70-5/2024,Nákup výstavných panelov SLIM typ A (70x200 cm) s hliníkovými podstavcami v rámci projektu "AMFO 2024 - regionálne kolo".,,"dodávateľ: Legat Trade, s.r.o., Husova 819/12, 733 01 Karviná-Fryštát (ČR), IČO: 27770494","908,40 € s DPH",30.05.2024,10.06.2024,platná, 64-5/2024,Účastnícky poplatok pre 2 osoby na seminár "Organizácia vrcholných podujatí TK od prípravy po realizáciu" konanej dňa 10.-11.6.2024 v Zuberec.,,"dodávateľ: Asociácia kultúrno-osvetových inštitúcií, Námestie SNP 12, 812 34 Bratislava, IČO: 45790892","60,00 € s DPH",21.05.2024,29.05.2024,platná, 65-5/2024,Nákup tonerov do tlačiarne typu Brother.,,"dodávateľ: PIKO - Juraj Pikó, Ibrányiho 1255/26, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 33867941","210,00 € s DPH",27.05.2024,29.05.2024,platná, 66-5/2024,Nájom nebytových priestorov II.Q 2024 - Knižnica pri KCMaP.,,"dodávateľ: Július Orehovský, Leles č. 178, 076 84 Leles, IČO: 34275801","4 582,00 € s DPH",28.05.2024,29.05.2024,platná, 67-5/2024,Nájom nebytových priestorov a režijné náklady za II. Q 2024 - sklad.,,"dodávateľ: Július Orehovský, Leles č. 178, 076 84 Leles, IČO: 34275801","1 330,50 € s DPH",28.05.2024,29.05.2024,platná, 68-5/2024,Režijné náklady za mesiac MÁJ 2024 - Knižnica pri KCMaP.,,"dodávateľ: Július Orehovský, Leles č. 178, 076 84 Leles, IČO: 34275801","336,06 € s DPH",28.05.2024,29.05.2024,platná, 69-5/2024,Servisné služby služobného motorového vozidla Renault Traffic.,,"dodávateľ: Henrieta Csonková - AUTODIELY, Hlboká 192/12, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 44421621","434,10 € s DPH",28.05.2024,29.05.2024,platná, 58-5/2024,Nákup knihy s názvom "Bél-agy kapcsolat" do Knižnice pri KCMaP.,,"dodávateľ: FADAFA BOOKS, s.r.o., Hlavná 816/29, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 50592670","15,60 € s DPH",03.05.2024,15.05.2024,platná, 59-5/2024,Obyčajný SSL certifikát za obdobie 2.6.2024-2.6.2025.,,"dodávateľ: Websupport, s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, IČO: 36421928","46,80 € s DPH",05.05.2024,15.05.2024,platná, 60-5/2024,Poplatky za služby/tovar za obdobie 1.5.2024-31.5.2024.,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","85,73 € s DPH",10.05.2024,15.05.2024,platná, 61-5/2024,"Občerstvenie v rámci výstavy \"László Csótó - grafik, maliar, ilustrátor\".",,"dodávateľ: Pekáreň Judita Gulyásová, s.r.o., Hlavná 642/125, 076 31 Streda nad Bodrogom, IČO: 36826189","16,46 € s DPH",10.05.2024,15.05.2024,platná, 62-5/2024,Nákup tonerov do tlačiarní typu Brother.,,"dodávateľ: PIKO - Juraj Pikó, Ibrányiho 1255/26, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 33867941","1 307,00 € s DPH",10.05.2024,15.05.2024,platná, 63-5/2024,Telefónne poplatky za obdobie 10.5.2024-9.6.2024.,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","80,30 € s DPH",12.05.2024,15.05.2024,platná, 51-4/2024,Výkon predsedu odbornej poroty za účelom vyhodnotenia súťažných diel regionálneho kola postupovej súťaže a výstavy fotografickej tvorby v rámci projektu "AMFO 2024" dňa 12.4.2024 v Regionálnej muzeálnej expozícií J. Mailátha.,,"dodávateľ: Mgr. Viktor Kopasz, Nechvílova 1837/17, 148 00 Praha 4, IČO: 75956331","250,00 € s DPH",22.04.2024,03.05.2024,platná, 52-4/2024,Zabezpečenie fotografického workshopu a fotografie dňa 19.4.2024 v rámci projektu "AMFO 2024".,,"dodávateľ: Mgr. Viktor Kopasz, Nechvílova 1837/17, 148 00 Praha 4, IČO: 75956331","350,00 € s DPH",22.04.2024,03.05.2024,platná, 53-4/2024,Reprezentačné výdavky v rámci projektu "AMFO 2024".,,"dodávateľ: Pekáreň Judita Gulyásová, s.r.o., Hlavná 642/125, 076 31 Streda nad Bodrogom, IČO: 36826189","12,96 € s DPH",23.04.2024,03.05.2024,platná, 54-4/2024,Spotrebný materiál na grafický workshop pre mládež s názvom "Csótó László - után szabadon".,,"dodávateľ: VYVY, s.r.o., Kukučínova 985/8, 831 03 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 52733700","90,63 € s DPH",24.04.2024,03.05.2024,platná, 55-4/2024,Stravovanie zo dňa 25.4.2024.,,"dodávateľ: BOROSTYÁN, s.r.o., Hlavná 96, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 51268841","78,00 € s DPH",26.04.2024,03.05.2024,platná, 44-4/2024,Bezpečnostné služby za obdobie od 1.4.2024 do 30.6.2024.,,"dodávateľ: Jablotron Slovakia, s.r.o., Sasinkova 14, 010 01 Žilina, IČO: 31645976","10,76 € s DPH",11.04.2024,22.04.2024,platná, 45-4/2024,Výkon člena odbornej poroty za účelom hodnotenia súťažných fotografií v rámci regionálneho kola súťaže "AMFO 2024".,,"dodávateľ: FOTO-ELIÁŠ, s.r.o., Němcovej 8, 040 01 Košice, IČO: 51233037","200,00 € s DPH",11.04.2024,22.04.2024,platná, 46-4/2024,Telekomunikačné služby/tovar za obdobie od 1.4.2024 dp 30.4.2024.,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","85,73 € s DPH",11.04.2024,22.04.2024,platná, 47-4/2024,Telefónne poplatky za obdobie od 10.4.2024 do 9.5.2024.,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","80,36 € s DPH",12.04.2024,22.04.2024,platná, 48-4/2024,Režijné náklady za II.Q 2024 - Regionálna muzeálne expozícia J. Mailátha.,,"dodávateľ: Mesto Kráľovský Chlmec, L. Kossutha 99, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 00331619","1 552,44 € s DPH",15.04.2024,22.04.2024,platná, 49-4/2024,Režijné náklady - nedoplatok za rok 2023 - Regionálna muzeálne expozícia J. Mailátha.,,"dodávateľ: Mesto Kráľovský Chlmec, L. Kossutha 99, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 00331619","6 122,59 € s DPH",15.04.2024,22.04.2024,platná, 50-4/2024,Nákup čistiacich potrieb pre Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia.,,"dodávateľ: dm drogerie markt, s.r.o., Na pántoch 18, 831 06 Bratislava, IČO: 31393781","272,35 € s DPH",18.04.2024,22.04.2024,platná, 40-4/2024,Režijné náklady za mesiac marec 2024 - Knižnica pri KCMaP,,"dodávateľ: Július Orehovský, Leles č. 178, 076 84 Leles, IČO: 34275801","359,54 € s DPH",02.04.2024,11.04.2024,platná, 41-4/2024,Úprava parametrov (100GB/3D) hostingu za obdobie od 1.4.2024 do 1.4.2025.,,"dodávateľ: Websupport, s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, IČO: 36421928","10,73 € s DPH",03.04.2024,11.04.2024,platná, 42-4/2024,Nákup štartovacej batérie (akumulátora) AUTOPART 75 AH do služobného motorového vozidla Renault Traffic.,,"dodávateľ: Henrieta Csonková - AUTODIELY, Hlboká 192/12, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 44421621, Henrieta Csonková","95,00 € s DPH",05.04.2024,11.04.2024,platná, 43-4/2024,Servisné služby služobného motorového vozidla Škoda Octavia Ambition.,,"dodávateľ: A-MOBIL, s.r.o., Pribenícka 6, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 31670768","39,25 € s DPH",05.04.2024,11.04.2024,platná, 37-3/2024,Materiál na podujatie "Kniha - kľúč k detskému srdiečku".,,"dodávateľ: REGIO, spol. s.r.o., L. Kossutha 101/1270, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 00617482","291,64 € s DPH",25.03.2024,04.04.2024,platná, 38-3/2024,Nákup spotrebného tovaru do Regionálnej muzeálnej expozície J. Mailátha.,,"dodávateľ: LEDEK, s.r.o., Hlavná 664/68, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 53742974","83,90 € s DPH",26.03.2024,04.04.2024,platná, 39-3/2024,Servisné služby služobného motorového vozidla Škoda Octavia.,,"dodávateľ: A-MOBIL, s.r.o., Pribenícka 6, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 31670768","100,68 € s DPH",26.03.2024,04.04.2024,platná, 35-3/2024,Nákup kancelárskych potrieb (euroobaly na katalógy A4).,,"dodávateľ: LEONESS, s.r.o., Žlkovce 116, 920 42 Žlkovce, IČO: 46173641","71,01 € s DPH",15.03.2024,21.03.2024,platná, 36-3/2024,Nákup knihy "Felső-Bodrogköz és a vizentúli részek" pre Knižnicu pri KCMaP.,,"dodávateľ: Családi Könyvklub, s.r.o., Széchényi 2000/11, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36257982","18,90 € s DPH",18.03.2024,21.03.2024,platná, 25-3/2024,Reprezentačné výdavky v rámci pracovného stretnutia s Bodrogközi Múzeumporta Cigánd.,,"dodávateľ: Privat Café & Restaurant, Petőfiho 6, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 33149003","124,10 € s DPH",01.03.2024,13.03.2024,platná, 26-3/2024,Nákup príslušenstiev k výpočtovej techniky.,,"dodávateľ: PIKO - Juraj Pikó, Ibrányiho 1255/26, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 33867941","94,00 € s DPH",01.03.2024,13.03.2024,platná, 27-3/2024,Hosting za odbobie 1.4.2024-1.4.2025 webovej stránky www.kcmap.sk.,,"dodávateľ: Websupport, s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, IČO: 36421928","46,66 € s DPH",04.03.2024,13.03.2024,platná, 28-3/2024,Nájom nebytových priestorov za I. Q 2024 - Knižnica pri KCMaP.,,"dodávateľ: Július Orehovský, Leles č. 178, 076 84 Leles, IČO: 34275801","4 147,00 € s DPH",04.03.2024,13.03.2024,platná, 29-3/2024,Nájom nebytových priestorov za I.Q 2024 - skladové priestory KCMaP.,,"dodávateľ: Július Orehovský, Leles č. 178, 076 84 Leles, IČO: 34275801","1 215,00 € s DPH",04.03.2024,13.03.2024,platná, 30-3/2024,Režijné náklady za FEBRUÁR 2024 - Knižnica pri KCMaP,,"dodávateľ: Július Orehovský, Leles č. 178, 076 84 Leles, IČO: 34275801","349,51 € s DPH",04.03.2024,13.03.2024,platná, 31-3/2024,Nákup kníh na okresného kolo prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy "Hviezdoslavov Kubín 2024".,,"dodávateľ: Panta Rhei, s.r.o., Kúpeľná 2, 932 01 Veľký Meder, IČO: 31443923","214,43 € s DPH",05.03.2024,13.03.2024,platná, 32-3/2024,Doména (.sk doména) www.kcmap.sk za obdobie 3.4.2024-3.4.2025.,,"dodávateľ: Websupport, s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, IČO: 36421928","17,88 € s DPH",06.03.2024,13.03.2024,platná, 33-3/2024,Poplatky za služby/tovar za obdobie 1.3.--31.3.2024.,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","85,73 € s DPH",07.03.2024,13.03.2024,platná, 34-3/2024,Telekomunikačné služby za obdobie 10.3.-9.4.2024.,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","80,30 € s DPH",12.03.2024,13.03.2024,platná, 21-2/2024,"Kalené sklo číre v rozmeroch 0,5x1,9 m do Regionálneho múzea.",,"dodávateľ: M.G.R. - Mgr. Jozef Balický, Trakanská 22/24, 076 43 Čierna nad Tisou, IČO: 40387933","248,00 € s DPH",21.02.2024,01.03.2024,platná, 22-2/2024,Preprava a inštalácia výstavy "Morituri te salutant" v Regionálnej muzeálnej expozícií Jozefa Mailátha.,,"dodávateľ: Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove, M.R. Štefánika 257/65, 075 01 Trebišov, IČO: 31297706","100,00 € s DPH",22.02.2024,01.03.2024,platná, 23-2/2024,"Reprezentačné výdavky v rámci výstavy \"1944 - Pamätaj, Emlékezz, Zachor\".",,"dodávateľ: Pekáreň Judita Gulyásová, s.r.o., Hlavná 642/125, 076 31 Streda nad Bodrogom, IČO: 36826189","27,54 € s DPH",27.02.2024,01.03.2024,platná, 24-2/2024,Nákup knihy s názvom "Zsinagógák Magyarországon".,,"dodávateľ: FADAFA BOOKS, s.r.o., Hlavná 816/29, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 50592670","50,00 € s DPH",29.02.2024,01.03.2024,platná, 17-2/2024,Telekomunikačné služby za obdobie 10.2.-9.3.2024.,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","86,32 € s DPH",12.02.2024,21.02.2024,platná, 18-2/2024,Nákup knihy "Slovenské synagógy na starých pohľadniciach" + dopravné náklady.,,"dodávateľ: LITTERA - Richárd Šrobár, M. R. Štefánika 22, 036 01 Martin, IČO: 33580511","22,50 € s DPH",12.02.2024,21.02.2024,platná, 19-2/2024,Sklenená polica chladničky LTR3047WH.,,"dodávateľ: E. L. TECH - Ing. Erik Liszkai, Hlavná 790/81, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 52809625","19,00 € s DPH",12.02.2024,21.02.2024,platná, 20-2/2024,Vykonanie ročnej účtovnej uzávierky za rok 2023.,,"dodávateľ: IVES Košice, Čsl. armády 20, 041 18 Košice, IČO: 00162957","36,00 € s DPH",14.02.2024,21.02.2024,platná, 12-2/2024,Celoročné predplatné papierové na rok 2024 - časopis Dymák.,,"dodávateľ: VINGUSTE, s.r.o., Vajanského 1953/33, 921 01 Piešťany, IČO: 52752275","36,00 € s DPH",01.02.2024,12.02.2024,platná, 13-2/2024,Preplatok za spotrebu zemného plynu za rok 2023.,,"dodávateľ: Július Orehovský, Leles č. 178, 076 84 Leles, IČO: 34275801","1 918,15 € s DPH",01.02.2024,12.02.2024,platná, 14-2/2024,Režijné náklady 1/2024 - Knižnica pri KCMaP,,"dodávateľ: Július Orehovský, Leles č. 178, 076 84 Leles, IČO: 34275801","376,87 € s DPH",01.02.2024,12.02.2024,platná, 15-2/2024,Konferenčný stolík VEGA C do múzea.,,"dodávateľ: NATEX - Ing. Štefan Petrek, Hlavná 117, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 35481854","1,00 € s DPH",08.02.2024,12.02.2024,platná, 16-2/2024,Poplatky za služby/tovar za obdobie 1.2.-29.2.2024.,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","87,29 € s DPH",08.02.2024,12.02.2024,platná, 4-1/2024,Stojan reklamný A 90x60 cm drevený s čiernou tabuľou na písanie kriedou - obojstranný + prepravné náklady.,,"dodávateľ: ASYS, s.r.o., Lemešianska 275, 080 01 Prešov - Haniska, IČO: 36500402","101,92 € s DPH",17.01.2024,29.01.2024,platná, 5-1/2024,Ozvučovací systém.,,"dodávateľ: MUZIKER, a.s., Drieňová 1H, 821 01 Bratislava 2, IČO: 35840773","363,69 € s DPH",17.01.2024,29.01.2024,platná, 6-1/2024,Režijné náklady za I.Q 2024 - Regionálna muzeálna expozícia J. Mailátha.,,"dodávateľ: Mesto Kráľovský Chlmec, L. Kossutha 99, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 00331619","1 552,44 € s DPH",17.01.2024,29.01.2024,platná, 7-1/2024,Servisné služby služobného motorové vozidla Renault Traffic.,,"dodávateľ: Tempus - Car, s.r.o., Rastislavova 110, 040 01 Košice, IČO: 31712312","710,20 € s DPH",22.01.2024,29.01.2024,platná, 8-1/2024,Ročná revízna prehliadka EZS v priestoroch Regionálnej muzeálnej expozície J. Mailátha a knižnice.,,"dodávateľ: EMM plus, s.r.o., Toryská 511/4, 040 01 Košice, IČO: 31723918","368,46 € s DPH",23.01.2024,29.01.2024,platná, 9-1/2024,"Rámovanie obrazov A3 v rámci výstavy \"LÁSZLÓ CSÓTÓ - grafik, maliar, ilustrátor\".",,"dodávateľ: M.G.R. - Mgr. Jozef Balický, Trakanská 22/24, 076 43 Čierna nad Tisou, IČO: 40387933","308,00 € s DPH",23.01.2024,29.01.2024,platná, 10-1/2024,Predplatné časopisu Slovenský rybár na roky 2024/2025.,,"dodávateľ: Mediaprint - Kappa Pressegrosso, a.s., Stará Vajnorská 9, 831 04 Bratislava, IČO: 35792281","51,90 € s DPH",29.01.2024,29.01.2024,platná, 11-1/2024,"Strava a občerstvenie pre účinkujúcich v rámci výstavy \"LÁSZLÓ CSÓTÓ - grafik, maliar, ilustrátor\".",,"dodávateľ: Privat Café & Restaurant, Petőfiho 6, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 33149003","364,00 € s DPH",29.01.2024,29.01.2024,platná, 1-1/2024,Bezpečnostné služby za obdobie 1.1.2024-31.3.2024,,"dodávateľ: Jablotron Slovakia, s.r.o., Sasinkova 14, 010 01 Žilina, IČO: 31645976","10,76 € s DPH",09.01.2024,17.01.2024,platná, 2-1/2024,Poplatky za služby/tovar za obdobie 1.1.-31.1.2024.,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","87,29 € s DPH",11.01.2024,17.01.2024,platná, 3-1/2024,Telekomunikačné služby za obdobie 10.1.-9.2.2024.,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","80,72 € s DPH",12.01.2024,17.01.2024,platná, 198-12/2023,Nákup interiérového vybavenia do Regionálneho múzea a Regionálnej knižnice.,,"dodávateľ: NATEX - Ing. Štefan Petrek, Hlavná 117, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 35481854","2 131,00 € s DPH",21.12.2023,29.12.2023,platná, 199-12/2023,Nákup materiálu na tvorivé dielne a kurz maľby v rámci projektu "Osvetové dni Údolie kreatívnej kultúry na východe".,,"dodávateľ: POMO - Ing. Arpád Molnár, M. Béla 1220/11, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 33163928","495,00 € s DPH",21.12.2023,29.12.2023,platná, 200-12/2023,Nákup maliarskeho stojana v rámci projektu "Osvetové dni Údolie kreatívnej kultúry na východe".,,"dodávateľ: POMO - Ing. Arpád Molnár, M. Béla 1220/11, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 33163928","30,00 € s DPH",21.12.2023,29.12.2023,platná, 201-12/2023,"Nákup materiálu na tvorivé dielne, kreatívnych potrieb a edukačných pomôcok v rámci projektu \"TriDiArt - letný tábor pre deti a mládež\".",,"dodávateľ: POMO - Ing. Arpád Molnár, M. Béla 1220/11, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 33163928","50,00 € s DPH",21.12.2023,29.12.2023,platná, 202-12/2023,Nákup materiálu na realizáciu literárnych aktivít v rámci projektu "Kniha - kľúč k detskému srdiečku".,,"dodávateľ: POMO - Ing. Arpád Molnár, M. Béla 1220/11, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 33163928","663,01 € s DPH",21.12.2023,29.12.2023,platná, 203-12/2023,Nákup hliníkového rebríka.,,"dodávateľ: ZENIT AZ, s.r.o., Hlavná 808/45, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 47498188","199,90 € s DPH",21.12.2023,29.12.2023,platná, 204-12/2023,Oprava elektrických bezpečnostných mreží v Regionálnej knižnici.,,"dodávateľ: Ladislav Krajlik, Hlavná 205/53, 076 83 Svätuše, IČO: 44633530","150,00 € s DPH",21.12.2023,29.12.2023,platná, 205-12/2023,Služby MVS.,,"dodávateľ: Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Lazovná 9, 975 58 Banská Bystrica, IČO: 35987006","2,80 € s DPH",21.12.2023,29.12.2023,platná, 206-12/2023,Predplatné "Plus 7 dní a Dobré jedlo" na rok 2024.,,"dodávateľ: News and Media Holding, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 47256281","89,90 € s DPH",22.12.2023,29.12.2023,platná, 207-12/2023,Nákup ozvučovacieho systému.,,"dodávateľ: Muziker, a.s., Drieňová 1H, 821 01 Bratislava, IČO: 35840773","2 022,00 € s DPH",22.12.2023,29.12.2023,platná, 208-12/2023,"Preplatné časopisov, mesačníkov a denníkov na roky 2024 a 2025 do Regionálnej knižnice.",,"dodávateľ: News and Media Holding, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 47256281","446,80 € s DPH",22.12.2023,29.12.2023,platná, 209-12/2023,Predplatné týždenníka "Vasárnap" na obdobie 2/2024-1/2025.,,"dodávateľ: DUEL-PRESS, s.r.o., Bajkalská 19/B, 821 01 Bratislava 2, IČO: 35722517","59,90 € s DPH",22.12.2023,29.12.2023,platná, 210-12/2023,Režijné náklady 12/2023 - Regionálna knižnica.,,"dodávateľ: Július Orehovský, Leles č. 178, 076 84 Leles, IČO: 34275801","571,25 € s DPH",22.12.2023,29.12.2023,platná, 211-12/2023,Vyhotovenie 3D nápisu a reklamnej tabude + montáž - Regionálna knižnica.,,"dodávateľ: GNK - FOTOLAB, Leles č. 178, 076 84 Leles, IČO: 44472838","365,00 € s DPH",22.12.2023,29.12.2023,platná, 212-12/2023,Nákup kancelárskych potrieb.,,"dodávateľ: POMO - Ing. Arpád Molnár, M. Béla 1220/11, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 33163928","1 074,73 € s DPH",22.12.2023,29.12.2023,platná, 213-12/2023,Nákup interiérového vybavenie a stoličiek TOBY.,,"dodávateľ: Gold-Tur - Zlatica Sunitrová, Pavlovo 119, 076 35 Svätá Mária, IČO: 34273948","4 615,00 € s DPH",22.12.2023,29.12.2023,platná, 214-12/2023,Nákup darčekových balení a prenájom nebytových priestorov.,,"dodávateľ: TOKAJ GOLD, s.r.o., Sládkovičova 10/1947, 040 01 Košice - Sever, IČO: 45384479","508,18 € s DPH",22.12.2023,29.12.2023,platná, 215-12/2023,Nákup počítačového vybavenia a tlačiarne.,,"dodávateľ: Pikó Juraj - PIKO, Ibrányiho 1255/26, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 33867941","1 614,00 € s DPH",22.12.2023,29.12.2023,platná, 216-12/2023,"Nákup tonerov do tlačiarní typov HP, Brother a Epson.",,"dodávateľ: Pikó Juraj - PIKO, Ibrányiho 1255/26, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 33867941","1 979,80 € s DPH",22.12.2023,29.12.2023,platná, 217-12/2023,"Nákup spotrebného tovaru (kuchynské utierky, obrus a obliečky na vankúše).",,"dodávateľ: Tímea Csizmadia - JÚLIA, Hlavná 341/58, 076 52 Veľký Horeš, IČO: 46700072","158,00 € s DPH",22.12.2023,29.12.2023,platná, 218-12/2023,Nákup interiérového vybavenia (látkové kreslo Ušiak).,,"dodávateľ: MGT-PRO, s.r.o., Kvetná 371/28, 076 51 Pribeník, IČO: 46969268","1 260,00 € s DPH",22.12.2023,29.12.2023,platná, 219-12/2023,Zabezpečenie odbornej prednášky o živote Július Andrássyho v rámci projektu "Kniha - kľúč k detskému srdiečku".,,"dodávateľ: Altomonte Kulturális Szolgáltató Bt., Kaptárkő u. 7., 1118 Budapešť (Maďarsko), IČO: 22206644-2-43","76 440,00 HUF s DPH",22.12.2023,29.12.2023,platná, 220-12/2023,Nákup ozvučovacieho systému.,,"dodávateľ: Muziker, a.s., Drieňová 1H, 821 01 Bratislava, IČO: 35840773","990,60 € s DPH",22.12.2023,29.12.2023,platná, 221-12/2023,Nákup interiérového vybavenia do Regionálneho múzea.,,"dodávateľ: NATEX - Ing. Štefan Petrek, Hlavná 117, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 35481854","1 276,00 € s DPH",22.12.2023,29.12.2023,platná, 222-12/2023,Nákup osvetľovacieho systému do Regionálnej knižnica a Regionálneho múzea.,,"dodávateľ: LEDEK, s.r.o., Hlavná 664/68, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 53742974","657,00 € s DPH",22.12.2023,29.12.2023,platná, 223-12/2023,Nákup elektrospotrebičov a spotrebného tovaru.,,"dodávateľ: Ing. Erik Liszkai - E. L. TECH, Hlavná 790/81, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 52809625","562,00 € s DPH",22.12.2023,29.12.2023,platná, 224-12/2023,Nákup motorovej kosačky STIHL a spotrebného tovaru do Regionálneho múzea.,,"dodávateľ: KÁJEL, s.r.o., Hlavná 202/53, 076 31 Viničky, IČO: 31673678","515,81 € s DPH",22.12.2023,29.12.2023,platná, 225-12/2023,Demontáž a výmena zámku od vchodových dverí Regionálneho múzea.,,"dodávateľ: Plastové okná a dvere - Kinga Mitrová, Onča 293/37, 076 52 Malý Horeš, IČO: 44677235","150,00 € s DPH",22.12.2023,29.12.2023,platná, 226-12/2023,Nákup hygienických potrieb (papierových ručníkov a toaletných papierov).,,"dodávateľ: Peter Hunčár HUNČÁR, Hlavná 160/15, 079 01 Veľké Kapušany, IČO: 33154007","504,00 € s DPH",22.12.2023,29.12.2023,platná, 227-12/2023,Poplatok za zakúpenie elektrozariadenia.,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270",,23.12.2023,29.12.2023,platná, 228-12/2023,Nákup čistiacich potrieb.,,"dodávateľ: dm drogerie markt, s.r.o., Na pántoch 18, 831 06 Bratislava, IČO: 31393781","74,90 € s DPH",26.12.2023,29.12.2023,platná, 229-12/2023,Nákup obojstrannej reklamnej tabule A2 do Regionálnej knižnice a Regionálneho múzea.,,"dodávateľ: ALLBOARDS Česko, s.r.o., 5. Května 3318/16, 586 01 Jihlava (Česko), IČO: 05855772","137,00 € s DPH",27.12.2023,29.12.2023,platná, 230-12/2023,Nákup tlačiarní typu Brother do Regionálneho múzea.,,"dodávateľ: Pikó Juraj - PIKO, Ibrányiho 1255/26, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 33867941","612,00 € s DPH",27.12.2023,29.12.2023,platná, 231-12/2023,Nákup Digitalného piana Satin Rosewood Kurzweil a sedačky ku klavíru.,,"dodávateľ: Muziker, a.s., Drieňová 1H, 821 01 Bratislava, IČO: 35840773","1 554,60 € s DPH",27.12.2023,29.12.2023,platná, 232-12/2023,Nákup interiérového vybavenia (pohovky) do Regionálnej knižnice.,,"dodávateľ: MGT-PRO, s.r.o., Kvetná 371/28, 076 51 Pribeník, IČO: 46969268","1 656,00 € s DPH",27.12.2023,29.12.2023,platná, 233-12/2023,Nákup interiérového vybavenia (sedačka) do Regionálnej knižnice.,,"dodávateľ: MGT-PRO, s.r.o., Kvetná 371/28, 076 51 Pribeník, IČO: 46969268","1 164,00 € s DPH",27.12.2023,29.12.2023,platná, 234-12/2023,Nákup interiérového vybavenia (sedačka) do Regionálnej knižnice.,,"dodávateľ: MGT-PRO, s.r.o., Kvetná 371/28, 076 51 Pribeník, IČO: 46969268","1 100,00 € s DPH",27.12.2023,29.12.2023,platná, 235-12/2023,Nákup interiérového vybavenia (konferenčného stolíka) do Regionálnej knižnice.,,"dodávateľ: MGT-PRO, s.r.o., Kvetná 371/28, 076 51 Pribeník, IČO: 46969268","440,00 € s DPH",27.12.2023,29.12.2023,platná, 236-12/2023,Nákup elektrospotrebiča (práčky) do Regionálnej knižnice.,,"dodávateľ: Ing. Erik Liszkai - E. L. TECH, Hlavná 790/81, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 52809625","289,00 € s DPH",27.12.2023,29.12.2023,platná, 237-12/2023,Nákup LED žiaroviek do Regionálneho múzea.,,"dodávateľ: LEDEK, s.r.o., Hlavná 664/68, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 53742974","37,00 € s DPH",27.12.2023,29.12.2023,platná, 238-12/2023,Nákup stolových lámp do Regionálneho múzea.,,"dodávateľ: LEDEK, s.r.o., Hlavná 664/68, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 53742974","300,00 € s DPH",27.12.2023,29.12.2023,platná, 239-12/2023,Nákup spotrebného tovaru.,,"dodávateľ: Pecmaniak, s.r.o., Hlavná 90, 076 51 Pribeník, IČO: 51846276","441,59 € s DPH",27.12.2023,29.12.2023,platná, 240-12/2023,Nákup Rolety MAXI do Regionálneho múzea.,,"dodávateľ: Plastové okná a dvere - Kinga Mitrová, Onča 293/37, 076 52 Malý Horeš, IČO: 44677235","540,00 € s DPH",27.12.2023,29.12.2023,platná, 241-12/2023,Ubytovanie pre účinkujúcich v rámci projektu "Kniha - kľúč k detskému srdiečku".,,"dodávateľ: M.F.S., spol. s.r.o., Hlavná 712, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 36173878","100,70 € s DPH",27.12.2023,29.12.2023,platná, 242-12/2023,Ubytovanie pre účinkujúcich v rámci projektu "Literárny navigátor 2023".,,"dodávateľ: M.F.S., spol. s.r.o., Hlavná 712, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 36173878","184,05 € s DPH",27.12.2023,29.12.2023,platná, 243-12/2023,Stravovanie pre účinkujúcich v rámci projektu "Literárny navigátor 2023".,,"dodávateľ: M.F.S., spol. s.r.o., Hlavná 712, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 36173878","145,00 € s DPH",27.12.2023,29.12.2023,platná, 244-12/2023,Stravovanie pre účinkujúcich v rámci projektu "Kniha - kľúč k detskému srdiečku".,,"dodávateľ: M.F.S., spol. s.r.o., Hlavná 712, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 36173878","125,00 € s DPH",27.12.2023,29.12.2023,platná, 245-12/2023,Stravovanie účinkujúcich v rámci projektu "Vzdelávajme sa".,,"dodávateľ: M.F.S., spol. s.r.o., Hlavná 712, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 36173878","45,00 € s DPH",27.12.2023,29.12.2023,platná, 246-12/2023,Stravovanie účinkujúcich v rámci projektu "Osvetové dni Údolie kreatívnej kultúry na východe".,,"dodávateľ: M.F.S., spol. s.r.o., Hlavná 712, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 36173878","182,00 € s DPH",27.12.2023,29.12.2023,platná, 247-12/2023,Verejná projekcia rozprávky "Princezná rebelka" dňa 27.12.2023 v Regionálnej muzeálnej expozícií J. Mailátha.,,"dodávateľ: BONTONFILM, a.s., Drieňová 34, 821 02 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 36006858","15,88 € s DPH",28.12.2023,29.12.2023,platná, 248-12/2023,Nákup kancelárskych potrieb.,,"dodávateľ: POMO - Ing. Arpád Molnár, M. Béla 1220/11, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 33163928","76,10 € s DPH",28.12.2023,29.12.2023,platná, 249-12/2023,Údržba budovy Regionálnej knižnice.,,"dodávateľ: Július Orehovský, Leles č. 178, 076 84 Leles, IČO: 34275801","1 600,00 € s DPH",28.12.2023,29.12.2023,platná, 250-12/2023,Ozvučovacie a osvetľovacie služby v rámci projektu "XX. Tokajský festival".,,"dodávateľ: TOLFI-SERVIS - Ladislav Tóth, Mokrance 334, 045 01 Moldava nad Bodvou, IČO: 14381524","106,00 € s DPH",28.12.2023,29.12.2023,platná, 251-12/2023,Nákup interiérového vybavenia do Regionálneho múzea.,,"dodávateľ: NATEX - Ing. Štefan Petrek, Hlavná 117, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 35481854","1 020,00 € s DPH",29.12.2023,29.12.2023,platná, 252-12/2023,Sprostredkovanie prednášajúceho na odbornú prednášku o živote Július Andrássyho pod vedením prednášateľa Csorba László v rámci projektu "Kniha - kľúč k detskému srdiečku".,,"dodávateľ: Mgr. Melinda Drabová, Hlavná 775/123, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 47995874","200,00 € s DPH",29.12.2023,29.12.2023,platná, 253-12/2023,Nákup počítačového vybavenia a projektora so závesným elektrickým plátno do Regionálneho múzea a Regionálnej knižnice.,,"dodávateľ: Pikó Juraj - PIKO, Ibrányiho 1255/26, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 33867941","4 628,00 € s DPH",29.12.2023,29.12.2023,platná, 187-12/2023,Telefónne poplatky za obdobie 10.12.2023-9.1.2024.,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","83,17 € s DPH",12.12.2023,20.12.2023,platná, 188-12/2023,Nákup spotrebného materiálu na podujatie "Kráľovská Bakchiáda 2023".,,"dodávateľ: POMO - Ing. Arpád Molnár, M. Béla 1220/11, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 33163928","470,00 € s DPH",13.12.2023,20.12.2023,platná, 189-12/2023,Nákup celej edície (10 kníh) "Stopy dávnej minulosti".,,"dodávateľ: Pavel Dvořák Vydavateľstvo RÁK, s.r.o., Budmerice 819, 900 86 Budmerice, IČO: 48322598","189,00 € s DPH",18.12.2023,20.12.2023,platná, 190-12/2023,Tvorivé remeselné dielne pre deti a mládež v rámci projektu "Kniha - kľúč k detskému srdiečku".,,"dodávateľ: Erika Vranaiová, Slnečná 278/33, 044 71 Čečejovce, IČO: 55286305","250,00 € s DPH",18.12.2023,20.12.2023,platná, 191-12/2023,Oprava mobilných políc na knihy a políc na knihy v Regionálnej knižnici.,,"dodávateľ: NATEX - Ing. Štefan Petrek, Hlavná 117, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 35481854","500,00 € s DPH",18.12.2023,20.12.2023,platná, 192-12/2023,Vykonané údržbárske a opravárske práce v budove Regionálneho múzea.,,"dodávateľ: Mesto Kráľovský Chlmec, L. Kossutha 99, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 00331619","166,12 € s DPH",18.12.2023,20.12.2023,platná, 193-12/2023,Montáž a výmena systému NICE krídlovej brány WINGO 2024 v areáli Regionálneho múzea.,,"dodávateľ: Mesto Kráľovský Chlmec, L. Kossutha 99, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 00331619","630,00 € s DPH",18.12.2023,20.12.2023,platná, 194-12/2023,Nákup kníh v SJ - dotácia KSK.,,"dodávateľ: KYBEROS Group, s.r.o., Agátová 688/7, 971 01 Prievidza, IČO: 44792042","123,72 € s DPH",18.12.2023,20.12.2023,platná, 195-12/2023,Montáž a výmena systému osvetlenia do muzeálnej knižnice.,,"dodávateľ: LEDEK, s.r.o., Hlavná 664/68, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 53742974","666,00 € s DPH",19.12.2023,20.12.2023,platná, 196-12/2023,Nákup kníh v MJ - dotácia KSK.,,"dodávateľ: FADAFA BOOKS, s.r.o., Hlavná 816/29, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 50592670","269,55 € s DPH",20.12.2023,20.12.2023,platná, 197-12/2023,Nákup Bodrogközi és Ung-vidék Kalendáriuma 2024.,,"dodávateľ: L-PRESS - Magdaléna Kopaszová, Hlavná 495, 076 84 Leles, IČO: 40386139","120,00 € s DPH",06.12.2023,20.12.2023,platná, 180-11/2023,Nákup 10-dňovej diaľničnej známky 2023.,,"dodávateľ: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO: 35919001","12,00 € s DPH",29.11.2023,07.12.2023,platná, 181-11/2023,Reprezentačné výdavky.,,"dodávateľ: Pekáreň Judita Gulyásová, s.r.o., Hlavná 642/125, 076 31 Streda nad Bodrogom, IČO: 36826189","27,00 € s DPH",30.11.2023,07.12.2023,platná, 182-12/2023,Nákup knih v MJ - dotácia FPU.,,"dodávateľ: FADAFA BOOKS, s.r.o., Hlavná 816/29, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 50592670","194,25 € s DPH",01.12.2023,07.12.2023,platná, 183-12/2023,Nákup kníh v MJ - dotácia FPU.,,"dodávateľ: FADAFA BOOKS, s.r.o., Hlavná 