01/2022,01/2022,Zmluva o odohraní divadelného predstavenia,Realizácia umeleckého hosťovania – divadelného predstavenia s názvom “ Janko Hraško a iné hraškoviny“ dňa 11. marca 2022 o 14:00 v Aule sv. Košických mučeníkov v priestoroch Teologickej fakulty KU v Košiciach na požiadanie Kňazského seminára sv. Karola Boromejského v Košiciach,,,"pozývajúci: Kňazský seminár sv.Karola Boromejského, Hlavná 91, 040 03 Košice, IČO: 35 647 464, Thdr. Štefan Novotný, PhD., rektor, JCLic. Andrej Kačmar, vicerektor","hosťujúci: Bábkové divadlo v Košiciach, Tajovského 4, 040 01 Košice, IČO: 31297811, Mgr. Pavol Hrehorčák PhD., riaditeľ",,,08.03.2022,08.03.2022 - 11.03.2022,10.03.2022,11.03.2022,archívna,01/2022, Z2022229_Z,Z2022229_Z,Zmluva o poskytovaní služieb - Dodávka zemného plynu,Združená dodávka zemného plynu,,,"objednávateľ: Bábkové divadlo v Košiciach, Tajovského 4, 04001 Košice, IČO: 31297811, Mgr. Pavol Hrehorčák, riaditeľ","dodávateľ: Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, IČO: 46113177",,"32 851,05 € s DPH",26.01.2022,01.03.2022 - 28.02.2023,11.02.2022,14.02.2022,platná,Z2022229_Z, 19012022,19012022,Zmluva o reklame,"Realizácia reklamy dodávateľom pre objednávateľa formou reklamy umiestnenej v priestoroch budov Bábkového divadla v Košiciach, Tajovského 4, Košice 040 01.",,,"objednávateľ: STABILITA, d.d.s., a.s., Bačíková 5, 040 01 Košice, IČO: 36718556, JUDr. Marián Melichárek","dodávateľ: Bábkové divadlo v Košiciach, Tajovského 4, Košice 040 01, IČO: 31297811, Mgr. Pavol Hrehorčák",,"4 000,00 € s DPH",17.01.2022,17.01.2022 - 31.12.2022,19.01.2022,20.01.2022,archívna,19012022, 12012022,12012022,Zmluvy o odvysielaní diela,Odvysielanie bábkového televízneho seriálu pod názvom Knihomoľ a Knuhomoľka-príbehy z knižnice.,,,"poskytovateľ: ZEMPLÉN TELEVÍZIÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT., 3980 Sátoraljaújhely, Színház köz 4., IČO: 05 09 017784, Seres Péter, výkonný riaditeľ","držiteľ práv: Bábkové divadlo v Košiciach, Tajovského 4, 040 01 Košice, IČO: 31297811, Mgr. Pavol Hrehorčák",,,21.12.2021,21.12.2021 - 21.06.2022,12.01.2022,13.01.2022,archívna,12012022, 6303021494,6303021494,Zmluva o dodávke plynu,Zdužená dodávka plynu,,,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256, Ing. Milan Urban, predseda predstavenstva, Ing. Richard Prokypčák, podpredseda predstavenstva","odberateľ: Bábkové divadlo v Košiciach, Tajovského 4, 040 01 Košice, IČO: 31297811, Mgr. Pavol Hrehorčák, riaditeľ",,"7 876,00 € s DPH",29.12.2021,29.12.2021 - 28.02.2022,29.12.2021,01.01.2022,archívna,6303021494, 1/2021,1/2021,Príkazná zmluva,Činnosti v rámci projektu s názvom „Mediálne javisko inakosti“,,,"príkazca: Bábkové divadlo v Košiciach, Tajovského 4, 040 01 Košice, IČO: 31297811, Mgr. Pavol Hrehorčák, riaditeľ",príkazník: Ing. Rastislav Pistrák,,"3 000,00 € s DPH",24.05.2021,25.05.2021 - 30.04.2023,16.12.2021,17.12.2021,platná,1/2021, 2/2021,2/2021,Príkazná zmluva,Činnosti v rámci projektu s názvom „Mediálne javisko inakosti“,,,"príkazca: Bábkové divadlo v Košiciach, Tajovského 4, 040 01 Košice, IČO: 31297811, Mgr. Pavol Hrehorčák, riaditeľ",príkazník: MVDr. Zuzana Szabová,,"1 000,00 € s DPH",24.05.2021,25.05.2021 - 30.04.2023,16.12.2021,17.12.2021,platná,2/2021, 3/2021,3/2021,Príkazná zmluva,Činnosti v rámci projektu s názvom „Mediálne javisko inakosti“,,,"príkazca: Bábkové divadlo v Košiciach, Tajovského 4, 040 01 Košice, IČO: 31297811, Mgr. Pavol Hrehorčák, riaditeľ",príkazník: Melánia Frýdková,,"1 750,00 € s DPH",24.05.2021,25.05.2021 - 30.04.2023,16.12.2021,17.12.2021,platná,3/2021, 15122021,15122021,Zmluva o zabezpečení výkonov pracovnej zdravotnej služby,Výkon činnosti pracovnej zdravotnej služby,,,"poskytovateľ: MEDISON, s.r.o., Obchodná 16, 040 11 Košice, IČO: 36 679 135, MUDr. Soňa Kešeláková, konateľ","objednávateľ: Bábkové divadlo v Košiciach, Tajovského 4, 040 01 Košice, IČO: 31297811, Mgr. Pavol Hrehorčák, riaditeľ",,"588,00 € s DPH",13.12.2021,13.12.2021 - 31.12.2023,15.12.2021,16.12.2021,platná,15122021, 78/2021/OK,78/2021/OK,"Zmluva č. 78/2021/OK, CR a prezentácie mesta",Zabezpečenie divadelného predstavenia "Kocúr v čižmách" dňa 21.11.2021,,,"objednávateľ: Mesto Poprad, Nábrežie Ján Pavla II.2802/3, 058 01 Poprad, IČO: 00326470, Ing. Anton Danko, primátor mesta","dodávateľ: Bábkové divadlo v Košiciach, Tajovského 4, 040 01 Košice, IČO: 31297811, Mgr. Pavol Hrehorčák, riaditeľ",,"300,00 € s DPH",02.11.2021,02.11.2021 - 21.11.2021,04.11.2021,05.11.2021,archívna,78/2021/OK, 18102021,18102021,Zmluva o umeleckom výkone,Umelecký výkon v rámci podujatia v DKC Veritas,,,"objednávateľ: Dominikánsky konvent, Mäsiarska 6, 040 01 Košice, IČO: 17084521, Ing. Mgr.Tomáš Jančia r- prior, predstavený konventu","dodávateľ: Bábkové divadlo v Košiciach, Tajovského 4, 040 01 Košice, IČO: 31297811, Mgr. Pavol Hrehorčák, riaditeľ divadla",,"300,00 € s DPH",17.10.2021,17.10.2021 - 17.10.2021,18.10.2021,19.10.2021,archívna,18102021, 1/2021,1/2021,o nájme nebytového priestoru,"Nájom scény Jorik, Tajovského 4, 040 01 Košice",,,"správca: Bábkové divadlo v Košiciach, Tajovského 4, 040 01 Košice, IČO: 31297811, Mgr. Pavol Hrehorčák, riaditeľ","nájomca: Futura Cassoviensis, n.o., Alžbetina 666/28, 040 01 Košice, IČO: 51235374, Ing. Ján Bodnár",,"72,00 € s DPH",25.08.2021,06.09.2021 - 30.06.2022,27.08.2021,28.08.2021,archívna,1/2021, 21-113-04367,21-113-04367,Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov,Poskytnutie finančných prostriedkov na uvedenie divadelnej inscenácie,,,"poskytovateľ: Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava–Staré Mesto, IČO: 42418933, Mgr. Dušan Buran, Dr. phil., predseda rady FPU Mgr. Jozef Kovalčik, PhD., riaditeľ FPU","prijímateľ: Bábkové divadlo v Košiciach, Tajovského 4, 04001 Košice, IČO: 31297811, Mgr. Pavol Hrehorčák, riaditeľ",,"10 000,00 € s DPH",16.07.2021,16.07.2021 - 30.06.2022,28.07.2021,29.07.2021,archívna,21-113-04367, 21-113-04290,21-113-04290,Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov,Poskytnutie finančných prostriedkov na uvedenie divadelnej inscenácie,,,"poskytovateľ: Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava–Staré Mesto, IČO: 42418933, Mgr. Dušan Buran, Dr. phil., predseda rady FPU Mgr. Jozef Kovalčik, PhD., riaditeľ FPU","prijímateľ: Bábkové divadlo v Košiciach, Tajovského 4, 04001 Košice, IČO: 31297811, Mgr. Pavol Hrehorčák, riaditeľ",,"8 000,00 € s DPH",16.07.2021,16.07.2021 - 30.06.2022,28.07.2021,29.07.2021,archívna,21-113-04290, NK-251-7-2021,NK-251-7-2021,Dohoda č. NK-251-7-2021,Odohranie divadelného predstavenia v rámci festivalu TRANS/MISSIONS – THREE SEAS INITIATIVE,,,"organizátor: Wanda Siemaszkowa Theatre in Rzeszów, ul. Sokoła 7, 35-010 Rzeszów, Poľsko, IČO: 813-02-66-769, Jan Nowara- riaditeľ","partner: Bábkové divadlo v Košiciach, Tajovského 4, 04001, Košice, IČO: 31297811, Pavol Hrehorčák- riaditeľ",,"1 800,00 € s DPH",26.07.2021,26.07.2021 - 22.08.2021,28.07.2021,29.07.2021,archívna,NK-251-7-2021, 26072021,26072021,Zmluva o zabezpečení účinkovania interpretov,Zabezpečenie umeleckého výkonu umelcov pre objednávateľa,,,"objednávateľ: Nezisková organizácia NEO, Blagoevova 9, 851 04 Bratislava, IČO: 42166403, Mgr. Pavol Kelley, riaditeľ","poskytovateľ: Bábkové divadlo v Košiciach, Tajovského 4, 040 01 Košice, IČO: 31297811, Mgr. Pavol Hrehorčák, riaditeľ",,"1 300,00 € s DPH",05.07.2021,05.07.2021 - 12.09.2021,26.07.2021,27.07.2021,archívna,26072021, 12072021,12072021,Zmluva o odohraní divadelného predstavenia,Odohranie predstavenia v rámci projektu Bábkač v záhrade.,,,"hosťujúci: Bábkové divadlo v Košiciach, Tajovského 4, 040 01 Košice, IČO: 31297811, Mgr. Pavol Hrehorčák - riaditeľ","usporiadateľ: Bábkové divadlo Žilina, Kuzmányho 6, 011 37 Žilina, IČO: 36145211, Mgr. Peter Tabaček - riaditeľ",,"1 200,00 € s DPH",12.07.2021,13.07.2021 - 15.08.2021,12.07.2021,13.07.2021,archívna,12072021, 11062021,11062021,O odohraní divadelného predstavenia č.05/ZHZ/2021,Uskutočnenie divadelného predstavenia počas 47. ročníka letného divadelného festivalu Zámocké hry zvolenské 2021,,,"DJGT: Divadlo Jozefa Gregora Tajovského, Divadelná 1727/3, 960 01 Zvolen, IČO: 35989572, Ing. Jana Raffajová, riaditeľka","hosťujúci: Bábkové divadlo v Košiciach, Tajovského 4, 040 01 Košice, IČO: 31297811, Mgr. Pavol Hrehorčák, riaditeľ",,"500,00 € s DPH",10.06.2021,10.06.2021 - 13.06.2021,11.06.2021,12.06.2021,archívna,11062021, 04062021,04062021,O spolupráci,Vytvorenie podmienok pre vzájomnú spoluprácu v rámci festinalu Virvar 2021,,,"správca: K 13 - Košické kultúrne centrá, Kulturpark, Kukučínová 2, 040 01 Košice, IČO: 42323975, JUDr. Tomáš Petraško, riaditeľ","partner: Bábkové divadlo v Košiciach, Tajovského 4, 040 01 Košice, IČO: 31297811, Mgr. Pavol Hrehorčák",,,02.06.2021,03.06.2021 - 06.06.2021,04.06.2021,05.06.2021,archívna,04062021, 1/2021,1/2021,O odohraní divadelného predstavenia,Realizácia umeleckého hosťovania v rámci festivalu Virvar 2021,,,"pozývajúci: Bábkové divadlo v Košiciach, Tajovského 4, 040 01 Košice, IČO: 31297811, Mgr. Pavol Hrehorčák, riaditeľ","hosťujúci: BABADLO no, Solivarská 80, Prešov, IČO: 50116070, Mgr. Júlia Novotná Labudová",,"280,00 € s DPH",26.05.2021,03.06.2021 - 06.06.2021,02.06.2021,03.06.2021,archívna,1/2021, 2/2021,2/2021,O odohraní divadelného predstavenia,Realizácia umeleckého hosťovanie v rámci festivalu Virvar 2021,,,"pozývajúci: Bábkové divadlo v Košiciach, Tajovského 4, 040 01 Košice, IČO: 31297811, Mgr. Pavol Hrehorčák, riaditeľ","hosťujúci: Bábkové divadlo Žilina, Kuzmányho ul. 6, 011 37 Žilina, IČO: 36145211, Mgr. Peter Tabaček, riaditeľ",,"1 200,00 € s DPH",02.06.2021,03.06.2021 - 06.06.2021,02.06.2021,03.06.2021,archívna,2/2021, 3/2021,3/2021,O odohraní divadelného predstavenia,Realizácia umeleckého hosťovanie v rámci festivalu Virvar 2021,,,"pozývajúci: Bábkové divadlo v Košiciach, Tajovského 4, 040 01 Košice, IČO: 31297811, Mgr. Pavol Hrehorčák, riaditeľ","hosťujúci: Dvor zázrakov, 010 01 Žilina, IČO: 52424626, Zvara Lukáš",,"500,00 € s DPH",28.05.2021,03.06.2021 - 06.06.2021,02.06.2021,03.06.2021,archívna,3/2021, 4/2021,4/2021,O odohraní divadelného prestavenia,Realizácia umeleckého hosťovanie v rámci festivalu Virvar 2021,,,"pozývajúci: Bábkové divadlo v Košiciach, Tajovského 4, 040 01 Košice, IČO: 31297811, Mgr. Pavol Hrehorčák, riaditeľ","hosťujúci: Ateliér Bez StropU, o.z./A.B.S/, Palackého 13, 040 01 Košice, IČO: 51744015, MgA.Daniel Pikalík",,"300,00 € s DPH",26.05.2021,03.06.2021 - 06.06.2021,02.06.2021,03.06.2021,archívna,4/2021, 5/2021,5/2021,O odohraní divadelného prestavenia,Realizácia umeleckého hosťovania v rámci festivalu Virvar 2021,,,"pozývajúci: Bábkové divadlo v Košiciach, Tajovského 4, 040 01 Košice, IČO: 31297811, Mgr. Pavol Hrehorčák, riaditeľ","hosťujúci: Divadlo na hojdačke, Lichardova 23, 010 01 Žilina, IČO: 42069912, Mgr.art. Michal Legíň",,"410,00 € s DPH",26.05.2021,03.06.2021 - 06.06.2021,02.06.2021,03.06.2021,archívna,5/2021, 6/2021,6/2021,O odohraní divadelného prestavenia,Realizácia umeleckého hosťovania v rámci festivalu Virvar 2021,,,"pozývajúci: Bábkové divadlo v Košiciach, Tajovského 4, 040 01 Košice, IČO: 31297811, Mgr. Pavol Hrehorčák, riaditeľ","hosťujúci: Nové divadlo - Umenie a spoločnosť o.z., Misionárska 17, 94901 Nitra, IČO: 50247760, Mgr.art. Veronika Gabčíková",,"1 000,00 € s DPH",26.05.2021,03.06.2021 - 06.06.2021,02.06.2021,03.06.2021,archívna,6/2021, 7/2021,7/2021,O odohraní divadelného prestavenia,Realizácia umeleckého hosťovania v rámci festivalu Virvar 2021,,,"pozývajúci: Bábkové divadlo v Košiciach, Tajovského 4, 040 01 Košice, IČO: 31297811, Mgr. Pavol Hrehorčák, riaditeľ","hosťujúci: Mgr. TOMÁŠ TRUCHAN, 900 29 Nová Dedinka, Modrá 15, Mgr. TOMÁŠ TRUCHAN",,"720,00 € s DPH",26.05.2021,03.06.2021 - 06.06.2021,02.06.2021,03.06.2021,archívna,7/2021, 8/2021,8/2021,O odohraní divadelného prestavenia,Realizácia umeleckého hosťovania v rámci festivalu Virvar 2021,,,"pozývajúci: Bábkové divadlo v Košiciach, Tajovského 4, 040 01 Košice, IČO: 31297811, Mgr. Pavol Hrehorčák, riaditeľ","hosťujúci: Divadlo ZáBaVKa, Žitavská 12 G, Senec, IČO: 42417252, Mgr.art. Zuzana Kolejáková",,"400,00 € s DPH",02.06.2021,03.06.2021 - 06.06.2021,02.06.2021,03.06.2021,archívna,8/2021, 9/2021,9/2021,O odohraní divadelného predstavenia,Realizácia umeleckého hosťovania v rámci festivalu Virvar 2021,,,"pozývajúci: Bábkové divadlo v Košiciach, Tajovského 4, 040 01 Košice, IČO: 31297811, Mgr. Pavol Hrehorčák, riaditeľ","hosťujúci: Divadlo SpozaVoza, Hospodárska 80, Trnava, 91701, IČO: 42404088, Miroslav Mihálek",,"340,00 € s DPH",27.05.2021,03.06.2021 - 06.06.2021,02.06.2021,03.06.2021,archívna,9/2021, 10/2021,10/2021,O odohraní divadelného predstavenia,Realizácia umeleckého hosťovania v rámci festivalu virvar 2021,,,"pozývajúci: Bábkové divadlo v Košiciach, Tajovského 4, 040 01 Košice, IČO: 31297811, Mgr. Pavol Hrehorčák, riaditeľ","hosťujúci: Konzervatórium Jozefa Adamoviča, Exnárova 940/8, Košice, 040 22, Dargovských hrdinov, IČO: 42243262, Mgr. Róbert Galovics",,,26.05.2021,03.06.2021 - 06.06.2021,02.06.2021,03.06.2021,archívna,10/2021, 1/2021,1/2021,O spolupráci,Prezentácia prác klientov zariadení sociálnych služieb "Most virvarových úsmevov" v rámci festivalu Virvar 2021,,,"organizátor: Bábkové divadlo v Košiciach, Tajovského 4, 040 01 Košice, IČO: 31297811, Mgr. Pavol Hrehorčák, riaditeľ","partner: DOMKO – Domov sociálnych služieb, Park mládeže 3, 04001 Košice, IČO: 00696986, Ing. Martin Vatra",,,31.05.2021,03.06.2021 - 06.06.2021,01.06.2021,02.06.2021,archívna,1/2021, 3/2021,3/2021,Zmluva o spolupráci,Materiálno-technické zabezpečenie audiovizuálneho online vysielania a záznamu divadelných inscenácii uvedených na festivale VIRVAR 2021,,,"organizátor: Bábkové divadlo v Košiciach, Tajovského 4, 040 01 Košice, IČO: 31297811, Mgr. Pavol Hrehorčák, riaditeľ","spoluorganizátor: OZ pri Bábkovom divadle v Košiciach, Tajovského 4, 040 01 Košice, IČO: 42244323, Peter Orgován, predseda",,"4 000,00 € s DPH",27.05.2021,03.06.2021 - 06.06.2021,31.05.2021,01.06.2021,archívna,3/2021, 02/2021,02/2021,ZMLUVA o spolupráci pri zabezpečení verejného kultúrneho podujatia,Realizácia kultúrneho predstavenia,,,"organizátor: Bábkové divadlo v Košiciach, Tajovského 4, 040 01 Košice, IČO: 31297811, Mgr. Pavol Hrehorčák, riaditeľ","partner: Konzervatórium Jozefa Adamoviča, Exnárova 940/8, 04022 Košice, IČO: 42243262, Mgr. Róbert Galovics, riaditeľ",,,27.05.2021,27.05.2021 - 31.05.2021,28.05.2021,29.05.2021,archívna,02/2021, 28052021,28052021,Darovacia zmluva,"Predmetom je dar, ktorý je špecifikovaný v čl. II. bod 2. tejto Zmluvy",,,"darca: TESCO STORES, a.s., prevádzka HM KOŠICE NAD JAZEROM, Cesta na Senec 4, 040 01 Košice, IČO: 31 321 828, Michal Zvolánek, manažér obchodu","obdarovaný: Bábkové divadlo v Košiciach, Tajovského 4, 040 01 Košice, IČO: 31297811, Mgr. Pavol Hrehorčák, riaditeľ",,,28.05.2021,28.05.2021 -,28.05.2021,29.05.2021,platná,28052021, 2021-1-SK01-KA227-SCH-094296,2021-1-SK01-KA227-SCH-094296,ZMLUVA MEDZI KOORDINÁTOROM A SPOLUPRÍJEMCOM,Mediálne javisko inakosti,,,"koordinátor: Spojená škola internátna, M. R. Štefánika 140, 093 41 Vranov nad Topľou, IČO: 42089808, Mgr. Renáta Kopčeková, riaditeľka","spolupríjemca: Bábkové divadlo v Košiciach, Tajovského 4, 04001 Košice, IČO: 31297811, Mgr. Pavol Hrehorčák, riaditeľ",,"56 100,00 € s DPH",24.05.2021,24.05.2021 - 30.04.2023,25.05.2021,26.05.2021,platná,2021-1-SK01-KA227-SCH-094296, 20042021,20042021,Zmluva o on-line predaji predstavení pre organizované skupiny,Zabezpečenie predaja ON-LINE presdstavení pre Školské zariadenia a organizované skupiny.,,,"objednávateľ: Bábkové divadlo v Košiciach, Tajovského 4, 040 01 Košice, IČO: 31297811, Mgr. Pavol Hrehorčák, riaditeľ","dodávateľ: Auvid Broadcast s.r.o., Južná trieda 48/E, Košice, IČO: 52038700, Viktor Herrgott, konateľ",,,30.04.2021,30.04.2021 -,20.05.2021,21.05.2021,platná,20042021, 1/2021,1/2021,Zmluva o spolupráci,Realizácia festivalu VIRVAR 2021,,,"organizátor: OZ pri Bábkovom divadle v Košiciach, Tajovského 4, 040 01 Košice, IČO: 42244323, Peter Orgován, predseda","organizátor: Bábkové divadlo v Košiciach, Tajovského 4, 040 01 Košice, IČO: 31297811, Mgr. Pavol Hrehorčák, riaditeľ",,,19.05.2021,19.05.2021 - 06.06.2021,19.05.2021,20.05.2021,archívna,1/2021, 27042021,27042021,Licenčná zmluva,Udelenie súhlasu subjektu na použitie diel nadobúdateľom,,,"subjekt: Bábkové divadlo v Košiciach, Tajovského 4, 040 01 Košice, IČO: 31297811, Mgr. Pavol Hrehorčák, riaditeľ","nadobúdateľ: Divadelný ústav, štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, Jakubovo námestie 12, 813 57 Bratislava, IČO: 164691, Mgr. art. Vladislava Fekete ArtD., riaditeľka",,,30.03.2021,30.03.2021 -,27.04.2021,28.04.2021,platná,27042021, 21042021,21042021,Zmluva o reklame,"Realizácia reklamy dodávateľom pre objednávateľa formou reklamy umiestnenej v priestoroch budov Bábkového divadla v Košiciach, Tajovského 4, Košice 040 01.",,,"objednávateľ: STABILITA, d.d.s., a.s., Bačíková 5, 040 01 Košice, IČO: 36718556, JUDr. Marián Melichárek","dodávateľ: Bábkové divadlo v Košiciach, Tajovského 4, 040 01 Košice, IČO: 31297811, Mgr. Pavol Hrehorčák",,"3 500,00 € s DPH",11.01.2021,11.01.2021 - 31.12.2021,21.04.2021,22.04.2021,archívna,21042021, 22022021,22022021,Zmluva o spracovaní osobných údajov,Zmluva o spracovaní osobných údajov medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom,,,"prevádzkovateľ: Bábkové divado v Košiciach, Tajovského 4,04001 Košice, IČO: 31297811, Mgr. Pavol Hrehorčák","sprostredkovateľ: AUVID Broadcast. s.r.o., Južná treida 48/E, 040 01 Košice, IČO: 52038700, Viktor Herrgott",,,18.02.2021,18.02.2021 -,22.02.2021,23.02.2021,platná,22022021, V2/2021,V2/2021,Zmluva o výpožičke,Výpožička zbierkových predmetov,,,"požičiavateľ: Bábkové divado v Košiciach, Tajovského 4,04001 Košice, IČO: 31297811, Mgr. Pavol Hrehorčák","vypožičiavateľ: Banícke múzeum v Rožňave, Šafárikova 31, 04801 Rožňava, IČO: 31297765, Mgr. Pavol Lackanič",,,10.02.2021,12.02.2021 - 20.05.2021,09.02.2021,10.02.2021,archívna,V2/2021, 05012021,05012021,Zmluva o kultúrnej spolupráci a o podpore on-line databázy Slovensko naživo,podpora on-line databázy,,,"objednávateľ: Auvid Broadcast s.r.o., Južná trieda 48/E, IČO: 52038700","dodávateľ: Bábkové divadlo v Košiciach, Tajovského 4, 04001 Košice, IČO: 97831211, Mgr. Pavol Hrehorčák",,"2,99 € bez DPH",05.01.2021,05.01.2021 -,05.01.2021,06.01.2021,platná,05012021, 05012021,05012021,Rámcová zmluva o spolupráci pri predaji vstupeniek,Predaj a distribúcia vstupeniek,,,"dodávateľ: MADWIRE, s. r. o., Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava, IČO: 47 436 310","usporiadateľ: Bábkové divadlo v Košiciach, Tajovského 4, 04001 Košice, IČO: 97831211, Mgr. Pavol Hrehorčák",,,31.12.2020,01.01.2021 - 31.12.2023,05.01.2021,06.01.2021,platná,05012021, 07122020,07122020,Zmluva o dielo,Klimatizačné jednotky - divadelná sála Alžbetina ulica,,,"objednávateľ: Bábkové divadlo v Košiciach, Tajovského 4, 040 01 Košice, IČO: 31297811, Mgr. Pavol Hrehorčák","zhotoviteľ: EM-Tech s.r.o., Rosná 3, 