2022134,Faktúra za stravné lístky,,"dodávateľ: UP DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 53528654","3 014,40 € s DPH",30.07.2022,30.07.2022,platná, 2022135,Faktúra za správu PS a IS,,"dodávateľ: Microdat, s.r.o., Pionierov 588, Gemerská Poloma, IČO: 43875076","180,00 € s DPH",30.07.2022,30.07.2022,platná, 2022114,Faktúra za kontrolu výťahu,,"dodávateľ: Ladislav Vrábel, Karpatská 3, 040 01 Košice, IČO: 10815295","48,00 € s DPH",01.07.2022,29.07.2022,platná, 2022115,Faktúra za dodávku plynu,,"dodávateľ: SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO: 35815256","305,00 € s DPH",04.07.2022,29.07.2022,platná, 2022116,Faktúra za telefónne hovory,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalska 28, Bratislava, IČO: 35763469","28,30 € s DPH",04.07.2022,29.07.2022,platná, 2022117,Faktúra za internet pre GK,,"dodávateľ: Free-Zona s.r.o., Mierova 3444, 048 01 Rožňava, IČO: 44356358","23,00 € s DPH",04.07.2022,29.07.2022,platná, 2022118,Faktúra za internet pre pob. JUH,,"dodávateľ: FREE ZONA TELEKOM s.r.o., Námestie Baníkov 35, 048 01 Rožňava, IČO: 46782401","23,00 € s DPH",04.07.2022,29.07.2022,platná, 2022119,Faktúra za mobilné hovory,,"dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 21, Bratislava, IČO: 47259116","24,00 € s DPH",07.07.2022,29.07.2022,platná, 2022120,Faktúra za služby TPO a ABT,,"dodávateľ: Ing. Anastázia Hajdúková, Čučma 166","125,00 € s DPH",08.07.2022,29.07.2022,platná, 2022121,Faktúra za dodávku elektrickej energie,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","145,93 € s DPH",11.07.2022,29.07.2022,platná, 2022122,Faktúra za revíziu EZS,,"dodávateľ: Fittich Rates, s.r.o., Šafárikova 20, 048 01 Rožňava, IČO: 31692656","111,60 € s DPH",13.07.2022,29.07.2022,platná, 2022123,Faktúra za nákup literatúry,,"dodávateľ: Vydavateľstvo SLOVART s.r.o., Bojnická 10, Bratislava, IČO: 17311462","94,12 € s DPH",19.07.2022,29.07.2022,platná, 2022124,Faktúra za nákup literatúry,,"dodávateľ: ALBATROS MEDIA Slovakia s.r.o., Hattalova 12, 83103 Bratislava, IČO: 46106596","99,65 € s DPH",20.07.2022,29.07.2022,platná, 2022125,Faktúra za nákup literatúry,,"dodávateľ: Vydavateľstvo MATYS s.r.o., Strahradska 8, 83102 Bratislava, IČO: 35709791","96,86 € s DPH",21.07.2022,29.07.2022,platná, 2022126,Faktúra za upgrade PAM,,"dodávateľ: Softip a.s., krasnovského 14, Bratislava, IČO: 36785512","36,62 € s DPH",22.07.2022,29.07.2022,platná, 2022127,Faktúra za náhradné diely na žalúzie,,"dodávateľ: InTrust s.r.o., Zoltána Fábryho 24, 048 01 Rožňava, IČO: 36808326","60,00 € s DPH",25.07.2022,29.07.2022,platná, 2022128,Faktúra za predplatné časopisu,,"dodávateľ: ing. Peter Kováč, Čaradice 110, 963 01 Zlaté Moravce, IČO: 41044304","10,80 € s DPH",27.07.2022,29.07.2022,platná, 2022129,Faktúra za nákup litratúry,,"dodávateľ: Vydavateľstvo SLOVART s.r.o., Bojnická 10, Bratislava, IČO: 17311462","69,29 € s DPH",27.07.2022,29.07.2022,platná, 2022130,Faktúra za nákup literatúry,,"dodávateľ: Literama.sk - Kyberos Group, s.r.o., Agátová 688/7, 971 01 Prievidza, IČO: 44792042","417,41 € s DPH",27.07.2022,29.07.2022,platná, 2022131,Faktúra za dezinfekčnú náplň,,"dodávateľ: EcoStep s.r.o., K cementárne 234/6, 153 00 Praha 5, IČO: 24799599","93,36 € s DPH",27.07.2022,29.07.2022,platná, 2022132,Faktúra za nákup ma. na Letný tábor,,"dodávateľ: Ladislav Mihálik - LAAX, Šafárikova 104, 04801 Rožňava, IČO: 10746811","100,99 € s DPH",28.07.2022,29.07.2022,platná, 2022133,Faktúra za nákup literatúry,,"dodávateľ: ALBATROS MEDIA Slovakia s.r.o., Hattalova 12, 831 03 Bratislava, IČO: 461056596","88,77 € s DPH",29.07.2022,29.07.2022,platná, 2022087,Faktúra za kontrolu výťahu,,"dodávateľ: Ladislav Vrábel, Karpatská 3, 040 01 Košice, IČO: 10815295","48,00 € s DPH",01.06.2022,30.06.2022,platná, 2022088,Faktúra za prednášku "Tajomstvá v literatúre" V-FPU,,"dodávateľ: Akadémia Andyho Winsona, Ľubochnianska 1014/4, 83104 Bratislava - Nové Mesto, IČO: 50540335","400,00 € s DPH",01.06.2022,30.06.2022,platná, 2022089,Faktúra za spoločný software,,"dodávateľ: Slovenská národná knižnica, Nám. J.C. Hronského 1,036 01 Martin, IČO: 36138517","60,29 € s DPH",02.06.2022,30.06.2022,platná, 2022090,Faktúra za internet pre pob. JUH,,"dodávateľ: FREE ZONA TELEKOM s.r.o., Námestie Banákov 35, 048 01 Rožňava, IČO: 46782401","23,00 € s DPH",02.06.2022,30.06.2022,platná, 2022091,Faktúra za internet pre GK,,"dodávateľ: Free-zona s.r.o., Mierova 3444, 048 01 Rožňava, IČO: 44356358","23,00 € s DPH",02.06.2022,30.06.2022,platná, 2022092,Faktúra za dodávku plynu,,"dodávateľ: SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","305,00 € s DPH",02.06.2022,30.06.2022,platná, 2022093,Faktúra za nákup stravných lístkov,,"dodávateľ: UP Déjeuner s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 53528654","3 014,40 € s DPH",02.06.2022,30.06.2022,platná, 2022095,Faktúra za mobilné hovory,,"dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863","24,00 € s DPH",02.06.2022,30.06.2022,platná, 2022096,Faktúra za tel. hovory,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 29 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","27,46 € s DPH",02.06.2022,30.06.2022,platná, 2022097,Faktúra za perá s podtlačou,,"dodávateľ: Grafdekor, s.r.o., Šafárikova 116, 048 01 Rožňava, IČO: 50285301","50,00 € s DPH",03.06.2022,30.06.2022,platná, 2022098,Faktúra za služby GDPR,,"dodávateľ: CUBS plus s.r.o., Mudroňova 29, 040 01 Košice, IČO: 46943404","108,00 € s DPH",08.06.2022,30.06.2022,platná, 2022099,Faktúra za nákup literatúry,,"dodávateľ: Vydavateľstvo SLOVART spol s.r.o., Bojnická 10, Bratislava, IČO: 17311462","72,48 € s DPH",08.06.2022,30.06.2022,platná, 2022100,Faktúra za dodávku elektrickej energie,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a.s, Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","149,10 € s DPH",08.06.2022,30.06.2022,platná, 2022101,Faktúra za laserové ukazovátko - dofinanc. FPU,,"dodávateľ: Petr Javořík - Cool-ceny.sk, Kamínky 15, 634 00 Brno, IČO: 76018334","15,25 € s DPH",09.06.2022,30.06.2022,platná, 2022102,Faktúra za občerstvenie "Knihovníci v praxi",,"dodávateľ: Pizzeria a Grill Bar s.r.o., Okružná 2143/2, 048 01 Rožňava, IČO: 54122392","100,00 € s DPH",10.06.2022,30.06.2022,platná, 2022103,Faktúra za občerstvenie - FPU "Premeny života",,"dodávateľ: Pizzeria and Grill Bar s.r.o., Okružná 2143/2, IČO: 54122392","90,00 € s DPH",10.06.2022,30.06.2022,platná, 2022104,Faktúra za batérie do záložného zdroja,,"dodávateľ: DEAC s.r.o., Marikovszkého 12,048 01 Rožňava, IČO: 43884601","191,00 € s DPH",10.06.2022,30.06.2022,platná, 2022105,Faktúra za nákup literatúry,,"dodávateľ: Literama.sk - Kyberos Group, s.r.o., Agátová 688/7, IČO: 44792042","430,64 € s DPH",17.06.2022,30.06.2022,platná, 2022106,Faktúra za hosting virtuálnej prehliadky,,"dodávateľ: INGOS Prešov s.r.o., Francisciho, 080 01 Prešov, IČO: 31698352","12,00 € s DPH",17.06.2022,30.06.2022,platná, 2022107,Faktúra za MVS,,"dodávateľ: Štátna vedecká knižnica, Lazovná 9, 975 05 Banská Bystrica, IČO: 35987006","3,20 € s DPH",20.06.2022,30.06.2022,platná, 2022108,Faktúra za toner - dofinancovanie projektu FPU "Knihovníci v praxi",,"dodávateľ: M-Profi Mikuláš Repaszky, Kyjevská 34, 048 01 Rožňava, IČO: 43411924","129,60 € s DPH",20.06.2022,30.06.2022,platná, 2022109,Faktúra za dopravu "Za krásami Slovenského krasu",,"dodávateľ: On Ground s.r.o., Čoltovo 14, 049 12 Čoltovo, IČO: 46876162","60,00 € s DPH",22.06.2022,30.06.2022,platná, 2022110,Faktúra za prepravu účastníkov projektu FPU "Premeny života",,"dodávateľ: On Ground s.r.o., Čoltovo 14, 049 12 Čoltovo, IČO: 46876162","480,00 € s DPH",22.06.2022,30.06.2022,platná, 2022111,Faktúra za služby MVS,,"dodávateľ: Slovenská Národná Knižnica, Nám. J.C. Hronského 1, 036 01 Martin, IČO: 36138517","113,20 € s DPH",24.06.2022,30.06.2022,platná, 2022112,Faktúra za služby GDPR,,"dodávateľ: CUBS plus s.r.o., Mudroňova 29, 040 01 Košice, IČO: 46943404","68,40 € s DPH",30.06.2022,30.06.2022,platná, 2022113,Faktúra za občerstvenie na podujatie "Knihovníci v praxi" - FPU,,"dodávateľ: Gemer Servis, s.r.o., Slanská 219, 049 22 Gemerská Poloma, IČO: 46535390","150,00 € s DPH",28.06.2022,30.06.2022,platná, 2022056,Faktúra za kontrolu výťahu,SZ-01-01-2020,"dodávateľ: Ladislav Vrábel, Karpatská 3, 040 01 Košice, IČO: 10815295","48,00 € s DPH",02.05.2022,31.05.2022,platná, 2022058,Faktúra za tel. hovory,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 29, Bratislava, IČO: 35763469","29,17 € s DPH",02.05.2022,31.05.2022,platná, 2022059,Faktúra za telef. hovory,,"dodávateľ: VM Telekom, s.r.o., Panenská 8, 811 03 Bratislava, IČO: 35837594","0,15 € s DPH",03.05.2022,31.05.2022,platná, 2022060,Faktúra za internet pre GK,,"dodávateľ: Free-zona, s.r.o., Mierova 3444, 04801 Rožňava, IČO: 44356358","23,00 € s DPH",03.05.2022,31.05.2022,platná, 2022061,Faktúra za internet pre pob. Juh,,"dodávateľ: FREE ZONA TELEKOM s.r.o., Námestie Baníkov 35, 048 01 Rožňava, IČO: 46782401","23,00 € s DPH",03.05.2022,31.05.2022,platná, 2022062,Faktúra za dodávku plynu,,"dodávateľ: SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO: 35815256","305,00 € s DPH",03.05.2022,31.05.2022,platná, 2022063,Faktúra za opravu kosačky,,"dodávateľ: Euris, spol. s.r.o., Šafárikova 116 A, 048 01 Rožňava, IČO: 31684076","81,04 € s DPH",04.05.2022,31.05.2022,platná, 2022064,Faktúra za občerstvenie na DOD,,"dodávateľ: Gemer Servis, s.r.o., Slanská 219, Gemerská Poloma, IČO: 46535390","247,50 € s DPH",04.05.2022,31.05.2022,platná, 2022065,Faktúra za mobilné hovory,,"dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, IČO: 35848863","24,00 € s DPH",09.05.2022,31.05.2022,platná, 2022066,Faktúra za nákup literatúry,,"dodávateľ: Literama.sk - Kyberos Group, s.r.o., Agátová 688/7, 971 01 Prievidza, IČO: 44792042","533,93 € s DPH",09.05.2022,31.05.2022,platná, 2022067,Faktúra za nákup literatúry,,"dodávateľ: Vydavateľstvo Slovart, spol. s.r.o., Bojnicka 10, Bratislava, IČO: 17311462","268,38 € s DPH",09.05.2022,31.05.2022,platná, 2022068,Faktúra za nákup literatúry,,"dodávateľ: ALBATROS MEDIA Slovakia s.r.o, Hattalová 12, 831 03, Bratislava, IČO: 46106596","142,33 € s DPH",16.05.2022,31.05.2022,platná, 2022069,Faktúra za hosting virtuálnej prehliadky,,"dodávateľ: INGOS Prešov, s.r.o., Francisciho, 080 01 Prešov, IČO: 31698352","12,00 € s DPH",16.05.2022,31.05.2022,platná, 2022070,Faktúra za upgrade Clavius,,"dodávateľ: MS - SOFT, s.r.o., Komenského 53, Žilina, IČO: 44832621","792,00 € s DPH",16.05.2022,31.05.2022,platná, 2022071,Faktúra za výlep plagátov FPU - "Premeny života",,"dodávateľ: ACTORES Rožňava, Šafárikova 3640/20, 048 01 Rožňava, IČO: 31299695","48,00 € s DPH",17.05.2022,31.05.2022,platná, 2022072,Faktúra za teplo,,"dodávateľ: Technické služby mesta Rožňava, Štítnická 257821, 048 01 Rožňava, IČO: 35570229","209,93 € s DPH",19.05.2022,31.05.2022,platná, 2022073,Faktúra za toner - FPU dofin. projektu,,"dodávateľ: M-Profi Mikuláš Repaszky, Kyjevská 34, 048 01 Rožňava, IČO: 43411924","188,00 € s DPH",20.05.2022,31.05.2022,platná, 2022074,Faktúra za nákup literatúry,,"dodávateľ: LIBRO s.r.o., Slnečná 1825/14, Rimavská Sobota, IČO: 46551387","350,23 € s DPH",24.05.2022,31.05.2022,platná, 2022075,Faktúra za nákup literatúry,,"dodávateľ: Vydavateľstvo i527.net s.r.o., Jezersko 86, 059 04 Spišské Hanušovce, IČO: 46855840","52,94 € s DPH",26.05.2022,31.05.2022,platná, 2022076,Faktúra za USB kľúče - projekt FPU "Knihovníci v praxi",,"dodávateľ: DEAC s.r.o., Marikovského 12, 048 01 Rožňava","340,00 € s DPH",26.05.2022,31.05.2022,platná, 2022077,Faktúra za lampu premietačky - FPU,,"dodávateľ: WEB Retail s.r.o., Husinecká 903/10, 130 00 Praha 3, IČO: 28876431","326,12 € s DPH",26.05.2022,31.05.2022,platná, 2022078,"Faktúra za batériu do servera, práce IS",,"dodávateľ: MICRODAT, s.r.o., Pionierov 588, 049 22 Gemerská Poloma, IČO: 43875076","447,96 € s DPH",27.05.2022,31.05.2022,platná, 2022079,Faktúra za dodávku elektrickej energie,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","69,00 € s DPH",27.05.2022,31.05.2022,platná, 2022080,Faktúra za toner - FPU - Tajomstvá v lit.,,"dodávateľ: DEAC s.r.o., Marikovského 12, 048 01 Rožňava, IČO: 43884601","120,00 € s DPH",27.05.2022,31.05.2022,platná, 2022081,Faktúra za nákup literatúry,,"dodávateľ: Talamon, s.r.o., Biskupa Kondého 5138/32, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36274968","276,08 € s DPH",27.05.2022,31.05.2022,platná, 2022082,Faktúra za prípravu a inštaláciu výstavy,,"dodávateľ: Veršočok, o.z., Na vŕšku 2485/25, 093 02 Vranov nad Topľou, IČO: 42229260","100,00 € s DPH",30.05.2022,31.05.2022,platná, 2022083,Faktúra za mat. na realizáciu projektu - FPU "Knihovníci v praxi",,"dodávateľ: Ladislav Mihálik - LAAX, Šafárikova 104, 048 01 Rožňava, IČO: 10746811","75,16 € s DPH",30.05.2022,31.05.2022,platná, 2022084,Faktúra za materiál na workshop - FPU "Tajomstvá v lit.",,"dodávateľ: Ladislav Mihálik - LAAX, Šafárikova 104, 048 01 Rožňava, IČO: 10746811","122,89 € s DPH",30.05.2022,31.05.2022,platná, 2022085,Faktúra za materiál na podujatia,,"dodávateľ: Ladislav Mihálik - LAAX, Šafárikova 104, 048 01 Rožňava, IČO: 10746811","130,00 € s DPH",30.05.2022,31.05.2022,platná, 2022086,Faktúra za nákup literatúry,,"dodávateľ: Literama.sk - Kyberos Group, s.r.o., Agátová 688/7, 971 01 Prievidza, IČO: 44792042","530,26 € s DPH",31.05.2022,31.05.2022,platná, 2022057,Faktúra za dodávku el. energie,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","160,46 € s DPH",02.05.2022,02.05.2022,platná, 2022035,Faktúra za upgrade CLAVIUS,,"dodávateľ: MS-SOFT, s.r.o., Komenského 53, Žilina, IČO: 44832621","1 109,76 € s DPH",04.04.2022,30.04.2022,platná, 2022036,Faktúra za dodávku plynu,,"dodávateľ: SPP, a.s.,, Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, IČO: 35815256","305,00 € s DPH",04.04.2022,30.04.2022,platná, 2022037,Faktúra za nákup literatúry,,"dodávateľ: Albatros Media Slovakia s.r.o., Hattalová 12, 83103 Bratislava, IČO: 2023240274","204,76 € s DPH",04.04.2022,30.04.2022,platná, 2022038,Úhrada za podujatie,,"dodávateľ: Jobus s.r.o., Štefánika 14/2, 92203 Vrbové, IČO: 53150457","100,00 € s DPH",05.04.2022,30.04.2022,platná, 2022039,Faktúra za internet pre GK,,"dodávateľ: Free-zona s.r.o., Mierova 3444, 048 01 Rožňava, IČO: 44356358","23,00 € s DPH",05.04.2022,30.04.2022,platná, 2022040,Faktúra za internet pre pob. Juh,,"dodávateľ: FREE ZONA TELEKOM s.r.o., Námestie Baníkov 35, IČO: 46782401","23,00 € s DPH",05.04.2022,30.04.2022,platná, 2022041,Faktúra za dodávku elektrickej energie,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","169,24 € s DPH",08.04.2022,30.04.2022,platná, 2022042,Faktúra za telefónne hovory,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35763469","29,77 € s DPH",08.04.2022,30.04.2022,platná, 2022043,Faktúra za hosting virtuálnej prehliadky,,"dodávateľ: INGOS Prešov s.r.o., Francisciho, 080 01 Prešov, IČO: 31698352","12,00 € s DPH",13.04.2022,30.04.2022,platná, 2022044,Faktúra za mobilné hovory,,"dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, IČO: 35848863","24,00 € s DPH",13.04.2022,30.04.2022,platná, 2022045,Faktúra za nákup literatúry,,"dodávateľ: Literama.sk - Kyberos Group s.r.o., Agátová 688/7, 971 01 Prievidza, IČO: 44792042","397,96 € s DPH",14.04.2022,30.04.2022,platná, 2022046,Faktúra za kontrolu výťahu,,"dodávateľ: Ladislav Vrábel, Karpatská 3, 040 01 Košice, IČO: 10815295","48,00 € s DPH",14.04.2022,30.04.2022,platná, 2022047,Faktúra za služby TPO a ABT,,"dodávateľ: Ing. Anastázia Hajdúková - BPO, Čučma 166, IČO: 41835131","125,00 € s DPH",14.04.2022,30.04.2022,platná, 2022048,Faktúra za SSD disk do PC na hud. úseku,,"dodávateľ: Tech-PC s.r.o., Južná trieda 4B 040 03 Košice, IČO: 52904296","49,87 € s DPH",20.04.2022,30.04.2022,platná, 2022049,Faktúra za služby MVS,,"dodávateľ: Štátna vedecká knižnica, Lazovná 9, Banská Bystrica, IČO: 35987006","6,60 € s DPH",20.04.2022,30.04.2022,platná, 2020050,Faktúra za revíziu EZS,,"dodávateľ: Fittich Rates s.r.o., Šafárikova 20, 048 01 Rožňava, IČO: 31692656","78,07 € s DPH",22.04.2022,30.04.2022,platná, 2022051,Faktúra za nákup literatúry,,"dodávateľ: Grada Slovakia s.r.o., Moskovská 29, 811 08 Bratislava, IČO: 31346103","150,84 € s DPH",22.04.2022,30.04.2022,platná, 2022052,Faktúra za nákup literatúry,,"dodávateľ: ALBATROS MEDIA Slovakia s.r.o, Hattalová 12, 831 03 Bratislava, IČO: 46106596","91,39 € s DPH",25.04.2022,30.04.2022,platná, 2022053,Faktúra za nákup rastlín na Deň otvorených dverí v rámci Župných dní,,"dodávateľ: Z & M s.r.o., č.d. 376, 049 51 Brzotín, IČO: 36214825","107,45 € s