816/29, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 50592670","137,45 € s DPH",01.12.2023,07.12.2023,platná, 184-12/2023,Montáž a výmena svietidiel a žiaroviek v budovách Regionálneho múzea a Regionálnej knižnice.,,"dodávateľ: LEDEK, s.r.o., Hlavná 664/68, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 53742974","274,00 € s DPH",01.12.2023,07.12.2023,platná, 185-12/2023,Predplatné denníka Új Szó na obdobie 5.2.2024-4.2.2025.,,"dodávateľ: DUEL-PRESS, s.r.o., Bajkalská 19/B, 821 01 Bratislava 2, IČO: 35722517","225,00 € s DPH",04.12.2023,07.12.2023,platná, 186-12/2023,Poplatky za služby/tovar - telekomunikačné služby za obdobie 1.12.2023-31.12.2023.,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","87,29 € s DPH",07.12.2023,07.12.2023,platná, 170-11/2023,Poskytnutie tlačiarenských služieb v rámci projektu "Vzdelávajme sa".,,"dodávateľ: GNK - FOTOLAB, Leles č. 178, 076 84 Leles, IČO: 44472838, Július Orehovský","100,25 € s DPH",20.11.2023,28.11.2023,platná, 171-11/2023,Poskytnutie tlačiarenských služieb v rámci projektu "Osvetové dni Údolie kreatívnej kultúry na východe".,,"dodávateľ: GNK - FOTOLAB, Leles č. 178, 076 84 Leles, IČO: 44472838, Július Orehovský","312,80 € s DPH",20.11.2023,28.11.2023,platná, 172-11/2023,Poskytnutie tlačiarenských služieb v rámci podujatia "Svätomartinský festival LibaGaliba".,,"dodávateľ: GNK - FOTOLAB, Leles č. 178, 076 84 Leles, IČO: 44472838, Július Orehovský","460,00 € s DPH",20.11.2023,28.11.2023,platná, 173-11/2023,Tlačiarenské služby a nákup spotrebného materiálu na výstavu "Július Andrássy".,,"dodávateľ: GNK - FOTOLAB, Leles č. 178, 076 84 Leles, IČO: 44472838, Július Orehovský","568,38 € s DPH",20.11.2023,28.11.2023,platná, 174-11/2023,Oprava a údržba EZS systému v Regionálnej knižnici.,,"dodávateľ: EMM Plus, s.r.o., Toryská 511/4, 040 11 Košice, IČO: 31723918, Albert Tankó","233,02 € s DPH",21.11.2023,28.11.2023,platná, 175-11/2023,Predplatné "Historické Revue" na obdobie 2/2024 - 1/2025.,,"dodávateľ: Petit Press, a.s., Lazaretská 12, 818 08 Bratislava 16, IČO: 35790253","34,80 € s DPH",24.11.2023,28.11.2023,platná, 176-11/2023,Stravné lístky za DECEMBER 2023.,,"dodávateľ: DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000","76,05 € s DPH",27.11.2023,28.11.2023,platná, 179-11/2023,Nájom nebytových priestorov za III.Q 2023 a režijné náklady - sklad.,,"dodávateľ: Július Orehovský, Leles č. 178, 076 84 Leles, IČO: 34275801","1 215,00 € s DPH",27.11.2023,28.11.2023,platná, 178-11/2023,Nájom nebytových priestorov za IV.Q 2023 - Regionálna knižnica.,,"dodávateľ: Július Orehovský, Leles č. 178, 076 84 Leles, IČO: 34275801","4 147,00 € s DPH",27.11.2023,28.11.2023,platná, 177-11/2023,Režijné náklady za mesiac NOVEMBER 2023 - Regionálna knižnica.,,"dodávateľ: Július Orehovský, Leles č. 178, 076 84 Leles, IČO: 34275801","577,18 € s DPH",27.11.2023,28.11.2023,platná, 162-11/2023,Nákup kníh v slovenskom jazyku v rámci projektu "Čítanie-zážitok- systematická akvizícia knižnice".,,"dodávateľ: KYBEROS Group, s.r.o., Agátová 688/7, 971 01 Prievidza, IČO: 44792042","94,93 € s DPH",03.11.2023,14.11.2023,platná, 163-11/2023,Grafické spracovanie a uverejnenie reklamy Kultúrneho centra Medzibodrožia a Použia Kráľovský Chlmec v Kalendáriume 2024.,,"dodávateľ: LELESPRESS - Ladislav Kopasz, Hlavná 495, 076 84 Leles, IČO: 14335255","204,00 € s DPH",03.11.2023,14.11.2023,platná, 164-11/2023,Servisné služby služobného motorového vozidla Škoda Octavia Ambtion.,,"dodávateľ: A-MOBIL, s.r.o., Pribenícka 6, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 31670768","39,66 € s DPH",03.11.2023,14.11.2023,platná, 165-11/2023,Nákup knihy Aldo a Zeldo Stratená včielka Lilienka v rámci projektu "Čítanie-zážitok-systematická akvizícia knižnice".,,"dodávateľ: ALDO books, s.r.o., K lesu 2172/45, 040 18 Košice - mestská časť Krásna, IČO: 55570623","14,40 € s DPH",06.11.2023,14.11.2023,platná, 166-11/2023,Stravovanie účinkujúcich v rámci projektu "Művelődjünk - Vzdelávajme sa".,,"dodávateľ: Katarína Bosáková, Centrum 921/22, 079 01 Veľké Kapušany, IČO: 33147922","105,00 € s DPH",06.11.2023,14.11.2023,platná, 167-11/2023,Vykonané práce v priestoroch Regionálnej muzeálnej expozície J. Mailátha v Kráľovskom Chlmci.,,"dodávateľ: Mesto Kráľovský Chlmec, L. Kossutha 99, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 00331619","46,06 € s DPH",08.11.2023,14.11.2023,platná, 168-11/2023,Telekomunikačné služby/tovar za obdobie od 1.11.2023-30.11.2023.,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","87,29 € s DPH",09.11.2023,14.11.2023,platná, 169-11/2023,Telefónne poplatky za obdobie od 10.11.2023-9.12.2023.,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","77,94 € s DPH",12.11.2023,14.11.2023,platná, 160-10/2023,Stravné lístky za mesiac November 2023.,,"dodávateľ: DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000","111,15 € s DPH",30.10.2023,07.11.2023,platná, 161-10/2023,Režijné náklady za mesiac Október 2023 - Regionálna knižnica.,,"dodávateľ: Július Orehovský, Leles 178, 076 84 Leles, IČO: 34275801","566,00 € s DPH",30.10.2023,07.11.2023,platná, 147-10/2023,Kancelárske stoly - Regionálna muzeálna expozícia J. Mailátha.,,"dodávateľ: NATEX - Ing. Štefan Petrek, Hlavná 117, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 35481854","392,00 € s DPH",23.10.2023,30.10.2023,platná, 148-10/2023,Servisné služby služobného motorového vozidla Renault Traffic.,,"dodávateľ: Pneuservis-Király, s.r.o., Svätušská 3/5, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 46064338","249,00 € s DPH",23.10.2023,30.10.2023,platná, 150-10/2023,Ubytovanie účinkujúceho vvrámci projektu "Vzdelávajme sa".,,"dodávateľ: Mesto Kráľovský Chlmec, L. Kossutha 99, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 00331619","15,00 € s DPH",24.10.2023,30.10.2023,platná, 151-10/2023,Knihy v MJ - projekt "Čítanie - zážitok - systematická akvizícia knižnice",,"dodávateľ: FADAFA BOOKS, s.r.o., Hlavná 816/29, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 50592670","236,93 € s DPH",24.10.2023,30.10.2023,platná, 153-10/2023,Knihy v MJ - "Čítanie - záźitok - systematická akvizícia knižnice".,,"dodávateľ: FADAFA BOOKS, s.r.o., Hlavná 816/29, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 50592670","159,70 € s DPH",24.10.2023,30.10.2023,platná, 154-10/2023,Knihy v MJ - "Čítanie - záźitok - systematická akvizícia knižnice".,,"dodávateľ: FADAFA BOOKS, s.r.o., Hlavná 816/29, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 50592670","177,04 € s DPH",24.10.2023,30.10.2023,platná, 155-10/2023,Knihy v MJ - "Čítanie - záźitok - systematická akvizícia knižnice".,,"dodávateľ: FADAFA BOOKS, s.r.o., Hlavná 816/29, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 50592670","197,64 € s DPH",24.10.2023,30.10.2023,platná, 156-10/2023,Knihy v MJ - "Čítanie - záźitok - systematická akvizícia knižnice".,,"dodávateľ: FADAFA BOOKS, s.r.o., Hlavná 816/29, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 50592670","74,40 € s DPH",24.10.2023,30.10.2023,platná, 157-10/2023,Reprezentačné výdavky v rámci projektu "Literárny nsvigátor 2023".,,"dodávateľ: Pekáreň Judita Gulyásová, s.r.o., Hlavná 642/125, 076 31 Streda nad Bodrogom, IČO: 36826189","7,39 € s DPH",26.10.2023,30.10.2023,platná, 158-10/2023,Reprezentačné výdavky v rámci výstavy "Július Andrássy" v Regionálnej muzeálnej expozícií J. Mailátha.,,"dodávateľ: Pekáreň Judita Gulyásová, s.r.o., Hlavná 642/125, 076 31 Streda nad Bodrogom, IČO: 36826189","35,79 € s DPH",26.10.2023,30.10.2023,platná, 159-10/2023,Materiál ba tvorbu v rámci projektu "Vzdelávajme sa".,,"dodávateľ: REGIO, spol. s.r.o., L.Kossutha 101/1270, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 00617482","165,44 € s DPH",26.10.2023,30.10.2023,platná, 145-10/2023,Knižničný systém BIBLIB a súvisiace služby - Regionálna knižnica.,,"dodávateľ: SVOP, spol. s.r.o., Pod rovnicami 730/2, 841 04 Bratislava, IČO: 30775264","561,80 € s DPH",16.10.2023,23.10.2023,platná, 146-10/2023,Poistenie zbierkových predmetov výstavy "Andrássy - zbierkové predmety zo SNM Betliar" - Regionálna muzeálna expozícia J. Mailátha.,,"dodávateľ: IGS-HS Art Service, s.r.o., Jamnického 2, 841 05 Bratislava, IČO: 35702613","559,20 € s DPH",17.10.2023,23.10.2023,platná, 152-10/2023,Knihy v MJ - "Čítanie - záźitok - systematická akvizícia knižnice".,,"dodávateľ: FADAFA BOOKS, s.r.o., Hlavná 816/29, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 50592670","183,47 € s DPH",24.10.2023,23.10.2023,platná, 139-10/2023,Bezpečnostné služby za obdobie od 1.10.2023 do 31.12.2023,,"dodávateľ: Jablotron Slovakia, s.r.o., Sasinkova 14, 010 01 Žilina, IČO: 31645976","10,76 € s DPH",06.10.2023,13.10.2023,platná, 141-10/2023,Materiál na podujatie "Svätomartinský festival a jarmok domácich produktov",,"dodávateľ: Alexander Balogh - BALMED, Hlavná 68/119, 076 53 Boľ, IČO: 35505036","75,00 € s DPH",08.10.2023,13.10.2023,platná, 140-10/2023,Telekomunikačné služby za obdobie 1.10.-31.10.2023.,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","87,29 € s DPH",06.10.2023,13.10.2023,platná, 142-10/2023,Režijné náklady za IV. Q 2023 - Regionálna muzeálna expozícia J. Mailátha.,,"dodávateľ: Mesto Kráľovský Chlmec, L. Kossutha 99, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 00331619","1 540,00 € s DPH",11.10.2023,13.10.2023,platná, 143-10/2023,Telefónne poplatky za obdobie 10.10.-9.12.2023.,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","70,44 € s DPH",12.10.2023,13.10.2023,platná, 144-10/2023,Servisné poplatky za rok 2023 - Regionálna knižnica.,,"dodávateľ: Slovenská národná knižnica, Námestie J. C. Hronského 1, 036 01 Martin, IČO: 36138517","66,39 € s DPH",12.10.2023,13.10.2023,platná, 135-9/2023,Stravné lístky za mesiac OKTÓBER 2023.,,"dodávateľ: DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000","93,60 € s DPH",27.09.2023,03.10.2023,platná, 136-9/2023,Dizajnerské služby - 3D vizualizácia (vnútorná vizualizácia Regionálnej knižnice).,,"dodávateľ: KIKOTECH 3D - Kristian Bálint, Ibrányiho 1240/7, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 53216407","250,00 € s DPH",28.09.2023,03.10.2023,platná, 137-9/2023,Stravovanie účinkujúcich v rámci podujatia "Kráľovská Bakchiáda - festival vína a gastronomických špecialít Medzibodrožia".,,"dodávateľ: Školská jedáleň pri ZŠ M. Helmeczyho s VJM, M. Hunyadiho 1256/16, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 35541148","80,00 € s DPH",29.09.2023,03.10.2023,platná, 138-10/2023,Režijné náklady za mesiac SEPTEMBER 2023 - Regionálna knižnica.,,"dodávateľ: Július Orehovský, Leles č. 178, 076 84 Leles, IČO: 34275801","694,89 € s DPH",02.10.2023,03.10.2023,platná, 132-9/2023,Propagačné materiály v rámci projektu "Kráľovská Bakchiáda - festival vína a gastronomických špecialít Medzibodrožia".,,"dodávateľ: FLASH COMPANY - Annamária Čorosová, Hlavná 421, 076 84Leles, IČO: 43088694","412,00 € s DPH",19.09.2023,26.09.2023,platná, 133-9/2023,Nákup knižných titulov v slovenskom jazyku v rámci projektu "Čítanie - zážitok - systematická akvizícia knižnice".,,"dodávateľ: KYBEROS Group, s.r.o., Agátová 688/7, 971 01 Prievidza, IČO: 44792042","1 191,97 € s DPH",20.09.2023,26.09.2023,platná, 134-9/2023,Reprezentačné výdavky v rámci podujatia "Prezentácia knihy Petrik Béla".,,"dodávateľ: Pekáreň Judita Gulyásová, s.r.o., Hlavná 642/125, 076 31 Streda nad Bodrogom, IČO: 36826189","15,05 € s DPH",21.09.2023,26.09.2023,platná, 120-9/2023,Nákup háčikov zipper a perlonového lanka na realizáciu výstavy.,,"dodávateľ: VYDRA, s.r.o., Sch. Trnavského 22, 841 01 Bratislava, IČO: 35844311","244,00 € s DPH",07.09.2023,15.09.2023,platná, 121-9/2023,Telekomunikačné služby za obdobie od 1.9.2023 do 30.9.2023.,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","87,29 € s DPH",07.09.2023,15.09.2023,platná, 122-9/2023,Telekomunikačné služby za fakturačné obdobie od 10.9.2023 do 9.10.2023.,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","70,56 € s DPH",12.09.2023,15.09.2023,platná, 123-9/2023,Reprezentačné výdavky v rámci podujatia "Spriaznené duše".,,"dodávateľ: Pekáreň Judita Gulyásová, s.r.o., Hlavná 642/125, 076 31 Streda nad Bodrogom, IČO: 36826189","20,06 € s DPH",12.09.2023,15.09.2023,platná, 124-9/2023,Propagačné materiály v rámci projektu "Výtvarné spektrum 2023".,,"dodávateľ: GNK - FOTOLAB, Leles č. 178, 076 84 Leles, IČO: 44472838, Július Orehovský","261,28 € s DPH",12.09.2023,15.09.2023,platná, 125-9/2023,Tlačiarenské služby v rámci projektu "AMFO 2023 - regionálne kolo".,,"dodávateľ: GNK - FOTOLAB, Leles č. 178, 076 84 Leles, IČO: 44472838, Július Orehovský","484,80 € s DPH",12.09.2023,15.09.2023,platná, 126-9/2023,Nákup cien pre súťažiacich v rámci projektu "AMFO 2023 - regionálne kolo".g,,"dodávateľ: GNK - FOTOLAB, Leles č. 178, 076 84 Leles, IČO: 44472838, Július Orehovský","186,00 € s DPH",12.09.2023,15.09.2023,platná, 128-9/2023,Materiálové výdavky na realizáciu regionálneho kola podujatia s názvom "Výtvarné spektrum 2023 - regionálne kolo".,,"dodávateľ: POMO - Ing. Arpád Molnár, M. Béla 1220/11, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 33163928","209,12 € s DPH",14.09.2023,15.09.2023,platná, 129-9/2023,Zabezpečenie prezentácie Použských tancov v rámci podujatia "Kráľovská Bakchiáda - festival vína a gastronomických špecialít Medzibodrožia".,,"dodávateľ: Komoča - Komócsa, o. z., Námestie Istvána Dobóa 2, 079 01 Veľké Kapušany, IČO: 35541644","370,00 € s DPH",15.09.2023,15.09.2023,platná, 130-9/2023,Stravovanie pre účinkujúcich v rámci podujatia "Kráľovská Bakchiáda - festival vína a gastronomických špecialít Medzibodrožia".,,"dodávateľ: Privat Café& Restaurant, S. Petőfiho 6, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 33149003","45,80 € s DPH",15.09.2023,15.09.2023,platná, 131-9/2023,Nákup stolových nôh pre atypický nábytok a pracovnej dosky do Regionálneho múzea.,,"dodávateľ: NATEX - Ing. Štefan Petrek, Hlavná 117, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 35481854","168,00 € s DPH",15.09.2023,15.09.2023,platná, 113-8/2023,Faktúra - autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa účinného sadzobníka SOZA.,,"dodávateľ: SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 914/3, 821 08 Bratislava, IČO: 00178454","21,00 € s DPH",18.08.2023,31.08.2023,platná, 114-8/2023,Zážitková ukážka hudobných nástrojov v tábore "TriDiArt".,,"dodávateľ: Občianske združenie gemerskej kultúry a tradícií, Škultétyho 3, 982 01 Tornaľa, IČO: 42318408","300,00 € s DPH",25.08.2023,31.08.2023,platná, 115-8/2023,Stravné lístky za mesiac 9/2023.,,"dodávateľ: DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000","71,50 € s DPH",30.08.2023,31.08.2023,platná, 116-8/2023,Režijné náklady za mesiac AUGUST 2023 - Regionálna knižnica,,"dodávateľ: Július Orehovský, Leles č. 178, 076 84 Leles, IČO: 34275801","559,62 € s DPH",30.08.2023,31.08.2023,platná, 117-8/2023,Nájom nebytových priestorov III.Q 2023 - Regionálna knižnica,,"dodávateľ: Július Orehovský, Leles č. 178, 076 84 Leles, IČO: 34275801","4 147,00 € s DPH",30.08.2023,31.08.2023,platná, 118-8/2023,Nájom nebytových priestorov a režijné náklady za mesiace AUGUST a SEPTEMBER 2023 - sklad,,"dodávateľ: Július Orehovský, Leles č. 178, 076 84 Leles, IČO: 34275801","810,00 € s DPH",30.08.2023,31.08.2023,platná, 119-8/2023,Umývačka riadu typu Whirlpool WFO 3032 NPX do Regionálnej muzeálnej expozície J. Mailátha Kráľovský Chlmec.,,"dodávateľ: Ing. Erik Liszkai - E. L. TECH, Hlavná 790/81, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 52809625","409,00 € s DPH",30.08.2023,31.08.2023,platná, 112-8/2023,Faktúra za vypožičiavanie filmu "Zrodila sa hviezda".,,"dodávateľ: Continental Film, s.r.o., Ševčenková 19, 851 01 Bratislava, IČO: 35730897","120,00 € s DPH",17.08.2023,30.08.2023,platná, 111-8/2023,"Faktúra za nákup výrobkov (odpadkový kôš, wc kefa, dávkovač mydla, veko k odpadkovému košu, papierové ručníčky, wc papier).",,"dodávateľ: Peter Hunčár HUNČÁR, Hlavná 160/15, 079 01 Veľké Kapušany, IČO: 33154007","500,90 € s DPH",15.08.2023,25.08.2023,platná, 99-8/2023,"Nákup tonerov do tlačiarní typu HP, EPSON a Brother pre Kultúrne centrum MaP.",,"dodávateľ: PIKO - Juraj Pikó, Ibrányiho 1255/26, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 33867941","1 416,98 € s DPH",01.08.2023,14.08.2023,platná, 100-8/2023,Stravné lístky za mesiac AUGUST 2023.,,"dodávateľ: DOXX - stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000","11,00 € s DPH",02.08.2023,14.08.2023,platná, 101-8/2023,Režijné náklady za mesiac JÚL 2023 - Regionálna knižnica pri KCMaP.,,"dodávateľ: Július Orehovský, Leles 178, 076 84 Leles, IČO: 34275801","564,64 € s DPH",03.08.2023,14.08.2023,platná, 102-8/2023,Zabezpečenie zážitkovej archeologickej prednášky v rámci projektu "TriDiArt - letný tábor pre deti a mládež".,,"dodávateľ: HELMECZIUM, s.r.o., L. Mécsa 2181/22, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 54719704","100,00 € s DPH",03.08.2023,14.08.2023,platná, 103-8/2023,Poskytnutie prezentácie a vyučovanie základných tanečných krokov Použských tancov na zážitkovom detskom tanečnom dome v rámci podujatia "TriDiArt - letný tábor pre deti a mládež".,,"dodávateľ: Komoča - Komócsa o.z., Námestie Istvána Dobóa 2, 079 01 Veľké Kapušany, IČO: 35541644","400,00 € s DPH",04.08.2023,14.08.2023,platná, 104-8/2023,Občerstvenie (pagáče) v rámci podujatia "TriDiArt - letný tábor pre deti a mládež".,,"dodávateľ: Pekáreň Judita Gulyásová, s.r.o., Hlavná 642/125, 076 31 Streda nad Bodrogom, IČO: 36826189","10,56 € s DPH",04.08.2023,14.08.2023,platná, 105-8/2023,Stravovanie pre účinkujúcich v rámci podujatia "TriDiArt - letný tábor pre deti a mládež".,,"dodávateľ: Školská jedáleň pri ZŠ M. Helmeczyho s VJM, M. Hunyadiho 1256/16, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 35541148","481,20 € s DPH",07.08.2023,14.08.2023,platná, 106-8/2023,"Zasklievanie izolačným dvojskom 0,7x1,3 m/4-16-4 - strešné okno Regionálneho múzea.",,"dodávateľ: M.G.R. - Mgr. Jozef Balický, Trakanská 22/24, 076 43 Čierna nad Tisou, IČO: 40387933","90,00 € s DPH",07.08.2023,14.08.2023,platná, 107-8/2023,Telekomunikačné služby za obdobie 1.8.-31.8.2023.,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","87,29 € s DPH",07.08.2023,14.08.2023,platná, 108-8/2023,Zabezpečenie a montáž tieniacej techniky typu PLISSE na strešné okná Regionálnej muzeálnej expozície J. Mailátha.,,"dodávateľ: JK-MONT profi - Juraj Kocán, Palárikova 209/14, 075 01 Trebišov, IČO: 33162395","2 540,00 € s DPH",08.08.2023,14.08.2023,platná, 109-8/2023,Prenájom reklamnej plochy v rámci podujatia "XX. Tokajský festival",,"dodávateľ: FLASH COMPANY - Annamária Čorosová, Hlavná 421, 076 84 Leles, IČO: 43088694","108,00 € s DPH",11.08.2023,14.08.2023,platná, 110-8/2023,Telekomunikačné služby za obdobie 10.8.-9.9.2023.,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","70,20 € s DPH",12.08.2023,14.08.2023,platná, 96-7/2023,Registračný poplatok za doménu a webhosting Start - winenbike.eu.,,"dodávateľ: Webglobe, a.s., Stará Prievozská 1349/2, 821 09 Bratislava, IČO: 52486567","40,60 € s DPH",24.07.2023,31.07.2023,platná, 97-7/2023,Verejná projekcia filmu "7 sestier" zo dňa 15.7.2023 na nádvorí Regionálneho múzea.,,"dodávateľ: BONTONFILM, a.s., Drieňová 34, 821 02 Bratislava, IČO: 36006858","18,00 € s DPH",24.07.2023,31.07.2023,platná, 98-7/2023,Stravné lístky za mesiac AUGUST 2023.,,"dodávateľ: DOXX - stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000","60,50 € s DPH",26.07.2023,31.07.2023,platná, 89-7/2023,"Faktúra za poskytnuté služby v budove múzea (vodné a stočné, elektrická energia, plyn, odvoz TKO) od mesta Kráľovký Chlmec.",,"dodávateľ: Mesto Kráľovský Chlmec, L. Kossutha 99, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 00331619","1 540,00 € s DPH",06.07.2023,18.07.2023,platná, 90-7/2023,Faktúra za telekomunikačné služby od Slovak Telekom za mesiac jún 2023.,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","87,29 € s DPH",07.07.2023,18.07.2023,platná, 91-7/2023,Faktúra za zabezpečenie propagačných materiálov.,,"dodávateľ: Nyxon s.r.o., Pri štadióne 510, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 46083898","58,80 € s DPH",11.07.2023,18.07.2023,platná, 92-7/2023,Faktúra za službu Bezpečnostná SIM Jablotron - mesačný poplatok za mesiac jún 2023.,,"dodávateľ: Jablotron Slovakia, s.r.o., Sasinkova 14, 010 01 Žilina, IČO: 31645976","10,76 € s DPH",12.07.2023,18.07.2023,platná, 93-7/2023,Faktúra za telekomunikačné služby od Orange Slovensko za mesiac jún 2023.,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","70,38 € s DPH",12.07.2023,18.07.2023,platná, 94-7/2023,FA za vykonané práce v Regionálnom múzeu.,,"dodávateľ: Mesto Kráľovský Chlmec, L. Kossutha 99, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 00331619","63,72 € s DPH",14.07.2023,18.07.2023,platná, 95-7/2023,Nákup materiálu na realizáciu výstavy v rámci projektu "AMFO 2023 - regionálne kolo".,,"dodávateľ: REGIO, spol. s.r.o., L. Kossutha 101/1270, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 00617482","217,28 € s DPH",17.07.2023,18.07.2023,platná, 87-7/2023,Faktúra za premietanie filmu "Vizipók-Csodapók" dňa 12.05.2023.,,"dodávateľ: Kecskeméti Animációs Filmgyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság, Liszt Ferenc utca 21, HU-6000 Kecskemét, IČO: 0309102262","250,00 € s DPH",03.07.2023,14.07.2023,platná, 88-7/2023,Faktúra za odber zemného plynu za mesiac jún 2023.,,"dodávateľ: Orehovský Július, Leles 178, 076 84 Leles, IČO: 34275801","566,69 € s DPH",03.07.2023,14.07.2023,platná, 86-6/2023,Faktúra za videoseminár s názvom "Mzdová účtovníčka na vstupe do II. polroku 2023.,,"dodávateľ: Inštitút celolživotného vzdelávania Košice, n.o., Družstevná 232/2, 040 01 Košice, IČO: 51424266","30,00 € s DPH",30.06.2023,13.07.2023,platná, 84-6/2023,"Faktúra za dodanie stravných lístkov od Doxx, spol. s.r.o.",,"dodávateľ: DOXX - stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000","93,50 € s DPH",28.06.2023,10.07.2023,platná, 85-6/2023,Faktúra za premietanie filmu MOC dňa 09.06.2023.,,"dodávateľ: FRILMTOPIA s.r.o., Lovinského 39, 811 04 Bratislava, IČO: 46819002","120,00 € s DPH",28.06.2023,10.07.2023,platná, 83-6/2023,Faktúra za technické zabezpečenie pri príležitosti usporiadania podujatia v rámci XX. Tokajského festivalu konaného dňa 24.06.2023 na Amfiteátri pri kaštieľa Rákócziho v obci Borša.,,"dodávateľ: Lifta - Jozef Želinský, Ibrányiho 1243/21, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 10801006","2 000,00 € s DPH",27.06.2023,07.07.2023,platná, 80-6/2023,"Faktúra za prenájom nebytových priestorov od Arriva Michalovce, a.s. za mesiac jún 2023.",,"dodávateľ: Arriva Michalovce, a.s., Lastomírska 1, 071 80 Michalovce, IČO: 36214078","519,84 € s DPH",21.06.2023,04.07.2023,platná, 81-6/2023,Faktúra za občerstvenie pri príležitosti organizovanie autorskej výstavy Márie Rohály s názvom "Oheň a sklo" konanej dňa 20.06.2023.,,"dodávateľ: Pekáreň Judita Gulyásová s.r.o., Hlavná 642/125, 076 31 Streda nad Bodrogom, IČO: 36826189","5,81 € s DPH",21.06.2023,04.07.2023,platná, 82-6/2023,Faktúra za občerstvenie pri príležitosti organizovania autorskej výstavy Márie Rohály s názvom "Oheň a sklo" konanej dňa 20.06.2023.,,"dodávateľ: Pekáreň Judita Gulyásová s.r.o., Hlavná 642/125, 076 31 Streda nad Bodrogom, IČO: 36826189","7,66 € s DPH",21.06.2023,04.07.2023,platná, 78-6/2023,Faktúra za servisné služby služobného motorového vozidla Škoda Octavia Ambition.,,"dodávateľ: A-MOBIL s.r.o., Pribenická 6, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 31670768","222,90 € s DPH",16.06.2023,28.06.2023,platná, 79-6/2023,"Faktúra - záloha na predplatné - online knižnica, smernice a vzory zmlúv pre nepodnikateľské organizácie, manipulačný poplatok.",,"dodávateľ: Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o., Železničiarska 13, 814 99 Bratislava, IČO: 35730129","315,01 € s DPH",19.06.2023,28.06.2023,platná, 77-6/2023,"Faktúra - poplatky za služby od Orange Slovensko, a.s. za mesiac máj 2023.",,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","69,42 € s DPH",12.06.2023,23.06.2023,platná, 74-6/2023,Faktúra za občerstvenie (pagáče) pri príležitosti organizovania podujatia s názvom "Szakkör - výstava medzibodrožských remeselníkov konanej dňa 08.06.2023.,,"dodávateľ: Pekáreň Judita Gulyásová s.r.o., Hlavná 642/125, 076 31 Streda nad Bodrogom, IČO: 36826189","31,68 € s DPH",08.06.2023,22.06.2023,platná, 75-6/2023,Faktúra za dvojmesačníka Régió na kalendárny rok 2023 v počte 30 kusov.,,"dodávateľ: L-PRESS - Kopaszová, Hlavná 495, 076 84 Leles, IČO: 40386139","90,00 € s DPH",08.06.2023,22.06.2023,platná, 76-6/2023,"Faktúra - poplatky za služby od spoločnosti Slovak Telekom, a.s. za mesiac máj 2023.",,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","87,29 € s DPH",08.06.2023,22.06.2023,platná, 73-6/2023,Faktúra za nákup slovensko-anglických kníh od autorky Lenky Šingovskej podľa výberu v rámci projektu "Čítanie - zážitok - systematická akvizícia knižnice".,,"dodávateľ: Class, s.r.o., Pražská 4, 040 11 Košice, IČO: 48324949","146,00 € s DPH",08.06.2023,21.06.2023,platná, 72-6/2023,Faktúra za predstavenie knihy autorky Lenky Šingovskej "Dodo v krajine permoníkov" v rámci projektu "Kniha - kľúč k detskému srdiečku" zo dňa 07.06.2023.,,"dodávateľ: Class, s.r.o., Pražská 4, 040 11 Košice, IČO: 48324949","280,00 € s DPH",07.06.2023,20.06.2023,platná, 70-6/2023,Faktúra za nájomné II. Qvartal 2023 - nájomné za II. Qvartal 2023 a energia za mesiac máj.,,"dodávateľ: Orehovský Július, Leles 178, 076 84 Leles, IČO: 34275801","4 147,00 € s DPH",01.06.2023,13.06.2023,platná, 71-6/2023,Faktúra za spotrebu elektriny a paušál za plyn za mesiac máj 2023.,,"dodávateľ: Orehovský Július, Leles 178, 076 84 Leles, IČO: 34275801","565,55 € s DPH",01.06.2023,13.06.2023,platná, 67-5/2023,Faktúra za stravné lístky od spol. DOXX za mesiac jún.,,"dodávateľ: DOXX - stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000","60,50 € s DPH",29.05.2023,07.06.2023,platná, 68-5/2023,Faktúra za prenájom nebytových priestorov od ARRIVA Michalovce za mesiac máj 2023.,,"dodávateľ: Arriva Michalovce, a.s., Lastomírska 1, 071 80 Michalovce, IČO: 36214078","519,84 € s DPH",30.05.2023,07.06.2023,platná, 69-5/2023,Faktúra za servisné služby (oprava nefunkčného klimatizačného systému služobného motorového vozidla KCMaP).,,"dodávateľ: A-MOBIL s.r.o., Pribenická 6, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 31670768","300,00 € s DPH",31.05.2023,07.06.2023,platná, 64-5/2023,Faktúra za propagačné materiály na výstavu "Tomíkov LEGO raj".,,"dodávateľ: Nyxon s.r.o., Pri štadióne 510, 077 01, IČO: 46083898","164,82 € s DPH",17.05.2023,30.05.2023,platná, 65-5/2023,Faktúra za občerstvenie v rámci organizovania odborného seminára pre knihovníkov.,,"dodávateľ: Borostyán s.r.o., Hlavná 96, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 51268841","40,30 € s DPH",17.05.2023,30.05.2023,platná, 63-5/2023,Faktúra za vystavenie výpisu/potvrdenia z Centrálneho registra exekúcií.,,"dodávateľ: Slovenská komora exekútorov, Ul. Šustekova č.49, 851 04 Bratislava, IČO: 35659718","4,10 € s DPH",15.05.2023,26.05.2023,platná, 61-5/2023,Faktúra za telekomunikačné služby od Orange za mesiac apríl 2023.,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","73,97 € s DPH",12.05.2023,25.05.2023,platná, 62-5/2023,Faktúra za občerstvenie pre účinkujúcich v rámci podujatia "Chlmecké časy dávno minulé - Malenkij Robot".,,"dodávateľ: Pekáreň Judita Gulyásová s.r.o., Hlavná 642/125, 076 31 Streda nad Bodrogom, IČO: 36826189","10,03 € s DPH",12.05.2023,25.05.2023,platná, 60-5/2023,Faktúra za telekomunikačné služby za mesiac apríl 2023.,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","87,29 € s DPH",11.05.2023,24.05.2023,platná, 59-5/2023,Faktúra za počítačové príslušenstvá podľa výberu do Regionálnej knižnice.,,"dodávateľ: PIKO - Juraj Pikó, Ibrányiho 1255/26, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 33867941","281,00 € s DPH",10.05.2023,23.05.2023,platná, 66-5/2023,Faktúra za vyhotovenie opornej konštrukcie premietacieho plátna (zámočnícke služby) na nádvorí KCMaP.,,"dodávateľ: CKA - Ladislav Latócky, Petőfiho 1202/87, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 47191279","142,00 € s DPH",09.05.2023,22.05.2023,platná, 58-5/2023,Faktúra za účtovné súvsťažnosti v samospráve od 1.1.2023.,,"dodávateľ: Regionálne vzdelávacie centrum, Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce, IČO: 35532882","44,90 € s DPH",08.05.2023,19.05.2023,platná, 57-5/2023,Faktúra za služby - obyčajný SSL certifikát.,,"dodávateľ: Websupport s.r.o., Karadžičová 12, 821 08 Bratislava, IČO: 36421928","46,80 € s DPH",05.05.2023,18.05.2023,platná, 56-5/2023,Faktúra za spotrebný tovar v rámci projektu "Výtvarné spektrum 2023 - regionálne kolo".,,"dodávateľ: REGIO, spol. s.r.o., L. Kossutha 101/1270, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 00617482","91,43 € s DPH",03.05.2023,16.05.2023,platná, 55-5/2023,Režijné náklady za mesiac apríl 2023 - Regionálna knižnica.,,"dodávateľ: Orehovský Július, Leles 178, 076 84 Leles, IČO: 34275801","619,10 € s DPH",02.05.2023,12.05.2023,platná, 52-4/2023,Faktúra za tovar - stolová noha od firmy Natex.,,"dodávateľ: NATEX, Ing. Štefan Petrek, Hlavná 117, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 35481854","70,00 € s DPH",26.04.2023,09.05.2023,platná, 53-4/2023,Faktúra za prenájom nebytových priestorov za mesiac apríl 2023.,,"dodávateľ: Arriva Michalovce, a.s., Lastomírska 1, 071 80 Michalovce, IČO: 36214078","519,84 € s DPH",26.04.2023,09.05.2023,platná, 54-4/2023,"Faktúra za produkty a služby od firmy DOXX - stravné lístky, spol. s.r.o.",,"dodávateľ: DOXX - stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000","81,60 € s DPH",26.04.2023,09.05.2023,platná, 50-4/2023,Faktúra - preddavok za poskytnuté služby v budove múzea na ul. Majlátha za II.Q.2023.,,"dodávateľ: Mesto Kráľovský Chlmec, L. Kossutha 99, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 00331619","1 540,00 € s DPH",24.04.2023,05.05.2023,platná, 51-4/2023,Faktúra za zabezpečenie propagačných materiálov od firmy Nyxon.,,"dodávateľ: Nyxon s.r.o., Pri štadióne 510, 077 01, IČO: 46083898","185,40 € s DPH",24.04.2023,05.05.2023,platná, 48-4/2023,Faktúra za vykonanie odbornej poroty v rámci projektu AMFO 2023.,,"dodávateľ: Róbert Németi, Malý rad 154/10, 076 43 Čierna, IČO: 47929341","100,00 € s DPH",19.04.2023,02.05.2023,platná, 49-4/2023,Faktúra za servisné služby od firmy A-Mobile.,,"dodávateľ: A-MOBIL s.r.o., Pribenická 6, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 31670768","52,72 € s DPH",19.04.2023,02.05.2023,platná, 46-4/2023,Faktúra za nákup pekárskych výrobkov od firmy Pekáreň Judita Gulyásová.,,"dodávateľ: Pekáreň Judita Gulyásová s.r.o., Hlavná 642/125, 076 31 Streda nad Bodrogom, IČO: 36826189","15,05 € s DPH",14.04.2023,27.04.2023,platná, 47-4/2023,Faktúra za tovar - JUMBO soft wc papier.,,"dodávateľ: Peter Hunčár HUNČÁR, Hlavná 160/15, 079 01 Veľké Kapušany, IČO: 33154007","76,01 € s DPH",14.04.2023,27.04.2023,platná, 45-4/2023,"Faktúra za tovar - Notebook Lenovo IdeaPad, Intel Pentium, 8GB, 256GB SSD, WIN 10 PRO.",,"dodávateľ: Peter Tancsák - Nibble IT, Horešská 1032/64, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 46284478","188,55 € s DPH",13.04.2023,26.04.2023,platná, 39-4/2023,Faktúra za služby od spoločnosti Orange Slovensko za mesiac marec.,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","69,24 € s DPH",12.04.2023,23.04.2023,platná, 40-4/2023,Faktúra za službu Bezpečnostná SIM JABLOTRON - mesačný poplatok.,,"dodávateľ: Jablotron Slovakia, s.r.o., Sasinkova 14, 010 01 Žilina, IČO: 31645976","10,76 € s DPH",12.04.2023,23.04.2023,platná, 41-4/2023,Faktúra za prenájom nebytových priestorov za mesiac marec 2023.,,"dodávateľ: Arriva Michalovce, a.s., Lastomírska 1, 071 80 Michalovce, IČO: 36214078","519,84 € s DPH",12.04.2023,23.04.2023,platná, 42-4/2023,Poplatky za telekomunikačné služby od Slovak Telekom za mesiac marec 2023.,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","87,29 € s DPH",12.04.2023,23.04.2023,platná, 43-4/2023,Faktúra za obloženú misu od firmy Borostyán.,,"dodávateľ: Borostyán s.r.o., Hlavná 96, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 51268841","40,00 € s DPH",12.04.2023,23.04.2023,platná, 44-4/2023,"Faktúra za tovar-projektor EB-L200F, 3LCD Laser FullHD 45400ANSI.",,"dodávateľ: Peter Tancsák - Nibble IT, Horešská 1032/64, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 46284478","1 485,00 € s DPH",12.04.2023,23.04.2023,platná, 38-4/2023,Nedoplatok za služby poskytnuté v súvislosti s nájmom nebytových priestorov - prenájom budovy na ul. Majlátha súp.