke V2/2018, Zmluva o výpožičke č. 6/2018,Zmluva o výpožičke č. 6/2018,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: Mgr.art.Rudolf Lacko, IČO: DIČ: 1024334509",,"2 488,00 € bez DPH",27.02.2018,-,27.02.2018,28.02.2018,platná,Zmluva o výpožičke č. 6/2018, Zmluva o výpožičke č. 3/2018,Zmluva o výpožičke č. 3/2018,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: TV KOŠICE:DNES,s.r.o., Hviezdoslavova 6, 040 01 Košice, IČO: 31721958",,,22.02.2018,-,22.02.2018,23.02.2018,platná,Zmluva o výpožičke č. 3/2018, Zmluva o výpožičke č. 1/2018,Zmluva o výpožičke č. 1/2018,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: Východosl. galéria, Hlavná 27,040 01 Košice, IČO: 31297820",,,19.02.2018,-,19.02.2018,20.02.2018,platná,Zmluva o výpožičke č. 1/2018, Dodatok č. 1 k ZOV č. 1326/2013,Dodatok č. 1 k ZOV č. 1326/2013,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: Rímskokatolícky farský úrad Sv. Pavla 28, 082 33 Chminianska Nová Ves, IČO: 31978550",,,12.02.2018,-,13.02.2018,14.02.2018,platná,Dodatok č. 1 k ZOV č. 1326/2013, Darovacia zmluva,Darovacia zmluva,dar,dar,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803",účastník: Bohmová Katarína,,"800,00 € bez DPH",05.02.2018,-,05.02.2018,06.02.2018,platná,Darovacia zmluva, Zmluva o výpožičke 2/2018,Zmluva o výpožičke 2/2018,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: Štátna ochrana prírody SR, Tajovského 28B, Banská Bystrica, IČO: 17058520",,,30.01.2018,-,31.01.2018,01.02.2018,platná,Zmluva o výpožičke 2/2018, Zmluva o výpožičke 2/2018,Zmluva o výpožičke 2/2018,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: Štátna ochrana prírody SR, Tajovského 28B, Banská Bystrica, IČO: 17058520",,,30.01.2018,-,31.01.2018,01.02.2018,platná,Zmluva o výpožičke 2/2018, Dodatok č. 1 k Zmluve o umietnsní zb.predmetov,Dodatok č. 1 k Zmluve o umietnsní zb.predmetov,umiestnenie zbierkových predmetov,umiestnenie zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, Košice, IČO: 35541016",,,18.01.2018,-,22.01.2018,23.01.2018,platná,Dodatok č. 1 k Zmluve o umietnsní zb.predmetov, Dohoda o ukončení dohody zo dňa 9.8.2016,Dohoda o ukončení dohody zo dňa 9.8.2016,dohoda o ukončení dohody,dohoda o ukončení dohody,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: M Bar s.r.o., Komenského 8 040 01 Košice, IČO: 36583421",,"8 954,88 € bez DPH",10.01.2018,-,10.01.2018,11.01.2018,platná,Dohoda o ukončení dohody zo dňa 9.8.2016, Darovacia zmluva,Darovacia zmluva,dar,dar,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803",účastník: Tóth Mikuláš,,"24,00 € bez DPH",08.01.2018,-,09.01.2018,10.01.2018,platná,Darovacia zmluva, Zmluva o nájme ZP 1/2018,Zmluva o nájme ZP 1/2018,nájom zbierkových predmetov,nájom zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: Kancelária ÚS SR, Hlavná 110, Košice, IČO: 31947000",,"1 076,00 € bez DPH",29.12.2017,-,02.01.2018,03.01.2018,platná,Zmluva o nájme ZP 1/2018, Zmluva o nájme ZP 2/2018,Zmluva o nájme ZP 2/2018,nájom zbierkových predmetov,nájom zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: Kancelária prezidenta SR, Hodžovo nám. 1, Bratislava, IČO: 30845157",,"540,00 € bez DPH",07.11.2017,-,02.01.2018,03.01.2018,platná,Zmluva o nájme ZP 2/2018, Zmluvy o nájme ZP 3/2018,Zmluvy o nájme ZP 3/2018,nájom zbierkových predmetov,nájom zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: Štátna ochrana prírody SR, Tajovského 28B, Banská Bystrica, IČO: 17058520",,"250,00 € bez DPH",20.12.2017,-,02.01.2018,03.01.2018,platná,Zmluvy o nájme ZP 3/2018, Zmluva o nájme ZP 4/2018,Zmluva o nájme ZP 4/2018,nájom zbierkových predmetov,nájom zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: Bioinštitút s.r.o., Vojenská 7, Košice, IČO: 36180912",,"100,00 € bez DPH",21.12.2017,-,02.01.2018,03.01.2018,platná,Zmluva o nájme ZP 4/2018, Zmluva o nájme ZP 5/2018,Zmluva o nájme ZP 5/2018,nájom zbierkových predmetov,nájom zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: HEFAISTOS, s.r.o., Klincova 35, 821 08 Bratislava, IČO: 45400644",,"50,00 € bez DPH",21.12.2017,-,02.01.2018,03.01.2018,platná,Zmluva o nájme ZP 5/2018, Zmluva o nájme ZP 6/2018,Zmluva o nájme ZP 6/2018,nájom zbierkových predmetov,nájom zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: Igor Macák, Hrnčiarska 19 Košice, IČO: 37737015",,"10,00 € bez DPH",20.12.2017,-,02.01.2018,03.01.2018,platná,Zmluva o nájme ZP 6/2018, Zmluva o nájme ZP 7/2018,Zmluva o nájme ZP 7/2018,nájom zbierkových predmetov,nájom zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: Mesto Levoča, Nám. Majstra Pavla č.4 054 54 Levoča, IČO: 00329321",,"166,00 € bez DPH",19.12.2017,-,02.01.2018,03.01.2018,platná,Zmluva o nájme ZP 7/2018, Zmluva o nájme ZP 8/2018,Zmluva o nájme ZP 8/2018,nájom zbierkových predmetov,nájom zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: CYPRIAN n.o., Pod lipami 20 Č.Kláštor, IČO: 37887831",,"2 656,00 € bez DPH",29.12.2017,-,02.01.2018,03.01.2018,platná,Zmluva o nájme ZP 8/2018, Zmluva o nájme ZP 9/2018,Zmluva o nájme ZP 9/2018,nájom zbierkových predmetov,nájom zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: Košice Región Turizmus, Hlavná 48, 040 01 Košice, IČO: 42319269",,"160,00 € bez DPH",21.12.2017,-,02.01.2018,03.01.2018,platná,Zmluva o nájme ZP 9/2018, Zmluva o nájme ZP 10/2018,Zmluva o nájme ZP 10/2018,nájom zbierkových predmetov,nájom zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie 7,05201 Spišská Nová Ves, IČO: 00329614",,"1,00 € bez DPH",20.12.2017,-,02.01.2018,03.01.2018,platná,Zmluva o nájme ZP 10/2018, Zmluva o nájme ZP 11/2018,Zmluva o nájme ZP 11/2018,nájom zbierkových predmetov,nájom zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: SEVŠ v Skalici n.o., Kráľovská 386/11 909 01 Skalica, IČO: 36077631",,"760,00 € bez DPH",20.12.2017,-,02.01.2018,03.01.2018,platná,Zmluva o nájme ZP 11/2018, Zmluva o nájme ZP 13/2018,Zmluva o nájme ZP 13/2018,nájom zbierkových predmetov,nájom zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: AUPARK Košice SC s.r.o., Veľká okružná 59A Žilina, IČO: 44490003",,"100,00 € bez DPH",18.12.2017,-,02.01.2018,03.01.2018,platná,Zmluva o nájme ZP 13/2018, Zmluva o nájme ZP 6/2017,Zmluva o nájme ZP 6/2017,nájom zbierkových predmetov,nájom zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: MEDI PARTNERS s.r.o., Záhradná 12, 044 24 Poproč, IČO: 36586561",,"95,00 € bez DPH",21.12.2017,-,02.01.2018,03.01.2018,platná,Zmluva o nájme ZP 6/2017, Zmluva o nájme zbierkových predmetov č. 6/2017,Zmluva o nájme zbierkových predmetov č. 6/2017,nájom zbierkových predmetov,nájom zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: MEDI PARTNERS s.r.o., Záhradná 12, 044 24 Poproč, IČO: 36586561",,"95,00 € bez DPH",21.12.2017,-,21.12.2017,22.12.2017,platná,Zmluva o nájme zbierkových predmetov č. 6/2017, Dohoda o spolupráci,Dohoda o spolupráci,spolupráca vedecko-vyskumnej činnosti,spolupráca vedecko-vyskumnej činnosti,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: Prešovská univerzita v Prešove, Ul. 17. novembra 15, 080 01 Prešov, IČO: 17070775",,,14.12.2017,-,18.12.2017,19.12.2017,platná,Dohoda o spolupráci, Kupna zmluva,Kupna zmluva,stoličky,stoličky,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: Mobelix SK, s.r.o., Rožňavská 32 82104 Bratislava, IČO: 35903414",,"449,50 € bez DPH",04.12.2017,-,05.12.2017,06.12.2017,platná,Kupna zmluva, Zmluva o výpožičke č. 38/2017,Zmluva o výpožičke č. 38/2017,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: Raňajkáreň Rozprávka, Hrnčiarska 7, Košice, IČO: 45731489",,,05.12.2017,-,05.12.2017,06.12.2017,platná,Zmluva o výpožičke č. 38/2017, Zmluva o výpožičke č. 39/17,Zmluva o výpožičke č. 39/17,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: Slovenské národné múzeum, Vajanského nábrežie 2, 810 06 Bratislava, IČO: 00164721",,,05.12.2017,-,05.12.2017,06.12.2017,platná,Zmluva o výpožičke č. 39/17, Zmluva o výpožičke č. 40/2017,Zmluva o výpožičke č. 40/2017,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: Štátna ochrana prírody SR, Tajovského 28B, Banská Bystrica, IČO: 17058520",,,05.12.2017,-,05.12.2017,06.12.2017,platná,Zmluva o výpožičke č. 40/2017, Dohoda o spolupráci,Dohoda o spolupráci,spolupráca vedecko-výskumnej činnosti,spolupráca vedecko-výskumnej činnosti,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: Univerzita veterinárskeho lek.a far, Komenského 73, Košice, IČO: 00397474",,,04.10.2017,-,29.11.2017,30.11.2017,platná,Dohoda o spolupráci, Dohoda o spolupráci,Dohoda o spolupráci,spolupráca vedecko-výskumnej činnosti,spolupráca vedecko-výskumnej činnosti,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: UPJŠ v Košiciach, Šrobárova 2,041 80 Košice, IČO: 00397768",,,04.10.2017,-,29.11.2017,30.11.2017,platná,Dohoda o spolupráci, Zmluva o dielo,Zmluva o dielo,oprava strechy,oprava strechy,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: Ján Štofka-Staviteľ, Slobody 7 Košice, IČO: 35089083",,"40 926,92 € bez DPH",09.11.2017,-,09.11.2017,10.11.2017,platná,Zmluva o dielo, Dohoda o pristúpení k záväzku,Dohoda o pristúpení k záväzku,pristupenie k zavazku,pristupenie k zavazku,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803",účastník: Michal Baltes,,"8 954,88 € bez DPH",07.11.2017,-,07.11.2017,08.11.2017,platná,Dohoda o pristúpení k záväzku, Zmluva o spolupráci č. SK/5/2017,Zmluva o spolupráci č. SK/5/2017,spolupráca pri príprave výstavy,spolupráca pri príprave výstavy,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803",účastník: Veľvyslanectvo Poľskej republiky,,"1 000,00 € bez DPH",23.10.2017,-,01.11.2017,02.11.2017,platná,Zmluva o spolupráci č. SK/5/2017, Zmluva o výpožičke V35/2017,Zmluva o výpožičke V35/2017,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: Národné múzeum vo Varšave, Al. Jerozolimskie 3 00-495 Warszawa, IČO: 5260309719",,,27.05.2017,-,31.10.2017,31.10.2017,platná,"Zmluva o výpožičke V35/2017 , Príloha č. 1", Zmluva o výpožičke č. 35/2017,Zmluva o výpožičke č. 35/2017,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: Východosl. galéria, Hlavná 27,040 01 Košice, IČO: 31297820",,,30.10.2017,-,30.10.2017,31.10.2017,platná,Zmluva o výpožičke č. 35/2017, Zmluva o výpožičke V26/2017,Zmluva o výpožičke V26/2017,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: Vlastivedné múzeum v Galante, Hlavná 976/8 924 01 Galanta, IČO: 36087033",,,30.10.2017,-,30.10.2017,31.10.2017,platná,Zmluva o výpožičke V26/2017, Zmluva o výpožičke V27/2017,Zmluva o výpožičke V27/2017,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: Galéria umenie E. Zmetáka, Björnsonova 1, 94054 Nové Zámky, IČO: 36103098",,,30.10.2017,-,30.10.2017,31.10.2017,platná,Zmluva o výpožičke V27/2017, Zmluva o výpožičke V28/2017,Zmluva o výpožičke V28/2017,výpožička zbierkových prtedmetov,výpožička zbierkových prtedmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: Galéria mesta Bratislavy, Františkánske nám. 11, Bratislava, IČO: 00179752",,,30.10.2017,-,30.10.2017,31.10.2017,platná,Zmluva o výpožičke V28/2017, Zmluva o výpožičke V29/2017,Zmluva o výpožičke V29/2017,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: Múzeum vo sv. Antone, 969 72 Svätý Anton, IČO: 35985135",,,30.10.2017,-,30.10.2017,31.10.2017,platná,Zmluva o výpožičke V29/2017, Zmluva o výpožičke V30/2017,Zmluva o výpožičke V30/2017,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: Východosl. galéria, Hlavná 27,040 01 Košice, IČO: 31297820",,,30.10.2017,-,30.10.2017,31.10.2017,platná,Zmluva o výpožičke V30/2017, Zmluva o výpožičke V31/2017,Zmluva o výpožičke V31/2017,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: Slovenská národná galéria, Riečna 1, Bratislava, IČO: 00164712",,,30.10.2017,-,30.10.2017,31.10.2017,platná,Zmluva o výpožičke V31/2017, Zmluva o výpožičke V32/2017,Zmluva o výpožičke V32/2017,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: Magyar Nemzeti Múzeum, Múzeum krt. 14-16, 1088 Budapest",,,30.10.2017,-,30.10.2017,31.10.2017,platná,"Zmluva o výpožičke V32/2017 , Príloha č. 1", Zmluva o výpožičke V33/2017,Zmluva o výpožičke V33/2017,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: Móra Ferenc Múzeum, Roosevelt tér 1-3 6720 Szeged, 15355935-2-06",,,30.10.2017,-,30.10.2017,31.10.2017,platná,"Zmluva o výpožičke V33/2017 , Príloha č. 1", Zmluva o výpožičke V34/2017,Zmluva o výpožičke V34/2017,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: Národné múzeum Wroclaw, Pl.Powstancow Warszawy 5 Warszawa",,,30.10.2017,-,30.10.2017,31.10.2017,platná,"Zmluva o výpožičke V34/2017 , Príloha č. 1", Zmluva o výpožičke V36/2017,Zmluva o výpožičke V36/2017,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: Múzeum Okregowe, Rynek 3 33-100 Tarnov",,,10.07.2017,-,30.10.2017,31.10.2017,platná,"Zmluva o výpožičke V36/2017 , Príloha č. 1", Zmluva o výpožičke V37/2017,Zmluva o výpožičke V37/2017,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: Múzeum poľských židov, Polin Anielewicza 6 Warszawa, IČO: 5252347728",,,21.09.2017,-,30.10.2017,31.10.2017,platná,"Zmluva o výpožičke V37/2017 , Príloha č. 1", Zmluva o výpožičke V38/2017,Zmluva o výpožičke V38/2017,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: Osterreichische Galerie, Belvedere, Princz Eugen - Strasse 27, Vieden",,,07.07.2017,-,30.10.2017,31.10.2017,platná,"Zmluva o výpožičke V38/2017 , Príloha č. 1", Zmluva o výpožičke V39/2017,Zmluva o výpožičke V39/2017,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: Szépmuveszeti Muzeum, Dózsa Gyorgy ut. 41 Budapest, IČO: 15321202",,,17.08.2017,-,30.10.2017,31.10.2017,platná,"Zmluva o výpožičke V39/2017 , Príloha č. 1", Zmluva o výpožičke V39a/2017,Zmluva o výpožičke V39a/2017,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: Szépmuveszeti Muzeum, Dózsa Gyorgy ut. 41 Budapest, IČO: 15321202",,,18.09.2017,-,30.10.2017,31.10.2017,platná,"Zmluva o výpožičke V39a/2017 , Príloha č. 1", Zmluva o výpožičke V40/2017,Zmluva o výpožičke V40/2017,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: Petofi Irodalmi Muzeum, Karolyi ut. 16 1053 Budapest, IČO: 35662017",,,12.07.2017,-,30.10.2017,31.10.2017,platná,"Zmluva o výpožičke V40/2017 , Príloha č. 1", Zmluva o výpožičke V41/2017,Zmluva o výpožičke V41/2017,výpožička zbiekových predmetov,výpožička zbiekových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: Múzeum zamek Krolewski na Wawelu, Wawel 5 31-001 Krakow",,,22.08.2017,-,30.10.2017,31.10.2017,platná,"Zmluva o výpožičke V41/2017 , Príloha č. 1", Zmluva o výpožičke V42/2017,Zmluva o výpožičke V42/2017,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803",účastník: Piotr Antoni Mikucki Warszawa,,,30.10.2017,-,30.10.2017,31.10.2017,platná,Zmluva o výpožičke V42/2017, Zmluva o výpožičke V43/2017,Zmluva o výpožičke V43/2017,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: Osterreichische Nationalbibliothek, Josefplatz 1 1015 Wien, IČO: 54091307",,,04.08.2017,-,30.10.2017,31.10.2017,platná,"Zmluva o výpožičke V43/2017 , Príloha č. 1", Zmluva o výpožičke V44/2017,Zmluva o výpožičke V44/2017,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803",účastník: Dr. Eric Janousek Scotland,,,30.10.2017,-,30.10.2017,31.10.2017,platná,Zmluva o výpožičke V44/2017, Zmluva č. V24/2017 o výpožieke zbierkvých predmetov,Zmluva č. V24/2017 o výpožieke zbierkvých predmetov,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: Banícke múzeum Rožňava, Šafarikova 31, Rožňava, IČO: 31297765",,,11.10.2017,-,23.10.2017,24.10.2017,platná,Zmluva č. V24/2017 o výpožieke zbierkvých predmetov, Zmluva č. 33/2017 o výpožičke zbierkových predmetov,Zmluva č. 33/2017 o výpožičke zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: Východosl. galéria, Hlavná 27,040 01 Košice, IČO: 31297820",,,16.10.2017,-,23.10.2017,24.10.2017,platná,Zmluva č. 33/2017 o výpožičke zbierkových predmetov, Zmluva č. 36/2017 o výpožičke zbierkových rpedmetov,Zmluva č. 36/2017 o výpožičke zbierkových rpedmetov,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: Slovenská národná galéria, Riečna 1, Bratislava, IČO: 00164712",,,16.10.2017,-,23.10.2017,24.10.2017,platná,Zmluva č. 36/2017 o výpožičke zbierkových rpedmetov, darovacia zmluva,darovacia zmluva,dar,dar,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: ASPRODECUS- Združenie pre podporu a rozvoj kultúry na východnom Slovens, Hviezdoslavova 3, Košice, IČO: 31308414",,"700,00 € bez DPH",20.10.2017,-,23.10.2017,24.10.2017,platná,darovacia zmluva, Zmluva č. 30/2017 o výpožičke zbierkových predmetov,Zmluva č. 30/2017 o výpožičke zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: Múzeum zemplínske Hámre, Hlavná ul 152 067 77 Z. Hámre, IČO: 00323853í",,,10.10.2017,-,19.10.2017,20.10.2017,platná,Zmluva č. 30/2017 o výpožičke zbierkových predmetov, Zmluva o výpožičke č. V25/2017,Zmluva o výpožičke č. V25/2017,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: Detské múzeum o.z., Slnečná 3, 900 31 Stupava, IČO: 50321609",,,18.10.2017,-,18.10.2017,19.10.2017,platná,Zmluva o výpožičke č. V25/2017, darovacia zmluva č. 2/2017,darovacia zmluva č. 2/2017,dar,dar,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803",účastník: Alexi Milan,,,03.02.2017,-,10.10.2017,11.10.2017,platná,darovacia zmluva č. 2/2017, Zmluva č. 5a/2017 o nájme,Zmluva č. 5a/2017 o nájme,zmluva o nájme,zmluva o nájme,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: Ruské centrum vedy a kultúry, U. Fraňa Kráľa 2, 811 05 Bratislava, IČO: 30805121",,"200,00 € bez DPH",06.10.2017,-,06.10.2017,09.10.2017,platná,Zmluva č. 5a/2017 o nájme, Kúpna zmluva č. Z201749276_Z,Kúpna zmluva č. Z201749276_Z,nákup užitkové motorové vozidlo,nákup užitkové motorové vozidlo,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: Tempus - Car s.r.o., Rastislavova 110, Košice, IČO: 31712312",,"44 499,60 € bez DPH",02.10.2017,-,04.10.2017,05.10.2017,platná,"Kúpna zmluva č. Z201749276_Z , Príloha č. 1", Zmluva č. 6/2017 o nájme priestorov,Zmluva č. 6/2017 o nájme priestorov,nájom priestorov,nájom priestorov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: Unipharma 1.slov.lekár a.s., Opatovská cesta 4,972 01 Bojnice, IČO: 31625657",,"600,00 € bez DPH",04.10.2017,-,04.10.2017,05.10.2017,platná,Zmluva č. 6/2017 o nájme priestorov, Zmluva č. 5/2017 o nájme priestorov,Zmluva č. 5/2017 o nájme priestorov,nájom priestorov,nájom priestorov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, Bratislava, IČO: 31755194",,"1 000,00 € bez DPH",28.09.2017,-,28.09.2017,29.09.2017,platná,Zmluva č. 5/2017 o nájme priestorov, Zmluva o poskytnutí finančých prostriedkov č. 17-541-04402,Zmluva o poskytnutí finančých prostriedkov č. 17-541-04402,poskytnutie finančých prostriedkov,poskytnutie finančých prostriedkov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: FOND NA PODPORU UMENIA, Cukrová 14, 811 08 BRATISLAVA, IČO: 42418933",,"3 000,00 € bez DPH",25.09.2017,-,26.09.2017,27.09.2017,platná,Zmluva o poskytnutí finančých prostriedkov č. 17-541-04402, Zmluva o poskytnutí finančých prostriedkov č. 17-541-04431,Zmluva o poskytnutí finančých prostriedkov č. 17-541-04431,poskytnutie finančných prostriedkov,poskytnutie finančných prostriedkov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: FOND NA PODPORU UMENIA, Cukrová 14, 811 08 BRATISLAVA, IČO: 42418933",,"3 800,00 € bez DPH",25.09.2017,-,26.09.2017,27.09.2017,platná,Zmluva o poskytnutí finančých prostriedkov č. 17-541-04431, Zmluva o poskytnutí finančých prostriedkov č. 17-542-04403,Zmluva o poskytnutí finančých prostriedkov č. 17-542-04403,poskytnutie finančých prostriedkov,poskytnutie finančých prostriedkov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: FOND NA PODPORU UMENIA, Cukrová 14, 811 08 BRATISLAVA, IČO: 42418933",,"11 000,00 € bez DPH",25.09.2017,-,26.09.2017,27.09.2017,platná,Zmluva o poskytnutí finančých prostriedkov č. 17-542-04403, Zmluva o poskytnuti finančých prostriedkov č. 17-542-04430,Zmluva o poskytnuti finančých prostriedkov č. 17-542-04430,poskytnutie finančých prostriedkov,poskytnutie finančých prostriedkov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: FOND NA PODPORU UMENIA, Cukrová 14, 811 08 BRATISLAVA, IČO: 42418933",,"11 000,00 € bez DPH",25.09.2017,-,26.09.2017,27.09.2017,platná,Zmluva o poskytnuti finančých prostriedkov č. 17-542-04430, Zmluva o výpožičke V 21/2017,Zmluva o výpožičke V 21/2017,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: Východoslovenská galéria, Hlavná 27, 040 01 Košice, IČO: 31297820",,,13.09.2017,-,14.09.2017,15.09.2017,platná,Zmluva o výpožičke V 21/2017, Zmluva o výpožičke V 22/2017,Zmluva o výpožičke V 22/2017,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: Múzeum Vojtechla Lofflera, Alžbetina 20, Košice, IČO: 31945856",,,13.09.2017,-,14.09.2017,15.09.2017,platná,Zmluva o výpožičke V 22/2017, Zmluva o výpožičke č. 18/2017,Zmluva o výpožičke č. 18/2017,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803",účastník: Kalmarová Judita,,,13.09.2017,-,14.09.2017,15.09.2017,platná,Zmluva o výpožičke č. 18/2017, Zmluva o nájme č. 4/2017,Zmluva o nájme č. 4/2017,nájom priestorov,nájom priestorov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: Progress Promotion Košice s.r.o., Vrátna 498/6, 040 01 Košice, IČO: 31674437",,"450,00 € bez DPH",21.08.2017,-,13.09.2017,14.09.2017,platná,Zmluva o nájme č. 4/2017, Zmluva o výpožičke V 16/2017,Zmluva o výpožičke V 16/2017,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803",účastník: Miškufová,,,12.09.2017,-,13.09.2017,14.09.2017,platná,Zmluva o výpožičke V 16/2017, Zmluva o dielo,Zmluva o dielo,výroba a inštalácia 12 ks závesných rámov na obrazy,výroba a inštalácia 12 ks závesných rámov na obrazy,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: Mercator DMS spol. s r.o., Jasovcká 3/A, 851 07 Bratislava, IČO: 17327547",,"11 652,60 € bez DPH",11.09.2017,-,12.09.2017,13.09.2017,platná,Zmluva o dielo, Zmluva o výpožičke č. 31/2017,Zmluva o výpožičke č. 31/2017,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: Škola úžitkového výtvarníctva Košice, Jakobyho 15, Košice, IČO: 00133132",,,11.09.2017,-,12.09.2017,13.09.2017,platná,Zmluva o výpožičke č. 31/2017, Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 32/17,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 32/17,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: Krajské múzeum, Hlavná 86,Prešov, IČO: 37781278",,,11.09.2017,-,12.09.2017,13.09.2017,platná,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 32/17, Zmluva o spolupráci č. 2/2017,Zmluva o spolupráci č. 2/2017,spolupraca,spolupraca,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: Košice-Turizmus, Hlavná 59, Košice, IČO: 42247632",,"900,00 € bez DPH",04.09.2017,-,06.09.2017,07.09.2017,platná,Zmluva o spolupráci č. 2/2017, Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 29/2017,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 29/2017,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: Banícke múzeum Rožňava, Šafarikova 31, Rožňava, IČO: 31297765",,,04.09.2017,-,05.09.2017,06.09.2017,platná,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 29/2017, Zmluva o výpožičke č. 34/2017,Zmluva o výpožičke č. 34/2017,výpožička zbiekových predmetov,výpožička zbiekových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: Banícke múzeum Rožňava, Šafarikova 31, Rožňava, IČO: 31297765",,,04.09.2017,-,05.09.2017,06.09.2017,platná,Zmluva o výpožičke č. 34/2017, Zmluva o výpožičke č. V17/2017,Zmluva o výpožičke č. V17/2017,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: Mgr. Katarína Beňová, Bratislava",,,29.08.2017,-,29.08.2017,30.08.2017,platná,Zmluva o výpožičke č. V17/2017, Darovacia zmluva,Darovacia zmluva,dar,dar,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803",účastník: B nai B Concordia,,"300,00 € bez DPH",24.08.2017,-,25.08.2017,28.08.2017,platná,Darovacia zmluva, Darovacia zmluva,Darovacia zmluva,dar,dar,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803",účastník: Židovská náboženská obec Košice,,"500,00 € bez DPH",24.08.2017,-,25.08.2017,28.08.2017,platná,Darovacia zmluva, Zmluva o výpožičke č.V19/2017,Zmluva o výpožičke č.V19/2017,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803",účastník: Kereczman Peter,,,14.08.2017,-,22.08.2017,23.08.2017,platná,Zmluva o výpožičke č.V19/2017, Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. V20/2017,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. V20/2017,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803",účastník: Kobelak Peter,,,14.08.2017,-,22.08.2017,23.08.2017,platná,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. V20/2017, Zmluva o ýpožičke č. V23/2017,Zmluva o ýpožičke č. V23/2017,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803",účastník: Madarasz Tibot,,,14.08.2017,-,22.08.2017,23.08.2017,platná,Zmluva o ýpožičke č. V23/2017, darovacia zmluva,darovacia zmluva,dar,dar,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803",účastník: Veľvyslanectvo Štátu Izrael v SR,,"500,00 € bez DPH",10.08.2017,-,17.08.2017,18.08.2017,platná,darovacia zmluva, Zmluva o výpožičke V 14/2017,Zmluva o výpožičke V 14/2017,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: Slovenská národná galéria, Riečna 1, Bratislava, IČO: 00164712",,,15.08.2017,-,16.08.2017,17.08.2017,platná,Zmluva o výpožičke V 14/2017, Zmluva č. 2/2017 o nájme nebytového priestoru,Zmluva č. 2/2017 o nájme nebytového priestoru,nájom priestorov,nájom priestorov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: Clockwise s.r.o., Partizánska 31, 811 03 Bratislava, IČO: 45545308",,"1 200,00 € bez DPH",24.04.2017,-,15.08.2017,16.08.2017,platná,Zmluva č. 2/2017 o nájme nebytového priestoru, Zmluva o poskytnutí finančých prostriedkov č. 17-521-01599,Zmluva o poskytnutí finančých prostriedkov č. 17-521-01599,poskytnutie finančných prostriedkov,poskytnutie finančných prostriedkov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: FOND NA PODPORU UMENIA, Cukrová 14, 811 08 BRATISLAVA, IČO: 42418933",,"15 000,00 € bez DPH",08.08.2017,-,08.08.2017,09.08.2017,platná,Zmluva o poskytnutí finančých prostriedkov č. 17-521-01599, Zmluva o poskytnuti finančých prostriedkov č. 17-521-01648,Zmluva o poskytnuti finančých prostriedkov č. 17-521-01648,poskytnutie finančných prostriedkov,poskytnutie finančných prostriedkov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: FOND NA PODPORU UMENIA, Cukrová 14, 811 08 BRATISLAVA, IČO: 42418933",,"2 500,00 € bez DPH",08.08.2017,-,08.08.2017,09.08.2017,platná,Zmluva o poskytnuti finančých prostriedkov č. 17-521-01648, darovacia zmluva,darovacia zmluva,dar kníh,dar kníh,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803",účastník: Hojer Richard,,,02.08.2017,-,03.08.2017,04.08.2017,platná,darovacia zmluva, Kúpna zmluva,Kúpna zmluva,nákup zbierkový predmetov,nákup zbierkový predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803",účastník: Molnár Jozef,,"900,00 € bez DPH",28.07.2017,-,31.07.2017,01.08.2017,platná,Kúpna zmluva, kúpna zmluva,kúpna zmluva,nákup zbierkových predmetov,nákup zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803",účastník: Labosová darina,,"500,00 € bez DPH",26.07.2017,-,27.07.2017,28.07.2017,platná,kúpna zmluva, Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 28/2017,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 28/2017,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: Vihorlatské múzeum v Humennom, Nám.slobody 1,06601 Humenné, IČO: 37781391",,,20.07.2017,-,26.07.2017,27.07.2017,platná,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 28/2017, kúpna zmluva,kúpna zmluva,nákup zbierkových predmetov,nákup zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803",účastník: Pavol Kolibár,,"2 000,00 € bez DPH",24.07.2017,-,25.07.2017,26.07.2017,platná,kúpna zmluva, Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 25/2017,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 25/2017,výpožička zbiekových predmetov,výpožička zbiekových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: Mgr.art.Rudolf Lacko, IČO: DIČ: 1024334509",,,12.07.2017,-,13.07.2017,14.07.2017,platná,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 25/2017, Darovacia zmluva č. 6/2017,Darovacia zmluva č. 6/2017,darovanie zbierkových predmetov,darovanie zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803",účastník: Suvak Jan,,,10.07.2017,-,11.07.2017,12.07.2017,platná,Darovacia zmluva č. 6/2017, Zmluva č. 26/2017 o výpožičke zbierkových predmetov,Zmluva č. 26/2017 o výpožičke zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: ARTEFAKT n.o., Komenského 41, Košice, IČO: 35581832",,,29.06.2017,-,03.07.2017,04.07.2017,platná,Zmluva č. 26/2017 o výpožičke zbierkových predmetov, Zmluva o výpožičke č. V10/2017,Zmluva o výpožičke č. V10/2017,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803",účastník: Július Vágaši,,,26.06.2017,-,29.06.2017,30.06.2017,platná,Zmluva o výpožičke č. V10/2017, Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 24/2017,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 24/2017,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: UĽUV Obchodná 64, 816 11 Bratislava?, IČO: 00164429",,,20.06.2017,-,27.06.2017,27.06.2017,platná,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 24/2017, Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 23/2017,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 23/2017,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: Foto-Bodnár Gabriel, Hlavná 14, Košice, IČO: 32513038",,,19.06.2017,-,21.06.2017,22.06.2017,platná,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 23/2017, Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č.V13/2017,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č.V13/2017,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: Múzeum Vojtechla Lofflera, Alžbetina 20, Košice, IČO: 31945856",,,07.06.2017,-,14.06.2017,15.06.2017,platná,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č.V13/2017, Zmluva o výpožičke V 13/2017,Zmluva o výpožičke V 13/2017,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: Muzeum V. Lofflera, Alžbetina 20, Košice",,,07.06.2017,-,08.06.2017,09.06.2017,platná,Zmluva o výpožičke V 13/2017, Zmluva o výopožičke V 15/2017,Zmluva o výopožičke V 15/2017,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: Slovenské technické múzeum Košice, Hlavná 88, Košice, IČO: 31297111",,,06.06.2017,-,07.06.2017,08.06.2017,platná,Zmluva o výopožičke V 15/2017, Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 20/2017,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 20/2017,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: Štátna ochrana prírody SR, Tajovského 28B, Banská Bystrica, IČO: 17058520",,,30.05.2017,-,06.06.2017,07.06.2017,platná,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 20/2017, Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 21/17,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 21/17,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: Interná a endokrin.ambulancia s.r.o., Mierova 90, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 36491721",,,05.06.2017,-,06.06.2017,07.06.2017,platná,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 21/17, Zmluva o výpožičke zbierkových predemtov č. 22/2017,Zmluva o výpožičke zbierkových predemtov č. 22/2017,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: mesto Nové Zámky, Hlavné nám.10,N.Zámky, IČO: 00309150",,,30.05.2017,-,06.06.2017,07.06.2017,platná,Zmluva o výpožičke zbierkových predemtov č. 22/2017, Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 16/2017,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 16/2017,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: Slovenská národná galéria, Riečna 1, Bratislava, IČO: 00164712",,,25.05.2017,-,05.06.2017,06.06.2017,platná,"Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 16/2017 , Príloha č. 1", Zmluva o výpožičke č. V 11/2017,Zmluva o výpožičke č. V 11/2017,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: Pamiatkový úrad SR, Červený breh 6 814 06 Bratislava",,,25.05.2017,-,05.06.2017,06.06.2017,platná,Zmluva o výpožičke č. V 11/2017, Zmluva o výpožičke V9/2017,Zmluva o výpožičke V9/2017,výpožička zbiekrových predmetov,výpožička zbiekrových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: Pamiatkový úrad SR, Červený breh 6 814 06 Bratislava",,,25.05.2017,-,30.05.2017,31.05.2017,platná,Zmluva o výpožičke V9/2017, Zmluva č. 3/2017 o nájme nebytového priestoru,Zmluva č. 3/2017 o nájme nebytového priestoru,nájom priestorov,nájom priestorov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: art academy, Magurska 2 Košice, IČO: 47198796",,"100,00 € bez DPH",29.05.2017,-,30.05.2017,31.05.2017,platná,Zmluva č. 3/2017 o nájme nebytového priestoru, Zmluva o výpožičke V 12/2017,Zmluva o výpožičke V 12/2017,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: CMUK Alžbetina 41, Košice, IČO: 42321794",,,24.05.2017,-,25.05.2017,26.05.2017,platná,Zmluva o výpožičke V 12/2017, 2017 - Štec 2,2017 - Štec 2,Zmluva o