1/2020,výkon ZO 01/2020,,"dodávateľ: osobnyudaj.sk, s.r.o., Nám. osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice, IČO: 50528041","42,00 € s DPH",02.01.2020,10.02.2020,platná, 1/2021,výkon ZO,,"dodávateľ: osobnyudaj.sk, s.r.o., Nám. osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice, IČO: 50528041","42,00 € s DPH",04.01.2021,20.01.2021,platná, 1/2022,výkon ZO 01/2022,,"dodávateľ: osobnyudaj.sk, s.r.o., Nám. osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice, IČO: 50528041","42,00 € s DPH",03.01.2022,25.01.2022,platná, 1/2023,výkon ZO,,"dodávateľ: osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice, IČO: 50528041","42,00 € s DPH",02.01.2023,31.01.2023,platná, 1/2024,výkon ZO,"2/2018, č.zml. ZO/2018A17043-1","dodávateľ: osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice, IČO: 50528041","48,00 € s DPH",02.01.2024,15.02.2024,platná, 10/2020,zemný plyn 02/2020,,"dodávateľ: SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","1 823,00 € s DPH",07.02.2020,13.02.2020,platná, 10/2021,"poplatky za telefóny, internet",,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","112,62 € s DPH",09.02.2021,10.02.2021,platná, 10/2022,"poplatky za telefóny, internet",,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","115,98 € s DPH",04.02.2022,07.02.2022,platná, 10/2023,prenájom pokladničného terminálu,2021_01,"dodávateľ: Poscom s.r.o., Golianova 93, Nitra, IČO: 51031884","15,60 € s DPH",01.02.2023,16.02.2023,platná, 10/2024,prenájom pokladničného systému,2021_01,"dodávateľ: Teya Slovakia, a.s., Mlynské Nivy 56, 821 05 Bratislava, IČO: 46857559","15,60 € s DPH",02.02.2024,15.02.2024,platná, 100/2020,"tlač pozvánok, plagátov",2020014,"dodávateľ: Marek Rázga, 1.mája 517/12, 059 38 Štrba, IČO: 47090359","400,00 € s DPH",07.07.2020,16.07.2020,platná, 100/2021,preprava,2021031,"dodávateľ: JTJ Doprava s.r.o., Jamník 316, 053 22 Jamník, IČO: 46596232","385,92 € s DPH",28.06.2021,13.07.2021,platná, 100/2022,kontrola EPS,2022006,"dodávateľ: ABK spol. s.r.o., J.Wolkera 19, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36202517","150,00 € s DPH",22.06.2022,28.06.2022,platná, 100/2023,"poplatky za telefóny, internet",,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35763469","115,92 € s DPH",05.06.2023,07.06.2023,platná, 100/2024,poplatky za telefónne linky,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35763469","18,00 € s DPH",04.06.2024,10.06.2024,platná, 101/2020,elektrina 06/2020 Z46,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","290,87 € s DPH",08.07.2020,23.07.2020,platná, 101/2021,preprava,2021032,"dodávateľ: JTJ Doprava s.r.o., Jamník 316, 053 22 Jamník, IČO: 46596232","113,28 € s DPH",28.06.2021,13.07.2021,platná, 101/2022,aut. odmena za verejné použitie hudobných diel,,"dodávateľ: SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava, IČO: 00178454","37,80 € s DPH",24.06.2022,30.06.2022,platná, 101/2023,poplatky za telefónne linky,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35763469","18,00 € s DPH",05.06.2023,07.06.2023,platná, 101/2024,"kontrola hasiacich prístrojov, hydrantov, klapky, oprava has. prístrojov",2024043,"dodávateľ: ELPO s.r.o., Hraničná 666/12, 058 01 Poprad, IČO: 36450359","666,40 € s DPH",05.06.2024,10.06.2024,platná, 102/2020,elektrina 06/2020 Z47,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","169,50 € s DPH",08.07.2020,23.07.2020,platná, 102/2021,inzercia,2021038,"dodávateľ: Petit Press, a.s., Lazaretská 12, Bratislava, IČO: 35790253","60,00 € s DPH",28.06.2021,13.07.2021,platná, 102/2022,výroba inštalačných prvkov k výstave,2022034,"dodávateľ: RAUM nábytok s.r.o., Podskala 32, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 51886839","2 500,00 € s DPH",24.06.2022,30.06.2022,platná, 102/2023,elektrina 05/2023 Z46,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","686,34 € s DPH",08.06.2023,21.06.2023,platná, 102/2024,elektrina 05/2024 Z47,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","129,82 € s DPH",10.06.2024,10.06.2024,platná, 103/2020,šiltovky,2020051,"dodávateľ: LAJKA ADV, s.r.o., Sokolská 287/31, Strečno, IČO: 36665037","58,68 € s DPH",10.07.2020,23.07.2020,platná, 103/2021,laminovanie a tlač,2021035,"dodávateľ: ML Reklama, s.r.o., Hanulova 11. Spišská Nová Ves, IČO: 45456941","138,00 € s DPH",29.06.2021,13.07.2021,platná, 103/2022,upratovanie 05/2022,2021/03,"dodávateľ: SPIŠ CLEAN s.r.o., Strojnícka 2674/3, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 50778463","565,00 € s DPH",28.06.2022,30.06.2022,platná, 103/2023,elektrina 05/2023 Z47,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","340,85 € s DPH",08.06.2023,21.06.2023,platná, 103/2024,elektrina 05/2024 Z46,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","295,26 € s DPH",10.06.2024,10.06.2024,platná, 104/2020,poštovné,,"dodávateľ: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124","126,35 € s DPH",10.07.2020,23.07.2020,platná, 104/2021,"utierky, papier, kotúčiky",2021012,"dodávateľ: PAPYRUS Poprad, s.r.o., Partizánska 3916, 058 01 Poprad, IČO: 31678238","142,86 € s DPH",29.06.2021,13.07.2021,platná, 104/2022,preprava,2022044,"dodávateľ: Peter Decheť, Orgovánová 2692/4, Topoľčany, IČO: 53536801","85,00 € s DPH",29.06.2022,30.06.2022,platná, 104/2023,odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel,,"dodávateľ: SOZA, Rastislavova 3, Bratislava, IČO: 00178454","37,80 € s DPH",08.06.2023,21.06.2023,platná, 104/2023,,,,,,,platná, 104/2024,nabíjačky Smart,2024047,"dodávateľ: Alza.sk, s.r.o., Sliačska 1/D, Bratislava, IČO: 36562939","102,48 € s DPH",10.06.2024,18.06.2024,platná, 105/2020,vlajky,2020054,"dodávateľ: Vlajky.EU s.r.o., Radčina 497/22, 161 00 Praha 6, IČO: 28511042","44,89 € s DPH",14.07.2020,23.07.2020,platná, 105/2021,ubytovanie,2021040,"dodávateľ: STEZ, Za Hornádom 15, Sp. Nová Ves, IČO: 35514035","61,20 € s DPH",29.06.2021,13.07.2021,platná, 105/2022,tlač pozvánok a plagátov,2022048,"dodávateľ: Marek Rázga, 1.mája 517/12, 059 38 Štrba, IČO: 47090359","342,00 € s DPH",30.06.2022,06.07.2022,platná, 105/2023,kanc. potreby a spotrebný materiál,2023043,"dodávateľ: PAPYRUS Poprad s.r.o., Partizánska 3916, 058 01 Poprad, IČO: 31678238","245,52 € s DPH",08.06.2023,21.06.2023,platná, 105/2024,upratovanie 04/2024,,"dodávateľ: SPIŠ CLEAN, s.r.o., Strojnícka 2674/3, Spišská Nová Ves, IČO: 50778463","605,00 € s DPH",11.06.2024,18.06.2024,platná, 106/2020,odber a výsadba balkón. kvetov,2020044,"dodávateľ: Ján Živčák- Záhradníctvo Muškát, Lieskovany 7, 053 21 Lieskovany, IČO: 33850691","240,78 € s DPH",14.07.2020,23.07.2020,platná, 106/2021,popl. za mobilné telefóny,,"dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863","98,96 € s DPH",30.06.2021,13.07.2021,platná, 106/2022,upratovacie práce,2021/03,"dodávateľ: SPIŠ CLEAN s.r.o., Strojnícka 2674/3, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 50778463","565,00 € s DPH",30.06.2022,06.07.2022,platná, 106/2023,odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel,,"dodávateľ: SOZA, Rastislavova 3, Bratislava, IČO: 00178454","37,80 € s DPH",09.06.2023,21.06.2023,platná, 106/2024,upratovanie 05/2024,,"dodávateľ: SPIŠ CLEAN, s.r.o., Strojnícka 2674/3, Spišská Nová Ves, IČO: 50778463","605,00 € s DPH",11.06.2024,18.06.2024,platná, 107/2020,preprava,2020052,"dodávateľ: LASER-SK, s.r.o.,, Stöcklova 14, Bardejov, IČO: 36501301","23,39 € s DPH",14.07.2020,23.07.2020,platná, 107/2021,práce v oblasti BOZP a ochrany pred požiarmi,Dodatok_1_zml_201215,"dodávateľ: Marián Richveis, Za kaštieľom 1307/1, Smižany, IČO: 40357406","120,00 € s DPH",30.06.2021,13.07.2021,platná, 107/2022,výkon ZO,,"dodávateľ: osobnyudaj.sk, s.r.o., Nám. osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice, IČO: 50528041","42,00 € s DPH",01.07.2022,06.07.2022,platná, 107/2023,"vodné, stočné, zrážky 03-06/2023 Z46",,"dodávateľ: PVPS, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968","486,04 € s DPH",13.06.2023,21.06.2023,platná, 107/2024,poštovné,6/2016,"dodávateľ: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124","45,60 € s DPH",13.06.2024,18.06.2024,platná, 108/2020,preprava,2020053,"dodávateľ: LASER-SK, s.r.o., Stöcklova 14, Bardejov, IČO: 36501301","23,39 € s DPH",14.07.2020,23.07.2020,platná, 108/2021,odmena za licenciu z a použitie hudobných diel,LZ 2021/03,"dodávateľ: SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava, IČO: 00178454","37,80 € s DPH",30.06.2021,13.07.2021,platná, 108/2022,obaly a vrecká,2022053,"dodávateľ: PAPYRUS Poprad, s.r.o., Partizánska 3916, 058 01 Poprad, IČO: 31678238","35,71 € s DPH",01.07.2022,06.07.2022,platná, 108/2023,"vodné, stočné 03-06/2023 Z47",,"dodávateľ: PVPS, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968","99,46 € s DPH",13.06.2023,21.06.2023,platná, 108/2024,"vodné, stočné 03-06/2024 Z47",,"dodávateľ: PVPS, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968","65,10 € s DPH",13.06.2024,18.06.2024,platná, 109/2020,tlač popisiek k výstave,2020018,"dodávateľ: ubabeja s.r.o., Jantárová 30 , 040 01 Košice, IČO: 51015099","131,86 € s DPH",16.07.2020,23.07.2020,platná, 109/2021,zemný plyn,6/2020,"dodávateľ: SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","1 628,00 € s DPH",01.07.2021,13.07.2021,platná, 109/2022,zemný plyn 07/2022,2021/02,"dodávateľ: SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","2 687,00 € s DPH",01.07.2022,06.07.2022,platná, 109/2023,upratovanie,,"dodávateľ: SPIŠ CLEAN, s.r.o., Strojnícka 2674/3, Spišská Nová Ves, IČO: 50778463","605,00 € s DPH",14.06.2023,21.06.2023,platná, 109/2024,"vodné, stočné, zrážky 03-06/2024 Z46",,"dodávateľ: PVPS, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968","453,62 € s DPH",13.06.2024,18.06.2024,platná, 11/2020,popl. za telefónne linky,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","21,60 € s DPH",07.02.2020,13.02.2020,platná, 11/2021,elektrina 01/2021 Z47,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","135,53 € s DPH",09.02.2021,10.02.2021,platná, 11/2022,poplatky za telef. linky,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","18,00 € s DPH",04.02.2022,07.02.2022,platná, 11/2023,jedálne kupóny,2023008,"dodávateľ: Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, Bratislava, IČO: 53528654","329,70 € s DPH",02.02.2023,16.02.2023,platná, 11/2024,elektrina 01-02/2024,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","919,00 € s DPH",02.02.2024,16.02.2024,platná, 110/2020,výroba a tlač popisiek a polepov,2020055,"dodávateľ: ubabeja s.r.o., Jantárová 30 , 040 01 Košice, IČO: 51015099","117,69 € s DPH",16.07.2020,23.07.2020,platná, 110/2021,výkon ZO,,"dodávateľ: osobnyudaj.sk, s.r.o., Nám. osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice, IČO: 50528041","42,00 € s DPH",01.07.2021,13.07.2021,platná, 110/2022,prenájom poklad. terminálu,2021_01,"dodávateľ: Poscom s.r.o., Golianova 93, 949 01 Nitra, IČO: 51031884","15,60 € s DPH",01.07.2022,06.07.2022,platná, 110/2023,poštovné,,"dodávateľ: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124","172,30 € s DPH",14.06.2023,21.06.2023,platná, 110/2024,paspartovanie a rámovanie diel,,"dodávateľ: Slovenská národná galéria, Riečna 1, Bratislava, IČO: 00164712","144,00 € s DPH",13.06.2024,18.06.2024,platná, 111/2020,preprava,2020039,"dodávateľ: JTJ Doprava s.r.o., Jamník 316, 053 22 Jamník, IČO: 46596232","48,00 € s DPH",17.07.2020,23.07.2020,platná, 111/2021,prenájom terminálu,,"dodávateľ: Poscom s.r.o., Golianova 93, 949 01 Nitra, IČO: 51031884","15,60 € s DPH",01.07.2021,13.07.2021,platná, 111/2022,práce v oblasti ochrany pred požiarmi a BOZP,Dodatok_1_zml_201215,"dodávateľ: Marián Richveis, Za kaštieľom 1307/1, Smižany, IČO: 40357406","120,00 € s DPH",04.07.2022,06.07.2022,platná, 111/2023,antivírusová ochrana počítačov,2023044,"dodávateľ: Ivan Sejut- SISOFT Computer, Slovenská 50/21, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 37181297","980,00 € s DPH",16.06.2023,11.07.2023,platná, 111/2024,"kancelárske potreby, spotrebný materiál",2024028,"dodávateľ: PAPYRUS Poprad s.r.o., Partizánska 3916, 058 01 Poprad, IČO: 31678238","497,08 € s DPH",14.06.2024,18.06.2024,platná, 112/2020,preprava,2020040,"dodávateľ: JTJ Doprava s.r.o., Jamník 316, 053 22 Jamník, IČO: 46596232","336,00 € s DPH",17.07.2020,23.07.2020,platná, 112/2021,upratovacie práce,7/2020,"dodávateľ: SPIŠ CLEAN s.r.o., Strojnícka 2674/3, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 50778463","565,00 € s DPH",06.07.2021,13.07.2021,platná, 112/2022,"poplatky za telefóny, internet",,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","114,74 € s DPH",04.07.2022,06.07.2022,platná, 112/2023,virtuálna prezentácia výstavy,2023027,"dodávateľ: ORON s.r.o., Nová 500/66, 054 01 Levoča, IČO: 46979921","600,00 € s DPH",23.06.2023,11.07.2023,platná, 112/2024,"papier, kanc. potreby, obálky",2024045,"dodávateľ: PAPYRUS Poprad s.r.o., Partizánska 3916, 058 01 Poprad, IČO: 31678238","185,10 € s DPH",14.06.2024,18.06.2024,platná, 113/2020,preprava,2020050,"dodávateľ: JTJ Doprava s.r.o., Jamník 316, 053 22 Jamník, IČO: 46596232","96,00 € s DPH",17.07.2020,23.07.2020,platná, 113/2021,poplatky za telefónne linky,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","18,00 € s DPH",06.07.2021,13.07.2021,platná, 113/2022,poplatky za telef. linky,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","18,00 € s DPH",04.07.2022,06.07.2022,platná, 113/2023,materiál k výpočtovej technike,2023049,"dodávateľ: Ivan Sejut- SISOFT Computer, Slovenská 50/21, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 37181297","67,00 € s DPH",23.06.2023,11.07.2023,platná, 113/2024,oprava EZS,2024038,"dodávateľ: ABK, s.r.o., J. Wolkera 19. Spišská Nová Ves, IČO: 36202517","230,40 € s DPH",19.06.2024,26.06.2024,platná, 114/2020,upratovacie práce,1/2020,"dodávateľ: SPIŠ CLEAN s.r.o., Strojnícka 2674/3, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 50778463","550,00 € s DPH",21.07.2020,23.07.2020,platná, 114/2021,"poplatky za telefóny, internet",,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","116,28 € s DPH",06.07.2021,13.07.2021,platná, 114/2022,elektrina 06/2022 Z46,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","483,30 € s DPH",08.07.2022,11.07.2022,platná, 114/2023,poplatky za mobilné telefóny,,"dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, IČO: 47259116","92,03 € s DPH",27.06.2023,11.07.2023,platná, 114/2024,lektorovanie tvorivej dielne,2024037,"dodávateľ: Ľudmila Valenčíková, Koceľova 9, Spišská Nová Ves, IČO: 1080387429","150,00 € s DPH",24.06.2024,26.06.2024,platná, 115/2020,inštalačný materiál,2020063,"dodávateľ: Hornbach Baumarkt SK, s.r.o., Galvaniho 9, Bratislava, IČO: 35838949","202,02 € s DPH",27.07.2020,12.08.2020,platná, 115/2021,miešaná farba,2021019,"dodávateľ: FER Farby, s.r.o., Slovenská 619/34, Markušovce, IČO: 47687355","12,96 € s DPH",06.07.2021,13.07.2021,platná, 115/2022,elektrina 06/2022 Z47,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","275,63 € s DPH",08.07.2022,11.07.2022,platná, 115/2023,ubytovanie,2023029,"dodávateľ: STEZ- Správa telovýchovných zariadení, Za Hornádom 15, Spišská Nová Ves, IČO: 35514035","320,40 € s DPH",27.06.2023,11.07.2023,platná, 115/2024,rámy,2024048,"dodávateľ: IKEA Bratislava, s.r.o., Ivanská cesta 18, 821 04 Bratislava, IČO: 35849436","384,75 € s DPH",24.06.2024,26.06.2024,platná, 116/2020,inštalačný materiál,2020064,"dodávateľ: add.Pavlínek s.r.o., Rastislavova 79, Košice, IČO: 35920068","29,48 € s DPH",03.08.2020,12.08.2020,platná, 116/2021,elektrina 06/2021 Z47,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","137,58 € s DPH",09.07.2021,13.07.2021,platná, 116/2022,výroba štítkov a fólií k výstave,2022051,"dodávateľ: ubabeja s.r.o., Jantárová 30 , 040 01 Košice, IČO: 51015099","409,90 € s DPH",11.07.2022,15.07.2022,platná, 116/2023,práce v oblasti ochrany pred požiarmi a BOZP,Dodatok_1_zml_201215,"dodávateľ: Marián Richveis, Za kaštieľom 1307/1, 053 11 Smižany, IČO: 40357406","120,00 € s DPH",03.07.2023,11.07.2023,platná, 116/2024,poplatky za mobilné telefóny,,"dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, IČO: 47259116","90,50 € s DPH",28.06.2024,04.07.2024,platná, 117/2020,catering,2020065,"dodávateľ: BIGIMI, s.r.o., Nábrežie Hornádu 11/5, Spišská Nová Ves, IČO: 44467613","11,88 € s DPH",03.08.2020,12.08.2020,platná, 117/2021,elektrina 06/2021/ Z46,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","256,50 € s DPH",09.07.2021,13.07.2021,platná, 117/2022,poplatky za mobilné telefóny,,"dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 47259116","107,42 € s DPH",11.07.2022,15.07.2022,platná, 117/2023,upratovanie,,"dodávateľ: SPIŠ CLEAN, s.r.o., Strojnícka 2674/3, Spišská Nová Ves, IČO: 50778463","605,00 € s DPH",03.07.2023,11.07.2023,platná, 117/2024,jedálne kupóny,2024055,"dodávateľ: Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava, IČO: 53528654","488,40 € s DPH",01.07.2024,04.07.2024,platná, 118/2020,oprava zábrany,2020060,"dodávateľ: Jozef Maro- Stavebné zámočníctvo, Radlinského 17, Spišská Nová Ves, IČO: 30270537","48,00 € s DPH",03.08.2020,12.08.2020,platná, 118/2021,poštovné,,"dodávateľ: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124","102,95 € s DPH",12.07.2021,13.07.2021,platná, 118/2022,realizácia newsletter systému,2022012,"dodávateľ: KRIM TEAM s.r.o., Komenského 2233/57, Žilina, IČO: 53204590","400,00 € s DPH",11.07.2022,15.07.2022,platná, 118/2023,výkon ZO,,"dodávateľ: osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice, IČO: 50528041","48,00 € s DPH",03.07.2023,11.07.2023,platná, 118/2024,práce v oblasti ochrany pred požiarmi a BOZP,,"dodávateľ: Marián Richveis, Za kaštieľom 1307/1, 053 11 Smižany, IČO: 40357406","120,00 € s DPH",01.07.2024,04.07.2024,platná, 119/2020,"laminovanie, tlač",2020049,"dodávateľ: FaxCOPY a.s., Zimná 78, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 35729040","85,35 € s DPH",03.08.2020,12.08.2020,platná, 119/2021,"technická prehliadka vozidla, výmena oleja, filtrov",2021044,"dodávateľ: AUTOVES s.r.o., Duklianska 55, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31721796","315,55 € s DPH",13.07.2021,20.07.2021,platná, 119/2022,poštovné,,"dodávateľ: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124","286,70 € s DPH",13.07.2022,15.07.2022,platná, 119/2023,plyn 07/2023,,"dodávateľ: SPP, a.s., Mlynské nivy 44a, Bratislava, IČO: 35815256","9 273,00 € s DPH",03.07.2023,11.07.2023,platná, 119/2024,plyn 07/2024,,"dodávateľ: SPP, a.s., Mlynské nivy 44a, Bratislava, IČO: 35815256","4 548,00 € s DPH",01.07.2024,04.07.2024,platná, 12/2020,"popl. ta telefóny, internet",,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","112,02 € s DPH",07.02.2020,13.02.2020,platná, 12/2021,elektrina 01/2021 Z46,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","308,62 € s DPH",09.02.2021,10.02.2021,platná, 12/2022,update mzdového softvéru,2022004,"dodávateľ: Stanislav Klubert, Za Hornádom 10, Sp. Nová Ves, IČO: 34573488","123,60 € s DPH",09.02.2022,11.02.2022,platná, 12/2023,poplatky za telefónne linky,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35763469","18,00 € s DPH",06.02.2023,16.02.2023,platná, 12/2024,elektrina 01-02/2024,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","240,00 € s DPH",02.02.2024,16.02.2024,platná, 120/2020,fotodokumentácia/ Sample Data,2020046,"dodávateľ: FLEISCHER s.r.o., Tatranská 4, 040 01 Košice, IČO: 52784851","350,00 € s DPH",03.08.2020,12.08.2020,platná, 120/2021,ovocie,2021046,"dodávateľ: BIGIMI, s.r.o., Nábrežie Hornádu 11/5, Spišská Nová Ves, IČO: 44467613","13,37 € s DPH",16.07.2021,20.07.2021,platná, 120/2022,catering,2022057,"dodávateľ: Kamil Janík, Medza 2117/6, Spišská Nová Ves, IČO: 44776527","230,00 € s DPH",14.07.2022,15.07.2022,platná, 120/2023,prenájom pokladničného systému,2021_01,"dodávateľ: Poscom s.r.o., Golianova 93, Nitra, IČO: 51031884","15,60 € s DPH",03.07.2023,11.07.2023,platná, 120/2024,výkon ZO,,"dodávateľ: osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice, IČO: 50528041","48,00 € s DPH",01.07.2024,04.07.2024,platná, 121/2020,odb. spolupráca na kult. podujatí,2020061,"dodávateľ: Zbynek Džadoň, Pavlovova 2342/8, Poprad, IČO: 34892206","150,00 € s DPH",03.08.2020,12.08.2020,platná, 121/2021,tlač katalógu,2021050,"dodávateľ: Vienala s.r.o., Textilná 4, 040 12 Košice, IČO: 36569321","1 825,00 € s DPH",28.07.2021,18.08.2021,platná, 121/2022,preprava,2022043,"dodávateľ: JTJ Doprava s.r.o., Jamník 316, 053 22 Jamník, IČO: 46596232","576,00 € s DPH",14.07.2022,15.07.2022,platná, 121/2023,ubytovanie,2023042,"dodávateľ: INTES Poprad, s.r.o., Nám. sv. Egídia 95, 058 01 Poprad, IČO: 36449814","93,20 € s DPH",04.07.2023,11.07.2023,platná, 121/2024,prenájom pokladničného systému,2021_01,"dodávateľ: Teya Slovakia, a.s., Mlynské Nivy 56, 821 05 Bratislava, IČO: 46857559","15,60 € s DPH",02.07.2024,04.07.2024,platná, 122/2020,popl. za mobilné telefóny,,"dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863","77,85 € s DPH",03.08.2020,12.08.2020,platná, 122/2021,techn. zabezpečenie koncertu,2021052,"dodávateľ: Mgr. Martin Pižem, Rázusova 36, Spišská Nová Ves, IČO: 52342891","25,00 € s DPH",28.07.2021,06.08.2021,platná, 122/2022,servis výťahu,ZoD 2022/02,"dodávateľ: Jozef Chovanec, výťahová služba, Muráňska 56, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 10756116","180,00 € s DPH",18.07.2022,05.08.2022,platná, 122/2023,"poplatky za telefóny, internet",,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35763469","115,61 € s DPH",04.07.2023,11.07.2023,platná, 122/2024,"poplatky za telefóny, internet",,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35763469","115,07 € s DPH",04.07.2024,11.07.2024,platná, 123/2020,výkon ZO 08/2020,,"dodávateľ: osobnyudaj.sk, s.r.o., Nám. osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice, IČO: 50528041","42,00 € s DPH",03.08.2020,12.08.2020,platná, 123/2021,popl. za mobilné telefóny,,"dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863","99,42 € s DPH",02.08.2021,06.08.2021,platná, 123/2022,výroba výstavných panelov,2022052,"dodávateľ: COPYVAIT s.r.o., Zupkova 29, 040 22 Košice, IČO: 45382981","155,78 € s DPH",19.07.2022,05.08.2022,platná, 123/2023,poplatky za telefónne linky,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35763469","18,10 € s DPH",04.07.2023,11.07.2023,platná, 123/2024,poplatky za telefónne linky,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35763469","18,00 € s DPH",04.07.2024,11.07.2024,platná, 124/2020,výroba výstavných panelov,2020058,"dodávateľ: ubabeja s.r.o., Jantárová 30 , 040 01 Košice, IČO: 51015099","941,40 € s DPH",03.08.2020,12.08.2020,platná, 124/2021,výkon ZO,,"dodávateľ: osobnyudaj.sk, s.r.o., Nám. osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice, IČO: 50528041","42,00 € s DPH",02.08.2021,06.08.2021,platná, 124/2022,catering,,"dodávateľ: Ing. Monika Hrúzová DARŠAN, Jozefa Czauczika 1491/2, Levoča, IČO: 40860256","270,00 € s DPH",20.07.2022,05.08.2022,platná, 124/2023,jedálne kupóny,2023050,"dodávateľ: Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava, IČO: 53528654","446,40 € s DPH",04.07.2023,11.07.2023,platná, 124/2024,elektrina 06/2024 Z47,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","125,24 € s DPH",08.07.2024,11.07.2024,platná, 125/2020,elektrina 06-08/2020,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","842,00 € s DPH",04.08.2020,12.08.2020,platná, 125/2021,zemnný plyn,6/2020,"dodávateľ: SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","1 628,00 € s DPH",02.08.2021,06.08.2021,platná, 125/2022,ovocie/ tábor,2022059,"dodávateľ: BIGIMI, s.r.o., Nábrežie Hornádu 11/5, Spišská Nová Ves, IČO: 44467613","16,83 € s DPH",22.07.2022,05.08.2022,platná, 125/2023,elektrina 06/2023 Z47,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","287,72 € s DPH",11.07.2023,17.07.2023,platná, 125/2024,elektrina 06/2024 Z46,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","237,14 € s DPH",08.07.2024,11.07.2024,platná, 126/2020,elektrina 06-08/2020,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","172,00 € s DPH",04.08.2020,12.08.2020,platná, 126/2021,elektrina 06-08/2021,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","848,00 € s DPH",03.08.2021,06.08.2021,platná, 126/2022,fotografická a videodokumentácia,2022050,"dodávateľ: FLEISCHER s.r.o., Tatranská 4, Košice, IČO: 52784851","350,00 € s DPH",01.08.2022,05.08.2022,platná, 126/2023,elektrina 06/2023 Z46,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","490,57 € s DPH",12.07.2023,17.07.2023,platná, 126/2024,poštovné,,"dodávateľ: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124","68,60 € s DPH",11.07.2024,11.07.2024,platná, 127/2020,inštalácia výstavy,2020056,"dodávateľ: Mgr. art. Richard Kitta, Humenská 3, Košice, IČO: 1072018607","150,00 € s DPH",05.08.2020,12.08.2020,platná, 127/2021,elektrina 06-08/2021,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","182,00 € s DPH",03.08.2021,06.08.2021,platná, 127/2022,ladenie klavíra,2022039,"dodávateľ: Adrián Múdry, Sládkovičova 12, Spišské Vlachy, IČO: 17301165","71,00 € s DPH",01.08.2022,05.08.2022,platná, 127/2023,poštovné,,"dodávateľ: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124","118,18 € s DPH",12.07.2023,17.07.2023,platná, 127/2024,kontrola a čistenie komínov a dymovodu,2024057,"dodávateľ: KOMINÁR- JANÍK- POPRAD, s.r.o., Gattingerova 4631/13, Poprad, IČO: 51738171","84,00 € s DPH",15.07.2024,17.07.2024,platná, 128/2020,služby spojené s inštaláciou výstavy,2020047,"dodávateľ: ATTAEY s.r.o., Tomášikova 2570/32, 058 01 Poprad, IČO: 35858770","250,00 € s DPH",05.08.2020,12.08.2020,platná, 128/2021,prenájom poklad. terminálu,2021_01,"dodávateľ: Poscom s.r.o., Golianova 93, 949 01 Nitra, IČO: 51031884","15,60 € s DPH",03.08.2021,06.08.2021,platná, 128/2022,poplatky za mobilné telefóny,,"dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 47259116","107,93 € s DPH",01.08.2022,05.08.2022,platná, 128/2023,revízie výťahu,ZoD 2022/02,"dodávateľ: Jozef Chovanec- výťahová služba, Muráňska 56, Spišská Nová Ves, IČO: 10756116","203,04 € s DPH",17.07.2023,25.07.2023,platná, 128/2024,servis výťahu,,"dodávateľ: Jozef Chovanec- výťahová služba, Muráňska 56, Spišská Nová Ves, IČO: 10756116","112,18 € s DPH",16.07.2024,17.07.2024,platná, 129/2020,tlač skladačky,,"dodávateľ: Marek Rázga, 1.mája 517/12, 059 38 Štrba, IČO: 47090359","450,00 € s DPH",05.08.2020,12.08.2020,platná, 129/2021,"popl. za telfóny, internet",,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","115,61 € s DPH",04.08.2021,06.08.2021,platná, 129/2022,prenájom poklad. terminálu,2021_01,"dodávateľ: Poscom s.r.o., Golianova 93, 949 01 Nitra, IČO: 51031884","15,60 € s DPH",01.08.2022,05.08.2022,platná, 129/2023,"výstavný, balný a archivačný materiál",2023054,"dodávateľ: PAPYRUS Poprad s.r.o., Partizánska 3916, 058 01 Poprad, IČO: 31678238","100,61 € s DPH",24.07.2023,25.07.2023,platná, 13/2020,elektrina 01/2020,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","183,08 € s DPH",07.02.2020,13.02.2020,platná, 13/2021,update mzdového softvéru,2021002,"dodávateľ: Stanislav Klubert, Za Hornádom 10, Sp. Nová Ves, IČO: 34573488","123,60 € s DPH",09.02.2021,10.02.2021,platná, 13/2022,poštovné,,"dodávateľ: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124","9,40 € s DPH",09.02.2022,11.02.2022,platná, 13/2023,"poplatky za telefóny, internet",,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35763469","115,51 € s DPH",06.02.2023,16.02.2023,platná, 13/2024,jedálne kupóny,2024012,"dodávateľ: Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava, IČO: 53528654","392,40 € s DPH",02.02.2024,16.02.2024,platná, 130/2020,koment. prehliadka,2020066,"dodávateľ: Banícky spolok Spiš, Nábrežie Hornádu 14, Spišská Nová Ves, IČO: 42101034","10,00 € s DPH",06.08.2020,12.08.2020,platná, 130/2021,poplatky za telef. linky,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","18,00 € s DPH",04.08.2021,06.08.2021,platná, 130/2022,výkon ZO,,"dodávateľ: osobnyudaj.sk, s.r.o., Nám. osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice, IČO: 50528041","42,00 € s DPH",01.08.2022,05.08.2022,platná, 130/2023,preprava,2023051,"dodávateľ: JTJ Doprava s.r.o., Jamník 316, 053 22 Jamník, IČO: 46596232","504,00 € s DPH",25.07.2023,08.08.2023,platná, 131/2020,zemný plyn,,"dodávateľ: SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","1 823,00 € s DPH",06.08.2020,12.08.2020,platná, 131/2021,elektrina 07/2021 Z 47,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","143,38 € s DPH",05.08.2021,18.08.2021,platná, 131/2022,zemný plyn 08/2022,2021/02,"dodávateľ: SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","2 687,00 € s DPH",01.08.2022,05.08.2022,platná, 131/2023,poplatky za mobilné telefóny,,"dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, IČO: 47259116","95,70 € s DPH",31.07.2023,08.08.2023,platná, 132/2020,"popl. za telefóny, internet",,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","112,68 € s DPH",06.08.2020,12.08.2020,platná, 132/2021,obedy pre denný tábor,2021045,"dodávateľ: PEDAMA s.r.o., J. Wolkera 2238/39, Spišská Nová Ves, IČO: 51671701","180,00 € s DPH",05.08.2021,18.08.2021,platná, 132/2022,elektrina 06-08/2022,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","253,00 € s DPH",02.08.2022,05.08.2022,platná, 132/2023,techn. zabezpečenie a služby spojené s inštaláciou výstavy,2023055,"dodávateľ: ATTAEY s.r.o., Tomášikova 2570/32, 058 01 Poprad, IČO: 35858770","200,00 € s DPH",01.08.2023,08.08.2023,platná, 133/2020,poplatky