DPH",25.04.2022,30.04.2022,platná, 2022054,Faktúra za upgrade PAM,,"dodávateľ: Softip, a.s., Krasovského 14, Bratislava, IČO: 36785512","36,62 € s DPH",27.04.2022,30.04.2022,platná, 2022055,Faktúra za tlač plagátov /FPU Premeny života/,,"dodávateľ: Grafdekor, s.r.o., Šafárikova 116, 048 01 Rožňava, IČO: 50285301","12,00 € s DPH",29.04.2022,30.04.2022,platná, 2022019,Faktúra za revíziu výťahu,,"dodávateľ: Ladislav Vrábel, Karpatská 3,040 01 Košice, IČO: 10815295","48,00 € s DPH",01.03.2022,31.03.2022,platná, 2022020,Faktúra za stravné lístky,,"dodávateľ: UP DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 53528654","2 893,82 € s DPH",02.03.2022,31.03.2022,platná, 2022021,Faktúra za dodávku plynu,,"dodávateľ: SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","305,00 € s DPH",02.03.2022,31.03.2022,platná, 2022022,Faktúra za internet pre GK,,"dodávateľ: Free-zona, s.r.o., Mierová 3444, 048 01 Rožňava, IČO: 44356358","23,00 € s DPH",02.03.2022,31.03.2022,platná, 2022023,Faktúra za internet pre pob. Juh,,"dodávateľ: FREE ZONA TELEKOM s.r.o., Mierová 3444, 04801 Rožňava, IČO: 46782401","23,00 € s DPH",02.03.2022,31.03.2022,platná, 2022024,Faktúra za telefónne hovory,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35763469","28,24 € s DPH",02.03.2022,31.03.2022,platná, 2022025,Faktúra za mobilné hovory,,"dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, IČO: 35848863","24,00 € s DPH",08.03.2022,31.03.2022,platná, 2020026,Faktúra za spoločný software,,"dodávateľ: Slovenská národná knižnica, Námestie J.C. Hronského 1, Martin, IČO: 36138517","56,79 € s DPH",08.03.2022,31.03.2022,platná, 2022027,Faktúra za MVS,,"dodávateľ: Mestská knižnica v Bratislave, Klariská 16, 814 79 Bratislava, IČO: 00179736","5,00 € s DPH",09.03.2022,31.03.2022,platná, 2022028,Faktúra za dodávku elektrickej energie,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","167,92 € s DPH",09.03.2022,31.03.2022,platná, 2022029,Faktúra za AG testy,,"dodávateľ: ZENCO Corp a.s., Provozní 5492/3, 722 00 Ostrava, IČO: 09862421","53,53 € s DPH",10.03.2022,31.03.2022,platná, 2022030,Faktúra za tlačiareň a toner,,"dodávateľ: DATACOMP, s.r.o., Moldavská cesta II. 49/213, 040 11 Košice, IČO: 36212466","312,70 € s DPH",15.03.2022,31.03.2022,platná, 2022031,Faktúra za MVS,,"dodávateľ: Štátna vedecká knižnica, Lazovná 9, Banská Bystrica, IČO: 35987006","4,20 € s DPH",18.03.2022,31.03.2022,platná, 2022032,"Faktúra za vodné, stočné",,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, Košice, IČO: 36570460","301,77 € s DPH",24.03.2022,31.03.2022,platná, 2022034,Faktúra za služby GDPR,,"dodávateľ: CUBS plus s.r.o., Masarykova 21, 04001 Košice, IČO: 46943404","68,40 € s DPH",31.03.2022,31.03.2022,platná, 2022033,Faktúra za fóliu na balenie kníh,,"dodávateľ: PROFI Záhradkárstvo, K. Schoppera 13, 048 01 Rožňava, IČO: 41289480","240,00 € s DPH",28.03.2022,31.03.2022,platná, 2022008,Faktúra za revíziu výťahu,,"dodávateľ: Ladislav Vrábel, Karpatská 3, 040 01 Košice, IČO: 10815295","48,00 € s DPH",02.02.2022,28.02.2022,platná, 2022009,Faktúra za upgrade PAM,,"dodávateľ: Softip, a.s., Krasovského 14, 851 01 Bratislava, IČO: 36785512","36,62 € s DPH",02.02.2022,28.02.2022,platná, 2022010,Faktúra za tel. hovory,,"dodávateľ: Slovak Telekom a.s.,, Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35763469","27,97 € s DPH",02.02.2022,28.02.2022,platná, 2022011,Faktúra za internet pre GK,,"dodávateľ: Free-zona s.r.o., Mierová 3444, 048 01 Rožňava, IČO: 44356358","23,00 € s DPH",02.02.2022,28.02.2022,platná, 2022012,Faktúra za internet pre pob. JUH,,"dodávateľ: FREE ZONA TELEKOM s.r.o., Námestie Baníkov 35, 048 01 Rožňava, IČO: 46782401","23,00 € s DPH",02.02.2022,28.02.2022,platná, 2022013,Faktúra za dodávku el. energie - pob. JUH,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","69,00 € s DPH",02.02.2022,28.02.2022,platná, 2022014,Faktúra za dodávku plynu,,"dodávateľ: SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO: 35815256","305,00 € s DPH",03.02.2022,28.02.2022,platná, 2022015,Faktúra za telefónne hovory,,"dodávateľ: VM Telecom, s.r.o., Panenská 8, 811 03 Bratislava, IČO: 31297790","0,25 € s DPH",07.02.2022,28.02.2022,platná, 2022016,Faktúra za tel. hovory,,"dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, IČO: 35848863","24,00 € s DPH",08.02.2022,28.02.2022,platná, 2022017,Faktúra za dodávku el. energie,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","176,52 € s DPH",10.02.2022,28.02.2022,platná, 2022018,Faktúra za hosting virtuálnej prehliadky,,"dodávateľ: INGOS Prešov s.r.o., Francisciho, 080 01 Prešov, IČO: 31698352","12,00 € s DPH",21.02.2022,28.02.2022,platná, 2022005,Faktúra za digitálne fotokópie,,"dodávateľ: Slovenská národná knižnica, J.C. Hronského 1, 036 01 Martin, IČO: 36138517","48,75 € s DPH",31.01.2022,31.01.2022,platná, 2022004,Faktúra za webhosting virtuálnej prehliadky,,"dodávateľ: INGOS Prešov s.r.o., Francisciho, 080 01 Prešov, IČO: 31698352","12,00 € s DPH",18.01.2022,31.01.2022,platná, 2022003,Faktúra za dodávku plynu,,"dodávateľ: SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO: 35815256","305,00 € s DPH",14.01.2022,31.01.2022,platná, 2022002,Faktúra za internet pre GK,,"dodávateľ: Free-zona s.r.o., Mierová 3444, 048 01 Rožňava, IČO: 44356358","23,00 € s DPH",05.01.2022,31.01.2022,platná, 2022001,Faktúra za internet,,"dodávateľ: FREE ZONA TELEKOM s.r.o., Námestie Baníkov 35, 048 01 Rožňava, IČO: 46782401","23,00 € s DPH",05.01.2022,31.01.2022,platná, 2022006,preplatok - vyúčtovanie za dodávku el. energie na pob. JUH,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","25,64 € s DPH",11.01.2022,31.01.2022,platná, 2022007,Dobropis za časopis,,"dodávateľ: L.K. Permanent spol. s.r.o., Hattalova 12, 831 03 Bratislava, IČO: 31352782","10,10 € s DPH",12.01.2022,31.01.2022,platná, 2021248,Faktúra za revíziu výťahu,,"dodávateľ: Ladislav Vrábel, Karpatská 3, 040 01 Košice, IČO: 10815295","48,00 € s DPH",01.12.2021,31.12.2021,platná, 2021249,Faktúra za kvetináče "Čaro Gemera",,"dodávateľ: Kochlík s.r.o., Kolískova 10, 841 05 Bratislava, IČO: 52750744","554,00 € s DPH",01.12.2021,31.12.2021,platná, 2021250,Faktúra za predplatné časopisu,,"dodávateľ: OBZOR s.r.o., Exnárová 7, Bratislava, IČO: 35708956","10,00 € s DPH",01.12.2021,31.12.2021,platná, 2021251,Faktúra za dodávku plynu,,"dodávateľ: SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO: 35815256","216,00 € s DPH",02.12.2021,31.12.2021,platná, 2021252,Faktúra za služby GDPR,,"dodávateľ: CUBS plus s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice, IČO: 46943404","68,40 € s DPH",02.12.2021,31.12.2021,platná, 2021253,Faktúra za telef. hovory,,"dodávateľ: Slovak Telekom a.s.,, Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35763469","29,30 € s DPH",02.12.2021,31.12.2021,platná, 2021254,Faktúra za internet pre GK,,"dodávateľ: Free-zona s.r.o., Mierová 3444, 048 01 Rožňava, IČO: 44356358","23,00 € s DPH",02.12.2021,31.12.2021,platná, 2021255,Faktúra za internet pre pob. JUH,,"dodávateľ: FREE ZONA TELEKOM s.r.o., Námestie Baníkov 35, 048 01 Rožňava, IČO: 46782401","23,00 € s DPH",02.12.2021,31.12.2021,platná, 2021256,Faktúra za antigénne testy,,"dodávateľ: ALFI Corp. s.r.o., Provozní 5492/3, 722 00 Ostrava - CZ, IČO: 28587855","97,86 € s DPH",02.12.2021,31.12.2021,platná, 2021257,Faktúra za lavice "Čaro Gemera",,"dodávateľ: Ing. Jaroslav Breznen, Rejdová 190, 049 26, IČO: 50761498","650,00 € s DPH",03.12.2021,31.12.2021,platná, 2021258,Faktúra za lit. /FPU/,,"dodávateľ: Vydavateľstvo i527.net s.r.o., Jezersko 86,059 04 Spišské Hanušovce, IČO: 46855840","70,04 € s DPH",03.12.2021,31.12.2021,platná, 2021259,Faktúra za vykonanie elektro prác "Čaro Gemera",,"dodávateľ: Ing. Dobos - DOBART s.r.o., Rudná 353, 048 01, IČO: 31648185","803,46 € s DPH",03.12.2021,31.12.2021,platná, 2021260,Faktúra za smetné koše "Čaro Gemera",,"dodávateľ: EMPORO s.r.o., Lazaretská 8, 811 08 Bratislava, IČO: 44562195","241,20 € s DPH",03.12.2021,31.12.2021,platná, 2021261,Faktúra za MVS,,"dodávateľ: Štátna vedecká knižnica, Lazovná 9, 975 58 Banská Bystrica, IČO: 35987006","2,40 € s DPH",06.12.2021,31.12.2021,platná, 2021262,Faktúra za svietidlá "Čaro Gemera",,"dodávateľ: ECO Produkt s.r.o., Banícka 360/7, 972 17 Kanianka, IČO: 45502471","248,82 € s DPH",06.12.2021,31.12.2021,platná, 2021263,Faktúra za nákup literatúry /FPU/,,"dodávateľ: Portál Slovakia, Horská 810, 5991 Veľký Slavkov, IČO: 35463066","583,89 € s DPH",06.12.2021,31.12.2021,platná, 2021264,Faktúra za nákup literatúry /FPU/,,"dodávateľ: ALBATROS MEDIA s.r.o., Hattalova 12, 83103 Bratislava, IČO: 46106596","107,51 € s DPH",07.12.2021,31.12.2021,platná, 2021265,Faktúra za lit.,,"dodávateľ: Vydavateľstvo Slovart, spol s.r.o., Bojnická 10,830 00 Bratislava, IČO: 17311462","301,15 € s DPH",07.12.2021,31.12.2021,platná, 2021267,Faktúra za fólie na altánok "Čaro Gemera",,"dodávateľ: Jaromír Michalec, Hlavná 530/159, 053 15 Hrabušice, IČO: 52241467","1 644,00 € s DPH",08.12.2021,31.12.2021,platná, 2021268,Faktúra za neónové trubice LED,,"dodávateľ: M-Profi Mikuláš Repaszký, Kyjevská 34, 04801 Rožňava, IČO: 43411924","217,80 € s DPH",08.12.2021,31.12.2021,platná, 2021269,Faktúra za dodávku elektrickej energie,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","162,86 € s DPH",08.12.2021,31.12.2021,platná, 2021270,Faktúra za zhotovenie altánku,,"dodávateľ: Ing. Dobos - DOBART s.r.o., Rudná 353, 04801, IČO: 31648185","8 494,80 € s DPH",08.12.2021,31.12.2021,platná, 2021271,Faktúra za upomienku (nefunkčný portál KSK),,"dodávateľ: VVaK, Komenského 50, 04248 Košice, IČO: 36570460","5,00 € s DPH",09.12.2021,31.12.2021,platná, 2021272,Faktúra za mobilné hovory,,"dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, IČO: 35848863","24,00 € s DPH",09.12.2021,31.12.2021,platná, 2021273,Faktúra za hosting virtuálnej prehliadky,,"dodávateľ: INGOS Prešov s.r.o., Francisciho, 080 01 Prešov, IČO: 31698352","12,00 € s DPH",10.12.2021,31.12.2021,platná, 2021274,Faktúra za vyhotovenie prehliadky Čaro Gemera,,"dodávateľ: INGOS Prešov s.r.o., Francisciho, 080 01 Prešov, IČO: 31698352","306,00 € s DPH",14.12.2021,31.12.2021,platná, 2021275,Faktúra za literatúru /FPU/,,"dodávateľ: Tatiana Kršková, Magnezitárov 1206/8, 05001 Revúca, IČO: 437330077","411,96 € s DPH",14.12.2021,31.12.2021,platná, 2021276,Faktúra za nákup literatúry /FPU/,,"dodávateľ: Tatiana Kršková, Magnezitárov 1206/8, 05001 Revúca, IČO: 43733077","130,36 € s DPH",14.12.2021,31.12.2021,platná, 2021277,Faktúra za správu počítačovej siete a IS,,"dodávateľ: MICRODAT, s.r.o., Pionierov 588, 049 22 Gemerská Poloma, IČO: 43875076","369,60 € s DPH",14.12.2021,31.12.2021,platná, 2021278,Faktúra za dohľad nad podmienkami pracovného prostredia,,"dodávateľ: PARTRENS BS s.r.o., Čínska 2529/14, 04015 Košice, IČO: 52708152","240,00 € s DPH",15.12.2021,31.12.2021,platná, 2021279,Faktúra za revíziu EZS,,"dodávateľ: Fittich Rates s.r.o., Šafárikova 20, 04801 Rožňava, IČO: 31692656","78,07 € s DPH",15.12.2021,31.12.2021,platná, 2021280,Faktúra za admin. potreby,,"dodávateľ: Papiernictvo LAAX, Šafárikova 104, 048 01 Rožňava, IČO: 10746811","61,34 € s DPH",17.12.2021,31.12.2021,platná, 2021281,Faktúra za čist. potreby,,"dodávateľ: ZOVOX drogéria, Kosu Schoppera 31,04801 Rožňava, IČO: 53444591","60,33 € s DPH",17.12.2021,31.12.2021,platná, 2021282,Faktúra za kamerový systém "Čaro Gemera",,"dodávateľ: Fittich rates s.r.o., Šafárikova 20, 04801 Rožňava, IČO: 31692656","1 998,36 € s DPH",17.12.2021,31.12.2021,platná, 2021283,Faktúra za služby TPO a ABT,,"dodávateľ: Ing. Anastázia Hajdúková - BPO, Čučma 166,04801 Rožňava, IČO: 41835131","125,00 € s DPH",17.12.2021,31.12.2021,platná, 2021284,Faktúra za nákup literatúry FPU/KSK,,"dodávateľ: Literama.sk - Kyberos Group, s.r.o., Agátová 688/7, 971 01 Prievidza, IČO: 44792042","628,26 € s DPH",17.12.2021,31.12.2021,platná, 2021285,Faktúra za MVS,,"dodávateľ: Národné centrum zdravotníckych informácií, Lazaretská 26, 81109 Bratislava, IČO: 00165387","0,55 € s DPH",17.12.2021,31.12.2021,platná, 2021286,Faktúra za revíziu elektro náradia a spotrebičov,,"dodávateľ: BPM Elektro s.r.o., Drnava 238, 04942, IČO: 50076019","561,00 € s DPH",20.12.2021,31.12.2021,platná, 2021287,Faktúra za odstránenie nedostatkov,,"dodávateľ: BPM Elektro s.r.o., Drnava 268, 04942, IČO: 50076019","1 266,97 € s DPH",20.12.2021,31.12.2021,platná, 2021288,Faktúra za potlač fólií na panely "Čaro Gemera",,"dodávateľ: Chocolate Patrik s.r.o., Páterová 89,04801 Rožňava, IČO: 46284761","653,90 € s DPH",20.12.2021,31.12.2021,platná, 2021289,Faktúra za banner "Čaro Gemera",,"dodávateľ: Chocolate Patrik s.r.o., Páterová 89,04801 Rožňava, IČO: 46284761","28,20 € s DPH",20.12.2021,31.12.2021,platná, 2021290,Faktúra za nákul lit. /KSK/,,"dodávateľ: Martinus s.r.o., Gorkého 4, 03601 Martin, IČO: 45503249","518,60 € s DPH",20.12.2021,31.12.2021,platná, 2021291,Faktúra za nákup lit./KSK/,,"dodávateľ: Martinus s.r.o., Gorkého 4, 03601 Martin, IČO: 45503249","908,08 € s DPH",22.12.2021,31.12.2021,platná, 2021292,Faktúra za nákup lit. /KSK/,,"dodávateľ: Martinus s.r.o., Gorkého 4, Martin, IČO: 45503249","401,10 € s DPH",22.12.2021,31.12.2021,platná, 2021293,Faktúra za originál tonery,,"dodávateľ: 100P SLOVAKIA s.r.o., Betlairska 4, 04801 Rožňava, IČO: 45342733","244,50 € s DPH",27.12.2021,31.12.2021,platná, 2021294,Faktúra za stravné lístky,,"dodávateľ: UP Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, 82101 Bratislava, IČO: 53528654","2 411,52 € s DPH",28.12.2021,31.12.2021,platná, 2021296,Faktúra za dopravu,,"dodávateľ: Kochlík s.r.o., Kolískova 10, 84105 Bratislava, IČO: 52750744","30,00 € s DPH",29.12.2021,31.12.2021,platná, 2021297,Faktúra za kontrolu výťahu,,"dodávateľ: Ladislav Vrábel, Karpatská 3, 040 01 Košice, IČO: 10815295","48,00 € s DPH",31.12.2021,31.12.2021,platná, 2021298,Faktúra za telef. hovory,,"dodávateľ: Slovak Telekom a.s.,, Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35763469","26,27 € s DPH",31.12.2021,31.12.2021,platná, 2021299,Faktúra za dodávku elektrickej energie,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","148,98 € s DPH",31.12.2021,31.12.2021,platná, 2021300,Faktúra za mobilné hovory,,"dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, IČO: 35848863","24,48 € s DPH",31.12.2021,31.12.2021,platná, 2021301,Faktúra za vyúčtovanie plynu 2021,,"dodávateľ: SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO: 35815256","190,88 € s DPH",31.12.2021,31.12.2021,platná, 2021266,Dobropis - vrátená kniha,,"dodávateľ: Vydavateľstvo Slovart, spol s.r.o., Bojnická 10, Bratislava 3, IČO: 17311462","19,44 € s DPH",08.12.2021,31.12.2021,platná, 2021295,Faktúra za kredit na SM služby čitateľov,,"dodávateľ: EURO SMS s.r.o., Račianska 96 Bratislava, IČO: 46166939","72,00 € s DPH",29.12.2021,31.12.2021,platná, 2021194,Faktúra za nákup literatúry - FPU,,"dodávateľ: Katolícka univerzita v Ružomberku, Hraboská cesta 5512/1A, 034 01 Ružomberok, IČO: 37801279","44,89 € s DPH",02.11.2021,30.11.2021,platná, 2021195,Faktúra za nákup literatúry - FPU,,"dodávateľ: Martinus, s.r.o., Gorkého 4, Martin, IČO: 45503249","403,81 € s DPH",02.11.2021,30.11.2021,platná, 2021196,Faktúra za webhosting,,"dodávateľ: WEDOS Internet a.s., Masarykova 1230, Hluboká nad Vltavou, IČO: 28115708","23,76 € s DPH",02.11.2021,30.11.2021,platná, 2021197,Faktúra za internet pre pob. JUh,,"dodávateľ: FREE ZONA TELEKOM s.r.o., Námestie Baníkov 35, 048 01 Rožňava, IČO: 46782401","23,00 € s DPH",02.11.2021,30.11.2021,platná, 2021198,Faktúra za internet pre GK,,"dodávateľ: Free-zona s.r.o., Mierová 3444, 048 01 Rožňava, IČO: 44356358","23,00 € s DPH",02.11.2021,30.11.2021,platná, 2021199,Faktúra za telef. hovory,,"dodávateľ: Slovak Telekom a.s.,, Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35763469","30,19 € s DPH",02.11.2021,30.11.2021,platná, 2021200,Faktúra za dodávku plynu,,"dodávateľ: SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO: 35815256","216,00 € s DPH",02.11.2021,30.11.2021,platná, 2021201,Faktúra za telef. hovory,,"dodávateľ: VM Telecom, s.r.o., Panenská 8, 811 03 Bratislava, IČO: 35837594","0,49 € s DPH",04.11.2021,30.11.2021,platná, 2021202,Faktúra za dodávku elektrickej energie,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","74,00 € s DPH",04.11.2021,30.11.2021,platná, 2021203,Faktúra za skladané utierky do zásobníkov,,"dodávateľ: KAMIKO-HYGIENE s.r.o., Kremnička 5,974 03 Banská Bystrica, IČO: 45965340","28,84 € s DPH",03.11.2021,30.11.2021,platná, 2021204,Faktúra za nákup lit. FPU,,"dodávateľ: Tatiana Kršková, Magnezitárov 