01/2021,stravné lístky pre zamestnancov Spišského divadla na mesiac január,,"dodávateľ: DOXX- stravé lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 01001 Žilina, IČO: 36391000","4 100,00 € s DPH",04.01.2021,04.01.2021,"Mgr. Mária Peklanská, poverená riadením SD",platná, 02/2021,celoročná objednávka na dodávku materiálu podľa požiadaviek - špecifikácie na rok 2021,,"dodávateľ: Pedro - Plus s.r.o., Radlinského 17, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 470390817","1 000,00 € s DPH",18.01.2021,18.01.2021,"Mgr. Mária Peklanská, poverená riadením SD",platná, 02/2024,dodávka kancelárskeho papiera na rok 2024,,"dodávateľ: DATASERVIS - Ladislav Cunik, Letná 65, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 10761691","900,00 € s DPH",29.12.2023,02.01.2024,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 03/2021,dodávka ostatných kancelárskych potrieb podľa vlastného výberu na rok 2021,,"dodávateľ: DATASERVIS - Ladislav Cuník, Letná 65, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 10761691","800,00 € s DPH",18.01.2021,18.01.2021,"Mgr. Mária Peklanská, poverená riadením SD",platná, 03/2023,ročná objednávka na dodávku tonerov podľa vlastného výberu na rok 2023,,"dodávateľ: DATASERVIS - Ladislav Cunik, Letná 65, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 10761691","4 000,00 € s DPH",02.01.2023,03.01.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 03/2024,dodávka ostatných kancelárskych potrieb podľa vlastného výberu na rok 2024,,"dodávateľ: DATASERVIS - Ladislav Cunik, Letná 65, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 10761691","1 000,00 € s DPH",29.12.2023,02.01.2024,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 04/2021,celoročná objednávka na dodávku kancelárskeho papiera na rok 2021,,"dodávateľ: DATASERVIS - Ladislav Cuník, Letná 65, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 10761691","500,00 € s DPH",18.01.2021,18.01.2021,"Mgr. Mária Peklanská, poverená riadením SD",platná, 04/2024,celoročná objednávka elektroinštalačného materiálu podľa špecifikácie - požiadavky na rok 2024,,"dodávateľ: SETEZA ELEKTRO spol. s r.o., Šafarikovo námestie 2298/1, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31704387","100,00 € s DPH",29.12.2023,02.01.2024,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 05/2020,celoročná objednávka tovaru podľa vlastného výberu na rok 2020,,"dodávateľ: Elektronik - L. Hricko, Letná 51, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 17301424","300,00 € s DPH",08.01.2020,10.01.2020,"Mgr. Emil Spišák, ArtD., riaditeľ SD",platná, 05/2021,celoročná objednávka na dodávku toner podľa vlastného výberu na rok 2021,,"dodávateľ: DATASERVIS - Ladislav Cuník, Letná 65, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 10761691","1 800,00 € s DPH",18.01.2021,18.01.2021,"Mgr. Mária Peklanská, poverená riadením SD",platná, 05/2023,celoročná objednávka materiálu podľa požiadaviek a špecifikácie na rok 2023,,"dodávateľ: Andreansky, Letná 42, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 34575723","1 000,00 € s DPH",02.01.2023,03.01.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 05/2024,celoročná objednávka materiálu podľa špecifikácie - požiadavky na rok 2024,,"dodávateľ: Schwabik s.r.o., Zimná 36, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 45976244","600,00 € s DPH",29.12.2023,03.01.2024,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 06/2021,celoročná objednávka materiálu podľa požiadaviek a špecifikácie na rok 2021,,"dodávateľ: Andreansky, Letná 42, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 34575723","1 000,00 € s DPH",18.01.2021,18.01.2021,"Mgr. Mária Peklanská, poverená riadením SD",platná, 06/2023,celoročná dodávka materiálu podľa požiadaviek a špecifikácie na rok 2023,,"dodávateľ: Pedro - Plus s.r.o., Radlinského 17, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 470390817","1 000,00 € s DPH",02.01.2023,03.01.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 06/2024,ročná objednávka podľa vlastného výberu na rok 2024,,"dodávateľ: Tehelňa STOVA, spol. s.r.o., Letecká 35, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 31703747","1 000,00 € s DPH",29.12.2023,02.01.2024,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 07/2021,celoročná objednávka tovaru podľa vlastného výberu na rok 2021,,"dodávateľ: Elektronik - Ladislav Hricko, Letná 51, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 17301424","300,00 € s DPH",18.01.2021,18.01.2021,"Mgr. Mária Peklanská, poverená riadením SD",platná, 07/2023,celoročná objednávka elektroinštalačného materiálu podľa špecifikácie - požiadavky na rok 2023,,"dodávateľ: SETEZA ELEKTRO spol. s r.o., Šafarikovo námestie 2298/1, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31704387","500,00 € s DPH",02.01.2023,03.01.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 07/2024,celoročná objednávka tovaru podľa vlastného výberu na rok 2024,,"dodávateľ: Elektronik Ladislav Hricko, Letná 51, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 17301424","300,00 € s DPH",29.12.2023,02.01.2024,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 08/2021,celoročná objednávka materiálu podľa požiadavky a špecifikácie na rok 2021,,"dodávateľ: Majster centrum, Zimná 47, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36817767","500,00 € s DPH",18.01.2021,18.01.2021,"Mgr. Mária Peklanská, poverená riadením SD",platná, 08/2023,celoročnú objednávku materiálu podľa špecifikácie - požiadavky na rok 2023,,"dodávateľ: Schwabik s.r.o., Zimná 36, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 45976244","400,00 € s DPH",02.01.2023,03.01.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 08/2024,celoročná objednávka materiálu podľa požiadavky a špecifikácie na rok 2024,,"dodávateľ: Majster centrum, Zimná 47, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36817767","1 500,00 € s DPH",29.12.2023,02.01.2024,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 09/2021,celoročná objednávka elektroinštalačného materiálu podľa špecifikácie - požiadavky na rok 2021,,"dodávateľ: SETEZA ELEKTRO spol. s r.o., Šafarikovo námestie 2298/1, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 31704387","500,00 € s DPH",18.01.2021,18.01.2021,"Mgr. Mária Peklanská, poverená riadením SD",platná, 09/2023,ročná objednávka podľa vlastného výberu na rok 2023,,"dodávateľ: Tehelňa STOVA, spol. s.r.o., Letecká 35, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 31703747","3 000,00 € s DPH",02.01.2023,03.01.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 1/2020,stravné lístky na mesiac Január 2020,,"dodávateľ: DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356. 010 01 Žilina, IČO: 36391000","4 100,00 € s DPH",07.01.2020,10.01.2020,"Mgr. Emil Spišák, ArtD., riaditeľ SD",platná, 1/2022,online školenie "Bezchybné zverejňovanie dokumentov vo verejnej správe",,"dodávateľ: Nakladatelství FORUM s.r.o. organizačná zložka, Seberíniho 1, 821 03 Bratislava-m.č.Ružinov, IČO: 46490213","155,00 € s DPH",05.01.2022,19.01.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 1/2023,ročná objednávka na dodávku kancelárskych potrieb podľa vlastného výberu na rok 2023,,"dodávateľ: DATASERVIS - Ladislav Cunik, Letná 65, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 10761691","1 500,00 € s DPH",02.01.2023,03.01.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 1/2024,ročná objednávka na dodávku tonerov podľa vlastného výberu na rok 2024,,"dodávateľ: DATASERVIS - Ladislav Cunik, Letná 65, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 10761691","4 000,00 € s DPH",29.12.2023,02.01.2024,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 10/2020,dodávka kancelárskeho papiera na rok 2020,,"dodávateľ: DATASERVIS - Ladislav Cuník, Letná 65, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 10761691","400,00 € s DPH",08.01.2020,10.01.2020,"Mgr. Emil Spišák, ArtD., riaditeľ SD",platná, 10/2021,celoročná objednávka materiálu podľa špecifikácie - požiadavka na rok 2021,,"dodávateľ: SCHWABIK s.r.o., Zimná 36, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 45976244","400,00 € s DPH",18.01.2021,18.01.2021,"Mgr. Mária Peklanská, poverená riadením SD",platná, 10/2022,"kompozícia hudby, nahrávka a korepetície pre inscenáciu Ahasver",,"dodávateľ: vivien art - umelecká agentúra, Moyzesova 5/61, 082 71 Lipany, IČO: 43726933","3 800,00 € s DPH",20.01.2022,24.01.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 10/2023,celoročná objednávka na nákup tovaru podľa vlastného výberu na rok 2023,,"dodávateľ: VILLA MARKET s.r.o., Chrapčiaková 1, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31668461","1 500,00 € s DPH",02.01.2023,03.01.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 10/2024,rozbor pitnej vody,,"dodávateľ: EL spol. s r. o., Radlinského 17A/1575, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31652859","124,80 € s DPH",02.01.2024,05.01.2024,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 100/2020,výroba banneru na propagáciu online divadelných predstavení v počte 1 ks.,,"dodávateľ: PROGRUP SK s.r.o., Zvonárska 32, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 51014751","72,00 € s DPH",22.10.2020,22.10.2020,"Mgr. Mária Peklanská, poverená riadením SD",platná, 100/2021,cemix nivela 25 kg,,"dodávateľ: GIZI spol. s r.o., Tepličská cesta 14/2149, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 31689612","254,94 € s DPH",12.07.2021,13.07.2021,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ Spišského divadla",platná, 100/2022,oprava elektroinštalácie,,"dodávateľ: Elektroprojekt s.r.o., Záborského 1607/9, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36578011","1 147,00 € s DPH",15.06.2022,16.06.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 100/2023,licencia ESET Protect Entry On-Prem na 20 zariadení na 2 roky,,"dodávateľ: ITP Invest s.r.o., Sliačska 1/D, 831 02 Bratislava, IČO: 35947713","691,62 € s DPH",25.04.2023,26.04.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 100/2024,opravu vozidla SN298CY Renault Clio,,"dodávateľ: EUROCAMP, s.r.o., Dlhé hony 4597/4, 058 01 Poprad, IČO: 31648291","1 395,13 € s DPH",09.04.2024,09.04.2024,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 101/2020,toner do tlačiarne OKI MC 342 dn,,"dodávateľ: CAMEA SK, s.r.o., Sabinovská 67/5065, 080 01 Prešov, IČO: 36 468 924","105,00 € s DPH",22.10.2020,22.10.2020,"Mgr. Mária Peklanská, poverená riadením SD",platná, 101/2021,"15x Rapidry čierna 0,75l, 2x štetec, 4x valec 15cm, 2x rúčka 15 cm, 1x Komaprin 3v1 2,5l, 2x hetmal plus 23kg, 1x rapidry biela 2,5 l",,"dodávateľ: EM Centrum s.r.o., Kamenárska 5, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 45411743","249,10 € s DPH",12.07.2021,13.07.2021,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ Spišského divadla",platná, 101/2022,kovová spisová skriňa 1200x1950,,"dodávateľ: B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava, IČO: 44413467","364,80 € s DPH",13.06.2022,16.06.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 101/2023,obal na trombón - HN206961-guardian CW-012-TB,,"dodávateľ: AUDIO PARTNER s.r.o., Medzi Vodami 2044/23, 143 00 Praha 4, IČO: 27114147","44,40 € s DPH",25.04.2023,26.04.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 101/2024,preprava umeleckého súboru dňa14.05.2024 SNV - Bratislava a 15.05.2024 Bratislava - SNV. Odchod od Spišského divadla SNV o 6.30 hod.,,"dodávateľ: TRANSPATRICK s.r.o., Kišovce 352, 059 12 Hôrka, IČO: 52561798","1 500,00 € s DPH",11.04.2024,11.04.2024,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 102/2020,"objednávame si služby online sály v dňoch 28.10.2020 o 10.00 hod., 28.10.2020 o 18.00 hod. a 30.10.2020 o 18.00 hod.",,"dodávateľ: Revoltapp s.r.o., Považská 1969/40A, 040 11 Košice, IČO: 52292550","180,00 € s DPH",22.10.2020,22.10.2020,"Mgr. Mária Peklanská, poverená riadením SD",platná, 102/2021,"1x Koberec Teheran 477 6262 a 22,5 zinger nutria 509",,"dodávateľ: JUNTEX- Contract s.r.o., Ivanská cesta 2, 821 04 Bratislava, IČO: 35787473","1 044,11 € s DPH",22.07.2021,27.07.2021,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ Spišského divadla",platná, 102/2022,registrácia domény,,"dodávateľ: Webglobe, a.s., Stará Prievozská 1349/2, 821 09 Bratislava, IČO: 52486567","43,60 € s DPH",16.06.2022,17.06.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 102/2023,fotenie inscenácie Meno dňa 03.05.2023 od 14.00-18.00 hod.,,"dodávateľ: Hanus, s.r.o., Hlavná 210/36, 976 37 Hrochoť, IČO: 47376147","200,00 € s DPH",26.04.2023,28.04.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 102/2024,"oprava WC ženy na poschodí, WC muži pri javisku - havarijný stav",,"dodávateľ: Riš & Riš, Tepličská cesta, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 43872328","300,00 € s DPH",16.04.2024,16.04.2024,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 103/2020,"služby online sály v počte 3 krát-4.11.,6.11. a 8.11.2020",,"dodávateľ: Revoltapp s.r.o., Považská 1969/40A,04011 Košice-m.č.Západ, IČO: 52292550","180,00 € s DPH",26.10.2020,26.10.2020,Mgr. Mária Peklanská - poverená riadením Spišského divadla,platná, 103/2021,oprava havarijného stavu - prasknutého potrubia/ zatečenej steny na chodbe v suteréne - štúdiová časť,,"dodávateľ: ALKON SV, s.r.o., Zimná 65, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 45261661","2 000,00 € s DPH",27.07.2021,27.07.2021,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ Spišského divadla",platná, 103/2022,objednávame si u Vás služby na galavečer Zlatá labuť 26.06.2022 v zmysle predloženej ponuky zo dňa 16.06.2022,,"dodávateľ: AGENTÚRA KAMI, s.r.o., Letná 82/75, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36706272","2 220,00 € s DPH",17.06.2022,21.06.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 103/2023,stravné lístky pre zamestnancov Spišského divadla na mesiac máj,,"dodávateľ: DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000","3 007,30 € s DPH",28.04.2023,28.04.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 103/2024,výroba reklamnej nahrávky - Zlatá labuť,,"dodávateľ: BAUER MEDIA Slovakia, k.s., Vrútocká 48, 821 04 Bratislava SR, IČO: 35792094","204,00 € s DPH",17.04.2024,17.04.2024,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 104/2020,výroba banneru na premiéru inscenácie Janko Hraško,,"dodávateľ: PROGRUP SK, s.r.o., Zvonárska 32, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 51014751","72,00 € s DPH",26.10.2020,26.10.2020,Mgr. Mária Peklanská - poverená riadením Spišského divadla,platná, 104/2021,stravné lístky pre zamestnancov na mesiac august,,"dodávateľ: DOXX- stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 01001 Žilina, IČO: 36391000","4 100,00 € s DPH",29.07.2021,29.07.2021,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ Spišského divadla",platná, 104/2022,vernostná licencia ESET Endpoint Protection Advanced na 16 zariadení s trvaním licencie na 1 rok,,"dodávateľ: ITP Invest s.r.o., Sliačska 1/D, 831 02 Bratislava, IČO: 35947713","283,23 € s DPH",20.06.2022,21.06.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 104/2023,"výroba nálepiek na bočný služobný vchod dverí - logá SD a KSK, adresa divadla a telefónne čísla na predaj vstupeniek",,"dodávateľ: PROGRUP SK, s.r.o., Zvonárska 32, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 51014751","31,20 € s DPH",03.05.2023,03.05.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 104/2024,seminár - Správa registratúry - platné zmeny a úpravy,,"dodávateľ: Asociácia správcov registratúry, J. Kráľa 651, 972 26 Nitrianske Rudno, IČO: 37 922 190","65,00 € s DPH",17.04.2024,17.04.2024,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 105/2020,stravné lístky na mesiac november 2020,,"dodávateľ: DOXX- stravé lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 01001 Žilina, IČO: 36391000","3 280,00 € s DPH",26.10.2020,26.10.2020,"Mgr. Mária Peklanská, poverená riadením SD",platná, 105/2021,výroba a dodanie scénickej dekorácie do inscenácie "Guľový blesk",,"dodávateľ: COLEUS s.r.o., Biskupická 5, 821 06 Bratislava, IČO: 35779322","6 000,00 € s DPH",26.08.2021,27.08.2021,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ Spišského divadla",platná, 105/2022,služby a prev. náklady na deň 26.06.2022 v koncertnej sále Reduty v šatniach od 14.00 - 24.00 hod.,,"dodávateľ: Mestské kultúrne centrum, Radničné námestie č. 4, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 00352454","150,00 € s DPH",21.06.2022,21.06.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 105/2023,výroba banneru na premiéru inscenácie "Meno" v počte 1 ks,,"dodávateľ: PROGRUP SK, s.r.o., Zvonárska 32, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 51014751","72,00 € s DPH",03.05.2023,03.05.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 105/2024,"1x dvere š. 80/200 sklo, 1x zárubňa + prah, 1x dvere š. 90/225 - sklo, 1x zárubňa obložková kazetová + závesy, zameranie, doprava a montáž",,"dodávateľ: Drevovýroba Kočiš s.r.o., 053 61 Žehra 45, IČO: 44205821","3 654,00 € s DPH",19.04.2024,19.04.2024,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 106/2020,"farby, štetce na maľovanie rekvizít a scénických dekorácií do pripravovanej inscenácie Janko Hraško",,"dodávateľ: EM Centrum, s.r.o., Kamenárska 5, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 45411743","72,30 € s DPH",29.10.2020,30.10.2020,"Mgr. Mária Peklanská, poverená riadením SD",platná, 106/2021,umelecko-stolárske a maliarsko-patinérske práce do scénickej dekorácie do inscenácie "Guľový blesk",,"dodávateľ: Lacik Pavel, Veľké Kršteňany 137, 95803 Partizánske, IČO: 41429993","1 100,00 € s DPH",26.08.2021,27.08.2021,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ Spišského divadla",platná, 106/2022,fotenie na 26.06.2022 od 16.00 hod. do 21.00 hod.,,"dodávateľ: Hanus, s.r.o., Hlavná 210/36, 976 37 Hrochoť, IČO: 47376147","300,00 € s DPH",21.06.2022,21.06.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 106/2023,výroba roll up banneru na premiéru inscenácie "Meno" v počte 1 kus,,"dodávateľ: PROGRUP SK, s.r.o., Zvonárska 32, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 51014751","130,00 € s DPH",03.05.2023,03.05.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 106/2024,vytvorenie a nahranie spotu k derniére predstavenia Lá-á-á-ska,,"dodávateľ: 3Mart, s.r.o., Rovníková 8, 821 02 Bratislava II - Ružinov, IČO: 52124851","300,00 € s DPH",22.04.2024,23.04.2024,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 107/2020,účastnícky poplatok za seminár - špecializácia mzdová problematika,,"dodávateľ: RACIO EDUCATION SLOVAKIA, s.r.o., Šafárika 839/2, 97101 Prievidza, IČO: 36330035","50,00 € s DPH",29.10.2020,30.10.2020,"Mgr. Mária Peklanská, poverená riadením SD",platná, 107/2021,umelecké tepovanie a lištovanie scénickej dekorácie do inscenácie "Guľový blesk",,"dodávateľ: Miroslav Bartko, Turnianská 3099/5, 851 07 Bratislava, IČO: 40723381","1 100,00 € s DPH",26.08.2021,27.08.2021,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ Spišského divadla",platná, 107/2022,2x ubytovane z 26.06.2022 na 27.06.2022 v jednoposteľovej izbe,,"dodávateľ: Venuša, Zimná 93, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 33985073","85,20 € s DPH",22.06.2022,22.06.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 107/2023,tlač bulletinov na premiéru inscenácie "Meno" v počte 100 kusov,,"dodávateľ: PROGRUP SK, s.r.o., Zvonárska 32, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 51014751","184,00 € s DPH",03.05.2023,03.05.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 107/2024,"doprava scénických prvkov inscenácie Šeptuchy na trase Spišská Nová Ves - Bratislava a späť v termíne 13.05.2024 a 14. 05.2024, čas nakládky a vykládky podľa dohody",,"dodávateľ: Marek Gajdoš - sťahovanie, Hutnícka 2715/14, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 53361318","650,00 € s DPH",23.04.2024,30.04.2024,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 108/2020,služby online sály 11.11. a 15. 11. 2020,,"dodávateľ: Revoltapp s.r.o., Považská 1969/40A,04011 Košice-m.č.Západ, IČO: 52292550","120,00 € s DPH",04.11.2020,11.11.2020,"Mgr. Mária Peklanská, poverená riadením SD",platná, 108/2021,umelecká štukatúra a graficko-umelecká práca na scénickej dekorácii do inscenácie "Guľový blesk",,"dodávateľ: Marián Basarab, Dlhá 322, 958 03 Malé Uherce, IČO: 40949630","1 100,00 € s DPH",26.08.2021,27.08.2021,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ Spišského divadla",platná, 108/2022,preprava zamestnancov SD dňa 28.06.2022 Rekondičný deň. SNV - Poráč a späť. Odchod od SD o 9.00 príchod do SNV cca o 20.00 hod.,,"dodávateľ: FFO bus, s.r.o., Lúčna 1655/29, 054 01 Levoča, IČO: 47341017","150,00 € s DPH",22.06.2022,22.06.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 108/2023,"API prístup- tvorba a rozširovanie funkcií. Nastavenie a správa dokumentácie, technická podpora. Testovací API prístup - tvorba a rozširovanie funkcií. Nastavenie a správa dokumentácie, Technická podpora",,"dodávateľ: Ticketware SE, Hlavná 23, 917 01 Trnava, IČO: 48298034","120,00 € s DPH",03.05.2023,03.05.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 108/2024,"výroba a tlač vizitiek s laminom a 3D UV lakom na jednej strane pre 2 osoby, každej po 100 kusov. Celkovo 200 kusov.",,"dodávateľ: PROGRUP SK, s.r.o., Zvonárska 32, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 51014751","153,60 € s DPH",23.04.2024,25.04.2024,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 109/2020,"služby online sály 18.11.,20.11. a 21.11.2020",,"dodávateľ: Revoltapp s.r.o., Považská 1969/40A,04011 Košice-m.č.Západ, IČO: 52292550","240,00 € s DPH",11.11.2020,11.11.2020,"Mgr. Mária Peklanská, poverená riadením SD",platná, 109/2021,stravné lístky pre zamestnancov Spišského divadla na mesiac september,,"dodávateľ: DOXX- stravé lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 01001 Žilina, IČO: 363910000, Mgr. art. Radovan Michalov","2 050,00 € s DPH",31.08.2021,02.09.2021,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ Spišského divadla",platná, 109/2022,výroba banneru na budovu SD - citát v počte 1 ks.,,"dodávateľ: PROGRUP SK, s.r.o., Zvonárska 32, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 51014751","72,00 € s DPH",22.06.2022,22.06.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 109/2023,prezutie pneumatík na vozidle Renault Clio a Citroen Berlingo,,"dodávateľ: VIANOR, Markušovská cesta 3, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 47483164","75,00 € s DPH",04.05.2023,10.05.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 109/2024,universai Drum Fan-ventilator,,"dodávateľ: Béla Simon, Žíp 15, 980 21 Bátka, IČO: 34235876","120,60 € s DPH",24.04.2024,25.04.2024,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 11/2020,tonery do tlačiarni podľa vlastného výberu na rok 2020,,"dodávateľ: DATASERVIS - Ladislav Cuník, Letná 65, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 10761691","1 800,00 € s DPH",08.01.2020,10.01.2020,"Mgr. Emil Spišák, ArtD., riaditeľ SD",platná, 11/2021,celoročná objednávka na tovar podľa vlastného výberu na rok 2021,,"dodávateľ: Villa market s.r.o., Chrapčiaková 1, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 31668461","1 500,00 € s DPH",18.01.2021,18.01.2021,"Mgr. Mária Peklanská, poverená riadením SD",platná, 11/2022,"polokošele s výšivkou L, XL 6 ks",,"dodávateľ: PROGRUP SK, s.r.o., Klincová 35, 82108 Bratislava - m. č. Ružinov, IČO: 51014751","114,84 € s DPH",21.01.2022,24.01.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 11/2023,celoročná objednávka tovaru podľa vlastného výberu na rok 2023,,"dodávateľ: Elektronik Ladislav Hricko, Letná 51, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 17301424","300,00 € s DPH",02.01.2023,03.01.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 11/2024,oprava sedačky do inscenácie Meno,,"dodávateľ: CZECHPOINT ART PLUS s.r.o., Tatranská 210/68, 053 11 Smižany, IČO: 55567614","370,00 € s DPH",03.01.2024,05.01.2024,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 110/2020,video statív ku kamere,,"dodávateľ: FILM-TECHNIKA Garipov Rašid, Hodkovická 767/7, Praha 4 - Kamýk,142 00, IČO: 02856123","185,26 € bez DPH",12.11.2020,12.11.2020,"Mgr. Mária Peklanská, poverená riadením SD",platná, 110/2021,"objednávame si reklamné plochy CLV v počte 10 ks a tlač papierového plagátu na reklamné plochy v počte 10 ks v meste Spišská Nová Ves 4ks, Levoča 2 ks, Poprad 4 ks na obdobie od 31.08.2021 - 27.12.2021",,"dodávateľ: euroAWK spol. s r.o., Brečtanová 2, 831 01 Bratislava, IČO: 35808683","2 125,20 € s DPH",31.08.2021,,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ Spišského divadla",platná, 110/2022,slávnostná recepcia po skončení galavečera Zlatá labuť dňa 26.06.2022 pre 100 ľudí,,"dodávateľ: Reštaurácia Sonáta, Radničné námestie č. 4, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36600482","2 000,00 € s DPH",23.06.2022,23.06.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 110/2023,oprava kresla a stolíka,,"dodávateľ: CZECHPOINT ART STUDIO s.r.o., Tatranská 68, 053 11 Smižany, IČO: 51282208","110,00 € s DPH",10.05.2023,10.05.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 110/2024,"úprava scénických prvkov do inscenácie Sprievodca sexuálnou výchovou pre nové tisícročie: úprava sedačky, úprava paravánu, nosná konštrukcia pod projektor",,"dodávateľ: CZECHPOINT ART PLUS s.r.o., Tatranská 210/68, 053 11 Smižany, IČO: 55567614","910,00 € s DPH",25.04.2024,25.04.2024,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 111/2020,profesionálny klopový mikrofón ECM-501L/SK s adaptérom Shure,,"dodávateľ: Béla Simon, Žíp 15, 980 21 Bátka, IČO: 34235876","330,00 € s DPH",16.11.2020,18.11.2020,"Mgr. Mária Peklanská, poverená riadením SD",platná, 111/2021,"referenčné školenie zamestnancov SD: Mgr. M. Korbová, Ing. A. Paličková, Mgr. E. Hrabčáková, P. Piatnica, Mgr. art. D. Mališ, M. Korintuš",,"dodávateľ: Mgr. Marek Dzugas - Autoškola, Francisciho 23, 054 01 Levoča, IČO: 40857662","90,00 € s DPH",06.09.2021,07.09.2021,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ Spišského divadla",platná, 111/2022,apgrade tlačiarne Canon image RUNNER C3025i,,"dodávateľ: Canon Business Center Slovakia, CBC Slovakia s.r.o., Nové záhrady I/9, 821 05 Bratislava, IČO: 44773293","143,00 € s DPH",23.06.2022,23.06.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 111/2023,slávnostná recepcia pre 70 ľudí po premiére inscenácie "Meno" dňa 12.05.2023,,"dodávateľ: Reštaurácia Sonáta, Radničné námestie č. 4, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36600482","700,00 € s DPH",10.05.2023,11.05.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 111/2024,"3x led masky fialová, červená a biela",,"dodávateľ: Media Leaders s.r.o., Dlhá 4, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 46406999","63,00 € s DPH",29.04.2024,29.04.2024,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 112/2020,online sála 1x 25.11.2020 o 18.00 hod.,,"dodávateľ: Revoltapp s.r.o., Považská 1969/40A, 040 11 Košice, IČO: 52292550","60,00 € s DPH",19.11.2020,19.11.2020,"Mgr. Mária Peklanská, poverená riadením SD",platná, 112/2021,technické zariadenie pre TV štúdio,,"dodávateľ: AVDigital, s.r.o., Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava 5, IČO: 31297846","26 011,08 € s DPH",06.09.2021,07.09.2021,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ Spišského divadla",platná, 112/2022,"3x obelisk brúsený priemer 11cm, 3x návrh a realizácia grafiky zlatou farbou a 3x modrý kartónový obal",,"dodávateľ: ANSIL, s.r.o., Trenčianska 762, 018 51 Nová Dubnica, IČO: 35841729","123,12 € s DPH",24.06.2022,27.06.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 112/2023,"externý disk La Cie1 big, atramentová tlačiareň Epson EcoTank a dátový kábel AlzaPower LinkCore USB",,"dodávateľ: Alza.cz, Jateční 33a, 170 00 Praha 7, IČO: 27082440","801,06 € s DPH",11.05.2023,11.05.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 112/2024,"Príprava a vypublikovanie tlačovej správy k účasti SD na festivaloch Nová dráma a Dotyky a spojenia - Príprava a vypublikovanie tlačovej správy k premiére Sprievodca sexuálnou výchovou - Príprava zvukových nahrávok k tlačovým správam - Účasť na prezentácii SD počas Župných dní v SNV - Monitoring médií počas mesiaca máj - Príprava seriálu o etikete v divadle na webovej stránke divadla - Konzultácie s rádiom Expres a zabezpečenie zverejnenia reklamného spotu divadla",,"dodávateľ: Mgr. Viera Veronika Fitzeková - Prima Media Prešov, Mukačevská 14420/30, 080 01 Prešov, IČO: 40150437","750,00 € s DPH",29.04.2024,29.04.2024,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 113/2020,sada stolíkov,,"dodávateľ: ADAMICCI, s.r.o., Čsl. parašutistov 212/3, 83103 Bratislava, IČO: 48036731","85,90 € s DPH",19.11.2020,19.11.2020,"Mgr. Mária Peklanská, poverená riadením SD",platná, 113/2021,"oprava kabeláže, suterén - rack prvé poschodie, prízemie kancelária - rack prvé poschodie",,"dodávateľ: AVT:SK s.r.o., Zimná 65, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36215392","598,80 € s DPH",08.09.2021,09.09.2021,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ Spišského divadla",platná, 113/2022,Agentúra,,"dodávateľ: Agentúra SORA - Mgr. Slavomír Rakyta, Brezová 2, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 43228976","400,00 € s DPH",24.06.2022,27.06.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 113/2023,Apple MagSafe Battery Pack,,"dodávateľ: WESTech, spol. s r.o., Stará Vajnorská 17, 83104 Bratislava, IČO: 35796111","109,00 € s DPH",11.05.2023,11.05.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 113/2024,estravenky pre zamestnancov SD na mesiac máj,,"dodávateľ: DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000","2 107,65 € s DPH",30.04.2024,30.04.2024,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 114/2020,otočné kreslo,,"dodávateľ: Tempo Kondela, Vojtaššákova 893 027 44 Tvrdošín, IČO: 36409154","156,00 € s DPH",19.11.2020,26.11.2020,"Mgr. Mária Peklanská, poverená riadením SD",platná, 114/2021,toner OKI C301/C321 -44973533-6 prémium,,"dodávateľ: CAMEA SK, s.r.o., Sabinovská 67/5065 Prešov 080 01, IČO: 36 468 924","105,00 € s DPH",08.09.2021,09.09.2021,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ Spišského divadla",platná, 114/2022,stravné lístky pre zamestnancov Spišského divadla na mesiac Júl 2022,,"dodávateľ: DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000","4 700,00 € s DPH",24.06.2022,27.06.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 114/2023,1x ubytovanie v jednolôžkovej izbe v termíne od 16.05.2023 do 19.05.2023,,"dodávateľ: Luxury Suites s.r.o., Sokolovská 192/79, 186 00 Praha, Česká republika, IČO: 4463684","486,00 € s DPH",15.05.2023,23.05.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 114/2024,prezutie pneumatík na vozidle Citroen Berlingo,,"dodávateľ: PRODUCT TRADE s.r.o., B. Němcovej 1552/10, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 47483164","40,00 € s DPH",02.05.2024,03.05.2024,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 115/2020,papierové tienidlá ⌀50 cm ⌀ 60 cm a 30cm,,"dodávateľ: HORNBACH - Baumarkt SK s.r.o., Galvaniho 9, 821 04 Bratislava, IČO: 35838949","17,51 € s DPH",19.11.2020,19.11.2020,"Mgr. Mária Peklanská, poverená riadením SD",platná, 115/2021,oprava telefónov,,"dodávateľ: Ing. Peter Badár, Šarišská 35, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 10761578","80,00 € s DPH",16.09.2021,17.09.2021,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ Spišského divadla",platná, 115/2022,video dokument z galavečera Zlatá labuť,,"dodávateľ: Ivona Valigurová, Brezová 2055/22, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 53457404","350,00 € s DPH",24.06.2022,27.06.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 115/2023,preprava umeleckého súboru dňa 04.06.2023 SNV - ZVOLEN a 05.06.2023 ZVOLEN - SNV. Odchod od Spišského divadla o 15.00 hod.,,"dodávateľ: FFO bus, s.r.o., Lúčna 1655/29, 054 01 Levoča, IČO: 47341017","400,00 € s DPH",16.05.2023,23.05.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 115/2024,Audiovizuálne a fotografické služby,,"dodávateľ: Lightvision s.r.o., Jarmočná 2, 04001 Košice, IČO: 47688114","4 920,00 € s DPH",02.05.2024,07.05.2024,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 116/2020,výroba atypickej sedacej zostavy rozoberateľnej s podvozkom a úprava a výroba javiskových kulís podľa dodanej technickej dokumentácie,,"dodávateľ: UNITERM Martin s.r.o., Zámocká 6167/16, 036 01 Martin, IČO: 36419028","6 380,00 € s DPH",19.11.2020,24.11.2020,"Mgr. Mária Peklanská, poverená riadením SD",platná, 116/2021,vstupná prehliadka pre nových zamestnancov,,"dodávateľ: MEDISON, s.r.o., Štefánikovo námestie 4, Spišská Nová Ves, IČO: 36679135","110,00 € s DPH",16.09.2021,20.09.2021,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ Spišského divadla",platná, 116/2022,preprava umeleckého súboru dňa 09.07.2022 SNV - Kežmarok a späť,,"dodávateľ: FFO bus, s.r.o., Lúčna 1655/29, 054 01 Levoča, IČO: 47341017","110,00 € s DPH",30.06.2022,01.07.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 116/2023,Baletizol tape black - Gerband 564 PVC,,"dodávateľ: TM Sound, s. r. o., Bytčianska 490/122, 010 03 Žilina, IČO: 44293801","9,23 € s DPH",16.05.2023,23.05.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 116/2024,Online marketingové služby,,"dodávateľ: Promiseo s.r.o., Jesenského 25, 04001 Košice, IČO: 44930747","9 600,00 € s DPH",02.05.2024,07.05.2024,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 117/2021,revízia javiskového zdvíhacieho zariadenia javiskových ťahov a preškolenie obsluhovateľov,,"dodávateľ: Kopčok Zlatko Servis javiskových zariadení, Benice 103, 038 42 Príbovce, IČO: 10870024","1 000,00 € s DPH",21.09.2021,15.09.2021,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ Spišského divadla",platná, 117/2022,školenie - referenčné vozidlo,,"dodávateľ: Mgr. Marek Dzugas - AUTOŠKOLA, Francisciho 23, 054 01 Levoča, IČO: 40857662","30,00 € s DPH",06.07.2022,06.07.