za telef. linky,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","18,00 € s DPH",06.08.2020,12.08.2020,platná, 133/2021,divadelné predstavenie,2021056,"dodávateľ: Divadlo Kontra, Za Hornádom 8, Sp. Nová Ves, IČO: 42094143","100,00 € s DPH",06.08.2021,18.08.2021,platná, 133/2022,elektrina 06-08/2022,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","1 338,00 € s DPH",02.08.2022,05.08.2022,platná, 133/2023,výkon ZO,,"dodávateľ: osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice, IČO: 50528041","48,00 € s DPH",01.08.2023,08.08.2023,platná, 134/2020,elektrina 07/2020 Z47,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","132,50 € s DPH",10.08.2020,12.08.2020,platná, 134/2021,elektrina 07/2021 Z46,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","246,61 € s DPH",06.08.2021,18.08.2021,platná, 134/2022,fotografická dokumentácia,2022047,"dodávateľ: FUN PARK s.r.o., Jamník 179, 053 22 Jamník, IČO: 48038865","300,00 € s DPH",03.08.2022,11.08.2022,platná, 134/2023,zemný plyn,,"dodávateľ: SPP, a.s., Mlynské nivy 44a, Bratislava, IČO: 35815256","9 273,00 € s DPH",01.08.2023,08.08.2023,platná, 135/2020,elektrina 07/2020 Z46,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","318,85 € s DPH",10.08.2020,12.08.2020,platná, 135/2021,ovocie pre denný tábor,2021055,"dodávateľ: BIGIMI, s.r.o., Nábrežie Hornádu 11/5, Spišská Nová Ves, IČO: 44467613","11,40 € s DPH",06.08.2021,18.08.2021,platná, 135/2022,ošetrenie zbierk. predmetu,2022060,"dodávateľ: Ľuboš Potok, Koceľova 9, Spišská Nová Ves, IČO: 46201866","400,00 € s DPH",04.08.2022,11.08.2022,platná, 135/2023,prenájom poklad. systému,2021_01,"dodávateľ: Poscom s.r.o., Golianova 93, Nitra, IČO: 51031884","15,60 € s DPH",01.08.2023,08.08.2023,platná, 136/2020,poštovné,,"dodávateľ: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124","10,90 € s DPH",12.08.2020,12.08.2020,platná, 136/2021,"tlač, laminovanie",2021057,"dodávateľ: ML Reklama, s.r.o., Hanulova 11. Spišská Nová Ves, IČO: 45456941","62,64 € s DPH",06.08.2021,18.08.2021,platná, 136/2022,poplatky za telef. linky,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","18,00 € s DPH",05.08.2022,11.08.2022,platná, 136/2023,elektrina 06-08/2023,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","1 832,00 € s DPH",02.08.2023,08.08.2023,platná, 137/2020,upratovacie služby,1/2020,"dodávateľ: SPIŠ CLEAN s.r.o., Strojnícka 2674/3, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 50778463","550,00 € s DPH",14.08.2020,03.09.2020,platná, 137/2021,tlač propagačných tlačovín,2021047,"dodávateľ: ML Reklama, s.r.o., Hanulova 11. Spišská Nová Ves, IČO: 45456941","155,76 € s DPH",06.08.2021,18.08.2021,platná, 137/2022,"poplatky za telefóny, internet",,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","114,92 € s DPH",05.08.2022,11.08.2022,platná, 137/2023,elektrina 06-08/2023,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","318,00 € s DPH",02.08.2023,08.08.2023,platná, 138/2020,"farby, tmel, latex",2020043,"dodávateľ: FER Farby, s.r.o., Slovenská 619/34, Markušovce, IČO: 47687355","116,16 € s DPH",14.08.2020,03.09.2020,platná, 138/2021,poštovné,,"dodávateľ: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124","14,20 € s DPH",09.08.2021,18.08.2021,platná, 138/2022,ovocie- tábor,2022063,"dodávateľ: BIGIMI, s.r.o., Nábrežie Hornádu 11/5, Spišská Nová Ves, IČO: 44467613","15,62 € s DPH",05.08.2022,11.08.2022,platná, 138/2023,výstavný a výtvarný materiál,2023059,"dodávateľ: PAPYRUS Poprad s.r.o., Partizánska 3916, 058 01 Poprad, IČO: 31678238","76,33 € s DPH",02.08.2023,08.08.2023,platná, 139/2020,catering,2020069,"dodávateľ: BIGIMI, s.r.o., Nábrežie Hornádu 11/5, Spišská Nová Ves, IČO: 44467613","27,49 € s DPH",14.08.2020,03.09.2020,platná, 139/2021,fotografická dokumentácia,2021053,"dodávateľ: FUN PARK s.r.o., Jamník 179, 053 22 Jamník, IČO: 48038865","200,00 € s DPH",09.08.2021,18.08.2021,platná, 139/2022,elektrina 07/2022 Z47,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","247,36 € s DPH",05.08.2022,11.08.2022,platná, 139/2023,jedálne kupóny,2023058,"dodávateľ: Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava, IČO: 53528654","452,40 € s DPH",02.08.2023,08.08.2023,platná, 14/2020,elektrina 01/2020,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","322,42 € s DPH",07.02.2020,13.02.2020,platná, 14/2021,poštovné,,"dodávateľ: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124","16,40 € s DPH",12.02.2021,25.02.2021,platná, 14/2022,elektrina 01/2022 Z46,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","548,24 € s DPH",10.02.2022,11.02.2022,platná, 14/2023,upratovanie,,"dodávateľ: SPIŠ CLEAN, s.r.o., Strojnícka 2674/3, Spišská Nová Ves, IČO: 50778463","605,00 € s DPH",06.02.2023,16.02.2023,platná, 14/2024,"poplatky za telefóny, internet",,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35763469","114,71 € s DPH",05.02.2024,16.02.2024,platná, 140/2021,upratovacie práce,7/2020,"dodávateľ: SPIŠ CLEAN s.r.o., Strojnícka 2674/3, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 50778463","565,00 € s DPH",11.08.2021,18.08.2021,platná, 140/2022,elektrina 07/2022 Z46,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","619,38 € s DPH",08.08.2022,11.08.2022,platná, 140/2023,ubytovanie,2023053,"dodávateľ: STEZ- Správa telovýchovných zariadení, Za Hornádom 15, Spišská Nová Ves, IČO: 35514035","71,20 € s DPH",03.08.2023,08.08.2023,platná, 141/2020,zabezpečenie obedov,2020067,"dodávateľ: PEDAMA s.r.o., J. Wolkera 2238/39, Spišská Nová Ves, IČO: 51671701","300,20 € s DPH",14.08.2020,07.09.2020,platná, 141/2020,zabezpečenie obedov,2020057,"dodávateľ: PEDAMA s.r.o., J. Wolkera 2238/39, Spišská Nová Ves, IČO: 51671701","181,80 € s DPH",14.08.2020,03.09.2020,platná, 141/2021,divadelné predstavenie,2021058,"dodávateľ: Bábkové divadlo spod Spišského hradu, Levočská 162/1, Harichovce, IČO: 1023730246","36,00 € s DPH",11.08.2021,18.08.2021,platná, 141/2022,technické zabezpečenie a služby spojené s inštaláciou výstavy,2022049,"dodávateľ: ATTAEY s.r.o., Tomášikova 2570/32, 058 01 Poprad, IČO: 35858770","350,00 € s DPH",08.08.2022,11.08.2022,platná, 141/2023,"poplatky za telefóny, internet",,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35763469","115,15 € s DPH",04.08.2023,08.08.2023,platná, 142/2020,inštalačný materiál,2020070,"dodávateľ: Nezábudka, s.r.o., Letná 39, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 47968834","49,30 € s DPH",31.08.2020,03.09.2020,platná, 142/2021,technické zabezpečenie,2021048,"dodávateľ: ATTAEY s.r.o., Tomášikova 2570/32, 058 01 Poprad, IČO: 35858770","160,00 € s DPH",18.08.2021,20.09.2021,platná, 142/2022,výpočtová technika,2022067,"dodávateľ: Sisoft Computer Sejut, Letná 51, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 37181297","229,00 € s DPH",08.08.2022,11.08.2022,platná, 142/2023,poplatky za telefónne linky,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35763469","18,00 € s DPH",04.08.2023,08.08.2023,platná, 143/2020,doska žehliaca,2020023,"dodávateľ: Nezábudka, s.r.o., Letná 39, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 47968834","32,00 € s DPH",31.08.2020,03.09.2020,platná, 143/2021,štvrťročná kontrola EPS,2021051,"dodávateľ: ABK spol. s.r.o., J.Wolkera 19, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36202517","150,00 € s DPH",20.08.2021,20.09.2021,platná, 143/2022,poštovné,,"dodávateľ: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124","11,25 € s DPH",10.08.2022,11.08.2022,platná, 143/2023,fotografická a video dokumentácia,2023052,"dodávateľ: FLEISCHER s.r.o., Tatranská 4, 040 01 Košice, IČO: 52784851","350,00 € s DPH",04.08.2023,08.08.2023,platná, 144/2020,výkon ZO,,"dodávateľ: osobnyudaj.sk, s.r.o., Nám. osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice, IČO: 50528041","42,00 € s DPH",02.09.2020,03.09.2020,platná, 144/2021,ovocie- denný tábor,2021061,"dodávateľ: BIGIMI, s.r.o., Nábrežie Hornádu 11/5, Spišská Nová Ves, IČO: 44467613","15,75 € s DPH",20.08.2021,20.09.2021,platná, 144/2022,upratovacie práce,2021/03,"dodávateľ: SPIŠ CLEAN s.r.o., Strojnícka 2674/3, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 50778463","565,00 € s DPH",11.08.2022,11.08.2022,platná, 144/2023,"lanko, závesky, zámok",2023007,"dodávateľ: Nezábudka, s.r.o., Letná 39, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 47968834","81,80 € s DPH",07.08.2023,08.08.2023,platná, 145/2020,plyn,,"dodávateľ: SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","1 823,00 € s DPH",03.09.2020,04.09.2020,platná, 145/2021,oprava parkovacej zábrany,2021064,"dodávateľ: Jozef Maro- Stavebné zámočníctvo, Fr. Hečku 16, Spišská Nová Ves, IČO: 30270537","146,40 € s DPH",02.09.2021,20.09.2021,platná, 145/2022,tlač propagačných materiálov,,"dodávateľ: Marek Rázga, 1. mája 517/12, Štrba, IČO: 47090359","150,00 € s DPH",12.08.2022,09.09.2022,platná, 145/2023,fotografická dokumentácia,2023057,"dodávateľ: FUN PARK s.r.o., Jamník 316, 053 22 Jamník, IČO: 48038865","350,00 € s DPH",08.08.2023,08.08.2023,platná, 146/2020,popl. za mobilné telefóny,,"dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863","87,36 € s DPH",04.09.2020,07.09.2020,platná, 146/2020,popl. za mobilné telefóny,,"dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863","87,00 € s DPH",,,platná, 146/2021,výkon ZO,,"dodávateľ: osobnyudaj.sk, s.r.o., Nám. osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice, IČO: 50528041","42,00 € s DPH",02.09.2021,20.09.2021,platná, 146/2022,stravovacie karty,2022068,"dodávateľ: Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, Bratislava, IČO: 53528654","24,00 € s DPH",12.08.2022,09.09.2022,platná, 146/2023,tlač propagačných materiálov,2023046,"dodávateľ: Marek Rázga, 1. mája 517/12, Štrba, IČO: 47090359","363,80 € s DPH",08.08.2023,08.08.2023,platná, 147/2020,"laminovanie, tlač",2020068,"dodávateľ: FaxCOPY a.s., Zimná 78, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 35729040","160,32 € s DPH",04.09.2020,07.09.2020,platná, 147/2021,prenájom terminálu,2021_01,"dodávateľ: Poscom s.r.o., Golianova 93, 949 01 Nitra, IČO: 51031884","15,60 € s DPH",03.09.2021,20.09.2021,platná, 147/2022,preklady odb. textov,2022065,"dodávateľ: Bc. Gavin W. Cowper, Budimír 40, Budimír, IČO: 41508301","375,00 € s DPH",15.08.2022,09.09.2022,platná, 147/2023,"popisky, fólie, fotografia",2023047,"dodávateľ: Marek Rázga, 1. mája 517/12, Štrba, IČO: 47090359","304,00 € s DPH",08.08.2023,08.08.2023,platná, 148/2020,webhosting a predĺženie registrácie domény,2020071,"dodávateľ: EuroNET Slovakia s.r.o., Šoltésovej 365/41, Považská Bystrica, IČO: 36316130","92,14 € s DPH",07.09.2020,11.09.2020,platná, 148/2021,"kanc. potreby, sáčky, poháre",2021014,"dodávateľ: DOMINO, a.s., Zimná 51, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 00594644","57,15 € s DPH",03.09.2021,20.09.2021,platná, 148/2022,tlač propag. a výst. materiálov,2022055,"dodávateľ: Marek Rázga, 1. mája 517/12, Štrba, IČO: 47090359","1 309,00 € s DPH",15.08.2022,09.09.2022,platná, 148/2023,elektrina 07/2023 Z47,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","274,57 € s DPH",09.08.2023,15.08.2023,platná, 149/2020,ročný prístup Verejná správa SR,2020072,"dodávateľ: Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina, IČO: 31592503","165,00 € s DPH",07.09.2020,11.09.2020,platná, 149/2021,zemný plyn 09/2021,6/2020,"dodávateľ: SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","1 628,00 € s DPH",03.09.2021,20.09.2021,platná, 149/2022,prenájom foto a filmárskej techniky,2022070,"dodávateľ: APROFO s.r.o., Liptovský Ondrej 12, Liptovský Ondrej, IČO: 52350088","500,00 € s DPH",19.08.2022,09.09.2022,platná, 149/2023,elektrina 07/2023 Z46,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","487,75 € s DPH",09.08.2023,15.08.2023,platná, 15/2020,poštovné,,"dodávateľ: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124","7,40 € s DPH",10.02.2020,13.02.2020,platná, 15/2021,členské príspevky,,"dodávateľ: Rada galérií Slovenska, Riečna 1, 815 13 Bratislava, IČO: 30853231","200,00 € s DPH",18.02.2021,25.02.2021,platná, 15/2022,elektrina 01/2022 Z47,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","295,68 € s DPH",10.02.2022,11.02.2022,platná, 15/2023,kniha,KZ 2020/01,"dodávateľ: Kníhkupectvo alter ego, s.r.o., Hviezdoslavova 10, 060 01 Kežmarok, IČO: 36492922","7,42 € s DPH",07.02.2023,16.02.2023,platná, 15/2024,poplatky za telefónne linky,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35763469","18,00 € s DPH",05.02.2024,16.02.2024,platná, 150/2020,poplatky za telefónne linky,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","18,00 € s DPH",07.09.2020,11.09.2020,platná, 150/2021,webhostng a predĺženie registrácie domény,2021066,"dodávateľ: EuroNET Slovakia s.r.o., Šoltésovej 365/41, Považská Bystrica, IČO: 36316130","92,14 € s DPH",08.09.2021,20.09.2021,platná, 150/2022,ovocie/ tábor,2022072,"dodávateľ: BIGIMI, s.r.o., Nábrežie Hornádu 11/5, Spišská Nová Ves, IČO: 44467613","22,89 € s DPH",19.08.2022,09.09.2022,platná, 150/2023,posúdenie dokumentácie,2023061,"dodávateľ: E.I.C. Engineering inspection company, s.r.o., Volgogradská 8921/13, Prešov, IČO: 36670901","264,00 € s DPH",09.08.2023,15.08.2023,platná, 151/2020,"popl. za telefóny, internet",,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","113,09 € s DPH",07.09.2020,11.09.2020,platná, 151/2021,ročný prístup vssr,2021068,"dodávateľ: Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina, IČO: 31592503","165,00 € s DPH",06.09.2021,20.09.2021,platná, 151/2022,zemný plyn 09/2022,2021/02,"dodávateľ: SPP, a.s., Mlynské nivy 44a, Bratislava, IČO: 35815256","2 687,00 € s DPH",02.09.2022,09.09.2022,platná, 151/2023,poštovné,,"dodávateľ: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124","69,40 € s DPH",09.08.2023,15.08.2023,platná, 152/2020,elektrina 08/2020 Z47,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","113,69 € s DPH",09.09.2020,11.09.2020,platná, 152/2021,prenájom foto a filmárskej techniky,2021059,"dodávateľ: APROFO s.r.o., Liptovský Ondrej 12, 032 04, IČO: 52350088","500,00 € s DPH",06.09.2021,20.09.2021,platná, 152/2022,výkon ZO,,"dodávateľ: osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice, IČO: 50528041","42,00 € s DPH",02.09.2022,09.09.2022,platná, 152/2023,preklady odborných textov,2023048,"dodávateľ: Bc. Gavin W. Cowper, Budimír 40, Budimír, IČO: 41508301","400,00 € s DPH",16.08.2023,16.08.2023,platná, 153/2020,elektrina 08/2020 Z46,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","428,52 € s DPH",09.09.2020,11.09.2020,platná, 153/2021,poplatky za mobilné telefóny,,"dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863","98,70 € s DPH",07.09.2021,20.09.2021,platná, 153/2022,prenájom pokladničného terminálu,2021_01,"dodávateľ: Poscom s.r.o., Golianova 93, Nitra, IČO: 51031884","15,60 € s DPH",02.09.2022,09.09.2022,platná, 153/2023,obedy/ detský tábor,2023056,"dodávateľ: PEDAMA s.r.o., J.Wolkera 2238/39, Spišská Nová Ves, IČO: 51671701","350,00 € s DPH",30.08.2023,12.09.2023,platná, 154/2020,poštovné,,"dodávateľ: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124","71,75 € s DPH",10.09.2020,11.09.2020,platná, 154/2021,"poplatky za telefóny, internet",,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","114,84 € s DPH",07.09.2021,20.09.2021,platná, 154/2022,poplatky za mobilné telefóny,,"dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, IČO: 47259116","107,40 € s DPH",02.09.2022,09.09.2022,platná, 154/2023,prehliadka a servis auta,2023064,"dodávateľ: AUTOVES s.r.o., Duklianska 55, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31721796","294,52 € s DPH",30.08.2023,12.09.2023,platná, 155/2020,oprava osobného automobilu,2020077,"dodávateľ: AUTONOVA s.r.o., Priemyselný areál Východ 3406, Poprad, IČO: 31649513","66,39 € s DPH",16.09.2020,21.09.2020,platná, 155/2021,poplatky za telefónne linky,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","18,00 € s DPH",07.09.2021,20.09.2021,platná, 155/2022,tlač propagač. materiálov,2022076,"dodávateľ: Marek Rázga, 1. mája 517/12, Štrba, IČO: 47090359","160,80 € s DPH",02.09.2022,09.09.2022,platná, 155/2023,tlač bedekra k výstave,2023066,"dodávateľ: Marek Rázga, 1. mája 517/12, Štrba, IČO: 47090359","1 900,00 € s DPH",30.08.2023,12.09.2023,platná, 156/2020,upratovacie služby,1/2020,"dodávateľ: SPIŠ CLEAN s.r.o., Strojnícka 2674/3, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 50778463","550,00 € s DPH",17.09.2020,21.09.2020,platná, 156/2021,knihy,2021065,"dodávateľ: Kníhkupectvo alter ego, s.r.o., Hviezdoslavova 10, 060 01 Kežmarok, IČO: 36492922","1 119,76 € s DPH",07.09.2021,20.09.2021,platná, 156/2022,divadelný workshop,2022061,"dodávateľ: Divadlo Kontra, Za Hornádom 8, Spišská Nová Ves, IČO: 42094143","50,00 € s DPH",02.09.2022,09.09.2022,platná, 156/2023,poplatky za mobilné telefóny,,"dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, IČO: 47259116","96,12 € s DPH",30.08.2023,12.09.2023,platná, 157/2020,ročná kontrola a servis plyn. zariadení Z47,2020076,"dodávateľ: TZB- komplet s.r.o., Markušovská cesta 36/831, Sp. Nová Ves, IČO: 36575852","304,28 € s DPH",18.09.2020,01.10.2020,platná, 157/2021,elektrina 08/2021 Z47,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","149,17 € s DPH",09.09.2021,20.09.2021,platná, 157/2022,aut.odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel,,"dodávateľ: SOZA, Rastislavova 3, Bratislava, IČO: 00178454","37,80 € s DPH",02.09.2022,09.09.2022,platná, 157/2023,ročný prístup verejná správa,2023063,"dodávateľ: Poradca podnikateľa s.r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina, IČO: 31592503","204,00 € s DPH",04.09.2023,12.09.2023,platná, 158/2020,"vodné, stočné, zrážky Z46",,"dodávateľ: PVPS, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968","429,95 € s DPH",22.09.2020,01.10.2020,platná, 158/2021,elektrina 08/2021 Z46,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","344,53 € s DPH",09.09.2021,20.09.2021,platná, 158/2022,ročný prístup vssr,2022078,"dodávateľ: Poradca podnikateľa s.r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina, IČO: 31592503","204,00 € s DPH",05.09.2022,09.09.2022,platná, 158/2023,zemný plyn,,"dodávateľ: SPP, a.s., Mlynské nivy 44a, Bratislava, IČO: 35815256","9 273,00 € s DPH",04.09.2023,12.09.2023,platná, 159/2020,"vodné, stočné Z47",,"dodávateľ: PVPS, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968","71,44 € s DPH",22.09.2020,01.10.2020,platná, 159/2021,poštovné,,"dodávateľ: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124","70,05 € s DPH",09.09.2021,20.09.2021,platná, 159/2022,webhosting a predĺženie registrácie domény,2022077,"dodávateľ: EuroNET Slovakia, s.r.o., Šoltésovej 365/41, Považská Bystrica, IČO: 36316130","92,14 € s DPH",05.09.2022,09.09.2022,platná, 159/2023,jedálne kupóny,2023067,"dodávateľ: Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava, IČO: 53528654","188,40 € s DPH",04.09.2023,12.09.2023,platná, 16/2020,poplatok za potvrdenie,,"dodávateľ: Slovenská komora exekútorov, Šustekova 49, 851 04 Bratislava, IČO: 35659718","6,60 € s DPH",10.02.2020,04.03.2020,platná, 16/2021,preprava,2021003,"dodávateľ: LASER-SK, s.r.o., Stöcklova 14, Bardejov, IČO: 36501301","24,38 € s DPH",23.02.2021,25.02.2021,platná, 16/2022,predplatné časopis MÚZEUM,,"dodávateľ: Slovenské národné múzeum, Vajanského nábrežie 2, Bratislava, IČO: 00164721","11,44 € s DPH",22.02.2022,28.02.2022,platná, 16/2023,elektrina 01/2023 Z 47,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","495,41 € s DPH",09.02.2023,16.02.2023,platná, 16/2024,update mzdového softvéru,2024006,"dodávateľ: Stanislav Klubert, Za Hornádom 10, Spišská Nová Ves, IČO: 34573488","134,04 € s DPH",07.02.2024,16.02.2024,platná, 160/2019,predplatné Flash Art,,"dodávateľ: Mediaprint- Kapa Pressegrosso, a.s., Stará Vajnorská 9, Bratislava, IČO: 35792281","20,00 € s DPH",22.10.2019,30.10.2019,platná, 160/2020,štvrťročná kontrola EPS,2020026,"dodávateľ: ABK spol. s.r.o., J.Wolkera 19, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36202517","150,00 € s DPH",22.09.2020,01.10.2020,platná, 160/2021,knihy,2021049,"dodávateľ: Kníhkupectvo alter ego, s.r.o., Hviezdoslavova 10, 060 01 Kežmarok, IČO: 36492922","1 364,13 € s DPH",09.09.2021,20.09.2021,platná, 160/2022,"poplatky za telefóny, internet",,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35763469","115,58 € s DPH",05.09.2022,09.09.2022,platná, 160/2023,výkon ZO,,"dodávateľ: osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice, IČO: 50528041","48,00 € s DPH",04.09.2023,12.09.2023,platná, 161/2019,regály kovové,,"dodávateľ: Bludovický Svatý Ján s.r.o., Horní Bludovice 307, 739 37 Horní Bludovice, IČO: 28645995","102,20 € s DPH",23.10.2019,30.10.2019,platná, 161/2020,licencia na verejné použitie hudob. diel,LZ 2020/01,"dodávateľ: SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava, IČO: 00178454","37,80 € s DPH",29.09.2020,01.10.2020,platná, 161/2021,obedy/ denný tábor II.,2021054,"dodávateľ: PEDAMA s.r.o., J. Wolkera 2238/39, Spišská Nová Ves, IČO: 51671701","240,00 € s DPH",09.09.2021,20.09.2021,platná, 161/2022,poplatky za telefónne linky,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35763469","18,00 € s DPH",05.09.2022,09.09.2022,platná, 161/2023,prenájom poklad. systému,2021_01,"dodávateľ: Poscom s.r.o., Golianova 93, Nitra, IČO: 51031884","15,60 € s DPH",04.09.2023,12.09.2023,platná, 162/2019,skrine s lamin. dverami,,"dodávateľ: B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava, IČO: 44413467","1 033,20 € s DPH",23.10.2019,30.10.2019,platná, 162/2020,oprava čerpadla v plyn. kotolni,2020083,"dodávateľ: RUMIT SLOVAKIA s.r.o., Nad Medzou 6, Spišská Nová Ves, IČO: 31718990","45,00 € s DPH",29.09.2020,01.10.2020,platná, 162/2021,obedy/ tábor Filmuška,2021062,"dodávateľ: PEDAMA s.r.o., J. Wolkera 2238/39, Spišská Nová Ves, IČO: 51671701","311,00 € s DPH",09.09.2021,20.09.2021,platná, 162/2022,upratovacie práce,2021/03,"dodávateľ: SPIŠ CLEAN, s.r.o., Strojnícka 2674/3, Spišská Nová Ves, IČO: 50778463","565,00 € s DPH",06.09.2022,09.09.2022,platná, 162/2023,poplatky za telef. linky,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35763469","18,00 € s DPH",04.09.2023,12.09.2023,platná, 163/2019,fotorámiky,,"dodávateľ: Alza.sk s.r.o., Bottova 6654/7, Bratislava, IČO: 36562939","497,56 € s DPH",25.10.2019,30.10.2019,platná, 163/2020,výkon ZO,,"dodávateľ: osobnyudaj.sk, s.r.o., Nám. osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice, IČO: 50528041","42,00 € s DPH",01.10.2020,01.10.2020,platná, 163/2021,výtvarný materiál,2021063,"dodávateľ: Jitka Nováková - FORTUNA, Sadrovcová 9344/2, Novoveská Huta, IČO: 41317335","350,00 € s DPH",09.09.2021,20.09.2021,platná, 163/2022,elektrina 08/2022/ Z47,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","271,19 € s DPH",09.09.2022,09.09.2022,platná, 163/2023,"poplatky za telefóny, internet",,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35763469","114,74 € s DPH",04.09.2023,12.09.2023,platná, 164/2019,objektív,,"dodávateľ: Alza.sk s.r.o., Bottova 6654/7, Bratislava, IČO: 36562939","531,86 € s DPH",29.10.2019,30.10.2019,platná, 164/2020,jedálne kupóny,2020089,"dodávateľ: Up Slovensko, s.r.o., Tomašikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674","2 031,14 € s DPH",01.10.2020,01.10.2020,platná, 164/2021,tonery,2021078,"dodávateľ: DAMEDIS s.r.o., Křenová 89/19, Brno, IČO: 26931664","29,16 € s DPH",10.09.2021,20.09.2021,platná, 164/2022,elektrina 08/2022/ Z46,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","553,82 € s DPH",09.09.2022,09.09.2022,platná, 164/2023,knihy,2023060,"dodávateľ: Kníhkupectvo alter ego, s.r.o., Hviezdoslavova 10, 060 01 Kežmarok, IČO: 36492922","1 126,50 € s DPH",08.09.2023,12.09.2023,platná, 165/2019,poplatky za mobilné telefóny,,"dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863","78,17 € s DPH",30.10.2019,30.10.2019,platná, 165/2020,"laminovanie, tlač",2020073,"dodávateľ: FaxCOPY a.s., Zimná 78, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 35729040","63,81 € s DPH",02.10.2020,02.10.2020,platná, 165/2021,"spony, zásuvky, kľúč",2021043,"dodávateľ: Nezábudka, s.r.o., Letná 39, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 47968834","64,60 € s DPH",13.09.2021,20.09.2021,platná, 165/2022,poštovné,,"dodávateľ: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124","7,30 € s DPH",13.09.2022,28.09.2022,platná, 165/2023,aut. odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel,,"dodávateľ: SOZA, Rastislavova 3, Bratislava, IČO: 00178454","37,80 € s DPH",11.09.2023,12.09.2023,platná, 166/2019,"Laminovanie, tlač",,"dodávateľ: FaxCopy a.s, Domkárska 15, 821 05 Bratislava, IČO: 35729040","67,56 € s DPH",31.10.2019,25.11.2019,platná, 166/2020,ubytovanie,2020082,"dodávateľ: STEZ, Za Hornádom 15, Sp. Nová Ves, IČO: 35514035","30,60 € s DPH",02.10.2020,02.10.2020,platná, 166/2021,"tlač, laminovanie",2021071,"dodávateľ: ML Reklama, s.r.o., Hanulova 11. Spišská Nová Ves, IČO: 45456941","112,32 € s DPH",13.09.2021,22.09.2021,platná, 166/2022,"vodné, stočné, zrážky Z46",,"dodávateľ: PVPS, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968","469,32 € s DPH",14.09.2022,28.09.2022,platná, 166/2023,elektrina 08/2023 Z47,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","240,06 € s DPH",11.09.2023,12.09.2023,platná, 167/2019,Kancelárske potreby a spotrebný materiál,,"dodávateľ: Papyrus Poprad s.r.o., Partizánska 3916, 058 01 Poprad, IČO: 31678238","299,47 € s DPH",31.10.2019,25.11.2019,platná, 167/2020,popl. za mobilné telefóny,,"dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863","77,48 € s DPH",02.10.2020,02.10.2020,platná, 167/2021,"vodné, stočné, zrážky Z46",,"dodávateľ: PVPS, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968","485,45 € s DPH",14.09.2021,20.09.2021,platná, 167/2022,"vodné, stočné Z47",,"dodávateľ: PVPS, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968","93,48 € s DPH",14.09.2022,28.09.2022,platná, 167/2023,elektrina 08/2023 Z46,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","506,02 € s DPH",11.09.2023,12.09.2023,platná, 168/2019,Výkon zodpovednej osoby za 11/2019,,"dodávateľ: DUETT Business Residence, Námestie osloboditeľov 3/A,040 01 Košice, IČO: 50528041","42,00 € s DPH",04.11.2019,25.11.2019,platná, 168/2020,zemný plyn,,"dodávateľ: SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","1 823,00 € s DPH",02.10.2020,02.10.2020,platná, 168/2021,"vodné, stočné Z47",,"dodávateľ: PVPS, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968","85,96 € s DPH",14.09.2021,20.09.2021,platná, 168/2022,valec do tlačiarne,2022075,"dodávateľ: Matúš Kuník, Tkáčska 2696/4, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 53441877","92,00 € s DPH",19.09.2022,28.09.2022,platná, 168/2023,poštovné,,"dodávateľ: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124","24,40 € s DPH",12.09.2023,12.09.2023,platná, 169/2019,Dodávka elektriny 1.9.2019 - 30.11.2019,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","784,00 € s DPH",04.11.2019,25.11.2019,platná, 169/2020,ladenie klavíra,2020074,"dodávateľ: Adrián Múdry, Sládkovičova 12, Spišské Vlachy, IČO: 17301165","65,00 € s DPH",06.10.2020,08.10.2020,platná, 169/2021,korekcia prekladov odb. textov,2021067,"dodávateľ: Bc. Gavin W. Cowper, Budimír 044 43, IČO: 41508301","104,00 € s DPH",14.09.2021,22.09.2021,platná, 169/2022,výtvarný materiál,2022073,"dodávateľ: Ing. Roman Linder, LINTEX, Lazany pri Prievidzi 972 11, IČO: 31052177","99,50 € s DPH",20.09.2022,28.09.2022,platná, 169/2023,webhosting a predĺženie registrácie domény,2023068,"dodávateľ: EuroNET Slovakia, s.r.o., Šoltésovej 365/41, Považská Bystrica, IČO: 36316130","92,14 € s DPH",18.09.2023,25.09.2023,platná, 17/2020,office bussines,2020006,"dodávateľ: Sisoft Computer Ivan Sejut, Slovenská 50/21, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 37181297","679,20 € s DPH",11.02.2020,04.03.2020,platná, 17/2021,knihy,KZ 2020/01,"dodávateľ: Kníhkupectvo alter ego, s.r.o., Hviezdoslavova 10, 060 01 Kežmarok, IČO: 36492922","54,92 € s DPH",24.02.2021,25.02.2021,platná, 17/2022,videoseminár,,"dodávateľ: Inštitút celoživotného vzdelávania, Družstevná 232/2, 040 01 Košice, IČO: 51424266","30,00 € s DPH",25.02.2022,28.02.2022,platná, 17/2023,elektrina 01/2023 Z46,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","879,12 € s DPH",14.02.2023,16.02.2023,platná, 17/2024,prenájom pokladničného systému,2021_01,"dodávateľ: Teya Slovakia, a.s., Mlynské Nivy 56, 821 05 Bratislava, IČO: 46857559","15,60 € s DPH",07.02.2024,16.02.2024,platná, 170/2019,Dodávka elektriny 1.9.2019 - 30.11.2019,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","162,00 € s DPH",04.11.2019,25.11.2019,platná, 170/2020,"popl. za telefóny, internet",,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","111,88 € s DPH",06.10.2020,08.10.2020,platná, 170/2021,upratovacie práce,7/2020,"dodávateľ: SPIŠ CLEAN s.r.o., Strojnícka 2674/3, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 50778463","565,00 € s DPH",20.09.2021,22.09.2021,platná, 170/2022,služby IT,,"dodávateľ: Matúš Kuník, Tkáčska 2696/4, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 53441877","185,47 € s DPH",20.09.2022,28.09.2022,platná, 170/2023,"vodné, stočné 06-09/2023 Z 47",,"dodávateľ: PVPS, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968","86,20 € s DPH",20.09.2023,25.09.2023,platná, 171/2019,VTZ plynového kúrenia - odborné prehliadky a skúšky,,"dodávateľ: Andrej Slivka - PLYNOSERVIS, Športová 167, 059 11 