153208,elektronické stravné lístky,07/2023,"dodávateľ: DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000","3 007,30 € bez DPH",28.04.2023,31.05.2023,platná,obj.103/2023 153220,internet Rupkki za 06/2023,37/2021,"dodávateľ: RUPKKI s.r.o., Iliašovská 33, 053 11 Smižany, IČO: 36580392","18,60 € s DPH",03.05.2023,31.05.2023,platná, 153225,pohonné hmoty a kvapaliny,,"dodávateľ: Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava, IČO: 31322832","443,56 € s DPH",04.05.2023,31.05.2023,platná,Z:9/2010 153242,povrchová úprava nábytku - inscenácia "Meno",24/2023,"dodávateľ: CZECHPOINT ART STUDIO s.r.o., Tatranská 68, 053 11 Smižany, IČO: 51282208","340,00 € s DPH",15.05.2023,31.05.2023,platná, 153243,oprava kresla a stolíka do inscenácie "Meno",110/2023,"dodávateľ: CZECHPOINT ART STUDIO s.r.o., Tatranská 68, 053 11 Smižany, IČO: 51282208","110,00 € s DPH",15.05.2023,31.05.2023,platná, 153245,výmena pneumatík - služobné motorové vozidlá,109/2023,"dodávateľ: PRODUCT TRADE s.r.o., B. Němcovej 1552/10, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 47483164","74,40 € s DPH",15.05.2023,31.05.2023,platná, 153247,reg.poplatok za doménu - divadelnyspis.sk,117/2023,"dodávateľ: Webglobe, a.s., Stará Prievozská 1349/2, 821 09 Bratislava, IČO: 52486567","51,25 € s DPH",16.05.2023,31.05.2023,platná, 153248,reštauračné služby na slávnostnej recepcii po premiére inscenácie "Meno",111/2023,"dodávateľ: SONÁTKA, s.r.o., Radničné námestie 4, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 36600482","699,00 € s DPH",16.05.2023,31.05.2023,platná, 153249,"prevádzkové náklady za mesiac apríl 2023: vodné,stočné, TÚV",13/2023,"dodávateľ: Mestské kultúrne centrum, Radničné námestie 4, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 00352454","349,49 € s DPH",17.05.2023,31.05.2023,platná, 153255,poplatok online predaj 15.5./21.5.2023,33/2018,"dodávateľ: Ticketware SE, Hlavná 23, 91701 Trnava, IČO: 48298034","74,93 € s DPH",22.05.2023,31.05.2023,platná, 153258,poplatok online predaj 22.5./28.5.2023,33/2018,"dodávateľ: Ticketware SE, Hlavná 23, 91701 Trnava, IČO: 48298034","49,82 € s DPH",29.05.2023,31.05.2023,platná, 153229,autorská odmena za odohrané predstavenie "Perinbaba",,"dodávateľ: Aura-Pont s.r.o., Radlická 99/2487, 150 00 Praha 5, IČO: 00174866","112,72 € s DPH",09.05.2023,25.05.2023,platná,licenčná zmluva 5/2018 153228,licenčné odmeny za apríl 2023,,"dodávateľ: LITA, autorská spoločnosť, Mozartova 9, 811 02 Bratislava 1, IČO: 00420166","5 528,69 € s DPH",05.05.2023,24.05.2023,platná, 153231,testovací API prístup platnosť od 5.5.2023 do 5.6.2023,108/2023,"dodávateľ: Ticketware SE, Hlavná 23, 91701 Trnava, IČO: 48298034","120,00 € s DPH",09.05.2023,24.05.2023,platná, 153234,teplo a TÚV za apríl 2023,2/2023,"dodávateľ: EMKOBEL a.s., Rázusova 1846, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 31736785","4 396,85 € s DPH",10.05.2023,24.05.2023,platná,Z:6/2022 153235,telekomunikačné služby za apríl 2023,09/2023,"dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 47259116","249,16 € s DPH",10.05.2023,24.05.2023,platná,"Z:32-40/2017,33-36/2019,7,8/2021,12,13/2021,66/2022" 153239,Apple MagSafe Battery Pack - batéria pre Apple,113/2023,"dodávateľ: WESTech, spol. s r.o., Stará Vajnorská 17, 831 04 Bratislava, IČO: 35796111","109,00 € s DPH",12.05.2023,24.05.2023,platná, 153240,elektrina za apríl 2023,11/2022,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","18,78 € s DPH",12.05.2023,24.05.2023,platná, 153241,elektrina za apríl 2023,1/2023,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","892,09 € s DPH",12.05.2023,24.05.2023,platná,"48-2012,4/2020,č.rozh.0067/2023/E" 153250,baletizolová čierna páska pre potreby divadelnej techniky,116/2023,"dodávateľ: TM Sound s.r.o., Bytčianska 490/122, 010 03 Žilina, IČO: 44293801","55,40 € s DPH",17.05.2023,24.05.2023,platná, 153205,úprava scénických dekorácií a kulís do inscenácie "Meno",20/2023,"dodávateľ: CZECHPOINT ART STUDIO s.r.o., Tatranská 68, 053 11 Smižany, IČO: 51282208","1 200,00 € bez DPH",26.04.2023,18.05.2023,platná, 153207,zabezpečenie reklamnej kampane na CLV,215/2022,"dodávateľ: euroAWK, spol. s.r.o., Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava, IČO: 35808683","900,00 € s DPH",28.04.2023,18.05.2023,platná, 153209,kancelárske potreby,1/2023,"dodávateľ: Cunik Ladislav DATASERVIS, Letná 65, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 10761691","16,45 € s DPH",28.04.2023,18.05.2023,platná, 153212,software Ticketware/Cinemaware- 1 prevádzka - Divadlo-ročný licenčný poplatok za používanie software 5/2023-4/2024 vrátane,33/2018,"dodávateľ: Ticketware SE, Hlavná 23, 91701 Trnava, IČO: 48298034","960,00 € s DPH",02.05.2023,18.05.2023,platná, 153218,úprava scénických dekorácií a kulís do inscenácie "Meno",20/2023,"dodávateľ: CZECHPOINT ART STUDIO s.r.o., Tatranská 68, 053 11 Smižany, IČO: 51282208","1 700,00 € bez DPH",02.05.2023,18.05.2023,platná, 153219,bankové poplatky za úhradu licenčnej odmeny do zahraničia: Lá-á-á-ska,1/2023,"dodávateľ: LITA, autorská spoločnosť, Mozartova 9, 811 02 Bratislava 1, IČO: 00420166","12,00 € s DPH",03.05.2023,18.05.2023,platná,licenčná zmluva 153223,"činnosť technika PO, vykonávanie činnosti ABT za apríl 2023",74/2022,"dodávateľ: BOZPPO-Regina Maliňáková, Rázusova 292/6, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 34525807","200,00 € bez DPH",03.05.2023,18.05.2023,platná, 153224,potreby divadelnej techniky,07/2023,"dodávateľ: SETEZA ELEKTRO, spol. s r.o., Šafárikovo námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 31704387","108,65 € s DPH",04.05.2023,18.05.2023,platná, 153227,registračný poplatok workshop "Divadlo Forum...",98/2023,"dodávateľ: Divadelný ústav, Jakubovo nám. 12, 812 92 Bratislava, IČO: 00164691","30,00 € bez DPH",04.05.2023,18.05.2023,platná, 153230,fotografovanie inscenácie "Meno",102/2023,"dodávateľ: hanus, s.r.o., Hlavná ulica 210/36, 97637 Hrochoť, IČO: 47376147","200,00 € bez DPH",09.05.2023,18.05.2023,platná, 153232,poplatok online predaj 1.5./7.5.2023,33/2018,"dodávateľ: Ticketware SE, Hlavná 23, 91701 Trnava, IČO: 48298034","67,70 € s DPH",09.05.2023,18.05.2023,platná, 153233,podlahová krytina - inscenácia "Meno",97/2023,"dodávateľ: Ing. Pavol Andreánsky, Letná 36, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 34575723","816,00 € s DPH",09.05.2023,18.05.2023,platná, 153236,telekomunikačné služby za apríl 2023,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","26,16 € s DPH",11.05.2023,18.05.2023,platná,Z:11/2011 153237,telekomunikačné služby za apríl 2023,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","11,38 € s DPH",11.05.2023,18.05.2023,platná,Z: 11/2011 153238,poštovné za apríl 2023 - Poštová karta Komerčná,1/2017,"dodávateľ: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124","22,50 € bez DPH",11.05.2023,18.05.2023,platná, 153244,externý disk a atramentová tlačiareň Epson L6260,112/2023,"dodávateľ: Alza.sk s.r.o., Sliačska 1/D,83102 Bratislava, IČO: 36562939","801,06 € s DPH",15.05.2023,18.05.2023,platná, 153246,poplatok online predaj 8.5./14.5.2023,33/2018,"dodávateľ: Ticketware SE, Hlavná 23, 91701 Trnava, IČO: 48298034","108,38 € s DPH",15.05.2023,18.05.2023,platná, 153152,elektronické stravné lístky,81/2023,"dodávateľ: DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000","2 507,00 € bez DPH",31.03.2023,05.05.2023,platná,Z:7/2023 153165,elektronické stravné lístky,82/2023,"dodávateľ: DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000","104,46 € bez DPH",05.04.2023,05.05.2023,platná,Z:7/2023 153189,účasť na školení "Festivalová škola Arts Managementu",89/2023,"dodávateľ: Čtyři dny z.s., Rybalkova 186/33, 101 00 Praha 10, IČO: 67362567","85,39 € bez DPH",13.04.2023,05.05.2023,platná, 153190,záloha na tantiémy "Všetko o ženách",,"dodávateľ: LITA, autorská spoločnosť, Mozartova 9, 811 02 Bratislava 1, IČO: 00420166","1 431,11 € s DPH",18.04.2023,05.05.2023,platná,LZ č. zverejn.29/2023 153191,záloha na tantiémy "Guľový blesk",,"dodávateľ: LITA, autorská spoločnosť, Mozartova 9, 811 02 Bratislava 1, IČO: 00420166","792,00 € s DPH",18.04.2023,05.05.2023,platná,"LZ:8/2021, 28/2023 č.zverejn." 153192,záloha na tantiémy "Zdrhni pred svojou ženou",,"dodávateľ: LITA, autorská spoločnosť, Mozartova 9, 811 02 Bratislava 1, IČO: 00420166","792,00 € s DPH",18.05.2023,05.05.2023,platná,"LZ 1/2020, 30/2023 č.zverejn." 153198,účasť na odbornom seminári "Správa registratúry - aktuálne zmeny a úpravy",88/2023,"dodávateľ: Asociácia správcov registratúry, J. Kráľa 651, 972 26 Nitrianske Rudno, IČO: 37922190","65,00 € bez DPH",21.04.2023,05.05.2023,platná, 153199,nájomné NP za 04/2023,10/2021,"dodávateľ: AGROKOR s.r.o., Radlinského 17, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 36181269","1 105,74 € bez DPH",24.04.2023,05.05.2023,platná,"Z:24/2021+dod.1,2" 153200,služby súvisiace s prenájmom - elektrická energia za 03/2023,10/2021,"dodávateľ: AGROKOR s.r.o., Radlinského 17, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 36181269","12,62 € s DPH",24.04.2023,05.05.2023,platná,"Z:24/2021+dod.1,2" 153203,obal na trombón do inscenácie "Meno",101/2023,"dodávateľ: AUDIO PARTNER s.r.o., Medzi Vodami 2044/23, 14300 Praha 4, IČO: 27114147","44,40 € s DPH",26.04.2023,05.05.2023,platná, 153206,rozšírenie licencie ESET na dva roky,100/2023,"dodávateľ: ITP Invest, s.r.o., Sliačska 1/D,83102 Bratislava, IČO: 35947713","691,62 € s DPH",27.04.2023,05.05.2023,platná, 153210,výkon zodpovednej osoby za 05/2023,40/2018,"dodávateľ: osobnyudaj.sk,s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A,040 01 Košice, IČO: 50528041","48,00 € s DPH",02.05.2023,05.05.2023,platná, 153211,poplatok online predaj 24.4./30.4.2023,33/2018,"dodávateľ: Ticketware SE, Hlavná 23, 91701 Trnava, IČO: 48298034","125,57 € s DPH",02.05.2023,05.05.2023,platná, 153213,banner Balzac citát,92/2023,"dodávateľ: PROGRUP SK, s.r.o., Klincová 35, 821 08 Bratislava-m.č.Ružinov, IČO: 51014751","86,40 € s DPH",02.05.2023,05.05.2023,platná, 153214,"Roll UP, banner, bulletin do inscenácie \"Rozprávky z krivého zrkadla\"",84/2023,"dodávateľ: PROGRUP SK, s.r.o., Klincová 35, 821 08 Bratislava-m.č.Ružinov, IČO: 51014751","463,20 € s DPH",02.05.2023,05.05.2023,platná,"+ obj. 85,86/2023" 153215,nájomné za apríl 2023,,"dodávateľ: Speedservis dopravná a cestovná agentúra s.r.o., Markušovská cesta č.4, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 45584028","114,23 € bez DPH",02.05.2023,05.05.2023,platná,Z:13/1999 153216,pramenitá voda AQUA PRO,70/2022,"dodávateľ: AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7,040 01 Košice, IČO: 50886771","58,38 € s DPH",02.05.2023,05.05.2023,platná, 153217,"mesačný prenájom stojana na vratné obaly, automatická každodenná dezinfekcia dávkovača a mesačný prenájom dávkovača vody",70/2022,"dodávateľ: AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7,040 01 Košice, IČO: 50886771","26,16 € s DPH",02.05.2023,05.05.2023,platná, 153222,Dizajn webstránky divadla,77/2023,"dodávateľ: BigWay Dev s.r.o., Československej armády 21, 08001 Prešov, IČO: 54409411","860,00 € bez DPH",03.05.2023,05.05.2023,platná, 153226,ubytovanie zamestnancov -účasť na workshope,99/2023,"dodávateľ: Kongr.sestier Najsv.Spasiteľa, Sl.prov., Jakubovo nám. 5, 811 09 Bratislava, IČO: 42010721","85,40 € s DPH",04.05.2023,05.05.2023,platná, 153221,Dizajn webstránky divadla,77/2023,"dodávateľ: BigWay Dev s.r.o., Československej armády 21, 08001 Prešov, IČO: 54409411","860,00 € bez DPH",03.05.2023,05.05.2023,platná,externé číslo fa: 20230006 143008,"storno k faktúre externé číslo : 20230006, číslo v CRZ:153221",77/2023,"dodávateľ: BigWay Dev s.r.o., Československej armády 21, 08001 Prešov, IČO: 54409411","-860,00 € bez DPH",03.05.2023,05.05.2023,platná, 153170,internet RUPKKI 05/2023,37/2021,"dodávateľ: RUPKKI s.r.o., Iliašovská 33, 053 11 Smižany, IČO: 36580392","18,60 € s DPH",05.04.2023,27.04.2023,platná, 153171,fotografovanie inscenácie "Rozprávky z krivého zrkadla",80/2023,"dodávateľ: hanus, s.r.o., Hlavná ulica 210/36, 97637 Hrochoť, IČO: 47376147","100,00 € bez DPH",11.04.2023,27.04.2023,platná, 153178,autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa účinného Sadzobníka SOZA,10/2020,"dodávateľ: SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2, IČO: 00178454","302,40 € s DPH",12.04.2023,27.04.2023,platná, 153180,publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2023,32/2023,"dodávateľ: Združenie obcí,Regionálne vzdelávacie centrum, Námestie S. H. Vajanského 1,03601 Martin, IČO: 31938434","45,00 € s DPH",13.04.2023,27.04.2023,platná, 153182,vyhotovenie a dodanie scénickej dekorácie do hry Rozprávky z krivého zrkadla,14/2023,"dodávateľ: UNITERM Martin s.r.o., Zámocká 16, 036 01 Martin, IČO: 36419028","10 383,00 € bez DPH",14.04.2023,27.04.2023,platná,Z:19/2023 153183,čistiace potreby,06/2023,"dodávateľ: PEDRO PLUS, s.r.o., Radlinského 2050/17, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 47039817","84,06 € s DPH",14.04.2023,27.04.2023,platná, 153184,papierové utierky,10/2023,"dodávateľ: VILLA MARKET, s.r.o., Chrapčiakova 1, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 31668461","137,40 € s DPH",14.04.2023,27.04.2023,platná, 153186,elektrina 3/2023,1/2023,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","952,82 € s DPH",17.04.2023,27.04.2023,platná,Z:48/2012 153187,elektrina za 03/2023,4/2023,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","18,78 € s DPH",17.04.2023,27.04.2023,platná,Z:18/2022 153193,občerstvenie po premiére div. predstavenia "Rozprávky z krivého zrkadla",91/2023,"dodávateľ: SONÁTKA, s.r.o., Radničné námestie 4, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 36600482","80,00 € s DPH",20.04.2023,27.04.2023,platná, 153194,preventívne lekárske prehliadky v súvislosti s prácou pre 1 zamestnanca,44/2022,"dodávateľ: MEDISON, s.r.o., Obchodná 16, 040 11 Košice, IČO: 36679135","55,50 € bez DPH",20.04.2023,27.04.2023,platná, 153195,školenie vodičov referentských vozidiel,83/2023,"dodávateľ: Mgr. Marek Dzugas - AUTOŠKOLA, Francisciho 23, 054 01 Levoča, IČO: 40857662","15,00 € s DPH",20.04.2023,27.04.2023,platná, 153196,prevádzkové náklady za dodávku tepla 1-3/2023 a spotreba vody za marec 2023 v objekte Reduty,13/2023,"dodávateľ: Mestské kultúrne centrum, Radničné námestie 4, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 00352454","1 031,96 € s DPH",21.04.2023,27.04.2023,platná,Z: 14/2022 a 15/2022 153197,farby na textil,95/2023,"dodávateľ: AMREX, s.r.o., Syslia č.40, 821 05 Bratislava, IČO: 36229776","13,00 € s DPH",21.04.2023,27.04.2023,platná, 153201,poplatok online predaj za obdobie: 17.4./23.4.2023,33/2018,"dodávateľ: Ticketware SE, Hlavná 23, 91701 Trnava, IČO: 48298034","111,22 € s DPH",24.04.2023,27.04.2023,platná, 153202,4 ks tienidiel do inscenácie "Meno",96/2023,"dodávateľ: Donoci s.r.o., Pražská 2532/4, 678 01 Blansko ČR, IČO: 47539569","31,34 € s DPH",26.04.2023,27.04.2023,platná, 153204,biela pohovka do inscenácie "Meno",93/2023,"dodávateľ: Wilsondo s.r.o., Zemianska Dedina 75,027 43 Nižná, IČO: 47429151","348,50 € s DPH",26.04.2023,27.04.2023,platná, 153099,elektronické stravné lístky,68/2023,"dodávateľ: DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000","2 974,31 € bez DPH",01.03.2023,21.04.2023,platná,Z:7/2023 153150,tlač clv plágatov,215/2022,"dodávateľ: euroAWK, spol. s.r.o., Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava, IČO: 35808683","204,00 € s DPH",29.03.2023,21.04.2023,platná, 153160,tlač clv plagátov,215/2022,"dodávateľ: euroAWK, spol. s.r.o., Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava, IČO: 35808683","204,00 € s DPH",03.04.2023,21.04.2023,platná, 153161,zabezpečenie reklamnej kampane na CLV,215/2022,"dodávateľ: euroAWK, spol. s.r.o., Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava, IČO: 35808683","900,00 € s DPH",03.04.2023,21.04.2023,platná, 153168,pohonné hmoty,,"dodávateľ: Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava, IČO: 31322832","232,97 € s DPH",04.04.2023,21.04.2023,platná,Z:9/2010 153169,licenčné odmeny za 3/2023,,"dodávateľ: LITA, autorská spoločnosť, Mozartova 9, 811 02 Bratislava 1, IČO: 00420166","3 270,48 € s DPH",04.04.2023,21.04.2023,platná,licenčné zmluvy 153172,telekomunikačné služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","26,11 € s DPH",11.04.2023,21.04.2023,platná,Z:11/2011 153173,telekomunikačné služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","11,41 € s DPH",11.04.2023,21.04.2023,platná,Z:11/2011 153174,poplatok online predaj vstupeniek 3.4./9.4.2023,33/2018,"dodávateľ: Ticketware SE, Hlavná 23, 91701 Trnava, IČO: 48298034","49,97 € s DPH",11.04.2023,21.04.2023,platná, 153175,teplo a TÚV za marec 2023,6/2022,"dodávateľ: EMKOBEL a.s., Rázusova 1846, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 31736785","5 375,21 € s DPH",11.04.2023,21.04.2023,platná,Z:2/2023 153176,vizitky s 3D logom pre zamestnancov,76/2023,"dodávateľ: PROGRUP SK, s.r.o., Klincová 35, 821 08 Bratislava-m.č.Ružinov, IČO: 51014751","481,80 € s DPH",12.04.2023,21.04.2023,platná, 153177,wall lampy do Štúdia SD,44/2023,"dodávateľ: Ing. Ivan Labanc, Duklianska 38, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 33610908","1 597,70 € s DPH",12.04.2023,21.04.2023,platná, 153179,poštovné za marec 2023 - Poštová karta - Komerčná,1/2017,"dodávateľ: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124","24,40 € bez DPH",12.04.2023,21.04.2023,platná, 153181,telekomunikačné služby za marec 2023,09/2023,"dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 47259116","303,38 € s DPH",13.04.2023,21.04.2023,platná,"Z:32-40/2017,33-36/2019,7,8/2021,12,13/2021,66/2022" 153185,punčochy nepriehľadné biele,90/2023,"dodávateľ: AMREX, s.r.o., Syslia č.40, 821 05 Bratislava, IČO: 36229776","18,51 € s DPH",14.04.2023,21.04.2023,platná, 153188,poplatok za online predaj vstupeniek 10.4./16.4.2023,33/2018,"dodávateľ: Ticketware SE, Hlavná 23, 91701 Trnava, IČO: 48298034","128,54 € s DPH",17.04.2023,21.04.2023,platná, 153072,mobilný telefón Samsung Galaxy S23+doplnky,09/2023,"dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863","1 038,00 € s DPH",14.02.2023,20.04.2023,platná,"splátky na zariadenie vo forme 24 mesačných poplatkov za službu Splátka za zariadenia v zmysle splátkového kalendára, dátum splatenia 23.32025." 153146,materiál do inscenácie "Andersenove rozprávky",70/2023,"dodávateľ: AMREX, s.r.o., Syslia č.40, 821 05 Bratislava, IČO: 36229776","194,73 € s DPH",23.03.2023,12.04.2023,platná, 153148,materiál do inscenácie "Andersenove rozprávky",70/2023,"dodávateľ: AMREX, s.r.o., Syslia č.40, 821 05 Bratislava, IČO: 36229776","128,45 € s DPH",27.03.2023,12.04.2023,platná, 153149,66 ks stoličiek do lóží,78/2023,"dodávateľ: ZDRAVÉ SEDENIE s.r.o., Okružná 3703,900 01 Modra, IČO: 35680865","2 463,12 € s DPH",29.03.2023,12.04.2023,platná, 153151,nájomné za marec 2023,,"dodávateľ: Speedservis dopravná a cestovná agentúra s.r.o., Markušovská cesta č.4, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 45584028","114,23 € bez DPH",31.03.2023,12.04.2023,platná,Z: 13/1999 153153,kancelárske potreby,1/2023,"dodávateľ: Cunik Ladislav DATASERVIS, Letná 65, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 10761691","107,04 € s DPH",31.03.2023,12.04.2023,platná, 153154,tonery,03/2023,"dodávateľ: Cunik Ladislav DATASERVIS, Letná 65, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 10761691","342,70 € s DPH",31.03.2023,12.04.2023,platná, 153155,kancelársky papier,2/2023,"dodávateľ: Cunik Ladislav DATASERVIS, Letná 65, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 10761691","114,50 € s DPH",31.03.2023,12.04.2023,platná, 153156,odmena za sprostredkovanie e-Tickets,33/2018,"dodávateľ: Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava, IČO: 52005551","2,16 € s DPH",03.04.2023,12.04.2023,platná, 153157,žiarovka halogén 1000w,74/2023,"dodávateľ: Béla Simon, Žíp 15, 980 21 Bátka, IČO: 34235876","341,94 € s DPH",03.04.2023,12.04.2023,platná, 153158,pramenitá voda a platové jednorazové poháriky,70/2022,"dodávateľ: AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7,040 01 Košice, IČO: 50886771","112,86 € s DPH",03.04.2023,12.04.2023,platná, 153159,"mesačný prenájom dávkovača vody, prenájom stojana na vratné obaly, každodenná dezinfekcia dávkovača za apríl 2023",70/2022,"dodávateľ: AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7,040 01 Košice, IČO: 50886771","26,16 € s DPH",03.04.2023,12.04.2023,platná, 153162,poplatok online predaj vstupeniek 1.4./2.4.2023,33/2018,"dodávateľ: Ticketware SE, Hlavná 23, 91701 Trnava, IČO: 48298034","27,74 € s DPH",03.04.2023,12.04.2023,platná, 153163,poplatok online predaj vstupeniek 27.3./31.3.2023,33/2018,"dodávateľ: Ticketware SE, Hlavná 23, 91701 Trnava, IČO: 48298034","91,44 € s DPH",03.04.2023,12.04.2023,platná, 153164,výkon zodpovednej osoby za 4/2023,40/2018,"dodávateľ: osobnyudaj.sk,s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A,040 01 Košice, IČO: 50528041","48,00 € s DPH",03.04.2023,12.04.2023,platná, 153166,činnosť technika PO a autorizovaného bezpečnostného technika marec 2023,74/2022,"dodávateľ: BOZPPO-Regina Maliňáková, Rázusova 292/6, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 34525807","200,00 € bez DPH",04.04.2023,12.04.2023,platná, 153167,potreby javiskovej techniky,12/2023,"dodávateľ: MAJSTER CENTRUM, s.r.o., Zimná 223/87, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 36817767","19,61 € s DPH",04.04.2023,12.04.2023,platná, 153114,licenčné odmeny za február 2023,,"dodávateľ: LITA, autorská spoločnosť, Mozartova 9, 811 02 Bratislava 1, IČO: 00420166","2 111,97 € s DPH",08.03.2023,29.03.2023,platná,licenčné zmluvy 143001,dobropis - stravné lístky,17/2022,"dodávateľ: DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000","-368,50 € bez DPH",11.01.2023,29.03.2023,platná, 153118,záloha na tantiémy "Klub hypochondrov",2/2023,"dodávateľ: LITA, autorská spoločnosť, Mozartova 9, 811 02 Bratislava 1, IČO: 00420166","1 320,00 € s DPH",08.03.2023,29.03.2023,platná,licenčná zmluva 2/2023 153130,elektrina za 2/2023,1/2023,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","758,86 € s DPH",13.03.2023,29.03.2023,platná,Z: 48/2012 153131,elektrina 2/2023,11/2022,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","18,38 € s DPH",13.03.2023,29.03.2023,platná, 153138,bulletin Klub Hypochondrov,71/2023,"dodávateľ: PROGRUP SK, s.r.o., Klincová 35, 821 08 Bratislava-m.č.Ružinov, IČO: 51014751","220,80 € s DPH",17.03.2023,29.03.2023,platná, 153139,roll up a baner ku hre "Klub Hypochondrov",66/2023,"dodávateľ: PROGRUP SK, s.r.o., Klincová 35, 821 08 Bratislava-m.č.Ružinov, IČO: 51014751","242,40 € s DPH",17.03.2023,29.03.2023,platná, 153140,pohonné hmoty a poplatok za kartu,,"dodávateľ: Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava, IČO: 31322832","147,92 € s DPH",20.03.2023,29.03.2023,platná,Z:9/2010 153144,licenčné odmeny Pani Bovaryová,03/2023,"dodávateľ: LITA, autorská spoločnosť, Mozartova 9, 811 02 Bratislava 1, IČO: 00420166","867,79 € s DPH",21.03.2023,29.03.2023,platná,licenčná zmluva 3/2023 153145,poplatky súvisiace s úhradou zálohy za dielo: "Klub hypochondrov",2/2023,"dodávateľ: LITA, autorská spoločnosť, Mozartova 9, 811 02 Bratislava 1, IČO: 0000420166","52,63 € bez DPH",22.03.2023,29.03.2023,platná,licenčná zmluva 2/2023 153147,online predaj vstupeniek 20.3./26.3.2023,33/2018,"dodávateľ: Ticketware SE, Hlavná 23, 91701 Trnava, IČO: 48298034","103,92 € s DPH",27.03.2023,29.03.2023,platná, 153092,"aktualizovaný výmer pre divadelné pódium, pódium osvetľovača, pódium zvukára a sociálne zariadenie na 3. NP",57/2023,"dodávateľ: miles projekt, s.r.o., Hviezdoslavova 6, 08001 Prešov, IČO: 50123220","50,00 € bez DPH",23.02.2023,23.03.2023,platná, 153106,činnosť technika PO a autorizovaného bezpečnostného technika za február 2023,74/2022,"dodávateľ: BOZPPO-Regina Maliňáková, Rázusova 292/6, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 34525807","200,00 € bez DPH",02.03.2023,23.03.2023,platná, 153107,materiál na kostýmovú výpravu do pripravovanej inscenácie Andersenove rozprávky,70/2023,"dodávateľ: AMREX, s.r.o., Syslia č.40, 821 05 Bratislava, IČO: 36229776","723,10 € s DPH",03.03.2023,23.03.2023,platná, 153108,potreby divadelnej techniky,12/2023,"dodávateľ: SETEZA ELEKTRO, spol. s r.o., Šafárikovo námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 31704387","77,70 € s DPH",03.03.2023,23.03.2023,platná, 153109,fotografické služby "Klub hypochondrov",67/2023,"dodávateľ: Photography Vlastimil Slávik, s.r.o., Severná 30, 080 01 Prešov, IČO: 52041034","300,00 € bez DPH",06.03.2023,23.03.2023,platná, 153110,tlač CLV plagátov,215/2022,"dodávateľ: euroAWK, spol. s.r.o., Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava, IČO: 35808683","204,00 € s DPH",03.03.2023,23.03.2023,platná, 153111,zabezpečenie reklamnej kampane na CLV,215/2022,"dodávateľ: euroAWK, spol. s.r.o., Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava, IČO: 35808683","900,00 € s DPH",03.03.2023,23.03.2023,platná, 153112,pohonné hmoty,,"dodávateľ: Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava, IČO: 31322832","287,89 € s DPH",08.03.2023,23.03.2023,platná,Z:9/2010 153113,školenie hercov Spišského divadla,61/2023,"dodávateľ: DIVINO, s.r.o., Jeséniova 4/E, 831 01 Bratislava, IČO: 46492542","1 200,00 € s DPH",08.03.2023,23.03.2023,platná, 153117,internet RUPKKI za 04/2023,37/2021,"dodávateľ: RUPKKI s.r.o., Iliašovská 33, 053 11 Smižany, IČO: 36580392","18,60 € s DPH",08.03.2023,23.03.2023,platná, 153119,telekomunikačné služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","11,38 € s DPH",08.03.2023,23.03.2023,platná,Z:11/2011 153120,telekomunikačné služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","29,70 € s DPH",08.03.2023,23.03.2023,platná,Z:11/2011 153121,technická a emisná kontrola SN298CY,51/2023,"dodávateľ: LEDOS s.r.o., Tatranské námestie 3, 058 01 Poprad, IČO: 50871919","74,00 € s DPH",09.03.2023,23.03.2023,platná, 153122,právne služby,72/2023,"dodávateľ: JUDr. Jozef Barabás, advokát, Partizánska 129, 053 15 Hrabušice, IČO: 50076477","200,00 € s DPH",09.03.2023,23.03.2023,platná, 153123,teplo a TÚV za 2/2023,2/2023,"dodávateľ: EMKOBEL a.s., Rázusova 1846, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 31736785","7 881,83 € s DPH",09.03.2023,23.03.2023,platná,Z:6/2022 153124,zverejnenie pracovnej ponuky rekvizitár/rekvizitárka,73/2023,"dodávateľ: Profesia, spol. s r.o., Pribinova 19, 811 09 Bratislava, IČO: 35800861","118,80 € s DPH",09.03.2023,23.03.2023,platná, 153125,telekomunikačné služby,09/2023,"dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 47259116","257,44 € s DPH",10.03.2023,23.03.2023,platná,"Z:32-40/2017,33-36/2019,7,8,12,13/2021,66/2022" 153126,tlač CLV plagátov,215/2022,"dodávateľ: euroAWK, spol. s.r.o., Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava, IČO: 35808683","24,00 € s DPH",10.03.2023,23.03.2023,platná, 153127,"vodné, stočné - nulová fa",,"dodávateľ: Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968",,10.03.2023,23.03.2023,platná, 153129,reštauračné služby na recepcii po premiére inscenácie "Klub hypochondrov",75/2023,"dodávateľ: SONÁTKA, s.r.o., Radničné námestie 4, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 36600482","700,00 € s DPH",13.03.2023,23.03.2023,platná, 153133,autorská odmena za odohrané predstavenia "Perinbaba",,"dodávateľ: Aura-Pont s.r.o., Radlická 99/2487, 150 00 Praha 5, IČO: 00174866","186,23 € s DPH",15.03.2023,23.03.2023,platná,LZ 5/2018 153134,"vodné, stočné za február 2023",14/2022,"dodávateľ: Mestské kultúrne centrum, Radničné námestie 4, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 00352454","154,16 € s DPH",15.03.2023,23.03.2023,platná, 153135,farebná tlač na 3 mm dibond dosku - propagácia divadelného predstavenia,54/2023,"dodávateľ: PROGRUP SK, s.r.o., Klincová 35, 821 08 Bratislava-m.č.Ružinov, IČO: 51014751","48,60 € s DPH",17.03.2023,23.03.2023,platná, 153136,baletizolová páska,74/2023,"dodávateľ: Béla Simon, Žíp 15, 980 21 Bátka, IČO: 34235876","206,94 € s DPH",17.03.2023,23.03.2023,platná, 153137,tabuľky WC a polep okna WC,69/2023,"dodávateľ: PROGRUP SK, s.r.o., Klincová 35, 821 08 Bratislava-m.č.Ružinov, IČO: 51014751","49,20 € s DPH",17.03.2023,23.03.2023,platná, 153141,poplatok online predaj vstupeniek 13.3./19.3.2023,33/2018,"dodávateľ: Ticketware SE, Hlavná 23, 91701 Trnava, IČO: 48298034","110,69 € s DPH",20.03.2023,23.03.2023,platná, 153142,elektrická energia 2/2023,24/2021,"dodávateľ: AGROKOR s.r.o., Radlinského 17, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 36181269","10,27 € s DPH",20.03.2023,23.03.2023,platná,Z:35/2021 153143,nájomné za 03/2023,24/2021,"dodávateľ: AGROKOR s.r.o., Radlinského 17, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 36181269","1 105,74 € s DPH",20.03.2023,23.03.2023,platná,Z:35/2021 153090,pracovné rukavice,09/2023,"dodávateľ: Tehelňa STOVA, spol. s r.o., Letecká 35, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31703747","57,06 € s DPH",23.02.2023,20.03.2023,platná, 153088,pohonné hmoty,,"dodávateľ: Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava, IČO: 31322832","194,60 € s DPH",22.02.2023,17.03.2023,platná,Z:9/2010 153089,stmievacia jednotka SRS DP3-5-SF,52/2023,"dodávateľ: CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o., Suchý Jarok 18, 06601 Humenné, IČO: 44514557","354,00 € s DPH",22.02.2023,17.03.2023,platná, 153091,"úprava šablóny pre tlač potvrdenia doplnkového tovaru, úprava a nastavovanie podľa mailového zadania, testovanie, nasadenie do ostrej prev.",50/2023,"dodávateľ: Ticketware SE, Hlavná 23, 91701 Trnava, IČO: 48298034","132,00 € s DPH",23.02.2023,17.03.2023,platná, 153093,"záťažový uzlíkový koberec, pokládka koberca a fixácia do Štúdia SD",55/2023,"dodávateľ: KaZet s.r.o., Trnavská 3426/21, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 51894165","1 999,86 € s DPH",27.02.2023,17.03.2023,platná, 153096,oprava kancelárie riaditeľa-stavebné a elektroinštalačné práce,16/2023,"dodávateľ: Elektroprojekt s.r.o., Záborského 1607/9, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 36578011","2 896,10 € s DPH",28.02.2023,17.03.2023,platná, 153097,nájomné za február 2023,,"dodávateľ: Speedservis dopravná a cestovná agentúra s.r.o., Markušovská cesta č.4, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 45584028","114,23 € bez DPH",28.02.2023,17.03.2023,platná, 153098,kancelárske potreby,1/2023,"dodávateľ: Cunik Ladislav DATASERVIS, Letná 65, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 10761691","80,11 € s DPH",28.02.2023,17.03.2023,platná, 153100,"pramenitá voda AQUA PRO, plastové poháre",70/2022,"dodávateľ: AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7,040 01 Košice, IČO: 50886771","38,22 € s DPH",01.03.2023,17.03.2023,platná, 153101,fotografické služby "Klub hypochondrov",63/2023,"dodávateľ: Photography Vlastimil Slávik, s.r.o., Severná 30, 080 01 Prešov, IČO: 52041034","150,00 € bez DPH",01.03.2023,17.03.2023,platná, 153103,výkon zodpovednej osoby za 03/2023,40/2018,"dodávateľ: osobnyudaj.sk,s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A,040 01 Košice, IČO: 50528041","48,00 € s DPH",01.03.2023,17.03.2023,platná, 153104,potreby javiskovej techniky,12/2023,"dodávateľ: MAJSTER CENTRUM, s.r.o., Zimná 223/87, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 36817767","65,98 € s DPH",01.03.2023,17.03.2023,platná, 153105,"mesačný prenájom stojana na vratné obaly a dávkovača vody, dezinfekcia dávkovača",70/2022,"dodávateľ: AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7,040 01 Košice, IČO: 50886771","26,16 € s DPH",01.03.2023,17.03.2023,platná, 153115,poplatok online predaj 27.2./28.2.2023,33/2018,"dodávateľ: Ticketware SE, Hlavná 23, 91701 Trnava, IČO: 48298034","33,98 € s DPH",08.03.2023,17.03.2023,platná, 153116,poplatok online predaj 1.3./5.3.2023,33/2018,"dodávateľ: Ticketware SE, Hlavná 23, 91701 Trnava, IČO: 48298034","112,80 € s DPH",08.03.2023,17.03.2023,platná, 153128,poštovné za február 2023 Poštová karta Komerčná,1/2017,"dodávateľ: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124","20,50 € bez DPH",13.03.2023,17.03.2023,platná, 153132,poplatok online predaj 6.3./12.3.2023,33/2018,"dodávateľ: Ticketware SE, Hlavná 23, 91701 Trnava, IČO: 48298034","171,14 € s DPH",14.03.2023,17.03.2023,platná, 153077,kurzové rozdiely: úhrada za dielo Lá-á-á-ska,,"dodávateľ: LITA, autorská spoločnosť, Mozartova 9, 811 02 Bratislava 1, IČO: 00420166","11,48 € s DPH",16.02.2023,13.03.2023,platná, 153073,čiastočná fakturácia diela Alternatívna scéna- TEATRO HISTRIÓN-kulisy aplikované na nosnej konštrukcii a prenosná javisková podlaha,73/2022,"dodávateľ: CZECHPOINT ART STUDIO s.r.o., Tatranská 68, 053 11 Smižany, IČO: 51282208","15 050,00 € bez DPH",15.02.2023,13.03.2023,platná, 153037,elektronické stravné lístky,39/2023,"dodávateľ: DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000","2 583,97 € bez DPH",31.01.2023,13.03.2023,platná,"Z: 17/2022, dod.49/2022, 67/2022" 143006,opravná faktúra - dobropis k FA153060,,"dodávateľ: ABOUT YOU SE & CO.KG, Dormstrasse 10,20095 Hamburg, IČO: SK4120250464","-12,67 € s DPH",16.02.2023,06.03.2023,platná, 153078,"vodné, stočné január 2023",14/2022,"dodávateľ: Mestské kultúrne centrum, Radničné námestie 4, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 00352454","97,85 € s DPH",17.02.2023,06.03.2023,platná, 153079,svietidlá 4 ks a žiarovky 20 ks,29/2023,"dodávateľ: Ing. Ivan Labanc, Duklianska 38, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 33610908","2 815,73 € s DPH",20.02.2023,06.03.2023,platná, 143007,opravná faktúra - dobropis k opravnej fa-dobropisu č. 143006,,"dodávateľ: ABOUT YOU SE & CO.KG, Dormstrasse 10,20095 Hamburg, IČO: SK4120250464","-66,21 € s DPH",20.02.2023,06.03.2023,platná, 153085,zverejnenie pracovnej ponuky - garderobiérka,59/2023,"dodávateľ: Profesia, spol. s r.o., Pribinova 9, 811 09 Bratislava, IČO: 35800861","118,80 € s DPH",22.02.2023,06.03.2023,platná, 153086,elektrická energia 01/2023,24/2021,"dodávateľ: AGROKOR s.r.o., Radlinského 17, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 36181269","9,97 € s DPH",22.02.2023,06.03.2023,platná,dod.35/2021 153087,nájomné za 02/2023,24/2021,"dodávateľ: AGROKOR s.r.o., Radlinského 17, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 36181269","1 105,74 € bez DPH",22.02.2023,06.03.2023,platná,dod.35/2021 153094,poplatok online predaj vstupeniek 20.2./26.2.2023,33/2018,"dodávateľ: Ticketware SE, Hlavná 23, 91701 Trnava, IČO: 48298034","122,50 € s DPH",28.02.2023,06.03.2023,platná, 153095,Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup,,"dodávateľ: Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A,01001 Žilina 1, IČO: 31592503","204,00 € s DPH",28.02.2023,06.03.2023,platná, 153102,odmena za sprostredkovanie e-Tickets,7/2017,"dodávateľ: Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava, IČO: 52005551","1,39 € s DPH",01.03.2023,06.03.2023,platná, 133003,preddavková faktúra - ročný prístup,,"dodávateľ: Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A,01001 Žilina 1, IČO: 31592503","204,00 € s DPH",14.02.2023,06.03.2023,platná,FA153095 153026,pohonné hmoty a mýtne,,"dodávateľ: Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava, IČO: 31322832","328,13 € s DPH",20.01.2023,28.02.2023,platná,Z:9/2010 153039,kancelársky papier,2/2023,"dodávateľ: Cunik Ladislav DATASERVIS, Letná 65, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 10761691","87,75 € s DPH",31.01.2023,28.02.2023,platná, 153040,tonery,03/2023,"dodávateľ: Cunik Ladislav DATASERVIS, Letná 65, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 10761691","284,60 € s DPH",31.01.2023,28.02.2023,platná, 153041,kancelárske potreby,1/2023,"dodávateľ: Cunik Ladislav DATASERVIS, Letná 65, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 10761691","54,40 € s DPH",31.01.2023,28.02.2023,platná, 153049,licenčné odmeny za 1/2023,,"dodávateľ: LITA, autorská spoločnosť, Mozartova 9, 811 02 Bratislava 1, IČO: 00420166","1 567,74 € s DPH",03.02.2023,28.02.2023,platná, 153050,zabezpečenie reklamnej kampane na CLV,215/2022,"dodávateľ: euroAWK, spol. s.r.o., Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava, IČO: 35808683","900,00 € s DPH",03.02.2023,28.02.2023,platná, 153051,tlač CLV plagátov,215/2022,"dodávateľ: euroAWK, spol. s.r.o., Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava, IČO: 35808683","204,00 € s DPH",03.02.2023,28.02.2023,platná, 153052,internet Gigo 3/2023,37/2021,"dodávateľ: RUPKKI s.r.o., Iliašovská 33, 053 11 Smižany, IČO: 36580392","18,60 € s DPH",06.02.2023,28.02.2023,platná, 153055,činnosť technika PO a autorizovaného bezpečnostného technika za 1/2023,74/2022,"dodávateľ: BOZPPO-Regina Maliňáková, Rázusova 292/6, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 34525807","200,00 € bez DPH",06.02.2023,28.02.2023,platná, 153057,telekomunikačné služby za 1/2023,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","11,38 € s DPH",08.02.2023,28.02.2023,platná,Z:11/2011 153058,telekomunikačné služby 1/2023,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","26,56 € s DPH",08.02.2023,28.02.2023,platná,Z:11/2011 153059,pohonné hmoty,,"dodávateľ: Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava, IČO: 31322832","334,56 € s DPH",08.02.2023,28.02.2023,platná,Z:9/2010 153061,papierové utierky,10/2023,"dodávateľ: VILLA MARKET, s.r.o., Chrapčiakova 1, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 31668461","137,40 € s DPH",09.02.2023,28.02.2023,platná, 153062,teplo a TÚV za 1/2023,6/2022,"dodávateľ: EMKOBEL a.s., Rázusova 1846, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 31736785","8 249,59 € s DPH",10.02.2023,28.02.2023,platná,Z:2/2023 153063,odpudzovač kún a hlodavcov,11/2023,"dodávateľ: Ladislav Hricko Elektronik, Strojnícka 2675/6, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 17301424","37,50 € s DPH",10.02.2023,28.02.2023,platná, 153064,telekomunikačné služby za január 2023,,"dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 47259116","237,18 € s DPH",13.02.2023,28.02.2023,platná,"Z:32-40/2017,33-36/2019,12,13/2021, 66/2022, 9/2023" 153066,predplatné Poradca 2023 a zákony,,"dodávateľ: Poradca s.r.o., Pri Celulózke 40, 01001 Žilina, IČO: 36371271","88,00 € s DPH",13.02.2023,28.02.2023,platná, 153070,elektrina za 1/2023,11/2022,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","18,38 € s DPH",14.02.2023,28.02.2023,platná, 153071,elektrina za január 2023,1/2023,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","915,20 € s DPH",14.02.2023,28.02.2023,platná,Z:48/2012 143005,opravná faktúra k faktúre č. 153013 (dobropis),,"dodávateľ: ABOUT YOU SE & CO.KG, Dormstrasse 10,20095 Hamburg, IČO: SK4120250464","-23,92 € s DPH",14.02.2023,28.02.2023,platná, 153074,kurzovné "Digitálny design a multimédiá",48/2023,"dodávateľ: DIGITAL PRO s.r.o., Wurmova 9, 04023 Košice, IČO: 50719726","960,00 € bez DPH",15.02.2023,28.02.2023,platná, 153075,Office 2021 Home and Business nová,53/2023,"dodávateľ: e-licencie s.r.o., A.Gwerkovej 1537/15, 85104 Bratislava, IČO: 51183081","99,90 € s DPH",16.02.2023,28.02.2023,platná, 153080,školenie prvej pomoci 22.2.2023,47/2023,"dodávateľ: MEDISON, s.r.o., Obchodná 16, 040 11 Košice, IČO: 36679135","36,00 € s DPH",20.02.2023,28.02.2023,platná, 153084,taška do inscenácie "Klub hypochondrov",56/2023,"dodávateľ: Ing. Roman Chamrad, Střelniční 338, 73801 Frýdek-Místek, IČO: 65475259","23,30 € s DPH",21.02.2023,28.02.2023,platná, 152588,pohonné hmoty a kvapaliny,,"dodávateľ: Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava, IČO: 31322832","289,44 € s DPH",10.01.2023,21.02.2023,platná,Z:9/2010 153056,numerická klávesnica Satechi Aluminum,40/2023,"dodávateľ: Alza.sk s.r.o., Sliačska 1/D,83102 Bratislava, IČO: 36562939","50,40 € s DPH",07.02.2023,21.02.2023,platná, 153065,kostýmy do inscenácie "Klub hypochondrov",37/2023,"dodávateľ: MODIVO S.A., ul. Nowy Kisielin - Nowa 9,66-002 Zielona Gora, IČO: SK4120004493","350,50 € s DPH",13.02.2023,21.02.2023,platná, 153067,poštovné za 1/2023 Poštová karta Komerčná,1/2017,"dodávateľ: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124","31,35 € bez DPH",13.02.2023,21.02.2023,platná, 153068,poplatok online predaj 6.2./12.2.2023,33/2018,"dodávateľ: Ticketware SE, Hlavná 23, 91701 Trnava, IČO: 48298034","165,48 € s DPH",14.02.2023,21.02.2023,platná, 153069,notebook CTO MacBook Air 13" Apple+ multiport CASA,42/2023,"dodávateľ: WESTech, spol. s r.o., Stará Vajnorská 17, 831 04 Bratislava, IČO: 35796111","1 688,00 € s DPH",14.02.2023,21.02.2023,platná, 153076,stropné svietidlá TOTEM LED D 48W,43/2023,"dodávateľ: K-Academy, s.r.o., Záhradná 32/20, 08901 Svidník, IČO: 51326566","264,50 € s DPH",16.02.2023,21.02.2023,platná, 153081,pánske hodinky do inscenácie "Klub hypochondrov",49/2023,"dodávateľ: Internet Mall Slovakia, s.r.o., Galvaniho 6, 821 04 Bratislava - Ružinov, IČO: 35950226","30,99 € s DPH",20.02.2023,21.02.2023,platná, 153082,silikónové digitálne hodinky do inscenácie "Klub hypochondrov",49/2023,"dodávateľ: Internet Mall Slovakia, s.r.o., Galvaniho 6, 821 04 Bratislava - Ružinov, IČO: 35950226","9,95 € s DPH",20.02.2023,21.02.2023,platná, 153083,poplatok online predaj 13.2./19.2.2023,33/2018,"dodávateľ: Ticketware SE, Hlavná 23, 91701 Trnava, IČO: 48298034","215,38 € s DPH",20.02.2023,21.02.2023,platná, 153060,kostýmy do inscenácie Klub hypochondrov,38/2023,"dodávateľ: ABOUT YOU SE & CO.KG, Dormstrasse 10,20095 Hamburg, IČO: SK4120250464","506,50 € s DPH",09.02.2023,10.02.2023,platná, 143003,opravná faktúra k faktúre 153017 dobropis,19/2023,"dodávateľ: ABOUT YOU SE & CO.KG, Dormstrasse 10,20095 Hamburg, IČO: SK4120250464","-89,91 € s DPH",09.02.2023,10.02.2023,platná, 143004,opravná faktúra k faktúre č. 153004 dobropis,15/2023,"dodávateľ: ABOUT YOU SE & CO.KG, Dormstrasse 10,20095 Hamburg, IČO: SK4120250464","59,99 € s DPH",09.02.2023,10.02.2023,platná, 152442,"dodávka tepla a fixná zložka tepla za 7,8,9/2022",15/2022,"dodávateľ: Mestské kultúrne centrum, Radničné námestie 4, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 00352454","89,60 € s DPH",27.10.2022,08.02.2023,platná, 153019,technická a emisná kontrola vozidla Mercedes ATEGO,25/2023,"dodávateľ: LEDOS s.r.o., Tatranské námestie 3, 058 01 Poprad, IČO: 50871919","100,00 € s DPH",12.01.2023,08.02.2023,platná, 153021,licenčné odmeny za 12/2022,,"dodávateľ: LITA, autorská spoločnosť, Mozartova 9, 811 02 Bratislava 1, IČO: 00420166","996,75 € s DPH",17.01.2023,08.02.2023,platná,licenčné zmluvy 153022,laná a karabíny do inscenácie "LÁ-Á-Á-SKA",24/2023,"dodávateľ: Kopčok Zlatko, servis javiskových zariadení, Benice 103, 03842 Príbovce, IČO: 10870024","169,60 € bez DPH",17.01.2023,08.02.2023,platná, 153024,reštauračné služby - záver kalendárneho roka 2022,30/2023,"dodávateľ: SONÁTKA, s.r.o., Radničné námestie 4, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 36600482","450,00 € s DPH",18.01.2023,08.02.2023,platná, 153025,platba za zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby a dohľadu nad pracovným prostredím za rok 2023,44/2022,"dodávateľ: MEDISON, s.r.o., Obchodná 16, 040 11 Košice, IČO: 36679135","480,00 € s DPH",19.01.2023,08.02.2023,platná,Z:22/2020 153027,poplatok online predaj 16.1./22.1.2023,33/2018,"dodávateľ: Ticketware SE, Hlavná 23, 91701 Trnava, IČO: 48298034","234,77 € s DPH",23.01.2023,08.02.2023,platná, 153028,dezinfekcia Foaming a Non Foaming,204/2022,"dodávateľ: Hmotné rezervy KSK, s.r.o., Strojárenská 3, 040 01 Košice, IČO: 45424462","326,76 € s DPH",24.01.2023,08.02.2023,platná, 153029,dlažba CIRCLE,35/2023,"dodávateľ: LOS KACHLOS SK s.r.o., Palárikova 17, 921 01 Piešťany, IČO: 36854000","287,46 € s DPH",24.01.2023,08.02.2023,platná, 143002,vyúčtovanie tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie 01.01.-31.12.2022,6/2022,"dodávateľ: EMKOBEL a.s., Rázusova 1846, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 31736785","-247,13 € s DPH",25.01.2023,08.02.2023,platná,dod. k Z:38/2022 153030,"roll up, banner, bulletin ku hre \"LÁ-Á-Á-SKA\"",26/2023,"dodávateľ: PROGRUP SK, s.r.o., Klincová 35, 821 08 Bratislava-m.