1206/8, 050 01 Revúca, IČO: 43733077","278,05 € s DPH",04.11.2021,30.11.2021,platná, 2021205,Faktúra za vylepovanie plagátov - Tajomstvá v lit. IV - FP,,"dodávateľ: Mestské divadlo ACTORES Rožňava, Šafárikova 3640/20, 048 01 Rožňava, IČO: 31299695","112,40 € s DPH",04.11.2021,30.11.2021,platná, 2021206,Faktúra za hosting virtuálnej prehliadky,,"dodávateľ: INGOS Prešov s.r.o., Francisciho, 080 01 Prešov, IČO: 31698352","12,00 € s DPH",08.11.2021,30.11.2021,platná, 2021207,Faktúra za tašky - tvorivé dielky "Tajomstvá v lit. IV - FPU",,"dodávateľ: Papierníctvo LAAX, Šafárikova 104, 048 01 Rožňava, IČO: 10746811","116,50 € s DPH",08.11.2021,30.11.2021,platná, 2021208,Poštovné,,"dodávateľ: Katolícka univerzita v Ružomberku, Hrabovská cesta 5512/1A, 034 01 Ružomberok, IČO: 37801279","3,90 € s DPH",08.11.2021,30.11.2021,platná, 2021209,Faktúra za literatúru - FPU,,"dodávateľ: Portál Slovakia, Horská 810, 059 91 Veľký Slavkov, IČO: 35463066","83,54 € s DPH",08.11.2021,30.11.2021,platná, 2021210,Faktúra za mobilné služby,,"dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, IČO: 31297790","24,00 € s DPH",09.11.2021,30.11.2021,platná, 2021211,Faktúra za MVS,,"dodávateľ: Slovenská národná knižnica, Nám. J.C. Hronského 1, Martin, IČO: 36138517","109,80 € s DPH",09.11.2021,30.11.2021,platná, 2021212,Faktúra za nákup literatúry /FPU/,,"dodávateľ: Grada Slovakia s.r.o., Moskovská 29, 811 08 Bratislava, IČO: 31346103","137,38 € s DPH",09.11.2021,30.11.2021,platná, 2021213,podujatie "Tajomstvá v literatúre IV",,"dodávateľ: Daniela Milanová, individual specialist, Poľná 2652/39, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 52199991","300,00 € s DPH",09.11.2021,30.11.2021,platná, 2021214,Faktúra za dodávku elektrickej energie,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","146,52 € s DPH",09.11.2021,30.11.2021,platná, 2021215,Faktúra za výmenu plynových kotlov,,"dodávateľ: Adolf Matejka - PLYNOSERVIS, Mierova 288, 049 22 Gemerská Poloma, IČO: 10745238","11 769,00 € s DPH",10.11.2021,30.11.2021,platná, 2021216,,,"dodávateľ: PROFI Záhradkárstvo, K. Schoppera 13, 048 01 Rožňava, IČO: 41289480","180,00 € s DPH",10.11.2021,30.11.2021,platná, 2021217,Faktúra za predplatné,,"dodávateľ: Poradca podnikateľa s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 1, IČO: 31592503","104,39 € s DPH",11.11.2021,30.11.2021,platná, 2021218,Faktúra za predplatné,,"dodávateľ: Poradca podnikateľa s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 1, IČO: 31592503","204,00 € s DPH",11.11.2021,30.11.2021,platná, 2021219,Faktúra za stavebné práce pri realizácii projektu "Čaro Gemera II",,"dodávateľ: Ing. Dobos - DOBART s.r.o., Rudná 353, IČO: 31648185","5 683,39 € s DPH",12.11.2021,30.11.2021,platná, 2021220,Faktúra za kontrolu hydrantov a opravu HP,,"dodávateľ: ALTAIR, Jarková 342/11, 049 25 Dobšiná, IČO: 33449341","129,60 € s DPH",12.11.2021,30.11.2021,platná, 2021221,Faktúra za nákup literatúry /FPU/,,"dodávateľ: Vydavateľstvo Slovart, spol s.r.o., Bojnická 10, Bratislava 3, IČO: 17311462","121,10 € s DPH",12.11.2021,30.11.2021,platná, 2021222,Faktúra za nákup literatúry /FPU/,,"dodávateľ: Prešovská univerzita v Prešove, Ul. 17. novembra 15, 080 01 Prešov, IČO: 17070775","101,69 € s DPH",12.11.2021,30.11.2021,platná, 2021223,,,"dodávateľ: ALBATROS MEDIA s.r.o., Mickiewiczova 9, 811 07 Bratislava, IČO: 46106596","141,60 € s DPH",15.11.2021,30.11.2021,platná, 2021224,Faktúra za lit. /FPU/,,"dodávateľ: Martinus s.r.o., Gorkého 4, 036 01 Martin, IČO: 45503249","292,82 € s DPH",15.11.2021,30.11.2021,platná, 2021225,Faktúra za revíziu výťahu,,"dodávateľ: Ladislav Vrábel, Karpatská 3, 040 01 Košice, IČO: 10815295","48,00 € s DPH",15.11.2021,30.11.2021,platná, 2021226,Faktúra za exteriérové panely "Čaro Gemera",,"dodávateľ: Miroslav Balogh, Pokroku 314, 049 21 Betliar, IČO: 41288106","3 570,00 € s DPH",16.11.2021,30.11.2021,platná, 2021227,Faktúra za lit. - FPU,,"dodávateľ: Vydavateľstvo i527.net s.r.o., Jezersko 86, 059 04 Spišské Hanušovce, IČO: 46855840","56,62 € s DPH",15.11.2021,30.11.2021,platná, 2021228,Faktúra za predplatné časopisu,,"dodávateľ: ARES spol. s.r.o., Športová 5, 831 04 Bratislava, IČO: 31363822","2,80 € s DPH",18.11.2021,30.11.2021,platná, 2021229,Faktúra za predĺženie licencie antivíru,,"dodávateľ: ESET spol. s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 31333532","155,52 € s DPH",18.11.2021,30.11.2021,platná, 2021230,Faktúra za revíziu klimatizácie,,"dodávateľ: COM-KLIMA s.r.o., Prešovská cesta 57/A,040 22 Košice, IČO: 35936495","264,00 € s DPH",19.11.2021,30.11.2021,platná, 2021231,Faktúra za predplatné časopisu,,"dodávateľ: Slovenská asociácia knižníc, Klemensova 2522/19, 814 67 Bratislava","120,00 € s DPH",19.11.2021,30.11.2021,platná, 2021232,Faktúra za skladacie stoličky,,"dodávateľ: JYSK s.r.o., Šoltésovej 14,811 08 Bratislava, IČO: 35974133","300,00 € s DPH",19.11.2021,30.11.2021,platná, 2021233,Faktúra za skener,,"dodávateľ: Internet Mall Slovakia s.r.o., Galvaniho 6, 821 04 Bratislava, IČO: 35950226","273,70 € s DPH",19.11.2021,30.11.2021,platná, 2021235,Faktúra za skrine na ML dofinancovanie projektu FPu,,"dodávateľ: TUGArt s.r.o., Cyrila a Metoda 105/2, 048 01 Rožňava, IČO: 47517093","460,00 € s DPH",24.11.2021,30.11.2021,platná, 2021236,Faktúra za stoly "Čaro Gemera",,"dodávateľ: VV MIX s.r.o., Alžbetina 51, 040 01 Košice, IČO: 36189626","363,20 € s DPH",24.11.2021,30.11.2021,platná, 2021237,Faktúra za predplatné časopisov,,"dodávateľ: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica, IČO: 36631124","1 246,69 € s DPH",25.11.2021,30.11.2021,platná, 2021238,Faktúra za predplatné časopisu,,"dodávateľ: Silvia Hodálová - VIUSS, Zimná 3271/6, 821 02 Bratislava, IČO: 47982594","18,00 € s DPH",25.11.2021,30.11.2021,platná, 2021239,Faktúra za materiál na údržbu,,"dodávateľ: Spol. Garant s.r.o., Námestie Baníkov 37, 048 01 Rožňava, IČO: 36592293","65,50 € s DPH",25.11.2021,30.11.2021,platná, 2021240,Faktúra za MVS,,"dodávateľ: Štátna vedecká knižnica, Lazovná 9, 975 58 Banská Bystrica, IČO: 35987006","3,90 € s DPH",26.11.2021,30.11.2021,platná, 2021241,Faktúra za revíziu kotolne,,"dodávateľ: Revispol s.r.o., Laborecká 12,040 01 Košice, IČO: 46652388","190,00 € s DPH",26.11.2021,30.11.2021,platná, 2021242,Faktúra za toner,,"dodávateľ: DEAC s.r.o., Marikovského 12, 048 01 Rožňava, IČO: 43884601","176,66 € s DPH",29.11.2021,30.11.2021,platná, 2021243,Faktúra za vyhotovenie proj. dokumentácie na elek. rozvody,,"dodávateľ: Ing. arch. Ján Rusnák - PROPOLY, Jovická 2, 048 01 Rožňava, IČO: 30269245","250,00 € s DPH",29.11.2021,30.11.2021,platná, 2021244,Faktúra za spoločný software Virtua,,"dodávateľ: Slovenská národná knižnica, Námestie J.C. Hronského 1, Martin, IČO: 36138517","56,98 € s DPH",29.11.2021,30.11.2021,platná, 2021245,Faktúra za hi-fi systém,,"dodávateľ: JEFIN s.r.o., Tichá 2, 048 01 Rožňava, IČO: 46021884","730,00 € s DPH",29.11.2021,30.11.2021,platná, 2021246,Faktúra za služby IS a VT,,"dodávateľ: MICRODAT, s.r.o., Pionierov 588, 049 22 Gemerská Poloma, IČO: 43875076","218,40 € s DPH",30.11.2021,30.11.2021,platná, 2021247,Faktúra za admin. potreby,,"dodávateľ: Papierníctvo LAAX, Šafárikova 104, 048 01 Rožňava, IČO: 10746811","289,24 € s DPH",30.11.2021,30.11.2021,platná, 2021234,Faktúra za solárne svetlá "Čaro Gemera",,"dodávateľ: ECO PRODUKT s.r.o., Banícka 360/7, 97217 Kanianka, IČO: 45502471","756,26 € s DPH",23.11.2021,30.11.2021,platná, 2021163,Faktúra za predĺženie domény,,"dodávateľ: internet CZ a.s.,, Ktiš 2, 38403 Ktiš, IČO: 26043319","23,80 € s DPH",01.10.2021,29.10.2021,platná, 2021164,Faktúra za revíziu výťahu,,"dodávateľ: Ladislav Vrábel, Karpatská 3, 040 01 Košice, IČO: 10815295","48,00 € s DPH",01.10.2021,29.10.2021,platná, 2021165,Faktúra za služby GDPR,,"dodávateľ: CUBS plus s.r.o.,, Mudroňova 29, 040 01 Košice, IČO: 46943404","68,40 € s DPH",01.10.2021,29.10.2021,platná, 2021166,Faktúra za nákup litreratúry /FPU/,,"dodávateľ: Talamon, s.r.o., Biskupa Kondého 5138/32, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36274968","538,68 € s DPH",01.10.2021,29.10.2021,platná, 2021167,Faktúra za vodné a stočné,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Koémenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","320,27 € s DPH",01.10.2021,29.10.2021,platná, 2021168,Faktúra za nákup kníh /FPU/,,"dodávateľ: Wolters Kluwer SR, s.r.o., Mlynské nivy 48, Bratislava, IČO: 31348262","176,13 € s DPH",01.10.2021,29.10.2021,platná, 2021169,Faktúra za telef. hovory,,"dodávateľ: Slovak Telekom a.s.,, Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35763469","28,16 € s DPH",04.10.2021,29.10.2021,platná, 2021170,Faktúra za dodávku plynu,,"dodávateľ: SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO: 35815256","216,00 € s DPH",04.10.2021,29.10.2021,platná, 2021171,Faktúra za internet pre GK,,"dodávateľ: Free-zona s.r.o., Mierová 3444, 048 01 Rožňava, IČO: 44356358","23,00 € s DPH",04.10.2021,29.10.2021,platná, 2021172,Faktúra za internet pre pob. Juh,,"dodávateľ: FREE ZONA TELEKOM s.r.o., Námestie Baníkov 35, 048 01 Rožňava, IČO: 31297790","23,00 € s DPH",04.10.2021,29.10.2021,platná, 2021173,Faktúra za literatúru /FPU/,,"dodávateľ: LIBRO, s.r.o, Slnečná 1825/14, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 46551387","219,80 € s DPH",05.10.2021,29.10.2021,platná, 2021174,Faktúra za predplatné časopisu 2022,,"dodávateľ: Wolters Kluwer SR s.r.o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 2, IČO: 31348262","59,00 € s DPH",05.10.2021,29.10.2021,platná, 2021175,Faktúra za nákup literatúry /FPU/,,"dodávateľ: BABITS SLOVAKIA s.r.o, Zamoryho 9, 945 01 Komárno, IČO: 34110259","217,40 € s DPH",08.10.2021,29.10.2021,platná, 2021176,Faktúra za služby MVS,,"dodávateľ: Národné centrum zdravotníckych informácií, Lazretská 26, 011 09 Bratislava, IČO: 00165387","9,24 € s DPH",08.10.2021,29.10.2021,platná, 2021177,Faktúra za mobilné telefóny,,"dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, IČO: 31297790","24,00 € s DPH",08.10.2021,29.10.2021,platná, 2021178,Faktúra za dodávku elektrickej energie,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","122,39 € s DPH",08.10.2021,29.10.2021,platná, 2021179,Faktúra za hosting virtuálnej prehliadky,,"dodávateľ: INGOS Prešov s.r.o., Francisciho, 080 01 Prešov, IČO: 31698352","12,00 € s DPH",11.10.2021,29.10.2021,platná, 2021180,Faktúra za xeroxový papier,,"dodávateľ: PAPIER SERVIS s.r.o., Južna trieda 66, Košice, IČO: 36577308","213,10 € s DPH",14.10.2021,29.10.2021,platná, 2021181,Faktúra za penovú dezinfekciu,,"dodávateľ: EcoStep s.r.o, K cementárne 234/6, 153 00 Praha 5, IČO: 24799599","93,32 € s DPH",14.10.2021,29.10.2021,platná, 2021182,Faktúra za fóliu,,"dodávateľ: PROFI Záhradkárstvo, K. Schoppera 13, 048 01 Rožňava, IČO: 41289480","165,00 € s DPH",18.10.2021,29.10.2021,platná, 2021183,Faktúra za nákup čistiacich a dezinf. potrieb,,"dodávateľ: ZOVOX plus s.r.o., Kosu Schoppera 31, 048 01 Rožňava, IČO: 53444591","164,11 € s DPH",19.10.2021,29.10.2021,platná, 2021184,Faktúra za podujatie FPU,,"dodávateľ: Životný súlad s.r.o., Viedenská 15, 040 13 Košice, IČO: 53144651","200,00 € s DPH",21.10.2021,29.10.2021,platná, 2021185,Faktúra za členský poplatok,,"dodávateľ: Spolok slovenských knihovníkov a knižníc, Michalská 1, Bratislava, IČO: 00178594","50,00 € s DPH",22.10.2021,29.10.2021,platná, 2021186,Faktúra za upgrade PAM,,"dodávateľ: Softip, a.s., Krasovského 14, 851 01 Bratislava - Petržalka, IČO: 36785512","36,62 € s DPH",22.10.2021,29.10.2021,platná, 2021187,Faktúra za predplatné časopisu,,"dodávateľ: Wolters Kluwer SR s.r.o., Mlynské nivy 48 Bratislava, IČO: 31348262","86,00 € s DPH",22.10.2021,29.10.2021,platná, 2021188,Faktúra za bibliobox,,"dodávateľ: IDEO s.r.o., Vajnorská 127, 831 04 Bratislava, IČO: 35884860","4 693,00 € s DPH",22.10.2021,29.10.2021,platná, 2021189,Faktúra za stravné lístky,,"dodávateľ: UP Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, 82101 Bratislava, IČO: 53528654","2 652,67 € s DPH",22.10.2021,29.10.2021,platná, 2021190,Faktúra za nákup literatúry /FPU/,,"dodávateľ: Štátna vedecká knižnica, Lazovná 9, 975 58 Banská Bystrica, IČO: 35987006","88,49 € s DPH",22.10.2021,29.10.2021,platná, 2021191,Faktúra za služby TPO a ABT,,"dodávateľ: Ing. Anastázia Hajdúková - BPO, Čučma 166, IČO: 41835131","125,00 € s DPH",25.10.2021,29.10.2021,platná, 2021192,Faktúra za mat. na tvorivé dielne /FPU/,,"dodávateľ: Ladislav Mihálik - LAAX, Šafárikova 104, 048 01 Rožňava, IČO: 10746811","213,20 € s DPH",29.10.2021,29.10.2021,platná, 2021193,Faktúra za dig. tlač na podujatia "Tajomstvá v lit. IV",,"dodávateľ: Grafdekor, s.r.o., Šafárikova 116, 04801 Rožňava, IČO: 50285301","80,00 € s DPH",29.10.2021,29.10.2021,platná, 2021140,Faktúra za prednášku v rámci projektu FPU Ekáčikovia,,"dodávateľ: Štátna ochrana prírody SR, Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 17058520","100,00 € s DPH",02.09.2021,30.09.2021,platná, 2021141,Faktúra za internet pre GK,,"dodávateľ: Free-zona s.r.o., Mierová 3444, 048 01 Rožňava, IČO: 44356358","23,00 € s DPH",02.09.2021,30.09.2021,platná, 2021142,Faktúra za internet pre pobočku JUH,,"dodávateľ: FREE ZONA TELEKOM s.r.o., Námestie Baníkov 35, 048 01 Rožňava, IČO: 46782401","23,00 € s DPH",02.09.2021,30.09.2021,platná, 2021143,Faktúra za revíziu výťahu,,"dodávateľ: Ladislav Vrábel, Karpatská 3, 040 01 Košice, IČO: 10815295","48,00 € s DPH",02.09.2021,30.09.2021,platná, 2021144,Faktúra za nákup literatúr /FPU/,,"dodávateľ: Grada Slovakia s.r.o., Moskovská 29, 811 08 Bratislava, IČO: 31346103","181,93 € s DPH",02.09.2021,30.09.2021,platná, 2021145,Faktúra za spoločný softvér Virtua,,"dodávateľ: Slovenská národná knižnica, Námestie J.C. Hronskiého 1, 036 01 Martin, IČO: 36138517","54,86 € s DPH",03.09.2021,30.09.2021,platná, 2021146,Faktúra za dodávku plynu,,"dodávateľ: SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO: 35815256","216,00 € s DPH",03.09.2021,30.09.2021,platná, 2021147,Faktúra za telefónne hovory,,"dodávateľ: Slovak Telekom a.s.,, Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35763469","28,14 € s DPH",03.09.2021,30.09.2021,platná, 2021148,Faktúra za nákup literatúry /FPU/,,"dodávateľ: Vydavateľstvo i527.net s.r.o., Jezersko 86, 059 04 Spišské Hanušovce, IČO: 46855840","59,98 € s DPH",06.09.2021,30.09.2021,platná, 2021149,Faktúra za literatúru,,"dodávateľ: ALBATROS MEDIA Slovakia s.r.o., Hattalova 12, 83103 Bratislava, IČO: 46106596","156,58 € s DPH",06.09.2021,30.09.2021,platná, 2021150,Faktúra za hosting virtuálnej prehliadky,,"dodávateľ: INGOS Prešov s.r.o., Francisciho, 080 01 Prešov, IČO: 31698352","12,00 € s DPH",08.09.2021,30.09.2021,platná, 2021151,Faktúra za nákup literatúry,,"dodávateľ: Tatiana Kršková, Magnezitárov 1206/8, 050 01 Revúca, IČO: 43733077","487,96 € s DPH",08.09.2021,30.09.2021,platná, 2021152,Faktúra za mobilné služby,,"dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, IČO: 35848863","24,00 € s DPH",08.09.2021,30.09.2021,platná, 2021153,Faktúra za nákup literatúry /FPU/,,"dodávateľ: Martinus s.r.o., Gorkého 4, 036 01 Martin, IČO: 45503249","503,48 € s DPH",10.09.2021,30.09.2021,platná, 2021154,Faktúra za dodávku elektrickej energie,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","119,35 € s DPH",10.09.2021,30.09.2021,platná, 2021155,Faktúra za nákup literatúry,,"dodávateľ: Daniel Fischer, Kokošovce 65, 082 52 Kokošovce, IČO: 45634653","98,10 € s DPH",10.09.2021,30.09.2021,platná, 2021156,Faktúra za literatúru /FPU/,,"dodávateľ: Literama.sk - Kyberos Group, s.r.o., Agátová 688/7, 971 01 Prievidza, IČO: 44792042","524,09 € s DPH",13.09.2021,30.09.2021,platná, 2021157,Faktúra za kredit na SMS pre čitateľov,,"dodávateľ: EURO SMS s.r.o., Račianska 96, 831 02 Bratislava, IČO: 46166939","72,00 € s DPH",14.09.2021,30.09.2021,platná, 2021158,Faktúra za nábytok na detské oddelenie /FPU/,,"dodávateľ: TUGArt s.r.o., Cyrila a Metoda 105/2, 048 01 Rožňava, IČO: 47517093","3 480,00 € s DPH",17.09.2021,30.09.2021,platná, 2021159,Faktúra za tonery /dofinancovanie projektu/,,"dodávateľ: M-Profi Mikuláš Repaszky, Kyjevská 34, 048 01 Rožňava, IČO: 43411924","178,00 € s DPH",20.09.2021,30.09.2021,platná, 2021160,Faktúra za revíziu EZS,,"dodávateľ: Fittich Rates s.r.o., Šafárikova 20, 048 01 Rožňava, IČO: 31692656","78,07 € s DPH",22.09.2021,30.09.2021,platná, 2021161,Faktúra za nákup literatúry /FPU/,,"dodávateľ: Tatiana Kršková, Magnezitárov 1206/8, 050 01 Revúca, IČO: 43733077","227,92 € s DPH",27.09.2021,30.09.2021,platná, 2021162,Faktúra za nákup literatúry /FPU/,,"dodávateľ: Literama.sk - Kyberos