´38/2023/TO,odstránenie poruchy na telefónnej klapke,,"dodávateľ: Peter Benedik - BenTel, Hanojská 4, 040 13 Košice - Sídlisko Ťahanovce, IČO: 34374973","60,00 € s DPH",07.02.2023,08.02.2023,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 01/2024/KU,povinná prehliadka motorového vozidla,,"dodávateľ: Autolux Košice, spol. s.r.o., Cintorínska 7/1605, 040 01 Košice, IČO: 31670776","400,00 € s DPH",03.01.2024,05.01.2024,Mgr. Vladimír Milistenfer,platná, 02/2024/KU,prečistenie kanalizácie,,"dodávateľ: Profikanál s.r.o., Južná trieda 82, 040 01 Košice, IČO: 44656068","250,00 € s DPH",03.01.2024,05.01.2024,Mgr. Vladimír Milistenfer,platná, 03/2022/FU,oprava kanalizácie,,"dodávateľ: BS Košice, s. r. o., Vyšná úvrať 4, 040 14 Košice - mestská časť Košická Nová Ves, IČO: 46214500","2 000,00 € s DPH",11.01.2022,14.01.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 03/2024/KU,služby technika energetiky,,"dodávateľ: Milan Stribula - MISTRAL, Floriánska 1, 040 01 Košice-Staré mesto, IČO: 41037821","1 600,00 € s DPH",03.01.2024,05.01.2024,Mgr. Vladimír Milistenfer,platná, 04/2024/PA,demontáž nefunkčného a montáž nového zásuvkového obvodu,,"dodávateľ: Slavomír Rusnák, Ťahanovská 2421/3, 040 13 Košice, IČO: 45360545","1 140,00 € s DPH",05.01.2024,05.01.2024,Mgr. Vladimír Milistenfer,platná, 1/2020/sek.,inzerát,,"dodávateľ: Petit Pres a.s., Letná 47, 040 01 Košice, IČO: 35790253","50,00 € s DPH",10.01.2020,10.01.2020,"JUDr. Ivona Farkašová, poverená riadením",platná, 1/2021/sek.,inzerát,,"dodávateľ: Petit Press a.s., Letná 47, 040 01 Košice, IČO: 35790253","55,00 € s DPH",12.01.2021,13.01.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 1/2022/SE,antigénové samotesty,,"dodávateľ: GRAM KOŠICE, s. r. o., Masarykova 17/A, 040 01 Košice, IČO: 36653489","350,00 € s DPH",03.01.2022,10.01.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 1/2023/PA,výmena ističov a prídavných chráničov,,"dodávateľ: Slavomír Rusnák, Ťahanovská 2421/3, 040 13 Košice - Ťahanovce, IČO: 45360545","1 150,00 € s DPH",04.01.2023,05.01.2023,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 10/2020/Ku,montáž a dodanie odtokovej rúry na odvod dažďovej vody - Strojárenská,,"dodávateľ: ASOKI s.r.o., Inžinierska 6, 040 11 Košice, IČO: 43888135","100,00 € s DPH",22.01.2020,27.01.2020,"JUDr. Ivona Farkašová, poverená riadením",platná, 10/2021/sek.,oprava tlačiarne,,"dodávateľ: Polygra Plus, Uralská 15, 040 12 Košice, IČO: 48066257","100,00 € s DPH",28.01.2021,04.02.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 10/2022/PA,zasklenie okien,,"dodávateľ: Alžbeta Gluchmanová - BETTY, Trnková 70, 040 14 Košice - Košická Nová Ves, IČO: 35423323","70,00 € s DPH",19.01.2022,21.01.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 10/2023/FU,osadenie vodomeru,,"dodávateľ: LEMISTAV, s. r. o., Košická Polianka 244, 044 41 Košická Polianka, IČO: 50158210","850,00 € s DPH",12.01.2023,13.01.2023,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 10/2024/SE,vyhotovenie notárskych zápisníc - vyhlásenie o exekučnom titule,,"dodávateľ: Notársky úrad JUDr. Silvia Pršebice, Murgašova 3, 040 01 Košice, IČO: 42100348","400,00 € s DPH",11.01.2024,11.01.2024,Mgr. Vladimír Milistenfer,platná, 100/2020/Ku,vypratanie vonkajšieho priestoru pred budovou na Turgenevovej,,"dodávateľ: Čass s.r.o., Ul. Mieru 126, 044 24 Poproč, IČO: 31685455","102,00 € s DPH",17.07.2020,20.07.2020,"Ing. Patrik Pencák, technický námestník Správy majetku KSK",platná, 100/2021/SE,inzerát,,"dodávateľ: Petit Press, a.s., divízia východ, o.z., Letná 47, 040 01 Košice, IČO: 35790253","50,00 € s DPH",03.06.2021,09.06.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 100/2022/PA,oprava elektroinštalácie+nové napojenie,,"dodávateľ: Ing. Vladimír Tomšík, Rosná 1515/10, 040 01 Košice - Juh, IČO: 34860711","444,00 € s DPH",04.04.2022,06.04.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 100/2023/SE,počítače a office,,"dodávateľ: Datacomp s.r.o., Moldavská cesta II. 49/2413, 04001 Košice, IČO: 36212466","2 500,00 € s DPH",21.04.2023,24.04.2023,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ",platná, 100/2024/FU,dodanie a výmena poistného ventilu na OST,,"dodávateľ: Ing. Ivan HRBÁĽ, Bukureštská 16, 040 13 Košice, IČO: 37523406","530,00 € s DPH",18.04.2024,18.04.2024,Mgr. Vladimír Milistenfer,platná, 101/2020/PP,právne stanovisko k vybraným otázkam,,"dodávateľ: Doc.JUDr. Jozef Tekeli, Phd. a ASOCIATES, s.r.o., Hlavná 25, 040 01 Košice, IČO: 52651258","1 500,00 € s DPH",27.07.2020,27.07.2020,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 101/2021/SE,inzerát,,"dodávateľ: Petit Press, a.s., divízia východ, o.z., Letná 47, 040 01 Košice, IČO: 35790253","50,00 € s DPH",03.06.2021,09.06.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 101/2022/FU,vyčistenie strešných žľabov,,"dodávateľ: Hajman.eu, s. r. o., Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 06534937","1 800,00 € s DPH",04.04.2022,06.04.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 101/2023/SE,interný disk a sieťové úložisko,,"dodávateľ: Datacomp s.r.o., Moldavská cesta II. 49/2413, 04001 Košice, IČO: 36212466","700,00 € s DPH",24.04.2023,24.04.2023,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ",platná, 101/2024/TO,oprava dlažieb a obkladov,,"dodávateľ: \"BOBOR\"- STAVEBNÁ, VÝROBNÁ, INŽINIERSKA A OBCHODNÁ ČINNOSŤ, s. r. o., Čárskeho 7, 040 01 Košice, IČO: 36191345","1 372,00 € s DPH",19.04.2024,22.04.2024,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 102/2020/SE,zverejnenie inzerátu,,"dodávateľ: Petit Press a.s., divízia Východ oz, Letná 47, 040 01 Košice, IČO: 35790253","35,00 € s DPH",28.07.2020,29.07.2020,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 102/2021/SE,inzerát,,"dodávateľ: Petit Press, a.s., divízia východ, o.z., Letná 47, 040 01 Košice, IČO: 35790253","50,00 € s DPH",03.06.2021,09.06.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 102/2022/PA,prekládka požiarnych hlásičov,,"dodávateľ: ELKO SERVIS, s. r. o., Šoltésovej 7, 040 01 Košice, IČO: 46216707","37,50 € s DPH",04.04.2022,06.04.