141/2022,propagácia GFF Rejdová 2022,2022/32,"dodávateľ: BigMedia, s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, IČO: 43999999","360,00 € s DPH",09.08.2022,10.08.2022,platná, 138/2022,dodávka elektriny,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","736,34 € s DPH",08.08.2022,08.08.2022,platná, 139/2022,dodávka elektriny - hvezdáreň,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","429,84 € s DPH",08.08.2022,08.08.2022,platná, 140/2022,požičovné za film,,"dodávateľ: CinemArt SK s.r.o., Lamačská cesta 97, 841 03 Bratislava, IČO: 50071254","158,76 € s DPH",08.08.2022,08.08.2022,platná, 137/2022,identifikačné náramky - GFF Rejdová 2022,2022/76,"dodávateľ: Euroko, s.r.o., Hlavná 116, 079 01 Veľké Kapušany, IČO: 36591688","168,00 € s DPH",05.08.2022,05.08.2022,platná, 132/2022,požičovné za film,,"dodávateľ: CinemArt SK s.r.o., Lamačská cesta 97, 841 03 Bratislava, IČO: 50071254","120,00 € s DPH",02.08.2022,03.08.2022,platná, 133/2022,čistenie kobercov,2022/66,"dodávateľ: KEDO - Kelemen Vladimír, Čučma 238, 048 01 Rožňava, IČO: 33008001","24,00 € s DPH",02.08.2022,03.08.2022,platná, 134/2022,pravidelná technická a emisná kontrola RV 309 BL,2022/53,"dodávateľ: Dopravná spoločnosť s.r.o., Šafárikova 473, 048 01 Rožňava, IČO: 36187569","80,00 € s DPH",02.08.2022,03.08.2022,platná, 135/2022,popl. za internet,,"dodávateľ: free-zona s.r.o., Námestie baníkov 35, 048 01 Rožňava, IČO: 44356358","25,00 € s DPH",03.08.2022,03.08.2022,platná, 136/2022,hosting virtuálnej prehliadky DTKG,124/2019,"dodávateľ: INGOS Prešov s.r.o., Francisciho 11, 080 01 Prešov, IČO: 31698352","48,00 € s DPH",03.08.2022,03.08.2022,platná, 129/2022,spotrebný materiál - realizácia projektu Dedičstvo inšpiruje 2022,2022/56,"dodávateľ: Ladislav Mihalik - LAAX, Šafárikova 104, 048 01 Rožňava, IČO: 10746811","119,27 € s DPH",02.08.2022,02.08.2022,platná, 130/2022,dodávka plynu,,"dodávateľ: SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","1 959,00 € s DPH",02.08.2022,02.08.2022,platná, 131/2022,elektronické stravovacie kupóny pre zamestnancov,108/2021,"dodávateľ: Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 53528654","1 356,50 € s DPH",02.08.2022,02.08.2022,platná, 128/2022,požičovné za film,,"dodávateľ: CinemArt SK s.r.o., Grösslingová 51, 811 09 Bratislava, IČO: 50071254","120,00 € s DPH",27.07.2022,28.07.2022,platná, 123/2022,lektorovanie Radovana Kertisa počas muzikantského tábora "Po gemersky hráme aj si zaspievame" - Dedičstvo inšpiruje 2022,2022/58,"dodávateľ: Občianske združenie Folklór pre všetkých, Borda 152, 044 45 Košický Klečenov, IČO: 50642430","550,00 € s DPH",19.07.2022,21.07.2022,platná, 124/2022,ubytovanie v rámci muzikantského tábora "Po gemersky hráme aj si zaspievame" - Dedičstvo inšpiruje 2022,2022/59,"dodávateľ: Rekreačné stredisko Baník pod Radzimom, Vyšná Slaná 217, 049 26, IČO: 10751866","2 220,00 € s DPH",20.07.2022,21.07.2022,platná, 125/2022,stravovanie v rámci muzikantského tábora "Po gemersky hráme aj si zaspievame" - Dedičstvo inšpiruje 2022,2022/60,"dodávateľ: Rekreačné stredisko Baník pod Radzimom, Vyšná Slaná 217, 049 26, IČO: 10751866","1 776,00 € s DPH",20.07.2022,21.07.2022,platná, 126/2022,elektronické stravovacie kupóny pre zamestnancov,108/2021,"dodávateľ: Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 53528654","87,70 € s DPH",21.07.2022,21.07.2022,platná, 127/2022,požičovné za film,,"dodávateľ: BONTONFILM a.s., Na vrátkach 1F, 841 01 Bratislava, IČO: 36006858","144,00 € s DPH",21.07.2022,21.07.2022,platná, 120/2022,"bezpečnostná služba gos.sk, monitorovanie webu, oprava pri napadnutí",2022/64,"dodávateľ: Lemonweb s.r.o., Matúškovo 333, 925 01, IČO: 46424849","288,00 € s DPH",18.07.2022,19.07.2022,platná, 121/2022,spotrebný materiál - kožiarstvo,2022/65,"dodávateľ: Mrázová Mária - Rema \"M\", Bratislavská 205, 916 24 Horná Streda, IČO: 30031974","70,70 € s DPH",18.07.2022,19.07.2022,platná, 122/2022,propagácia GFF Rejdová 2022,2022/32,"dodávateľ: BigMedia, s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, IČO: 43999999","432,00 € s DPH",18.07.2022,19.07.2022,platná, 119/2022,popl. za O2 mobil - SIM karta pre alarm,,"dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 47259116","1,10 € s DPH",15.07.2022,15.07.2022,platná, 118/2022,požičovné za film,,"dodávateľ: Asociácia slovenských filmových klubov, Grösslingová 43, 811 09 Bratislava, IČO: 30812976","84,00 € s DPH",14.07.2022,14.07.2022,platná, 113/2022,spotrebný materiál - kožiarstvo,2022/61,"dodávateľ: Mrázová Mária - Rema \"M\", Bratislavská 205, 916 24 Horná Streda, IČO: 30031974","276,90 € s DPH",12.07.2022,12.07.2022,platná, 114/2022,dodávka elektriny - hvezdáreň,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","388,12 € s DPH",12.07.2022,12.07.2022,platná, 115/2022,dodávka elektriny,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","694,12 € s DPH",12.07.2022,12.07.2022,platná, 116/2022,popl. za mobilné hovory a internet,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","159,41 € s DPH",12.07.2022,12.07.2022,platná, 117/2022,popl. za pevné linky,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","18,00 € s DPH",12.07.2022,12.07.2022,platná, 110/2022,voda z povrchového odtoku,,"dodávateľ: Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","257,94 € s DPH",06.07.2022,11.07.2022,platná, 111/2022,tlač propagačných materiálov - Cineama 2022,2022/37,"dodávateľ: ROVEN Rožňava, s.r.o., Betliarska 4, 048 01 Rožňava, IČO: 36188301","150,00 € s DPH",07.07.2022,11.07.2022,platná, 112/2022,služby TPO a ABT,125/2021,"dodávateľ: Ing. Anastázia Hajdúková - BPO, Čučma 166, 048 01 Rožňava, IČO: 41835131","150,00 € s DPH",08.07.2022,11.07.2022,platná, 104/2022,realizácia podujatia a technická spolupráca Cineama 2022,2022/43,"dodávateľ: Peter Benedikty - BENEstudio, P.Dobšinského 811/88, 048 01 Rožňava, IČO: 33010030","850,00 € s DPH",04.07.2022,08.07.2022,platná, 105/2022,dodávka plynu,,"dodávateľ: SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","1 959,00 € s DPH",04.07.2022,08.07.2022,platná, 106/2022,elektronické stravovacie kupóny pre zamestnancov,108/2021,"dodávateľ: Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 53528654","1 192,79 € s DPH",04.07.2022,08.07.2022,platná, 107/2022,popl. za internet,,"dodávateľ: free-zona s.r.o., Námestie baníkov 35, 048 01 Rožňava, IČO: 44356358","25,00 € s DPH",04.07.2022,08.07.2022,platná, 108/2022,ochrana osobných údajov,,"dodávateľ: CUBS plus, s.r.o., Mudroňova 29, 040 01 Košice, IČO: 46943404","68,40 € s DPH",04.07.2022,08.07.2022,platná, 109/2022,simultánne tlmočenie -konferencia RINK,2022/26,"dodávateľ: SANASTO, s.r.o., Vojenská 9, 040 01 Košice, IČO: 47622792","350,00 € s DPH",06.07.2022,08.07.2022,platná, 102/2022,vecné ceny Cineama 2022,2022/38,"dodávateľ: Ladislav Mihalik - LAAX, Šafárikova 104, 048 01 Rožňava, IČO: 10746811","294,55 € s DPH",04.07.2022,06.07.2022,platná, 103/2022,technické zabezpečenie projekcie na podujatí Cineama 2022,2022/39,"dodávateľ: Gemerfilm o.z., Betliarska 8, 048 01 Rožňava, IČO: 42102588","600,00 € s DPH",04.07.2022,06.07.2022,platná, 97/2022,preprava účastníkov Medzinárodnej konferencie paličkovanej čipky v Kozárde/HU/,2022/49,"dodávateľ: HALMAT s.r.o., Gemerská Hôrka 301, 049 12, IČO: 47454211","580,00 € s DPH",28.06.2022,04.07.2022,platná, 98/2022,"vodné, stočné, voda z povrchového odtoku",,"dodávateľ: Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","418,76 € s DPH",28.06.2022,04.07.2022,platná, 99/2022,vodné - hvezdáreň,,"dodávateľ: Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","1,70 € s DPH",29.06.2022,04.07.2022,platná, 100/2022,občerstvenie pre účastníkov remeselníckej konferencie RINK,2022/47,"dodávateľ: BEZPEČNÉ LIEHOVINY s.r.o., Železničná 665, 049 51 Brzotín, IČO: 46879242","59,77 € s DPH",29.06.2022,04.07.2022,platná, 101/2022,vecné ceny - CINEAMA 2022,2022/36,"dodávateľ: Servis Básthy a Koreň s.r.o., Námestie baníkov 42, 048 01 Rožňava, IČO: 36175447","296,50 € s DPH",29.06.2022,04.07.2022,platná, 91/2022,tlač fotografií - Šanca pre gráty a ancúgy II.,2022/23,"dodávateľ: ROVEN Rožňava, s.r.o., Betliarska cesta 4, 048 01 Rožňava, IČO: 36188301","660,00 € s DPH",27.06.2022,29.06.2022,platná, 92/2022,tlač propagačných materiálov - Šanca pre gráty a ancúgy II.,2022/24,"dodávateľ: ROVEN Rožňava, s.r.o., Betliarska cesta 4, 048 01 Rožňava, IČO: 36188301","200,00 € s DPH",27.06.2022,29.06.2022,platná, 93/2022,technická realizácia krajskej konferencie RINK 2022,2022/48,"dodávateľ: Texmedia s.r.o., Šafárikova 9, 048 01 Rožňava, IČO: 53177649","150,00 € s DPH",27.06.2022,29.06.2022,platná, 94/2022,technická realizácia krajskej súťaže Cineama 2022,2022/44,"dodávateľ: Martin Rožai MR - fly, Malá 515/2, 048 01 Rožňava, IČO: 45340927","150,00 € s DPH",27.06.2022,29.06.2022,platná, 95/2022,účastnícky poplatok - Medzinárodná konferencia paličkovanej čipky Kozárd,2022/45,"dodávateľ: Palócföldi Népi Iparmüvészek Egyesülete, 3053 Kozárd, Fő út. 12.","140,00 € s DPH",27.06.2022,29.06.2022,platná, 96/2022,ubytovanie účastníkov Medzinárodnej konferencie paličkovanej čipky Kozárd,2022/46,"dodávateľ: Palócföldi Népi Iparmüvészek Egyesülete, 3053 Kozárd, Fő út. 12.","480,00 € s DPH",27.06.2022,29.06.2022,platná, 88/2022,fotografovanie a úprava fotografií - Šanca pre gráty a ancúgy II.,2022/22,"dodávateľ: LV Produktion, s.r.o., Veľkolúcka 1226/53, 962 31 Veľká Lúka, IČO: 44819749","1 870,00 € s DPH",24.06.2022,27.06.2022,platná, 89/2022,prezent na konferenciu RINK,2022/35,"dodávateľ: Chocolate Patrik s.r.o., Páterova 89/727, 048 01 Rožňava, IČO: 46284761","251,30 € s DPH",24.06.2022,27.06.2022,platná, 90/2022,občerstvenie - konferencia RINK,2022/40,"dodávateľ: Pekáreň LUMIKO Viliam Koltáš, Rakovnica 220, 049 31, IČO: 50981293","132,60 € s DPH",24.06.2022,27.06.2022,platná, 87/2022,prezentačné predmety ku konferencii RINK,2022/34,"dodávateľ: IGLI design, s.r.o., Edelényska 1, 048 01 Rožňava, IČO: 45002240","458,10 € s DPH",20.06.2022,20.06.2022,platná, 85/2022,popl. za O2 mobil - SIM karta pre alarm,,"dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 47259116","1,32 € s DPH",16.06.2022,17.06.2022,platná, 86/2022,hosting virtuálnej prehliadky DTKG,124/2019,"dodávateľ: INGOS Prešov s.r.o., Francisciho 11, 080 01 Prešov, IČO: 31698352","24,00 € s DPH",16.06.2022,17.06.2022,platná, 82/2022,materiál do textilnej dielne - realizácia remeselníckych táborov,2022/33,"dodávateľ: DEKOR POINT, s.r.o., Ľ. Štúra 20, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 36831301","97,64 € s DPH",14.06.2022,14.06.2022,platná, 83/2022,popl. za mobilné hovory a internet,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","159,00 € s DPH",14.06.2022,14.06.2022,platná, 84/2022,"poistenie majetku - planetária, ďalekohľadov",8-863-013101,"dodávateľ: Colonnade Insurance S.A., Moldavská cesta 8 B, 042 80 Košice, IČO: 50013602","797,76 € s DPH",14.06.2022,14.06.2022,platná, 79/2022,lektorovanie workshopu "Podložka z pálky",2022/30,"dodávateľ: Eva Horváth Kreatívne s prírodou, Seňa 171, 044 58, IČO: 40441245","120,00 € s DPH",10.06.2022,10.06.2022,platná, 80/2022,laserový výrez kľúčenky s gravírovaným logom KSK,2022/28,"dodávateľ: IGLI design s.r.o., Edelényska 1, 048 01 Rožňava, IČO: 45002240","420,00 € s DPH",10.06.2022,10.06.2022,platná, 81/2022,realizácia vzdelávacieho podujatia - komunikačného tréningu RINK,2022/27,"dodávateľ: Mgr. Viera Veronika Fitzeková, Mukačevská 30, 080 01 Prešov, IČO: 40150437","200,00 € s DPH",10.06.2022,10.06.2022,platná, 75/2022,materiál do hrnčiarskej dielne - Dedičstvo inšpiruje,2022/31,"dodávateľ: Pece s.r.o., Nábrežná 678/7, 962 23 Očová, IČO: 36618233","1 201,31 € s DPH",09.06.2022,09.06.2022,platná, 76/2022,popl. za pevné linky,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","18,00 € s DPH",09.06.2022,09.06.2022,platná, 77/2022,dodávka elektriny,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","673,37 € s DPH",09.06.2022,09.06.2022,platná, 78/2022,dodávka elektriny - hvezdáreň,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","367,99 € s DPH",09.06.2022,09.06.2022,platná, 72/2022,popl. za internet,,"dodávateľ: free-zona s.r.o., Námestie baníkov 35, 048 01 Rožňava, IČO: 44356358","25,00 € s DPH",03.06.2022,03.06.2022,platná, 73/2022,elektronické stravovacie kupóny pre zamestnancov,108/2021,"dodávateľ: Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 53528654","1 391,59 € s DPH",03.06.2022,03.06.2022,platná, 74/2022,spotrebný materiál na Medzinárodnú konferenciu a výstavu paličkovanej čipky Kozárd(HU),2022/29,"dodávateľ: Ing. Ivana Gemzická, Žiarska 602/2, 031 04 Liptovský Mikuláš, IČO: 35409304","271,30 € s DPH",03.06.2022,03.06.2022,platná, 71/2022,dodávka plynu,,"dodávateľ: SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","1 959,00 € s DPH",01.06.2022,01.06.2022,platná, 70/2022,spotrebný materiál na celoročné aktivity,2022/18,"dodávateľ: Ladislav Mihalik - LAAX, Šafárikova 104, 048 01 Rožňava, IČO: 10746811","67,03 € s DPH",30.05.2022,30.05.2022,platná, 69/2022,lektorovanie - workshop pre dospelých - Dedičstvo inšpiruje,2022/20,"dodávateľ: Symija - Sylvia Spišáková, Šafárikova 6, 048 01 Rožňava, IČO: 30284694","60,00 € s DPH",25.05.2022,25.05.2022,platná, 68/2022,animácia s ozvučením detského kútika - Klenoty kraja,2022/25,"dodávateľ: Peter Szőllős, Rožňavská 190, 049 21 Betliar, IČO: 47956798","300,00 € s DPH",23.05.2022,23.05.2022,platná, 67/2022,"Office 2016 Professional Plus, rozšírenie pamäte PC - inštalácia",2022/4,"dodávateľ: Servis Básthy a Koreň s.r.o., Námestie baníkov 42, 048 01 Rožňava, IČO: 36175447","140,00 € s DPH",19.05.2022,19.05.2022,platná, 64/2022,fotografovanie a spracovanie fotografií - Šanca pre gráty a ancúgy II.,2022/1,"dodávateľ: KES-RV s.r.o., Kvetná 16, 048 01 Rožňava, IČO: 31723578","450,00 € s DPH",16.05.2022,16.05.2022,platná, 65/2022,popl. za O2 mobil - SIM karta pre alarm,,"dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863","1,31 € s DPH",16.05.2022,16.05.2022,platná, 66/2022,výmena poškodených vchodových dverí,2022/6,"dodávateľ: inTrust, s.r.o., Zoltána Fábryho 24, 048 01 Rožňava, IČO: 36808326","1 650,00 € s DPH",16.05.2022,16.05.2022,platná, 63/2022,popl. za mobilné hovory a internet,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","159,00 € s DPH",11.05.2022,11.05.2022,platná, 59/2022,dodávka elektriny,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","654,26 € s DPH",09.05.2022,10.05.2022,platná, 60/2022,dodávka elektriny - hvezdáreň,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","536,26 € s DPH",09.05.2022,10.05.2022,platná, 61/2022,popl. za pevné linky,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","18,00 € s DPH",09.05.2022,10.05.2022,platná, 62/2022,hosting virtuálnej prehliadky DTKG,124/2019,"dodávateľ: INGOS Prešov s.r.o., Francisciho 11, 080 01 Prešov, IČO: 31698352","24,00 € s DPH",09.05.2022,10.05.2022,platná, 54/2022,dodávka plynu,,"dodávateľ: SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","1 959,00 € s DPH",03.05.2022,03.05.2022,platná, 55/2022,popl. za internet,,"dodávateľ: free-zona s.r.o., Námestie baníkov 35, 048 01 Rožňava, IČO: 44356358","25,00 € s DPH",03.05.2022,03.05.2022,platná, 56/2022,elektronické stravovacie kupóny pre zamestnancov,108/2021,"dodávateľ: Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 53528654","1 409,13 € s DPH",03.05.2022,03.05.2022,platná, 57/2022,čistiace a dezinfekčné prostriedky,2022/17,"dodávateľ: ZOVOX PLUS s.r.o., Kosu Schoppera 31, 048 01 Rožňava, IČO: 53444591","117,89 € s DPH",03.05.2022,03.05.2022,platná, 58/2022,vedenie tvorivých dielní - Rodinný deň a workshop pre dospelých,2022/11,"dodávateľ: Združenie gemerských remeselníkov, Krh. Dlhá Lúka 2, 049 45, IČO: 35547332","130,00 € s DPH",03.05.2022,03.05.2022,platná, 51/2022,materiál na workshopy a tvorivé dielne - korálkovanie,2022/15,"dodávateľ: Korálky.cz s.r.o., Třebohostická 564/9, Praha 10, 110 00 ČR, IČO: 24260452","154,94 € s DPH",26.04.2022,28.04.2022,platná, 52/2022,servis a údržba tradičnej kachľovej pece,2022/14,"dodávateľ: Flama ecol, s.r.o., Stred č. 420, 023 54 Turzovka, IČO: 47509511","355,00 € s DPH",27.04.2022,28.04.2022,platná, 53/2022,aktualizácia antivír NOD32,2022/16,"dodávateľ: Servis Básthy a Koreň s.r.o., Námestie baníkov 42, 048 01 Rožňava, IČO: 36175447","44,40 € s DPH",28.04.2022,28.04.2022,platná, 49/2022,muškáty + substrát,2022/12,"dodávateľ: HAMELLI s.r.o., Kružná 183, 049 51, IČO: 50376799","118,60 € s DPH",21.04.2022,22.04.2022,platná, 50/2022,"predplatné 2023 - Práca, mzdy a odmeňovanie",2022/13,"dodávateľ: Poradca podnikateľa, s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 31592503","96,97 € s DPH",21.04.2022,22.04.2022,platná, 46/2022,popl. za O2 mobil - SIM karta pre alarm,,"dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863","1,04 € s DPH",19.04.2022,21.04.2022,platná, 47/2022,služby TPO a ABT,125/2021,"dodávateľ: Ing. Anastázia Hajdúková - BPO, Čučma 166, 048 01 Rožňava, IČO: 41835131","150,00 € s DPH",20.04.2022,21.04.2022,platná, 48/2022,prezentácia DTKG a hvezdárne v skladanej mape VKÚ,2021/100,"dodávateľ: VKÚ Harmanec, s.r.o., Kynceľová 54, 974 01 Kynceľová, IČO: 46747770","240,00 € s DPH",20.04.2022,21.04.2022,platná, 44/2022,hosting virtuálnej prehliadky DTKG,124/2019,"dodávateľ: INGOS Prešov s.r.o., Francisciho 11, 080 01 Prešov, IČO: 31698352","24,00 € s DPH",13.04.2022,14.04.2022,platná, 45/2022,vedenie tvorivých dielní - Rodinný deň,2022/10,"dodávateľ: Palócföldi Népi Iparmüvészek Egyesülete, 3053 Kozárd, Fő út. 12., IČO: 18639261-1-12","120,00 € s DPH",13.04.2022,14.04.2022,platná, 39/2022,elektronické stravovacie poukážky pre zamestnancov,108/2021,"dodávateľ: Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 53528654","806,89 € s DPH",08.04.2022,11.04.2022,platná, 40/2022,popl. za pevné linky,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","18,00 € s DPH",08.04.2022,11.04.2022,platná, 41/2022,dodávka elektriny,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","648,88 € s DPH",11.04.2022,11.04.2022,platná, 42/2022,dodávka elektriny - hvezdáreň,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","723,06 € s DPH",11.04.2022,11.04.2022,platná, 43/2022,popl. za mobilné hovory a internet,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","170,53 € s DPH",11.04.2022,11.04.2022,platná, 35/2022,materiál na tvorivé dielne a podujatia,2022/7,"dodávateľ: Ladislav Mihalik - LAAX, Šafárikova 104, 048 01 Rožňava, IČO: 10746811","62,56 € s DPH",06.04.2022,07.04.2022,platná, 36/2022,ochrana osobných údajov,,"dodávateľ: CUBS plus, s.r.o., Mudroňova 29, 040 01 Košice, IČO: 46943404","68,40 € s DPH",06.04.2022,07.04.2022,platná, 37/2022,dodávka plynu,,"dodávateľ: SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","1 959,00 € s DPH",06.04.2022,07.04.2022,platná, 38/2022,popl. za internet,,"dodávateľ: free-zona s.r.o., Námestie baníkov 35, 048 01 Rožňava, IČO: 44356358","25,00 € s DPH",06.04.2022,07.04.2022,platná, 34/2022,"predĺženie balíčka služieb Štandard, automatické zálohovanie stránky rink",2022/9,"dodávateľ: Webnode AG, Limmatquai 112, 8001 Zurich, IČO: CH-170.3.036. 