089/2021,lektor na workshop Homouniversalis “ Vzdelávacie aktivity “,,"dodávateľ: Jakub Fabian - feebe, Odorín 189, 053 22 Odorín, IČO: 50080172","70,00 € s DPH",07.10.2021,23.11.2021,"Mária Vadelová, účtovník",platná, 079/2021,ubytovanie “ Worksop vedúcich dirigentov a speváckych zborov z 8.10.2021 “,,"dodávateľ: INTES Poprad, s.r.o., Parkhotel centrum, Zimná 34, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36449814","168,60 € s DPH",06.10.2021,18.11.2021,"Mária Vadelová, účtovník",platná, 090/2021,materiál na workshop Homouniversalis / Vzdelávacie aktivity/,,"dodávateľ: Jakub Fabian - feebe, Odorín 189, 053 22 Odorín, IČO: 50080172","56,00 € s DPH",07.10.2021,18.11.2021,"Mária Vadelová, účtovník",platná, 091/2021,stravovanie účastníkov “Workshop vedúcich dirigentov a speváckych zborov “,,"dodávateľ: Galérka DALI- Ľubomír Melikant Smižany, Brezová 2025/11, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 52698734","117,00 € s DPH",06.10.2021,18.11.2021,"Mária Vadelová, účtovník",platná, 107/2021,stravovanie " VIVA IL CANTO ",,"dodávateľ: Sonátka, s.r.o., Radničné námestie 4, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36600482","1 925,50 € s DPH",13.10.2021,16.11.2021,"Mária Vadelová, účtovník",platná, 077/2021,ladenie piana “ VIVA IL CANTO “,,"dodávateľ: Adrián Múdry, Sládkovičova 730/12, 053 61 Spišské Vlachy, IČO: 17301165","78,60 € s DPH",29.09.2021,16.11.2021,"Mária Vadelová, účtovník",platná, 078/2021,materiál “ VZDELÁVACIE AKTIVITY “,,"dodávateľ: Zdenka Koštialová-Creative Time, Štúrova 127/11, 058 01 Poprad, IČO: 48318922","75,00 € s DPH",04.10.2021,16.11.2021,"Mária Vadelová, účtovník",platná, 080/2021,“ Workshop vedúcich dirigentov a speváckych zborov “ z 8.10.2021,,"dodávateľ: Z-klas, spol. s.r.o., Hviezdoslavova 20, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31700152","150,37 € s DPH",06.10.2021,16.11.2021,"Mária Vadelová, účtovník",platná, 081/2021,občerstvenie a strava pre účastníkov “ Workshop vedúcich dirigentov a speváckych zborov “,,"dodávateľ: Diskonto s.r.o., Osloboditeľov 71/57, Spišský Štvrtok, IČO: 44541473","92,53 € s DPH",06.10.2021,16.11.2021,"Mária Vadelová, účtovník",platná, 082/2021,občerstvenie a strava pre účastníkov “ Workshop vedúcich a dirigentov a speváckych zborov “,,"dodávateľ: Kamil Janík, Medza 2117/6, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 44776527","60,00 € s DPH",06.10.2021,16.11.2021,"Mária Vadelová, účtovník",platná, 083/2021,stravovanie účastníkov “ Workshop vedúcich dirigentov a speváckych zborov “,,"dodávateľ: Galérka DALI- Ľubomír Melikant Smižany, Brezová 2025/11, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 52698734","143,00 € s DPH",06.10.2021,16.11.2021,"Mária Vadelová, účtovník",platná, 084/2021,tlač obalov “ Dokumentárny film 100 rokov ochot.divadla v obci Jaklovce “,,"dodávateľ: MONCMAN - ML REKLAMA, Hanulu 11, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 45456941","12,00 € s DPH",06.10.2021,16.11.2021,"Mária Vadelová, účtovník",platná, 085/2021,kopírovanie a potlač DVD “ Dokumentárny film 100 rokov ochot. divadla v obci Jaklovce “,,"dodávateľ: Štefan Bartko-Elektronika Iliašovce, Iliašovce 187, 053 11 Iliašovce, IČO: 10757163","60,00 € s DPH",06.10.2021,16.11.2021,"Mária Vadelová, účtovník",platná, 086/2021,materiál podľa vlastného výberu “ VIVA IL CANTO “,,"dodávateľ: OBI Slovakia, s.r.o. pobočka Spišská Nová Ves, Sládkovičova 1645, 052 01 Spišská Nová Ves",,05.10.2021,16.11.2021,"Mária