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 102/2023/SE,zverejnenie inzerátu,,"dodávateľ: Petit Press, a.s., divízia východ, o.z., Lazaretská 12, 811 08 Bratislava, IČO: 35790253","50,00 € s DPH",24.04.2023,25.04.2023,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ",platná, 102/2024/FU,pokosenie trávnatých plôch pri objektoch,,"dodávateľ: CORTES DF, s. r. o., Staré 1, 072 23 Staré, IČO: 55474497","1 500,00 € s DPH",22.04.2024,22.04.2024,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 103/2020/Ku,odborná prehliadka tlakových zariadení,,"dodávateľ: Ing. Ivan Hrbáľ, Bukurešťská 16, 040 13 Košice, IČO: 37523406","333,55 € s DPH",29.07.2020,29.07.2020,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 103/2021/SE,inzerát,,"dodávateľ: Petit Press, a.s., divízia východ, o.z., Letná 47, 040 01 Košice, IČO: 35790253","50,00 € s DPH",03.06.2021,09.06.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 103/2022/FU,vyhľadanie poruchy na vodovodnom potrubí,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","70,00 € s DPH",14.03.2022,22.03.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 103/2023/SE,mimoriadne upratovacie služby,,"dodávateľ: LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o., Prešovská cesta 31, 040 01, Košice, IČO: 36579769","250,00 € s DPH",25.04.2023,25.04.2023,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ",platná, 103/2024/TO,oprava strešných defektov a výmena strešných komínov,,"dodávateľ: IZOLPLAST, s. r. o., Rastislavova 87/A, 040 01 Košice, IČO: 36217905","3 215,17 € s DPH",22.04.2024,22.04.2024,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 104/2020/Ku,odborná prehliadka tlakových zariadení,,"dodávateľ: Ing. Ivan Hrbáľ, Bukurešťská 16, 040 13 Košice, IČO: 37523406","189,30 € s DPH",29.07.2020,29.07.2020,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 104/2021/PP,dodávka a montáž plastových okien,,"dodávateľ: IZOLSTAV KE, s.r.o., Osloboditeľov 428/37, 040 17 Košice, IČO: 47215003","3 946,36 € s DPH",03.06.2021,09.06.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 104/2022/FU,oprava vchodových dverí,,"dodávateľ: D.S. Group, s. r. o., Sokoľ 841, 044 31 Sokoľ, IČO: 48208744","100,00 € s DPH",08.04.2022,08.04.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 104/2023/SE,oprava požiarnych zariadení po revízii hasiacich prístrojov a požiarnych hydrantov,,"dodávateľ: Róbert Fazekaš - Robin, Severná 15A, 044 31 Družstevná pri Hornáde, IČO: 41450701","3 000,00 € s DPH",25.04.2023,25.04.2023,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ",platná, 104/2024/FU,oprava asfaltového povrchu cesty,,"dodávateľ: Správa ciest KSK, Nám. Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, IČO: 35555777","5 000,00 € s DPH",23.04.2024,23.04.2024,Mgr. Vladimír Milistenfer,platná, 105/2020/SE,dezinfekčný gél,,"dodávateľ: Ing. Tomáš Dzurňák - D a D, Južná trieda 78, 040 01 Košice, IČO: 14382857","1 000,00 € s DPH",30.07.2020,31.07.2020,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 105/2021/SE,čistiace prostriedky,,"dodávateľ: KAMIKO - HYGIENE s.r.o., Kremnička 5, 974 03 Banská Bystrica, IČO: 45965340","70,00 € s DPH",07.06.2021,07.06.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 105/2022/FU,výroba a montáž horizontálnych žalúzií,,"dodávateľ: D.S. Group, s. r. o., Sokoľ 841, 044 31 Sokoľ, IČO: 48208744","520,00 € s DPH",08.04.2022,08.04.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 105/2023/KU,napojenie kontajnerov na rozvod elektriny,,"dodávateľ: Falco Exclusive s.r.o., Národná trieda 71, 040 01 Košice, IČO: 46866272","4 400,00 € s DPH",26.04.2023,26.04.2023,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ",platná, 105/2024/SE,farba do tlačiarne,,"dodávateľ: Jaroslav Adamec - Phobosstudio, SNP 1155/21, 972 11 Bojnice, IČO: 41596404","500,00 € s DPH",23.04.2024,23.04.2024,Mgr. Vladimír Milistenfer,platná, 106/2020/SE,"kancelársky papier, kancelárske potreby",,"dodávateľ: Papier servis s.r.o., Južná trieda 66, 040 01 Košice, IČO: 36577308","536,50 € s DPH",30.07.2020,31.07.2020,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 106/2020/sek.,kancelársky papier,,"dodávateľ: Papier servis s.r.o., Južná tr. 66, 040 01 Košice, IČO: 36577308","536,50 € s DPH",30.07.2020,03.08.2020,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 106/2021/TO,búracie práce,,"dodávateľ: \"BOBOR\" - STAVEBNÁ, VÝROBNÁ, INŽINIERSKA A OBCHODNÁ ČINNOSŤ, s.r.o., Čárskeho 7, 040 01 Košice, IČO: 36191345","631,20 € s DPH",08.06.2021,09.06.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 106/2022/FU,zistenie závady na kanalizácii a jej odstránenie,,"dodávateľ: D.S. Group, s. r. o., Sokoľ 841, 044 31 Sokoľ, IČO: 48208744","320,00 € s DPH",08.04.2022,08.04.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 106/2023/KU,oprava prístupovej cesty,,"dodávateľ: Správa ciest KSK, Nám. Maratónu Mieru 1, 042 66 Košice, IČO: 35555777","2 000,00 € s DPH",26.04.2023,26.04.2023,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ",platná, 106/2024/PA,oprava poškodenej časti strechy,,"dodávateľ: Hajman.eu s.r.o., Příkop 843/4, Zábrdovice 602 00 Brna ČR, IČO: 06534937","1 248,30 € s DPH",24.04.2024,25.04.2024,Mgr. Vladimír Milistenfer,platná, 107/2020/PP,zdravotnícky materiál,,"dodávateľ: Sterad, Jazerná 1, 040 12 Košice, IČO: 52133923","340,00 € s DPH",31.07.2020,03.08.2020,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 107/2021/TO,oprava telefónnej klapky,,"dodávateľ: Peter Benedik - BenTel, Hanojská 4, 040 13 Košice-Sídlisko Ťahanovce, IČO: 34374973","15,00 € s DPH",08.06.2021,09.06.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 107/2022/FU,"oprava/výmena toalety,vybudovanie priečky s dverami,pokosenie trávnatej plochy,odstránenie náletových drevín",,"dodávateľ: FALCO EXCLUSIVE, s. r. o., Národná trieda 71, 040 01 Košice, IČO: 46866272","1 200,00 € s DPH",08.04.2022,08.04.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 107/2023/KU,krovinorez s príslušenstvom,,"dodávateľ: STENIA a.s., Poštová 11, 040 04 Košice, IČO: 36204871","1 200,00 € s DPH",26.04.2023,27.04.2023,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ",platná, 107/2024/SE,monitory a externá CD/DVD mechanika,,"dodávateľ: Datacomp s.r.o., Moldavská cesta II.,49/2413, 040 11 Košice, IČO: 36212466","1 400,00 € s DPH",25.04.2024,26.04.2024,Mgr. Vladimír Milistenfer,platná, 108/2020/PP,elektroinštalačný materiál,,"dodávateľ: Profi - star, s.r.o., Kavečianska cesta 8/A, 040 01 Košice, IČO: 46258060","602,00 € s DPH",31.07.2020,03.08.2020,"Mr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 108/2021/PP,čistenie interíéru vozidla,,"dodávateľ: K & K Services s. r. o., Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava, IČO: 47242345","130,00 € s DPH",10.06.2021,10.06.