04001 Košice, IČO: 36596101, Silvester Illés",,"6 292,80 € s DPH",07.12.2020,07.12.2020 - 28.12.2020,07.12.2020,08.12.2020,archívna,07122020, Z202030989_Z,Z202030989_Z,Zmluva o poskytovaní služieb,Dodávka zmeného plynu - Alžbetina a Tajovského ulica,,,"objednávateľ: Bábkové divadlo v Košiciach, Tajovského 4, 040 01 Košice, IČO: 31297811, Mgr. Pavol Hrehorčák","dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35815256",,"9 903,81 € s DPH",01.12.2020,01.12.2020 - 31.12.2021,02.12.2020,03.12.2020,archívna,Z202030989_Z, 10/2020,10/2020,Zmluva o spolupráci,Spolupráca pri tvorbe AVD,,,"predávajúci: Bábkové divadlo v Košiciach, Tajovského 4, 040 01 Košice, IČO: 31297811, Mgr. Pavol Hrehorčák","spoluorganizátor: OZ pri Bábkovom divadle v Košiciach, Tajovského 4, 040 01 Košice, IČO: 42244323",,"1 000,00 € bez DPH",16.11.2020,23.11.2020 - 01.12.2020,25.11.2020,26.11.2020,archívna,10/2020, 11/2020,11/2020,Zmluva o spolupráci,Spolupráca pri výrobe AVD,,,"organizátor: Bábkové divadlo v Košiciach, Tajovského 4, 040 01 Košice, IČO: 31297811, Mgr. Pavol Hrehorčák","spoluorganizátor: OZ pri Bábkovom divadle v Košiciach, Tajovského 4, 040 01 Košice, IČO: 42244323",,"1 000,00 € bez DPH",16.11.2020,24.11.2020 - 07.12.2020,25.11.2020,26.11.2020,archívna,11/2020, 9/2020,9/2020,Zmluva o spolupráci,Realizácia natáčania bábkových inscenácií,,,"organizátor: Bábkové divadlo v Košiciach, Tajovského 4, IČO: 31297811, Mgr. Pavol Hrehorčák","Spoluorganizátor: OZ pri Bábkovom divadle v Košiciach, Tajovského 4, IČO: 42244323, Ing. Ladislava Juhászová",,"1 000,00 € bez DPH",13.11.2020,13.11.2020 - 16.11.2020,15.11.2020,16.11.2020,archívna,9/2020, 10112020,10112020,Kúpna zmluva,starožitný telefón,,,"predávajúci: Vladislav Kolbašský, Inžinierska 16, 040 01 Košice","kupujúci: Bábkové divadlo v Košiciach, Tajovského 4, 040 01 Košice, IČO: 31297811, Mgr. Pavol Hrehorčák",,"16,00 € bez DPH",10.11.2020,10.11.2020 -,10.11.2020,11.11.2020,platná,10112020, 1/2020,1/2020,Zmluva o výpožičke,Bezplatné dočasné užívanie nehnuteľnosti,,,"požičiavateľ: LÚČ - Domov sociálnych služieb, 04421 Šemša č.139, IČO: 00186392, RNDr. Tibor Klema","vypožičiavateľ: Bábkové divadlo v Košiciach, Tajovského 4, 04001 Košice, IČO: 31297811, Mgr. Pavol Hrehorčák",,,21.10.2020,21.10.2020 -,21.10.2020,22.10.2020,platná,1/2020, 1/2020,1/2020,Zmluva o výpožičke,Výpožička bábok a masiek,,,"požičiavateľ: Bábkové divadlo v Košiciach, Tajovského 4, 040 01 Košice, IČO: 31297811, Mgr. Pavol Hrehorčák","vypožičiavateľ: Divadelný ústav Bratislava, Jakubovo nám. 12, 813 57 Bratislava, IČO: 001644691, Mgr. art. Vladislava Fekete, ArtD.",,,08.10.2020,08.10.2020 - 30.09.2021,12.10.2020,13.10.2020,archívna,1/2020, 2/2020,2/2020,o nájme nebytového priestoru,prenájom sály Jorik za účelomm realizácie kultúrno-spoločenského podujatia,,,"prenajímateľ: Bábkové divadlo v Košiciach, Tajovského 4, 040 01 Košice, IČO: 31297811, Mgr. Pavol Hrehorčák",,"predávajúci: Spoločnosť pre umenie a literatúru, Švábska 45, 08005, Prešov, IČO: 45793654, Kristína Medvecká - Heretiková","270,00 € bez DPH",25.09.2020,07.10.2020 - 09.12.2020,02.10.2020,03.10.2020,archívna,2/2020, 4/2020,4/2020,Zmluva o spolupráci,Spolupráca pri zabezpečení verejného kultúrneho podujatia,,,"organizátor: OZ pri bábkovom divadle v Košiciach, Tajovského 4, 040 01 Košice, IČO: 42244323, Ing. Ladislava Juhászová","spoluorganizátor: Bábkové divadlo v Košiciach, Tajovského 4, 040 01 Košice, IČO: 31297811, Mgr. Pavol Hrehorčák",,,17.09.2020,18.09.2020 - 18.09.2020,17.09.2020,18.09.2020,archívna,4/2020, 1/2020,1/2020,Zmluva o nájme nebytového priestoru,Nájom nebytového priestoru,,,"prenajímateľ: Bábkové divadlo v Košiciach, Tajovského 4, 040 01 Košice, IČO: 31297811, Mgr. Pavol Hrehorčák","nájomca: Futura Cassoviensis, n.o., Alžbetina 666/28, 040 01 Košice, IČO: 51235374, Ing. Ján Bodnár",,"720,00 € bez DPH",04.09.2020,21.09.2020 - 30.06.2021,11.09.2020,12.09.2020,archívna,1/2020, 5/2020,5/2020,Zmluva o spolupráci,Realizácia festivalu VIRVAR 2020,,,"organizátor: Bábkové divadlo v Košiciach, Tajovského 4, 040 01 Košice, IČO: 31297811, Mgr. Pavol Hrehorčák","partner: Knižnica pre mládež mesta Košice, Kukučínova 2, 040 01 Košice, IČO: 2020785910, PhDr. Kamila Prextova",,,27.08.2020,27.08.2020 - 06.09.2020,02.09.2020,03.09.2020,archívna,5/2020, 7/2020,7/2020,Zmluva o spolupráci,Realizácia festivalu VIRVAR 2020,,,"organizátor: Bábkové divadlo v Košiciach, Tajovského 4, 040 01 Košice, IČO: 31297811, Mgr. Pavol Hrehorčák","partner: DOMKO- Domov sociálnych služieb, Park mládeže 3, 04001 Košice, IČO: 31297811, Ing. Martin Vatra",,,27.08.2020,27.08.2020 - 06.09.2020,02.09.2020,03.09.2020,archívna,7/2020, 2/2020,2/2020,"ZMLUVA O SPOLUPRÁCI pri realizovaní projektu Divadelná Rožňava - múzejno-pedagogické bádanie, workshop a prezentácia","ZMLUVA O SPOLUPRÁCI pri realizovaní projektu Divadelná Rožňava - múzejno-pedagogické bádanie, workshop a prezentácia",,,"predávajúci: Banícke múzeum v Rožňave, Šafárikova 31, 04801 Rožňava, IČO: 31297765, Mgr. Pavol Lackanič","strana: Bábkové divadlo v Košiciach, Tajovského 4, 040 01 Košice, IČO: 31297811, Mgr. Pavol Hrehorčák",,,31.08.2020,31.08.2020 - 12.02.2021,02.09.2020,03.09.2020,archívna,"2/2020 , Dodatok 1", 6/2020,6/2020,Zmluva o spolupráci,Realizácia festivalu VIRVAR 2020,,,"organizátor: Bábkové divadlo v Košiciach, Tajovského 4, 040 01 Košice, IČO: 31297811, Mgr. Pavol Hrehorčák","partner: Východoslovenská galéria, Hlavná 27, 04001 Košice, IČO: 31297820, Mgr. art. Dorota Kenderová, ArtD.",,,27.08.2020,03.09.2020 - 06.09.2020,02.09.2020,03.09.2020,archívna,6/2020, 4/2020,4/2020,Zmluva o spolupráci,Realizácia festivalu VIRVAR 2020,,,"organizátor: Bábkové divadlo v Košiciach, Tajovského 4, 040 01 Košice, IČO: 31297811, Mgr. Pavol Hrehorčák","partner: Divadlo Thália Színház, Timonova 3, 04001 Košice, IČO: 31297862, Mgr. Art. József Czajlik",,,27.08.2020,03.09.2020 - 06.09.2020,02.09.2020,03.09.2020,archívna,4/2020, 2/2020,2/2020,Zmluva o spolupráci,Realizácia festivalu VIRVAR 2020,,,"organizátor: Bábkové divadlo v Košiciach, Tajovského 4, 040 01 Košice, IČO: 31297811, Mgr. Pavol Hrehorčák","partner: Konzervatórium Jozefa Adamoviča, Exnárova 8, 040 22 Košice, IČO: 42243262, Mgr. Róbert Galovics, riaditeľ",,,02.09.2020,02.09.2020 - 06.09.2020,02.09.2020,03.09.2020,archívna,2/2020, 20-113-03595,20-113-03595,Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov,Poskytnutie finančných prostriedkov na uvedenie divadelnej inscenácie,,,"poskytovateľ: Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava, IČO: 42418933, Mgr. Jozef Kovalčík, PhD","prijímateľ: Bábkové divadlo v Košiciach, Tajovského 4, 040 01 Košice, IČO: 31297811, Mgr. Pavol Hrehorčák",,"11 000,00 € s DPH",04.08.2020,04.08.2020 - 30.06.2021,26.08.2020,27.08.2020,archívna,20-113-03595, 11082020,11082020,Memorandum o spolupráci,Spolupráca pri propagácii divadelneho umenia,,,"strana: Bábkové divadlo v Košiciach, Tajovského 4, 040 01 Košice, IČO: 31297811, Mgr. Pavol Hrehorčák","strana: Štátne divadlo Košice, Hlavná 58, 04277 Košice, IČO: 31299512, Mgr. art. Ondrej Šoth",,,11.08.2020,11.08.2020 -,11.08.2020,12.08.2020,platná,11082020, 06082020,06082020,Darovacia zmluva,Finančný dar,,,"darca: Faurecia Automotive Slovakia, s.r.o., Panónska cesta 9, 85104 Bratislava, IČO: 50170074, Ing. ľubomír Lengyel","obdarovaný: Bábkové divadlo v Košiciach, Tajovského 4, 040 01 Košice, IČO: 31297811, Mgr. Pavol Hrehorčák",,"3 600,00 € s DPH",27.07.2020,27.07.2020 - 31.01.2021,06.08.2020,07.08.2020,archívna,06082020, 1/2020,1/2020,Zmluva o spolupráci,Realizácia festivalu VIRVAR - Dni bábkového divadla a hier pre rodiny,,,"organizátor: Občianske združenie pri Bábkovom divadle v Košiciach, Tajovského 4, 040 01 Košice, IČO: 42244323, Ing. Ladislava Juhászová","spoluorganizátor: Bábkové divadlo v Košiciach, Tajovského 4, 040 01 Košice, IČO: 31297811, Mgr. Pavol Hrehorčák",,,31.07.2020,05.08.2020 - 06.09.2020,03.08.2020,04.08.2020,archívna,1/2020, 2018-ZO9560,2018-ZO9560,Zmluva o zabezpečení činnosti zodpovednej osoby,Zabezpečenie činnosti zodpovednej osoby,,,"poskytovateľ: EuroTRADING, Muškátová 38/495, IČO: 44031483, Ing. Miroslav Lisý","prevádzkovateľ: Bábkové divadlo v Košiciach, Tajovského 4, 040 01 Košice, IČO: 31297811, Mgr. Pavol Hrehorčák",,"1 411,20 € s DPH",20.07.2020,01.08.2020 - 31.07.2022,23.07.2020,24.07.2020,archívna,2018-ZO9560, 4/2020 SNM-MBKH-ZOV-2020,4/2020 SNM-MBKH-ZOV-2020,Zmluva o výpožičke,Výpožička predmetov,,,"požičiavateľ: Bábkové divadlo v Košiciach, Tajovského 4, 040 01 Košice, IČO: 31297811, Mgr. Pavol Hrehorčák","vypožičiavateľ: SNM - Múzeum bábkarských kultúr a hračiek hrad Modrý Kameň, Zámocká l, Modrý Kameň 992 01, IČO: 164721, Mgr. Branislav Panis",,,09.07.2020,09.07.2020 - 31.12.2040,11.07.2020,12.07.2020,platná,4/2020 SNM-MBKH-ZOV-2020, MK-304/2020/3.2,MK-304/2020/3.2,Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR,Kultúrne poukazy,,,"poskytovateľ: Ministerstvo kultúry SR, Nám. SNP č. 33, 81331 Bratislava, IČO: 00165182, Natália Milanová","prijímateľ: Bábkové divadlo v Košiciach, Tajovského 4, 040 01 Košice, IČO: 31297811, Mgr. Pavol Hrehorčák",,,22.06.2020,22.06.2020 - 20.11.2020,22.06.2020,23.06.2020,archívna,MK-304/2020/3.2, 02052020,02052020,Zmluva o spoluprácii,Spolupráca pri vysielaní AVD,,,"organizátor: Bábkové divadlo v Košiciach, Tajovského 4, 040 01 Košice, IČO: 31297811, Mgr. Pavol Hrehorčák","partner: K13 - Košické kultúrne centrá, Kukučínova 2, 040 01 Košice, IČO: 42323975, JUDr. Tomáš Petraško",,,01.05.2020,01.05.2020 - 30.06.2020,02.05.2020,03.05.2020,archívna,02052020, 2/2020,2/2020,Zmluva o spolupráci,Spolupráca pri realizácii kultúrneho podujatia "Polnočná omša",,,"organizátor: Bábkové divadlo v Košiciach, Tajovského 4, 040 01 Košice, IČO: 31297811, Mgr. Pavol Hrehorčák","partner: Konzervatórium Jozefa Adamoviča, Exnárova 8, 04022 Košice, IČO: 4223262, Mgr. Róbert Galovics",,,05.03.2020,05.03.2020 - 10.03.2020,05.03.2020,06.03.2020,archívna,2/2020, 1/2020,1/2020,Zmluva o spolupráci,Realizácia hereckého kurzu,,,"organizátor: Bábkové divadlo v Košiciach, Tajovského 4, 040 01 Košice, IČO: 31297811, Mgr. Pavol Hrehorčák","partner: Herecký inštitút, JURIA PRODUCTION s.r.o., Gaštanová 2888/79, 066 01 HUMENNÉ, IČO: 47392941",,,28.02.2020,28.02.2020 - 03.03.2020,28.02.2020,29.02.2020,archívna,1/2020, 26022020,26022020,Rámcová zmluva,Rámcová zmluva o spolupráci pri predaji vstupeniek,,,"dodávateľ: MADWIRE, s. r. o., Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava, IČO: 47 436 310, JUDr. Tomáš Szimcsik","usporiadateľ: Bábkové divadlo v Košiciach, Tajovského 4, 040 01 Košice, IČO: 31297811, Mgr. Pavol Hrehorčák",,,19.02.2020,19.02.2020 - 31.12.2020,26.02.2020,27.02.2020,archívna,"26022020 , VOP , Informácie o podujatí , Vzor vstupenky", 20012020,20012020,Zmluva o reklame,realizácia reklamy,,,"dodávateľ: Bábkové divadlo v Košiciach, Tajovského 4, 040 01 Košice, IČO: 31297811, Mgr. Pavol Hrehorčák","objednávateľ: STABILITA, d.d.s., a.s., Bačíkova 5, 040 01 Košice, IČO: 26718556, JUDr. Marián Melichárek",,"3 500,00 € s DPH",20.01.2020,20.01.2020 - 31.12.2020,20.01.2020,21.01.2020,archívna,20012020, 19120931297811,19120931297811,Zmluva o užívaní zariadenia,Platobné terminály,,,"predávajúci: Bábkové divadlo v Košiciach, Tajovského 4, 040 01 Košice, IČO: 31297811, Mgr. Pavol Hrehorčák","poskytovateľ: Poscom, s.r.o., Štefánikova 118, 049 01 Nitra, IČO: 51031884",,,16.12.2019,16.12.2019 - 13.01.2022,13.01.2020,14.01.2020,archívna,19120931297811, 10/2019,10/2019,Zmluva o spolupráci,Relizácia verejného kultúrneho podujatia,,,"organizátor: Bábkové divadlo v Košiciach, Tajovského 4, 040 01 Košice, IČO: 31297811, Mgr. Pavol Hrehorčák",,"predávajúci: Súkromná základná umelecká škola, Hroncova 23, 04393 Košice, IČO: 35562226","300,00 € bez DPH",04.12.2019,04.12.2019 - 06.12.2019,05.12.2019,06.12.2019,archívna,10/2019, 07112009,07112009,Darovacia zmluva,Darovanie premyselného šijacieho stroja,,,darca: Eva Kleschtová,"obdarovaný: Bábkové divadlo v Košiciach, Tajovského 4, 040 01 Košice, IČO: 31297811, Mgr. Pavol Hrehorčák",,"80,00 € bez DPH",07.11.2019,07.11.2019 -,07.11.2019,08.11.2019,platná,07112019, 28102019,28102019,Zmluva o dielo,"Rekonštrukcia plynovej kotolne a hydraulické vyregulovanie vykurovania, Alžbetina č. 38 v Košiciach",,,"objednávateľ: Bábkové divadlo v Košiciach, Tajovského 4, 040 01 Košice, IČO: 31297811, Mgr. Pavol Hrehorčák","zhotoviteľ: TERMOPLAST - SNV s.r.o., Markušovská cesta 34, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36 849 065, Ing. Peter Obuch",,"63 837,30 € s DPH",28.10.2019,28.10.2019 -,28.10.2019,29.10.2019,platná,28102019, 23102019,23102019,Darovacia zmluva,Dar,,,"darca: faurecia Automotive Slovakia, s.r.o., Kutlíková 17, 85250 Bratislava, IČO: 50170074","obdarovaný: Bábkové divadlo v Košiciach, Tajovského 4, 040 01 Košice, IČO: 31297811, Mgr. Pavol Hrehorčák",,"3 600,00 € s DPH",11.10.2019,11.10.2019 - 15.04.2019,23.10.2019,24.10.2019,archívna,23102019, 09102019,09102019,Zmluva o reklame,realizácia reklamy,,,"objednávateľ: TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o., Krompašská 510/96, 040 11 Košice, IČO: 45258767","dodávateľ: Bábkové divadlo v Košiciach, Tajovského 4, 040 01 Košice, IČO: 31297811, Mgr. Pavol Hrehorčák",,"500,00 € s DPH",09.10.2019,15.10.2019 - 15.04.2019,09.10.2019,10.10.2019,archívna,09102019, 214619,214619,Obchodná zmluva,Vysielanie reklám,,,"dodávateľ: Radio Services a.s., Brečtanova 1, 831 01 Bratislava, IČO: 35875020","odberateľ: Bábkové divadlo v Košiciach, Tajovského 4, 040 01 Košice, IČO: 31297811, Mgr. Pavol Hrehorčák",,"300,00 € s DPH",30.09.2019,30.09.2019 - 17.10.2019,02.10.2019,03.10.2019,archívna,214619, 2/2019,2/2019,Zmluva o nájme nebytového priestoru,Nájom nebytového priestoru,,,"prenajímateľ: Bábkové divadlo v Košiciach, Tajovského 4, 040 01 Košice, IČO: 31297811, Mgr. Pavol Hrehorčák","nájomca: Futura Cassoviensis, n.o., Alžbetina 666/28, 04001 Košice, IČO: 51235374",,,27.09.2019,01.10.2019 - 30.06.2020,30.09.2019,01.10.2019,archívna,2/2019, 19092019,19092019,Zmluva o odohraní divadelného prestavenia,Odohranie predstavenia Janko Hraško a iné hraškoviny v rámci Festivalu divadiel strednej Európy dňa 22.09.2019,,,"organizátor: OZ Košické divadlo, Hlavná 76, 040 01 Košice, IČO: 42099196","Hosťujúci: Bábkové divadlo v Košiciach, Tajovského 4, 040 01 Košice, IČO: 31297811",,"500,00 € s DPH",19.09.2019,19.09.2019 - 27.09.2019,20.09.2019,21.09.2019,archívna,19092019, FC-181001-33224,FC-181001-33224,Pristúpenie k rámcovej zmluve o spolupráci,Presmerovanie mobilnej siete,,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","účastník: Bábkové divadlo v Košiciach, Tajovského 4, 040 01 Košice, IČO: 31297811",,,18.09.2019,18.09.2019 - 17.09.2021,18.09.2019,19.09.2019,archívna,18092019, 9/2019,9/2019,Zmluva o spolupráci,Spolupráca pri realizácii kultúrneho podujatia Tri noci,,,"organizátor: Bábkové divadlo v Košiciach, Tajovského 4, 040 01 Košice, IČO: 31297811, Mgr. Pavol Hrehorčák","partner: Divadlo Thália Szinház, Timonova 3, 04001 Košice, IČO: 31297862, Mgr. Art. Józef Czajlik",,,16.10.2019,17.09.2019 - 18.09.2019,16.09.2019,17.09.2019,archívna,9/2019, 13092019,13092019,Zmluva o spolupráci,Realizácia Medzinárodného festivalu umenia TRANS/MISIE,,,"organizátor: Štátne divadlo Košice, Hlavná 58, 040 01 Košice, IČO: 312 99 512",,,,13.09.2019,14.09.2019 - 14.09.2019,13.09.2019,14.09.2019,archívna,Zmluva o spolupráci, 10302019,10302019,Zmluva o spolupráci,Realizácia Medzinárodného festivalu umenia TRANS/MISIE,,,"organizátor: Štátne divadlo Košice, Hlavná 58, 042 77 Košice, IČO: 31299512, Mgr. art. Igor Dohovič","partner: Bábkové divadlo v Košiciach, Tajovského 4, 040 01 Košice, IČO: 31297811, Mgr. Pavol Hrehorčák",,,21.08.2019,21.08.2019 - 14.09.2019,28.08.2019,29.08.2019,archívna,10302019, 2/2019,2/2019,Zmluva o dielo,„Oprava strechy a podlahy na garáži,,,"objednávateľ: Bábkové divadlo v Košiciach, Tajovského 4, 040 01 Košice, IČO: 31297811, Mgr. Pavol Hrehorčák","zhotoviteľ: JAZMA spol. s r.o., Južná trieda 48, Košice 040 01, IČO: 36 575 356, Ing. Ján Červeňák",,"8 010,93 € s DPH",13.08.2019,13.08.2019 - 30.10.2019,13.08.2019,14.08.2019,archívna,2/2019, 1/2019,1/2019,Zmluva o dielo,Vymaľovanie priestorov objektu Alžbetinej ulice v Košiciach a na opravu opadaných obkladov,,,"objednávateľ: Bábkové divadlo v Košiciach, Tajovského 4, 040 01 Košice, IČO: 31297811, Mgr. Pavol Hrehorčák","zhotoviteľ: JAZMA spol. s r.o., Južná trieda 48, Košice 040 01, IČO: 36 575 356, Ing. Ján Červeňák",,"13 497,61 € s DPH",13.08.2019,13.08.2019 - 15.09.2019,13.08.2019,14.08.2019,archívna,1/2019, 11072019,11072019,ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ VÝKONOV PRACOVNEJ ZDRAVOTNEJ SLUŽBY,Zabezpečenie výkonu pracovnej zdravotníckej služby,,,"poskytovateľ: MEDISON, s.r.o., Obchodná 16, 040 11 Košice, IČO: 36 679 135","objednávateľ: Bábkové divadlo v Košiciach, Tajovského 4, 040 01 Košice, IČO: 31297811, Mgr. Pavol Hrehorčák",,"1 764,00 € s DPH",25.06.2019,04.07.2019 - 31.12.2021,11.07.2019,12.07.2019,archívna,11072019, 05062019,05062019,Darovacia zmluva,Finančný dar,,,"darca: Faurecia Automotive Slovakia s.r.o., Kutlíková 17, 852 Bratislava, IČO: 50170074","obdarovaný: Bábkové divadlo v Košiciach, Tajovského 4, 040 01 Košice, IČO: 31297811, Mgr. Pavol Hrehorčák",,"3 500,00 € s DPH",31.05.2019,31.05.2019 - 09.06.2019,05.06.2019,06.06.2019,archívna,05062019, 7/2019,7/2019,Zmluva o odohraní divadelného predstavenia,realizácia divadelného predstavenia na festivale VIRVAR 2019,,,"Pozývajúci: Bábkové divadlo v Košiciach, Tajovského 4, 040 01 Košice, IČO: 31297811, Mgr. Pavol Hrehorčák","Hosťujúci: Theatre Baj, Jagiellońska Street 28, 03-719 Warszawa, Poland, IČO: 5250009660, Ewa Piotrowska",,"1 250,00 € s DPH",04.06.2019,06.06.2019 - 10.06.2019,04.06.2019,05.06.2019,archívna,7/2019, 03062019,03062019,Darovacia zmluva,Nepeňažný dar,,,"darca: PROMENÁDA, a.s., Tyršovo nábrežie 1, 04001 Košice, IČO: 35908467","obdarovaný: Bábkové divadlo v Košiciach, Tajovského 4, 040 01 Košice, IČO: 31297811, Mgr. Pavol Hrehorčák",,,03.06.2019,03.06.2019 - 31.12.2019,03.06.2019,04.06.2019,archívna,03062019, 3/2019,3/2019,Zmluva o odohraní divadelného predstavenia,Odohranie divadelného predstavenia na festivale VIRVAR,,,"Pozývajúci: Bábkové divadlo v Košiciach, Tajovského 4, 040 01 Košice, IČO: 31297811, Mgr. Pavol Hrehorčák","Hosťujúci: Mgr. Tomáš Truchan, Osloboditeľov 421, 094 13 Sačurov",,"500,00 € bez DPH",30.05.2019,06.06.2019 - 10.06.2019,31.05.2019,01.06.2019,archívna,3/2019, 4/2019,4/2019,Zmluva o odohraní divadelného predstavenia,Odohranie divadelného predstavenia na festivale VIRVAR,,,"Pozývajúci: Bábkové divadlo v Košiciach, Tajovského 4, 040 01 Košice, IČO: 31297811, Mgr. Pavol Hrehorčák","Hosťujúci: Bábkové divadlo Žilina, Kuzmányho ul. 6, 011 37 Žilina, IČO: 36145211, Mgr. Peter Tabaček",,"1 450,00 € bez DPH",30.05.2019,06.06.2019 - 10.06.2019,31.05.2019,01.06.2019,archívna,4/2019, 19-113-02507,19-113-02507,Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov,Realizácia divadelnej