Stavebné práce,Výzva na predloženie ponúk odstránenie hav.stavu zatekajúcej strechy divadla.,Divadlo Thália Színház,03.12.2021,"Výzva na predloženie ponúk odstránenie hav.stavu zatekajúcej strechy divadla. , /files/zmluvy/17172_prilohy-c-12-a-3-k-vyzve-odstranenie-hav.stavu-zatek.strechy-na-budove-divadla.docx ,", Tovary,Automobil.,Divadlo Thália Színház,11.12.2020,Automobil., Tovary,Automobil.,Divadlo Thália Színház,02.12.2020,"Automobil. , Prílohy k výzve.", Tovary,Automobil,Divadlo Thália Színház,19.11.2020,Automobil, Tovary,Výmena kotlov a bojlera.,Divadlo Thália Színház,14.10.2020,"Výmena kotlov a bojlera. , Prílohy k výzve.", Tovary,Výmena kotlov a bojlera.,Divadlo Thália Színház,05.10.2020,"Výmena kotlov a bojlera. , Prílohy k výzve.", Stavebné práce,Rekonštrukcia elektrických rozvodov.,Divadlo Thália Színház,03.10.2019,"Výzva na predloženie ponuky. , Projektová dokumentácia.","Heslo: je potrebné kontaktovať Telefón: 055 6225866 E-mail: office@thaliaszinhaz.sk, bude poskytnuté."