2023/4353,zrážková voda 01.05.-31.07.2023,,,,,,platná, 4390/2021,Papierové tašky,,"dodávateľ: 1996 s.r.o., Hraničná 45, 821 05 Bratislava, IČO: 35726369","230,28 € s DPH",26.08.2021,30.08.2021,platná, 4477/2021,Nákup kníh,,"dodávateľ: 31297838, Miletičova 23, 82109 Bratislava, IČO: 00678856","371,57 € s DPH",07.10.2021,04.11.2021,platná, 2023/4530,"knihobox, bibliobox",,"dodávateľ: 3iD s.r.o., Radiová 1431/2a, 110 00 Praha10, ČR, IČO: 06718361","18 922,00 € s DPH",15.11.2023,20.11.2023,platná, 2023/4057,Knižnica so sedenímP7 - Grant FPU2022,,"dodávateľ: 4Home CEE, s.r.o., Vajanského nábrežie 5, 811 02 Bratislava 1, IČO: 54379431","109,90 € s DPH",13.02.2023,09.03.2023,platná, 2023/4533,oprava automat. dverí H5,,"dodávateľ: ABRA automatické brány, s.r.o., Moldavská 2/A, 040 16 Košice, IČO: 44488769","157,20 € s DPH",16.11.2023,20.11.2023,platná, 4701/2021,Oprava automatických posuvných dverí átrium H5,,"dodávateľ: ABRA automatické brány, s.r.o., Myslavská 2/A, 040 16 Košice, IČO: 44488769","201,00 € s DPH",28.12.2021,29.12.2021,platná, 4678/2020,Kancelársky nábytok,,"dodávateľ: AJ Produkty a.s., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava, IČO: 36268518","370,80 € s DPH",21.12.2020,30.12.2020,platná, 4588/2020,Kancelársky nábytok,,"dodávateľ: AJ Produkty a.s., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava, IČO: 36268518","3 000,82 € s DPH",26.11.2020,15.12.2020,platná, 2023/4061,"Kanc.stoly, stoličky, kontajnery P7",,"dodávateľ: AJ Produkty a.s., Galvanyho 7/B, 821 04 Bratislava, IČO: 36268518","1 759,20 € s DPH",13.02.2023,10.03.2023,platná, 4520/2022,Napojenie EZS na PCO,,"dodávateľ: ALARMTEL SK, s.r.o., Krátka 367/5 044 11 Ždaňa, IČO: 36182010","787,55 € s DPH",25.10.2022,27.10.2022,platná, 4804/2019,Servis elektronického zabezpečovacieho systému.,,"dodávateľ: ALARMTEL SK, s.r.o., Krátka 367/5, 044 11 Ždaňa, IČO: 36182010","276,00 € s DPH",23.12.2019,16.01.2020,platná, 2023/4570,kávovar,,"dodávateľ: ALZA.SK s.r.o., Sliačska 1/D, 831 02 Bratislava - Nové Mesto, IČO: 36562939","128,69 € s DPH",29.11.2023,30.11.2023,platná, 4359/2021,internet,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Hlavná 48, 040 01 Košice, IČO: 36191400","0,03 € s DPH",11.08.2021,12.08.2021,platná, 4028/2020,Hovorné,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., IČO: 36191400","9,00 € s DPH",06.02.2020,19.02.2020,platná, 2024/4016,Internet KVP 01/2024,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","29,63 € s DPH",05.02.2024,09.02.2024,platná, 2024/4017,hovorné KVP 01/2024,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","3,56 € s DPH",05.02.2024,09.02.2024,platná, 2024/4018,ústredna 01/2024,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","0,03 € s DPH",05.02.2024,09.02.2024,platná, 2024/4019,hovorné RIAD. 01/2024,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","9,00 € s DPH",05.02.2024,09.02.2024,platná, 2024/4020,hovorné sekr. 01/2024,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","10,00 € s DPH",05.02.2024,09.02.2024,platná, 2024/4021,hovorné metod. 01/2024,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","10,00 € s DPH",05.02.2024,09.02.2024,platná, 2024/4022,internet P7 Terasa 01/2024,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","29,63 € s DPH",05.02.2024,09.02.2024,platná, 2024/4023,hovorné P7 Terasa 01/2024,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","3,56 € s DPH",05.02.2024,09.02.2024,platná, 2024/4024,hovorné P14 - Šaca 01/2024,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","4,00 € s DPH",05.02.2024,09.02.2024,platná, 2024/4025,hovorné H5 01/2024,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","12,00 € s DPH",05.02.2024,09.02.2024,platná, 2024/4026,hovorné H5 IVC 01/2024,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","9,50 € s DPH",05.02.2024,09.02.2024,platná, 2024/4027,hovorné H5 - dopl. 01/2024,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","10,50 € s DPH",05.02.2024,09.02.2024,platná, 2024/4028,hovorné + internet P13 Furča 01/2024,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","36,56 € s DPH",05.02.2024,09.02.2024,platná, 2024/4029,hovorné + intenet P11 Jazero 01/2024,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","36,56 € s DPH",05.02.2024,09.02.2024,platná, 2023/4700,internet KVP 12/2023,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","29,63 € s DPH",02.01.2024,05.01.2024,platná, 2023/4701,Hovorné KVP 12/2023,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","3,56 € s DPH",02.01.2024,05.01.2024,platná, 2023/4702,ústredňa 12/2023,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","0,03 € s DPH",02.01.2024,05.01.2024,platná, 2023/4703,Hovorné RIAD 12/2023,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","9,00 € s DPH",02.01.2024,05.01.2024,platná, 2023/4704,Hovorné sekr. 12/2023,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","10,00 € s DPH",02.01.2024,05.01.2024,platná, 2023/4705,Hovorné metod. 12/2023,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","10,00 € s DPH",02.01.2024,05.01.2024,platná, 2023/4706,Internet P7 Terasa 12/2023,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","29,63 € s DPH",02.01.2024,05.01.2024,platná, 2023/4707,Hovorné P7 Terasa 12/2023,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","3,56 € s DPH",02.01.2024,05.01.2024,platná, 2023/4708,Hovorné P14 Šaca 12/2023,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","4,00 € s DPH",02.01.2024,05.01.2024,platná, 2023/4709,Hovorné H5 12/2023,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","12,00 € s DPH",02.01.2024,05.01.2024,platná, 2023/4710,Hovorné H5 IVC 12/2023,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","9,50 € s DPH",02.01.2024,05.01.2024,platná, 2023/4711,Hovorné H5 dopl. 12/2023,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","10,50 € s DPH",02.01.2024,05.01.2024,platná, 2023/4712,Hovorné + internet P13 12/2023,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","36,56 € s DPH",02.01.2024,05.01.2024,platná, 2023/4713,Hovorné + intrenet P11 Jazero 12/2023,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","36,56 € s DPH",02.01.2024,05.01.2024,platná, 2023/4591,Internet KVP 11/2023,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","29,63 € s DPH",07.12.2023,15.12.2023,platná, 2023/4592,Hovorné KVP 11/2023,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","3,56 € s DPH",07.12.2023,15.12.2023,platná, 2023/4593,ústredňa 11/2023,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","0,03 € s DPH",07.12.2023,15.12.2023,platná, 2023/4594,Hovorné RIAD 11/2023,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","9,00 € s DPH",07.12.2023,15.12.2023,platná, 2023/4595,Hovorné SEKR 11/2023,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","10,00 € s DPH",07.12.2023,15.12.2023,platná, 2023/4596,Hovorné METOD. 11/2023,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","10,00 € s DPH",07.12.2023,15.12.2023,platná, 2023/4597,Internet P7 Terasa,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","29,63 € s DPH",07.12.2023,15.12.2023,platná, 2023/4598,Hovorné P7 Terasa,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","3,56 € s DPH",07.12.2023,15.12.2023,platná, 2023/4599,Hovorné P14 Šaca 11/2023,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","4,00 € s DPH",07.12.2023,15.12.2023,platná, 2023/4600,Hovorné H5 11/2023,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","12,00 € s DPH",07.12.2023,15.12.2023,platná, 2023/4601,Hovorné H5-IVC 11/2023,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","9,50 € s DPH",07.12.2023,15.12.2023,platná, 2023/4602,Hovorné H5- dopl. 11/2023,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","10,50 € s DPH",07.12.2023,15.12.2023,platná, 2023/4603,Hovorné + internet P13 Furča 11/2023,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","36,56 € s DPH",07.12.2023,15.12.2023,platná, 2023/4604,Hovorné + Internet P11 Jazero 11/2023,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","36,56 € s DPH",07.12.2023,15.12.2023,platná, 4357/2021,internet,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","29,63 € s DPH",11.08.2021,12.08.2021,platná, 4358/2021,internet,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","3,56 € s DPH",11.08.2021,12.08.2021,platná, 4360/2021,internet,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","9,00 € s DPH",11.08.2021,12.08.2021,platná, 4361/2021,internet,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","10,00 € s DPH",11.08.2021,12.08.2021,platná, 4362/2021,internet,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","10,00 € s DPH",11.08.2021,12.08.2021,platná, 4363/2021,internet,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","29,63 € s DPH",11.08.2021,12.08.2021,platná, 4364/2021,internet,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","3,56 € s DPH",11.08.2021,12.08.2021,platná, 4365/2021,internet,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","4,00 € s DPH",11.08.2021,12.08.2021,platná, 4366/2021,internet,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","35,56 € s DPH",11.08.2021,12.08.2021,platná, 4367/2021,internet,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","3,56 € s DPH",11.08.2021,12.08.2021,platná, 4368/2021,internet,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","12,00 € s DPH",11.08.2021,12.08.2021,platná, 4369/2021,internet,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","9,50 € s DPH",11.08.2021,12.08.2021,platná, 4370/2021,internet,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","10,50 € s DPH",11.08.2021,12.08.2021,platná, 4371/2021,internet,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","36,56 € s DPH",11.08.2021,12.08.2021,platná, 4184/2021,Hovorné,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice","3,56 € s DPH",11.05.2021,09.06.2021,platná, 4535/2021,Pripojenie k internetu,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","29,63 € s DPH",05.11.2021,29.11.2021,platná, 4536/2021,Pobočková ústredňa,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","0,03 € s DPH",05.11.2021,29.11.2021,platná, 4538/2021,Hlasové služby,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","9,00 € s DPH",05.11.2021,29.11.2021,platná, 4539/2021,Hovorné,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","10,16 € s DPH",05.11.2021,29.11.2021,platná, 4540/2021,Hovorné,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","10,00 € s DPH",05.11.2021,29.11.2021,platná, 4541/2021,Pripojenie k internetu,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","29,63 € s DPH",05.11.2021,29.11.2021,platná, 4542/2021,Hovorné,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","3,56 € s DPH",05.11.2021,29.11.2021,platná, 4543/2021,Hovorné,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","4,00 € s DPH",05.11.2021,29.11.2021,platná, 4544/2021,Pripojenie k internetu,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","35,56 € s DPH",05.11.2021,29.11.2021,platná, 4545/2021,Hovorné,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","3,56 € s DPH",05.11.2021,29.11.2021,platná, 4546/2021,Hovorné,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","12,00 € s DPH",05.11.2021,29.11.2021,platná, 4455/2021,Pripojenie k internetu.,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","29,63 € s DPH",04.10.2021,03.11.2021,platná, 4456/2021,Hovorné,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","3,56 € s DPH",04.10.2021,03.11.2021,platná, 4457/2021,Pobočková ústredňa.,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","0,03 € s DPH",04.10.2021,03.11.2021,platná, 4458/2021,Hovorné,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","9,00 € s DPH",04.10.2021,03.11.2021,platná, 4459/2021,Hovorné,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","10,00 € s DPH",04.10.2021,03.11.2021,platná, 4460/2021,Hovorné,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","10,00 € s DPH",04.10.2021,03.11.2021,platná, 4461/2021,Pripojenie k internetu.,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","29,63 € s DPH",04.10.2021,03.11.2021,platná, 4462/2021,Hovorné,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","3,56 € s DPH",04.10.2021,03.11.2021,platná, 4463/2021,Hovorné,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","4,00 € s DPH",04.10.2021,03.11.2021,platná, 4464/2021,Pripojenie k internetu.,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","35,56 € s DPH",04.10.2021,03.11.2021,platná, 4465/2021,Hovorné,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","3,56 € s DPH",04.10.2021,03.11.2021,platná, 4466/2021,Hovorné,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","12,00 € s DPH",04.10.2021,03.11.2021,platná, 4467/2021,Hovorné,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","9,50 € s DPH",04.10.2021,03.11.2021,platná, 4468/2021,Hovorné,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","10,50 € s DPH",04.10.2021,03.11.2021,platná, 4469/2021,Hovorné,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","36,56 € s DPH",04.10.2021,03.11.2021,platná, 4409/2021,Pevný internet,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","39,63 € s DPH",06.09.2021,07.10.2021,platná, 4410/2021,Hlasové služby,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","3,56 € s DPH",06.09.2021,07.10.2021,platná, 4411/2021,Pobočková ústredňa,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","0,03 € s DPH",06.09.2021,07.10.2021,platná, 4412/2021,Hlasové služby,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","9,00 € s DPH",06.09.2021,07.10.2021,platná, 4413/2021,Hlasové služby,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","10,00 € s DPH",06.09.2021,07.10.2021,platná, 4414/2021,Hlasové služby,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","10,00 € s DPH",06.09.2021,07.10.2021,platná, 4415/2021,Pevný internet,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","29,63 € s DPH",06.09.2021,07.10.2021,platná, 4416/2021,Hlasové služby,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","3,56 € s DPH",06.09.2021,07.10.2021,platná, 4417/2021,Hlasové služby,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","4,00 € s DPH",06.09.2021,07.10.2021,platná, 4418/2021,Pevný internet,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","35,56 € s DPH",06.09.2021,07.10.2021,platná, 4419/2021,Hlasové služby,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","3,56 € s DPH",06.09.2021,07.10.2021,platná, 4420/2021,Hlasové služby,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","12,00 € s DPH",06.09.2021,07.10.2021,platná, 4421/2021,Hlasové služby,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","9,50 € s DPH",06.09.2021,07.10.2021,platná, 4422/2021,Hlasové služby,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","10,50 € s DPH",06.09.2021,07.10.2021,platná, 4423/2021,Hlasové služby,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","36,56 € s DPH",06.09.2021,07.10.2021,platná, 4300/2021,Pevný internet.,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","29,63 € s DPH",02.07.2021,12.07.2021,platná, 4301/2021,Hovorné,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","3,56 € s DPH",02.07.2021,12.07.2021,platná, 4302/2021,Pobočková ústredňa - pripojenie,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","0,03 € s DPH",02.07.2021,12.07.2021,platná, 4303/2021,hovorné,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","9,00 € s DPH",02.07.2021,12.07.2021,platná, 4304/2021,hovorné,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","10,00 € s DPH",02.07.2021,12.07.2021,platná, 4305/2021,hovorné,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","10,00 € s DPH",02.07.2021,12.07.2021,platná, 4306/2021,Pevné pripojenie k internetu.,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","29,63 € s DPH",02.07.2021,12.07.2021,platná, 4307/2021,hovorné,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","3,56 € s DPH",02.07.2021,12.07.2021,platná, 4308/2021,hovorné,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","4,00 € s DPH",02.07.2021,12.07.2021,platná, 4309/2021,Pevné pripojenie k internetu.,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","35,56 € s DPH",02.07.2021,12.07.2021,platná, 4310/2021,hovorné,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","3,56 € s DPH",02.07.2021,12.07.2021,platná, 4311/2021,hovorné,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","12,00 € s DPH",02.07.2021,12.07.2021,platná, 4312/2021,hovorné,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","9,50 € s DPH",02.07.2021,12.07.2021,platná, 4313/2021,hovorné,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","10,50 € s DPH",02.07.2021,12.07.2021,platná, 4314/2021,hovorné,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","36,56 € s DPH",02.07.2021,12.07.2021,platná, 4233/2021,Pripojenie k pevnému internetu.,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","29,63 € s DPH",08.06.2021,01.07.2021,platná, 4234/2021,Hovorné,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","3,56 € s DPH",08.06.2021,01.07.2021,platná, 4235/2021,Pobočková ústredňa,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","0,03 € s DPH",08.06.2021,01.07.2021,platná, 4236/2021,Hovorné,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","9,13 € s DPH",08.06.2021,01.07.2021,platná, 4237/2021,Hovorné,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","10,10 € s DPH",08.06.2021,01.07.2021,platná, 4238/2021,Hovorné,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","10,00 € s DPH",08.06.2021,01.07.2021,platná, 4239/2021,Pripojenie k pevnému internetu,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","29,63 € s DPH",08.06.2021,01.07.2021,platná, 4240/2021,Hovorné,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","3,56 € s DPH",08.06.2021,01.07.2021,platná, 4241/2021,Hovorné,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","4,00 € s DPH",08.06.2021,01.07.2021,platná, 4242/2021,Pripojenie k pevnému internetu.,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","35,56 € s DPH",08.06.2021,01.07.2021,platná, 4243/2021,Hovorné,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","3,56 € s DPH",08.06.2021,01.07.2021,platná, 4244/2021,Hovorné,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","12,00 € s DPH",08.06.2021,01.07.2021,platná, 4245/2021,Hovorné,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","9,50 € s DPH",08.06.2021,01.07.2021,platná, 4246/2021,Hovorné,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","10,50 € s DPH",10.05.2021,01.07.2021,platná, 4247/2021,Hovorné,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","36,56 € s DPH",08.06.2021,01.07.2021,platná, 4174/2021,Pevný internet.,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","29,63 € s DPH",11.05.2021,09.06.2021,platná, 4175/2021,Hovorné,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","3,56 € s DPH",11.05.2021,09.06.2021,platná, 4176/2021,Pobočková ústredňa,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","0,03 € s DPH",11.05.2021,09.06.2021,platná, 4177/2021,Hovorné,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","9,00 € s DPH",11.05.2021,09.06.2021,platná, 4178/2021,Hovorné,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","10,00 € s DPH",11.05.2021,09.06.2021,platná, 4179/2021,Hovorné,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","10,00 € s DPH",11.05.2021,09.06.2021,platná, 4180/2021,Pevný internet,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","29,63 € s DPH",11.05.2021,09.06.2021,platná, 4181/2021,Hovorné,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","3,56 € s DPH",11.05.2021,09.06.2021,platná, 4182/2021,Hovorné,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","4,00 € s DPH",11.05.2021,09.06.2021,platná, 4183/2021,Pevný internet,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","35,56 € s DPH",11.05.2021,09.06.2021,platná, 4185/2021,Hovorné,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","12,00 € s DPH",11.05.2021,09.06.2021,platná, 4186/2021,Hovorné,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","9,50 € s DPH",11.05.2021,09.06.2021,platná, 4187/2021,Hovorné,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","10,78 € s DPH",11.05.2021,09.06.2021,platná, 4188/2021,Hovorné,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","36,56 € s DPH",11.05.2021,09.06.2021,platná, 4712/2020,Pripojenie k internetu.,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","29,63 € s DPH",04.01.2020,20.01.2021,platná, 4713/2020,Hlasové služby,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","3,56 € s DPH",04.01.2021,20.01.2021,platná, 4714/2020,Pripojenie ústredne.,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","0,03 € s DPH",04.01.2021,20.01.2021,platná, 4715/2020,Hovorné,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","9,00 € s DPH",04.01.2021,20.01.2021,platná, 4716/2020,Hovorné,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","10,00 € s DPH",04.01.2021,20.01.2021,platná, 4717/2020,Hovorné,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","10,00 € s DPH",04.01.2021,20.01.2021,platná, 4719/2020,Hovorné,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","3,56 € s DPH",04.01.2021,20.01.2021,platná, 4720/2020,Hovorné,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","4,00 € s DPH",04.01.2021,20.01.2021,platná, 4721/2020,Pripojenie na internet.,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","35,56 € s DPH",04.01.2021,20.01.2021,platná, 4722/2020,Hovorné,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","3,56 € s DPH",04.01.2021,20.01.2021,platná, 4723/2020,Hovorné,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","12,00 € s DPH",04.01.2021,20.01.2021,platná, 4724/2020,Hovorné,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","9,50 € s DPH",04.01.2021,20.01.2021,platná, 4725/2020,Hovorné,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","10,50 € s DPH",04.01.2021,20.01.2021,platná, 4726/2020,Hovorné,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","36,56 € s DPH",04.01.2021,20.01.2021,platná, 4619/2020,Služby Antik,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","9,50 € s DPH",01.12.2020,21.12.2020,platná, 4620/2020,Služby Antik,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","10,50 € s DPH",01.12.2020,21.12.2020,platná, 4621/2020,Služby Antik,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","36,56 € s DPH",01.12.2020,21.12.2020,platná, 4607/2020,Pevný internet,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","29,63 € s DPH",01.12.2020,18.12.2020,platná, 4608/2020,Služby Antik.,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","3,56 € s DPH",01.12.2020,18.12.2020,platná, 4609/2020,Pripojenie pobočkovej ústredne.,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","0,03 € s DPH",01.12.2020,18.12.2020,platná, 4610/2020,Služby Antik,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","9,00 € s DPH",01.12.2020,18.12.2020,platná, 4611/2020,Služby Antik,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","10,13 € s DPH",01.12.2020,18.12.2020,platná, 4612/2020,Služby Antik,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","10,00 € s DPH",01.12.2020,18.12.2020,platná, 4613/2020,Pevný internet,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","29,63 € s DPH",01.12.2020,18.12.2020,platná, 4614/2020,Služby Antik,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","3,56 € s DPH",01.12.2020,18.12.2020,platná, 4615/2020,Služby Antik,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","4,00 € s DPH",01.12.2020,18.12.2020,platná, 4616/2020,Pevný internet.,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","35,56 € s DPH",01.12.2020,18.12.2020,platná, 4617/2020,Služby Antik,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","3,56 € s DPH",01.12.2020,18.12.2020,platná, 4618/2020,Služby Antik,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","12,00 € s DPH",01.12.2020,18.12.2020,platná, 4535/2020,Pevný internet.,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","29,63 € s DPH",06.11.2020,10.11.2020,platná, 4536/2020,Hovorné.,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","3,56 € s DPH",06.11.2020,10.11.2020,platná, 4537/2020,Pripojenie pobočkovej ústredne.,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","0,03 € s DPH",06.11.2020,10.11.2020,platná, 4538/2020,Hovorné.,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","9,00 € s DPH",06.11.2020,10.11.2020,platná, 4539/2020,Hovorné,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","10,58 € s DPH",06.11.2020,10.11.2020,platná, 4541/2020,Pevný internet.,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","29,63 € s DPH",06.11.2020,10.11.2020,platná, 4542/2020,Hovorné.,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","3,56 € s DPH",06.11.2020,10.11.2020,platná, 4543/2020,Hovorné,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","4,00 € s DPH",06.11.2020,10.11.2020,platná, 4544/2020,pevný internet.,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","35,56 € s DPH",06.11.2020,10.11.2020,platná, 4545/2020,Hovorné.,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","3,56 € s DPH",06.11.2020,10.11.2020,platná, 4546/2020,Hovorné.,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","12,00 € s DPH",06.11.2020,10.11.2020,platná, 4547/2020,Hovorné.,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","9,50 € s DPH",06.11.2020,10.11.2020,platná, 4548/2020,Hovorné.,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","10,50 € s DPH",06.11.2020,10.11.2020,platná, 4549/2020,Hovorné.,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","36,56 € s DPH",06.11.2020,10.11.2020,platná, 4448/2020,Pevný internet.,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","29,63 € s DPH",05.10.2020,16.10.2020,platná, 4449/2020,Hovorné,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","3,56 € s DPH",05.10.2020,16.10.2020,platná, 4450/2020,Pobočková ústredňa.,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","0,03 € s DPH",05.10.2020,16.10.2020,platná, 4451/2020,Hovorné.,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","9,00 € s DPH",05.10.2020,16.10.2020,platná, 4452/2020,Hovorné.,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","10,00 € s DPH",05.10.2020,16.10.2020,platná, 4453/2020,Hovorné,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","10,00 € s DPH",05.10.2020,16.10.2020,platná, 4454/2020,Pevný internet.,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","29,63 € s DPH",05.10.2020,16.10.2020,platná, 4455/2020,Hovorné,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","3,56 € s DPH",05.10.2020,16.10.2020,platná, 4456/2020,Hovorné,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","4,00 € s DPH",05.10.2020,16.10.2020,platná, 4457/2020,Pevný internet.,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","35,56 € s DPH",05.10.2020,16.10.2020,platná, 4458/2020,Hovorné,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","12,00 € s DPH",05.10.2020,16.10.2020,platná, 4459/2020,Hovorné,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","12,00 € s DPH",05.10.2020,16.10.2020,platná, 4460/2020,Hovorné,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","9,50 € s DPH",05.10.2020,16.10.2020,platná, 4461/2020,Hovorné,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","10,50 € s DPH",05.10.2020,16.10.2020,platná, 4462/2020,Hovorné.,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","36,56 € s DPH",05.10.2020,16.10.2020,platná, 4540/2020,Hovorné,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","10,00 € s DPH",06.11.2020,11.10.2020,platná, 4377/2020,Pevný internet,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","29,63 € s DPH",07.09.2020,09.09.2020,platná, 4378/2020,Hovorné,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","3,56 € s DPH",07.09.2020,09.09.2020,platná, 4379/2020,Pobočková ústredňa.,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","0,03 € s DPH",07.09.2020,09.09.2020,platná, 4380/2020,Hovorné,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","9,00 € s DPH",07.09.2020,09.09.2020,platná, 4381/2020,Hovorné,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","10,00 € s DPH",07.09.2020,09.09.2020,platná, 4382/2020,Hovorné,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","10,00 € s DPH",07.09.2020,09.09.2020,platná, 4383/2020,Pevný internet,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","29,63 € s DPH",07.09.2020,09.09.2020,platná, 4384/2020,Hovorné,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","3,56 € s DPH",07.09.2020,09.09.2020,platná, 4385/2020,Hovorné,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","4,00 € s DPH",07.09.2020,09.09.2020,platná, 4386/2020,Pevný internet,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","35,56 € s DPH",07.09.2020,09.09.2020,platná, 4387/2020,Hovorné,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","3,56 € s DPH",07.09.2020,09.09.2020,platná, 4388/2020,Hovorné,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","12,00 € s DPH",07.09.2020,09.09.2020,platná, 4389/2020,Hovorné,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","9,50 € s DPH",07.09.2020,09.09.2020,platná, 4390/2020,Hovorné,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","10,50 € s DPH",07.09.2020,09.09.2020,platná, 4391/2020,Hovorné,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","36,56 € s DPH",07.09.2020,09.09.2020,platná, 4334/2020,Hovorné,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","3,56 € s DPH",07.08.2020,20.08.2020,platná, 4335/2020,Hovorné,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","4,00 € s DPH",07.08.2020,20.08.2020,platná, 4336/2020,Pripojenie do internetu.,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","35,56 € s DPH",07.08.2020,20.08.2020,platná, 4337/2020,Hovorné,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","3,56 € s DPH",07.08.2020,20.08.2020,platná, 4338/2020,Hovorné,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","12,00 € s DPH",07.08.2020,20.08.2020,platná, 4339/2020,Hovorné,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","9,50 € s DPH",07.08.2020,20.08.2020,platná, 4340/2020,Hovorné,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","10,50 € s DPH",07.08.2020,20.08.2020,platná, 4327/2020,Pripojenie na internet.,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","29,63 € s DPH",07.08.2020,17.08.2020,platná, 4328/2020,Hovorné,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","3,56 € s DPH",07.08.2020,17.08.2020,platná, 4329/2020,Pobočková ústredňa.,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","0,03 € s DPH",07.08.2020,17.08.2020,platná, 4330/2020,Hovorné,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","9,00 € s DPH",07.08.2020,17.08.2020,platná, 4331/2020,Hovorné,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","10,00 € s DPH",07.08.2020,17.08.2020,platná, 4332/2020,Hovorné,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","10,00 € s DPH",07.08.2020,17.08.2020,platná, 4333/2020,Pripojenie k internetu.,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","29,63 € s DPH",07.08.2020,17.08.2020,platná, 4272/2020,Pevný internet.,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","35,56 € s DPH",03.07.2020,21.07.2020,platná, 4273/2020,Hovorné,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","3,56 € s DPH",03.07.2020,21.07.2020,platná, 4274/2020,Hovorné,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","12,00 € s DPH",03.07.2020,21.07.2020,platná, 4275/2020,Hovorné,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","9,50 € s DPH",03.07.2020,21.07.2020,platná, 4276/2020,Hovorné,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","10,50 € s DPH",03.07.2020,21.07.2020,platná, 4277/2020,Hovorné,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","36,56 € s DPH",03.07.2020,21.07.2020,platná, 4263/2020,Pevný internet.,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","29,63 € s DPH",03.07.2020,20.07.2020,platná, 4264/2020,Hovorné.,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","3,56 € s DPH",03.07.2020,20.07.2020,platná, 4265/2020,Pripojenie pobočkovej ústredne.,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","0,03 € s DPH",03.07.2020,20.07.2020,platná, 4266/2020,Hovorné,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","9,00 € s DPH",03.07.2020,20.07.2020,platná, 4267/2020,Prenájom zariadení.,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","10,00 € s DPH",03.07.2020,20.07.2020,platná, 4268/2020,,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400",,03.07.2020,20.07.2020,platná, 4269/2020,Pevný internet.,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","29,63 € s DPH",03.07.2020,20.07.2020,platná, 4270/2020,Hovorné,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","3,56 € s DPH",03.07.2020,20.07.2020,platná, 4271/2020,Hovorné,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","4,00 € s DPH",03.07.2020,20.07.2020,platná, 4235/2020,Hovorné,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","10,50 € s DPH",02.06.2020,22.06.2020,platná, 4236/2020,Hovorné,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","36,56 € s DPH",02.06.2020,22.06.2020,platná, 4222/2020,Pevný internet.,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","29,63 € s DPH",02.06.2020,11.06.2020,platná, 4223/2020,Hovorné,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","3,56 € s DPH",02.06.2020,11.06.2020,platná, 4224/2020,Pripojenie pobočkovej ústredne,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","0,03 € s DPH",02.06.2020,11.06.2020,platná, 4225/2020,Hovorné,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","9,00 € s DPH",02.06.2020,11.06.2020,platná, 4226/2020,Hovorné,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","10,00 € s DPH",02.06.2020,11.06.2020,platná, 4227/2020,Hovorné,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","10,00 € s DPH",02.06.2020,11.06.2020,platná, 4228/2020,Pevný internet,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","29,63 € s DPH",02.06.2020,11.06.2020,platná, 4229/2020,Hovorné,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","3,56 € s DPH",02.06.2020,11.06.2020,platná, 4230/2020,Hovorné,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","4,00 € s DPH",02.06.2020,11.06.2020,platná, 4231/2020,Pevný internet.,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","35,56 € s DPH",02.06.2020,11.06.2020,platná, 4232/2020,Hovorné,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","3,56 € s DPH",02.06.2020,11.06.2020,platná, 4233/2020,Hovorné,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","12,00 € s DPH",02.06.2020,11.06.2020,platná, 4234/2020,Hovorné.,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","9,50 € s DPH",02.06.2020,11.06.2020,platná, 4175/2020,Pobočková ústredňa.,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","0,03 € s DPH",05.05.2020,25.05.2020,platná, 4176/2020,Hovorné.,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","9,00 € s DPH",05.05.2020,25.05.2020,platná, 4177/2020,Hovorné,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","10,18 € s DPH",05.05.2020,25.05.2020,platná, 4178/2020,Hovorné.,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","10,00 € s DPH",05.05.2020,25.05.2020,platná, 4179/2020,Pevný internet.,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","29,63 € s DPH",05.05.2020,25.05.2020,platná, 4180/2020,Hovorné,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","3,56 € s DPH",05.05.2020,25.05.2020,platná, 4181/2020,Pevný internet.,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","35,56 € s DPH",05.05.2020,25.05.2020,platná, 4182/2020,Hovorné,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","3,56 € s DPH",05.05.2020,25.05.2020,platná, 4183/2020,Pevný internet.,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","29,63 € s DPH",05.05.2020,25.05.2020,platná, "4184,2020",Hovorné,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","3,56 € s DPH",05.05.2020,25.05.2020,platná, 4185/2020,Hovorné,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","4,00 € s DPH",05.05.2020,25.05.2020,platná, 4186/2020,Hovorné,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","10,50 € s DPH",05.05.2020,25.05.2020,platná, 4187/2020,Hovorné,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","9,50 € s DPH",05.05.2020,25.05.2020,platná, 4188/2020,Hovorné,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","12,00 € s DPH",05.05.2020,25.05.2020,platná, 4189/2020,Basic,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","36,56 € s DPH",05.05.2020,25.05.2020,platná, 4137/2020,Prenájom zariadení.,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","4,00 € s DPH",02.04.2020,06.05.2020,platná, 4138/2020,Hovorné,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","10,50 € s DPH",02.04.2020,06.05.2020,platná, 4139/2020,Hovorné,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","12,00 € s DPH",02.04.2020,06.05.2020,platná, 4140/2020,Hovorné,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","9,50 € s DPH",02.04.2020,06.05.2020,platná, 4141/2020,Hovorné.,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","9,00 € s DPH",02.04.2020,06.05.2020,platná, 4142/2020,Hovorné,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","10,00 € s DPH",02.04.2020,06.05.2020,platná, 4143/2020,Hovorné.,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","10,25 € s DPH",02.04.2020,06.05.2020,platná, 4144/2020,Pobočková ústredňa.,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","0,03 € s DPH",02.04.2020,06.05.2020,platná, 4145/2020,Hovorné,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","3,56 € s DPH",02.04.2020,06.05.2020,platná, 4146/2020,Pevný internet.,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","35,56 € s DPH",02.04.2020,06.05.2020,platná, 4147/2020,Hovorné,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","3,56 € s DPH",02.04.2020,06.05.2020,platná, 4148/2020,Pevný internet,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","29,63 € s DPH",02.04.2020,06.05.2020,platná, 4149/2020,Hovorné,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","3,56 € s DPH",02.04.2020,06.05.2020,platná, 4150/2020,Pevný internet.,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","29,63 € s DPH",02.04.2020,06.05.2020,platná, 4151/2020,Hovorné,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","36,56 € s DPH",02.04.2020,06.05.2020,platná, 4094/2020,Pevný internet.,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","29,63 € s DPH",03.03.2020,23.04.2020,platná, 4095/2020,Pevný internet.,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","29,63 € s DPH",03.03.2020,23.04.2020,platná, 4096/2020,Hovorné,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","3,56 € s DPH",03.03.2020,23.04.2020,platná, 4097/2020,Pripojenie pobočkovej ústredne.,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","0,03 € s DPH",03.03.2020,23.04.2020,platná, 4098/2020,Hovorné,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","9,00 € s DPH",03.03.2020,23.04.2020,platná, 4099/2020,Hovorné,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","11,18 € s DPH",03.03.2020,23.04.2020,platná, 4100/2020,Hovorné,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","10,00 € s DPH",03.03.2020,23.04.2020,platná, 4101/2020,Hovorné,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","3,61 € s DPH",03.03.2020,23.04.2020,platná, 4102/2020,Hovorné,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","4,00 € s DPH",03.03.2020,23.04.2020,platná, 4103/2020,Pevný internet,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","35,56 € s DPH",03.03.2020,23.04.2020,platná, 4104/2020,hovorné,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","3,56 € s DPH",03.03.2020,23.04.2020,platná, 4105/2020,Hovorné,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","12,00 € s DPH",03.03.2020,23.04.2020,platná, 4106/2020,Hovorné,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","9,50 € s DPH",03.03.2020,23.04.2020,platná, 4107/2020,Hovorné,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","10,54 € s DPH",03.03.2020,23.04.2020,platná, 4108/2020,Hovorné,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","36,56 € s DPH",03.03.2020,23.04.2020,platná, 4035/2020,Hovorné,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","3,72 € s DPH",06.02.2020,12.03.2020,platná, 4036/2020,Hovorné,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","3,56 € s DPH",06.02.2020,12.03.2020,platná, 4037/2020,Hovorné,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","36,56 € s DPH",06.02.2020,12.03.2020,platná, 4038/2020,Hovorné,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","4,00 € s DPH",06.02.2020,12.03.2020,platná, 4033/2020,Hovorné,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","9,50 € s DPH",06.02.2020,22.02.2020,platná, 4031/2020,Hovorné,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","10,98 € s DPH",06.02.2020,21.02.2020,platná, 4032/2020,Hovorné,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","10,50 € s DPH",06.02.2020,21.02.2020,platná, 4034/2020,Hovorné,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","3,56 € s DPH",06.02.2020,21.02.2020,platná, 4024/2020,Pripojenie k internetu,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","29,63 € s DPH",06.02.2020,19.02.2020,platná, 4025/2020,Pripojenie k internetu,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","29,63 € s DPH",06.02.2020,19.02.2020,platná, 4026/2020,Pripojenie k internetu,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","35,56 € s DPH",06.02.2020,19.02.2020,platná, 4027/2020,Pripojenie pobočkovej ústredne,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","0,03 € s DPH",06.02.2020,19.02.2020,platná, 4029/2020,Hovorné,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","10,20 € s DPH",06.02.2020,19.02.2020,platná, 4030/2020,Hovorné,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","10,00 € s DPH",06.02.2020,19.02.2020,platná, 4824/2019,Hovorné,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","4,00 € s DPH",31.12.2019,22.01.2020,platná, 4825/2019,Hovorné.,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","9,50 € s DPH",31.12.2019,22.01.2020,platná, 4826/2019,Hovorné,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","10,50 € s DPH",31.12.2019,22.01.2020,platná, 4827/2019,Hovorné,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","10,50 € s DPH",31.12.2019,22.01.2020,platná, 4828/2019,Hovorné,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","10,00 € s DPH",31.12.2019,22.01.2020,platná, 4829/2019,Hovorné,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","9,00 € s DPH",31.12.2019,22.01.2020,platná, 4830/2019,Hovorné,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","10,18 € s DPH",31.12.2019,22.01.2020,platná, 4831/2019,Hovorné,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","3,56 € s DPH",31.12.2019,22.01.2020,platná, 4832/2019,Hovorné,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","3,56 € s DPH",31.12.2019,22.01.2020,platná, 4833/2019,Hovorné,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","3,56 € s DPH",31.12.2019,22.01.2020,platná, 4834/2019,Hovorné,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","36,56 € s DPH",31.12.2019,22.01.2020,platná, 4835/2019,Pobočková ústredňa,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","0,03 € s DPH",31.12.2019,22.01.2020,platná, 4836/2019,Intrnet,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","35,56 € s DPH",31.12.2019,22.01.2020,platná, 4837/2019,Internet,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","39,63 € s DPH",09.01.2020,22.01.2020,platná, 4838/2019,Internet,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","29,63 € s DPH",31.12.2019,22.01.2020,platná, 4709/2019,Hovorné.,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","4,00 € s DPH",06.12.2019,02.01.2020,platná, 4710/2019,Hovorné,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","10,00 € s DPH",06.12.2019,02.01.2020,platná, 4711/2019,Hovorné,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","10,50 € s DPH",06.12.2019,02.01.2020,platná, 4712/2019,Hovorné,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","10,50 € s DPH",06.12.2019,02.01.2020,platná, 4713/2019,Hovorné,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","9,50 € s DPH",06.12.2019,02.01.2020,platná, 4714/2019,Hovorné,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","9,00 € s DPH",06.12.2019,02.01.2020,platná, 4715/2019,Hovorné,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","10,00 € s DPH",06.12.2019,02.01.2020,platná, 4718/2019,Hovorné,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","3,56 € s DPH",06.12.2019,02.01.2020,platná, 4719/2019,Hovorné,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","36,56 € s DPH",06.12.2019,02.01.2020,platná, 4720/2019,Pripojenie pobočková ústredňa,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","0,03 € s DPH",06.12.2019,02.01.2020,platná, 4721/2019,Pripojenie k internetu.,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","29,63 € s DPH",06.12.2019,02.01.2020,platná, 4722/2019,Pripojenie k internetu.,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","29,63 € s DPH",06.12.2019,02.01.2020,platná, 4723/2019,Pripojenie k internetu.,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400",,06.12.2019,02.01.2020,platná, 4621/2019,Hovorné.,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","3,56 € s DPH",07.11.2019,29.11.2019,platná, 4623/2019,Hovorné.,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","36,56 € s DPH",07.11.2019,29.11.2019,platná, 4624/2019,Pripojenie ústredne.,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","0,03 € s DPH",07.11.2019,29.11.2019,platná, 4606/2019,Internet.,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","29,63 € s DPH",06.11.2019,26.11.2019,platná, 4607/2019,Internet.,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","29,63 € s DPH",06.11.2019,26.11.2019,platná, 4608/2019,Internet.,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","35,56 € s DPH",06.11.2019,26.11.2019,platná, 4613/2019,Hovorné,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","9,00 € s DPH",07.11.2019,26.11.2019,platná, 4614/2019,Hovorné.,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","10,00 € s DPH",07.11.2019,26.11.2019,platná, 4615/2019,Hovorné.,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","10,00 € s DPH",07.11.2019,26.11.2019,platná, 4616/2019,Hovorné.,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","10,50 € s DPH",07.11.2019,26.11.2019,platná, 4617/2019,Hovorné.,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","9,50 € s DPH",07.11.2019,26.11.2019,platná, 4618/2019,Hovorné.,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","10,50 € s DPH",07.11.2019,26.11.2019,platná, 4619/2019,Hovorné.,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","4,00 € s DPH",06.11.2019,26.11.2019,platná, 4620/2019,Hovorné,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","3,56 € s DPH",07.11.2019,26.11.2019,platná, 4621/2019,Hovorné.,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","3,56 € s DPH",06.11.2019,26.11.2019,platná, 4534/2019,Pripojenie pobočková ústredňa,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","0,03 € s DPH",08.10.2019,20.11.2019,platná, 4535/2019,Hovorné.,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","36,56 € s DPH",08.10.2019,20.11.2019,platná, 4537/2019,hovorné,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","3,56 € s DPH",08.10.2019,20.11.2019,platná, 4538/2019,Hovorné.,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400",,08.10.2019,20.11.2019,platná, 4539/2019,Hovorné.,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","9,00 € s DPH",08.10.2019,20.11.2019,platná, 4540/2019,Hovorné.,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400",,08.10.2019,20.11.2019,platná, 4541/2019,Hovorné,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400",,08.10.2019,20.11.2019,platná, 4542/2019,Hovorné.,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","10,50 € s DPH",08.10.2019,20.11.2019,platná, 4543/2019,Hovorné,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","9,50 € s DPH",08.10.2019,20.11.2019,platná, 4544/2019,Hovorné.,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","10,50 € s DPH",08.10.2019,20.11.2019,platná, 4545/2019,Hovorné.,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","4,00 € s DPH",08.10.2019,20.11.2019,platná, 4532/2019,Pevný internet.,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","29,63 € s DPH",08.10.2019,13.11.2019,platná, 4533/2019,Pevný internet.,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","35,56 € s DPH",08.10.2019,13.11.2019,platná, 4531/2019,Pevný internet.,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","29,63 € s DPH",08.10.2019,06.11.2019,platná, 4536/2019,Hovorné,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","3,56 € s DPH",08.10.2019,20.10.2019,platná, 4716/2019,Hovorné,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400","3,56 € s DPH",06.12.2019,02.01.2019,platná, 4110/2021,internet pobočka KVP 03/2021,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, Košice, IČO: 36191400","29,63 € s DPH",06.04.2021,30.04.2021,platná,"zmluva č.11/0019/0022, zo dňa 01.03.2011" 4112/2021,ústredňa 03/2021,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, Košice, IČO: 36191400","0,03 € s DPH",06.04.2021,30.04.2021,platná,"zmluva č.200801100001, zo dňa 11.01.2008" 4113/2021,hovorné 03/2021,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, Košice, IČO: 36191400","9,00 € s DPH",06.04.2021,30.04.2021,platná,"zmluva č.201108310026, 31.8.2011, dod. č.1, 21.5.2015" 4114/2021,hovorné 03/2021,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, Košice, IČO: 36191400","10,24 € s DPH",06.04.2021,30.04.2021,platná,"zmluva č.201108310027, 31.08.2011" 4115/2021,hovorné 03/2021,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, Košice, IČO: 36191400","10,00 € s DPH",06.04.2021,30.04.2021,platná,"zmluva č.201108310028, 31.08.2011" 4116/2021,internet pobočka Terasa 03/2021,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, Košice, IČO: 36191400","29,63 € s DPH",06.04.2021,30.04.2021,platná,"zmluva č.200801070031, 14.02.2008" 4117/2021,hovorné pobočka Terasa 03/2021,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, Košice, IČO: 36191400","3,56 € s DPH",06.04.2021,30.04.2021,platná,"zmluva č.201108310024, 31.08.2011" 4118/2021,hovorné pobočka Šaca 03/2021,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, Košice, IČO: 36191400","4,00 € s DPH",06.04.2021,30.04.2021,platná, 4119/2021,internet pobočka Jazero 03/2021,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, Košice, IČO: 36191400","35,56 € s DPH",06.04.2021,30.04.2021,platná,"zmluva č.201101130010, 01.03.2011+dodatok č.1,23.09.2015" 4121/2021,hovorné pobočka Hviezdoslavova 03/2021,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, Košice, IČO: 36191400","12,00 € s DPH",06.04.2021,30.04.2021,platná,"zmluva č.201108310032, 31.8.2011" 4120/2021,hovorné pobočka Jazero 03/2021,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, Košice, IČO: 36191400","3,56 € s DPH",06.04.2021,30.04.2021,platná,"zmluva č.201108310025, 31.8.2011" 4122/2021,hovorné Hviezdoslavova 03/2021,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, Košice, IČO: 36191400","9,50 € s DPH",06.04.2021,30.04.2021,platná,"zmluva č.20110831003, 31.8.2011" 4123/2021,hovorné Hviezdoslavova 03/2021,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, Košice, IČO: 36191400","10,50 € s DPH",06.04.2021,30.04.2021,platná,"zmluva č.201108310034, 31.8.2011" 4124/2021,hovorné+internet pobočka Furča 03/2021,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, Košice, IČO: 36191400","36,56 € s DPH",06.04.2021,30.04.2021,platná,"zmluva č.201300960039, 17.10.2013+dodatok č.1, 23.9.2015" 4111/2021,hovorné pobočka KVP 03/2021,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, Košice, IČO: 36191400","3,56 € s DPH",06.04.2021,23.04.2021,platná,"zmluva č.201108310023, zo dňa 31.08.2011" 4120/2021,hovorné pobočka Jazero 03/2021,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, Košice, IČO: 36191400","3,56 € s DPH",06.04.2021,23.04.2021,platná,"zmluva č.201108310025, 31.08.2011" 4056/2021,internet 02/2021 - pobočka KVP,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, Košice, IČO: 36191400","29,63 € s DPH",03.03.2021,26.03.2021,platná, 4057/2021,hovorné 02/2021 - pobočka KVP,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, Košice, IČO: 36191400","3,56 € s DPH",03.03.2021,26.03.2021,platná, 4058/2021,ústredňa 02/2021,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, Košice, IČO: 36191400","0,03 € s DPH",03.03.2021,26.03.2021,platná, 4059/2021,hovorné 02/2021,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, Košice, IČO: 36191400","9,00 € s DPH",03.03.2021,26.03.2021,platná, 4060/2021,hovorné 02/2021,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, Košice, IČO: 36191400","10,00 € s DPH",03.03.2021,26.03.2021,platná, 4062/2021,hovorné 02/2021,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, Košice, IČO: 36191400","29,63 € s DPH",03.03.2021,26.03.2021,platná, 4063/2021,hovorné 02/2021 - pobočka Terasa,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, Košice, IČO: 36191400","3,56 € s DPH",03.03.2021,26.03.2021,platná, 4064/2021,hovorné 02/2021 - pobočka Šaca,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, Košice, IČO: 36191400","4,00 € s DPH",03.03.2021,26.03.2021,platná, 4065/2021,internet 02/202 - pobočka Jazero,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, Košice, IČO: 36191400","35,56 € s DPH",03.03.2021,26.03.2021,platná, 4066/2021,hovorné 02/2021 - pobočka Jazero,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, Košice, IČO: 36191400","3,56 € s DPH",03.03.2021,26.03.2021,platná, 4068/2021,hovorné 02/2021 - pobočka Hviezdoslavova,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, Košice, IČO: 36191400","12,00 € s DPH",03.03.2021,26.03.2021,platná, 4069/2021,hovorné 02/2021- pobočka Hviezdoslavova,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, Košice, IČO: 36191400","10,50 € s DPH",03.03.2021,26.03.2021,platná, 4070/2021,"hovorné, internet 02/2021 - pobočka Furča",,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, Košice, IČO: 36191400","36,56 € s DPH",03.03.2021,26.03.2021,platná, 4067/2021,hovorné 02/2021 pobočka Hviezdoslavova,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, Košice, IČO: 36191400","12,00 € s DPH",03.03.2021,26.03.2021,platná, 4061/2021,hovorné 02/2021,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, Košice, IČO: 36191400","10,00 € s DPH",03.03.2021,26.03.2021,platná, 4035/2021,hovorné 01/2021- pobočka Jazero,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, Košice, IČO: 36191400","12,00 € s DPH",03.02.2021,01.03.2021,platná,"zmluva č.201108310032, zo dňa 31.08.2011" 4036/2021,hovorné 01/2021 - pobočka H5,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, Košice, IČO: 36191400","12,00 € s DPH",03.02.2021,01.03.2021,platná,"zmluva č.201108310032, zo dňa 31.08.2011" 4037/2021,hovorné 01/2021- pobočka H5,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, Košice, IČO: 36191400","9,50 € s DPH",03.02.2021,01.03.2021,platná,"zmluva č.201108310033, zo dňa 31.08.2011" 4038/2021,hovorné 01/2021- pobočka H5,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, Košice, IČO: 36191400","10,50 € s DPH",03.02.2021,01.03.2021,platná,"zmluva č.201108310034, zo dňa 31.08.2011" 4039/2021,hovorné+internet 01/2021-pobočka Furča,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, Košice, IČO: 36191400","36,56 € s DPH",03.02.2021,01.03.2021,platná,"zmluva č.201300960039, zo dňa 10.07.2013, dod 1 zo dňa 23.09.2015" 4025/2021,internet 01/2021 - pobočka KVP,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, Košice, IČO: 36191400","29,63 € s DPH",03.02.2021,26.02.2021,platná,"zmluva č.11/0019/0022, zo dňa 01.03.2011" 4026/2021,hovorné 01/2021-pobočka KVP,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, Košice, IČO: 36191400","3,56 € s DPH",03.02.2021,26.02.2021,platná,"zmluva č.201108310023, zo dňa 31.8.2011" 4027/2021,pobočková ústredňa 01/2021,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, Košice, IČO: 36191400","0,03 € s DPH",03.02.2021,26.02.2021,platná,"zmluva č.200801100001, zo dňa 11.01.2008" 4028/2021,hovorné 01/2021,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, Košice, IČO: 36191400","9,00 € s DPH",03.02.2021,26.02.2021,platná,"zmluva č.201108310026, zo dňa 31.08.2011, dod č.1 zo dňa 21.05.2015" 4029/2021,hovorné 01/2021,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, Košice, IČO: 36191400","10,00 € s DPH",03.02.2021,26.02.2021,platná,"zmluva č.201108310027, zo dňa 31.8.2011" 4030/2021,hovorné 01/2021,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, Košice, IČO: 36191400","10,00 € s DPH",03.02.2021,26.02.2021,platná,"zmluva č.201108310028, zo dňa 31.8.2011" 4031/2021,internet 01/2021-pobočka Terasa,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, Košice, IČO: 36191400","29,63 € s DPH",03.02.2021,26.02.2021,platná,"zmluva č.200801070031, zo dňa 14.2.2008" 4033/2021,hovorné 01/2021-pobočka Šaca,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, Košice, IČO: 36191400","4,00 € s DPH",03.02.2021,26.02.2021,platná,"zmluva č.201208080014, zo dňa 08.08.2012" 4032/2021,hovorné 01/2021-pobočka Terasa,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, Košice, IČO: 36191400","3,56 € s DPH",03.02.2021,26.02.2021,platná,"zmluva č.201108310024, zo dňa 31.08.2011" 4034/2021,internet 01/2021 - pobočka Jazero,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, Košice, IČO: 36191400","35,56 € s DPH",03.02.2021,26.02.2021,platná,"zmluva č.201101130010, zo dňa 01.032011, dod 1 zo dňa 23.09.2015" 2023/4498,internet 10/2023,,"dodávateľ: ANTIK Telecom, s.r.o., Čárskeho10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","29,63 € s DPH",06.11.2023,10.11.2023,platná, 2023/4499,hovorné 10/2023,,"dodávateľ: ANTIK Telecom, s.r.o., Čárskeho10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","3,56 € s DPH",06.11.2023,10.11.2023,platná, 2023/4500,ústredňa 10/2023,,"dodávateľ: ANTIK Telecom, s.r.o., Čárskeho10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","0,03 € s DPH",06.11.2023,10.11.2023,platná, 2023/4501,hovorné 10/2023,,"dodávateľ: ANTIK Telecom, s.r.o., Čárskeho10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","9,00 € s DPH",06.11.2023,10.11.2023,platná, 2023/4502,hovorné 10/2023,,"dodávateľ: ANTIK Telecom, s.r.o., Čárskeho10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","10,00 € s DPH",06.11.2023,10.11.2023,platná, 2023/4503,hovorné 10/2023,,"dodávateľ: ANTIK Telecom, s.r.o., Čárskeho10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","10,00 € s DPH",06.11.2023,10.11.2023,platná, 2023/4504,internet 10/2023,,"dodávateľ: ANTIK Telecom, s.r.o., Čárskeho10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","29,63 € s DPH",06.11.2023,10.11.2023,platná, 2023/4505,hovorné 10/2023,,"dodávateľ: ANTIK Telecom, s.r.o., Čárskeho10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","3,56 € s DPH",06.11.2023,10.11.2023,platná, 2023/4506,hovorné 10/2023,,"dodávateľ: ANTIK Telecom, s.r.o., Čárskeho10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","4,00 € s DPH",06.11.2023,10.11.2023,platná, 2023/4507,hovorné 10/2023,,"dodávateľ: ANTIK Telecom, s.r.o., Čárskeho10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","12,00 € s DPH",06.11.2023,10.11.2023,platná, 2023/4508,hovorné 10/2023,,"dodávateľ: ANTIK Telecom, s.r.o., Čárskeho10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","9,50 € s DPH",06.11.2023,10.11.2023,platná, 2023/4509,hovorné 10/2023,,"dodávateľ: ANTIK Telecom, s.r.o., Čárskeho10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","10,50 € s DPH",06.11.2023,10.11.2023,platná, 2023/4510,hovorné + internet 10/2023,,"dodávateľ: ANTIK Telecom, s.r.o., Čárskeho10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","36,56 € s DPH",06.11.2023,10.11.2023,platná, 2023/4511,hovorné + internet 10/2023,,"dodávateľ: ANTIK Telecom, s.r.o., Čárskeho10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","36,56 € s DPH",06.11.2023,10.11.2023,platná, 2023/4441,internet 09/2023,,"dodávateľ: ANTIK Telecom, s.r.o., Čárskeho10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","29,63 € s DPH",10.10.2023,13.10.2023,platná, 2023/4442,hovorné 09/2023,,"dodávateľ: ANTIK Telecom, s.r.o., Čárskeho10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","3,56 € s DPH",10.10.2023,13.10.2023,platná, 2023/4443,ústredňa 09/2023,,"dodávateľ: ANTIK Telecom, s.r.o., Čárskeho10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","0,03 € s DPH",10.10.2023,13.10.2023,platná, 2023/4444,hovorné 09/2023,,"dodávateľ: ANTIK Telecom, s.r.o., Čárskeho10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","9,00 € s DPH",10.10.2023,13.10.2023,platná, 2023/4445,hovorné 09/2023,,"dodávateľ: ANTIK Telecom, s.r.o., Čárskeho10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","10,00 € s DPH",10.10.2023,13.10.2023,platná, 2023/4446,hovorné 09/2023,,"dodávateľ: ANTIK Telecom, s.r.o., Čárskeho10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","10,00 € s DPH",10.10.2023,13.10.2023,platná, 2023/4447,internet 09/2023,,"dodávateľ: ANTIK Telecom, s.r.o., Čárskeho10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","29,63 € s DPH",10.10.2023,13.10.2023,platná, 2023/4448,hovorné 09/2023,,"dodávateľ: ANTIK Telecom, s.r.o., Čárskeho10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","3,56 € s DPH",10.10.2023,13.10.2023,platná, 2023/4449,hovorné 09/2023,,"dodávateľ: ANTIK Telecom, s.r.o., Čárskeho10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","4,00 € s DPH",10.10.2023,13.10.2023,platná, 2023/4450,hovorné 09/2023,,"dodávateľ: ANTIK Telecom, s.r.o., Čárskeho10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","12,00 € s DPH",10.10.2023,13.10.2023,platná, 2023/4451,hovorné 09/2023,,"dodávateľ: ANTIK Telecom, s.r.o., Čárskeho10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","9,50 € s DPH",10.10.2023,13.10.2023,platná, 2023/4452,hovorné 09/2023,,"dodávateľ: ANTIK Telecom, s.r.o., Čárskeho10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","10,50 € s DPH",10.10.2023,13.10.2023,platná, 2023/4453,hovorné + internet 09/2023,,"dodávateľ: ANTIK Telecom, s.r.o., Čárskeho10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","36,56 € s DPH",10.10.2023,13.10.2023,platná, 2023/4454,hovorné + internet 09/2023,,"dodávateľ: ANTIK Telecom, s.r.o., Čárskeho10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","36,56 € s DPH",10.10.2023,13.10.2023,platná, 2023/4385,internet 08/2023,,"dodávateľ: ANTIK Telecom, s.r.o., Čárskeho10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","29,63 € s DPH",04.09.2023,08.09.2023,platná, 2023/4386,hovorné 08/2023,,"dodávateľ: ANTIK Telecom, s.r.o., Čárskeho10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","3,56 € s DPH",04.09.2023,08.09.2023,platná, 2023/4387,ústredňa 08/2023,,"dodávateľ: ANTIK Telecom, s.r.o., Čárskeho10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","0,03 € s DPH",04.09.2023,08.09.2023,platná, 2023/4388,hovorné 08/2023,,"dodávateľ: ANTIK Telecom, s.r.o., Čárskeho10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","9,00 € s DPH",04.09.2023,08.09.2023,platná, 2023/4389,hovorné 08/2023,,"dodávateľ: ANTIK Telecom, s.r.o., Čárskeho10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","10,00 € s DPH",04.09.2023,08.09.2023,platná, 2023/4390,hovorné 08/2023,,"dodávateľ: ANTIK Telecom, s.r.o., Čárskeho10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","10,00 € s DPH",04.09.2023,08.09.2023,platná, 2023/4391,internet 08/2023,,"dodávateľ: ANTIK Telecom, s.r.o., Čárskeho10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","29,63 € s DPH",04.09.2023,08.09.2023,platná, 2023/4392,hovorné 08/2023,,"dodávateľ: ANTIK Telecom, s.r.o., Čárskeho10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","3,56 € s DPH",04.09.2023,08.09.2023,platná, 2023/4393,hovorné 08/2023,,"dodávateľ: ANTIK Telecom, s.r.o., Čárskeho10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","4,00 € s DPH",04.09.2023,08.09.2023,platná, 2023/4394,hovorné 08/2023,,"dodávateľ: ANTIK Telecom, s.r.o., Čárskeho10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","12,00 € s DPH",04.09.2023,08.09.2023,platná, 2023/4395,hovorné 08/2023,,"dodávateľ: ANTIK Telecom, s.r.o., Čárskeho10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","9,50 € s DPH",04.09.2023,08.09.2023,platná, 2023/4396,hovorné 08/2023,,"dodávateľ: ANTIK Telecom, s.r.o., Čárskeho10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","10,50 € s DPH",04.09.2023,08.09.2023,platná, 2023/4397,internet 08/2023,,"dodávateľ: ANTIK Telecom, s.r.o., Čárskeho10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","36,56 € s DPH",04.09.2023,08.09.2023,platná, 2023/4398,prekládka internetu,,"dodávateľ: ANTIK Telecom, s.r.o., Čárskeho10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","78,61 € s DPH",04.09.2023,08.09.2023,platná, 2023/4399,internet 08/2023,,"dodávateľ: ANTIK Telecom, s.r.o., Čárskeho10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","9,44 € s DPH",04.09.2023,08.09.2023,platná, 2023/4338,internet P2 - KVP 07/2023,,"dodávateľ: ANTIK Telecom, s.r.o., Čárskeho10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","29,63 € s DPH",04.08.2023,18.08.2023,platná, 2023/4339,hovorné 07/2023,,"dodávateľ: ANTIK Telecom, s.r.o., Čárskeho10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","3,56 € s DPH",04.08.2023,18.08.2023,platná, 2023/4340,ústredňa 07/2023,,"dodávateľ: ANTIK Telecom, s.r.o., Čárskeho10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","0,03 € s DPH",04.08.2023,18.08.2023,platná, 2023/4341,hovorné 07/2023,,"dodávateľ: ANTIK Telecom, s.r.o., Čárskeho10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","9,00 € s DPH",04.08.2023,18.08.2023,platná, 2023/4342,hovorné 07/2023,,"dodávateľ: ANTIK Telecom, s.r.o., Čárskeho10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","10,00 € s DPH",04.08.2023,18.08.2023,platná, 2023/4343,hovorné 07/2023,,"dodávateľ: ANTIK Telecom, s.r.o., Čárskeho10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","10,00 € s DPH",04.08.2023,18.08.2023,platná, 2023/4344,internet 07/2023,,"dodávateľ: ANTIK Telecom, s.r.o., Čárskeho10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","29,63 € s DPH",04.08.2023,18.08.2023,platná, 2023/4345,hovorné 07/2023,,"dodávateľ: ANTIK Telecom, s.r.o., Čárskeho10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","3,56 € s DPH",04.08.2023,18.08.2023,platná, 2023/4346,hovorné 07/2023,,"dodávateľ: ANTIK Telecom, s.r.o., Čárskeho10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","4,00 € s DPH",04.08.2023,18.08.2023,platná, 2023/4347,internet 07/2023,,"dodávateľ: ANTIK Telecom, s.r.o., Čárskeho10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","35,56 € s DPH",04.08.2023,18.08.2023,platná, 2023/4348,hovorné 07/2023,,"dodávateľ: ANTIK Telecom, s.r.o., Čárskeho10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","3,56 € s DPH",04.08.2023,18.08.2023,platná, 2023/4349,hovorné 07/2023,,"dodávateľ: ANTIK Telecom, s.r.o., Čárskeho10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","12,00 € s DPH",04.08.2023,18.08.2023,platná, 2023/4350,hovorné 07/2023,,"dodávateľ: ANTIK Telecom, s.r.o., Čárskeho10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","9,50 € s DPH",04.08.2023,18.08.2023,platná, 2023/4351,hovorné 07/2023,,"dodávateľ: ANTIK Telecom, s.r.o., Čárskeho10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","10,50 € s DPH",04.08.2023,18.08.2023,platná, 2023/4352,hovorné 07/2023,,"dodávateľ: ANTIK Telecom, s.r.o., Čárskeho10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","36,56 € s DPH",04.08.2023,18.08.2023,platná, 2023/4304,internet KVP 06/2023,,"dodávateľ: ANTIK Telecom, s.r.o., Čárskeho10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","29,63 € s DPH",11.07.2023,18.07.2023,platná, 2023/4305,hovorné KVP 06/2023,,"dodávateľ: ANTIK Telecom, s.r.o., Čárskeho10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","3,56 € s DPH",11.07.2023,18.07.2023,platná, 2023/4306,ústredňa 06/2023,,"dodávateľ: ANTIK Telecom, s.r.o., Čárskeho10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","0,03 € s DPH",11.07.2023,18.07.2023,platná, 2023/4307,hovorné 06/2023,,"dodávateľ: ANTIK Telecom, s.r.o., Čárskeho10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","9,00 € s DPH",11.07.2023,18.07.2023,platná, 2023/4308,hovorné 06/2023,,"dodávateľ: ANTIK Telecom, s.r.o., Čárskeho10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","10,00 € s DPH",11.07.2023,18.07.2023,platná, 2023/4309,hovorné 06/2023,,"dodávateľ: ANTIK Telecom, s.r.o., Čárskeho10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","10,00 € s DPH",11.07.2023,18.07.2023,platná, 2023/4310,internet 06/2023 P7-Terasa,,"dodávateľ: ANTIK Telecom, s.r.o., Čárskeho10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","29,63 € s DPH",11.07.2023,18.07.2023,platná, 2023/4311,hovorné 06/2023,,"dodávateľ: ANTIK Telecom, s.r.o., Čárskeho10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","3,56 € s DPH",11.07.2023,18.07.2023,platná, 2023/4312,hovorné 06/2023,,"dodávateľ: ANTIK Telecom, s.r.o., Čárskeho10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","4,00 € s DPH",11.07.2023,18.07.2023,platná, 2023/4313,internet 06/2023 P11-Jazero,,"dodávateľ: ANTIK Telecom, s.r.o., Čárskeho10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","35,56 € s DPH",11.07.2023,18.07.2023,platná, 2023/4314,hovorné 06/2023,,"dodávateľ: ANTIK Telecom, s.r.o., Čárskeho10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","3,56 € s DPH",11.07.2023,18.07.2023,platná, 2023/4315,hovorné 06/2023,,"dodávateľ: ANTIK Telecom, s.r.o., Čárskeho10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","12,00 € s DPH",11.07.2023,18.07.2023,platná, 2023/4316,hovorné 06/2023,,"dodávateľ: ANTIK Telecom, s.r.o., Čárskeho10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","9,50 € s DPH",11.07.2023,18.07.2023,platná, 2023/4317,hovorné 06/2023,,"dodávateľ: ANTIK Telecom, s.r.o., Čárskeho10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","10,50 € s DPH",11.07.2023,18.07.2023,platná, 2023/4318,hovorné + internet 06/2023 P13-Furča,,"dodávateľ: ANTIK Telecom, s.r.o., Čárskeho10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","36,56 € s DPH",11.07.2023,18.07.2023,platná, 4810/2019,"Prenájom PC na účely výstavy,",,"dodávateľ: AP Media s.r.o., Staré grunty 7, 841 04 Bratislava, IČO: 35691883","463,20 € s DPH",27.12.2019,16.01.2020,platná, 4598/2019,"PC, mobilný stojan, držiak na stenu.",,"dodávateľ: AP Media s.r.o., Staré grunty 7, 841 04 Bratislava, IČO: 35691883","1 942,50 € s DPH",04.11.2019,26.11.2019,platná, 4600/2019,Inštalácia a doprava.,,"dodávateľ: AP Media s.r.o., Staré grunty 7, 841 04 Bratislava, IČO: 35691883","1 455,00 € s DPH",05.11.2019,26.11.2019,platná, 4601/2019,Dotykový interaktívny display.,,"dodávateľ: AP Media s.r.o., Staré grunty 7, 841 04 Bratislava, IČO: 35691883","2 600,00 € s DPH",05.11.2019,26.11.2019,platná, 4313/2020,Predplatné časopisu.,,"dodávateľ: ARES spol. s r.o., Elektrárenská 12091, 83104 Bratislava, IČO: 31363822","60,00 € s DPH",29.07.2020,10.07.2020,platná, 4153/2021,Nákupné košíky,,"dodávateľ: ASYS, s.r.o., Lemešianska 275, 080 01 Prešov-Haniska, IČO: 36500402","95,28 € s DPH",26.04.2021,20.05.2021,platná, 4209/2020,Nákupný košík 20 ks.,,"dodávateľ: ASYS, s.r.o., Lemešianska 275, 08001 Prešov, IČO: 36500402","82,54 € s DPH",21.05.2020,01.06.2020,platná, 4611/2019,Servis vzduchotechniky a klimatizácií.,,"dodávateľ: AV GAST s.r.o., Hečjova 4, 040 17 Košice, IČO: 31711642","292,80 € s DPH",06.11.2019,26.11.2019,platná, 2023/4168,Servis klimatizácie H48,,"dodávateľ: AV GAST s.r.o., Hečkova 4, 040 17 Košice, IČO: 31711642","45,60 € s DPH",05.04.2023,21.04.2023,platná, 4345/2022,Servis klimatizácie H5,,"dodávateľ: AV GAST s.r.o., Hečkova 4, 040 17 Košice, IČO: 31711642","84,12 € s DPH",29.07.2022,04.08.2022,platná, 4283/2022,Servis vzduchotechniky a klimatizácií.,,"dodávateľ: AV GAST s.r.o., Hečkova 4, 040 17 Košice, IČO: 31711642","292,80 € s DPH",17.06.2022,24.06.2022,platná, 4284/2022,Servis vzduchotechniky a klimatizácií,,"dodávateľ: AV GAST s.r.o., Hečkova 4, 040 17 Košice, IČO: 31711642","378,00 € s DPH",17.06.2022,24.06.2022,platná, 4391/2021,Servisný zásah na klimatizácii.,,"dodávateľ: AV GAST s.r.o., Hečkova 4, 040 17, Košice, IČO: 31711642","45,60 € s DPH",27.08.2021,30.08.2021,platná, 4157/2021,Jarný servis VZT a KLM,,"dodávateľ: AV GAST s.r.o., Hečkova 4, 040 17, Košice, IČO: 31711642","292,80 € s DPH",29.04.2021,20.05.2021,platná, 4689/2020,"Servis vzduchotechniky a klimatizácie na Hlavná 48, KE",,"dodávateľ: AV GAST s.r.o., Hečkova 4, 040 17, Košice, IČO: 31711642","292,80 € s DPH",22.12.2020,30.12.2020,platná, 4690/2020,"Servis vzduchotechniky a klimatizácie na Hviezdoslavova 5, KE",,"dodávateľ: AV GAST s.r.o., Hečkova 4, 040 17, Košice, IČO: 31711642","378,00 € s DPH",22.12.2020,30.12.2020,platná, 4279/2020,Jarný servis VZT a KLM.,,"dodávateľ: AV GAST s.r.o., Hečkova 4, 040 17, Košice, IČO: 31711642","292,80 € s DPH",06.07.2020,21.07.2020,platná, 4280/2020,Servis VZT a KLM.,,"dodávateľ: AV GAST s.r.o., Hečkova 4, 040 17, Košice, IČO: 31711642","378,00 € s DPH",06.07.2020,21.07.2020,platná, 4281/2020,Filtre.,,"dodávateľ: AV GAST s.r.o., Hečkova 4, 040 17, Košice, IČO: 31711642","97,92 € s DPH",06.07.2020,21.07.2020,platná, 4612/2019,Servis vzduchotechniky a klimatizácií.,,"dodávateľ: AV GAST s.r.o., Hečkova 4, 040 17, Košice, IČO: 31711642","378,00 € s DPH",06.11.2019,26.11.2019,platná, 4568/2019,Stojan X-stand.,,"dodávateľ: Activity promotion, s.r.o., Příklop 147/13, 602 00 Brno, IČO: 26936241","2 968,05 € s DPH",17.10.2019,25.11.2019,platná, 4062/2020,Účastnícky poplatok školenia.,,"dodávateľ: Age Management z.s., Orlí 542/27, 60200 Brno, IČO: 01318063","48,72 € s DPH",19.02.2020,31.03.2020,platná, 2023/4548,knihy,,"dodávateľ: Albatros Media Slovakia s.r.o., Mickieviczova 9, 811 07 Bratislava, IČO: 46106596","1 141,03 € s DPH",16.11.2023,20.11.2023,platná, 2023/4466,knihy,,"dodávateľ: Albatros Media Slovakia s.r.o., Mickieviczova 9, 811 07 Bratislava, IČO: 46106596","447,28 € s DPH",16.10.2023,20.10.2023,platná, 2023/4467,knihy,,"dodávateľ: Albatros Media Slovakia s.r.o., Mickieviczova 9, 811 07 Bratislava, IČO: 46106596","488,89 € s DPH",16.10.2023,20.10.2023,platná, 2023/4381,knihy,,"dodávateľ: Albatros Media Slovakia s.r.o., Mickieviczova 9, 811 07 Bratislava, IČO: 46106596","826,15 € s DPH",25.08.2023,04.09.2023,platná, 4665/2022,Nákup kníh,,"dodávateľ: Albatros Media Slovakia s.r.o., Mickiewiczova 9, 0811 07 Bratislava, IČO: 46106596","2 117,66 € s DPH",16.12.2022,20.12.2022,platná, 4452/2022,Nákup kníh,,"dodávateľ: Albatros Media Slovakia s.r.o., Mickiewiczova 9, 0811 07 Bratislava, IČO: 46106596","790,44 € s DPH",03.10.2022,07.10.2022,platná, 4453/2022,Nákup kníh,,"dodávateľ: Albatros Media Slovakia s.r.o., Mickiewiczova 9, 0811 07 Bratislava, IČO: 46106596","220,08 € s DPH",03.10.2022,07.10.2022,platná, 4438/2022,Nákup kníh,,"dodávateľ: Albatros Media Slovakia s.r.o., Mickiewiczova 9, 0811 07 Bratislava, IČO: 46106596","62,92 € s DPH",23.09.2022,29.09.2022,platná, 4422/2022,Nákup kníh,,"dodávateľ: Albatros Media Slovakia s.r.o., Mickiewiczova 9, 0811 07 Bratislava, IČO: 46106596","425,15 € s DPH",07.09.2022,14.09.2022,platná, 4387/2022,Nákup kníh,,"dodávateľ: Albatros Media Slovakia s.r.o., Mickiewiczova 9, 0811 07 Bratislava, IČO: 46106596","63,29 € s DPH",26.08.2022,06.09.2022,platná, 4383/2022,Nákup kníh,,"dodávateľ: Albatros Media Slovakia s.r.o., Mickiewiczova 9, 0811 07 Bratislava, IČO: 46106596","662,23 € s DPH",17.08.2022,25.08.2022,platná, 2024/4050,Knihy FPU 2023,,"dodávateľ: Albatros Media Slovakia s.r.o., Mickiewiczova 9, 811 07 Bratislava, IČO: 46106596","92,09 € s DPH",22.02.2024,23.02.2024,platná, 2024/12,Knihy FPU 2023,,"dodávateľ: Albatros Media Slovakia s.r.o., Mickiewiczova 9, 811 07 Bratislava, IČO: 46106596","93,90 € s DPH",30.01.2024,02.02.2024,platná, 2023/4644,Knihy 41,,"dodávateľ: Albatros Media Slovakia s.r.o., Mickiewiczova 9, 811 07 Bratislava, IČO: 46106596","1 129,53 € s DPH",20.12.2023,29.12.2023,platná, 2023/4666,Knihy 41,,"dodávateľ: Albatros Media Slovakia s.r.o., Mickiewiczova 9, 811 07 Bratislava, IČO: 46106596","595,62 € s DPH",21.12.2023,29.12.2023,platná, 2023/4667,Knihy spolufin. FPU 2023,,"dodávateľ: Albatros Media Slovakia s.r.o., Mickiewiczova 9, 811 07 Bratislava, IČO: 46106596","2 271,92 € s DPH",21.12.2023,29.12.2023,platná, 2023/4674,Knihy spolufin. FPU 2023,,"dodávateľ: Albatros Media Slovakia s.r.o., Mickiewiczova 9, 811 07 Bratislava, IČO: 46106596","77,67 € s DPH",21.12.2023,29.12.2023,platná, 4007/2022,Nákup kníh,,"dodávateľ: Albatros Media Slovakia s.r.o., Mickiewiczova 9, 811 07 Bratislava, IČO: 46106596","107,39 € s DPH",13.01.2022,26.01.2022,platná, 4652/2021,Nákup kníh,,"dodávateľ: Albatros Media Slovakia s.r.o., Mickiewiczova 9, 811 07 Bratislava, IČO: 46106596","703,98 € s DPH",16.12.2021,28.12.2021,platná, 4676/2021,Nákup kníh,,"dodávateľ: Albatros Media Slovakia s.r.o., Mickiewiczova 9, 811 07 Bratislava, IČO: 46106596","84,87 € s DPH",21.12.2021,28.12.2021,platná, 4643/2021,Nákup kníh,,"dodávateľ: Albatros Media Slovakia s.r.o., Mickiewiczova 9, 811 07 Bratislava, IČO: 46106596","55,04 € s DPH",14.12.2021,27.12.2021,platná, 4572/2021,Nákup kníh,,"dodávateľ: Albatros Media Slovakia s.r.o., Mickiewiczova 9, 811 07 Bratislava, IČO: 46106596","139,20 € s DPH",22.11.2021,03.12.2021,platná, 4552/2021,Nákup kníh,,"dodávateľ: Albatros Media Slovakia s.r.o., Mickiewiczova 9, 811 07 Bratislava, IČO: 46106596","404,59 € s DPH",08.11.2021,02.12.2021,platná, 4727/2019,Nákup kníh,,"dodávateľ: Albatros Media Slovakia s.r.o., Mickiewiczova 9, 811 07 Bratislava, IČO: 46106596","1 012,55 € s DPH",09.12.2019,08.01.2020,platná, 4579/2019,Nákup kníh,,"dodávateľ: Albatros Media Slovakia s.r.o., Mickiewiczova 9, 811 07 Bratislava, IČO: 46106596","355,91 € s DPH",23.10.2019,25.11.2019,platná, 4736/2019,Nákup kníh,,"dodávateľ: Albatros Media Slovakia s.r.o., Mickiewiczova 9, 811 07 Bratislava, IČO: 6106596","391,28 € s DPH",09.12.2019,09.01.2020,platná, 2023/4018,"Knihy : \"Enola Holmesová-Prípad\", \"Vianočné prekvapenie\"",,"dodávateľ: Albatros Media Slovakia s.r.o., Mickiewiczova 9, 811 07, Bratislava, IČO: 46106596","77,70 € s DPH",31.01.2023,02.02.2023,platná, 4406/2021,Nákup kníh,,"dodávateľ: Albatros Media Slovakia s.r.o., Mickiewiczova 9, 81107 Bratislava, IČO: 46106596","383,45 € s DPH",06.09.2021,07.10.2021,platná, 4407/2021,Nákup kníh,,"dodávateľ: Albatros Media Slovakia s.r.o., Mickiewiczova 9, 81107 Bratislava, IČO: 46106596","286,61 € s DPH",06.09.2021,07.10.2021,platná, 4395/2021,Nákup kníh,,"dodávateľ: Albatros Media Slovakia s.r.o., Mickiewiczova 9, 81107 Bratislava, IČO: 46106596","252,12 € s DPH",27.08.2021,17.09.2021,platná, 4375/2021,Nákup kníh,,"dodávateľ: Albatros Media Slovakia s.r.o., Mickiewiczova 9, 81107 Bratislava, IČO: 46106596","352,47 € s DPH",11.08.2021,30.08.2021,platná, 4376/2021,Nákup kníh,,"dodávateľ: Albatros Media Slovakia s.r.o., Mickiewiczova 9, 81107 Bratislava, IČO: 46106596","274,09 € s DPH",11.08.2021,30.08.2021,platná, 4258/2021,Nákup kníh,,"dodávateľ: Albatros Media Slovakia s.r.o., Mickiewiczova 9, 81107 Bratislava, IČO: 46106596","72,31 € s DPH",09.06.2021,01.07.2021,platná, 4197/2021,Nákup kníh,,"dodávateľ: Albatros Media Slovakia s.r.o., Mickiewiczova 9, 81107 Bratislava, IČO: 46106596","263,61 € s DPH",13.05.2021,09.06.2021,platná, 4155/2021,Nákup kníh,,"dodávateľ: Albatros Media Slovakia s.r.o., Mickiewiczova 9, 81107 Bratislava, IČO: 46106596","430,91 € s DPH",27.04.2021,20.05.2021,platná, 4161/2021,Nákup kníh,,"dodávateľ: Albatros Media Slovakia s.r.o., Mickiewiczova 9, 81107 Bratislava, IČO: 46106596","1 084,45 € s DPH",30.04.2021,20.05.2021,platná, 4651/2020,Nákup kníh,,"dodávateľ: Albatros Media Slovakia s.r.o., Mickiewiczova 9, 81107 Bratislava, IČO: 46106596","245,71 € s DPH",15.12.2020,29.12.2020,platná, 4652/2020,Nákup kníh,,"dodávateľ: Albatros Media Slovakia s.r.o., Mickiewiczova 9, 81107 Bratislava, IČO: 46106596","555,44 € s DPH",15.12.2020,29.12.2020,platná, 4668/2020,Nákup kníh,,"dodávateľ: Albatros Media Slovakia s.r.o., Mickiewiczova 9, 81107 Bratislava, IČO: 46106596","194,76 € s DPH",18.12.2020,29.12.2020,platná, 4648/2020,Nákup kníh,,"dodávateľ: Albatros Media Slovakia s.r.o., Mickiewiczova 9, 81107 Bratislava, IČO: 46106596","1 143,08 € s DPH",10.12.2020,22.12.2020,platná, 4602/2020,Nákup kníh,,"dodávateľ: Albatros Media Slovakia s.r.o., Mickiewiczova 9, 81107 Bratislava, IČO: 46106596","768,21 € s DPH",30.11.2020,18.12.2020,platná, 4556/2020,Nákup kníh,,"dodávateľ: Albatros Media Slovakia s.r.o., Mickiewiczova 9, 81107 Bratislava, IČO: 46106596","707,79 € s DPH",10.11.2020,15.12.2020,platná, 4564/2020,Nákup kníh,,"dodávateľ: Albatros Media Slovakia s.r.o., Mickiewiczova 9, 81107 Bratislava, IČO: 46106596","240,30 € s DPH",12.11.2020,15.12.2020,platná, 4531/2020,Nákup kníh,,"dodávateľ: Albatros Media Slovakia s.r.o., Mickiewiczova 9, 81107 Bratislava, IČO: 46106596","1 085,67 € s DPH",04.11.2020,09.11.2020,platná, 4421/2020,Nákup kníh.,,"dodávateľ: Albatros Media Slovakia s.r.o., Mickiewiczova 9, 81107 Bratislava, IČO: 46106596","307,00 € s DPH",28.09.2020,09.10.2020,platná, 4401/2020,Nákup kníh.,,"dodávateľ: Albatros Media Slovakia s.r.o., Mickiewiczova 9, 81107 Bratislava, IČO: 46106596","129,81 € s DPH",09.09.2020,23.09.2020,platná, 4359/2020,Nákup kníh,,"dodávateľ: Albatros Media Slovakia s.r.o., Mickiewiczova 9, 81107 Bratislava, IČO: 46106596","433,05 € s DPH",27.08.2020,09.09.2020,platná, 4362/2020,Nákup kníh,,"dodávateľ: Albatros Media Slovakia s.r.o., Mickiewiczova 9, 81107 Bratislava, IČO: 46106596","119,42 € s DPH",27.08.2020,09.09.2020,platná, 4363/2020,Nákup kníh,,"dodávateľ: Albatros Media Slovakia s.r.o., Mickiewiczova 9, 81107 Bratislava, IČO: 46106596","38,12 € s DPH",27.08.2020,09.09.2020,platná, 4343/2020,Nákup kníh,,"dodávateľ: Albatros Media Slovakia s.r.o., Mickiewiczova 9, 81107 Bratislava, IČO: 46106596","446,38 € s DPH",11.08.2020,20.08.2020,platná, 4200/2020,Nákup kníh.,,"dodávateľ: Albatros Media Slovakia s.r.o., Mickiewiczova 9, 81107 Bratislava, IČO: 46106596","148,62 € s DPH",13.05.2020,27.05.2020,platná, 4050/2020,Nákup kníh,,"dodávateľ: Albatros Media Slovakia s.r.o., Mickiewiczova 9, 81107 Bratislava, IČO: 46106596","274,81 € s DPH",07.02.2020,13.03.2020,platná, 4126/2021,knihy FPU 2020,,"dodávateľ: Albatros Media Slovakia s.r.o., Mickiewiczova 9, Bratislava, IČO: 46106596","478,95 € s DPH",07.04.2021,30.04.2021,platná, 4020/2020,Nákup kníh,,"dodávateľ: Albatros Media Slovakia s.r.o., Mickiewiczova 9, IČO: 46106596","520,80 € s DPH",04.02.2020,17.02.2020,platná, 4349/2022,Ochladzovač vzduchu 3 ks,,"dodávateľ: Alza, sk s.r.o., Sliačska 1/D, 93102 Bratislava - Nové mesto, IČO: 36562939","370,50 € s DPH",03.08.2022,04.08.2022,platná, 4394/2020,Myši k PC,,"dodávateľ: Alza.cz a.s., Jateční 33, 17000 Praha 7, IČO: 27082440","21,59 € s DPH",08.09.2020,09.09.2020,platná, 2023/4678,MT Samsung Galaxy A53 + A33,,"dodávateľ: Alza.sk s.r.o., Sliačska 1/D, 831 02 Bratislava, IČO: 36562939","589,59 € s DPH",22.12.2023,29.12.2023,platná, 4492/2022,Hovorné H5 doplňovanie,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Hovorné 09/2022","10,50 € s DPH",07.10.2022,18.10.2022,platná, 4407/2022,Hovorné KVP 08/2022,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 31297838","3,56 € s DPH",07.09.2022,14.09.2022,platná, 2023/4109,hovorné P14 Šaca 02/2023,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191","4,00 € s DPH",08.03.2023,21.03.2023,platná, 2023/4254,Internet KVP 05/2023,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","29,63 € s DPH",12.06.2023,13.06.2023,platná, 2023/4255,Hovorné KVP 05/2023,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","3,56 € s DPH",12.06.2023,13.06.2023,platná, 2023/4256,Ústredňa 05/2023,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","0,03 € s DPH",12.06.2023,13.06.2023,platná, 2023/4257,hovorné.RIAD 05/2023,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","9,00 € s DPH",12.06.2023,13.06.2023,platná, 2023/4258,Hovorné SEKR. 05/2023,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","10,00 € s DPH",12.06.2023,13.06.2023,platná, 2023/4259,Hovorné metod. 05/2023,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","10,00 € s DPH",12.06.2023,13.06.2023,platná, 2023/4260,Internet P7 Terasa 05/2023,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","29,63 € s DPH",12.06.2023,13.06.2023,platná, 2023/4261,Hovorné P7 Terasa 05/2023,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","3,56 € s DPH",12.06.2023,13.06.2023,platná, 2023/4262,Hovorné P14 - Šaca 05/2023,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","4,00 € s DPH",12.06.2023,13.06.2023,platná, 2023/4263,Internet P11 - Jazero 05/2023,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","35,56 € s DPH",12.06.2023,13.06.2023,platná, 2023/4264,Hovorné P11 - Jazero 05/2023,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","3,56 € s DPH",12.06.2023,13.06.2023,platná, 2023/4265,Hovorné H5 05/2023,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","12,00 € s DPH",12.06.2023,13.06.2023,platná, 2023/4266,Hovorné H5 - IVC 05/2023,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","9,50 € s DPH",12.06.2023,13.06.2023,platná, 2023/4267,Hovorné H5 - doplň. 05/2023,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","10,50 € s DPH",12.06.2023,13.06.2023,platná, 2023/4268,Hovorné +internet P13-Furča 05/2023,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","36,56 € s DPH",12.06.2023,13.06.2023,platná, 2023/4201,Internet KVP 04/2023,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","29,63 € s DPH",10.05.2023,15.05.2023,platná, 2023/4202,Hovorné KVP 04/2023,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","3,56 € s DPH",10.05.2023,15.05.2023,platná, 2023/4203,ústredňa 04/2023,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","0,03 € s DPH",10.05.2023,15.05.2023,platná, 2023/4204,hovorné riad. 04/2023,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","9,00 € s DPH",10.05.2023,15.05.2023,platná, 2023/4205,Hovorné sekr. 04/2023,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","10,06 € s DPH",10.05.2023,15.05.2023,platná, 2023/4206,Hovorné metod. 04/2023,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","10,62 € s DPH",10.05.2023,15.05.2023,platná, 2023/4207,Internet P7 Terasa 04/2023,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","29,63 € s DPH",10.05.2023,15.05.2023,platná, 2023/4208,Hovorné P7 Terasa 04/2023,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","3,56 € s DPH",10.05.2023,15.05.2023,platná, 2023/4209,Hovorné P14 Šaca 04/2023,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","4,00 € s DPH",10.05.2023,15.05.2023,platná, 2023/4210,Internet P11- Jazero 04/2023,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","35,56 € s DPH",10.05.2023,15.05.2023,platná, 2023/4211,Hovorné P11 Jazero 04/2023,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","3,56 € s DPH",10.05.2023,15.05.2023,platná, 2023/4212,Hovorné H5 04/2023,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","12,00 € s DPH",10.05.2023,15.05.2023,platná, 2023/4213,hovorné H5-IVC 04/2023,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","9,50 € s DPH",10.05.2023,15.05.2023,platná, 2023/4214,Hovorné H5-doplň. 04/2023,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","10,50 € s DPH",10.05.2023,15.05.2023,platná, 2023/4213,Hovorné + internet P13-Furča 04/2023,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","36,56 € s DPH",10.05.2023,15.05.2023,platná, 2023/4150,Internet KVP 03/2023,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","29,63 € s DPH",04.04.2023,21.04.2023,platná, 2023/4151,Hovorné KVP 03/2023,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","3,56 € s DPH",04.04.2023,21.04.2023,platná, 2023/4152,Ústredňa 03/2023,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","0,03 € s DPH",04.04.2023,21.04.2023,platná, 2023/4153,Hovorné riad.03/2023,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","9,00 € s DPH",04.04.2023,21.04.2023,platná, 2023/4154,Hovorné sekr. 03/2023,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","10,00 € s DPH",04.04.2023,21.04.2023,platná, 2023/4155,Hovorné Metod.03/2023,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","10,00 € s DPH",04.04.2023,21.04.2023,platná, 2023/4156,Internet P7 Terasa 03/2023,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","29,63 € s DPH",04.04.2023,21.04.2023,platná, 2023/4157,Hovorné P7 Terasa03/2023,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","3,56 € s DPH",04.04.2023,21.04.2023,platná, 2023/4158,Hovorné P14 Šaca,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","4,00 € s DPH",04.04.2023,21.04.2023,platná, 2023/4159,Internet P11 Jazero 03/2023,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","35,56 € s DPH",04.04.2023,21.04.2023,platná, 2023/4160,hovorné P11 Jazero 03/2023,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","3,56 € s DPH",04.04.2023,21.04.2023,platná, 2023/4161,Hovorné H5 03/2023,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","12,00 € s DPH",04.04.2023,21.04.2023,platná, 2023/4162,Hovorné H5-IVC 03/2023,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","9,50 € s DPH",04.04.2023,21.04.2023,platná, 2023/4163,Hovorné H5-dopl. 03/2023,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","10,50 € s DPH",04.04.2023,21.04.2023,platná, 2023/4164,Hovorné + internet P13-Furča 03/2023,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","36,56 € s DPH",04.04.2023,21.04.2023,platná, 2023/4101,Internet KVP 02/2023,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","29,63 € s DPH",08.03.2023,21.03.2023,platná, 2023/4102,Hovorné KVP 02/2023,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","3,56 € s DPH",08.03.2023,21.03.2023,platná, 2023/4103,Ústredňa 02/2023,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","0,03 € s DPH",08.03.2023,21.03.2023,platná, 2023/4104,Hovorné Riad. 02/2023,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","9,00 € s DPH",08.03.2023,21.03.2023,platná, 2023/4105,Hovorné sekr.02/2023,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","10,00 € s DPH",08.03.2023,21.03.2023,platná, 2023/4106,Hovorné Metod. 02/2023,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","10,00 € s DPH",08.03.2023,21.03.2023,platná, 2023/4107,Intrenet P7 Terasa 02/2023,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","29,63 € s DPH",08.03.2023,21.03.2023,platná, 2023/4108,Hovorné P7 Terasa 02/2023,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","3,56 € s DPH",08.03.2023,21.03.2023,platná, 2023/4109,Hovorné P14 Šaca 02/2023,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","4,00 € s DPH",08.03.2023,21.03.2023,platná, 2023/4110,Internet P11 Jazero 02/2023,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","35,56 € s DPH",08.03.2023,21.03.2023,platná, 2023/4111,Hovorné P11 Jazero 02/2023,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","3,56 € s DPH",08.03.2023,21.03.2023,platná, 2023/4112,Hovorné H5 02/2023,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","12,00 € s DPH",08.03.2023,21.03.2023,platná, 2023/4113,Hovorné H5 -IVC 02/2023,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","9,50 € s DPH",08.03.2023,21.03.2023,platná, 2023/4114,Hovorné H5 - doplň.02/2023,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","10,50 € s DPH",08.03.2023,21.03.2023,platná, 2023/4115,Hovorné + internet P13 Furča 02/2023,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","36,56 € s DPH",08.03.2023,21.03.2023,platná, 2023/4026,Internet KVP 01/2023,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","29,63 € s DPH",02.02.2023,02.03.2023,platná, 2023/4027,Hovorné KVP01/2023,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","3,56 € s DPH",02.02.2023,02.03.2023,platná, 2023/4028,Ústredňa 01/2023,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","0,03 € s DPH",02.02.2023,02.03.2023,platná, 2023/4029,Hovorné riad. 01/2023,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","9,00 € s DPH",02.02.2023,02.03.2023,platná, 2023/4030,Hovorné Sekret.01/2023,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","10,00 € s DPH",02.02.2023,02.03.2023,platná, 2023/4031,Hovorné Metod. 01/2023,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","10,00 € s DPH",02.02.2023,02.03.2023,platná, 2023/4032,Internet P7 Terasa 01/2023,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","29,63 € s DPH",02.02.2023,02.03.2023,platná, 2023/4033,Hovorné P7-Terasa 01/2023,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","3,56 € s DPH",02.02.2023,02.03.2023,platná, 2023/4034,Hovorné P14 - Šaca 01/2023,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","4,00 € s DPH",02.02.2023,02.03.2023,platná, 2023/4035,Internet P11-Jazesro 01/2023,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","35,56 € s DPH",02.02.2023,02.03.2023,platná, 2023/4036,Hovorné P11-Jazero 01/2023,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","3,56 € s DPH",02.02.2023,02.03.2023,platná, 2023/4037,Hovorné H5 01/2023,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","12,00 € s DPH",02.02.2023,02.03.2023,platná, 2023/4038,Hovorné H5 - IVC 01/2023,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","9,50 € s DPH",02.02.2023,02.03.2023,platná, 2023/4039,Hovorné H5 doplňovanie 01/2023,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","10,50 € s DPH",02.02.2023,02.03.2023,platná, 2023/4040,Hovorné + Internet P13 - Furča 01/2023,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","36,56 € s DPH",02.02.2023,02.03.2023,platná, 4697/2022,Internet KVP 12/2022,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","29,63 € s DPH",03.01.2023,11.01.2023,platná, 4698/2022,Hovorné KVP 12/2022,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","3,56 € s DPH",03.01.2023,11.01.2023,platná, 4699/2022,ústredňa 12/2022,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","0,03 € s DPH",03.01.2023,11.01.2023,platná, 4700/2022,Hovorné 12/2022 riad.,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","9,45 € s DPH",03.01.2023,11.01.2023,platná, 4701/2022,Hovorné 12/2022 sekr.,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","10,00 € s DPH",03.01.2023,11.01.2023,platná, 4702/2022,Hovorné 12/2022 metod.,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","10,00 € s DPH",03.01.2023,11.01.2023,platná, 4703/2022,Internet P7 Terasa 12/2022,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","29,63 € s DPH",03.01.2023,11.01.2023,platná, 4704/2022,Hovorné Terasa 12/2022,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","3,56 € s DPH",03.01.2023,11.01.2023,platná, 4705/2022,Hovorné Šaca 12/2022,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","4,00 € s DPH",03.01.2023,11.01.2023,platná, 4706/2023,Internet 12/2022 Jazero,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","35,56 € s DPH",03.01.2023,11.01.2023,platná, 4707/2022,Hovorné Jazero 12/2022,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","3,56 € s DPH",03.01.2023,11.01.2023,platná, 4708/2022,Hovorné H5 12/2022,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","12,00 € s DPH",03.01.2023,11.01.2023,platná, 4709/2022,Hovorné H5 IVC 12/2022,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","9,50 € s DPH",03.01.2023,11.01.2023,platná, 4710/2022,Hovorné H5 Doplňovanie 12/2022,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","10,50 € s DPH",03.01.2022,11.01.2023,platná, 4711/2022,Hovorné + internet Furča 12/2022,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","36,56 € s DPH",03.01.2023,11.01.2023,platná, 4625/2022,Internet KVP 11/2022,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","29,63 € s DPH",08.12.2022,14.12.2022,platná, 4626/2022,Hovorné KVP 11/2022,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","3,56 € s DPH",08.12.2022,14.12.2022,platná, 4627/2022,Ústredňa 11/2022,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","0,03 € s DPH",08.12.2022,14.12.2022,platná, 4628/2022,Hovorné 11/2022 riad.,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","9,00 € s DPH",08.12.2022,14.12.2022,platná, 4629/2022,Hovorné 11/2022 sekr.,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","10,00 € s DPH",08.12.2022,14.12.2022,platná, 4630/2022,Hovorné 11/2022 Metod.,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","10,00 € s DPH",08.12.2022,14.12.2022,platná, 4631/2022,Internet P7 Terasa 11/2022,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","29,63 € s DPH",08.12.2022,14.12.2022,platná, 4632/2022,Hovorné 11/2022 Terasa,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","3,70 € s DPH",08.12.2022,14.12.2022,platná, 4633/2022,Hovorné 11/2022 Šaca,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","4,00 € s DPH",08.12.2022,14.12.2022,platná, 4634/2022,Internet 11/2022 Jazero,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","35,56 € s DPH",08.12.2022,14.12.2022,platná, 4635/2022,Hovorné 11/2022 Jazero,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","3,56 € s DPH",08.12.2022,14.12.2022,platná, 4636/2022,Hovorné 11/2022 H5,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","12,00 € s DPH",08.12.2022,14.12.2022,platná, 4637/2022,Hovorné 11/2022 H5 IVC,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","9,50 € s DPH",08.12.2022,14.12.2022,platná, 4638/2022,Hovorné 11/2022 doplň.,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","10,50 € s DPH",08.11.2022,14.12.2022,platná, 4639/2022,Hovorné + Internet 11/2022 Furča,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","36,56 € s DPH",08.12.2022,14.12.2022,platná, 4563/2022,hovorné + internet 10/2022 Furča,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","36,56 € s DPH",07.11.2022,16.11.2022,platná, 4549/2022,Internet KVP10/2022,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","29,63 € s DPH",07.11.2022,16.11.2022,platná, 4550/2022,Hovorné KVP 10/2022,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","3,56 € s DPH",07.11.2022,16.11.2022,platná, 4551/2022,ústredňa 10/2022,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","0,03 € s DPH",07.11.2022,16.11.2022,platná, 4552/2022,hovorné 10/2022 riad.,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","9,00 € s DPH",07.11.2022,16.11.2022,platná, 4553/2022,hovorné 10/2022 sekr.,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","10,00 € s DPH",07.11.2022,16.11.2022,platná, 4554/2022,hovorné 10 /2022 metod.,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","10,00 € s DPH",07.11.2022,16.11.2022,platná, 4556/2022,hovorné 10/2022 Terasa,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","3,56 € s DPH",07.11.2022,16.11.2022,platná, 4557/2022,Hovorné10/2022 Šaca,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","4,00 € s DPH",07.11.2022,16.11.2022,platná, 4558/2022,Internet 10/2022 Jazero,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","35,56 € s DPH",07.11.2022,16.11.2022,platná, 4559/2022,Hovorné 10/2022 Jazero,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","3,56 € s DPH",07.11.2022,16.11.2022,platná, 4560/2022,Hovorné 10/2022 H5,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","12,00 € s DPH",07.11.2022,16.11.2022,platná, 4561/2022,Hovorné 10/2022 H5 IVC,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","9,50 € s DPH",07.11.2022,16.11.2022,platná, 4562/2022,Hovorné H5 doplňovanie,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","10,50 € s DPH",07.11.2022,16.11.2022,platná, 4479/2022,Internet KVP 09/2022,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","29,63 € s DPH",07.10.2022,18.10.2022,platná, 4480/2022,Hovorné KVP 09/2022,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","3,56 € s DPH",07.10.2022,18.10.2022,platná, 4481/2022,Ústredňa 09/2022,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","0,03 € s DPH",07.10.2022,18.10.2022,platná, 4482/2022,Hovorné 09/2022,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","9,00 € s DPH",07.10.2022,18.10.2022,platná, 4483/2022,Hovorné 09/2022,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","10,00 € s DPH",07.10.2022,18.10.2022,platná, 4484/2022,Hovorné 09/2022,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","10,00 € s DPH",07.10.2022,18.10.2022,platná, 4485/2022,Internet P7 Terasa 09/2022,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","29,63 € s DPH",07.10.2022,18.10.2022,platná, 4486/2022,Hovorné 09/2022 Terasa,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","3,59 € s DPH",07.10.2022,18.10.2022,platná, 4488/2022,Internet 09/2022 Jazero,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","35,56 € s DPH",07.10.2022,18.10.2022,platná, 4487/2022,Hovorné 09/2022 Šaca,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","4,00 € s DPH",07.10.2022,18.10.2022,platná, 4489/2022,Hovorné 09/2022 Jazero,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","3,56 € s DPH",07.10.2022,18.10.2022,platná, 4490/2022,Hovorné 09/2022 H5,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","12,00 € s DPH",07.10.2022,18.10.2022,platná, 4491/2022,Hovorné 09/2022 H5-IVC,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","9,50 € s DPH",07.10.2022,18.10.2022,platná, 4493/2022,Hovorné + internet Furča 09/2022,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","36,56 € s DPH",07.10.2022,18.10.2022,platná, 4406/2022,Internet KVP 08/2022,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","29,63 € s DPH",07.09.2022,14.09.2022,platná, 4408/2022,ústredňa 08/200,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","0,03 € s DPH",07.09.2022,14.09.2022,platná, 4409/2022,Hovorné 08/2022 riad.,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","9,00 € s DPH",07.09.2022,14.09.2022,platná, 4410/2022,Hovorné 08/2022 sekr.,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","10,00 € s DPH",07.09.2022,14.09.2022,platná, 4411/2022,Hovorné 08/2022 metod.,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","10,00 € s DPH",07.09.2022,14.09.2022,platná, 4412/2022,Internet P7 Terasa 08/2022,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","29,63 € s DPH",07.09.2022,14.09.2022,platná, 4413/2022,Hovorné 08/2022 Terasa,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","3,56 € s DPH",07.09.2022,14.09.2022,platná, 4414/2022,Hovorné 08/2022 Šaca,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","4,00 € s DPH",07.09.2022,14.09.2022,platná, 4415/2022,Internet 08/2022 Jazero,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","35,56 € s DPH",07.09.2022,14.09.2022,platná, 4416/2022,Hovorné Jazero 08/2022,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","3,56 € s DPH",07.09.2022,14.09.2022,platná, 4417/2022,Hovorné H5 08/2022,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","12,00 € s DPH",07.09.2022,14.09.2022,platná, 4418/2022,Hovorné 08/2022 H5 -IVC,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","9,50 € s DPH",07.09.2022,14.09.2022,platná, 4419/2022,Hovorné 08/2022 H5-dopl.,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","10,50 € s DPH",07.09.2022,14.09.2022,platná, 4420/2022,Hovorné + internet 08/2022 Furča,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","36,56 € s DPH",07.09.2022,14.09.2022,platná, 4358/2022,Internet KVP 07/2022,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","29,63 € s DPH",05.08.2022,25.08.2022,platná, 4359/2022,Hovorné KVP 07/2022,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","3,56 € s DPH",05.08.2022,15.08.2022,platná, 4360/2022,Ústredňa 07/2022,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","0,03 € s DPH",05.08.2022,15.08.2022,platná, 4361/2022,hovorné 07/2022,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","9,00 € s DPH",05.08.2022,15.08.2022,platná, 4362/2022,hovorné 07/2022,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","10,00 € s DPH",05.08.2022,15.08.2022,platná, 4363/2022,Hovorné 07/2022,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","10,00 € s DPH",05.08.2022,15.08.2022,platná, 4364/2022,Internet P7 Terasa,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","29,63 € s DPH",05.08.2022,15.08.2022,platná, 4365/2022,Hovorné Terasa 07/2022,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","3,62 € s DPH",05.08.2022,15.08.2022,platná, 4366/2022,Hovorné Šaca 07/2022,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","4,00 € s DPH",05.08.2022,15.08.2022,platná, 4367/2022,Internet Jazero 07/2022,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","35,56 € s DPH",05.08.2022,15.08.2022,platná, 4368/2022,Hovorné Jazero 07/2022,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","3,56 € s DPH",05.08.2022,15.08.2022,platná, 4369/2022,Hovorné H5 07/2022,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","12,00 € s DPH",05.08.2022,15.08.2022,platná, 4370/2022,Hovorné H5+IVC 07/2022,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","9,50 € s DPH",05.08.2022,15.08.2022,platná, 4371/2022,Hovorné H5 07/2022,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","10,50 € s DPH",05.08.2022,15.08.2022,platná, 4372/2022,Internet + hovorné Furča 07/2022,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","36,56 € s DPH",05.08.2022,15.08.2022,platná, 4314/2022,Internet KVP 06/2022,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","29,63 € s DPH",11.07.2022,22.07.2022,platná, 4315/2022,Hovorné KVP 06/2022,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","3,56 € s DPH",11.07.2022,22.07.2022,platná, 4316/2022,ústredňa 06/2022,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","0,03 € s DPH",11.07.2022,22.07.2022,platná, 4317/2022,Hovorné 06/2022,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","9,00 € s DPH",11.07.2022,22.07.2022,platná, 4318/2022,Hovorné 06/2022,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","10,00 € s DPH",11.07.2022,22.07.2022,platná, 4319/2022,Hovorné 06/2022,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","10,00 € s DPH",11.07.2022,22.07.2022,platná, 4320/2022,Internet Terasa 06/2022,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","29,63 € s DPH",11.07.2022,22.07.2022,platná, 4321/2022,Hovorné Terasa 06/2022,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","3,56 € s DPH",11.07.2022,22.07.2022,platná, 4322/2022,Hovorné Šaca 06/2022,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","4,00 € s DPH",11.07.2022,22.07.2022,platná, 4323/2022,Internet Jazero 06/2022,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","35,56 € s DPH",11.07.2022,22.07.2022,platná, 4324/2022,Hovorné Jazero 06/2022,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","3,56 € s DPH",11.07.2022,22.07.2022,platná, 4325/2022,Hovorné H5 06/2022,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","12,00 € s DPH",11.07.2022,22.07.2022,platná, 4326/2022,Hovorné H5-IVC 06/2022,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","9,50 € s DPH",11.07.2022,22.07.2022,platná, 4327/2022,hovorné H5 06/2022,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","10,50 € s DPH",11.07.2022,22.07.2022,platná, 4328/2022,Hovorné + internet Furča 06/2022,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","36,56 € s DPH",11.07.2022,22.07.2022,platná, 4260/2022,Internet Terasa 05/2022,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","29,63 € s DPH",06.06.2022,15.06.2022,platná, 4261/2022,Hovorné Terasa 05/2022,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","3,56 € s DPH",06.06.2022,15.06.2022,platná, 4262/2022,Hovorné Šaca 05/2022,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","4,00 € s DPH",06.06.2022,15.06.2022,platná, 4263/2022,Internet Jazero 05/2022,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","35,56 € s DPH",06.06.2022,15.06.2022,platná, 4264/2022,Hovorné Jazero 05/2022,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","3,56 € s DPH",06.06.2022,15.06.2022,platná, 4265/2022,Hovorné H5 05/2022,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","12,00 € s DPH",06.06.2022,15.06.2022,platná, 4266/2022,Hovorné H5 IVC 05/2022,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","9,50 € s DPH",06.06.2022,15.06.2022,platná, 4267/2022,Hovorné H5 05/2022,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","10,50 € s DPH",06.06.2022,15.06.2022,platná, 4268/2022,Hovorné + internet Furča 05/2022,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","36,56 € s DPH",06.06.2022,15.06.2022,platná, 4254/2022,Internet KVP 05/2022,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","29,63 € s DPH",06.06.2022,14.06.2022,platná, 4255/2022,Hovorné KVP 05/2022,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","3,56 € s DPH",06.06.2022,14.06.2022,platná, 4256/2022,ústredňa 05/2022,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","0,03 € s DPH",06.06.2022,14.06.2022,platná, 4257/2022,Hovorné 05/2022,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","9,00 € s DPH",06.06.2022,14.06.2022,platná, 4258/2022,Hovorné 05/2022,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","10,29 € s DPH",06.06.2022,14.06.2022,platná, 4259/2022,Hovorné 05/2022,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","10,00 € s DPH",06.06.2022,14.06.2022,platná, 4192/2022,Internet KVP 04/2022,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","29,63 € s DPH",09.05.2022,16.05.2022,platná, 4193/2022,Hovorné KVP 04/2022,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","3,56 € s DPH",09.05.2022,16.05.2022,platná, 4194/2022,Ústredňa 04/2022,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","0,03 € s DPH",09.05.2022,16.05.2022,platná, 4195/2022,Hovorné 04/2022,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","9,00 € s DPH",09.05.2022,16.05.2022,platná, 4196/2022,Hovorné 04/2022,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","12,35 € s DPH",09.05.2022,16.05.2022,platná, 4197/2022,Hovorné 04/2022,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","10,00 € s DPH",09.05.2022,16.05.2022,platná, 4198/2022,Internet Terasa 04/2022,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","29,63 € s DPH",09.05.2022,16.05.2022,platná, 4199/2022,Hovorné Terasa 04/2022,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","3,56 € s DPH",09.05.2022,16.05.2022,platná, 4200/2022,Hovorné Šaca 04/2022,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","4,00 € s DPH",09.05.2022,16.05.2022,platná, 4201/2022,Internet Jazero 04/2022,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","35,56 € s DPH",09.05.2022,16.05.2022,platná, 4202/2022,Hovorné Jazero 04/2022,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","3,56 € s DPH",09.05.2022,16.05.2022,platná, 4203/2022,Hovorné Hviezdoslavova 5 04/2022,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","12,00 € s DPH",09.05.2022,16.05.2022,platná, 4204/2022,Hovorné IVC 04/2022,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","9,50 € s DPH",09.05.2022,16.05.2022,platná, 4205/2022,Hovorné H5 04/2022,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","10,50 € s DPH",09.05.2022,16.05.2022,platná, 4206/2022,Hovorné + internet Furča 04/2022,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","36,56 € s DPH",09.05.2022,16.05.2022,platná, 4146/2022,Internet KVP 03/2022,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","29,63 € s DPH",11.04.2022,18.04.2022,platná, 4147/2022,Hovorné KVP 03/2022,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","3,56 € s DPH",11.04.2022,18.04.2022,platná, 4148/2022,Ústredňa 03/2022,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","0,03 € s DPH",11.04.2022,18.04.2022,platná, 4149/2022,Hovorné 03/2022,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","9,00 € s DPH",11.04.2022,18.04.2022,platná, 4150/2022,Hovorné 03/2022,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","10,03 € s DPH",11.04.2022,18.04.2022,platná, 4151/2022,Hovorné 03/2022,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","10,00 € s DPH",11.04.2022,18.04.2022,platná, 4152/2022,Internet Terasa 03/2022,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","29,63 € s DPH",11.04.2022,18.04.2022,platná, 4153/2022,Hovorné Terasa 03/2022,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","3,62 € s DPH",11.04.2022,18.04.2022,platná, 4154/2022,Hovorné Šaca 03/2022,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","4,00 € s DPH",11.04.2022,18.04.2022,platná, 4155/2022,Internet Jazero 03/2022,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","35,56 € s DPH",11.04.2022,18.04.2022,platná, 4156/2022,Hovorné Jazero 03/2022,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","3,56 € s DPH",11.04.2022,18.04.2022,platná, 4157/2022,Hovorné H503/2022,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","12,00 € s DPH",11.04.2022,18.04.2022,platná, 4158/2022,Hovorné H5 IVC 03/2022,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","9,50 € s DPH",11.04.2022,18.04.2022,platná, 4159/2022,HovornéH5 03/2022,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","10,50 € s DPH",11.04.2022,18.04.2022,platná, 4160/2022,Hovorné + internet Furča 03/2022,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","36,56 € s DPH",11.04.2022,18.04.2022,platná, 4077/2022,Internet KVP 02/2022,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","29,63 € s DPH",04.03.2022,11.03.2022,platná, 4078/2022,Hovorné KVP 02/2022,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","3,56 € s DPH",04.03.2022,11.03.2022,platná, 4079/2022,Ústredňa 02/2022,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","0,03 € s DPH",04.03.2022,11.03.2022,platná, 4080/2022,Hovorné 02/2022,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","9,00 € s DPH",04.03.2022,11.03.2022,platná, 4081/2022,Hovorné 02/2022,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","10,49 € s DPH",04.03.2022,11.03.2022,platná, 4082/2022,hovorné 02/2022,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","10,00 € s DPH",04.03.2022,11.03.2022,platná, 4083/2022,Internet Terasa 02/2022,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","29,63 € s DPH",04.03.2022,11.03.2022,platná, 4084/2022,Hovorné Terasa 02/2022,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","3,61 € s DPH",04.03.2022,11.03.2022,platná, 4085/2022,Hovorné Šaca 02/2022,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","4,00 € s DPH",04.03.2022,11.03.2022,platná, 4086/2022,Internet Jazero 02/2022,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","35,56 € s DPH",04.03.2022,11.03.2022,platná, 4087/2022,Hovorné Jazero 02/2022,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","3,56 € s DPH",04.03.2022,11.03.2022,platná, 4088/2022,Hovorné H5 02/2022,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","12,00 € s DPH",04.03.2022,11.03.2022,platná, 4089/2022,Hovorné H5-IVC 02/2022,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","9,50 € s DPH",04.03.2022,11.03.2022,platná, 4090/2022,Hovorné H5 02/2022,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","10,50 € s DPH",04.03.2022,11.03.2022,platná, 4091/2022,Hovorné + internet Furča 02/2022,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","36,56 € s DPH",04.03.2022,11.03.2022,platná, 4038/2022,Internet KVP 01/2022,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","29,63 € s DPH",04.02.2022,09.02.2022,platná, 4039/2022,Hovorné KVP 01/2022,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","3,56 € s DPH",04.02.2022,09.02.2022,platná, 4040/2022,Ústredňa 01/2022,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","0,03 € s DPH",04.02.2022,09.02.2022,platná, 4041/2022,Hovorné 01/2022,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","9,00 € s DPH",04.02.2022,09.02.2022,platná, 4042/2022,Hovorné 01/2022,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","10,37 € s DPH",04.02.2022,09.02.2022,platná, 4043/2022,Hovorné 01/2022,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","10,00 € s DPH",04.02.2022,09.02.2022,platná, 4044/2022,Internet P7 Terasa01/2022,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","29,63 € s DPH",04.02.2022,09.02.2022,platná, 4045/2022,Hovorné 01/2022 Terasa,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","3,56 € s DPH",04.02.2022,09.02.2022,platná, 4046/2022,Hovorné 01/2022 Šaca,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","4,00 € s DPH",04.02.2022,09.02.2022,platná, 4047/2022,Internet 01/2022 Jazero,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","35,56 € s DPH",04.02.2022,09.02.2022,platná, 4048/2022,Hovorné 01/2022 Jazero,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","3,56 € s DPH",04.02.2022,09.02.2022,platná, 4049/2022,Hovorné 01/2022 H5,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","12,00 € s DPH",04.02.2022,09.02.2022,platná, 4050/2022,Hovorné 10/2022 H5-IVC,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","9,50 € s DPH",04.02.2022,09.02.2022,platná, 4051/2022,hovorné 01/2022 H5,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","10,50 € s DPH",04.02.2022,09.02.2022,platná, 4052/2022,Hovorné + internet 01/2022 Furča,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","36,56 € s DPH",04.02.2022,09.02.2022,platná, 4555/2022,Internet Terasa 10/2022,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","29,63 € s DPH",07.11.2022,16.01.2022,platná, 4711/2021,Internet KVP,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","29,63 € s DPH",05.01.2022,14.01.2022,platná, 4712/2021,Hovorné,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","3,56 € s DPH",05.01.2022,14.01.2022,platná, 4713/2021,Ústredňa,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","0,03 € s DPH",05.01.2022,14.01.2022,platná, 4714/2021,Hovorné,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","9,00 € s DPH",05.01.2022,14.01.2022,platná, 4715/2021,Hovorné,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","10,06 € s DPH",05.01.2022,14.01.2022,platná, 4716/2021,Hovorné,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","10,00 € s DPH",05.01.2022,14.01.2022,platná, 4717/2021,Pevný internet Terasa,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","29,63 € s DPH",05.01.2022,14.01.2022,platná, 4718/2021,Hovorné,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","3,56 € s DPH",05.01.2022,14.01.2022,platná, 4719/2021,Hovorné,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","4,00 € s DPH",05.01.2022,14.01.2022,platná, 4720/2021,Pevný internet,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","35,56 € s DPH",05.01.2022,14.01.2022,platná, 4721/2021,Hovorné,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","3,56 € s DPH",05.01.2022,14.01.2022,platná, 4722/2021,Hovorné,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","12,00 € s DPH",05.01.2022,14.01.2022,platná, 4723/2021,Hovorné,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","9,50 € s DPH",05.01.2022,14.01.2022,platná, 4724/2021,Hovorné,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","10,50 € s DPH",05.01.2022,14.01.2022,platná, 4725/2021,Hovorné,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","36,56 € s DPH",05.01.2022,14.01.2022,platná, 4600/2021,Pobočková ústredňa,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","0,03 € s DPH",03.12.2021,16.12.2021,platná, 4598/2021,Pripojenia k internetu,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","29,63 € s DPH",03.12.2021,14.12.2021,platná, 4599/2021,Hovorné,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","3,56 € s DPH",03.12.2021,14.12.2021,platná, 4601/2021,Hovorné,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","9,22 € s DPH",03.12.2021,14.12.2021,platná, 4602/2021,Hovorné,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","11,02 € s DPH",03.12.2021,14.12.2021,platná, 4603/2021,Hovorné,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","10,00 € s DPH",03.12.2021,14.12.2021,platná, 4604/2021,Pripojenie k internetu,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","29,63 € s DPH",03.12.2021,14.12.2021,platná, 4605/2021,Hovorné,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","3,56 € s DPH",03.12.2021,14.12.2021,platná, 4606/2021,Hovorné,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","4,00 € s DPH",03.12.2021,14.12.2021,platná, 4607/2021,Pripojenie k internetu,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","35,56 € s DPH",03.12.2021,14.12.2021,platná, 4609/2021,Hovorné,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","12,00 € s DPH",03.12.2021,14.12.2021,platná, 4610/2021,Hovorné,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","9,50 € s DPH",03.12.2021,14.12.2021,platná, 4611/2021,Hovorné,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","10,50 € s DPH",03.12.2021,14.12.2021,platná, 4612/2021,Hovorné,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","36,56 € s DPH",03.12.2021,14.12.2021,platná, 4549/2021,Hovorné,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","36,56 € s DPH",05.11.2021,02.12.2021,platná, 4547/2021,Hovorné,,"dodávateľ: Antik Telecom, Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","9,50 € s DPH",05.11.2021,02.12.2021,platná, 4548/2021,Hovorné,,"dodávateľ: Antik Telecom, Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","10,50 € s DPH",05.11.2021,02.12.2021,platná, 4274/2022,Nákup kníh,,"dodávateľ: Antikvárium, hu Kft., Makal út 29, 6771 Szeget, IČO: 23699261-2-06","140,40 € s DPH",13.06.2022,20.06.2022,platná, 4219/2022,Maľovanie na tvár SWAP Terasa,,"dodávateľ: ArtEst-polyestetické vzdelávanie znevýhodnenej mládeže, Kuzmányho 23, 040 01 Košice, IČO: 35569328","50,00 € s DPH",16.05.2022,16.05.2022,platná, 4100/2022,Nákup kníh,,"dodávateľ: Artforum spol. s r.o., Kozia 20, 811 03 Bratislava, IČO: 35716584","497,61 € s DPH",07.03.2022,15.03.2022,platná, 4675/2021,Nákup kníh,,"dodávateľ: Artforum spol. s r.o., Kozia 20, 811 03 Bratislava, IČO: 35716584","369,65 € s DPH",21.12.2021,28.12.2021,platná, 4515/2020,Nákup kníh.,,"dodávateľ: Artforum spol.s r.o., Kozia 20, 811 03 Bratislava, IČO: 35716584","721,91 € s DPH",30.10.2020,04.11.2020,platná, 4255/2020,Nákup kníh.,,"dodávateľ: Artforum spol.s r.o., Kozia 20, 811 03 Bratislava, IČO: 35716584","160,58 € s DPH",24.06.2020,29.06.2020,platná, 4669/2019,"Brožúra, leták.",,"dodávateľ: BEKI Design, s.r.o., Repíkova 219/1, 040 17 Košice Šebastovce, IČO: 44340559","999,44 € s DPH",27.11.2019,04.12.2019,platná, 4480/2021,Čisté PVC Plasty 10 mm,,"dodávateľ: BEKI design, s.r.o., Repíkova 219/1, 040 17 Košice Šebastovce, IČO: 44340559","300,00 € s DPH",14.10.2021,04.11.2021,platná, 4504/2020,"Taška Dievčatko so psom, deduško so psom.",,"dodávateľ: BEREN ATELIER, s.r.o., Tranovského 1, 040 01 Košice, IČO: 36186074","456,00 € s DPH",26.10.2020,04.11.2020,platná, 4118/2020,Tlač obrazov,,"dodávateľ: BEREN ATELIER, s.r.o., Tranovského 1, 040 01 Košice, IČO: 36186074","487,20 € s DPH",10.03.2020,05.05.2020,platná, 4703/2019,Bavlnené tašky.,,"dodávateľ: BEREN ATELIER, s.r.o., Tranovského 1, 040 01 Košice, IČO: 36186074","228,00 € s DPH",05.12.2019,02.01.2020,platná, 4572/2019,Tašky s potlačou.,,"dodávateľ: BEREN ATELIER, s.r.o., Tranovského 1, 040 01 Košice, IČO: 36186074","136,80 € s DPH",22.10.2019,25.11.2019,platná, 4479/2021,Servis Bizhub,,"dodávateľ: BLARO, s.r.o., Werferova 1, 040 11 Košice, IČO: 46498702","48,00 € s DPH",11.10.2021,04.11.2021,platná, 2023/4657,Knihy 48,,"dodávateľ: Bc. Tomáš Lazar - ANTIKVARIATIK.SK, Na Zigmund Šachtu 1654/22, 969 01 Banská Štiavnica, IČO: 43852114","412,90 € s DPH",20.12.2023,29.12.2023,platná, 4335/2021,servis kopírovacieho stroja,,"dodávateľ: Blaro, s.r.o., Werferova 1, 040 11 Košice, IČO: 46498702","78,00 € s DPH",26.07.2021,03.08.2021,platná, 2023/4186,Elektrina Terasa 03/2023,,"dodávateľ: Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 042 19 Košice, IČO: 44518684","372,74 € s DPH",20.04.2023,25.04.2023,platná, 2023/4125,Elektrina Terasa 02/2023,,"dodávateľ: Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 042 19 Košice, IČO: 44518684","393,56 € s DPH",17.03.2023,22.03.2023,platná, 2023/4126,Elektrina Terasa 02/2023 doúčtovanie.,,"dodávateľ: Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 042 19 Košice, IČO: 44518684","9,65 € s DPH",17.03.2023,22.03.2023,platná, 2023/4068,Elektrina Tersa 01/2023,,"dodávateľ: Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 042 19 Košice, IČO: 44518684","443,01 € s DPH",20.02.2023,13.03.2023,platná, 4712/2022,Elektrina Terasa 12/2022,,"dodávateľ: Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 042 19 Košice, IČO: 44518684","370,45 € s DPH",12.01.2023,13.01.2023,platná, 4650/2022,Elektrina Terasa 11/2022,,"dodávateľ: Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 042 19 Košice, IČO: 44518684","364,87 € s DPH",12.12.2022,14.12.2022,platná, 