Vadelová, účtovník",platná, 087/2021,materiál podľa vlastného výberu “ VIVA IL CANTO “,,"dodávateľ: OBI Slovakia, s.r.o. pobočka Spišská Nová Ves, Sládkovičova 1645, 052 01 Spišská Nová Ves","150,00 € s DPH",05.10.2021,16.11.2021,"Mária Vadelová, účtovník",platná, 088/2021,lektor na workshop Homouniversalis / Vzdelávacie aktivity /,,"dodávateľ: Jakub Fabian - feebe, Odorín 189, 053 22 Odorín, IČO: 50080172","70,00 € s DPH",07.10.2021,16.11.2021,"Mária Vadelová, účtovník",platná, 092/2021,tlač a výroba materiálov “ 100 rokov ochotníckeho divadla v obci Jaklovce“,,"dodávateľ: MONCMAN - ML REKLAMA, Hanulova 11, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 45456941","1 100,00 € s DPH",08.10.2021,16.11.2021,"Mária Vadelová, účtovník",platná, 093/2021,nájom priestorov “ VIVA IL CANTO “,,"dodávateľ: Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka, radničné námestie 271/8, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 35565136","250,00 € s DPH",08.10.2021,16.11.2021,"Mária Vadelová, účtovník",platná, 094/2021,prenájom a ozvučenie koncertnej siene “ VIVA IL CANTO “,,"dodávateľ: Mestské kultúrne centrum, Radničné námestie 4, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 00352445","700,00 € s DPH",07.10.2021,16.11.2021,"Mária Vadelová, účtovník",platná, 095/2021,nájom priestorov pre šatne “ VIVA IL CANTO “,,"dodávateľ: Sonátka, s.r.o., Radničné námestie 4, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36600482","550,00 € s DPH",07.10.2021,16.11.2021,"Mária Vadelová, účtovník",platná, 096/2021,doprava účinkujúcich “ VIVA IL CANTO “,,"dodávateľ: Jozef Scholz-AUTODOPRAVA, J.Hollého 699/57, 071 01 Michalovce, IČO: 40036596",,11.10.2021,16.11.2021,"Mária Vadelová, účtovník",platná, 097/2021,doprava účinkujúcich “ VIVA IL CANTO “,,"dodávateľ: SAD Zvolen, a.s., Balkán 53, 960 95 Zvolen, IČO: 36054666","670,00 € s DPH",11.10.2021,16.11.2021,"Mária Vadelová, účtovník",platná, 098/2021,,,"dodávateľ: DPP Briatka, s.r.o., Šoltésovej 971/36, 972 71 Nováky, IČO: 47127716","775,00 € s DPH",11.10.2021,16.11.2021,"Mária Vadelová, účtovník",platná, 099/2021,doprava účinkujúcich “ VIVA IL CANTO “,,"dodávateľ: XaeX, s.r.o., Jána Nováka 6234/22, 080 01 Prešov, IČO: 47329700","302,40 € s DPH",11.10.2021,16.11.2021,"Mária Vadelová, účtovník",platná, 100/2021,doprava účinkujúcich “ VIVA IL CANTO “,,"dodávateľ: ZANADO, s.r.o., Cesta do Rudiny 2546, Kysucké Nové Mesto, IČO: 31633102","765,00 € s DPH",11.10.2021,16.11.2021,"Mária Vadelová, účtovník",platná, 101/2021,materiál a kvetinová výzdoba “ VIVA IL CANTO “,,"dodávateľ: Kvety Maja - Mária Labudová, S. Chalúpku 1785/26, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 40358771","150,00 € s DPH",12.10.2021,16.11.2021,"Mária Vadelová, účtovník",platná, 102/2021,materiál a kvetinová výzdoba “ VIVA IL CANTO “,,"dodávateľ: Kvety Maja - Mária Labudová, S. Chalúpku 1785/26, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 40358771","95,00 € s DPH",15.11.2021,16.11.2021,"Mária Vadelová, účtovník",platná, 103/2021,ubytovanie " VIVA IL CANTO ",,"dodávateľ: STEZ, Za Hornádom 15/1, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 35514035","1 153,80 € s DPH",13.10.2021,16.11.2021,"Mária Vadelová, účtovník",platná, 104/2021,ubytovanie " VIVA IL CANTO ",,"dodávateľ: INTES Poprad, s.r.o., Parkhotel centrum, Zimná 34, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36449814","487,20 € s DPH",13.10.2021,16.11.2021,"Mária Vadelová, účtovník",platná, 