Tovary,Klimatizačné jednotky – divadelná sála Alžbetina ulica,Bábkové divadlo,30.11.2020,21/2019, Tovary,Klimatizačné jednotky - Alžbetina ulica,Bábkové divadlo,10.08.2020,BDK 21/2019, Tovary,Multifunkčná tlačiareň A3,Bábkové divadlo,13.07.2020,Žiadosť a technická špecifikácia, Stavebné práce,"Rekonštrukcia plynovej kotolne a hydraulické vyregulovanie vykurovania, Alžbetina č.38 v Košiciach",Bábkové divadlo,09.10.2019,10/2019, Služby,Nepravidelná osobná doprava – intravilán mesta Košice,Bábkové divadlo,08.08.2019,BDK 18/2019, Služby,Nepravidelná osobná doprava – mimo mesta Košice,Bábkové divadlo,08.08.2019,BDK 19/2019, Stavebné práce,"Vymaľovanie priestorov objektu na Alžbetinej ulici a oprava opadaných obkladov" a "Oprava strechy a podlahy na garáži",Bábkové divadlo,05.08.2019,vyzva,