14/2014,14/2014,vedenie tvorivej dielne - Vyškrabávanie veľkonočných vajíčok,vedenie tvorivej dielne - Vyškrabávanie veľkonočných vajíčok,,,"účastník: Spišské osvetové stredisko, SNV, Zimná 47, 31297668","účastník: Milan Pastrnák, Batizovce",,"150,00 € bez DPH",10.04.2014,-,14.04.2014,15.04.2014,platná,14/2014, 13/2014,13/2014,porotca HK,porotca HK,,,"účastník: Spišské osvetové stredisko, SNV, Zimná 47, 31297668","účastník: Mikuláš Macala, Spišská Nová Ves",,"30,00 € bez DPH",04.04.2014,-,07.04.2014,08.04.2014,platná,13/2014, 10/2014,10/2014,"porotca - posudzovanie prác, výber - AMFO 2014","porotca - posudzovanie prác, výber - AMFO 2014",,,"účastník: Spišské osvetové stredisko, SNV, Zimná 47, 31297668",účastník: Katarína Kapsdorfer,,"20,00 € bez DPH",28.03.2014,-,01.04.2014,03.04.2014,platná,10/2014, 11/2014,11/2014,"porotca - posudzovanie prác, výber - AMFO 2014","porotca - posudzovanie prác, výber - AMFO 2014",,,"účastník: Spišské osvetové stredisko, SNV, Zimná 47, 31297668","účastník: Kazimír Štubňa, Spišská Nová Ves",,"20,00 € bez DPH",28.03.2014,-,01.04.2014,03.04.2014,platná,11/2014, 12/2014,12/2014,"porotca-posudzovanie prác,výber - AMFO 2014","porotca-posudzovanie prác,výber - AMFO 2014",,,"účastník: Spišské osvetové stredisko, SNV, Zimná 47, 31297668","účastník: Miroslav Dibák, Spišská Nová Ves",,"20,00 € bez DPH",28.03.2014,-,01.04.2014,03.04.2014,platná,12/2014, 6/2014,6/2014,porotca podujatia Cineama,porotca podujatia Cineama,,,"účastník: Spišské osvetové stredisko, SNV, Zimná 47, 31297668","účastník: Ing. Vojtech Sloboda, Levoča",,"20,00 € bez DPH",17.03.2014,-,20.03.2014,26.03.2014,platná,6/2014, 7/2014,7/2014,porotca podujatia Cineama,porotca podujatia Cineama,,,"účastník: Spišské osvetové stredisko, SNV, Zimná 47, 31297668","účastník: Ing. Vladimír Marcinov, Prešov",,"20,00 € bez DPH",17.03.2014,-,20.03.2014,26.03.2014,platná,7/2014, 8/2014,8/2014,porotca podujatia Cineama,porotca podujatia Cineama,,,"účastník: Spišské osvetové stredisko, SNV, Zimná 47, 31297668","účastník: Mgr.art. Kristína Lapšanská, Levoča",,"20,00 € bez DPH",17.03.2014,-,20.03.2014,26.03.2014,platná,8/2014, 9/2014,9/2014,"premietanie súť.filmov, obsluha film.techniky","premietanie súť.filmov, obsluha film.techniky",,,"účastník: Spišské osvetové stredisko, SNV, Zimná 47, 31297668","účastník: Bc. Štefan Bartko, Iliašovce",,"20,00 € bez DPH",17.03.2014,-,20.03.2014,26.03.2014,platná,9/2014, 2/2014,2/2014,porotca - Z rozprávky do rozprávky,porotca - Z rozprávky do rozprávky,,,"účastník: Spišské osvetové stredisko, SNV, Zimná 47, 31297668","účastník: Mikuláš Macala, Spišská Nová Ves",,"40,00 € bez DPH",04.03.2014,-,06.03.2014,10.03.2014,platná,2/2014, 3/2014,3/2014,"porotca, vedenie semin.rozboru - Šaffova ostroha","porotca, vedenie semin.rozboru - Šaffova ostroha",,,"účastník: Spišské osvetové stredisko, SNV, Zimná 47, 31297668",účastník: Mgr. Katarína Babčáková,,"30,00 € bez DPH",05.03.2014,-,06.03.2014,09.03.2014,platná,3/2014, 4/2014,4/2014,"porotca,vedenie semin. rozboru - Šaffova ostroha","porotca,vedenie semin. rozboru - Šaffova ostroha",,,"účastník: Spišské osvetové stredisko, SNV, Zimná 47, 31297668",účastník: Ing. Slavomír Ondejka,,"30,00 € bez DPH",05.03.2014,-,06.03.2014,09.03.2014,platná,4/2014, 5/2014,5/2014,"porotca, vedenie semin.rozboru - Šaffova ostroha","porotca, vedenie semin.rozboru - Šaffova ostroha",,,"účastník: Spišské osvetové stredisko, SNV, Zimná 47, 31297668",účastník: Mgr. art. Agáta Krausová ArtD.,,"70,00 € bez DPH",05.03.2014,-,06.03.2014,09.03.2014,platná,5/2014, 1/2014,1/2014,"kurátor výstavy Villa Nova, príprava a vedenie","kurátor