Služby,"Úprava projektovej dokumentácie Rekonštrukcia oplotenia areálu kaštieľa v Trebišove",Múzeum a Kultúrne centrum Južného Zemplína v Trebišove,16.11.2021,výzva na predkladanie cenových ponúk, Služby,Zhotovenie scenára výstavy,Múzeum a Kultúrne centrum Južného Zemplína v Trebišove,04.11.2021,výzva na predloženie cenovej ponuky,výzva na predloženie cenovej ponuky Služby,"Zhotovenie interiérového a grafického návrhu výstavy",Múzeum a Kultúrne centrum Južného Zemplína v Trebišove,13.10.2021,"výzva na predkladanie cenových ponúk , predĺženie lehoty termínu na predkladanie ponúk", Služby,"Zhotovenie scenára výstavy",Múzeum a Kultúrne centrum Južného Zemplína v Trebišove,13.10.2021,"výzva na predkladanie cenových ponúk , predĺženie lehoty termínu na predkladanie ponúk", Služby,Externý manažment projektu,Múzeum a Kultúrne centrum Južného Zemplína v Trebišove,07.07.2021,Externý manažment projektu, Služby,vypracovanie projektovej dokumentácie - Múzeum Trebišov - rekonštrukcia Čeľadníka,Múzeum a Kultúrne centrum Južného Zemplína v Trebišove,10.07.2020,"výzva na predkladanie cenových ponúk , doplnenie výzvy", Tovary,žací stroj s príslušenstvom,Múzeum a Kultúrne centrum Južného Zemplína v Trebišove,08.10.2021,výzva na predkladanie cenových ponúk, Tovary,"Výroba a osadenie mreží na celom nadzemnom podlaží kaštieľa v Trebišove z dôvodu zaistenia objektu a vzácnych zbierkových predmetov",Múzeum a Kultúrne centrum Južného Zemplína v Trebišove,25.03.2020,"výzva na predloženie ponuky , Výkaz výmer , vizualizácia odsúhlasené KPÚ",dodanie tovaru a poskytnutie služby