105/2021,ubytovanie " VIVA IL CANTO ",,"dodávateľ: Matúš Dunčko, osloboditeľov 57, 053 14 Spišský Štvrtok, IČO: 33985073",,13.10.2021,16.11.2021,"Mária Vadelová, účtovník",platná, 106/2021,ubytovanie " VIVA IL CANTO ",,"dodávateľ: ATUS, s.r.o., Fabíniho 10, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 45464073","857,00 € s DPH",13.10.2021,16.11.2021,"Mária Vadelová, účtovník",platná, 108/2021,občerstvenie "VIVA IL CANTO ",,"dodávateľ: Kamil Janík, Medza 2117/6, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 44776527","442,50 € s DPH",13.10.2021,16.11.2021,"Mária Vadelová, účtovník",platná, 109/2021,činnosť dirigenta " VIVA IL CANTO ",,"dodávateľ: Cantica Collegium musicum Martin-OZ, M.R.Štefánika 54, 036 01 Martin, IČO: 36147427","600,00 € s DPH",13.10.2021,16.11.2021,"Mária Vadelová, účtovník",platná, 110/2021,občerstvenie " VIVA IL CANTO ",,"dodávateľ: Diskonto s.r.o., Osloboditeľov 71/57, Spišský Štvrtok, IČO: 44541473","200,40 € s DPH",14.10.2021,16.11.2021,"Mária Vadelová, účtovník",platná, 111/2021,občerstvenie " VIVA IL CANTO ",,"dodávateľ: MAPOMA, s.r.o., Duklianska 47/B, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36664634","401,80 € s DPH",15.11.2021,16.11.2021,"Mária Vadelová, účtovník",platná, 112/2021,kytice " VIVA IL CANTO ",,"dodávateľ: Kvety Maja - Mária Labudová, S. Chalúpku 1785/26, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 40358771","135,00 € s DPH",15.10.2021,16.11.2021,"Mária Vadelová, účtovník",platná, 113/2021,kytica " 40. výročie Spišského lit. klubu " - cena primátora,,"dodávateľ: Kvety Maja - Mária Labudová, S. Chalúpku 1785/26, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 40358771","30,00 € s DPH",19.10.2021,16.11.2021,"Mária Vadelová, účtovník",platná, 114/2021,ozvučenie " Tanečné školy na Spiši " / Vzdelávacie aktivity /,,"dodávateľ: OZ Jadlovec Margecany, Ul. Olše 525/70, 055 01 Margecany, IČO: 42332028","200,00 € s DPH",19.10.2021,16.11.2021,"Mária Vadelová, účtovník",platná, 115/2021,nájom priestorov " Tanečné školy na Spiši " / Vzdelávacie aktivity/,,"dodávateľ: Obec Spišské Tomášovce, Kostolná 12/20, 052 01 Spišské Tomášovce, IČO: 00329649","150,00 € s DPH",19.10.2021,16.11.2021,"Mária Vadelová, účtovník",platná, 116/2021,ubytovanie " Hokerlík " /40. výročie Spišského lit. klubu/,,"dodávateľ: ERIHOF Ján Hofmaister Kojšov, Kojšov 296, 055 52 Kojšov, IČO: 32367872","155,00 € s DPH",15.11.2021,16.11.2021,"Mária Vadelová, účtovník",platná, 117/2021,občerstvenie " Hokerlík " /40. výročie Spišského lit. klubu/,,"dodávateľ: Ing. Jaroslav Fedor Gelnica, Hlavná 60, 056 01 Gelnica, IČO: 17193257","50,00 € s DPH",20.10.2021,16.11.2021,"Mária Vadelová, účtovník",platná, 118/2021,tlač materiálov k podujatiu " Hokerlík ",,"dodávateľ: MONCMAN - ML REKLAMA, Hanulu 11, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 45456941","17,88 € s DPH",20.10.2021,16.11.2021,"Mária Vadelová, účtovník",platná, 119/2021,občerstvenie na podujatie " Hokerlík ",,"dodávateľ: Správa domov Gelnica, s.r.o., Športová 14, 056 01 Gelnica, IČO: 36721166","41,80 € s DPH",25.10.2021,16.11.2021,"Mária Vadelová, účtovník",platná, 120/2021,stravné lístky,,"dodávateľ: Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674","2 415,54 € s DPH",25.11.2021,16.11.2021,"Mária Vadelová, účtovník",platná, 121/2021,tlač plagátov " Aby sa nich nezabudlo ",,"dodávateľ: MONCMAN - ML REKLAMA, Hanulu 11, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 45456941","12,00 € s