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 117/2023,"predĺženie domény a webhostingu divadelnyspis,.sk a s tým spojených služieb",,"dodávateľ: Webglobe, a.s., Stará Prievozská 1349/2, 821 09 Bratislava, IČO: 52486567","51,25 € s DPH",16.05.2023,23.05.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 117/2024,Technické zabezpečenie podujatia,,"dodávateľ: dfsystem s.r.o., Jasuschová 24, 04023 Košice, IČO: 48211524","62 599,80 € s DPH",02.05.2024,07.05.2024,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 118/2020,online sála na 04.12.2020 - Rysavá jalovica,,"dodávateľ: Revoltapp s.r.o., Považská 1969/40A, 040 11 Košice, IČO: 52292550","60,00 € s DPH",26.11.2020,02.12.2020,"Mgr. Mária Peklanská, poverená riadením SD",platná, 118/2021,1x Kryolan Supracolor 55 ml červený a 1x Kryolan Supracolor 55 ml biely,,"dodávateľ: Kolória, Dunajská 15, 81108 Bratislava, IČO: 31331751","37,72 € s DPH",22.09.2021,22.09.2021,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ Spišského divadla",platná, 118/2022,preškolenie vodiča nákladnej dopravy - KKV,,"dodávateľ: Mgr. Marek Dzugas - AUTOŠKOLA, Francisciho 23, 054 01 Levoča, IČO: 40857662","800,00 € s DPH",07.07.2022,08.07.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 118/2023,oprava pohovky - spevnenie kulisy,,"dodávateľ: CZECHPOINT ART STUDIO s.r.o., Tatranská 68, 053 11 Smižany, IČO: 51282208","100,00 € s DPH",18.05.2023,23.05.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 118/2024,Reklamné a marketingové predmety,,"dodávateľ: OLYMPIA Prešov, s.r.o., Ľubochnianska 2451/5, 08001 Prešov, IČO: 55225942","39 546,72 € s DPH",02.05.2024,07.05.2024,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 119/2020,"1x cemix penetrácia hĺbková 5 litrov, 12x cemix Nivela 25kg",,"dodávateľ: GIZI spol. s r.o., Tepličská cesta 14/2149, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 31689612","229,50 € s DPH",27.11.2020,02.12.2020,"Mgr. Mária Peklanská, poverená riadením SD",platná, 119/2021,poskytnutie tlmočníckych služieb v rámci inscenácie Rysavá jalovica - projekt Divadlo spája,,"dodávateľ: Myslím - centrum kultúry Nepočujúcich, Jalačičova 4, 821 08 Bratislava, IČO: 30799813","2 450,00 € s DPH",23.09.2021,23.09.2021,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ Spišského divadla",platná, 119/2022,"servis vozidla SN 261CH Mercedes Benz, výmena žiarovky, naplnenie a kontrola tesnosti klimatizácie",,"dodávateľ: Motor - Car Poprad, spol.s.r.o., Partizánska 4447/102, Poprad, IČO: 36482242","287,78 € s DPH",07.07.2022,08.07.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 119/2023,revízia javiskového zdvíhacieho zariadenia javiskových ťahov a preškolenie obsluhovateľov,,"dodávateľ: Kopčok Zlatko Servis javiskových zariadení, Benice 103, 03842 Príbovce, IČO: 10870024","1 000,00 € s DPH",23.05.2023,24.05.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 119/2024,Produkčné a programové služby,,"dodávateľ: LaMP s.r.o., Štúrova 40, 94901 Nitra, IČO: 52309649","83 154,00 € s DPH",02.05.2024,07.05.2024,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 12/2020,"tlač tlačovín v roku 2020 ( plagáty, miniprogam a foto) ktoré budú čiastkovými objednávkami upresnené",,"dodávateľ: Roman Ambruš, J. Hanulu 9, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 33850640","2 200,00 € s DPH",09.01.2020,10.01.2020,"Mgr. Emil Spišák, ArtD., riaditeľ SD",platná, 12/2021,ročná objednávka podľa vlastného výberu na rok 2021,,"dodávateľ: Tehelňa STOVA, spol. s r.o., Letecká 35, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31703747","1 000,00 € s DPH",18.01.2021,18.01.2021,"Mgr. Mária Peklanská, poverená riadením SD",platná, 12/2022,reklamné plochy na CLV v počte 10 ks a tlač papierového plagátu v počte 10 ks na obdobie od 1. 2. 2022 do 14. 2. 2022,,"dodávateľ: euroAWK, spol. s r.o., Brečtanová 2, 831 01 Bratislava 37, IČO: 35808683","288,00 € s DPH",21.01.2022,24.01.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 12/2023,celoročná objednávka materiálu podľa požiadavky a špecifikácie na rok 2023,,"dodávateľ: Majster centrum, Zimná 47, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36817767","2 500,00 € s DPH",02.01.2023,03.01.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 12/2024,technická a emisná kontrola vozidla Mercedes Atego SN261CH,,"dodávateľ: Ledos s.r.o., Tatranské námestie 3, 058 01 Poprad, IČO: 50871919","111,00 € s DPH",03.01.2024,05.01.2024,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 120/2020,stravné lístky - december,,"dodávateľ: DOXX- stravé lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 01001 Žilina, IČO: 36391000","3 280,00 € s DPH",27.11.2020,02.12.2020,"Mgr. Mária Peklanská, poverená riadením SD",platná, 120/2021,kompaktná výkonová stmievacia jednotka pre montáž na stenu v prevedení technológie "DIM-SWITCH",,"dodávateľ: CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o., Suchý jarok 18, 06601 Humenné, IČO: 44514557","19 044,00 € s DPH",23.09.2021,23.09.2021,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ Spišského divadla",platná, 120/2022,úradný preklad 1xA4 (pozývací list) zo slovenského jazyka do jazyka maďarského,,"dodávateľ: Mgr. Andrea Gablyasz, Krásnohorská 40/A, 040 11 Košice","20,00 € s DPH",11.07.2022,18.07.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 120/2023,"kontrola prenosných hasiacich prístrojov PHP, kontrola požiarnych vodovodov a tlakové skúšky hydrantových hadíc-kontrola podľa priloženej cenovej ponuky. Plus 4x prenosné hasiace práškové prístroje 6kg.",,"dodávateľ: TATRAHASIL s.r.o., Lidická 39, 059 51 Poprad - Matejovce, IČO: 36501930","403,56 € s DPH",24.05.2023,24.05.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 120/2024,Gastronomické služby,,"dodávateľ: The Restaurant s.r.o., Tomášiková 63, 05801 Poprad, IČO: 54377510","11 580,00 € s DPH",02.05.2024,07.05.2024,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 121/2020,"podlahárske práce, nalepenie dizajnovej podlahoviny PVC, montáž líšt podľa cenovej ponuky",,"dodávateľ: Klement Sabol, Strojnícka 2675/5, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 10765191","1 293,84 € s DPH",01.12.2020,02.12.2020,"Mgr. Mária Peklanská, poverená riadením SD",platná, 121/2021,atramentová tlačiareň HP Office Jet Pro 8022e a počítač HP Slim S01-pF1006nc,,"dodávateľ: Alza.sk s.r.o., Bottová 7, 811 09 Bratislava, IČO: 36562939","512,67 € s DPH",22.09.2021,22.09.2021,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ Spišského divadla",platná, 121/2022,"služby súvisiace s registráciou ochrannej známky nového loga Spišského divadla, právne služby súvisiace so spracovaním zmluvy o dielo, pracovno právnych vzťahov a odmeňovania podľa autorského zákona",,"dodávateľ: Advokátska kancelária JUDr. Jozef Barabás, Letná 45, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 50076477","500,00 € s DPH",14.07.2022,18.07.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 121/2023,kovové zábradlie do Štúdia SD,,"dodávateľ: Marek Hradecký, Sládkovičová 416, Hranovnica, IČO: 43890938","1 699,00 € s DPH",24.05.2023,24.05.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 121/2024,Tlačoviny,,"dodávateľ: King Media, s.r.o., Tomášiková 63, 05801 Poprad, IČO: 46515640","21 612,00 € s DPH",02.05.2024,07.05.2024,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 122/2020,otočné čierno-červené kreslo Mercury,,"dodávateľ: TrueOne, s.r.o., Horelica 493, 022 01 Čadca, IČO: 43881149","148,00 € s DPH",02.12.2020,03.12.2020,"Mgr. Mária Peklanská, poverená riadením SD",platná, 122/2021,stravné lístky pre zamestnancov Spišského divadla na mesiac október,,"dodávateľ: DOXX- stravé lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 01001 Žilina, IČO: 36391000","2 050,00 € s DPH",29.09.2021,30.09.2021,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ Spišského divadla",platná, 122/2022,oprava sedačky na vozidle mercedes SN 261CH,,"dodávateľ: Motor - Car Poprad, spol.s.r.o., Partizánska 4447/102, Poprad, IČO: 36482242","500,93 € s DPH",22.07.2022,26.07.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 122/2023,náplň do dymostroja - HN191712-ADJ Haze fluid water based 5 l,,"dodávateľ: AUDIO PARTNER s.r.o., Medzi Vodami 2044/23, 143 00 Praha 4, IČO: 27114147","26,90 € s DPH",29.05.2023,29.05.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 122/2024,Zverejnenie pracovnej ponuky,,"dodávateľ: Profesia, spol. s r.o., Pribinova 19, 811 09 Bratislava, IČO: 35800861","129,00 € s DPH",03.05.2024,07.05.2024,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 123/2020,"online sála: 09.12.2020, 11.12.2020 a 13.12.2020",,"dodávateľ: Revoltapp s.r.o., Považská 1969/40A, 040 11 Košice, IČO: 52292550","180,00 € s DPH",04.12.2020,04.12.2020,"Mgr. Mária Peklanská, poverená riadením SD",platná, 123/2021,látky podľa priloženej cenovej ponuky na kostýmy do inscenácie Guľový blesk,,"dodávateľ: BORITEX - sk s.r.o., Kozia 27, 81103 Bratislava, IČO: 2020084000","658,50 € s DPH",06.10.2021,06.10.2021,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ Spišského divadla",platná, 123/2022,stravné lístky pre zamestnancov Spišského divadla na mesiac august,,"dodávateľ: DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000","4 700,00 € s DPH",25.07.2022,26.07.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 123/2023,odborné zabezpečenie prípravy a priebehu verejného obstarávania ZsNH prostredníctvom el. trhoviska: Oprava a údržba spoločných priestorov,,"dodávateľ: 29 Teaam s.r.o., Klokočov 175, 072 31 Klokočov, IČO: 50663640","300,00 € s DPH",30.05.2023,30.05.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 123/2024,Tlač plagátov vo formáte A1 na 200g papier v počte 2 kusov. Jeden kus program Máj 2024 a druhý kus inscenácia Sprievodca sexuálnou výchovou pre nové tisícročie.,,"dodávateľ: PROGRUP SK, s.r.o., Zvonárska 32, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 51014751","15,72 € s DPH",06.05.2024,07.05.2024,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 124/2020,výroba banneru na premiéru inscenácie "Zdrhni pred svojou ženou" - 1x,,"dodávateľ: PROGRUP SK s.r.o., Zvonárska 32, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 51014751","72,00 € s DPH",04.12.2020,04.12.2020,"Mgr. Mária Peklanská, poverená riadením SD",platná, 124/2021,realizácia operetného koncertu "Najkrajšie operetné melódie" dňa 17.12.2021 o 19.00 hod. v SD,,"dodávateľ: Korart s.r.o., Hradská 20200/7F, 821 07 Bratislava, IČO: 50490401","1 500,00 € s DPH",04.10.2021,06.10.2021,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ Spišského divadla",platná, 124/2022,ATA karnet,,"dodávateľ: Slovenská obchodná a priemyselná komora, Grösslingova 4, 816 03 Bratislava, IČO: 30842654","592,20 € s DPH",17.08.2022,18.08.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 124/2023,stravné lístky pre zamestnancov Spišského divadla na mesiac jún,,"dodávateľ: DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000","2 973,42 € s DPH",31.05.2023,31.05.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 124/2024,Ubytovanie v jednolôžkovej izbe pre 1 osobu a dvojlôžkovej izbe pre dve osoby v termíne od 14.05.2024 - 15.05.2024,,"dodávateľ: Centrum Salvator, Jakubovo námestie 4-5, 812 92 Bratislava, IČO: 42010721","147,50 € s DPH",07.05.2024,09.05.2024,,platná, 125/2020,služby online sály 18.12.2020 škriepky na korze,,"dodávateľ: Revoltapp s.r.o., Považská 1969/40A,04011 Košice-m.č.Západ, IČO: 52292550","60,00 € s DPH",08.12.2020,08.12.2020,"Mgr. Mária Peklanská, poverená riadením SD",platná, 125/2021,grafické spracovanie plagátu na divadelné predstavenie "Guľový blesk",,"dodávateľ: Olivier production s.r.o., Pažica 13883/13E, 080 06 Prešov, IČO: 44209380","300,00 € s DPH",12.10.2021,14.10.2021,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ Spišského divadla",platná, 125/2022,3x dámske pančuchy Silquenia 20 DEN natural,,"dodávateľ: AdeMa s.r.o., Brezová 384/10, 900 23 Viničné, IČO: 46451391","23,05 € s DPH",22.08.2022,22.08.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 125/2023,"oprava elektroinštalácie a výmena svietidiel v miestnosti zvukára, osvetľovača a priľahlých spoločných priestoroch divadla",,"dodávateľ: Elektroprojekt s.r.o., Záborského 1607/9, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36578011","4 170,00 € s DPH",01.06.2023,01.06.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 125/2024,Oprava 2 ks WC ženy balkón - havarijný stav,,"dodávateľ: Elektroprojekt s.r.o., Záborského 1607/9, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36578011","747,61 € s DPH",10.05.2024,15.05.2024,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 126/2020,revízia javiskového zdvíhacieho zariadenia javiskových ťahov a preškolenie obsluhovateľov,,"dodávateľ: Kopčok Zlatko Servis javiskových zariadení, Benice 103, 038 42 Príbovce, IČO: 10870024","1 000,00 € s DPH",10.12.2020,10.12.2020,"Mgr. Mária Peklanská, poverená riadením SD",platná, 126/2021,výroba banneru pre inscenáciu "Rysavá jalovica" v počte 2 ks v rámci projektu "Divadlo spája" projekt pre nepočujúcich,,"dodávateľ: PROGRUP SK, s.r.o., Zvonárska 32, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 51014751, Mgr. art. Radovan Michalov-riaditeľ SD","144,00 € s DPH",12.10.2021,21.10.2021,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 126/2022,výroba pečiatok COLOP 30,,"dodávateľ: FaxCopy, a.s., Zimná 78, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 35729040","140,00 € s DPH",19.08.2022,23.08.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 126/2023,odpadová nádobka pre Canon WT-202 iRC3025i,,"dodávateľ: Comert s.r.o., Daxnerovo námestie 2, 821 08 Bratislava, IČO: 17318793","33,82 € s DPH",01.06.2023,07.06.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 126/2024,reg. poplatok za doménu a webhosting divadelnyspis.sk a tým spojených služieb,,"dodávateľ: Webglobe, a.s., Stará Prievozská 1349/2, 821 09 Bratislava, IČO: 52486567","52,50 € s DPH",15.05.2024,17.05.2024,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 127/2020,služby online sály 17.12.2020,,"dodávateľ: Revoltapp s.r.o., Považská 1969/40A,04011 Košice-m.č.Západ, IČO: 52292550","60,00 € s DPH",14.12.2020,14.12.2020,"Mgr. Mária Peklanská, poverená riadením SD",platná, 127/2021,SIG barová stolička COLIN B H-1 velvet čierna pre tlmočníkov posunkovej reči do inscenácie Rysavá jalovica - projekt "Divadlo spája",,"dodávateľ: BRADOP nábytok, sro, Žihla 995, 739 91 Jablunkov ČR, IČO: 28573048","405,82 € s DPH",14.10.2021,22.10.2021,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 127/2022,tlač kalendárov na rok 2023 v počte 100 ks,,"dodávateľ: PROGRUP SK, s.r.o., Zvonárska 32, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 51014751","467,00 € s DPH",23.08.2022,23.08.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 127/2023,oprava skeneru HP Laser Jet M28-M31,,"dodávateľ: Radoslav Pavlik, Pribinova 27, 053 11 Smižany, IČO: 51510073","30,00 € s DPH",02.06.2023,07.06.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 127/2024,"6 x obelisk brúsený kruhové sklo - priemer 12 cm, 3 x návrh a realizácia dekoru Zlatá labuť 2026, 3 x návrh a realizácia dekoru Zlatá labuť 2025, 6 x obal dvojdielny - modrá lux. kartonáž s vložkou",,"dodávateľ: STAS group, s.r.o., Opatovská 483/34, 911 01 Trenčín, IČO: 47117672","259,20 € s DPH",16.05.2024,20.05.2024,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 128/2020,"PC HP Slim s-aF1001nc s LCD monitorom 23,8",,"dodávateľ: Alza.cz a.s., Jateční 33a, 170 00 Praha 7, IČO: 27082440","458,02 € s DPH",15.12.2020,15.12.2020,"Mgr. Mária Peklanská, poverená riadením SD",platná, 128/2021,softvérový servis - mzdy,,"dodávateľ: Stanislav Klubert, Za Hornádom 881/10, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 34573488","80,00 € s DPH",18.10.2021,25.10.2021,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ Spišského divadla",platná, 128/2022,výroba banneru Divadelný Spiš 2022 v počte 1 ks,,"dodávateľ: PROGRUP SK, s.r.o., Zvonárska 32, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 51014751","72,00 € s DPH",23.08.2022,23.08.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 128/2023,zverejnenie voľného pracovného miesta - účtovník/účtovníčka od 05.06.2023-05.07.2023,,"dodávateľ: Profesia, spol. s r.o., Pribinova 19, 811 09 Bratislava, IČO: 35800861","118,80 € s DPH",05.06.2023,07.06.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 128/2024,"Letné pneumatiky Kumho HS52 195/55 R 16 H na vozidlo Renault Clio SN 298CY, prezutie a geometria",,"dodávateľ: PRODUCT TRADE s.r.o., B. Němcovej 1552/10, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 47483164","350,00 € s DPH",16.05.2024,20.05.2024,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 129/2020,oprava a osadenie konštrukcie upevňovacích konzol na upevnenie reflektorov v hľadisku (havarijný stav),,"dodávateľ: AMAN s.r.o., NPZ 510, 053 21 Markušovce, IČO: 31674968","434,00 € s DPH",15.12.2020,15.12.2020,"Mgr. Mária Peklanská, poverená riadením SD",platná, 129/2021,"vytlačenie banneru zadnej steny do inscenácie Guľový blesk o rozmere 4x3,2 m a spodný a vrchný tunel o priemere 6 cm",,"dodávateľ: BITTNER print s.r.o., Ivanská cesta 26, 821 04 Bratislava, IČO: 35736534","200,00 € s DPH",19.10.2021,25.10.2021,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ Spišského divadla",platná, 129/2022,"preprava autobusom Megyles - 53 miestny, v dňoch 10.09.2022 - 13.09.2022 odchod o 7.00 hod. SNV- Miškolc (HU) príchod do Nadlaku (RO) najneskôr o 14.00 hod. 11.09.2022 Nadlak (RO) - Báčsky P0etrovec (SRB) príchod do Petrovca do 14.00 hod. 13.092022 odchod z Báčskeho Petrovca do Nový Sad a cca o 14.00 hod. odchod na SK s predpokladaným príchodom do SNV cca o 20.00 hod.",,"dodávateľ: EUROBUS, a.s. Dopravný závod SNV, Duklianska 47, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36 211 079","3 100,00 € s DPH",23.08.2022,24.08.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 129/2023,seminár - Ako vytvoriť a viesť IT dokumentáciu v organizácii 14.06.2023,,"dodávateľ: Seminaria, s.r.o., Naskové 1335/1i, 150 00 Praha 5, Česká republika, IČO: 26426218","127,20 € s DPH",07.06.2023,07.06.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 129/2024,"zamatový horizont čierny 9,5x6 m",,"dodávateľ: Kopčok Zlatko Servis javiskových zariadení, Benice 103, 03842 Príbovce, IČO: 10870024","1 100,00 € s DPH",21.05.2024,22.05.2024,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 13/2020,"tlač bulletinov v roku 2020 z premiér inscenácií, ktoré budú čiastkovými objednávkami upresnené",,"dodávateľ: Roman Ambruš, J. Hanulu 9, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 33850640","800,00 € s DPH",09.01.2020,10.01.2020,"Mgr. Emil Spišák, ArtD., riaditeľ SD",platná, 13/2021,služby online sály 22.01.2021 o 18.00 hod. a 24.01.2021 o 16.00 hod.,,"dodávateľ: Revoltapp s.r.o., Považská 1969/40A, 040 11 Košice, IČO: 52292550","120,00 € s DPH",20.01.2021,20.01.2021,"Mgr. Mária Peklanská, poverená riadením SD",platná, 13/2022,reklamné plochy CLV v počte 10 ks a tlač papierového plagátu na reklamné plochy v počte 10 ks na obdobie od 15. 2. 2022 do 27. 6. 2022,,"dodávateľ: euroAWK, spol. s r.o., Brečtanová 2, 831 01 Bratislava 37, IČO: 35808683","2 736,00 € s DPH",21.01.2022,24.01.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 13/2023,košeľa s viazaním do pripravovanej inscenácie,,"dodávateľ: LPP SLOVAKIA, s. r. o.,, Janka Kráľa 9, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36787507","32,94 € s DPH",04.01.2023,05.01.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 13/2024,10x praktikáble s trepňou,,"dodávateľ: AMSTYL, s. r. o., Volgogradská, 080 01 Prešov, IČO: 44438818","2 300,00 € s DPH",03.01.2024,05.01.2024,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 130/2020,"farba čierna a biela, páska, fólia, teleskopická tyč, špachtľa, vedro, riedidlo hetmal plus",,"dodávateľ: EM Centrum s.r.o., Kamenárska 5, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 45411743","278,00 € s DPH",15.12.2020,15.12.2020,"Mgr. Mária Peklanská, poverená riadením SD",platná, 130/2021,fotenie - kreatívny portrét herca,,"dodávateľ: Mgr. Matúš Lago | LAGO more.than.pure.photography, Ľuda Zúbka 1193/4, 841 01 Bratislava, IČO: 41336062","200,00 € s DPH",20.10.2021,25.10.2021,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ Spišského divadla",platná, 130/2022,53x Pánske polokošele a 25x dámska polokošeľa,,"dodávateľ: PROGRUP SK, s.r.o., Klincová 35, 821 08 Bratislava, IČO: 51014751","962,88 € s DPH",23.08.2022,24.08.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 130/2023,školenie referenčné vozidlo,,"dodávateľ: Mgr. Marek Dzugas - AUTOŠKOLA, Francisciho 23, 054 01 Levoča, IČO: 40857662","15,00 € s DPH",13.06.2023,13.06.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 130/2024,"kontrola prenosných prístrojov PHP, kontrola požiarnych vodovodov a tlakové skúšky hydrantových hadíc - kontrola podľa priloženej cenovej ponuky",,"dodávateľ: TATRAHASIL s.r.o., Lidická 39, 059 51 Poprad - Matejovce, IČO: 36501930","314,00 € s DPH",14.05.2024,22.05.2024,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 131/2020,oprava elektroinštalácie - oprava chodby k Štúdiu SD,,"dodávateľ: ELTUR s.r.o., Čsl. armády 33, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 44485743","5 983,32 € s DPH",15.12.2020,18.12.2020,"Mgr. Mária Peklanská, poverená riadením SD",platná, 131/2021,výroba banneru na premiéru inscenácie "Guľový blesk" v počte 1 ks,,"dodávateľ: PROGRUP SK s.r.o., Zvonárska 32, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 51014751","72,00 € s DPH",21.10.2021,25.10.2021,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ Spišského divadla",platná, 131/2022,"objednávame si reklamné plochy v počte 35 ks v meste Spišská Nová Ves 16 ks, Levoča 7 ks, Poprad 2 ks, Liptovský Hrádok 2 ks, Liptovský Mikuláš 8 ks na obdobie od 30.08.2022 do 19.09.2022",,"dodávateľ: euroAWK spol. s. r. o., Brečtanová 2, 831 01 Bratislava 37, IČO: 35808683","1 260,00 € s DPH",24.08.2022,24.08.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 131/2023,"2x celé pančucháče s celým chodidlom veľkosť S, 1x pančucháče s celým chodidlom veľkosť M, 1x pančucháče s celým chodidlom veľkosť L",,"dodávateľ: Dance master Alma Mater s.r.o., Hrnčiarska 29, 040 01 Košice, IČO: 47210281","51,30 € s DPH",14.06.2023,15.06.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 131/2024,"- Príprava a vypublikovanie tlačovej správy ku galavečeru Zlatá labuť - Príprava a vypublikovanie tlačovej správy k pripravovaným derniéram - Príprava zvukových nahrávok k tlačovým správam - Účasť na galavečere Zlatá labuť - Monitoring médií počas mesiaca jún - Zverejnenie seriálu o etikete v divadle na webovej stránke divadla - Konzultácie s rádiom Expres a zabezpečenie zverejnenia reklamného spotu divadla",,"dodávateľ: Mgr. Viera Veronika Fitzeková - Prima Media Prešov, Mukačevská 14420/30, 080 01 Prešov, IČO: 40150437","750,00 € s DPH",22.05.2024,22.05.2024,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 132/2020,sanácia stien - oprava chodby v Štúdiu SD,,"dodávateľ: SANEX s.r.o., Tepličská cesta 7, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 17084181","5 929,50 € s DPH",15.12.2020,18.12.2020,"Mgr. Mária Peklanská, poverená riadením SD",platná, 132/2021,4x praktikáble s trepňou,,"dodávateľ: AMSTYL, s.r.o., Volgogradská, 080 01 Prešov, IČO: 44438818","852,00 € s DPH",21.10.2021,25.10.2021,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ Spišského divadla",platná, 132/2022,"ubytovanie zo 7.10.2022 na 08.10.2022 t. j. 1 noc pre 14 osôb, 4 izby jednoposteľové, 5 izby dvojposteľové s raňajkami",,"dodávateľ: Hotel Preveza, Za Hornádom 12, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31692630","420,40 € s DPH",24.08.2022,24.08.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 132/2023,nákup techniky a technického vybavenia na základe kúpnej zmluvy č. 34/2023,,"dodávateľ: CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o., Sládkovičová 416, 066 01 Humenné, IČO: 44514557","195 491,42 € s DPH",14.06.2023,15.06.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 132/2024,výroba banneru v počte 1 kus a rollup banneru v počte 1 kus na premiéru inscenácie "Sprievodca sexuálnou výchovou pre nové tisícročie.",,"dodávateľ: PROGRUP SK, s.r.o., Zvonárska 32, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 51014751","242,40 € s DPH",24.05.2024,29.05.2024,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 133/2020,"oprava povrchových úprav stien, stropov a podláh na chodbe v Štúdiu SD",,"dodávateľ: ALKON SV, s.r.o., Zimná 65, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 45261661","5 980,60 € s DPH",,,"Mgr. Mária Peklanská, poverená riadením SD",platná, 133/2021,"parochňa, turban a hlava do pripravovanej inscenácie Guľový blesk",,"dodávateľ: Vlasové štúdio LUBO spol. s.r.o., Račianska 33, 831 02 Bratislava, IČO: 45284041","237,00 € s DPH",22.10.2021,29.10.2021,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ Spišského divadla",platná, 133/2022,"ubytovanie z 2.10.2022 do 4.10.2022 t. j. 2 noci pre 16 osôb, 2 izby jednoposteľové, 7 izieb dvojposteľové s raňajkami",,"dodávateľ: Parkhotel Centrum, Zimná 168/34, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36449814","987,20 € s DPH",24.08.2022,24.08.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 133/2023,výroba banneru na inscenáciu "Meno" v počte 1 kus,,"dodávateľ: PROGRUP SK, s.r.o., Zvonárska 32, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 51014751","86,40 € s DPH",21.06.2023,22.06.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 133/2024,tlač 100 kusov pozvánok na galavečer Zlatá labuť vo formáte A5 so zlatou razbou loga a rámu na tvrdší ozdobný papier,,"dodávateľ: PROGRUP SK, s.r.o., Zvonárska 32, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 51014751","177,60 € s DPH",24.05.2024,29.05.2024,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 134/2020,"výroba vitríny M40 -A rozmerov 1300x800, hrúbka 40 mm, strieborný elox, biele pozadie, Led osvetľovacia zostava, nápis SD s logom KSK a SD",,"dodávateľ: Forplast systems s.r.o., Říčanská 1178, 763 12 Vizovice, Česká republika, IČO: 29268915","405,00 € s DPH",16.12.2020,18.12.2020,"Mgr. Mária Peklanská, poverená riadením SD",platná, 134/2021,2x pančuchové nohavičky aq2x spodné nohavičky do pripravovanej inscenácie Guľový blesk,,"dodávateľ: Duotex, s. r. o.,, Čemernianska 57/45, 093 03 Vranov n.T., IČO: 36488674","18,05 € s DPH",27.10.2021,29.10.2021,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ Spišského divadla",platná, 134/2022,"4x starožitné kreslo čalúnené, 2x starožitná stolička čalúnená, 8x starožitná stolička čalúnená, 1x starožitné kreslo, 1x starožitný stolík s mramorom a 1x starožitná podložka",,"dodávateľ: Denisa Dzurejová - ATELIÉR PROVENCE, Hrnčiarska 2684/2, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 33056692","2 770,00 € s DPH",20.09.2022,21.09.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 134/2022,vstupná prehliadka pre pracovné miesto - upratovačka,,"dodávateľ: MEDISON, s.r.o., Obchodná 16, 040 11 Košice, IČO: 366791135","35,00 € s DPH",26.08.2022,26.08.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 134/2023,"1x nábytková doska 25KASTAMONU-D143,2800x2070x25mm PS14 antracit",,"dodávateľ: KNN s.r.o., Povodská cesta 5994/3A, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 46675493","149,95 € s DPH",23.06.2023,23.06.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 134/2024,workshop - Marketing ako nástroj pozitívnej zmeny,,"dodávateľ: Slovenské komorné divadlo Martin, Divadelná 1, 036 80 Martin, IČO: 36145301","25,00 € s DPH",24.05.2024,29.05.2024,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 135/2020,"online sála - 21.12.2020 o 10,00 hod., 23.12.2020 o 18.00 hod. 27.12.2020 o 16.00 hod. a 31.12.2020 o 17.00 hod.",,"dodávateľ: Revoltapp s.r.o., Považská 1969/40A, 040 11 Košice, IČO: 52292550","240,00 € s DPH",17.12.2020,18.12.2020,"Mgr. Mária Peklanská, poverená riadením SD",platná, 135/2021,stravné lístky na mesiac november 2021 pre zamestnancov Spišského divadla,,"dodávateľ: DOXX- stravé lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 01001 Žilina, IČO: 36391000","4 100,00 € s DPH",27.10.2021,29.10.2021,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ Spišského divadla",platná, 135/2022,stravné lístky pre zamestnancov Spišského divadla na mesiac september,,"dodávateľ: DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000","5 500,00 € s DPH",26.08.2022,26.08.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 135/2023,počítať HP Slim aF0010nc čierny,,"dodávateľ: Alza.cz, Jateční 33a, 170 00 Praha 7, IČO: 27082440","381,39 € s DPH",26.06.2023,28.06.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 135/2024,2x WD Red Pro/8TB/HDD/3.5"/SATA/5R WD RED PRO 8TB NAS Hard drive 1x Synology DS224+ DiskStation,,"dodávateľ: Ivan Sejut - SISOFT Computer, Letná 51, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 37181297","1 051,19 € s DPH",28.05.2024,29.05.2024,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 136/2020,online sála 02.01.2021,,"dodávateľ: Revoltapp s.r.o., Považská 1969/40A, 040 11 Košice, IČO: 52292550","60,00 € s DPH",17.12.2020,18.12.2020,"Mgr. Mária Peklanská, poverená riadením SD",platná, 136/2021,"50x stolička, rám oceľový čierny bez podrúčok, poťahová látka modrá haity10",,"dodávateľ: BEAMI, s.r.o., Čachtická 15, 831 06 Bratislava, IČO: 35680865","2 488,00 € s DPH",29.10.2021,03.11.2021,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ Spišského divadla",platná, 136/2022,návrh a realizačná dokumentácia interiéru kaviarne s pridruženým vstupným priestorom o celkovej výmere do 45 m,,"dodávateľ: INTERIART.SK, Mgr. art. Martin Hamráček, Zimná 64, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 46132015","1 200,00 € s DPH",07.09.2022,09.09.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 136/2023,oprava - existujúcich scénických dekorácii a kulís do inscenácie "Rysavá jalovica",,"dodávateľ: CZECHPOINT ART STUDIO s.r.o., Tatranská 68, 053 11 Smižany, IČO: 51282208","1 600,00 € s DPH",28.07.2023,06.07.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 136/2024,úprava scénických prvkov - sedačky do inscenácie Sprievodca sexuálnou výchovou pre nové tisícročie,,"dodávateľ: CZECHPOINT ART PLUS s.r.o., Tatranská 210/68, 053 11 Smižany, IČO: 55567614","130,00 € s DPH",21.05.2024,29.05.2024,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 137/2020,1x Focusrite Scarlett 2i2 3 rd Generation,,"dodávateľ: MUZUKER a.s., Drieňová 1H, 821 01 Bratislava 2, IČO: 35840773","143,89 € s DPH",17.12.2020,18.12.2020,"Mgr. Mária Peklanská, poverená riadením SD",platná, 137/2021,"výkaz výmer stavebných prác (sociálne zariadenia 2. a 3. NP, stavebné úpravy v štúdiu SD, vzduchotechnika, ústredné kúrenie, elektroinštalácia, hydroizolácia, pódium)",,"dodávateľ: miles projekt, s.r.o., Hviezdoslavova 6, 08001 Prešov, IČO: 50123220","200,00 € s DPH",03.11.2021,03.11.2021,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ Spišského divadla",platná, 137/2022,výroba banneru na premiéru inscenácie Kontrakt v počte 1 ks.,,"dodávateľ: PROGRUP SK, s.r.o., Zvonárska 32, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 51014751","72,00 € s DPH",08.09.2022,09.09.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 137/2023,"pristavenie kontajnéra 25m3, jeho vývoz a uloženie odpadu na 30.06.2023 o 10.00 hod. a kontajnera 15m3 na 06.07.2023 o 10.00 hod. na ulicu Radlinského 17 v Spišskej Novej Vsi",,"dodávateľ: BRANTNER NOVA s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31659641","484,40 € s DPH",29.06.2023,06.07.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 137/2024,úprava scénických prvkov - rozkladacieho kresla do inscenácie Okuliare Eltona Johna,,"dodávateľ: CZECHPOINT ART PLUS s.r.o., Tatranská 210/68, 053 11 Smižany, IČO: 55567614","320,00 € s DPH",28.05.2024,29.05.2024,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 138/2020,,,"dodávateľ: Techhouse s.r.o., Ovsištské Námestie 1, 851 04 Bratislava – Petržalka, IČO: 50298038","280,20 € s DPH",17.12.2020,18.12.2020,"Mgr. Mária Peklanská, poverená riadením SD",platná, 138/2021,propagačné video tlmočené do posunkovej reči,,"dodávateľ: Myslím - centrum kultúry Nepočujúcich, Jelačičova 4, 821 08, Bratislava, IČO: 30799813","100,00 € s DPH",04.11.2021,08.11.2021,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ Spišského divadla",platná, 138/2022,výroba banneru na premiéru inscenácie Pani Bovaryová v počte 1x,,"dodávateľ: PROGRUP SK, s.r.o., Zvonárska 32, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 51014751","72,00 € s DPH",08.09.2022,09.09.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 138/2023,zabezpečenie rekondičného dňa pre zamestnancov Spišského divadla dňa 04.07.2023,,"dodávateľ: Poráč park relax & sport centrum, Poráčska dolina, 053 23 Porač, IČO: 36177245","600,00 € s DPH",29.06.2023,06.07.