č.Ružinov, IČO: 51014751","610,32 € s DPH",30.01.2023,08.02.2023,platná,"objednávky č.26,27,31/2023" 153031,záloha na tantiémy: dielo Lá-á-á-ska,,"dodávateľ: LITA, autorská spoločnosť, Mozartova 9, 811 02 Bratislava 1, IČO: 00420166","1 253,88 € s DPH",30.01.2023,08.02.2023,platná,licenčná zmluva 153032,poplatok online predaj 23.1./29.1.2023,33/2018,"dodávateľ: Ticketware SE, Hlavná 23, 91701 Trnava, IČO: 48298034","198,94 € s DPH",30.01.2023,08.02.2023,platná, 153033,registračný poplatok workshop "Spoznaj svojho diváka",36/2023,"dodávateľ: Divadelný ústav, Jakubovo nám. 12, 812 92 Bratislava, IČO: 00164691","30,00 € bez DPH",30.01.2023,08.02.2023,platná, 153034,baletizolová páska transparentná,28/2023,"dodávateľ: CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o., Suchý Jarok 18, 06601 Humenné, IČO: 44514557","141,79 € s DPH",30.01.2023,08.02.2023,platná, 153035,"IFOsoft - update miezd rok 2023, softvérový servis IFOsoft-Inštalácia",,"dodávateľ: Stanislav Klubert, Za Hornádom 10, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 34573488","198,96 € s DPH",31.01.2023,08.02.2023,platná, 153036,webinár "Ročné zúčtovanie preddavkov na d.z.p. zo záv. činnosti za rok 2022,33/2023,"dodávateľ: Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A,01001 Žilina 1, IČO: 31592503","108,00 € s DPH",31.01.2023,08.02.2023,platná, 133002,webinár,33/2023,"dodávateľ: Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A,01001 Žilina 1, IČO: 31592503","108,00 € s DPH",24.01.2023,08.02.2023,platná, 133001,Finančný spravodajca 2023,,"dodávateľ: Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A,01001 Žilina 1, IČO: 31592503","26,40 € s DPH",17.01.2023,08.02.2023,platná,predplatné 153038,nájomné za január 2023,,"dodávateľ: Speedservis dopravná a cestovná agentúra s.r.o., Markušovská cesta č.4, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 45584028","114,23 € bez DPH",31.01.2023,08.02.2023,platná,Z:13/1999 153042,odmena za sprostredkovanie e-Tickets,7/2017,"dodávateľ: Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava, IČO: 52005551","1,44 € s DPH",01.02.2023,08.02.2023,platná, 153043,Sokel NEGRO RODAPIE,35/2023,"dodávateľ: LOS KACHLOS SK s.r.o., Palárikova 17, 921 01 Piešťany, IČO: 36854000","295,21 € s DPH",01.02.2023,08.02.2023,platná, 153044,reštauračné služby na recepcii po premiére hry "LÁ-Á-Á-SKA",34/2023,"dodávateľ: SONÁTKA, s.r.o., Radničné námestie 4, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 36600482","1 078,50 € s DPH",01.02.2023,08.02.2023,platná, 153045,lepidlo,12/2023,"dodávateľ: MAJSTER CENTRUM, s.r.o., Zimná 223/87, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 36817767","4,86 € s DPH",01.02.2023,08.02.2023,platná, 153046,"mesačný prenájom stojana na vratné obaly, autom. každodenná dezinfekcia dávkovača, mesačný prenájom dávkovača vody za február 2023",70/2022,"dodávateľ: AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7,040 01 Košice, IČO: 50886771","26,16 € s DPH",01.02.2023,08.02.2023,platná, 153047,pramenitá voda AQUA PRO a plastové poháriky,70/2022,"dodávateľ: AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7,040 01 Košice, IČO: 50886771","57,96 € s DPH",01.02.2023,08.02.2023,platná, 153048,výkon zodpovednej osoby za 02/2023,40/2018,"dodávateľ: osobnyudaj.sk,s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A,040 01 Košice, IČO: 50528041","48,00 € s DPH",01.02.2023,08.02.2023,platná, 153053,poplatok online predaj za obdobie 1.2./5.2.2023,33/2018,"dodávateľ: Ticketware SE, Hlavná 23, 91701 Trnava, IČO: 48298034","103,44 € s DPH",06.02.2023,08.02.2023,platná, 153054,poplatok online predaj za obdobie 30.1./31.1.2023,33/2018,"dodávateľ: Ticketware SE, Hlavná 23, 91701 Trnava, IČO: 48298034","59,33 € s DPH",06.02.2023,08.02.2023,platná, 152580,"prenájom dávkovača vody, každodenná dezinfekcia, prenájom vratné obaly od 8.12. do 31.12.2022",70/2022,"dodávateľ: AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7,040 01 Košice, IČO: 50886771","19,97 € s DPH",02.01.2023,19.01.2023,platná, 152581,pramenitá voda AQUA PRO,70/2022,"dodávateľ: AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7,040 01 Košice, IČO: 50886771","50,00 € s DPH",02.01.2023,19.01.2023,platná, 152584,"vodné,stočné 12/2022",14/2022,"dodávateľ: Mestské kultúrne centrum, Radničné námestie 4, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 00352454","50,33 € s DPH",03.01.2023,19.01.2023,platná, 152585,činnosť technika PO a autorizovaného bezpečnostného technika za 12/2022,04/2019,"dodávateľ: BOZPPO-Regina Maliňáková, Rázusova 292/6, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 34525807","100,00 € bez DPH",04.01.2023,19.01.2023,platná, 152586,telekomunikačné služby za 12/2022,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","11,38 € s DPH",09.01.2023,19.01.2023,platná,Z:11/2011 152587,telekomunikačné služby 12/2022,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","26,27 € s DPH",09.01.2023,19.01.2023,platná,Z: 11/2011 152589,telekomunikačné služby za december 2022,13/2021,"dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 47259116","223,28 € s DPH",10.01.2023,19.01.2023,platná,"Z:32-40/2017,33-36/2019,7,8,12,13/2021" 152590,zabezpečenie reklamnej kampane na CLV,14/2022,"dodávateľ: euroAWK, spol. s.r.o., Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava, IČO: 35808683","510,00 € s DPH",11.01.2023,19.01.2023,platná, 152591,teplo a TÚV za 12/2022,6/2022,"dodávateľ: EMKOBEL a.s., Rázusova 1846, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 31736785","3 227,45 € s DPH",11.01.2023,19.01.2023,platná,č.spisu 4269-2022-BA 152592,el. energia za 12/2022,24/2021,"dodávateľ: AGROKOR s.r.o., Radlinského 17, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 36181269","15,79 € s DPH",12.01.2023,19.01.2023,platná,dod.35/2021 152593,"odber tepla za 10,11,12/2022",15/2022,"dodávateľ: Mestské kultúrne centrum, Radničné námestie 4, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 00352454","297,96 € s DPH",13.01.2023,19.01.2023,platná, 152594,elektrina za 12/2022,11/2022,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","18,26 € s DPH",16.01.2023,19.01.2023,platná, 152595,elektrina za 12/2022,4/2020,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","412,37 € s DPH",16.01.2023,19.01.2023,platná,Z:48/2012 152596,poštovné za december 2022 - Poštová karta-Komerčná,1/2017,"dodávateľ: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124","23,60 € s DPH",16.01.2023,19.01.2023,platná, 152597,predplatné Finančný spravodajca 2022 - vyúčtovacia faktúra,,"dodávateľ: Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A,01001 Žilina 1, IČO: 31592503","33,41 € s DPH",16.01.2023,19.01.2023,platná, 153001,výkon zodpovednej osoby za 01/2023,40/2018,"dodávateľ: osobnyudaj.sk,s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A,040 01 Košice, IČO: 50528041","48,00 € s DPH",02.01.2023,19.01.2023,platná, 153002,online predaj vstupeniek 1.1./1.1.2023,33/2018,"dodávateľ: Ticketware SE, Hlavná 23, 91701 Trnava, IČO: 48298034","20,59 € s DPH",02.01.2023,19.01.2023,platná, 153003,"prenájom dávkovača, stojana na vodu a dezinfekcia za 1/2023",70/2022,"dodávateľ: AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7,040 01 Košice, IČO: 50886771","26,16 € s DPH",02.01.2023,19.01.2023,platná, 153004,kostýmy do pripravovanej inscenácie "Klub hypochondrov",15/2023,"dodávateľ: ABOUT YOU SE & CO.KG, Dormstrasse 10,20095 Hamburg, IČO: SK4120250464","221,79 € s DPH",09.01.2023,19.01.2023,platná, 153005,internet za 02/2022,37/2021,"dodávateľ: RUPKKI s.r.o., Iliašovská 33, 053 11 Smižany, IČO: 36580392","18,60 € s DPH",09.01.2023,19.01.2023,platná, 153006,online predaj 2.1./8.1.2023,33/2018,"dodávateľ: Ticketware SE, Hlavná 23, 91701 Trnava, IČO: 48298034","245,86 € s DPH",09.01.2023,19.01.2023,platná, 153007,zabezpečenie reklamnej kampane na CLV,215/2022,"dodávateľ: euroAWK, spol. s.r.o., Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava, IČO: 35808683","900,00 € s DPH",10.01.2023,19.01.2023,platná, 153008,tlač CLV plagátov pre kampaň v termíne 3.1.2023-26.6.2023,215/2022,"dodávateľ: euroAWK, spol. s.r.o., Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava, IČO: 35808683","180,00 € s DPH",10.01.2023,19.01.2023,platná, 153009,kostýmy do inscenácie "Klub hypochondrov",20/2023,"dodávateľ: ANSWEAR.C0M.SPOLKA AKCYJNA, Aleja Pokoju 18, 31-564 Kraków, Poľsko, IČO: 6793080390","197,80 € s DPH",10.01.2023,19.01.2023,platná, 153010,kostýmy do inscenácie "Klub hypochondrov",13/2023,"dodávateľ: LPP Slovakia, s.r.o., Janka Kráľa 9, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36787507","32,94 € s DPH",10.01.2023,19.01.2023,platná, 153011,kostýmy "Klub hypochondrov",17/2023,"dodávateľ: ABOUT YOU SE & CO.KG, Dormstrasse 10,20095 Hamburg, IČO: SK4120250464","93,91 € s DPH",10.01.2023,19.01.2023,platná, 153012,kostýmy "Klub hypochondrov",23/2023,"dodávateľ: MODIVO S.A., ul. Nowy Kisielin - Nowa 9,66-002 Zielona Gora, IČO: SK4120004493","92,90 € s DPH",10.01.2023,19.01.2023,platná, 153013,kostýmy "Klub hypochondrov",21/2023,"dodávateľ: ABOUT YOU SE & CO.KG, Dormstrasse 10,20095 Hamburg, IČO: SK4120250464","327,67 € s DPH",11.01.2023,19.01.2023,platná, 153014,kostýmy "Klub hypochondrov",18/2023,"dodávateľ: Zalando SE, Valeska -Gert Strasse 5, 10243 Berlín, IČO: DE260543043","167,95 € s DPH",11.01.2023,19.01.2023,platná, 153015,kostýmy "Klub hypochondrov",22/2023,"dodávateľ: Zalando SE, Valeska -Gert Strasse 5, 10243 Berlín, IČO: DE260543043","144,94 € s DPH",11.01.2023,19.01.2023,platná, 153017,kostýmy Klub hypochondrov",19/2023,"dodávateľ: ABOUT YOU SE & CO.KG, Dormstrasse 10,20095 Hamburg, IČO: SK4120250464","386,75 € s DPH",11.01.2023,19.01.2023,platná, 153018,nájomné za 01/2023,24/2021,"dodávateľ: AGROKOR s.r.o., Radlinského 17, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 36181269","1 105,74 € s DPH",12.01.2023,19.01.2023,platná,dod.35/2021 153020,online predaj 9.1./15.1.2023,33/2018,"dodávateľ: Ticketware SE, Hlavná 23, 91701 Trnava, IČO: 48298034","149,86 € s DPH",16.01.2023,19.01.2023,platná, 153023,klobúk do inscenácie "LÁ-Á-ÁÁSKA,218/2022,"dodávateľ: Ing. Peter Turner - CONTACT, Areál Jokey, 94501 Komárno, IČO: 14071100","24,40 € s DPH",18.01.2023,19.01.2023,platná, 152502,stravné lístky,197/2022,"dodávateľ: DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000","5 222,91 € bez DPH",30.11.2022,03.01.2023,platná,Z:17/2022+dodatok 49/2022 152525,pohonné hmoty a kvapaliny,,"dodávateľ: Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava, IČO: 31322832","231,95 € s DPH",08.12.2022,03.01.2023,platná,Z:9/2010 152527,Oprava Štúdia SD,22/2022,"dodávateľ: Elektroprojekt s.r.o., Záborského 1607/9, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 36578011","23 927,18 € s DPH",12.12.2022,03.01.2023,platná,dod.30/2022 152530,case a kufre na uskladnenie techniky,170/2022,"dodávateľ: AVDigital, s.r.o., Kutlikova 17, 852 50 Bratislava 5, IČO: 35825987","2 186,40 € s DPH",12.12.2022,03.01.2023,platná, 152535,"set portrétnych fotografií hercov na vizuál portálu, make-up, grafické návrhy",198/2022,"dodávateľ: Laguzo s.r.o., Ľuda Zúbka 1193/4, 84101 Bratislava, IČO: 53570707","1 320,00 € s DPH",13.12.2022,03.01.2023,platná, 152538,karty DOXX,208/2022,"dodávateľ: DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000","32,40 € s DPH",14.12.2022,03.01.2023,platná, 152539,autorská odmeny za licenciu na verejné použitie hudobných diel - Peter Lipa v divadle,70/2022,"dodávateľ: SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2, IČO: 00178454","396,00 € s DPH",14.12.2022,03.01.2023,platná, 152540,pravidelná prehliadka javiskových ťahov a preškolenie obsluhavateľov,96/2022,"dodávateľ: Kopčok Zlatko, servis javiskových zariadení, Benice 103, 03842 Príbovce, IČO: 10870024","1 000,00 € bez DPH",14.12.2022,03.01.2023,platná, 152541,"vodné, stočné november 2022",14/2022,"dodávateľ: Mestské kultúrne centrum, Radničné námestie 4, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 00352454","142,57 € s DPH",14.12.2022,03.01.2023,platná, 152543,červené transparentné stoličky do pripravovanej inscenácie "Klub hypochondrov",209/2022,"dodávateľ: Sedooz s.r.o., Karpatské námestie 10,831 06 Bratislava, IČO: 46359338","680,16 € s DPH",15.12.2022,03.01.2023,platná, 152545,diáre a raznica,196/2022,"dodávateľ: PROGRUP SK, s.r.o., Klincová 35, 821 08 Bratislava-m.č.Ružinov, IČO: 51014751","708,00 € s DPH",15.12.2022,03.01.2023,platná, 152546,bulletin "Kontrakt",201/2022,"dodávateľ: PROGRUP SK, s.r.o., Klincová 35, 821 08 Bratislava-m.č.Ružinov, IČO: 51014751","110,40 € s DPH",15.12.2022,03.01.2023,platná, 152547,poukážky a obálky - voucher,206/2022,"dodávateľ: PROGRUP SK, s.r.o., Klincová 35, 821 08 Bratislava-m.č.Ružinov, IČO: 51014751","370,80 € s DPH",15.12.2022,03.01.2023,platná, 152548,prepravné služby 4.12.22 Podbrezová,199/2022,"dodávateľ: BENTOUR Ľubomír Bendžala, Ulica Jána Francisciho 1648/7,05401 Levoča, IČO: 50921703","220,00 € bez DPH",16.12.2022,03.01.2023,platná, 152549,potreby javiskovej techniky,32/2022,"dodávateľ: MAJSTER CENTRUM, s.r.o., Zimná 223/87, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 36817767","81,23 € s DPH",16.12.2022,03.01.2023,platná, 152550,poplatok online predaj vstupeniek 12.12./18.12.2022,33/2018,"dodávateľ: Ticketware SE, Hlavná 23, 91701 Trnava, IČO: 48298034","111,26 € s DPH",19.12.2022,03.01.2023,platná, 152551,el.energia,24/2021,"dodávateľ: AGROKOR s.r.o., Radlinského 17, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 36181269","5,69 € s DPH",19.12.2022,03.01.2023,platná,dod.35/2021 152552,nájomné za 12/2022,24/2021,"dodávateľ: AGROKOR s.r.o., Radlinského 17, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 36181269","1 105,74 € bez DPH",19.12.2022,03.01.2023,platná,dod.35/2021 152553,výroba banneru a Roll Up banneru na premiéru inscenácie "Pani Bovaryová",138/2022,"dodávateľ: PROGRUP SK, s.r.o., Klincová 35, 821 08 Bratislava-m.č.Ružinov, IČO: 51014751","228,00 € s DPH",20.12.2022,03.01.2023,platná,obj.140/2022 152554,farba Primalex,36/2022,"dodávateľ: Tehelňa STOVA, spol. s r.o., Letecká 35, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31703747","1 058,40 € s DPH",20.12.2022,03.01.2023,platná, 152555,PC CTO MacBook Air 13" Apple,212/2022,"dodávateľ: WESTech, spol. s r.o., Stará Vajnorská 17, 831 04 Bratislava, IČO: 35796111","1 378,00 € s DPH",20.12.2022,03.01.2023,platná, 152556,dekorácia vianočná,217/2022,"dodávateľ: FISTATECH s.r.o., Gaštanová 1908/1, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 54282667","30,00 € bez DPH",23.12.2022,03.01.2023,platná, 152557,vybavenie dielne SD náradie,32/2022,"dodávateľ: MAJSTER CENTRUM, s.r.o., Zimná 223/87, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 36817767","1 094,47 € s DPH",23.12.2022,03.01.2023,platná, 152558,drevená podlaha na opravu,211/2022,"dodávateľ: KaZet s.r.o., Trnavská 3426/21, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 51894165","6 612,96 € s DPH",23.12.2022,03.01.2023,platná, 152559,čiastková fakturácia diela Alternatívna scéna - Teatro Histrión - "Základná nosná konštrukcia",73/2022,"dodávateľ: CZECHPOINT ART STUDIO s.r.o., Tatranská 68, 053 11 Smižany, IČO: 51282208","8 300,00 € bez DPH",23.12.2022,03.01.2023,platná, 152560,oprava sociálnych zariadení v administratívnej časti Reduty,72/2022,"dodávateľ: Elektroprojekt s.r.o., Záborského 1607/9, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 36578011","14 330,76 € s DPH",28.12.2022,03.01.2023,platná, 152561,licencia MS Office 2019 pre potrebu Spišského divadla,207/2022,"dodávateľ: FESI comp, s.r.o., Duklianska 3A, 052 01 Spišská Nová Ves 1, IČO: 36597431","4 526,00 € s DPH",28.12.2022,03.01.2023,platná, 152562,zabezpečenie autorského dozoru na akcii "Rekonštrukcia objektu divadla - dvere",72/2022,"dodávateľ: ISKOL s.r.o., Zimná 94, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 47484993","360,00 € s DPH",28.12.2022,03.01.2023,platná, 152563,nájomné za december 2022,,"dodávateľ: Speedservis dopravná a cestovná agentúra s.r.o., Markušovská cesta č.4, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 45584028","114,23 € bez DPH",28.12.2022,03.01.2023,platná,Z: 13/1999 152564,nábytok do kancelárie riaditeľa,203/2022,"dodávateľ: BEMONDI, ul. Emilii Plater 28, 00-688 Warszawa, Polska, IČO: NIP: 5223068612","4 601,00 € s DPH",28.12.2022,03.01.2023,platná, 152565,LCD monitor 22",213/2022,"dodávateľ: Alza.sk s.r.o., Sliačska 1/D,83102 Bratislava, IČO: 36562939","122,45 € s DPH",28.12.2022,03.01.2023,platná, 152566,tabuľa PF2023,214/2022,"dodávateľ: PROGRUP SK, s.r.o., Klincová 35, 821 08 Bratislava-m.č.Ružinov, IČO: 51014751","135,00 € s DPH",28.12.2022,03.01.2023,platná, 152567,pohonné hmoty a kvapaliny,,"dodávateľ: Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava, IČO: 31322832","139,03 € s DPH",28.12.2022,03.01.2023,platná,Z:9/2010 152568,poplatok online predaj 19.12./25.12.2022,33/2018,"dodávateľ: Ticketware SE, Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava, IČO: 48298034","144,86 € s DPH",28.12.2022,03.01.2023,platná, 152569,scénická dekorácia do hry "Klub hypochondrov",72/2022,"dodávateľ: Divadlo Jonáša Záborského, Námestie legionárov 6, 08001 Prešov, IČO: 37783432","2 685,00 € bez DPH",28.12.2022,03.01.2023,platná, 152570,kancelárske papiere,29/2022,"dodávateľ: Cunik Ladislav DATASERVIS, Letná 65, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 10761691","76,00 € s DPH",28.12.2022,03.01.2023,platná, 152571,tonery,28/2022,"dodávateľ: Cunik Ladislav DATASERVIS, Letná 65, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 10761691","770,60 € s DPH",28.12.2022,03.01.2023,platná, 152572,kancelárske potreby,27/2022,"dodávateľ: Cunik Ladislav DATASERVIS, Letná 65, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 10761691","185,34 € s DPH",28.12.2022,03.01.2023,platná, 152573,farba klasik interiérová biela,36/2022,"dodávateľ: Tehelňa STOVA, spol. s r.o., Letecká 35, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31703747","30,35 € s DPH",28.12.2022,03.01.2023,platná, 152574,tlač CLV plagátov,14/2022,"dodávateľ: euroAWK, spol. s.r.o., Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava, IČO: 35808683","84,00 € s DPH",28.12.2022,03.01.2023,platná, 152575,autorská odmena za odohrané predstavenie "Perinbaba",55/2018,"dodávateľ: Aura-Pont s.r.o., Radlická 99/2487, 150 00 Praha 5, IČO: 00174866","282,16 € s DPH",28.12.2022,03.01.2023,platná, 152576,"autorská odmena za odohrané predstavenie \"Perinbaba\" 18.12.,20.12.2022",,"dodávateľ: Aura-Pont s.r.o., Radlická 99/2487, 150 00 Praha 5, IČO: 00174866","235,36 € s DPH",28.12.2022,03.01.2023,platná,licenčná zmluva 152577,autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel,,"dodávateľ: SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2, IČO: 00178454","256,80 € s DPH",28.12.2022,03.01.2023,platná, 152578,výroba a dodanie scénickej dekorácie do hry LÁ-Á-ÁSKA,71/2022,"dodávateľ: UNITERM Martin s.r.o., Zámocká 16, 036 01 Martin, IČO: 36419028","10 170,00 € bez DPH",28.12.2022,03.01.2023,platná, 152579,elektronické stravné lístky,17/2022,"dodávateľ: DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000","3 073,27 € bez DPH",29.12.2022,03.01.2023,platná,"Z:49,67,68/2022" 152582,online predaj 26.12.2022/31.12.2022,33/2018,"dodávateľ: Ticketware SE, Hlavná 23, 91701 Trnava, IČO: 48298034","149,71 € s DPH",31.12.2022,03.01.2023,platná, 152583,odmena za sprostredkovanie e-Tickets,7/2017,"dodávateľ: Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava, IČO: 5200","2,35 € s DPH",31.12.2022,03.01.2023,platná, 152441,stavebné práce prevedené na zákazke: "Rekonštrukcia objektu divadla - dvere,27/2022,"dodávateľ: MIGI, spol. s r.o., Sadová 2328/12, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 36187232","179 400,00 € s DPH",26.10.2022,19.12.2022,platná, 152504,"kancelársky, vizitkový a A3 papier",29/2022,"dodávateľ: Cunik Ladislav DATASERVIS, Letná 65, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 10761691","96,60 € s DPH",30.11.2022,19.12.2022,platná, 152505,kancelárske potreby,27/2022,"dodávateľ: Cunik Ladislav DATASERVIS, Letná 65, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 10761691","68,59 € s DPH",30.11.2022,19.12.2022,platná, 152506,tonery,28/2022,"dodávateľ: Cunik Ladislav DATASERVIS, Letná 65, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 10761691","102,20 € s DPH",30.11.2022,19.12.2022,platná, 152507,výkon zodpovednej osoby za 12/2022,40/2018,"dodávateľ: osobnyudaj.sk,s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A,040 01 Košice, IČO: 50528041","48,00 € s DPH",01.12.2022,19.12.2022,platná, 152509,žiarovky,34/2022,"dodávateľ: SETEZA ELEKTRO, spol. s r.o., Šafárikovo námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 31704387","6,78 € s DPH",05.12.2022,19.12.2022,platná, 152512,internet 01/2023,37/2021,"dodávateľ: RUPKKI s.r.o., Iliašovská 33, 053 11 Smižany, IČO: 36580392","18,60 € s DPH",05.12.2022,19.12.2022,platná, 152513,nájom priestorov v mesiacoch október a november 2022,167/2022,"dodávateľ: DIVADLO KONTRA, Za Hornádom 8, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 42094143","400,00 € bez DPH",05.12.2022,19.12.2022,platná, 152514,vystúpenie džezového zoskupenia AMC TRIO PLUS a Petra Lipu na predvianočnom koncerte 3.12.2022,181/2022,"dodávateľ: PO ART, Hviezdoslavova 18, 080 01 Prešov, IČO: 42038979","1 600,00 € bez DPH",05.12.2022,19.12.2022,platná, 152515,licenčné zmluvy,,"dodávateľ: LITA, autorská spoločnosť, Mozartova 9, 811 02 Bratislava 1, IČO: 0000420166","2 010,20 € s DPH",06.12.2022,19.12.2022,platná, 152516,elektrická kolobežka do pripravovanej inscenácie "Láska",190/2022,"dodávateľ: Stores inSPORTline SK s.r.o., Električna 6471, 911 01 Trenčín, IČO: 46259317","404,05 € s DPH",06.12.2022,19.12.2022,platná, 152517,výroba personalizovanej vstupenkovej šablóny pre tlač voľných vstupeniek,202/2022,"dodávateľ: Ticketware SE, Hlavná 23, 91701 Trnava, IČO: 48298034","240,00 € s DPH",07.12.2022,19.12.2022,platná, 152518,činnosť technika PO a autorizovaného bezpečnostného technika za november 2022,04/2019,"dodávateľ: BOZPPO-Regina Maliňáková, Rázusova 292/6, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 34525807","100,00 € bez DPH",07.12.2022,19.12.2022,platná, 152519,ozvučenie kapely na koncert AMC a Peter Lipa,180/2022,"dodávateľ: RODU s.r.o., Dubovica 430, 08271 Dubovica, IČO: 52013031","500,00 € bez DPH",07.12.2022,19.12.2022,platná, 152520,teplo a TÚV 11/2022,6/2022,"dodávateľ: EMKOBEL a.s., Rázusova 1846, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 31736785","2 493,05 € s DPH",07.12.2022,19.12.2022,platná, 152521,poplatky za telekomunikačné služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","26,83 € s DPH",07.12.2022,19.12.2022,platná,Z: 11/2011 152522,poplatky za telekomunikačné služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","11,38 € s DPH",07.12.2022,19.12.2022,platná,Z: 11/2011 152523,žltý umývateľný koberec do inscenácie "Klub hypochondrov",200/2022,"dodávateľ: BONAMI.CZ, a.s., Újezd 450/40, 118 00 Praha, IČO: 24230111","198,90 € s DPH",08.12.2022,19.12.2022,platná, 152524,telekomunikačné služby za 11/2022,13/2021,"dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 47259116","226,37 € s DPH",08.12.2022,19.12.2022,platná,"Z: 32-40/2017,33-36/2019,7,8,12/2021" 152526,Rekonštrukcia a modernizácia - spoločné priestory divadla,57/2022,"dodávateľ: Elektroprojekt s.r.o., Záborského 1607/9, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 36578011","11 345,36 € s DPH",12.12.2022,19.12.2022,platná, 152528,elektrina za 11/2022,11/2022,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","18,26 € s DPH",12.12.2022,19.12.2022,platná, 152529,elektrina 11/2022,4/2020,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","498,34 € s DPH",12.12.2022,19.12.2022,platná,Z:48/2012 152531,právne služby,192/2022,"dodávateľ: JUDr. Jozef Barabás, advokát, Partizánska 129, 053 15 Hrabušice, IČO: 50076477","242,62 € s DPH",12.12.2022,19.12.2022,platná, 152532,právne služby,121/2022,"dodávateľ: JUDr. Jozef Barabás, advokát, Partizánska 129, 053 15 Hrabušice, IČO: 50076477","616,45 € s DPH",12.12.2022,19.12.2022,platná, 152533,farba biela "Všetko o ženách",38/2022,"dodávateľ: EM Centrum, s.r.o., Kamenárska 5, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 45411743","29,70 € s DPH",12.12.2022,19.12.2022,platná, 152534,poplatok online predaj vstupeniek 5.12./11.12.2022,33/2018,"dodávateľ: Ticketware SE, Hlavná 23, 91701 Trnava, IČO: 48298034","124,56 € s DPH",13.12.2022,19.12.2022,platná, 152536,oprava sedačiek v hľadisku,156/2022,"dodávateľ: Michal Pacák -MIPA, Gorkého 3, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 30273978","50,00 € s DPH",13.12.2022,19.12.2022,platná, 152537,poštové poplatky - Poštová karta Komerčná november 2022,1/2017,"dodávateľ: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124","16,55 € bez DPH",14.12.2022,19.12.2022,platná, 152542,"vodné, stočné 3.9.2022-7.12.2022",,"dodávateľ: Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968",,14.12.2022,19.12.2022,platná, 152544,notebook ACER Extensa 215,205/2022,"dodávateľ: Alza.sk s.r.o., Sliačska 1/D,83102 Bratislava, IČO: 36562939","585,82 € s DPH",15.12.2022,19.12.2022,platná, 152448,stravné lístky,173/2022,"dodávateľ: DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000","4 398,24 € bez DPH",28.10.2022,09.12.2022,platná,Zmluva 17/25022 a dodatok k zmluve 49/2022 152490,prezutie pneumatík na služobných motorových vozidlách,175/2022,"dodávateľ: PRODUCT TRADE s.r.o., B. Němcovej 1552/10, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 47483164","68,40 € s DPH",23.11.2022,09.12.2022,platná, 152491,servis šijacieho stroja,191/2022,"dodávateľ: OK PFAFF s.r.o., Ing. O. Kožucha 8, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36173371","40,00 € s DPH",23.11.2022,09.12.2022,platná, 152492,pohonné hmoty,,"dodávateľ: Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava, IČO: 31322832","94,28 € s DPH",23.11.2022,09.12.2022,platná,Z:9/2010 152493,registrácia.spisskedivadlo.sk,70/2019,"dodávateľ: Webglobe, a.s., Stará Prievozská 1349/2, 821 09 Bratislava, IČO: 52486567","15,54 € s DPH",24.11.2022,09.12.2022,platná, 152494,poplatok online predaj vstupeniek 21.11./27.11.2022,33/2018,"dodávateľ: Ticketware SE, Hlavná 23, 91701 Trnava, IČO: 48298034","115,73 € s DPH",28.11.2022,09.12.2022,platná, 152495,tlač CLV plagátov,14/2022,"dodávateľ: euroAWK, spol. s.r.o., Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava, IČO: 35808683","84,00 € s DPH",28.11.2022,09.12.2022,platná, 152496,tlač fotografií na plastové dosky,187/2022,"dodávateľ: PROGRUP SK, s.r.o., Klincová 35, 821 08 Bratislava-m.č.Ružinov, IČO: 51014751","480,00 € s DPH",28.11.2022,09.12.2022,platná, 152497,banner koncert Lipa,182/2022,"dodávateľ: PROGRUP SK, s.r.o., Klincová 35, 821 08 Bratislava-m.č.Ružinov, IČO: 51014751","72,00 € s DPH",28.11.2022,09.12.2022,platná, 152498,banner a roll-up banner ku hre "Všetko o ženách",178/2022,"dodávateľ: PROGRUP SK, s.r.o., Klincová 35, 821 08 Bratislava-m.č.Ružinov, IČO: 51014751","228,00 € s DPH",28.11.2022,09.12.2022,platná, 152499,poskytnuté služby na recepcii po premiére dňa 25. 11. 2022,195/2022,"dodávateľ: SONÁTKA, s.r.o., Radničné námestie 4, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 36600482","620,00 € s DPH",29.11.2022,09.12.2022,platná, 152500,preventívna lekárska prehliadka zamestnanca,157/2022,"dodávateľ: MEDISON, s.r.o., Obchodná 16, 040 11 Košice, IČO: 36679135","80,50 € bez DPH",29.11.2022,09.12.2022,platná,"Z:22/2020,44/2022" 152501,"vysávače, doplnky a čistiace prostriedky",193/2022,"dodávateľ: ACS spol. s r.o., Radlinského 27, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36582298","3 969,00 € s DPH",30.11.2022,09.12.2022,platná, 152503,nájomné za november 2022,,"dodávateľ: Speedservis dopravná a cestovná agentúra s.r.o., Markušovská cesta č.4, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 45584028","114,23 € bez DPH",30.11.2022,09.12.2022,platná,Z:13/1999 152508,odmena za sprostredkovanie e-Tickets,7/2017,"dodávateľ: Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava, IČO: 52005551","3,29 € s DPH",01.12.2022,09.12.2022,platná, 152510,poplatok za online predaj vstupeniek 28.11./30.11.2022,33/2018,"dodávateľ: Ticketware SE, Hlavná 23, 91701 Trnava, IČO: 48298034","59,71 € s DPH",05.12.2022,09.12.2022,platná, 152511,poplatok online predaj vstupeniek 1.12./4.12.2022,33/2018,"dodávateľ: Ticketware SE, Hlavná 23, 91701 Trnava, IČO: 48298034","115,87 € s DPH",05.12.2022,09.12.2022,platná, 132011,mikrofóny,184/2022,"dodávateľ: MUZIKER, a s., Drieňová 1 H, 821 01 Bratislava, IČO: 35840773","1 721,04 € s DPH",14.11.2022,28.11.2022,platná, 152461,zabezpečenie reklamnej kampane na CLV,14/2022,"dodávateľ: euroAWK, spol. s.r.o., Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava, IČO: 35808683","510,00 € s DPH",08.11.2022,25.11.2022,platná, 152464,pohonné hmoty,,"dodávateľ: Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava, IČO: 31322832","310,63 € s DPH",08.11.2022,25.11.2022,platná,Z:9/2010 152467,internet Gigo 12/2022,37/2021,"dodávateľ: RUPKKI s.r.o., Iliašovská 33, 053 11 Smižany, IČO: 36580392","18,60 € s DPH",09.11.2022,25.11.2022,platná, 152469,čistiace potreby,33/2022,"dodávateľ: PEDRO PLUS, s.r.o., Radlinského 2050/17, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 47039817","295,56 € s DPH",10.11.2022,25.11.2022,platná, 152470,telekomunikačné služby za 10/2022,13/2021,"dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 47259116","225,62 € s DPH",10.11.2022,25.11.2022,platná,"Z:32-40/2017,33-36/2019, 7,8,12/2021" 152471,kruhy torta set do inscenácie "Všetko o ženách",176/2022,"dodávateľ: FISTATECH s.r.o., Gaštanová 1908/1, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 54282667","19,50 € bez DPH",14.11.2022,25.11.2022,platná, 152472,hygienické potreby,37/2022,"dodávateľ: VILLA MARKET, s.r.o., Chrapčiakova 1, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 31668461","601,20 € s DPH",14.11.2022,25.11.2022,platná, 152474,elektrická energia 10/2022,4/2020,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","553,94 € s DPH",14.11.2022,25.11.2022,platná,Z:48/2012 152475,zverejnenie pracovnej ponuky,177/2022,"dodávateľ: Profesia, spol. s r.o., Pribinova 19, 811 09 Bratislava, IČO: 35800861","94,80 € s DPH",14.11.2022,25.11.2022,platná, 152476,elektrina 10/2022,18/2022,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","18,10 € s DPH",14.11.2022,25.11.2022,platná, 152478,notebooky 4 ks,185/2022,"dodávateľ: Alza.sk s.r.o., Sliačska 1/D,83102 Bratislava, IČO: 36562939","2 213,70 € s DPH",14.11.2022,25.11.2022,platná, 152479,el.energia 10/2022,24/2021,"dodávateľ: AGROKOR s.r.o., Radlinského 17, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 36181269","8,59 € s DPH",16.11.2022,25.11.2022,platná,35/2021 152480,nájomné 11/2022,24/2021,"dodávateľ: AGROKOR s.r.o., Radlinského 17, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 36181269","1 105,74 € bez DPH",16.11.2022,25.11.2022,platná,Z: 35/2021 152481,archívne skrinky 2 ks,188/2022,"dodávateľ: B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, 81106 Bratislava, IČO: 44413467","573,60 € s DPH",18.11.2022,25.11.2022,platná, 152482,dynamický mikrofón so superkardioidnou smerovou charakteristikou 4 ks,184/2022,"dodávateľ: MUZIKER, a s., Drieňová 1 H, 821 01 Bratislava, IČO: 35840773","1 721,04 € s DPH",21.11.2022,25.11.2022,platná, 152483,napájací adaptér HP 65W,189/2022,"dodávateľ: E LINKX a.s., Novoveská 1262/95, 70900 Ostrava-Marián.Hory, IČO: 25847180","29,40 € s DPH",21.11.2022,25.11.2022,platná, 152484,zabezpečenie reklamnej kampane na CLV,183/2022,"dodávateľ: euroAWK, spol. s.r.o., Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava, IČO: 35808683","684,00 € s DPH",21.11.2022,25.11.2022,platná, 152485,poplatok online predaj 14.11/20.11.2022,33/2018,"dodávateľ: Ticketware SE, Hlavná 23, 91701 Trnava, IČO: 48298034","148,27 € s DPH",21.11.2022,25.11.2022,platná, 152486,tlač CLV plagátov pre reklamnú kampaň,183/2022,"dodávateľ: euroAWK, spol. s.r.o., Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava, IČO: 35808683","159,60 € s DPH",21.11.2022,25.11.2022,platná, 152487,tlač plagátov pre reklamnú kampaň,131/2022,"dodávateľ: euroAWK, spol. s.r.o., Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava, IČO: 35808683","294,00 € s DPH",22.11.2022,25.11.2022,platná, 152488,tlač plagátov pre reklamnú kampaň,14/2022,"dodávateľ: euroAWK, spol. s.r.o., Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava, IČO: 35808683","84,00 € s DPH",22.11.2022,25.11.2022,platná, 152489,tlač clv plagátov pre kampaň v termíne 21.9.2022,14/2022,"dodávateľ: euroAWK, spol. s.r.o., Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava, IČO: 35808683","84,00 € s DPH",22.11.2022,25.11.2022,platná, 152380,stravné lístky,160/2022,"dodávateľ: DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000","4 398,24 € bez DPH",30.09.2022,16.11.2022,platná,Zmluva 17/2022 152437,tlač clv plagátov pre kampaň,14/2022,"dodávateľ: euroAWK, spol. s.r.o., Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava, IČO: 35808683","84,00 € s DPH",26.10.2022,16.11.2022,platná, 152438,návrh a realizačná dokumentácia interiéru kaviarne,136/2022,"dodávateľ: Mgr.art. Martin Hamráček - interart, Československej armády 1428/14, Sp.Nová Ves, IČO: 46132015","1 200,00 € s DPH",26.10.2022,16.11.2022,platná, 152439,portrét a umelecký portrét herca,166/2022,"dodávateľ: Laguzo s.r.o., Ľuda Zúbka 1193/4, 84101 Bratislava, IČO: 53570707","200,00 € s DPH",26.10.2022,16.11.2022,platná, 152444,tonery,29/2022,"dodávateľ: Cunik Ladislav DATASERVIS, Letná 65, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 10761691","412,60 € s DPH",31.10.2022,16.11.2022,platná, 152445,kancelárske potreby,27/2022,"dodávateľ: Cunik Ladislav DATASERVIS, Letná 65, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 10761691","27,04 € s DPH",31.10.2022,16.11.2022,platná, 152446,nájomné za september 2022,,"dodávateľ: Speedservis dopravná a cestovná agentúra s.r.o., Markušovská cesta č.4, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 45584028","114,23 € bez DPH",31.10.2022,16.11.2022,platná,Z:13/1999 152450,činnosť technika PO a autorizovaného bezpečnostného technika za október 2022,04/2019,"dodávateľ: BOZPPO-Regina Maliňáková, Rázusova 292/6, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 34525807","100,00 € bez DPH",02.11.2022,16.11.2022,platná, 152451,výkon zodpovednej osoby za 11/2022,40/2018,"dodávateľ: osobnyudaj.sk,s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A,040 01 Košice, IČO: 50528041","48,00 € s DPH",02.11.2022,16.11.2022,platná, 152452,Euro prepravky,168/2022,"dodávateľ: STORAGE, s.r.o., Fándlyho 872/1, 91501 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 45965064","407,52 € s DPH",02.11.2022,16.11.2022,platná, 152454,"Praktikusy Light 2x1m - pódiové dosky, teleskopické zásuvné nohy, konektory",149/2022,"dodávateľ: Béla Simon, Žíp 15, 980 21 Bátka, IČO: 34235876","2 959,20 € bez DPH",03.11.2022,16.11.2022,platná, 152455,"vodné,stočné za október 2022",14/2022,"dodávateľ: Mestské kultúrne centrum, Radničné námestie 4, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 00352454","67,09 € s DPH",04.11.2022,16.11.2022,platná, 152456,licenčné odmeny za október 2022,,"dodávateľ: LITA, autorská spoločnosť, Mozartova 9, 811 02 Bratislava 1, IČO: 0000420166","1 585,88 € s DPH",07.11.2022,16.11.2022,platná,licenčné zmluvy 152459,"fólie 3,8x5m",32/2022,"dodávateľ: MAJSTER CENTRUM, s.r.o., Zimná 223/87, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 36817767","25,86 € s DPH",07.11.2022,16.11.2022,platná, 152460,líčiace a odličovacie prostriedky,35/2022,"dodávateľ: Schwabik, s.r.o., Zimná 36, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 45976244","131,68 € s DPH",07.11.2022,16.11.2022,platná, 152462,telekomunikačné služby za október 2022,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","11,38 € s DPH",08.11.2022,16.11.2022,platná,Z: 11/2011 152463,telekomunikačné služby za október 2022,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","27,23 € s DPH",08.11.2022,16.11.2022,platná,Z: 11/2011 152465,autorská odmena za odohrané predstavenia "Perinbaba",,"dodávateľ: Aura-Pont s.r.o., Radlická 99/2487, 150 00 Praha 5, IČO: 00174866","369,40 € s DPH",09.11.2022,16.11.2022,platná,licenčné zmluvy 152466,teplo a TÚV 10/2022,38/2022,"dodávateľ: EMKOBEL a.s., Rázusova 1846, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 31736785","1 758,65 € s DPH",09.11.2022,16.11.2022,platná, 152473,poplatok online predaj za obdobie 7.11./13.11.2022,33/2018,"dodávateľ: Ticketware SE, Hlavná 23, 91701 Trnava, IČO: 48298034","136,56 € s DPH",14.11.2022,16.11.2022,platná, 152477,poštovné za október 2022 Poštová karta Komerčná,1/2017,"dodávateľ: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124","7,65 € bez DPH",14.11.2022,16.11.2022,platná, 152453,odmena za sprostredkovanie e-Tickets,7/2017,"dodávateľ: Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava, IČO: 52005551","6,34 € s DPH",03.11.2022,11.11.2022,platná, 152457,poplatok online predaj 31.10./31.10.2022,33/2018,"dodávateľ: Ticketware SE, Hlavná 23, 91701 Trnava, IČO: 48298034","28,22 € s DPH",07.11.2022,11.11.2022,platná, 152458,poplatok online predaj 1.11./6.11.2022,33/2018,"dodávateľ: Ticketware SE, Hlavná 23, 91701 Trnava, IČO: 48298034","125,66 € s DPH",07.11.2022,11.11.2022,platná, 152468,Aktualizácie 2023 I.-VI.úplné znenia (/vyúčtovanie zálohovej faktúry č.52600526/i.č.132009),,"dodávateľ: Poradca s.r.o., Pri Celulózke 40, 01001 Žilina, IČO: 36371271","86,40 € s DPH",09.11.2022,11.11.2022,platná,predplatné 152393,odohrané predstavenie na podujatí Divadelný Spiš 2022,34/2022,"dodávateľ: Slovenské vojvodinské divadlo, Kolarova 4, Báčsky Petrovec-Srbsko, IČO: 101269955","2 000,00 € bez DPH",04.10.2022,04.11.2022,platná, 159432,"ozvučovacie služby, prenájom techniky v rámci predstavenia Lepetit Malý Princ, podujatie Divadelný Spiš 2022",162/2022,"dodávateľ: Lukáš Kubičina, Tatranská 88, 974 011 Banská Bystrica, IČO: 47194383","300,00 € bez DPH",24.10.2022,04.11.2022,platná, 152433,zverejnenie pracovnej ponuky,169/2022,"dodávateľ: Profesia, spol. s r.o., Pribinova 9, 811 09 Bratislava, IČO: 35800861","118,80 € s DPH",24.10.2022,04.11.2022,platná, 152434,dekoračná látka,30/2022,"dodávateľ: Ing. Pavol Andreánsky, Letná 36, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31297846","144,00 € s DPH",24.10.2022,04.11.2022,platná, 152435,potlač dodanej stuhy,171/2022,"dodávateľ: PROGRUP SK, s.r.o., Klincová 35, 821 08 Bratislava-m.č.Ružinov, IČO: 51014751","23,28 € s DPH",23.10.2022,04.11.2022,platná, 152440,spracovanie vizuálu Spišského divadla,165/2022,"dodávateľ: Architektonické štúdio Atrium s.r.o., Mlynská 27, 04001 Košice, IČO: 44263970","2 000,00 € s DPH",26.10.2022,04.11.2022,platná, 152443,program OMEGA- balík podpory MINI,78/2020,"dodávateľ: KROS a.s., A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina, IČO: 31635903","70,16 € s DPH",27.10.2022,04.11.2022,platná, 152447,poplatok online predaj 24.10./30.10.2022,33/2018,"dodávateľ: Ticketware SE, Hlavná 23, 91701 Trnava, IČO: 48298034","116,02 € s DPH",31.10.2022,04.11.2022,platná, 152449,paletka očných tieňov-potreby maskérky,172/2022,"dodávateľ: LEGS, spol. s r.o., Nad Hrabinou 72, 949 01 Nitra, IČO: 36762474","24,80 € s DPH",28.10.2022,04.11.2022,platná, 132010,zálohová faktúra - meracia jednotka,,"dodávateľ: TEMPEST a.s., Krasovského 14, 851 01Bratislava, IČO: 31326650","54,00 € s DPH",28.10.2022,03.11.2022,platná, 132009,zálohová faktúra - predplatné Aktualizácií 2023 "Úplné znenie záknov",,"dodávateľ: Poradca s.r.o., Pri Celulózke 40, 01001 Žilina, IČO: 36371271","86,40 € s DPH",26.10.2022,03.11.2022,platná, 152404,pohonné hmoty,,"dodávateľ: Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava, IČO: 31322832","92,76 € s DPH",07.10.2022,26.10.2022,platná,Z:9/2010 152405,zabezpečenie reklamnej kampane na CLV,14/2022,"dodávateľ: euroAWK, spol. s.r.o., Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava, IČO: 35808683","510,00 € s DPH",07.10.2022,26.10.2022,platná, 152426,elektroinštalačný materiál,34/2022,"dodávateľ: SETEZA ELEKTRO, spol. s r.o., Šafárikovo námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 31704387","81,53 € s DPH",13.10.2022,26.10.2022,platná, 152427,nájomné za 10/2022,24/2021,"dodávateľ: AGROKOR s.r.o., Radlinského 17, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 36181269","1 105,74 € bez DPH",17.10.2022,26.10.2022,platná,dod.35/2021 152428,elektrická energia za 09/2022,24/2021,"dodávateľ: AGROKOR s.r.o., Radlinského 17, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 36181269","5,66 € s DPH",17.10.2022,26.10.2022,platná,dod.35/2021 152430,prepravky,168/2022,"dodávateľ: STORAGE, s.r.o., Fándlyho 872/1, 91501 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 45965064","326,02 € s DPH",19.10.2022,26.10.2022,platná, 152431,uskutočnené divadelné predstavenie na podujatí "Divadelný Spiš 2022",32/2022,"dodávateľ: Divadlo Jonáša Záborského, Námestie legionárov 6, 08001 Prešov, IČO: 37783432","2 808,34 € bez DPH",20.10.2022,26.10.2022,platná, 152436,poplatok online predaj za obdobie 17.10./23.10.2022,33/2018,"dodávateľ: Ticketware SE, Hlavná 23, 91701 Trnava, IČO: 48298034","50,11 € s DPH",25.10.2022,26.10.2022,platná, 132007,balík podpory "Mini" - program OMEGA,,"dodávateľ: KROS a.s., A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina, IČO: 31635903","70,16 € s DPH",22.09.2022,24.10.2022,platná,preddavková faktúra č.6122060263 152394,odohrané predstavenie "Neznášam ťa!" Divadelný Spiš 2022,43/20222,"dodávateľ: Mestské divadlo, Horný Val č.3, 010 01 Žilina, IČO: 30229839","1 800,00 € bez DPH",04.10.2022,21.10.2022,platná, 152408,"vodné, stočné september 2022",14/2022,"dodávateľ: Mestské kultúrne centrum, Radničné námestie 4, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 00352454","69,89 € s DPH",07.10.2022,21.10.2022,platná, 152410,poplatok online predaj 3.10./9.10.2022,33/2018,"dodávateľ: Ticketware SE, Hlavná 23, 91701 Trnava, IČO: 48298034","192,24 € s DPH",10.10.2022,21.10.2022,platná, 152412,odohrané divadelné predstavenie Ženský zákon" Divadelný Spiš 2022,47/2022,"dodávateľ: Divadlo J. G. Tajovského, Divadelná 1727/3, 960 01 Zvolen, IČO: 35989572","1 800,00 € bez DPH",10.10.2022,21.10.2022,platná, 152413,teplo a TÚV za september 2022,6/2022,"dodávateľ: EMKOBEL a.s., Rázusova 1846, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 31736785","1 128,29 € s DPH",10.10.2022,21.10.2022,platná,Z:38/2022 152415,kvety pre hosťujúcich umelcov Divadelný Spiš 2022,145/2022,"dodávateľ: Anna Sokoláková, Slobody 1290/13, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 37178423","124,00 € s DPH",11.10.2022,21.10.2022,platná, 152416,technické zabezpečenie a prenájom techniky na Divadelný Spiš 2022 na predstavenie Lepetit Malý princ,163/2022,"dodávateľ: Pavol Fecík - Recording studio 11.11, Slovenská 2562/44, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 48288365","150,00 € bez DPH",11.10.2022,21.10.2022,platná, 152417,potreby garderóby a maskérne,164/2022,"dodávateľ: AMREX, s.r.o., Syslia č.40, 821 05 Bratislava, IČO: 36229776","29,96 € s DPH",11.10.2022,21.10.2022,platná, 152418,telekomunikačné služby za september 2022,,"dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 47259116","291,25 € s DPH",11.10.2022,21.10.2022,platná,"Z:32-40/2017,33-36/2019, 7,8,12,13/2021" 152419,predstavenie "Horúca sprcha" - Divadelný Spiš 2022,41/2022,"dodávateľ: Divadlo komédie, občianske združenie, Silvánska 29, 841 04 Bratislava, IČO: 36067164","3 647,00 € bez DPH",11.10.2022,21.10.2022,platná, 152420,ubytovanie Divadelný Spiš 2022,132/2022,"dodávateľ: Správa telovýchovných zariadení, Za Hornádom 15/1, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 35514035","366,60 € s DPH",12.10.2022,21.10.2022,platná,hotel Preveza 152421,elektrina za 9/2022,11/2022,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","18,10 € s DPH",12.10.2022,21.10.2022,platná, 152422,elektrina 9/2022,4/2020,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","463,38 € s DPH",12.10.2022,21.10.2022,platná,Z: 48/2012 152423,divadelné predstavenie "Aj muži majú svoje dni" - Divadelný Spiš 2022,33/2022,"dodávateľ: Divadlo Nová scéna, Živnostenská 1, IČO: 812 14 Bratislava","5 229,28 € bez DPH",13.10.2022,21.10.2022,platná, 152424,obhliadka priestorov SD a vypracovanie CP,148/2022,"dodávateľ: KaZet s.r.o., Trnavská 3426/21, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 51894165","30,00 € s DPH",13.10.2022,21.10.2022,platná, 152425,poštovné za september 2022 - Poštová karta - Komerčná,1/2017,"dodávateľ: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124","9,60 € s DPH",13.10.2022,21.10.2022,platná, 152429,poplatok online predaj za obdobie: 10.10.2022/16.10.2022,33/2018,"dodávateľ: Ticketware SE, Hlavná 23, 91701 Trnava, IČO: 48298034","119,95 € s DPH",18.10.2022,21.10.2022,platná, 152368,"pohonné hmoty, kvapaliny a karta",,"dodávateľ: Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava, IČO: 31322832","372,38 € s DPH",22.09.2022,17.10.2022,platná,Z:9/2010 152369,pohonné hmoty,,"dodávateľ: Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava, IČO: 31322832","695,10 € s DPH",22.09.2022,17.10.2022,platná,Z:9/2010 152378,preventívna lekárska prehliadka zamestnanca,44/2022,"dodávateľ: MEDISON, s.r.o., Obchodná 16, 040 11 Košice, IČO: 36679135","53,10 € s DPH",29.09.2022,17.10.2022,platná,Z:22/2020 152379,záloha na tantiémy "Kontrakt",,"dodávateľ: LITA, autorská spoločnosť, Mozartova 9, 811 02 Bratislava 1, IČO: 0000420166","264,00 € s DPH",29.09.2022,17.10.2022,platná, 152381,leták Divadelný Spiš 2022,144/2022,"dodávateľ: PROGRUP SK, s.r.o., Klincová 35, 821 08 Bratislava-m.