Group, s.r.o., Agátová 688/7, 971 01 Prievidza, IČO: 44792042","222,85 € s DPH",29.09.2021,30.09.2021,platná, 2021100,Faktúra za kontrolu výťahu.,,"dodávateľ: Ladislav Vrábel, Karpatská 3, 040 01 Košice, IČO: 10815295","48,00 € s DPH",01.07.2021,31.08.2021,platná, 2021128,Faktúra za telefónne hovory,,"dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, IČO: 35848863","24,00 € s DPH",09.08.2021,31.08.2021,platná, 2021113,Faktúra za zabezpečenie prevádzkových podmienok výťahu.,,"dodávateľ: Ladislav Vrábel, Karpatská 3, 040 01 Košice, IČO: 10815295","48,00 € s DPH",02.08.2021,31.08.2021,platná, 2021114,"Správa počítačovej siete, výpočtovej techniky a informačného systému za mesiac júl 2021",,"dodávateľ: MICRODAT, s.r.o., Pionierov 588, 049 22 Gemerská Poloma, IČO: 43875076","84,00 € s DPH",02.08.2021,31.08.2021,platná, 2021115,Faktúra za telekomunikačné služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom a.s.,, Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35763469","27,95 € s DPH",02.08.2021,31.08.2021,platná, 2021116,Faktúra za dodávku plynu,,"dodávateľ: SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO: 35815256","216,00 € s DPH",02.08.2021,31.08.2021,platná, 2021117,Faktúra za elektrickú energiu pre pob. JUH,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, Košice","74,00 € s DPH",02.08.2021,31.08.2021,platná, 2021118,Faktúra za internet pre GK,,"dodávateľ: Free-zona s.r.o., Mierová 3444, 048 01 Rožňava, IČO: 44356358","23,00 € s DPH",02.08.2021,31.08.2021,platná, 2021119,Faktúra za internet pre pob. JUH,,"dodávateľ: FREE ZONA TELEKOM s.r.o., Námestie Baníkov 35, 048 01 Rožňava, IČO: 46782401","23,00 € s DPH",02.08.2021,31.08.2021,platná, 2021120,Faktúra za tričká FPU - "Ekáčikovia",,"dodávateľ: Kolor Centrum, Štítnická 3602, 048 01 Rožňava, IČO: 44731671","76,94 € s DPH",03.08.2021,31.08.2021,platná, 2021121,Faktúra za predplatné časopisu,,"dodávateľ: Ing. arch. Jozef Chrobák, Ľ. Fulu 309060, 841 05 Bratislava, IČO: 40101410","21,00 € s DPH",04.08.2021,31.08.2021,platná, 2021122,Faktúra za materiál na realizáciu projektu /FPU/ - Ekáčikovia,,"dodávateľ: Ladislav Mihálik - LAAX, Šafárikova 104, 048 01 Rožňava, IČO: 10746811","73,86 € s DPH",04.08.2021,31.08.2021,platná, 2021123,Faktúra za rastliny a hmyzí hotel /FPU Ekáčikovia/,,"dodávateľ: Z & M s.r.o., č.d. 376, 049 51 Brzotín, IČO: 36214825","104,60 € s DPH",05.08.2021,31.08.2021,platná, 2021124,Faktúra za nákup admin. potrieb,,"dodávateľ: Ladislav Mihálik - LAAX, Šafárikova 104, 048 01 Rožňava, IČO: 10746811","80,77 € s DPH",05.08.2021,31.08.2021,platná, 2021125,Faktúra za konferenčné stoly - dofinanc. projektu FPU,,"dodávateľ: B2B s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava, IČO: 44413467","309,60 € s DPH",05.08.2021,31.08.2021,platná, 2021126,Faktúra za telefónne hovory,,"dodávateľ: VM Telecom, s.r.o., Panenská 8, 811 03 Bratislava, IČO: 35837594","0,67 € s DPH",06.08.2021,31.08.2021,platná, 2021127,Faktúra za dodávku elektrickej energie pre GK,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","125,27 € s DPH",06.08.2021,31.08.2021,platná, 2021129,Faktúra za hosting virtuálnej prehliadky,,"dodávateľ: INGOS Prešov s.r.o., Francisciho, 080 01 Prešov, IČO: 31698352","12,00 € s DPH",09.08.2021,31.08.2021,platná, 2021130,Faktúra za prepravu účastníkov tábora /FPU-Ekáčikovia/,,"dodávateľ: RV Trans s.r.o., Turecká 615, 049 22 Gemerská Poloma, IČO: 47554231","50,00 € s DPH",11.08.2021,31.08.2021,platná, 2021131,Faktúra za nákup rastlín na projekt /FPU-Ekáčikovia/,,"dodávateľ: Z & M s.r.o., č.d. 376, 049 51 Brzotín, IČO: 36214825","66,50 € s DPH",13.08.2021,31.08.2021,platná, 2021132,Faktúra za farby na maľovanie kniž. priestorov,,"dodávateľ: Kolor Centrum, Štítnická 3602, 048 01 Rožňava, IČO: 44731671","110,70 € s DPH",18.08.2021,31.08.2021,platná, 2021133,Faktúra za nákup literatúry,,"dodávateľ: Vydavateľstvo Slovart, spol s.r.o., Bojnická 10, Bratislava 3, IČO: 17311462","204,56 € s DPH",23.08.2021,31.08.2021,platná, 2021134,Faktúra za disk do PC,,"dodávateľ: DEAC s.r.o., Marikovského 12, 048 01 Rožňava, IČO: 43884601","88,50 € s DPH",25.08.2021,31.08.2021,platná, 2021136,Faktúra za nákup literatúry - dofinanc. FPU,,"dodávateľ: Literama.sk - Kyberos Group, s.r.o., Agátová 688/7, 971 01 Prievidza, IČO: 44792042","991,28 € s DPH",27.08.2021,31.08.2021,platná, 2021137,Faktúra za služby MVS,,"dodávateľ: Štátna vedecká knižnica, Lazovná 9, 975 58 Banská Bystrica, IČO: 35987006","6,40 € s DPH",30.08.2021,31.08.2021,platná, 2021138,Faktúra za predplatné časopisu,,"dodávateľ: Ing. Peter Kováč, Čaradice 110, 936 01 Zlaté Moravce, IČO: 41044304","10,80 € s DPH",30.08.2021,31.08.2021,platná, 2021139,Faktúra za stravu pre účastníkov tábora,,"dodávateľ: Ivana Zagibová, Medená 194, 049 01 Pača, IČO: 50398032","224,00 € s DPH",30.08.2021,31.08.2021,platná, 2021135,Faktúra za predplatné časopisu,,"dodávateľ: ARES spol. s.r.o., Športová 5, 831 04 Bratislava, IČO: 31363822","11,00 € s DPH",27.08.2021,24.08.2021,platná, 2021099,Faktúra za telefónne hovory,,"dodávateľ: Slovak Telekom a.s.,, Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35763469","29,54 € s DPH",01.07.2021,31.07.2021,platná, 2021101,Faktúra za služby TPO a ABT,,"dodávateľ: Ing. Anastázia Hajdúková - BPO, Čučma 166, IČO: 41835131","125,00 € s DPH",01.07.2021,31.07.2021,platná, 2021102,Faktúra za dodávku plynu,,"dodávateľ: SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO: 35815256","216,00 € s DPH",02.07.2021,31.07.2021,platná, 2021103,Faktúra za internet pre pob. JUH,,"dodávateľ: FREE ZONA TELEKOM s.r.o., Námestie Baníkov 35, 048 01 Rožňava, IČO: 46782401","23,00 € s DPH",02.07.2021,31.07.2021,platná, 2021104,Faktúra za internet pre GK,,"dodávateľ: Free-zona s.r.o., Námestie Baníkov 35, 048 01 Rožňava, IČO: 44356358","23,00 € s DPH",02.07.2021,31.07.2021,platná, 2021105,Faktúra za mobilné služby,,"dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, IČO: 35848863","24,00 € s DPH",08.07.2021,31.07.2021,platná, 2021106,Faktúra za dodávku elektrickej energie,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","137,12 € s DPH",09.07.2021,31.07.2021,platná, 2021107,Faktúra za opravu kosačky,,"dodávateľ: Euris, spol. s.r.o., Šafárikova 116, 04801 Rožňava, IČO: 31684076","52,09 € s DPH",12.07.2021,31.07.2021,platná, 2021108,Faktúra za hosting virtuálnej prehliadky,,"dodávateľ: INGOS Prešov s.r.o., Francisciho, 080 01 Prešov, IČO: 31698352","24,00 € s DPH",15.07.2021,31.07.2021,platná, 2021109,Faktúra za nákup literatúry,,"dodávateľ: ALBATROS MEDIA s.r.o., Hattalova 12, 83103 Bratislava, IČO: 46106596","179,05 € s DPH",19.07.2021,31.07.2021,platná, 2021110,Faktúra za lavičky "Tradície inšpirujú inovácie 2021",,"dodávateľ: Tomáš Hula, Družstevná 151/69, 95617 Solčany, IČO: 47688769","600,00 € s DPH",21.07.2021,31.07.2021,platná, 2021111,Faktúra za upgrade PAM,,"dodávateľ: SOFTIP a.s., Krasovského 14, 851 01 Bratislava - Petržalka, IČO: 36785512","36,62 € s DPH",26.07.2021,31.07.2021,platná, 2021112,Faktúra za dodávku stravných listkov,,"dodávateľ: UP Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, 82101 Bratislava, IČO: 53528654","2 411,52 € s DPH",31.07.2021,31.07.2021,platná, 2021081,Faktúra za kontrolu výťahu,,"dodávateľ: Ladislav Vrábel, Karpatská 3, 040 01 Košice, IČO: 10815295","48,00 € s DPH",27.05.2021,30.06.2021,platná, 2021082,Faktúra za dodávku plynu,,"dodávateľ: SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO: 35815256","216,00 € s DPH",01.06.2021,30.06.2021,platná, 2021083,Faktúra za internet pre GK,,"dodávateľ: Free-zona s.r.o., Námestie Baníkov 35, 048 01 Rožňava, IČO: 44356358","23,00 € s DPH",01.06.2021,30.06.2021,platná, 2021084,Faktúra za internet pre pobočku JUH,,"dodávateľ: FREE ZONA TELEKOM s.r.o., Námestie Baníkov 35, 048 01 Rožňava, IČO: 46782401","23,00 € s DPH",01.06.2021,30.06.2021,platná, 2021085,Faktúra za telefónne hovory,,"dodávateľ: Slovak Telekom a.s.,, Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35763469","28,85 € s DPH",01.06.2021,30.06.2021,platná, 2021086,Faktúra za dodávku elektrickej energie,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","125,27 € s DPH",04.06.2021,30.06.2021,platná, 2021088,Faktúra za nákup literatúry,,"dodávateľ: Vydavateľstvo i527.net s.r.o., Jezersko 86, 059 04 Spišské Hanušovce, IČO: 46855840","75,19 € s DPH",07.06.2021,30.06.2021,platná, 2021089,Faktúra za nákup skenerov,,"dodávateľ: DEAC s.r.o., Marikovského 12, 048 01 Rožňava, IČO: 43884601","174,00 € s DPH",08.06.2021,30.06.2021,platná, 2021090,Faktúra za mobilné služby,,"dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, IČO: 35848863","24,00 € s DPH",08.06.2021,30.06.2021,platná, 2021091,faktúra za spoločný software,,"dodávateľ: Slovenská národná knižnica, J.C. Hronského 1, Martin, IČO: 36138517","52,53 € s DPH",10.06.2021,30.06.2021,platná, 2021092,Faktúra za nákup literatúry,,"dodávateľ: Literama.sk - Kyberos Group, s.r.o., Agátová 688/7, 971 01 Prievidza, IČO: 44792042","403,36 € s DPH",14.06.2021,30.06.2021,platná, 2021093,Faktúra za nákup literatúry,,"dodávateľ: Karpaty - Infopress, Holubyho 1, 811 00 Bratislava, IČO: 17493528","100,00 € s DPH",15.06.2021,30.06.2021,platná, 2021094,Faktúra za nákup literatúry,,"dodávateľ: ALBATROS MEDIA s.r.o., Hattalova 12, 83103 Bratislava, IČO: 46106596","308,90 € s DPH",18.06.2021,30.06.2021,platná, 2021095,Faktúra za tlačiareň,,"dodávateľ: DEAC s.r.o., Marikovského 12, 048 01 Rožňava, IČO: 43884601","358,00 € s DPH",28.06.2021,30.06.2021,platná, 2021096,Faktúra za GDPR,,"dodávateľ: CUBS plus s.r.o.,, Mudroňova 29, 040 01 Košice, IČO: 46943404","68,40 € s DPH",30.06.2021,30.06.2021,platná, 2021097,Faktúra za revíziu EZS,,"dodávateľ: Fittich Rates s.r.o., Šafárikova 20, 048 01 Rožňava, IČO: 31692656","111,60 € s DPH",30.06.2021,30.06.2021,platná, 2021098,Faktúra za neónové trubice,,"dodávateľ: BOSZ elektro, s.r.o., Košická 3A, 048 01 Rožňava, IČO: 36836036","180,70 € s DPH",30.06.2021,30.06.2021,platná, 2021087,Faktúra za nákup stravných lístkov,,"dodávateľ: Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava, IČO: 31396674","1 929,22 € s DPH",04.06.2021,23.06.2021,platná, 2021067,faktúra za zabezpečenie prevádzky výťahu,,"dodávateľ: Ladislav Vrábel, Karpatská 3, 040 01 Košice, IČO: 10815295","48,00 € s DPH",03.05.2021,31.05.2021,platná, 2021068,faktúra za dodávku elektrickej energie pre pobočku JUH,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","74,00 € s DPH",03.05.2021,31.05.2021,platná, 2021069,faktúra za internet pre pobočku JUH,,"dodávateľ: FREE ZONA TELEKOM s.r.o., Námestie Baníkov 35, 048 01 Rožňava, IČO: 46782401","23,00 € s DPH",03.05.2021,31.05.2021,platná, 2021070,faktúra za internet pre GK,,"dodávateľ: Free-zona s.r.o., Námestie Baníkov 35, 048 01 Rožňava, IČO: 44356358","23,00 € s DPH",03.05.2021,31.05.2021,platná, 2021071,faktúra za telefónne hovory,,"dodávateľ: Slovak Telekom a.s.,, Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35763469","27,79 € s DPH",03.05.2021,31.05.2021,platná, 2021072,faktúra za dodávku plynu,,"dodávateľ: SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO: 35815256","216,00 € s DPH",04.05.2021,31.05.2021,platná, 2021073,faktúra za servis knižničného systému Clavius za rok 2021,,"dodávateľ: MS - SOFT, s.r.o., Komenského 53, 010 01 Žilina, IČO: 44832621","792,00 € s DPH",06.05.2021,31.05.2021,platná, 2021074,faktúra za dodávku elektrickej energie,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","131,02 € s DPH",10.05.2021,31.05.2021,platná, 2021075,faktúra za mobilné hovory,,"dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, IČO: 35848863","24,00 € s DPH",10.05.2021,31.05.2021,platná, 2021077,faktúra za hosting virtuálnej prehliadky,,"dodávateľ: INGOS Prešov s.r.o., Francisciho, 080 01 Prešov, IČO: 31698352","12,00 € s DPH",17.05.2021,31.05.2021,platná, 2021078,faktúra za PC stôl /FPU/,,"dodávateľ: MOB interiér s.r.o, Opatovská 651/33, 911 01 Trenčín, IČO: 44948271","64,00 € s DPH",21.05.2021,31.05.2021,platná, 2021076,faktúra za nábytok do detského odd. /FPU/,,"dodávateľ: MOB interiér s.r.o, Opatovská 651/33, 911 01 Trenčín, IČO: 44948271","1 008,90 € s DPH",13.05.2021,31.05.2021,platná, 2021079,faktúra za nákup farieb,,"dodávateľ: Kolor Centrum, Štítnická 3602, 048 01 Rožňava, IČO: 44731671","67,39 € s DPH",31.05.2021,31.05.2021,platná, 2021080,faktúra za správu VT a IS,,"dodávateľ: MICRODAT, s.r.o., Pionierov 588, 049 22 Gemerská Poloma, IČO: 43875076","117,60 € s DPH",31.05.2021,31.05.2021,platná, 2021044,faktúra za služby TPO a ABT,,"dodávateľ: Ing. Anastázia Hajdúková - BPO, Čučma 166, IČO: 41835131","125,00 € s DPH",01.04.2021,30.04.2021,platná, 2021045,faktúra za revíziu výťahu,,"dodávateľ: Ladislav Vrábel, Karpatská 3, 040 01 Košice, IČO: 10815295","48,00 € s DPH",01.04.2021,30.04.2021,platná, 2021046,faktúra za telefónne hovory,,"dodávateľ: Slovak Telekom a.s.,, Bajkalská 28, Bratislava","29,16 € s DPH",05.04.2021,30.04.2021,platná, 2021047,faktúra za nákup literatúry /FPU/,,"dodávateľ: ALBATROS MEDIA s.r.o., Hattalova 12, 83103 Bratislava, IČO: 46106596","130,36 € s DPH",06.04.2021,30.04.2021,platná, 2021048,faktúra za nákup literatúry /FPU/,,"dodávateľ: Tatiana Kršková, Magnezitárov 1206/8, Revúca, IČO: 43733077","222,74 € s DPH",06.04.2021,30.04.2021,platná, 2021049,faktúra za internet pre pobočku JUH,,"dodávateľ: FREE ZONA TELEKOM s.r.o., Námestie Baníkov 35, 048 01 Rožňava, IČO: 46782401","23,00 € s DPH",06.04.2021,30.04.2021,platná, 2021050,faktúra za internet pre GK,,"dodávateľ: Free-zona s.r.o., Námestie Baníkov 35, 048 01 Rožňava, IČO: 44356358","23,00 € s DPH",06.04.2021,30.04.2021,platná, 2021051,faktúra za dodávku plynu,,"dodávateľ: SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO: 35815256","216,00 € s DPH",06.04.2021,30.04.2021,platná, 2021052,faktúra za služby GDPR,,"dodávateľ: CUBS plus s.r.o.,, Mudroňova 29, 040 01 Košice, IČO: 46943404","68,40 € s DPH",07.04.2021,30.04.2021,platná, 2021053,faktúra za nákup literatúry /FPU/,,"dodávateľ: Martinus s.r.o., Gorkého 4, Martin, IČO: 45503249","299,34 € s DPH",08.04.2021,30.04.2021,platná, 2021054,faktúra za hosting virtuálnej prehliadky,,"dodávateľ: INGOS Prešov s.r.o., Francisciho, 080 01 Prešov, IČO: 31698352","36,00 € s DPH",08.04.2021,30.04.2021,platná, 2021055,faktúra za mobilné služby,,"dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, IČO: 358488863","24,00 € s DPH",09.04.2021,30.04.2021,platná, 2021056,faktúra za dodávku elektrickej energie,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","129,50 € s DPH",12.04.2021,30.04.2021,platná, 2021057,faktúra za revíziu EZS,,"dodávateľ: Fittich Rates s.r.o., Šafárikova 20, 048 01 Rožňava, IČO: 31692656","78,07 € s DPH",16.04.2021,30.04.2021,platná, 2021058,faktúra za nákup časopisu,,"dodávateľ: Obzor vydavateľstvo s.r.o., Exnárová 7, Bratislava, IČO: 35708956","10,00 € s DPH",16.04.2021,30.04.2021,platná, 2021059,faktúra za nákup PC a príslušenstva,,"dodávateľ: DEAC s.r.o., Marikovského 12, 048 01 Rožňava, IČO: 43884601","1 327,50 € s DPH",23.04.2021,30.04.2021,platná, 2021060,faktúra za upgrade PAM,,"dodávateľ: SOFTIP a.s., Kraskovského 14, 851 01 Bratislava - Petržalka, IČO: 36785512","36,62 € s DPH",22.04.2021,30.04.2021,platná, 2021061,faktúra za udržiavací poplatok Clavius,,"dodávateľ: MS - SOFT, s.r.o., Komenského 53, 010 01 Žilina, IČO: 44832621","1 109,76 € s DPH",23.04.2021,30.04.2021,platná, 2021062,faktúra za stoličky a lavičky /FPU/,,"dodávateľ: NOMILAND s.r.o., Magnezitárska 11, 040 13 Košice, IČO: 36174319","384,50 € s DPH",27.04.2021,30.04.2021,platná, 2021064,faktúra za dodávku stravných lístkov,,"dodávateľ: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava, IČO: 31297790","1 736,29 € s DPH",28.04.2021,30.04.2021,platná, 2021065,faktúra za služby výpočtovej techniky a IS,,"dodávateľ: MICRODAT, s.r.o., Pionierov 588, 049 22 Gemerská Poloma, IČO: 43875076","420,00 € s DPH",30.04.2021,30.04.2021,platná, 2021066,faktúra za admin. potreby,,"dodávateľ: Ladislav Mihálik - LAAX, Šafárikova 104, 048 01 Rožňava, IČO: 10746811","79,93 € s DPH",30.04.2021,30.04.2021,platná, 2021063,vyúčtovanie za teplo a vodu 2020,,"dodávateľ: Technické služby mesta Rožňava, Štítnická 257/21, 048 01 Rožňava, IČO: 35570229","32,77 € s DPH",28.04.2021,30.04.2021,platná, 2021025,faktúra za dodávku plynu,,"dodávateľ: SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO: 35815256","216,00 € s DPH",02.03.2021,05.04.2021,platná, 2021026,faktúra za nákup literatúry,,"dodávateľ: Tatiana Kršková, Magnezitárov 1206/8, Revúca, IČO: 43733077","654,48 € s DPH",02.03.2021,05.04.2021,platná, 2021027,faktúra za zdravotnú službu,,"dodávateľ: Partners BS s.r.o., Čínska 2529/14, Košice, IČO: 52708152","240,00 € s DPH",02.03.2021,05.04.2021,platná, 2021028,faktúra za internet pre GK,,"dodávateľ: Free - zona s.r.o., Námestie baníkov 35, Rožňava, IČO: 44356358","23,00 € s DPH",02.03.2021,05.04.2021,platná, 2021029,faktúra za internet pre pob. Juh,,"dodávateľ: Free - zona s.r.o., Námestie baníkov 35, Rožňava, IČO: 46782401","23,00 € s DPH",02.03.2021,05.04.2021,platná, 2021030,faktúra za revíziu výťahu,,"dodávateľ: Ladislav Vrábel, Karpatská 3, Košice, IČO: 10815295","48,00 € s DPH",02.03.2021,05.04.2021,platná, 2021031,faktúra za spoločný software Virtua,,"dodávateľ: Slovenská národná knižnica, Nám. J.C.Hronského 1, Martin, IČO: 36138517","53,02 € s DPH",05.03.2021,05.04.2021,platná, 2021032,faktúra za telef. hovory,,"dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35763469","28,25 € s DPH",05.03.2021,05.04.2021,platná, 2021033,faktúra za nákup literatúry,,"dodávateľ: Wolters Kluwer SR s.r.o., Mlynské nivy 48, Bratislava, IČO: 31348262","192,51 € s DPH",05.03.2021,05.04.2021,platná, 2021034,faktúra za nákup literatúry,,"dodávateľ: Talamon s.r.o., Biskup Kondého 5138/32, Dunajská Streda, IČO: 36274968","673,52 € s DPH",08.03.2021,05.04.2021,platná, 2021035,faktúra za nákup literatúry,,"dodávateľ: Martinus s.r.o., Gorkého 4, Martin, IČO: 45503249","239,33 € s DPH",08.03.2021,05.04.2021,platná, 2021036,faktúra za dodávku elektrickej energie,,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","120,01 € s DPH",08.03.2021,05.04.2021,platná, 2021037,faktúra za mobilné hovory,,"dodávateľ: O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, IČO: 35848863","24,00 € s DPH",09.03.2021,05.04.2021,platná, 2021038,faktúra za nákup literatúry,,"dodávateľ: Kláštor s.r.o., Betliarska 74/2, Rožňava, IČO: 50827936","359,30 € s DPH",10.03.2021,05.04.2021,platná, 2021039,faktúra za nákup literatúry,,"dodávateľ: Literama - Kyberos Group s.r.o., Agátová 688/7, Prievidza, IČO: 44792042","619,55 € s DPH",15.03.2021,05.04.2021,platná, 2021040,faktúra za nákup literatúry,,"dodávateľ: Grada Slovakia s.r.o., Moskovská 29, Bratislava, IČO: 31346103","155,76 € s DPH",15.03.2021,05.04.2021,platná, 2021041,"faktúra za vodné, stočné",,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Komenského 50, Košice, IČO: 36570460","257,03 € s DPH",25.03.2021,05.04.2021,platná, 2021042,faktúra za služby MVS,,"dodávateľ: štátna vedecká knižnica, Lazovná 9, Banská Bystrica, IČO: 35987006","4,30 € s DPH",25.03.2021,05.04.2021,platná, 2021043,faktúra za spracovanie projektovej dokumentácie k projektu "Čaro Gemera",,"dodávateľ: Ing. arch. Ján Rusnák - PROPOLY, Jovická 2, Rožňava, IČO: 30269245","330,00 € s DPH",26.03.2021,05.04.2021,platná, 2021008,revízia výťahu,,"dodávateľ: Ladislav Vrábel, Karpatská 3, Košice, IČO: 10815295","48,00 € s DPH",01.02.2021,08.03.2021,platná, 2021009,faktúra za telefónne hovory,,"dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35763469","25,39 € s DPH",02.02.2021,08.03.2021,platná, 2021010,fakúta za internet pre pob. Juh,,"dodávateľ: Free - zona s.r.o., Námestie baníkov 35, Rožňava, IČO: 46782401","23,00 € s DPH",02.02.2021,08.03.2021,platná, 2021011,faktúra za internet pre GK,,"dodávateľ: Free - zona s.r.o., Námestie baníkov 35, Rožňava, IČO: 44356358","23,00 € s DPH",02.02.2021,08.03.2021,platná, 2021012,faktúra za dodávku elektrickej energie,,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","74,00 € s DPH",02.02.2021,08.03.2021,platná, 2021013,faktúra za dodávku plynu,,"dodávateľ: SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO: 35815256","216,00 € s DPH",02.02.2021,08.03.2021,platná, 2021014,faktúra za mobilné služby,,"dodávateľ: O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, IČO: 35848863","24,00 € s DPH",09.02.2021,08.03.2021,platná, 2021015,faktúra za ochranné pomôcky,,"dodávateľ: Mobler Homer s.r.o., Dělnická 776/5, Praha, IČO: 05773776","240,45 € s DPH",11.02.2021,08.03.2021,platná, 2021016,faktúra za literatúru,,"dodávateľ: ALBATROS MEDIA Slovakia s.r.o., Hatalova 12, Bratislava, IČO: 46106596","153,21 € s DPH",17.02.2021,08.03.2021,platná, 2021017,faktúra za MVS,,"dodávateľ: Slovenská národná knižnica, Nám. J.C.Hronského 1, Martin, IČO: 36138517","57,60 € s DPH",18.03.2021,08.03.2021,platná, 2021018,faktúra za nákup literatúry,,"dodávateľ: Protál Slovakia, Horská 810, Veľký Slavkov, IČO: 35463066","175,76 € s DPH",19.02.2021,08.03.2021,platná, 2021019,faktúra za nákup literatúry,,"dodávateľ: ALBATROS MEDIA Slovakia s.r.o., Hatalova 12, Bratislava, IČO: 46106596","98,14 € s DPH",22.02.2021,08.03.2021,platná, 2021020,Faktúra za nákup literatúry,,"dodávateľ: Vydavateľstvo SLOVART spol. s.r.o., Bojnická 10, Bratislava, IČO: 17311462","222,13 € s DPH",22.02.2021,08.03.2021,platná, 2021021,faktúra za nákup literatúry,,"dodávateľ: Grada Slovakia s.r.o., Moskovská 29, Bratislava, IČO: 31346103","169,23 € s DPH",23.02.2021,08.03.2021,platná, 2021022,faktúra za farby,,"dodávateľ: Kolor centrum, Štitnická 3602, Rožňava, IČO: 44731671","68,00 € s DPH",24.02.2021,08.03.2021,platná, 2021023,faktúra za nákup literatúry,,"dodávateľ: Literama - Kyberos Group s.r.o., Agátová 688/7, Prievidza, IČO: 44792042","1 239,50 € s DPH",25.02.2021,08.03.2021,platná, 2021024,faktúra za nákup literatúry,,"dodávateľ: Martinus s.r.o., Gorkého 4, Martin, IČO: 45503249","395,14 € s DPH",26.02.2021,08.03.2021,platná, 2021001,internet pre GK,,"dodávateľ: Free - zona s.r.o., Námestie baníkov 35, Rožňava, IČO: 44356358","23,00 € s DPH",04.01.2021,02.02.2021,platná, 2021002,internet pre pob. Juh,,"dodávateľ: Free - zona s.r.o., Námestie baníkov 35, Rožňava, IČO: 46782401","23,00 € s DPH",04.01.2021,02.02.2021,platná, 2021003,Dodávka plynu,,"dodávateľ: SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO: 3581256","216,00 € s DPH",13.01.2021,02.02.2021,platná, 2021004,vyúčtovanie za dodávku plynu 2020,,"dodávateľ: SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO: 3581256","47,02 € s DPH",14.01.2021,02.02.2021,platná, 2021005,hosting virtuálnej prehliadky,,"dodávateľ: INGOS Prešov s.r.o., Francisciho 11 , Prešov, IČO: 31698352","12,00 € s DPH",18.01.2021,02.02.2021,platná, 20201006,upgrade PAM,,"dodávateľ: Softip, a.s., Krasovského 14, Bratislava, IČO: 36785512","36,92 € s DPH",25.01.2021,02.02.2021,platná, 2021007,faktúra za dodávku elektrickej energie,,"dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","125,42 € s DPH",31.01.2021,02.02.2021,platná, 2020229,Telef. hovory,,"dodávateľ: Slovak Telekom s.r.o., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35763469","26,69 € s DPH",31.12.2020,13.01.2021,platná, 2020230,Mobilné služby,,"dodávateľ: O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, IČO: 35848863","24,00 € s DPH",31.12.2020,13.01.2021,platná, 2020231,telef. hovory,,"dodávateľ: VM Telekom s.r.o., Panenská 8, Bratislava, IČO: 35837594","0,52 € s DPH",31.12.2020,13.01.2021,platná, 2020232,dodávka elektrickej energie,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","174,61 € s DPH",31.12.2020,13.01.2021,platná, 2020233,vyúčtovanie dodávky e.e. za pob. Juh,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","9,50 € s DPH",31.12.2020,13.01.2021,platná, 2020194,Predplatné časopisu,,"dodávateľ: Poradca podnikateľa s.r.o., Pri celulózke 40, Žilina, IČO: 36371271","68,00 € s DPH",01.12.2020,05.01.2021,platná,C9/2020 2020195,Výmena čerpadla a radiátora,,"dodávateľ: Juraj Rochfaluši - GEKOS, Edelényska 18, Rožňava, IČO: 10755462","298,09 € s DPH",01.12.2020,05.01.2021,platná,40/2020 2020196,internet pre pob. Juh,,"dodávateľ: Free-zona, s.r.o., Námestie baníkov 35, Rožňava, IČO: 46782401","23,00 € s DPH",01.12.2020,05.01.2021,platná, 2020197,internet pre GK,,"dodávateľ: Free-zona, s.r.o., Námestie baníkov 35, Rožňava, IČO: 44356358","23,00 € s DPH",01.12.2020,05.01.2021,platná, 2020198,služby MVS,,"dodávateľ: Štátna vedecká knižnica, Lazovná 9, Banská Bystrica, IČO: 35987006","4,20 € s DPH",01.12.2020,05.01.2021,platná,MVS 12842 2020199,Dodávka plynu,,"dodávateľ: SPP,.a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO: 35815256","258,00 € s DPH",01.12.2020,05.01.2021,platná, 2020200,spoločný software Virtua,,"dodávateľ: Slovenská národná knižnica, Nám. J.C. Hronského 1, Martin, IČO: 36138517","54,40 € s DPH",02.12.2020,05.01.2021,platná, 2020201,Služby GDPR,,"dodávateľ: CUBS plus. s.r.o., Masarykova 21, Košice, IČO: 46943404","68,40 € s DPH",02.12.2020,05.01.2021,platná, 2020202,Telef. hovory,,"dodávateľ: Slovak Telekom s.r.o., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35763469","27,28 € s DPH",02.12.2020,05.01.2021,platná, 2020203,Služby za servis výťahu,,"dodávateľ: Ladislav Vrábel, Karpatská 3, Košice, IČO: 10815295","48,00 € s DPH",02.12.2020,05.01.2021,platná, 2020204,revízia bleskozvodu,,"dodávateľ: BPM Elektro, s.r.o., Drnava, IČO: 50076019","472,00 € s DPH",02.12.2020,05.01.2021,platná,41/2020 2020205,revízia elektrospotrebičov a náradia,,"dodávateľ: BPM Elektro, s.r.o., Drnava, IČO: 50076019","504,70 € s DPH",02.12.2020,05.01.2021,platná,42/2020 2020206,Dezinf. potreby,,"dodávateľ: ZOVOX, Kóschu Schoppera 31, Rožňava, IČO: 10745114","55,80 € s DPH",04.12.2020,05.01.2021,platná,49/2020 2020207,Dodávka elektrickej energie,,"dodávateľ: Východoslovenskí energetika, a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","145,84 € s DPH",07.12.2020,05.01.2021,platná, 2020208,mobilné služby,,"dodávateľ: O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, IČO: 35848863","24,00 € s DPH",07.12.2020,05.01.2021,platná, 2020209,Náhradné diely na vertikálne žalúzie,,"dodávateľ: Intrust s.r.o., Zoltána Fábryho 24, Rožňava, IČO: 36808326","60,00 € s DPH",09.12.2020,05.01.2021,platná,50/2020 2020210,Literatúra,,"dodávateľ: Martinus s.r.o., Gorkého 4, MARTIN, IČO: 45503249","221,59 € s DPH",10.12.2020,05.01.2021,platná,K21/2020 2020211,Služby MVS,,"dodávateľ: Štátna vedecká knižnica, Lazovná 9, Banská Bystrica, IČO: 35987006","3,90 € s DPH",10.12.2020,05.01.2021,platná,MVS872 2020212,Navýšenie kreditu pre služby čitateľov,,"dodávateľ: Euro SMS s.r.o., Račianska 96, Bratislava, IČO: 5211202178","72,00 € s DPH",10.12.2020,05.01.2021,platná,51/2020 2020213,revízia elektroinštalácie suterénu + nadzemné + podkrovie,,"dodávateľ: BPM Elektro, s.r.o., Drnava, IČO: 50076019","1 896,00 € s DPH",14.12.2020,05.01.2021,platná,48/2020 2020214,Služby ABT a PO,,"dodávateľ: Ing. Anastázia Hajduková, Čučma 166, IČO: 41835131","125,00 € s DPH",14.12.2020,05.01.2021,platná, 2020215,Revízia EZS,,"dodávateľ: Fittich Rates s.r.o., Šafárikova 20, Rožňava, IČO: 31692656","78,00 € s DPH",14.12.2020,05.01.2021,platná, 2020216,zaškolenie obsluhy na plynové zariadenia,,"dodávateľ: Revispol s.r.o., Laborecká 12, Košice, IČO: 46652388","176,00 € s DPH",14.12.2020,05.01.2021,platná,52/2020 2020217,Literatúra,,"dodávateľ: ALBATROS MEDIA Slovakia s.r.o., Mickiewiczova 19, Bratislava, IČO: 46106596","90,28 € s DPH",14.12.2020,05.01.2021,platná,K20/2020 2020118,Elektro materiál,,"dodávateľ: BOSZ ELEKTRO s.r.o., Košická 3, Rožňava, IČO: 36836036","108,12 € s DPH",14.12.2020,05.01.2021,platná,56/2020 2020219,Literatúra,,"dodávateľ: Panta Rhei s.r.o., Kúpeľná 2, Veľký Meder, IČO: 31443923","2 012,28 € s DPH",14.12.2020,05.01.2021,platná,K22/2020 2020220,Inštalácia núdzového osvetlenia,,"dodávateľ: BPM Elektro, s.r.o., Drnava, IČO: 50076019","1 126,20 € s DPH",17.12.2020,05.01.2021,platná,57/2020 2020221,stravné lístky,,"dodávateľ: UP Slovensko, s.r.o., Tomašikova 23/D, Bratislava, IČO: 31396674","1 736,29 € s DPH",21.12.2020,05.01.2021,platná,59/2020 2020222,predĺženie licencie ESET,,"dodávateľ: ESET spol. s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, IČO: 31333532","155,52 € s DPH",21.12.2020,05.01.2021,platná,55/2020 2020223,servis výťahu,,"dodávateľ: Ladislav Vrábel, Karpatská 3, Košice, IČO: 10815295","48,00 € s DPH",21.12.2020,05.01.2021,platná, 2020224,správa počítačovej siete a IS,,"dodávateľ: Microdat s.r.o., Pionierov 588, Gemerská Poloma, IČO: 43875076","336,00 € s DPH",21.12.2020,05.01.2021,platná,58/2020 2020225,tonery,,"dodávateľ: 100 P Slovakia, s.r.o., Kóschu Schoppera 6, Rožňava, IČO: 45342733","218,16 € s DPH",21.12.2020,05.01.2021,platná,54/2020 2020226,tonery,,"dodávateľ: M-Profi Mikuláš Repaszky, Kyjevská 34, Rožňava, IČO: 43411924","179,20 € s DPH",22.12.2020,05.01.2021,platná,53/2020 2020227,externý disk,,"dodávateľ: DEAC s.r.o., Marikovského 12, Rožňava, IČO: 43884601","57,00 € s DPH",28.12.2020,05.01.2021,platná,60/2020 2020228,služby MVS,,"dodávateľ: Štátna vedecká knižnica, Lazovná 9, Banská Bystrica, IČO: 35987006","0,50 € s DPH",29.12.2020,05.01.2021,platná,MVS 13181 2020164,plyn,,"dodávateľ: SPP,.a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO: 35815256","258,00 € s DPH",02.11.2020,02.12.2020,platná, 2020163,telef. hovory,,"dodávateľ: SPP,.a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO: 35763469","29,48 € s DPH",02.11.2020,02.12.2020,platná, 2020165,internet pre pob. Juh,,"dodávateľ: Free-zona, s.r.o., Námestie baníkov 35, Rožňava, IČO: 46782401","23,00 € s DPH",02.11.2020,02.12.2020,platná, 2020166,internet pre GK,,"dodávateľ: Free-zona, s.r.o., Námestie baníkov 35, Rožňava, IČO: 44356358",,02.11.2020,02.12.2020,platná, 2020167,Dodávka elektrickej energie,,"dodávateľ: Východoslovenskí energetika, a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","155,36 € s DPH",06.11.2020,02.12.2020,platná, 2020168,dodávka el. energie pre pob. JUH,,"dodávateľ: Východoslovenskí energetika, a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","70,00 € s DPH",06.11.2020,02.12.2020,platná, 2020169,administratívne potreby,,"dodávateľ: Papierníctvo LAAX, Šafárikova 104, Rožňava, IČO: 10746811","223,38 € s DPH",06.11.2020,02.12.2020,platná,35/2020 2020170,servis výťahu,,"dodávateľ: Ladislav Vrábel, Karpatská 3, Košice, IČO: 10815295","48,00 € s DPH",06.11.2020,02.12.2020,platná, 2020171,Literatúra,,"dodávateľ: ALBATROS MEDIA Slovakia s.r.o., Hatalova 12, Bratislava, IČO: 46106596","160,36 € s DPH",06.11.2020,02.12.2020,platná,K18/2020 2020172,Služby mobilného operátora,,"dodávateľ: O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, IČO: 35848863","24,00 € s DPH",06.11.2020,02.12.2020,platná, 2020173,predplatné časopisu,,"dodávateľ: Ing. Peter Kováč, Čaradice110, Zlaté Moravce, IČO: 41044304","10,80 € s DPH",10.11.2020,02.12.2020,platná,C5/2020 2020174,Revízia hydrantov a hasiacich prístrojov,,"dodávateľ: ALTAIR, Jarková 342/11, Dobšiná, IČO: 33449341","237,60 € s DPH",10.11.2020,02.12.2020,platná,37/2020 2020175,služby MVS,,"dodávateľ: Slovenská národná knižnica, Nám. J.C. Hronského 1, Martin, IČO: 36138517","82,80 € s DPH",10.11.2020,02.12.2020,platná,MVS7/2020 2020176,Literatúra,,"dodávateľ: Martinus s.r.o., Gorkého 4, MARTIN, IČO: 45503249","882,64 € s DPH",13.11.2020,02.12.2020,platná,K15/2020 2020177,Predplatné časopisov,,"dodávateľ: Poradca podnikateľa s.r.o., Martina Rázusa, IČO: 31592503","165,00 € s DPH",13.11.2020,02.12.2020,platná,45/2020 2020178,tlač čitateľských preukazov,,"dodávateľ: Roven Rožňava s.r.o., Betliarska cesta 4, Rožňava, IČO: 36188301","98,40 € s DPH",13.11.2020,02.12.2020,platná,36/2020 2020179,oprava pohonu kabínových dverí,,"dodávateľ: Ladislav Vrábel, Karpatská 3, Košice, IČO: 10815295","588,00 € s DPH",13.11.2020,02.12.2020,platná,38/2020 2020180,predplatné časopisu,,"dodávateľ: ARES spol. s.r.o., Športová 5, Bratislava, IČO: 31363822","2,80 € s DPH",16.11.2020,02.12.2020,platná,C5/2020 2020181,Predplatné časopisu,,"dodávateľ: L.K.Permanent spol. s.r.o., Hatalova 12, Bratislava, IČO: 31352782","15,00 € s DPH",18.11.2020,02.12.2020,platná,C6/2020 2020182,Revízia plynových zariadení,,"dodávateľ: Revispol s.r.o., Laborecká 12, Košice, IČO: 46652388","220,00 € s DPH",18.11.2020,02.12.2020,platná,39/2020 2020183,predplatné časopisu,,"dodávateľ: Slovenská asociácia knižníc, Klemensova 2522/19, Bratislava, IČO: 30845181","120,00 € s DPH",18.11.2020,02.12.2020,platná,C7/2020 2020184,Hosting virtuálnej prehliadky,,"dodávateľ: INGOS Prešov s.r.o., Francisciho , Prešov, IČO: 31698352","12,00 € s DPH",20.11.2020,02.12.2020,platná, 2020185,predplatné časopisu,,"dodávateľ: Silvia Hodálová - VIUSS, Zimná 327/16, Bratislava, IČO: 47982594","15,00 € s DPH",20.11.2020,02.12.2020,platná,C8/2020 2020186,Predplatné časopisu,,"dodávateľ: L.K.Permanent spol. s.r.o., Hatalova 12, Bratislava, IČO: 31352782","10,80 € s DPH",23.11.2020,02.12.2020,platná,C9/2020 2020187,Administratívne potreby,,"dodávateľ: Papierníctvo LAAX, Šafárikova 104, Rožňava, IČO: 10746811","151,94 € s DPH",24.11.2020,02.12.2020,platná,45/2020 2020188,materiál na upratovanie,,"dodávateľ: Befora veľkosklad s.r.o., Šafárikova 4072, Rožňava, IČO: 31667104","58,04 € s DPH",24.11.2020,02.12.2020,platná,44/2020 2020189,LED trubice,,"dodávateľ: M-Profi Mikuláš Repaszky, Kyjevská 34, Rožňava, IČO: 43411924","353,70 € s DPH",26.11.2020,02.12.2020,platná,47/2020 2020190,batéria,,"dodávateľ: Spol. Garant s,r.o., Námestie baníkov 37, Rožňava, IČO: 36592293","41,50 € s DPH",26.11.2020,02.12.2020,platná,46/2020 2020191,Literatúra,,"dodávateľ: Grada Slovakia s.r.o., Moskovská 29, Bratislava, IČO: 31346103","168,79 € s DPH",26.11.2020,02.12.2020,platná,K17/2020 2020192,Predplatné časopisov,,"dodávateľ: Slovenská pošta, a,s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica, IČO: 36631124","838,52 € s DPH",27.11.2020,02.12.2020,platná,C11/2020 2020193,Predplatné časopisov,,"dodávateľ: Slovenská pošta, a,s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica, IČO: 36631124","296,22 € s DPH",27.11.2020,02.12.2020,platná,C12/2020 2020160,faktúra za webhosting,,"dodávateľ: WEDOS Internet, a.s., Masarykova 1230, 373 41 Hluboká nad Vltavou, IČO: 28115708","23,76 € s DPH",30.10.2020,30.10.2020,platná, 2020161,faktúra za správu počítačovej siete,,"dodávateľ: MICRODAT, s.r.o., Pionierov 588, 049 22 Gemerská Poloma, IČO: 43875076","151,20 € s DPH",30.10.2020,30.10.2020,platná, 2020158,faktúra za nákup literatúry,,"dodávateľ: Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r.o., Bojnická 10, P.O.Box 70, 830 00 Bratislava 3, IČO: 17311462","160,58 € s DPH",29.10.2020,29.10.2020,platná, 2020159,faktúra za nákup literatúry,,"dodávateľ: PORTÁL SLOVAKIA, Horská 810, 059 91 Veľký Slavkov, IČO: 35463066","123,70 € s DPH",29.10.2020,29.10.2020,platná, 2020157,faktúra za stravné lístky,,"dodávateľ: Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674","2 411,52 € s DPH",28.10.2020,28.10.2020,platná, 2020156,faktúra za upgrade PAM,,"dodávateľ: SOFTIP, a.s., Krasovského 14, 851 01 Bratislava, IČO: 36785512","36,62 € s DPH",23.10.2020,23.10.2020,platná, 2020151,faktúra za hosting virtuánej prehliadky,,"dodávateľ: INGOS Prešov s.r.o., Francisciho 11, 080 01 Prešov, IČO: 31698352","12,00 € s DPH",21.10.2020,21.10.2020,platná, 2020152,faktúra za revíziu výťahu,,"dodávateľ: Ladislav Vrábel, Karpatská 3, 040 01 Košice, IČO: 10815295","48,00 € s DPH",21.10.2020,21.10.2020,platná, 2020153,faktúra za predplatné časopisu 2021,,"dodávateľ: Wolters Kluwer SR s.r.o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 2, IČO: 31348262","56,00 € s DPH",21.10.2020,21.10.2020,platná, 2020154,faktúra za predplatné časopisu,,"dodávateľ: Wolters Kluwer SR s.r.o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 2, IČO: 31348262","80,00 € s DPH",21.10.2020,21.10.2020,platná, 2020155,faktúra za náplne do tlačiarne,,"dodávateľ: ToneryNaplne.cz, Žižkova 475, 507 81 Lázně Bělohrad, IČO: 66316669","19,46 € s DPH",21.10.2020,21.10.2020,platná, 2020150,faktúra za revíziu klimatizácie,,"dodávateľ: COM-KLIMA, s.r.o., Á. Jedlíka 4554, 945 01 Komárno, IČO: 35 936 495","264,00 € s DPH",19.10.2020,19.10.2020,platná, 2020148,faktúra za časopis,,"dodávateľ: Vydavateľstvo OBZOR, s.r.o., Špitálska 35, 811 08 Bratislava, IČO: 35 708 956","10,00 € s DPH",15.10.2020,15.10.2020,platná, 2020149,"faktúra za odbornú prehliadku kotolne, tlakovej nádoby",,"dodávateľ: REVISPOL, s.r.o., Laborecká 12, 040 01 Košice, IČO: 46 652 388","190,00 € s DPH",15.10.2020,15.10.2020,platná, 2020162,faktúra za dodávku elektrickej energie,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","136,45 € s DPH",15.10.2020,15.10.2020,platná, 2020146,faktúra za fóliu na balenie kníh,,"dodávateľ: PROFI ZÁHRADKÁRSTVO, K. Schoppera 13, 048 01 Rožňava, IČO: 41 289 480","171,60 € s DPH",09.10.2020,09.10.2020,platná, 2020147,faktúra za lišty na schody,,"dodávateľ: HorMix s.r.o., Gemerská 203, 049 11 Plešivec, IČO: 51573369","22,24 € s DPH",09.10.2020,09.10.2020,platná, 2020145,faktúra za mobilné hovory,,"dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35 848 863","24,12 € s DPH",08.10.2020,08.10.2020,platná, 2020144,faktúra za telef. hovory,,"dodávateľ: VM Telecom, s.r.o., Panenská 8, 811 03 Bratislava, IČO: 35837594","0,78 € s DPH",06.10.2020,06.10.2020,platná, 2020140,faktúra za internet pre pob. Juh,,"dodávateľ: fz telecom s.r.o., Námestie baníkov 35, 048 01 Rožňava, IČO: 46 782 401","23,00 € s DPH",02.10.2020,02.10.2020,platná, 2020141,faktúra za internet pre GK,,"dodávateľ: free-zona s.r.o., Námestie baníkov 35, 048 01 Rožňava, IČO: 44 356 358","23,00 € s DPH",02.10.2020,02.10.2020,platná, 2020142,faktúra za dodávku plynu,,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","258,00 € s DPH",02.10.2020,02.10.2020,platná, 2020143,faktúra za telef. hovory,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","30,92 € s DPH",02.10.2020,02.10.2020,platná, 2020137,faktúra za služby TPO a ABT,,"dodávateľ: Ing. Anastázia Hajdúková - BPO, Čučma 166, 048 01 Rožňava, IČO: 41835131","125,00 € s DPH",01.10.2020,01.10.2020,platná, 2020138,faktúra za služby GDPR,,"dodávateľ: CUBS plus, s.r.o., Mudroňova 29, 040 01 Košice, IČO: 46 943 404","68,40 € s DPH",01.10.2020,01.10.2020,platná, 2020139,faktúra za služby MVS,,"dodávateľ: Štátna vedecká knižnica, Lazovná 9, 975 58 Banská Bystrica, IČO: 35987006","12,70 € s DPH",01.10.2020,01.10.2020,platná, 2020136,faktúra za čist. a dezinf. potreby,,"dodávateľ: ZOVOX drogéria, Kósu Schoppera 31, 048 01 Rožňava, IČO: 10745114, Ing. Vojtech Zsori","155,17 € s DPH",30.09.2020,30.09.2020,platná, 2020132,faktúra za nákup literatúry,,"dodávateľ: ALBATROS MEDIA Slovakia s.r.o., Mickiewiczova 9, 811 07 Bratislava, IČO: 46106596","249,10 € s DPH",28.09.2020,28.09.2020,platná, 2020133,faktúra za bezoplachovú hygienu rúk,,"dodávateľ: Martin Krajčovič - M & J Trade, Hroznová 1194/35, 911 05 Trenčín, IČO: 33165076","60,48 € s DPH",28.09.2020,28.09.2020,platná, 2020134,"faktúra za vodné, stočné",,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36 570 460","413,16 € s DPH",28.09.2020,28.09.2020,platná, 2020135,faktúra za spoločný server Virtua,,"dodávateľ: Slovenská národná knižnica, Nám. J. C. Hronského 1, 036 01 Martin, IČO: 36138517","54,41 € s DPH",28.09.2020,28.09.2020,platná, 2020131,faktúra za nákup ochranných pomôcok - Covid 19,,"dodávateľ: UNIZDRAV Prešov, s.r.o., Františkánske námestie 3/A, 080 01 Prešov, IČO: 36515388","175,90 € s DPH",24.09.2020,24.09.2020,platná, 2020130,faktúra za hosting virtuálnej prehliadky,,"dodávateľ: INGOS Prešov s.r.o., Francisciho 11, 080 01 Prešov, IČO: 31698352","12,00 € s DPH",21.09.2020,21.09.2020,platná, 2020129,faktúra za nákup zásobníkov na hygienické utierky,,"dodávateľ: KAMIKO - HYGIENE s.r.o., Kremnička 5, 974 03 Banská Bystrica, IČO: 45965340","56,88 € s DPH",18.09.2020,18.09.2020,platná, 2020128,faktúra za revíziu EZS,,"dodávateľ: FITTICH RATES s.r.o., Šafárikova 20, 048 01 Rožňava, IČO: 31692656","78,00 € s DPH",17.09.2020,17.09.2020,platná, 2020127,faktúra za revíziu kotlov a opravu,,"dodávateľ: Juraj Rochfaluši GEKOS, Edelényska 18, 048 01 Rožňava, IČO: 10755462","409,00 € s DPH",16.09.2020,16.09.2020,platná, 2020126,faktúra za xeroxový papier,,"dodávateľ: PAPIER SERVIS, s.r.o., Južná trieda 66, 040 01 Košice, IČO: 36 577 308","265,36 € s DPH",10.09.2020,10.09.2020,platná, 2020125,faktúra za dodávku elektrickej energie,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","127,44 € s DPH",09.09.2020,09.09.2020,platná, 2020123,faktúra za bezoplachovú alkoholovú dezinfekciu rúk,,"dodávateľ: Martin Krajčovič - M & J Trade, Hroznová 1194/35, 911 05 Trenčín, IČO: 33165076","52,34 € s DPH",08.09.2020,08.09.2020,platná, 2020124,faktúra za mobilné služby,,"dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35 848 863","24,00 € s DPH",08.09.2020,08.09.2020,platná, 2020121,faktúra za nákup literatúry,,"dodávateľ: ALBATROS MEDIA Slovakia s.r.o., Mickiewiczova 9, 811 07 Bratislava, IČO: 46106596","45,33 € s DPH",04.09.2020,04.09.2020,platná, 2020122,faktúra za nákup literatúry,,"dodávateľ: Martinus, s.r.o., Gorkého 4, 036 01 Martin, IČO: 45503249","524,54 € s DPH",04.09.2020,04.09.2020,platná, 2020116,faktúra za telef. hovory,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","25,74 € s DPH",02.09.2020,02.09.2020,platná, 2020117,faktúra za dodávku plynu,,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","258,00 € s DPH",02.09.2020,02.09.2020,platná, 2020118,faktúra za internet pre GK,,"dodávateľ: free-zona s.r.o., Námestie baníkov 35, 048 01 Rožňava, IČO: 44 356 358","23,00 € s DPH",02.09.2020,02.09.2020,platná, 2020119,faktúra za internet pre pob. Juh,,"dodávateľ: fz telecom s.r.o., Námestie baníkov 35, 048 01 Rožňava, IČO: 46 782 401","23,00 € s DPH",02.09.2020,02.09.2020,platná, 2020120,faktúra za revíziu výťahu,,"dodávateľ: Ladislav Vrábel, Karpatská 3, 040 01 Košice, IČO: 10815295","48,00 € s DPH",02.09.2020,02.09.2020,platná, 2020115,faktúra za nákup literatúry,,"dodávateľ: ALBATROS MEDIA Slovakia s.r.o., Mickiewiczova 9, 811 07 Bratislava, IČO: 46106596","150,61 € s DPH",28.08.2020,28.08.2020,platná, 2020114,faktúra za nákup literatúry,,"dodávateľ: ALBATROS MEDIA Slovakia s.r.o., Mickiewiczova 9, 811 07 Bratislava, IČO: 46106596","49,43 € s DPH",18.08.2020,18.08.2020,platná, 2020113,faktúra za nákup literatúry,,"dodávateľ: Martinus, s.r.o., Gorkého 4, 036 01 Martin, IČO: 45503249","459,13 € s DPH",17.08.2020,17.08.2020,platná, 2020112,faktúra za dodávku elektrickej energie,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","138,59 € s DPH",10.08.2020,10.08.2020,platná, 2020108,faktúra za hosting virtuálnej prehliadky,,"dodávateľ: INGOS Prešov s.r.o., Francisciho 11, 080 01 Prešov, IČO: 31698352","24,00 € s DPH",07.08.2020,07.08.2020,platná, 2020109,faktúra za nákup literatúry,,"dodávateľ: Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r.o., Bojnická 10, P.O.Box 70, 830 00 Bratislava 3, IČO: 17311462","180,63 € s DPH",07.08.2020,07.08.2020,platná, 2020110,faktúra za nákup literatúry,,"dodávateľ: Panta Rhei, s.r.o., Kúpeľná 2, 932 01 Veľký Meder, IČO: 31443923","1 379,22 € s DPH",07.08.2020,07.08.2020,platná, 2020111,faktúra za mobilné služby,,"dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35 848 863","24,00 € s DPH",07.08.2020,07.08.2020,platná, 2020105,faktúra za služby KS Clavius,,"dodávateľ: LANius s.r.o., Tomkova 2099, 390 01 Tábor, IČO: 25150707","108,93 € s DPH",04.08.2020,04.08.2020,platná, 2020106,faktúra za telef. hovory,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","30,25 € s DPH",04.08.2020,04.08.2020,platná, 2020107,faktúra za nákup stravných lístkov,,"dodávateľ: Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674","2 411,52 € s DPH",04.08.2020,04.08.2020,platná, 2020099,faktúra za revíziu výťahu,,"dodávateľ: Ladislav Vrábel, Karpatská 3, 040 01 Košice, IČO: 10815295","48,00 € s DPH",03.08.2020,03.08.2020,platná, 2020100,faktúra za dodávku elektrickej energie pre pob. Juh,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","70,00 € s DPH",03.08.2020,03.08.2020,platná, 2020101,faktúra za dodávku plynu,,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","258,00 € s DPH",03.08.2020,03.08.2020,platná, 2020102,faktúra za nákup literatúry,,"dodávateľ: GRADA Slovakia s.r.o., Moskovská 29, 811 08 Bratislava, IČO: 31346103","309,33 € s DPH",03.08.2020,03.08.2020,platná, 2020103,faktúra za internet pre GK,,"dodávateľ: free-zona s.r.o., Námestie baníkov 35, 048 01 Rožňava, IČO: 44 356 358","23,00 € s DPH",03.08.2020,03.08.2020,platná, 2020104,faktúra za internet pre pob. Juh,,"dodávateľ: fz telecom s.r.o., Námestie baníkov 35, 048 01 Rožňava, IČO: 46 782 401","23,00 € s DPH",03.08.2020,03.08.2020,platná, 2020098,faktúra za opravu operadla,,"dodávateľ: Autocentrum, Gemerská 563, 049 51 Brzotín, IČO: 32997876, Attila Ondrej","7,20 € s DPH",28.07.2020,28.07.2020,platná, 2020097,faktúra za nákup literatúry,,"dodávateľ: Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r.o., Bojnická 10, P.O.Box 70, 830 00 Bratislava 3, IČO: 17311462","187,14 € s DPH",27.07.2020,27.07.2020,platná, 2020095,faktúra za upgrade PAM,,"dodávateľ: SOFTIP, a.s., Krasovského 14, 851 01 Bratislava, IČO: 36785512","36,62 € s DPH",24.07.2020,24.07.2020,platná, 2020096,faktúra za spoločný softwer Virtua,,"dodávateľ: Slovenská národná knižnica, Nám. J. C. Hronského 1, 036 01 Martin, IČO: 36138517","56,38 € s DPH",24.07.2020,24.07.2020,platná, 2020094,odmena za vydanie potvrdenia,,"dodávateľ: Slovenská komora exekútorov, Šustekova 49, 851 04 Bratislava, IČO: 35659718","6,60 € s DPH",21.07.2020,21.07.2020,platná, 2020093,faktúra za záložný zdroj a toner,,"dodávateľ: DEAC s.r.o., Marikovszkého 12, 048 01 Rožňava, IČO: 43884601","189,00 € s DPH",17.07.2020,17.07.2020,platná, 2020092,faktúra za čistiace a dezinfekčné potreby,,"dodávateľ: ZOVOX drogéria, Kósu Schoppera 31, 048 01 Rožňava, IČO: 10745114, Ing. Vojtech Zsori","237,58 € s DPH",10.07.2020,10.07.2020,platná, 2020091,faktúra za dodávku elektrickej energie,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","142,99 € s DPH",08.07.2020,08.07.2020,platná, 2020090,faktúra za mobilné služby,,"dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35 848 863","20,02 € s DPH",07.07.2020,07.07.2020,platná, 2020085,faktúra za internet pre pob. Juh,,"dodávateľ: fz telecom s.r.o., Námestie baníkov 35, 048 01 Rožňava, IČO: 46 782 401","23,00 € s DPH",03.07.2020,03.07.2020,platná, 2020086,faktúra za internet pre GK,,"dodávateľ: free-zona s.r.o., Námestie baníkov 35, 048 01 Rožňava, IČO: 44 356 358","23,00 € s DPH",03.07.2020,03.07.2020,platná, 2020087,faktúra za telef. hovory,,"dodávateľ: VM Telecom, s.r.o., Panenská 8, 811 03 Bratislava, IČO: 35837594","0,36 € s DPH",03.07.2020,03.07.2020,platná, 2020088,faktúra za služby GDPR,,"dodávateľ: CUBS plus, s.r.o., Mudroňova 29, 040 01 Košice, IČO: 46 943 404","68,40 € s DPH",03.07.2020,03.07.2020,platná, 2020089,faktúra za správu počítačovej siete a PC,,"dodávateľ: MICRODAT, s.r.o., Pionierov 588, 049 22 Gemerská Poloma, IČO: 43875076","52,08 € s DPH",03.07.2020,03.07.2020,platná, 2020083,faktúra za telef. hovory,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","33,37 € s DPH",02.07.2020,02.07.2020,platná, 2020084,faktúra za dodávku plynu,,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","258,00 € s DPH",02.07.2020,02.07.2020,platná, 2020081,faktúra za revíziu výťahu,,"dodávateľ: Ladislav Vrábel, Karpatská 3, 040 01 Košice, IČO: 10815295","48,00 € s DPH",01.07.2020,01.07.2020,platná, 2020082,faktúra za služby ABT a TPO,,"dodávateľ: Ing. Anastázia Hajdúková - BPO, Čučma 166, 048 01 Rožňava, IČO: 41835131","125,00 € s DPH",01.07.2020,01.07.2020,platná, 2020080,faktúra za revíziu EZS,,"dodávateľ: FITTICH RATES s.r.o., Šafárikova 20, 048 01 Rožňava, IČO: 31692656","111,60 € s DPH",29.06.2020,29.06.2020,platná, 2020079,faktúra za elektromateriál,,"dodávateľ: BOSZ s.r.o., Košická 3/A, 048 01 Rožňava, IČO: 36836036","304,00 € s DPH",26.06.2020,26.06.2020,platná, 2020078,faktúra za webhosting,,"dodávateľ: INGOS Prešov s.r.o., Francisciho 11, 080 01 Prešov, IČO: 31698352","12,00 € s DPH",25.06.2020,25.06.2020,platná, 2020077,faktúra za administratívne potreby,,"dodávateľ: Ladislav Mihalik - LAAX, Šafárikova 104, 048 01 Rožňava, IČO: 10746811","104,22 € s DPH",22.06.2020,22.06.2020,platná, 2020076,faktúra za opravu svetiel,,"dodávateľ: Autocentrum, Gemerská 563, 049 51 Brzotín, IČO: 32997876, Attila Ondrej","26,98 € s DPH",18.06.2020,18.06.2020,platná, 2020074,faktúra za mobilné hovory,,"dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35 848 863","20,00 € s DPH",09.06.2020,09.06.2020,platná, 2020075,faktúra za doplnenie kreditu na SMS,,"dodávateľ: EuroSMS s.r.o., Račianska 96, 831 02 Bratislava, IČO: 46 166 939","72,00 € s DPH",09.06.2020,09.06.2020,platná, 2020073,faktúra za dodávku elektrickej energie,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","108,02 € s DPH",08.06.2020,08.06.2020,platná, 2020072,faktúra za členský poplatok,,"dodávateľ: Spolok slovenských knihovníkov a knižníc, Michalská 1, 816 14 Bratislava, IČO: 00178594","50,00 € s DPH",05.06.2020,05.06.2020,platná, 2020071,faktúra za služby MVS,,"dodávateľ: Štátna vedecká knižnica, Lazovná 9, 975 58 Banská Bystrica, IČO: 35987006","10,40 € s DPH",04.06.2020,04.06.2020,platná, 2020066,faktúra za dodávku plynu,,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","258,00 € s DPH",02.06.2020,02.06.2020,platná, 2020067,faktúra za internet pre