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 138/2024,tlač bulletinov na premiéru inscenácie "Sprievodca sexuálnou výchovou pre nové tisícročie" v počte 150 kusov,,"dodávateľ: PROGRUP SK, s.r.o., Zvonárska 32, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 51014751","315,00 € s DPH",29.05.2024,29.05.2024,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 139/2020,"lenovo L340-17 G lenovo L340-17 G, 17F/i5/16/1/4",,"dodávateľ: NAY a.s., Tuhovská 15. P. O. BOX 10, 830 06 Bratislava, IČO: 35739487","849,00 € s DPH",17.12.2020,18.12.2020,"Mgr. Mária Peklanská, poverená riadením SD",platná, 139/2021,"vytvorenie mediálneho plánu, propagácia projektu v elektronických masmédiách, report a mediálna odozva projektu Divadlo spája",,"dodávateľ: Marek Baláž, Gorazdová 29, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 44755058","400,00 € s DPH",04.11.2021,08.11.2021,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ Spišského divadla",platná, 139/2022,výroba Rollup banneru na premiéru inscenácie Kontrakt v počte 1ks.,,"dodávateľ: PROGRUP SK, s.r.o., Zvonárska 32, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 51014751","130,00 € s DPH",08.09.2022,09.09.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 139/2023,stravné lístky pre zamestnancov Spišského divadla na mesiac júl,,"dodávateľ: DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000","2 858,00 € s DPH",29.06.2023,06.07.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 139/2024,ubytovanie umeleckého súboru v dňoch od 24.06.2024 do 28.06.2024,,"dodávateľ: Emília Buryáneková - Zrub Ferrata, Generála Svobodu 4869/64, 036 01 Martin, IČO: 54558417","696,00 € s DPH",29.05.2024,29.05.2024,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 14/2020,celoročné predplatné časopisu Kód,,"dodávateľ: Divadelný ústav, Jakubovo námestie 12, 813 57 Bratislava, IČO: 00164691","19,00 € s DPH",16.01.2020,17.01.2020,"Mgr. Emil Spišák, ArtD., riaditeľ SD",platná, 14/2021,"celoročná objednávka na tlač tlačovín v roku 2021- plagáty, miniprogram a foto, ktoré budú čiastkovými objednávkami upresnené",,"dodávateľ: Roman Ambruš, J. Hanulu 9, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 33850640","2 000,00 € s DPH",15.01.2021,20.01.2021,"Mgr. Mária Peklanská, poverená riadením SD",platná, 14/2022,reklamné plochy na CLV v počte 10 ks a tlač papierového plagátu na reklamné plochy v počte 10 ks na obdobie od 30.8.2022 do 26.12.2022,,"dodávateľ: euroAWK, spol. s r.o., Brečtanová 2, 831 01 Bratislava 37, IČO: 35808683","2 448,00 € s DPH",21.01.2022,24.01.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 14/2023,"1x tramky BIG STAR, 1x lodičky GUESS, 1x kabelka GUESS",,"dodávateľ: MODIVO S.A., ul. Nowy Kisielin - Nowa 9, 66-002 Zielona Góra, IČO: 970569861","278,90 € s DPH",04.01.2023,05.01.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 14/2024,"nábytok do štúdia SD, zvukovej réžie v štúdiu a do inšpicie podľa cenovej ponuky",,"dodávateľ: KAZULI Furniture, s.r.o., Trsťany 81, 053 63 Hincovce, IČO: 54244978","3 192,00 € s DPH",03.01.2024,05.01.2024,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 140/2020,vypracovanie posudku na vozidlo SN965AL navrhnutého na vyradenie,,"dodávateľ: Speedservis dopravná a cestovná agentúra sro, Markušovská cesta č.4,05201 Spišská Nová Ves, IČO: 45584028","151,00 € s DPH",30.12.2020,07.01.2021,"Mgr. Mária Peklanská, poverená riadením SD",platná,Z:13/1999 140/2021,právne poradenstvo a právne služby v súvislosti s výkonom autorských práv a z,,"dodávateľ: Advokátska Kancelária JUDr. Jozef Barabás, Letná 45, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 50076477","100,00 € s DPH",08.11.2021,08.11.2021,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ Spišského divadla",platná, 140/2022,výroba Rollup Banneru na premiéru inscenácie Pani Bovaryová v počte 1 ks.,,"dodávateľ: PROGRUP SK, s.r.o., Zvonárska 32, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 51014751","130,00 € s DPH",08.09.2022,09.09.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 140/2023,reprezentačný tovar (balíčky) na reprezentatívne účely Spišského divadla,,"dodávateľ: Diskonto s.r.o., Osloboditeľov 71/57, 053 14 Spišský Štvrtok, IČO: 44541473","1 050,00 € s DPH",03.07.2023,07.07.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 140/2024,občerstvenie pre pozvaných hostí z príležitosti konania sa premiéry inscenácie "Sprievodca sexuálnou výchovou pre nové tisícročie" dňa 31.05.2024 cca pre 60 osôb,,"dodávateľ: Reštaurácia Sonáta, Radničné námestie č. 4, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36600482","700,00 € s DPH",29.05.2024,30.05.2024,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 141/2021,šitie a dodanie kostýmov do inscenácie Guľový blesk podľa cenovej ponuky,,"dodávateľ: Judita Štrosová, Jadrová 17, 821 01 Bratislava, IČO: 41630882","1 110,00 € s DPH",08.11.2021,10.11.2021,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ Spišského divadla",platná, 141/2022,tlač bulletinov na premiéru inscenácie "Kontrakt" v počte 50 kusov,,"dodávateľ: PROGRUP SK, s.r.o., Zvonárska 32, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 51014751","110,40 € s DPH",14.09.2022,20.09.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 141/2023,výroba banneru na festival Divadelný Spiš 2023 v počte 1 kus,,"dodávateľ: PROGRUP SK, s.r.o., Zvonárska 32, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 51014751","86,40 € s DPH",12.07.2023,12.07.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 141/2024,"5-dňový akreditovaný kurz pre 1 zamestnanca Spišského divadla - Podvojné účtovníctvo pre obce, mestá, VÚC a nimi zriadené RO a PO, v dňoch 10. - 12.06.2024 a 17. - 18.06.2024, Poprad",,"dodávateľ: RVC - združenie obcí so sídlom v Štrbe, Štrba 123, 059 36 Mengusovce, IČO: 31954502","360,00 € s DPH",31.05.2024,31.05.2024,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 142/2021,4x baletizolová páska transparentná,,"dodávateľ: CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o., Suchý jarok 18, 06601 Humenné, IČO: 44514557","68,00 € s DPH",09.11.2021,10.11.2021,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ Spišského divadla",platná, 142/2022,servisná prehliadka na vozidle SN298CY,,"dodávateľ: Tempus - Car s.r.o., Rastislavova 110, Košice, IČO: 31712312","230,00 € s DPH",19.09.2022,20.09.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 142/2023,1x rekvizita bábka Pavarotti,,"dodávateľ: CZECHPOINT ART STUDIO s.r.o., Tatranská 68, 053 11 Smižany, IČO: 55567614","512,00 € s DPH",28.07.2023,31.07.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 142/2024,stravné pre zamestnancov Spišského divadla na mesiac jún,,"dodávateľ: DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000","1 668,81 € s DPH",31.05.2024,31.05.2024,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 143/2021,brašna Pro Light CC-193N,,"dodávateľ: FaxCopy a.s., Domkárska 15, 821 05 Bratislava, IČO: 35 729 040","149,90 € s DPH",09.11.2021,10.11.2021,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ Spišského divadla",platná, 143/2023,výroba a dodanie kostýmov ALTERNATÍVNEJ SCÉNY do inscenácie Panoptikum podľa prílohy,,"dodávateľ: best4stage s.r.o., Lachova 37, 811 03 Bratislava, IČO: 46064265","52 761,30 € s DPH",31.07.2023,31.07.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 143/2024,tlač plagátov vo formáte A na 200g papier v počte 2 kusov. Jeden kus program Jún 2024 a druhý kus galavečer Zlatá labuť,,"dodávateľ: PROGRUP SK, s.r.o., Zvonárska 32, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 51014751","15,72 € s DPH",31.05.2024,03.06.2024,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 144/2021,mikiny a tričká s výšivkou,,"dodávateľ: PROGRUP SK s.r.o., Klincová 35, 821 08 Bratislava, IČO: 51014751","439,68 € s DPH",11.11.2021,11.11.2021,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ Spišského divadla",platná, 144/2022,tlač skladačiek na festival Divadelný Spiš v počte 1000 ks,,"dodávateľ: PROGRUP SK, s.r.o., Zvonárska 32, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 51014751","130,80 € s DPH",21.09.2022,,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 144/2023,elek. stravné lístky pre zamestnancov Spišského divadla na mesiac august,,"dodávateľ: DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000","3 132,81 € s DPH",31.07.2023,31.07.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 144/2024,"ozvučenie a scénická výprava do inscenácie Sprievodca sexuálnou výchovou pre nové tisícročie: (2x baletizol DUO bielo/čierna), (dopravné náklady, dodávka a montáž) (mikrofóny Monacor set - náhlavný, kardinoidná smerová charakteristika, 4-pinový mini XLR, farba telová 10x), (páska baletizolová čierna a biela šírka 5cm, návín 33 m)",,"dodávateľ: CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o., Suchý jarok 18, 066 01 Humenné, IČO: 44514557","5 059,04 € s DPH",31.05.2024,05.06.2024,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 145/2021,"Seminár: Bezchybná finančná kontrola pre ekonómov a účtovníkov, online 19.11.2021",,"dodávateľ: Nakladatelství FORUM s.r.o., Seberíniho 1, 821 03 Bratislava, IČO: 46490213","189,00 € s DPH",10.11.2021,11.11.2021,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ Spišského divadla",platná, 145/2022,kvety pre hosťujúcich hercov na festival Divadelný Spiš 2022 podľa rozpisu od 01.10.2022 do 08.10.2022 spolu 62 kvetov,,"dodávateľ: Anna Sokolákova, Slobody 1290/13, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 37178423","124,00 € s DPH",21.09.2022,22.09.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 145/2023,"zverejnenie pracovnej ponuky - Vedúca úseku obchodu, marketingu a prevádzky od 01.08.2023 - 01.09.2023",,"dodávateľ: Profesia, spol. s r.o., Pribinova 19, 811 09 Bratislava, IČO: 35800861","118,80 € s DPH",01.08.2023,01.08.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 145/2024,10x pracovné nohavice,,"dodávateľ: ARMYTEX s.r.o., SNP 1462/88, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 54033683","385,74 € s DPH",07.06.2024,10.06.2024,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ Spišského divadla",platná, 146/2021,"1x biely stolík, 1x keramická váza, 2x lampa, 1x podnos okrúhly, 1x kreslo, 1x vintage závesná polica",,"dodávateľ: Branislav Filip, Hrnčiarska 2684/2, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 45919534","424,00 € s DPH",11.11.2021,11.11.2021,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ Spišského divadla",platná, 146/2022,slávnostná recepcia po skončení premiéri inscenácie Pani Bovaryová dňa 23.09.2022cca o 21.00 hod. pre cca 40 hostí,,"dodávateľ: Reštaurácia Sonáta, Radničné námestie č. 4, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36600482","320,00 € s DPH",21.09.2022,22.09.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 146/2023,zverejnenie pracovnej ponuky - stavač/stavačka - pomocný osvetľovač/ pomocná osvetľovačka,,"dodávateľ: Profesia, spol. s r.o., Pribinova 19, 811 09 Bratislava, IČO: 35800861","118,80 € s DPH",01.08.2023,01.08.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 146/2024,preprava umeleckého súboru dňa 25.06.2024 SNV - MARTIN a späť. Odchod od Spišského divadla o 10.00 hod.,,"dodávateľ: TRANSPATRICK s.r.o., Kišovce 352, 059 12 Hôrka, IČO: 52561798","660,00 € s DPH",07.06.2024,07.06.2024,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ Spišského divadla",platná, 147/2021,umelecké fotenie inscenácie Guľový blesk s udelením licencie na používanie fotografií,,"dodávateľ: Dalibor Krupka, Záhradná 3, 060 01 Kežmarok, IČO: 8402159084","260,00 € s DPH",12.11.2021,12.11.2021,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ Spišského divadla",platná, 147/2022,odborný seminár - Komplexná správa dokumentov,,"dodávateľ: Asociácia správcov registratúry, M.R. Štefánika 310, 972 71 Nováky, IČO: 37922190","65,00 € s DPH",21.09.2022,22.09.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 147/2023,Lamino hrana 47 - šedá grafit 40 mm s lepom,,"dodávateľ: AKCES SLOVAKIA, s.r.o., Kragujevská 3931/39, 010 01 Žilina, IČO: 36442411","11,80 € s DPH",15.08.2023,22.08.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 147/2024,"doprava scénických prvkov inscenácie Šeptuchy na trase Spišská Nová Ves - Martin a späť v termíne 24.06.2024 a 25.06.2024, čas nakládky a vykládky podľa dohody",,"dodávateľ: Milan Pitoňák, 059 76 Mlynčeky 40, IČO: 37880101","408,00 € s DPH",07.06.2024,07.06.2024,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ Spišského divadla",platná, 148/2021,výroba Rollup banneru na premiéru inscenácie "Guľový blesk" v počte 1 ks.,,"dodávateľ: PROGRUP SK s.r.o., Zvonárska 32, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 51014751","130,00 € s DPH",12.11.2021,12.11.2021,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ Spišského divadla",platná, 148/2022,vypracovanie cenovej ponuky na opravu podláh v priestoroch Spišského divadla,,"dodávateľ: KaZet s.r.o., Duklianska 38-R11, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 51894165","30,00 € s DPH",26.09.2022,26.09.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 148/2023,úradná skúška hľadiskového lustra a protipožiarnej opony,,"dodávateľ: Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava, IČO: 36653004","458,40 € s DPH",16.08.2023,22.08.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 148/2024,náplň do dymostroja - Tour Hazer For 5 - Trr Can Special fluid for TOUR-HAZER,,"dodávateľ: CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o., Suchý jarok 18, 066 01 Humenné, IČO: 44514557","61,62 € s DPH",07.06.2024,07.06.2024,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ Spišského divadla",platná, 149/2021,"tlač bulletinu z premiéry inscenácie \"Guľový blesk\" formát A5 v počte 100 ks. Tlač fotografie umeleckého súboru SD, vo formáte A3 v počte 20 ks.",,"dodávateľ: Roman Ambruš, J. Hanulu 9, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 33850640","360,00 € s DPH",16.11.2021,18.11.2021,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ Spišského divadla",platná, 149/2022,"4x praktikus light 2x1 m, 16x teleskopické zásuvné nohy 60-100 cm, 10 x X - konektor sivý, 10x X konektor čierny, 10x spojovacia svorka, 1x hák",,"dodávateľ: Béla Simon, Žíp 15, 980 21 Bátka, IČO: 34235876","2 608,80 € s DPH",26.09.2022,26.09.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 149/2023,ubytovanie 31.08.2023 - 01.09.2023 v hoteli Botanique v Praha,,"dodávateľ: Arthurinvest, s.r.o., Sokolovská 114, 186 00 Praha 8, IČO: 27596745","93,17 € s DPH",17.08.2023,22.08.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 149/2024,zverejnenie ponuky - vedúci/vedúca ekonomiky na www.profesia.sk na obdobie 07.06.2024 - 07.07.2024,,"dodávateľ: Alma Career Slovakia s.r.o., Pribinova 19, 811 09 Bratislava, IČO: 35800861","154,80 € s DPH",07.06.2024,11.06.2024,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ Spišského divadla",platná, 15/2020,rezervácia ubytovania 01.02.2020 - 02.02.2020 -jednolôžková izba,,"dodávateľ: Kongregácia sestier Najsvätejšieho Spasiteľa Slovenská provincia, Jakubovo námestie 4-5, 811 09 Bratislava, IČO: 42010721","43,70 € s DPH",17.01.2020,20.01.2020,"Mgr. Emil Spišák, ArtD., riaditeľ SD",platná, 15/2021,"služby online sály v počte 3 krát: 26.01.2021 o 10.00 hod., 27.01.2021 o 10.00 hod. a 29.01.2021",,"dodávateľ: Revoltapp s.r.o., Považská 1969/40A, 040 11 Košice, IČO: 52292550","180,00 € s DPH",25.01.2021,26.01.2021,"Mgr. Mária Peklanská, poverená riadením SD",platná, 15/2022,"5 tanečníkov v sprievodnom programe na EXPODubai 2020 dňa 27.01.2022 v týchto časových vstupoch: 10..-10.30 hod., 11.00-11.30 hod., 14.00-14.30 hod., 15.00 -15.30 hod., 17.00-17.30 hod.",,"dodávateľ: KRS MOVEMENT, s.r.o., Röntgenova 26, 851 01 Bratislava, IČO: 46523294","1 520,00 € s DPH",24.01.2022,24.01.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 15/2023,"prechodný kabát, plisované nohavice, prechodná bunda, letné šaty",,"dodávateľ: ABOUT YOU SE & Co. KG, Domstrasse 10, 20095 Hamburg, Nemecko","221,79 € s DPH",04.01.2023,05.01.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 15/2024,tlač plagátu vo forme A1 na 200g papier v počte 2 kus s motívom programu na mesiac Január 2024,,"dodávateľ: PROGRUP SK, s.r.o., Zvonárska 32, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 51014751","6,55 € s DPH",04.01.2024,10.01.2024,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 150/2021,dezinsekcia priestorov Spišského divadla podľa cenovej ponuky,,"dodávateľ: Šromek DDD, s.r.o., Osloboditeľov 35/35, 053 02 Spišský Hrhov, IČO: 52191664","1 590,00 € s DPH",18.11.2021,18.11.2021,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ Spišského divadla",platná, 150/2022,"1x šaty tylové biele na ramienka, 1x šaty tylové červené na ramienka a 1x dámske rukavice biele",,"dodávateľ: Viktória Dance Service s.r.o., Zálužie 179, 072 34 Zálužie, IČO: 47599243","185,00 € s DPH",26.09.2022,26.09.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 150/2023,"pristavenie kontejnera 7m3, jeho vývoz a uloženie odpadu na 22.08.2023 od 9,00 hod. na ulicu Radničné námestie 4, Spišskej Novej Vsi",,"dodávateľ: BRANTNER NOVA s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31659641","484,40 € s DPH",21.08.2023,22.08.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 150/2024,pracovná obuv,,"dodávateľ: DEICHMANN-OBUV SK s.r.o., ulica Logistického parku 1, 92901 Dunajská Streda, IČO: 35898933","69,99 € s DPH",11.06.2024,11.06.2024,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ Spišského divadla",platná, 151/2021,led tlačiareň Brother MFC-L3730CDN,,"dodávateľ: Alza.cz a.s., Jateční 33a, 170 00 Praha 7, IČO: 27082440","379,09 € s DPH",24.11.2021,17.11.2021,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ Spišského divadla",platná, 151/2022,"3x biela páska, 4x čierna páska, 6x držiak na svetlá + poštovné",,"dodávateľ: Béla Simon, Žíp 15, 980 21 Bátka, IČO: 34235876","225,00 € s DPH",26.09.2022,26.09.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 151/2023,zásobník TOP MINI Symbol ATS201,,"dodávateľ: VILLA MARKET s.r.o., Ľaliová 13, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31668461","29,88 € s DPH",21.08.2023,22.08.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 151/2024,pracovná obuv 1 ks,,"dodávateľ: CCC Slovakia, s.r.o., Ivanská cesta 16, 82104 Bratislava, IČO: 46509500","69,99 € s DPH",11.06.2024,11.06.2024,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ Spišského divadla",platná, 152/2021,smerový mikrofón Rode NTG-1,,"dodávateľ: AVDigital, s.r.o., Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava 5, IČO: 35825987","208,80 € s DPH",25.11.2021,25.11.2021,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ Spišského divadla",platná, 152/2022,rozšírená propagácia festivalu Divadelný Spiš 2022 - Topovanie podujatia v regióne,,"dodávateľ: Enter desing, s.r.o., Hutníca 1, 040 01 Košice, IČO: 36217891","24,00 € s DPH",27.09.2022,27.09.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 152/2023,Ročný API prístup - tvorba a rozširovanie funkcií. Nastavenie a správa dokumentácie. Technická podpora.,,"dodávateľ: Ticketware SE, Hlavná 23, 917 01 Trnava, IČO: 48298034","600,00 € s DPH",22.08.2023,23.08.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 152/2024,5x pracovná obuv pre technikov SD,,"dodávateľ: MODIVO S.A., ul. Nowy Kisielin - Naukowa 15, 66-002 Zielona Góra, IČO: 970569861","247,90 € s DPH",11.06.2024,12.06.2024,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ Spišského divadla",platná, 153/2021,stravné lístky pre zamestnancov na mesiac december,,"dodávateľ: DOXX- stravé lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 01001 Žilina, IČO: 363910000","4 510,00 € s DPH",30.11.2021,30.11.2021,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ Spišského divadla",platná, 153/2022,seminár - Ako sa vyhnúť chybám pre zverejňovaní zmlúv,,"dodávateľ: Seminaria, s.r.o., Radlická 2000/3, 150 00 Praha 5 ČR, IČO: 26426218","82,90 € s DPH",26.09.2022,29.09.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 153/2023,"úkony právnej služby: - právnu analýzu a možnosti organizácie súťaže -vypracovanie - vypracovanie listiny o právnom úkone - Štatút súťaže",,"dodávateľ: Advokátska kancelária JUDr. Jozef Barabás, Letná 45, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 50076477","270,00 € s DPH",23.08.2023,24.08.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 153/2024,prenájom vozidla na trase SNV - Bratislava a späť na 24.06.2024 - odvoz Zlatá labuť,,"dodávateľ: Mgr. Marián Turek, Čsl. armády 1429/16, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 47582421","168,00 € s DPH",12.06.2024,18.06.2024,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ Spišského divadla",platná, 154/2021,"5x dulux rapidry aqua 0,75 l, 2x tmel na drevo 0,2 kg, 2xštetec 2 a 2x štetec 1",,"dodávateľ: EM Centrum s.r.o., Kamenárska 5, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 45411743","53,50 € s DPH",23.11.2021,02.12.2021,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ Spišského divadla",platná, 154/2022,"dodávka závinov a škvarkových pagáčov podľa rozpisu: 30.09.2022 - 9 závinov a 66 pagáčov, 03.10.2022 - 4 záviny + 32 pagáčov, 4.10.2022 - 6 závinov + 44 pagáčov, 05.10.2022 - 5 závinov + 40 pagáčov, 06.10.2022 - 7 závinov + 52 pagáčov, 07.10.2022 - 6 závinov + 48 pagáčov.",,"dodávateľ: Pekáreň Čingov Smižany, s.r.o., Tatranská 126, 053 11 Smižany, IČO: 36217263","185,90 € s DPH",27.09.2022,29.09.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 154/2023,"polep aut - Renault CLIO, Citroen Berlingo, grafika a podklady",,"dodávateľ: PROGRUP SK, s.r.o., Klincová 35, 821 08 Bratislava, IČO: 51014751","930,00 € s DPH",23.08.2023,24.08.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 154/2024,beach flagy 2x s logom Spišského divadla a 2x k podujatiu Zlatá labuť + 4x podstavce,,"dodávateľ: PROGRUP SK, s.r.o., Klincová 35, 821 08 Bratislava, IČO: 51014751","561,60 € s DPH",14.06.2024,18.06.2024,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ Spišského divadla",platná, 155/2021,5x kovový lakovaný regál,,"dodávateľ: Anteo Group s.r.o., Příční 118/10, 60200 Brno, Česká republika, IČO: 09282131","565,70 € s DPH",08.12.2021,09.12.2021,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ Spišského divadla",platná, 155/2022,dodávka bagiet na festival Divadelný Spiš podľa rozpisu od 01.10.2022 do 08.10.2022 celkovo 141 bagiet,,"dodávateľ: BABALOO Slovakia, s.r.o., Nad Medzou 7, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 46944362","338,40 € s DPH",28.09.2022,29.09.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 155/2023,"polep okna vo WC a rekvizitách: polep 8 častí, pole 2 častí dvere a príprava",,"dodávateľ: PROGRUP SK, s.r.o., reklamná agentúra, Klincová 35, 821 08 Bratislava, IČO: 51014751","91,20 € s DPH",24.08.2023,24.08.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 155/2024,služby na galavečer Zlatá labuť dňa 23.06.2024 v zmysle predloženej ponuky zo dňa 18.06.2024,,"dodávateľ: AGENTÚRA KAMI, s.r.o., Letná 82/75, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36706272","2 220,00 € s DPH",18.06.2024,18.06.2024,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ Spišského divadla",platná, 156/2021,2x dámske pančuchy,,"dodávateľ: AdeMa s.r.o., Brezová 384/10, 900 23 Viničné, IČO: 46 451 391","13,40 € s DPH",09.12.2021,09.12.2021,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ Spišského divadla",platná, 156/2022,oprava sedačiek v hľadisku SD,,"dodávateľ: Michal Pacák, Gorkého 3, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 30273978","50,00 € s DPH",28.09.2022,29.09.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 156/2023,ATA karnet,,"dodávateľ: Slovenská obchodná a priemyselná komora, Grösslingova 4, 816 03 Bratislava, IČO: 30842654","270,00 € s DPH",28.08.2023,06.09.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 156/2024,vystúpenie baletiek dňa 23.06.204 počas galavečera Zlatá labuť v zmysle dohody a scenára,,"dodávateľ: KONJA Občianske združenie, Exnárova č. 8, 040 22 Košice, IČO: 50459155","600,00 € s DPH",18.06.2024,18.06.2024,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ Spišského divadla",platná, 157/2021,"služby online sály na projekt Divadlo spája v počte 6x - 26.12.2021, 27.12.2021, 28.12.2021, 29.12.2021, 30.12.2021 a 31.12.2021",,"dodávateľ: Revoltapp s.r.o., Považská 1969/40A, 040 11 Košice, IČO: 52292550","360,00 € s DPH",10.12.2021,15.12.2021,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ Spišského divadla",platná, 157/2022,lekárska prehliadka,,"dodávateľ: MEDISON, s.r.o., Letná 27, 040 01 Košice, IČO: 36679135","35,00 € s DPH",29.09.2022,29.09.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 157/2023,úradný preklad 1xA4 (pozývací list) zo slovenského jazyka do jazyka maďarského,,"dodávateľ: SANASTO s.r.o., Vojenská 9, 040 01 Košice, IČO: 47622792","20,00 € s DPH",28.08.2023,07.09.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 157/2024,profesionálne umelecké fotografie z podujatia Zlatá labuť 2024,,"dodávateľ: Matúš Pramuka, Železničná 263/9, 53 61 Olcnava, IČO: 47477431","270,00 € s DPH",18.06.2024,18.06.2024,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ Spišského divadla",platná, 158//2024,catering na slávnostnú recepciu Zlatá labuť 2024,,"dodávateľ: EUROTRADING SK, s.r.o., Slovenského raja 35/28, 052 01 Spišské Tomášovce, IČO: 48021687","2 300,00 € s DPH",18.06.2024,18.06.2024,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ Spišského divadla",platná, 158/2021,"služby online sály v počte 4x - 14.12.2021, 17.12.2021, 25.12.2021, 31.12.2021",,"dodávateľ: Revoltapp s.r.o., Považská 1969/40A, 040 11 Košice, IČO: 52292550","240,00 € s DPH",10.12.2021,15.12.2021,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ Spišského divadla",platná, 158/2022,objednávka na upratovacie služby v budove Spišského divadla po výmene okien a dverí,,"dodávateľ: SPIŠ CLEAN LE s.r.o., Strojnícka 2674/3, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 53348826","1 500,00 € s DPH",29.09.2022,30.09.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 158/2023,vyhľadávanie úniku vody,,"dodávateľ: Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968","164,00 € s DPH",30.08.2023,07.09.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 159/2021,"demontáž pôvodnej výkonovej jednotky a príprava inštalácie, montáž výkonovej stmievacej jednotky ADB EURORACK 60 DIM SWITCH",,"dodávateľ: CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o., Suchý jarok 18, 06601 Humenné, IČO: 44514557","1 440,00 € s DPH",13.12.2021,15.12.2021,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ Spišského divadla",platná, 159/2022,"14x štender záťažový 020, výškovo nastaviteľný, výška 120-215 cm, dĺžka 150 cm",,"dodávateľ: SPONA, s.r.o. organizačná zložka, Liptovská 22, 821 09 Bratislava, IČO: 46044256","2 006,20 € s DPH",30.09.2022,04.10.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 159/2023,"výroba banneru na festival Divadelný Spiš v počte 1 kus, výroba banneru na súťaž festivalu Divadelný Spiš v počte 1 kus, výroba letákov vo formáte A5 na festival DS obojstranné v počte 2000 kusov a brožúra Divadlo v počte 10 kusov",,"dodávateľ: PROGRUP SK, s.r.o., Zvonárska 32, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 51014751","519,84 € s DPH",30.08.2023,07.09.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 159/2024,Občerstvenie pri privítaní hostí galavečera Zlatá labuť 2024,,"dodávateľ: Diskonto s.r.o., Osloboditeľov 71/57, 053 14 Spišský Štvrtok, IČO: 44541473","335,58 € s DPH",20.06.2024,20.06.2024,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ Spišského divadla",platná, 16/2020,"oprava radiátora v Štúdiu SD - havarijný stav, tečie",,"dodávateľ: Róbert Hovančík, J. Fandlýho 1677/11, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 37708368","144,00 € s DPH",17.01.2020,21.01.2020,"Mgr. Emil Spišák, ArtD., riaditeľ SD",platná, 16/2021,aktualizácia softwaru IFOSOFT,,"dodávateľ: Stanislav Klubert, Za Hornádom 881/10, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 34573488","200,00 € s DPH",25.01.2021,26.01.2021,"Mgr. Mária Peklanská, poverená riadením SD",platná, 16/2022,OKI C 301 - optická jednotka,,"dodávateľ: CAMEA SK, s.r.o., Sabinovská 67/5065, 08001 Prešov, IČO: 36468924","133,75 € s DPH",25.01.2022,26.01.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 16/2023,oprava kancelárie riaditeľa (stavebné a elektroinštalačné práce),,"dodávateľ: Elektroprojekt s.r.o., Záborského 1607/9, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36578011","2 896,11 € s DPH",05.01.2023,10.01.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 16/2024,vstupná prehliadka pre budúceho zamestnanca na pracovnú pozíciu stavač/pomocný osvetľovač,,"dodávateľ: MEDISON, s.r.o., Šafarikovo námestie 2298/1, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36679135","61,50 € s DPH",04.01.2024,10.01.2024,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 160/2021,servisná prehliadka Mercedes Atego SN 261CH,,"dodávateľ: Motor Group Poprad , spol. s.r.o., Partizánska 4447/102, 058 01 Poprad, IČO: 36482242","1 154,15 € s DPH",14.12.2021,15.12.2021,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ Spišského divadla",platná, 160/2022,stravné lístky pre zamestnancov Spišského divadla na mesiac október,,"dodávateľ: DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000","4 400,00 € s DPH",30.09.2022,04.10.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 160/2023,stravné lístky pre zamestnancov SD na mesiac september,,"dodávateľ: DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000","2 923,95 € s DPH",31.08.2023,08.09.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 160/2024,Videoprodukcia behom galavečera Zlatá labuť 2024,,"dodávateľ: Tomáš Valigura, Brezová 2055/22, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 40357422","1 000,00 € s DPH",20.06.2024,20.06.2024,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ Spišského divadla",platná, 161/2021,stravné lístky pre zamestnancov Spišského divadla na mesiac Január 2022,,"dodávateľ: DOXX- stravé lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 01001 Žilina, IČO: 36391000","4 700,00 € s DPH",15.12.2021,15.12.2021,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ Spišského divadla",platná, 161/2022,stravovanie od 02.10.2022 do 03.10.2022 pre 16 osôb - hosťujúci súbor Slovenského Vojvodinského divadla z Báčského Petrovca (Srbsko),,"dodávateľ: Reštaurácia Sonáta, Radničné námestie č. 4, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36600482","900,00 € s DPH",30.09.2022,04.10.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 161/2023,výroba divadelných žiackych knižiek vo formáte A5 v počte 10 000 kusov,,"dodávateľ: PROGRUP SK, s.r.o., Zvonárska 32, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 51014751","1 740,00 € s DPH",04.09.2023,08.09.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 161/2024,Výroba banneru na predstavenie Panoptikum v rámci festivalu Živé sochy 2024 v počte 2 kusy.,,"dodávateľ: PROGRUP SK, s.r.o., Zvonárska 32, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 51014751","172,80 € s DPH",25.06.2024,01.07.2024,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ Spišského divadla",platná, 162/2021,"1x tlač motto na SD veľkosť 891x210, papier 200 g/m2",,"dodávateľ: PROGRUP SK s.r.o., Zvonárska 32, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 51014751","5,00 € s DPH",15.12.2021,15.12.2021,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ Spišského divadla",platná, 162/2022,"ozvučovacie služby a prenájom techniky(pult X32 + stagebox, 2x monitor, mikrofónny a prislúšenstvo na Divadelný Spiš 2022 na predstavenie Lapetit Malý princ dňa 02.10.2022 o 17.00 hod.",,"dodávateľ: Lukáš Kubičina, Tatranská 88, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 47194383","300,00 € s DPH",30.09.2022,07.10.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 162/2023,"výroba pečiatok k detským predstaveniam do divadelnej žiackej knižky. Perinbaba 4ks, Janko Hraško 4 ks, Perníková chalúpka 4 ks. Rozprávky z krivého zrkadla 4 ks, Pippi Dlhá Pančucha 4 ks. Spolu 20 kusov v 5 rôznych veľkostiach.",,"dodávateľ: PROGRUP SK, s.r.o., Zvonárska 32, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 51014751","437,52 € s DPH",04.09.2023,08.09.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 162/2024,Stravné pre zamestnancov Spišského divadla na mesiac júl,,"dodávateľ: DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000","2 274,53 € s DPH",27.06.2024,01.07.2024,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ Spišského divadla",platná, 163/2021,"online sála v počte 7x - 09.01.2022, 19.01.2022, 21.01.2022 o 10.00 hod., 21.01.2022 o 18.00 hod., 23.01.2022, 26.01.2022, 28.01.2022",,"dodávateľ: Revoltapp s.r.o., Považská 1969/40A, 040 11 Košice, IČO: 52292550","420,00 € s DPH",15.12.2021,15.12.2021,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ Spišského divadla",platná, 163/2022,ozvučovacie služby a prenájom techniky - nástrojové mikrofóny a odposluch na Divadelný Spiš 2022 na predstavenie Lapetit Malý princ dňa 02.10.2022 o 17.00 hod.,,"dodávateľ: Pavol Fecík, Slovenská 2562/44, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 48288365","150,00 € s DPH",30.09.2022,07.10.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 163/2023,preprava autobusom (50 miestny) umeleckého súboru a techniky na zahraničný zájazd v dňoch 16.09.2023 - 18.09.2023 SNV - Báčsky Petrovec (Srbsko) a späť. Odchod od SD SNV dňa 16.08.2023 o 10.00 hod.,,"dodávateľ: EUROBUS, a.s. Dopravný závod SNV, Duklianska 47, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36211079","2 600,00 € s DPH",05.09.2023,12.09.