inscenácie Záhada zlatého kufríka,,,"poskytovateľ: Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 81108 Bratislava, IČO: 42418933","prijímateľ: Bábkové divadlo v Košiciach, Tajovského 4, 040 01 Košice, IČO: 31297811, Mgr. Pavol Hrehorčák",,"9 000,00 € bez DPH",08.04.2019,18.04.2019 - 30.09.2020,30.05.2019,31.05.2019,archívna,19-113-02507, 8/2019,8/2019,Zmluva o spolupráci,Spolupráca pri realizácii výstavy Svet na niti - 60 rokov Bábkového divadla v Košiciach,,,"organizátor: Bábkové divadlo v Košiciach, Tajovského 4, 040 01 Košice, IČO: 31297811, Mgr. Pavol Hrehorčák","spoluorganizátor: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru 2, 04001 Košice, IČO: 355541016",,,23.05.2019,24.05.2019 - 07.10.2019,30.05.2019,24.05.2019,archívna,8/2019, 6/2019,6/2019,Zmluva o spolupráci,Spolupráca pri realizácii festivalu VIRVAR,,,"organizátor: Bábkové divadlo v Košiciach, Tajovského 4, 040 01 Košice, IČO: 31297811, Mgr. Pavol Hrehorčák","spoluorganizátor: ADS ballooning, s.r.o., Jačmenná 10, 040 01 Košice, IČO: 36187321, Ingrid Dezijn",,,27.05.2019,06.06.2019 - 09.06.2019,29.05.2019,30.05.2019,archívna,6/2019, 5/2019,5/2019,Zmluva o spolupráci,Spolupráca pri reallizácii festivalu VIRVAR,,,"organizátor: Bábkové divadlo v Košiciach, Tajovského 4, 040 01 Košice, IČO: 31297811, Mgr. Pavol Hrehorčák","spoluorganizátor: Michala Cilli, Miškovecká 10,04011 Košice, IČO: 50942727, Michala Cilli",,,27.05.2019,06.06.2019 - 10.06.2019,29.05.2019,30.05.2019,archívna,5/2019, 4/2019,4/2019,Zmluva o spolupráci,Spolupráca pri realizácii festivalu VIRVAR,,,"organizátor: Bábkové divadlo v Košiciach, Tajovského 4, 040 01 Košice, IČO: 31297811, Mgr. Pavol Hrehorčák","spoluorganizátor: Knižnica pre mládež mesta Košice, Kukučínova 2, 040 01 Košice, IČO: 2020785910, PhDr. Kamila Prextová",,,27.05.2019,05.06.2019 - 09.06.2019,29.05.2019,30.05.2019,archívna,4/2019, 7/2019,7/2019,Zmluva o spolupráci,Spolupráca pri realizácii festivalu VIRVAR,,,"organizátor: Bábkové divadlo v Košiciach, Tajovského 4, 040 01 Košice, IČO: 31297811, Mgr. Pavol Hrehorčák","spoluorganizátor: Východoslovenská galéria, Hlavná 27, 04001 Košice, IČO: 2021451113, Mgr. art. Dorota Kenderová, ArtD.",,,27.05.2019,05.06.2019 - 10.06.2019,29.05.2019,30.05.2019,archívna,7/2019, 3/2019,3/2019,Zmluva o spolupráci,Spolupráca pri organizácii festivalu VIRVAR,,,"organizátor: Bábkové divadlo v Košiciach, Tajovského 4, 040 01 Košice, IČO: 31297811, Mgr. Pavol Hrehorčák","spoluorganizátor: Divadlo Thália, Timonova 3, 04001 Košice, IČO: 31297862, Mgr. art Józef Czajlik",,,27.05.2019,05.06.2019 - 10.06.2019,29.05.2019,30.05.2019,archívna,3/2019, 6/2019,6/2019,Zmluva o odohraní divadelného predstavenia,Odohranie divadelného predstavenia na festivale VIRVAR,,,"Pozývajúci: Bábkové divadlo v Košiciach, Tajovského 4, 040 01 Košice, IČO: 31297811, Mgr. Pavol Hrehorčák","Hosťujúci: Divadlo SPOZA VOZA, Hospodárska 80, 917 01 Trnava, IČO: 4240488, Mgr. art. Miroslav Mihálek",,"380,00 € s DPH",28.05.2019,06.06.2019 - 10.06.2019,29.05.2019,30.05.2019,archívna,6/2019, 5/2019,5/2019,Zmluva o odohraní divadelného predstavenia,Odohranie divadelného predstavenia na festivale VIRVAR,,,"Pozývajúci: Bábkové divadlo v Košiciach, Tajovského 4, 040 01 Košice, IČO: 31297811, Mgr. Pavol Hrehorčák","Hosťujúci: DIVADLO DVOR ZÁZRAKOV, Nová osada 11, 949 01 Nitra, IČO: 50440756, Mgr. art. Mário Zeumer",,"450,00 € s DPH",06.06.2019,10.06.2019 - 28.05.2019,29.05.2019,30.05.2019,archívna,2/2019, 9/2019,9/2019,Zmluva o výpožiče,Výpožička divadených bábok,,,"Požičiavateľ: SNM - Múzeum bábkarských kultúr a hračiek hrad Modrý Kameň, Zámocká l , Modrý Kameň 992 01, IČO: 2020603068, Mgr. Branislav Panis","Výpožičiavateľ: Bábkové divadlo v Košiciach, Tajovského 4, 040 01 Košice, IČO: 31297811, Mgr. Pavol Hrehorčák",,,20.05.2019,20.05.2019 - 04.10.2019,22.05.2019,23.05.2019,archívna,9/2019, 3/2019,3/2019,Zmluva o spolupráci,Spolupráca pri realizácii podujatia VIRVAR 2019,,,"Mestká časť: Mestká časť Košice - Staré Mesto, Hviezdoslavova 7,04034 Košice, IČO: 00690937, Ing. Igor Petrovčík","Divadlo: Bábkové divadlo v Košiciach, Tajovského 4, 040 01 Košice, IČO: 31297811, Mgr. Pavol Hrehorčák",,,21.05.2019,21.05.2019 - 06.06.2019,22.05.2019,23.05.2019,archívna,3/2019, 20052019,20052019,Zmluva o uskutočnení divadelného predstavenia,Odohranie divadelného predstavenia v rámci festivalu Bábková Žilina 2019,,,"Usporiadateľ: BÁBKOVÉ DIVADLO ŽILINA, Kuzmányho ul. 6, 011 37 Žilina, IČO: 36145211, Mgr.Peter Tabaček","dodávateľ: Bábkové divadlo v Košiciach, Tajovského 4, 040 01 Košice, IČO: 31297811, Mgr. Pavol Hrehorčák",,"1 450,00 € s DPH",13.05.2019,13.05.2019 - 22.05.2019,20.05.2019,21.05.2019,archívna,20052019, 1/2019,1/2019,Zmluva o odohraní divadelného predstavenia,Odoranie divadelného predstavenia,,,"Pozývajúci: Regenerácia generácie, o.z., Godrova 805/2 81106 Bratislava, IČO: 42354439","Hosťujúci: Bábkové divadlo v Košiciach, Tajovského 4, 040 01 Košice, IČO: 31297811, Mgr. Pavol Hrehorčák",,"600,00 € s DPH",29.04.2019,29.04.2019 - 30.06.2019,09.05.2019,10.05.2019,archívna,1/2019, MK-4060/2019/3.2,MK-4060/2019/3.2,Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR prostredníctvom MK SR,Poskytnutie dotácie zo ŠR prostredníctvom rozpočtu MK SR,,,"poskytovateľ: Ministerstvo kultúry SR, Nám. SNP č.33, 81331 Bratislava, IČO: 00165182","prijímateľ: Bábkové divadlo v Košiciach, Tajovského 4, 040 01 Košice, IČO: 31297811, Mgr. Pavol Hrehorčák",,,15.04.2019,15.04.2019 - 30.11.2019,16.04.2019,17.04.2019,archívna,MK-4060/2019/3.2, 2/2019,2/2019,Zmluva o spolupráci,odohratie divadelného predstavenia "Porucha",,,"organizátor: Bábkové divadlo v Košiciach, Tajovského 4, 040 01 Košice, IČO: 31297811, Mgr. Pavol Hrehorčák","partner: Poľsky klub – spolok Poliakov a ich priateľov na Slovensku, Nám. SNP 2 7, 814 99 Bratislava, IČO: 51326221, Mgr. Marek Berky",,"300,00 € s DPH",29.03.2019,29.03.2019 - 08.04.2019,05.04.2019,06.04.2019,archívna,2/2019, 19/41/054/126,19/41/054/126,Dohoda 19/41/054/126,Dohoda o zabezpečení podmienok zapracovania za účelom získania a obnovy pracovných návikov a o poskytovaní príspevku na zapracovania u zamestnávateľa v rámci národného projektu REŠTART,,,"Úrad: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice, Staničné námestie 9, 042 11 Košice - Staré mesto, IČO: 30794536, PhDr. Pavol Mutafov","Zamestnávateľ: Bábkové divadlo v Košiciach, Tajovského 4, 040 01 Košice, IČO: 31297811, Mgr. Pavol Hrehorčák",,,14.03.2019,14.03.2019 - 30.09.2019,27.03.2019,28.03.2019,archívna,19/41/054/126, 2/2019,2/2019,Zmluva o odohraní divadelného predstavenia,Odohranie divadelného predstavenia Borderline,,,"Pozývajúci: Bábkové divadlo v Košiciach, Tajovského 4, 040 01 Košice, IČO: 31297811, Mgr. Pavol Hrehorčák","Hosťujúci: ArtWay z.s., Bronzova 2018/17, 155 00 Praha, IČO: 02439379, Mgr. Martina Balážová",,"416,00 € s DPH",26.03.2019,26.03.2019 - 27.03.2019,26.03.2019,27.03.2019,archívna,2/2019, 1/2019,1/2019,Zmluva o spolupráci,Odohranie divadelného predstavenia Bez života,,,"organizátor: Bábkové divadlo v Košiciach, Tajovského 4, 040 01 Košice, IČO: 31297811, Mgr. Pavol Hrehorčák","partner: PROSCENIUM OZ, Vyšná Káloša 116, IČO: 51257009",,,11.03.2019,11.03.2019 - 15.03.2019,11.03.2019,12.03.2019,archívna,1/2019, 1/2019,1/2019,Zmluva o odohraní divadelného predstavenia,odohranie divadelného predstavenia na festivale LEPORELO,,,"Pozývajúci: YDEA FACTORY, s.r.o., Hálova 15, 851 01 Bratislava, IČO: 51922118, Katarína Aichová","Hosťujúci: Bábkové divadlo v Košiciach, Tajovského 4, 040 01 Košice, IČO: 31297811, Mgr. Pavol Hrehorčák",,"600,00 € s DPH",29.01.2019,29.01.2019 - 30.06.2019,30.01.2019,31.01.2019,zrušena,1/2019, 1/2019,1/2019,Zmluva o nájme nebytového priestoru,Nájom nebytového priestoru,,,"prenajímateľ: Bábkové divadlo v Košiciach, Tajovského 4, 040 01 Košice, IČO: 31297811, Mgr. Pavol Hrehorčák","nájomca: KUNSTATELIER, občianske združenie, Wuppertálska 1406/13, 04023 Košice, IČO: 51326221, Diana Hežel",,"120,00 € s DPH",25.01.2019,09.02.2019 - 09.02.2019,25.01.2019,26.01.2019,archívna,1/2019, 21012019,21012019,Zmluva o reklame,realizácia reklamy,,,"objednávateľ: STABILITA, d.d.s., a.s., Bačíkova 5, 04001 Košice, IČO: 36718556, JUDr. Marián Melichárek","dodávateľ: Bábkové divadlo v Košiciach, Tajovského 4, 040 01 Košice, IČO: 31297811, Mgr. Pavol Hrehorčák",,"3 000,00 € s DPH",07.01.2019,07.01.2019 - 31.12.2019,21.01.2019,22.01.2019,archívna,21012019, 1619,1619,Obchodná zmluva,vysielanie reklám,,,"dodávateľ: Radio Services a.s., Brečtanová 1, Bratislava, IČO: 35875020, Jana Bubenková","odberateľ: Bábkové divadlo v Košiciach, Tajovského 4, 040 01 Košice, IČO: 31297811, Mgr. Pavol Hrehorčák",,"900,00 € s DPH",09.01.2019,02.01.2019 - 09.05.2019,09.01.2019,10.01.2019,archívna,1619, 9/2018,9/2018,Zmluva o spolupráci,Spolupráca pri uvedení inscenácie Bez života,,,"organizátor: Bábkové divadlo v Košiciach, Tajovského 4, 040 01 Košice, IČO: 31297811, Mgr. Pavol Hrehorčák","partner: PROSCENIUM OZ, Vyšná Káloša 116, IČO: 51257009, Anna Vargová",,"400,00 € s DPH",07.12.2018,07.12.2018 - 14.12.2018,07.12.2018,08.12.2018,archívna,9/2018, 7/2018,7/2018,Zmluva o odohraní divadelného predstavenia,Odohranie divadelnéh o predstavenia,,,"Pozývajúci: Bábkové divadlo v Košiciach, Tajovského 4, 040 01 Košice, IČO: 31297811, Mgr. Pavol Hrehorčák","Hosťujúci: Viktória Sedláková, Dlhá 779, 093 01, Vranov nad Topľou",,"100,00 € s DPH",15.11.2018,15.11.2018 - 16.11.2018,15.11.2018,16.11.2018,archívna,7/2018, 14112018,1411018,Darovacia zmluva,Darovacia zmluva,,,darca: Ing. Martin Vatra,"obdarovaný: Bábkové divadlo v Košiciach, Tajovského 4, 040 01 Košice, IČO: 31297811, Mgr. Pavol Hrehorčák",,,14.11.2018,14.11.2018 -,14.11.2018,15.11.2018,platná,14112018, 8/2018/HOST,8/2018/HOST,Zmluva o uvedení divadelného predstavenia,odohranie divadelneého predstavenia O rytierovi bez koňa,,,"Pozývajúci: Divadlo Loutek Ostrava, Pivovarská 3164/15, OStrava, IČO: 00533874, JUDr. Jarmila Hájková","Hosťujúci: Bábkové divadlo v Košiciach, Tajovského 4, 040 01 Košice, IČO: 31297811, Mgr. Pavol Hrehorčák",,,12.11.2018,12.11.2018 - 17.11.2018,12.11.2018,13.11.2018,archívna,8/2018/HOST, 6/2018,6/2018,Zmluva o odohraní divadelného predstavenia,Odohranie divadelného predstavenia DLO Perníková chalúpka v priestoroch BDKE,,,"Pozývajúci: Bábkové divadlo v Košiciach, Tajovského 4, 040 01 Košice, IČO: 31297811, Mgr. Pavol Hrehorčák","Hosťujúci: DIvadlo Loutek Ostrava, Pivovarská 3164/15, IČO: 00533874, Martina Horklová",,,02.11.2018,02.11.2018 - 17.11.2018,07.11.2018,08.11.2018,archívna,6/2018, 6/2018,6/2018,Zmluva o nájme nebytového priestoru,prenájom nebytového priestoru,,,"prenajímateľ: Bábkové divadlo v Košiciach, Tajovského 4, 040 01 Košice, IČO: 31297811, Mgr. Pavol Hrehorčák","nájomca: KUNSTATELIER, občianske združenie, Wuppertálska 1406/13, 04023 Košice, IČO: 51326221, Diana Hežel",,"570,00 € s DPH",05.11.2018,13.11.2018 - 16.11.2018,05.11.2018,06.11.2018,archívna,6/2018, 5/2018,5/2018,Zmluva o odohraní divadelného predstavenia,Odohranie divadelného predstavenia,,,"Pozývajúci: DIVADLO ALFA, Rokycanská 7, 312 00 Plzeň, IČO: 00250937, Veronika Nádeníčková","Hosťujúci: Bábkové divadlo v Košiciach, Tajovského 4, 040 01 Košice, IČO: 31297811, Mgr. Pavol Hrehorčák",,"469,00 € s DPH",23.10.2018,13.11.2018 - 14.11.2018,05.11.2018,06.11.2018,archívna,5/2018, Z201845197_Z,Z201845197_Z,Zmluva o poskytovaní služieb,Stravné poukážky,,,"objednávateľ: Bábkové divadlo v Košiciach, Tajovského 4, 040 01 Košice, IČO: 31297811, Mgr. Pavol Hrehorčák","dodávateľ: Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674",,"120 448,00 € s DPH",26.10.2018,01.01.2019 - 31.12.2022,29.10.2018,30.10.2018,archívna,Z201845197_Z, 8_2018,8_2018,Zmluva o spolupráci,Realizácia detského dramatického krúžku,,,"partner: Bábkové divadlo v Košiciach, Tajovského 4, 040 01 Košice, IČO: 31297811, Mgr. Pavol Hrehorčák","spoluúčastník: Združenie tvorivej dramatiky Slovenska, Duklianskych hrdinov 1211, Vranov nad Topľou, IČO: 37825429, Mgr. Renáta Kopčeková",,,15.10.2018,17.10.2018 - 30.06.2019,15.10.2018,09.10.2018,archívna,8_2018, 222418,222418,Obchodná zmluva,Propagácia predstavenia,,,"dodávateľ: Radio Services a.s., Brečtanová 1, Bratislava, IČO: 83101","odberateľ: Bábkové divadlo v Košiciach, Tajovského 4, 040 01 Košice, IČO: 31297811, Mgr. Pavol Hrehorčák",,"480,00 € s DPH",01.10.2018,01.10.2018 - 24.10.2018,08.10.2018,09.10.2018,archívna,222418, 26072018,26072018,Zmluva o spolupráci,Zmluva o odohraní divadelného predstavenia,,,"Pozývajúci: Bábkové divadlo v Košiciach, Tajovského 4, 040 01 Košice, IČO: 31297811, Mgr. Pavol Hrehorčák","Hosťujúci: Divadlo Baj, Jagiellońska 28, Varšava 03-719, IČO: 5250009660, Ewa Piotrowska",,,26.07.2018,26.07.2018 - 30.10.2018,01.10.2018,02.10.2018,archívna,26072018, 7/2018,7/2018,Zmluva o spolupráci,"zabezpečenie verejného kultúrneho podujatia \"Ak nepovieš, kto bude vedieť?\"",,,"organizátor: Bábkové divadlo v Košiciach, Tajovského 4, IČO: 31279811, Mgr. Pavol Hrehorčák","partner: Divadlo Thália Szinház, Timonova 3, 040 01 Košice, IČO: 31297862, Mgr. Art. Józef Czajlik",,,01.10.2018,02.10.2018 - 03.10.2018,25.09.2018,02.10.2018,archívna,7/2018, 06092018,06092018,Zmluva o poskytovaní elektronických služieb,Poskytnutie vstupu so softvérovej platformy Naša Karta,,,"poskytovateľ: SQR SLOVAKIA, s.r.o., Dunajská 3, 04001 Košice, IČO: 50012100, Ing. Róbert Helcmanovský","objednávateľ: Bábkové divadlo v Košiciach, Tajovského 4, 040 01 Košice, IČO: 31297811, Mgr. Pavol Hrehorčák",,"1,00 € s DPH",06.09.2018,06.09.2018 -,06.09.2018,07.09.2018,platná,06092018, 03092018,03092018,ZMLUVA O ODOHRANÍ DIVADELNÉHO PREDSTAVENIA,"ODOHRANIE DIVADELNÉHO PREDSTAVENIA V RÁMCI XII. ročníka FESTIVALU DIVADIEL STREDNEJ EURÓPY",,,"Pozývajúci: OZ KOŠICKÉ DIVADLO, Hlavná 76, 040 01 Košice, IČO: 42099196, Ing. František Ténai","Hosťujúci: Bábkové divadlo v Košiciach, Tajovského 4, 040 01 Košice, IČO: 31297811, Mgr. Pavol Hrehorčák",,"600,00 € s DPH",03.09.2018,03.09.2018 - 09.09.2018,05.09.2018,06.09.2018,archívna,03092018, 2/2018,2/2018,Zmluva o odohraní divadelného predstavenia,Odohranie divadelného predstavenia Podmorká rozprávka v Sarvaši,,,"Pozývajúci: Cervinus teátrum Művészeti Nonprofit Kft., 5540 Szarvas, Kossuth tér 3., Maďarsko, IČO: 0409009121, András Csasztvan","Hosťujúci: Bábkové divadlo v Košiciach, Tajovského 4, 040 01 Košice, IČO: 31297811, Mgr. Pavol Hrehorčák",,"1 800,00 € s DPH",03.09.2018,02.10.2018 - 03.10.2018,05.09.2018,06.09.2018,archívna,2/2018, 4/18,4/18,ZMLUVA O ODOHRANÍ DIVADELNÉHO PREDSTAVENIA,Odohranie divadelného predstavenia Život je taký,,,"Pozývajúci: BÁBKOVÉ DIVADLO V KOŠICIACH, Tajovského 4, 040 01 Košice, IČO: 31297811, Mgr. Pavol Hrehorčák","Hosťujúci: RECORD, s.r.o., Ružová 1360/42, 960 01 Zvolen, IČO: 36648973, Ľubomír Menzel",,"600,00 € s DPH",05.09.2018,21.09.2018 - 21.09.2018,05.09.2018,06.09.2018,archívna,4/2018, 15062018,15062018,Zmluva o odhoraní divadelného predstavenia,Odohranie divadelného predstavenia,,,"organizátor: Wanda Siemaszkowa Theatre in Rzeszów, Sokola 7, 35-010 Rzeszów, IČO: 813-02-66-769, Jana Nowara","partner: Bábkové divadlo v Košiciach, Tajovského 4, IČO: 31297811, Mgr. Pavol Hrehorčák",,,15.06.2018,29.08.2018 - 30.08.2018,27.08.2018,28.08.2018,archívna,15062018,Zmluva zverejnená na stránke www.bdke.sk dňa 27.8.2018 02082018,02082018,Zmluva o predstavení,Odohranie divadelného predstavenia na medzinárodnom festivale v Maribore,,,"partner: Bábkové divadlo v Košiciach, Tajovského 4, Košice, IČO: 312978811, Mgr. Pavol Hrehorčák","organizátor: Lutkovno gledališče Maribor, Vojašniki trg 2A, 2000 Maribor",,"600,00 € bez DPH",02.08.2018,02.08.2018 - 27.08.2018,06.08.2018,07.08.2018,archívna,02082018, 2018-ZO9560,2018-ZO9560,O ZABEZPEČENÍ VÝKONU ČINNOSTI ZODPOVEDNEJ OSOBY,ZABEZPEČENIE VÝKONU ČINNOSTI ZODPOVEDNEJ OSOBY,,,"prevádzkovateľ: Bábkové divadlo v Košiciach, Tajovského 4, 04001 Košice, IČO: 312978811, Mgr. Pavol Hrehorčák","poskytovateľ: EuroTRADING s.r.o., Muškátová 38/495, 04011 Košice, IČO: 44 031 483, Ing. Miroslav LISÝ",,"1 720,32 € s DPH",30.07.2018,01.08.2018 - 31.07.2020,06.08.2018,07.08.2018,archívna,2018-ZO9560, 01082018,,Zmluva o poskytnutí finančného príspevku a propagácii,Zmluva o poskytnutí finančného príspevku a propagácii,,,"poskytovateľ: Embraco Slovakia s.r.o., Odorínska cesta 2, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 35734132","prijímateľ: Bábkové divadlo v Košiciach, Tajovského 4, 04001 Košice, IČO: 31297811, Mgr. Pavol Hrehorčák",,"2 000,00 € s DPH",01.08.2018,01.08.2018 - 31.07.2019,01.08.2018,02.08.2018,archívna,01082018, Z201830387_Z,Z201830387_Z,Zmluva o poskytovani služieb,Zmluva o poskytovani služieb,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: RENAR SLOVAKIA, s.r.o., Hraničná 16, 82105 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 46088369",,"715,00 € bez DPH",24.07.2018,-,30.07.2018,31.07.2018,platná,Z201830387_Z, 30072018,30072018,Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku,Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Divadlo Thália Košice, Timonova 3, Košice, IČO: 31297862",,,30.07.2018,-,30.07.2018,31.07.2018,platná,30072018, Z201826685_Z,Z201826685_Z,Kúpna zmluva,Kúpna zmluva,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Oldřich Krédl, Švermova 27, 97404 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 41179315",,"1 200,00 € bez DPH",25.06.2018,-,25.06.2018,26.06.2018,platná,Z201826685_Z, 9D/2018,9D/2018,Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku,Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Divadlo Thália Košice, Timonova 3, Košice, IČO: 31297862",,,15.06.2018,-,18.06.2018,19.06.2018,platná,"9D/2018 , Príloha č. 1 , Príloha č. 2", Z201829012_Z,Z201829012_Z,Zmluva o poskytovaní služieb,Zmluva o poskytovaní služieb,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Ground Transportation Logistics Management s.r.o., Karpatske namestie 10, 83206 Bratislava, IČO: 47452951",,"2 300,00 € bez DPH",13.06.2018,-,13.06.2018,14.06.2018,platná,Z201829012_Z, Z201824065_Z,Z201824065_Z,Kúpna zmluva,Kúpna zmluva,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Hi- Reklama, s.r.o., Komenského 11/A, Košice, IČO: 36199451",,"1 199,00 € bez DPH",07.06.2018,-,07.06.2018,08.06.2018,platná,Z201824065_Z, 6/2018,6/2018,Zmluva o spolupráci,Zmluva o spolupráci,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: ADS ballonning, s.r.o., Jačmenná 10, 04001 Košice, IČO: 36187321",,,21.05.2018,-,04.06.2018,05.06.2018,platná,6/2018, 1/2018,1/2018,Zmluva o spolupráci,Zmluva o spolupráci,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811",účastník: Divadlo Thalia Szinhaz,,,31.05.2018,-,01.06.2018,02.06.2018,platná,1/2018, 5/2018,5/2018,Zmluva o spolupráci,Zmluva o spolupráci,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Občianske združenie Musicology, Československého odboja 1783/100, Košice, IČO: 04233361",,,30.05.2018,-,01.06.2018,02.06.2018,platná,5/2018, 1647/2018_BRAT,1647/2018_BRAT,Zmluva o zabezpečení akcie verejnej diplomacie ČR v