Hozelec, IČO: 10731431","434,00 € s DPH",05.11.2019,25.11.2019,platná, 171/2020,poplatky za telefónne linky,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","18,00 € s DPH",06.10.2020,08.10.2020,platná, 171/2021,tonery,2021080,"dodávateľ: DAMEDIS s.r.o., Křenová 89/19, Brno, IČO: 26931664","398,88 € s DPH",20.09.2021,05.10.2021,platná, 171/2022,služby IT,,"dodávateľ: Matúš Kuník, Tkáčska 2696/4, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 53441877","161,50 € s DPH",20.09.2022,28.09.2022,platná, 171/2023,"vodné, stočné, zrážky 06-09/2023 Z46",,"dodávateľ: PVPS, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968","540,62 € s DPH",20.09.2023,25.09.2023,platná, 172/2019,Výmena travertínových kvádrov,,"dodávateľ: SANEX, s.r.o., Tepličská cesta 7, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 17084181","520,00 € s DPH",05.11.2019,25.11.2019,platná, 172/2020,elektrina 09/2020 Z46,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","358,61 € s DPH",09.10.2020,12.10.2020,platná, 172/2021,tonery,2021081,"dodávateľ: DAMEDIS s.r.o., Křenová 89/19, Brno, IČO: 26931664","491,52 € s DPH",20.09.2021,05.10.2021,platná, 172/2022,obedy/ tábor Filmuška,2022071,"dodávateľ: PEDAMA s.r.o., J.Wolkera 2238/39, Spišská Nová Ves, IČO: 51671701","381,00 € s DPH",23.09.2022,28.09.2022,platná, 172/2023,upratovanie,,"dodávateľ: SPIŠ CLEAN, s.r.o., Strojnícka 2674/3, Spišská Nová Ves, IČO: 50778463","605,00 € s DPH",21.09.2023,25.09.2023,platná, 173/2019,Upratovanie práce 1.10.2019 - 31.10.2019,6/2019,"dodávateľ: SPIŠ CLEAN s.r.o, Strpjnícka 2674/3, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 50778463","500,00 € s DPH",05.11.2019,25.11.2019,platná, 173/2020,elektrina 09/2020 Z47,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","135,02 € s DPH",09.10.2020,12.10.2020,platná, 173/2021,bezpečnostné tabuľky,2021086,"dodávateľ: VANOKU, s.r.o., Ferka Urbánka 20, Spišská Nová Ves, IČO: 36612758","19,44 € s DPH",22.09.2021,05.10.2021,platná, 173/2022,obedy/ tábor,2022062,"dodávateľ: PEDAMA s.r.o., J.Wolkera 2238/39, Spišská Nová Ves, IČO: 51671701","247,50 € s DPH",23.09.2022,28.09.2022,platná, 173/2023,upratovanie 08/2023,,"dodávateľ: SPIŠ CLEAN, s.r.o., Strojnícka 2674/3, Spišská Nová Ves, IČO: 50778463","605,00 € s DPH",21.09.2023,25.09.2023,platná, 174/2019,Zemný plyn 1.11.2019 - 30.11.2019,,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","1 626,00 € s DPH",05.11.2019,25.11.2019,platná, 174/2020,poštovné,,"dodávateľ: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124","50,35 € s DPH",12.10.2020,12.10.2020,platná, 174/2021,knihy,2021084,"dodávateľ: CORONA- Anna Toporcerová, Zimná 46, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 17191904","60,00 € s DPH",23.09.2021,05.10.2021,platná, 174/2022,obedy/ tábor,2022064,"dodávateľ: PEDAMA s.r.o., J.Wolkera 2238/39, Spišská Nová Ves, IČO: 51671701","333,00 € s DPH",23.09.2022,28.09.2022,platná, 174/2023,kontrola EPS,2023038,"dodávateľ: ABK, s.r.o., J. Wolkera 19. Spišská Nová Ves, IČO: 36202517","174,00 € s DPH",21.09.2023,25.09.2023,platná, 175/2019,Servis výpočtovej techniky,,"dodávateľ: Ivan Sejut - SISOFT Computer, Slovenská 50/21, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 37181297","300,00 € s DPH",05.11.2019,25.11.2019,platná, 175/2020,upratovacie práce,1/2020,"dodávateľ: SPIŠ CLEAN s.r.o., Strojnícka 2674/3, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 50778463","550,00 € s DPH",14.10.2020,20.10.2020,platná, 175/2021,hranoly na exteriérové sedačky,2021009,"dodávateľ: Pavol Gonda, Obrancov mieru 5, Spišská Nová Ves, IČO: 34528318","205,20 € s DPH",29.09.2021,05.10.2021,platná, 175/2022,výtvarný materiál,2022069,"dodávateľ: Jitka Nováková- Fortuna, Sadrovcová 9344/2, Novoveská Huta, IČO: 41317335","198,85 € s DPH",26.09.2022,28.09.2022,platná, 175/2023,aut. odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel,,"dodávateľ: SOZA, Rastislavova 3, Bratislava, IČO: 00178454","37,80 € s DPH",28.09.2023,04.10.2023,platná, 176/2019,Technická asistencia ŽENY on LINE,,"dodávateľ: Ing. Iľková Oľga, Tolstého 2912/6, 058 01 Poprad, IČO: 32874065","210,00 € s DPH",05.11.2019,25.11.2019,platná, 176/2020,oprava kosačky,2020078,"dodávateľ: MAJSTER CENTRUM, s.r.o., Zimná 87, 052 01 Sp. Nová Ves, IČO: 36817767","116,15 € s DPH",15.10.2020,26.10.2020,platná, 176/2021,kancelársky a spotrebný materiál,2021060,"dodávateľ: PAPYRUS Poprad, s.r.o., Partizánska 3916, 058 01 Poprad, IČO: 31678238","171,72 € s DPH",30.09.2021,05.10.2021,platná, 176/2022,poplatky za mobilné telefóny,,"dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, IČO: 47259116","107,40 € s DPH",29.09.2022,05.10.2022,platná, 176/2023,poplatky za mobilné telefóny,,"dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, IČO: 47259116","89,06 € s DPH",29.09.2023,04.10.2023,platná, 177/2019,Laserová tlačiareň,,"dodávateľ: Alza.sk s.r.o., Bottova 6654/7, 81109 Bratislava, IČO: 36562939","96,48 € s DPH",07.11.2019,25.11.2019,platná, 177/2020,obsluha plyn. kotolní,2020080,"dodávateľ: Eduard Dronzek, Koceľova 1716/9, Sp. Nová Ves, IČO: 35318228","125,00 € s DPH",20.10.2020,26.10.2020,platná, 177/2021,práce v oblasti BOZP a ochrany pred požiarmi,Dodatok_1_zml_201215,"dodávateľ: Marián Richveis, Za kaštieľom 1307/1, Smižany, IČO: 40357406","120,00 € s DPH",30.09.2021,05.10.2021,platná, 177/2022,ubytovanie,2022084,"dodávateľ: INTES Poprad, s.r.o., Nám. sv. Egídia 95, 058 01 Poprad, IČO: 36449814","39,60 € s DPH",29.09.2022,05.10.2022,platná, 177/2023,výkon ZO,,"dodávateľ: osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice, IČO: 50528041","48,00 € s DPH",02.10.2023,04.10.2023,platná, 178/2019,USB kľúče,,"dodávateľ: Alza.sk s.r.o., Bottova 6654/7, 811 09 Bratislava, IČO: 36562939","116,82 € s DPH",07.11.2019,25.11.2019,platná, 178/2020,predplatné časopisu Profil,2020095,"dodávateľ: Mediaprint-Kappa Pressegrosso, a.s., Stará Vajnorská 9, 831 04 Bratislava, IČO: 35792281","8,38 € s DPH",20.10.2020,26.10.2020,platná, 178/2021,poplatky za mobilné telefóny,,"dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863","98,50 € s DPH",30.09.2021,05.10.2021,platná, 178/2022,práce v oblasti BOZP a ochrany pred požiarmi,Dodatok_1_zml_201215,"dodávateľ: Marián Richveis, Za kaštieľom 1307/1, 053 11 Smižany, IČO: 40357406","120,00 € s DPH",30.09.2022,05.10.2022,platná, 178/2023,zemný plyn,,"dodávateľ: SPP, a.s., Mlynské nivy 44a, Bratislava, IČO: 35815256","9 273,00 € s DPH",02.10.2023,04.10.2023,platná, 179/2019,Oprava elektrickej inštalácie,,"dodávateľ: PhDr. Peter Darvaši Revízie elektrických a zdíhacích zariadení, Dubová 5/7, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 34576797","330,30 € s DPH",07.11.2019,25.11.2019,platná, 179/2020,popl. za online seminár,,"dodávateľ: PROEKO- Inštitút vzdelávania, s.r.o., Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava, IČO: 50685406","84,00 € s DPH",21.10.2020,26.10.2020,platná, 179/2021,upratovanie,7/2020,"dodávateľ: SPIŠ CLEAN s.r.o., Strojnícka 2674/3, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 50778463","565,00 € s DPH",01.10.2021,05.10.2021,platná, 179/2022,virtuálna prezentácia výstavy,2022037,"dodávateľ: SpišArt s.r.o., Nová 500/66, 054 01 Levoča, IČO: 47525606","600,00 € s DPH",30.09.2022,05.10.2022,platná, 179/2023,prenájom pokladničného systému,2021_01,"dodávateľ: Poscom s.r.o., Golianova 93, Nitra, IČO: 51031884","15,60 € s DPH",02.10.2023,04.10.2023,platná, 18/2020,kovový regál,2020007,"dodávateľ: Bludovický Svatý Ján s.r.o., Horní Bludovice 307, 739 37 Horní Bludovice, IČO: 28645995","216,00 € s DPH",12.02.2020,04.03.2020,platná, 18/2021,preprava,2021006,"dodávateľ: LASER-SK, s.r.o., Stöcklova 14, Bardejov, IČO: 36501301","8,48 € s DPH",25.02.2021,04.03.2021,platná, 18/2022,zemný plyn,2021/02,"dodávateľ: SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","2 687,00 € s DPH",01.03.2022,04.03.2022,platná, 18/2023,poštovné,,"dodávateľ: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124","71,40 € s DPH",14.02.2023,16.02.2023,platná, 18/2024,poštovné,,"dodávateľ: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124","35,90 € s DPH",09.02.2024,16.02.2024,platná, 180/2019,Poplatky za telekomunikačné služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","21,60 € s DPH",07.11.2019,25.11.2019,platná, 180/2020,online prezentácia v rámci kolokvia,2020094,"dodávateľ: Tatake, s.r.o., Kukučínova 880/18, 080 05 Prešov, IČO: 52696278","60,00 € s DPH",26.10.2020,05.11.2020,platná, 180/2021,výkon ZO 10/2021,,"dodávateľ: osobnyudaj.sk, s.r.o., Nám. osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice, IČO: 50528041","42,00 € s DPH",01.10.2021,05.10.2021,platná, 180/2022,virtuálna prezentácia výstavy,2022038,"dodávateľ: SpišArt s.r.o., Nová 500/66, 054 01 Levoča, IČO: 47525606","600,00 € s DPH",30.09.2022,05.10.2022,platná, 180/2023,práce v oblasti ochrany pred požiarmi a BOZP,,"dodávateľ: Marián Richveis, Za kaštieľom 1307/1, 053 11 Smižany, IČO: 40357406","120,00 € s DPH",03.10.2023,04.10.2023,platná, 181/2019,Poplatky za telekomunikačné služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","111,88 € s DPH",07.11.2019,25.11.2019,platná, 181/2020,odb. prehliadky VTZ plynového a servis kotlov,2020075,"dodávateľ: Andrej Slivka - Plynoservis s.r.o., Športová 167, 059 11 Hozelec, IČO: 47070838","423,60 € s DPH",29.10.2020,05.11.2020,platná, 181/2021,prenájom pokladničného terminálu,2021_01,"dodávateľ: Poscom s.r.o., Golianova 93, 949 01 Nitra, IČO: 51031884","15,60 € s DPH",04.10.2021,05.10.2021,platná, 181/2022,výkon ZO,,"dodávateľ: osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice, IČO: 50528041","42,00 € s DPH",03.10.2022,05.10.2022,platná, 181/2023,"jedálne kupóny, poplatky",2023072,"dodávateľ: Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava, IČO: 53528654","462,00 € s DPH",03.10.2023,04.10.2023,platná, 182/2019,Poštové poplatky,,"dodávateľ: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 banská Bystrica, IČO: 36631124","82,60 € s DPH",12.11.2019,25.11.2019,platná, 182/2020,predplatné časopisu Flash Art,2020104,"dodávateľ: Mediaprint-Kappa Pressegrosso, a.s., Stará Vajnorská 9, 831 04 Bratislava, IČO: 35792281","21,98 € s DPH",29.10.2020,05.11.2020,platná, 182/2021,zemný plyn 10/2021,,"dodávateľ: SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","1 582,00 € s DPH",04.10.2021,05.10.2021,platná, 182/2022,zemný plyn,2021/02,"dodávateľ: SPP, a.s., Mlynské nivy 44a, Bratislava, IČO: 35815256","2 885,00 € s DPH",03.10.2022,05.10.2022,platná, 182/2023,poplatky za telefónne linky,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35763469","18,00 € s DPH",04.10.2023,04.10.2023,platná, 183/2019,kancelárske potreby,,"dodávateľ: Papyrus Poprad s.r.o., Partizánska 3916, 058 01 Poprad, IČO: 31678238","599,60 € s DPH",12.11.2019,25.11.2019,platná, 183/2020,výkon ZO 11/2020,,"dodávateľ: osobnyudaj.sk, s.r.o., Nám. osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice, IČO: 50528041","42,00 € s DPH",02.11.2020,05.11.2020,platná, 183/2021,"farby, štetce",2021083,"dodávateľ: FER Farby, s.r.o., Slovenská 619/34, Markušovce, IČO: 47687355","74,48 € s DPH",05.10.2021,13.10.2021,platná, 183/2022,prevádzka SMTP servera,2022087,"dodávateľ: EuroNET Slovakia, s.r.o., Šoltésovej 365/41, Považská Bystrica, IČO: 36316130","28,44 € s DPH",04.10.2022,05.10.2022,platná, 183/2023,poplatky za telefón,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35763469","0,07 € s DPH",04.10.2023,11.10.2023,platná, 184/2019,spotrebný tovar,,"dodávateľ: Libor Fictum, Zimná 47, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 10763791","93,69 € s DPH",12.11.2019,25.11.2019,platná, 184/2020,popl. za mobilné telefóny,,"dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863","78,40 € s DPH",02.11.2020,05.11.2020,platná, 184/2021,jedálne kupóny,2021088,"dodávateľ: Up Déjeuner s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava, IČO: 53528654","2 031,14 € s DPH",06.10.2021,13.10.2021,platná, 184/2022,prenájom poklad. terminálu,2021_01,"dodávateľ: Poscom s.r.o., Golianova 93, Nitra, IČO: 51031884","15,60 € s DPH",03.10.2022,05.10.2022,platná, 184/2023,"poplatky za telefóny, internet",,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35763469","114,56 € s DPH",04.10.2023,11.10.2023,platná, 185/2019,Preprava zásielky,2019099,"dodávateľ: LASER - SK, spol.s.r.o., Stocklova 14, 085 01 Bardejov, IČO: 36501301","32,90 € s DPH",12.11.2019,25.11.2019,platná, 185/2020,elektrina 09-11/2020,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","842,00 € s DPH",03.11.2020,05.11.2020,platná, 185/2021,knihy,2021093,"dodávateľ: CBS spol. s r. o., Kynceľová 54, 974 01, IČO: 36754749","330,00 € s DPH",06.10.2021,13.10.2021,platná, 185/2022,jedálne kupóny,2022085,"dodávateľ: Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, Bratislava, IČO: 53528654","193,40 € s DPH",04.10.2022,05.10.2022,platná, 185/2023,elektrina 09/2023 Z47,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","234,04 € s DPH",06.10.2023,11.10.2023,platná, 186/2019,Preprava zásielky,2019100,"dodávateľ: LASER - SK, spol.s.r.o., Stocklova 14, 085 01 Bardejov, IČO: 36501301","24,76 € s DPH",12.11.2019,25.11.2019,platná, 186/2020,elektrina 09-11/2020,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","172,00 € s DPH",03.11.2020,05.11.2020,platná, 186/2021,elektrina 09/2021 Z46,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","365,15 € s DPH",08.10.2021,13.10.2021,platná, 186/2021,elektrina 09/2021 Z46,,dodávateľ: v,,,,platná, 186/2022,poplatky za telefónne linky,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35763469","18,00 € s DPH",04.10.2022,05.10.2022,platná, 186/2023,elektrina 09/2023 Z46,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","597,32 € s DPH",09.10.2023,11.10.2023,platná, 187/2019,Knihy podľa vlastného výberu,,"dodávateľ: CORONA- Anna Toporcerová, Zimná 46, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 17191904","78,00 € s DPH",12.11.2019,25.11.2019,platná, 187/2020,displeje pre výstavné priestory,2020102,"dodávateľ: Libor Fictum, Zimná 47, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 10763791","2 582,40 € s DPH",03.11.2020,25.11.2020,platná, 187/2021,elektrina 09/2021 Z47,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","174,01 € s DPH",08.10.2021,13.10.2021,platná, 187/2022,"poplatky za telefóny, internet",,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35763469","114,65 € s DPH",04.10.2022,05.10.2022,platná, 187/2023,logistické práce,,"dodávateľ: Ing. Igor Murko, Kasárenská 89/4, Spišská Nová Ves, IČO: 37707663","150,00 € s DPH",09.10.2023,11.10.2023,platná, 188/2019,Výtvarný materiál pre tvorivé dielne,,"dodávateľ: DOMINO, a.s., Zimná 51, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 00594644","248,35 € s DPH",25.11.2019,20.12.2019,platná, 188/2020,"laminovanie, tlač",2020090,"dodávateľ: FaxCOPY a.s., Zimná 78, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 35729040","54,25 € s DPH",05.11.2020,25.11.2020,platná, 188/2021,poštovné,,"dodávateľ: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124","31,75 € s DPH",08.10.2021,13.10.2021,platná, 188/2022,ubytovanie,2022086,"dodávateľ: INTES Poprad, s.r.o., Nám. sv. Egídia 95, 058 01 Poprad, IČO: 36449814","79,20 € s DPH",04.10.2022,05.10.2022,platná, 188/2023,poštovné,,"dodávateľ: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124","67,50 € s DPH",11.10.2023,11.10.2023,platná, 189/2019,Dodávka a montáž proti snehových zábran,,"dodávateľ: TAUBER s.r.o., Tepličská cesta 12, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36184918","2 905,78 € s DPH",25.11.2019,20.12.2019,platná, 189/2020,zemný plyn 11/2020,6/2020,"dodávateľ: SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","5 323,00 € s DPH",05.11.2020,25.11.2020,platná, 189/2021,"poplatky za telefóny, internet",,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","116,03 € s DPH",11.10.2021,13.10.2021,platná, 189/2022,služby IT,,"dodávateľ: Matúš Kuník, Tkáčska 2696/4, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 53441877","68,00 € s DPH",06.10.2022,24.10.2022,platná, 189/2023,tlač sprievodcu výstavou,2023075,"dodávateľ: Marek Rázga, 1. mája 517/12, Štrba, IČO: 47090359","220,00 € s DPH",16.10.2023,31.10.2023,platná, 19/2020,predplatné časopisu,2020008,"dodávateľ: Inštitút pre dočasné dejiny umenia, Veľká okružná 88, 010 01 Žilina, IČO: 50584740","6,00 € s DPH",14.02.2020,04.03.2020,platná, 19/2021,výkon ZO 03/2021,,"dodávateľ: osobnyudaj.sk, s.r.o., Nám. osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice, IČO: 50528041","42,00 € s DPH",02.03.2021,04.03.2021,platná, 19/2022,výkon ZO,,"dodávateľ: osobnyudaj.sk, s.r.o., Nám. osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice, IČO: 50528041","42,00 € s DPH",01.03.2022,04.03.2022,platná, 19/2023,knihy,KZ 2022/01,"dodávateľ: mgr. art. Róbert Kočan, Jarná 11, Poprad, IČO: 32881100","70,00 € s DPH",20.02.2023,09.03.2023,platná, 19/2024,elektrina 01/2024 Z47,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","256,61 € s DPH",09.02.2024,16.02.2024,platná, 190/2019,Dodávka a montáž proti snehových zábran,,"dodávateľ: TAUBER s.r.o., Tepličská cesta 12, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36184918","1 924,80 € s DPH",25.11.2019,20.12.2019,platná, 190/2020,konferenčné stoly,2020106,"dodávateľ: B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, Bratislava, IČO: 44413467","1 595,46 € s DPH",06.11.2020,25.11.2020,platná, 190/2021,poplatky za telefónne linky,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","18,00 € s DPH",11.10.2021,13.10.2021,platná, 190/2022,predplatné Flash Art,2022088,"dodávateľ: Mediaprint Kappa Pressegrosso, a.s., Stará Vajnorská 9, Bratislava, IČO: 35792281","22,40 € s DPH",12.10.2022,24.10.2022,platná, 190/2023,virtuálna prezentácia výstavy,2023065,"dodávateľ: ORON s.r.o., Nová 500/66, 054 01 Levoča, IČO: 46979921","600,00 € s DPH",17.10.2023,31.10.2023,platná, 191/2019,"Dodávka elektriny od 1.10.2019 - 31.10.2019, Zimná 46",,"dodávateľ: VSE a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","308,09 € s DPH",25.11.2019,20.12.2019,platná, 191/2020,"poplatky za telefóny, internet",,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","112,55 € s DPH",06.11.2020,25.11.2020,platná, 191/2021,predplatné časopis FLASH ART,2021095,"dodávateľ: Mediaprint-Kappa Pressegrosso, a.s., Stará Vajnorská 9, 831 04 Bratislava, IČO: 35792281","22,40 € s DPH",12.10.2021,27.10.2021,platná, 191/2022,elektrina 09/2022 Z46,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","514,48 € s DPH",07.10.2022,24.10.2022,platná, 191/2023,tonery,2023079,"dodávateľ: DAMEDIS s.r.o., Kaštanová 489/34, Brno, IČO: 26931664","959,04 € s DPH",20.10.2023,31.10.2023,platná, 192/2019,"Dodávka elektriny 1.10.2019 - 31.102019, Zimná 47",,"dodávateľ: VSE a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","167,38 € s DPH",25.11.2019,20.12.2019,platná, 192/2020,poplatky za telefónne linky,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","18,00 € s DPH",06.11.2020,25.11.2020,platná, 192/2021,predplatné časopisu PROFIL,2021097,"dodávateľ: Mediaprint-Kappa Pressegrosso, a.s., Stará Vajnorská 9, 831 04 Bratislava, IČO: 35792281","8,80 € s DPH",22.10.2021,27.10.2021,platná, 192/2022,elektrina 09/2022 Z47,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","254,88 € s DPH",10.10.2022,24.10.2022,platná, 192/2023,predplatné časopisu FLASH ART,2023081,"dodávateľ: Mediaprint- Kapa, Pressegrosso, a.s., Stará Vajnorská 9, Bratislava, IČO: 35792281","22,40 € s DPH",20.10.2023,31.10.2023,platná, 193/2019,Knihy - grant FPU,,"dodávateľ: Kníhkupectvo alter ego, s.r.o., Hviezdoslavova 197/10, 060 01 Kežmarok, IČO: 36492922","1 180,38 € s DPH",27.11.2019,23.12.2019,platná, 193/2020,elektrina 10/2020 Z47,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","168,05 € s DPH",06.11.2020,25.11.2020,platná, 193/2021,ošetrenie zbierkových predmetov,2021094,"dodávateľ: RESTAURO ATELIER s.r.o., ul. Starý jarok 49, Sp. Podhradie, IČO: 46195203","4 440,00 € s DPH",29.10.2021,13.12.2021,platná, 193/2022,bezdrôtové slúchadlá,2022089,"dodávateľ: Ing. Lukáš Blažek, Bohutínská 515, Pŕíbram, IČO: 87948982","153,40 € s DPH",10.10.2022,24.10.2022,platná, 193/2023,upratovacie práce,,"dodávateľ: SPIŠ CLEAN, s.r.o., Strojnícka 2674/3, Spišská Nová Ves, IČO: 50778463","605,00 € s DPH",23.10.2023,31.10.2023,platná, 194/2019,Servisné poplatky - knižnično-informačného systému,,"dodávateľ: Slovenská národná knižnica, Nám. J.C. Hronského 1, 036 01 Martin, IČO: 36138517","66,39 € s DPH",27.11.2019,23.12.2019,platná, 194/2020,elektrina 10/2020 Z46,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","298,75 € s DPH",06.11.2020,25.11.2020,platná, 194/2021,poplatky za mobilné telefóny,,"dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863","99,18 € s DPH",02.11.2021,19.11.2021,platná, 194/2022,poštovné,,"dodávateľ: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124","22,60 € s DPH",13.10.2022,24.10.2022,platná, 194/2023,ventil napúšťací,2023062,"dodávateľ: Nezábudka, s.r.o., Letná 39, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 47968834","8,90 € s DPH",23.10.2023,31.10.2023,platná, 195/2019,Laminovanie a tlač,,"dodávateľ: FaxCopy a.s., Domkárska 15, 821 05 Bratislava, IČO: 35729040","67,90 € s DPH",28.11.2019,23.12.2019,platná, 195/2020,práce v oblasti ochr.pred požiarmi a BOZP,Dodatok_1_zml_201215,"dodávateľ: Marián Richveis, Za kaštieľom 1307/1, Smižany, IČO: 40357406","120,00 € s DPH",10.11.2020,25.11.2020,platná, 195/2021,prenájom poklad. terminálu,2021_01,"dodávateľ: Poscom s.r.o., Golianova 93, 949 01 Nitra, IČO: 51031884","15,60 € s DPH",02.11.2021,19.11.2021,platná, 195/2022,fotopapier,2022090,"dodávateľ: Alena Čiffáryová, Vojenská 77, Levice, IČO: 37082469","87,34 € s DPH",14.10.2022,24.10.2022,platná, 195/2023,poplatky za mobilné telefóny,,"dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, IČO: 47259116","86,00 € s DPH",27.10.2023,31.10.2023,platná, 196/2019,Mobilné poplatky,,"dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o.,, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863","76,69 € s DPH",28.11.2019,23.12.2019,platná, 196/2020,oprava vodoinštalácie,2020035,"dodávateľ: Štefan Gaduš, Elektrárenská 8, Spišská Nová Ves, IČO: 47110325","236,14 € s DPH",10.11.2020,25.11.2020,platná, 196/2021,oprava parkovacej zábrany,2021101,"dodávateľ: Jozef Maro- Stavebné zámočníctvo, Fr. Hečku 16, Spišská Nová Ves, IČO: 30270537","144,00 € s DPH",02.11.2021,19.11.2021,platná, 196/2022,knihy,2022092,"dodávateľ: Kníhkupectvo alter ego, s.r.o., Hviezdoslavova 10, 060 01 Kežmarok, IČO: 36492922","1 807,85 € s DPH",14.10.2022,24.10.2022,platná, 196/2023,"tlač pozvánok, plagátov",2023077,"dodávateľ: Marek Rázga, 1. mája 517/12, Štrba, IČO: 47090359","450,00 € s DPH",27.10.2023,31.10.2023,platná, 197/2019,Výkon zodpovednej osoby za -12/2019,,"dodávateľ: osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice, IČO: 50528041","42,00 € s DPH",02.12.2019,27.12.2019,platná, 197/2020,"ventil, postrekovač",2020086,"dodávateľ: Nezábudka, s.r.o., Letná 39, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 47968834","12,50 € s DPH",10.11.2020,25.11.2020,platná, 197/2021,výkon ZO,,"dodávateľ: osobnyudaj.sk, s.r.o., Nám. osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice, IČO: 50528041","42,00 € s DPH",02.11.2021,19.11.2021,platná, 197/2022,mediálne konzultácie a PR aktivity,2022054,"dodávateľ: Mgr. Viera Veronika Fitzeková- Prima Media Prešov, Mukačevská 14420/30, Prešov, IČO: 40150437","500,00 € s DPH",17.10.2022,24.10.2022,platná, 197/2023,výkon ZO,,"dodávateľ: osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice, IČO: 50528041","48,00 € s DPH",02.11.2023,08.11.2023,platná, 198/2019,Preprava diel SNV - Bratislava - SNV,,"dodávateľ: JTJ Doprava, s.r. o., 053 22 Jamník 316, IČO: 46596232","384,00 € s DPH",03.12.2019,27.12.2019,platná, 198/2020,poštovné,,"dodávateľ: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124","27,05 € s DPH",12.11.2020,25.11.2020,platná, 198/2021,elektrina 09-11/2021,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","1 017,00 € s DPH",15.11.2021,19.11.2021,platná, 198/2022,toal. papier a utierky,2022080,"dodávateľ: PAPYRUS Poprad s.r.o., Partizánska 3916, 058 01 Poprad, IČO: 31678238","299,09 € s DPH",18.10.2022,24.10.2022,platná, 198/2023,zemný plyn 11/2023,,"dodávateľ: SPP, a.s., Mlynské nivy 44a, Bratislava, IČO: 35815256","9 273,00 € s DPH",02.11.2023,08.11.2023,platná, 199/2019,Preprava diel SNV - Poprad - SNV,,"dodávateľ: JTJ Doprava, s.r. o., 053 22 Jamník 316, IČO: 46596232","72,00 € s DPH",03.12.2019,27.12.2019,platná, 199/2020,technické zabezpečenie kolokvia,2020092,"dodávateľ: Sisoft Computer, Slovenská 50/21, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 37181297","360,00 € s DPH",12.11.2020,25.11.2020,platná, 199/2021,elektrina 09-11/2021,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","217,00 € s DPH",15.11.2021,19.11.2021,platná, 199/2022,balný a inštalačný materiál,2022058,"dodávateľ: PAPYRUS Poprad s.r.o., Partizánska 3916, 058 01 Poprad, IČO: 31678238","467,52 € s DPH",18.10.2022,24.10.2022,platná, 199/2023,elektrina 09-11/2023,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","1 832,00 € s DPH",02.11.2023,08.11.2023,platná, 2/2020,aktualizácia podstránok www.muzeum.sk,,"dodávateľ: Ing. Milan Šoka, Švermova 6971/53, 974 04 Banská Bystrica, IČO: 33861129","120,00 € s DPH",07.01.2020,13.02.2020,platná, 2/2021,aktualizácia www.muzeum.sk,,"dodávateľ: Ing. Milan Šoka, Švermova 6971/53, 974 04 Banská Bystrica, IČO: 33861129","120,00 € s DPH",08.01.2021,20.01.2021,platná, 2/2022,aktualizácia podstránok www.muzeum.sk,,"dodávateľ: Ing. Milan Šoka, Švermova 6971/53, 974 04 Banská Bystrica, IČO: 33861129","120,00 € s DPH",10.01.2022,25.01.2022,platná, 2/2023,jedálne kupóny,2023001,"dodávateľ: Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, Bratislava, IČO: 53528654","436,80 € s DPH",03.01.2023,31.01.2023,platná, 2/2024,aktualizácia www.muzeum.sk,,"dodávateľ: Ing. Milan Šoka, Švermova 6971/53, Banská Bystrica, IČO: 33861129","120,00 € s DPH",04.01.2024,15.02.2024,platná, 20/2020,predplatné časopisu Múzeum,,"dodávateľ: Slovenské národné múzeum, Vajanského nábrežie č.2, 810 06 Bratislava, IČO: 00164721","11,44 € s DPH",25.02.2020,04.03.2020,platná, 20/2021,plyn 03/2021,6/2020,"dodávateľ: SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","1 628,00 € s DPH",02.03.2021,04.03.2021,platná, 20/2022,prenájom poklad. terminálu,2021_01,"dodávateľ: Poscom s.r.o., Golianova 93, 949 01 Nitra, IČO: 51031884","15,60 € s DPH",01.03.2022,04.03.2022,platná, 20/2023,kontrola EPS,2023003,"dodávateľ: ABK, s.r.o., J. Wolkera 19. Spišská Nová Ves, IČO: 36202517","150,00 € s DPH",21.02.2023,09.03.2023,platná, 20/2024,elektrina 01/2024 Z46,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","470,46 € s DPH",09.02.2024,16.02.2024,platná, 200/2019,Zemný plyn 1-12.2019 31.12.2019,,"dodávateľ: SPP. a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","1 626,00 € s DPH",03.12.2019,27.12.2019,platná, 200/2020,techn. asistencia pri správe el. dát 10/2020,2020098,"dodávateľ: Sisoft Computer, Slovenská 50/21, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 37181297","125,00 € s DPH",12.11.2020,25.11.2020,platná, 200/2021,zemný plyn,2021/02,"dodávateľ: SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","5 000,00 € s DPH",15.11.2021,19.11.2021,platná, 200/2022,spotrebný a kancelársky materiál,2022093,"dodávateľ: PAPYRUS Poprad s.r.o., Partizánska 3916, 058 01 Poprad, IČO: 31678238","634,12 € s DPH",18.10.2022,24.10.2022,platná, 200/2023,elektrina 09-11/2023,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","318,00 € s DPH",02.11.2023,08.11.2023,platná, 201/2019,"Dodávka elektriny 1.11.2019 - 30.11.2019, Zimná 46",,"dodávateľ: VSE a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","275,29 € s DPH",06.12.2019,27.12.2019,platná, 201/2020,servis výpočtovej techniky,2020016,"dodávateľ: Sisoft Computer, Slovenská 50/21, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 37181297","300,00 € s DPH",12.11.2020,25.11.2020,platná, 201/2021,poplatky za telef. linky,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","18,00 € s DPH",15.11.2021,19.11.2021,platná, 201/2022,"metla, viečka s rozperkami",2022040,"dodávateľ: Nezábudka, s.r.o., Letná 39, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 47968834","10,90 € s DPH",18.10.2022,24.10.2022,platná, 201/2023,prenájom pokladničného systému,2021_01,"dodávateľ: Poscom s.r.o., Golianova 93, Nitra, IČO: 51031884","15,60 € s DPH",03.11.2023,08.11.2023,platná, 2019126,Výpočtová technika,,"dodávateľ: Sisoft Computer, Letná 51, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 371811297","859,98 € s DPH",18.12.2019,27.12.2019,platná, 202/2019,"Dodávka elektriny 1.11.2019 - 30.11.2019 , Zimná 47",,"dodávateľ: VSE a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","153,89 € s DPH",06.12.2019,27.12.2019,platná, 202/2020,techn. asistencia pri správe el. dát 11/2020,2020098,"dodávateľ: Sisoft Computer, Slovenská 50/21, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 37181297","125,00 € s DPH",13.11.2020,25.11.2020,platná, 202/2021,"popl. za telefóny, internet",,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","115,68 € s DPH",15.11.2021,19.11.2021,platná, 202/2022,odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel,,"dodávateľ: SOZA, Rastislavova 3, Bratislava, IČO: 