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 108/2022/TO,havarijné prečistenie kanalizácie,,"dodávateľ: Tibor Illéš, Lomnická 13, 040 01 Košice, IČO: 10686258","150,00 € s DPH",08.04.2022,11.04.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 108/2023/KU,vodárenský a sanitárny materiál,,"dodávateľ: ing. Erik Fürstenzeller - STERAD, Jazerná 1, 040 12 Košice - Nad jazerom, IČO: 52133923","1 210,00 € s DPH",27.04.2023,27.04.2023,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ",platná, 108/2023/KU,vodárenský a sanitárny materiál,,dodávateľ: ing. Erik Fürstenzeller - STERAD,,,,,platná, 108/2024/PA,odstránenie závady na rozdeľovači TÚV,,"dodávateľ: MK SERVIS SLOVAKIA s.r.o., Vodárenská 636/3, 040 01 Košice, IČO: 53085078","500,00 € s DPH",26.04.2024,26.04.2024,Mgr. Vladimír Milistenfer,platná, 109/2020/sek.,inzerát,,"dodávateľ: Petit Press a.s., Letná 47, 040 01 Košice, IČO: 35790253","35,00 € s DPH",03.08.2020,03.08.2020,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 109/2021/KU,premiestnenie kamerového systému,,"dodávateľ: CI-servis SK, s.r.o., Werferova 1, 040 11 Košice, IČO: 36725846","60,00 € s DPH",10.06.2021,14.06.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 109/2022/SE,inzerát,,"dodávateľ: Petit Press, a. s., divízia Východ, o. z., Letná 47, 040 01 Košice, IČO: 35790253","50,00 € s DPH",11.04.2022,11.04.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 109/2023/PA,elektroinštalačný materiál,,"dodávateľ: PROFI - STAR, s.r.o., Kavečianska cesta 8/A, 040 01 Košice - Sever, IČO: 46258060","500,00 € s DPH",27.04.2023,27.04.2023,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ",platná, 109/2024/FU,"dodanie a montáž mreží na 1 okno, kanalizačný poklop s prizváraním o rám poklopu",,"dodávateľ: Hajman.eu s.r.o., Příkop 843/4, Zábrdovice 602 00 Brno ČR, IČO: 06534937","700,00 € s DPH",22.04.2024,29.04.2024,Mgr. Vladimír Milistenfer,platná, 11/2020/Ku,prečistenie kanalizácie - Moldava,,"dodávateľ: PROFI - Kanal s.r.o., Južná tr. 82, 040 01 Košice, IČO: 44656068","150,00 € s DPH",22.01.2020,27.01.2020,"JUDR. Ivona Farkašová, poverená riadením",platná, 11/2021/sek.,tonery,,"dodávateľ: Polygra Plus, Uralská 15, 040 12 Košice, IČO: 48066257","300,00 € s DPH",28.01.2021,04.02.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 11/2022/FU,oprava uvoľnenej časti strešnej krytiny,,"dodávateľ: EURO-PLECH, s. r. o., Hunyadiho 29, 045 01 Moldava nad Bodvou, IČO: 36602167","2 000,00 € s DPH",19.01.2022,21.01.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 11/2023/PA,výroba a montáž mreže,,"dodávateľ: Peter Gecik, Starozagorská 2. 040 11 Košice, IČO: 40413951","420,00 € s DPH",17.01.2023,18.01.2023,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 11/2024/PA,súrna oprava vchodových dverí,,"dodávateľ: DORPLAST, Teslova 1, 040 12 Košice, IČO: 32476426","596,40 € s DPH",12.01.2024,12.01.2024,Mgr. Vladimír Milistenfer,platná, 110/2020/Ku,prečistenie kanalizácie,,"dodávateľ: PROFI-Kanal s.r.o., Južná tr. 82, 040 01 Košice, IČO: 44656068","300,00 € s DPH",05.08.2020,06.08.2020,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 110/2021/KU,výmena sklenenej výplne,,"dodávateľ: Alžbeta Gluchmanová - BETTY, Trnková 505/70, 04 014 Košice-Košická Nová Ves, IČO: 35423323","250,00 € s DPH",10.06.2021,14.06.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 110/2022/KU,oprava kanalizácie,,"dodávateľ: Tibor Illéš, Lomnická 13, 040 01 Košice, IČO: 10686258","400,00 € s DPH",11.04.2022,12.04.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 110/2023/KU,prenájom mobilných WC,,"dodávateľ: TOI TOI & DIXI, Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava, IČO: 36383074","250,00 € s DPH",28.04.2023,02.05.2023,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ",platná, 110/2024/SE,vodárenský a sanitárny materiál,,"dodávateľ: SOLIDSTAV OBCHODNÁ, s.r.o., Vislanka 9, 06541 Vislanka, IČO: 44969147","1 500,00 € s DPH",02.05.2024,06.05.2024,Mgr. Vladimír Milistenfer,platná, 111/2020/PP,výmena čerpadla,,"dodávateľ: MK Servis Slovakia, Vodárenská 3, 040 01 Košice, IČO: 53085078","950,00 € s DPH",06.08.2020,06.08.2020,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 111/2021/PP,servis výťahu a odborné prehliadky,,"dodávateľ: Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN, Bitúnkova 971/8, 078 01 Sečovce, IČO: 47687908","353,40 € s DPH",11.06.2021,14.06.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 111/2022/KU,diagnostika komunikačného systému,,"dodávateľ: BARI ELECTRONIC, s. r. o., SNP 986/32, 045 01 Moldava nad Bodvou, IČO: 44487088","130,00 € s DPH",11.04.2022,12.04.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 111/2023/SE,zverejnenie inzerátu,,"dodávateľ: Petit Press, a.s., divízia východ, o.z., Lazaretská 12, 811 08 Bratislava, IČO: 35790253","50,00 € s DPH",02.05.2023,02.05.2023,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ",platná, 111/2024/SE,elektroinštalačný materiál,,"dodávateľ: KONEX elektro, spol. s.r.o., Rastislavova 750/7, 040 01 Košice, IČO: 31680569","1 500,00 € s DPH",02.05.2024,06.05.2024,Mgr. Vladimír Milistenfer,platná, 112/2020/Pa,oprava telef. klapiek,,"dodávateľ: BENTEL, HAnojská 4, 040 13 Košice, IČO: 34374973","60,00 € s DPH",06.08.2020,07.08.2020,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 112/2021/PP,elektromontážne práce+materiál,,"dodávateľ: H-MONT, s. r. o., Osloboditeľov 12, 082 04 Drienov, IČO: 36833341","3 102,50 € s DPH",11.06.2021,15.06.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 112/2022/SE,inzerát,,"dodávateľ: Petit Press, a. s., divízia Východ, o. z., Letná 47, 040 01 Košice, IČO: 35790253","50,00 € s DPH",12.04.2022,12.04.