č.Ružinov, IČO: 51014751","130,80 € s DPH",03.10.2022,17.10.2022,platná, 152382,online školenie "Ako sa vyhnúť chybám pri zverejňovaní zmlúv",153/2022,"dodávateľ: Seminaria, s.r.o., Symfonická 1425/3, 15800 Praha 5, IČO: 26426218","69,00 € bez DPH",03.10.2022,17.10.2022,platná, 152386,štendre záťažové 020,159/2022,"dodávateľ: SPONA , s.r.o. organizačná zložka, Stará Vajnorská 17 A, 831 04 Bratislava, IČO: 46044256","2 007,60 € s DPH",03.10.2022,17.10.2022,platná, 152387,výkon zodpovednej osoby 10/2022,40/2018,"dodávateľ: osobnyudaj.sk,s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A,040 01 Košice, IČO: 50528041","48,00 € s DPH",03.10.2022,17.10.2022,platná, 152388,tonery,29/2022,"dodávateľ: Cunik Ladislav DATASERVIS, Letná 65, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 10761691","92,20 € s DPH",03.10.2022,17.10.2022,platná, 152389,kancelársky papier,28/2022,"dodávateľ: Cunik Ladislav DATASERVIS, Letná 65, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 10761691","83,25 € s DPH",03.10.2022,17.10.2022,platná, 152390,kancelárske potreby,27/2022,"dodávateľ: Cunik Ladislav DATASERVIS, Letná 65, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 10761691","158,17 € s DPH",03.10.2022,17.10.2022,platná, 152391,čistiaci materiál,33/2022,"dodávateľ: PEDRO PLUS, s.r.o., Radlinského 17, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 47039817","103,39 € s DPH",03.10.2022,17.10.2022,platná, 152392,nájomné za september 2022,,"dodávateľ: Speedservis dopravná a cestovná agentúra s.r.o., Markušovská cesta č.4, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 45584028","114,23 € bez DPH",03.10.2022,17.10.2022,platná,Z:13/1999 152395,činnosť technika PO a autorizovaného bezpečnostného technika za september 2022,04/2019,"dodávateľ: BOZPPO-Regina Maliňáková, Rázusova 292/6, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 34525807","100,00 € bez DPH",04.10.2022,17.10.2022,platná, 152396,hygienické potreby,33/2022,"dodávateľ: PEDRO PLUS, s.r.o., Radlinského 2050/17, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 47039817","26,10 € s DPH",04.10.2022,17.10.2022,platná, 152397,potreby javiskovej techniky,32/2022,"dodávateľ: MAJSTER CENTRUM, s.r.o., Zimná 223/87, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 36817767","64,10 € s DPH",04.10.2022,17.10.2022,platná, 152398,internet 11/2022,37/2021,"dodávateľ: RUPKKI s.r.o., Iliašovská 33, 053 11 Smižany, IČO: 36580392","18,60 € s DPH",05.10.2022,17.10.2022,platná, 152399,telekomunikačné služby 9/2022,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","32,42 € s DPH",06.10.2022,17.10.2022,platná, 152400,telekomunikačné služby za 9/2022,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","11,38 € s DPH",06.10.2022,17.10.2022,platná,Z:11/2011 152401,občerstvenie Divadelný Spiš 2022,154/2022,"dodávateľ: Pekáreň Čingov Smižany, s.r.o., Tatranská 1336/126, 053 11 Smižany, IČO: 36217263","187,78 € s DPH",07.10.2022,17.10.2022,platná, 152402,odborný seminár "Komplexná správa dokumentov",147/2022,"dodávateľ: Asociácia správcov registratúry, M. R. Štefánika 310, 972 71 Nováky, IČO: 37922190","65,00 € bez DPH",07.10.2022,17.10.2022,platná, 152403,licenčné odmeny za 9/2022,,"dodávateľ: LITA, autorská spoločnosť, Mozartova 9, 811 02 Bratislava 1, IČO: 0000420166","453,91 € s DPH",07.10.2022,17.10.2022,platná, 152406,občerstvenie Divadelný Spiš 2022,155/2022,"dodávateľ: BABALOO SLOVAKIA, s.r.o., Nad medzou 7, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 46944362","376,80 € s DPH",07.10.2022,17.10.2022,platná, 152407,občerstvenie Divadelný Spiš 2022,161/2022,"dodávateľ: SONÁTKA, s.r.o., Radničné námestie 4, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 36600482","900,00 € s DPH",07.10.2022,17.10.2022,platná, 152409,potreby javiskovej techniky,151/2022,"dodávateľ: Béla Simon, Žíp 15, 980 21 Bátka, IČO: 34235876","225,00 € s DPH",10.10.2022,17.10.2022,platná, 152411,divadelné predstavenie Divadelný Spiš 2022 tanečná inscenácia LEPETIT Malý princ,48/2022,"dodávateľ: Credance s.r.o., Čsl. parašutistov 217/31, 831 03 Bratislava, IČO: 47352132","3 200,00 € bez DPH",10.10.2022,17.10.2022,platná, 152414,ubytovanie Divadelný Spiš 2022,133/2022,"dodávateľ: INTES Poprad, s.r.o., Parkhotel Centrum, Zimná 34, Spišská Nová Ves, IČO: 36449814","948,00 € s DPH",10.10.2022,17.10.2022,platná, 152363,rekuperácia a elektroinštalácia - investičná akcia Divadlo 21 - Oprava Štúdia SD,22/2022,"dodávateľ: Elektroprojekt s.r.o., Záborského 1607/9, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 36578011","10 225,70 € s DPH",21.09.2022,04.10.2022,platná,dod.30/2022 152364,hydroizolácia pre investičnú akciu oprava Štúdia SD,22/2022,"dodávateľ: Elektroprojekt s.r.o., Záborského 1607/9, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 36578011","47 251,87 € s DPH",21.09.2022,04.10.2022,platná,dod.30/2022 152365,"ústredné kúrenie, elektroinštalácia, stavebná časť a zdravotechnika - oprava Štúdia SD",22/2022,"dodávateľ: Elektroprojekt s.r.o., Záborského 1607/9, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 36578011","3 707,10 € s DPH",21.09.2022,04.10.2022,platná,dod.30/2022 152367,nábytok do divadelnej kaviarne,,"dodávateľ: Denisa Dzurejová - ATELIÉR PROVENCE, Hrnčiarska 2684/2, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 33056692","2 770,00 € bez DPH",22.09.2022,04.10.2022,platná, 152370,servisná prehliadka služobného motorového vozidla,142/2022,"dodávateľ: Tempus - Car, s.r.o., Rastislavova 10, 040 01 Košice, IČO: 31712312","290,23 € s DPH",23.09.2022,04.10.2022,platná, 152371,nájomné 09/2022,24/2021,"dodávateľ: AGROKOR s.r.o., Radlinského 17, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 36181269","1 105,74 € bez DPH",26.09.2022,04.10.2022,platná,dod.35/2021 152372,el. energia za 08/2022,24/2021,"dodávateľ: AGROKOR s.r.o., Radlinského 17, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 36181269","4,64 € s DPH",26.09.2022,04.10.2022,platná,dod.35/2021 152374,kostýmy pre baletku do inscenácie Pani Bovaryová,150/2022,"dodávateľ: Viktória Dance Servis s.r.o., 07234 Zalužice, IČO: 47599243","185,00 € s DPH",27.09.2022,04.10.2022,platná, 152375,služby na recepcii po premiére inscenácie Pani Bovaryová,146/2022,"dodávateľ: SONÁTKA, s.r.o., Radničné námestie 4, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 36600482","276,00 € s DPH",27.09.2022,04.10.2022,platná, 152376,tlač clv plagátov,13/2022,"dodávateľ: euroAWK, spol. s.r.o., Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava, IČO: 35808683","84,00 € s DPH",28.09.2022,04.10.2022,platná, 152377,topovanie podujatia na kamdomesta.sk Divadelný Spiš 2022,152/2022,"dodávateľ: enter design, s.r.o., Hutnícka 1, 040 01 Košice, IČO: 36217891","24,00 € s DPH",28.09.2022,04.10.2022,platná, 152383,online predaj vstupeniek 26.9./30.9.2022,33/2018,"dodávateľ: Ticketware SE, Hlavná 23, 91701 Trnava, IČO: 48298034","339,86 € s DPH",03.10.2022,04.10.2022,platná, 152384,poplatok online predaj vstupeniek 1.10./2.10.2022,33/2018,"dodávateľ: Ticketware SE, Hlavná 23, 91701 Trnava, IČO: 48298034","145,63 € s DPH",03.10.2022,04.10.2022,platná, 152385,odmena za sprostredkovanie e-Tickets,7/2017,"dodávateľ: Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava, IČO: 52005551","7,80 € s DPH",03.10.2022,04.10.2022,platná, 152328,stravné lístky,135/2022,"dodávateľ: DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000","5 497,80 € bez DPH",30.08.2022,03.10.2022,platná,Zmluva č.17/2022 152329,oprava elektroinštalácie "Rekonštrukcia a modernizácia - spoločné priestory divadla",100/2022,"dodávateľ: Elektroprojekt s.r.o., Záborského 1607/9, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 36578011","1 147,00 € s DPH",31.08.2022,03.10.2022,platná, 152343,pohonné hmoty a kvapaliny,,"dodávateľ: Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava, IČO: 31322832","261,26 € s DPH",08.09.2022,03.10.2022,platná,Z: 9/2010 152345,zabezpečenie reklamnej kampane na CLV,14/2022,"dodávateľ: euroAWK, spol. s.r.o., Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava, IČO: 35808683","510,00 € s DPH",09.09.2022,03.10.2022,platná, 152360,preprava zamestnancov SD - zájazd zahraničie,129/2022,"dodávateľ: eurobus, a.s., Staničné námestie 9, 042 04 Košice, IČO: 36211079","3 000,00 € bez DPH",20.09.2022,03.10.2022,platná, 152361,výroba banneru a Roll Up banneru na premiéru inscenácie Kontrakt,137/2022,"dodávateľ: PROGRUP SK, s.r.o., Klincová 35, 821 08 Bratislava-m.č.Ružinov, IČO: 51014751","228,00 € s DPH",20.09.2022,03.10.2022,platná, 152362,"bulletin hra Kontrakt - tlač, spracovanie",141/2022,"dodávateľ: PROGRUP SK, s.r.o., Klincová 35, 821 08 Bratislava-m.č.Ružinov, IČO: 51014751","110,40 € s DPH",20.09.2022,03.10.2022,platná, 152366,hygienické potreby,37/2022,"dodávateľ: VILLA MARKET, s.r.o., Chrapčiakova 1, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 31668461","147,46 € s DPH",21.09.2022,03.10.2022,platná, 152373,poplatok online predaj za obdobie 19.9./25.9.2022,33/2018,"dodávateľ: Ticketware SE, Hlavná 23, 91701 Trnava, IČO: 48298034","270,14 € s DPH",26.09.2022,03.10.2022,platná, 152358,platba na zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby a dohľadu nad pracovným prostredím za obdobie 1.7.-31.12.2022,44/2022,"dodávateľ: MEDISON, s.r.o., Obchodná 16, 040 11 Košice, IČO: 36679135","240,00 € s DPH",16.09.2022,21.09.2022,platná,Z:22/2020 152355,elektrina za 8/2022,11/2022,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","19,20 € s DPH",13.09.2022,21.09.2022,platná, 152354,elektrina za 8/2022,4/2020,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","259,15 € s DPH",13.09.2022,21.09.2022,platná,Z:48/2012 152353,telekomunikačné služby 8/2022,13/2021,"dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 47259116","216,83 € s DPH",13.09.2022,21.09.2022,platná,"Z:32-40/2017,33-36/2019,7,8/2021,12/2021" 152351,"vodné, stočné za august 2022",14/2022,"dodávateľ: Mestské kultúrne centrum, Radničné námestie 4, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 00352454","27,26 € s DPH",12.09.2022,21.09.2022,platná, 152344,teplo a TÚV 8/2022,6/2022,"dodávateľ: EMKOBEL a.s., Rázusova 1846, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 31736785","632,57 € s DPH",08.09.2022,21.09.2022,platná, 152348,internet za 10/2022,37/2021,"dodávateľ: RUPKKI s.r.o., Iliašovská 33, 053 11 Smižany, IČO: 36580392","18,60 € s DPH",09.09.2022,21.09.2022,platná, 152335,webhosting Ultra-spisskedivadlo.sk-doména,70/2019,"dodávateľ: Webglobe, a.s., Stará Prievozská 1349/2, 821 09 Bratislava, IČO: 52486567","97,09 € s DPH",05.09.2022,21.09.2022,platná, 152334,zabezpečenie reklamnej kampane na CLV 30.8.-19.9.2022,131/2022,"dodávateľ: euroAWK, spol. s.r.o., Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava, IČO: 35808683","1 260,00 € s DPH",05.09.2022,21.09.2022,platná, 152340,líčiace a odličovacie prostriedky,35/2022,"dodávateľ: Schwabik, s.r.o., Zimná 36, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 45976244","92,37 € s DPH",06.09.2022,20.09.2022,platná, 152341,telekomunikačné služby 8/2022,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","27,95 € s DPH",08.09.2022,20.09.2022,platná,Z:11/2011 152346,činnosť technika PO a autorizovaného bezpečnostného technika za august 2022,04/2019,"dodávateľ: BOZPPO-Regina Maliňáková, Rázusova 292/6, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 34525807","100,00 € bez DPH",09.09.2022,20.09.2022,platná, 152347,stolový kalendár 2022/23,127/2022,"dodávateľ: PROGRUP SK, s.r.o., Klincová 35, 821 08 Bratislava-m.č.Ružinov, IČO: 51014751","560,40 € s DPH",09.09.2022,20.09.2022,platná, 152349,banner,128/2022,"dodávateľ: PROGRUP SK, s.r.o., Klincová 35, 821 08 Bratislava-m.č.Ružinov, IČO: 51014751","72,00 € s DPH",09.09.2022,20.09.2022,platná, 152356,polokošele s potlačou,130/2022,"dodávateľ: PROGRUP SK, s.r.o., Klincová 35, 821 08 Bratislava-m.č.Ružinov, IČO: 51014751","962,57 € s DPH",13.09.2022,20.09.2022,platná, 152359,poplatok za online predaj vstupeniek 12.9./18.9.2022,33/2018,"dodávateľ: Ticketware SE, Hlavná 23, 91701 Trnava, IČO: 48298034","326,47 € s DPH",19.09.2022,20.09.2022,platná, 142003,dobropis zálohy na tantiémy "Zdrhni pred svojou ženou",,"dodávateľ: LITA, autorská spoločnosť, Mozartova 9, 811 02 Bratislava 1, IČO: 0000420166","-720,00 € s DPH",16.09.2022,20.09.2022,platná,licenčná zmluva 1/2020 142004,dobropis čiastočne splatenej zálohy "Manželské hry",,"dodávateľ: LITA, autorská spoločnosť, Mozartova 9, 811 02 Bratislava 1, IČO: 0000420166","-72,31 € s DPH",16.09.2022,20.09.2022,platná,licenčná zmluva 4/2018 152342,telekomunikačné služby 8/2022,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","11,38 € s DPH",08.09.2022,19.09.2022,platná,Z:11/2011 152350,poplatok online predaj vstupeniek 5.9./11.9.2022,33/2018,"dodávateľ: Ticketware SE, Hlavná 23, 91701 Trnava, IČO: 48298034","126,91 € s DPH",12.09.2022,14.09.2022,platná, 152352,poštovné za august 2022- Poštová karta- Komerčná,1/2017,"dodávateľ: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124","18,40 € bez DPH",13.09.2022,14.09.2022,platná, 152357,"vodné, stočné od 15.6.2022-2.9.2022",,"dodávateľ: Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968",,14.09.2022,14.09.2022,platná, 152299,stravné lístky,123/2022,"dodávateľ: DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000","4 698,12 € bez DPH",01.08.2022,07.09.2022,platná,Z:17/2022 152321,ATA karnet,124/2022,"dodávateľ: Slovenská obchodná a priemyselná komora, Grösslingová 4, 81603 Bratislava, IČO: 30842654","592,20 € s DPH",22.08.2022,07.09.2022,platná, 152322,poplatok online predaj 15.8./21.8.2022,33/2018,"dodávateľ: Ticketware SE, Hlavná 23, 91701 Trnava, IČO: 48298034","2,69 € s DPH",22.08.2022,07.09.2022,platná, 152323,nájomné 8/2022,10/2021,"dodávateľ: AGROKOR s.r.o., Radlinského 17, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 36181269","1 105,74 € bez DPH",24.08.2022,07.09.2022,platná,"Z:dod.34/2021,29/2021+dod.35/2021" 152324,elektrická energia 07/2022,10/2021,"dodávateľ: AGROKOR s.r.o., Radlinského 17, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 36181269","4,64 € s DPH",24.08.2022,07.09.2022,platná,"dod.34/2021, Z.24/2021+dod.35/2021" 152325,dámske pančuchy do inscenácie,125/2022,"dodávateľ: AdeMa s.r.o., Brezová 384/10, 90023 Viničné, IČO: 46451391","23,05 € s DPH",24.08.2022,07.09.2022,platná, 152326,licenčná zmluva-autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobného diela-hudobná produkcia "Zlatá labuť",10/2020,"dodávateľ: SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2, IČO: 00178454","480,00 € s DPH",26.08.2022,07.09.2022,platná,LZ 152327,poplatok online predaj za obdobie:22.8./28.8.2022,33/2018,"dodávateľ: Ticketware SE, Hlavná 23, 91701 Trnava, IČO: 48298034","8,33 € s DPH",30.08.2022,07.09.2022,platná, 152330,nájomné august 2022,,"dodávateľ: Speedservis dopravná a cestovná agentúra s.r.o., Markušovská cesta č.4, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 45584028","114,23 € bez DPH",31.08.2022,07.09.2022,platná,Z:13/1999 152331,výkon zodpovednej osoby za 09/2022,40/2018,"dodávateľ: osobnyudaj.sk,s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A,040 01 Košice, IČO: 50528041","48,00 € s DPH",02.09.2022,07.09.2022,platná, 152332,"papier A3, A4",28/2022,"dodávateľ: Cunik Ladislav DATASERVIS, Letná 65, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 10761691","48,20 € s DPH",02.09.2022,07.09.2022,platná, 152333,kancelárske potreby,27/2022,"dodávateľ: Cunik Ladislav DATASERVIS, Letná 65, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 10761691","24,50 € s DPH",02.09.2022,07.09.2022,platná, 152336,poplatok online predaj za obdobie: 29.8./31.8.2022,33/2018,"dodávateľ: Ticketware SE, Hlavná 23, 91701 Trnava, IČO: 48298034","9,36 € s DPH",05.09.2022,07.09.2022,platná, 152337,poplatok online predaj za obdobie: 1.9./4.9.2022,33/2018,"dodávateľ: Ticketware SE, Hlavná 23, 91701 Trnava, IČO: 48298034","12,62 € s DPH",05.09.2022,07.09.2022,platná, 152338,ocenenie na galavečer Zlatá labuť-3x brúsený obelisk s návrhom zlatej labute,112/2022,"dodávateľ: ANSIL, s.r.o., Trenčianska 762,01851 Nová Dubnica, IČO: 35841729","123,12 € s DPH",05.09.2022,07.09.2022,platná, 152339,potreby javiskovej techniky,32/2022,"dodávateľ: MAJSTER CENTRUM, s.r.o., Zimná 223/87, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 36817767","27,30 € s DPH",05.09.2022,07.09.2022,platná, 152300,kancelársky materiál,27/2022,"dodávateľ: Cunik Ladislav DATASERVIS, Letná 65, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 10761691","80,39 € s DPH",02.08.2022,22.08.2022,platná, 152301,nájomné za 7/2022,10/2021,"dodávateľ: AGROKOR s.r.o., Radlinského 17, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 36181269","1 105,74 € s DPH",03.08.2022,22.08.2022,platná,"dod.34/2021,24/2021+dod.35/2021" 152302,elektrická energia za 6/2022,10/2021,"dodávateľ: AGROKOR s.r.o., Radlinského 17, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 36181269","4,22 € s DPH",03.08.2022,22.08.2022,platná,"dod.34/2021, 24/2021+dod.35/2021" 152305,internet za 09/2022,37/2021,"dodávateľ: RUPKKI s.r.o., Iliašovská 33, 053 11 Smižany, IČO: 36580392","18,60 € s DPH",08.08.2022,22.08.2022,platná, 152306,teplo a TÚV za 7/2022,6/2022,"dodávateľ: EMKOBEL a.s., Rázusova 1846, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 31736785","632,57 € s DPH",08.08.2022,22.08.2022,platná, 152307,telekomunikančné služby 7/2022,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","11,38 € s DPH",09.08.2022,22.08.2022,platná,Z:11/2011 152308,telekomunikačné služby 7/2022,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","29,21 € s DPH",09.08.2022,22.08.2022,platná,Z:11/2011 152309,"vodné, stočné júl 2022",14/2022,"dodávateľ: Mestské kultúrne centrum, Radničné námestie 4, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 00352454","16,25 € s DPH",09.08.2022,22.08.2022,platná, 152310,činnosť technika PO a autorizovaného bezpečnostného technika za júl 2022,04/2019,"dodávateľ: BOZPPO-Regina Maliňáková, Rázusova 292/6, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 34525807","100,00 € bez DPH",10.08.2022,22.08.2022,platná, 152311,elektrina za 7/2022,11/2022,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","19,75 € s DPH",10.08.2022,22.08.2022,platná, 152312,elektrina za júl 2022,4/2020,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","145,49 € s DPH",10.08.2022,22.08.2022,platná,Z: 48/2012 152314,autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel 1.4.2022-30.6.2022-archívna hudba "Muž mojej ženy",10/2020,"dodávateľ: SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2, IČO: 00178454","252,00 € s DPH",11.08.2022,22.08.2022,platná,Licenčná zmluva 152315,telekomunikačné služby za 7/2022,13/2021,"dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 47259116","230,64 € s DPH",11.08.2022,22.08.2022,platná,"32-40/2017,33-36/2019, 12/2021" 152316,poplatok online predaj za obdobie 8.8./14.8.2022,33/2018,"dodávateľ: Ticketware SE, Hlavná 23, 91701 Trnava, IČO: 48298034","0,96 € s DPH",15.08.2022,22.08.2022,platná, 152317,oprava sedačky na služobnom motorovom vozidle Mercedes-Benz ATEGO,122/2022,"dodávateľ: Motor Group Poprad, spol. s r.o., Partizánska 4447/102,05801 Poprad 1, IČO: 36482242","613,19 € s DPH",17.08.2022,22.08.2022,platná, 152318,videodokument z gala večera Zlatá labuť,115/2022,"dodávateľ: Ivona Valigurová, Brezová 2055/22, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 53457404","350,00 € bez DPH",18.08.2022,22.08.2022,platná, 152319,"teplo a TÚV za apríl, máj, jún 2022",15/2022,"dodávateľ: Mestské kultúrne centrum, Radničné námestie 4, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 00352454","133,14 € s DPH",18.08.2022,22.08.2022,platná, 152320,vernostná licencia ESET na 1 rok,104/2022,"dodávateľ: ITP Invest, s.r.o., Sliačska 1/D,83102 Bratislava, IČO: 35947713","283,22 € s DPH",18.08.2022,22.08.2022,platná, 132006,50 % predplatné Poradca 2023,,"dodávateľ: Poradca s.r.o., Pri Celulózke 40, 01001 Žilina, IČO: 36371271","44,00 € bez DPH",10.08.2022,16.08.2022,platná, 152258,stravné lístky,114/2022,"dodávateľ: DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000","4 698,12 € bez DPH",30.06.2022,15.08.2022,platná,Z:17/2022 152298,nájomné za mesiac júl 2022,,"dodávateľ: Speedservis dopravná a cestovná agentúra s.r.o., Markušovská cesta č.4, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 45584028","114,23 € bez DPH",01.08.2022,11.08.2022,platná,Z: 13/1999 152303,kurz pravidelného výcviku vodičov-kvalifikačná karta vodiča,118/2022,"dodávateľ: Ing. Marek Dzugas - AUTOŚKOLA, Francisciho 23, 054 01 Levoča, IČO: 40857662","195,00 € s DPH",05.08.2022,11.08.2022,platná, 152304,výkon zodpovednej osoby za 08/2022,40/2018,"dodávateľ: osobnyudaj.sk,s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A,040 01 Košice, IČO: 50528041","48,00 € s DPH",08.08.2022,11.08.2022,platná, 152313,poštovné za júl 2022 - Poštová karta Komerčná,1/2017,"dodávateľ: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124","29,05 € bez DPH",11.08.2022,11.08.2022,platná, 152297,servis vozidla Mercedes-Benz ATEGO,119/2022,"dodávateľ: Motor Group Poprad, spol. s r.o., Partizánska 4447/102,05801 Poprad 1, IČO: 36482242","287,78 € s DPH",20.07.2022,09.08.2022,platná, 152277,záloha na licenciu Miro Gavran - Muž mojej ženy,,"dodávateľ: LITA, autorská spoločnosť, Mozartova 9, 811 02 Bratislava 1, IČO: 0000420166","1 431,10 € s DPH",07.07.2022,22.07.2022,platná,licenčná z. 152278,licenčné odmeny za jún 2022,,"dodávateľ: LITA, autorská spoločnosť, Mozartova 9, 811 02 Bratislava 1, IČO: 0000420166","1 628,38 € s DPH",07.07.2022,22.07.2022,platná,licenčné z. 152282,autorská odmena za odohrané predstavenie Perinbaba,,"dodávateľ: Aura-Pont s.r.o., Radlická 99/2487, 150 00 Praha 5, IČO: 00174866","63,22 € s DPH",11.07.2022,22.07.2022,platná,licenčná z.5/2018 152283,dodávka tepla a TÚV za jún 2022,6/2022,"dodávateľ: EMKOBEL a.s., Rázusova 1846, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 31736785","632,57 € s DPH",11.07.2022,22.07.2022,platná,č.rozh.0105/2022/T 152284,činnosť technika PO a autorizovaného bezpečnostného technika za jún 2022,04/2019,"dodávateľ: BOZPPO-Regina Maliňáková, Rázusova 292/6, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 34525807","100,00 € bez DPH",11.07.2022,22.07.2022,platná, 152286,telekomunikačné služby za jún 2022,12/2021,"dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 47259116","256,79 € s DPH",12.07.2022,22.07.2022,platná,"Z:32-40/2017,33-36/2019 a 13/2021" 152287,návrh loga a dizajnmanuálu Spišského divadla,28/2022,"dodávateľ: Onaque s.r.o., Nejedlého 3394/18, 841 02 Bratislava-Dúbravka, IČO: 51006707","1 500,00 € bez DPH",12.07.2022,22.07.2022,platná, 152289,pohonné hmoty,,"dodávateľ: Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava, IČO: 31322832","403,87 € s DPH",13.07.2022,22.07.2022,platná,Z:9/2010 152290,elektrina za jún 2022,4/2020,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","507,62 € s DPH",13.07.2022,22.07.2022,platná,Z:48/2012 152291,elektrina 6/2022,11/2022,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","18,10 € s DPH",13.07.2022,22.07.2022,platná, 152292,prepravné služby umeleckého súboru SD,116/2022,"dodávateľ: FFO bus s.r.o., Lúčna 1655/29, 054 01 Levoča, IČO: 47341017","131,00 € bez DPH",13.07.2022,22.07.2022,platná, 152293,"vodné,stočné za jún 2022",14/2022,"dodávateľ: Mestské kultúrne centrum, Radničné námestie 4, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 00352454","79,09 € s DPH",14.07.2022,22.07.2022,platná, 152294,dodávka a montáž nových konopných lán,97/2022,"dodávateľ: Kopčok Zlatko, servis javiskových zariadení, Benice 103, 03842 Príbovce, IČO: 10870024","2 808,00 € bez DPH",18.07.2022,22.07.2022,platná, 152295,licenčné odmeny za jún 2022,,"dodávateľ: LITA, autorská spoločnosť, Mozartova 9, 811 02 Bratislava 1, IČO: 0000420166","54,00 € bez DPH",19.07.2022,22.07.2022,platná,licenčné zmluvy 152296,preklad pozývacie listu z jazyka slovenského do jazyka maďarského,120/2022,"dodávateľ: Mgr. Andrea Gablyasz, Krásnohorská 40/A,04001 Košice","20,00 € s DPH",19.07.2022,22.07.2022,platná, 152255,organizačno-technické zabezpečenie galavečera Zlatá labuť dňa 26.6.2022,103/2022,"dodávateľ: Agentúra KAMI s.r.o., Letná 82/75, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36706272","2 220,00 € s DPH",30.06.2022,18.07.2022,platná, 152260,tanečná produkcia - galavečer Zlatá labuť,92/2022,"dodávateľ: KONJA Občianske združenie, Exnárova 8, 040 22 Košice, IČO: 50459155","600,00 € bez DPH",30.06.2022,18.07.2022,platná, 152263,kancelársky papier,28/2022,"dodávateľ: Cunik Ladislav DATASERVIS, Letná 65, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 10761691","8,90 € s DPH",01.07.2022,18.07.2022,platná, 152264,toner,29/2022,"dodávateľ: Cunik Ladislav DATASERVIS, Letná 65, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 10761691","50,40 € s DPH",01.07.2022,18.07.2022,platná, 152265,kancelárske potreby,27/2022,"dodávateľ: Cunik Ladislav DATASERVIS, Letná 65, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 10761691","80,66 € s DPH",01.07.2022,18.07.2022,platná, 152272,preventívne lekárske prehliadky v súvislosti s prácou pre 1 zamestnanca,22/2020,"dodávateľ: MEDISON, s.r.o., Obchodná 16, 040 11 Košice, IČO: 36679135","50,18 € bez DPH",06.07.2022,18.07.2022,platná, 152276,výroba a dodanie časti scénickej dekorácie Perníková chalúpka-zájazdová verzia (stromy),25/2022,"dodávateľ: CZECHPOINT ART STUDIO s.r.o., Tatranská 68, 053 11 Smižany, IČO: 51282208","1 000,00 € bez DPH",06.07.2022,18.07.2022,platná, 152279,školenie vodičov referentských vozidiel,118/2022,"dodávateľ: Mgr. Marek Dzugas - AUTOŠKOLA, Francisciho 23, 054 01 Levoča, IČO: 40857662","30,00 € s DPH",07.07.2022,18.07.2022,platná, 152280,poplatky za telekomunikačné služby za 6/2022,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","11,38 € s DPH",08.07.2022,18.07.2022,platná,Z:11/2011 152281,telekomunikačné služby za 6/2022,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","32,02 € s DPH",08.07.2022,18.07.2022,platná,Z:11/2011 152285,potreby javiskovej techniky,38/2022,"dodávateľ: EM Centrum, s.r.o., Kamenárska 5, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 45411743","189,50 € s DPH",12.07.2022,18.07.2022,platná, 152232,pohonné hmoty,,"dodávateľ: Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava, IČO: 31322832","229,70 € s DPH",13.06.2022,13.07.2022,platná,Z:9/2010 152239,zabezpečenie projektovej dokumentácie a inžinierskej činnosti,72/2022,"dodávateľ: ISKOL s.r.o., Zimná 94, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 47484993","1 440,00 € s DPH",15.06.2022,13.07.2022,platná, 152245,kvapaliny a pohonné hmoty,,"dodávateľ: Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava, IČO: 31322832","130,68 € s DPH",22.06.2022,13.07.2022,platná,Z:9/2010 152246,nájomné za jún 2022,10/2021,"dodávateľ: AGROKOR s.r.o., Radlinského 17, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 36181269","1 105,74 € bez DPH",24.06.2022,13.07.2022,platná,"Z:dod.34/2021, Z:24/2021+dod.35/2021" 152247,elektrina,10/2021,"dodávateľ: AGROKOR s.r.o., Radlinského 17, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 36181269","5,66 € s DPH",24.06.2022,13.07.2022,platná,"dod.34/2021, Z:24/21+dod.35/21" 152248,zástery s logom,99/2022,"dodávateľ: PROGRUP SK, s.r.o., Klincová 35, 821 08 Bratislava-m.č.Ružinov, IČO: 51014751","27,96 € s DPH",24.06.2022,13.07.2022,platná, 152249,tlač farebnej foto 100 x 70 cm,93/2022,"dodávateľ: PROGRUP SK, s.r.o., Klincová 35, 821 08 Bratislava-m.č.Ružinov, IČO: 51014751","348,00 € s DPH",24.06.2022,13.07.2022,platná, 152250,zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby a dohľadu nad pracovným prostredím za 2. štvrťrok 2022,22/2020,"dodávateľ: MEDISON, s.r.o., Obchodná 16, 040 11 Košice, IČO: 36679135","120,00 € s DPH",24.06.2022,13.07.2022,platná, 152251,práce na úseku ochrany pred požiarmi,95/2022,"dodávateľ: TATRAHASIL s.r.o., Lidická 39, 059 51 Poprad - Matejovce, IČO: 36501930","291,05 € s DPH",24.06.2022,13.07.2022,platná, 152252,epoxidový a bronzové odliatky - ocenenia hercov "Zlatá labuť",82/2022,"dodávateľ: La Idea, s.r.o., Mierová 184, 821 05 Bratislava, IČO: 46656383","4 056,00 € s DPH",24.06.2022,13.07.2022,platná, 152253,nájomné za jún 2022,,"dodávateľ: Speedservis dopravná a cestovná agentúra s.r.o., Markušovská cesta č.4, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 45584028","114,23 € bez DPH",30.06.2022,13.07.2022,platná,Z: 13/1999 152254,služby a prevádzkové náklady dňa 26.6.2022 v koncertnej siene Reduty a šatní,105/2022,"dodávateľ: Mestské kultúrne centrum, Radničné námestie 4, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 00352454","150,00 € bez DPH",30.06.2022,13.07.2022,platná, 152256,schody k pódiu z dubu,98/2022,"dodávateľ: KAZULI Furniture, s.r.o., Trsťany 81, 053 63 Hincovce, IČO: 54244978","640,00 € bez DPH",30.06.2022,13.07.2022,platná, 152257,hudobná produkcia 28.6.2022,113/2022,"dodávateľ: SORA - Mgr. Slavomír Rakyta, Brezová 2/10, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 43228976","400,00 € bez DPH",30.06.2022,13.07.2022,platná, 152259,fotografovanie podujatia "Zlatá labuť",106/2022,"dodávateľ: hanus, s.r.o., Hlavná ulica 210/36, 97637 Hrochoť, IČO: 47376147","300,00 € bez DPH",30.06.2022,13.07.2022,platná, 152261,ubytovanie účinkujúcich galavečera "Zlatá labuť",107/2022,"dodávateľ: Venuša, Zíimná 93, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 33985073","85,20 € s DPH",01.07.2022,13.07.2022,platná, 152262,preprava zamestnancov SD,108/2022,"dodávateľ: FFO bus s.r.o., Lúčna 1655/29, 054 01 Levoča, IČO: 47341017","150,00 € bez DPH",01.07.2022,13.07.2022,platná, 152266,odmena za sprostredkovanie e-Tickets,,"dodávateľ: Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava, IČO: 52005551","0,19 € s DPH",04.07.2022,13.07.2022,platná,Z:7/2017 152267,banner citát Čapek,109/2022,"dodávateľ: PROGRUP SK, s.r.o., Klincová 35, 821 08 Bratislava-m.č.Ružinov, IČO: 51014751","72,00 € s DPH",04.07.2022,13.07.2022,platná, 152268,poplatok online predaj vstupeniek 20.6./26.6.,,"dodávateľ: Ticketware SE, Hlavná 23, 91701 Trnava, IČO: 48298034","2,69 € s DPH",04.07.2022,13.07.2022,platná,Z:33/2018 152269,zabezpečenie vystúpenia Márie Čírovej na akcii "Zlatá labuť",23/2022,"dodávateľ: pixart, s.r.o., Nejedlého 27, 841 02 Bratislava - Dúbravka, IČO: 47364122","4 000,00 € bez DPH",04.07.2022,13.07.2022,platná, 152270,služby na slávnostnej recepcii po skončení galavečera Zlatá labuť podľa konzumačného lístka,110/2022,"dodávateľ: SONÁTKA, s.r.o., Radničné námestie 4, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 36600482","2 087,00 € s DPH",06.07.2022,13.07.2022,platná, 152271,poplatok online predaj za obdobie 1.7./3.7.,,"dodávateľ: Ticketware SE, Hlavná 23, 91701 Trnava, IČO: 48298034","0,43 € s DPH",06.07.2022,13.07.2022,platná,Z:33/2018 152273,výkon zodpovednej osoby za 07/2022,,"dodávateľ: osobnyudaj.sk,s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A,040 01 Košice, IČO: 50528041","48,00 € s DPH",06.07.2022,13.07.2022,platná,Z:40/2018 152274,internet 08/2022,37/2021,"dodávateľ: RUPKKI s.r.o., Iliašovská 33, 053 11 Smižany, IČO: 36580392","18,60 € s DPH",06.07.2022,13.07.2022,platná, 152275,potreby javiskovej techniky,32/2022,"dodávateľ: MAJSTER CENTRUM, s.r.o., Zimná 223/87, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 36817767","108,62 € s DPH",06.07.2022,13.07.2022,platná, 152288,poštovné za jún 2022 Poštová karta-Komerčná,,"dodávateľ: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124","22,15 € bez DPH",13.07.2022,13.07.2022,platná,Z:1/2017 152207,stravné lístky,91/2022,"dodávateľ: DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000","4 698,12 € bez DPH",31.05.2022,01.07.2022,platná,Z: 17/2022 152235,kovová spisová skriňa,101/2022,"dodávateľ: B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, 81106 Bratislava, IČO: 44413467","364,80 € s DPH",14.06.2022,01.07.2022,platná, 152236,licenčné odmeny za máj 2022,,"dodávateľ: LITA, autorská spoločnosť, Mozartova 9, 811 02 Bratislava 1, IČO: 0000420166","1 050,46 € s DPH",14.06.2022,01.07.2022,platná, 152237,telekomunikačné služby,12/2021,"dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863","250,17 € s DPH",14.06.2022,01.07.2022,platná,"Z:32-40/2017,33-36/2019, 13/2021" 152238,hygienické potreby,37/2022,"dodávateľ: VILLA MARKET, s.r.o., Chrapčiakova 1, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 31668461","123,96 € s DPH",14.06.2022,01.07.2022,platná, 152240,reg. poplatok za doménu - divadelnyspis.sk a Webhosting - divadelnyspis.sk,102/2022,"dodávateľ: Webglobe, a.s., Stará Prievozská 1349/2, 821 09 Bratislava, IČO: 52486567","43,60 € s DPH",16.06.2022,01.07.2022,platná, 152241,príprava výroby scénickej dekorácie - časti Perníková chalúpka,25/2022,"dodávateľ: CZECHPOINT ART STUDIO s.r.o., Tatranská 68, 053 11 Smižany, IČO: 51282208","1 000,00 € bez DPH",17.06.2022,01.07.2022,platná, 152242,poplatok online predaj 13.6./19.6.2022,,"dodávateľ: Ticketware SE, Hlavná 23, 91701 Trnava, IČO: 48298034","18,10 € s DPH",20.06.2022,01.07.2022,platná,Z: 33/2018 152243,poplatok online predaj 6.6./12.6.2022,,"dodávateľ: Ticketware SE, Hlavná 23, 91701 Trnava, IČO: 48298034","27,22 € s DPH",21.06.2022,01.07.2022,platná,Z: 33/2018 152244,"vodné, stočné",,"dodávateľ: Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968",,22.06.2022,01.07.2022,platná, 132005,Zmluva o spolupráci pri zabezpečení kultúrneho podujatia - koncert Márie Čírovej vo verzii "unplugged" na galavečeri "Zlatá labuť" v Spišskom divadle,23/2022,"dodávateľ: pixart, s.r.o., Nejedlého 27, 841 02 Bratislava - Dúbravka, IČO: 47364122","4 000,00 € bez DPH",22.06.2022,23.06.2022,platná, 152198,diaľničná známka,,"dodávateľ: Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava, IČO: 31322832","50,00 € bez DPH",23.05.2022,17.06.2022,platná,Z:9/2010 152204,tlač CLV plagátov,13/2022,"dodávateľ: euroAWK, spol. s.r.o., Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava, IČO: 35808683","100,80 € s DPH",27.05.2022,17.06.2022,platná, 142002,dobropis zúčtovanej zálohy na tantiémy "Krásne je v Tatrách",11/2019,"dodávateľ: LITA, autorská spoločnosť, Mozartova 9, 811 02 Bratislava 1, IČO: 0000420166","-500,00 € s DPH",24.05.2022,17.06.2022,platná,LZ: 11/2019 152208,kancelárske potreby,27/2022,"dodávateľ: Cunik Ladislav DATASERVIS, Letná 65, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 10761691","69,55 € s DPH",31.05.2022,17.06.2022,platná, 152209,kancelársky papier,28/2022,"dodávateľ: Cunik Ladislav DATASERVIS, Letná 65, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 10761691","105,60 € s DPH",31.05.2022,17.06.2022,platná, 152211,nájomné máj 2022,,"dodávateľ: Speedservis dopravná a cestovná agentúra s.r.o., Markušovská cesta č.4, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 45584028","114,23 € bez DPH",31.05.2022,17.06.2022,platná,Z:13/1999 152212,ročný licenčný poplatok za používanie software od 5/2022 do 4/2023 vrátane,,"dodávateľ: Ticketware SE, Hlavná 23, 91701 Trnava, IČO: 48298034","960,00 € s DPH",31.05.2022,17.06.2022,platná,Z:33/2018 152213,autorská odmena na odohrané predstavenie "Perinbaba",,"dodávateľ: Aura-Pont s.r.o., Radlická 99/2487, 150 00 Praha 5, IČO: 00174866","104,75 € s DPH",02.06.2022,17.06.2022,platná,LZ:5/2018 152214,poplatok online predaj 1.6./5.6.2022,,"dodávateľ: Ticketware SE, Hlavná 23, 91701 Trnava, IČO: 48298034","27,02 € s DPH",06.06.2022,17.06.2022,platná,Z: 33/2018 152215,poplatok online predaj 30.5./31.5.2022,,"dodávateľ: Ticketware SE, Hlavná 23, 91701 Trnava, IČO: 48298034","8,83 € s DPH",06.06.2022,17.06.2022,platná,Z: 33/2018 152216,zabezpečenie reklamnej kampane na CLV,13/2022,"dodávateľ: euroAWK, spol. s.r.o., Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava, IČO: 35808683","570,00 € s DPH",06.06.2022,17.06.2022,platná, 152217,elektroinštalačný materiál,34/2022,"dodávateľ: SETEZA ELEKTRO, spol. s r.o., Šafárikovo námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 31704387","80,10 € s DPH",06.06.2022,17.06.2022,platná, 152218,odmena za sprostredkovanie e-Tickets,,"dodávateľ: Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava, IČO: 52005551","0,58 € s DPH",06.06.2022,17.06.2022,platná,Z. 33/2018 152219,výkon zodpovednej osoby za 06/2022,,"dodávateľ: osobnyudaj.sk,s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A,040 01 Košice, IČO: 50528041","48,00 € s DPH",06.06.2022,17.06.2022,platná,Z: 40/2018 152220,internet RUPKKI Gigo 07/2022,37/2021,"dodávateľ: RUPKKI s.r.o., Iliašovská 33, 053 11 Smižany, IČO: 36580392","18,60 € s DPH",06.06.2022,17.06.2022,platná, 152221,tlač plagátov pre kampaň 15.2.-27.6.2022,13/2022,"dodávateľ: euroAWK, spol. s.r.o., Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava, IČO: 35808683","100,80 € s DPH",07.06.2022,17.06.2022,platná, 152222,"vodné, stočné za máj 2022",14/2022,"dodávateľ: Mestské kultúrne centrum, Radničné námestie 4, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 00352454","80,58 € s DPH",07.06.2022,17.06.2022,platná, 152223,ubytovanie pracovníkov Spišského divadla,94/2022,"dodávateľ: Kongr.sestier Najsv.Spasiteľa, Sl.prov., Jakubovo nám. 5, 811 09 Bratislava, IČO: 42010721","185,50 € s DPH",08.06.2022,17.06.2022,platná, 152224,divadelné predstavenie Shirley Valentine v Spišskom divadle,86/2022,"dodávateľ: VOCAL, s.r.o., Kremnická 26, 851 01 Bratislava, IČO: 52886433","3 852,00 € bez DPH",08.06.2022,17.06.2022,platná, 152225,telekomunikačné služby za 5/2022,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","11,38 € s DPH",08.06.2022,17.06.2022,platná,Z:11/2011 152226,telekomunikačné služby za máj 2022,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","30,74 € s DPH",08.06.2022,17.06.2022,platná,Z: 11/2011 152227,poštovné Poštová karta - Komerčná máj 2022,,"dodávateľ: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124","19,40 € bez DPH",13.06.2022,17.06.2022,platná,Z: 1/2017 152228,servisné práce - preloženie telefónu,85/2022,"dodávateľ: Ing. Peter Badár, Šarišská 35, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 10761578","76,80 € s DPH",13.06.2022,17.06.2022,platná, 152229,teplo a TÚV za máj 2022,6/2022,"dodávateľ: EMKOBEL a.s., Rázusova 1846, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 31736785","798,48 € s DPH",13.06.2022,17.06.2022,platná,č. rozh.0105/2022/T 152230,elektrina za máj 2022,11/2022,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","18,10 € s DPH",13.06.2022,17.06.2022,platná, 152231,elektrina za máj 2022,4/2020,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","514,54 € s DPH",13.06.2022,17.06.2022,platná,Z: 48/2012 152233,činnosť technika PO a autorizovaného bezpečnostného technika za máj 2022-školenie,04/2019,"dodávateľ: BOZPPO-Regina Maliňáková, Rázusova 292/6, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 34525807","100,00 € bez DPH",13.06.2022,17.06.2022,platná, 152234,potreby javiskovej techniky,32/2022,"dodávateľ: MAJSTER CENTRUM, s.r.o., Zimná 223/87, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 36817767","213,40 € s DPH",13.06.2022,17.06.2022,platná, 152158,stravné lístky,78/2022,"dodávateľ: DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000","4 698,12 € bez DPH",29.04.2022,03.06.2022,platná,zmluva 17/2022 152194,uzamykateľná skriňa,83/2022,"dodávateľ: KAZULI Furniture, s.r.o., Trsťany 81, 053 63 Hincovce, IČO: 54244978","490,00 € bez DPH",18.05.2022,03.06.2022,platná, 152195,líčenie hercov k inscenácii AHASVER,40/2022,"dodávateľ: Lucia Bajtošová, Trieda 1. mája 2223/25, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 37181220","30,00 € bez DPH",20.05.2022,03.06.2022,platná, 152196,preprava umeleckého súboru SD,77/2022,"dodávateľ: FFO bus s.r.o., Lúčna 1655/29, 054 01 Levoča, IČO: 47341017","227,00 € bez DPH",20.05.2022,03.06.2022,platná, 152197,klasický a umelecký portrét herca,87/2022,"dodávateľ: Laguzo s.r.o., Ľuda Zúbka 1193/4, 84101 Bratislava, IČO: 53570707","204,00 € s DPH",20.05.2022,03.06.2022,platná, 152200,nájomné nebytových priestorov za 05/2022,10/2021,"dodávateľ: AGROKOR s.r.o., Radlinského 17, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 36181269","1 105,74 € bez DPH",23.05.2022,03.06.2022,platná,"dod. 34/2021,Z:24/2021+dod.35/2021" 152201,elektrícká energia za 04/2022,10/2021,"dodávateľ: AGROKOR s.r.o., Radlinského 17, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 36181269","7,62 € bez DPH",23.05.2022,03.06.2022,platná,"dod.34/2021, 24/2021+dod.35/2021" 152202,"žiarovky 1000W Gx9,5",89/2022,"dodávateľ: Béla Simon, Žíp 15, 980 21 Bátka, IČO: 34235876","141,60 € s DPH",25.05.2022,03.06.2022,platná, 152205,"živé sochy, maskér, doprava a supervízia dňa 20. 5. 2022 v centre mesta Košice - župné mestečko počas župných dní 2022",88/2022,"dodávateľ: Združenie umelcov Spiša, Medza 3444/10, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 42094810","2 600,00 € bez DPH",27.05.2022,03.06.2022,platná, 152206,poplatok online predaj 23.5./29.5.2022,,"dodávateľ: Ticketware SE, Hlavná 23, 91701 Trnava, IČO: 48298034","51,02 € s DPH",30.05.2022,03.06.2022,platná,Z: 33/2018 152210,ubytovanie,90/2022,"dodávateľ: Kongr.sestier Najsv.Spasiteľa, Sl.prov., Centrum Salvator,Jakubovo nám.5,81109 BA, IČO: 42010721","50,70 € s DPH",31.05.2022,03.06.2022,platná, 152191,javiskový koberec do inscenácie "Perníková chalúpka",49/2022,"dodávateľ: Kopčok Zlatko, servis javiskových zariadení, Benice 103, 03842 Príbovce, IČO: 10870024","1 240,00 € bez DPH",17.05.2022,27.05.2022,platná, 152192,karabínky,56/2022,"dodávateľ: Kopčok Zlatko, servis javiskových zariadení, Benice 103, 03842 Príbovce, IČO: 10870024","30,00 € bez DPH",17.05.2022,27.05.2022,platná, 152193,činnosť technika PO a autorizovaného bezpečnostného technika za apríl 2022,04/2019,"dodávateľ: BOZPPO-Regina Maliňáková, Rázusova 292/6, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 34525807","100,00 € bez DPH",17.05.2022,27.05.2022,platná, 152199,poplatok online predaj za obdobie 16.5./22.5.2022,,"dodávateľ: Ticketware SE, Hlavná 23, 91701 Trnava, IČO: 48298034","43,87 € s DPH",23.05.2022,27.05.2022,platná,Z:33/2018 152203,poplatok online predaj 9.5./15.5.2022,,"dodávateľ: Ticketware SE, Hlavná 23, 91701 Trnava, IČO: 48298034","73,82 € s DPH",26.05.2022,27.05.2022,platná,Z:33/2018 152176,pohonné hmoty,,"dodávateľ: Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava, IČO: 31322832","153,97 € s DPH",10.05.2022,20.05.2022,platná,Z: 9/2010 152178,teplo a TÚV za apríl 2022,6/2022,"dodávateľ: EMKOBEL a.s., Rázusova 1846, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 31736785","2 141,83 € s DPH",10.05.2022,20.05.2022,platná, 152182,telekomunikačné služby,13/2021,"dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863","212,05 € s DPH",10.05.2022,20.05.2022,platná,"Z:32-40/2017, 33-36/2019, 7,8,12/2021" 152183,čistiace potreby,33/2022,"dodávateľ: PEDRO PLUS, s.r.o., Radlinského 2050/17, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 47039817","117,36 € s DPH",10.05.2022,20.05.2022,platná, 152184,elektrina 4/2022,11/2022,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","17,90 € s DPH",11.05.2022,20.05.2022,platná, 152185,elektrina 4/2022,4/2020,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","453,04 € s DPH",11.05.2022,20.05.2022,platná,Z:48/2012 152186,licenčné odmeny za 1/2022,,"dodávateľ: LITA, autorská spoločnosť, Mozartova 9, 811 02 Bratislava 1, IČO: 0000420166","172,81 € s DPH",11.05.2022,20.05.2022,platná, 152187,licenčné odmeny za 2/2022,,"dodávateľ: LITA, autorská spoločnosť, Mozartova 9, 811 02 Bratislava 1, IČO: 0000420166","458,19 € s DPH",11.05.2022,20.05.2022,platná, 152188,licenčné odmeny za 4/2022,,"dodávateľ: LITA, autorská spoločnosť, Mozartova 9, 811 02 Bratislava 1, IČO: 0000420166","1 419,60 € s DPH",11.05.2022,20.05.2022,platná, 152189,vstavaná skriňa,70/2022,"dodávateľ: KAZULI Furniture, s.r.o., Trsťany 81, 053 63 Hincovce, IČO: 54244978","1 650,00 € bez DPH",16.05.2022,20.05.2022,platná, 152159,zabezpečenie reklamnej kampane na CLV,13/2022,"dodávateľ: euroAWK, spol. s.r.o., Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava, IČO: 35808683","570,00 € s DPH",29.04.2022,18.05.2022,platná, 152163,kancelársky papier,28/2022,"dodávateľ: Cunik Ladislav DATASERVIS, Letná 65, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 10761691","94,00 € s DPH",29.04.2022,18.05.2022,platná, 152164,kancelárske potreby,27/2022,"dodávateľ: Cunik Ladislav DATASERVIS, Letná 65, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 10761691","58,79 € s DPH",29.04.2022,18.05.2022,platná, 152165,tonery,29/2022,"dodávateľ: Cunik Ladislav DATASERVIS, Letná 65, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 10761691","1 706,60 € s DPH",29.04.2022,18.05.2022,platná, 152168,poplatok online predaj 1.5./1.5.2022,,"dodávateľ: Ticketware SE, Hlavná 23, 91701 Trnava, IČO: 48298034","8,26 € s DPH",02.05.2022,18.05.2022,platná,Z:33/2018 152169,"vodné, stočné 4/2022",14/2022,"dodávateľ: Mestské kultúrne centrum, Radničné námestie 4, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 00352454","72,53 € s DPH",05.05.2022,18.05.2022,platná, 152171,telekomunikačné služby 4/2022,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","11,38 € s DPH",06.05.2022,18.05.2022,platná,Z:11/2011 152172,telekomunikačné služby 4/2022,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","25,85 € s DPH",06.05.2022,18.05.2022,platná,Z:11/2011 152174,internet RUPKKI Gigo 06/2022,37/2021,"dodávateľ: RUPKKI s.r.o., Iliašovská 33, 053 11 Smižany, IČO: 36580392","18,60 € s DPH",09.05.2022,18.05.2022,platná, 152177,občerstvenie "Muž mojej ženy" premiéra+DOD,80/2022,"dodávateľ: Pekáreň Čingov Smižany, s.r.o., Tatranská 1336/126, 053 11 Smižany, IČO: 36217263","20,61 € s DPH",10.05.2022,18.05.2022,platná, 152179,výroba banneru a roll-up banneru na premiéru inscenácie "Muž mojej ženy",75/2022,"dodávateľ: PROGRUP SK, s.r.o., Klincová 35, 821 08 Bratislava-m.č.Ružinov, IČO: 51014751","228,00 € s DPH",10.05.2022,18.05.2022,platná,+ obj. 76/2022 152180,"fotorám 1x0,8 m do foyer",81/2022,"dodávateľ: PROGRUP SK, s.r.o., Klincová 35, 821 08 Bratislava-m.