00178454","37,80 € s DPH",19.10.2022,24.10.2022,platná, 202/2023,jedálne kupóny,2023084,"dodávateľ: Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava, IČO: 53528654","422,40 € s DPH",03.11.2023,08.11.2023,platná, 203/2019,Spotrebný materiál podľa vlastného výberu,,"dodávateľ: Nezábudka,s.r.o., Letná 39, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 47968834","115,50 € s DPH",06.12.2019,27.12.2019,platná, 203/2020,obsluha plyn. kotolní,2020096,"dodávateľ: Eduard Dronzek, Koceľova 1716/9, Sp. Nová Ves, IČO: 35318228","250,00 € s DPH",19.11.2020,25.11.2020,platná, 203/2021,elektrina 10/2021 Z46,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","325,09 € s DPH",15.11.2021,19.11.2021,platná, 203/2022,ubytovanie,2022091,"dodávateľ: INTES Poprad, s.r.o., Nám. sv. Egídia 95, 058 01 Poprad, IČO: 36449814","139,80 € s DPH",19.10.2022,24.10.2022,platná, 203/2023,preprava,2023073,"dodávateľ: JTJ Doprava s.r.o., Jamník 316, 053 22 Jamník, IČO: 46596232","300,00 € s DPH",03.11.2023,08.11.2023,platná, 204/2019,"Jedálne kupóny v počte 740 ks á 4,00 €",,"dodávateľ: Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D,821 01 Bratislava, IČO: 31396674","3 002,66 € s DPH",06.12.2019,27.12.2019,platná, 204/2020,upratovacie práce,1/2020,"dodávateľ: SPIŠ CLEAN s.r.o., Strojnícka 2674/3, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 50778463","550,00 € s DPH",25.11.2020,25.11.2020,platná, 204/2021,elektrina 10/2021/ Z47,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","195,89 € s DPH",15.11.2021,19.11.2021,platná, 204/2022,tlač propagačných materiálov,2022032,"dodávateľ: Marek Rázga, 1. mája 517/12, Štrba, IČO: 47090359","369,00 € s DPH",20.10.2022,24.10.2022,platná, 204/2023,poplatky za telefóny,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35763469","18,00 € s DPH",06.11.2023,08.11.2023,platná, 205/2019,Kontrola a čistenie komínov,,"dodávateľ: Jaroslav Janík, Gattingerova 463/3, 058 01 Spišská Sobota, IČO: 31297676","120,00 € s DPH",06.12.2019,27.12.2019,platná, 205/2020,popl. za potvrdenie,,"dodávateľ: Slovenská komora exekútorov, Šustekova 49, 851 04 Bratislava, IČO: 35659718","6,60 € s DPH",26.11.2020,11.12.2020,platná, 205/2021,poštovné,,"dodávateľ: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124","6,30 € s DPH",15.11.2021,19.11.2021,platná, 205/2022,kontrola EPS,2022031,"dodávateľ: ABK, s.r.o., J. Wolkera 19. Spišská Nová Ves, IČO: 36202517","390,00 € s DPH",21.10.2022,10.11.2022,platná, 205/2023,"poplatky za telefóny, internet",,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35763469","115,21 € s DPH",06.11.2023,08.11.2023,platná, 206/2019,Výtvarný materiál Ženy on line,,"dodávateľ: Jitka Nováková - Fortuna, Sadrovcová 9344/2, 053 31 Novoveská Huta, IČO: 41317335","299,60 € s DPH",11.12.2019,27.12.2019,platná, 206/2020,výrova výstavných banerov a popisiek,2020091,"dodávateľ: ubabeja s.r.o., Jantárová 30 , 040 01 Košice, IČO: 51015099","499,99 € s DPH",27.11.2020,11.12.2020,platná, 206/2021,preklady odb. textov do AJ,2021102,"dodávateľ: Bc. Gavin W. Cowper, Budimír 40, 044 43, IČO: 41508301","90,00 € s DPH",15.11.2021,13.12.2021,platná, 206/2022,výmena akumulátorov v EZS,2022026,"dodávateľ: ABK, s.r.o., J. Wolkera 19. Spišská Nová Ves, IČO: 36202517","400,56 € s DPH",21.10.2022,10.11.2022,platná, 206/2023,poplatok za seminár,,"dodávateľ: Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n. o., Družstevná 232/2, 040 01 Košice, IČO: 51424266","30,00 € s DPH",06.11.2023,08.11.2023,platná, 207/2019,Poplatky za telekomunikačné služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","112,86 € s DPH",11.12.2019,27.12.2019,platná, 207/2020,čistenie komínov a dymovodu,2020108,"dodávateľ: KOMINÁR- JANÍK-POPRAD, s.r.o., Gattingerova 3, Poprad- Spišská Sobota, IČO: 51738171","120,00 € s DPH",27.11.2020,11.12.2020,platná, 207/2021,preklady odb. textov do AJ,2021103,"dodávateľ: Bc. Gavin W. Cowper, Budimír 40, 044 43, IČO: 41508301","105,00 € s DPH",15.11.2021,13.12.2021,platná, 207/2022,preklady odb. textov,2022082,"dodávateľ: Bc. Gavin W. Cowper, Budimír 40, Budimír, IČO: 41508301","300,00 € s DPH",24.10.2022,10.11.2022,platná, 207/2023,elektrina 10/23 Z46,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","622,68 € s DPH",07.11.2023,08.11.2023,platná, 208/2019,Poplatky za telekomunikačné služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","21,60 € s DPH",11.12.2019,27.12.2019,platná, 208/2020,deinštalácia výstavy a prípr. inštalač.systému,2020097,"dodávateľ: Peter Repka, Kvetná 9171/28, Spišská Nová Ves, IČO: 41687868","350,00 € s DPH",30.11.2020,11.12.2020,platná, 208/2021,sterilizátory vzduchu,2021105,"dodávateľ: Libor Fictum, Zimná 47, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 10763791","1 725,30 € s DPH",15.11.2021,13.12.2021,platná, 208/2022,odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel,,"dodávateľ: SOZA, Rastislavova 3, Bratislava, IČO: 00178454","37,80 € s DPH",28.10.2022,10.11.2022,platná, 208/2023,elektrina 10/23 Z47,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","327,16 € s DPH",07.11.2023,08.11.2023,platná, 209/2019,Predplatné časopisu Pamiatky a muzea,,"dodávateľ: Slovenská pošta. a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124","9,28 € s DPH",11.12.2019,30.12.2019,platná, 209/2020,televízory pre výstavné priestory,2020117,"dodávateľ: Libor Fictum, Zimná 47, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 10763791","2 236,00 € s DPH",01.12.2020,18.12.2020,platná, 209/2021,upratovacie práce,7/2020,"dodávateľ: SPIŠ CLEAN s.r.o., Strojnícka 2674/3, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 50778463","565,00 € s DPH",16.11.2021,13.12.2021,platná, 209/2022,jedálne kupóny,2022102,"dodávateľ: Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, Bratislava, IČO: 53528654","343,40 € s DPH",02.11.2022,10.11.2022,platná, 209/2023,kniha,2023087,"dodávateľ: Ľubomír Stacho, Anenská 1, Bratislava, IČO: 1020162946","77,00 € s DPH",10.11.2023,15.11.2023,platná, 21/2020,výkon ZO 03/2020,,"dodávateľ: osobnyudaj.sk, s.r.o., Nám. osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice, IČO: 50528041","42,00 € s DPH",02.03.2020,04.03.2020,platná, 21/2021,penetrácia a maľovanie,2021001,"dodávateľ: Ján Fábry, Záhradná 45, 053 61 Spišské Vlachy, IČO: 33056358","558,00 € s DPH",02.03.2021,18.03.2021,platná, 21/2022,upratovanie 01/2022,2021/03,"dodávateľ: SPIŠ CLEAN s.r.o., Strojnícka 2674/3, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 50778463","565,00 € s DPH",02.03.2022,04.03.2022,platná, 21/2023,predplatné Múzeum,,"dodávateľ: Slovenské národné múzeum, Vajanského nábrežie 2, Bratislava, IČO: 00164721","13,60 € s DPH",28.02.2023,09.03.2023,platná, 21/2024,upratovanie,,"dodávateľ: SPIŠ CLEAN, s.r.o., Strojnícka 2674/3, Spišská Nová Ves, IČO: 50778463","605,00 € s DPH",13.02.2024,16.02.2024,platná, 210/2019,Sanácia vnútorného nádvoria budovy,,"dodávateľ: SANEX, s.r.o., Tepličská cesta 7, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31297676","12 438,25 € s DPH",11.12.2019,30.12.2019,platná, 210/2020,výkon ZO 12/2020,,"dodávateľ: osobnyudaj.sk, s.r.o., Nám. osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice, IČO: 50528041","42,00 € s DPH",01.12.2020,14.12.2020,platná, 210/2021,preprava,2021098,"dodávateľ: JTJ Doprava s.r.o., Jamník 316, 053 22 Jamník, IČO: 46596232","396,00 € s DPH",18.11.2021,13.12.2021,platná, 210/2022,výkon ZO,,"dodávateľ: osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice, IČO: 50528041","42,00 € s DPH",02.11.2022,10.11.2022,platná, 210/2023,poštovné,,"dodávateľ: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124","23,40 € s DPH",13.11.2023,15.11.2023,platná, 211/2019,"Výroba a tlač popisiek, textov a fólii k výstave PROFILY/Imrich Svitana",,"dodávateľ: ubabeja s.r.o., jantárová 30, 040 01 Košice, IČO: 5101509","216,60 € s DPH",11.12.2019,30.12.2019,platná, 211/2020,brúsenie nožníc,2020115,"dodávateľ: Adriana Čupáková, Lipová 2028/12, Spišská Nová Ves, IČO: 40850706","75,00 € s DPH",01.12.2020,14.12.2020,platná, 211/2021,preprava,2021099,"dodávateľ: JTJ Doprava s.r.o., Jamník 316, 053 22 Jamník, IČO: 46596232","84,00 € s DPH",18.11.2021,13.12.2021,platná, 211/2022,zemný plyn 11/2022,2021/02,"dodávateľ: SPP, a.s., Mlynské nivy 44a, Bratislava, IČO: 35815256","8 000,00 € s DPH",02.11.2022,10.11.2022,platná, 211/2023,ročná podpora k dochádzk. systému,2023088,"dodávateľ: BIOMETRIC, spol. s r.o., Rovniankova 2, Bratislava, IČO: 43874801","379,50 € s DPH",15.11.2023,29.11.2023,platná, 212/2019,"Práce v oblasti ochrana pred požiarmi, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci",,"dodávateľ: Marián Richveis, Za kaštieľom 1307/1, 053 01 Smižany, IČO: 40357406","120,00 € s DPH",11.12.2019,30.12.2019,platná, 212/2020,preklady odborných textov do AJ,2020079,"dodávateľ: Dušan Bevilaqua, Fraňa Kráľa 9, Sp. Nová Ves, IČO: 34529392","375,00 € s DPH",01.12.2020,14.12.2020,platná, 212/2021,výrub stromu a kompletná dodávka prác,2021104,"dodávateľ: Róbert Engel, Medená 9042/1, Spišská Nová Ves, IČO: 45962464","630,00 € s DPH",19.11.2021,13.12.2021,platná, 212/2022,multifunkčná tlačiareň,2022099,"dodávateľ: Alza.sk, s.r.o., Sliačska 1/D, 831 02 Bratislava, IČO: 36562939","436,40 € s DPH",02.11.2022,10.11.2022,platná, 212/2023,preprava,2023074,"dodávateľ: JTJ Doprava s.r.o., Jamník 316, 053 22 Jamník, IČO: 46596232","660,00 € s DPH",15.11.2023,29.11.2023,platná, 213/2019,Revízia ručného náradia a elektrických.spotrebičov,,"dodávateľ: Suranovský, Agátová 1/30, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 10763040","200,00 € s DPH",11.12.2019,30.12.2019,platná, 213/2021,kontrola EPS a EZS,2021075,"dodávateľ: ABK spol. s.r.o., J.Wolkera 19, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36202517","480,24 € s DPH",24.11.2021,13.12.2021,platná, 213/2022,poplatky za mobilné telefóny,,"dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, IČO: 47259116","112,43 € s DPH",02.11.2022,10.11.2022,platná, 213/2023,inštalačný materiál,2023082,"dodávateľ: Nezábudka, s.r.o., Letná 39, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 47968834","39,78 € s DPH",15.11.2023,29.11.2023,platná, 214/2019,poštovné 11/19,,"dodávateľ: Slovenská pošta. a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica","155,45 € s DPH",11.12.2019,30.12.2019,platná, 214/2020,poplatky za mobilné telefóny,,"dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863","78,11 € s DPH",02.12.2020,18.12.2020,platná, 214/2021,"pozvánky, plagáty",2021089,"dodávateľ: Marek Rázga, 1.mája 517/12, 059 38 Štrba, IČO: 47090359","400,00 € s DPH",26.11.2021,13.12.2021,platná, 214/2022,prenájom pokladničného terminálu,2021_01,"dodávateľ: Poscom s.r.o., Golianova 93, Nitra, IČO: 51031884","15,60 € s DPH",03.11.2022,10.11.2022,platná, 214/2023,predplatné PROFIL,2023090,"dodávateľ: Mediaprint- Kapa, Pressegrosso, a.s., Stará Vajnorská 9, Bratislava, IČO: 35792281","7,60 € s DPH",21.11.2023,29.11.2023,platná, 215/2019,Preklady v rámci projektu "Sacral elementum",,"dodávateľ: Dušan Bevilaqua, Fraňa Kráľa 9/4, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 34529292","750,00 € s DPH",11.12.2019,30.12.2019,platná, 215/2020,office business,2020116,"dodávateľ: Sisoft Computer Sejut, Letná 51, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 37181297","1 358,35 € s DPH",04.12.2020,18.12.2020,platná, 215/2021,techn. zabezpečenie a služby,2021100,"dodávateľ: ATTAEY s.r.o., Tomášikova 2570/32, 058 01 Poprad, IČO: 35858770","200,00 € s DPH",29.11.2021,13.12.2021,platná, 215/2022,"pamäť.karty, USB kľúče",2022103,"dodávateľ: Alza.sk, s.r.o., Sliačska 1/D, 831 02 Bratislava, IČO: 36562939","48,45 € s DPH",03.11.2022,10.11.2022,platná, 215/2023,"vodné, stočné, zrážky 09-11/2023 Z46",,"dodávateľ: PVPS, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968","295,60 € s DPH",21.11.2023,29.11.2023,platná, 216/2019,Výtvarný materiál podľa vlastného výberu,,"dodávateľ: Jitka Nováková - Fortuna, Sadrovcová 9344/2, 053 31 Novoveská Huta, IČO: 41317335","199,58 € s DPH",11.12.2019,30.12.2019,platná, 216/2020,zemný plyn 12/2020,6/2020,"dodávateľ: SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","2 323,00 € s DPH",04.12.2020,18.12.2020,platná, 216/2021,techn. zabezečenie a inštalácia výstavy,2021116,"dodávateľ: ATTAEY s.r.o., Tomášikova 2570/32, 058 01 Poprad, IČO: 35858770","220,00 € s DPH",29.11.2021,13.12.2021,platná, 216/2022,predplatné Profil,2022100,"dodávateľ: Mediaprint- Kapa, Pressegrosso, a.s., Stará Vajnorská 9, Bratislava, IČO: 35792281","7,60 € s DPH",03.11.2022,10.11.2022,platná, 216/2023,"vodné, stočné 09-11/2023 Z47",,"dodávateľ: PVPS, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968","48,43 € s DPH",21.11.2023,29.11.2023,platná, 217/2019,Čistiace potreby,,"dodávateľ: Schwabik, s.r.o., Zimná 36, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 45976244","257,42 € s DPH",11.12.2019,30.12.2019,platná, 217/2020,materiál k výpočtovej technike,2020120,"dodávateľ: Sisoft Computer Sejut, Letná 51, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 37181297","200,00 € s DPH",04.12.2020,18.12.2020,platná, 217/2021,fotodokumentácia,2021106,"dodávateľ: WIRUS, spol. s r. o., Šrobárova 2688/13, Poprad, IČO: 36509043","250,00 € s DPH",30.11.2021,13.12.2021,platná, 217/2022,elektrina 09-11/2022,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","253,00 € s DPH",04.11.2022,14.11.2022,platná, 217/2023,technické zabezpečenie a inštalácia výstav,2023086,"dodávateľ: mgr. art. Róbert Kočan, Jarná 11, Poprad, IČO: 32881100","200,00 € s DPH",23.11.2023,29.11.2023,platná, 218/2019,Knihy pre špecializovanú knižnicu,,"dodávateľ: Kníhkupectvo alter ego, s.r.o., Hviezdoslavova 197/10, 060 01 Kežmarok, IČO: 36492922","1 340,00 € s DPH",11.12.2019,30.12.2019,platná, 218/2020,vysokodifúzna fólia,2020110,"dodávateľ: B-komplet, s.r.o., B. Němcovej 12, Spišská Nová Ves, IČO: 36600326","56,70 € s DPH",04.12.2020,18.12.2020,platná, 218/2021,ročná podpora dochádzk. systému,2021123,"dodávateľ: BIOMETRIC s.r.o., Rovniankova 2, 851 02 Bratislava, IČO: 43874801","240,00 € s DPH",30.11.2021,13.12.2021,platná, 218/2022,elektrina 09-11/2022,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","1 338,00 € s DPH",04.11.2022,14.11.2022,platná, 218/2023,prenájom pokladničného systému,2021_01,"dodávateľ: Poscom s.r.o., Golianova 93, Nitra, IČO: 51031884","15,60 € s DPH",27.11.2023,29.11.2023,platná, 219/2019,preklady v rámci projektu Profily: I.Svitana,,"dodávateľ: Dušan Bevilaqua, Fraňa Kráľa 9/4, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 34529292","900,00 € s DPH",11.12.2019,30.12.2019,platná, 219/2020,"poplatky za telefóny, internet",,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","110,84 € s DPH",07.12.2020,18.12.2020,platná, 219/2021,zemný plyn,2021/02,"dodávateľ: SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","7 000,00 € s DPH",01.12.2021,13.12.2021,platná, 219/2022,"poplatky za telefóny, internet",,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35763469","114,59 € s DPH",04.11.2022,14.11.2022,platná, 219/2023,fotografická a videodokumentácia,2023085,"dodávateľ: FLEISCHER s.r.o., Tatranská 4, 040 01 Košice, IČO: 52784851","350,00 € s DPH",28.11.2023,29.11.2023,platná, 22/2020,členské príspevky,,"dodávateľ: Rada galérií Slovenska, Riečna 1, 815 13 Bratislava, IČO: 30853231","200,00 € s DPH",02.03.2020,04.03.2020,platná, 22/2021,poplatky za mobilné telefóny,,"dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863","102,11 € s DPH",03.03.2021,18.03.2021,platná, 22/2022,upratovanie 02/2022,2021/03,"dodávateľ: SPIŠ CLEAN s.r.o., Strojnícka 2674/3, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 50778463","565,00 € s DPH",02.03.2022,04.03.2022,platná, 22/2023,školenie prvej pomoci,,"dodávateľ: MEDISON, s.r.o., Obchodná 16, Košice, IČO: 36679135","36,00 € s DPH",28.02.2023,09.03.2023,platná, 22/2024,oprava plynového kotla Z47,2024013,"dodávateľ: TZB- komplet, s.r.o., Markušovská cesta 36/831, Spišská Nová Ves, IČO: 36575852","123,13 € s DPH",16.02.2024,26.02.2024,platná, 220/2019,Služby spojené s deinštaláciou a inštaláciou výstav,,"dodávateľ: ATTAEY s.r.o., Tomašikova 257/32, 058 01 Poprad, IČO: 35858770","300,00 € s DPH",11.12.2019,30.12.2019,platná, 220/2020,poplatky za telefónne linky,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","18,00 € s DPH",07.12.2020,18.12.2020,platná, 220/2021,výkon ZO,,"dodávateľ: osobnyudaj.sk, s.r.o., Nám. osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice, IČO: 50528041","42,00 € s DPH",01.12.2021,13.12.2021,platná, 220/2022,poplatky za telefónne linky,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35763469","18,00 € s DPH",04.11.2022,14.11.2022,platná, 220/2023,poplatky za mobilné telefóny,,"dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, IČO: 47259116","84,30 € s DPH",28.11.2023,29.11.2023,platná, 221/2019,"Tablety 2 ks, USB 1 ks a HDD 2 ks",,"dodávateľ: Ivan Sejut-SISOFT Computer, Slovenská 50/21, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 37181297","674,00 € s DPH",13.12.2019,30.12.2019,platná, 221/2020,elektrina 11/2020 Z47,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","147,56 € s DPH",07.12.2020,18.12.2020,platná, 221/2021,prenájom poklad. terminálu,2021_01,"dodávateľ: Poscom s.r.o., Golianova 93, 949 01 Nitra, IČO: 51031884","15,60 € s DPH",02.12.2021,13.12.2021,platná, 221/2022,kart. krabice a kancelársky materiál,2022101,"dodávateľ: PAPYRUS Poprad s.r.o., Partizánska 3916, 058 01 Poprad, IČO: 31678238","60,34 € s DPH",04.11.2022,14.11.2022,platná, 221/2023,"tlač fólií- popisky, štítky, postery",2023078,"dodávateľ: Marek Rázga, 1. mája 517/12, Štrba, IČO: 47090359","392,50 € s DPH",28.11.2023,29.11.2023,platná, 222/2019,Sanácia a oprava muriva vo vnútorných priestoroch Malej galérie,,"dodávateľ: SANEX, s.r.o., Tepličská cesta 7, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 17084181","10 971,03 € s DPH",13.12.2019,30.12.2019,platná, 222/2020,elektrina 11/2020 Z46,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","282,76 € s DPH",07.12.2020,18.12.2020,platná, 222/2021,poplatky za mobilné telefóny,,"dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863","98,53 € s DPH",02.12.2021,13.12.2021,platná, 222/2022,stolové lampy,2022104,"dodávateľ: Alza.sk, s.r.o., Sliačska 1/D, 831 02 Bratislava, IČO: 36562939","84,35 € s DPH",07.11.2022,14.11.2022,platná, 222/2023,tlač,2023083,"dodávateľ: FaxCopy, a.s., Zimná 78, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 35729040","63,20 € s DPH",28.11.2023,29.11.2023,platná, 223/2019,Foto dokumentácia výstav Imrich Svitana a Sacrelacrum,,"dodávateľ: Wirus spol., s.r.o., Šrobárova 2668/13, 058 01 Poprad, IČO: 36509043","350,00 € s DPH",13.12.2019,30.12.2019,platná, 223/2020,školenie z odb. spôsobilosti vodičov,2020121,"dodávateľ: Ing. Oskár Gonda- Autoškola, Hečkova 5, Spišská Nová Ves, IČO: 10760989","72,00 € s DPH",07.12.2020,18.12.2020,platná, 223/2021,farby,2021110,"dodávateľ: FER Farby, s.r.o., Slovenská 619/34, Markušovce, IČO: 47687355","58,09 € s DPH",02.12.2021,13.12.2021,platná, 223/2022,upratovacie práce 09/2022,2021/03,"dodávateľ: SPIŠ CLEAN, s.r.o., Strojnícka 2674/3, Spišská Nová Ves, IČO: 50778463","565,00 € s DPH",08.11.2022,14.11.2022,platná, 223/2023,jedálne kupóny,2023095,"dodávateľ: Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava, IČO: 53528654","338,40 € s DPH",01.12.2023,12.12.2023,platná, 224/2019,Pranie obrusov,,"dodávateľ: EUROnline s.r.o., Jarná 4, 053 61 Spišské Vlachy, IČO: 36845094","80,00 € s DPH",13.12.2019,30.12.2019,platná, 224/2020,práce v oblasti ochrany pred požiarmi a BOZP,Dodatok_1_zml_201215,"dodávateľ: Marián Richveis, Za kaštieľom 1307/1, Smižany, IČO: 40357406","120,00 € s DPH",08.12.2020,18.12.2020,platná, 224/2021,čistenie komínov a dymovodov,2021115,"dodávateľ: KOMINÁR- JANÍK-POPRAD, s.r.o., Gattingerova 3, Poprad- Spišská Sobota, IČO: 51738171","120,00 € s DPH",03.12.2021,13.12.2021,platná, 224/2022,upratovacie práce 10/2022,2021/03,"dodávateľ: SPIŠ CLEAN, s.r.o., Strojnícka 2674/3, Spišská Nová Ves, IČO: 50778463","565,00 € s DPH",08.11.2022,14.11.2022,platná, 224/2023,zemný plyn 12/2023,,"dodávateľ: SPP, a.s., Mlynské nivy 44a, Bratislava, IČO: 35815256","9 273,00 € s DPH",01.12.2023,12.12.2023,platná, 225/2019,Servis výťahu za obdobie III. a IV. Q 2019,,"dodávateľ: Chovanec - výťahy s.r.o., Drevárska 2, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 44549288","70,00 € s DPH",13.12.2019,30.12.2019,platná, 225/2020,predplatné Pamiatky a múzeá,2020124,"dodávateľ: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124","9,28 € s DPH",08.12.2020,18.12.2020,platná, 225/2021,knihy,2021126,"dodávateľ: Kníhkupectvo alter ego, s.r.o., Hviezdoslavova 10, 060 01 Kežmarok, IČO: 36492922","158,59 € s DPH",03.12.2021,13.12.2021,platná, 225/2022,výpočtová technika,2022105,"dodávateľ: Ivan Sejut- SISOFT Computer, Slovenská 50/21, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 37181297","249,00 € s DPH",08.11.2022,14.11.2022,platná, 225/2023,výkon ZO,,"dodávateľ: osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice, IČO: 50528041","48,00 € s DPH",01.12.2023,12.12.2023,platná, 226/2019,Kancelársky nábytok a mobiliár,,"dodávateľ: CZECHPOINT ART STUDIO s.r.o., Tatranská 68, 053 11 Smižany, IČO: 51282208","680,00 € s DPH",13.12.2019,30.12.2019,platná, 226/2020,ročná podpora SW standard,2020123,"dodávateľ: BIOMETRIC s.r.o., Rovniankova 2, 851 02 Bratislava, IČO: 43874801","240,00 € s DPH",09.12.2020,18.12.2020,platná, 226/2021,žiarovky,2021128,"dodávateľ: Ing. Miroslav Mularčík- MOVYROB, Železničiarska 4, 080 01 Prešov, IČO: 10739254","12,00 € s DPH",03.12.2021,13.12.2021,platná, 226/2022,elektrina 10/2022 Z46,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","760,87 € s DPH",09.11.2022,14.11.2022,platná, 226/2023,"poplatky za telefóny, internet",,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35763469","115,20 € s DPH",04.12.2023,12.12.2023,platná, 227/2019,Upratovacie práce za obdobie 11/2019,,"dodávateľ: SPIŠ CLEAN s.r.o., Strojnícka 2674/3, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 3820492251","500,00 € s DPH",16.12.2019,03.01.2020,platná, 227/2020,upratovacie práce,1/2020,"dodávateľ: SPIŠ CLEAN s.r.o., Strojnícka 2674/3, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 50778463","550,00 € s DPH",09.12.2020,18.12.2020,platná, 227/2021,ošetrenie zbierkových predmetov,2021114,"dodávateľ: RESTAURO ATELIER s.r.o., ul. Starý jarok 49, Sp. Podhradie, IČO: 46195203","2 700,00 € s DPH",06.12.2021,13.12.2021,platná, 227/2022,elektrina 10/2022 Z47,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","390,97 € s DPH",09.11.2022,14.11.2022,platná, 227/2023,poplatky za telefóny,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35763469","18,00 € s DPH",04.12.2023,12.12.2023,platná, 228/2019,Kamerový Systém - monitor,,"dodávateľ: ABK spol. s.r.o, J.Wolkera 19, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36202517","503,34 € s DPH",16.12.2019,03.01.2020,platná, 228/2020,výpočt.technika a materiál,2020118,"dodávateľ: Sisoft Computer Sejut, Letná 51, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 37181297","388,00 € s DPH",10.12.2020,18.12.2020,platná, 228/2021,"poplatky za telefóny, internet",,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","115,07 € s DPH",06.12.2021,13.12.2021,platná, 228/2022,odb. prehliadky VTZ plyn. a tlakového / Z46,2022083,"dodávateľ: Andrej Slivka- Plynoservis s.r.o., Športová 167, Hozelec, IČO: 47070838","423,60 € s DPH",09.11.2022,14.11.2022,platná, 228/2023,prevádzka SMTP servera,2023096,"dodávateľ: EuroNET Slovakia, s.r.o., Šoltésovej 365/41, Považská Bystrica, IČO: 36316130","113,76 € s DPH",06.12.2023,12.12.2023,platná, 229/2019,Vodné a stočné 9. - 12. 2019,,"dodávateľ: PVPS, a.s., Hraničná 662/17, 058 98 Poprad, IČO: 36500968","462,10 € s DPH",16.12.2019,03.01.2020,platná, 229/2020,poštovné,,"dodávateľ: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124","15,35 € s DPH",10.12.2020,18.12.2020,platná, 229/2021,poplatky za telef. linky,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","18,00 € s DPH",06.12.2021,13.12.2021,platná, 229/2022,odb. prehliadky VTZ plyn. a tlakového / Z47,2022083,"dodávateľ: Andrej Slivka- Plynoservis s.r.o., Športová 167, Hozelec, IČO: 47070838","435,60 € s DPH",09.11.2022,14.11.2022,platná, 229/2023,predplatné Pamiatky a múzeá,2023102,"dodávateľ: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124","14,00 € s DPH",06.12.2023,12.12.2023,platná, 23/2020,popl.za mobilné telefóny,,"dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863","78,56 € s DPH",02.03.2020,10.03.2020,platná, 23/2021,výstavný a inštalačný materiál,2021004,"dodávateľ: Peter Repka, Kvetná 9171/28, Spišská Nová Ves, IČO: 41687868","120,00 € s DPH",04.03.2021,18.03.2021,platná, 23/2022,oprava parkovacej zábrany,2022005,"dodávateľ: Jozef Maro- Stavebné zámočníctvo, Fr. Hečku 16, Spišská Nová Ves, IČO: 30270537","159,60 € s DPH",02.03.2022,04.03.2022,platná, 23/2023,poplatky za mobilné telefóny,,"dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, IČO: 47259116","88,00 € s DPH",01.03.2023,09.03.2023,platná, 23/2024,knihy,,"dodávateľ: Ľubomír Stacho, Anenská 1, Bratislava, IČO: 1020162946","112,50 € s DPH",21.02.2024,26.02.2024,platná, 230/2019,Vodné a stočne 6. - 12. 