vytvorení diela,Zmluva o vytvorení diela,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803",,,"150,00 € bez DPH",27.04.2017,-,24.05.2017,24.05.2017,platná,2017 - Štec 2, Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 19/2017,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 19/2017,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: Občianske združenie ROVÁS, Kmeťova 34,Košice 04001, IČO: 31298630",,,16.05.2017,-,23.05.2017,24.05.2017,platná,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 19/2017, Zmluva o dielo,Zmluva o dielo,uprava distribucnej trafostanice,uprava distribucnej trafostanice,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: ARKO, s.r.o. Košice, Slavkovská 12, 040 01 Košice, IČO: 36181919",,"34 215,71 € bez DPH",22.05.2017,-,23.05.2017,24.05.2017,platná,Zmluva o dielo, Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 18/2017,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 18/2017,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: Hradné múzeum vo Fiľakove, Hlavná 14, 98601 Fiľakovo, IČO: 42013241",,,15.05.2017,-,22.05.2017,23.05.2017,platná,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 18/2017, Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 17/2017,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 17/2017,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: nadácia heredského porcelánového múzea, Kossuth Lajos 8440 Herend",,,10.05.2017,-,17.05.2017,18.05.2017,platná,"Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 17/2017 , Príloha č. 1", Zmluva o výpožičke č. V8/2017,Zmluva o výpožičke č. V8/2017,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5 841 04 Bratislava",,,12.05.2017,-,16.05.2017,17.05.2017,platná,Zmluva o výpožičke č. V8/2017, Zmluva o spolupraci č. 4/2017,Zmluva o spolupraci č. 4/2017,spolupráca,spolupráca,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: Etnografiské múzeum HUMNO Cottbuská 36 Košice, IČO: 17176808",,,05.05.2017,-,08.05.2017,09.05.2017,platná,Zmluva o spolupraci č. 4/2017, Zmluva o výpožičke č. 1/2017,Zmluva o výpožičke č. 1/2017,výpožička,výpožička,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: MESTO Košice, Trieda SNP 48/A Košice, IČO: 00691135",,,05.05.2017,-,08.05.2017,09.05.2017,platná,Zmluva o výpožičke č. 1/2017, Zmluva o spolupráci č. 3/2017,Zmluva o spolupráci č. 3/2017,spolupráca,spolupráca,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: štátna filharmónia Košice, Moyzesova 66, 040 01 Košice, IČO: 00164844",,,27.04.2017,-,02.05.2017,03.05.2017,platná,Zmluva o spolupráci č. 3/2017, Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 14/2017,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 14/2017,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: Banícke múzeum Rožňava, Šafarikova 31, Rožňava, IČO: 31297765",,,24.04.2017,-,01.05.2017,02.05.2017,platná,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 14/2017, Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 15/2017,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 15/2017,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: Banícke múzeum Rožňava, Šafarikova 31, Rožňava, IČO: 31297765",,,18.04.2017,-,25.04.2017,26.04.2017,platná,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 15/2017, Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 9/2017,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 9/2017,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: Magyar Nemzeti Múzeum, Múzeum krt. 14-16, 1088 Budapest",,,18.04.2017,-,21.04.2017,24.04.2017,platná,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 9/2017, Zmluva o výpožičke V6/2017,Zmluva o výpožičke V6/2017,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: Tribečské múzeum v Topoľčanoch, Krušovská 291, 955 01 Topoľčany",,,12.04.2017,-,19.04.2017,20.04.2017,platná,Zmluva o výpožičke V6/2017, Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 13/2017,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 13/2017,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: Hrad Stará Ľubovňa, Zámocká 22, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 37781235",,,11.04.2017,-,18.04.2017,19.04.2017,platná,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 13/2017, Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 4/2017,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 4/2017,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: Šarišská galéria, Hlavná 51, Prešov, IČO: 37781286",,,31.03.2017,-,06.04.2017,07.04.2017,platná,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 4/2017, Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 5/2017,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 5/2017,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: Šarišská galéria, Hlavná 51, Prešov, IČO: 37781286",,,31.03.2017,-,06.04.2017,07.04.2017,platná,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 5/2017, Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 12/2017,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 12/2017,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: OZ Haliganda, Ždiarska 9, Košice, IČO: 35547367",,,28.03.2017,-,03.04.2017,04.04.2017,platná,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 12/2017, Zmluva č. 1/2017 o nájme nebytového priestoru,Zmluva č. 1/2017 o nájme nebytového priestoru,nájom priestorov,nájom priestorov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: Cassovia Classic, Rampova 30, kosice, IČO: 50545086",,"540,00 € bez DPH",24.03.2017,-,03.04.2017,04.04.2017,platná,Zmluva č. 1/2017 o nájme nebytového priestoru, Zmluva č. 1/2017 o spolupráci,Zmluva č. 1/2017 o spolupráci,spolupráva,spolupráva,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803",účastník: Štefan Pástor,,,16.03.2017,-,03.04.2017,04.04.2017,platná,Zmluva č. 1/2017 o spolupráci, Zmluva o nájme zbierkových predmetov č. 4/2017,Zmluva o nájme zbierkových predmetov č. 4/2017,nájom zbierkových predmetov,nájom zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: Centrum voľného času, Orgovánova 5, 04011 Košice, IČO: 35542781",,"31,00 € bez DPH",28.03.2017,-,31.03.2017,03.04.2017,platná,Zmluva o nájme zbierkových predmetov č. 4/2017, Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 7/2017,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 7/2017,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: Štátna ochrana prírody SR, Tajovského 28B, Banská Bystrica, IČO: 17058520",,,08.03.2017,-,31.03.2017,03.04.2017,platná,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 7/2017, Darovacia zmluva,Darovacia zmluva,darovanie zbierkových predmetov,darovanie zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803",účastník: Goran Šinik,,,29.03.2017,-,30.03.2017,31.03.2017,platná,Darovacia zmluva, Darovacia zmluva,Darovacia zmluva,darovanie zbierkových predmetov,darovanie zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803",účastník: Štefan Pástor,,,29.03.2017,-,30.03.2017,31.03.2017,platná,Darovacia zmluva, Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. V4/2017,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. V4/2017,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803",účastník: Miron Mihalič,,,21.03.2017,-,28.03.2017,29.03.2017,platná,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. V4/2017, Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 11/2017,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 11/2017,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: Východosl. galéria, Hlavná 27,040 01 Košice, IČO: 31297820",,,24.03.2017,-,27.03.2017,28.03.2017,platná,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 11/2017, Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 10/2017,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 10/2017,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: Múzeum J.Thaina, Pribinova 6, N.Zámky, IČO: 36102831",,,17.03.2017,-,20.03.2017,21.03.2017,platná,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 10/2017, Zmluva o zabezpečení odbornej praxe,Zmluva o zabezpečení odbornej praxe,odborna prax,odborna prax,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: Súkromná stredná umelecká škola filmová, Petzvalova 2, Košice, IČO: 35558555",,,15.03.2017,-,15.03.2017,16.03.2017,platná,Zmluva o zabezpečení odbornej praxe, Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 3/2017,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 3/2017,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: Východosl. galéria, Hlavná 27,040 01 Košice, IČO: 31297820",,,07.03.2017,-,13.03.2017,14.03.2017,platná,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 3/2017, Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 6/2017,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 6/2017,výpožiočka zbierkových predmetov,výpožiočka zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: Štátna ochrana prírody SR, Tajovského 28B, Banská Bystrica, IČO: 17058520",,,02.03.2017,-,06.03.2017,07.03.2017,platná,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 6/2017, Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 8/2017,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 8/2017,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: Slovenské národné múzeum, Vajanského nábrežie 2, 810 06 Bratislava, IČO: 00164721",,,06.03.2017,-,06.03.2017,07.03.2017,platná,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 8/2017, Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č.2/2017,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č.2/2017,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: Gemersko-malohontské múzeum, Nám. M. Tompu 5 R. Sobota, IČO: 35985097",,,24.02.2017,-,24.02.2017,27.02.2017,platná,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č.2/2017, darovacia zmluva 5/2017,darovacia zmluva 5/2017,darovanie zbierkových predmetov,darovanie zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803",účastník: Mihok Milan,,,13.02.2017,-,14.02.2017,15.02.2017,platná,darovacia zmluva 5/2017, Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. V2/2017,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. V2/2017,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: Zemplínske múzeum v Michalovciach, Kostolné námestie 1, 071 01 Michalovce, IČO: 31297749",,,08.02.2017,-,08.02.2017,09.02.2017,platná,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. V2/2017, Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 1/2017,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 1/2017,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: Podkarpatské múzeum v Krosne, Ul.M.J.Pilsudskiego 16, 38400 Krosno",,,13.01.2017,-,20.01.2017,23.01.2017,platná,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 1/2017, Zmluva o poskytovaní fotografických služieb google business view,Zmluva o poskytovaní fotografických služieb google business view,fotografické služby,fotografické služby,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: Bohemiasoft s.r.o., Rudolfovská 85, 37001 České Budejovice, CZ, IČO: 28090403",,"500,00 € bez DPH",17.01.2017,-,17.01.2017,18.01.2017,platná,"Zmluva o poskytovaní fotografických služieb google business view , Príloha č. 1 , Príloha č. 2 , Príloha č. 3", Zmluva o výpožičke V5/2017,Zmluva o výpožičke V5/2017,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: SNM - Múzeum Betliar, Kaštieľna 6, 049 21 Betliar, IČO: 00164721",,,29.12.2016,-,10.01.2017,11.01.2017,platná,"Zmluva o výpožičke V5/2017 , Príloha č. 1", Zmluva o výpožičke č. V7/2017,Zmluva o výpožičke č. V7/2017,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: Maďarská umelecká akadémia, Kecske ut. 25, 1034 Budapest",,,06.12.2016,-,10.01.2017,11.01.2017,platná,Zmluva o výpožičke č. V7/2017, Zmluva o nájme zbierkových predmetov č. 3/2017,Zmluva o nájme zbierkových predmetov č. 3/2017,nájom zbierkových predmetov,nájom zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: HEFAISTOS, s.r.o., Klincova 35, 821 08 Bratislava, IČO: 45400644",,"50,00 € bez DPH",29.12.2016,-,03.01.2017,04.01.2017,platná,Zmluva o nájme zbierkových predmetov č. 3/2017, Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 50/2016,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 50/2016,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: Múzeum Spiša, Letná 50 052 01 Spisšká Nová Ves, IČO: 31297927",,,22.12.2016,-,22.12.2016,23.12.2016,platná,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 50/2016, Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 46/2016,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 46/2016,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: Štátna ochrana prírody SR, Tajovského 28B, Banská Bystrica, IČO: 17058520",,,21.12.2016,-,21.12.2016,22.12.2016,platná,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 46/2016, Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 47/2016,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 47/2016,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: Tatranská geléria Poprad, Hviezdoslavova ul 12, IČO: 37781481",,,21.12.2016,-,21.12.2016,22.12.2016,platná,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 47/2016, Zmluva o nájme zbierkových predmetov č. 2/2017,Zmluva o nájme zbierkových predmetov č. 2/2017,nájom zbierkových predmetov,nájom zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: Igor Macák, Hrnčiarska 19 Košice, IČO: 37737015",,"10,00 € bez DPH",21.12.2016,-,21.12.2016,22.12.2016,platná,Zmluva o nájme zbierkových predmetov č. 2/2017, Zmluva o dočasnom umiestnení zbierkových predmetov č. 1/2017,Zmluva o dočasnom umiestnení zbierkových predmetov č. 1/2017,dočasné umiestnenie zbierkových predmetov,dočasné umiestnenie zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, Košice, IČO: 35541016",,,19.12.2016,-,20.12.2016,21.12.2016,platná,Zmluva o dočasnom umiestnení zbierkových predmetov č. 1/2017, Zmluvy o výpožičke zbierkových predmetov č. 48/2016,Zmluvy o výpožičke zbierkových predmetov č. 48/2016,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: Slovenské technické múzeum Košice, Hlavná 88, Košice, IČO: 31297111",,,19.12.2016,-,19.12.2016,20.12.2016,platná,Zmluvy o výpožičke zbierkových predmetov č. 48/2016, Zmluvy o výpožičke zbierkových predmetov č. 49/2016,Zmluvy o výpožičke zbierkových predmetov č. 49/2016,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: Slovenské technické múzeum Košice, Hlavná 88, Košice, IČO: 31297111",,,19.12.2016,-,19.12.2016,20.12.2016,platná,Zmluvy o výpožičke zbierkových predmetov č. 49/2016, Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 45/2016,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 45/2016,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava, IČO: 30844789",,,16.12.2016,-,16.12.2016,17.12.2016,platná,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 45/2016, Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č V1/2017,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č V1/2017,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: Salón D Elia, Odray Janos Ut., Godollo, IČO: 40936787-1-33",,"1 800,00 € bez DPH",12.12.2016,-,12.12.2016,13.12.2016,platná,, Zmluva o poskytnutí fin. prostriedkov,Zmluva o poskytnutí fin. prostriedkov,poskytnutie finančných prostriedkov,poskytnutie finančných prostriedkov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803","účastník: FOND NA PODPORU UMENIA, Cukrová 14, 811 08 BRATISLAVA, IČO: 42418933",,"3 750,00 € bez DPH",08.11.2016,-,08.12.2016,09.12.2016,platná,Zmluva o poskytnutí fin. prostriedkov, Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov,Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov,poskytnutie finančných prostriedkov,poskytnutie finančných prostriedkov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803","účastník: FOND NA PODPORU UMENIA, Cukrová 14, 811 08 BRATISLAVA, IČO: 42418933",,"1 500,00 € bez DPH",08.11.2016,-,08.12.2016,09.12.2016,platná,Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov, Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov,Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov,poskytnutie finančných prostriedkov,poskytnutie finančných prostriedkov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803","účastník: FOND NA PODPORU UMENIA, Cukrová 14, 811 08 BRATISLAVA, IČO: 42418933",,"1 700,00 € bez DPH",22.11.2016,-,08.12.2016,09.12.2016,platná,Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov, Zmluva o poskytnutí finančmých