DPH",27.10.2021,16.11.2021,"Mária Vadelová, účtovník",platná, 122/2021,tlač plagátov a buletínu " Fotografia 2021 ",,"dodávateľ: MONCMAN - ML REKLAMA, Hanulu 11, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 45456941","1 850,00 € s DPH",05.11.2021,16.11.2021,"Mária Vadelová, účtovník",platná, 123/2021,materiál Homouniversalis - Handmade šperk,,"dodávateľ: Jitka Nováková-Fortuna, Sadrovcová 6344/2, 053 31 Novoveská Huta, IČO: 41317335","145,00 € s DPH",05.11.2021,16.11.2021,"Mária Vadelová, účtovník",platná, 124/2021,MYSTIC spol. s.r.o. - technická podpora,,"dodávateľ: MYSTIC spol. s.r.o. Prešov, Nám. legionárov 2727/5, 080 01 Prešov, IČO: 3645561","1 050,00 € s DPH",16.11.2021,16.11.2021,"Mária Vadelová, účtovník",platná, 063/2021,tlač propagačných materiálov - projekt “ Vzdelávacie aktivity“,,"dodávateľ: MONCMAN - ML, Hanulova 11, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 45456941","80,00 € s DPH",06.09.2021,30.09.2021,"Mária Vadelová, účtovník",platná, 070/2021,ubytovanie pre účastníkov,,"dodávateľ: Rekreačné zariadenie Zelený breh -Kokošovce, Kokošovce 562, 082 52 Prešov, IČO: 20205238","300,00 € s DPH",14.09.2021,24.09.2021,"Mária Vadelová, účtovník",platná, 071/2021,pamätné ceny-Jaklovce,,"dodávateľ: Veronika Vlašicová, Jilemnického 13, 053 61 Spišské Vlachy","1 000,00 € s DPH",14.09.2021,24.09.2021,"Mária Vadelová, účtovník",platná, 072/2021,materiál na podujatie,,"dodávateľ: ML REKLAMA, s.r.o., Hanulova 11, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 45456941","46,00 € s DPH",02.08.2021,24.09.2021,"Mária Vadelová, účtovník",platná, 073/2021,"výmena plynových kotlov v budove Letná 28, Spišská Nová Ves",,"dodávateľ: TERMOPLAST - SNV, s.r.o., Markušovská cesta 34, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36849065","11 502,36 € s DPH",17.09.2021,24.09.2021,"Mária Vadelová, účtovník",platná, 074/2021,"UP Slovensko, s.r.o. - stravné lístky",,"dodávateľ: Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674","2 415,54 € s DPH",23.09.2021,24.09.2021,"Mária Vadelová, účtovník",platná, 075/2021,tlač materiálov na podujatie “ VIVA IL CANTO “,,"dodávateľ: MONCMAN - ML, Hanulova 11, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 45456941","1 850,00 € s DPH",23.09.2021,24.09.2021,"Mária Vadelová, účtovník",platná, 076/2021,tlač materiálov na podujatie “ VIVA IL CANTO “,,"dodávateľ: MONCMAN - ML, Hanulova 11, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 45456941","450,00 € s DPH",23.09.2021,24.09.2021,"Mária Vadelová, účtovník",platná, 057/2021,"väzba novín, časopisov a kníh",,"dodávateľ: Spojená škola internátna, Š.Kluberta 1, 054 01 Levoča, IČO: 42085390","50,00 € s DPH",26.08.2021,23.09.2021,"Mária Vadelová, účtovník",platná, 058/2021,tlač plagátov na podujatie - “Uličníci“,,"dodávateľ: MONCMAN - ML, Hanulova 11, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 45456941","25,00 € s DPH",02.09.2021,23.09.2021,"Mária Vadelová, účtovník",platná, 059/2021,tlač plagátov na podujatie - “Uličníci“,,"dodávateľ: MONCMAN - ML, Hanulova 11, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 45456941","25,00 € s DPH",02.09.2021,23.09.2021,"Mária Vadelová, účtovník",platná, 060/2021,nájom priestorov - “ Workshop vedúcich dirigentov speváckych zborov“,,"dodávateľ: OZ Art School Smižany, Námestie M .Pajdušáka 2, 053 11 Smižany, IČO: 50101421","600,00 € s DPH",06.09.2021,23.09.2021,"Mária Vadelová, účtovník",platná, 061/2021,"tlač propagačných materiálov na