GK,,"dodávateľ: free-zona s.r.o., Námestie baníkov 35, 048 01 Rožňava, IČO: 44 356 358","23,00 € s DPH",02.06.2020,02.06.2020,platná, 2020068,faktúra za internet pre pob. Juh,,"dodávateľ: fz telecom s.r.o., Námestie baníkov 35, 048 01 Rožňava, IČO: 46 782 401","23,00 € s DPH",02.06.2020,02.06.2020,platná, 2020069,faktúra za služby MVS,,"dodávateľ: Národné centrum zdravotníckych informácií, Lazaretská 26, 811 09 Bratislava, IČO: 00165387","9,13 € s DPH",02.06.2020,02.06.2020,platná, 2020070,faktúra za telef. hovory,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","29,03 € s DPH",02.06.2020,02.06.2020,platná, 2020065,faktúra za servis výťahu,,"dodávateľ: Ladislav Vrábel, Karpatská 3, 040 01 Košice, IČO: 10815295","48,00 € s DPH",01.06.2020,01.06.2020,platná, 2020063,faktúra za stravné lístky,,"dodávateľ: Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674","2 411,52 € s DPH",26.05.2020,26.05.2020,platná, 2020064,faktúra za predplatné časopisu,,"dodávateľ: Ing. arch. Jozef Chrobák, Ľudovíta Fullu, 841 05 Bratislava, IČO: 40101410","21,00 € s DPH",26.05.2020,26.05.2020,platná, 2020062,faktúra za spoločný softver Virtua,,"dodávateľ: Slovenská národná knižnica, Nám. J. C. Hronského 1, 036 01 Martin, IČO: 36138517","59,47 € s DPH",22.05.2020,22.05.2020,platná, 2020061,faktúra za hosting virtuálnej prehliadky,,"dodávateľ: INGOS Prešov s.r.o., Francisciho 11, 080 01 Prešov, IČO: 31698352","12,00 € s DPH",18.05.2020,18.05.2020,platná, 2020060,faktúra za dodávku elektrickej energie,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","136,28 € s DPH",12.05.2020,12.05.2020,platná, 2020059,faktúra za mobilné hovory,,"dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35 848 863","20,24 € s DPH",07.05.2020,07.05.2020,platná, 2020056,faktúra za vyúčtovanie služieb na pob. Juh 2019,,"dodávateľ: Technické služby mesta Rožňava, Štítnická 257/21, 048 01 Rožňava, IČO: 35570229","230,45 € s DPH",05.05.2020,05.05.2020,platná, 2020057,faktúra za dezinfekčné potreby,,"dodávateľ: ZOVOX drogéria, Kósu Schoppera 31, 048 01 Rožňava, IČO: 10745114, Ing. Vojtech Zsori","66,84 € s DPH",05.05.2020,05.05.2020,platná, 2020058,faktúra za ochranné prepážky,,"dodávateľ: Titan-Tatraplast, s.r.o., Bystrická cesta 2761, 034 01 Ružomberok, IČO: 36 440 124","116,76 € s DPH",05.05.2020,05.05.2020,platná, 2020049,faktúra za upgrade PAM,,"dodávateľ: SOFTIP, a.s., Krasovského 14, 851 01 Bratislava, IČO: 36785512","36,62 € s DPH",04.05.2020,04.05.2020,platná, 2020050,faktúra za servis výťahu,,"dodávateľ: Ladislav Vrábel, Karpatská 3, 040 01 Košice, IČO: 10815295","48,00 € s DPH",04.05.2020,04.05.2020,platná, 2020051,faktúra za dodávku plynu,,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","258,00 € s DPH",04.05.2020,04.05.2020,platná, 2020052,faktúra za telef. hovory,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","27,25 € s DPH",04.05.2020,04.05.2020,platná, 2020053,faktúra za dodávku elektrickej energie,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","70,00 € s DPH",04.05.2020,04.05.2020,platná, 2020054,faktúra za internet pre pob. Juh,,"dodávateľ: fz telecom s.r.o., Námestie baníkov 35, 048 01 Rožňava, IČO: 46 782 401","23,00 € s DPH",04.05.2020,04.05.2020,platná, 2020055,faktúra za internet pre GK,,"dodávateľ: free-zona s.r.o., Námestie baníkov 35, 048 01 Rožňava, IČO: 44 356 358","23,00 € s DPH",04.05.2020,04.05.2020,platná, 2020048,faktúra za servis kniž. systému Clavius,,"dodávateľ: MS-SOFT, s.r.o., Komenského 53, 010 01 Žilina, IČO: 44832621","792,00 € s DPH",29.04.2020,29.04.2020,platná, 2020047,faktúra za bezdotykový dávkovač a dezinfekciu,,"dodávateľ: EcoStep s.r.o., K cementárně 234/6, 153 00 Praha 5, IČO: 24799599","167,27 € s DPH",24.04.2020,24.04.2020,platná, 2020046,faktúra za hosting virtuálnej prehliadky,,"dodávateľ: INGOS Prešov s.r.o., Francisciho 11, 080 01 Prešov, IČO: 31698352","12,00 € s DPH",20.04.2020,20.04.2020,platná, 2020045,faktúra za nákup farieb na maľovanie sociálnych priestorov,,"dodávateľ: Anežka Kováčová - Kolor CENTRUM, Štítnická 3602, 048 01 Rožňava, IČO: 44731671","118,12 € s DPH",14.04.2020,14.04.2020,platná, 2020043,faktúra za služby ABT a TPO,,"dodávateľ: Ing. Anastázia Hajdúková - BPO, Čučma 166, 048 01 Rožňava, IČO: 41835131","125,00 € s DPH",08.04.2020,08.04.2020,platná, 2020044,faktúra za dodávku elektrickej energie,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","150,42 € s DPH",08.04.2020,08.04.2020,platná, 2020042,faktúra za mobilné hovory,,"dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35 848 863","20,00 € s DPH",07.04.2020,07.04.2020,platná, 2020041,faktúra za telef. hovory,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","29,40 € s DPH",03.04.2020,03.04.2020,platná, 2020037,faktúra za telef. hovory,,"dodávateľ: VM Telecom, s.r.o., Panenská 8, 811 03 Bratislava, IČO: 35837594","1,75 € s DPH",02.04.2020,02.04.2020,platná, 2020038,faktúra za dodávku plynu,,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","258,00 € s DPH",02.04.2020,02.04.2020,platná, 2020039,faktúra za internet pre pob. Juh,,"dodávateľ: fz telecom s.r.o., Námestie baníkov 35, 048 01 Rožňava, IČO: 46 782 401","23,00 € s DPH",02.04.2020,02.04.2020,platná, 2020040,faktúra za internet pre GK,,"dodávateľ: free-zona s.r.o., Námestie baníkov 35, 048 01 Rožňava, IČO: 44 356 358","23,00 € s DPH",02.04.2020,02.04.2020,platná, 2020034,faktúra za nákup dezinfekčných potrieb,,"dodávateľ: ZOVOX drogéria, Kósu Schoppera 31, 048 01 Rožňava, IČO: 10745114, Ing. Vojtech Zsori","84,54 € s DPH",31.03.2020,31.03.2020,platná, 2020035,faktúra za správu počítačovej siete a PC,,"dodávateľ: MICRODAT, s.r.o., Pionierov 588, 049 22 Gemerská Poloma, IČO: 43875076","193,20 € s DPH",31.03.2020,31.03.2020,platná, 2020036,faktúra za služby GDPR,,"dodávateľ: CUBS plus, s.r.o., Mudroňova 29, 040 01 Košice, IČO: 46 943 404","68,40 € s DPH",31.03.2020,31.03.2020,platná, 2020033,faktúra za servis výťahu,,"dodávateľ: Ladislav Vrábel, Karpatská 3, 040 01 Košice, IČO: 10815295","48,00 € s DPH",30.03.2020,30.03.2020,platná, 2020032,"faktúra za vodné, stočné",,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36 570 460","168,48 € s DPH",26.03.2020,26.03.2020,platná, 2020031,faktúra za webhosting,,"dodávateľ: INGOS Prešov s.r.o., Francisciho 11, 080 01 Prešov, IČO: 31698352","12,00 € s DPH",25.03.2020,25.03.2020,platná, 2020030,faktúra za revíziu EZS,,"dodávateľ: FITTICH RATES s.r.o., Šafárikova 20, 048 01 Rožňava, IČO: 31692656","78,00 € s DPH",16.03.2020,16.03.2020,platná, 2020028,"faktúra za zásobníky na uteráky, uteráky jednorázové",,"dodávateľ: KAMIKO - HYGIENE s.r.o., Kremnička 5, 974 03 Banská Bystrica, IČO: 45965340","88,04 € s DPH",11.03.2020,11.03.2020,platná, 2020029,faktúra za služby MVS,,"dodávateľ: Slovenská národná knižnica, Nám. J. C. Hronského 1, 036 01 Martin, IČO: 36138517","3,75 € s DPH",11.03.2020,11.03.2020,platná, 2020026,faktúra za telef. hovory,,"dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35 848 863","20,00 € s DPH",09.03.2020,09.03.2020,platná, 2020027,faktúra za dodávku elektrickej energie,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","178,32 € s DPH",09.03.2020,09.03.2020,platná, 2020025,faktúra za nákup literatúry,,"dodávateľ: ALBATROS MEDIA Slovakia s.r.o., Mickiewiczova 9, 811 07 Bratislava, IČO: 46106596","401,80 € s DPH",06.03.2020,06.03.2020,platná, 2020024,faktúra za knihu,,"dodávateľ: ILA, s.r.o., Štefánikova 8, 058 01 Poprad, IČO: 36515493","10,65 € s DPH",05.03.2020,05.03.2020,platná, 2020020,faktúra za dodávku plynu,,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","258,00 € s DPH",02.03.2020,02.03.2020,platná, 2020021,faktúra za internet pre GK,,"dodávateľ: free-zona s.r.o., Námestie baníkov 35, 048 01 Rožňava, IČO: 44 356 358","23,00 € s DPH",02.03.2020,02.03.2020,platná, 2020022,faktúra za internet pre pob. Juh,,"dodávateľ: fz telecom s.r.o., Námestie baníkov 35, 048 01 Rožňava, IČO: 46 782 401","23,00 € s DPH",02.03.2020,02.03.2020,platná, 2020023,faktúra za telef. hovory,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","32,14 € s DPH",02.03.2020,02.03.2020,platná, 2020019,faktúra za zabezpečenie prevádzkových podmienok výťahu,,"dodávateľ: Ladislav Vrábel, Karpatská 3, 040 01 Košice, IČO: 10815295","48,00 € s DPH",28.02.2020,28.02.2020,platná, 2020018,faktúra za stravné lístky,,"dodávateľ: Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674","2 411,52 € s DPH",27.02.2020,27.02.2020,platná, 2020017,faktúra za upgrade Clavius,,"dodávateľ: MS-SOFT, s.r.o., Komenského 53, 010 01 Žilina, IČO: 44832621","1 109,76 € s DPH",26.02.2020,26.02.2020,platná, 2020016,faktúra za zhotovenie banera na TSK,,"dodávateľ: ALTAIR Janka Šmelková, Jarková 342/11, 049 25 Dobšiná, IČO: 33449341","49,50 € s DPH",19.02.2020,19.02.2020,platná, 2020015,faktúra za nákup literatúry,,"dodávateľ: Literama.sk - KYBEROS Group, s.r.o., Agátová 688/7, 971 01 Prievidza, IČO: 44792042","497,24 € s DPH",17.02.2020,17.02.2020,platná, 2020011,faktúra za dodávku elektrickej energie,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","203,94 € s DPH",10.02.2020,10.02.2020,platná, 2020012,faktúra za mobilné hovory,,"dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35 848 863","20,00 € s DPH",10.02.2020,10.02.2020,platná, 2020013,faktúra za nákup literatúry,,"dodávateľ: ALBATROS MEDIA Slovakia s.r.o., Mickiewiczova 9, 811 07 Bratislava, IČO: 46106596","185,13 € s DPH",10.02.2020,10.02.2020,platná, 2020014,faktúra za webhosting,,"dodávateľ: INGOS Prešov s.r.o., Francisciho 11, 080 01 Prešov, IČO: 31698352","12,00 € s DPH",10.02.2020,10.02.2020,platná, 2020007,faktúra za dodávku plynu,,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","258,00 € s DPH",03.02.2020,03.02.2020,platná, 2020008,faktúra za dodávku elektrickej energie,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","70,00 € s DPH",03.02.2020,03.02.2020,platná, 2020009,faktúra za internet pre pob. Juh,,"dodávateľ: fz telecom s.r.o., Námestie baníkov 35, 048 01 Rožňava, IČO: 46 782 401","23,00 € s DPH",03.02.2020,03.02.2020,platná, 2020010,faktúra za internet pre GK,,"dodávateľ: free-zona s.r.o., Námestie baníkov 35, 048 01 Rožňava, IČO: 44 356 358","23,00 € s DPH",03.02.2020,03.02.2020,platná, 2020006,faktúra za zabezpečenie prevádzky výťahu,,"dodávateľ: Ladislav Vrábel, Karpatská 3, 040 01 Košice, IČO: 10815295","48,00 € s DPH",28.01.2020,28.01.2020,platná, 2020004,faktúra za predplatné časopisu,,"dodávateľ: Wolters Kluwer SR s.r.o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 2, IČO: 31348262","46,40 € s DPH",27.01.2020,27.01.2020,platná, 2020005,faktúra za upgrade PAM,,"dodávateľ: SOFTIP, a.s., Krasovského 14, 851 01 Bratislava, IČO: 36785512","36,62 € s DPH",27.01.2020,27.01.2020,platná, 2020002,faktúra za internet pre GK,,"dodávateľ: free-zona s.r.o., Námestie baníkov 35, 048 01 Rožňava, IČO: 44 356 358","23,00 € s DPH",07.01.2020,07.01.2020,platná, 2020003,faktúra za internet pre pob. Juh,,"dodávateľ: fz telecom s.r.o., Námestie baníkov 35, 048 01 Rožňava, IČO: 46 782 401","23,00 € s DPH",07.01.2020,07.01.2020,platná, 2020001,faktúra za telef. hovory,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","32,84 € s DPH",03.01.2020,03.01.2020,platná, 2020000,faktúra za dodávku plynu,,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","258,00 € s DPH",02.01.2020,02.01.2020,platná, 2592019,faktúra za telef. hovory,,"dodávateľ: VM Telecom, s.r.o., Panenská 8, 811 03 Bratislava, IČO: 35837594","1,38 € s DPH",31.12.2019,31.12.2019,platná, 2602019,faktúra za telef. hovory,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","35,98 € s DPH",31.12.2019,31.12.2019,platná, 2612019,faktúra za telef. hovory,,"dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35 848 863","20,00 € s DPH",31.12.2019,31.12.2019,platná, 2622019,faktúra za dodávku elektrickej energie,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","171,56 € s DPH",31.12.2019,31.12.2019,platná, 2632019,faktúra za vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za pob. Juh,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","3,64 € s DPH",31.12.2019,31.12.2019,platná, 2562019,faktúra za vyhotovenie virtuálnej prehliadky interiéru a exteriéru,1122019,"dodávateľ: INGOS Prešov s.r.o., Francisciho 11, 080 01 Prešov, IČO: 31698352","996,00 € s DPH",20.12.2019,20.12.2019,platná, 2572019,faktúra za PC a monitor,94/2019,"dodávateľ: DEAC s.r.o., Marikovszkého 12, 048 01 Rožňava, IČO: 43884601","686,96 € s DPH",20.12.2019,20.12.2019,platná, 2582019,faktúra za LED trubice,95/2019,"dodávateľ: BOSZ s.r.o., Košická 3/A, 048 01 Rožňava, IČO: 36836036","210,00 € s DPH",20.12.2019,20.12.2019,platná, 2522019,faktúra za revíziu elektrických spotrebičov,91/2019,"dodávateľ: BPM ELEKTRO, s.r.o., 049 42 Drnava 268, IČO: 50076019","496,86 € s DPH",19.12.2019,19.12.2019,platná, 2542019,faktúra za stravné lístky,96/2019,"dodávateľ: Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674","2 411,52 € s DPH",19.12.2019,19.12.2019,platná, 2552019,faktúra za servisnú prehliadku plynových kotlov,93/2019,"dodávateľ: Juraj Rochfaluši GEKOS, Edelényska 18, 048 01 Rožňava, IČO: 10755462","216,00 € s DPH",19.12.2019,19.12.2019,platná, 2502019,faktúra za tlač propagačných materiálov,88/2019,"dodávateľ: Tlačiareň OTOPRINT, Šafárikova 101, 048 01 Rožňava, IČO: 46096167, Anna Kováčová","470,20 € s DPH",18.12.2019,18.12.2019,platná, 2512019,faktúra za služby IS,89/2019,"dodávateľ: MICRODAT, s.r.o., Pionierov 588, 049 22 Gemerská Poloma, IČO: 43875076","252,00 € s DPH",18.12.2019,18.12.2019,platná, 2532019,faktúra za potlač tašiek na propagáciu,92/2019,"dodávateľ: Chocolate Patrik s.r.o., Páterova 89, 048 01 Rožňava, IČO: 46284761","87,60 € s DPH",18.12.2019,18.12.2019,platná, 2482019,faktúra za predplatné časopisu,,"dodávateľ: ARES spol. s.r.o., Športová 5, 831 04 Bratislava, IČO: 31363822","5,10 € s DPH",17.12.2019,17.12.2019,platná, 2492019,faktúra za výrobu atypických regálov,87/2019,"dodávateľ: Jaroslav Forgáč STOLÁRSTVO, 049 31 Rožňavské Bystré 75, IČO: 43 721 176","6 770,00 € s DPH",17.12.2019,17.12.2019,platná, 2472019,faktúra za literatúru,,"dodávateľ: Klub vojenskej histórie Beskydy, 067 45 Hudcovce 105, IČO: 37942859","34,00 € s DPH",16.12.2019,16.12.2019,platná, 2462019,"faktúra za elektro materiál, vysávač",90/2019,"dodávateľ: BOSZ s.r.o., Košická 3/A, 048 01 Rožňava, IČO: 36836036","368,74 € s DPH",13.12.2019,13.12.2019,platná, 2442019,faktúra za nákup literatúry,,"dodávateľ: Literama.sk - KYBEROS Group, s.r.o., Agátová 688/7, 971 01 Prievidza, IČO: 44792042","554,55 € s DPH",12.12.2019,12.12.2019,platná, 2452019,faktúra za služby MVS,,"dodávateľ: Štátna vedecká knižnica, Lazovná 9, 975 58 Banská Bystrica, IČO: 35987006","17,40 € s DPH",12.12.2019,12.12.2019,platná, 2422019,faktúra za výrobu reklamného predmetu,85/2019,"dodávateľ: Chocolate Patrik s.r.o., Páterova 89, 048 01 Rožňava, IČO: 46284761","30,96 € s DPH",11.12.2019,11.12.2019,platná, 2432019,faktúra za poskytnuté občerstvenie,86/2019,"dodávateľ: GEMER SERVIS, s.r.o., Slanská 219, 049 22 Gemerská Poloma, IČO: 46 535 390","200,00 € s DPH",11.12.2019,11.12.2019,platná, 2412019,faktúra za revíziu EZS,,"dodávateľ: FITTICH RATES s.r.o., Šafárikova 20, 048 01 Rožňava, IČO: 31692656","78,07 € s DPH",10.12.2019,10.12.2019,platná, 2382019,faktúra za služby GDPR,,"dodávateľ: CUBS plus, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice, IČO: 46 943 404","68,40 € s DPH",09.12.2019,09.12.2019,platná, 2392019,faktúra za dodávku elektrickej energie,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","164,92 € s DPH",09.12.2019,09.12.2019,platná, 2402019,faktúra za mobilné hovory,,"dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35 848 863","20,00 € s DPH",09.12.2019,09.12.2019,platná, 2332019,faktúra za tonery,,"dodávateľ: M-Profi Mikuláš Repaszky, Kyjevská 34, 048 01 Rožňava, IČO: 43411924","244,00 € s DPH",06.12.2019,06.12.2019,platná, 2342019,faktúra za predplatné časopisu,,"dodávateľ: L. K. Permanent spol. s. r. o., Hattalova 12, 831 03 Bratislava, IČO: 31352782","9,90 € s DPH",06.12.2019,06.12.2019,platná, 2352019,faktúra za služby MVS,,"dodávateľ: Slovenská národná knižnica, Nám. J. C. Hronského 1, 036 01 Martin, IČO: 36138517","67,95 € s DPH",06.12.2019,06.12.2019,platná, 2362019,faktúra za služby spojené s poskytovaním zdravotného dohľadu,,"dodávateľ: PARTNERS BS s.r.o., Čínska 2529/14, 040 13 Košice, IČO: 52708152","200,00 € s DPH",06.12.2019,06.12.2019,platná, 2372019,faktúra za predplatné časopisu,,"dodávateľ: PORADCA s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina, IČO: 