prostriedkov,Zmluva o poskytnutí finančmých prostriedkov,poskytnutie finančných prostriedkov,poskytnutie finančných prostriedkov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803","účastník: FOND NA PODPORU UMENIA, Cukrová 14, 811 08 BRATISLAVA, IČO: 42418933",,"1 800,00 € bez DPH",08.11.2016,-,08.12.2016,09.12.2016,platná,Zmluva o poskytnutí finančmých prostriedkov, Zmluva o poskytnutí finančncýh prostriedkov,Zmluva o poskytnutí finančncýh prostriedkov,poskytnutie finančných prostriedkov,poskytnutie finančných prostriedkov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803","účastník: FOND NA PODPORU UMENIA, Cukrová 14, 811 08 BRATISLAVA, IČO: 42418933",,"2 000,00 € bez DPH",15.11.2016,-,08.12.2016,09.12.2016,platná,Zmluva o poskytnutí finančncýh prostriedkov, Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov,Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov,poskytnutie finančných prostriedkov,poskytnutie finančných prostriedkov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803","účastník: FOND NA PODPORU UMENIA, Cukrová 14, 811 08 BRATISLAVA, IČO: 42418933",,"1 500,00 € bez DPH",08.11.2016,-,08.12.2016,09.12.2016,platná,Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov, Zmluva o poskytnutí finančncýh prostriedkov,Zmluva o poskytnutí finančncýh prostriedkov,poskytnutie finančných prostriedkov,poskytnutie finančných prostriedkov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803","účastník: FOND NA PODPORU UMENIA, Cukrová 14, 811 08 BRATISLAVA, IČO: 42418933",,"1 500,00 € bez DPH",15.11.2016,-,08.12.2016,09.12.2016,platná,Zmluva o poskytnutí finančncýh prostriedkov, Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov,Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov,poskytnutie finančných prostriedkov,poskytnutie finančných prostriedkov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803","účastník: FOND NA PODPORU UMENIA, Cukrová 14, 811 08 BRATISLAVA, IČO: 42418933",,"7 000,00 € bez DPH",15.11.2016,-,08.12.2016,09.12.2016,platná,Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov, Zmluva o spolupráci č. 9/2016,Zmluva o spolupráci č. 9/2016,spolupráca pri koncerte,spolupráca pri koncerte,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: Di Salamon Kapeye, Kupeckého 21, 040 01 Košice",,,06.12.2016,-,06.12.2016,07.12.2016,platná,Zmluva o spolupráci č. 9/2016, Zmluva o nájme č. 1/2017,Zmluva o nájme č. 1/2017,nájom zbierkových predmetov,nájom zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: Bioinštitút s.r.o., Vojenská 7, Košice, IČO: 36180912",,"100,00 € bez DPH",05.12.2016,-,05.12.2016,06.12.2016,platná,Zmluva o nájme č. 1/2017, Zmluva o zabezpečení poskytovania služieb obyvateľstvu prevádzkovaním predajného automatu,Zmluva o zabezpečení poskytovania služieb obyvateľstvu prevádzkovaním predajného automatu,prevádzkovanie predajného automatu,prevádzkovanie predajného automatu,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803","účastník: Soňa Korčeková-ASO VENDING, Poľná 125, B.Bystrica, IČO: 32016247",,,14.11.2016,-,14.11.2016,15.11.2016,platná,Zmluva o zabezpečení poskytovania služieb obyvateľstvu prevádzkovaním predajného automatu, Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 42/2016,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 42/2016,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: Štátna ochrana prírody SR, Tajovského 28B, Banská Bystrica, IČO: 17058520",,,09.11.2016,-,09.11.2016,10.11.2016,platná,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 42/2016, Zmluva o spolupráci č. 8/2016,Zmluva o spolupráci č. 8/2016,spolupráca pri podujatí,spolupráca pri podujatí,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803","účastník: Peter Cibula, Košice",,,08.11.2016,-,08.11.2016,09.11.2016,platná,Zmluva o spolupráci č. 8/2016, Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov V29/2016,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov V29/2016,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: Krajské múzeum, Hlavná 86,Prešov, IČO: 37781278",,,08.11.2016,-,08.11.2016,09.11.2016,platná,"Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov V29/2016 , Príloha č. 1 , Príloha č. 2 , Príloha č. 3 , Príloha č. 4", Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov V28/2016,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov V28/2016,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: Múzeum mesta Belehrad, Zmaj Jovina 1, Belehrad, IČO: 7031513",,,07.11.2016,-,07.11.2016,08.11.2016,platná,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov V28/2016, Zmluva o výpožičke o zbierkových predmetov č. 40/16,Zmluva o výpožičke o zbierkových predmetov č. 40/16,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: Národné múzeum v Krakove, Ul. 3 mája 1, Krakov, IČO: 00275961",,,07.11.2016,-,07.11.2016,10.11.2016,platná,Zmluva o výpožičke o zbierkových predmetov č. 40/16, Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov V27/2016,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov V27/2016,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: Rímskokatol.cirkev Arcibiskupstvo Košice, Hlavná 28, Košice, IČO: 00179094",,,03.11.2016,-,03.11.2016,04.11.2016,platná,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov V27/2016, Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 43/2016,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 43/2016,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: Parazitologický ústav SAV, Hlinkova 3,Košice, IČO: 00586951",,,28.10.2016,-,28.10.2016,29.10.2016,platná,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 43/2016, Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 44/2016,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 44/2016,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: Gemersko-malohontské múzeum, Nám. M. Tompu 5 R. Sobota, IČO: 35985097",,,28.10.2016,-,28.10.2016,29.10.2016,platná,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 44/2016, Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov V30/2016,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov V30/2016,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: Slovenské národné múzeum, Vajanského nábrežie 2, 810 06 Bratislava, IČO: 00164721",,,28.10.2016,-,28.10.2016,29.10.2016,platná,"Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov V30/2016 , Príloha č. 1 , Príloha č. 2 , Príloha č. 3", Zmluva č. 28/2016 o výpožičke zbierkových predmetov,Zmluva č. 28/2016 o výpožičke zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803","účastník: Východosl. galéria, Hlavná 27,040 01 Košice, IČO: 31297820",,,20.10.2016,-,27.10.2016,28.10.2016,platná,Zmluva č. 28/2016 o výpožičke zbierkových predmetov, Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. V3/2017,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. V3/2017,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: Verejná knižnica J. Bocatia, Hlavná 48, Košice, IČO: 31297838",,,13.10.2016,-,14.10.2016,17.10.2016,platná,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. V3/2017, Zmluva o spolupráci č. 7/2016,Zmluva o spolupráci č. 7/2016,spolupráca pri podujatí,spolupráca pri podujatí,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803","účastník: Košický občianský klub, Mäsiarska 26, Košice, IČO: 31267718",,,12.10.2016,-,12.10.2016,13.10.2016,platná,Zmluva o spolupráci č. 7/2016, Zmluva č. 33/16 o výpožičke zbierkových predmetov,Zmluva č. 33/16 o výpožičke zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803","účastník: Slovenská národná knižnica, Nám. J. C. Hronského 1, 036 01 Martin, IČO: 36138517",,,09.09.2016,-,10.10.2016,11.10.2016,platná,Zmluva č. 33/16 o výpožičke zbierkových predmetov, Zmluva ovýpožičke zbierkových predmetov č. 41/2016,Zmluva ovýpožičke zbierkových predmetov č. 41/2016,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: Hradné múzeum vo Fiľakove, Hlavná 14, 98601 Fiľakovo, IČO: 42013241",,,05.10.2016,-,05.10.2016,06.10.2016,platná,Zmluva ovýpožičke zbierkových predmetov č. 41/2016, Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 35/2016,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 35/2016,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803","účastník: Štátna ochrana prírody SR, Tajovského 28B, Banská Bystrica, IČO: 17058520",,,26.09.2016,-,03.10.2016,04.10.2016,platná,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 35/2016, Zmluva o dielo,Zmluva o dielo,digitalizácia sklenených negatívov,digitalizácia sklenených negatívov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803","účastník: Foto-Bodnár Gabriel, Hlavná 14, Košice, IČO: 32513038",,"1 581,75 € bez DPH",27.09.2016,-,27.09.2016,28.09.2016,platná,Zmluva o dielo, Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 39/2016,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 39/2016,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: Maratónsky klub Košice občianske združenie, Pri Jazdiarni 1, Košice, IČO: 00595209",,,23.09.2016,-,23.09.2016,24.09.2016,platná,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 39/2016, Zmluva o spolupráci č. 6/2016,Zmluva o spolupráci č. 6/2016,spolupráca pri výstave,spolupráca pri výstave,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803","účastník: Ing. Arch. František Kaločay, Letná 12 Košice, IČO: 35552824",,,22.09.2016,-,22.09.2016,23.09.2016,platná,Zmluva o spolupráci č. 6/2016, Zmluva č. 37/2016 o vykonaní reštaurátorských prác,Zmluva č. 37/2016 o vykonaní reštaurátorských prác,reštaurátorské práce,reštaurátorské práce,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803","účastník: Škola úžitkového výtvarníctva Košice, Jakobyho 15, Košice, IČO: 00133132",,"500,00 € bez DPH",14.09.2016,-,14.09.2016,23.09.2016,platná,Zmluva č. 37/2016 o vykonaní reštaurátorských prác, Zmluva č. 38/2016 o vykonaní reštaurátorských prác,Zmluva č. 38/2016 o vykonaní reštaurátorských prác,reštaurátorské práce,reštaurátorské práce,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803","účastník: Mgr.art.Rudolf Lacko, IČO: DIČ: 1024334509",,"3 995,00 € bez DPH",14.09.2016,-,14.09.2016,23.09.2016,platná,Zmluva č. 38/2016 o vykonaní reštaurátorských prác, Zmluva č. 6/2016 o nájme nebytového priestoru,Zmluva č. 6/2016 o nájme nebytového priestoru,nájom priestorov,nájom priestorov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803","účastník: Združenie FORSA, Rosná 6, Košice, IČO: 170068371",,"400,00 € bez DPH",12.09.2016,-,12.09.2016,13.09.2016,platná,Zmluva č. 6/2016 o nájme nebytového priestoru, Zmluva o výpožičke č. 31/2016,Zmluva o výpožičke č. 31/2016,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803","účastník: Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici, Nám. SNP 4/A, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 35984953",,,12.09.2016,-,12.09.2016,13.09.2016,platná,Zmluva o výpožičke č. 31/2016, Zmluva o výpožičke č. 32/2016,Zmluva o výpožičke č. 32/2016,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803","účastník: Banícke múzeum, Šafarikova 31, Prešov, IČO: 31297765",,,08.09.2016,-,08.09.2016,09.09.2016,platná,Zmluva o výpožičke č. 32/2016, Zmluva o výpožičke č. 34/2016,Zmluva o výpožičke č. 34/2016,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803","účastník: Kultúrno-informačné centrum Mestské múzeum a galérian Nám. sv. Jakuba 1 V. šariš, IČO: 42080479",,,08.09.2016,-,08.09.2016,09.09.2016,platná,Zmluva o výpožičke č. 34/2016, Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov V26/2016,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov V26/2016,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803",účastník: MIkuláš Tóth Košice,,,07.09.2016,-,07.09.2016,10.09.2016,platná,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov V26/2016, Zmluva o spolupráci č. 3/2016,Zmluva o spolupráci č. 3/2016,Košické slávnosti vína,Košické slávnosti vína,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803","účastník: Košice-Turizmus, Hlavná 59, Košice, IČO: 42247632",,"900,00 € bez DPH",05.09.2016,-,06.09.2016,07.09.2016,platná,Zmluva o spolupráci č. 3/2016, Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov 36/2016,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov 36/2016,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: Slovenské technické múzeum Košice, Hlavná 88, Košice, IČO: 31297111",,,30.08.2016,-,30.08.2016,31.08.2016,platná,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov 36/2016, Zmluva č. 3/2016 o nájme nebytových priestorov,Zmluva č. 3/2016 o nájme nebytových priestorov,nájom nebytových priestorov,nájom nebytových priestorov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: Clockwise s.r.o., Partizánska 31, 811 03 Bratislava, IČO: 45545308",,"1 900,00 € bez DPH",24.08.2016,-,24.08.2016,25.08.2016,platná,"Zmluva č. 3/2016 o nájme nebytových priestorov , Príloha č. 1", Zmluva o spolupráci č. 16/2016 pri realizácií tvorby televíznej inscenácie,Zmluva o spolupráci č. 16/2016 pri realizácií tvorby televíznej inscenácie,spolupráca pri realizácií televíznej inscenácie,spolupráca pri realizácií televíznej inscenácie,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803","účastník: Bábkové divadlo v Košiciach, Tajovského 4,040 01 Košice, IČO: 31297811",,"500,00 € bez DPH",17.08.2016,-,18.08.2016,19.08.2016,platná,Zmluva o spolupráci č. 16/2016 pri realizácií tvorby televíznej inscenácie, Dohoda o postúpení práv a prevzatí povinností,Dohoda o postúpení práv a prevzatí povinností,dohoda o postúpení práv a povinností,dohoda o postúpení práv a povinností,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803","účastník: M-FOLK, s.r.o., Hlavná 76, 040 01 Košice, IČO: 36596035,",,,09.08.2016,-,09.08.2016,09.08.2016,platná,Dohoda o postúpení práv a prevzatí povinností, Zmluva o spolupráci č. 4/2016,Zmluva o spolupráci č. 4/2016,spolupráca pri organizovaní podujatí,spolupráca pri organizovaní podujatí,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803","účastník: Maďarský spoločenský a kultúrny zväz na Slovensku - Mestský výbor Košice (Csemadok), Kováčska 38, 040 01 Košice, IČO: 35517301",,,05.08.2016,-,05.08.2016,08.08.2016,platná,Zmluva o spolupráci č. 4/2016, Zmluva č. 5/2016 o nájme nebytového priestoru,Zmluva č. 5/2016 o nájme nebytového priestoru,zmluva o nájme nebytového priestoru,zmluva o nájme nebytového priestoru,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803","účastník: Maďarský spoločenský a kultúrny zväz na Slovensku - Mestský výbor Košice (Csemadok), Kováčska 38, 040 01 Košice, IČO: 35517301",,,05.08.2016,-,05.08.2016,08.08.2016,platná,Zmluva č. 5/2016 o nájme nebytového priestoru, Zmluva č. 4/2016 o nájme nebytových priestorov,Zmluva č. 4/2016 o nájme nebytových priestorov,nájom nebytových priestorov,nájom nebytových priestorov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803","účastník: Maďarský spoločenský a kultúrny zväz na Slovensku - Mestský výbor Košice (Csemadok), Kováčska 38, 040 01 Košice, IČO: 35517301",,,03.08.2016,-,03.08.2016,04.08.2016,platná,Zmluva č. 4/2016 o nájme nebytových priestorov, Výpožičná zmluva 18/2016,Výpožičná zmluva 18/2016,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803","účastník: Slovenská národná galéria, Riečna 1, Bratislava, IČO: 00164712",,,27.07.2016,-,01.08.2016,02.08.2016,platná,Výpožičná zmluva 18/2016, Zmluva o výpožičke č. 30/2016,Zmluva o výpožičke č. 30/2016,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803","účastník: Hradné múzeum vo Fiľakove, Hlavná 14, 98601 Fiľakovo, IČO: 42013241",,,01.08.2016,-,01.08.2016,02.08.2016,platná,Zmluva o výpožičke č. 30/2016, Zmluva o poskytnutí finančného príspevku,Zmluva o poskytnutí finančného príspevku,poskytnutie finančného príspevku,poskytnutie finančného príspevku,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803","účastník: Zväz múzeí na Slovensku, Kapitulská 23, 974 01 Banská Bystrica, IČO: IČO: 42013143 DIČ: 2021121861",,"250,00 € bez DPH",27.07.2016,-,29.07.2016,01.08.2016,platná,, Zmluva o poskytnutí služby,Zmluva o poskytnutí služby,sťahovanie depozitárnych zbierok,sťahovanie depozitárnych zbierok,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803","účastník: TRIV s.r.o. Bobrov, Okružná 49, Bobrov, IČO: 36435872",,"23 100,00 € bez DPH",15.07.2016,-,15.07.2016,18.07.2016,platná,Zmluva o poskytnutí služby, Zmluva o výpožičke č. 17/2016,Zmluva o výpožičke č. 17/2016,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803","účastník: Východosl. galéria, Hlavná 27,040 01 Košice, IČO: 31297820",,,12.07.2016,-,12.07.2016,13.07.2016,platná,Zmluva o výpožičke č. 17/2016, Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 25/2016,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 25/2016,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803",účastník: Mária Juhásová Ždaňa,,,27.06.2016,-,27.06.2016,28.06.2016,platná,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 25/2016, Zmluva o výpožičke č. 29/2016,Zmluva o výpožičke č. 29/2016,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803","účastník: Občianské združenie ROVÁS, Kmeťova 34, Košice, IČO: 31298630",,,24.06.2016,-,24.06.2016,27.06.2016,platná,Zmluva o výpožičke č. 29/2016, Zmluva o dielo,Zmluva o dielo,oprava strechy MV - 2. časť,oprava strechy MV - 2. časť,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803","účastník: Ján Štofka-Staviteľ, Slobody 7 Košice, IČO: 35089083",,"11 952,06 € bez DPH",01.06.2016,-,21.06.2016,22.06.2016,platná,Zmluva o dielo, Zmluva o spolupráci č. 2/2016,Zmluva o spolupráci č. 2/2016,spolupráca pri výstave,spolupráca pri výstave,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803","účastník: Združenie milovníkov umenia v Pale, Ul.Viktora Igoa br. 15,Pale",,,16.06.2016,-,16.06.2016,17.06.2016,platná,Zmluva o spolupráci č. 2/2016, Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov V24/2016,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov V24/2016,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: Združenie milovníko umenia v Pale, Ul. Viktora Igoa br. 15 714 20 Pale",,,15.06.2016,-,15.06.2016,16.06.2016,platná,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov V24/2016, Zmluva o výpožičke č. 24/2016,Zmluva o výpožičke č. 24/2016,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803","účastník: Krajská organizácia cestovného ruchu Košický kraj, Nám. Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, IČO: 42319269",,,10.06.2016,-,10.06.2016,13.06.2016,platná,Zmluva o výpožičke č. 24/2016, Zmluva o výpožičke č. 25/2016,Zmluva o výpožičke č. 25/2016,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803","účastník: Mestské kult. stredisko Sabinov, janka Borodača 18 Sabinov, IČO: 00149683",,,10.06.2016,-,10.06.2016,13.06.2016,platná,Zmluva o výpožičke č. 25/2016, Zmluva o výpožičke č. 27/2016,Zmluva o výpožičke č. 27/2016,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803","účastník: Východosl. galéria, Hlavná 27,040 01 Košice, IČO: 31297820",,,09.06.2016,-,09.06.2016,10.06.2016,platná,Zmluva o výpožičke č. 27/2016, Zmluva o výpožičke č. 23/2016,Zmluva o výpožičke č. 23/2016,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803","účastník: ZŠ a MŚ pri ZZ, Dolný Smokovec 70, IČO: 17070376",,,06.06.2016,-,06.06.2016,07.06.2016,platná,Zmluva o výpožičke č. 23/2016, Zmluva o výpožičke č. 26/2016,Zmluva o výpožičke č. 26/2016,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803","účastník: Mestské múzeum Jelšava, Nám.republiky č.52, 049 16 Jelšava, IČO: 42186854",,,02.06.2016,-,02.06.2016,03.06.2016,platná,Zmluva o výpožičke č. 26/2016, Zmluva o spolupraci č. 9/2016,Zmluva o spolupraci č. 9/2016,spolupráca VIRVAR,spolupráca VIRVAR,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803",účastník: Babkové divadlo,,,25.05.2016,-,01.06.2016,02.06.2016,platná,Zmluva o spolupraci č. 9/2016, Zmluva o výpožičke č. 16/2016,Zmluva o výpožičke č. 16/2016,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803","účastník: Magyar Muveszeti Akademia, Kecske ut. 25, Budapest, IČO: 00331751",,,29.04.2016,-,01.06.2016,02.06.2016,platná,Zmluva o výpožičke č. 16/2016, Zmluva o výpožičke č. 22/2016,Zmluva o výpožičke č. 22/2016,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803","účastník: Slovenské národné múzeum, Vajanského nábrežie 2, 810 06 Bratislava, IČO: 00164721",,,01.06.2016,-,01.06.2016,02.06.2016,platná,Zmluva o výpožičke č. 22/2016, Zmluva o poskytnutí služby,Zmluva o poskytnutí služby,balenie a preprava zbierkových predmetov,balenie a preprava zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803","účastník: TRIV s.r.o. Bobrov, Okružná 49, Bobrov, IČO: 36435872",,"3 805,42 € bez DPH",23.05.2016,-,26.05.2016,27.05.2016,platná,, Zmluva o spolupráci č. 3/2016,Zmluva o spolupráci č. 3/2016,večerná prehliadka,večerná prehliadka,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803","účastník: ASBIS SK s.r.o., Južná tr. 66 Košice, IČO: 31382541",,"200,00 € bez DPH",09.05.2016,-,26.05.2016,27.05.2016,platná,Zmluva o spolupráci č. 3/2016, Zmluva o výpožičke č. 21/16,Zmluva o výpožičke č. 21/16,prenájom zbier.predmetov,prenájom zbier.predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803","účastník: Galéria Hniezdne, Hniezdne č. 3, 065 01, IČO: 36491721",,,18.05.2016,-,23.05.2016,24.05.2016,platná,Zmluva o výpožičke č. 21/16, Zmluva o nájme č. 15/2016,Zmluva o nájme č. 15/2016,nájom zbierkových predmetov,nájom zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: CVČ, Strojárska 3, Košice",,"35,00 € bez DPH",16.05.2016,-,16.05.2016,17.05.2016,platná,Zmluva o nájme č. 15/2016, Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov V18/2016,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov V18/2016,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: Porcelánová manufaktúra Zrt v Herende, Kossuth ul 140",,,12.05.2016,-,12.05.2016,13.05.2016,platná,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov V18/2016, Zmluva č. 2/2016 o nájme nebytového priestoru,Zmluva č. 2/2016 o nájme nebytového priestoru,nájom nebytového priestoru,nájom nebytového priestoru,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803","účastník: Loffler a Loffler s.r.o., Štiavnicka 14 Košice, IČO: 44417292",,"600,00 € bez DPH",09.05.2016,-,10.05.2016,11.05.2016,platná,Zmluva č. 2/2016 o nájme nebytového priestoru, Zmluva č. 1/2016 o nájme nebytového priestoru,Zmluva č. 1/2016 o nájme nebytového priestoru,nájom nebytového priestoru,nájom nebytového priestoru,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803","účastník: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Šrobárova 2, 041 80 Košice, IČO: 00397768",,"600,00 € bez DPH",05.05.2016,-,09.05.2016,10.05.2016,platná,Zmluva č. 1/2016 o nájme nebytového priestoru, Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov V17/2016,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov V17/2016,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803",účastník: Ing. Ivan Benninghaus Košice,,,09.05.2016,-,09.05.2016,10.05.2016,platná,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov V17/2016, Zmluva o výpožičke č. 20/2016,Zmluva o výpožičke č. 20/2016,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803","účastník: Banícke múzeum Rožňava, Šafarikova 31, Rožňava, IČO: 31297765",,,05.05.2016,-,05.05.2016,06.05.2016,platná,Zmluva o výpožičke č. 20/2016, Zmluva o výpožičke č. 19/2016,Zmluva o výpožičke č. 19/2016,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: Tokaji múzeum, Tokaj Bethlen 7, 3910 Maďarsko",,,03.05.2016,-,03.05.2016,04.05.2016,platná,, Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov V20/2016,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov V20/2016,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803",účastník: Elena Szabadkaiová Košice,,,29.04.2016,-,29.04.2016,30.04.2016,platná,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov V20/2016, Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov V21/2016,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov V21/2016,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803",účastník: Ing. Vladimír Hronc Košice,,,29.04.2016,-,29.04.2016,30.04.2016,platná,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov V21/2016, Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov V 22/2016,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov V 22/2016,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803",účastník: Ing. Daniel Jendrichovský Košice,,,29.04.2016,-,29.04.2016,30.04.2016,platná,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov V 22/2016, Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov V23/2016,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov V23/2016,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803",účastník: Ing. Milan Ház Košice,,,29.04.2016,-,29.04.2016,30.04.2016,platná,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov V23/2016, Zmluva o výpožičke č. 14/2016,Zmluva o výpožičke č. 14/2016,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803","účastník: Banícke múzeum Rožňava, Šafarikova 31, Rožňava, IČO: 31297765",,,25.04.2016,-,26.04.2016,27.04.2016,platná,Zmluva o výpožičke č. 14/2016, Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov V16/2016,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov V16/2016,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: Športové gymnázium Košice Trieda SNP, Trieda SNP 104, Košice, IČO: 00521965",,,25.04.2016,-,25.04.2016,26.04.2016,platná,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov V16/2016, Zmluva o výpožičke č. 15/2016,Zmluva o výpožičke č. 15/2016,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803","účastník: Gemersko-malohontské múzeum, Nám.M.Tompu 5, R.Sobota",,,20.04.2016,-,21.04.2016,22.04.2016,platná,Zmluva o výpožičke č. 15/2016, Zmluva o nájme č. 14/2016,Zmluva o nájme č. 14/2016,nájom zbierkových predmetov,nájom zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803","účastník: Centrum voľného času, Orgovánova 5, 04011 Košice, IČO: 35542781",,,11.04.2016,-,12.04.2016,13.04.2016,platná,Zmluva o nájme č. 14/2016, Zmluva o výpožičke č. 13/2016,Zmluva o výpožičke č. 13/2016,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803","účastník: Slovenské národné múzeum, Vajanského nábrežie 2, 810 06 Bratislava, IČO: 00164721",,,11.04.2016,-,12.04.2016,13.04.2016,platná,Zmluva o výpožičke č. 13/2016, Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov V10/2016,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov V10/2016,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: Univerzita Komenského, BA",,,12.04.2016,-,12.04.2016,13.04.2016,platná,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov V10/2016, Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov V12/2016,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov V12/2016,výpožičke zbierkových predmetov,výpožičke zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803",účastník: Roman Arpáš Prievidza,,,12.04.2016,-,12.04.2016,13.04.2016,platná,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov V12/2016, Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov V11/2016,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov V11/2016,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: OZ Haliganda, Ždiarska 9, Košice, IČO: 35547367",,,11.04.2016,-,11.04.2016,12.04.2016,platná,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov V11/2016, Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov V13/2016,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov V13/2016,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803",účastník: Andrea Kuklová Poprad,,,11.04.2016,-,11.04.2016,15.04.2016,platná,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov V13/2016, Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov V9/2016,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov V9/2016,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: UPJŠ Botanická záhrada, Mánesova 23, Košice, IČO: 00397768",,,08.04.2016,-,08.04.2016,09.04.2016,platná,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov V9/2016, Zmluva o výpožičke č. 12/2016,Zmluva o výpožičke č. 12/2016,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803","účastník: Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave, Lipová 3,048 01 Rožňava, IČO: 31297790",,,04.04.2016,-,07.04.2016,08.04.2016,platná,Zmluva o výpožičke č. 12/2016, Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov V8/2016,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov V8/2016,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: West media s.r.o., Višňova 7/A Bratislava, IČO: 35791080",,,06.04.2016,-,06.04.2016,07.04.2016,platná,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov V8/2016, Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov V14/2016,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov V14/2016,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: Slovenské národné múzeum, Vajanského nábrežie 2, 810 06 Bratislava, IČO: 00164721",,,06.04.2016,-,06.04.2016,07.04.2016,platná,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov V14/2016, Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov V15/2016,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov V15/2016,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: Slovenské národné múzeum, Vajanského nábrežie 2, 810 06 Bratislava, IČO: 00164721",,,06.04.2016,-,06.04.2016,07.04.2016,platná,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov V15/2016, Zmluva o výpožičke V7/2016,Zmluva o výpožičke V7/2016,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803","účastník: SOS/BirdLife Slovensko, Mlynské nivy 41, Bratislava, IČO: 30845521",,,04.04.2016,-,04.04.2016,05.04.2016,platná,Zmluva o výpožičke V7/2016, Darovacia zmluva č. 001/2016,Darovacia zmluva č. 001/2016,Finančny dar,Finančny dar,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803","účastník: EDUCTRA o.z., Agátová 39, 040 14 Košice, IČO: 42242525",,"200,00 € bez DPH",10.03.2016,-,01.04.2016,04.04.2016,platná,Darovacia zmluva č. 001/2016, Zmluva o spolupráci,Zmluva o spolupráci,spolupráca Leopold Horovitz,spolupráca Leopold Horovitz,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803","účastník: Slovenská národná galéria, Riečna 1, Bratislava, IČO: 00164712",,,01.04.2016,-,01.04.2016,02.04.2016,platná,, Zmluva o výpožičke V6/2016,Zmluva o výpožičke V6/2016,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803","účastník: Ing. Peter Slimák, Košice",,,24.03.2016,-,24.03.2016,25.03.2016,platná,Zmluva o výpožičke V6/2016, Zmluva o výpožičke č. 10/2016,Zmluva o výpožičke č. 10/2016,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803","účastník: Ľubovnianske múzeum HRAD, Zámocka 22, St. Ľubovňa, IČO: 37781235",,,17.03.2016,-,24.03.2016,25.03.2016,platná,Zmluva o výpožičke č. 10/2016, Zmluva o spolupráci č. 5-UP/2016/KHJ,Zmluva o spolupráci č. 5-UP/2016/KHJ,spolupráca pri realizácií koncertu,spolupráca pri realizácií koncertu,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803","účastník: štátna filharmónia Košice, Moyzesova 66, 040 01 Košice, IČO: 00164844",,,23.03.2016,-,23.03.2016,31.03.2016,platná,Zmluva o spolupráci č. 5-UP/2016/KHJ, Zmluva o výpožičke V5/2016,Zmluva o výpožičke V5/2016,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803","účastník: Mgr.Stanislava Kušnírová, Košice",,,23.03.2016,-,23.03.2016,24.03.2016,platná,Zmluva o výpožičke V5/2016, Zmluva o výpožičke č. 8/2016,Zmluva o výpožičke č. 8/2016,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803","účastník: Štátna ochrana prírody SR, Tajovského 28B, Banská Bystrica, IČO: 17058520",,,11.03.2016,-,17.03.2016,18.03.2016,platná,Zmluva o výpožičke č. 8/2016, Zmluva o výpožičke č. 9/2016,Zmluva o výpožičke č. 9/2016,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803","účastník: Gemersko-malohontské múzeum, Nám.M.Tompu 5, R.Sobota",,,10.03.2016,-,17.03.2016,18.03.2016,platná,Zmluva o výpožičke č. 9/2016, Zmluva o výpožičke zbierkový predmetov V19/2016,Zmluva o výpožičke zbierkový predmetov V19/2016,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: Maďarské národné múzeum Múzeum, krt. 14-16 Budapest",,,17.03.2016,-,17.03.2016,18.03.2016,platná,Zmluva o výpožičke zbierkový predmetov V19/2016, Zmluva o výpožičke č. 11/2016,Zmluva o výpožičke č. 11/2016,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803",účastník: Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva,,,16.03.2016,-,16.03.2016,17.03.2016,platná,Zmluva o výpožičke č. 11/2016, Zmluva o výpožičke V4/2016,Zmluva o výpožičke V4/2016,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803","účastník: Ing. Milan Brziak, Košice",,,10.03.2016,-,10.03.2016,11.03.2016,platná,Zmluva o výpožičke V4/2016, Zmluva o výpožičke č.7/2016,Zmluva o výpožičke č.7/2016,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803","účastník: Szatmári Múzeum, Kossuth 5, Mátészalka",,,23.02.2016,-,09.03.2016,10.03.2016,platná,Zmluva o