124-0","140,90 € s DPH",29.03.2022,05.04.2022,platná, 32/2022,"substráty, rákos - jarné práce v exteriéri",2022/8,"dodávateľ: Hornbach Košice, Moldavská 22, 040 01 Košice, IČO: 35838949","86,32 € s DPH",24.03.2022,25.03.2022,platná, 33/2022,balík MacHosting - gos.sk,,"dodávateľ: Webglobe, a.s., Stará Prievozská 1349/2, 821 09 Bratislava, IČO: 52486567","43,20 € s DPH",25.03.2022,25.03.2022,platná, 31/2022,popl. za O2 mobil - SIM karta pre alarm,,"dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863","0,07 € s DPH",16.03.2022,16.03.2022,platná, 29/2022,popl. za mobilné hovory a internet,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","129,00 € s DPH",14.03.2022,14.03.2022,platná, 30/2022,knihy + poštovné,2022/3,"dodávateľ: Gemersko-malohontské múzeum, Námestie M. Tompu 14/5, 979 01 Rim. Sobota, IČO: 35985097","46,70 € s DPH",14.03.2022,14.03.2022,platná, 23/2022,hosting virtuálnej prehliadky DTKG,124/2019,"dodávateľ: INGOS Prešov s.r.o., Francisciho 11, 080 01 Prešov, IČO: 31698352","24,00 € s DPH",07.03.2022,08.03.2022,platná, 24/2022,popl. za internet,,"dodávateľ: free-zona s.r.o., Námestie baníkov 35, 048 01 Rožňava, IČO: 44356358","25,00 € s DPH",07.03.2022,08.03.2022,platná, 25/2022,dodávka elektriny,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","517,13 € s DPH",07.03.2022,08.03.2022,platná, 26/2022,dodávka elektriny - hvezdáreň,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","846,73 € s DPH",07.03.2022,08.03.2022,platná, 27/2022,oprava kopírovacieho stroja Develop Ineo+224,2022/5,"dodávateľ: Servis Básthy a Koreň s.r.o., Námestie baníkov 42, 048 01 Rožňava, IČO: 36175447","318,00 € s DPH",08.03.2022,08.03.2022,platná, 28/2022,popl. za pevné linky,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","18,00 € s DPH",08.03.2022,08.03.2022,platná, 21/2022,dodávka plynu,,"dodávateľ: SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","1 959,00 € s DPH",02.03.2022,02.03.2022,platná, 22/2022,elektronické stravovacie poukážky pre zamestnancov,108/2021,"dodávateľ: Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 53528654","1 070,00 € s DPH",02.03.2022,02.03.2022,platná, 18/2022,oprava služ. mot. vozidla FIAT - škodová udalosť - spoluúčasť,,"dodávateľ: AUTOSTOP RV, s.r.o., Šafárikova 3714, 048 01 Rožňava, IČO: 36582280","130,09 € s DPH",18.02.2022,25.02.2022,platná, 19/2022,licenčný poplatok Snow film fest,,"dodávateľ: Pavel Pichler, Ulrychova 845/5, 624 00 Brno, ČR, IČO: 03192156","40,00 € s DPH",22.02.2022,25.02.2022,platná, 20/2022,hosting virtuálnej prehliadky DTKG,124/2019,"dodávateľ: INGOS Prešov s.r.o., Francisciho 11, 080 01 Prešov, IČO: 31698352","24,00 € s DPH",22.02.2022,25.02.2022,platná, 17/2022,popl. za O2 mobil - SIM karta pre alarm,,"dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863","0,05 € s DPH",15.02.2022,15.02.2022,platná, 13/2022,maliarske práce kino kaviarne,2022/2,"dodávateľ: PE-MAL Emil Pekárek, Zakarpatská 17, 048 01 Rožňava, IČO: 46135111","260,00 € s DPH",10.02.2022,11.02.2022,platná, 14/2022,dodávka elektriny,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","510,94 € s DPH",11.02.2022,11.02.2022,platná, 15/2022,dodávka elektriny - hvezdáreň,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","1 142,27 € s DPH",11.02.2022,11.02.2022,platná, 16/2022,popl. za mobilné hovory a internet,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","129,00 € s DPH",11.02.2022,11.02.2022,platná, 8/2022,dodávka plynu,,"dodávateľ: SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","1 959,00 € s DPH",02.02.2022,10.02.2022,platná, 9/2022,elektronické stravovacie poukážky pre zamestnancov,108/2021,"dodávateľ: Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 53528654","798,12 € s DPH",02.02.2022,10.02.2022,platná, 10/2022,popl. za internet,,"dodávateľ: free-zona s.r.o., Námestie baníkov 35, 048 01 Rožňava, IČO: 44356358","25,00 € s DPH",08.02.2022,10.02.2022,platná, 11/2022,popl. za pevné linky,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","18,00 € s DPH",08.02.2022,10.02.2022,platná, 12/2022,dodanie a montáž klimatizačného systému,126/2021,"dodávateľ: COLTBURG s.r.o., Pod šiancom 1D, 040 01 Košice, IČO: 36200760","11 534,38 € s DPH",09.02.2022,10.02.2022,platná, 1/2022,reg. poplatok za doménu gos.sk,,"dodávateľ: Webglobe, a.s., Stará Prievozská 1349/2, 821 09 Bratislava, IČO: 52486567","14,94 € s DPH",04.01.2022,25.01.2022,platná, 2/2022,elektronické stravovacie poukážky pre zamestnancov,108/2021,"dodávateľ: Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 53528654","675,33 € s DPH",04.01.2022,25.01.2022,platná, 3/2022,popl. za internet,,"dodávateľ: free-zona s.r.o., Námestie baníkov 35, 048 01 Rožňava, IČO: 44356358","25,00 € s DPH",13.01.2022,25.01.2022,platná, 4/2022,služba CLOUD - aktualizácia a údržba dochádzkového systému na rok 2022,931180042,"dodávateľ: EFG Slovakia, s.r.o., Račianska 66, 831 02 Bratislava, IČO: 36224464","155,52 € s DPH",18.01.2022,25.01.2022,platná, 5/2022,popl. za mobilné hovory a internet,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","129,00 € s DPH",18.01.2022,25.01.2022,platná, 6/2022,hosting virtuálnej prehliadky DTKG,124/2019,"dodávateľ: INGOS Prešov s.r.o., Francisciho 11, 080 01 Prešov, IČO: 31698352","24,00 € s DPH",18.01.2022,25.01.2022,platná, 7/2022,dodávka plynu,,"dodávateľ: SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","1 959,00 € s DPH",20.01.2022,25.01.2022,platná, 268/2021,vyúčtovanie dodávky plynu,,"dodávateľ: SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","2 943,18 € s DPH",13.01.2022,13.01.2022,platná, 264/2021,dodávka elektriny,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","384,66 € s DPH",12.01.2022,12.01.2022,platná, 265/2021,dodávka elektriny - hvezdáreň,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","854,78 € s DPH",12.01.2022,12.01.2022,platná, 266/2021,voda z povrchového odtoku,,"dodávateľ: Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","270,65 € s DPH",12.01.2022,12.01.2022,platná, 267/2021,popl. za pevné linky,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","18,00 € s DPH",12.01.2022,12.01.2022,platná, 263/2021,"kancelárske stoličky, laminátor A3",2021/138,"dodávateľ: B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava, IČO: 44413467","818,40 € s DPH",29.12.2021,03.01.2022,platná, 261/2021,"vodné, stočné, voda z povrch. odtoku",,"dodávateľ: Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","438,59 € s DPH",27.12.2021,27.12.2021,platná, 262/2021,spotreba vody - hvezdáreň,,"dodávateľ: Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","15,12 € s DPH",27.12.2021,27.12.2021,platná, 257/2021,dotlač katalógu remeselníkov Košického kraja 2020 RINK,2021/139,"dodávateľ: ROVEN Rožňava, s.r.o., Betliarska cesta 4, 048 01 Rožňava, IČO: 36188301","1 000,00 € s DPH",21.12.2021,21.12.2021,platná, 258/2021,elektronické stravovacie poukážky pre zamestnanca,108/2021,"dodávateľ: Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 53528654","52,62 € s DPH",21.12.2021,21.12.2021,platná, 259/2021,"mesačné kontroly EPS, doprava a prekládka snímača hvezd.",TS2018001,"dodávateľ: Ján Kočiš, Viedenská 7, 040 13 Košice, IČO: 44992050","728,04 € s DPH",21.12.2021,21.12.2021,platná, 260/2021,"výroba propagačných materiálov, grafické práce - RINK",2021/134,"dodávateľ: IGLI design s.r.o., Edelényska 1, 048 01 Rožňava, IČO: 45002240","973,98 € s DPH",21.12.2021,21.12.2021,platná, 256/2021,tlač katalógu remeselníkov a propagačných materiálov RINK,2021/135,"dodávateľ: ROVEN Rožňava, s.r.o., Betliarska cesta 4, 048 01 Rožňava, IČO: 36188301","2 300,00 € s DPH",17.12.2021,17.12.2021,platná, 253/2021,Mac mini Apple M1,2021/137,"dodávateľ: WESTech s.r.o. iStores Košice, Námestie osloboditeľov 1, 040 01 Košice, IČO: 35796111","1 029,00 € s DPH",15.12.2021,16.12.2021,platná, 254/2021,realizácia remeselných workshopov - Rok na Gemeri 2021,2021/124,"dodávateľ: Gemerský kultúrny spolok, Betliarska 8, 048 01 Rožňava, IČO: 31962351","800,00 € s DPH",16.12.2021,16.12.2021,platná, 255/2021,technické zabezpečenie online prenosov - Rok na Gemeri 2021,2021/119,"dodávateľ: GEMERFILM, Betliarska 8, 048 01 Rožňava, IČO: 42102588","600,00 € s DPH",16.12.2021,16.12.2021,platná, 251/2021,služby TPO a ABT,68/2020,"dodávateľ: Ing. Anastázia Hajdúková - BPO, Čučma 166, 048 01 Rožňava, IČO: 41835131","150,00 € s DPH",15.12.2021,15.12.2021,platná, 252/2021,oprava plynového kotla,2021/133,"dodávateľ: RL SERVIS, s.r.o., K Ihrisku 6, 040 01 Košice-Kavečany, IČO: 47572604","462,00 € s DPH",15.12.2021,15.12.2021,platná, 248/2021,popl. za mobilné hovory a internet,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","129,00 € s DPH",14.12.2021,14.12.2021,platná, 249/2021,spotrebný materiál do hrnčiarskej dielne,2021/132,"dodávateľ: Pece s.r.o., Nábrežná 678/7, 962 23 Očová, IČO: 36618233","877,16 € s DPH",14.12.2021,14.12.2021,platná, 250/2021,kancelárske potreby,2021/131,"dodávateľ: Ladislav Mihalik - LAAX, Šafárikova 104, 048 01 Rožňava, IČO: 10746811","775,32 € s DPH",14.12.2021,14.12.2021,platná, 244/2021,natočenie a spracovanie videí - online program Rok na Gemeri 2021,2021/110,"dodávateľ: Jácint Majoros, Bakulínyho 736/7, 982 01 Tornaľa, IČO: 43302939","600,00 € s DPH",08.12.2021,10.12.2021,platná, 245/2021,hosting virtuálnej prehliadky DTKG,124/2019,"dodávateľ: INGOS Prešov s.r.o., Francisciho 11, 080 01 Prešov, IČO: 31698352","24,00 € s DPH",10.12.2021,10.12.2021,platná, 246/2021,propagačné materiály - Rok na Gemeri 2021,2021/108,"dodávateľ: ROVEN Rožňava, s.r.o., Betliarska cesta 4, 048 01 Rožňava, IČO: 36188301","251,04 € s DPH",10.12.2021,10.12.2021,platná, 247/2021,propagačné tabule s potlačou - Rok na Gemeri 2021,2021/109,"dodávateľ: IGLI design s.r.o., Edelényska 1, 048 01 Rožňava, IČO: 45002240","1 188,00 € s DPH",10.12.2021,10.12.2021,platná, 240/2021,dodávka elektriny,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","390,98 € s DPH",08.12.2021,08.12.2021,platná, 241/2021,dodávka elektriny - hvezdáreň,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","517,03 € s DPH",08.12.2021,08.12.2021,platná, 242/2021,oprava uzáveru vody v kotolni,2021/136,"dodávateľ: PIJATHERM s.r.o., Rumunská 952, 048 01 Rožňava, IČO: 51443821","84,60 € s DPH",08.12.2021,08.12.2021,platná, 243/2021,popl. za pevné linky,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","18,00 € s DPH",08.12.2021,08.12.2021,platná, 237/2021,účinkovanie FSk v programe Medveď z Honiec - Rok na Gemeri 2021,2021/123,"dodávateľ: Občianske združenie GENŠ, Honce 148, 049 32, IČO: 51214652","250,00 € s DPH",06.12.2021,07.12.2021,platná, 238/2021,materiál na tvorivé dielne - Rok na Gemeri 2021,2021/126,"dodávateľ: G-STYL s.r.o., J.A.Komenského 26, 048 01 Rožňava, IČO: 46865641","302,00 € s DPH",06.12.2021,07.12.2021,platná, 239/2021,ochrana osobných údajov,,"dodávateľ: CUBS plus, s.r.o., Mudroňova 29, 040 01 Košice, IČO: 46943404","68,40 € s DPH",06.12.2021,07.12.2021,platná, 234/2021,popl. za internet,,"dodávateľ: free-zona s.r.o., Námestie baníkov 35, 048 01 Rožňava, IČO: 44356358","25,00 € s DPH",06.12.2021,06.12.2021,platná, 235/2021,čistiace a dezinfekčné prostriedky,2021/130,"dodávateľ: ZOVOX PLUS s.r.o., Kosu Schoppera 31, 048 01 Rožňava, IČO: 53444591","924,52 € s DPH",06.12.2021,06.12.2021,platná, 236/2021,germicídne žiariče a respirátory,2021/129,"dodávateľ: ZDRAVKO s.r.o., Mäsiarska 26, 040 01 Košice, IČO: 50332279","3 491,40 € s DPH",06.12.2021,06.12.2021,platná, 233/2021,ročný servis plynových kotlov,2021/127,"dodávateľ: RL SERVIS, s.r.o., K Ihrisku 6, 040 01 Košice-Kavečany, IČO: 47572604","360,00 € s DPH",03.12.2021,03.12.2021,platná, 232/2021,elektronické stravovacie poukážky pre zamestnancov,108/2021,"dodávateľ: Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 53528654","1 017,38 € s DPH",02.12.2021,02.12.2021,platná, 230/2021,ročná revízia a skúška tlaku - kotolňa,2021/111,"dodávateľ: REVISPOL, s.r.o., Laborecká 12, 040 01 Košice, IČO: 46652388","433,00 € s DPH",01.12.2021,01.12.2021,platná, 231/2021,dodávka plynu,,"dodávateľ: SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","855,00 € s DPH",01.12.2021,01.12.2021,platná, 228/2021,"tonery, zberné nádoby na odpadový toner, optické jednotky",110/2021,"dodávateľ: ELKO COMPUTERS PRIEVIDZA, s.r.o., Bojnická cesta 5,7 971 01 Prievidza, IČO: 31619479","1 919,00 € s DPH",29.11.2021,30.11.2021,platná, 229/2021,plachta na prívesný vozík,2021/105,"dodávateľ: Katarína Pšáková Sakáčová-VKP-FOL, Dvorkinova 10, 040 22 Košice, IČO: 50064622","180,00 € s DPH",29.11.2021,30.11.2021,platná, 227/2021,príprava a tlač grafických materiálov - RINK,2021/93,"dodávateľ: IGLI design s.r.o., Edelényska 1, 048 01 Rožňava, IČO: 45002240","300,00 € s DPH",25.11.2021,25.11.2021,platná, 226/2021,"oceľový stánok 2x2m, 4 ks",2021/125,"dodávateľ: BRIMO Hana Szabová, Lermontovova 911/3, 811 05 Bratislava, IČO: 50195000","1 076,00 € s DPH",24.11.2021,24.11.2021,platná, 224/2021,oceľový stánok 3x6m,2021/115,"dodávateľ: BRIMO Hana Szabová, Lermontovova 911/3, 811 05 Bratislava, IČO: 50195000","429,00 € s DPH",23.11.2021,23.11.2021,platná, 225/2021,"oceľový stánok 2x2m, 5 ks",,"dodávateľ: BRIMO Hana Szabová, Lermontovova 911/3, 811 05 Bratislava, IČO: 50195000","1 345,00 € s DPH",23.11.2021,23.11.2021,platná, 222/2021,kominárske práce - revízia komínov,2021/114,"dodávateľ: Duck Marek - KOMINÁRSTVO, Marikovszkého 35, 048 01 Rožňava, IČO: 35128780","93,10 € s DPH",22.11.2021,22.11.2021,platná, 223/2021,kontroly a opravy hasiacich prístrojov a kontroly hadicových zariadení,2021/120,"dodávateľ: Janka Šmelková altair, Jarková 342, 049 25 Dobšiná, IČO: 33449341","241,92 € s DPH",22.11.2021,22.11.2021,platná, 219/2021,materiál na tvorivé dielne - koža - Rok na Gemeri 2021,2021/116,"dodávateľ: Mrázová Mária - Rema \"M\", Bratislavská 205, 916 24 Horná Streda, IČO: 30031974","127,40 € s DPH",16.11.2021,18.11.2021,platná, 220/2021,popl. za O2 mobil - SIM karta pre alarm,,"dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863","0,10 € s DPH",16.11.2021,18.11.2021,platná, 221/2021,tlač katalógu k projektu Výtvarné spektrum 2021,2021/99,"dodávateľ: ROVEN Rožňava, s.r.o., Betliarska cesta 4, 048 01 Rožňava, IČO: 36188301","600,00 € s DPH",16.11.2021,18.11.2021,platná, 218/2021,popl. za mobilné hovory a internet,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","129,17 € s DPH",11.11.2021,11.11.2021,platná, 214/2021,popl. za pevné linky,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","18,00 € s DPH",09.11.2021,10.11.2021,platná, 215/2021,reklamné služby - Rok na Gemeri 2021,2021/103,"dodávateľ: BigMedia, s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, IČO: 43999999","432,00 € s DPH",09.11.2021,10.11.2021,platná, 216/2021,"materiál na tvorivé dielne, workshopy - Rok na Gemeri 2021",2021/113,"dodávateľ: Spájame, s.r.o., Pod Dúbravou 7, 974 09 Banská Bystrica, IČO: 47881704","110,84 € s DPH",10.11.2021,10.11.2021,platná, 217/2021,"materiál na tvorivé dielne, workshopy - Rok na Gemeri 2021",2021/112,"dodávateľ: Jozef Ferko AV-EL mak., Stakčinska 752, 069 01 Snina, IČO: 34290630","124,34 € s DPH",10.11.2021,10.11.2021,platná, 211/2021,hosting virtuálnej prehliadky DTKG,124/2019,"dodávateľ: INGOS Prešov s.r.o., Francisciho 11, 080 01 Prešov, IČO: 31698352","24,00 € s DPH",08.11.2021,08.11.2021,platná, 212/2021,dodávka elektriny,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","258,29 € s DPH",08.11.2021,08.11.2021,platná, 213/2021,dodávka elektriny - hvezdáreň,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","223,50 € s DPH",08.11.2021,08.11.2021,platná, 208/2021,popl. za internet,,"dodávateľ: free-zona s.r.o., Námestie baníkov 35, 048 01 Rožňava, IČO: 44356358","25,00 € s DPH",03.11.2021,03.11.2021,platná, 209/2021,elektronické stravovacie poukážky pre zamestnancov,108/2021,"dodávateľ: Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 53528654","824,43 € s DPH",03.11.2021,03.11.2021,platná, 210/2021,elektronické stravovacie poukážky pre zamestnancov,108/2021,"dodávateľ: Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 53528654","26,31 € s DPH",03.11.2021,03.11.2021,platná, 207/2021,dodávka plynu,,"dodávateľ: SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","855,00 € s DPH",02.11.2021,02.11.2021,platná, 205/2021,aktualizácia antivírového programu NOD32 pre 4 PC,2021/107,"dodávateľ: Servis Básthy a Koreň s.r.o., Námestie baníkov 42, 048 01 Rožňava, IČO: 36175447","44,40 € s DPH",28.10.2021,28.10.2021,platná, 206/2021,"grafická príprava materiálov, výroba tlačových materiálov na Výstavu Dedičstvo inšpiruje 2021",2021/104,"dodávateľ: IGLI design s.r.o., Edelényska 