podujatie -“Workshop vedúcich a dirigentov speváckych zborov “",,"dodávateľ: MONCMAN - ML, Hanulova 11, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 45456941","45,00 € s DPH",06.09.2021,23.09.2021,"Mária Vadelová, účtovník",platná, 062/2021,"tlač propagačných materiálov na podujatie - “ Workshop vedúcich a dirigentov speváckych zborov “",,"dodávateľ: MONCMAN - ML, Hanulova 11, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 45456941","5,00 € s DPH",06.09.2021,23.09.2021,"Mária Vadelová, účtovník",platná, 064/2021,"tlač propagačných materiálov na podujatie “ I.tanečná škola “-Vzdelávacie aktivity",,"dodávateľ: MONCMAN - ML, Hanulova 11, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 45456941","100,00 € s DPH",06.09.2021,23.09.2021,"Mária Vadelová, účtovník",platná, 064/2021,"kamera, strih, výroba- “ Divadelné Jaklovce “",,"dodávateľ: Štefan Bartko-Elektronika Iliašovce, Iliašovce 187, 053 11 Iliašovce, IČO: 10757163","600,00 € s DPH",07.09.2021,23.09.2021,"Mária Vadelová, účtovník",platná, 065/2021,nájom priestorov a techniky - “ Vzdelávacie aktivity “,,"dodávateľ: Obecné kultúrne centrum Smižany, Námestie M.Pajdušáka 1341/50, 053 11 Smižany, IČO: 42108071","150,00 € s DPH",07.09.2021,23.09.2021,"Mária Vadelová, účtovník",platná, 067/2021,ozvučenie - tanečné školy “ Vzdelávacie aktivity “,,"dodávateľ: OZ Jadlovec Margecany, Ul. Olše 525/70, 055 01 Margecany, IČO: 42332028","200,00 € s DPH",08.09.2021,23.09.2021,"Mária Vadelová, účtovník",platná, 068/2021,materiál,,"dodávateľ: Jitka Nováková-Fortuna, Sadrovcová 6344/2, 053 31 Novoveská Huta, IČO: 41317335","100,00 € s DPH",14.09.2021,23.09.2021,"Mária Vadelová, účtovník",platná, 069/2021,strava pre účastníkov,,"dodávateľ: Rekreačné zariadenie Zelený breh -Kokošovce, Kokošovce 562, 082 52 Prešov, IČO: 20205238","200,00 € s DPH",14.09.2021,23.09.2021,"Mária Vadelová, účtovník",platná, 052/2021,tlač propagačných materiálov na podujatie Krásy Slovenska podľa Jána Ilkoviča,,"dodávateľ: MONCMAN - ML, Hanulova 11, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 45456941","30,00 € s DPH",07.07.2021,16.08.2021,"Mária Vadelová, účtovník",platná, 053/2021,tlač propagačných materiálov na podujatie - Uličníci,,"dodávateľ: MONCMAN - ML, Hanulova 11, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 45456941","20,00 € s DPH",28.07.2021,16.08.2021,"Mária Vadelová, účtovník",platná, 054/2021,tlač propagačných materiálov na podujatie - Radovan Zimmermann,,"dodávateľ: MONCMAN - ML, Hanulova 11, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 45456941","50,00 € s DPH",28.07.2021,16.08.2021,"Mária Vadelová, účtovník",platná, 055/2021,"toaletný papier - 2-vrstvový, 19cm, 180 m v počte 240 ks",,"dodávateľ: Merida Bratislava, s.r.o., Turbínová 1, 831 04 Bratislava, IČO: 36760561","480,00 € s DPH",02.08.2021,16.08.2021,"Mária Vadelová, účtovník",platná, 056/2021,knihy podľa vlastného výberu v počte 14 ks /á 10 €,,"dodávateľ: OZ Krásny Spiš, Námestie Majstra Pavla 30, 054 014 Levoča, IČO: 42037336","140,00 € s DPH",16.08.2021,16.08.2021,"Mária Vadelová, účtovník",platná, 031/2021,vecné ceny na fotografickú súťaž Amfo 2021,,"dodávateľ: Lavoma s.r.o., Zimná 39, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 53043456","499,98 € s DPH",03.06.2021,26.07.2021,"Mária Vadelová, účtovník",platná, 032/2021,tlač propagačného materiálu AMFO 2021,,"dodávateľ: ML REKLAMA, s.r.o., Hanulova 11, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 45456941","800,00 € s DPH",03.06.2021,26.07.2021,"Mária Vadelová, účtovník",platná,FPU Amfo 2021 033/2021,šitie návlekov a ilustrácie na podujatie - Rande s leporelom,,"dodávateľ: Veronika Vlašicová, Jilemnického 13, 053 61 Spišské Vlachy","250,00 € s DPH",07.06.2021,26.07.2021,"Mária Vadelová, účtovník",platná, 034/2021,občerstvenie,,"dodávateľ: Diskonto s.r.o., Osloboditeľov 71/57, Spišský Štvrtok, IČO: 44541473","40,00 € s DPH",10.06.2021,26.07.2021,"Mária Vadelová, účtovník",platná, 035/2021,reklamný materiál - plátno,,"dodávateľ: ML REKLAMA, s.r.o., Hanulova 11, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 45456941","60,00 € s DPH",10.06.2021,26.07.2021,"Mária Vadelová, účtovník",platná, 036/2021,náplň klímy a dezinfekcia na vozidle ŠKODA RAPID SN 896 DF,,"dodávateľ: AUTOVES, s.r.o. SNV, Duklianska 55, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31721796","128,09 € s DPH",14.06.2021,26.07.2021,"Mária Vadelová, účtovník",platná, 037/2021,prenájom techniky a ozvučenie pri realizácií projektu - Rande s leporelom,,"dodávateľ: Mestské kultúrne centrum, Radničné námestie 4, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 00352454","320,00 € s DPH",07.06.2021,26.07.2021,"Mária Vadelová, účtovník",platná, 038/2021,prenájom techniky a ozvučenie pri realizácií projektu - Rande s leporelom,,"dodávateľ: Mestské kultúrne centrum, Radničné námestie 4, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 00352454","80,00 € s DPH",07.06.2021,26.07.2021,"Mária Vadelová, účtovník",platná, 039/2021,chladiace zariadenia,,"dodávateľ: Nay a.s., Tuhovská 15, 830 06 Bratislava, IČO: 35739487","656,00 € s DPH",24.06.2021,26.07.2021,"Mária Vadelová, účtovník",platná, 040/2021,tlač propagačných materiálov na podujatie - Rande s leporelom,,"dodávateľ: ML REKLAMA, s.r.o., Hanulova 11, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 45456941","28,00 € s DPH",02.06.2021,26.07.2021,"Mária Vadelová, účtovník",platná, 041/2021,tlač propagačných materiálov na podujatie - Rande s leporelom,,"dodávateľ: ML REKLAMA, s.r.o., Hanulova 11, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 45456941","156,00 € s DPH",02.06.2021,26.07.2021,"Mária Vadelová, účtovník",platná, 042/2021,materiál na podujatie - Rande s leporelom,,"dodávateľ: DOMINO, a.s., Zimná 51, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 00594644","387,00 € s DPH",02.06.2021,26.07.2021,"Mária Vadelová, účtovník",platná, 043/2021,stravné lístky,,"dodávateľ: Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674","2 415,54 € s DPH",24.06.2021,26.07.2021,"Mária Vadelová, účtovník",platná, 044/2021,tlač reklamy na CLV - Rande s leporelom,,"dodávateľ: euroAWK, spol. s.r.o., Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava, IČO: 35808683","24,00 € s DPH",02.06.2021,26.07.2021,"Mária Vadelová, účtovník",platná, 045/2021,tlač reklamy na CLV - Rande s leporelom,,"dodávateľ: euroAWK, spol. s.r.o., Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava, IČO: 35808683","24,00 € s DPH",24.06.2021,26.07.2021,"Mária Vadelová, účtovník",platná, 046/2021,výroba a montáž sieťky na dvere,,"dodávateľ: S2K servis s.r.o., Dolina 1062/31, 053 42 Krompachy, IČO: 51470527","100,00 € s DPH",30.06.2021,26.07.2021,"Mária Vadelová, účtovník",platná, 047/2021,spreje na podujatie,,"dodávateľ: OVERTIME Blažej Lesňák, Spišský Štvrtok","70,00 € s DPH",07.07.2021,26.07.2021,"Mária Vadelová, účtovník",platná, 048/2021,stravné lístky,,"dodávateľ: Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674","2 