č. 1112 pre KCMaP na základe vyúčtovania za rok 2022,,"dodávateľ: Mesto Kráľovský Chlmec, L. Kossutha 99, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 00331619","1 593,53 € s DPH",05.04.2023,16.04.2023,platná, 32-3/2023,Stravovanie v rámci projektu "Výtvarné spektrum 2023 - regionálne kolo".,,"dodávateľ: Ing. Július Bányácski, Staničná 140/51, 076 35 Somotor, IČO: 40386686","39,10 € s DPH",23.03.2023,31.03.2023,platná, 33-3/2023,Stravovanie v rámci 30. ročníka krajského kola súťaže TOMPA MIHÁLY - prednes poézie a prózy.,,"dodávateľ: BOROSTYÁN,s.r.o., Hlavná 96, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 51268841","32,00 € s DPH",24.03.2023,31.03.2023,platná, 34-3/2023,Režijné náklady za mesiac MAREC 2023 - Regionálna knižnica.,,"dodávateľ: Július Orehovský, Leles 178, 076 84 Leles, IČO: 34275801","570,11 € s DPH",28.03.2023,31.03.2023,platná, 35-3/2023,Stravné lístky za mesiac APRÍL 2023.,,"dodávateľ: DOXX - stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000","56,10 € s DPH",29.03.2023,31.03.2023,platná, 36-3/2023,Publikácia "Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2023".,,"dodávateľ: Regionálne vzdelávacie centrum Senica, n.o., M. Nešpora 925/8, 905 01 Senica, IČO: 35986635","49,00 € s DPH",21.03.2023,31.03.2023,platná, 37-3/2023,Stravovanie v rámci podujatia "V spoločnom objatí".,,"dodávateľ: II. Rákóczi Ferenc, n.o., F. Rákócziho 102/32, 076 32 Borša, IČO: 51208261","880,00 € s DPH",31.03.2023,31.03.2023,platná, 31-3/2023,Občerstvenie v rámci projektu "Výtvarné spektrum 2023 - regionálne kolo".,,"dodávateľ: Pekáreň Judita Gulyásová, s.r.o., Hlavná 642/125, 076 31 Streda nad Bodrogom, IČO: 36826189","20,82 € s DPH",14.03.2023,24.03.2023,platná, 25-3/2023,Režijné náklady za mesiac MAREC 2023 - Regionálna knižnica.,,"dodávateľ: Július Orehovský, Leles 178, 076 84 Leles, IČO: 34275801","650,36 € s DPH",04.03.2023,14.03.2023,platná, 26-3/2023,Predplatné The Hosting od 2.4.2023-1.4.2024.,,"dodávateľ: Websupport, s.r.o., Karadzičova 12, 821 08 Bratislava, IČO: 36421928","46,66 € s DPH",05.03.2023,14.03.2023,platná, 27-3/2023,Preplatné domény kcmap.sk od 3.4.2023-2.4.2024.,,"dodávateľ: Websupport, s.r.o., Karadzičova 12, 821 08 Bratislava, IČO: 36421928","17,88 € s DPH",06.03.2023,14.03.2023,platná, 28-3/2023,Telekomunikačné služby za obdobie 1.3.2023-31.3.2023.,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","87,29 € s DPH",08.03.2023,14.03.2023,platná, 29-3/2023,Zabezpečenie výstavy s názvom "Tomíkov LEGO raj".,,"dodávateľ: nyxon, s.r.o., Pri štadióne 510, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 46083898","462,00 € s DPH",09.03.2023,14.03.2023,platná, 30-3/2023,Telefónne poplatky za obdobie 10.3.2023-9.4.2023.,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","69,66 € s DPH",12.03.2023,14.03.2023,platná, 19-2/2023,Nájom nebytových priestorov za obdobie 1.12.2023-31.12.2023.,,"dodávateľ: ARRIVA Michalovce, a.s., Lastomírska 1, 071 80 Michalovce, IČO: 36214078","519,84 € s DPH",21.02.2023,02.03.2023,platná, 20-2/2023,Nájom nebytových priestorov JANUÁR 2023.,,"dodávateľ: ARRIVA Michalovce, a.s., Lastomírska 1, 071 80 Michalovce, IČO: 36214078","519,84 € s DPH",21.02.2023,02.03.2023,platná, 21-2/2023,Nájomné za I. Q 2023 - Regionálna knižnica.,,"dodávateľ: Július Orehovský, Leles 178, 076 84 Leles, IČO: 34275801","3 676,50 € s DPH",23.02.2023,02.03.2023,platná, 22-2/2023,Nákup stravných lístkov.,,"dodávateľ: DOXX - stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000","107,10 € s DPH",24.02.2023,02.03.2023,platná, 23-2/2023,Režijné náklady za mesiac FEBRUÁR 2023 - Regionálna knižnica.,,"dodávateľ: Július Orehovský, Leles 178, 076 84 Leles, IČO: 34275801","650,36 € s DPH",27.02.2023,02.03.2023,platná, 24-2/2023,Nájom nebytových priestorov za 02/2023.,,"dodávateľ: ARRIVA Michalovce, a.s., Lastomírska 1, 071 80 Michalovce, IČO: 36214078","519,84 € s DPH",27.02.2023,02.03.2023,platná, 18-2/2023,Nájom nebytových priestorov 1.11.2023-30.11.2023.,,"dodávateľ: ARRIVA Michalovce, a.s., Lastomírska 1, 071 80 Michalovce, IČO: 36214078","519,84 € s DPH",21.02.2023,02.03.2023,platná, 11-2/2023,Telefónne poplatky za obdobie 10.2.2023-9.3.2023.,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","72,40 € s DPH",12.02.2023,21.02.2023,platná, 12-2/2023,Videoprezentácia "Elektronická platforma zákazka s nízkou hodnotou od 1.2.2023".,,"dodávateľ: Ing. Martin Papcún, Kustrova 1, 040 01 Košice - Sever, IČO: 45528772","60,00 € s DPH",14.02.2023,21.02.2023,platná, 13-2/2023,Vykonanie ročnej účtovnej závierky za rok 2022.,,"dodávateľ: IVES KOŠICE, Čsl. armády 20, 041 18 Košice, IČO: 00162957","36,00 € s DPH",14.02.2023,21.02.2023,platná, 14-2/2023,Režijné náklady za I.Q 2023 - Regionálne múzeum.,,"dodávateľ: Mesto Kráľovský Chlmec, L. Kossutha 99, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 00331619","1 540,00 € s DPH",14.02.2023,21.02.2023,platná, 15-2/2023,Nákup spotrebného tovaru a vykonané služby.,,"dodávateľ: JÚLIA - Tímea Csizmadia, Hlavná 341/58, 076 52 Veľký Horeš, IČO: 46700072","258,10 € s DPH",14.02.2023,21.02.2023,platná, 16-2/2023,Služby verejnosti poskytované RTVS k 31.1.2023.,,"dodávateľ: Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava","225,06 € s DPH",17.02.2023,21.02.2023,platná, 17-2/2023,Propagačné materiály - výstava "Tomíkov LEGO raj".,,"dodávateľ: Graphic Design - František Fazekaš, Mierova 1, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 46187286","546,00 € s DPH",20.02.2023,21.02.2023,platná, 9-1/2023,Režijné náklady za mesiac JANUÁR 2023 - Regionálna knižnica.,,"dodávateľ: Július Orehovský, Leles 178, 076 84 Leles, IČO: 34275801","652,81 € s DPH",01.02.2023,10.02.2023,platná, 10-2/2023,Telekomunikačné služby za obdobie 1.2.2023-28.2.2023.,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","87,29 € s DPH",08.02.2023,10.02.2023,platná, 5-1/2023,Ročná revízna prehliadka EZS Múzeum a Knižnica.,,"dodávateľ: EMM plus, s.r.o., Bencúrova 13, 040 01 Košice, IČO: 31723918","344,46 € s DPH",23.01.2023,01.02.2023,platná, 6-1/2023,Nákup knihy do Regionálnej knižnice.,,"dodávateľ: FADAFA BOOKS, s.r.o., Hlavná 816/29, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 50592670","7,60 € s DPH",26.01.2023,01.02.2023,platná, 7-1/2023,Nákup stravný lístkov.,,"dodávateľ: DOXX - stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000","56,09 € s DPH",27.01.2023,01.02.2023,platná, 8-1/2023,Preplatok na spotrebe zemného plynu v Regionálnej knižnici za rok 2022.,,"dodávateľ: Július Orehovský, Leles 178, 076 84 Leles, IČO: 34275801","728,70 € s DPH",27.01.2023,01.02.2023,platná, 1-1/2023,Bezpečnostné služby za obdobie 1.1.2023-31.3.2023.,,"dodávateľ: Jablotron Slovakia, s.r.o., Sasinkova 14, 010 01 Žilina, IČO: 31645976","10,76 € s DPH",10.01.2023,20.01.2023,platná, 2-1/2023,Telekomunikačné služby za obdobie od 1.1.2023-31.1.2023.,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","86,54 € s DPH",11.01.2023,20.01.2023,platná, 3-1/2023,Telefónne poplatky za obdobie od 10.1.2023-9.2.2023.,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","69,29 € s DPH",12.01.2023,20.01.2023,platná, 4-1/2023,Nákup CD od Zsuzsa Szunyog pre KCMaP.,,"dodávateľ: Mgr. Zuzana Tubaová, Hlaváčková 3163/25, 841 05 Bratislava, IČO: 34536981","28,40 € s DPH",18.01.2023,20.01.2023,platná, 229-12/2022,Vystúpenie FS KŐKÚT v rámci podujatia "X. Svätomartinský festival a jarmok domácich produktov - LIBAGALIBA".,,"dodávateľ: KŐKÚT - Kamenná studňa, Hlavná 39, 076 52 Strážne, IČO: 52792650","50,00 € s DPH",16.12.2022,29.12.2022,platná, 230-12/2022,Telekomunikačné služby za obdobie 10.12.2022-9.1.2023.,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","69,40 € s DPH",16.12.2022,29.12.2022,platná, 231-12/2022,Nákup spotrebného tovaru do kávovaru.,,"dodávateľ: E.L. TECH - Ing. Erik Liszkai, Horešská 1050/28A, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 52809625, Ing. Erik Liszkai","43,00 € s DPH",19.12.2022,29.12.2022,platná, 232-12/2022,Nákup počítačového príslušenstva + servisné služby.,,"dodávateľ: PIKO - Juraj Pikó, Ibrányiho 1255/26, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 33867941, Juraj Pikó","80,00 € s DPH",19.12.2022,29.12.2022,platná, 233-12/2022,Hudobné vystúpenie v rámci podujatia "Vianočné trhy 2022 na nádvorí múzea".,,"dodávateľ: Občianske združenie gemerskej kultúry a tradícií, Škultétyho 3, 982 01 Tornaľa, IČO: 42318408","100,00 € s DPH",09.12.2022,29.12.2022,platná, 234-12/2022,Stravovanie účinkujúcich v rámci projektu "Svetlo-pohyb-priestor".,,"dodávateľ: KORONA - Vojtech Ujházi, Hlavná 65, 076 36 Veľký Kamenec, IČO: 10800271","82,50 € s DPH",21.12.2022,29.12.2022,platná, 235-12/2022,Predplatné RÉGIÓ na rok 2023.,,"dodávateľ: L-PRESS - Kopaszová, Hlavná 495, 076 84 Leles, IČO: 40386139","84,00 € s DPH",21.12.2022,29.12.2022,platná, 236-12/2022,Nákup interiérové vybavenia do Regionálnej muzeálnej expozície J. Mailátha,,"dodávateľ: GOLD-TUR - Zlatica Sunitrová, Pavlovo 119, 076 35 Svätá Mária, IČO: 34273948, Zlatica Sunitrová","67,00 € s DPH",21.12.2022,29.12.2022,platná, 237-12/2022,Nákup kávovaru Delonghi a mikrovlnnej rúry.,,"dodávateľ: E.L. TECH - Ing. Erik Liszkai, Horešská 1050/28A, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 52809625, Ing. Erik Liszkai","467,00 € s DPH",21.12.2022,29.12.2022,platná, 238-12/2022,Nákup reklamného stanu a nožnicových stanov.,,"dodávateľ: BRIMO - Hana Szabová, Lermontovova 911/3, 811 05 Bratislava, IČO: 50195000","2 568,00 € s DPH",21.12.2022,29.12.2022,platná, 239-12/2022,Kalendárium 2023 + inzercia v Kalendáriume 2023.,,"dodávateľ: LELESPRESS - Ladislav Kopasz, Hlavná 495, 076 84 Leles, IČO: 14335255","336,00 € s DPH",21.12.2022,29.12.2022,platná, 240-12/2022,Zateplenie kumbálu Regionálnej muzeálnej expozície J. Mailátha.,,"dodávateľ: Mozaiq, s.r.o., Hadabuda 100, 076 84 Leles, IČO: 46121013","1 351,32 € s DPH",22.12.2022,29.12.2022,platná, 241-12/2022,Tieňovací systém + montážne práce v Regionálnej muzeálnej expozícií J. Mailátha.,,"dodávateľ: M.G.R. - Mgr. Jozef Balický, Trakanská 22/24, 076 43 Čierna nad Tisou, IČO: 40387933","4 580,00 € s DPH",22.12.2022,29.12.2022,platná, 242-12/2022,Stravovanie účinkujúcich v rámci projektu "Svetlo-pohyb-priestor".,,"dodávateľ: Ing. Július Bányácski, Staničná 140/51, 076 35 Somotor, IČO: 40386686","19,80 € s DPH",22.12.2022,29.12.2022,platná, 243-12/2022,Predplatné Historické Revue na roky 2023-2024.,,"dodávateľ: Petit Press, a.s., Lazaretská 12, 811 08 Bratislava, IČO: 35790253","34,80 € s DPH",23.12.2022,29.12.2022,platná, 244-12/2022,Kamerové služby v rámci projektu "Svetlo-pohyb-priestor".,,"dodávateľ: EinsteinDesignStudio - Béla Tomojka Vojtko, Poľany 167, 076 84 Poľany, IČO: 41602510, Béla Tomojka Vojtko","350,00 € s DPH",23.12.2022,29.12.2022,platná, 245-12/2022,Darčekové balenia pre účinkujúcich.,,"dodávateľ: Zlatý strapec - Anna Nagyová, Tokajská 118/19, 076 31 Viničky, IČO: 33148449, Anna Nagyová","157,50 € s DPH",23.12.2022,29.12.2022,platná, 264-12/2022,"Nákup letného kina (projektor, plátno, stojan pre projektor, reproduktory a kabeláž) na nádvorie Regionálnej muzeálnej expozície J. Mailátha.",,"dodávateľ: Peter Tancsák - Nibble IT, Horešská 1032/64, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 46284478","6 467,00 € s DPH",23.12.2022,29.12.2022,platná, 247-12/2022,Režijné náklady za mesiac DECEMBER 2022 - Regionálna knižnica.,,"dodávateľ: Július Orehovský, Leles 178, 076 84 Leles, IČO: 34275801","853,69 € s DPH",27.12.2022,29.12.2022,platná, 248-12/2022,Občerstvenie pre účinkujúcich v rámci projektu "Kniha - kľúč k detskému srdiečku".,,"dodávateľ: GI-MARKET - Irena Gazdagová, Hlavná 757/147, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 34875891, Irena Gazdagová","52,00 € s DPH",28.12.2022,29.12.2022,platná, 249-12/2022,Osvetlenia a LED žiarovky do múzea a knižnice.,,"dodávateľ: LEDEK, s.r.o., Hlavná 664/68, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 53742974","296,90 € s DPH",28.12.2022,29.12.2022,platná, 250-12/2022,Počítačové zostavy a multifunkčná tlačiareň.,,"dodávateľ: PIKO - Juraj Pikó, Ibrányiho 1255/26, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 33867941, Juraj Pikó","3 240,00 € s DPH",28.12.2022,29.12.2022,platná, 251-12/2022,Stravné lístky za mesiac JANUÁR 2023.,,"dodávateľ: DOXX - stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000","107,09 € s DPH",29.12.2022,29.12.2022,platná, 252-12/2022,Výroba železnej brány na mieru do múzea.,,"dodávateľ: CKA - Ladislav Latócky, Petőfiho 1202/87, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 47191279, Ladislav Latócky","500,00 € s DPH",29.12.2022,29.12.2022,platná, 253-12/2022,Sada regálov na mieru do Regionálnej knižnice.,,"dodávateľ: NATEX - Ing. Štefan Petrek, Hlavná 117, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 35481854, Ing. Štefan Petrek","1 790,00 € s DPH",29.12.2022,29.12.2022,platná, 254-12/2022,Nákup spotrebného tovaru na realizáciu výstavy (euroclipy).,,"dodávateľ: GNK - FOTOLAB - Július Orehovský, Leles 178, 076 84 Leles, IČO: 44472838, Július Orehovský","795,00 € s DPH",29.12.2022,29.12.2022,platná, 255-12/2022,Nákup lineárneho svietidla do Regionálnej knižnice.,,"dodávateľ: LEDEK, s.r.o., Hlavná 664/68, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 53742974","24,00 € s DPH",29.12.2022,29.12.2022,platná, 256-12/2022,Nákup dezinfekčných prostriedkov Foaming a Nonfoaming z Hmotných rezerv KSK.,,"dodávateľ: Hmotné rezervy Košického samosprávneho kraja, s.r.o., Strojárenská 3, 040 01 Košice, IČO: 45424462","326,76 € s DPH",29.12.2022,29.12.2022,platná, 216-11/2022,Nájom nebytových priestorov za mesiac NOVEMBER 2022.,,"dodávateľ: ROSS KC, s.r.o., Nemocničná 1267/9, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 36202142","193,75 € s DPH",30.11.2022,12.12.2022,platná, 218-11/2022,Režijné náklady za mesiac NOVEMBER 2022.,,"dodávateľ: ROSS KC, s.r.o., Nemocničná 1267/9, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 36202142","444,00 € s DPH",30.11.2022,12.12.2022,platná, 218-11/2022,Autorská beseda s autorkou Mgr. Gabrielou Futovou v rámci projektu "Kniha - kľúč k detskému srdiečku".,,"dodávateľ: RG.F., s.r.o., Polhora 52, 044 44 Kráľovce, IČO: 51221659","200,00 € s DPH",30.11.2022,12.12.2022,platná, 219-12/2022,Režijné náklady za mesiac NOVEMBER 2022 - Regionálna knižnica.,,"dodávateľ: Július Orehovský, Leles 178, 076 84 Leles, IČO: 34275801","877,45 € s DPH",05.12.2022,12.12.2022,platná, 220-12/2022,Nákup kníh v SJ pre Regionálna knižnicu - dotácia Košického samosprávneho kraja.,,"dodávateľ: KNIHY PRE KAŽDÉHO, s.r.o., Narcisová 44, 821 01 Bratislava, IČO: 44918682","195,65 € s DPH",05.12.2022,12.12.2022,platná, 221-12/2022,Policový systém typu FLEX vyrobený na mieru do Regionálnej muzeálnej expozície J. Mailátha.,,"dodávateľ: NATEX - Ing. Štefan Petrek, Hlavná 117, 077 01 Kráľovský Chlme, IČO: 35481854, Ing. Štefan Petrek","290,00 € s DPH",06.12.2022,12.12.2022,platná, 222-12/2022,Telekomunikačné služby za obdobie 1.12.2022-31.12.2022.,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","90,28 € s DPH",08.12.2022,12.12.2022,platná, 223-12/2022,Predplatné ÚJ SZÓ za obdobie od 3.2.2023 do 2.2.2024.,,"dodávateľ: DUEL-PRESS, s.r.o., Bajkalská 19/B, 821 01 Bratislava, IČO: 35722517","219,00 € s DPH",08.12.2022,12.12.2022,platná, 224-12/2022,Servisné služby služobného motorového vozidla Renault Trafic.,,"dodávateľ: A-MOBIL, s.r.o., Pribenická 6, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 31670768","24,00 € s DPH",09.12.2022,12.12.2022,platná, 225-12/2022,Nákup knihy v MJ pre Regionálnu knižnicu - dotácia Košického samosprávneho kraja.,,"dodávateľ: TALAMON, s.r.o., U. biskua Kondého 5138/32, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36274968","15,90 € s DPH",09.12.2022,12.12.2022,platná, 226-12/2022,Materiál na tvorivé dielne v rámci projektu "Svetlo-pohyb-priestor".,,"dodávateľ: POMO - Ing. Árpád Molnár, M. Béla 1220/11, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 33163928, Ing. Árpád Molnár","220,00 € s DPH",12.12.2022,12.12.2022,platná, 227-12/2022,Materiál na tvorivé dielne v rámci projektu "X. Tokajský festival",,"dodávateľ: POMO - Ing. Árpád Molnár, M. Béla 1220/11, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 33163928, Ing. Árpád Molnár","450,00 € s DPH",12.12.2022,12.12.2022,platná, 228-12/2022,Materiál na literárne aktivity v rámci projektu "Kniha - kľúč k detskému srdiečku".,,"dodávateľ: POMO - Ing. Árpád Molnár, M. Béla 1220/11, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 33163928, Ing. Árpád Molnár","250,00 € s DPH",12.12.2022,12.12.2022,platná, 211-11/2022,Nájom nebytových priestorov za IV.Q 2022 - Regionálna knižnica.,,"dodávateľ: Július Orehovský, Leles 178, 076 84 Leles, IČO: 34275801","3 676,50 € s DPH",17.11.2022,29.11.2022,platná, 212-11/2022,Nákup kníh v MJ pre Regionálnu knižnicu - dotácia Košického samosprávneho kraja.,,"dodávateľ: FADAFA BOOKS, s.r.o., Hlavná 816/29, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 50592670","244,22 € s DPH",21.11.2022,29.11.2022,platná, 213-11/2022,Nákup kníh v MJ pre Regionálnu knižnicu - dotácia Košického samosprávneho kraja.,,"dodávateľ: FADAFA BOOKS, s.r.o., Hlavná 816/29, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 50592670","255,33 € s DPH",21.11.2022,29.11.2022,platná, 214-11/2022,Telekomunikačné služby za obdobie 10.10.2022-9.11.2022.,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","71,11 € s DPH",23.11.2022,29.11.2022,platná, 215-11/2022,Stravné lístky za mesiac DECEMBER 2022.,,"dodávateľ: DOXX - stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000","878,31 € s DPH",28.11.2022,29.11.2022,platná, 207-11/2022,Bezpečnostné služby poskytované za obdobie od 1.10.2022 do 31.12.2022.,,"dodávateľ: Jablotron Slovakia, s.r.o., Sasinkova 14, 010 01 Žilina, IČO: 31645976","10,76 € s DPH",07.11.2022,16.11.2022,platná, 208-11/2022,Telekomunikačné služby za obdobie 1.11.-30.11.2022.,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","90,28 € s DPH",09.11.2022,16.11.2022,platná, 209-11/2022,Servisné služby služobného motorového vozidla Škoda Octavia Ambition.,,"dodávateľ: A-MOBIL, s.r.o., Pribenická 6, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 31670768","47,40 € s DPH",09.11.2022,16.11.2022,platná, 210-11/2022,Fotografické sluužby - Dotácia Košického samosprávneho kraja.,,"dodávateľ: GNK-FOTOLAB - Július Orehovský, Leles 178, 076 84 Leles, IČO: 44472838, Július Orehovský","1 500,00 € s DPH",10.11.2022,16.11.2022,platná, 191-10/2022,Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel v rámci podujatia "X. Svätomartinský festival - Husacie hody a jarmok domácich produktov",,"dodávateľ: Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2, IČO: 00178454","120,00 € s DPH",21.10.2022,04.11.2022,platná, 192-10/2022,Stravovanie v rámci projektu "Literárny navigátor 2022 - Irodalmi lépegető 2022".,,"dodávateľ: M.F.S. spol. s.r.o., Hlavná 712, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 36173878","85,00 € s DPH",21.10.2022,04.11.2022,platná, 193-10/2022,Ubytovanie v rámci projektu "Literárny navigátor 2022 - Irodalmi lépegető 2022".,,"dodávateľ: M.F.S. spol. s.r.o., Hlavná 712, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 36173878","50,35 € s DPH",21.10.2022,04.11.2022,platná, 194-10/2022,Ozvučenie a osvetlenie podujatia v rámci podujatia "X. Svätomartinský festival a jarmok domácich produktov - LibaGaliba".,,"dodávateľ: LIFTA - Jozef Želinský, Ibrányiho 1243/21, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 10801006","1 000,00 € s DPH",21.10.2022,04.11.2022,platná, 195-10/2022,Stavebné práce - ištalácia nabíjacej stanice na e-bicykle v rámci projektu "Zlaté údolie - inovácie vinárskej tradície v Medzibodroží".,,"dodávateľ: Mozaiq, s.r.o., Hadabuda 100, 076 84 Leles, IČO: 46121013","249,60 € s DPH",24.10.2022,04.11.2022,platná, 196-10/2022,Stravovanie v rámci podujatia "X. Svätomartinský festival a jarmok domácich produktov - LibaGaliba",,"dodávateľ: KORONA - Vojtech Ujházi, Hlavná 65, 076 36 Veľký Kamenec, IČO: 10800271","605,00 € s DPH",24.10.2022,04.11.2022,platná, 197-10/2022,Materiál na tvorivé dielne v rámci podujatia "XIX. Tokajský festival".,,"dodávateľ: REGIO, spol. s.r.o., L. Kossutha 101/1270, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 00617482","200,00 € s DPH",25.10.2022,04.11.2022,platná, 198-10/2022,Vystúpenie OZ TEMPORA ORIENTIA a realizácia tvorivých dielní v rámci podujatia "X. Svätomartinský festival a jarmok domácich produktov - LibaGaliba".,,"dodávateľ: TEMPORA ORIENTIA OZ za kultúru a rozvoj Južného Zemplína, L. Kossutha 1233/99, 077 13 Kráľovský Chlmec, IČO: 51737248","1 000,00 € s DPH",25.10.2022,04.11.2022,platná, 199-10/2022,Nákup stravných lístkov na mesiac NOVEMBER 2022.,,"dodávateľ: DOXX - stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000","902,31 € s DPH",27.10.2022,04.11.2022,platná, 200-10/2022,Nabíjacia stanica pre elektrobicykle v rámci projektu "Zlaté údolie - inovácie vinárskej tradície v Medzibodroží".,,"dodávateľ: ejoin, s.r.o., Štúrova 1, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 51900921","3 386,40 € s DPH",27.10.2022,04.11.2022,platná, 201-10/2022,Materiál na tvorivé dielne v rámci podujatia "X. Svätomartinský festival a jarmok domácich produktov - LibaGaliba",,"dodávateľ: BALMED - Alexander Balogh, Hlavná 68/119, 076 53 Boľ, IČO: 35505036","40,00 € s DPH",27.10.2022,04.11.2022,platná, 202-10/2022,Nájom nebytových priestorov za obdobie 1.10.2023-31.10.2023 - sklad.,,"dodávateľ: ARRIVA Michalovce, a.s., Lastomírska 1, 071 80 Michalovce, IČO: 36214078","456,00 € s DPH",28.10.2022,04.11.2022,platná, 203-10/2022,Oprava PSN v budove Regionálnej muzeálnej expozície J. Mailátha.,,"dodávateľ: EMM plus, s.r.o., Bencúrova 13, 040 01 Košice, IČO: 31723918","199,92 € s DPH",28.10.2022,04.11.2022,platná, 204-10/2022,Režijné náklady za OKTÓBER 2022 - Regionálna knižnica.,,"dodávateľ: Július Orehovský, Leles 178, 076 84 Leles, IČO: 34275801","842,00 € s DPH",31.10.2022,04.11.2022,platná, 205-10/2022,Nájom nebytových priestorov za OKTÓBER 2022.,,"dodávateľ: ROSS KC, s.r.o., Nemocničná 1267/9, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 36202142","193,75 € s DPH",31.10.2022,04.11.2022,platná, 206-10/2022,Režijné náklady za OKTÓBER 2022.,,"dodávateľ: ROSS KC, s.r.o., Nemocničná 1267/9, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 36202142","444,00 € s DPH",31.10.2022,04.11.2022,platná, 187-10/2022,Servisné poplatky za rok 2022 - používanie KIS MaSK.,,"dodávateľ: Slovenská národná knižnica, Nám. J. C. Hronského 1, 036 01 Martin, IČO: 36138517","66,39 € s DPH",13.10.2022,19.10.2022,platná, 188-10/2022,Záhradná sveteľná reťaz do IC v rámci projektu "Zlaté údolie - inovácia vinárskej tradície v Medzibodroží".,,"dodávateľ: LEDEK, s.r.o., Hlavná 664/68, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 53742974","44,00 € s DPH",13.10.2022,19.10.2022,platná, 189-10/2022,Vystúpenie MSS UŽAN Lekárovce na podujatí "X. Svätomartinský festival a jarmok domácich produktov - LibaGaliba".,,"dodávateľ: Mužská spevácka skupina UŽAN, Lekárovce 214, 072 54 Lekárovce, IČO: 42409772","150,00 € s DPH",15.10.2022,19.10.2022,platná, 190-10/2022,Spotrebný tovar podľa výberu (termosky).,,"dodávateľ: DOMEX - Kristína Novákovics, Záhradná 429, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 34276360","51,60 € s DPH",18.10.2022,19.10.2022,platná, 173-10/2022,Výkon činnosti stavebného dozora v rámci projektu "Zlaté údolie - inovácia vinárskej tradície v Medzibodroží".,,"dodávateľ: Ing. Blažej Nagyidai, Záhradná 9, 079 01 Veľké Kapušany, IČO: 43111378","300,00 € s DPH",03.10.2022,13.10.2022,platná, 174-10/2022,Stravné lístky za mesiac OKTÓBER 2022 pre zamestnancov KCMaP.,,"dodávateľ: DOXX - stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000","1 027,10 € s DPH",04.10.2022,13.10.2022,platná, 175-10/2022,"Dezinfekcia Non Foaming 10l, dezinfekcia Foaming 10l a germicídny žiarič Prolux-stolový.",,"dodávateľ: Hmotné rezervy Košického samosprávneho kraja, s.r.o., Strojárenská 3, 040 01 Košice, IČO: 45424462","603,12 € s DPH",04.10.2022,13.10.2022,platná, 176-10/2022,Nájom nebytových priestorov 1.9.-30.9.2022 - sklad.,,"dodávateľ: ARRIVA Michalovce, a.s., Lastomírska 1, 071 80 Michalovce, IČO: 36214078","456,00 € s DPH",05.10.2022,13.10.2022,platná, 177-10/2022,Dekoračné predmety do IC v rámci projektu "Zlaté údolie - inovácia vinárskej tradície v Medzibodroží".,,"dodávateľ: Mgr. Denisa Habina Lázárová, P.O. Hviezdoslava 79, 079 01 Veľké Kapušany, IČO: 40038734","81,30 € s DPH",05.10.2022,13.10.2022,platná, 178-10/2022,"Trhacie mapy formát A3, exteriérová VKÚ mapa na plastovej tabuli v rámci prezentácie a mapových výrez - príloha v rámci projektu \"Zlaté údolie - inovácia vinárskej tradície v Medzibodroží\".",,"dodávateľ: VKÚ Harmanec, s.r.o., Kynceľová 54, 974 01 Kynceľová, IČO: 46747770","4 722,00 € s DPH",05.10.2022,13.10.2022,platná, 07.10.2022,Telekomunikačné služby 10.9.-9.10.2022.,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","72,62 € s DPH",07.10.2022,13.10.2022,platná, 180-10/2022,"Tonery typu Epson, Brother a HP (čierne a farebné) podľa výberu pre KCMaP.",,"dodávateľ: PIKO - Juraj Pikó, Ibrányiho 1255/26, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 33867941, Juraj Pikó","252,00 € s DPH",07.10.2022,13.10.2022,platná, 181-10/2022,Telekomunikačné služby za obdobie 1.10.-31.10.2022.,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","90,28 € s DPH",07.10.2022,13.10.2022,platná, 182-10/2022,Režijné náklady za IV.Q 2022 - Regionálna muzeálna expozícia J. Mailátha.,,"dodávateľ: Mesto Kráľovský Chlmec, L. Kossutha 99, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 00331619","1 540,00 € s DPH",07.10.2022,13.10.2022,platná, 183-10/2022,Materiál na realizáciu výstavy v rámci projektu "FotoArt 2022".,,"dodávateľ: GNK - FOTOLAB - Július Orehovský, Leles 178, 076 84 Leles, IČO: 44472838, Július Orehovský","440,00 € s DPH",10.10.2022,13.10.2022,platná, 184-10/2022,Oprava brány (zámočnícke a zváračské práce) Regionálneho múzea v Kráľovskom Chlmci.,,"dodávateľ: CKA - Ladislav Latócky, Petőfiho 1202/87, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 47191279, Ladislav Latócky","60,00 € s DPH",11.10.2022,13.10.2022,platná, 185-10/2022,DPD kuriér na doručenie turistických máp v rámci projektu "Zlaté údolie - inovácia vinárskej tradície v Medzibodroží".,,"dodávateľ: VKÚ Harmanec, s.r.o., Kynceľová 54, 974 01 Kynceľová, IČO: 46747770","84,00 € s DPH",12.10.2022,13.10.2022,platná, 186-10/2022,Telekomunikačné služby 10.10.