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 112/2023/PA,oprava a sanácia steny svetlíka,,"dodávateľ: Dopravné a ekologické stavby, s.r.o., Palackého 3073/14, 040 01 Košice, IČO: 52494101","4 800,00 € s DPH",02.05.2023,03.05.2023,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ",platná, 112/2024/NA,zasklenie presklených dverí,,"dodávateľ: SEDMIČKA s.r.o., Trieda SNP 88, 040 01 Košice, IČO: 45855641","390,00 € s DPH",03.05.2024,06.05.2024,Mgr. Vladimír Milistenfer,platná, 113/2020/PP,plastové okná,,"dodávateľ: IZOLSTAV s.r.o., Osloboditeľov 428/37, 040 17 Košice - Barca, IČO: 47215003","4 590,00 € s DPH",06.08.2020,07.08.2020,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 113/2021/PA,maliarske práce,,"dodávateľ: Jozef Balla - JO-BA, Kpt. Jaroša 6, 040 22 Košice-Dargovských hrdinov, IČO: 10826424","90,60 € s DPH",14.06.2021,15.06.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 113/2022/FU,"oprava komínových telies, oplechovanie časti atiky, uzatvorenie otvorov na strešných oknách",,"dodávateľ: Hajman.eu, s. r. o., Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 06534937","5 500,00 € s DPH",12.04.2022,19.04.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 113/2023/SE,vypracovanie projektovej dokumentácie,,"dodávateľ: Sespro s.r.o., Palackého 7, 040 01 Košice, IČO: 50545922","3 500,00 € s DPH",03.05.2023,03.05.2023,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ",platná, 113/2024/TO,represívna dezinsekcia,,"dodávateľ: Daniel Repka, DERATEX-EKO, Pokroku 16, 040 11 Košice, IČO: 10689877","60,00 € s DPH",06.05.2024,06.05.2024,Mgr. Vladimír Milistenfer,platná, 114/2020/sek.,inzerát,,"dodávateľ: Petit Press a.s., Letná 47, 040 01 Košice, IČO: 35790253","35,00 € s DPH",07.08.2020,07.08.2020,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 114/2021/PA,maliarske a stavebné práce,,"dodávateľ: Jozef Balla - JO-BA, Kpt. Jaroša 6, 040 22 Košice-Dargovských hrdinov, IČO: 10826424","1 589,61 € s DPH",14.06.2021,15.06.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 114/2022/FU,zabezpečenie atiky ochrannými sieťami proti vypadávaniu časti muriva,,"dodávateľ: Bc. Radovan Nagy - RADOSTAV, Družstevná 17/13, 078 01 Trnávka, IČO: 43327192","3 700,00 € s DPH",12.04.2022,19.04.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 114/2023/FU,pokosenie areálu,,"dodávateľ: euroboma s.r.o., Zemlínska 22, 040 01 Košce, IČO: 50633287","540,00 € s DPH",03.05.2023,03.05.2023,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ",platná, 114/2024/PA,výmena starých svietidiel,,"dodávateľ: Slavomír Rusnák, Ťahanovská 2421/3, 040 13 Košice, IČO: 45360545","2 836,00 € s DPH",06.05.2024,07.05.2024,Mgr. Vladimír Milistenfer,platná, 115/2020/PP,Výmena strešného plášťa,,"dodávateľ: EURO-PLECH s.r.o., Hunyadiho 29, 045 01 Moldava n/B., IČO: 36602167","5 960,00 € s DPH",07.08.2020,10.08.2020,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 115/2021/PA,oprava telefónnej klapky,,"dodávateľ: Peter Benedik - BenTel, Hanojská 4, 040 13 Košice-Sídlisko Ťahanovce, IČO: 34374973","30,00 € s DPH",15.06.2021,15.06.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 115/2022/FU,vypracovanie projektovej dokumentácie,,"dodávateľ: PEVLUMA, s. r. o., Zombova 5, 040 23 Košice, IČO: 36581194","1 300,00 € s DPH",12.04.2022,19.04.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 115/2023/TO,odstránenie poruchy tel. klapky,,"dodávateľ: Peter Benedik - Bentel, Hanojská 1, 040 13 Košice sídlisko Ťahanovce, IČO: 34374973","30,00 € s DPH",03.05.2023,03.05.2023,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ",platná, 115/2024/SE,zverejnenie inzerátu,,"dodávateľ: Petit Press a.s., divízia Východ o.z., Lazaretská 12, 811 08 Bratislava, IČO: 35790253","50,00 € s DPH",07.05.2024,06.05.2024,Mgr. Vladimír Milistenfer,platná, 116/2020/PP,Oprava strechy,,"dodávateľ: EURO - PLECH s.r.o., Hunyadiho 29, 045 01 Moldava n/B., IČO: 36602167","1 320,00 € s DPH",07.08.2020,10.08.2020,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 116/2021/PA,prečistenie kanalizácie,,"dodávateľ: Tibor Illéš, Lomnická 13, 040 01 Košice, IČO: 10686258","100,00 € s DPH",15.06.2021,15.06.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 116/2022/KU,postrek proti mravcom,,"dodávateľ: Daniel Repka - DERATEX-EKO, Pokroku 16, 040 11 Košice, IČO: 10689877","200,00 € s DPH",14.04.2022,19.04.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 116/2023/TO,odstránenie poruchy na tel. ústredni,,"dodávateľ: Peter Benedik - Bentel, Hanojská 1, 040 13 Košice sídlisko Ťahanovce, IČO: 34374973","30,00 € s DPH",03.05.2023,03.05.2023,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ",platná, 116/2024/SE,hygienické potreby,,"dodávateľ: Rovder, s.r.o., Priemyselná 4, 040 01 Košice 1, IČO: 44754442","270,00 € s DPH",07.05.2024,10.05.2024,Mgr. Vladimír Milistenfer,platná, 117/2020/PP,Oprava poškodených omietok,,"dodávateľ: EURO - PLECH s.r.o., Hunyadiho 29, 045 01 Moldava n/B., IČO: 36602167","1 120,00 € s DPH",07.08.2020,10.08.2020,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 117/2021/SE,inzerát,,"dodávateľ: Petit Press, a.s., divízia východ, o.z., Letná 47, 040 01 Košice, IČO: 35790253","60,00 € s DPH",17.06.2021,21.06.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 117/2022/TO,odstránenie poruchy telefónnej ústredne,,"dodávateľ: RADIX, spol. s r. o., Za mostom 12, 040 18 Košice, IČO: 31700462","15,98 € s DPH",14.04.2022,19.04.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 117/2023/FU,pokosenie pozemku,,"dodávateľ: Michal Holovka - SMUP, Kurská 17, 040 22 Košice, IČO: 10814825","450,00 € s DPH",09.05.2023,10.05.2023,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ",platná, 117/2023/FU,pokosenie pozemku,,"dodávateľ: Michal Holovka - SMUP, Kurská 17, 040 22 Košice, IČO: 10814825",,,,,platná, 117/2024/PA,havarijné prečistenie upchatej dažďovej vpuste na nádvorí,,"dodávateľ: Tibor Illés, Lomnická 13,040 01 Košice, IČO: 10686258","600,00 € s DPH",09.05.2024,10.05.2024,Mgr. Vladimír Milistenfer,platná, 118/2020/sek.,inzerát,,"dodávateľ: Petit Press a.s., Letná 47,. 040 01 Košice, IČO: 35790253","30,00 € s DPH",11.08.2020,11.08.2020,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 118/2021/PA,oprava obkladu a murárske práce,,"dodávateľ: Jozef Balla - JO-BA, Kpt. Jaroša 6, 040 22 Košice-Dargovských hrdinov, IČO: 10826424","60,00 € s DPH",21.06.2021,21.06.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 118/2022/TO,odstránenie poruchy na ústrednom kúrení,,"dodávateľ: MK SERVIS SLOVAKIA, s. r. o., Vodárenská 636/3, 040 01 Košice - mestská časť Sever, IČO: 53085078","2 732,50 € s DPH",20.04.2022,20.04.