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 163/2024,15 ks knihy Šeptuchy od Aleny Sabuchovej,,"dodávateľ: ARTFORUM spol. s.r.o., Kozia 20, 811 03 Bratislava, IČO: 35716584","124,95 € s DPH",27.06.2024,01.07.2024,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ Spišského divadla",platná, 164/2021,"okrúhly stolík s lemom, polkruh starožitný stolík, stolík so šuplíkom, stolík hranatý s preskl. šuplíkom, stolík okrúhly, stolík vozik s keramikou, art deco skriňa, vitrína na stenu, 3x vintage lampy, vyrezávané zrkadlo, zkradlo oval, stolička s čalúnením, stojan na dáždniky",,"dodávateľ: Filip Branislav, Hrnčiarska 2684/2, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 45919534","3 755,00 € s DPH",23.12.2021,27.12.2021,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ Spišského divadla",platná, 164/2022,"2x biele pančuchy uni veľkosť, 2x nadkolienky Včela, 1x čierny rúž",,"dodávateľ: AMREX, s.r.o., Syslia 40, 821 05 Bratislava, IČO: 36229776","29,96 € s DPH",05.10.2022,10.10.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 164/2023,"10x baletizolová páska transparentná šírka 5cm, návin 33 m 10x baletizolová páska čierna šírka 5cm, návin 33 m",,"dodávateľ: CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o., Suchý jarok 18, 066 01 Humenné, IČO: 44514557","403,08 € s DPH",08.09.2023,12.09.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 164/2024,Príprava a vypublikovanie tlačovej správy k vyhodnoteniu sezóny. Príprava zvukových nahrávok k tlačovým správam. Monitoring médií počas mesiaca júl. Rokovania o predĺžení zmluvy na vysielanie spotov v rádiu Expres.,,"dodávateľ: Mgr. Viera Veronika Fitzeková - Prima Media Prešov, Mukačevská 14420/30, 080 01 Prešov, IČO: 40150437","750,00 € s DPH",28.06.2024,01.07.2024,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ Spišského divadla",platná, 165/2021,hrebeňová väzba - stroj,,"dodávateľ: Domino a.s., Zimná 56, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 00594644","118,00 € s DPH",29.12.2021,03.01.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ Spišského divadla",platná, 165/2022,vizuál Spišského divadla za účelom rozvojových aktivít inštitúcie,,"dodávateľ: Architektonické štúdio Atrium s.r.o., Mlynská 27, 040 01 Košice, IČO: 44263970","2 000,00 € s DPH",06.10.2022,10.10.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 165/2023,tlač skladačiek na festival Divadelný Spiš v počte 1000 kusov,,"dodávateľ: PROGRUP SK, s.r.o., Zvonárska 32, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 51014751","367,20 € s DPH",11.09.2023,12.09.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 165/2024,"pristavenie kontajnera do 9 m3, jeho odvoz a uloženie odpadu na 2.07.2024 o 9.00 hod. na ulicu Radničné námestie č. 4, vSpišskej Novej Vsi",,"dodávateľ: BRANTNER NOVA s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31659641","276,90 € s DPH",02.07.2024,02.07.2024,,platná, 166/2022,fotenie herca Filipa Brišáka a vyhotovenie portrétových a umeleckých fotografií v zmysle dohody,,"dodávateľ: Laguzo s.r.o., Ľuda Zúbka 1193/4, 841 01 Bratislava - Dúbravka, IČO: 53570707","200,00 € s DPH",11.10.2022,13.10.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 166/2023,"vypracovanie zmlúv: Zmluva o spolupráci a Zmluva o mediálnej spolupráci",,"dodávateľ: Advokátska kancelária JUDr. Jozef Barabás, Letná 45, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 50076477","270,00 € s DPH",11.09.2023,12.09.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 166/2024,odborná prehliadka a odborná skúška - revízia elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia,,"dodávateľ: PhDr. Peter Darvaši, Dubová 5/7, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 34576797","350,00 € s DPH",02.07.2024,03.07.2024,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ Spišského divadla",platná, 167/2022,nájom priestorov divadla Kontra v mesiaci október a november podľa priloženého rozpisu,,"dodávateľ: Divadlo Kontra, Za Hornádom 8, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 420941143","400,00 € s DPH",12.10.2022,13.10.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 167/2023,"Stan 4x10x2,5 PVC MS 580g/m2 bočné steny so svetlíkmi prevedenie zima plus, strecha biela, vchod z oboch strán",,"dodávateľ: A-TATRA COLOR, s.r.o., Hlavná 291, 027 32 Zuberec, IČO: 43801366","2 953,57 € s DPH",12.09.2023,12.09.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 167/2024,pristavenie kontajnera do 20 m3 jeho vývoz a uloženie odpadu na 9.7.2024 o 9.30 hod. na ulicu Radlinského v Spišskej Novej Vsi,,"dodávateľ: BRANTNER NOVA s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31659641","294,72 € s DPH",04.07.2024,08.07.2024,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ Spišského divadla",platná, 168/2022,72x EG 64/27 čierna Euro prepravka,,"dodávateľ: STORAGE, s.r.o., Fándlyho 872/1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 45965064","733,54 € s DPH",17.10.2022,18.10.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 168/2023,"oprava divadelnej opony, výmena ovládacieho lana a rumpálu",,"dodávateľ: Kopčok Zlatko Servis javiskových zariadení, Benice 103, 03842 Príbovce, IČO: 10870024","500,00 € s DPH",14.09.2023,14.09.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 168/2024,zabezpečenie umelcov na podujatie Letohranie dňa 04.07.2024 v Markušovciach,,"dodávateľ: Spišské divadlo 21, Radničné námestie č. 4, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 53722949","4 500,00 € s DPH",04.07.2024,08.07.2024,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ Spišského divadla",platná, 169/2022,objednávame si zverejnenie inzerátu na voľné pracovné miesto na jeden mesiac,,"dodávateľ: Profesia, spol. s r.o., Pribinova 19, 811 09 Bratislava, IČO: 35800861","99,00 € s DPH",19.10.2022,19.10.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 169/2023,oprava sedačiek v hľadisku SD,,"dodávateľ: Michal Pacák, Gorkého 3, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 30273978","90,00 € s DPH",19.09.2023,21.09.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 17/2020,oprava svetla na vozidle SN 261 CH,,"dodávateľ: Hrivňák s.r.o., Duklianska 36, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36685879","70,00 € s DPH",20.01.2020,21.01.2020,"Mgr. Emil Spišák, ArtD., riaditeľ SD",platná, 17/2021,nárazník zadný BMW 5 V E60 sedan a kapota zadná BMV 5 E60 sedan,,"dodávateľ: Erik Bednárik DIELY PRE AUTO, Podhorie 1526, 018 61 Beluša, IČO: 45350744","189,00 € s DPH",28.01.2021,29.01.2021,"Mgr. Mária Peklanská, poverená riadením SD",platná, 17/2022,stravné lístky,09/2021,"dodávateľ: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000","2 350,00 € s DPH",26.01.2022,26.01.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 17/2023,1x Biznis košeľa Modern a nohavice Smiles do pripravovanej inscenácie Klub Hypochondrov,,"dodávateľ: ABOUT YOU SE & Co. KG, Domstrasse 10, 20095 Hamburg, Nemecko, IČO: 412 0250464","93,91 € s DPH",05.01.2023,10.01.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 17/2024,oprava dverí zvukovej kabíny pri štúdiu a sedačiek v hľadisku SD,,"dodávateľ: Michal Pacák, Gorkého 3, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 30273978","70,00 € s DPH",09.01.2024,17.01.2024,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 170/2022,"2x MAX 505S univerzálny kufor s penou, IP67 rating, 555x428x211 mm, a 2x kufor na statívy svetiel a iné príslušenstvo, 4 rúčky, 2 pánty, 2 zámky, 2 brzdené a dve nebrzdené kolieska vo veku 3 x sieťka so zipsom 33x26 cm, misky na kolieska na sťahovanie",,"dodávateľ: AVDigital, s.r.o., Kutlikova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 35825987","2 135,60 € s DPH",19.10.2022,19.10.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 170/2023,výroba reklamnej nahrávky - Divadelný Spiš,,"dodávateľ: BAUER MEDIA Slovakia, k.s., Vrútocká 48, 821 04 Bratislava SR, IČO: 35792094","348,00 € s DPH",22.09.2023,25.09.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 171/2022,potlač dodanej stuhy,,"dodávateľ: PROGRUP SK, s.r.o., Klincová 35, 821 08 Bratislava, IČO: 51014751","23,28 € s DPH",19.10.2022,19.10.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 171/2023,stabilizátor ZHIYUN Crane M3S Combo,,"dodávateľ: FOTOVIDEOSHOP, s.r.o., Krátka 22, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 36638137","390,50 € s DPH",21.09.2023,25.09.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 172/2022,paletka očných tieňov,,"dodávateľ: Legs spol. s r.o., P.O.BOX 46 D, 949 01 Nitra, IČO: 36762474","24,80 € s DPH",27.10.2022,20.10.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 172/2023,kvety pre hosťujúcich hercov na divadelný festival Divadelný Spiš 2023 - spolu 51 ks,,"dodávateľ: Anna Sokolákova, Slobody 1290/13, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 37178423","162,00 € s DPH",27.09.2023,28.09.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 173/2022,stravné lístky pre zamestnancov Spišského divadla na mesiac november,,"dodávateľ: DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000","4 400,00 € s DPH",28.10.2022,02.11.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 173/2023,servisná prehliadka a oprava vozidla SN261CH,,"dodávateľ: Motor - Car Poprad, spol.s.r.o., Partizánska 4447/102, Poprad, IČO: 36482242","1 346,05 € s DPH",27.09.2023,28.09.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 174/2022,karta do tachografu,,"dodávateľ: TEMPEST a.s., Krasovského 14, 851 01 Bratislava, IČO: 31326650","54,00 € s DPH",28.10.2022,03.11.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 174/2023,ubytovanie pre hosťujúcich hercov v rámci divadelného festivalu Divadelný Spiš od 06.10.2023 do 8.10.2023 pre 4 ľudí a od 07.10.2023 do 08.10.2023 pre 10 ľudí,,"dodávateľ: Penzión RESA, Fabiniho 10, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 45464073","575,28 € s DPH",27.09.2023,28.09.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 175/2022,prezutie pneumatík na vozidle Renault Clio a Citroen Berlingo,,"dodávateľ: VIANOR, Markušovská cesta 3, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 47483164","70,00 € s DPH",07.11.2022,08.11.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 175/2023,"ubytovanie pre hosťujúcich hercov počas trvania divadelného festivalu Divadelný Spiš v čase od 28.09.2023 do 30.092023 pre 17 ľudí z Báčského Petrovca (Srbsko), 6x dvojposteľová izba od 01.10.2023 na jednu noc a 2x jednoposteľovú na 04.10.2023",,"dodávateľ: Hotel Preveza, Za Hornádom 12, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31692 630","1 168,20 € s DPH",28.09.2023,28.09.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 176/2022,kruhy - torta set (rekvizita),,"dodávateľ: FISTATECH s.r.o., Gaštanová 1908/1, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 54282667","19,50 € s DPH",08.11.2022,08.11.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 176/2023,stravovanie od 28.09.203 do 30.09.2023 pre 17 osôb - hosťujúcich hercov z Báčskeho Petrovca (Srbsko),,"dodávateľ: Hotel Preveza, Za Hornádom 12, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31692630","660,00 € s DPH",28.09.2023,28.09.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 177/2019,tlač plagátu na mesiac November 2019 v počte 100 ks,,"dodávateľ: Roman Ambruš, J. Hanulu 9, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 33850640","35,00 € s DPH",28.10.2019,29.10.2019,"Mgr. Emil Spišák, ArtD., riaditeľ SD",platná, 177/2022,zverejnenie inzerátu na voľné pracovné miesto na 1 týždeň,,"dodávateľ: Profesia, spol. s r.o., Pribinova 19, 811 09 Bratislava, IČO: 35800861","94,01 € s DPH",08.11.2022,14.11.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 177/2023,Yamaha pianino U3H-PE,,"dodávateľ: Jozef Volkošák, Letná 80/73, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 33851719","5 150,00 € s DPH",28.09.2023,28.09.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 178/2019,tlač mesačného miniprogramu na mesiac na November 2019 v počte 100 ks,,"dodávateľ: Roman Ambruš, J. Hanulu 6, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 33850640","23,00 € s DPH",28.10.2019,22.10.2019,"Mgr. Emil Spišák, ArtD., riaditeľ SD",platná, 178/2022,výroba banneru na premiéru inscenácie "Všetko o ženách" v počte 1 ks,,"dodávateľ: PROGRUP SK, s.r.o., Zvonárska 32, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 51014751","72,00 € s DPH",14.11.2022,14.11.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 178/2023,dodávka bagiet na divadelný festival Divadelný Spiš od 30.09.2023 - 07.10.2023 v počte 153 ks,,"dodávateľ: BABALOO Slovakia, s.r.o., Nad Medzou 7, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 46944362","367,20 € s DPH",28.09.2023,28.09.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 179/2019,stravné lístky pre zamestnancov Spišského divadla na mesiac November 2019,,"dodávateľ: Doxx - stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000","4 100,00 € s DPH",29.10.2019,30.10.2019,"Mgr. Emil Spišák, ArtD., riaditeľ Spišského divadla",platná, 179/2022,výroba Rollup banneru na premiéru inscenácie "Všetko o ženách" v počte 1 ks,,"dodávateľ: PROGRUP SK, s.r.o., Zvonárska 32, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 51014751","130,00 € s DPH",14.11.2022,14.11.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 179/2023,vstupná prehliadka pre budúceho zamestnanca,,"dodávateľ: MEDISON, s.r.o., Letná 27, 04011 Košice, IČO: 36679135","55,50 € s DPH",28.09.2023,29.09.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 18/2020,rezervácia ubytovanie z 07.02.2020 - 08.02.2020 - jednoposteľová izba,,"dodávateľ: Hotel Premier, Haulíkova 4, 917 01 Trnava, IČO: 46369538","44,00 € s DPH",22.01.2020,16.01.2020,"Mgr. Emil Spišák, ArtD., riaditeľ SD",platná, 18/2021,plavkové šortky do pripravovanej inscenácie,,"dodávateľ: LPP Slovakia, s.r.o., Janka Kráľa 9 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36787507","9,99 € s DPH",29.01.2021,29.01.2021,"Mgr. Mária Peklanská, poverená riadením SD",platná, 18/2022,látky do inscenácie AHASVER,,"dodávateľ: ANJEL-metrový textil, s.r.o., Námestie osloboditeľov 2, 040 01 Košice, IČO: 36585271","122,17 € s DPH",01.02.2022,08.02.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 18/2023,"1x sako, 1x oblekové nohavice do pripravovanej inscenácie Klub hypochondrov",,"dodávateľ: Zolando SE, Valeska-Gert-Strabe 5, 10243 Berlín, IČO: 260543043","167,95 € s DPH",05.01.2023,10.01.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 18/2024,materiál látky krajčírske a kostýmové doplnky na kostýmovú výpravu do inscenácie Edith,,"dodávateľ: AMREX, s.r.o., Syslia 40, 821 05 Bratislava, IČO: 36229776","800,00 € s DPH",09.01.2024,10.01.2024,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 180/2019,oprava bŕzd na vozidle SN298CY,,"dodávateľ: Tempus -Car s.r.o., Rastislavova 110, 040 01 Košice, IČO: 31712312","50,00 € s DPH",04.11.2019,05.11.2019,,platná, 180/2022,ozvučenie kapely na koncert AMC trio a Peter Lipa - 03.12.2022,,"dodávateľ: Rodu s.r.o., Dubovica 430, 082 71 Dubnica, IČO: 52013031","500,00 € s DPH",14.11.2022,14.11.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 180/2023,obnova balíka služieb k programu Omega-mini + DVD,,"dodávateľ: KROS a.s., Bytčická 9009/14, 010 01 Žilina, IČO: 316359903","116,78 € s DPH",28.09.2023,29.09.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 181/2019,laserová tlačiareň A3 Canon image RUNNER C3025i set,,"dodávateľ: Datacomp s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 Košice, IČO: 36212466","2 388,00 € s DPH",04.11.2019,05.11.2019,,platná, 181/2022,"predvianočný koncert Petra Lipu v spojení s AMC TRIO plusom kapelou, ktorý sa bude konať dňa 03.12.2022 o 19.00 hod. v Spišskom divadle.",,"dodávateľ: Občianske združenie PO ART, Hviezdoslavova 18, 080 01 Prešov, IČO: 42038979","1 600,00 € s DPH",14.11.2022,14.11.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 181/2023,stavba a demontáž Alternatívnej scény počas festivalu Divadelný Spiš,,"dodávateľ: CZECHPOINT ART STUDIO s.r.o., Tatranská 210/68, 053 11 Smižany, IČO: 55567614","1 500,00 € s DPH",29.09.2023,29.09.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 182/2019,laserová tlačiareň HP LaserJet Pro MFP M28a,,"dodávateľ: Alza.cz, Jateční 33a, 170 00 Praha 7, IČO: 27082440","94,99 € s DPH",05.11.2019,05.11.2019,,platná, 182/2022,výroba banneru na predvianočný koncert "Peter Lipa v divadle" v počte 1 ks,,"dodávateľ: PROGRUP SK, s.r.o., Zvonárska 32, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 51014751","72,00 € s DPH",14.11.2022,14.11.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 182/2023,"6x štender záťažový 020 výškovo nastaviteľný výška 120-215 cm, dĺžka 150 cm",,"dodávateľ: SPONA, s.r.o. organizačná zložka, Liptovská 22, 821 09 Bratislava, IČO: 46044256","858,00 € s DPH",29.09.2023,29.09.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 183/2019,ubytovanie pre účinkujúcich SD z 18.11.2019 na 19.11.2019 t.j. 1 noc pre 15 osôb,,"dodávateľ: Školiace stredisko IVES, Štúrova 12, 041 18 Košice, IČO: 162957","398,00 € s DPH",06.11.2019,07.11.2019,"Mgr. Emil Spišák, ArtD., riaditeľ Spišského divadla",platná, 183/2022,"reklamné plochy CLV v počte 19 ks v meste Spišská Nová Ves 10ks, Levoča 3 ks, Poprad 4 ks, Liptovský Hrádok 1ks, Liptovský Mikuláš 1 ks na obdobie od 15.11.2022 do 05.12.2022",,"dodávateľ: euroAWK spol. s. r. o., Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava, IČO: 35808683","684,00 € s DPH",14.11.2022,14.11.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 183/2023,stravné lístky pre zamestnancov Spišského divadla na mesiac október,,"dodávateľ: DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000","2 912,96 € s DPH",29.09.2023,29.09.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 184/2019,ubytovanie pre účinkujúcich SD z 13.11.2019 do 15.11.2019 t.j. 2 noci pre 26 osôb,,"dodávateľ: Hotel Premier, Hulíkova 4, 917 01 Trnava, IČO: 46369538","1 164,00 € s DPH",06.11.2019,07.11.2019,"Mgr. Emil Spišák, ArtD., riaditeľ Spišského divadla",platná, 184/2022,"4x mikrofóny, 4x plastové držiaky na mikrofóny, 4x protiveterný kryt na mikrofóny, 4x závit pre mikrofóne držiaky",,"dodávateľ: MUZIKER, a.s., Drieňová 1H, 821 01 Bratislava 2, IČO: 35840773","1 721,04 € s DPH",14.11.2022,14.11.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 184/2023,"5x regál 2400x1200x600 mm lakovaný 6 policový, nosnosť 1050 kg - čierny",,"dodávateľ: FISTAR s. r. o., Vídeňská 132/100, 619 00 Brno, IČO: 11836547","558,90 € s DPH",29.09.2023,05.10.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 185/2019,výroba banneru na premiéru inscenácie "Marína Havranová" v počte 1 ks,,"dodávateľ: Progrup SK, s.r.o., Zvonárska 32, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 51014751","72,00 € s DPH",12.11.2019,12.11.2019,"Mgr. Emil Spišák, ArtD., riaditeľ SD",platná, 185/2022,"4x notebook Acer, 4x taška na notebook, 4x wireless myš",,"dodávateľ: Alza.cz, Jateční 33a, 170 00 Praha 7, IČO: 27082440","2 213,68 € s DPH",14.11.2022,14.11.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 185/2023,oprava elektroinštalácie a montáž prepojovacích káblov,,"dodávateľ: Elektroprojekt s.r.o., Záborského 1607/9, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36579011","1 083,34 € s DPH",03.10.2023,05.10.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 186/2019,tlač pozvánok na premiéru inscenácie "Marína Havranovej" v počte 50 ks,,"dodávateľ: Roman Ambruš, J. Hanulu 9, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 33850640","20,00 € s DPH",,,"Mgr. Emil Spišák, ArtD., riaditeľ SD",platná, 186/2022,"ubytovanie pre dvoch v dvojlôžkovej izbe v termínoch od 25.11.2022 - 27.11.2022, 02.12.2022 - 04.12.2022 a 09.12.2022 - 11.12.2022",,"dodávateľ: Hotel Družba, Botanická 25, 841 04 Bratislava, IČO: 0039786559","320,40 € s DPH",14.11.2022,16.11.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 186/2023,bubenícka show v rámci predstavenia Panoptikum dňa 08.10.2023,,"dodávateľ: Igor Holka - umelecká agentúra UNISONO, Tehelná 78, 949 01 Nitra, IČO: 40876195","800,00 € s DPH",03.10.2023,05.10.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 187/2019,tlač bulletinu z premiéry inscenácie "Marína Havranová" v počte 100 ks,,"dodávateľ: Roman Ambruš, J. Hunulu 9, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 33850640","150,00 € s DPH",,,"Mgr. Emil Spišák, ArtD., riaditeľ SD",platná, 187/2022,tlač fotografií na plastovú dosku,,"dodávateľ: PROGRUP SK, s.r.o., Klincová 35, 821 08 Bratislava, IČO: 51014751","480,00 € s DPH",15.11.2022,16.11.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 187/2023,"video pre Panoptikum 7-8.10.2023. Sobota natáčanie, nedeľa natáčanie, postprodukcia, krátke videá skupín plus dlhšie promo video, hudba s licenciou",,"dodávateľ: Tomáš Valigura, Duklianska 568/12, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 40357422","660,00 € s DPH",04.10.2023,05.10.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 188/2019,tlač miniprogramu na mesiac December 2019 v počte 100 ks,,"dodávateľ: Roman Ambruš, J. Hanulu 9, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 33850640","23,00 € s DPH",,,"Mgr. Emil Spišák, ArtD., riaditeľ SD",platná, 188/2022,1x skrinka dvojdverová + cylindrický zámok a 1x plechová policová skriňa,,"dodávateľ: B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava, IČO: 44413467","478,00 € s DPH",16.11.2022,16.11.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 188/2023,vystúpenie tanečnej skupiny D.S. Studio Košice dňa 08.10.2023 počas predstavenia Panoptikum,,"dodávateľ: David Tichý, Lomonosovova 36, 040 01 Košice-Juh, IČO: 45276013","500,00 € s DPH",04.10.2023,05.10.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 189/2019,tlač plagátu na mesiac December 2019 v počte 100 ks,,"dodávateľ: Roman Ambruš, J. Hanulu 9, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 33850640","24,00 € s DPH",12.11.2019,12.11.2019,"Mgr. Emil Spišák, ArtD., riaditeľ SD",platná, 189/2022,napájací adaptér HP 65 W USB-C LC,,"dodávateľ: E LINKX a.s., Novoveská 1262/95, 709 00 Ostrava Mariánské Hory, IČO: 25847180","29,40 € s DPH",16.11.2022,21.11.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 189/2023,"ubytovanie pre 18 ľudí od 06.10.2023 -8.10.2023, miestny poplatok pre 18 ľudí, obed pre 25 ľudí s donáškou dňa 07.10.2023, večera pre 18 ľudí dňa 07.10.2023 a obed pre 18 ľudí dňa 08.10.2023",,"dodávateľ: Penzión Stefani, Tatranská 393, 053 11 Smižany, IČO: 10756817","1 391,60 € s DPH",04.10.2023,05.10.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 19/2020,"tonery do tlačiarní Spišského divadla: HP CE285X, HP CF244A, OKI C301",,"dodávateľ: CAMEA SK, s.r.o., Sabinovská 67/5065, Prešov 080 01, IČO: 36 468 924","152,20 € s DPH",22.01.2020,23.01.2020,"Mgr. Emil Spišák, ArtD., riaditeľ SD",platná, 19/2021,3x košele do pripravovanej inscenácie,,"dodávateľ: MANGO SLOVENSKO, Križkova 9 811 04 Bratislava, IČO: 36699543","60,97 € s DPH",29.01.2021,29.01.2021,"Mgr. Mária Peklanská, poverená riadením SD",platná, 19/2022,školenie vodičov- referenčné vozidlo,,"dodávateľ: Mgr. Marek Dzugas - AUTOŠKOLA, Francisciho 23, 054 01 Levoča, IČO: 40857662","45,00 € s DPH",01.02.2022,08.02.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 19/2023,"1x Džínsy Thomas, 1x prechodový kabát, 1x papuče, 1x tričko RAME, 1x sako, 1x mokasíny James do pripravovanej inscenácie Klub hypochondrov",,"dodávateľ: ABOUT YOU SE & Co. KG, Domstrasse 10, 20095 Hamburg, Nemecko, IČO: 4120250464","386,75 € s DPH",07.01.2023,10.01.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 19/2024,2x balenia sváčkov pre chrbtový vysávač,,"dodávateľ: ACS spol. s.r.o., Radlinského 27, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36582298","67,20 € s DPH",09.01.2024,11.01.2024,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 190/2019,zhotovenie záznamu z premiéry "Marína Havranová" dňa 14.12.2019 o 19.00 hod v Spišskom divadle a dodanie 5 ks DVD,,"dodávateľ: BIC Spišská Nová Ves s.r.o., Štefanikovo námesite 1, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31659969","153,00 € s DPH",12.11.2019,12.11.2019,"Mgr. Emil Spišák, ArtD., riaditeľ SD",platná, 190/2022,elektrická kolobežka,,dodávateľ: insportline,"404,05 € s DPH",18.11.2022,30.11.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 190/2023,obojstranná farebná tlač na 3 mm dibond dosku vo formáte 297x210 mm na inscenáciu Panoptikum v počte 7 kusov,,"dodávateľ: PROGRUP SK, s.r.o., Zvonárska 32, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 51014751","67,72 € s DPH",04.10.2023,05.10.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 191/2019,"10 x čierna páska na belatizol, 8 x žiarovka 1000W Gx9,5, 2 x žiarovka 650 W 64540, 1 x náplň do dymostroja, 1x náplň do dymostroja Hazer",,"dodávateľ: Béla Simon, Žíp 15, 980 21 Bátka, IČO: 34235876","361,20 € s DPH",12.11.2019,12.11.2019,"Mgr. Emil Spišák, ArtD., riaditeľ SD",platná, 191/2022,oprava šijacieho stroja,,"dodávateľ: OK PFAFF, s.r.o., Ing. O. Kožucha 8, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36173371","100,00 € s DPH",22.11.2022,23.11.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 191/2023,ozvučenie predstavenia Panoptikum dňa 07. - 08.10.2023 v čase od 14.00 do 18.00 hod.,,"dodávateľ: Mazuma racing s.r.o., J. Wolkera 2198/14, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 50604970","500,00 € s DPH",05.10.2023,05.10.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 192/2019,úprava elektrickej inštalácie v priestoroch Spišského divadla,,"dodávateľ: PhDr. Peter Darvaši, Dubová 2021/5, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 34576797","294,70 € s DPH",12.11.2019,18.11.2019,"Mgr. Emil Spišák, ArtD., riaditeľ SD",platná, 192/2022,"analýza zmluvných vzťahov pri zabezpečovaní ubytovania, vrátane prípravy zmluvy",,"dodávateľ: Advokátska kancelária JUDr. Jozef Barabás, Letná 45, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 50076477","250,00 € s DPH",22.11.2022,24.11.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 192/2023,3x konferencia PR a marketing v kultúre: Nebuďme v tom sami! 18-19.10.2023,,"dodávateľ: Divadlo Štúdia tanca, Komenského 12, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 35989611","60,00 € s DPH",09.10.2023,10.10.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 193/2019,ubytovanie pre účinkujúcich Spišského divadla z 24.11.2019 na 25.11.2019 pre 18 osôb a z 25.11.2019 na 26.11.2019 pre 20 osôb.,,"dodávateľ: Penzion Korona, Štefániková ulica 828/14, 02001 Púchov, IČO: 36779971","1 300,00 € s DPH",13.11.2019,20.11.2019,"Mgr. Emil Spišák, ArtD., riaditeľ SD",platná, 193/2022,"2xKärcher T 10/1, 4xfiltračné vrecká, 1xAkumulátorový ručný vysávač HV 1/1 Bp Fs, 1x Starter Kit Batery Power +18/30 EU, 1x BVL 5/1 Bp batohový vysávač, 1x Starter kit Battery Power + 36/75, 2x sáčky po 10 ks 6904-335,0, 1x ručný čistič podláh BR 30/1 C Bp Pack, 1x chémia RM 746-10 litr. 4x mop bablnený slučkový, 2x držiak mopu 40 cm s ušami, 2x násada hliník 2xvozík",,"dodávateľ: ACS, spol s r.o., Radlinského 17, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36582298","3 986,20 € s DPH",23.11.2022,24.11.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 193/2023,ubytovanie pre 3 osoby v čase od 17.10.2023 - 19.10.2023 v čase konania sa konferencie,,"dodávateľ: Apartments network s.r.o., Krivánska 6141/13, 97401 Banská Bystrica, IČO: 53179862","180,00 € s DPH",09.10.2023,10.10.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 194/2019,vyvesenie mesačného plagátu na vývesné plochy mesta SNV v počte 40 ks.,,"dodávateľ: Mestské kultúrne stredisko, Radničné námestie č. 4, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 352454","22,00 € s DPH",12.11.2019,20.11.2019,"Mgr. Emil Spišák, ArtD., riaditeľ SD",platná, 194/2022,"odborný seminár - Účtovná závierka v obciach, RO a PO zriadených obcou a VÚC k 31.12.2022",,"dodávateľ: RVC - združenie obcí so sídlom v Štrbe, Scherfelova 6, 058 01 Poprad, IČO: 31954502","45,00 € s DPH",23.11.2022,24.11.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 194/2023,oprava brzd na vozidle Citroen Berlingo SN402DR,,"dodávateľ: C-CAR, MOTOCENTRUM-AREÁL 3052, IČO: 36488313","384,22 € s DPH",13.10.2023,19.10.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 195/2019,"3 x závesné figuríny - dámske, 1 x samostatne stojaca figurína - dámska, 2 x závesné figuríny- pánske 2 x samostatne stojaca figurína - pánska",,"dodávateľ: UNITERM Martin, s.r.o., Zámocká 16, 036 01 Martin, IČO: 36 419028","1 635,00 € s DPH",,,"Mgr. Emil Spišák, ArtD., riaditeľ SD",platná, 195/2022,slávnostná recepcia po skončení premiéry inscenácie "Všetko o ženách" dňa 25.11.2022,,"dodávateľ: Reštaurácia Sonáta, Radničné námestie 4, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 36600482","620,00 € s DPH",24.11.2022,28.11.2022,Mgr. art. Radovan Michalov,platná, 195/2023,havarijná oprava vody vo WC ženy - zastavenie úniku vody + výmena batérie,,"dodávateľ: Elektroprojekt s.r.o., Záborského 1607/9, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36578011","114,00 € s DPH",16.10.2023,19.10.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 196/2019,"1 x ségel na praktikáble 2 x trepňa 1x1 5 x schody potiahnuté séglom 1m",,"dodávateľ: Kopčok Zlatko Servis javiskových zariadení, Benice 103, 038 42 Príbovce, IČO: 10870024, Zlatko Kopčok","1 044,20 € s DPH",13.11.2019,20.11.2019,"Mgr. Emil Spišák, ArtD., riaditeľ SD",platná, 196/2022,"diáre s razbou, vrátane raznice 60 ks",,"dodávateľ: PROGRUP SK, s.r.o., Zvonárska 32, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 51014751","743,28 € s DPH",28.11.2022,28.11.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 196/2023,"1. Tour Hazer II\"SF\" Black 230V/1500W-Black- laminated-Flightcase 2. Tour Hazer Fog 5 Ltr Can-Special fluid for TOUR - HAZER",,"dodávateľ: CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o., Suchý jarok 18, 066 01 Humenné, IČO: 44514557","1 674,72 € s DPH",17.10.2023,19.10.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 197/2019,k objednávke č. 172/2019 si u Vás doobjednávame balíček na cestu podľa telefonického dohovoru pre ubytovaných členov Sl. vojvodinského divadla z Báčského Petrovca pre 18 osôb na sobotu rána 23.11.2019,,"dodávateľ: Parkhotel Centrum, Zimná 34, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31331751","117,00 € s DPH",19.11.2019,20.11.2019,"Mgr. Emil Spišák, ArtD., riaditeľ SD",platná, 197/2022,stravné lístky,17/2022,"dodávateľ: DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000","5 225,00 € s DPH",29.11.2022,30.11.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná,dodatok č. 49/2022 197/2023,náplň do dymostroja - tour Hazer fog 5- Ltr Can special fluid for TOUR HAZER,,"dodávateľ: CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o., Suchý jarok 18, 066 01 Humenné, IČO: 44514557","61,62 € s DPH",19.10.2023,20.10.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 198/2019,"stojany podľa priloženej cenovej ponuky do pripravovanej inscenácie Marína Havranová - 3x M290B quatro 0,5m length truss, 24x half connector B with thread M12for truss seies M290/M390 w/o location pin",,"dodávateľ: City light Slovakia s.r.o., Suchý Jarok 18, 066 01 Humenné, IČO: 44514557","582,97 € s DPH",19.11.2019,20.11.2019,"Mgr. Emil Spišák, ArtD., riaditeľ SD",platná, 198/2022,"set portrétnych fotografií hercov na vizuál plagátu, make-up, hairstyling, grafické návrhy",,"dodávateľ: Laguzo s.r.o., Ľuda Zúbka 1193/4, 84101 Bratislava, IČO: 53570707","1 320,00 € s DPH",30.11.2022,01.12.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 198/2023,"školenie - účtovná závierka v obciach, PO a RO zriadených obcou, VÚC k 31.12.2023",,"dodávateľ: Regionálne vzdelávacie centrum, Mengusovce 123, Štrba, IČO: 31954502","20,00 € s DPH",20.10.2023,20.10.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 199/2019,lanka na vešanie figurín do pripravovanej inscenácie Marína Havranova,,"dodávateľ: Kopčok Zlatko Servis javiskových zariadení, Benice 103, 038 42 Príbovce, IČO: 10870024","230,00 € s DPH",,,"Mgr. Emil Spišák, ArtD., riaditeľ SD",platná, 199/2022,preprava umeleckého súboru 4. 12.2022 SNV-Podbrezová a späť.,,"dodávateľ: BENTOUR Ľubomír Bendžala, Ulica Jána Francisciho 1648/7,05401 Levoča, IČO: 50921703","210,00 € s DPH",01.12.2022,01.12.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 199/2023,2x dezinfekcia Foaming 10l,,"dodávateľ: Hmotné rezervy Košického samosprávneho kraja, s.r.o, Strojárenská 3, 040 01 Košice, IČO: 45424462","163,38 € s DPH",23.10.2023,24.10.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 2/2020,celoročná objednávka elektroinštalačného materiálu podľa špecifikácie - požiadavky na rok 2020,,"dodávateľ: SETEZA ELEKTRO spol. s.r.o., Šafárikovo námestie 2298/1, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31704387","500,00 € s DPH",08.01.2020,10.01.2020,"Mgr. Emil Spišák, ArtD., riaditeľ SD",platná, 2/2022,"offline videoseminár \"Ročné zúčtovanie dane za rok 2021\", \"Legislatívne zmeny 2022\"",,"dodávateľ: Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o., Družstevná 232/2, 040 01 Košice, IČO: 51424266","30,00 € s DPH",17.01.2022,19.01.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 2/2023,ročná objednávka na dodávku kancelárskeho papiera na rok 2023,,"dodávateľ: DATASERVIS - Ladislav Cunik, Letná 65, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 10761691","900,00 € s DPH",02.01.2023,03.01.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 20/2020,seminár Verejné obstarávanie od 1.1.2020 - odborné zaškolenie pracovníčky SD,,"dodávateľ: Verlag Dashöfer, vydavateľstvo s.r.o., Železničiarska 13, 814 99 Bratislava, IČO: 35730129","198,00 € s DPH",14.01.2020,23.01.2020,"Mgr. Emil Spišák, ArtD., riaditeľ SD",platná, 20/2021,stravné lístky na mesiac február,,"dodávateľ: DOXX- stravé lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 01001 Žilina, IČO: 36391000","4 100,00 € s DPH",01.02.2021,01.02.2021,"Mgr. Mária Peklanská, poverená riadením SD",platná, 20/2022,výroba a dodanie scénickej dekorácie do inscenácie AHASVER,,"dodávateľ: UNITERM Martin s.r.o., Zámocká 16, 036 01 Martin, IČO: 36419028","1 790,00 € s DPH",01.02.2022,08.02.