výpožičke č.7/2016, Zmluva o dielo,Zmluva o dielo,oprava podlahy,oprava podlahy,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803","účastník: Jozef Kiš, Lomonosova 24, Košice, IČO: 40188175",,"7 061,80 € bez DPH",07.03.2016,-,07.03.2016,08.03.2016,platná,Zmluva o dielo, Zmluva o výpožičke zbierkových predmetvo V12a/2016,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetvo V12a/2016,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici, Nám. SNP 4/A, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 35984953",,,03.03.2016,-,03.03.2016,04.03.2016,platná,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetvo V12a/2016, Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 6/2016,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 6/2016,zmluva o výpožičke,zmluva o výpožičke,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803","účastník: Slovak WildLife Society, Lipt.Porubka 70 L.Hradok 03301, IČO: 37972979",,,29.01.2016,-,02.02.2016,03.02.2016,platná,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 6/2016, Zmluva o výpožičke V3/2016,Zmluva o výpožičke V3/2016,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803","účastník: Jalčová Ivana, Košice",,,29.01.2016,-,29.01.2016,01.02.2016,platná,Zmluva o výpožičke V3/2016, Zmluva o výpožičke 2/2016,Zmluva o výpožičke 2/2016,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803","účastník: Vihorlatské múzeum v Humennom, Nám.slobody 1,06601 Humenné, IČO: 37781391",,,29.12.2015,-,28.01.2016,29.01.2016,platná,Zmluva o výpožičke 2/2016, Zmluva o výpožičke č.3/2016,Zmluva o výpožičke č.3/2016,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803","účastník: Spišské múzeum v Levoči, Nám.Majstra pavla 40,054 01 Levoča, IČO: 00164721",,,12.01.2016,-,28.01.2016,29.01.2016,platná,Zmluva o výpožičke č.3/2016, Zmluva o výpožičke 4/2016,Zmluva o výpožičke 4/2016,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803","účastník: UPJŠ Lekárska fakulta, Trieda SNP 1, 040 11 Košice, IČO: 00397768",,,30.12.2015,-,28.01.2016,29.01.2016,platná,Zmluva o výpožičke 4/2016, Zmluva o výpožičke č.5/2016,Zmluva o výpožičke č.5/2016,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803","účastník: Múzeum Spiša, Letná 50, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31297927",,,30.12.2015,-,28.01.2016,29.01.2016,platná,Zmluva o výpožičke č.5/2016, Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 1/2016,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 1/2016,zmluva o výpožičke,zmluva o výpožičke,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803","účastník: KIC Mestské múzeum a galéria, Nám.sv.jakuba 1, 082 21 Veľký Šariš, IČO: 42080479",,,21.01.2016,-,25.01.2016,26.01.2016,platná,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 1/2016, Zmluva o výpožičke V2/2016,Zmluva o výpožičke V2/2016,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803","účastník: Žirková Zuzana, Košice",,,21.01.2016,-,21.01.2016,22.01.2016,platná,Zmluva o výpožičke V2/2016, Zmluva o dielo,Zmluva o dielo,oprava vybavenia,oprava vybavenia,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803","účastník: MADA Slovakia s.r.o., Puškinova 10,Košice, IČO: 00617431",,"18 720,00 € bez DPH",15.01.2016,-,15.01.2016,16.01.2016,platná,Zmluva o dielo, Zmluva o nájme č.1/2016,Zmluva o nájme č.1/2016,nájom zbierkových predmetov,nájom zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803","účastník: Kancelária ÚS SR, Hlavná 110, Košice, IČO: 31947000",,"1 076,00 € bez DPH",06.10.2015,-,04.01.2016,05.01.2016,platná,Zmluva o nájme č.1/2016, Zmluva o nájme č.2/2016,Zmluva o nájme č.2/2016,nájom zbierkových predmetov,nájom zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803","účastník: Kancelária prezidenta SR, Hodžovo nám. 1, Bratislava, IČO: 30845157",,"540,00 € bez DPH",10.12.2015,-,04.01.2016,05.01.2016,platná,Zmluva o nájme č.2/2016, Zmluva o nájme č.3/2016,Zmluva o nájme č.3/2016,nájom zbierkových predmetov,nájom zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803","účastník: Štátna ochrana prírody SR, Tajovského 28B, Banská Bystrica, IČO: 17058520",,"250,00 € bez DPH",18.12.2015,-,04.01.2016,05.01.2016,platná,Zmluva o nájme č.3/2016, Zmluva o nájme č. 4/2016,Zmluva o nájme č. 4/2016,nájom zbierkových predmetov,nájom zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803","účastník: Bioinštitút s.r.o., Vojenská 7, Košice, IČO: 36180912",,"100,00 € bez DPH",14.12.2015,-,04.01.2016,05.01.2016,platná,Zmluva o nájme č. 4/2016, Zmluva o nájme č. 5/2016,Zmluva o nájme č. 5/2016,nájom zbierkových predmetov,nájom zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803","účastník: Cyril Horák, Hrnčiarska 15 Košice, IČO: 34374230",,"50,00 € bez DPH",14.12.2015,-,04.01.2016,05.01.2016,platná,Zmluva o nájme č. 5/2016, Zmluva o nájme č. 6/2016,Zmluva o nájme č. 6/2016,nájom zbierkových predmetov,nájom zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803","účastník: Igor Macák, Hrnčiarska 19 Košice, IČO: 37737015",,"10,00 € bez DPH",14.12.2015,-,04.01.2016,05.01.2016,platná,Zmluva o nájme č. 6/2016, Zmluva o nájme č. 7/2016,Zmluva o nájme č. 7/2016,nájom zbierkových predmetov,nájom zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803","účastník: Mesto Levoča, Nám. Majstra Pavla č.4 054 54 Levoča, IČO: 00329321",,"166,00 € bez DPH",29.12.2015,-,04.01.2016,05.01.2016,platná,Zmluva o nájme č. 7/2016, Zmluva o nájme č. 8/2016,Zmluva o nájme č. 8/2016,nájom zbierkových predmetov,nájom zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803","účastník: CYPRIAN n.o., Pod lipami 20 Č.Kláštor, IČO: 37887831",,"2 656,00 € bez DPH",11.12.2015,-,04.01.2016,05.01.2016,platná,Zmluva o nájme č. 8/2016, Zmluva o nájme č. 9/2016,Zmluva o nájme č. 9/2016,nájom zbierkových predmetov,nájom zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803","účastník: Košice-Turizmus, Hlavná 59, Košice, IČO: 42247632",,"160,00 € bez DPH",09.12.2015,-,04.01.2016,05.01.2016,platná,Zmluva o nájme č. 9/2016, Zmluva o nájme č.10/2016,Zmluva o nájme č.10/2016,nájom zbierkových predmetov,nájom zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803","účastník: Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie 7, Spišská Nová Ves, IČO: 00329614",,"1,00 € bez DPH",15.12.2015,-,04.01.2016,05.01.2016,platná,Zmluva o nájme č.10/2016, Zmluva o nájme č. 12/2016,Zmluva o nájme č. 12/2016,nájom zbierkových predmetov,nájom zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803","účastník: KOPA s.r.o., Šoltésovej 1 Košice, IČO: 31666981",,"430,00 € bez DPH",14.12.2015,-,04.01.2016,05.01.2016,platná,Zmluva o nájme č. 12/2016, Zmluva o nájme č. 13/2016,Zmluva o nájme č. 13/2016,nájom zbierkových predmetov,nájom zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803","účastník: AUPARK Košice SC s.r.o., Veľká okružná 59A Žilina, IČO: 44490003",,"100,00 € bez DPH",23.12.2015,-,04.01.2016,05.01.2016,platná,Zmluva o nájme č. 13/2016, Zmluva o nájme č.11/2016,Zmluva o nájme č.11/2016,nájom zbierkových predmetov,nájom zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803","účastník: SEVŠ v Skalici n.o., Kráľovská 386/11 909 01 Skalica, IČO: 36077631",,"760,00 € bez DPH",30.12.2015,-,04.01.2016,05.01.2016,platná,Zmluva o nájme č.11/2016, Zmluva o spolupráci,Zmluva o spolupráci,mediálna spolupráca,mediálna spolupráca,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803","účastník: enter design, s.r.o., Hutnicka 1, Košice, IČO: 36217891",,"144,00 € bez DPH",14.12.2015,-,14.12.2015,15.12.2015,platná,Zmluva o spolupráci, Zmluva o spolupráci č. 19/2015,Zmluva o spolupráci č. 19/2015,realizácia výstavy,realizácia výstavy,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803","účastník: Mgr. Vladimír Železňák Umelecká spoločnosť GONG, Hemerkova 27, 040 23 Košice",,,11.12.2015,-,11.12.2015,14.12.2015,platná,Zmluva o spolupráci č. 19/2015, Zmluva o spolupráci 17/2015,Zmluva o spolupráci 17/2015,organizovanie koncertu,organizovanie koncertu,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803","účastník: SANASTO, Krásnohorská 40/A, IČO: 43448208",,"200,00 € bez DPH",07.12.2015,-,07.12.2015,08.12.2015,platná,Zmluva o spolupráci 17/2015, Dohoda č. 366/§52a/2015/ŠR KE,Dohoda č. 366/§52a/2015/ŠR KE,dobrovoľná služba,dobrovoľná služba,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803","účastník: Úrad práce soc.vecí a rodiny v Košiciach, Staničné námestie 9, Košice, IČO: 35556757",,,24.11.2015,-,24.11.2015,25.11.2015,platná,Dohoda č. 366/§52a/2015/ŠR KE, Zmluva o dielo,Zmluva o dielo,galerijný obrazový výsuvný systém,galerijný obrazový výsuvný systém,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803","účastník: MERCATOR DMS, spol. s r.o., Jasovská ul. 3/a, 851 07 Bratislava, IČO: 17327547",,"5 058,00 € bez DPH",23.11.2015,-,23.11.2015,24.11.2015,platná,Zmluva o dielo, Zmluva o výpožičke 1457/2015,Zmluva o výpožičke 1457/2015,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803","účastník: Štátna ochrana prírody Vihorlat, Fraňa Klaľa 1 Michalovce, IČO: 17058520",,,16.11.2015,-,16.11.2015,17.11.2015,platná,Zmluva o výpožičke 1457/2015, Zmluva o výpožičke 1458/2015,Zmluva o výpožičke 1458/2015,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803","účastník: Mestské kult. stredisko Sabinov, janka Borodača 18 Sabinov, IČO: 00149683",,,15.11.2015,-,15.11.2015,16.11.2015,platná,Zmluva o výpožičke 1458/2015, Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 1456/2015,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 1456/2015,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803","účastník: Slovenská národná galéria, Riečna 1, Bratislava, IČO: 00164712",,,10.11.2015,-,10.11.2015,11.11.2015,platná,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 1456/2015, Dohoda č.15/41/051/533,Dohoda č.15/41/051/533,absolventská prax,absolventská prax,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803","účastník: Úrad práce soc.vecí a rodiny v Košiciach, Staničné námestie 9, Košice, IČO: 35556757",,,02.11.2015,-,02.11.2015,03.11.2015,platná,Dohoda č.15/41/051/533, Zmluva o výpožičke 1455/2015,Zmluva o výpožičke 1455/2015,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803",účastník: Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva,,,28.10.2015,-,28.10.2015,29.10.2015,platná,"Zmluva o výpožičke 1455/2015 , Príloha č. 1", Zmluva o poskytnutí dotácie 1430/2015,Zmluva o poskytnutí dotácie 1430/2015,poskytnutie dotácie,poskytnutie dotácie,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803","účastník: Obec Turňa nad Bodvou, Moldavská cesta 419/49, Turňa nad Bodvou, IČO: 00691313",,"300,00 € bez DPH",27.10.2015,-,27.10.2015,28.10.2015,platná,"Zmluva o poskytnutí dotácie 1430/2015 , Príloha č. 1", Zmluva o dielo,Zmluva o dielo,oprava strechy Miklušova väznica,oprava strechy Miklušova väznica,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803","účastník: Ján Štofka, Slobody 7, 044 42 Rozhanovce, IČO: 35089083",,"17 049,54 € bez DPH",26.10.2015,-,26.10.2015,27.10.2015,platná,Zmluva o dielo, Darovacia zmluva,Darovacia zmluva,finančný dar,finančný dar,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803","účastník: ASPRODECUS- Združenie pre podporu a rozvoj kultúry na východnom Slovens, Hviezdoslavova 3, Košice, IČO: 31308414",,"300,00 € bez DPH",23.10.2015,-,23.10.2015,24.10.2015,platná,Darovacia zmluva, Zmluva o spolupráci č. 15/2015,Zmluva o spolupráci č. 15/2015,spolupraca pri výstave,spolupraca pri výstave,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803",účastník: Katarina Tekelova Blažová,,"435,00 € bez DPH",22.10.2015,-,22.10.2015,23.10.2015,platná,Zmluva o spolupráci č. 15/2015, Zmluva o dielo,Zmluva o dielo,autorský dozor,autorský dozor,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803","účastník: Ing. arch. Ján Sekan, autorizovaný architekt, Jilemnického 18, 040 01 Košice, IČO: 33635943",,"2 600,00 € bez DPH",19.10.2015,-,21.10.2015,22.10.2015,platná,Zmluva o dielo, Zmluva o spolupraci č.16/2015,Zmluva o spolupraci č.16/2015,realizácia koncertov,realizácia koncertov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803","účastník: Peter Olejár-Len-ART Quartet, Turgenevova 18, Košice, IČO: 41507703",,"400,00 € bez DPH",20.10.2015,-,21.10.2015,22.10.2015,platná,Zmluva o spolupraci č.16/2015, Zmluva o spolupraci č. 18/2015,Zmluva o spolupraci č. 18/2015,konferencia,konferencia,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803","účastník: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, Košice, IČO: 35541016",,,21.10.2015,-,21.10.2015,22.10.2015,platná,Zmluva o spolupraci č. 18/2015, Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č.1453/2015,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č.1453/2015,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803","účastník: Jósa András Múzeum, Benczúr tér. 21 Nyíregyháza, Maďarsko",,,14.10.2015,-,14.10.2015,15.10.2015,platná,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č.1453/2015, Zmluva o výpožičke 1454/2015,Zmluva o výpožičke 1454/2015,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803","účastník: Pieninsky park narodowy, Jagieloonska 107, Kroscienko nad Dunajcem, IČO: 122456671",,,05.10.2015,-,05.10.2015,06.10.2015,platná,Zmluva o výpožičke 1454/2015, Zmluva o výpožičke 1452/2015,Zmluva o výpožičke 1452/2015,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803","účastník: Štátna ochrana prírody, Hámosiho 188 Brzotín, IČO: 17058520",,,02.10.2015,-,02.10.2015,03.10.2015,platná,Zmluva o výpožičke 1452/2015, Zmluva o výpožičke 1451/2015,Zmluva o výpožičke 1451/2015,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803","účastník: Galéria Hniezdne, IČO: 36491721",,,25.09.2015,-,25.09.2015,26.09.2015,platná,Zmluva o výpožičke 1451/2015, Zmluva o spolupráci 18/2015,Zmluva o spolupráci 18/2015,bábková televízna inscenácia,bábková televízna inscenácia,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803",účastník: Babkové divadlo,,,23.09.2015,-,23.09.2015,24.09.2015,platná,Zmluva o spolupráci 18/2015, Zmluva č. 2/2015 o nájme nebytových priestorov,Zmluva č. 2/2015 o nájme nebytových priestorov,nájom nebytových priestorov,nájom nebytových priestorov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803","účastník: M-FOLK, s.r.o., Hlavná 76, 040 01 Košice, IČO: 36596035,",,"600,00 € bez DPH",23.09.2015,-,23.09.2015,24.09.2015,platná,Zmluva č. 2/2015 o nájme nebytových priestorov, Zmluva č. 3/2015 o nájme nebytového priestoru,Zmluva č. 3/2015 o nájme nebytového priestoru,nájom priestoru,nájom priestoru,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803","účastník: Český spolok v KE, Hlavná 70, Košice, IČO: 35568267",,"800,00 € bez DPH",23.09.2015,-,23.09.2015,24.09.2015,platná,Zmluva č. 3/2015 o nájme nebytového priestoru, Zmluva o výpožičke č 108/2015/STM,Zmluva o výpožičke č 108/2015/STM,výpožička zbierkového predmetu,výpožička zbierkového predmetu,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803","účastník: Slovenské technické múzeum, HLavná 88, Košice, IČO: 31297111",,,23.09.2015,-,23.09.2015,24.09.2015,platná,Zmluva o výpožičke č 108/2015/STM, Zmluva o spolupráci č. 13/2015,Zmluva o spolupráci č. 13/2015,organizovanie podujatia,organizovanie podujatia,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803","účastník: Sokoliarska skupuna Horus, Zupklova 13, 040 22 Košice, IČO: 35594023",,"85,75 € bez DPH",17.09.2015,-,17.09.2015,18.09.2015,platná,Zmluva o spolupráci č. 13/2015, Zmluva o spolupráci č. 14/2015,Zmluva o spolupráci č. 14/2015,organizovanie podujatia,organizovanie podujatia,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803","účastník: Via Cassa, Čsl. armady 7, Košice, IČO: 35566540",,"85,75 € bez DPH",17.09.2015,-,17.09.2015,18.09.2015,platná,Zmluva o spolupráci č. 14/2015, Zmluva o spolupráci č. 12/2015,Zmluva o spolupráci č. 12/2015,organizovanie podujatia,organizovanie podujatia,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803","účastník: Igrici, Zupkova 13, Košice",,"85,75 € bez DPH",17.09.2015,-,17.09.2015,18.09.2015,platná,Zmluva o spolupráci č. 12/2015, Zmluva o spolupráci č. 11/2015,Zmluva o spolupráci č. 11/2015,organizovanie konferencie,organizovanie konferencie,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803","účastník: Košický občianský klub, Mäsiarska 26, Košice, IČO: 31267718",,,11.09.2015,-,11.09.2015,12.09.2015,platná,Zmluva o spolupráci č. 11/2015, dohoda c 36/§51/2015,dohoda c 36/§51/2015,absolventská prax,absolventská prax,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803",účastník: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny,,,11.09.2015,-,11.09.2015,12.09.2015,platná,dohoda c 36/§51/2015, Zmluva o výpožičke č. 1449/2015,Zmluva o výpožičke č. 1449/2015,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803","účastník: Gemersko-malohontské múzeum, Nám.M.Tompu 5, R.Sobota",,,10.09.2015,-,10.09.2015,11.09.2015,platná,Zmluva o výpožičke č. 1449/2015, Zmluva o výpožičke 1450/2015,Zmluva o výpožičke 1450/2015,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803","účastník: Štátne divadlo Košice, Hlavná 58, Košice, IČO: 31299512",,,10.09.2015,-,10.09.2015,11.09.2015,platná,Zmluva o výpožičke 1450/2015, Zmluva č. 3908/2015/OKaCR/22245,Zmluva č. 3908/2015/OKaCR/22245,dotácia z rozpočtu MKSR,dotácia z rozpočtu MKSR,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803","účastník: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, Košice, IČO: 35541016",,"10 000,00 € bez DPH",09.09.2015,-,09.09.2015,10.09.2015,platná,Zmluva č. 3908/2015/OKaCR/22245, Zmluva o výpožičke č.1448/2015,Zmluva o výpožičke č.1448/2015,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803","účastník: Zemplínska knižnica v Trebišove, M.R.