výstavy Villa Nova, príprava a vedenie",,,"účastník: Spišské osvetové stredisko, SNV, Zimná 47, 31297668","účastník: Štefan Vira, 054 01 Levoča",,"20,00 € bez DPH",04.03.2014,-,04.03.2014,05.03.2014,platná,1/2014, 86/2013,86/2013,predstavenie autorskej tvorby Literale,predstavenie autorskej tvorby Literale,,,"účastník: Spišské osvetové stredisko, SNV, Zimná 47, 31297668","účastník: Tamara Čarnogurská, Spišská Belá",,"30,00 € bez DPH",06.12.2013,-,17.12.2013,18.12.2013,platná,86/2013, 87/2013,87/2013,sprievodný hudob.program - Literále,sprievodný hudob.program - Literále,,,"účastník: Spišské osvetové stredisko, SNV, Zimná 47, 31297668","účastník: Gabriela Kuchárová, Košice",,"60,00 € bez DPH",06.12.2013,-,17.12.2013,18.12.2013,platná,87/2013, 88/2013,88/2013,predstavenie autorskej tvorby-Literále,predstavenie autorskej tvorby-Literále,,,"účastník: Spišské osvetové stredisko, SNV, Zimná 47, 31297668","účastník: Mgr. Lenka Fábryová, Poprad",,"30,00 € bez DPH",06.12.2013,-,17.12.2013,18.12.2013,platná,88/2013, 83/2013,83/2013,výtvarný návrh pre projekt Spiš Magic Boots,výtvarný návrh pre projekt Spiš Magic Boots,,,"účastník: Spišské osvetové stredisko, SNV, Zimná 47, 31297668",účastník: Mgr. Petra Šúleková,,"220,00 € bez DPH",03.12.2013,-,04.12.2013,05.12.2013,platná,83/2013, 84/2013,84/2013,jazykova korektúra publikácie,jazykova korektúra publikácie,,,"účastník: Spišské osvetové stredisko, SNV, Zimná 47, 31297668","účastník: PhDr. Jozef Lapšanský PhD., Levoča",,"100,00 € bez DPH",04.12.2013,-,04.12.2013,05.12.2013,platná,84/2013, 78/2013,78/2013,"výroba dokument.filmu-kamera,prenájom techniky","výroba dokument.filmu-kamera,prenájom techniky",,,"účastník: Spišské osvetové stredisko, SNV, Zimná 47, 31297668",účastník: Bc.Marek Valovčin,,"1 100,00 € bez DPH",02.12.2013,-,03.12.2013,04.12.2013,platná,78/2013, 79/2013,79/2013,Filmový dokument o ručnom zvonení-prieskum lokalít,Filmový dokument o ručnom zvonení-prieskum lokalít,,,"účastník: Spišské osvetové stredisko, SNV, Zimná 47, 31297668",účastník: Ing. arch. Igor Cziel,,"300,00 € bez DPH",02.12.2013,-,03.12.2013,04.12.2013,platná,79/2013, 80/2013,80/2013,Čarovné stánky - jeden výtv.návrh povesti,Čarovné stánky - jeden výtv.návrh povesti,,,"účastník: Spišské osvetové stredisko, SNV, Zimná 47, 31297668",účastník: Ján Vytykač,,"185,00 € bez DPH",02.12.2013,-,03.12.2013,04.12.2013,platná,80/2013, 81/2013,81/2013,výtvarné návrhy povestí pre projekt Spiš Magic Boots,výtvarné návrhy povestí pre projekt Spiš Magic Boots,,,"účastník: Spišské osvetové stredisko, SNV, Zimná 47, 31297668",účastník: Mgr.Marek Dzurenda,,"370,00 € bez DPH",02.12.2013,-,03.12.2013,04.12.2013,platná,81/2013, 82/2013,82/2013,výtvarné návrhy povestí pre projekt Spiš Magic Boots,výtvarné návrhy povestí pre projekt Spiš Magic Boots,,,"účastník: Spišské osvetové stredisko, SNV, Zimná 47, 31297668","účastník: Jana Ogurčáková, Spišská Nová Ves",,"370,00 € bez DPH",02.12.2013,-,03.12.2013,04.12.2013,platná,82/2013, 73/2013,73/2013,sprievodny hud.program v rámci projektu Literale,sprievodny hud.program v rámci projektu Literale,,,"účastník: Spišské osvetové stredisko, SNV, Zimná 47, 31297668","účastník: Michal Baluch, Odorín",,"60,00 € bez DPH",20.11.2013,-,26.11.2013,28.11.2013,platná,73/2013, 74/2013,74/2013,predstavenie autorskej tvorby - Literale,predstavenie autorskej tvorby - Literale,,,"účastník: Spišské osvetové stredisko, SNV, Zimná 47, 31297668","účastník: Martin Hatala, Košice",,"30,00 € bez DPH",20.11.2013,-,26.11.2013,28.11.2013,platná,74/2013, 75/2013,75/2013,predstavenie autor.tvorby - Literale,predstavenie autor.tvorby - Literale,,,"účastník: Spišské osvetové stredisko, SNV, Zimná 47, 31297668","účastník: Pavol Garan, Dobšina",,"30,00 € bez DPH",20.11.2013,-,26.11.2013,28.11.2013,platná,75/2013, 76/2013,76/2013,predstavenie autor.tvorby - Literale,predstavenie autor.tvorby - Literale,,,"účastník: Spišské osvetové stredisko, SNV, Zimná 47, 31297668","účastník: Ria Gehrerová, Dežerice",,"30,00 € bez DPH",20.11.2013,-,26.11.2013,28.11.2013,platná,76/2013, 77/2013,77/2013,"Historicko-archit.popis a interpretácia lokality Spišskej Kapituly,Pažice,Sivej Brady","Historicko-archit.popis a interpretácia lokality Spišskej Kapituly,Pažice,Sivej Brady",,,"účastník: Spišské osvetové stredisko, SNV, Zimná 47, 31297668","účastník: Mgr. Vladimír Olejník, 054 01 Levoča",,,25.11.2013,-,26.11.2013,27.11.2013,platná,77/2013, 68/2013,68/2013,lektor na podujatí Workshop pre folkl.kolektívy,lektor na podujatí Workshop pre folkl.kolektívy,,,"účastník: Spišské osvetové stredisko, SNV, Zimná 47, 31297668",účastník: Mgr. art. Agáta Krausová ArtD.,,"75,00 € bez DPH",15.11.2013,-,21.11.2013,22.11.2013,platná,68/2013, 69/2013,69/2013,lektor na podujatí Workshop pre folkl.kolektívy,lektor na podujatí Workshop pre folkl.kolektívy,,,"účastník: Spišské osvetové stredisko, SNV, Zimná 47, 31297668",účastník: Mgr. art. Stanislav Marišler ArtD.,,"75,00 € bez DPH",15.11.2013,-,21.11.2013,22.11.2013,platná,69/2013, 70/2013,70/2013,Lektor na podujatí Workshop pre kolkl.kolektívy,Lektor na podujatí Workshop pre kolkl.kolektívy,,,"účastník: Spišské osvetové stredisko, SNV, Zimná 47, 31297668",účastník: Ing. Slavomír Ondejka,,"75,00 € bez DPH",15.11.2013,-,21.11.2013,22.11.2013,platná,70/2013, 71/2013,71/2013,lektor na podujatí Workshop pre folkl.kolektívy,lektor na podujatí Workshop pre folkl.kolektívy,,,"účastník: Spišské osvetové stredisko, SNV, Zimná 47, 31297668",účastník: Mgr. Michal Noga,,"75,00 € bez DPH",15.11.2013,-,21.11.2013,22.11.2013,platná,71/2013, 72/2013,72/2013,lektor na podujatí Workshop pre folkl.kolektívy,lektor na podujatí Workshop pre folkl.kolektívy,,,"účastník: Spišské osvetové stredisko, SNV, Zimná 47, 31297668",účastník: Mgr. Katarína Babčáková,,"10,00 € bez DPH",15.11.2013,-,21.11.2013,22.11.2013,platná,72/2013, 59/2013,59/2013,príprava spev.zboru na podujatie,príprava spev.zboru na podujatie,,,"účastník: Spišské osvetové stredisko, SNV, Zimná 47, 31297668","účastník: Mgr. Tatiana Švajková PhD., Prešov",,"90,00 € bez DPH",19.11.2013,-,19.11.2013,20.11.2013,platná,59/2013, 60/2013,60/2013,príprava spev.zboru na podujatie,príprava spev.zboru na podujatie,,,"účastník: Spišské osvetové stredisko, SNV, Zimná 47, 31297668","účastník: Peter Čapó, Svit",,"30,00 € bez DPH",19.11.2013,-,19.11.2013,20.11.2013,platná,60/2013, 61/2013,61/2013,príprava spev.zboru na podujatie,príprava spev.zboru na podujatie,,,"účastník: Spišské osvetové stredisko, SNV, Zimná 47, 31297668","účastník: Eva Zacharová, Prešov",,"40,00 € bez DPH",19.11.2013,-,19.11.2013,20.11.2013,platná,61/2013, 62/2013,62/2013,príprava spev.zboru na podujatie,príprava spev.zboru na podujatie,,,"účastník: Spišské osvetové stredisko, SNV, Zimná 47, 31297668",účastník: Mgr. Art. Igor Grega,,"50,00 € bez DPH",19.11.2013,-,19.11.2013,20.11.2013,platná,62/2013, 63/2013,63/2013,príprava spev.zboru na podujatie,príprava spev.zboru na podujatie,,,"účastník: Spišské osvetové stredisko, SNV, Zimná 47, 31297668","účastník: Eva Mišenčíková, Sp.Nová Ves",,"30,00 € bez DPH",19.11.2013,-,19.11.2013,20.11.2013,platná,63/2013, 64/2013,64/2013,príprava spev.zboru na podujatie,príprava spev.zboru na podujatie,,,"účastník: Spišské osvetové stredisko, SNV, Zimná 47, 