Stavebné práce,Rekonštrukcia strechy vrátane odstránenia statickej poruchy budovy Letohrádku Dardanely v Markušovciach,Múzeum Spiša SNV,23.03.2020,"Výzva na predloženie ponuky , Príloha 1 - Návrh na plnenie kritéria , Príloha 2 - Výkaz-výmer , Príloha 3 - Návrh zmluvy , Príloha 4 - Projektová dokumentácia",