č.Ružinov, IČO: 51014751","43,20 € s DPH",10.05.2022,18.05.2022,platná, 152181,prezutie pneumatík na služobných motorových vozidlách,79/2022,"dodávateľ: PRODUCT TRADE s.r.o., B. Němcovej 1552/10, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 47483164","69,00 € s DPH",10.05.2022,18.05.2022,platná, 152190,občerstvenie pre riaditeľov a zamestnancov kultúrnych organizácií KSK dňa 12.05.2022,84/2022,"dodávateľ: SONÁTKA, s.r.o., Radničné námestie 4, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 36600482","810,00 € s DPH",16.05.2022,18.05.2022,platná, 152157,doprava umeleckého súboru 25.4.2022,73/2022,"dodávateľ: FFO bus s.r.o., Lúčna 1655/29, 054 01 Levoča, IČO: 47341017","70,00 € bez DPH",28.04.2022,16.05.2022,platná, 152160,nájomné za apríl 2022,,"dodávateľ: Speedservis dopravná a cestovná agentúra s.r.o., Markušovská cesta č.4, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 4584028","114,23 € bez DPH",29.04.2022,16.05.2022,platná,Z:13/1999 152167,výkon zodpovednej osoby za 05/2022,,"dodávateľ: osobnyudaj.sk,s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A,040 01 Košice, IČO: 50528041","48,00 € s DPH",02.05.2022,16.05.2022,platná,Z:40/2018 152170,elektroinštalačný materiál,32/2022,"dodávateľ: MAJSTER CENTRUM, s.r.o., Zimná 223/87, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 36817767","39,30 € s DPH",05.05.2022,16.05.2022,platná, 152173,poštovné z apríl 2022- Poštová karta Komerčná,,"dodávateľ: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124","24,35 € bez DPH",09.05.2022,16.05.2022,platná,Z:1/2017 152175,poplatok online predaj 2.5./8.5.2022,,"dodávateľ: Ticketware SE, Hlavná 23, 91701 Trnava, IČO: 48298034","76,66 € s DPH",09.05.2022,16.05.2022,platná,Z:33/2018 152166,pečať na pamätné a ďakovné listy,74/2022,"dodávateľ: pandrlak advertising, s.r.o., Pezinská 5104, 901 01 Malacky, IČO: 52394476","88,32 € s DPH",02.05.2022,06.05.2022,platná, 152151,licenčné odmeny za 3/2022,,"dodávateľ: LITA, autorská spoločnosť, Mozartova 9, 811 02 Bratislava, IČO: 0000420166","872,36 € s DPH",13.04.2022,06.05.2022,platná, 152153,spreje na maľovanie scénických prvkov do inscenácie "Muž mojej ženy",71/2022,"dodávateľ: Zbyněk Viskup, Národní tř. 3562/34,695 01 Hodonín 1, IČO: 87003562","33,00 € s DPH",19.04.2022,06.05.2022,platná, 152154,autorská odmena za odohrané predstavenie "Pernibaba",,"dodávateľ: Aura-Pont s.r.o., Radlická 99, 150 00 Praha 5, IČO: 00174866","63,95 € s DPH",21.04.2022,06.05.2022,platná,LZ 5/2018 152155,vodovodná batéria,12/2020,"dodávateľ: Tehelňa STOVA, spol. s.r.o., Letecká 35, 052 01 Sp. Nová Ves, IČO: 31703747","71,39 € s DPH",21.04.2022,06.05.2022,platná, 152156,poplatok online predaj 18../24.4.2022,,"dodávateľ: Ticketware SE, Hlavná 23, 917 01 Trnava, IČO: 48298034","146,98 € s DPH",25.04.2022,06.05.2022,platná,Z: 33/2018 152161,odmena za sprostredkovanie e-Tickets,,"dodávateľ: Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava, IČO: 52005551","6,34 € s DPH",29.04.2022,06.05.2022,platná,Z: 33/2018 152162,poplatok online predaj za obdobie 25.4./30.4.2022,,"dodávateľ: Ticketware SE, Hlavná 23, 917 01 Trnava, IČO: 48298034","114,91 € s DPH",29.04.2022,06.05.2022,platná,Z: 33/2018 152109,pančuchy do inscenácie Perníková chalúpka,59/2022,"dodávateľ: AMREX, s.r.o., Syslia č.40, 821 05 Bratislava, IČO: 36229776","14,60 € s DPH",25.03.2022,25.04.2022,platná, 152112,výroba a dodanie scénickej výpravy do inscenácie Perníková chalúpka,21/2022,"dodávateľ: UNITERM Martin s.r.o., Zámocká 16, 036 01 Martin, IČO: 36419028","6 112,00 € bez DPH",28.03.2022,25.04.2022,platná,objednávka č.55/2022 152115,zabezpečenie reklamnej kampane na CLV,13/2022,"dodávateľ: euroAWK, spol. s r.o., Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava, IČO: 35808683","570,00 € s DPH",30.03.2022,25.04.2022,platná, 152117,stravné lístky,17/2022,"dodávateľ: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000","4 698,12 € s DPH",31.03.2022,25.04.2022,platná,objednávka č.65/2022 152118,,,"dodávateľ: Speedservis dopravná a cestovná agentúra sro, Markušovská cesta č.4,05201 Spišská Nová Ves, IČO: 45584028","114,23 € bez DPH",31.03.2022,25.04.2022,platná,Z:13/1999 152121,kancelársky papier,28/2022,"dodávateľ: Cunik Ladislav DATASERVIS, Letná 65, 05201 Sp. Nová Ves, IČO: 10761691","89,30 € s DPH",31.03.2022,25.04.2022,platná, 152122,toner,29/2022,"dodávateľ: Cunik Ladislav DATASERVIS, Letná 65, 05201 Sp. Nová Ves, IČO: 10761691","46,30 € s DPH",31.03.2022,25.04.2022,platná, 152123,kancelárske potreby,27/2022,"dodávateľ: Cunik Ladislav DATASERVIS, Letná 65, 05201 Sp. Nová Ves, IČO: 10761691","40,30 € s DPH",31.03.2022,25.04.2022,platná, 152124,výroba banneru na premiéru inscenácie Perníková chalúpka,57/2022,"dodávateľ: PROGRUP SK, s.r.o., Klincová 35, 82108 Bratislava - m. č. Ružinov, IČO: 51014751","228,00 € s DPH",05.04.2022,25.04.2022,platná,obj. 58/2022 152125,výkon zodpovednej osoby za 4/2022,,"dodávateľ: osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice, IČO: 50528041","48,00 € s DPH",05.04.2022,25.04.2022,platná,Z: 40/2018 152131,činnosť technika PO a BT za marec 2022,04/2019,"dodávateľ: BOZPPO-Regina Maliňáková, Rázusova 292/6, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 34525807","100,00 € bez DPH",06.04.2022,25.04.2022,platná, 152132,podšívka do inscenácie AHASVER,30/2022,"dodávateľ: Ing. Pavol Andreánsky, Letná 36, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 34575723","14,40 € s DPH",06.04.2022,25.04.2022,platná, 152134,potreby javiskovej techniky,32/2022,"dodávateľ: MAJSTER CENTRUM s.r.o., Zimná 223/87, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36817767","13,06 € s DPH",07.04.2022,25.04.2022,platná, 152135,teplo a TÚV za marec 2022,6/2022,"dodávateľ: Emkobel, a.s., Rázusova 1846, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31736785","2 687,74 € s DPH",11.04.2022,25.04.2022,platná, 152136,"vodné, stočné za marec 2022",14/2022,"dodávateľ: Mestské kultúrne centrum, Radničné námestie č. 4, Sp. Nová Ves, IČO: 00352454","75,20 € s DPH",11.04.2022,25.04.2022,platná, 152137,pohonné hmoty,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava, IČO: 31322832","166,97 € s DPH",11.04.2022,25.04.2022,platná,Z:9/2010 152138,tlač CLV plagátov,13/2022,"dodávateľ: euroAWK, spol. s r.o., Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava, IČO: 35808683","84,00 € s DPH",11.04.2022,25.04.2022,platná, 152139,telekomunikačné služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","31,96 € s DPH",11.04.2022,25.04.2022,platná,Z:11/2011 152140,telekomunikačné služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","11,38 € s DPH",11.04.2022,25.04.2022,platná,Z:11/2011 152141,internet RUPKKI Gigo 05/2022,37/2021,"dodávateľ: RUPKKI s.r.o., Iliašovská 33, 05311 Smižany, IČO: 36580392","18,60 € s DPH",11.04.2022,25.04.2022,platná, 152143,poplatok online predaj vstupeniek 4.4./10.4.2022,,"dodávateľ: Ticketware SE, Hlavná 23, 917 01 Trnava, IČO: 48298034","79,54 € s DPH",18.04.2022,25.04.2022,platná,Z:33/2018 152144,súprava skrutkovačov a bitov,69/2022,"dodávateľ: Lidl Slovenská republika, v.o.s., Ružinovská 1/E,82102 Bratislava, IČO: 35793783","39,89 € s DPH",11.04.2022,25.04.2022,platná, 152145,oprava notebooku,67/2022,"dodávateľ: AVP SERVIS Štefan Kukura, Nálepkova 1313/13, 053 11 Smižany, IČO: 47488221","120,00 € bez DPH",12.04.2022,25.04.2022,platná, 152146,telekomunikačné služba za marec 2022,,"dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o.,, Einsteinova 24, 85101 Bratislava, IČO: 35848863","213,66 € s DPH",12.04.2022,25.04.2022,platná,"Z:32-40/2017,33-36/2019,7,8,12,13/2021" 152147,teplo za január až marec 2022,15/2022,"dodávateľ: Mestské kultúrne centrum, Radničné námestie č. 4, Sp. Nová Ves, IČO: 00352454","314,87 € s DPH",13.04.2022,25.04.2022,platná, 152148,elektrina marec 2022,4/2020,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","496,84 € s DPH",13.04.2022,25.04.2022,platná,Z:48/2012 152149,elektrina marec 2022,11/2022,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","17,90 € s DPH",13.04.2022,25.04.2022,platná, 152150,nájomné za marec 2022,10/2021,"dodávateľ: AGROKOR, s.r.o., Radlinského 17, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36181269","1 105,74 € bez DPH",20.04.2022,25.04.2022,platná,"Z:dod.34/2021, 24/2021 + dod.35/2021" 152152,poplatok online predaj vstupeniek 11.4./17.4.2022,,"dodávateľ: Ticketware SE, Hlavná 23, 917 01 Trnava, IČO: 48298034","47,62 € s DPH",20.04.2022,25.04.2022,platná,Z:33/2018 152062,stravné lístky,42/2022,"dodávateľ: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000","2 818,87 € s DPH",28.02.2022,19.04.2022,platná,Zmluva 17/2022 152126,pompóny do inscenácie Muž mojej ženy,66/2022,"dodávateľ: Rastislav Pavlík, Mokrá II 353,760 01 Zlín, IČO: 10574204","11,60 € s DPH",05.04.2022,12.04.2022,platná, 152127,Smernice a vzory zmlúv pre nepodnikateľské organizácie - predplatné,62/2022,"dodávateľ: Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o., Železničiarska 13, 814 99 Bratislava, IČO: 35730129","315,01 € s DPH",05.04.2022,12.04.2022,platná, 152128,poplatok online predaj vstupeniek 1.4./3.4.2022,,"dodávateľ: Ticketware SE, Hlavná 23, 917 01 Trnava, IČO: 48298034","47,47 € s DPH",05.04.2022,12.04.2022,platná,Z:33/2018 152129,poplatok online predaj vstupeniek 28.3./31.3.2022,,"dodávateľ: Ticketware SE, Hlavná 23, 917 01 Trnava, IČO: 48298034","57,60 € s DPH",05.04.2022,12.04.2022,platná,Z:33/2018 152130,odmena za sprostredkovanie e-Tickets,,"dodávateľ: Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava, IČO: 52005551","0,86 € s DPH",05.04.2022,12.04.2022,platná,Z:33/2018 152133,toner Camea-OKI,68/2022,"dodávateľ: CAMEA SK, s.r.o., Sabinovská 67/5065, 08001 Prešov, IČO: 36468924","107,09 € s DPH",07.04.2022,12.04.2022,platná, 152142,poštovné za marec 2022 - Poštová karta Komerčná,,"dodávateľ: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124","35,70 € bez DPH",11.04.2022,12.04.2022,platná,Z:1/2017 152143,poplatok online predaj vstupeniek 4.4./10.4.2022,,"dodávateľ: Ticketware SE, Hlavná 23, 917 01 Trnava, IČO: 48298034","79,54 € s DPH",11.04.2022,12.04.2022,platná,Z:33/2018 152089,účastnícky poplatok - Zasadnutie členov ASDO v SND BA,,"dodávateľ: ASDO - Asociácia slovenských divadiel, Moyzesova 66, 04001 Košice, IČO: 42325064","15,00 € bez DPH",09.03.2022,12.04.2022,platná, 152103,kryolan pre potreby maskérky a rekvizitára,54/2022,"dodávateľ: AMREX, s.r.o., Syslia č.40, 821 05 Bratislava, IČO: 36229776","20,36 € s DPH",22.03.2022,12.04.2022,platná, 152111,ubytovanie zamestnankýň SD - pracovná cesta,53/2022,"dodávateľ: Kong.sestier Najsvätejšieho Spasiteľa, Centrum Salvator, Jakubovo n.5, 81109 BA, IČO: 42010721","65,40 € s DPH",28.03.2022,12.04.2022,platná, 152113,výroba a dodanie scénickej dekorácie do hry Perníková chalúpka,50/2022,"dodávateľ: CZECHPOINT ART STUDIO s.r.o., Tatranská 68, 05311 Smižany, IČO: 51282208","710,00 € bez DPH",29.03.2022,12.04.2022,platná,Zmluva 19/2022 152114,služby verejnosti poskytované RTVS,,"dodávateľ: Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava, IČO: 47232480","224,51 € bez DPH",29.03.2022,12.04.2022,platná, 152116,fototapeta do inscenácie Muž mojej ženy,63/2022,"dodávateľ: Postershop s.r.o., Pujmanové 886/17, 140 00 Praha 4, IČO: 24259896","33,04 € s DPH",30.03.2022,12.04.2022,platná, 152120,fototapeta do inscenácie Muž mojej ženy,64/2022,"dodávateľ: IMPOL TRADE s.r.o., Lidická 886/43, 736 01 Havířov-Šumbark, IČO: 28569181","30,60 € s DPH",31.03.2022,12.04.2022,platná, 132004,preddavková faktúra Smernice a vzory zmlúv pre nepodnikateľské subjekty,68/2022,"dodávateľ: Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o., Železničiarska 13, 814 99 Bratislava, IČO: 35730129","315,01 € s DPH",24.03.2022,12.04.2022,platná,FA152127 152119,letecké zábery - Zlatá labuť,48/2022,"dodávateľ: Ivona Valigurová, Brezová 2055/22, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 53457404","250,00 € s DPH",31.03.2022,31.03.2022,platná, 152081,pohonné hmoty,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava, IČO: 31322832","92,60 € s DPH",09.03.2022,30.03.2022,platná,Z:9/2010 152083,odmena za sprostredkovanie e-Tickets,,"dodávateľ: Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava, IČO: 52005551","0,58 € s DPH",09.03.2022,30.03.2022,platná,Z:7/2017 152093,elektrina,11/2022,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","7,66 € s DPH",10.03.2022,30.03.2022,platná, 152098,antigénne testy a jednorazové rukavice,52/2022,"dodávateľ: ZENCO Corp. a.s., Provozní 5492/3, 72200 Ostrava, ČR, IČO: 09862421","124,17 € s DPH",17.03.2022,30.03.2022,platná, 152099,germicídne žiariče Prolux-stolové 2 ks,45/2022,"dodávateľ: Hmotné rezervy Košického samospr.kraja,s.r.o., Strojárenská 3, 040 01 Košice, IČO: 45424462","879,48 € s DPH",17.03.2022,30.03.2022,platná, 152100,online predaj vstupeniek 14.3./20.3.2022,,"dodávateľ: Ticketware SE, Hlavná 23, 917 01 Trnava, IČO: 48298034","65,76 € s DPH",22.03.2022,30.03.2022,platná,Z:33/2018 152101,ochranné služby za február 2022,24/2021,"dodávateľ: AGROKOR, s.r.o., Radlinského 17, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36181269","13,20 € s DPH",22.03.2022,30.03.2022,platná,dod.35/2021 152102,nájomné za 03/2022,,"dodávateľ: AGROKOR, s.r.o., Radlinského 17, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36181269","1 105,74 € s DPH",22.03.2022,30.03.2022,platná,"Z:10/2021+dod.34/2021,24/2021+dod.35/2021" 152104,zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby a dohľadu nad pracovným prostredím za 1. štvrťrok 2022,22/2020,"dodávateľ: MEDISON s.r.o., Obchodná 16, 04011 Košice, IČO: 36679135","120,00 € s DPH",22.03.2022,30.03.2022,platná, 152105,fúrik do inscenácie Perníková chalúpka,12/2020,"dodávateľ: Tehelňa STOVA, spol. s.r.o., Letecká 35, 052 01 Sp. Nová Ves, IČO: 31703747","54,90 € s DPH",23.03.2022,30.03.2022,platná, 152106,náplň do dymostroja,51/2022,"dodávateľ: Béla Simon, Žíp 15, 980 21 Bátka, IČO: 34235876","23,00 € s DPH",23.03.2022,30.03.2022,platná, 152107,nadkolienky - včielka do inscenácie Perníková chalúpka,61/2022,"dodávateľ: Marek Byrtus, Luběnice 154, 78346 Luběnice ČR, IČO: 87508486","17,54 € s DPH",24.03.2022,30.03.2022,platná, 152108,dámske pančuchy do inscenácie Guľový blesk,60/2022,"dodávateľ: AdeMa s.r.o., Brezová 384/10, 90023 Viničné, IČO: 46451391","13,40 € s DPH",28.03.2022,30.03.2022,platná, 152110,poplatok online predaj za obdobie:21.3./27.3.2022,,"dodávateľ: Ticketware SE, Hlavná 23, 917 01 Trnava, IČO: 48298034","61,49 € s DPH",28.03.2022,30.03.2022,platná,Z:33/2018 132003,"LCD monitor 23,8\" HP 24m",44/2022,"dodávateľ: Alza.sk s.r.o., Sliačska 1/D, 83102 Bratislava-Nové Mesto, IČO: 36562939","139,10 € s DPH",09.03.2022,18.03.2022,platná,"preddavková faktúra, FA152082" 152082,"LCD monitor 23,8\" HP 24m",44/2022,"dodávateľ: Alza.sk s.r.o., Sliačska 1/D, 83102 Bratislava-Nové Mesto, IČO: 36562939","139,10 € s DPH",09.03.2022,18.03.2022,platná, 152071,zabezpečenie reklamnej kampane na CLV,13/2022,"dodávateľ: euroAWK, spol. s r.o., Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava, IČO: 35808683","570,00 € s DPH",04.03.2022,18.03.2022,platná, 152077,internet RUPKKI za 04/2022,37/2021,"dodávateľ: RUPKKI s.r.o., Iliašovská 33, 05311 Smižany, IČO: 36580392","18,60 € s DPH",07.03.2022,18.03.2022,platná, 152084,"vodné, stočné za február 2022",14/2022,"dodávateľ: Mestské kultúrne centrum, Radničné námestie č. 4, Sp. Nová Ves, IČO: 00352454","53,72 € s DPH",09.03.2022,18.03.2022,platná, 152085,teplo a TÚV za február 2022,6/2022,"dodávateľ: Emkobel, a.s., Rázusova 1846, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31736785","2 623,51 € s DPH",09.03.2022,18.03.2022,platná, 152086,potreby javiskovej techniky,32/2022,"dodávateľ: MAJSTER CENTRUM s.r.o., Zimná 223/87, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36817767","60,83 € s DPH",09.03.2022,18.03.2022,platná, 152087,registračný poplatok - workshop "Vzdelávanie divadlom",46/2022,"dodávateľ: Divadelný ústav, Jakubovo nám. 12, 812 92 Bratislava, IČO: 00164691","20,00 € bez DPH",09.03.2022,18.03.2022,platná, 152088,licenčná zmluva - autorská odmena za odohrané predstavenie Perinbaba,,"dodávateľ: Aura-Pont s.r.o., Radlická 99, 150 00 Praha 5, IČO: 00174866","55,50 € s DPH",09.03.2022,18.03.2022,platná,licenčná zmluva 5/2018 152090,Mobilný dymostroj ANTARI MB-1,47/2022,"dodávateľ: 1111, s.r.o., Zvolenská 5080/14A, 98401 Lučenec, IČO: 36048569","598,00 € s DPH",10.03.2022,18.03.2022,platná, 152091,elektrina za február 2022,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","395,18 € s DPH",10.03.2022,18.03.2022,platná,"Z:48/2012, 4/2020 doh.ceny" 152092,telekomunikačné služby za február 2022,,"dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o.,, Einsteinova 24, 85101 Bratislava, IČO: 35848863","215,50 € s DPH",10.03.2022,18.03.2022,platná,"Z:32-40/2017,33-36/2019,7,8/2021,12,13/2021" 152094,šitie kostýmov "AHASVER",21/2022,"dodávateľ: Róbert Varga, Sofijská 2477/18, 04013 Košice, IČO: 54159601","600,00 € bez DPH",14.03.2022,18.03.2022,platná,Z: 10/2022 152095,látky do inscenácie AHASVER,18/2022,"dodávateľ: ANJEL-metrový textil, s.r.o., Námestie osloboditeľov 20, 04001 Košice, IČO: 36585271","122,18 € s DPH",14.03.2022,18.03.2022,platná, 152096,poplatok online predaj 7.3.2022/13.3.2022,,"dodávateľ: Ticketware SE, Hlavná 23, 917 01 Trnava, IČO: 48298034","96,53 € s DPH",14.03.2022,18.03.2022,platná,Z: 33/2018 152097,"vodné,stočné",,"dodávateľ: PVPS, Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968",,14.03.2022,18.03.2022,platná, 152047,ochranné služby a elektrická energia 01/2022,10/2021,"dodávateľ: AGROKOR, s.r.o., Radlinského 17, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36181269","22,36 € s DPH",17.02.2022,14.03.2022,platná,"dod.34/2021, Z:24/2021,dod.35/2021" 152067,"rekvizity, nadkolienky a i. do inscenácie Perníková chalúpka",41/2022,"dodávateľ: AMREX, s.r.o., Syslia č.40, 821 05 Bratislava, IČO: 36229776","194,68 € s DPH",02.03.2022,14.03.2022,platná, 152072,nádoba na korkovú drť do inscenácie AHASVER,12/2020,"dodávateľ: Tehelňa STOVA, spol. s.r.o., Letná 65, 05201 Sp. Nová Ves, IČO: 31703747","19,00 € s DPH",04.03.2022,14.03.2022,platná,objednávka 36/2022 152073,činnosť technika PO a autorizovaného bezpečnostného technika za február 2022,04/2019,"dodávateľ: BOZPPO-Regina Maliňáková, Rázusova 292/6, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 34525807","100,00 € bez DPH",07.03.2022,14.03.2022,platná, 152074,počítač HP SLIM S01-AF1004NC,43/20222,"dodávateľ: NAY a.s., Tuhovská 15, 83006 Bratislava, IČO: 35739487","449,00 € s DPH",07.03.2022,14.03.2022,platná, 132002,počítač HP SLIM viď faktúra č. 152074,43/20222,"dodávateľ: NAY a.s., Tuhovská 15, 83006 Bratislava, IČO: 35739487","449,00 € s DPH",03.03.2022,14.03.2022,platná, 152075,online predaj vstupeniek 1.3./6.3.2022,,"dodávateľ: Ticketware SE, Hlavná 23, 917 01 Trnava, IČO: 48298034","70,08 € s DPH",07.03.2022,14.03.2022,platná,Z: 33/2018 152076,poplatok online predaj vstupeniek 28.2.2022,,"dodávateľ: Ticketware SE, Hlavná 23, 917 01 Trnava, IČO: 48298034","16,82 € s DPH",07.03.2022,14.03.2022,platná,Z:33/2018 152078,telekomunikačné služby 2/2022,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","11,38 € s DPH",08.03.2022,14.03.2022,platná,Z:11/2011 152079,telekomunikačné služby 2/2022,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","27,79 € s DPH",08.03.2022,14.03.2022,platná,Z:11/2011 152080,poštovné za február 2022-Poštová karta - Komerčná,,"dodávateľ: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124","8,65 € bez DPH",08.03.2022,14.03.2022,platná,Z:1/2017 152013,stravné lístky,17/2022,"dodávateľ: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000","2 349,06 € bez DPH",27.01.2022,08.03.2022,platná,Z:9/2021 152053,kvapaliny a mýtne,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava, IČO: 31322832","68,58 € s DPH",22.02.2022,08.03.2022,platná,Z:9/2010 152059,kancelárske potreby,27/2022,"dodávateľ: Cunik Ladislav DATASERVIS, Letná 65, 05201 Sp. Nová Ves, IČO: 10761691","31,60 € s DPH",28.02.2022,08.03.2022,platná, 152060,kancelársky papier,28/2022,"dodávateľ: Cunik Ladislav DATASERVIS, Letná 65, 05201 Sp. Nová Ves, IČO: 10761691","30,60 € s DPH",28.02.2022,08.03.2022,platná, 152061,tonery,29/2022,"dodávateľ: Cunik Ladislav DATASERVIS, Letná 65, 05201 Sp. Nová Ves, IČO: 10761691","118,00 € s DPH",28.02.2022,08.03.2022,platná, 152063,ladenie klavíra (AHASVER),26/2022,"dodávateľ: ATELIER PIANO s.r.o. Richard Šulc, Agátová 1927/2, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 51264226","70,00 € bez DPH",28.02.2022,08.03.2022,platná, 152064,poplatok online predaj vstupeniek 21.2./27.2.2022,,"dodávateľ: Ticketware SE, Hlavná 23, 917 01 Trnava, IČO: 48298034","62,74 € s DPH",28.02.2022,08.03.2022,platná,Z:33/2018 152065,nájomné za mesiac február 2022,,"dodávateľ: Speedservis dopravná a cestovná agentúra sro, Markušovská cesta č.4,05201 Spišská Nová Ves, IČO: 45584028","114,23 € bez DPH",28.02.2022,08.03.2022,platná,Z:13/1999 152066,výkon zodpovednej osoby za 3/2022,,"dodávateľ: osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice, IČO: 50528041","48,00 € s DPH",01.03.2022,08.03.2022,platná,Z:40/2018 152068,elektroinštalačný materiál,34/2022,"dodávateľ: SETEZA ELEKTRO, spol. s r. o., Šafárikovo námestie 1, 05201 Sp. Nová Ves, IČO: 31704387","9,00 € s DPH",02.03.2022,08.03.2022,platná, 152069,banner ku hre AHASVER,24/2022,"dodávateľ: PROGRUP SK, s.r.o., Klincová 35, 82108 Bratislava - m. č. Ružinov, IČO: 51014751","72,00 € s DPH",03.03.2022,08.03.2022,platná, 152070,Roll Up banner k hre AHASVER,23/2022,"dodávateľ: PROGRUP SK, s.r.o., Klincová 35, 82108 Bratislava - m. č. Ružinov, IČO: 51014751","156,00 € s DPH",03.03.2022,08.03.2022,platná, 152019,kancelársky papier,,"dodávateľ: Cunik Ladislav DATASERVIS, Letná 65, 05201 Sp. Nová Ves, IČO: 10761691","61,50 € s DPH",01.02.2022,02.03.2022,platná, 152020,kancelárske potreby,,"dodávateľ: Cunik Ladislav DATASERVIS, Letná 65, 05201 Sp. Nová Ves, IČO: 10761691","58,39 € s DPH",01.02.2022,02.03.2022,platná, 152023,tlač plagátov do CLV,12/2022,"dodávateľ: euroAWK, spol. s r.o., Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava, IČO: 35808683","109,20 € s DPH",01.02.2022,02.03.2022,platná, 152024,služby online sála,163/2021,"dodávateľ: Revoltapp s.r.o., Považská 1969/40A,04011 Košice-m.č.Západ, IČO: 52292550","240,00 € s DPH",02.02.2022,02.03.2022,platná, 152026,školenie vodičov referentských vozidiel,19/2022,"dodávateľ: Mgr. Marek Dzugas - AUTOŠKOLA, Francisciho 23, 054 01 Levoča, IČO: 40857662","45,00 € s DPH",03.02.2022,02.03.2022,platná, 152027,zabezpečenie reklamnej kampane na CLV,12/2022,"dodávateľ: euroAWK, spol. s r.o., Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava, IČO: 35848863","240,00 € s DPH",04.02.2022,02.03.2022,platná, 151028,IFOSOFT-update miezd v 22.01,,"dodávateľ: Stanislav Klubert, Za Hornádom 10, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 34573488","187,20 € s DPH",04.02.2022,02.03.2022,platná,Z:2/1996 152031,ladenie klavíra PETROF,3/2022,"dodávateľ: ATELIER PIANO s.r.o. Richard Šulc, Agátová 1927/2, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 51264226","70,00 € bez DPH",07.02.2022,02.03.2022,platná, 152032,telekomunikačné služby 1/2022,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","11,38 € s DPH",07.02.2022,02.03.2022,platná,Z:11/2011 152033,telekomunikačné služby 1/2022,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","25,62 € s DPH",07.02.2022,02.03.2022,platná,Z: 11/2011 152034,pohonné hmoty,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava, IČO: 31322832","414,25 € s DPH",07.02.2022,02.03.2022,platná,Z:9/2010 152035,internet 03/2022,37/2021,"dodávateľ: RUPKKI s.r.o., Iliašovská 33, 05311 Smižany, IČO: 36580392","18,60 € s DPH",08.02.2022,02.03.2022,platná, 152036,činnosť technika PO a bezpečnostného technika za január 2022,04/2019,"dodávateľ: BOZPPO-Regina Maliňáková, Rázusova 292/6, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 34525807","100,00 € bez DPH",08.02.2022,02.03.2022,platná, 152037,telekomunikačné služby za 1/2022,07/2021,"dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o.,, Einsteinova 24, 85101 Bratislava, IČO: 35848863","292,01 € s DPH",10.02.2022,02.03.2022,platná,"Z:7,8/2021,12,13/2021" 152038,poštovné Poštová karta - Komerčná 1/2022,,"dodávateľ: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124","8,10 € s DPH",10.02.2022,02.03.2022,platná,Z: 1/2017 152039,licenčné odmeny za 12/2021,,"dodávateľ: LITA, autorská spoločnosť, Mozartova 9, 811 02 Bratislava, IČO: 0000420166","28,51 € s DPH",10.02.2022,02.03.2022,platná, 152040,požičanie kostýmov vo farbách slovenskej trikolóry,8/2022,"dodávateľ: Združenie umelcov Spiša, Medza 3444/10, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 42094810","1 200,00 € bez DPH",10.02.2022,02.03.2022,platná, 152041,teplo a TÚV 1/2022,6/2022,"dodávateľ: Emkobel, a.s., Rázusova 1846, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31736785","3 271,10 € s DPH",10.02.2022,02.03.2022,platná,"č. rozh.0105/2022/T, číslo spisu:6236-2021-BA" 152042,korková drť 2/3 mm,22/2022,"dodávateľ: SQUIDBAITS s.r.o., Starý Hrádok 89, 935 56 Starý Hrádok, IČO: 51193922","100,50 € s DPH",10.02.2022,02.03.2022,platná, 152043,"vypracovanie riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby: rekonšwtrukcia SD štúdia, vzduchotechnika - rekuperácia",9/2022,"dodávateľ: Ing. Iveta Nováková, Jahodová 833/9, 053 11 Smižany, IČO: 34576100","300,00 € bez DPH",14.02.2022,02.03.2022,platná, 152044,dodanie tanečníkov na EXPO v Dubaji.,15/2022,"dodávateľ: KRS MOVEMENT, s.r.o., Röntgenova 26, 851 01 Bratislava, IČO: 46523294","1 520,00 € bez DPH",14.02.2022,02.03.2022,platná, 152045,elektrina 1/2022,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","260,68 € s DPH",15.02.2022,02.03.2022,platná,Z:48/2012 152046,nájomné za 02/2022,10/2021,"dodávateľ: AGROKOR, s.r.o., Radlinského 17, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36181269","1 105,74 € bez DPH",17.02.2022,02.03.2022,platná,"Z:dod.34/2021, 24/2021, dod.35/2021" 152048,tlač plagátov pre kampaň v termíne 15.2.-27.6.2022,13/2022,"dodávateľ: euroAWK, spol. s r.o., Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava, IČO: 35808683","8,40 € s DPH",18.02.2022,02.03.2022,platná, 152049,výroba a dodanie scénickej dekorácie do inscenácie AHASVER,20/2022,"dodávateľ: UNITERM Martin s.r.o., Zámocká 16, 036 01 Martin, IČO: 36419028","1 790,00 € bez DPH",21.02.2022,02.03.2022,platná,Z:7/2022 152050,poplatok online predaj za obdobie 7.2./13.2.2022,,"dodávateľ: Ticketware SE, Hlavná 23, 917 01 Trnava, IČO: 48298034","49,63 € s DPH",21.02.2022,02.03.2022,platná,Z:33/2018 152051,poplatok online predaj za obdobie 14.2.2022-20.2.2022,,"dodávateľ: Ticketware SE, Hlavná 23, 917 01 Trnava, IČO: 48298034","54,58 € s DPH",21.02.2022,02.03.2022,platná,Z:33/2018 152052,"korepetície, nahrávky pre inscenáciu AHASVER",10/2022,"dodávateľ: vivien art - umelecká agentúra, Moyzesova 5/61, 082 71 Lipany, IČO: 43726933","3 800,00 € bez DPH",21.02.2022,02.03.2022,platná, 152054,"vodné, stočné január 2022",14/2022,"dodávateľ: Mestské kultúrne centrum, Radničné námestie č. 4, Sp. Nová Ves, IČO: 00352454","32,23 € s DPH",22.02.2022,02.03.2022,platná, 152055,právne služby,9/2022,"dodávateľ: JUDr. Jozef Barabás, advokát, Partizánska 129, 053 15 Harichovce, IČO: 50076477","242,95 € s DPH",23.02.2022,02.03.2022,platná, 152056,materiál na šitie kostýmov AHASVER,25/2022,"dodávateľ: Beáta Szabadkaiová - PICCOLO, Milosrdenstva 16, 040 01 Košice, IČO: 17168465","55,81 € s DPH",23.02.2022,02.03.2022,platná, 152057,rany latexové s lepidlom do inscenácie AHASVER,39/2022,"dodávateľ: AMREX, s.r.o., Syslia č.40, 821 05 Bratislava, IČO: 36229776","52,35 € s DPH",24.02.2022,02.03.2022,platná, 152058,Verejná správa SR - ročný prístup 25.2.2022-24.2.2023,,"dodávateľ: Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina 1, IČO: 31592503","204,00 € s DPH",25.02.2022,02.03.2022,platná,DPF132001 132001,preddavková faktúra Verejná správa SR-ročný prístup,,"dodávateľ: Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina 1, IČO: 31592503","204,00 € s DPH",07.02.2022,02.03.2022,platná,došlá vyúčtovacia faktúra 152058. 152015,nájomné 01/2022,10/2021,"dodávateľ: AGROKOR, s.r.o., Radlinského 17, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36181269","1 105,74 € s DPH",27.01.2022,17.02.2022,platná,"dod.34/2021, Z:24/2021+dod.35/2021" 142001,vyúčtovanie dodávky tepla a teplej úžitkovej vody za rok 2021,29/2020,"dodávateľ: Emkobel, a.s., Rázusova 1846, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31736785","-961,97 € s DPH",24.01.2022,10.02.2022,platná,dobropis 152006,pohonné hmoty a kvapaliny,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava, IČO: 31322832","61,33 € s DPH",20.01.2022,10.02.2022,platná,Z:9/2010 152007,servisná prehliadka citroen Berlingo,4/2022,"dodávateľ: Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves 1, IČO: 31659641","106,09 € s DPH",20.01.2022,10.02.2022,platná, 152009,videoseminár Ročné zúčtovanie dane za rok 2021,2/2022,"dodávateľ: Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o., Družstevná 232/2, 040 01 Košice, IČO: 51424266","30,00 € bez DPH",26.01.2022,10.02.2022,platná, 152010,látky do inscenácie AHASVER,5/2022,"dodávateľ: ARKA - Slovakia, s.r.o., Hanojská 1, 040 13 Košice, IČO: 36197459","180,96 € s DPH",26.01.2022,10.02.2022,platná, 152011,výroba rekvizít - písmená vo farbách slovenskej trikolóry- EXPO Dubaj 2020,7/2022,"dodávateľ: Ivan Kopa, Jančova 7, 811 02 Bratislava, IČO: 35003073","1 884,00 € s DPH",26.01.2022,10.02.2022,platná, 152012,pracovné odevy - polokošele Expo Dubaj 2020,11/2022,"dodávateľ: PROGRUP SK, s.r.o., Klincová 35, 82108 Bratislava - m. č. Ružinov, IČO: 51014751","126,84 € s DPH",27.01.2022,10.02.2022,platná, 152014,ochranné služby za 12/2021,10/2021,"dodávateľ: AGROKOR, s.r.o., Radlinského 17, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36181269","13,20 € s DPH",27.01.2022,10.02.2022,platná,"dod.34/2021, Z.24/2021+dod.35/2021" 152016,korková drť do inscenácie AHASVER,6/2022,"dodávateľ: Korok Jelínek, spol. s. r. o., Pri Šajbách 4/B, 831 06 Bratislava, IČO: 35845210","283,18 € s DPH",01.02.2022,10.02.2022,platná, 152017,poplatok online predaj vstupeniek 24.1./30.1.2022,,"dodávateľ: Ticketware SE, Hlavná 23, 917 01 Trnava, IČO: 48298034","22,18 € s DPH",01.02.2022,10.02.2022,platná,Z:33/2018 152018,nájomné za január 2022,,"dodávateľ: Speedservis dopravná a cestovná agentúra sro, Markušovská cesta č.4,05201 Spišská Nová Ves, IČO: 45584028","114,23 € bez DPH",01.02.2022,10.02.2022,platná,Z:13/1999 152021,"webinár: Bezchybné zverejňovanie dokumentov vo verejnej správe v roku 2022, Eduardo online",1/2022,"dodávateľ: Nakladatelství FORUM s.r.o. organizačná zložka, Seberiniho 1, 821 03 Bratislava - m.č.Ružinov, IČO: 46490213","154,80 € s DPH",01.02.2022,10.02.2022,platná, 152022,optická jednotka do tlačiarne OKI,16/2022,"dodávateľ: CAMEA SK, s.r.o., Sabinovská 67/5065, 08001 Prešov, IČO: 36468924","133,75 € s DPH",01.02.2022,10.02.2022,platná, 152025,výkon zodpovednej osoby 02/2022,,"dodávateľ: osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice, IČO: 50528041","48,00 € s DPH",02.02.2022,10.02.2022,platná,Z.40/2018 152029,poplatok za online predaj vstupeniek31.1./31.1.2022,,"dodávateľ: Ticketware SE, Hlavná 23, 917 01 Trnava, IČO: 48298034","6,19 € s DPH",07.02.2022,10.02.2022,platná,Z:33/2018 152030,poplatok online predaj vstupeniek 1.2./6.2.2022,,"dodávateľ: Ticketware SE, Hlavná 23, 917 01 Trnava, IČO: 48298034","30,96 € s DPH",07.02.2022,10.02.2022,platná,Z:33/2018 151466,pohonné hmoty a kvapaliny,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava, IČO: 31322832","199,06 € s DPH",10.01.2022,24.01.2022,platná,Z:9/2010 151467,teplo a TÚV 12/2021,29/2020,"dodávateľ: Emkobel, a.s., Rázusova 1846, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31736785","2 955,25 € s DPH",10.01.2022,24.01.2022,platná,č.rozh.0039/2021/T 151473,činnosť technika PO a autorizovaného bezpečnostného technika za december 2021,04/2019,"dodávateľ: BOZPPO-Regina Maliňáková, Rázusova 292/6, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 34525807","100,00 € bez DPH",13.01.2022,24.01.2022,platná, 151474,"vyúčtovacia faktúra - predplatné Finančný spravodajca, ročník 2021",,"dodávateľ: Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina 1, IČO: 31592503","38,45 € s DPH",14.01.2022,24.01.2022,platná, 152002,internet 2/2022,37/2021,"dodávateľ: RUPKKI s.r.o., Iliašovská 33, 05311 Smižany, IČO: 36580392","18,60 € s DPH",05.01.2022,24.01.2022,platná, 152005,korková drť do inscenácie AHASVER,6/2022,"dodávateľ: Korok Jelínek, spol. s. r. o., Pri Šajbách4/B, 831 06 Bratislava, IČO: 35845210","283,18 € s DPH",20.01.2022,24.01.2022,platná, 152008,poplatok online predaj za obdobie 17.1/23.1.2022,,"dodávateľ: Ticketware SE, Hlavná 23, 917 01 Trnava, IČO: 48298034","66,24 € s DPH",24.01.2022,24.01.2022,platná,Z: 33/2018 152001,výkon zodpovednej osoby za 1/2022,,"dodávateľ: osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice, IČO: 50528041","48,00 € s DPH",03.01.2022,17.01.2022,platná,Z: 40/2018 152003,poplatok online predaj vstupeniek 3.1./9.1.2022,,"dodávateľ: Ticketware SE, Hlavná 23, 917 01 Trnava, IČO: 48298034","0,58 € s DPH",10.01.2022,17.01.2022,platná,Z: 33/2018 152004,poplatok za online predaj vstupeniek 10.1./16.1.2022,,"dodávateľ: Ticketware SE, Hlavná 23, 917 01 Trnava, IČO: 48298034","52,03 € s DPH",17.01.2022,17.01.2022,platná,Z:33/2018 151461,tlač clv plagátov pre kampaň v termíne 31.8.-27.12.2021,110/2021,"dodávateľ: euroAWK, spol. s r.o., Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava, IČO: 35808683","60,00 € s DPH",31.12.2021,13.01.2022,platná, 151464,telekomunikačné služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","31,82 € s DPH",10.01.2022,13.01.2022,platná,Z:11/2011 151465,telekomunikačné služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","25,81 € s DPH",10.01.2022,13.01.2022,platná,Z: 11/2011 151469,"vodné, stočné za december 2021",03/2021,"dodávateľ: Mestské kultúrne centrum, Radničné námestie č. 4, Sp. Nová Ves, IČO: 00352454","18,52 € s DPH",10.01.2022,13.01.2022,platná, 151470,odber tepla január - december 2021,02/2021,"dodávateľ: Mestské kultúrne centrum, Radničné námestie č. 4, Sp. Nová Ves, IČO: 00352454","477,94 € s DPH",10.01.2022,13.01.2022,platná, 151471,telekomunikačné služby,,"dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o.,, Einsteinova 24, 85101 Bratislava, IČO: 35848863","204,45 € s DPH",11.01.2022,13.01.2022,platná,"Z:33-36/2019,7,8,12,13/2021" 151472,elektrina za 12/2021,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","208,50 € s DPH",12.01.2022,13.01.2022,platná,Z:48/2012 151462,kovové regále 5 ks,155/2021,"dodávateľ: Anteo Group s.r.o., Příční 118/10, 602 00 Brno, IČO: 09282131","570,42 € s DPH",31.12.2021,12.01.2022,platná, 151463,poštovné za december 2021 - Poštová karta Komerčná,,"dodávateľ: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124","8,15 € bez DPH",10.01.2022,12.01.2022,platná,Z: 1/2017 151468,predplatné Verejná správa 1-12/2022,,"dodávateľ: PORADCA s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina, IČO: 36371271","18,00 € s DPH",10.01.2022,12.01.2022,platná, 151443,poplatok online predaj 13.12./19.12.2021,,"dodávateľ: Ticketware SE, Hlavná 23, 917 01 Trnava, IČO: 48298034","6,74 € s DPH",21.12.2021,05.01.2022,platná,Z: 33/2018 151444,hygienické potreby,11/2021,"dodávateľ: VILLA MARKET s.r.o., Chrapčiakova 1, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 31668461","287,76 € s DPH",21.12.2021,05.01.2022,platná, 151445,čistiace potreby,02/2021,"dodávateľ: PEDRO PLUS s.r.o., Radlinského 2050/17, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 47039817","70,54 € s DPH",21.12.2021,05.01.2022,platná, 151446,servisná prehliadka služobného motorového vozidla SN261CH,160/2021,"dodávateľ: Motor Group Poprad, spol. s r.o., Partizánska 4447/102, 05801 Poprad 1, IČO: 36482242","1 154,14 € s DPH",22.12.2021,05.01.2022,platná, 151447,tonery,05/2021,"dodávateľ: Cunik Ladislav DATASERVIS, Letná 65, 05201 Sp. Nová Ves, IČO: 10761691","389,10 € s DPH",22.12.2021,05.01.2022,platná, 151448,xerox papier,04/2021,"dodávateľ: Cunik Ladislav DATASERVIS, Letná 65, 05201 Sp. Nová Ves, IČO: 10761691","58,50 € s DPH",22.12.2021,05.01.2022,platná, 151449,kancelárske potreby,03/2021,"dodávateľ: Cunik Ladislav DATASERVIS, Letná 65, 05201 Sp. Nová Ves, IČO: 10761691","119,21 € s DPH",22.12.2021,05.01.2022,platná, 151450,stravné lístky,09/2021,"dodávateľ: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000","4 698,12 € bez DPH",22.12.2021,05.01.2022,platná,obj.161/2021 151451,nájomné za december 2021,,"dodávateľ: Speedservis dopravná a cestovná agentúra sro, Markušovská cesta č.4,05201 Spišská Nová Ves, IČO: 45584028","114,23 € bez DPH",28.12.2021,05.01.2022,platná,Z:13/1999 151452,poplatok online predaj 20.12./26.12.2021,,"dodávateľ: Ticketware SE, Hlavná 23, 917 01 Trnava, IČO: 48298034","2,69 € s DPH",28.12.2021,05.01.2022,platná,Z: 33/2018 151453,tlač motto: Vrátnica,162/2021,"dodávateľ: PROGRUP SK, s.r.o., Klincová 35, 82108 Bratislava - m. č. Ružinov, IČO: 51014751","6,00 € s DPH",28.12.2021,05.01.2022,platná, 151454,nábytok do divadelnej kaviarne,164/2021,"dodávateľ: Branislav Filip, Hrnčiarska 2684/2, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 45919534","3 755,00 € s DPH",28.12.2021,05.01.2022,platná, 151455,hrebeňová väzba - stroj,165/2021,"dodávateľ: DOMINO, a.s. Spišská Nová Ves, Zimná 51,05201 Spišská Nová Ves, IČO: 00594644","118,00 € s DPH",29.12.2021,05.01.2022,platná, 151456,služby online sála,157/2021,"dodávateľ: Revoltapp s.r.o., Považská 1969/40A,04011 Košice-m.č.Západ, IČO: 52292550","360,00 € s DPH",29.12.2021,05.01.2022,platná, 151457,pohonné hmoty,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava, IČO: 31322832","113,52 € s DPH",30.12.2021,05.01.2022,platná,Z:9/2010 151458,potreby javiskovej techniky,12/2020,"dodávateľ: Tehelňa STOVA, spol. s.r.o., Letecká 35, 052 01 Sp. Nová Ves, IČO: 31703747","67,36 € s DPH",30.12.2021,05.01.2022,platná, 151459,poplatok online predaj 27.12./31.12.2021,,"dodávateľ: Ticketware SE, Hlavná 23, 917 01 Trnava, IČO: 48298034","1,54 € s DPH",30.12.2021,05.01.2022,platná,Z:33/2018 151460,poplatok online predaj 15.11./21.11.2021,,"dodávateľ: Ticketware SE, Hlavná 23, 917 01 Trnava, IČO: 48298034","23,62 € s DPH",31.12.2021,05.01.2022,platná,Z:33/2018 151388,pohonné hmoty,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava, IČO: 31322832","297,76 € s DPH",23.11.2021,22.12.2021,platná,Z:9/2010 151399,stravné lístky,153/2021,"dodávateľ: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000","4 508,20 € bez DPH",30.11.2021,22.12.2021,platná,Z:9/2021 151414,desinscekcia vnútorných priestorov,,"dodávateľ: ŠROMEK DDD s.r.o., Osloboditeľov 35/35,05302 Spišský Hrhov, IČO: 52191664","1 590,00 € bez DPH",06.12.2021,22.12.2021,platná, 151415,internet 01/2022,37/2021,"dodávateľ: RUPKKI s.r.o., Iliašovská 33, 05311 Smižany, IČO: 36580392","18,60 € s DPH",06.12.2021,22.12.2021,platná, 151417,zabezpečenie reklamnej kampane na CLV,110/2021,"dodávateľ: euroAWK, spol. s r.o., Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava, IČO: 35808683","510,00 € s DPH",07.12.2021,22.12.2021,platná, 151420,pohonné hmoty,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava, IČO: 31322832","143,65 € s DPH",08.12.2021,22.12.2021,platná,Z:9/2010 151422,telekomunikačné služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","29,12 € s DPH",08.12.2021,22.12.2021,platná,Z:11/2011 151423,telekomunikačné služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","32,76 € s DPH",08.12.2021,22.12.2021,platná,Z:11/2011 151424,teplo a TÚV 11/2021,29/2020,"dodávateľ: Emkobel, a.s., Rázusova 1846, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31736785","2 358,25 € s DPH",08.12.2021,22.12.2021,platná, 151425,"vodné, stočné 11/2021",03/2021,"dodávateľ: Mestské kultúrne centrum, Radničné námestie č. 4, Sp. Nová Ves, IČO: 00352454","50,27 € s DPH",09.12.2021,22.12.2021,platná, 151427,elektrina 11/2021,4/2020,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","447,90 € s DPH",10.12.2021,22.12.2021,platná,4/2020 a 5/2010 151428,mediálny plán a propagácia projektu Divadlo spája,139/2021,"dodávateľ: Marek Baláž, Gorazdova 1734/29,05201 Spišská Nová Ves, IČO: 44755058","400,00 € bez DPH",10.12.2021,22.12.2021,platná, 151429,poskytnutie tlmočníckych služieb projekt Divadlo spája,119/2021,"dodávateľ: Myslím-centrum kultúry Nepočujúcich, Jelačičova 4, 82108 Bratislava, IČO: 30799813","2 450,00 € bez DPH",13.12.2021,22.12.2021,platná, 151430,telekomunikačné služby,33/2019,"dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o.,, Einsteinova 24, 85101 Bratislava, IČO: 35848863","213,32 € s DPH",13.12.2021,22.12.2021,platná,"Z:33-36/2019,7,8/2021,12.132021" 151432,bannery projekt Divadlo spája - Rysavá jalovica,126/2021,"dodávateľ: PROGRUP SK, s.r.o., Klincová 35, 82108 Bratislava - m. č. Ružinov, IČO: 51014751","144,00 € s DPH",14.12.2021,22.12.2021,platná, 151433,pracovné odevy pracovníci techniky,144/2021,"dodávateľ: PROGRUP SK, s.r.o., Klincová 35, 82108 Bratislava - m. č. Ružinov, IČO: 51014751","439,68 € s DPH",14.12.2021,22.12.2021,platná, 151434,ochranné služby,24/2021,"dodávateľ: AGROKOR, s.r.o., Radlinského 17, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36181269","13,20 € s DPH",14.12.2021,22.12.2021,platná, 151435,nájomné 12/2021,24/2021,"dodávateľ: AGROKOR, s.r.o., Radlinského 17, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36181269","1 105,74 € bez DPH",14.12.2021,22.12.2021,platná,"Z:10,24/2021, dod.34,35/2021" 151436,pančuchy - Guľový blesk,156/2021,"dodávateľ: AdeMa s.r.o., Brezová 384/10, 90023 Viničné, IČO: 46451391","13,40 € s DPH",20.12.2021,22.12.2021,platná, 151437,elektromontážne práce v priestoroch SD,96/2021,"dodávateľ: Ing. Štefan Staroň montáž, údržba a revíz.el.z., Levočská 159/4, 05301 Harichovce, IČO: 10763155","498,50 € bez DPH",20.12.2021,22.12.2021,platná, 151438,obhliadka a oprava svetelného pultu ADB LIBERTY,97/2021,"dodávateľ: CITY LIGHT SLOVAKIA, s.r.o., Suchý Jarok 18, 06601 Humenné, IČO: 44514557","430,00 € s DPH",20.12.2021,22.12.2021,platná, 151439,demontáž a montáž stmievacej jednotky,159/2021,"dodávateľ: CITY LIGHT SLOVAKIA, s.r.o., Suchý Jarok 18, 06601 Humenné, IČO: 44514557","1 440,00 € s DPH",20.12.2021,22.12.2021,platná, 151440,služby online sála,158/2021,"dodávateľ: Revoltapp s.r.o., Považská 1969/40A,04011 Košice-m.č.Západ, IČO: 52292550","240,00 € s DPH",20.12.2021,22.12.2021,platná, 151441,zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby za 4. štvrťrok 2021,22/2020,"dodávateľ: MEDISON s.r.o., Obchodná 16, 04011 Košice, IČO: 36679135","120,00 € s DPH",20.12.2021,22.12.2021,platná, 151442,50 ks stoličiek do štúdia - projekt Divadlo 21,136/2021,"dodávateľ: Beami, sr.o., Černyševského 9, 85101 Bratislava, IČO: 35680865","2 514,00 € s DPH",21.12.2021,22.12.2021,platná, 151391,doména-registrácia spisskedivadlo.sk,70/2019,"dodávateľ: Webglobe - Yegon, s.r.o., Stará Prievozská 2, 821 09 Bratislava, IČO: 36306444","14,94 € s DPH",24.11.2021,15.12.2021,platná, 151392,materiál na opravu a renováciu klavíra,154/2021,"dodávateľ: EM Centrum, s.r.o., Kamenárska 5, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 45411743","53,50 € s DPH",24.11.2021,15.12.2021,platná, 151393,kompaktná výkonová stmievacia jednotka,120/2021,"dodávateľ: CITY LIGHT SLOVAKIA, s.r.o., Suchý Jarok 18, 06601 Humenné, IČO: 44514557","19 044,00 € s DPH",24.11.2021,15.12.2021,platná, 151394,grafické spracovanie plagátu "Guľový blesk",125/2021,"dodávateľ: Olivier production s.r.o., Pažica 13/E, 08006 Prešov, IČO: 44209380","300,00 € s DPH",25.11.2021,15.12.2021,platná, 151395,profesionálny videomikrofón projekt Divadlo spája,152/2021,"dodávateľ: AVDigital, s.r.o., Kutlikova 17, 852 50 Bratislava 5, IČO: 35825987","213,00 € s DPH",30.11.2021,15.12.2021,platná, 151397,nájomné za november 2021,,"dodávateľ: Speedservis dopravná a cestovná agentúra sro, Markušovská cesta č.4,05201 Spišská Nová Ves, IČO: 45584028","114,23 € bez DPH",30.11.2021,15.12.2021,platná,Z:13/1999 151398,podlahárske práce v priestoroch kancelárií Spišského divadla,95/2021,"dodávateľ: Podlahárske práce Klement Sabol, Strojnícka 5/29, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 10765191","274,86 € s DPH",30.11.2021,15.12.2021,platná, 151400,tlač clv plagátov,110/2021,"dodávateľ: euroAWK, spol. s r.o., Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava, IČO: 35808683","60,00 € s DPH",30.11.2021,15.12.2021,platná, 151401,kancelárske potreby,03/2021,"dodávateľ: Cunik Ladislav DATASERVIS, Letná 65, 05201 Sp. Nová Ves, IČO: 10761691","44,01 € s DPH",30.11.2021,15.12.2021,platná, 151402,kanc.papier,04/2021,"dodávateľ: Cunik Ladislav DATASERVIS, Letná 65, 05201 Sp. Nová Ves, IČO: 10761691","37,50 € s DPH",30.11.2021,15.12.2021,platná, 151403,tonery,05/2021,"dodávateľ: Cunik Ladislav DATASERVIS, Letná 65, 05201 Sp. Nová Ves, IČO: 10761691","437,90 € s DPH",30.11.2021,15.12.2021,platná, 151405,kostýmy do inscenácie Guľový blesk,123/2021,"dodávateľ: BORITEX - sk s.r.o., Kozia 27, 81103 Bratislava, IČO: 36031101","606,00 € s DPH",30.11.2021,15.12.2021,platná, 151408,výkon zodpovednej osoby za 12/2021,,"dodávateľ: osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice, IČO: 50528041","48,00 € s DPH",02.12.2021,15.12.2021,platná,Z:40/2018 151409,licenčné odmeny za 11/2021,,"dodávateľ: LITA, autorská spoločnosť, Mozartova 9, 811 02 Bratislava, IČO: 0000420166","20,09 € s DPH",02.12.2021,15.12.2021,platná,licenčné zmluvy 151410,online predaj vstupeniek 29.11./30.11.,,"dodávateľ: Ticketware SE, Hlavná 23, 917 01 Trnava, IČO: 48298034","5,40 € s DPH",06.12.2021,15.12.2021,platná,Z: 33/2018 151411,online predaj vstupeniek 1.12./5.12.2021,,"dodávateľ: Ticketware SE, Hlavná 23, 917 01 Trnava, IČO: 48298034","2,30 € s DPH",06.12.2021,15.12.2021,platná,Z: 33/2018 151412,Roll Up k divadelnej inscenácii Guľový blesk,148/2021,"dodávateľ: PROGRUP SK, s.r.o., Klincová 35, 82108 Bratislava - m. č. Ružinov, IČO: 51014751","156,00 € s DPH",06.12.2021,15.12.2021,platná, 151413,právne služby,140/2021,"dodávateľ: JUDr. Jozef Barabás, advokát, Partizánska 129, 053 15 Harichovce, IČO: 50076477","100,00 € s DPH",06.12.2021,15.12.2021,platná, 151416,činnosť technika PO a autorizovaného bezpečnostného technika za 11/2021,04/2019,"dodávateľ: BOZPPO-Regina Maliňáková, Rázusova 292/6, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 34525807","100,00 € bez DPH",07.12.2021,15.12.2021,platná, 151418,líčiace a odličovacie prostriedky,10/2021,"dodávateľ: Schwabik, s.r.o., Zimná 36, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 45976244","180,90 € s DPH",07.12.2021,15.12.2021,platná, 151419,potreby javiskovej techniky,07/2021,"dodávateľ: Ladislav Hricko Elektronik, Strojnícka 2675/6, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 17301424","287,71 € s DPH",08.12.2021,15.12.2021,platná, 151421,poštovné za 11/2021 Poštová karta Komerčná,,"dodávateľ: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124","11,20 € bez DPH",08.12.2021,15.12.2021,platná,Z. 1/2017 151426,"vodné,stočné",,"dodávateľ: Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968",,10.12.2021,15.12.2021,platná, 151431,poplatok online predaj vstupeniek 6.12./12.12.2021,,"dodávateľ: Ticketware SE, Hlavná 23, 917 01 Trnava, IČO: 48298034","4,46 € s DPH",13.12.2021,15.12.2021,platná,Z: 33/2018 151385,banner k hre Guľový blesk,131/2021,"dodávateľ: PROGRUP SK, s.r.o., Klincová 35, 82108 Bratislava - m. č. Ružinov, IČO: 51014751","72,00 € s DPH",22.11.2021,07.12.2021,platná, 151386,propagačné video tlmočené do posunkového jazyka - projekt Divadlo spája,138/2021,"dodávateľ: Myslím-centrum kultúry Nepočujúcich, Jelačičova 4, 82108 Bratislava, IČO: 30799813","100,00 € bez DPH",22.11.2021,07.12.2021,platná, 151387,umelecké fotenie inscenácie Guľový blesk s udelením licencie na používanie fotografií,147/2021,"dodávateľ: Dalibor Krupka, Záhradná 3, 06001 Kežmarok, IČO: 840215/9084","260,00 € bez DPH",22.11.2021,07.12.2021,platná, 151389,nájomné nebytových priestorov za november 2021,10/2021,"dodávateľ: AGROKOR, s.r.o., Radlinského 17, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36181269","1 105,74 € bez DPH",23.11.2021,07.12.2021,platná,"Z: 10 a 24/2021, dodatky č.34 a 35/2021" 151390,ochranné služby za október 2021,10/2021,"dodávateľ: AGROKOR, s.r.o., Radlinského 17, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36181269","13,20 € s DPH",23.11.2021,07.12.2021,platná,"Z: 10/2021, 24/2021" 151396,poplatok za online predaj vstupeniek 22.11./28.11.2021,,"dodávateľ: Ticketware SE, Hlavná 23, 917 01 Trnava, IČO: 48298034","9,98 € s DPH",30.11.2021,07.12.2021,platná,Z: 33/2018 151404,LED tlačiareň Brother MFC-L3730CDN - projekt Divadlo 21,151/2021,"dodávateľ: Alza.sk s.r.o., Sliačska 1/D, 83102 Bratislava-Nové Mesto, IČO: 36562939","379,09 € s DPH",30.11.2021,07.12.2021,platná, 151406,scénické prvky Guľový blesk,146/2021,"dodávateľ: Branislav Filip, Hrnčiarska 2684/2, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 45919534","324,00 € s DPH",30.11.2021,07.12.2021,platná, 151407,scénické prvky Guľový blesk,146/2021,"dodávateľ: Branislav Filip, Hrnčiarska 2684/2, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 45919534","125,00 € s DPH",30.11.2021,07.12.2021,platná, 151340,stravné lístky,09/2021,"dodávateľ: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000","4 098,36 € bez DPH",29.10.2021,26.11.2021,platná,objednávka č.135/2021 151353,výkaz výmer stavebných prác z dôvodu realizácie projektov a iných úprav v priestoroch SD,137/2021,"dodávateľ: miles projekt, s.r.o., Hviezdoslavova 6453/6, 08001 Prešov, IČO: 50123220","200,00 € bez DPH",08.11.2021,26.11.2021,platná, 151361,pohonné hmoty,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava, IČO: 31322832","287,35 € s DPH",09.11.2021,26.11.2021,platná,Z: 9/2010 151364,teplo a TÚV za október 2021,29/2020,"dodávateľ: Emkobel, a.s., Rázusova 1846, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31736785","1 957,07 € s DPH",10.11.2021,26.11.2021,platná,č.rozh.0039/2020/T 151375,činnosť technika PO a autorizovaného bezpečnostného technika,04/2019,"dodávateľ: BOZPPO-Regina Maliňáková, Rázusova 292/6, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 34525807","100,00 € bez DPH",12.11.2021,26.11.2021,platná, 151377,materiál na opravu kancelárie,12/2020,"dodávateľ: Tehelňa STOVA, spol. s.r.o., Letecká 35, 052 01 Sp. Nová Ves, IČO: 31703747","102,17 € s DPH",15.11.2021,26.11.2021,platná, 151378,návrh interiéru pre divadelnú kaviareň,83/2021,"dodávateľ: ALTIS interier s.r.o., Duklianska 38, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 46888519","720,00 € s DPH",15.11.2021,26.11.2021,platná, 151379,licenčné odmeny za 10/2021,,"dodávateľ: LITA, autorská spoločnosť, Mozartova 9, 811 02 Bratislava, IČO: 0000420166","305,74 € s DPH",15.11.2021,26.11.2021,platná, 151380,materiál pre javiskovú techniku,142/2021,"dodávateľ: CITY LIGHT SLOVAKIA, s.r.o., Suchý Jarok 18, 06601 Humenné, IČO: 44514557","67,97 € s DPH",18.11.2021,26.11.2021,platná, 151381,Tlač bulletinu A5 - Guľový blesk a tlač foto A3,149/2021,"dodávateľ: Roman Ambruš, J. Hanulu 9, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 33850640","339,84 € s DPH",18.11.2021,26.11.2021,platná, 151382,umelecko-stolárske a maliarsko-patinérske práce na scénickej dekorácii do inscenácie Guľový blesk,106/2021,"dodávateľ: Pavel LACIK, Veľké Kršteňany 137, 95803 Partizánske, IČO: 41929993","1 100,00 € bez DPH",18.11.2021,26.11.2021,platná, 151383,čistiace a hygienické potreby,02/2021,"dodávateľ: PEDRO PLUS s.r.o., Radlinského 2050/17, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 47039817","161,92 € s DPH",18.11.2021,26.11.2021,platná, 151384,seminár pre ekonómov a účtovníkov,145/2021,"dodávateľ: Nakladatelství FORUM s.r.o. organizačná zložka, Seberiniho 1, 821 03 Bratislava - m.