Služby,Záhradný altánok,Gemerská knižnica Pavla Dobšinského Rožňava,06.10.2021,"Výzva na zhotovenie altánku , príloha č.1 , príloha č. 2 , príloha č. 3", Tovary,Plynové kotly,Gemerská knižnica Pavla Dobšinského Rožňava,05.10.2021,"Výzva na dodávku kotlov , príloha č.1 , príloha č. 2 , príloha č. 3", Služby,Výroba atypických regálov v rámci projektu „Modernizujeme históriu“ podporeného FPU.,Gemerská knižnica Pavla Dobšinského Rožňava,25.11.2019,výzva na predl. CP_regále, Služby,Oprava hydraulického výťahu NHV 630 a jeho sprevázkovanie,Gemerská knižnica Pavla Dobšinského Rožňava,01.10.2019,VO - výzva výťah, Služby,Výroba zážitkovo-informačných panelov,Gemerská knižnica Pavla Dobšinského Rožňava,30.09.2019,VO - výzva na panely, Stavebné práce,Vytvorenie náučného chodníka v areáli knižnice,Gemerská knižnica Pavla Dobšinského Rožňava,20.09.2019,Vytvorenie náučného chodníka,