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 118/2023/PA,elektroinštalačné práce,,"dodávateľ: Slavomír Rusnák, Ťahanovská 2421/3, 040 13 Košice, IČO: 45360545","2 600,00 € s DPH",10.05.2023,11.05.2023,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ",platná, 118/2024/NA,statické vyjadrenie súčasného stavu vrátane predbežného rozpočtu k zachovaniu stavby,,"dodávateľ: D-ATELIER s.r.o., Šafárikova 471/97, 048 01 Rožňava, IČO: 51727137","700,00 € s DPH",13.05.2024,15.05.2024,Mgr. Vladimír Milistenfer,platná, 119/2020/PP,posudok PD k vydaniu stavebného povolenia,,"dodávateľ: Technická inšpekcia, Trnaská cesta 56, 821 01 Bratislava, IČO: 36653004","200,00 € s DPH",13.08.2020,17.08.2020,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správa majetku KSK",platná, 119/2021/PA,oprava PC,,"dodávateľ: RAMcom, s.r.o., Poštová 14, 040 01 Košice, IČO: 43889395","105,00 € s DPH",21.06.2021,23.06.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 119/2022/TO,systémový telefónny aparát,,"dodávateľ: RADIX, spol. s r. o., Za mostom 12, 040 18 Košice, IČO: 31700462","60,00 € s DPH",20.04.2022,20.04.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 119/2023/SE,elektroinštalačný materiál,,"dodávateľ: PROFI - STAR, s.r.o., Kavečianska cesta 8/A, 040 01 Košice - Sever, IČO: 46258060","470,00 € s DPH",11.05.2023,11.05.2023,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ",platná, 119/2024/FU,oprava poškodených toaliet,,"dodávateľ: Sociálny podnik KSK, s.r.o., r.s.p., Námestie Maratónu Mieru 1, 042 66 Košice, IČO: 53000064","3 000,00 € s DPH",13.05.2024,15.05.2024,Mgr. Vladimír Milistenfer,platná, 12/2020/Ku,5 ks akumulátorov,,"dodávateľ: CI-servis s.r.o., Werferova 1, 040 01 Košice, IČO: 36725846","408,00 € s DPH",23.01.2020,27.01.2020,"JUDr. Ivona Farkašová, poverená riadením",platná, 12/2021/PP,servis výťahov,,"dodávateľ: Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN, Bitúnková 871/8, 078 01 Sečovce, IČO: 47687908","1 413,00 € s DPH",28.01.2021,05.02.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 12/2022/FU,montáž vonkajších LED pohybových svietidiel,,"dodávateľ: FALCO EXCLUSIVE, s. r. o., Národná trieda 71, 040 01 Košice, IČO: 46866272","1 100,00 € s DPH",19.01.2022,21.01.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 12/2023/KU,prečistenie kanalizácie,,"dodávateľ: PROFI - KANAL, s. r. o., Južná trieda 82, 040 01 Košice, IČO: 44656068","250,00 € s DPH",17.01.2023,18.01.2023,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 12/2024/SE,vodárenský a sanitárny materiál,,"dodávateľ: SOLIOSTAV OBCHODNÁ, s.r.o., Južná tzrieda 117, 04001 Košice, IČO: 44969147","1 500,00 € s DPH",15.01.2024,15.01.2024,Mgr. Vladimír Milistenfer,platná, 120/2020,inzerát,,"dodávateľ: Petit Press a.s., Letná 47, 040 01 Košice, IČO: 35790253","50,00 € s DPH",18.08.2020,19.08.2020,"Mgr. Vladimíťr Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 120/2021/PP,oplechovanie podhľadu,,"dodávateľ: \"BOBOR\" - STAVEBNÁ, VÝROBNÁ, INŽINIERSKA A OBCHODNÁ ČINNOSŤ, s.r.o., Čárskeho 7, 040 01 Košice, IČO: 36191345","1 604,70 € s DPH",25.06.2021,29.06.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 120/2022/FU,kamenivo+doprava a roplanírovanie,,"dodávateľ: Ladislav Bajus - BAJUS, A. Sládkoviča 14/18, 076 22 Vojčice, IČO: 14334011","850,00 € s DPH",20.04.2022,20.04.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 120/2023/FU,pokosenie pozemkov,,"dodávateľ: Michal Holovka - SMUP, Kurská 17, 040 22 Košice, IČO: 10814825","550,00 € s DPH",11.05.2023,11.05.2023,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ",platná, 120/2024/FU,odstránenie poruchy na spojení zabezpečovacieho systému s políciou,,"dodávateľ: Ing. Peter Lemesányi - ipl, Európska trieda 11, 040 13 Košice, IČO: 37523881","60,00 € s DPH",15.05.2024,15.05.2024,Mgr. Vladimír Milistenfer,platná, 121/2020/Pa,oprava počítača,,"dodávateľ: RAMcom s.r.o., Poštova 14, 040 01 Košice, IČO: 43889395","100,00 € s DPH",18.08.2020,19.08.2020,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správa majetku KSK",platná, 121/2021/PP,výmena hlavných uzáverov vody,,"dodávateľ: MK SERVIS SLOVAKIA, s. r. o., Vodárenská 636/3, 040 01 Košice - mestská časť Sever, IČO: 53085078","2 760,00 € s DPH",25.06.2021,30.06.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 121/2022/PA,deratizácia,,"dodávateľ: Daniel Repka - DERATEX-EKO, Pokroku 16, 040 11 Košice, IČO: 10689877","1 074,00 € s DPH",20.04.2022,20.04.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 121/2023/FU,prenájom 3 KS mobilných toaliet,,"dodávateľ: TOI TOI & DIXI, Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava, IČO: 36383074","300,00 € s DPH",11.05.2023,12.05.2023,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ",platná, 121/2024/FU,príprava projektovej dokumentácie a inžinierskych činností pre búracie práce,,"dodávateľ: IDS Košice, s.r.o., Zádielska 3, 040 01 Košice - mestská časť Staré mesto, IČO: 36569488","6 000,00 € s DPH",15.05.2024,15.05.2024,Mgr. Vladimír Milistenfer,platná, 122/2020/PP,zdravotechnický materiál,,"dodávateľ: STERAD, Jazerná 1, 040 12 Košice, IČO: 52133923","448,00 € s DPH",28.08.2020,02.09.2020,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 122/2021/PA,oprava telefónnej klapky,,"dodávateľ: Peter Benedik - BenTel, Hanojská 4, 040 13 Košice-Sídlisko Ťahanovce, IČO: 34374973","15,00 € s DPH",25.06.2021,29.06.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 122/2022/PA,notebook Lenovo+Microsoft Office+myš,,"dodávateľ: Datacomp, s. r. o., Moldavská cesta II. 49/2413, 040 11 Košice, IČO: 36212466","1 039,60 € s DPH",20.04.2022,20.04.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 122/2023/TO,dezinsekcia,,"dodávateľ: Daniel Repka Deratex EKO, Pokroku 16, 040 11 Košice, IČO: 10689877","240,00 € s DPH",15.05.2023,16.05.2023,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ",platná, 122/2024/SE,vysávač MAKITA AKU DVC 660Z + 2ks akumulátory,,"dodávateľ: Ing. Branislav Sabol, Štefánikova 5, 040 01 Košice, IČO: 33592268","500,00 € s DPH",17.05.2024,20.05.2024,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 123/2020/To,prečistenie kanalizácie,,"dodávateľ: PROFI-KANAL s.r.o., Južná tr. 82, 040 01 Košice, IČO: 344656068","96,00 € s DPH",07.09.2020,07.09.2020,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 123/2021/SE,poradenské služby,,"dodávateľ: Ultima Ratio, s. r. o., Ul. 1. mája 709, 031 01 Liptpvský Mikuláš, IČO: 46862436","1 200,00 € s DPH",28.06.2021,29.06.