č.Ružinov, IČO: 46490213","226,80 € s DPH",23.11.2021,26.11.2021,platná, 151333,AdBlue do služobných motorových vozidiel,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava, IČO: 31322832","113,94 € s DPH",21.10.2021,19.11.2021,platná,Z:9/2010 151337,preventívne lekárske prehliadky pre 2 zamestnancov,22/2020,"dodávateľ: MEDISON s.r.o., Obchodná 16, 04011 Košice, IČO: 36679135","134,36 € bez DPH",26.10.2021,19.11.2021,platná, 151338,"parochne, turban, hlava do inscenácie Guľový blesk",133/2021,"dodávateľ: Vlasové štúdio LUBO, spol. s r.o., Račianska 1516/33, 83102 Bratislava - Nové M., IČO: 45284041","237,00 € s DPH",27.10.2021,19.11.2021,platná, 151335,fotografické a postprodukčné služby - kreaatívny portrét herca,130/2021,"dodávateľ: Mgr. Matúš Lago LAGO, Ľuda Zúbka 1193/4, 84101 Bratislava, IČO: 41336062","200,00 € bez DPH",25.10.2021,19.11.2021,platná, 151341,odmena za sprostredkovanie e-Tickets,,"dodávateľ: Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava, IČO: 52005551","1,82 € s DPH",02.11.2021,19.11.2021,platná,Z: 33/2018 151342,poplatok za online predaj vstupeniek 25.10./31.10.2021,,"dodávateľ: Ticketware SE, Hlavná 23, 917 01 Trnava, IČO: 48298034","23,16 € s DPH",09.11.2021,19.11.2021,platná,Z:33/2018 151343,tonery,05/2021,"dodávateľ: Cunik Ladislav DATASERVIS, Letná 65, 05201 Sp. Nová Ves, IČO: 10761691","95,90 € s DPH",02.11.2021,19.11.2021,platná, 151344,kancelársky papier,04/2021,"dodávateľ: Cunik Ladislav DATASERVIS, Letná 65, 05201 Sp. Nová Ves, IČO: 10761691","25,00 € s DPH",02.11.2021,19.11.2021,platná, 151345,kancelárske potreby,03/2021,"dodávateľ: Cunik Ladislav DATASERVIS, Letná 65, 05201 Sp. Nová Ves, IČO: 10761691","17,09 € s DPH",02.11.2021,19.11.2021,platná, 151346,nájomné za mesiac október 2021,,"dodávateľ: Speedservis dopravná a cestovná agentúra sro, Markušovská cesta č.4,05201 Spišská Nová Ves, IČO: 45584028","114,23 € bez DPH",02.11.2021,19.11.2021,platná,Z:13/1999 151347,výkon zodpovednej osoby za 11/2021,,"dodávateľ: osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice, IČO: 50528041","48,00 € s DPH",02.11.2021,19.11.2021,platná,Z: 40/2018 151348,elektroinštalačný materiál,09/2021,"dodávateľ: SETEZA ELEKTRO, spol. s r. o., Šafárikovo námestie 1, 05201 Sp. Nová Ves, IČO: 31704387","147,04 € s DPH",03.11.2021,19.11.2021,platná, 151349,autorská odmena za odohranie div. predstavenia Perinbaba,,"dodávateľ: Aura-Pont s.r.o., Radlická 99, 150 00 Praha 5, IČO: 00174866","45,58 € s DPH",08.11.2021,19.11.2021,platná,licenčná zmluva č.5/2018 151350,poplatok online predaj vstupeniek 1.11./7..,,"dodávateľ: Ticketware SE, Hlavná 23, 917 01 Trnava, IČO: 48298034","11,62 € s DPH",08.11.2021,19.11.2021,platná,Z: 33/2018 151351,vytlačenie banneru zadnej steny Guľový blesk,129/2021,"dodávateľ: Bittner print s.r.o., Ivanská cesta 2C, 82104 Bratislava I., IČO: 35736534","240,00 € s DPH",08.11.2021,19.11.2021,platná, 151352,zabezpečenie reklamnej kampane na CLV,110/2021,"dodávateľ: euroAWK, spol. s r.o., Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava, IČO: 35808683","510,00 € s DPH",08.11.2021,19.11.2021,platná, 151354,softvérový servis-inštalácia a réžia,128/2021,"dodávateľ: Stanislav Klubert, Za Hornádom 10, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 34573488","100,80 € s DPH",08.11.2021,19.11.2021,platná, 151355,zriadenie optického káblu v Spišskom divadle,59/2021,"dodávateľ: RUPKKI s.r.o., Iliašovská 33, 05311 Smižany, IČO: 36580392","534,20 € s DPH",08.11.2021,19.11.2021,platná, 151356,paušálna platba za internet 11/2021,37/2021,"dodávateľ: RUPKKI s.r.o., Iliašovská 33, 05311 Smižany, IČO: 36580392","18,60 € s DPH",08.11.2021,19.11.2021,platná, 151357,mesačný paušál za internet 12/2021,37/2021,"dodávateľ: RUPKKI s.r.o., Iliašovská 33, 05311 Smižany, IČO: 36580392","18,60 € s DPH",08.11.2021,19.11.2021,platná, 151358,poštovné za október 2021 - Poštová karta Komerčná,,"dodávateľ: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124","15,50 € bez DPH",09.11.2021,19.11.2021,platná,Z: 1/2017 151359,technické zabezpečenie projekt Divadlo 21,112/2021,"dodávateľ: AVDigital, s.r.o., Kutlikova 17, 852 50 Bratislava 5, IČO: 35825987","4 181,04 € s DPH",09.11.2021,19.11.2021,platná, 151360,oprava štrukturovanej kabeláže v budove Spišského divadla,113/2021,"dodávateľ: AVT.SK s.r.o., Zimná 65, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 36215392","684,36 € s DPH",09.11.2021,19.11.2021,platná, 151362,telekomunikačné poplatky za 10/2021,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","32,76 € s DPH",09.11.2021,19.11.2021,platná,Z:11/2011 151363,telekomunikačné poplatky za 10/2021,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","26,95 € s DPH",09.11.2021,19.11.2021,platná,Z: 11/2011 151365,praktikáble s trepňou 4 ks,132/2021,"dodávateľ: AMSTYL, s.r.o., Volgogradská 4, 08001 Prešov, IČO: 44438818","852,00 € bez DPH",10.11.2021,19.11.2021,platná, 151366,"vodné, stočné za október 2021",03/2021,"dodávateľ: Mestské kultúrne centrum, Radničné námestie č. 4, Sp. Nová Ves, IČO: 00352454","55,56 € s DPH",10.11.2021,19.11.2021,platná, 151367,elektrina za 10/2021,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","363,08 € s DPH",11.11.2021,19.11.2021,platná,Z:5/2010 doh.ceny4/2020 151368,Manfrotto -video brašňa (pre kameru),143/2021,"dodávateľ: FaxCopy Pro s.r.o.,, Domkárska 15, 82105 Bratislava, IČO: 47076178","149,90 € s DPH",11.11.2021,19.11.2021,platná, 151369,Aku skrutkovač a potreby javiskovej techniky,08/2021,"dodávateľ: MAJSTER CENTRUM s.r.o., Zimná 223/87, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36817767","241,31 € s DPH",11.11.2021,19.11.2021,platná, 151370,telekomunikačné služby za 10/2021,07/2021,"dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o.,, Einsteinova 24, 85101 Bratislava, IČO: 35848863","194,02 € s DPH",11.11.2021,19.11.2021,platná,"Z:33-36/2019, 7,8,12,13/2021" 151371,šitie a opravy kostýmov do inscenácie Guľový blesk,141/2021,"dodávateľ: Judita Ágh Štrosová, Jadrová 17, 82102 Bratislava - Ružinov, IČO: 41630882","1 110,00 € bez DPH",12.11.2021,19.11.2021,platná, D141003,dobropis k faktúre 151301,121/2021,"dodávateľ: Alza.sk s.r.o., Bottova 6654/7, 81109 Bratislava, IČO: 36562939","-7,96 € s DPH",12.11.2021,19.11.2021,platná, 151372,umelecká štukatúra a graficko-umelecká práca na scénickej dekorácii do inscenácie Guľový blesk,108/2021,"dodávateľ: Marián Basarab, Dlhá 322, 958 03 Malé Uherce, IČO: 40949630","1 100,00 € bez DPH",12.11.2021,19.11.2021,platná, 151373,umelecké tapetovanie a lištovanie scénickej dekorácie do inscenácie Guľový blesk,107/2021,"dodávateľ: Bartko Miroslav, Turnianska 3099/5, 85107 Bratislava, IČO: 40723381","1 100,00 € bez DPH",12.11.2021,19.11.2021,platná, 151374,výroba a dodanie scénickej dekorácie do inscenácie Guľový blesk,105/2021,"dodávateľ: COLEUS s.r.o., Biskupská 5, 82106 Bratislava, IČO: 36779322","6 000,00 € s DPH",12.11.2021,19.11.2021,platná, 151376,poplatok online predaj vstupeniek 8.11./14.11.2021,,"dodávateľ: Ticketware SE, Hlavná 23, 917 01 Trnava, IČO: 48298034","18,22 € s DPH",15.11.2021,19.11.2021,platná,Z. 33/2018 151304,stravné lístky,122/2021,"dodávateľ: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000","2 049,18 € bez DPH",30.09.2021,08.11.2021,platná,Z:10/2020 151321,pohonné hmoty,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava, IČO: 31322832","263,60 € s DPH",08.10.2021,08.11.2021,platná,Z:09/2010 151331,licenčné odmeny za 9/2021,,"dodávateľ: LITA, autorská spoločnosť, Mozartova 9, 811 02 Bratislava, IČO: 0000420166","371,76 € s DPH",20.10.2021,08.11.2021,platná, 151332,pravidelná prehliadka javiskových ťahov a preškolenie obsluhovateľov jav. ťahov,117/2021,"dodávateľ: Kopčok Zlatko, servis javiskových zariadení, Benice 103, 038 42 Príbovce, IČO: 10870024","1 000,00 € bez DPH",21.10.2021,08.11.2021,platná, D141002,dobropis k fa 151331 - nehmotný produkt zľava - kompenzácia,121/2021,"dodávateľ: Alza.sk s.r.o., Bottova 6654/7, 81109 Bratislava, IČO: 36562939","-10,00 € s DPH",25.10.2021,08.11.2021,platná, 151341,odmena za sprostredkovanie e-Tickets,,"dodávateľ: Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava, IČO: 52005551","1,82 € s DPH",02.11.2021,08.11.2021,platná,Z: 33/2018 151342,poplatok za online predaj vstupeniek 25.10./31.10.2021,,"dodávateľ: Ticketware SE, Hlavná 23, 917 01 Trnava, IČO: 48298034","23,16 € s DPH",02.11.2021,08.11.2021,platná,Z: 33/2018 151296,pohonné hmoty,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava, IČO: 31322832","104,27 € s DPH",22.10.2021,29.10.2021,platná,Z:9/2010 151298,potreby maskérne,118/2021,"dodávateľ: AMREX, s.r.o., Syslia č.40, 821 05 Bratislava, IČO: 36229776","34,38 € s DPH",24.09.2021,29.10.2021,platná, 151302,zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby a dohľadu nad pracovným prostredím za 3. štvrťrok 2021,22/2020,"dodávateľ: MEDISON s.r.o., Obchodná 16, 04011 Košice, IČO: 36679135","120,00 € s DPH",28.09.2021,29.10.2021,platná, 151303,záloha na tantiémy - Guľový blesk,08/2021,"dodávateľ: LITA, autorská spoločnosť, Mozartova 9, 811 02 Bratislava, IČO: 0000420166","792,00 € s DPH",29.09.2021,29.10.2021,platná,Licenčná zmluva 8/2021 151305,činnosť technika PO a BT september 2021,04/2019,"dodávateľ: BOZPPO-Regina Maliňáková, Rázusova 292/6, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 34525807","100,00 € s DPH",30.09.2021,29.10.2021,platná, 151306,toner,05/2021,"dodávateľ: Cunik Ladislav DATASERVIS, Letná 65, 05201 Sp. Nová Ves, IČO: 10761691","70,85 € s DPH",30.09.2021,29.10.2021,platná, 151307,kanc. papier,04/2021,"dodávateľ: Cunik Ladislav DATASERVIS, Letná 65, 05201 Sp. Nová Ves, IČO: 10761691","36,60 € s DPH",30.09.2021,29.10.2021,platná, 151308,kancelárske potreby,03/2021,"dodávateľ: Cunik Ladislav DATASERVIS, Letná 65, 05201 Sp. Nová Ves, IČO: 10761691","52,24 € s DPH",30.09.2021,29.10.2021,platná, 151309,nájomné za september 2021,,"dodávateľ: Speedservis dopravná a cestovná agentúra sro, Markušovská cesta č.4,05201 Spišská Nová Ves, IČO: 45584028","114,23 € bez DPH",30.09.2021,29.10.2021,platná,Z: 13/1999 151310,poplatok online predaj vstupeniek 27.9./30.9.2021,,"dodávateľ: Ticketware SE, Hlavná 23, 917 01 Trnava, IČO: 48298034","10,61 € s DPH",04.10.2021,29.10.2021,platná,Z: 33/2018 151312,výkon zodpovednej osoby za 10/2021,,"dodávateľ: osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice, IČO: 50528041","48,00 € s DPH",04.10.2021,29.10.2021,platná,Z: 40/2018 151314,nájomné za 09/2021,10/2021,"dodávateľ: AGROKOR, s.r.o., Radlinského 17, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36181269","1 145,77 € s DPH",05.10.2021,29.10.2021,platná,Z. 10/2021 a 24/2021 151315,ochranné služby za 08/2021,24/2021,"dodávateľ: AGROKOR, s.r.o., Radlinského 17, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36181269","13,20 € s DPH",05.10.2021,29.10.2021,platná,"Z:10/2021, 24/2021" 151316,tlač plagátov pre kampaň 31.8.-27.12.2021,110/2021,"dodávateľ: euroAWK, spol. s r.o., Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava, IČO: 35808683","85,20 € s DPH",05.10.2021,29.10.2021,platná, 151317,"vodné, stočné za september 2021",03/2021,"dodávateľ: Mestské kultúrne centrum, Radničné námestie č. 4, Sp. Nová Ves, IČO: 00352454","50,27 € s DPH",07.10.2021,29.10.2021,platná, 151318,zabezpečenie reklamnej kampane na CLV,110/2021,"dodávateľ: euroAWK, spol. s r.o., Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava, IČO: 35808683","510,00 € s DPH",08.10.2021,29.10.2021,platná, 151319,telekomunikačné služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","26,76 € s DPH",08.10.2021,29.10.2021,platná,Z:11/2011 151320,telekomunikačné služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","32,76 € s DPH",08.10.2021,29.10.2021,platná,Z: 11/2011 151322,teplo a TÚV za september 2021,29/2020,"dodávateľ: Emkobel, a.s., Rázusova 1846, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31736785","1 269,32 € s DPH",11.10.2021,29.10.2021,platná,č.spisu 3101-2020-BA/7.12.2020 151324,autorská odmena za odohrané predstavenie Perinbaba,,"dodávateľ: Aura-Pont s.r.o., Radlická 99, 150 00 Praha 5, IČO: 00174866","56,60 € s DPH",12.10.2021,29.10.2021,platná,lic. zmluva 5/2018 151325,elektrina,4/2020,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","362,03 € s DPH",13.10.2021,29.10.2021,platná,Z: 5/2010 151326,nájomné za 10/2021,10/2021,"dodávateľ: AGROKOR, s.r.o., Radlinského 17, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36181269","1 145,77 € s DPH",14.10.2021,29.10.2021,platná,Z:10/2021 a 24/2021 151327,ochranné služby za 09/2021,24/2021,"dodávateľ: AGROKOR, s.r.o., Radlinského 17, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36181269","13,20 € s DPH",14.10.2021,29.10.2021,platná,Z:10/2021 151329,telekomunikačné služby,,"dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o.,, Einsteinova 24, 85101 Bratislava, IČO: 35848863","255,47 € s DPH",14.10.2021,29.10.2021,platná,"Z:33-36/2019, 7,8/2021,12,13/2021" 151334,"barové stoličky - Rysavá jalovica, projekt Divadlo spája",127/2021,"dodávateľ: BRADOP nábytok, s.r.o., Žihla 995, 739 91 Jablunkov ČR, IČO: 28573048","405,82 € s DPH",25.10.2021,29.10.2021,platná, 151336,poplatok predaj vstupeniek 18.10./24.10.2021,,"dodávateľ: Ticketware SE, Hlavná 23, 917 01 Trnava, IČO: 48298034","24,89 € s DPH",25.10.2021,29.10.2021,platná,Z: 33/2018 151339,bielizeň - inscenácia Guľový blesk,134/2021,"dodávateľ: Duotex, s.r.o., Čermernianska 57/45, 09303 Vranov n. Topľou, IČO: 36488674","18,05 € s DPH",29.10.2021,29.10.2021,platná, 151328,poplatok online predaj vstupeniek za obdobie 4.10./10.10.2021,,"dodávateľ: Ticketware SE, Hlavná 23, 917 01 Trnava, IČO: 48298034","37,44 € s DPH",14.10.2021,20.10.2021,platná,Z: 33/2018 151330,poplatok online predaj vstupeniek 11.10./17.10.2021,,"dodávateľ: Ticketware SE, Hlavná 23, 917 01 Trnava, IČO: 48298034","37,97 € s DPH",19.10.2021,20.10.2021,platná,Z: 33/2018 151323,poštovné za september 2021 - Poštová karta komerčná,,"dodávateľ: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124","24,10 € bez DPH",11.10.2021,20.10.2021,platná,Z: 1/2017 151271,stravné lístky,109/2021,"dodávateľ: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000","2 049,18 € bez DPH",31.08.2021,06.10.2021,platná,Z:9/2021 151295,"oprava telefónnej zásuvky, nákup Siemens Gigaset AS690 1 ks",115/2021,"dodávateľ: Ing. Peter Badár, Šarišská 35, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 10761578","78,66 € s DPH",21.09.2021,06.10.2021,platná, 151297,"vodné ,stočné 2.6.-10.9.2021",,"dodávateľ: PVPS, Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968",,24.09.2021,06.10.2021,platná, 151299,poplatok online predaj za obdobie 20.9./26.9.2021,,"dodávateľ: Ticketware SE, Hlavná 23, 917 01 Trnava, IČO: 48298034","27,36 € s DPH",27.09.2021,06.10.2021,platná,Z: 33/2018 151300,predplatné Aktualizácie 2022 I.-VI.,,"dodávateľ: PORADCA s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina, IČO: 36371271","70,20 € s DPH",27.09.2021,06.10.2021,platná,predplatné 151301,"atramentová tlačiareň HP OfficeJet Pro, počítač HP Slim S01",121/2021,"dodávateľ: Alza.sk s.r.o., Bottova 6654/7, 81109 Bratislava, IČO: 36562939","530,62 € s DPH",27.10.2021,06.10.2021,platná, 151311,poplatok online predaj za obdobie: 1.10./3.10.2021,,"dodávateľ: Ticketware SE, Hlavná 23, 917 01 Trnava, IČO: 48298034","13,92 € s DPH",04.10.2021,06.10.2021,platná,Z: 33/2018 151313,Program OMEGA: balík podpory MINI platný do 30. 9. 2022,,"dodávateľ: Kros a.s., A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina, IČO: 31635903","70,16 € s DPH",05.10.2021,06.10.2021,platná,obj.78/2020 151276,doména - prevádzka spisskedivadlo.sk,70/2019,"dodávateľ: Webglobe - Yegon, s.r.o., Stará Prievozská 2, 821 09 Bratislava, IČO: 36306444","79,62 € s DPH",06.09.2021,23.09.2021,platná, 151278,licenčné odmeny za 6/2021,,"dodávateľ: LITA, autorská spoločnosť, Mozartova 9, 811 02 Bratislava, IČO: 0000420166","113,40 € bez DPH",07.09.2021,23.09.2021,platná,Licenčná zmluva 6/2021 151284,pohonné hmoty,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava, IČO: 31322832","25,07 € s DPH",08.09.2021,23.09.2021,platná,Z: 9/2010 151287,tepelná energia a voda za august 2021,29/2020,"dodávateľ: Emkobel, a.s., Rázusova 1846, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31736785","686,65 € s DPH",09.09.2021,23.09.2021,platná, 151288,zabezpečenie reklamnej kampane na CLV,110/2021,"dodávateľ: euroAWK, spol. s r.o., Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava, IČO: 35808683","510,00 € s DPH",10.09.2021,23.09.2021,platná, 151290,elektrina 8/2021,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","136,40 € s DPH",13.09.2021,23.09.2021,platná,"Z: 5/2010, doh.ceny 4/2020" 151291,elektroinštalačný materiál - svietidlá,09/2021,"dodávateľ: SETEZA ELEKTRO, spol. s r. o., Šafárikovo námestie 1, 05201 Sp. Nová Ves, IČO: 31704387","260,52 € s DPH",13.09.2021,23.09.2021,platná, 151292,technické zariadenie pre projekt Divadlo 21,26/2021,"dodávateľ: AVDigital, s.r.o., Kutlikova 17, 852 50 Bratislava 5, IČO: 35825987","21 830,04 € s DPH",16.09.2021,23.09.2021,platná,obj.112/2021 151293,poplatok online predaj za obdobie 13.9.2021/19.9.2021,,"dodávateľ: Ticketware SE, Hlavná 23, 917 01 Trnava, IČO: 48298034","25,82 € s DPH",20.09.2021,23.09.2021,platná,Z: 33/2018 151294,poplatok online predaj za obdobie 6.9.2021/12.9.2021,,"dodávateľ: Ticketware SE, Hlavná 23, 917 01 Trnava, IČO: 48298034","20,16 € s DPH",20.09.2021,23.09.2021,platná,Z:33/2018 151267,tlač plagátov pre kampaň v termíne 31.8.2021-27.12.2021,110/2021,"dodávateľ: euroAWK, spol. s r.o., Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava, IČO: 35808683","85,20 € s DPH",31.08.2021,16.09.2021,platná, 151270,kancelársky materiál,03/2021,"dodávateľ: Cunik Ladislav DATASERVIS, Letná 65, 05201 Sp. Nová Ves, IČO: 10761691","5,10 € s DPH",31.08.2021,16.09.2021,platná, 151272,výkon zodpovednej osoby za 09/2021,,"dodávateľ: osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice, IČO: 50528041","48,00 € s DPH",02.09.2021,16.09.2021,platná,Z:40/2018 151279,činnosť technika PO a autorizovaného bezpečnostného technika za mesiac august 2021,04/2019,"dodávateľ: BOZPPO-Regina Maliňáková, Rázusova 292/6, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 34525807","100,00 € bez DPH",07.09.2021,16.09.2021,platná, 151280,"vodné, stočné za august 2021",03/2021,"dodávateľ: Mestské kultúrne centrum, Radničné námestie č. 4, Sp. Nová Ves, IČO: 00352454","21,29 € s DPH",08.09.2021,16.09.2021,platná, 151281,poštovné Poštová karta - Komerčná v mesiaci august 2021,,"dodávateľ: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124","10,90 € bez DPH",08.09.2021,16.09.2021,platná,Z: 1/2017 151282,telekomunikačné služby 8/2021,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","24,86 € s DPH",08.09.2021,16.09.2021,platná,Z:11/2011 151283,telekomunikačné služby za august 2021,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","32,76 € s DPH",08.09.2021,16.09.2021,platná,Z:11/2011 151285,školenie vodičov referentských vozidiel,111/2021,"dodávateľ: Mgr. Marek Dzugas - AUTOŠKOLA, Francisciho 23, 054 01 Levoča, IČO: 40857662","90,00 € s DPH",08.09.2021,16.09.2021,platná, 151286,toner OKI C301/C321,114/2021,"dodávateľ: CAMEA SK, s.r.o., Sabinovská 67/5065, 08001 Prešov, IČO: 36468924","105,00 € s DPH",09.09.2021,16.09.2021,platná, 151289,telekomunikačné služby 8/2021,,"dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o.,, Einsteinova 24, 85101 Bratislava, IČO: 35848863","252,44 € s DPH",10.09.2021,16.09.2021,platná,"Z:33-36/2019,7,8/2021,12,13/2021" 151266,nájomné za mesiac august 2021,,"dodávateľ: Speedservis dopravná a cestovná agentúra sro, Markušovská cesta č.4,05201 Spišská Nová Ves, IČO: 45584028","114,23 € bez DPH",31.08.2021,09.09.2021,platná,Z: 13/1999 151268,ochranné služby za 07/2021,10/2021,"dodávateľ: AGROKOR, s.r.o., Radlinského 17, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36181269","13,20 € s DPH",31.08.2021,09.09.2021,platná,Z: 10/2021 151269,nájomné za 08/2021,10/2021,"dodávateľ: AGROKOR, s.r.o., Radlinského 17, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36181269","1 145,77 € s DPH",31.08.2021,09.09.2021,platná,Z: 31/2021 151273,poplatok za online predaj vstupeniek 16.8./22.8.2021,,"dodávateľ: Ticketware SE, Hlavná 23, 917 01 Trnava, IČO: 48298034","0,77 € s DPH",03.09.2021,07.09.2021,platná,Z: 33/2018 151274,poplatok za online predaj vstupeniek 30.8./31.8.2021,,"dodávateľ: Ticketware SE, Hlavná 23, 917 01 Trnava, IČO: 48298034","9,41 € s DPH",06.09.2021,07.09.2021,platná,Z: 33/2018 151275,"Finančný spravodajca, ročník 2022",,"dodávateľ: Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina 1, IČO: 31592503","26,40 € s DPH",06.09.2021,07.09.2021,platná, 151277,poplatok online predaj za predaj vstupeniek 1.9./5.9.2021,,"dodávateľ: Ticketware SE, Hlavná 23, 917 01 Trnava, IČO: 48298034","30,34 € s DPH",06.09.2021,07.09.2021,platná,Z:33/2018 151246,stravné lístky,104/2021,"dodávateľ: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000","4 098,36 € bez DPH",29.07.2021,02.09.2021,platná,Z:9/2021 151111,mobilný telefón Xiaomi Redmi (splátky),12/2021,"dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o.,, Einsteinova 24, 85101 Bratislava, IČO: 2020216748","228,00 € s DPH",16.04.2021,27.08.2021,platná, 151217,stravné lístky,94/2021,"dodávateľ: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000","3 278,69 € bez DPH",01.07.2021,27.08.2021,platná,Z: 9/2021 151245,licenčné odmeny za 6/2021,,"dodávateľ: LITA, autorská spoločnosť, Mozartova 9, 811 02 Bratislava, IČO: 0000420166","360,99 € s DPH",28.07.2021,12.08.2021,platná, 151247,šatovka 3 m,06/2021,"dodávateľ: Ing. Pavol Andreánsky, Letná 36, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 34575723","30,00 € s DPH",30.07.2021,12.08.2021,platná, 151248,kancelárske potreby,03/2021,"dodávateľ: Cunik Ladislav DATASERVIS, Letná 65, 05201 Sp. Nová Ves, IČO: 10761691","8,86 € s DPH",30.07.2021,12.08.2021,platná, 151249,tonery,05/2021,"dodávateľ: Cunik Ladislav DATASERVIS, Letná 65, 05201 Sp. Nová Ves, IČO: 10761691","239,20 € s DPH",30.07.2021,12.08.2021,platná, 151250,xerox papier,04/2021,"dodávateľ: Cunik Ladislav DATASERVIS, Letná 65, 05201 Sp. Nová Ves, IČO: 10761691","36,00 € s DPH",30.07.2021,12.08.2021,platná, 151251,nájomné za júl 2021,,"dodávateľ: Speedservis dopravná a cestovná agentúra sro, Markušovská cesta č.4,05201 Spišská Nová Ves, IČO: 45584028","114,23 € bez DPH",30.07.2021,12.08.2021,platná,Z: 13/1999 151252,činnosť technika PO a autorizovaného bezpečnostného technika,04/2019,"dodávateľ: BOZPPO-Regina Maliňáková, Rázusova 292/6, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 34525807","100,00 € bez DPH",02.08.2021,12.08.2021,platná, 151253,materiál na opravu a údržbu,08/2021,"dodávateľ: MAJSTER CENTRUM s.r.o., Zimná 223/87, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36817767","21,66 € s DPH",03.08.2021,12.08.2021,platná, 151254,"vodné, stočné za júl 2021",03/2021,"dodávateľ: Mestské kultúrne centrum, Radničné námestie č. 4, Sp. Nová Ves, IČO: 00352454","21,29 € s DPH",04.08.2021,12.08.2021,platná, 151255,oprava starých rozvodov - elektromontážne práce vrátane materiálu v troch miestnostiach v priestoroch divadla,96/2021,"dodávateľ: Ing. Štefan Staroň montáž, údržba a revíz.el.z., Levočská 159/4, 05301 Harichovce, IČO: 10763155","697,37 € bez DPH",06.08.2021,12.08.2021,platná, 151256,telekomunikačné služby za júl 2021,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","32,76 € s DPH",06.08.2021,12.08.2021,platná,Z: 11/2011 151257,telekomunikačné služby za júl 2021,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","24,30 € s DPH",06.08.2021,12.08.2021,platná,Z: 11/2011 151258,scénická výprava "Guľový blesk" - PVC a koberec,102/2021,"dodávateľ: JUTEX - Contract, s.r.o., Ivánska cesta 2, 821 04 Bratislava, IČO: 35787473","1 044,20 € s DPH",06.08.2021,12.08.2021,platná, 151259,teplo a TÚV za júl 2021,29/2020,"dodávateľ: Emkobel, a.s., Rázusova 1846, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31736785","686,65 € s DPH",06.08.2021,12.08.2021,platná,č.rozh. 0039/2021/T 151260,poštovné za júl 2021 - Poštová karta Komerčná,,"dodávateľ: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124","13,95 € bez DPH",09.08.2021,12.08.2021,platná,Z: 1/2017 151261,výkon zodpovednej osoby za 08/2021,,"dodávateľ: osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice, IČO: 50528041","48,00 € s DPH",10.08.2021,12.08.2021,platná,Z: 40/2018 151262,elektrina za júl 2021,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","155,94 € s DPH",10.08.2021,12.08.2021,platná,Z:5/2010 a dohoda o cenách 4/2020 151260,poštovné za júl 2021 - Poštová karta - Komerčná,,"dodávateľ: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124","13,95 € bez DPH",09.08.2021,11.08.2021,platná,Z: 1/2017 151218,tonery,05/2021,"dodávateľ: Cunik Ladislav DATASERVIS, Letná 65, 05201 Sp. Nová Ves, IČO: 10761691","171,00 € s DPH",01.07.2021,26.07.2021,platná, 151219,kancelárske potreby,03/2021,"dodávateľ: Cunik Ladislav DATASERVIS, Letná 65, 05201 Sp. Nová Ves, IČO: 10761691","293,46 € s DPH",01.07.2021,26.07.2021,platná, 151220,vizitkový papier,04/2021,"dodávateľ: Cunik Ladislav DATASERVIS, Letná 65, 05201 Sp. Nová Ves, IČO: 10761691","23,25 € s DPH",01.07.2021,26.07.2021,platná, 151223,"fotografické a postprodukčné služby, fotenie umeleckého súboru - portrétové fotografie",92/2021,"dodávateľ: Mgr. Matúš Lago LAGO, Ľuda Zúbka 1193/4, 84101 Bratislava, IČO: 41336062","1 550,00 € bez DPH",06.07.2021,26.07.2021,platná, 151224,"fotografické a postprodukčné služby, fotenie umeleckého súbou - kreatívny portrét",93/2021,"dodávateľ: Mgr. Matúš Lago LAGO, Ľuda Zúbka 1193/4, 84101 Bratislava, IČO: 41336062","1 650,00 € bez DPH",06.07.2021,26.07.2021,platná, 151225,"vodné, stočné za jún 2021",03/2021,"dodávateľ: Mestské kultúrne centrum, Radničné námestie č. 4, Sp. Nová Ves, IČO: 00352454","79,37 € s DPH",08.07.2021,26.07.2021,platná, 151226,činnosť technika PO a autorizovaného bezpečnostného technika,04/2019,"dodávateľ: BOZPPO-Regina Maliňáková, Rázusova 292/6, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 34525807","100,00 € bez DPH",08.07.2021,26.07.2021,platná, 151227,ochranné rukavice a ochranné okuliare,08/2021,"dodávateľ: MAJSTER CENTRUM s.r.o., Zimná 223/87, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36817767","12,77 € s DPH",08.07.2021,26.07.2021,platná, 151229,pohonné hmoty,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava, IČO: 31322832","221,43 € s DPH",08.07.2021,26.07.2021,platná,Z:9/2010 151230,poplatky za telekomunikačné služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","29,51 € s DPH",09.07.2021,26.07.2021,platná,Z:11/2011 151231,poplatky za telekomunikačné služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","32,76 € s DPH",09.07.2021,26.07.2021,platná,Z: 11/2011 151232,tepelná energia a voda za jún 2021,29/2020,"dodávateľ: Emkobel, a.s., Rázusova 1846, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31736785","686,65 € s DPH",09.07.2021,26.07.2021,platná,č.rozh.0039/2021/T-číslo spisu6101-2020-BA 151235,elektrina 6/2021,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","447,34 € s DPH",13.07.2021,26.07.2021,platná,Z: 5/2010 a dohoda o cenách 4/2020 151236,"revízia elektrického zariadenia - verejných rozvodov, scénického osvetlenia, elektrických častí zdvíhacieho zariadenia, núdzového osvetlenia, elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia",98/2021,"dodávateľ: PhDr. Peter Darvaši Revízie elektr.a zdvíh.zar., Dubová 5/7, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 34576797","3 500,00 € s DPH",13.07.2021,26.07.2021,platná, 151237,telekomunikačné služby,,"dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o.,, Einsteinova 24, 85101 Bratislava, IČO: 35848863","250,84 € s DPH",13.07.2021,26.07.2021,platná,"Z:33-36/2019,7,8/2020,12,13/2021" 151238,maliarske potreby,101/2021,"dodávateľ: EM Centrum, s.r.o., Kamenárska 5, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 45411743","249,10 € s DPH",13.07.2021,26.07.2021,platná, 151239,poštovné za jún 2021 - Poštová karta Komerčná,,"dodávateľ: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124","40,00 € bez DPH",13.07.2021,26.07.2021,platná,Z: 1/2017 151240,nájomné za júl 2021,10/2021,"dodávateľ: AGROKOR, s.r.o., Radlinského 17, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36181269","924,97 € s DPH",19.07.2021,26.07.2021,platná, 151241,ochranné služby za jún 2021,10/2021,"dodávateľ: AGROKOR, s.r.o., Radlinského 17, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36181269","13,20 € s DPH",19.07.2021,26.07.2021,platná, 151242,omietka,12/2020,"dodávateľ: Tehelňa STOVA, spol. s.r.o., Letecká 35, 052 01 Sp. Nová Ves, IČO: 31703747","9,44 € s DPH",19.07.2021,26.07.2021,platná, 151243,"predplatné 2022 -Práca, mzdy a odmeňovanie",,"dodávateľ: Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina 1, IČO: 31592503","83,51 € s DPH",19.07.2021,26.07.2021,platná, 151244,"podlahárske práce, nalepenie dizajnovej podlahoviny PVC, monráž líšt v priestoroch kancelárií",95/2021,"dodávateľ: Podlahárske práce Klement Sabol, Strojnícka 5/29, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 10765191","2 673,54 € s DPH",22.07.2021,26.07.2021,platná, 151233,Verejná správa - ročný prístup,,"dodávateľ: Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina 1, IČO: 31592503","165,00 € s DPH",09.07.2021,09.07.2021,platná,predplatné 151204,pohonné hmoty,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava, IČO: 31322832","68,80 € s DPH",24.06.2021,09.07.2021,platná,9/2010 151211,tabuľky na parkovanie,87/2021,"dodávateľ: INSIMA, s.r.o., Gorazdova 1734/27, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 46642901","72,00 € s DPH",29.06.2021,09.07.2021,platná, 151216,výkon zodpovednej osoby za 07/2021,,"dodávateľ: osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice, IČO: 50528041","48,00 € s DPH",01.07.2021,09.07.2021,platná,Z: 40/2018 151221,interiérový nábytok - vybavenie vrátnice,62/2021,"dodávateľ: SILVER - Spišská Nová Ves, s.r.o., Čsl. armády 1102, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 31669140","744,00 € s DPH",02.07.2021,09.07.2021,platná, 151228,odborný seminár Moderná správa registratúry II.,78/2021,"dodávateľ: Asociácia správcov registratúry, M. R. Štefánika 310, 97271 Nováky, IČO: 37922190","49,00 € s DPH",08.07.2021,09.07.2021,platná, 151159,stravné lístky,76/2021,"dodávateľ: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000","4 098,36 € s DPH",31.05.2021,07.07.2021,platná,Zmluva č. 9/2021 151201,pristavenie kontajnera a odvoz odpadu,77/2021,"dodávateľ: Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves 1, IČO: 31659641","140,12 € s DPH",23.06.2021,07.07.2021,platná, 151202,materiál na opravu kulís,88/2021,"dodávateľ: EM Centrum, s.r.o., Kamenárska 5, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 45411743","102,20 € s DPH",24.06.2021,07.07.2021,platná, 151203,privedenie kabeláže z dátového rozvádzača v administratívnej časti na 2. poschodí do priestoru lóže z dôvodu požiadavky Mesta SNV na kultúrne podujatie,82/2021,"dodávateľ: K_CORP s.r.o., Radlinského 2231/10, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36215791","510,00 € s DPH",25.06.2021,07.07.2021,platná, 151205,nájomné nebytových priestorov za 06/2021,10/2021,"dodávateľ: AGROKOR, s.r.o., Radlinského 17, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36181269","924,97 € s DPH",25.06.2021,07.07.2021,platná, 151206,ochranné služby za 05/2021,10/2021,"dodávateľ: AGROKOR, s.r.o., Radlinského 17, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36181269","13,20 € s DPH",25.06.2021,07.07.2021,platná, 151207,poplatok za online predaj vstupeniek 21.6./27.6.2021,,"dodávateľ: Ticketware SE, Hlavná 23, 917 01 Trnava, IČO: 48298034","17,47 € s DPH",28.06.2021,07.07.2021,platná,Z: 33/2018 151208,bannery k hrám: Štúr a Je dôležité správne meno,80/2021,"dodávateľ: PROGRUP SK, s.r.o., Klincová 35, 82108 Bratislava - m. č. Ružinov, IČO: 51014751","144,00 € s DPH",29.06.2021,07.07.2021,platná, 151209,Roll Up ku hre Je dôležité správne meno (komplet),90/2021,"dodávateľ: PROGRUP SK, s.r.o., Klincová 35, 82108 Bratislava - m. č. Ružinov, IČO: 51014751","156,00 € s DPH",29.06.2021,07.07.2021,platná, 151210,poskytnuté služby na recepcii po skončení premiéry "Je dôležité správne meno" 25. júna 2021,89/2021,"dodávateľ: SONÁTKA, s.r.o., Radničné námestie č. 4, Sp. Nová Ves, IČO: 36600482","575,00 € s DPH",29.06.2021,07.07.2021,platná, 151212,scénická dekorácia 7 ks stojanov do inscenácie "Je dôležité správne meno",72/2021,"dodávateľ: COMPEL RAIL, a.s, Nákladné nádražie, 03608 Martin 8, IČO: 36379913","772,80 € s DPH",30.06.2021,07.07.2021,platná, 151213,"Roll Up ku hre Štúr (komplet mechanika,baner)",91/2021,"dodávateľ: PROGRUP SK, s.r.o., Klincová 35, 82108 Bratislava - m. č. Ružinov, IČO: 51014751","156,00 € s DPH",30.06.2021,07.07.2021,platná,objednávka 91/2021 151214,nájomné za mesiac jún 2021,,"dodávateľ: Speedservis dopravná a cestovná agentúra sro, Markušovská cesta č.4,05201 Spišská Nová Ves, IČO: 45584028","114,23 € bez DPH",30.06.2021,07.07.2021,platná,Zmluva č.13/1999 151215,odmena za sprostredkovanie e-Tickets,,"dodávateľ: Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava, IČO: 52005551","1,15 € s DPH",30.06.2021,07.07.2021,platná,Zmluva č. 33/2018 151222,poplatok za online predaj vstupeniek 28.6./30.6.2021,,"dodávateľ: Ticketware SE, Hlavná 23, 917 01 Trnava, IČO: 48298034","0,86 € s DPH",13.07.2021,07.07.2021,platná,Z: 33/2018 151177,pohonné hmoty,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava, IČO: 31322832","51,59 € s DPH",08.06.2021,29.06.2021,platná,Z:9/2010 151186,tlač clv plagátov pre reklamnú kampaň,74/2021,"dodávateľ: euroAWK, spol. s r.o., Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava, IČO: 35848863","180,00 € s DPH",10.06.2021,29.06.2021,platná, 151187,tlač 4 ks plagátov pre kampaň 8.6.2021 - 21.6.2021,74/2021,"dodávateľ: euroAWK, spol. s r.o., Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava, IČO: 35808683","24,00 € s DPH",10.06.2021,29.06.2021,platná, 151189,zabezpečenie reklamnej kampane na CLV,74/2021,"dodávateľ: euroAWK, spol. s r.o., Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava, IČO: 35808683","720,00 € s DPH",11.06.2021,29.06.2021,platná, 151190,výroba a dodanie scénickej dekorácie-panelov do inscenácie "Je dôležité správne meno",71/2021,"dodávateľ: Biznis Media s.r.o., Stavbárska 13, 036 01 Martin, IČO: 46765557","2 134,32 € s DPH",17.06.2021,29.06.2021,platná, 151192,platba za zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby a dohľadu nad pracovným prostredím za 2. štvrťrok 2021,22/2020,"dodávateľ: MEDISON s.r.o., Obchodná 16, 04011 Košice, IČO: 36679135","120,00 € s DPH",15.06.2021,29.06.2021,platná, 151195,stolík LOMMARP do inscenácie "Štúr",84/2021,"dodávateľ: Monika Kameníková Mäsiarová, Sobieskego 7, 34-480 Jablonka, IČO: 381609125","150,03 € s DPH",17.06.2021,29.06.2021,platná, 151196,vykonanie prác na úseku ochrany pred požiarmi,79/2021,"dodávateľ: TATRAHASIL s.r.o., Lidická 39, 059 51 Poprad - Matejovce, IČO: 36501930","166,63 € s DPH",17.06.2021,29.06.2021,platná, 151197,poplatok online predaj za obdobie 14.6.2021/20.6.2021,,"dodávateľ: Ticketware SE, Hlavná 23, 917 01 Trnava, IČO: 48298034","9,26 € s DPH",21.06.2021,29.06.2021,platná,Z: 33/2018 151198,vernostná licencia ESET Endpoint Security pre 16 zariadení na 1 rok,86/2021,"dodávateľ: ESET, spol. s r.o., Einsteinova 24, 85101 Bratislava, IČO: 31333532","337,92 € s DPH",21.06.2021,29.06.2021,platná, 151199,záclona do inscenácie "Štúr",85/2021,"dodávateľ: ALLEN, s.r.o., ČSA 1306/3, 024 01 Kysucké Nové Mesto, IČO: 44637683","40,50 € s DPH",22.06.2021,29.06.2021,platná, 151200,výroba kostýmov pre inscenáciu "Je dôležité správne meno",66/2021,"dodávateľ: best4stage s.r.o., Lachova 37, 851 03 Bratislava, IČO: 46064265","13 679,45 € s DPH",22.06.2021,29.06.2021,platná,Zmluva č. 16/2021 zo dňa 11.5.2021 151157,hygienické potreby,11/2021,"dodávateľ: VILLA MARKET s.r.o., Chrapčiakova 1, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 31668461","56,16 € s DPH",28.05.2021,18.06.2021,platná, 151171,činnosť technika PO a autorizovaného bezpečnostného technika za máj 2021,04/2019,"dodávateľ: BOZPPO-Regina Maliňáková, Rázusova 292/6, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 34525807","100,00 € bez DPH",04.06.2021,16.06.2021,platná, 151172,licenčné odmeny za máj 2021,,"dodávateľ: LITA, autorská spoločnosť, Mozartova 9, 811 02 Bratislava, IČO: 0000420166","296,12 € s DPH",07.06.2021,16.06.2021,platná,"licenčné zmluvy 2,3/2021" 151175,"vodné, stočné za máj 2021",03/2021,"dodávateľ: Mestské kultúrne centrum, Radničné námestie č. 4, Sp. Nová Ves, IČO: 00352454","55,56 € s DPH",08.06.2021,16.06.2021,platná, 151176,materiál na opravu kancelárií a technický benzín do inscenácie "Búračka",08/2021,"dodávateľ: MAJSTER CENTRUM s.r.o., Zimná 223/87, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36817767","17,32 € s DPH",08.06.2021,16.06.2021,platná, 151178,zabezpečenie reklamnej kampane na CLV,74/2021,"dodávateľ: euroAWK, spol. s r.o., Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava, IČO: 35808683","360,00 € s DPH",08.06.2021,16.06.2021,platná, 151179,telekomunikačné služby za máj 2021,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","32,76 € s DPH",08.06.2021,16.06.2021,platná,Z:11/2011 151180,telekomunikačné služby za máj 2021,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","26,75 € s DPH",08.06.2021,16.06.2021,platná,Z:11/2011 151181,elektrina za máj 2021,4/2020,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","335,69 € s DPH",09.06.2021,16.06.2021,platná,Z: 5/2010 151182,tepelná energia a voda za máj 2021,29/2020,"dodávateľ: Emkobel, a.s., Rázusova 1846, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31736785","1 355,29 € s DPH",09.06.2021,16.06.2021,platná,č.rozh. 0039/2021/T 151183,služba online sála,65/2021,"dodávateľ: Revoltapp s.r.o., Považská 1969/40A,04011 Košice-m.č.Západ, IČO: 52292550","60,00 € s DPH",09.06.2021,16.06.2021,platná, 151184,služby online sála,52/2021,"dodávateľ: Revoltapp s.r.o., Považská 1969/40A,04011 Košice-m.č.Západ, IČO: 52292550","60,00 € s DPH",09.06.2021,16.06.2021,platná, 151185,telekomunikačné služby za máj 2021,07/2021,"dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o.,, Einsteinova 24, 85101 Bratislava, IČO: 35848863","258,08 € s DPH",10.06.2021,16.06.2021,platná,"Z: 33-36/2019, 7,8/2021 a 12,13/2021" 151188,"vodné, stočné 13.3.-1.6.2021",,"dodávateľ: PVPS, Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968",,11.06.2021,16.06.2021,platná, 151191,poplatok online predaj 7.6.2021/13.6.2021,,"dodávateľ: Ticketware SE, Hlavná 23, 917 01 Trnava, IČO: 48298034","10,46 € s DPH",14.06.2021,16.06.2021,platná,Z:33/2018 151194,poštovné za máj 2021 Poštová karta - Komerčná,,"dodávateľ: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124","15,70 € bez DPH",15.06.2021,16.06.2021,platná,Z: 1/2017 151152,fotografické a postprodukčné služby k projektu Divadelná čitáreň,73/2021,"dodávateľ: Laguzo s.r.o., Ľuda Zúbka 1193/4, 84101 Bratislava, IČO: 53570707","350,00 € bez DPH",25.05.2021,11.06.2021,platná, 151161,kancelársky papier,04/2021,"dodávateľ: Cunik Ladislav DATASERVIS, Letná 65, 05201 Sp. Nová Ves, IČO: 10761691","49,00 € s DPH",31.05.2021,11.06.2021,platná, 151162,kancelárske potreby,03/2021,"dodávateľ: Cunik Ladislav DATASERVIS, Letná 65, 05201 Sp. Nová Ves, IČO: 10761691","127,70 € s DPH",31.05.2021,11.06.2021,platná, 151163,tonery,05/2021,"dodávateľ: Cunik Ladislav DATASERVIS, Letná 65, 05201 Sp. Nová Ves, IČO: 10761691","309,55 € s DPH",31.05.2021,11.06.2021,platná, 151166,elektroinštalačný materiál,09/2021,"dodávateľ: SETEZA ELEKTRO, spol. s r. o., Šafárikovo námestie 1, 05201 Sp. Nová Ves, IČO: 31704387","543,54 € s DPH",02.06.2021,11.06.2021,platná, 151168,záloha na účelne vynaložené náklady LITA: Miro Gavran - Zmrzlina,03/2021,"dodávateľ: LITA, autorská spoločnosť, Mozartova 9, 811 02 Bratislava, IČO: 0000420166","1 431,10 € s DPH",03.06.2021,11.06.2021,platná,licenčná zmluva č.3/2021 151169,koberec pre inscenáciu Je dôležité správne meno,69/2021,"dodávateľ: LIMEX ČR, s.r.o. organizačná zložka, Kamenné pole 4557/12, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 51689839","508,82 € s DPH",03.06.2021,11.06.2021,platná, 151170,ročný licenčný poplatok za používanie software od 05/2021 do 04/2022 vrátane,,"dodávateľ: Ticketware SE, Hlavná 23, 917 01 Trnava, IČO: 48298034","960,00 € s DPH",03.06.2021,11.06.2021,platná,Z: 33/2018 151167,občerstvenie dňa 28. mája 2021 na pracovný aktív so zhodnotením premiéry hry "Zmrzlina",70/2021,"dodávateľ: SONÁTKA, s.r.o., Radničné námestie č. 4, Sp. Nová Ves, IČO: 36600482","180,00 € s DPH",02.06.2021,10.06.2021,platná, 151173,poplatok online predaj vstupeniek 31.5./31.5.,,"dodávateľ: Ticketware SE, Hlavná 23, 917 01 Trnava, IČO: 48298034","2,02 € s DPH",08.06.2021,10.06.2021,platná,Z: 33/2018 151174,poplatok za online predaj vstupeniek 1.6./6.6.2021,,"dodávateľ: Ticketware SE, Hlavná 23, 917 01 Trnava, IČO: 48298034","17,28 € s DPH",08.06.2021,10.06.2021,platná,Z: 33/2018 151149,hygienické potreby,11/2021,"dodávateľ: VILLA MARKET s.r.o., Chrapčiakova 1, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 31668461","212,26 € s DPH",24.05.2021,04.06.2021,platná, 151150,licenčné odmeny za apríl 2021,13/2020,"dodávateľ: LITA, autorská spoločnosť, Mozartova 9, 811 02 Bratislava, IČO: 0000420166","226,74 € s DPH",25.05.2021,04.06.2021,platná,licenčná zmluva 13/2020 151151,materiál k maliarskym prácam,12/2021,"dodávateľ: Tehelňa STOVA, spol. s.r.o., Letecká 35, 052 01 Sp. Nová Ves, IČO: 31703747","100,93 € s DPH",25.05.2021,04.06.2021,platná, 151153,banner k inscenácii Zmrzlina,17/2021,"dodávateľ: PROGRUP SK, s.r.o., Klincová 35, 82108 Bratislava - m. č. Ružinov, IČO: 51014751","72,00 € s DPH",27.05.2021,04.06.2021,platná, 151154,čistiace potreby,02/2021,"dodávateľ: PEDRO PLUS s.r.o., Radlinského 2050/17, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 47039817","212,65 € s DPH",27.05.2021,04.06.2021,platná, 151160,nájomné za mesiac máj 2021,,"dodávateľ: Speedservis dopravná a cestovná agentúra sro, Markušovská cesta č.4,05201 Spišská Nová Ves, IČO: 45584028","114,23 € bez DPH",31.05.2021,04.06.2021,platná,Z: 13/1999 151165,výkon zodpovednej osoby za 06/2021,,"dodávateľ: osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice, IČO: 50528041","48,00 € s DPH",01.06.2021,04.06.2021,platná,Z:40/2018 151156,"predplatné Poradca 2022, Zákony 2022 I.