zahraničí,Zmluva o zabezpečení akcie verejnej diplomacie ČR v zahraničí,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Veľvysanectvo Českej republiky v Bratislave Česká repiblika Ministerstvo zahraničných vecí, Loretánské nám. 5, 11800 Praha 1",,"500,00 € bez DPH",28.05.2018,-,01.06.2018,02.06.2018,platná,1647/2018_BRAT, 3/2018,3/2018,zmluva o odohraní divadelného predstavenia,zmluva o odohraní divadelného predstavenia,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: DIVADLO DRAK A MEZINÁRODNÍ INSTITUT FIGURÁLNÍHO DIVADLA o.p.s., Hradební 632, 500 03 Hradec Králové, IČO: 27504671",,"3 300,00 € bez DPH",24.05.2018,-,01.06.2018,02.06.2018,platná,3/2018, 4/2018,4/2018,Zmluva o spolupráci,Zmluva o spolupráci,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Slovenský červený kríž - územný spolok Košice -okolie, Komenského 19, Košice, IČO: 00416207",,,21.05.2018,-,21.05.2018,22.05.2018,platná,4/2018, Z201820665_Z,Z201820665_Z,Kúpna zmluva,Kúpna zmluva,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: 2ip Printing Solutions s. r. o., Vajnorská ulica 135, 83104 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35912812",,"1 237,00 € bez DPH",11.05.2018,-,21.05.2018,22.05.2018,platná,"Z201820665_Z , Príloha č. 1", Z201822043_Z,Z201822043_Z,Kúpna zmluva,Kúpna zmluva,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Ultra Print, s.r.o., Pluhová 49, 83103 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31399088",,"700,00 € bez DPH",21.05.2018,-,21.05.2018,22.05.2018,platná,Z201822043_Z, 2/2018,2/2018,Zmluva o spolupráci,Zmluva o spolupráci,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Knižnica pre mládež mesta Košice, Kukučínova 2, 043 59, IČO: 00189006",,,21.05.2018,-,21.05.2018,22.05.2018,platná,2/2018, 09052018,09052018,zmluva o odohraní divadelného predstavenia,zmluva o odohraní divadelného predstavenia,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Štátne divadlo Košice, Hlavná 58, Košice, IČO: 31299512",,,09.05.2018,-,09.05.2018,10.05.2018,platná,09052018, 18-115-02428,18-115-02428,Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov,Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: FOND NA PODPORU UMENIA, Cukrová 14, 811 08 BRATISLAVA, IČO: 42418933",,"2 000,00 € bez DPH",04.05.2018,-,04.05.2018,05.05.2018,platná,18-115-02428, 18-112-02284,18-112-02284,Zmluva o poskytnuti finačných prostriedkov,Zmluva o poskytnuti finačných prostriedkov,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: FOND NA PODPORU UMENIA, Cukrová 14, 811 08 BRATISLAVA, IČO: 42418933",,"9 000,00 € bez DPH",04.05.2018,-,04.05.2018,05.05.2018,platná,18-112-02284, 18-112-02285,18-112-02285,Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov,Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: FOND NA PODPORU UMENIA, Cukrová 14, 811 08 BRATISLAVA, IČO: 42418933",,"9 000,00 € bez DPH",04.05.2018,-,04.05.2018,05.05.2018,platná,18-112-02285, MK-4139/2018/3.2,MK-4139/2018/3.2,Zmluva o poskytnutí dozácie zo štátneho rozpočtu,Zmluva o poskytnutí dozácie zo štátneho rozpočtu,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Ministerstvo kultúry SR, nám SNP č.33,813 31 Bratislava, IČO: 00165182",,,20.04.2018,-,23.04.2018,24.04.2018,platná,"MK-4139/2018/3.2 , Príloha č. 1 , Príloha č. 2 , Príloha č. 3 , Príloha č. 4", 4/2018,4/2018,Zmluva o nájme nebytového preistoru,Zmluva o nájme nebytového preistoru,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: KUNSTATELIER o.z., Wuppertálska 1406/13, 04023 Košice, IČO: 51326221",,"90,00 € bez DPH",18.04.2018,-,16.04.2018,18.04.2018,platná,4/2018, 3/2018,3/2018,prenájom sály dňa 12. 4. 2018,prenájom sály dňa 12. 4. 2018,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Gymnázium a ZŠ S. Máraiho s v.j.m. Košice, Kuzmányho 6, Košice, IČO: 00161004",,"90,00 € bez DPH",10.04.2018,-,11.04.2018,12.04.2018,platná,, 3/2018,3/2018,prenájom sály BD 12.4.2018,prenájom sály BD 12.4.2018,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Gymnázium a ZŠ S. Máraiho s v.j.m. Košice, Kuzmányho 6, Košice, IČO: 00161004",,"90,00 € bez DPH",10.04.2018,-,11.04.2018,12.04.2018,platná,, 1/2018,1/2018,zmluva o odohraní divadelného predstavenia,zmluva o odohraní divadelného predstavenia,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Mgr. BcA. Pavol Seriš PhD., IČO: DIČ:CZ8604237554",,"500,00 € bez DPH",04.04.2018,-,05.04.2018,06.04.2018,platná,1/2018, 2/2018,2/2018,Zmluva o spolupráci,Zmluva o spolupráci,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811",účastník: Občianske združenie pri Bábkovom divadle v Košiciach,,,04.04.2018,-,05.04.2018,06.04.2018,platná,2/2018, 2018/007,2018/007,ZMLUVA O POSKYTOVANÍ ELEKTRONICKÝCH ONLINE PRAMEŇOV,ZMLUVA O POSKYTOVANÍ ELEKTRONICKÝCH ONLINE PRAMEŇOV,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Univerzitná knižnica v Bratislave, Michalská 1, 014 017 Bratislava, IČO: 00164631",,,15.03.2018,-,03.04.2018,04.04.2018,platná,2018/007, 31297811,31297811,Zamestnávateľská zmluva,Zamestnávateľská zmluva,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811",účastník: Doplnková dôchodkovská spoločnosť Tatra banky a.s.,,,06.03.2018,-,06.03.2018,07.03.2018,platná,"31297811 , Príloha č. 1 , Príloha č. 2", 2/2018,2/2018,Zmluva o nájme nebytového preistoru,Zmluva o nájme nebytového preistoru,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: KUNSTATELIER o.z., Wuppertálska 1406/13, 04023 Košice, IČO: 51326221",,"706,00 € bez DPH",01.03.2018,-,02.03.2018,03.03.2018,platná,2/2018, 18-115-00487,18-115-00487,Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov,Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: FOND NA PODPORU UMENIA, Cukrová 14, 811 08 BRATISLAVA, IČO: 42418933",,"9 000,00 € bez DPH",23.01.2018,-,23.01.2018,24.01.2017,platná,18-115-00487, 1/2018,1/2018,Zmluva o nájme nebytového priestoru,Zmluva o nájme nebytového priestoru,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Futura Cassoviensis n.o., Alžbetina 666/28, 040 01 Košice, IČO: 51235374",,,08.01.2018,-,08.01.2018,15.01.2018,platná,1/2018, 1/2018,1/2018,Zmluva o reklame,Zmluva o reklame,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Stabilita d.d.s. a.s., Bačikova 5, Košice, IČO: 36718556",,"2 000,00 € bez DPH",02.01.2018,-,02.01.2018,03.01.2018,platná,1/2018, 5122017,5122017,Memorandum o spolupráci,Memorandum o spolupráci,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Šrobárova 2, 041 80 Košice, IČO: 00397768",,,05.12.2017,-,06.12.2017,07.12.2017,platná,"5122017 , Príloha č. 1 , Príloha č. 2 , Príloha č. 3", Dodatok č. 1 k Zmluve č. 1/2017 o reklame,Dodatok č. 1 k Zmluve č. 1/2017 o reklame,dodatok k zmluve o reklame - úprava podmienok platby,dodatok k zmluve o reklame - úprava podmienok platby,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: STEEL MONKEY, s.r.o., Janigova 3, 04023 Košice, IČO: 50488651",,"47 928,00 € bez DPH",27.11.2017,-,29.11.2017,30.11.2017,platná,Dodatok č. 1 k Zmluve č. 1/2017 o reklame, 7/2017,7/2017,zmluva o odohraní divadelného predstavenia,zmluva o odohraní divadelného predstavenia,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Divadlo v kufri Tomáš Plaszky, Jantárová 10, Košice, IČO: 10688269",,"400,00 € bez DPH",08.11.2017,-,08.11.2017,09.11.2017,platná,7/2017, Zmnluva o výpožičke hnuteľného majetku,Zmnluva o výpožičke hnuteľného majetku,zapožičanie osobného motorového vozidla Renault Clio,zapožičanie osobného motorového vozidla Renault Clio,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811",účastník: Divadlo Thalia Szinhaz,,,07.11.2017,-,07.11.2017,08.11.2017,platná,Zmnluva o výpožičke hnuteľného majetku, 1/2017,1/2017,Zmluva o dodaní reklamy,Zmluva o dodaní reklamy,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: STEEL MONKEY, s.r.o., Janigova 3, 04023 Košice, IČO: 50488651",,"47 928,00 € bez DPH",06.11.2017,-,06.11.2017,07.11.2017,platná,1/2017, 15/2017,15/2017,Zmluva o spolupráci,Zmluva o spolupráci,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Castellum Cassovia o.z., Húskova 1292/71, 040 23 Košice, IČO: 42249554",,,29.09.2017,-,29.09.2017,30.09.2017,platná,15/2017, Z201747501_Z,Z201747501_Z,Rámcová dohoda,Rámcová dohoda,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: DAFA trans, s. r. o., Rankovce 101, 044 45 Rankovce, IČO: 47442182",,,22.09.2017,-,22.09.2017,,platná,, Z201745833_Z,Z201745833_Z,Rámcová dohoda,Rámcová dohoda,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: DAFA trans, s. r. o., Rankovce 101, 044 45 Rankovce, IČO: 47442182",,,14.09.2017,-,14.09.2017,15.09.2017,platná,, Z201745835_Z,Z201745835_Z,Rámcová dohoda,Rámcová dohoda,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: WILLY TOUR, s.r.o., Krivá 23, 04001 Košice, IČO: 36591301",,,14.09.2017,-,14.09.2017,15.09.2017,platná,, 04092017,04092017,Zmluva o odohrani divadelného predstavenia,Zmluva o odohrani divadelného predstavenia,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: OZ Košické divadlo, Hlavná 76, Košice, IČO: 42099196",,"600,00 € bez DPH",04.09.2017,-,07.09.2017,08.09.2017,platná,04092017, 13/2017,13/2017,Zmluva o spolupráci,Zmluva o spolupráci,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Občianske združenie Musicology, Československého odboja 1783/100, Košice, IČO: 04233361",,,24.08.2017,-,24.08.2017,25.08.2017,platná,13/2017, 14/2017,14/2017,Zmluva o spolupráci,Zmluva o spolupráci,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Centrum pre rodinu Košice- Juh, Milosrdenstva 15, 04001, IČO: 50084941",,,24.08.2017,-,24.08.2017,25.08.2017,platná,14/2017, 21082017,21082017,Zmluva o webovej stránke,Zmluva o webovej stránke,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: NESS KE, s.r.o., Moldavská cesta 10/B, 040 01 Košice",,,21.08.2017,-,24.08.2017,25.08.2017,platná,21082017, 17-112-03393,17-112-03393,Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov,Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: FOND NA PODPORU UMENIA, Cukrová 14, 811 08 BRATISLAVA, IČO: 42418933",,"9 000,00 € bez DPH",13.07.2017,-,13.07.2017,14.07.2017,platná,"17-112-03393 , Príloha č. 1", 17-112-03339,17-112-03339,zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov,zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: FOND NA PODPORU UMENIA, Cukrová 14, 811 08 BRATISLAVA, IČO: 42418933",,"8 000,00 € bez DPH",13.07.2017,-,13.07.2017,14.07.2017,platná,"17-112-03339 , Príloha č. 1", 17-112-03325,17-112-03325,Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov,Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: FOND NA PODPORU UMENIA, Cukrová 14, 811 08 BRATISLAVA, IČO: 42418933",,"9 000,00 € bez DPH",11.07.2017,-,11.07.2017,12.07.2017,platná,"17-112-03325 , Príloha č. 1 , Príloha č. 2", MK-4283/2017/3.2,MK-4283/2017/3.2,Zmluva o poskytnutí dotácie zo R MKSR na rok 2017,Zmluva o poskytnutí dotácie zo R MKSR na rok 2017,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Ministerstvo kultúry SR, nám SNP č.33,813 31 Bratislava, IČO: 00165182",,,14.06.2017,-,06.07.2017,07.07.2017,platná,"MK-4283/2017/3.2 , Príloha č. 1 , Príloha č. 2 , Príloha č. 3 , Príloha č. 4", 12/17 PA 4.2,12/17 PA 4.2,zmluva o odohraní divadelného predstavenia,zmluva o odohraní divadelného predstavenia,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Slovenské komorné divadlo Martin, Martin, Martin, IČO: 36145301",,"1 100,00 € bez DPH",16.06.2017,-,06.07.2017,07.07.2017,platná,"12/17 PA 4.2 , Príloha č. 1", 6/2017,6/2017,zmluva o odohraní divadelného predstavenia,zmluva o odohraní divadelného predstavenia,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: INTERSTUDIO, 91025, St.Petersburg, Nevsky pr. 86 of.95",,,01.06.2017,-,23.06.2017,24.06.2017,platná,6/2017, 0089/0200/2017,0089/0200/2017,Darovacia zmluva,Darovacia zmluva,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 04291 Košice, IČO: 36211222",,"1 000,00 € bez DPH",14.06.2017,-,14.06.2017,15.06.2017,platná,"0089/0200/2017 , Príloha č. 1", Darovacia zmluva + licenčná zlmuva,Darovacia zmluva + licenčná zlmuva,finančný dar na premiéry a Virvar 2017,finančný dar na premiéry a Virvar 2017,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Embraco Slovakia s.r.o., Odorínska cesta 2, Spišská Nová Ves, IČO: 35734132",,"5 000,00 € bez DPH",01.06.2017,-,01.06.2017,02.06.2017,platná,"Darovacia zmluva + licenčná zlmuva , Príloha č. 1 , Príloha č. 2 , Príloha č. 3", 5/2017,5/2017,Zmluva o odohraní divadelného predstavenia,Zmluva o odohraní divadelného predstavenia,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Divadlo v kufri Tomáš Plaszky, Jantárová 10, Košice, IČO: 10688269",,"300,00 € bez DPH",01.06.2017,-,01.06.2017,02.06.2017,platná,5/2017, Zmluva o odohraní predstavenia č. 1/2017,Zmluva o odohraní predstavenia č. 1/2017,odohranie predstavenia počas festivalu Virvar 2017,odohranie predstavenia počas festivalu Virvar 2017,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: HARRY TEATER o.z., Kráľovohoľská 16, Banská Bystrica, IČO: 42189004",,"680,00 € bez DPH",26.05.2017,-,31.05.2017,01.06.2017,platná,Zmluva o odohraní predstavenia č. 1/2017, Zmluva o odohraní predstavenia č. 2/2017,Zmluva o odohraní predstavenia č. 2/2017,odohranie predstavenia na festivale Virvar 2017,odohranie predstavenia na festivale Virvar 2017,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811",účastník: Teátro NELINE,,"650,00 € bez DPH",26.05.2017,-,31.05.2017,01.06.2017,platná,Zmluva o odohraní predstavenia č. 2/2017, Zmluva o odohraní predstavenia č. 3/2017,Zmluva o odohraní predstavenia č. 3/2017,odohranie predstavenia na festivale Virvar 2017,odohranie predstavenia na festivale Virvar 2017,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Divadelná formácia UŽ, Paláriková 7, 811 05 Bratislava, IČO: 50215582",,"300,00 € bez DPH",26.05.2017,-,31.05.2017,01.06.2017,platná,Zmluva o odohraní predstavenia č. 3/2017, Zmluva o spolupráci č. 11/2017,Zmluva o spolupráci č. 11/2017,poskytnutie priestorov pre účinkujúcich festivalu Virvar 2017,poskytnutie priestorov pre účinkujúcich festivalu Virvar 2017,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Divadlo Thália Košice, Timonova 3, Košice, IČO: 31297862",,,26.05.2017,-,31.05.2017,01.06.2017,platná,Zmluva o spolupráci č. 11/2017, Zmluva o spolupráci č. 12/2017,Zmluva o spolupráci č. 12/2017,učínkovanie v off programe Virvar 2017 - burza kníh,učínkovanie v off programe Virvar 2017 - burza kníh,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Knižnica pre mládež mesta Košice, Kukučínova 2, 043 59, IČO: 00189006",,,26.05.2017,-,31.05.2017,01.06.2017,platná,Zmluva o spolupráci č. 12/2017, Zmluva o odohraní predstavenia č. 4/2017,Zmluva o odohraní predstavenia č. 4/2017,odohranie predstavenia počas Virvaru 2017,odohranie predstavenia počas Virvaru 2017,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811",účastník: Hívešová Lucia,,"100,00 € bez DPH",26.05.2017,-,31.05.2017,01.06.2017,platná,Zmluva o odohraní predstavenia č. 4/2017, 1/2017,1/2017,Zmluva o odohraní divadelného predstavenia,Zmluva o odohraní divadelného predstavenia,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: HARRY TEATER o.z., Kráľovohoľská 16, Banská Bystrica, IČO: 42189004",,"680,00 € bez DPH",29.05.2017,-,30.05.2017,31.05.2017,platná,, 10/2017,10/2017,Zmluva o spolupráci,Zmluva o spolupráci,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Múzeum Spiša, Letná 50, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31297927",,,26.05.2017,-,29.05.2017,30.05.2017,platná,10/2017, Zmluva o spolupráci č. 2/2017,Zmluva o spolupráci č. 2/2017,spolupráci pri organizovaní Virvaru 2017,spolupráci pri organizovaní Virvaru 2017,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Občianske združenie pri Bábkovom divadle, Tajovského 4, 040 01 Košice, IČO: 42244323",,,26.05.2017,-,26.05.2017,27.05.2017,platná,Zmluva o spolupráci č. 2/2017, 742017,742017,Zmluva o budúcej spolupráci,Zmluva o budúcej spolupráci,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: ABCreative, s.r.o., Skladná 10, 04001 Košice, IČO: 45950873",,,07.04.2017,-,23.05.2017,24.05.2017,platná,742017, 952017,952017,Darovacia zmluva,Darovacia zmluva,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Inžinierske stavby a.s., Priemyselná 7, Košice, IČO: 31651402",,"1 000,00 € bez DPH",09.05.2017,-,23.05.2017,24.05.2017,platná,"952017 , Príloha č. 1", Z201721349_Z,Z201721349_Z,Zmluva o poskytnutí služieb,Zmluva o poskytnutí služieb,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Polygrafické centrum, s.r.o, Palisády 33, 81106 Bratislava, IČO: 43801111",,"710,00 € bez DPH",11.05.2017,-,11.05.2017,12.05.2017,platná,Z201721349_Z, Z201721356_Z,Z201721356_Z,Zmluva o poskytnutí služieb,Zmluva o poskytnutí služieb,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Polygrafické centrum, s.r.o, Palisády 33, 81106 Bratislava, IČO: 43801111",,"1 110,00 € bez DPH",11.05.2017,-,11.05.2017,12.05.2017,platná,, Z201719339_Z,Z201719339_Z,Kúpna zmluva,Kúpna zmluva,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: MOTOR - CAR Košice, s.r.o., Dopravná 5, Košice, IČO: 36198595",,"56 700,00 € bez DPH",27.04.2017,-,27.04.2017,28.04.2017,platná,Z201719339_Z, Z201717699_Z,Z201717699_Z,Zmluva o poskytnutovaní služieb,Zmluva o poskytnutovaní služieb,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Michal Vaško - VYDAVATEĽSTVO, Košická 44, 08001 Prešov, Slovenská republika, IČO: 31291228",,"2 088,09 € bez DPH",20.04.2017,-,20.04.2017,21.04.2017,platná,, 17-115-00116,17-115-00116,Zmluva o poskytnutí finančnýh prostredkov,Zmluva o poskytnutí finančnýh prostredkov,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: FOND NA PODPORU UMENIA, Cukrová 14, 811 08 BRATISLAVA, IČO: 42418933",,"11 000,00 € bez DPH",29.03.2017,-,19.04.2017,20.04.2017,platná,17-115-00116, 9/2017,9/2017,Zmluva o spolupráci,Zmluva o spolupráci,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: CITRA, s.r.o., Kováčska 19, 04001 Košice, IČO: 48208035",,"120,00 € bez DPH",31.03.2017,-,03.04.2017,03.04.2017,platná,, 8/2017,8/2017,Zmluva o spolupráci,Zmluva o spolupráci,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Kultúrne centrum Abova, Bidovce, IČO: 42104033",,"300,00 € bez DPH",03.04.2017,-,03.04.2017,04.04.2017,platná,8/2017, ZM2008878_1,ZM2008878_1,Dodatok č. 1. k Zmluve o spolupráci pri výrobe AVD a jeho ekonomickom využití,Dodatok č. 1. k Zmluve o spolupráci pri výrobe AVD a jeho ekonomickom využití,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 845 45 BA, IČO: 47232480",,,27.03.2017,-,28.03.2017,29.03.2017,platná,"ZM2008878_1 , Príloha č. 1", 7/2017,7/2017,Zmluva o spolupráci,Zmluva o spolupráci,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Múzeum Spiša, Letná 50 052 01 Spisšká Nová Ves, IČO: 31297927",,"250,00 € bez DPH",13.02.2017,-,17.02.2017,18.02.2017,platná,, SK4/2/2017,SK4/2/2017,Zmluva o spolupráci,Zmluva o spolupráci,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Poľský Inštitút, Námestie SNP 27, 814 99 Bratislava, IČO: 31786022",,"1 300,00 € bez DPH",10.02.2017,-,17.02.2017,18.02.2018,platná,, 6/2017,6/2017,Zmluva o spolupráci,Zmluva o