1, 048 01 Rožňava, IČO: 45002240","456,00 € s DPH",28.10.2021,28.10.2021,platná, 195/2021,popl. za mobilné hovory a internet,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","111,00 € s DPH",11.10.2021,26.10.2021,platná, 196/2021,popl. za pevné linky,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","18,00 € s DPH",11.10.2021,26.10.2021,platná, 197/2021,hosting virtuálnej prehliadky DTKG,124/2019,"dodávateľ: INGOS Prešov s.r.o., Francisciho 11, 080 01 Prešov, IČO: 31698352","24,00 € s DPH",11.10.2021,26.10.2021,platná, 198/2021,propagačné materiály GFF Rejdová 2021,2021/67,"dodávateľ: IGLI design s.r.o., Edelényska 1, 048 01 Rožňava, IČO: 45002240","320,04 € s DPH",11.10.2021,26.10.2021,platná, 199/2021,propagácia GFF Rejdová 2021 - foto a video dokumentácia,2021/67,"dodávateľ: IGLI design s.r.o., Edelényska 1, 048 01 Rožňava, IČO: 45002240","680,00 € s DPH",14.10.2021,26.10.2021,platná, 200/2021,popl. za O2 mobil - SIM karta pre alarm,,"dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863","0,10 € s DPH",14.10.2021,26.10.2021,platná, 201/2021,odborné hodnotenie výrobkov - RINK,2021/102,"dodávateľ: Palócföldi Népi Iparmüvészek Egyesülete, 3053 Kozárd, Fő út. 12","100,00 € s DPH",18.10.2021,26.10.2021,platná, 202/2021,oprava oplotenia - hvezdáreň,2021/101,"dodávateľ: ČO POTREBUJEŠ ?!, s.r.o., Mäsiarska 18, 040 01 Košice, IČO: 31671764","912,16 € s DPH",18.10.2021,26.10.2021,platná, 203/2021,"oprava prístupového schodiska, schodiska popri hlavnej budove a oprava oporného múru - hvezdáreň",107/2021,"dodávateľ: STAVEX Rožňava s.r.o., Kyjevská 18, 048 01 Rožňava, IČO: 51193116","11 441,10 € s DPH",22.10.2021,26.10.2021,platná, 204/2021,preprava drevených stánkov - RINK,2021/94,"dodávateľ: HALMAT s.r.o., Útulná 29, 048 01 Rožňava, IČO: 47454211","150,00 € s DPH",22.10.2021,26.10.2021,platná, 188/2021,ochrana osobných údajov,,"dodávateľ: CUBS plus, s.r.o., Mudroňova 29, 040 01 Košice, IČO: 46943404","68,40 € s DPH",11.10.2021,22.10.2021,platná, 189/2021,dodávka plynu,,"dodávateľ: SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","855,00 € s DPH",11.10.2021,22.10.2021,platná, 190/2021,popl. za internet,,"dodávateľ: free-zona s.r.o., Námestie baníkov 35, 048 01 Rožňava, IČO: 44356358","25,00 € s DPH",11.10.2021,22.10.2021,platná, 191/2021,služby TPO a ABT,68/2020,"dodávateľ: Ing. Anastázia Hajdúková - BPO, Čučma 166, 048 01 Rožňava, IČO: 41835131","150,00 € s DPH",11.10.2021,22.10.2021,platná, 192/2021,vystúpenie folklórnej skupiny BUČINA - GFF Rejdová 2021,2021/59,"dodávateľ: OZ BUČINA, Hlavná 18, 049 41 Pača, IČO: 42319391","100,00 € s DPH",11.10.2021,22.10.2021,platná, 193/2021,dodávka elektriny,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","221,06 € s DPH",11.10.2021,22.10.2021,platná, 194/2021,dodávka elektriny - hvezdáreň,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","176,80 € s DPH",11.10.2021,22.10.2021,platná, 183/2021,prezentácia remesla a výrobkov - RINK,2021/98,"dodávateľ: Rejdovka s.r.o., Rejdová 47, 049 26, IČO: 50614622","30,00 € s DPH",22.09.2021,29.09.2021,platná, 184/2021,propagačné materiály k aktivitám Dedičstvo inšpiruje 2021,2021/33,"dodávateľ: ROVEN Rožňava, s.r.o., Betliarska cesta 4, 048 01 Rožňava, IČO: 36188301","300,00 € s DPH",27.09.2021,29.09.2021,platná, 185/2021,stravovanie účinkujúcich GFF Rejdová 2021,2021/77,"dodávateľ: Peter Mihók, Rejdová 1, 049 26, IČO: 40414230","606,00 € s DPH",27.09.2021,29.09.2021,platná, 186/2021,vystúpenie FSK Genšenky a GASTRO dvor - GFF Rejdová 2021,2021/61,"dodávateľ: Občianske združenie GENŠ, Honce 148, 049 32, IČO: 51214652","244,00 € s DPH",28.09.2021,29.09.2021,platná, 187/2021,Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup,,"dodávateľ: Poradca podnikateľa, s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 31592503","204,00 € s DPH",28.09.2021,29.09.2021,platná, 180/2021,prezentačné áčko A1 a náhradné fólie,2021/95,"dodávateľ: Showdown Displays Europe, s.r.o., Přestanov 5, 40317 ČR, IČO: 64574822","110,32 € s DPH",16.09.2021,21.09.2021,platná, 181/2021,hudobný sprievod ĽH Heľpan - GFF Rejdová 2021,2021/54,"dodávateľ: OZ Dedinská únia heľpianskych aktivistov, Farská 588/1, 976 68 Heľpa, IČO: 37825534","150,00 € s DPH",20.09.2021,21.09.2021,platná, 182/2021,požičovné za film,,"dodávateľ: CONTINENTAL FILM, s.r.o., Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava, IČO: 35730897","180,00 € s DPH",21.09.2021,21.09.2021,platná, 179/2021,prezentácia remesla klienta RINK - "Má remeslo zlaté dno?",2021/97,"dodávateľ: Amália Holíková - Hájske hrnčiarstvo, Háj 88, 044 02, IČO: 40452557","40,00 € s DPH",16.09.2021,20.09.2021,platná, 178/2021,"obedy - letné tábory/remeselnícky, ANIMOsCool, Hviezdna misia/ - Dedičstvo inšpiruje 2021",2021/28,"dodávateľ: Ivana Zagibová, Medená 194, 049 41 Pača, IČO: 50398032","2 115,90 € s DPH",16.09.2021,17.09.2021,platná, 176/2021,popl. za mobilné hovory a internet,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","157,80 € s DPH",14.09.2021,16.09.2021,platná, 177/2021,oprava kávovaru DeLonghi,2021/89,"dodávateľ: CaVi s.r.o., A. Chazára 1, 048 01 Rožňava, IČO: 36204188","114,16 € s DPH",14.09.2021,16.09.2021,platná, 170/2021,dodávka elektriny,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","250,07 € s DPH",10.09.2021,14.09.2021,platná, 171/2021,dodávka elektriny - hvezdáreň,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","210,91 € s DPH",10.09.2021,14.09.2021,platná, 172/2021,stravné lístky pre zamestnancov,Z20203300_Z,"dodávateľ: ECOHolding s.r.o., Tolstého 2, 040 01 Košice, IČO: 45344710","432,00 € s DPH",10.09.2021,14.09.2021,platná, 173/2021,oprava služobného motorového vozidla Peugeot,2021/92,"dodávateľ: AUTOSTOP RV, s.r.o., Šafárikova 3714, 048 01 Rožňava, IČO: 36582280","305,75 € s DPH",10.09.2021,14.09.2021,platná, 174/2021,propagačné tašky RINK + doprava,2021/96,"dodávateľ: Green Print s.r.o., Hlísno 810, 027 44 Tvrdošín, IČO: 46587993","641,94 € s DPH",10.09.2021,14.09.2021,platná, 175/2021,propagačné materiály - GFF Rejdová 2021,2021/41,"dodávateľ: ROVEN Rožňava, s.r.o., Betliarska cesta 4, 048 01 Rožňava, IČO: 36188301","728,35 € s DPH",10.09.2021,14.09.2021,platná, 159/2021,digitalizácia videozáznamov z archívu GOS,2021/5,"dodávateľ: Peter Benedikty - BENEstudio, Jarná 45, 048 01 Rožňava, IČO: 33010030","50,00 € s DPH",03.09.2021,13.09.2021,platná, 160/2021,dodávka plynu,,"dodávateľ: SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","855,00 € s DPH",06.09.2021,13.09.2021,platná, 161/2021,popl. za internet,,"dodávateľ: free-zona s.r.o., Námestie baníkov 35, 048 01 Rožňava, IČO: 44356358","25,00 € s DPH",06.09.2021,13.09.2021,platná, 162/2021,výlep plagátov - propagácia GFF Rejdová 2021,2021/52,"dodávateľ: Mestské divadlo ACTORES Rožňava, Šafárikova 20, 048 01 Rožňava, IČO: 31299695","36,00 € s DPH",06.09.2021,13.09.2021,platná, 163/2021,požičovné za film,,"dodávateľ: BONTONFILM a.s., Na vrátkach 1F, 841 01 Bratislava, IČO: 36006858","96,00 € s DPH",06.09.2021,13.09.2021,platná, 164/2021,požičovné za film,,"dodávateľ: Asociácia slovenských filmových klubov, Grösslingová 43, 811 09 Bratislava, IČO: 30812976","60,00 € s DPH",08.09.2021,13.09.2021,platná, 165/2021,hosting virtuálnej prehliadky DTKG,124/2019,"dodávateľ: INGOS Prešov s.r.o., Francisciho 11, 080 01 Prešov, IČO: 31698352","24,00 € s DPH",08.09.2021,13.09.2021,platná, 166/2021,popl. za pevné linky,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","18,00 € s DPH",08.09.2021,13.09.2021,platná, 167/2021,účinkovanie FSk Gočovan a prezent. v gastrodvore - GFF Rejdová 2021,2021/57,"dodávateľ: OZ GOČOVAN, Gočovo 92, 04924, IČO: 42102481","314,00 € s DPH",08.09.2021,13.09.2021,platná, 168/2021,preprava kolektívu Šambriňci - GFF Rejdová 2021,2021/80,"dodávateľ: Peter Kovalčík, Jarabina 94, 065 31, IČO: 47617586","295,00 € s DPH",08.09.2021,13.09.2021,platná, 169/2021,ozvučovacie a osvetľovacie služby - GFF Rejdová 2021,2021/48,"dodávateľ: Minoxi s.r.o., Hlavná 191/9, 922 02 Krakovany, IČO: 50795911","1 880,00 € s DPH",08.09.2021,13.09.2021,platná, 154/2021,mesačné kontroly EPS + doprava,TS2018001,"dodávateľ: Ján Kočiš, Viedenská 7, 040 13 Košice, IČO: 44992050","1 004,40 € s DPH",02.09.2021,07.09.2021,platná, 153/2021,zdravotné hliadky - GFF Rejdová 2021,2021/42,"dodávateľ: Slovenský červený kríž územný spolok Rožňava, Pionierov 8, 048 01 Rožňava, IČO: 00416240","300,00 € s DPH",02.09.2021,07.09.2021,platná, 155/2021,stravovanie účinkujúcich GFF Rejdová 2021,2021/82,"dodávateľ: Stanislava Breznenová SaJ, Rejdová 190, 049 26, IČO: 40414353","298,00 € s DPH",02.09.2021,07.09.2021,platná, 156/2021,preprava FS Vepor - GFF Rejdová 2021,2021/55,"dodávateľ: Ján Ulický FANTASTIC, Červenej armády 666, 980 55 Klenovec, IČO: 33537241","381,84 € s DPH",02.09.2021,07.09.2021,platná, 157/2021,preprava kolektívov - GFF Rejdová 2021,2021/49,"dodávateľ: EUROBUS, a.s., Šafárikova 91, 048 01 Rožňava, IČO: 36211079","699,00 € s DPH",02.09.2021,07.09.2021,platná, 158/2021,"účinkovanie FSk Radzim, dvor gastrošpecialít - GFF Rejdová 2021",2021/79,"dodávateľ: OZ Radzim Vyšná Slaná, Vyšná Slaná 29, 049 26, IČO: 51143402","210,00 € s DPH",03.09.2021,07.09.2021,platná, 140/2021,kancelársky materiál k realizácii projektu Inšpirujúce kultúrne dedičstvo SK/HU,2021/88,"dodávateľ: Ladislav Mihalik - LAAX, Šafárikova 104, 048 01 Rožňava, IČO: 10746811","500,00 € s DPH",27.08.2021,02.09.2021,platná, 141/2021,občerstvenie/catering na diseminačné podujatie - projekt IKD - SK/HU,2021/87,"dodávateľ: AGREX s.r.o., Námestie baníkov 31, 048 01 Rožňava, IČO: 36213187","570,00 € s DPH",27.08.2021,02.09.2021,platná, 142/2021,materiál na tvorivé dielne - GFF Rejdová 2021,2021/65,"dodávateľ: Ladislav Mihalik - LAAX, Šafárikova 104, 048 01 Rožňava, IČO: 10746811","151,84 € s DPH",27.08.2021,02.09.2021,platná, 143/2021,účinkovanie ĽH FS Urpín - GFF Rejdová 2021,2021/62,"dodávateľ: Folklórny súbor Urpín, Horná 21, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 35998971","300,00 € s DPH",30.08.2021,02.09.2021,platná, 144/2021,prenájom mobilného WC - GFF Rejdová 2021,2021/38,"dodávateľ: EBEN RV s.r.o., Letná 36, 048 01 Rožňava, IČO: 36733431","270,00 € s DPH",30.08.2021,02.09.2021,platná, 145/2021,usporiadateľská služba - GFF Rejdová 2021,2021/43,"dodávateľ: Občianske združenie H2 SECURITY, Zimná 121, 049 25 Dobšiná, IČO: 50860003","495,00 € s DPH",30.08.2021,02.09.2021,platná, 146/2021,účinkovanie FSk Dolina a Bambuchy - GFF Rejdová 2021,2021/72,"dodávateľ: Občianske združenie Vezueres, ZŠ Sládkovičova 487, 049 22 Gem. Poloma, IČO: 42331935","100,00 € s DPH",30.08.2021,02.09.2021,platná, 147/2021,hudobný sprievod ĽH Sajó Banda - GFF Rejdová 2021,2021/75,"dodávateľ: OZ Folklórny súbor Borostyán, Drnava 255, 049 42, IČO: 42241901","250,00 € s DPH",30.08.2021,02.09.2021,platná, 148/2021,strava pre účinkujúcich GFF Rejdová 2021,2021/78,"dodávateľ: Gabriel Revák, Tatranská 125/16, 083 01 Jakubovany, IČO: 34652795","342,00 € s DPH",30.08.2021,02.09.2021,platná, 151/2021,občerstvenie na podujatie Interreg SK/HU,2021/91,"dodávateľ: Ba.Ce.Co. s.r.o., Čučmianska dlhá 26, 048 01 Rožňava, IČO: 44109199","100,00 € s DPH",30.08.2021,02.09.2021,platná, 149/2021,"tlač publikácie Remeselné techniky, grafická úprava - projekt IKD - SK/HU",2021/40,"dodávateľ: ROVEN Rožňava, s.r.o., Betliarska cesta 4, 048 01 Rožňava, IČO: 36188301","1 300,00 € s DPH",30.08.2021,02.09.2021,platná, 150/2021,občerstvenie na podujatie Interreg SK/HU,2021/90,"dodávateľ: Ba.Ce.Co. s.r.o., Čučmianska dlhá 26, 048 01 Rožňava, IČO: 44109199","100,00 € s DPH",30.08.2021,02.09.2021,platná, 152/2021,prezentácia remesla na 47. GFF Rejdová - RINK,2021/85,"dodávateľ: TRELLAX s.r.o., Staničná 102, 076 35 Somotor, IČO: 45500401","100,00 € s DPH",30.08.2021,02.09.2021,platná, 139/2021,propagačné materiály - realizácia projektu SK/HU Inšpirujúce kultúrne dedičstvo,2021/66,"dodávateľ: IGLI design s.r.o., Edelényska 1, 048 01 Rožňava, IČO: 45002240","430,00 € s DPH",27.08.2021,27.08.2021,platná, 120/2021,"moderovanie detského programu, sprievodné aktivity - GFF Rejdová 2021",2021/74,"dodávateľ: Peter Szőllős, Slnečná 15, 048 01 Rožňava, IČO: 47956798","500,00 € s DPH",24.08.2021,26.08.2021,platná, 121/2021,účinkovanie FSk Bystränky - Rejdová 2021,2021/58,"dodávateľ: OZ Bystränky, Rožňavské Bystré 162, 049 31, IČO: 42112460","100,00 € s DPH",24.08.2021,26.08.2021,platná, 122/2021,koncert Ľudovej hudby Stana Baláža - Rejdová 2021,2021/44,"dodávateľ: SB Folk s.r.o., Sekčovská 16/11, 086 41 Raslavice, IČO: 52137015","1 700,00 € s DPH",24.08.2021,26.08.2021,platná, 123/2021,"vystúpenie FS Dubina, sólistov - Rejdová 2021",2021/60,"dodávateľ: Občianske združenie Rožňavskí permoníci, Kozmonautov 15, 048 01 Rožňava, IČO: 35571926","150,00 € s DPH",24.08.2021,26.08.2021,platná, 124/2021,účinkovanie FS Stromíš a DS Malý Stromíš - Rejdová 2021,2021/64,"dodávateľ: OZ STROMÍŠ, Letná 71, 049 24 Vlachovo, IČO: 35569018","100,00 € s DPH",24.08.2021,26.08.2021,platná, 125/2021,účinkovanie FS Haviar a DĽH Haviar - Rejdová 2021,2021/63,"dodávateľ: OZ HAVIAR - Rožňava, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava, IČO: 35554461","100,00 € s DPH",24.08.2021,26.08.2021,platná, 126/2021,vystúpenie MSS Šambriňci - GFF Rejdová 2021,2021/71,"dodávateľ: Šambriňci - občianske združenie, Šambron 25, 065 45, IČO: 42419433","450,00 € s DPH",24.08.2021,26.08.2021,platná, 127/2021,účinkovanie FS Vorodaj - GFF Rejdová 2021,2021/73,"dodávateľ: VORODAJ OZ, Veľký Lipník 283, 065 33, IČO: 50597957","600,00 € s DPH",24.08.2021,26.08.2021,platná, 128/2021,"účinkovanie v programe Ovce, mojo ovce - GFF Rejdová 2021",2021/76,"dodávateľ: Ing. Juraj Dufek, Kúpeľná 31, 972 01 Bojnice, IČO: 40650821","120,00 € s DPH",24.08.2021,26.08.2021,platná, 129/2021,divadelné predstavenie "Priadka a kráľ"- GFF Rejdová 2021,2021/45,"dodávateľ: DIVADLO POD BALKÓNOM, Rudohorská 37, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 42317622","400,00 € s DPH",24.08.2021,26.08.2021,platná, 130/2021,zabezpečenie lektorov do tvorivých dielní - GFF Rejdová 2021,2021/84,"dodávateľ: Gemerský kultúrny spolok, Betliarska 8, 048 01 Rožňava, IČO: 31962351","210,00 € s DPH",24.08.2021,26.08.2021,platná, 131/2021,požičovné za film,,"dodávateľ: CinemArt SK s.r.o., Grösslingová 51, 811 09 Bratislava, IČO: 50071254","72,00 € s DPH",25.08.2021,26.08.2021,platná, 132/2021,realizácia remeselníckeho dvora - GFF Rejdová 2021 - RINK,2021/86,"dodávateľ: Miestny odbor Matice slovenskej Nižná Slaná, P. J. Šafárika 246, 049 23 Nižná Slaná, IČO: 00179027272","30,00 € s DPH",25.08.2021,26.08.2021,platná, 133/2021,účinkovanie FS Vepor - GFF Rejdová 2021,2021/53,"dodávateľ: RODON Klenovec, SNP 61, 980 55 Klenovec, IČO: 37820842","200,00 € s DPH",26.08.2021,26.08.2021,platná, 134/2021,preprava DFS Hanička - GFF Rejdová 2021,2021/81,"dodávateľ: Ing. Hana Fučková - FABUS, Kysucká 20, 040 11 Košice, IČO: 41004230","300,00 € s DPH",26.08.2021,26.08.2021,platná, 135/2021,preprava FS Heľpan a Chlopov z Heľpy - GFF Rejdová 2021,2021/56,"dodávateľ: MAJK s.r.o., Heľpa 1108, 976 68 Heľpa, IČO: 36011801","279,60 € s DPH",26.08.2021,26.08.2021,platná, 136/2021,preprava FS z Telgártu - GFF Rejdová 2021,2021/83,"dodávateľ: Marián Hanzely, Štúrova 389/50, Spišská Stará Ves, IČO: 34631895","212,40 € s DPH",26.08.2021,26.08.2021,platná, 137/2021,realizácia a prenájom tradičného dreveného kolotoča - GFF Rejdová 2021,2021/50,"dodávateľ: ADAX plus s.r.o., ul. 1.mája 1221/17, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 36720674","250,00 € s DPH",26.08.2021,26.08.2021,platná, 138/2021,dodanie odborných textov do publikácie Remeselnícke techniky - projekt IKD,2021/46,"dodávateľ: Gemerský kultúrny spolok, Betliarska 8, 048 01 Rožňava, IČO: 31962351","1 500,00 € s DPH",26.08.2021,26.08.2021,platná, 118/2021,lektorovanie tvorivých dielní + materiál - Dedičstvo inšpiruje,2021/22,"dodávateľ: Jozef Gelvanics, Nová 76, 076 31 Klin nad Bodrogom, IČO: DIČ: 1030251981","85,00 € s DPH",19.08.2021,20.08.2021,platná, 119/2021,materiál - Letná akadémia paličkovania - projekt IKD,2021/36,"dodávateľ: Textilná galantéria Benedikty, Šafárikova 9, 048 01 Rožňava, IČO: 10747974","300,00 € s DPH",20.08.2021,20.08.2021,platná, 116/2021,popl. za O2 mobil - SIM karta pre alarm,,"dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863","0,05 € s DPH",19.08.2021,19.08.2021,platná, 117/2021,"jednorázové rúška, pracovné rukavice",2021/69,"dodávateľ: PIKS s.r.o., Jarná 340/10, 048 01 Rožňava, IČO: 53248341","84,21 € s DPH",19.08.2021,19.08.2021,platná, 112/2021,požičovné za film,,"dodávateľ: CinemArt SK s.r.o., Lamačská cesta 97, 841 03 Bratislava, IČO: 50071254","72,00 € s DPH",17.08.2021,17.08.2021,platná, 113/2021,"realizácia podujatia Festival paličkovanej čipky - online, projekt SK/HU IKD",2021/34,"dodávateľ: IGLI media s.r.o., Edelényska 1, 048 01 Rožňava, IČO: 45679711","8 600,00 € s DPH",17.08.2021,17.08.2021,platná, 114/2021,dezinfekčné prostriedky - GFF Rejdová 2021,2021/70,"dodávateľ: ZOVOX PLUS s.r.o., Kosu Schoppera 31, 048 01 Rožňava, IČO: 53444591","125,35 € s DPH",17.08.2021,17.08.2021,platná, 115/2021,RINK tašky + dopravné,2021/68,"dodávateľ: Green Print s.r.o., Hlísno 810, 027 44 Tvrdošín, IČO: 46587993","196,29 € s DPH",17.08.2021,17.08.2021,platná, 111/2021,popl. za mobilné hovory a internet,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","130,32 € s DPH",12.08.2021,12.08.2021,platná, 97/2021,požičovné za film,,"dodávateľ: BONTONFILM a.s., Na vrátkach 1F, 841 01 Bratislava, IČO: 36006858","96,00 € s DPH",05.08.2021,10.08.2021,platná, 98/2021,požičovné za film,,"dodávateľ: BONTONFILM a.s., Na vrátkach 1F, 841 01 Bratislava, IČO: 36006858","96,00 € s DPH",05.08.2021,10.08.2021,platná, 99/2021,požičovné za film,,"dodávateľ: BONTONFILM a.s., Na vrátkach 1F, 841 01 Bratislava, IČO: 36006858","96,00 € s DPH",05.08.2021,10.08.2021,platná, 