-9.11.2022.,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","72,97 € s DPH",12.10.2022,13.10.2022,platná, 166-9/2022,Vypracovanie cestopisného filmu - krátkych filmových spotov v rámci projektu "Zlaté údolie - inovácia vinárskej tradície v Medzibodroží".,,"dodávateľ: EinsteinDesignStudio - Béla Tomojka Vojtko, Poľany 167, 076 84 Poľany, IČO: 41602510, Béla Tomojka Vojtko","2 950,00 € s DPH",27.09.2022,06.10.2022,platná, 167-9/2022,"Vypracovanie návrhu loga IC a loga múzea J. Mailátha, webovej stránky www.winenbike.eu, vypracovanie a výroba drobných darčekových predmetov (suvenírov) v rámci projektu \"Zlaté údolie - inovácia vinárskej tradície v Medzibodroží\".",,"dodávateľ: BEBOP, s.r.o., Petőfiho 1084/57, 932 01 Veľký Meder, IČO: 46731539, Fridrich Varga","4 109,40 € s DPH",27.09.2022,06.10.2022,platná, 168-9/2022,Obrazovo-zvukový záznam z podujatia "Kráľovská Bakchiáda 2022" v rámci projektu "Zlaté údolie - inovácia vinárskej tradície v Medzibodroží".,,"dodávateľ: EinsteinDesignStudio - Béla Tomojka Vojtko, Poľany 167, 076 84 Poľany, IČO: 41602510, Béla Tomojka Vojtko","500,00 € s DPH",27.09.2022,06.10.2022,platná, 169-9/2022,Dekorácie do IC v rámci projektu "Zlaté údolie - inovácia vinárske tradície v Medzibodroží".,,"dodávateľ: Katarína Liskaiová, Fábryho 1245/33, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 37537628","179,50 € s DPH",29.09.2022,06.10.2022,platná, 170-9/2022,Režijné náklady za mesiac SEPTEMBER 2022.,,"dodávateľ: ROSS KC, s.r.o., Nemocničná 1267/9, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 36202142","444,00 € s DPH",30.09.2022,06.10.2022,platná, 171-9/2022,Režijné náklady za mesiac SEPTEMBER 2022 - Regionálna knižnica pri KCMaP.,,"dodávateľ: Július Orehovský, Leles 178, 076 84 Leles, IČO: 34275801","826,04 € s DPH",30.09.2022,06.10.2022,platná, 172-9/2022,Nájom nebytových priestorov za mesiac SEPTEMBER 2022.,,"dodávateľ: ROSS KC, s.r.o., Nemocničná 1267/9, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 36202142","193,75 € s DPH",30.09.2022,06.10.2022,platná, 163-9/2022,Vystúpenie speváčky Tiny v rámci projektu "Zlaté údolie - inovácia vinárske tradície v Medzibodroží".,,"dodávateľ: TINAO, s.r.o., Golfová ulica 32/47, 900 50 Hrubá Borša, IČO: 54273986","3 200,00 € s DPH",20.09.2022,03.10.2022,platná, 164-9/2022,Stolička twist do IC v rámci projektu "Zlaté údolie - inovácia vinárskej tradície v Medzibodroží".,,"dodávateľ: NATEX - Ing. Štefan Petrek, Hlavná 117, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 35481854, Ing. Štefan Petrek","278,00 € s DPH",22.09.2022,03.10.2022,platná, 165-9/2022,Obnova budovy Regionálneho múzea v Kráľovskom Chlmci na ulici Majlátha č. 1112/4 (stavebné práce) v rámci projektu "Zlaté údolie - inovácia vinárskej tradície v Medzibodroží".,,"dodávateľ: Mozaiq, s.r.o., Hadabuda 100, 076 84 Leles, IČO: 46121013, Attila Dancs","26 488,93 € s DPH",22.09.2022,03.10.2022,platná, 162-9/2022,Nákup dekoračných predmetov TOBY v rámci projektu "Zlaté údolie - inovácia vinárskej tradície v Medzibodroží".,,"dodávateľ: GOLD-TUR - Zlatica Sunitrová, Pavlovo 119, 076 35 Svätá Mária, IČO: 34273948, Zlatica Sunitrová","630,00 € s DPH",16.09.2022,21.09.2022,platná, 152-8/2022,Nájom nebytových priestorov za mesiac AUGUST 2022.,,"dodávateľ: ROSS KC, s.r.o., Nemocničná 1267/9, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 36202142","193,75 € s DPH",31.08.2022,12.09.2022,platná, 153-8/2022,Režijné náklady za mesiac AUGUST 2022.,,"dodávateľ: ROSS KC, s.r.o., Nemocničná 1267/9, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 36202142","444,00 € s DPH",31.08.2022,12.09.2022,platná, 154-8/2022,Telefónne poplatky za obdobie 10.8.-9.9.2022.,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","88,77 € s DPH",31.08.2022,12.09.2022,platná, 155-9/2022,Stravné lístky 9/2022.,,"dodávateľ: DOXX - stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000","190,98 € s DPH",06.09.2022,12.09.2022,platná, 156-9/2022,Nákup dekoračných darčekových balení v rámci projektu "Zlaté údolie - inovácia vinárske tradície v Medzibodroží".,,"dodávateľ: Zlatý strapec - Anna Nagyová, Tokajská 118/19, 076 31 Viničky, IČO: 33148449, Anna Nagyová","290,00 € s DPH",06.09.2022,12.09.2022,platná, 157-9/2022,Stravovanie pre účinkujúcich v rámci projektu "TriDiArt - letný tábor pre deti a mládež".,,"dodávateľ: M.F.S. spol. s.r.o., Hlavná 712, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 36173878","718,50 € s DPH",06.09.2022,12.09.2022,platná, 158-9/2022,"Vypracovanie Databázy kultúrnych hodnôt, podujatí a destinácií - DATABÁZA v rámci projektu \"Zlaté údolie - inovácia vinárskej tradície v Medzibodroží\".",,"dodávateľ: BikeHAUS, s.r.o., Kokošovce 115, 082 52 Kokošovce, IČO: 54658942","2 550,00 € s DPH",07.09.2022,12.09.2022,platná, 159-9/2022,Nájom nebytových priestorov za obdobie 1.8.-31.8.2022 - sklad.,,"dodávateľ: ARRIVA Michalovce, a.s., Lastomírska 1, 071 80 Michalovce, IČO: 36214078","456,00 € s DPH",08.09.2022,12.09.2022,platná, 160-9/2022,Telekomunikačné služby za obdobie 1.9.-30.9.2022.,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","90,28 € s DPH",08.09.2022,12.09.2022,platná, 161-9/2022,Hygienické potreby pre KCMaP.,,"dodávateľ: HUNČÁR - Peter Hunčár, Hlavná 160/15, 079 01 Veľké Kapušany, IČO: 33154007, Peter Hunčár","54,00 € s DPH",08.09.2022,12.09.2022,platná, 144-8/2022,Obrazovo-zvukový záznam z podujatia "TriDiArt - letný tábor pre deti a mládež".,,"dodávateľ: ARTEM film Hornyák, Leles 475, 076 84 Leles, IČO: 52641350, Gergő Hornyák","350,00 € s DPH",22.08.2022,31.08.2022,platná, 145-8/2022,Strava o občerstvenie pre účinkujúcich v rámci projektu "FotoArt 2022".,,"dodávateľ: BOROSTYÁN, s.r.o., Hlavná 96, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 51268841","138,00 € s DPH",22.08.2022,31.08.2022,platná, 146-8/2022,Registračný poplatok za doménu - winenbike.eu a Webhosting Start - winenbike.eu v rámci projektu "Zlaté údolie - inovácia vinárskej tradície v Medzibodroží".,,"dodávateľ: Webglobe, a.s., Stará Prievozská 1349/2, 821 09 Bratislava, IČO: 52486567","28,66 € s DPH",24.08.2022,31.08.2022,platná, 147-8/2022,Stravné lístky 9/2022.,,"dodávateľ: DOXX - stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000","820,72 € s DPH",26.08.2022,31.08.2022,platná, 148-8/2022,Materiál na tvorivé dielne v rámci projektu "TriDiArt - letný tábor pre deti a mládež".,,"dodávateľ: POMO - Ing. Árpád Molnár, M. Béla 1220/11, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 33163928, Ing. Árpád Molnár","450,00 € s DPH",25.08.2022,31.08.2022,platná, 149-8/2022,Obstaranie audio-vizuálnej techniky a notebooku do IC v rámci projektu "Zlaté údolie - inovácia vinárskej tradície v Medzibodroží".,,"dodávateľ: PIKO - Juraj Pikó, Ibrányiho 1255/26, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 33867941, Juraj Pikó","1 460,00 € s DPH",25.08.2022,31.08.2022,platná, 150-8/2022,Stravné lístky 9/2022,,"dodávateľ: DOXX - stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000","0,90 € s DPH",26.08.2022,31.08.2022,platná, 151-8/2022,Režijné náklady za mesiac AUGUST 2022 - Regionálna knižnica.,,"dodávateľ: Július Orehovský, Leles 178, 076 84 Leles, IČO: 34275801","807,56 € s DPH",30.08.2022,31.08.2022,platná, 141-8/2022,Nákup knihy v MJ pre Regionálnu knižnicu.,,"dodávateľ: FADAFA BOOKS, s.r.o., Hlavná 816/29, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 50592670","13,50 € s DPH",17.08.2022,24.08.2022,platná, 142-8/2022,Občerstvenie pre účinkujúcich v rámci projektu "TriDiArt - letný tábor pre deti a mládež".,,"dodávateľ: Július Fedor, M. Béla 1211/30, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 45693471","35,00 € s DPH",17.08.2022,24.08.2022,platná, 143-8/2022,Materiál na tvorivé dielne v rámci projektu "TriDiArt - letný tábor pre deti a mládež".,,"dodávateľ: BALMED - Alexander Balogh, Hlavná 68/119, 076 53 Boľ, IČO: 35505036, Alexander Balogh","100,00 € s DPH",19.08.2022,24.08.2022,platná, 130-8/2022,Materiál na tvorivú dielňu v rámci projektu "XIX. Tokajský festival".,,"dodávateľ: POMO - Ing. Árpád Molnár, M. Béla 1211/30, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 33163928, Ing. Árpád Molnár","185,00 € s DPH",05.08.2022,16.08.2022,platná, 131-8/2022,Telekomunikačné služby za obdobie od 1.8.2022 do 31.8.2022.,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","90,28 € s DPH",09.08.2022,16.08.2022,platná, 132-8/2022,Stravovanie pre účinkujúcich v rámci podujatia "Tretí polčas".,,"dodávateľ: BOROSTYÁN, s.r.o., Hlavná 96, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 35570911","35,00 € s DPH",09.08.2022,16.08.2022,platná, 133-8/2022,Režijné náklady za III.Q 2022 - Regionálna muzeálna expozícia J. Mailátha.,,"dodávateľ: Mesto Kráľovský Chlmec, L. Kossutha 99, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 00331619","1 540,00 € s DPH",11.08.2022,16.08.2022,platná, 134-8/2022,"Športovo-umelecký basketbalová exhibícia, workshop a súťaž v rámci projektu \"TriDiArt - letný tábor pre deti a mládež\".",,"dodávateľ: Ing. Martin Leco, Tyršovo nábrežie 11/1682, 040 01 Košice, IČO: DIČ: 1085597931","300,00 € s DPH",12.08.2022,16.08.2022,platná, 135-8/2022,Nájom nebytových priestorov za III.Q 2022 - Regionálna knižnica pri KCMaP.,,"dodávateľ: Július Orehovský, Leles 178, 076 84 Leles, IČO: 34275801","3 676,50 € s DPH",15.08.2022,16.08.2022,platná, 136-8/2022,Telefónne poplatky za obdobie 10.7.-9.8.2022.,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","80,05 € s DPH",15.08.2022,16.08.2022,platná, 137-8/2022,Nákup kníh v MJ pre Regionálnu knižnicu.,,"dodávateľ: FADAFA BOOKS, s.r.o., Hlavná 816/29, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 50592670","197,09 € s DPH",15.08.2022,16.08.2022,platná, 138-8/2022,Nákup kníh v MJ pre Regionálnu knižnicu.,,"dodávateľ: FADAFA BOOKS, s.r.o., Hlavná 816/29, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 50592670","225,71 € s DPH",15.08.2022,16.08.2022,platná, 139-8/2022,Nákup kníh v MJ pre Regionálnu knižnicu.,,"dodávateľ: FADAFA BOOKS, s.r.o., Hlavná 816/29, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 50592670","221,76 € s DPH",15.08.2022,16.08.2022,platná, 140-8/2022,Nákup kníh v MJ pre Regionálnu knižnicu.,,"dodávateľ: FADAFA BOOKS, s.r.o., Hlavná 816/29, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 50592670","35,39 € s DPH",15.08.2022,16.08.2022,platná, 122-7/2022,Predplatné Smernice a vzory zmlúv pre nepodnikateľské organizácie za obdobie od 29.7.2022 do 28.7.2023.,,"dodávateľ: Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o., Železničiarska 13, 814 99 Bratislava, IČO: 35730129","314,98 € s DPH",26.07.2022,04.08.2022,platná, 123-7/2022,Realizácia verejného obstarávania zákazky "Zlaté údolie - Kultúrne informačné centrum v Kráľovskom Chlmci" Interná výzva "Tradície inšpirujú inovácie",,"dodávateľ: Ing. Blažej Nagyidai, Záhradná 9, 079 01 Veľké Kapušany, IČO: 43111378","300,00 € s DPH",26.07.2022,04.08.2022,platná, 124-7/2022,Stravné lístky za mesiac AUGUST 2022 pre zamestnancov KCMaP.,,"dodávateľ: DOXX - stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000","908,91 € s DPH",27.07.2022,04.08.2022,platná, 125-7/2022,Servis klimatizačného systému v budove múzea.,,"dodávateľ: Mesto Kráľovský Chlmec, L. Kossutha 99, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 00331619","580,80 € s DPH",28.07.2022,04.08.2022,platná, 126-8/2022,Režijné náklady 7/2022 - Regionálna knižnica pri KCMaP.,,"dodávateľ: Július Orehovský, Leles 178, 076 84 Leles, IČO: 34275801","816,38 € s DPH",01.08.2022,04.08.2022,platná, 127-8/2022,Servisné služby služobného motorového vozidla Škoda Octavia Ambition IV.,,"dodávateľ: A-MOBIL, s.r.o., Pribenická 6, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 31670768","249,82 € s DPH",01.08.2022,04.08.2022,platná, 128-8/2022,Nájom nebytových priestorov za mesiac JÚL 2022.,,"dodávateľ: ROSS KC, s.r.o., Nemocničná 1267/9, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 36202142","193,75 € s DPH",01.08.2022,04.08.2022,platná, 129-8/2022,Režijné náklady za mesiac JÚL 2022.,,"dodávateľ: ROSS KC, s.r.o., Nemocničná 1267/9, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 36202142","444,00 € s DPH",01.08.2022,04.08.2022,platná, 117-7/2022,Nákup kníh v slovenskom jazyku podľa výberu pre Regionálnu knižnicu pri KCMaP.,,"dodávateľ: KNIHY PRE KAŽDÉHO, s.r.o., Narcisová 44, 821 01 Bratislava, IČO: 44918682","532,37 € s DPH",21.07.2022,25.07.2022,platná, 118-7/2022,Občerstvenie v rámci slávnostného otvorenia výstavy tvorivej dielne Bodrog Tanoda.,,"dodávateľ: GI-MARKET - Irena Gazdagová, Hlavná 757/147, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 34875891, Irena Gazdagová","24,00 € s DPH",22.07.2022,25.07.2022,platná, 119-7/2022,Občerstvenie v rámci podujatia "XIX. Tokajský festival".,,"dodávateľ: GI-MARKET - Irena Gazdagová, Hlavná 757/147, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 34875891, Irena Gazdagová","235,00 € s DPH",22.07.2022,25.07.2022,platná, 120-7/2022,Nájom nebytových priestorov za obdobie 1.7.-31.7.2022 - sklad.,,"dodávateľ: ARRIVA Michalovce, a.s., Lastomírska 1, 071 80 Michalovce, IČO: 36214078","456,00 € s DPH",22.07.2022,25.07.2022,platná, 121-7/2022,Prístup do CRE a odmena za vydanie výpisu z registra exekúcií.,,"dodávateľ: Slovenská komora exekútorov, Šustekova 49, 851 04 Bratislava, IČO: 35659718","4,10 € s DPH",25.07.2022,25.07.2022,platná, 109-7/2022,Grafická príprava a tlač propagačných materiálov v rámci podujatia "VII. MULATOS ROMALE - medzinárodný festival rómskej kultúry",,"dodávateľ: MS print - Marián Györky, Dolná ulica 210/8, 076 14 Michaľany, IČO: 41607457, Marián Györky","128,10 € s DPH",06.07.2022,15.07.2022,platná, 110-7/2022,Výroba obrazovo-zvukového záznamu z podujatia "VII. MULATOS ROMALE - medzinárodný festival rómskej kultúry".,,"dodávateľ: Mgr. Martin Krestián, Hnilčík, 053 32 Hnilčík, IČO: 47808616","550,00 € s DPH",07.07.2022,15.07.2022,platná, 111-7/2022,Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel v rámci podujatia "VII. MULATOS ROMALE - medzinárodný festival rómskej kultúry".,,"dodávateľ: Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2, IČO: 00178454","65,16 € s DPH",11.07.2022,15.07.2022,platná, 112-7/2022,Stravovanie pre účinkujúcich v rámci podujatia "VII. MULATOS ROMALE - medzinárodný festival rómskej kultúry".,,"dodávateľ: KORONA - Vojtech Ujházi, Hlavná 65, 076 36 Veľký Kamenec, IČO: 10800271, Vojtech Ujházi","456,00 € s DPH",08.07.2022,15.07.2022,platná, 113-7/2022,Bezpečnostné služby za obdobie od 1.7.2022 do 30.9.2022.,,"dodávateľ: Jablotron Slovakia, s.r.o., Sasinkova 14, 010 01 Žilina, IČO: 31645976","10,76 € s DPH",09.07.2022,15.07.2022,platná, 114-7/2022,Telekomunikačné služby za obdobie od 1.7.2022 do 31.7.2022.,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","90,28 € s DPH",11.07.2022,15.07.2022,platná, 115-7/2022,Prenájom nebytových priestorov od 1.6.2022 do 30.6.2022.,,"dodávateľ: ARRIVA Michalovce, a.s., Lastomírska 1, 071 80 Michalovce, IČO: 36214078","456,00 € s DPH",11.07.2022,15.07.2022,platná, 100-6/2022,Technické zabezpečenie podujatia (ozvučovacie a osvetľovacie služby) v rámci podujatia "VII. MULATOS ROMALE - medzinárodný festival rómskej kultúry".,,"dodávateľ: LIFTA - Jozef Želinský, Ibrányiho G/21, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 10801006, Jozef Želinský","1 000,00 € s DPH",26.06.2022,06.07.2022,platná, 101-6/2022,Prenájom a zastrešenie pódia v rámci podujatia "VII. MULATOS ROMALE - medzinárodný festival rómskej kultúry".,,"dodávateľ: LIFTA - Jozef Želinský, Ibrányiho G/21, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 10801006, Jozef Želinský","1 000,00 € s DPH",26.06.2022,06.07.2022,platná, 102-6/2022,Stravné lístky za mesiac JÚL 2022.,,"dodávateľ: DOXX - stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000","751,42 € s DPH",28.06.2022,06.07.2022,platná, 103-6/2022,Nájom nebytových priestorov za mesiac JÚN 2022.,,"dodávateľ: ROSS KC, s.r.o., Nemocničná 1267/9, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 36202142","193,75 € s DPH",30.06.2022,06.07.2022,platná, 104-6/2022,Režijné náklady za mesiac JÚN 2022.,,"dodávateľ: ROSS KC, s.r.o., Nemocničná 1267/9, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 36202142","444,00 € s DPH",30.06.2022,06.07.2022,platná, 105-7/2022,Režijné náklady za mesiac JÚN 2022 - Regionálna knižnica.,,"dodávateľ: Július Orehovský, Leles 178, 076 84 Leles, IČO: 34275801","806,84 € s DPH",01.07.2022,06.07.2022,platná, 106-7/2022,Prenájom reklamnej plochy v rámci podujatia "VII. MULATOS ROMALE - medzinárodný festival rómskej kultúry".,,"dodávateľ: Annamária Čorosová - FLASH COMPANY, Hlavná 421, 076 84 Leles, IČO: 43088694, Annamária Čorosová","120,00 € s DPH",04.07.2022,06.07.2022,platná, 107-7/2022,Prenájom a servis mobilného WC v rámci podujatia "VII. MULATOS ROMALE - medzinárodný festival rómskej kultúry".,,"dodávateľ: CZABOCZKY JAN, Hraničná 13/10, 076 33 Slovenské Nové Mesto, IČO: 44482477","100,00 € s DPH",04.07.2022,06.07.2022,platná, 108-7/2022,Prenájom a servis mobilného WC v rámci podujatia "XIX. Tokajský festival".,,"dodávateľ: CZABOCZKY JAN, Hraničná 13/10, 076 33 Slovenské Nové Mesto, IČO: 44482477","100,00 € s DPH",04.07.2022,06.07.2022,platná, 96-6/2022,Strava a občerstvenie v rámci podujatia "XIX. Tokajský festival".,,"dodávateľ: Základná škola s materskou školou, Ružová 304, 076 32 Borša, IČO: 35541261","975,20 € s DPH",16.06.2022,24.06.2022,platná, 97-6/2022,Telekomunikačné služby za obdobie od 10.6.2022 do 9.7.2022.,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","94,27 € s DPH",21.06.2022,24.06.2022,platná, 98-6/2022,Dekorácia a dekoračné predmety v rámci podujatia "VII. MULATOS ROMALE - medzinárodný festival rómskej kultúry".,,"dodávateľ: Dávid Borbély, Oborín 105, 076 75 Oborín, IČO: 51710366","243,40 € s DPH",24.06.2022,24.06.2022,platná, 99-6/2022,Občerstvenie v rámci podujatia "Župné dni na Zemplíne".,,"dodávateľ: GI-MARKET - Irena Gazdagová, Hlavná 757/147, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 34875891, Irena Gazdagová","19,40 € s DPH",24.06.2022,24.06.2022,platná, 87-6/2022,"Predplatné mesačníka PaM - Práce a Mzdy bez chýb, pokút a penál (ročník 2023) + Zákony (ročník 2023).",,"dodávateľ: Poradca, s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina, IČO: 36371271","92,00 € s DPH",01.06.2022,13.06.2022,platná, 88-6/2022,"Ozvučovanie služby v rámci podujatia \"Noc múzeí a galérií 2022\", konanej dňa 27.5.2022 v Regionálnej muzeálnej expozícií J. Mailátha v Kráľovskom Chlmci.",,"dodávateľ: LIFTA - Jozef Želinský, Ibrányiho G/21, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 10801006, Jozef Želinský","170,00 € s DPH",02.06.2022,13.06.2022,platná, 89-6/2022,Nedoplatok za služby poskytnuté v súvislosti nájmom nebytových priestorov v Regionálnej muzeálnej expozícií J. Mailátha v Kráľovskom Chlmci.,,"dodávateľ: Mesto Kráľovský Chlmec, L. Kossutha 1233/99, 077 13 Kráľovský Chlmec, IČO: 00331619","847,38 € s DPH",02.06.2022,13.06.2022,platná, 90-6/2022,Darčekové balenia pre účinkujúcich v rámci projektu "XIX. Tokajský festival".,,"dodávateľ: Zlatý strapec - Anna Nagyová, Tokajská 118/19, 076 31 Viničky, IČO: 33148449, Anna Nagyová","125,00 € s DPH",02.06.2022,13.06.2022,platná, 91-6/2022,Prenájom nebytových priestorov od 1.5.-31.5.2022 - sklad.,,"dodávateľ: ARRIVA Michalovce, a.s., Lastomírska 1, 071 80 Michalovce, IČO: 36214078","456,00 € s DPH",06.06.2022,13.06.2022,platná, 92-6/2022,Prenájom javiska a zastrešenie pódia v rámci projektu "XIX. Tokajský festival".,,"dodávateľ: LIFTA - Jozef Želinský, Ibrányiho G/21, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 10801006, Jozef Želinský","1 000,00 € s DPH",08.06.2022,13.06.2022,platná, 93-6/2022,Technické zabezpečenie podujatia v rámci projektu "XIX. Tokajský festival".,,"dodávateľ: LIFTA - Jozef Želinský, Ibrányiho G/21, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 10801006, Jozef Želinský","1 000,00 € s DPH",08.06.2022,13.06.2022,platná, 94-6/2022,Obrazovo-zvukový záznam z podujatia "XIX. Tokajský festival".,,"dodávateľ: EinsteinDesignStudio - Béla Tomojka Vojtko, Poľany 167, 076 84 Poľany, IČO: 41602510, Béla Tomojka Vojtko","550,00 € s DPH",09.06.2022,13.06.2022,platná, 95-6/2022,Telekomunikačné služby za obdobie od 1.6.2022 do 30.6.2022.,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","90,28 € s DPH",10.06.2022,13.06.2022,platná, 65-5/2022,Režijné náklady za mesiac APRÍL 2022 - Regionálna knižnica pri KCMaP Kráľovský Chlmec.,,"dodávateľ: Július Orehovský, Leles 178, 076 84 Leles, IČO: 34275801","815,84 € s DPH",02.05.2022,12.05.2022,platná, 66-5/2022,Nájom nebytových priestorov za mesiac APRÍL 2022.,,"dodávateľ: ROSS KC, s.r.o., Nemocničná 1267/9, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 36202142","193,75 € s DPH",02.05.2022,12.05.2022,platná, 67-5/2022,Režijné náklady za mesiac APRÍL 2022.,,"dodávateľ: ROSS KC, s.r.o., Nemocničná 1267/9, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 36202142","444,00 € s DPH",02.05.2022,12.05.2022,platná, 68-5/2022,Reproduktor typu Creative Inspire + inštalačné práce do Regionálnej knižnice pri KCMaP a oprava tlačiarne HP color MFP 477 ND v kancelárií KCMaP.,,"dodávateľ: PIKO - Juraj Pikó, Ibrányiho 1255/26, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 33867941, Juraj Pikó","200,00 € s DPH",02.05.2022,12.05.2022,platná, 69-5/2022,Maliárke plátno na ráme 100x120 cm (1 kus) a prepravné náklady v rámci podujatia "Klenoty kraja".,,"dodávateľ: ARTMIE, spol. s.r.o., Strojárska 603/85, 069 01 Snina, IČO: 36731684","30,39 € s DPH",03.05.2022,12.05.2022,platná, 70-5/2022,Režijné náklady za II.Q 2022 - Regionálna muzeálna expozícia J. Mailátha pri KCMaP Kráľovský Chlmec.,,"dodávateľ: Mesto Kráľovský Chlmec, L. Kossutha 99, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 00331619","1 540,00 € s DPH",04.05.2022,12.05.2022,platná, 71-5/2022,Zabezpečenie veľkonočnej tvorivej dielne v dňoch 12.-13.4.2022 v Regionálnej muzeálnej expozícií J. Mailátha Kráľovský Chlmec.,,"dodávateľ: TEMPORA ORIENTIA OZ za kultúru a rozvoj Južného Zemplína, L. Kossutha 1233/99, 077 13 Kráľovský Chlmec, IČO: 51737248","100,00 € s DPH",05.05.2022,12.05.2022,platná, 72-5/2022,"Vosková sviečka - ruža malá (10 ks), vosková sviečka - plávajúca margaréta (10 ks) a propolisová tinktúra (20 ks).",,"dodávateľ: BALMED - Alexander Balogh, Hlavná 68/119, 076 53 Boľ, IČO: 35505036, Alexander Balogh","90,00 € s DPH",06.05.2022,12.05.2022,platná, 73-5/2022,Jednorázová pláštenka (20 ks) v rámci podujatia "Klenoty kraja".,,"dodávateľ: DUKRA, s.r.o., Štefánikova 78, 085 01 Bardejov, IČO: 45340129","10,10 € s DPH",09.05.2022,12.05.2022,platná, 74-5/2022,Telekomunikačné služby za obdobie od 1.5.2022-31.5.2022.,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","90,07 € s DPH",09.05.2022,12.05.2022,platná, 75-5/2022,Spotrebný tovar do Regionálnej knižnice pri KCMaP Kráľovský Chlmec.,,"dodávateľ: EXTRA - Juraj Lőrincz, Hlavná 11, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 10802312, Juraj Lőrincz","9,20 € s DPH",09.05.2022,12.05.2022,platná, 76-5/2022,Prenájom nebytových priestorov od 1.4.2022 do 30.4.2022 - sklad.,,"dodávateľ: ARRIVA Michalovce, a.s., Lastomírska 1, 071 80 Michalovce, IČO: 36214078","456,00 € s DPH",10.05.2022,12.05.2022,platná, 77-5/2022,Účasť na offline videoseminári s názvom "Mzdová účtovníčka v II.Q 2022".,,"dodávateľ: Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o., Družstevná 232/2, 040 01 Košice, IČO: 51424266","30,00 € s DPH",11.05.2022,12.05.2022,platná, 63-4/2022,"Predplatné aktualizácií zákonov na rok 2022 (I., II., III.) pre Kultúrne centrum MaP Kráľovský Chlmec.",,"dodávateľ: Poradca, s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina, IČO: 36371271","33,60 € s DPH",28.04.2022,09.05.2022,platná, 64-4/2022,Občerstvenie pre účinkujúcich v rámci podujatí.,,"dodávateľ: GI-MARKET - Irena Gazdagová, Hlavná 757/147, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 34875891, Irena Gazdagová","57,20 € s DPH",28.04.2022,09.05.2022,platná, 56-4/2022,Servisné služby služobného motorového vozidla Škoda Octavia Ambition.,,"dodávateľ: A-MOBIL, s.r.o., Pribenická 6, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 31670768","51,10 € s DPH",21.04.2022,03.05.2022,platná, 57-4/2022,Servisné služby služobného motorového vozidla Renault Trafic.,,"dodávateľ: A-MOBIL, s.r.o., Pribenická 6, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 31670768","21,65 € s DPH",21.04.2022,03.05.2022,platná, 58-4/2022,Telekomunikačné služby za obdobie 10.4.2022-9.5.2022.,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","77,10 € s DPH",22.04.2022,03.05.2022,platná, 59-4/2022,Nákup mikrovlnnej rúry typu VIVAX MWO 2078 pre spotrebu Kultúrneho centra MaP Kráľovský Chlmec.,,"dodávateľ: E.L. TECH - Ing. Erik Liszkai, Horešská 1050/28A, 077 01 Kráľovský Chmec, IČO: 52809625, Ing. Erik Liszkai","54,90 € s DPH",26.04.2022,03.05.2022,platná, 60-4/2022,Nákup spotrebného tovaru pre Kultúrne centrum MaP Kráľovský Chlmec.,,"dodávateľ: Pecmaniak, s.r.o., Hlavná 90, 076 51 Pribeník, IČO: 51846276","79,85 € s DPH",26.04.2022,03.05.2022,platná, 61-4/2022,Vyhotovanie znaleckých posudkov č. 07/2022-14/2022 - finančné vyúčtovanie projektov za rok 2021 z KULT-MINOR.,,"dodávateľ: Ing. Diana Gargalovičová, Centrum 923/28, 079 01 Veľké Kapušany, IČO: 35457066","1 800,00 € s DPH",26.04.2022,03.05.2022,platná, 62-4/2022,Stravné lístky za mesiac MÁJ 2022 pre zamestnancov Kultúrneho centra MaP Kráľovský Chlmec.,,"dodávateľ: DOXX - stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000","850,91 € s DPH",27.04.2022,03.05.2022,platná, 55-4/2022,Nákup knihy v MJ v rámci rozšírenia knižničného fondu Regionálnej knižnice pri KCMaP Kráľovský Chlmec.,,"dodávateľ: FADAFA BOOKS, s.r.o., Hlavná 816/29, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 50592670","78,00 € s DPH",19.04.2022,28.04.2022,platná, 51-4/2022,Prenájom nebytových priestorov od 1.3.2022 do 31.3.2022 - skladové priestory KCMaP.,,"dodávateľ: ARRIVA Michalovce, a.s., Lastomírska 1, 071 80 Michalovce, IČO: 36214078","456,00 € s DPH",05.04.2022,19.04.2022,platná, 52-4/2022,Bezpečnostné služby poskytované za obdobie od 1.4.2022 do 30.6.2022.,,"dodávateľ: Jablotron Slovakia, s.r.o., Sasinkova 14, 010 01 Žilina, IČO: 31645976","10,76 € s DPH",09.04.2022,19.04.2022,platná, 53-4/2022,Predplatné mesačníka Kassai Figyelő na rok 2022 pre Kultúrne centrum MaP.,,"dodávateľ: Hernád spol. s.r.o., Komenského 24, 040 04 Košice, IČO: 36570869","19,80 € s DPH",12.04.2022,19.04.2022,platná, 54-4/2022,Telekomunikačné služby za obdobie od 1.4.2022 do 30.4.2022.,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","90,88 € s DPH",12.04.2022,19.04.2022,platná, 50-4/2022,Obhliadka a diagnostiky porúch služobného motorového vozidla Škoda Fabia Combi.,,"dodávateľ: A-MOBIL, s.r.o., Pribenická 6, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 31670768","47,00 € s DPH",01.04.2022,13.04.2022,platná, 35-3/2022,Občerstvenie v rámci projektu "Kniha - kľúč k detskému srdiečku".,,"dodávateľ: Judita Siposová - AGÁT, L. Kossutha 606/89, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 44043333, Judita Siposová","47,04 € s DPH",23.03.2022,05.04.2022,platná, 36-3/2022,"Občerstvenie v rámci otvorenia výstavy s názvom Istvána Binóa, dňa 24.3.2022 v Regionálnej muzeálnej expozícií J. Mailátha v Kráľovskom Chlmci.",,"dodávateľ: Judita Siposová - AGÁT, L. Kossutha 606/89, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 44043333, Judita Siposová","17,29 € s DPH",23.03.2022,05.04.2022,platná, 37-3/2022,Nákup kníh v MJ pre Regionálnu knižnicu Kráľovský Chlmec.,,"dodávateľ: Panta Rhei, s.r.o., Kúpeňná 2, 932 01 Veľký Meder, IČO: 31443923","15,13 € s DPH",24.03.2022,05.04.2022,platná, 38-3/2022,Kamerovú služby v rámci projektu "Zachráňme pred zabudnutím".,,"dodávateľ: Mgr. Viktor Kopasz, Nechvílova 1837/17, 148 00 Praha 11, IČO: 75956331","150,00 € s DPH",24.03.2022,05.04.2022,platná, 39-3/2022,Nákup príslušenstiev k výpočtovej technike a servisné služby.,,"dodávateľ: PIKO - Juraj Pikó, Ibrányiho 1255/26, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 33867941, Juraj Pikó","70,00 € s DPH",24.03.2022,05.04.2022,platná, 40-3/2022,Materiál na literárne aktivity v rámci projektu "Kniha - kľúč k detskému srdiečku".,,"dodávateľ: POMO - Ing. Árpád Molnár, M. Béla 1220/11, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 33163928, Ing. Árpád Molnár","80,00 € s DPH",25.03.2022,05.04.2022,platná, 41-3/2022,Kancelárske potreby (tonery) pre Kultúrne centrum MaP Kráľovský Chmec.,,"dodávateľ: POMO - Ing. Árpád Molnár, M. Béla 1220/11, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 33163928, Ing. Árpád Molnár","443,50 € s DPH",25.03.2022,05.04.2022,platná, 42-3/2022,Kancelárske potreby pre Kultúrne centrum MaP Kráľovský Chlmec.,,"dodávateľ: POMO - Ing. Árpád Molnár, M. Béla 1220/11, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 33163928, Ing. Árpád Molnár","61,68 € s DPH",25.03.2022,05.04.2022,platná, 43-3/2022,Režijné náklady za mesiac Marec 2022 - Regionálna knižnica pri KCMaP Kráľovský Chlmec.,,"dodávateľ: Július Orehovský, Leles 178, 076 84 Leles, IČO: 34275801","815,12 € s DPH",28.03.2022,05.04.2022,platná, 44-3/2022,Stravné lístky na mesiac APRÍL 2022 pre zamestnancov KCMaP.,,"dodávateľ: DOXX - stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000","683,93 € s DPH",29.03.2022,05.04.2022,platná, 45-3/2022,Ubytovanie pre účinkujúcich v rámci projektu "Kniha - kľúč k detskému srdiečku".,,"dodávateľ: M.F.S. spol. s.r.o., Hlavná 712, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 36173878","60,00 € s DPH",29.03.2022,05.04.2022,platná, 46-3/2022,Tlačiarenské služby (grafická úprava fotografií a tlač bannera) v rámci projektu "Zachráňme pred zabudnutím".,,"dodávateľ: GNK - FOTOLAB - Július Orehovský, Leles 178, 076 84 Leles, IČO: 44472838, Július Orehovský","800,00 € s DPH",29.03.2022,05.04.2022,platná, 47-3/2022,Materiál na realizáciu výstavy v rámci projektu "Zachráňme pred zabudnutím".,,"dodávateľ: GNK - FOTOLAB - Július Orehovský, Leles 178, 076 84 Leles, IČO: 44472838, Július Orehovský","270,00 € s DPH",29.03.2022,05.04.2022,platná, 48-3/2022,Nájom nebytových priestorov za mesiac MAREC 2022.,,"dodávateľ: ROSS KC, s.r.o., Nemocničná 1267/9, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 36202142","193,75 € s DPH",31.03.2022,05.04.2022,platná, 49-3/2022,Režijné náklady za mesiac MAREC 2022.,,"dodávateľ: ROSS KC, s.r.o., Nemocničná 1267/9, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 36202142","444,00 € s DPH",31.03.2022,05.04.2022,platná, 30-3/2022,"Dodaný tovar z hmotných rezerv Košického samosprávneho kraja (jednorázové rúška, dezinfekcia a germicídne žiariče).",,"dodávateľ: Hmotné rezervy Košického samosprávneho kraja, s.r.o., Strojárenská 3, 040 01 Košice, IČO: 45424462","1 051,26 € s DPH",17.03.2022,23.03.2022,platná, 31-3/2022,Grafické vyhotovenie plagátu v rámci podujatia s názvom "V spoločnom objatí" Menšinový festival detských folklórnych súborov Košického kraja.,,"dodávateľ: Annamária Čorosová - FLASH COMPANY, Hlavná 421, 076 84 Leles, IČO: 43088694, Annamária Čorosová","180,00 € s DPH",17.03.2022,23.03.2022,platná, 32-3/2022,Hosting a doména Kultúrneho centra MaP za obdobie od 2.4.2022 do 3.4.2023.,,"dodávateľ: Websupport, s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, IČO: 36421928","62,24 € s DPH",21.03.2022,23.03.2022,platná, 33-3/2022,Obnova zmazanej služby (web stránka kcmap.sk) pre Kultúrne centrum MaP Kráľovský Chlmec.,,"dodávateľ: Websupport, s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, IČO: 36421928","12,00 € s DPH",21.03.2022,23.03.2022,platná, 34-3/2022,Telefónne poplatky za obdobie od 10.3.2022 do 9.4.2022.,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","80,61 € s DPH",22.03.2022,23.03.2022,platná, 27-3/2022,Nájom nebytových priestorov - sklad za obdobie od 1.1.2022 do 31.1.2022.,,"dodávateľ: ARRIVA Michalovce, a.s., Lastomírska 1, 071 80 Michalovce, IČO: 36214078","456,00 € s DPH",08.03.2022,16.03.2022,platná, 28-3/2022,Nájom nebytových priestorov za obdobie od 1.2.2022 do 28.2.2022.,,"dodávateľ: ARRIVA Michalovce, a.s., Lastomírska 