31297668",účastník: ThLiC.Gábor Milan,,"30,00 € bez DPH",19.11.2013,-,19.11.2013,20.11.2013,platná,64/2013, 65/2013,65/2013,príprava spev.zboru na podujatie,príprava spev.zboru na podujatie,,,"účastník: Spišské osvetové stredisko, SNV, Zimná 47, 31297668",účastník: Marta Nováková,,"50,00 € bez DPH",19.11.2013,-,19.11.2013,20.11.2013,platná,65/2013, 66/2013,66/2013,konferovanie podujatia,konferovanie podujatia,,,"účastník: Spišské osvetové stredisko, SNV, Zimná 47, 31297668","účastník: PhDr. Jozef Lapšanský PhD., Levoča",,"60,00 € bez DPH",19.11.2013,-,19.11.2013,20.11.2013,platná,66/2013, 67/2013,67/2013,príprava spev.zboru na podujatie,príprava spev.zboru na podujatie,,,"účastník: Spišské osvetové stredisko, SNV, Zimná 47, 31297668","účastník: Mária Michaliková, Prešov",,"40,00 € bez DPH",19.11.2013,-,19.11.2013,20.11.2013,platná,67/2013, 58/2013,58/2013,Zmluva o vytvorení diela,Zmluva o vytvorení diela,,,"účastník: Spišské osvetové stredisko, SNV, Zimná 47, 31297668","účastník: Ing. Zuzana Krempaská, 052 01 Spišská Nová Ves",,,18.11.2013,-,18.11.2013,19.11.2013,platná,58/2013, 57/2013,57/2013,lektoring počas podujatia - Plenér fotografov,lektoring počas podujatia - Plenér fotografov,,,"účastník: Spišské osvetové stredisko, SNV, Zimná 47, 31297668",účastník: Mgr.art. Róbert Kočan,,"230,00 € bez DPH",07.11.2013,-,07.11.2013,08.11.2013,platná,57/2013, 56/2013,56/2013,finančná podpora projektu Filmový dokument o ručnom zvonení,finančná podpora projektu Filmový dokument o ručnom zvonení,,,"účastník: Spišské osvetové stredisko, SNV, Zimná 47, 31297668","účastník: Nadácia Jozefa Salaja pre Spišské Vlachy a Spiš, Trnavská cesta 7, 831 04 Bratislava - Ružinov, IČO: 42181763",,"3 500,00 € bez DPH",23.10.2013,-,24.10.2013,25.10.2013,platná,56/2013, 52/2013,52/2013,predstaveniej autorskej tvorby - Literale,predstaveniej autorskej tvorby - Literale,,,"účastník: Spišské osvetové stredisko, SNV, Zimná 47, 31297668","účastník: Daniela Dubivská, 053 11 Smižany",,"30,00 € bez DPH",16.09.2013,-,21.10.2013,22.10.2013,platná,52/2013, 53/2013,53/2013,predstavenie autorskej tvorby - Literale,predstavenie autorskej tvorby - Literale,,,"účastník: Spišské osvetové stredisko, SNV, Zimná 47, 31297668","účastník: Mgr. Júlia Čurillová, Domaňovce",,"30,00 € bez DPH",15.10.2013,-,21.10.2013,22.10.2013,platná,53/2013, 54/2013,54/2013,autorské čítanie v rámci projektu Literále,autorské čítanie v rámci projektu Literále,,,"účastník: Spišské osvetové stredisko, SNV, Zimná 47, 31297668","účastník: Ema Malíšková, Levoča",,"30,00 € bez DPH",10.10.2013,-,21.10.2013,22.10.2013,platná,54/2013, 50/2013,50/2013,finančný dar na okresné kolo NCS,finančný dar na okresné kolo NCS,,,"účastník: Spišské osvetové stredisko, SNV, Zimná 47, 31297668","účastník: Embraco Slovakia s.r.o., Odorínska cesta 2, Spišská Nová Ves, IČO: 35734132",,"500,00 € bez DPH",17.09.2013,-,30.09.2013,01.10.2013,platná,50/2013, 51/2013,51/2013,finančný dar na 41.SFS,finančný dar na 41.SFS,,,"účastník: Spišské osvetové stredisko, SNV, Zimná 47, 31297668","účastník: Embraco Slovakia s.r.o., Odorínska cesta 2, Spišská Nová Ves, IČO: 35734132",,"300,00 € bez DPH",17.09.2013,-,30.09.2013,01.10.2013,platná,51/2013, 46/2013,46/2013,moderovanie NCS - Košiarny briežok,moderovanie NCS - Košiarny briežok,,,"účastník: Spišské osvetové stredisko, SNV, Zimná 47, 31297668","účastník: Martin Horváth, 059 60 Tatranská Lomnica",,"10,00 € bez DPH",25.09.2013,-,25.09.2013,27.09.2013,platná,46/2013, 47/2013,47/2013,ozvučenie NCS,ozvučenie NCS,,,"účastník: Spišské osvetové stredisko, SNV, Zimná 47, 31297668","účastník: Michal Zeleňák, Hornádska 