100/2021,požičovné za film,,"dodávateľ: Asociácia slovenských filmových klubov, Grösslingová 43, 811 09 Bratislava, IČO: 30812976","96,00 € s DPH",05.08.2021,10.08.2021,platná, 101/2021,dodávka plynu,,"dodávateľ: SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","855,00 € s DPH",05.08.2021,10.08.2021,platná, 102/2021,popl. za internet,,"dodávateľ: free-zona s.r.o., Námestie baníkov 35, 048 01 Rožňava, IČO: 44356358","25,00 € s DPH",05.08.2021,10.08.2021,platná, 103/2021,lektorovanie - remeselnícky tábor - Dedičstvo inšpiruje 2021,2021/23,"dodávateľ: TRELLAX s.r.o., Staničná 102, 076 35 Somotor, IČO: 45500401","90,00 € s DPH",05.08.2021,10.08.2021,platná, 104/2021,digitalizácia videozáznamov z archívu GOS,2021/5,"dodávateľ: Peter Benedikty - BENEstudio, Jarná 45, 048 01 Rožňava, IČO: 33010030","55,00 € s DPH",06.08.2021,10.08.2021,platná, 105/2021,dodávka elektriny,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","314,72 € s DPH",09.08.2021,10.08.2021,platná, 106/2021,dodávka elektriny - hvezdáreň,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","212,62 € s DPH",09.08.2021,10.08.2021,platná, 107/2021,hosting virtuálnej prehliadky DTKG,124/2019,"dodávateľ: INGOS Prešov s.r.o., Francisciho 11, 080 01 Prešov, IČO: 31698352","24,00 € s DPH",09.08.2021,10.08.2021,platná, 108/2021,popl. za pevné linky,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","18,00 € s DPH",09.08.2021,10.08.2021,platná, 109/2021,identifikačné náramky - Rejdová 2021,2021/51,"dodávateľ: Euroko s.r.o., Hlavná 116, 079 01 Veľké Kapušany, IČO: 36591688","54,48 € s DPH",09.08.2021,10.08.2021,platná, 110/2021,propagácia podujatia GFF Rejdová 2021,2021/27,"dodávateľ: BigMedia, s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, IČO: 43999999","144,00 € s DPH",09.08.2021,10.08.2021,platná, 96/2021,nájazdové rampy ku preprave záhradného traktora,2021/47,"dodávateľ: Internet Mall Slovakia s.r.o., Galvaniho 6, 821 04 Bratislava, IČO: 35950226","113,60 € s DPH",04.08.2021,06.08.2021,platná, 94/2021,ubytovanie - projekt SK/HU Inšpirujúce kultúrne dedičstvo,2021/39,"dodávateľ: ID-KER Kft., Rákóczi u. 15, 3176 Hollókő, IČO: 11201676-1-12","300,00 € s DPH",02.08.2021,03.08.2021,platná, 95/2021,lektorovanie - projekt SK/HU Inšpirujúce kultúrne dedičstvo,2021/37,"dodávateľ: Gemerský kultúrny spolok, Betliarska 8, 048 01 Rožňava, IČO: 31962351","2 160,00 € s DPH",02.08.2021,03.08.2021,platná, 93/2021,materiál na tvorivé dielne - Dedičstvo inšpiruje 2021,2021/29,"dodávateľ: Ladislav Mihalik - LAAX, Šafárikova 104, 048 01 Rožňava, IČO: 10746811","196,72 € s DPH",29.07.2021,29.07.2021,platná, 86/2021,držiaky na reproduktory,2021/25,"dodávateľ: Techhouse s.r.o., Ovsištské Námestie 1, 851 04 Bratislava, IČO: 50298038","59,50 € s DPH",27.07.2021,28.07.2021,platná, 87/2021,požičovné za film,,"dodávateľ: CinemArt SK s.r.o., Grösslingová 51, 811 09 Bratislava, IČO: 50071254","72,00 € s DPH",27.07.2021,28.07.2021,platná, 88/2021,technické vybavenie - realizácia projektu SK/HU Inšpirujúce kult. dedičstvo,2021/35,"dodávateľ: IGLI design s.r.o., Edelényska 1, 048 01 Rožňava, IČO: 45002240","8 850,00 € s DPH",27.07.2021,28.07.2021,platná, 89/2021,lektorovanie - muzikantský tábor - Dedičstvo inšpiruje 2021,2021/30,"dodávateľ: Folklórny súbor Urpín, Horná 21, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 35998971","980,00 € s DPH",27.07.2021,28.07.2021,platná, 90/2021,ubytovanie pre účastníkov muzikantského tábora - Dedičstvo inšpiruje,2021/7,"dodávateľ: Zuzana Tömölová, Penzión Skalná ruža, 049 12 Gemerská Hôrka 104, IČO: 33010846","2 040,00 € s DPH",28.07.2021,28.07.2021,platná, 91/2021,stravovanie pre účastníkov muzikantského tábora - Dedičstvo inšpiruje 2021,2021/31,"dodávateľ: Zuzana Tömölová, Penzión Skalná ruža, 049 12 Gemerská Hôrka 104, IČO: 33010846","1 360,00 € s DPH",28.07.2021,28.07.2021,platná, 92/2021,záhradný traktor so zberným košom a defl. SJ UJ 102-22 P4,2021/32,"dodávateľ: TERRA VARI SERVIS, Rožňavská 72, 045 01 Moldava nad Bodvou, IČO: 10698833","4 699,00 € s DPH",28.07.2021,28.07.2021,platná, 85/2021,"bezpečnostná služba gos.sk, oprava webu pri napadnutí",,"dodávateľ: Lemonweb s.r.o., Matúškovo 333, 925 01, IČO: 46424849","288,00 € s DPH",21.07.2021,22.07.2021,platná, 76/2021,dodávka elektriny - hvezdáreň,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","254,75 € s DPH",12.07.2021,15.07.2021,platná, 77/2021,požičovné za film,2021/26,"dodávateľ: CONTINENTAL FILM, s.r.o., Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava, IČO: 35730897","180,00 € s DPH",12.07.2021,15.07.2021,platná, 78/2021,tlač propagačných materiálov - Cineama 2021,2021/16,"dodávateľ: ROVEN Rožňava, s.r.o., Betliarska cesta 4, 048 01 Rožňava, IČO: 36188301","200,04 € s DPH",12.07.2021,15.07.2021,platná, 79/2021,hosting virtuálnej prehliadky DTKG,124/2019,"dodávateľ: INGOS Prešov s.r.o., Francisciho 11, 080 01 Prešov, IČO: 31698352","48,00 € s DPH",15.07.2021,15.07.2021,platná, 80/2021,vecné ceny pre súťažiacich Cineama 2021,2021/18,"dodávateľ: Servis Básthy a Koreň s.r.o., Námestie baníkov 42, 048 01 Rožňava, IČO: 36175447","250,00 € s DPH",15.07.2021,15.07.2021,platná, 81/2021,CD a DVD médiá na Cineama 2021,2021/19,"dodávateľ: Servis Básthy a Koreň s.r.o., Námestie baníkov 42, 048 01 Rožňava, IČO: 36175447","100,00 € s DPH",15.07.2021,15.07.2021,platná, 82/2021,ubytovanie pre účastníkov Cineama 2021,2021/17,"dodávateľ: Ba.Ce.Co. s.r.o., Čučmianska dlhá 26, 048 01 Rožňava, IČO: 44109199","150,00 € s DPH",15.07.2021,15.07.2021,platná, 83/2021,strava pre účastníkov Cineama 2021,2021/20,"dodávateľ: Ba.Ce.Co. s.r.o., Čučmianska dlhá 26, 048 01 Rožňava, IČO: 44109199","100,00 € s DPH",15.07.2021,15.07.2021,platná, 84/2021,materiál na tvorivé dielne - Dedičstvo inšpiruje 2021,2021/11,"dodávateľ: Robert Benedikty textilná galantéria, Šafárikova 9, 048 01 Rožňava, IČO: 10747974","300,00 € s DPH",15.07.2021,15.07.2021,platná, 69/2021,ochrana osobných údajov,,"dodávateľ: CUBS plus, s.r.o., Mudroňova 29, 040 01 Košice, IČO: 46943404","68,40 € s DPH",12.07.2021,13.07.2021,platná, 70/2021,voda z povrch. odtoku,,"dodávateľ: Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","258,08 € s DPH",12.07.2021,13.07.2021,platná, 71/2021,stravné lístky pre zamestnancov,Z20203300_Z,"dodávateľ: ECOHolding s.r.o., Tolstého 2, 040 01 Košice, IČO: 45344710","2 160,00 € s DPH",12.07.2021,13.07.2021,platná, 72/2021,popl. za internet,,"dodávateľ: free-zona s.r.o., Námestie baníkov 35, 048 01 Rožňava, IČO: 44356358","25,00 € s DPH",12.07.2021,13.07.2021,platná, 73/2021,popl. za mobilné hovory a internet,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","129,00 € s DPH",12.07.2021,13.07.2021,platná, 74/2021,popl. za pevné linky,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","18,00 € s DPH",12.07.2021,13.07.2021,platná, 75/2021,dodávka elektriny,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","257,81 € s DPH",12.07.2021,13.07.2021,platná, 65/2021,dodávka plynu,,"dodávateľ: SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","855,00 € s DPH",02.07.2021,02.07.2021,platná, 66/2021,"vodné, stočné, voda z povrch. odtoku",,"dodávateľ: Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","363,97 € s DPH",02.07.2021,02.07.2021,platná, 67/2021,vodné - hvezdáreň,,"dodávateľ: Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","4,98 € s DPH",02.07.2021,02.07.2021,platná, 68/2021,služby TPO a ABT,68/2020,"dodávateľ: Ing. Anastázia Hajdúková - BPO, Čučma 166, 048 01 Rožňava, IČO: 41835131","150,00 € s DPH",02.07.2021,02.07.2021,platná, 62/2021,realizácia tanečného workshopu - Dedičstvo inšpiruje 2020,2021/24,"dodávateľ: OZ HAVIAR ROŽŇAVA, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava, IČO: 35554461","300,00 € s DPH",28.06.2021,28.06.2021,platná, 63/2021,prenájom techniky na realizáciu podujatia Cineama 2021,2021/14,"dodávateľ: Gemerfilm o.z., Betliarska 8, 048 01 Rožňava, IČO: 42102588","200,00 € s DPH",28.06.2021,28.06.2021,platná, 64/2021,"technické zabezpečenie online prenosu Cineama 2021, zostrihanie záznamu a postprodukcia pre zverejnenie na youtube",2021/15,"dodávateľ: Gemerfilm o.z., Betliarska 8, 048 01 Rožňava, IČO: 42102588","1 400,00 € s DPH",28.06.2021,28.06.2021,platná, 61/2021,"osvetlenie, ozvučenie, projekčné služby - Dedičstvo inšpiruje 2020",2021/10,"dodávateľ: GEMERFILM, Betliarska 8, 048 01 Rožňava, IČO: 42102588","200,00 € s DPH",24.06.2021,25.06.2021,platná, 60/2021,prenájom zvukovej a kamerovej techniky - Dedičstvo inšpiruje 2020,2021/9,"dodávateľ: GEMERFILM, Betliarska 8, 048 01 Rožňava, IČO: 42102588","200,00 € s DPH",24.06.2021,25.06.2021,platná, 58/2021,narezanie vyrúbaných a vyvrátených drevín v areáli hvezdárne,2021/4,"dodávateľ: LACH s.r.o., Kúpeľná 35, 048 01 Rožňava, IČO: 50178849","400,00 € s DPH",15.06.2021,15.06.2021,platná, 59/2021,"poistenie planetária, ďalekohľadov",8-863-013101,"dodávateľ: Colonnade Insurance S.A., Moldavská cesta 8 B, 042 80 Košice, IČO: 50013602","797,76 € s DPH",15.06.2021,15.06.2021,platná, 56/2021,popl. za pevné linky,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","18,00 € s DPH",11.06.2021,11.06.2021,platná, 57/2021,popl. za mobilné hovory a internet,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","131,90 € s DPH",11.06.2021,11.06.2021,platná, 55/2021,digitalizácia videozáznamov z archívu GOS,2021/5,"dodávateľ: Peter Benedikty - BENE studio, Jarná 45, 048 01 Rožňava, IČO: 33010030","49,00 € s DPH",09.06.2021,09.06.2021,platná, 51/2021,dodávka plynu,,"dodávateľ: SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","855,00 € s DPH",08.06.2021,08.06.2021,platná, 52/2021,popl. za internet,,"dodávateľ: free-zona s.r.o., Námestie baníkov 35, 048 01 Rožňava, IČO: 44356358","25,00 € s DPH",08.06.2021,08.06.2021,platná, 53/2021,dodávka elektriny,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","231,82 € s DPH",08.06.2021,08.06.2021,platná, 54/2021,dodávka elektriny - hvezdáreň,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","173,09 € s DPH",08.06.2021,08.06.2021,platná, 50/2021,projektor OPTOMA UHD42,2021/21,"dodávateľ: NAY a.s., Tuhovská 15, 830 06 Bratislava, IČO: 35739487","1 389,00 € s DPH",04.06.2021,07.06.2021,platná, 49/2021,médiá na archiváciu - Cineama 2021,2021/12,"dodávateľ: Alza.sk s.r.o., Bottova 7, 811 09 Bratislava, IČO: 36562939","311,50 € s DPH",27.05.2021,31.05.2021,platná, 48/2021,oprava kamerového systému,2021/8,"dodávateľ: IGLI media s.r.o., Edelényska 1, 048 01 Rožňava, IČO: 45679711","500,00 € s DPH",20.05.2021,20.05.2021,platná, 47/2021,hosting virtuálnej prehliadky DTKG,124/2019,"dodávateľ: INGOS Prešov s.r.o., Francisciho 11, 080 01 Prešov, IČO: 31698352","24,00 € s DPH",17.05.2021,18.05.2021,platná, 44/2021,popl. za mobilné hovory a internet,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","129,00 € s DPH",11.05.2021,12.05.2021,platná, 45/2021,dodávka elektriny,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","231,05 € s DPH",11.05.2021,12.05.2021,platná, 46/2021,dodávka elektriny - hvezdáreň,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","340,21 € s DPH",11.05.2021,12.05.2021,platná, 42/2021,stravné lístky pre zamestnancov,Z20203300_Z,"dodávateľ: ECOHolding s.r.o., Tolstého 2, 040 01 Košice, IČO: 45344710","2 160,00 € s DPH",06.05.2021,06.05.2021,platná, 43/2021,popl. za pevné linky,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","18,00 € s DPH",06.05.2021,06.05.2021,platná, 38/2021,videoseminár - Úradné dokumenty v praxi organizácií verejnej správy,,"dodávateľ: Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o., Družstevná 232/2, 040 01 Košice, IČO: 51424266","30,00 € s DPH",30.04.2021,04.05.2021,platná, 39/2021,dodávka plynu,,"dodávateľ: SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","855,00 € s DPH",04.05.2021,04.05.2021,platná, 40/2021,popl. za internet,,"dodávateľ: free-zona s.r.o., Námestie baníkov 35, 048 01 Rožňava, IČO: 44356358","25,00 € s DPH",04.05.2021,04.05.2021,platná, 41/2021,obnova antivír NOD32 pre 4 PC,2021/6,"dodávateľ: Servis Básthy a Koreň s.r.o., Námestie baníkov 42, 048 01 Rožňava, IČO: 36175447","44,40 € s DPH",04.05.2021,04.05.2021,platná, 37/2021,"predplatné 2022 - Práca, mzdy, odmeňovanie",,"dodávateľ: Poradca podnikateľa, s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 31592503","83,51 € s DPH",30.04.2021,30.04.2021,platná, 36/2021,služby TPO a ABT,68/2020,"dodávateľ: Ing. Anastázia Hajdúková - BPO, Čučma 166, 048 01 Rožňava, IČO: 41835131","150,00 € s DPH",20.04.2021,20.04.2021,platná, 33/2021,dodávka elektriny,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","204,37 € s DPH",12.04.2021,13.04.2021,platná, 34/2021,dodávka elektriny - hvezdáreň,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","672,76 € s DPH",12.04.2021,13.04.2021,platná, 35/2021,oprava plynových kotlov,2021/2,"dodávateľ: RL SERVIS, s.r.o., K Ihrisku 6, 040 01 Košice-Kavečany, IČO: 47572604","312,00 € s DPH",12.04.2021,13.04.2021,platná, 26/2021,dodávka plynu,,"dodávateľ: SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","855,00 € s DPH",06.04.2021,12.04.2021,platná, 27/2021,ochrana osobných údajov,,"dodávateľ: CUBS plus, s.r.o., Mudroňova 29, 040 01 Košice, IČO: 46943404","68,40 € s DPH",06.04.2021,12.04.2021,platná, 28/2021,diaľkové ovládače a naprogramovanie vysielačov,2021/3,"dodávateľ: Ondrej Hatvanský - BRITAKOV, Lipová 13, 049 41 Krásnohorské Podhradie, IČO: 44456735","132,00 € s DPH",06.04.2021,12.04.2021,platná, 29/2021,balík MacHosting - gos.sk,,"dodávateľ: Webglobe - Yegon s.r.o., Stará Prievozská 2, 821 09 Bratislava, IČO: 36306444","43,20 € s DPH",06.04.2021,12.04.2021,platná, 30/2021,popl. za internet,,"dodávateľ: free-zona s.r.o., Námestie baníkov 35, 048 01 Rožňava, IČO: 44356358","25,00 € s DPH",12.04.2021,12.04.2021,platná, 31/2021,popl. za mobilné hovory a internet,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","129,00 € s DPH",12.04.2021,12.04.2021,platná, 32/2021,popl. za pevné linky,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","18,00 € s DPH",12.04.2021,12.04.2021,platná, 24/2021,obálky - zasielanie prezentačných katalógov RINK,2021/1,"dodávateľ: Ladislav Mihalik - LAAX, Šafárikova 104, 048 01 Rožňava, IČO: 10746811","87,00 € s DPH",10.03.2021,15.03.2021,platná, 21/2021,odinštalovanie terminálu,,"dodávateľ: Poscom, s.r.o., 949 01 Nitra, Golianova 93, IČO: 51031884","240,00 € s DPH",03.03.2021,12.03.2021,platná, 22/2021,Internet,,"dodávateľ: Free-zona s.r.o., 048 01 Rožňava, Námestie baníkov 35, IČO: 44356358","25,00 € s DPH",04.03.2021,12.03.2021,platná, 23/2021,Stravné lístky,,"dodávateľ: ECOHolding s.r.o., 04001 Košice, Tolstého 2, IČO: 45344710","2 160,00 € s DPH",04.03.2021,12.03.2021,platná, 19/2021,Dodávka elektriny DTKG,,"dodávateľ: VSE a.s., 042 91 Košice, Mlynská 31, IČO: 44483767","159,14 € s DPH",11.03.2021,12.03.2021,platná, 18/2021,Dodávka elektriny - Hvezdáreň,,"dodávateľ: VSE a.s., 042 91 Košice, Mlynská 31, IČO: 44483767","598,03 € s DPH",10.03.2021,12.03.2021,platná, 17/2021,Poplatky za telekomunikačné služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., 81762 Bratislava, Bajkalská 28, IČO: 35763469","18,00 € s DPH",12.03.2021,12.03.2021,platná, 25/2021,Mobilné služby,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08 Bratislava, IČO: 35697270","129,36 € s DPH",12.03.2021,12.03.2021,platná, 20/2021,dodávka plynu,,"dodávateľ: SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","855,00 € s DPH",01.03.2021,03.03.2021,platná, 16/2021,prenájom platobného terminálu,2/2020,"dodávateľ: Poscom s.r.o., Golianova 93, 949 01 Nitra, IČO: 51031884","16,80 € s DPH",03.03.2021,03.03.2021,platná, 14/2021,Poplatky za mobilné hovory a internet,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","129,00 € s DPH",11.02.2021,12.02.2021,platná, 15/2021,Predĺženie registrácie remeselnickyinkubator.sk na 1 rok,,"dodávateľ: Webnode AG, s.r.o. prevádzka, Hlinky 70, 603 00 Brno","24,90 € s DPH",11.02.2021,12.02.2021,platná, 11/2021,Dodávka elektriny DTKG,,"dodávateľ: VSE a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","191,46 € s DPH",08.02.2021,12.02.2021,platná, 10/2021,Dodávka elektriny Hvezdáreň,,"dodávateľ: VSE a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","705,74 € s DPH",08.02.2021,12.02.2021,platná, 9/2021,Telekomunikačné služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","18,00 € s DPH",08.02.2021,12.02.2021,platná, 7/2021,stravné lístky,Z20203300_Z,"dodávateľ: ECOHolding s.r.o., Tolstého 2, 040 01 Košice, IČO: 45344710","864,00 € s DPH",01.02.2021,05.02.2021,platná, 12/2021,dodávka plynu,,"dodávateľ: SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","855,00 € s DPH",01.02.2021,05.02.2021,platná, 8/2021,prenájom platobného terminálu,2/2020,"dodávateľ: Poscom s.r.o., Golianova 93, 949 01 Nitra, IČO: 51031884","16,80 € s DPH",02.02.2021,05.02.2021,platná, 13/2021,popl. za internet,,"dodávateľ: free-zona s.r.o., Námestie baníkov 35, 048 01 Rožňava, IČO: 44356358","25,00 € s DPH",03.02.2021,05.02.2021,platná, 254/2020,voda z povrchového odtoku,,"dodávateľ: Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","237,76 € s DPH",08.01.2021,28.01.2021,platná, 255/2020,prenájom platobného terminálu,2/2020,"dodávateľ: Poscom s.r.o., Golianova 93, 949 01 Nitra, IČO: 51031884","16,80 € s DPH",08.01.2021,28.01.2021,platná, 256/2020,popl. za pevné linky,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","18,00 € s DPH",08.01.2021,28.01.2021,platná, 257/2020,dodávka elektriny - hvezdáreň,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","547,20 € s DPH",11.01.2021,28.01.2021,platná, 258/2020,dodávka elektriny,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","330,62 € s DPH",08.01.2021,28.01.2021,platná, 259/2020,dodávka plynu,,"dodávateľ: SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","47,47 € s DPH",08.01.2021,28.01.2021,platná, 