Služby,Komplexná rekonštrukcia Miklušovej väznice - Projektová dokumentácia,Východoslovenské múzeum Košice,11.05.2021,"Výzva: Komplexná rekonštrukcia Miklušovej väznice - Projektová dokumentácia , Príloha č. 1) – Opis predmetu zákazky , Príloha č. 2a) - Návrh na plnenie kritéria, Príloha č. 2b) – Návrh honoráru za architektonické služby , Príloha č. 3) – Čestné vyhlásenie podľa § 32 , Príloha č. 4) – Návrh Zmluvy o dielo , Príloha č. 4a) – Príloha č. 3 ZoD - Zoznam subdodávateľov , Príloha č. 5) – Rozhodnutie KPU", Služby,"\"Zhotovenie dobových kostýmov v rámci projektu Dedičstvo bez hraníc“ (Projekt Rákoczi, č. žiadosti: FMP-E/1901/4.1/029)",Východoslovenské múzeum Košice,23.04.2021,"\"Zhotovenie dobových kostýmov v rámci projektu Dedičstvo bez hraníc“ , Príloha č. 1a) - Opis predmetu zákazky , Príloha č. 1b) - Obrázky k Opisu predmetu zákazky , Príloha č. 2a) a 2b) - Návrh na plnenie kritéria / Položkovitá kalkulácia , Príloha č. 3) - ČV §32 ods. 1 písm. f) , Príloha č. 4) Návrh Zmluvy o dielo", Služby,Nová tematická expozícia Zaži Baroko - Vypracovanie projektovej dokumentácie,Východoslovenské múzeum Košice,19.03.2021,"Nová tematická expozícia Zaži Baroko - Vypracovanie projektovej dokumentácie , Príloha č. 1 - Opis predmetu zákazky , Príloha č. 2 - Návrh na plnenie kritéria , Príloha č. 3 - ČV § 32 ods. 1 písm. f) , Príloha č. 4 - Vyhlásenie , Príloha č. 5 - Návrh ZoD", Služby,Nová tematická expozícia Zaži Barok - Vypracovanie projektovej dokumentácie,Východoslovenské múzeum Košice,15.12.2020,"Výzva PD Zaži Barok , Príloha č. 1 - Opis predmetu zákazky , Príloha č. 2 - Návrh na plnenie kritéria , Príloha č. 3 - ČV §32 ods. 1f) , Príloha č. 4 - Vyhlásenie , Príloha č. 5 - Návrh ZoD", Stavebné práce,"„Nový elektronický zabezpečovací systém v objekte na Hrnčiarskej 7 v expozícii Rodošto, Kazematy, lektorňa\"",Východoslovenské múzeum Košice,11.12.2020,"Výzva , Príloha č. 1 - Opis predmetu zákazky , Príloha č. 2 - Návrh na plnenie kritéria , Príloha č. 3 - ČV §32 ods. 1 písm. f) , Príloha č. 4 - Návrh ZoD", Služby,Vypracovanie Projektovej dokumentácie - Kompletná obnova Miklušovej väznice,Východoslovenské múzeum Košice,09.12.2020,"Vyzva na predlozenie ponuky , Priloha_c_1_Navrh na plnenie kritériá , Priloha_c._2_ Opis predmetu zákazky , Priloha_c_3_Návrh ZoD , Priloha-c_4_Rozhodnutie_KPU , ZMENA_DOPLNENIE_Vyzvy na predlozenie ponuky", Stavebné práce,Revitalizácia Depozitára VSM v Košiciach – Šaci – II. etapa,Východoslovenské múzeum Košice,22.09.2020,"Vyzva na predlozenie ponuky , Priloha_1_Navrh na plnenie kriterii , Priloha_2_Vykaz_vymer , Priloha_3_Zmluva_o_dielo , Priloha_4_PD", Stavebné práce,„Realizácia prívodu elektrickej energie do dreveného kostolíka“,Východoslovenské múzeum Košice,25.05.2020,"Výzva „Realizácia prívodu elektrickej energie do dreveného kostolíka“ , Príloha č. 1 - Neocenený rozpočet , Príloha č. 2 - Návrh na plnenie kritéria , Príloha č. 3 - ČV podľa § 32 písm. f) , Príloha č. 4 - Návrh ZoD", Stavebné práce,"Oprava fasády na Rodošte, Hrnčiarska 7",Východoslovenské múzeum Košice,11.05.2020,"Výzva \"Oprava fasády na Rodošte, Hrnčiarska 7\" , Príloha č. 1 - Opis predmetu zákazky , Príloha č. 2a) - Krycí list , Príloha č. 2b) - Výkaz výmer , Príloha č. 3 - Návrh na plnenie kritéria , Príloha č. 4 - Čestné vyhlásenie , Príloha č. 5 - Návrh Zmluvy o dielo , Príloha č. 6 - Rozhodnutie KPÚ , Príloha č. 7 - Návrh technologického postupu... , Príloha č. 8 - Fotodokumentácia objektu", Stavebné práce,Oprava strechy a štítovej steny Meštianskeho domu na Hrnčiarskej 6 v Košiciach,Východoslovenské múzeum Košice,25.02.2020,"Výzva , Neocenený výkaz výmer , Návrh na plnenie kritéria , Čestné vyhlásenie § 32 ... , Návrh Zmluvy o dielo , Rozhodnutie pamiatkového úradu", Služby,"Zavedenie GDPR",Východoslovenské múzeum Košice,11.12.2019,"Zavedenie GDPR , Opis predmetu , Navrh na plnenie kriterii , CV podla § 32 ods 1 pism f", Služby,„Výkon zodpovednej osoby za oblasť ochrany osobných údajov“,Východoslovenské múzeum Košice,15.11.2019,"Výzva , Návrh na plnenie kritérii , Čestné vyhlásenie", Tovary,Kovové depozitárne skrine na uloženie numizmatických predmetov,Východoslovenské múzeum Košice,25.10.2019,"ZNH 2019 , Návrh na plnenie kritérií , Čestné vyhlásenie , Návrh Zmluvy o dielo", Tovary,"Mobilný odsávač výparov do reštaurátorských dielní 3 ks - nákup",Východoslovenské múzeum Košice,01.10.2019,"2019 , Návrh na plnenie kritérií , Čestné vyhlásenie , Návrh Kúpnej zmluvy",