2019,,"dodávateľ: PVPS, a.s., Hraničná 662/17, 058 98 Poprad, IČO: 36500968","116,41 € s DPH",16.12.2019,03.01.2020,platná, 230/2020,knihy pre špecializ. knižnicu,2020084,"dodávateľ: Kníhkupectvo alter ego, s.r.o., Hviezdoslavova 10, 060 01 Kežmarok, IČO: 36492922","1 409,88 € s DPH",10.12.2020,18.12.2020,platná, 230/2021,"závesky, viečka, skrutky, batérie",2021111,"dodávateľ: Nezábudka, s.r.o., Letná 39, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 47968834","79,40 € s DPH",06.12.2021,13.12.2021,platná, 230/2022,materiál k výpočtovej technike,2022106,"dodávateľ: Ivan Sejut- SISOFT Computer, Slovenská 50/21, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 37181297","20,00 € s DPH",10.11.2022,14.11.2022,platná, 230/2023,elektrina 11/2023 Z47,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","329,34 € s DPH",08.12.2023,12.12.2023,platná, 231/2019,Štvrťročná kontrola EPS,,"dodávateľ: ABK spol. s.r.o, J.Wolkera 19 , 052 01 Spišská Nová ves, IČO: 36202517","150,00 € s DPH",16.12.2019,03.01.2020,platná, 231/2020,odb.prehliadka a skúška el.zariadení,2020109,"dodávateľ: ELPS, s.r.o., Záhradná 28, Letanovce, IČO: 47251026","560,00 € s DPH",14.12.2020,18.12.2020,platná, 231/2021,práce v oblasti ochrany pred požiarmi a BOZP,Dodatok_1_zml_201215,"dodávateľ: Marián Richveis, Za kaštieľom 1307/1, Smižany, IČO: 40357406","120,00 € s DPH",06.12.2021,13.12.2021,platná, 231/2022,poštovné,,"dodávateľ: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124","69,40 € s DPH",11.11.2022,14.11.2022,platná, 231/2023,elektrina 11/2023 Z46,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","695,41 € s DPH",08.12.2023,12.12.2023,platná, 232/2019,Videodokumentácia - PROFILY Imricha Svitanu,,"dodávateľ: Sanmarko s.r.o., Belopotockého 3301/13, 061 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 47457325","350,00 € s DPH",16.12.2019,03.01.2020,platná, 232/2020,"pozvánky, plagáty",2020015,"dodávateľ: Marek Rázga, 1.mája 517/12, 059 38 Štrba, IČO: 47090359","400,00 € s DPH",15.12.2020,28.12.2020,platná, 232/2021,virtuálna prezentácia výstavy,2021085,"dodávateľ: SpišArt s.r.o., Nová 500/66, Levoča, IČO: 47525606","600,00 € s DPH",07.12.2021,13.12.2021,platná, 232/2022,fotografická a videodokumentácia výstav,2022107,"dodávateľ: FLEISCHER s.r.o., Tatranská 4, 040 01 Košice, IČO: 52784851","400,00 € s DPH",21.11.2022,23.11.2022,platná, 232/2023,poštovné,,"dodávateľ: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124","91,90 € s DPH",11.12.2023,12.12.2023,platná, 233/2019,Archivácia dát projektu Ženy on line,,"dodávateľ: Ivan Sejut-SISOFT Computer, Slovenská 50/21, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 37181297","420,00 € s DPH",16.12.2019,03.01.2020,platná, 233/2020,"tlač pozvánok, posterov",2020111,"dodávateľ: Marek Rázga, 1.mája 517/12, 059 38 Štrba, IČO: 47090359","400,00 € s DPH",15.12.2020,28.12.2020,platná, 233/2021,ošetrenie zbierk.predmetu,2021087,"dodávateľ: Kaleb, s.r.o., Južná trieda 4B, Košice, IČO: 51122405","900,00 € s DPH",07.12.2021,13.12.2021,platná, 233/2022,catering,2022108,"dodávateľ: Kamil Janík, Medza 2117/6, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 44776527","100,00 € s DPH",22.11.2022,23.11.2022,platná, 233/2023,upratovanie 10/2023,,"dodávateľ: SPIŠ CLEAN, s.r.o., Strojnícka 2674/3, Spišská Nová Ves, IČO: 47090359","605,00 € s DPH",11.12.2023,12.12.2023,platná, 234/2019,Fotododumentácia v rámci projektu Ženy on line,,"dodávateľ: Ing. Blanka Fleischerová, Tatranská 4, 040 01 Košice, IČO: 1716785","400,00 € s DPH",16.12.2019,03.01.2020,platná, 234/2020,"vypínače, závesy, monočlánky",2020086,"dodávateľ: Nezábudka, s.r.o., Letná 39, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 47968834","62,80 € s DPH",15.12.2020,28.12.2020,platná, 234/2021,preklady textov do AJ,2021118,"dodávateľ: Bc. Gavin W. Cowper, Budimír 40, 044 43, IČO: 41508301","45,00 € s DPH",07.12.2021,13.12.2021,platná, 234/2022,kontrola EZS,2022031,"dodávateľ: ABK, s.r.o., J. Wolkera 19. Spišská Nová Ves, IČO: 36202517","212,52 € s DPH",22.11.2022,23.11.2022,platná, 234/2023,čistenie komína a dymovodu,2023103,"dodávateľ: KOMINÁR- JANÍK- POPRAD, s.r.o., Gattingerova 4631/13, Poprad, IČO: 51738171","72,00 € s DPH",11.12.2023,12.12.2023,platná, 235/2019,Balík ročnej podpory k dochádzkovému systému,,"dodávateľ: Biometric, spol.s.r.o, Rovniankova 2, 851 02 Bratislava, IČO: 43874801","240,00 € s DPH",16.12.2019,03.01.2020,platná, 235/2020,tlač pozvánok posterov,2020112,"dodávateľ: Marek Rázga, 1. mája 572/12, 059 38 Štrba, IČO: 47090359","400,00 € s DPH",15.12.2020,28.12.2020,platná, 235/2021,elektrina 11/2021 Z47,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","217,09 € s DPH",07.12.2021,13.12.2021,platná, 235/2022,preprava,2022095,"dodávateľ: JTJ Doprava, Jamník 316, 053 22 Jamník, IČO: 46596232","576,00 € s DPH",22.11.2022,23.11.2022,platná, 235/2023,upratovanie,,"dodávateľ: SPIŠ CLEAN, s.r.o., Strojnícka 2674/3, Spišská Nová Ves, IČO: 50778463","605,00 € s DPH",11.12.2023,27.12.2023,platná, 236/2019,Upratovacie práce za obdobie 12/2019,,"dodávateľ: SPIŠ CLEAN s.r.o., Strojnícka 2674/3, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 50778463","500,00 € s DPH",16.12.2019,03.01.2020,platná, 236/2020,tlač skladačky,2020125,"dodávateľ: Marek Rázga, 1.mája 517/12, 059 38 Štrba, IČO: 47090359","450,00 € s DPH",15.12.2020,28.12.2020,platná, 236/2021,elektrina 11/2021 Z46,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","443,45 € s DPH",08.12.2021,13.12.2021,platná, 236/2022,preprava,2022096,"dodávateľ: JTJ Doprava, Jamník 316, 053 22 Jamník, IČO: 46596232","120,00 € s DPH",22.11.2022,23.11.2022,platná, 236/2023,"pozvánky, plagáty, skladačky",2023033,"dodávateľ: Marek Rázga, 1. mája 517/12, Štrba, IČO: 47090359","679,00 € s DPH",12.12.2023,27.12.2023,platná, 237/2019,Cenerálne predvianočné upratovanie,,"dodávateľ: SPIŠ CLEAN s.r.o., Strojnícka 2674/3, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 50778463","500,00 € s DPH",16.12.2019,03.01.2020,platná, 237/2020,lazúra,2020087,"dodávateľ: FER Farby, s.r.o., Slovenská 619/34, Markušovce, IČO: 47687355","38,88 € s DPH",15.12.2020,28.12.2020,platná, 237/2021,poštovné,,"dodávateľ: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124","177,85 € s DPH",08.12.2021,13.12.2021,platná, 237/2022,poplatky za mobilné telefóny,,"dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, IČO: 47259116","112,00 € s DPH",29.11.2022,01.12.2022,platná, 237/2023,"plastové tabule, pohľadnice",2023100,"dodávateľ: Marek Rázga, 1. mája 517/12, Štrba, IČO: 47090359","444,00 € s DPH",12.12.2023,27.12.2023,platná, 238/2019,I.etapa digitalalnej archivácie,,"dodávateľ: Friedmann Produktion s.r.o., SNP 163, 059 16 Hranovnica, IČO: 52139425","2 200,00 € s DPH",17.12.2019,13.01.2020,platná, 238/2020,kontrola EPS a EZS,2020085,"dodávateľ: ABK spol. s.r.o., J.Wolkera 19, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36202517","393,36 € s DPH",15.12.2020,28.12.2020,platná, 238/2021,tlač pozvánok a plagátov,2021113,"dodávateľ: Marek Rázga, 1.mája 517/12, 059 38 Štrba, IČO: 47090359","400,00 € s DPH",09.12.2021,11.01.2022,platná, 238/2022,jedálne kupóny,2022111,"dodávateľ: Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, Bratislava, IČO: 53528654","388,40 € s DPH",30.11.2022,01.12.2022,platná, 238/2023,tlač bedekra,2023092,"dodávateľ: Marek Rázga, 1. mája 517/12, Štrba, IČO: 47090359","1 890,00 € s DPH",12.12.2023,27.12.2023,platná, 239/2019,kancelárske potreby,,"dodávateľ: Domino a.s., Zimná 51, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 00594644","34,15 € s DPH",17.12.2019,13.01.2020,platná, 239/2020,obsluha plyn. kotolní,2020096,"dodávateľ: Eduard Dronzek, Koceľova 1716/9, Sp. Nová Ves, IČO: 35318228","250,00 € s DPH",15.12.2020,28.12.2020,platná, 239/2021,foto a videodokumentácia,2021069,"dodávateľ: FLEISCHER s.r.o., Tatranská 4, Košice, IČO: 52784851","300,00 € s DPH",13.12.2021,11.01.2022,platná, 239/2022,techn. zabezpečenie a služby spojené s inštaláciou výstav,2022097,"dodávateľ: ATTAEY s.r.o., Tomášikova 2570/32, 058 01 Poprad, IČO: 35858770","150,00 € s DPH",30.11.2022,01.12.2022,platná, 239/2023,úprava softvéru,2023022,"dodávateľ: KRIM TEAM, s.r.o., Komenského 2233/57, Žilina, IČO: 53204590","100,00 € s DPH",12.12.2023,27.12.2023,platná, 24/2020,plyn 03/2020,,"dodávateľ: SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","1 823,00 € s DPH",03.03.2020,10.03.2020,platná, 24/2021,služby spojené s inštaláciou,2021005,"dodávateľ: Peter Repka, Kvetná 9171/28, Spišská Nová Ves, IČO: 41687868","150,00 € s DPH",04.03.2021,18.03.2021,platná, 24/2022,poplatky za mobilné telefóny,,"dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863","104,94 € s DPH",03.03.2022,04.03.2022,platná, 24/2023,výkon ZO,,"dodávateľ: osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice, IČO: 50528041","42,00 € s DPH",01.03.2023,09.03.2023,platná, 24/2024,zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby,3/2018,"dodávateľ: MUDr. Soňa Kešeláková, Obchodná 16, Košice, IČO: 35567503","150,00 € s DPH",27.02.2024,13.03.2024,platná, 240/2019,Ošetrenie zbierkových predmetov,,"dodávateľ: Kaleb s.r.o., Južná trieda 4 B. 040 01 Košice, IČO: 51122405","2 000,00 € s DPH",17.12.2019,13.01.2020,platná, 240/2020,čiastiace potreby,2020027,"dodávateľ: SCHWABIK s.r.o., Zimná 36, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 45976244","244,79 € s DPH",15.12.2020,28.12.2020,platná, 240/2021,modernizácia osvetlenia vo výstavných priestoroch,ZoD 2021/23,"dodávateľ: Ing. Miroslav Mularčík- MOVYROB, Železničiarska 4, 080 01 Prešov, IČO: 10739254","18 996,82 € s DPH",13.12.2021,11.01.2022,platná, 240/2022,výkon ZO,,"dodávateľ: osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice, IČO: 50528041","42,00 € s DPH",01.12.2022,16.12.2022,platná, 240/2023,softvérová licencia,2023106,"dodávateľ: Ivan Sejut- SISOFT Computer, Slovenská 50/21, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 37181297","1 410,00 € s DPH",14.12.2023,27.12.2023,platná, 241/2019,Tlač propagačného materiálu,,"dodávateľ: Marek Rázga, 1.mája 517/12, 059 38 Štrba, IČO: 47090359","630,00 € s DPH",17.12.2019,13.01.2020,platná, 241/2020,riešenie protipožiarnej bezpečnosti,2020103,"dodávateľ: Ing. Iveta Nováková, Jahodová 833/9, Smižany, IČO: 34576100","400,00 € s DPH",16.12.2020,28.12.2020,platná, 241/2021,výtvarný materiál,2021073,"dodávateľ: Papier plus, Ing. Oľga Iľková, Tolstého 6, Poprad, IČO: 32874065","249,53 € s DPH",14.12.2021,11.01.2022,platná, 241/2022,zemný plyn,,"dodávateľ: SPP, a.s., Mlynské nivy 44a, Bratislava, IČO: 35815256","10 000,00 € s DPH",01.12.2022,16.12.2022,platná, 241/2023,kancelárske potreby a materiál,2023089,"dodávateľ: PAPYRUS Poprad s.r.o., Partizánska 3916, 058 01 Poprad, IČO: 31678238","163,99 € s DPH",14.12.2023,27.12.2023,platná, 242/2019,Keramické srdia pre záhradný fundus,,"dodávateľ: Peter Smik, Ondrej 59, 059 12 Hôrka, IČO: 37747801","3 300,00 € s DPH",17.12.2019,13.01.2020,platná, 242/202,"výroba a tlač štítkov, fólií, skladačiek a propag.materiálov k výstavám",2022094,"dodávateľ: Marek Rázga, 1. mája 517/12, Štrba, IČO: 47090359","1 178,60 € s DPH",01.12.2022,16.12.2022,platná, 242/2020,preklady odb. textov,2020105,"dodávateľ: Dušan Bevilaqua, Fraňa Kráľa 9, Sp. Nová Ves, IČO: 34529292","375,00 € s DPH",16.12.2020,28.12.2020,platná, 242/2021,upratovacie práce,7/2020,"dodávateľ: SPIŠ CLEAN s.r.o., Strojnícka 2674/3, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 50778463","565,00 € s DPH",14.12.2021,11.01.2022,platná, 242/2023,"kanc. potreby, inštalačný, balný a spotrebný materiál",2023097,"dodávateľ: PAPYRUS Poprad s.r.o., Partizánska 3916, 058 01 Poprad, IČO: 31678238","971,42 € s DPH",14.12.2023,27.12.2023,platná, 243/2019,Spracovanie a tlač publikácie Sacralecrum,,"dodávateľ: Vienala s.r.o., Textilná 4, 040 12 Košice, IČO: 36569321","2 600,00 € s DPH",18.12.2019,13.01.2020,platná, 243/2020,výstavný a inštalačný materiál,2020093,"dodávateľ: Peter Repka, Kvetná 9171/28, Spišská Nová Ves, IČO: 41687868","150,00 € s DPH",16.12.2020,28.12.2020,platná, 243/2021,výroba a tlač popisiek,2021090,"dodávateľ: ubabeja s.r.o., Jantárová 30 , 040 01 Košice, IČO: 51015099","100,78 € s DPH",14.12.2021,11.01.2022,platná, 243/2022,prenájom pokladnič. terminálu,2021_01,"dodávateľ: Poscom s.r.o., Golianova 93, Nitra, IČO: 51031884","15,60 € s DPH",01.12.2022,16.12.2022,platná, 243/2023,práce v oblasti ochrany pred požiarmi a BOZP,Dodatok_1_zml_201215,"dodávateľ: Marián Richveis, Za kaštieľom 1307/1, 053 11 Smižany, IČO: 40357406","120,00 € s DPH",15.12.2023,27.12.2023,platná, 244/2019,II.etapa digitálnej archivácie,,"dodávateľ: Friedmann Produktion s.r.o., SNP 163, 059 16 Hranovnica, IČO: 52139425","1 550,00 € s DPH",19.12.2019,13.01.2020,platná, 244/2020,výtvarný materiál,2020099,"dodávateľ: Peter Repka, Kvetná 9171/28, Spišská Nová Ves, IČO: 41687868","300,00 € s DPH",16.12.2020,28.12.2020,platná, 244/2021,výroba a tlač popisiek,2021112,"dodávateľ: ubabeja s.r.o., Jantárová 30 , 040 01 Košice, IČO: 51015099","158,34 € s DPH",14.12.2021,11.01.2022,platná, 244/2022,poplatky za telef. linky,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35763469","18,00 € s DPH",05.12.2022,16.12.2022,platná, 244/2023,preklady odborných textov,2023101,"dodávateľ: Bc. Gavin W. Cowper, Budimír 40, Budimír, IČO: 41508301","2 400,00 € s DPH",15.12.2023,15.01.2024,platná, 245/2019,Odmena za vydanie výpisu z registra exekúcii,,"dodávateľ: Slovenska komora exekutorov, Ul.Šustekova č. 49, 851 04 Bratislava, IČO: 35653718","6,60 € s DPH",16.01.2020,13.01.2020,platná, 245/2020,tonery,2020048,"dodávateľ: Sisoft Computer Sejut, Letná 51, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 37181297","471,98 € s DPH",17.12.2020,28.12.2020,platná, 245/2021,preprava,2021127,"dodávateľ: Ján Poduška, Veľká Suchá 61, Hrnčiarska Ves, IČO: 40592383","48,00 € s DPH",14.12.2021,11.01.2022,platná, 245/2022,"poplatky za telefóny, internet",,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35763469","114,59 € s DPH",05.12.2022,16.12.2022,platná, 245/2023,výtvarný materiál,2023076,"dodávateľ: Jitka Nováková- Fortuna, Sadrovcová 9344/2, Novoveská Huta, IČO: 41317335","300,00 € s DPH",15.12.2023,15.01.2024,platná, 246/2019,ladenie klavíra,,"dodávateľ: Múdry Adriám, Sládkovičova 12, 053 61 Spišské Vlachy, IČO: 17301165","70,00 € s DPH",19.12.2019,13.01.2020,platná, 246/2020,"hygienické a kancelárske potreby, spotrebný materiál",2020037,"dodávateľ: PAPYRUS Poprad, s.r.o., Partizánska 3916, 058 01 Poprad, IČO: 31678238","494,39 € s DPH",17.12.2020,14.01.2021,platná, 246/2021,"vodné, stočné 09-12/2021 Z47",,"dodávateľ: PVPS, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968","102,07 € s DPH",14.12.2021,11.01.2022,platná, 246/2022,ročná podpora k dochádzk.systému,2022113,"dodávateľ: BIOMETRIC, spol. s r.o., Rovniankova 2, Bratislava, IČO: 43874801","345,00 € s DPH",05.12.2022,16.12.2022,platná, 246/2023,čistenie strešných žľabov,2023091,"dodávateľ: MUREX, s.r.o., Vrbov 439, 059 72 Vrbov, IČO: 36580023","3 214,32 € s DPH",15.12.2023,17.01.2024,platná, 247/2019,Výpočtová technika a materiál,,"dodávateľ: Ivan Sejut-SISOFT Computer, Slovenská 50/21, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 37181297","859,98 € s DPH",19.12.2019,13.01.2020,platná, 247/2020,"výstavný, inštalačný a balný materiál",2020062,"dodávateľ: PAPYRUS Poprad, s.r.o., Partizánska 3916, 058 01 Poprad, IČO: 31678238","598,75 € s DPH",17.12.2020,14.01.2021,platná, 247/2021,"vodné, stočné, zrážky 09-12/2021 Z46",,"dodávateľ: PVPS, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968","440,60 € s DPH",14.12.2021,11.01.2022,platná, 247/2022,prevádzka SMTP servera,2022114,"dodávateľ: EuroNET Slovakia, s.r.o., Šoltésovej 365/41, Považská Bystrica, IČO: 90036699","113,76 € s DPH",06.12.2022,16.12.2022,platná, 247/2023,odborné prehliadky a skúšky VTZ plyn. a tlak. zariadení Z46,2023069,"dodávateľ: Andrej Slivka- Plynoservis s.r.o., Športová 167, Hozelec, IČO: 47070838","477,60 € s DPH",15.12.2023,17.01.2024,platná, 248/2019,Výtvarný materiál,,"dodávateľ: Jitka Nováková - Fortuna, Sadrovcová 9344/2, 053 31 Novoveská Huta, IČO: 41317335","650,00 € s DPH",19.12.2019,13.01.2020,platná, 248/2020,knihy,2020114,"dodávateľ: Kníhkupectvo alter ego, s.r.o., Hviezdoslavova 10, 060 01 Kežmarok, IČO: 36492922","1 698,07 € s DPH",17.12.2020,14.01.2021,platná, 248/2021,predplatné Pamiatky a múzeá,2021136,"dodávateľ: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124","9,28 € s DPH",14.12.2021,11.01.2022,platná, 248/2022,kontrola a čistenie komínov a dymovodu,2022112,"dodávateľ: KOMINÁR- JANÍK- POPRAD, s.r.o., Gattingerova 4631/13, Poprad, IČO: 51738171","129,60 € s DPH",07.12.2022,16.12.2022,platná, 248/2023,odborné prehliadky a skúšky VTZ plyn. a tlak. zariadení Z47,2023070,"dodávateľ: Andrej Slivka- Plynoservis s.r.o., Športová 167, Hozelec, IČO: 47070838","608,40 € s DPH",15.12.2023,17.01.2024,platná, 249/2019,Kancelársky nábytok,,"dodávateľ: Bcom trade s.r.o., Horská 9246/39, 053 31 Spišská Nová ves, IČO: 46638768","2 990,00 € s DPH",19.12.2019,13.01.2020,platná, 249/2020,"vodné, stočné 09-12/2020 Z47",,"dodávateľ: PVPS, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968","97,90 € s DPH",17.12.2020,14.01.2021,platná, 249/2021,ošetrenie zbierkového predmetu,2021079,"dodávateľ: RESTAURO ATELIER s.r.o., ul. Starý jarok 49, Sp. Podhradie, IČO: 46195203","1 140,00 € s DPH",14.12.2021,11.01.2022,platná, 249/2022,elektrina 11/2022 Z47,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","376,51 € s DPH",07.12.2022,16.12.2022,platná, 249/2023,webhosting Armin,2023107,"dodávateľ: ARMIN spol. s r.o., SNP 8, Nové Mesto nad Váhom, IČO: 36687871","71,27 € s DPH",19.12.2023,17.01.2024,platná, 25/2020,"laminovanie, tlač",2020003,"dodávateľ: FaxCOPY a.s., Zimná 78, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 35729040","114,73 € s DPH",09.03.2020,10.03.2020,platná, 25/2021,upratovacie práce,7/2020,"dodávateľ: SPIŠ CLEAN s.r.o., Strojnícka 2674/3, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 50778463","565,00 € s DPH",08.03.2021,18.03.2021,platná, 25/2022,poplatky za telefónne linky,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","18,00 € s DPH",04.03.2022,04.03.2022,platná, 25/2023,zemný plyn 03/2023,2021/02,"dodávateľ: SPP, a.s., Mlynské nivy 44a, Bratislava, IČO: 35815256","9 273,00 € s DPH",01.03.2023,09.03.2023,platná, 25/2024,poplatky za mobilné telefóny,,"dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, IČO: 47259116","84,00 € s DPH",29.02.2024,13.03.2024,platná, 250/2019,Tlač propagačného materiálu - Ženy on line,,"dodávateľ: Marek Rázga, 1.mája 517/12, 059 38 Štrba, IČO: 47090359","990,00 € s DPH",19.12.2019,13.01.2020,platná, 250/2020,"vodné, stočné, zrážky 09-12/2020 Z46",,"dodávateľ: PVPS, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968","423,20 € s DPH",17.12.2020,14.01.2021,platná, 250/2021,"tlač pozvánok, plagátov",2021025,"dodávateľ: Marek Rázga, 1.mája 517/12, 059 38 Štrba, IČO: 47090359","400,00 € s DPH",15.12.2021,11.01.2022,platná, 250/2022,elektrina 11/2022 Z46,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","917,22 € s DPH",08.12.2022,16.12.2022,platná, 250/2023,knihy,2023098,"dodávateľ: Kníhkupectvo alter ego, s.r.o., Hviezdoslavova 10, 060 01 Kežmarok, IČO: 36492922","1 176,60 € s DPH",19.12.2023,17.01.2024,platná, 251/2019,Tlač pozvánok - PROFILY Imrich Svitana,,"dodávateľ: Marek Rázga, 1.mája 517/12, 059 38 Štrba, IČO: 47090359","400,00 € s DPH",19.12.2019,13.01.2020,platná, 251/2020,výroba popisiek a textov k výstave,2020127,"dodávateľ: ubabeja s.r.o., Jantárová 30 , 040 01 Košice, IČO: 51015099","250,00 € s DPH",17.12.2020,14.01.2021,platná, 251/2021,tlač skladačky,2021133,"dodávateľ: Marek Rázga, 1. mája 572/12, 059 38 Štrba, IČO: 47090359","550,00 € s DPH",15.12.2021,11.01.2022,platná, 251/2022,práce v oblasti BOZP a ochrany pred požiarmi,Dodatok_1_zml_201215,"dodávateľ: Marián Richveis, Za kaštieľom 1307/1, 053 11 Smižany, IČO: 40357406","120,00 € s DPH",09.12.2022,22.12.2022,platná, 251/2023,3D virtuálna prezentácia výstav,2023093,"dodávateľ: SpišArt s.r.o., Nová 500/66, 054 01 Levoča, IČO: 47525606","1 800,00 € s DPH",19.12.2023,17.01.2024,platná, 252/2019,Servis výpočtovej techniky,,"dodávateľ: Ivan Sejut-SISOFT Computer, Slovenská 50/21, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 37181297","500,00 € s DPH",19.12.2019,13.01.2020,platná, 252/2020,výroba popisiek a výstavných a materiálov,2020019,"dodávateľ: ubabeja s.r.o., Jantárová 30 , 040 01 Košice, IČO: 51015099","150,00 € s DPH",17.12.2020,14.01.2021,platná, 252/2021,preklady odborných textov,2021137,"dodávateľ: Bc. Gavin W. Cowper, Budimír 40, 044 43, IČO: 41508301","450,00 € s DPH",16.12.2021,11.01.2022,platná, 252/2022,upratovacie práce,2021/03,"dodávateľ: SPIŠ CLEAN, s.r.o., Strojnícka 2674/3, Spišská Nová Ves, IČO: 50778463","565,00 € s DPH",12.12.2022,22.12.2022,platná, 252/2023,3D virtuálna prezentácia expozície,2023104,"dodávateľ: SpišArt s.r.o., Nová 500/66, 054 01 Levoča, IČO: 47525606","800,00 € s DPH",19.12.2023,17.01.2024,platná, 253/2019,Tonery,,"dodávateľ: Ivan Sejut-SISOFT Computer, Slovenská 50/21, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 37181297","870,92 € s DPH",20.12.2019,13.01.2020,platná, 253/2020,tllač katalógu,2020132,"dodávateľ: Vienala s.r.o., Textilná 4, 040 12 Košice, IČO: 36569321","1 250,00 € s DPH",17.12.2020,14.01.2021,platná, 253/2021,korektúry odb. textov,2021138,"dodávateľ: Bc. Gavin W. Cowper, Budimír 40, 044 43, IČO: 41508301","50,00 € s DPH",16.12.2021,11.01.2022,platná, 253/2022,"tlač pozvánok, plagátov, skladačky",2022066,"dodávateľ: Marek Rázga, 1. mája 517/12, Štrba, IČO: 47090359","750,00 € s DPH",12.12.2022,22.12.2022,platná, 253/2023,odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel,,"dodávateľ: SOZA, Rastislavova 3, Bratislava, IČO: 00178454","37,80 € s DPH",21.12.2023,17.01.2024,platná, 254/2019,Technické zabezpečenie tvorivých dielni,,"dodávateľ: Repka Peter, Kvetna 9171/28, 053 21 Spišská Nová Ves, IČO: 41687868","200,00 € s DPH",20.12.2019,13.01.2020,platná, 254/2020,spracovanie a tlač bedekra,2020129,"dodávateľ: Vienala s.r.o., Textilná 4, 040 12 Košice, IČO: 36569321","1 800,00 € s DPH",17.12.2020,14.01.2021,platná, 254/2021,oprava elektroinšt. rozvodov,2021096,"dodávateľ: Ing. Miroslav Mularčík- MOVYROB, Železničiarska 4, 080 01 Prešov, IČO: 10739254","3 305,51 € s DPH",16.12.2021,17.01.2022,platná, 254/2022,tonery a IT materiál,2022115,"dodávateľ: Alza.sk, s.r.o., Sliačska 1/D, 831 02 Bratislava, IČO: 36562939","1 557,50 € s DPH",12.12.2022,22.12.2022,platná, 254/2023,"výroba magnetiek, letákov",2023109,"dodávateľ: Marek Rázga, 1. mája 517/12, Štrba, IČO: 47090359","1 600,00 € s DPH",21.12.2023,17.01.2024,platná, 255/2019,Účtovnícke služby za 11/2019,,"dodávateľ: Bc. Marta Brajerčíková, Kamenárska 2694/2, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 47383496","600,00 € s DPH",20.12.2019,13.01.2020,platná, 255/2020,interaktívny dotykový panel,ZoD 2020/22,"dodávateľ: KRIM, s.r.o., Komenského 2233/57, Žilina, IČO: 47592613","1 138,32 € s DPH",17.12.2020,14.01.2021,platná, 255/2021,edukačný zošit k výstave,2021132,"dodávateľ: Marek Rázga, 1.mája 517/12, 059 38 Štrba, IČO: 47090359","650,00 € s DPH",16.12.2021,17.01.2022,platná, 255/2022,predplatné Pamiatky a múzeá,2022119,"dodávateľ: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124","14,00 € s DPH",12.12.2022,22.12.2022,platná, 255/2023,upratovacie práce,,"dodávateľ: SPIŠ CLEAN, s.r.o., Strojnícka 2674/3, Spišská Nová Ves, IČO: 50778463","605,00 € s DPH",21.12.2023,17.01.2024,platná, 256/2019,Výroba dreveného nábytku,,"dodávateľ: Pavol Gonda, Obrancov mieru 5, 052 01 Spišská Nová ves, IČO: 34528318","613,20 € s DPH",20.12.2019,13.01.2020,platná, 256/2020,"farby, štetce",2020087,"dodávateľ: FER Farby, s.r.o., Slovenská 619/34, Markušovce, IČO: 47687355","97,64 € s DPH",18.12.2020,07.01.2021,platná, 256/2021,tonery,2021135,"dodávateľ: DAMEDIS s.r.o., Křenová 89/19, Brno, IČO: 26931664","398,88 € s DPH",16.12.2021,17.01.2022,platná, 256/2022,webhosting,2022121,"dodávateľ: ARMIN spol. s r.o., SNP 8, Nové Mesto nad Váhom, IČO: 36687871","71,27 € s DPH",13.12.2022,22.12.2022,platná, 256/2023,servis výťahu,,"dodávateľ: Jozef Chovanec- výťahová služba, Muráňska 56, Spišská Nová Ves, IČO: 10756116","203,04 € s DPH",21.12.2023,17.01.2024,platná, 257/2019,Oprava regulačnej stanice zemného plynu,,"dodávateľ: Andrej Slivka - Plynoservis s.r.o., Športová 167, 059 11 Hozelec, IČO: 47070838","515,04 € s DPH",20.12.2019,13.01.2020,platná, 257/2020,readjustáž diel,2020140,"dodávateľ: Peter Repka, Kvetná 9171/28, Spišská Nová Ves, IČO: 41687868","645,00 € s DPH",18.12.2020,14.01.2021,platná, 257/2021,softvér. licencie,2021129,"dodávateľ: Sisoft Computer Sejut, Slovenská 50/21, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 37181297","1 520,00 € s DPH",17.12.2021,17.01.2022,platná, 257/2022,poštovné,,"dodávateľ: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124","119,65 € s DPH",14.12.2022,22.12.2022,platná, 257/2023,kontrola EPS a EZS,2023080,"dodávateľ: ABK, s.r.o., J. Wolkera 19. Spišská Nová Ves, IČO: 36202517","450,00 € s DPH",21.12.2023,17.01.2024,platná, 258/2019,Spotrebný materiál,,"dodávateľ: Nezábudka s.r.o., Letná 39, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 47968834","274,90 € s DPH",20.12.2019,13.01.2020,platná, 258/2020,servis výťahu,2020119,"dodávateľ: Jozef Chovanec, výťahová služba, Muráňska 56, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 10756116","144,00 € s DPH",18.12.2020,14.01.2021,platná, 258/2021,"farby, tmel",2021110,"dodávateľ: FER Farby, s.r.o., Slovenská 619/34, Markušovce, IČO: 47687355","71,68 € s DPH",17.12.2021,17.01.2022,platná, 258/2022,výroba inštalačných prvkov pre výstavu,2022098,"dodávateľ: RAUM nábytok s.r.o., Podskala 32, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 51886839","300,00 € s DPH",15.12.2022,22.12.2022,platná, 258/2023,tonery,2023108,"dodávateľ: DAMEDIS s.r.o., Kaštanová 489/34, Brno, IČO: 26931664","1 020,00 € s DPH",22.12.2023,17.01.2024,platná, 259/2019,Tlač propagačného materiálu,,"dodávateľ: ubabeja s.r.o., Jantárová 30, 040 01 Košice, IČO: 51015099","122,16 € s DPH",20.12.2019,13.01.2020,platná, 259/2020,tlač a spracovanie katalógu,2020134,"dodávateľ: Vienala s.r.o., Textilná 4, 040 12 Košice, IČO: 36569321","1 500,00 € s DPH",18.12.2020,14.01.2021,platná, 259/2021,administratívne úkony,ZoD 2021/01,"dodávateľ: Ing. Igor Murko, Kasárenská 89/4, Sp. Nová Ves, IČO: 37707663","100,00 € s DPH",17.12.2021,17.01.2022,platná, 259/2022,preklady odborných textov,2022118,"dodávateľ: Bc. Gavin W. Cowper, Budimír 40, Budimír, IČO: 41508301","450,00 € s DPH",15.12.2022,22.12.2022,platná, 259/2023,"závesky, ventily, čistič, farba, silikón",2023094,"dodávateľ: Nezábudka, s.r.o., Letná 39, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 47968834","431,40 € s DPH",22.12.2023,17.01.2024,platná, 26/2020,elektrina 02/2020 Z 47,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","172,80 € s DPH",09.03.2020,10.03.2020,platná, 26/2021,upratovacie práce,7/2020,"dodávateľ: SPIŠ CLEAN s.r.o., Strojnícka 2674/3, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 50778463","282,50 € s DPH",08.03.2021,18.03.2021,platná, 26/2022,"poplatky za telefóny, internet",,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","115,39 € s DPH",04.03.2022,04.03.2022,platná, 26/2023,prenájom poklad. terminálu,2021_01,"dodávateľ: Poscom s.r.o., Golianova 93, Nitra, IČO: 51031884","15,60 € s DPH",01.03.2023,09.03.2023,platná, 26/2024,výkon ZO,,"dodávateľ: osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice, IČO: 50528041","48,00 € s DPH",01.03.2024,13.03.2024,platná, 260/2019,Galerijný skauting A5,,"dodávateľ: Marek Rázga, 1.mája 517/12, 059 38 Štrba, IČO: 47090359","990,00 € s DPH",23.12.2019,13.01.2020,platná, 260/2020,asistencia pri správe elektronických dát,2020098,"dodávateľ: Sisoft Computer Sejut, Letná 51, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 37181297","150,00 € s DPH",18.12.2020,14.01.2021,platná, 260/2021,jedálne kupóny,2021134,"dodávateľ: Up Déjeuner s.r.o., Tomašikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 53528654","1 626,34 € s DPH",17.12.2021,17.01.2022,platná, 260/2022,výtvarný materiál,2022010,"dodávateľ: Peter Repka, Kvetná 9171/28, Spišská Nová Ves, IČO: 41687868","100,00 € s DPH",15.12.2022,22.12.2022,platná, 260/2023,výpočtová technika a materiál,2023112,"dodávateľ: Ivan Sejut- SISOFT Computer, Slovenská 50/21, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 37181297","1 611,00 € s DPH",22.12.2023,17.01.2024,platná, 261/2019,Materiál - výpočtová technika,,"dodávateľ: Libor Fictum, Zimná 47, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 10763791","949,54 € s DPH",23.12.2019,13.01.2020,platná, 261/2020,výtvarný materiál,2020101,"dodávateľ: Papier plus, Ing. Oľga Iľková, Nám. Sv. Egídia 37/87, Poprad, IČO: 32874065","350,00 € s DPH",18.12.2020,14.01.2021,platná, 261/2021,odb. prehliadky a skúšky VTZ plynového a tlakového Z 47,2021077,"dodávateľ: Andrej Slivka - Plynoservis s.r.o., Športová 167, 059 11 Hozelec, IČO: 47070838","435,60 € s DPH",20.12.2021,17.01.2022,platná, 261/2022,služby IT,,"dodávateľ: Matúš Kuník, Tkáčska 2696/4, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 53441877","153,00 € s DPH",15.12.2022,29.12.2022,platná, 261/2023,revízia el. náradia a spotrebičov,2023105,"dodávateľ: ELPS, a.s., Záhradná 28, Letanovce, IČO: 47251026","250,96 € s DPH",22.12.2023,17.01.2024,platná, 262/2019,Preklady odborných textov,,"dodávateľ: Dušan Bevilaqua, Fraňa Kráľa 9/4, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 34529292","300,00 € s DPH",23.12.2019,13.01.2020,platná, 262/2020,tlač a spracovanie katalógu/ Teleskop,2020135,"dodávateľ: Vienala s.r.o., Textilná 4, 040 12 Košice, IČO: 36569321","2 000,00 € s DPH",21.12.2020,13.01.2021,platná, 262/2021,odb. prehliadky a skúšky VTZ plynového a tlakového Z 46,2021076,"dodávateľ: Andrej Slivka - Plynoservis s.r.o., Športová 167, 059 11 Hozelec, IČO: 47070838","423,60 € s DPH",20.12.2021,17.01.2022,platná, 262/2022,knihy,2022081,"dodávateľ: Kníhkupectvo alter ego, s.r.o., Hviezdoslavova 10, 060 01 Kežmarok, IČO: 36492922","1 396,99 € s DPH",15.12.2022,29.12.2022,platná, 262/2023,výstavný a archivačný materiál,2023111,"dodávateľ: Peter Repka, Kvetná 9171/28, Spišská Nová Ves, IČO: 41687868","600,00 € s DPH",22.12.2023,17.01.2024,platná, 263/2019,Účtovnícke práce 12/2019,,"dodávateľ: Bc. Marta Brajerčíková, Kamenárska 2694/2, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 47383496","800,00 € s DPH",23.12.2019,13.01.2020,platná, 263/2020,programovanie stránky,2020131,"dodávateľ: KRIM TEAM s.r.o., Komenského 2233/57, Žilina, IČO: 53204590","2 310,00 € s DPH",21.12.2020,14.01.2021,platná, 263/2021,oprava plyn. kotlov,2021076,"dodávateľ: Andrej Slivka - Plynoservis s.r.o., Športová 167, 059 11 Hozelec, IČO: 47070838","367,56 € s DPH",20.12.2021,17.01.2022,platná, 263/2022,virtuálna prezentácia výstav,2022045,"dodávateľ: SpišArt s.r.o., Nová 500/66, 054 01 Levoča, IČO: 47525606","2 000,00 € s DPH",16.12.2022,29.12.2022,platná, 263/2023,výtvarný materiál a pomôcky,2023113,"dodávateľ: Jitka Nováková- Fortuna, Sadrovcová 9344/2, Novoveská Huta, IČO: 41317335","850,00 € s DPH",27.12.2023,17.01.2024,platná, 264/2019,"laminovanie, tlač",,"dodávateľ: FaxCOPY a.s., Zimná 78, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 35729040","48,61 € s DPH",08.01.2020,28.01.2020,platná, 264/2020,tonery,2020137,"dodávateľ: DAMEDIS s.r.o., Křenová 89/19, Brno, IČO: 26931664","332,88 € s DPH",21.12.2020,14.01.2021,platná, 264/2021,korekcie odborných prekladov,2021144,"dodávateľ: Bc. Gavin W. Cowper, Budimír 40, 044 43, IČO: 41508301","350,00 € s DPH",20.12.2021,17.01.2022,platná, 264/2022,virtuálna prezentácia výstavy,2022074,"dodávateľ: SpišArt s.r.o., Nová 500/66, 054 01 Levoča, IČO: 47525606","600,00 € s DPH",16.12.2022,29.12.2022,platná, 264/2023,digitalizácia zbierkových predmetov,2023099,"dodávateľ: Vladimír Eliaš, Němcovej 8, 040 01 Košice, IČO: 40413462","970,00 € s DPH",27.12.2023,17.01.2024,platná, 265/2019,elektrina 12/2019 Z46,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","273,42 € s DPH",08.01.2020,28.01.2020,platná, 265/2020,jedálne kupóny,2020138,"dodávateľ: Up Slovensko, s.r.o., Tomašikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674","3 002,66 € s DPH",21.12.2020,14.01.2021,platná, 265/2021,preklady odborných textov,2021143,"dodávateľ: Bc. Gavin W. Cowper, Budimír 40, 044 43, IČO: 41508301","675,00 € s DPH",20.12.2021,17.01.2022,platná, 265/2022,výtvarný materiál,2022008,"dodávateľ: Jitka Nováková- Fortuna, Sadrovcová 9344/2, Novoveská Huta, IČO: 41317335","1 349,85 € s DPH",16.12.2022,29.12.2022,platná, 265/2023,čistiace potreby,2023006,"dodávateľ: SCHWABIK, s.r.o., Zimná 36, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 45976244","189,31 € s DPH",27.12.2023,17.01.2024,platná, 266/2019,elektrina 12/2019 Z47,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","156,83 € s DPH",08.01.2020,28.01.2020,platná, 266/2020,regál kovový,2020122,"dodávateľ: Bludovický Svatý Ján s.r.o., Horní Bludovice 307, 739 37 Horní Bludovice, IČO: 28645995","77,10 € s DPH",21.12.2020,14.01.2021,platná, 266/2021,reklama v časopise Flash Art,2021150,"dodávateľ: PILOT, Adámiho 2, Bratislava, IČO: 42265959","280,00 € s DPH",20.12.2021,17.01.2022,platná, 266/2022,virtuálne prezentácie výstav,2022109,"dodávateľ: SpišArt s.r.o., Nová 500/66, 054 01 Levoča, IČO: 47525606","2 200,00 € s DPH",16.12.2022,10.01.2023,platná, 