1/2021,popl. za internet,,"dodávateľ: free-zona s.r.o., Námestie baníkov 35, 048 01 Rožňava, IČO: 44356358","25,00 € s DPH",15.01.2021,28.01.2021,platná, 2/2021,služba CLOUD - aktualizácia a údržba dochádzkového systému na rok 2021,,"dodávateľ: EFG Slovakia, s.r.o., Račianska 66, 831 02 Bratislava, IČO: 36224464","155,52 € s DPH",15.01.2021,28.01.2021,platná, 3/2021,reg. poplatok za doménu - gos.sk,,"dodávateľ: Webglobe - Yegon s.r.o., Stará Prievozská 2, 821 09 Bratislava, IČO: 36306444","14,94 € s DPH",15.01.2021,28.01.2021,platná, 4/2021,popl. za mobilné hovory a internet,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","129,00 € s DPH",15.01.2021,28.01.2021,platná, 5/2021,dodávka plynu,,"dodávateľ: SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","855,00 € s DPH",15.01.2021,28.01.2021,platná, 6/2021,hosting virtuálnej prehliadky DTKG,124/2019,"dodávateľ: INGOS Prešov s.r.o., Francisciho 11, 080 01 Prešov, IČO: 31698352","24,00 € s DPH",20.01.2021,28.01.2021,platná, 253/2020,preklad textov do anglického jazyka - RINK,2020/99,"dodávateľ: Mgr. Monika Hanzlíková, Slnečná 1660/15, 048 01 Rožňava, IČO: 51144328","15,00 € s DPH",28.12.2020,28.12.2020,platná, 249/2020,reklamné predmety s potlačou k projektu Interreg SK/HU IKD,2020/112,"dodávateľ: RES Promotion s.r.o., Pekná 8, 040 01 Košice 1, IČO: 46998594","500,40 € s DPH",21.12.2020,22.12.2020,platná, 250/2020,dodanie remeselníckych výrobkov na predvianočný komisionálny predaj,2020/92,"dodávateľ: Gemerský kultúrny spolok, Betliarska 8, 048 01 Rožňava, IČO: 31962351","1 366,00 € s DPH",22.12.2020,22.12.2020,platná, 251/2020,vodné - hvezdáreň,,"dodávateľ: Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","6,41 € s DPH",22.12.2020,22.12.2020,platná, 252/2020,"vodné, stočné, voda z povrchového odtoku",,"dodávateľ: Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","412,94 € s DPH",22.12.2020,22.12.2020,platná, 242/2020,notebooky MacBook Pro 13 Apple,2020/110,"dodávateľ: WESTech s.r.o., Námestie osloboditeľov 1, 040 01 Košice, IČO: 35796111","3 358,01 € s DPH",18.12.2020,21.12.2020,platná, 243/2020,reproduktory+príslušenstvo,2020/108,"dodávateľ: MUZIKER, a.s., Drieňová 1H, 821 01 Bratislava 2, IČO: 35840773","891,61 € s DPH",21.12.2020,21.12.2020,platná, 244/2020,"fotenie a úprava fotografií, príprava grafického návrhu, sadzba a príprava do tlače - Katalóg remeselníkov RINK",2020/66,"dodávateľ: OZ Renaissense, J.A.Komenského 2084/23, 048 01 Rožňava, IČO: 53046595","600,00 € s DPH",21.12.2020,21.12.2020,platná, 245/2020,dodávka a výmena expanznej nádoby,2020/106,"dodávateľ: BRAX-IS s.r.o., Letná 45, 048 01 Rožňava, IČO: 36185361","439,91 € s DPH",21.12.2020,21.12.2020,platná, 246/2020,odborná prehliadka a skúška elektroinštalácie DTKG,2020/98,"dodávateľ: Róbert Šafár, Kyjevská 38, 048 01 Rožňava, IČO: 46188584","650,00 € s DPH",21.12.2020,21.12.2020,platná, 247/2020,"PC technika a príslušenstvo, inštalácia, servis",2020/107,"dodávateľ: Servis Básthy a Koreň s.r.o., Námestie baníkov 42, 048 01 Rožňava, IČO: 36175447","1 539,60 € s DPH",21.12.2020,21.12.2020,platná, 248/2020,tlač katalógu remeselníkov Košického kraja RINK,2020/104,"dodávateľ: ROVEN Rožňava, s.r.o., Betliarska cesta 4, 048 01 Rožňava, IČO: 36188301","2 175,60 € s DPH",21.12.2020,21.12.2020,platná, 239/2020,stravné lístky,Z20203300_Z,"dodávateľ: ECOHolding s.r.o., Tolstého 2, 040 01 Košice, IČO: 45344710","1 296,00 € s DPH",15.12.2020,17.12.2020,platná, 240/2020,"mobilná nástenka, záhradný pivný set, odpadkový kôš - RINK",2020/111,"dodávateľ: A J Produkty, a.s., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava, IČO: 36268518","1 944,60 € s DPH",16.12.2020,17.12.2020,platná, 241/2020,údržba podlahy v multifunkčnej sále a v kinokaviarni,2020/109,"dodávateľ: GALOP s.r.o., Južná trieda 66, 040 01 Košice, IČO: 17146372","510,90 € s DPH",16.12.2020,17.12.2020,platná, 236/2020,galantérny materiál na tvorivé dielne - Dedičstvo inšpiruje 2020,2020/52,"dodávateľ: Robert Benedikty textilná galantéria, Šafárikova 9, 048 01 Rožňava, IČO: 10747974","277,80 € s DPH",15.12.2020,16.12.2020,platná, 237/2020,textilný materiál na aktivity - Dedičstvo inšpiruje 2020,2020/23,"dodávateľ: G-STYL s.r.o., J.A.Komenského 26, 048 01 Rožňava, IČO: 46865641","900,00 € s DPH",15.12.2020,16.12.2020,platná, 238/2020,služby TPO a ABT,125/2019,"dodávateľ: Ing. Anastázia Hajdúková - BPO, Čučma 166, 048 01 Rožňava, IČO: 41835131","150,00 € s DPH",15.12.2020,16.12.2020,platná, 227/2020,dodávka plynu,,"dodávateľ: SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","846,00 € s DPH",14.12.2020,14.12.2020,platná, 228/2020,čistiace a hygienické potreby,2020/105,"dodávateľ: Zovox - drogéria - kozmetika, Kosu Schoppera 31, 048 01 Rožňava, IČO: 10745114","797,43 € s DPH",14.12.2020,14.12.2020,platná, 229/2020,kancelárske potreby,2020/103,"dodávateľ: Ladislav Mihalik - LAAX, Šafárikova 104, 048 01 Rožňava, IČO: 10746811","805,16 € s DPH",14.12.2020,14.12.2020,platná, 230/2020,kancelársky materiál - Interreg SK/HU IKD,2020/91,"dodávateľ: Ladislav Mihalik - LAAX, Šafárikova 104, 048 01 Rožňava, IČO: 10746811","110,00 € s DPH",14.12.2020,14.12.2020,platná, 231/2020,kominárske práce,2020/100,"dodávateľ: Duck Marek - KOMINÁRSTVO, Marikovského 35, 048 01 Rožňava, IČO: 35128780","93,10 € s DPH",14.12.2020,14.12.2020,platná, 232/2020,popl. za mobilné hovory a internet,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","135,64 € s DPH",14.12.2020,14.12.2020,platná, 233/2020,hosting virtuálnej prehliadky DTKG,124/2019,"dodávateľ: INGOS Prešov s.r.o., Francisciho 11, 080 01 Prešov, IČO: 31698352","24,00 € s DPH",14.12.2020,14.12.2020,platná, 234/2020,servis a kontrola EPS,TS2018001,"dodávateľ: Ján Kočiš, Viedenská 7, 040 13 Košice, IČO: 44992050","965,40 € s DPH",14.12.2020,14.12.2020,platná, 235/2020,popl. za pevné linky,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","18,00 € s DPH",14.12.2020,14.12.2020,platná, 223/2020,príprava a snovanie návojového valca - Dedičstvo inšpiruje,2020/95,"dodávateľ: Regionálny rozvoj remesiel, Molnár Martin, Nitrianska 1170/2, 942 01 Šurany, IČO: 52065812","420,00 € s DPH",09.12.2020,10.12.2020,platná, 224/2020,výroba propagačných materiálov k projektu Výtvarné spektrum,2020/93,"dodávateľ: ROVEN Rožňava, s.r.o., Betliarska cesta 4, 048 01 Rožňava, IČO: 36188301","200,00 € s DPH",09.12.2020,10.12.2020,platná, 225/2020,príprava a tlač katalógu k projektu Výtvarné spektrum,2020/94,"dodávateľ: ROVEN Rožňava, s.r.o., Betliarska cesta 4, 048 01 Rožňava, IČO: 36188301","600,00 € s DPH",09.12.2020,10.12.2020,platná, 226/2020,príprava vizuálov a propagačných materiálov - Dedičstvo inšpiruje 2020,2020/64,"dodávateľ: OZ Renaissense, J.A.Komenského 2084/23, 048 01 Rožňava, IČO: 53046595","600,00 € s DPH",09.12.2020,10.12.2020,platná, 216/2020,triedenie archívnych filmových a zvukových záznamov,2020/101,"dodávateľ: Peter Benedikty - BENEstudio, Jarná 45, 048 01 Rožňava, IČO: 33010030","227,50 € s DPH",07.12.2020,08.12.2020,platná, 217/2020,prenájom platobného terminálu,2/2020,"dodávateľ: Poscom s.r.o., Golianova 93, 949 01 Nitra, IČO: 51031884","16,80 € s DPH",07.12.2020,08.12.2020,platná, 218/2020,popl. za internet,,"dodávateľ: free-zona s.r.o., Námestie baníkov 35, 048 01 Rožňava, IČO: 44356358","25,00 € s DPH",07.12.2020,08.12.2020,platná, 219/2020,servisná prehliadka služobného motorového vozidla FIAT,2020/102,"dodávateľ: Autostop RV, s.r.o., Šafárikova 3714, 048 01 Rožňava, IČO: 36582280","268,39 € s DPH",07.12.2020,08.12.2020,platná, 220/2020,dodávka elektriny - hvezdáreň,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","432,38 € s DPH",08.12.2020,08.12.2020,platná, 221/2020,dodávka elektriny,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","251,83 € s DPH",08.12.2020,08.12.2020,platná, 222/2020,ochrana osobných údajov,,"dodávateľ: CUBS plus, s.r.o., Mudroňova 29, 040 01 Košice, IČO: 46943404","68,40 € s DPH",08.12.2020,08.12.2020,platná, 215/2020,"ročné predplatné Remeslo, umenie, dizajn na rok 2021",,"dodávateľ: L.K. Permanent s.r.o., Hattalova 12, 831 03 Bratislava, IČO: 31352782","10,10 € s DPH",02.12.2020,03.12.2020,platná, 214/2020,Stravné lístky,,"dodávateľ: ECOHolding s.r.o., Tolstého 2, 040 01 KOšice, IČO: 45344710","475,20 € s DPH",26.11.2020,26.11.2020,platná, 213/2020,Výroba propagačných materiálov k projektu Šanca pre gráty a ancúgy,,"dodávateľ: RovenRožňava, s.r.o., 048 01 Rožňava, Betliarska cesta 4, IČO: 36188301","200,00 € s DPH",24.11.2020,25.11.2020,platná, 209/2020,Hosting virtuálnej prehliadky,,"dodávateľ: INGOS Prešov s.r.o., Francisciho, 080 01 Prešov, IČO: 31698352","24,00 € s DPH",24.11.2020,24.11.2020,platná, 210/2020,"Odborná prehliadka a skúška tlakovej nádoby, plynového zariadenia kotolne a nízkotlakovej kotolne.",,"dodávateľ: REVISPOL, s.r.o., 040 01 Košice, Laborecká 12, IČO: 46652388","383,00 € s DPH",24.11.2020,24.11.2020,platná, 211/2020,Asistencia pri fotografovaní - v rámci projektu Gráty a ancúgy,,"dodávateľ: OZ Renaissense, 048 01 Rožňava, J.A.Komenského 2084/23, IČO: 53046595","400,00 € s DPH",24.11.2020,24.11.2020,platná, 212/2020,"Kontrola, oprava hasiacich prístrojov a kontrola hadicových zariadení",,"dodávateľ: Janka Šmelková, ALTAIR, 049 25 Dobšiná, Jarková 342/11, IČO: 33449341","297,00 € s DPH",24.11.2020,24.11.2020,platná, 201/2020,dodávka elektriny,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","259,79 € s DPH",11.11.2020,12.11.2020,platná, 202/2020,dodávka elektriny - hvezdáreň,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","239,70 € s DPH",11.11.2020,12.11.2020,platná, 203/2020,materiál do hrnčiarskej dielne,2020/89,"dodávateľ: Pece s.r.o., Nábrežná 678/7, 962 23 Očová, IČO: 36618233","1 090,00 € s DPH",11.11.2020,12.11.2020,platná, 204/2020,maliarske práce multifunkčnej sály,2020/84,"dodávateľ: PE-MAL Emil Pekárek, Zakarpatská 17, 048 01 Rožňava, IČO: 46135111","655,00 € s DPH",11.11.2020,12.11.2020,platná, 205/2020,dátové káble,2020/96,"dodávateľ: Servis Básthy a Koreň s.r.o., Námestie baníkov 42, 048 01 Rožňava, IČO: 36175447","49,02 € s DPH",11.11.2020,12.11.2020,platná, 206/2020,technické zabezpečenie a implementácia SSL certifikátu na webovú stránku gos.sk,2020/90,"dodávateľ: Lemonweb s.r.o., Matúškovo 333, 925 01, IČO: 46424849","144,00 € s DPH",11.11.2020,12.11.2020,platná, 207/2020,popl. za pevné linky,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","18,00 € s DPH",11.11.2020,12.11.2020,platná, 208/2020,popl. za mobilné hovory a internet,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","129,39 € s DPH",11.11.2020,12.11.2020,platná, 197/2020,dodávka plynu,,"dodávateľ: SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","846,00 € s DPH",03.11.2020,06.11.2020,platná, 198/2020,prenájom platobného terminálu,2/2020,"dodávateľ: Poscom s.r.o., Golianova 93, 949 01 Nitra, IČO: 51031884","16,80 € s DPH",05.11.2020,06.11.2020,platná, 199/2020,oprava plynových kotlov + doprava,2020/85,"dodávateľ: RL SERVIS, s.r.o., K Ihrisku 6, 040 01 Košice-Kavečany, IČO: 47572604","685,08 € s DPH",05.11.2020,06.11.2020,platná, 200/2020,popl. za internet,,"dodávateľ: free-zona s.r.o., Námestie baníkov 35, 048 01 Rožňava, IČO: 44356358","25,00 € s DPH",05.11.2020,06.11.2020,platná, 196/2020,switch + káble,2020/87,"dodávateľ: Servis Básthy a Koreň s.r.o., Námestie baníkov 42, 048 01 Rožňava, IČO: 36175447","104,08 € s DPH",30.10.2020,30.10.2020,platná, 194/2020,"obnova antivír NOD32 pre 4 PC, MS Office",2020/86,"dodávateľ: Servis Básthy a Koreň s.r.o., Námestie baníkov 42, 048 01 Rožňava, IČO: 36175447","164,40 € s DPH",28.10.2020,29.10.2020,platná, 195/2020,vypracovanie aktualizácie - ochrana osobných údajov,10/2020,"dodávateľ: CUBS plus, s.r.o., Mudroňova 29, 040 01 Košice, IČO: 46943404","180,00 € s DPH",28.10.2020,29.10.2020,platná, 193/2020,servis plynového kotla a príslušenstva + doprava,2020/82,"dodávateľ: RL SERVIS, s.r.o., K Ihrisku 6, 040 01 Košice-Kavečany, IČO: 47572604","469,20 € s DPH",27.10.2020,27.10.2020,platná, 191/2020,hosting virtuálnej prehliadky DTKG,124/2019,"dodávateľ: INGOS Prešov s.r.o., Francisciho 11, 080 01 Prešov, IČO: 31698352","12,00 € s DPH",20.10.2020,20.10.2020,platná, 192/2020,zhotovenie virtuálnej prehliadky - interiér výstavy - RINK,2020/81,"dodávateľ: INGOS Prešov s.r.o., Francisciho 11, 080 01 Prešov, IČO: 31698352","198,00 € s DPH",20.10.2020,20.10.2020,platná, 190/2020,šijací stroj TEXI BLACK WHITE s prídavným stolom,2020/83,"dodávateľ: Peter Hafera PEAN, Nábrežie slobody 535, 020 01 Púchov, IČO: 30183626","272,90 € s DPH",15.10.2020,15.10.2020,platná, 188/2020,dodávka elektriny - hvezdáreň,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","180,66 € s DPH",13.10.2020,13.10.2020,platná, 189/2020,dodávka elektriny,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","263,51 € s DPH",13.10.2020,13.10.2020,platná, 185/2020,popl. za pevné linky,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","18,00 € s DPH",12.10.2020,12.10.2020,platná, 186/2020,popl. za mobilné hovory a internet,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","134,68 € s DPH",12.10.2020,12.10.2020,platná, 187/2020,"RINK - vizuál, graf. spracovanie, pozvánky, plagát - výstava Dedičstvo inšpiruje 2020",2020/79,"dodávateľ: OZ Renaissense, J.A.Komenského 2084/23, Rožňava, IČO: 53046595","500,00 € s DPH",12.10.2020,12.10.2020,platná, 178/2020,dezinfekčné prostriedky,2020/80,"dodávateľ: Zovox - drogéria - kozmetika, Kosu Schoppera 31, 048 01 Rožňava, IČO: 10745114","655,80 € s DPH",01.10.2020,06.10.2020,platná, 179/2020,dodávka plynu,,"dodávateľ: SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","846,00 € s DPH",06.10.2020,06.10.2020,platná, 180/2020,popl. za internet,,"dodávateľ: free-zona s.r.o., Námestie baníkov 35, 048 01 Rožňava, IČO: 44356358","25,00 € s DPH",06.10.2020,06.10.2020,platná, 181/2020,prenájom platobného terminálu,2/2020,"dodávateľ: Poscom s.r.o., Golianova 93, 949 01 Nitra, IČO: 51031884","16,80 € s DPH",06.10.2020,06.10.2020,platná, 182/2020,služby TPO a ABT,125/2019,"dodávateľ: Ing. Anastázia Hajdúková - BPO, Čučma 166, 048 01 Rožňava, IČO: 41835131","150,00 € s DPH",06.10.2020,06.10.2020,platná, 183/2020,ochrana osobných údajov,,"dodávateľ: CUBS plus, s.r.o., Mudroňova 29, 040 01 Košice, IČO: 46943404","68,40 € s DPH",06.10.2020,06.10.2020,platná, 184/2020,prezentačné predmety RINK,2020/78,"dodávateľ: RES Promotion s.r.o., Pekná 8, 040 01 Košice 1, IČO: 46998594","607,20 € s DPH",06.10.2020,06.10.2020,platná, 177/2020,požičovné za film,2020/62,"dodávateľ: CinemArt SK s.r.o., Grösslingová 51, 811 09 Bratislava, IČO: 50071254","60,00 € s DPH",22.09.2020,22.09.2020,platná, 167/2020,mobilné nástenky - Medzinárodný festival paličkovanej čipky,2020/77,"dodávateľ: A J Produkty a.s., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava, IČO: 36268518","1 400,40 € s DPH",08.09.2020,17.09.2020,platná, 168/2020,Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup,2020/76,"dodávateľ: Poradca podnikateľa, s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 31592503","165,00 € s DPH",09.09.2020,17.09.2020,platná, 169/2020,dodávka elektriny - hvezdáreň,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","204,34 € s DPH",10.09.2020,17.09.2020,platná, 170/2020,dodávka elektriny,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","285,79 € s DPH",10.09.2020,17.09.2020,platná, 171/2020,popl. za pevné linky,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","18,01 € s DPH",10.09.2020,17.09.2020,platná, 172/2020,obedy pre účastníkov a lektorov letných táborov,2020/45,"dodávateľ: Ivana Zagibová, Medená 194, 049 41 Pača, IČO: 50398032","924,50 € s DPH",10.09.2020,17.09.2020,platná, 173/2020,obedy pre účastníkov a lektorov letných táborov - Dedičstvo inšpiruje,2020/36,"dodávateľ: Ivana Zagibová, Medená 194, 049 41 Pača, IČO: 50398032","854,50 € s DPH",10.09.2020,17.09.2020,platná, 174/2020,popl. za mobilné hovory a internet,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","133,56 € s DPH",16.09.2020,17.09.2020,platná, 175/2020,hosting virtuálnej prehliadky DTKG,124/2019,"dodávateľ: INGOS Prešov s.r.o., Francisciho 11, 080 01 Prešov, IČO: 31698352","12,00 € s DPH",17.09.2020,17.09.2020,platná, 176/2020,požičovné za film,,"dodávateľ: CinemArt SK s.r.o., Grösslingová 51, 811 09 Bratislava, IČO: 50071254","72,32 € s DPH",17.09.2020,17.09.2020,platná, 161/2020,prezentácia rezbárskeho remesla a výrobkov RINK,2020/67,"dodávateľ: TRELLAX s.r.o., Staničná 102, 076 35 Somotor, IČO: 45500401","280,00 € s DPH",04.09.2020,09.09.2020,platná, 162/2020,prezentácia remesla a výrobkov klienta RINK,2020/69,"dodávateľ: Alexander Balogh - BALMED, Hlavná 68/119, 076 53 Boľ, IČO: 35505036","30,00 € s DPH",04.09.2020,09.09.2020,platná, 163/2020,prezentácia remesla a výrobkov RINK,2020/70,"dodávateľ: Rejdovka s.r.o., Rejdová 47, 049 26, IČO: 50614622","30,00 € s DPH",04.09.2020,09.09.2020,platná, 164/2020,materiál na tvorivé dielne - Dedičstvo inšpiruje 2020,2020/43,"dodávateľ: Ladislav Mihalik - LAAX, Šafárikova 104, 048 01 Rožňava, IČO: 10746811","28,15 € s DPH",07.09.2020,09.09.2020,platná, 165/2020,prezentácia remesla a výrobkov RINK,2020/71,"dodávateľ: Združenie gemerských remeselníkov, Krh. Dlhá Lúka 2, 049 45, IČO: 35547332","60,00 € s DPH",08.09.2020,09.09.2020,platná, 166/2020,preprava drevených stánkov - RINK,2020/41,"dodávateľ: NS STEEL s.r.o., Útulná 29, 048 01 Rožňava, IČO: 52364356","140,00 € s DPH",08.09.2020,09.09.2020,platná, 155/2020,požičovné za film,2020/62,"dodávateľ: CinemArt SK s.r.o., Grösslingová 51, 811 09 Bratislava, IČO: 50071254","60,00 € s DPH",04.09.2020,08.09.2020,platná, 156/2020,požičovné za film,,"dodávateľ: CONTINENTAL FILM s.r.o., Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava, IČO: 35730897","60,00 € s DPH",04.09.2020,08.09.2020,platná, 157/2020,servis a kontrola EPS,TS2018001,"dodávateľ: Ján Kočiš, Viedenská 