Štefánika 53,075 01 Trebišov, IČO: 31297731",,,08.09.2015,-,08.09.2015,09.09.2015,platná,Zmluva o výpožičke č.1448/2015, Zmluva o spolupráci č.10/2015,Zmluva o spolupráci č.10/2015,Košické slávnosti vína,Košické slávnosti vína,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803","účastník: Košice-Turizmus, Hlavná 59, Košice, IČO: 45733643",,"900,00 € bez DPH",07.09.2015,-,07.09.2015,08.09.2015,platná,Zmluva o spolupráci č.10/2015, Zmluva o spolupráci č.9/15,Zmluva o spolupráci č.9/15,spolupráca pri výstave,spolupráca pri výstave,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803","účastník: TatraLUG-Slovenský LEGO fanklub, Nám. 1.mája 3,811 06 Bratislava",,"350,00 € bez DPH",28.08.2015,-,28.08.2015,01.09.2015,platná,Zmluva o spolupráci č.9/15, Dohoda č.15/41/051/315,Dohoda č.15/41/051/315,absolventská prax,absolventská prax,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803","účastník: Úrad práce soc.vecí a rodiny v Košiciach, Staničné námestie 9, Košice, IČO: 35556757",,,24.08.2015,-,24.08.2015,25.08.2015,platná,Dohoda č.15/41/051/315, Dohoda č. 108/§51/2015,Dohoda č. 108/§51/2015,absolventská prax,absolventská prax,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803",účastník: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves,,,20.08.2015,-,20.08.2015,21.08.2015,platná,Dohoda č. 108/§51/2015, Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 1447/2015,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 1447/2015,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803","účastník: KC Abova, Bidovce 206, IČO: 42104033",,,17.08.2015,-,17.08.2015,18.08.2015,platná,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 1447/2015, Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 1446/2015,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 1446/2015,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803","účastník: Banícke múzeum, Šafarikova 31, Prešov, IČO: 31297765",,,11.08.2015,-,11.08.2015,12.08.2015,platná,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 1446/2015, Zmluva č. 1/2015 o nájme nebytového priestoru,Zmluva č. 1/2015 o nájme nebytového priestoru,svadobný obrad,svadobný obrad,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803",účastník: Rita Solteszova,,"800,00 € bez DPH",03.08.2015,-,03.08.2015,04.08.2015,platná,Zmluva č. 1/2015 o nájme nebytového priestoru, Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva,Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva,vhotovenie výrobnej dokumentácie grafiky a interaktívnych prvkov archeologickej expozície,vhotovenie výrobnej dokumentácie grafiky a interaktívnych prvkov archeologickej expozície,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803","účastník: Mgr.Art Peter Liška, Malá Čierna 11, Rajec, IČO: 43581218",,"4 950,00 € bez DPH",20.07.2015,-,20.07.2015,21.07.2015,platná,Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva, Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 1440/2015,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 1440/2015,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803","účastník: Banícke múzeum, Šafarikova 31, Prešov, IČO: 31297765",,,09.07.2015,-,09.07.2015,10.07.2015,platná,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 1440/2015, Zmluva o výpožičke ZPč.19/2015/R,Zmluva o výpožičke ZPč.19/2015/R,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803","účastník: Slovenská národná galéria, Riečna 1, Bratislava, IČO: 00164712",,,07.07.2015,-,07.07.2015,08.07.2015,platná,Zmluva o výpožičke ZPč.19/2015/R, Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve,Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve,baliaci materiál,baliaci materiál,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803","účastník: TRIV s.r.o. Bobrov, Okružná 49, Bobrov, IČO: 36435872",,"5 400,00 € bez DPH",03.07.2015,-,03.07.2015,04.07.2015,platná,Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve, Zmluva o výpožičke,Zmluva o výpožičke,výpožička,výpožička,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803",účastník: Stredná odborná škola,,"700,00 € bez DPH",01.07.2015,-,01.07.2015,02.07.2015,platná,, Dodatok k Zmluve o výpožičke zbierkových predmetov č. 1428/2015,Dodatok k Zmluve o výpožičke zbierkových predmetov č. 1428/2015,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803","účastník: OZ Haliganda, Ždiarska 9, Košice, IČO: 35547367",,,01.07.2015,-,01.07.2015,02.07.2015,platná,Dodatok k Zmluve o výpožičke zbierkových predmetov č. 1428/2015, Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 1445/2015,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 1445/2015,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803","účastník: Správa pienap, Ul. SNP 57, Stará Sp. Ves, IČO: 17058520",,,01.07.2015,-,01.07.2015,02.07.2015,platná,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 1445/2015, Zmluva o spolupráci č. 8/2015,Zmluva o spolupráci č. 8/2015,VIP prehliadka KZP,VIP prehliadka KZP,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803",účastník: EMER s.r.o.,,"1 800,00 € bez DPH",30.06.2015,-,30.06.2015,01.07.2015,platná,Zmluva o spolupráci č. 8/2015, Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 1444/2015,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 1444/2015,výpožiak zbierkových predmetov,výpožiak zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803","účastník: Verejná knižnica J. Bocatia, Hlavná 48, Košice, IČO: 31297838",,,25.06.2015,-,25.06.2015,26.06.2015,platná,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 1444/2015, Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku,Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku,výpožička mikrobus,výpožička mikrobus,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803",účastník: Babkové divadlo,,,24.06.2015,-,24.06.2015,25.06.2015,platná,Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku, Dodatok č. 1/2015s,Dodatok č. 1/2015s,nájom priestorov Strojarenska,nájom priestorov Strojarenska,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803","účastník: Správa majetku KSK, Tatranská 25, 040 01 Košice, IČO: 42093937",,"89,79 € bez DPH",23.06.2015,-,23.06.2015,24.06.2015,platná,Dodatok č. 1/2015s, o poskytnutí služieb,o poskytnutí služieb,sťahovanie depozitárnych zbierok,sťahovanie depozitárnych zbierok,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803","účastník: TRIV s.r.o. Bobrov, Okružná 49, Bobrov, IČO: 36435872",,"15 791,70 € bez DPH",17.06.2015,-,18.06.2015,19.06.2015,platná,o poskytnutí služieb, Zmluva 01/2015 o nájme,Zmluva 01/2015 o nájme,nájom Šaca,nájom Šaca,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803",účastník: Z.Z.IMEX s.r.o.,,"1 920,00 € bez DPH",15.06.2015,-,15.06.2015,17.06.2015,platná,, Kúpna zmluva č. 2/2015,Kúpna zmluva č. 2/2015,baliaci materiál,baliaci materiál,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803","účastník: TRIV s.r.o. Bobrov, Okružná 49, Bobrov, IČO: 36435872",,"5 250,00 € bez DPH",12.06.2015,-,12.06.2015,13.06.2015,platná,Kúpna zmluva č. 2/2015, Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 1442/2015,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 1442/2015,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803","účastník: mesto Nové Zámky, Hlavné nám.10,N.Zámky, IČO: 00309150",,,01.06.2015,-,01.06.2015,02.06.2015,platná,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 1442/2015, zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 1443/2015,zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 1443/2015,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803","účastník: Verejná knižnica J. Bocatia, Hlavná 48, Košice, IČO: 31297838",,,01.06.2015,-,01.06.2015,02.06.2015,platná,zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 1443/2015, Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 1422/2015,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 1422/2015,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803","účastník: Slovenské národné múzeum, Vajanského nábrežie 2, Bratislava 16, IČO: 00164721",,,29.05.2015,-,29.05.2015,30.05.2015,platná,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 1422/2015, Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 1441/2015,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 1441/2015,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803","účastník: Slovenské národné múzeum, Vajanského nábrežie 2, Bratislava 16, IČO: 00164721",,,29.05.2015,-,29.05.2015,30.05.2015,platná,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 1441/2015, Zmluva o spolupráci č. 6/2015,Zmluva o spolupráci č. 6/2015,VIP prehliadka KZP,VIP prehliadka KZP,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803",účastník: EMER s.r.o.,,"1 800,00 € bez DPH",27.05.2015,-,27.05.2015,28.05.2015,platná,Zmluva o spolupráci č. 6/2015, Zmluva č. 3415/2015/OKaCR/13971,Zmluva č. 3415/2015/OKaCR/13971,dotácia z rozpočtu MKSR,dotácia z rozpočtu MKSR,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803","účastník: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, Košice, IČO: 35541016",,"10 100,00 € bez DPH",26.05.2015,-,26.05.2015,27.05.2015,platná,Zmluva č. 3415/2015/OKaCR/13971, Zmluva o spolupráci č. 7/2015,Zmluva o spolupráci č. 7/2015,VIP prehliadka KZP,VIP prehliadka KZP,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803","účastník: FERROTOUR a.s., Vstupný areál U.S.Steel, Košice, IČO: 31650511",,"300,00 € bez DPH",21.05.2015,-,21.05.2015,22.05.2015,platná,Zmluva o spolupráci č. 7/2015, 1/2015,1/2015,nájom nebytových priestorov,nájom nebytových priestorov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803","účastník: M-FOLK, s.r.o., Hlavná 76, 040 01 Košice, IČO: 36596035,",,"10 656,00 € bez DPH",14.05.2015,-,14.05.2015,15.05.2015,platná,1/2015, zmluva o dielo,zmluva o dielo,dodatok k zmluve o dielo DREVOTECH,dodatok k zmluve o dielo DREVOTECH,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803","účastník: Štefan Hnat-DREVOTECH, Petrovany č. 410, 082 53 Petrovany, IČO: 33953503",,"3 690,00 € bez DPH",06.05.2015,-,06.05.2015,06.05.2015,platná,zmluva o dielo, Zmluva o výpožičke zbierkových predmtov č. 1437/2015,Zmluva o výpožičke zbierkových predmtov č. 1437/2015,výpožička zbiekových predmetov,výpožička zbiekových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803","účastník: KC Abova, Bidovce 206, IČO: 42104033",,,06.05.2015,-,06.05.2015,07.05.2015,platná,Zmluva o výpožičke zbierkových predmtov č. 1437/2015, Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 1438/2015,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 1438/2015,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803","účastník: Mgr.art.M.Holomaň, Košice",,,06.05.2015,-,06.05.2015,07.05.2015,platná,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 1438/2015, Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 1435/2015,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 1435/2015,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803","účastník: Štátna ochrana prírody SR, Tajovského 28B, Banská Bystrica, IČO: 17058520",,,05.05.2015,-,05.05.2015,06.05.2015,platná,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 1435/2015, Zmluva o spolupráci SK/24/05/2015,Zmluva o spolupráci SK/24/05/2015,spolupráca pri výstave,spolupráca pri výstave,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803","účastník: Poľský inštitút, Nám. SNP 27, P.O. Box 153, 81499 Bratislava, IČO: 31786022",,"400,00 € bez DPH",04.05.2015,-,04.05.2015,05.05.2015,platná,Zmluva o spolupráci SK/24/05/2015, Zmluva č.3415/2015/OKaCR/13971,Zmluva č.3415/2015/OKaCR/13971,dotácia z rozpočtu MKSR,dotácia z rozpočtu MKSR,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803","účastník: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, Košice, IČO: 35541016",,"14 200,00 € bez DPH",04.05.2015,-,04.05.2015,05.05.2015,platná,Zmluva č.3415/2015/OKaCR/13971, Dodatok č.1 k Zmluve o spolupráci,Dodatok č.1 k Zmluve o spolupráci,ponuka mestskej turistickej karty,ponuka mestskej turistickej karty,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803","účastník: Košice-Turizmus, Hlavná 59, Košice, IČO: 45733643",,,01.05.2015,-,01.05.2015,02.05.2015,platná,Dodatok č.1 k Zmluve o spolupráci, Zmluva o výpožičke 12/2015,Zmluva o výpožičke 12/2015,Košický Guláš 2015,Košický Guláš 2015,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803","účastník: MESTO Košice, Trieda SNP 48/A Košice, IČO: 00691135",,,29.04.2015,-,29.04.2015,30.04.2015,platná,Zmluva o výpožičke 12/2015, Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 1432/2015,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 1432/2015,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803","účastník: Slovenská národná galéria, Riečna 1, Bratislava, IČO: 00164712",,,29.04.2015,-,29.04.2015,30.04.2015,platná,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 1432/2015, Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 1439/2015,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 1439/2015,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803","účastník: Krajské múzeum, Hlavná 86,Prešov, IČO: 37781278",,,28.04.2015,-,28.04.2015,29.04.2015,platná,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 1439/2015, Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 1434/2015,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 1434/2015,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803","účastník: Slovenské technické múzeum, HLavná 88, Košice, IČO: 31297111",,,24.04.2015,-,24.04.2015,25.04.2015,platná,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 1434/2015, Zmluva č.03287/2015/OKaCR/11874,Zmluva č.03287/2015/OKaCR/11874,dotácia z rozpočtu MKSR,dotácia z rozpočtu MKSR,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803","účastník: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, Košice, IČO: 35541016",,"1 000,00 € bez DPH",21.04.2015,-,21.04.2015,22.04.2015,platná,Zmluva č.03287/2015/OKaCR/11874, Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 1433/2015,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 1433/2015,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803","účastník: Ľubovnianske múzeum HRAD, Zámocka 22, St. Ľubovňa, IČO: 37781235",,,16.04.2015,-,16.04.2015,17.04.2015,platná,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 1433/2015, Zmluva o spolupraci c.5/2015,Zmluva o spolupraci c.5/2015,VIP prehliadka KZP,VIP prehliadka KZP,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803","účastník: UPJŠ v Košiciach, Šrobárova 2,041 80 Košice, IČO: 00397768",,"600,00 € bez DPH",10.04.2015,-,10.04.2015,11.04.2015,platná,Zmluva o spolupraci c.5/2015, Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 1431/2015,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 1431/2015,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803","účastník: KOCR KSK, Nám.Maratona mieru1, Košice, IČO: 42319269",,,10.04.2015,-,10.04.2015,11.04.2015,platná,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 1431/2015, Zmluva o spolupraci,Zmluva o spolupraci,koncert komorného orchestra,koncert komorného orchestra,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803","účastník: štátna filharmónia Košice, Moyzesova 66, 040 01 Košice, IČO: 00164844",,,09.04.2015,-,09.04.2015,10.04.2015,platná,Zmluva o spolupraci, Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 1430/2015,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 1430/2015,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803","účastník: Štátna ochrana prírody, Duchnovičova 535, Medzilaborce, IČO: 17058520",,,08.04.2015,-,08.04.2015,09.04.2015,platná,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 1430/2015, o dielo,o dielo,dodávka a montáž atypických okien na Hrnčiarskej 9,dodávka a montáž atypických okien na Hrnčiarskej 9,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803","účastník: Štefan Hnat-DREVOTECH, Petrovany č. 410, 082 53 Petrovany, IČO: 33953503",,"3 690,00 € bez DPH",31.03.2015,-,01.04.2015,02.04.2015,platná,o dielo, Zmluva o výpožičke zbierkovýc predmetov č. 1427/2015,Zmluva o výpožičke zbierkovýc predmetov č. 1427/2015,výpožička zbiekových predmetov,výpožička zbiekových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803","účastník: Ostravské múzeum, Masarykovo nám.1,Ostrava, IČO: 00097594",,,20.03.2015,-,20.03.2015,21.03.2015,platná,Zmluva o výpožičke zbierkovýc predmetov č. 1427/2015, Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 1429/2015,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 1429/2015,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803","účastník: Slovenská národná galéria, Nám.