266/2023,jedálne kupóny,2023114,"dodávateľ: Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava, IČO: 53528654","380,40 € s DPH",28.12.2023,17.01.2024,platná, 267/2019,"popl. za telefóny, internet",,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","111,85 € s DPH",08.01.2020,28.01.2020,platná, 267/2020,doplnenie techn. dokumentácie k elektroinštalácii,2020128,"dodávateľ: PREFER, s.r.o., Jilemnického 3, 080 01 Prešov, IČO: 36461008","900,00 € s DPH",21.12.2020,14.01.2021,platná, 267/2021,komisný predaj,KZ 2021/01,"dodávateľ: vytvorené na Slovensku, s.r.o., Dobrovičova 4, Bratislava, IČO: 52034381","74,00 € s DPH",20.12.2021,17.01.2022,platná, 267/2022,čistiace potreby,2022002,"dodávateľ: SCHWABIK, s.r.o., Zimná 36, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 45976244","123,45 € s DPH",16.12.2022,10.01.2023,platná, 267/2023,spotrebný materiál,2023110,"dodávateľ: Libor Fictum, Zimná 47, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 10763791","549,22 € s DPH",28.12.2023,17.01.2024,platná, 268/2019,popl. za telefónne linky,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","21,62 € s DPH",08.01.2020,28.01.2020,platná, 268/2020,rozšírenie kamerového systému,ZoD 2020/06,"dodávateľ: ABK spol. s.r.o., J.Wolkera 19, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36202517","1 636,00 € s DPH",21.12.2020,14.01.2021,platná, 268/2021,servis výpočtovej techniky,2021011,"dodávateľ: Sisoft Computer Sejut, Slovenská 50/21, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 37181297","300,00 € s DPH",20.12.2021,17.01.2022,platná, 268/2022,softvérová licencia,2022123,"dodávateľ: Ivan Sejut- SISOFT Computer, Slovenská 50/21, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 37181297","1 272,00 € s DPH",16.12.2022,10.01.2023,platná, 268/2023,poplatky za mobilné telefóny,,"dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, IČO: 47259116","85,00 € s DPH",02.01.2024,17.01.2024,platná, 269/2019,popl. za mobilné telefóny,,"dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863","78,76 € s DPH",08.01.2020,28.01.2020,platná, 269/2020,kanc.potreby a spotrebný materiál,2020002,"dodávateľ: DOMINO, a.s., Zimná 51, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 594644","38,95 € s DPH",22.12.2020,14.01.2021,platná, 269/2021,čistiace potreby,2021122,"dodávateľ: SCHWABIK s.r.o., Zimná 36, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 45976244","166,95 € s DPH",20.12.2021,17.01.2022,platná, 269/2022,"vodné, stočné, zrážky Z46",,"dodávateľ: PVPS, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968","484,69 € s DPH",16.12.2022,10.01.2023,platná, 269/2023,rekonštrukcia kotolne Zimná 46,,"dodávateľ: TZB- komplet, s.r.o., Markušovská cesta 36/831, Spišská Nová Ves, IČO: 36575852","49 920,00 € s DPH",03.01.2024,15.02.2024,platná, 27/2020,elektrina 02/2020 Z46,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","287,08 € s DPH",09.03.2020,10.03.2020,platná, 27/2021,elektrina 02/2021 Z46,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","287,81 € s DPH",08.03.2021,18.03.2021,platná, 27/2022,zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby,,"dodávateľ: MUDr. Soňa Kešeláková, Letná 27, 040 01 Košice, IČO: 35567503","150,00 € s DPH",04.03.2022,18.03.2022,platná, 27/2023,jedálne kupóny,2023010,"dodávateľ: Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, Bratislava, IČO: 53528654","426,60 € s DPH",03.03.2023,09.03.2023,platná, 27/2024,zemný plyn 03/2024,,"dodávateľ: SPP, a.s., Mlynské nivy 44a, Bratislava, IČO: 35815256","4 548,00 € s DPH",04.03.2024,13.03.2024,platná, 270/2019,poštovné,,"dodávateľ: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124","45,60 € s DPH",09.01.2020,28.01.2020,platná, 270/2020,výtvarný materiál,2020100,"dodávateľ: Jitka Nováková - FORTUNA, Sadrovcová 9344/2, Novoveská Huta, IČO: 41317335","900,00 € s DPH",22.12.2020,14.01.2021,platná, 270/2021,oprava komína,2021131,"dodávateľ: KOMINÁR- JANÍK-POPRAD, s.r.o., Gattingerova 3, Poprad- Spišská Sobota, IČO: 51738171","271,20 € s DPH",20.12.2021,17.01.2022,platná, 270/2022,"vodné, stočné Z47",,"dodávateľ: PVPS, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968","92,26 € s DPH",16.12.2022,10.01.2023,platná, 270/2023,"poplatky za telefóny, internet",,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35763469","114,97 € s DPH",04.01.2024,17.01.2024,platná, 271/2019,elektrina r. 2019/ vyúčtovanie,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","12,05 € s DPH",14.01.2020,28.01.2020,platná, 271/2020,pranie,2020133,"dodávateľ: Bocianservis s.r.o., Banícka štvrť 1065/21, Krompachy, IČO: 53184220","84,00 € s DPH",22.12.2020,20.01.2021,platná, 271/2021,kanc. potreby a spotr. materiál,2021109,"dodávateľ: DOMINO, a.s., Zimná 51, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 594644","65,68 € s DPH",20.12.2021,17.01.2022,platná, 271/2022,výtvarný materiál,2022009,"dodávateľ: Ing. Oľga Iľková, Papier plus, Tolstého 2912/6, 058 01 Poprad, IČO: 32874065","200,00 € s DPH",19.12.2022,10.01.2023,platná, 271/2023,poplatky za telefónne linky,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35763469","18,04 € s DPH",04.01.2024,17.01.2024,platná, 272/2019,zemný plyn,,"dodávateľ: SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","959,34 € s DPH",14.01.2020,28.01.2020,platná, 272/2020,preklady odb. textov,2020139,"dodávateľ: Dušan Bevilaqua, Fraňa Kráľa 9, Sp. Nová Ves, IČO: 34529292","630,00 € s DPH",22.12.2020,20.01.2021,platná, 272/2021,výtvarný materiál,2021072,"dodávateľ: Jitka Nováková - FORTUNA, Sadrovcová 9344/2, Novoveská Huta, IČO: 41317335","249,16 € s DPH",20.12.2021,17.01.2022,platná, 272/2022,kancelárske potreby,2022003,"dodávateľ: DOMINO, a.s., Zimná 51, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 00594644","91,39 € s DPH",19.12.2022,10.01.2023,platná, 272/2023,prenájom pokladničného systému,2021_01,"dodávateľ: Teya Slovakia, a.s., Mlynské Nivy 56, 821 05 Bratislava, IČO: 46857559","15,60 € s DPH",04.01.2024,17.01.2024,platná, 273/2019,elektrina r.2019 vyúčtovanie,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","46,20 € s DPH",14.01.2020,28.01.2020,platná, 273/2020,preklady odb. textov,2020143,"dodávateľ: Dušan Bevilaqua, Fraňa Kráľa 9, Sp. Nová Ves, IČO: 34529292","570,00 € s DPH",22.12.2020,20.01.2021,platná, 273/2021,výtvarný materiál,2021121,"dodávateľ: Jitka Nováková - FORTUNA, Sadrovcová 9344/2, Novoveská Huta, IČO: 41317335","249,95 € s DPH",20.12.2021,17.01.2022,platná, 273/2022,upratovacie práce,2021/03,"dodávateľ: SPIŠ CLEAN, s.r.o., Strojnícka 2674/3, Spišská Nová Ves, IČO: 50778463","565,00 € s DPH",20.12.2022,10.01.2023,platná, 273/2023,elektrina 12/2023 Z46,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","752,02 € s DPH",09.01.2024,15.02.2024,platná, 274/2020,doplnenie techn. dokumentácie k elektroinštalácii,2020142,"dodávateľ: PREFER, s.r.o., Jilemnického 3, 080 01 Prešov, IČO: 36461008","1 020,00 € s DPH",22.12.2020,20.01.2021,platná, 274/2021,balný a archivačný materiál,2021120,"dodávateľ: PAPYRUS Poprad, s.r.o., Partizánska 3916, 058 01 Poprad, IČO: 31678238","458,96 € s DPH",20.12.2021,17.01.2022,platná, 274/2022,revízie el. náradia a spotrebičov,2022117,"dodávateľ: ELPS, a.s., Záhradná 28, Letanovce, IČO: 47251026","393,04 € s DPH",20.12.2022,10.01.2023,platná, 274/2023,elektrina 12/2023 Z47,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","310,72 € s DPH",10.01.2024,15.02.2024,platná, 275/2020,"oprava muriva,, dlažby",2020126,"dodávateľ: Ján Fábry, Záhradná 45, 053 61 Spišské Vlachy, IČO: 33056358","1 069,84 € s DPH",22.12.2020,20.01.2021,platná, 275/2021,"výstavný, inštalačný a balný materiál",2021091,"dodávateľ: PAPYRUS Poprad, s.r.o., Partizánska 3916, 058 01 Poprad, IČO: 31678238","370,45 € s DPH",20.12.2021,17.01.2022,platná, 275/2022,dezinfekcia,2022120,"dodávateľ: Hmorné rezervy KSK, s.r.o., Strojárenská 3, Košice, IČO: 45424462","326,76 € s DPH",21.12.2022,10.01.2023,platná, 275/2023,poštovné,,"dodávateľ: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124","111,10 € s DPH",11.01.2024,15.02.2024,platná, 276/2020,"oprava muriva, maľovanie",2020130,"dodávateľ: Ján Fábry, Záhradná 45, 053 61 Spišské Vlachy, IČO: 33056358","2 775,45 € s DPH",22.12.2020,20.01.2021,platná, 276/2021,PF pozdravy,2021152,"dodávateľ: ubabeja s.r.o., Jantárová 30 , 040 01 Košice, IČO: 51015099","85,92 € s DPH",20.12.2021,17.01.2022,platná, 276/2022,tlač katalógu,2022116,"dodávateľ: VIENALA, s.r.o., Textilná 4, 040 12 Košice, IČO: 36569321","1 573,00 € s DPH",21.12.2022,18.01.2023,platná, 277/2020,sterilizátor vzduchu,2020147,"dodávateľ: Libor Fictum, Zimná 46, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 10763791","562,40 € s DPH",22.12.2020,20.01.2021,platná, 277/2021,kancelársky a spotrebný materiál,2021151,"dodávateľ: PAPYRUS Poprad, s.r.o., Partizánska 3916, 058 01 Poprad, IČO: 31678238","780,55 € s DPH",20.12.2021,17.01.2022,platná, 277/2022,dotykové informatívne panely,,"dodávateľ: KRIM TEAM, s.r.o., Komenského 2233/57, Žilina, IČO: 53204590","5 400,00 € s DPH",21.12.2022,18.01.2023,platná, 278/2020,úprava a montáž mobiliáru,2020141,"dodávateľ: CZECHPOINT ART STUDIO s.r.o., Tatranská 68, Smižany, IČO: 51282208","300,00 € s DPH",28.12.2020,20.01.2021,platná, 278/2021,upratovacie práce,7/2020,"dodávateľ: SPIŠ CLEAN s.r.o., Strojnícka 2674/3, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 50778463","565,00 € s DPH",20.12.2021,17.01.2022,platná, 278/2022,tlač katalógu z výstavy,2022122,"dodávateľ: VIENALA, s.r.o., Textilná 4, 040 12 Košice, IČO: 36569321","2 541,00 € s DPH",22.12.2022,18.01.2023,platná, 279/2020,preklady odborných textov,2020145,"dodávateľ: Dušan Bevilaqua, Fraňa Kráľa 9, Sp. Nová Ves, IČO: 34529292","750,00 € s DPH",28.12.2020,20.01.2021,platná, 279/2021,výmena osvetľovacích telies,2021107,"dodávateľ: Ing. Miroslav Mularčík- MOVYROB, Železničiarska 4, 080 01 Prešov, IČO: 10739254","3 581,77 € s DPH",20.12.2021,19.01.2022,platná, 279/2022,ošetrenie zbierkových predmetov,,"dodávateľ: Jarmila Tarajčáková, Budovateľská 2862/109, Poprad, IČO: 1026655487","2 131,00 € s DPH",23.12.2022,18.01.2023,platná, 28/2020,popl. za telefónne linky,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","18,00 € s DPH",09.03.2020,10.03.2020,platná, 28/2021,elektrina 02/2021 Z47,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","146,09 € s DPH",08.03.2021,18.03.2021,platná, 28/2022,elektrina 02/2022 Z47,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","254,77 € s DPH",07.03.2022,08.03.2022,platná, 28/2023,knihy,,"dodávateľ: Tatranská galéria v Poprade, Hviezdoslavova 341/12, Poprad, IČO: 37781481","15,00 € s DPH",06.03.2023,09.03.2023,platná, 28/2024,jedálne kupóny,2024015,"dodávateľ: Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava, IČO: 53528654","422,40 € s DPH",04.03.2024,13.03.2024,platná, 280/2020,"opravy muriva, výmaľba",2020136,"dodávateľ: Ján Fábry, Záhradná 45, 053 61 Spišské Vlachy, IČO: 33056358","919,00 € s DPH",28.12.2020,20.01.2021,platná, 280/2021,fotografická publikácia,2021153,"dodávateľ: Studio Crep s.r.o., Karpatská 26, Bratislava, IČO: 52100855","30,00 € s DPH",20.12.2021,19.01.2022,platná, 280/2022,spotrebný materiál,2022124,"dodávateľ: Libor Fictum, Zimná 47, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 10763791","200,00 € s DPH",27.12.2022,18.01.2023,platná, 281/2020,upratovacie práce,1/2020,"dodávateľ: SPIŠ CLEAN s.r.o., Strojnícka 2674/3, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 50778463","550,00 € s DPH",28.12.2020,20.01.2021,platná, 281/2021,technické zabezpečenie dielní,2021070,"dodávateľ: Peter Repka, Kvetná 9171/28, Spišská Nová Ves, IČO: 41687868","150,00 € s DPH",21.12.2021,19.01.2022,platná, 281/2022,revízie výťahu,ZoD 2022/02,"dodávateľ: Jozef Chovanec- výťahová služba, Muráňska 56, Spišská Nová Ves, IČO: 10756116","180,00 € s DPH",28.12.2022,18.01.2023,platná, 282/2020,sprievodca výstavou,2020146,"dodávateľ: Marek Rázga, 1.mája 517/12, 059 38 Štrba, IČO: 47090359","650,00 € s DPH",29.12.2020,20.01.2021,platná, 282/2021,výtvarný materiál,2021074,"dodávateľ: Peter Repka, Kvetná 9171/28, Spišská Nová Ves, IČO: 41687868","250,00 € s DPH",21.12.2021,19.01.2022,platná, 282/2022,IT služby,,"dodávateľ: Matúš Kuník, Tkáčska 2696/4, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 53441877","850,00 € s DPH",28.12.2022,18.01.2023,platná, 283/2020,softvérové vybavenie,2020144,"dodávateľ: ABK spol. s.r.o., J.Wolkera 19, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36202517","682,80 € s DPH",29.12.2020,20.01.2021,platná, 283/2021,inštalačný materiál,2021092,"dodávateľ: Peter Repka, Kvetná 9171/28, Spišská Nová Ves, IČO: 41687868","200,00 € s DPH",21.12.2021,19.01.2022,platná, 283/2022,výtvarný materiál,2022125,"dodávateľ: Ing. Oľga Iľková, Papier plus, Tolstého 2912/6, 058 01 Poprad, IČO: 32874065","250,00 € s DPH",28.12.2022,18.01.2023,platná, 284/2020,"laminovanie, tlač",2020107,"dodávateľ: FaxCOPY a.s., Zimná 78, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 35729040","27,60 € s DPH",29.12.2020,20.01.2021,platná, 284/2021,inštalačný materiál,2021119,"dodávateľ: Peter Repka, Kvetná 9171/28, Spišská Nová Ves, IČO: 41687868","350,00 € s DPH",21.12.2021,19.01.2022,platná, 284/2022,spotrebný materiál,2022126,"dodávateľ: Libor Fictum, Zimná 47, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 10763791","155,00 € s DPH",29.12.2022,18.01.2023,platná, 285/2020,opravy nábytku a mobiliáru,2020148,"dodávateľ: Pavol Gonda, Obrancov mieru 5, Spišská Nová Ves, IČO: 34528318","2 371,20 € s DPH",29.12.2020,20.01.2021,platná, 285/2021,výmena zdroja záznamníka,2021082,"dodávateľ: ABK spol. s.r.o., J.Wolkera 19, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36202517","96,00 € s DPH",21.01.2022,19.01.2022,platná, 285/2022,poplatky za mobilné telefóny,,"dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, IČO: 47259116","111,07 € s DPH",02.01.2023,18.01.2023,platná, 286/2020,externé HDD,,"dodávateľ: Sisoft Computer Sejut, Slovenská 50/21, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 37181297","291,98 € s DPH",29.12.2020,20.01.2021,platná, 286/2021,kontrola EPS,2021139,"dodávateľ: ABK spol. s.r.o., J.Wolkera 19, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36202517","150,00 € s DPH",21.12.2021,19.01.2022,platná, 286/2022,prenájom poklad. terminálu,2021_01,"dodávateľ: Poscom s.r.o., Golianova 93, Nitra, IČO: 51031884","15,60 € s DPH",02.01.2023,18.01.2023,platná, 287/2020,obsluha plynových kotolní,2020113,"dodávateľ: Eduard Dronzek, Koceľova 1716/9, Sp. Nová Ves, IČO: 35318228","250,00 € s DPH",29.12.2020,20.01.2021,platná, 287/2021,tlač a spracovanie publikácie,2021142,"dodávateľ: Vienala s.r.o., Textilná 4, 040 12 Košice, IČO: 36569321","3 240,00 € s DPH",21.12.2021,19.01.2022,platná, 287/2022,poplatky za telefónne linky,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35763469","18,00 € s DPH",04.01.2023,18.01.2023,platná, 288/2020,elektrina 12/2020 Z47,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","173,70 € s DPH",11.01.2021,20.01.2021,platná, 288/2021,spotrebný materiál,2021154,"dodávateľ: Nezábudka, s.r.o., Letná 39, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 47968834","257,54 € s DPH",22.12.2021,19.01.2022,platná, 288/2022,"poplatky za telefóny, internet",,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35763469","114,80 € s DPH",04.01.2023,18.01.2023,platná, 289/2020,elektrina 12/2020 Z46,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","304,06 € s DPH",11.01.2021,20.01.2021,platná, 289/2021,revízie el. náradia a zariadení,2021130,"dodávateľ: ELPS, s.r.o., Záhradná 28, Letanovce, IČO: 47251026","226,40 € s DPH",22.12.2021,19.01.2022,platná, 289/2022,elektrina 12/2022/ Z46,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","777,89 € s DPH",11.01.2023,18.01.2023,platná, 29/2020,"poplatky za telefóny, internet",,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","112,27 € s DPH",09.03.2020,10.03.2020,platná, 29/2020,"popl. za telefóny, internet",,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 357+",,,,platná, 29/2020,"popl. za telefóny, internet",,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 357+",,,,platná, 29/2021,"poplatky za telefóny, internet",,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","113,40 € s DPH",09.03.2021,18.03.2021,platná, 29/2022,elektrina 02/2022 Z46,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","470,54 € s DPH",08.03.2022,08.03.2022,platná, 29/2023,"poplatky za telefóny, internet",,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35763469","115,81 € s DPH",06.03.2023,09.03.2023,platná, 29/2024,plug-in pre newsletter,2024016,"dodávateľ: KRIM, s.r.o., Komenského 2233/57, Žilina, IČO: 47592613","84,00 € s DPH",05.03.2024,13.03.2024,platná, 290/2020,poštovné,,"dodávateľ: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124","100,05 € s DPH",11.01.2021,20.01.2021,platná, 290/2021,fotograf. a postprodukčné práce pre digitálne spracovanie zbierk. predmetov,2021140,"dodávateľ: Mgr. art. Róbert Kočan, Jarná 11, Poprad, IČO: 32881100","2 650,00 € s DPH",22.12.2021,19.01.2022,platná, 290/2022,elektrina 12/2022 Z47,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","375,86 € s DPH",11.01.2023,18.01.2023,platná, 291/2020,popl. za mobilné telefóny,,"dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863","80,69 € s DPH",12.01.2021,20.01.2021,platná, 291/2021,"batérie, žiarovky",2021124,"dodávateľ: Libor Fictum, Zimná 47, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 10763791","183,94 € s DPH",22.12.2021,19.01.2022,platná, 291/2022,poštovné,,"dodávateľ: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124","97,05 € s DPH",12.01.2023,18.01.2023,platná, 292/2020,"poplatky za telefóny, internet",,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","111,29 € s DPH",12.01.2021,20.01.2021,platná, 292/2021,výpočtová technika,2021155,"dodávateľ: Sisoft Computer Sejut, Slovenská 50/21, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 37181297","1 033,00 € s DPH",22.12.2021,19.01.2022,platná, 292/2022,vyúčt. elektriny 01-12/2022,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","116,06 € s DPH",12.01.2023,31.01.2023,platná, 293/2020,popl. za telefónne linky,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","18,00 € s DPH",12.01.2021,13.01.2021,platná, 293/2021,knihy,2021156,"dodávateľ: Kníhkupectvo alter ego, s.r.o., Hviezdoslavova 10, 060 01 Kežmarok, IČO: 36492922","254,30 € s DPH",22.12.2021,19.01.2022,platná, 293/2022,vyúčt. elektriny 01-12/2022,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","907,61 € s DPH",12.01.2023,31.01.2023,platná, 294/2020,elektrina- vyúčt. 01-12/2020,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","18,77 € s DPH",12.01.2021,20.01.2021,platná, 294/2021,fotografické a postprodukčné práce pre digitálne sprac. zbierk. predmetov,2021141,"dodávateľ: Mgr. art. Róbert Kočan, Jarná 11, Poprad, IČO: 32881100","1 500,00 € s DPH",22.12.2021,19.01.2022,platná, 294/2022,vyúčtovanie plynu 01-12/2022,,"dodávateľ: SPP, a.s., Mlynské nivy 44a, Bratislava, IČO: 35815256","12 836,98 € s DPH",13.01.2023,31.01.2023,platná, 295/2020,popl. za telefón,4/2020,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","0,06 € s DPH",12.01.2021,20.01.2021,platná, 295/2021,"externé disky, USB",2021149,"dodávateľ: Sisoft Computer Sejut, Slovenská 50/21, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 37181297","402,00 € s DPH",22.12.2021,19.01.2022,platná, 296/2021,virtuálna prezentácia výstavy,2021117,"dodávateľ: ORON s.r.o., Nová 500/66, Levoča, IČO: 46979921","600,00 € s DPH",22.12.2021,19.01.2022,platná, 297/2021,virtuálna prezentácia výstavy,2021108,"dodávateľ: ORON s.r.o., Nová 500/66, Levoča, IČO: 46979921","600,00 € s DPH",22.12.2021,19.01.2022,platná, 298/2021,3D prehliadky stálych expozícií,2021145,"dodávateľ: ORON s.r.o., Nová 500/66, Levoča, IČO: 46979921","3 000,00 € s DPH",22.12.2021,19.01.2022,platná, 299/2021,výmena dverí za protipožiarne,ZoD 2021/29,"dodávateľ: Pavol Gonda, Obrancov mieru 5, Spišská Nová Ves, IČO: 34528318","5 988,00 € s DPH",22.12.2021,19.01.2022,platná, 3/2020,zemný plyn 01/2020,,"dodávateľ: SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","1 823,00 € s DPH",15.01.2020,13.02.2020,platná, 3/2021,plyn 01/2021,6/2020,"dodávateľ: SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","1 628,00 € s DPH",14.01.2021,20.01.2021,platná, 3/2022,zemný plyn 01/2022,2021/02,"dodávateľ: SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","2 687,00 € s DPH",14.01.2022,25.01.2022,platná, 3/2023,aktualizácia podstránok www.muzeum.sk,,"dodávateľ: Ing. Milan Šoka, Švermova 6971/53, Banská Bystrica, IČO: 33861129","120,00 € s DPH",04.01.2023,31.01.2023,platná, 3/2024,kontrola EPS,2023038,"dodávateľ: ABK, s.r.o., J. Wolkera 19. Spišská Nová Ves, IČO: 36202517","174,00 € s DPH",17.01.2024,15.02.2024,platná, 30/2020,poštovné,,"dodávateľ: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124","47,90 € s DPH",11.03.2020,25.03.2020,platná, 30/2021,poplatky za telef. linky,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","18,00 € s DPH",09.03.2021,18.03.2021,platná, 30/2022,poštovné,,"dodávateľ: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124","16,90 € s DPH",08.03.2022,08.03.2022,platná, 30/2023,poplatky za telefónne linky,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35763469","18,00 € s DPH",06.03.2023,09.03.2023,platná, 30/2024,tlač na papier,2024014,"dodávateľ: FaxCopy, a.s., Zimná 78, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 35729040","442,85 € s DPH",05.03.2024,13.03.2024,platná, 300/2021,fotograf. dokumentácia a výtv. spracovanie expozícií,2021156,"dodávateľ: Mgr. art. Róbert Kočan, Jarná 11, Poprad, IČO: 32881100","950,00 € s DPH",27.12.2021,25.01.2022,platná, 301/2021,výmena a nastavenie svietidiel,2021148,"dodávateľ: Ing. Miroslav Mularčík- MOVYROB, Železničiarska 4, 080 01 Prešov, IČO: 10739254","2 757,80 € s DPH",27.12.2021,25.01.2022,platná, 302/2021,dataprojektor,2021147,"dodávateľ: Libor Fictum, Zimná 47, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 10763791","826,62 € s DPH",27.12.2021,25.01.2022,platná, 303/2021,výmena interiérových dverí,2021158,"dodávateľ: Pavol Gonda, Obrancov mieru 5, Spišská Nová Ves, IČO: 34528318","3 225,60 € s DPH",27.12.2021,25.01.2022,platná, 304/2021,"papierové utierky, toal.papier",2021159,"dodávateľ: PAPYRUS Poprad, s.r.o., Partizánska 3916, 058 01 Poprad, IČO: 31678238","77,52 € s DPH",27.12.2021,25.01.2022,platná, 305/2021,"žiarovky, LED, batérie",2021160,"dodávateľ: Libor Fictum, Zimná 47, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 10763791","363,73 € s DPH",28.12.2021,25.01.2022,platná, 306/2021,revízia výťahu,2021125,"dodávateľ: Jozef Chovanec, výťahová služba, Muráňska 56, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 10756116","316,80 € s DPH",28.12.2021,25.01.2022,platná, 307/2021,prenájom pokladn. terminálu,2021_01,"dodávateľ: Poscom s.r.o., Golianova 93, 949 01 Nitra, IČO: 51031884","15,60 € s DPH",03.01.2022,25.01.2022,platná, 308/2021,elektrina 12/2021 Z47,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","219,94 € s DPH",07.01.2022,25.01.2022,platná, 309/2021,elektrina 12/2021 Z46,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","408,07 € s DPH",10.01.2022,25.01.2022,platná, 31/2020,"vodné, stočné, zrážky Z46",,"dodávateľ: PVPS, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968","390,90 € s DPH",12.03.2020,25.03.2020,platná, 31/2021,poštovné,,"dodávateľ: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124","72,10 € s DPH",11.03.2021,18.03.2021,platná, 31/2022,"vodné, stočné, zrážky Z46",,"dodávateľ: PVPS, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968","407,62 € s DPH",15.03.2022,18.03.2022,platná, 31/2023,elektrina 02/2023 Z46,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","822,79 € s DPH",08.03.2023,14.03.2023,platná, 31/2024,"poplatky za telefóny, internet",,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35763469","116,82 € s DPH",05.03.2024,13.03.2024,platná, 310/2021,poštovné,,"dodávateľ: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124","245,40 € s DPH",10.01.2022,25.01.2022,platná, 311/2021,poplatky za mobilné telefóny,,"dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863","98,50 € s DPH",10.01.2022,25.01.2022,platná, 312/2021,"poplatky za telefóny, internet",,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","117,46 € s DPH",10.01.2022,25.01.2022,platná, 313/2021,poplatky za telef. linky,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","18,00 € s DPH",10.01.2022,25.01.2022,platná, 32/2020,"vodné, stočné Z47",,"dodávateľ: PVPS, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968","76,73 € s DPH",12.03.2020,25.03.2020,platná, 32/2021,zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby,,"dodávateľ: MUDr. Soňa Kešeláková, Letná 27, 040 01 Košice, IČO: 35567503","150,00 € s DPH",22.03.2021,25.03.2021,platná, 32/2022,"vodné, stočné Z47",,"dodávateľ: PVPS, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968","80,58 € s DPH",15.03.2022,18.03.2022,platná, 32/2023,elektrina 02/2023 Z47,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","441,55 € s DPH",08.03.2023,14.03.2023,platná, 32/2024,poplatky za telefónne linky,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35763469","18,00 € s DPH",05.03.2024,13.03.2024,platná, 33/2020,upratovacie práce,2020004,"dodávateľ: SPIŠ CLEAN s.r.o., Strojnícka 2674/3, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 50778463","550,00 € s DPH",16.03.2020,25.03.2020,platná, 33/2021,predplatné MÚZEUM,,"dodávateľ: Slovenské národné múzeum, Vajanského nábrežie 2, Bratislava, IČO: 00164721","11,44 € s DPH",23.03.2021,25.03.2021,platná, 33/2022,obal na telefón,2022018,"dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863","18,00 € s DPH",16.03.2022,21.03.2022,platná, 33/2023,členské príspevky,,"dodávateľ: Rada galérií Slovenska, Riečna 1, Bratislava, IČO: 30853231","200,00 € s DPH",08.03.2023,14.03.2023,platná, 33/2024,poplatky za telefón,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35763469","0,11 € s DPH",05.03.2024,13.03.2024,platná, 34/2020,tlač a spracovanie katalógu,2020017,"dodávateľ: Vienala s.r.o., Textilná 4, 040 12 Košice, IČO: 36569321","3 090,00 € s DPH",18.03.2020,08.04.2020,platná, 34/2021,"vodné, stočné, zrážky Z46",,"dodávateľ: PVPS, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968","388,81 € s DPH",26.03.2021,14.04.2021,platná, 34/2022,členské príspevky,,"dodávateľ: Rada galérií Slovenska, Riečna 1, 815 13 Bratislava, IČO: 30853231","200,00 € s DPH",18.03.2022,18.03.2022,platná, 34/2023,zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby,,"dodávateľ: MUDr. Soňa Kešeláková, Obchodná 16, Košice, IČO: 35567503","150,00 € s DPH",13.03.2023,14.03.2023,platná, 34/2024,elektrina 02/2024 Z47,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","246,56 € s DPH",06.03.2024,13.03.2024,platná, 35/2020,rúška,2020020,"dodávateľ: Mária Repaská, Pracovné odevy, Hviezdoslavova 1191/31, 052 01 Sp. Nová Ves, IČO: 30666171","94,00 € s DPH",24.03.2020,25.03.2020,platná, 35/2021,"vodné, stočné Z47",,"dodávateľ: PVPS, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968","71,44 € s DPH",26.03.2021,14.04.2021,platná, 35/2022,tlač a spracovanie katalógu,2022011,"dodávateľ: Vienala s.r.o., Textilná 4, 040 12 Košice, IČO: 36569321","2 700,00 € s DPH",21.03.2022,19.04.2022,platná, 35/2023,"vodné, stočné, zrážky Z46",,"dodávateľ: PVPS, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968","438,25 € s DPH",13.03.2023,14.03.2023,platná, 35/2024,elektrina 02/2024 Z46,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","453,08 € s DPH",07.03.2024,13.03.2024,platná, 36/2020,tonery,2020021,"dodávateľ: Sisoft Computer, Letná 51, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 37181297","155,00 € s DPH",30.03.2020,08.04.2020,platná, 36/2021,práce v oblasti ochrany pred požiarmi a BOZP,Dodatok_1_zml_201215,"dodávateľ: Marián Richveis, Za kaštieľom 1307/1, Smižany, IČO: 40357406","120,00 € s DPH",06.04.2021,14.04.2021,platná, 36/2022,preprava,2022013,"dodávateľ: JTJ Doprava s.r.o., Jamník 316, 053 22 Jamník, IČO: 46596232","60,00 € s DPH",23.03.2022,19.04.2022,platná, 36/2023,"vodné, stočné Z47",,"dodávateľ: PVPS, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968","91,99 € s DPH",13.03.2023,14.03.2023,platná, 36/2024,"nasávacie zariadenie, detekčné trubičky",2024011,"dodávateľ: Fisher Slovakia, s.r.o., Mäsiarska 13, 054 01 Levoča, IČO: 36483095","165,37 € s DPH",07.03.2024,13.03.2024,platná, 37/2020,zabezpeč. pracovnej zdravotnej služby,,"dodávateľ: MUDr. Soňa Kešeláková, Obchodná 16, 040 11 Košice, IČO: 35567503","150,00 € s DPH",30.03.2020,08.04.2020,platná, 37/2021,poplatky za mobilné telefóny,,"dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863","100,30 € s DPH",06.04.2021,14.04.2021,platná, 37/2022,ubytovanie,2022019,"dodávateľ: INTES Poprad, s.r.o., Nám sv. Egídia 95, Poprad, IČO: 36449814","512,60 € s DPH",28.03.2022,19.04.2022,platná, 37/2023,poštovné,,"dodávateľ: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124","20,80 € s DPH",13.03.2023,14.03.2023,platná, 37/2024,poštovné,,"dodávateľ: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124","112,80 € s DPH",13.03.2024,13.03.2024,platná, 38/2020,jedálne kupóny,2020022,"dodávateľ: Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674","2 031,14 € s