-VI., Daňové a nedaňové výdavky 2022",,"dodávateľ: PORADCA s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina, IČO: 36371271","72,00 € s DPH",27.05.2021,04.06.2021,platná, 151155,ostriaci krúžok na manuálne ostrenie pri záznamoch inscenácií,75/2021,"dodávateľ: Rašid Garipov, Hodkovická 767/7, Praha 4 - Kamýk,142 00, IČO: 02856123","17,78 € s DPH",27.05.2021,02.06.2021,platná, 151158,poplatok online predaj vstupeniek 24.5./30.5.2021,,"dodávateľ: Ticketware SE, Hlavná 23, 917 01 Trnava, IČO: 48298034","16,51 € s DPH",31.05.2021,02.06.2021,platná,Z: 33/2018 151164,odmena za sprostredkovanie e-Tickets,,"dodávateľ: Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava, IČO: 52005551","0,77 € s DPH",01.06.2021,02.06.2021,platná,Z:7/2017 151121,stravné lístky,58/2021,"dodávateľ: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000","2 868,65 € bez DPH",30.04.2021,28.05.2021,platná,Z:9/2021 151142,koberec RASEN do inscenácie Zmrzlina,61/2021,"dodávateľ: Ing. Pavol Andreánsky, Letná 36, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 34575723","187,20 € s DPH",18.05.2021,27.05.2021,platná, 151143,poplatok online predaj vstupeniek 10.5./16.5.2021,,"dodávateľ: Ticketware SE, Hlavná 23, 917 01 Trnava, IČO: 48298034","14,98 € s DPH",18.05.2021,27.05.2021,platná,Z:33/2018 151144,krušpán guľa 28 cm do inscenácie Zmrzlina,67/2021,"dodávateľ: Ivan Mundier IMKROV, Kľačno 415, 97215 Kľačno, IČO: 40651681","23,15 € s DPH",19.05.2021,27.05.2021,platná, 151145,stoličky NATURAL DIVA 6 ks do inscenácie Je dôležité správne meno,54/2021,"dodávateľ: Sedooz s.r.o., Karpatské námestie 10, 83106 Bratislava, IČO: 46359338","945,36 € s DPH",19.05.2021,27.05.2021,platná, 151146,pracovné obleky na upratanie znečistených vecí od holubov,63/2021,"dodávateľ: ŠKOLBOZ SK, s.r.o., Pestovateľská 1, 821 04 Bratislava 2, IČO: 44465238","37,56 € s DPH",20.05.2021,27.05.2021,platná, 151147,rekvizita- krušpán do inscenácie Zmrzlina,68/2021,"dodávateľ: SAD Logisztikai és Online Média Kft, Egyenlöség utca 43, 2461 Tárnok, Maďarsko, IČO: SK4120114724","38,80 € s DPH",24.05.2021,27.05.2021,platná, 151148,poplatok online predaj vstupeniek za obdobie 17.5./23.5.2021,,"dodávateľ: Ticketware SE, Hlavná 23, 917 01 Trnava, IČO: 48298034","8,45 € s DPH",24.05.2021,27.05.2021,platná,Z: 33/2018 151132,pohonné hmoty za apríl 2021,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava, IČO: 31322832","17,91 € s DPH",07.05.2021,25.05.2021,platná,Z:9/2010 151135,"podlahárske práce-oprava podláh, nalepenie dizajnovej podlahoviny PVC, montáž líšt v priestoroch kancelárií",57/2021,"dodávateľ: Podlahárske práce Klement Sabol, Strojnícka 5/29, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 10765191","2 039,71 € s DPH",11.05.2021,25.05.2021,platná, 151139,penetrácia a Nivela na opravu kancelárií,50/2021,"dodávateľ: GIZI, spol. s.r.o., Tepličská cesta 14/2149, 05201 Sp. Nová Ves, IČO: 31689612","176,27 € s DPH",17.05.2021,25.05.2021,platná, 151140,nájomné nebytových priestorov za 05/2021,10/2021,"dodávateľ: AGROKOR, s.r.o., Radlinského 17, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36181269","924,97 € s DPH",17.05.2021,25.05.2021,platná, 151141,ochranné služby za 04/2021 v zmysle Zmluvy o nájme nebytových priestorov,10/2021,"dodávateľ: AGROKOR, s.r.o., Radlinského 17, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36181269","13,20 € s DPH",17.05.2021,25.05.2021,platná, 151124,výkon zodpovednej osoby za 05/2021,,"dodávateľ: osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice, IČO: 50528041","48,00 € s DPH",03.05.2021,17.05.2021,platná,Z: 40/2018 151125,kancelárske potreby,03/2021,"dodávateľ: Cunik Ladislav DATASERVIS, Letná 65, 05201 Sp. Nová Ves, IČO: 10761691","13,62 € s DPH",03.05.2021,17.05.2021,platná, 151126,kancelársky papier,04/2021,"dodávateľ: Cunik Ladislav DATASERVIS, Letná 65, 05201 Sp. Nová Ves, IČO: 10761691","51,60 € s DPH",03.05.2021,17.05.2021,platná, 151127,služby online sála,35/2021,"dodávateľ: Revoltapp s.r.o., Považská 1969/40A,04011 Košice-m.č.Západ, IČO: 52292550","240,00 € s DPH",04.05.2021,17.05.2021,platná, 151128,telekomunikačné služby za apríl 2021,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","32,76 € s DPH",06.05.2021,17.05.2021,platná,Z:11/2011 151129,telekomunikačné služby 4/2021,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","33,17 € s DPH",06.05.2021,17.05.2021,platná,Z:11/2011 151130,"vodné, stočné apríl 2021",03/2021,"dodávateľ: Mestské kultúrne centrum, Radničné námestie č. 4, Sp. Nová Ves, IČO: 00352454","50,27 € s DPH",07.05.2021,17.05.2021,platná, 151131,činnosť technika PO a autorizovaného bezpečnostného technika za apríl 2021,04/2019,"dodávateľ: BOZPPO-Regina Maliňáková, Rázusova 292/6, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 34525807","100,00 € bez DPH",07.05.2021,17.05.2021,platná, 151133,teplo a TÚV za apríl 2021,29/2020,"dodávateľ: Emkobel, a.s., Rázusova 1846, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31736785","2 019,16 € s DPH",10.05.2021,17.05.2021,platná,č. rozhodnutia 0039/2021/T 151134,poštovné za apríl 2021- Poštová karta - Komerčná,,"dodávateľ: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124","17,05 € bez DPH",10.05.2021,17.05.2021,platná,Z:1/2017 151136,telekomunikačné služby za apríl 2021,33/2019,"dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o.,, Einsteinova 24, 85101 Bratislava, IČO: 35848863","248,48 € s DPH",11.05.2021,17.05.2021,platná,"Z: 33-36/2019, 7,8,/2021" 151137,servírovací vozík ELON do inscenácie "Je dôležité správne meno",60/2021,"dodávateľ: TEMPO KONDELA, s.r.o., Vojtaššákova 893, 02744 Tvrdošín, IČO: 36409154","73,00 € s DPH",12.05.2021,17.05.2021,platná, 151138,elektrina za apríl 2021,4/2020,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","426,05 € s DPH",12.05.2021,17.05.2021,platná,Z: 5/2010 151123,poplatok online predaj za obdobie 26.4.2021/30.4.2021,,"dodávateľ: Ticketware SE, Hlavná 23, 917 01 Trnava, IČO: 48298034","1,15 € s DPH",03.05.2021,11.05.2021,platná,Z:33/2018 151117,klávesnica a USB kľúč,55/2021,"dodávateľ: NAY a.s., Tuhovská 15, 83006 Bratislava, IČO: 35739487","11,98 € s DPH",23.04.2021,04.05.2021,platná, 151118,ochranné služby za obdobie 03/2021,39/2019,"dodávateľ: AGROKOR, s.r.o., Radlinského 17, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36181269","13,20 € s DPH",28.04.2021,04.05.2021,platná,dodatok 9/2020 151119,nájomné za 04/2021,10/2021,"dodávateľ: AGROKOR, s.r.o., Radlinského 17, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36181269","924,97 € s DPH",28.04.2021,04.05.2021,platná, 151120,slúchadlá Sennheiser HD 400S,56/2021,"dodávateľ: Alza.sk s.r.o., Bottova 6654/7, 81109 Bratislava, IČO: 36562939","196,38 € s DPH",29.04.2021,04.05.2021,platná, 151122,nájomné za mesiac apríl 2021,,"dodávateľ: Speedservis dopravná a cestovná agentúra sro, Markušovská cesta č.4,05201 Spišská Nová Ves, IČO: 45584028","114,23 € bez DPH",30.04.2021,04.05.2021,platná,Z: 13/1999 151110,občerstvenie zhodnotenie premiéry Búračka,46/2021,"dodávateľ: Pekáreň Čingov Smižany, s.r.o., Tatranská 126, 053 11 Smižany, IČO: 36217263","10,00 € s DPH",16.04.2021,30.04.2021,platná, 151112,live stream a záznam inscenácie Búračka,42/2021,"dodávateľ: Marek Červienka - RENTAL SERVICE GROUP, Novozámocká 1350/34, 96001 Zvolen 1, IČO: 50996584","840,00 € bez DPH",19.04.2021,30.04.2021,platná, 151113,líčenie hercov k inscenácii Búračka,45/2021,"dodávateľ: Lucia Bajtošová, Trieda 1. mája 2223/25, 05205 Sp. Nová Ves, IČO: 371181220","50,00 € bez DPH",19.04.2021,30.04.2021,platná, 151114,ročné predplatné 2021 časopisu Kód,49/2021,"dodávateľ: Divadelný ústav, Jakubovo nám. 12, 813 57 Bratislava, IČO: 00164691","19,00 € bez DPH",21.04.2021,30.04.2021,platná, 151115,občerstvenie na pracovný aktív so zhodnotením premiéry Búračka,47/2021,"dodávateľ: SONÁTKA, s.r.o., Radničné námestie č. 4, Sp. Nová Ves, IČO: 36600482","210,00 € s DPH",23.04.2021,30.04.2021,platná, 151116,prístup do všetkých ONLINE školení zverejňovaných na portáli pragmasys.sk,51/2021,"dodávateľ: PragmaPlus, s.r.o., Hlinická 1165/2, 90701 Myjava, IČO: 51069164","145,00 € bez DPH",23.04.2021,30.04.2021,platná, 151117,klávesnica a mini USB,55/2021,"dodávateľ: NAY a.s., Tuhovská 15, 83006 Bratislava, IČO: 35739487","11,98 € s DPH",23.04.2021,30.04.2021,platná, 151085,stravné lístky,10/2020,"dodávateľ: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000","2 723,63 € bez DPH",30.03.2021,20.04.2021,platná,obj.41/2021 151087,profesionálne VideoMikrofóny - projekt Divadelná čitáreň,43/2021,"dodávateľ: AVDigital, s.r.o., Kutlikova 17, 852 50 Bratislava 5, IČO: 35825987","417,60 € s DPH",08.04.2021,20.04.2021,platná, 151088,nájomné za mesiac marec 2021,,"dodávateľ: Speedservis dopravná a cestovná agentúra sro, Markušovská cesta č.4,05201 Spišská Nová Ves, IČO: 45584028","114,23 € bez DPH",31.03.2021,20.04.2021,platná,Z: 13/1999 151089,kancelárske potreby,03/2021,"dodávateľ: Cunik Ladislav DATASERVIS, Letná 65, 05201 Sp. Nová Ves, IČO: 10761691","30,45 € s DPH",31.03.2021,20.04.2021,platná, 151090,služby online sála,29/2021,"dodávateľ: Revoltapp s.r.o., Považská 1969/40A,04011 Košice-m.č.Západ, IČO: 52292550","180,00 € s DPH",06.04.2021,20.04.2021,platná, 151091,elektroinštalačný materiál - inscenácia Búračka,09/2021,"dodávateľ: SETEZA ELEKTRO, spol. s r. o., Šafárikovo námestie 1, 05201 Sp. Nová Ves, IČO: 31704387","65,39 € s DPH",06.04.2021,20.04.2021,platná, 151092,banner k inscenácii Búračka,36/2021,"dodávateľ: PROGRUP SK, s.r.o., Klincová 35, 82108 Bratislava - m. č. Ružinov, IČO: 51014751","72,00 € s DPH",06.04.2021,20.04.2021,platná, 151093,poplatok online predaj vstupeniek,,"dodávateľ: Ticketware SE, Hlavná 23, 917 01 Trnava, IČO: 48298034","0,19 € s DPH",06.04.2021,20.04.2021,platná,Z: 33/2018 151095,výkon zodpovednej osoby za 4/2021,,"dodávateľ: osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice, IČO: 50528041","48,00 € s DPH",06.04.2021,20.04.2021,platná,Z: 40/2018 151096,"vodné, stočné marec 2021",03/2021,"dodávateľ: Mestské kultúrne centrum, Radničné námestie č. 4, Sp. Nová Ves, IČO: 00352454","52,92 € s DPH",09.04.2021,20.04.2021,platná, 151097,pohonné hmoty,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava, IČO: 31322832","47,28 € s DPH",09.04.2021,20.04.2021,platná,Z:9/2010 151098,telekomunikačné služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","32,76 € s DPH",09.04.2021,20.04.2021,platná,Z: 11/2011 151099,telekomunikačné služby marec 2021,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","33,06 € s DPH",09.04.2021,20.04.2021,platná,Z: 11/2011 151100,teplo a TÚV marec 2021,29/2020,"dodávateľ: Emkobel, a.s., Rázusova 1846, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31736785","2 477,65 € s DPH",12.04.2021,20.04.2021,platná, 151101,karabíny so skrutkou do inscenácie Búračka,08/2021,"dodávateľ: MAJSTER CENTRUM s.r.o., Zimná 223/87, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36817767","13,67 € s DPH",12.04.2021,20.04.2021,platná, 151102,poštové poplatky za marec 2021 - Poštová karta - Komerčná,,"dodávateľ: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124","22,85 € s DPH",12.04.2021,20.04.2021,platná,Z: 1/2017 151103,telekomunikačné služby,07/2021,"dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o.,, Einsteinova 24, 85101 Bratislava, IČO: 35848863","187,59 € s DPH",12.04.2021,20.04.2021,platná,Z: 33-36/2019 151104,poplatok online predaj 5.4./11.4.2021,,"dodávateľ: Ticketware SE, Hlavná 23, 917 01 Trnava, IČO: 48298034","3,84 € s DPH",12.04.2021,20.04.2021,platná,Z: 33/2018 151105,tabuľky so symbolom zákazu parkovania,44/2021,"dodávateľ: FIM, s.r.o., Dobšinského 4, 01008 Žilina, IČO: 50430068","18,19 € s DPH",12.04.2021,20.04.2021,platná, 151106,poplatok online predaj vstupeniek,,"dodávateľ: Ticketware SE, Hlavná 23, 917 01 Trnava, IČO: 48298034","28,42 € s DPH",14.04.2021,20.04.2021,platná,Z: 33/2018 151107,elektrina,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","321,66 € s DPH",14.04.2021,20.04.2021,platná,"Z:5/2010, dohoda o cenách 4/2020" 151108,činnosť technika PO a autorizovaného bezpečnostného technika,04/2019,"dodávateľ: BOZPPO-Regina Maliňáková, Rázusova 292/6, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 34525807","100,00 € s DPH",14.04.2021,20.04.2021,platná, 151109,tlačiareň HP LASER 107A-HP,48/2021,"dodávateľ: NAY a.s., Tuhovská 15, 83006 Bratislava, IČO: 35739487","79,90 € s DPH",15.04.2021,20.04.2021,platná, 151055,pohonné hmoty,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava, IČO: 31322832","104,29 € s DPH",08.03.2021,12.04.2021,platná,Z:9/2010 151072,elektromontážne práce - zásuvkové vývody,30/2021,"dodávateľ: Ing. Štefan Staroň montáž, údržba a revíz.el.z., Levočská 159/4, 05301 Harichovce, IČO: 10763155","83,15 € bez DPH",22.03.2021,12.04.2021,platná, 151073,autolekárnička a voda do ostrekovačov,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava, IČO: 31322832","26,88 € s DPH",23.03.2021,12.04.2021,platná,žiadanka 151078,potreby javiskovej techniky,08/2021,"dodávateľ: MAJSTER CENTRUM s.r.o., Zimná 223/87, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36817767","58,25 € s DPH",24.03.2021,12.04.2021,platná, 151084,licenčná odmena - projekt Divadelná čitáreň,,"dodávateľ: LITA, autorská spoločnosť, Mozartova 9, 811 02 Bratislava, IČO: 0000420166","64,80 € s DPH",29.03.2021,12.04.2021,platná, 151086,poplatok online predaj vstupeniek 22.2./28.2.2021,,"dodávateľ: Ticketware SE, Hlavná 23, 917 01 Trnava, IČO: 48298034","2,88 € s DPH",30.03.2021,12.04.2021,platná,Z: 33/2018 151093,poplatok za online predaj vstupeniek 29.3./31.3.2021,,"dodávateľ: Ticketware SE, Hlavná 23, 917 01 Trnava, IČO: 48298034","0,19 € s DPH",06.04.2021,12.04.2021,platná,Z. 33/2018 151094,poplatok za online predaj vstupeniek 1.4./4.4.2021,,"dodávateľ: Ticketware SE, Hlavná 23, 917 01 Trnava, IČO: 48298034","0,96 € s DPH",06.04.2021,12.04.2021,platná,Z: 33/2018 151069,technická a emisná kontrola SN298CY,33/2021,"dodávateľ: KINREJAM s.r.o., 05351 Kluknava 108, IČO: 36212601","75,00 € s DPH",16.03.2021,30.03.2021,platná, 151058,teplo a TÚV 2/2021,29/2020,"dodávateľ: Emkobel, a.s., Rázusova 1846, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31736785","2 558,84 € s DPH",09.03.2021,30.03.2021,platná,č.rozh.0039/2021/T 151064,telekomunikačné služby,07/2021,"dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o.,, Einsteinova 24, 85101 Bratislava, IČO: 35848863","169,87 € s DPH",11.03.2021,30.03.2021,platná, 151065,nájomné 03/2021,39/2019,"dodávateľ: AGROKOR, s.r.o., Radlinského 17, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36181269","818,24 € s DPH",12.03.2021,30.03.2021,platná,"Z:71/2019, dod.9,11/2020" 151066,ochranné služby,39/2019,"dodávateľ: AGROKOR, s.r.o., Radlinského 17, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36181269","13,20 € s DPH",12.03.2021,30.03.2021,platná,dod.9/2020 151067,náhľadový monitor k videokamere,32/2021,"dodávateľ: Rašid Garipov, Hodkovická 767/7, Praha 4 - Kamýk,142 00, IČO: 02856123","217,34 € s DPH",15.03.2021,30.03.2021,platná, 151068,poplatok za online predaj vstupeniek 8.3./14.3.,,"dodávateľ: Ticketware SE, Hlavná 23, 917 01 Trnava, IČO: 48298034","11,71 € s DPH",15.03.2021,30.03.2021,platná, 151070,kulisy do inscenácie Búračka,01/2021,"dodávateľ: CZECHPOINT ART STUDIO s.r.o., Tatranská 68, 05311 Smižany, IČO: 51282208","7 160,00 € s DPH",16.03.2021,30.03.2021,platná, 151071,platba za zabezpečenie prac. zdravotnej služby a dohľadu nad prac. prostredím za 1. štvrťrok 2021,22/2020,"dodávateľ: MEDISON s.r.o., Obchodná 16, 04011 Košice, IČO: 36679135","120,00 € s DPH",16.03.2021,30.03.2021,platná, 151074,"vodné,stočné - nulová fa",,"dodávateľ: PVPS, Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968",,23.03.2021,30.03.2021,platná, 151075,poplatok online predaj vstupeniek 15.3./21.3.,,"dodávateľ: Ticketware SE, Hlavná 23, 917 01 Trnava, IČO: 48298034","1,54 € s DPH",23.03.2021,30.03.2021,platná,Z.33/2018 151076,"vlajka, šiltovky do inscenácie Búračka",38/2021,"dodávateľ: www.shopando.eu, s.r.o., Stará Vajnorská 15, 831 04 Bratislava, IČO: 35725907","28,07 € s DPH",26.03.2021,30.03.2021,platná, 151077,toner OKIC301/C321,37/2021,"dodávateľ: CAMEA SK, s.r.o., Sabinovská 67/5065, 08001 Prešov, IČO: 36468924","105,00 € s DPH",24.03.2021,30.03.2021,platná, 151079,online prednáška,31/2021,"dodávateľ: RACIO EDUCATION SLOVAKIA, s.r.o., P. J. Šafárika 839/2, 971 01 Prievidza, IČO: 36330035","50,00 € s DPH",25.03.2021,30.03.2021,platná, 151080,WiFi extender,,"dodávateľ: NAY a.s., Tuhovská 15, 83006 Bratislava, IČO: 35739487","29,99 € s DPH",25.03.2021,30.03.2021,platná,žiadanka 23.3.2021 151081,kostýmy do inscenácie Búračka,40/2021,"dodávateľ: LPP Slovakia, s.r.o., Janka Kráľa 9, 97401 Banská Bystroca, IČO: 36787507","25,98 € s DPH",29.03.2021,30.03.2021,platná, 151082,poplatok za online predaj vstupeniek 22.3./28.3.,,"dodávateľ: Ticketware SE, Hlavná 23, 917 01 Trnava, IČO: 48298034","3,46 € s DPH",29.03.2021,30.03.2021,platná,Z. 33/2018 151083,lavička do inscenácie Búračka,34/2021,"dodávateľ: MEVA-SK s.r.o., Krátka 574, 04951 Brzotín, IČO: 31681051","105,60 € s DPH",29.03.2021,30.03.2021,platná, 151041,xerox papier,04/2021,"dodávateľ: Cunik Ladislav DATASERVIS, Letná 65, 05201 Sp. Nová Ves, IČO: 10761691","34,00 € s DPH",26.02.2021,12.03.2021,platná, 151042,tonery,05/2021,"dodávateľ: Cunik Ladislav DATASERVIS, Letná 65, 05201 Sp. Nová Ves, IČO: 10761691","192,00 € s DPH",26.02.2021,12.03.2021,platná, 151043,kancelárske potreby,03/2021,"dodávateľ: Cunik Ladislav DATASERVIS, Letná 65, 05201 Sp. Nová Ves, IČO: 10761691","281,32 € s DPH",26.02.2021,12.03.2021,platná, 151045,stravné lístky,28/2021,"dodávateľ: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000","3 112,72 € bez DPH",26.02.2021,12.03.2021,platná,Z:10/2020 151051,činnosť technika PO a autorizovaného bezpečnostného technika BOZP,04/2019,"dodávateľ: BOZPPO-Regina Maliňáková, Rázusova 292/6, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 34525807","100,00 € bez DPH",02.03.2021,12.03.2021,platná, 151052,"vodné, stočné za február 2021",03/2021,"dodávateľ: Mestské kultúrne centrum, Radničné námestie č. 4, Sp. Nová Ves, IČO: 00352454","21,17 € s DPH",02.03.2021,12.03.2021,platná, 151054,Apple iPhone 12 128GB,08/2021,"dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o.,, Einsteinova 24, 85101 Bratislava, IČO: 35848863","960,00 € s DPH",03.03.2021,12.03.2021,platná, 151056,služby online sály,23/2021,"dodávateľ: Revoltapp s.r.o., Považská 1969/40A,04011 Košice-m.č.Západ, IČO: 52292550","120,00 € s DPH",08.03.2021,12.03.2021,platná, 151057,poplatky za online predaj vstupeniek,,"dodávateľ: Ticketware SE, Hlavná 23, 917 01 Trnava, IČO: 48298034","2,50 € s DPH",08.03.2021,12.03.2021,platná,Z: 33/2018 151059,telekomunikačné služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","27,14 € s DPH",09.03.2021,12.03.2021,platná,Z: 11/2011 151060,telekomunikačné služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","32,76 € s DPH",09.03.2021,12.03.2021,platná,Z: 11/2011 151061,hygienické potreby,02/2021,"dodávateľ: PEDRO PLUS s.r.o., Radlinského 2050/17, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 47039817","23,80 € s DPH",10.03.2021,12.03.2021,platná, 151062,poštovné Poštová karta - komerčná,,"dodávateľ: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124","14,45 € bez DPH",11.03.2021,12.03.2021,platná,Z:1/2017 151063,elektrina,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","212,74 € s DPH",11.03.2021,12.03.2021,platná,Z:5/2010 doh.ceny 4/2020 151018,stravné lístky,20/2021,"dodávateľ: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000","3 890,90 € bez DPH",01.02.2021,05.03.2021,platná,Z:10/2020 151044,nájomné za február 2021,,"dodávateľ: Speedservis dopravná a cestovná agentúra sro, Markušovská cesta č.4,05201 Spišská Nová Ves, IČO: 45584028","114,23 € bez DPH",26.02.2021,05.03.2021,platná,Z:13/1999 151046,vyúčtovanie zálohovej faktúry č.52584629 Aktualizácie I.-VI.,,"dodávateľ: PORADCA s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina, IČO: 3637171","70,20 € s DPH",26.02.2021,05.03.2021,platná, 151047,online prednáška NOVELA Zákonníka práce,25/2021,"dodávateľ: RACIO EDUCATION SLOVAKIA, s.r.o., P. J. Šafárika 839/2, 971 01 Prievidza, IČO: 36330035","50,00 € s DPH",26.02.2021,05.03.2021,platná, 151048,vyúčtovanie zálohovej faktúry 84190109 Poradca 2021,,"dodávateľ: PORADCA s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina, IČO: 36371271","72,00 € s DPH",01.03.2021,05.03.2021,platná, 151049,výkon zodpovednej osoby za 03/2021,,"dodávateľ: osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice, IČO: 50528041","48,00 € s DPH",01.03.2021,05.03.2021,platná,Z:40/2018 151050,servis telefónnej ústredne a výmena bezdrôtového telefónu,27/2021,"dodávateľ: Ing. Peter Badár, Šarišská 35, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 10761578","82,80 € s DPH",01.03.2021,05.03.2021,platná, 151053,nabíjačka a kryt k iPhonu,,"dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o.,, Einsteinova 24, 85101 Bratislava, IČO: 35848863","35,50 € s DPH",03.03.2021,05.03.2021,platná, 151024,pohonné hmoty,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava, IČO: 31322832","66,95 € s DPH",09.02.2021,01.03.2021,platná,Z: 9/2010 151037,poplatok online predaj 15.2./21.2.2021,,"dodávateľ: Ticketware SE, Hlavná 23, 917 01 Trnava, IČO: 48298034","0,58 € s DPH",22.02.2021,01.03.2021,platná,Z:33/2018 151038,toner,26/2021,"dodávateľ: CAMEA SK, s.r.o., Sabinovská 67/5065, 08001 Prešov, IČO: 36468924","29,30 € s DPH",23.02.2021,01.03.2021,platná, 151039,nájomné za 02/2021,39/2019,"dodávateľ: AGROKOR, s.r.o., Radlinského 17, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36181269","818,24 € s DPH",24.02.2021,01.03.2021,platná,"dod.9/2020, Z: 71/2019, dod.11/2020" 151040,ochranné služby za 01/2021,39/2019,"dodávateľ: AGROKOR, s.r.o., Radlinského 17, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36181269","13,20 € s DPH",24.02.2021,01.03.2021,platná,dod. 9/2020 151016,kancelársky papier,03/2021,"dodávateľ: Cunik Ladislav DATASERVIS, Letná 65, 05201 Sp. Nová Ves, IČO: 10761691","34,00 € s DPH",01.02.2021,19.02.2021,platná, 151017,kancelárske potreby,03/2021,"dodávateľ: Cunik Ladislav DATASERVIS, Letná 65, 05201 Sp. Nová Ves, IČO: 10761691","44,58 € s DPH",01.02.2021,19.02.2021,platná, 151019,činnosť technika PO a autorizovaného bezpečnostného technika,04/2019,"dodávateľ: BOZPPO-Regina Maliňáková, Rázusova 292/6, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 34525807","100,00 € bez DPH",03.02.2021,19.02.2021,platná, 151020,služby online sála,136/2020,"dodávateľ: Revoltapp s.r.o., Považská 1969/40A,04011 Košice-m.č.Západ, IČO: 52292550","360,00 € s DPH",03.02.2021,19.02.2021,platná,"Obj. 13/2021,15/2021" 151021,licenčné odmeny za december 2020,,"dodávateľ: LITA, autorská spoločnosť, Mozartova 9, 811 02 Bratislava, IČO: 0000420166","150,26 € s DPH",04.02.2021,19.02.2021,platná,licenčné odmeny 151022,autodiely do inscenácie Búračka,21/2021,"dodávateľ: Ing. Lukáš Turčiak - ELEMSITY, Revolučná 152/5, 031 05 Liptovský Mikuláš, IČO: 50306227","194,00 € bez DPH",05.02.2021,19.02.2021,platná, 151023,použité autodiely do inscenácie Búračka,22/2021,"dodávateľ: AUTOVRAKY POPRAD-TATRY, s.r.o., Mlynica č.1044, 059 91 Mlynica, IČO: 47079517","240,00 € bez DPH",05.02.2021,19.02.2021,platná, 151025,telekomunikačné poplatky za január 2021,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","26,00 € s DPH",09.02.2021,19.02.2021,platná,Z: 11/2011 151026,telekomunikačné služby za január 2021,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","32,76 € s DPH",09.02.2021,19.02.2021,platná,Z:11/2011 151027,poplatok online predaj vstupeniek 1.2./7.2.2021,,"dodávateľ: Ticketware SE, Hlavná 23, 917 01 Trnava, IČO: 48298034","0,38 € s DPH",09.02.2021,19.02.2021,platná,Z: 33/2018 151028,aktualizácia softwaru IFOSOFT,16/2021,"dodávateľ: Stanislav Klubert, Za Hornádom 10, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 34573488","186,48 € s DPH",09.02.2021,19.02.2021,platná, 151029,teplo a TÚV za 1/2021,1/2020,"dodávateľ: Emkobel, a.s., Rázusova 1846, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31736785","2 902,72 € s DPH",09.02.2021,19.02.2021,platná,Z:2/2011 151030,telekomunikačné služby za január 2021,,"dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o.,, Einsteinova 24, 85101 Bratislava, IČO: 35848863","163,32 € s DPH",11.02.2021,19.02.2021,platná,Z:32-40/2017 151031,scénické prvky-použité náhradné diely pre MV Škoda Favorit - do inscenácie Búračka,24/2021,"dodávateľ: Peter Popivčák - POP - CAR SERVICE, Lomnická 5, 040 01 Košice, IČO: 10686266","360,00 € s DPH",11.02.2021,19.02.2021,platná, 151032,elektrina za január 2021,4/2020,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","138,74 € s DPH",15.02.2021,19.02.2021,platná,Z:5/2010 151033,poštovné 1/2021 - Poštová karta - Komerčná,,"dodávateľ: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124","24,95 € bez DPH",15.02.2021,19.02.2021,platná,Z: 1/2017 151034,služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska,,"dodávateľ: Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava, IČO: 47232480","957,42 € bez DPH",15.02.2021,19.02.2021,platná, 151035,"vodné, stočné január 2021",02/2021,"dodávateľ: Mestské kultúrne centrum, Radničné námestie č. 4, Sp. Nová Ves, IČO: 00352454","21,17 € s DPH",15.02.2021,19.02.2021,platná, 151036,online predaj vstupeniek 8.2./14.2.2021,,"dodávateľ: Ticketware SE, Hlavná 23, 917 01 Trnava, IČO: 48298034","5,76 € s DPH",15.02.2021,19.02.2021,platná,Z:33/2018 151002,stravné lístky,01/2021,"dodávateľ: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000","3 890,90 € bez DPH",07.01.2021,04.02.2021,platná,Z:10/2020 141001,vyúčtovanie dodávky tepla a teplej úžitkovej vody 01.01.-31.12.2020,1/2020,"dodávateľ: Emkobel, a.s., Rázusova 1846, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31736785","-813,56 € s DPH",25.01.2021,04.02.2021,platná,Z:2/2011 151009,strážna služba 12/2020,9/2020,"dodávateľ: AGROKOR, s.r.o., Radlinského 17, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36181269","13,20 € s DPH",26.01.2021,04.02.2021,platná,Z:39/2019 151010,nájomné za 01/2021,11/2020,"dodávateľ: AGROKOR, s.r.o., Radlinského 17, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36181269","818,24 € s DPH",26.01.2021,04.02.2021,platná,Z:71/2019 151013,nájomné za mesiac január 2021,,"dodávateľ: Speedservis dopravná a cestovná agentúra sro, Markušovská cesta č.4,05201 Spišská Nová Ves, IČO: 45584028","114,23 € bez DPH",01.02.2021,04.02.2021,platná,Z: 13/1999 151015,výkon zodpovednej osoby za 02/2021,,"dodávateľ: osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice, IČO: 50528041","48,00 € s DPH",01.02.2021,04.02.2021,platná,Z:40/2018 150399,telekomunikačné služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","25,94 € s DPH",08.01.2021,01.02.2021,platná,Z:11/2011 150400,telekomunikačné služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","32,76 € s DPH",08.01.2021,01.02.2021,platná,Z:11/2011 150401,pohonné hmoty,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava, IČO: 31322832","35,86 € s DPH",11.01.2021,01.02.2021,platná,Z:9/2010 150404,dodávka tepla a teplej úžitkovej vody 12-2020,,"dodávateľ: Emkobel, a.s., Rázusova 1846, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31736785","2 711,14 € s DPH",12.01.2021,01.02.2021,platná,Z:2/2011-č. rozh. 0045/2020/T 150405,činnosť technika PO a autorizovaného bezpečnostného technika,04/2019,"dodávateľ: BOZPPO-Regina Maliňáková, Rázusova 292/6, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 34525807","100,00 € bez DPH",12.01.2021,01.02.2021,platná, 150406,telekomunikačné služby,,"dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o.,, Einsteinova 24, 85101 Bratislava, IČO: 35848863","153,33 € s DPH",12.01.2021,01.02.2021,platná,Z:32-40/2017 150407,udelenie licencie k sekvenciám z AVD "Štúrovci" v rámci divadelného predstavenia Marína Havranová,,"dodávateľ: Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava, IČO: 47232480","576,00 € s DPH",14.01.2021,01.02.2021,platná,licenčná zmluva 151001,výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov 01/2021,,"dodávateľ: osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice, IČO: 50528041","48,00 € s DPH",04.01.2021,01.02.2021,platná,Z:40/2018 151003,poplatok za online predaj vstupeniek 1.1./3.1.2021,,"dodávateľ: Ticketware SE, Hlavná 23, 917 01 Trnava, IČO: 48298034","0,77 € s DPH",11.01.2021,01.02.2021,platná,Z:33/2018 151004,Finančný spravodajca 2020 - vyúčtovanie predplatného,,"dodávateľ: Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina 1, IČO: 31592503","42,79 € s DPH",18.01.2021,01.02.2021,platná,predplatné 151005,poplatok za online predaj vstupeniek,,"dodávateľ: Ticketware SE, Hlavná 23, 917 01 Trnava, IČO: 48298034","3,50 € s DPH",18.01.2021,01.02.2021,platná,Z:33/2018 151006,elektrina 12/2020,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","370,60 € s DPH",18.01.2021,01.02.2021,platná,Z:5/2010-doh.ceny 4/2020 151007,potreby techniky,6/2020,"dodávateľ: PEDRO PLUS s.r.o., Radlinského 2050/17, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 47039817","1,96 € s DPH",18.01.2021,01.02.2021,platná, 151008,poplatok za online predaj vstupeniek 18.1./24.1.2021,,"dodávateľ: Ticketware SE, Hlavná 23, 917 01 Trnava, IČO: 48298034","12,96 € s DPH",25.01.2021,01.02.2021,platná,Z:33/2018 151011,autodiely do scény pripravovanej inscenácie Búračka,17/2021,"dodávateľ: Erik Bednárik DIELY PRE AUTO, Podhorie 1526, 01861 Beluša, IČO: 45350744","189,00 € bez DPH",28.01.2021,01.02.2021,platná, 151012,kostýmy do inscenácie Búračka,18/2021,"dodávateľ: LPP Slovakia, s.r.o., Janka Kráľa 9, 97401 Banská Bystroca, IČO: 36787507","9,99 € s DPH",01.02.2021,01.02.2021,platná, 151014,poplatok za online predaj vstupeniek 25.1./31.1.2021,,"dodávateľ: Ticketware SE, Hlavná 23, 917 01 Trnava, IČO: 48298034","1,34 € s DPH",01.02.2021,01.02.2021,platná,Z:33/2018 150356,pohonné hmoty,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava, IČO: 31322832","177,96 € s DPH",08.12.2020,18.01.2021,platná,Z:9/2010 150340,stravné lístky,120/2020,"dodávateľ: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000","3 112,72 € bez DPH",30.11.2020,18.01.2021,platná,Z:10/2020 150377,elektroinštalačný materiál,2/2020,"dodávateľ: SETEZA ELEKTRO, spol. s r. o., Šafárikovo námestie 1, 05201 Sp. Nová Ves, IČO: 31704387","18,31 € s DPH",18.12.2020,18.01.2021,platná, 150378,oprava a osadenie konštrukcie upevňovacích konzol na upevnenie reflektorov v hľadisku,129/2020,"dodávateľ: AMAN s.r.o., NPZ 510, 053 21 Markušovce, IČO: 31674968","434,00 € s DPH",18.12.2020,18.01.2021,platná, 150379,farby a materiál na hygienické maľovanie SD,130/2020,"dodávateľ: EM Centrum, s.r.o., Kamenárska 5, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 45411743","278,00 € s DPH",18.12.2020,18.01.2021,platná, 150380,software na nahrávanie a úpravu zvuku Image-Line FLStudio 20,,"dodávateľ: Techhouse s.r.o., Ovsištské nám.1, 85104 Bratislava-Petržalka, IČO: 50298038","279,00 € s DPH",21.12.2020,18.01.2021,platná,obj.138/2020 150381,poplatok online predaj 14.12./20.12.2020,,"dodávateľ: Ticketware SE, Hlavná 23, 917 01 Trnava, IČO: 48298034","12,96 € s DPH",21.12.2020,18.01.2021,platná,Z:33/2018 150383,"počítač HP Slim S01 a LCD monitor 23,8\" Acer",128/2020,"dodávateľ: Alza.sk s.r.o., Bottova 6654/7, 81109 Bratislava, IČO: 36562939","458,02 € s DPH",21.12.2020,18.01.2021,platná, 150384,Focusrite Scarlett - zvuková karta,137/2020,"dodávateľ: Muziker, a.s., Drieňová 1H, 82101 Bratislava, IČO: 35840773","143,89 € s DPH",21.12.2020,18.01.2021,platná, 150385,pravidelná prehliadka javiskových ťahov a preškolenie obsluhovateľov,,"dodávateľ: Kopčok Zlatko, servis javiskových zariadení, Benice 103, 038 42 Príbovce, IČO: 10870024","1 000,00 € s DPH",28.12.2020,18.01.2021,platná,obj.126/2020 150386,statický prepočet únosnosti závesného systému nad javiskom divadla,79/2020,"dodávateľ: Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina, IČO: 00397563","1 068,00 € s DPH",28.12.2020,18.01.2021,platná, 150387,poplatok online predaj 21.12./27.12.2020,,"dodávateľ: Ticketware SE, Hlavná 23, 917 01 Trnava, IČO: 48298034","1,13 € s DPH",28.12.2020,18.01.2021,platná,Z:33/2018 150388,potreby javiskovej techniky,7/2020,"dodávateľ: MAJSTER CENTRUM s.r.o., Zimná 223/87, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36817767","33,65 € s DPH",28.12.2020,18.01.2021,platná, 150389,sanácia stien - oprava chodby k štúdiu SD,132/2020,"dodávateľ: SANEX, s.r.o., Tepličská cesta 7,05201 Spišská Nová Ves, IČO: 17084181","5 929,50 € s DPH",29.12.2020,18.01.2021,platná, 150390,oprava elektroinštalácie - oprava chodby k Štúdiu SD,131/2020,"dodávateľ: ELTUR s.r. o., Čsl.armády 33, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 44485743","5 983,32 € s DPH",28.12.2020,18.01.2021,platná, 150391,oprava povrchových stien stropov a podláh na chodbe k štúdiu SD,133/2020,"dodávateľ: Alkon SV, s. r. o., Zimná 65, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 45261661","5 980,60 € s DPH",29.12.2020,18.01.2021,platná, 150392,nájomné za december 2020 a vypracovanie posudku o nerentabilnosti opravy k služobnému OMV,140/2020,"dodávateľ: Speedservis dopravná a cestovná agentúra sro, Markušovská cesta č.4,05201 Spišská Nová Ves, IČO: 45584028","265,08 € bez DPH",30.12.2020,18.01.2021,platná,Z:13/1999 150393,služby online sály,118/2020,"dodávateľ: Revoltapp s.r.o., Považská 1969/40A,04011 Košice-m.č.Západ, IČO: 52292550","600,00 € s DPH",30.12.2020,18.01.2021,platná,"ďalšie objednávky:123,125,127,135/2020" 150394,"vodné,stočné 12/2020",3/2020,"dodávateľ: Mestské kultúrne centrum, Radničné námestie č. 4, Sp. Nová Ves, IČO: 00352454","37,04 € s DPH",31.12.2020,18.01.2021,platná, 150395,kanc.papier,10/2020,"dodávateľ: Cunik Ladislav DATASERVIS, Letná 65, 05201 Sp. Nová Ves, IČO: 10761691","86,90 € s DPH",31.12.2020,18.01.2021,platná, 150396,kancelárske potreby,9/2020,"dodávateľ: Cunik Ladislav DATASERVIS, Letná 65, 05201 Sp. Nová Ves, IČO: 10761691","48,11 € s DPH",31.12.2020,18.01.2021,platná, 150397,tonery,11/2020,"dodávateľ: Cunik Ladislav DATASERVIS, Letná 65, 05201 Sp. Nová Ves, IČO: 10761691","50,25 € s DPH",31.12.2020,18.01.2021,platná, 150398,odmena za sprostredkovanie e-Tickets,,"dodávateľ: Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava, IČO: 52005551","2,69 € s DPH",31.12.2020,18.01.2021,platná,Z:7/2017 150402,poplatok online predaj 28.12./31.12.2020,,"dodávateľ: Ticketware SE, Hlavná 23, 917 01 Trnava, IČO: 48298034","4,99 € s DPH",31.12.2020,18.01.2021,platná,Z:33/2018 150403,poštovné - Poštová karta komerčná,,"dodávateľ: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124","147,40 € bez DPH",31.12.2020,18.01.2021,platná,Z: 1/2017 150366,materiál na opravu podlahy v kancelárii riaditeľa,119/2020,"dodávateľ: GIZI, spol. s.r.o., Tepličská cesta 14/2149, 05201 Sp. Nová Ves, IČO: 31689612","219,50 € s DPH",14.12.2020,12.01.2021,platná, 150368,hygienický a dezinfekčný materiál,4/2020,"dodávateľ: VILLA MARKET s.r.o., Chrapčiakova 1, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 31668461","247,68 € s DPH",14.12.2020,12.01.2021,platná, 150369,čistiace a dezinfekčné prostriedky,6/2020,"dodávateľ: PEDRO PLUS s.r.o., Radlinského 17, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 47039817","111,43 € s DPH",15.12.2020,12.01.2021,platná, 150370,poplatky strážna služba 11/2020,9/2020,"dodávateľ: AGROKOR, s.r.o., Radlinského 17, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36181269","13,20 € s DPH",15.12.2020,12.01.2021,platná,Z:39/2019 150371,nájomné za 12/2020,11/2020,"dodávateľ: AGROKOR, s.r.o., Radlinského 17, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36181269","818,24 € s DPH",15.12.2020,12.01.2021,platná,"Z:39 a 71/2019, Z:9/2020" 150372,BERLINGO FEEL XL BLUEHDI 100 S&S - služobné motorové vozidlo,24/2020,"dodávateľ: Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves 1, IČO: 31659641","19 475,20 € s DPH",10.12.2020,12.01.2021,platná, 150373,potreby javiskovej techniky,05/2020,"dodávateľ: Ladislav Hricko Elektronik, Strojnícka 6/33, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 17301424","63,89 € s DPH",17.12.2020,12.01.2021,platná, 150374,výroba vitríny s nápisom Spišské divadlo s logom KSK a SD,134/2020,"dodávateľ: FORPLAST SYSTEMS s.r.o., Říčanská 1178,76312 Vízovice ČR, IČO: 29268915","405,00 € s DPH",17.12.2020,12.01.2021,platná, 150375,bannery Zdrhni pred svojou ženou a Janko Hraško,104/2020,"dodávateľ: PROGRUP SK, s.r.o., Klincová 35, 82108 Bratislava - m. č. Ružinov, IČO: 2120562906","144,00 € s DPH",17.12.2020,12.01.2021,platná,obj. 124/2020 150376,počítač LENOVO,139/2020,"dodávateľ: NAY a.s., Tuhovská 15, 83006 Bratislava, IČO: 35739487","849,00 € s DPH",17.12.2020,12.01.2021,platná, 150359,paušálna platba za zabezpečenie prac. zdrav. služby a dohľadu nad pracovným prostredím za 4. štvrťrok 2020,22/2020,"dodávateľ: MEDISON s.r.o., Obchodná 16, 04011 Košice, IČO: 36679135","120,00 € s DPH",09.12.2020,16.12.2020,platná, 150360,"výroba atypickej sedacej zostavy rozoberateľnej s podvozkom, úprava a výroba javiskových kulís pre inscenáciu Zdrhni pred svojou ženou",116/2020,"dodávateľ: UNITERM Martin s.r.o., Zámocká 16, 036 01 Martin, IČO: 36419028","6 380,00 € bez DPH",09.12.2020,16.12.2020,platná, 150361,"vodné, stočné za november 2020",3/2020,"dodávateľ: Mestské kultúrne centrum, Radničné námestie č. 4, Sp. Nová Ves, IČO: 00352454","37,04 € s DPH",09.12.2020,16.12.2020,platná, 150363,elektrina za november 2020,04/2020,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","304,07 € s DPH",10.12.2020,16.12.2020,platná,Z:5/2010 150365,telekomunikačné služby za november 2020,,"dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o.,, Einsteinova 24, 85101 Bratislava, IČO: 35848863","159,17 € s DPH",11.12.2020,16.12.2020,platná,Z: 32-40/2017 150367,poplatok za online predaj vstupeniek 7.12./13.12.2020,,"dodávateľ: Ticketware SE, Hlavná 23, 917 01 Trnava, IČO: 48298034","13,58 € s DPH",14.12.2020,16.12.2020,platná,Z: 33/2018 150333,pohonné hmoty,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava, IČO: 31322832","50,00 € s DPH",23.11.2020,11.12.2020,platná,Z: 9/2010 150335,registrácia Spišské divadlo - doména,70/2019,"dodávateľ: Webglobe - Yegon, s.r.o., Stará Prievozská 2, 821 09 Bratislava, IČO: 36306444","14,94 € s DPH",24.11.2020,11.12.2020,platná, 150341,nájomné za mesiac november 2020,,"dodávateľ: Speedservis dopravná a cestovná agentúra sro, Markušovská cesta č.4,05201 Spišská Nová Ves, IČO: 45584028","114,23 € bez DPH",30.11.2020,11.12.2020,platná,Z:13/1999 150342,kancelárske potreby,9/2020,"dodávateľ: Cunik Ladislav DATASERVIS, Letná 65, 05201 Sp. Nová Ves, IČO: 10761691","21,06 € s DPH",30.11.2020,11.12.2020,platná, 150343,xerox papier,10/2020,"dodávateľ: Cunik Ladislav DATASERVIS, Letná 65, 05201 Sp. Nová Ves, IČO: 10761691","17,00 € s DPH",30.11.2020,11.12.2020,platná, 150344,toner,11/2020,"dodávateľ: Cunik Ladislav DATASERVIS, Letná 65, 05201 Sp. Nová Ves, IČO: 10761691","59,50 € s DPH",30.11.2020,11.12.2020,platná, 150345,činnosť technika PO a autorizovaného bezpečnostného technika za 11/2020,04/2019,"dodávateľ: BOZPPO-Regina Maliňáková, Rázusova 292/6, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 34525807","100,00 € bez DPH",30.11.2020,11.12.2020,platná, 150346,výkon zodpovednej osoby za 12/2020,,"dodávateľ: osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice, IČO: 50528041","48,00 € s DPH",02.12.2020,11.12.2020,platná,Z: 40/2018 150347,elektroinštalačný materiál,2/2020,"dodávateľ: SETEZA ELEKTRO, spol. s r. o., Šafárikovo námestie 1, 05201 Sp. Nová Ves, IČO: 31704387","27,20 € s DPH",03.12.2020,11.12.2020,platná, 150348,kreslo do inscenácie "Zdrhni pred svojou ženou",122/2020,"dodávateľ: TrueOne, s.r.o., Školská 40, 02201 Čadca 1, IČO: 43881149","148,00 € s DPH",07.12.2020,11.12.2020,platná, 150349,podlahárske práce v priestoroch kancelárie riaditeľa,121/2020,"dodávateľ: Podlahárske práce Klement Sabol, Strojnícka 5/29, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 10765191","1 293,84 € s DPH",07.12.2020,11.12.2020,platná, 150350,tepelná energia za 11/2020,1/2020,"dodávateľ: Emkobel, a.s., Rázusova 1846, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31736785","2 377,34 € s DPH",07.12.2020,11.12.2020,platná,"Z:2/2011-1/2020, č. rozh.0045/2020/T" 150351,poplatok za online predaj vstupeniek 1.12./6.12.,,"dodávateľ: Ticketware SE, Hlavná 23, 917 01 Trnava, IČO: 48298034","27,60 € s DPH",07.12.2020,11.12.2020,platná,Z:33/2018 150352,poplatok za online predaj vstupeniek 30.11.,,"dodávateľ: Ticketware SE, Hlavná 23, 917 01 Trnava, IČO: 48298034","6,91 € s DPH",07.12.2020,11.12.2020,platná,Z: 33/2018 150353,licenčná odmena za použitie diela Štúrovci v inscenácii Marína Havranová,,"dodávateľ: LITA, autorská spoločnosť, Mozartova 9, 811 02 Bratislava, IČO: 0000420166","144,00 € s DPH",08.12.2020,11.12.2020,platná,licenčná zmluva 9/2020 150354,telekomunikačné služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","32,76 € s DPH",08.12.2020,11.12.2020,platná,Z:11/2011 150355,telekomunikačné služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","24,02 € s DPH",08.12.2020,11.12.2020,platná,Z. 11/2011 150357,profesionálne klopové mikrofóny - 10ks,111/2020,"dodávateľ: Béla Simon, Žíp 15, 980 21 Bátka, IČO: 34235876","339,60 € s DPH",08.12.2020,11.12.2020,platná, 150362,poštovné za 11/2020 k službe Poštová karta - Komerčná,,"dodávateľ: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124","12,15 € bez DPH",10.12.2020,11.12.2020,platná,Z:1/2017 150364,"nulová faktúra za vodné, stočné 4.9.-1.12.2020",,"dodávateľ: PVPS, Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968",,10.12.2020,11.12.2020,platná, 150303,stravné lístky,105/2020,"dodávateľ: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000","3 112,72 € bez DPH",27.10.2020,02.12.2020,platná,Z: 10/2020 150321,tepelná energia a voda za 30/2020,1/2020,"dodávateľ: Emkobel, a.s., Rázusova 1846, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31736785","2 010,72 € s DPH",09.11.2020,02.12.2020,platná,"Z: 2/2011, č. rozh.0045/2020/T" 150331,papierové tienidlá do inscenácie Zdrhni pred svojou ženou,115/2020,"dodávateľ: HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o., Galvaniho 9, 821 04 Bratislava, IČO: 35838949","17,51 € s DPH",23.11.2020,02.12.2020,platná, 150336,odmena za sprostredkovanie e-Tickets,,"dodávateľ: Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava, IČO: 52005551","0,10 € s DPH",25.11.2020,02.12.2020,platná,Z:7/2017 150337,online prednáška,107/2020,"dodávateľ: RACIO EDUCATION SLOVAKIA, s.r.o., P. J. Šafárika 839/2, 971 01 Prievidza, IČO: 36330035","50,00 € s DPH",25.11.2020,02.12.2020,platná, 150338,otočné kreslo do inscenácie Zdrhni pred svojou ženou,114/2020,"dodávateľ: TEMPO KONDELA, s.r.o., Vojtaššákova 893, 02744 Tvrdošín, IČO: 36409154","156,00 € s DPH",27.11.2020,02.12.2020,platná, 150339,poplatok online predaj za obdobie 23.11./29.11.2020,,"dodávateľ: Ticketware SE, Hlavná 23, 917 01 Trnava, IČO: 48298034","7,01 € s DPH",30.11.2020,02.12.2020,platná,Z: 33/2018 150304,tlač clv plagátov,206/2019,"dodávateľ: euroAWK, spol. s r.o., Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava, IČO: 35808683","49,20 € s DPH",30.10.2020,24.11.2020,platná, 150307,tonery,11/2020,"dodávateľ: Cunik Ladislav DATASERVIS, Letná 65, 05201 Sp. Nová Ves, IČO: 10761691","367,80 € s DPH",02.11.2020,24.11.2020,platná, 150308,kancelárske potreby,9/2020,"dodávateľ: Cunik Ladislav DATASERVIS, Letná 65, 05201 Sp. Nová Ves, IČO: 10761691","43,82 € s DPH",02.11.2020,24.11.2020,platná, 150309,xerox papier,10/2020,"dodávateľ: Cunik Ladislav DATASERVIS, Letná 65, 05201 Sp. Nová Ves, IČO: 10761691","17,00 € s DPH",02.11.2020,24.11.2020,platná, 150312,činnosť technika PO a autorizovaného bezpečnostného technika za október 2020,04/2019,"dodávateľ: BOZPPO-Regina Maliňáková, Rázusova 292/6, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 34525807","100,00 € bez DPH",02.11.2020,24.11.2020,platná, 150314,zabezpečenie online prístupu - online sála,96/2020,"dodávateľ: Revoltapp s.r.o., Považská 1969/40A,04011 Košice-m.č.Západ, IČO: 52292550","540,00 € s DPH",04.11.2020,24.11.2020,platná,ďalšie objednávky: 98/2020 a 102/2020. 150315,banner Online predstavenia,100/2020,"dodávateľ: PROGRUP SK, s.r.o., Klincová 35, 82108 Bratislava - m. č. Ružinov, IČO: 51014751","72,00 € s DPH",04.11.2020,24.11.2020,platná, 150316,telekomunikačné služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","23,99 € s DPH",06.11.2020,24.11.2020,platná,Z: 11/2011 150317,telekomunikačné služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","32,76 € s DPH",06.11.2020,24.11.2020,platná,Z: 11/2011 150318,pohonné hmoty,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava, IČO: 313322832","56,39 € s DPH",06.11.2020,24.11.2020,platná,Z: 9/2010 150319,poplatok za online predaj vstupeniek 2.11./8.11.2020,,"dodávateľ: Ticketware SE, Hlavná 23, 917 01 Trnava, IČO: 48298034","6,53 € s DPH",09.11.2020,24.11.2020,platná,Z:33/2018 150320,online seminár Pripravované veľké zmeny v homeoffice,92/2020,"dodávateľ: Nakladatelství FORUM s.r.o. organizačná zložka, Seberiniho 1, 821 03 Bratislava - m.