4570/2022,Elektrina 10/2022 Terasa,,"dodávateľ: Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 042 19 Košice, IČO: 44518684","332,43 € s DPH",10.11.2022,16.11.2022,platná, 4506/2022,Elektrina Terasa 09/2022,,"dodávateľ: Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 042 19 Košice, IČO: 44518684","388,62 € s DPH",17.10.2022,21.10.2022,platná, 4433/2022,Elektrina Terasa 08/2022,,"dodávateľ: Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 042 19 Košice, IČO: 44518684","536,52 € s DPH",21.09.2022,27.09.2022,platná, 4377/2022,Elektrina Terasa 07/2022,,"dodávateľ: Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 042 19 Košice, IČO: 44518684","513,72 € s DPH",15.08.2022,16.08.2022,platná, 4335/2022,Elektrina Terasa 06/2022,,"dodávateľ: Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 042 19 Košice, IČO: 44518684","487,19 € s DPH",18.07.2022,22.07.2022,platná, 4285/2022,Elektrina Terasa 05/2022,,"dodávateľ: Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 042 19 Košice, IČO: 44518684","332,28 € s DPH",20.06.2022,24.06.2022,platná, 4213/2022,Elektrina Terasa 04/2022,,"dodávateľ: Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 042 19 Košice, IČO: 44518684","326,53 € s DPH",13.05.2022,16.05.2022,platná, 4165/2022,Elektrina Terasa 03/2022,,"dodávateľ: Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 042 19 Košice, IČO: 44518684","359,67 € s DPH",13.04.2022,18.04.2022,platná, 4119/2022,Elektrina Terasa 02/2022,,"dodávateľ: Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 042 19 Košice, IČO: 44518684","380,01 € s DPH",18.03.2022,22.03.2022,platná, 4068/2022,Elektrina Terasa 01/2022,,"dodávateľ: Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 042 19 Košice, IČO: 44518684","363,04 € s DPH",21.02.2022,28.02.2022,platná, 4014/2022,Elektrina Terasa 12/2021,,"dodávateľ: Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 042 19 Košice, IČO: 44518684","212,70 € s DPH",17.01.2022,26.01.2022,platná, 4660/2021,Elektrická energia 11/2021,,"dodávateľ: Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 042 19 Košice, IČO: 44518684","197,79 € s DPH",20.12.2021,28.12.2021,platná, 4563/2021,Elektrická energia,,"dodávateľ: Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 042 19 Košice, IČO: 44518684","200,28 € s DPH",22.11.2021,02.12.2021,platná, 4481/2021,Elektrina,,"dodávateľ: Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 042 19 Košice, IČO: 44518684","196,16 € s DPH",14.10.2021,04.11.2021,platná, 4430/2021,Elektrina,,"dodávateľ: Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 042 19 Košice, IČO: 44518684","286,98 € s DPH",16.09.2021,08.09.2021,platná, 4380/2021,Dodávka elektriny 07/2021 Terasa.,,"dodávateľ: Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 042 19 Košice, IČO: 44518684","316,35 € s DPH",11.08.2021,30.08.2021,platná, 4331/2021,dodávka a distribúcia elektrickej energie 6/2021,,"dodávateľ: Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 042 19 Košice, IČO: 44518684","262,32 € s DPH",14.07.2021,23.07.2021,platná, 4270/2021,Elektrina,,"dodávateľ: Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 042 19 Košice, IČO: 44518684","191,39 € s DPH",17.06.2021,09.07.2021,platná, 4212/2021,Elektrina,,"dodávateľ: Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 042 19 Košice, IČO: 44518684","188,90 € s DPH",20.05.2021,28.06.2021,platná, 4137/2021,Elektrina,,"dodávateľ: Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 042 19 Košice, IČO: 44518684","176,39 € s DPH",15.04.2021,11.05.2021,platná, 4658/2020,Elektrina.,,"dodávateľ: Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 042 19 Košice, IČO: 44518684","211,48 € s DPH",16.12.2020,29.12.2020,platná, 4584/2020,Elektrina,,"dodávateľ: Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 042 19 Košice, IČO: 44518684","223,66 € s DPH",23.11.2020,15.12.2020,platná, 4490/2020,Elektrina.,,"dodávateľ: Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 042 19 Košice, IČO: 44518684","228,59 € s DPH",16.10.2020,26.10.2020,platná, 4414/2020,Elektrina.,,"dodávateľ: Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 042 19 Košice, IČO: 44518684","241,25 € s DPH",21.09.2020,23.09.2020,platná, 4356/2020,Elektrika,,"dodávateľ: Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 042 19 Košice, IČO: 44518684","216,78 € s DPH",18.08.2020,09.09.2020,platná, 4291/2020,Elektrina.,,"dodávateľ: Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 042 19 Košice, IČO: 44518684","188,32 € s DPH",16.07.2020,10.08.2020,platná, 4246/2020,Elektrina.,,"dodávateľ: Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 042 19 Košice, IČO: 44518684","167,36 € s DPH",11.06.2020,23.06.2020,platná, 4207/2020,Elektrina.,,"dodávateľ: Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 042 19 Košice, IČO: 44518684","149,60 € s DPH",18.05.2020,01.06.2020,platná, 4167/2020,Elektrina.,,"dodávateľ: Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 042 19 Košice, IČO: 44518684","177,51 € s DPH",22.04.2020,07.05.2020,platná, 4128/2020,Elektrina,,"dodávateľ: Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 042 19 Košice, IČO: 44518684","257,54 € s DPH",23.03.2020,06.05.2020,platná, 4089/2020,Elektrická energia.,,"dodávateľ: Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 042 19 Košice, IČO: 44518684","279,32 € s DPH",26.02.2020,23.04.2020,platná, 4846/2019,Elektrina.,,"dodávateľ: Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 042 19 Košice, IČO: 44518684","266,34 € s DPH",16.01.2020,24.01.2020,platná, 4774/2019,Elektrina,,"dodávateľ: Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 042 19 Košice, IČO: 44518684","287,90 € s DPH",19.12.2019,14.01.2020,platná, 4649/2019,Elektrina.,,"dodávateľ: Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 042 19 Košice, IČO: 44518684","258,94 € s DPH",18.11.2019,02.12.2019,platná, 4571/2019,Dodávka elektriny.,,"dodávateľ: Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 042 19 Košice, IČO: 44518684","274,84 € s DPH",22.10.2019,25.11.2019,platná, 4090/2021,spotreba elektric. energie 02/2021 - pobočka Terasa,,"dodávateľ: Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, Košice, IČO: 44518684","192,77 € s DPH",17.03.2021,26.03.2021,platná,"zmluva č.27/2014/EL, 21.10.2014" 4046/2021,dodávka elektrickej energie 01/2021 - pobočka Terasa,,"dodávateľ: Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, Košice, IČO: 44518684","213,01 € s DPH",18.02.2021,08.03.2021,platná, 4010/2021,dodávka elelktrickej energie- pobočka Terasa- 12/2020,,"dodávateľ: Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, Košice, IČO: 44518684","232,24 € s DPH",20.01.2021,29.01.2021,platná,"zmluva č.27/2014//EL, zo dňa 21.10.2014" 4270/2022,Viazanie časopisov r.2021,,"dodávateľ: C-PRESS, s.r.o., Močiarna 13, 040 17 Košice, IČO: 46246436","758,40 € s DPH",07.06.2022,15.06.2022,platná, 2023/4360,viazanie novín r.2022,,"dodávateľ: C-PRESS. s.r.o., Močiarna 13, 040 17 Košice, IČO: 46246436","732,00 € s DPH",15.08.2023,25.08.2023,platná, 4468/2020,Tonery,,"dodávateľ: CAMEA SK, s.r.o., Sabinovská 67/5065, 080 01 Prešov, IČO: 36468924","75,60 € s DPH",08.10.2020,16.10.2020,platná, 4808/2019,Tlač letákov.,,"dodávateľ: CC CREATIVE s.r.o., Hlavná 21, 040 01 Košice, IČO: 31650333","350,00 € s DPH",27.12.2019,16.01.2020,platná, 2023/4072,Tlač záložiek a plagátov Valentín,,"dodávateľ: CC CREATIVE s.r.o., Hlavná 22, 040 01 Košice, IČO: 31650333","76,80 € s DPH",21.02.2023,13.03.2023,platná, 2023/4005,Tlač plagátov,,"dodávateľ: CC CREATIVE s.r.o., Hlavná 22, 040 01 Košice, IČO: 31650333","77,04 € s DPH",10.01.2023,13.01.2023,platná, 4534/2022,"Kartičky A6, papier 160g, 1000 ks",,"dodávateľ: CC CREATIVE s.r.o., Hlavná 22, 040 01 Košice, IČO: 31650333","100,50 € s DPH",03.11.2022,07.11.2022,platná, 4305/2022,Tlač plagátov,,"dodávateľ: CC CREATIVE s.r.o., Hlavná 22, 040 01 Košice, IČO: 31650333","47,62 € s DPH",28.06.2022,08.07.2022,platná, 4237/2022,Tlač plagátov.,,"dodávateľ: CC CREATIVE s.r.o., Hlavná 22, 040 01 Košice, IČO: 31650333","86,45 € s DPH",26.05.2022,31.05.2022,platná, 2023/4474,tlač plagátov,,"dodávateľ: CC CREATIVE, s.r.o., Hlavná 22, 040 01 Košice, IČO: 31650333","38,32 € s DPH",16.10.2023,20.10.2023,platná, 2023/4275,tlač plagátov,,"dodávateľ: CC CREATIVE, s.r.o., Hlavná 22, 040 01 Košice, IČO: 31650333","45,60 € s DPH",13.06.2023,16.06.2023,platná, 2023/4630,Mat. na opravu kníh,,"dodávateľ: CEIBA spol. s r. o., Nánarská cesta 36, 943 01 Štúrovo, IČO: 36548090","1 808,93 € s DPH",14.12.2023,22.12.2023,platná, 4505/2020,Filmolux 900,,"dodávateľ: CEIBA spol. s r.o., Nánanská cesta 36, 943 01 Štúrovo, IČO: 36548090","176,15 € s DPH",28.10.2020,04.11.2020,platná, 2023/4136,Fólia na knihy,,"dodávateľ: CEIBA spol. s r.o., Nánanská cesta 36, 94301 Štúrovo, IČO: 36548090","588,80 € s DPH",27.03.2023,30.03.2023,platná, 2023/4078,Prospektový stojan P7,,"dodávateľ: CEIBA spol. s r.o., Nánanská cesta 36, 94301 Štúrovo, IČO: 36548090","200,64 € s DPH",24.02.2023,13.03.2023,platná, 4572/2022,Materiál na opravu kníh.,,"dodávateľ: CEIBA spol. s r.o., Nánanská cesta 36, 94301 Štúrovo, IČO: 36548090","429,41 € s DPH",15.11.2022,16.11.2022,platná, 4524/2021,"Zarážky na knihy, nosič nápisov",,"dodávateľ: CEIBA spol. s r.o., Nánanská cesta36, 943 01 Štúrovo, IČO: 36548090","4 433,40 € s DPH",02.11.2021,29.11.2021,platná, 4393/2021,Fólia na knihy,,"dodávateľ: CEIBA spol. s r.o., Nánanská cesta36, 943 01 Štúrovo, IČO: 36548090","569,41 € s DPH",27.08.2021,17.09.2021,platná, 4168/2021,Zarážka na knihy.,,"dodávateľ: CEIBA spol. s r.o., Nánanská cesta36, 943 01 Štúrovo, IČO: 36548090","673,20 € s DPH",10.05.2021,09.06.2021,platná, 4160/2020,Zarážka na knihy.,,"dodávateľ: CEIBA spol. s r.o., Nánanská cesta36, 943 01 Štúrovo, IČO: 36548090","704,40 € s DPH",15.04.2020,06.05.2020,platná, 4207/2022,Fólia na knihy + opravná páska,,"dodávateľ: CEIBA, s.r.o., Nánanská cesta 36, 943 01 Štúrovo, IČO: 36548090","477,76 € s DPH",10.05.2022,16.05.2022,platná, 4635/2021,Fólia na knihy,,"dodávateľ: CEIBA, s.r.o., Nánanská cesta 36, 943 01 Štúrovo, IČO: 36548090","571,10 € s DPH",13.12.2021,27.12.2021,platná, 2023/4089,Výroba a polep výplní P7 Terasa,,"dodávateľ: COPYVAIT s.r.o., Zupkova 29, 040 01 Košice, IČO: 45382981","741,50 € s DPH",28.02.2023,13.03.2023,platná, 4612/2022,Vzdelávanie - poradenstvo r. 2023,,"dodávateľ: CUS - Centrum účtovníkov Slovenska, Zadarská 2/15090, 97404 Banská Bystrica, IČO: 36760951","350,00 € s DPH",30.11.2022,06.12.2022,platná, 4650/2021,Vzdelávanie + poradenstvo 2022,,"dodávateľ: CUS - Centrum účtovníkov Slovenska, Zadarská ulica 2/15090, 974 04 Banská Bystrica, IČO: 36760951","350,00 € s DPH",16.12.2021,28.12.2021,platná, 2023/4571,celoročné vzdelávanie CUS,,"dodávateľ: CUS - Centrum účtovníkov Slovenska, s.r.o., Zadarská ul. 2/15090, 974 04 Banská Bystrica, IČO: 36760951","350,00 € s DPH",29.11.2023,30.11.2023,platná, 4693/2020,Celoročné profesionálne vzdelávanie s poradenstvom.,,"dodávateľ: CUS-Centrum účtovníkov Slovenska, s.r.o., Zadanská ulica 2, 974 04 Banská Bystrica, IČO: 36760951","290,00 € s DPH",21.12.2020,08.01.2021,platná, 4773/2019,Daňové poradenstvo,,"dodávateľ: CUS-Centrum účtovníkov Slovenska, s.r.o., Zadarská ulica 2/15090, 974 04 Banská Bystrica 1, IČO: 36760951","227,00 € s DPH",19.12.2019,14.01.2020,platná, "4795,2019",Zarážka na knihy,,"dodávateľ: Ceiba spol. s r.o., Nánanská cesta36, 943 01 Štúrovo, IČO: 36548090","2 136,00 € s DPH",20.12.2019,16.01.2020,platná, 2023/4489,predplatné ITlib r.2024,,"dodávateľ: Centrum VTI SR, Lamačská cesta 8A, 840 05 Bratislava, IČO: 00151882","14,00 € s DPH",30.10.2023,10.11.2023,platná, 4574/2021,Predplatné časopisov,,"dodávateľ: Centrum vedecko - technických informácií Slovenskej republiky, Lamačská cesta 8A, IČO: 00151882","12,00 € s DPH",23.11.2021,03.12.2021,platná, 4475/2020,Predplatné časopisu.,,"dodávateľ: Centrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava, IČO: 00151882","12,00 € s DPH",09.10.2020,16.10.2020,platná, 4060/2020,Predplatné časopisu.,,"dodávateľ: Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej Rapubliky, Lamačská cesta 8/A, IČO: 00151882","12,00 € s DPH",18.02.2020,25.03.2020,platná, 4619/2022,predplatné ITlib r.2023,,"dodávateľ: Centrum vedeckotechnických informácií Slovenskej Republiky, Lamačská cesta 8A 840 05 Bratislava, IČO: 00151882","12,00 € s DPH",05.12.2022,12.12.2022,platná, 4426/2021,"Stolíky, stoličky",,"dodávateľ: Chair s.r.o., Rožňavská 1, 831 04 Bratislava - Nové mesto, IČO: 46528113","896,40 € s DPH",10.09.2021,07.10.2021,platná, 4218/2022,Čítanie "Dodo v krajine permoníkov" - SWAP Terasa,,"dodávateľ: Class s.r.o., Pražská 4, 040 11 Košice, IČO: 48324949","200,00 € s DPH",16.05.2022,16.05.2022,platná, 4733/2019,Nákup kníh,,"dodávateľ: Class s.r.o., Pražská 4, 040 11 Košice, IČO: 48324949","124,60 € s DPH",09.12.2019,08.01.2020,platná, 4177/2022,Box so zásuvkami 3 ks,,"dodávateľ: Conrad Electronic s.r.o., Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3, IČO: 28216434","67,47 € s DPH",28.04.2022,04.05.2022,platná, 2023/4535,servis 10/2023,,"dodávateľ: DATACOMP s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 Košice, IČO: 36212466","540,00 € s DPH",16.11.2023,20.11.2023,platná, 2023/4539,materiál k servisu PC,,"dodávateľ: DATACOMP s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 Košice, IČO: 36212466","272,46 € s DPH",16.11.2023,20.11.2023,platná, 2023/4490,náhr.diely server,,"dodávateľ: DATACOMP s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 Košice, IČO: 36212466","81,79 € s DPH",30.10.2023,10.11.2023,platná, 2023/4468,servis 09/2023,,"dodávateľ: DATACOMP s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 Košice, IČO: 36212466","540,00 € s DPH",16.10.2023,20.10.2023,platná, 2023/4420,servis 08/2023,,"dodávateľ: DATACOMP s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 Košice, IČO: 36212466","540,00 € s DPH",14.09.2023,22.09.2023,platná, 2023/4362,servisné služby 07/2023,,"dodávateľ: DATACOMP s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 Košice, IČO: 36212466","540,00 € s DPH",15.08.2023,25.08.2023,platná, 2023/4321,servis 06/2023,,"dodávateľ: DATACOMP s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 Košice, IČO: 36212466","540,00 € s DPH",18.07.2023,19.07.2023,platná, 2023/4295,batéría pre záložný zdroj,,"dodávateľ: DATACOMP s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 Košice, IČO: 36212466","30,16 € s DPH",27.06.2023,28.06.2023,platná, 2023/4278,servisné služby 05/2023,,"dodávateľ: DATACOMP s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 Košice, IČO: 36212466","540,00 € s DPH",16.06.2023,23.06.2023,platná, 4167/2022,"Dezifekcia Profex Anti - Virus 5l, 500ml",,"dodávateľ: DF Partner s.r.o. Organizačná zložka zahraničnej osoby, Šoltésovej 346/1, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36121037","217,44 € s DPH",20.04.2022,28.04.2022,platná, 4320/2021,Dezinfekcia Antivírus,,"dodávateľ: DF Partner s.r.o., Odborov 245/9, 01701 Považská Bystrica, IČO: 36121037","197,76 € s DPH",09.07.2021,27.07.2021,platná, 4434/2020,Dezinfekcia.,,"dodávateľ: DF Partner s.r.o., Odborov 245/9, 01701 Považská Bystrica, IČO: 36121037","162,96 € s DPH",02.10.2020,16.10.2020,platná, 4288/2020,Antivírusová dezinfekcia.,,"dodávateľ: DF Partner s.r.o., Odborov 245/9, 01701 Považská Bystrica, IČO: 36121037","128,16 € s DPH",15.07.2020,21.07.2020,platná, 4198/2020,Dezinfekcia Anti-virus,,"dodávateľ: DF Partner s.r.o., Odborov 245/9, 01701 Považská Bystrica, IČO: 36121037","175,68 € s DPH",12.05.2020,27.05.2020,platná, 2023/4555,predplatné UJ SZO r.2024,,"dodávateľ: DUEL - PRESS, s.r.o., Bajkalská 19/B, 821 01 Bratislava 2, IČO: 35722517","144,82 € s DPH",21.11.2023,24.11.2023,platná, 4656/2019,Új Szó,,"dodávateľ: DUEL - PRESS, s.r.o., Bajkalská 19/B, 821 01 Bratislava 2, IČO: 35722517","136,36 € s DPH",20.11.2019,04.12.2019,platná, 4561/2021,Predplatné časopisu,,"dodávateľ: DUEL-PRESS, s.r.o., Bajkalská 19/B, 821 01 Bratislava 2, IČO: 35722517","139,53 € s DPH",15.11.2021,02.12.2021,platná, 4572/2020,Predplatné časopisu,,"dodávateľ: DUEL-PRESS, s.r.o., Bajkalská 19/B, 82101 Bratislava, IČO: 35722517","139,53 € s DPH",19.11.2020,15.12.2020,platná, 4574/2022,UJ SZO r.2023,,"dodávateľ: DUEL-PRESS, s.r.o., Bajkalská 19/B, IČO: 35722517","130,94 € s DPH",16.11.2022,25.11.2022,platná, 4151/2021,Nákup kníh,,"dodávateľ: Daniel FISCHER, 082 52 KOKOŠOVCE, IČO: 45634653","163,63 € s DPH",23.04.2021,19.05.2021,platná, 2023/4485,deratizácia,,"dodávateľ: Daniel Repka DERATEX - EKO, Pokroku 16, 040 11 Košice, IČO: 10689877","180,00 € s DPH",24.10.2023,27.10.2023,platná, 2023/4167,Deratizácia H5 + H48,,"dodávateľ: Daniel Repka , DERATEX-EKO, Pokroku 16 040 11 Košice, IČO: 10689877","180,00 € s DPH",05.04.2023,21.04.2023,platná, 4529/2022,"Deratiyácia H5, H48",,"dodávateľ: Daniel Repka , DERATEX-EKO, Pokroku 16 040 11 Košice, IČO: 10689877","180,00 € s DPH",28.10.2022,07.11.2022,platná, 4234/2022,"Deratizácia H, H48",,"dodávateľ: Daniel Repka , DERATEX-EKO, Pokroku 16 040 11 Košice, IČO: 10689877","180,00 € s DPH",19.05.2022,24.05.2022,platná, 4550/2021,Deratizácia,,"dodávateľ: Daniel Repka , DERATEX-EKO, Pokroku 16 040 11 Košice, IČO: 10689877","180,00 € s DPH",05.11.2021,02.12.2021,platná, 4525/2020,"Preventívna deratizácia Hlavná 48, Hviezdoslavova 5.",,"dodávateľ: Daniel Repka Deratex -EKO, Pokroku 16, 040 11 Košice, IČO: 10689877","180,00 € s DPH",03.11.2020,09.11.2020,platná, 4140/2021,Deratizácia.,,"dodávateľ: Daniel Repka, DERATEX-EKO, Pokroku 16, 040 11 Košice, IČO: 10689877","180,00 € s DPH",19.04.2021,11.05.2021,platná, 4252/2020,Dezinsekcia pivnice odvoz a likvidácia koberca.,,"dodávateľ: Daniel Repka, DERATEX-EKO, Pokroku 16, 040 11 Košice, IČO: 10689877","384,00 € s DPH",22.06.2020,29.06.2020,platná, 4248/2020,Deratizácia.,,"dodávateľ: Daniel Repka, DERATEX-EKO, Pokroku 16, 04011 Košice, IČO: 10689877","180,00 € s DPH",15.06.2020,23.06.2020,platná, 4338/2021,paušálny poplatok za servisné služby,,"dodávateľ: Datacomp s.r.o., Moldavská 49, 040 11 Košice, IČO: 36212466","540,00 € s DPH",27.07.2021,03.08.2021,platná, 4072/2021,dodávka NB Dell Latitude,,"dodávateľ: Datacomp s.r.o., Moldavská 49, 040 11 Košice, IČO: 36212466","673,91 € s DPH",08.03.2021,26.03.2021,platná, 4073/2021,"dodávka switch, kábel PremiumCord",,"dodávateľ: Datacomp s.r.o., Moldavská 49, 040 11 Košice, IČO: 36212466","41,00 € s DPH",08.03.2021,26.03.2021,platná, 4074/2021,oprava PC a NB,,"dodávateľ: Datacomp s.r.o., Moldavská 49, 040 11 Košice, IČO: 36212466","90,55 € s DPH",08.03.2021,26.03.2021,platná, 2024/4041,Služby IT 01/2024,,"dodávateľ: Datacomp s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 Košice, IČO: 36212466","540,00 € s DPH",09.02.2024,16.02.2024,platná, 4216/2022,IT Servis 04/2022,,"dodávateľ: Datacomp s.r.o., Moldavská cesta II. 49/2413, 040 11 Košice","540,00 € s DPH",16.05.2022,16.05.2022,platná, 2023/4221,IT služby paušál 04/2023,,"dodávateľ: Datacomp s.r.o., Moldavská cesta II. 49/2413, 040 11 Košice, IČO: 36212466","540,00 € s DPH",12.05.2023,16.05.2023,platná, 2023/4222,WIFI Router P7-Terasa,,"dodávateľ: Datacomp s.r.o., Moldavská cesta II. 49/2413, 040 11 Košice, IČO: 36212466","32,90 € s DPH",12.05.2023,16.05.2023,platná, 2023/4223,tablet Lenovo P11GEN2 - "Buď Smart",,"dodávateľ: Datacomp s.r.o., Moldavská cesta II. 49/2413, 040 11 Košice, IČO: 36212466","1 068,00 € s DPH",12.05.2023,16.05.2023,platná, 2023/4176,Služby IT 03/2023 + materiál P7,,"dodávateľ: Datacomp s.r.o., Moldavská cesta II. 49/2413, 040 11 Košice, IČO: 36212466","551,64 € s DPH",17.04.2023,25.04.2023,platná, 2023/4128,Služby IT 02/2023,,"dodávateľ: Datacomp s.r.o., Moldavská cesta II. 49/2413, 040 11 Košice, IČO: 36212466","540,00 € s DPH",17.03.2023,22.03.2023,platná, 2023/4065,Služby IT paušálny poplatok 01/2023,,"dodávateľ: Datacomp s.r.o., Moldavská cesta II. 49/2413, 040 11 Košice, IČO: 36212466","540,00 € s DPH",17.02.2023,13.03.2023,platná, 4688/2022,"Kábel , SSD 7ks",,"dodávateľ: Datacomp s.r.o., Moldavská cesta II. 49/2413, 040 11 Košice, IČO: 36212466","141,67 € s DPH",28.12.2022,30.12.2022,platná, 4689/2022,IT služby - paušál,,"dodávateľ: Datacomp s.r.o., Moldavská cesta II. 49/2413, 040 11 Košice, IČO: 36212466","540,00 € s DPH",28.12.2022,30.12.2022,platná, 4684/2022,Brother HL-L5100DN,,"dodávateľ: Datacomp s.r.o., Moldavská cesta II. 49/2413, 040 11 Košice, IČO: 36212466","1 059,98 € s DPH",27.12.2022,29.12.2022,platná, 4685/2022,Zariadenie WIFI pre IVC,,"dodávateľ: Datacomp s.r.o., Moldavská cesta II. 49/2413, 040 11 Košice, IČO: 36212466","119,00 € s DPH",27.12.2022,29.12.2022,platná, 4622/2022,IT služby Paušál 11/2022,,"dodávateľ: Datacomp s.r.o., Moldavská cesta II. 49/2413, 040 11 Košice, IČO: 36212466","540,00 € s DPH",05.12.2022,12.12.2022,platná, 4575/2022,Služby IT 10/2022,,"dodávateľ: Datacomp s.r.o., Moldavská cesta II. 49/2413, 040 11 Košice, IČO: 36212466","540,00 € s DPH",16.11.2022,25.11.2022,platná, 4441/2022,IT Služby 09/2022,,"dodávateľ: Datacomp s.r.o., Moldavská cesta II. 49/2413, 040 11 Košice, IČO: 36212466","540,00 € s DPH",29.09.2022,30.09.2022,platná, 4442/2022,Záložný zdroj,,"dodávateľ: Datacomp s.r.o., Moldavská cesta II. 49/2413, 040 11 Košice, IČO: 36212466","348,50 € s DPH",29.09.2022,30.09.2022,platná, 4427/2022,IT služba paušál 08/2022,,"dodávateľ: Datacomp s.r.o., Moldavská cesta II. 49/2413, 040 11 Košice, IČO: 36212466","540,00 € s DPH",13.09.2022,14.09.2022,platná, 4382/2022,Služby IT paušál 07/2022,,"dodávateľ: Datacomp s.r.o., Moldavská cesta II. 49/2413, 040 11 Košice, IČO: 36212466","540,00 € s DPH",16.08.2022,16.08.2022,platná, 4330/2022,Služby IT 06/2022,,"dodávateľ: Datacomp s.r.o., Moldavská cesta II. 49/2413, 040 11 Košice, IČO: 36212466","540,00 € s DPH",12.07.2022,22.07.2022,platná, 4332/2022,Materiál k PC - 1 ks HDD,,"dodávateľ: Datacomp s.r.o., Moldavská cesta II. 49/2413, 040 11 Košice, IČO: 36212466","26,00 € s DPH",13.07.2022,22.07.2022,platná, 4333/2022,Materiá k PC - 5ks HDD,,"dodávateľ: Datacomp s.r.o., Moldavská cesta II. 49/2413, 040 11 Košice, IČO: 36212466","130,02 € s DPH",13.07.2022,22.07.2022,platná, 4281/2022,Servis IT -paušál 05/2022,,"dodávateľ: Datacomp s.r.o., Moldavská cesta II. 49/2413, 040 11 Košice, IČO: 36212466","540,00 € s DPH",14.06.2022,20.06.2022,platná, 4245/2022,Bateria do servera,,"dodávateľ: Datacomp s.r.o., Moldavská cesta II. 49/2413, 040 11 Košice, IČO: 36212466","66,00 € s DPH",03.06.2022,08.06.2022,platná, 4208/2022,Skener A3,,"dodávateľ: Datacomp s.r.o., Moldavská cesta II. 49/2413, 040 11 Košice, IČO: 36212466","551,00 € s DPH",11.05.2022,16.05.2022,platná, 4209/2022,Tlačiareň tanková EPSON L3250,,"dodávateľ: Datacomp s.r.o., Moldavská cesta II. 49/2413, 040 11 Košice, IČO: 36212466","169,00 € s DPH",11.05.2022,16.05.2022,platná, 4164/2022,Služby IT paušál 03/2022,,"dodávateľ: Datacomp s.r.o., Moldavská cesta II. 49/2413, 040 11 Košice, IČO: 36212466","540,00 € s DPH",13.04.2022,18.04.2022,platná, 4121/2022,Tlačiareň HP LJ M234dwe - P13 Furča,,"dodávateľ: Datacomp s.r.o., Moldavská cesta II. 49/2413, 040 11 Košice, IČO: 36212466","259,00 € s DPH",22.03.2022,25.03.2022,platná, 4113/2022,IT služby 02/2022,,"dodávateľ: Datacomp s.r.o., Moldavská cesta II. 49/2413, 040 11 Košice, IČO: 36212466","540,00 € s DPH",15.03.2022,21.03.2022,platná, 4053/2022,Služby IT 01/2022,,"dodávateľ: Datacomp s.r.o., Moldavská cesta II. 49/2413, 040 11 Košice, IČO: 36212466","540,00 € s DPH",07.02.2022,14.02.2022,platná, 4644/2021,"PC Lenovo-18x, monitor \"iiyama\"-18x, čítačka kódov-6x",,"dodávateľ: Datacomp s.r.o., Moldavská cesta II. 49/2413, 040 11 Košice, IČO: 36212466","14 130,00 € s DPH",15.12.2021,28.12.2021,platná, 4645/2021,Materiál k tlačiarni a PC,,"dodávateľ: Datacomp s.r.o., Moldavská cesta II. 49/2413, 040 11 Košice, IČO: 36212466","33,42 € s DPH",15.12.2021,28.12.2021,platná, 4663/2021,Tlačiareň HP + notebook Lenovo Yoga SLim,,"dodávateľ: Datacomp s.r.o., Moldavská cesta II. 49/2413, 040 11 Košice, IČO: 36212466","1 188,00 € s DPH",20.12.2021,28.12.2021,platná, 4636/2021,"Kábel switch, USB kľúč",,"dodávateľ: Datacomp s.r.o., Moldavská cesta II. 49/2413, 040 11 Košice, IČO: 36212466","90,10 € s DPH",13.12.2021,27.12.2021,platná, 4449/2021,Servisné služby - paušál,,"dodávateľ: Datacomp s.r.o., Moldavská cesta II. 49/2413, 040 11 Košice, IČO: 36212466","540,00 € s DPH",23.09.2021,08.10.2021,platná, 4388/2021,Servisné služby - paušál,,"dodávateľ: Datacomp s.r.o., Moldavská cesta II. 49/2413, 040 11 Košice, IČO: 36212466","540,00 € s DPH",24.08.2021,30.08.2021,platná, 4319/2021,PC monitor SSD disk 7 x,,"dodávateľ: Datacomp s.r.o., Moldavská cesta II. 49/2413, 040 11 Košice, IČO: 36212466","4 192,61 € s DPH",07.07.2021,12.07.2021,platná, 4320/2021,"Redukcia, HUB.",,"dodávateľ: Datacomp s.r.o., Moldavská cesta II. 49/2413, 040 11 Košice, IČO: 36212466","14,41 € s DPH",07.07.2021,12.07.2021,platná, 4280/2021,Tlačiareň,,"dodávateľ: Datacomp s.r.o., Moldavská cesta II. 49/2413, 040 11 Košice, IČO: 36212466","262,13 € s DPH",21.06.2021,09.07.2021,platná, 4281/2021,Honeywell MS5145 Eclipse,,"dodávateľ: Datacomp s.r.o., Moldavská cesta II. 49/2413, 040 11 Košice, IČO: 36212466","152,38 € s DPH",21.06.2021,09.07.2021,platná, 4282/2021,Honeywell MS5145 Eclipse,,"dodávateľ: Datacomp s.r.o., Moldavská cesta II. 49/2413, 040 11 Košice, IČO: 36212466","101,52 € s DPH",21.06.2021,09.07.2021,platná, 4283/2021,Servisné služby - paušál,,"dodávateľ: Datacomp s.r.o., Moldavská cesta II. 49/2413, 040 11 Košice, IČO: 36212466","540,00 € s DPH",21.06.2021,09.07.2021,platná, 4220/2021,Servisné služby - paušál,,"dodávateľ: Datacomp s.r.o., Moldavská cesta II. 49/2413, 040 11 Košice, IČO: 36212466","540,00 € s DPH",31.05.2021,28.06.2021,platná, 4221/2021,Servisné služby - paušál,,"dodávateľ: Datacomp s.r.o., Moldavská cesta II. 49/2413, 040 11 Košice, IČO: 36212466","540,00 € s DPH",31.05.2021,28.06.2021,platná, 4728/2020,Servisné služby - paušál.,,"dodávateľ: Datacomp s.r.o., Moldavská cesta II. 49/2413, 040 11 Košice, IČO: 36212466","540,00 € s DPH",08.01.2021,20.01.2021,platná, 4673/2020,"PC, monitor, myš, klávesnica",,"dodávateľ: Datacomp s.r.o., Moldavská cesta II. 49/2413, 040 11 Košice, IČO: 36212466","622,80 € s DPH",18.12.2020,31.12.2020,platná, 4674/2020,Lenovo PC,,"dodávateľ: Datacomp s.r.o., Moldavská cesta II. 49/2413, 040 11 Košice, IČO: 36212466","465,00 € s DPH",18.12.2020,30.12.2020,platná, 4675/2020,"PC Lenovo 7 ks, Monitor Samsung 22\" 3 ks,",,"dodávateľ: Datacomp s.r.o., Moldavská cesta II. 49/2413, 040 11 Košice, IČO: 36212466","3 741,70 € s DPH",18.12.2020,30.12.2020,platná, 4626/2020,Servisné služby - paušál,,"dodávateľ: Datacomp s.r.o., Moldavská cesta II. 49/2413, 040 11 Košice, IČO: 36212466","540,00 € s DPH",03.12.2020,21.12.2020,platná, 4551/2020,Servisné služby - paušál.,,"dodávateľ: Datacomp s.r.o., Moldavská cesta II. 49/2413, 040 11 Košice, IČO: 36212466","540,00 € s DPH",06.11.2020,10.11.2020,platná, 4476/2020,Servisné služby paušál.,,"dodávateľ: Datacomp s.r.o., Moldavská cesta II. 49/2413, 040 11 Košice, IČO: 36212466","540,00 € s DPH",12.10.2020,16.10.2020,platná, 4395/2020,Servisné služby-paušál.,,"dodávateľ: Datacomp s.r.o., Moldavská cesta II. 49/2413, 040 11 Košice, IČO: 36212466","540,00 € s DPH",09.09.2020,23.09.2020,platná, 4294/2020,Záložný zdroj.,,"dodávateľ: Datacomp s.r.o., Moldavská cesta II. 49/2413, 040 11 Košice, IČO: 36212466","240,40 € s DPH",21.07.2020,10.08.2020,platná, 4295/2020,"FTP kábel, Desktop switch",,"dodávateľ: Datacomp s.r.o., Moldavská cesta II. 49/2413, 040 11 Košice, IČO: 36212466","48,31 € s DPH",21.07.2020,10.08.2020,platná, 4323/2020,Servisné služby paušál,,"dodávateľ: Datacomp s.r.o., Moldavská cesta II. 49/2413, 040 11 Košice, IČO: 36212466","540,00 € s DPH",06.08.2020,10.08.2020,platná, 4278/2020,Servisné služby - paušál.,,"dodávateľ: Datacomp s.r.o., Moldavská cesta II. 49/2413, 040 11 Košice, IČO: 36212466","540,00 € s DPH",06.07.2020,21.07.2020,platná, 4239/2020,Servisné služby - paušál.,,"dodávateľ: Datacomp s.r.o., Moldavská cesta II. 49/2413, 040 11 Košice, IČO: 36212466","540,00 € s DPH",04.06.2020,22.06.2020,platná, 4196/2020,Servisné zmluva - paušál.,,"dodávateľ: Datacomp s.r.o., Moldavská cesta II. 49/2413, 040 11 Košice, IČO: 36212466","540,00 € s DPH",12.05.2020,27.05.2020,platná, 4165/2020,Servisné služby - paušál.,,"dodávateľ: Datacomp s.r.o., Moldavská cesta II. 49/2413, 040 11 Košice, IČO: 36212466","540,00 € s DPH",22.04.2020,07.05.2020,platná, 4129/2020,PC technika.,,"dodávateľ: Datacomp s.r.o., Moldavská cesta II. 49/2413, 040 11 Košice, IČO: 36212466","631,58 € s DPH",23.03.2020,06.05.2020,platná, 4120/2020,Servis paušálny poplatok.,,"dodávateľ: Datacomp s.r.o., Moldavská cesta II. 49/2413, 040 11 Košice, IČO: 36212466","540,00 € s DPH",12.03.2020,05.05.2020,platná, 4083/2020,Notebook.,,"dodávateľ: Datacomp s.r.o., Moldavská cesta II. 49/2413, 040 11 Košice, IČO: 36212466","664,90 € s DPH",25.02.2020,24.04.2020,platná, 4039/2020,Servisné služby paušál.,,"dodávateľ: Datacomp s.r.o., Moldavská cesta II. 49/2413, 040 11 Košice, IČO: 36212466","540,00 € s DPH",07.02.2020,12.03.2020,platná, 4811/2019,PC zostava,,"dodávateľ: Datacomp s.r.o., Moldavská cesta II. 49/2413, 040 11 Košice, IČO: 36212466","913,80 € s DPH",30.12.2019,17.01.2020,platná, 4807/2019,Pc komponenty,,"dodávateľ: Datacomp s.r.o., Moldavská cesta II. 49/2413, 040 11 Košice, IČO: 36212466","362,86 € s DPH",23.12.2019,16.01.2020,platná, 4769/2019,Servisné služby - paušál,,"dodávateľ: Datacomp s.r.o., Moldavská cesta II. 49/2413, 040 11 Košice, IČO: 36212466","540,00 € s DPH",19.12.2019,13.01.2020,platná, 4742/2019,Servisné služby - paušál,,"dodávateľ: Datacomp s.r.o., Moldavská cesta II. 49/2413, 040 11 Košice, IČO: 36212466","540,00 € s DPH",11.12.2019,09.01.2020,platná, 4745/2019,PC zostava.,,"dodávateľ: Datacomp s.r.o., Moldavská cesta II. 49/2413, 040 11 Košice, IČO: 36212466","540,00 € s DPH",12.12.2019,09.01.2020,platná, 4746/2019,"Tablet Lenovo TAB M10, 10,1\", 32GB biely",,"dodávateľ: Datacomp s.r.o., Moldavská cesta II. 49/2413, 040 11 Košice, IČO: 36212466","200,00 € s DPH",12.12.2019,09.01.2020,platná, 4747/2019,Mobilný telefón Xiaomi Redmi Note 7,,"dodávateľ: Datacomp s.r.o., Moldavská cesta II. 49/2413, 040 11 Košice, IČO: 36212466","366,70 € s DPH",12.12.2019,09.01.2020,platná, 4748/2019,PC komponenty,,"dodávateľ: Datacomp s.r.o., Moldavská cesta II. 49/2413, 040 11 Košice, IČO: 36212466","372,23 € s DPH",12.12.2019,09.01.2020,platná, 4667/2019,Bezdrôtové slúchadlá.,,"dodávateľ: Datacomp s.r.o., Moldavská cesta II. 49/2413, 040 11 Košice, IČO: 36212466","245,50 € s DPH",25.11.2019,04.12.2019,platná, 4625/2019,Servisné služby - paušál.,,"dodávateľ: Datacomp s.r.o., Moldavská cesta II. 49/2413, 040 11 Košice, IČO: 36212466","540,00 € s DPH",07.11.2019,29.11.2019,platná, 4563/2019,Paušál za servisné služby.,,"dodávateľ: Datacomp s.r.o., Moldavská cesta II. 49/2413, 040 11 Košice, IČO: 36212466","540,00 € s DPH",16.10.2019,25.11.2019,platná, 4565/2019,Domáce kino ozvučenie.,,"dodávateľ: Datacomp s.r.o., Moldavská cesta II. 49/2413, 040 11 Košice, IČO: 36212466","257,40 € s DPH",17.10.2019,25.11.2019,platná, 4567/2019,Mobilný stojan.,,"dodávateľ: Datacomp s.r.o., Moldavská cesta II. 49/2413, 040 11 Košice, IČO: 36212466","267,19 € s DPH",17.10.2019,25.11.2019,platná, 4750/2019,Licencia antivírus Eset,,"dodávateľ: Datacomp s.r.o., Moldavská cesta II. 49/2413, 040 11 Košice, IČO: 36212466","1 399,20 € s DPH",13.12.2019,13.01.2019,platná, 4625/2021,ESET (45 + 5 PC) do 19.12.2023,,"dodávateľ: Datacomp s.r.o., Moldavská cesta II. 49/2413, IČO: 36212466","1 339,20 € s DPH",08.12.2021,27.12.2021,platná, 4626/2021,"Paušál september, október, november, december 2021",,"dodávateľ: Datacomp s.r.o., Moldavská cesta II. 49/2413, IČO: 36212466","2 160,00 € s DPH",08.12.2021,27.12.2021,platná, 2023/4717,služby IT 12/2023,,"dodávateľ: Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 Košice, IČO: 36212466","540,00 € s DPH",05.01.2024,12.01.2024,platná, 2023/4660,Disk (záloha PC),,"dodávateľ: Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 Košice, IČO: 36212466","36,50 € s DPH",20.12.2023,29.12.2023,platná, 2023/4661,mat. WIFI H5 - čitáreň,,"dodávateľ: Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 Košice, IČO: 36212466","187,91 € s DPH",20.12.2023,29.12.2023,platná, 2023/4662,mat. WIFI H48 - regionálne + mat. KVP,,"dodávateľ: Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 Košice, IČO: 36212466","165,94 € s DPH",20.12.2023,29.12.2023,platná, 2023/4682,PC DATACOMP OFFICE,,"dodávateľ: Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 Košice, IČO: 36212466","5 078,40 € s DPH",27.12.2023,29.12.2023,platná, 2023/4683,HP Laser - beletria,,"dodávateľ: Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 Košice, IČO: 36212466","3 219,00 € s DPH",27.12.2023,29.12.2023,platná, 2023/4684,Konica Minolta bizhub - IVC,,"dodávateľ: Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 Košice, IČO: 36212466","2 790,00 € s DPH",27.12.2023,29.12.2023,platná, 2023/4685,Úložisko Synology,,"dodávateľ: Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 Košice, IČO: 36212466","593,00 € s DPH",27.12.2023,29.12.2023,platná, 2023/4686,Úložisko Synology -+ 2x8 TB,,"dodávateľ: Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 Košice, IČO: 36212466","1 067,30 € s DPH",27.12.2023,29.12.2023,platná, 2023/4589,Služby IT 11/2023,,"dodávateľ: Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 Košice, IČO: 36212466","540,00 € s DPH",07.12.2023,15.12.2023,platná, 2023/4590,ESET 3 roky,,"dodávateľ: Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 Košice, IČO: 36212466","3 404,70 € s DPH",07.12.2023,15.12.2023,platná, 4087/2021,služby IT 02/2021,,"dodávateľ: Datacomp.sk.a.s., Pri Suchom mlyne 3897/29, Bratislava, IČO: 50447815","540,00 € s DPH",15.03.2021,26.03.2021,platná,"zmluva č. ZML190002, 26.02.2019" 4042/2021,služby IT 01/2021,,"dodávateľ: Datacomp.sk.a.s., Pri Suchom mlyne 3897/29, Bratislava, IČO: 50447815","540,00 € s DPH",15.02.2021,03.03.2021,platná,"zmluva č.ZML190002, zo dňa 26.02.2019" 4208/2021,Nákup kníh,,"dodávateľ: Distribučná agentúra AD REM, Mánesovo námestie 6, 851 01 Bratislava V, IČO: 11782889","406,96 € s DPH",18.05.2021,28.06.2021,platná, 4217/2021,Nákup kníh,,"dodávateľ: Distribučná agentúra AD REM, Mánesovo námestie 6, 851 01 Bratislava V, IČO: 11782889","232,53 € s DPH",24.05.2021,28.06.2021,platná, 4218/2021,Nákup kníh,,"dodávateľ: Distribučná agentúra AD REM, Mánesovo námestie 6, 851 01 Bratislava V, IČO: 11782889","241,84 € s DPH",24.05.2021,28.06.2021,platná, 4685/2020,Nákup kníh,,"dodávateľ: Distribučná agentúra AD REM, Mánesovo námestie 6, 851 01 Bratislava V, IČO: 11782889","346,38 € s DPH",21.12.2020,30.12.2020,platná, 4686/2020,Nákup kníh,,"dodávateľ: Distribučná agentúra AD REM, Mánesovo námestie 6, 851 01 Bratislava V, IČO: 11782889","467,12 € s DPH",21.12.2020,30.12.2020,platná, 4687/2020,Nákup kníh,,"dodávateľ: Distribučná agentúra AD REM, Mánesovo námestie 6, 851 01 Bratislava V, IČO: 11782889","411,84 € s DPH",21.12.2020,30.12.2020,platná, 4666/2020,Nákup kníh,,"dodávateľ: Distribučná agentúra AD REM, Mánesovo námestie 6, 851 01 Bratislava V, IČO: 11782889","237,92 € s DPH",18.12.2020,29.12.2020,platná, 4559/2020,Nákup kníh,,"dodávateľ: Distribučná agentúra AD REM, Mánesovo námestie 6, 851 01 Bratislava V, IČO: 11782889","506,12 € s DPH",10.11.2020,15.12.2020,platná, 4560/2020,Nákup kníh,,"dodávateľ: Distribučná agentúra AD REM, Mánesovo námestie 6, 851 01 Bratislava V, IČO: 11782889","142,56 € s DPH",10.11.2020,15.12.2020,platná, 4571/2020,Nákup kníh,,"dodávateľ: Distribučná agentúra AD REM, Mánesovo námestie 6, 851 01 Bratislava V, IČO: 11782889","120,00 € s DPH",18.11.2020,15.12.2020,platná, 4575/2020,Nákup kníh,,"dodávateľ: Distribučná agentúra AD REM, Mánesovo námestie 6, 851 01 Bratislava V, IČO: 11782889","327,36 € s DPH",19.11.2020,15.12.2020,platná, "457695,5/2020",Nákup kníh,,"dodávateľ: Distribučná agentúra AD REM, Mánesovo námestie 6, 851 01 Bratislava V, IČO: 11782889","95,50 € s DPH",19.11.2020,15.12.2020,platná, 4577/2020,Nákup kníh,,"dodávateľ: Distribučná agentúra AD REM, Mánesovo námestie 6, 851 01 Bratislava V, IČO: 11782889","120,33 € s DPH",19.11.2020,15.12.2020,platná, 4587/2020,Nákup kníh,,"dodávateľ: Distribučná agentúra AD REM, Mánesovo námestie 6, 851 01 Bratislava V, IČO: 11782889","154,85 € s DPH",23.11.2020,15.12.2020,platná, 4596/2020,Nákup kníh,,"dodávateľ: Distribučná agentúra AD REM, Mánesovo námestie 6, 851 01 Bratislava V, IČO: 11782889","120,00 € s DPH",30.11.2020,15.12.2020,platná, 4582/2020,Nákup kníh,,"dodávateľ: Distribučná agentúra AD REM, Mánesovo námestie 6, 851 01 Bratislava V, IČO: 11782889","688,45 € s DPH",19.11.2020,12.12.2020,platná, 4550/2020,Nákup kníh,,"dodávateľ: Distribučná agentúra AD REM, Mánesovo námestie 6, 851 01 Bratislava V, IČO: 11782889","78,07 € s DPH",06.11.2020,10.11.2020,platná, 4528/2020,Nákup kníh.,,"dodávateľ: Distribučná agentúra AD REM, Mánesovo námestie 6, 851 01 Bratislava V, IČO: 11782889","172,28 € s DPH",03.11.2020,09.11.2020,platná, 4529/2020,Nákup kníh.,,"dodávateľ: Distribučná agentúra AD REM, Mánesovo námestie 6, 851 01 Bratislava V, IČO: 11782889","319,51 € s DPH",03.11.2020,09.11.2020,platná, 4530/2020,Nákup kníh,,"dodávateľ: Distribučná agentúra AD REM, Mánesovo námestie 6, 851 01 Bratislava V, IČO: 11782889","1 046,29 € s DPH",03.11.2020,09.11.2020,platná, 4517/2020,Nákup kníh.,,"dodávateľ: Distribučná agentúra AD REM, Mánesovo námestie 6, 851 01 Bratislava V, IČO: 11782889","372,66 € s DPH",30.10.2020,04.11.2020,platná, 4521/2020,Nákup kníh.,,"dodávateľ: Distribučná agentúra AD REM, Mánesovo námestie 6, 851 01 Bratislava V, IČO: 11782889","72,68 € s DPH",30.10.2020,04.11.2020,platná, 4445/2020,Nákup kníh.,,"dodávateľ: Distribučná agentúra AD REM, Mánesovo námestie 6, 851 01 Bratislava V, IČO: 11782889","118,75 € s DPH",02.10.2020,16.10.2020,platná, 4446/2020,Nákup kníh.,,"dodávateľ: Distribučná agentúra AD REM, Mánesovo námestie 6, 851 01 Bratislava V, IČO: 11782889","100,00 € s DPH",02.10.2020,16.10.2020,platná, 4478/2020,Nákup kníh.,,"dodávateľ: Distribučná agentúra AD REM, Mánesovo námestie 6, 851 01 Bratislava V, IČO: 11782889","162,09 € s DPH",13.10.2020,16.10.2020,platná, 4416/2020,Nákup kníh.,,"dodávateľ: Distribučná agentúra AD REM, Mánesovo námestie 6, 851 01 Bratislava V, IČO: 11782889","222,30 € s DPH",28.09.2020,09.10.2020,platná, 4417/2020,Nákup kníh.,,"dodávateľ: Distribučná agentúra AD REM, Mánesovo námestie 6, 851 01 Bratislava V, IČO: 11782889","10,10 € s DPH",28.09.2020,09.10.2020,platná, 4418/2020,Nákup kníh,,"dodávateľ: Distribučná agentúra AD REM, Mánesovo námestie 6, 851 01 Bratislava V, IČO: 11782889","65,51 € s DPH",28.09.2020,09.10.2020,platná, 4422/2020,Nákup kníh.,,"dodávateľ: Distribučná agentúra AD REM, Mánesovo námestie 6, 851 01 Bratislava V, IČO: 11782889","91,39 € s DPH",28.09.2020,09.10.2020,platná, 4432/2020,Nákup kníh.,,"dodávateľ: Distribučná agentúra AD REM, Mánesovo námestie 6, 851 01 Bratislava V, IČO: 11782889","170,91 € s DPH",30.09.2020,09.10.2020,platná, 4400/2020,Nákup kníh,,"dodávateľ: Distribučná agentúra AD REM, Mánesovo námestie 6, 851 01 Bratislava V, IČO: 11782889","123,72 € s DPH",09.09.2020,23.09.2020,platná, 4346/2020,Nákup kníh,,"dodávateľ: Distribučná agentúra AD REM, Mánesovo námestie 6, 851 01 Bratislava V, IČO: 11782889","673,29 € s DPH",27.08.2020,09.09.2020,platná, 4344/2020,Nákup kníh,,"dodávateľ: Distribučná agentúra AD REM, Mánesovo námestie 6, 851 01 Bratislava V, IČO: 11782889","745,22 € s DPH",11.08.2020,20.08.2020,platná, 4345/2020,Nákup kníh.,,"dodávateľ: Distribučná agentúra AD REM, Mánesovo námestie 6, 851 01 Bratislava V, IČO: 11782889","53,99 € s DPH",11.08.2020,20.08.2020,platná, 4251/2020,Nákup kníh.,,"dodávateľ: Distribučná agentúra AD REM, Mánesovo námestie 6, 851 01 Bratislava V, IČO: 11782889","200,00 € s DPH",19.06.2020,20.07.2020,platná, 4084/2020,Nákup kníh.,,"dodávateľ: Distribučná agentúra AD REM, Mánesovo námestie 6, 851 01 Bratislava V, IČO: 11782889","91,25 € s DPH",25.02.2020,22.04.2020,platná, 4071/2020,Nákup kníh.,,"dodávateľ: Distribučná agentúra AD REM, Mánesovo námestie 6, 851 01 Bratislava V, IČO: 11782889","192,71 € s DPH",20.02.2020,07.04.2020,platná, 4444/2020,Nákup kníh.,,"dodávateľ: Distribučná agentúra AD REM, Mánesovo námestie 6, 851 01 Bratislava V, IČO: 11782889","1 804,89 € s DPH",02.10.2020,16.02.2020,platná, 4787/2019,Nákup kníh,,"dodávateľ: Distribučná agentúra AD REM, Mánesovo námestie 6, 851 01 Bratislava V, IČO: 11782889","638,28 € s DPH",20.12.2019,16.01.2020,platná, 4776/2019,Nákup kníh.,,"dodávateľ: Distribučná agentúra AD REM, Mánesovo námestie 6, 851 01 Bratislava V, IČO: 11782889","107,58 € s DPH",19.12.2019,14.01.2020,platná, 4724/2019,Nákup kníh.,,"dodávateľ: Distribučná agentúra AD REM, Mánesovo námestie 6, 851 01 Bratislava V, IČO: 11782889","481,44 € s DPH",09.12.2019,08.01.2020,platná, 4725/2019,Nákup kníh,,"dodávateľ: Distribučná agentúra AD REM, Mánesovo námestie 6, 851 01 Bratislava V, IČO: 11782889","56,89 € s DPH",09.12.2019,08.01.2020,platná, 4726/2019,Nákup kníh.,,"dodávateľ: Distribučná agentúra AD REM, Mánesovo námestie 6, 851 01 Bratislava V, IČO: 11782889","220,88 € s DPH",09.12.2019,08.01.2020,platná, 4688/2019,Nákup kníh.,,"dodávateľ: Distribučná agentúra AD REM, Mánesovo námestie 6, 851 01 Bratislava V, IČO: 11782889","64,41 € s DPH",02.12.2019,20.12.2019,platná, 4693/2019,Nákup kníh,,"dodávateľ: Distribučná agentúra AD REM, Mánesovo námestie 6, 851 01 Bratislava V, IČO: 11782889","152,01 € s DPH",02.12.2019,20.12.2019,platná, 4681/2019,Nákup kníh.,,"dodávateľ: Distribučná agentúra AD REM, Mánesovo námestie 6, 851 01 Bratislava V, IČO: 11782889","264,81 € s DPH",22.11.2019,18.12.2019,platná, 4659/2019,Nákup kníh.,,"dodávateľ: Distribučná agentúra AD REM, Mánesovo námestie 6, 851 01 Bratislava V, IČO: 11782889","101,51 € s DPH",21.11.2019,04.12.2019,platná, 4646/2019,Nákup kníh.,,"dodávateľ: Distribučná agentúra AD REM, Mánesovo námestie 6, 851 01 Bratislava V, IČO: 11782889","135,28 € s DPH",18.11.2019,02.12.2019,platná, 4647/2019,Nákup kníh.,,"dodávateľ: Distribučná agentúra AD REM, Mánesovo námestie 6, 851 01 Bratislava V, IČO: 11782889","228,56 € s DPH",18.11.2019,02.12.2019,platná, 4648/2019,Nákup kníh.,,"dodávateľ: Distribučná agentúra AD REM, Mánesovo námestie 6, 851 01 Bratislava V, IČO: 11782889","1 393,29 € s DPH",18.11.2019,02.12.2019,platná, 4636/2019,Nákup kníh.,,"dodávateľ: Distribučná agentúra AD REM, Mánesovo námestie 6, 851 01 Bratislava V, IČO: 11782889","290,98 € s DPH",11.11.2019,29.11.2019,platná, 4638/2019,Nákup kníh.,,"dodávateľ: Distribučná agentúra AD REM, Mánesovo námestie 6, 851 01 Bratislava V, IČO: 11782889","146,61 € s DPH",11.11.2019,29.11.2019,platná, 4580/2019,Nákup kníh.,,"dodávateľ: Distribučná agentúra AD REM, Mánesovo námestie 6, 851 01 Bratislava V, IČO: 11782889","159,17 € s DPH",23.10.2019,26.11.2019,platná, 4581/2019,Nákup kníh.,,"dodávateľ: Distribučná agentúra AD REM, Mánesovo námestie 6, 851 01 Bratislava V, IČO: 11782889","315,30 € s DPH",23.10.2019,26.11.2019,platná, 4591/2019,Nákup kníh.,,"dodávateľ: Distribučná agentúra AD REM, Mánesovo námestie 6, 851 01 Bratislava V, IČO: 11782889","152,90 € s DPH",04.11.2019,26.11.2019,platná, 4592/2019,Nákup kníh.,,"dodávateľ: Distribučná agentúra AD REM, Mánesovo námestie 6, 851 01 Bratislava V, IČO: 11782889","100,59 € s DPH",04.11.2019,26.11.2019,platná, 4556/2019,Nákup kníh.,,"dodávateľ: Distribučná agentúra AD REM, Mánesovo námestie 6, 851 01 Bratislava V, IČO: 11782889","65,15 € s DPH",08.10.2019,25.11.2019,platná, 4578/2019,Nákup kníh.,,"dodávateľ: Distribučná agentúra AD REM, Mánesovo námestie 6, 851 01 Bratislava V, IČO: 11782889","186,20 € s DPH",23.10.2019,25.11.2019,platná, 4515/2019,Nákup kníh.,,"dodávateľ: Distribučná agentúra AD REM, Mánesovo námestie 6, 85101 Bratislava V, IČO: 11782889","101,65 € s DPH",01.10.2019,30.10.2019,platná, 4518/2019,Nákup kníh.,,"dodávateľ: Distribučná agentúra AD REM, Mánesovo námestie 6, 85101 Bratislava V, IČO: 11782889","85,27 € s DPH",01.10.2019,30.10.2019,platná, 4099/2021,knihy MČ KE-ZÁPAD,,"dodávateľ: Distribučná agentúra AD REM, Mánesovo námestie 6, Bratislava, IČO: 11782889","199,88 € s DPH",30.03.2021,26.04.2021,platná, 4082/2021,nákup kníh FPNM CZ,,"dodávateľ: Distribučná agentúra AD REM, Mánesovo námestie 6, Bratislava, IČO: 11782889","654,11 € s DPH",11.03.2021,26.03.2021,platná, 4040/2021,knihy,,"dodávateľ: Distribučná agentúra AD REM, Mánesovo námestie 6, Bratislava, IČO: 11782889","62,25 € s DPH",03.02.2021,01.03.2021,platná, 4683/2019,Prenájom sály,,"dodávateľ: Divadlo Thalia Szinház, Timonova 3, 040 01 Košice, IČO: 31297862","1,00 € s DPH",29.11.2019,20.12.2019,platná, 2023/4676,Časopis VERZIA r. 2024,,"dodávateľ: DoSlov, o.z., Novoveská 6086/10, IČO: 52601684","28,00 € s DPH",22.12.2023,29.12.2023,platná, 4783/2019,Poskytnutie reklamných plôch.,,"dodávateľ: Dopravný podnik Mesta Košice, a.s., Bardejovská 6, 043 29 Košice, IČO: 31701914","304,80 € s DPH",19.12.2019,14.01.2020,platná, 4699/2019,Reklamné plochy v MHD.,,"dodávateľ: Dopravný podnik Mesta Košice, a.s., Bardejovská 6, 043 29 Košice, IČO: 31701914","384,00 € s DPH",03.12.2019,02.01.2020,platná, 4605/2019,Nákup kníh.,,"dodávateľ: Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava, IČO: 35908718","44,00 € s DPH",06.11.2019,26.11.2019,platná, 4013/2021,respirátory FFP2,,"dodávateľ: Dr.Max 100 s.r.o., Moldavská cesta 8/A, Košice, IČO: 48115860","24,95 € s DPH",26.01.2021,11.02.2021,platná, 4302/2022,Pulirapid 750ml,,"dodávateľ: Dr.Max 100 s.r.o., Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice, IČO: 48115860","11,95 € s DPH",27.06.2022,08.07.2022,platná, 4662/2021,Obnova okien H48-1 posch.,,"dodávateľ: Drevofinal plus, spol.s r.o., Sokoľ 72, 044 31 Sokoľ, IČO: 31574432","16 284,00 € s DPH",20.12.2021,28.12.2021,platná, 4688/2020,"Okná na budovu Hlavná 48, KE",,"dodávateľ: Drevofinal plus, spol.s r.o., Sokoľ 72, 044 31 Sokoľ, IČO: 31574432","12 540,00 € s DPH",22.12.2020,30.12.2020,platná, 4260/2020,Obnova vstupných dverí.,,"dodávateľ: Drevofinal plus, spol.s r.o., Sokoľ 72, 044 31 Sokoľ, IČO: 31574432","12 350,00 € s DPH",01.07.2020,20.07.2020,platná, 4806/2019,Výroba minipódia.,,"dodávateľ: Drevofinal plus, spol.s r.o., Sokoľ 72, 044 31 Sokoľ, IČO: 31574432","380,00 € s DPH",23.12.2019,16.01.2020,platná, 2023/4232,SWAP v záhrade - organizácia a fotodokumentácia,,"dodávateľ: Dávid Hanko, Gerlachovská 862/8, 040 01 Košice, IČO: 52392627","100,00 € s DPH",22.05.2023,25.05.2023,platná, 4665/2019,Svietidlá,,"dodávateľ: ELDIN. spol. s r.o., Laca Novomeského 13/A, 040 01 Košice, IČO: 31656706","663,30 € s DPH",22.11.2019,04.12.2019,platná, 2023/4007,"Dodávka chladničky na pobočku na Hviezdoslavovej 5, Košice",,"dodávateľ: ELEKTROSPED, a.s., Diaľničná cesta 6015/12A, 90301 Senec, IČO: 35765038","633,00 € s DPH",11.01.2023,13.01.2023,platná, 2023/4006,VKJB.sk (.sk doména),,"dodávateľ: ELEKTROSPED, a.s., Diaľničná cesta 6015/12A, 90301 Senec, IČO: 36421928","15,59 € s DPH",11.01.2023,13.01.2023,platná, 2023/4491,"náter radiátorov, oprava zásuviek",,"dodávateľ: ENCOTECH s.r.o., Vrátna 19, 040 11 Košice, IČO: 45346275","877,92 € s DPH",30.10.2023,10.11.2023,platná, 2023/4457,Modernizácia regionál.odd.- 3.časť,,"dodávateľ: ENCOTECH s.r.o., Vrátna 19, 040 11 Košice, IČO: 45346275","14 478,19 € s DPH",16.10.2023,20.10.2023,platná, 2023/4365,stav.práce Modernizácia region.odd. - 2.časť,,"dodávateľ: ENCOTECH s.r.o., Vrátna 19, 040 11 Košice, IČO: 45346275","12 931,36 € s DPH",18.08.2023,28.08.2023,platná,IROP 2023/4331,stav.práce Modernizácia region.odd. - 1.časť,,"dodávateľ: ENCOTECH s.r.o., Vrátna 19, 040 11 Košice, IČO: 45346275","8 377,06 € s DPH",02.08.2023,11.08.2023,platná,IROP 4668/2019,Vytvorenie interaktívneho užívateľského prostredia pre verejnú prezentáciu.,,"dodávateľ: ETIX s.r.o., Tomašíkova 10, 040 01 Košice, IČO: 45685436","4 950,00 € s DPH",26.11.2019,04.12.2019,platná, 2023/4001,Nakreditovanie karty Edenred-peňaženka TR,,"dodávateľ: Edenred, Karadžičova 8, 820 15 Bratislava, IČO: 52005551","2 012,40 € s DPH",30.12.2022,03.01.2023,platná, 4079/2021,nákup kníh FPU/2020,,"dodávateľ: FACE-Fórum alternatívnej kultúry a vzdelávania, Cintorínska 20, Fintice, IČO: 42232031","169,00 € s DPH",09.03.2021,19.03.2021,platná, 2023/4567,doplnenie EZS,,"dodávateľ: FECKO Patrik, Jasuschova 1247/8, 040 23 Košice, IČO: 47924608","2 152,25 € s DPH",29.11.2023,30.11.2023,platná, 2023/4059,Koberec FUN POLAR,,"dodávateľ: Firma Handlowa KABIS, LUSZOOW I 73, 20-258 Lublin, IČO: 9461549958","109,27 € s DPH",13.02.2023,09.03.2023,platná, 2023/4133,Kancelárske potreby,,"dodávateľ: Fosil Energy & Logistic s.r.o., Tomašíkova 50E 831 04 Bratislava, IČO: 50149318","95,50 € s DPH",22.03.2023,28.03.2023,platná, 4544/2022,Kancelárske potreby,,"dodávateľ: Fosil Energy & Logistic s.r.o., Tomašíkova 50E 831 04 Bratislava, IČO: 50149318","53,90 € s DPH",04.11.2022,08.11.2022,platná, 4011/2020,Nálepka zákaz vstupu so zvieratami.,,"dodávateľ: GRAFIS REKLAMA, s.r.o., Čiernohorská 6, 821 07 Bratislava, IČO: 35742411",,27.01.2020,14.02.2020,platná, 4805/2019,Realizácia obkladov.,,"dodávateľ: GSI-stav s.r.o., Repná 53, 040 13 Košice, IČO: 48259039","718,80 € s DPH",23.12.2019,16.01.2020,platná, 4469/2020,Rúško jednorázové.,,"dodávateľ: Ganesh Deluxe s.r.o., Južná trieda 4B 040 01 Košice, IČO: 50032909","54,00 € s DPH",08.10.2020,16.10.2020,platná, 2023/4484,predplatné GLOSOLALIA r.2024,,"dodávateľ: Glosolália o.z., J.C.Hronského 6, 831 02 Bratislava, IČO: 42263646","20,00 € s DPH",24.10.2023,27.10.2023,platná, 4546/2022,Časopis Glosolália predplatné 2023,,"dodávateľ: Glosolália o.z., J.C.Hronského 6, 83102 Bratislava, IČO: 42263646","16,00 € s DPH",07.11.2022,16.11.2022,platná, 4025/2022,Časopis Glosolália 2022,,"dodávateľ: Glosolália o.z., Jozefa Cígera Hronského 6, 831 02 Bratislava, IČO: 42263646","16,00 € s DPH",27.01.2022,02.02.2022,platná, 4232/2022,Vystúpenie divadla Haliganda Rozprávkový automat,,"dodávateľ: HALIGANDA, Jenisejská 2, 040 12 Košice, IČO: 35547367","350,00 € s DPH",19.05.2022,24.05.2022,platná, 4644/2019,Sprievodný hudobný program.,,"dodávateľ: HUDOBNÁ SPOLOČNOSŤ HEMERKOVCOV, Timonova 2, 040 01 Košice, IČO: 17149738","350,00 € s DPH",14.11.2019,02.12.2019,platná, 4590/2019,Upratovacie služby.,,"dodávateľ: Hana Farkašová, Dénešova 51, 040 23 Košice, IČO: 30680590","749,50 € s DPH",04.11.2019,26.11.2019,platná, 4526/2019,Upratovanie september 2019. Umývanie okien.,,"dodávateľ: Hana Farkašová, Dénešova 51, 04023 Košice, IČO: 1025951806","762,31 € s DPH",04.10.2019,06.11.2019,platná, 4346/2022,SW na vymazávanie užívateľských PC,,"dodávateľ: Horizon Datasys Corporation, 1685 H ST, Blaine WA 98230, IČO: 9004960148","1 178,78 € s DPH",29.07.2022,04.08.2022,platná, 2023/4613,Hudobniny 48,,"dodávateľ: Hudobniny AMADEO s.r.o., Komenského 6, 040 01 Košice, IČO: 4611343","469,26 € s DPH",11.12.2023,15.12.2023,platná, 2023/4671,Hudobniny 41,,"dodávateľ: Hudobniny AMADEO s.r.o., Komenského 6, 040 01 Košice, IČO: 46114343","448,79 € s DPH",21.12.2023,29.12.2023,platná, 2023/4641,Hudobniny 48,,"dodávateľ: Hudobniny AMADEO s.r.o., Komenského 6, 040 01 košice, IČO: 46114343","721,32 € s DPH",15.12.2023,22.12.2023,platná, 4592/2022,Nákup hudobnín.,,"dodávateľ: Hudobniny AMADEO s.r.o., Komenského 6, 040 01 Košice, IČO: 46114343","88,02 € s DPH",23.11.2022,28.11.2022,platná, 4593/2022,Nákup hudobnín,,"dodávateľ: Hudobniny AMADEO s.r.o., Komenského 6, 040 01 Košice, IČO: 46114343","100,94 € s DPH",23.11.2022,28.11.2022,platná, 4569/2022,Hudobniny,,"dodávateľ: Hudobniny AMADEO s.r.o., Komenského 6, 040 01 Košice, IČO: 46114343","282,02 € s DPH",10.11.2022,16.11.2022,platná, 4535/2022,Nákup hudobnín.,,"dodávateľ: Hudobniny AMADEO s.r.o., Komenského 6, 040 01 Košice, IČO: 46114343","313,65 € s DPH",04.11.2022,08.11.2022,platná, 4214/2022,Hudobniny 41,,"dodávateľ: Hudobniny AMADEO s.r.o., Komenského 6, 040 01 Košice, IČO: 46114343","118,08 € s DPH",13.05.2022,16.05.2022,platná, 4728/2021,Hudobniny,,"dodávateľ: Hudobniny AMADEO s.r.o., Komenského 6, 040 01 Košice, IČO: 46114343","25,74 € s DPH",13.01.2022,17.01.2022,platná, 4683/2021,Hudobniny,,"dodávateľ: Hudobniny AMADEO s.r.o., Komenského 6, 040 01 Košice, IČO: 46114343","502,78 € s DPH",21.12.2021,29.12.2021,platná, 4648/2021,Hudobniny,,"dodávateľ: Hudobniny AMADEO s.r.o., Komenského 6, 040 01 Košice, IČO: 46114343","524,13 € s DPH",16.12.2021,28.12.2021,platná, 4580/2021,Nákup kníh,,"dodávateľ: Hudobniny AMADEO s.r.o., Komenského 6, 040 01 Košice, IČO: 46114343","570,70 € s DPH",29.11.2021,06.12.2021,platná, 4228/2021,Nákup kníh,,"dodávateľ: Hudobniny AMADEO s.r.o., Komenského 6, 040 01 Košice, IČO: 46114343","53,15 € s DPH",07.06.2021,28.06.2021,platná, 4665/2020,Nákup kníh,,"dodávateľ: Hudobniny AMADEO s.r.o., Komenského 6, 040 01 Košice, IČO: 46114343","557,55 € s DPH",18.12.2020,29.12.2020,platná, 4593/2020,Nákup kníh,,"dodávateľ: Hudobniny AMADEO s.r.o., Komenského 6, 040 01 Košice, IČO: 46114343","384,00 € s DPH",27.11.2020,15.12.2020,platná, 4516/2020,Nákup kníh.,,"dodávateľ: Hudobniny AMADEO s.r.o., Komenského 6, 040 01 Košice, IČO: 46114343","329,90 € s DPH",30.10.2020,04.11.2020,platná, 4819/2019,Nákup hudobnín.,,"dodávateľ: Hudobniny AMADEO s.r.o., Komenského 6, 040 01 Košice, IČO: 46114343","11,79 € s DPH",30.12.2019,22.01.2020,platná, 4741/2019,Nákup kníh,,"dodávateľ: Hudobniny AMADEO s.r.o., Komenského 6, 040 01 Košice, IČO: 46114343","249,55 € s DPH",11.12.2019,09.01.2020,platná, 4740/2019,Nákup kníh,,"dodávateľ: Hudobniny AMADEO s.r.o., Komenského 6, 040 01 Košice, IČO: 46114343","395,19 € s DPH",10.12.2019,09.01.2020,platná, 4658/2019,Nákup kníh.,,"dodávateľ: Hudobniny AMADEO s.r.o., Komenského 6, 040 01 Košice, IČO: 46114343","214,23 € s DPH",21.11.2019,04.12.2019,platná, 4637/2019,Nákup kníh.,,"dodávateľ: Hudobniny AMADEO s.r.o., Komenského 6, 040 01 Košice, IČO: 46114343","241,97 € s DPH",11.11.2019,29.11.2019,platná, 4127/2021,hudobniny FPU 2020,,"dodávateľ: Hudobniny AMADEO s.r.o., Komenského 6, Košice, IČO: 46114343","26,24 € s DPH",07.04.2021,30.04.2021,platná, 2023/4456,hudobniny,,"dodávateľ: Hudobniny AMADEO s.r.o., Komenského6, 040 01 Košice, IČO: 46114343","272,30 € s DPH",10.10.2023,13.10.2023,platná, 2023/4237,Nákup kníh,,"dodávateľ: I.M.I Imrich Hajik, Zombova 9, 040 23 Košice, IČO: 32704861","575,06 € s DPH",25.05.2023,30.05.2023,platná, 4690/2022,Nákup kníh,,"dodávateľ: I.M.I Imrich Hajik, Zombova 9, 040 23 Košice, IČO: 32704861","36,85 € s DPH",28.12.2022,30.12.2022,platná, 4691/2022,Nákup kníh,,"dodávateľ: I.M.I Imrich Hajik, Zombova 9, 040 23 Košice, IČO: 32704861","111,99 € s DPH",28.12.2022,30.12.2022,platná, 4692/2022,Nákup kníh,,"dodávateľ: I.M.I Imrich Hajik, Zombova 9, 040 23 Košice, IČO: 32704861","113,31 € s DPH",28.12.2022,30.12.2022,platná, 4669/2022,Nákup kníh,,"dodávateľ: I.M.I Imrich Hajik, Zombova 9, 040 23 Košice, IČO: 32704861","184,63 € s DPH",19.12.2022,28.12.2022,platná, 4670/2022,Nákup kníh,,"dodávateľ: I.M.I Imrich Hajik, Zombova 9, 040 23 Košice, IČO: 32704861","938,87 € s DPH",19.12.2022,28.12.2022,platná, 4671/2022,Nákup kníh,,"dodávateľ: I.M.I Imrich Hajik, Zombova 9, 040 23 Košice, IČO: 32704861","63,65 € s DPH",19.12.2022,28.12.2022,platná, 4672/2022,Nákup kníh,,"dodávateľ: I.M.I Imrich Hajik, Zombova 9, 040 23 Košice, IČO: 32704861","140,81 € s DPH",19.12.2022,28.12.2022,platná, 4594/2022,Nákup kníh,,"dodávateľ: I.M.I Imrich Hajik, Zombova 9, 040 23 Košice, IČO: 32704861","200,00 € s DPH",23.11.2022,28.11.2022,platná, 4595/2022,Nákup kníh.,,"dodávateľ: I.M.I Imrich Hajik, Zombova 9, 040 23 Košice, IČO: 32704861","1 619,96 € s DPH",23.11.2022,28.11.2022,platná, 4536/2022,Nákup kníh,,"dodávateľ: I.M.I Imrich Hajik, Zombova 9, 040 23 Košice, IČO: 32704861","769,13 € s DPH",04.11.2022,08.11.2022,platná, 4276/2022,Nákup kníh,,"dodávateľ: I.M.I Imrich Hajik, Zombova 9, 040 23 Košice, IČO: 32704861","15,93 € s DPH",13.06.2022,20.06.2022,platná, 4278/2022,Nákup kníh,,"dodávateľ: I.M.I Imrich Hajik, Zombova 9, 040 23 Košice, IČO: 32704861","528,45 € s DPH",13.06.2022,20.06.2022,platná, 4279/2022,Nákup kníh,,"dodávateľ: I.M.I Imrich Hajik, Zombova 9, 040 23 Košice, IČO: 32704861","532,85 € s DPH",13.06.2022,20.06.2022,platná, 4280/2022,Nákup kníh,,"dodávateľ: I.M.I Imrich Hajik, Zombova 9, 040 23 Košice, IČO: 32704861","134,96 € s DPH",13.06.2022,20.06.2022,platná, 4065/2022,Nákup kníh,,"dodávateľ: I.M.I Imrich Hajik, Zombova 9, 040 23 Košice, IČO: 32704861","190,42 € s DPH",17.02.2022,24.02.2022,platná, 4677/2021,Nákup kníh,,"dodávateľ: I.M.I Imrich Hajik, Zombova 9, 040 23 Košice, IČO: 32704861","25,59 € s DPH",21.12.2021,29.12.2021,platná, 4678/2021,Nákup kníh,,"dodávateľ: I.M.I Imrich Hajik, Zombova 9, 040 23 Košice, IČO: 32704861","11,43 € s DPH",21.12.2021,29.12.2021,platná, 4679/2021,Nákup kníh,,"dodávateľ: I.M.I Imrich Hajik, Zombova 9, 040 23 Košice, IČO: 32704861","277,46 € s DPH",21.12.2021,29.12.2021,platná, 4680/2021,Nákup kníh.,,"dodávateľ: I.M.I Imrich Hajik, Zombova 9, 040 23 Košice, IČO: 32704861","766,90 € s DPH",21.12.2021,29.12.2021,platná, 4681/2021,Nákup kníh,,"dodávateľ: I.M.I Imrich Hajik, Zombova 9, 040 23 Košice, IČO: 32704861","925,98 € s DPH",21.12.2021,29.12.2021,platná, 4697/2021,Nákup kníh,,"dodávateľ: I.M.I Imrich Hajik, Zombova 9, 040 23 Košice, IČO: 32704861","153,93 € s DPH",27.12.2021,29.12.2021,platná, 4698/2021,Nákup kníh,,"dodávateľ: I.M.I Imrich Hajik, Zombova 9, 040 23 Košice, IČO: 32704861","24,59 € s DPH",27.12.2021,29.12.2021,platná, 4699/2021,Nákup kníh,,"dodávateľ: I.M.I Imrich Hajik, Zombova 9, 040 23 Košice, IČO: 32704861","18,31 € s DPH",27.12.2021,29.12.2021,platná, 4700/2021,Nákup kníh,,"dodávateľ: I.M.I Imrich Hajik, Zombova 9, 040 23 Košice, IČO: 32704861","150,85 € s DPH",27.12.2021,29.12.2021,platná, 4277/2022,Nákup kníh,,"dodávateľ: I.M.I Imrich Hajik, Zombova 9, 040 23 Košice, IČO: 32704861","534,45 € s DPH",13.06.2022,,platná, 2023/4378,knihy,,"dodávateľ: I.M.I. Imrich Hajik, Zombova 9, 040 23 Košice",,,,platná, 2023/4696,Knihy 48,,"dodávateľ: I.M.I. Imrich Hajik, Zombova 9, 040 23 Košice, IČO: 32704861","20,55 € s DPH",27.12.2023,29.12.2023,platná, 2023/4697,Knihy 41,,"dodávateľ: I.M.I. Imrich Hajik, Zombova 9, 040 23 Košice, IČO: 32704861","611,78 € s DPH",27.12.2023,29.12.2023,platná, 2023/4698,Knihy 41,,"dodávateľ: I.M.I. Imrich Hajik, Zombova 9, 040 23 Košice, IČO: 32704861","401,52 € s DPH",27.12.2023,29.12.2023,platná, 2023/4413,knihy,,"dodávateľ: I.M.I. Imrich Hajik, Zombova 9, 040 23 Košice, IČO: 32704861","110,60 € s DPH",14.09.2023,22.09.2023,platná, 2023/4378,knihy,,"dodávateľ: I.M.I. Imrich Hajik, Zombova 9, 040 23 Košice, IČO: 32704861","93,87 € s DPH",25.08.2023,04.09.2023,platná, 4145/2021,Nákup kníh,,"dodávateľ: I.M.I. Imrich Hajik, Zombova 9, 040 23 Košice, IČO: 31297838","1 091,80 € s DPH",21.04.2021,19.05.2021,platná, 4146/2021,Nákup kníh,,"dodávateľ: I.M.I. Imrich Hajik, Zombova 9, 040 23 Košice, IČO: 31297838","95,39 € s DPH",21.04.2021,19.05.2021,platná, 4589/2020,Nákup kníh,,"dodávateľ: I.M.I. Imrich Hajik, Zombova 9, 040 23 Košice, IČO: 31297838","15,32 € s DPH",26.11.2020,15.12.2020,platná, 4590/2020,Nákup kníh,,"dodávateľ: I.M.I. Imrich Hajik, Zombova 9, 040 23 Košice, IČO: 31297838","574,20 € s DPH",26.11.2020,15.12.2020,platná, 4595/2020,Nákup kníh,,"dodávateľ: I.M.I. Imrich Hajik, Zombova 9, 040 23 Košice, IČO: 31297838","384,30 € s DPH",30.11.2020,15.12.2020,platná, 4402/2020,Nákup kníh.,,"dodávateľ: I.M.I. Imrich Hajik, Zombova 9, 040 23 Košice, IČO: 31297838","36,70 € s DPH",10.09.2020,23.09.2020,platná, 4403/2020,Nákup kníh.,,"dodávateľ: I.M.I. Imrich Hajik, Zombova 9, 040 23 Košice, IČO: 31297838","283,18 € s DPH",10.09.2020,23.08.2020,platná, 4087/2020,Nákup kníh,,"dodávateľ: I.M.I. Imrich Hajik, Zombova 9, 040 23 Košice, IČO: 31297838","33,32 € s DPH",25.02.2020,23.04.2020,platná, 4086/2020,Nákup kníh,,"dodávateľ: I.M.I. Imrich Hajik, Zombova 9, 040 23 Košice, IČO: 31297838","322,73 € s DPH",25.02.2020,22.04.2020,platná, 4527/2021,Nákup kníh,,"dodávateľ: I.M.I. Imrich Hajik, Zombova 9, 040 23 Košice, IČO: 32704861","241,15 € s DPH",05.11.2021,29.11.2021,platná, 4504/2021,Nákup kníh,,"dodávateľ: I.M.I. Imrich Hajik, Zombova 9, 040 23 Košice, IČO: 32704861","1 025,45 € s DPH",28.10.2021,23.11.2021,platná, 4275/2021,Nákup kníh,,"dodávateľ: I.M.I. Imrich Hajik, Zombova 9, 040 23 Košice, IČO: 32704861","381,38 € s DPH",18.06.2021,09.07.2021,platná, 4277/2021,Nákup kníh,,"dodávateľ: I.M.I. Imrich Hajik, Zombova 9, 040 23 Košice, IČO: 32704861","447,02 € s DPH",18.06.2021,09.07.2021,platná, 4286/2021,Nákup kníh,,"dodávateľ: I.M.I. Imrich Hajik, Zombova 9, 040 23 Košice, IČO: 32704861","36,35 € s DPH",24.06.2021,09.07.2021,platná, 4291/2021,Nákup kníh,,"dodávateľ: I.M.I. Imrich Hajik, Zombova 9, 040 23 Košice, IČO: 32704861","57,80 € s DPH",24.06.2021,09.07.2021,platná, 4295/2021,Nákup kníh,,"dodávateľ: I.M.I. Imrich Hajik, Zombova 9, 040 23 Košice, IČO: 32704861","7,57 € s DPH",25.06.2021,09.07.2021,platná, 4203/2021,Nákup kníh,,"dodávateľ: I.M.I. Imrich Hajik, Zombova 9, 040 23 Košice, IČO: 32704861","19,46 € s DPH",13.05.2021,23.06.2021,platná, 4204/2021,Nákup kníh,,"dodávateľ: I.M.I. Imrich Hajik, Zombova 9, 040 23 Košice, IČO: 32704861","664,07 € s DPH",13.05.2021,23.06.2021,platná, 4703/2020,Nákup kníh,,"dodávateľ: I.M.I. Imrich Hajik, Zombova 9, 040 23 Košice, IČO: 32704861","28,81 € s DPH",30.12.2020,20.01.2021,platná, 4697/2020,Nákup kníh,,"dodávateľ: I.M.I. Imrich Hajik, Zombova 9, 040 23 Košice, IČO: 32704861","2,24 € s DPH",28.12.2020,11.01.2021,platná, 4698/2020,Nákup kníh,,"dodávateľ: I.M.I. Imrich Hajik, Zombova 9, 040 23 Košice, IČO: 32704861","19,11 € s DPH",28.12.2020,11.01.2021,platná, 4699/2020,Nákup kníh,,"dodávateľ: I.M.I. Imrich Hajik, Zombova 9, 040 23 Košice, IČO: 32704861","27,37 € s DPH",28.12.2020,11.01.2021,platná, 4700/2020,Nákup kníh,,"dodávateľ: I.M.I. Imrich Hajik, Zombova 9, 040 23 Košice, IČO: 32704861","5,11 € s DPH",28.12.2020,11.01.2021,platná, 4680/2020,Nákup kníh,,"dodávateľ: I.M.I. Imrich Hajik, Zombova 9, 040 23 Košice, IČO: 32704861","19,72 € s DPH",21.12.2020,30.12.2020,platná, 4681/2020,Nákup kníh,,"dodávateľ: I.M.I. Imrich Hajik, Zombova 9, 040 23 Košice, IČO: 32704861","61,81 € s DPH",21.12.2020,30.12.2020,platná, 4656/2020,Nákup kníh,,"dodávateľ: I.M.I. Imrich Hajik, Zombova 9, 040 23 Košice, IČO: 32704861","258,37 € s DPH",15.12.2020,29.12.2020,platná, 4649/2020,Nákup kníh,,"dodávateľ: I.M.I. Imrich Hajik, Zombova 9, 040 23 Košice, IČO: 32704861","65,83 € s DPH",11.12.2020,22.12.2020,platná, 4594/2020,Nákup kníh,,"dodávateľ: I.M.I. Imrich Hajik, Zombova 9, 040 23 Košice, IČO: 32704861","100,00 € s DPH",30.11.2020,15.12.2020,platná, 4519/2020,Nákup kníh.,,"dodávateľ: I.M.I. Imrich Hajik, Zombova 9, 040 23 Košice, IČO: 32704861","485,28 € s DPH",30.10.2020,04.11.2020,platná, 4522/2020,Nákup kníh.,,"dodávateľ: I.M.I. Imrich Hajik, Zombova 9, 040 23 Košice, IČO: 32704861","800,76 € s DPH",30.10.2020,04.11.2020,platná, 4479/2020,Nákup kníh.,,"dodávateľ: I.M.I. Imrich Hajik, Zombova 9, 040 23 Košice, IČO: 32704861","100,71 € s DPH",13.10.2020,16.10.2020,platná, 4480/2020,Nákup kníh.,,"dodávateľ: I.M.I. Imrich Hajik, Zombova 9, 040 23 Košice, IČO: 32704861","9,40 € s DPH",13.10.2020,16.10.2020,platná, 4481/2020,Nákup kníh.,,"dodávateľ: I.M.I. Imrich Hajik, Zombova 9, 040 23 Košice, IČO: 32704861","791,11 € s DPH",13.10.2020,16.10.2020,platná, 4482/2020,Nákup kníh,,"dodávateľ: I.M.I. Imrich Hajik, Zombova 9, 040 23 Košice, IČO: 32704861","115,73 € s DPH",13.10.2020,16.10.2020,platná, 4483/2020,Nákup kníh,,"dodávateľ: I.M.I. Imrich Hajik, Zombova 9, 040 23 Košice, IČO: 32704861","65,99 € s DPH",13.10.2020,16.10.2020,platná, 4796/2019,Nákup kníh,,"dodávateľ: I.M.I. Imrich Hajik, Zombova 9, 040 23 Košice, IČO: 32704861","36,12 € s DPH",20.12.2019,16.01.2020,platná, 4797/2019,Nákup kníh,,"dodávateľ: I.M.I. Imrich Hajik, Zombova 9, 040 23 Košice, IČO: 32704861","27,01 € s DPH",23.12.2019,16.01.2020,platná, 4777/2019,Nákup kníh.,,"dodávateľ: I.M.I. Imrich Hajik, Zombova 9, 040 23 Košice, IČO: 32704861","371,58 € s DPH",19.12.2019,14.01.2020,platná, 4779/2019,Nákup kníh,,"dodávateľ: I.M.I. Imrich Hajik, Zombova 9, 040 23 Košice, IČO: 32704861","13,98 € s DPH",19.12.2019,14.01.2020,platná, 4780/2019,Nákup kníh,,"dodávateľ: I.M.I. Imrich Hajik, Zombova 9, 040 23 Košice, IČO: 32704861","19,39 € s DPH",19.12.2019,14.01.2020,platná, 4757/2019,Nákup kníh,,"dodávateľ: I.M.I. Imrich Hajik, Zombova 9, 040 23 Košice, IČO: 32704861","868,94 € s DPH",16.12.2019,13.01.2020,platná, 4687/2019,Nákup kníh.,,"dodávateľ: I.M.I. Imrich Hajik, Zombova 9, 040 23 Košice, IČO: 32704861","191,80 € s DPH",02.12.2019,20.12.2019,platná, 4672/2019,Nákup kníh,,"dodávateľ: I.M.I. Imrich Hajik, Zombova 9, 040 23 Košice, IČO: 32704861","317,22 € s DPH",27.11.2019,10.12.2019,platná, 4673/2019,Nákup kníh.,,"dodávateľ: I.M.I. Imrich Hajik, Zombova 9, 040 23 Košice, IČO: 32704861","15,87 € s DPH",27.11.2019,10.12.2019,platná, 4674/2019,Nákup kníh.,,"dodávateľ: I.M.I. Imrich Hajik, Zombova 9, 040 23 Košice, IČO: 32704861","167,03 € s DPH",27.11.2019,10.12.2019,platná, 4676/2019,Nákup kníh.,,"dodávateľ: I.M.I. Imrich Hajik, Zombova 9, 040 23 Košice, IČO: 32704861","488,07 € s DPH",27.11.2019,10.12.2019,platná, 4679/2019,Nákup kníh.,,"dodávateľ: I.M.I. Imrich Hajik, Zombova 9, 040 23 Košice, IČO: 32704861","4,41 € s DPH",29.11.2019,10.12.2019,platná, 4573/2019,Nákup kníh,,"dodávateľ: I.M.I. Imrich Hajik, Zombova 9, 040 23 Košice, IČO: 32704861","877,19 € s DPH",22.10.2019,25.11.2019,platná, 4574/2019,Nákup kníh.,,"dodávateľ: I.M.I. Imrich Hajik, Zombova 9, 040 23 Košice, IČO: 32704861","122,99 € s DPH",22.10.2019,25.11.2019,platná, 4756/2019,Nákup kníh,,"dodávateľ: I.M.I. Imrich Hajik, Zombova 9, 040 23 Košice, IČO: 32704861","112,23 € s DPH",13.12.2019,13.01.2019,platná, 4778/2019,Nákup kníh,,"dodávateľ: I.M.I. Imrich Hajik, Zombova 9, 040 23 Košice, IČO: 32704861","123,92 € s DPH",,,platná, 4098/2021,knihy - CZ,,"dodávateľ: I.M.I. Imrich Hajik, Zombova 9, Košice, IČO: 32704861","5,63 € s DPH",30.03.2021,26.04.2021,platná, 4171/2021,Knižničné regály,,"dodávateľ: IDEA Nábytok s.r.o., Mečíková 54, 84107 Bratislava, IČO: 46598618","2 508,50 € s DPH",10.05.2021,09.06.2021,platná, 2023/4229,Kanc.potreby,,"dodávateľ: IGAZ - Papier spol. s r.o., Železničná 714, 911 01 Trenčín, IČO: 36351792","100,02 € s DPH",18.05.2023,25.05.2023,platná, 2023/4627,Knihy 41,,"dodávateľ: IKAR, a.s, Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","418,84 € s DPH",11.12.2023,15.12.2023,platná, 2023/4550,knihy,,"dodávateľ: IKAR, a.s.",,,,platná, 2023/4622,Knihy 41,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Mileičova 23, 821 09 Bratislava","516,64 € s DPH",11.12.2023,15.12.2023,platná, 2023/4617,Knihy 41,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičov 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","382,97 € s DPH",11.12.2023,15.12.2023,platná, 2023/4621,Knihy 41,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava","624,24 € s DPH",11.12.2023,15.12.2023,platná, 2023/4574,knihy,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00","233,39 € s DPH",30.11.2023,08.12.2023,platná, 2024/4061,Knihy FPU 2023,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","338,71 € s DPH",11.03.2024,15.03.2024,platná, 2024/4062,Knihy FPU,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","518,66 € s DPH",11.03.2024,15.03.2024,platná, 2024/4063,Knihy FPU 2023,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","92,75 € s DPH",11.03.2024,15.03.2024,platná, 2024/4064,Knihy FPU 2023,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","304,75 € s DPH",11.03.2024,15.03.2024,platná, 2024/4065,Knihy FPU 2023,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","208,57 € s DPH",11.03.2024,15.03.2024,platná, 2024/4066,Knihy FPU 2023,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","289,01 € s DPH",11.03.2024,15.03.2024,platná, 2024/4067,Knihy FPU 2023,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","402,85 € s DPH",11.03.2024,15.03.2024,platná, 2024/4068,Knihy FPU 2023,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","58,55 € s DPH",11.03.2024,15.03.2024,platná, 2024/4069,Knihy FPU 2023,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","50,04 € s DPH",11.03.2024,15.03.2024,platná, 2024/4051,Knihy FPU 2023,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","613,42 € s DPH",22.02.2024,23.02.2024,platná, 2024/4052,Knihy FPU 2023,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","504,21 € s DPH",22.02.2024,23.02.2024,platná, 2024/4053,Knihy FPU 2023,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","481,07 € s DPH",22.02.2024,23.02.2024,platná, 2024/4054,Knihy FPU 2023,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","73,08 € s DPH",22.02.2024,23.02.2024,platná, 2023/4645,Knihy 48,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","124,85 € s DPH",20.12.2023,29.12.2023,platná, 2023/4646,Knihy 41,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","500,13 € s DPH",20.12.2023,29.12.2023,platná, 2023/4647,Knihy 41,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","395,02 € s DPH",20.12.2023,29.12.2023,platná, 2023/4648,Knihy 48,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","292,95 € s DPH",20.12.2023,29.12.2023,platná, 2023/4649,Knihy 41,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","528,94 € s DPH",20.12.2023,29.12.2023,platná, 2023/4650,Knihy 41,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","434,16 € s DPH",20.12.2023,29.12.2023,platná, 2023/4651,Knihy 48,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","70,84 € s DPH",20.12.2023,29.12.2023,platná, 2023/4652,Knihy 41,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","373,69 € s DPH",20.12.2023,29.12.2023,platná, 2023/4653,Knihy 41,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","81,55 € s DPH",20.12.2023,29.12.2023,platná, 2023/4654,"Knihy 41 (328,65) + predaj (11,50)",,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","340,15 € s DPH",20.12.2023,29.12.2023,platná, 2023/4672,Knihy 41,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","356,58 € s DPH",21.12.2023,29.12.2023,platná, 2023/4673,Knihy spolufin. FPU 2023,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","315,63 € s DPH",21.12.2023,29.12.2023,platná, 2023/4675,Knihy 41,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","274,14 € s DPH",21.12.2023,29.12.2023,platná, 2023/4689,Knihy,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","192,17 € s DPH",27.12.2023,29.12.2023,platná, 2023/4690,Knihy 41,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","136,99 € s DPH",27.12.2023,29.12.2023,platná, 2023/4615,Knihy 41,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","421,72 € s DPH",11.12.2023,15.12.2023,platná, 2023/4616,Knihy 41,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","395,29 € s DPH",11.12.2023,15.12.2023,platná, 2023/4618,Knihy 41,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","495,62 € s DPH",11.12.2023,15.12.2023,platná, 2023/4619,Knihy 41,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","333,63 € s DPH",11.12.2023,15.12.2023,platná, 2023/4620,Knihy 41,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","259,70 € s DPH",11.12.2023,15.12.2023,platná, 2023/4623,Knihy 41,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","13,86 € s DPH",11.12.2023,15.12.2023,platná, 2023/4624,Knihy 41,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","484,19 € s DPH",11.12.2023,15.12.2023,platná, 2023/4625,"Knihy 41 (358,17) + predaj (15,25)",,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","373,42 € s DPH",11.12.2023,15.12.2023,platná, 2023/4626,Knihy 41,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","153,44 € s DPH",11.12.2023,15.12.2023,platná, 2023/4628,Knihy 41,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","139,65 € s DPH",11.12.2023,15.12.2023,platná, 2023/4573,knihy,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","481,85 € s DPH",30.11.2023,08.12.2023,platná, 2023/4575,knihy,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","162,22 € s DPH",30.11.2023,08.12.2023,platná, 2023/4563,knihy,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","618,43 € s DPH",27.11.2023,30.11.2023,platná, 2023/4564,knihy,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","347,55 € s DPH",27.11.2023,30.11.2023,platná, 2023/4565,knihy,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","491,68 € s DPH",27.11.2023,30.11.2023,platná, 2023/4566,knihy,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","349,75 € s DPH",27.11.2023,30.11.2023,platná, 2023/4543,knihy,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","556,44 € s DPH",16.11.2023,20.11.2023,platná, 2023/4544,knihy,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","481,80 € s DPH",16.11.2023,20.11.2023,platná, 2023/4550,knihy,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","343,46 € s DPH",16.11.2023,20.11.2023,platná, 2023/4551,knihy,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","534,22 € s DPH",16.11.2023,20.11.2023,platná, 2023/4552,knihy,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","453,53 € s DPH",16.11.2023,20.11.2023,platná, 2023/4553,knihy,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","41,72 € s DPH",16.11.2023,20.11.2023,platná, 2023/4519,knihy,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","466,25 € s DPH",09.11.2023,16.11.2023,platná, 2023/4520,knihy,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","533,46 € s DPH",09.11.2023,16.11.2023,platná, 2023/4521,knihy,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","41,23 € s DPH",09.11.2023,16.11.2023,platná, 2023/4522,knihy,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","525,63 € s DPH",09.11.2023,16.11.2023,platná, 2023/4523,knihy,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","216,79 € s DPH",09.11.2023,16.11.2023,platná, 2023/4526,knihy,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","406,05 € s DPH",09.11.2023,16.11.2023,platná, 2023/4527,knihy,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","530,91 € s DPH",09.11.2023,16.11.2023,platná, 2023/4476,knihy,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","566,92 € s DPH",20.10.2023,25.10.2023,platná, 2023/4477,knihy,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","476,05 € s DPH",20.10.2023,25.10.2023,platná, 2023/4478,knihy,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","285,95 € s DPH",20.10.2023,25.10.2023,platná, 2023/4458,knihy,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","445,13 € s DPH",16.10.2023,20.10.2023,platná, 2023/4459,knihy,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","80,85 € s DPH",16.10.2023,20.10.2023,platná, 2023/4460,knihy,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","172,74 € s DPH",16.10.2023,20.10.2023,platná, 2023/4461,knihy,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","124,92 € s DPH",16.10.2023,20.10.2023,platná, 2023/4462,knihy,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","508,85 € s DPH",16.10.2023,20.10.2023,platná, 2023/4463,knihy,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","475,83 € s DPH",16.10.2023,20.10.2023,platná, 2023/4464,knihy,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","474,68 € s DPH",16.10.2023,20.10.2023,platná, 2023/4465,knihy,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","150,07 € s DPH",16.10.2023,20.10.2023,platná, 2023/4422,knihy,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","519,41 € s DPH",26.09.2023,02.10.2023,platná, 2023/4423,knihy,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","75,11 € s DPH",26.09.2023,02.10.2023,platná, 2023/4424,knihy,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","626,22 € s DPH",26.09.2023,02.10.2023,platná, 2023/4425,knihy,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","522,66 € s DPH",26.09.2023,02.10.2023,platná, 2023/4426,knihy,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","76,58 € s DPH",26.09.2023,02.10.2023,platná, 2023/4414,knihy,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","523,62 € s DPH",14.09.2023,22.09.2023,platná, 2023/4415,knihy,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","497,27 € s DPH",14.09.2023,22.09.2023,platná, 2023/4416,knihy,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","343,32 € s DPH",14.09.2023,22.09.2023,platná, 2023/4371,knihy,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","551,21 € s DPH",25.08.2023,04.09.2023,platná, 2023/4372,knihy,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","133,77 € s DPH",25.08.2023,04.09.2023,platná, 2023/4374,knihy,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","576,87 € s DPH",25.08.2023,04.09.2023,platná, 2023/4375,knihy,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","571,27 € s DPH",25.08.2023,04.09.2023,platná, 2023/4376,knihy,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","351,92 € s DPH",25.08.2023,04.09.2023,platná, 2023/4380,knihy,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","499,99 € s DPH",25.08.2023,04.09.2023,platná, 2023/4382,knihy,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","413,86 € s DPH",25.08.2023,04.09.2023,platná, 2023/4383,knihy,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","123,34 € s DPH",25.08.2023,04.09.2023,platná, 2023/4293,nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","382,97 € s DPH",27.06.2023,28.06.2023,platná, 2023/4294,nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","93,58 € s DPH",27.06.2023,28.06.2023,platná, 2023/4282,nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","19,88 € s DPH",16.06.2023,23.06.2023,platná, 2023/4283,nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","324,79 € s DPH",16.06.2023,23.06.2023,platná, 2023/4238,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","470,16 € s DPH",25.05.2023,30.05.2023,platná, 2023/4239,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","537,67 € s DPH",25.05.2023,30.05.2023,platná, 2023/4240,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","27,86 € s DPH",25.05.2023,30.05.2023,platná, 2023/4241,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","475,23 € s DPH",25.05.2023,30.05.2023,platná, 2023/4242,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","448,05 € s DPH",25.05.2023,30.05.2023,platná, 2023/4243,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","504,20 € s DPH",25.05.2023,30.05.2023,platná, 2023/4244,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","461,65 € s DPH",25.05.2023,30.05.2023,platná, 2023/4245,Nákup kníh.,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","24,02 € s DPH",25.05.2023,30.05.2023,platná, 2023/4195,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","558,17 € s DPH",10.05.2023,12.05.2023,platná, 2023/4142,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","413,02 € s DPH",31.03.2023,14.04.2023,platná, 2023/4143,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","265,58 € s DPH",31.03.2023,14.04.2023,platná, 2023/4095,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","435,67 € s DPH",06.03.2023,21.03.2023,platná, 2023/4096,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","71,33 € s DPH",06.03.2022,21.03.2023,platná, 2023/4066,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","233,99 € s DPH",20.02.2023,13.03.2023,platná, 2023/4079,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","478,59 € s DPH",24.02.2023,13.03.2023,platná, 2023/4080,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","244,09 € s DPH",24.02.2023,13.03.2023,platná, 2023/4081,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","401,92 € s DPH",24.02.2023,13.03.2023,platná, 2023/4082,Nákup kníh.,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","331,15 € s DPH",24.02.2023,13.03.2023,platná, 2023/4050,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","471,93 € s DPH",10.02.2023,07.03.2023,platná, 2023/4051,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","490,78 € s DPH",10.02.2023,07.03.2023,platná, 2023/4052,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","398,61 € s DPH",10.02.2023,07.03.2023,platná, 2023/4053,Nákup kníh.,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","541,95 € s DPH",10.02.2023,07.03.2023,platná, 4673/2022,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","453,69 € s DPH",19.12.2022,28.12.2022,platná, 4674/2022,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","119,28 € s DPH",19.12.2022,28.12.2022,platná, 4641/2022,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","363,80 € s DPH",09.12.2022,14.12.2022,platná, 4655/2022,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","490,49 € s DPH",12.12.2022,14.12.2022,platná, 4656/2022,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","583,70 € s DPH",12.12.2022,14.12.2022,platná, 4657/2022,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","612,74 € s DPH",12.12.2022,14.12.2022,platná, 4658/2022,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","524,19 € s DPH",12.12.2022,14.12.2022,platná, 4659/2022,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","370,36 € s DPH",12.12.2022,14.12.2022,platná, 4601/2022,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","393,19 € s DPH",30.11.2022,05.12.2022,platná, 4603/2022,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","455,64 € s DPH",30.11.2022,05.12.2022,platná, 4604/2022,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","458,94 € s DPH",30.11.2022,05.12.2022,platná, 4605/2022,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","488,16 € s DPH",30.11.2022,05.12.2022,platná, 4606/2022,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","474,41 € s DPH",30.11.2022,05.12.2022,platná, 4607/2022,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","266,00 € s DPH",30.11.2022,05.12.2022,platná, 4608/2022,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","481,15 € s DPH",30.11.2022,05.12.2022,platná, 4609/2022,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","19,18 € s DPH",30.11.2022,05.12.2022,platná, 4596/2022,Nákup kníh.,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","415,48 € s DPH",23.11.2022,28.11.2022,platná, 4597/2022,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","387,74 € s DPH",23.11.2022,28.11.2022,platná, 4577/2022,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","486,33 € s DPH",16.11.2022,25.11.2022,platná, 4578/2022,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","496,89 € s DPH",16.11.2022,25.11.2022,platná, 4579/2022,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","417,97 € s DPH",16.11.2022,25.11.2022,platná, 4580/2022,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","439,03 € s DPH",16.11.2022,25.11.2022,platná, 4581/2022,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","23,66 € s DPH",16.11.2022,25.11.2022,platná, 4568/2022,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","38,90 € s DPH",10.11.2022,16.11.2022,platná, 4537/2022,4537/2022,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","490,78 € s DPH",04.11.2022,08.11.2022,platná, 4538/2022,Nákup kníh.,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","97,12 € s DPH",04.11.2022,08.11.2022,platná, 4539/2022,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","241,32 € s DPH",04.11.2022,08.11.2022,platná, 4527/2022,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","475,81 € s DPH",27.10.2022,03.11.2022,platná, 4511/2022,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","198,94 € s DPH",20.10.2022,27.10.2022,platná, 4512/2022,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","291,36 € s DPH",20.10.2022,27.10.2022,platná, 4513/2022,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","341,77 € s DPH",20.10.2022,27.10.2022,platná, 4514/2022,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","277,94 € s DPH",20.10.2022,27.10.2022,platná, 4515/2022,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","269,19 € s DPH",20.10.2022,27.10.2022,platná, 4516/2022,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","356,00 € s DPH",20.10.2022,27.10.2022,platná, 4517/2022,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","534,88 € s DPH",25.10.2022,27.10.2022,platná, 4518/2022,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","389,87 € s DPH",25.10.2022,27.10.2022,platná, 4496/2022,Nákup kníh.,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","119,49 € s DPH",10.10.2022,18.10.2022,platná, 4497/2022,Nákup kníh.,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","499,58 € s DPH",12.10.2022,18.10.2022,platná, 4471/2022,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","278,43 € s DPH",06.10.2022,11.10.2022,platná, 4476/2022,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","126,00 € s DPH",06.10.2022,11.10.2022,platná, 4454/2022,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","395,67 € s DPH",04.10.2022,07.10.2022,platná, 4455/2022,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","511,26 € s DPH",04.10.2022,07.10.2022,platná, 4456/2022,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","213,26 € s DPH",04.10.2022,07.10.2022,platná, 4457/2022,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","490,63 € s DPH",04.10.2022,07.10.2022,platná, 4458/2022,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","252,56 € s DPH",04.10.2022,07.10.2022,platná, 4459/2022,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","482,32 € s DPH",04.10.2022,07.10.2022,platná, 4460/2022,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","268,30 € s DPH",04.10.2022,07.10.2022,platná, 4461/2022,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","384,86 € s DPH",04.10.2022,07.10.2022,platná, 4462/2022,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","228,41 € s DPH",04.10.2022,07.10.2022,platná, 4463/2022,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","54,25 € s DPH",04.10.2022,07.10.2022,platná, 4464/2022,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","491,39 € s DPH",04.10.2022,07.10.2022,platná, 4392/2022,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","485,05 € s DPH",05.09.2022,14.09.2022,platná, 4394/2022,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","169,23 € s DPH",05.09.2022,14.09.2022,platná, 4395/2022,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","20,93 € s DPH",05.09.2022,14.09.2022,platná, 4423/2022,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","312,81 € s DPH",07.09.2022,14.09.2022,platná, 4424/2022,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","366,52 € s DPH",07.09.2022,14.09.2022,platná, 4334/2022,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","176,87 € s DPH",18.07.2022,22.07.2022,platná, 4294/2022,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","490,54 € s DPH",24.06.2022,08.07.2022,platná, 4295/2022,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","388,16 € s DPH",24.06.2022,08.07.2022,platná, 4296/2022,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","468,36 € s DPH",24.06.2022,08.07.2022,platná, 4297/2022,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","456,48 € s DPH",24.06.2022,08.07.2022,platná, 4298/2022,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","456,35 € s DPH",24.06.2022,08.07.2022,platná, 4299/2022,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","304,87 € s DPH",24.06.2022,08.07.2022,platná, 4300/2022,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","453,70 € s DPH",24.06.2022,08.07.2022,platná, 4301/2022,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","139,93 € s DPH",24.06.2022,08.07.2022,platná, 4275/2022,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","229,44 € s DPH",13.06.2022,20.06.2022,platná, 4248/2022,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","308,03 € s DPH",03.06.2022,08.06.2022,platná, 4249/2022,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","159,04 € s DPH",03.06.2022,08.06.2022,platná, 4221/2022,Nákup kníh.,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","211,75 € s DPH",18.05.2022,24.05.2022,platná, 4225/2022,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","458,14 € s DPH",18.05.2022,24.05.2022,platná, 4226/2022,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","294,51 € s DPH",18.05.2022,24.05.2022,platná, 4227/2022,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","181,75 € s DPH",18.05.2022,24.05.2022,platná, 4228/2022,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","150,22 € s DPH",18.05.2022,24.05.2022,platná, 4185/2022,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","498,46 € s DPH",04.05.2022,11.05.2022,platná, 4186/2022,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","350,91 € s DPH",04.05.2022,11.05.2022,platná, 4187/2022,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","423,91 € s DPH",04.05.2022,11.05.2022,platná, 4188/2022,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","431,20 € s DPH",04.05.2022,11.05.2022,platná, 4114/2022,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","264,38 € s DPH",15.03.2022,21.03.2022,platná, 4106/2022,Nákup kníh.,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","167,86 € s DPH",09.03.2022,16.03.2022,platná, 4061/2022,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","488,29 € s DPH",17.02.2022,24.02.2022,platná, 4062/2022,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","284,58 € s DPH",17.02.2022,24.02.2022,platná, 4063/2022,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","141,63 € s DPH",17.02.2022,24.02.2022,platná, 4018/2022,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","456,96 € s DPH",24.01.2022,02.02.2022,platná, 4019/2022,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","330,96 € s DPH",24.01.2022,02.02.2022,platná, 4020/2022,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","246,30 € s DPH",24.01.2022,02.02.2022,platná, 4028/2022,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","361,11 € s DPH",31.01.2022,02.02.2022,platná, 4029/2022,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","27,09 € s DPH",31.01.2022,02.02.2022,platná, 4030/2022,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","335,79 € s DPH",31.01.2022,02.02.2022,platná, 4008/2022,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","450,66 € s DPH",13.01.2022,26.01.2022,platná, 4009/2022,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","340,76 € s DPH",13.01.2022,26.01.2022,platná, 4010/2022,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","455,73 € s DPH",13.01.2022,26.01.2022,platná, 4011/2022,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","224,73 € s DPH",13.01.2022,26.01.2022,platná, 4012/2022,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","477,47 € s DPH",13.01.2022,26.01.2022,platná, 4696/2021,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","410,30 € s DPH",27.12.2021,29.12.2021,platná, 4653/2021,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","52,01 € s DPH",16.12.2021,28.12.2021,platná, 4654/2021,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","485,16 € s DPH",16.12.2021,28.12.2021,platná, 4655/2021,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","407,85 € s DPH",16.12.2021,28.12.2021,platná, 4656/2021,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","195,57 € s DPH",16.12.2021,28.12.2021,platná, 4657/2021,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","47,57 € s DPH",16.12.2021,28.12.2021,platná, 4665/2021,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","254,88 € s DPH",21.12.2021,28.12.2021,platná, 4666/2021,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","454,59 € s DPH",21.12.2021,28.12.2021,platná, 4667/2021,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","47,80 € s DPH",21.12.2021,28.12.2021,platná, 4668/2021,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","348,12 € s DPH",21.12.2021,28.12.2021,platná, 4669/2021,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","13,13 € s DPH",21.12.2021,28.12.2021,platná, 4670/2021,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","263,87 € s DPH",21.12.2021,28.12.2021,platná, 4617/2021,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","572,74 € s DPH",08.12.2021,27.12.2021,platná, 4618/2021,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","999,11 € s DPH",08.12.2021,27.12.2021,platná, 4619/2021,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","10,82 € s DPH",08.12.2021,27.12.2021,platná, 4620/2021,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","470,41 € s DPH",08.12.2021,27.12.2021,platná, 4621/2021,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","47,58 € s DPH",08.12.2021,27.12.2021,platná, 4622/2021,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","26,29 € s DPH",08.12.2021,27.12.2021,platná, 4623/2021,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","35,44 € s DPH",08.12.2021,27.12.2021,platná, 4624/2021,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","576,29 € s DPH",08.12.2021,27.12.2021,platná, 4628/2021,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","192,50 € s DPH",09.12.2021,27.12.2021,platná, 4630/2021,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","234,74 € s DPH",09.12.2021,27.12.2021,platná, 4639/2021,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","13,10 € s DPH",13.12.2021,27.12.2021,platná, 4640/2021,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","184,69 € s DPH",13.12.2021,27.12.2021,platná, 4641/2021,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","232,79 € s DPH",14.12.2021,27.12.2021,platná, 4642/2021,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","48,73 € s DPH",14.12.2021,27.12.2021,platná, 4576/2021,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","639,14 € s DPH",29.11.2021,06.12.2021,platná, 4577/2021,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","148,88 € s DPH",29.11.2021,06.12.2021,platná, 4578/2021,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","931,81 € s DPH",29.11.2021,06.12.2021,platná, 4589/2021,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","39,29 € s DPH",02.12.2021,06.12.2021,platná, 4590/2021,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","18,66 € s DPH",02.12.2021,06.12.2021,platná, 4591/2021,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","171,24 € s DPH",02.12.2021,06.12.2021,platná, 4570/2021,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","711,91 € s DPH",22.11.2021,03.12.2021,platná, 4573/2021,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","281,96 € s DPH",22.11.2021,03.12.2021,platná, 4555/2021,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","32,84 € s DPH",12.11.2021,02.12.2021,platná, 4556/2021,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","14,77 € s DPH",12.11.2021,02.12.2021,platná, 4557/2021,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","236,84 € s DPH",12.11.2021,02.12.2021,platná, 4342/2021,knihy,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","9,84 € s DPH",29.07.2021,04.08.2021,platná, 4343/2021,knihy,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","421,37 € s DPH",29.07.2021,04.08.2021,platná, 4514/2020,Nákup kníh.,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 82109 Bratislava","160,53 € s DPH",30.10.2020,04.11.2020,platná, 4528/2021,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 82109 Bratislava, IČO: 00678856","13,13 € s DPH",05.11.2021,29.11.2021,platná, 4529/2021,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 82109 Bratislava, IČO: 00678856","85,05 € s DPH",05.11.2021,29.11.2021,platná, 4530/2021,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 82109 Bratislava, IČO: 00678856","311,71 € s DPH",05.11.2021,29.11.2021,platná, 4531/2021,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 82109 Bratislava, IČO: 00678856","1 524,74 € s DPH",05.11.2021,29.11.2021,platná, 4497/2021,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 82109 Bratislava, IČO: 00678856","315,33 € s DPH",28.10.2021,23.11.2021,platná, 4498/2021,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 82109 Bratislava, IČO: 00678856","366,09 € s DPH",28.10.2021,23.11.2021,platná, 4506/2021,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 82109 Bratislava, IČO: 00678856","197,68 € s DPH",28.10.2021,23.11.2021,platná, 4507/2021,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 82109 Bratislava, IČO: 00678856","52,00 € s DPH",28.10.2021,23.11.2021,platná, 4508/2021,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 82109 Bratislava, IČO: 00678856","136,49 € s DPH",28.10.2021,23.11.2021,platná, 4476/2021,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 82109 Bratislava, IČO: 00678856","21,94 € s DPH",07.10.2021,04.11.2021,platná, 4435/2021,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 82109 Bratislava, IČO: 00678856","24,94 € s DPH",17.09.2021,08.10.2021,platná, 4437/2021,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 82109 Bratislava, IČO: 00678856","102,39 € s DPH",17.09.2021,08.10.2021,platná, 4434/2021,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 82109 Bratislava, IČO: 00678856","228,19 € s DPH",17.09.2021,08.10.2021,platná, 4438/2021,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 82109 Bratislava, IČO: 00678856","269,37 € s DPH",17.09.2021,08.10.2021,platná, 4444/2021,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 82109 Bratislava, IČO: 00678856","12,47 € s DPH",28.09.2021,08.10.2021,platná, 4445/2021,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 82109 Bratislava, IČO: 00678856","14,11 € s DPH",28.09.2021,08.10.2021,platná, 4446/2021,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 82109 Bratislava, IČO: 00678856","9,84 € s DPH",28.09.2021,08.10.2021,platná, 4447/2021,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 82109 Bratislava, IČO: 00678856","925,97 € s DPH",28.09.2021,08.10.2021,platná, 4404/2021,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 82109 Bratislava, IČO: 00678856","726,18 € s DPH",06.09.2021,07.10.2021,platná, 4405/2021,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 82109 Bratislava, IČO: 00678856","270,82 € s DPH",06.09.2021,07.10.2021,platná, 4284/2021,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 82109 Bratislava, IČO: 00678856","549,86 € s DPH",24.06.2021,09.07.2021,platná, 4287/2021,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 82109 Bratislava, IČO: 00678856","192,43 € s DPH",24.06.2021,09.07.2021,platná, 4289/2021,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 82109 Bratislava, IČO: 00678856","82,81 € s DPH",24.06.2021,09.07.2021,platná, 4290/2021,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 82109 Bratislava, IČO: 00678856","168,04 € s DPH",24.06.2021,09.07.2021,platná, 4293/2021,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 82109 Bratislava, IČO: 00678856","108,09 € s DPH",25.06.2021,09.07.2021,platná, 4250/2021,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 82109 Bratislava, IČO: 00678856","29,51 € s DPH",09.06.2021,01.07.2021,platná, 4252/2021,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 82109 Bratislava, IČO: 00678856","702,38 € s DPH",09.06.2021,01.07.2021,platná, 4253/2021,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 82109 Bratislava, IČO: 00678856","167,75 € s DPH",09.06.2021,01.07.2021,platná, 4254/2021,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 82109 Bratislava, IČO: 00678856","104,36 € s DPH",09.06.2021,01.07.2021,platná, 4255/2021,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 82109 Bratislava, IČO: 00678856","549,94 € s DPH",09.06.2021,01.07.2021,platná, 4256/2021,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 82109 Bratislava, IČO: 00678856","360,75 € s DPH",09.06.2021,01.07.2021,platná, 4260/2021,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 82109 Bratislava, IČO: 00678856","385,21 € s DPH",09.06.2021,01.07.2021,platná, 4209/2021,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 82109 Bratislava, IČO: 00678856","181,86 € s DPH",18.05.2021,28.06.2021,platná, 4210/2021,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 82109 Bratislava, IČO: 00678856","9,18 € s DPH",18.05.2021,28.06.2021,platná, 4201/2021,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 82109 Bratislava, IČO: 00678856","950,15 € s DPH",13.05.2021,22.06.2021,platná, 4194/2021,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 82109 Bratislava, IČO: 00678856","22,25 € s DPH",13.05.2021,09.06.2021,platná, 4195/2021,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 82109 Bratislava, IČO: 00678856","675,57 € s DPH",13.05.2021,09.06.2021,platná, 4196/2021,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 82109 Bratislava, IČO: 00678856","815,76 € s DPH",13.05.2021,09.06.2021,platná, 4154/2021,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 82109 Bratislava, IČO: 00678856","169,38 € s DPH",27.04.2021,20.05.2021,platná, 4162/2021,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 82109 Bratislava, IČO: 00678856","112,33 € s DPH",30.04.2021,20.05.2021,platná, 4144/2021,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 82109 Bratislava, IČO: 00678856","565,30 € s DPH",21.04.2021,19.05.2021,platná, 4148/2021,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 82109 Bratislava, IČO: 00678856","9,84 € s DPH",23.04.2021,19.05.2021,platná, 4149/2021,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 82109 Bratislava, IČO: 00678856","284,50 € s DPH",23.04.2021,19.05.2021,platná, 4143/2021,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 82109 Bratislava, IČO: 00678856","74,50 € s DPH",21.04.2021,11.05.2021,platná, 4682/2020,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 82109 Bratislava, IČO: 00678856","90,88 € s DPH",21.12.2020,30.12.2020,platná, 4683/2020,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 82109 Bratislava, IČO: 00678856","61,36 € s DPH",21.12.2020,30.12.2020,platná, 4684/2020,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 82109 Bratislava, IČO: 00678856","40,88 € s DPH",21.12.2020,30.12.2020,platná, 4663/2020,Nákup kníh.,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 82109 Bratislava, IČO: 00678856","9,84 € s DPH",17.12.2020,29.12.2020,platná, 4664/2020,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 82109 Bratislava, IČO: 00678856","269,07 € s DPH",17.12.2020,29.12.2020,platná, 4639/2020,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 82109 Bratislava, IČO: 00678856","26,02 € s DPH",10.12.2020,22.12.2020,platná, 4640/2020,Nákup kníh.,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 82109 Bratislava, IČO: 00678856","1 185,97 € s DPH",10.12.2020,22.12.2020,platná, 4642/2020,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 82109 Bratislava, IČO: 00678856","717,68 € s DPH",10.12.2020,22.12.2020,platná, 4643/2020,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 82109 Bratislava, IČO: 00678856","174,76 € s DPH",10.12.2020,22.12.2020,platná, 4644/2020,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 82109 Bratislava, IČO: 00678856","539,00 € s DPH",10.12.2020,22.12.2020,platná, 4645/2020,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 82109 Bratislava, IČO: 00678856","36,75 € s DPH",10.12.2020,22.12.2020,platná, 4646/2020,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 82109 Bratislava, IČO: 00678856","394,45 € s DPH",10.12.2020,22.12.2020,platná, 4628/2020,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 82109 Bratislava, IČO: 00678856","351,59 € s DPH",03.12.2020,21.12.2020,platná, 4641/2020,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 82109 Bratislava, IČO: 00678856","200,76 € s DPH",10.12.2020,21.12.2020,platná, 4601/2020,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 82109 Bratislava, IČO: 00678856","228,76 € s DPH",30.11.2020,18.12.2020,platná, 4604/2020,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 82109 Bratislava, IČO: 00678856","339,22 € s DPH",30.11.2020,18.12.2020,platná, 4557/2020,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 82109 Bratislava, IČO: 00678856","32,23 € s DPH",10.11.2020,15.12.2020,platná, 4558/2020,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 82109 Bratislava, IČO: 00678856","434,82 € s DPH",10.11.2020,15.12.2020,platná, 4565/2020,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 82109 Bratislava, IČO: 00678856","14,08 € s DPH",12.11.2020,15.12.2020,platná, 4566/2020,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 82109 Bratislava, IČO: 00678856","201,87 € s DPH",12.11.2020,15.12.2020,platná, 4567/2020,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 82109 Bratislava, IČO: 00678856","522,16 € s DPH",12.11.2020,15.12.2020,platná, 4578/2020,Nákup kníh.,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 82109 Bratislava, IČO: 00678856","50,17 € s DPH",19.11.2020,15.12.2020,platná, 4579/2020,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 82109 Bratislava, IČO: 00678856","208,78 € s DPH",19.11.2020,15.12.2020,platná, 4580/2020,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 82109 Bratislava, IČO: 00678856","13,13 € s DPH",19.11.2020,15.12.2020,platná, 4581/2020,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 82109 Bratislava, IČO: 00678856","25,60 € s DPH",19.11.2020,15.12.2020,platná, 4583/2020,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 82109 Bratislava, IČO: 00678856","641,86 € s DPH",19.11.2020,15.12.2020,platná, 4597/2020,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 82109 Bratislava, IČO: 00678856","90,19 € s DPH",30.11.2020,15.12.2020,platná, 4598/2020,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 82109 Bratislava, IČO: 00678856","13,13 € s DPH",30.11.2020,15.12.2020,platná, 4599/2020,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 82109 Bratislava, IČO: 00678856","216,97 € s DPH",30.11.2020,15.12.2020,platná, 4600/2020,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 82109 Bratislava, IČO: 00678856","283,41 € s DPH",30.11.2020,15.12.2020,platná, 4486/2020,Nákup kníh.,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 82109 Bratislava, IČO: 00678856","47,26 € s DPH",15.10.2020,04.11.2020,platná, 4493/2020,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 82109 Bratislava, IČO: 00678856","337,92 € s DPH",19.10.2020,04.11.2020,platná, 4494/2020,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 82109 Bratislava, IČO: 00678856","262,79 € s DPH",21.10.2020,04.11.2020,platná, 4496/2020,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 82109 Bratislava, IČO: 00678856","58,77 € s DPH",26.10.2020,04.11.2020,platná, 4497/2020,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 82109 Bratislava, IČO: 00678856","44,98 € s DPH",26.10.2020,04.11.2020,platná, 4498/2020,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 82109 Bratislava, IČO: 00678856","522,41 € s DPH",26.10.2020,04.11.2020,platná, 4499/2020,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 82109 Bratislava, IČO: 00678856","129,28 € s DPH",26.10.2020,04.11.2020,platná, 4510/2020,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 82109 Bratislava, IČO: 00678856","165,87 € s DPH",30.10.2020,04.11.2020,platná, 4511/2020,Nákup kníh.,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 82109 Bratislava, IČO: 00678856","16,42 € s DPH",30.10.2020,04.11.2020,platná, 4512/2020,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 82109 Bratislava, IČO: 00678856","32,40 € s DPH",30.10.2020,04.11.2020,platná, 4513/2020,Nákup kníh.,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 82109 Bratislava, IČO: 00678856","53,11 € s DPH",30.10.2020,04.11.2020,platná, 4485/2020,Nákup kníh.,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 82109 Bratislava, IČO: 00678856","24,67 € s DPH",15.10.2020,26.10.2020,platná, 44786/2020,Nákup kníh.,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 82109 Bratislava, IČO: 00678856","47,26 € s DPH",15.10.2020,26.10.2020,platná, 4487/2020,Nákup kníh.,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 82109 Bratislava, IČO: 00678856","134,74 € s DPH",15.10.2020,26.10.2020,platná, 4488/2020,Nákup kníh.,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 82109 Bratislava, IČO: 00678856","249,45 € s DPH",15.10.2020,26.10.2020,platná, 4447/2020,Nákup kníh.,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 82109 Bratislava, IČO: 00678856","146,77 € s DPH",02.10.2020,16.10.2020,platná, 4463/2020,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 82109 Bratislava, IČO: 00678856","143,31 € s DPH",06.10.2020,16.10.2020,platná, 4464/2020,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 82109 Bratislava, IČO: 00678856","129,16 € s DPH",06.10.2020,16.10.2020,platná, 4465/2020,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 82109 Bratislava, IČO: 00678856","111,94 € s DPH",06.10.2020,16.10.2020,platná, 4466/2020,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 82109 Bratislava, IČO: 00678856","901,53 € s DPH",06.10.2020,16.10.2020,platná, 4419/2020,Nákup kníh.,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 82109 Bratislava, IČO: 00678856","33,26 € s DPH",28.09.2020,09.10.2020,platná, 4420/2020,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 82109 Bratislava, IČO: 00678856","134,68 € s DPH",28.09.2020,09.10.2020,platná, 4423/2020,Nákup kníh.,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 82109 Bratislava, IČO: 00678856","13,13 € s DPH",28.09.2020,09.10.2020,platná, 4424/2020,Nákup kníh.,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 82109 Bratislava, IČO: 00678856","42,62 € s DPH",28.02.2020,09.10.2020,platná, 4425/2020,Nákup kníh.,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 82109 Bratislava, IČO: 00678856","26,26 € s DPH",28.09.2020,09.10.2020,platná, 4426/2020,Nákup kníh.,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 82109 Bratislava, IČO: 00678856","125,41 € s DPH",28.09.2020,09.10.2020,platná, 4430/2020,Nákup kníh.,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 82109 Bratislava, IČO: 00678856","206,68 € s DPH",30.09.2020,09.10.2020,platná, 4431/2020,Nákup kníh.,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 82109 Bratislava, IČO: 00678856","150,89 € s DPH",30.09.2020,09.10.2020,platná, 4404/2020,Nákup kníh.,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 82109 Bratislava, IČO: 00678856","23,12 € s DPH",10.09.2020,23.09.2020,platná, 4406/2020,Nákup kníh.,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 82109 Bratislava, IČO: 00678856","9,03 € s DPH",11.09.2020,23.09.2020,platná, 4407/2020,Nákup kníh.,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 82109 Bratislava, IČO: 00678856","13,13 € s DPH",11.09.2020,23.09.2020,platná, 4408/2020,Nákup kníh.,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 82109 Bratislava, IČO: 00678856","516,46 € s DPH",11.09.2020,23.09.2020,platná, 4409/2020,Nákup kníh.,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 82109 Bratislava, IČO: 00678856","331,49 € s DPH",11.09.2020,23.09.2020,platná, 4410/2020,Nákup kníh.,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 82109 Bratislava, IČO: 00678856","153,15 € s DPH",11.09.2020,23.09.2020,platná, 4351/2020,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 82109 Bratislava, IČO: 00678856","44,29 € s DPH",17.08.2020,09.09.2020,platná, 4352/2020,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 82109 Bratislava, IČO: 00678856","722,28 € s DPH",17.08.2020,09.09.2020,platná, 4353/2020,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 82109 Bratislava, IČO: 00678856","699,02 € s DPH",17.08.2020,09.09.2020,platná, 4360/2020,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 82109 Bratislava, IČO: 00678856","76,97 € s DPH",27.08.2020,09.09.2020,platná, 4367/2020,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 82109 Bratislava, IČO: 00678856","835,23 € s DPH",28.08.2020,09.09.2020,platná, 4368/2020,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 82109 Bratislava, IČO: 00678856","173,32 € s DPH",31.08.2020,09.09.2020,platná, 4369/2020,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 82109 Bratislava, IČO: 00678856","488,09 € s DPH",31.08.2020,09.09.2020,platná, 4342/2020,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 82109 Bratislava, IČO: 00678856","1 046,41 € s DPH",11.08.2020,20.08.2020,platná, 4325/2020,Nákup kníh.,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 82109 Bratislava, IČO: 00678856","695,74 € s DPH",06.08.2020,17.08.2020,platná, 4296/2020,Nákup kníh.,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 82109 Bratislava, IČO: 00678856","618,39 € s DPH",21.07.2020,10.08.2020,platná, 4297/2020,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 82109 Bratislava, IČO: 00678856","19,32 € s DPH",21.07.2020,10.08.2020,platná, 4298/2020,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 82109 Bratislava, IČO: 00678856","148,05 € s DPH",21.07.2020,10.08.2020,platná, 4299/2020,Nákup kníh.,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 82109 Bratislava, IČO: 00678856","280,27 € s DPH",21.07.2020,10.08.2020,platná, 4300/2020,Nákup kníh.,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 82109 Bratislava, IČO: 00678856","41,20 € s DPH",21.07.2020,10.08.2020,platná, 4302/2020,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 82109 Bratislava, IČO: 00678856","475,02 € s DPH",22.07.2020,10.08.2020,platná, 4304/2020,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 82109 Bratislava, IČO: 00678856","32,09 € s DPH",22.07.2020,10.08.2020,platná, 4303/2020,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 82109 Bratislava, IČO: 00678856","19,68 € s DPH",22.07.2020,01.08.2020,platná, 4305/2020,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 82109 Bratislava, IČO: 00678856","70,02 € s DPH",22.07.2020,10.07.2020,platná, 4170/2020,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 82109 Bratislava, IČO: 00678856","660,57 € s DPH",27.04.2020,07.05.2020,platná, 4134/2020,Nákup kníh.,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 82109 Bratislava, IČO: 00678856","75,03 € s DPH",02.04.2020,06.05.2020,platná, 4135/2020,Nákup kníh.,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 82109 Bratislava, IČO: 00678856","305,55 € s DPH",02.04.2020,06.05.2020,platná, 4119/2020,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 82109 Bratislava, IČO: 00678856","992,44 € s DPH",11.03.2020,05.05.2020,platná, 4076/2020,Nákup kníh.,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 82109 Bratislava, IČO: 00678856","42,68 € s DPH",21.02.2020,22.04.2020,platná, 4077/2020,Nákup kníh.,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 82109 Bratislava, IČO: 00678856","136,04 € s DPH",21.02.2020,22.04.2020,platná, 4064/2020,Nákup kníh.,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 82109 Bratislava, IČO: 00678856","141,53 € s DPH",19.02.2020,07.04.2020,platná, 4066/2020,Nákup kníh.,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 82109 Bratislava, IČO: 00678856","162,11 € s DPH",20.02.2020,07.04.2020,platná, 4067/2020,Nákup kníh.,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 82109 Bratislava, IČO: 00678856","441,11 € s DPH",20.02.2020,07.04.2020,platná, 4068/2020,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 82109 Bratislava, IČO: 00678856","19,32 € s DPH",20.02.2020,07.04.2020,platná, 407/2020,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 82109 Bratislava, IČO: 00678856","1,61 € s DPH",20.02.2020,07.04.2020,platná, 4074/2020,Nákup kníh.,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 82109 Bratislava, IČO: 00678856","14,77 € s DPH",20.02.2020,07.04.2020,platná, 4075/2020,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 82109 Bratislava, IČO: 00678856","9,84 € s DPH",21.02.2020,07.04.2020,platná, 4063/2020,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 82109 Bratislava, IČO: 00678856","18,88 € s DPH",19.02.2020,31.03.2020,platná, 4058/2020,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 82109 Bratislava, IČO: 00678856","454,18 € s DPH",18.02.2020,25.03.2020,platná, 4049/2020,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 82109 Bratislava, IČO: 00678856","1 143,34 € s DPH",07.02.2020,13.03.2020,platná, 4017/2020,Nákup kníh.,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 82109 Bratislava, IČO: 00678856","164,89 € s DPH",04.02.2020,17.02.2020,platná, 4019/2020,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 82109 Bratislava, IČO: 00678856","433,35 € s DPH",04.02.2020,17.02.2020,platná, 4627/202,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 82109 Bratislava, IČO: 00678856","411,24 € s DPH",03.12.2020,22.01.2020,platná, 4018/2020,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 82109 Bratislava, IČO: 00678856","73,11 € s DPH",04.02.2020,17.01.2020,platná, 4788/2019,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 82109 Bratislava, IČO: 00678856","108,31 € s DPH",20.12.2019,16.01.2020,platná, 4789/2019,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 82109 Bratislava, IČO: 00678856","63,50 € s DPH",20.12.2019,16.01.2020,platná, 4790/2019,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 82109 Bratislava, IČO: 00678856","1 321,32 € s DPH",20.12.2019,16.01.2020,platná, 4791/2019,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 82109 Bratislava, IČO: 00678856","250,70 € s DPH",20.12.2019,16.01.2020,platná, 4792/2019,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 82109 Bratislava, IČO: 00678856","797,89 € s DPH",20.12.2019,16.01.2020,platná, 4798/2019,Nákup kníh.,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 82109 Bratislava, IČO: 00678856","112,54 € s DPH",23.12.2019,16.01.2020,platná, 4799/2019,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 82109 Bratislava, IČO: 00678856","27,87 € s DPH",23.12.2019,16.01.2020,platná, 4800/2019,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 82109 Bratislava, IČO: 00678856","12,77 € s DPH",23.12.2019,16.01.2020,platná, 4801/2019,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 82109 Bratislava, IČO: 00678856","21,32 € s DPH",23.12.2019,16.01.2020,platná, 4802/2019,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 82109 Bratislava, IČO: 00678856","487,22 € s DPH",23.12.2019,16.01.2020,platná, 4728/2019,Nákup kníh.,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 82109 Bratislava, IČO: 00678856","37,36 € s DPH",09.12.2019,08.01.2020,platná, 4729/2019,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 82109 Bratislava, IČO: 00678856","53,77 € s DPH",09.12.2019,08.01.2020,platná, 4730/2019,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 82109 Bratislava, IČO: 00678856","830,39 € s DPH",09.12.2019,08.01.2020,platná, 4731/2019,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 82109 Bratislava, IČO: 00678856","36,13 € s DPH",09.12.2019,08.01.2020,platná, 4732/2019,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 82109 Bratislava, IČO: 00678856","5,56 € s DPH",09.12.2019,08.01.2020,platná, 4689/2019,Nákup kníh.,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 82109 Bratislava, IČO: 00678856","18,26 € s DPH",02.12.2019,20.12.2019,platná, 4690/2019,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 82109 Bratislava, IČO: 00678856","45,83 € s DPH",02.12.2019,20.12.2019,platná, 4691/2019,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 82109 Bratislava, IČO: 00678856","7,83 € s DPH",02.12.2019,20.12.2019,platná, 4692/2019,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 82109 Bratislava, IČO: 00678856","40,73 € s DPH",02.12.2019,20.12.2019,platná, 4694/2019,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 82109 Bratislava, IČO: 00678856","2 746,71 € s DPH",02.12.2019,20.12.2019,platná, 4680/2019,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 82109 Bratislava, IČO: 00678856","634,62 € s DPH",29.11.2019,18.12.2019,platná, 4678/2019,Nákup kníh.,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 82109 Bratislava, IČO: 00678856","224,89 € s DPH",29.11.2019,10.12.2019,platná, 4632/2011,Nákup kníh.,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 82109 Bratislava, IČO: 00678856","48,24 € s DPH",11.11.2019,29.11.2019,platná, 4633/2019,Nákup kníh.,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 82109 Bratislava, IČO: 00678856","13,13 € s DPH",11.11.2019,29.11.2019,platná, 4634/2019,Nákup kníh.,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 82109 Bratislava, IČO: 00678856","51,52 € s DPH",11.11.2019,29.11.2019,platná, 4635/2019,Nákup kníh.,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 82109 Bratislava, IČO: 00678856","318,32 € s DPH",11.11.2019,29.11.2019,platná, 4593/2019,Nákup kníh.,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 82109 Bratislava, IČO: 00678856","387,81 € s DPH",04.11.2019,26.11.2019,platná, 4594/2019,Nákup kníh.,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 82109 Bratislava, IČO: 00678856","173,38 € s DPH",04.11.2019,26.11.2019,platná, 4599/2019,Nákup kníh.,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 82109 Bratislava, IČO: 00678856","968,20 € s DPH",04.11.2019,26.11.2019,platná, 4604/2019,Nákup kníh.,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 82109 Bratislava, IČO: 00678856","245,03 € s DPH",06.11.2019,26.11.2019,platná, 4552/2019,Nákup kníh.,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 82109 Bratislava, IČO: 00678856","139,02 € s DPH",08.10.2019,25.11.2019,platná, 4553/2019,Nákup kníh.,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 82109 Bratislava, IČO: 00678856","63,93 € s DPH",08.10.2019,25.11.2019,platná, 4554/2019,Nákup kníh.,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 82109 Bratislava, IČO: 00678856","27,51 € s DPH",08.10.2019,25.11.2019,platná, 4555/2019,Nákup kníh.,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 82109 Bratislava, IČO: 00678856","13,13 € s DPH",08.10.2019,25.11.2019,platná, 4575/2019,Nákup kníh.,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 82109 Bratislava, IČO: 00678856","224,84 € s DPH",22.10.2019,25.11.2019,platná, 4549/2019,Nákup kníh.,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 82109 Bratislava, IČO: 00678856","429,36 € s DPH",08.10.2019,20.11.2019,platná, 4550/2019,Nákup kníh.,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 82109 Bratislava, IČO: 00678856","199,15 € s DPH",08.10.2019,20.11.2019,platná, 4551/2019,Nákup kníh.,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 82109 Bratislava, IČO: 00678856","398,78 € s DPH",08.10.2019,20.11.2019,platná, 4552/2019,Nákup kníh.,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 82109 Bratislava, IČO: 00678856","139,02 € s DPH",08.10.2019,20.11.2019,platná, 4516/2019,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 82109 Bratislava, IČO: 00678856","10,49 € s DPH",01.10.2019,30.10.2019,platná, 4519/2019,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 82109 Bratislava, IČO: 00678856","130,05 € s DPH",01.10.2019,30.10.2019,platná, 4520/2019,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 82109 Bratislava, IČO: 00678856","6,52 € s DPH",01.10.2019,30.10.2019,platná, 4695/2019,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, 82109 Bratislava, IČO: 00678856","166,54 € s DPH",02.12.2019,,platná, 4100/2021,knihy FPU 2020,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, Bratislava, IČO: 00678856","1 245,26 € s DPH",30.03.2021,26.04.2021,platná, 4104/2021,knihy FPU 2020,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, Bratislava, IČO: 00678856","949,01 € s DPH",30.03.2021,26.04.2021,platná, 4105/2021,knihy FPU 2020,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, Bratislava, IČO: 00678856","431,27 € s DPH",31.03.2021,26.04.2021,platná, 4078/2021,nákup kníh KE-ZAPAD,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, Bratislava, IČO: 00678856","300,12 € s DPH",09.03.2021,26.03.2021,platná, 4554/2021,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23, IČO: 00678856","13,13 € s DPH",12.11.2021,02.12.2021,platná, 2023/4614,Knihy 41,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Miletičova 23,m 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","384,72 € s DPH",11.12.2023,15.12.2023,platná, 4602/2022,Nákup kníh,,"dodávateľ: IKAR, a.s., Vajnorská 10601/136A, 831 04 Bratislava, IČO: 00678856","462,64 € s DPH",30.11.2022,05.12.2022,platná, 2023/4629,Knihy 41,,"dodávateľ: IKAR,a. s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856","314,09 € s DPH",11.12.2023,15.12.2023,platná, 2023/4054,Nábytok P7 Grand FPU2022,,"dodávateľ: IKEA Bratislava s.r.o., Ivanská cesta 18, 821 04 Bratislava, IČO: 35849436","3 027,88 € s DPH",13.02.2023,09.03.2023,platná, 2023/4055,NábytokP7 - GRANT FPU2022,,"dodávateľ: IKEA Bratislava s.r.o., Ivanská cesta 18, 821 04 Bratislava, IČO: 35849436","75,00 € s DPH",13.02.2023,09.03.2023,platná, 4162/2022,"Tematické tabuľky (mesto, na dedine) - MČ KE- Barca",,"dodávateľ: INSGRAF s.r.o., Kráľovská 8, 927 01 Šaľa, IČO: 47078839","16,80 € s DPH",13.04.2022,18.04.2022,platná, 4581/2021,Interiérova štúdia,,"dodávateľ: INTERIORS SK s.r.o., Národná trieda 38, 040 01 