7, 040 13 Košice, IČO: 44992050","573,60 € s DPH",04.09.2020,08.09.2020,platná, 158/2020,dodávka plynu,,"dodávateľ: SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","846,00 € s DPH",04.09.2020,08.09.2020,platná, 159/2020,popl. za internet,,"dodávateľ: free-zona s.r.o., Námestie baníkov 35, 048 01 Rožňava, IČO: 44356358","25,00 € s DPH",04.09.2020,08.09.2020,platná, 160/2020,prenájom platobného terminálu,2/2020,"dodávateľ: Poscom s.r.o., Golianova 93, 949 01 Nitra, IČO: 51031884","16,80 € s DPH",04.09.2020,08.09.2020,platná, 144/2020,výroba propagačných materiálov - Cineama 2020,2020/53,"dodávateľ: OZ Renaissense, J.A.Komenského 2084/23, Rožňava, IČO: 53046595","300,00 € s DPH",26.08.2020,02.09.2020,platná, 145/2020,prenájom techniky - Cineama 2020,2020/56,"dodávateľ: OZ Renaissense, J.A.Komenského 2084/23, Rožňava, IČO: 53046595","160,00 € s DPH",26.08.2020,02.09.2020,platná, 146/2020,médiá na distribúciu a archiváciu filmov CINEAMA 2020,2020/58,"dodávateľ: Servis Básthy a Koreň s.r.o., Námestie baníkov 42, 048 01 Rožňava, IČO: 36175447","199,20 € s DPH",26.08.2020,02.09.2020,platná, 147/2020,vecné ceny - CINEAMA 2020,2020/54,"dodávateľ: Ladislav Mihalik - LAAX, Šafárikova 104, 048 01 Rožňava, IČO: 10746811","298,06 € s DPH",26.08.2020,02.09.2020,platná, 148/2020,technická spolupráca a realizácia projekcie CINEAMA 2020,2020/55,"dodávateľ: Valér Romok, Edelényska 36, 048 01 Rožňava, IČO: 46477403","250,00 € s DPH",26.08.2020,02.09.2020,platná, 149/2020,strava pre účastníkov CINEAMA 2020,2020/57,"dodávateľ: Ba.Ce.Co. s.r.o., Čučmianska dlhá 26, 048 01 Rožňava, IČO: 44109199","121,50 € s DPH",26.08.2020,02.09.2020,platná, 150/2020,"ubytovanie pre lektorov, porotcov CINEAMA 2020",2020/59,"dodávateľ: Ba.Ce.Co. s.r.o., Čučmianska dlhá 26, 048 01 Rožňava, IČO: 44109199","136,00 € s DPH",26.08.2020,02.09.2020,platná, 151/2020,príprava vizuálov na propagáciu podujatia RINK,2020/65,"dodávateľ: OZ Renaissense, J.A.Komenského 2084/23, Rožňava, IČO: 53046595","300,00 € s DPH",26.08.2020,02.09.2020,platná, 152/2020,prezentácia remesla a výrobkov - RINK,2020/74,"dodávateľ: Ján Mokriš, nad Laborcom 2, 071 01 Michalovce, IČO: 43743439","30,00 € s DPH",27.08.2020,02.09.2020,platná, 153/2020,prezentácia remesla a výrobkov - RINK,2020/68,"dodávateľ: OMEJ - Ján Urban, Jána Husa 1803/4, 075 01 Trebišov, IČO: 50019414","60,00 € s DPH",27.08.2020,02.09.2020,platná, 154/2020,prezentácia remesla a výrobkov - RINK,2020/72,"dodávateľ: Jozef Sikora, Hlavná 5, 044 12 Nižný Klátov, IČO: DIČ: 1025615910","60,00 € s DPH",27.08.2020,02.09.2020,platná, 140/2020,dezinfekčné prostriedky,2020/75,"dodávateľ: Zovox - drogéria - kozmetika, Kosu Schoppera 31, 048 01 Rožňava, IČO: 10745114","277,98 € s DPH",24.08.2020,27.08.2020,platná, 141/2020,beachflag vlajky + doprava,2020/73,"dodávateľ: Madness Advertising, Drieňová 34, 821 02 Bratislava, IČO: 47852453","319,80 € s DPH",24.08.2020,27.08.2020,platná, 142/2020,ubytovanie - muzikantský tábor - Dedičstvo inšpiruje,2020/61,"dodávateľ: Rekreačné stredisko Baník pod Radzimom, Vyšná Slaná 217, 049 26, IČO: 10751866","1 560,00 € s DPH",24.08.2020,27.08.2020,platná, 143/2020,stravovanie - muzikantský tábor - Dedičstvo inšpiruje,2020/61,"dodávateľ: Rekreačné stredisko Baník pod Radzimom, Vyšná Slaná 217, 049 26, IČO: 10751866","1 755,00 € s DPH",24.08.2020,27.08.2020,platná, 138/2020,remeselnícke aktivity v rámci letných remeselníckych táborov,2020/29,"dodávateľ: Gemerský kultúrny spolok, Betliarska 8, 048 01 Rožňava, IČO: 31962351","300,00 € s DPH",19.08.2020,19.08.2020,platná, 139/2020,režné plátno - RINK,2020/42,"dodávateľ: G-styl s.r.o., J.A.Komenského 26, 048 01 Rožňava, IČO: 46865641","267,02 € s DPH",19.08.2020,19.08.2020,platná, 136/2020,stravné lístky pre zamestnancov,Z20203300_Z,"dodávateľ: ECOHolding s.r.o., Tolstého 2, 040 01 Košice, IČO: 45344710","1 944,00 € s DPH",18.08.2020,18.08.2020,platná, 137/2020,propagačné tašky RINK+doprava,2020/63,"dodávateľ: Green Print s.r.o., Hlísno 810, 027 44 Tvrdošín, IČO: 46587993","233,53 € s DPH",18.08.2020,18.08.2020,platná, 133/2020,požičovné za film,,"dodávateľ: CinemArt SK s.r.o., Grösslingová 51, 811 09 Bratislava, IČO: 50071254","60,00 € s DPH",13.08.2020,17.08.2020,platná, 134/2020,stoličky na podujatie RINK,2020/60,"dodávateľ: JYSK s.r.o., Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava, IČO: 35974133","350,00 € s DPH",17.08.2020,17.08.2020,platná, 135/2020,vedenie tvorivých rezbárskych dielní - Dedičstvo inšpiruje,2020/46,"dodávateľ: TRELLAX s.r.o., Staničná 102, 076 35 Somotor, IČO: 45500401","180,00 € s DPH",17.08.2020,17.08.2020,platná, 132/2020,zabezp. a asistencia pri dokum. ľud. odevu - Šanca pre gráty a ancúgy,2020/50,"dodávateľ: OZ Haviar - Rožňava, Šafárikova 499/29, 048 01 Rožňava, IČO: 35554461","100,00 € s DPH",13.08.2020,14.08.2020,platná, 126/2020,popl. za mobilné hovory a internet,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","134,04 € s DPH",11.08.2020,12.08.2020,platná, 127/2020,popl. za pevné linky,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","18,00 € s DPH",11.08.2020,12.08.2020,platná, 128/2020,dodávka elektriny - hvezdáreň,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","193,50 € s DPH",11.08.2020,12.08.2020,platná, 129/2020,dodávka elektriny,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","312,01 € s DPH",11.08.2020,12.08.2020,platná, 130/2020,hosting virtuálnej prehliadky DTKG,124/2019,"dodávateľ: INGOS Prešov s.r.o., Francisciho 11, 080 01 Prešov, IČO: 31698352","24,00 € s DPH",11.08.2020,12.08.2020,platná, 131/2020,fotopapier - dokumentácia remeselníckych produktov RINK,2020/51,"dodávateľ: Mini-max.sk, Lumart s.r.o., Prešovská 40, 821 02 Bratislava, IČO: 47357967","138,00 € s DPH",11.08.2020,12.08.2020,platná, 119/2020,dodávka plynu,,"dodávateľ: SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","846,00 € s DPH",05.08.2020,10.08.2020,platná, 120/2020,popl. za internet,,"dodávateľ: free-zona s.r.o., Námestie baníkov 35, 048 01 Rožňava, IČO: 44356358","25,00 € s DPH",05.08.2020,10.08.2020,platná, 121/2020,prenájom platobného terminálu,2/2020,"dodávateľ: Poscom s.r.o., Golianova 93, 949 01 Nitra, IČO: 51031884","16,80 € s DPH",05.08.2020,10.08.2020,platná, 122/2020,lektorovanie drotárstva - Dedičstvo inšpiruje,2020/47,"dodávateľ: Jozef Gelvanics, Nová 76, 076 31 Klin nad Bodrogom, IČO: DIČ: 1030251981","85,00 € s DPH",05.08.2020,10.08.2020,platná, 123/2020,výtvarný spotrebný materiál - ANIMOsCool - Dedičstvo inšpiruje,2020/43,"dodávateľ: Ladislav Mihalik - LAAX, Šafárikova 104, 048 01 Rožňava, IČO: 10746811","89,92 € s DPH",05.08.2020,10.08.2020,platná, 124/2020,priebežné fotografovanie krojov - Šanca pre gráty a ancúgy,2019/175,"dodávateľ: IGLI design s.r.o., Edelényska 1, 048 01 Rožňava, IČO: 45002240","800,00 € s DPH",05.08.2020,10.08.2020,platná, 125/2020,materiál - realizácia textilných tvorivých dielní - Dedičstvo inšpiruje,2020/48,"dodávateľ: DEKOR POINT, s.r.o., Ľ. Štúra 20, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 36831301","117,07 € s DPH",06.08.2020,10.08.2020,platná, 118/2020,materiál do tvorivých dielní + doprava,,"dodávateľ: OPTYS, s.r.o., U Sušárny 301, 747 56 Dolní Životice, ČR, IČO: 42869048","94,22 € s DPH",29.07.2020,05.08.2020,platná, 117/2020,požičovné za film,2020/34,"dodávateľ: CinemArt SK s.r.o., Grösslingová 51, 811 09 Bratislava, IČO: 50071254","60,00 € s DPH",29.07.2020,29.07.2020,platná, 111/2020,realizácia speváckeho domu - Dedičstvo inšpiruje,2020/32,"dodávateľ: Betena s.r.o., J. Mistríka 14012/8, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 50307576","300,00 € s DPH",20.07.2020,27.07.2020,platná, 112/2020,remeselnícke aktivity v rámci letných remeselníckych táborov - Dedičstvo inšpiruje 2020,2020/29,"dodávateľ: Gemerský kultúrny spolok, Betliarska 8, 048 01 Rožňava, IČO: 31962351","960,00 € s DPH",20.07.2020,27.07.2020,platná, 113/2020,"poistenie planetária, ďalekohľadov",8-863-013101,"dodávateľ: Colonnade Insurance S.A., Moldavská cesta 8 B, 042 80 Košice, IČO: 50013602","797,76 € s DPH",21.07.2020,27.07.2020,platná, 114/2020,požičovné za film,2020/34,"dodávateľ: CinemArt SK s.r.o., Grösslingová 51, 811 09 Bratislava, IČO: 50071254","60,00 € s DPH",23.07.2020,27.07.2020,platná, 115/2020,požičovné za film,2020/34,"dodávateľ: CinemArt SK s.r.o., Grösslingová 51, 811 09 Bratislava, IČO: 50071254","60,00 € s DPH",23.07.2020,27.07.2020,platná, 116/2020,"papierové utierky, jednorázové rukavice",2020/44,"dodávateľ: Zovox - drogéria - kozmetika, Kosu Schoppera 31, 048 01 Rožňava, IČO: 10745114","149,04 € s DPH",27.07.2020,27.07.2020,platná, 110/2020,pracovné ochranné prostriedky,2020/40,"dodávateľ: Karin Szarková, Hradná 148, 049 41 Krh. Podhradie, IČO: 53064526","125,70 € s DPH",17.07.2020,17.07.2020,platná, 109/2020,asistencia pri dokumentácii ľud. odevu horného Gemera - Šanca pre gráty a ancúgy,2020/35,"dodávateľ: Občianske združenie Stromíš, Letná 71, 049 24 Vlachovo, IČO: 35569018","200,00 € s DPH",16.07.2020,16.07.2020,platná, 104/2020,oprava služobného motorového vozidla Peugeot,2020/39,"dodávateľ: Autostop RV s.r.o., Šafárikova 3714, 048 01 Rožňava, IČO: 36582280","120,60 € s DPH",10.07.2020,13.07.2020,platná, 105/2020,dodávka elektriny - hvezdáreň,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","175,25 € s DPH",10.07.2020,13.07.2020,platná, 106/2020,dodávka elektriny,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","269,44 € s DPH",10.07.2020,13.07.2020,platná, 107/2020,popl. za mobilné hovory a internet,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","133,90 € s DPH",13.07.2020,13.07.2020,platná, 108/2020,popl. za pevné linky,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","18,00 € s DPH",13.07.2020,13.07.2020,platná, 98/2020,voda z povrch. odtoku,,"dodávateľ: Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","235,34 € s DPH",03.07.2020,09.07.2020,platná, 99/2020,bezpečnostné služby gos.sk,,"dodávateľ: Lemonweb s.r.o., Matúškovo 333, 925 01, IČO: 46424849","216,00 € s DPH",03.07.2020,09.07.2020,platná, 100/2020,popl. za internet,,"dodávateľ: free-zona s.r.o., Námestie baníkov 35, 048 01 Rožňava, IČO: 44356358","25,00 € s DPH",03.07.2020,09.07.2020,platná, 101/2020,akumulátor - služ.mot.vozidlo FIAT,2020/33,"dodávateľ: UNI AUTO autosúčiastky, Šafárikova 102, 048 01 Rožňava, IČO: 17132665","95,00 € s DPH",06.07.2020,09.07.2020,platná, 102/2020,prenájom platobného terminálu,2/2020,"dodávateľ: Poscom s.r.o., Golianova 93, 949 01 Nitra, IČO: 51031884","16,80 € s DPH",06.07.2020,09.07.2020,platná, 103/2020,ochrana osobných údajov,,"dodávateľ: CUBS plus, s.r.o., Mudroňova 29, 040 01 Košice, IČO: 46943404","68,40 € s DPH",06.07.2020,09.07.2020,platná, 95/2020,služby TPO a ABT,125/2019,"dodávateľ: Ing. Anastázia Hajdúková - BPO, Čučma 166, 048 01 Rožňava, IČO: 41835131","150,00 € s DPH",02.07.2020,08.07.2020,platná, 96/2020,stravné lístky pre zamestnancov,Z20203300_Z,"dodávateľ: ECOHolding s.r.o., Tolstého 2, 040 01 Košice, IČO: 45344710","2 160,00 € s DPH",02.07.2020,08.07.2020,platná, 97/2020,stojan na dezinfekciu s dávkovačom + 10 l dezinfekcia,2020/31,"dodávateľ: ROIN , s.r.o., Pestovateľská 9, 821 04 Bratislava, IČO: 35848901","250,80 € s DPH",02.07.2020,08.07.2020,platná, 92/2020,dodávka plynu,,"dodávateľ: SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","846,00 € s DPH",02.07.2020,06.07.2020,platná, 93/2020,"vodné, stočné, voda z povrch. odtoku",,"dodávateľ: Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","427,34 € s DPH",02.07.2020,06.07.2020,platná, 94/2020,vodné - hvezdáreň,,"dodávateľ: Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","9,62 € s DPH",02.07.2020,06.07.2020,platná, 91/2020,bezpečnostná služba gos.sk,,"dodávateľ: Lemonweb s.r.o., Matúškovo 333, 925 01, IČO: 46424849","72,00 € s DPH",26.06.2020,30.06.2020,platná, 89/2020,hosting virtuálnej prehliadky DTKG,124/2019,"dodávateľ: INGOS Prešov s.r.o., Francisciho 11, 080 01 Prešov, IČO: 31698352","12,00 € s DPH",25.06.2020,26.06.2020,platná, 90/2020,spotrebný materiál do tvorivých dielní v rámci remeselníckeho tábora,2020/30,"dodávateľ: Stoklasa textilní galanterie s.r.o., Průmyslová 934/13, 747 23 Bolatice, ČR, IČO: 25877666","29,21 € s DPH",26.06.2020,26.06.2020,platná, 87/2020,materiál k realizácii tvorivých dielní + preprava,2020/28,"dodávateľ: Stoklasa textilní galanterie s.r.o., Průmyslová 934/13, 747 23 Bolatice, ČR, IČO: 25877666","125,23 € s DPH",18.06.2020,18.06.2020,platná, 88/2020,materiál do hrnčiarskej dielne - Dedičstvo inšpiruje,2020/27,"dodávateľ: Pece s.r.o., Nábrežná 678/7, 962 23 Očová, IČO: 36618233","1 442,00 € s DPH",18.06.2020,18.06.2020,platná, 83/2020,popl. za mobilné hovory a internet,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","133,14 € s DPH",11.06.2020,11.06.2020,platná, 84/2020,popl. za pevné linky,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","18,00 € s DPH",11.06.2020,11.06.2020,platná, 85/2020,dodávka elektriny - hvezdáreň,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","180,17 € s DPH",11.06.2020,11.06.2020,platná, 86/2020,dodávka elektriny,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","207,55 € s DPH",11.06.2020,11.06.2020,platná, 80/2020,prenájom platobného terminálu,2/2020,"dodávateľ: Poscom s.r.o., Golianova 93, 949 01 Nitra, IČO: 51031884","16,80 € s DPH",04.06.2020,04.06.2020,platná, 81/2020,popl. za internet,,"dodávateľ: free-zona s.r.o., Námestie baníkov 35, 048 01 Rožňava, IČO: 44356358","25,00 € s DPH",04.06.2020,04.06.2020,platná, 82/2020,dodávka plynu,,"dodávateľ: SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","846,00 € s DPH",04.06.2020,04.06.2020,platná, 75/2020,servis a kontrola EPS,TS2018001,"dodávateľ: Ján Kočiš, Viedenská 7, 040 13 Košice, IČO: 44992050","421,20 € s DPH",13.05.2020,25.05.2020,platná, 76/2020,popl. za mobilné hovory a internet,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","133,20 € s DPH",13.05.2020,25.05.2020,platná, 77/2020,dodávka elektriny,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","241,87 € s DPH",13.05.2020,25.05.2020,platná, 78/2020,dodávka elektriny - hvezdáreň,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","326,12 € s DPH",13.05.2020,25.05.2020,platná, 79/2020,hosting virtuálnej prehliadky DTKG,124/2019,"dodávateľ: INGOS Prešov s.r.o., Francisciho 11, 080 01 Prešov, IČO: 31698352","12,00 € s DPH",25.05.2020,25.05.2020,platná, 74/2020,popl. za pevné linky,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","18,00 € s DPH",07.05.2020,07.05.2020,platná, 73/2020,popl. za internet,,"dodávateľ: free-zona s.r.o., Námestie baníkov 35, 048 01 Rožňava, IČO: 44356358","25,00 € s DPH",06.05.2020,06.05.2020,platná, 70/2020,dodávka plynu,,"dodávateľ: SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","846,00 € s DPH",05.05.2020,05.05.2020,platná, 71/2020,prenájom platobného terminálu,2/2020,"dodávateľ: Poscom s.r.o., Golianova 93, 949 01 Nitra, IČO: 51031884","16,80 € s DPH",05.05.2020,05.05.2020,platná, 72/2020,sieťky na okná proti hmyzu,2020/26,"dodávateľ: inTrust, interiérové štúdio, Zoltána Fábryho 24, 048 01 Rožňava, IČO: 36808326","120,00 € s DPH",05.05.2020,05.05.2020,platná, 66/2020,hosting virtuálnej prehliadky DTKG,124/2019,"dodávateľ: INGOS Prešov s.r.o., Francisciho 11, 080 01 Prešov, IČO: 31698352","12,00 € s DPH",20.04.2020,23.04.2020,platná, 67/2020,bezkontaktný teplomer,2020/24,"dodávateľ: ANDREA SHOP s.r.o., Galantská cesta 5855/22, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36277151","64,90 € s DPH",22.04.2020,23.04.2020,platná, 68/2020,obnova antivír NOD32,2020/25,"dodávateľ: Servis Básthy a Koreň s.r.o., Námestie baníkov 42, 048 01 Rožňava, IČO: 36175447","66,72 € s DPH",23.04.2020,23.04.2020,platná, 69/2020,"predplatné 2021 - Práca, mzdy, odmeňovanie",,"dodávateľ: Poradca podnikateľa, s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 31592503","83,51 € s DPH",23.04.2020,23.04.2020,platná, 65/2020,stravné lístky pre zamestnancov,Z20203300_Z,"dodávateľ: ECOHolding s.r.o., Tolstého 2, 040 01 Košice, IČO: 45344710","2 160,00 € s DPH",17.04.2020,17.04.2020,platná, 59/2020,bavlnená metráž - výroba textilných rúšok,2020/22,"dodávateľ: GOTANA, s.r.o., Nedanovce 301, 958 43, IČO: 46279491","74,65 € s DPH",08.04.2020,14.04.2020,platná, 60/2020,služby TPO a ABT,125/2019,"dodávateľ: Ing. Anastázia Hajdúková - BPO, Čučma 166, 048 01 Rožňava, IČO: 41835131","150,00 € s DPH",14.04.2020,14.04.2020,platná, 61/2020,popl. za mobilné hovory a internet,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","135,27 € s DPH",14.04.2020,14.04.2020,platná, 62/2020,popl. za pevné linky,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","18,00 € s DPH",14.04.2020,14.04.2020,platná, 63/2020,dodávka elektriny,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","247,97 € s DPH",14.04.2020,14.04.2020,platná, 64/2020,dodávka elektriny - hvezdáreň,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","593,33 € s DPH",14.04.2020,14.04.2020,platná, D 1/2020,dobropis za dodávku elektriny,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","-3,65 € s DPH",01.04.2020,08.04.2020,platná, D 2/2020,dobropis za dodávku elektriny,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","-3,65 € s DPH",01.04.2020,08.04.2020,platná, D 3/2020,dobropis za dodávku elektriny,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","-4,08 € s DPH",01.04.2020,08.04.2020,platná, D 4/2020,dobropis za dodávku elektriny - hvezdáreň,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","-7,30 € s DPH",01.04.2020,08.04.2020,platná, D 5/2020,dobropis za dodávku elektriny,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","-4,08 € s DPH",01.04.2020,08.04.2020,platná, D 6/2020,dobropis za dodávku elektriny - hvezdáreň,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","-7,30 € s DPH",01.04.2020,08.04.2020,platná, D 7/2020,dobropis