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 20/2023,župan a pyžamo s maskou na oči,,"dodávateľ: ANSWEAR.COM SPOLKA AKCYJNA, Aleja Pokoju 18, 31-564, Krakow, Poland, IČO: 122515020","197,80 € s DPH",07.01.2023,10.01.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 20/2024,slnečné okuliare Hainsds - unisex product do pripravovanej iscenácie Okuliare Eltona Johna,,"dodávateľ: Miroslav Kameník, Sobieskiego 7, 34-480 Jablonka, Malopolskie, Poľská republika, IČO: 520102815","26,95 € s DPH",08.01.2024,12.01.2024,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 200/2019,stravovanie od 21.11.2019 - 22.11.2019 pre 18 osôb - hosťovanie súboru Slovenského Vojvodinského divadla,,"dodávateľ: Reštaurácia Sonáta, Radničné námestie č. 4, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36600482","780,00 € s DPH",20.11.2019,22.11.2019,"Mgr. Emil Spišák, ArtD., riaditeľ SD",platná, 200/2022,žltý koberec do inscenácie "Klub hypochondrov",,"dodávateľ: Bonami.sk, Újezd 450/40, 118 00 Praha, IČO: 24230111","198,90 € s DPH",01.12.2022,05.12.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 200/2023,zverejnenie pracovnej ponuky na portáli profesia - Manažér/manažérka obchodu a prevádzky,,"dodávateľ: Profesia, spol. s r.o., Pribinova 19, 811 09 Bratislava, IČO: 35800861","118,80 € s DPH",24.10.2023,24.10.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 201/2019,"3 x pančuchy samodržiace - biele, neprehľadné do inscenácie Lekárom proti svojej vôli",,"dodávateľ: Party Time Agency spol.s.r.o., Bulharska 35, 821 04 Bratislava, IČO: 44536020","15,14 € s DPH",22.11.2019,25.11.2019,"Mgr. Emil Spišák, ArtD., riaditeľ SD",platná, 201/2022,tlač bulletinov na premiéru inscenácie "Kontrakt",,"dodávateľ: PROGRUP SK, s.r.o., Zvonárska 32, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 51014751","92,00 € s DPH",06.12.2022,09.12.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 201/2023,"2x osviežovač vzduchu Lemon, 2x osviežovač vzduchu Elegance a 2x osviežovač vzduchu Mango",,"dodávateľ: OXYGENIC s.r.o., Zahradní 396, 252 25 Jinočany, Česká republika, IČO: 28938593","45,50 € s DPH",24.10.2023,26.10.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 202/2019,ubytovanie pre účinkujúcich SD z 09.12.2019 na 10.12.2019 t.j. 1 noc pre 13 osôb,,"dodávateľ: Školiace stredisko IVES, Štúrova 12, 041 18 Košice, IČO: 162957","350,00 € s DPH",27.11.2019,28.11.2019,"Mgr. Emil Spišák, ArtD., riaditeľ SD",platná, 202/2022,"naprogramovanie voucheru v predajnom systéme Ticketware podľa týchto dohodnutých podmienok: tlač bude prebiehať na našich vstupenkách, text čiernym bude preddefinovaný systémom a text zeleným bude zadávať prevádzkové odd. avšak max do 150 znakov.",,"dodávateľ: Ticketware SE, Hlavná 23, 917 01 Trnava, IČO: 48298034","240,00 € s DPH",06.12.2022,14.12.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 202/2023,prezutie pneumatik na vozidle Renault Clio SN298CY a Citroen Berlingo SN402DR,,"dodávateľ: PODUCT TRADE s.r.o., B. Němcovej 1552/10, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 47483164","70,00 € s DPH",25.10.2023,26.10.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 203/2019,stravné lístky pre zamestnancov SD na mesiac december,,"dodávateľ: DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o,., Kálov 356,010 01 Žilina, IČO: 36391000","3 280,00 € s DPH",29.11.2019,02.12.2019,"Mgr. Emil Spišák, ArtD., riaditeľ SD",platná, 203/2022,"1x 3 dverová komoda ANTONIO 120 cm, 2x 2 dverová skriňa ANTONIO, 3x 2 dverová komoda 80 cm, 2x 3 dverová komoda 120 cm, 1x písací stôl, 1x komoda k písaciemu stolu 120cm, kontajner k písaciemu stolu, 1x pomocný stolík 120 cm.",,"dodávateľ: BEMONDI Sp. z.o.o., ul Emilii Plater 28, 00-688 Varšava, Poľsko","4 601,00 € s DPH",08.12.2022,14.12.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 203/2023,preprava autobusom (53 miestny) umeleckého súboru a techniky na zahraničný zájazd v dňoch 04.11.2023-06.11.2023 SNV - Nadlak (Rumunsko) a späť. Odchod od SD SNV dňa 04.11.2023 o 11.000 hod.,,"dodávateľ: Branislav Sliva - SLIVTOUR, Pod Šibeňou horou 57, 085 01 Bardejov, IČO: 35374527","2 000,00 € s DPH",27.10.2023,27.10.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 204/2019,elektronické čítačky kníh - PocketBook 616 Basic Lux 2 Obsidian black,,"dodávateľ: Alza. cz, Jateční 33a, 170 00 Praha 7, IČO: 27082440","425,49 € s DPH",03.12.2019,03.12.2019,"Mgr. Emil Spišák, ArtD., riaditeľ SD",platná, 204/2022,"2x dezinfekcia Non Foaming 10l, 2x dezinfekcia Foaming 10l",,"dodávateľ: Hmotné rezervy Košického samosprávneho kraja, s.r.o, Strojárenská 3, 040 01 Košice, IČO: 45424462","326,76 € s DPH",13.12.2022,14.12.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 204/2023,"školenie - referenčné vozidlo pre Ing. A. Paličková, M. Korintuš a P. Piatnica",,"dodávateľ: Mgr. Marek Dzugas - AUTOŠKOLA, Francisciho 23, 054 01 Levoča, IČO: 40857662","45,00 € s DPH",26.10.2023,27.10.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 205/2019,objednávame si reklamné plochy CLV v meste Spišská Nová Ves v počte 4 ks na obdobie od 02.01.2020 do 30.06.2020 a obdobie od 01.09.2020 do 31.12.2020. Platbu žiadame faktúrovať mesačne.,,"dodávateľ: euroAWK spol. s.r.o., Brečtanová 2, 831 01 Bratislava 37, IČO: 35808686","2 080,00 € s DPH",04.12.2019,04.12.2019,"Mgr. Emil Spišák, ArtD., riaditeľ SD",platná, 205/2022,"1x myš Connect, 1x taška na notebook, 1x notebook Acer",,"dodávateľ: Alza.cz, Jateční 33a, 170 00 Praha 7, IČO: 27082440","585,82 € s DPH",13.12.2022,14.12.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 205/2023,tlač bulletinov na inscenáciu "Všetko o ženách" v počte 50 kusov,,"dodávateľ: PROGRUP SK, s.r.o., Zvonárska 32, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 51014751","92,00 € s DPH",26.10.2023,27.10.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 206/2019,tlač papierového plagátu na reklamné plochy CLV s doručením na výlepné plochy v počte 4 ks mesačne na obdobie od 02.01.2020 do 30.06.2020 a od 02.09.2020 do 31.12.2020. Platbu faktúrovať mesačne.,,"dodávateľ: euroAWK spol. s.r.o., Brečtanová 2, 831 01 Bratislava 37, IČO: 35808686","336,00 € s DPH",04.12.2019,04.12.2019,"Mgr. Emil Spišák, ArtD., riaditeľ SD",platná, 206/2022,200x tlač darčekových poukážok a 200x obálky,,"dodávateľ: PROGRUP SK, s.r.o., Zvonárska 32, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 51014751","370,80 € s DPH",13.12.2022,15.12.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 206/2023,oprava vozidla SN298CY Renault Clio,,"dodávateľ: EUROCAMP, s.r.o., Dlhé hony 4597/4, 058 01 Poprad, IČO: 31648291","100,00 € s DPH",27.10.2023,30.10.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 207/2019,"vyvesenie mesačného programu na vyvesné plochy mesta SNV v počte 20 ks, na obdobie: Január 2020 až Jún 2020",,"dodávateľ: Mestské kultúrne stredisko, Radničné námestie č. 4, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 352454","132,00 € s DPH",04.12.2019,04.12.2019,"Mgr. Emil Spišák, ArtD., riaditeľ SD",platná, 207/2022,20x licencia MS Office 2019 pre 20 zariadení,,"dodávateľ: FESI comp, s.r.o., Duklianska 3A, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36597431","4 526,00 € s DPH",14.12.2022,15.12.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 207/2023,elektronické stravné lístky pre zamestnancov Spišského divadla na mesiac november,,"dodávateľ: DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000","3 358,05 € s DPH",31.10.2023,31.10.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 208/2019,fotenie inscenácie premiéry: "Marína Havranová" dňa 11.12.2019 v Spišskom divadle o 14.00 hod.,,"dodávateľ: Hanus, s.r.o., Hlavná 210/36, 97637 Hrochoť, IČO: 47376147","50,00 € s DPH",04.12.2019,04.12.2019,"Mgr. Emil Spišák, ArtD., riaditeľ SD",platná, 208/2022,27x karty Doxx,,"dodávateľ: DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000","32,40 € s DPH",13.12.2022,15.12.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 208/2023,"naštudovanie a réžia divadelnej inscenácie Šeptuchy, premiéra inscenácie sa uskutoční 15.12.2023",,"dodávateľ: Perplex s.r. o., Poľovnícka 1456/24A, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 55621333","7 000,00 € s DPH",31.10.2023,08.11.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 209/2019,tlač mesačného plagátu na mesiac Január 2020 v počte 100 ks.,,"dodávateľ: Roman Ambruš, J. Hanulu 9, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 33850640","24,00 € s DPH",06.12.2019,09.12.2019,"Mgr. Emil Spišák, ArtD., riaditeľ SD",platná, 209/2022,4x stoličky BLITZ 640,,"dodávateľ: SEDOOZ s.r.o., Karpatské námestie 10, 831 06 Bratislava, IČO: 46359338","680,16 € s DPH",15.12.2022,15.12.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 209/2023,Tlač plagátov vo formáte A1 na 200g papier v počte 2 kusov. Jeden kus program November 2023 a druhý kus Noc divadiel.,,"dodávateľ: PROGRUP SK, s.r.o., Zvonárska 32, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 51014751","16,80 € s DPH",03.11.2023,10.11.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 21/2020,"ubytovanie - jednoposteľová izba, na jednu noc",,"dodávateľ: Penzión Donet, Dobšinského 32, 81105 Bratislava, IČO: 35828846","35,00 € s DPH",24.01.2020,28.01.2020,"Mgr. Emil Spišák, ArtD., riaditeľ SD",platná, 21/2021,"5149-7060634 Tapacír, 6321-6910768 zadné pravé svetlo, 5523-8159678 zadné sedadlo a operadlo, 6321-6910767 zadné ľavé svetlo, 4100-7203647 ľavé zadné dvere do pripravovanej inscenácie Búračka",,"dodávateľ: Ing. Lukáš Turčiak - EMEMSITY, Revolučná 152/5, 031 05 Liptovský Mikuláš, IČO: 50306227","194,00 € s DPH",01.02.2021,01.02.2021,"Mgr. Mária Peklanská, poverená riadením SD",platná, 21/2022,šitie kostýmov do inscenácie AHASVER,,"dodávateľ: Robert Varga, Sofijská 2477/18, 04013 Košice, IČO: 54159601","600,00 € s DPH",01.02.2022,08.02.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 21/2023,"1x klobúk, 1x prechodná bunda, 1x tričko, 1x Chelsea čižmy, 1x Džínsy Finsbury",,"dodávateľ: ABOUT YOU SE & Co. KG, Domstrasse 10, 20095 Hamburg, Nemecko, IČO: 4120250464","327,67 € s DPH",07.01.2023,10.01.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 21/2024,výrobník cukrovej vaty Ariete 2973 party time,,"dodávateľ: Elektrosped, a. s., Diaľničná cesta 6015/12A, 903 01 Senec, IČO: 35765038","65,20 € s DPH",11.01.2024,11.01.2024,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 210/2019,tlač mesačného miniprogramu na mesiac január 2020 v počte 100 ks.,,"dodávateľ: Roman Ambruš, J. Hanulu 9, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 33850640","23,00 € s DPH",06.12.2019,09.12.2019,"Mgr. Emil Spišák, ArtD., riaditeľ SD",platná, 210/2022,výroba a dodanie scénickej dekorácie do pripravovanej isncenácie L-á-á-á-ska podľa technickej dokumentácie,,"dodávateľ: UNITERM Martin s.r.o., Zámocká 6167/16, 036 01 Martin, IČO: 36419028","10 170,00 € s DPH",15.12.2022,20.12.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 210/2023,Tlač obojstranných letákov na Noc divadiel v počte100 kusov.,,"dodávateľ: PROGRUP SK, s.r.o., Zvonárska 32, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 51014751","12,10 € s DPH",07.11.2023,10.11.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 211/2019,"objednávame u Vás opravu batérie na mužskom WC Spišského divadla - prasknutie, havarijný stav.",,"dodávateľ: Patricius Klinga - PATRIX, Trieda 1. mája 2224/49, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 47727683","45,00 € s DPH",09.12.2019,09.12.2019,"Mgr. Emil Spišák, ArtD., riaditeľ SD",platná, 211/2022,"drevená podlaha Dub, nivelačná a penetračná hmota a lepidlo",,"dodávateľ: KaZet s.r.o., Duklianska 38-R11, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 51894165","6 612,96 € s DPH",19.12.2022,20.12.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 211/2023,1x hasiaci prístroj práškový s hmotnosťou náplne 6 kg,,"dodávateľ: TATRAHASIL s.r.o., Lidická 39, 059 51 Poprad - Matejovce, IČO: 36501930","36,00 € s DPH",07.11.2023,10.11.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 212/2019,objednávame si slávnostnú recepciu po premiére I. Stodolu/E. Spišáka - Marína Havranová dňa 14.12.2019,,"dodávateľ: Sonátka, s.r.o., Radničné námestie č. 4, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36600482","1 000,00 € s DPH",10.12.2019,11.12.2019,"Mgr. Emil Spišák, ArtD., riaditeľ SD",platná, 212/2022,"CTO MacBook Air 13\" Apple M1 8/-core GPU, belkin connect USB-C 6-in-1 multiport adapter",,"dodávateľ: Westech, spoll s r.o., Stará Vajnorská 17, 831 04 Bratislava, IČO: 35796111","1 378,00 € s DPH",19.12.2022,20.12.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 212/2023,ubytovanie pre hosťujúceho herca v jednoposteľovej izbe od 11.11.2023 do 12.11.2023 t.j. 1 noc,,"dodávateľ: Parkhotel Centrum, Zimná 168/34, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36449814","41,60 € s DPH",07.11.2023,10.11.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 213/2022,LCD monitor 22" 22P610FS,,"dodávateľ: Alza.cz, Jateční 33a, 170 00 Praha 7, IČO: 27082440","122,46 € s DPH",19.12.2022,20.12.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 213/2023,4x workshop FUndraising patrí do divadla pre zamestnancov Spišského divadla,,"dodávateľ: Divadelný ústav, Jakubovo námestie 12, 812 92 Bratislava, IČO: 164691","40,00 € s DPH",09.11.2023,10.11.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 214/2022,"Tlač \"PF 2023\" na hliníkovú dosku v rozmeroch 2,5x1 m v počte 1 kus",,"dodávateľ: PROGRUP SK, s.r.o., Zvonárska 32, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 51014751","135,00 € s DPH",20.12.2022,20.12.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 215/2022,"reklamné plochy CLV v počte 15ks, v meste Spišská Nová Ves 8 ks, Levoča 2 ks, Poprad 3 ks, Liptovský Mikuláš 2 ks na obdobie od 03.01.2023 - 26.06.2023",,"dodávateľ: euroAWK spol. s. r. o., Brečtanová 2, 831 01 Bratislava 37, IČO: 35808683","5 400,00 € s DPH",20.12.2022,20.12.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 215/2023,Vypracovanie listiny o právnom úkone - Zmluva o spolupráci. Vypracovanie listiny o právnom úkone - Zmluva o poskytnutí motorového vozidla na služobné a súkromné účely.,,"dodávateľ: Advokátska kancelária JUDr. Jozef Barabás, Letná 45, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 50076477","270,00 € s DPH",09.11.2023,10.11.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 216/2022,"reklamné plochy CLV v počte 15 ks, v meste Spišská Nová Ves 8 ks, Levoča 2 ks, Poprad 3 ks, Liptovský Mikuláš 2 ks na obdobie od 29.08.2023 - 25.12.2023",,"dodávateľ: euroAWK spol. s. r. o., Brečtanová 2, 831 01 Bratislava 37, IČO: 35808683","3 672,00 € s DPH",27.12.2022,20.12.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 216/2023,podniková karta do tachografu,,"dodávateľ: Alanata a.s., Krasovského 14, 851 01 Bratislava, IČO: 54629331","54,00 € s DPH",14.11.2023,20.11.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 217/2022,15x dekorácia,,"dodávateľ: FISTATECH s.r.o., Gaštanová 1908/1, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 54282667","30,00 € s DPH",20.12.2022,20.12.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 217/2023,tlač obojstrannej divadelnej mapy vo formáte A5 na Noc divadiel v počte 100 kusov,,"dodávateľ: PROGRUP SK, s.r.o., Zvonárska 32, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 51014751","27,36 € s DPH",14.11.2023,20.11.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 218/2022,rybársky klobúk proti dažďu,,"dodávateľ: Ing. Turner Peter - CONTACT, Hradná 3, 945 01 Komárno, IČO: 14071100","24,40 € s DPH",20.12.2022,20.12.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 218/2023,preprava umeleckého súboru dňa 10.12.2023 SNV - Podbrezová a späť. Odchod od Spišského divadla SNV 10.12.2023 o 09.30 hod.,,"dodávateľ: Ľubomír Bendžala BENTOUR, ulica Jána Francisciho 1648/7, 054 01 Levoča, IČO: 50921703","230,00 € s DPH",20.11.2023,23.11.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 219/2022,elektronické stravné lístky pre zamestnancov Spišského divadla na mesiac január,,"dodávateľ: DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000","3 073,27 € s DPH",29.12.2022,29.12.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 219/2023,tlač plagátov vo formáte A1 na 200g papier v počte 2 kusov. Jeden kus program December 2023 a druhý kus premiéra inscenácie Šeptuchy,,"dodávateľ: PROGRUP SK, s.r.o., Zvonárska 32, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 51014751","16,08 € s DPH",29.11.2023,29.11.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 22/2020,tlač mesačného plagátu na mesiac Február 2020 v počte 100 ks.,,"dodávateľ: Roman Ambruš, J. Hanulu 9, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 33850640","24,00 € s DPH",28.01.2020,28.01.2020,"Mgr. Emil Spišák, ArtD., riaditeľ SD",platná, 22/2021,"autodiely podľa priloženej ponuky do pripravovanej inscenácie Búračka - predné a zadné svetlá Opel Zafira, predné a zadné svetlá Ford Tranzit, zadné ľavé dvere Ford Inspiro, doska z kufra Škoda Octavia, predná maska s logom Kia, predná maska s logom Ford,",,"dodávateľ: Autovraky Poprad - Tatry s.r.o., Mlynica 1044, 059 91 Mlynica, IČO: 47079517","240,00 € s DPH",03.02.2021,03.02.2021,"Mgr. Mária Peklanská, poverená riadením SD",platná, 22/2022,korková drť do inscenácie AHASVER,,"dodávateľ: SQUIDBAITS s.r.o., Starý Hrádok 89, 935 56 Starý Hrádok, IČO: 51193922","100,50 € s DPH",08.02.2022,10.02.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 22/2023,"1x mokasíny, 1x košeľa do pripravovanej inscenácie Klub hypochondrov",,"dodávateľ: Zolando SE, Valeska-Gert-Strabe 5, 10243 Berlín, IČO: 260543043","144,94 € s DPH",07.01.2023,10.01.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 22/2024,bodové svietidlo 3xE14/40W/230V + 18 stmievateľnych halogénových žiaroviek,,"dodávateľ: Ing. Ivan Labanc,, Duklianska 38-R11, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 33610908","273,00 € s DPH",12.01.2024,16.01.2024,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 220/2023,1x výrobník cukrovej vaty CM-551,,"dodávateľ: Mall Slovakia s.r.o., Galvaniho 6, 821 04 Bratislava, IČO: 35950226","64,60 € s DPH",29.11.2023,29.11.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 221/2023,laserová tlačiareň Canon i-SENSYS MF655 Cdw,,"dodávateľ: Alza.cz, Jateční 33a, 170 00 Praha 7, IČO: 27082440","363,39 € s DPH",30.11.2023,30.11.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 222/2023,stravné lístky pre zamestnancov Spišského divadla na mesiac december,,"dodávateľ: DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000","3 066,85 € s DPH",30.11.2023,30.11.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 223/2023,Kavan RC GRE-24 crawler auto na diaľkové ovládanie piesková - rekvizita do inscenácie Šeptuchy,,"dodávateľ: HT model, Na letisko 49, 058 01 Poprad, IČO: 17201772","119,90 € s DPH",30.11.2023,30.11.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 224/2023,4x parochne do inscenácie Šeptuchy,,"dodávateľ: Eva Luptáková, Skliarovo 334, 962 12 Detva, IČO: 46282831","327,00 € s DPH",30.11.2023,30.11.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 225/2023,30x notes PB95 + razba loga a 30x mini duo diár čierny + potlač loga,,"dodávateľ: PROGRUP SK, s.r.o., Zvonárska 2886/30A, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 51014751","838,80 € s DPH",30.11.2023,30.11.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 226/2023,"mediálny plán na I.Q. 2024, prípravu tlačových správ a komunikáciu s médiami v mesiaci december",,"dodávateľ: Mgr. Viera Veronika Fitzeková - Prima Media Prešov, Mukačevská 14420/30, 080 01 Prešov, IČO: 40150437","750,00 € s DPH",01.12.2023,08.12.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 227/2023,10x gumáky do pripravovanej inscenácie Šeptuchy,,"dodávateľ: MODIVO S.A., ul. Nowy Kisielin - Nowa 9, 66-002 Zielona Góra","352,90 € s DPH",01.12.2023,08.12.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 228/2023,"výroba banneru v počte1 kus, banneru s citátom z inscenácie Šeptúch v počte 1 kus a rollup banneru v počte 1 kus na premiéru inscenácie \"Šeptuchy\" v počte 1 kus",,"dodávateľ: PROGRUP SK, s.r.o., Zvonárska 32, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 51014751","328,80 € s DPH",05.12.2023,11.12.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 229/2023,tlač brožúr pre školy v počte 300 kusov,,"dodávateľ: PROGRUP SK, s.r.o., Zvonárska 32, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 51014751","469,20 € s DPH",05.12.2023,11.12.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 23/2020,tlač miniprogramu na mesiac Február 2020 v počte 100 ks,,"dodávateľ: Roman Ambruš, J. Hanulu 9, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 33850640","23,00 € s DPH",28.01.2020,28.01.2020,"Mgr. Emil Spišák, ArtD., riaditeľ SD",platná, 23/2021,online sála 2x - 12.02.2021 o 18.000 hod. Lekárom proti svojej vôli a 28.02.2021 o 16.00 hod. Janko Hraško,,"dodávateľ: Revoltapp s.r.o., Považská 1969/40A, 040 11 Košice, IČO: 52292550","120,00 € s DPH",05.02.2021,05.02.2021,"Mgr. Mária Peklanská, poverená riadením SD",platná, 23/2022,výroba Rollup banneru na premiéru inscenácie "Ahasver",,"dodávateľ: PROGRUP SK, s.r.o., Zvonárska 32, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 51014751","130,00 € s DPH",10.02.2022,16.02.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 23/2023,1x Boss Chino nohavice do pripravovanej inscenácie Klub hypochondrov,,"dodávateľ: MODIVO S.A., ul. Nowy Kisielin - Nowa 9, 66-002 Zielona Góra, IČO: 970569861","92,90 € s DPH",07.01.2023,10.01.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 23/2024,SRS DDL4-DIN s montážou a úchytný materiál podľa špecifikácie,,"dodávateľ: CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o., Suchý jarok 18, 066 01 Humenné, IČO: 44514557","2 335,00 € s DPH",12.01.2024,16.01.2024,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 230/2023,ubytovanie pre hosťujúceho herca v jednoposteľovej izbe od 07.12.2023 do 08.12.2023 t. j. 1 noc,,"dodávateľ: Parkhotel Centrum, Zimná 168/34, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36449814","41,60 € s DPH",05.12.2023,11.12.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 231/2023,"5x baletizolová páska transparentná šírka 5 cm, návin 33 m, 10x baletizolová páska čierna šírka 5 cm, návin 33 m",,"dodávateľ: CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o., Suchý jarok 18, 066 01 Humenné, IČO: 44514557","303,06 € s DPH",05.12.2023,11.12.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 232/2023,"1 bal. sviečky, 1 ks kamilovka, 1x kadidlo, 1x kríž, 1x riasa",,"dodávateľ: P&S STAV Prešov s.r.o., Chminianska Nová Ves 39, 082 33 Chminianska Nová Ves, IČO: 53093232","417,80 € s DPH",07.12.2023,11.12.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 233/2023,výmena číslice na existujúcu hliníkovú tabuľu PF 2023 na PF 2024,,"dodávateľ: PROGRUP SK, s.r.o., Zvonárska 32, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 51014751","10,80 € s DPH",11.12.2023,12.12.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 234/2023,tlač bulletinov na inscenáciu "Šeptuchy" v počte 100 kusov,,"dodávateľ: PROGRUP SK, s.r.o., Zvonárska 32, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 51014751","309,60 € s DPH",11.12.2023,13.12.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 235/2023,tlač divadelných kalendárov na rok 2024 v počte 30 kusov,,"dodávateľ: PROGRUP SK, s.r.o., Zvonárska 32, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 51014751","220,80 € s DPH",11.12.2023,13.12.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 236/2023,12960 x vstupenky s vlastnou potlačou,,"dodávateľ: Ticketware SE, Hlavná 23, 917 01 Trnava, IČO: 48298034","3 775,71 € s DPH",12.12.2023,13.12.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 237/2023,3x karta DOXX pre zamestnancov Spišského divadla,,"dodávateľ: DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000",,12.12.2023,13.12.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 238/2023,občerstvenie pre pozvaných hostí z príležitosti konania premiéry inscenácie "Šeptuchy" dňa 15.12.2023 pre cca 110 osôb,,"dodávateľ: Reštaurácia Sonáta, Radničné námestie č. 4, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36600482","1 950,00 € s DPH",14.12.2023,18.12.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 239 2023,"1. Vypracovanie právneho rozboru veci - posúdenie vhodnosti použitia zmluvného typu 2. Vypracovanie listiny o právnom úkone – Zmluva o odohraní divadelného predstavenia 3. Podstatné prepracovanie listiny o právnom úkone - Zmluva o zabezpečení vytvorenie diela a umeleckého hosťovania",,"dodávateľ: Advokátska kancelária JUDr. Jozef Barabás, Letná 45, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 50076477","419,00 € s DPH",14.12.2023,18.12.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 24/2020,stravné lístky pre zamestnancov,,"dodávateľ: DOXX- stravé lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 01001 Žilina, IČO: 36391000","4 100,00 € s DPH",31.01.2020,31.01.2020,"Mgr. Emil Spišák, ArtD., riaditeľ SD",platná, 24/2021,"scénické prvky do inscenácie Búračka - predná masky, predné ľavé dvere so zrkadlom a sklom, kryt na chladič, predný nárazník a predné svetlá.",,"dodávateľ: Peter Popivčák - POP CAR SERVICE, Barčianska 2/A, 040 17 Košice, IČO: 10686266","360,00 € s DPH",08.02.2021,10.02.2021,"Mgr. Mária Peklanská, poverená riadením SD",platná, 24/2022,výroba banneru na premiéru inscenácie "Ahasver",,"dodávateľ: PROGRUP SK, s.r.o., Zvonárska 32, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 51014751","72,00 € s DPH",10.02.2022,23.02.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 24/2023,"8x lano, 16x karabínky",,"dodávateľ: Kopčok Zlatko Servis javiskových zariadení, Benice 103, 03842 Príbovce, IČO: 10870024","169,60 € s DPH",10.01.2023,10.01.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 24/2024,unisex kovbojský klobúk - biely,,"dodávateľ: ECLIPSERA s.r.o., Termesivy 41, 58001 Havlíčkův Brod, IČO: 28812662","16,45 € s DPH",15.01.2024,16.01.2024,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 240/2023,dobitie stravovacej karty pre zamestnancov Spišského divadla na mesiac január,,"dodávateľ: DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000","2 242,83 € s DPH",20.12.2023,21.12.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 241/2023,"- Príprava a vypublikovanie tlačovej správy na tému zhodnotenie roka 2023 - Príprava a vypublikovanie tlačovej správy na tému divadelná žiacka knižka - Monitoring médií počas mesiaca január - Príprava seriálu o etikete v divadle na webovej stránke divadla – 1. časť - Konzultácie s rádiom Expres a zabezpečenie zverejnenia reklamného spotu divadla - Rokovanie s TV Poprad o možnom nadviazaní spolupráce",,"dodávateľ: Mgr. Viera Veronika Fitzeková - Prima Media Prešov, Mukačevská 14420/30, 080 01 Prešov, IČO: 40150437","750,00 € s DPH",21.12.2023,21.12.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 242/2023,reklamné panely CLV v období od 02.01.2024-09.01.2024,,"dodávateľ: euroAWK spol. s. r. o., Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava, IČO: 35808683","480,00 € s DPH",22.12.2023,29.12.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 243/2023,reklamné panely CLV v období od 30.01.2024-26.02.2024,,"dodávateľ: euroAWK spol. s. r. o., Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava, IČO: 35808683","1 440,00 € s DPH",22.12.2023,29.12.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 244/2023,reklamné panely CLV v období od 27.02.2024-01.04.2024,,"dodávateľ: euroAWK spol. s. r. o., Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava, IČO: 35808683","600,00 € s DPH",22.12.2023,29.12.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 245/2023,reklamné panely CLV období od 04.04.2024 - 01.07.2024,,"dodávateľ: euroAWK spol. s. r. o., Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava, IČO: 35808683","5 460,00 € s DPH",22.12.2023,29.12.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 246/2023,reklamné panely CLV o období od 03.09.2024-25.11.2024,,"dodávateľ: euroAWK spol. s. r. o., Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava, IČO: 35808683","1 800,00 € s DPH",22.12.2023,29.12.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 247/2023,reklamné panely CLV v období od 26.11.2024-30.12.2024,,"dodávateľ: euroAWK spol. s. r. o., Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava, IČO: 35808683","2 100,00 € s DPH",22.12.2023,29.12.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 248/2023,schodolez,,"dodávateľ: Velcon spol. s. r. o., Továrenská 368/40, Vlkanová, IČO: 36056677","4 796,00 € s DPH",28.12.2023,22.01.2024,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 25/2020,referenčné školenie,,"dodávateľ: Mrg. Marek Dzugás - Autoškola, Francisciho 23, 054 01 Levoča, IČO: 40857662","30,00 € s DPH",31.01.2020,31.01.2020,"Mgr. Emil Spišák, ArtD., riaditeľ SD",platná, 25/2021,online školenie - Novela Zákonníka práce,,"dodávateľ: RACIO EDUCATION SLOVAKIA s.r.o., Šafárika 839/2, 971 01 Prievidza, IČO: 36 330 035","50,00 € s DPH",18.02.2021,22.02.2021,"Mgr. Mária Peklanská, poverená riadením SD",platná, 25/2022,materiál na šitie kostýmov do inscenácie AHASVER,,"dodávateľ: Beata Szabadkaiová - PICCOLO galantéria, Milosrdenstva 16, 040 01 Košice, IČO: 17168465","55,81 € s DPH",16.02.2022,17.02.2022,Mgr. art. Radovan Michalov,platná, 25/2023,technická a emisná kontrola vozidla Mercedes Atego SN 261CH,,"dodávateľ: Ledos s.r.o., Tatranské námestie 3, 058 01 Poprad, IČO: 50871919","100,00 € s DPH",10.01.2023,11.01.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 25/2024,ubytovanie pre hosťujúceho herca v jednoposteľovej izbe od 18.01.2024 do 19.01.2024 t. j. 1 noc,,"dodávateľ: Parkhotel Centrum, Zimná 168/34, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36449814","41,60 € s DPH",16.01.2024,16.01.2024,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 26/2020,ročný prístup k produktu - Verejná správa Slovenskej republiky,,"dodávateľ: Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23/A, 010 01 Žilina, IČO: 31592503","165,00 € s DPH",27.01.2020,03.02.2020,"Mgr. Emil Spišák, ArtD., riaditeľ SD",platná, 26/2021,toner OKI 44973536,,"dodávateľ: CAMEA SK, s.r.o., Sabinovská 67/5065 Prešov 080 01, IČO: 36 468 924","29,30 € s DPH",22.02.2021,22.02.2021,"Mgr. Mária Peklanská, poverená riadením SD",platná, 26/2022,ladenie klavíra,,"dodávateľ: Richard Šulc, Agátová 1927/2, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 51264226","70,00 € s DPH",18.02.2022,21.02.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 26/2023,výroba banneru na premiéru inscenácie Lá-á-ska v počte 1 kus,,"dodávateľ: PROGRUP SK, s.r.o., Zvonárska 32, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 51014751","72,00 € s DPH",11.01.2023,16.01.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 26/2024,inštalácia update miezd na rok 2024,,"dodávateľ: Stanislav Klubert, Za Hornádom 10, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 34573488","200,00 € s DPH",16.01.2024,16.01.2024,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 27/2020,seminár - "Moderná správa registratúry",,"dodávateľ: Asociácia správcov registratúry, M.R.Štefánika 310, 972 26 Nováky, IČO: 2022129725","39,00 € s DPH",05.02.2020,05.02.2020,"Mgr. Emil Spišák, ArtD., riaditeľ SD",platná, 27/2021,oprava telefónnych káblov a oprava nefunkčného telefónneho zariadenia,,"dodávateľ: Ing. Peter Badár, Šarišská 35, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 10761578","82,80 € s DPH",23.02.2021,24.02.2021,"Mgr. Mária Peklanská, poverená riadením SD",platná, 27/2022,ročná objednávka na dodávanie ostatných kancelárskych potrieb podľa vlastného výberu na rok 2022,,"dodávateľ: DATASERVIS - Ladislav Cunik, Letná 65, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 10761691","1 900,00 € s DPH",18.02.2022,24.02.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 27/2023,výroba roll up banneru na premiéru inscenácie Lá-á-á-ska v počte 1 kus,,"dodávateľ: PROGRUP SK, s.r.o., Zvonárska 32, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 51014751","130,00 € s DPH",11.01.2023,16.01.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 27/2024,8x patras bistro stôl,,"dodávateľ: Chal-tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Nemecko, IČO: 814529349","1 449,36 € s DPH",16.01.2024,17.01.2024,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 28/2020,overenie digitálneho tachografu SN261CH,,"dodávateľ: TEMPUS - TRANS s.r.o., Duklianska 47, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31712380","139,21 € s DPH",05.02.2020,06.02.2020,"Mgr. Emil Spišák, ArtD., riaditeľ SD",platná, 28/2021,stravné lístky na mesiac marec 2021,,"dodávateľ: DOXX- stravé lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 01001 Žilina, IČO: 36391000","3 280,00 € s DPH",26.02.2021,01.03.2021,"Mgr. Mária Peklanská, poverená riadením SD",platná, 28/2022,celoročná objednávka na dodávku tonerov podľa vlastného výberu na rok 2022,,"dodávateľ: DATASERVIS - Ladislav Cunik, Letná 65, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 10761691","2 000,00 € s DPH",18.02.2022,24.02.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 28/2023,"8x baletizolová páska transparentná šírka 5 cm, návin 33 m",,"dodávateľ: CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o., Suchý jarok 18, 066 01 Humenné, IČO: 44514557","141,79 € s DPH",12.01.2023,16.01.