1, 071 80 Michalovce, IČO: 36214078","456,00 € s DPH",08.03.2022,16.03.2022,platná, 29-3/2022,Telekomunikačné služby za obdobie od 1.3.2022 do 31.3.2022.,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","90,88 € s DPH",08.03.2022,16.03.2022,platná, 19-2/2022,Telekomunikačné poplatky za obdobie od 10.2.2022-9.3.2022.,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","78,62 € s DPH",21.02.2022,03.03.2022,platná, 20-2/2022,Vykonanie ročnej účtovnej uzávierky k 31.12.2021 pre Kultúrne centrum MaP Kráľovský Chlmec.,,"dodávateľ: IVES Košice, Čsl. armády 20, 041 18 Košice, IČO: 00162957","30,00 € s DPH",21.02.2022,03.03.2022,platná, 21-2/2022,Služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska k 31.1.2022.,,"dodávateľ: Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava, IČO: 47232480","224,46 € s DPH",21.02.2022,03.03.2022,platná, 22-2/2022,Stravné lístky za mesiac MAREC 2022.,,"dodávateľ: DOXX - stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000","703,93 € s DPH",24.02.2022,03.03.2022,platná, 23-2/2022,Režijné náklady za mesiac FEBRUÁR 2022 - Regionálna knižnica Kráľovský Chlmec.,,"dodávateľ: Július Orehovský, Leles 178, 076 84 Leles, IČO: 34275801","818,03 € s DPH",28.02.2022,03.03.2022,platná, 24-2/2022,Nájom nebytových priestorov za I.Q 2022 - Regionálna knižnica Kráľovský Chlmec.,,"dodávateľ: Július Orehovský, Leles 178, 076 84 Leles, IČO: 34275801","3 562,50 € s DPH",28.02.2022,03.03.2022,platná, 25-2/2022,Nájom nebytových priestorov za mesiac FEBRUÁR 2022.,,"dodávateľ: ROSS KC, s.r.o., Nemocničná 1267/9, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 36202142","193,75 € s DPH",28.02.2022,03.03.2022,platná, 26-2/2022,Režijné náklady za mesiac FEBRUÁR 2022.,,"dodávateľ: ROSS KC, s.r.o., Nemocničná 1267/9, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 36202142","444,00 € s DPH",28.02.2022,03.03.2022,platná, 13-2/2022,Nákup čistiacich potrieb pre Kultúrne centrum MaP Kráľovský Chlmec.,,"dodávateľ: M.G.R. - Mgr. Jozef Balický, Trakanská 22/24, 076 43 Čierna nad Tisou, IČO: 40387933, Mgr. Jozef Balický","856,49 € s DPH",03.02.2022,16.02.2022,platná, 14-2/2022,Nákup kancelárskych potrieb pre Kultúrne centrum MaP Kráľovský Chlmec.,,"dodávateľ: M.G.R. - Mgr. Jozef Balický, Trakanská 22/24, 076 43 Čierna nad Tisou, IČO: 40387933, Mgr. Jozef Balický","490,81 € s DPH",03.02.2022,16.02.2022,platná, 15-2/2022,Režijné náklady za I.Q 2022 - Regionálna muzeálna expozícia J. Mailátha Kráľovský Chlmec.,,"dodávateľ: Mesto Kráľovský Chlmec, L. Kossutha 99, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 00331619","1 540,00 € s DPH",03.02.2022,16.02.2022,platná, 16-2/2022,Nákup kníh v rámci projektu "Kniha - kľúč k detskému srdiečku".,,"dodávateľ: KNIHY PRE KAŽDÉHO, s.r.o., Narcisová 44, 821 01 Bratislava, IČO: 44918682","62,80 € s DPH",07.02.2022,16.02.2022,platná, 17-2/2022,Servisné služby EZS v Regionálnej knižnici na Ul. Hlavnej č. 72 v Kráľovskom Chlmci (výmena AKKU).,,"dodávateľ: EMM plus, s.r.o., Bencúrova 13, 040 01 Košice, IČO: 31723918, Albert Tankó","191,50 € s DPH",07.02.2022,16.02.2022,platná, 18-2/2022,Telekomunikačné služby za obdobie 1.2.2022 - 28.2.2022.,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","90,88 € s DPH",09.02.2022,16.02.2022,platná, 5-1/2022,Telekomunikačné služby za obdobie od 10.1.2022 do 9.2.2022.,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","77,16 € s DPH",21.01.2022,02.02.2022,platná, 6-1/2022,Nákup antigénových testov pre zamestnancov Kultúrneho centra MaP Kráľovský Chlmec v počte 10 kusov.,,"dodávateľ: Lekáreň FICARIA, s.r.o., Hlavná 717/174, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 36597139","50,00 € s DPH",25.01.2022,02.02.2022,platná, 7-1/2022,Stravné lístky za mesiac FEBRUÁR 2022.,,"dodávateľ: DOXX - stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000","603,94 € s DPH",27.01.2022,02.02.2022,platná, 8-1/2022,Režijné náklady za mesiac JANUÁR 2022 - Regionálna knižnica Kráľovský Chlmec.,,"dodávateľ: Július Orehovský, Leles 178, 076 84 Leles, IČO: 34275801","935,06 € s DPH",27.01.2022,02.02.2022,platná, 9-1/2022,Ročná revízna prehliadka EZS v priestoroch Regionálnej muzeálnej expozície J. Mailtáha na Ul. Mailátha č. 4 a Regionálnej knižnice na Ul. Hlavnej č. 72 v Kráľovskom Chlmci.,,"dodávateľ: EMM plus, s.r.o., Bencúrova 13, 040 01 Košice, IČO: 31723918, Albert Tankó","339,42 € s DPH",27.01.2022,02.02.2022,platná, 10-1/2022,Nájom nebytových priestorov za mesiac JANUÁR 2022.,,"dodávateľ: ROSS KC, s.r.o., Nemocničná 1267/9, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 36202142","193,75 € s DPH",31.01.2022,02.02.2022,platná, 11-1/2022,Režijné náklady za mesiac JANUÁR 2022.,,"dodávateľ: ROSS KC, s.r.o., Nemocničná 1267/9, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 36202142","360,00 € s DPH",31.01.2022,02.02.2022,platná, 12-2/2022,Servisné služby služobného motorového vozidla Škoda Octavia Ambition Kultúrneho centra MaP Kráľovský Chlmec.,,"dodávateľ: A-MOBIL, s.r.o., Pribenická 6, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 31670768","20,00 € s DPH",01.02.2022,02.02.2022,platná, 1-1/2022,Verejné obstarávanie zákazky "Stravné lístky na rok 2022" pre Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia Kráľovský Chlmec.,,"dodávateľ: ing. Blažej Nagyidai, Záhradná 457/9, 079 01 Veľké Kapušany, IČO: 43111378","150,00 € s DPH",04.01.2022,14.01.2022,platná, 2-1/2022,Nákup spotrebného tovaru na podujatia pre Kultúrne centrum MaP Kráľovský Chlmec.,,"dodávateľ: Katarína Liskaiová - Pohrebná služba, Fábryho 1245/33, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 37537628, Katarína Liskaiová","574,40 € s DPH",04.01.2022,14.01.2022,platná, 3-1/2022,Telekomunikačné služby za obdobie 01.01.2022-31.01.2022.,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","90,88 € s DPH",07.01.2022,14.01.2022,platná, 4-1/2022,Bezpečnostné služby za obdobie od 1.1.2022 do 31.3.2022.,,"dodávateľ: Jablotron Slovakia, s.r.o., Sasinkova 14, 010 01 Žilina, IČO: 31645976","10,76 € s DPH",08.01.2022,14.01.2022,platná, 247-12/2021,Prenájom nebytových priestorov za obdobie 1.11.-30.11.2021 - sklad.,,"dodávateľ: ARRIVA Michalovce, a.s., Lastomírska 1, 071 80 Michalovce, IČO: 36214078","456,00 € s DPH",27.12.2021,04.01.2022,platná, 248-12/2021,Nájom nebytových priestorov za obdobie 1.12.-31.12.2021 - sklad.,,"dodávateľ: ARRIVA Michalovce, a.s., Lastomírska 1, 071 80 Michalovce, IČO: 36214078","456,00 € s DPH",27.12.2021,04.01.2022,platná, 249-12/2021,Režijné náklady 12/2021 - Regionálna knižnica pri KCMaP.,,"dodávateľ: Július Orehovský, Leles 178, 076 84 Leles, IČO: 34275801","334,38 € s DPH",29.12.2021,04.01.2022,platná, 250-12/2021,Stravné lístky za mesiac Január 2022 pre zamestnancov KCMaP.,,"dodávateľ: DOXX - stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000","799,92 € s DPH",30.12.2021,04.01.2022,platná, 238-12/2021,Ozvučovacie služby v rámci projektu "Svetlo-pohyb-priestor".,,"dodávateľ: LIFTA - Jozef Želinský, Ibrányiho 1243/21, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 10801006","170,00 € s DPH",20.12.2021,29.12.2021,platná, 239-12/2021,Občerstvenie v rámci projektu "Kniha - kľúč k detskému srdiečku".,,"dodávateľ: AGÁT - Judita Siposová, Ibrányiho 1253/55, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 44043333","52,96 € s DPH",20.12.2021,29.12.2021,platná, 240-12/2021,Občerstvenie v rámci projektu "Literárny navigátor 2021".,,"dodávateľ: AGÁT - Judita Siposová, Ibrányiho 1253/55, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 44043333","20,76 € s DPH",20.12.2021,29.12.2021,platná, 241-12/2021,Občerstvenie v rámci projektu "Svetlo-pohyb-priestor".,,"dodávateľ: AGÁT - Judita Siposová, Ibrányiho 1253/55, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 44043333","54,13 € s DPH",20.12.2021,29.12.2021,platná, 242-12/2021,Ubytovanie v rámci projektu "Literárny navigátor 2021".,,"dodávateľ: Mesto Kráľovský Chlmec, L. Kossutha 99, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 00331619","30,00 € s DPH",20.12.2021,29.12.2021,platná, 243-12/2021,Servisné služby služobného motorového vozidla Škoda Octavia Ambition.,,"dodávateľ: A-MOBIL, s.r.o., Pribenícka 6, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 31670768","46,48 € s DPH",20.12.2021,29.12.2021,platná, 244-12/2021,Odvoz a likvidácia odpadu z VKK.,,"dodávateľ: Mesto Kráľovský Chlmec, L. Kossutha 99, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 00331619","185,85 € s DPH",21.12.2021,29.12.2021,platná, 245-12/2021,Zvukovo-obrazový záznam z výstavy "Kde sa duša stíšiť" a remeselníckej výstavy Pirosky Jurtinovej.,,"dodávateľ: Béla Tomojka Vojtko - Einsteindesignstudio, Poľany 167, 076 84 Poľany, IČO: 41602510","360,00 € s DPH",22.12.2021,29.12.2021,platná, 246-12/2021,Telefónne poplatky za obdobie 10.12.2021 - 9.1.2022.,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","77,34 € s DPH",22.12.2021,29.12.2021,platná, 225-12/2021,Nákup antigénových testov a rukavíc pre zamestnancov KCMaP v rámci protipandemických opatrení.,,"dodávateľ: Lekáreň FICARIA, s.r.o., Hlavná 717/174, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 36597139","66,99 € s DPH",13.12.2021,22.12.2021,platná, 226-12/2021,Nájom nebytových priestorov za obdobie 1.10.2021 - 31.10.2021 - skladové priestory.,,"dodávateľ: Mesto Kráľovský Chlmec, L. Kossutha 99, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 00331619","279,28 € s DPH",14.12.2021,22.12.2021,platná, 227-12/2021,Stravné lístky za december 2021.,,"dodávateľ: DOXX - Stravné lístky, s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000","523,95 € s DPH",16.12.2021,22.12.2021,platná, 228-12/2021,Opravárske práce v prevádzkových priestoroch Regionálnej knižnice a Regionálnej muzeálnej expozície J. Mailátha.,,"dodávateľ: M.G.R. - Mgr. Jozef Balický, Trakanská 22/24, 076 43 Čierna nad Tisou, IČO: 40387933","653,00 € s DPH",16.12.2021,22.12.2021,platná, 229-12/2021,Nákup kníh v maďarskom jazyku pre Regionálnu knižnicu - dotácia od Košického samosprávneho kraja.,,"dodávateľ: FADAFA BOOKS, s.r.o., Hlavná 816/29, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 50592670","125,91 € s DPH",16.12.2021,22.12.2021,platná, 230-12/2021,Nákup spotrebného tovaru do Regionálnej knižnice pri KCMaP.,,"dodávateľ: EXTRA - Juraj Lőrincz, Hlavná 11, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 10802312","9,40 € s DPH",16.12.2021,22.12.2021,platná, 231-12/2021,Materiál na tvorivú dielňu v rámci projektu "VI. Mulatos Romale - medzinárodný festival rómskej kultúry".,,"dodávateľ: POMO - Ing. Arpád Molnár, M. Béla 1220/11, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 33163928","125,00 € s DPH",16.12.2021,22.12.2021,platná, 232-12/2021,Materiál na tvorivú dielňu v rámci projektu "Svetlo-pohyb-priestor".,,"dodávateľ: POMO - Ing. Arpád Molnár, M. Béla 1220/11, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 33163928","200,00 € s DPH",16.12.2021,22.12.2021,platná, 233-12/2021,Materiál na literárne aktivity v rámci projektu "Literárny navigátor 2021".,,"dodávateľ: POMO - Ing. Arpád Molnár, M. Béla 1220/11, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 33163928","250,00 € s DPH",16.12.2021,22.12.2021,platná, 234-12/2021,Materiál na literárne aktivity v rámci projektu "Kniha - kľúč k detskému srdiečku".,,"dodávateľ: POMO - Ing. Arpád Molnár, M. Béla 1220/11, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 33163928","200,00 € s DPH",16.12.2021,22.12.2021,platná, 235-12/2021,Nákup kancelárskych potrieb pre Kultúrne centrum MaP.,,"dodávateľ: POMO - Ing. Arpád Molnár, M. Béla 1220/11, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 33163928","634,96 € s DPH",16.12.2021,22.12.2021,platná, 236-12/2021,Nájom nebytových priestorov za December 2021.,,"dodávateľ: ROSS KC, s.r.o., Nemocničná 9, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 36202142","193,75 € s DPH",17.12.2021,22.12.2021,platná, 237-12/2021,Režijné náklady za mesiac December 2021.,,"dodávateľ: ROSS KC, s.r.o., Nemocničná 9, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 36202142","240,00 € s DPH",17.12.2021,22.12.2021,platná, 218-12/2021,Nákup kníh v slovenskom jazyku pre Regionálnu knižnicu pri Kultúrnom centre MaP.,,"dodávateľ: Knihy pre každého, s.r.o., Narcisová 44, 821 01 Bratislava, IČO: 44918682","215,54 € s DPH",08.12.2021,17.12.2021,platná, 219-12/2021,1Telekomunikačné služby za obdobie 1.12.2021-31.12.2021.,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","90,88 € s DPH",08.12.2021,17.12.2021,platná, 220-122021,Nákup tlačiarne typu Epson L3150 MFP do Regionálnej knižnice pri Kultúrnom centre MaP.,,"dodávateľ: POMO - Ing. Arpád Molnár, M. Béla 1220/11, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 33163928","194,00 € s DPH",08.12.2021,17.12.2021,platná, 221-12/2021,"Predplatné mesačníka DUO - Dane, účtovníctvo, odvody bez chýb (ročník 2022).",,"dodávateľ: PORADCA, s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina, IČO: 36371271","68,00 € s DPH",08.12.2021,17.12.2021,platná, 222-12/2021,Predplatné maďarského denníka ÚJ SZÓ na rok 2022 a 2023 do Regionálnej knižnice.,,"dodávateľ: DUEL-PRESS, s.r.o., Bajkalská 19/B, 821 01 Bratislava 2, IČO: 35722517","198,00 € s DPH",08.12.2021,17.12.2021,platná, 223-12/2021,Predplatné slovenského denníka NOVÝ čas na rok 2022 do Regionálnej knižnice.,,"dodávateľ: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124","203,00 € s DPH",09.12.2021,17.12.2021,platná, 224-12/2021,Služby MVS pre Regionálnu knižnicu pri Kultúrnom centre MaP.,,"dodávateľ: Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Lazovná 9, 975 58 Banská Bystrica, IČO: 35987006","3,20 € s DPH",10.12.2021,17.12.2021,platná, 190-10/2021,Nákup hygienických potrieb pre Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia Kráľovský Chlmec.,,"dodávateľ: Ingema - Peter Hunčár, Hlavná 58, 079 01 Veľké Kapušany, IČO: 33154007, Peter Hunčár","139,99 € s DPH",13.10.2021,14.10.2021,platná, 179-10/2021,"Reinštalácia OS Windows v notebooku, záloha a obnovenie súborov a dát pre Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia.",,"dodávateľ: PM Invest - Peter Muszka, E. Adyho 2735/7, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 37540211, Peter Muszka","60,00 € s DPH",05.10.2021,12.10.2021,platná, 180-10/2021,Nákup externých hardiskov a diskovej stanice pre Regionálnu muzeálnu expozíciu J. Mailátha pri KCMaP.,,"dodávateľ: PIKO - Juraj Pikó, Ibrányiho 1255/26, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 33867941, Juraj Pikó","387,00 € s DPH",05.10.2021,12.10.2021,platná, 181-10/2021,Nájom nebytových priestorov Regionálnej knižnice pri KCMaP za IV.Q 2021.,,"dodávateľ: Július Orehovský, Leles 178, 076 84 Leles, IČO: 34275801","3 562,50 € s DPH",06.10.2021,12.10.2021,platná, 182-10/2021,Bezpečnostné služby za obdobie 1.10.2021-31.12.2021 v priestoroch Regionálnej knižnice a Regionálnej muzeálnej expozície J. Mailátha v Kráľovskom Chlmci.,,"dodávateľ: Jablotron Slovakia, s.r.o., Sasinkova 14, 010 01 Žilina, IČO: 31645976","10,76 € s DPH",08.10.2021,12.10.2021,platná, 183-10/2021,Telekomunikačné služby za obdobie 1.10.2021-31.10.2021.,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","81,13 € s DPH",08.10.2021,12.10.2021,platná, 184-10/2021,"Nákup vianočnej série (12 vianočných pohľadníc, 1 kalendár, 1 vreckový kalendár a vianočné nálepky) pre Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia.",,"dodávateľ: Nakladateľstvo umelcov maľujúcich ústami a nohami, Magurská 3/B, 831 01 Bratislava, IČO: 35896400","18,50 € s DPH",08.10.2021,12.10.2021,platná, 185-10/2021,Zabezpečenie výstavy v Regionálnej muzeálnej expozícií J. Mailátha Kráľovský Chlmec s názvom "Nádherný svet Origami".,,"dodávateľ: Magyar Origami Kör, Szigeti u. 71, 7633 Pécs (Maďarsko), IČO: 18342152-1-02, Judit Wogerné Sági","150 000,00 HUF s DPH",11.10.2021,12.10.2021,platná, 186-10/2021,Ubytovanie pre účinkujúcich v rámci slávnostného otvorenia výstavy pod názvom "Nadherný svet Origami" v Regionálnej muzeálnej expozícií J. Mailátha v Kráľovskom Chlmci.,,"dodávateľ: Mesto Kráľovský Chlmec, L. Kossutha 99, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 00331619","60,00 € s DPH",11.10.2021,12.10.2021,platná, 187-10/2021,Kalendárium 2022 (Medzibodrožia a Použia) pre zamestnancov KCMaP a spracovanie inzercie v Kalendáriume 2022 v rámci propagovanie kultúrno-osvetovej činnosti Kultúrneho centra Medzibodrožia a Použia.,,"dodávateľ: L-PRESS - Magdaléna Kopaszová, Hlavná 495, 076 84 Leles, IČO: 40386139, Magdaléna Kopaszová","290,00 € s DPH",11.10.2021,12.10.2021,platná, 188-10/2021,Služby MVS pre Regionálnu knižnicu pri KCMaP v Kráľovskom Chlmci.,,"dodávateľ: Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Lazovná 9, 975 58 Banská Bystrica, IČO: 35987006","3,90 € s DPH",11.10.2021,12.10.2021,platná, 189-10/2021,Odborná prehliadka o oprava elektrického poplachového systému v priestoroch Regionálnej knižnice a Regionálnej muzeálnej expozície J. Mailátha v Kráľovskom Chlmci.,,"dodávateľ: EMM plus, s.r.o., Bencúrova 13, 040 01 Košice, IČO: 31723918","235,98 € s DPH",11.10.2021,12.10.2021,platná, 168-9/2021,"Strava o občerstvenie pre účinkujúcich v rámci projektu \"VI. Mulatos Romale - medzinárodný festival rómskej kultúry\", konanej dňa 19.9.2021 v Kráľovskom Chlmci.",,"dodávateľ: KORONA - Vojtech Ujházi, Hlavná 64, 076 36 Veľký Kamenec, IČO: 10800271, Vojtech Ujházi","571,00 € s DPH",27.09.2021,06.10.2021,platná, 169-9/2021,Stravné lístky na mesiac SEPTEMBER 2021 pre zamestnancov Kultúrneho centra Medzibodrožia a Použia Kráľovský Chlmec.,,"dodávateľ: DOXX - stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000","815,92 € s DPH",29.09.2021,06.10.2021,platná, 170-9/2021,"Strava o občerstvenie pre účinkujúcich v rámci projektu \"VI. Mulatos Romale - medzinárodný festival rómskej kultúry\", dňa 19.9.2021 v Kráľovskom Chlmci.",,"dodávateľ: M.F.S. spol. s.r.o., Hlavná 712, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 36173878","540,00 € s DPH",29.09.2021,06.10.2021,platná, 171-9/2021,"Materiál na realizáciu výstavy v rámci projektu \"VI. Mulatos Romale - medzinárodný festival rómskej kultúry\", konanej dňa 19.9.2021 v Kráľovskom Chlmci.",,"dodávateľ: GNK-FOTOLAB, Leles 178, 076 84 Leles, IČO: 44472838, Július Orehovský","875,00 € s DPH",29.09.2021,06.10.2021,platná, 172-9/2021,Nájom nebytových priestorov za mesiac SEPTEMBER 2021.,,"dodávateľ: ROSS KC, s.r.o., Nemocničná 9, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 36202142","193,75 € s DPH",30.09.2021,06.10.2021,platná, 173-9/2021,Režijne náklady za mesiac SEPTEMBER 2021.,,"dodávateľ: ROSS KC, s.r.o., Nemocničná 9, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 36202142","240,00 € s DPH",30.09.2021,06.10.2021,platná, 174-9/2021,Benefitné poukážky pre zamestnancov Kultúrneho centra Medzibodrožia a Použia Kráľovský Chlmec.,,"dodávateľ: DOXX - stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000","326,00 € s DPH",30.09.2021,06.10.2021,platná, 175-9/2021,Čistiace potreby a spotrebný tovar pre Regionálnu knižnicu pri Kultúrnom centre Medzibodrožia a Použia.,,"dodávateľ: EXTRA - Juraj Lőrincz, Hlavná 11, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 10802312, Juraj Lőrincz","209,60 € s DPH",30.09.2021,06.10.2021,platná, 176-10/2021,"Prenájom a servis mobilných WC v rámci podujatia \"VI. Mulatos Romale - medzinárodný festival rómskej kultúry\", konanej dňa 19.9.2021 v Kráľovskom Chlmci.",,"dodávateľ: JAN CZABOCZKY, Hraničná 13/10, 076 33 Slovenské Nové Mesto, IČO: 44482477","100,00 € s DPH",01.10.2021,06.10.2021,platná, 177-10/2021,Režijné náklady Regionálnej knižnice pri KCMaP Kráľovský Chlmec za mesiac SEPTEMBER 2021.,,"dodávateľ: GNK-FOTOLAB, Leles 178, 076 84 Leles, IČO: 44472838, Július Orehovský","293,16 € s DPH",04.10.2021,06.10.2021,platná, 178-10/2021,Šarža 1911 (Repetitórium otorinolaryngológie) pre Regionálnu knižnicu pri Kultúrnom centre Medzibodrožia a Použia.,,"dodávateľ: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Šrobárova 2, 041 80 Košice, IČO: 00397768","23,00 € s DPH",04.10.2021,06.10.2021,platná, 161-9/2021,"Hudobno-tanečné vystúpenie Divadla Romathan v rámci projektu \"VI. Mulatos Romale - medzinárodný festival rómskej kultúry\", dňa 19.9.2021 v Kráľovskom Chlmci.",,"dodávateľ: Divadlo Romathan, Továrenská 3, 040 01 Košice, IČO: 31297871","600,00 € s DPH",19.09.2021,24.09.2021,platná, 162-9/2021,"Občerstvenie pri príležitosti usporiadania podujatia \"XVIII. Tokajský festival - stretnutie mladých talentov\", konanej dňa 28.8.2021 v obci Borša.",,"dodávateľ: GI-MARKET - Irena Gazdagová, Hlavná 757/157, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 34875891, Irena Gazdagová","130,00 € s DPH",20.09.2021,24.09.2021,platná, 163-9/2021,Spotrebný tovar v rámci vyhodnotenia výtvarnej súťaže "Farebný svet malých čiernych očí" v rámci projektu "VI. Mulatos Romale - medzinárodný festival rómskej kultúry".,,"dodávateľ: REGIO, spol. s.r.o., L. Kossutha 101/1270, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 00617482","206,96 € s DPH",20.09.2021,24.09.2021,platná, 164-9/2021,Telekomunikačné služby za obdobie 10.9.-9.10.2021.,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","91,22 € s DPH",21.09.2021,24.09.2021,platná, 165-9/2021,Darčekové balenia pre účinkujúcich v rámci podujatia "XVIII. Tokajský festival - stretnutie mladých talentov".,,"dodávateľ: Zlatý Strapec - Anna Nagyová, Tokajská 118/19, 076 31 Viničky, IČO: 33148449, Anna Nagyová","300,00 € s DPH",21.09.2021,24.09.2021,platná, 166-9/2021,"Prenájom mobilného pódia v rámci projektu \"VI. Mulatos Romale - medzinárodný festival rómskej kultúry\", konanej dňa 19.9.2021 v Kráľovskom Chlmci.",,"dodávateľ: LIFTA - Jozef Želinský, Ibrányiho G/21, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 10801006, Jozef Želinský","500,00 € s DPH",21.09.2021,24.09.2021,platná, 167-9/2021,"Technické zabezpečenie podujatia v rámci projektu \"VI. Mulatos Romale - medzinárodný festival rómskej kultúry\", dňa 19.9.2021 v Kráľovskom Chlmci.",,"dodávateľ: LIFTA - Jozef Želinský, Ibrányiho G/21, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 10801006, Jozef Želinský","1 000,00 € s DPH",21.09.2021,24.09.2021,platná, 157-9/2021,Stavebné práce na objekte Regionálnej muzeálnej expozície J. Mailátha v Kráľovskom Chlmci.,,"dodávateľ: MOZAIQ, s.r.o., Hadabuda 100, 076 84 Leles, IČO: 46121013","540,00 € s DPH",14.09.2021,23.09.2021,platná, 158-9/2021,Materiál na realizáciu výstavy v rámci projektu "FotoArt 2021" v priestoroch Regionálnej muzeálnej expozície J. Mailátha v Kráľovskom Chlmci.,,"dodávateľ: GNK-FOTOLAB, Leles 178, 076 84 Leles, IČO: 44472838, Július Orehovský","400,00 € s DPH",14.09.2021,23.09.2021,platná, 159-9/2021,"Nákup domácich spotrebičov (odvhlčovač vzduchu, elektrické ohrievače a varné kanvice) pre spotrebu Kultúrneho centra Medzibodrožia a Použia Kráľovský Chlmec.",,"dodávateľ: Katarína Liszkaiová - Biela technika, Hlavná 81, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 33157332, Katarína Liszkaiová","844,60 € s DPH",17.09.2021,23.09.2021,platná, 160-9/2021,"Obrazovo-zvukový záznam pri príležitosti usporiadania podujatia v rámci projektu \"VI. Mulatos Romale - medzinárodný festival rómskej kultúry\", dňa 19.9.2021 v Kráľovskom Chlmci.",,"dodávateľ: Mgr. Martin Krestián, Hnilčík 14, 053 32 Hnilčík, IČO: 47808616","500,00 € s DPH",19.09.2021,23.09.2021,platná, 144-9/2021,Strava a občerstvenie v rámci podujatia "XVIII. Tokajský festival - stretnutie mladých talentov" dňa 28.8.2021 v obci Borša.,,"dodávateľ: KORONA - Vojtech Ujházi, Hlavná 64, 076 36 Veľký Kamenec, IČO: 10800271, Vojtech Ujházi","420,00 € s DPH",06.09.2021,16.09.2021,platná, 145-9/2021,Prenájom a servis mobilného WC na podujatie "XVIII. Tokajský festival - stretnutie mladých talentov" dňa 28.8.2021 v obci Borša.,,"dodávateľ: JAN CZABOCZKY, Hraničná 13/10, 076 33 Slovenské Nové Mesto, IČO: 44482477","100,00 € s DPH",06.09.2021,16.09.2021,platná, 146-9/2021,Spotrebný tovar pre Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia Kráľovský Chlmec.,,"dodávateľ: TOP STEP - Štefan Papp, L. Kossutha 608/73, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 35476753, Štefan Papp","24,16 € s DPH",07.09.2021,16.09.2021,platná, 147-9/2021,"Obrazovo-zvukový záznam pri príležitosti usporiadania podujatia v rámci projektu \"XVIII. Tokajský festival - stretnutie mladých talentov\", dňa 28.8.2021 v obci Borša.",,"dodávateľ: Mgr. Martin Krestián, Hnilčík 14, 053 32 Hnilčík, IČO: 47808616","500,00 € s DPH",07.09.2021,16.09.2021,platná, 148-9/2021,"Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel v rámci podujatia \"XVIII. Tokajský festival - stretnutie mladých talentov\", konanej dňa 28.8.2021 v obci Borša.",,"dodávateľ: Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2, IČO: 00178454","102,36 € s DPH",08.09.2021,16.09.2021,platná, 149-9/2021,Tlač propagačných materiálov v rámci projektu "VI. Mulatos Romale - medzinárodný festival rómskej kultúry".,,"dodávateľ: MS Print - Marián Györky, Dolná ulica 210/8, 076 14 Michaľany, IČO: 41607457, Marián Györky","600,00 € s DPH",08.09.2021,16.09.2021,platná, 150-9/2021,Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 1.9.-30.9.2021.,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","107,17 € s DPH",08.09.2021,16.09.2021,platná, 151-9/2021,"Stravovanie v rámci projektu \"XVIII. Tokajský festival - stretnutie mladých talentov\", dňa 28.8.2021 v obci Borša.",,"dodávateľ: II. Rákóczi Ferenc, n.o., Ružová 188/2, 076 32 Borša, IČO: 51208261","852,60 € s DPH",08.09.2021,16.09.2021,platná, 152-9/2021,"Prenájom reklamných plôch pri príležitosti usporiadania podujatia v rámci projektu \"VI. Mulatos Romale - medzinárodný festival rómskej kultúry\", konanej dňa 19.9.2021 v Kráľovskom Chlmci.",,"dodávateľ: FLASH COMPANY - Annamária Čorosová, Hlavná 210, 076 84 Leles, IČO: 43088694, Annamária Čorosová","300,00 € s DPH",09.09.2021,16.09.2021,platná, 153-9/2021,Dezinfekčné a hygienické potrebu za účelom spotreby pri organizovaní kultúrno-spoločenský podujatí v organizovaní Kultúrneho centra Medzibodrožia a Použia Kráľovský Chlmec.,,"dodávateľ: Kvapka zdravia, spol. s.r.o., Nemocničná 2420/10, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 36598381","259,07 € s DPH",09.09.2021,16.09.2021,platná, 154-9/2021,Dezinfekčné a hygienické potreby za účelom spotreby pri organizovaní kultúrno-spoločenský podujatí v organizovaní Kultúrneho centra Medzibodrožia a Použia Kráľovský Chlmec.,,"dodávateľ: Judita Siposová - AGÁT, L. Kossutha 606/89, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 44043333, Judita Siposová","398,93 € s DPH",09.09.2021,16.09.2021,platná, 155-9/2021,"Občerstvenie v rámci projektu \"XVIII. Tokajský festival - stretnutie mladých talentov\", dňa 28.8.2021 v obci Borša.",,"dodávateľ: Judita Siposová - AGÁT, L. Kossutha 606/89, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 44043333, Judita Siposová","393,98 € s DPH",09.09.2021,16.09.2021,platná, 156-9/2021,Kancelárske prístroje a zariadenia (tlačiareň typu Canon PIXMA TS9550 a skartovačka typu Leitz IQ Slim Home Office P4 biela) pre Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia Kráľovský Chlmec.,,"dodávateľ: NAY, a.s., Tuhovská 15, 830 06 Bratislava, IČO: 35739487","351,00 € s DPH",10.09.2021,16.09.2021,platná, 143-9/2021,"Umelecký výkon Lukáša Adameca v rámci podujatia \"XVIII. Tokajský festival - stretnutie mladých talentov\", dňa 28.8.2021 v obci Borša.",,"dodávateľ: DUBA, s.r.o., Ukrajinská 1944/40A, 040 18 Košice- mestská časť Krásna, IČO: 52928250","1 500,00 € s DPH",02.09.2021,10.09.2021,platná, 134-8/2021,Identifikačné náramky 19 mm v počte 4000 kusov pre Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia Kráľovský Chlmec.,,"dodávateľ: Euroko, spol. s.r.o., Hlavná 116, 079 01 Veľké Kapušany, IČO: 36591688","91,20 € s DPH",26.08.2021,03.09.2021,platná, 135-8/2021,Stravné lístky na mesiac AUGUST 2021 pre zamestnancov Kultúrneho centra Medzibodrožia a Použia Kráľovský Chlmec.,,"dodávateľ: DOXX - stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000","831,92 € s DPH",27.08.2021,03.09.2021,platná, 136-8/2021,"Technické zabezpčenie (ozvučovacie a osvetľovacie služby) v rámci projektu \"XVIII. Tokajský festival -stretnutie mladých talentov\", dňa 28.8.2021 v obci Borša.",,"dodávateľ: LIFTA - Jozef Želinský, Ibrányiho G/21, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 10801006, Jozef Želinský","1 000,00 € s DPH",28.08.2021,03.09.2021,platná, 137-8/2021,"Prenájom javiska a zastrešenie pódia v rámci projektu \"XVIII. Tokajský festival -stretnutie mladých talentov\", dňa 28.8.2021 v obci Borša.",,"dodávateľ: LIFTA - Jozef Želinský, Ibrányiho G/21, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 10801006, Jozef Želinský","500,00 € s DPH",28.08.2021,03.09.2021,platná, 138-8/2021,"Vystúpenie Folklórneho súboru Vánok v rámci podujatia \"XVIII. Tokajský festival -stretnutie mladých talentov\", dňa 28.8.2021 v obci Borša.",,"dodávateľ: OZ DFS Vánok, Hlavná 48, 079 01 Veľké Kapušany, IČO: 35542446, Jozef Popčák","200,00 € s DPH",28.08.2021,03.09.2021,platná, 139-8/2021,"Vystúpenie Komorného folklórneho súboru SZŐTTES v rámci projektu \"XVIII. Tokajský festival -stretnutie mladých talentov\", dňa 28.8.2021 v obci Borša.",,"dodávateľ: Komorný folklórny súbor Szőttes, Námestie 1. mája 10, 815 57 Bratislava, IČO: 31755992","1 600,00 € s DPH",28.08.2021,03.09.2021,platná, 140-8/2021,Režijné náklady Regionálnej knižnice pri KCMaP Kráľovský Chlmec za mesiac AUGUST 2021.,,"dodávateľ: GNK-FOTOLAB, Leles 178, 076 84 Leles, IČO: 44472838, Július Orehovský","289,67 € s DPH",30.08.2021,03.09.2021,platná, 141-8/2021,Nájom nebytových priestorov za mesiac AUGUST 2021.,,"dodávateľ: ROSS KC, s.r.o., Nemocničná 9, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 36202142","193,75 € s DPH",31.08.2021,03.09.2021,platná, 142-8/2021,Režijne náklady za mesiac AUGUST 2021.,,"dodávateľ: ROSS KC, s.r.o., Nemocničná 9, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 36202142","240,00 € s DPH",31.08.2021,03.09.2021,platná, 133-8/2021,"Materiál na tvorivú dielňu v rámci podujatia XVIII. Tokajský festival - stretnutie mladých talentov, dňa 28.8.2021 v obci Borša.",,"dodávateľ: M.G.R. - Mgr. Jozef Balický, Trakanská 22/24, 076 43 Čierna nad Tisou, IČO: 40387933, 1034283800","30,00 € s DPH",24.08.2021,31.08.2021,platná, 131-8/2021,Telekomunikačné služby za obdobie 10.8.