spolupráci,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Slovenské národné múzeum - Spišské múzeum v Levoči, Námestie Majstra Pavla 40, Levoča, IČO: 00164721",,"400,00 € bez DPH",03.02.2017,-,14.02.2017,15.02.2017,platná,6/2017, 1/2017,1/2017,Obchodná zmluva,Obchodná zmluva,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Radioservices Services, Brečtanova 1, 831 01 Bratislava, IČO: 35875020",,"675,00 € bez DPH",13.02.2017,-,13.02.2017,14.02.2017,platná,1/2017, 1/2017,1/2017,Zmluva o spolupráci,Zmluva o spolupráci,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Medipartners s.r.o, Záhradna 12, 044 24 Poproč, IČO: 36586561",,"500,00 € bez DPH",04.01.2017,-,13.01.2017,14.01.2017,platná,1/2017, 2/2017,2/2017,Zmluva o spolupráci,Zmluva o spolupráci,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811",účastník: JUDr. Judita Kalmárová splnomocnený zástupca všetkých vlastníkov nehnuteľnosti na Hlavnej 21 v Košiciach,,"250,00 € bez DPH",13.01.2017,-,13.01.2017,14.01.2017,platná,, 3/2017,3/2017,Zmluva o spolupráci,Zmluva o spolupráci,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Slovenské technické múzeum Košice, Hlavná 88, Košice, IČO: 31297111",,,11.01.2017,-,13.01.2017,14.01.2017,platná,, 108007755,108007755,Zamestnávateľská zmluva DDS,Zamestnávateľská zmluva DDS,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: AXA d.d.s a.s., Laurinská 18, Bratislava, IČO: 35977540",,,16.12.2016,-,20.12.2016,21.12.2016,platná,108007755, 31297811,31297811,Zamestnávateľská zmluva DDS,Zamestnávateľská zmluva DDS,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: NN Tatry - Sympatia d.d.s., a.s., Jesenského 4/C, Bratislava, IČO: 35976853",,,16.12.2016,-,20.12.2016,21.12.2016,platná,"31297811 , Príloha č. 1 , Príloha č. 2 , Príloha č. 3", 122016,122016,Zmluva o usporiadaní akcie,Zmluva o usporiadaní akcie,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Východoslovenská galéria, Hlavná 27, 040 01 Košice, IČO: 31297820",,,30.11.2016,-,05.12.2016,06.12.2016,platná,122016, Z201643663_Z,Z201643663_Z,Rámcova dohoda,Rámcova dohoda,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: DAFA trans, s. r. o., Rankovce 101, 044 45 Rankovce, IČO: 47442182",,,01.12.2016,-,02.12.2016,03.12.2016,platná,Z201643663_Z, Z201642712_Z,Z201642712_Z,Rámcova dohoda,Rámcova dohoda,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: DAFA trans, s. r. o., Rankovce 101, 044 45 Rankovce, IČO: 47442182",,,30.11.2016,-,01.12.2016,02.12.2016,platná,Z201642712_Z, 22/2016,22/2016,Zmluva o spolupráci,Zmluva o spolupráci,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Košické folklórne štúdio, Starozagorská 10, Košice, IČO: 31945589",,,22.11.2016,-,01.12.2016,02.12.2016,platná,, 28/2016,28/2016,Zmluva o spolupráci,Zmluva o spolupráci,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach, Šrobárova 2, 040 59 Košice, IČO: 00397768",,,22.11.2016,-,22.11.2016,23.11.2016,platná,28/2016, 16-113-04923,16-113-04923,Zmluva o poskytnutífinančýh prostriedkov,Zmluva o poskytnutífinančýh prostriedkov,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: FOND NA PODPORU UMENIA, Cukrová 14, 811 08 BRATISLAVA, IČO: 42418933",,"7 500,00 € bez DPH",21.11.2016,-,18.11.2016,22.11.2016,platná,"16-113-04923 , Príloha č. 1", 27/2016,27/2016,Zmluva o spolupráci,Zmluva o spolupráci,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: SOMEN, s.r.o., Dominikánske námestie 3, Košice, IČO: 47699205",,"390,00 € bez DPH",11.11.2016,-,14.11.2016,15.11.2016,platná,"27/2016 , Príloha č. 1", Dodatok č. 1 k Zluve č.23/2016,Dodatok č. 1 k Zluve č.23/2016,Zmluva o spolupráci,Zmluva o spolupráci,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Slovenské technické múzeum Košice, Hlavná 88, Košice, IČO: 31297111",,,11.11.2016,-,14.11.2016,15.11.2016,platná,Dodatok č. 1 k Zluve č.23/2016, 2112016,2112016,Zmluva o odohraní divadelného predstavenia,Zmluva o odohraní divadelného predstavenia,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. registered seat, 1062 Budapest, Andrássy út 69., Hungary, IČO: 01-09-963653",,,02.11.2016,-,10.11.2016,11.11.2016,platná,2112016, 16-113-04914,16-113-04914,Zmluva o poskytnutífinančýh prostriedkov,Zmluva o poskytnutífinančýh prostriedkov,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: FOND NA PODPORU UMENIA, Cukrová 14, 811 08 BRATISLAVA, IČO: 42418933",,"7 500,00 € bez DPH",27.10.2016,-,27.10.2016,28.10.2016,platná,"16-113-04914 , Príloha č. 1", 3/2016,3/2016,Zmluva o odohraní divadelného predstavenia,Zmluva o odohraní divadelného predstavenia,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Divadlo DRAK, Hradební 632, Hradec Králové, IČO: 27504671",,,04.10.2016,-,27.10.2016,28.10.2016,platná,3/2016, 4/2016,4/2016,Zmluva o odohraní divadelného predstavenia,Zmluva o odohraní divadelného predstavenia,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Divadlo Radost príspevková organizácia, Bratislavská 32, Brno , Česká republika, IČO: 00489123",,"800,00 € bez DPH",04.10.2016,-,27.10.2016,28.10.2016,platná,4/2016, Z201634152_Z,Z201634152_Z,Zmluva o poskytovaní služieb,Zmluva o poskytovaní služieb,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: DAFA trans, s. r. o., Rankovce 101, 044 45 Rankovce, IČO: 47442182",,"3 449,00 € bez DPH",25.10.2016,-,25.10.2016,26.10.2016,platná,Z201634152_Z, 23/2016,23/2016,zmluva o spolupráci,zmluva o spolupráci,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Slovenské technické múzeum Košice, Hlavná 88, Košice, IČO: 31297111",,,14.10.2016,-,21.10.2016,22.10.2016,platná,23/2016, 24/2016,24/2016,Zmluva o spolupráci,Zmluva o spolupráci,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Zemplínske múzeum v Michalovciach, Kostolné námestie 1, 071 01 Michalovce, IČO: 31297749",,,14.10.2016,-,21.10.2016,22.10.2016,platná,24/2016, 25/2016,25/2016,Zmluva o spolupraci,Zmluva o spolupraci,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Občianske združenie Zemplínsko-užská hradné cesta, Gagarinova 3, 071 01 Michalovce, IČO: 42242053",,"150,00 € bez DPH",14.10.2016,-,21.10.2016,22.10.2016,platná,25/2016, 26/2016,26/2016,Zmluva o spolupráci,Zmluva o spolupráci,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: LIENIK, s.r.o., Kováčska 19, 040 01 Košice, IČO: 47992972",,"200,00 € bez DPH",19.10.2016,-,21.10.2016,22.10.2016,platná,26/2016, zm1003102,zm1003102,Zmluva o spolupráci,Zmluva o spolupráci,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 845 45 BA, IČO: 47232480",,,14.10.2016,-,16.10.2016,17.10.2016,platná,zm1003102, 10/2016,10/2016,Zmlua o spolupráci pri zabezpečení verejného kultúrneho podujatia,Zmlua o spolupráci pri zabezpečení verejného kultúrneho podujatia,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Jana Štafurová, 067 35 Hostovice 9",,,27.09.2016,-,29.09.2016,30.09.2016,platná,10/2016, Zmluva o spolupráci č. 20/2016,Zmluva o spolupráci č. 20/2016,poskytnutie priestorov na natáčanie,poskytnutie priestorov na natáčanie,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Kelt s.r.o., Hlavná 80, Košice, IČO: 36597554",,"700,00 € bez DPH",16.09.2016,-,17.09.2016,18.09.2016,platná,Zmluva o spolupráci č. 20/2016, Zmluva o dielo o poskytnutí bezpečnostnej služby č. 003/2016,Zmluva o dielo o poskytnutí bezpečnostnej služby č. 003/2016,poskytnutie bezpečnostných služiem,poskytnutie bezpečnostných služiem,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Golden Eye Servis, s.r.o., Mudroňová 29, Košice, IČO: 36572306",,"660,00 € bez DPH",09.09.2016,-,12.09.2016,13.09.2016,platná,Zmluva o dielo o poskytnutí bezpečnostnej služby č. 003/2016, Zmluva o spolupráci č. 19/2016,Zmluva o spolupráci č. 19/2016,poskytnutie priestorov Hamor Šugov na filmovanie,poskytnutie priestorov Hamor Šugov na filmovanie,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Mestský podnik služieb mesta Medzev, Štóska 182, 044 25 Medzev",,,12.09.2016,-,12.09.2016,13.09.2016,platná,Zmluva o spolupráci č. 19/2016, 18/2016,18/2016,Zmluva o spolupráci,Zmluva o spolupráci,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Múzeum Spiša, Letná 50 052 01 Spisšká Nová Ves, IČO: 31297927",,"500,00 € bez DPH",08.09.2016,-,09.09.2016,10.09.2016,platná,"18/2016 , Príloha č. 1 , Príloha č. 2 , Príloha č. 3", 02/2016,02/2016,Zmluva o nájme nebytového priestoru,Zmluva o nájme nebytového priestoru,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Pro Futuro Cassoviensis n.o., Rázusova 28, 040 01 Košice, IČO: 50111027",,,09.09.2016,-,09.09.2016,10.09.2016,platná,"02/2016 , Príloha č. 1 , Príloha č. 2 , Príloha č. 3", 11/2016,11/2016,Zmluva o spolupráci,Zmluva o spolupráci,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Škola úžitkového výtvarníctva, Jakobyho 15, Košice, IČO: 00133132",,,09.09.2016,-,08.09.2016,09.09.2016,platná,11/2016, 17/2016,17/2016,Zmluva o spolupráci,Zmluva o spolupráci,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Bábkové divadlo na Rázcestí, Banská Bystrica, IČO: 35985381",,,02.09.2016,-,05.09.2016,06.09.2016,platná,17/2016, 11/6/2016,11/6/2016,Zmluva o spolupráci,Zmluva o spolupráci,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Škola úžitkového výtvarníctva Košice, Jakobyho 15, Košice, IČO: 00133132",,,17.08.2016,-,22.08.2016,23.08.2016,platná,11/6/2016, 16/2016,16/2016,Zmluva o spolupráci,Zmluva o spolupráci,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Východosl. múzeum Košice, Hviezdoslavova 3, Košice, IČO: 31297803",,"500,00 € bez DPH",17.08.2016,-,22.08.2016,23.08.2016,platná,16/2016, ZM2008878,ZM2008878,Zmluva o spolupráci pri výrobe audiovzuálneho diela a jeho ekonomickom využití,Zmluva o spolupráci pri výrobe audiovzuálneho diela a jeho ekonomickom využití,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 845 45 BA, IČO: 47232480",,,04.07.2016,-,19.07.2016,20.07.2016,platná,ZM2008878, 16-510-00505,16-510-00505,Zmluva o poskytnutífinančýh prostriedkov,Zmluva o poskytnutífinančýh prostriedkov,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: FOND NA PODPORU UMENIA, Cukrová 14, 811 08 BRATISLAVA, IČO: 42418933",,"14 000,00 € bez DPH",11.07.2016,-,18.07.2016,,platná,16-510-00505, 15/2016,15/2016,zmluva o spolupráci,zmluva o spolupráci,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Múzeum Spiša, Letná 50 052 01 Spisšká Nová Ves, IČO: 31297927",,,07.07.2016,-,07.07.2016,08.07.2016,platná,15/2016, Z201614007_Z,Z201614007_Z,Kúpna zmluva - mobliné javisko s baletizolom,Kúpna zmluva - mobliné javisko s baletizolom,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: MADA Slovakia s.r.o., Puškinova 10,Košice, IČO: 00617431",,"13 440,00 € bez DPH",10.06.2016,-,01.07.2016,02.07.2016,platná,Z201614007_Z, 14/2016,14/2016,zmluva o spolupráci,zmluva o spolupráci,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: More o.z., Trieda SNP 2298/61A, 040 11 Košice, IČO: 42108748",,"150,00 € bez DPH",29.06.2016,-,30.06.2016,01.07.2016,platná,, 12/2016,12/2016,Zmluva o spolupraci,Zmluva o spolupraci,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Stredná odborná škola Gemerská 1, 040 11 Košice",,,21.06.2016,-,29.06.2016,30.06.2016,platná,"12/2016 , Príloha č. 1", 13/2016,13/2016,Zmluva o spolupráci,Zmluva o spolupráci,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Mestská časť Košice – Západ, Trieda SNP 39, 040 11 Košice, IČO: 00690970",,,27.06.2016,-,27.06.2016,28.06.2016,platná,13/2016, 2062016,2062016,Dohoda o odohraní divadelného predstavenia,Dohoda o odohraní divadelného predstavenia,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811",účastník: Bialostocki Teatr Lalek,,,20.06.2016,-,21.06.2016,22.06.2016,platná,2062016, Príkazná zmluva č. 1/2016,Príkazná zmluva č. 1/2016,zváranie 5 konštrukcií scény do projektu Cestujúce bábky,zváranie 5 konštrukcií scény do projektu Cestujúce bábky,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811",účastník: Kocsis József,,"300,00 € bez DPH",09.06.2016,-,09.06.2016,10.06.2016,platná,Príkazná zmluva č. 1/2016, Zmluva o odohraní predstavenia č. 2/2016,Zmluva o odohraní predstavenia č. 2/2016,účinkovanie na podujatí Virvar 2016,účinkovanie na podujatí Virvar 2016,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Haliganda občianske združenie, Ždiarska 9, 040 12 Košice, IČO: 35547367",,"500,00 € bez DPH",02.06.2016,-,02.06.2016,03.06.2016,platná,Zmluva o odohraní predstavenia č. 2/2016, 8/2016,8/2016,Zmluva o spolupráci,Zmluva o spolupráci,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811",účastník: Divadlo Thalia Szinhaz,,,01.06.2016,-,01.06.2016,02.06.2016,platná,8/2016, 9/2016,9/2016,Zmluva o spolupráci,Zmluva o spolupráci,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Východoslovenské múzeum, Hviezdoslavova 3, Košice, IČO: 31297803-1",,,31.05.2016,-,31.05.2016,01.06.2016,platná,9/2016, 2/2016,2/2016,Zmluva o spolupráci,Zmluva o spolupráci,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811",účastník: Občianske združenie pri Bábkovom divadle v Košiciach,,,02.05.2016,-,25.05.2016,26.05.2016,platná,2/2016, MK-4449/2016/3.2,MK-4449/2016/3.2,Zmluva o poskytnutí dotácie,Zmluva o poskytnutí dotácie,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Ministerstvo kultúry SR, Námestie SNP č. 33, Bratislava, IČO: 00165182",,,24.03.2016,-,25.05.2016,26.06.2016,platná,"MK-4449/2016/3.2 , Príloha č. 1 , Príloha č. 2 , Príloha č. 3 , Príloha č. 4", 21042016,21042016,Zmluva o spolupráci,Zmluva o spolupráci,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Škola úžitkového výtvarníctva Košice, Jakobyho 15, Košice, IČO: 00133132",,,21.04.2016,-,21.04.2016,22.04.2016,platná,"21042016 , Príloha č. 1", Zmluva o krátkodobom prenájme č. 1/2016,Zmluva o krátkodobom prenájme č. 1/2016,prenájom divadelnej sály na Alžbetinej ul. dňa 11. 4. 2016,prenájom divadelnej sály na Alžbetinej ul. dňa 11. 4. 2016,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Radek Bakalář, Krčínová 46, 37011 České Budějovice",,"150,00 € bez DPH",31.03.2016,-,06.04.2016,07.04.2016,platná,Zmluva o krátkodobom prenájme č. 1/2016, 7/2016,7/2016,Zmluva o spolupráci,Zmluva o spolupráci,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Rada mládeže Košického kraja, Moyzesova 36, 040 01 Košice, IČO: 35544406",,,23.03.2016,-,23.03.2016,24.03.2016,platná,"7/2016 , Príloha č. 1", 1/2016,1/2016,O odohraní divadelného predstavenia,O odohraní divadelného predstavenia,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: The Key Theatre, Zeitlyn 13 Tel Aviv, Israel 64956, IČO: 23631914",,"2 450,00 € bez DPH",22.03.2016,-,22.03.2016,23.03.2016,platná,1/2016, 932016,932016,Darivacia zmluva,Darivacia zmluva,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Štát Izrael prostredníctvom zastupiteľského úradu v SR, Slavičie údolie 106, 810 00 BRatislava, IČO: 30867746",,"1 800,00 € bez DPH",09.03.2016,-,21.03.2016,22.03.2016,platná,, 3/2016,3/2016,Zmluva o spolupráci,Zmluva o spolupráci,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Knižnica pre mládež mesta Košice, Kukučínova 2, 043 59, IČO: 00189006",,,11.03.2016,-,16.03.2016,17.03.2016,platná,3/2016, 6/2016,6/2016,zmluva o spolupráci,zmluva o spolupráci,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach, Šrobárova 2, 040 59 Košice, IČO: 00397768",,,09.03.2016,-,09.03.2016,10.03.2016,platná,6/2016, Zmluva o prenájme č. 1/2016,Zmluva o prenájme č. 1/2016,prenájom nebytového priestoru na Vrátnej 58,prenájom nebytového priestoru na Vrátnej 58,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Cohen Naďa, Jesenná 4, 040 01 Košice, IČO: 43695906",,,29.02.2016,-,29.02.2016,01.03.2016,platná,Zmluva o prenájme č. 1/2016, 5/2016,5/2016,Zmluva o spolupráci,Zmluva o spolupráci,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Múzeum ľudovej architektúry a života, Užhorod, Ukrajina",,"850,00 € bez DPH",22.02.2016,-,24.02.2016,26.02.2016,platná,5/2016, 3/2016,3/2016,Zmluva o spolupráci,Zmluva o spolupráci,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Škola úžitkového výtvarníctva, Jakobyho 15, Košice, IČO: 00133132",,,11.02.2016,-,11.02.2016,12.02.2016,platná,3/2016, 4/2016,4/2016,Zmluva o spolupráci,Zmluva o spolupráci,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Spolok Gemerčanov Košice, Varšavská 16, 040 13 Košice, IČO: 31267939",,,02.02.2016,-,04.02.2016,05.02.2016,platná,4/2016, 1/2016,1/2016,Zmluva o spolupráci,Zmluva o spolupráci,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Tomáš Fedorko, Ul. Českej Lípy 2, Bardejov",,,28.01.2016,-,28.01.2016,29.01.2016,platná,1/2016, 12112015,12112015,Zmluva o poskytnutí služieb,Zmluva o poskytnutí služieb,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863",,,12.11.2015,-,25.11.2015,26.11.2015,platná,"12112015 , Príloha č. 1 , Príloha č. 2 , Príloha č. 3", 12112015/2,12112015/2,Zmluva o poskytnutí služieb,Zmluva o poskytnutí služieb,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863",,,12.11.2015,-,25.11.2015,26.11.2015,platná,"12112015/2 , Príloha č. 1 , Príloha č. 2 , Príloha č. 3", 12112015/3,12112015/3,Zmluva o poskytnutí služieb,Zmluva o poskytnutí služieb,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863",,,12.11.2015,-,25.11.2015,26.11.2015,platná,"12112015/3 , Príloha č. 1 , Príloha č. 2 , Príloha č. 3", Dodatok č.1,Dodatok č.1,Zmluva o poskytnutí služieb,Zmluva o poskytnutí služieb,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Quatro Finance s.r.o., Hrobákova 1, 851 02 Bratislava, IČO: 35745631",,,27.10.2015,-,02.11.2015,03.11.2015,platná,Dodatok č.1, 212015,212015,Dohoda o spolupráci,Dohoda o spolupráci,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: “NEVA-ART“ Spoločnosť s ručením obmedzeným, 191186, Sankt-Peterburg, Spasská ulička 14/35, lit. А., BC “Delovoy, IČO: KPP 784101001",,,02.11.2015,-,02.11.2015,03.11.2015,platná,212015, Zmluva o spolupráci č. 16/2015,Zmluva o spolupráci č. 16/2015,spolupráca na projeke ""Cestujúce bábky"" - filmovanie,spolupráca na projeke ""Cestujúce bábky"" - filmovanie,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Rímskokatolícka cirkev farnosť sv.Alžbety Košice, Hlavná 26, Košice, IČO: 31994156",,,25.09.2015,-,25.09.2015,26.09.2015,platná,Zmluva o spolupráci č. 16/2015, Zmluva o odohraní divadelného predstavenia č. 09/2015,Zmluva o odohraní divadelného predstavenia č. 09/2015,umelecké hosťovanie s incenáciu ""Potkaniar"" dňa 2. 10. 2015,umelecké hosťovanie s incenáciu ""Potkaniar"" dňa 2. 10. 2015,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811",účastník: Transcarpathian Regional Puppet Theatre “Bavka”,,,18.09.2015,-,23.09.2015,24.09.2015,platná,Zmluva o odohraní divadelného predstavenia č. 09/2015, Zmluva o spolupráci č. 18/2015,Zmluva o spolupráci č. 18/2015,spolupráca na projeke ""Cestujúce bábky"",spolupráca na projeke ""Cestujúce bábky"",,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Východosl. múzeum Košice, Hviezdoslavova 3, Košice, IČO: 31297803",,,22.09.2015,-,23.09.2015,24.09.2015,platná,Zmluva o spolupráci č. 18/2015, Zmluva o spolupráci č. 17/2015,Zmluva o spolupráci č. 17/2015,realizácia výstavy bábok hier BDK v Gemerskom osvetovom stredisku,realizácia výstavy bábok hier BDK v Gemerskom osvetovom stredisku,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Gemerské osvet. stredisko, Betliarska 8,048 01 Rožňava, IČO: 31297781",,,09.09.2015,-,17.09.2015,18.09.2015,platná,Zmluva o spolupráci č. 17/2015, Zmluva z 22. 