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 123/2022/FU,oprava výtlkov dvorovej časti objektu,,"dodávateľ: Andrea Guličová, Kežmarská 10, 040 11 Košice, IČO: 37262335","780,00 € s DPH",22.04.2022,22.04.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 123/2023/FU,prečistenie kanalizácie,,"dodávateľ: HRABČÁK - VAS SLOVAKIA 1 s.r.o., Južná trieda 48, 040 01 Košice, IČO: 51913658","360,00 € s DPH",15.05.2023,16.05.2023,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ",platná, 123/2024/FU,zamrežovanie okien a dverí,,"dodávateľ: Bohuš Zoľák - ZOLNOMETAL, Michalovská 84/23, 073 01 Sobrance, IČO: 47662573","1 800,00 € s DPH",21.05.2024,21.05.2024,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 124/2020/sek.,inzerát,,"dodávateľ: Petit Press a.s., Letná 47, 040 01 Košice, IČO: 35790253","60,00 € s DPH",09.09.2020,09.09.2020,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 124/2021/PA,stavebné a maliarske práce,,"dodávateľ: Jozef Balla - JO-BA, Kpt. Jaroša 6, 040 22 Košice-Dargovských hrdinov, IČO: 10826424","1 333,56 € s DPH",28.06.2021,29.06.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 124/2022/KU,prečistenie kanalizácie,,"dodávateľ: Tibor Illéš, Lomnická 13, 040 01 Košice, IČO: 10686258","400,00 € s DPH",25.04.2022,25.04.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 124/2023/FU,mobilné WC s umývadlom,,"dodávateľ: TOI TOI & DIXI, Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava, IČO: 36383074","100,00 € s DPH",15.05.2023,16.05.2023,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ",platná, 124/2024/SE,vyhotovenie notárskej zápisnice,,"dodávateľ: JUDr. Silvia Pršebice, Murgašova 3, 040 01 Košice, IČO: 42100348","150,00 € s DPH",21.05.2024,21.05.2024,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 125/2020/Ku,odborná prehliadka,,"dodávateľ: Ing. I. Hrbáľ, Bukureštská 16, 040 01 Košice, IČO: 37523406","480,00 € s DPH",10.09.2020,10.09.2020,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 125/2021/PP,zdravotechnický materiál,,"dodávateľ: Ing. Erik Fürstenzeller - STERAD, Jazerná 1, 040 12 Košice, IČO: 52133923","839,74 € s DPH",29.06.2021,30.06.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 125/2022/KU,prečistenie kanalizácie,,"dodávateľ: PROFI - KANAL, s. r. o., Južná trieda 82, 040 01 Košice, IČO: 44656068","300,00 € s DPH",25.04.2022,25.04.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 125/2023/TO,dezinsekcia objektu,,"dodávateľ: Daniel Repka Deratex EKO, Pokroku 16, 040 11 Košice, IČO: 10689877","840,00 € s DPH",17.05.2023,11.05.2023,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ",platná, 125/2024/SE,príslušenstvo ku krovinorezu,,"dodávateľ: STÉNIA, a. s., Poštová 11, 040 01 Košice, IČO: 36204871","160,00 € s DPH",21.05.2024,21.05.2024,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 126/2020/sek.,oprava sl. mot. vozidla,,"dodávateľ: Jozef Kolesár - PNEUSERVIS, Myslavská 194, 040 16 Košice, IČO: 37738631","230,00 € s DPH",10.09.2020,10.09.2020,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 126/2021/PP,elektroinštalačný materiál,,"dodávateľ: PROFI - STAR, s.r.o., Kavečianska cesta 8/A, 040 01 Košice, IČO: 46258060","466,81 € s DPH",29.06.2021,30.06.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 126/2022/FU,úprava nebytových priestorov,,"dodávateľ: FALCO EXCLUSIVE, s. r. o., Národná trieda 71, 040 01 Košice, IČO: 46866272","12 000,00 € s DPH",27.04.2022,27.04.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 126/2023/FU,hygienické potreby,,"dodávateľ: KAMIKO - HYGIENE s.r.o., Kremnička 3, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 45965340","400,00 € s DPH",18.05.2023,18.05.2023,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ",platná, 126/2024/SE,zverejnenie inzerátu,,"dodávateľ: Petit Press, a. s., divízia Východ, o. z., Lazaretská 12, 811 08 Bratislava, IČO: 35790253","50,00 € s DPH",21.05.2024,21.05.2024,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 127/2020/PP,dodávka a montáž plastových okien,,"dodávateľ: Cassovia Raptors s.r.o., Južná tr. 413, 040 01 Košice, IČO: 52549488","2 956,00 € s DPH",11.09.2020,16.09.2020,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 127/2021/PP,oprava motorového vozidla,,"dodávateľ: Jozef Kolesár - PNEUSERVIS, Myslavská 194, 040 16 Košice - Myslava, IČO: 37738631","318,00 € s DPH",29.06.2021,30.06.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 127/2022/SE,vodárenský a sanitárny materiál,,"dodávateľ: Ing. Erik Fürstenzeller - STERAD, Jazerná 1, 040 12 Košice, IČO: 52133923","800,00 € s DPH",27.04.2022,27.04.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 127/2023/FU,dodanie a montáž automatickej cestnej závory,,"dodávateľ: Ing. Peter Lemesányi - IPL, Európska trieda 11, 040 13 Košice, IČO: 37523881","3 800,00 € s DPH",19.05.2023,19.05.2023,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ",platná, 127/2024/FU,odstránenie zvetralej omietky na fasáde budovy,,"dodávateľ: Hajman.eu, s. r. o., Příkop 843/4, 602 00 Brno - Zábrdovice, IČO: 06534937","1 700,00 € s DPH",22.05.2024,23.05.2024,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 128/2020/Ku,obnovenie prevádzkovej plomby,,"dodávateľ: Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36599361","35,00 € s DPH",11.09.2020,18.09.2020,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majektu KSK",platná, 128/2021/PP,dodávka a montáž plastových okien,,"dodávateľ: IZOLSTAV KE, s.r.o., Osloboditeľov 428/37, 040 17 Košice, IČO: 47215003","3 590,00 € s DPH",29.06.2021,30.06.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 128/2022/PA,zasklenie okien,,"dodávateľ: Alžbeta Gluchmanová - BETTY, Trnková 70, 040 14 Košice - Košická Nová Ves, IČO: 3523323","110,00 € s DPH",27.04.2022,28.04.