375/5, 053 21 Markušovce",,"30,00 € bez DPH",25.09.2013,-,25.09.2013,27.09.2013,platná,47/2013, 48/2013,48/2013,tanečné vystúpenie na NCS,tanečné vystúpenie na NCS,,,"účastník: Spišské osvetové stredisko, SNV, Zimná 47, 31297668","účastník: BDSK tanečné centrum, Jilemnického 13/12, 052 01 Spišská Nová Ves",,"50,00 € bez DPH",25.09.2013,-,25.09.2013,27.09.2013,platná,48/2013, 49/2013,49/2013,zdravotná služna na NCS,zdravotná služna na NCS,,,"účastník: Spišské osvetové stredisko, SNV, Zimná 47, 31297668","účastník: Slávka Bendíková, Levočská 128, 053 01 Harichovce",,"40,00 € bez DPH",25.09.2013,-,25.09.2013,27.09.2013,platná,49/2013, 41/2013,41/2013,predstavenie autorskej tvorby - LITERALE,predstavenie autorskej tvorby - LITERALE,,,"účastník: Spišské osvetové stredisko, SNV, Zimná 47, 31297668","účastník: Tomáš Repčiak, Spišská Nová Ves",,"30,00 € bez DPH",16.09.2013,-,24.09.2013,25.09.2013,platná,41/2013, 42/2013,42/2013,lektor na podujatí LITERALE,lektor na podujatí LITERALE,,,"účastník: Spišské osvetové stredisko, SNV, Zimná 47, 31297668","účastník: Ján Petrík, Spišská Nová Ves",,"80,00 € bez DPH",16.09.2013,-,24.09.2013,25.09.2013,platná,42/2013, 43/2013,43/2013,hudobný sprievod - LITERALE,hudobný sprievod - LITERALE,,,"účastník: Spišské osvetové stredisko, SNV, Zimná 47, 31297668","účastník: Martin Horbál, Spišská Nová Ves",,"90,00 € bez DPH",16.09.2013,-,24.09.2013,25.09.2013,platná,43/2013, 44/2013,44/2013,predstavenie autorskej tvorby - LITERALE,predstavenie autorskej tvorby - LITERALE,,,"účastník: Spišské osvetové stredisko, SNV, Zimná 47, 31297668","účastník: Štefan Šimko, Hrabušice",,"30,00 € bez DPH",16.09.2013,-,24.09.2013,25.09.2013,platná,44/2013, 45/2013,45/2013,účelová dotácia na okresné kolo Národnej cyklistickej súťaže 2013,účelová dotácia na okresné kolo Národnej cyklistickej súťaže 2013,,,"účastník: Spišské osvetové stredisko, SNV, Zimná 47, 31297668","účastník: Cyklistický spolok Žilina-občianske združenie, Rajecká 3, 010 01 Žilina, IČO: 30227739",,"100,00 € bez DPH",17.09.2013,-,24.09.2013,27.09.2013,platná,45/2013, 40/2013,40/2013,lektor - projekt Solúnski bratia,lektor - projekt Solúnski bratia,,,"účastník: Spišské osvetové stredisko, SNV, Zimná 47, 31297668","účastník: PhDr.ICDr. Dušan Pardel, Harichovce",,"50,00 € bez DPH",06.09.2013,-,19.09.2013,23.09.2013,platná,40/2013, 39/2013,39/2013,lektor podujatia ŠGSA,lektor podujatia ŠGSA,,,"účastník: Spišské osvetové stredisko, SNV, Zimná 47, 31297668","účastník: Mgr. Ladislav Munk, Krížna 14, 811 07 Bratislava",,"190,00 € bez DPH",17.09.2013,-,18.09.2013,19.09.2013,platná,39/2013, 38/2013,38/2013,"režia,scenár a hudba projektu Bebekovci-stredoveká mafia","režia,scenár a hudba projektu Bebekovci-stredoveká mafia",,,"účastník: Spišské osvetové stredisko, SNV, Zimná 47, 31297668",účastník: PhDr. Peter Karpinský PhD.,,"100,00 € bez DPH",06.09.2013,-,11.09.2013,12.09.2013,platná,38/2013, 35/2013,35/2013,zmluva o poskytnutí dotácie - Plenér neprof.výtvarníkov,zmluva o poskytnutí dotácie - Plenér neprof.výtvarníkov,,,"účastník: Spišské osvetové stredisko, SNV, Zimná 47, 31297668","účastník: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, Košice, IČO: 35541016",,"500,00 € bez DPH",13.08.2013,-,09.09.2013,10.09.2013,platná,35/2013, 36/2013,36/2013,"zmluva o poskytnutí dotácie - 41.SFS, Rozvoj amat.filmu Š-G-S-A, Literale","zmluva o poskytnutí dotácie - 41.SFS, Rozvoj amat.filmu Š-G-S-A, Literale",,,"účastník: Spišské osvetové stredisko, SNV, Zimná 47, 31297668","účastník: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, Košice, IČO: 35541016",,"5 400,00 € bez