8. 2015,Zmluva z 22. 8. 2015,odohranie divadelného predstavení na podujatí ""Katowice deťom"",odohranie divadelného predstavení na podujatí ""Katowice deťom"",,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811",účastník: Slaski Teater Lalki i Aktora ""Ateneum"" Katowice,,"750,00 € bez DPH",22.08.2015,-,17.09.2015,18.09.2015,platná,"Zmluva z 22. 8. 2015 , Príloha č. 1", Zmluva o odohraní divadelného predstavenia č. 08/2015,Zmluva o odohraní divadelného predstavenia č. 08/2015,hosťovanie dňa 14. 9. 2015 s predstavením ""Kozliatka a vlk"",hosťovanie dňa 14. 9. 2015 s predstavením ""Kozliatka a vlk"",,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Slovenské vojvodinské divadlo, Kolarova 4, 214 70 Báčsky Petrovec, Srbsko, IČO: 101269955",,"500,00 € bez DPH",10.08.2015,-,09.09.2015,10.09.2015,platná,Zmluva o odohraní divadelného predstavenia č. 08/2015, 15/2015,15/2015,Zmluva o spolupráci,Zmluva o spolupráci,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Východosl. múzeum Košice, Hviezdoslavova 3, Košice, IČO: 31297803",,,07.07.2015,-,08.09.2015,09.09.2015,platná,"15/2015 , Príloha č. 1", Z201522362_Z,Z201522362_Z,Kúpna zmluva,Kúpna zmluva,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Computer ABC, Petofiho 7, 94001 Nové Zámky, IČO: 36564176",,"123,00 € bez DPH",04.09.2015,-,07.09.2015,08.09.2015,platná,Z201522362_Z, 17082015,17082015,Zmluva o spolupráci,Zmluva o spolupráci,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: K13-Košické kultúrne centrá príspevková organizácia, Kukučínova 2, 040 01 Košice, IČO: 42323975",,,17.08.2015,-,26.08.2015,27.08.2015,platná,17082015, 3992/2015/OKaCR/23400,3992/2015/OKaCR/23400,Zmluva o poskytnutí dotácie,Zmluva o poskytnutí dotácie,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, Košice, IČO: 35541016",,"6 000,00 € bez DPH",19.08.2015,-,25.08.2015,26.08.2015,platná,3992/2015/OKaCR/23400, 27/2015/SI,27/2015/SI,Zmluva o odohraní divadelného pedstavenia,Zmluva o odohraní divadelného pedstavenia,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811",účastník: Divadlo loutek Ostrava,,"1 000,00 € bez DPH",13.07.2015,-,06.08.2015,07.08.2015,platná,27/2015/SI, 3771/2015/OKaCR/21183,3771/2015/OKaCR/21183,Poskytnutie dotácie,Poskytnutie dotácie,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, Košice, IČO: 35541016",,"8 000,00 € bez DPH",26.06.2015,-,20.07.2015,21.07.2015,platná,3771/2015/OKaCR/21183, 3/2015,3/2015,Zmluva o nájme nebytového priestoru,Zmluva o nájme nebytového priestoru,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Harmonia Cassoviensis n.o., Rázusova 28, Košice, IČO: 45742821",,,15.07.2015,-,16.07.2015,17.07.2015,platná,3/2015, 155/§52a/2015/ŠR,155/§52a/2015/ŠR,Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti,Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Staničné nám. 9, 042 11 košice, IČO: 35556757",,,25.05.2015,-,01.07.2015,01.07.2015,platná,155/§52a/2015/ŠR, Dodatok č.1 k dohode 155/§52a/2015/ŠR,Dodatok č.1 k dohode 155/§52a/2015/ŠR,Dodatok č.1 k dohode 155/§52a/2015/ŠR,Dodatok č.1 k dohode 155/§52a/2015/ŠR,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Staničné nám. 9, 042 11 košice, IČO: 35556757",,,23.06.2015,-,01.07.2015,01.07.2015,platná,Dodatok č.1 k dohode 155/§52a/2015/ŠR, 2462015,2462015,Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku,Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Východoslovenské múzeum, Hviezdoslavova 3, Košice, IČO: 31297803-1",,,24.06.2015,-,30.06.2015,30.06.2015,platná,2462015, Z201510370_Z,Z201510370_Z,Kúpna zmluva,Kúpna zmluva,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: ELKO COMPUTERS PRIEVIDZA spol. s.r.o., Bojnická cesta 5,7, 971 01 Prievodza, IČO: 31619479",,"1 665,00 € bez DPH",05.06.2015,-,10.06.2015,10.06.2015,platná,Z201510370_Z, Zmluva o spolupráci č. SPL005/2015,Zmluva o spolupráci č. SPL005/2015,spolupráca na podujatí ""Virvar"" - off program,spolupráca na podujatí ""Virvar"" - off program,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Mestská časť Košice-Západ, Trieda SNP 39, 040 11 Košice, IČO: 00690970",,,03.06.2015,-,04.06.2015,05.06.2015,platná,Zmluva o spolupráci č. SPL005/2015, Zmluva o spolupráci č. 14/2015,Zmluva o spolupráci č. 14/2015,spolupráca na podujatí ""Virvar"",spolupráca na podujatí ""Virvar"",,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811",účastník: Divadlo Thalia Szinhaz,,,01.06.2015,-,03.06.2015,04.06.2015,platná,Zmluva o spolupráci č. 14/2015, Zmluva o spolupráci č. 12/2015,Zmluva o spolupráci č. 12/2015,spolupráca na podujatí ""Virvar""-rozprávkové čítanie + burza kníh,spolupráca na podujatí ""Virvar""-rozprávkové čítanie + burza kníh,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Knižnica pre mládež mesta Košice, Kukučínova 2, 043 59, IČO: 00189006",,,01.06.2015,-,02.06.2015,03.06.2015,platná,Zmluva o spolupráci č. 12/2015, Zmluva o spolupráci č. 13/2015,Zmluva o spolupráci č. 13/2015,spolupráca na podujatí ""Virvar"",spolupráca na podujatí ""Virvar"",,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Občianske združenie pri Bábkovom divadle, Tajovského 4, 040 01 Košice, IČO: 42244323",,,01.06.2015,-,02.06.2015,03.06.2015,platná,Zmluva o spolupráci č. 13/2015, Zmluva o spolupráci č. 11/2015,Zmluva o spolupráci č. 11/2015,spolupráca na podujatí ""Virvar"" - off program,spolupráca na podujatí ""Virvar"" - off program,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Súkromná stredná odborná škola, Bukovecká 17, 040 12 Košice, IČO: 31295657",,"150,00 € bez DPH",02.06.2015,-,02.06.2015,03.06.2015,platná,Zmluva o spolupráci č. 11/2015, Zmluva o odohraní divadelného predstavenia č. 01/2015,Zmluva o odohraní divadelného predstavenia č. 01/2015,odohranie divadelného predstavenia na podujatí ""Virvar"",odohranie divadelného predstavenia na podujatí ""Virvar"",,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Divadlo Harry Teater, Kráľovohoľská 16, 97411 Banská Bystrica, IČO: 42189004",,"650,00 € bez DPH",01.06.2015,-,02.06.2015,03.06.2015,platná,Zmluva o odohraní divadelného predstavenia č. 01/2015, Zmluva o odohraní divadelného predstavenia č. 07/2015,Zmluva o odohraní divadelného predstavenia č. 07/2015,odohranie divadelného predstavenia na podujatí ""Virvar"",odohranie divadelného predstavenia na podujatí ""Virvar"",,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811",účastník: Teátro NELINE,,"350,00 € bez DPH",01.06.2015,-,02.06.2015,03.06.2015,platná,Zmluva o odohraní divadelného predstavenia č. 07/2015, Dohoda č. 155/§52a/2015/ŠR,Dohoda č. 155/§52a/2015/ŠR,vykonanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby,vykonanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Košice, Staničné námestie č.9, 042 11 Košice, IČO: 30794536",,,25.05.2015,-,01.06.2015,02.06.2015,platná,, Zmluva o odohraní divadelného predstavenia č. 02/2015,Zmluva o odohraní divadelného predstavenia č. 02/2015,odohranie divadelného predstavenia na podujatí ""Virva"",odohranie divadelného predstavenia na podujatí ""Virva"",,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: BABADLO-bábkové divadlo, Solivarská 80, 080 01 Prešov, IČO: 35506814",,"370,00 € bez DPH",22.05.2015,-,01.06.2015,02.06.2015,platná,Zmluva o odohraní divadelného predstavenia č. 02/2015, Zmluva o odohraní divadelného predstavenia č. 03/2015,Zmluva o odohraní divadelného predstavenia č. 03/2015,odohranie divadelného predstavenia na podujatí ""Virvar"",odohranie divadelného predstavenia na podujatí ""Virvar"",,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Mgr. Art. Juraj Benčík, Mládeže 20, 036 01 Martin, IČO: 46528407",,"300,00 € bez DPH",22.05.2015,-,01.06.2015,02.06.2015,platná,Zmluva o odohraní divadelného predstavenia č. 03/2015, Zmluva o odohraní divadelného predstavenia č. 04/2015,Zmluva o odohraní divadelného predstavenia č. 04/2015,odohranie divadelného predstavenia na podujatí ""Virvar"",odohranie divadelného predstavenia na podujatí ""Virvar"",,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Divadlo Radost, Bratislavská 32, 602 00 Brno, ČR, IČO: 00489123",,"800,00 € bez DPH",22.05.2015,-,01.06.2015,02.06.2015,platná,Zmluva o odohraní divadelného predstavenia č. 04/2015, Zmluva o odohraní divadelného predstavenia č. 05/2015,Zmluva o odohraní divadelného predstavenia č. 05/2015,odohranie divadelného predstavenia na podujatí ""Virvar"",odohranie divadelného predstavenia na podujatí ""Virvar"",,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811",účastník: Čanecká Miroslava,,"50,00 € bez DPH",22.05.2015,-,01.06.2015,02.06.2015,platná,Zmluva o odohraní divadelného predstavenia č. 05/2015, Zmluva o odohraní divadelného predstavenia č. 06/2015,Zmluva o odohraní divadelného predstavenia č. 06/2015,odohranie divadelného predstavenia na podujatí ""Virvar"",odohranie divadelného predstavenia na podujatí ""Virvar"",,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811",účastník: Divadelná agentúra PIKI,,"600,00 € bez DPH",22.05.2015,-,01.06.2015,02.06.2015,platná,Zmluva o odohraní divadelného predstavenia č. 06/2015, Zmluva o spolupráci č. 10/2015,Zmluva o spolupráci č. 10/2015,spolupráca na podujatí ""Virvar""-vyhliadkový let výhercu aktivít podujatia,spolupráca na podujatí ""Virvar""-vyhliadkový let výhercu aktivít podujatia,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Slovenské technické múzeum Košice, Hlavná 88, Košice, IČO: 31297111",,,28.05.2015,-,01.06.2015,02.06.2015,platná,Zmluva o spolupráci č. 10/2015, 1452015,1452015,ZMLUVA o uskutočnení divadelného predstavenia,ZMLUVA o uskutočnení divadelného predstavenia,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Bábkové divadlo Žilina, Kuzmányho 6, 011 37 Žilina, IČO: 36145211",,"600,00 € bez DPH",14.05.2015,-,18.05.2015,18.05.2015,platná,1452015, 9/2015,9/2015,Zmluva o spolupráci,Zmluva o spolupráci,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Knižnica pre mládež mesta Košice, Kukučínova 2, 043 59, IČO: 00189006",,,07.05.2015,-,11.05.2015,11.05.2015,platná,9/2015, 8/2015,8/2015,Zmluva o spolupráci,Zmluva o spolupráci,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811",účastník: Divadlo Thalia Szinhaz,,,05.05.2015,-,06.05.2015,06.05.2015,platná,8/2015, 2/2015,2/2015,prenájom sály BD na Alžbetinej ul.,prenájom sály BD na Alžbetinej ul.,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Občianske združenie Boris, Nejedlého 12, 841 02 Košice, IČO: 42178266",,"90,00 € bez DPH",27.04.2015,-,29.04.2015,30.04.2015,platná,, 6/2015,6/2015,Zmluva o spolupráci,Zmluva o spolupráci,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Zemplínska knižnica v Trebišove, M.R.Štefánika 53,075 01 Trebišov, IČO: 31297731",,,27.04.2015,-,27.04.2015,27.05.2015,platná,6/2015, 7/2015,7/2015,Zmluva o spolupráci,Zmluva o spolupráci,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Konzervatórium Košice, Exnárova 8, Košice, IČO: 421007725",,"200,00 € bez DPH",27.04.2015,-,27.04.2015,27.04.2015,platná,7/2015, 04/2015,04/2015,Zmluva o spolupráci,Zmluva o spolupráci,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Cinefil o. z., Tŕňová 15, Košice, IČO: 42240549",,"360,00 € bez DPH",07.04.2015,-,07.04.2015,07.04.2015,platná,04/2015, 3/MK/2015,3/MK/2015,O odohraní divadelného predstavenia,O odohraní divadelného predstavenia,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Teatr Lalek Pleciuga, 71-405 Szcezcin, pl. Teatralny 1, NIP 851-020-73-36",,"2 800,00 € bez DPH",20.02.2015,-,30.03.2015,30.03.2015,platná,3/MK/2015, 03/2015,03/2015,Zmluva o spolupráci pri zabezpečení verejného podujatia,Zmluva o spolupráci pri zabezpečení verejného podujatia,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Knižnica pre mládež mesta Košice, Kukučínova 2, 043 59, IČO: 00189006",,,24.03.2015,-,26.03.2015,26.03.2015,platná,03/2015, 05/2015,05/2015,Zmluva o spolupráci pri zabezpečení verejného kultúrneho podujatia,Zmluva o spolupráci pri zabezpečení verejného kultúrneho podujatia,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Verejná knižnica JB v Košiciach, Hlavná 48, Košice, IČO: 31297838",,,26.03.2015,-,26.03.2015,26.03.2015,platná,"05/2015 , Príloha č. 1", 2/2015,2/2015,Zmluva o spolupráci,Zmluva o spolupráci,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Šrobárova 2, 041 80 Košice",,,16.03.2015,-,16.03.2015,16.03.2015,platná,2/2015, 1/2015,1/2015,ZMLUVA o spolupráci pri zabezpečení verejného kultúrneho podujatia,ZMLUVA o spolupráci pri zabezpečení verejného kultúrneho podujatia,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Zempl. knižnica GZ, Michalovce, IČO: 31297757",,,06.03.2015,-,12.03.2015,12.03.2015,platná,"1/2015 , Príloha č. 1", 1/008/2015,1/008/2015,Mandátna zmluva o poskytovaní niektorých služieb pracovnej zdravotnej služby,Mandátna zmluva o poskytovaní niektorých služieb pracovnej zdravotnej služby,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Ing. Gabriel Szabó Bartko, Východná 44, Čečejovce, IČO: 32706456",,"1 440,00 € bez DPH",13.02.2015,-,13.02.2015,13.02.2015,platná,1/008/2015, 1/2015,1/2015,Zmluva o nájme nebytového priestoru,Zmluva o nájme nebytového priestoru,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Občianske združenie Boris, Nejedlého 12, 841 02 Košice, IČO: 42178266",,"150,00 € bez DPH",13.02.2015,-,13.02.2015,13.02.2015,platná,1/2015, 23_1_2015,23_1_2015,Dodatok č.2 k Zmluve o spolupráci pri tvorbe a realizácii opernej rozprávky “Popoluška“,Dodatok č.2 k Zmluve o spolupráci pri tvorbe a realizácii opernej rozprávky “Popoluška“,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Štátne divadlo Košice, Hlavná 58, Košice, IČO: 31299512-1",,,22.01.2015,-,23.01.2015,23.01.2015,platná,23_1_2015, V-16/2015,V-16/2015,Zmluva o odohraní divadelného predstavenia,Zmluva o odohraní divadelného predstavenia,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Mesto Kráľovský Chlmec, ul.L.Kossutha 99, Kráľovský Chlmec, IČO: 00331619",,"550,00 € bez DPH",15.01.2015,-,22.01.2015,,platná,V-16/2015, 7/2014,7/2014,Zmluva o nájme nebytového priestoru,Zmluva o nájme nebytového priestoru,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Harmonia Cassoviensis n.o., Rázusova 28, Košice, IČO: 45742821",,,30.12.2014,-,07.01.2015,07.01.2015,platná,7/2014, 6300218318,6300218318,Zmluva o dodávke plynu,Zmluva o dodávke plynu,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Slovenský plynárenský priemysel Bratislava, Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO: 35815256",,,18.12.2014,-,22.12.2014,22.12.2014,platná,"6300218318 , Príloha č. 1 , Príloha č. 2", Príkazná zmluva č. 5/2014,Príkazná zmluva č. 5/2014,výroba bábok a časti scény DV Popoluška,výroba bábok a časti scény DV Popoluška,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811",účastník: Sabol Martin,,"300,00 € bez DPH",16.12.2014,-,17.12.2014,18.12.2014,platná,Príkazná zmluva č. 5/2014, Dodatok č. 1 k dohode č. 293/§ 52a/2014/ŠR,Dodatok č. 1 k dohode č. 293/§ 52a/2014/ŠR,úprava pracovného času aktivačnej činnosti,úprava pracovného času aktivačnej činnosti,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Úrad práce soc.vecí a rodiny v Košiciach, Staničné námestie 9, Košice, IČO: 35556757",,,26.11.2014,-,12.12.2014,13.12.2014,platná,"Dodatok č. 1 k dohode č. 293/§ 52a/2014/ŠR , Príloha č. 1", Dodatok č. 1 k dohode č. 206/§ 51/2014 o zabezpečení absolvenstskej praxe,Dodatok č. 1 k dohode č. 206/§ 51/2014 o zabezpečení absolvenstskej praxe,úprava práv a povinnosti financovania absolventskej praxe,úprava práv a povinnosti financovania absolventskej praxe,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Úrad práce soc.vecí a rodiny v Košiciach, Staničné námestie 9, Košice, IČO: 35556757",,,10.12.2014,-,12.12.2014,13.12.2014,platná,"Dodatok č. 1 k dohode č. 206/§ 51/2014 o zabezpečení absolvenstskej praxe , Príloha č. 1", Zmluva o spolupráci č. 13/2014,Zmluva o spolupráci č. 13/2014,workshop hráčov na bicie nástroje 6. 7. 12. 2014,workshop hráčov na bicie nástroje 6. 7. 12. 2014,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Občianske združenie pri Bábkovom divadle, Tajovského 4, 040 01 Košice, IČO: 42244323",,,05.12.2014,-,05.12.2014,06.12.2014,platná,Zmluva o spolupráci č. 13/2014, Zmluva o spolupráci č. 12/2014,Zmluva o spolupráci č. 12/2014,"účinkovanie s predstavením Braček jelenček v Békéscsabe, Maďarsko","účinkovanie s predstavením Braček jelenček v Békéscsabe, Maďarsko",,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Generálny konzulát Slovenskej republiky, Békéscsaba, Maďarsko",,,14.11.2014,-,28.11.2014,29.11.2014,platná,Zmluva o spolupráci č. 12/2014, Zmluva o odohraní devadelného predstavenia č. 13/2014,Zmluva o odohraní devadelného predstavenia č. 13/2014,odohranie predstavenia Braček jelenček 1. 12. 2014,odohranie predstavenia Braček jelenček 1. 12. 2014,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Ciróka Bábszinház, Budai u.15, Kecskemét, IČO: 00540337",,,13.11.2014,-,26.11.2014,27.11.2014,platná,Zmluva o odohraní devadelného predstavenia č. 13/2014, Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci pri realizácii opernej rozprávky Popoluška,Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci pri realizácii opernej rozprávky Popoluška,personárla a moteriálno technická podpora pri realizácií opery Popolušky,personárla a moteriálno technická podpora pri realizácií opery Popolušky,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Štátne divadlo Košice, Hlavná 58, Košice, IČO: 31299512",,,13.11.2014,-,14.11.2014,15.11.2014,platná,Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci pri realizácii opernej rozprávky Popoluška, Zmluva o spolupráci,Zmluva o spolupráci,spolupráca pri výrobe opernej rozprávky Popoluška,spolupráca pri výrobe opernej rozprávky Popoluška,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Škola úžitkového výtvarníctva Košice, Jakobyho 15, Košice, IČO: 00133132",,,14.11.2014,-,14.11.2014,15.11.2014,platná,Zmluva o spolupráci, Dohoda č. 293/§52a/2014/ŠR,Dohoda č. 293/§52a/2014/ŠR,dohoda pri zabezpečení aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby,dohoda pri zabezpečení aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Úrad práce soc.vecí a rodiny v Košiciach, Staničné námestie 9, Košice, IČO: 35556757",,"489,60 € bez DPH",30.10.2014,-,13.11.2014,14.11.2014,platná,Dohoda č. 293/§52a/2014/ŠR, Dodatok č. 1/2014 k Zmluve o spolupráci č. 11/2014,Dodatok č. 1/2014 k Zmluve o spolupráci č. 11/2014,zmena miesta realizácie predstavenia dňa 12. 11. 2014,zmena miesta realizácie predstavenia dňa 12. 11. 2014,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria, Hlavná 52, 045 01 Moldava nad Bodvou, IČO: 42104076",,,05.11.2014,-,10.11.2014,11.11.2014,platná,Dodatok č. 1/2014 k Zmluve o spolupráci č. 11/2014, Zmluva o spolupráci č. 11/2014,Zmluva o spolupráci č. 11/2014,realizácia divadelného predstavenia dňa 12. 11. 2014,realizácia divadelného predstavenia dňa 12. 