DPH",30.03.2020,08.04.2020,platná, 38/2021,výkon ZO,,"dodávateľ: osobnyudaj.sk, s.r.o., Nám. osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice, IČO: 50528041","42,00 € s DPH",06.04.2021,14.04.2021,platná, 38/2022,preprava,2022013,"dodávateľ: JTJ Doprava s.r.o., Jamník 316, 053 22 Jamník, IČO: 46596232","72,00 € s DPH",28.03.2022,19.04.2022,platná, 38/2023,"úprava brečtana, ošetrenie, vyčisteniie",2023011,"dodávateľ: Ing. Lukáš Vrábeľ, Tomášikova 16, Prešov, IČO: 45329338","1 045,00 € s DPH",29.03.2023,11.04.2023,platná, 38/2024,predplatné časopisu Múzeum,,"dodávateľ: Slovenské národné múzeum, Vajanského nábrežie 2, Bratislava, IČO: 00164721","13,60 € s DPH",13.03.2024,19.03.2024,platná, 39/2020,popl. za mobilné telefóny,,"dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863","77,14 € s DPH",30.03.2020,08.04.2020,platná, 39/2021,zemný plyn,6/2020,"dodávateľ: SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","1 628,00 € s DPH",06.04.2021,14.04.2021,platná, 39/2022,tlač a spracovanie katalógu,2022021,"dodávateľ: Vienala s.r.o., Textilná 4, 040 12 Košice, IČO: 36569321","1 400,00 € s DPH",28.03.2022,19.04.2022,platná, 39/2023,plug-in na preklad a newsletter,2023023,"dodávateľ: KRIM, s.r.o., Komenského 2233/57, Žilina, IČO: 47592613","180,00 € s DPH",29.03.2023,20.04.2023,platná, 39/2024,komisný predaj,KZ 2021/01,"dodávateľ: vytvorené na Slovensku, s.r.o., Pavlovova 1, 821 08 Bratislava, IČO: 52034381","26,00 € s DPH",18.03.2024,19.03.2024,platná, 4/2020,popl. za mobilné telefóny,,"dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863","81,43 € s DPH",30.01.2020,13.02.2020,platná, 4/2021,poplatky za mobilné telefóny,,"dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863","98,50 € s DPH",01.02.2021,10.02.2021,platná, 4/2022,poplatky za mobilné telefóny,,"dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863","98,80 € s DPH",31.01.2022,07.02.2022,platná, 4/2023,poplatky za mobilné telefóny,,"dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, IČO: 47259116","88,02 € s DPH",27.01.2023,31.01.2023,platná, 4/2024,zemný plyn 01/2024,,"dodávateľ: SPP, a.s., Mlynské nivy 44a, Bratislava, IČO: 35815256","4 548,00 € s DPH",23.01.2024,15.02.2024,platná, 40/2020,výkon ZO 04/2020,,"dodávateľ: osobnyudaj.sk, s.r.o., Nám. osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice, IČO: 50528041","42,00 € s DPH",01.04.2020,08.04.2020,platná, 40/2021,"poplatky za telefóny, internet",,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","111,50 € s DPH",06.04.2021,14.04.2021,platná, 40/2022,poplatky za mobilné telefóny,,"dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863","103,78 € s DPH",31.03.2022,19.04.2022,platná, 40/2023,poplatky za mobilné telefóny,,"dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, IČO: 47259116","88,86 € s DPH",30.03.2023,11.04.2023,platná, 40/2024,knihy,2024018,"dodávateľ: Milan Kapusta- FOTOAGENCY K-ART, Klimkovičova 24, Košice, IČO: 14357372","62,00 € s DPH",18.03.2024,19.03.2024,platná, 41/2020,elektrina 03/2020 Z47,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","152,92 € s DPH",07.04.2020,08.04.2020,platná, 41/2021,poplatky za telefónne linky,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","18,00 € s DPH",06.04.2021,14.04.2021,platná, 41/2022,práce v oblasti ochrany pred požiarmi a BOZP,Dodatok_1_zml_201215,"dodávateľ: Marián Richveis, Za kaštieľom 1307/1, Smižany, IČO: 40357406","120,00 € s DPH",31.03.2022,19.04.2022,platná, 41/2023,upratovanie,,"dodávateľ: SPIŠ CLEAN, s.r.o., Strojnícka 2674/3, Spišská Nová Ves, IČO: 50778463","605,00 € s DPH",31.03.2023,11.04.2023,platná, 41/2024,"vodné, stočné, zrážky Z46",,"dodávateľ: PVPS, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968","568,04 € s DPH",25.03.2024,10.04.2024,platná, 42/2020,"popl. za telefóny, internet",,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","113,88 € s DPH",07.04.2020,08.04.2020,platná, 42/2021,elektrina 03/2021 Z46,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","291,71 € s DPH",09.04.2021,15.04.2021,platná, 42/2022,zemný plyn,2021/02,"dodávateľ: SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","2 687,00 € s DPH",01.04.2022,19.04.2022,platná, 42/2023,práce v oblasti ochrany pred požiarmi a BOZP,Dodatok_1_zml_201215,"dodávateľ: Marián Richveis, Za kaštieľom 1307/1, 053 11 Smižany, IČO: 40357406","120,00 € s DPH",03.04.2023,11.04.2023,platná, 42/2024,"vodné, stočné Z47",,"dodávateľ: PVPS, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968","95,65 € s DPH",25.03.2024,10.04.2024,platná, 43/2020,popl. za telefónne linky,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","18,00 € s DPH",07.04.2020,08.04.2020,platná, 43/2021,elektrina 03/2021 Z47,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","139,25 € s DPH",09.04.2021,15.04.2021,platná, 43/2022,výkon ZO,,"dodávateľ: osobnyudaj.sk, s.r.o., Nám. osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice, IČO: 50528041","42,00 € s DPH",01.04.2022,19.04.2022,platná, 43/2023,výkon ZO,,"dodávateľ: osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice, IČO: 50528041","42,00 € s DPH",03.04.2023,11.04.2023,platná, 43/2024,router,2024020,"dodávateľ: Ivan Sejut- SISOFT Computer, Slovenská 50/21, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 37181297","15,00 € s DPH",25.03.2024,10.04.2024,platná, 44/2020,poštovné,,"dodávateľ: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124","46,75 € s DPH",08.04.2020,08.04.2020,platná, 44/2021,poštovné,,"dodávateľ: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124","6,60 € s DPH",12.04.2021,15.04.2021,platná, 44/2022,prenájom poklad. terminálu,2021_01,"dodávateľ: Poscom s.r.o., Golianova 93, 949 01 Nitra, IČO: 51031884","15,60 € s DPH",01.04.2022,19.04.2022,platná, 44/2023,plyn 04/2023,,"dodávateľ: SPP, a.s., Mlynské nivy 44a, Bratislava, IČO: 35815256","9 273,00 € s DPH",03.04.2023,11.04.2023,platná, 44/2024,práce v oblasti BOZP a ochrany pred požiarmi,,"dodávateľ: Marián Richveis, Za kaštieľom 1307/1, 053 11 Smižany, IČO: 40357406","120,00 € s DPH",02.04.2024,10.04.2024,platná, 45/2020,elektrina 03/2020 Z46,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","276,58 € s DPH",08.04.2020,08.04.2020,platná, 45/2021,upratovacie práce,7/2020,"dodávateľ: SPIŠ CLEAN s.r.o., Strojnícka 2674/3, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 50778463","442,00 € s DPH",13.04.2021,15.04.2021,platná, 45/2022,poplatky za telef.linky,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","18,00 € s DPH",05.04.2022,19.04.2022,platná, 45/2023,prenájom pokladničného terminálu,2021_01,"dodávateľ: Poscom s.r.o., Golianova 93, Nitra, IČO: 51031884","15,60 € s DPH",03.04.2023,11.04.2023,platná, 45/2024,poplatky za mobilné telefóny,,"dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, IČO: 47259116","84,30 € s DPH",02.04.2024,10.04.2024,platná, 46/2020,"práce v oblasti ochrany pred požiarmi, BOZP",,"dodávateľ: Marián Richveis, Za kaštieľom 1307/1, Smižany, IČO: 40357406","120,00 € s DPH",15.04.2020,15.04.2020,platná, 46/2021,kvety,2021016,"dodávateľ: Ján Živčák- Záhradníctvo Muškát, Lieskovany 7, 053 21 Lieskovany, IČO: 33850691","157,80 € s DPH",23.04.2021,28.04.2021,platná, 46/2022,"poplatky za telefóny, internet",,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","116,35 € s DPH",05.04.2022,19.04.2022,platná, 46/2023,reklama vo Flash Arte,2023020,"dodávateľ: PILOT, Adámiho 2, Bratislava, IČO: 42265959","280,00 € s DPH",03.04.2023,11.04.2023,platná, 46/2024,výkon ZO,,"dodávateľ: osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice, IČO: 50528041","48,00 € s DPH",02.04.2024,10.04.2024,platná, 47/2020,plyn 04/2020,,"dodávateľ: SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","1 823,00 € s DPH",15.04.2020,15.04.2020,platná, 47/2021,štvrťročná kontrola EPS,2021015,"dodávateľ: ABK spol. s.r.o., J.Wolkera 19, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36202517","150,00 € s DPH",23.04.2021,28.04.2021,platná, 47/2022,popl. za videoseminár,,"dodávateľ: Inštitút celoživotného vzdelávania, Družstevná 232/2, 040 01 Košice, IČO: 51424266","30,00 € s DPH",05.04.2022,19.04.2022,platná, 47/2023,preprava,2023015,"dodávateľ: JTJ Doprava, Jamník 316, 053 22 Jamník, IČO: 46596232","240,00 € s DPH",04.04.2023,11.04.2023,platná, 47/2024,zemný plyn 04/2024,,"dodávateľ: SPP, a.s., Mlynské nivy 44a, Bratislava, IČO: 35815256","4 548,00 € s DPH",02.04.2024,10.04.2024,platná, 48/2020,Philco práčka,2020024,"dodávateľ: Libor Fictum, Zimná 47, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 10763791","393,99 € s DPH",15.04.2020,11.05.2020,platná, 48/2021,jedálne kupóny,2021017,"dodávateľ: Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava, IČO: 31396674","2 031,14 € s DPH",27.04.2021,28.04.2021,platná, 48/2022,"odb. spolupráca pri príprave, organizácii a realizácii výstavy",2022022,"dodávateľ: Nadia Rovderová, Perlova, Praha, IČO: 61086886","350,00 € s DPH",07.04.2022,19.04.2022,platná, 48/2023,jedálne kupóny,2023024,"dodávateľ: Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, Bratislava, IČO: 53528654","329,70 € s DPH",04.04.2023,11.04.2023,platná, 48/2024,jedálne kupóny,2024021,"dodávateľ: Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava, IČO: 53528654","380,40 € s DPH",03.04.2024,10.04.2024,platná, 49/2020,čistiace potreby,2020001,"dodávateľ: SCHWABIK s.r.o., Zimná 36, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 45976244","124,67 € s DPH",20.04.2020,06.05.2020,platná, 49/2021,hasiace prístroje,2021018,"dodávateľ: ELPO Slovakia, s.r.o. Poprad, Partizánska 2900, 058 01 Poprad, IČO: 36846414","88,20 € s DPH",29.04.2021,11.05.2021,platná, 49/2022,výroba štítkov a fólií k výstave,2022016,"dodávateľ: ubabeja s.r.o., Jantárová 30 , 040 01 Košice, IČO: 51015099","271,21 € s DPH",07.04.2022,19.04.2022,platná, 49/2023,poplatky za telefónne linky,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35763469","18,00 € s DPH",05.04.2023,20.04.2023,platná, 49/2024,"poplatky za telefóny, internet",,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35763469","115,33 € s DPH",04.04.2024,10.04.2024,platná, 5/2020,"laminovanie, tlač",2020003,"dodávateľ: FaxCOPY a.s., Zimná 78, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 35729040","32,74 € s DPH",31.01.2020,13.02.2020,platná, 5/2021,zemný plyn 02/2021,6/2020,"dodávateľ: SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","1 628,00 € s DPH",01.02.2021,03.02.2021,platná, 5/2022,zemný plyn,2021/02,"dodávateľ: SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","2 687,00 € s DPH",01.02.2022,07.02.2022,platná, 5/2023,update mzdového softvéru,2023004,"dodávateľ: Stanislav Klubert, Za Hornádom 10, Spišská Nová Ves, IČO: 34573488","130,44 € s DPH",31.01.2023,31.01.2023,platná, 5/2024,poplatky za mobilné telefóny,,"dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, IČO: 47259116","97,37 € s DPH",26.01.2024,15.02.2024,platná, 50/2020,prevádzka knižničného systému,3/2020,"dodávateľ: SVOP, s.r.o., Pod rovnicami 730/2, 841 04 Bratislava, IČO: 30775264","149,42 € s DPH",20.04.2020,06.05.2020,platná, 50/2021,poplatky za mobilné telefóny,,"dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863","100,30 € s DPH",30.04.2021,11.05.2021,platná, 50/2022,upratovacie práce,ZoD 2021/03,"dodávateľ: SPIŠ CLEAN s.r.o., Strojnícka 2674/3, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 50778463","565,00 € s DPH",07.04.2022,19.04.2022,platná, 50/2023,"poplatky za telefóny, internet",,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35763469","116,81 € s DPH",05.04.2023,20.04.2023,platná, 50/2024,poplatky za telefónne linky,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35763469","18,00 € s DPH",04.04.2024,10.04.2024,platná, 51/2020,kontrola EPS,2020009,"dodávateľ: ABK spol. s.r.o., J.Wolkera 19, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36202517","150,00 € s DPH",21.04.2020,06.05.2020,platná, 51/2021,výkon ZO,,"dodávateľ: osobnyudaj.sk, s.r.o., Nám. osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice, IČO: 50528041","42,00 € s DPH",03.05.2021,11.05.2021,platná, 51/2022,"pozvánky, plagáty",2022015,"dodávateľ: Marek Rázga, 1.mája 517/12, 059 38 Štrba, IČO: 47090359","400,00 € s DPH",08.04.2022,19.04.2022,platná, 51/2023,colné služby,,"dodávateľ: TNT Express Worldwide s.r.o., Pri starom lesíku 14, Bratislava, IČO: 31351603","6,19 € s DPH",12.04.2023,20.04.2023,platná, 51/2024,prenájom pokladničného systému,,"dodávateľ: Teya Slovakia, a.s., Mlynské Nivy 56, 821 05 Bratislava, IČO: 46857559","15,60 € s DPH",04.04.2024,10.04.2024,platná, 52/2020,upratovacie služby,1/2020,"dodávateľ: SPIŠ CLEAN s.r.o., Strojnícka 2674/3, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 50778463","430,00 € s DPH",22.04.2020,06.05.2020,platná, 52/2021,zemný plyn,6/2020,"dodávateľ: SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","1 628,00 € s DPH",03.05.2021,11.05.2021,platná, 52/2022,elektrina 03/2022/ Z46,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","739,90 € s DPH",08.04.2022,19.04.2022,platná, 52/2023,poštovné,,"dodávateľ: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124","153,60 € s DPH",13.04.2023,20.04.2023,platná, 52/2024,logistické práce,,"dodávateľ: Ing. Igor Murko, Kasárenská 89/4, Spišská Nová Ves, IČO: 37707663","150,00 € s DPH",04.04.2024,15.04.2024,platná, 53/2020,poplatky za mobilné telefóny,,"dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863","81,69 € s DPH",04.05.2020,06.05.2020,platná, 53/2021,elektrina 03-05/2021,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","848,00 € s DPH",04.05.2021,11.05.2021,platná, 53/2022,poštovné,,"dodávateľ: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124","96,95 € s DPH",08.04.2022,19.04.2022,platná, 53/2023,elektrina 03/2023 Z46,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","902,64 € s DPH",13.04.2023,20.04.2023,platná, 53/2024,upratovanie 02/2024,,"dodávateľ: SPIŠ CLEAN, s.r.o., Strojnícka 2674/3, Spišská Nová Ves, IČO: 50778463","605,00 € s DPH",08.04.2024,10.04.2024,platná, 54/2020,výkon ZO 05/2020,,"dodávateľ: osobnyudaj.sk, s.r.o., Nám. osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice, IČO: 50528041","42,00 € s DPH",04.05.2020,06.05.2020,platná, 54/2021,elektrina 03-05/2021,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","182,00 € s DPH",04.05.2021,11.05.2021,platná, 54/2022,elektrina 03/2022 Z47,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","267,29 € s DPH",11.04.2022,19.04.2022,platná, 54/2023,elektrina 03/2023 Z47,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","425,47 € s DPH",13.04.2023,20.04.2023,platná, 54/2024,upratovanie 03/2024,,"dodávateľ: SPIŠ CLEAN, s.r.o., Strojnícka 2674/3, Spišská Nová Ves, IČO: 50778463","605,00 € s DPH",08.04.2024,10.04.2024,platná, 55/2020,elektrina 03-05/2020,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","842,00 € s DPH",05.05.2020,06.05.2020,platná, 55/2021,poplatky za telefónne linky,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","18,00 € s DPH",04.05.2021,11.05.2021,platná, 55/2022,fotoreprodukovanie diel,2022020,"dodávateľ: Friedman production, SNP 163/109, 059 16 Hranovnica, IČO: 52139425","400,00 € s DPH",11.04.2022,19.04.2022,platná, 55/2022,fotoreprodukovanie diel,2022020,dodávateľ: Friedman production,,,,platná, 55/2023,ubytovanie,2023021,"dodávateľ: INTES Poprad, s.r.o., Nám. sv. Egídia 95, 058 01 Poprad, IČO: 36449814","41,60 € s DPH",13.04.2023,20.04.2023,platná, 55/2024,prenájom pokladničného systému,,"dodávateľ: Teya Slovakia, a.s., Mlynské Nivy 56, 821 05 Bratislava, IČO: 46857559","15,60 € s DPH",08.04.2024,10.04.2024,platná, 56/2020,elektrina 03-05/2020,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","172,00 € s DPH",05.05.2020,06.05.2020,platná, 56/2021,"popl. za telefóny, internet",,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","113,00 € s DPH",04.05.2021,11.05.2021,platná, 56/2022,projektová dokumentácia,ZoD 2022/03,"dodávateľ: TomMed, s.r.o., Nová 58, 054 01 Levoča, IČO: 36500445","4 260,00 € s DPH",11.04.2022,11.05.2022,platná, 56/2023,foto a videodokumentácia,2023019,"dodávateľ: FLEISCHER s.r.o., Tatranská 4, 040 01 Košice, IČO: 52784851","350,00 € s DPH",17.04.2023,20.04.2023,platná, 56/2024,kniha,,"dodávateľ: Helmut Bistika GALERIE CAFE, Štóska 60, Medzev, IČO: 44960662","25,00 € s DPH",08.04.2024,10.04.2024,platná, 57/2020,zemný plyn 05/2020,6300139300,"dodávateľ: SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","1 823,00 € s DPH",06.05.2020,11.05.2020,platná, 57/2021,upratovacie práce,7/2020,"dodávateľ: SPIŠ CLEAN s.r.o., Strojnícka 2674/3, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 50778463","565,00 € s DPH",04.05.2021,11.05.2021,platná, 57/2022,techn. zabezpečenie a služby spojené s inštal. výstavy,2022017,"dodávateľ: ATTAEY s.r.o., Tomášikova 2570/32, 058 01 Poprad, IČO: 35858770","225,00 € s DPH",19.04.2022,11.05.2022,platná, 57/2023,"výstavný, balný, archivačný materiál",2023016,"dodávateľ: PAPYRUS Poprad s.r.o., Partizánska 3916, 058 01 Poprad, IČO: 31678238","279,90 € s DPH",17.04.2023,20.04.2023,platná, 57/2024,elektrina 03/2024 Z46,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","434,34 € s DPH",09.04.2024,10.04.2024,platná, 58/2020,"dezinfekčné stojany, dezinfekcia",2020028,"dodávateľ: Erik Rangl- Reklama, Šebestova 2, 909 01 Skalica, IČO: 35495979","296,40 € s DPH",07.05.2020,13.05.2020,platná, 58/2021,detské šiltovky,2021024,"dodávateľ: LAJKA ADV, s.r.o., Sokolská 287/31, Strečno, IČO: 36665037","118,94 € s DPH",06.05.2021,12.05.2021,platná, 58/2022,čistenie a kontrola kanalizácie,2022014,"dodávateľ: Kanal Servis s.r.o., Topoľová 1913/13, Spišská Nová Ves, IČO: 50612395","145,00 € s DPH",19.04.2022,11.05.2022,platná, 58/2023,odborný seminár,,"dodávateľ: Asociácia správcov registratúry, j. Kráľa 651, Nitrianske Rudno, IČO: 37922190","65,00 € s DPH",18.04.2023,20.04.2023,platná, 58/2024,oprava parkovacej zábrany,2024024,"dodávateľ: Jozef Maro- Stavebné zámočníctvo, Radlinského 17, Spišská Nová Ves, IČO: 30270537","60,00 € s DPH",09.04.2024,15.04.2024,platná, 59/2020,elektrina 04/2020 Z 46,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","286,10 € s DPH",11.05.2020,11.05.2020,platná, 59/2021,autorská odmena/ koncert online,LZ 2021/01,"dodávateľ: SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava, IČO: 00178454","12,00 € s DPH",06.05.2021,12.05.2021,platná, 59/2022,fotodokumentácia a videodokumentácia,2022023,"dodávateľ: FLEISCHER s.r.o., Tatranská 4, Košice, IČO: 52784851","400,00 € s DPH",26.04.2022,11.05.2022,platná, 59/2023,výstavníctvo a technické zabezpečenie,2023012,"dodávateľ: RAUM nábytok s.r.o., Podskala 32, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 51886839","360,00 € s DPH",19.04.2023,03.05.2023,platná, 59/2024,elektrina 03/2024 Z47,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","245,71 € s DPH",10.04.2024,10.04.2024,platná, 6/2020,výkon ZO 02/2020,,"dodávateľ: osobnyudaj.sk, s.r.o., Nám. osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice, IČO: 50528041","42,00 € s DPH",03.02.2020,13.02.2020,platná, 6/2021,výkon ZO 02/2021,,"dodávateľ: osobnyudaj.sk, s.r.o., Nám. osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice, IČO: 50528041","42,00 € s DPH",01.02.2021,10.02.2021,platná, 6/2022,výkon ZO,,"dodávateľ: osobnyudaj.sk, s.r.o., Nám. osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice, IČO: 50528041","42,00 € s DPH",01.02.2022,07.02.2022,platná, 6/2023,zemný plyn 01-02/2023,,"dodávateľ: SPP, a.s., Mlynské nivy 44a, Bratislava, IČO: 35815256","9 273,00 € s DPH",01.02.2023,16.02.2023,platná, 6/2024,výkon ZO 02/2024,,"dodávateľ: osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice, IČO: 50528041","48,00 € s DPH",01.02.2024,15.02.2024,platná, 60/2020,elektrina 04/2020 Z47,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","149,03 € s DPH",11.05.2020,11.05.2020,platná, 60/2021,elektrina 04/2021 Z47,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","154,15 € s DPH",07.05.2021,12.05.2021,platná, 60/2022,jedálne kupóny,2022024,"dodávateľ: Up Déjeuner s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, Bratislava, IČO: 53528654","1 828,74 € s DPH",26.04.2022,11.05.2022,platná, 60/2023,oprava kanalizácie,2023025,"dodávateľ: Kanal Spiš s.r.o., Topoľová 13, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 50612395","955,00 € s DPH",19.04.2023,03.05.2023,platná, 60/2024,poštovné,,"dodávateľ: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124","150,50 € s DPH",11.04.2024,15.04.2024,platná, 61/2020,poštovné,,"dodávateľ: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124","12,00 € s DPH",11.05.2020,13.05.2020,platná, 61/2021,elektrina 04/2021 Z46,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","287,75 € s DPH",10.05.2021,12.05.2021,platná, 61/2022,výkon ZO,,"dodávateľ: osobnyudaj.sk, s.r.o., Nám. osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice, IČO: 50528041","42,00 € s DPH",02.05.2022,11.05.2022,platná, 61/2023,upratovanie,,"dodávateľ: SPIŠ CLEAN, s.r.o., Strojnícka 2674/3, Spišská Nová Ves, IČO: 50778463","605,00 € s DPH",24.04.2023,03.05.2023,platná, 61/2024,revízie výťahu,,"dodávateľ: Jozef Chovanec- výťahová služba, Muráňska 56, Spišská Nová Ves, IČO: 10756116","112,18 € s DPH",17.04.2024,22.04.2024,platná, 62/2020,poplatky za telefónne linky,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","18,00 € s DPH",12.05.2020,13.05.2020,platná, 62/2021,farby,2021019,"dodávateľ: FER Farby, s.r.o., Slovenská 619/34, Markušovce, IČO: 47687355","17,28 € s DPH",10.05.2021,12.05.2021,platná, 62/2022,zemný plyn,2021/02,"dodávateľ: SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","2 687,00 € s DPH",02.05.2022,11.05.2022,platná, 62/2023,"tlač popisiek, fólií, fotografií",2023014,"dodávateľ: Marek Rázga, 1. mája 517/12, Štrba, IČO: 47090359","452,00 € s DPH",25.04.2023,03.05.2023,platná, 62/2024,catering,2024025,"dodávateľ: Kamil Janík, Medza 2117/6, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 44776527","200,00 € s DPH",17.04.2024,22.04.2024,platná, 63/2020,"poplatky za telefóny, internet",,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","111,59 € s DPH",12.05.2020,13.05.2020,platná, 63/2021,DVD film,2021023,"dodávateľ: Slovenský filmový ústav, Grösslingova 32, Bratislava, IČO: 00891444","13,15 € s DPH",10.05.2021,12.05.2021,platná, 63/2022,popl. za mobilné telefóny,,"dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863","107,40 € s DPH",02.05.2022,11.05.2022,platná, 63/2023,"pozvánky, plagáty",2023013,"dodávateľ: Marek Rázga, 1. mája 517/12, Štrba, IČO: 47090359","546,20 € s DPH",25.04.2023,03.05.2023,platná, 63/2024,catering,2024026,"dodávateľ: Ing. Monika Hrúzová, J. Czauczika 2, 054 01 Levoča, IČO: 40860256","114,00 € s DPH",18.04.2024,22.04.2024,platná, 64/2020,upratovacie služby,1/2020,"dodávateľ: SPIŠ CLEAN s.r.o., Strojnícka 2674/3, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 50778463","550,00 € s DPH",28.05.2020,03.06.2020,platná, 64/2021,poštovné,,"dodávateľ: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124","23,55 € s DPH",11.05.2021,12.05.2021,platná, 64/2022,prenájom poklad. terminálu,2021_01,"dodávateľ: Poscom s.r.o., Golianova 93, 949 01 Nitra, IČO: 51031884","15,60 € s DPH",02.05.2022,11.05.2022,platná, 64/2023,výkon ZO,"2/2018, č.zml. ZO/2018A17043-1","dodávateľ: osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice, IČO: 50528041","42,00 € s DPH",02.05.2023,03.05.2023,platná, 64/2024,technické zabezpečenie a služby spojené s inštaláciou výstav,2024023,"dodávateľ: mgr. art. Róbert Kočan, Jarná 11, Poprad, IČO: 32881100","350,00 € s DPH",18.04.2024,22.04.2024,platná, 65/2020,hygienické gély,2020029,"dodávateľ: SPIŠ CLEAN s.r.o., Strojnícka 2674/3, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 50778463","18,00 € s DPH",28.05.2020,03.06.2020,platná, 65/2021,prevádzka knižnič. systému,3/2020,"dodávateľ: SVOP, spol. s r.o., Pod rovnicami 730/2, Bratislava, IČO: 30775264","142,80 € s DPH",11.05.2021,12.05.2021,platná, 65/2022,poplatky za telef. linky,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","18,00 € s DPH",04.05.2022,11.05.2022,platná, 65/2023,plyn 05/2023,,"dodávateľ: SPP, a.s., Mlynské nivy 44a, Bratislava, IČO: 35815256","9 273,00 € s DPH",02.05.2023,03.05.2023,platná, 65/2024,"výroba a tlač pozvánok, plagátov, fólií",2024019,"dodávateľ: Marek Rázga, 1. mája 517/12, Štrba, IČO: 47090359","1 252,60 € s DPH",22.04.2024,06.05.2024,platná, 66/2020,pečiatky,2020030,"dodávateľ: TOPART 96, s.r.o., SNP 712, 059 16 Hranovnica, IČO: 31727468","44,56 € s DPH",28.05.2020,03.06.2020,platná, 66/2021,"adaptér, disky, SSD",2021020,"dodávateľ: Sisoft Computer Sejut, Slovenská 50/21, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 37181297","257,99 € s DPH",12.05.2021,12.05.2021,platná, 66/2022,"popl. za telefóny, internet",,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","115,01 € s DPH",04.05.2022,11.05.2022,platná, 66/2023,poplatky za mobilné telefóny,,"dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, IČO: 47259116","98,26 € s DPH",02.05.2023,03.05.2023,platná, 66/2024,školenie,,"dodávateľ: MEDISON, s.r.o., Obchodná 16, Košice, IČO: 36679135","72,00 € s DPH",29.04.2024,06.05.2024,platná, 67/2020,výkon ZO,,"dodávateľ: osobnyudaj.sk, s.r.o., Nám. osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice, IČO: 50528041","42,00 € s DPH",01.06.2020,03.06.2020,platná, 67/2021,dokumentácia k Modernizácii osvetlenia,2021022,"dodávateľ: PREFER, s.r.o., Jilemnického 3, 080 01 Prešov, IČO: 36461008","960,00 € s DPH",20.05.2021,25.06.2021,platná, 67/2022,elektrina 03-05/2022,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","253,00 € s DPH",04.05.2022,11.05.2022,platná, 67/2023,prevádzka knižničného systému,3/2020,"dodávateľ: SVOP, spol. s r.o., Pod rovnicami 730/2, Bratislava, IČO: 30775264","157,20 € s DPH",02.05.2023,03.05.2023,platná, 67/2024,poplatky za mobilné telefóny,,"dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, IČO: 47259116","90,50 € s DPH",29.04.2024,06.05.2024,platná, 68/2020,"laminovanie, tlač",2020011,"dodávateľ: FaxCOPY a.s., Zimná 78, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 35729040","20,74 € s DPH",01.06.2020,03.06.2020,platná, 68/2021,"inštalácia pokladn. systému, školenie",2021_01,"dodávateľ: Poscom s.r.o., Golianova 93, 949 01 Nitra, IČO: 51031884","120,00 € s DPH",21.05.2021,10.06.2021,platná, 68/2022,elektrina 03-05/2022,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","1 338,00 € s DPH",04.05.2022,11.05.2022,platná, 68/2023,lektorovanie výtvarnej dielne,2023026,"dodávateľ: Ľudmila Valenčíková, Koceľova 9, Spišská Nová Ves, IČO: 1080387429","50,00 € s DPH",02.05.2023,03.05.2023,platná, 68/2024,prevádzka knižničného systému,3/2020,"dodávateľ: SVOP, spol. s r.o., Pod rovnicami 730/2, Bratislava, IČO: 30775264","172,80 € s DPH",30.04.2024,06.05.2024,platná, 69/2020,zemný plyn 06/2020,,"dodávateľ: SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","1 823,00 € s DPH",03.06.2020,03.06.2020,platná, 69/2021,virtuálna prezentácia výstavy,2021008,"dodávateľ: SpišArt s.r.o., Nová 500/66, Levoča, IČO: 47525606","600,00 € s DPH",24.05.2021,10.06.2021,platná, 69/2022,tlač propagačných materiálov,2022029,"dodávateľ: Marek Rázga, 1.mája 517/12, 059 38 Štrba, IČO: 47090359","431,20 € s DPH",06.05.2022,11.05.2022,platná, 69/2023,preklady odborných textov,2023018,"dodávateľ: Bc. Gavin W. Cowper, Budimír 40, Budimír, IČO: 41508301","400,00 € s DPH",02.05.2023,03.05.2023,platná, 69/2024,výkon ZO,,"dodávateľ: osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice, IČO: 50528041","48,00 € s DPH",02.05.2024,06.05.2024,platná, 7/2020,elektrina 01-02/2020,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","172,00 € s DPH",03.02.2020,13.02.2020,platná, 7/2021,elektrina 01-02/2021,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","848,00 € s DPH",02.02.2021,10.02.2021,platná, 7/2022,prenájom poklad. terminálu,2021_01,"dodávateľ: Poscom s.r.o., Golianova 93, 949 01 Nitra, IČO: 51031884","15,60 € s DPH",01.02.2022,07.02.2022,platná, 7/2023,elektrina 01-02/2023,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","1 832,00 € s DPH",01.02.2023,16.02.2023,platná, 7/2024,tlač,2024001,"dodávateľ: FaxCopy, a.s., Zimná 78, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 35729040","44,85 € s DPH",01.02.2024,15.02.2024,platná, 70/2020,odb. prehliadky a skúšky VTZ plynového a tlakového,2020013,"dodávateľ: Andrej Slivka - Plynoservis s.r.o., Športová 167, 059 11 Hozelec, IČO: 47070838","422,40 € s DPH",04.06.2020,09.06.2020,platná, 70/2021,virtuálna prezentácia výstav,2021010,"dodávateľ: SpišArt s.r.o., Nová 500/66, Levoča, IČO: 47525606","600,00 € s DPH",24.05.2021,10.06.2021,platná, 70/2022,tlač plagátov,2022030,"dodávateľ: Marek Rázga, 1.mája 517/12, 059 38 Štrba, IČO: 47090359","40,80 € s DPH",06.05.2022,11.05.2022,platná, 70/2023,publikácia,2023002,"dodávateľ: RVC Štrba, Scherfelova 6, 058 01 Poprad, IČO: 31954502","44,00 € s DPH",02.05.2023,03.05.2023,platná, 70/2024,jedálne kupóny,2024030,"dodávateľ: Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava, IČO: 53528654","392,40 € s DPH",02.05.2024,06.05.2024,platná, 71/2020,"kontrola hydrantov, oprava hasiac.prístrojov",2020031,"dodávateľ: ELPO POPRAD Slovakia s.r.o., Partizánska 2900, 058 01 Poprad, IČO: 36846325","127,90 € s DPH",04.06.2020,09.06.2020,platná, 71/2021,kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov,2021021,"dodávateľ: ELPO s.r.o., Partizánska 