DPH",13.08.2013,-,09.09.2013,10.09.2013,platná,36/2013, 37/2013,37/2013,"zmluva o poskytnutí dotácie - Solúnski bratia, Starosloviensky otčenáš","zmluva o poskytnutí dotácie - Solúnski bratia, Starosloviensky otčenáš",,,"účastník: Spišské osvetové stredisko, SNV, Zimná 47, 31297668","účastník: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, Košice, IČO: 35541016",,"3 500,00 € bez DPH",13.08.2013,-,09.09.2013,10.09.2013,platná,37/2013, 34/2013,34/2013,zmluva o dielo - BOZP,zmluva o dielo - BOZP,,,"účastník: Spišské osvetové stredisko, SNV, Zimná 47, 31297668","účastník: Marián Richveis, Za kaštieľom 1307/1,Smižany, IČO: 40357406",,"60,00 € bez DPH",09.08.2013,-,12.08.2013,01.09.2013,platná,34/2013, 20/2013,20/2013,"preprava stánkov, montáž a demontáž - SFS","preprava stánkov, montáž a demontáž - SFS",,,"účastník: Spišské osvetové stredisko, SNV, Zimná 47, 31297668","účastník: Michal Hric, Francisciho 46, 054 01 Levoča",,"100,00 € bez DPH",26.06.2013,-,27.06.2013,28.06.2013,platná,20/2013, 21/2013,21/2013,príprava a realizácia Školy tanca na SFS,príprava a realizácia Školy tanca na SFS,,,"účastník: Spišské osvetové stredisko, SNV, Zimná 47, 31297668",účastník: Mgr. Katarína Babčáková,,"30,00 € bez DPH",26.06.2013,-,27.06.2013,29.06.2013,platná,21/2013, 22/2013,22/2013,príprava a realizácia Školy tanca na SFS,príprava a realizácia Školy tanca na SFS,,,"účastník: Spišské osvetové stredisko, SNV, Zimná 47, 31297668",účastník: Bc. Lincke Alfréd,,"50,00 € bez DPH",26.06.2013,-,27.06.2013,29.06.2013,platná,22/2013, 23/2013,23/2013,vystupenie ĽH počas programu Jánske ohne SFS,vystupenie ĽH počas programu Jánske ohne SFS,,,"účastník: Spišské osvetové stredisko, SNV, Zimná 47, 31297668","účastník: Štefan Cina, 053 75 Hnilec",,"220,00 € bez DPH",26.06.2013,-,27.06.2013,29.06.2013,platná,23/2013, 24/2013,24/2013,konferovanie a uvadzanie programu - SFS,konferovanie a uvadzanie programu - SFS,,,"účastník: Spišské osvetové stredisko, SNV, Zimná 47, 31297668",účastník: Mgr. Zuzana Kleinová,,"60,00 € bez DPH",26.06.2013,-,27.06.2013,29.06.2013,platná,24/2013, 25/2013,25/2013,scénar a réžia programu - SFS,scénar a réžia programu - SFS,,,"účastník: Spišské osvetové stredisko, SNV, Zimná 47, 31297668","účastník: Mária Kopecká, Spišská Nová Ves 052 01",,"130,00 € bez DPH",26.06.2013,-,27.06.2013,29.06.2013,platná,25/2013, 26/2013,26/2013,príprava scenára a réžia programu - SFS,príprava scenára a réžia programu - SFS,,,"účastník: Spišské osvetové stredisko, SNV, Zimná 47, 31297668","účastník: Lukáš Mackovjak, Kojšov",,"100,00 € bez DPH",26.06.2013,-,27.06.2013,29.06.2013,platná,26/2013, 27/2013,27/2013,príprava scenára a réžia programu - SFS,príprava scenára a réžia programu - SFS,,,"účastník: Spišské osvetové stredisko, SNV, Zimná 47, 31297668","účastník: Henrich Papcun, 052 01 Spišská Nová Ves",,"100,00 € bez DPH",26.06.2013,-,27.06.2013,29.06.2013,platná,27/2013, 28/2013,28/2013,vystupenie ĽH Zbuje - SFS,vystupenie ĽH Zbuje - SFS,,,"účastník: Spišské osvetové stredisko, SNV, Zimná 47, 31297668",účastník: Matúš Šimonov,,"50,00 € bez DPH",26.06.2013,-,27.06.2013,29.06.2013,platná,28/2013, 29/2013,29/2013,príprava scenára a réžia programu - SFS,príprava scenára a réžia programu - SFS,,,"účastník: Spišské osvetové stredisko, SNV, Zimná 47, 31297668","účastník: Božena Švábová, Studenec",,"60,00 € bez DPH",26.06.2013,-,27.06.2013,29.06.2013,platná,29/2013, 30/2013,30/2013,príprava a konferovanie programov - SFS,príprava a konferovanie programov - SFS,,,"účastník: Spišské osvetové stredisko, SNV, Zimná 47, 31297668","účastník: PhDr. Jozef Lapšanský PhD., Levoča",,"90,00 € bez