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 128/2023/FU,oprava zatekajúcej strechy,,"dodávateľ: Hajman.eu s.r.o., Příkop 843/4, Zábrdovice 602 00 Brno, IČO: 06534937","1 200,00 € s DPH",19.05.2023,,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ",platná, 128/2024/SE,predĺženie platnosti licencie antivírusového programu,,"dodávateľ: ITP Invest, s. r. o., Sliačska 1/D, 831 02 Bratislava, IČO: 35947713","200,00 € s DPH",22.05.2024,23.05.2024,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 129//2020/To,zavedenie telef. klapky,,"dodávateľ: BenTel s.r.o., Hanojská 4/2546, 040 13 Košice, IČO: 46506802","138,48 € s DPH",18.09.2020,18.09.2020,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 129/2021/PP,upratovanie exteriérových plôch,,"dodávateľ: BUZGÓ registrovaný sociálny podnik, s.r.o., Krásnohorská Dlhá Lúka 165, 049 45 Krásnohorská Dlhá Lúka, IČO: 52366456","1 102,50 € s DPH",01.07.2021,01.07.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 129/2022/FU,služby na 05/2022,,"dodávateľ: Pestucci s.r.o., Nad Laborcom 4, Michalovce 071 01, IČO: 47691221","5 500,00 € s DPH",27.04.2022,02.05.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 129/2023/KU,dezinsekcia,,"dodávateľ: Daniel Repka Deratex EKO, Čárskeho 7, 040 01 Košice, IČO: 10689877","180,00 € s DPH",22.05.2023,22.05.2023,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ",platná, 129/2024/PA,montáž siete proti holubom,,"dodávateľ: Hajman.eu, s. r. o., Příkop 843/4, 602 00 Brno - Zábrdovice, IČO: 06534937","1 840,60 € s DPH",22.05.2024,23.05.2024,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 13/2020/Si,žiarovky,,"dodávateľ: PROFI-STAR s.r.o., Kavečianska cesta 8/A, 040 01 Košice, IČO: 46258060","1 100,00 € s DPH",27.01.2020,29.01.2020,"JUDr. Ivona Farkašová, poverená riadením",platná, 13/2021/PP,vypracovanie PD,,"dodávateľ: SESPRO s.r.o,., Palackého 7, 040 01 Košice, IČO: 50545922","1 260,00 € s DPH",08.02.2021,08.02.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správa majetku KSK",platná, 13/2022/FU,odstránenie náletových drevín a ruderálneho porastu,,"dodávateľ: Správa mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova 79, 040 01 Košice, IČO: 17078202","3 500,00 € s DPH",21.01.2022,21.01.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 13/2023/FU,výroba plastových tabuliek s potlačou,,"dodávateľ: BEREN ATELIER, s. r. o., Tranovského 1, 040 01 Košice, IČO: 36186074","50,00 € s DPH",18.01.2023,18.01.2023,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 13/2024/SE,elektroinštalačný materiál,,"dodávateľ: KONEX elektro, spol. s.r.o., Dopravná 1, 040 01 Košice, IČO: 31680569","1 500,00 € s DPH",15.01.2024,15.01.2024,Mgr. Vladimír Milistenfer,platná, 130/2020/Pa,prečistenie kanalizácie,,"dodávateľ: PROFI-KANAL s.r.o., Južná tr. 82, 040 01 Košice, IČO: 44656068","96,00 € s DPH",22.09.2020,24.09.2020,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 130/2021/SE,hygienické potreby,,"dodávateľ: KAMIKO - HYGIENE s.r.o., Kremnička 5, 974 03 Banská Bystrica, IČO: 45965340","400,00 € s DPH",01.07.2021,01.07.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 130/2022/SE,inzerát,,"dodávateľ: Petit Press, a. s., divízia Východ, o. z., Letná 47, 040 01 Košice, IČO: 35790253","50,00 € s DPH",28.04.2022,21.04.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 130/2023/FU,oprava výtlkov na ceste,,"dodávateľ: Michal Holovka - SMUP, Kurská 17, 040 22 Košice, IČO: 10814825","1 100,00 € s DPH",22.05.2023,22.05.2023,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ",platná, 130/2024/FU,presun pozícií kamier a výmena nefunkčného nahrávacieho zariadenia a doplnenie harddisku,,"dodávateľ: Ing. Peter Lemesányi - ipl, Európska trieda 11, 040 13 Košice, IČO: 37523881","1 700,00 € s DPH",24.05.2024,28.05.2024,Mgr. Vladimír Milistenfer,platná, 131/2020/To,oprava telef. klapky,,"dodávateľ: BENTEL, Hanojská 4, 040 13 Košice, IČO: 34374973","30,00 € s DPH",24.09.2020,29.09.2020,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 131/2021/PP,kalibrácia alkoholtestera,,"dodávateľ: Kalibrovanie, s. r. o., Moyzesova 4/A, 902 01 Pezinok, IČO: 52355764","30,00 € s DPH",01.07.2021,01.07.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 131/2022/FU,mobilné oplotenia v objekte,,"dodávateľ: Bohuš Zoľák - ZOLNOMETAL, Michalovská 23, 07301 Sobrance, IČO: 47662573","3 700,00 € s DPH",02.05.2022,03.05.2022,,platná, 131/2023/PA,oprava parkovacej zábrany,,"dodávateľ: RPL Slovakia s.r.o., Mikovíniho 31/27, 040 11 Košice, IČO: 44875151","70,50 € s DPH",24.05.2023,25.05.2023,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ",platná, 131/2024/FU,vytvorenie otvoru v obvodovom murive za účelom osadenia klimatizačnej vnútornej jednotky,,"dodávateľ: Sociálny podnik KSK, s.r.o., r.s.p., Námestie Maratónu Mieru 1, 042 66 Košice, IČO: 53000064","350,00 € s DPH",24.05.2024,28.05.2024,Mgr. Vladimír Milistenfer,platná, 132/2019/Si,inzerát,,"dodávateľ: Petit Press a.s., divízia Východ o.z., Letná 47, 04001 Košice, IČO: 35790253","70,00 € s DPH",14.10.2019,23.10.2019,"JUDr. Ivona Farkašová, poverená riadením",platná, 132/2020/To,oprava telef. klapky,,"dodávateľ: Bentel, Hanojská 4, 040 13 Košice, IČO: 46506802","97,00 € s DPH",25.09.2020,29.09.2020,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 132/2021/TO,výrub suchých stromov,,"dodávateľ: Správa mestskej zelene v Košiciach, príspevková organizácia, Rastislavova 79, Košice-Juh, IČO: 17078202","481,57 € s DPH",02.07.2021,02.07.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 132/2022/KU,dodanie a osadenie plastových okien,,"dodávateľ: IZOLSTAV KE s.r.o., Osloboditeľov 37, Košice, IČO: 47215003","4 700,00 € s DPH",02.05.2022,03.05.2022,,platná, 132/2023/KU,osadenie časti sokla,,"dodávateľ: Hajman.eu s.r.o., Příkop 843/4, Zábrdovice 602 00 Brno, IČO: 06534937","300,00 € s DPH",25.05.2023,25.05.2023,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ",platná, 132/2024/FU,oprava zabezpečovacieho systému stráženia - výpadok zariadenia po búrke,,"dodávateľ: Ing. Peter Lemesányi - ipl, Európska trieda 11, 040 13 Košice, IČO: 37523881","600,00 € s DPH",27.05.2024,28.05.2024,Mgr. Vladimír Milistenfer,platná, 133/2019/sek.,inzerát,,"dodávateľ: Petit Press a.s., divízia Východ o.z., Letná 47, 040 01 Košice, IČO: 35790253","30,00 € s DPH",18.10.2019,23.10.2019,"JUDr. Ivona Farkašová, poverená riadením",platná, 133/2020/PP,výmena konštrukcie svetlíka,,"dodávateľ: EUROPLECH s.r.o, Hunyadiho 29, 045 01 Moldava n/B.","2 757,40 € s DPH",29.09.2020,29.09.2020,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 133/2021/FU,nastavenie nahrávania kamerových záznamov,,"dodávateľ: CI-servis SK, s.r.o., Werferova 1, 040 11 Košice, IČO: 36725846","50,00 € s DPH",14.07.2021,16.07.