Košice, IČO: 31733824","5 400,00 € s DPH",29.11.2021,06.12.2021,platná, 2023/4568,skrinka,,"dodávateľ: INTERIORS SK spol. s r.o., Národná trieda 38, 040 01 Košice, IČO: 31733824","384,00 € s DPH",29.11.2023,30.11.2023,platná, 4676/2022,Projekt - interiér knižnice I.Chalupeckého,,"dodávateľ: INTERIORS SK spol. s r.o., Národná trieda 38, 040 01 Košice, IČO: 31733824","6 480,00 € s DPH",19.12.2022,29.12.2022,platná, 2023/4693,Podložky pod stoličku,,"dodávateľ: INTERIÉR INVEST, s.r.o., Kukučínova 23, 040 01 Košice, IČO: 36190381","63,00 € s DPH",27.12.2023,29.12.2023,platná, 2023/4637,Koberec H48 - Region.,,"dodávateľ: INTERIÉR INVEST, s.r.o., Kukučínova 23, 040 01 Košice, IČO: 36190381","588,00 € s DPH",15.12.2023,22.12.2023,platná, 4490/2021,Koberce 2 ks,,"dodávateľ: INTERIÉR INVEST, s.r.o., Kukučínova 23, 04001 Košice, IČO: 36190381","621,12 € s DPH",25.10.2021,04.11.2021,platná, 4399/2021,"PVC, pokládka",,"dodávateľ: INTERIÉR INVEST, s.r.o., Kukučínova 23, 04001 Košice, IČO: 36190381","4 832,28 € s DPH",06.09.2021,07.10.2021,platná, 4126/2020,Školenie,,"dodávateľ: IVES Košice, Čsl. armády 20, 041 18 Košice, IČO: 00162957","105,00 € s DPH",18.03.2020,06.05.2020,platná, 4334/2021,knihy,,"dodávateľ: InMusic, o.z., Lehockého 2, 811 05 Bratislava, IČO: 37926373","45,00 € s DPH",22.07.2021,03.08.2021,platná, 4693/2022,Nákup kníh,,"dodávateľ: Inform lib, s.r.o., Bratislavská 14, 010 01 Žilina, IČO: 47117362","57,41 € s DPH",28.12.2022,30.12.2022,platná, 4249/2021,Nákup kníh,,"dodávateľ: Inform lib, s.r.o., Bratislavská 14, 010 01 Žilina, IČO: 47117362","179,03 € s DPH",09.06.2021,01.07.2021,platná, 4198/2021,Nákup kníh,,"dodávateľ: Inform lib, s.r.o., Bratislavská 14, 010 01 Žilina, IČO: 47117362","356,41 € s DPH",13.05.2021,09.06.2021,platná, 4592/2020,Nákup kníh,,"dodávateľ: Inform lib, s.r.o., Bratislavská 14, 010 01 Žilina, IČO: 47117362","279,21 € s DPH",27.11.2020,15.12.2020,platná, 4563/2020,Nákup kníh,,"dodávateľ: Inform lib, s.r.o., Bratislavská 14, 010 01 Žilina, IČO: 47117362","816,65 € s DPH",12.11.2020,15.11.2020,platná, 4016/2020,Nákup kníh.,,"dodávateľ: Inform lib, s.r.o., Bratislavská 14, 010 01 Žilina, IČO: 47117362","314,97 € s DPH",04.02.2020,17.02.2020,platná, 4794/2019,Nákup kníh,,"dodávateľ: Inform lib, s.r.o., Bratislavská 14, 010 01 Žilina, IČO: 47117362","630,65 € s DPH",20.12.2019,16.01.2020,platná, 4582/2019,Nákup kníh.,,"dodávateľ: Inform lib, s.r.o., Bratislavská 14, 010 01 Žilina, IČO: 47117362","135,50 € s DPH",23.10.2019,26.11.2019,platná, 2023/4429,audit čerpania FPU,,"dodávateľ: Ing. Fabian Štefan, Údenárska 15, 080 01 Prešov, IČO: 1032320080","330,00 € s DPH",29.09.2023,02.10.2023,platná, 4355/2022,Služby ABT a TPO 07/2022.,,"dodávateľ: Ing. Gabriel Szabó Bartko ml., Východná 40, 044 71 Čečejovce, IČO: 47862572","51,00 € s DPH",04.08.2022,15.08.2022,platná, 4408/2021,Služby ABT a TPO,,"dodávateľ: Ing. Gabriel Szabó Bartko ml., Východná 40, 044 71 Čečejovce, IČO: 47862572","51,00 € s DPH",06.09.2021,07.10.2021,platná, 4521/2021,Služby ABT a TPO,,"dodávateľ: Ing. Gabriel Szabó Bartko ml., Východná 455/43 Čečejovce, IČO: 47862572","51,00 € s DPH",02.11.2021,29.11.2021,platná, 4471/2021,Služby ABT a TPO,,"dodávateľ: Ing. Gabriel Szabó Bartko ml., Východná 455/43 Čečejovce, IČO: 47862572","51,00 € s DPH",04.10.2021,03.11.2021,platná, 4676/2020,Služby ABT a TPO,,"dodávateľ: Ing. Gabriel Szabó Bartko ml., Východná 455/43 Čečejovce, IČO: 47862572","51,00 € s DPH",18.12.2020,30.12.2020,platná, 4622/2020,Služby ABT a TPO,,"dodávateľ: Ing. Gabriel Szabó Bartko ml., Východná 455/43 Čečejovce, IČO: 47862572","51,00 € s DPH",01.12.2020,21.12.2020,platná, 4526/2020,Služby ABT a TPO 11/2020.,,"dodávateľ: Ing. Gabriel Szabó Bartko ml., Východná 455/43 Čečejovce, IČO: 47862572","51,00 € s DPH",03.11.2020,09.11.2020,platná, 4438/2020,Služby ABT a TPO za september 2020.,,"dodávateľ: Ing. Gabriel Szabó Bartko ml., Východná 455/43 Čečejovce, IČO: 47862572","51,00 € s DPH",02.10.2020,16.10.2020,platná, 4372/2020,Služby ABT a TPO,,"dodávateľ: Ing. Gabriel Szabó Bartko ml., Východná 455/43 Čečejovce, IČO: 47862572","51,00 € s DPH",02.09.2020,09.09.2020,platná, 4318/2020,Služby ABT a TPO,,"dodávateľ: Ing. Gabriel Szabó Bartko ml., Východná 455/43 Čečejovce, IČO: 47862572","51,00 € s DPH",03.08.2020,10.08.2020,platná, 4285/2020,Služby ABT a TPO.,,"dodávateľ: Ing. Gabriel Szabó Bartko ml., Východná 455/43 Čečejovce, IČO: 47862572","51,00 € s DPH",08.07.2020,21.07.2020,platná, 4221/2020,Služby ABT a TPO,,"dodávateľ: Ing. Gabriel Szabó Bartko ml., Východná 455/43 Čečejovce, IČO: 47862572","51,00 € s DPH",02.06.2020,11.06.2020,platná, 4173/2020,Služby ABT a TPO.,,"dodávateľ: Ing. Gabriel Szabó Bartko ml., Východná 455/43 Čečejovce, IČO: 47862572","51,00 € s DPH",04.05.2020,25.05.2020,platná, 4155/2020,Služby ABT a TPO,,"dodávateľ: Ing. Gabriel Szabó Bartko ml., Východná 455/43 Čečejovce, IČO: 47862572","51,00 € s DPH",07.04.2020,06.05.2020,platná, 4110/2020,Služby ABT a TPO.,,"dodávateľ: Ing. Gabriel Szabó Bartko ml., Východná 455/43 Čečejovce, IČO: 47862572","51,00 € s DPH",03.03.2020,05.05.2020,platná, 4022/2020,Služby ABT a TPO,,"dodávateľ: Ing. Gabriel Szabó Bartko ml., Východná 455/43 Čečejovce, IČO: 47862572","51,00 € s DPH",04.02.2020,19.02.2020,platná, 4696/2019,Výkon služieb bezbečnostného a požiarneho technika,,"dodávateľ: Ing. Gabriel Szabó Bartko ml., Východná 455/43 Čečejovce, IČO: 47862572","51,00 € s DPH",02.12.2019,20.12.2019,platná, 4610/2019,Služby Autorizovaného bezpeč. technika.,,"dodávateľ: Ing. Gabriel Szabó Bartko ml., Východná 455/43 Čečejovce, IČO: 47862572","51,00 € s DPH",06.11.2019,26.11.2019,platná, 2024/4056,PO a BOZP 2/2024,,"dodávateľ: Ing. Gabriel Szabó Bartko ml., Východná 455/43, 044 71 Čečejovce, IČO: 47862572","51,00 € s DPH",29.02.2024,01.03.2024,platná, 2024/4011,PO a BOZP 01/2024,,"dodávateľ: Ing. Gabriel Szabó Bartko ml., Východná 455/43, 044 71 Čečejovce, IČO: 47862572","51,00 € s DPH",30.01.2024,02.02.2024,platná, 2023/4582,PO a BOZP 11/2023,,"dodávateľ: Ing. Gabriel Szabó Bartko ml., Východná 455/43, 044 71 Čečejovce, IČO: 47862572","51,00 € s DPH",04.12.2023,08.12.2023,platná, 2023/4270,PO a BOZP 05/2023,,"dodávateľ: Ing. Gabriel Szabó Bartko ml., Východná 455/43, 044 71 Čečejovce, IČO: 47862572","51,00 € s DPH",12.06.2023,13.06.2023,platná, 2023/4197,PO a BOZP 04/2023,,"dodávateľ: Ing. Gabriel Szabó Bartko ml., Východná 455/43, 044 71 Čečejovce, IČO: 47862572","51,00 € s DPH",10.05.2023,12.05.2023,platná, 2023/4145,PO a BOZP 03/2023,,"dodávateľ: Ing. Gabriel Szabó Bartko ml., Východná 455/43, 044 71 Čečejovce, IČO: 47862572","51,00 € s DPH",03.04.2023,17.04.2023,platná, 2023/4097,PO a BOZP 02/2023,,"dodávateľ: Ing. Gabriel Szabó Bartko ml., Východná 455/43, 044 71 Čečejovce, IČO: 47862572","51,00 € s DPH",08.03.2023,21.03.2023,platná, 2023/4021,PO a BOZP 01/2023,,"dodávateľ: Ing. Gabriel Szabó Bartko ml., Východná 455/43, 044 71 Čečejovce, IČO: 47862572","51,00 € s DPH",02.02.2023,02.03.2023,platná, 4682/2022,PO a BOZP 12/2022,,"dodávateľ: Ing. Gabriel Szabó Bartko ml., Východná 455/43, 044 71 Čečejovce, IČO: 47862572","51,00 € s DPH",27.12.2022,29.12.2022,platná, 4621/2022,PO a BOZP 11/2022,,"dodávateľ: Ing. Gabriel Szabó Bartko ml., Východná 455/43, 044 71 Čečejovce, IČO: 47862572","51,00 € s DPH",05.12.2022,12.12.2022,platná, 4530/2022,Služby PO a BOZP,,"dodávateľ: Ing. Gabriel Szabó Bartko ml., Východná 455/43, 044 71 Čečejovce, IČO: 47862572","51,00 € s DPH",03.11.2022,07.11.2022,platná, 4473/2022,PO a BOZP 09/2022,,"dodávateľ: Ing. Gabriel Szabó Bartko ml., Východná 455/43, 044 71 Čečejovce, IČO: 47862572","51,00 € s DPH",06.10.2022,11.10.2022,platná, 4252/2022,Služby ABT a TPO,,"dodávateľ: Ing. Gabriel Szabó Bartko ml., Východná 455/43, 044 71 Čečejovce, IČO: 47862572","51,00 € s DPH",06.06.2022,08.06.2022,platná, 4399/2022,PO a BOZP 08/2022,,"dodávateľ: Ing. Gabriel Szabó Bartko ml., Východná 455/43, 044 71 Čečejovce, IČO: 47862572","51,00 € s DPH",05.09.2022,14.05.2022,platná, 4181/2022,Služby ABT a TPO 04/2022,,"dodávateľ: Ing. Gabriel Szabó Bartko ml., Východná 455/43, 044 71 Čečejovce, IČO: 47862572","51,00 € s DPH",04.05.2022,06.05.2022,platná, 4140/2022,PO a BOZP 03/2022,,"dodávateľ: Ing. Gabriel Szabó Bartko ml., Východná 455/43, 044 71 Čečejovce, IČO: 47862572","51,00 € s DPH",05.04.2022,13.04.2022,platná, 4101/2022,Služby ABT a TPO,,"dodávateľ: Ing. Gabriel Szabó Bartko ml., Východná 455/43, 044 71 Čečejovce, IČO: 47862572","51,00 € s DPH",07.03.2022,15.03.2022,platná, 4031/2022,služby ABT a TPO,,"dodávateľ: Ing. Gabriel Szabó Bartko ml., Východná 455/43, 044 71 Čečejovce, IČO: 47862572","51,00 € s DPH",01.02.2022,02.02.2022,platná, 4659/2021,Služby ABT a TPO 12/2021,,"dodávateľ: Ing. Gabriel Szabó Bartko ml., Východná 455/43, 044 71 Čečejovce, IČO: 47862572","51,00 € s DPH",20.12.2021,28.12.2021,platná, 4592/2021,Služby ABT a TPO,,"dodávateľ: Ing. Gabriel Szabó Bartko ml., Východná 455/43, 044 71 Čečejovce, IČO: 47862572","51,00 € s DPH",03.12.2021,14.12.2021,platná, 4772/2019,Služby autorizovaného bezpeč.technika a technika požiarnej ochrany.,,"dodávateľ: Ing. Gabriel Szabó Bartko ml., Východná 455/43, 044 71 Čečejovce, IČO: 47862572","51,00 € s DPH",19.12.2019,13.01.2020,platná, 4529/2019,Služby ABT a TPO.,,"dodávateľ: Ing. Gabriel Szabó Bartko ml., Východná 455/43, 044 71 Čečejovce, IČO: 47862572","51,00 € s DPH",07.10.2019,06.11.2019,platná, 4310/2022,PO a BOZP 06/2022,,"dodávateľ: Ing. Gabriel Szabó Bartko ml., Východná 455/43, 044 71 Čečejovce, IČO: 47862572","51,00 € s DPH",11.07.2022,,platná, 2023/4636,PO a BOZP 12/2023,,"dodávateľ: Ing. Gabriel Szabó Bartko, Východná 455/43, 044 71 Čečejovce, IČO: 47862572","51,00 € s DPH",15.12.2023,22.12.2023,platná, 4354/2021,výkon služby ABT 01-07/2021,,"dodávateľ: Ing. Gabriel Szabó ml., Východná 455/43, 044 71 Čečejovce, IČO: 47862572","357,00 € s DPH",10.08.2021,12.08.2021,platná, 4190/2021,"OP a OS bleskozvodu Hlavná 48, Košice",,"dodávateľ: Ing. Lukáč Peter, Bajzova 6, 040 01 Košice, IČO: 10776664","150,00 € s DPH",12.05.2021,09.06.2021,platná, 4596/2019,Montáž svietidiel.,,"dodávateľ: Ing. Lukáč Peter, Bajzova 6, 040 01 Košice, IČO: 10776664","50,00 € s DPH",04.11.2019,26.11.2019,platná, 4597/2019,Revízia elektro.,,"dodávateľ: Ing. Lukáč Peter, Bajzova 6, 040 01 Košice, IČO: 10776664","355,00 € s DPH",04.11.2019,26.11.2019,platná, 4346/2020,Fotografické služby,,"dodávateľ: Ing. MgA. Peter Korček, Šumavská 36, IČO: 41509668","580,00 € s DPH",05.11.2021,29.11.2021,platná, 4702/2020,Odborná skúška a prehliadka elektrických zariadení.,,"dodávateľ: Ing. Peter Bagi, Vyšná úvrať 1901/33, 040 14 Košice 14, IČO: 10688684","462,00 € s DPH",28.12.2020,11.01.2021,platná, 4082/2020,Odstránenie nedostatkov na el.zariadení.,,"dodávateľ: Ing. Ridarčík František, Karpatská 1, 040 01 Košice, IČO: 41511514","265,08 € s DPH",25.02.2020,22.04.2020,platná, 4008/2020,LED svietidlá s montážou.,,"dodávateľ: Ing. Ridarčík František, Karpatská 1, 040 01 Košice, IČO: 41511514","2 386,38 € s DPH",23.01.2020,14.02.2020,platná, 4014/2020,Dodávka a výmena ističa.,,"dodávateľ: Ing. Ridarčík František, Karpatská 1, 040 01 Košice, IČO: 41511514","120,00 € s DPH",03.02.2020,14.02.2020,platná, 4353/2021,odborná prehliadka EZ na pobočke P2,,"dodávateľ: Ing. Ridarčík František, Karpatská 1, 040 01 Košice, IČO: 41511514","535,00 € s DPH",10.08.2021,12.08.2021,platná, 2023/4493,služby BOZP a PO 10/2023,,"dodávateľ: Ing. Szabó Bartko Gabriel ml., Východná 455/43, 044 71 Čečejovce, IČO: 47862572","51,00 € s DPH",06.11.2023,10.11.2023,platná, 2023/4433,služby BOZP a PO 09/2023,,"dodávateľ: Ing. Szabó Bartko Gabriel ml., Východná 455/43, 044 71 Čečejovce, IČO: 47862572","51,00 € s DPH",02.10.2023,06.10.2023,platná, 2023/4402,BOZP + PO za 08/2023,,"dodávateľ: Ing. Szabó Bartko Gabriel ml., Východná 455/43, 044 71 Čečejovce, IČO: 47862572","51,00 € s DPH",04.09.2023,08.09.2023,platná, 2023/4327,služby BOZP a PO za 07/2023,,"dodávateľ: Ing. Szabó Bartko Gabriel ml., Východná 455/43, 044 71 Čečejovce, IČO: 47862572","51,00 € s DPH",24.07.2023,25.07.2023,platná, 2023/4297,BOZP a PO za 06/2023,,"dodávateľ: Ing. Szabó Bartko Gabriel ml., Východná 455/43, 044 71 Čečejovce, IČO: 47862572","51,00 € s DPH",11.07.2023,18.07.2023,platná, 2023/4184,Mikrofón AKG C 100S MK4 + kábel,,"dodávateľ: Ing. Vladimír Pichanič - PICHO MUSIC, Varšavská 29, 040 13 Košice, IČO: 33907013","177,90 € s DPH",20.04.2023,25.04.2023,platná, 4006/2022,"mix pult, reprosústava AVANTE AS8",,"dodávateľ: Ing. Vladimír Pichanič - PICHO MUSIC, Varšavská 29, 040 13 Košice, IČO: 33907013","1 456,00 € s DPH",11.01.2022,26.01.2022,platná, 4816/2019,Mikrofón.,,"dodávateľ: Ing. Vladimír Pichanič - PICHO MUSIC, Varšavská 29, 040 13 Košice, IČO: 33907013","209,90 € s DPH",30.12.2019,22.01.2020,platná, 4315/2021,overenie vyúčtovania finančnej dotácie audítorom,,"dodávateľ: Ing. Štefan Fabian, PhD, Údenárska 15, 080 01 Prešov, IČO: 1032320080","800,00 € s DPH",06.07.2021,12.07.2021,platná, 4512/2021,Vykonanie revíznych opráv,,"dodávateľ: Ing.Ridarčík František, Karpatská 1, 040 01 Košice, IČO: 41511514","352,80 € s DPH",29.10.2021,23.11.2021,platná, 4327/2021,Výmena žiarivkových svietidiel za LED svietidlá.,,"dodávateľ: Ing.Ridarčík František, Karpatská 1, 040 01 Košice, IČO: 41511514","461,50 € s DPH",15.07.2021,27.07.2021,platná, 4279/2021,Výmena žiariviek za led panely,,"dodávateľ: Ing.Ridarčík František, Karpatská 1, 040 01 Košice, IČO: 41511514","1 118,45 € s DPH",21.06.2021,09.07.2021,platná, 4429/2020,"Odstránenie nedostatkov z revíznej správy, oprava hromozvodu.",,"dodávateľ: Ing.Ridarčík František, Karpatská 1, 040 01 Košice, IČO: 41511514","867,44 € s DPH",29.09.2020,09.10.2020,platná, 4691/2021,Dodávka a pokládka kobercov Hlavná 48 - schody,,"dodávateľ: Interiér Invest, s.r.o., Kukučínova 23, 040 01 Košice-Juh, IČO: 36190381","2 021,20 € s DPH",27.12.2021,29.12.2021,platná, 4583/2022,Update VEGAS 20 Pro,,"dodávateľ: Internet info, s.r.o., Milady Horákové 116/109, 160 00 Praha 6, IČO: 25648071","130,00 € s DPH",16.11.2022,15.11.2022,platná, 2023/4554,lepidlo,,"dodávateľ: Internet-Handel s.r.o., nám.1.října 1307/2, 150 00 Praha 5, ČR, IČO: 24141828","26,42 € s DPH",21.11.2023,24.11.2023,platná, 2023/4512,videoseminár,,"dodávateľ: Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o., Družstevná 232/2, 040 01 Košice, IČO: 51424266","35,00 € s DPH",08.11.2023,15.11.2023,platná, 4527/2019,Tonery,,"dodávateľ: Iveta Sokolovska-OPTIMA, Tokajícka 4, 04022 Košice, IČO: 33634319","273,60 € s DPH",04.10.2019,06.11.2019,platná, 4015/2020,Toner.,,"dodávateľ: Iveta Sokolová - OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice, IČO: 33534319","260,28 € s DPH",03.02.2020,14.02.2020,platná, 4311/2020,Oprava preinštalovanie ovládača tlačiarne.,,"dodávateľ: Iveta Sokolová - OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice, IČO: 33634319","28,80 € s DPH",23.07.2020,10.08.2020,platná, 4311/2020,Diagnostika závady,,"dodávateľ: Iveta Sokolová - OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice, IČO: 33634319","28,80 € s DPH",27.07.2020,10.08.2020,platná, 4316/2020,Tonery,,"dodávateľ: Iveta Sokolová - OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice, IČO: 33634319","517,90 € s DPH",31.07.2020,10.08.2020,platná, 4090/2020,Tonery,,"dodávateľ: Iveta Sokolová - OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice, IČO: 33634319","150,30 € s DPH",26.02.2020,23.04.2020,platná, 4764/2019,Toner.,,"dodávateľ: Iveta Sokolová - OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice, IČO: 33634319","198,16 € s DPH",17.12.2019,13.01.2020,platná, 4765/2019,Kancelárske potreby,,"dodávateľ: Iveta Sokolová - OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice, IČO: 33634319","145,01 € s DPH",17.12.2019,13.01.2020,platná, 4702/2019,Tonery,,"dodávateľ: Iveta Sokolová - OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice, IČO: 33634319","275,94 € s DPH",05.12.2019,02.01.2020,platná, 4706/2019,Fólia na obaľovanie kníh.,,"dodávateľ: Iveta Sokolová - OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice, IČO: 33634319","570,42 € s DPH",06.12.2019,02.01.2020,platná, 4707/2019,Valec Brother.,,"dodávateľ: Iveta Sokolová - OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice, IČO: 33634319","148,80 € s DPH",06.12.2019,02.01.2020,platná, 4652/2019,Toner.,,"dodávateľ: Iveta Sokolová - OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice, IČO: 33634319","85,60 € s DPH",18.11.2019,03.12.2019,platná, 4583/2019,Kancelárske potreby.,,"dodávateľ: Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice, IČO: 33634319","178,36 € s DPH",24.10.2019,26.11.2019,platná, 4528/2019,Tlačiareň Brother.,,"dodávateľ: Iveta Sokolová-Optima, Tokajícka 4, 04022 Košice, IČO: 33634319","264,96 € s DPH",04.10.2019,06.11.2019,platná, 2023/4058,Nábytok P7,,"dodávateľ: JYSK s.r.o., Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava, IČO: 35974133","963,99 € s DPH",13.02.2023,09.03.2023,platná, 4509/2020,Nábytok.,,"dodávateľ: JYSK s.r.o., Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava, IČO: 35974133","275,00 € s DPH",29.10.2020,04.11.2020,platná, 4337/2022,Korálky na výrobu brošní,,"dodávateľ: JaM Trade, s.r.o., Železničná ulica 617/32, 018 64 Košeca, IČO: 46691367","29,50 € s DPH",19.07.2022,22.07.2022,platná, 4048/2020,Nákup kníh.,,"dodávateľ: Jarmila Zacher Pajpachová, Ul. mládeže 2352/20, IČO: 45239002","100,00 € s DPH",07.02.2020,13.03.2020,platná, 4296/2021,Nákup kníh,,"dodávateľ: Jarmila Zacher Pajpachová, Ul.mládeže 2352/20, 05801 Poprad, IČO: 1124445399","60,00 € s DPH",25.06.2021,09.07.2021,platná, 4261/2021,Prepravné GLS,,"dodávateľ: K + S s.r.o., Bagarova 4, 841 01 Bratislava, IČO: 36737615","9,02 € s DPH",09.06.2021,09.07.2021,platná, 4564/2022,Plošinový vozík Eurokraft Basic,,"dodávateľ: KAISER+KRAFT, s.r.o., Štúrova 71/A, 949 01 Nitra, IČO: 36786080","100,33 € s DPH",07.11.2022,16.11.2022,platná, 4232/2021,Prenájom montážnej plošiny MP16,,"dodávateľ: KALA-ELMONT, s.r.o., Gomboš 40, 04455 Veľká Ida, IČO: 46370064","61,44 € s DPH",08.06.2021,01.06.2021,platná, 4080/2021,nákup kníh FPU/2020,,"dodávateľ: KK Bagala, s.r.o., Ludanská 27, Levice, IČO: 35952652","512,40 € s DPH",03.03.2021,26.03.2021,platná, 4391/2022,Nákup kníh,,"dodávateľ: KLP-Koniasch Latin Press s.r.o., Na Humbálce 7, 169 00 Praha 6-Střešovice, IČO: 24816833","74,60 € s DPH",05.09.2022,14.09.2022,platná, 2023/4172,"Tonery , Odpadová nádobka Xerox",,"dodávateľ: KOFAX, s.r.o Košice, Moyzesova 62, 040 01 Košice, IČO: 31648843","342,00 € s DPH",12.04.2023,21.04.2023,platná, 2023/4139,Toner BROTHER TN-3430 orig.CP 3ks,,"dodávateľ: KOFAX, s.r.o Košice, Moyzesova 62, 040 01 Košice, IČO: 31648843","225,00 € s DPH",31.03.2023,05.04.2023,platná, 2023/4064,Toner Toshiba T-1640 čitáreň,,"dodávateľ: KOFAX, s.r.o Košice, Moyzesova 62, 040 01 Košice, IČO: 31648843","46,80 € s DPH",17.02.2023,13.03.2023,platná, 4509/2022,Výmena valca H5 + tonery,,"dodávateľ: KOFAX, s.r.o Košice, Moyzesova 62, 040 01 Košice, IČO: 31648843","189,00 € s DPH",19.10.2022,21.10.2022,platná, 4444/2022,Valec Brother Kazeta EPSON,,"dodávateľ: KOFAX, s.r.o Košice, Moyzesova 62, 040 01 Košice, IČO: 31648843","31,20 € s DPH",30.09.2022,30.09.2022,platná, 4445/2022,Výmena Fixačnej jednotky Tlačiarne H48,,"dodávateľ: KOFAX, s.r.o Košice, Moyzesova 62, 040 01 Košice, IČO: 31648843","217,20 € s DPH",30.09.2022,30.09.2022,platná, 4344/2022,Toner TN2421,,"dodávateľ: KOFAX, s.r.o Košice, Moyzesova 62, 040 01 Košice, IČO: 31648843","26,40 € s DPH",25.07.2022,26.07.2022,platná, 4336/2022,Výmena Valca H5,,"dodávateľ: KOFAX, s.r.o Košice, Moyzesova 62, 040 01 Košice, IČO: 31648843","21,00 € s DPH",19.07.2022,22.07.2022,platná, 4174/2022,Tonery,,"dodávateľ: KOFAX, s.r.o Košice, Moyzesova 62, 040 01 Košice, IČO: 31648843","692,40 € s DPH",28.04.2022,02.05.2022,platná, 4175/2022,Tonery,,"dodávateľ: KOFAX, s.r.o Košice, Moyzesova 62, 040 01 Košice, IČO: 31648843","129,60 € s DPH",28.04.2022,02.05.2022,platná, 4130/2022,Tonery,,"dodávateľ: KOFAX, s.r.o Košice, Moyzesova 62, IČO: 31648843","172,20 € s DPH",31.03.2022,05.04.2022,platná, 4560/2021,Tonery,,"dodávateľ: KOFAX, s.r.o Košice, Moyzesova 62, IČO: 31648843","43,20 € s DPH",15.11.2021,02.12.2021,platná, 2023/4664,Skartovač,,"dodávateľ: KOFAX, s.r.o. Košice, Moyzesova 62, 04 0 01 Košice, IČO: 31648843","198,00 € s DPH",21.12.2023,29.12.2023,platná, 2023/4663,Tonery,,"dodávateľ: KOFAX, s.r.o. Košice, Moyzesova 62, 04 0 01 Košice, IČO: 31648843","1 197,60 € s DPH",20.12.2023,22.12.2023,platná, 2023/4528,servis kopírky,,"dodávateľ: KOFAX, s.r.o. Košice, Moyzesova 62, 040 01 Košice, IČO: 31648843","199,20 € s DPH",13.11.2023,16.11.2023,platná, 2023/4455,tonery EPSON,,"dodávateľ: KOFAX, s.r.o. Košice, Moyzesova 62, 040 01 Košice, IČO: 31648843","18,00 € s DPH",10.10.2023,13.10.2023,platná, 2023/4417,tonery,,"dodávateľ: KOFAX, s.r.o. Košice, Moyzesova 62, 040 01 Košice, IČO: 31648843","30,60 € s DPH",14.09.2023,22.09.2023,platná, 2023/4370,tonery,,"dodávateľ: KOFAX, s.r.o. Košice, Moyzesova 62, 040 01 Košice, IČO: 31648843","313,20 € s DPH",22.08.2023,28.08.2023,platná, 2023/4299,servis kopírky,,"dodávateľ: KOFAX, s.r.o. Košice, Moyzesova 62, 040 01 Košice, IČO: 31648843","42,00 € s DPH",11.07.2023,18.07.2023,platná, 2023/4276,servis kopírky,,"dodávateľ: KOFAX, s.r.o. Košice, Moyzesova 62, 040 01 Košice, IČO: 31648843","42,00 € s DPH",13.06.2023,16.06.2023,platná, 4440/2021,Tonery,,"dodávateľ: KOFAX, s.r.o. Košice, Moyzesova 62, 040 01 Košice, IČO: 31648843","507,60 € s DPH",20.09.2021,08.10.2021,platná, 4339/2021,tonery,,"dodávateľ: KOFAX, s.r.o. Košice, Moyzesova 62, 040 01 Košice, IČO: 31648843","748,80 € s DPH",27.07.2021,04.08.2021,platná, 4345/2021,valec,,"dodávateľ: KOFAX, s.r.o. Košice, Moyzesova 62, 040 01 Košice, IČO: 31648843","24,00 € s DPH",29.07.2021,04.08.2021,platná, 4346/2021,tonery,,"dodávateľ: KOFAX, s.r.o. Košice, Moyzesova 62, 040 01 Košice, IČO: 31648843","153,72 € s DPH",29.07.2021,04.08.2021,platná, 4272/2021,Servis tlačiarne.,,"dodávateľ: KOFAX, s.r.o. Košice, Moyzesova 62, 040 01 Košice, IČO: 31648843","28,20 € s DPH",17.06.2021,09.07.2021,platná, 4211/2021,Servis a náhradné diely na tlačiarne,,"dodávateľ: KOFAX, s.r.o. Košice, Moyzesova 62, 040 01 Košice, IČO: 31648843","116,40 € s DPH",19.05.2021,28.06.2021,platná, 4134/2021,Odpadová nádobka Xerox WC 7525,,"dodávateľ: KOFAX, s.r.o. Košice, Moyzesova 62, 040 01 Košice, IČO: 31648843","34,80 € s DPH",13.04.2021,06.05.2021,platná, 4691/2020,Servis Minolta Bizhub 215 a HP LJ P2055,,"dodávateľ: KOFAX, s.r.o. Košice, Moyzesova 62, 040 01 Košice, IČO: 31648843","177,36 € s DPH",22.12.2020,30.12.2020,platná, 4626/2019,Servis výťahu - paušál.,,"dodávateľ: KONE s.r.o., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava, IČO: 31359884","168,19 € s DPH",07.11.2019,29.11.2019,platná, 4424/2021,Regále,,"dodávateľ: KONIMPEX s.r.o., Jantárova 30, 040 01 Košice - Juh, IČO: 36174874","4 224,00 € s DPH",08.09.2021,07.10.2021,platná, 4425/2021,Regále,,"dodávateľ: KONIMPEX s.r.o., Jantárova 30, 040 01 Košice - Juh, IČO: 36174874","1 908,24 € s DPH",08.09.2021,07.10.2021,platná, 2023/4187,Čistenie kanalizácie H5,,"dodávateľ: KONTRAKT JMV, s.r.o., Krivá 18, 040 01 Košice, IČO: 31666744","155,04 € s DPH",21.04.2023,25.04.2023,platná, 4353/2022,Nákup kníh,,"dodávateľ: KOR36, s.r.o., Žižkova 3774/4C, 04001 Košice, IČO: 54138361","128,84 € s DPH",04.08.2022,15.08.2022,platná, 4373/2022,Nákup kníh,,"dodávateľ: KOR36, s.r.o., Žižkova 3774/4C, 04001 Košice, IČO: 54138361","71,30 € s DPH",09.08.2022,15.08.2022,platná, 4176/2022,Licencia KUBO CLUB 12.4.- 31.12.2022,,"dodávateľ: KUBO MEDIA s.r.o., Zimná 411/66, 945 01 Komárno, IČO: 52291898","500,00 € s DPH",28.04.2022,04.05.2022,platná, 4681/2022,Licencia Kubo Club r.2023,,"dodávateľ: KUBO MEDIA, s.r.o., Krátka 1422/4, 811 03 Bratislava, IČO: 52291898","1 000,00 € s DPH",27.12.2022,29.12.2022,platná, 2024/4042,Licencia KUBO CLUB r. 2024,,"dodávateľ: KUBO MEDIA, s.r.o., Krátka ul. 1422/4, 811 03 Bratislava, IČO: 52291898","1 000,00 € s DPH",09.02.2024,16.02.2024,platná, 4542/2022,Nákup kníh,,"dodávateľ: Karpaty-infopress, Holubyho 1, 811 03 Bratislava, IČO: 17493528","26,00 € s DPH",04.11.2022,08.11.2022,platná, 2023/4668,Knihy spolufin. FPU 2023,,"dodávateľ: Knižný veľkoobchod PEMIC, s.r.o., Padlých hrdinov 60, 821 06 Bratislava, IČO: 35896931","125,99 € s DPH",21.12.2023,29.12.2023,platná, 2023/4669,Knihy 41,,"dodávateľ: Knižný veľkoobchod PEMIC, s.r.o., Padlých hrdinov 60, 821 06 Bratislava, IČO: 35896931","90,65 € s DPH",21.12.2023,29.12.2023,platná, 2023/4670,Knihy 41,,"dodávateľ: Knižný veľkoobchod PEMIC, s.r.o., Padlých hrdinov 60, 821 06 Bratislava, IČO: 35896931","85,57 € s DPH",21.12.2023,29.12.2023,platná, 2023/4691,Knihy 41,,"dodávateľ: Knižný veľkoobchod PEMIC, s.r.o., Padlých hrdinov 60, 821 06 Bratislava, IČO: 35896931","133,66 € s DPH",27.12.2023,29.12.2023,platná, 2023/4608,Knihy 41,,"dodávateľ: Knižný veľkoobchod PEMIC, s.r.o., Padlých hrdinov 60, 821 06 Bratislava, IČO: 35896931","927,19 € s DPH",11.12.2023,15.12.2023,platná, 2023/4609,Knihy 41,,"dodávateľ: Knižný veľkoobchod PEMIC, s.r.o., Padlých hrdinov 60, 821 06 Bratislava, IČO: 35896931","86,11 € s DPH",11.12.2023,15.12.2023,platná, 2023/4610,Knihy 41,,"dodávateľ: Knižný veľkoobchod PEMIC, s.r.o., Padlých hrdinov 60, 821 06 Bratislava, IČO: 35896931","170,69 € s DPH",11.12.2023,15.12.2023,platná, 2023/4611,Knihy 41,,"dodávateľ: Knižný veľkoobchod PEMIC, s.r.o., Padlých hrdinov 60, 821 06 Bratislava, IČO: 35896931","125,91 € s DPH",11.12.2023,15.12.2023,platná, 2023/4612,Knihy 41,,"dodávateľ: Knižný veľkoobchod PEMIC, s.r.o., Padlých hrdinov 60, 821 06 Bratislava, IČO: 35896931","316,33 € s DPH",11.12.2023,15.12.2023,platná, 2023/4135,Nákup kníh,,"dodávateľ: Knižný veľkoobchod PEMIC, s.r.o., Padlých hrdinov 60, 821 06 Bratislava, IČO: 35896931","118,48 € s DPH",27.03.2023,30.03.2023,platná, 2023/4093,Nákup kníh,,"dodávateľ: Knižný veľkoobchod PEMIC, s.r.o., Padlých hrdinov 60, 821 06 Bratislava, IČO: 35896931","404,45 € s DPH",06.03.2023,21.03.2023,platná, 2023/4094,Nákup kníh,,"dodávateľ: Knižný veľkoobchod PEMIC, s.r.o., Padlých hrdinov 60, 821 06 Bratislava, IČO: 35896931","565,08 € s DPH",06.03.2023,21.03.2023,platná, 4439/2022,Nákup kníh.,,"dodávateľ: Knižný veľkoobchod PEMIC, s.r.o., Padlých hrdinov 60, 821 06 Bratislava, IČO: 35896931","183,66 € s DPH",23.09.2022,29.09.2022,platná, 4390/2022,Nákup kníh,,"dodávateľ: Knižný veľkoobchod PEMIC, s.r.o., Padlých hrdinov 60, 821 06 Bratislava, IČO: 35896931","458,71 € s DPH",05.09.2022,14.09.2022,platná, 4184/2022,Nákup kníh,,"dodávateľ: Knižný veľkoobchod PEMIC, s.r.o., Padlých hrdinov 60, 821 06 Bratislava, IČO: 35896931","122,44 € s DPH",04.06.2022,11.06.2022,platná, 4104/2022,Nákup kníh,,"dodávateľ: Knižný veľkoobchod PEMIC, s.r.o., Padlých hrdinov 60, 821 06 Bratislava, IČO: 35896931","210,57 € s DPH",09.03.2022,16.03.2022,platná, 4060/2022,Nákup kníh,,"dodávateľ: Knižný veľkoobchod PEMIC, s.r.o., Padlých hrdinov 60, 821 06 Bratislava, IČO: 35896931","635,92 € s DPH",17.02.2022,24.02.2022,platná, 4027/2022,Nákup kníh,,"dodávateľ: Knižný veľkoobchod PEMIC, s.r.o., Padlých hrdinov 60, 821 06 Bratislava, IČO: 35896931","119,32 € s DPH",31.01.2022,02.02.2022,platná, 4695/2021,Nákup kníh,,"dodávateľ: Knižný veľkoobchod PEMIC, s.r.o., Padlých hrdinov 60, 821 06 Bratislava, IČO: 35896931","206,20 € s DPH",27.12.2021,29.12.2021,platná, 4682/2019,Nákup kníh.,,"dodávateľ: Knižný veľkoobchod PEMIC, s.r.o., Padlých hrdinov 60, IČO: 35896931","137,10 € s DPH",29.11.2019,18.12.2019,platná, 4213/2021,Nákup kníh,,"dodávateľ: Knižný veľkoobchod PEMIC, s.r.o., Padlých hrdinov60, 821 06 Bratislava, IČO: 35896931","155,64 € s DPH",20.06.2021,26.06.2021,platná, 4654/2020,Nákup kníh,,"dodávateľ: Knižný veľkoobchod PEMIC, s.r.o., Padlých hrdinov60, 821 06 Bratislava, IČO: 35896931","355,12 € s DPH",15.12.2020,29.12.2020,platná, 4667/2020,Nákup kníh,,"dodávateľ: Knižný veľkoobchod PEMIC, s.r.o., Padlých hrdinov60, 821 06 Bratislava, IČO: 35896931","385,63 € s DPH",18.12.2020,29.12.2020,platná, 4629/2020,Nákup kníh,,"dodávateľ: Knižný veľkoobchod PEMIC, s.r.o., Padlých hrdinov60, 821 06 Bratislava, IČO: 35896931","713,53 € s DPH",03.12.2020,21.12.2020,platná, 4021/2020,Nákup kníh,,"dodávateľ: Knižný veľkoobchod PEMIC, s.r.o., Padlých hrdinov60, 821 06 Bratislava, IČO: 35896931","226,35 € s DPH",04.02.2020,17.02.2020,platná, 4781/2019,Nákup kníh.,,"dodávateľ: Knižný veľkoobchod PEMIC, s.r.o., Padlých hrdinov60, 821 06 Bratislava, IČO: 35896931","198,01 € s DPH",19.12.2019,14.01.2020,platná, 4291/2022,Samozatvárač na dvere,,"dodávateľ: Kokoška Marián - MB Kovanie, Školská 2383/15, 080 06 Prešov, IČO: 45456747","45,73 € s DPH",24.06.2022,08.07.2022,platná, 4307/2022,rameno k samozatváraniu dverí,,"dodávateľ: Kokoška Marián - MB.Kovanie, Školská 2383/15, 080 06 Prešov, IČO: 45456747","14,64 € s DPH",29.06.2022,08.07.2022,platná, 4206/2021,Samozatvárač GEZE,,"dodávateľ: Kokoška Marián - MB.Kovanie, Školská 2383/15, 08006 Prešov, IČO: 45456747","55,15 € s DPH",17.05.2021,28.06.2021,platná, 4507/2020,Samozatvárač na dvere tmavohnedý.,,"dodávateľ: Kokoška Marián - MB.Kovanie, Školská 2383/15, IČO: 45456747","53,81 € s DPH",28.10.2020,04.11.2020,platná, 4191/2020,Revízia výťahu - paušál.,,"dodávateľ: Kone s.r.o., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava, IČO: 31359884","168,19 € s DPH",07.05.2020,25.05.2020,platná, 4044/2020,Servisná zmluva Paušál.,,"dodávateľ: Kone s.r.o., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava, IČO: 31359884","168,19 € s DPH",12.02.2020,12.03.2020,platná, 4812/2019,Opakovaná úradná skúška.,,"dodávateľ: Kone s.r.o., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava, IČO: 31359884","558,00 € s DPH",30.12.2019,17.01.2020,platná, 4587/2021,Vysávače čistič podláh.,,"dodávateľ: Kärcher Slavakia s.r.o., Bratislavská 31, 949 01 Nitra, IČO: 43967663","1 746,72 € s DPH",01.12.2021,06.12.2021,platná, 4528/2022,Časopis Knižná revue r.2023,,"dodávateľ: L.K. Permanent spol. s r.o., Hattalova 12, 831 03 Bratislava, IČO: 31352782","40,00 € s DPH",28.10.2022,07.11.2022,platná, 4495/2021,Predplatné časopisov,,"dodávateľ: L.K. Permanent spol. s r.o., Hattalova 12, 83103 Bratislava, IČO: 31352782","30,00 € s DPH",26.10.2021,22.11.2021,platná, 4268/2021,Predplatné časopisu,,"dodávateľ: L.K. Permanent spol. s r.o., Hattalova 12, 83103 Bratislava, IČO: 31352782","8,00 € s DPH",17.06.2021,09.07.2021,platná, 4397/2020,Predplatné časopisov.,,"dodávateľ: L.K. Permanent spol. s r.o., Hattalova 12, 83103 Bratislava, IČO: 31352782","8,00 € s DPH",09.09.2020,23.09.2020,platná, 4040/2020,Predplatné časopisov.,,"dodávateľ: L.K. Permanent spol. s r.o., Hattalova 12, IČO: 31352782","10,10 € s DPH",07.02.2020,12.03.2020,platná, 4631/2019,Predplatné časopisu.,,"dodávateľ: L.K. Permanent spol. s r.o., Hattalova 12, IČO: 831 03 Bratislava","30,00 € s DPH",08.11.2019,29.11.2019,platná, 4508/2020,Predplatné časopisu.,,"dodávateľ: L.K. Permanent spol. s r.o., Pobox 4, 834 14 Bratislava, IČO: 31352782","30,00 € s DPH",28.10.2020,04.11.2020,platná, 2023/4482,predplatné KNIŽNÁ REVUE r.2024,,"dodávateľ: L.K.Permanent spol. s r.o., Hattalova 12, 831 03 Bratislava, IČO: 31352782","48,00 € s DPH",24.10.2023,27.10.2023,platná, 2023/4486,predplatné SLOVENSKÁ HUDBA r.2024,,"dodávateľ: L.K.Permanent spol. s r.o., Hattalova 12, 831 03 Bratislava, IČO: 31352782","20,00 € s DPH",24.10.2023,27.10.2023,platná, 2023/4083,Časopis Slovenská hudba dodatočne r.2022,,"dodávateľ: L.K.Permanent spol. s r.o., Hattalova 12, 831 03 Bratislava, IČO: 31352782","20,00 € s DPH",24.02.2023,13.03.2023,platná, 2023/4084,Časopis Slovenská hudba r.2026,,"dodávateľ: L.K.Permanent spol. s r.o., Hattalova 12, 831 03 Bratislava, IČO: 31352782","20,00 € s DPH",24.02.2023,13.03.2023,platná, 2023/4439,spracovanie videa + propagácia "BUĎ SMART",,"dodávateľ: LEMUR s.r.o., Narcisová 4, 040 11 Košice, IČO: 46332227","1 398,00 € s DPH",10.10.2023,13.10.2023,platná, 4282/2022,Dosky s rýchlosvorkou.,,"dodávateľ: LEONESS, s.r.o., Žikovce 116, 920 42 Žikovce, IČO: 46173641","68,08 € s DPH",15.06.2022,24.06.2022,platná, 2023/4437,kanc.potreby,,"dodávateľ: LEONESS, s.r.o., Žlkovce 116, 920 42 Žlkovce, IČO: 46173641","68,73 € s DPH",10.10.2023,13.10.2023,platná, 2024/4038,"visačky, spis. sponky",,"dodávateľ: LEONESS, s.r.o., Žlkovce116, 920 42 Žlkovce, IČO: 46173641","28,46 € s DPH",09.02.2024,16.02.2024,platná, 2023/4174,Steril. vzduchu - stojan,,"dodávateľ: LUX Prešov, s.r.o., Za Kalváriou 118, 080 01 pREšOV, IČO: 36478598","432,00 € s DPH",17.04.2023,21.04.2023,platná, 2023/4086,Sterilizátor vzduchu STERILLIGHT Air G1 - 8 ks,,"dodávateľ: LUX Prešov, s.r.o., Za Kalváriou 118, 080 01 pREšOV, IČO: 36478598","2 496,00 € s DPH",28.02.2023,13.03.2023,platná, 2023/4004,Kancelárske potreby a čistiaci materiál,,"dodávateľ: LYRECO CE, Panholec 20, 902 01 Pezinok, IČO: 35958120","60,82 € s DPH",03.01.2023,06.01.2023,platná, 2024/4014,Výťahy servis 01/2024,,"dodávateľ: Ladislav Vrábel, Karpatská 3, 040 01 Košice, IČO: 10815295","127,20 € s DPH",02.02.2024,09.02.2024,platná, 2023/4680,Výťahy servis 12/2023,,"dodávateľ: Ladislav Vrábel, Karpatská 3, 040 01 Košice, IČO: 10815295","127,20 € s DPH",22.12.2023,29.12.2023,platná, 2023/4631,Výťahy servis 11/2023,,"dodávateľ: Ladislav Vrábel, Karpatská 3, 040 01 Košice, IČO: 10815295","127,20 € s DPH",14.12.2023,22.12.2023,platná, 4439/2021,Servis výťahov - paušál,,"dodávateľ: Ladislav Vrábel, Karpatská 3, 040 01 Košice, IČO: 10815295","127,20 € s DPH",17.09.2021,08.10.2021,platná, 4448/2021,Servis výťahov - paušál,,"dodávateľ: Ladislav Vrábel, Karpatská 3, 040 01 Košice, IČO: 10815295","127,20 € s DPH",28.09.2021,08.10.2021,platná, 4385/2021,Revízia výťahov - paušál júl/2021,,"dodávateľ: Ladislav Vrábel, Karpatská 3, 040 01 Košice, IČO: 10815295","127,20 € s DPH",17.08.2021,30.08.2021,platná, 4263/2021,Servis výťahov - paušál,,"dodávateľ: Ladislav Vrábel, Karpatská 3, 040 01 Košice, IČO: 10815295","127,20 € s DPH",11.06.2021,09.07.2021,platná, 4214/2021,Servis výťahov - paušál,,"dodávateľ: Ladislav Vrábel, Karpatská 3, 040 01 Košice, IČO: 10815295","127,20 € s DPH",20.05.2021,28.06.2021,platná, 4141/2021,Revízia výťahov - paušál.,,"dodávateľ: Ladislav Vrábel, Karpatská 3, 040 01 Košice, IČO: 10815295","127,20 € s DPH",21.04.2021,11.05.2021,platná, 4637/2020,Servis výťahov - mesačný paušál.,,"dodávateľ: Ladislav Vrábel, Karpatská 3, 040 01 Košice, IČO: 10815295","127,20 € s DPH",09.12.2020,22.12.2020,platná, 4638/2020,"Oprava Hydraulického výťahu v objekte VKJB Hviezdoslavova 5, Košice.",,"dodávateľ: Ladislav Vrábel, Karpatská 3, 040 01 Košice, IČO: 10815295","4 920,00 € s DPH",09.12.2020,22.12.2020,platná, 4555/2020,Revízia výťahov.,,"dodávateľ: Ladislav Vrábel, Karpatská 3, 040 01 Košice, IČO: 10815295","127,20 € s DPH",10.11.2020,15.12.2020,platná, 4443/2020,Servis výťahov - paušál.,,"dodávateľ: Ladislav Vrábel, Karpatská 3, 040 01 Košice, IČO: 10815295","127,20 € s DPH",02.10.2020,16.10.2020,platná, 4396/2020,Servis výťahov - paušál.,,"dodávateľ: Ladislav Vrábel, Karpatská 3, 040 01 Košice, IČO: 10815295","127,20 € s DPH",09.09.2020,23.09.2020,platná, 4357/2020,Revízia výťahov paušál.,,"dodávateľ: Ladislav Vrábel, Karpatská 3, 040 01 Košice, IČO: 10815295","127,20 € s DPH",19.08.2020,09.09.2020,platná, 4256/2020,Revízia výťahov - paušál.,,"dodávateľ: Ladislav Vrábel, Karpatská 3, 040 01 Košice, IČO: 10815295","127,20 € s DPH",29.06.2020,03.07.2020,platná, 4257/2020,Výmena oleja vo výťahu.,,"dodávateľ: Ladislav Vrábel, Karpatská 3, 040 01 Košice, IČO: 10815295","966,00 € s DPH",29.06.2020,03.07.2020,platná, 4240/2020,Zabezpečenie prevádzkových podmienok výťahov - paušál.,,"dodávateľ: Ladislav Vrábel, Karpatská 3, 040 01 Košice, IČO: 10815295","127,20 € s DPH",05.06.2020,22.06.2020,platná, 4171/2020,Revízia výťahov - paušál.,,"dodávateľ: Ladislav Vrábel, Karpatská 3, 040 01 Košice, IČO: 10815295","48,00 € s DPH",04.05.2020,25.05.2020,platná, 4132/2020,Servis výťahov - paušál.,,"dodávateľ: Ladislav Vrábel, Karpatská 3, 040 01 Košice, IČO: 10815295","48,00 € s DPH",02.04.2020,06.05.2020,platná, 4088/2020,Servisná zmluva - paušál.,,"dodávateľ: Ladislav Vrábel, Karpatská 3, 040 01 Košice, IČO: 10815295","48,00 € s DPH",26.02.2020,23.04.2020,platná, 4054/2020,Servisná zmluva výťah paušál.,,"dodávateľ: Ladislav Vrábel, Karpatská 3, 040 01 Košice, IČO: 10815295","48,00 € s DPH",17.02.2020,13.03.2020,platná, 4759/2019,Servisná zmluva - paušál.,,"dodávateľ: Ladislav Vrábel, Karpatská 3, 040 01 Košice, IČO: 10815295","48,00 € s DPH",16.12.2019,13.01.2020,platná, 4770/2019,Saervis výťahu paušál.,,"dodávateľ: Ladislav Vrábel, Karpatská 3, 040 01 Košice, IČO: 10815295","48,00 € s DPH",19.12.2019,13.01.2020,platná, 4771/2019,Opakovaná úradná skúška.,,"dodávateľ: Ladislav Vrábel, Karpatská 3, 040 01 Košice, IČO: 10815295","240,00 € s DPH",19.12.2019,13.01.2020,platná, 4663/2019,Servis Výťahu - paušál.,,"dodávateľ: Ladislav Vrábel, Karpatská 3, 040 01 Košice, IČO: 10815295","48,00 € s DPH",21.11.2019,04.12.2019,platná, 4585/2019,Servis výťahu - paušál 9/2019.,,"dodávateľ: Ladislav Vrábel, Karpatská 3, 040 01 Košice, IČO: 10815295","48,00 € s DPH",25.10.2019,26.11.2019,platná, 4586/2019,Servis výťahu - paušál 8/2019.,,"dodávateľ: Ladislav Vrábel, Karpatská 3, 040 01 Košice, IČO: 10815295","48,00 € s DPH",25.10.2019,26.11.2019,platná, 4677/2022,Servis výťahov - paušál,,"dodávateľ: Ladislav Vrábel, Karpatská 3, 040 01 Košice, IČO: 10815295","127,20 € s DPH",20.12.2022,28.12.2022,platná, 4611/2022,Výťahy servis 11/2022,,"dodávateľ: Ladislav Vrábel, Karpatská 3, 040 01 Košice, IČO: 10815295","127,20 € s DPH",30.11.2022,05.12.2022,platná, 4587/2022,Výťahy servis 10/2022,,"dodávateľ: Ladislav Vrábel, Karpatská 3, 040 01 Košice, IČO: 10815295","127,20 € s DPH",22.11.2022,28.11.2022,platná, 4446/2022,Výťahy servis 09/2022,,"dodávateľ: Ladislav Vrábel, Karpatská 3, 040 01 Košice, IČO: 10815295","127,20 € s DPH",30.09.2022,30.09.2022,platná, 4430/2022,Servis výťahov 08/2022,,"dodávateľ: Ladislav Vrábel, Karpatská 3, 040 01 Košice, IČO: 10815295","127,20 € s DPH",14.09.2022,27.09.2022,platná, 4374/2022,Výťahy servis 07/2022,,"dodávateľ: Ladislav Vrábel, Karpatská 3, 040 01 Košice, IČO: 10815295","127,20 € s DPH",09.08.2022,15.08.2022,platná, 4306/2022,Servis výťahov - paušál 06/2022,,"dodávateľ: Ladislav Vrábel, Karpatská 3, 040 01 Košice, IČO: 10815295","127,20 € s DPH",29.06.2022,08.07.2022,platná, 4286/2022,Servis výťahov - paušál 05/2022,,"dodávateľ: Ladislav Vrábel, Karpatská 3, 040 01 Košice, IČO: 10815295","127,20 € s DPH",20.06.2022,24.06.2022,platná, 4229/2022,Servis výťahov - paušál.,,"dodávateľ: Ladislav Vrábel, Karpatská 3, 040 01 Košice, IČO: 10815295","127,20 € s DPH",18.05.2022,24.05.2022,platná, 4145/2022,Výťahy servis 03/2022,,"dodávateľ: Ladislav Vrábel, Karpatská 3, 040 01 Košice, IČO: 10815295","127,20 € s DPH",08.04.2022,13.04.2022,platná, 4102/2022,Výťahy servis 02/2022,,"dodávateľ: Ladislav Vrábel, Karpatská 3, 040 01 Košice, IČO: 10815295","127,20 € s DPH",07.03.2022,16.03.2022,platná, 4070/2022,Výťahy servis 01/2022,,"dodávateľ: Ladislav Vrábel, Karpatská 3, 040 01 Košice, IČO: 10815295","127,20 € s DPH",23.02.2022,28.02.2022,platná, 4684/2021,Revízia výťahov - paušál.,,"dodávateľ: Ladislav Vrábel, Karpatská 3, 040 01 Košice, IČO: 10815295","127,20 € s DPH",22.12.2021,29.12.2021,platná, 4685/2021,"Materiál, práce a dopravné spojené s opravou výťahu po revíznej prehliadke.",,"dodávateľ: Ladislav Vrábel, Karpatská 3, 040 01 Košice, IČO: 10815295","9 996,00 € s DPH",22.12.2021,29.12.2021,platná, 4584/2021,Revízia výťahov,,"dodávateľ: Ladislav Vrábel, Karpatská 3, 040 01 Košice, IČO: 10815295","127,20 € s DPH",30.11.2021,06.12.2021,platná, 4567/2021,Revízie výťahov - paušál,,"dodávateľ: Ladislav Vrábel, Karpatská 3, 040 01 Košice, IČO: 10815295","127,20 € s DPH",22.11.2021,03.12.2021,platná, 4332/2021,mesačný paušál na zabezpečenie prevádzkových podmienok výťahov za 06/2021,,"dodávateľ: Ladislav Vrábel, Karpatská 3, 040 01 Košice, IČO: 10815295","127,20 € s DPH",22.07.2021,23.07.2021,platná, 4093/2021,servis výťahov 02/2021,,"dodávateľ: Ladislav Vrábel, Karpatská 3, Košice, IČO: 10815295","127,20 € s DPH",25.03.2021,08.04.2021,platná,"zmluva SZ-01-05-2020, 01.05.2020" 4050/2021,servis výťahu 01/2021,,"dodávateľ: Ladislav Vrábel, Karpatská 3, Košice, IČO: 10815295","127,20 € s DPH",18.02.2021,08.03.2021,platná, 4008/2021,servis výťah 12/2020,,"dodávateľ: Ladislav Vrábel, Karpatská 3, Košice, IČO: 10815295","127,20 € s DPH",18.01.2021,29.01.2021,platná,"zmluva č. SZ-01-05-2020, zo dňa 01.05.2020" 2023/4181,Servis výťahov - paušál 03/2023,,"dodávateľ: Ladislav Vrábeľ, Karpatská 3, 040 01 Košice, IČO: 10815295","127,20 € s DPH",18.04.2023,25.04.2023,platná, 2023/4182,Odborná skúška výťahu 3 roky,,"dodávateľ: Ladislav Vrábeľ, Karpatská 3, 040 01 Košice, IČO: 10815295","260,00 € s DPH",18.04.2023,25.04.2023,platná, 2023/4132,Výťahy servis 02/2023,,"dodávateľ: Ladislav Vrábeľ, Karpatská 3, 040 01 Košice, IČO: 10815295","127,20 € s DPH",22.03.2023,28.03.2023,platná, 2023/4073,Výťahy servis 01/2023,,"dodávateľ: Ladislav Vrábeľ, Karpatská 3, 040 01 Košice, IČO: 10815295","127,20 € s DPH",21.02.2023,13.03.2023,platná, 4349/2021,etikety,,"dodávateľ: Lamitec, spol. s r.o., Pestovatelská 9, 82104 Bratislava, IČO: 35710691","18,70 € s DPH",03.08.2021,12.08.2021,platná, 4337/2021,etikety,,"dodávateľ: Lamitec, spol. s r.o., Pestovatelská 9, 82104 Bratislava, IČO: 35710691","65,44 € s DPH",26.07.2021,03.08.2021,platná, 4137/2022,Učebné pomôcky Barca.,,"dodávateľ: LegalSoft s.r.o., Partizánska 34, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 44854056","91,55 € s DPH",05.04.2022,13.04.2022,platná, 2023/4658,"ZZ utierky, kanc. + hyg. potreby",,"dodávateľ: Lyreco CE, SE, Panholec 20, 902 01 Pezinok, IČO: 35958120","613,66 € s DPH",20.12.2023,29.12.2023,platná, 2023/4166,ZZ utierky,,"dodávateľ: Lyreco CE, SE, Panholec 20, 902 01 Pezinok, IČO: 35958120","305,28 € s DPH",05.04.2023,21.04.2023,platná, 4675/2022,Kancelárske potreby,,"dodávateľ: Lyreco CE, SE, Panholec 20, 902 01 Pezinok, IČO: 35958120","1 349,62 € s DPH",19.12.2022,28.12.2022,platná, 4499/2022,Čistiace a kancelárske potreby,,"dodávateľ: Lyreco CE, SE, Panholec 20, 902 01 Pezinok, IČO: 35958120","66,32 € s DPH",12.10.2022,18.10.2022,platná, 4425/2022,"ZZ utierky, čistiace a kancelárske potreby.",,"dodávateľ: Lyreco CE, SE, Panholec 20, 902 01 Pezinok, IČO: 35958120","629,58 € s DPH",12.09.2022,14.09.2022,platná, 4378/2022,ZZ utierky + čistiace potreby,,"dodávateľ: Lyreco CE, SE, Panholec 20, 902 01 Pezinok, IČO: 35958120","188,54 € s DPH",15.08.2022,16.08.2022,platná, 4271/2022,Reklamné perá,,"dodávateľ: Lyreco CE, SE, Panholec 20, 902 01 Pezinok, IČO: 35958120","141,60 € s DPH",08.06.2022,15.06.2022,platná, 4230/2022,Kancelárske potreby,,"dodávateľ: Lyreco CE, SE, Panholec 20, 902 01 Pezinok, IČO: 35958120","315,76 € s DPH",18.05.2022,24.05.2022,platná, 4212/2022,Utierky ZZ,,"dodávateľ: Lyreco CE, SE, Panholec 20, 902 01 Pezinok, IČO: 35958120","171,00 € s DPH",12.05.2022,16.05.2022,platná, 4173/2022,Kreslo Kent Exlusive 4 ks,,"dodávateľ: Lyreco CE, SE, Panholec 20, 902 01 Pezinok, IČO: 35958120","1 248,00 € s DPH",28.04.2022,02.05.2022,platná, 4139/2022,"Kancelársky papier, obálky.",,"dodávateľ: Lyreco CE, SE, Panholec 20, 902 01 Pezinok, IČO: 35958120","205,34 € s DPH",05.04.2022,13.04.2022,platná, 4128/2022,Kancelársky papier,,"dodávateľ: Lyreco CE, SE, Panholec 20, 902 01 Pezinok, IČO: 35958120","118,00 € s DPH",30.03.2022,05.04.2022,platná, 4129/2022,Kancelársky papier,,"dodávateľ: Lyreco CE, SE, Panholec 20, 902 01 Pezinok, IČO: 35958120","118,00 € s DPH",30.03.2022,05.04.2022,platná, 4169/2022,Kancelársky papier A3,,"dodávateľ: Lyreco CE, SE, Panholec 20, 902 01 Pezinok, IČO: 35958120","10,78 € s DPH",25.04.2022,28.02.2022,platná, 4057/2022,Kancelárske potreby,,"dodávateľ: Lyreco CE, SE, Panholec 20, 902 01 Pezinok, IČO: 35958120","100,24 € s DPH",11.02.2022,18.02.2022,platná, 4586/2021,Kancelárske a hygienické potreby,,"dodávateľ: Lyreco CE, SE, Panholec 20, 902 01 Pezinok, IČO: 35958120","376,27 € s DPH",01.12.2021,06.12.2021,platná, 2023/4532,časopisy predplatné r.2024,,"dodávateľ: MAFRA Slovakia, a.s., Kalinčiakova 33, 831 04 Bratislava, IČO: 51904446","165,60 € s DPH",16.11.2023,20.11.2023,platná, 4678/2022,Predplatné časopisov r.2023,,"dodávateľ: MAFRA Slovakia, a.s., Kalinčiakova 33, 831 04 Bratislava, IČO: 51904446","225,53 € s DPH",20.12.2022,29.12.2022,platná, 2024/4055,Predpl. HOSP. NOVINY 04.04.2024 - 02.04.2026,,"dodávateľ: MAFRA Slovakia, a.s., Kalinčiakova 33, 931 04 Bratislava, IČO: 51904446","493,00 € s DPH",27.02.2024,29.02.2024,platná, 4076/2022,Hosp noviny predplatné 4.4.2022 - 3.4.2024,,"dodávateľ: MAFRA Slovakia, a.s., Nobelova 34, 836 05 Bratislava, IČO: 51904446","389,00 € s DPH",04.03.2022,11.03.2022,platná, 4213/2020,Hospodárske noviny predplatné.,,"dodávateľ: MAFRA Slovakia, a.s., Nobelova 34, 83605 Bratislava, IČO: 51904446","329,00 € s DPH",25.05.2020,01.06.2020,platná, 2023/4513,vyúčt.EE 10/2023,,"dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/17, 921 01 Piešťany, IČO: 35743565","374,01 € s DPH",08.11.2023,15.11.2023,platná, 2023/4495,Elektrina 11/2023,,"dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/17, 921 01 Piešťany, IČO: 35743565","779,79 € s DPH",06.11.2023,10.11.2023,platná, 2023/4471,Vyúčtovanie EE 09/2023,,"dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/17, 921 01 Piešťany, IČO: 35743565","324,97 € s DPH",16.10.2023,20.10.2023,platná, 2023/4431,EE 10/2023,,"dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/17, 921 01 Piešťany, IČO: 35743565","796,07 € s DPH",02.10.2023,06.10.2023,platná, 2023/4408,vyúčt. elektrina 08/2023,,"dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/17, 921 01 Piešťany, IČO: 35743565","181,90 € s DPH",08.09.2023,22.09.2023,platná, 2023/4403,elektrina 09/2023,,"dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/17, 921 01 Piešťany, IČO: 35743565","716,62 € s DPH",04.09.2023,08.09.2023,platná, 2023/4354,vyúčt. EE za 07/2023,,"dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/17, 921 01 Piešťany, IČO: 35743565","148,77 € s DPH",15.08.2023,25.08.2023,platná, 2023/4332,Dodávka EE 08/2023,,"dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/17, 921 01 Piešťany, IČO: 35743565","743,26 € s DPH",02.08.2023,11.08.2023,platná, 2023/4319,elektrická energia - vyúčt.06/2023,,"dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/17, 921 01 Piešťany, IČO: 35743565","542,26 € s DPH",18.07.2023,19.07.2023,platná, 2023/4303,elektrická energia 07/2023,,"dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/17, 921 01 Piešťany, IČO: 35743565","734,44 € s DPH",11.07.2023,18.07.2023,platná, 2023/4273,elektrina 05/2023 - vyúčt.,,"dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/17, 921 01 Piešťany, IČO: 35743565","115,48 € s DPH",13.06.2023,16.06.2023,platná, 2024/4032,EE 02/2024,,"dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany, IČO: 35743565","699,09 € s DPH",05.02.2024,16.02.2024,platná, 2024/4036,EE 01/2024 - vyúčtovanie,,"dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany, IČO: 35743565","561,68 € s DPH",09.02.2024,16.02.2024,platná, 2023/4716,EE 12/2023 vyúčt.,,"dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany, IČO: 35743565","382,16 € s DPH",02.01.2024,05.01.2024,platná, 2024/4003,EE 01/2024,,"dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany, IČO: 35743565","699,09 € s DPH",02.01.2024,05.01.2024,platná, 2023/4605,EE 11/2023 vyúčt.,,"dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany, IČO: 35743565","557,44 € s DPH",07.12.2023,15.12.2023,platná, 2023/4584,EE 12/2023,,"dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany, IČO: 35743565","812,91 € s DPH",04.12.2023,08.12.2023,platná, 2023/4269,Elektrina 06/2023,,"dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany, IČO: 35743565","712,94 € s DPH",12.06.2023,13.06.2023,platná, 2023/4218,Elektrina 04/2023 vyúčt.,,"dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany, IČO: 35743565","186,71 € s DPH",12.05.2023,16.05.2023,platná, 2023/4200,elektrina 05/2023,,"dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany, IČO: 35743565","822,09 € s DPH",10.05.2023,12.05.2023,platná, 2023/4149,Elektrina 04/2023,,"dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany, IČO: 35743565","958,59 € s DPH",04.04.2023,17.04.2023,platná, 2023/4100,Elektrina 03/2023,,"dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany, IČO: 35743565","1 897,45 € s DPH",08.03.2023,21.03.2023,platná, 2023/4090,Elektrina Vyúčtovanie 02/2023,,"dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany, IČO: 35743565","932,48 € s DPH",01.03.2023,13.03.2023,platná, 2023/4025,Elektrina 01/2023- vyúčt.,,"dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany, IČO: 35743565","1 185,02 € s DPH",02.02.2023,02.03.2023,platná, 2023/4041,Elektrina 02/2023,,"dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany, IČO: 35743565","1 165,66 € s DPH",02.02.2023,02.03.2023,platná, 4696/2022,Elektrina 12/2022 vyúčtovanie.,,"dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany, IČO: 35743565","912,42 € s DPH",03.01.2023,11.01.2023,platná, 2023/4003,Dodávka elektriny za 01.01.2023-31.01.2023,,"dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany, IČO: 35743565","1 165,66 € s DPH",02.01.2023,06.01.2023,platná, 4616/2022,Elektrina 12/2022,,"dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany, IČO: 35743565","1 025,50 € s DPH",05.12.2022,12.12.2022,platná, 4623/2022,Elektrina 11/2022 vyúčt.,,"dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany, IČO: 35743565","980,67 € s DPH",05.12.2022,12.12.2022,platná, 4567/2022,Elektrina 10/2022 vyúčtovanie,,"dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany, IČO: 35743565","538,16 € s DPH",08.11.2022,16.11.2022,platná, 4532/2022,Elektrina 11/2022,,"dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany, IČO: 35743565","1 025,50 € s DPH",03.11.2022,07.11.2022,platná, 4474/2022,Elektrina 09/2022 vyúčtovanie.,,"dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany, IČO: 35743565","466,04 € s DPH",06.10.2022,11.10.2022,platná, 4467/2022,Elektrina 10/2022,,"dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany, IČO: 35743565","1 025,50 € s DPH",04.10.2022,07.10.2022,platná, 4403/2022,Elektrina 09/2022,,"dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany, IČO: 35743565","1 025,50 € s DPH",05.09.2022,14.09.2022,platná, 4405/2022,Elektrina 08/2022 vyúčtovanie,,"dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany, IČO: 35743565","597,48 € s DPH",06.09.2022,14.09.2022,platná, 4357/2022,Elektrina 07/2022 vyúčt.,,"dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany, IČO: 35743565","602,37 € s DPH",05.08.2022,15.08.2022,platná, 4347/2022,Elektrina 08/2022,,"dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany, IČO: 35743565","1 025,50 € s DPH",03.08.2022,04.08.2022,platná, 4309/2022,Elektrina 06/2022 vyúčtovanie,,"dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany, IČO: 35743565","864,32 € s DPH",11.07.2022,22.07.2022,platná, 4313/2022,Elektrina 07/2022,,"dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany, IČO: 35743565","1 025,50 € s DPH",11.07.2022,22.07.2022,platná, 4269/2022,Elektrina 05/2022 vyúčtovanie.,,"dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany, IČO: 35743565","587,14 € s DPH",06.06.2022,15.06.2022,platná, 4242/2022,Elektrina 6/2022,,"dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany, IČO: 35743565","1 025,50 € s DPH",03.06.2022,08.06.2022,platná, 4189/2022,Elektrická energia vyúčtovanie,,"dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany, IČO: 35743565","460,59 € s DPH",06.05.2022,11.05.2022,platná, 4179/2022,Elektrina 05/2022,,"dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany, IČO: 35743565","1 025,50 € s DPH",02.05.2022,06.05.2022,platná, 4142/2022,Elektrina 03/2022 vyúčtovanie.,,"dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany, IČO: 35743565","711,64 € s DPH",06.04.2022,13.04.2022,platná, 4135/2022,Elektrina 04/2022,,"dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany, IČO: 35743565","1 025,50 € s DPH",04.04.2022,12.04.2022,platná, 4109/2022,Elektrina 02/2022 vyúčtovanie,,"dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany, IČO: 35743565","605,49 € s DPH",11.03.2022,16.03.2022,platná, 4095/2022,Elektrina 03/2022,,"dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany, IČO: 35743565","1 025,50 € s DPH",04.03.2022,11.03.2022,platná, 4058/2022,Elektrina vyúčtovanie 01/2022,,"dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany, IČO: 35743565","503,60 € s DPH",16.02.2022,23.02.2022,platná, 4034/2022,elektrina 2/2022,,"dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany, IČO: 35743565","838,83 € s DPH",02.02.2022,09.02.2022,platná, 4002/2022,Elektrina 01/2022,,"dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany, IČO: 35743565","1 142,94 € s DPH",04.01.2022,24.01.2022,platná, 4729/2021,Elektrina,,"dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany, IČO: 35743565","201,94 € s DPH",14.01.2022,17.01.2022,platná, 4634/2021,Elektrina,,"dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany, IČO: 35743565","299,82 € s DPH",13.12.2021,27.12.2021,platná, 4595/2021,Elektrina,,"dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany, IČO: 35743565","489,70 € s DPH",03.12.2021,14.12.2021,platná, 4551/2021,Elektrina,,"dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany, IČO: 35743565","367,70 € s DPH",08.11.2021,02.12.2021,platná, 4356/2021,energie,,"dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany, IČO: 35743565","489,70 € s DPH",10.08.2021,16.08.2021,platná, 4522/2021,Elektrina,,"dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, IČO: 35743565","489,70 € s DPH",02.11.2021,29.11.2021,platná, 4478/2021,Elektrina,,"dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, IČO: 35743565","308,47 € s DPH",11.10.2021,04.11.2021,platná, 4453/2021,Elektrina,,"dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, IČO: 35743565","489,70 € s DPH",04.10.2021,03.11.2021,platná, 4431/2021,Elektrina,,"dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, IČO: 35743565","295,95 € s DPH",16.09.2021,08.10.2021,platná, 4402/2021,Elektrina,,"dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, IČO: 35743565","489,70 € s DPH",06.09.2021,07.10.2021,platná, 4381/2021,Dodávka elektriny júl/2021,,"dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, IČO: 35743565","293,31 € s DPH",12.08.2021,30.08.2021,platná, 4323/2021,Elektrina,,"dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, IČO: 35743565","323,22 € s DPH",12.07.2021,27.07.2021,platná, 4317/2021,Elektrina,,"dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, IČO: 35743565","489,70 € s DPH",06.07.2021,12.07.2021,platná, 4262/2021,Elektrina,,"dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, IČO: 35743565","271,30 € s DPH",11.06.2021,09.07.2021,platná, 4229/2021,Elektrina,,"dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, IČO: 35743565","489,70 € s DPH",08.06.2021,28.06.2021,platná, 4166/2021,Elektrina,,"dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, IČO: 35743565","489,70 € s DPH",10.05.2021,09.06.2021,platná, 4193/2021,Elektrina,,"dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, IČO: 35743565","188,67 € s DPH",12.05.2021,09.06.2021,platná, 4133/2021,Elektrina,,"dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, IČO: 35743565","140,42 € s DPH",13.04.2021,06.05.2021,platná, 4624/2020,Elektrina,,"dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, IČO: 35743565","622,20 € s DPH",02.12.2020,21.12.2020,platná, 4631/2020,Elektrina,,"dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, IČO: 35743565","224,75 € s DPH",04.12.2020,21.12.2020,platná, 4554/2020,Elektrina.,,"dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, IČO: 35743565","368,06 € s DPH",09.11.2020,15.12.2020,platná, 4527/2020,Elektrina 11/2020.,,"dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, IČO: 35743565","622,20 € s DPH",03.11.2020,09.11.2020,platná, 4441/2020,Elektrina,,"dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, IČO: 35743565","622,20 € s DPH",02.10.2020,16.10.2020,platná, 4472/2020,Elektrina,,"dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, IČO: 35743565","265,10 € s DPH",09.10.2020,16.10.2020,platná, 4399/2020,Elektrina,,"dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, IČO: 35743565","164,94 € s DPH",09.09.2020,23.09.2020,platná, 4376/2020,Elektrina.,,"dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, IČO: 35743565","622,20 € s DPH",04.09.2020,09.09.2020,platná, 4346/2020,Elektrina,,"dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, IČO: 35743565","204,31 € s DPH",12.08.2020,20.08.2020,platná, 4322/2020,Elektrina.,,"dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, IČO: 35743565","622,20 € s DPH",05.08.2020,10.08.2020,platná, 4284/2020,Elektrina,,"dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, IČO: 35743565","622,20 € s DPH",08.07.2020,21.07.2020,platná, 4287/2020,Elektrina.,,"dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, IČO: 35743565","399,83 € s DPH",14.07.2020,21.07.2020,platná, 4238/2020,Elektrina.,,"dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, IČO: 35743565","622,20 € s DPH",03.06.2020,22.06.2020,platná, 4245/2020,Elektrina.,,"dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, IČO: 35743565","85,16 € s DPH",10.06.2020,22.06.2020,platná, 4192/2020,Elektrina.,,"dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, IČO: 35743565","622,20 € s DPH",07.05.2020,25.05.2020,platná, 4162/2020,Elektrina,,"dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, IČO: 35743565","218,09 € s DPH",15.04.2020,07.05.2020,platná, 4154/2020,Elelektrina,,"dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, IČO: 35743565","622,20 € s DPH",07.04.2020,06.05.2020,platná, 4113/2020,Elektrina,,"dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, IČO: 35743565","622,20 € s DPH",09.03.2020,05.05.2020,platná, 4121/2020,Elektrina,,"dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, IČO: 35743565","594,66 € s DPH",12.03.2020,05.05.2020,platná, 4053/2020,Elektrina,,"dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, IČO: 35743565","706,60 € s DPH",14.02.2020,13.03.2020,platná, 4023/2020,Elektrina,,"dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, IČO: 35743565","622,20 € s DPH",04.02.2020,19.02.2020,platná, 4004/2020,Elektrina.,,"dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, IČO: 35743565","648,72 € s DPH",08.01.2020,27.01.2020,platná, 4844/2019,Elektrina,,"dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, IČO: 35743565","253,58 € s DPH",15.01.2020,24.01.2020,platná, 4743/2019,Elektrina.,,"dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, IČO: 35743565","283,15 € s DPH",11.12.2019,09.01.2020,platná, 4705/2019,Elektrina.,,"dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, IČO: 35743565","651,36 € s DPH",05.12.2019,02.01.2020,platná, 4643/2019,Elektrina.,,"dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, IČO: 35743565","262,84 € s DPH",13.11.2019,02.12.2019,platná, 4630/2019,Elektrina.,,"dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, IČO: 35743565","651,36 € s DPH",08.11.2019,29.11.2019,platná, 4560/2019,Dodávka elektriny.,,"dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, IČO: 35743565","118,10 € s DPH",11.10.2019,25.11.2019,platná, 4546/2019,Elektrická energia.,,"dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, IČO: 35743565","651,36 € s DPH",08.10.2019,20.11.2019,platná, 4125/2021,dodávka elek. energie 04/2021,,"dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany, IČO: 35743565","489,70 € s DPH",06.04.2021,30.04.2021,platná,"zmluva č.Z201927868_Z, 19.9.2019+dod. č.1, 30.12.2020" 4084/2021,vyučtovanie elektric. energie 02/2021,,"dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany, IČO: 35743565","43,00 € s DPH",11.03.2021,26.03.2021,platná,"zmluva Z201927868_Z, 19.09.2019 a dod.