11. 2014,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria, Hlavná 52, 045 01 Moldava nad Bodvou, IČO: 42104076",,,22.10.2014,-,30.10.2014,31.10.2014,platná,Zmluva o spolupráci č. 11/2014, Príkazná zmluva č. 4/2014,Príkazná zmluva č. 4/2014,vyrezávanie 7 párov rúk z dreva do DV Popoluška,vyrezávanie 7 párov rúk z dreva do DV Popoluška,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811",účastník: Sabol Martin,,"400,00 € bez DPH",29.10.2014,-,30.10.2014,31.10.2014,platná,Príkazná zmluva č. 4/2014, Dodatok č. 1/2014 k Zmluve o spolupráci č. 5/2014,Dodatok č. 1/2014 k Zmluve o spolupráci č. 5/2014,ddodatok k zmluve o zabezpečení verejného podujatia - Virvar 2014,ddodatok k zmluve o zabezpečení verejného podujatia - Virvar 2014,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Občianske združenie pri Bábkovom divadle, Tajovského 4, 040 01 Košice, IČO: 42244323",,"2 000,00 € bez DPH",22.10.2014,-,30.10.2014,31.10.2014,platná,Dodatok č. 1/2014 k Zmluve o spolupráci č. 5/2014, Dohoda č. 206/§51/2014,Dohoda č. 206/§51/2014,zabezpečenie podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy,zabezpečenie podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Úrad práce soc.vecí a rodiny v Košiciach, Staničné námestie 9, Košice, IČO: 35556757",,,23.10.2014,-,24.10.2014,25.10.2014,platná,"Dohoda č. 206/§51/2014 , Príloha č. 1 , Príloha č. 2 , Príloha č. 3 , Príloha č. 4", 12/2014,12/2014,zmluva o odohraní predstavenia,zmluva o odohraní predstavenia,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Knižnica pre mládež mesta Košice, Tajovského 9, Košice",,,07.10.2014,-,08.10.2014,09.10.2014,platná,12/2014, Príkazná zmluva č. 3/2014,Príkazná zmluva č. 3/2014,zváranie konštrukcie 6 ks bábok + montáž koliesok,zváranie konštrukcie 6 ks bábok + montáž koliesok,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811",účastník: Kocsis József,,"700,00 € bez DPH",07.10.2014,-,08.10.2014,09.10.2014,platná,Príkazná zmluva č. 3/2014, Príkazná zmluva č. 2/2014,Príkazná zmluva č. 2/2014,výroba hláv a tiel bábok z polystyrenu,výroba hláv a tiel bábok z polystyrenu,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811",účastník: Sabol Martin,,"200,00 € bez DPH",03.10.2014,-,03.10.2014,04.10.2014,platná,Príkazná zmluva č. 2/2014, Príkazná zmluva č. 1/2014,Príkazná zmluva č. 1/2014,"konštrukcia strihov, modelovanie, polohovanie, určenie spotreby materiálu","konštrukcia strihov, modelovanie, polohovanie, určenie spotreby materiálu",,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811",účastník: Bc. Ďušana Ďuricová,,"850,00 € bez DPH",01.10.2014,-,01.10.2014,02.10.2014,platná,Príkazná zmluva č. 1/2014, 10/2014,10/2014,Zmluva o spolupráci - výstavá bábok,Zmluva o spolupráci - výstavá bábok,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: České centrum, Hlavná 70, 040 01 Košice, IČO: 35568267",,,29.09.2014,-,29.09.2014,30.09.2014,platná,10/2014, 1,1,predvedenie umeleckého výkonu,predvedenie umeleckého výkonu,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Plzeň 2015 obecně prospěšná společnost, IČO: 29109124",,,21.09.2014,-,29.09.2014,30.09.2014,platná,1, 11/2014,11/2014,odohranie predstavenia,odohranie predstavenia,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: GESKER, s.r.o., Slovenská 26, 040 01 Košice, IČO: 36586676",,,23.09.2014,-,23.09.2014,24.09.2014,platná,11/2014, 06/2014,06/2014,nájom priestoru,nájom priestoru,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: ZULAMI, s.r.o., Floriánska 28, 040 01 Košice, IČO: 47807881",,,22.09.2014,-,22.09.2014,23.09.2014,platná,06/2014, 20/2014,20/2014,odohranie predstavenia,odohranie predstavenia,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Mesto Veľké Kapušany, L.N.Tolstého 80/1, Veľké Kapušany, IČO: 05541016",,,07.09.2014,-,10.09.2014,11.09.2014,platná,20/2014, 1,1,zmluva o spolupráci,zmluva o spolupráci,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: OZ Košické divadlo, Hlavná 76, Košice, IČO: 42099196",,,05.09.2014,-,05.09.2014,06.09.2014,platná,1, 1,1,zmluva o spolupráci,zmluva o spolupráci,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Štátne divadlo Košice, Hlavná 58, Košice, IČO: 31299512",,,27.08.2014,-,02.09.2014,03.09.2014,platná,1, 3332/2014/OKaCR/,3332/2014/OKaCR/,poskytnutie dotácie,poskytnutie dotácie,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, Košice, IČO: 35541016",,,03.07.2014,-,18.08.2014,19.08.2014,platná,3332/2014/OKaCR/, 3592/2014/OKaCR/,3592/2014/OKaCR/,poskytnutie dotácie,poskytnutie dotácie,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, Košice, IČO: 35541016",,,05.08.2014,-,18.08.2014,19.08.2014,platná,3592/2014/OKaCR/, 1,1,odohranie predstavenia,odohranie predstavenia,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Bábkové divadlo na Rázcestí, Banská Bystrica, IČO: 35985381",,,08.08.2014,-,18.08.2014,19.08.2014,platná,1, 09/2014,09/2014,zabezpečenie verejného kultúrneho podujatia,zabezpečenie verejného kultúrneho podujatia,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Občianske združenie pri Bábkovom divadle, Tajovského 4, 040 01 Košice, IČO: 42244323",,,11.08.2014,-,18.08.2014,19.08.2014,platná,09/2014, 3332/2014/OKaCR/18391,3332/2014/OKaCR/18391,Zmluva o poskytnutí dotácie,Zmluva o poskytnutí dotácie,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Košický samosprávny kraj, Nám Maratónu mieru 1, 042 66 Košice",,"8 000,00 € bez DPH",03.07.2014,-,07.07.2014,08.07.2014,platná,, Zmluva o spolupráci č. 8/2014,Zmluva o spolupráci č. 8/2014,kultúrne podujatie ""Šenghenský poludník - festival mládežníckých symfonických orchestrov,kultúrne podujatie ""Šenghenský poludník - festival mládežníckých symfonických orchestrov,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Sláčikový orchester Musica Iuvenali občianske združenie, Hlavná 68, Košice, IČO: 35566337",,,02.07.2014,-,02.07.2014,03.07.2014,platná,Zmluva o spolupráci č. 8/2014, 1,1,zmluva o predstavení,zmluva o predstavení,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Divadlo DRAK, Hradební 632, Hradec Králové, IČO: 27504671",,,20.06.2014,-,24.06.2014,25.06.2014,platná,1, 7/2014,7/2014,zmluva o spolupráci,zmluva o spolupráci,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Košice-Turizmus, Hlavná 59, Košice, IČO: 45733643",,,18.06.2014,-,19.06.2014,20.06.2014,platná,7/2014, 4/2014,4/2014,zmluva o spolupráci pri zabezpečení verejného kult. podujatia,zmluva o spolupráci pri zabezpečení verejného kult. podujatia,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Portugalský inštitút, Skuteckého 24, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 30788684",,,10.06.2014,-,10.06.2014,11.06.2014,platná,"4/2014 , Príloha č. 1 , Príloha č. 2", 9/2014,9/2014,o odohraní div. predstavenia,o odohraní div. predstavenia,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: OZ Slavonic dance Theater, Bencúrova 13, 040 01 Košice, IČO: 42106958",,"900,00 € bez DPH",06.06.2014,-,06.06.2014,07.06.2014,platná,9/2014, 6/2014,6/2014,zmluva o spolupráci,zmluva o spolupráci,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Kultúrne centrum KSK, Strojárenská 3, Košice, IČO: 31297897",,,03.06.2014,-,05.06.2014,06.06.2014,platná,6/2014, 6/2014,6/2014,zmluva o odohraní predstavenia,zmluva o odohraní predstavenia,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: BABADLO-bábkové divadlo, Solivarská 80, 080 01 Prešov, IČO: 35506814",,"100,00 € bez DPH",02.06.2014,-,03.06.2014,04.06.2014,platná,6/2014, 7/2014,7/2014,zmluva o odohraní predstavenia,zmluva o odohraní predstavenia,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Divadlo v kufri Tomáš Plaszky, Jantárová 10, Košice, IČO: 10688269",,"300,00 € bez DPH",02.06.2014,-,03.06.2014,04.06.2014,platná,7/2014, 8/2014,8/2014,zmluva o odohraní predstavenia,zmluva o odohraní predstavenia,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Miriam Ryšavá, Dlhé nad Cirochou",,"50,00 € bez DPH",03.06.2014,-,03.06.2014,04.06.2014,platná,8/2014, 5/2014,5/2014,zmluva o spolupráci pri zabezpečení kultúrneho podujatia,zmluva o spolupráci pri zabezpečení kultúrneho podujatia,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811",účastník: Občianske združenie pri Bábkovom divadle v Košiciach,,,28.05.2014,-,03.06.2014,04.06.2014,platná,5/2014, 2/2014,2/2014,zmluva o odohraní predstavenia,zmluva o odohraní predstavenia,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811",účastník: Divadelná agentúra PIKI,,"600,00 € bez DPH",02.06.2014,-,02.06.2014,03.06.2014,platná,2/2014, 3/2014,3/2014,zmluva o odohraní div. predstavenia,zmluva o odohraní div. predstavenia,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Divadlo Maškrta, Diamantová 9, 040 11 Košice, IČO: 43 778178",,"400,00 € bez DPH",02.06.2014,-,02.06.2014,03.06.2014,platná,3/2014, 4/2014,4/2014,zmluva o odohraní predstavenia,zmluva o odohraní predstavenia,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Divadlo Harry Teater, Kráľovohoľská 16, 97411 Banská Bystrica, IČO: 42189004",,"400,00 € bez DPH",02.06.2014,-,02.06.2014,03.06.2014,platná,4/2014, 5/2014,5/2014,Zmluva o odohraní predstavenia,Zmluva o odohraní predstavenia,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Bábkové divadlo Žilina, Kuzmányho 6, 011 37 Žilina, IČO: 36145211",,"600,00 € bez DPH",02.06.2014,-,02.06.2014,03.06.2014,platná,5/2014, 23/2014-SeM,23/2014-SeM,zmluva o spolupráci,zmluva o spolupráci,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Železničná spoločnosť Slovensko a.s, Rožňavská 1, Bratislava, IČO: 35914939",,,28.04.2014,-,20.05.2014,27.05.2014,platná,23/2014-SeM, 1,1,zmluva o odohraní predstavenia,zmluva o odohraní predstavenia,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Prešovská univerzita v Prešove, Ul. 17. novembra 15, 080 01 Prešov, IČO: 17070775",,,28.04.2014,-,28.04.2014,29.04.2014,platná,1, 3/2014,3/2014,Zmluva o spolupráci pri zabezpečení verejného kultúrneho podujatia,Zmluva o spolupráci pri zabezpečení verejného kultúrneho podujatia,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: FRED NURKS PROMOTION, s.r.o., České Budějovice, IČO: 25174266",,,10.04.2014,-,24.04.2014,25.04.2014,platná,3/2014, 3,3,dodatok k mandatnej zmluve,dodatok k mandatnej zmluve,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Ing. Gabriel Szabó Bartko, Východná 44, Čečejovce, IČO: 32706456",,,01.04.2014,-,02.04.2014,03.04.2014,platná,3, 2/2014,2/2014,zmluva o spolupráci,zmluva o spolupráci,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Cinefil o. z., Tŕňová 15, Košice, IČO: 42240549",,,26.03.2014,-,26.03.2014,27.03.2014,platná,2/2014, 1,1,darovacia zmluva,darovacia zmluva,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: PB Capital a.s., Mlynská 27, Košice, IČO: 31722296",,"1 000,00 € bez DPH",17.03.2014,-,20.03.2014,21.03.2014,platná,1, 01,01,dodatok k zmluve,dodatok k zmluve,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Slovenský plynárensky priemysel a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, IČO: 35815256",,,12.03.2014,-,13.03.2014,01.04.2014,platná,01, 01/2014,01/2014,zmluva o spolupráci,zmluva o spolupráci,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach, Šrobárova 2, 040 59 Košice, IČO: 00397768",,,12.03.2014,-,13.03.2014,14.03.2014,platná,01/2014, 6300210274,6300210274,dodávka plynu,dodávka plynu,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Slovenský plynárensky priemysel a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, IČO: 35815256",,,12.03.2014,-,12.03.2014,14.03.2014,platná,6300210274, 1,1,o uzavretí budúcej zmluvy o odohraní divadelného predstavenia,o uzavretí budúcej zmluvy o odohraní divadelného predstavenia,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Mesto Kráľovský Chlmec, L.Kossutha 99, Kráľovský Chlmec, IČO: 00331619",,,10.01.2014,-,11.02.2014,12.02.2014,platná,1, 1/2014,1/2014,nájom nebytového priestoru,nájom nebytového priestoru,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Združenie FORSA, Rosná 6, Košice, IČO: 17068371",,,10.02.2014,-,10.02.2014,11.02.2014,platná,1/2014, 1,1,stravné lístky,stravné lístky,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava, IČO: 31396674",,,29.01.2014,-,04.02.2014,05.02.2014,platná,1, 293/§52a/2014/ŠR,293/§52a/2014/ŠR,vykonávanie aktivačnej činnosti - Dodatok č.2,vykonávanie aktivačnej činnosti - Dodatok č.2,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Úrad práce soc.vecí a rodiny v Košiciach, Staničné námestie 9, Košice, IČO: 35556757",,,30.12.2014,-,07.01.2014,07.01.2014,platná,293/§52a/2014/ŠR, 8/2013,8/2013,zabezpečenie verejného kultúrneho podujatia,zabezpečenie verejného kultúrneho podujatia,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Poľský inštitút, Nám. SNP 27, P.O. Box 153, 81499 Bratislava, IČO: 31786022",,,11.12.2013,-,11.12.2013,12.12.2013,platná,8/2013, 1,1,darovacia zmluva,darovacia zmluva,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Cohen Naďa, Jesenná 4, 040 01 Košice, IČO: 43695906",,,05.12.2013,-,06.12.2013,07.12.2013,platná,1, 1,1,zabezpečenie poskytovania tovarov a služieb pre zamestnancov,zabezpečenie poskytovania tovarov a služieb pre zamestnancov,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Sodexo PASS SR, s.r.o., Priemyselná 1/A, Bratislava, IČO: 35741350",,,02.12.2013,-,02.12.2013,03.12.2013,platná,1, 1,1,výpožička nebytových priestorov,výpožička nebytových priestorov,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Konzervatórium Košice, Timonova 2, Košice, IČO: 00162761",,,08.11.2013,-,11.11.2013,12.11.2013,platná,1, 1/2013,1/2013,preklad príspevkov medzinárodnej konferencie,preklad príspevkov medzinárodnej konferencie,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Doc. PhDr. Marián Andričík PhD., Bauerova 20, 040 23 Košice",,,08.10.2013,-,11.11.2013,12.11.2013,platná,1/2013, 1,1,darovacia zmluva,darovacia zmluva,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811",účastník: Občianske združenie pri Bábkovom divadle v Košiciach,,,25.10.2013,-,25.10.2013,26.10.2013,platná,1, 04/2013,04/2013,nájom nebytového priestoru,nájom nebytového priestoru,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Občianske združenie FORSA, Rosná 6, Košice, IČO: 17068371",,,18.10.2013,-,18.10.2013,19.10.2013,platná,04/2013, 3112/2013/OKaCR/1,3112/2013/OKaCR/1,poskytnutie dotácie,poskytnutie dotácie,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, Košice, IČO: 35541016",,,13.08.2013,-,11.10.2013,12.10.2013,platná,3112/2013/OKaCR/1, 1,1,prevod správy majetku KSK,prevod správy majetku KSK,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Kultúrne centrum KSK, Strojárenská 3, Košice, IČO: 31297897",,"4 755,81 € bez DPH",18.09.2013,-,02.10.2013,03.10.2013,platná,1, 7,7,grafický návrh,grafický návrh,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Martin Pavlík, Košice",,,20.09.2013,-,20.09.2013,21.09.2013,platná,7, 1,1,zmluva o spolupráci,zmluva o spolupráci,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: AMA evolution s.r.o., Lidická 787/45, Brno, IČO: 1420666",,,05.09.2013,-,11.09.2013,12.09.2013,platná,"1 , Príloha č. 1", 8/2013,8/2013,Zmluva o spolupráci,Zmluva o spolupráci,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Sláčikový orchester Musica Iuvenali občianske združenie, Hlavná 68, Košice, IČO: 35566337",,,02.07.2013,-,02.07.2013,03.07.2013,platná,8/2013, 7/2013,7/2013,Zmluva o spolupráci,Zmluva o spolupráci,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Knižnica pre mládež mesta Košice, Tajovského 9, Košice",,,26.06.2013,-,01.07.2013,02.07.2013,platná,, 2997/2013/OKaCR/2,2997/2013/OKaCR/2,poskytnutie dotácie,poskytnutie dotácie,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, Košice, IČO: 35541016",,,17.06.2013,-,20.06.2013,21.06.2013,platná,2997/2013/OKaCR/2, 12/2013,12/2013,odohranie divadelného predstavenia,odohranie divadelného predstavenia,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811",účastník: Občianske združenie pri Bábkovom divadle v Košiciach,,"2 355,00 € bez DPH",06.06.2013,-,06.06.2013,07.06.2013,platná,12/2013, 05/2013,05/2013,zmluva o spolupráci,zmluva o spolupráci,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811",účastník: Divadlo Thalia Szinhaz,,,27.05.2013,-,05.06.2013,06.06.2013,platná,05/2013, 6/2013,6/2013,spolupráca a realizácia festivalu Virvar,spolupráca a realizácia festivalu Virvar,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Kultúrne centrum KSK, Strojárenská 3, Košice, IČO: 31297897",,,28.05.2013,-,31.05.2013,01.06.2013,platná,6/2013, 4/2013,4/2013,odohranie predstavenia,odohranie predstavenia,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811",účastník: Bialostocki Teatr Lalek,,"2 375,00 € bez DPH",23.05.2013,-,29.05.2013,30.05.2013,platná,4/2013, 5/2013,5/2013,odohranie divadelného predstavenia,odohranie divadelného predstavenia,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811",účastník: Občianske združenie Haliganda,,"450,00 € bez DPH",23.05.2013,-,29.05.2013,30.05.2013,platná,5/2013, 6/2013,6/2013,odohranie predstavenia,odohranie predstavenia,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811",účastník: Transcarpathian Regional Puppet Theatre “Bavka”,,,23.05.2013,-,29.05.2013,30.05.2013,platná,6/2013, 7/2013,7/2013,odohranie predstavenia,odohranie predstavenia,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811",účastník: Divadelná agentúra PIKI,,"600,00 € bez DPH",23.05.2013,-,29.05.2013,30.05.2013,platná,7/2013, 8/2013,8/2013,odohranie divadelného predstavenia,odohranie divadelného predstavenia,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Ciróka Bábszinház, Budai u.15, Kecskemét, IČO: 00540337",,"1 300,00 € bez DPH",23.05.2013,-,29.05.2013,30.05.2013,platná,8/2013, 9/2013,9/2013,odohranie divadelného predstavenia,odohranie divadelného predstavenia,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Divadlo DRAK, Hradební 632, Hradec Králové, IČO: 27504671",,"2 000,00 € bez DPH",23.05.2013,-,29.05.2013,30.05.2013,platná,9/2013, 10/2013,10/2013,odohranie divadelného predstavenia,odohranie divadelného predstavenia,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Divadlo Harry Teater, Kráľovohoľská 16, 97411 Banská Bystrica, IČO: 42189004",,"320,00 € bez DPH",23.05.2013,-,29.05.2013,30.05.2013,platná,10/2013, 11/2013,11/2013,odohranie divadelného predstavenia,odohranie divadelného predstavenia,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Divadlo Maškrta, Diamantová 9, 040 11 Košice, IČO: 43 778178",,"300,00 € bez DPH",23.05.2013,-,29.05.2013,30.05.2013,platná,11/2013, 13/2013,13/2013,odohranie divadelného predstavenia,odohranie divadelného predstavenia,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Divadlo v kufri Tomáš Plaszky, Jantárová 10, Košice, IČO: 10688269",,"300,00 € bez DPH",23.05.2013,-,29.05.2013,30.05.2013,platná,13/2013, 1,1,dar,dar,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Lesy Jasov s.r.o., Kláštor premonštrátov, Jasov, IČO: 31695868",,,17.05.2013,-,28.05.2013,29.05.2013,platná,1, 4/2013,4/2013,realizácia medzinárodného divadelného festivalu