36371271","80,00 € s DPH",06.12.2019,06.12.2019,platná, 2322019,faktúra za servis klimatizačných jednotiek,,"dodávateľ: COM-KLIMA, s.r.o., Á. Jedlíka 4554, 945 01 Komárno, IČO: 35 936 495","264,00 € s DPH",04.12.2019,04.12.2019,platná, 2282019,faktúra za predplatné časopisov,,"dodávateľ: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 366 311 24","1 513,24 € s DPH",03.12.2019,03.12.2019,platná, 2292019,faktúra za tlač zborníka prác - M. R. Štefánik /FPU/,,"dodávateľ: Tlačiareň OTOPRINT, Šafárikova 101, 048 01 Rožňava, IČO: 46096167, Anna Kováčová","245,00 € s DPH",03.12.2019,03.12.2019,platná, 2302019,faktúra za služby TPO a ABT,,"dodávateľ: Ing. Anastázia Hajdúková - BPO, Čučma 166, 048 01 Rožňava, IČO: 41835131","125,00 € s DPH",03.12.2019,03.12.2019,platná, 2312019,faktúra za nákup literatúry,,"dodávateľ: Panta Rhei, s.r.o., Kúpeľná 2, 932 01 Veľký Meder, IČO: 31443923","1 001,38 € s DPH",03.12.2019,03.12.2019,platná, 2232019,faktúra za internet pre GK,,"dodávateľ: free-zona s.r.o., Námestie baníkov 35, 048 01 Rožňava, IČO: 44 356 358","23,00 € s DPH",02.12.2019,02.12.2019,platná, 2242019,faktúra za internet pre pob. Juh,,"dodávateľ: fz telecom s.r.o., Námestie baníkov 35, 048 01 Rožňava, IČO: 46 782 401","23,00 € s DPH",02.12.2019,02.12.2019,platná, 2252019,faktúra za poštovné,,"dodávateľ: Katolícka univerzita v Ružomberku, Hrabovká cesta 5512/1A, 034 01 Ružomberok, IČO: 37801279","3,91 € s DPH",02.12.2019,02.12.2019,platná, 2262019,faktúra za telefónne hovory,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","34,45 € s DPH",02.12.2019,02.12.2019,platná, 2272019,faktúra za dodávku plynu,,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","375,00 € s DPH",02.12.2019,02.12.2019,platná, 2122019,faktúra za bezpečnostné kódy,,"dodávateľ: ORIS PLUS SK s.r.o., Dohnányho 7, 917 02 Trnava, IČO: 35962127","265,80 € s DPH",29.11.2019,29.11.2019,platná, 2192019,faktúra za fóliu na balenie kníh - hrubá,,"dodávateľ: PROFI ZÁHRADKÁRSTVO, K. Schoppera 13, 048 01 Rožňava, IČO: 412 89 480, Dušan Šurina","235,60 € s DPH",29.11.2019,29.11.2019,platná, 2202019,faktúra za verejnú správu,,"dodávateľ: Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 1, IČO: 31592503","132,00 € s DPH",29.11.2019,29.11.2019,platná, 2222019,faktúra za vyhotovenie geometrického plánu,,"dodávateľ: Ing. Jaroslav Palacko, 049 24 Gočovo 131, IČO: 46933239","240,00 € s DPH",29.11.2019,29.11.2019,platná, 2212019,faktúra za potlač fólii informačných panelov,,"dodávateľ: Chocolate Patrik s.r.o., Páterova 89, 048 01 Rožňava, IČO: 46284761","1 299,72 € s DPH",29.11.2019,29.11.2019,platná, 2132019,faktúra za opravu výťahu,ZoD 01/10/2019,"dodávateľ: Ladislav Vrábel, Karpatská 3, 040 01 Košice, IČO: 10815295","9 955,20 € s DPH",28.11.2019,28.11.2019,platná, 2142019,faktúra za literatúru,,"dodávateľ: Katolícka univerzita v Ružomberku, Hrabovká cesta 5512/1A, 034 01 Ružomberok, IČO: 37801279","4,50 € s DPH",28.11.2019,28.11.2019,platná, 2152019,faktúra za nákup literatúry,,"dodávateľ: GRADA Slovakia s.r.o., Moskovská 29, 811 08 Bratislava, IČO: 31346103","349,22 € s DPH",28.11.2019,28.11.2019,platná, 2162019,faktúra za nákup literatúry,,"dodávateľ: Katolícka univerzita v Ružomberku, Hrabovká cesta 5512/1A, 034 01 Ružomberok, IČO: 37801279","22,00 € s DPH",28.11.2019,28.11.2019,platná, 2172019,faktúra za predplatné časopisu,,"dodávateľ: Slovenská asociácia knižníc, Klemensova 2522/19, 814 17 Bratislava, IČO: 30845181","120,00 € s DPH",28.11.2019,28.11.2019,platná, 2182019,faktúra za služby TPO a ABT,,"dodávateľ: Ing. Anastázia Hajdúková - BPO, Čučma 166, 048 01 Rožňava, IČO: 41835131","125,00 € s DPH",28.11.2019,28.11.2019,platná, 2102019,faktúra za nákup literatúry,,"dodávateľ: Literama.sk - KYBEROS Group, s.r.o., Agátová 688/7, 971 01 Prievidza, IČO: 44792042","741,68 € s DPH",27.11.2019,27.11.2019,platná, 2112019,faktúra za administratívne potreby,,"dodávateľ: Papierníctvo LAAX, Šafárikova 104, 048 01 Rožňava, IČO: 10746811, Ladislav Mihalik","215,98 € s DPH",27.11.2019,27.11.2019,platná, 2082019,faktúra za predĺženie licencie na antivírus,,"dodávateľ: ESET, spol. s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 31333532","155,52 € s DPH",26.11.2019,26.11.2019,platná, 2092019,faktúra za spoločný software Virtua,,"dodávateľ: Slovenská národná knižnica, Nám. J. C. Hronského 1, 036 01 Martin, IČO: 36138517","58,51 € s DPH",26.11.2019,26.11.2019,platná, 2072019,faktúra za atrament,,"dodávateľ: 100P Slovakia s.r.o., K. Schoppera 6, 048 01 Rožňava, IČO: 45342733","34,44 € s DPH",25.11.2019,25.11.2019,platná, 2062019,faktúra za nákup CD,,"dodávateľ: Hudobný.sk, Sibírska 23, 831 02 Bratislava, IČO: 35749890","92,12 € s DPH",20.11.2019,20.11.2019,platná, 2032019,faktúra za nákup literatúry,,"dodávateľ: ALBATROS MEDIA Slovakia s.r.o., Mickiewiczova 9, 811 07 Bratislava, IČO: 46106596","355,87 € s DPH",18.11.2019,18.11.2019,platná, 2042019,faktúra za revíziu hydrantov a HP,,"dodávateľ: ALTAIR Janka Šmelková, Jarková 342/11, 049 25 Dobšiná, IČO: 33449341","129,60 € s DPH",18.11.2019,18.11.2019,platná, 2052019,faktúra za nepredvídateľné náklady v rámci projektu "Objavujeme čaro Gemera",,"dodávateľ: Ing. Dobos - DOBART s.r.o., Rudná 353, 048 01 Rožňava, IČO: 31648185","633,30 € s DPH",18.11.2019,18.11.2019,platná, 1992019,faktúra za revíziu plynových zariadení,68/2019,"dodávateľ: REVISPOL, s.r.o., Laborecká 12, 040 01 Košice, IČO: 46 652 388","150,00 € s DPH",15.11.2019,15.11.2019,platná, 2002019,faktúra za náhradné diely na vertikálne žalúzie,69/2019,"dodávateľ: In Trust, s.r.o., Zoltána Fábryho 24, 048 01 Rožňava, IČO: 36 808 326","25,50 € s DPH",15.11.2019,15.11.2019,platná, 2012019,faktúra za predplatné časopisu,,"dodávateľ: Ing. Peter Kováč, Čaradice 110, 953 01 Zlaté Moravce 1, IČO: 41044304","10,80 € s DPH",15.11.2019,15.11.2019,platná, 2022019,"faktúra za scanery, príslušenstvo k PC",,"dodávateľ: DEAC s.r.o., Marikovszkého 12, 048 01 Rožňava, IČO: 43884601","200,00 € s DPH",15.11.2019,15.11.2019,platná, 1982019,faktúra za predplatné časopisu,,"dodávateľ: Strom života, o.z., Jelenia 7, 811 05 Bratislava, IČO: 00587010","27,20 € s DPH",13.11.2019,13.11.2019,platná, 1942019,faktúra za vytvorenie náučného chodníka v rámci projektu "Objavujeme čaro Gemera",,"dodávateľ: Ing. Dobos - DOBART s.r.o., Rudná 353, 048 01 Rožňava, IČO: 31648185","7 357,26 € s DPH",12.11.2019,12.11.2019,platná, 1952019,faktúra za optický valec do kopírovacieho stroja,67/2019,"dodávateľ: M-Profi Mikuláš Repaszky, Kyjevská 34, 048 01 Rožňava, IČO: 43411924","231,26 € s DPH",12.11.2019,12.11.2019,platná, 1962019,faktúra za výrobu informačných panelov,52/2019,"dodávateľ: Jaroslav Forgáč STOLÁRSTVO, 049 31 Rožňavské Bystré, IČO: 43 721 176","9 030,00 € s DPH",12.11.2019,12.11.2019,platná, 1972019,faktúra za predplatné časopisu,,"dodávateľ: Bublina print s.r.o., Košická 37, 821 09 Bratislava, IČO: 51105489","17,50 € s DPH",12.11.2019,12.11.2019,platná, 1902019,faktúra za dodávku elektrickej energie,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","146,75 € s DPH",11.11.2019,11.11.2019,platná, 1912019,faktúra za čistiace a dezinfekčné potreby,64/2019,"dodávateľ: BEFORA VEĽKOSKLAD, spol s.r.o., Šafárikova 4072, 048 01 Rožňava, IČO: 31667104","89,57 € s DPH",11.11.2019,11.11.2019,platná, 1922019,faktúra za mobilné služby,,"dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35 848 863","20,00 € s DPH",11.11.2019,11.11.2019,platná, 1932019,faktúra za skladacie stoličky,,"dodávateľ: JYSK s.r.o., Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava, IČO: 35974133","150,00 € s DPH",11.11.2019,11.11.2019,platná, 1882019,faktúra za tašky za účelom propagácie projektu /FPU/,,"dodávateľ: CreoCom, s.r.o., Nitrianska 5, 917 01 Trnava, IČO: 36 691 836","200,40 € s DPH",06.11.2019,06.11.2019,platná, 1892019,faktúra za predplatné časopisu,,"dodávateľ: Silvia Hodálová - VIUSS, Zimná 3271/6, 821 02 Bratislava - Ružinov, IČO: 47 982 594","15,00 € s DPH",06.11.2019,06.11.2019,platná, 1812019,faktúra za vodné a stočné,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36 570 460","73,68 € s DPH",05.11.2019,05.11.2019,platná, 1822019,faktúra za telef. hovory,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","30,77 € s DPH",05.11.2019,05.11.2019,platná, 1832019,faktúra za dodávku elektrickej energie,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","68,00 € s DPH",05.11.2019,05.11.2019,platná, 1842019,faktúra za dodávku plynu,,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","375,00 € s DPH",05.11.2019,05.11.2019,platná, 1852019,faktúra za predplatné časopisu,,"dodávateľ: Literárne informačné centrum, Nám. SNP 12, 812 24 Bratislava, IČO: 31752381","18,00 € s DPH",05.11.2019,05.11.2019,platná, 1862019,faktúra za predplatné časopisu,,"dodávateľ: Centrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava, IČO: 00151882","12,00 € s DPH",05.11.2019,05.11.2019,platná, 1872019,faktúra za lavičky /projekt "Objavujeme čaro Gemera",,"dodávateľ: Tomáš Hula, Družstevná 151/69, 956 17 Solčany, IČO: 47688769","297,00 € s DPH",05.11.2019,05.11.2019,platná, 1782019,faktúra za internet pre GK,,"dodávateľ: free-zona s.r.o., Námestie baníkov 35, 048 01 Rožňava, IČO: 44 356 358","23,00 € s DPH",04.11.2019,04.11.2019,platná, 1792019,faktúra za internet pre pob. Juh,,"dodávateľ: fz telecom s.r.o., Námestie baníkov 35, 048 01 Rožňava, IČO: 46 782 401","23,00 € s DPH",04.11.2019,04.11.2019,platná, 1802019,faktúra za predplatné časopisu,,"dodávateľ: PORADCA s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina, IČO: 36371271","80,00 € s DPH",04.11.2019,04.11.2019,platná, 1762019,faktúra za materiál na tvorivé dielne /FPU/,,"dodávateľ: OPIDEKOR, s.r.o., Hlavná 22, 943 01 Štúrovo, IČO: 48228907","132,08 € s DPH",31.10.2019,31.10.2019,platná, 1772019,faktúra za správu počítačovej siete,,"dodávateľ: MICRODAT, s.r.o., Pionierov 588, 049 22 Gemerská Poloma, IČO: 43875076","117,60 € s DPH",31.10.2019,31.10.2019,platná, 1662019,faktúra za nákup literatúry /FPU/,,"dodávateľ: Panta Rhei, s.r.o., Kúpeľná 2, 932 01 Veľký Meder, IČO: 31443923","1 739,76 € s DPH",30.10.2019,30.10.2019,platná, 1672019,faktúra za nákup tonerov,,"dodávateľ: 100P Slovakia s.r.o., K. Schoppera 6, 048 01 Rožňava, IČO: 45342733","179,87 € s DPH",30.10.2019,30.10.2019,platná, 1682019,faktúra za predĺženie licencie domény,,"dodávateľ: INTERNET SK, s.r.o., Palisády 33, 811 06 Bratislava, IČO: 35826339","28,56 € s DPH",30.10.2019,30.10.2019,platná, 1692019,faktúra za nákup literatúry /FPU/,,"dodávateľ: Martinus, s.r.o., Gorkého 4, 036 01 Martin, IČO: 45503249","293,76 € s DPH",30.10.2019,30.10.2019,platná, 1702019,faktúra za nákup literatúry /FPU/,,"dodávateľ: Martinus, s.r.o., Gorkého 4, 036 01 Martin, IČO: 45503249","469,72 € s DPH",30.10.2019,30.10.2019,platná, 1712019,faktúra za nákup literatúry,,"dodávateľ: PORTÁL SLOVAKIA, Horská 810, 059 91 Veľký Slavkov, IČO: 35463066, PaedDr. Nadežda Čabiňaková","349,88 € s DPH",30.10.2019,30.10.2019,platná, 1722019,faktúra za nákup administratívnych potrieb,,"dodávateľ: Papierníctvo LAAX, Šafárikova 104, 048 01 Rožňava, IČO: 10746811, Ladislav Mihalik","353,02 € s DPH",30.10.2019,30.10.2019,platná, 1732019,faktúra za predĺženie domény,,"dodávateľ: WEDOS Internet, a.s., Masarykova 1230, 373 41 Hluboká nad Vltavou, IČO: 28115708","23,76 € s DPH",30.10.2019,30.10.2019,platná, 1742019,faktúra za sprievodcovské služby /FPU/,,"dodávateľ: MiC KOŠICE - Ladislav Korán - LIT, Kechnec 7, 044 58 Kechnec, IČO: 32566662, Ladislav Korán","55,00 € s DPH",30.10.2019,30.10.2019,platná, 1752019,faktúra za materiál na tvorivé dielne /FPU/,,"dodávateľ: G-STYL s.r.o., Šafárikova 9, 048 01 Rožňava, IČO: 46865641","240,29 € s DPH",30.10.2019,30.10.2019,platná, 1652019,faktúra za nákup literatúry /FPU/,,"dodávateľ: Martinus, s.r.o., Gorkého 4, 036 01 Martin, IČO: 45503249","413,30 € s DPH",28.10.2019,28.10.2019,platná, 1622019,faktúra za stravné lístky,,"dodávateľ: Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674","2 893,82 € s DPH",25.10.2019,25.10.2019,platná, 1632019,faktúra za nákup literatúry /FPU/,,"dodávateľ: LIBRO s.r.o., Slnečná 1825/14, 979 01 Rimavská Sobota 1, IČO: 46551387","99,34 € s DPH",25.10.2019,25.10.2019,platná, 1642019,faktúra za nákup literatúry /FPU/,,"dodávateľ: Literama.sk - KYBEROS Group, s.r.o., Agátová 688/7, 971 01 Prievidza, IČO: 44792042","286,23 € s DPH",25.10.2019,25.10.2019,platná, 1612019,faktúra za upgrade PAM,,"dodávateľ: SOFTIP, a.s., Krasovského 14, 851 01 Bratislava, IČO: 36785512","36,62 € s DPH",22.10.2019,22.10.2019,platná, 1582019,faktúra za vecné ceny /FPU/,,"dodávateľ: Literama.sk - KYBEROS Group, s.r.o., Agátová 688/7, 971 01 Prievidza, IČO: 44792042","422,29 € s DPH",18.10.2019,18.10.2019,platná, 1592019,faktúra za kredit na SMS,,"dodávateľ: EuroSMS s.r.o., Račianska 96, 831 02 Bratislava, IČO: 46 166 939","72,00 € s DPH",18.10.2019,18.10.2019,platná, 1602019,faktúra za predplatné časopisu,,"dodávateľ: Wolters Kluwer SR s.r.o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 2, IČO: 31348262","77,00 € s DPH",18.10.2019,18.10.2019,platná, 1572019,faktúra za nákup literatúry /FPU/,,"dodávateľ: Martinus, s.r.o., Gorkého 4, 036 01 Martin, IČO: 45503249","520,14 € s DPH",16.10.2019,16.10.2019,platná, 1552019,faktúra za fóliu na balenie kníh,,"dodávateľ: PROFI ZÁHRADKÁRSTVO, K. Schoppera 13, 048 01 Rožňava, IČO: 412 89 480, Dušan Šurina","90,80 € s DPH",11.10.2019,11.10.2019,platná, 1562019,faktúra za farby na maľovanie,,"dodávateľ: Kolor CENTRUM, Štítnická 3602, 048 01 Rožňava, IČO: 44731671, Anežka Kováčová","33,86 € s DPH",11.10.2019,11.10.2019,platná, 1542019,faktúra za zabezpečenie podujatia /FPU/,,"dodávateľ: Tibor Hujdič, Poloreckého 9, 851 04 Bratislava, IČO: 44 812 078","200,00 € s DPH",10.10.2019,10.10.2019,platná, 1512019,faktúra za revíziu tlakovej nádoby a odbornej prehliadky kotolne,,"dodávateľ: REVISPOL, s.r.o., Laborecká 12, 040 01 Košice, IČO: 46 652 388","240,00 € s DPH",09.10.2019,09.10.2019,platná, 1522019,faktúra za dodávku elektrickej energie,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","126,70 € s DPH",09.10.2019,09.10.2019,platná, 1532019,faktúra za nákup literatúry /FPU/,,"dodávateľ: PORTÁL SLOVAKIA, Horská 810, 059 91 Veľký Slavkov, IČO: 35463066, PaedDr. Nadežda Čabiňaková","93,76 € s DPH",09.10.2019,09.10.2019,platná, 1502019,faktúra za mobilné hovory,,"dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35 848 863","20,01 € s DPH",08.10.2019,08.10.2019,platná, 1452019,faktúra za služby GDPR,,"dodávateľ: CUBS plus, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice, IČO: 46 943 404","68,40 € s DPH",02.10.2019,02.10.2019,platná, 1462019,faktúra za internet pre GK,,"dodávateľ: free-zona s.r.o., Námestie baníkov 35, 048 01 Rožňava, IČO: 44 356 358","23,00 € s DPH",02.10.2019,02.10.2019,platná, 1472019,faktúra za internet pre pob. Juh,,"dodávateľ: fz telecom s.r.o., Námestie baníkov 35, 048 01 Rožňava, IČO: 46 782 401","23,00 € s DPH",02.10.2019,02.10.2019,platná, 1482019,faktúra za telef. hovory,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","37,81 € s DPH",02.10.2019,02.10.2019,platná, 1492019,faktúra za telef. hovory,,"dodávateľ: VM Telecom, s.r.o., Panenská 8, 811 03 Bratislava, IČO: 35837594","0,96 € s DPH",02.10.2019,02.10.2019,platná, 1432019,faktúra za xeroxový papier,,"dodávateľ: PAPIER SERVIS, s.r.o., Južná trieda 66, 040 01 Košice, IČO: 36 577 308","268,90 € s DPH",01.10.2019,01.10.2019,platná, 1442019,faktúra za dodávku plynu,,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","375,00 € s DPH",01.10.2019,01.10.2019,platná, 1632020,,,"dodávateľ: Slovak Telekom s.r.o., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35763469","29,48 € s DPH",,,platná, 2020163,Telef. hovory,,"dodávateľ: Slovak Telekom s.r.o., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35763469","29,48 € s DPH",,,platná, 2020175,služby MVS,,"dodávateľ: Slovenská národná knižnica, Nám. J.C. Hronského 1, Martin, IČO: 361",,,,platná, 2020210,Literatúra,,"dodávateľ: Martinus s.r.o., Gorkého 4, MARTIN, IČO: 45503249","221,00 € s DPH",,,platná, 2021027,faktúra za zdravotnú službu,,"dodávateľ: Partners BS s.r.o., Čínska 2529/14, Košice, IČO: 52708152","240,00 € s DPH",,,platná, 2021038,faktúra za nákup literatúry,,dodávateľ: Kláštor s.r.l.,,,,platná, 2021056,faktúra za dodávku elektrickej energie,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","129,50 € s DPH",,,platná, 2021090,Faktúra za mobilné služby,,"dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o., E",,,,platná, 2021153,,,,,,,platná,