-9.9.2021.,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","82,96 € s DPH",23.08.2021,24.08.2021,platná, 132-8/2021,Knihy v maďarskom jazyku pre Regionálnu knižnicu pri Kultúrnom centre Medzibodrožia a Použia Kráľovský Chlmec.,,"dodávateľ: FADAFA BOOKS, s.r.o., Hlavná 816/29, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 50592670","21,00 € s DPH",23.08.2021,24.08.2021,platná, 121-8/2021,Bezpečnostné služby za obdobie 1.7.2021-30.9.2021 v priestoroch Regionálnej knižnice a Regionálnej muzeálnej expozície J. Mailátha v Kráľovskom Chlmci.,,"dodávateľ: Jablotron Slovakia, s.r.o., Sasinkova 14, 010 01 Žilina, IČO: 31645976","10,76 € s DPH",10.08.2021,17.08.2021,platná, 122-8/2021,"Prenájom reklamnej plochy (billboardov) v rámci projektu \"XVIII. Tokajský festival - stretnutie mladých talentov\", konanej dňa 28.8.2021 v obci Borša.",,"dodávateľ: FLASH COMPANY - Annamária Čorosová, Hlavná 210, 076 84 Leles, IČO: 43088694, Annamária Čorosová","300,00 € s DPH",10.08.2021,17.08.2021,platná, 123-8/2021,"Zabezpečenie inzercie v reklamnom časopise BEST (august) v rámci projektu \"XVIII. Tokajský festival - stretnutie mladých talentov\", konanej dňa 28.8.2021 v obci Borša.",,"dodávateľ: FLASH COMPANY - Annamária Čorosová, Hlavná 210, 076 84 Leles, IČO: 43088694, Annamária Čorosová","250,00 € s DPH",10.08.2021,17.08.2021,platná, 124-8/2021,"Obrazovo-zvukový záznam z letného tábora pre deti a mládež \"TriDiArt - letný tábor pre deti a mládež\", konanej v dňoch 26.-.30.7.2021 v Regionálnej muzeálnej expozícií Jozefa Mailátha v Kráľovskom Chlmci.",,"dodávateľ: EinsteinDesignStudio - Béla Tomojka Vojtko, Poľany 167, 076 84 Poľany, IČO: 41602510, Béla Tomojka Vojtko","300,00 € s DPH",11.08.2021,17.08.2021,platná, 125-8/2021,"Zabezpečenie občerstvenia pre účinkujúcich počas letného tábora pre deti a mládež v rámci projektu \"FotoArt 2021\", konanej dňa 16.7.2021 v Regionálnej muzeálnej expozícií J. Mailátha v Kráľovskom Chlmci.",,"dodávateľ: Judita Siposová - AGÁT, L. Kossutha 606/89, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 44043333, Judita Siposová","165,16 € s DPH",12.08.2021,17.08.2021,platná, 126-8/2021,"Zabezpečenie občerstvenia pre účinkujúcich počas letného tábor pre deti a mládež v rámci projektu \"FotoArt 2021\", konanej dňa 16.7.2021 v Regionálnej muzeálnej expozícií J. Mailátha v Kráľovskom Chlmci.",,"dodávateľ: Judita Siposová - AGÁT, L. Kossutha 606/89, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 44043333, Judita Siposová","80,00 € s DPH",12.08.2021,17.08.2021,platná, 127-8/2021,"Zabezpečenie občerstvenia pre účinkujúcich v rámci letného tábor \"TriDiArt - letný tábor pre deti a mládež\", konanej v dňoch od 26.7.2021 do 30.7.2021 v Regionálnej muzeálnej expozícií J. Mailátha v Kráľovskom Chlmci.",,"dodávateľ: Judita Siposová - AGÁT, L. Kossutha 606/89, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 44043333, Judita Siposová","414,23 € s DPH",12.08.2021,17.08.2021,platná, 128-8/2021,"Zabezpečenie občerstvenia pre účinkujúcich v rámci letného tábor \"TriDiArt - letný tábor pre deti a mládež\", konanej v dňoch od 26.7.2021 do 30.7.2021 v Regionálnej muzeálnej expozícií J. Mailátha v Kráľovskom Chlmci.",,"dodávateľ: Judita Siposová - AGÁT, L. Kossutha 606/89, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 44043333, Judita Siposová","8,50 € s DPH",12.08.2021,17.08.2021,platná, 129-8/2021,Digitalná tlač propagačných materiálov (letáky a pozvánky) v rámci projektu "XVIII. Tokajský festival - stretnutie mladých talentov".,,"dodávateľ: MS Print - Marián Györky, Dolná ulica 210/8, 076 14 Michaľany, IČO: 41607457, Marián Györky","600,00 € s DPH",16.08.2021,17.08.2021,platná, 130-8/2021,Zabezpečenie WIFI router TP-LINK TL-WR840N vrátane montážnych a inštalačných práce do Regionálnej muzeálnej expozície J. Mailátha v Kráľovskom Chlmci.,,"dodávateľ: PIKO - Juraj Pikó, Ibrányiho 1255/26, IČO: 33867941, Juraj Pikó","44,00 € s DPH",16.08.2021,17.08.2021,platná, 113-8/2021,Zabezpečenie stravovania pre účinkujúcich v rámci projektu "TriDiArt - letný tábor pre deti a mládež" na deň 27.7.2021.,,"dodávateľ: M.F.S. spol. s.r.o., Hlavná 712, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 36173878","143,60 € s DPH",06.08.2021,11.08.2021,platná, 114-8/2021,Zabezpečenie stravovania pre účinkujúcich v rámci projektu "TriDiArt - letný tábor pre deti a mládež" na deň 28.7.2021.,,"dodávateľ: M.F.S. spol. s.r.o., Hlavná 712, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 36173878","103,50 € s DPH",06.08.2021,11.08.2021,platná, 115-8/2021,Zabezpečenie stravovania pre účinkujúcich v rámci projektu "TriDiArt - letný tábor pre deti a mládež" na deň 29.7.2021.,,"dodávateľ: M.F.S. spol. s.r.o., Hlavná 712, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 36173878","95,50 € s DPH",06.08.2021,11.08.2021,platná, 116-8/2021,Zabezpečenie stravovania pre účinkujúcich v rámci projektu "TriDiArt - letný tábor pre deti a mládež" na deň 30.7.2021.,,"dodávateľ: M.F.S. spol. s.r.o., Hlavná 712, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 36173878","84,70 € s DPH",06.08.2021,11.08.2021,platná, 117-8/2021,Zabezpečenie stravovania pre účinkujúcich v rámci projektu "Kniha-kľúč k detskému srdiečku" - literárne stretnutie s autorkou Zsófia Anna Kováč dňa 28.7.2021 v Regionálnej knižnici v Kráľovskom Chlmci.,,"dodávateľ: M.F.S. spol. s.r.o., Hlavná 712, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 36173878","20,00 € s DPH",06.08.2021,11.08.2021,platná, 118-8/2021,Zabezpečenie ubytovania pre účinkujúcich v rámci projektu "Kniha-kľúč k destkému srdiečku" - literárne stretnutie s autorkou Zsófia Anna Kováč dňa 28.7.2021 v Regionálnej knižnici v Kráľovskom Chlmci.,,"dodávateľ: M.F.S. spol. s.r.o., Hlavná 712, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 36173878","60,00 € s DPH",06.08.2021,11.08.2021,platná, 119-8/2021,Telekomunikačné služby za obdobie 1.8.-31.8.2021.,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","88,43 € s DPH",06.08.2021,11.08.2021,platná, 120-8/2021,"Zabezpečenie materiálu na realizáciu tvorivých dielní v rámci projektu \"TriDiArt - letný tábor pre deti a mládež\", konanej v dňoch 26.-30.7.2021 v Regionálnej muzeálnej expozícií J. Mailátha v Kráľovskom Chlmci.",,"dodávateľ: POMO - Ing. Árpád Molnár, M. Béla 1220/11, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 33163928, Ing. Árpád Molnár","237,00 € s DPH",09.08.2021,11.08.2021,platná, 112-8/2021,Stravné lístky za mesiac JÚL 2021 pre Kultúrne centrum MaP.,,"dodávateľ: DOXX - stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000","619,94 € s DPH",05.08.2021,06.08.2021,platná, 106-7/2021,Zabezpečenie a realizácia bábkovej tvorivej dielne pre deti a mládež v rámci projetku "TriDiArt - letný tábor pre deti a mládež" dňa 28.7.2021 v Regionálnej muzeálnej expozícií J. Mailátha v Kráľovskom Chlmci.,,"dodávateľ: Divadlo rozprávok, o.z., Šafárikova 92, 048 01 Rožňava, IČO: 31308724","300,00 € s DPH",28.07.2021,05.08.2021,platná, 107-7/2021,Režijná náklady za III.Q 2021 - Regionálna muzeálna expozícia J. Mailátha.,,"dodávateľ: Mesto Kráľovský Chlmec, L. Kossutha 99, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 00331619","1 540,00 € s DPH",28.07.2021,05.08.2021,platná, 108-7/2021,Zabezpečenie stravovania pre účinkujúcich v rámci projektu "TriDiArt - letný tábor pre deti a mládež" na deň 26.7.2021.,,"dodávateľ: M.F.S. spol. s.r.o., Hlavná 712, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 36173878","114,20 € s DPH",28.07.2021,05.08.2021,platná, 109-8/2021,Režijné náklady Regionálnej knižnice pri KCMaP Kráľovský Chlmec za mesiac JÚL 2021.,,"dodávateľ: GNK-FOTOLAB, Leles 178, 076 84 Leles, IČO: 44472838, Július Orehovský","291,10 € s DPH",02.08.2021,05.08.2021,platná, 110-8/2021,Nájom nebytových priestorov za mesiac JÚL 2021.,,"dodávateľ: ROSS KC, s.r.o., Nemocničná 9, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 36202142","193,75 € s DPH",02.08.2021,05.08.2021,platná, 111-8/2021,Režijne náklady za mesiac JÚL 2021.,,"dodávateľ: ROSS KC, s.r.o., Nemocničná 9, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 36202142","240,00 € s DPH",02.08.2021,05.08.2021,platná, 104-7/2021,"Predplatné odborného mesačníka PaM - Práce a Mzdy bez chýb, pokút a penále (ročník 2022) a Zákony 2022 pre Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia Kráľovský Chlmec.",,"dodávateľ: Poradca, s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina, IČO: 36371271","38,00 € s DPH",26.07.2021,04.08.2021,platná, 105-7/2021,"Spotrebný materiál na realizáciu tvorivej dielne - ukážka poverpol techniky v rámci projektu \"TriDiArt - letný tábor pre deti a mládež\", dňa 29.7.2021 v Regionálnej muzeálnej expozícií J. Mailátha v Kráľovskom Chlmci.",,"dodávateľ: DJ SYSTEMS, s.r.o., Rákócziho 233/43, 945 01 Komárno, IČO: 48021211","63,98 € s DPH",26.07.2021,04.08.2021,platná, 13-7/2021,"Digitalná tlač propagačných materiálov (plagáty, pozvánky a letáky) v rámci projektu \"TriDiArt - letný tábor pre deti a mládež\".",,"dodávateľ: MS Print - Marián Györky, Dolná ulica 210/8, 076 14 Michaľany, IČO: 41607457, Marián Györky","288,00 € s DPH",21.07.2021,30.07.2021,platná, 102-7/2021,Telekomunikačné služby za obdobie 10.7.-9.8.2021.,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","79,24 € s DPH",21.07.2021,22.07.2021,platná, 95-7/2021,Nájom nebytových priestorov za III.Q 2021 - Regionálna knižnica Kráľovský Chlmec.,,"dodávateľ: GNK-FOTOLAB, Leles 178, 076 84 Leles, IČO: 44472838, Július Orehovský","4 275,00 € s DPH",13.07.2021,20.07.2021,platná, 96-7/2021,Ubytovanie účinkujúcich pri príležitosti literárnej besedy s autormi v rámci projektu "Literárny navigátor 2021" v Regionálnej knižnici Kráľovský Chlmec.,,"dodávateľ: M.F.S. spol. s.r.o., Hlavná 712, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 36173878","120,00 € s DPH",15.07.2021,20.07.2021,platná, 97-7/2021,"Predplatné odborného mesačníka PaM - Práce a Mzdy bez chýb, pokút a penále (ročník 2022) a Zákony 2022 pre Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia Kráľovský Chlmec.",,"dodávateľ: Poradca, s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina, IČO: 36371271","76,00 € s DPH",16.07.2021,20.07.2021,platná, 98-7/2021,Online knižnica "Smernice a vzory pre nepodnikateľské organizácie" za obdobie od 22.7.2021 do 28.7.2022 pre Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia Kráľovský Chlmec.,,"dodávateľ: Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o., Železničiarska 13, 814 99 Bratislava, IČO: 35730129","300,59 € s DPH",19.07.2021,20.07.2021,platná, 99-7/2021,Stravovanie pre účinkujúcich pri príležitosti literárnej besedy s autormi v rámci projektu "Literárny navigátor 2021" v Regionálnej knižnici Kráľovský Chlmec.,,"dodávateľ: M.F.S. spol. s.r.o., Hlavná 712, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 36173878","80,00 € s DPH",19.07.2021,20.07.2021,platná, 100-7/2021,"Stravovanie pre účinkujúcich v rámci projektu \"FotoArt 2021\", konanej dňa 16.7.2021 v Regionálnej muzeálnej expozícií J. Mailátha Kráľovský Chlmec.",,"dodávateľ: M.F.S. spol. s.r.o., Hlavná 712, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 36173878","120,00 € s DPH",19.07.2021,20.07.2021,platná, 101-7/2021,"Ubytovaie pre účinkujúcich v rámci projektu \"FotoArt 2021\", konanej dňa 16.7.2021 v Regionálnej muzeálnej expozícií J. Mailátha Kráľovský Chlmec.",,"dodávateľ: M.F.S. spol. s.r.o., Hlavná 712, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 36173878","105,00 € s DPH",19.07.2021,20.07.2021,platná, 93-7/2021,Nájom nebytových priestorov a režijné náklady za III.Q 2021 - sklad.,,"dodávateľ: Mesto Kráľovský Chlmec, L. Kossutha 99, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 00331619","837,83 € s DPH",09.07.2021,12.07.2021,platná, 94-7/2021,Telekomunikačné služby za obdobie 1.7.-31.7.2021.,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","74,27 € s DPH",09.07.2021,12.07.2021,platná, 89-7/2021,"Upgrade RAM SODIMM na 2x8 GB prezentačných panelov A a B, nastavenie BIOS, update OS Win. konfigurácia LAN siete a nastavenie bezpečnostných protokolov v Regionálnej muzeálnej expozícií J. Mailátha v Kráľovskom Chlmci.",,"dodávateľ: PM Invest - Peter Muszka, E. Adyho 2735/7, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 37540211, Peter Muszka","300,00 € s DPH",01.07.2021,08.07.2021,platná, 90-7/2021,Obrazovo-zvukový záznam z výstavy s názvom "100 rokov lodiarstva v Československu" v Regionálnej muzeálnej expozícií Jozefa Mailátha v Kráľovskom Chlmci.,,"dodávateľ: EinsteinDesignStudio - Béla Tomojka Vojtko, Poľany 167, 076 84 Poľany, IČO: 41602510, Béla Tomojka Vojtko","150,00 € s DPH",01.07.2021,08.07.2021,platná, 91-7/2021,Režijné náklady Regionálnej knižnice pri KCMaP Kráľovský Chlmec za mesiac JÚN 2021.,,"dodávateľ: GNK-FOTOLAB, Leles 178, 076 84 Leles, IČO: 44472838, Július Orehovský","286,34 € s DPH",02.07.2021,08.07.2021,platná, 92-7/2021,Nákup kníh v slovenskom jazyku pre Regionálnu knižnicu v Kráľovskom Chlmci.,,"dodávateľ: Knihy pre každého, s.r.o., Narcisová 44, 821 01 Bratislava, IČO: 44918682","397,34 € s DPH",06.07.2021,08.07.2021,platná, 87-6/2021,Nájom nebytových priestorov za mesiac JÚN 2021.,,"dodávateľ: ROSS KC, s.r.o., Nemocničná 9, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 36202142","193,75 € s DPH",30.06.2021,01.07.2021,platná, 88-6/2021,Režijne náklady za mesiac JÚN 2021.,,"dodávateľ: ROSS KC, s.r.o., Nemocničná 9, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 36202142","240,00 € s DPH",30.06.2021,01.07.2021,platná, 86-6/2021,Stravné lístky za mesiac JÚN 2021 pre Kultúrne centrum MaP.,,"dodávateľ: DOXX - stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000","791,92 € s DPH",28.06.2021,30.06.2021,platná, 81-6/2021,Knihy v maďarskom jazyku pre Regionálnu knižnicu pri Kultúrnom centre Medzibodrožia a Použia Kráľovský Chlmec.,,"dodávateľ: FADAFA BOOKS, s.r.o., Hlavná 816/29, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 50592670","139,36 € s DPH",24.06.2021,28.06.2021,platná, 82-6/2021,Knihy v maďarskom jazyku pre Regionálnu knižnicu pri Kultúrnom centre Medzibodrožia a Použia Kráľovský Chlmec.,,"dodávateľ: FADAFA BOOKS, s.r.o., Hlavná 816/29, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 50592670","194,31 € s DPH",24.06.2021,28.06.2021,platná, 83-6/2021,Knihy v maďarskom jazyku pre Regionálnu knižnicu pri Kultúrnom centre Medzibodrožia a Použia Kráľovský Chlmec.,,"dodávateľ: FADAFA BOOKS, s.r.o., Hlavná 816/29, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 50592670","190,31 € s DPH",24.06.2021,28.06.2021,platná, 84-6/2021,Knihy v maďarskom jazyku pre Regionálnu knižnicu pri Kultúrnom centre Medzibodrožia a Použia Kráľovský Chlmec.,,"dodávateľ: FADAFA BOOKS, s.r.o., Hlavná 816/29, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 50592670","154,66 € s DPH",24.06.2021,28.06.2021,platná, 85-6/2021,Knihy v maďarskom jazyku pre Regionálnu knižnicu pri Kultúrnom centre Medzibodrožia a Použia Kráľovský Chlmec.,,"dodávateľ: FADAFA BOOKS, s.r.o., Hlavná 816/29, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 50592670","24,90 € s DPH",24.06.2021,28.06.2021,platná, 78-6/2021,Telekomunikačné služby za obdobie 10.6.-9.7.2021.,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","79,04 € s DPH",22.06.2021,23.06.2021,platná, 80-6/2021,Občerstvenie v rámci organizovania podujatia s názvom "Noc múzeí a galérií - Muzeálna terasa" v Regionálnej muzeálnej expozícií Jozefa Mailátha v Kráľovskom Chlmci.,,"dodávateľ: Judita Siposová - AGÁT, L. Kossutha 606/89, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 44043333, Judita Siposová","303,28 € s DPH",22.06.2021,23.06.2021,platná, 79-6/2021,Čistiace potreby v rámci bezpečnostných a hygienických opatrení Kultúrneho centra Medzibodrožia a Použia Kráľovský Chlmec.,,"dodávateľ: Judita Siposová - AGÁT, L. Kossutha 606/89, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 44043333, Judita Siposová","146,35 € s DPH",22.06.2021,23.06.2021,platná, 77-6/2021,Služba MVS podľa dodacieho listu č. 98 - Regionálna knižnica pri KCMaP v Kráľovskom Chlmci.,,"dodávateľ: Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Lazovná 9, 975 58 Banská Bystrica, IČO: 35987006","2,40 € s DPH",18.06.2021,21.06.2021,platná, 76-6/2021,Preprogramovanie prezentačného softvéru pod Windows 10 (panely A a B) v Regionálnej muzeálnej expozícií Jozefa Mailátha v Kráľovskom Chlmci.,,"dodávateľ: PM Invest - Peter Muszka, E. Adyho 2735/7, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 37540211, Peter Muszka","300,00 € s DPH",17.06.2021,18.06.2021,platná, 75-6/2021,DEMA Profi skladací plošinový vozík do 300 kg XL do Regionálnej muzeálnej expozície J. Mailátha v Kráľovskom Chlmci.,,"dodávateľ: GÜDE Slovakia, s.r.o., K sihoti 324/2, 033 01 Podtúreň - Roveň, IČO: 36389862","103,99 € s DPH",11.06.2021,18.06.2021,platná, 74-6/2021,Nákup vysávačov s príslušenstvami pre spotrebu Kultúrneho centra Medzibodrožia a Použia Kráľovský Chlmec.,,"dodávateľ: Katarína Liszkaiová - Biela technika, Hlavná 81, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 33157332, Katarína Liszkaiová","273,76 € s DPH",10.06.2021,14.06.2021,platná, 73-6/2021,"Obrazovo-zvukový záznam z podujatia \"Noc múzeí a galérií\", konanej dňa 21.5.2021 v Regionálnej muzeálnej expozícií J. Mailátha v Kráľovskom Chlmci.",,"dodávateľ: EinsteinDesignStudio - Béla Tomojka Vojtko, Poľany 167, 076 84 Poľany, IČO: 41602510, Béla Tomojka Vojtko","150,00 € s DPH",09.06.2021,10.06.2021,platná, 71-6/2021,Hygienické potreby pre spotrebu Kultúrneho centra Medzibodrožia a Použia Kráľovský Chlmec.,,"dodávateľ: Ingema - Peter Hunčár, Hlavná 58, 079 01 Veľké Kapušany, IČO: 33154007, Peter Hunčár","210,00 € s DPH",07.06.2021,09.06.2021,platná, 72-6/2021,Telekomunikačné služby za obdobie 1.6.2021-30.6.2021.,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","74,27 € s DPH",08.06.2021,09.06.2021,platná, 70-6/2021,Odber časopisu KASSAI FIGYELŐ za obdobie 1-12/2021 pre Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia Kráľovský Chlmec.,,"dodávateľ: Hernád, s.r.o., Komenského 24, 040 01 Košice, IČO: 36570869","36,00 € s DPH",03.06.2021,04.06.2021,platná, 67-5/2021,Nájom nebytových priestorov za mesiac MÁJ 2021.,,"dodávateľ: ROSS KC, s.r.o., Nemocničná 9, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 36202142","193,75 € s DPH",31.05.2021,03.06.2021,platná, 68-5/2021,Režijne náklady za mesiac MÁJ 2021.,,"dodávateľ: ROSS KC, s.r.o., Nemocničná 9, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 36202142","240,00 € s DPH",31.05.2021,03.06.2021,platná, 69-6/2021,Režijné náklady Regionálnej knižnice pri KCMaP Kráľovský Chlmec za mesiac MÁJ 2021.,,"dodávateľ: GNK-FOTOLAB, Leles 178, 076 84 Leles, IČO: 44472838, Július Orehovský","293,79 € s DPH",01.06.2021,03.06.2021,platná, 64-5/2021,Stravné lístky za mesiac máj 2021.,,"dodávateľ: DOXX - stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000","715,93 € s DPH",28.05.2021,31.05.2021,platná, 65-5/2021,Pletené laná pre zahradzovací stĺpik nerezový a zahradzovacíe stĺpiky pre lano (cylinder) nerezový do Regionálnej muzeálnej expozície J. Mailátha v Kráľovskom Chlmci.,,"dodávateľ: Legat Trade, s.r.o., Husova 819, 733 01 Karviná, IČO: 27770494","1 050,61 € s DPH",28.05.2021,31.05.2021,platná, 66-5/2021,Stravovanie pre účinkujúcich pri príležitosti "Noc múzeí a galérií - muezálna terasa" konanej dňa 21.5.2021 v Regionálnej muzeálnej expozícií J. Mailátha v Kráľovskom Chlmci.,,"dodávateľ: M.F.S. spol. s.r.o., Hlavná 712, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 36173878","270,00 € s DPH",28.05.2021,31.05.2021,platná, 63-5/2021,Knižné publikácie od autorky Jarmila Zacher Pajpachová s názvami "Spoveď kamionistky" a "Život kamionistky" pre Regionálnu knižnicu pri Kultúrnom centre Medzibodrožia a Použia Kráľovský Chlmec.,,"dodávateľ: Jarmila Zacher Pajpachová, Ul. mládeže 2352/20, 058 01 Poprad, IČO: 1124445399","40,00 € s DPH",27.05.2021,28.05.2021,platná, 62-5/2021,Telekomunikačné služby za obdobie 10.5.-9.6.2021.,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","78,80 € s DPH",25.05.2021,26.05.2021,platná, 61-5/2021,Predplatné dvojmesačníka RÉGIÓ na rok 2021 v počte 30 kusov pre Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia Kráľovský Chlmec,,"dodávateľ: L-PRESS - Magdaléna Kopaszová, Hlavná 495, 076 84 Leles, IČO: 40386139, Magdaléna Kopaszová","84,00 € s DPH",24.05.2021,25.05.2021,platná, 60-5/2021,Nákup čistiacich potrieb a spotrebného tovaru pre Regionálnu knižnicu v Kráľovskom Chlmci.,,"dodávateľ: EXTRA - Juraj Lőrincz, Hlavná 11, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 10802312, Juraj Lőrincz","258,50 € s DPH",20.05.2021,24.05.2021,platná, 59-5/2021,"Oprava, reinštalácia, čistenie a nastavenie počítačov s Windows a dotykových prezentačných monitorov z Regionálnej muzeálnej expozície J. Mailátha v Kráľovskom Chlmci.",,"dodávateľ: PM Invest - Peter Muszka, E. Adyho 2735/7, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 37540211, Peter Muszka","400,00 € s DPH",19.05.2021,20.05.2021,platná, 58-5/2021,Odmena za vydanie výpisu z registra exekúcií alebo potvrdenia.,,"dodávateľ: Slovenská komora exekútorov, Šustekova 49, 851 04 Bratislava, IČO: 35659718","6,60 € s DPH",18.05.2021,19.05.2021,platná, 57-5/2021,Sprejové bezkontaktné dávkovače dezinfekcie so stojanom nastaviteľným v rámci bezpečnostných a hygienických opatrení KCMaP.,,"dodávateľ: B-commerce, s.r.o., Stöcklova 60/19, 085 01 Bardejov, IČO: 52424812","170,00 € s DPH",11.05.2021,12.05.2021,platná, 54-5/2021,Telekomunikačné služby za obdobie 1.5.2021-31.5.2021.,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","74,27 € s DPH",06.05.2021,07.05.2021,platná, 55-5/2021,Servisné služby služobného motorového vozidla Škoda Octavia IV. AMB TS110/1.5 M6F,,"dodávateľ: A-MOBIL, s.r.o., Pribenická 6, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 31670768","31,32 € s DPH",06.05.2021,07.05.2021,platná, 56-5/2021,"Obrazovo-zvukový záznam z podujatia výstavy: \"Aha deti, čo to letí! - výstava o živote bociana bieleho\" v Regionálnej muzeálnej expozícií Jozefa Mailátha v Kráľovskom Chlmci.",,"dodávateľ: EinsteinDesignStudio - Béla Tomojka Vojtko, Poľany 167, 076 84 Poľany, IČO: 41602510, Béla Tomojka Vojtko","150,00 € s DPH",06.05.2021,07.05.2021,platná, 52-5/2021,Nájom nebytových priestorov za II.Q 2021 - Regionálna knižnica Kráľovský Chlmec.,,"dodávateľ: GNK-FOTOLAB, Leles 178, 076 84 Leles, IČO: 44472838, Július Orehovský","4 275,00 € s DPH",03.05.2021,04.05.2021,platná, 53-5/2021,Režijná náklady za II.Q 2021 - Regionálna muzeálna expozícia J. Mailátha.,,"dodávateľ: Mesto Kráľovský Chlmec, L. Kossutha 99, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 00331619","1 540,00 € s DPH",03.05.2021,04.05.2021,platná, 50-4/2021,Nájom nebytových priestorov za mesiac APRÍL 2021.,,"dodávateľ: ROSS KC, s.r.o., Nemocničná 9, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 36202142","193,75 € s DPH",30.04.2021,03.05.2021,platná, 51-4/2021,Režijne náklady za mesiac APRÍL 2021.,,"dodávateľ: ROSS KC, s.r.o., Nemocničná 9, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 36202142","240,00 € s DPH",30.04.2021,03.05.2021,platná, 49-4/2021,Režijné náklady Regionálnej knižnice pri KCMaP Kráľovský Chlmec za mesiac APRÍL 2021.,,"dodávateľ: GNK-FOTOLAB, Leles 178, 076 84 Leles, IČO: 44472838, Július Orehovský","289,51 € s DPH",29.04.2021,30.04.2021,platná, 48-4/2021,Stravné lístky za mesiac APRÍL 2021 pre Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia Kráľovský Chlmec.,,"dodávateľ: DOXX - stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000","547,95 € s DPH",28.04.2021,29.04.2021,platná, 46-4/2021,Poskytovanie stravovania pre účastníkov v rámci odinštalovania výstavy v Regionálnej muzeálnej expozícií Jozefa Mailátha v Kráľovskom Chlmci.,,"dodávateľ: M.F.S. spol. s.r.o., Hlavná 712, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 36173878","18,00 € s DPH",26.04.2021,27.04.2021,platná, 47-4/2021,Ubytovanie účastníkom v rámci odinštalovania výstavy v Regionálnej muzeálnej expozícií Jozefa Mailátha v Kráľovskom Chlmci.,,"dodávateľ: M.F.S. spol. s.r.o., Hlavná 712, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 36173878","121,05 € s DPH",26.04.2021,27.04.2021,platná, 45-4/2021,Telekomunikačné služby za obdobie 10.4.-9.5.2021.,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","78,92 € s DPH",23.04.2021,26.04.2021,platná, 43-4/2021,Bezpečnostné služby za obdobie 1.4.2021-30.6.2021 v priestoroch Regionálnej knižnice a Regionálnej muzeálnej expozície J. Mailátha v Kráľovskom Chlmci.,,"dodávateľ: Jablotron Slovakia, s.r.o., Sasinkova 14, 010 01 Žilina, IČO: 31645976","10,76 € s DPH",12.04.2021,20.04.2021,platná, 44-4/2021,Nájom nebytových priestorov a režijné náklady za II.Q 2021 - sklad.,,"dodávateľ: Mesto Kráľovský Chlmec, L. Kossutha 99, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 00331619","837,83 € s DPH",12.04.2021,20.04.2021,platná, 42-4/2021,Telekomunikačné služby za obdobie 1.4.-30.4.2021.,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","74,27 € s DPH",08.04.2021,12.04.2021,platná, 41-4/2021,Nedoplatok za služby poskytované za rok 2020 v Regionálnej muzeálnej expozícií Jozefa Mailátha Kráľovský Chlmec.,,"dodávateľ: Mesto Kráľovský Chlmec, L. Kossutha 99, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 00331619","1 254,73 € s DPH",07.04.2021,08.04.2021,platná, 37-3/2021,Stravné lístky za mesiac MAREC 2021 pre Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia Kráľovský Chlmec.,,"dodávateľ: DOXX - stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000","679,93 € s DPH",30.03.2021,06.04.2021,platná, 38-3/2021,Nájom nebytových priestorov za mesiac MAREC 2021.,,"dodávateľ: ROSS KC, s.r.o., Nemocničná 9, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 36202142","193,75 € s DPH",31.03.2021,06.04.2021,platná, 39-3/2021,Režijne náklady za mesiac MAREC 2021.,,"dodávateľ: ROSS KC, s.r.o., Nemocničná 9, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 36202142","240,00 € s DPH",31.03.2021,06.04.2021,platná, 40-3/2021,Režijné náklady Regionálnej knižnice pri KCMaP Kráľovský Chlmec za mesiac MAREC 2021.,,"dodávateľ: GNK-FOTOLAB, Leles 178, 076 84 Leles, IČO: 44472838, Július Orehovský","308,79 € s DPH",31.03.2021,06.04.2021,platná, 36-3/2021,Telekomunikačné poplatky za obdobie 10.3.2021-9.4.2021.,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","79,22 € s DPH",24.03.2021,01.04.2021,platná, 34-3/2021,Respirátory FFP2 pre zamestnancov Kultúrneho centra Medzibodrožia a Použia Kráľovský Chlmec.,,"dodávateľ: Kvapka zdravia, spol. s.r.o., Nemocničná 2420/10, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 36598381","90,00 € s DPH",22.03.2021,31.03.2021,platná, 35-3/2021,Obrazovo-zvukový záznam z podujatia výstavy: "Čaro zimy a jari v Medzibodroží" a "Krása ukrytá v šperkoch" v Regionálnej muzeálnej expozícií Jozefa Mailátha v Kráľovskom Chlmci.,,"dodávateľ: EinsteinDesignStudio - Béla Tomojka Vojtko, Poľany 167, 076 84 Poľany, IČO: 41602510, Béla Tomojka Vojtko","150,00 € s DPH",22.03.2021,31.03.2021,platná, 32-3/2021,Predplatné domény kcmap.sk za obdobie 2.4.2021 - 2.4.2022 pre Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia Kráľovský Chlmec.,,"dodávateľ: WebSupport, s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, IČO: 36421928","15,00 € s DPH",18.03.2021,19.03.2021,platná, 33-3/2021,Čistiace potreby v rámci bezpečnostných a hygienických opatrení Kultúrneho centra Medzibodrožia a Použia Kráľovský Chlmec.,,"dodávateľ: Judita Siposová - AGÁT, L. Kossutha 606/89, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 44043333, Judita Siposová","410,06 € s DPH",18.03.2021,19.03.2021,platná, 31-3/2021,Predplatné webhostingu za obdobie 1.4.2021 - 2.4.2022 pre Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia Kráľovský Chlmec.,,"dodávateľ: WebSupport, s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, IČO: 36421928","40,46 € s DPH",17.03.2021,18.03.2021,platná, 30-3/2021,Právne služby poskytnuté na základe Zmluvy o poskytovaní právnych služieb v súvislosti s exekučným vymáhaním peňažnej pohľadávky od dlžníka.,,"dodávateľ: Mgr. Dávid Orbán - advokát, Révová 7, 811 02 Bratislava 1, IČO: 50725718","308,88 € s DPH",16.03.2021,17.03.2021,platná, 29-3/2021,Telekomunikačné služby za obdobie 1.3.2021 - 31.3.2021.,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","75,96 € s DPH",09.03.2021,10.03.2021,platná, 28-3/2021,Predplatné na rok 2021 "PaM 2021 a Zákony 2021" pre Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia Kráľovský Chlmec.,,"dodávateľ: Poradca, s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina, IČO: 36371271","38,00 € s DPH",04.03.2021,08.03.2021,platná, 26-3/2021,Servis klimatizačného systému v budove Regionálnej muzeálnej expozície J. Mailátha v Kráľovskom Chlmci.,,"dodávateľ: Mesto Kráľovský Chlmec, L. Kossutha 99, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 00331619","580,80 € s DPH",04.03.2021,05.03.2021,platná, 27-3/2021,Kancelárske potreby a spotrebný tovar pre Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia Kráľovský Chlmec.,,"dodávateľ: POMO - Ing. Árpád Molnár, M. Béla 1220/11, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 33163928, Ing. Árpád Molnár","799,98 € s DPH",04.03.2021,05.03.2021,platná, 25-3/2021,Predplatné týždenníka Vasárnap na kalendárny rok 2021 pre Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia.,,"dodávateľ: DUEL-PRESS, s.r.o., Bajkalská 19/B, 821 01 Bratislava 2, IČO: 35722517","61,40 € s DPH",03.03.2021,04.03.2021,platná, 21-3/2021,Nájom nebytových priestor za mesiac február 2021.,,"dodávateľ: ROSS KC, s.r.o., Nemocničná 9, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 36202142","193,75 € s DPH",01.03.2021,02.03.2021,platná, 22-3/2021,Režijné náklady za mesiac február 2021.,,"dodávateľ: ROSS KC, s.r.o., Nemocničná 9, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 36202142","240,00 € s DPH",01.03.2021,02.03.2021,platná, 23-3/2021,Režijné náklady za mesiac február 2021 - Regionálna knižnica Kráľovský Chlmec.,,"dodávateľ: GNK-FOTOLAB, Leles 178, 076 84 Leles, IČO: 44472838, Július Orehovský","296,16 € s DPH",01.03.2021,02.03.2021,platná, 24-3/2021,Nájom nebytových priestorov za I.Q 2021 - Regionálna knižnica Kráľovský Chlmec.,,"dodávateľ: GNK-FOTOLAB, Leles 178, 076 84 Leles, IČO: 44472838, Július Orehovský","4 275,00 € s DPH",01.03.2021,02.03.2021,platná, 20-2/2021,Vykonanie ročnej účtovnej závierky za rok 2020 pre Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia Kráľovský Chlmec.,,"dodávateľ: IVES Košice, Čsl. armády 20, 041 18 Košice, IČO: 00162957","30,00 € s DPH",24.02.2021,26.02.2021,platná, 19-2/2021,Stravné lístky za mesiac Február 2021.,,"dodávateľ: DOXX - stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000","655,93 € s DPH",24.02.2021,25.02.2021,platná, 18-2/2021,Telekomunikačné služby za obdobie 10.2.