Virvar,realizácia medzinárodného divadelného festivalu Virvar,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811",účastník: Občianske združenie pri Bábkovom divadle v Košiciach,,,21.05.2013,-,24.05.2013,25.05.2013,platná,"4/2013 , Príloha č. 1", 3/2013,3/2013,zmluva o spolupráci pri zabezpečení kultúrneho podujatia,zmluva o spolupráci pri zabezpečení kultúrneho podujatia,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Štátna filharmónia Košice, Moyzesova 66, Košice, IČO: 00164844",,,29.04.2013,-,29.04.2013,30.04.2013,platná,3/2013, 1,1,výpožička plošiny,výpožička plošiny,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Štátne divadlo Košice, Hlavná 58, Košice, IČO: 31299512",,,16.04.2013,-,16.04.2013,17.04.2013,platná,1, 1,1,nutné opravy v priestoroch spravovaných objektov,nutné opravy v priestoroch spravovaných objektov,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: EUFEKTA s.r.o., Národná trieda 60,04001 Košice, IČO: 46764364",,"23 664,61 € bez DPH",26.03.2013,-,26.03.2013,27.03.2013,platná,1, 1,1,nutné opravy v priestoroch spravovaných objektov na Tajovského 4 a Alžbetinej 38 v Košiciach,nutné opravy v priestoroch spravovaných objektov na Tajovského 4 a Alžbetinej 38 v Košiciach,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: EUFEKTA s.r.o., Národná trieda 60,04001 Košice, IČO: 46764364",,"23 664,61 € bez DPH",26.03.2013,-,26.03.2013,27.03.2013,platná,, 2/2013,2/2013,zmluva o spolupráci,zmluva o spolupráci,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Poľský inštitút, Nám. SNP 27, P.O. Box 153, 81499 Bratislava, IČO: 31786022",,,15.01.2013,-,15.01.2013,16.01.2013,platná,2/2013, 1/2013,1/2013,realizácia výstavy bábok,realizácia výstavy bábok,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Kult.centrum Medzibodrožia a Použia, Boľská 41, Kráľovský Chlmec, IČO: 35570911",,,09.01.2013,-,10.01.2013,11.01.2013,platná,1/2013, 1,1,zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o dielo,zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o dielo,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Mesto Kráľovský Chlmec, L.Kossutha 99, Kráľovský Chlmec, IČO: 00331619",,,10.01.2013,-,10.01.2013,11.01.2013,platná,1, 2811/2012,2811/2012,oprava havarijného stavu pavlače a priestorov,oprava havarijného stavu pavlače a priestorov,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: ROPO SK, s. r. o.",,"23 524,19 € bez DPH",28.11.2012,-,29.11.2012,30.11.2012,platná,2811/2012, 2811/2012,2811/2012,Zmluva o dielo - oprava havarijného stavu pavlače a priestorov Bábkového divadla v Košiciach,Zmluva o dielo - oprava havarijného stavu pavlače a priestorov Bábkového divadla v Košiciach,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: ROPO SK, s. r. o.",,"23 524,19 € bez DPH",28.11.2012,-,28.11.2012,29.11.2012,platná,, 0,0,zmluva o odohraní predstavenia,zmluva o odohraní predstavenia,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811",účastník: Teatr ""MASKA"" w Rzeszowie,,,07.11.2012,-,09.11.2012,10.11.2012,platná,0, 24/2012,24/2012,zmluva o spolupráci,zmluva o spolupráci,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Kruk n.o., Irkutská 8, Košice, IČO: 45731489",,,06.11.2012,-,07.11.2012,08.11.2012,platná,24/2012, LZ-148/2012/AZ,LZ-148/2012/AZ,licencia,licencia,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: LITA autorská spoločnosť, Mozártova 9, Bratislava, IČO: 00420166",,,26.10.2012,-,30.10.2012,31.10.2012,platná,LZ-148/2012/AZ, 23/2012,23/2012,spolupráca pri podujatí ""Tašiho kráľovstvo rozprávok"",spolupráca pri podujatí ""Tašiho kráľovstvo rozprávok"",,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811",účastník: Občianske združenie pri Bábkovom divadle v Košiciach,,,26.10.2012,-,26.10.2012,27.10.2012,platná,23/2012, 13/2012,13/2012,zmluva o odohraní predstavenia,zmluva o odohraní predstavenia,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Yumi Mráz Hayashi, Praha",,,09.10.2012,-,10.10.2012,11.10.2012,platná,13/2012, 22/2012,22/2012,realizácia výstavy bábok,realizácia výstavy bábok,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Bábkové divadlo na Rázcestí, Banská Bystrica, IČO: 35985381",,,12.09.2012,-,14.09.2012,15.09.2012,platná,22/2012, 21/2012,21/2012,zmluva o spolupráci,zmluva o spolupráci,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Knižnica pre mládež mesta Košice, Tajovského 9, Košice",,,29.06.2012,-,29.06.2012,30.06.2012,platná,21/2012, 13/2012,13/2012,zmluva o spolupráci,zmluva o spolupráci,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Východosl. galéria, Hlavná 27,040 01 Košice, IČO: 31297820",,,06.06.2012,-,06.06.2012,07.06.2012,platná,13/2012, 18/2012,18/2012,zmluva o spolupráci,zmluva o spolupráci,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811",účastník: Aupark Property Management s.r.o.,,,06.06.2012,-,06.06.2012,07.06.2012,platná,18/2012, 15/2012,15/2012,zmluva o spolupráci,zmluva o spolupráci,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Divadlo Thália Košice, Timonova 3, Košice, IČO: 31297862",,,24.05.2012,-,05.06.2012,06.06.2012,platná,15/2012, 16/2012,16/2012,zmluva o spolupráci,zmluva o spolupráci,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Kultúrne centrum KSK, Strojárenská 3, Košice, IČO: 31297897",,,05.06.2012,-,05.06.2012,06.06.2012,platná,16/2012, 17/2012,17/2012,zmluva o spolupráci,zmluva o spolupráci,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Knižnica pre mládež mesta Košice, Tajovského 9, Košice",,,05.06.2012,-,05.06.2012,06.06.2012,platná,17/2012, 3/2012,3/2012,zmluva o odohraní predstavenia,zmluva o odohraní predstavenia,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811",účastník: Divadelná agentúra PIKI,,,05.06.2012,-,05.06.2012,06.06.2012,platná,3/2012, 4/2012,4/2012,zmluva o odohraní divadelného predstavenia,zmluva o odohraní divadelného predstavenia,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811",účastník: TYJÁTR Ivana Gontka,,,05.06.2012,-,05.06.2012,06.06.2012,platná,4/2012, 5/2012,5/2012,zmluva o umeleckom hosťovaní,zmluva o umeleckom hosťovaní,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811",účastník: Miroslav Duša,,,05.06.2012,-,05.06.2012,06.06.2012,platná,5/2012, 6/2012,6/2012,zmluva o umeleckom hosťovaní,zmluva o umeleckom hosťovaní,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811",účastník: Henryk Hryniewicki,,,05.06.2012,-,05.06.2012,06.06.2012,platná,6/2012, 6/2012,6/2012,zmluva o odohraní divadelného predstavenia,zmluva o odohraní divadelného predstavenia,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811",účastník: Báb-szín-tér,,,05.06.2012,-,05.06.2012,06.06.2012,platná,6/2012, 7/2012,7/2012,zmluva o odohraní predstavenia,zmluva o odohraní predstavenia,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811",účastník: Teátro NELINE,,,05.06.2012,-,05.06.2012,06.06.2012,platná,7/2012, 8/2012,8/2012,zmluva o odohraní divadelného predstavenia,zmluva o odohraní divadelného predstavenia,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811",účastník: Divadlo loutek Ostrava,,,05.06.2012,-,05.06.2012,06.06.2012,platná,8/2012, 9/2012,9/2012,zmluva o odohraní divadelného predstavenia,zmluva o odohraní divadelného predstavenia,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811",účastník: Divadlo Maska,,,05.06.2012,-,05.06.2012,06.06.2012,platná,9/2012, 11/2012,11/2012,Zmluva o odhraní predstavenia,Zmluva o odhraní predstavenia,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811",účastník: Občianske združenie Haliganda,,,05.06.2012,-,05.06.2012,06.06.2012,platná,11/2012, 12/2012,12/2012,zmluva o odohraní divadelného predstavenia,zmluva o odohraní divadelného predstavenia,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811",účastník: SAVRIA n.o.,,,05.06.2012,-,05.06.2012,06.06.2012,platná,12/2012, 2/2012,2/2012,odohranie predstavenia,odohranie predstavenia,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811",účastník: Transcarpathian Regional Puppet Theatre “Bavka”,,,05.06.2012,-,05.06.2012,06.06.2012,platná,2/2012, 5/2012,5/2012,odohranie predstavenia,odohranie predstavenia,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811",účastník: Miroslav Kasprzyk,,,05.06.2012,-,05.06.2012,06.06.2012,platná,5/2012, 10/2012,10/2012,odohranie predstavenia,odohranie predstavenia,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811",účastník: Bialostocki Teatr Lalek,,,05.06.2012,-,05.06.2012,06.06.2012,platná,10/2012, 12/2012,12/2012,zmluva o spolupráci,zmluva o spolupráci,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Východoslovenské múzeum, Hviezdoslavova 3, Košice, IČO: 31297803-1",,,24.05.2012,-,05.06.2012,06.06.2012,platná,12/2012, 10/2012,10/2012,zmluva o spolupráci,zmluva o spolupráci,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Gemerské osvet. stredisko, Betliarska 8,048 01 Rožňava, IČO: 31297781",,,01.06.2012,-,01.06.2012,02.06.2012,platná,10/2012, 14/2012,14/2012,zmluva o spolupráci,zmluva o spolupráci,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína, M.R.Štefánika 257/65 075 01 Trebišov, IČO: 31297706",,,01.06.2012,-,01.06.2012,02.06.2012,platná,14/2012, 11/2012,11/2012,zmluva o spolupráci,zmluva o spolupráci,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Verejná knižnica JB v Košiciach, Hlavná 48, Košice, IČO: 31297838",,,28.05.2012,-,01.06.2012,02.06.2012,platná,11/2012, 7/2012,7/2012,zmluva o spolupráci,zmluva o spolupráci,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: mesto Krompachy, nám. Slobody 1, Krompachy, IČO: 00329282",,,02.05.2012,-,14.05.2012,15.05.2012,platná,7/2012, LZ-060/2012/AZ,LZ-060/2012/AZ,licenčná zmluva,licenčná zmluva,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: LITA autorská spoločnosť, Mozártova 9, Bratislava, IČO: 00420166",,,09.05.2012,-,10.05.2012,11.05.2012,platná,LZ-060/2012/AZ, 6/2012,6/2012,zmluva o spolupráci,zmluva o spolupráci,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811",účastník: Zemplínske múzeum v Michalovciach,,"150,00 € bez DPH",02.05.2012,-,10.05.2012,11.05.2012,platná,6/2012, 3/2012,3/2012,zmluva o spolupraci,zmluva o spolupraci,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Gemerské osvet. stredisko, Betliarska 8,048 01 Rožňava, IČO: 31297781",,,02.05.2012,-,10.05.2012,11.05.2012,platná,3/2012, 8/2012,8/2012,zmluva o spolupráci,zmluva o spolupráci,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Kult.centrum Medzibodrožia a Použia, Boľská 41, Kráľovský Chlmec, IČO: 35570911",,,02.05.2012,-,10.05.2012,11.05.2012,platná,8/2012, 5/2012,5/2012,zmluva o spolupráci,zmluva o spolupráci,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Múzeum Spiša, Sp. Nová Ves, IČO: 31297927",,"150,00 € bez DPH",02.05.2012,-,09.05.2012,10.05.2012,platná,5/2012, 4/2012,4/2012,zmluva o spolupráci,zmluva o spolupráci,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína, M.R.Štefánika 257/65 075 01 Trebišov, IČO: 31297706",,"300,00 € bez DPH",02.05.2012,-,09.05.2012,10.05.2012,platná,4/2012, 2686/2012/3,2686/2012/3,zmluva o poskytnutí dotácie,zmluva o poskytnutí dotácie,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, Košice, IČO: 35541016",,"2 000,00 € bez DPH",03.05.2012,-,03.05.2012,04.05.2012,platná,2686/2012/3, 9/2012,9/2012,zmluva o spolupráci,zmluva o spolupráci,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína, M.R.Štefánika 257/65 075 01 Trebišov, IČO: 31297706",,,02.05.2012,-,02.05.2012,03.05.2012,platná,9/2012, 7/6,7/6,poukážky,poukážky,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Sodexo PASS SR, s.r.o., Priemyselná 1/A, Bratislava, IČO: 35741350",,,20.12.2011,-,21.12.2011,22.12.2011,platná,7/6, 16,16,vytvorenie diela,vytvorenie diela,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Peter Himič, Košice",,,25.11.2011,-,25.11.2011,26.11.2011,platná,16, 10,10,autorské dielo a licencia,autorské dielo a licencia,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811",účastník: Ágnes Kiszely,,,25.11.2011,-,25.11.2011,26.11.2011,platná,10, 15,15,autorské dielo a licencia,autorské dielo a licencia,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811",účastník: Jacek Malinowski,,,25.11.2011,-,25.11.2011,26.11.2011,platná,15, 8,8,autorské dielo a licencia,autorské dielo a licencia,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811",účastník: Zbigniew Rybka,,,25.11.2011,-,25.11.2011,26.11.2011,platná,8, 6,6,autorské dielo a licencia,autorské dielo a licencia,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811",účastník: Oleksander Turyanitsa,,,25.11.2011,-,25.11.2011,26.11.2011,platná,6, 17,17,autorské dielo a licencia,autorské dielo a licencia,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811",účastník: Jarmila Hájková,,,25.11.2011,-,25.11.2011,26.11.2011,platná,17, 14,14,autorské dielo a licencia,autorské dielo a licencia,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811",účastník: Jana Kovácsová,,,25.11.2011,-,25.11.2011,26.11.2011,platná,14, 21,21,autorské dielo a licencia,autorské dielo a licencia,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811",účastník: Peter Germuška,,,25.11.2011,-,25.11.2011,26.11.2011,platná,21, 13,13,autorské dielo a licencia,autorské dielo a licencia,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811",účastník: Peter Palik,,,25.11.2011,-,25.11.2011,26.11.2011,platná,13, 12,12,autorské dielo a licencia,autorské dielo a licencia,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811",účastník: Peter Tabaček,,,25.11.2011,-,25.11.2011,26.11.2011,platná,12, 11,11,autorské dielo a licencia,autorské dielo a licencia,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811",účastník: Vladimír Predmerský,,,25.11.2011,-,25.11.2011,26.11.2011,platná,11, 9,9,autorské dielo a licencia,autorské dielo a licencia,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811",účastník: Pavel Uher,,,25.11.2011,-,25.11.2011,26.11.2011,platná,9, 5,5,autorské dielo a licencia,autorské dielo a licencia,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811",účastník: Iveta Škripková,,,25.11.2011,-,25.11.2011,26.11.2011,platná,5, 7,7,autorské dielo a licencia,autorské dielo a licencia,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811",účastník: Ľubomír Šárik,,,25.11.2011,-,25.11.2011,26.11.2011,platná,7, 19,19,autorské dielo a licencia,autorské dielo a licencia,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811",účastník: Ida Hledíková,,,25.11.2011,-,25.11.2011,26.11.2011,platná,19, 18,18,autorské dielo a licencia,autorské dielo a licencia,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811",účastník: Ondrej Spišák,,,25.11.2011,-,25.11.2011,26.11.2011,platná,18, 20,20,autorské dielo a licencia,autorské dielo a licencia,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Ivan Sogel, Košice",,,25.11.2011,-,25.11.2011,26.11.2011,platná,20, 3,3,hosťovanie - réžia,hosťovanie - réžia,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811",účastník: Jacek Malinowski,,,24.11.2011,-,24.11.2011,25.11.2011,platná,3, 2,2,licenčná zmluva,licenčná zmluva,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Katarína Hegedusová, Košice",,,02.11.2011,-,03.11.2011,04.11.2011,platná,2, 1,1,darovacia zmluva,darovacia zmluva,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Rád premonštrátov - Opátstvo Jasov, Jasov 166, Jasov, IČO: 00587125",,,02.11.2011,-,03.11.2011,04.11.2011,platná,1, 4,4,fotografické dielo,fotografické dielo,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Ondrej Béreš, Košice",,,03.11.2011,-,03.11.2011,04.11.2011,platná,4, 3,3,o vytvorení diela a udelení licencie,o vytvorení diela a udelení licencie,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Marika Maja Wojciechowska, Poľsko",,,25.10.2011,-,25.10.2011,26.10.2011,platná,3, 4,4,Zmluva o umeleckom hosťovaní,Zmluva o umeleckom hosťovaní,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Ivan Sogel, Košice",,,13.10.2011,-,14.10.2011,15.10.2011,platná,4, 1,1,licenčná zmluva,licenčná zmluva,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Katarína Hegedusová, Košice",,,13.10.2011,-,14.10.2011,15.10.2011,platná,1, BD/1/2011,BD/1/2011,Licenčná zmluva,Licenčná zmluva,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: LITA autorská spoločnosť, Mozártova 9, Bratislava, IČO: 00420166",,,31.03.2011,-,05.10.2011,06.10.2011,platná,BD/1/2011, 2,2,zmluva o umeleckom hosťovaní,zmluva o umeleckom hosťovaní,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Ivan Sogel, Košice",,,08.09.2011,-,09.09.2011,10.09.2011,platná,2, 2,2,zmluva o vytvorení diela,zmluva o vytvorení diela,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Pavel Kondrusevič, Minsk Bielorusko",,,06.09.2011,-,08.09.2011,09.09.2011,platná,2, 1,1,umelecké hosťovanie,umelecké hosťovanie,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Oleg Ziugzda, Grodno Bielorusko",,,06.09.2011,-,06.09.2011,07.09.2011,platná,1, LZ-105/2011/AZ,LZ-105/2011/AZ,Licenčná zmluva,Licenčná zmluva,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: LITA autorská spoločnosť, Mozártova 9, Bratislava, IČO: 00420166",,,22.07.2011,-,25.07.2011,26.07.2011,platná,LZ-105/2011/AZ, 1/2011,1/2011,Autorské dielo,Autorské dielo,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Valerij Račkovskij, Minsk Bielorusko",,,22.07.2011,-,22.07.2011,23.07.2011,platná,1/2011, 14/11,14/11,mediálna spolupráca,mediálna spolupráca,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: enter design, s.r.o., Hutnicka 1, Košice, IČO: 36217891",,"10,00 € bez DPH",30.05.2011,-,07.06.2011,08.06.2011,platná,14/11, 0000,0000,uverejnenie spotu,uverejnenie spotu,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: ZEBRA grafické a filmové štúdio s.r.o., Jarková 270/18, Šarišské Michaľany, IČO: 44642105",,"5,00 € bez DPH",26.04.2011,-,27.04.2011,28.04.2011,platná,0000, 17,17,Zmluva o pripojení,Zmluva o pripojení,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Telefonica O2, Viedenska cesta 5, Bratislava, IČO: 35848863",,,04.02.2011,-,04.02.2011,05.02.2011,platná,17, 31297811/1,31297811/1,Rámcová zmluva o poskytnutí osobitných podmienok,Rámcová zmluva o poskytnutí osobitných podmienok,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Telefonica O2, Viedenska cesta 5, Bratislava, IČO: 35848863",,,04.02.2011,-,04.02.2011,05.02.2011,platná,31297811/1, 1411018,1411018,Darovacia zmluva,Darovacia zmluva,,,darca: Ing. Martin Vatra,"obdarovaný: Bábkové divadlo v Košiciach, Tajovského 4, 040 01 Košice, IČO: 31297811, Mgr. Pavol Hrehorčák",,,14.11.2018,14.11.2018 -,,15.11.2018,platná,1411018, 11082020,11082020,Memorandum o spolupráci,Spolupráca pri zvyšovaní povedomia o divadelnej kultúre,,,"strana: Bábkové divadlo v Košiciach, Tajovského 4, 040 01 Košice, IČO: 31297811, Mgr. Pavol Hrehorčák","strana: Štátne divadlo Košice, Hlavná 58, 04277 Košice, IČO: 31299512, Mgr. art. Andrej Šoth",,,,-,,,platná,11082020, 1,1,predvedenie umeleckého výkonu,predvedenie umeleckého výkonu,,,"účastník: Bábkové divadlo, Košice, Tajovského 4, 31297811","účastník: Plzeň 2015 obecně prospěšná společnost, IČO: 29109124",,,21.09.2014,-,,,platná,,