za dodávku elektriny - hvezdáreň,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","-7,30 € s DPH",01.04.2020,08.04.2020,platná, D 8/2020,dobropis za dodávku elektriny - hvezdáreň,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","-8,17 € s DPH",01.04.2020,08.04.2020,platná, D 9/2020,dobropis za dodávku elektriny - hvezdáreň,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","-8,17 € s DPH",01.04.2020,08.04.2020,platná, D 10/2020,dobropis za dodávku elektriny,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","-3,65 € s DPH",01.04.2020,08.04.2020,platná, 56/2020,výroba textilných rúšok,2020/17,"dodávateľ: G-styl s.r.o., J.A.Komenského 26/2088, 048 01 Rožňava, IČO: 46865641","419,08 € s DPH",06.04.2020,07.04.2020,platná, 57/2020,prádlová guma ku šitiu rúšok,2020/20,"dodávateľ: EVONA a.s., Rooseveltova 46, 537 17 Chrudim III, IČO: 46509071","70,00 € s DPH",06.04.2020,07.04.2020,platná, 58/2020,uzatvárateľné ZIP sáčky,2020/21,"dodávateľ: SECUPACK s.r.o., Stará pošta 1025, 66461 Rajhrad, IČO: 28287592","23,94 € s DPH",06.04.2020,07.04.2020,platná, 52/2020,dodávka plynu,,"dodávateľ: SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","846,00 € s DPH",06.04.2020,06.04.2020,platná, 53/2020,popl. za internet,,"dodávateľ: free-zona s.r.o., Námestie baníkov 35, 048 01 Rožňava, IČO: 44356358","25,00 € s DPH",06.04.2020,06.04.2020,platná, 54/2020,prenájom platobného terminálu,2/2020,"dodávateľ: Poscom s.r.o., Golianova 93, 949 01 Nitra, IČO: 51031884","16,80 € s DPH",06.04.2020,06.04.2020,platná, 55/2020,ochrana osobných údajov,,"dodávateľ: CUBS plus, s.r.o., Mudroňova 29, 040 01 Košice, IČO: 46943404","68,40 € s DPH",06.04.2020,06.04.2020,platná, 51/2020,dezinfekčné prostriedky - antibakteriálne tekuté mydlo,2020/19,"dodávateľ: ZOVOX - Ing. Vojtech Zsori, Kosu Schoppera 31, 048 01 Rožňava, IČO: 10745114","82,80 € s DPH",01.04.2020,01.04.2020,platná, 47/2020,jednorázové rukavice,2020/15,"dodávateľ: Euro Tattoo Supply a.s., Žitná 1575/49, 110 00 Praha - Nové Město, IČO: 25838692","98,30 € s DPH",25.03.2020,31.03.2020,platná, 48/2020,hosting virtuálnej prehliadky DTKG,124/2019,"dodávateľ: INGOS Prešov s.r.o., Francisciho 11, 080 01 Prešov, IČO: 31698352","12,00 € s DPH",25.03.2020,31.03.2020,platná, 49/2020,balík MacHosting - gos.sk,,"dodávateľ: Webglobe - Yegon s.r.o., Stará Prievozská 2, 821 09 Bratislava, IČO: 36306444","43,20 € s DPH",25.03.2020,31.03.2020,platná, 50/2020,"návleky na obuv, uteráky",2020/18,"dodávateľ: F-Dental Hodonín, s.r.o., Polní 29, Hodonín, 695 01, ČR, IČO: 26306085","72,50 € s DPH",31.03.2020,31.03.2020,platná, 39/2020,hudobný doprovod na škole tanca - Dedičstvo inšpiruje,2020/6,"dodávateľ: Občianske združenie VEZUERES, Sládkovičova 487, 049 22 Gemerská Poloma, IČO: 42331935","300,00 € s DPH",09.03.2020,30.03.2020,platná, 40/2020,dezinfekčné prostriedky,2020/10,"dodávateľ: Zovox - drogéria - kozmetika, Kosu Schoppera 31, 048 01 Rožňava, IČO: 10745114","135,00 € s DPH",09.03.2020,30.03.2020,platná, 41/2020,dodávka elektriny,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","332,94 € s DPH",09.03.2020,30.03.2020,platná, 42/2020,dodávka elektriny - hvezdáreň,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","841,80 € s DPH",09.03.2020,30.03.2020,platná, 43/2020,popl. za pevné linky,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","18,00 € s DPH",10.03.2020,30.03.2020,platná, 44/2020,"hygienické potreby, zásobníky, papierové ručníky",2020/11,"dodávateľ: B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava, IČO: 44413467","448,80 € s DPH",10.03.2020,30.03.2020,platná, 45/2020,popl. za mobilné hovory a internet,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","136,53 € s DPH",17.03.2020,30.03.2020,platná, 46/2020,šijací stroj TOYOTA,2020/13,"dodávateľ: Peter Hafera PEAN, Nábrežie slobody 535, 020 01 Púchov, IČO: 30183626","246,12 € s DPH",20.03.2020,30.03.2020,platná, 27/2020,predĺženie registrácie remeselnickyinkubator.sk,,"dodávateľ: Webnode AG, Gartenstrasse 3, 6304 Zug, Switzerland, IČO: CH-170.3.036. 124-0","23,95 € s DPH",02.03.2020,10.03.2020,platná, 28/2020,občerstvenie - škola tanca,2020/5,"dodávateľ: Mihók Peter, Rejdová 1, 049 26, IČO: 40414230","96,00 € s DPH",02.03.2020,10.03.2020,platná, 29/2020,požičovné za filmy,,"dodávateľ: Film Europe s.r.o., Matúškova 10, 831 01 Bratislava, IČO: 35934271","108,00 € s DPH",03.03.2020,10.03.2020,platná, 30/2020,požičovné za filmy,,"dodávateľ: Film Europe s.r.o., Matúškova 10, 831 01 Bratislava, IČO: 35934271","108,00 € s DPH",03.03.2020,10.03.2020,platná, 31/2020,požičovné za filmy,,"dodávateľ: Film Europe s.r.o., Matúškova 10, 831 01 Bratislava, IČO: 35934271","108,00 € s DPH",03.03.2020,10.03.2020,platná, 32/2020,požičovné za film,,"dodávateľ: Film Europe s.r.o., Matúškova 10, 831 01 Bratislava, IČO: 35934271","36,00 € s DPH",03.03.2020,10.03.2020,platná, 33/2020,dodávka plynu,,"dodávateľ: SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","846,00 € s DPH",03.03.2020,10.03.2020,platná, 34/2020,materiál - Výtvarné spektrum a AMFO,2020/1,"dodávateľ: Ladislav Mihalik - LAAX, Šafárikova 104, 048 01 Rožňava, IČO: 10746811","47,94 € s DPH",03.03.2020,10.03.2020,platná, 35/2020,maliarske stojany - Výtvarné spektrum,2020/8,"dodávateľ: MY HOME s.r.o., Mierová 1842/1, 069 01 Snina 1, IČO: 36731684","269,00 € s DPH",03.03.2020,10.03.2020,platná, 36/2020,popl. za internet,,"dodávateľ: free-zona s.r.o., Námestie baníkov 35, 048 01 Rožňava, IČO: 44356358","25,00 € s DPH",05.03.2020,10.03.2020,platná, 37/2020,popl. za prenájom terminálu,2/2020,"dodávateľ: Poscom s.r.o., Golianova 93, 949 01 Nitra, IČO: 51031884","16,80 € s DPH",05.03.2020,10.03.2020,platná, 38/2020,predĺženie balíčka služieb Štandard na 2 roky - remeselnickyinkubator.sk,,"dodávateľ: Webnode AG, Gartenstrasse 3, 6304 Zug, Switzerland, IČO: CH-170.3.036. 124-0","190,35 € s DPH",06.03.2020,10.03.2020,platná, 24/2020,tlač metodickej publikácie Transkripcia nárečia vo folkloristických textoch z oblasti Gemera a Malohontu,2020/2,"dodávateľ: ROVEN Rožňava s.r.o., Betliarska cesta 4, 048 01 Rožňava, IČO: 36188301","1 400,03 € s DPH",27.02.2020,27.02.2020,platná, 25/2020,grafický návrh publikácie Transkripcia nárečia vo folkloristických textoch z oblasti Gemera a Malohontu,2020/3,"dodávateľ: IGLI design s.r.o., Edelényska 1, 048 01 Rožňava, IČO: 45002240","300,00 € s DPH",27.02.2020,27.02.2020,platná, 26/2020,hygienické potreby,2020/7,"dodávateľ: Zovox - drogéria - kozmetika, Kosu Schoppera 31, 048 01 Rožňava, IČO: 10745114","176,91 € s DPH",27.02.2020,27.02.2020,platná, 23/2020,služby a príprava filmového festivalu Expediční kamera 2020,,"dodávateľ: Outdoor media s.r.o., Masarykovo nábřeží 239/22, 110 00 Praha 1, IČO: 26194554","40,00 € s DPH",26.02.2020,26.02.2020,platná, 22/2020,stravné lístky pre zamestnancov,,"dodávateľ: Edenred Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava, IČO: 52005551","1 129,78 € s DPH",19.02.2020,19.02.2020,platná, 20/2020,prenosné digitálne planetárium s príslušenstvom,126/2019,"dodávateľ: Nowatron Elektronik s.r.o., Na Radosti 298/4, 155 21 Praha - Zličín, ČR, IČO: 45270007","68 940,00 € s DPH",17.02.2020,18.02.2020,platná, 21/2020,upratovacie služby po výmene skiel vo hvezdárni,2020/4,"dodávateľ: KEDO - Kelemen Vladimír, Čučma 238, 048 01 Rožňava, IČO: 33008001","84,00 € s DPH",17.02.2020,18.02.2020,platná, 10/2020,požičovné za film Volanie,,"dodávateľ: Asociácia slovenských filmových klubov, Brnianska 33, 811 04 Bratislava, IČO: 30812976","60,00 € s DPH",04.02.2020,12.02.2020,platná, 11/2020,dodávka plynu,,"dodávateľ: SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","846,00 € s DPH",04.02.2020,12.02.2020,platná, 12/2020,povinné potvrdenie k dotáciám - CRE výpis,,"dodávateľ: Slovenská komora exekútorov, Šustekova 49, 851 04 Bratislava, IČO: 35659718","6,60 € s DPH",07.02.2020,12.02.2020,platná, 13/2020,popl. za internet,,"dodávateľ: free-zona s.r.o., Námestie baníkov 35, 048 01 Rožňava, IČO: 44356358","25,00 € s DPH",11.02.2020,12.02.2020,platná, 14/2020,popl. za mobilné hovory a internet,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","135,20 € s DPH",11.02.2020,12.02.2020,platná, 15/2020,popl. za pevné linky,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","21,60 € s DPH",11.02.2020,12.02.2020,platná, 16/2020,prenájom platobného terminálu,2/2020,"dodávateľ: Poscom s.r.o., Golianova 93, 949 01 Nitra, IČO: 51031884","16,80 € s DPH",11.02.2020,12.02.2020,platná, 17/2020,hosting virtuálnej prehliadky DTKG,124/2019,"dodávateľ: INGOS Prešov s.r.o., Francisciho 11, 080 01 Prešov, IČO: 31698352","12,00 € s DPH",11.02.2020,12.02.2020,platná, 18/2020,dodávka elektriny,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","311,81 € s DPH",11.02.2020,12.02.2020,platná, 19/2020,dodávka elektriny - hvezdáreň,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","1 080,83 € s DPH",11.02.2020,12.02.2020,platná, 9/2020,prenájom platobného terminálu,,"dodávateľ: Poscom s.r.o., Štefánikova 118, 949 01 Nitra, IČO: 51031884","7,58 € s DPH",27.01.2020,28.01.2020,platná, 6/2020,požičovné za film Prvý človek,,"dodávateľ: CinemArt SK s.r.o., Lamačská cesta 97, 841 03 Bratislava, IČO: 50071254","60,00 € s DPH",23.01.2020,23.01.2020,platná, 7/2020,požičovné za film Putovanie so sobíkom,,"dodávateľ: CinemArt SK s.r.o., Lamačská cesta 97, 841 03 Bratislava, IČO: 50071254","60,00 € s DPH",23.01.2020,23.01.2020,platná, 8/2020,zasklenie plastových okien,2019/194,"dodávateľ: inTrust, interiérové štúdio, Zoltána Fábryho 24, 048 01 Rožňava, IČO: 36808326","890,00 € s DPH",23.01.2020,23.01.2020,platná, 1/2020,popl. za internet,,"dodávateľ: free-zona s.r.o., Námestie baníkov 35, 048 01 Rožňava, IČO: 44356358","25,00 € s DPH",13.01.2020,15.01.2020,platná, 2/2020,reg. poplatok za doménu gos.sk,,"dodávateľ: Webglobe - Yegon s.r.o., Stará Prievozská 2, 821 09 Bratislava, IČO: 36306444","14,28 € s DPH",13.01.2020,15.01.2020,platná, 3/2020,služba CLOUD - aktualizácia a údržba dochádzkového systému na rok 2020,,"dodávateľ: EFG Slovakia, s.r.o., Račianska 66, 831 02 Bratislava, IČO: 36224464","155,52 € s DPH",13.01.2020,15.01.2020,platná, 4/2020,popl. za mobilné hovory za internet,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","135,45 € s DPH",13.01.2020,15.01.2020,platná, 5/2020,dodávka plynu,,"dodávateľ: SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","846,00 € s DPH",13.01.2020,15.01.2020,platná, D 1/2019,dobropis - vyúčtovanie dodávky plynu,,"dodávateľ: SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","-797,27 € s DPH",14.01.2020,14.01.2020,platná, 369/2019,voda z povrchového odtoku,,"dodávateľ: Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","79,49 € s DPH",09.01.2020,09.01.2020,platná, 370/2019,popl. za pevné linky,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","21,60 € s DPH",09.01.2020,09.01.2020,platná, 371/2019,dodávka elektriny,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","294,29 € s DPH",09.01.2020,09.01.2020,platná, 372/2019,dodávka elektriny - hvezdáreň,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","996,86 € s DPH",09.01.2020,09.01.2020,platná, 352/2019,vodné - hvezdáreň,,"dodávateľ: Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","16,03 € s DPH",20.12.2019,08.01.2020,platná, 353/2019,3D virtuálna prehliadka - Dom tradičnej kultúry Gemera,124/2019,"dodávateľ: INGOS Prešov s.r.o., Francisciho 11, 080 01 Prešov, IČO: 31698352","918,00 € s DPH",20.12.2019,08.01.2020,platná, 354/2019,zadebnenie okien - hvezdáreň,2019/207,"dodávateľ: MONTMAL s.r.o., Štítnická 54, 048 01 Rožňava, IČO: 50586483","306,00 € s DPH",20.12.2019,08.01.2020,platná, 355/2019,"tovar na zabezpečenie hygieny, čistoty",2019/198,"dodávateľ: B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava, IČO: 44413467","911,88 € s DPH",20.12.2019,08.01.2020,platná, 356/2019,kamerový systém - zabezpečenie objektu hvezdárne,2019/205,"dodávateľ: free-zona s.r.o., Námestie baníkov 35, 048 01 Rožňava, IČO: 44356358","1 678,80 € s DPH",20.12.2019,08.01.2020,platná, 357/2019,servisné služby - internet,2019/208,"dodávateľ: free-zona s.r.o., Námestie baníkov 35, 048 01 Rožňava, IČO: 44356358","324,00 € s DPH",20.12.2019,08.01.2020,platná, 358/2019,požičovné za film Chrobáčikovia 2: Ďaleko od domova,,"dodávateľ: Magic Box Slovakia, s.r.o., Trenčianska 47, 821 09 Bratislava, IČO: 35832550","28,22 € s DPH",20.12.2019,08.01.2020,platná, 359/2019,"tablety, notebooky, doplnkový tovar",2019/206,"dodávateľ: Servis Básthy a Koreň s.r.o., Námestie baníkov 42, 048 01 Rožňava, IČO: 36175447","1 976,71 € s DPH",20.12.2019,08.01.2020,platná, 360/2019,grafická príprava a tlač propagačných materiálov - Dedičstvo inšpiruje,,"dodávateľ: IGLI design s.r.o., Edelényska 1, 048 01 Rožňava, IČO: 45002240","600,00 € s DPH",20.12.2019,08.01.2020,platná, 361/2019,zabezpečenie lektorov k remeselníckym dielňam - Dedičstvo inšpiruje,2019/167,"dodávateľ: Združenie gemerských remeselníkov, Krh. Dlhá Lúka 2, 049 45, IČO: 35547332","500,00 € s DPH",20.12.2019,08.01.2020,platná, 362/2019,ubytovanie pre lektorov a účinkujúcich - Rok na Gemeri 2019,2019/177,"dodávateľ: Ba.Ce.Co. s.r.o., Čučmianska dlhá 26, 048 01 Rožňava, IČO: 44109199","320,00 € s DPH",20.12.2019,08.01.2020,platná, 363/2019,ubytovanie pre lektorov a účinkujúcich - Dedičstvo inšpiruje,2019/143,"dodávateľ: Ba.Ce.Co. s.r.o., Čučmianska dlhá 26, 048 01 Rožňava, IČO: 44109199","200,00 € s DPH",20.12.2019,08.01.2020,platná, 364/2019,stravovanie pre lektorov a účinkujúcich - Dedičstvo inšpiruje,2019/166,"dodávateľ: Ba.Ce.Co. s.r.o., Čučmianska dlhá 26, 048 01 Rožňava, IČO: 44109199","350,00 € s DPH",20.12.2019,08.01.2020,platná, 365/2019,požičovné za film Humorista,,"dodávateľ: Film Europe s.r.o., Matúškova 10, 831 01 Bratislava, IČO: 35934271","36,00 € s DPH",27.12.2019,08.01.2020,platná, 366/2019,požičovné za film Sviatky pokoja a mieru,,"dodávateľ: Film Europe s.r.o., Matúškova 10, 831 01 Bratislava, IČO: 35934271","36,00 € s DPH",27.12.2019,08.01.2020,platná, 367/2019,popl. za mobilné hovory,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","1,00 € s DPH",27.12.2019,08.01.2020,platná, 368/2019,popl. za mobilné hovory,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","1,00 € s DPH",27.12.2019,08.01.2020,platná, 337/2019,"rozšírenie technického vybavenia - Apple iPad, Apple TV - RINK",2019/200,"dodávateľ: WESTech s.r.o., Stará Vajnorská 17, 831 04 Bratislava, IČO: 35796111","1 336,00 € s DPH",19.12.2019,07.01.2020,platná, 338/2019,"vytvorenie, aktualizácia, zaškolenie a správa databázy remeselníkov pre RINK",2019/142,"dodávateľ: Valér Romok, Edelényska 36, 048 01 Rožňava, IČO: 46477403","750,00 € s DPH",19.12.2019,07.01.2020,platná, 339/2019,notes A5 s logom - prezentácia RINK,2019/204,"dodávateľ: Notes a.s., Polomská 524, 049 21 Betliar, IČO: 36195758","245,88 € s DPH",19.12.2019,07.01.2020,platná, 340/2019,"rozšírenie technického vybavenia GOS - zálohovanie dát, scénické osvetlenie sály",2019/201,"dodávateľ: IGLI media s.r.o., Edelényska 1, 048 01 Rožňava, IČO: 45679711","3 090,00 € s DPH",19.12.2019,07.01.2020,platná, 341/2019,výroba a montáž tabúľ GOS a hvezdárne,2019/202,"dodávateľ: IGLI design s.r.o., Edelényska 1, 048 01 Rožňava, IČO: 45002240","200,00 € s DPH",19.12.2019,07.01.2020,platná, 342/2019,dovybavenie hvezdárne - kuchynský stôl + stoličky,2019/199,"dodávateľ: ISCON, s.r.o. Nábytok DOMA, Čučmianska dlhá 3, 048 01 Rožňava, IČO: 36820202","220,00 € s DPH",19.12.2019,07.01.2020,platná, 343/2019,"dovybavenie hvezdárne - riad, poháre k realizácii letných táborov",2019/203,"dodávateľ: Spol. GARANT s.r.o., Námestie baníkov 37, 048 01 Rožňava, IČO: 36592293","516,30 € s DPH",19.12.2019,07.01.2020,platná, 344/2019,"vodné, stočné, voda z povrch. odtoku",,"dodávateľ: Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","77,36 € s DPH",19.12.2019,07.01.2020,platná, 345/2019,komplexná poradenská činnosť vo verejnom obstarávaní,2019/181,"dodávateľ: Ing. Alica Kolesárová PhD. - BOZP-PO, Buzulucká 15, 040 22 Košice - Dargov. hrdinov, IČO: 51099101","350,00 € s DPH",19.12.2019,07.01.2020,platná, 346/2019,služby TPO a ABT,117/2018,"dodávateľ: Ing. Anastázia Hajdúková - BPO, Čučma 166, 048 01 Rožňava, IČO: 41835131","150,00 € s DPH",19.12.2019,07.01.2020,platná, 347/2019,ročná revízia EPS,TS2018001,"dodávateľ: Ján Kočiš, Viedenská 7, 040 13 Košice, IČO: 44992050","334,80 € s DPH",19.12.2019,07.01.2020,platná, 348/2019,uvedenie hygienických miestností do vyhovujúceho technického a prevádzkyschopného stavu,2019/188,"dodávateľ: MONTMAL s.r.o., Štítnická 54, 048 01 Rožňava, IČO: 50586483","2 639,28 € s DPH",19.12.2019,07.01.2020,platná, 349/2019,občerstvenie pre účastníkov konferencie RINK,2019/191,"dodávateľ: GEMER servis s.r.o., Slanská 219, 049 22 Gemerská Poloma, IČO: 46535390","399,86 € s DPH",19.12.2019,07.01.2020,platná, 350/2019,simultánne tlmočenie - konferencia remeselníkov RINK,2019/183,"dodávateľ: Mgr. Andrea Gablyaszová - SANASTO, Krásnohorská 40/A, 040 11 Košice, IČO: 43448208","140,00 € s DPH",19.12.2019,07.01.2020,platná, 351/2019,priebežné fotografovanie krojov - Šanca pre gráty a ancúgy,2019/175,"dodávateľ: IGLI design s.r.o., Edelényska 1, 048 01 Rožňava, IČO: 45002240","800,00 € s DPH",19.12.2019,07.01.2020,platná, 332/2019,zabezpečenie lektorov a účinkujúcich - Dedičstvo inšpiruje,2019/144,"dodávateľ: Gemerský kultúrny spolok, Betliarska 8, 048 01 Rožňava, IČO: 31962351","900,00 € s DPH",18.12.2019,20.12.2019,platná, 333/2019,údržba podlahy,2019/158,"dodávateľ: GALOP s.r.o., Južná trieda 66, 040 01 Košice, IČO: 17146372","484,50 € s DPH",18.12.2019,20.12.2019,platná, 334/2019,prednáška p. Toroka - RINK,2019/190,"dodávateľ: Palócföldi Népi Iparmüvészek Egyesülete, 3053 Kozárd, Fő út. 12.","100,00 € s DPH",18.12.2019,20.12.2019,platná, 335/2019,prednáška - konferencia remeselníkov - RINK,2019/189,"dodávateľ: Kraker-Gyöngy Kft., Mednyánszky 36. X/1. 