-9.3.2021.,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","79,70 € s DPH",23.02.2021,24.02.2021,platná, 17-2/2021,Nedoplatok za služby verejnosti poskytované RTVS za rok 2020.,,"dodávateľ: Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava, IČO: 47232480","224,46 € s DPH",12.02.2021,22.02.2021,platná, 16-2/2021,Návrh loga v alternatívach pre Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia Kráľovský Chlmec.,,"dodávateľ: Ing. arch. Pavol Pirovits - ARCHIPÁL, Národná trieda 208/72, 040 01 Košice-Sever, IČO: 37518704, Ing. arch. Pavol Pirovits","200,00 € s DPH",09.02.2021,09.02.2021,platná, 15-2/2021,Telekomunikačné služby za obdobie 1.2.-28.2.2021.,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","74,27 € s DPH",08.02.2021,08.02.2021,platná, 14-2/2021,Ročná revízna prehliadka poplachového systému v priestoroch Regionálnej muzeálnej expozície J. Mailátha a v Regionálnej knižnici v Kráľovskom Chlmci.,,"dodávateľ: EMM plus, s.r.o., Bencúrova 13, 040 01 Košice, IČO: 31723918","341,46 € s DPH",05.02.2021,05.02.2021,platná, 10-2/2021,Nájom nebytových priestorov za obdobie 1.1.2021-31.1.2021.,,"dodávateľ: ROSS KC, s.r.o., Nemocničná 9, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 36202142","193,75 € s DPH",01.02.2021,01.02.2021,platná, 11-2/2021,Režijné náklady za obdobie 1.1.-31.1.2021.,,"dodávateľ: ROSS KC, s.r.o., Nemocničná 9, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 36202142","240,00 € s DPH",01.02.2021,01.02.2021,platná, 12-2/2021,Režijné náklady za obdobie 1.1.-31.1.2021 - Regionálna knižnica Kráľovský Chlmec.,,"dodávateľ: GNK-FOTOLAB, Leles 178, 076 84 Leles, IČO: 44472838, Július Orehovský","281,59 € s DPH",01.02.2021,01.02.2021,platná, 13-2/2021,Nedoplatok na režijných nákladoch za rok 2020 - dodávka zemného plynu v Regionálnej knižnici v Kráľovskom Chlmci.,,"dodávateľ: GNK-FOTOLAB, Leles 178, 076 84 Leles, IČO: 44472838, Július Orehovský","337,88 € s DPH",01.02.2021,01.02.2021,platná, 8-1/2021,Režijná náklady za I.Q 2021 - Regionálna muzeálna expozícia J. Mailátha.,,"dodávateľ: Mesto Kráľovský Chlmec, L. Kossutha 99, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 00331619","1 540,00 € s DPH",29.01.2021,29.01.2021,platná, 9-1/2021,Stravné lístky za január 2021.,,"dodávateľ: DOXX - stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000","823,92 € s DPH",29.01.2021,29.01.2021,platná, 7-1/2021,Nájom nebytových priestorov a režijné náklady za I.Q 2021 - sklad.,,"dodávateľ: Mesto Kráľovský Chlmec, L. Kossutha 99, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 00331619","837,83 € s DPH",28.01.2021,28.01.2021,platná, 6-1/2021,Telekomunikačné poplatky za obdobie 10.1.2021-9.2.2021.,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","78,86 € s DPH",22.01.2021,25.01.2021,platná, 4-1/2021,Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za obdobie 1.1.-31.12.2021.,,"dodávateľ: Mesto Kráľovský Chlmec, L. Kossutha 99, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 00331619","21,60 € s DPH",18.01.2021,22.01.2021,platná, 5-1/2021,Kancelárska tlačiareň typu HP LaserJet Pro MFP428dw pre Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia Kráľovský Chlmec.,,"dodávateľ: Tekra.sk - Dušan Valentovič, Spartakovská 6458/2, IČO: 44274742, Dušan Valentovič","317,47 € s DPH",21.01.2021,22.01.2021,platná, 1-1/2021,Telekomunikačné služby za obdobie 1.1.-31.1.2021.,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","74,27 € s DPH",08.01.2021,13.01.2021,platná, 2-1/2021,Bezpečnostné služby za obdobie 1.1.-31.3.2021.,,"dodávateľ: Jablotron Slovakia, s.r.o., Sasinkova 14, 010 01 Žilina, IČO: 31645976","10,76 € s DPH",11.01.2021,13.01.2021,platná, 3-1/2021,Oprava dvernej uzávierky v budove Regionálnej muzeálnej expozície J. Mailátha v Kráľovskom Chlmci.,,"dodávateľ: Mesto Kráľovský Chlmec, L. Kossutha 99, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 00331619","195,60 € s DPH",12.01.2021,13.01.2021,platná, 194-12/2020,Služobné notebooky a príslušenstvá v rámci kultúrno-osvetovej činnosti Kultúrneho centra Medzibodrožia a Použia Kráľovský Chlmec,,"dodávateľ: PM Invest - Peter Muszka, E. Adyho 2735/7, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 37540211, Peter Muszka","1 975,00 € s DPH",21.12.2020,23.12.2020,platná, 195-12/2020,Zabezpečenie verejného obstarávania zákazky "Stravné lístky na rok 2021" pre Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia Kráľovský Chlmec.,,"dodávateľ: Ing. Blažej Nagyidai, Záhradná 457/9, 079 01 Veľké Kapušany, IČO: 43111378, Ing. Blažej Nagyidai","150,00 € s DPH",21.12.2020,23.12.2020,platná, 196-12/2020,Režijné náklady za december 2020 v Regionálnej knižnici pri Kultúrnom centre Medzibodrožia a Použia v Kráľovskom Chlmci.,,"dodávateľ: GNK-FOTOLAB, Leles 178, 076 84 Leles, IČO: 44472838, Július Orehovský","238,97 € s DPH",21.12.2020,23.12.2020,platná, 197-12/2020,Nákup inteligentnej clony na čelné sklo služobného motorového vozidla Škoda Octavia Ambition Kultúrneho centra Medzibodrožia a Použia Kráľovský Chlmec.,,"dodávateľ: HS PLUS, TRGOVINA IN STORITVE D.O.O., Gmajna 10, 1236 Trzin, Slovinsko, IČO: SK4120085156","29,17 € s DPH",21.12.2020,23.12.2020,platná, 198-12/2020,Grafická príprava a tlač reklamných predmetov (magnetky a pohľadnice) pre Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia Kráľovský Chlmec.,,"dodávateľ: MS PRINT - Marián Gyorky, Dolná ulica 210/8, 076 14 Michaľany, IČO: 41607457, Marián Gyorky","1 218,00 € s DPH",22.12.2020,23.12.2020,platná, 199-12/2020,"Montážne a inštalačné práce, administratívne služby a počítačové spracovanie údajov pre Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia Kráľovský Chlmec.",,"dodávateľ: PIKO - Juraj Pikó, Ibrányiho 1255/26, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 33867941, Juraj Pikó","100,00 € s DPH",22.12.2020,23.12.2020,platná, 200-12/2020,Telekomunikačné služby za obdobie 10.12.2020-9.1.2021.,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","79,33 € s DPH",22.12.2020,23.12.2020,platná, 201-12/2020,Nákup reprezentačných výdavkov v rámci inaugurácie novej knižnej publikácie s názvom "Slovami tvoriť dielo trvácne - Slovník spisovateľov a básnikov Medzibodrožia a Použia".,,"dodávateľ: Judita Siposová - AGÁT, L. Kossutha 606/89, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 44043333, Judita Siposová","338,52 € s DPH",22.12.2020,23.12.2020,platná, 202-12/2020,Stravné lístky za december 2020 pre Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia Kráľovský Chlmec.,,"dodávateľ: DOXX - stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000","735,93 € s DPH",22.12.2020,23.12.2020,platná, 189-12/2020,Čistiace potreby v rámci bezpečnostných a hygienických opatrení Kultúrneho centra Medzibodrožia a Použia Kráľovský Chlmec.,,"dodávateľ: EXTRA - Juraj Lőrincz, Hlavná 11, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 10802312, Juraj Lőrincz","214,35 € s DPH",03.12.2020,08.12.2020,platná, 190-12/2020,Nákup hnedých papierových tašiek s krútenou rúčkou pre Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia Kráľovský Chlmec.,,"dodávateľ: FORK, s.r.o., Pribinova 274/4, 036 01 Martin, IČO: 44311061","17,50 € s DPH",03.12.2020,08.12.2020,platná, 191-12/2020,Predplatné týždenník ÚJ SZÓ na kalendárny rok 2021 pre Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia Kráľovský Chlmec.,,"dodávateľ: DUEL-PRESS, s.r.o., Bajkalská 19/B, 821 01 Bratislava 2, IČO: 35722517","211,00 € s DPH",07.12.2020,08.12.2020,platná, 192-12/2020,Telekomunikačné služby za obdobie 1.12.-31.12.2020.,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","74,27 € s DPH",08.12.2020,08.12.2020,platná, 193-12/2020,Predplatné časopisu Nový čas na kalendárny rok 2021 pre Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia Kráľovský Chlmec.,,"dodávateľ: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124","222,50 € s DPH",08.12.2020,08.12.2020,platná, 184-11/2020,Kniha s názvom "Slovami tvoriť dielo trvácne" - slovník spisovateľov a básnikov Medzibodrožia a Použia (grafická príprava a tlač publikácie),,"dodávateľ: MS PRINT - Marián Gyorky, Dolná ulica 210/8, 076 14 Michaľany, IČO: 41607457, Marián Gyorky","2 350,00 € s DPH",27.11.2020,02.12.2020,platná, 185-11/2020,Stravné lístky za mesiac november 2020,,"dodávateľ: DOXX - stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000","631,94 € s DPH",30.11.2020,02.12.2020,platná, 186-11/2020,Nájom nebytových priestorov za mesiac november 2020.,,"dodávateľ: ROSS KC, s.r.o., Nemocničná 9, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 36202142","193,75 € s DPH",30.11.2020,02.12.2020,platná, 187-11/2020,Režijné náklady za mesiac november 2020.,,"dodávateľ: ROSS KC, s.r.o., Nemocničná 9, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 36202142","240,00 € s DPH",30.11.2020,02.12.2020,platná, 188-12/2020,Režijné náklady za mesiac november 2020 - Regionálna knižnica.,,"dodávateľ: GNK-FOTOLAB, Leles 178, 076 84 Leles, IČO: 44472838, Július Orehovský","257,98 € s DPH",01.12.2020,02.12.2020,platná, 183-11/2020,Telekomunikačné služby za obdobie 10.11.2020-9.12.2020.,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","80,20 € s DPH",23.11.2020,24.11.2020,platná, 177-11/2020,Nákup čistiacich a dezinfekčných potrieb v rámci bezpečnostných a hygienických opatrení v priestoroch Kultúrneho centra Medzibodrožia a Použia Kráľovský Chlmec.,,"dodávateľ: Judita Siposová - AGÁT, L. Kossutha 606/89, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 44043333, Judita Siposová","267,49 € s DPH",18.11.2020,23.11.2020,platná, 178-11/2020,Nákup kancelárskych potrieb v rámci kultúrno-osvetovej činnosti a administratívnej činnosti Kultúrneho centra Medzibodrožia a Použia Kráľovský Chlmec.,,"dodávateľ: POMO - Ing. Árpád Molnár, M. Béla 1220/11, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 33163928, Ing. Árpád Molnár","332,27 € s DPH",19.11.2020,23.11.2020,platná, 179-11/2020,Spracovanie reklamy v Kalendáriume na rok 2021 za účelom propagovania kultúrnej činnosti Kultúrneho centra Medzibodrožia a Použia Kráľovský Chlmec.,,"dodávateľ: Lelespress - Ladislav Kopasz, Hlavná 495, 076 84 Leles, IČO: 14335255, Ladislav Kopasz","204,00 € s DPH",19.11.2020,23.11.2020,platná, 180-11/2020,"Nákup externého pevného disku 2,5˝ Adata SLIM za účelom uchovávania a archivovania dát z pracovných počítačov.",,"dodávateľ: PM Invest - Peter Muszka, E. Adyho 2735/7, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 37540211, Peter Muszka","69,00 € s DPH",19.11.2020,23.11.2020,platná, 181-11/2020,Kalendárium na rok 2021 pre Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia Kráľovský Chlmec.,,"dodávateľ: Lelespress - Ladislav Kopasz, Hlavná 495, 076 84 Leles, IČO: 14335255, Ladislav Kopasz","110,00 € s DPH",20.11.2020,23.11.2020,platná, 182-11/2020,"Zasklievanie okien (0,75x1,8 m) v priestoroch Regionálnej muzeálnej expozície Jozefa Mailátha v Kráľovskom Chlmci.",,"dodávateľ: M.G.R. - Mgr. Jozef Balický, Trakanská 22/24, 076 43 Čierna nad Tisou, IČO: 40387933, Mgr. Jozef Balický","150,00 € s DPH",20.11.2020,23.11.2020,platná, 176-11/2020,Telekomunikačné služby za obdobie 1.11.-30.11.2020.,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","74,27 € s DPH",09.11.2020,10.11.2020,platná, 171-10/2020,Stravné lístky za mesiac Október 2020.,,"dodávateľ: DOXX - stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000","795,92 € s DPH",29.10.2020,09.11.2020,platná, 172-11/2020,Nájom nebytových priestorov za mesiac Október 2020.,,"dodávateľ: ROSS KC, s.r.o., Nemocničná 9, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 36202142","193,75 € s DPH",02.11.2020,09.11.2020,platná, 173-11/2020,Režijné náklady za mesiac Október 2020.,,"dodávateľ: ROSS KC, s.r.o., Nemocničná 9, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 36202142","240,00 € s DPH",02.11.2020,09.11.2020,platná, 174-11/2020,Servisné služby služobného motorového vozidla Škoda Octavia IV. AMB TS110/1.5 M6F.,,"dodávateľ: A-MOBIL, s.r.o., Pribenická 6, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 31670768","783,80 € s DPH",06.11.2020,09.11.2020,platná, 175-11/2020,Hygienické potreby pre spotrebu Kultúrneho centra Medzibodrožia a Použia Kráľovský Chlmec.,,"dodávateľ: Ingema - Peter Hunčár, Hlavná 58, 079 01 Veľké Kapušany, IČO: 33154007, Peter Hunčár","209,99 € s DPH",06.11.2020,09.11.2020,platná, 170-10/2020,Režijné náklady za 10/2020 - Regionálna knižnica Kráľovský Chlmec.,,"dodávateľ: GNK-FOTOLAB, Leles 178, 076 84 Leles, IČO: 44472838, Július Orehovský","253,86 € s DPH",28.10.2020,06.11.2020,platná, 167-10/2020,Telekomunikačné služby za obdobie 10.10.-9.11.2020.,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","76,01 € s DPH",21.10.2020,27.10.2020,platná, 168-10/2020,Materiál na tvorivé dielne v rámci projektu "Kráľovská Bakchiáda 2020".,,"dodávateľ: Liskaiová Katarína - Pohrebná služba, Fábryho 1245/33, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 37537628, Liskaiová Katarína","232,50 € s DPH",21.10.2020,27.10.2020,platná, 169-10/2020,Občerstvenie v rámci projektu "Kráľovská Bakchiáda 2020" konanej dňa 11.09.2020 v Regionálnej muzeálnej expozícií Jozefa Mailátha v Kráľovskom Chlmci.,,"dodávateľ: GI-MARKET - Irena Gazdagová, Hlavná 757/147, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 34875891, Irena Gazdagová","70,00 € s DPH",22.10.2020,27.10.2020,platná, 160-10/2020,Režijné náklady za IV.Q 2020 - Regionálna muzeálna expozícia J. Mailátha Kráľovský Chlmec,,"dodávateľ: Mesto Kráľovský Chlmec, L. Kossutha 99, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 00331619","1 540,00 € s DPH",14.10.2020,20.10.2020,platná, 161-10/2020,Servisné služby služobného motorového vozidla Škoda Fabia Combi.,,"dodávateľ: A-MOBIL, s.r.o., Pribenická 6, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 31670768","86,31 € s DPH",15.10.2020,20.10.2020,platná, 162-10/2020,Servisné poplatky za používanie KIS MaSK za rok 2020.,,"dodávateľ: Slovenská národná knižnica, Námestie J. C. Hronského 1, 036 01 Martin, IČO: 36138517","66,39 € s DPH",16.10.2020,20.10.2020,platná, 163-10/2020,Vykonanie školenia BOZP a ochrany pred požiarmi pre zamestnancov KCMaP a aktualizácia dokumentácie BOZP a Ochrany pred požiarmi.,,"dodávateľ: AGOLO - Mgr. Peter Szakszon, Rázusova 226/10, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 41603656, Mgr. Peter Szakszon","266,00 € s DPH",16.10.2020,20.10.2020,platná, 164-10/2020,Občerstvenie v rámci projektu "Kráľovská Bakchiáda 2020" uskutočnenej dňa 11.9.2020 v Regionálnej muzeálnej expozícií J. Mailátha Kráľovský Chlmec.,,"dodávateľ: Judita Siposová - AGÁT, L. Kossutha 606/89, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 44043333, Judita Siposová","395,20 € s DPH",16.10.2020,20.10.2020,platná, 165-10/2020,Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov v rámci hygienických a bezpečnostných opatrení Kultúrneho centra Medzibodrožia a Použia.,,"dodávateľ: Judita Siposová - AGÁT, L. Kossutha 606/89, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 44043333, Judita Siposová","361,60 € s DPH",16.10.2020,20.10.2020,platná, 166-10/2020,Oprava elektrického poplachové systému v priestoroch Regionálnej knižnice v Kráľovskom Chlmci.,,"dodávateľ: EMM plus, s.r.o., Bencúrova 13, 040 01 Košice, IČO: 31723918, Albert Tankó","176,62 € s DPH",19.10.2020,20.10.2020,platná, 159-10/2020,Materiál na tvorivé dielne v rámci projektu "Kráľovská Bakchiáda 2020".,,"dodávateľ: POMO - Ing. Árpád Molnár, M. Béla 1220/11, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 33163928, Ing. Árpád Molnár","227,50 € s DPH",09.10.2020,19.10.2020,platná, 151-10/2020,Spotrebný materiál na tvorivé dielne v rámci projektu "Kráľovská Bakchiáda 2020".,,"dodávateľ: Zlatý strapec - Anna Nagyová, Tokajská 118/19, 076 31 Viničky, IČO: 33148449, Anna Nagyová","125,00 € s DPH",05.10.2020,12.10.2020,platná, 152-10/2020,"Séria vianočných pozdravov s obálkami, nálepiek a kalendáre na rok 2021.",,"dodávateľ: Nakladateľstvo umelcov maľujúcich ústami a nohami, s.r.o., Magurská 3/B, 831 01 Bratislava, IČO: 35896400","18,50 € s DPH",05.10.2020,12.10.2020,platná, 153-10/2020,Kamerové služby v rámci podujatia "Kráľovská Bakchiáda 2020" v Regionálnej muzeálnej expozícií J. Mailátha v Kráľovskom Chlmci.,,"dodávateľ: EinsteinDesignStudio - Béla Tomojka Vojtko, Poľany 167, 076 84 Poľany, IČO: 41602510, Béla Tomojka Vojtko","120,00 € s DPH",07.10.2020,12.10.2020,platná, 154-10/2020,Bezpečnostné služby za obdobie 1.10.2020-31.12.2020 v Regionálnej muzeálnej expozícií J. Mailátha a Regionálnej knižnici v Kráľovskom Chmci.,,"dodávateľ: Jablotron Slovakia, s.r.o., Sasinkova 14, 010 01 Žilina, IČO: 31645976","10,76 € s DPH",08.10.2020,12.10.2020,platná, 155-10/2020,Nájom nebytových priestorov za IV.Q 2020 - Regionálna knižnica v Kráľovskom Chlmci.,,"dodávateľ: GNK-FOTOLAB, Leles 178, 076 84 Leles, IČO: 44472838, Július Orehovský","4 275,00 € s DPH",08.10.2020,12.10.2020,platná, 156-10/2020,Čistenie vankúšov stoličiek metódou prania mokrou cestou z Regionálnej muzeálnej expozície J. Mailátha Kráľovský Chlmec.,,"dodávateľ: DITA - Edita Kočiová, Hlavná 9, 076 43 Čierna nad Tisou, IČO: 33154228, Edita Kočiová","34,08 € s DPH",08.10.2020,12.10.2020,platná, 157-10/2020,Telekomunikačné služby za obdobie 1.10.2020-31.10.2020.,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","82,02 € s DPH",08.10.2020,12.10.2020,platná, 158-10/2020,Nájom nebytových priestorov a režijné náklady za IV.Q 2020 - sklad.,,"dodávateľ: Mesto Kráľovský Chlmec, L. Kossutha 99, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 00331619","837,83 € s DPH",08.10.2020,12.10.2020,platná, 148-10/2020,Stravné lístky za mesiac september 2020.,,"dodávateľ: DOXX - stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000","595,94 € s DPH",01.10.2020,09.10.2020,platná, 149-10/2020,Servisné služby služobného motorového vozidla Škoda Fabia.,,"dodávateľ: A-MOBIL, s.r.o., Pribenická 6, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 31670768","136,08 € s DPH",02.10.2020,09.10.2020,platná, 150-10/2020,Predplatné aktualizácií Úplných znení zákonov (ročník 2021).,,"dodávateľ: Poradca, s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina, IČO: 36371271","33,60 € s DPH",02.10.2020,09.10.2020,platná, 144-9/2020,Režijné náklady za mesiac september 2020 - Regionálna knižnica.,,"dodávateľ: GNK-FOTOLAB, Leles 178, 076 84 Leles, IČO: 44472838, Július Orehovský","241,98 € s DPH",28.09.2020,29.09.2020,platná, 141-9/2020,Servisné služby služobného motorového vozidla Škoda Fabia.,,"dodávateľ: A-MOBIL, s.r.o., Pribenická 6, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 31670768","231,30 € s DPH",21.09.2020,28.09.2020,platná, 142-9/2020,Telefónne poplatky za obdobie 10.9.-9.10.2020.,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","88,27 € s DPH",22.09.2020,28.09.2020,platná, 143-9/2020,Osobné motorové vozidlo Škoda Octavia 1.5 TSI Ambition.,,"dodávateľ: A-MOBIL, s.r.o., Pribenická 6, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 31670768","19 990,00 € s DPH",22.09.2020,28.09.2020,platná, 140-9/2020,Drevené obrazové rámy v rámci projektu "FotoArt 2020".,,"dodávateľ: M.G.R. - Mgr. Jozef Balický, Trakanská 22/24, 076 43 Čierna nad Tisou, IČO: 40387933, Mgr. Jozef Balický","50,00 € s DPH",14.09.2020,22.09.2020,platná, 137-9/2020,"Montážne, demontážne, opravárske a inštalačné práce v priestoroch Regionálnej muzeálnej expozície J. Mailátha v Kráľovskom Chlmci.",,"dodávateľ: A JE TO - Michal Kalinič, Kostolná 193/27, 076 37 Rad-Hrušov, IČO: 43863060, Michal Kalinič","1 039,22 € s DPH",07.09.2020,16.09.2020,platná, 138-9/2020,"Predplatné odborného mesačníka na roky 2020 a 2021 - PaM - Práce a Mzdy bez chýb, pokút a penále a Zákony.",,"dodávateľ: Poradca, s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina, IČO: 36371271","38,00 € s DPH",09.09.2020,16.09.2020,platná, 139-9/2020,Telekomunikačné služby za obdobie 1.9.-30.9.2020.,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","74,27 € s DPH",09.09.2020,16.09.2020,platná, 135-9/2020,Hygienické potreby pre spotrebu Kultúrneho centra Medzibodrožia a Použia Kráľovský Chlmec.,,"dodávateľ: Ingema - Peter Hunčár, Hlavná 58, 079 01 Veľké Kapušany, IČO: 33154007, Peter Hunčár","141,73 € s DPH",02.09.2020,11.09.2020,platná, 136-9/2020,Kancelárske potreby a materiál na tvorivé dielne a podujatia pre spotrebu Kultúrneho centra Medzibodrožia a Použia Kráľovský Chlmec.,,"dodávateľ: POMO - Ing. Árpád Molnár, M. Béla 1220/11, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 33163928, Ing. Árpád Molnár","1 279,62 € s DPH",04.09.2020,11.09.2020,platná, 128-8/2020,Tlač fotografií v rámci projektu "FotoArt 2020".,,"dodávateľ: GNK-FOTOLAB, Leles 178, 076 84 Leles, IČO: 44472838, Július Orehovský","850,00 € s DPH",28.08.2020,03.09.2020,platná, 129-8/2020,Občerstvenie v rámci letného tábora v Regionálnej knižnici a Regionálnej muzeálnej expozícií J. Mailátha.,,"dodávateľ: GI-MARKET - Irena Gazdagová, Hlavná 757/147, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 34875891, Irena Gazdagová","73,60 € s DPH",28.08.2020,03.09.2020,platná, 130-8/2020,Stravné lístky za august 2020.,,"dodávateľ: DOXX - stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000","791,92 € s DPH",31.08.2020,03.09.2020,platná, 131-8/2020,Nájom nebytových priestorov za mesiac august 2020.,,"dodávateľ: ROSS KC, s.r.o., Nemocničná 9, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 36202142","193,75 € s DPH",31.08.2020,03.09.2020,platná, 132-8/2020,Režijné náklady za mesiac august 2020.,,"dodávateľ: ROSS KC, s.r.o., Nemocničná 9, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 36202142","240,00 € s DPH",31.08.2020,03.09.2020,platná, 133-8/2020,Režijné náklady za mesiac júl 2020 - Regionálna knižnica.,,"dodávateľ: GNK-FOTOLAB, Leles 178, 076 84 Leles, IČO: 44472838, Július Orehovský","241,82 € s DPH",31.08.2020,03.09.2020,platná, 134-8/2020,Režijné náklady za mesiac august 2020 - Regionálna knižnica.,,"dodávateľ: GNK-FOTOLAB, Leles 178, 076 84 Leles, IČO: 44472838, Július Orehovský","247,52 € s DPH",31.08.2020,03.09.2020,platná, 120-8/2020,Telekomunikačné služby za obdobie 10.8.-9.9.2020.,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","78,95 € s DPH",24.08.2020,27.08.2020,platná, 121-8/2020,Nákup predlžovacích káblov pre spotrebu pre Regionálnu muzeálnu expozíciu J. Mailátha.,,"dodávateľ: FEBRA, spol. s.r.o., Pribenická 946/5, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 36170984","29,11 € s DPH",25.08.2020,27.08.2020,platná, 122-8/2020,Nákup drevených obrazových rámov v rámci výstavy projektu "FotoArt 2020".,,"dodávateľ: M.G.R. - Mgr. Jozef Balický, Trakanská 22/24, 076 43 Čierna nad Tisou, IČO: 40387933, Mgr. Jozef Balický","300,00 € s DPH",25.08.2020,27.08.2020,platná, 123-8/2020,"Opravárske, demontážne a montážne práce, zabezpečenie príslušných materiálov k vykonaným službám v priestoroch Regionálnej knižnice a Regionálnej muzeálnej expozície J. Mailátha.",,"dodávateľ: M.G.R. - Mgr. Jozef Balický, Trakanská 22/24, 076 43 Čierna nad Tisou, IČO: 40387933, Mgr. Jozef Balický","594,50 € s DPH",25.08.2020,27.08.2020,platná, 124-8/2020,Zabezpečenie ubytovania pre účinkujúcich v rámci projektu "FotoArt 2020".,,"dodávateľ: M.F.S., spol. s.r.o., Hlavná 712, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 36173878","150,00 € s DPH",25.08.2020,27.08.2020,platná, 125-8/2020,Zabezpečenie stravovania dňa 21.8.2020 v rámci projektu "FotoArt 2020".,,"dodávateľ: M.F.S., spol. s.r.o., Hlavná 712, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 36173878","120,00 € s DPH",25.08.2020,27.08.2020,platná, 126-8/2020,Zabezpečenie občerstvenia v rámci "FotoArt 2020".,,"dodávateľ: Judita Siposová - AGÁT, L. Kossutha 606/89, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 44043333, Judita Siposová","30,00 € s DPH",26.08.2020,27.08.2020,platná, 127-8/2020,Nákup dekoračných predmetov a materiálov za účelom usporiadania podujatí organizovaných v roku 2020.,,"dodávateľ: Liskaiová Katarína - Pohrebná služba, Fábryho 1245/33, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 37537628, Liskaiová Katarína","20 003,00 € s DPH",26.08.2020,27.08.2020,platná, 115-8/2020,Občerstvenie v rámci podujatia pod názvom "Leto v múzeu Júl a August 2020".,,"dodávateľ: Judita Siposová - AGÁT, L. Kossutha 606/89, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 44043333, Judita Siposová","596,36 € s DPH",17.08.2020,24.08.2020,platná, 116-8/2020,Zabezpečenie verejného obstarávania zákazky "Stravné lístky na rok 2020" pre Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia.,,"dodávateľ: Ing. Blažej Nagyidai, Záhradná 457/9, 079 01 Veľké Kapušany, IČO: 43111378","150,00 € s DPH",17.08.2020,24.08.2020,platná, 117-8/2020,Zabezpečenie verejného obstarávania zákazky "Osobný automobil" pre Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia.,,"dodávateľ: Ing. Blažej Nagyidai, Záhradná 457/9, 079 01 Veľké Kapušany, IČO: 43111378","150,00 € s DPH",17.08.2020,24.08.2020,platná, 118-8/2020,Nákup kníh v slovenskom jazyku pre Regionálnu knižnicu.,,"dodávateľ: Knihy pre každého, s.r.o., Narcisová 44, 821 01 Bratislava, IČO: 44918682","746,95 € s DPH",21.08.2020,24.08.2020,platná, 119-8/2020,Tlač a grafická príprava propagačných materiálov v rámci projektu "FotoArt 2020".,,"dodávateľ: MS PRINT - Marián Gyorky, Dolná ulica 210/8, 076 14 Michaľany, IČO: 41607457, Marián Gyorky","150,00 € s DPH",24.08.2020,24.08.2020,platná, 97-8/2020,"Zabezpečenie tvorivej dielne (plstenie) v rámci letného tábora \"TriDiArt\", dňa 30.7.2020 v Regionálnej muzeálnej expozícií J. Mailátha.",,"dodávateľ: Ing. Gabriella Molnár, Hlavná 684/108, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 40389278","50,00 € s DPH",04.08.2020,11.08.2020,platná, 98-8/2020,Servisné služby služobného motorového vozidla Škoda Fabia.,,"dodávateľ: A-MOBIL, s.r.o., Pribenická 6, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 31670768","199,80 € s DPH",04.08.2020,11.08.2020,platná, 99-8/2020,Nákup stavebného a spotrebného materiálu na letný tábor "TriDiArt".,,"dodávateľ: FEBRA, spol. s.r.o., Pribenícka 946/5, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 36170984","49,80 € s DPH",04.08.2020,11.08.2020,platná, 100-8/2020,Nákup elektrického vyžínača s príslušenstvom pre Regionálnu muzeálnu expozíciu J. Mailátha.,,"dodávateľ: FEBRA, spol. s.r.o., Pribenícka 946/5, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 36170984","130,00 € s DPH",04.08.2020,11.08.2020,platná, 101-8/2020,Nákup spotrebného tovaru pre Regionálnu muzeálnu expozíciu J. Mailátha.,,"dodávateľ: FEBRA, spol. s.r.o., Pribenícka 946/5, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 36170984","16,00 € s DPH",04.08.2020,11.08.2020,platná, 102-8/2020,Nákup spotrebného tovaru pre Regionálnu muzeálnu expozíciu J. Mailátha.,,"dodávateľ: FEBRA, spol. s.r.o., Pribenícka 946/5, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 36170984","31,30 € s DPH",04.08.2020,11.08.2020,platná, 103-8/2020,Zabezpečenie stravovania v rámci letného tábora "TriDiArt" dňa 27.7.2020.,,"dodávateľ: M.F.S., spol. s.r.o., Hlavná 712, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 36173878","84,00 € s DPH",06.08.2020,11.08.2020,platná, 104-8/2020,Zabezpečenie stravovania v rámci letného tábora "TriDiArt" dňa 28.7.2020.,,"dodávateľ: M.F.S., spol. s.r.o., Hlavná 712, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 36173878","134,70 € s DPH",06.08.2020,11.08.2020,platná, 105-8/2020,Zabezpečenie stravovania v rámci letného tábora "TriDiArt" dňa 29.7.2020.,,"dodávateľ: M.F.S., spol. s.r.o., Hlavná 712, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 36173878","92,40 € s DPH",06.08.2020,11.08.2020,platná, 106-8/2020,Zabezpečenie stravovania v rámci letného tábora "TriDiArt" dňa 30.7.2020.,,"dodávateľ: M.F.S., spol. s.r.o., Hlavná 712, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 36173878","97,50 € s DPH",06.08.2020,11.08.2020,platná, 107-8/2020,Zabezpečenie stravovania v rámci letného tábora "TriDiArt" dňa 31.7.2020.,,"dodávateľ: M.F.S., spol. s.r.o., Hlavná 712, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 36173878","91,50 € s DPH",06.08.2020,11.08.2020,platná, 108-8/2020,Telekomunikačné služby za obdobie 1.8.-31.8.2020.,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","74,27 € s DPH",06.08.2020,11.08.2020,platná, 109-8/2020,Nákup kníh v maďarskom jazyku pre Regionálnu knižnicu.,,"dodávateľ: FADAFA BOOKS, s.r.o., Hlavná 806, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 50592670","148,64 € s DPH",07.08.2020,11.08.2020,platná, 110-8/2020,Nákup kníh v maďarskom jazyku pre Regionálnu knižnicu.,,"dodávateľ: FADAFA BOOKS, s.r.o., Hlavná 806, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 50592670","137,34 € s DPH",07.08.2020,11.08.2020,platná, 111-8/2020,Nákup kníh v maďarskom jazyku pre Regionálnu knižnicu.,,"dodávateľ: FADAFA BOOKS, s.r.o., Hlavná 806, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 50592670","189,99 € s DPH",07.08.2020,11.08.2020,platná, 112-8/2020,Nákup kníh v maďarskom jazyku pre Regionálnu knižnicu.,,"dodávateľ: FADAFA BOOKS, s.r.o., Hlavná 806, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 50592670","153,98 € s DPH",07.08.2020,11.08.2020,platná, 113-8/2020,Nákup kníh v maďarskom jazyku pre Regionálnu knižnicu.,,"dodávateľ: FADAFA BOOKS, s.r.o., Hlavná 806, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 50592670","119,45 € s DPH",07.08.2020,11.08.2020,platná, 114-8/2020,Nákup kníh v maďarskom jazyku pre Regionálnu knižnicu.,,"dodávateľ: FADAFA BOOKS, s.r.o., Hlavná 806, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 50592670","3,95 € s DPH",07.08.2020,11.08.2020,platná, 93-7/2020,Nájom nebytových priestorov za III.Q 2020 - Regionálna knižnica,,"dodávateľ: GNK-FOTOLAB, Leles 178, 076 84 Leles, IČO: 44472838, Július Orehovský","4 275,00 € s DPH",29.07.2020,06.08.2020,platná, 94-7/2020,Nájom nebytových priestorov za mesiac Júl 2020.,,"dodávateľ: ROSS KC, s.r.o., Nemocničná 9, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 36202142","193,75 € s DPH",31.07.2020,06.08.2020,platná, 95-7/2020,Režijné náklady za mesiac Júl 2020.,,"dodávateľ: ROSS KC, s.r.o., Nemocničná 9, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 36202142","240,00 € s DPH",31.07.2020,06.08.2020,platná, 96-7/2020,Stravné lístky za mesiac Júl 2020.,,"dodávateľ: DOXX - stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000","955,90 € s DPH",31.07.2020,06.08.2020,platná, 92-7/2020,Nákup lekárničiek prvej pomoci s plnou výbavou a náplňou do Regionálnej muzeálnej expozícií J. Mailátha a Regionálnej knižnice.,,"dodávateľ: Lekáreň FICARIA, s.r.o., Hlavná 717/174, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 36597139","89,96 € s DPH",23.07.2020,03.08.2020,platná, 91-7/2020,Telekomunikačné služby za obdobie 10.7.