č.Ružinov, IČO: 46490213","303,96 € s DPH",09.11.2020,24.11.2020,platná, 150322,telekomunikačné služby,,"dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o.,, Einsteinova 24, 85101 Bratislava, IČO: 35848863","153,50 € s DPH",11.11.2020,24.11.2020,platná,Z:32-40/2017 150323,elektrina za október 2020,4/2020,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","286,38 € s DPH",11.11.2020,24.11.2020,platná,Z:5/2010 a doh.ceny 4/2020 150324,"vodné, stočné za september, október 2020",3/2020,"dodávateľ: Mestské kultúrne centrum, Radničné námestie č. 4, Sp. Nová Ves, IČO: 00352454","103,19 € s DPH",12.11.2020,24.11.2020,platná, 150325,poštovné- Poštová karta komerčná,,"dodávateľ: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124","10,90 € bez DPH",12.11.2020,24.11.2020,platná,Z: 1/2017 150326,nájomné za 11/2020,39/2019,"dodávateľ: AGROKOR, s.r.o., Radlinského 17, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36181269","818,24 € s DPH",13.11.2020,24.11.2020,platná,dodatok k zmluve 9/2020 150327,strážna služba za 10/2020,39/2019,"dodávateľ: AGROKOR, s.r.o., Radlinského 17, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36181269","13,20 € s DPH",13.11.2020,24.11.2020,platná, 150328,oprava javiskových ťahov,99/2020,"dodávateľ: AMAN s.r.o., NPZ 510, 053 21 Markušovce, IČO: 31674968","4 200,00 € s DPH",13.11.2020,24.11.2020,platná, 150329,video statív ku kamere,110/2020,"dodávateľ: Rašid Garipov, Hodkovická 767/7, Praha 4 - Kamýk,142 00, IČO: 02856123","224,16 € s DPH",16.11.2020,24.11.2020,platná, 150330,poplatok online predaj za obdobie 9.11./15.11.2020,,"dodávateľ: Ticketware SE, Hlavná 23, 917 01 Trnava, IČO: 48298034","6,53 € s DPH",16.11.2020,24.11.2020,platná,Z:33/2018 150332,sada stolíkov do inscenácie Zdrhni pred svojou ženou,113/2020,"dodávateľ: ADAMICCI, s.r.o., Čsl. parašutistov 212/3, 831 03 Bratislava, IČO: 48036731","85,90 € s DPH",20.11.2020,24.11.2020,platná, 150334,poplatok online predaj za obdobie 16.11./22.11.2020,,"dodávateľ: Ticketware SE, Hlavná 23, 917 01 Trnava, IČO: 48298034","9,55 € s DPH",23.11.2020,24.11.2020,platná,Z: 33/2018 150299,zásobníky na papierové utierky,97/2020,"dodávateľ: VILLA MARKET s.r.o., Chrapčiakova 1, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 31668461","204,24 € s DPH",22.10.2020,06.11.2020,platná, 150300,papierové utierky,4/2020,"dodávateľ: VILLA MARKET s.r.o., Chrapčiakova 1, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 31668461","28,08 € s DPH",22.10.2020,06.11.2020,platná, 150302,poplatok za online predaj vstupeniek 19.10./25.10.2020,,"dodávateľ: Ticketware SE, Hlavná 23, 917 01 Trnava, IČO: 48298034","14,64 € s DPH",26.10.2020,06.11.2020,platná,Z:33/2018 150305,telekomunikačné služby,,"dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o.,, Einsteinova 24, 85101 Bratislava, IČO: 35848863","156,53 € s DPH",30.10.2020,06.11.2020,platná,Z: 32-40/2017 150306,nájomné za mesiac október 2020,,"dodávateľ: Speedservis dopravná a cestovná agentúra sro, Markušovská cesta č.4,05201 Spišská Nová Ves, IČO: 45584028","114,23 € bez DPH",30.10.2020,06.11.2020,platná,Z:13/1999 150310,poplatok za online predaj vstupeniek 26.10./31.10.2020,,"dodávateľ: Ticketware SE, Hlavná 23, 917 01 Trnava, IČO: 48298034","12,48 € s DPH",02.11.2020,06.11.2020,platná,Z:33/2018 150311,výkon zodp. osoby 11/2020,,"dodávateľ: osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice, IČO: 50528041","48,00 € s DPH",02.11.2020,06.11.2020,platná,Z: 40/2018 150313,"farba, štetce - maľovanie rekvizít a scénických prvkov do inscenácie Janko Hraško",106/2020,"dodávateľ: EM Centrum, s.r.o., Kamenárska 5, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 45411743","72,30 € s DPH",02.11.2020,06.11.2020,platná, 150270,stravné lístky,10/2020,"dodávateľ: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000","3 112,72 € s DPH",30.09.2020,30.10.2020,platná,obj.93/2020 150281,pohonné hmoty,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava, IČO: 31322832","77,81 € s DPH",12.10.2020,30.10.2020,platná,Z:9/2010 150279,tlač plagát október 2020,90/2020,"dodávateľ: Roman Ambruš, J. Hanulu 9, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 33850640","80,00 € s DPH",12.10.2020,30.10.2020,platná, 150296,autorská odmena za licenciu a verejné použitie hudobných diel podľa účinného sadzobníka SOZA,10/2020,"dodávateľ: SOZA, Rastislavova 3, 82108 Bratislava 2, IČO: 00178454","57,60 € s DPH",19.10.2020,30.10.2020,platná,licenčná zmluva 150298,činnosť technika PO a autorizovaného bezpečnostného technika,04/2019,"dodávateľ: BOZPPO-Regina Maliňáková, Rázusova 292/6, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 34525807","100,00 € bez DPH",22.10.2020,30.10.2020,platná, 150301,toner cartridges Camea-OKI,101/2020,"dodávateľ: CAMEA SK, s.r.o., Sabinovská 67/5065, 08001 Prešov, IČO: 36468924","105,00 € s DPH",23.10.2020,30.10.2020,platná, 150274,autorská odmena za odohrané predstavenie Perinbaba,,"dodávateľ: Aura-Pont s.r.o., Radlická 99, 150 00 Praha 5, IČO: 00174866","84,05 € s DPH",12.10.2020,22.10.2020,platná,licenčná zmluva 5/2018 150277,výkon zodpovednej osoby za 10/2020,,"dodávateľ: osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice, IČO: 50528041","48,00 € s DPH",12.10.2020,22.10.2020,platná,Z:40/2018 150282,elektroinštalačný materiál,2/2020,"dodávateľ: SETEZA ELEKTRO, spol. s r. o., Šafárikovo námestie 1, 05201 Sp. Nová Ves, IČO: 31704387","134,26 € s DPH",12.10.2020,22.10.2020,platná, 150283,licenčná odmena za dielo seriál Štúrovci 1-4,,"dodávateľ: LITA, autorská spoločnosť, Mozartova 9, 811 02 Bratislava, IČO: 0000420166","816,00 € s DPH",12.10.2020,22.10.2020,platná,licenčná zmluva 9/2020 150284,telekomunikačné služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","32,76 € s DPH",12.10.2020,22.10.2020,platná,Z: 11/2011 150285,telekomunikačné služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","26,52 € s DPH",12.10.2020,22.10.2020,platná,Z:11/2011 150287,licenčné odmeny za 9/2020,,"dodávateľ: LITA, autorská spoločnosť, Mozartova 9, 811 02 Bratislava, IČO: 0000420166","218,61 € bez DPH",12.10.2020,22.10.2020,platná,licenčné zmluvy 150288,tepelná energia za 9/2020,1/2020,"dodávateľ: Emkobel, a.s., Rázusova 1846, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31736785","839,71 € s DPH",12.10.2020,22.10.2020,platná,"Z:2/2011, č. rozh.0045/2020/T" 150289,elektroinštalačný materiál,7/2020,"dodávateľ: MAJSTER CENTRUM s.r.o., Zimná 223/87, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36817767","48,66 € s DPH",14.10.2020,22.10.2020,platná, 150290,elektrina za 9/2020,04/2020,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","464,41 € s DPH",14.10.2020,22.10.2020,platná,Z:5/2010 150291,grafická karta ASUS GT710,94/2020,"dodávateľ: Alza.sk s.r.o., Bottova 6654/7, 81109 Bratislava, IČO: 36562939","60,58 € s DPH",14.10.2020,22.10.2020,platná, 150292,čistiace a hygienické potreby,6/2020,"dodávateľ: PEDRO PLUS s.r.o., Radlinského 2050/17, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 47039817","68,52 € s DPH",16.10.2020,22.10.2020,platná, 150293,strážna služba 09/2020,39/2019,"dodávateľ: AGROKOR, s.r.o., Radlinského 17, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36181269","13,20 € s DPH",16.10.2020,22.10.2020,platná,dod.9/2020 150294,nájomné za 9/2020,39/2019,"dodávateľ: AGROKOR, s.r.o., Radlinského 17, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36181269","818,24 € s DPH",16.10.2020,22.10.2020,platná,"Z:71/2019, dod.9 a 11/2020" 150295,sieťový adaptér pre Canon 77D,95/2020,"dodávateľ: Rašid Garipov, Hodkovická 767/7, 14200 Praha, IČO: 02856123","52,90 € s DPH",16.10.2020,22.10.2020,platná, 150297,poplatok online predaj za obdobie 12.10.2020/18.10.2020,,"dodávateľ: Ticketware SE, Hlavná 23, 917 01 Trnava, IČO: 48298034","5,66 € s DPH",21.10.2020,22.10.2020,platná,Z:33/2018 140001,dobropis k faktúre 200006 (interné číslo 150238),20/2020,"dodávateľ: AMSTYL, s.r.o., Volgogradská 4, 08001 Prešov, IČO: 44438818","-224,00 € bez DPH",30.09.2020,22.10.2020,platná,č.obj.75/2020 150271,kancelárske potreby,9/2020,"dodávateľ: Cunik Ladislav DATASERVIS, Letná 65, 05201 Sp. Nová Ves, IČO: 10761691","36,94 € s DPH",30.09.2020,22.10.2020,platná, 150272,kancelársky papier,10/2020,"dodávateľ: Cunik Ladislav DATASERVIS, Letná 65, 05201 Sp. Nová Ves, IČO: 10761691","24,00 € s DPH",30.09.2020,22.10.2020,platná, 150244,doména "prevadzka.spisskedivadlo.sk",70/2019,"dodávateľ: webglobe - Yegon, s.r.o., Stará Prievozská 2,821 09 Bratislava, IČO: 36306444","79,62 € s DPH",07.09.2020,13.10.2020,platná, 150245,pohonné hmoty,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava, IČO: 31322832","60,19 € s DPH",08.09.2020,13.10.2020,platná,Z:9/2010 150257,tlač bulletin Oneskorená návšteva,87/2020,"dodávateľ: Roman Ambruš, J. Hanulu 9, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 33850640","113,70 € s DPH",17.09.2020,13.10.2020,platná, 150254,zabezpečenie reklamnej kampane na CLV,205/2019,"dodávateľ: euroAWK, spol. s r.o., Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava, IČO: 35808683","204,00 € s DPH",14.09.2020,13.10.2020,platná, 150275,"predplatné Finančný spravodajca, ročník 2021",,"dodávateľ: Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina 1, IČO: 31592503","26,40 € s DPH",12.10.2020,13.10.2020,platná, 150276,"Práca, mzdy a odmeňovanie - predplatné 2021",,"dodávateľ: Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina 1, IČO: 31592503","83,51 € s DPH",12.10.2020,13.10.2020,platná, 150278,odmena za sprostredkovanie e-Tickets,,"dodávateľ: Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava, IČO: 52005551","2,30 € s DPH",12.10.2020,13.10.2020,platná,Z:33/2018 150280,"poštovné, Poštová karta - komerčná",,"dodávateľ: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124","54,15 € bez DPH",12.10.2020,13.10.2020,platná,Z: 1/2017 150286,predplatné Aktualizácie 2021 I.-VI.-úplné znenia,,"dodávateľ: PORADCA s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina, IČO: 36371271","70,20 € s DPH",12.10.2020,13.10.2020,platná, 150273,líčiace a odličovacie prostriedky,8/2020,"dodávateľ: Schwabik, s.r.o., Zimná 36, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 45976244","99,04 € s DPH",01.10.2020,13.10.2020,platná, 150269,nájomné za mesiac september 2020,,"dodávateľ: Speedservis dopravná a cestovná agentúra sro, Markušovská cesta č.4,05201 Spišská Nová Ves, IČO: 45584028","114,23 € bez DPH",30.09.2020,13.10.2020,platná,Z:13/1999 150268,paušálna platba na zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby a dohľad nad pracovným prostredím 7-9/2020,22/2020,"dodávateľ: MEDISON s.r.o., Obchodná 16, 04011 Košice, IČO: 36679135","99,74 € s DPH",30.09.2020,13.10.2020,platná,Z: 58/2018 150266,tlač clv plagátov,206/2019,"dodávateľ: euroAWK, spol. s r.o., Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava, IČO: 35808683","40,80 € s DPH",28.09.2020,13.10.2020,platná, 150264,servisná prehliadka na vozidle SN298CY,89/2020,"dodávateľ: Tempus - Car, s.r.o., Rastislavova 110, 04001 Košice, IČO: 31712312","99,73 € s DPH",25.09.2020,13.10.2020,platná, 150263,hygienické potreby,4/2020,"dodávateľ: VILLA MARKET s.r.o., Chrapčiakova 1, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 31668461","90,00 € s DPH",24.09.2020,13.10.2020,platná, 150267,adaptér Elgato Cam Link 4K,91/2020,"dodávateľ: Alza.sk s.r.o., Bottova 6654/7, 81109 Bratislava, IČO: 36562939","133,89 € s DPH",29.09.2020,01.10.2020,platná, 150238,výroba a dodanie scénickej dekorácie "Janko Hraško",75/2020,"dodávateľ: AMSTYL, s.r.o., Volgogradská 4, 08001 Prešov, IČO: 44438818","3 446,00 € bez DPH",31.08.2020,29.09.2020,platná, 150255,výmena termostatických a regulačných ventilov v SD,81/2020,"dodávateľ: TZB-komplet, s.r.o., Markušovská cesta 36/831, 052 01 Sp. N. Ves, IČO: 36575852","4 865,18 € s DPH",14.09.2020,29.09.2020,platná, 150259,poplatok - strážna služba 08/2020,39/2019,"dodávateľ: AGROKOR, s.r.o., Radlinského 17, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36181269","13,20 € s DPH",17.09.2020,29.09.2020,platná,dodatok č. 9/2020 150261,výroba baneru na premiéru inscenácie "Tanec smrti",88/2020,"dodávateľ: PROGRUP SK, s.r.o., Klincová 35, 82108 Bratislava - m. č. Ružinov, IČO: 51014751","72,00 € s DPH",18.09.2020,29.09.2020,platná, 150265,poplatok online predaj vstupeniek 21.9./27.9.2020,,"dodávateľ: Ticketware SE, Hlavná 23, 917 01 Trnava, IČO: 48298034","9,84 € s DPH",28.09.2020,29.09.2020,platná,Z: 33/2018 150158,reklamná kampaň na CLV,205/2019,"dodávateľ: euroAWK, spol. s r.o., Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava, IČO: 35808683","208,00 € s DPH",12.05.2020,24.09.2020,platná, 150235,stravné lístky,83/2020,"dodávateľ: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000","3 890,90 € bez DPH",25.08.2020,21.09.2020,platná, 150241,dezinfekčný gél na ruky,4/2020,"dodávateľ: VILLA MARKET s.r.o., Chrapčiakova 1, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 31659641","23,88 € s DPH",04.09.2020,21.09.2020,platná, 150242,automatický dávkovač tekutého mydla a univerzálny dezinfekčný stojan,84/2020,"dodávateľ: VILLA MARKET s.r.o., Chrapčiakova 1, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 31668461","224,40 € s DPH",04.09.2020,21.09.2020,platná, 150243,"vodné, stočné za august 2020",3/2020,"dodávateľ: Mestské kultúrne centrum, Radničné námestie č. 4, Sp. Nová Ves, IČO: 00352454","26,45 € s DPH",07.09.2020,21.09.2020,platná, 150246,teplo a TÚV za august 2020,,"dodávateľ: Emkobel, a.s., Rázusova 1846, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31736785","675,55 € s DPH",08.09.2020,21.09.2020,platná,"Z:2/2011, č. rozh.0045/2020/T" 150247,telekomunikačné služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","23,74 € s DPH",09.09.2020,21.09.2020,platná,Z:11/2011 150248,telekomunikačné služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","32,76 € s DPH",09.09.2020,21.09.2020,platná,Z:11/2011 150250,činnosť technika PO a autorizovaného bezpečnostného technika,04/2019,"dodávateľ: BOZPPO-Regina Maliňáková, Rázusova 292/6, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 34525807","100,00 € bez DPH",11.09.2020,21.09.2020,platná, 150252,telekomunikačné služby,,"dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o.,, Einsteinova 24, 85101 Bratislava, IČO: 35848863","196,91 € s DPH",11.09.2020,21.09.2020,platná,Z:32-40/2017 150253,elektrina za august 2020,4/2020,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","133,34 € s DPH",14.09.2020,21.09.2020,platná,Z:5/2010- dohodnuté ceny 4/2020 150258,nájomné nebytových priestorov,,"dodávateľ: AGROKOR, s.r.o., Radlinského 17, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36181269","818,24 € s DPH",17.09.2020,21.09.2020,platná,"Z:39 a 71/2019, dod.9 a 11/2020" 150260,dvojvrstvové rúška na tvár,86/2020,"dodávateľ: CHEMOSVIT FIBROCHEM, s.r.o., Štúrova 101, 05921 Svit, IČO: 31736327","453,50 € s DPH",18.09.2020,21.09.2020,platná, 150262,poplatok za online predaj vstupeniek 14.9./20.9.2020,,"dodávateľ: Ticketware SE, Hlavná 23, 917 01 Trnava, IČO: 48298034","11,04 € s DPH",21.09.2020,21.09.2020,platná,Z: 33/2018 150236,hygienické a čistiace potreby,6/2020,"dodávateľ: PEDRO PLUS s.r.o., Radlinského 2050/17, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 47039817","64,44 € s DPH",25.08.2020,18.09.2020,platná, 150237,nájomné za mesiac august 2020,,"dodávateľ: Speedservis dopravná a cestovná agentúra sro, Markušovská cesta č.4,05201 Spišská Nová Ves, IČO: 45584028","114,23 € bez DPH",31.08.2020,18.09.2020,platná,Z:13/1999 150239,výkon zodpovednej osoby za 09/2020,,"dodávateľ: osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice, IČO: 50528041","48,00 € s DPH",02.09.2020,18.09.2020,platná,Z:40/2018 150240,tlač plagát A3 - September 2020,85/2020,"dodávateľ: Roman Ambruš, J. Hanulu 9, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 33850640","80,00 € s DPH",03.09.2020,18.09.2020,platná, 150249,poštovné za mesiac august 2020 - Poštová karta - Komerčná,,"dodávateľ: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124","7,70 € bez DPH",10.09.2020,18.09.2020,platná,Z: 1/2017 150251,"vodné, stočné 11.6.-3.9.2020",,"dodávateľ: PVPS, Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968",,11.09.2020,18.09.2020,platná, 150256,poplatok za online predaj vstupeniek 7.9./13.9.2020,,"dodávateľ: Ticketware SE, Hlavná 23, 917 01 Trnava, IČO: 48298034","9,17 € s DPH",14.09.2020,18.09.2020,platná,Z:33/2018 150228,elektrina za 7/2020,04/2020,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","219,54 € s DPH",13.08.2020,02.09.2020,platná,Z:5/2010 150230,nájomné nebytových priestorov za 07/2020,39/2019,"dodávateľ: AGROKOR, s.r.o., Radlinského 17, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36181269","818,24 € s DPH",17.08.2020,02.09.2020,platná,"dod.9/2020,71/2019 a dod.11/2020" 150231,strážna služba 06/2020,39/2019,"dodávateľ: AGROKOR, s.r.o., Radlinského 17, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36181269","13,20 € s DPH",17.08.2020,02.09.2020,platná,Z: dod. 9/2020 150232,nájomné nebytových priestorov za 08/2020,39/2019,"dodávateľ: AGROKOR, s.r.o., Radlinského 17, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36181269","818,24 € s DPH",17.08.2020,02.09.2020,platná,Z: dod.9/2020 150233,strážna služba 07/2020,39/2019,"dodávateľ: AGROKOR, s.r.o., Radlinského 17, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36181269","13,20 € s DPH",17.08.2020,02.09.2020,platná,Z: dod.9/2020 150234,činnosť technika PO a bezpečnostného technika za júl 2020,04/2019,"dodávateľ: BOZPPO-Regina Maliňáková, Rázusova 292/6, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 34525807","100,00 € bez DPH",19.08.2020,02.09.2020,platná, 150210,pohonné hmoty,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava, IČO: 31322832","34,75 € s DPH",09.07.2020,20.08.2020,platná,Z:9/2010 150216,účelne vynaložené náklady LITA za dojednanie podmienok licenčnej zmluvy "Tri zlaté vlasy Deda Vševeda",,"dodávateľ: LITA, autorská spoločnosť, Mozartova 9, 811 02 Bratislava, IČO: 0000420166","36,00 € s DPH",24.07.2020,20.08.2020,platná,licencie 150217,činnosť technika PO a autorizovaného bezpečnostného technika,04/2019,"dodávateľ: BOZPPO-Regina Maliňáková, Rázusova 292/6, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 34525807","100,00 € bez DPH",27.07.2020,20.08.2020,platná, 150218,kancelárske potreby,9/2020,"dodávateľ: Cunik Ladislav DATASERVIS, Letná 65, 05201 Sp. Nová Ves, IČO: 10761691","20,15 € s DPH",03.08.2020,20.08.2020,platná, 150219,papier xerox,10/2020,"dodávateľ: Cunik Ladislav DATASERVIS, Letná 65, 05201 Sp. Nová Ves, IČO: 10761691","34,00 € s DPH",03.08.2020,20.08.2020,platná, 150220,nájomné za mesiac júl 2020,,"dodávateľ: Speedservis dopravná a cestovná agentúra sro, Markušovská cesta č.4,05201 Spišská Nová Ves, IČO: 45584028","114,23 € bez DPH",03.08.2020,20.08.2020,platná,Z:13/1999 150221,výkon zodpovednej osoby za 08/2020,,"dodávateľ: osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice, IČO: 50528041","48,00 € s DPH",03.08.2020,20.08.2020,platná,Z:40/2018 150222,"vypracovanie výkazu výmer a rozpočtu na akciu \"Oprava Štúdia Spišského divadla a súvisiacich priestorov, vzduchotechniku\" a \"Opravu soc.zar.1. a 2.NP\"",82/2020,"dodávateľ: Ing. Jaroslav Sokolský, Jána Janského 3322/12,052 01 Sp. Nová Ves, IČO: 52194086","200,00 € bez DPH",05.08.2020,20.08.2020,platná, 150223,poplatky za telekomunikačné služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","32,76 € s DPH",06.08.2020,20.08.2020,platná,Z: 11/2011 150224,poplatky za telekomunikačné služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","25,18 € s DPH",06.08.2020,20.08.2020,platná,Z: 11/2011 150225,dodaná tepelná energia a voda za obdobie 07/2020,1/2020,"dodávateľ: Emkobel, a.s., Rázusova 1846, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31736785","675,55 € s DPH",10.08.2020,20.08.2020,platná,Z:2/2011 č. rozh.0045/2020/T 150226,poplatky za telekomunikačné služby,,"dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o.,, Einsteinova 24, 85101 Bratislava, IČO: 35848863","198,15 € s DPH",11.08.2020,20.08.2020,platná,Z: 32-40/2017 150227,"vodné, stočné za mesiac júl 2020",3/2020,"dodávateľ: Mestské kultúrne centrum, Radničné námestie č. 4, Sp. Nová Ves, IČO: 00352454","21,17 € s DPH",11.08.2020,20.08.2020,platná, 150229,poštovné za mesiac júl 2020- Poštová karta Komerčná,,"dodávateľ: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124","24,65 € bez DPH",13.08.2020,20.08.2020,platná,Z: 1/2017 150194,stravné lístky,10/2020,"dodávateľ: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000","3 890,90 € bez DPH",30.06.2020,28.07.2020,platná,obj.76/2020 150196,nájomné za mesiac jún 2020,,"dodávateľ: Speedservis dopravná a cestovná agentúra sro, Markušovská cesta č.4,05201 Spišská Nová Ves, IČO: 45584028","114,23 € bez DPH",30.06.2020,28.07.2020,platná,Z: 13/1999 150197,výkon zodpovednej osoby za 07/2020,,"dodávateľ: osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice, IČO: 50528041","48,00 € s DPH",01.07.2020,28.07.2020,platná,Z:40/2018 150201,kancelársky papier,10/2020,"dodávateľ: Cunik Ladislav DATASERVIS, Letná 65, 05201 Sp. Nová Ves, IČO: 10761691","34,00 € s DPH",02.07.2020,28.07.2020,platná, 150202,tonery,11/2020,"dodávateľ: Cunik Ladislav DATASERVIS, Letná 65, 05201 Sp. Nová Ves, IČO: 10761691","59,50 € s DPH",02.07.2020,28.07.2020,platná, 150203,kancelársky materiál,9/2020,"dodávateľ: Cunik Ladislav DATASERVIS, Letná 65, 05201 Sp. Nová Ves, IČO: 10761691","116,83 € s DPH",02.07.2020,28.07.2020,platná, 150204,odber tepla a teplej úžitkovej vody za 6/2020,,"dodávateľ: Emkobel, a.s., Rázusova 1846, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31736785","675,55 € s DPH",06.07.2020,28.07.2020,platná,"Z:2/2011,č.rozh.0045/2020/T" 150205,"kontrola, oprava hasiacich prístrojov",69/2020,"dodávateľ: TATRAHASIL s.r.o., Lidická 39, 059 51 Poprad - Matejovce, IČO: 36501930","141,19 € s DPH",06.07.2020,28.07.2020,platná, 150206,oprava radiátorov - havarijný stav,70/2020,"dodávateľ: TZB-komplet, s.r.o., Markušovská cesta 36/831,05201 Sp. Nová Ves, IČO: 36575852","1 414,82 € s DPH",06.07.2020,28.07.2020,platná, 150207,spotreba vody za mesiac jún 2020,3/2020,"dodávateľ: Mestské kultúrne centrum, Radničné námestie č. 4, Sp. Nová Ves, IČO: 00352454","47,63 € s DPH",06.07.2020,28.07.2020,platná, 150208,program OMEGA s balíkom podpory,78/2020,"dodávateľ: KROS a.s., A. Rudnaya 21,01001 Žilina, IČO: 31635903","310,80 € s DPH",07.07.2020,28.07.2020,platná, 150209,telekomunikačné služby,,"dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o.,, Einsteinova 24, 85101 Bratislava, IČO: 35848863","222,61 € s DPH",09.07.2020,28.07.2020,platná,Z: 32-40/2017 150211,telekomunikačné služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","23,93 € s DPH",09.07.2020,28.07.2020,platná,Z:11/2011 150212,elektrina za jún 2020,04/2020,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","310,25 € s DPH",13.07.2020,28.07.2020,platná,Z:5/2010 150213,telekomunikačné služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","32,76 € s DPH",13.07.2020,28.07.2020,platná,Z: 11/2011 150214,poštovné - Poštová karta - Komerčná -jún 2020,,"dodávateľ: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124","10,80 € bez DPH",13.07.2020,28.07.2020,platná,Z: 1/2017 150215,toner pre OKI,80/2020,"dodávateľ: CAMEA SK, s.r.o., Sabinovská 67/5065, 08001 Prešov, IČO: 36468924","29,30 € s DPH",23.07.2020,28.07.2020,platná, 150191,papier a rezačka na papier,9/2020,"dodávateľ: Cunik Ladislav DATASERVIS, Letná 65, 05201 Sp. Nová Ves, IČO: 10761691","89,00 € s DPH",26.06.2020,08.07.2020,platná, 150192,nájomné za 06/2020,,"dodávateľ: AGROKOR, s.r.o., Radlinského 17, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36181269","818,24 € s DPH",29.06.2020,08.07.2020,platná,"Z: 39,71/2019, dod.9,11/2020" 150193,nájom nebytových priestorov 05/2020- strážna služba,39/2019,"dodávateľ: AGROKOR, s.r.o., Radlinského 17, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36181269","13,20 € s DPH",29.06.2020,08.07.2020,platná, 150198,Canon XA40- kamera k výrobe vlastných záznamov inscenácií SD,73/2020,"dodávateľ: AQT s.r.o., Vlčie Hrdlo 1, 821 07 Bratislava, IČO: 36042234","1 349,00 € s DPH",02.07.2020,08.07.2020,platná, 150199,skrinka 2-dverová a skriňa archivačná,77/2020,"dodávateľ: B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava, IČO: 44413467","406,80 € s DPH",03.07.2020,08.07.2020,platná, 150200,žiadosť o vydanie potvrdenia z Centrálneho registra exekúcií,,"dodávateľ: Slovenská komora exekútorov, Ul. Šustekova č. 49, 851 04 Bratislava, IČO: 35659718","6,60 € bez DPH",03.07.2020,08.07.2020,platná, 150195,pamäťová karta SanDisk SDXC 64GB,74/2020,"dodávateľ: Alza.sk s.r.o., Bottova 6654/7, 81109 Bratislava, IČO: 36562939","53,79 € s DPH",30.06.2020,02.07.2020,platná, 150190,tonery do tlačiarní,72/2020,"dodávateľ: CAMEA SK, s.r.o., Sabinovská 67/5065, 08001 Prešov, IČO: 36468924","124,94 € s DPH",24.06.2020,02.07.2020,platná, 150189,školné,,"dodávateľ: Ing. Martin Papcún, Jantárová 30, 040 01 Košice-Juh, IČO: 45528772","55,00 € s DPH",23.06.2020,02.07.2020,platná, 150188,paušálna platba za zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby a dohľad nad pracovným prostredím za 2. štvrťrok 2020,58/2018,"dodávateľ: MEDISON s.r.o., Obchodná 16, 04011 Košice, IČO: 36679135","89,63 € s DPH",23.06.2020,02.07.2020,platná, 150187,vernostná licencia ESET na 1 rok,71/2020,"dodávateľ: ESET, spol. s r.o., Einsteinova 24, 85101 Bratislava, IČO: 31333532","337,92 € s DPH",19.06.2020,02.07.2020,platná, 150181,telekomunikačné služby,33/2019,"dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o.,, Einsteinova 24, 85101 Bratislava, IČO: 35848863","272,10 € s DPH",10.06.2020,02.07.2020,platná,"Z:33,34,35,36/2019" 150178,pohonné hmoty,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava, IČO: 31322832","21,90 € s DPH",09.06.2020,02.07.2020,platná,Z: 9/2010 150176,telekomunikačné služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","32,76 € s DPH",09.06.2020,19.06.2020,platná,Z: 11/2011 150177,telekomunikačné služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","24,12 € s DPH",09.06.2020,19.06.2020,platná,Z:11/2011 150179,zabezpečenie reklamnej kampane za apríl 2020,205/2019,"dodávateľ: euroAWK, spol. s r.o., Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava, IČO: 35808683","208,00 € s DPH",10.06.2020,19.06.2020,platná, 150180,činnosť technika PO a autorizovaného bezpečnostného technika,04/2019,"dodávateľ: BOZPPO-Regina Maliňáková, Rázusova 292/6, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 34525807","100,00 € bez DPH",10.06.2020,19.06.2020,platná, 150182,elektroinštalačný materiál,05/2020,"dodávateľ: Ladislav Hricko Elektronik, Strojnícka 6/33, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 17301424","43,40 € s DPH",10.06.2020,19.06.2020,platná, 150183,elektrina 05/2020,4/2020,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","166,40 € s DPH",10.06.2020,19.06.2020,platná,Z:5/2010 150184,"vodné, stočné",3/2020,"dodávateľ: Mestské kultúrne centrum, Radničné námestie č. 4, Sp. Nová Ves, IČO: 00352454","26,45 € s DPH",10.06.2020,19.06.2020,platná,Z:3/2020 150185,poštovné za máj 2020: Poštová karta - Komerčná,,"dodávateľ: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124","12,20 € bez DPH",12.06.2020,19.06.2020,platná,Z: 1/2017 150186,"vodné, stočné - nulová fa",,"dodávateľ: PVPS, Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968",,17.06.2020,19.06.2020,platná,nulová faktúra 150167,licenčná odmena za vytvorenie diela a udelenie licencie na použitie- preklad dramatického diela Oneskorená návšteva,,"dodávateľ: LITA, autorská spoločnosť, Mozartova 9, 811 02 Bratislava, IČO: 0000420166","1 000,00 € bez DPH",28.05.2020,18.06.2020,platná,licenčné odmeny 150168,xerox papier,10/2020,"dodávateľ: Cunik Ladislav DATASERVIS, Letná 65, 05201 Sp. Nová Ves, IČO: 10761691","17,00 € s DPH",01.06.2020,18.06.2020,platná, 150169,kancelárske potreby,9/2020,"dodávateľ: Cunik Ladislav DATASERVIS, Letná 65, 05201 Sp. Nová Ves, IČO: 10761691","36,90 € s DPH",01.06.2020,18.06.2020,platná, 150170,stravné lístky,10/2020,"dodávateľ: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000","3 890,90 € bez DPH",01.06.2020,18.06.2020,platná, 150174,software Ticketware-ročný licenčný poplatok za používanie software 05/2020-04/2021,,"dodávateľ: Ticketware SE, Hlavná 23, 917 01 Trnava, IČO: 48298034","960,00 € s DPH",02.06.2020,18.06.2020,platná,Z:33/2018 150175,teplo a TÚV 05/2020,1/2020,"dodávateľ: Emkobel, a.s., Rázusova 1846, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31736785","1 496,35 € s DPH",05.06.2020,18.06.2020,platná,Z:2/2011 150171,nájomné za máj 2020,,"dodávateľ: Speedservis dopravná a cestovná agentúra sro, Markušovská cesta č.4,05201 Spišská Nová Ves, IČO: 45584028","114,23 € bez DPH",01.06.2020,09.06.2020,platná,Z: 13/1999 150172,toner do tlačiarne OKIC301,66/2020,"dodávateľ: CAMEA SK, s.r.o., Sabinovská 67/5065, 08001 Prešov, IČO: 36468924","56,84 € s DPH",01.06.2020,09.06.2020,platná, 150173,výkon zodpovednej osoby za 06/2020 (ochrana osobných údajov),,"dodávateľ: osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice, IČO: 50528041","48,00 € s DPH",01.06.2020,09.06.2020,platná,Z:40/2018 150081,dodaná tepelná energia a voda za 02/2020,,"dodávateľ: Emkobel, a.s., Rázusova 1846, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31736785","2 552,45 € s DPH",06.03.2020,01.06.2020,platná, 150116,stravné lístky,56/2020,"dodávateľ: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000","4 065,97 € s DPH",01.04.2020,01.06.2020,platná,Z: 10/2020 150119,dodaná tepelná energia a voda za 03/2020,1/2020,"dodávateľ: Emkobel, a.s., Rázusova 1846, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31736785","2 541,50 € s DPH",06.04.2020,01.06.2020,platná, 150141,rukavice-Covid 19,,"dodávateľ: PEDRO PLUS s.r.o., Radlinského 2050/17, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 47039817","13,62 € s DPH",28.04.2020,01.06.2020,platná, 150142,odvoz objemného odpadu-objemový kontajner,58/2020,"dodávateľ: Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13,052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31659641","142,61 € s DPH",29.04.2020,01.06.2020,platná, 150143,výmena pneumatík na služobných motorových vozidlách,61/2020,"dodávateľ: PRODUCT TRADE s.r.o., B. Němcovej 1552/10, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 47483164","36,60 € s DPH",29.04.2020,01.06.2020,platná, 150144,xerox,10/2020,"dodávateľ: Cunik Ladislav DATASERVIS, Letná 65, 05201 Sp. Nová Ves, IČO: 10761691","34,00 € s DPH",30.04.2020,01.06.2020,platná, 150145,kancelárske potreby,9/2020,"dodávateľ: Cunik Ladislav DATASERVIS, Letná 65, 05201 Sp. Nová Ves, IČO: 10761691","47,00 € s DPH",30.04.2020,01.06.2020,platná, 150146,nájomné za apríl 2020,,"dodávateľ: Speedservis dopravná a cestovná agentúra s.r.o., Markušovská cesta č.4,05201 Spišská Nová Ves, IČO: 45584028","114,23 € bez DPH",30.04.2020,01.06.2020,platná,Z:13/1999 150147,výkon zodpovednej osoby za 05/2020,,"dodávateľ: osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice, IČO: 50528041","48,00 € s DPH",04.05.2020,01.06.2020,platná,Z:40/2018 150148,stravné lístky,63/2020,"dodávateľ: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000","1 945,45 € bez DPH",05.05.2020,01.06.2020,platná,Z:10/2020 150149,činnosť technika PO a autorizovaného bezpečnostného technika za apríl 2020,04/2019,"dodávateľ: BOZPPO-Regina Maliňáková, Rázusova 292/6, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 34525807","100,00 € bez DPH",06.05.2020,01.06.2020,platná, 150150,poplatky za telekomunikačné služby za 04/2020,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","32,76 € s DPH",07.05.2020,01.06.2020,platná, 150151,telekomunikačné služby za apríl 2020,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","25,58 € s DPH",07.05.2020,01.06.2020,platná, 150152,spotreba vody za apríl 2020,3/2020,"dodávateľ: Mestské kultúrne centrum, Radničné námestie č. 4, Sp. Nová Ves, IČO: 00352454","26,45 € s DPH",07.05.2020,01.06.2020,platná, 150153,materiál na opravy,7/2020,"dodávateľ: MAJSTER CENTRUM s.r.o., Zimná 223/87, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36817767","31,91 € s DPH",07.05.2020,01.06.2020,platná, 150154,poštovné Poštová karta - Komerčná,,"dodávateľ: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124","3,70 € bez DPH",12.05.2020,01.06.2020,platná, 150155,hovorné a internet za apríl 2020,,"dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o.,, Einsteinova 24, 85101 Bratislava, IČO: 35848863","280,94 € s DPH",12.05.2020,01.06.2020,platná, 150156,pohonné hmoty,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava, IČO: 31322832","93,90 € s DPH",12.05.2020,01.06.2020,platná,Z:9/2010 150157,dodaná tepelná energia a teplá úžitková voda za 04/2020,,"dodávateľ: Emkobel, a.s., Rázusova 1846, 052 01 Spišská Nová Ves","1 972,42 € s DPH",12.05.2020,01.06.2020,platná,Z:2/2011 150159,rukavice - Covid 19,6/2020,"dodávateľ: PEDRO PLUS s.r.o., Radlinského 2050/17, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 47039817","13,62 € s DPH",12.05.2020,01.06.2020,platná, 150160,elektrina za apríl 2020,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","199,45 € s DPH",14.05.2020,01.06.2020,platná,Z:5/2010.dohodnuté ceny 4/2020 150161,ochranné štíty (Covid 19),64/2020,"dodávateľ: KORAKO plus, s.r.o., Bielicka 369, 95804 Partizánske, IČO: 43959954","122,50 € s DPH",26.05.2020,01.06.2020,platná, 150162,spoluúčasť - poistné plnenie Mercedes Atego - čelné sklo,,"dodávateľ: Autosklo Hornet s.r.o., Žilinská 774/1, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 31600476","25,54 € s DPH",19.05.2020,01.06.2020,platná,poistná zmluva KSK 150163,dezinfekčný materiál - Covid 19,6/2020,"dodávateľ: PEDRO PLUS s.r.o., Radlinského 2050/17, 05201 Spišská Nová Ves","128,42 € s DPH",26.05.2020,01.06.2020,platná, 150164,strážna služba za 04/2020,39/2019,"dodávateľ: AGROKOR, s.r.o., Radlinského 17, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36181269","13,20 € s DPH",26.05.2020,01.06.2020,platná,dod.9/2020 150165,nájomné za 05/2020,39/2019,"dodávateľ: AGROKOR, s.r.o., Radlinského 17, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36181269","818,24 € s DPH",26.05.2020,01.06.2020,platná,"dod.9/2020, dod.11/2020" 150166,ochranné jednorázové rúška (Covid 19),65/2020,"dodávateľ: Toprúška.sk E-sperk s.r.o., Ternavská 2245/8,07501 Trebišov, IČO: 48194531","150,00 € bez DPH",28.05.2020,01.06.2020,platná, 150140,tonery,62/2020,"dodávateľ: CAMEA SK, s.r.o., Sabinovská 67/5065, 08001 Prešov, IČO: 36468924","173,80 € s DPH",29.04.2020,04.05.2020,platná, 150139,digitálne bezkontaktné teplomery (pandémie COVID 19),60/2020,"dodávateľ: NAY a.s.,, Tuhovská 15, 830 06 Bratislava, IČO: 35739487","129,80 € s DPH",24.04.2020,28.04.2020,platná, 150046,tepelná energia a voda za 01/2020,,"dodávateľ: Emkobel, a.s., Rázusova 292/6, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 31736785","3 318,53 € s DPH",11.02.2020,24.04.2020,platná,"Z: 2/2011-1/2020, č.spisu 4062-2019-BA" 150065,stravné lístky,17/2019,"dodávateľ: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000","4 065,97 € s DPH",02.03.2020,24.04.2020,platná, 150112,tlač clv plagátov,206/2019,"dodávateľ: euroAWK, spol. s r.o., Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava, IČO: 35848863","32,40 € s DPH",31.03.2020,24.04.2020,platná, 150114,kancelárské potreby,9/2020,"dodávateľ: Cunik Ladislav DATASERVIS, Letná 65, 05201 Sp. Nová Ves, IČO: 10761691","19,11 € s DPH",01.04.2020,24.04.2020,platná, 150115,xerox papier,10/2020,"dodávateľ: Cunik Ladislav DATASERVIS, Letná 65, 05201 Sp. Nová Ves, IČO: 10761691","17,00 € s DPH",01.04.2020,24.04.2020,platná, 150118,činnosť technika PO a bezpečnostného technika za marec 2020,04/2019,"dodávateľ: BOZPPO-Regina Maliňáková, Rázusova 292/6, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 34525807","100,00 € bez DPH",06.04.2020,24.04.2020,platná, 150120,oprava štúdia Spišského divadla a súvisiacich priestorov,67/2019,"dodávateľ: Alkon SV, s. r. o., Zimná 65, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 45261661","11 048,88 € s DPH",06.04.2020,24.04.2020,platná,dodatok 7/2020 150124,telekomunikačné služby za marec 2020,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","31,94 € s DPH",09.04.2020,24.04.2020,platná,Z:11/2011 150125,telekomunikačné služby za marec 2020,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","27,06 € s DPH",09.04.2020,24.04.2020,platná,Z:11/2011 150126,pohonné hmoty,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava, IČO: 31322832","167,53 € s DPH",09.04.2020,24.04.2020,platná,Z:9/2010 150128,licenčné odmeny za marec 2020,,"dodávateľ: LITA, autorská spoločnosť, Mozartova 9, 811 02 Bratislava, IČO: 0000420166","63,90 € bez DPH",15.04.2020,24.04.2020,platná, 150129,poštovné - Poštová karta komerčná-marec 2020,,"dodávateľ: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124","20,55 € bez DPH",15.04.2020,24.04.2020,platná,Z:1/2017 150130,materiál na opravu,7/2020,"dodávateľ: MAJSTER CENTRUM s.r.o., Zimná 223/87, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36817767","28,55 € s DPH",15.04.2020,24.04.2020,platná, 150131,"vodné,stočné za marec 2020",3/2020,"dodávateľ: Mestské kultúrne centrum, Radničné námestie č. 4, Sp. Nová Ves, IČO: 00352454","60,85 € s DPH",16.04.2020,24.04.2020,platná, 150132,preventívna lekárska prehliadka zamestnanca,58/2018,"dodávateľ: MEDISON s.r.o., Obchodná 16, 04011 Košice, IČO: 36679135","54,78 € bez DPH",16.04.2020,24.04.2020,platná, 150133,strážna služba za marec 2020,39/2019,"dodávateľ: AGROKOR, s.r.o., Radlinského 17, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36181269","13,20 € s DPH",16.04.2020,24.04.2020,platná,dod.9/2020 150134,nájomné za 04/2020,39/2019,"dodávateľ: AGROKOR, s.r.o., Radlinského 17, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36181269","818,24 € s DPH",16.04.2020,24.04.2020,platná,"dod.9/2020, 71/2019 a dod.11/2020" 150135,telekomunikačné služby,33/2019,"dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o.,, Einsteinova 24, 85101 Bratislava, IČO: 35848863","249,42 € s DPH",15.04.2020,24.04.2020,platná,"Z. 33,34,35,36/2019" 150136,elektrina za marec 2020,04/2020,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","337,31 € s DPH",21.04.2020,24.04.2020,platná,Z:5/2010 150137,antibakteriálny a dezinfekčný gél na ruky,55/2020,"dodávateľ: DanLapa s.r.o., K. Žižkovu 809/7 190 00 Praha, IČO: 07497776","41,00 € bez DPH",21.04.2020,24.04.2020,platná, 150138,materiál na maľovanie a opravu steny a podlahy javiska v štúdiu SD,37/2020,"dodávateľ: EM Centrum, s.r.o., Kamenárska 5, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 45411743","242,40 € s DPH",22.04.2020,24.04.2020,platná, 150083,tlač pozvánok I. a II. premiéra "Oneskorená návšteva",42/2020,"dodávateľ: Roman Ambruš, J. Hanulu 9, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 33850640","142,51 € s DPH",09.03.2020,17.04.2020,platná, 150099,papierové ručníky,4/2020,"dodávateľ: VILLA MARKET s.r.o., Chrapčiakova 1, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 31668461","90,00 € s DPH",19.03.2020,17.04.2020,platná, 150101,paušálna platba na zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby,58/2018,"dodávateľ: MEDISON s.r.o., Obchodná 16, 04011 Košice, IČO: 36679135","89,63 € s DPH",23.03.2020,17.04.2020,platná, 150102,potreby javiskovej techniky,4/2020,"dodávateľ: Tehelňa STOVA, spol. s.r.o., Letecká 35, 052 01 Sp. Nová Ves, IČO: 31703747","28,27 € s DPH",23.03.2020,17.04.2020,platná,Z: 4/2020 150103,tlač bulletin - Oneskorená návšteva,45/2020,"dodávateľ: Roman Ambruš, J. Hanulu 9, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 33850640","227,40 € s DPH",25.03.2020,17.04.2020,platná, 150104,banner ku hre Oneskorená návšteva,43/2020,"dodávateľ: PROGRUP SK, s.r.o., Klincová 35, 82108 Bratislava - m.č. Ružinov, IČO: 2120562906","72,00 € s DPH",26.03.2020,17.04.2020,platná, 150105,"vodné, stočné za február 2020",3/2020,"dodávateľ: Mestské kultúrne centrum, Radničné námestie č. 4, Sp. Nová Ves, IČO: 00352454","87,31 € s DPH",26.03.2020,17.04.2020,platná, 150106,laná a karabíny pre stavbu scény Oneskorená návšteva,47/2020,"dodávateľ: Kopčok Zlatko, servis javiskových zariadení, Benice 103, 038 42 Príbovce, IČO: 10870024","275,04 € s DPH",26.03.2020,17.04.2020,platná, 150107,poplatok za kartu,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava, IČO: 31322832","1,60 € bez DPH",26.03.2020,17.04.2020,platná,Z: 9/2010 150108,nitrilové rukavice - Koronavírus,54/2020,"dodávateľ: Zuzana Majeríková, KaderníckyServis, Dubková 69,02055 Lazy pod Makytou, IČO: 43015999","54,40 € s DPH",26.03.2020,17.04.2020,platná, 150109,tekuté mydlo antibakteriálne,6/2020,"dodávateľ: PEDRO PLUS s.r.o., Radlinského 2050/17, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 47039817","25,73 € s DPH",31.03.2020,17.04.2020,platná, 150110,nájomné za mesiac marec 2020,,"dodávateľ: Speedservis dopravná a cestovná agentúra s.r.o., Markušovská cesta č.4,05201 Spišská Nová Ves, IČO: 45584028","114,23 € bez DPH",31.03.2020,17.04.2020,platná,Z:13/1999 150111,materiál na opravu podlahy - svetelná réžia,4/2020,"dodávateľ: Tehelňa STOVA, spol. s.r.o., Letecká 35, 052 01 Sp. Nová Ves, IČO: 31703747","58,36 € s DPH",31.03.2020,17.04.2020,platná, 150113,stabilizátor pre zrkadlovku canon 77D- zhotovovanie videí v rámci projektu SD,59/2020,"dodávateľ: Rašid Garipov, Hodkovická 767/7, 14200 Praha ČR, IČO: 02856123","115,41 € s DPH",03.04.2020,17.04.2020,platná, 150117,odmena za sprostredkovanie e-Tickets,,"dodávateľ: Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava, IČO: 52005551","0,38 € s DPH",02.04.2020,17.04.2020,platná,Z:7/2017 150121,dezinfekčný a antibakteriálny gél,6/2020,"dodávateľ: PEDRO PLUS s.r.o., Radlinského 2050/17, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 47039817","217,15 € s DPH",06.04.2020,17.04.2020,platná, 150122,materiál na opravu a údržbu,7/2020,"dodávateľ: MAJSTER CENTRUM s.r.o., Zimná 223/87, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36817767","83,48 € s DPH",07.04.2020,17.04.2020,platná, 150123,výkon zodpovednej osoby za 4/2020,,"dodávateľ: osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice, IČO: 50528041","48,00 € s DPH",01.04.2020,17.04.2020,platná,Z:40/2018 150127,poplatok za online predaj vstupeniek 6.4./12.4.,,"dodávateľ: Ticketware SE, Hlavná 23, 917 01 Trnava, IČO: 48298034","3,36 € s DPH",15.04.2020,17.04.2020,platná,Z:33/2018 150024,stravné lístky,24/2020,"dodávateľ: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000","4 065,97 € bez DPH",03.02.2020,01.04.2020,platná, 150028,tlač plagátu A3 -marec 2020 a tlač MINI program A5 - marec 2020,38/2020,"dodávateľ: Roman Ambruš, J. Hanulu 9, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 33850640","46,30 € s DPH",26.02.2020,01.04.2020,platná,obj. 38/2020 a 39/2020 150071,činnosť technika PO a autorizovaného bezpečnostného technika,04/2019,"dodávateľ: BOZPPO-Regina Maliňáková, Rázusova 292/6, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 34525807","100,00 € bez DPH",04.03.2020,01.04.2020,platná, 150076,preventívne lekárske prehliadky v súvislosti s prácou pre 2 zamestnancov,58/2018,"dodávateľ: MEDISON s.r.o., Obchodná 16, 04011 Košice, IČO: 36679135","126,16 € bez DPH",04.03.2020,01.04.2020,platná, 150077,zabezpečenie reklamnej kampane na CLV,205/2019,"dodávateľ: euroAWK, spol. s r.o., Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava, IČO: 35808683","208,00 € s DPH",05.03.2020,01.04.2020,platná, 150079,výroba a dodanie scénickej dekorácie do hry "Oneskorená návšteva" podľa dodanej technickej dokumentácie,6/2020,"dodávateľ: SYMBOL - ML s.r.o., Zimná 6, 08001 Prešov, IČO: 36842249","8 964,00 € s DPH",06.03.2020,01.04.2020,platná,obj. 34/2020 150080,licenčné odmeny za 2/2020,,"dodávateľ: LITA, autorská spoločnosť, Mozartova 9, 811 02 Bratislava, IČO: 0000420166","879,66 € s DPH",06.03.2020,01.04.2020,platná, 150082,pohonné hmoty,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava, IČO: 31322832","243,83 € s DPH",06.03.2020,01.04.2020,platná,Z: 9/2010 150084,telekomunikačné služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","36,37 € s DPH",09.03.2020,01.04.2020,platná,Z: 11/2011 150087,hygienické potreby,4/2020,"dodávateľ: VILLA MARKET s.r.o., Chrapčiakova 1, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 31668461","262,32 € s DPH",09.03.2020,01.04.2020,platná, 150089,podlahová krytina - scéna Oneskorená návšteva,49/2020,"dodávateľ: Ing. Pavol Andreánsky, Letná 36, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 3457572","613,20 € s DPH",11.03.2020,01.04.2020,platná, 150093,"vodné,stočné",,"dodávateľ: PVPS, Hraničná 662/17, 058 89 Poprad",,13.03.2020,01.04.2020,platná, 150094,servis osvetľovacieho pultu ADB LIBERTY 240SN,51/2020,"dodávateľ: CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o., Suchý Jarok 18, 066 01 Humenné, IČO: 44514557","270,10 € s DPH",16.03.2020,01.04.2020,platná, 150095,hygienické a dezinfekčné potreby - Koronavírus,6/2020,"dodávateľ: PEDRO PLUS s.r.o., Radlinského 2050/17, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 47039817","43,61 € s DPH",18.03.2020,01.04.2020,platná, 150096,rukavice- hygienické potreby Koronavírus,12/2020,"dodávateľ: Tehelňa STOVA, spol. s r.o., Letecká 35, 052 01 Sp. Nová Ves, IČO: 31703747","146,72 € s DPH",18.03.2020,01.04.2020,platná, 150097,nájomné nebytových priestorov za 03/2020,39/2019,"dodávateľ: AGROKOR, s.r.o., Radlinského 17, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36181269","818,24 € s DPH",18.03.2020,01.04.2020,platná,"Z:39,71/2019 a dod. 9/2020 a 11/2020" 150098,nájomné - strážna služba 02/2020,39/2019,"dodávateľ: AGROKOR, s.r.o., Radlinského 17, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36181269","13,20 € s DPH",18.03.2020,01.04.2020,platná,dod. k zmluve 9/2020 150100,látky- šitie rúšok - Koronavírus,53/2020,"dodávateľ: Koloria a.s., Syslia č.40, 821 05 Bratislava, IČO: 31331751","76,40 € s DPH",23.03.2020,01.04.2020,platná, 150026,tlač plagát A3 a mini program - február,22/2020,"dodávateľ: Roman Ambruš, J. Hanulu 9, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 33850640","46,30 € s DPH",03.02.2020,23.03.2020,platná, 150059,preprava zamestnancov SD - Námestovo,29/2020,"dodávateľ: FFO bus s.r.o., Lúčna 1655/29, 054 01 Levoča, IČO: 47341017","273,00 € s DPH",27.02.2020,23.03.2020,platná, 150060,publikácia "Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1. 1. 