č.1, 30.12.2020" 4055/2021,dodávka elektric. energie 03/2021,,"dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany, IČO: 35743565","489,70 € s DPH",02.03.2021,22.03.2021,platná, 4022/2021,dodávka elektrickej energie 02/2021,,"dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany, IČO: 35743565","487,70 € s DPH",02.02.2021,26.02.2021,platná,"zmluva č.Z201927868_Z, zo dňa 19.9.2019, Dodatok č.1 zo dňa 30.12.2020" 4004/2021,dodávka elektrickej energie 01/2021,,"dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany, IČO: 35743565","622,20 € s DPH",07.01.2021,29.01.2021,platná,"zmluva č.Z201927868_Z, zo dňa 19.09.2019" 4006/2021,vyúčtovanie elektrickej energie 01/2021,,"dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany, IČO: 35743565","408,96 € s DPH",08.01.2021,29.01.2021,platná,"zmluva č.Z201927868_Z, zo dňa 19.09.2019" 4666/2022,Predplatné r.2023 STEREO + VIDEO,,"dodávateľ: MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o., Šustekova 8, 051 04 Bratislava, IČO: 31356958","43,80 € s DPH",19.12.2022,28.12.2022,platná, 4667/2022,Časopis HARMONIE r.2023,,"dodávateľ: MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o., Šustekova 8, 051 04 Bratislava, IČO: 31356958","25,00 € s DPH",19.12.2022,28.12.2022,platná, 4703/2021,Predplatné časopisov,,"dodávateľ: MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o., Šustekova 8, 851 04 Bratislava, IČO: 31356958","58,80 € s DPH",28.12.2021,11.01.2022,platná, 4704/2021,Predplatné časopisu HARMONIE 2022,,"dodávateľ: MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o., Šustekova 8, 851 04 Bratislava, IČO: 31356958","25,00 € s DPH",28.12.2021,11.01.2022,platná, 4131/2021,Predplatné časopisu.,,"dodávateľ: MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o., Šustekova 8, 851 04 Bratislava, IČO: 31356958","36,10 € s DPH",08.04.2021,06.05.2021,platná, 4708/2020,Predplatné časopisov.,,"dodávateľ: MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o., Šustekova 8, 851 04 Bratislava, IČO: 31356958","25,00 € s DPH",31.12.2020,20.01.2021,platná, 4709/2020,Predplatné časopisov,,"dodávateľ: MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o., Šustekova 8, 851 04 Bratislava, IČO: 31356958","103,41 € s DPH",31.12.2020,20.01.2021,platná, 4081/2020,Predplatné časopisu.,,"dodávateľ: MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o., Šustekova 8, 851 04 Bratislava, IČO: 31356958","36,10 € s DPH",29.02.2020,22.04.2020,platná, 4817/2019,Predplatné Harmonie.,,"dodávateľ: MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o., Šustekova 8, 851 04 Bratislava, IČO: 31356958","25,00 € s DPH",31.12.2019,22.01.2020,platná, 4818/2019,Predplatné časopisov.,,"dodávateľ: MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o., Šustekova 8, 851 04 Bratislava, IČO: 31356958","103,41 € s DPH",31.12.2019,22.01.2020,platná, 2023/4634,Časopisy r. 2024 STEREO+VIDEO,,"dodávateľ: MAGNETPRESS, SLOVAKIA s.r.o., Šustekova 8, 851 04 Bratislava, IČO: 31356958","43,80 € s DPH",15.12.2023,22.12.2023,platná, 2023/4635,Časopis HARMONIE r. 2024,,"dodávateľ: MAGNETPRRESS, SLOVAKIA s.r.o., Šustekova 8, 851 04 Bratislava, IČO: 31356958","25,00 € s DPH",15.12.2023,22.12.2023,platná, 4163/2022,"Plexi stojanček na letáky A4 na výšku 14 ks, A4 na šírku 14 ks.",,"dodávateľ: MANUTAN SLOVAKIA s.r.o., Mlynské Nivy 49 821 09 Bratislava - MČ Ružinov, IČO: 35885815","112,44 € s DPH",13.04.2022,18.04.2022,platná, 2023/4488,workshop "UPGRADNI SA",,"dodávateľ: MARCINOVÁ Viktória Mgr., Vyšný Klátov 180, 044 12 Vyšný Klátov, IČO: 50100572","250,00 € s DPH",25.10.2023,27.10.2023,platná, 4015/2021,časopisy,,"dodávateľ: MATICA SLOVENSKÁ, P. Mudroňa 1, Martin, IČO: 00179027","23,60 € s DPH",27.01.2021,22.02.2021,platná, 2024/4004,časopis Slovensko + Slov. pohľady r. 2024,,"dodávateľ: MATICA SLOVENSKÁ, P. Mudroňova 1, 036 01 Martin, IČO: 00179027","35,00 € s DPH",12.01.2024,19.01.2024,platná, 2023/4014,"Predplatné časopisov na rok 2023: Slovenské pohľady, Slovensko-Národné spektrum",,"dodávateľ: MATICA SLOVENSKÁ, P.Mudroňa 1, 036 01 Martin, IČO: 00179027","39,30 € s DPH",23.01.2023,25.01.2023,platná, 4054/2022,časopis Slovensko + Slovenské pohľady predplatné r.2022,,"dodávateľ: MATICA SLOVENSKÁ, P.Mudroňa 1, 036 01 Martin, IČO: 00179027","24,60 € s DPH",07.02.2022,14.02.2022,platná, 4005/2020,Predplatné časopisu.,,"dodávateľ: MATICA SLOVENSKÁ, P.Mudroňa 1, 03601 MARTIN, IČO: 00179027","26,60 € s DPH",21.01.2020,27.01.2020,platná, 4700/2019,Vybavenie pre upratovačku.,,"dodávateľ: MB PRESTIGE s.r.o., Topolčianska 14, 851 05 Bratislava, IČO: 45914320","139,20 € s DPH",03.12.2019,02.01.2020,platná, 4602/2019,Posúdenie rizík.,,"dodávateľ: MEDISON, s.r.o., letná 45, 040 01 Košice, IČO: 3679135","1 188,00 € s DPH",05.11.2019,26.11.2019,platná, 2023/4679,hyg. + čistiace potreby,,"dodávateľ: METRO Cash &Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, IČO: 45952671","231,60 € s DPH",22.12.2023,29.12.2023,platná, 2023/4487,hygienické potreby,,"dodávateľ: METRO, Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 45952671","152,90 € s DPH",24.10.2023,27.10.2023,platná, 2023/4656,Čistenie a monitoring kanalizácie H5,,"dodávateľ: MH LINE s.r.o., Porubská 683/36, 093 03 Vranov nad Topľou, IČO: 51915804","204,00 € s DPH",20.12.2023,29.12.2023,platná, 2023/4328,odvoz na skládku,,"dodávateľ: MISTRAL KOŠICE s.r.o., Kukučínová 25, 040 01 Košice, IČO: 44573464","228,00 € s DPH",31.07.2023,11.08.2023,platná, 4046/2020,,,"dodávateľ: MS-SOFT, s.r.o., Komenského 53, 01001 Žilina, IČO: 44832621","1 602,82 € s DPH",12.02.2020,13.03.2020,platná, 2023/4368,Detský koberec P11-Jazero,,"dodávateľ: MaLAN s.r.o., Staničná 770, 027 12 Liesek, IČO: 51931214","70,15 € s DPH",22.08.2023,28.08.2023,platná, 4726/2021,Likvidácia odpadu Šaca,,"dodávateľ: Marius Pedersen, Opatovská 1735, 91101 Trenčín, IČO: 34115901","213,84 € s DPH",11.01.2022,14.01.2022,platná, 2023/4694,Oprava okien,,"dodávateľ: Martin Onderík - ProfiReno, Nižný Hrabovec 164, 094 21 Nižný Hrabovec, IČO: 51857081","6 560,00 € s DPH",27.12.2023,29.12.2023,platná, 2023/4695,Oprava hist. skríň - region. odd.,,"dodávateľ: Martin Onderík - ProfiReno, Nižný Hrabovec 164, 094 21 Nižný Hrabovec, IČO: 51857081","1 000,00 € s DPH",27.12.2023,29.12.2023,platná, 2023/4191,Nákup kníh,,"dodávateľ: Martinus, s.r.o., Gorkého 4, 036 01 Martin, IČO: 45503249","119,25 € s DPH",26.04.2023,09.05.2023,platná, 4502/2022,Nákup kníh,,"dodávateľ: Martinus, s.r.o., Gorkého 4, 036 01 Martin, IČO: 45503249","60,49 € s DPH",17.10.2022,21.10.2022,platná, 4503/2022,Nákup kníh,,"dodávateľ: Martinus, s.r.o., Gorkého 4, 036 01 Martin, IČO: 45503249","69,19 € s DPH",17.10.2022,21.10.2022,platná, 4504/2022,Nákup kníh,,"dodávateľ: Martinus, s.r.o., Gorkého 4, 036 01 Martin, IČO: 45503249","57,36 € s DPH",17.10.2022,21.10.2022,platná, 4131/2022,Nákup kníh,,"dodávateľ: Martinus, s.r.o., Gorkého 4, 036 01 Martin, IČO: 45503249","49,38 € s DPH",31.03.2022,12.04.2022,platná, 4264/2021,Nákup kníh,,"dodávateľ: Martinus, s.r.o., Gorkého 4, 036 01 Martin, IČO: 45503249","67,41 € s DPH",11.06.2021,09.07.2021,platná, 4692/2020,Nákup kníh,,"dodávateľ: Martinus, s.r.o., Gorkého 4, 036 01 Martin, IČO: 45503249","173,36 € s DPH",28.12.2020,08.01.2021,platná, 4215/2020,Nákup kníh,,"dodávateľ: Martinus, s.r.o., Gorkého 4, 036 01 Martin, IČO: 45503249","80,05 € s DPH",27.05.2020,01.06.2020,platná, 4216/2020,Nákup kníh.,,"dodávateľ: Martinus, s.r.o., Gorkého 4, 036 01 Martin, IČO: 45503249","154,56 € s DPH",27.05.2020,01.06.2020,platná, 4080/2020,Nákup kníh.,,"dodávateľ: Martinus, s.r.o., Gorkého 4, 036 01 Martin, IČO: 45503249","82,74 € s DPH",25.02.2020,22.04.2020,platná, 4097/2021,knihy CZ,,"dodávateľ: Martinus, s.r.o., Gorkého 4, Martin, IČO: 45503249","310,49 € s DPH",30.03.2021,26.04.2021,platná, 4333/2021,knihy,,"dodávateľ: Mea Gnosis s.r.o., Pobřežní 249/46, 18600 Praha, IČO: 29416698","50,00 € s DPH",28.07.2021,03.08.2021,platná, 4055/2022,časopis STORY02/2022-01/2023,,"dodávateľ: Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s., Stará Vajnorská 9, 831 04 Bratislava, IČO: 35792281","48,94 € s DPH",07.02.2022,14.02.2022,platná, 4587/2019,Predplatné časopisu.,,"dodávateľ: Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s., Stará Vajnorská 9, 831 04 Bratislava, IČO: 35792281","15,00 € s DPH",29.10.2019,26.11.2019,platná, 4400/2022,Časopis Fraktál 01/2023 - 04/2023,,"dodávateľ: Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s., Stará vajnorská 9, 831 04 Bratislava, IČO: 35792281","17,40 € s DPH",05.09.2022,14.09.2022,platná, 2023/4480,predplatné FRAKTAL r.2024,,"dodávateľ: Mediaprint - Kapa Pressengrosso, a.s., Stará Vajnorská 9, 831 04 Bratislava, IČO: 35792281","20,00 € s DPH",20.10.2023,25.10.2023,platná, 4396/2021,Predplatné časopisu,,"dodávateľ: Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s., Stará Vajnorská 9, 831 04 Bratislava, IČO: 35792281","17,40 € s DPH",30.08.2021,17.09.2021,platná, 4349/2020,Predplatné časopisu.,,"dodávateľ: Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s., Stará Vajnorská 9, 831 04 Bratislava, IČO: 35792281","16,98 € s DPH",17.08.2020,09.09.2020,platná, 2023/4011,MVS na dokument "Hudební matice Umělecké besedy",,"dodávateľ: Mestská knižnica v Bratislave, Klariská 16, 81479 Bratislava, IČO: 00179736","5,00 € s DPH",17.01.2023,19.01.2023,platná, 2023/4248,"Vyúčt, Teplo P11 Jazero r.2022",,"dodávateľ: Mestská časť Košice - Nad Jazerom, Poludníkova 7, 040 12 Košice, IČO: 00691038","208,54 € s DPH",31.05.2023,02.06.2023,platná, 2023/4074,Vyúčtovanie elektriny Jazero r.2022,,"dodávateľ: Mestská časť Košice - Nad Jazerom, Poludníkova 7, 040 12 Košice, IČO: 00691038","967,60 € s DPH",21.02.2023,13.03.2023,platná, 4123/2020,Vyúčtovanie energie.,,"dodávateľ: Mestská časť Košice - Nad jazerom, Poludníková 7, 040 12 Košice, IČO: 00691038","608,69 € s DPH",16.03.2020,05.05.2020,platná, 4053/2021,vyúčtovanie elektric. energie r.2020- pobočka Jazero,,"dodávateľ: Mestská časť Košice - Nad jazerom, Poludníková 7, Košice, IČO: 00691038","250,40 € s DPH",26.02.2021,22.03.2021,platná, 2023/4249,Vyúčtovanie nákladov r.2022 - P14 Šaca,,"dodávateľ: Mestská časť Košice - Šaca, Želziarenská 9, 040 15 Košice-Šaca, IČO: 00691054","857,30 € s DPH",31.05.2023,02.06.2023,platná, 4223/2021,Náklad za dodávku tepla podľa ročného vyúčtovania.,,"dodávateľ: Mestská časť Košice-Nad Jazerom, Poludníková 7, 040 12 Košice, IČO: 00691038","388,63 € s DPH",01.06.2021,28.06.2021,platná, 4253/2022,Teplo Jazero vyúčtovanie 2021,,"dodávateľ: Mestská časť Košice-Šaca, Poludníkova 7, 040 12 Košice, IČO: 00691038","295,26 € s DPH",06.06.2022,08.06.2022,platná, 4238/2022,Nájom Šaca vyúčtovanie 2022,,"dodávateľ: Mestská časť Košice-Šaca, Železiarenská 9, 040 15 Košice - Šaca, IČO: 00691054","1 440,47 € s DPH",30.05.2022,01.06.2022,platná, 4222/2021,Vyúčtovanie nákladov,,"dodávateľ: Mestská časť Košice-Šaca, Železiarenská 9, 040 15 Košice -Šaca, IČO: 00691054","1 654,92 € s DPH",31.05.2021,28.05.2021,platná, 4217/2020,Nájomné Košice-Šaca,,"dodávateľ: Mestská časť Košice-Šaca, Železiarenská 9, 04015 Košice-Šaca, IČO: 00691054","1 826,47 € s DPH",29.05.2020,01.06.2020,platná, 2023/4085,Toaletný papier,,"dodávateľ: Metro Casch & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 42952671","74,40 € s DPH",24.02.2023,13.03.2023,platná, 2023/4231,Toaletný papier,,"dodávateľ: Metro Casch & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 45952671","168,10 € s DPH",18.05.2023,25.05.2023,platná, 2023/4122,Toal.papier čistiace prostriedky,,"dodávateľ: Metro Casch & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 45952671","132,83 € s DPH",16.03.2023,22.03.2023,platná, 4533/2020,"Čistiace prostriedky, papier A4.",,"dodávateľ: Metro cash & carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 45952671","168,65 € s DPH",04.11.2020,09.11.2020,platná, 4015/2022,Nákup kníh,,"dodávateľ: MgA.Yvonne Vavrová, PhD., Valachovej 1820/3, IČO: 44514794","12,00 € s DPH",17.01.2022,26.01.2022,platná, 4098/2022,Nákup kníh,,"dodávateľ: Mgr. Jakub Ackerman, Mäsiarska 32, 04001 Košice, IČO: 1086958719","21,80 € s DPH",07.03.2022,15.03.2022,platná, 4749/2019,Papier na upomienky.,,"dodávateľ: Mgr. Zuzana Čontofalská, Benadova 27, 040 22 Košice, IČO: 41221681","74,00 € s DPH",13.12.2019,13.01.2020,platná, 4616/2021,Grafické práce október-november,,"dodávateľ: Mgr. art. Barbora Kopnická, Bencúrova 12, 040 01 Košice, IČO: 46 682 945","40,00 € s DPH",08.12.2021,27.12.2021,platná, 4075/2022,Graf. návrh plagáty 1+1 02/2022,,"dodávateľ: Mgr. art. Barbora Kopnická, Bencúrova 12, 040 01 Košice, IČO: 46682945","20,00 € s DPH",23.02.2022,28.02.2022,platná, 2023/4116,Grafický návrh polep P7 Terasa,,"dodávateľ: Mgr. art. Barbora Kopnická, Bencúrova 12, 0400 01 Košice, IČO: 46682945","250,00 € s DPH",13.03.2023,21.03.2023,platná, 2023/4071,Tabule vstupná brána H48,,"dodávateľ: Mgr. art. Barbora Kopnická, Brncúrova 12, 040 01 Košice, IČO: 46682945","480,00 € s DPH",21.02.2023,13.03.2023,platná, 4492/2021,Grafické práce,,"dodávateľ: Mgr.art. Barbora Kopnická, Bencúrova 12, 040 01 Košice, IČO: 46682945","250,00 € s DPH",26.10.2021,22.11.2021,platná, 4493/2021,Grafické práce,,"dodávateľ: Mgr.art. Barbora Kopnická, Bencúrova 12, 040 01 Košice, IČO: 46682945","60,00 € s DPH",26.10.2021,22.11.2021,platná, 4278/2021,Grafický návrh pre tlač.,,"dodávateľ: Mgr.art. Barbora Kopnická, Bencúrova 12, 040 01 Košice, IČO: 46682945","100,00 € s DPH",21.06.2021,09.07.2021,platná, 4437/2020,Grafické práce - kalendár.,,"dodávateľ: Mgr.art. Barbora Kopnická, Bencúrova 12, 040 01 Košice, IČO: 46682945","350,00 € s DPH",02.10.2020,16.10.2020,platná, 4660/2019,Zhotovenie výstavy k 30.výročiu Nežnej revolúcie.,,"dodávateľ: Mgr.art. Barbora Kopnická, Bencúrova 12, 040 01 Košice, IČO: 46682945","4 700,00 € s DPH",21.11.2019,04.12.2019,platná, 4683/2022,Oprava vstupnej brány,,"dodávateľ: Mgr.art. Ján Jeník, Hlavná 74/99, 040 01 Košice, IČO: 10717131133","5 100,00 € s DPH",27.12.2022,29.12.2022,platná, 4530/2019,Zhotovenie diela výstava k 30 výročiu nežnej revolúcie.,,"dodávateľ: Mgr.art.Barbora Kopnická, Bencúrova 12, 04001 Košice, IČO: 46682945","5 600,00 € s DPH",08.10.2019,06.11.2019,platná, 4661/2020,Nákup kníh.,,"dodávateľ: Miroslava Zahradniková, Nezábudkova 54, 821 01 Bratislava, IČO: 1025343275","40,00 € s DPH",17.12.2020,29.12.2020,platná, 4847/2019,Stolička,,"dodávateľ: Mobelix SK s.r.o., Pri prachárni 4/E, 040 01 Košice, IČO: 35903414","39,95 € s DPH",17.01.2020,24.01.2020,platná, 4813/2019,Nábytok.,,"dodávateľ: Mobelix SK s.r.o., Pri prachárni 4/E, 040 01 Košice, IČO: 35903414","239,20 € s DPH",30.12.2019,17.01.2020,platná, 4814/2019,Nábytok,,"dodávateľ: Mobelix SK s.r.o., Pri prachárni 4/E, 040 01 Košice, IČO: 35903414","389,75 € s DPH",30.12.2019,17.01.2020,platná, 4507/2022,Beseda "1+1" Gartner Peter,,"dodávateľ: Morgonrock s.r.o., Adama Trajana 4652/14, 921 01 Piešťany, IČO: 54824095","200,00 € s DPH",17.10.2022,21.10.2022,platná, 4744/2019,Ladenie pianina.,,"dodávateľ: Mária Bujnovská - Gold Piano Service, Povstania českého ľudu 9, IČO: 33637261","165,00 € s DPH",12.12.2019,09.01.2020,platná, 4650/2020,Ladenie pianina.,,"dodávateľ: Mária Bujnovská - Gold Piano Service, Povstanie českého ľudu 9, 040 22 Košice, IČO: 33637261","55,00 € s DPH",14.12.2020,22.12.2020,platná, 4220/2022,Ladenie piana,,"dodávateľ: Mária Bujnovská-Gold Piano Service, Povstania českého ľudu 9, 040 22 Košice, IČO: 33637261","200,00 € s DPH",17.05.2022,24.05.2022,platná, 2023/4483,predplatné DENNIK N,,"dodávateľ: N Press, s.r.o., Jarošova 1, 831 03 Bratislava, IČO: 46887491","195,90 € s DPH",24.10.2023,27.10.2023,platná, 4517/2021,Predplatné novín,,"dodávateľ: N Press, s.r.o., Jarošova 1, 831 03 Bratislava, IČO: 46887491","159,90 € s DPH",29.10.2021,23.11.2021,platná, 4523/2020,Predplatné novín.,,"dodávateľ: N Press, s.r.o., Jarošova 1, 831 03 Bratislava, IČO: 46887491","159,90 € s DPH",30.10.2020,04.11.2020,platná, 4500/2022,Denník N predplatné do 26.10.2023,,"dodávateľ: N Press, s.r.o., Jarošova 1, 83103 Bratislava, IČO: 46887491","159,90 € s DPH",17.10.2022,21.10.2022,platná, 4557/2019,Predplatné.,,"dodávateľ: N Press, s.r.o., Jarošova 1, 83103 Bratislava, IČO: 46887491","159,90 € s DPH",08.10.2019,25.11.2019,platná, 4670/2019,Toner,,"dodávateľ: NEXT TEAM, s.r.o., Budovateľská 48, 080 01 Prešov, IČO: 36487104","141,60 € s DPH",27.11.2019,10.12.2019,platná, 2023/4062,Sedáky P7,,"dodávateľ: NOMIland, Magnezitárska 11, 040 12 Košice, IČO: 36174319","214,50 € s DPH",16.02.2023,13.02.2023,platná, 4784/2019,Senzorické prvky.,,"dodávateľ: NOMIland, s.r.o., Magnezitárska 11, 040 13 Košice, IČO: 36174319","122,50 € s DPH",19.12.2019,14.01.2020,platná, 4519/2022,Návrh letákov,,"dodávateľ: Natália Malíková, Železiarenská 477/22, 045 15 Košice - Šaca, IČO: 54797675","100,00 € s DPH",25.10.2022,27.10.2022,platná, 4820/2019,Predplatné časopisu.,,"dodávateľ: News and Media Holding a.s., Bajkalská 19B, 832 15 Bratislava, IČO: 47256281","89,00 € s DPH",31.12.2019,22.01.2020,platná, 4687/2022,Predplatné Trend 6/2023 - 5/2024,,"dodávateľ: News and Media Holding a.s., Einstaeinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 47256281","94,00 € s DPH",28.12.2022,30.12.2022,platná, 2023/4677,Predplatné TREND 6/2024 - 4/2025,,"dodávateľ: News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 47256281","129,00 € s DPH",22.12.2023,29.12.2023,platná, 4708/2021,Predplatné TREND 6/2022-5/2023,,"dodávateľ: News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 47256281","94,00 € s DPH",30.12.2021,11.01.2022,platná, 4707/2020,Predplatné časopisov.,,"dodávateľ: News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 94","94,00 € s DPH",31.12.2020,20.01.2021,platná, 4738/2019,Virtuálna prehliadka výstavy prvý dotyk so slobodou.,,"dodávateľ: Norbert Végh - ORON, Nová 500/66 045 01 Levoča, IČO: 10905235","800,00 € s DPH",10.12.2019,09.01.2020,platná, 2024/4043,Teplo H48 01/2024,,"dodávateľ: Národné divadlo Košice, Hlavná 58, 042 77 Košice, IČO: 31299512","3 264,76 € s DPH",19.02.2024,23.02.2024,platná, 2023/4720,Teplo H48 za 12/2023,,"dodávateľ: Národné divadlo Košice, Hlavná 58, 042 77 Košice, IČO: 31299512","3 786,00 € s DPH",16.01.2024,19.01.2024,platná, 2023/4632,Teplo H48 za 11/2023,,"dodávateľ: Národné divadlo Košice, Hlavná 58, 042 77 Košice, IČO: 31299512","2 159,61 € s DPH",14.12.2023,22.12.2023,platná, 2023/4542,teplo H48 za 10/2023,,"dodávateľ: Národné divadlo Košice, Hlavná 58, 042 77 Košice, IČO: 31299512","828,58 € s DPH",16.11.2023,20.11.2023,platná, 2023/4285,teplo H48 za 05/2023,,"dodávateľ: Národné divadlo Košice, Hlavná 58, 042 77 Košice, IČO: 31299512","533,24 € s DPH",16.06.2023,23.06.2023,platná, 2023/4226,Teplo H48 za 04/2023,,"dodávateľ: Národné divadlo Košice, Hlavná 58, 042 77 Košice, IČO: 31299512","1 780,19 € s DPH",18.05.2023,25.05.2023,platná, 4233/2022,Hovorné k 7.5.2022,,"dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863","17,56 € s DPH",19.05.2022,24.05.2022,platná, 4168/2022,Hovorné k 7.4.2022,,"dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863","20,23 € s DPH",20.04.2022,28.04.2022,platná, 4118/2022,Hovorné k 7.3.2022,,"dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863","22,30 € s DPH",18.03.2022,22.03.2022,platná, 4067/2022,Hovorné k 7.2.2022,,"dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863","36,35 € s DPH",17.02.2022,24.02.2022,platná, 4013/2022,Hovorné O2,,"dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863","29,37 € s DPH",14.01.2022,26.01.2022,platná, 4658/2021,Hovorné O2,,"dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863","12,50 € s DPH",17.12.2021,28.12.2021,platná, 4565/2021,Hlasové služby,,"dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o, Eisteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35 848 863","12,60 € s DPH",22.11.2021,03.12.2021,platná, 4091/2021,hovorné k 07.03.2021,,"dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 21, Bratislava, IČO: 35848863","38,48 € s DPH",17.03.2021,26.03.2021,platná,"zmluva o poskyt. verej. služieb, 26.06.2012" 4049/2021,hovorné k 07.02.2021,,"dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 21, Bratislava, IČO: 35848863","22,46 € s DPH",18.02.2021,08.03.2021,platná, 4007/2021,hovorné k 07.01 2021,,"dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 21, Bratislava, IČO: 35848863","17,47 € s DPH",15.01.2021,29.01.2021,platná,"Zmluva o poskyt.sl, zo dňa 26.06.2012" 2024/4044,Hovorné k 7.2.2024,,"dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 47259116","27,01 € s DPH",19.02.2024,23.02.2024,platná, 2024/4008,hovorné k 7.1.2024,,"dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 47259116","30,51 € s DPH",15.01.2024,19.01.2024,platná, 2023/4639,Hovorné k 7.12.2023,,"dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 47259116","23,62 € s DPH",15.12.2023,22.12.2023,platná, 2023/4540,hovorné k 07.11.2023,,"dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 47259116","31,60 € s DPH",16.11.2023,20.11.2023,platná, 2023/4475,hovorné O2 k 07.10.2023,,"dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 47259116","36,35 € s DPH",20.10.2023,25.10.2023,platná, 2023/4419,hovorné k 07.09.2023,,"dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 47259116","21,23 € s DPH",14.09.2023,22.09.2023,platná, 2023/4363,hovorné k 07.08.2023,,"dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 47259116","20,54 € s DPH",18.08.2023,28.08.2023,platná, 2023/4325,hovorné O2 k 07.07.2023,,"dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 47259116","24,48 € s DPH",18.07.2023,19.07.2023,platná, 2023/4284,O2 hovorné k 07.06.2023,,"dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 47259116","23,79 € s DPH",16.06.2023,23.06.2023,platná, 2023/4012,Extrabalíček O2,,"dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 31297838","22,88 € s DPH",17.01.2023,19.01.2023,platná, 4488/2021,Služby O2,,"dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863","11,28 € s DPH",18.10.2021,04.11.2021,platná, 4443/2021,Hlasové služby O2,,"dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863","9,02 € s DPH",22.09.2021,08.10.2021,platná, 4386/2021,Hlasové služby 8.7.2021 - 7.8.2021,,"dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863","9,96 € s DPH",18.08.2021,30.08.2021,platná, 4330/2021,mesačné služby,,"dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863","9,79 € s DPH",14.07.2021,23.07.2021,platná, 4269/2021,Hlasové služby O2.,,"dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863","13,50 € s DPH",17.06.2021,09.07.2021,platná, 4207/2021,O hlasové služby,,"dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863","16,44 € s DPH",18.05.2021,28.05.2021,platná, 4138/2021,Hovorné,,"dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863","17,43 € s DPH",16.04.2021,11.05.2021,platná, 4672/2020,Hlasové služby O2,,"dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863","23,48 € s DPH",18.12.2020,30.12.2020,platná, 4574/2020,Služby O2,,"dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863","9,92 € s DPH",19.11.2020,15.12.2020,platná, 4491/2020,Hlasové služby.,,"dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863","12,39 € s DPH",16.10.2020,26.10.2020,platná, 4413/2020,Hlasové služby.,,"dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863","20,15 € s DPH",18.09.2020,23.09.2020,platná, 4355/2020,Hlasové služby.,,"dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863","8,49 € s DPH",18.08.2020,09.09.2020,platná, 4292/2020,Hovorné,,"dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863","10,82 € s DPH",17.07.2020,10.08.2020,platná, 4250/2020,Hlasové a nehlasové služby.,,"dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863","32,83 € s DPH",16.06.2020,23.06.2020,platná, 4203/2020,Hovorné.,,"dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863","15,44 € s DPH",15.05.2020,01.06.2020,platná, 4163/2020,Hovorné.,,"dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863","7,16 € s DPH",20.04.2020,07.05.2020,platná, 4125/2020,Hlasové služby,,"dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863","16,84 € s DPH",16.03.2020,06.05.2020,platná, 4056/2020,Hovorné,,"dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863","13,08 € s DPH",18.02.2020,25.03.2020,platná, 4845/2019,Hovorné.,,"dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863","13,77 € s DPH",14.01.2020,24.01.2020,platná, 4653/2019,Hovorné.,,"dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863","11,84 € s DPH",18.11.2019,04.12.2019,platná, 4564/2019,Služby mobilného operátora.,,"dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863","14,47 € s DPH",17.10.2019,25.11.2019,platná, 4762/2019,Hlasové služby,,"dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863","13,95 € s DPH",,,platná, 2023/4227,Hovorné k 7.5.2023,,"dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 47259116","21,06 € s DPH",18.05.2023,25.05.2023,platná, 2023/4183,Hovorné k 7.4.2023,,"dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 47259116","21,45 € s DPH",18.04.2023,25.04.2023,platná, 2023/4130,Hovorné k 7.3.2023,,"dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 47259116","25,48 € s DPH",17.03.2023,22.03.2023,platná, 2023/4075,Hovorné k 7.2.2023,,"dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 47259116","23,43 € s DPH",21.02.2023,13.03.2023,platná, 4668/2022,Hovorné k 7.12.2022,,"dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 47259116","31,32 € s DPH",19.12.2022,28.12.2022,platná, 4584/2022,Hovorné k 7.11.2022,,"dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 47259116","22,09 € s DPH",21.11.2022,25.11.2022,platná, 4510/2022,Hovorné k 7.10.2022,,"dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 47259116","25,47 € s DPH",19.10.2022,21.10.2022,platná, 4434/2022,hovorné k 7.9.2022,,"dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 47259116","16,13 € s DPH",21.09.2022,27.09.2022,platná, 4384/2022,Hovorné k 7.8.2022,,"dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 47259116","16,35 € s DPH",22.08.2022,25.08.2022,platná, 4339/2022,Hovorné k 7.7.2022,,"dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 47259116","16,57 € s DPH",19.07.2022,25.07.2022,platná, 4288/2022,Hovorné k 7.6.2022,,"dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 47259116","25,88 € s DPH",21.06.2022,24.06.2022,platná, 2024/4030,P2 nájom 01/2024 - doút. inflácie,,"dodávateľ: OMIDA, spo. s r.o., Požiarnícka 6, 040 01 Košice, IČO: 31715362","156,23 € s DPH",05.02.2024,09.02.2024,platná, 2024/4007,"P2 - nájom, služby 01/2024",,"dodávateľ: OMIDA, spo. s r.o., Požiarnícka 6, 040 01 Košice, IČO: 31715362","2 271,54 € s DPH",15.01.2024,19.01.2024,platná, 2023/4607,"P2 - nájom, služby 12/2023",,"dodávateľ: OMIDA, spo. s r.o., Požiarnícka 6, 040 01 Košice, IČO: 31715362","2 271,54 € s DPH",11.12.2023,15.12.2023,platná, 4547/2019,Nájom a služby s tým spojené za 10/19.,,"dodávateľ: OMIDA, spol. s r.o., Požiarnická 6, 04001 Košice, IČO: 31715362","1 583,60 € s DPH",08.10.2019,20.11.2019,platná, 2023/4515,nájomné 11/2023 P2-KVP,,"dodávateľ: OMIDA, spol. s r.o., Požiarnická 6, 040 01 Košice, IČO: 31715362","2 271,54 € s DPH",08.11.2023,15.11.2023,platná, 2023/4470,nájomné P2 - KVP 10/2023,,"dodávateľ: OMIDA, spol. s r.o., Požiarnická 6, 040 01 Košice, IČO: 31715362","2 271,54 € s DPH",16.10.2023,20.10.2023,platná, 2023/4411,nájom P2-KVP 09/2023,,"dodávateľ: OMIDA, spol. s r.o., Požiarnická 6, 040 01 Košice, IČO: 31715362","2 271,54 € s DPH",08.09.2023,22.09.2023,platná, 2023/4361,nájomné P2-KVP za 08/2023,,"dodávateľ: OMIDA, spol. s r.o., Požiarnická 6, 040 01 Košice, IČO: 31715362","2 271,54 € s DPH",15.08.2023,25.08.2023,platná, 2023/4320,nájom + služby P2-KVP 07/2023,,"dodávateľ: OMIDA, spol. s r.o., Požiarnická 6, 040 01 Košice, IČO: 31715362","2 271,54 € s DPH",18.07.2023,19.07.2023,platná, 2023/4277,nájom + služby P2-KVP za 06/2023,,"dodávateľ: OMIDA, spol. s r.o., Požiarnická 6, 040 01 Košice, IČO: 31715362","2 271,54 € s DPH",16.06.2023,23.06.2023,platná, 2024/4037,P2 - nájom 02/2024,,"dodávateľ: OMIDA, spol. s r.o., Požiarnická 6, 040 01 Košice, IČO: 31715362","2 427,77 € s DPH",09.02.2024,16.02.2024,platná, 2023/4010,Záloha na služby spojené s užívaním nájmu 1/23,,"dodávateľ: OMIDA, spol. s r.o., Požiarnická 6, 040 01 Košice, IČO: 31715362","2 102,70 € s DPH",17.01.2023,19.01.2023,platná, 4534/2021,Nájom a služby spojené s nájmom 11/21,,"dodávateľ: OMIDA, spol. s r.o., Požiarnická 6, 040 01 Košice, IČO: 31715362","1 583,60 € s DPH",08.11.2021,29.11.2021,platná, 4470/2021,Nájom za 10/2021 a záloha na služby spojené s nájmom,,"dodávateľ: OMIDA, spol. s r.o., Požiarnická 6, 040 01 Košice, IČO: 31715362","1 583,60 € s DPH",04.10.2021,03.11.2021,platná, 4374/2021,Nájom 8/2021 KVP,,"dodávateľ: OMIDA, spol. s r.o., Požiarnická 6, 040 01 Košice, IČO: 31715362","1 583,60 € s DPH",10.08.2021,30.08.2021,platná, 4316/2021,Nájom a služby spojené s nájmom 7/21,,"dodávateľ: OMIDA, spol. s r.o., Požiarnická 6, 040 01 Košice, IČO: 31715362","1 583,60 € s DPH",06.07.2021,12.07.2021,platná, 4231/2021,Nájom 6/2021,,"dodávateľ: OMIDA, spol. s r.o., Požiarnická 6, 040 01 Košice, IČO: 31715362","1 583,60 € s DPH",08.06.2021,01.07.2021,platná, 4170/2021,Nájom a služby spojené s nájmom 05/2021,,"dodávateľ: OMIDA, spol. s r.o., Požiarnická 6, 040 01 Košice, IČO: 31715362","1 583,60 € s DPH",10.05.2021,09.06.2021,platná, 4132/2021,Nájom a služby spojené s nájmom za 4/21.,,"dodávateľ: OMIDA, spol. s r.o., Požiarnická 6, 040 01 Košice, IČO: 31715362","1 583,60 € s DPH",13.04.2021,06.05.2021,platná, 4632/2020,Nájomné za obdobie sťaženého užívania 13.3.2020-5.5.2020,,"dodávateľ: OMIDA, spol. s r.o., Požiarnická 6, 040 01 Košice, IČO: 31715362","720,00 € s DPH",04.12.2020,21.12.2020,platná, 4633/2020,Nájom a služby spojené s užívaním nájmu 12/2020,,"dodávateľ: OMIDA, spol. s r.o., Požiarnická 6, 040 01 Košice, IČO: 31715362","1 583,60 € s DPH",04.12.2020,21.12.2020,platná, 4552/2020,Nájom a služby spojené s nájmom.,,"dodávateľ: OMIDA, spol. s r.o., Požiarnická 6, 040 01 Košice, IČO: 31715362","1 583,60 € s DPH",06.11.2020,10.11.2020,platná, 4442/2020,Nájom a zmluvy spojené s nájmom.,,"dodávateľ: OMIDA, spol. s r.o., Požiarnická 6, 040 01 Košice, IČO: 31715362","1 583,60 € s DPH",02.10.2020,16.10.2020,platná, 4393/2020,Nájom a služby spojené s nájmom.,,"dodávateľ: OMIDA, spol. s r.o., Požiarnická 6, 040 01 Košice, IČO: 31715362","1 583,60 € s DPH",07.09.2020,09.09.2020,platná, 4324/2020,Nájom.,,"dodávateľ: OMIDA, spol. s r.o., Požiarnická 6, 040 01 Košice, IČO: 31715362","1 583,60 € s DPH",06.08.2020,10.08.2020,platná, 4283/2020,Nájom a služby spojené s nájmom 7/2020,,"dodávateľ: OMIDA, spol. s r.o., Požiarnická 6, 040 01 Košice, IČO: 31715362","1 583,60 € s DPH",08.07.2020,21.07.2020,platná, 4241/2020,Nájom a služby spojené s nájmom.,,"dodávateľ: OMIDA, spol. s r.o., Požiarnická 6, 040 01 Košice, IČO: 31715362","1 583,60 € s DPH",05.06.2020,22.06.2020,platná, 4194/2020,Služby spojené s nájmom za 5/2020.,,"dodávateľ: OMIDA, spol. s r.o., Požiarnická 6, 040 01 Košice, IČO: 31715362","964,25 € s DPH",11.05.2020,27.05.2020,platná, 4161/2020,Nájom a služby spojené s nájmom za 4/2020,,"dodávateľ: OMIDA, spol. s r.o., Požiarnická 6, 040 01 Košice, IČO: 31715362","783,60 € s DPH",15.04.2020,07.05.2020,platná, 4111/2020,Nájom 3/2020,,"dodávateľ: OMIDA, spol. s r.o., Požiarnická 6, 040 01 Košice, IČO: 31715362","1 583,60 € s DPH",03.03.2020,05.05.2020,platná, 4042/2020,Nájom a služby spojené s nájmom.,,"dodávateľ: OMIDA, spol. s r.o., Požiarnická 6, 040 01 Košice, IČO: 31715362","1 583,60 € s DPH",12.02.2020,12.03.2020,platná, 4002/2020,Nájom a služby spojené s nájmom.,,"dodávateľ: OMIDA, spol. s r.o., Požiarnická 6, 040 01 Košice, IČO: 31715362","1 583,60 € s DPH",06.01.2020,27.01.2020,platná, 4704/2019,Nájom a služby spojené s nájmom 12/19,,"dodávateľ: OMIDA, spol. s r.o., Požiarnická 6, 040 01 Košice, IČO: 31715362","1 583,60 € s DPH",05.12.2019,02.01.2020,platná, 4427/2021,Nájom a služby s tým spojené,,"dodávateľ: OMIDA, spol. s r.o., Požiarnická 6, 040 01 Košice, IČO: 3175362","1 583,60 € s DPH",13.09.2021,07.10.2021,platná, 4081/2021,"nájom, služby 03/2021 - pobočka KVP",,"dodávateľ: OMIDA, spol. s r.o., Požiarnická 6, Košice, IČO: 31715362","1 583,60 € s DPH",09.03.2021,26.03.2021,platná,"zmluva č.76/16/2011/SM, zo dňa 29.06.2011" 4020/2021,"nájom, služby - 02/2021 - pobočka KVP",,"dodávateľ: OMIDA, spol. s r.o., Požiarnická 6, Košice, IČO: 31715362","1 583,60 € s DPH",02.02.2021,26.02.2021,platná,"zmluva č.76/16/2011/SM, zo dňa 29.06.2011" 4002/2021,"nájom, služby - pobočka KVP - 01/2021",,"dodávateľ: OMIDA, spol. s r.o., Požiarnická 6, Košice, IČO: 31715362","1 583,60 € s DPH",05.01.2021,29.01.2021,platná,"zmluva č.76/16/2011/SM, zo dňa 29.06.2011" 4628/2019,Nájom 11/19,,"dodávateľ: OMIDA, spol. s r.o., Požiarnícka 6, 040 01 Košice, IČO: 31715362","1 583,60 € s DPH",08.11.2019,29.11.2019,platná, 2023/4220,Nájom a služby s tým spojené 05/2023,,"dodávateľ: OMIDA, spol.s.r.o., Požiarnícka 6, 040 01 Košice, IČO: 31715362","2 271,54 € s DPH",12.05.2023,16.05.2023,platná, 2023/4177,Nájom a služby s tým spojené 04/2023,,"dodávateľ: OMIDA, spol.s.r.o., Požiarnícka 6, 040 01 Košice, IČO: 31715362","2 271,54 € s DPH",17.04.2023,25.04.2023,platná, 2023/4127,Nájomné a služby P2 KVP 03/2023,,"dodávateľ: OMIDA, spol.s.r.o., Požiarnícka 6, 040 01 Košice, IČO: 31715362","2 271,54 € s DPH",17.03.2023,22.03.2023,platná, 2023/4048,P2 - nájom 01/2023 - inflácia,,"dodávateľ: OMIDA, spol.s.r.o., Požiarnícka 6, 040 01 Košice, IČO: 31715362","168,84 € s DPH",10.02.2023,07.03.2023,platná, 2023/4049,P2 - nájom a služby s tým spojené 02/2023,,"dodávateľ: OMIDA, spol.s.r.o., Požiarnícka 6, 040 01 Košice, IČO: 31715362","2 271,54 € s DPH",10.02.2023,07.03.2023,platná, 4620/2022,Nájom a služby s tým spojené P2 KVP 12/2022,,"dodávateľ: OMIDA, spol.s.r.o., Požiarnícka 6, 040 01 Košice, IČO: 31715362","2 102,70 € s DPH",05.12.2022,12.12.2022,platná, 4566/2022,Nájom a služby s tým spojené 11/2022,,"dodávateľ: OMIDA, spol.s.r.o., Požiarnícka 6, 040 01 Košice, IČO: 31715362","2 102,70 € s DPH",07.11.2022,16.11.2022,platná, 4494/2022,Nájom a služby 10/2022,,"dodávateľ: OMIDA, spol.s.r.o., Požiarnícka 6, 040 01 Košice, IČO: 31715362","2 102,70 € s DPH",10.10.2022,18.10.2022,platná, 4440/2022,P2 Nájom a služby 09/2022,,"dodávateľ: OMIDA, spol.s.r.o., Požiarnícka 6, 040 01 Košice, IČO: 31715362","2 102,70 € s DPH",28.09.2022,29.09.2022,platná, 4352/2022,Nájom a služby P2 08/2022,,"dodávateľ: OMIDA, spol.s.r.o., Požiarnícka 6, 040 01 Košice, IČO: 31715362","2 102,70 € s DPH",03.08.2022,04.08.2022,platná, 4311/2022,"P2 - nájom, služby 07/2022",,"dodávateľ: OMIDA, spol.s.r.o., Požiarnícka 6, 040 01 Košice, IČO: 31715362","2 102,70 € s DPH",11.07.2022,22.07.2022,platná, 4250/2022,Nájom a služby stým spojené KVP 06/2022,,"dodávateľ: OMIDA, spol.s.r.o., Požiarnícka 6, 040 01 Košice, IČO: 31715362","2 102,70 € s DPH",06.06.2022,08.06.2022,platná, 4191/2022,Nájom a služby s tým spojené KVP,,"dodávateľ: OMIDA, spol.s.r.o., Požiarnícka 6, 040 01 Košice, IČO: 31715362","2 102,70 € s DPH",06.05.2022,11.05.2022,platná, 4144/2022,Nájom a služby P2 04/2022,,"dodávateľ: OMIDA, spol.s.r.o., Požiarnícka 6, 040 01 Košice, IČO: 31715362","2 102,70 € s DPH",08.04.2022,13.04.2022,platná, 4103/2022,Nájom a služby KVP 02/2022,,"dodávateľ: OMIDA, spol.s.r.o., Požiarnícka 6, 040 01 Košice, IČO: 31715362","2 102,70 € s DPH",07.03.2022,16.03.2022,platná, 4036/2022,"P2 nájom, služby 02/2022",,"dodávateľ: OMIDA, spol.s.r.o., Požiarnícka 6, 040 01 Košice, IČO: 31715362","2 102,70 € s DPH",02.02.2022,09.02.2022,platná, 4004/2022,Nájom a služby 01/2022 P2,,"dodávateľ: OMIDA, spol.s.r.o., Požiarnícka 6, 040 01 Košice, IČO: 31715362","2 102,70 € s DPH",05.01.2022,26.01.2022,platná, 4613/2021,Nájom za 12/21,,"dodávateľ: OMIDA, spol.s.r.o., Požiarnícka 6, 040 01 Košice, IČO: 31715362","1 583,60 € s DPH",08.12.2021,27.12.2021,platná, 2023/4558,hovorné k 19.11.2023,,"dodávateľ: ORANGE Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","58,54 € s DPH",22.11.2023,24.11.2023,platná, 2023/4481,hovorné k 19.10.2023,,"dodávateľ: ORANGE Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","60,04 € s DPH",23.10.2023,25.10.2023,platná, 2023/4421,hovorné k 19.09.2023,,"dodávateľ: ORANGE Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","58,54 € s DPH",26.09.2023,02.10.2023,platná, 2023/4369,hovorné k 19.08.2023,,"dodávateľ: ORANGE Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","58,54 € s DPH",22.08.2023,28.08.2023,platná, 2023/4326,hovorné k 19.07.2023,,"dodávateľ: ORANGE Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","58,55 € s DPH",24.07.2023,25.07.2023,platná, 2023/4289,hovorné do 19.06.2023,,"dodávateľ: ORANGE Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","58,54 € s DPH",23.06.2023,28.06.2023,platná, 4666/2019,Hovorné.,,"dodávateľ: ORANGE Slovensko, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava, IČO: 35697270","39,54 € s DPH",25.11.2019,04.12.2019,platná, 4561/2019,Mobilná aplikácia a web stránka.,,"dodávateľ: ORON s.r.o., Nová 500/66, 054 01 Levoča, IČO: 46979921","11 400,00 € s DPH",15.10.2019,25.11.2019,platná, 4024/2022,Časopis Vlna 2022,,"dodávateľ: Občianske združenie Vlna, Vlčkova 18, 811 06 Bratislava, IČO: 36067148","20,00 € s DPH",27.01.2022,02.02.2022,platná, 4470/2020,Multifunkčné etikety.,,"dodávateľ: Office Depot s.r.o., Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava, IČO: 36192384","85,19 € s DPH",08.10.2020,16.10.2020,platná, 4385/2022,Hovorné k 19.8.2022,,"dodávateľ: Orange Slovakia, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 31297838","58,55 € s DPH",22.08.2022,25.08.2022,platná, 2023/4234,Hovorné k 19.5.2023,,"dodávateľ: Orange Slovakia, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","58,69 € s DPH",22.05.2023,25.05.2023,platná, 2023/4188,Hovorné k 19.4.2023,,"dodávateľ: Orange Slovakia, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","58,54 € s DPH",24.04.2023,09.05.2023,platná, 2023/4134,Hovorné k 19.3.2023,,"dodávateľ: Orange Slovakia, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","58,54 € s DPH",22.03.2023,28.03.2023,platná, 2023/4077,Hovorné k 19.2.2023,,"dodávateľ: Orange Slovakia, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","58,55 € s DPH",22.02.2023,13.03.2023,platná, 4686/2022,Hovorné k 19.12.2022,,"dodávateľ: Orange Slovakia, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","58,54 € s DPH",27.12.2022,29.12.2022,platná, 4586/2022,Hovorné k 19.11.2022,,"dodávateľ: Orange Slovakia, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","58,54 € s DPH",22.11.2022,28.11.2022,platná, 4522/2022,Hovorné k 19.10.2022,,"dodávateľ: Orange Slovakia, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","58,54 € s DPH",25.10.2022,27.10.2022,platná, 4437/2022,Hovorné k 19.9.2022,,"dodávateľ: Orange Slovakia, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","58,54 € s DPH",23.09.2022,29.09.2022,platná, 4343/2022,Hovorné k 19.7.2022,,"dodávateľ: Orange Slovakia, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","56,53 € s DPH",25.07.2022,26.07.2022,platná, 4293/2022,Hovorné k 19.6.2022,,"dodávateľ: Orange Slovakia, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","53,74 € s DPH",24.06.2022,08.07.2022,platná, 4236/2022,Hovorné k 18.5.2022,,"dodávateľ: Orange Slovakia, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","53,74 € s DPH",23.05.2022,26.05.2022,platná, 4170/2022,Hovorné k 19.4.2022,,"dodávateľ: Orange Slovakia, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","53,74 € s DPH",25.04.2022,28.04.2022,platná, 4120/2022,Hovorné k 19.3.2022,,"dodávateľ: Orange Slovakia, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","53,74 € s DPH",22.03.2022,25.03.2022,platná, 4074/2022,Hovorné k 19.2.2022,,"dodávateľ: Orange Slovakia, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","57,73 € s DPH",22.02.2022,28.02.2022,platná, 4021/2022,Hovorné k 19.1.2022,,"dodávateľ: Orange Slovakia, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","54,82 € s DPH",24.01.2022,02.02.2022,platná, 4688/2021,Služby Orange hovorné k 19.12.2021,,"dodávateľ: Orange Slovakia, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","52,74 € s DPH",27.12.2021,29.12.2021,platná, 4566/2021,Hlasové služby,,"dodávateľ: Orange Slovakia, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","53,02 € s DPH",22.11.2021,03.12.2021,platná, 4584/2019,Služby mobilného operátora.,,"dodávateľ: Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","37,02 € s DPH",24.10.2019,26.11.2019,platná, 4489/2021,Služby Orange,,"dodávateľ: Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava, IČO: 35697","52,74 € s DPH",25.10.2021,04.11.2021,platná, 4442/2021,Hlasové služby Orange,,"dodávateľ: Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava, IČO: 35697270","52,74 € s DPH",22.09.2021,08.10.2021,platná, 4389/2021,Služby Orange,,"dodávateľ: Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava, IČO: 35697270","52,74 € s DPH",24.08.2021,30.08.2021,platná, 4285/2021,Hlasové služby Orange,,"dodávateľ: Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava, IČO: 35697270","58,74 € s DPH",24.06.2021,09.07.2021,platná, 4219/2021,Orange hovorné.,,"dodávateľ: Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava, IČO: 35697270","74,95 € s DPH",25.05.2021,28.06.2021,platná, 4147/2021,Hlasové služby,,"dodávateľ: Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava, IČO: 35697270","41,39 € s DPH",23.04.2021,19.05.2021,platná, 4695/2020,Služby Orange,,"dodávateľ: Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava, IČO: 35697270","59,04 € s DPH",28.12.2020,08.01.2021,platná, 4586/2020,Služby orange,,"dodávateľ: Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava, IČO: 35697270","40,43 € s DPH",23.11.2020,15.12.2020,platná, 4501/2020,Služby Orange.,,"dodávateľ: Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava, IČO: 35697270","43,57 € s DPH",26.10.2020,04.11.2020,platná, 4415/2020,Služby Orange.,,"dodávateľ: Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava, IČO: 35697270","42,37 € s DPH",23.09.2020,09.10.2020,platná, 4358/2020,Hlasové služby.,,"dodávateľ: Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava, IČO: 35697270","37,69 € s DPH",24.08.2020,09.09.2020,platná, 4309/2020,Hovorné.,,"dodávateľ: Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava, IČO: 35697270","34,33 € s DPH",23.07.2020,10.08.2020,platná, 4253/2020,"Hlasový paušál, internet",,"dodávateľ: Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava, IČO: 35697270","40,92 € s DPH",23.06.2020,29.06.2020,platná, 4212/2020,Hovorné.,,"dodávateľ: Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava, IČO: 35697270","60,62 € s DPH",25.05.2020,01.06.2020,platná, 4164/2020,Služby orange.,,"dodávateľ: Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava, IČO: 35697270","43,21 € s DPH",22.04.2020,07.05.2020,platná, 4131/2020,Služby Orange,,"dodávateľ: Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava, IČO: 35697270","44,69 € s DPH",25.03.2020,06.05.2020,platná, 4079/2020,Hovorné,,"dodávateľ: Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava, IČO: 35697270","42,36 € s DPH",24.02.2020,22.04.2020,platná, 4007/2020,Hovorné.,,"dodávateľ: Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava, IČO: 35697270","35,29 € s DPH",22.01.2020,14.02.2020,platná, 4809/2019,Hovorné,,"dodávateľ: Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava, IČO: 35697270","33,14 € s DPH",27.12.2019,16.01.2020,platná, 2024/4049,Hovorné k 19.2.2024,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","58,54 € s DPH",22.02.2024,23.02.2024,platná, 2024/4010,hovorné k 19.1.2024,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","58,54 € s DPH",22.01.2024,26.01.2024,platná, 2023/4681,Hovorné k 19.12.2023,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","58,54 € s DPH",22.12.2023,29.12.2023,platná, 4336/2021,mesačný poplatok,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","47,53 € s DPH",26.07.2021,03.08.2021,platná, 4095/2021,hovorné k 19.03.2021,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava, IČO: 35697270","58,68 € s DPH",25.03.2021,08.04.2021,platná,"Zmluva o poskyt. verej.služieb, 16.04.2015" 4051/2021,hovorné k 19.02.2021,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava, IČO: 35697270","62,22 € s DPH",22.02.2021,08.03.2021,platná, 4011/2021,hovorné k 19.01.2021,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava, IČO: 35697270","39,37 € s DPH",25.01.2021,11.02.2021,platná,"Zmluva o poskyt. sl, zo dňa 16.04.2015" 2023/4016,poplatky za paušály v Oringe,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metódova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","58,54 € s DPH",24.01.2023,27.01.2023,platná, 2023/4561,predplatné ŽIVOT SENIORA r.2024,,"dodávateľ: PAMA-MEDIA, s.r.o., M. Benku 11, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 51300737","9,00 € s DPH",27.11.2023,30.11.2023,platná, 4452/2021,Predplatné časopisu.,,"dodávateľ: PAMA-MEDIA, s.r.o., M.Benku 11, 93501 Zlaté Moravce, IČO: 51300737","6,00 € s DPH",04.10.2021,03.11.2021,platná, 4577/2019,Nákup kníh.,,"dodávateľ: PARTNER TECHNIC, spol s r.o., Nám. slobody 17, 811 06 Bratislava, IČO: 17337879","335,88 € s DPH",23.10.2019,25.11.2019,platná, 2024/4058,Knihy FPU 2023,,"dodávateľ: PARTNER TECHNIC, spol. s r.o., Nám. slobody 17, 811 06 Bratislava, IČO: 17337879","1 372,79 € s DPH",11.03.2024,15.03.2024,platná, 2024/4059,Knihy FPU 2023,,"dodávateľ: PARTNER TECHNIC, spol. s r.o., Nám. slobody 17, 811 06 Bratislava, IČO: 17337879","232,83 € s DPH",11.03.2024,15.03.2024,platná, 4735/2019,Nákup kníh,,"dodávateľ: PARTNER TECHNIC, spol. s r.o., Nám. slobody 17, 81106 Bratislava, IČO: 17337879","999,71 € s DPH",09.12.2019,08.01.2020,platná, 2023/4572,knihy,,"dodávateľ: PARTNER TECHNIC, spol. s r.o., Nám.slobody 17, 811 06 Bratislava, IČO: 17337879","150,77 € s DPH",30.11.2023,08.12.2023,platná, 2023/4545,knihy,,"dodávateľ: PARTNER TECHNIC, spol. s r.o., Nám.slobody 17, 811 06 Bratislava, IČO: 17337879","1 296,79 € s DPH",16.11.2023,20.11.2023,platná, 2023/4525,knihy,,"dodávateľ: PARTNER TECHNIC, spol. s r.o., Nám.slobody 17, 811 06 Bratislava, IČO: 17337879","977,18 € s DPH",09.11.2023,16.11.2023,platná, 2023/4379,knihy,,"dodávateľ: PARTNER TECHNIC, spol. s r.o., Nám.slobody 17, 811 06 Bratislava, IČO: 17337879","920,43 € s DPH",25.08.2023,04.09.2023,platná, 2023/4281,nákup kníh,,"dodávateľ: PARTNER TECHNIC, spol. s r.o., Nám.slobody 17, 811 06 Bratislava, IČO: 17337879","964,47 € s DPH",16.06.2023,23.06.2023,platná, 4214/2020,Nákup kníh,,"dodávateľ: PARTNER TECHNIC, spol. s r.o., Nám.slobody 17, 81106 Bratislava, IČO: 17337879","287,44 € s DPH",27.05.2020,01.06.2020,platná, 4101/2021,knihy FPU 2020,,"dodávateľ: PARTNER TECHNIC, spol. s r.o., Námestie slobody 17, Bratislava, IČO: 17337879","221,40 € s DPH",30.03.2021,26.04.2021,platná, 4102/2021,knihy FPU 2020,,"dodávateľ: PARTNER TECHNIC, spol. s r.o., Námestie slobody 17, Bratislava, IČO: 17337879","640,03 € s DPH",30.03.2021,26.04.2021,platná, 2023/4087,nákup kníh,,"dodávateľ: PARTNER TECHNIC, spol. s.r.o., Nám. slobody 17, 811 06 Bratislava, IČO: 17337879","567,05 € s DPH",28.02.2023,13.03.2023,platná, 2023/4045,Nákup kníh,,"dodávateľ: PARTNER TECHNIC, spol. s.r.o., Nám. slobody 17, 811 06 Bratislava, IČO: 17337879","542,91 € s DPH",07.02.2023,07.03.2023,platná, 4640/2022,Nákup kníh,,"dodávateľ: PARTNER TECHNIC, spol. s.r.o., Nám. slobody 17, 811 06 Bratislava, IČO: 17337879","305,36 € s DPH",09.12.2022,14.12.2022,platná, 4654/2022,Nákup kníh,,"dodávateľ: PARTNER TECHNIC, spol. s.r.o., Nám. slobody 17, 811 06 Bratislava, IČO: 17337879","370,64 € s DPH",12.12.2022,14.12.2022,platná, 4525/2022,Nákup kníh,,"dodávateľ: PARTNER TECHNIC, spol. s.r.o., Nám. slobody 17, 811 06 Bratislava, IČO: 17337879","1 251,68 € s DPH",27.10.2022,03.11.2022,platná, 4526/2022,Nákup kníh,,"dodávateľ: PARTNER TECHNIC, spol. s.r.o., Nám. slobody 17, 811 06 Bratislava, IČO: 17337879","400,04 € s DPH",27.10.2022,03.11.2022,platná, 4450/2022,Nákup kníh,,"dodávateľ: PARTNER TECHNIC, spol. s.r.o., Nám. slobody 17, 811 06 Bratislava, IČO: 17337879","900,20 € s DPH",03.10.2022,07.10.2022,platná, 4451/2022,Nákup kníh,,"dodávateľ: PARTNER TECHNIC, spol. s.r.o., Nám. slobody 17, 811 06 Bratislava, IČO: 17337879","219,95 € s DPH",03.10.2022,07.10.2022,platná, 4388/2022,Nákup kníh,,"dodávateľ: PARTNER TECHNIC, spol. s.r.o., Nám. slobody 17, 811 06 Bratislava, IČO: 17337879","468,18 € s DPH",26.08.2022,06.09.2022,platná, 4375/2022,Nákup kníh,,"dodávateľ: PARTNER TECHNIC, spol. s.r.o., Nám. slobody 17, 811 06 Bratislava, IČO: 17337879","436,31 € s DPH",15.08.2022,16.08.2022,platná, 4376/2022,Nákup kníh,,"dodávateľ: PARTNER TECHNIC, spol. s.r.o., Nám. slobody 17, 811 06 Bratislava, IČO: 17337879","665,01 € s DPH",15.08.2022,16.08.2022,platná, 4124/2022,Nákup kníh,,"dodávateľ: PARTNER TECHNIC, spol. s.r.o., Nám. slobody 17, 811 06 Bratislava, IČO: 17337879","142,44 € s DPH",22.03.2022,25.03.2022,platná, 4672/2021,Nákup kníh,,"dodávateľ: PARTNER TECHNIC, spol. s.r.o., Nám. slobody 17, 811 06 Bratislava, IČO: 17337879","735,26 € s DPH",21.12.2021,28.12.2021,platná, 4673/2021,Nákup kníh,,"dodávateľ: PARTNER TECHNIC, spol. s.r.o., Nám. slobody 17, 811 06 Bratislava, IČO: 17337879","977,81 € s DPH",21.12.2021,28.12.2021,platná, 4674/2021,Nákup kníh,,"dodávateľ: PARTNER TECHNIC, spol. s.r.o., Nám. slobody 17, 811 06 Bratislava, IČO: 17337879","977,74 € s DPH",21.12.2021,28.12.2021,platná, 4638/2021,Nákup kníh,,"dodávateľ: PARTNER TECHNIC, spol. s.r.o., Nám. slobody 17, 811 06 Bratislava, IČO: 17337879","305,93 € s DPH",13.12.2021,27.12.2021,platná, 4553/2021,Nákup kníh,,"dodávateľ: PARTNER TECHNIC, spol. s.r.o., Nám. slobody 17, 811 06 Bratislava, IČO: 17337879","421,32 € s DPH",08.11.2021,02.12.2021,platná, 4734/2019,Nákup kníh,,"dodávateľ: PARTNER TECHNIC, spol. s.r.o., Nám. slobody 17, 81106 Bratislava, IČO: 17337879","1 161,37 € s DPH",09.12.2019,08.01.2020,platná, 2023/4496,nájomné 11/2023 P13 -Furča,,"dodávateľ: PB CAPITAL a.s., Mlynská 27, 040 01 Košice, IČO: 31722296","606,78 € s DPH",06.11.2023,10.11.2023,platná, 2023/4434,nájom P13- Furča 10/2023,,"dodávateľ: PB CAPITAL a.s., Mlynská 27, 040 01 Košice, IČO: 31722296","606,78 € s DPH",02.10.2023,06.10.2023,platná, 2023/4405,nájom P13-Furča 09/2023,,"dodávateľ: PB CAPITAL a.s., Mlynská 27, 040 01 Košice, IČO: 31722296","606,78 € s DPH",04.09.2023,08.09.2023,platná, 2023/4335,nájom P13- Furča 08/2023,,"dodávateľ: PB CAPITAL a.s., Mlynská 27, 040 01 Košice, IČO: 31722296","606,78 € s DPH",02.08.2023,11.08.2023,platná, 2023/4302,nájom + služby 07/2023 P13-Furča,,"dodávateľ: PB CAPITAL a.s., Mlynská 27, 040 01 Košice, IČO: 31722296","606,78 € s DPH",11.07.2023,18.07.2023,platná, 2024/4034,Nájom služby Furča 02/2024,,"dodávateľ: PB Capital a.s., Mlynská 27, 040 01 Košice, IČO: 31722296","674,46 € s DPH",09.02.2024,16.02.2024,platná, 2024/4002,nájom Furča 01/2024,,"dodávateľ: PB Capital a.s., Mlynská 27, 040 01 Košice, IČO: 31722296","606,78 € s DPH",02.01.2024,05.01.2024,platná, 2023/4585,Nájom služby FURČA 12/2023,,"dodávateľ: PB Capital a.s., Mlynská 27, 040 01 Košice, IČO: 31722296","606,78 € s DPH",04.12.2023,08.12.2023,platná, 2023/4272,Nájom a služby s tým spojené Furča 06/2023,,"dodávateľ: PB Capital a.s., Mlynská 27, 040 01 Košice, IČO: 31722296","606,78 € s DPH",12.06.2023,13.06.2023,platná, 2023/4217,Nájom a služby s tým spojené Furča 05/2023,,"dodávateľ: PB Capital a.s., Mlynská 27, 040 01 Košice, IČO: 31722296","606,78 € s DPH",10.05.2023,15.05.2023,platná, 2023/4148,Nájom a služby Furča 04/2023,,"dodávateľ: PB Capital a.s., Mlynská 27, 040 01 Košice, IČO: 31722296","606,78 € s DPH",04.04.2023,17.04.2023,platná, 2023/4092,Nájom a služby Furča 03/2023,,"dodávateľ: PB Capital a.s., Mlynská 27, 040 01 Košice, IČO: 31722296","606,78 € s DPH",06.03.2023,21.03.2023,platná, 2023/4042,Nájom a služby s tým spojené Furča 02/2023,,"dodávateľ: PB Capital a.s., Mlynská 27, 040 01 Košice, IČO: 31722296","657,92 € s DPH",02.02.2023,02.03.2023,platná, 2023/4002,"Prenájom priestorov v OC Torysa Jaltská 2, Košice + média,",,"dodávateľ: PB Capital a.s., Mlynská 27, 040 01 Košice, IČO: 31722296","537,60 € s DPH",02.01.2023,05.01.2023,platná, 4617/2022,Nájom a služby s tým spojené Furča 12/2022,,"dodávateľ: PB Capital a.s., Mlynská 27, 040 01 Košice, IČO: 31722296","537,60 € s DPH",05.12.2022,12.12.2022,platná, 4533/2022,Nájom a sližba s tým spojené 11/2022,,"dodávateľ: PB Capital a.s., Mlynská 27, 040 01 Košice, IČO: 31722296","537,60 € s DPH",03.11.2022,07.11.2022,platná, 4466/2022,Nájom a služby s tým spojené Furča10/2022,,"dodávateľ: PB Capital a.s., Mlynská 27, 040 01 Košice, IČO: 31722296","537,60 € s DPH",04.10.2022,07.10.2022,platná, 4404/2022,Nájom a služby Furča 09/2022,,"dodávateľ: PB Capital a.s., Mlynská 27, 040 01 Košice, IČO: 31722296","537,60 € s DPH",05.09.2022,14.09.2022,platná, 4348/2022,Nájom a služby spojené s nájmom Furča 08/2022,,"dodávateľ: PB Capital a.s., Mlynská 27, 040 01 Košice, IČO: 31722296","537,60 € s DPH",03.08.2022,04.08.2022,platná, 4312/2022,Furča - nájom a služby 07/2022,,"dodávateľ: PB Capital a.s., Mlynská 27, 040 01 Košice, IČO: 31722296","537,80 € s DPH",11.07.2022,22.07.2022,platná, 4243/2022,Nájom a služby s tým spojené Furča 6/2022,,"dodávateľ: PB Capital a.s., Mlynská 27, 040 01 Košice, IČO: 31722296","437,60 € s DPH",03.06.2022,08.06.2022,platná, 4180/2022,Nájomné a služby s tým spojené Furča 05/2022,,"dodávateľ: PB Capital a.s., Mlynská 27, 040 01 Košice, IČO: 31722296","537,60 € s DPH",03.05.2022,06.05.2022,platná, 4136/2022,Nájom a služby Furča 04/2022,,"dodávateľ: PB Capital a.s., Mlynská 27, 040 01 Košice, IČO: 31722296","537,60 € s DPH",04.04.2022,12.04.2022,platná, 4093/2022,Nájom služby Furča 03/2022,,"dodávateľ: PB Capital a.s., Mlynská 27, 040 01 Košice, IČO: 31722296","537,60 € s DPH",04.03.2022,11.03.2022,platná, 4059/2022,Nájom služby 02/2022 + infl. 01/2022,,"dodávateľ: PB Capital a.s., Mlynská 27, 040 01 Košice, IČO: 31722296","550,00 € s DPH",16.02.2022,23.02.2022,platná, 4001/2022,Nájom a služby stým spojené Furča,,"dodávateľ: PB Capital a.s., Mlynská 27, 040 01 Košice, IČO: 31722296","488,15 € s DPH",03.01.2022,24.01.2022,platná, 4593/2021,Nájom a služby s tým spojené v OC Torysa za 12/2021,,"dodávateľ: PB Capital a.s., Mlynská 27, 040 01 Košice, IČO: 31722296","488,15 € s DPH",03.12.2021,14.12.2021,platná, 4165/2021,Nájom a poplatky spojené s nájmom OC Torysa,,"dodávateľ: PB Capital a.s., Mlynská 27, 04001 Košice, IČO: 31297838","488,15 € s DPH",10.05.2021,20.05.2021,platná, 4525/2021,Prenájom priestorov a služby s tým spojené,,"dodávateľ: PB Capital a.s., Mlynská 27, 04001 Košice, IČO: 31722296","488,15 € s DPH",02.11.2021,29.11.2021,platná, 4454/2021,Prenájom a služby s tým spojené OC Torysa za 10/2021,,"dodávateľ: PB Capital a.s., Mlynská 27, 04001 Košice, IČO: 31722296","488,15 € s DPH",04.10.2021,03.11.2021,platná, 4400/2021,Nájom a služby spojené s nájmom v OC Torysa,,"dodávateľ: PB Capital a.s., Mlynská 27, 04001 Košice, IČO: 31722296","488,15 € s DPH",06.09.2021,17.09.2021,platná, 4318/2021,Nájom a služby spojené s nájmom OC Torysa 6/2021,,"dodávateľ: PB Capital a.s., Mlynská 27, 04001 Košice, IČO: 31722296","488,15 € s DPH",07.07.2021,12.07.2021,platná, 4230/2021,Prenájom oc Torysa,,"dodávateľ: PB Capital a.s., Mlynská 27, 04001 Košice, IČO: 31722296","488,15 € s DPH",08.06.2021,28.06.2021,platná, 4623/2020,Nájomné a služby s tým spojené.,,"dodávateľ: PB Capital a.s., Mlynská 27, 04001 Košice, IČO: 31722296","482,81 € s DPH",02.12.2020,21.12.2020,platná, 4534/2020,Nájom a služby s tým spojené v OC Torysa.,,"dodávateľ: PB Capital a.s., Mlynská 27, 04001 Košice, IČO: 31722296","482,81 € s DPH",04.11.2020,09.11.2020,platná, 4440/2020,Nájom a služby s tým spojené OC Torysa.,,"dodávateľ: PB Capital a.s., Mlynská 27, 04001 Košice, IČO: 31722296","482,81 € s DPH",02.10.2020,16.10.2020,platná, 4375/2020,Nájomné a služby spojené s nájmom OC Torysa.,,"dodávateľ: PB Capital a.s., Mlynská 27, 04001 Košice, IČO: 31722296","482,81 € s DPH",04.09.2020,09.09.2020,platná, 4319/2020,Nájom a služby s tým spojené v OC Torysa.,,"dodávateľ: PB Capital a.s., Mlynská 27, 04001 Košice, IČO: 31722296","482,81 € s DPH",04.08.2020,01.08.2020,platná, 4262/2020,Nájom a služby spojené s nájmom v OC Torysa.,,"dodávateľ: PB Capital a.s., Mlynská 27, 04001 Košice, IČO: 31722296","482,81 € s DPH",02.07.2020,20.07.2020,platná, 4237/2020,Nájom a služby spojené s nájmom.,,"dodávateľ: PB Capital a.s., Mlynská 27, 04001 Košice, IČO: 31722296","482,81 € s DPH",02.06.2020,22.06.2020,platná, 4190/2020,Nájom a služby spojené s nájmom.,,"dodávateľ: PB Capital a.s., Mlynská 27, 04001 Košice, IČO: 31722296","368,81 € s DPH",07.05.2020,25.05.2020,platná, 4153/2020,Nájom a služby s tým spojené v OC Torysa,,"dodávateľ: PB Capital a.s., Mlynská 27, 04001 Košice, IČO: 31722296","368,81 € s DPH",07.04.2020,06.05.2020,platná, 4114/2020,Nájom a súvisiace služby v OC Torysa.,,"dodávateľ: PB Capital a.s., Mlynská 27, 04001 Košice, IČO: 31722296","502,78 € s DPH",09.03.2020,05.05.2020,platná, 4045/2020,Nájom a služby spojené s nájmom.,,"dodávateľ: PB Capital a.s., Mlynská 27, 04001 Košice, IČO: 31722296","472,02 € s DPH",12.02.2020,12.03.2020,platná, 4003/2020,Nájom a služby spojené s nájmom.,,"dodávateľ: PB Capital a.s., Mlynská 27, 04001 Košice, IČO: 31722296","472,02 € s DPH",06.01.2020,27.01.2020,platná, 4698/2019,Prenájom priestorov OC Torysa a s tým spojené služby.,,"dodávateľ: PB Capital a.s., Mlynská 27, 04001 Košice, IČO: 31722296","472,02 € s DPH",03.12.2019,20.12.2019,platná, 4629/2019,Nájomné a služby OC Torysa,,"dodávateľ: PB Capital a.s., Mlynská 27, 04001 Košice, IČO: 31722296","472,02 € s DPH",08.11.2019,29.11.2019,platná, 4548/2019,Nájomné a služby s tým súvisiace OC Torysa.,,"dodávateľ: PB Capital a.s., Mlynská 27, 04001 Košice, IČO: 31722296",,,,platná, 4355/2021,poplatok za priestory,,"dodávateľ: PB Capital a.s., Mlynská 27, Košice, IČO: 31722296","488,15 € s DPH",10.08.2021,12.08.2021,platná, 4109/2021,nájom pobočka Furča 04/2021,,"dodávateľ: PB Capital a.s., Mlynská 27, Košice, IČO: 31722296","488,15 € s DPH",06.04.2021,30.04.2021,platná,"zmluva č.1090/2015, zo dňa 23.02.2016" 4086/2021,"nájom, služby 03/2021 - pobočka Furča",,"dodávateľ: PB Capital a.s., Mlynská 27, Košice, IČO: 31722296","488,15 € s DPH",15.03.2021,26.03.2021,platná,"zmluva č.1090/2015, 23.02.2016" 4021/2021,"nájom, služby - 02/2021 - pobočka Furča",,"dodávateľ: PB Capital a.s., Mlynská 27, Košice, IČO: 31722296","497,26 € s DPH",02.02.2021,26.02.2021,platná,"zmluva č.1090/2015, zo dňa 23.02.2016" 4001/2021,nájom služby pobočka Furča 01/2021,,"dodávateľ: PB Capital a.s., Mlynská 27, Košice, IČO: 31722296","482,81 € s DPH",04.01.2021,29.01.2021,platná,"zmluva č.1090/2015, zo dňa 23.02.2016" 2023/4538,kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov,,"dodávateľ: PETRÍK Vojtech, Východná 40, 044 71 Čečejovce, IČO: 30250412","139,20 € s DPH",16.11.2023,20.11.2023,platná, 4072/2022,Nákup kníh,,"dodávateľ: PHDr. Milan Kolcun - POTULKA, Československej armády 3, 040 01 Košice, IČO: 47142821","156,00 € s DPH",21.02.2022,28.02.2022,platná, 4258/2020,Zákony a aktualizácie.,,"dodávateľ: PORADCA s.r.o., Pri Celulózke 40, IČO: 36371271","39,60 € s DPH",30.06.2020,03.07.2020,platná, 2023/4008,Publikácia "Čo má vedieť mzd.účt." r.2023,,"dodávateľ: PSDOMOV s.r.o., Klemensova 34, 010 01 Žilina, IČO: 51108178","72,00 € s DPH",11.01.2023,13.01.2023,platná, 4183/2022,Publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" r.2022,,"dodávateľ: PSDOMOV s.r.o., Klemensova 34, 010 01 Žilina, IČO: 51108187","66,00 € s DPH",04.05.2022,06.05.2022,platná, 2024/4006,pub. "Čo má vedieť mzd. účt." 2024,,"dodávateľ: PSDOMOV, s.r.o., Klementisova 34, 010 01 Žilina, IČO: 51108178","81,60 € s DPH",15.01.2024,19.01.2024,platná, 4199/2021,Nákup kníh,,"dodávateľ: PaedDr. Nadežda Čabiňaková, Horská 810, 059 91 Veľký Slavkov, IČO: 35463066","465,44 € s DPH",13.05.2021,09.06.2021,platná, 2023/4138,Nákup kníh.,,"dodávateľ: Panta Rhei s.r.o., Kúpeľná 2, 932 01 Veľký Meder, IČO: 31443923","308,28 € s DPH",31.03.2023,05.04.2023,platná, 2023/4140,Nákup kníh,,"dodávateľ: Panta Rhei s.r.o., Kúpeľná 2, 932 01 Veľký Meder, IČO: 31443923","23,21 € s DPH",31.03.2023,05.04.2023,platná, 4610/2022,Nákup kníh,,"dodávateľ: Panta Rhei s.r.o., Kúpeľná 2, 932 01 Veľký Meder, IČO: 31443923","376,13 € s DPH",30.11.2022,05.12.2022,platná, 4547/2022,Nákup kníh.,,"dodávateľ: Panta Rhei s.r.o., Kúpeľná 2, 932 01 Veľký Meder, IČO: 31443923","692,38 € s DPH",07.11.2022,16.11.2022,platná, 4543/2022,Nákup kníh,,"dodávateľ: Panta Rhei s.r.o., Kúpeľná 2, 932 01 Veľký Meder, IČO: 31443923","76,97 € s DPH",04.11.2022,08.11.2022,platná, 4132/2022,Nákup kníh,,"dodávateľ: Panta Rhei, s.r.o., Kúpeľná 2, 932 01 Veľký Meder, IČO: 31443823","22,99 € s DPH",31.03.2022,12.04.2022,platná, 4133/2022,Nákup kníh,,"dodávateľ: Panta Rhei, s.r.o., Kúpeľná 2, 932 01 Veľký Meder, IČO: 31443923","419,97 € s DPH",31.03.2022,12.04.2022,platná, 4134/2022,Nákup kníh,,"dodávateľ: Panta Rhei, s.r.o., Kúpeľná 2, 932 01 Veľký Meder, IČO: 31443923","56,71 € s DPH",31.03.2022,12.04.2022,platná, 4096/2022,Nákup kníh,,"dodávateľ: Panta Rhei, s.r.o., Kúpeľná 2, 932 01 Veľký Meder, IČO: 31443923","601,19 € s DPH",04.03.2022,11.03.2022,platná, 4707/2021,Nákup Maďarských kníh.,,"dodávateľ: Panta Rhei, s.r.o., Kúpeľná 2, 932 01 Veľký Meder, IČO: 31443923","68,15 € s DPH",29.12.2021,11.01.2022,platná, 4518/2021,Nákup kníh,,"dodávateľ: Panta Rhei, s.r.o., Kúpeľná 2, 932 01 Veľký Meder, IČO: 31443923","722,13 € s DPH",29.10.2021,23.11.2021,platná, 4815/2019,Nákup kníh,,"dodávateľ: Panta Rhei, s.r.o., Kúpeľná 2, 932 01 Veľký Meder, IČO: 31443923","12,79 € s DPH",30.12.2019,22.01.2020,platná, 4752/2019,Nákup kníh.,,"dodávateľ: Panta Rhei, s.r.o., Kúpeľná 2, 932 01 Veľký Meder, IČO: 31443923","46,97 € s DPH",13.12.2019,13.01.2020,platná, 4685/2019,Nákup kníh.,,"dodávateľ: Panta Rhei, s.r.o., Kúpeľná 2, 932 01 Veľký Meder, IČO: 31443923","170,19 € s DPH",29.11.2019,20.12.2019,platná, 4627/2019,Nákup kníh.,,"dodávateľ: Panta Rhei, s.r.o., Kúpeľná 2, 932 01 Veľký Meder, IČO: 31443923","1 558,05 € s DPH",08.11.2019,29.11.2019,platná, 4576/2019,Nákup kníh.,,"dodávateľ: Panta Rhei, s.r.o., Kúpeľná 2, 932 01 Veľký Meder, IČO: 31443923","47,50 € s DPH",23.10.2019,25.11.2019,platná, 4793/2019,Nákup kníh,,"dodávateľ: Partner TECHNIC, spol. s r.o., Nám.slobody 17, 811 06 Bratislava, IČO: 17337879","985,60 € s DPH",20.12.2019,16.01.2020,platná, 4501/2021,Nákup kníh,,"dodávateľ: Partner Technic, spol. s r.o., Nám. slobody 17, 81106 Bratislava, IČO: 17337879","370,71 € s DPH",28.10.2021,23.11.2021,platná, 4473/2021,Nákup kníh,,"dodávateľ: Partner Technic, spol. s r.o., Nám. slobody 17, 81106 Bratislava, IČO: 17337879","366,41 € s DPH",07.10.2021,04.11.2021,platná, 4394/2021,Nákup kníh,,"dodávateľ: Partner Technic, spol. s r.o., Nám. slobody 17, 81106 Bratislava, IČO: 17337879","407,60 € s DPH",27.08.2021,17.09.2021,platná, 4292/2021,Nákup kníh,,"dodávateľ: Partner Technic, spol. s r.o., Nám. slobody 17, 81106 Bratislava, IČO: 17337879","314,01 € s DPH",25.06.2021,09.07.2021,platná, 4251/2021,Nákup kníh,,"dodávateľ: Partner Technic, spol. s r.o., Nám. slobody 17, 81106 Bratislava, IČO: 17337879","236,31 € s DPH",09.06.2021,01.07.2021,platná, 4259/2021,Nákup kníh,,"dodávateľ: Partner Technic, spol. s r.o., Nám. slobody 17, 81106 Bratislava, IČO: 17337879","144,69 € s DPH",09.06.2021,01.07.2021,platná, 4200/2021,Nákup kníh,,"dodávateľ: Partner Technic, spol. s r.o., Nám. slobody 17, 81106 Bratislava, IČO: 17337879","1 082,62 € s DPH",13.05.2021,09.06.2021,platná, 4150/2021,Nákup kníh,,"dodávateľ: Partner Technic, spol. s r.o., Nám. slobody 17, 81106 Bratislava, IČO: 17337879","241,97 € s DPH",23.04.2021,19.05.2021,platná, 4662/2020,Nákup kníh,,"dodávateľ: Partner Technic, spol. s r.o., Nám. slobody 17, 81106 Bratislava, IČO: 17337879","986,26 € s DPH",17.12.2020,29.12.2020,platná, 4647/2020,Nákup kníh.,,"dodávateľ: Partner Technic, spol. s r.o., Nám. slobody 17, 81106 Bratislava, IČO: 17337879","372,01 € s DPH",10.12.2020,22.12.2020,platná, 4495/2020,Nákup kníh,,"dodávateľ: Partner Technic, spol. s r.o., Nám. slobody 17, 81106 Bratislava, IČO: 17337879","618,87 € s DPH",26.10.2020,04.11.2020,platná, 4405/2020,Nákup kníh.,,"dodávateľ: Partner Technic, spol. s r.o., Nám. slobody 17, 81106 Bratislava, IČO: 17337879","180,71 € s DPH",10.09.2020,23.09.2020,platná, 4051/2020,Nákup kníh.,,"dodávateľ: Partner Technic, spol. s r.o., Nám. slobody 17, 81106 Bratislava, IČO: 17337879","265,76 € s DPH",14.02.2020,13.03.2020,platná, 4496/2021,Nákup kníh,,"dodávateľ: Partner Technic, spol. s r.o., Nám.slobody 17, 81106 Bratislava, IČO: 17337879","247,78 € s DPH",28.10.2021,23.11.2021,platná, 4509/2021,Nákup kníh,,"dodávateľ: Partner Technic, spol. s r.o., Nám.slobody 17, 81106 Bratislava, IČO: 17337879","214,50 € s DPH",28.10.2021,23.11.2021,platná, 4433/2021,Nákup kníh,,"dodávateľ: Partner Technic, spol. s r.o., Nám.slobody 17, 81106 Bratislava, IČO: 17337879","216,87 € s DPH",17.09.2021,08.10.2021,platná, 4216/2021,Nákup kníh,,"dodávateľ: Partner Technic, spol. s r.o., Nám.slobody 17, 81106 Bratislava, IČO: 17337879","314,60 € s DPH",24.05.2021,28.06.2021,platná, 4227/2021,Nákup kníh,,"dodávateľ: Partner Technic, spol. s r.o., Nám.slobody 17, 81106 Bratislava, IČO: 17337879","158,23 € s DPH",07.06.2021,28.06.2021,platná, 4156/2021,Nákup kníh,,"dodávateľ: Partner Technic, spol. s r.o., Nám.slobody 17, 81106 Bratislava, IČO: 17337879","353,81 € s DPH",27.04.2021,20.05.2021,platná, 4701/2020,Nákup kníh,,"dodávateľ: Partner Technic, spol. s r.o., Nám.slobody 17, 81106 Bratislava, IČO: 17337879","327,03 € s DPH",28.12.2020,11.01.2021,platná, 4605/2020,Nákup kníh,,"dodávateľ: Partner Technic, spol. s r.o., Nám.slobody 17, 81106 Bratislava, IČO: 17337879","732,42 € s DPH",02.12.2020,18.12.2020,platná, 4591/2020,Nákup kníh,,"dodávateľ: Partner Technic, spol. s r.o., Nám.slobody 17, 81106 Bratislava, IČO: 17337879","468,13 € s DPH",26.11.2020,15.12.2020,platná, 4518/2020,Nákup kníh.,,"dodávateľ: Partner Technic, spol. s r.o., Nám.slobody 17, 81106 Bratislava, IČO: 17337879","207,48 € s DPH",30.10.2020,04.11.2020,platná, 4433/2020,Nákup kníh.,,"dodávateľ: Partner Technic, spol. s r.o., Nám.slobody 17, 81106 Bratislava, IČO: 17337879","720,78 € s DPH",30.09.2020,09.10.2020,platná, 4702/2021,"Oprava EZS na Hlavnej 48,Košice",,"dodávateľ: Patrik Fecko, Jasuschova 1247/8, 040 23 Košice-KVP, IČO: 47924608","17 425,93 € s DPH",28.12.2021,11.01.2022,platná, 4647/2021,"Odstránenie havarijného stavu EZS Hviezdoslavova 5,",,"dodávateľ: Patrik Fecko, Jasuschova 1247/8, 040 23 Košice-KVP, IČO: 47924608","1 673,82 € s DPH",16.12.2021,28.12.2021,platná, 4059/2020,Nákup kníh,,"dodávateľ: Patrner Technic, spol. s r.o., Nám. slobody 17, 81106 Bratislava, IČO: 17337879","230,89 € s DPH",18.02.2020,25.03.2020,platná, 4583/2021,Grafické práce,,"dodávateľ: Pecka s.r.o., Palkovičova 7, 040 01 Košice, IČO: 46955755","426,00 € s DPH",29.11.2021,06.12.2021,platná, 4559/2019,Oprava CD-prehrávačov,,"dodávateľ: Peter Kočiš, Inžinierska 463/18, 040 11 Košice - Západ, IČO: 50247247","130,00 € s DPH",11.10.2019,25.11.2019,platná, 2023/4559,predplatné noviny r.2024,,"dodávateľ: Petit Press a.s., Lazaretská 12, 811 08 Bratislava, IČO: 35790253","1 539,00 € s DPH",23.11.2023,30.11.2023,platná, 4686/2021,Predplatné časopisov.,,"dodávateľ: Petit Press, a.s., Lazaretská 12, 811 08 Bratislava, IČO: 25790253","1 206,00 € s DPH",27.12.2021,29.12.2021,platná, 4687/2021,Predplatné časopisov,,"dodávateľ: Petit Press, a.s., Lazaretská 12, 811 08 Bratislava, IČO: 25790253","159,09 € s DPH",27.12.2021,29.12.2021,platná, 4647/2022,Noviny r. 2023,,"dodávateľ: Petit Press, a.s., Lazaretská 12, 811 08 Bratislava, IČO: 35790253","164,84 € s DPH",12.12.2022,14.12.2022,platná, 4648/2022,Noviny r.2023,,"dodávateľ: Petit Press, a.s., Lazaretská 12, 811 08 Bratislava, IČO: 35790253","1 881,60 € s DPH",12.12.2022,14.12.2022,platná, 4704/2020,Predplatné časopisu.,,"dodávateľ: Petit Press, a.s., Lazaretská 12, 811 08 Bratislava, IČO: 35790253","159,09 € s DPH",31.12.2020,20.01.2021,platná, 4705/2020,Predplatné časopisov,,"dodávateľ: Petit Press, a.s., Lazaretská 12, 811 08 Bratislava, IČO: 35790253","927,00 € s DPH",31.12.2020,20.01.2021,platná, 4706/2020,Predplatné časopisov.,,"dodávateľ: Petit Press, a.s., Lazaretská 12, 811 08 Bratislava, IČO: 35790253","204,00 € s DPH",31.12.2020,20.01.2021,platná, 4009/2020,Predplatné novín.,,"dodávateľ: Petit Press, a.s., Lazaretská 12, 811 08 Bratislava, IČO: 35790253","1 131,00 € s DPH",24.01.2020,14.02.2020,platná, 4006/2020,Predplatné novín.,,"dodávateľ: Petit Press, a.s., Lazaretská 12, 811 08 Bratislava, IČO: 35790253","159,09 € s DPH",22.01.2020,27.01.2020,platná, 2023/4288,Prístup na VSSR do 23.07.2024,,"dodávateľ: Poradca podnikateľa, spol. s r.o., M.Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 31592503","204,00 € s DPH",23.06.2023,28.06.2023,platná, 4297/2021,Poradca podnikateľa,,"dodávateľ: Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina, IČO: 31592503","165,00 € s DPH",29.06.2021,09.07.2021,platná, 4729/2020,Zbierka zákonov,,"dodávateľ: Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina, IČO: 31592503","117,93 € s DPH",11.01.2021,20.01.2021,platná, 4500/2020,Zbierka zákonov 2020.,,"dodávateľ: Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina, IČO: 31592503","108,00 € s DPH",26.10.2020,04.11.2020,platná, 4428/2020,"Práca,mzdy a odmeňovanie .2021",,"dodávateľ: Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina, IČO: 31592503","83,51 € s DPH",28.09.2020,09.10.2020,platná, 4254/2020,Verejná správa ročný prístup.,,"dodávateľ: Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina, IČO: 31592503","165,00 € s DPH",24.06.2020,29.06.2020,platná, 4211/2020,Zbierka zákonov. 2020/03,,"dodávateľ: Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina, IČO: 31592503","108,00 € s DPH",25.05.2020,01.06.2020,platná, 4152/2020,Zbierka zákonov.,,"dodávateľ: Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina, IČO: 31592503","84,00 € s DPH",02.04.2020,06.05.2020,platná, 4839/2019,Zbierka zákonov.,,"dodávateľ: Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina, IČO: 31592503","129,37 € s DPH",10.01.2020,22.01.2020,platná, 4686/2019,Zbierka zákonov.,,"dodávateľ: Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina, IČO: 31592503","75,92 € s DPH",29.11.2019,20.12.2019,platná, 4588/2019,Zbierka zákonov - predplatné.,,"dodávateľ: Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina, IČO: 31592503","84,00 € s DPH",29.10.2019,26.11.2019,platná, 4558/2019,Školenie.,,"dodávateľ: Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina, IČO: 31592503","192,00 € s DPH",09.10.2019,25.11.2019,platná, 4392/2020,Zbierka zákonov.,,"dodávateľ: Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Pri Celulózke 40, 01001 Žilina, IČO: 36371271","39,60 € s DPH",07.09.2020,09.09.2020,platná, 4292/2022,prístup Verejná správa SR,,"dodávateľ: Poradca podnikateľa, spol.s r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 31992503","204,00 € s DPH",24.06.2022,08.07.2022,platná, 4005/2022,Publikácie k účtovnej závierke,,"dodávateľ: Poradca s.r.o., Pri celulózke 40, 010 01 Žilina, IČO: 36371271","23,29 € s DPH",11.01.2022,26.01.2022,platná, 4169/2021,Predplatné časopisov.,,"dodávateľ: Post Bellum SK, Klincova 35, 821 08 Bratislava, IČO: 42218012","24,00 € s DPH",10.05.2021,09.06.2021,platná, 2023/4355,členský príspevok r.2023,,"dodávateľ: Priatelia knižnice Jána Bocatia o.z., Hlavná 48, 042 61 Košice, IČO: 42407770","70,00 € s DPH",15.08.2023,25.08.2023,platná, 4431/2022,Členský príspevok r.2022,,"dodávateľ: Priatelia knižnice Jána Bocatia, Hlavná 48, 042 61 Košice, IČO: 42407770","70,00 € s DPH",14.09.2022,27.09.2022,platná, 4387/2021,Členský príspevok za rok 2021,,"dodávateľ: Priatelia knižnice Jána Bocatia, Hlavná 48, 04261 Košice, IČO: 42407770","70,00 € s DPH",18.08.2021,30.08.2021,platná, 2023/4665,Výmena žalúzií a roliet H48,,"dodávateľ: RAKUM, s.r.o., Volgogradská 54, 080 01 Prešov, IČO: 44845421","1 752,00 € s DPH",21.12.2023,29.12.2023,platná, 4515/2021,Zateplená predstena SDK,,"dodávateľ: RECON-BUILD s.r.o, Juhoslovanská 2476/3, 040 13 Košice, IČO: 48229962","2 986,55 € s DPH",29.10.2021,23.11.2021,platná, 2023/4581,zásobníkový ohrievač vody,,"dodávateľ: RECON-BUILD s.r.o., Juhoslovanská 2476/3, 040 13 Košice, IČO: 48229962","170,00 € s DPH",04.12.2023,08.12.2023,platná, 2023/4531,stavebné práce H48,,"dodávateľ: RECON-BUILD s.r.o., Juhoslovanská 2476/3, 040 13 Košice, IČO: 48229962","31 203,85 € s DPH",15.11.2023,20.11.2023,platná, 2023/4516,oprava schodište H5 - plot,,"dodávateľ: RECON-BUILD s.r.o., Juhoslovanská 2476/3, 040 13 Košice, IČO: 48229962","800,00 € s DPH",08.11.2023,15.11.2023,platná, 2023/4517,oprava schodište H5,,"dodávateľ: RECON-BUILD s.r.o., Juhoslovanská 2476/3, 040 13 Košice, IČO: 48229962","992,16 € s DPH",04.08.2023,15.11.2023,platná, 2023/4435,oprava havária fasáda H5,,"dodávateľ: RECON-BUILD s.r.o., Juhoslovanská 2476/3, 040 13 Košice, IČO: 48229962","798,36 € s DPH",03.10.2023,06.10.2023,platná, 2023/4436,modernizácia soc.zariadení H5 (IROP),,"dodávateľ: RECON-BUILD s.r.o., Juhoslovanská 2476/3, 040 13 Košice, IČO: 48229962","55 443,30 € s DPH",03.10.2023,06.10.2023,platná, 2023/4366,sťahovanie P11 -Jazero,,"dodávateľ: RECON-BUILD s.r.o., Juhoslovanská 2476/3, 040 13 Košice, IČO: 48229962","1 888,56 € s DPH",21.08.2023,28.08.2023,platná, 2023/4367,odstránenie havárie vodovod.potrubia H5,,"dodávateľ: RECON-BUILD s.r.o., Juhoslovanská 2476/3, 040 13 Košice, IČO: 48229962","525,03 € s DPH",21.08.2023,28.08.2023,platná, 4521/2022,Oprava vpuste suterén H48,,"dodávateľ: RECON-BUILD s.r.o., Juhoslovanská 2476/3, 040 13 Košice, IČO: 48229962","500,00 € s DPH",25.10.2022,27.10.2022,platná, 4340/2022,Oprava zatekania strechy H5.,,"dodávateľ: RECON-BUILD s.r.o., Juhoslovanská 2476/3, 040 13 Košice, IČO: 48229962","11 976,66 € s DPH",19.07.2022,25.07.2022,platná, 4341/2022,Pretmelenie okien Strecha H5,,"dodávateľ: RECON-BUILD s.r.o., Juhoslovanská 2476/3, 040 13 Košice, IČO: 48229962","2 820,00 € s DPH",19.07.2022,25.07.2022,platná, 2023/4123,Varná kanvica PHILIPS,,"dodávateľ: REDA SK, s.r.o., Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava 1, IČO: 47743476",,,,platná, 4348/2021,reklamné áčko A2,,"dodávateľ: REMOS spol. s r.o., Tomášikova 26, 821 01 Bratislava, IČO: 35890941","230,90 € s DPH",03.08.2021,12.08.2021,platná, 2023/4410,deratizácia P2-KVP,,"dodávateľ: REPKA Daniel DERATEX-EKO, Pokroku 16, 040 11 Košice, IČO: 10689877","48,00 € s DPH",08.09.2023,22.09.2023,platná, 4615/2021,805 archival ink 25 ml,,"dodávateľ: REPRES, spol. s r.o., Plucárna 3594/10, 695 01 Hodonín, IČO: 46969951","49,96 € s DPH",08.12.2021,27.12.2021,platná, 4124/2020,Väzba A3 A4,,"dodávateľ: RESKO PLUS s.r.o., Barčianska 66, 040 17 Košice - Barca, IČO: 51736756","712,80 € s DPH",16.03.2020,06.05.2020,platná, 4341/2021,zviazanie novín,,"dodávateľ: RESKO PLUS s.r.o., Barčianska 66, 040 17 Košice, IČO: 51736756","393,30 € s DPH",28.07.2021,04.08.2021,platná, 4347/2021,"prípravná dokumentácia na výmenu a opravu okien H48, 1. posch.",,"dodávateľ: RESTAURO-Arte s.r.o., Za Hornádom 876/6, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 47971894","1 332,00 € s DPH",02.08.2021,02.08.2021,platná, 4301/2020,Prípravná dokumentácia pre opravu a výmenu zatekajúcich okien.,,"dodávateľ: RESTAURO-Arte s.r.o., Za Hornádom 878/6, IČO: 47971894","1 166,40 € s DPH",21.07.2020,10.08.2020,platná, 2023/4230,Reklamné stojany SWAP P7,,"dodávateľ: RESULT reklamná agentúra s.r.o., Južná trieda 93, 040 01 Košice, IČO: 36189740","175,36 € s DPH",18.05.2023,25.05.2023,platná, 4803/2019,Výroba a montáž tabule.,,"dodávateľ: REVA Košice s.r.o., Jesenského 18, 040 01 Košice, IČO: 36212687","181,20 € s DPH",23.12.2019,16.01.2020,platná, 4510/2021,Nákup kníh,,"dodávateľ: RNDr. Vojtech Rušin DrSC., Tatranská Lomnica 135, 059 60 Vysoké Tatry, IČO: 1031078521","17,10 € s DPH",28.10.2021,23.11.2021,platná, 4136/2020,Dezinfekcia.,,"dodávateľ: ROIN, s.r.o., Pestovateľská 9, 821 04 Bratislava, IČO: 35848901","184,80 € s DPH",02.04.2020,06.05.2020,platná, 2023/4529,služby SW 3.Q/2023,,"dodávateľ: ROMOK Valér, Edelényska 1989/36, 048 01 Rožňava, IČO: 46477403","960,00 € s DPH",13.11.2023,16.11.2023,platná, 2023/4406,služby SW 04-06/2023,,"dodávateľ: ROMOK Valér, Edelényska 1989/36, 048 01 Rožňava, IČO: 46477403","960,00 € s DPH",04.09.2023,08.09.2023,platná, 2024/4045,Fólia na balenia kníh,,"dodávateľ: ROVDER, s.r.o., Priemyselná 4, 040 01 Košice, IČO: 44754442","666,42 € s DPH",19.02.2024,23.02.2024,platná, 4326/2021,PE hadica číra,,"dodávateľ: ROVDER, s.r.o., Priemyselná 4, 040 01 Košice, IČO: 44754442","469,26 € s DPH",14.07.2021,27.07.2021,platná, 4159/2021,Nákup kancelárskych potrieb.,,"dodávateľ: ROVDER, s.r.o., Priemyselná 4, 040 01 Košice, IČO: 44754442","351,96 € s DPH",29.04.2021,20.05.2021,platná, 4160/2021,Toner,,"dodávateľ: ROVDER, s.r.o., Priemyselná 4, 040 01 Košice, IČO: 44754442","45,60 € s DPH",30.04.2021,20.05.2021,platná, 4164/2021,Toner,,"dodávateľ: ROVDER, s.r.o., Priemyselná 4, 040 01 Košice, IČO: 44754442","94,49 € s DPH",04.05.2021,20.05.2021,platná, 2023/4180,Odb. publikácia "Účtovné súvzťažnosti r.2023",,"dodávateľ: Regionálne vzdelávacie centrum Košice, Hlavná 68, 040 01 Košice, IČO: 31297838","44,00 € s DPH",18.04.2023,25.04.2023,platná, 2023/4070,Detský box na kolesách P7,,"dodávateľ: Richard Matušovský, 086 06 Malcov 306, IČO: 52325792","122,90 € s DPH",21.02.2023,13.03.2023,platná, 4523/2022,"Fólia na balenie kníh - PE hadica1100/0,10.",,"dodávateľ: Rovder, s.r.o., Priemyselná 4, 010 01 Košice, IČO: 44754442","711,00 € s DPH",25.10.2022,27.10.2022,platná, 4596/2021,"PE Hadica 1000/0,10",,"dodávateľ: Rovder, s.r.o., Priemyselná 4, 040 01 Košice 1, IČO: 44754442","657,00 € s DPH",03.12.2021,14.12.2021,platná, 4392/2021,Ochranné rúško 500 ks,,"dodávateľ: Rovder, s.r.o., Priemyselná 4, 040 01 Košice, IČO: 44754442","30,00 € s DPH",27.08.2021,30.08.2021,platná, 4373/2021,fólia,,"dodávateľ: Rovder, s.r.o., Priemyselná 4, 040 01 Košice, IČO: 44754442","99,54 € s DPH",10.08.2021,12.08.2021,platná, 4052/2021,dodávka zakryv. PE fólii,,"dodávateľ: Rovder, s.r.o., Priemyselná 4, Košice, IČO: 44754442","5,76 € s DPH",23.02.2021,19.03.2021,platná, 4085/2021,dodávka kanc. potrieb,,"dodávateľ: Rovder, s.r.o., Priemyselná 4, Košice, IČO: 44754442","165,05 € s DPH",12.03.2021,19.03.2021,platná,"obj.č.2021010, 9.3.2021" 4048/2021,dodávka respirátorov,,"dodávateľ: Rovder, s.r.o., Priemyselná 4, Košice, IČO: 44754442","178,80 € s DPH",18.02.2021,08.03.2021,platná, 4016/2021,respirátor FFP2 - 100ks,,"dodávateľ: Rovder, s.r.o., Priemyselná 4, Košice, IČO: 44754442","57,12 € s DPH",01.02.2021,22.02.2021,platná, 4624/2022,Školenie VO,,"dodávateľ: SEO s.r.o., Bukurešťská 25, 040 01 Košice, IČO: 43904351","80,00 € s DPH",08.12.2022,14.12.2022,platná, 4202/2020,Náhlavná sada k telefónu.,,"dodávateľ: SHARK.SK j.s.a., Komenského 40, 04001 Košice, IČO: 51154439","77,76 € s DPH",14.05.2020,27.05.2020,platná, 4130/2020,Dávkovač mydla.,,"dodávateľ: SIKO KÚPEĽNE a.s., Galvaniho 16B, 821 04 Bratislava, IČO: 43864074","280,00 € s DPH",23.03.2020,06.05.2020,platná, 2023/4537,kalendáre r.2024,,"dodávateľ: SLOVPAP SK s.r.o., Kamenná cesta 3, 010 88 Žilina, IČO: 44229950","60,67 € s DPH",16.11.2023,20.11.2023,platná, 2023/4473,kanc.potreby,,"dodávateľ: SLOVPAP SK s.r.o., Kamenná cesta 3, 010 88 Žilina, IČO: 44229950","482,19 € s DPH",16.10.2023,20.10.2023,platná, 4071/2022,čistiace potreby,,"dodávateľ: SLOVPAP SK s.r.o., Kamenná cesta 3, 010 88 Žilina, IČO: 44229950","84,61 € s DPH",23.02.2022,28.02.2022,platná, 2024/4015,služby PCO 01/2024,,"dodávateľ: SPIN - SK s.r.o., Rákoš 9385/7, 960 01 Zvolen, IČO: 48118621","47,30 € s DPH",02.02.2024,09.02.2024,platná, 2023/4715,služby PCO 12/2023,,"dodávateľ: SPIN - SK s.r.o., Rákoš 9385/7, 960 01 Zvolen, IČO: 48118621","47,30 € s DPH",02.01.2024,05.01.2024,platná, 2023/4583,služby PCO 11/2023,,"dodávateľ: SPIN - SK s.r.o., Rákoš 9385/7, 960 01 Zvolen, IČO: 48118621","47,30 € s DPH",04.12.2023,08.12.2023,platná, 2023/4253,Služby PCO 05/2023,,"dodávateľ: SPIN - SK s.r.o., Rákoš 9385/7, 960 01 Zvolen, IČO: 48118621","47,30 € s DPH",12.06.2023,13.06.2023,platná, 2023/4198,Služby PCO 04/2023,,"dodávateľ: SPIN - SK s.r.o., Rákoš 9385/7, 960 01 Zvolen, IČO: 48118621","47,30 € s DPH",10.05.2023,12.05.2023,platná, 2023/4147,služby PCO 03/2023,,"dodávateľ: SPIN - SK s.r.o., Rákoš 9385/7, 960 01 Zvolen, IČO: 48118621","47,30 € s DPH",04.04.2023,17.04.2023,platná, 2023/4098,Služby PCO 02/2023,,"dodávateľ: SPIN - SK s.r.o., Rákoš 9385/7, 960 01 Zvolen, IČO: 48118621","47,30 € s DPH",08.03.2023,21.03.2023,platná, 2023/4022,Služby PCO 01/2023,,"dodávateľ: SPIN - SK s.r.o., Rákoš 9385/7, 960 01 Zvolen, IČO: 48118621","47,30 € s DPH",02.02.2023,02.03.2023,platná, 4651/2022,Služby PCO 10 + 11/2022,,"dodávateľ: SPIN - SK s.r.o., Rákoš 9385/7, 960 01 Zvolen, IČO: 48118621","109,85 € s DPH",12.12.2022,14.12.2022,platná, 4652/2022,Služby PCO 12/2022,,"dodávateľ: SPIN - SK s.r.o., Rákoš 9385/7, 960 01 Zvolen, IČO: 48118621","47,30 € s DPH",12.12.2022,14.12.2022,platná, 2023/4494,služby PCO 10/2023,,"dodávateľ: SPIN-SK s.r.o., Rákoš 9385/7, 960 01 Zvolen, IČO: 48118621","47,30 € s DPH",06.11.2023,10.11.2023,platná, 2023/4440,služby PCO 09/2023,,"dodávateľ: SPIN-SK s.r.o., Rákoš 9385/7, 960 01 Zvolen, IČO: 48118621","47,30 € s DPH",10.10.2023,13.10.2023,platná, 2023/4400,služby PCO 08/2023,,"dodávateľ: SPIN-SK s.r.o., Rákoš 9385/7, 960 01 Zvolen, IČO: 48118621","47,30 € s DPH",04.09.2023,08.09.2023,platná, 2023/4334,služby PCO 07/2023,,"dodávateľ: SPIN-SK s.r.o., Rákoš 9385/7, 960 01 Zvolen, IČO: 48118621","47,30 € s DPH",02.08.2023,11.08.2023,platná, 2023/4298,Služby PCO 06/2023,,"dodávateľ: SPIN-SK s.r.o., Rákoš 9385/7, 960 01 Zvolen, IČO: 48118621","47,30 € s DPH",11.07.2023,18.07.2023,platná, 4664/2019,Katolícke noviny.,,"dodávateľ: SSV. - VOJTECH s.r.o., Radlinského 5, 917 01 Trnava, IČO: 31434541","32,76 € s DPH",22.11.2019,04.12.2019,platná, 4684/2019,Spracovanie obsahovej náplne pre výstavu "Nežná revolúcia",,"dodávateľ: SWITSYS s.r.o., Rastislavova 68, 040 01 Košice1, IČO: 47989777","549,00 € s DPH",29.11.2019,20.12.2019,platná, 2023/4655,Puzdra na preukazy,,"dodávateľ: Sandro Crescini - PlastItaly, Mukačevska 4809/55, 080 01 Prešov, IČO: 34344080","240,00 € s DPH",20.12.2023,29.12.2023,platná, 4290/2022,Puzdro na preukazy,,"dodávateľ: Sandro Crescini - PlastItaly, Mukačevská 4809/55, 080 01 Prešov, IČO: 34344080","183,60 € s DPH",22.06.2022,24.06.2022,platná, 4322/2021,Obal U,,"dodávateľ: Sandro Crescini-PlastItaly, Mukačevská 4809/55, 08001 Prešov, IČO: 34344080","124,80 € s DPH",12.07.2021,27.07.2021,platná, 4219/2020,Obaly.,,"dodávateľ: Sandro Crescini-PlastItaly, Mukačevská 4809/55, 08001 Prešov, IČO: 34344080","124,80 € s DPH",02.06.2020,11.06.2020,platná, 4473/2020,Fólia na knihy.,,"dodávateľ: Servisbal Obaly s.r.o., Na Poříčí 661, 518 01 Dobruška, IČO: 49811169","252,20 € s DPH",09.10.2020,16.10.2020,platná, 2023/4009,Preprava výstavy z Bratislavy do Košíc,,"dodávateľ: ShipEx Logistic s.r.o. SK, Zelený trh 293/10, 60200 Brno, IČO: 07491310","12,53 € s DPH",11.01.2023,13.01.2023,platná, 4026/2022,Preprava výstavy BA-KE,,"dodávateľ: ShipEx Logistic s.r.o., Zelený trh 293/10, IČO: 07491310","14,16 € s DPH",31.01.2022,02.02.2022,platná, 2024/4048,Kancelárske potreby,,"dodávateľ: Slavomír Binčík - JUNIOR, Hlavná 266, 900 62 Kostilište, IČO: 34391509","81,58 € s DPH",21.02.2024,23.02.2024,platná, 2023/4121,VIRTUA popl. za 1Q/2023,,"dodávateľ: Slovenská Národná Knižnica, Nám. J.C. Hronského1, 036 01 Martin, IČO: 36138517","60,76 € s DPH",13.03.2023,21.03.2023,platná, 4614/2022,Virtua SW poplatok za 4Q.2022,,"dodávateľ: Slovenská Národná Knižnica, Nám. J.C. Hronského1, 036 01 Martin, IČO: 36138517","61,80 € s DPH",05.12.2022,12.12.2022,platná, 4398/2022,Virtua popl. za 3.Q./2022,,"dodávateľ: Slovenská Národná Knižnica, Nám. J.C. Hronského1, 036 01 Martin, IČO: 36138517","63,23 € s DPH",05.09.2022,14.09.2022,platná, 4272/2022,VIRTUA poplatok 2Q/2022,,"dodávateľ: Slovenská Národná Knižnica, Nám. J.C. Hronského1, 036 01 Martin, IČO: 36138517","60,29 € s DPH",08.06.2022,15.06.2022,platná, 4215/2022,MVS,,"dodávateľ: Slovenská Národná Knižnica, Nám. J.C. Hronského1, 036 01 Martin, IČO: 36138517","10,00 € s DPH",16.05.2022,17.05.2022,platná, 4111/2022,VIRTUA popl. za 1Q/2022,,"dodávateľ: Slovenská Národná Knižnica, Nám. J.C. Hronského1, 036 01 Martin, IČO: 36138517","56,79 € s DPH",11.03.2022,16.03.2022,platná, 4594/2021,Poplatok za SW Virtua 4.Q.2021,,"dodávateľ: Slovenská Národná Knižnica, Nám. J.C. Hronského1, 036 01 Martin, IČO: 36138517","56,98 € s DPH",03.12.2021,14.12.2021,platná, 2023/4169,Členské SAK r.2023,,"dodávateľ: Slovenská asociácia knižníc, Klamensova 2522/19, 814 67 Bratislava-Staré Mesto, IČO: 30845181","120,00 € s DPH",07.04.2023,21.04.2023,platná, 4495/2022,Členské SAK r.2022,,"dodávateľ: Slovenská asociácia knižníc, Klemensova 2522/19, 814 67 Bratislava, IČO: 30845181","120,00 € s DPH",10.10.2022,18.10.2022,platná, 4472/2021,Členské SAK,,"dodávateľ: Slovenská asociácia knižníc., Klemensova 2522/19, 814 67 Bratislava Staré Mesto, IČO: 30845181","120,00 € s DPH",07.10.2021,03.11.2021,platná, 4492/2020,Členský príspevok SAK 2020.,,"dodávateľ: Slovenská asociácia knižníc., Klemensova 2522/19, 814 67 Bratislava Staré Mesto, IČO: 30845181","120,00 € s DPH",19.10.2020,04.11.2020,platná, 4491/2021,Prístup do CRE,,"dodávateľ: Slovenská komora exekútorov, Šustekova 49, 851 04 Bratislava, IČO: 35659718","4,50 € s DPH",26.10.2021,23.11.2021,platná, 4366/2020,"Vstup do registra exekúcií, výpis",,"dodávateľ: Slovenská komora exekútorov, Šustekova 49, 851 04 Bratislava, IČO: 35659718","6,60 € s DPH",28.08.2020,09.09.2020,platná, 4307/2020,Prístup do CRE (centrálny register exekúcií),,"dodávateľ: Slovenská komora exekútorov, Šustekova 49, 851 04 Bratislava, IČO: 35659718","6,60 € s DPH",22.07.2020,10.08.2020,platná, 4091/2020,Prístup do CRE.,,"dodávateľ: Slovenská komora exekútorov, Šustekova 49, 851 04 Bratislava, IČO: 35659718","6,60 € s DPH",28.02.2020,23.04.2020,platná, 2023/4588,VIRTUA popl. za 4.Q/2023,,"dodávateľ: Slovenská národná knižnica, Nám. J. C. Hronského 1, 036 01 Martin, IČO: 36138517","59,21 € s DPH",07.12.2023,15.12.2023,platná, 4766/2019,Kopírovanie článkov.,,"dodávateľ: Slovenská národná knižnica, Nám. J.C. Hronského 1, 03601 Martin, IČO: 36138517","16,60 € s DPH",17.12.2019,13.01.2020,platná, 4077/2021,VIRTUA poplatok 1.Q/2021,,"dodávateľ: Slovenská národná knižnica, Nám. J.C. Hronského 1, Martin, IČO: 36138517","53,02 € s DPH",08.03.2021,26.03.2021,platná, 2023/4541,MVS - výpožička kníh,,"dodávateľ: Slovenská národná knižnica, Nám. J.C.Hronského 1, 036 01 Martin, IČO: 36138517","5,00 € s DPH",16.11.2023,20.11.2023,platná, 2023/4428,VIRTUA 3.Q/2023,,"dodávateľ: Slovenská národná knižnica, Nám. J.C.Hronského 1, 036 01 Martin, IČO: 36138517","59,96 € s DPH",26.09.2023,02.10.2023,platná, 2023/4358,poplatok VIRTUA 2.Q/2023,,"dodávateľ: Slovenská národná knižnica, Nám. J.C.Hronského 1, 036 01 Martin, IČO: 36138517","57,27 € s DPH",15.08.2023,25.08.2023,platná, 4115/2020,Výpožičné zo zahraničných kníh.,,"dodávateľ: Slovenská národná knižnica, Nám. J.C.Hronského 1, 036 01 Martin, IČO: 36138517","6,60 € s DPH",09.03.2020,05.05.2020,platná, 4439/2020,Poplatok za 3.štvrťrok SW VIRTUA,,"dodávateľ: Slovenská národná knižnica, Nám.J.C.Hronského 1, 036 01 Martin, IČO: 36138517","54,41 € s DPH",02.10.2020,16.10.2020,platná, 4427/2020,Poplatok za výpožičku kníh.,,"dodávateľ: Slovenská národná knižnica, Nám.J.C.Hronského 1, 036 01 Martin, IČO: 36138517","3,30 € s DPH",28.09.2020,09.10.2020,platná, 4677/2019,Poplatok za 4.Q.2019 softvéru VIRTUA.,,"dodávateľ: Slovenská národná knižnica, Nám.J.C.Hronského 1, 036 01 Martin, IČO: 36138517","58,51 € s DPH",27.11.2019,10.12.2019,platná, 4401/2021,Poplatok za software VIRTUA 3.Q.2021,,"dodávateľ: Slovenská národná knižnica, Námestie J.C.Hronského 1, 03601 Martin, IČO: 36138517","54,86 € s DPH",06.09.2021,07.10.2021,platná, 4266/2021,SW VIRTUA 2.Q.2021,,"dodávateľ: Slovenská národná knižnica, Námestie J.C.Hronského 1, 03601 Martin, IČO: 36138517","52,53 € s DPH",11.06.2021,09.07.2021,platná, 4625/2020,Poplatok za 4.štvťrok SW VIRTUA,,"dodávateľ: Slovenská národná knižnica, Námestie J.C.Hronského 1, 03601 Martin, IČO: 36138517","54,40 € s DPH",02.12.2020,21.12.2020,platná, 4312/2020,Poplatok za SW Virtua.,,"dodávateľ: Slovenská národná knižnica, Námestie J.C.Hronského 1, 03601 Martin, IČO: 36138517","56,38 € s DPH",27.07.2020,10.08.2020,platná, 4210/2020,Poplatok za 1.štvrťrok spoločného programu VIRTUA.,,"dodávateľ: Slovenská národná knižnica, Námestie J.C.Hronského 1, 03601 Martin, IČO: 36138517","59,47 € s DPH",25.05.2020,01.06.2020,platná, 2024/4040,Členské IAML 2024,,"dodávateľ: Slovenská národná skupina IAML, Michalská 10, 815 36 Bratislava, IČO: 00626821","25,00 € s DPH",09.02.2024,16.02.2024,platná, 2023/4019,Členský príspevok SNS IAML za rok 2023,,"dodávateľ: Slovenská národná skupina IAML, Michalská 10, 815 36 Bratislava, IČO: 00626821","25,00 € s DPH",31.01.2023,02.02.2023,platná, 4099/2022,Členské IAML 2022,,"dodávateľ: Slovenská národná skupina IAML, Michalská 10, 815 36 Bratislava, IČO: 00626821","25,00 € s DPH",07.03.2022,15.03.2022,platná, 4483/2021,Členský príspevok IAML za rok 2021,,"dodávateľ: Slovenská národná skupina IAML, Michalská 10, 815 36 Bratislava, IČO: 00626821","25,00 € s DPH",14.10.2021,04.11.2021,platná, 2023/4718,poštovné 12/2023,,"dodávateľ: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124","129,80 € s DPH",10.01.2024,12.01.2024,platná, 2023/4606,Poštovné 11/2023,,"dodávateľ: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124","109,10 € s DPH",11.12.2023,15.12.2023,platná, 23023/4224,Poštovné 04/2023,,"dodávateľ: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124","70,00 € s DPH",12.05.2023,16.05.2023,platná, 2023/4173,Poštovné 03/2023,,"dodávateľ: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124","112,70 € s DPH",12.04.2023,21.04.2023,platná, 2023/4124,Poštovné 02/2023,,"dodávateľ: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124","66,45 € s DPH",17.03.2023,22.03.2023,platná, 2023/4047,Poštovné 01/2023,,"dodávateľ: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124","84,15 € s DPH",10.02.2023,07.03.2023,platná, 4714/2022,Poštovné 12/2022,,"dodávateľ: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124","109,00 € s DPH",12.01.2023,13.01.2023,platná, 4679/2022,Predplatné časopisov - pobočky r.2023,,"dodávateľ: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124","2 337,63 € s DPH",20.12.2022,29.12.2022,platná, 4649/2022,Noviny a časopisy r.2023 H5,,"dodávateľ: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124","4 730,25 € s DPH",12.12.2022,14.12.2022,platná, 4653/2022,Poštovné 11/2022,,"dodávateľ: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124","93,10 € s DPH",12.12.2022,14.12.2022,platná, 4571/2022,Poštovné,,"dodávateľ: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124","94,65 € s DPH",11.11.2022,16.11.2022,platná, 4498/2022,Poštovné 09/2022,,"dodávateľ: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124","133,45 € s DPH",12.10.2022,18.10.2022,platná, 4426/2022,Poštovné 08/2022,,"dodávateľ: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124","157,56 € s DPH",12.09.2022,14.09.2022,platná, 4379/2022,Poštovné 07/2022,,"dodávateľ: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124","108,50 € s DPH",15.08.2022,16.08.2022,platná, 4331/2022,Poštovné 06/2022,,"dodávateľ: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124","154,25 € s DPH",13.07.2022,22.07.2022,platná, 4273/2022,Poštovné 05/2022,,"dodávateľ: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124","110,95 € s DPH",10.06.2022,15.06.2022,platná, 4211/2022,Poštovné 04/2022,,"dodávateľ: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124","105,05 € s DPH",12.05.2022,16.05.2022,platná, 4161/2022,Poštovné 03/2022,,"dodávateľ: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124","153,83 € s DPH",11.04.2022,18.04.2022,platná, 4108/2022,Poštovné,,"dodávateľ: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124","99,55 € s DPH",10.03.2022,16.03.2022,platná, 4056/2022,Poštovné 01/2022,,"dodávateľ: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124","183,10 € s DPH",11.02.2022,18.02.2022,platná, 4727/2021,Poštovné,,"dodávateľ: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124","120,30 € s DPH",13.01.2022,14.01.2022,platná, 4705/2021,Predplatné časopisu r.2022 Čarovné Slovensko,,"dodávateľ: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124","49,20 € s DPH",28.12.2021,11.01.2022,platná, 4706/2021,Predplatné novín a časopisov r.2022,,"dodávateľ: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124","4 216,83 € s DPH",28.12.2021,11.01.2022,platná, 4709/2021,Predplatné časopisov r. 2022 pobočky,,"dodávateľ: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124","3 045,69 € s DPH",30.12.2021,11.01.2022,platná, 4637/2021,Poštovné 11/2021,,"dodávateľ: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124","121,15 € s DPH",13.12.2021,27.12.2021,platná, 4559/2021,Poštovné,,"dodávateľ: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124","102,00 € s DPH",15.11.2021,02.12.2021,platná, 4562/2019,Poštovné.,,"dodávateľ: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124","126,80 € s DPH",16.10.2019,25.11.2019,platná, 4088/2021,poštovné 02/2021,,"dodávateľ: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica, IČO: 36631124","32,55 € s DPH",15.03.2021,26.03.2021,platná, 4041/2021,poštovné 01/2021,,"dodávateľ: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica, IČO: 36631124","20,10 € s DPH",12.02.2021,02.03.2021,platná, 4009/2021,poštovné 12/2020,,"dodávateľ: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica, IČO: 36631124","139,50 € s DPH",18.01.2021,29.01.2021,platná, 2024/4039,Poštovné 01/2024,,"dodávateľ: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124","86,20 € s DPH",09.02.2024,16.02.2024,platná, 2023/4579,časopisy predplatné r.2024,,"dodávateľ: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124","5 030,17 € s DPH",30.11.2023,08.12.2023,platná, 2023/4569,predplatné časopisy r.2024,,"dodávateľ: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124","2 566,64 € s DPH",29.11.2023,30.11.2023,platná, 2023/4518,poštovné 10/2023,,"dodávateľ: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124","91,20 € s DPH",09.11.2023,16.11.2023,platná, 2023/4472,poštovné 09/2023,,"dodávateľ: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124","76,10 € s DPH",16.10.2023,20.10.2023,platná, 2023/4412,poštovné 08/2023,,"dodávateľ: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124","112,10 € s DPH",14.09.2023,22.09.2023,platná, 2023/4356,poštovné 07/2023,,"dodávateľ: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124","56,80 € s DPH",15.08.2023,25.08.2023,platná, 2023/4322,poštovné 06/2023,,"dodávateľ: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124","98,60 € s DPH",18.07.2023,19.07.2023,platná, 2023/4274,poštovné 05/2023,,"dodávateľ: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124","126,50 € s DPH",13.06.2023,16.06.2023,platná, 4482/2021,Poštovné,,"dodávateľ: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124","95,95 € s DPH",14.10.2021,04.11.2021,platná, 4429/2021,Poštovné,,"dodávateľ: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124","99,45 € s DPH",16.09.2021,08.10.2021,platná, 4382/2021,Poštovné júl/2021,,"dodávateľ: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124","132,75 € s DPH",13.08.2021,30.08.2021,platná, 4324/2021,Poštovné,,"dodávateľ: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124","203,10 € s DPH",13.07.2021,27.07.2021,platná, 4267/2021,Poštovné,,"dodávateľ: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124","118,70 € s DPH",11.06.2021,09.07.2021,platná, 4192/2021,Poštovné,,"dodávateľ: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124","44,35 € s DPH",12.05.2021,09.06.2021,platná, 4135/2021,Poštovné,,"dodávateľ: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124","54,85 € s DPH",13.04.2021,11.05.2021,platná, 4710/2020,Predplatné časopisov.,,"dodávateľ: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124","4 242,33 € s DPH",31.12.2020,20.01.2021,platná, 4711/2020,Predplatné časopisov.,,"dodávateľ: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124","2 861,42 € s DPH",31.12.2020,20.01.2021,platná, 4657/2020,Poštovné,,"dodávateľ: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124","27,45 € s DPH",16.12.2020,29.12.2020,platná, 4568/2020,Poštovné,,"dodávateľ: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124","109,40 € s DPH",16.11.2020,15.12.2020,platná, 4484/2020,Poštovné.,,"dodávateľ: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124","156,80 € s DPH",14.10.2020,26.10.2020,platná, 4411/2020,Poštovné.,,"dodávateľ: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124","158,80 € s DPH",16.09.2020,23.09.2020,platná, 4347/2020,Poštovné,,"dodávateľ: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124","279,15 € s DPH",14.08.2020,09.09.2020,platná, 4286/2020,Poštovné.,,"dodávateľ: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124","50,90 € s DPH",14.07.2020,21.07.2020,platná, 4247/2020,Poštovné.,,"dodávateľ: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124","30,50 € s DPH",12.06.2020,23.06.2020,platná, 4205/2020,Poštovné.,,"dodávateľ: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124","11,30 € s DPH",18.05.2020,01.06.2020,platná, 4166/2020,Poštovné.,,"dodávateľ: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124","57,45 € s DPH",22.04.2020,07.05.2020,platná, 4116/2020,Predplatné časopiusu.,,"dodávateľ: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124","18,00 € s DPH",09.03.2020,05.05.2020,platná, 4122/2020,Poštovné,,"dodávateľ: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124","173,20 € s DPH",13.03.2020,05.05.2020,platná, 4057/2020,Poštovné,,"dodávateľ: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124","173,30 € s DPH",18.02.2020,25.03.2020,platná, 4821/2019,Predplatné časopisu.,,"dodávateľ: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124","3,98 € s DPH",31.12.2019,22.01.2020,platná, 4822/2019,Predplatné časopisu.,,"dodávateľ: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124","1,99 € s DPH",31.12.2019,22.01.2020,platná, 4823/2019,Predplatné časopisov.,,"dodávateľ: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124","52,56 € s DPH",31.12.2019,22.01.2020,platná, 4840/2019,Predplatné novín a časopisov.,,"dodávateľ: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124","4 370,56 € s DPH",10.01.2020,22.01.2020,platná, 4841/2019,Predplatné novín a časopisov.,,"dodávateľ: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124","2 495,96 € s DPH",10.01.2020,22.01.2020,platná, 4843/2019,Poštovné,,"dodávateľ: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124","163,25 € s DPH",15.01.2020,22.01.2020,platná, 4751/2019,Poštovné.,,"dodávateľ: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124","146,90 € s DPH",13.12.2019,13.01.2020,platná, 4650/2019,Poštovné.,,"dodávateľ: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124","155,55 € s DPH",18.11.2019,02.12.2019,platná, 4501/2022,"Kancelárske potreby - kalendáre, diáre",,"dodávateľ: Slovpap SK s.r.o., Kamenná cesta 3, 010 88 Žilina, IČO: 44229950","91,08 € s DPH",17.10.2022,21.10.2022,platná, 4436/2022,Kanc.potreby,,"dodávateľ: Slovpap SK s.r.o., Kamenná cesta 3, 010 88 Žilina, IČO: 44229950","63,50 € s DPH",23.09.2022,29.09.2022,platná, 4513/2021,"Materiál , kalendáre",,"dodávateľ: Slovpap SK s.r.o., Kamenná cesta 3, 01088 Žilina, IČO: 44229950","266,81 € s DPH",29.10.2021,23.11.2021,platná, 4226/2021,Lepiace pásky ZZ utierky,,"dodávateľ: Slovpap SK s.r.o., Kamenná cesta 3, 01088 Žilina, IČO: 44229950","212,88 € s DPH",07.06.2021,28.06.2021,platná, 4694/2020,ZZ Utierky,,"dodávateľ: Slovpap SK s.r.o., Kamenná cesta 3, 01088 Žilina, IČO: 44229950","110,88 € s DPH",28.12.2020,08.01.2021,platná, 4562/2020,Kancelárske potreby,,"dodávateľ: Slovpap SK s.r.o., Kamenná cesta 3, 01088 Žilina, IČO: 44229950","173,98 € s DPH",11.11.2020,15.12.2020,platná, 4308/2020,Kancelárske potreby,,"dodávateľ: Slovpap SK s.r.o., Kamenná cesta 3, 01088 Žilina, IČO: 44229950","194,61 € s DPH",23.07.2020,10.08.2020,platná, 4201/2020,"ZZ utierky, Zásobník na ZZ utierky.",,"dodávateľ: Slovpap SK s.r.o., Kamenná cesta 3, 01088 Žilina, IČO: 44229950","238,08 € s DPH",14.05.2020,27.05.2020,platná, 2023/4357,sťahovanie P11 -Jazero,,"dodávateľ: Sociálny podnik KSK, s.r.o., Nám. Maratónu Mieru 1, 042 66 Košice, IČO: 53000064","337,15 € s DPH",15.08.2023,25.08.2023,platná, 2023/4117,Preprava a likvidácia odpadu P7 Terasa,,"dodávateľ: Sociálny podnik KSK, s.r.o., Námestie Naratónu mieru 1, 042 66 Košice, IČO: 53000064","291,59 € s DPH",13.03.2023,21.03.2023,platná, 4642/2019,Montáž svetiel.,,"dodávateľ: SoundFreak s.r.o., Svätoplukova 9, 040 01 Košice, IČO: 46492526","486,00 € s DPH",13.11.2019,29.11.2019,platná, 2023/4638,Text Knihy na dosah/KSK,,"dodávateľ: Spolka, Atletická 1199/28, 040 01 Košice, IČO: 50170431","100,00 € s DPH",15.12.2023,22.12.2023,platná, 4514/2021,Spolok slovenských knihovníkov a knižníc - členský poplatok,,"dodávateľ: Spolok slovenských knihovníkov a knižníc, Michalská 1 , 816 14 Bratislava, IČO: 00178594","50,00 € s DPH",29.10.2021,23.11.2021,platná, 4573/2020,Členský poplatok kolektívneho člena Spoloku slovenských knihovníkov a knižníc na r.2020,,"dodávateľ: Spolok slovenských knihovníkov a knižníc, Michalská 1 , 816 14 Bratislava, IČO: 00178594","50,00 € s DPH",19.11.2020,15.12.2020,platná, 2023/4427,členské SSKK r.2023,,"dodávateľ: Spolok slovenských knihovníkov a knižníc, Michalská 1, 811 01 Bratislava, IČO: 00178594","83,00 € s DPH",26.09.2023,02.10.2023,platná, 4469/2022,Členské SSKK na r. 2022,,"dodávateľ: Spolok slovenských knihovníkov a knižníc, Michalská 1, 816 14 Bratislava, IČO: 00178594","50,00 € s DPH",06.10.2022,11.10.2022,platná, 2024/4009,Katolícke noviny r. 2024,,"dodávateľ: Spolok sv. Vojtecha - VOJTECH spol. s r.o., Radlinského 5, 917 01 Trnava, IČO: 31434541","66,30 € s DPH",19.01.2024,26.01.2024,platná, 4092/2021,Katolícke noviny r.2021,,"dodávateľ: Spolok sv. Vojtecha - VOJTECH spol. s r.o., Radlinského 5, Trnava, IČO: 31434541","32,76 € s DPH",25.03.2021,08.04.2021,platná, 2023/4013,Predplatné novín Katolícke noviny za rok 2023,,"dodávateľ: Spolok sv. Vojtecha - Vojtech spol. s.r.o., Radlinskeho 5, 917 01 Trnava, IČO: 31434541","66,30 € s DPH",23.01.2023,25.01.2023,platná, 4022/2022,Katolícke noviny 2022,,"dodávateľ: Spolok sv.Vojtecha - VOJTECH spol. s r.o., Radlinského 5, 917 01 Trnava, IČO: 31434541","52,00 € s DPH",24.01.2022,02.02.2022,platná, 4378/2021,Nákup kníh,,"dodávateľ: Spoločnosť Ježišova, Vydavateľstvo Dobrá kniha, Štefánikova 44, 917 01 Trnava, IČO: 599051","84,79 € s DPH",11.08.2021,30.08.2021,platná, 4257/2021,Nákup kníh,,"dodávateľ: Spoločnosť Ježišova, Vydavateľstvo Dobrá kniha, Štefánikova 44, 917 01 Trnava, IČO: 917 01 Trnava","98,87 € s DPH",09.06.2021,01.07.2021,platná, 4128/2021,knihy FPU 2020,,"dodávateľ: Spoločnosť Ježišova, vydavateľstvo Dobrá kniha, Štefánikova 44, Trnava, IČO: 599051","352,30 € s DPH",07.04.2021,05.05.2021,platná, 4306/2020,Vodorovné značenie na parkovisku.,,"dodávateľ: Správa ciest Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, IČO: 35555777","220,20 € s DPH",22.07.2020,10.08.2020,platná, 4661/2019,Príprava občerstvenia.,,"dodávateľ: Stredná odborná škola Jána Bocatia, Bocatiova 1, 040 01 Košice, IČO: 35570172","840,28 € s DPH",21.11.2019,04.12.2019,platná, 4662/2019,Príprava občerstvenia.,,"dodávateľ: Stredná odborná škola Jána Bocatia, Bocatiova 1, 040 01 Košice, IČO: 35570172","356,20 € s DPH",21.11.2019,,platná, 4645/2019,Víno.,,"dodávateľ: Stredná odborná škola poľnohospodárska a služieb na vidieku, Kukučínova 23, 040 01 Košice, IČO: 00159433","61,20 € s DPH",15.11.2019,02.12.2019,platná, 4023/2022,"Elektrina, kúrenie 07-12/2021",,"dodávateľ: Stredná priemyselná škola strojnícka, Komenského 2, 040 01 Košice, IČO: 00161772","113,40 € s DPH",25.01.2022,02.02.2022,platná, 4398/2020,Nájomné 7-12/2020,,"dodávateľ: Stredná priemyselná škola strojnícka, Komenského 2, 040 01 Košice, IČO: 00161772","113,40 € s DPH",09.09.2020,23.09.2020,platná, 4197/2020,Nájom Strojnícka priemyslovka 1-6/2020,,"dodávateľ: Stredná priemyselná škola strojnícka, Komenského 2, 040 01 Košice, IČO: 00161772","113,40 € s DPH",12.05.2020,27.05.2020,platná, 4639/2019,Nájomné 2019,,"dodávateľ: Stredná priemyselná škola strojnícka, Komenského 2, 040 01 Košice, IČO: 00161772","226,80 € s DPH",11.11.2019,29.11.2019,platná, 4094/2021,EE+kúrenie 01-06/2021,,"dodávateľ: Stredná priemyselná škola strojnícka, Komenského 2, Košice, IČO: 00161772","113,40 € s DPH",25.03.2021,08.04.2021,platná,"zmluva 1/2016, 30.09.2016" 2023/4699,EE+kúrenie 07-12/2023,,"dodávateľ: Stredná priemyselná škola strojnícka, Komenského 2,040 01 Košice, IČO: 00161772","113,40 € s DPH",02.01.2024,05.01.2024,platná, 2023/4043,Elektrina + kúrenie 01-06/2023,,"dodávateľ: Stredná priemyselná škola strojnícka., Komenského 2, 040 01 Košice, IČO: 00161772","113,40 € s DPH",03.02.2023,03.03.2023,platná, 4613/2022,Nájomné 1.1. - 31.12.2022,,"dodávateľ: Stredná priemyselná škola strojnícka., Komenského 2, 040 01 Košice, IČO: 00161772","226,80 € s DPH",05.12.2022,12.12.2022,platná, 2023/4063,Predplatné časopisu stromáčik do 02/2024,,"dodávateľ: Strom života, o.z., Jelenia 7, 811 05 Bratislava, IČO: 00587010","56,50 € s DPH",16.02.2023,13.03.2023,platná, 4107/2022,časopis STROMČEK do 02/2023,,"dodávateľ: Strom života, o.z., Jelenia 7, 811 05 Bratislava, IČO: 00587010","52,00 € s DPH",09.03.2022,16.03.2022,platná, 2023/4560,zariadenie Chalupeckého knižnica,,"dodávateľ: Studio Jakab s.r.o., Belehradská 10, 040 13 Košice, IČO: 46942840","50 182,07 € s DPH",24.11.2023,30.11.2023,platná, 2023/4330,zariadenie knižnice,,"dodávateľ: Studio Jakab s.r.o., Belehradská 10, 040 13 Košice, IČO: 46942840","33 248,88 € s DPH",02.08.2023,11.08.2023,platná,IROP 4435/2022,Rozkladací stan 2x3m,,"dodávateľ: TENTS s.r.o., Kysucká cesta 3, 010 01 Žilina, IČO: 51141884","154,00 € s DPH",21.09.2022,27.09.2022,platná, 4401/2022,e-stravenky 09/2022,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava, IČO: 52005551","2 150,00 € s DPH",05.09.2022,14.09.2022,platná, 2023/4069,Teplo H5 01/2023,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o., Komenského 2, 040 01 Košice, IČO: 31679692","9 619,55 € s DPH",20.02.2023,13.03.2023,platná, 2023/410,teplo H5 za 10/2023,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o., Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","3 855,17 € s DPH",16.11.2023,20.11.2023,platná, 2023/409,vyúčt. teplo H5 za 09/2023,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o., Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","1 521,25 € s DPH",16.10.2023,20.10.2023,platná, 2023/4418,teplo H5 za 08/2023,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o., Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","1 521,25 € s DPH",14.09.2023,22.09.2023,platná, 2023/4359,dodávka tepla 07/2023,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o., Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","1 521,25 € s DPH",15.08.2023,25.08.2023,platná, 2023/4323,teplo 06/2023,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o., Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","1 521,25 € s DPH",18.07.2023,19.07.2023,platná, 2023/4279,teplo 05/2023,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o., Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","2 446,78 € s DPH",16.06.2023,23.06.2023,platná, 4210/2022,Teplo H5 04/2022 Vyúčtovanie,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o., Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31676692","3 296,29 € s DPH",12.05.2022,16.05.2022,platná, 2023/4225,Teplo H5 04/2023 - vyúčt.,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o., Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","5 278,67 € s DPH",12.05.2023,16.05.2023,platná, 2023/4171,Teplo H5 r.2022 vyúčt.,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o., Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","1 313,03 € s DPH",12.04.2023,21.04.2023,platná, 2023/4178,Teplo H5 03/2023 - vyúčt.,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o., Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","1 348,25 € s DPH",17.04.2023,21.04.2023,platná, 2023/4131,Teplo H5 02/2023 vyúčt.,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o., Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","2 806,82 € s DPH",17.03.2023,23.03.2023,platná, 4713/2022,Vyúčtované teplo H5 za 12/2022,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o., Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","5 569,86 € s DPH",12.01.2023,13.01.2023,platná, 4662/2022,Teplo vyúčtovanie H5 11/2022,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o., Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","4 373,60 € s DPH",15.12.2022,20.12.2022,platná, 4573/2022,Teplo vyúčtovanie za 10/2022 H5,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o., Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","3 097,79 € s DPH",15.11.2022,16.11.2022,platná, 4505/2022,Vyúčtovanie tepla H5 za 09/2022,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o., Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","2 013,56 € s DPH",17.10.2022,21.10.2022,platná, 4432/2022,Vyúčtovanie Teplo H5 za 08/2022,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o., Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","1 378,00 € s DPH",14.09.2022,27.09.2022,platná, 4380/2022,Vyúčtovanie teplo H5 07/2022,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o., Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","1 378,00 € s DPH",15.08.2022,16.08.2022,platná, 4338/2022,Vyúčt. teplo H5 za 06/2022,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o., Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","1 378,00 € s DPH",19.07.2022,22.07.2022,platná, 4166/2022,Teplo H5 03/2022 vyúčtovanie,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o., Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","4 174,88 € s DPH",19.04.2022,27.04.2022,platná, 4127/2022,Teplo H5 r.2021 Vyúčtovanie,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o., Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","1 868,27 € s DPH",29.03.2022,05.04.2022,platná, 4112/2022,Teplo H5 02/2022 vyúčtovanie,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o., Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","65,61 € s DPH",15.03.2022,16.03.2022,platná, 4069/2022,Teplo H5 01/2022 vyúčtovanie,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o., Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","5 418,78 € s DPH",21.02.2022,28.02.2022,platná, 4730/2021,Teplo,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o., Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","1 203,15 € s DPH",14.01.2022,17.01.2022,platná, 4646/2021,Teplo na ÚK + TÚV za november 2021,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o., Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","4 033,08 € s DPH",16.12.2021,28.12.2021,platná, 4558/2021,Teplo,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o., Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","592,02 € s DPH",12.11.2021,02.12.2021,platná, 2023/4719,teplo H5 12/2023 - vyúčt.,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","10 947,31 € s DPH",12.01.2024,19.01.2024,platná, 2023/4633,Teplo H5 11/2023 - vyúčt.,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","2 702,46 € s DPH",14.12.2023,22.12.2023,platná, 2024/4047,Teplo H5 01/2024,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","2 155,93 € s DPH",19.02.2024,23.02.2024,platná, 4569/2020,Teplo a TÚV,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, s.r.o. Košice, Kamenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","60,64 € s DPH",16.11.2020,15.12.2020,platná, 4432/2021,Dodávka tepla a TÚV,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, s.r.o. Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","1 468,02 € s DPH",16.09.2021,08.10.2021,platná, 4379/2021,Dodávka tepla júl 2021,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, s.r.o. Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","1 468,02 € s DPH",12.08.2021,30.08.2021,platná, 4325/2021,Teplo a TÚV,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, s.r.o. Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","1 468,02 € s DPH",14.07.2021,27.07.2021,platná, 4265/2021,Teplo,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, s.r.o. Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","1 792,13 € s DPH",11.06.2021,09.07.2021,platná, 4189/2021,Teplo,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, s.r.o. Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","336,36 € s DPH",12.05.2021,09.06.2021,platná, 4136/2021,Dodávka ÚK + TÚV,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, s.r.o. Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","3 496,43 € s DPH",15.04.2021,11.05.2021,platná, 4730/2020,Teplo a TÚV,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, s.r.o. Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","3 987,34 € s DPH",14.01.2021,20.01.2021,platná, 4659/2020,"Teplo a TÚV Hviezdoslavova 5, KE",,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, s.r.o. Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","188,02 € s DPH",16.12.2020,29.12.2020,platná, 4249/2020,Dodávka tepla a TÚV,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, s.r.o. Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","1 733,12 € s DPH",15.06.2020,23.06.2020,platná, 4061/2020,Teplo,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, s.r.o. Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","4 504,52 € s DPH",18.02.2020,31.03.2020,platná, 4848/2019,Teplo a TÚV,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, s.r.o. Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","176,50 € s DPH",17.01.2020,24.01.2020,platná, 4760/2019,Dodávka tepla za november 2019,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, s.r.o. Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","775,17 € s DPH",16.12.2019,13.01.2020,platná, 4654/2019,Teplo.,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, s.r.o. Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","438,80 € s DPH",20.11.2019,04.12.2019,platná, 4570/2019,Teplo.,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, s.r.o. Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","53,61 € s DPH",22.10.2019,25.11.2019,platná, 2023/4492,e-stravenky 11/2023,,"dodávateľ: TICKET SERVICE, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava, IČO: 52005551","1 539,90 € s DPH",06.11.2023,10.11.2023,platná, 2023/4430,e-stravenky 10/2023,,"dodávateľ: TICKET SERVICE, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava, IČO: 52005551","1 793,60 € s DPH",02.10.2023,06.10.2023,platná, 2023/4401,e-stravenky 09/2023,,"dodávateľ: TICKET SERVICE, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava, IČO: 52005551","1 408,00 € s DPH",04.09.2023,08.09.2023,platná, 2023/4333,e-stravenky 08/2023,,"dodávateľ: TICKET SERVICE, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava, IČO: 52005551","1 661,00 € s DPH",02.08.2023,11.08.2023,platná, 2023/4300,e-stravenky 07/2023,,"dodávateľ: TICKET SERVICE, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava, IČO: 52005551","1 507,00 € s DPH",11.07.2023,18.07.2023,platná, 4156/2020,Servis výťahu - paušál.,,"dodávateľ: TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o., Letná 27, 040 01 Košice, IČO: 45378398","42,00 € s DPH",07.04.2020,06.05.2020,platná, 4109/2020,Servis - paušál,,"dodávateľ: TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o., Letná 27, 040 01 Košice, IČO: 45378398","42,00 € s DPH",03.03.2020,23.04.2020,platná, 4078/2020,Servisná zmluva - paušál.,,"dodávateľ: TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o., Letná 27, 040 01 Košice, IČO: 45378398","42,00 € s DPH",24.02.2020,22.04.2020,platná, 4761/2019,Servis výťahu - paušál,,"dodávateľ: TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o., Letná 27, 040 01 Košice, IČO: 45378398","42,00 € s DPH",16.12.2019,13.01.2020,platná, 4737/2019,Servis výťahu - paušál.,,"dodávateľ: TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o., Letná 27, 040 01 Košice, IČO: 45378398","42,00 € s DPH",10.12.2019,09.01.2020,platná, 4609/2019,Servis výťahu - paušál.,,"dodávateľ: TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o., Letná 27, 040 01 Košice, IČO: 45378398","42,00 € s DPH",06.11.2019,26.11.2019,platná, 4071/2021,servis MV KE304KT,,"dodávateľ: Tempus - Car, s.r.o., Rastislavova 110, Košice, IČO: 31712312","267,90 € s DPH",03.03.2021,26.03.2021,platná, 2023/4137,Servis KE304KT,,"dodávateľ: Tempus-Car, s.r.o., Rastislavova 110, 040 01 Košice, IČO: 31712312","1 283,45 € s DPH",30.03.2023,31.03.2023,platná, 4468/2022,Výmena batérie KE304KT,,"dodávateľ: Tempus-Car, s.r.o., Rastislavova 110, 040 01 Košice, IČO: 31712312","147,68 € s DPH",04.10.2022,07.10.2022,platná, 4381/2022,Oprava KE304KT - poistná udalosť,,"dodávateľ: Tempus-Car, s.r.o., Rastislavova 110, 040 01 Košice, IČO: 31712312","698,02 € s DPH",15.08.2022,16.08.2022,platná, 4143/2022,Servis KE304KT,,"dodávateľ: Tempus-Car, s.r.o., Rastislavova 110, 040 01 Košice, IČO: 31712312","136,66 € s DPH",07.04.2022,13.04.2022,platná, 4096/2021,"teplo H5, vyúčt. r.2020",,"dodávateľ: Tepelné hospodárstvo s.r.o., Komenského 7, Košice, IČO: 31679692","907,64 € s DPH",25.03.2021,08.04.2021,platná,"dod č.1/2015, 22.05.2015" 4083/2021,dodávka tepla 02/2021 - pobočka Hviezdoslavova,,"dodávateľ: Tepelné hospodárstvo s.r.o., Komenského 7, Košice, IČO: 31679692","524,45 € s DPH",11.03.2021,26.03.2021,platná,"zmluva č.1021501127, dod. č.1/2015, zo dňa 22.05.2015" 4043/2021,dodávka tepla 01/2021- pobočka H5,,"dodávateľ: Tepelné hospodárstvo s.r.o., Komenského 7, Košice, IČO: 31679692","50,94 € s DPH",15.02.2021,03.03.2021,platná,"zmluva č.1021501127, dod 1 zo dňa 22.05.2015" 2024/4001,e- stravenky 01/2024,,"dodávateľ: Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava, IČO: 52005551","1 707,30 € s DPH",02.01.2024,05.01.2024,platná, 2023/4586,e-stravenky 12/2023,,"dodávateľ: Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava, IČO: 52005551","1 522,20 € s DPH",04.12.2023,08.12.2023,platná, 4701/2019,Stravné lístky.,,"dodávateľ: Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava, IČO: 31297838","2 574,00 € s DPH",03.12.2019,02.01.2020,platná, 2023/4252,e-stravenky 06/2023,,"dodávateľ: Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava, IČO: 52005551","1 633,50 € s DPH",12.06.2023,13.06.2023,platná, 2023/4199,e-stravenky 05/2023,,"dodávateľ: Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava, IČO: 52005551","1 419,60 € s DPH",10.05.2023,12.05.2023,platná, 2023/4146,e-stravenky 04/2023,,"dodávateľ: Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava, IČO: 52005551","1 872,00 € s DPH",03.04.2023,17.04.2023,platná, 2023/4091,e-stravenky 03/2023,,"dodávateľ: Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava, IČO: 52005551","2 314,00 € s DPH",06.03.2023,21.03.2023,platná, 2023/4023,e-stravenky 02/2023,,"dodávateľ: Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava, IČO: 52005551","1 929,20 € s DPH",02.02.2023,02.03.2023,platná, 4615/2022,e-stravenky 12/2022,,"dodávateľ: Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava, IČO: 52005551","2 170,00 € s DPH",05.12.2022,12.12.2022,platná, 4545/2022,e-stravenky 11/2022,,"dodávateľ: Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava, IČO: 52005551","2 030,00 € s DPH",04.11.2022,08.11.2022,platná, 4472/2022,e-stravenky10/2022,,"dodávateľ: Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava, IČO: 52005551","2 110,00 € s DPH",06.10.2022,11.10.2022,platná, 4350/2022,e-stravenky 08/2022,,"dodávateľ: Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava, IČO: 52005551","2 495,00 € s DPH",03.08.2022,04.08.2022,platná, 4329/2022,e-stravenky 07/2022,,"dodávateľ: Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava, IČO: 52005551","2 230,00 € s DPH",11.07.2022,22.07.2022,platná, 4246/2022,e-stravenky 6/2022,,"dodávateľ: Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava, IČO: 52005551","2 475,00 € s DPH",03.06.2022,08.06.2022,platná, 4182/2022,e-stravenky 05/2022,,"dodávateľ: Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava, IČO: 52005551","2 250,00 € s DPH",04.05.2022,06.05.2022,platná, 4141/2022,e-stravenky 04/2022,,"dodávateľ: Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava, IČO: 52005551","1 848,00 € s DPH",06.04.2022,14.04.2022,platná, 4092/2022,e-stravenky 03/2022,,"dodávateľ: Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava, IČO: 52005551","2 212,00 € s DPH",04.03.2022,11.03.2022,platná, 4037/2022,e-stravenky 02/2022,,"dodávateľ: Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava, IČO: 52005551","1 792,00 € s DPH",02.02.2022,09.02.2022,platná, 4585/2021,Nakreditovanie karty Edenred,,"dodávateľ: Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava, IČO: 52005551","2 080,00 € s DPH",01.12.2021,06.12.2021,platná, 4523/2021,Nabitie karty EDENRED,,"dodávateľ: Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava, IČO: 52005551","1 968,00 € s DPH",02.11.2021,29.11.2021,platná, 4451/2021,Nakreditovanie karty Edenred,,"dodávateľ: Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava, IČO: 52005551","2 044,00 € s DPH",04.10.2021,03.11.2021,platná, 4398/2021,Nabitie karty Edenred,,"dodávateľ: Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava, IČO: 52005551","1 816,00 € s DPH",02.09.2021,17.09.2021,platná, 4351/2021,nakreditovanie karty Edered,,"dodávateľ: Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava, IČO: 52005551","2 172,00 € s DPH",03.08.2021,12.08.2021,platná, 4298/2021,Nakreditovanie kariet Edenred,,"dodávateľ: Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava, IČO: 52005551","2 036,00 € s DPH",01.07.2021,12.07.2021,platná, 4225/2021,Nakreditovanie kariet Edenred,,"dodávateľ: Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava, IČO: 52005551","2 188,00 € s DPH",02.06.2021,01.07.2021,platná, 4167/2021,Dobitie stravných kariet,,"dodávateľ: Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava, IČO: 52005551","1 836,00 € s DPH",10.05.2021,09.06.2021,platná, 4003/2022,e-stravenky 01/2022,,"dodávateľ: Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava, IČO: 52005551","1 732,00 € s DPH",05.01.2022,26.01.2021,platná, 4606/2020,Nabitie stravných kariet,,"dodávateľ: Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava, IČO: 52005551","1 595,10 € s DPH",30.11.2020,18.12.2020,platná, 4532/2020,Stravné-nabitie kariet.,,"dodávateľ: Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava, IČO: 52005551","2 659,80 € s DPH",04.11.2020,09.11.2020,platná, 4436/2020,Nabitie stravných kariet.,,"dodávateľ: Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava, IČO: 52005551","3 147,30 € s DPH",02.10.2020,16.10.2020,platná, 4373/2020,Nabitie kariet na stravné,,"dodávateľ: Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava, IČO: 52005551","2 878,20 € s DPH",02.09.2020,09.09.2020,platná, 4320/2020,Nabitie kariet na stravu.,,"dodávateľ: Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava, IČO: 52005551","3 053,70 € s DPH",04.08.2020,10.08.2020,platná, 4282/2020,Nabitie stravných kariet.,,"dodávateľ: Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava, IČO: 52005551","3 201,90 € s DPH",06.07.2020,21.07.2020,platná, 4242/2020,Nabytie stravovacích kariet.,,"dodávateľ: Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava, IČO: 52005551","2 219,10 € s DPH",05.06.2020,22.06.2020,platná, 4243/2020,Nabitie stravovacích kariet.,,"dodávateľ: Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava, IČO: 52005551","510,90 € s DPH",05.06.2020,22.06.2020,platná, 4195/2020,Stravné lístky.,,"dodávateľ: Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava, IČO: 52005551","1 326,00 € s DPH",12.05.2020,27.05.2020,platná, 4157/2020,Stravné lístky,,"dodávateľ: Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava, IČO: 52005551","624,00 € s DPH",15.04.2020,06.05.2020,platná, 4093/2020,Stravné lístky.,,"dodávateľ: Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava, IČO: 52005551","3 120,00 € s DPH",03.03.2020,23.04.2020,platná, 4012/2020,Stravné lístky.,,"dodávateľ: Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava, IČO: 52005551","2 808,00 € s DPH",03.02.2020,14.02.2020,platná, 4001/2020,Stravné lístky.,,"dodávateľ: Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava, IČO: 52005551","2 886,00 € s DPH",03.01.2020,27.01.2020,platná, 4595/2019,Stravné lístky.,,"dodávateľ: Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava, IČO: 52005551","2 652,00 € s DPH",04.11.2019,26.11.2019,platná, 4521/2019,Stravné lístky.,,"dodávateľ: Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 82015 Bratislava, IČO: 52005551","3 120,00 € s DPH",01.10.2019,30.10.2019,platná, 4106/2021,e-stravenky 04/2021,,"dodávateľ: Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, Bratislava, IČO: 52005551","1 800,00 € s DPH",31.03.2021,26.04.2021,platná, 4075/2021,e-stravenky 03/2021,,"dodávateľ: Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, Bratislava, IČO: 52005551","1 700,00 € s DPH",08.03.2021,26.03.2021,platná, 4019/2021,e-stravenky 02/2021,,"dodávateľ: Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, Bratislava, IČO: 52005551","624,00 € s DPH",02.02.2021,26.02.2021,platná,obj č.2021/002 4003/2021,e-stravenky 01/2021,,"dodávateľ: Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, Bratislava, IČO: 52005551","2 784,60 € s DPH",07.01.2021,29.01.2021,platná,"obj č.70/2020, zo dňa 31.12.2020" 4005/2021,e-stravenky 01/2021 - doplatok,,"dodávateľ: Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, Bratislava, IČO: 52005551","71,40 € s DPH",08.01.2021,29.01.2021,platná,"obj č.70/2020, zo dňa 31.12.2020" 2024/4013,e-stravenky 2/2024,,"dodávateľ: Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, IČO: 52005551","1 644,30 € s DPH",02.02.2024,09.02.2024,platná, 4152/2021,Ochranné prepážky,,"dodávateľ: Titan-Tatraplast, s.r.o., Bystrická cesta 2761, 03401 Ružomberok, IČO: 36440124","151,68 € s DPH",23.04.2021,19.05.2021,platná, 4489/2020,Ochranné prepážky.,,"dodávateľ: Titan-Tatraplast, s.r.o., Bystrická cesta 2761, 03401 Ružomberok, IČO: 36440124","387,48 € s DPH",15.10.2020,26.10.2020,platná, 4199/2020,Ochranná prepážka.,,"dodávateľ: Titan-Tatraplast, s.r.o., Bystrická cesta 2761, 03401 Ružomberok, IČO: 36440124","148,80 € s DPH",12.05.2020,27.05.2020,platná, 4259/2020,Ochranné prepážky.,,"dodávateľ: Titan-Tatraplast, s.r.o., Bystrická cesta 5466, 03401 Ružomberok, IČO: 36440124","336,12 € s DPH",30.06.2020,20.07.2020,platná, 4474/2020,Študijné materiály Speechcraft.,,"dodávateľ: Toastmasters Košice, Gorkého 1068/2, 040 01 Košice, IČO: 42385628","100,00 € s DPH",09.10.2020,16.10.2020,platná, 4661/2021,SW TRITIUS-60mes.,,"dodávateľ: Tritius Solutions a.s., Vodní 