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 28/2024,tielko pánske Svenjoyment sieťové čierne M/L,,"dodávateľ: TRINET Crop., s.r.o., Provozní 5560/1b, 722 00 Ostrava - Třebovice, Česká republika, IČO: 27767183","25,30 € s DPH",17.01.2024,17.01.2024,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 29/2020,preprava umeleckého súboru SD dňa 24.02.2020 Sp. Nová Ves - Námestovo a späť.,,"dodávateľ: FFO bus s.r.o., Lúčna 1655/29, 054 01 Levoča, IČO: 47341017","270,00 € s DPH",07.02.2020,11.02.2020,"Mgr. Emil Spišák, ArtD., riaditeľ SD",platná, 29/2021,"služby online sály v počte 3x - 12.03.2021 o 18.00 hod, 10.03.2021o 10.00 hod. a 28.03.2021 o 16.00 hod.",,"dodávateľ: Revoltapp s.r.o., Považská 1969/40A, 040 11 Košice, IČO: 52292550","180,00 € s DPH",03.03.2021,03.03.2021,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ Spišského divadla",platná, 29/2022,celoročná objednávka na dodávku kancelárskeho papiera na rok 2022,,"dodávateľ: DATASERVIS - Ladislav Cunik, Letná 65, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 10761691","500,00 € s DPH",18.02.2022,24.02.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 29/2023,"svietidlá - 2x Meleze Mel-ZW -8 1x Nowodvorski 8168, 1x Nowodvorski 8170",,"dodávateľ: Ing. Ivan Labanc,, Duklianska 38, 052 01 Spišská, IČO: 33610908","2 696,90 € s DPH",12.01.2023,16.01.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 29/2024,"tričko malfini love, dámske, biele",,"dodávateľ: Ľubica, s.r.o., Vajnorská 131/A, 831 04 Bratislava, IČO: 50982516","12,85 € s DPH",17.01.2024,17.01.2024,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 3,,,,,,,,platná, 3/2020,celoročná objednávka materiálu podľa požiadaviek a špecifikácie na rok 2020,,"dodávateľ: Andreansky, Letná 42, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 34575723","500,00 € s DPH",08.01.2020,10.01.2020,"Mgr. Emil Spišák, ArtD., riaditeľ SD",platná, 3/2022,ladenie klavíra,,"dodávateľ: Richard Šulc, Agátová 1927/2, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 51264226","70,00 € s DPH",18.01.2022,19.01.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 30/2020,bedrová opierka na stoličku,,"dodávateľ: Enywey, Peter Palacka, Podhorská 512/46, 987 01 Poltár, IČO: 51 837 161","23,28 € s DPH",07.02.2020,11.02.2020,"Mgr. Emil Spišák, ArtD., riaditeľ SD",platná, 30/2021,elektrické zásuvky na vstupe a foyer divadla,,"dodávateľ: Štefan Staroň, Levočská 159/4, 053 01 Harichovce, IČO: 10763155","100,00 € s DPH",10.03.2021,10.03.2021,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ Spišského divadla",platná, 30/2022,celoročná objednávka materiálu podľa požiadaviek a špecifikácie na rok 2022,,"dodávateľ: Andreansky, Letná 42, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 34575723","1 000,00 € s DPH",18.02.2022,24.02.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 30/2023,posedenie pre zamestnancov Spišského divadla na záver kalendárneho roka 2022,,"dodávateľ: Reštaurácia Sonáta, Radničné námestie č. 4, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36600482","450,00 € s DPH",12.01.2023,17.01.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 30/2024,1x členková obuv béžová,,"dodávateľ: CCC Slovakia, s.r.o., Ivanská cesta 16, 82104 Bratislava, IČO: 46509500","38,89 € s DPH",17.01.2024,17.01.2024,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 31/2020,"3x case pre TV, 1x case pre Christie, 1x case Rack 6U/400, 1x case káblovka vrátane priečok,1x case pre tlačiareň, 1x case pre led panely, 1set prepravné náklady, 3x M290U quatro wall plate with half connectors, 1 set prepravné náklady, 3x dĺžka kábla 1,50 m",,"dodávateľ: CITY LIGHT Slovakia s.r.o., Suchý Jarok 18, 066 01 Humenné, IČO: 44514557","3 394,90 € s DPH",12.02.2020,18.02.2020,"Mgr. Emil Spišák, ArtD., riaditeľ SD",platná, 31/2021,"Online školenie - stravovanie zamestnancov, home office a ďalšie aktuality",,"dodávateľ: RACIO EDUCATION SLOVAKIA s.r.o., Šafárika 839/2, 971 01 Prievidza, IČO: 36330035","50,00 € s DPH",10.03.2021,10.03.2021,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ Spišského divadla",platná, 31/2022,celoročná objednávka tovaru podľa vlastného výberu na rok 2022,,"dodávateľ: Elektronik Ladislav Hricko, Letná 51, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 17301424","300,00 € s DPH",18.02.2022,24.02.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 31/2023,tlač bulletinov na premiéru inscenácie Lá-á-á-ska v počte 200 kusov,,"dodávateľ: PROGRUP SK, s.r.o., Zvonárska 32, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 51014751","368,00 € s DPH",17.01.2023,18.01.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 31/2024,1x kryt na klavír - Piano full cover U3SBKR,,"dodávateľ: Jozef Volkošák, Letná 80/73, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 33851719","230,00 € s DPH",17.01.2024,17.01.2024,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 32/2020,ubytovanie - jednolôžková izba štandard,,"dodávateľ: Hotel Poľana, Nám. SNP 64/2, 960 01 Zvolen, IČO: 31607608","51,00 € s DPH",13.02.2020,18.02.2020,"Mgr. Emil Spišák, ArtD., riaditeľ SD",platná, 32/2021,náhľadový monitor k video kamere - liliput A7s-7" 4K LED s Full HD rozlíšením 1920x1200,,"dodávateľ: [FILM-TECHNIKA] Garipov Rašid, Hodkovická 767/7 Praha 4 - Kamýk, IČO: 02856123","216,86 € s DPH",10.03.2021,10.03.2021,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ Spišského divadla",platná, 32/2022,celoročná objednávka materiálu podľa požiadavky a špecifikácie na rok 2022,,"dodávateľ: Majster centrum, Zimná 47, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36817767","500,00 € s DPH",18.02.2022,24.02.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 32/2023,Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 01.01.2023 - publikácia,,"dodávateľ: Združenie obcí regionálne vzdelávacie centrum Martin, Nám. S.H. Vajanského 1, 036 01 Martin, IČO: 31938434","45,00 € s DPH",17.01.2023,18.01.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 32/2024,"1x bub. súprava Startone, 1x basgitara Harley B-450 biela, 1x El. gitara Harley TE-30 biela, 1x kombo el. gitara Harley HB-40R, 1x kombo basgitara Harley HB-80B, 2x kábel nástrojový TGC079 J+J 9 m, 2x remeň na gitaru",,"dodávateľ: Jozef Volkošák, Letná 80/73, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 33851719","987,80 € s DPH",17.01.2024,17.01.2024,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 33/2020,ubytovanie - jednoposteľová izba,,"dodávateľ: Centrum Salvator, Jakubovo nám. 4-5, 811 09 Bratislava, IČO: 42010721","43,70 € s DPH",13.02.2020,18.02.2020,"Mgr. Emil Spišák, ArtD., riaditeľ SD",platná, 33/2021,technická a emisná kontrola osobného automobilu SN 298CY,,"dodávateľ: KINREJAM s.r.o., Kluknava 108, 053 51 Kluknava, IČO: 36212601","75,00 € s DPH",16.03.2021,16.03.2021,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ Spišského divadla",platná, 33/2022,celoročná dodávka materiálu podľa požiadavky -špecifikácie na rok 2022,,"dodávateľ: Pedro - Plus s.r.o., Radlinského 17, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 470390817","1 000,00 € s DPH",18.02.2022,24.02.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 33/2023,webinár - ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2022 a zmeny v mzd. učtárni v roku 2023,,"dodávateľ: Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, IČO: 01001 Žilina","108,00 € s DPH",17.01.2023,18.01.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 33/2024,technický zásah - presun dát zo subdomény na stránku,,"dodávateľ: Webglobe, a.s., Stará Prievozská 1349/2, 821 09 Bratislava, IČO: 52486567","24,00 € s DPH",17.01.2024,17.01.2024,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 34/2020,v zmysle zmluvy o dielo a výtvarných návrhov výrobu a dodanie scénickej dekorácie do inscenácie Oneskorená návšteva,,"dodávateľ: SYMBOL - ML, s.r.o., Zimná 6, 080 01 Prešov, IČO: 36842249","8 964,00 € s DPH",14.02.2020,21.02.2020,"Mgr. Emil Spišák, ArtD., riaditeľ SD",platná, 34/2021,lavička ako súčasť scénickej dekorácie do pripravovanej inscenácie Búračka,,"dodávateľ: MEVA-SK s.r.o. Rožňava, Krátka 574, časť Bak 049 51 Brzotín, IČO: 31681051","105,60 € s DPH",18.03.2021,19.03.2021,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ Spišského divadla",platná, 34/2022,celoročná dodávka elektroinštalačného materiálu podľa špecifikácie -požiadavky na rok 2022,,"dodávateľ: SETEZA ELEKTRO spol. s r.o., Šafarikovo námestie 2298/1, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31704387","500,00 € s DPH",18.02.2022,24.02.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 34/2023,slávnostná recepcia pre 60 hostí po premiére inscenácie Lá-á-á-ska dňa 20.01.2023,,"dodávateľ: Reštaurácia Sonáta, Radničné námestie č. 4, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36600482","1 200,00 € s DPH",19.01.2023,23.01.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 34/2024,2x náplň do dymostroja Tour Hazer Fog 5- Ltr Can-Special fluid for TOUR-HAZER,,"dodávateľ: CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o., Suchý jarok 18, 066 01 Humenné, IČO: 44514557","123,24 € s DPH",18.01.2024,18.01.2024,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 35/2020,prezentácia Spišského divadla v denníku Korzár,,"dodávateľ: Petit Press, a.s., divízia východ, o.z., Letná 47, 040 01 Košice, IČO: 35790253","590,40 € s DPH",24.02.2020,25.02.2020,"Mgr. Emil Spišák, ArtD., riaditeľ SD",platná, 35/2021,"služby online sály v počte 4 x: 11.04.2021 o 16.00 hod Snehulienka a sedem trpaslíkov, 16.04.2021 o 19.00 hod. Búračka, 20.04.2021 o 10.00 hod. Rysavá Jalovica a 30.04.2021 o 18.00 hod. Lekárom proti svojej vôli",,"dodávateľ: Revoltapp s.r.o., Považská 1969/40A, 040 11 Košice, IČO: 52292550","240,00 € s DPH",19.03.2021,19.03.2021,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ Spišského divadla",platná, 35/2022,celoročná objednávka materiálu podľa špecifikácie - požiadavky na rok 2022,,"dodávateľ: Schwabik s.r.o., Zimná 36, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 45976244","400,00 € s DPH",18.02.2022,24.02.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 35/2023,"dlažba Circle Black 45x45 - 10,98m2 a sokel Rodapié 31,6x8 - 52 ks",,"dodávateľ: LOS KACHLOS SK s.r.o., Palárikova 17, 921 01 Piešťany, IČO: 36854000","512,54 € s DPH",19.01.2023,23.01.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 35/2024,"nábytok za zostatkové ceny: zostava kancelárskeho nábytku, čierny rohový gauč a rohový kancelársky stôl so skrinkou",,"dodávateľ: Rozvoj SPIŠA n.o., Medza 3444/10, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 35582537","1 200,00 € s DPH",18.01.2024,18.01.2024,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 36/2020,fotenie umeleckého súboru do foyer Spišského divadla,,"dodávateľ: Tomáš Hudáček - Plutofoto, Tichá 24, 053 31 Novoveská Huta, IČO: 45443190","255,00 € s DPH",24.02.2020,25.02.2020,"Mgr. Emil Spišák, ArtD., riaditeľ SD",platná, 36/2021,výroba banneru na premiéru inscenácie Búračka v počte 1 ks,,"dodávateľ: PROGRUP SK s.r.o., Zvonárska 32, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 51014751","72,00 € s DPH",19.03.2021,19.03.2021,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ Spišského divadla",platná, 36/2022,celoročná objednávka na dodávku materiálu podľa vlastného výberu na rok 2022,,"dodávateľ: Tehelňa STOVA, spol. s.r.o., Letecká 35, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 31703747","1 000,00 € s DPH",18.02.2022,24.02.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 36/2023,workshop - Spoznaj svojho diváka v termíne 16.02.2023 pre Ing. Michaelu Bartošovú a Mgr. Ľubomíru Spáčilovú,,"dodávateľ: Divadelný ústav, Jakubovo námestie 12, 812 92 Bratislava, IČO: 164691","30,00 € s DPH",27.01.2023,30.01.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 36/2024,westernová košeľa Henry,,"dodávateľ: Pro Equus s.r.o., Vajanského 637/11, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 46033475","77,10 € s DPH",18.01.2024,18.01.2024,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 37/2020,"farba, valčeky, štetce, omietka, hladitko a likvisan na maľovanie a opravu steny a maľovanie podlahy javiska v štúdiu SD",,"dodávateľ: EM centrum s.r. o., Kamenárska 5, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 45411743","243,00 € s DPH",24.02.2020,25.02.2020,"Mgr. Emil Spišák, ArtD., riaditeľ SD",platná, 37/2021,toner OKI C301/C321 44973533-6 Premium celá sada,,"dodávateľ: CAMEA SK, s.r.o., Sabinovská 67/5065 Prešov 080 01, IČO: 36 468 924","105,00 € s DPH",23.03.2021,23.03.2021,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ Spišského divadla",platná, 37/2022,celoročná objednávka na tovar podľa vlastného výberu na rok 2022,,"dodávateľ: VILLA MARKET s.r.o., Chrapčiaková 1, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31668461","1 500,00 € s DPH",18.02.2022,24.02.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 37/2023,"kabelka, lodičky, 3x pánsky opasok do pripravovanej inscenácie Klub hypochondrov",,"dodávateľ: MODIVO S.A. (eobuv), ul. Nowy Kisielin - Nowa 9, 66-002 Zielona Góra, IČO: 970569861","350,50 € s DPH",27.01.2023,30.01.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 37/2024,dámske kožené kovbojky bielej farby s čiernym prešívaním,,"dodávateľ: DOMTEX s. r. o., Štefaniková 3794, 085 01 Bardejov, IČO: 52007359","96,95 € s DPH",18.01.2024,18.01.2024,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 38/2020,tlač mesačného plagátu na mesiac marec 2020 v počte 100 ks,,"dodávateľ: Roman Ambruš, J. Hanulu 9, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 33850640, Roman Ambruš","27,00 € s DPH",26.02.2020,28.02.2020,"Mgr. Emil Spišák, ArtD., riaditeľ SD",platná, 38/2021,"1x slovenská vlajka, 1x šál Slovakia, 3x šiltovka Slovakia",,"dodávateľ: Milión drobností, Stará Vajnorská 15 831 04 Bratislava,, IČO: 35725907","28,07 € s DPH",24.03.2021,25.03.2021,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ Spišského divadla",platná, 38/2022,celoročná objednávka na nákup tovaru podľa požiadaviek a výberu na rok 2022,,"dodávateľ: EM CENTRUM, s.r.o., Kamenárska 5, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 45411743","500,00 € s DPH",18.02.2022,24.02.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 38/2023,"bunda, kabát, náramok, retiazka, náušnice, šál, 2x šatka, 4x slnečné okuliare, tričko, sveter do pripravovanej inscenácie Klub hypochondrov",,"dodávateľ: ABOUT YOU SE & Co. KG, Domstrasse 10, 20095 Hamburg, Nemecko","506,50 € s DPH",28.01.2023,30.01.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 38/2024,oprava bŕzd vozidla SN261Ch Mercedes Benz Atego - nespôsobilé po STK kontrole,,"dodávateľ: Motor - Group Poprad, spol. s.r.o., Partizánska 4447/102, Poprad, IČO: 36482242","3 459,48 € s DPH",19.01.2024,24.01.2024,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 39/2020,tlač mesačného miniprogramu na mesiac Marec 2020 v počte 100 ks,,"dodávateľ: Roman Ambruš, J. Hanulu 9, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 33850640, Roman Ambruš","42,00 € s DPH",26.02.2020,28.02.2020,"Mgr. Emil Spišák, ArtD., riaditeľ SD",platná, 39/2021,3x topánky do pripravovanej inscenácie Búračka,,"dodávateľ: CCC Slovakia, s. r. o., Ivanská cesta 16, 821 04 Bratislava, IČO: 46509500","59,39 € s DPH",25.03.2021,25.03.2021,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ Spišského divadla",platná, 39/2022,"rany latexové s lepidlom 46797 - 3x, rany latexové s lepidlom 14511500 - 2x, rany latexové s lepidlom 14511500 - 2x",,"dodávateľ: Kolória, Dunajská 15, 811 08 Bratislava, IČO: 31331751","53,50 € s DPH",22.02.2022,24.02.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 39/2023,elektronické stravné lístky pre zamestnancov Spišského divadla na mesiac február,,"dodávateľ: DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000","2 583,97 € s DPH",31.01.2023,01.02.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 39/2024,2x parochne do inscenácie Edit,,"dodávateľ: Vlasové štúdio LUBO, spol. s. r. o., Račianska 33, 831 02 Bratislava, IČO: 45284041","600,00 € s DPH",22.01.2024,24.01.2024,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 4/2020,celoročná objednávka - tovar podľa vlastného výberu na rok 2020,,"dodávateľ: VILLA MARKET s.r.o., Chrapčiaková 1, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31668461","500,00 € s DPH",08.01.2020,10.01.2020,"Mgr. Emil Spišák, ArtD., riaditeľ SD",platná, 4/2022,servisná prehliadka Citroen Berlingo SN402DR,,"dodávateľ: Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves 1, IČO: 31659641","110,00 € s DPH",19.01.2022,24.01.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 4/2023,celoročná objednávka na nákup tovaru podľa požiadaviek a výberu na rok 2023,,"dodávateľ: EM CENTRUM, s.r.o., Kamenárska 5, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 45411743","500,00 € s DPH",02.01.2023,03.01.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 40/2020,stravné lístky pre zamestnancov Spišského divadla na mesiac Marec 2020,,"dodávateľ: Doxx - stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000","4 100,00 € s DPH",28.02.2020,04.03.2020,"Mgr. Emil Spišák, ArtD., riaditeľ SD",platná, 40/2021,2x blejzer do pripravovanej inscenácie Búračka,,"dodávateľ: LPP Slovakia, s.r.o., Janka Kráľa 9 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36787507","25,98 € s DPH",25.03.2021,25.03.2021,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ Spišského divadla",platná, 40/2022,služby vizážistky - líčenie hercov k inscenácii AHASVER,,"dodávateľ: Lucia Bajtošová, Trieda 1. mája 2223/25, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 37181220","30,00 € s DPH",23.02.2022,24.02.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 40/2023,1x numerická klávesnica Satechi Aluminium Slim wireless keypad,,"dodávateľ: Alza.cz, Jateční 33a, 170 00 Praha 7, IČO: 27082440","50,39 € s DPH",07.02.2023,07.02.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 40/2024,technický zásah - presun dát v rámci domény,,"dodávateľ: Webglobe, a.s., Stará Prievozská 1349/2, 821 09 Bratislava, IČO: 52486567","24,00 € s DPH",23.01.2024,24.01.2024,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 41/2020,odvlhčovač Honey well,,"dodávateľ: Tehelňa Stova, spol. s.r.o., Letecká 35, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31703747","227,05 € s DPH",28.02.2020,02.03.2020,"Mgr. Emil Spišák, ArtD., riaditeľ SD",platná, 41/2021,stravné lístky pre zamestnancov SD na mesiac apríl,,"dodávateľ: DOXX- stravé lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 01001 Žilina, IČO: 36391000","2 870,00 € s DPH",30.03.2021,31.03.2021,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ Spišského divadla",platná, 41/2022,"rekvizity do inscenácie Perníková chalúpka - bavlnené nadkolienky, dámske nadkolienky, 2x okuliare bifľoš, 2x polystyrenová hlava ženy, 2x okuliare John Lenon, slamený klobúk, klobúk sailor, klobúk s vrkočmi, cylinder filcový čierny, nadkolienky Harlequin, nadkolienky, elas. pančuchy Lady, nadkolienky pirát, 2x parochňa stará mama, parochňa zombie, prsty striga, nos čarodejnica, myši 6 cm, kryolan na telo biely, kryolan na telo šedý, kryolan lak na zuby, zuby psycho klaun, zuby horor zombie, zuby rôzne štýly",,"dodávateľ: AMREX, s.r.o., Syslia 40, 821 05 Bratislava, IČO: 36229776","194,68 € s DPH",25.02.2022,01.03.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 41/2023,videoseminár - Nové postupy účtovania platné od 01.01.2023,,"dodávateľ: Regionálne vzdelávacie centrum Košice, Hlavná 68, 040 01 Košice, IČO: 31268650","40,00 € s DPH",09.02.2023,09.02.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 41/2024,2x stojan na gitaru DG a 1x ladička gitarová CTU C1,,"dodávateľ: Jozef Volkošák, Letná 80/73, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 33851719","38,90 € s DPH",26.01.2024,30.01.2024,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 42/2020,tlač pozvánok na premiéru inscenácie "Oneskorená návšteva" v počte 100 ks na II. premiéru v počte 50 ks.,,"dodávateľ: Roman Ambruš, J. Hanulu 9, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 33850640","143,00 € s DPH",02.03.2020,05.03.2020,"Mgr. Emil Spišák, ArtD., riaditeľ SD",platná, 42/2021,live stream a záznam inscenácie Búračka,,"dodávateľ: Marek Červienka - RENTAL SERVICE GROUP, Novozámocká 34, 960 01 Zvolen, IČO: 50996584","840,00 € s DPH",30.03.2021,31.03.2021,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ Spišského divadla",platná, 42/2022,stravné lístky pre zamestnancov Spišského divadla na mesiac Marec 2022,,"dodávateľ: DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000","2 820,00 € s DPH",,,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 42/2023,CTO MacBook Air 13 Apple 13 a Adam Elements USB-C multiport hub,,"dodávateľ: Westech, spol s r.o., Stará Vajnorská 17, 831 04 Bratislava, IČO: 35796111","1 688,00 € s DPH",13.02.2023,14.02.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 42/2024,overenie digitálneho tachografu SN261CH,,"dodávateľ: Tempus - Trans, s.r.o., Rastislavova 110, 040 01 Košice, prevádzka Duklianska 47, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31712380","164,00 € s DPH",29.01.2024,30.01.2024,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 43/2020,výroba banneru na premiéru inscenácie "Oneskorená návšteva" v počte 1 ks.,,"dodávateľ: PROGRUP SK. s.r.p, Zvonárska 32, IČO: 51014751","72,00 € s DPH",02.03.2020,05.03.2020,"Mgr. Emil Spišák, ArtD., riaditeľ SD",platná, 43/2021,2x mikrofóny RODE NTG -1,,"dodávateľ: AVDigital, s.r.o., Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava 5, IČO: 35825987","417,60 € s DPH",30.03.2021,31.03.2021,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ Spišského divadla",platná, 43/20222,Počítač HP Slim S01-aF1004nc (27T13EA) čierny,,"dodávateľ: Nay a.s., Tuhovská 15, 830 06 Bratislava, IČO: 35739487","449,00 € s DPH",02.03.2022,03.03.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 43/2023,4x stropné svietidlo TOTEM LED D 48 W Black Neutral White,,"dodávateľ: K-Academy, s.r.o., Záhradná 32/20, 089 01 Svidník, IČO: 51326566","264,50 € s DPH",14.02.2023,14.02.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 43/2024,výtvarné návrhy scény a výtvarné návrhy kostýmov do inscenácie Okuliare Eltona Johna,,"dodávateľ: Lazy Cat s. r. o., Rumunskej armády 3889/5, 036 01 Martin, IČO: 52739490","2 000,00 € s DPH",29.01.2024,08.02.2024,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 44/2020,Zhotovenie záznamu z premiéry "Oneskorená návšteva" dňa 20.03.2020 o 19.00 hod. v Spišskom divadla a dodanie 5 ks DVD,,"dodávateľ: BIC Spišská Nová Ves s.r.o., Štefanikovo námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31659969","153,00 € s DPH",02.03.2020,05.03.2020,"Mgr. Emil Spišák, ArtD., riaditeľ SD",platná, 44/2021,8 tabuliek - zákaz parkovania,,"dodávateľ: FIM, s.r.o., Dobšinského 4, 010 08 Žilina, IČO: 50430068","18,19 € s DPH",07.04.2021,07.04.2021,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ Spišského divadla",platná, 44/2022,"LCD Monitor 23,8 HP 24m",,"dodávateľ: Alza.cz, Jateční 33a, 170 00 Praha 7, IČO: 270824440","139,10 € s DPH",03.03.2022,03.03.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 44/2023,svietidlá 3x wall lamp ALVERI A20Z a 6x wall lamp KAVALA A53Z,,"dodávateľ: Svietidlá Ing. Ivan Labanc, Duklianska 38, 052 01 Spišská, IČO: 33610908","1 552,80 € s DPH",14.02.2023,14.02.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 44/2024,"Príprava a vypublikovanie tlačovej správy k premiére Édith. Príprava a vypublikovanie tlačovej správy k premiére Okuliare Eltona Johna - Monitoring médií počas mesiaca február - Príprava seriálu o etikete v divadle na webovej stránke divadla, zaangažovanie TV Reduta a príprava scenáru na videoblog. Konzultácie s rádiom Expres a zabezpečenie zverejnenia reklamného spotu divadla. Rokovanie s RTVS, štúdio Košice o aktívnejšej spolupráci",,"dodávateľ: Mgr. Viera Veronika Fitzeková - Prima Media Prešov, Mukačevská 14420/30, 080 01 Prešov, IČO: 40150437","750,00 € s DPH",31.01.2024,01.02.2024,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 45/2020,tlač bulletinu z premiéry inscenácie "Oneskorené návšteva" v počte 100 ks,,"dodávateľ: Roman Ambruš, J. Hanulu 9, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 33850640","183,00 € s DPH",02.03.2020,05.03.2020,"Mgr. Emil Spišák, ArtD., riaditeľ SD",platná, 45/2021,služby vizážistky - líčenie hercov k inscenácii Búračka,,"dodávateľ: Lucia Bajtošová, Trieda 1.mája 2223/25, 052 05 Spišská Nová Ves, IČO: 1044893993","50,00 € s DPH",08.04.2021,12.04.2021,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ Spišského divadla",platná, 45/2022,2x germicídny žiarič Prolux čierny,,"dodávateľ: Hmotné rezervy Košického samosprávneho kraja, s.r.o, Strojárenska 3, 040 01 Košice, IČO: 45424462","879,48 € s DPH",07.03.2022,09.03.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 45/2023,"mobilný mobil Samsung Galaxy S23 biely, Knižné púzdro, ochranné sklo a samsung adaptér",,"dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o., Aupark Tower, Einsteinova 24, Bratislava, IČO: 47259116","1 038,00 € s DPH",14.02.2023,14.02.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 45/2024,stravné lístky pre zamestnancov na mesiac február,,"dodávateľ: DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000","2 064,38 € s DPH",31.01.2024,01.02.2024,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 46/2020,fotenie inscenácie premiéry"Oneskorená návšteva" dňa 16.03.2020 v Spišskom divadle o 13.00 hod.,,"dodávateľ: Hanus, s.r.o., Hlavná 210/36, 97637 Hrochoť, IČO: 47376147","50,00 € s DPH",02.03.2020,05.03.2020,"Mgr. Emil Spišák, ArtD., riaditeľ SD",platná, 46/2021,"4x závin (kakaový, makový, tvarohový, orechový)",,"dodávateľ: Pekáreň Čingov, Tatranská 126, 053 11 Smižany, IČO: 36217263","10,00 € s DPH",13.04.2021,13.04.2021,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ Spišského divadla",platná, 46/2022,workshop "Vzdelávanie divákov" v termíne konania 24.03.2022,,"dodávateľ: Divadelný ústav, Jakubovo námestie 12, 812 92 Bratislava, IČO: 164691","20,00 € s DPH",07.03.2022,09.03.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 46/2023,"tlač bulletinov Ahasver, Perníková chalúpka Oneskorená návšteva, Zdrhni pred svojou ženou, Všetko o ženách, Štúr a Zmrzlina, každý v počte 30 kusov spolu celkovo 270 ks",,"dodávateľ: PROGRUP SK, s.r.o., Zvonárska 32, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 51014751","496,80 € s DPH",14.02.2023,15.02.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 46/2024,"tlač zlatých darčekových poukážok v počte 50 kusov, bielych darčekových poukážok v počte 50 kusov a obálok na darčekové poukážky v počte 100 kusov",,"dodávateľ: PROGRUP SK, s.r.o., Zvonárska 32, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 51014751","160,80 € s DPH",31.01.2024,01.02.2024,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 47/2020,"12 x lano 2m, 24 x karabínka",,"dodávateľ: Kopčok Zlatko, Servis javiskových zariadení, Benice 103, Príbovce, IČO: 10870024","275,04 € s DPH",04.03.2020,05.03.2020,"Mgr. Emil Spišák, ArtD.,riaditeľ SD",platná, 47/2021,občerstvenie na pracovný aktív so zhodnotením premiéry Búračka,,"dodávateľ: Reštaurácia Sonáta, Radničné námestie 4, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36600482","210,00 € s DPH",13.04.2021,13.04.2021,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ Spišského divadla",platná, 47/2022,1x mobilný dymostroj Antari MB-1 a kvapalina do dymostroja M1 Antari FLM05,,"dodávateľ: 111 s.r.o., Dolné Rudiny 3, 010 01 Žilina, IČO: 36407208","598,00 € s DPH",08.03.2022,09.03.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 47/2023,kurz prvej pomoci,,"dodávateľ: MEDISON, s.r.o., Letná 27, 040 01 Košice, IČO: 36679135","36,00 € s DPH",14.02.2023,15.02.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 47/2024,"potlač tmavočervenej stuhy o šírke 10cm a dĺžke 4m s bielymi logami Spišského divadla, KSK, MIRRI a IROP",,"dodávateľ: PROGRUP SK, s.r.o., Zvonárska 32, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 51014751","100,80 € s DPH",31.01.2024,07.02.2024,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 48/2020,jednoposteľová izba na jednu noc z 27.03.2020 do 28.03.2020,,"dodávateľ: Penzión Čierna pani, Kuzmányho 24, 036 01 Martin, IČO: 30498473","34,00 € s DPH",06.03.2020,09.03.2020,"Mgr. Emil Spišák, ArtD., riaditeľ SD",platná, 48/2021,tlačiareň HP Laser 107a biela,,"dodávateľ: NAY a.s., Tuhovská 15. P. O. BOX 10, 830 06 Bratislava, IČO: 35739487","79,90 € s DPH",14.04.2021,14.04.2021,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ Spišského divadla",platná, 48/2022,"dronové zábery, video a foto labute pre anketu Zlatá labuť",,"dodávateľ: Ivona Valigurová, Brezová 2055/22, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 53457404","250,00 € s DPH",10.03.2022,10.03.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 48/2023,semestrálne štúdium - obor Digitálny design a multimédia,,"dodávateľ: DIGITAL PRO, s.r.o., Wurmova 9, 04023 Košice, IČO: 50719726","960,00 € s DPH",15.02.2023,15.02.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 48/2024,tlač plagátov vo formáte A1 na 200g papier v počte 2 kusov. Jeden kus premiéra inscenácie Edith a druhý kus premiéra inscenácie Okuliare Eltona Johna,,"dodávateľ: PROGRUP SK, s.r.o., Zvonárska 32, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 51014751","16,08 € s DPH",31.01.2024,02.02.2024,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 49/2020,"podlaha PVC 14,60 m šírka 3,50 m",,"dodávateľ: Andreansky, Letná ul. Spišská Nová Ves, Letná 36, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 34575723","740,00 € s DPH",09.03.2020,09.03.2020,"Mgr. Emil Spišák, ArtD., riaditeľ SD",platná, 49/2021,ročné predplatné časopisu Kód,,"dodávateľ: Divadelný ústav, Jakubovo námestie 12, 813 57 Bratislava, IČO: 00164691","19,00 € s DPH",15.04.2021,15.04.2021,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ Spišského divadla",platná, 49/2022,"javiskový koberec Ségel 500g/m2 800x920 cm, do inscenácie Perníková chalúpka",,"dodávateľ: Kopčok Zlatko Servis javiskových zariadení, Benice 103, 03842 Príbovce, IČO: 10870024","1 240,00 € s DPH",10.03.2022,10.03.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 49/2023,1x IZMAEL silikónové digitálne hodinky tmavo ružové a 1x pánske hodinky perfect watches M288-9 do pripravovanej inscenácie Klub hypochondrov,,"dodávateľ: Mall Slovakia s.r.o., Galvaniho 6, 821 04 Bratislava, IČO: 35950226","30,99 € s DPH",,,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 49/2024,"odborný seminár pre 2 zamestnancov Spišského divadla - Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v obciach, v rozpočtových a príspevkových organizáciách zriadených obcou a VÚC v roku 2024",,"dodávateľ: RVC - združenie obcí so sídlom v Štrbe, Štrba 123, 059 36 Mengusovce, IČO: 31954502","100,00 € s DPH",31.01.2024,02.02.2024,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 5/2022,látky do inscenácie AHASVER,,"dodávateľ: ARKA - Slovakia, s.r.o., Hanojská 1, 040 13 Košice, IČO: 36197459","180,96 € s DPH",19.01.2022,24.01.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 50/2020,6x stolička Coleta Nova,,"dodávateľ: Tempo Kondela, Duklianska 19, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36409154","119,40 € s DPH",10.03.2020,11.03.2020,"Mgr. Emil Spišák, ArtD., riaditeľ SD",platná, 50/2021,"1x cemix penetrácia hĺbková 5l, 15x cemix Nivela 25 kg",,"dodávateľ: GIZI spol. s r.o., Tepličská cesta 14/2149, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 31689612","194,27 € s DPH",21.04.2021,22.04.2021,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ Spišského divadla",platná, 50/2022,časti scénickej dekorácie - strecha do perníkovej chalúpky do inscenácie Perníková chalúpka,,"dodávateľ: CZECHPOINT ART STUDIO s.r.o., Tatranská 68, 053 11 Smižany, IČO: 51282208","710,00 € s DPH",10.03.2022,16.03.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 50/2023,programátorské služby za účelom vytvorenia šablóny pre tlač potvrdenia doplnkového tovaru,,"dodávateľ: Ticketware SE, Hlavná 23, 917 01 Trnava, IČO: 48298034","132,00 € s DPH",15.02.2023,16.02.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 50/2024,2x slnečné okuliare Hainsds do inscenácie Okuliare Eltona Johna,,"dodávateľ: Miroslav Kameník, Sobieskiego 7, 34-480 Jablonka, Malopolskie, Poľská republika, IČO: 520102815","44,15 € s DPH",31.01.2024,02.02.2024,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 51/2020,oprava osvetľovacieho pultu ADB LIBERTY 240 SN,,"dodávateľ: City light Slovakia, Suchý Jarok 18, 066 01 Humenné, IČO: 44514557","270,10 € s DPH",10.03.2020,11.03.2020,"Mgr. Emil Spišák, ArtD., riaditeľ SD",platná, 51/2021,celoročný prístup na rok 2021 k online školeniam,,"dodávateľ: PragmaPlus s.r.o., Hlinická 1165/2, 907 01 Myjava, IČO: 51069164","145,00 € s DPH",21.04.2021,23.04.2021,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ Spišského divadla",platná, 51/2022,náplň do dymostroja - ADJ Haze Fluid water based 5l,,"dodávateľ: Béla Simon, Žíp 15, 980 21 Bátka, IČO: 34235876","20,00 € s DPH",14.03.2022,16.03.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 51/2023,technická a emisná kontrola vozidla Renault Clio SN289CY,,"dodávateľ: Ledos s.r.o., Tatranské námestie 3, 058 01 Poprad, IČO: 50871919","74,00 € s DPH",16.02.2023,16.02.