2900, 058 01 Poprad, IČO: 36450359","178,30 € s DPH",25.05.2021,10.06.2021,platná, 71/2022,poštovné,,"dodávateľ: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124","16,25 € s DPH",06.05.2022,11.05.2022,platná, 71/2023,prenájom pokladničného terminálu,2021_01,"dodávateľ: Poscom s.r.o., Golianova 93, Nitra, IČO: 51031884","15,60 € s DPH",02.05.2023,10.05.2023,platná, 71/2024,fotografická a videodokumentácia výstav,2024022,"dodávateľ: FLEISCHER s.r.o., Tatranská 4, 040 01 Košice, IČO: 52784851","400,00 € s DPH",02.05.2024,06.05.2024,platná, 72/2020,poplatok za potvrdenie,,"dodávateľ: Slovenská komora exekútorov, Šustekova 49, 851 04 Bratislava, IČO: 35659718","6,60 € s DPH",04.06.2020,09.06.2020,platná, 72/2021,autorská odmena,LZ 2021/02,"dodávateľ: SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava, IČO: 00178454","24,00 € s DPH",26.05.2021,10.06.2021,platná, 72/2022,elektrina 04/2022 Z46,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","583,86 € s DPH",09.05.2022,11.05.2022,platná, 72/2023,elektrina 03-05/2023,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","318,00 € s DPH",03.05.2023,10.05.2023,platná, 72/2024,plyn 05/2024,,"dodávateľ: SPP, a.s., Mlynské nivy 44a, Bratislava, IČO: 35815256","4 548,00 € s DPH",02.05.2024,06.05.2024,platná, 73/2020,elektrina 05/2020 Z47,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","115,57 € s DPH",08.06.2020,09.06.2020,platná, 73/2021,"podložky, skrutky, zásuvky",2021007,"dodávateľ: Nezábudka, s.r.o., Letná 39, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 47968834","98,06 € s DPH",28.05.2021,10.06.2021,platná, 73/2022,elektrina 04/2022 Z47,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","268,07 € s DPH",09.05.2022,11.05.2022,platná, 73/2023,elektrina 03-05/2023,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","1 832,00 € s DPH",03.05.2023,10.05.2023,platná, 73/2024,elektrina 03-05/2024,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","240,00 € s DPH",02.05.2024,06.05.2024,platná, 74/2020,elektrina 05/2020 Z46,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","240,12 € s DPH",08.06.2020,09.06.2020,platná, 74/2021,popl za mobilné telefóny,,"dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863","99,70 € s DPH",31.05.2021,10.06.2021,platná, 74/2022,prevádzka knižničného systému,3/2020,"dodávateľ: SVOP, spol. s r.o., Pod rovnicami 730/2, Bratislava, IČO: 30775264","142,80 € s DPH",10.05.2022,11.05.2022,platná, 74/2023,jedálne kupóny,2023028,"dodávateľ: Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava, IČO: 53528654","396,00 € s DPH",03.05.2023,10.05.2023,platná, 74/2024,elektrina 03-05/2024,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","919,00 € s DPH",02.05.2024,06.05.2024,platná, 75/2020,"popl. za telefóny, internet",,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","111,34 € s DPH",08.06.2020,09.06.2020,platná, 75/2021,výkon ZO,,"dodávateľ: osobnyudaj.sk, s.r.o., Nám. osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice, IČO: 50528041","42,00 € s DPH",01.06.2021,10.06.2021,platná, 75/2022,"kontrola a oprava hasiacich prístrojov, hydrantov a pož. klapky",2022025,"dodávateľ: ELPO s.r.o., Hraničná 666/12, 058 01 Poprad, IČO: 36450359","170,90 € s DPH",10.05.2022,11.05.2022,platná, 75/2023,"poplatky za telefóny, internet",,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35763469","115,13 € s DPH",04.05.2023,10.05.2023,platná, 75/2024,prenájom pokladničného systému,2021_01,"dodávateľ: Teya Slovakia, a.s., Mlynské Nivy 56, 821 05 Bratislava, IČO: 46857559","15,60 € s DPH",03.05.2024,06.05.2024,platná, 76/2020,popl. za telefónne linky,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","18,00 € s DPH",08.06.2020,09.06.2020,platná, 76/2021,za pokladničný terminál,2021_01,"dodávateľ: Poscom s.r.o., Golianova 93, 949 01 Nitra, IČO: 51031884","7,55 € s DPH",01.06.2021,10.06.2021,platná, 76/2022,upratovacie práce,2021/03,"dodávateľ: SPIŠ CLEAN s.r.o., Strojnícka 2674/3, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 50778463","565,00 € s DPH",12.05.2022,12.05.2022,platná, 76/2023,poplatky za telefónne linky,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35763469","18,00 € s DPH",04.05.2023,10.05.2023,platná, 76/2024,poplatky za telefónne linky,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35763469","18,00 € s DPH",06.05.2024,15.05.2024,platná, 77/2020,čistenie komínov,2020033,"dodávateľ: KOMINÁR- JANÍK-POPRAD, s.r.o., Gattingerova 4631/3, 058 01 Poprad, IČO: 51738171","120,00 € s DPH",08.06.2020,09.06.2020,platná, 77/2021,zemný plyn,6/2020,"dodávateľ: SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","1 628,00 € s DPH",02.06.2021,10.06.2021,platná, 77/2022,lektorovanie keramického workshopu,2022027,"dodávateľ: ANNOGALLERY, Ondrej 59, 059 12 Hôrka, IČO: 42084989","50,00 € s DPH",17.05.2022,31.05.2022,platná, 77/2023,"tlač pozvánok, posterov, skladačky",2023030,"dodávateľ: Marek Rázga, 1. mája 517/12, Štrba, IČO: 47090359","422,00 € s DPH",05.05.2023,17.05.2023,platná, 77/2024,"poplatky za telefóny, internet",,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35763469","115,07 € s DPH",06.05.2024,15.05.2024,platná, 78/2020,jedálne kupóny,,"dodávateľ: Up Slovensko, s.r.o., Tomašikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674","2 031,14 € s DPH",11.06.2020,18.06.2020,platná, 78/2021,oprava hydrantových ventilov,2021026,"dodávateľ: ELPO Slovakia, s.r.o. Poprad, Partizánska 2900, 058 01 Poprad, IČO: 36846414","289,20 € s DPH",02.06.2021,10.06.2021,platná, 78/2022,lektorovanie keramického workshopu,2022028,"dodávateľ: ANNOGALLERY, Ondrej 59, 059 12 Hôrka, IČO: 42084989","50,00 € s DPH",17.05.2022,31.05.2022,platná, 78/2023,pozvánky,2023031,"dodávateľ: Marek Rázga, 1. mája 517/12, Štrba, IČO: 47090359","143,00 € s DPH",05.05.2023,17.05.2023,platná, 78/2024,elektrina 04/2024 Z47,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","140,64 € s DPH",07.05.2024,15.05.2024,platná, 79/2020,"materiál k výpočt.technike, softvér",2020036,"dodávateľ: Sisoft Computer, Letná 51, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31297676","279,70 € s DPH",12.06.2020,18.06.2020,platná, 79/2021,čistenie komínov a dymovodov,2021036,"dodávateľ: KOMINÁR- JANÍK-POPRAD, s.r.o., Gattingerova 3, Poprad- Spišská Sobota, IČO: 51738171","120,00 € s DPH",02.06.2021,10.06.2021,platná, 79/2022,toal. papier a utierky,2022033,"dodávateľ: PAPYRUS Poprad, s.r.o., Partizánska 3916, 058 01 Poprad, IČO: 31678238","126,79 € s DPH",18.05.2022,31.05.2022,platná, 79/2023,"pozvánky, program",2023032,"dodávateľ: Marek Rázga, 1. mája 517/12, Štrba, IČO: 47090359","118,10 € s DPH",05.05.2023,17.05.2023,platná, 79/2024,elektrina 04/2024 Z46,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","307,61 € s DPH",07.05.2024,15.05.2024,platná, 8/2020,elektrina 01-02/2020,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","842,00 € s DPH",03.02.2020,13.02.2020,platná, 8/2021,elektrina 01-02/2021,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","182,00 € s DPH",02.02.2021,10.02.2021,platná, 8/2022,elektrina 01-02/2022,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","220,00 € s DPH",02.02.2022,07.02.2022,platná, 8/2023,elektrina 01-02/2023,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","318,00 € s DPH",01.02.2023,16.02.2023,platná, 8/2024,zemný plyn 02/2024,,"dodávateľ: SPP, a.s., Mlynské nivy 44a, Bratislava, IČO: 35815256","4 548,00 € s DPH",01.02.2024,15.02.2024,platná, 80/2020,balný materiál. hygienické potreby,2020012,"dodávateľ: PAPYRUS Poprad, s.r.o., Partizánska 3916, 058 01 Poprad, IČO: 31678238","334,85 € s DPH",12.06.2020,18.06.2020,platná, 80/2021,elektrina 05/2021 Z47,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","162,84 € s DPH",04.06.2021,10.06.2021,platná, 80/2022,"karabíny, pásky ,reťaze",2022001,"dodávateľ: Nezábudka, s.r.o., Letná 39, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 47968834","32,20 € s DPH",25.05.2022,31.05.2022,platná, 80/2023,elektrina 04/2023 Z46,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","784,28 € s DPH",09.05.2023,17.05.2023,platná, 80/2024,výtvarný materiál- filamenty,2024035,"dodávateľ: Alza.sk, s.r.o., Sliačsla 1/D, Bratislava, IČO: 36562939","132,73 € s DPH",07.05.2024,15.05.2024,platná, 81/2020,poštovné,,"dodávateľ: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124","4,95 € s DPH",12.06.2020,18.06.2020,platná, 81/2021,elektrina 05/2021 Z46,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","304,15 € s DPH",07.06.2021,10.06.2021,platná, 81/2022,online seminár,,"dodávateľ: PROEKO s.r.o., Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava, IČO: 35900831","89,00 € s DPH",26.05.2022,31.05.2022,platná, 81/2023,elektrina 04/2023 Z47,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","346,78 € s DPH",09.05.2023,17.05.2023,platná, 81/2024,tlač na papier,,"dodávateľ: FaxCopy, a.s., Zimná 78, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 35729040","86,79 € s DPH",09.05.2024,15.05.2024,platná, 82/2020,upratovacie služby,1/2020,"dodávateľ: SPIŠ CLEAN s.r.o., Strojnícka 2674/3, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 50778463","412,50 € s DPH",15.06.2020,18.06.2020,platná, 82/2021,"poplatky za telefóny, internet",,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","115,98 € s DPH",07.06.2021,10.06.2021,platná, 82/2022,autorská odmena za licenciu na použitie hudobných diel,,"dodávateľ: SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava, IČO: 00178454","37,80 € s DPH",27.05.2022,31.05.2022,platná, 82/2023,poštovné,,"dodávateľ: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124","10,95 € s DPH",11.05.2023,17.05.2023,platná, 82/2024,VR okuliare,2024034,"dodávateľ: Alza.sk, s.r.o., Sliačsla 1/D, Bratislava, IČO: 36562939","58,57 € s DPH",09.05.2024,15.05.2024,platná, 83/2020,aktivačný poplatok,4/2020,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","5,00 € s DPH",18.06.2020,07.07.2020,platná, 83/2021,poplatky za telef. linky,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","18,00 € s DPH",07.06.2021,10.06.2021,platná, 83/2022,tonery,2022035,"dodávateľ: Sisoft Computer Sejut, Letná 51, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 37181297","63,98 € s DPH",30.05.2022,07.06.2022,platná, 83/2023,výstavný materiál,2023017,"dodávateľ: Peter Repka, Kvetná 9171/28, Spišská Nová Ves, IČO: 41687868","125,00 € s DPH",11.05.2023,17.05.2023,platná, 83/2024,poštovné,,"dodávateľ: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124","28,60 € s DPH",14.05.2024,15.05.2024,platná, 84/2020,"vodné, stočné 03-06/2020 Z47",,"dodávateľ: PVPS, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968","66,14 € s DPH",18.06.2020,07.07.2020,platná, 84/2021,upratovacie práce,7/2020,"dodávateľ: SPIŠ CLEAN s.r.o., Strojnícka 2674/3, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 50778463","565,00 € s DPH",08.06.2021,25.06.2021,platná, 84/2022,poplatky za mobilné telefóny,,"dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863","107,47 € s DPH",01.06.2022,07.06.2022,platná, 84/2023,lektorovanie dielne,2023034,"dodávateľ: ANNOGALLERY, Ondrej 59, 059 12 Hôrka, IČO: 42084989","60,00 € s DPH",15.05.2023,17.05.2023,platná, 84/2024,propagačné materiály,2024029,"dodávateľ: Marek Rázga, 1. mája 517/12, Štrba, IČO: 47090359","357,60 € s DPH",14.05.2024,15.05.2024,platná, 85/2020,"vodné, stočné, zrážky 03-06/2020 Z46",,"dodávateľ: PVPS, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968","403,78 € s DPH",18.06.2020,07.07.2020,platná, 85/2021,popl. za telefón,4/2020,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","0,18 € s DPH",10.06.2021,25.06.2021,platná, 85/2022,zemný plyn 06/2022,2021/02,"dodávateľ: SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","2 687,00 € s DPH",01.06.2022,07.06.2022,platná, 85/2023,lektorovanie dielne,2023035,"dodávateľ: Eva Vaverčáková Veverička print, Starý jarok 43, Spišské Podhradie, IČO: 50947699","60,00 € s DPH",15.05.2023,17.05.2023,platná, 85/2024,"háčiky, tmel, žiarovky",2024007,"dodávateľ: Nezábudka, s.r.o., Letná 39, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 47968834","39,70 € s DPH",16.05.2024,22.05.2024,platná, 86/2020,rekonštrukcia výťahu,KuZ 2020/01,"dodávateľ: Jozef Chovanec, výťahová služba, Muráňska 56, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 10756116","45 198,00 € s DPH",18.06.2020,07.07.2020,platná, 86/2021,"tlač pozvánok, plagátov",2021027,"dodávateľ: Marek Rázga, 1.mája 517/12, 059 38 Štrba, IČO: 47090359","360,00 € s DPH",14.06.2021,25.06.2021,platná, 86/2022,výkon ZO,,"dodávateľ: osobnyudaj.sk, s.r.o., Nám. osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice, IČO: 50528041","42,00 € s DPH",01.06.2022,07.06.2022,platná, 86/2023,upratovanie,,"dodávateľ: SPIŠ CLEAN, s.r.o., Strojnícka 2674/3, Spišská Nová Ves, IČO: 50778463","605,00 € s DPH",18.05.2023,23.05.2023,platná, 86/2024,3D perá,2024036,"dodávateľ: Richard Matušovský, Malcov 306, 086 06 Malcov, IČO: 52325792","240,00 € s DPH",17.05.2024,22.05.2024,platná, 87/2020,popl. za mobilné telefóny,,"dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863","76,72 € s DPH",19.06.2020,07.07.2020,platná, 87/2021,"tlač pozvánok, plagátov, skladačky",2021013,"dodávateľ: Marek Rázga, 1.mája 517/12, 059 38 Štrba, IČO: 47090359","450,00 € s DPH",14.06.2021,25.06.2021,platná, 87/2022,prenájom poklad. terminálu,2021_01,"dodávateľ: Poscom s.r.o., Golianova 93, 949 01 Nitra, IČO: 51031884","15,60 € s DPH",01.06.2022,07.06.2022,platná, 87/2023,kontrola EPS,2023009,"dodávateľ: ABK, s.r.o., J. Wolkera 19. Spišská Nová Ves, IČO: 36202517","174,00 € s DPH",18.05.2023,23.05.2023,platná, 87/2024,vedenie tvorivej dielne,2024031,"dodávateľ: Eva Vaverčáková Veverička print, Starý jarok 43, Spišské Podhradie, IČO: 50947699","150,00 € s DPH",20.05.2024,22.05.2024,platná, 88/2020,poplatky za mobilné telefóny,,"dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863","78,48 € s DPH",01.07.2020,07.07.2020,platná, 88/2021,ubytovanie,2021039,"dodávateľ: STEZ, Za Hornádom 15, Sp. Nová Ves, IČO: 35514035","46,20 € s DPH",14.06.2021,25.06.2021,platná, 88/2022,"popl. za telefóny, internet",,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","115,07 € s DPH",06.06.2022,07.06.2022,platná, 88/2023,sprievodca výstavou,2023036,"dodávateľ: Marek Rázga, 1. mája 517/12, Štrba, IČO: 47090359","530,00 € s DPH",19.05.2023,07.06.2023,platná, 88/2024,lektorovanie keramickej dielne,2024033,"dodávateľ: ANNOGALLERY, Ondrej 59, 059 12 Hôrka, IČO: 42084989","50,00 € s DPH",20.05.2024,22.05.2024,platná, 89/2020,výkon ZO 07/2020,,"dodávateľ: osobnyudaj.sk, s.r.o., Nám. osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice, IČO: 50528041","42,00 € s DPH",01.07.2020,07.07.2020,platná, 89/2021,"vodné, stočné, zrážky Z46",,"dodávateľ: PVPS, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968","347,34 € s DPH",14.06.2021,25.06.2021,platná, 89/2022,popl. za telefónne linky,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","18,00 € s DPH",06.06.2022,07.06.2022,platná, 89/2023,ubytovanie,2023037,"dodávateľ: INTES Poprad, s.r.o., Nám. sv. Egídia 95, 058 01 Poprad, IČO: 36449814","41,60 € s DPH",25.05.2023,07.06.2023,platná, 89/2024,kontrola EPS,2024010,"dodávateľ: ABK, s.r.o., J. Wolkera 19. Spišská Nová Ves, IČO: 36202517","174,00 € s DPH",21.05.2024,22.05.2024,platná, 9/2020,update mzd. softvéru,2020005,"dodávateľ: Stanislav Klubert, Za Hornádom 10, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 34573488","116,40 € s DPH",03.02.2020,13.02.2020,platná, 9/2021,popl. za telefónne linky,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","18,00 € s DPH",09.02.2021,10.02.2021,platná, 9/2022,elektrina 01-02/2022,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","1 132,00 € s DPH",02.02.2022,07.02.2022,platná, 9/2023,výkon ZO,,"dodávateľ: osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice, IČO: 50528041","42,00 € s DPH",01.02.2023,16.02.2023,platná, 9/2024,rekonštrukcia kotolne Zimná 46,,"dodávateľ: TZB- komplet, s.r.o., Markušovská cesta 36/831, Spišská Nová Ves, IČO: 36575852","29 844,96 € s DPH",01.02.2024,16.02.2024,platná, 90/2020,office bussines,2020045,"dodávateľ: Sisoft Computer, Letná 51, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 37181297","679,20 € s DPH",03.07.2020,07.07.2020,platná, 90/2021,"vodné, stočné Z47",,"dodávateľ: PVPS, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968","95,24 € s DPH",14.06.2021,25.06.2021,platná, 90/2022,inzercia v časopise Flash Art,2022036,"dodávateľ: PILOT, Adámiho 2, Bratislava, IČO: 42265959","280,00 € s DPH",06.06.2022,15.06.2022,platná, 90/2023,čistenie komínov a dymovodu,2023039,"dodávateľ: KOMINÁR- JANÍK- POPRAD, s.r.o., Gattingerova 4631/13, Poprad, IČO: 51738171","84,00 € s DPH",26.05.2023,07.06.2023,platná, 90/2024,oprava zámku a kľučky,2024040,"dodávateľ: Tvoj kľúč, s.r.o., Vajanského 629/19, Spišská Nová Ves, IČO: 45292400","92,40 € s DPH",27.05.2024,10.06.2024,platná, 91/2020,výmena dverí a zárubne,2020041,"dodávateľ: Ján Fábry, Záhradná 45, 053 61 Spišské Vlachy, IČO: 33056358","160,00 € s DPH",06.07.2020,07.07.2020,platná, 91/2021,poštovné,,"dodávateľ: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124","61,65 € s DPH",15.06.2021,25.06.2021,platná, 91/2022,elektrina 05/2022 Z47,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","284,08 € s DPH",07.06.2022,15.06.2022,platná, 91/2023,poplatky za telefóny,,"dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, IČO: 47259116","92,93 € s DPH",26.05.2023,07.06.2023,platná, 91/2024,ubytovanie,2024039,"dodávateľ: INTES Poprad, s.r.o., Nám. sv. Egídia 95, 058 01 Poprad, IČO: 36449814","42,50 € s DPH",28.05.2024,10.06.2024,platná, 92/2020,úprava okna,2020042,"dodávateľ: Ján Fábry, Záhradná 45, 053 61 Spišské Vlachy, IČO: 33056358","60,00 € s DPH",06.07.2020,07.07.2020,platná, 92/2021,tlač výstavných printov,2021033,"dodávateľ: ubabeja s.r.o., Jantárová 30 , 040 01 Košice, IČO: 51015099","87,72 € s DPH",16.06.2021,25.06.2021,platná, 92/2022,elektrina 05/2022 Z46,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","988,93 € s DPH",07.06.2022,15.06.2022,platná, 92/2023,ošetrenie zbierkových predmetov,,"dodávateľ: Jarmila Tarajčáková, Budovateľská 2862/109, Poprad, IČO: 1026655487","7 603,00 € s DPH",29.05.2023,21.06.2023,platná, 92/2024,poplatky za mobilné telefóny,,"dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, IČO: 47259116","90,50 € s DPH",29.05.2024,10.06.2024,platná, 93/2020,plyn 07/2020,6300139300,"dodávateľ: SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","1 823,00 € s DPH",06.07.2020,07.07.2020,platná, 93/2021,výroba a tlač popisiek a fólií k výstave,2021029,"dodávateľ: ubabeja s.r.o., Jantárová 30 , 040 01 Košice, IČO: 51015099","150,00 € s DPH",16.06.2021,25.06.2021,platná, 93/2022,poštovné,,"dodávateľ: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124","104,65 € s DPH",09.06.2022,15.06.2022,platná, 93/2023,práce k staveb. povoleniu,,"dodávateľ: Ing. Igor Murko, Kasárenská 89/4, Spišská Nová Ves, IČO: 37707663","150,00 € s DPH",29.05.2023,21.06.2023,platná, 93/2024,USB adaptéry,2024044,"dodávateľ: Petr Javořík, Varšavská 715/36, 12000 Praha, IČO: 76018334","41,95 € s DPH",30.05.2024,10.06.2024,platná, 94/2020,oprava dlažby,2020038,"dodávateľ: Ján Fábry, Záhradná 45, 053 61 Spišské Vlachy, IČO: 33056358","939,00 € s DPH",06.07.2020,07.07.2020,platná, 94/2021,"zásuvky, klince",2021030,"dodávateľ: Nezábudka, s.r.o., Letná 39, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 47968834","38,80 € s DPH",17.06.2021,25.06.2021,platná, 94/2022,telef. poplatky,4/2020,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","2,00 € s DPH",10.06.2022,15.06.2022,platná, 94/2023,"kontrola hasiacich prístrojov, hydrantov, klapky",2023040,"dodávateľ: ELPO s.r.o., Hraničná 666/12, 058 01 Poprad, IČO: 36450359","197,50 € s DPH",31.05.2023,07.06.2023,platná, 94/2024,výkon ZO,,"dodávateľ: osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice, IČO: 50528041","48,00 € s DPH",03.06.2024,10.06.2024,platná, 95/2020,práce v oblasti ochrany pred požiarmi a BOZP,201215,"dodávateľ: Marián Richveis, Za kaštieľom 1307/1, Smižany, IČO: 40357406","120,00 € s DPH",06.07.2020,07.07.2020,platná, 95/2021,prenájom ozvuč. techniky,2021034,"dodávateľ: Libor Fictum, Zimná 46, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 10763791","75,00 € s DPH",23.06.2021,25.06.2021,platná, 95/2022,prevádzka SMTP servera,2022041,"dodávateľ: EuroNET Slovakia s.r.o., Šoltésovej 365/41, Považská Bystrica, IČO: 36316130","33,66 € s DPH",13.06.2022,21.06.2022,platná, 95/2023,kanc. potreby a spotrebný materiál,2023005,"dodávateľ: DOMINO, a.s., Zimná 51, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 00594644","75,37 € s DPH",31.05.2023,07.06.2023,platná, 95/2024,zemný plyn 06/2024,,"dodávateľ: SPP, a.s., Mlynské nivy 44a, Bratislava, IČO: 35815256","4 548,00 € s DPH",03.06.2024,10.06.2024,platná, 96/2020,"laminovanie, tlač",2020032,"dodávateľ: FaxCOPY a.s., Zimná 78, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 35729040","40,66 € s DPH",06.07.2020,07.07.2020,platná, 96/2021,služby spojené s inštaláciou výstavy,2021042,"dodávateľ: ATTAEY s.r.o., Tomášikova 2570/32, 058 01 Poprad, IČO: 35858770","180,00 € s DPH",23.06.2021,25.06.2021,platná, 96/2022,"vodné, stočné, zrážky Z46",,"dodávateľ: PVPS, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968","433,10 € s DPH",14.06.2022,21.06.2022,platná, 96/2023,jedálne kupóny,2023041,"dodávateľ: Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava, IČO: 53528654","404,40 € s DPH",01.06.2023,07.06.2023,platná, 96/2024,interaktívna tvorivá dielňa,2024027,"dodávateľ: CZECHPOINT ART PLUS s.r.o., Tatranská 68, 053 11 Smižany, IČO: 55567614","100,00 € s DPH",03.06.2024,10.06.2024,platná, 97/2020,"poplatky za telefóny, internet",,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","111,50 € s DPH",07.07.2020,23.07.2020,platná, 97/2021,balný a výstavný materiál,2021028,"dodávateľ: PAPYRUS Poprad, s.r.o., Partizánska 3916, 058 01 Poprad, IČO: 31678238","256,20 € s DPH",25.06.2021,13.07.2021,platná, 97/2022,"vodné, stočné Z 47",,"dodávateľ: PVPS, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968","81,71 € s DPH",14.06.2022,21.06.2022,platná, 97/2023,zemný plyn 06/2023,,"dodávateľ: SPP, a.s., Mlynské nivy 44a, Bratislava, IČO: 35815256","9 273,00 € s DPH",01.06.2023,07.06.2023,platná, 97/2024,jedálne kupóny,2024046,"dodávateľ: Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava, IČO: 53528654","428,40 € s DPH",04.06.2024,10.06.2024,platná, 98/2020,popl. za telefónne linky,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","18,00 € s DPH",07.07.2020,23.07.2020,platná, 98/2021,ubytovanie,2021041,"dodávateľ: STEZ, Za Hornádom 15, Sp. Nová Ves, IČO: 35514035","122,40 € s DPH",25.06.2021,13.07.2021,platná, 98/2022,detské šiltovky,2022042,"dodávateľ: LAJKA ADV, s.r.o., Sokolská 287/31, Strečno, IČO: 36665037","73,66 € s DPH",15.06.2022,21.06.2022,platná, 98/2023,výkon ZO,"2/2018, č.zml. ZO/2018A17043-1","dodávateľ: osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice, IČO: 50528041","42,00 € s DPH",01.06.2023,07.06.2023,platná, 98/2024,prenájom pokladničného systému,2021_01,"dodávateľ: Teya Slovakia, a.s., Mlynské Nivy 56, 821 05 Bratislava, IČO: 46857559","15,60 € s DPH",04.06.2024,10.06.2024,platná, 99/2020,"hmoždinky, podložky, stojany",2020023,"dodávateľ: Nezábudka, s.r.o., Letná 39, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 47968834","66,00 € s DPH",07.07.2020,23.07.2020,platná, 99/2021,fotografická a videodokumentácia,2021037,"dodávateľ: FLEISCHER s.r.o., Tatranská 4, Košice, IČO: 52784851","250,00 € s DPH",25.06.2021,13.07.2021,platná, 99/2022,kontrola a čistenie komínov a dymovodu,2022046,"dodávateľ: KOMINÁR- JANÍK-POPRAD, s.r.o., Gattingerova 3, Poprad- Spišská Sobota, IČO: 51738171","129,60 € s DPH",22.06.2022,28.06.2022,platná, 99/2023,prenájom poklad. systému,2021_01,"dodávateľ: Poscom s.r.o., Golianova 93, Nitra, IČO: 51031884","15,60 € s DPH",02.06.2023,07.06.2023,platná, 99/2024,"poplatky za telefóny, internet",,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35763469","115,19 € s DPH",04.06.2024,10.06.2024,platná, dobropis 1/2020,opr. k elektrine 10/2019,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","-14,59 € s DPH",06.04.2020,08.04.2020,platná, dobropis 1/2021,zemný plyn 01-09/2021,,"dodávateľ: SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","-1 162,85 € s DPH",06.10.2021,13.10.2021,platná, dobropis 2/2020,opr. elektrina 11/20219,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","-14,59 € s DPH",06.04.2020,08.04.2020,platná, dobropis 3/2020,opr. elektrina 12/2019,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","-14,59 € s DPH",06.04.2020,08.04.2020,platná, dobropis 4/2020,opr. elektrina 01/2020,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","-16,33 € s DPH",06.04.2020,01.04.2020,platná, dobropis 5/2020,opr. elektrina 02/2020,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","-16,33 € s DPH",06.04.2020,08.04.2020,platná, dobropis 6/2020,vyúčtovanie plynu 01-09/2020,6300139300,"dodávateľ: SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","-2 262,54 € s DPH",20.10.2020,26.10.2020,platná, dobropis č. 1/2022,vrátené jedálne kupóny,,"dodávateľ: Up Déjeuner s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, Bratislava, IČO: 53528654","-1 600,00 € s DPH",03.05.2022,12.05.2022,platná, dobropis č. 1/2023,oprava / elektrina 01/2023 Z46,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","-66,05 € s DPH",19.10.2023,31.10.2023,platná, dobropis č. 1/2024,VR okuliare,2024034,"dodávateľ: Alza.sk, s.r.o., Sliačsla 1/D, Bratislava, IČO: 36562939","-16,86 € s DPH",10.05.2024,15.05.2024,platná, dobropis č. 10/2023,oprava / elektrina 03/2023 Z47,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","-9,28 € s DPH",27.10.2023,31.10.2023,platná, dobropis č. 11/2023,oprava / elektrina 04/2023 Z47,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","-8,45 € s DPH",27.10.2023,31.10.2023,platná, dobropis č. 12/2023,oprava / elektrina 02/2023 Z47,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","-9,65 € s DPH",30.10.2023,31.10.2023,platná, dobropis č. 13/2023,oprava / elektrina 03/2023 Z46,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","-20,30 € s DPH",30.10.2023,31.10.2023,platná, dobropis č. 14/2023,oprava / elektrina 01/2023 Z47,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","-10,87 € s DPH",30.10.2023,31.10.2023,platná, dobropis č. 15/2023,oprava / elektrina 01/2023 Z46,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","-19,82 € s DPH",30.10.2023,31.10.2023,platná, dobropis č. 16/2023,oprava / elektrina 04/2023 Z46,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","-19,82 € s DPH",30.10.2023,31.10.2023,platná, dobropis č. 17/2023,vyúčtovanie elektriny 01-12/2023,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","-2 628,80 € s DPH",09.01.2024,15.02.2024,platná, dobropis č. 18/2023,vyúčtovanie elektriny 01-12/2023,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","-98,62 € s DPH",09.01.2024,15.02.2024,platná, dobropis č. 19/2023,vyúčtovanie plynu 01-12/2023,,"dodávateľ: SPP, a.s., Mlynské nivy 44a, Bratislava, IČO: 35815256","-30 526,67 € s DPH",15.01.2024,16.02.2024,platná, dobropis č. 2/2021,vyúčtovanie elektriny 01-12/2021,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","-46,84 € s DPH",11.01.2022,25.01.2022,platná, dobropis č. 2/2022,telefónne poplatky,4/2020,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","-2,00 € s DPH",16.06.2022,21.06.2022,platná, dobropis č. 2/2023,oprava / elektrina 02/2023 Z46,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","-61,43 € s DPH",19.10.2023,31.10.2023,platná, dobropis č. 3/2021,vyúčtovanie elektriny 01-12/2021,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","-212,15 € s DPH",11.01.2022,25.01.2022,platná, dobropis č. 3/2023,oprava / elektrina 03/2023 Z46,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","-67,55 € s DPH",19.10.2023,31.10.2023,platná, dobropis č. 4/2021,vyúčtovanie plynu 10-12/2021,2021/02,"dodávateľ: SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","-1 407,21 € s DPH",13.01.2022,25.01.2022,platná, dobropis č. 4/2023,oprava / elektrina 04/2023 Z46,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","-66,05 € s DPH",19.10.2023,31.10.2023,platná, dobropis č. 5/2023,oprava / elektrina 01/2023 Z47,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","-36,24 € s DPH",20.10.2023,31.10.2023,platná, dobropis č. 6/2023,oprava / elektrina 02/2023 Z47,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","-32,10 € s DPH",20.10.2023,31.10.2023,platná, dobropis č. 7/2020,vyúčt. elektriny,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","-98,28 € s DPH",12.01.2021,20.01.2021,platná, dobropis č. 7/2023,oprava / elektrina 03/2023 Z47,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","-30,88 € s DPH",20.10.2023,31.10.2023,platná, dobropis č. 8/2020,vyúčtovanie plynu,6/2020,"dodávateľ: SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","-3 191,72 € s DPH",13.01.2021,20.01.2021,platná, dobropis č. 8/2023,oprava / elektrina 04/2023 Z47,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","-28,14 € s DPH",20.10.2023,31.10.2023,platná, dobropis č. 9/2023,oprava / elektrina 02/2023 Z46,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767","-18,44 € s DPH",27.10.2023,31.10.2023,platná,