-9.8.2020.,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","83,34 € s DPH",23.07.2020,23.07.2020,platná, 87-7/2020,Autorská odmena na základe Dohody o urovnaní nároku SOZA - kultúrno-spoločenské podujatie Svätomartinský festival 2018.,,"dodávateľ: Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2, IČO: 00178454","156,00 € s DPH",13.07.2020,20.07.2020,platná, 88-7/2020,Režijné náklady za III.Q 2020 - Regionálna muzeálna expozícia J. Mailátha,,"dodávateľ: Mesto Kráľovský Chlmec, L. Kossutha 99, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 00331619","1 540,00 € s DPH",15.07.2020,20.07.2020,platná, 89-7/2020,Spotrebný tovar podľa výberu pre Regionálnu knižnicu v Kráľovskom Chlmci.,,"dodávateľ: EXTRA - Juraj Lőrincz, Hlavná 11, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 10802312, Juraj Lőrincz","207,85 € s DPH",17.07.2020,20.07.2020,platná, 86-7/2020,Telekomunikačné služby za obdobie 1.7.-31.7.2020,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","74,27 € s DPH",09.07.2020,09.07.2020,platná, 84-7/2020,Nájom nebytových priestorov a režijné náklady za III.Q 2020 - sklad,,"dodávateľ: Mesto Kráľovský Chlmec, L. Kossutha 99, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 00331619","837,83 € s DPH",03.07.2020,08.07.2020,platná, 85-7/2020,Bezpečnostné služby za obdobie 1.7.-30.9.2020,,"dodávateľ: Jablotron Slovakia, s.r.o., Sasinkova 14, 010 01 Žilina, IČO: 31645976","10,76 € s DPH",07.07.2020,08.07.2020,platná, 83-7/2020,Stravné lístky za jún 2020.,,"dodávateľ: DOXX - stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000","859,91 € s DPH",01.07.2020,03.07.2020,platná, 80-6/2020,Nájom nebytových priestorov za mesiac jún 2020,,"dodávateľ: ROSS KC, s.r.o., Nemocničná 9, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 36202142","193,75 € s DPH",30.06.2020,01.07.2020,platná, 81-6/2020,Režijné náklady za mesiac jún 2020,,"dodávateľ: ROSS KC, s.r.o., Nemocničná 9, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 36202142","240,00 € s DPH",30.06.2020,01.07.2020,platná, 82-6/2020,Režijné náklady za mesiac jún 2020 - Regionálna knižnica Kráľovský Chlmec,,"dodávateľ: GNK-FOTOLAB, Leles 178, 076 84 Leles, IČO: 44472838, Július Orehovský","246,89 € s DPH",30.06.2020,01.07.2020,platná, 79-6/2020,Telekomunikačné služby za obdobie 10.6.-9.7.2020.,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","109,76 € s DPH",23.06.2020,24.06.2020,platná, 78-6/2020,Servisné služby služobného motorového vozidla Škoda Fabia Combi,,"dodávateľ: A-MOBIL, s.r.o., Pribenická 6, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 31670768","33,30 € s DPH",17.06.2020,17.06.2020,platná, 75-6/2020,Pracovný notebook ASUS Laptop X543UA,,"dodávateľ: PM Invest - Peter Muszka, E. Adyho 2735/7, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 37540211, Peter Muszka","444,00 € s DPH",08.06.2020,12.06.2020,platná, 76-6/2020,Odmena za vydanie výpisu z registra exekúcií alebo potvrdenia,,"dodávateľ: Slovenská komora exekútorov, Šustekova 49, 851 04 Bratislava, IČO: 35659718","6,60 € s DPH",09.06.2020,12.06.2020,platná, 77-6/2020,Telekomunikačné služby za obdobie 1.6.-30.6.2020,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","74,27 € s DPH",10.06.2020,12.06.2020,platná, 72-5/2020,Stravné lístky za máj 2020,,"dodávateľ: DOXX - stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000","363,96 € s DPH",29.05.2020,01.06.2020,platná, 73-6/2020,Nájom nebytových priestorov za máj 2020,,"dodávateľ: ROSS KC, s.r.o., Nemocničná 9, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 36202142","193,75 € s DPH",01.06.2020,01.06.2020,platná, 74-6/2020,Režijné náklady za máj 2020,,"dodávateľ: ROSS KC, s.r.o., Nemocničná 9, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 36202142","240,00 € s DPH",01.06.2020,01.06.2020,platná, 66-5/2020,Nákup hygienických potrieb a spotrebného tovaru pre Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia,,"dodávateľ: Ingema - Peter Hunčár, Hlavná 58, 079 01 Veľké Kapušany, IČO: 33154007, Peter Hunčár","158,98 € s DPH",20.05.2020,29.05.2020,platná, 67-5/2020,Predplatné dvojmesačníka RÉGIÓ na rok 2020 pre Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia,,"dodávateľ: L-PRESS, Hlavná 495, 076 84 Leles, IČO: 40386139, Magdaléna Kopaszová","84,00 € s DPH",20.05.2020,29.05.2020,platná, 68-5/2020,Predplatné časopisu Kassai Figyelő na rok 2020 pre Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia,,"dodávateľ: HERNÁD, s.r.o., Komenského 24, 040 01 Košice, IČO: 36570869","36,00 € s DPH",28.05.2020,29.05.2020,platná, 69-5/2020,Telekomunikačné služby za obdobie 10.5-9.6.2020,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","84,82 € s DPH",28.05.2020,29.05.2020,platná, 70-5/2020,Režijné náklady za máj 2020 - Regionálna knižnica pri Kultúrnom centre Medzibodrožia a Použia,,"dodávateľ: GNK-FOTOLAB, Leles 178, 076 84 Leles, IČO: 44472838, Július Orehovský","239,92 € s DPH",28.05.2020,29.05.2020,platná, 71-5/2020,Nájom nebytových priestorov za II.Q 2020 - Regionálna knižnica pri Kultúrnom centre Medzibodrožia a Použia,,"dodávateľ: GNK-FOTOLAB, Leles 178, 076 84 Leles, IČO: 44472838, Július Orehovský","4 275,00 € s DPH",28.05.2020,29.05.2020,platná, 65-5/2020,Nákup interiérového vybavenia do Regionálnej knižnice v Kráľovskom Chlmci,,"dodávateľ: NATEX - Ing. Štefan Petrek, Hlavná 117, 077 01 Kráľovský Chmec, IČO: 35481854, Ing. Štefan Petrek","360,00 € s DPH",11.05.2020,11.05.2020,platná, 64-5/2020,Telekomunikačné služby za obdobie 1.5.-31.5.2020,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","84,65 € s DPH",07.05.2020,07.05.2020,platná, 63-5/2020,Čistiace a hygienické potreby,,"dodávateľ: Judita Siposová - AGÁT, L. Kossutha 606/89, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 44043333, Judita Siposová","542,11 € s DPH",05.05.2020,05.05.2020,platná, 57-4/2020,Telekomunikačné služby za obdobie 10.4.2020-9.5.2020,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","89,19 € s DPH",21.04.2020,30.04.2020,platná, 58-4/2020,Nájom nebytových priestorov za apríl 2020,,"dodávateľ: ROSS KC, s.r.o., Nemocničná 9, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 36202142","193,75 € s DPH",30.04.2020,30.04.2020,platná, 59-4/2020,Režijné náklady za apríl 2020,,"dodávateľ: ROSS KC, s.r.o., Nemocničná 9, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 36202142","240,00 € s DPH",30.04.2020,30.04.2020,platná, 60-4/2020,Režijné náklady za apríl 2020 - Regionálna knižnica,,"dodávateľ: GNK-FOTOLAB, Leles 178, 076 84 Leles, IČO: 44472838, Július Orehovský","264,89 € s DPH",30.04.2020,30.04.2020,platná, 61-4/2020,Režijné náklady za II.Q 2020 - Regionálna muzeálna expozícia J. Mailátha,,"dodávateľ: Mesto Kráľovský Chlmec, L. Kossutha 99, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 00331619","1 540,00 € s DPH",30.04.2020,30.04.2020,platná, 62-4/2020,Stravné lístky za apríl 2020,,"dodávateľ: DOXX - stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000","659,93 € s DPH",30.04.2020,30.04.2020,platná, 56-4/2020,Občerstvenie v rámci podujatí "Minulosť-prítomnosť-budúcnosť" a "Črepiny svetla a skvostné znamenia",,"dodávateľ: GI-MARKET - Irena Gazdagová, Hlavná 757/147, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 34875891, Irena Gazdagová","42,00 € s DPH",15.04.2020,20.04.2020,platná, 51-4/2020,Bezpečnostné služby za obdobie 1.4.2020-30.6.2020,,"dodávateľ: Jablotron Slovakia, s.r.o., Sasinkova 14, 010 01 Žilina, IČO: 31645976","10,76 € s DPH",07.04.2020,16.04.2020,platná, 52-4/2020,Režijné náklady za I.Q 2020 - Regionálna muzeálna expozícia J. Mailátha,,"dodávateľ: Mesto Kráľovský Chlmec, L. Kossutha 99, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 00331619","1 540,00 € s DPH",08.04.2020,16.04.2020,platná, 53-4/2020,Hygienické a dezinfekčné prostriedky v rámci hygienických a bezpečnostných opatrení KCMaP s rozšírením COVID-19,,"dodávateľ: Kvapka zdravia, spol. s.r.o., Nemocničná 2420/10, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 36598381","519,00 € s DPH",08.04.2020,16.04.2020,platná, 54-4/2020,Telekomunikačné služby za obdobie 1.4.-30.4.2020,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","74,27 € s DPH",08.04.2020,16.04.2020,platná, 55-4/2020,Prevedenie TK a EK služobného motorového vozidla Škoda Fabia Combi,,"dodávateľ: STK Kráľovský Chlmec, s.r.o., Boľská 1/2235, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 46429379","65,00 € s DPH",09.04.2020,16.04.2020,platná, 43-4/2020,Doména a hosting novej webovej stránky KCMaP,,"dodávateľ: WebSupport, s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, IČO: 36421928","51,14 € s DPH",01.04.2020,09.04.2020,platná, 44-4/2020,Žiarovky E27 HAL 100W/3000K/SHZ718/ do Regionálnej muzeálnej expozície J. Mailátha,,"dodávateľ: FEBRA, spol. s.r.o., Pribenícka 946/5, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 36170984","180,00 € s DPH",02.04.2020,09.04.2020,platná, 45-4/2020,Hygienické a dezinfekčné prostriedky v rámci hygienických a bezpečnostných opatrení KCMaP s rozšírením COVID-19,,"dodávateľ: Lekáreň FICARIA, s.r.o., Hlavná 717/174, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 36597139","190,77 € s DPH",02.04.2020,09.04.2020,platná, 46-4/2020,Stravné lístky za február 2020,,"dodávateľ: DOXX - stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000","519,95 € s DPH",02.04.2020,09.04.2020,platná, 47-4/2020,Ubytovanie v rámci podujatia "Črepiny svetla a skvostné znamenia",,"dodávateľ: M.F.S., spol. s.r.o., Hlavná 712, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 36173878","455,25 € s DPH",03.04.2020,09.04.2020,platná, 48-4/2020,Ubytovanie v rámci odinštalovania výstavy "Kaleidoskop - interaktívna výstava vedeckých hračiek",,"dodávateľ: M.F.S., spol. s.r.o., Hlavná 712, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 36173878","30,35 € s DPH",03.04.2020,09.04.2020,platná, 49-4/2020,Kancelárske potreby na kultúrno-prevádzkovú činnosti KCMaP,,"dodávateľ: POMO - Ing. Árpád Molnár, M. Béla 1220/11, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 33163928, Ing. Árpád Molnár","925,33 € s DPH",03.04.2020,09.04.2020,platná, 50-4/2020,Nájom nebytových priestorov a služby za II.Q 2020 - sklad,,"dodávateľ: Mesto Kráľovský Chlmec, L. Kossutha 99, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 00331619","837,83 € s DPH",06.04.2020,09.04.2020,platná, 32-3/2020,Interiérové vybavenie do kancelárie Kultúrneho centra Medzibodrožia a Použia,,"dodávateľ: GOLD-TUR, Pavlovo 119, 076 35 Svätá Mária, IČO: 34273948, Zlatica Sunitrová","460,00 € s DPH",11.03.2020,03.04.2020,platná, 33-3/2020,Vyúčtovanie - nedoplatok za rok 2019 - Regionálna muzeálna expozícia J. Mailátha,,"dodávateľ: Mesto Kráľovský Chlmec, L. Kossutha 99, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 00331619","323,74 € s DPH",20.03.2020,03.04.2020,platná, 34-3/2020,Režijné náklady za mesiac marec 2020 v Regionálnej knižnici,,"dodávateľ: GNK-FOTOLAB, Leles 178, 076 84 Leles, IČO: 44472838, Július Orehovský","246,58 € s DPH",22.03.2020,03.04.2020,platná, 35-3/2020,Nájomné za I.Q 2020 - Regionálna knižnica,,"dodávateľ: GNK-FOTOLAB, Leles 178, 076 84 Leles, IČO: 44472838, Július Orehovský","4 275,00 € s DPH",22.03.2020,03.04.2020,platná, 36-3/2020,Obrazovo-zvukový záznam z podujatia "Črepiny svetla a skvostné znamenia" v Regionálnej muzeálnej expozícií J. Mailátha,,"dodávateľ: Béla Tomojka Vojtko, Poľany 167, 076 84 Poľany, IČO: 41602510, Béla Tomojka Vojtko","120,00 € s DPH",24.03.2020,03.04.2020,platná, 37-3/2020,Telefónne poplatky za obdobie 10.3.-9.4.2020,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","90,83 € s DPH",24.03.2020,03.04.2020,platná, 38-3/2020,Servisné služby služobného motorového vozidla Škoda Fabia Combi,,"dodávateľ: A-MOBIL, s.r.o., Pribenická 6, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 31670768","347,53 € s DPH",25.03.2020,03.04.2020,platná, 39-3/2020,Oprava tlačiarne a nákup tonerov do tlačiarne Canon Maxify MB2750,,"dodávateľ: PIKO - Juraj Pikó, Ibrányiho 1255/26, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 33867941, Juraj Pikó","106,00 € s DPH",25.03.2020,03.04.2020,platná, 40-3/2020,Stravné lístky za 2/2020,,"dodávateľ: DOXX - stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000","879,91 € s DPH",30.03.2020,03.04.2020,platná, 41-3/2020,Nájom nebytových priestorov za marec 2020,,"dodávateľ: ROSS KC, s.r.o., Nemocničná 9, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 36202142","193,75 € s DPH",31.03.2020,03.04.2020,platná, 42-3/2020,Režijné náklady za marec 2020,,"dodávateľ: ROSS KC, s.r.o., Nemocničná 9, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 36202142","240,00 € s DPH",31.03.2020,03.04.2020,platná, 26-2/2020,Poplatok za odvoz TKO za rok 2020,,"dodávateľ: Mesto Kráľovský Chlmec, L. Kossutha 1233/99, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 00331619","20,16 € s DPH",24.02.2020,11.03.2020,platná, 27-2/2020,FA za režijné náklady za 2/2020 - knižnica,,"dodávateľ: GNK-FOTOLAB, Leles 178, 076 84 Leles, IČO: 44472838, Július Orehovský","258,13 € s DPH",28.02.2020,11.03.2020,platná, 28-3/2020,FA za nájom nebytových priestorov za 2/2020,,"dodávateľ: ROSS KC, s.r.o., Nemocničná 9, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 36202142","193,75 € s DPH",02.03.2020,11.03.2020,platná, 29-3/2020,FA za režijné náklady za 2/2020,,"dodávateľ: ROSS KC, s.r.o., Nemocničná 9, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 36202142","240,00 € s DPH",02.03.2020,11.03.2020,platná, 30-3/2020,FA za telekomunikačné služby za obdobie 1.3.-31.3.2020,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","74,27 € s DPH",09.03.2020,11.03.2020,platná, 31-3/2020,Prenájom rozšírenej výstavy "Kaleidoskop-vedecká hračka" do Regionálnej muzeálnej expozície J. Mailátha,,"dodávateľ: Vedecká hračka, o.z., Kalinčiakova 5, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 31750532","280,00 € s DPH",02.03.2020,11.03.2020,platná, 21-2/2020,Hygienické potreby,,"dodávateľ: Ingema - Peter Hunčár, Hlavná 58, 079 01 Veľké Kapušany, IČO: 33154007, Peter Hunčár","137,98 € s DPH",11.02.2020,27.02.2020,platná, 22-2/2020,Publikácia "Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2020",,"dodávateľ: Regionálne vzdelávacie centrum Senica, n.o., M. Nešpora 925/8, 905 01 Senica, IČO: 37986635","39,00 € s DPH",13.02.2020,27.02.2020,platná, 23-2/2020,Nedoplatok za služby verejnosti poskytované RTVS k 31.1.2020,,"dodávateľ: Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava, IČO: 47232480","224,46 € s DPH",13.02.2020,27.02.2020,platná, 24-2/2020,Nedoplatok režijných nákladov za rok 2019,,"dodávateľ: ROSS KC, s.r.o., Nemocničná 9, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 36202142","277,47 € s DPH",21.02.2020,27.02.2020,platná, 25-2/2020,Telekomunikačné služby za obdobie 10.2.-9.3.2020,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","91,45 € s DPH",21.02.2020,27.02.2020,platná, 11-1/2020,Oprava tlačiarne HP LaserJet Pro MFP M176n,,"dodávateľ: PIKO - Juraj Pikó, Ibrányiho 1255/26, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 33867941, Juraj Pikó","70,00 € s DPH",30.01.2020,11.02.2020,platná, 12-1/2020,Stravné lístky za január 2020,,"dodávateľ: DOXX - stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000","880,00 € s DPH",30.01.2020,11.02.2020,platná, 13-1/2020,Nájom nebytových priestorov za január 2020,,"dodávateľ: ROSS KC, s.r.o., Nemocničná 9, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 36202142","193,75 € s DPH",31.01.2020,11.02.2020,platná, 14-1/2020,Režijné náklady za január 2020,,"dodávateľ: DOXX - stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36202142","240,00 € s DPH",31.01.2020,11.02.2020,platná, 15-2/2020,Režijné náklady za január 2020,,"dodávateľ: GNK-FOTOLAB, Leles 178, 076 84 Leles, IČO: 44472838, Július Orehovský","40,13 € s DPH",03.02.2020,11.02.2020,platná, 16-2/2020,Výpis z CRE - poplatky,,"dodávateľ: Slovenská komora exekútorov, Šustekova 49, 851 04 Bratislava, IČO: 35659718","6,60 € s DPH",03.02.2020,11.02.2020,platná, 17-2/2020,Poplatky za telekomunikačné služby 1.2.-29.2.2020,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","74,27 € s DPH",06.02.2020,11.02.2020,platná, 18-2/2020,Mobilný držiak interaktívnej tabule so zdvihom,,"dodávateľ: NetComp - Mgr. Kornélia Tóthová, Ruská 51, 076 77 Ruská, IČO: 52536114, Mgr. Kornélia Tóthová","490,00 € s DPH",10.02.2020,11.02.2020,platná, 19-2/2020,Projektor Acer 1286H,,"dodávateľ: NetComp - Mgr. Kornélia Tóthová, Ruská 51, 076 77 Ruská, IČO: 52536114, Mgr. Kornélia Tóthová","499,00 € s DPH",10.02.2020,11.02.2020,platná, 20-2/2020,Kancelárske potreby,,"dodávateľ: POMO - Ing. Árpád Molnár, M. Béla 1220/11, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 33163928, Ing. Árpád Molnár","767,39 € s DPH",10.02.2020,11.02.2020,platná, 6-1/2020,Nájom nebytových priestorov za mesiac december 2019,,"dodávateľ: ROSS KC, s.r.o., Nemocničná 9, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 36202142","193,75 € s DPH",02.01.2020,30.01.2020,platná, 7-1/2020,Režijné náklady za mesiac december 2019,,"dodávateľ: ROSS KC, s.r.o., Nemocničná 9, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 36202142","240,00 € s DPH",02.01.2020,30.01.2020,platná, 8-1/2020,Nájom nebytových priestorov a režijné náklady za I.Q 2020 - sklad,,"dodávateľ: Mesto Kráľovský Chlmec, L. Kossutha 99, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 00331619","837,83 € s DPH",16.01.2020,30.01.2020,platná, 9-1/2020,Ročná revízna prehliadka syst. EZS v múzeu a knižnice,,"dodávateľ: EMM plus, s.r.o., Bencúrova 13, 040 01 Košice, IČO: 31723918, Albert Tankó","341,46 € s DPH",20.01.2020,30.01.2020,platná, 10-1/2020,Telekomunikačné poplatky za obdobie 10.1.2020-9.2.2020,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","88,77 € s DPH",22.01.2020,30.01.2020,platná, 1-1/2020,Kalendárium za rok 2020,,"dodávateľ: L-PRESS, Hlavná 495, 076 84 Leles, IČO: 40386139, Magdaléna Kopaszová","100,00 € s DPH",07.01.2020,15.01.2020,platná, 2-1/2020,Bezpečnostné služby za obdobie 1.1.2020-31.3.2020,,"dodávateľ: Jablotron Slovakia, s.r.o., Sasinkova 14, 010 01 Žilina, IČO: 31645976","10,76 € s DPH",10.01.2020,15.01.2020,platná, 3-1/2020,Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 1.1.2020-31.1.2020,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","74,27 € s DPH",10.01.2020,15.01.2020,platná, 4-1/2020,Reklama v Kalendáriume za rok 2020,,"dodávateľ: LELESPRESS, Hlavná 495, 076 84 Leles, IČO: 14335255, Ladislav Kopasz","204,00 € s DPH",13.01.2020,15.01.2020,platná, 5-1/2020,Občerstvenie v rámci podujatia Svetlo-pohyb-priestor,,"dodávateľ: GI-MARKET - Irena Gazdagová, Hlavná 757/147, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 34875891, Irena Gazdagová","23,20 € s DPH",13.01.2020,15.01.2020,platná, 242-12/2019,Stravné lístky 12/2019,,"dodávateľ: DOXX - stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000","499,95 € s DPH",17.12.2019,30.12.2019,platná, 243-12/2019,Tlač a grafické spracovanie propagačných materiálov,,"dodávateľ: MS PRINT - Marián Gyorky, Doná ulica 210/8, 076 14 Michaľany, IČO: 41607457, Marián Gyorky","500,00 € s DPH",17.12.2019,30.12.2019,platná, 244-12/2019,Telefónne poplatky za obdobie 10.12.2019-9.1.2020,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","88,77 € s DPH",17.12.2019,30.12.2019,platná, 245-12/2019,Dekorácie na podujatie "Deň Lucie v múzeu",,"dodávateľ: Katarína Liskaiová, Fábryho 1245/33, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 37537628, Katarína Liskaiová","455,70 € s DPH",17.12.2019,30.12.2019,platná, 246-12/2019,Čistiace potreby,,"dodávateľ: EXTRA - Juraj Lorincz, Hlavná 11, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 10802312, Juraj Lorincz","164,43 € s DPH",17.12.2019,30.12.2019,platná, 247-12/2019,Interaktívne tabuľa Pro-Board 78 do Regionálnej knižnice,,"dodávateľ: NecComp - Mgr. Kornélia Tóthová, Ruská 51, 076 77 Ruská, IČO: 52536114, Mgr. Kornélia Tóthová","675,00 € s DPH",17.12.2019,30.12.2019,platná, 248-12/2019,Spotrebný tovar do Regionálneho múzea,,"dodávateľ: Sepogarden, s.r.o., Hlavná 814/71, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 50901443","371,30 € s DPH",18.12.2019,30.12.2019,platná, 249-12/2019,Zabezpečenie umeleckej zážitkovej dekoračnej výstavy spojenej s tradíciami a zvyklosťami deň Lucie v rámci podujatia "Deň Lucie v múzeu",,"dodávateľ: OV Csemadok, L. Kossutha 1233/99, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 00419681","600,00 € s DPH",19.12.2019,30.12.2019,platná, 250-12/2019,Knihy pre Regionálnu knižnicu,,"dodávateľ: FADAFA BOOKS, s.r.o., Hlavná 806, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 50592670","130,30 € s DPH",20.12.2019,30.12.2019,platná, 251-12/2019,Knihy pre Regionálnu knižnicu,,"dodávateľ: FADAFA BOOKS, s.r.o., Hlavná 806, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 50592670","51,43 € s DPH",20.12.2019,30.12.2019,platná, 252-12/2019,Materiál na tvorivé dielne v rámci podujatia "Deň Lucie v múzeu",,"dodávateľ: POMO - Ing. Árpád Molnár, M. Béla 1220/11, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 33163928, Ing. Árpád Molnár","544,30 € s DPH",20.12.2019,30.12.2019,platná, 253-12/2019,Čistiace potreby,,"dodávateľ: Judita Siposová - AGÁT, L. Kossutha 606/89, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 44043333, Judita Siposová","223,90 € s DPH",23.12.2019,30.12.2019,platná, 254-12/2019,Občerstvenie v rámci podujatia "Deň Lucie v múzeu",,"dodávateľ: Judita Siposová - AGÁT, L. Kossutha 606/89, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 44043333, Judita Siposová","217,20 € s DPH",23.12.2019,30.12.2019,platná, 255-12/2019,Servisné služby služobného motorového vozidla,,"dodávateľ: A-MOBIL, s.r.o., Pribenická 6, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 31670768","199,38 € s DPH",30.12.2019,30.12.2019,platná, 237-12/2019,Tablety na meranie návštevnosti kultúrno-spoločenských podujatí,,"dodávateľ: PM Invest - Peter Muszka, E. Adyho 2735/7, IČO: 37540211, Peter Muszka","600,00 € s DPH",09.12.2019,27.12.2019,platná, 238-12/2019,Poplatky za telekomunikačné služby 11-12/2019,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","74,27 € s DPH",11.12.2019,27.12.2019,platná, 239-12/2019,Prenájom priestorov zo dňa 10.12.2019,,"dodávateľ: M.F.S., spol. s.r.o., Hlavná 712, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 36173878","47,00 € s DPH",11.12.2019,27.12.2019,platná, 240-12/2019,Nájomné za IV.Q 2019 - Regionálna knižnica,,"dodávateľ: GNK-FOTOLAB, Leles 178, 076 84 Leles, IČO: 44472838, Július Orehovský","4 275,00 € s DPH",16.12.2019,27.12.2019,platná, 241-12/2019,Režijné náklady 12/2019,,"dodávateľ: GNK-FOTOLAB, Leles 178, 076 84 Leles, IČO: 44472838, Július Orehovský","244,07 € s DPH",16.12.2019,27.12.2019,platná, 230-12/2019,Predplatné na rok 2020 Új szó,,"dodávateľ: DUEL-PRESS, s.r.o., Bajkalská 19/B, 821 01 Bratislava 2, IČO: 35722517","206,20 € s DPH",03.12.2019,20.12.2019,platná, 231-12/2019,Nákup kníh do Regionálnej knižnice,,"dodávateľ: Ing. Ivan Lazík, Hany Meličkovej 12, 841 05 Bratislava, IČO: 43379991","726,59 € s DPH",05.12.2019,20.12.2019,platná, 232-12/2019,Servisné služby služobného motorového vozidla,,"dodávateľ: A-MOBIL, s.r.o., Pribenická 6, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 31670768","249,40 € s DPH",05.12.2019,20.12.2019,platná, 233-12/2019,Predplatné na rok 2020 - Nový čas,,"dodávateľ: Slovenská pošťa, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124","210,95 € s DPH",06.12.2019,20.12.2019,platná, 234-12/2019,Servisné služby služobného motorového vozidla,,"dodávateľ: A-MOBIL, s.r.o., Pribenická 6, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 31670768","25,00 € s DPH",06.12.2019,20.12.2019,platná, 235-12/2019,Nákup kníh do Regionálnej knižnice,,"dodávateľ: FADAFA BOOKS, s.r.o., Hlavná 806, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 50592670","120,48 € s DPH",06.12.2019,20.12.2019,platná, 236-12/2019,Nákup kníh do Regionálnej knižnice,,"dodávateľ: FADAFA BOOKS, s.r.o., Hlavná 806, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 50592670","121,84 € s DPH",06.12.2019,20.12.2019,platná, 224-11/2019,Súpis vykonaných prác a dodávok v rámci zákazky "Úprava dvora a nádvoria Regionálneho múzea J. Mailátha",,"dodávateľ: MOZAIQ, s.r.o., Hadabuda 100, 076 84 Leles, IČO: 46121013, Attila Dancs","9 411,73 € s DPH",25.11.2019,06.12.2019,platná, 225-11/2019,Kamerové služby v rámci projektu "Svetlo-pohyb-priestor",,"dodávateľ: Béla Tomojka Vojtko, Poľany 167, 076 84 Poľany, IČO: 41602510, Béla Tomojka Vojtko","150,00 € s DPH",26.11.2019,06.12.2019,platná, 226-11/2019,Režijné náklady za 11/2019,,"dodávateľ: GNK-FOTOLAB, Leles 178, 076 84 Leles, IČO: 44472838, Július Orehovský","257,53 € s DPH",28.11.2019,06.12.2019,platná, 227-11/2019,Stravné lístky,Z2019958_Z,"dodávateľ: DOXX - stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000","691,93 € s DPH",29.11.2019,06.12.2019,platná, 228-12/2019,Nájom nebytových priestorov za 11/2019,,"dodávateľ: ROSS KC, s.r.o., Nemocničná 9, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 36202142","193,75 € s DPH",02.12.2019,06.12.2019,platná, 229-12/2019,Režijné náklady za 11/2019,,"dodávateľ: ROSS KC, s.r.o., Nemocničná 9, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 36202142","240,00 € s DPH",02.12.2019,06.12.2019,platná, 222-11/2019,Stravovanie v rámci podujatia Svetlo-pohyb-priestor,,"dodávateľ: Školská jedáleň pri ZŠ M. Helmeczyho s VJM, M. Hunyadiho 1256/16, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 35541148","28,05 € s DPH",12.11.2019,26.11.2019,platná, 223-11/2019,Telekomunikačné služby za obdobie 11-12/2019,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","96,78 € s DPH",21.11.2019,26.11.2019,platná, 216-11/2019,Občerstvenie v rámci podujatí,,"dodávateľ: GI-MARKET - Irena Gazdagová, Hlavná 757/147, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 34875891, Irena Gazdagová","77,00 € s DPH",04.11.2019,13.11.2019,platná, 217-11/2019,Telekomunikačné služby 1.11.-30.11.2019,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","74,27 € s DPH",07.11.2019,13.11.2019,platná, 218-11/2019,Nákup kníh pre Regionálnu knižnicu,,"dodávateľ: FADAFA BOOKS, s.r.o., Hlavná 806, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 50592670","30,72 € s DPH",07.11.2019,13.11.2019,platná, 219-11/2019,Ozvučovacie služby v rámci projektu "Svetlo-pohyb-priestor",,"dodávateľ: LIFTA - Jozef Želinský, Hlavná 21, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 10801006, Jozef Želinský","240,00 € s DPH",07.11.2019,13.11.2019,platná, 220-11/2019,Materiál na tvorivé dielne v rámci projektu "Svetlo-pohyb-priestor",,"dodávateľ: POMO - Ing. Árpád Molnár, M. Béla 1220/11, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 33163928, Ing. Árpád Molnár","130,00 € s DPH",07.11.2019,13.11.2019,platná, 221-11/2019,Prenájom priestorov v rámci projektu "Svetlo-pohyb-priestor",,"dodávateľ: Privat Café & Restaurant, S. Petőfiho 856/6, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 33149003, Silvia Feteriková","140,00 € s DPH",08.11.2019,13.11.2019,platná, 204-10/2019,Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel v rámci podujatia,,"dodávateľ: Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2, IČO: 00178454","80,40 € s DPH",23.10.2019,31.10.2019,platná, 205-10/2019,Propagačné materiály v rámci projektu Svetlo-pohyb-priestor,,"dodávateľ: MS PRINT - Marián Gyorky, Doná ulica 210/8, 076 14 Michaľany, IČO: 41607457","165,00 € s DPH",23.10.2019,31.10.2019,platná, 206-10/2019,Telekomunikačné služby za obdobie 10-11/2019,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","88,21 € s DPH",24.10.2019,31.10.2019,platná, 207-10/2019,Kamerové služby v rámci podujatia Svätomartinský festival 2019,,"dodávateľ: Béla Tomojka Vojtko, Poľany 167, 076 84 Poľany, IČO: 41602510, Béla Tomojka Vojtko","120,00 € s DPH",24.10.2019,31.10.2019,platná, 208-10/2019,Reprezentačné výdavky v rámci podujatia Kráľovská Bakchiáda,,"dodávateľ: Judita Siposová - AGÁT, L. Kossutha 606/89, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 44043333, Judita Siposová","372,24 € s DPH",25.10.2019,31.10.2019,platná, 209-10/2019,Reprezentačné výdavky v rámci podujatia Svätomartinský festival 2019,,"dodávateľ: Judita Siposová - AGÁT, L. Kossutha 606/89, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 44043333, Judita Siposová","364,57 € s DPH",25.10.2019,31.10.2019,platná, 199-10/2019,Zabezpečenie verejného obstarávania pre zákazku Úprava dvora a nádvoria Regionálneho múzea Jozefa Mailátha,,"dodávateľ: Ing. Blažej Nagyidai, Záhradná 9, 079 01 Veľké Kapušany, IČO: 43111378","250,00 € s DPH",15.10.2019,25.10.2019,platná, 200-10/2019,Servisné poplatky za používanie KIS MaSK za rok 2019,,"dodávateľ: Slovenská národná knižnica, Nám. J. C. Hronského 1, 036 01 Martin, IČO: 36138517","66,39 € s DPH",15.10.2019,25.10.2019,platná, 201-10/2019,Kniha "Hodnoty Medzibodrožia a Použia" v rámci projektu Kultúrne bzučanie na integrovaných cestách,,"dodávateľ: MS PRINT - Marián Gyorky, Doná ulica 210/8, 076 14 Michaľany, IČO: 41607457","4 990,00 € s DPH",17.10.2019,25.10.2019,platná, 202-10/2019,Ubytovanie v rámci podujatia,,"dodávateľ: Zlatica Kondásová, Malé Trakany 169, 076 42 Malé Trakany, IČO: 44876386","80,00 € s DPH",18.10.2019,25.10.2019,platná, 203-10/2019,Vystúpenie v rámci podujatia Svätomartinský festival 2019,,"dodávateľ: Spevácky súbor Tarnavčan, 072 31 Trnava pri Laborci, 163, IČO: 42252253","210,00 € s DPH",21.10.2019,25.10.2019,platná, 12-1/2020,Stravné lístky za január 2020,,,,,,platná, 127-9/2023,Nákup dekoračných darčekových balení v rámci podujatia "Kráľovská Bakchiáda - festival vína a gastronomických špecialít Medzibodrožia".,,"dodávateľ: Nagyová Anna - Zlatý strapec, Tokajská 118/19, 076",,,,platná,