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 51/2024,"dodatočné úpravy webovej stránky (zapracovanie rolí v podstránkach hercov, štruktúra umeleckého súboru, kategorizácia repertoáru)",,"dodávateľ: BigWay Dev s. r. o., Československej armády 21, 08001 Prešov, IČO: 54409411","525,00 € s DPH",01.02.2024,02.02.2024,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 52/2020,"Mini PC HP slim desktop S01-pD0007nc a LCD monitor 23,8",,"dodávateľ: Alza.cz, Jateční 33a, 170 00 Praha 7, IČO: 27082440","613,99 € s DPH",11.03.2020,11.03.2020,"Mgr. Emil Spišák, ArtD., riaditeľ SD",platná, 52/2021,online sála 09.05.2021 o 16.00 hod. Kráska a netvor a 21.05.2021 o 18.00 hod. Búračka,,"dodávateľ: Revoltapp s.r.o., Považská 1969/40A, 040 11 Košice, IČO: 52292550","120,00 € s DPH",22.04.2021,23.04.2021,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ Spišského divadla",platná, 52/2022,100 ks antigénové testy + 100 ks medicínske jednorazové rukavice modré,,"dodávateľ: ZENCO Corp. a. s., Provozní 5492/3, Ostrava - Trěbovice, IČO: 09862421","124,17 € s DPH",15.03.2022,16.03.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 52/2023,"stmievania jednotka DP3-5-SF, 1x16A dmmer s400, DMX+Fader, DMX 5pin, in:USCH, out: FRENCH SCHUKO",,"dodávateľ: CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o., Suchý jarok 18, 066 01 Humenné, IČO: 44514557","354,00 € s DPH",16.02.2023,16.02.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 52/2024,mikrofón HN076430-SHURE 55SH-II,,"dodávateľ: AUDIO PARTNER s.r.o., Medzi Vodami 2044/23, 143 00 Praha 4, IČO: 27114147","167,00 € s DPH",01.02.2024,02.02.2024,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 53/2020,plátno 10 m a biela krepovka 47.85m,,"dodávateľ: Koloria a.s., Syslia č. 40, 821 05 Bratislava, IČO: 31331751","77,00 € s DPH",19.03.2020,23.03.2020,"Mgr. Emil Spišák, ArtD., riaditeľ SD",platná, 53/2021,elektromontážne práce vrátane materiálu pre 2 kancelárie a izbu č. 6,,"dodávateľ: Štefan Staroň, Levočská 159/4, 053 01 Harichovce, IČO: 1023709522","250,00 € s DPH",23.04.2021,23.04.2021,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ Spišského divadla",platná, 53/2022,ubytovanie pre zamestnankyne SD - účasť na workshope 23.-24.03.2022 jedna 2-lôžková izba na jednu noc,,"dodávateľ: Kongregácia sestier Najsvätejšieho Spasiteľa, Jakubovo námestie 4-5, 812 92 Bratislava, IČO: 42010721","65,40 € s DPH",15.03.2022,16.03.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 53/2023,Office 2021 Home and Business,,"dodávateľ: e-licencie s.r.o., A. Gwerkovej 1537/15, 851 04 Bratislava, IČO: 85104","99,90 € s DPH",16.02.2023,16.02.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 53/2024,sťahovanie piana z 3 poschodia SD na trase Spišská Nová Ves - Prešov a späť,,"dodávateľ: Marek Gajdoš - sťahovanie, Hutnícka 2715/14, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 53361318","320,00 € s DPH",01.02.2024,02.02.2024,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 54/2020,čierne nitrilové rukavice,,"dodávateľ: Zuzana Majeríková, Kadernícky servis, Dubková 69, 020 55 Lazypod Makytou, IČO: 43015999","54,40 € s DPH",25.03.2020,25.03.2020,"Mgr. Emil Spišák, ArtD., riaditeľ SD",platná, 54/2021,6x stolička Natural Diva 2815 FW 215,,"dodávateľ: Sedooz s. r. o., Karpatské námestie 10, 831 06 Bratislava, IČO: 46359338","945,36 € s DPH",23.04.2021,23.04.2021,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ Spišského divadla",platná, 54/2022,"1x kryolan F/X krv 250 ml light, 1x biele pančuchy uni veľkost",,"dodávateľ: AMREX, s.r.o., Sylia 40, 821 05, Bratislava, IČO: 36229776","21,45 € s DPH",16.03.2022,16.03.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 54/2023,farebná tlač na 3 mm dibond dosku v počte 3 kusov,,"dodávateľ: PROGRUP SK, s.r.o., Zvonárska 32, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 51014751","48,60 € s DPH",16.02.2023,17.02.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 54/2024,celoročná dodávka materiálu podľa požiadavky a špecifikácie na rok 2024,,"dodávateľ: Pedro - Plus s.r.o., Radlinského 17, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 470390817","1 000,00 € s DPH",05.02.2024,06.02.2024,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 54/9,,,,,,,,platná, 55/2020,antibakteriálne a dezinfekčné gély na ruky,,"dodávateľ: PB Online Group s.r.o., K žižkovu 809/7 190 00 Praha 9, IČO: 07497822","40,00 € s DPH",27.03.2020,27.03.2020,"Mgr. Emil Spišák, ArtD., riaditeľ SD",platná, 55/2021,klávesnica RAPOO NK 2500 mini USB hub,,"dodávateľ: NAY a.s., Tuhovská 15. P. O. BOX 10, 830 06 Bratislava, IČO: 35739487","11,98 € s DPH",23.04.2021,27.04.2021,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ Spišského divadla",platná, 55/2022,"časti scénickej dekorácie do inscenácie perníková chalúpka: scénicky objekt chalúpka/pec, závesná kulisa, závesná kulisa+ posuvná dráha, závesná kulisa",17/2022,"dodávateľ: UNITERM Martin s.r.o., Zámocká 6167/16, 036 01 Martin, IČO: 36419028","6 162,00 € s DPH",21.03.2022,23.03.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 55/2023,záťažový uzlíkový koberec: farba 64050 tmavo-sivá podľa cenovej ponuky - 56m2,,"dodávateľ: KaZet s.r.o., Duklianska 38-R11, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 51894165","1 999,94 € s DPH",16.02.2023,17.02.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 55/2024,celoročná objednávka tovaru podľa požiadaviek a špecifikácie na rok 2024,,"dodávateľ: VILLA MARKET s.r.o., Chrapčiaková 1, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31668461","1 500,00 € s DPH",05.02.2024,06.02.2024,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 56/2020,stravné lístky pre zamestnancov Spišského divadla na mesiac apríl,,"dodávateľ: DOXX- stravé lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000","4 100,00 € s DPH",31.03.2020,31.03.2020,"Mgr. Emil Spišák, ArtD., riaditeľ SD",platná, 56/2021,3x slúchádla Sennheiser HD 400S,,"dodávateľ: NAY a.s., Jateční 33a, 170 00 Praha 7, IČO: 27082440","196,38 € s DPH",28.04.2021,28.04.2021,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ Spišského divadla",platná, 56/2022,10x karabínky,,"dodávateľ: Kopčok Zlatko Servis javiskových zariadení, Benice 103, 03842 Príbovce, IČO: 10870024","30,00 € s DPH",22.03.2022,23.03.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 56/2023,Taška cez rameno batika Colours,,"dodávateľ: Šiva shop Ing. Roman Chamrad, Strělniční 338, 738 01 Frýdek - Místek, Česká republika, IČO: 65475259","23,30 € s DPH",17.02.2023,20.02.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 56/2024,úprava piana do inscenácie EDITH,,"dodávateľ: Tomáš Záhradník, Záhradná 25, 080 01 Prešov, IČO: 52780627","50,00 € s DPH",05.02.2024,06.02.2024,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 57/2020,regal rivet 400 180x150x60 EB 19400 2702857,,"dodávateľ: Merkyry Market, Mlynská 37, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36501891","67,00 € s DPH",31.03.2020,31.03.2020,"Mgr. Emil Spišák, ArtD., riaditeľ SD",platná, 57/2021,"podlahárske práce, nalepenie dizajnovej podlahoviny PVC, montáž líšt v priestoroch kancelárií: sekretariát, umelecký šéf, izba, vrátnica podľa priloženej cenovej ponuky",,"dodávateľ: Klement Sabol, Strojnícka 2675/5, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 10765191","2 039,71 € s DPH",28.04.2021,28.04.2021,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ Spišského divadla",platná, 57/2022,výroba banneru na premiéru inscenácie "Perníková chalúpka v počte 1ks,,"dodávateľ: PROGRUP SK, s.r.o., Zvonárska 32, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 51014751","72,00 € s DPH",22.03.2022,23.03.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 57/2023,"aktualizovaný výkaz výmer pre divadelné pódium, pódium osvetľovača, pódium zvukára a sociálne zariadenie na 3. NP",,"dodávateľ: miles projekt, s.r.o., Hviezdoslavova 6, 08001 Prešov, IČO: 50123220","50,00 € s DPH",17.02.2023,22.02.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 57/2024,verejná správa SR - ročný prístup,,"dodávateľ: Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 31592503","228,00 € s DPH",05.02.2024,06.02.2024,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 58/2020,objemový kontajner na vývoz odpadu,,"dodávateľ: BRANTNER NOVA s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31659641","100,00 € s DPH",31.03.2020,01.04.2020,"Mgr. Emil Spišák, ArtD., riaditeľ SD",platná, 58/2021,stravné lístky pre zamestnancov Spišského divadla na mesiac máj,,"dodávateľ: DOXX- stravé lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 01001 Žilina, IČO: 36391000","2 870,00 € s DPH",30.04.2021,23.04.2021,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ Spišského divadla",platná, 58/2022,Výroba Rollup banneru na premiéru inscenácie "Perníková chalúpka" v počte 1ks.,,"dodávateľ: PROGRUP SK, s.r.o., Zvonárska 32, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 51014751","130,00 € s DPH",22.03.2022,23.03.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 58/2023,odborné zabezpečenie prípravy a priebehu verejného obstarávania ZsNH prostredníctvom el. trhoviska pre projekt IROP_Modernizácia divadelnej techniky BNW9,,"dodávateľ: 29 Teaam s.r.o., Klokočov 175, 07231 Klokočov, IČO: 50663640","900,00 € s DPH",22.02.2023,22.02.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 58/2024,oprava vozidla SN261CH Mercedes Benz Atego - výmena brzdového strmeňa,,"dodávateľ: Motor - Group Poprad, spol. s.r.o., Partizánska 4447/102, Poprad, IČO: 36482242","1 416,48 € s DPH",06.02.2024,07.02.2024,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 59/2020,stabilizátor,,"dodávateľ: Rašid Garipov, Hodkovická 767/7, 14200 Praha, Česká republika, IČO: 02856123","115,41 € s DPH",03.04.2020,03.04.2020,"Mgr. Emil Spišák, ArtD., riaditeľ SD",platná, 59/2021,"Zriadenie optického kábla v Spišskom divadle - Optický kábel: cca 100m = 0,68€ s dph /m, 2x zváranie optického kábla = 12€ s dph / zvar, zváranie v budove divadle už v osadenej optickej vani, chránička na optický kábel kopex 60m = 0,33€ s dph /m, lišty na kábel 8m = 0,80€ /m, drobný inštalačný materiál na strane budovy divadla = 15€, bezdrôtový router ( riadenie trafficu ) = 39€, rezerva inštalačného materiálu nad rámec CP = 100€, práca za 1 hodinu vykonanej práce, dvaja technici súhrne = 31,20€ s dph. Odhad časového trvania prác 5-8 hodín. Cenová ponuka na zriadenie prípojky je 421,8€ + 100€ rezerva inštalačného materiálu.",,"dodávateľ: PUPKKI s.r. o., Iliašovská 33, 053 11 Smižany, IČO: 36580392","521,80 € s DPH",30.04.2021,03.05.2021,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ Spišského divadla",platná, 59/2022,2x biele pančuchy uni veľkosť kód 91031502,,"dodávateľ: AMREX, s.r.o., Syslia 40, 821 05 Bratislava, IČO: 36229776","13,00 € s DPH",22.03.2022,23.03.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 59/2023,"zverejnenie pracovnej ponuky na stráne Profesie, garderobier/ka",,"dodávateľ: Profesia, spol. s r.o., Pribinova 9, 811 09 Bratislava, IČO: 35800861","99,00 € bez DPH",22.02.2023,24.02.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 59/2024,"vystúpenie umeleckých skúpin \"Noviny\" a \"Cirkus Benátky\" v čase od 07.02.2024 do 25.02.2024 počas podujatia Bahrain Food Festival 2024, usporiadateľ hradí letenky Viedeň - Manama (Bahrajn) a späť, ubytovanie počas celej dĺžky pobytu a stravovanie formou plnej penzie",,"dodávateľ: DrumART s. r. o., Tehelná 78, 949 01 Nitra, IČO: 949 01 Nitra","7 700,00 € s DPH",06.02.2024,07.02.2024,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 6/2020,celoročná dodávka materiálu podľa požiadavky - špecifikácie na rok 2020,,"dodávateľ: Pedro - Plus s.r.o., Radlinského 17,052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 470390817","800,00 € s DPH",08.01.2020,10.01.2020,"Mgr. Emil Spišák, ArtD., riaditeľ SD",platná, 6/2022,dodanie korkovej drte natur hrúbky 2/3 mm množstvo 25kg,,"dodávateľ: Korok Jelinek s.r.o., Pri Šajbách 4/B, 831 06 Bratislava, IČO: 35845210","373,00 € s DPH",19.01.2022,24.01.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 60/2020,bezkontaktný infračervený digitálny teplomer 2x,,"dodávateľ: NAY a.s., Tuhovská 15. P. O. BOX 10, 830 06 Bratislava, IČO: 35739487","129,80 € s DPH",21.04.2020,21.04.2020,"Mgr. Emil Spišák, ArtD., riaditeľ SD",platná, 60/2021,servírovací stolík Elon,,"dodávateľ: Tempo Kondela, s.r.o., Voíjtaššákova 893, 027 44 Tvrdošín, IČO: 36409154","73,00 € s DPH",07.05.2021,11.05.2021,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ Spišského divadla",platná, 60/2022,2x dámske pančuchy,,"dodávateľ: AdeMa s.r.o., brezová 384/10, 900 23 Viničné, IČO: 46451391","13,40 € s DPH",22.03.2022,23.03.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 60/2023,"školenie pre 1 osobu na deň 27. 2. 2023 na tému: Nové postupy účtovania od 1.1.2023, novela Zákona o účtovníctve",,"dodávateľ: Regionálne vzdelávacie centrum-združ.obci, Štrba, IČO: 31954502","45,00 € s DPH",22.02.2023,24.02.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 60/2024,6x biela textilná páska,,"dodávateľ: Béla Simon, Žíp 15, 980 21 Bátka, IČO: 34235876","96,00 € s DPH",06.02.2024,07.02.2024,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 61/2020,prezutie pneumatík na vozidlách Renault Clio SN 298CY a Škoda Fábia SN 965AL,,"dodávateľ: VIANOR, Markušovská cesta 3, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 47483164","38,00 € s DPH",27.04.2020,,"Mgr. Emil Spišák, ArtD., riaditeľ SD",platná, 61/2021,Koberec zelená tráva 16m2,,"dodávateľ: Ing. Peter Andreánsky, Zimná 97, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 33985855","187,20 € s DPH",10.05.2021,11.05.2021,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ Spišského divadla",platná, 61/2022,2x nadkolienky včielka,,"dodávateľ: Marek Byrtus, Luběnice 154, 783 46 Luběnice, IČO: 87508486","17,54 € s DPH",22.03.2022,23.03.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 61/2023,"školenie pre hercov a marketing divadla o používaní sociálnych sietí (facebook, instagram) 2.3.2023",,"dodávateľ: DIVINO, s.r.o., Jeséniova 4/E, 831 01 Bratislava, IČO: 46492542","1 200,00 € s DPH",22.02.2023,24.02.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 61/2024,"výroba banneru v počte 1 kus, banneru s citátom z inscenácie Edith v počte 1 kus a rollup banneru v počte j kus na premiéru inscenácie \"Edith\"",,"dodávateľ: PROGRUP SK, s.r.o., Zvonárska 32, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 51014751","328,80 € s DPH",07.02.2024,07.02.2024,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 62/2020,tonery pre potrebu Spišského divadla,,"dodávateľ: CAMEA SK s.r.o., Sabinovská 5065/67, 080 01 Prešov, IČO: 364 689 24","173,80 € s DPH",29.04.2020,22.04.2020,"Mgr. Emil Spišák, ArtD., riaditeľ SD",platná, 62/2021,interiérový nábytok pre vybavenie vrátnice podľa grafického návrhu,,"dodávateľ: Silver Spišská Nová Ves spol. s r.o., Čsl. armády 1102/2, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31669140","744,00 € s DPH",14.05.2021,17.05.2021,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ Spišského divadla",platná, 62/2022,"online knižnica, smernice a vzory zmlúv pre nepodnikateľské organizácie od 27.03.2022 do 31.12.2022 a od 01.01.2023 do 26.03.2023",,"dodávateľ: Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o., Železničiarska 13, 814 99 Bratislava, IČO: 35730129","315,02 € s DPH",24.03.2022,25.03.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 62/2023,3x jednolôžková izba - ubytovanie pre zamestnancov Spišského divadla počas služobnej cesty,,"dodávateľ: Mercure hotel, Ceskobratska 18/742, 702 000 Ostrava, ČR, IČO: 25096796","360,00 € s DPH",22.02.2023,23.02.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 62/2024,výroba banneru v počte 1 kus a rollup banneru v počte 1 kus na premiéru inscenácie "Okuliare Eltona Johna",,"dodávateľ: PROGRUP SK, s.r.o., Zvonárska 32, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 51014751","242,40 € s DPH",07.02.2024,07.02.2024,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 63/2020,stravné lístky na mesiac Máj 2020 pre zamestnancov Spišského divadla,,"dodávateľ: DOXX- stravé lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 01001 Žilina, IČO: 36391000","2 050,00 € s DPH",29.04.2020,29.04.2020,"Mgr. Emil Spišák, ArtD., riaditeľ SD",platná, 63/2021,6x Chemsafe C1 pracovné obleky,,"dodávateľ: ŠKOLBOZ - MELICHER s.r.o., Pestovateľská 1, 821 04 Bratislava, IČO: 35890363","37,56 € s DPH",14.05.2021,17.05.2021,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ Spišského divadla",platná, 63/2022,1x fototapeta New York 254x368 cm,,"dodávateľ: Donga.sk, na Košince 106/3, 18000 Praha 8-Libeň, IČO: 24259896","33,04 € s DPH",29.03.2022,30.03.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 63/2023,umelecké fotografie divadelného predstavenia "Klub hypochondrov",,"dodávateľ: Photography Vlastimil Slávik, s.r.o., Severná 30, 080 01 Prešov, IČO: 48298034","150,00 € s DPH",22.02.2023,24.02.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 63/2024,1x seminár "Finančná kontrola pre ekonómov a účtovníkov pre rok 2024,,"dodávateľ: Seminaria, s.r.o., Radlická 2000/3, 150 00 Praha 5, ČR, IČO: 26426218","128,50 € s DPH",07.02.2024,09.02.2024,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 64/2020,ochranný štít,,"dodávateľ: KORAKO PLUS s.r.o., Bielická 369, 958 04 Partizánske, IČO: 43959954","122,50 € s DPH",15.05.2020,19.05.2020,"Mgr. Emil Spišák, ArtD., riaditeľ SD",platná, 64/2021,výroba banneru na premiéru inscenácie "Zmrzlina" v počte 1 ks.,,"dodávateľ: PROGRUP SK s.r.o., Zvonárska 32, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 052 01 Spišská Nová Ves","72,00 € s DPH",17.05.2021,17.05.2021,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ Spišského divadla",platná, 64/2022,"1x fototapeta Midltown New York, 366x254",,"dodávateľ: IMPOL TRADE s.r.o., Lidická 886/43, 736 01 Havířov, IČO: 28569181","30,60 € s DPH",29.03.2022,30.03.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 64/2023,polep na okná vo WC,,"dodávateľ: PROGRUP SK, s.r.o., Klincová 35, 821 08 Bratislava-m.č.Ružinov, IČO: 51014751","31,20 € s DPH",24.02.2023,27.02.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 64/2024,predplatné časopisu kød na rok 2024,,"dodávateľ: Divadelný ústav/The Theatre Institute, Jakubovo námestie 12, 813 57 Bratislava, IČO: 164691","29,00 € s DPH",07.02.2024,09.02.2024,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 65/2020,ochranné jednorázové rúška,,"dodávateľ: Topruška.sk, E-sperk s.r.o., Ternavská 2245/8, 075 01 Trebišov, IČO: 48194531","150,00 € s DPH",27.05.2020,28.05.2020,,platná, 65/2021,služby online sály - 01.06.2021 o 10.00 hod.,,"dodávateľ: Revoltapp s.r.o., Považská 1969/40A, 040 11 Košice, IČO: 52292550","60,00 € s DPH",17.05.2021,17.05.2021,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ Spišského divadla",platná, 65/2022,stravné lístky pre zamestnancov na mesiac Apríl 2022,,"dodávateľ: DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000","4 700,00 € s DPH",30.03.2022,31.03.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 65/2023,výroba banneru na premiéru inscenácie Klub hypochondrov v počte 1 ks,,"dodávateľ: PROGRUP SK, s.r.o., Zvonárska 32, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 51014751","72,00 € s DPH",27.02.2023,28.02.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 65/2024,prenájom Koncertnej siene Reduty dňa 23.06.2024 od 19.00 hod do 22.00 hod.,,"dodávateľ: Mestské kultúrne centrum, Radničné námestie č. 4, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 352454","120,00 € s DPH",07.02.2024,09.02.2024,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 66/2020,toner OKI C 301,,"dodávateľ: CAMEA SK, s.r.o., Sabinovská 67/5065, 080 01 Prešov, IČO: 36 468 924","56,86 € s DPH",28.05.2020,28.05.2020,,platná, 66/2021,,,"dodávateľ: best4stage s.r.o., Lachova 37, 811 03 Bratislava, IČO: 46064265","13 679,45 € s DPH",17.05.2021,18.05.2021,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ Spišského divadla",platná, 66/2022,"Pompony, go-go",,"dodávateľ: Rostislav Pavlík - Kofix, Modrá II. č.p. 353, 760 01 Zlín, IČO: 10574204","11,60 € s DPH",31.03.2022,31.03.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 66/2023,výroba roll up banneru na premiéru inscenácie Klub hypochondrov v počte 1 ks,,"dodávateľ: PROGRUP SK, s.r.o., Zvonárska 32, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 51014751","130,00 € s DPH",27.02.2023,28.02.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 66/2024,"2x stojan na mikrofón, 1x mikrofón Behringer BV635USB retro, 1x kábel mikrofónny XLR-4 pin retro XLR",,"dodávateľ: Jozef Volkošák, Letná 80/73, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 33851719","198,00 € s DPH",07.02.2024,09.02.2024,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 67/2020,stravné lístky na mesiac jún 2020,,"dodávateľ: DOXX- stravé lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 01001 Žilina, IČO: 36391000","4 100,00 € s DPH",28.05.2020,28.05.2020,"Mgr. Emil Spišák, ArtD., riaditeľ SD",platná, 67/2021,2x guľa Krušpán,,"dodávateľ: Ivan Mundier IMKROV, Kľačno 415, 972 15 Kľačno, IČO: 40651681","23,15 € s DPH",17.05.2021,19.05.2021,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ Spišského divadla",platná, 67/2022,servis - oprava Biosu na notebooku Lenovo V310,,"dodávateľ: AVP SERVIS - Štefan Kukura, Nálepkova 1313/13, 053 11 Smižany, IČO: 47488221","100,00 € s DPH",01.04.2022,06.04.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 67/2023,promo fotenie plagátu a divadelného predstavenia "Klub hypochondrov",,"dodávateľ: Photohraphy Vlastimil Slávik, s.r.o., Severná 30, 08001 Prešov, IČO: 48298034","300,00 € s DPH",28.02.2023,01.03.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 67/2024,celoročná objednávka materiálu podľa požiadaviek a špecifikácie na rok 2024,,"dodávateľ: Andreansky, Letná 42, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 34575723","1 000,00 € s DPH",08.02.2024,09.02.2024,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 68/2020,adaptér Elgato Cam Link 4K,,"dodávateľ: Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Praha 7 - Holešovice, Česká republika, IČO: 27082440","146,89 € s DPH",09.06.2020,09.06.2020,"Mgr. Emil Spišák, ArtD., riaditeľ SD",platná, 68/2021,Krušpán guľa veľkosť 58,,"dodávateľ: Plemax Group s.r.o., Námestie sv. Imricha 923/21, 943 01 Štúrovo, IČO: 48141429","38,80 € s DPH",17.05.2021,19.05.2021,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ Spišského divadla",platná, 68/2022,toner OKI C301/C321 Premium celá sada,,"dodávateľ: CAMES SK, s.r.o., Sabinovská 67/5065, 080 01 Prešov, IČO: 36468924","107,09 € s DPH",06.04.2022,06.04.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 68/2023,elektronické stravné lístky pre zamestnancov Spišského divadla na mesiac marec,,"dodávateľ: DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000","2 974,31 € s DPH",01.03.2023,01.03.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 68/2024,polica do rekvizitárne,,"dodávateľ: KAZULI Furniture, s.r.o., Trsťany 81, 053 63 Hincovce, IČO: 54244978","40,00 € s DPH",08.02.2024,09.02.2024,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 69/2020,"kontrola prenosných hasiacich prístrojov PHP kontrola požiarnych vodovodov, tlakové skúšky hydrantových hadíc, kontrola, oprava prenosných hasiacich prístrojov",,"dodávateľ: TATRAHASIL s.r.., Lidická 39, 059 51 Poprad - Matejovce, IČO: 36501930","200,00 € s DPH",15.06.2020,15.06.2020,"Mgr. Emil Spišák, ArtD., riaditeľ SD",platná, 69/2021,koberec do inscenácie - REVEXPO GRIS Moyen 1897/2 96 m2,,"dodávateľ: Koberce Trend, Stará cesta 6, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 51689839","496,32 € s DPH",18.05.2021,19.05.2021,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ Spišského divadla",platná, 69/2022,"1x PARKSIDE súprava skrutkovačov a bitov, XXL 116 dielna súprava",,"dodávateľ: Lidl Slovenská republika, v.o.s., Ružinovská 1/E, 821 02 Bratislava, IČO: 35793783","39,89 € s DPH",08.04.2022,11.04.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 69/2023,tlač tabuľky na označenie toaliet na medený Roumark v rozmeroch 12x9 cm v počte 2 ks,,"dodávateľ: PROGRUP SK, s.r.o., Zvonárska 32, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 51014751","18,00 € s DPH",01.03.2023,01.03.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 69/2024,"30x orámovanie divadelných fotografií, vloženie pasparty na každý kus",,"dodávateľ: Peter Repka, Kvetná 28, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 41687868","970,00 € s DPH",09.02.2024,14.02.2024,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 7/2020,celoročná objednávka materiálu podľa požiadavky a špecifikácie na rok 2020,,"dodávateľ: Majster centrum, Zimná 47, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36817767","800,00 € s DPH",08.01.2020,10.01.2020,"Mgr. Emil Spišák, ArtD., riaditeľ SD",platná, 7/2022,výroba rekvizít-písmená vo farbách slovenskej trikolóry.,,"dodávateľ: Ivan Kopa, Jancova 7, 811 02 Bratislava, IČO: 35003073","1 884,00 € s DPH",19.01.2022,24.01.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 70/2020,oprava radiátorov v SD - havarijný stav,,"dodávateľ: TZB - komplet, s.r.o., Markušovská cesta 36/831, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36575852","1 224,30 € s DPH",17.06.2020,18.06.2020,"Mgr. Emil Spišák, ArtD., riaditeľ SD",platná, 70/2021,občerstvenie na pracovný aktív so zhodnotením premiéry Zmrzlina,,"dodávateľ: Reštaurácia Sonáta, Radničné námestie 4, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36600482","180,00 € s DPH",19.05.2021,21.05.2021,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ Spišského divadla",platná, 70/2022,vstavaná skriňa,,"dodávateľ: KAZULI Furniture, s.r.o., Trsťany 81, 053 63 Hincovce, IČO: 54244978","1 650,00 € s DPH",12.04.2022,13.04.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 70/2023,materiál na kostýmovú výpravu do inscenácie Andersenové rozprávky,,"dodávateľ: AMREX, s.r.o., Syslia 40, 821 05 Bratislava, IČO: 36229776","1 000,00 € s DPH",01.03.2023,01.03.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 70/2024,elektroinštalačné práce podľa cenovej ponuky,,"dodávateľ: Elektroprojekt s.r.o., Záborského 1607/9, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36578011","388,50 € s DPH",12.02.2024,14.02.2024,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 71/2020,licencia ESET pre 16 staníc,,"dodávateľ: ESET, spol s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 31333532","337,92 € s DPH",17.06.2020,19.06.2020,"Mgr. Emil Spišák, ArtD., riaditeľ SD",platná, 71/2021,výroba a dodanie scénickej dekorácie - panelov do inscenácie Je dôležité správne meno,,"dodávateľ: Biznis Media s.r.o., J. Martáka 15, 036 01 Martin, IČO: 467655557","2 134,32 € s DPH",20.05.2021,21.05.2021,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ Spišského divadla",platná, 71/2022,spreje na maľovanie scénických prvkov do inscenácie Muž mojej ženy,,"dodávateľ: Zbyněk Viskup, Národní tř. 3562/34, 695 01 Hodonín 1, IČO: 87003562","33,00 € s DPH",13.04.2022,19.04.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 71/2023,tlač bulletinov na premiéru inscenácie "Klub hypochondrov" v počte 100 kusov,,"dodávateľ: PROGRUP SK, s.r.o., Zvonárska 32, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 51014751","184,00 € s DPH",02.03.2023,07.03.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 71/2024,opakovaná technická kontrola vozidla Mercedes Atego SN261CH,,"dodávateľ: Ledos s.r.o., Tatranské námestie 3, 058 01 Poprad, IČO: 50871919","35,00 € s DPH",13.02.2024,14.02.2024,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 72/2020,tonery - HP CE 285AD a OKI C301/C321,,"dodávateľ: CAMEA SK, s.r.o., Sabinovská 67/5065 Prešov 080 01, IČO: 36 468 924","124,95 € s DPH",23.06.2020,23.06.2020,"Mgr. Emil Spišák, ArtD., riaditeľ SD",platná, 72/2021,Stojan D-00-9001 do inscenácie "Je dôležité správne meno",,"dodávateľ: COMPEL RAIL a.s., Nákladné nábrežie 8, 036 08 Martin, IČO: 36379913","772,80 € s DPH",24.05.2021,24.05.2021,"Mgr. Mária Peklanská, poverená riadením SD",platná, 72/2022,vypracovanie projektovej dokumentácie a autorský dozor,,"dodávateľ: ISKOL s.r.o., Zimná 94, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 47484993","1 800,00 € s DPH",20.04.2022,20.04.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 72/2023,príprava a vypracovanie sponzorskej zmluvy,,"dodávateľ: Advokátska kancelária JUDr. Jozef Barabás, Letná 45, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 50076477","200,00 € s DPH",02.03.2023,07.03.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 72/2024,tlač čiernobielej fotografie Edith na materiál podobný plátnu v rozmere 105x70 cm v počte 3 kusy,,"dodávateľ: PROGRUP SK, s.r.o., Zvonárska 32, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 51014751","104,40 € s DPH",13.02.2024,14.02.2024,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 73/2020,kamera Canon XA40,,"dodávateľ: AQT.sk, Refinery Gallery, Vlčie hrdlo 1 821 07 Bratislava, IČO: 36042234","1 349,00 € s DPH",,,"Mgr. Emil Spišák, ArtD., riaditeľ SD",platná, 73/2021,služby fotografa do projektu Divadelná čitáreň,,"dodávateľ: Laguzo s.r.o., Ľuda Zúbka 1193/4, 841 01 Bratislava, IČO: 53570707","350,00 € s DPH",24.05.2021,24.05.2021,"Mgr. Mária Peklanská, poverená zastupovaním riaditeľa",platná, 73/2022,objednávame si vodiča na prepravu umeleckého súboru dňa 25.04.2022 autom SD - Citroen 7- miestny na trase Spišská Nová Ves - Prešov a späť.,,"dodávateľ: FFO bus, s.r.o., Lúčna 1655/29, 054 01 Levoča, IČO: 47341017","65,00 € s DPH",21.04.2022,21.04.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 73/2023,zverejnenie pracovnej ponuky na pozíciu - rekvizitár/rekvizitárka,,"dodávateľ: Profesia, spol. s r.o., Pribinova 19, 811 09 Bratislava, IČO: 35800861","118,80 € s DPH",03.03.2023,07.03.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 73/2024,tlač bulletinov na premiéru inscenácie "Edith" v počte 150 kusov,,"dodávateľ: PROGRUP SK, s.r.o., Zvonárska 32, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 51014751","315,00 € s DPH",13.02.2024,14.02.2024,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 74/2020,pamäťová karta SanDisk SDXC 64GB,,"dodávateľ: Alza.cz a.s., Jateční 33a, 170 00 Praha 7, IČO: 27082440","53,79 € s DPH",23.06.2020,23.06.2020,"Mgr. Emil Spišák, ArtD., riaditeľ SD",platná, 74/2021,"reklamné plochy CVL v počte 30 ks a tlač papierového plagátu na reklamné plochy v počte 30 ks v Meste Spišská Nová Ves 15 ks, Levoča",,"dodávateľ: euroAWK spol. s r.o., Brečtanová 2, 831 01 Bratislava, IČO: 35808683","1 080,00 € s DPH",24.05.2021,24.05.2021,"Mgr. Mária Peklanská, poverená zastupovaním riaditeľa",platná, 74/2022,"výroba pečatidla s plastovou raznicou o priemere 3 cm a pečatidlo s kovovou raznicou o priemere 2 cm. Vosk do pištole 4x tyčinka, pečatný vosk 3ks a taviaca pečatná pištoľ",,"dodávateľ: pečiatka.sk, Pezinská 5104, 901 01 Malacky, IČO: 52394476","98,12 € s DPH",21.04.2022,21.04.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 74/2023,15x žiarovka halogén 1000 W a 15x čierna baletizolová páska,,"dodávateľ: Béla Simon, Žíp 15, 980 21 Bátka, IČO: 34235876","525,00 € s DPH",03.03.2023,07.03.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 74/2024,oprava prepojenia stúpačky kanalizácie - havarijný stav,,"dodávateľ: Riš & Riš, Tepličská cesta, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 43872328","138,00 € s DPH",14.02.2024,16.02.2024,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 75/2020,výroba scénickej dekorácie pre projekt - "Janko Hraško",19/2020,"dodávateľ: AMSTYL, s.r.o., Volgogradská 4, 080 01 Prešov, IČO: 44438818","3 446,00 € s DPH",30.06.2020,02.07.2020,"Mgr. Emil Spišák, ArtD., riaditeľ SD",platná, 75/2021,ostriaci krúžok na kameru,,"dodávateľ: Rašid Garipov, Hodkovická 767/7, Praha 4 - Kamýk 142 00, IČO: 02856123","17,78 € s DPH",24.05.2021,24.05.2021,"Mgr. Mária Peklanská, poverená zastupovaním riaditeľa",platná, 75/2022,výroba banneru na premiéru inscenácie Muž mojej ženy v počte 1 ks,,"dodávateľ: PROGRUP SK, s.r.o., Zvonárska 32, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 51014751","72,00 € s DPH",26.04.2022,26.04.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 75/2023,slávnostná recepcia pre 70 hostí po premiére inscenácie Klub hypochondrov dňa 10.03.2023,,"dodávateľ: Reštaurácia Sonáta, Radničné námestie č. 4, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36600482","700,00 € s DPH",09.03.2023,10.03.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 75/2024,ocenenie na Zlatú labuť - príprava prototypu a 6x odliatkov,,"dodávateľ: Busta.sk s.r.o., Mierová 184, 821 05 Bratislava, IČO: 47606282","8 700,00 € s DPH",16.02.2024,19.02.2024,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 76/2020,stravné lístky na mesiac júl pre zamestnancov Spišského divadla,,"dodávateľ: DOXX- stravé lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 01001 Žilina, IČO: 36391000","4 100,00 € s DPH",30.06.2020,,,platná, 76/2021,stravné lístky pre zamestnancov Spišského divadla na mesiac jún,,"dodávateľ: DOXX- stravé lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 01001 Žilina, IČO: 36391000","4 100,00 € s DPH",31.05.2021,31.05.2021,"Mgr. Mária Peklanská, poverená zastupovaním riaditeľa",platná, 76/2022,výroba Rullup banneru na premiéru inscenácie Muž mojej ženy v počte 1ks.,,"dodávateľ: PROGRUP SK, s.r.o., Zvonárska 32, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 51014751","130,00 € s DPH",26.04.2022,26.04.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 76/2023,"výroba a tlač vizitiek s lamínom a 3D UV lakom na jednej strane pre 11 zamestnancov, každému po 100 ks. Celkovo 1100 kusov vizitiek.",,"dodávateľ: PROGRUP SK, s.r.o., Zvonárska 32, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 51014751","481,80 € s DPH",15.03.2023,15.03.