Ľ.Štúra 4,Bratislava, IČO: 00164712",,,18.03.2015,-,18.03.2015,19.03.2015,platná,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 1429/2015, Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 1428/2015,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 1428/2015,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803","účastník: OZ Haliganda, Ždiarska 9, Košice, IČO: 35547367",,,17.03.2015,-,17.03.2015,18.03.2015,platná,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 1428/2015, Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 1426/2015,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 1426/2015,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803","účastník: Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, Košice, IČO: 00691135",,,16.03.2015,-,16.03.2015,17.03.2015,platná,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 1426/2015, Zmluva o spolupraci c. 2/2015,Zmluva o spolupraci c. 2/2015,organizovanie vystavy Potapanie vcera a dnes,organizovanie vystavy Potapanie vcera a dnes,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803","účastník: Peter Ferdinandy, Revuca",,"350,00 € bez DPH",10.03.2015,-,10.03.2015,11.03.2015,platná,Zmluva o spolupraci c. 2/2015, Zmluva c. 4/2015,Zmluva c. 4/2015,organizovanie vystavy A.Jasush,organizovanie vystavy A.Jasush,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803",účastník: Club milovnikov umenia Košice,,,04.03.2015,-,04.03.2015,05.03.2015,platná,Zmluva c. 4/2015, dohoda k Zmluve č. 1/2009,dohoda k Zmluve č. 1/2009,dohoda o ukončení nájmu,dohoda o ukončení nájmu,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803","účastník: ESPRESSO-MÚZEUM, Hrnčiarska 7, 040 01 Košice, IČO: 14401576",,,25.02.2015,-,25.02.2015,26.02.2015,platná,dohoda k Zmluve č. 1/2009, Zmluva o spolupráci c.1/2015,Zmluva o spolupráci c.1/2015,organizovanie výstavy Grecko na usvite dejin,organizovanie výstavy Grecko na usvite dejin,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803","účastník: Jan Hertlik, Pezinok",,"400,00 € bez DPH",19.02.2015,-,19.02.2015,20.02.2015,platná,Zmluva o spolupráci c.1/2015, Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 1425/2015,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 1425/2015,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803","účastník: Škola úžitkového výtvarníctva, Jakobyho 15, Košice, IČO: 00133132",,,13.02.2015,-,13.02.2015,14.02.2015,platná,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 1425/2015, Zmluva o spolupráci c.3/2015,Zmluva o spolupráci c.3/2015,organizovanie výstavy Exoplanety,organizovanie výstavy Exoplanety,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803","účastník: Jan Zoricak, Francuzsko",,,12.02.2015,-,12.02.2015,13.02.2015,platná,Zmluva o spolupráci c.3/2015, Zmluva o vypozicke c. 1/2015,Zmluva o vypozicke c. 1/2015,organizovanie vystavy Milan Spak-Laudate,organizovanie vystavy Milan Spak-Laudate,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803","účastník: Milan Špak, Hacava",,,12.02.2015,-,12.02.2015,13.02.2015,platná,Zmluva o vypozicke c. 1/2015, Zmluva o komisionalnom predaji,Zmluva o komisionalnom predaji,komisionalny predaj,komisionalny predaj,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803",účastník: Hertlik,,"1 907,00 € bez DPH",12.02.2015,-,12.02.2015,13.02.2015,platná,Zmluva o komisionalnom predaji, Zmluva o dielo,Zmluva o dielo,Revitalizacia depozitárov VSM v Košiciach-Šaci,Revitalizacia depozitárov VSM v Košiciach-Šaci,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803","účastník: Ing. arch. Ján Sekan, autorizovaný architekt, Jilemnického 18, 040 01 Košice, IČO: 33635943",,"14 400,00 € bez DPH",09.02.2015,-,10.02.2015,11.02.2015,platná,Zmluva o dielo, Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 1424/2015,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 1424/2015,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803","účastník: UPJŠ Botanická záhrada, Mánesova 23, Košice, IČO: 00397768",,,09.02.2015,-,09.02.2015,10.02.2015,platná,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 1424/2015, Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 1423/2015,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 1423/2015,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803","účastník: Krajské múzeum, Hlavná 86,Prešov, IČO: 37781278",,,02.02.2015,-,02.02.2015,03.02.2015,platná,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 1423/2015, Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 1421/2015,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 1421/2015,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803","účastník: Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici, Nám. SNP 4/A, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 35984953",,,28.01.2015,-,28.01.2015,29.01.2015,platná,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 1421/2015, 1/005/2015,1/005/2015,Vykonávanie preventívnych a ochranných činností pracovnej zdravotnej služby,Vykonávanie preventívnych a ochranných činností pracovnej zdravotnej služby,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803","účastník: Ing Gabriel Szabó-Bartko, Východná 43, Čečejovce, IČO: 32706456",,"36,00 € bez DPH",07.01.2015,-,07.01.2015,08.01.2015,platná,1/005/2015, 2015/01 o EPS,2015/01 o EPS,odborná prehliadka a skúška na zriadení EPS,odborná prehliadka a skúška na zriadení EPS,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803","účastník: D+K Alarm, s.r.o., Prešov, Jilemnického 3, 080 01 Prešov, IČO: 36459411",,"936,00 € bez DPH",07.01.2015,-,07.01.2015,08.01.2015,platná,2015/01 o EPS, Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 1419/2015,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 1419/2015,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803","účastník: MKS Nové Zámky, Nám.G.Szechenyiho 9,N.Zámky, IČO: 00309150",,,07.01.2015,-,07.01.2015,08.01.2015,platná,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 1419/2015, Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov 1420/2015,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov 1420/2015,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803","účastník: Parazitologický ústav SAV, Hlinkova 3,Košice, IČO: 00586951",,,02.01.2015,-,02.01.2015,03.01.2015,platná,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov 1420/2015, 4/2014,4/2014,nebytové priestory na Hrnčiarskej ul. č. 9- výpožička,nebytové priestory na Hrnčiarskej ul. č. 9- výpožička,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803","účastník: Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria, Hlavná 52, 045 01 Moldava nad Bodvou, IČO: 42104076",,,19.12.2014,-,19.12.2014,22.12.2014,platná,4/2014, kúpna zmluva,kúpna zmluva,informačné terminály a multimediálne sprievodcov,informačné terminály a multimediálne sprievodcov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803","účastník: Promotion and Education, s.r.o., Na Fialce 11 1658/1 16300 Praha6, IČO: 27153037",,"52 635,03 € bez DPH",19.12.2014,-,19.12.2014,22.12.2014,platná,kúpna zmluva, Z4-191-13,Z4-191-13,servis výťahu,servis výťahu,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803","účastník: ThysseKrupp-výťahy s.r.o., Nové Zahrady I/13A,821 05 Bratislava, IČO: 35749474",,"81,60 € bez DPH",08.08.2013,-,08.08.2013,08.08.2013,platná,, 29/04/13,29/04/13,Výkon autorského realizačného dozoru pri realizácii projektu interiéru - Nová expozícia KZP,Výkon autorského realizačného dozoru pri realizácii projektu interiéru - Nová expozícia KZP,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803","účastník: Ing. Slavomír Dluhý - N.A.D.E.S, Hlavná 20/120, 040 01 Košice",,"630,00 € bez DPH",18.04.2013,-,29.04.2013,19.04.2013,platná,, kúpna zmluva,kúpna zmluva,Sada mediálneho prezentačného systému,Sada mediálneho prezentačného systému,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803","účastník: e-volution, s.r.o., Tomašíkova 10, Košice, IČO: 36811246",,"4 123,20 € bez DPH",09.04.2013,-,09.04.2013,10.04.2013,platná,, zmluva o dielo,zmluva o dielo,výroba fundusu pre inštaláciu plošných a priestorových exponátov,výroba fundusu pre inštaláciu plošných a priestorových exponátov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803","účastník: Jozef Čorba - revovýroba, Chmeľov 105, Chmeľov, IČO: 14439336",,"9 499,20 € bez DPH",25.02.2013,-,25.02.2013,26.02.2013,platná,, zmluva o dielo,zmluva o dielo,Tlač a aplikácia veľkoplošných materiálov,Tlač a aplikácia veľkoplošných materiálov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803","účastník: Rastislav Timočko-ArtDesign, Budovateľská 38, 080 01 Prešov",,"8 190,00 € bez DPH",25.02.2013,-,25.02.2013,26.02.2013,platná,, zmluva o poskytnutí služieb,zmluva o poskytnutí služieb,poskytovanie služieb ""Expert Brand-bok tréningy"" v rámci projektu Program cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarsko-Slovensko-Rumunsko-Ukrajina 2007-2013,poskytovanie služieb ""Expert Brand-bok tréningy"" v rámci projektu Program cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarsko-Slovensko-Rumunsko-Ukrajina 2007-2013,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803","účastník: Slavomír Szabó, Slobody 19, Košice, IČO: 41226038",,"2 160,00 € bez DPH",14.12.2012,-,08.01.2013,,platná,, Zmluva o poskytovaní služieb,Zmluva o poskytovaní služieb,Externý manažment projektu Miesta Rákocziho slávy,Externý manažment projektu Miesta Rákocziho slávy,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803","účastník: Agentúra na podporu reg.rozv. Košice, Strojárenská 3, Košice, IČO: 31257402",,"9 900,00 € bez DPH",30.04.2012,-,08.08.2012,,platná,, 1280/2012,1280/2012,reštaurovanie zbierkových predmetov v správe VSM,reštaurovanie zbierkových predmetov v správe VSM,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803","účastník: akad.mal. Ľubomír Cáp reštaurátor, Letná 6, 080 01 Prešov",,"16 560,00 € bez DPH",18.04.2012,-,08.08.2012,18.04.2012,platná,, 1277/2012,1277/2012,konzervacia a reštaurovanie zbierkovych predmetov,konzervacia a reštaurovanie zbierkovych predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803","účastník: Mgr.art. Rudolf Lacko, Hajnicka 20, Košice",,"950,00 € bez DPH",21.03.2012,-,21.03.2012,27.03.2012,platná,, 63/2012,63/2012,Platenie členského príspevku na rok 2012,Platenie členského príspevku na rok 2012,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803","účastník: Zväz múzeí na Slovensku, Kapitulská 23, Banská Bystrica, IČO: 00694436",,"208,00 € bez DPH",30.01.2012,-,31.01.2012,31.01.2012,platná,, kupna zmluva,kupna zmluva,osobny automobil,osobny automobil,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803","účastník: Tempus, s.r.o., Železiarenská 49, Košice, IČO: 17147191",,"16 008,00 € bez DPH",06.12.2011,-,05.12.2011,06.12.2011,platná,, zmluva o dielo,zmluva o dielo,zhotovenie fotografií vybraných zbierok,zhotovenie fotografií vybraných zbierok,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803","účastník: Mgr. Ján Polák Studio P, IČO: 10687467",,"6 840,00 € bez DPH",,-,23.09.2011,,platná,, 02/07/11,02/07/11,architektonicka studia a realizacny projekt interieru- Nova exp. Kosicky zlaty poklad,architektonicka studia a realizacny projekt interieru- Nova exp. Kosicky zlaty poklad,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803","účastník: Ing. Dluhý Slavomír NADES, Hlavná 20/120, Košice, IČO: 14343380",,"5 380,00 € bez DPH",01.07.2011,-,30.06.2011,01.07.2011,platná,02/07/11, zmluva o dielo,zmluva o dielo,vyhotovenie reprodukcii vzacnych dobových sklen.negatívov,vyhotovenie reprodukcii vzacnych dobových sklen.negatívov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803","účastník: Foto-Bodnár Gabriel, Hlavná 14, Košice, IČO: 32513038",,,20.06.2011,-,19.06.2011,,platná,zmluva o dielo, 1238/2011,1238/2011,reštaurovanie zbierkového predmetu v správe VSM,reštaurovanie zbierkového predmetu v správe VSM,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803","účastník: Mgr.art. Rudolf Lacko, Hajnicka 20, Košice",,"1 672,97 € bez DPH",12.05.2011,-,11.05.2011,12.05.2011,platná,1238/2011, zmluva o odohrani divadla,zmluva o odohrani divadla,divadelne predstavenie Aucassin a Nicoletta,divadelne predstavenie Aucassin a Nicoletta,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803","účastník: Bábkové divadlo v Košiciach, Tajovského 4,040 01 Košice, IČO: 31297811",,"210,00 € bez DPH",09.05.2011,-,08.05.2011,,platná,zmluva o odohrani divadla, 2011,2011,dielo-inštalácia výstavy ""Vyprava do stredoveku vo Východoslovenskom muzeu"",dielo-inštalácia výstavy ""Vyprava do stredoveku vo Východoslovenskom muzeu"",,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803","účastník: Mgr.Art Peter Liška, Malá Čierna 11, Rajec, IČO: 43581218",,"200,00 € bez DPH",,-,14.04.2011,,platná,2011, 1/2011,1/2011,rekonštrukcia histor.budovy VSM na Nám.Maratonu mieru 2,rekonštrukcia histor.budovy VSM na Nám.Maratonu mieru 2,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803","účastník: PEhAES a.s., Slovenská 69, Prešov, IČO: 00155764",,"5 191,82 € bez DPH",,-,14.02.2011,15.02.2011,platná,1/2011, 2011,2011,doplňujúci reštaurátorský výskum v Historickej účelovej budove,doplňujúci reštaurátorský výskum v Historickej účelovej budove,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803","účastník: Mgr. art. Rossana Báthoryová, Magurská 11, Košice",,"3 000,00 € bez DPH",,-,14.02.2011,15.02.2011,platná,2011, 700697904ZoP,700697904ZoP,pripojenie odberného miestia ELI,pripojenie odberného miestia ELI,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803","účastník: Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 36599361",,,10.02.2011,-,09.02.2011,10.02.2011,platná,700697904ZoP, 0199688904,0199688904,pripojenie mobilných telefonov do telekomunikačných sieti,pripojenie mobilných telefonov do telekomunikačných sieti,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Hviezdoslavova 3, IČO: 31297803","účastník: Orange Slovensko, Prievozská 6/A, Bratislava, IČO: 35697270",,,01.02.2011,-,31.01.2011,01.02.2011,platná,0199688904, 4/2021,4/2021,Dodatok ku Zmluve o spolupráci 4/2021 o doplnení článku V. o Covid opatreniach a bezpečnosti ochrany zdravia v platnom režime OTP v rámci otvorenia výstavy Helmuta Bistiku - Herzlicht,Bezpečnosť ochrany zdravia v platnom režime OTP - doplnenie článku V.,,4/2021,"partner: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Námestie Maratónu mieru 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803, Mgr. Ivan Havlice, poverený riadením VSM","organizátor: Združenie FORSA, Rosná 6, 040 01 Košice, IČO: 17068371, Gabriel Horal, štatutárny zástupca",,,,-,,,platná,4/2021, Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 27/2017,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 27/2017,výpožička zbierkových predmetov,výpožička zbierkových predmetov,,,"účastník: Východoslovenské múzeum, Košice, Nám. Maratónu mieru 2, IČO: 31297803","účastník: Slovenská národná galéria, Riečna 1, Bratislava, IČO: 00164712",,,,-,,,platná,Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 27/2017,