415,54 € s DPH",22.07.2021,26.07.2021,"Mária Vadelová, účtovník",platná, 049/2021,občerstvenie,,"dodávateľ: Diskonto s.r.o., Spišská Nová Ves","90,00 € s DPH",23.07.2021,26.07.2021,"Mária Vadelová, účtovník",platná, 050/2021,občerstvenie,,"dodávateľ: Diskonto s.r.o., Spišská Nová Ves","10,00 € s DPH",23.07.2021,26.07.2021,"Mária Vadelová, účtovník",platná, 051/2021,tlač reklamy na CLV -Rande s leporelom,,"dodávateľ: euroAWK, spol. s.r.o., Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava, IČO: 35808683","24,00 € s DPH",26.07.2021,26.07.2021,"Mária Vadelová, účtovník",platná, 030/2021,"papier CANSON 70x100 cm v hodnote 140,-€/krajské kolo súťaže AMFO 2021/",,"dodávateľ: PAPYRUS POPRAD s.r.o. PP, Partizánska cesta 3916, 058 01 Poprad, IČO: 31678238","140,00 € s DPH",27.05.2021,27.05.2021,"Mária Vadelová, účtovník",platná, 023/2021,materiál na výrobu scény “RANDE S LEPORELOM “,,"dodávateľ: Pavol Gonda, Obrancov mieru 1588/5, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 34528318","296,00 € s DPH",19.05.2021,19.05.2021,"Mária Vadelová, účtovník",platná, 024/2021,výroba scény na podujatie “ RANDE S LEPORELOM “,,"dodávateľ: Pavol Gonda, Obrancov mieru 1588/5, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 34528318","200,00 € s DPH",19.05.2021,19.05.2021,"Mária Vadelová, účtovník",platná, 025/2021,"hodnotenie amatérskej fotografie v rámci podujatia AMFO 2021 v termíne 17.06.2021- 16.07.2021",,"dodávateľ: Vlado Eliáš s.r.o. KE, Nemcovej 8, 040 01 Košice, IČO: 51233037","200,00 € s DPH",19.05.2021,19.05.2021,"Mária Vadelová, účtovník",platná, 026/2021,"hodnotenie amatérskej fotografie v rámci podujatia AMFO2021 v termíne 17.06.2021-16.07.2021",,"dodávateľ: Branislav Hanus, Hanus s.r.o. Hrochoť, Hlavná 210/36, 976 37 Hrochoť","200,00 € s DPH",19.05.2021,19.05.2021,"Mária Vadelová, účtovník",platná, 027/2021,"hodnotenie amatérskej fotografie v rámci podujatia AMFO2021 v termíne 17.06.2021-16.07.2021",,"dodávateľ: Vanda Smreková, Sabinov, Moyzesova 91, 083 01 Sabinov","200,00 € s DPH",19.05.2021,19.05.2021,"Mária Vadelová, účtovník",platná, 020/2021,stravné lístky,,"dodávateľ: Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674","2 415,54 € s DPH",17.05.2021,17.05.2021,"Mária Vadelová, účtovník",platná, 021/2021,tlač plagátov a diplomov na podujatie “ HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2021 “,,"dodávateľ: MONCMAN - ML, Hanulova 11, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 45456941","30,00 € s DPH",17.05.2021,17.05.2021,"Mária Vadelová, účtovník",platná, 022/2021,objednávka kníh “HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2021 “ - ceny,,"dodávateľ: JARKA spol. s.r.o., Zimná 48, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31694896","247,13 € s DPH",17.05.2021,17.05.2021,"Mária Vadelová, účtovník",platná, 018/2021,materiál na podujatie „RANDE S LEPORELOM “,,"dodávateľ: Pavol Andreánsky, Ing., Letná 36, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 34575723","72,00 € s DPH",13.05.2021,13.05.2021,"Mária Vadelová, účtovník",platná, 019/2021,materiál,,"dodávateľ: Nezábudka, s.r.o., Letná 39, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 17298890","24,00 € s DPH",13.05.2021,13.05.2021,"Mária Vadelová, účtovník",platná, 009/2021,stravné lístky,,"dodávateľ: Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674","2 415,54 € s DPH",29.03.2021,11.05.2021,"Mária Vadelová, účtovník",platná, 010/2021,tlač