2020!,,"dodávateľ: Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o., M. Nešpora 925/8, 90501 Senica, IČO: 37986635","40,00 € bez DPH",28.02.2020,23.03.2020,platná,záväzná objednávka na základe ponuky - odborná publikácia 150061,xerox papier,10/2020,"dodávateľ: Cunik Ladislav DATASERVIS, Letná 65, 05201 Sp. Nová Ves, IČO: 10761691","51,00 € s DPH",28.02.2020,23.03.2020,platná, 150062,kancelárske potreby,9/2020,"dodávateľ: Cunik Ladislav DATASERVIS, Letná 65, 05201 Sp. Nová Ves, IČO: 10761691","186,31 € s DPH",28.02.2020,23.03.2020,platná, 150063,odvlhčovač Honey Well TP Compact - Štúdio SD,41/2020,"dodávateľ: Tehelňa STOVA, spol. s r.o., Letecká 35, 052 01 Sp. Nová Ves, IČO: 31703747","227,05 € s DPH",28.02.2020,23.03.2020,platná, 150064,osviežovač Sanytol,6/2020,"dodávateľ: PEDRO PLUS s.r.o., Radlinského 2050/17, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 47039817","35,71 € s DPH",02.03.2020,23.03.2020,platná, 150066,výkon zodpovednej osoby 3/2020,,"dodávateľ: osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice, IČO: 50528041","48,00 € s DPH",02.03.2020,23.03.2020,platná,Z: 40/2018 150067,poplatok za online predaj vstupeniek 1.3./1.3.2020,,"dodávateľ: Ticketware SE, Hlavná 23, 917 01 Trnava, IČO: 48298034","6,67 € s DPH",02.03.2020,23.03.2020,platná,Z: 33/2018 150068,poplatok za online predaj vstupeniek 24.2./29.2.2020,,"dodávateľ: Ticketware SE, Hlavná 23, 917 01 Trnava, IČO: 48298034","31,78 € s DPH",02.03.2020,23.03.2020,platná,Z:33/2018 150069,nájomné za mesiac február 2020,,"dodávateľ: Speedservis dopravná a cestovná agentúra, Markušovská cesta č.4,05201 Spišská Nová Ves, IČO: 45584028","114,23 € bez DPH",02.03.2020,23.03.2020,platná,Z: 13/1999 150070,licenčná zmluva - autorská odmena za odohrané predstavenie Perinbaba,,"dodávateľ: Aura-Pont s.r.o., Radlická 99, 150 00 Praha 5, IČO: 00174866","258,64 € s DPH",03.03.2020,23.03.2020,platná,licenčná zmluva 5/2018 150072,zabezpečenie a tlač CLV plagátov,206/2019,"dodávateľ: euroAWK, spol. s r.o., Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava, IČO: 35808683","57,60 € s DPH",04.03.2020,23.03.2020,platná, 150073,inzercia SD v Korzári,35/2020,"dodávateľ: Petit Press, a.s.,divízia východ, o.z., Letná 47, 040 01 Košice, IČO: 35790253","590,40 € s DPH",04.03.2020,23.03.2020,platná, 150074,elektroinštalačný materiál,2/2020,"dodávateľ: SETEZA ELEKTRO, spol. s r. o., Šafárikovo námestie 1, 05201 Sp. Nová Ves, IČO: 31704387","71,20 € s DPH",04.03.2020,23.03.2020,platná, 150075,odmena za sprostredkovanie e-Tickets,,"dodávateľ: Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava, IČO: 52005551","3,07 € s DPH",04.03.2020,23.03.2020,platná,Z: 7/2017 150078,elektroinštalačný materiál,7/2020,"dodávateľ: MAJSTER CENTRUM, s.r.o., Zimná 223/87, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36817767","15,12 € s DPH",05.03.2020,23.03.2020,platná, 150085,telekomunikačné služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","26,56 € s DPH",09.03.2020,23.03.2020,platná,Z: 1/2011 150086,telekomunikačné služby,,"dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o.,, Einsteinova 24, 85101 Bratislava, IČO: 35848863","246,08 € s DPH",09.03.2020,23.03.2020,platná,Z: 33-36/2019 150088,hygienické potreby,6/2020,"dodávateľ: PEDRO PLUS s.r.o., Radlinského 2050/17, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 47039817","150,54 € s DPH",09.03.2020,23.03.2020,platná, 150090,poštovné - Poštová karta-komerčná,,"dodávateľ: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124","85,50 € bez DPH",12.03.2020,23.03.2020,platná,Z: 1/2017 150091,elektrina február 2020,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","446,32 € s DPH",13.03.2020,23.03.2020,platná,Z: 5/2010 a dodatok ceny 4/2020 150092,Počítač Mini PC HP Slim a LCD monitor Acer,52/2020,"dodávateľ: Alza.sk s.r.o., Bottova 6654/7, 81109 Bratislava, IČO: 36562939","613,99 € s DPH",13.03.2020,23.03.2020,platná, 159549,podiel na dosiahnutých tržbách z odohraných predstavení v roku 2019,,"dodávateľ: OZ Spišské divadlo, Radničné námestie č. 4, Sp. Nová Ves, IČO: 42103304","577,50 € s DPH",31.12.2019,03.03.2020,platná,"Z: 45/2017, 13/2018" 150002,stravné lístky,1/2020,"dodávateľ: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000","4 065,97 € s DPH",08.01.2020,02.03.2020,platná, 150043,pohonné hmoty,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava, IČO: 31322832","162,94 € s DPH",10.02.2020,02.03.2020,platná,Z:9/2010 150050,záloha na tantiémy: Jordan Tannahill - Oneskorená návšteva,,"dodávateľ: LITA, autorská spoločnosť, Mozartova 9, 811 02 Bratislava, IČO: 0000420166","3 300,00 € s DPH",18.02.2020,02.03.2020,platná,licencie 150051,"Case na prenos a prepravu TV, Rack, tlačiareň, led panely",31/2020,"dodávateľ: CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o., Suchý Jarok 18, 06601 Humenné, IČO: 44514557","3 394,90 € s DPH",18.02.2020,02.03.2020,platná, 150052,licenčné odmeny za január 2020,,"dodávateľ: LITA, autorská spoločnosť, Mozartova 9, 811 02 Bratislava, IČO: 0000420166","202,62 € s DPH",18.02.2020,02.03.2020,platná,licenčné zmluvy 150054,autorská odmena za odohrané predstavenie Perinbaba,,"dodávateľ: Aura-Pont s.r.o., Radlická 99, 150 00 Praha 5, IČO: 00174866","58,44 € s DPH",21.02.2020,02.03.2020,platná,licenčná zmluva 5/2018 150055,nájomné za 02/2020,39/2019,"dodávateľ: AGROKOR, s.r.o., Radlinského 17, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36181269","747,10 € s DPH",25.02.2020,02.03.2020,platná,Z:39/2019 a 71/2019 150056,strážna služba 01/2020,39/2019,"dodávateľ: AGROKOR, s.r.o., Radlinského 17, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36181269","13,20 € s DPH",25.02.2020,02.03.2020,platná, 150057,poplatok za online predaj vstupeniek 17.2./23.2.2020,,"dodávateľ: Ticketware SE, Hlavná 23, 917 01 Trnava, IČO: 48298034","50,45 € s DPH",26.02.2020,02.03.2020,platná,Z: 33/2018 159506,teplo a TÚV 11/2019,,"dodávateľ: Emkobel, a.s., Rázusova 1846, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31736785","2 425,04 € s DPH",05.12.2019,28.02.2020,platná,"Z: 2/2019, č. rozh.0117/2019/T" 159524,tlač bulletin Marína Havranová,187/2019,"dodávateľ: Roman Ambruš, J. Hanulu 9, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 33850640","168,60 € s DPH",16.12.2019,28.02.2020,platná, 159556,pohonné hmoty,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava, IČO: 31322832","156,08 € s DPH",09.02.2020,28.02.2020,platná,Z:9/2010 159557,teplo za rok 2019,02/2019,"dodávateľ: Mestské kultúrne centrum, Radničné námestie č. 4, Sp. Nová Ves, IČO: 00352454","477,94 € s DPH",09.01.2020,28.02.2020,platná, 159562,teplo a TÚV 12/2019,,"dodávateľ: Emkobel, a.s., Rázusova 1846, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31736785","3 307,72 € s DPH",14.01.2020,28.02.2020,platná,"Z:2/2011, č. rozh.0117/2019" 150031,spotreba vody za január 2020,3/2020,"dodávateľ: Mestské kultúrne centrum, Radničné námestie č. 4, Sp. Nová Ves, IČO: 00352454","84,66 € s DPH",06.02.2020,26.02.2020,platná,zmluva 150033,potreby javiskovej techniky,7/2020,"dodávateľ: MAJSTER CENTRUM s.r.o., Zimná 223/87, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36817767","74,89 € s DPH",06.02.2020,26.02.2020,platná, 150034,telekomunikačné služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","29,78 € s DPH",06.02.2020,26.02.2020,platná,Z: 11/2011 150035,telekomunikačné služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","38,17 € s DPH",06.02.2020,26.02.2020,platná,Z: 11/2011 150036,hygienický materiál,4/2020,"dodávateľ: VILLA MARKET s.r.o., Chrapčiakova 1, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 31668461","81,22 € s DPH",06.02.2020,26.02.2020,platná, 150037,líčiace a odličovacie prostriedky,8/2020,"dodávateľ: Schwabik, s.r.o., Zimná 36, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 45976244","34,76 € s DPH",07.02.2020,26.02.2020,platná, 150038,čistiace a hygienické prostriedky,6/2020,"dodávateľ: PEDRO PLUS s.r.o., Radlinského 2050/17, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 47039817","93,71 € s DPH",07.02.2020,26.02.2020,platná, 150039,poplatok za online predaj vstupeniek 3.2./9.2.,,"dodávateľ: Ticketware SE, Hlavná 23, 917 01 Trnava, IČO: 48298034","37,44 € s DPH",10.02.2020,26.02.2020,platná,Z:33/2018 150040,telekomunikačné služby,,"dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o.,, Einsteinova 24, 85101 Bratislava, IČO: 31297846","200,00 € s DPH",10.02.2020,26.02.2020,platná,"Z: 33,34,35,36/2019" 150041,činnosť technika PO a bezpečnostného technika za január 2020,04/2019,"dodávateľ: BOZPPO-Regina Maliňáková, Rázusova 292/6, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 34525807","100,00 € bez DPH",10.02.2020,26.02.2020,platná, 150042,poštovné Poštová karta-Komerčná január 2020,,"dodávateľ: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124","35,20 € bez DPH",10.02.2020,26.02.2020,platná,Z:1/2017 150044,zabezpečenie reklamnej kampane na CLV,205/2019,"dodávateľ: euroAWK, spol. s r.o., Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava, IČO: 35808683","208,00 € s DPH",10.02.2020,26.02.2020,platná, 150045,opierky na stoličku,30/2020,"dodávateľ: Peter Palacka, Podhorská 512/46, 98701 Poltár, IČO: 51837161","23,28 € s DPH",11.02.2020,26.02.2020,platná, 150047,poplatok za online predaj vstupeniek 10.2./16.2.,,"dodávateľ: Ticketware SE, Hlavná 23, 917 01 Trnava, IČO: 48298034","65,86 € s DPH",17.02.2020,26.02.2020,platná,Z: 33/2018 150048,seminár "Moderná správa registratúry",,"dodávateľ: Asociácia správcov registratúry, M. R. Štefánika 310, 972 71 Nováky, IČO: 37922190","39,00 € s DPH",17.02.2020,26.02.2020,platná,prihláška 150049,elektrina január 2020,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","364,31 € s DPH",18.02.2020,26.02.2020,platná,Z:5/2010 150007,časopis KÓD,14/2020,"dodávateľ: Divadelný ústav, Jakubovo nám. 12,813 57 Bratislava, IČO: 00164691","19,00 € bez DPH",20.01.2020,21.02.2020,platná, 150008,záloha na tantiémy Zdrhni pred svojou ženou 24.4.2020-23.4.2023,,"dodávateľ: LITA, autorská spoločnosť, Mozartova 9, 811 02 Bratislava, IČO: 0000420166","792,00 € s DPH",20.01.2020,21.02.2020,platná,tantiémy 150012,servisné práce na služobnom motorovom vozidle,17/2020,"dodávateľ: HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 36685879","99,00 € s DPH",27.01.2020,21.02.2020,platná, 150013,teplo a teplá úžitková voda za rok 2019 -vyúčtovanie,,"dodávateľ: Emkobel, a.s., Rázusova 1846, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31736785",,27.01.2020,21.02.2020,platná,"Zmluva 2/2011-1/2020, č. rozh.0045/2020/T, číslo spisu:4062-2019-BA/2.12.2019" 150015,oprava tečúceho radiátora,16/2020,"dodávateľ: Róbert Hovančík, J. Fándlyho 1677/11,05201 Spišská Nová Ves, IČO: 37708368","144,00 € s DPH",29.01.2020,21.02.2020,platná, 150017,nájomné január 2020,,"dodávateľ: Speedservis dopravná a cestovná agentúra sro, Markušovská cesta č.4,05201 Spišská Nová Ves, IČO: 45584028","114,23 € bez DPH",31.01.2020,21.02.2020,platná,Z: 13/1999 150019,výkon zodpovednej osoby za 02/2020,,"dodávateľ: osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice, IČO: 50528041","48,00 € s DPH",03.02.2020,21.02.2020,platná,Z:40/2018 150021,tonery,11/2020,"dodávateľ: Cunik Ladislav DATASERVIS, Letná 65, 05201 Sp. Nová Ves, IČO: 10761691","180,60 € s DPH",03.02.2020,21.02.2020,platná, 150022,kancelársky papier,10/2020,"dodávateľ: Cunik Ladislav DATASERVIS, Letná 65, 05201 Sp. Nová Ves, IČO: 10761691","63,50 € s DPH",03.02.2020,21.02.2020,platná, 150023,kancelárske potreby,9/2020,"dodávateľ: Cunik Ladislav DATASERVIS, Letná 65, 05201 Sp. Nová Ves, IČO: 10761691","147,12 € s DPH",03.02.2020,21.02.2020,platná, 150025,IFOsoft-update miezd v 20.01 (ročný update pre rok 2020),,"dodávateľ: Stanislav Klubert, Za Hornádom 10, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 34573488","179,28 € s DPH",03.02.2020,21.02.2020,platná,Z:2/1996 150027,školenie vodičov referentských vozidiel,25/2020,"dodávateľ: Mgr. Marek Dzugas - AUTOŚKOLA, Francisciho 23, 054 01 Levoča, IČO: 40857662","30,00 € s DPH",04.02.2020,21.02.2020,platná, 150028,elektroinštalačný materiál,2/2020,"dodávateľ: SETEZA ELEKTRO, spol. s r. o., Šafárikovo námestie 1, 05201 Sp. Nová Ves, IČO: 31704387","114,23 € s DPH",04.02.2020,21.02.2020,platná, 150029,overenie dig.tachografu a výmena batérie na služ. voz. SN261CH,28/2020,"dodávateľ: Tempus - Trans s.r.o., Železiarenská 49, 04015 Košice, IČO: 31712380","139,21 € s DPH",05.02.2020,21.02.2020,platná, 150030,odmena za sprostredkovanie e-Tickets,,"dodávateľ: Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava, IČO: 52005551","0,22 € s DPH",06.02.2020,21.02.2020,platná,Z:7/2017 150032,čistiaci materiál,6/2020,"dodávateľ: PEDRO PLUS s.r.o., Radlinského 2050/17, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 47039817","11,75 € s DPH",06.02.2020,19.02.2020,platná, 150053,Verejná správa SR - ročný prístup,26/2020,"dodávateľ: Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina 1, IČO: 31592503","165,00 € s DPH",19.02.2020,19.02.2020,platná, 159537,tlač plagátu A3,177/2019,"dodávateľ: Roman Ambruš, J. Hanulu 9, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 33850640","33,36 € s DPH",19.12.2019,04.02.2020,platná, 159538,tlač plagát a miniprogram na mesiac január 2020,209/2019,"dodávateľ: Roman Ambruš, J. Hanulu 9, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 33850640","46,30 € s DPH",19.12.2019,04.02.2020,platná, 150009,licenčné odmeny,,"dodávateľ: LITA, autorská spoločnosť, Mozartova 9, 811 02 Bratislava, IČO: 0000420166","1 806,86 € s DPH",20.01.2020,04.02.2020,platná,licenčné zmluvy 150018,poplatok za online predaj vstupeniek 27.1.2020/31.1.2020,,"dodávateľ: Ticketware SE, Hlavná 23, 917 01 Trnava, IČO: 48298034","26,74 € s DPH",31.01.2020,04.02.2020,platná,Z: 33/2018 150020,poplatok za online predaj vstupeniek 1.2.2020/2.2.2020,,"dodávateľ: Ticketware SE, Hlavná 23, 917 01 Trnava, IČO: 48298034","10,61 € s DPH",03.02.2020,04.02.2020,platná,Z: 33/2018 159499,stravné lístky,203/2019,"dodávateľ: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000","3 258,78 € s DPH",02.12.2019,04.02.2020,platná, 150016,predplatné Poradca 2020,,"dodávateľ: PORADCA s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina, IČO: 36371271","65,80 € s DPH",30.01.2020,04.02.2020,platná,predplatné 150004,zabezpečenie reklamnej kampane na CLV,205/2019,"dodávateľ: euroAWK, spol. s r.o., Brečtanová 2, 831 01 Bratislava 37, IČO: 35808683","208,00 € s DPH",14.01.2020,29.01.2020,platná, 150005,nájomné za január 2020,39/2019,"dodávateľ: AGROKOR, s.r.o., Radlinského 17, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36181269","747,10 € s DPH",14.01.2020,29.01.2020,platná, 150006,poplatok za službu za odovzdané poukážky,,"dodávateľ: Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava, IČO: 52005551","8,16 € s DPH",17.01.2020,29.01.2020,platná,Zmluva 7/2017 150010,seminár Verejné obstarávanie od 1.1.2020,20/2020,"dodávateľ: Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o., Železničiarska 13,814 99 Bratislava, IČO: 35730129","198,00 € s DPH",23.01.2020,29.01.2020,platná, 150011,tonery,19/2020,"dodávateľ: CAMEA SK, s.r.o., Sabinovská 67/5065, 08001 Prešov, IČO: 36468924","152,20 € s DPH",24.01.2020,29.01.2020,platná, 150014,poplatok za online predaj vstupeniek 20.1./26.1.2020,,"dodávateľ: Ticketware SE, Hlavná 23, 917 01 Trnava, IČO: 48298034","62,95 € s DPH",28.01.2020,29.01.2020,platná,Zmluva 33/2018 150001,výkon zodpovednej osoby za 1/2019 pri ochrane osobných údajov,,"dodávateľ: osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice, IČO: 50528041","48,00 € s DPH",07.01.2020,28.01.2020,platná,Z:40/2018 15003,poplatok za online predaj vstupeniek 1.1./5.1.,,"dodávateľ: Ticketware SE, Hlavná 23, 917 01 Trnava, IČO: 48298034","22,22 € s DPH",08.01.2020,28.01.2020,platná,Z:33/2018 159546,nájomné za december 2019,,"dodávateľ: Speedservis dopravná a cestovná agentúra, Markušovská cesta č.4,05201 Spišská Nová Ves, IČO: 45584028","114,23 € bez DPH",30.12.2019,27.01.2020,platná,Z:13/1999 neplatca DPH 159547,tlač clv plagátov,,"dodávateľ: euroAWK, spol. s r.o., Brečtanová 2, 831 01 Bratislava 37, IČO: 35808683","49,20 € s DPH",30.12.2019,27.01.2020,platná,O:249/2018 159548,prenájom priestorov Veľkej sály historickej radnice v Košiciach,,"dodávateľ: Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 042 19 Košice, IČO: 44518684","686,13 € s DPH",30.12.2019,27.01.2020,platná,obj.224/2018 159550,autorská odmena za odohrané predstavenie Perinbaba,,"dodávateľ: Aura-Pont s.r.o., Radlická 99, 150 00 Praha 5, IČO: 00174866","713,92 € s DPH",09.01.2020,27.01.2020,platná,5/2018 licenčná zmluva 159552,fotenie inscenácie Marína Havranová,208/2019,"dodávateľ: Hanus, s.r.o., Hlavná 210/36, 976 37 Hrochoť, IČO: 47376147","50,00 € bez DPH",08.01.2020,27.01.2020,platná, 159554,činnosť technika PO a bezpečnostného technika,04/2019,"dodávateľ: BOZPPO-Regina Maliňáková, Rázusova 292/6, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 34525807","100,00 € bez DPH",08.01.2020,27.01.2020,platná, 159555,potreby javiskovej techniky,8/2019,"dodávateľ: MAJSTER CENTRUM s.r.o., Zimná 223/87, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36817767","25,50 € s DPH",09.01.2020,27.01.2020,platná,objednávka 159558,"vodné, stočné za mesiac december 2019",01/2019,"dodávateľ: Mestské kultúrne centrum, Radničné námestie č. 4, Sp. Nová Ves, IČO: 00352454","39,23 € s DPH",09.01.2020,27.01.2020,platná, 159563,telekomunikačné služby za december 2019,,"dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o.,, Einsteinova 24, 85101 Bratislava, IČO: 35848863","267,00 € s DPH",10.01.2020,27.01.2020,platná,"Z: 33,34,35,36/2019" 159565,poplatok strážna služba za december 2019,39/2019,"dodávateľ: AGROKOR, s.r.o., Radlinského 17, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36181269","13,20 € s DPH",14.01.2020,27.01.2020,platná, 159566,elektrina,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","338,75 € s DPH",15.01.2020,27.01.2020,platná,Z:5/2010 159434,stravné lístky,179/2019,"dodávateľ: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000","4 065,97 € s DPH",30.10.2019,24.01.2020,platná, 159457,teplo a TÚV 10/2019,,"dodávateľ: Emkobel, a.s., Rázusova 1846, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 31736785","2 045,87 € s DPH",11.11.2019,24.01.2020,platná,Z: 2/2011 159475,"tlač plagát, miniprogram december a tlač pozvánky Marína Havranová",189/2019,"dodávateľ: Roman Ambruš, J. Hanulu 9, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 33850640","71,38 € s DPH",25.11.2019,24.01.2020,platná, 159484,"ségle,trepne a schody Marína Havranová",196/2019,"dodávateľ: Kopčok Zlatko, servis javiskových zariadení, Benice 103,03842 Príbovce, IČO: 10870024","1 044,20 € s DPH",27.11.2019,24.01.2020,platná, 159485,laná na vešanie figurín Marína Havranová,199/2019,"dodávateľ: Kopčok Zlatko, servis javiskových zariadení, Benice 103, 03842 Príbovce, IČO: 10870024","230,00 € s DPH",27.11.2019,24.01.2020,platná, 159507,"vodné, stočné 11/2019",01/2019,"dodávateľ: Mestské kultúrne centrum, Radničné námestie č. 4, Sp. Nová Ves, IČO: 00352454","73,21 € s DPH",06.12.2019,24.01.2020,platná, 159519,tantiémy Krásne je v Tatrách,,"dodávateľ: LITA, autorská spoločnosť, Mozartova 9, 811 02 Bratislava, IČO: 0000420166","660,00 € s DPH",12.12.2019,24.01.2020,platná, 159526,paušálna platba na zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby a dohľadu nad pracovným prostredím 4. štvrťrok 2019,58/2018,"dodávateľ: MEDISON s.r.o., Obchodná 16, 04011 Košice, IČO: 36679135","89,63 € s DPH",16.12.2019,24.01.2020,platná, 159529,toner,,"dodávateľ: Cunik Ladislav DATASERVIS, Letná 65, 05201 Sp. Nová Ves, IČO: 10761691","69,70 € s DPH",17.12.2019,24.01.2020,platná, 159530,kancelársky papier,,"dodávateľ: Cunik Ladislav DATASERVIS, Letná 65, 05201 Sp. Nová Ves, IČO: 10761691","45,70 € s DPH",17.12.2019,24.01.2020,platná,objednávka 5/2019 159531,kancelárske potreby,,"dodávateľ: Cunik Ladislav DATASERVIS, Letná 65, 05201 Sp. Nová Ves, IČO: 10761691","36,30 € s DPH",17.12.2019,24.01.2020,platná,objednávka 6/2019 159522,účelne vynaložené náklady za dojednanie podmienok licenčnej zmluvy,,"dodávateľ: LITA, autorská spoločnosť, Mozartova 9, 811 02 Bratislava, IČO: 0000420166","48,00 € s DPH",13.12.2019,24.01.2020,platná,licencie 159532,slávnostná recepcia po premiére: Marína Havranová,212/2019,"dodávateľ: SONÁTKA, s.r.o., Radničné námestie č. 4, Sp. Nová Ves, IČO: 36600482","811,00 € s DPH",17.12.2019,24.01.2020,platná, 159533,výlep decembrových plagátov na vývesné plochy v meste SNV,194/2019,"dodávateľ: Mestské kultúrne centrum, Radničné námestie č. 4, Sp. Nová Ves, IČO: 00352454","22,00 € bez DPH",18.12.2019,24.01.2020,platná, 159535,zhotovenie záznamu z premiéry Marína Havranová,190/2019,"dodávateľ: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o., Štefánikovo námestie 1,052 01 Sp.Nová Ves, IČO: 31659969","153,00 € s DPH",18.12.2019,24.01.2020,platná, 159540,strážna služba,39/2019,"dodávateľ: AGROKOR, s.r.o., Radlinského 17, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36181269","13,20 € s DPH",19.12.2019,24.01.2020,platná, 159541,nájomné NP,07/2019,"dodávateľ: AGROKOR, s.r.o., Radlinského 17, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36181269","75,10 € s DPH",19.12.2019,24.01.2020,platná, 159544,pohonné hmoty,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava, IČO: 31322832","131,87 € s DPH",20.12.2019,24.01.2020,platná,zmluva 9/2010 159406,tepelná energia 9/2019,,"dodávateľ: Emkobel, a.s., Rázusova 1846, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 31736785","1 256,44 € s DPH",09.10.2019,23.01.2020,platná,Z: 2/2011 159496,stojany pod led panely do inscenácie Marína Havranová,198/2019,"dodávateľ: CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o., Suchý Jarok 18,066 01 Humenné, IČO: 44514557","582,97 € s DPH",02.12.2019,17.01.2020,platná, 159511,pohonné hmoty,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava, IČO: 31322832","653,26 € s DPH",10.12.2019,17.01.2020,platná,Z: 9/2010 159528,ubytovanie pre účinkujúcich Spišského divadla v KE,202/2019,"dodávateľ: IVES Košice, Čsl. armády 20, 041 18 Košice, IČO: 00162957","314,50 € s DPH",16.12.2019,17.01.2020,platná, 159543,oprava bŕzd na služobnom osobnom motorovom vozidle Clio,180/2019,"dodávateľ: Tempus - Car, s.r.o., Rastislavova 110, 04001 Košice, IČO: 31712312","45,74 € s DPH",30.12.2019,17.01.2020,platná, 159559,telekomunikačné služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","25,28 € s DPH",09.01.2020,17.01.2020,platná,Z:15/2011 159560,telekomunikačné služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","38,17 € s DPH",09.01.2020,17.01.2020,platná,Z:15/2011 159561,predplatné Finančný spravodajca 2019,,"dodávateľ: Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina 1, IČO: 31592503","58,97 € s DPH",14.01.2020,17.01.2020,platná,predplatné 159564,poštové poplatky - Poštová karta komerčná,,"dodávateľ: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124","82,75 € s DPH",10.01.2020,16.01.2020,platná,Z: 1/2017 159473,tlačiareň Canon Image Runner C3025i,181/2019,"dodávateľ: Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta II., 49/2413,04011 Košice, IČO: 36212466","2 388,00 € s DPH",25.11.2019,10.01.2020,platná, 159478,doména - registrácia Spišské divadlo,,"dodávateľ: Webglobe Yegon, s.r.o., Stará Prievozská 2, 821 09 Bratislava, IČO: 36306444","14,28 € s DPH",25.11.2019,10.01.2020,platná,obj. elektronicky 159480,figuríny do inscenácie Marína Havranová,,"dodávateľ: UNITERM Martin s.r.o., Zámocká 16, 036 01 Martin, IČO: 36419028","1 635,00 € bez DPH",25.11.2019,10.01.2020,platná,obj.195/2019 159481,nájom priestorov Veľkej sály historickej radnice v Košiciach,,"dodávateľ: Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 042 19 Košice, IČO: 44518684","838,60 € s DPH",27.11.2019,10.01.2020,platná,obj.224/2018 159492,kancelárske potreby,,"dodávateľ: Cunik Ladislav DATASERVIS, Letná 65, 05201 Sp. Nová Ves, IČO: 10761691","41,44 € s DPH",29.11.2019,10.01.2020,platná,obj.6/2019 159493,kancel. papier,,"dodávateľ: Cunik Ladislav DATASERVIS, Letná 65, 05201 Sp. Nová Ves, IČO: 10761691","40,80 € s DPH",29.11.2019,10.01.2020,platná,obj. 5/2019 159494,tonery,04/2019,"dodávateľ: Cunik Ladislav DATASERVIS, Letná 65, 05201 Sp. Nová Ves, IČO: 10761691","104,00 € s DPH",29.11.2019,10.01.2020,platná,obj.4/2019 159495,tlač clv plagátov,,"dodávateľ: euroAWK, spol. s r.o., Brečtanová 2, 831 01 Bratislava 37, IČO: 35848863","56,40 € s DPH",02.12.2019,10.01.2020,platná,obj.249/2018 159502,elektroinštalačný materiál,,"dodávateľ: SETEZA ELEKTRO, spol. s r. o., Šafárikovo námestie 1, 05201 Sp. Nová Ves, IČO: 31704387","54,49 € s DPH",03.12.2019,10.01.2020,platná,O: 23/2019 159505,činnosť technika PO a bezpečnostného technika,04/2019,"dodávateľ: BOZPPO-Regina Maliňáková, Rázusova 292/6, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 34525807","100,00 € bez DPH",04.12.2019,10.01.2020,platná, 159514,potreby javiskovej techniky,,"dodávateľ: Ladislav Hricko Elektronik, Strojnícka 6/33, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 17301424","41,59 € s DPH",11.12.2019,10.01.2020,platná,O: 10/2019 159525,oprava štúdia Spišského divadla a súvisiacich priestorov,55/2019,"dodávateľ: Alkon SV, s. r. o., Zimná 65, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 45261661","9 943,60 € s DPH",16.12.2019,10.01.2020,platná, 159527,oprava havarijného stavu WC,211/2019,"dodávateľ: Patricius Klinga - PATRIX, Trieda 1. mája 2224/49, 05201 Sp. Nová Ves, IČO: 47727683","45,00 € bez DPH",16.12.2019,10.01.2020,platná, 159534,predaj vstupeniek - trojlístok,,"dodávateľ: Zoologická záhrada Spišská Nová Ves, Sadová 6, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31309399","11,20 € bez DPH",17.12.2019,10.01.2020,platná,Z: 25/2011 159536,zúčtovanie vstupeniek "Spišskonovoveský trojlístok",,"dodávateľ: Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi, Letná 50, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31297927","11,20 € s DPH",18.12.2019,10.01.2020,platná,Z:25/2011 159539,nájomné za december 2019,39/2019,"dodávateľ: AGROKOR, s.r.o., Radlinského 17, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36181269","672,00 € s DPH",19.12.2019,10.01.2020,platná, 159542,školenie k uzávierke 2019,,"dodávateľ: Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina 1, IČO: 31592503","84,00 € s DPH",19.12.2019,10.01.2020,platná,elektronicky 159545,poplatok za online predaj vstupeniek,,"dodávateľ: Ticketware SE, Hlavná 23, 917 01 Trnava, IČO: 48298034","51,07 € s DPH",30.12.2019,10.01.2020,platná,Z: 33/2018 159551,poplatok za online predaj vstupeniek,,"dodávateľ: Ticketware SE, Hlavná 23, 917 01 Trnava, IČO: 48298034","43,44 € s DPH",31.12.2019,10.01.2020,platná,Z:33/2018 159553,poplatok za online predaj vstupeniek,,"dodávateľ: Ticketware SE, Hlavná 23, 917 01 Trnava, IČO: 48298034","29,57 € s DPH",31.12.2019,10.01.2020,platná,Z:33/2018 159504,ubytovanie zamestnancov SD v Trnave,184/2019,"dodávateľ: Hotel Premier s.r.o., Haulíkova 4, 917 01 Trnava, IČO: 46369538","1 292,00 € s DPH",04.12.2019,19.12.2019,platná, 159508,autorská odmena za odohrané predstavenia Perinbaba,,"dodávateľ: Aura-Pont s.r.o., Radlická 99, 150 00 Praha 5, IČO: 00174866","212,08 € s DPH",06.12.2019,19.12.2019,platná,Z: 5/2018 159509,poplatok za online predaj vstupeniek,,"dodávateľ: Ticketware SE, Hlavná 23, 917 01 Trnava, IČO: 48298034","39,07 € s DPH",09.12.2019,19.12.2019,platná,Z: 33/2018 159510,udelenie licencie na použitie sekvencií z audiovizuálneho diela Štúrovci do inscenácie Marína Havranová,,"dodávateľ: Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava, IČO: 47232480","492,00 € s DPH",10.12.2019,19.12.2019,platná,licenčná zmluva 159513,telekomunikačné služby,,"dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o.,, Einsteinova 24, 85101 Bratislava, IČO: 35848863","281,99 € s DPH",03.12.2019,19.12.2019,platná,"Z:33,34,35,36/2019" 159515,telekomunikačné služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","38,17 € s DPH",11.12.2019,19.12.2019,platná,Z:15/2011 159516,telekomunikačné služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469",,11.12.2019,19.12.2019,platná,Z:15/2011 159518,elektrina,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","366,91 € s DPH",12.12.2019,19.12.2019,platná,Z:5/2010 159521,licenčné odmeny za november 2019,,"dodávateľ: LITA, autorská spoločnosť, Mozartova 9, 811 02 Bratislava, IČO: 00420166","874,81 € s DPH",13.12.2019,19.12.2019,platná,licenčné odmeny 159471,pohonné hmoty,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava, IČO: 31322832","263,26 € s DPH",21.11.2019,18.12.2019,platná,Z: 9/2010 159476,odohranie divadelného predstavenia Slovenské vojvodinské divadlo,68/2019,"dodávateľ: Slovenské vojvodinské divadlo, 21470 Báčsky Petrovec, ul. Kolarova 4, IČO: 101269955","1 000,00 € bez DPH",25.11.2019,18.12.2019,platná, 159488,zabezpečenie reklamnej kampane na CLV,,"dodávateľ: euroAWK, spol. s r.o., Brečtanová 2, 831 01 Bratislava 37, IČO: 35848863","216,00 € s DPH",28.11.2019,18.12.2019,platná,obj.244/2018 159489,úprava elektrickej inštalácie v priestoroch SD,192/2019,"dodávateľ: PhDr. Peter Darvaši, Dubová 2021/5,05201 Spišská Nová Ves, IČO: 34576797","294,70 € bez DPH",29.11.2019,18.12.2019,platná, 159490,banner ku hre Marína Havranová,185/2019,"dodávateľ: PROGRUP SK, s.r.o., Klincová 35, 82108 Bratislava - m.č.Ružinov, IČO: 51014751","72,00 € s DPH",29.11.2019,18.12.2019,platná, 159470,hygienické potreby,11/2019,"dodávateľ: VILLA MARKET s.r.o., Chrapčiakova 1, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 31668461","21,50 € s DPH",20.11.2019,12.12.2019,platná,ročná objednávka 159474,ubytovanie Slovenské vojvodinské divadlo Báčsky Petrovec,,"dodávateľ: INTES Poprad, s.r.o., Parkhotel Centrum, Zimná 34, 05201 SNV, IČO: 36449814","822,90 € s DPH",26.11.2019,12.12.2019,platná,obj.172/2019 159479,ubytovanie pre účinkujúcich SD,183/2019,"dodávateľ: IVES Košice, Čsl. armády 20, 041 18 Košice, IČO: 00162957","397,50 € s DPH",25.11.2019,12.12.2019,platná, 159482,ubytovanie pre účinkujúcich Spišského divadla,193/2019,"dodávateľ: Korona D&V, s.r.o., štefánikova 828, 020 01 Púchov, IČO: 36779971","1 143,50 € s DPH",27.11.2019,12.12.2019,platná, 159498,nájomné za november 2019,,"dodávateľ: Speedservis dopravná a cestovná agentúra s.r.o., Markušovská cesta č.4,05201 Spišská Nová Ves, IČO: 45584028","114,23 € s DPH",02.12.2019,12.12.2019,platná,Z 13/1999 159500,zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov,,"dodávateľ: osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice, IČO: 50528041","48,00 € s DPH",02.12.2019,12.12.2019,platná,Z 40/2018 159512,odmena za sprostredkovanie e- Tickets,,"dodávateľ: Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava, IČO: 52005551","2,45 € s DPH",10.12.2019,12.12.2019,platná,Z 7/2017 159517,poštovné - Poštová karta komerčná,,"dodávateľ: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124","126,40 € bez DPH",11.12.2019,12.12.2019,platná,Z 1/2017 159520,"vodné,stočné",,"dodávateľ: PVPS, Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968",,12.12.2019,12.12.2019,platná,nulová fa 159449,podiel z tržieb Festival Divadelný Spiš 2019,8/2019,"dodávateľ: OZ Spišské divadlo, Radničné námestie č. 4, Sp. Nová Ves, IČO: 42103304","9 405,90 € bez DPH",05.11.2019,05.12.2019,platná, 159454,pohonné hmoty,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava, IČO: 31322832","231,97 € s DPH",08.11.2019,05.12.2019,platná,Zmluva 9/2010 159461,zabezpečenie preventívnej lekárskej prehliadky zamestnanca,,"dodávateľ: Medison, s.r.o., Obchodná 16,04011 Košice, IČO: 36679135","54,78 € bez DPH",13.11.2019,05.12.2019,platná,Z: 58/2018 159483,poskytnuté stravovanie Slovenské vojvodinské divadlo Báčsky Petrovec,68/2019,"dodávateľ: SONÁTKA, s.r.o., Radničné námestie č. 4, Sp. Nová Ves, IČO: 36600482","729,10 € s DPH",27.11.2019,05.12.2019,platná, 159486,strážna služba,39/2019,"dodávateľ: AGROKOR, s.r.o., Radlinského 17, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36181269","13,20 € s DPH",28.11.2019,05.12.2019,platná, 159487,nájomné za 11/2019,39/2019,"dodávateľ: AGROKOR, s.r.o., Radlinského 17, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36181269","672,00 € s DPH",28.11.2019,05.12.2019,platná, 159491,pančuchy do inscenácie Lekárom proti svojej vôli,201/2019,"dodávateľ: Party Time Agency spol. s.r.o., Bulharská 35,821 04 Bratislava, IČO: 44536020","15,14 € s DPH",29.11.2019,05.12.2019,platná, 159497,poplatok za online predaj vstupeniek,,"dodávateľ: Ticketware SE, Hlavná 23, 917 01 Trnava, IČO: 48298034","32,02 € s DPH",02.12.2019,05.12.2019,platná,Z:33/2018 159501,poplatok za online predaj vstupeniek,,"dodávateľ: Ticketware SE, Hlavná 23, 917 01 Trnava, IČO: 48298034","3,98 € s DPH",02.12.2019,05.12.2019,platná,Z: 33/2018 159503,elektronická čítačka kníh pre inscenáciu Marína Havranová,204/2019,"dodávateľ: Alza.sk s.r.o., Bottova 6654/7, 81109 Bratislava, IČO: 36562939","425,49 € s DPH",04.12.2019,05.12.2019,platná, 159477,poplatok za online predaj vstupeniek,,"dodávateľ: Ticketware SE, Hlavná 23, 917 01 Trnava, IČO: 48298034","37,78 € s DPH",25.11.2019,29.11.2019,platná,zmluva 33/2018 159472,materiál na divadelné predstavenia,191/2019,"dodávateľ: Béla Simon, Žíp 15, 98021 Bátka, IČO: 34235876","361,20 € s DPH",22.11.2019,29.11.2019,platná, 159469,autorská odmena za odohrané predstavenie Perinbaba,,"dodávateľ: Aura-Pont s.r.o., Radlická 99, 150 00 Praha 5, IČO: 00174866","204,12 € s DPH",19.11.2019,29.11.2019,platná,5/2018 licenčná zmluva 159468,licenčné odmeny za október,,"dodávateľ: LITA, autorská spoločnosť, Mozartova 9, 811 02 Bratislava, IČO: 0000420166","232,93 € s DPH",19.11.2019,29.11.2019,platná,licencie 159466,elektrina,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","461,22 € s DPH",15.11.2019,29.11.2019,platná,Z: 5/2010 159465,čistiaci materiál a hygienické potreby,,"dodávateľ: PEDRO PLUS s.r.o., Radlinského 2050/17, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 47039817","49,50 € s DPH",13.11.2019,29.11.2019,platná,obj.9/2019 159464,ličiace a odličovacie prostriedky,07/2019,"dodávateľ: Schwabik, s.r.o., Zimná 36, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 45976244","75,11 € s DPH",13.11.2019,29.11.2019,platná,obj. 7/2019 159463,parochňa do inscenácie Snehulienka,,"dodávateľ: Koloria a.s., Syslia č.40, 821 05 Bratislava, IČO: 31331751","15,32 € s DPH",13.11.2019,29.11.2019,platná,obj.157/2019 159460,telekomunikačné služby,,"dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o.,, Einsteinova 24, 85101 Bratislava, IČO: 35848863","316,51 € s DPH",11.11.2019,29.11.2019,platná,"Z: 33,34,35,36/2019" 159468,hygienické potreby,11/2019,"dodávateľ: VILLA MARKET, s.r.o., Chrapčiakova 1, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 31668461","83,42 € s DPH",11.11.2019,29.11.2019,platná,obj.11/2019 159438,tlač MINI program november,178/2019,"dodávateľ: Roman Ambruš, J. Hanulu 9, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 33850640","22,30 € s DPH",31.10.2019,29.11.2019,platná, 159388,stravné lístky,,"dodávateľ: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000","4 065,97 € s DPH",01.10.2019,29.11.2019,platná,obj.165/2019 159391,tlač pozvánka BOJ,,"dodávateľ: Roman Ambruš, J. Hanulu 9, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 33850640","18,24 € s DPH",03.10.2019,22.11.2019,platná,obj.č.161/2019 159420,pohonné hmoty,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava, IČO: 31322832","41,97 € s DPH",21.10.2019,22.11.2019,platná,Zmluva 9/2010 159421,pohonné hmoty,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava, IČO: 31322832","195,84 € s DPH",21.10.2019,22.11.2019,platná,Zmluva 9/2010 159422,pohonné hmoty,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava, IČO: 31322832","238,55 € s DPH",21.10.2019,22.11.2019,platná,Zmluva 9/2010 159429,zabezpečenie reklamnej kampane na CLV,,"dodávateľ: euroAWK, spol. s r.o., Brečtanová 2, 83101 Bratislava 37, IČO: 35808683","216,00 € s DPH",25.10.2019,22.11.2019,platná,obj.244/2018 159437,činnosť technika PO a autorizovaného bezpečnostného technika,04/2019,"dodávateľ: BOZPPO-Regina Maliňáková, Rázusova 292/6, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 34525807","100,00 € bez DPH",31.10.2019,22.11.2019,platná, 159439,kancelárske potreby,,"dodávateľ: Cunik Ladislav DATASERVIS, Letná 65, 05201 Sp. Nová Ves, IČO: 10761691","87,31 € s DPH",31.10.2019,22.11.2019,platná,obj. 6/2019 159440,tonery,04/2019,"dodávateľ: Cunik Ladislav DATASERVIS, Letná 65, 05201 Sp. Nová Ves, IČO: 10761691","174,73 € s DPH",24.10.2019,22.11.2019,platná, 159441,xerox-papier,05/2019,"dodávateľ: Cunik Ladislav DATASERVIS, Letná 65, 05201 Sp. Nová Ves, IČO: 10761691","17,00 € s DPH",31.10.2019,22.11.2019,platná, 159442,tlač clv plagátov,,"dodávateľ: euroAWK, spol. s r.o., Brečtanová 2, 831 01 Bratislava 37, IČO: 35808683","24,00 € s DPH",31.10.2019,22.11.2019,platná,obj. 249/2019 159443,odmena za sprostredkovanie e-Tickets,,"dodávateľ: Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava, IČO: 52005551","5,45 € s DPH",01.11.2019,22.11.2019,platná,Zmluva 33/2018 159444,zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov,,"dodávateľ: osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice, IČO: 50528041","48,00 € s DPH",01.11.2019,22.11.2019,platná,Zmluva 40/2018 159445,nájomné za mesiac október 2019,,"dodávateľ: Speedservis dopravná a cestovná agentúra s.r.o., Markušovská cesta č.4,05201 Spišská Nová Ves, IČO: 45584028","114,23 € bez DPH",04.11.2019,22.11.2019,platná,Zmluva 13/1999 159450,elektroinštalačný materiál,,"dodávateľ: SETEZA ELEKTRO, spol. s r. o., Šafárikovo nám. 1, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31704387","32,16 € s DPH",07.11.2019,22.11.2019,platná,obj. 23/2019 159451,telekomunikačné služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","30,92 € s DPH",07.11.2019,22.11.2019,platná,Zmluva 15/2011 159452,telekomunikačné služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","38,21 € s DPH",07.11.2019,22.11.2019,platná,Zmluva 15/2011 159453,"vodné, stočné - október",01/2019,"dodávateľ: Mestské kultúrne centrum, Radničné námestie č. 4, Sp. Nová Ves, IČO: 00352454","78,43 € s DPH",07.11.2019,22.11.2019,platná, 159455,potreby javiskovej techniky,,"dodávateľ: MAJSTER CENTRUM s.r.o., Zimná 223/87, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 36817767","62,29 € s DPH",08.11.2019,22.11.2019,platná,obj. 8/2019 159456,školenie vodičov referentských vozidiel,,"dodávateľ: Mgr. Marek Dzugas - AUTOŠKOLA, Francisciho 23, 054 01 Levoča, IČO: 40857662","15,00 € s DPH",08.11.2019,22.11.2019,platná,hotovosť 159459,poplatok za online predaj vstupeniek,,"dodávateľ: Ticketware SE, Hlavná 23, 917 01 Trnava, IČO: 48298034","51,79 € s DPH",11.11.2019,22.11.2019,platná,Zmluva 33/2018 159467,poplatok za online predaj vstupeniek,,"dodávateľ: Ticketware SE, Hlavná 23, 917 01 Trnava, IČO: 48298034","52,75 € s DPH",18.11.2019,22.11.2019,platná,Zmluva 33/2018 159462,poštovné Poštová karta - Komerčná,,"dodávateľ: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica, IČO: 36631124","175,40 € s DPH",13.11.2019,22.11.2019,platná,Zmluva 1/2017 159403,pohonné hmoty,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava, IČO: 31322832","134,80 € s DPH",09.10.2019,08.11.2019,platná,zmluva č.9/2010 159404,pohonné hmoty,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava, IČO: 31322832","131,71 € s DPH",09.10.2019,08.11.2019,platná,Zmluva č. 10/2019 159405,pohonné hmoty,,"dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava, IČO: 31322832","474,29 € s DPH",09.10.2019,08.11.2019,platná,Zmluva č. 9/2010 159419,preklad z jazyka maďarského,,"dodávateľ: Inštitút jazykov a vzdelávania SNV, n.o., Mojmírova 1035/20, 05311 Smižany, IČO: 45746681","255,00 € bez DPH",21.11.2019,08.11.2019,platná,objednávka 174/2019 159424,DPH za kredit spotrebovaný na služby Poskytovateľa za predošlý mesiac,,"dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o.,, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863",,21.10.2019,08.11.2019,platná,"Z: 33,34,35,36/2019" 159425,čistiace prostriedky,,"dodávateľ: PEDRO PLUS s.r.o., Radlinského 2050/17, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 47039817","31,97 € s DPH",22.10.2019,08.11.2019,platná,Obj.9/2019 159426,servisné práce na služobnom motorovom vozidle Škoda Fabia Combi,,"dodávateľ: AUTOVES s.r.o., Duklianska 55, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 31721796","288,34 € s DPH",23.10.2019,08.11.2019,platná,obj.137/2019 159427,vodeodolné tetovanie do inscenácie Krásne je v Tatrách,,"dodávateľ: Accessories s.r.o., Dr. Martínka 1617/10, 70030 Ostrava, IČO: 28630394","15,84 € s DPH",23.10.2019,08.11.2019,platná,obj. 175/2019 159428,toner Camea - OKI MC342dn,,"dodávateľ: CAMEA SK, s.r.o., Sabinovská 67/5065, 08001 Prešov, IČO: 36468924","102,95 € s DPH",23.10.2019,08.11.2019,platná,obj. 176/2019 159430,vysielanie reklamy v Rádiu Košice,,"dodávateľ: MARK MEDIA s.r.o., Mäsiarska 63, 04001 Košice, IČO: 36591491","600,00 € s DPH",25.10.2019,08.11.2019,platná,obj. 169/2019 159431,pravidelná prehliadka javiskových ťahov a preškolenie obsluhy jav. ťahov,,"dodávateľ: Kopčok Zlatko Servis javiskových zariadení, Benice 103, 03842 Príbovce, IČO: 10870024","972,00 € s DPH",28.10.2019,08.11.2019,platná,obj. 163/2019 159432,poplatok za online predaj vstupeniek,,"dodávateľ: Ticketware SE, Hlavná 23, 917 01 Trnava, IČO: 48298034","97,63 € s DPH",28.10.2019,08.11.2019,platná,obj.33/2018 159433,nájomné NP za 8/2019,39/2019,"dodávateľ: AGROKOR, s.r.o., Radlinského 17, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36181269","672,00 € s DPH",29.10.2019,08.11.2019,platná,Z:39/2019 159435,"predplatné Práca,mzdy a odmeňovanie 2020",,"dodávateľ: Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina 1, IČO: 31592503","75,92 € s DPH",30.10.2019,08.11.2019,platná,predplatné 159436,"predplatné Finančný spravodajca, ročník 2020 - preddavok",,"dodávateľ: Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina 1, IČO: 31592503","26,40 € s DPH",30.10.2019,08.11.2019,platná, 159446,poplatok za online predaj vstupeniek,,"dodávateľ: Ticketware SE, Hlavná 23, 917 01 Trnava, IČO: 48298034","31,92 € s DPH",05.11.2019,08.11.2019,platná,Z:33/2018 159447,poplatok za online predaj vstupeniek,,"dodávateľ: Ticketware SE, Hlavná 23, 917 01 Trnava, IČO: 48298034","8,88 € s DPH",05.11.2019,08.11.2019,platná,Z: 33/2018 159448,laserová tlačiareň HP LaserJet Pro MFP M28a,182/2019,"dodávateľ: Alza.sk s.r.o., Bottova 6654/7, 81109 Bratislava, IČO: 36562939","94,99 € s DPH",05.11.2019,08.11.2019,platná, 159413,výroba a dodanie kostýmov pre inscenácíiu Krásne je v Tatrách,,"dodávateľ: Interbau Prod & Trade, s.r.o., Záhumnie 21, 914 41 Nemšová, IČO: 34118144","355,00 € s DPH",15.10.2019,28.10.2019,platná,objednávka 150/2019 159414,autorská odmena za odohrané predstavenia Perinbaba a provízia agentúry k odohranému predstaveniu,,"dodávateľ: Aura-Pont s.r.o., Radlická 99, 150 00 Praha 5, IČO: 00174866","374,03 € s DPH",17.10.2019,28.10.2019,platná,licenčná zmluva 159415,akcia uskutočnená 7. a 8. 10. 2019 v priestoroch Veľkej sály historickej radnice na Hlavnej ulici č.59 v Košiciach,,"dodávateľ: Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 042 19 Košice, IČO: 44518684","304,94 € s DPH",18.10.2019,28.10.2019,platná,objednávka 224/2018 159416,služby súvisiace s prenájmom v zmysle Zmluvy o nájme nebytových priestorov za obdobie 09/2019,39/2019,"dodávateľ: Agrokor, s.r.o., Radlinského 17, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36181269","13,20 € s DPH",18.10.2019,28.10.2019,platná, 159417,nájomné nebytových priestorov za 10/2019,39/2019,"dodávateľ: Agrokor s..r.o., Radlinského 17, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36181269","672,00 € s DPH",18.10.2019,28.10.2019,platná, 159418,"preprava zahraničie - Maďarsko, Rumunsko",,"dodávateľ: eurobus, a.s., Staničné námestie 9, 042 04 Košice, IČO: 36211079","1 700,00 € bez DPH",18.10.2019,28.10.2019,platná,objednávka 170/2019 159424,daň z pridanej hodnoty za kredit spotrebovaný na služby Poskytovateľa v predchádzajúcom kalendárnom mesiaci a zľava : bonusový kredit na služby O2,33/2019,"dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o.,, Einsteinova 24, 851 01 Bratuskava, IČO: 35848863",,21.10.2019,28.10.2019,platná, 159334,stravné lístky,,"dodávateľ: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000","3 252,78 € bez DPH",03.09.2019,25.10.2019,platná,objednávka 132/2019 159354,tlač pozvánka Krásne je v Tatrách,,"dodávateľ: Roman Ambruš, J. Hanulu 9, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 33850640","63,84 € s DPH",16.09.2019,25.10.2019,platná,objednávka 143/2019 159385,tlač bulletin BOJ,,"dodávateľ: Roman Ambruš, J. Hanulu 9, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 33850640","142,08 € s DPH",30.09.2019,25.10.2019,platná,objednávka 159/2019 159397,"spotreba vody za september vodné,stočné",01/2019,"dodávateľ: Mestské kultúrne centrum, Radničné námestie č. 4, Sp. Nová Ves, IČO: 00352454","88,88 € s DPH",08.10.2019,25.10.2019,platná, 159400,telekomunikačné služby,33/2019,"dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o.,, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863","501,70 € s DPH",09.10.2019,25.10.2019,platná, 159407,poplatok za online predaj vstupeniek,,"dodávateľ: Ticketware SE, Hlavná 23, 917 01 Trnava, IČO: 48298034","80,26 € s DPH",14.10.2019,25.10.2019,platná,č. zmluvy 33/2018 159408,elektrina,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","367,37 € s DPH",15.10.2019,25.10.2019,platná,č. zmluvy 5/2010 159409,licenčné odmeny Hrdinovia,,"dodávateľ: LITA, autorská spoločnosť, Mozartova 9, 811 02 Bratislava, IČO: 0000420166","301,35 € s DPH",15.10.2019,25.10.2019,platná,licenčná zmluva 159410,zhotovenie záznamu z premiéry BOJ,,"dodávateľ: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o., Štefánikovo námestie 1,052 01 Sp.Nová Ves, IČO: 31659969","153,00 € s DPH",15.10.2019,25.10.2019,platná,objednávka 160/2019 159411,kostýmová výprava Krásne je v Tatrách,,"dodávateľ: Koloria a.s., Syslia č.40, 821 05 Bratislava, IČO: 31331751","45,69 € s DPH",14.10.2019,25.10.2019,platná,objednávka 155/2019 159382,látka a poštovné do inscenácie BOJ,,"dodávateľ: Koloria a.s., Syslia č.40, 821 05 Bratislava, IČO: 31331751","152,04 € s DPH",30.09.2019,24.10.2019,platná,objednávka 152/2019 159379,xerox papier a papier vizitkový,05/2019,"dodávateľ: Cunik Ladislav DATASERVIS, Letná 65, 05201 Sp. Nová Ves, IČO: 10761691","60,65 € s DPH",30.09.2019,24.10.2019,platná,objednávka 5/2019 159380,toner Epson C13T664,04/2019,"dodávateľ: Cunik Ladislav DATASERVIS, Letná 65, 05201 Sp. Nová Ves, IČO: 10761691","7,15 € s DPH",30.09.2019,24.10.2019,platná,objednávka 4/2019 159381,kancelárske potreby,,"dodávateľ: Cunik Ladislav DATASERVIS, Letná 65, 05201 Sp. Nová Ves, IČO: 10761691","67,39 € s DPH",30.09.2019,24.10.2019,platná,objednávka 6/2019 159398,prenájom reklamných plôch na infotabuliach a tlač A1,,"dodávateľ: MEDIPARTNERS s.r.o., Klimkovičova 32,04023 Košice, IČO: 36586561","261,00 € s DPH",09.10.2019,24.10.2019,platná,objednávka 145/2019 159399,servis vozidla - servisná prehliadka,,"dodávateľ: Tempus - Car, s.r.o., Rastislavova 110, 04001 Košice, IČO: 31712312",,09.10.2019,24.10.2019,platná,objednávka 171/2019 159396,výmena WC misy combi a príslušenstva,,"dodávateľ: Róbert Hovančík, J. Fándlyho 1677/11,05201 Spišská Nová Ves, IČO: 37708368","210,00 € s DPH",08.10.2019,17.10.2019,platná, 150358,služby online sály,112/2020,"dodávateľ: Revoltapp s.r.o., Považská 1969/40A,04011 Košice-m.č.Západ, IČO: 52292550","600,00 € s DPH",,,platná,"Obj.112/2020,109/2020,108/2020 a 103/2020." 150382,teplo za január 2020 až december 2020,2/2020,"dodávateľ: Mestské kultúrne centrum, Radničné námestie č. 4, Sp. Nová Ves, IČO: 00352454","477,94 € s DPH",,,platná, 153016,"obuv,kabelka \"Klub hypochondrov\"",14/2023,"dodávateľ: MODIVO S.A., ul. Nowy Kisielin - Nowa 9,66-002 Zielona Gora, IČO: SK4120004493","278,90 € s DPH",11.01.2023,,platná,