DPH",26.06.2013,-,27.06.2013,29.06.2013,platná,30/2013, 31/2013,31/2013,konferovanie - SFS,konferovanie - SFS,,,"účastník: Spišské osvetové stredisko, SNV, Zimná 47, 31297668","účastník: Jana Ogurčáková, 052 05 Spišská Nová Ves, Trieda 1.mája 16/1",,"20,00 € bez DPH",26.06.2013,-,27.06.2013,29.06.2013,platná,31/2013, 32/2013,32/2013,"príprava scenára, réžia a konferovanie - SFS","príprava scenára, réžia a konferovanie - SFS",,,"účastník: Spišské osvetové stredisko, SNV, Zimná 47, 31297668",účastník: Tatiana Stanislavová,,"120,00 € bez DPH",26.06.2013,-,27.06.2013,29.06.2013,platná,32/2013, 19/2013,19/2013,reklamná a propagačná činnosti v rámci 41. SFS,reklamná a propagačná činnosti v rámci 41. SFS,,,"účastník: Spišské osvetové stredisko, SNV, Zimná 47, 31297668","účastník: Sisoft s.r.o., Danišovce 2, O2predajňa, Letná 47, Spišská Nová Ves, IČO: 36814521",,"500,00 € bez DPH",24.06.2013,-,26.06.2013,28.06.2013,platná,19/2013, 18/2013,18/2013,výber výtvarných prác,výber výtvarných prác,,,"účastník: Spišské osvetové stredisko, SNV, Zimná 47, 31297668","účastník: Mgr. Kamila Tilová, Spišská Nová Ves",,"25,00 € bez DPH",04.06.2013,-,05.06.2013,06.06.2013,platná,18/2013, 17/2013,17/2013,vedenie tvorivého workshopu - 1150.výročie príchodu Cyrila a Metoda,vedenie tvorivého workshopu - 1150.výročie príchodu Cyrila a Metoda,,,"účastník: Spišské osvetové stredisko, SNV, Zimná 47, 31297668","účastník: Ľuboslav Hromjak, 053 04 Spišské Podhradie",,"20,00 € bez DPH",24.05.2013,-,27.05.2013,28.05.2013,platná,17/2013, 16/2013,16/2013,"výber výtvarných prác, ohodnotenie z odborného hľadiska, účasť na vernisáži","výber výtvarných prác, ohodnotenie z odborného hľadiska, účasť na vernisáži",,,"účastník: Spišské osvetové stredisko, SNV, Zimná 47, 31297668","účastník: Jana Ogurčáková, 052 05 Spišská Nová Ves, Trieda 1.mája 16/1",,"10,00 € bez DPH",23.05.2013,-,23.05.2013,27.05.2013,platná,16/2013, 15/2013,15/2013,"vedenie tvorivého foto workshopu,spracovanie fotografii","vedenie tvorivého foto workshopu,spracovanie fotografii",,,"účastník: Spišské osvetové stredisko, SNV, Zimná 47, 31297668","účastník: Jozef Česla, 064 01 Stará Ľubovňa",,"20,00 € bez DPH",20.05.2013,-,21.05.2013,22.05.2013,platná,15/2013, 12/2013,12/2013,zabezpečenie programu Malý knižný veľtrh v rámci programu Spišský Jeruzelem,zabezpečenie programu Malý knižný veľtrh v rámci programu Spišský Jeruzelem,,,"účastník: Spišské osvetové stredisko, SNV, Zimná 47, 31297668","účastník: Mgr. Zuzana Podvojská, 052 01 Spišská Nová Ves",,"80,00 € bez DPH",15.05.2013,-,15.05.2013,16.05.2013,platná,12/2013, 13/2013,13/2013,fotografovanie v rámci programu Spišský Jeruzalem,fotografovanie v rámci programu Spišský Jeruzalem,,,"účastník: Spišské osvetové stredisko, SNV, Zimná 47, 31297668","účastník: František Krajňák, 052 01 Spišská Nová Ves",,"100,00 € bez DPH",15.05.2013,-,15.05.2013,17.05.2013,platná,13/2013, 14/2013,14/2013,zmluva o nájme nebytových priestorov,zmluva o nájme nebytových priestorov,,,"účastník: Spišské osvetové stredisko, SNV, Zimná 47, 31297668","účastník: EDY Slovakia s.r.o., Krivá 18, 04001 Košice., IČO: 36593281",,"1 010,00 € bez DPH",14.05.2013,-,15.05.2013,16.05.2013,platná,14/2013, 4/2013,4/2013,fotografovanie v rámci programu Spišský Jeruzalem,fotografovanie v rámci programu Spišský Jeruzalem,,,"účastník: Spišské osvetové stredisko, SNV, Zimná 47, 31297668","účastník: Ladislav Vikartovský, 052 05 Spišská Nová VEs",,"100,00 € bez DPH",13.05.2013,-,14.05.2013,16.05.2013,platná,4/2013, 5/2013,5/2013,scenár a réžia programu Živá krížová cesta -program Spišský Jeruzalem,scenár a réžia programu Živá krížová cesta -program Spišský Jeruzalem,,,"účastník: Spišské osvetové stredisko, SNV, Zimná 47, 31297668","účastník: Mgr. Peter Gombika, 080 06 Prešov - Nižná Šebastová",,"300,00 € bez DPH",13.05.2013,-,14.05.2013,16.05.2013,platná,5/2013, 6/2013,6/2013,program ""Živá krížová cesta"" v rámci programu Spišský Jeruzalem,program ""Živá krížová cesta"" v rámci programu Spišský Jeruzalem,,,"účastník: Spišské osvetové stredisko, SNV, Zimná 47, 31297668","účastník: Mgr. Marek Marcin, 080 06 Prešov - Nižná Šebastová",,"1 200,00 € bez DPH",13.05.2013,-,14.05.2013,16.05.2013,platná,6/2013, 7/2013,7/2013,terénne exkurzie v rámci programu Spišský Jeruzalem,terénne exkurzie v rámci programu Spišský Jeruzalem,,,"účastník: Spišské osvetové stredisko, SNV, Zimná 47, 31297668","účastník: RNDr. Marta Nižnanská, 052 05 Spišská Nová Ves",,"50,00 € bez DPH",13.05.2013,-,14.05.2013,17.05.2013,platná,7/2013, 8/2013,8/2013,terenne exkurzie v rámci programu Spišský Jeruzalem,terenne exkurzie v rámci programu Spišský Jeruzalem,,,"účastník: Spišské osvetové stredisko, SNV, Zimná 47, 31297668","účastník: Ing. Zuzana Krempaská, 052 01 Spišská Nová Ves",,"100,00 € bez DPH",13.05.2013,-,14.05.2013,17.05.2013,platná,8/2013, 9/2013,9/2013,Sprievodca po Spišskom Jeruzaleme,Sprievodca po Spišskom Jeruzaleme,,,"účastník: Spišské osvetové stredisko, SNV, Zimná 47, 31297668","účastník: Mgr. Vladimír Olejník, 054 01 Levoča",,"120,00 € bez DPH",13.05.2013,-,14.05.2013,17.05.2013,platná,9/2013, 10/2013,10/2013,terénne exkurzie v rámci programu Spišský Jeruzalem,terénne exkurzie v rámci programu Spišský Jeruzalem,,,"účastník: Spišské osvetové stredisko, SNV, Zimná 47, 31297668","účastník: RNDr. Pavol Chromý, 052 01 Spišská Nová Ves",,"50,00 € bez DPH",13.05.2013,-,14.05.2013,17.05.2013,platná,10/2013, 11/2013,11/2013,ekumenický koncert v rámci programu Spišský Jeruzalem,ekumenický koncert v rámci programu Spišský Jeruzalem,,,"účastník: Spišské osvetové stredisko, SNV, Zimná 47, 31297668","účastník: Peter Matis, 029 47 Oravská Polhora",,"50,00 € bez DPH",13.05.2013,-,14.05.2013,17.05.2013,platná,11/2013, 3/2013,3/2013,dodávka ozvučovacej techniky,dodávka ozvučovacej techniky,,,"účastník: Spišské osvetové stredisko, SNV, Zimná 47, 31297668","účastník: JV-MUZIKA Jozef Valkoššák, Letná 80/73, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 33851719",,"3 592,66 € bez DPH",03.05.2013,-,06.05.2013,07.05.2013,platná,3/2013, 2/2013,2/2013,Zmluva o nájme nebyt.priestorov,Zmluva o nájme nebyt.priestorov,,,"účastník: Spišské osvetové stredisko, SNV, Zimná 47, 31297668","účastník: Základná umelecká škola, Lutherovo nám. 1, Gelnica, IČO: 35544147",,"25,00 € bez DPH",08.04.2013,-,09.04.2013,10.04.2013,platná,2/2013, 1/2013,1/2013,Zmluva o dielo,Zmluva o dielo,,,"účastník: Spišské osvetové stredisko, SNV, Zimná 47, 31297668","účastník: Michal Hric, Francisciho 46, 054 01 Levoča",,,13.02.2013,-,13.02.2013,14.02.2013,platná,1/2013, 2/2011,2/2011,dohoda o spolupraci,dohoda o spolupraci,,,"účastník: Spišské osvetové stredisko, SNV, Zimná 47, 31297668","účastník: Mesto Spišské Podhradie, Mariánske námestie, Spišské Podhradie",,,06.06.2011,-,23.06.2011,,platná,2/2011, 3/2011,3/2011,dohoda o spolupraci,dohoda o spolupraci,,,"účastník: Spišské osvetové stredisko, SNV, Zimná 47, 31297668","účastník: Podhradie Shop, s.r.o., Nezábudková 7574/4, Trnava",,,21.06.2011,-,23.06.2011,25.06.2011,platná,3/2011, 1/2011,1/2011,zmluva o dielo,zmluva o dielo,,,"účastník: Spišské osvetové stredisko, SNV, Zimná 47, 31297668","účastník: Imrich Balásházy, Bystrá 373/40, Margecany",,,,-,14.06.2011,15.06.2011,platná,"1/2011 , Príloha č. 1",