diplomov a plagátov „REGIÓN AMFO “,,"dodávateľ: MONCMAN - ML, Jana Hanulu 11, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 45456941","12,00 € s DPH",22.02.2021,11.05.2021,"Mária Vadelová, účtovník",platná, 011/2021,výpočtová technika,,"dodávateľ: Ivan Sejut-SISOFT Computer, Slovenská 50/21, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 37181297","1 550,00 € s DPH",15.04.2021,11.05.2021,"Mária Vadelová, účtovník",platná, 012/2021,pračovňa,,"dodávateľ: BELS, spol. s.r.o., Hradisko 1254, 053 11 Smižany, IČO: 36203637","100,00 € s DPH",26.04.2021,11.05.2021,"Mária Vadelová, účtovník",platná, 013/2021,tlač diplomov a plagátov,,"dodávateľ: MONCMAN - ML, J.Hanulu 11, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 45456941","62,00 € s DPH",26.04.2021,11.05.2021,"Mária Vadelová, účtovník",platná, 014/2021,prietokový ohrievač,,"dodávateľ: UNIMAT spol. s.r.o., pobočka Spišská Nová Ves, Obrancov mieru 12, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 30228042","148,00 € s DPH",30.04.2021,11.05.2021,,platná, 015/2021,stravné lístky,,"dodávateľ: Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674","2 415,54 € s DPH",30.04.2021,11.05.2021,"Mária Vadelová, účtovník",platná, 016/2021,knihy,,"dodávateľ: JARKA spol. s.r.o., Zimná 48, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31694896","50,00 € s DPH",04.05.2021,11.05.2021,"Mária Vadelová, účtovník",platná, 017/2021,tlač diplomov a plagátov „Výtvarné spektrum “,,"dodávateľ: MONCMAN - ML, Jana Hanulu 11, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 45456941","50,00 € s DPH",07.05.2021,11.05.2021,"Mária Vadelová, účtovník",platná, 006/2021,Tlač plagátov a diplomov na podujatie „ VESMÍR OČAMI DETÍ “,,"dodávateľ: MONCMAN - ML, J.Hanulu 11, 052 01 Spišská Nová Ves","30,00 € s DPH",03.03.2021,03.03.2021,"Mária Vadelová, účtovník",platná, 007/2021,Práca porotkyne v súťaží „ VESMÍR OČAMI DETÍ “,,"dodávateľ: Mgr. art. Nikola Babjaková, SNP 294, 055 62 Prakovce","30,00 € s DPH",03.03.2021,03.03.2021,"Mária Vadelová, účtovník",platná, 008/2021,stravné lístky,,"dodávateľ: Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674","2 415,54 € s DPH",25.02.2021,25.02.2021,"Mária Vadelová, účtovník",platná, 002/2021,"Tvorba webovej stránky SKCaK SNV a školenie k webovej stránke podľa cenovej ponuky zo dňa 24.01.2021",,"dodávateľ: QUEEN IT, Hutnícka 2715/14, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 51969394","1 750,00 € s DPH",24.02.2021,24.02.2021,"Mária Vadelová, účtovník",platná, 004/2021,Tlač diplomov a plagátov na podujatie „ VÝTVARNÉ SPEKTRUM “.,,"dodávateľ: ML REKLAMA, s.r.o., Jana Hanulu 11, 052 01 Spišská Nová Ves","30,00 € s DPH",17.02.2021,19.02.2021,"Mária Vadelová, účtovník",platná, 003/2021,"Servisná prehliadka vozidla ŠKODA RAPID SN 896 DF s výmenou oleja a filtrov",,"dodávateľ: AUTOVES, s.r.o. SNV, Duklianska 55, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31721796","196,01 € s DPH",03.02.2021,03.02.2021,"Mária Vadelová, účtovník",platná, 005/2021,stravné lístky,,"dodávateľ: Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674","2 415,54 € s DPH",22.01.2021,22.01.2021,"Mária Vadelová, účtovník",platná, 001/2021,oprava tlačiarne,,"dodávateľ: DATASERVIS Cunik Ladislav, Letná 65, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 10761691","50,00 € s DPH",14.01.2021,14.01.2021,"Mária Vadelová, účtovník",platná, 057/2021,"väzba novín ,časopisov a kníh",,dodávateľ: Spojená škola internátna,,,,,platná,