258/13, 602 00 BRNO, IČO: 05700582","19 800,00 € s DPH",20.12.2021,28.12.2021,platná, 4522/2019,Servis a údržba výťahu.,,"dodávateľ: Tuchyňa výťahy s.r.o., Letná 27, 04001 Košice, IČO: 45378398","42,00 € s DPH",02.10.2019,30.10.2019,platná, 2023/4060,TULI vaky P7,,"dodávateľ: Tuli.sk, s.r.o., Nádražná 1853/39, IČO: 900 28 Ivanka pri Dunaji","182,10 € s DPH",13.02.2023,09.03.2023,platná, 2023/4056,Magnetická tabuľa - P7 GRANT FPU2022,,"dodávateľ: Uderman s.r.o., Na Kameni 385/5, 086 41 Raslavice, IČO: 47485353","37,80 € s DPH",13.02.2023,09.03.2023,platná, 4443/2022,Výmena Pneumatík KE 304 KT,,"dodávateľ: UniCross s.r.o., Južná trieda 66/2591, 040 11 Košice, IČO: 45483051","410,37 € s DPH",29.09.2022,30.09.2022,platná, 2023/4251,Nákup kníh,,"dodávateľ: UniKnihy.sk, s.r.o., Vysoká 12, 811 06 Bratislava 1, IČO: 36683132","17,10 € s DPH",12.06.2023,13.06.2023,platná, 2023/4190,Nákup kníh,,"dodávateľ: UniKnihy.sk, s.r.o., Vysoká 12, 811 06 Bratislava 1, IČO: 36683132","169,97 € s DPH",26.04.2023,09.05.2023,platná, 4641/2019,Tlač kalendárov.,,"dodávateľ: VIENALA s.r.o., Textilná 4, 040 12 Košice, IČO: 36569321","1 342,04 € s DPH",12.11.2019,29.11.2019,platná, 2023/4578,občerstvenie VIANOCE - Vietnamci,,"dodávateľ: VINTAU s.r.o., Plzenská 2433/28, 040 11 Košice, IČO: 53834526","160,00 € s DPH",30.11.2023,08.12.2023,platná, 4174/2020,Ochranné rúško.,,"dodávateľ: VIVANTIS a.s., Školní náměstí 14, 53701 Chrudim, IČO: 25977687","219,80 € s DPH",06.05.2020,25.05.2020,platná, 4293/2020,"Toaletný papier, ZZ utierky",,"dodávateľ: VOSP spol. s r.o., Budovateľská 48, 080 01 Prešov, IČO: 31658075","177,32 € s DPH",17.07.2020,10.08.2020,platná, 4657/2019,"Toaletný papier, papierové utierky.",,"dodávateľ: VOSP spol. s r.o., Budovateľská 48, 080 01 Prešov, IČO: 31658075","257,36 € s DPH",21.11.2019,04.12.2019,platná, 2023/4534,servis výťahy 10/2023,,"dodávateľ: VRÁBEL Ladislav, Karpatská 3, 040 01 Košice, IČO: 10815295","127,20 € s DPH",16.11.2023,20.11.2023,platná, 2023/4469,servis výťahy 09/2023,,"dodávateľ: VRÁBEL Ladislav, Karpatská 3, 040 01 Košice, IČO: 10815295","48,00 € s DPH",16.10.2023,20.10.2023,platná, 2023/4407,3-ročné odborné skúšky výťahy H5,,"dodávateľ: VRÁBEL Ladislav, Karpatská 3, 040 01 Košice, IČO: 10815295","624,00 € s DPH",08.09.2023,22.09.2023,platná, 2023/4409,paušál výťahy 08/2023,,"dodávateľ: VRÁBEL Ladislav, Karpatská 3, 040 01 Košice, IČO: 10815295","127,20 € s DPH",08.09.2023,22.09.2023,platná, 2023/4329,servis výťahy 06/2023,,"dodávateľ: VRÁBEL Ladislav, Karpatská 3, 040 01 Košice, IČO: 10815295","127,20 € s DPH",31.07.2023,11.08.2023,platná, 2023/4337,servis výťahy 07/2023,,"dodávateľ: VRÁBEL Ladislav, Karpatská 3, 040 01 Košice, IČO: 10815295","127,20 € s DPH",02.08.2023,11.08.2023,platná, 2023/4286,servis výťahov - paušál 04/2023,,"dodávateľ: VRÁBEL Ladislav, Karpatská 3, 040 01 Košice, IČO: 10815295","127,20 € s DPH",23.06.2023,28.06.2023,platná, 2023/4287,servis výťahov - paušál 05/2023,,"dodávateľ: VRÁBEL Ladislav, Karpatská 3, 040 01 Košice, IČO: 10815295","127,20 € s DPH",23.06.2023,28.06.2023,platná, 4024/2021,stojan na telefón,,"dodávateľ: VV MIX, s.r.o., Alžbetina 51, Košice, IČO: 36189626","66,00 € s DPH",03.02.2021,26.02.2021,platná, 2023/4659,Služby 10-12/2023,,"dodávateľ: Valér Romok, Edelényska 1989/36, 048 01 Rožňava, IČO: 46477403","960,00 € s DPH",20.12.2023,29.12.2023,platná, 4412/2020,SW služby-mesačný paušál.,,"dodávateľ: Valér Romok, Edelényska 1989/36, 048 01 Rožňava, IČO: 46447403","148,00 € s DPH",16.09.2020,23.09.2020,platná, 4484/2021,Servisné služby Clavius 7-9/2021,,"dodávateľ: Valér Romok, Edelényska 1989/36, 048 01 Rožňava, IČO: 46477403","248,40 € s DPH",14.10.2021,04.11.2021,platná, 4485/2021,Mesačný poplatok podľa pozáručnej a mimozáručnej zmluvy za 9/2021.,,"dodávateľ: Valér Romok, Edelényska 1989/36, 048 01 Rožňava, IČO: 46477403","296,00 € s DPH",14.10.2021,04.11.2021,platná, 4441/2021,Softwarové služby - paušál,,"dodávateľ: Valér Romok, Edelényska 1989/36, 048 01 Rožňava, IČO: 46477403","296,00 € s DPH",20.09.2021,08.10.2021,platná, 4271/2021,Pozáručné a mimozáručné služby mesačný paušál.,,"dodávateľ: Valér Romok, Edelényska 1989/36, 048 01 Rožňava, IČO: 46477403","296,00 € s DPH",17.06.2021,09.07.2021,platná, 4191/2021,SW služby Mesačný poplatok 4/2021,,"dodávateľ: Valér Romok, Edelényska 1989/36, 048 01 Rožňava, IČO: 46477403","296,00 € s DPH",12.05.2021,09.06.2021,platná, 4669/2020,SW služby mesačný paušál 12/2020,,"dodávateľ: Valér Romok, Edelényska 1989/36, 048 01 Rožňava, IČO: 46477403","296,00 € s DPH",18.12.2020,30.12.2020,platná, 4670/2020,Servisné služby systému Clavius 10-12/2020,,"dodávateľ: Valér Romok, Edelényska 1989/36, 048 01 Rožňava, IČO: 46477403","248,40 € s DPH",18.12.2020,30.12.2020,platná, 4635/2020,Pozáručný a mimozáručný servis 10-11/2020.,,"dodávateľ: Valér Romok, Edelényska 1989/36, 048 01 Rožňava, IČO: 46477403","296,00 € s DPH",07.12.2020,22.12.2020,platná, 4502/2020,SW služby-mesačný paušál,,"dodávateľ: Valér Romok, Edelényska 1989/36, 048 01 Rožňava, IČO: 46477403","148,00 € s DPH",26.10.2020,04.11.2020,platná, 4350/2020,"Mesačný poplatok, pozáručná zmluva SW služby.",,"dodávateľ: Valér Romok, Edelényska 1989/36, 048 01 Rožňava, IČO: 46477403","148,00 € s DPH",17.08.2020,09.09.2020,platná, 4289/2020,Mesačný poplatok - pozáručný a mimozáručný servis SW.,,"dodávateľ: Valér Romok, Edelényska 1989/36, 048 01 Rožňava, IČO: 46477403","296,00 € s DPH",16.07.2020,10.08.2020,platná, 4290/2020,Servis SW Clavius 4 - 6/2020,,"dodávateľ: Valér Romok, Edelényska 1989/36, 048 01 Rožňava, IČO: 46477403","248,00 € s DPH",16.07.2020,10.08.2020,platná, 4220/2020,Mesasčný poplatok za služby údržby SW,,"dodávateľ: Valér Romok, Edelényska 1989/36, 048 01 Rožňava, IČO: 46477403","296,00 € s DPH",02.06.2020,11.06.2020,platná, 4206/2020,Softvérové služby.,,"dodávateľ: Valér Romok, Edelényska 1989/36, 048 01 Rožňava, IČO: 46477403","148,00 € s DPH",18.05.2020,01.06.2020,platná, 4158/2020,Servisné služby Clavius 1-3/2020,,"dodávateľ: Valér Romok, Edelényska 1989/36, 048 01 Rožňava, IČO: 46477403","248,40 € s DPH",15.04.2020,06.05.2020,platná, 4159/2020,Mesačný poplatok za servis SW.,,"dodávateľ: Valér Romok, Edelényska 1989/36, 048 01 Rožňava, IČO: 46477403","296,00 € s DPH",15.04.2020,06.05.2020,platná, 4112/2020,SW služby paušál.,,"dodávateľ: Valér Romok, Edelényska 1989/36, 048 01 Rožňava, IČO: 46477403","296,00 € s DPH",09.03.2020,05.05.2020,platná, 4052/2020,Servisná zmluva paušál.,,"dodávateľ: Valér Romok, Edelényska 1989/36, 048 01 Rožňava, IČO: 46477403","296,00 € s DPH",14.02.2020,13.03.2020,platná, 4753/2019,Servis systému Clavius 10-12/2019,,"dodávateľ: Valér Romok, Edelényska 1989/36, 048 01 Rožňava, IČO: 46477403","348,40 € s DPH",13.12.2019,13.01.2020,platná, 4154/2019,Mesačný poplatok k pozáručnej a mimozáručnej zmluve za 11/2019.,,"dodávateľ: Valér Romok, Edelényska 1989/36, 048 01 Rožňava, IČO: 46477403","296,00 € s DPH",13.12.2019,13.01.2020,platná, 4603/2019,Servisná zmluva - mesačný paušál.,,"dodávateľ: Valér Romok, Edelényska 1989/36, 048 01 Rožňava, IČO: 46477403","296,00 € s DPH",06.11.2019,26.11.2019,platná, 4503/2020,Servisné služby systému Clavius 7-9/2020,,"dodávateľ: Valér Romok, Edelényska 1989/36, 048 01 Rožňava, IČO: 46477403",,,,platná, 4524/2019,Mesačný poplatok za pozáručný servis softtwaru.,,"dodávateľ: Valér Romok, Edelényska 1989/36, 04801 Rožňava, IČO: 46477403","296,00 € s DPH",04.10.2019,06.11.2019,platná, 4328/2021,služby 6/2021,,"dodávateľ: Valér Romok, Edelényska 1989/36, Rožňava, IČO: 46477403","296,00 € s DPH",16.07.2021,23.07.2021,platná, 4329/2021,servisné služby Clavius za obdobie 4-6/2021,,"dodávateľ: Valér Romok, Edelényska 1989/36, Rožňava, IČO: 46477403","248,40 € s DPH",16.07.2021,23.07.2021,platná, 4129/2021,služby 01-03/2021,,"dodávateľ: Valér Romok, Edelényska 1989/36, Rožňava, IČO: 46477403","248,40 € s DPH",08.04.2021,05.05.2021,platná,"zmluva č.1/2015, 30.10.2015" 4130/2021,služby 03/2021,,"dodávateľ: Valér Romok, Edelényska 1989/36, Rožňava, IČO: 46477403","296,00 € s DPH",08.04.2021,05.05.2021,platná,"zmluva č.1/2015, 30.10.2015" 4076/2021,SW služby 02/2021,,"dodávateľ: Valér Romok, Edelényska 1989/36, Rožňava, IČO: 46477403","296,00 € s DPH",08.03.2021,26.03.2021,platná, 4045/2021,SW služby 01/2021,,"dodávateľ: Valér Romok, Edelényska 1989/36, Rožňava, IČO: 46477403","148,00 € s DPH",17.02.2021,05.03.2021,platná,"zmluva č.1/2015, zo dňa 30.10.2015" 2023/4175,Služby 01-03/2023,,"dodávateľ: Valér Romok, Edelényska 36, 048 01 Rožňava, IČO: 46477403","960,00 € s DPH",17.04.2023,21.04.2023,platná, 4660/2022,Služby optimalizácie knižničných procesov 6-12/2022,,"dodávateľ: Valér Romok, Edelényska 36, 048 01 Rožňava, IČO: 46477403","1 036,00 € s DPH",13.12.2022,14.12.2022,platná, 4303/2022,"Servisné služby Clavius 4,5/2022",,"dodávateľ: Valér Romok, Edelényska 36, 048 01 Rožňava, IČO: 46477403","165,60 € s DPH",28.06.2022,08.07.2022,platná, 4304/2022,IT služby paušál 05/2022,,"dodávateľ: Valér Romok, Edelényska 36, 048 01 Rožňava, IČO: 46477403","296,00 € s DPH",28.06.2022,08.07.2022,platná, 4240/2022,IT Služby Clavius1-3/2022,,"dodávateľ: Valér Romok, Edelényska 36, 048 01 Rožňava, IČO: 46477403","248,40 € s DPH",30.05.2022,01.06.2022,platná, 4241/2022,IT služby - Mesačný paušál,,"dodávateľ: Valér Romok, Edelényska 36, 048 01 Rožňava, IČO: 46477403","296,00 € s DPH",30.05.2022,01.06.2022,platná, 4126/2022,Služby 01-02/2022,,"dodávateľ: Valér Romok, Edelényska 36, 048 01 Rožňava, IČO: 46477403","296,00 € s DPH",25.03.2022,31.03.2022,platná, 4689/2021,Servisné služby Clavius 10-12/2021,,"dodávateľ: Valér Romok, Edelényska 36, 048 01 Rožňava, IČO: 46477403","248,40 € s DPH",27.12.2021,29.12.2021,platná, 4690/2021,SW služby 12/2021,,"dodávateľ: Valér Romok, Edelényska 36, 048 01 Rožňava, IČO: 46477403","296,00 € s DPH",27.12.2021,29.12.2021,platná, 4597/2021,SW služby - mesačný poplatok.,,"dodávateľ: Valér Romok, Edelényska 36, 048 01 Rožňava, IČO: 46477403","296,00 € s DPH",03.12.2021,14.12.2021,platná, 4582/2021,SW služby,,"dodávateľ: Valér Romok, Edelényska 36, 048 01 Rožňava, IČO: 46477403","296,00 € s DPH",29.11.2021,06.12.2021,platná, 4525/2019,Servisné služby systému Clavius za 7-9/2019,,"dodávateľ: Valér Romok, Edelényská 1989/36, 04801 Rožňava, IČO: 46477403","248,00 € s DPH",04.10.2019,06.11.2019,platná, 4486/2021,Kalendáre Ema má knihu 2022,,"dodávateľ: Vienala s.r.o., Textilná 4, 040 12 Košice, IČO: 36569321","1 237,44 € s DPH",18.10.2021,04.11.2021,platná, 4471/2020,Tlač kalendárov,,"dodávateľ: Vienala s.r.o., Textilná 4, 040 12 Košice, IČO: 36569321","1 212,00 € s DPH",08.10.2020,16.10.2020,platná, 4502/2021,Nákup kníh,,"dodávateľ: Viliam Kovaľ, SNP 2517/33, 066 01 Humenné, IČO: 53317271","13,10 € s DPH",27.10.2021,23.11.2021,platná, 4768/2019,Kontrola Hasiacich prístrojov a hydrantov.,,"dodávateľ: Vojtech PETRÍK, Východná 40, 044 71 Čečejovce, IČO: 30250412","159,12 € s DPH",18.12.2019,13.01.2020,platná, 4289/2022,Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov,,"dodávateľ: Vojtech Petrík, Východná 40, 044 71 Čečejovce, IČO: 30250412","225,60 € s DPH",22.06.2022,24.06.2022,platná, 4696/2020,"Kontrola hasiacich prístrojov, hydrantov, tlaková skúška hasiaci prístroj.",,"dodávateľ: Vojtech Petrík, Východná 40, 044 71 Čečejovce, IČO: 30250412","159,12 € s DPH",28.12.2020,,platná, 2023/4524,knihy,,"dodávateľ: Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r.o., Bojnická 10, 830 00 Bratislava, IČO: 17311462","2 395,05 € s DPH",09.11.2023,16.11.2023,platná, 2023/4373,knihy,,"dodávateľ: Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r.o., Bojnická 10, 830 00 Bratislava, IČO: 17311462","369,27 € s DPH",25.08.2023,04.09.2023,platná, 2023/4377,knihy,,"dodávateľ: Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r.o., Bojnická 10, 830 00 Bratislava, IČO: 17311462","54,41 € s DPH",25.08.2023,04.09.2023,platná, 2023/4235,Nákup kníh.,,"dodávateľ: Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r.o., Bojnická 10, 830 00 Bratislava 3, IČO: 17311462","564,82 € s DPH",25.05.2023,30.05.2023,platná, 2023/4236,Nákup kníh,,"dodávateľ: Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r.o., Bojnická 10, 830 00 Bratislava 3, IČO: 17311462","641,22 € s DPH",25.05.2023,30.05.2023,platná, 2023/4119,Nákup kníh,,"dodávateľ: Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r.o., Bojnická 10, 830 00 Bratislava 3, IČO: 17311462","211,16 € s DPH",13.03.2023,21.03.2023,platná, 2023/4120,Nákup kníh,,"dodávateľ: Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r.o., Bojnická 10, 830 00 Bratislava 3, IČO: 17311462","316,84 € s DPH",13.03.2023,21.03.2023,platná, 4643/2022,Nákup kníh,,"dodávateľ: Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r.o., Bojnická 10, 830 00 Bratislava 3, IČO: 17311462","1 279,46 € s DPH",09.12.2022,14.12.2022,platná, 4644/2022,Nákup kníh,,"dodávateľ: Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r.o., Bojnická 10, 830 00 Bratislava 3, IČO: 17311462","145,15 € s DPH",09.12.2022,14.12.2022,platná, 4645/2022,Nákup kníh,,"dodávateľ: Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r.o., Bojnická 10, 830 00 Bratislava 3, IČO: 17311462","139,91 € s DPH",09.12.2022,14.12.2022,platná, 4548/2022,Nákup kníh.,,"dodávateľ: Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r.o., Bojnická 10, 830 00 Bratislava 3, IČO: 17311462","1 083,29 € s DPH",07.11.2022,16.11.2022,platná, 4477/2022,Nákup kníh,,"dodávateľ: Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r.o., Bojnická 10, 830 00 Bratislava 3, IČO: 17311462","1 112,99 € s DPH",06.10.2022,11.10.2022,platná, 4396/2022,Nákup kníh.,,"dodávateľ: Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r.o., Bojnická 10, 830 00 Bratislava 3, IČO: 17311462","666,28 € s DPH",05.09.2022,14.09.2022,platná, 4421/2022,Nákup kníh,,"dodávateľ: Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r.o., Bojnická 10, 830 00 Bratislava 3, IČO: 17311462","123,76 € s DPH",07.09.2022,14.09.2022,platná, 4354/2022,Nákup kníh,,"dodávateľ: Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r.o., Bojnická 10, 830 00 Bratislava 3, IČO: 17311462","956,02 € s DPH",04.08.2022,15.08.2022,platná, 4247/2022,Nákup kníh,,"dodávateľ: Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r.o., Bojnická 10, 830 00 Bratislava 3, IČO: 17311462","298,54 € s DPH",03.06.2022,08.06.2022,platná, 4064/2022,Nákup kníh,,"dodávateľ: Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r.o., Bojnická 10, 830 00 Bratislava 3, IČO: 17311462","426,62 € s DPH",17.02.2022,24.02.2022,platná, 4682/2021,Nákup kníh,,"dodávateľ: Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r.o., Bojnická 10, 830 00 Bratislava 3, IČO: 17311462","125,64 € s DPH",21.12.2021,29.12.2021,platná, 4633/2021,Nákup kníh,,"dodávateľ: Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r.o., Bojnická 10, 830 00 Bratislava 3, IČO: 17311462","959,18 € s DPH",09.12.2021,27.12.2021,platná, 4579/2021,Nákup kníh,,"dodávateľ: Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r.o., Bojnická 10, 830 00 Bratislava 3, IČO: 17311462","87,46 € s DPH",29.11.2021,06.12.2021,platná, 4671/2019,Nákup kníh.,,"dodávateľ: Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r.o., Bojnická 10, 830 00 Bratislava 3, IČO: 17311462","36,92 € s DPH",27.11.2019,10.12.2019,platná, 4344/2021,knihy,,"dodávateľ: Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r.o., Bojnická 10, 830 00 Bratislava, IČO: 17311462","539,37 € s DPH",29.07.2021,04.08.2021,platná, 4675/2019,Nákup kníh.,,"dodávateľ: Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r.o., Bojnická 10, 830 00 Bratislava, IČO: 17311462","1 119,27 € s DPH",27.11.2019,10.12.2019,platná, 4517/2019,nákup kníh,,"dodávateľ: Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r.o., Bojnická 10, 83000 Bratislava 3, IČO: 17311462","872,30 € s DPH",01.10.2019,30.10.2019,platná, 4107/2021,knihy FPU 2020,,"dodávateľ: Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r.o., Bojnická 10, Bratislava, IČO: 17311462","603,56 € s DPH",06.04.2021,26.04.2021,platná, 2024/4060,Knihy FPU 2023,,"dodávateľ: Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r.o., Bojnická 10, P.O.Box 70, 830 00 Bratislava, IČO: 17311462","724,33 € s DPH",11.03.2024,15.03.2024,platná, 4532/2021,Nákup kníh,,"dodávateľ: Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r.o., Bojnická10, P.O.Box 70 830 00 Bratislava 3, IČO: 17311462","450,03 € s DPH",05.11.2021,29.11.2021,platná, 4500/2021,Nákup kníh,,"dodávateľ: Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r.o., Bojnická10, P.O.Box 70 830 00 Bratislava 3, IČO: 17311462","966,03 € s DPH",28.10.2021,23.11.2021,platná, 4505/2021,Nákup kníh,,"dodávateľ: Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r.o., Bojnická10, P.O.Box 70 830 00 Bratislava 3, IČO: 17311462","120,51 € s DPH",28.10.2021,23.11.2021,platná, 4403/2021,Nákup kníh,,"dodávateľ: Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r.o., Bojnická10, P.O.Box 70 830 00 Bratislava 3, IČO: 17311462","170,82 € s DPH",06.09.2021,07.10.2021,platná, 4275/2021,Nákup kníh,,"dodávateľ: Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r.o., Bojnická10, P.O.Box 70 830 00 Bratislava 3, IČO: 17311462","729,46 € s DPH",18.06.2021,09.07.2021,platná, 4288/2021,Nákup kníh,,"dodávateľ: Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r.o., Bojnická10, P.O.Box 70 830 00 Bratislava 3, IČO: 17311462","261,66 € s DPH",24.06.2021,09.07.2021,platná, 4202/2021,Nákup kníh,,"dodávateľ: Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r.o., Bojnická10, P.O.Box 70 830 00 Bratislava 3, IČO: 17311462","825,63 € s DPH",13.05.2021,23.06.2021,platná, 4653/2020,Nákup kníh,,"dodávateľ: Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r.o., Bojnická10, P.O.Box 70 830 00 Bratislava 3, IČO: 17311462","325,91 € s DPH",15.12.2020,29.12.2020,platná, 4603/2020,Nákup kníh,,"dodávateľ: Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r.o., Bojnická10, P.O.Box 70 830 00 Bratislava 3, IČO: 17311462","568,01 € s DPH",30.11.2020,18.12.2020,platná, 4561/2020,Nákup kníh,,"dodávateľ: Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r.o., Bojnická10, P.O.Box 70 830 00 Bratislava 3, IČO: 17311462","705,57 € s DPH",11.11.2020,15.12.2020,platná, 4520/2020,Nákup kníh.,,"dodávateľ: Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r.o., Bojnická10, P.O.Box 70 830 00 Bratislava 3, IČO: 17311462","989,86 € s DPH",30.10.2020,04.11.2020,platná, 4467/2020,Nákup kníh,,"dodávateľ: Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r.o., Bojnická10, P.O.Box 70 830 00 Bratislava 3, IČO: 17311462","650,00 € s DPH",08.10.2020,16.10.2020,platná, 4354/2020,Nákup kníh,,"dodávateľ: Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r.o., Bojnická10, P.O.Box 70 830 00 Bratislava 3, IČO: 17311462","1 723,90 € s DPH",17.08.2020,09.09.2020,platná, 4365/2020,Nákup kníh,,"dodávateľ: Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r.o., Bojnická10, P.O.Box 70 830 00 Bratislava 3, IČO: 17311462","156,36 € s DPH",27.08.2020,09.09.2020,platná, 4370/2020,Nákup nkíh,,"dodávateľ: Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r.o., Bojnická10, P.O.Box 70 830 00 Bratislava 3, IČO: 17311462","177,90 € s DPH",31.08.2020,09.09.2020,platná, 4085/2020,Nákup kníh.,,"dodávateľ: Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r.o., Bojnická10, P.O.Box 70 830 00 Bratislava 3, IČO: 17311462","371,94 € s DPH",25.02.2020,22.04.2020,platná, 4755/2019,Nákup kníh,,"dodávateľ: Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r.o., Bojnická10, P.O.Box 70 830 00 Bratislava 3, IČO: 17311462","57,62 € s DPH",13.12.2019,13.01.2020,platná, 4758/2019,Nákup kníh,,"dodávateľ: Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r.o., Bojnická10, P.O.Box 70 830 00 Bratislava 3, IČO: 17311462","145,08 € s DPH",16.12.2019,13.01.2020,platná, 4739/2019,Nákup kníh,,"dodávateľ: Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r.o., Bojnická10, P.O.Box 70 830 00 Bratislava 3, IČO: 17311462","578,92 € s DPH",10.12.2019,09.01.2020,platná, 2023/4642,Knihy 41,,"dodávateľ: Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r.o., Bojnícka 10, P.O.Box 70, 830 00 Bratislava 3, IČO: 17311462","1 486,85 € s DPH",15.12.2023,22.12.2023,platná, 4389/2022,Nákup kníh,,"dodávateľ: Vítězslav FISCHER život a zdravie, Kokošovce 65, IČO: 33950342","161,50 € s DPH",26.08.2022,06.09.2022,platná, 2023/4514,zrážková voda k 31.10.2023,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spol. a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","862,06 € s DPH",08.11.2023,15.11.2023,platná, 2023/4479,spotreba vody 14.04.-13.10.2023,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spol. a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","881,41 € s DPH",20.10.2023,25.10.2023,platná, 2023/4353,zrážková voda 01.05.-31.07.2023,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spol. a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","881,54 € s DPH",15.08.2023,18.08.2023,platná, 2023/4219,voda zrážková 01.2.2023 - 30.04.2023,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","852,79 € s DPH",12.05.2023,16.05.2023,platná, 2023/4185,Voda od 15.10.2022 do 13.4.2023,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","695,79 € s DPH",20.04.2023,25.04.2023,platná, 2023/4044,Voda zrážková 1.11.2022-31.1.2023,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","786,79 € s DPH",07.02.2023,07.03.2023,platná, 4565/2022,Voda zrážková 1.8.2022-31.10.2022,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","736,31 € s DPH",07.11.2022,16.11.2022,platná, 4524/2022,Vodné stočné 13.4.2022 - 14.10.2022,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","708,72 € s DPH",27.10.2022,03.11.2022,platná, 4356/2022,Zrážková voda 05-07/2022,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","736,31 € s DPH",05.08.2022,15.08.2022,platná, 4190/2022,Voda zrážková.,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","700,62 € s DPH",06.05.2022,11.05.2022,platná, 4172/2022,Voda k 12.4.2022,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","596,18 € s DPH",26.04.2022,28.04.2022,platná, 4032/2022,Zrážková voda,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","722,46 € s DPH",02.02.2022,09.02.2022,platná, 2024/4035,Zrážková voda 1.11.2023 - 31.1.2024,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","826,39 € s DPH",09.02.2024,16.02.2024,platná, 4533/2021,Vodné stočné,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","724,79 € s DPH",08.11.2021,29.11.2021,platná, 4494/2021,Vodné stočné,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","658,55 € s DPH",26.10.2021,22.11.2021,platná, 4372/2021,energie,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","724,79 € s DPH",11.08.2021,12.08.2021,platná, 4172/2021,"Vodné stočné Hviezdoslavova 5, Košice",,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","683,74 € s DPH",10.05.2021,09.06.2021,platná, 4553/2020,Vodné stočné.,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","643,24 € s DPH",06.11.2020,10.11.2020,platná, 4506/2020,Vodné stočné.,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","758,29 € s DPH",28.10.2020,04.11.2020,platná, 4321/2020,Vodné stočné,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","643,24 € s DPH",05.08.2020,10.08.2020,platná, 4193/2020,Vodné stočné.,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","629,24 € s DPH",11.05.2020,27.05.2020,platná, 4169/2020,Vodné stočné.,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","758,29 € s DPH",22.04.2020,07.05.2020,platná, 4047/2020,Vodné stočné.,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","648,77 € s DPH",12.02.2020,13.03.2020,platná, 4640/2019,Vodné stočné.,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","519,73 € s DPH",11.11.2019,29.11.2019,platná, 4023/2021,zrážk. voda 01.11.2020-31.01.2021,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, Košice, IČO: 31297838","647,21 € s DPH",03.02.2021,26.02.2021,platná,"zmluva č.01/80/99, zo dňa 01.04.1999" 4173/2021,"Vodné stočné Hlavná 48, Košice",,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 36570460","420,51 € s DPH",10.05.2021,09.06.2021,platná, 4569/2019,Vodné stočné.,,"dodávateľ: Výchoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","200,72 € s DPH",22.10.2019,25.11.2019,platná, 2023/4556,doména "prezidentskakniznica.sk" do 14.12.2024,,"dodávateľ: WEBSUPPORT s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, IČO: 36421928","17,88 € s DPH",21.11.2023,24.11.2023,platná, 2023/4324,doména "knihynadosah.sk" do 08.08.2024,,"dodávateľ: WEBSUPPORT s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, IČO: 36421928","17,88 € s DPH",18.07.2023,19.07.2023,platná, 4671/2020,"Puzdro na iPad Air 10,9\"",,"dodávateľ: WESTech, spol. s r.o. iStores Košice, Námestie osloboditeľov 1, 040 01 Košice, IČO: 35796111","49,00 € s DPH",18.12.2020,30.12.2020,platná, 4655/2020,"Apple iPad Air 10,9\"",,"dodávateľ: WESTech, spol. s r.o. iStores Košice, Námestie osloboditeľov 1, 040 01 Košice, IČO: 35796111","959,00 € s DPH",15.12.2020,29.12.2020,platná, 4627/2021,Nákup Apple iPhone 13 512GB Starlight s príslušenstvom.,,"dodávateľ: WESTech, spol. s r.o., Stará vajnorská 17 831 04 Bratislava, IČO: 35796111","1 468,54 € s DPH",08.12.2021,27.12.2021,platná, 4342/2022,Doména Knihy na dosah.sk do 9.8.2023,,"dodávateľ: Web Support, s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, IČO: 36421928","15,59 € s DPH",21.07.2022,25.07.2022,platná, 4016/2022,Doména vkjb.sk,,"dodávateľ: Web Support, s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, IČO: 36421928","15,59 € s DPH",17.01.2022,26.01.2022,platná, 4575/2021,Doména,,"dodávateľ: Web Support, s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, IČO: 36421928","15,00 € s DPH",24.11.2021,03.12.2021,platná, 4315/2020,Poplatok za doménu.,,"dodávateľ: WebSupport, s.r.o., Karadžičova 12, 820 15 Bratislava, IČO: 36421928","15,00 € s DPH",29.07.2020,10.08.2020,platná, 4010/2020,Doména,,"dodávateľ: WebSupport, s.r.o., Karadžičova 12, 820 15 Bratislava, IČO: 36421928","14,28 € s DPH",24.01.2020,14.02.2020,platná, 4708/2019,Doména.,,"dodávateľ: WebSupport, s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, IČO: 31297838","14,28 € s DPH",06.12.2019,02.01.2020,platná, 4636/2020,prezidentskakniynica.sk doména 15.12.2020-15.12.2021,,"dodávateľ: WebSupport, s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, IČO: 36421928","15,00 € s DPH",09.12.2020,22.12.2020,platná, 4012/2021,doména vkjb.sk do 04.02.2022,,"dodávateľ: WebSupport, s.r.o., Karadžičova 12, Bratislava, IČO: 36421928","15,00 € s DPH",25.01.2021,11.02.2021,platná, 4340/2021,knihy,,"dodávateľ: WebSupport, s.r.o., Karadžičova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 36421928","15,00 € s DPH",27.07.2021,04.08.2021,platná, 4588/2022,Doména prezidentskakniznica.sk do 15.12.2023,,"dodávateľ: Websupport s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, IČO: 36421928","15,59 € s DPH",22.11.2022,28.11.2022,platná, 2024/4005,doména vkjb.sk do 04.02.2025,,"dodávateľ: Websupport, s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, IČO: 36421928","17,88 € s DPH",15.01.2024,19.01.2024,platná, 4763/2019,Toner.,,"dodávateľ: Z+M servis a.s., Martinčekova 17, 821 01 Bratislava, IČO: 44195591","55,80 € s DPH",17.12.2019,13.01.2020,platná, 4314/2020,Tonery.,,"dodávateľ: Z+M servis a.s., Martinčekova 17, 82101 Bratislava, IČO: 44195591","73,08 € s DPH",29.07.2020,10.08.2020,platná, 4041/2020,Toner.,,"dodávateľ: Z+M servis a.s., Martinčeková 17, 82101 Bratislava, IČO: 44195591","35,88 € s DPH",07.02.2020,12.03.2020,platná, 4384/2021,Maľovanie na pobočke Šaca.,,"dodávateľ: Zdenko Zán - MALIAR KOŠICE, Amurská 9, 040 12 Košice, IČO: 40912876","1 455,00 € s DPH",17.08.2021,30.08.2021,platná, 2024/4046,Internet SANET 01-03/2024,,"dodávateľ: Združene používateľov Slovenskej akademickej siete SANET, Vazovova 5, 811 07 Bratislava, IČO: 31297838","600,00 € s DPH",19.02.2024,23.02.2024,platná, 2023/4364,služby SANET 07-09/2023,,dodávateľ: Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET,,,,platná, 2023/4536,služby SANET 10-12/2023,,"dodávateľ: Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET, Vazovova 5, 811 07 Bratislava, IČO: 17055270","600,00 € s DPH",16.11.2023,20.11.2023,platná, 2023/4364,služby SANET 07-09/2023,,"dodávateľ: Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET, Vazovova 5, 811 07 Bratislava, IČO: 17055270","600,00 € s DPH",18.08.2023,28.08.2023,platná, 2024/4031,členské SANET r. 2024,,"dodávateľ: Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET, Vazovova 5, 811 07 Bratislava, IČO: 17055270","33,00 € s DPH",05.02.2024,09.02.2024,platná, 4066/2022,Internet SANET 01-03/2022,,"dodávateľ: Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET, Vazovova 5, 811 07 Bratislava, IČO: 17055270","600,00 € s DPH",17.02.2022,24.02.2022,platná, 2023/4228,Internet SANET 04 - 06/2023,,"dodávateľ: Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET, Vazovova 5, 811 07 Bratislava, IČO: 31297838","600,00 € s DPH",18.05.2023,25.05.2023,platná, 2023/4067,Internet Sanet 01-03/2023,,"dodávateľ: Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET, Vazovova 5, 811 07 Bratislava, IČO: 31297838","600,00 € s DPH",20.02.2023,13.03.2023,platná, 2023/4024,SANET Členské 2023,,"dodávateľ: Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET, Vazovova 5, 811 07 Bratislava, IČO: 31297838","33,00 € s DPH",02.02.2023,02.03.2023,platná, 4582/2022,Internet SANET 10-12/2022,,"dodávateľ: Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET, Vazovova 5, 811 07 Bratislava, IČO: 31297838","600,00 € s DPH",16.11.2022,25.11.2022,platná, 4478/2022,Internet Sanet 07-09/2022,,"dodávateľ: Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET, Vazovova 5, 811 07 Bratislava, IČO: 31297838","600,00 € s DPH",07.10.2022,11.10.2022,platná, 4217/2022,internet SANET 04-06/2022,,"dodávateľ: Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET, Vazovova 5, 811 07 Bratislava, IČO: 31297838","600,00 € s DPH",16.05.2022,16.05.2022,platná, 4033/2022,Členské SANET 2022,,"dodávateľ: Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET, Vazovova 5, 811 07 Bratislava, IČO: 31297838","33,00 € s DPH",02.02.2022,09.02.2022,platná, 4562/2021,Služby počítačovej siete SANET,,"dodávateľ: Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET, Vazovova 5, 811 07 Bratislava, IČO: 31297838","600,00 € s DPH",19.11.2021,02.12.2021,platná, 4655/2019,Služby siete SANET.,,"dodávateľ: Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET, Vazovova 5, 811 07 Bratislava, IČO: 31297838","600,00 € s DPH",20.11.2019,04.12.2019,platná, 4043/2020,Členský poplatok SANET.,,"dodávateľ: Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET, Vazovova 5, 81107 Bratislava, IČO: 17055270","33,00 € s DPH",12.02.2020,12.03.2020,platná, 4017/2021,členské SANET r.2021,,"dodávateľ: Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET, Vazovova 5, Bratislava, IČO: 17055270","33,00 € s DPH",01.02.2021,22.02.2021,platná, 4044/2021,internet SANET 01-03/2021,,"dodávateľ: Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET, Vazovova 5, Bratislava, IČO: 31297838","600,00 € s DPH",16.02.2021,04.03.2021,platná,"zmluva č.3103505, zo dňa 21.12.2005" 4383/2021,Služby počítačovej siete SANET,,"dodávateľ: Združenie používateľov Slovenskej akedemickej dátovej siete SANET, Vazovova 5, 81107 Bratislava, IČO: 31297838","600,00 € s DPH",17.08.2021,30.08.2021,platná, 4205/2021,Služby počítačovej siete SANET,,"dodávateľ: Združenie používateľov Slovenskej akedemickej dátovej siete SANET, Vazovova 5, 81107 Bratislava, IČO: 31297838","600,00 € s DPH",14.05.2021,28.06.2021,platná, 4570/2020,Služby počítačovej siete SANET,,"dodávateľ: Združenie používateľov Slovenskej akedemickej dátovej siete SANET, Vazovova 5, 81107 Bratislava, IČO: 31297838","600,00 € s DPH",16.11.2020,15.12.2020,platná, 4348/2020,Služba počítačovej siete SANET,,"dodávateľ: Združenie používateľov Slovenskej akedemickej dátovej siete SANET, Vazovova 5, 81107 Bratislava, IČO: 31297838","600,00 € s DPH",14.08.2020,09.09.2020,platná, 4204/2020,Služby siete SANET.,,"dodávateľ: Združenie používateľov Slovenskej akedemickej dátovej siete SANET, Vazovova 5, 81107 Bratislava, IČO: 31297838","600,00 € s DPH",18.05.2020,01.06.2020,platná, 4065/2020,Poskytnutie siete SANET.,,"dodávateľ: Združenie používateľov Slovenskej akedemickej dátovej siete SANET, Vazovova 5, 81107 Bratislava, IČO: 31297838","600,00 € s DPH",19.02.2020,07.04.2020,platná, 4660/2020,Odvoz starého nábytku.,,"dodávateľ: Zsiga Daniel, Kežmarská 10, 040 11 Košice, IČO: 32458576","300,00 € s DPH",16.12.2020,29.12.2020,platná, 4634/2020,"Zateplenie podkrovia, Hlavná 48, KE",,"dodávateľ: Zsiga Daniel, Kežmarská 10, 040 11 Košice, IČO: 32458576","4 790,01 € s DPH",04.12.2020,22.12.2020,platná, 2023/4438,žalúzie H5,,"dodávateľ: Zsolt Ujlaky - FACH, Buzulucká 25, 040 22 Košice, IČO: 17249881","424,80 € s DPH",10.10.2023,13.10.2023,platná, 4428/2021,Vertikálne žalúzie,,"dodávateľ: Zsolt Ujlaky - FACH, Buzulucká 25, 04022 Košice, IČO: 17249881","956,64 € s DPH",13.09.2021,07.10.2021,platná, 4374/2020,Dodávka montáž vertikálnych žalúzií,,"dodávateľ: Zsolt Ujlaky - FACH, Buzulucká 25, 04022 Košice, IČO: 17249881","477,97 € s DPH",03.02.2020,09.09.2020,platná, 2023/4170,Duša Rudla,,"dodávateľ: Záhradní díly s.r.o., Slazská 2127/13, 120 00 Praha, IČO: 03936660","8,65 € s DPH",11.04.2023,21.04.2023,platná, 4239/2022,Vystúpenie Tom a Elo,,"dodávateľ: art cube s.r.o., Amurská 8, 040 12 Košice, IČO: 53406893","350,00 € s DPH",30.05.2022,01.06.2022,platná, 4477/2020,Farebné etikety.,,"dodávateľ: ideo s.r.o., Vajnorská 127, 831 04 Bratislava, IČO: 35884860","399,60 € s DPH",12.10.2020,16.10.2020,platná, 4516/2021,Vypracovanie Projektovej dokumentácie EZS a kamerový systém,,"dodávateľ: oPels s.r.o., 055 51 Veľký Folkmár 340, IČO: 50842609","800,00 € s DPH",29.10.2021,23.11.2021,platná, 4499/2021,Nákup kníh,,"dodávateľ: preskoly.sk s.r.o., Mánesovo námestie 6, 851 01 Bratislava V, IČO: 51692881","96,03 € s DPH",28.10.2021,23.11.2021,platná, 4511/2021,Nákup kníh,,"dodávateľ: preskoly.sk s.r.o., Mánesovo námestie 6, 851 01 Bratislava V, IČO: 51692881","76,13 € s DPH",28.10.2021,23.11.2021,platná, 4519/2021,Nákup kníh,,"dodávateľ: preskoly.sk s.r.o., Mánesovo námestie 6, 851 01 Bratislava V, IČO: 51692881","100,00 € s DPH",29.10.2021,23.11.2021,platná, 4503/2021,Nákup kníh,,"dodávateľ: preskoly.sk s.r.o., Mánesovo námestie 6, 851 01 Bratislava V, IČO: 51692881","149,24 € s DPH",28.10.2021,22.11.2021,platná, 4475/2021,Nákup kníh,,"dodávateľ: preskoly.sk s.r.o., Mánesovo námestie 6, 851 01 Bratislava V, IČO: 51692881","250,76 € s DPH",07.10.2021,04.11.2021,platná, 4474/2021,Nákup kníh,,"dodávateľ: preskoly.sk s.r.o., Svätoplukova 30, 821 08 Bratislava, IČO: 51692881","71,43 € s DPH",07.10.2021,04.11.2021,platná, 4436/2021,Nákup kníh,,"dodávateľ: preskoly.sk s.r.o., Svätoplukova 30, 821 08 Bratislava, IČO: 51692881","689,98 € s DPH",17.09.2021,08.10.2021,platná, 4377/2021,Nákup kníh,,"dodávateľ: preskoly.sk s.r.o., Svätoplukova 30, 821 08 Bratislava, IČO: 51692881","54,55 € s DPH",11.08.2021,30.08.2021,platná, 4350/2021,knihy,,"dodávateľ: preskoly.sk s.r.o., Svätoplukova 30, 821 08 Bratislava, IČO: 51692881","117,26 € s DPH",03.08.2021,12.08.2021,platná, 4274/2021,Nákup kníh,,"dodávateľ: preskoly.sk s.r.o., Svätoplukova 30, 821 08 Bratislava, IČO: 51692881","500,00 € s DPH",18.06.2021,09.07.2021,platná, 4294/2021,Nákup kníh,,"dodávateľ: preskoly.sk s.r.o., Svätoplukova 30, 821 08 Bratislava, IČO: 51692881","645,12 € s DPH",25.06.2021,09.07.2021,platná, 4248/2021,Nákup kníh,,"dodávateľ: preskoly.sk s.r.o., Svätoplukova 30, 821 08 Bratislava, IČO: 51692881","74,38 € s DPH",09.06.2021,01.07.2021,platná, 2024/4057,Knihy FPU 2023,,"dodávateľ: preskoly.sk s.r.o., Vajnorská 10601/136A, 831 04 Bratislava, IČO: 51692881","449,65 € s DPH",11.03.2024,15.03.2024,platná, 2023/4643,"Knihy 41 (172,02) + predaj (10,75)",,"dodávateľ: preskoly.sk s.r.o., Vajnorská 10601/136A, 831 04 Bratislava, IČO: 51692881","182,77 € s DPH",20.12.2023,29.12.2023,platná, 2023/4687,Knihy 41,,"dodávateľ: preskoly.sk s.r.o., Vajnorská 10601/136A, 831 04 Bratislava, IČO: 51692881","572,03 € s DPH",27.12.2023,29.12.2023,platná, 2023/4688,Knihy,,"dodávateľ: preskoly.sk s.r.o., Vajnorská 10601/136A, 831 04 Bratislava, IČO: 51692881","62,28 € s DPH",27.12.2023,29.12.2023,platná, 2023/4692,Knihy 41,,"dodávateľ: preskoly.sk s.r.o., Vajnorská 10601/136A, 831 04 Bratislava, IČO: 51692881","506,79 € s DPH",27.12.2023,29.12.2023,platná, 2023/4640,Knihy 41,,"dodávateľ: preskoly.sk s.r.o., Vajnorská 10601/136A, 831 04 Bratislava, IČO: 51692881","92,65 € s DPH",15.12.2023,22.12.2023,platná, 2023/4576,knihy,,"dodávateľ: preskoly.sk s.r.o., Vajnorská 10601/136A, 831 04 Bratislava, IČO: 51692881","1 294,93 € s DPH",30.11.2023,08.12.2023,platná, 2023/4577,knihy,,"dodávateľ: preskoly.sk s.r.o., Vajnorská 10601/136A, 831 04 Bratislava, IČO: 51692881","121,88 € s DPH",30.11.2023,08.12.2023,platná, 2023/4562,knihy,,"dodávateľ: preskoly.sk s.r.o., Vajnorská 10601/136A, 831 04 Bratislava, IČO: 51692881","143,13 € s DPH",27.11.2023,30.11.2023,platná, 2023/4557,knihy,,"dodávateľ: preskoly.sk s.r.o., Vajnorská 10601/136A, 831 04 Bratislava, IČO: 51692881","1 000,00 € s DPH",21.11.2023,24.11.2023,platná, 2023/4546,knihy,,"dodávateľ: preskoly.sk s.r.o., Vajnorská 10601/136A, 831 04 Bratislava, IČO: 51692881","1 428,32 € s DPH",16.11.2023,20.11.2023,platná, 2023/4547,knihy,,"dodávateľ: preskoly.sk s.r.o., Vajnorská 10601/136A, 831 04 Bratislava, IČO: 51692881","273,19 € s DPH",16.11.2023,20.11.2023,platná, 2023/4549,knihy,,"dodávateľ: preskoly.sk s.r.o., Vajnorská 10601/136A, 831 04 Bratislava, IČO: 51692881","400,00 € s DPH",16.11.2023,20.11.2023,platná, 2023/4384,knihy,,"dodávateľ: preskoly.sk s.r.o., Vajnorská 10601/136A, 831 04 Bratislava, IČO: 51692881","95,41 € s DPH",25.08.2023,04.09.2023,platná, 2023/4290,nákup kníh,,"dodávateľ: preskoly.sk s.r.o., Vajnorská 10601/136A, 831 04 Bratislava, IČO: 51692881","510,00 € s DPH",27.06.2023,28.06.2023,platná, 2023/4291,nákup kníh,,"dodávateľ: preskoly.sk s.r.o., Vajnorská 10601/136A, 831 04 Bratislava, IČO: 51692881","490,00 € s DPH",27.06.2023,28.06.2023,platná, 2023/4292,nákup kníh,,"dodávateľ: preskoly.sk s.r.o., Vajnorská 10601/136A, 831 04 Bratislava, IČO: 51692881","66,00 € s DPH",27.06.2023,28.06.2023,platná, 2023/4280,nákup kníh,,"dodávateľ: preskoly.sk s.r.o., Vajnorská 10601/136A, 831 04 Bratislava, IČO: 51692881","260,65 € s DPH",16.06.2023,23.06.2023,platná, 4692/2021,Nákup kníh,,"dodávateľ: preskoly.sk, s.r.o., Mánesovo námestie 6, 851 01 Bratislava, IČO: 51692881","113,12 € s DPH",27.12.2021,29.12.2021,platná, 4693/2021,Nákup kníh,,"dodávateľ: preskoly.sk, s.r.o., Mánesovo námestie 6, 851 01 Bratislava, IČO: 51692881","125,00 € s DPH",27.12.2021,29.12.2021,platná, 4694/2021,Nákup kníh,,"dodávateľ: preskoly.sk, s.r.o., Mánesovo námestie 6, 851 01 Bratislava, IČO: 51692881","190,40 € s DPH",27.12.2021,29.12.2021,platná, 4651/2021,Nákup kníh,,"dodávateľ: preskoly.sk, s.r.o., Mánesovo námestie 6, 851 01 Bratislava, IČO: 51692881","550,00 € s DPH",16.12.2021,28.12.2021,platná, 4664/2021,Nákup kníh,,"dodávateľ: preskoly.sk, s.r.o., Mánesovo námestie 6, 851 01 Bratislava, IČO: 51692881","130,65 € s DPH",21.12.2021,28.12.2021,platná, 4671/2021,Nákup kníh.,,"dodávateľ: preskoly.sk, s.r.o., Mánesovo námestie 6, 851 01 Bratislava, IČO: 51692881","143,20 € s DPH",21.12.2021,28.12.2021,platná, 4632/2021,Nákup kníh,,"dodávateľ: preskoly.sk, s.r.o., Mánesovo námestie 6, 851 01 Bratislava, IČO: 51692881","56,79 € s DPH",09.12.2021,27.12.2021,platná, 4568/2021,Nákup kníh,,"dodávateľ: preskoly.sk, s.r.o., Mánesovo námestie 6, 851 01 Bratislava, IČO: 51692881","505,32 € s DPH",22.11.2021,03.12.2021,platná, 4569/2021,Nákup kníh,,"dodávateľ: preskoly.sk, s.r.o., Mánesovo námestie 6, 851 01 Bratislava, IČO: 51692881","85,01 € s DPH",22.11.2021,03.12.2021,platná, 4571/2021,Nákup kníh,,"dodávateľ: preskoly.sk, s.r.o., Mánesovo námestie 6, 851 01 Bratislava, IČO: 51692881","93,69 € s DPH",22.11.2021,03.12.2021,platná, 2023/4250,Nákup kníh,,"dodávateľ: preskoly.sk, s.r.o., Vajnorská 10601/136A, 831 04 Bratislava, IČO: 51692881","78,07 € s DPH",12.06.2023,13.06.2023,platná, 2023/4246,Nákup kníh,,"dodávateľ: preskoly.sk, s.r.o., Vajnorská 10601/136A, 831 04 Bratislava, IČO: 51692881","86,05 € s DPH",25.05.2023,30.05.2023,platná, 2023/4247,Nákup kníh,,"dodávateľ: preskoly.sk, s.r.o., Vajnorská 10601/136A, 831 04 Bratislava, IČO: 51692881","100,00 € s DPH",29.05.2023,30.05.2023,platná, 2023/4216,Nákup kníh,,"dodávateľ: preskoly.sk, s.r.o., Vajnorská 10601/136A, 831 04 Bratislava, IČO: 51692881","156,27 € s DPH",10.05.2023,15.05.2023,platná, 2023/4192,Nákup kníh,,"dodávateľ: preskoly.sk, s.r.o., Vajnorská 10601/136A, 831 04 Bratislava, IČO: 51692881","329,43 € s DPH",10.05.2023,12.05.2023,platná, 2023/4193,Nákup kníh,,"dodávateľ: preskoly.sk, s.r.o., Vajnorská 10601/136A, 831 04 Bratislava, IČO: 51692881","57,38 € s DPH",10.05.2023,12.05.2023,platná, 2023/4194,Nákup kníh,,"dodávateľ: preskoly.sk, s.r.o., Vajnorská 10601/136A, 831 04 Bratislava, IČO: 51692881","600,00 € s DPH",10.05.2023,12.05.2023,platná, 2023/4189,Nákup kníh,,"dodávateľ: preskoly.sk, s.r.o., Vajnorská 10601/136A, 831 04 Bratislava, IČO: 51692881","116,97 € s DPH",26.04.2023,09.05.2023,platná, 2023/4144,Nákup kníh,,"dodávateľ: preskoly.sk, s.r.o., Vajnorská 10601/136A, 831 04 Bratislava, IČO: 51692881","94,79 € s DPH",03.04.2023,17.04.2023,platná, 2023/4141,Nákup kníh,,"dodávateľ: preskoly.sk, s.r.o., Vajnorská 10601/136A, 831 04 Bratislava, IČO: 51692881","199,68 € s DPH",31.03.2023,14.04.2023,platná, 2023/4118,Nákup kníh,,"dodávateľ: preskoly.sk, s.r.o., Vajnorská 10601/136A, 831 04 Bratislava, IČO: 51692881","382,82 € s DPH",13.03.2023,21.03.2023,platná, 2023/4088,Nákup kníh,,"dodávateľ: preskoly.sk, s.r.o., Vajnorská 10601/136A, 831 04 Bratislava, IČO: 51692881","310,78 € s DPH",28.02.2023,13.03.2023,platná, 2023/4046,Nákup kníh,,"dodávateľ: preskoly.sk, s.r.o., Vajnorská 10601/136A, 831 04 Bratislava, IČO: 51692881","86,50 € s DPH",07.02.2023,07.03.2023,platná, 4664/2022,Nákup kníh,,"dodávateľ: preskoly.sk, s.r.o., Vajnorská 10601/136A, 831 04 Bratislava, IČO: 51692881","62,63 € s DPH",16.12.2022,20.12.2022,platná, 4642/2022,Nákup kníh,,"dodávateľ: preskoly.sk, s.r.o., Vajnorská 10601/136A, 831 04 Bratislava, IČO: 51692881","55,02 € s DPH",09.12.2022,14.12.2022,platná, 4646/2022,Nákup kníh,,"dodávateľ: preskoly.sk, s.r.o., Vajnorská 10601/136A, 831 04 Bratislava, IČO: 51692881","318,18 € s DPH",09.12.2022,14.12.2022,platná, 4661/2022,Nákup kníh,,"dodávateľ: preskoly.sk, s.r.o., Vajnorská 10601/136A, 831 04 Bratislava, IČO: 51692881","180,10 € s DPH",13.12.2022,14.12.2022,platná, 4598/2022,Nákup kníh,,"dodávateľ: preskoly.sk, s.r.o., Vajnorská 10601/136A, 831 04 Bratislava, IČO: 51692881","275,16 € s DPH",30.11.2022,05.12.2022,platná, 4599/2022,Nákup kníh,,"dodávateľ: preskoly.sk, s.r.o., Vajnorská 10601/136A, 831 04 Bratislava, IČO: 51692881","681,86 € s DPH",30.11.2022,05.12.2022,platná, 4600/2022,Nákup kníh,,"dodávateľ: preskoly.sk, s.r.o., Vajnorská 10601/136A, 831 04 Bratislava, IČO: 51692881","225,74 € s DPH",30.11.2022,05.12.2022,platná, 4589/2022,Nákup kníh.,,"dodávateľ: preskoly.sk, s.r.o., Vajnorská 10601/136A, 831 04 Bratislava, IČO: 51692881","131,70 € s DPH",22.11.2022,28.11.2022,platná, 4590/2022,Nákup kníh,,"dodávateľ: preskoly.sk, s.r.o., Vajnorská 10601/136A, 831 04 Bratislava, IČO: 51692881","90,00 € s DPH",22.11.2022,28.11.2022,platná, 4591/2022,Nákup kníh,,"dodávateľ: preskoly.sk, s.r.o., Vajnorská 10601/136A, 831 04 Bratislava, IČO: 51692881","49,41 € s DPH",23.11.2022,28.11.2022,platná, 4576/2022,Nákup kníh,,"dodávateľ: preskoly.sk, s.r.o., Vajnorská 10601/136A, 831 04 Bratislava, IČO: 51692881","75,00 € s DPH",16.11.2022,25.11.2022,platná, 4540/2022,Nákup kníh,,"dodávateľ: preskoly.sk, s.r.o., Vajnorská 10601/136A, 831 04 Bratislava, IČO: 51692881","379,09 € s DPH",04.11.2022,08.11.2022,platná, 4541/2022,Nákup kníh,,"dodávateľ: preskoly.sk, s.r.o., Vajnorská 10601/136A, 831 04 Bratislava, IČO: 51692881","55,00 € s DPH",04.11.2022,08.11.2022,platná, 4470/2022,Nákup kníh,,"dodávateľ: preskoly.sk, s.r.o., Vajnorská 10601/136A, 831 04 Bratislava, IČO: 51692881","170,97 € s DPH",06.10.2022,11.10.2022,platná, 4475/2022,Nákup kníh,,"dodávateľ: preskoly.sk, s.r.o., Vajnorská 10601/136A, 831 04 Bratislava, IČO: 51692881","588,44 € s DPH",06.10.2022,11.10.2022,platná, 4447/2022,Nákup kníh,,"dodávateľ: preskoly.sk, s.r.o., Vajnorská 10601/136A, 831 04 Bratislava, IČO: 51692881","69,70 € s DPH",03.10.2022,07.10.2022,platná, 4448/2022,Nákup kníh.,,"dodávateľ: preskoly.sk, s.r.o., Vajnorská 10601/136A, 831 04 Bratislava, IČO: 51692881","223,97 € s DPH",03.10.2022,07.10.2022,platná, 4449/2022,Nákup kníh,,"dodávateľ: preskoly.sk, s.r.o., Vajnorská 10601/136A, 831 04 Bratislava, IČO: 51692881","69,08 € s DPH",03.10.2022,07.10.2022,platná, 4428/2022,Nákup kníh,,"dodávateľ: preskoly.sk, s.r.o., Vajnorská 10601/136A, 831 04 Bratislava, IČO: 51692881","111,34 € s DPH",14.09.2022,27.09.2022,platná, 4429/2022,Nákup kníh.,,"dodávateľ: preskoly.sk, s.r.o., Vajnorská 10601/136A, 831 04 Bratislava, IČO: 51692881","109,78 € s DPH",14.09.2022,27.09.2022,platná, 4397/2022,Nákup kníh,,"dodávateľ: preskoly.sk, s.r.o., Vajnorská 10601/136A, 831 04 Bratislava, IČO: 51692881","636,65 € s DPH",05.09.2022,14.09.2022,platná, 4386/2022,Nákup kníh,,"dodávateľ: preskoly.sk, s.r.o., Vajnorská 10601/136A, 831 04 Bratislava, IČO: 51692881","412,06 € s DPH",26.08.2022,06.09.2022,platná, 4222/2022,Nákup kníh,,"dodávateľ: preskoly.sk, s.r.o., Vajnorská 10601/136A, 831 04 Bratislava, IČO: 51692881","400,00 € s DPH",18.05.2022,24.05.2022,platná, 4223/2022,Nákup kníh.,,"dodávateľ: preskoly.sk, s.r.o., Vajnorská 10601/136A, 831 04 Bratislava, IČO: 51692881","60,55 € s DPH",18.05.2022,24.05.2022,platná, 4224/2022,Nákup kníh,,"dodávateľ: preskoly.sk, s.r.o., Vajnorská 10601/136A, 831 04 Bratislava, IČO: 51692881","400,00 € s DPH",18.05.2022,24.05.2022,platná, 4125/2022,Nákup kníh,,"dodávateľ: preskoly.sk, s.r.o., Vajnorská 10601/136A, 831 04 Bratislava, IČO: 51692881","78,00 € s DPH",25.03.2022,31.03.2022,platná, 4123/2022,Nákup kníh.,,"dodávateľ: preskoly.sk, s.r.o., Vajnorská 10601/136A, 831 04 Bratislava, IČO: 51692881","67,79 € s DPH",22.03.2022,25.03.2022,platná, 4115/2022,Nákup kníh,,"dodávateľ: preskoly.sk, s.r.o., Vajnorská 10601/136A, 831 04 Bratislava, IČO: 51692881","49,26 € s DPH",15.03.2022,21.03.2022,platná, 4116/2022,Nákup kníh,,"dodávateľ: preskoly.sk, s.r.o., Vajnorská 10601/136A, 831 04 Bratislava, IČO: 51692881","101,46 € s DPH",15.03.2022,21.03.2022,platná, 4117/2022,Nákup kníh,,"dodávateľ: preskoly.sk, s.r.o., Vajnorská 10601/136A, 831 04 Bratislava, IČO: 51692881","176,94 € s DPH",15.03.2022,21.03.2022,platná, 4105/2022,Nákup kníh.,,"dodávateľ: preskoly.sk, s.r.o., Vajnorská 10601/136A, 831 04 Bratislava, IČO: 51692881","50,39 € s DPH",09.03.2022,16.03.2022,platná, 4110/2022,Nákup kníh,,"dodávateľ: preskoly.sk, s.r.o., Vajnorská 10601/136A, 831 04 Bratislava, IČO: 51692881","423,71 € s DPH",11.03.2022,16.03.2022,platná, 4097/2022,Nákup kníh,,"dodávateľ: preskoly.sk, s.r.o., Vajnorská 10601/136A, 831 04 Bratislava, IČO: 51692881","65,58 € s DPH",07.03.2022,15.03.2022,platná, 4142/2021,Nákup kníh,,"dodávateľ: vydavateľstvo i527.net, s.r.o., Jazersko 86, 059 04 Spišské Hanušovce, IČO: 46855840","242,07 € s DPH",21.04.2021,11.05.2021,platná, 2023/4233,Univerzita tretieho veku,,"dodávateľ: Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcka 129, 165 00 Praha 620, IČO: 60460709","558,39 € s DPH",22.05.2023,25.05.2023,platná, 4680/2022,Univerzita tretieho veku,,"dodávateľ: Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcka 129, 165 00 Praha 620, IČO: 60460709","490,11 € s DPH",20.12.2022,29.12.2022,platná, 4235/2022,Univerzita tretieho veku,,"dodávateľ: Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcka 129, 165 00 Praha 620, IČO: 60460709","521,26 € s DPH",23.05.2022,26.05.2022,platná, 4614/2021,Kurz virtuálnej výuky Univerzity tretieho veku,,"dodávateľ: Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcka 129, 165 00 Praha 620, IČO: 60460709","330,33 € s DPH",08.12.2021,27.12.2021,platná, 4326/2020,Kurz virtuálnej výuky,,"dodávateľ: Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, 16500 Praha 620, IČO: 60460709","211,50 € s DPH",07.08.2020,16.09.2020,platná, 2023/4580,Univerzita tretieho veku ZS 23/24,,"dodávateľ: Česká zemědělská univerzita v Praze, Karmýcká 129, CZ 165 00 Praha 620, IČO: 60460709","19 169,00 Kč s DPH",04.12.2023,08.12.2023,platná, 2023/4497,internet 10/2023,,"dodávateľ: ŠACANET, s.r.o., Popradská 12, 040 01 Košcie, IČO: 47479892","19,90 € s DPH",06.11.2023,10.11.2023,platná, 2023/4432,internet 09/2023,,"dodávateľ: ŠACANET, s.r.o., Popradská 12, 040 01 Košcie, IČO: 47479892","19,90 € s DPH",02.10.2023,06.10.2023,platná, 2023/4404,internet 08/2023,,"dodávateľ: ŠACANET, s.r.o., Popradská 12, 040 01 Košcie, IČO: 47479892","19,90 € s DPH",04.09.2023,08.09.2023,platná, 2023/4336,internet Šaca 07/2023,,"dodávateľ: ŠACANET, s.r.o., Popradská 12, 040 01 Košcie, IČO: 47479892","19,90 € s DPH",02.08.2023,11.08.2023,platná, 2023/4301,internet 06/2023,,"dodávateľ: ŠACANET, s.r.o., Popradská 12, 040 01 Košcie, IČO: 47479892","19,90 € s DPH",11.07.2023,18.07.2023,platná, 2024/4033,Internet 01/2024,,"dodávateľ: Šacanet, s.r.o., Popradská 12, 040 01 Košice, IČO: 47479892","19,90 € s DPH",09.02.2024,16.02.2024,platná, 2023/4714,Internet 12/2023,,"dodávateľ: Šacanet, s.r.o., Popradská 12, 040 01 Košice, IČO: 47479892","19,90 € s DPH",02.01.2024,05.01.2024,platná, 2023/4587,Internet 11/2023,,"dodávateľ: Šacanet, s.r.o., Popradská 12, 040 01 Košice, IČO: 47479892","19,90 € s DPH",04.12.2023,08.12.2023,platná, 4133/2020,Verejná IP adresa.,,"dodávateľ: Šacanet, s.r.o., Popradská 12, 040 01 Košice, IČO: 4133/2020","19,90 € s DPH",02.04.2020,06.05.2020,platná, 4524/2020,Verejná statická IP adresa.,,"dodávateľ: Šacanet, s.r.o., Popradská 12, 040 01 Košice, IČO: 474","19,90 € s DPH",02.11.2020,04.11.2020,platná, 2023/4271,Internet 05/2023,,"dodávateľ: Šacanet, s.r.o., Popradská 12, 040 01 Košice, IČO: 47479892","19,90 € s DPH",12.06.2023,13.06.2023,platná, 2023/4196,Internet 04/2023,,"dodávateľ: Šacanet, s.r.o., Popradská 12, 040 01 Košice, IČO: 47479892","19,90 € s DPH",10.05.2023,12.05.2023,platná, 2023/4165,Internet P14-Šaca 03/2023,,"dodávateľ: Šacanet, s.r.o., Popradská 12, 040 01 Košice, IČO: 47479892","19,90 € s DPH",04.04.2023,21.04.2023,platná, 2023/4099,Internet 02/2023,,"dodávateľ: Šacanet, s.r.o., Popradská 12, 040 01 Košice, IČO: 47479892","19,90 € s DPH",08.03.2023,21.03.2023,platná, 2023/4020,Internet 01/2023,,"dodávateľ: Šacanet, s.r.o., Popradská 12, 040 01 Košice, IČO: 47479892","19,90 € s DPH",02.02.2023,02.03.2023,platná, 4694/2022,Internet 12/2022 Šaca,,"dodávateľ: Šacanet, s.r.o., Popradská 12, 040 01 Košice, IČO: 47479892","19,90 € s DPH",02.01.2023,11.01.2023,platná, 4618/2022,Internet Šaca 11/2022,,"dodávateľ: Šacanet, s.r.o., Popradská 12, 040 01 Košice, IČO: 47479892","19,90 € s DPH",05.12.2022,12.12.2022,platná, 4531/2022,Internet Šaca 10/2022,,"dodávateľ: Šacanet, s.r.o., Popradská 12, 040 01 Košice, IČO: 47479892","19,90 € s DPH",03.11.2022,07.11.2022,platná, 4465/2022,Internet 09/2022,,"dodávateľ: Šacanet, s.r.o., Popradská 12, 040 01 Košice, IČO: 47479892","19,90 € s DPH",04.10.2022,07.10.2022,platná, 4402/2022,internet 08/2022,,"dodávateľ: Šacanet, s.r.o., Popradská 12, 040 01 Košice, IČO: 47479892","19,90 € s DPH",05.09.2022,14.09.2022,platná, 4351/2022,Ibternet07/2022,,"dodávateľ: Šacanet, s.r.o., Popradská 12, 040 01 Košice, IČO: 47479892","19,90 € s DPH",03.08.2022,04.08.2022,platná, 4308/2022,Internet 06/2022,,"dodávateľ: Šacanet, s.r.o., Popradská 12, 040 01 Košice, IČO: 47479892","19,90 € s DPH",11.07.2022,22.07.2022,platná, 4244/2022,Internet 5/2022,,"dodávateľ: Šacanet, s.r.o., Popradská 12, 040 01 Košice, IČO: 47479892","19,90 € s DPH",03.06.2022,08.06.2022,platná, 4178/2022,Internet Šaca 04/2022,,"dodávateľ: Šacanet, s.r.o., Popradská 12, 040 01 Košice, IČO: 47479892","19,90 € s DPH",02.05.2022,06.05.2022,platná, 4138/2022,Internet 03/2022,,"dodávateľ: Šacanet, s.r.o., Popradská 12, 040 01 Košice, IČO: 47479892","19,90 € s DPH",05.04.2022,13.04.2022,platná, 4094/2022,Internet Šaca 02/2022,,"dodávateľ: Šacanet, s.r.o., Popradská 12, 040 01 Košice, IČO: 47479892","19,90 € s DPH",04.03.2022,11.03.2022,platná, 4035/2022,Internet 01/2022,,"dodávateľ: Šacanet, s.r.o., Popradská 12, 040 01 Košice, IČO: 47479892","19,90 € s DPH",02.02.2022,09.02.2022,platná, 4710/2021,Verejná statická IP adresa,,"dodávateľ: Šacanet, s.r.o., Popradská 12, 040 01 Košice, IČO: 47479892","19,90 € s DPH",03.01.2022,14.01.2022,platná, 4588/2021,Používanie statickej IP Adresy,,"dodávateľ: Šacanet, s.r.o., Popradská 12, 040 01 Košice, IČO: 47479892","19,90 € s DPH",02.12.2021,06.12.2021,platná, 4520/2021,Statická IP adresa,,"dodávateľ: Šacanet, s.r.o., Popradská 12, 040 01 Košice, IČO: 47479892","19,90 € s DPH",02.11.2021,29.11.2021,platná, 4450/2021,Pevná IP adresa,,"dodávateľ: Šacanet, s.r.o., Popradská 12, 040 01 Košice, IČO: 47479892","19,90 € s DPH",04.10.2021,03.11.2021,platná, 4397/2021,Verjná statická IP adresa,,"dodávateľ: Šacanet, s.r.o., Popradská 12, 040 01 Košice, IČO: 47479892","19,90 € s DPH",02.09.2021,17.09.2021,platná, 4352/2021,pripojenie k internetu,,"dodávateľ: Šacanet, s.r.o., Popradská 12, 040 01 Košice, IČO: 47479892","19,90 € s DPH",10.08.2021,12.08.2021,platná, 4299/2021,Verejná statická IP Adresa,,"dodávateľ: Šacanet, s.r.o., Popradská 12, 040 01 Košice, IČO: 47479892","19,90 € s DPH",02.07.2021,12.07.2021,platná, 4224/2021,Statická IP Adresa,,"dodávateľ: Šacanet, s.r.o., Popradská 12, 040 01 Košice, IČO: 47479892","2 188,00 € s DPH",02.06.2021,28.06.2021,platná, 4163/2021,Používanie verejnej IP Adresy,,"dodávateľ: Šacanet, s.r.o., Popradská 12, 040 01 Košice, IČO: 47479892","19,90 € s DPH",03.05.2021,20.05.2021,platná, 4727/2020,Statická IP adresa.,,"dodávateľ: Šacanet, s.r.o., Popradská 12, 040 01 Košice, IČO: 47479892","19,90 € s DPH",04.01.2021,20.01.2021,platná, 4630/2020,Pevná IP Adresa,,"dodávateľ: Šacanet, s.r.o., Popradská 12, 040 01 Košice, IČO: 47479892","19,90 € s DPH",03.12.2020,21.12.2020,platná, 4435/2020,Verejná statická IP adresa.,,"dodávateľ: Šacanet, s.r.o., Popradská 12, 040 01 Košice, IČO: 47479892","19,90 € s DPH",02.10.2020,16.10.2020,platná, 4371/2020,Pevná IP adresa.,,"dodávateľ: Šacanet, s.r.o., Popradská 12, 040 01 Košice, IČO: 47479892","19,90 € s DPH",02.09.2020,09.09.2020,platná, 4317/2020,Pevná IP adresa.,,"dodávateľ: Šacanet, s.r.o., Popradská 12, 040 01 Košice, IČO: 47479892","19,90 € s DPH",03.08.2020,10.08.2020,platná, 4261/2020,Verejná statická adresa.,,"dodávateľ: Šacanet, s.r.o., Popradská 12, 040 01 Košice, IČO: 47479892","19,90 € s DPH",02.07.2020,20.07.2020,platná, 4218/2020,Pevná IP adresa,,"dodávateľ: Šacanet, s.r.o., Popradská 12, 040 01 Košice, IČO: 47479892","19,90 € s DPH",02.06.2020,11.06.2020,platná, 4172/2020,Pevná IP adresa,,"dodávateľ: Šacanet, s.r.o., Popradská 12, 040 01 Košice, IČO: 47479892","19,90 € s DPH",04.05.2020,25.05.2020,platná, 4092/2020,Verejná statická IP,,"dodávateľ: Šacanet, s.r.o., Popradská 12, 040 01 Košice, IČO: 47479892","19,90 € s DPH",03.03.2020,23.04.2020,platná, 4013/2020,Používanie Pevnej IP adresy.,,"dodávateľ: Šacanet, s.r.o., Popradská 12, 040 01 Košice, IČO: 47479892","19,90 € s DPH",03.02.2020,14.02.2020,platná, 4842/2019,Internet,,"dodávateľ: Šacanet, s.r.o., Popradská 12, 040 01 Košice, IČO: 47479892","19,90 € s DPH",10.01.2020,22.01.2020,platná, 4697/2019,Pevný internet.,,"dodávateľ: Šacanet, s.r.o., Popradská 12, 040 01 Košice, IČO: 47479892","19,90 € s DPH",02.12.2019,20.12.2019,platná, 4589/2019,Internet.,,"dodávateľ: Šacanet, s.r.o., Popradská 12, 040 01 Košice, IČO: 47479892","19,90 € s DPH",04.11.2019,26.11.2019,platná, 4523/2019,Verejná satická IP adresa,,"dodávateľ: Šacanet, s.r.o., Popradská 12, 04001 Košice, IČO: 47479892","19,90 € s DPH",02.10.2019,06.11.2019,platná, 4108/2021,internet 03/2021,,"dodávateľ: Šacanet, s.r.o., Popradská 12, Košice, IČO: 47479892","19,90 € s DPH",06.04.2021,26.04.2021,platná,"č.zmluvy:551915161, 28.05.2018" 4109/2021,internet 03/2021,,"dodávateľ: Šacanet, s.r.o., Popradská 12, Košice, IČO: 47479892","19,90 € s DPH",06.04.2021,26.04.2021,platná, 4054/2021,internet 02/2021 - pobočka Šaca,,"dodávateľ: Šacanet, s.r.o., Popradská 12, Košice, IČO: 47479892","19,90 € s DPH",02.03.2021,22.03.2021,platná, 4018/2021,internet 01/2021 - pobočka Šaca,,"dodávateľ: Šacanet, s.r.o., Popradská 12, Košice, IČO: 47479892","19,90 € s DPH",02.02.2021,22.02.2021,platná,"zmluva č.551915161, zo dňa 28.05.2018" 4251/2022,Služba MVS,,"dodávateľ: Štátna vedecká knižnica v B.Bystrici., Lazovná 9, 975058 Banská Bystrica, IČO: 35687006","3,20 € s DPH",06.06.2022,08.06.2022,platná, 4695/2022,Služba MVS,,"dodávateľ: Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Lazovná 9, 975 58 Banská Bystrica, IČO: 35987006","2,50 € s DPH",02.01.2023,11.01.2023,platná, 4767/2019,Služba MVS,,"dodávateľ: Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Lazovná 9, 975 58 Banská Bystrica, IČO: 35987006","2,40 € s DPH",18.12.2019,13.01.2020,platná, 4244/2020,Služba MVS.,,"dodávateľ: Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Lazovná 9, 97558 Banská bystrica, IČO: 35987006","8,20 € s DPH",09.06.2020,22.06.2020,platná, 2023/4017,Publikácia "Dvojica v súkoliach vedy",,"dodávateľ: Štátna vedecká knižnica v Košiciach, Hlavná 10, 042 30 Košice-Staré mesto, IČO: 00164674","15,00 € s DPH",25.01.2023,27.01.2023,platná, 2023/4179,Teplo H48 03/2023,,"dodávateľ: Štátne divadlo Košice, Hlavná 58, 042 77 Košice, IČO: 31299512","2 102,42 € s DPH",17.04.2023,24.04.2023,platná, 2023/4129,Teplo H48 02/2023,,"dodávateľ: Štátne divadlo Košice, Hlavná 58, 042 77 Košice, IČO: 31299512","3 033,30 € s DPH",17.03.2023,22.03.2023,platná, 2023/4076,Teplo H48 01/2023,,"dodávateľ: Štátne divadlo Košice, Hlavná 58, 042 77 Košice, IČO: 31299512","2 928,71 € s DPH",21.02.2023,13.03.2023,platná, 2023/4015,"Dodávka tepla Hlavná 48, Košice",,"dodávateľ: Štátne divadlo Košice, Hlavná 58, 042 77 Košice, IČO: 31299512","2 130,02 € s DPH",24.01.2023,27.01.2023,platná, 4663/2022,Teplo H48 11/2022,,"dodávateľ: Štátne divadlo Košice, Hlavná 58, 042 77 Košice, IČO: 31299512","1 336,91 € s DPH",15.12.2022,20.12.2022,platná, 4585/2022,Teplo H48 10/2022,,"dodávateľ: Štátne divadlo Košice, Hlavná 58, 042 77 Košice, IČO: 31299512","566,90 € s DPH",21.11.2022,28.11.2022,platná, 4508/2022,Teplo H48 09/2022,,"dodávateľ: Štátne divadlo Košice, Hlavná 58, 042 77 Košice, IČO: 31299512","297,00 € s DPH",18.10.2022,21.10.2022,platná, 4287/2022,Teplo 05/2022,,"dodávateľ: Štátne divadlo Košice, Hlavná 58, 042 77 Košice, IČO: 31299512","106,22 € s DPH",21.06.2022,24.06.2022,platná, 4231/2022,Teplo 04/2022,,"dodávateľ: Štátne divadlo Košice, Hlavná 58, 042 77 Košice, IČO: 31299512","1 222,70 € s DPH",19.05.2022,24.05.2022,platná, 4171/2022,Teplo H48 03/2022,,"dodávateľ: Štátne divadlo Košice, Hlavná 58, 042 77 Košice, IČO: 31299512","1 722,41 € s DPH",25.04.2022,28.04.2022,platná, 4122/2022,Teplo H48 02/2022,,"dodávateľ: Štátne divadlo Košice, Hlavná 58, 042 77 Košice, IČO: 31299512","1 721,30 € s DPH",22.03.2022,25.03.2022,platná, 4073/2022,Teplo H48 01/2022,,"dodávateľ: Štátne divadlo Košice, Hlavná 58, 042 77 Košice, IČO: 31299512","2 215,61 € s DPH",21.02.2022,28.02.2022,platná, 4017/2022,Teplo H48 12/2021,,"dodávateľ: Štátne divadlo Košice, Hlavná 58, 042 77 Košice, IČO: 31299512","2 490,03 € s DPH",24.01.2022,02.02.2022,platná, 4649/2021,Teplo 11/2021,,"dodávateľ: Štátne divadlo Košice, Hlavná 58, 042 77 Košice, IČO: 31299512","1 372,83 € s DPH",16.12.2021,28.12.2021,platná, 4564/2021,Teplo,,"dodávateľ: Štátne divadlo Košice, Hlavná 58, 042 77 Košice, IČO: 31299512","1 205,04 € s DPH",22.11.2021,03.12.2021,platná, 4487/2021,Odber tepla 9/2021,,"dodávateľ: Štátne divadlo Košice, Hlavná 58, 042 77 Košice, IČO: 31299512","175,68 € s DPH",18.10.2021,04.11.2021,platná, 4273/2021,Teplo,,"dodávateľ: Štátne divadlo Košice, Hlavná 58, 042 77 Košice, IČO: 31299512","474,57 € s DPH",17.06.2021,09.07.2021,platná, 4215/2021,Teplo 4/2021,,"dodávateľ: Štátne divadlo Košice, Hlavná 58, 042 77 Košice, IČO: 31299512","1 175,60 € s DPH",24.05.2021,28.06.2021,platná, 4139/2021,Teplo,,"dodávateľ: Štátne divadlo Košice, Hlavná 58, 042 77 Košice, IČO: 31299512","1 566,50 € s DPH",19.04.2021,11.05.2021,platná, 4677/2020,Teplo,,"dodávateľ: Štátne divadlo Košice, Hlavná 58, 042 77 Košice, IČO: 31299512","1 874,70 € s DPH",18.12.2020,30.12.2020,platná, 4585/2020,Teplo 10/2020,,"dodávateľ: Štátne divadlo Košice, Hlavná 58, 042 77 Košice, IČO: 31299512","688,20 € s DPH",23.11.2020,15.12.2020,platná, 4208/2020,Teplo 4/2020.,,"dodávateľ: Štátne divadlo Košice, Hlavná 58, 042 77 Košice, IČO: 31299512","798,48 € s DPH",21.05.2020,01.06.2020,platná, 4168/2020,Dodávka tepla,,"dodávateľ: Štátne divadlo Košice, Hlavná 58, 042 77 Košice, IČO: 31299512","1 540,80 € s DPH",22.04.2020,07.05.2020,platná, 4127/2020,Teplo.,,"dodávateľ: Štátne divadlo Košice, Hlavná 58, 042 77 Košice, IČO: 31299512","1 260,00 € s DPH",20.03.2020,06.05.2020,platná, 4055/2020,Teplo.,,"dodávateľ: Štátne divadlo Košice, Hlavná 58, 042 77 Košice, IČO: 31299512","2 542,48 € s DPH",18.02.2020,13.03.2020,platná, 4786/2019,Teplo.,,"dodávateľ: Štátne divadlo Košice, Hlavná 58, 042 77 Košice, IČO: 31299512","1 131,23 € s DPH",19.12.2019,14.01.2020,platná, 4651/2019,Teplo.,,"dodávateľ: Štátne divadlo Košice, Hlavná 58, 042 77 Košice, IČO: 31299512","1 090,81 € s DPH",18.11.2019,03.12.2019,platná, 4089/2021,"dodávka tepla 02/2021, Hlavná 48",,"dodávateľ: Štátne divadlo Košice, Hlavná 58, Košice, IČO: 31299512","1 856,95 € s DPH",17.03.2021,26.03.2021,platná,"zmluva č.1/2017, 19.12.2017" 4047/2021,dodávka tepla 01/2021 - Hlavná 48,,"dodávateľ: Štátne divadlo Košice, Hlavná 58, Košice, IČO: 31299512","1 767,36 € s DPH",18.02.2021,08.03.2021,platná, 4014/2021,dodávka tepla Hlavná 48 - 12/2020,,"dodávateľ: Štátne divadlo Košice, Hlavná 58, Košice, IČO: 31299512","1 738,88 € s DPH",27.01.2021,11.02.2021,platná,"zmluva č.1/2017, zo dňa 19.12.2017" 2023/4296,Vzdelávacie podujatia "BUĎ SMART",,"dodávateľ: Ženský algoritmus o.z., Pri nemocnici 7, Košice, IČO: 53284135","1 800,00 € s DPH",29.06.2023,03.07.2023,platná,