Limity vo verejnom obstarávaní

Limity vo verejnom obstarávaní platné do 1.7.2013 v € pre verejného obstarávateľa – Košický samosprávny kraj.

Nadlimitné zákazky:

Tovary od 200 000 € (vrátane)
Služby od 200 000 € (vrátane)
Práce od 5 000 000 € (vrátane)

Podlimitné zákazky:

Tovary od 40 000 € (vrátane) do 200 000 €
Služby od 40 000 € (vrátane) do 200 000 €
Práce od 200 000 € (vrátane) do 5 000 000 €

Podprahové zákazky:

Tovary od 10 000 € (vrátane) do 40 000 €
Služby od 10 000 € (vrátane) do 40 000 €
Práce od 20 000 € (vrátane) do 200 000 €

Zákazky s nízkou hodnotou (ZsNH:

Tovary do 10 000 €
Služby do 10 000 €
Práce do 20 000 €

Limity (predpokladaná hodnota zákazky) sú stanovené bez DPH.

Autor/zdroj: Mária Kozárová
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 05.04.2013 10:49
Upravené: 16.05.2013 13:38

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Most cez Ružín Dobrovoľníctvo