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 76/2024,"1x povlak na elektrickú gitaru DeLuxe 20 mm, 1x povlak na basgitaru DeLuxe 20 mm, 1x povlak na biciu súpravu (20,10,12,14,14) a 1x povlak na stojany k bicej súprave (115x33x33)",,"dodávateľ: Jozef Valkošák, Letná 80/73, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 33851719","263,00 € s DPH",16.02.2024,19.02.2024,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 77/2020,1x skrinka 2 dverová a 1x skriňa archivačná,,"dodávateľ: B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava, IČO: 44413467","406,80 € s DPH",01.07.2020,06.07.2020,"Mgr. Emil Spišák, ArtD., riaditeľ SD",platná, 77/2021,"pristavenie kontajnera, jeho vývoz a zneškodnenie odpadu na 03.06.2021 o 12.00 hod.",,"dodávateľ: BRANTNER NOVA, Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31659641","160,00 € s DPH",31.05.2021,31.05.2021,"Mgr. Mária Peklanská, poverená zastupovaním riaditeľa",platná, 77/2022,preprava umeleckého súboru dňa 16.05.2022 zo SNV do Liptovského Mikuláša a späť. Odchod od SD o 11.30 hod. návrat cca o 18.30 hod.,,"dodávateľ: FFO bus, s.r.o., Lúčna 1655/29, 054 01 Levoča, IČO: 47341017","248,00 € s DPH",28.04.2022,28.04.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 77/2023,"zhotovenie webovej stránky Spišského divadla vrátane dizajnu, redakčného systému a napojenia na Ticketware cez API",,"dodávateľ: BigWay Dev s.r.o., Československej armády 21, 08001 Prešov, IČO: 54409411","2 150,00 € s DPH",16.03.2023,22.03.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 77/2024,"2x dresm 6x okuliare, 1x arafatka 8x nášivka do pripravovanej inscenácie Okuliare Eltona Johna",,"dodávateľ: Lazy Cat s. r. o., Rumunskej armády 3889/5, 036 01 Martin, IČO: 036 01 Martin","225,34 € s DPH",16.02.2024,19.02.2024,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 78/2000,stravné lístky pre zamestnancov Spišského divadla na mesiac máj,,"dodávateľ: DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 363910000","4 700,00 € s DPH",,,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 78/2020,produkt Kros Omega,,"dodávateľ: KROS a.s., A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina, IČO: 31635903","310,80 € s DPH",02.07.2020,06.07.2020,"Mgr. Emil Spišák, ArtD., riaditeľ SD",platná, 78/2021,odborný seminár - "Moderná správa registratúry",,"dodávateľ: Asociácia správcov registratúry, M. R. Štefánika 310, 972 71 Nováky, IČO: 37922190","49,00 € s DPH",08.06.2021,08.06.2021,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ Spišského divadla",platná, 78/2022,stravné lístky pre zamestnancov Spišského divadlo na mesiac máj,,"dodávateľ: DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000","4 700,00 € s DPH",28.04.2022,29.04.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 78/2023,stoličky do lóže 66ks a doprava,,"dodávateľ: ZDRAVÉ SEDENIE s.r.o., Okružná 3703,900 01 Modra, IČO: 35680865","2 436,72 € s DPH",21.03.2023,22.03.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 78/2024,"výroba, kompletizácia a montáž 3D loga SD a nápisu štúdio",,"dodávateľ: PROGRUP SK, s.r.o., Zvonárska 32, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 51014751","464,40 € s DPH",16.02.2024,20.02.2024,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 79/2020,"objednávka na statický prepočet únosnosti závesného systému nad javiskom divadla Obhliadka, diagnostika, statický výpočet únosnosti systému a vypracovanie záverečnej správy",,"dodávateľ: Žilinská univerzita v Žiline, Katedra staveb, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina, IČO: 397563","1 068,00 € s DPH",10.07.2020,14.07.2020,"Mgr. Emil Spišák, ArtD., riaditeľ SD",platná, 79/2021,"kontrola prenosných hasiacich prístrojov PHP, kontrola požiarnych vodovodov a tlakové skúšky hydrantových hlavíc - kontrola podľa priloženej cenovej ponuky",,"dodávateľ: TATRAHASIL s.r.o., Lidická 39, 059 51 Poprad - Matejovce, IČO: 36501930","179,37 € s DPH",10.06.2021,11.06.2021,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ Spišského divadla",platná, 79/2022,prezutie pneumatík na vozidle Renault Clio a Citroen Berlingo,,"dodávateľ: VIANOR, Markušovská cesta 3, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 47483164","65,00 € s DPH",02.05.2022,03.05.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 79/2023,vstupná prehliadka pre budúcu zamestnankyňu,,"dodávateľ: MEDISON, s.r.o., Letná 27, 04001 Košice, IČO: 36679135","80,50 € s DPH",22.03.2023,22.03.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 79/2024,tlač bulletinov na premiéru inscenácie "Okuliare Eltona Johna v počte 150 kusov,,"dodávateľ: PROGRUP SK, s.r.o., Zvonárska 32, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 51014751","315,00 € s DPH",21.02.2024,22.02.2024,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 8/2020,celoročná objednávka materiálu podľa špecifikácie - požiadavky na rok 2020,,"dodávateľ: Schwabik, s.r.o., Zimná 36, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 45976244","500,00 € s DPH",08.01.2020,10.01.2020,"Mgr. Emil Spišák, ArtD., riaditeľ SD",platná, 8/2022,zapožičanie kostýmov vo farbách slovenskej trikolóry v termíne od 25. 1. 2022 do 28.1.2022 v počte 10 ks,,"dodávateľ: Združenie umelcov Spiša, Medza 3444/10, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 42094810","1 200,00 € s DPH",19.01.2022,24.01.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 80/2020,toner OKI 44973536 čierny,,"dodávateľ: CAMEA SK, s.r.o., Sabinovská 67/5065, 080 01 Prešov, IČO: 36468924","29,30 € s DPH",22.07.2020,24.07.2020,"Mgr. Emil Spišák, ArtD., riaditeľ SD",platná, 80/2021,výroba banneru na premiéru inscenácie "Štúr",,"dodávateľ: PROGRUP SK s.r.o., Zvonárska 32, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 51 014 751","72,00 € s DPH",11.06.2021,14.06.2021,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ Spišského divadla",platná, 80/2022,"záviny: 1x tvarohový, 1x makový, 1x jablkový, 1x orechový a 2x kakaový",,"dodávateľ: Pekáreň Čingov Smižany, s.r.o., Tatranská 126, 053 11 Smižany, IČO: 36217263","18,00 € s DPH",04.05.2022,05.05.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 80/2023,fotenie inscenácie "Rozprávky z krivého zrkadla" dňa 05.04.2023 o 14.00 hod.,,"dodávateľ: Hanus, s.r.o., Hlavná 210/36, 976 37 Hrochoť, IČO: 47376147","100,00 € s DPH",30.03.2023,31.03.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 80/2024,občerstvenie pre pozvaných hostí z príležitosti konania premiéry inscenácie "Okuliare Eltona Johna" dňa 23.02.2023 pre cca 80 osôb,,"dodávateľ: Reštaurácia Sonáta, Radničné námestie č. 4, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36600482","930,00 € s DPH",22.02.2024,22.02.2024,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 81/2020,"oprava v SD - havarijný stav tečúce radiátor, výmena termostatických a regulačných ventilov",,"dodávateľ: TZB-komplet, s.r.o., Markušovská cesta 36/831, 052 01 Sp. N. Ves, IČO: 36575852","4 261,69 € s DPH",28.07.2020,04.08.2020,"Mgr. Emil Spišák, ArtD.",platná, 81/2021,výroba banneru na premiéru inscenácie "Je dôležité správne meno",,"dodávateľ: PROGRUP SK s.r.o., Zvonárska 32, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 51014751","72,00 € s DPH",11.06.2021,14.06.2021,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ Spišského divadla",platná, 81/2022,výroba fotorámu do foyare v počte 1 ks.,,"dodávateľ: PROGRUP SK, s.r.o., Zvonárska 32, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 51014751","36,00 € s DPH",05.05.2022,05.05.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 81/2023,stravné lístky - elektronické pre zamestnancov Spišského divadla na mesiac apríl,,"dodávateľ: DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000","2 507,00 € s DPH",31.03.2023,31.03.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 81/2024,tablet Oukitel RT6 8 GB,,"dodávateľ: Alza.cz, Jateční 33a, 170 00 Praha 7, IČO: 27082440","317,39 € s DPH",28.02.2024,21.02.2024,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 82/2020,vypracovanie projekčného rozpočtu na opravu sociálnych zariadení v SD a na opravu Štúdia SD a priľahlých priestorov a vzduchotechniku v štúdiu SD,,"dodávateľ: Ing. Jaroslav Sokolský, Jána Jánskeho 3322/12, 05201 Sp.Nová Ves, IČO: 52194086","200,00 € s DPH",28.07.2020,04.08.2020,"Mgr. Emil Spišák, ArtD.",platná, 82/2021,"prievedenie kabeláže z dátového rozvádzača z druhého poschodia do priestoru lóže, inštalačný kábel Cat 6A, PC dvoj zásuvka 1ks, 2 káble s ukončením v 19\" dát. rozvádzači a inštalačný materiál na vybudovanie",,"dodávateľ: K_CORP s.r.o., Radlinského 20/2231, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36215791","510,00 € s DPH",11.06.2021,16.06.2021,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ Spišského divadla",platná, 82/2022,"ocenenia na Zlatú labuť - 1x epoxidový odliatok, 2x bronzový odliatok",,"dodávateľ: La Idea, s.r.o., Mierová 184, 821 05 Bratislava, IČO: 46656383","3 450,00 € s DPH",10.05.2022,16.05.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 82/2023,elektronické stravné lístky pre zamestnanca SD,,"dodávateľ: DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000","104,46 € s DPH",03.04.2023,03.04.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 82/2024,stravné lístky pre zamestnancov Spišského divadla na mesiac marec,,"dodávateľ: DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000","2 027,30 € s DPH",29.02.2024,29.02.2024,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 83/2020,stravné lístky na mesiac september,,"dodávateľ: DOXX- stravé lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 01001 Žilina, IČO: 36391000","4 100,00 € s DPH",24.08.2020,24.08.2020,"Mgr. Emil Spišák, ArtD., riaditeľ SD",platná, 83/2021,návrh interiéru podľa priloženej cenovej ponuky,,"dodávateľ: Altis interiér s.r.o., Duklianska 38, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 46888519","720,00 € s DPH",14.06.2021,16.06.2021,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ Spišského divadla",platná, 83/2022,1x uzamykateľná skriňa,,"dodávateľ: KAZULI Furniture, s.r.o., Trsťany 81, 053 63 Hincovce, IČO: 54244978","490,00 € s DPH",12.05.2022,16.05.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 83/2023,školenie - referenčné vozidlo - Mária Brozmanová,,"dodávateľ: Mgr. Marek Dzugas - AUTOŠKOLA, Francisciho 23, 054 01 Levoča, IČO: 40857662","15,00 € s DPH",04.04.2023,11.04.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 83/2024,"prevoz scénickej výpravy z SD do skladu a späť, podľa potreby vyplývajúcej z týždenných plánov, za cenu 30€/hod.",,"dodávateľ: Marek Gajdoš - sťahovanie, Hutnícka 2715/14, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 53361318",,29.02.2024,04.03.2024,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 84/2020,2 ks stojany na dezinfekciu a 2 ks bezdotykové dávkovače na dezinfekciu,,"dodávateľ: Villa market s.r.o., Chrapčiaková 1, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 31668461","225,00 € s DPH",02.09.2020,03.09.2020,"Mgr. Mária Peklanská, poverená riadením SD",platná, 84/2021,"písací, toaletný stolík 90x54 cm, zelený",,"dodávateľ: Monika Kameníková Mäsiarová MAXIOBCHOD, Sobieskiego 7, 34-480 Jablonka, Malopolskie, Poľská republika, IČO: 381609125","150,03 € s DPH",16.06.2021,17.06.2021,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ Spišského divadla",platná, 84/2022,občerstvenie pre 27 osôb - riaditeľov a zamestnancov kultúrnych organizácii KSK dňa 12.05.2022,,"dodávateľ: Reštaurácia Sonáta, Radničné námestie č. 4, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36600482","810,00 € s DPH",11.05.2022,16.05.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 84/2023,výroba banneru na premiéru inscenácie "Rozprávky z krivého zrkadla" v počte 1 kus,,"dodávateľ: PROGRUP SK, s.r.o., Zvonárska 32, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 51014751","72,00 € s DPH",06.04.2023,13.04.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 84/2024,tlač plagátu vo formáte A1 na 200g papier v počte 1 kus s motívom programu na mesiac Marec 2024,,"dodávateľ: PROGRUP SK, s.r.o., Zvonárska 32, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 51014751","6,55 € s DPH",04.03.2024,04.03.2024,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 85/2020,tlač mesačného plagátu na mesiac September 2020 v počte 100 ks,,"dodávateľ: Roman Ambruš, J. Hanulu 9, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 33850640","80,00 € s DPH",02.09.2020,03.09.2020,"Mgr. Mária Peklanská, poverená riadením SD",platná, 85/2021,Záclona č.7 bledo hnedá a krémová farba výška 280 cm - 7 metrov,,"dodávateľ: Allen s.r.o., Belanského 192, 024 01 Kysucké Nové Mesto, IČO: 44637683","40,50 € s DPH",16.06.2021,17.06.2021,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ Spišského divadla",platná, 85/2022,preloženie telefónu,,"dodávateľ: Ing. Peter Badar, Šarišská 35, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 10761578","100,00 € s DPH",16.05.2022,16.05.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 85/2023,výroba roll up banneru na premiéru inscenácie "Rozprávky z krivého zrkadla" v počte 1 kus,,"dodávateľ: PROGRUP SK, s.r.o., Zvonárska 32, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 51014751","130,00 € s DPH",06.04.2023,13.04.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 85/2024,servisná prehliadka na vozidle Citroen Berlingo SN402DR,,"dodávateľ: C-CAR, MOTOCENTRUM-AREÁL 3052, IČO: 36488313","359,51 € s DPH",04.03.2024,05.03.2024,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 86/2020,rúška na tvár s iónmi striebra,,"dodávateľ: Chemosvit Fibrochem, s.r.o., Štúrova 101, 059 21 Svit, IČO: 31736327","453,50 € s DPH",07.09.2020,07.09.2020,"Mgr. Mária Peklanská, poverená riadením SD",platná, 86/2021,licencia ESET pre 16 staníc,,"dodávateľ: ESET spol. s r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 31333532","337,92 € s DPH",17.06.2021,18.06.2021,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ Spišského divadla",platná, 86/2022,objednávame si sprostredkovanie a realizáciu divadelného predstavenia od autora Willyho Russella - Shirley Valentine v hlavnej úlohe p. Zdena Studenková,,"dodávateľ: VOCAL, s.r.o., Kremnická 26, 851 01 Bratislava, IČO: 52886433","3 490,00 € s DPH",16.05.2022,16.05.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 86/2023,tlač bulletinov na premiéru inscenácie "Rozprávky z krivého zrkadla" v počte 100 kusov,,"dodávateľ: PROGRUP SK, s.r.o., Zvonárska 32, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 51014751","184,00 € s DPH",06.04.2023,13.04.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 86/2024,"Príprava a vypublikovanie tlačovej správy k Medzinárodnému dňu divadiel, príprava a vypublikovanie tlačovej správy k Medzinárodnému dňu učiteľov, príprava zvukových nahrávok k tlačovým správam. Monitoring médií počas mesiaca marec. Príprava seriálu o etikete v divadle na webovej stránke divadla, zaangažovanie TV Reduta a príprava scenáru na videoblog. Konzultácie s rádiom Expres a zabezpečenie zverejnenia reklamného spotu divadla.",,"dodávateľ: Mgr. Viera Veronika Fitzeková - Prima Media Prešov, Mukačevská 14420/30, 080 01 Prešov, IČO: 40150437","750,00 € s DPH",04.03.2024,05.03.2024,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 87/2020,tlač bulletinu - Oneskorená návšteva,,"dodávateľ: Roman Ambruš, J. Hanulu 9, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 33850640","92,00 € s DPH",07.09.2020,07.09.2020,"Mgr. Mária Peklanská, poverená riadením SD",platná, 87/2021,4x tabuľka na vyhradené parkovanie,,"dodávateľ: INSIMA, s.r.o., Gorazdova 1734/27, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 46642901","72,00 € s DPH",22.06.2021,22.06.2021,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ Spišského divadla",platná, 87/2022,fotenie herca SD - Štefana Pálfiho a vyhotovenie portrétových a umeleckých fotografií v zmysle dohody,,"dodávateľ: Laguzo s.r.o., Ľuda Zúbka 1193/4, 841 01 Bratislava - Dúbravka, IČO: 53570707","204,00 € s DPH",17.05.2022,17.05.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 87/2023,6x visiace zámky,,"dodávateľ: Kopčok Zlatko Servis javiskových zariadení, Benice 103, 03842 Príbovce, IČO: 10870024","360,00 € s DPH",06.04.2023,13.04.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 87/2024,5x časopis kód číslo 2 ročník 18/2024,,"dodávateľ: Divadelný ústav/The Theatre Institute, Jakubovo námestie 12, 813 57 Bratislava, IČO: 164691","17,20 € s DPH",12.03.2024,13.03.2024,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 88/2020,Výroba banneru inscenácie Tanec smrti,,"dodávateľ: PROGRUP SK s.r.o., Zvonárska 32, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 51014751","72,00 € s DPH",07.09.2020,07.09.2020,"Mgr. Mária Peklanská, poverená riadením SD",platná, 88/2021,"2x hetmal Plus 23, 1x Rapidry 2,5l biely, 2x štetec č. 1, 1x štetec č. 2, 1x štetec č. 2,5, 6x deco color 400 ml sprey, 1x delux Rapidry AQUA 075 l biela",,"dodávateľ: EM Centrum s.r.o., Kamenárska 5, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 45411743","102,20 € s DPH",22.06.2021,22.06.2021,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ Spišského divadla",platná, 88/2022,"živé sochy (Ch. Chaplin, Leonardo Da VInci, A. Einstein, Cisárovna Sissi a Slovenský hokejista), maskér, doprava a supervízia na 20.05.2022 od 13.00 do 19.00 hod. v centre mesta Košice - Župné mestečko",,"dodávateľ: Združenie umelcov Spiša, o.z., Medza 3444/10, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 42094810","2 600,00 € s DPH",17.05.2022,17.05.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 88/2023,školenie - Správa registratúry - aktuálne zmeny a úpravy,,"dodávateľ: Asociácia správcov registratúry, M.R. Štefánika 310, 972 71 Nováky, IČO: 37922190","65,00 € s DPH",11.04.2023,13.04.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 88/2024,10 dňová maďarská diaľničná známka,,"dodávateľ: Hungarian Mobility Services Kft., Zrínyi utca 5, 2241 Sülysáp, Hungary, IČO: 2751164691","22,90 € s DPH",12.03.2024,13.03.2024,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 89/2020,servisná prehliadka na vozidle SN 298CY,,"dodávateľ: Tempus - Car, s.r.o., Rastislavova 110, Košice, IČO: 31712312","100,00 € s DPH",17.09.2020,17.09.2020,"Mgr. Mária Peklanská, poverená riadením SD",platná, 89/2021,recepcia po skončení premiéry "Je dôležité správne meno" dňa 25.06.2021,,"dodávateľ: Reštaurácia Sonáta, Radničné námestie 4, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36600482","600,00 € s DPH",22.06.2021,24.06.2021,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ Spišského divadla",platná, 89/2022,"10x žiarovky 100W Gx9,5",,"dodávateľ: Béla Simon, Žíp 15, 980 21 Bátka, IČO: 34235876","132,00 € s DPH",17.05.2022,18.05.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 89/2023,školenie - Festivalová škola Arts Managementu,,"dodávateľ: Čtyři dny z.s., Rybalkova 186/33, 101 00 Praha 10, Česká republika, IČO: 67362567","86,00 € s DPH",12.04.2023,13.04.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 89/2024,mesačná rumúnska diaľničná známka,,"dodávateľ: SCALA ASSISTANCE S.R.L., Cluj - Napoca, Str. Bucuresti Nr. 29/13, Cluj, Rumania, IČO: 17929585","12,90 € s DPH",12.03.2024,13.03.2024,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 9/2020,dodávka ostatných kancelárskych potrieb podľa vlastného výberu na rok 2020,,"dodávateľ: DATASERVIS - Ladislav Cuník, Letná 65, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 10761691","800,00 € s DPH",08.01.2020,10.01.2020,"Mgr. Emil Spišák, ArtD., riaditeľ SD",platná, 9/2022,vypracovanie riešenia protipožiarnej bezpečnosti pre VZT podľa obhliadky 19. 1. 2022,,"dodávateľ: Ing. Iveta Nováková, Jahodová 833/9, 053 11 Smižany, IČO: 34576100","300,00 € s DPH",20.01.2022,24.01.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 9/2024,"celoročná objednávka - tlač tlačovín na rok 2024 podľa požiadaviek a špecifikácií, ktoré budú čiastkovými objednávkami upresníme",,"dodávateľ: PROGRUP SK, s.r.o., Zvonárska 32, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 51014751","11 900,00 € s DPH",29.12.2023,02.01.2024,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 90/2020,tlač mesačného plagát na mesiac Október 2020 v počte 100 ks,,"dodávateľ: Roman Ambruš, J. Hanulu 9, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 33850640","80,00 € s DPH",24.09.2020,25.09.2020,"Mgr. Mária Peklanská, poverená riadením SD",platná, 90/2021,výroba Rollup banneru na premiéru inscenácie "Je dôležité správne meno" v počte 1 ks,,"dodávateľ: PROGRUP SK s.r.o., Zvonárska 32, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 51014751","130,00 € bez DPH",23.06.2021,24.06.2021,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ Spišského divadla",platná, 90/2022,,,"dodávateľ: Kongregácia sestier Najsvätejšieho Spasiteľa, Slovenská provincia Jakubovo nám. 4-5 811 09 Bratislava, IČO: 42010721","50,70 € s DPH",24.05.2022,25.05.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 90/2023,3x biele pančuchy do inscenácie Rozprávky z krivého zrkadla,,"dodávateľ: AMREX, s.r.o., Syslia 40, 821 05 Bratislava, IČO: 36229776","15,90 € s DPH",13.04.2023,13.04.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 90/2024,46x kníh od Aleny Sabuchovej - Šeptuchy,,"dodávateľ: ARTFORUM spol. s.r.o., Kozia 20, 811 03 Bratislava, IČO: 35716584","383,18 € s DPH",13.03.2024,14.03.2024,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 91/2020,adatér Elgato Cam Link 4K,,"dodávateľ: Alza.cz a.s., Jateční 33a, 170 00 Praha 7, IČO: 27082440","133,89 € s DPH",29.09.2020,29.09.2020,"Mgr. Mária Peklanská, poverená riadením SD",platná, 91/2021,výroba Rollup banneru na premiéru inscenácie "Štúr" v počte 1 ks,,"dodávateľ: PROGRUP SK s.r.o., Zvonárska 32, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 51014751","130,00 € bez DPH",23.06.2021,24.06.2021,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ Spišského divadla",platná, 91/2022,stravné lístky pre zamestnancov Spišského divadla na mesiac jún,,"dodávateľ: DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000, Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD","4 700,00 € s DPH",31.05.2022,31.05.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 91/2023,100x chlebíčky na premiéru "Rozprávky z krivého zrkadla",,"dodávateľ: Reštaurácia Sonáta, Radničné námestie č. 4, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36600482","80,00 € s DPH",14.04.2023,17.04.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 91/2024,1x referenčné školenie,,"dodávateľ: Mgr. Marek Dzugas - AUTOŠKOLA, Francisciho 23, 054 01 Levoča, IČO: 40857662","15,00 € s DPH",15.03.2024,19.03.2024,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 92/2020,pripravované veľké zmeny v homeoffice 5.11.2020,,"dodávateľ: Nakladatelství FORUM s.r.o., Seberíniho 1, 82103 Bratislava, IČO: 46490213","254,00 € s DPH",30.09.2020,30.09.2020,"Mgr. Mária Peklanská, poverená riadením SD",platná, 92/2021,fotenie umeleckého súboru - portrétové fotografie,,"dodávateľ: Mgr. Matúš Lago | LAGO more.than.pure.photography, Ľuda Zúbka 1193/4, 841 01 Bratislava, IČO: 41336062","1 550,00 € s DPH",23.06.2021,25.06.2021,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ Spišského divadla",platná, 92/2022,vystúpenie baletiek dňa 26.06.2022 počas galavečera Zlatá labuť v zmysle dohody a scenára,,"dodávateľ: KONJA občianske združenie, Exnárova č. 8, 040 22 Košice, IČO: 50459155","600,00 € s DPH",01.06.2022,02.06.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 92/2023,výroba banneru na budovu SD - citát Balzac v počte 1 kus,,"dodávateľ: PROGRUP SK, s.r.o., Zvonárska 32, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 51014751","72,00 € s DPH",17.04.2023,17.04.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 92/2024,doplnenie komunikačného systému,,"dodávateľ: CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o., Suchý jarok 18, 066 01 Humenné, IČO: 44514557","603,12 € s DPH",18.03.2024,20.03.2024,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 93/2020,stravné lístky pre zamestnancov SD na mesiac október 2020,,"dodávateľ: DOXX- stravé lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 01001 Žilina, IČO: 36391000","3 280,00 € s DPH",30.09.2020,30.09.2020,"Mgr. Mária Peklanská, poverená riadením SD",platná, 93/2021,fotenie umeleckého súboru - kreatívny portrét,,"dodávateľ: Mgr. Matúš Lago | LAGO more.than.pure.photography, Ľuda Zúbka 1193/4, 841 01 Bratislava, IČO: 41336062","1 650,00 € s DPH",23.06.2021,25.06.2021,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ Spišského divadla",platná, 93/2022,tlač farebnej fotografie o rozmeroch 100x70 cm v počte 15 ks,,"dodávateľ: PROGRUP SK, s.r.o., Zvonárska 32, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 51014751","348,00 € s DPH",01.06.2022,02.06.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 93/2023,pohovka do inscenácie "Meno",,"dodávateľ: Wilsondo s.r.o., Zemianska Dedina 75,027 43 Nižná, IČO: 47429151","348,50 € s DPH",18.04.2023,20.04.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 93/2024,školenie - svetelné pulty grandMA3 v termíne 26.-27.03.2024,,"dodávateľ: CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o., Suchý jarok 18, 066 01 Humenné, IČO: 44514557","100,00 € s DPH",19.03.2024,20.03.2024,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 94/2020,grafická karta ASUS GT710-4H-SL-2GD5,,"dodávateľ: Alza.cz a.s., Jateční 33a, 170 00 Praha 7, IČO: 27082440","60,58 € s DPH",12.10.2020,12.10.2020,"Mgr. Mária Peklanská, poverená riadením SD",platná, 94/2021,stravné lístky pre zamestnancov Spišského divadla na mesiac,,"dodávateľ: DOXX- stravé lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 01001 Žilina, IČO: 36391000","3 280,00 € s DPH",01.07.2021,13.07.2021,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ Spišského divadla",platná, 94/2022,rezervácia ubytovania na 1 noc z 07.06.2022 do 08.06.2022 1x jednoposteľová a 2x dvojposteľová izba,,"dodávateľ: Centrum Salvator, Jakubovo námestie 4-5, 812 92 Bratislava, IČO: 42010721","185,50 € s DPH",03.06.2022,06.06.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 94/2023,otočné kreslo do inscenácie "Meno",,"dodávateľ: Stoly-stolicky.sk, Horné Orešany 754, 91903 Horné Orešany, IČO: 37274864","144,00 € s DPH",19.04.2023,20.04.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 94/2024,v zmysle zmluvy zo dňa 28.02.2024 si u Vás objednávame umelecký výkon v inscenácii "Lá-á-á-ska" v stvárnení postavy "Milt Manville" dňa 22.04.2024 a 23.04.2024,,"dodávateľ: 3Mart, s.r.o., Rovníková 8, 821 02 Bratislava II - Ružinov, IČO: 52124851","660,00 € s DPH",19.03.2024,20.03.2024,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 95/2020,Dummy batérie Canon LP-E17s AC adaptérom,,"dodávateľ: Film-technika, Hodkovická 767/7, Praha 4 - Kamýk 142 00, IČO: 02856123","43,72 € s DPH",12.10.2020,12.10.2020,"Mgr. Mária Peklanská, poverená riadením SD",platná, 95/2021,"podlahárske práce, nalepenie dizajnovej podlahoviny PVC, montáž líšt v priestoroch kancelárií: ekonóm, učtáreň, vedúca techniky a dramaturgia podľa priloženej cenovej ponuky",,"dodávateľ: Klement Sabol, Strojnícka 2675/5, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 10765191","2 954,79 € s DPH",07.07.2021,08.07.2021,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ Spišského divadla",platná, 95/2022,"kontrola prenosných hasiacich prístrojov PHP, kontrola požiarnych vodovodov a tlakové skúšky hydrantových hadíc - kontrola podľa priloženej cenovej ponuky",,"dodávateľ: TATRAHASIL s.r.o., Lidická 39, 059 51 Poprad - Matejovce, IČO: 36501930","291,50 € s DPH",07.06.2022,07.06.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 95/2023,textilné farby do inscenácie "Meno",,"dodávateľ: AMREX, s.r.o., Syslia č.40, 821 05 Bratislava, IČO: 36229776","22,00 € s DPH",19.04.2023,20.04.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 95/2024,stravné lístky - estravenky pre zamestnancov Spišského divadla na mesiac apríl,,"dodávateľ: DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000","1 934,58 € s DPH",26.03.2024,26.03.2024,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 96/2020,"služby online sály v počte 3 ks 14.10.2020, 16.10.2020 o 10.00 hod. a 18.00 hod.",,"dodávateľ: Revoltapp s.r.o., Považská 1969/40A, 040 11 Košice, IČO: 52292550","180,00 € s DPH",14.10.2020,14.10.2020,"Mgr. Mária Peklanská, poverená riadením SD",platná, 96/2021,"elektromontážne práce vrátane materiálu pre kancelárie: ekonóm, učtáreň, vedúcu techniky a dramaturgie.",,"dodávateľ: Štefan Staroň, Levočská 159/4, 053 01 Harichovce, IČO: 10763155","920,00 € s DPH",07.07.2021,08.07.2021,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ Spišského divadla",platná, 96/2022,revízia javiskového zdvíhacieho zariadenie javiskových ťahov a preškolenie obsluhovateľov,,"dodávateľ: Kopčok Zlatko Servis javiskových zariadení, Benice 103, 03842 Príbovce, IČO: 10870024","1 000,00 € s DPH",07.06.2022,08.06.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 96/2023,tienidlá do inscenácie "Meno",,"dodávateľ: Donoci s.r.o., Pražská 2532/4, 678 01 Blansko ČR, IČO: 47539569","31,35 € s DPH",20.04.2023,20.04.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 96/2024,"Príprava a vypublikovanie tlačovej správy k diváckemu hlasovaniu v ankete Zlatá labuť - Príprava a vypublikovanie tlačovej správy k derniére komédie Lá-á-á-ska - Rokovanie s lokálnou televíziou v Bardejove – Bardejovská televízia (BTV) o nadviazaní spolupráce a podpis zmluvy - Príprava zvukových nahrávok k tlačovým správam - Monitoring médií počas mesiaca apríl - Príprava seriálu o etikete v divadle na webovej stránke divadla - Konzultácie s rádiom Expres a zabezpečenie zverejnenia reklamného spotu divadla",,"dodávateľ: Mgr. Viera Veronika Fitzeková - Prima Media Prešov, Mukačevská 14420/30, 080 01 Prešov, IČO: 40150437","750,00 € s DPH",26.03.2024,26.03.2024,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 97/2020,zásobníky na papierové utierky - zásobník so stredovým vyťahovaním papiera a ZZ Mini Merida Top 250 utierok,,"dodávateľ: Villa market s.r.o., Chrapčiaková 1, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 31668461","204,24 € s DPH",19.10.2020,20.10.2020,"Mgr. Mária Peklanská, poverená riadením SD",platná, 97/2021,obhliadka a oprava svetelných pultov (havarijný stav),,"dodávateľ: CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o., Suchý jarok 18, 06601 Humenné, IČO: 44514557","432,00 € s DPH",08.07.2021,09.07.2021,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ Spišského divadla",platná, 97/2022,výmena konopných lán javiskových ťahov 15 ks s priemerom 20mm,,"dodávateľ: Kopčok Zlatko Servis javiskových zariadení, Benice 103, 03842 Príbovce, IČO: 10870024","2 808,00 € s DPH",07.06.2022,08.06.2022,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 97/2023,"Podlaha PVC 16 m šírka 3,0 m ako súčasť scénickej dekorácie do inscenácie Meno",,"dodávateľ: Andreansky, Letná 42, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 34575723","816,00 € s DPH",24.04.2023,26.04.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 97/2024,6x pozlátené brošne Zlatá labuť,,"dodávateľ: Mgr. Katarína Žiaková, Bystrá 140, 977 01 Bystrá, IČO: 50533169","150,00 € s DPH",02.04.2024,03.04.2024,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 98/2020,"služby online sály - 21.10.2020 o 18.00 hod.,23.10.2020 o 18.00 hod. a 25.10.2020 o 16.00 hod.",,"dodávateľ: Revoltapp s.r.o., Považská 1969/40A, 040 11 Košice, IČO: 52292550","180,00 € s DPH",19.10.2020,20.10.2020,"Mgr. Mária Peklanská, poverená riadením SD",platná, 98/2021,odborná prehliadka a odborná skúška elektrických zariadení v objekte Spišského divadla,,"dodávateľ: PhDr. Peter Darvaši, Dubová 2021/5, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 34576797","3 500,00 € s DPH",08.07.2021,09.07.2021,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ Spišského divadla",platná, 98/2022,"výroba 2xschodov k pódiu v SD, materiál dub",,"dodávateľ: KAZULI Furniture, s.r.o., Trsťany 81, 053 63 Hincovce, IČO: 54244978",,,,,platná, 98/2023,"workshop \"Divadlo fórum ako súčasť repertoáru v profesionálnom divadle pre Mgr. Viktora Kollára, Mgr. Sofiu Skokanovú a Ing. Ivanu Profantovú",,"dodávateľ: Divadelný ústav, Jakubovo námestie 12, 812 92 Bratislava, IČO: 164691","30,00 € s DPH",24.04.2023,26.04.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 98/2024,tlač plagátov vo formáte A1 na 200g papier v počte 2 kusov. Jeden kus program Apríl 2024 a druhý kus galavečer Zlatá labuť,,"dodávateľ: PROGRUP SK, s.r.o., Zvonárska 32, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 51014751","16,08 € s DPH",02.04.2024,03.04.2024,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 99/2020,oprava javiskových ťahov v zmysle požiadavky statika,,"dodávateľ: AMAN s.r.o., NPZ 510, 053 21 Markušovce, IČO: 31674968","4 200,00 € s DPH",22.10.2020,22.10.2020,"Mgr. Mária Peklanská, poverená riadením SD",platná, 99/2021,preprava umeleckého súboru a techniky autobusom SETRA v dňoch 28.08.2021 - 30.08.2021 na trase SNV - Báčsky Petrovec a späť.,,"dodávateľ: Peter Faltin - LevExpres s.r.o., Dravce 79, 053 14 Dravce, IČO: 51641658","1 500,00 € s DPH",08.07.2021,09.07.2021,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ Spišského divadla",platná, 99/2022,2x čierna zástera s logom Spišského divadla,,"dodávateľ: PROGRUP SK, s.r.o., Klincová 35, 821 08 Bratislava, IČO: 51014751","27,96 € s DPH",,,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 99/2023,ubytovanie v dvojlôžkovej izbe pre dve osoby v termíne od 02.05.2023 do 03.05.2023,,"dodávateľ: Centrum Salvator, Jakubovo námestie 4-5, 812 92 Bratislava, IČO: 42010721","85,40 € s DPH",25.04.2023,26.04.2023,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná, 99/2024,prehliadka vozidla SN298CY Renault Clio,,"dodávateľ: EUROCAMP, s.r.o., Dlhé hony 4597/4, 058 01 Poprad, IČO: 31648291","46,08 € s DPH",09.04.2024,09.04.2024,"Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD",platná,