3524 Miskolc","250,00 € s DPH",18.12.2019,20.12.2019,platná, 336/2019,"výmena okien na plastové, montáž",2019/182,"dodávateľ: inTrust, interiérové štúdio, Zoltána Fábryho 24, 048 01 Rožňava, IČO: 36808326","1 775,00 € s DPH",19.12.2019,20.12.2019,platná, 329/2019,účinkovanie FSk Gočovan - Rok na Gemeri 2019,114/2019,"dodávateľ: OZ Gočovan, Gočovo 92, 04926, IČO: 42102481","150,00 € s DPH",17.12.2019,17.12.2019,platná, 330/2019,čistiace potreby,2019/197,"dodávateľ: Befora veľkosklad Rožňava, s.r.o., Šafárikova 4072, 048 01 Rožňava, IČO: 31667104","556,84 € s DPH",17.12.2019,17.12.2019,platná, 331/2019,"kancelársky papier, kancelárske potreby",2019/196,"dodávateľ: Ladislav Mihalik - LAAX, Šafárikova 104, 048 01 Rožňava, IČO: 10746811","606,90 € s DPH",17.12.2019,17.12.2019,platná, 313/2019,"predplatné na rok 2020 - Remeslo, umenie, dizajn",,"dodávateľ: L.K. Permanent s.r.o., Hattalova 12, 831 03 Bratislava, IČO: 31352782","9,90 € s DPH",11.12.2019,16.12.2019,platná, 314/2019,účinkovanie FSk Radzim - Rok na Gemeri 2019,97/2019,"dodávateľ: Občianske združenie FsK Radzim, Vyšná Slaná 29, 049 26, IČO: 51143402","200,00 € s DPH",11.12.2019,16.12.2019,platná, 315/2019,dodávka elektriny - hvezdáreň,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","623,28 € s DPH",12.12.2019,16.12.2019,platná, 316/2019,dodávka elektriny,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","352,58 € s DPH",12.12.2019,16.12.2019,platná, 317/2019,stravné lístky pre zamestnancov,,"dodávateľ: Edenred Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava, IČO: 52005551","2 704,78 € s DPH",12.12.2019,16.12.2019,platná, 318/2019,autorská odmena za licenciu SOZA - Rok na Gemeri 2019,VP/19/00339/001,"dodávateľ: Slovenský ochranný zväz autorský, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2, IČO: 00178454","22,80 € s DPH",12.12.2019,16.12.2019,platná, 319/2019,popl. za mobilné hovory a internet,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","136,64 € s DPH",12.12.2019,16.12.2019,platná, 320/2019,popl. za pevné linky,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","21,60 € s DPH",12.12.2019,16.12.2019,platná, 321/2019,ochrana osobných údajov,,"dodávateľ: CUBS plus, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice, IČO: 46943404","68,40 € s DPH",13.12.2019,16.12.2019,platná, 322/2019,vypracovanie aktualizácie - ochrana osobných údajov,77/2019,"dodávateľ: CUBS plus, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice, IČO: 46943404","60,00 € s DPH",13.12.2019,16.12.2019,platná, 323/2019,prenájom tlmočníckej techniky - RINK,2019/184,"dodávateľ: Adrián Bedzsó, Ladožská 11, 040 12 Košice, IČO: 43561080","280,00 € s DPH",13.12.2019,16.12.2019,platná, 324/2019,zákusky na konferenciu RINK,2019/192,"dodávateľ: Cukráreň PIROŠKA Ladislav Červenák, Námestie baníkov 22, 048 01 Rožňava, IČO: 30285976","120,00 € s DPH",13.12.2019,16.12.2019,platná, 325/2019,osvetlenie podujatia Rok na Gemeri 2019,2019/176,"dodávateľ: JEFIN s.r.o., Tichá 2, 048 01 Rožňava, IČO: 46021884","120,00 € s DPH",16.12.2019,16.12.2019,platná, 326/2019,zasklenie okien - hvezdáreň,2019/195,"dodávateľ: MILSKLO s.r.o., Gemerská 99, 049 51 Brzotín, IČO: 51162890","66,77 € s DPH",16.12.2019,16.12.2019,platná, 327/2019,kuchynská zostava SONIA2+drez,2019/193,"dodávateľ: ISCON, s.r.o. Nábytok DOMA, Čučmianska dlhá 3, 048 01 Rožňava, IČO: 36820202","214,00 € s DPH",16.12.2019,16.12.2019,platná, 328/2019,požičovné za film Srdcu nerozkážeš,,"dodávateľ: CONTINENTAL FILM s.r.o., Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava, IČO: 35730897","60,00 € s DPH",16.12.2019,16.12.2019,platná, 298/2019,účinkovanie FS Dolina - Rok na Gemeri 2019,101/2019,"dodávateľ: Občianske združenie VEZUERES, Sládkovičova 487, 049 22 Gemerská Poloma, IČO: 42331935","150,00 € s DPH",04.12.2019,10.12.2019,platná, 299/2019,vedenie školy tanca - Dedičstvo inšpiruje,2019/138,"dodávateľ: OZ TARKA, Nábrežná 15, 085 01 Bardejov, IČO: 37795121","250,00 € s DPH",04.12.2019,10.12.2019,platná, 300/2019,interaktívna výstava a prezentácia drevorezbárskeho remesla - RINK,2019/163,"dodávateľ: TRELLAX s.r.o., Staničná 102, 076 35 Somotor, IČO: 45500401","400,00 € s DPH",04.12.2019,10.12.2019,platná, 301/2019,kominárske práce - revízia komínov,2019/180,"dodávateľ: Duck Marek - Kominárstvo, Marikovského 35, 048 01 Rožňava, IČO: 35128780","93,10 € s DPH",04.12.2019,10.12.2019,platná, 302/2019,strava pre účinkujúcich Rok na Gemeri 2019,2019/146,"dodávateľ: Baffy Catering s.r.o., Páterova 76, 048 01 Rožňava, IČO: 46964240","1 344,00 € s DPH",05.12.2019,10.12.2019,platná, 303/2019,grafická príprava vizuálu a tlačoviny k propagácii Rok na Gemeri 2019,,"dodávateľ: IGLI design s.r.o., Edelényska 1, 048 01 Rožňava, IČO: 45002240","500,00 € s DPH",05.12.2019,10.12.2019,platná, 304/2019,autorská odmena za licenciu SOZA - Rok na Gemeri 2019,VP/19/00339/003,"dodávateľ: Slovenský ochranný zväz autorský, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2, IČO: 00178454","93,60 € s DPH",05.12.2019,10.12.2019,platná, 305/2019,lektorovanie RINK,2019/139,"dodávateľ: Promiseo s.r.o., Jesenského 25, 040 01 Košice, IČO: 44930747","312,00 € s DPH",05.12.2019,10.12.2019,platná, 306/2019,poplatok za internet,,"dodávateľ: free-zona s.r.o., Námestie baníkov 35, 048 01 Rožňava, IČO: 44356358","25,00 € s DPH",05.12.2019,10.12.2019,platná, 307/2019,prezentačné predmety RINK,2019/187,"dodávateľ: Euroko s.r.o., Hlavná 116, 079 01 Veľké Kapušany, IČO: 36591688","230,40 € s DPH",05.12.2019,10.12.2019,platná, 308/2019,účinkovanie FS Hôra - Dedičstvo inšpiruje,96/2019,"dodávateľ: Občianske združenie Hôra Rejdová, Rejdová 47, 049 26, IČO: 50200429","250,00 € s DPH",05.12.2019,10.12.2019,platná, 309/2019,lektorovanie RINK,2019/139,"dodávateľ: Promiseo s.r.o., Jesenského 25, 040 01 Košice, IČO: 44930747","156,00 € s DPH",09.12.2019,10.12.2019,platná, 310/2019,propagačný materiál RINK,2019/186,"dodávateľ: RES Promotion s.r.o., Pekná 8, 040 01 Košice 1, IČO: 46998594","614,40 € s DPH",09.12.2019,10.12.2019,platná, 311/2019,čistenie klimatizačných jednotiek v DTKG,2019/161,"dodávateľ: COLTBURG s.r.o., Pod šiancom 1D, 040 01 Košice, IČO: 36200760","250,00 € s DPH",09.12.2019,10.12.2019,platná, 312/2019,plechové disky na služobné motorové vozidlo Peugeot 206,2019/168,"dodávateľ: Igor Imre, Šafárikova 83, 048 01 Rožňava, IČO: 37343297","132,00 € s DPH",09.12.2019,10.12.2019,platná, 283/2019,účinkovanie FSk Bystränky v programe Rok na Gemeri 2019,105/2019,"dodávateľ: OZ Bystränky, Rožňavské Bystré 162, 049 31, IČO: 42112460","150,00 € s DPH",03.12.2019,06.12.2019,platná, 284/2019,účinkovanie FS Gemer v programe Rok na Gemeri 2019,98/2019,"dodávateľ: Folklórny súbor GEMER, P.O.Box 30, 049 25 Dobšiná, IČO: 17079713","200,00 € s DPH",03.12.2019,06.12.2019,platná, 285/2019,koncert skupiny Banda - Rok na Gemeri 2019,2019/174,"dodávateľ: Občianske združenie Pro Etno, Pri vinohradoch 204, 831 06, IČO: 30867304","1 400,00 € s DPH",03.12.2019,06.12.2019,platná, 286/2019,preprava účinkujúcich Rok na Gemeri 2019,2019/169,"dodávateľ: EUROBUS, a.s., Šafárikova 91, 048 01 Rožňava, IČO: 36211079","605,00 € s DPH",03.12.2019,06.12.2019,platná, 287/2019,propagačný materiál RINK,2019/185,"dodávateľ: Green Print s.r.o., Hlísno 810, 027 44 Tvrdošín, IČO: 46587993","221,91 € s DPH",03.12.2019,06.12.2019,platná, 288/2019,tvorivé dielne - RINK,2019/164,"dodávateľ: Strážcovia pravých pokladov storočí, Prrešovská 22, 055 01 Margecany, IČO: 42324173","600,00 € s DPH",03.12.2019,06.12.2019,platná, 289/2019,odborná prehliadka a skúška nízkotlakej kotolne,2019/173,"dodávateľ: REVISPOL, s.r.o., Laborecká 12, 040 01 Košice, IČO: 46652388","358,00 € s DPH",03.12.2019,06.12.2019,platná, 290/2019,kontroly a opravy hasiacich prístrojov a kontroly hadicových zariadení,2019/179,"dodávateľ: Janka Šmelková altair, Jarková 342, 049 25 Dobšiná, IČO: 33449341","313,20 € s DPH",03.12.2019,06.12.2019,platná, 291/2019,dodávka plynu,,"dodávateľ: SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","850,00 € s DPH",03.12.2019,06.12.2019,platná, 292/2019,materiál do hrnčiarskej dielne,2019/155,"dodávateľ: Pece s.r.o., Nábrežná 678/7, 962 23 Očová, IČO: 36618233","1 479,77 € s DPH",03.12.2019,06.12.2019,platná, 293/2019,výchovný koncert skupiny Banda - Rok na Gemeri 2019,2019/174,"dodávateľ: Občianske združenie Pro Etno, Pri vinohradoch 204, 831 06 Bratislava, IČO: 30867304","800,00 € s DPH",03.12.2019,06.12.2019,platná, 294/2019,spotrebný materiál - Rok na Gemeri 2019,2019/149,"dodávateľ: Ladislav Mihalik - LAAX, Šafárikova 104, 048 01 Rožňava, IČO: 10746811","261,54 € s DPH",03.12.2019,06.12.2019,platná, 295/2019,materiál do tvorivých dielní - Rok na Gemeri 2019,2019/150,"dodávateľ: Ladislav Mihalik - LAAX, Šafárikova 104, 048 01 Rožňava, IČO: 10746811","197,56 € s DPH",03.12.2019,06.12.2019,platná, 296/2019,materiál do tvorivých dielní - Rok na Gemeri 2019,2019/147,"dodávateľ: Textilná galantéria Benedikty, Šafárikova 9, 048 01 Rožňava, IČO: 10747974","200,00 € s DPH",03.12.2019,06.12.2019,platná, 297/2019,materiál do tvorivých dielní - Rok na Gemeri 2019,2019/148,"dodávateľ: G-styl s.r.o. metrový textil, Šafárikova 9, 048 01 Rožňava, IČO: 46865641","199,97 € s DPH",03.12.2019,06.12.2019,platná, 270/2019,požičovné za film Loli paradička,,"dodávateľ: Forum Film Slovakia s.r.o., Einsteinova 20, 851 01 Bratislava, IČO: 46148060","72,00 € s DPH",22.11.2019,03.12.2019,platná, 271/2019,materiál do tvorivých dielní - Rok na Gemeri 2019,2019/165,"dodávateľ: TOREKO - Tomáš Ščepko, Farská 31, 916 22 Podolie, IČO: 32784571","613,00 € s DPH",22.11.2019,03.12.2019,platná, 272/2019,realizácia speváckeho domu - Dedičstvo inšpiruje,2019/162,"dodávateľ: Betena s.r.o., J. Mistríka 14012/8, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 50307576","500,00 € s DPH",22.11.2019,03.12.2019,platná, 273/2019,servis a kontrola EPS 8-11/2019,TS2018001,"dodávateľ: Ján Kočiš, Viedenská 7, 040 13 Košice, IČO: 44992050","421,20 € s DPH",22.11.2019,03.12.2019,platná, 274/2019,požičovné za film Bella a Sebastián 3: Navždy priateľmi,,"dodávateľ: CONTINENTAL FILM s.r.o., Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava, IČO: 35730897","60,00 € s DPH",25.11.2019,03.12.2019,platná, 275/2019,lektorovanie RINK,2019/139,"dodávateľ: Promiseo s.r.o., Jesenského 25, 040 01 Košice, IČO: 44930747","156,00 € s DPH",25.11.2019,03.12.2019,platná, 276/2019,technické zabezpečenie priameho prenosu Rok na Gemeri 2019,2019/178,"dodávateľ: Mestské televízne štúdio s.r.o. Rožňava, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava, IČO: 36172529","500,00 € s DPH",25.11.2019,03.12.2019,platná, 277/2019,ozvučenie galaprogramu Rok na Gemeri 2019,2019/157,"dodávateľ: xAVi studio s.r.o., Splavná 1, 048 01 Rožňava, IČO: 44328486","900,00 € s DPH",26.11.2019,03.12.2019,platná, 278/2019,vystúpenie FSk Bučina - Rok na Gemeri 2019,102/2019,"dodávateľ: Občianske združenie BUČINA, Hlavná 18, 049 41 Pača, IČO: 42319391","150,00 € s DPH",27.11.2019,03.12.2019,platná, 279/2019,vystúpenie FSk Haviarik a FS Dubina - Rok na Gemeri 2019,103/2019,"dodávateľ: Občianske združenie Rožňavskí permoníci, Kozmonautov 15, 048 01 Rožňava, IČO: 35571926","200,00 € s DPH",27.11.2019,03.12.2019,platná, 280/2019,účinkovanie FS Haviar - Rok na Gemeri 2019,104/2019,"dodávateľ: Občianske združenie HAVIAR - Rožňava, Šafárikova 499/29, 048 01 Rožňava, IČO: 35554461","220,00 € s DPH",27.11.2019,03.12.2019,platná, 281/2019,stolný počítač s príslušenstvom,2019/159,"dodávateľ: Servis Básthy a Koreň s.r.o., Námestie baníkov 42, 048 01 Rožňava, IČO: 36175447","766,40 € s DPH",28.11.2019,03.12.2019,platná, 282/2019,MS Office - stolný počítač,2019/160,"dodávateľ: Servis Básthy a Koreň s.r.o., Námestie baníkov 42, 048 01 Rožňava, IČO: 36175447","120,00 € s DPH",28.11.2019,03.12.2019,platná, 269/2019,propagácia podujatia Rok na Gemeri 2019,,"dodávateľ: BigMedia, s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, IČO: 43999999","84,00 € s DPH",21.11.2019,21.11.2019,platná, 265/2019,propagácia podujatia Rok na Gemeri 2019,,"dodávateľ: BigMedia, s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, IČO: 43999999","96,00 € s DPH",13.11.2019,18.11.2019,platná, 266/2019,materiál - astronomická činnosť,2019/137,"dodávateľ: Vedius Soft s.r.o., Adamova 466/9, 16200 Praha 6, Veleslavín, IČO: 27440354","202,80 € s DPH",13.11.2019,18.11.2019,platná, 267/2019,"mikrofóny, zvukový nahrávač",2019/141,"dodávateľ: Thomann GmbH, Hans-Thomann-Strasse 1, 96138 Burgebrach","339,00 € s DPH",13.11.2019,18.11.2019,platná, 268/2019,požičovné za film Kto je ďalší?,,"dodávateľ: BONTONFILM a.s., Na vrátkach 1F, 841 01 Bratislava, IČO: 36006858","95,26 € s DPH",15.11.2019,18.11.2019,platná, 264/2019,propagácia podujatia Rok na Gemeri 2019,,"dodávateľ: BigMedia, s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, IČO: 43999999","480,00 € s DPH",13.11.2019,15.11.2019,platná, 249/2019,požičovné za film Nech je svetlo,,"dodávateľ: Asociácia slovenských filmových klubov, Brnianska 33, 811 04 Bratislava, IČO: 30812976","72,00 € s DPH",11.11.2019,12.11.2019,platná, 250/2019,požičovné za film Kto je ďalší?,,"dodávateľ: BONTONFILM a.s., Na vrátkach 1F, 841 01 Bratislava, IČO: 36006858","306,94 € s DPH",11.11.2019,12.11.2019,platná, 251/2019,vodné - hvezdáreň,,"dodávateľ: Východoslov.. vodárenská spoločnosť a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","3,20 € s DPH",11.11.2019,12.11.2019,platná, 252/2019,"vodné, stočné, voda z povrchového odtoku",,"dodávateľ: Východoslov.. vodárenská spoločnosť a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","126,91 € s DPH",11.11.2019,12.11.2019,platná, 253/2019,voda z povrchového odtoku,,"dodávateľ: Východoslov.. vodárenská spoločnosť a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","160,28 € s DPH",11.11.2019,12.11.2019,platná, 254/2019,dodávka elektriny - hvezdáreň,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","414,43 € s DPH",11.11.2019,12.11.2019,platná, 255/2019,dodávka elektriny,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","276,84 € s DPH",11.11.2019,12.11.2019,platná, 256/2019,popl. za pevné linky,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","21,60 € s DPH",11.11.2019,12.11.2019,platná, 257/2019,popl. za mobilné hovory a internet,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","134,83 € s DPH",11.11.2019,12.11.2019,platná, 258/2019,oprava služobného motorového vozidla Fiat Scudo,2019/152,"dodávateľ: Autostop RV s.r.o., Šafárikova 3714, 048 01 Rožňava, IČO: 36582280","43,97 € s DPH",11.11.2019,12.11.2019,platná, 259/2019,výlep plagátov - Snow Film Fest,,"dodávateľ: Mestské divadlo ACTORES Rožňava, Šafárikova 20, 048 01 Rožňava, IČO: 31299695","48,00 € s DPH",11.11.2019,12.11.2019,platná, 260/2019,kliprámy - materiál do remeselníckych dielní,2019/156,"dodávateľ: Falc, s.r.o., Dopravná 5, 955 01 Topolčany 1, IČO: 36543179","123,12 € s DPH",12.11.2019,12.11.2019,platná, 261/2019,lektorovanie RINK,2019/139,"dodávateľ: Promiseo s.r.o., Jesenského 25, 040 01 Košice, IČO: 44930747","156,00 € s DPH",12.11.2019,12.11.2019,platná, 262/2019,revízia bleskozvodu DTKG,,"dodávateľ: Ľubomír Šafár, Kyjevská 38, 048 01 Rožňava, IČO: 40415660","150,00 € s DPH",12.11.2019,12.11.2019,platná, 263/2019,revízia elektroinštalácie a bleskozvodu - hvezdáreň,,"dodávateľ: Ľubomír Šafár, Kyjevská 38, 048 01 Rožňava, IČO: 40415660","500,00 € s DPH",12.11.2019,12.11.2019,platná, 247/2019,materiál na opravu a údržbu interiéru GOS a hvezdárne,2019/153,"dodávateľ: Hornbach Košice, Moldavská 22, 040 01 Košice, IČO: 35838949","366,60 € s DPH",07.11.2019,11.11.2019,platná, 248/2019,materiál - textilná dielňa,2019/154,"dodávateľ: InBio s.r.o., K Lesíku 759, 250 91 Zeleneč, ČR, IČO: 29415543","278,40 € s DPH",11.11.2019,11.11.2019,platná, 244/2019,požičovné za film Kto je ďalší?,,"dodávateľ: BONTONFILM a.s., Na vrátkach 1F, 841 01 Bratislava, IČO: 36006858","67,03 € s DPH",05.11.2019,06.11.2019,platná, 245/2019,dodávka plynu,,"dodávateľ: SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","850,00 € s DPH",05.11.2019,06.11.2019,platná, 246/2019,popl. za internet,,"dodávateľ: free-zona s.r.o., Námestie baníkov 35, 048 01 Rožňava, IČO: 44356358","25,00 € s DPH",06.11.2019,06.11.2019,platná, 243/2019,materiál - tvorivé dielne Rok na Gemeri 2019,2019/145,"dodávateľ: Ľudmila Maneková, Pavlice 62, 919 42 Pavlice, IČO: 46172246","171,28 € s DPH",04.11.2019,05.11.2019,platná, 253/2019,voda z povrchového odtoku,,"dodávateľ: Východoslov.. vodárenská spoločnosť a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","160,28 € s DPH",11.11.2019,05.11.2019,platná, 242/2019,aktualizácia antivírového programu NOD32 pre 6 PC,2019/140,"dodávateľ: Servis Básthy a Koreň, Námestie baníkov 42, 048 01 Rožňava, IČO: 36175447","75,12 € s DPH",30.10.2019,31.10.2019,platná, 241/2019,zabezpečenie autorskej výstavy Éva Turós (HU) medzinár. festival paličkovanej čipky,,"dodávateľ: NAGYOK Bt., Erzsébet krt. 58, 1073, Budapest, IČO: 25945001-1-42","300,00 € s DPH",24.10.2019,24.10.2019,platná, 238/2019,požičovné za film Ukradnutý štát,,"dodávateľ: VIRUSfilm s.r.o., Košická 37, 821 09 Bratislava, IČO: 52180387","21,00 € s DPH",22.10.2019,23.10.2019,platná, 239/2019,požičovné za film Zranené srdcia,,"dodávateľ: CinemArt SK s.r.o., Lamačská cesta 97, 841 03 Bratislava, IČO: 50071254","60,00 € s DPH",22.10.2019,23.10.2019,platná, 240/2019,kliprámy - materiál do remeselníckych dielní,,"dodávateľ: Falc, s.r.o., Dopravná 5, 955 01 Topolčany 1, IČO: 36543179","101,09 € s DPH",23.10.2019,23.10.2019,platná, 23/2021,Nákup obálok,,"dodávateľ: Ladislav Mihálik - LAAX, 048 01 Rožňava, Šafárikova 104, IČO: 10746811",,,,platná, 47/2021,hosting virtuálnej prehliadky DTKG,124/2019,"dodávateľ: INGOS Prešov s.r.o., Francisciho 11, 080 01 Prešov, IČO: 31698352","24,00 € s DPH",,,platná,