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 133/2022/PA,vyčistenie priestoru v nádvorí za výťahom,,"dodávateľ: BUZGÓ registrovaný sociálny podnik, s. r. o., Krásnohorská Dlhá Lúka 165, 049 45 Krásnohorská Dlhá Lúka, IČO: 52366456","100,00 € s DPH",02.05.2022,03.05.2022,,platná, 133/2023/TO,maliarske práce,,"dodávateľ: Forgy s.r.o., Povrazová 54, 040 16 Košice, IČO: 42093937","462,00 € s DPH",25.05.2023,25.05.2023,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ",platná, 133/2024/PA,havarijná oprava strechy s komplexnou hydroizoláciou zatekajúcej strechy nad lekárňou,,"dodávateľ: IZOLPLAST, s.r.o., Rastislavova 87/A, 040 01 Košice, IČO: 36217905","13 024,92 € s DPH",21.05.2024,28.05.2024,Mgr. Vladimír Milistenfer,platná, 134/2019/Si,oprava telef. klapky,,"dodávateľ: Peter Benedik - BenTel, Hanojská 4/2546, 040 13 Košice, IČO: 34374973","60,00 € s DPH",22.10.2019,23.10.2019,"JUDr. Ivona Farkašová, poverená riadením",platná, 134/2020/PP,oprava počítača,,"dodávateľ: Ramcom s.r.o., Poštova 14, 040 01 Košice, IČO: 43889395","75,00 € s DPH",29.09.2020,29.09.2020,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 134/2021/PA,výmena batérie v záložnom zdroji k PC,,"dodávateľ: RAMcom, s.r.o., Poštová 14, 040 01 Košice, IČO: 43889395","35,00 € s DPH",14.07.2021,16.07.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 134/2022/FU,vyčistenie kamier a nastavenie zorného uhla,,"dodávateľ: ing. Peter Lemesányi - ipl, Európska trieda 11, 040 13 Košice, IČO: 37523881","200,00 € s DPH",03.05.2022,03.05.2022,,platná, 134/2023/SE,vodárenský a sanitárny materiál,,"dodávateľ: ing. Erik Fürstenzeller - STERAD, Jazerná 1, 040 12 Košice - Nad jazerom, IČO: 52133923","1 400,00 € s DPH",22.05.2023,30.05.2023,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ",platná, 134/2024/NA,oprava motorového vozidla,,"dodávateľ: QALT, s. r. o., Baška 168, 040 16 Baška, IČO: 31690220","210,00 € s DPH",28.05.2024,30.05.2024,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 135/2019/TA,tonery,,"dodávateľ: Jaroslav Adamec-PHOBOSSTUDIO, SNP 1155/21, 97201 Bojnice, IČO: 41596404","720,00 € s DPH",25.10.2019,28.10.2019,"JUDr. Ivona Farkašobá, poverená riadením",platná, 135/2020/Ku,10 ks čipových zariadení,,"dodávateľ: CI - servis s.r.o., Werferova 1, 040 01 Košice, IČO: 36725846","90,00 € s DPH",29.09.2020,30.09.2020,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 135/2021/TO,odstránenie poruchy na telefónnych klapkách,,"dodávateľ: Peter Benedik - BenTel, Hanojská 4, 040 13 Košice - Sídlisko Ťahanovce, IČO: 34374973","60,00 € s DPH",16.07.2021,22.07.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 135/2022/TO,havarijné prečistenie kanalizácie,,"dodávateľ: Tibor Illéš, Lomnická 13, 040 01 Košice, IČO: 10686258","100,00 € s DPH",03.05.2022,06.05.2022,,platná, 135/2023/SE,oprava kávovaru,,"dodávateľ: Ing. Ľubor Kolesár KUBIS, Česká 492/13, 04001 Košice, IČO: 41036867","200,00 € s DPH",29.05.2023,30.05.2023,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ",platná, 135/2024/PA,zasklenie dverí,,"dodávateľ: Alžbeta Gluchmanová - BETTY, Trnková 70, 040 14 Košice - Košická Nová Ves, IČO: 35423323","80,00 € s DPH",29.05.2024,22.05.2024,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 136/2019/TA,elektroinštalačný materiál na opravu zariadení v SM KSK,,"dodávateľ: PROFI - STAR, s.r.o., Kavečianska cesta 8/A, 040 01 Košice, IČO: 46 258 060","100,00 € s DPH",25.10.2019,28.10.2019,"JUDr. Ivona Farkašobá, poverená riadením",platná, 136/2020/PP,vodoinštalačný materiál,,"dodávateľ: STERAD, Jazerná 1, 040 13 Košice, IČO: 52133923","596,00 € s DPH",30.09.2020,30.09.2020,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 136/2021/FU,zriadenie prístupových kódov,,"dodávateľ: CI - Servis SK s.r.o., Werferova 1, 040 01 Košice, IČO: 36725846","30,00 € s DPH",19.07.2021,22.07.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 136/2022/FU,vyčistenie strešného zvodu,,"dodávateľ: Hajman.eu, s. r. o., Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 06534937","500,00 € s DPH",04.05.2022,06.05.2022,,platná, 136/2023/SE,elektroinštalačný materiál,,"dodávateľ: PROFI - STAR, s.r.o., Kavečianska cesta 8/A, 040 01 Košice - Sever, IČO: 46258060","300,00 € s DPH",29.05.2023,30.05.2023,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ",platná, 136/2024/PA,výmena svietidiel vrátane dodania,,"dodávateľ: Slavomír Rusnák, Ťahanovská 2421/3, 040 13 Košice, IČO: 45360545","2 206,20 € s DPH",29.05.2024,29.05.2024,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 137/2019/TA,zdravotechnický materiál na opravu zariadení v SM KSK,,"dodávateľ: Ing. Erik Fürstenzeller - STERAD, Jazerná 1, 04012 Košice-Nad Jazerom, IČO: 52133923","450,00 € s DPH",25.10.2019,28.10.2019,"JUDr. Ivona Farkašobá, poverená riadením",platná, 137/2020/sek.,inzerát,,"dodávateľ: Petit PRess a.s., Letná 47, 040 01 Košice, IČO: 35790253","55,00 € s DPH",30.09.2020,30.09.2020,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 137/2021/TO,revízia CO krytov,,"dodávateľ: RASTISLAV TOMALA - TATRY ALAMOT, Štefánikova 3, 059 01 Spišská Belá, IČO: 37239881","507,60 € s DPH",20.07.2021,22.07.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 137/2022/TO,oprava hydroizolácie na streche,,"dodávateľ: IZOPLAST, s. r. o., Rastislavova 87/A, 040 01 Košice, IČO: 36217905","1 104,98 € s DPH",11.05.2022,11.05.2022,,platná, 137/2023/TO,odstránenie poruchy na telefónnej klapke,,"dodávateľ: Peter Benedik - Bentel, Hanojská 1, 040 13 Košice sídlisko Ťahanovce, IČO: 34374973","90,00 € s DPH",31.05.2023,31.05.2023,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ",platná, 137/2024/SE,kazety do tlačiarní,,"dodávateľ: Jaroslav Adamec - PHOBOSSTUDIO, SNP 1155/21, 972 01 Bojnice, IČO: 41596404","150,00 € s DPH",29.05.2024,30.05.2024,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 138/2019/Si,zasklenie okna - Poštová,,"dodávateľ: BETTY, Trnkova 70, 040 14 Košice, IČO: 35423323","60,00 € s DPH",13.11.2019,13.11.2019,"JUDr. Ivona Farkašová, poverená riadením",platná, 138/2020/sek.,čistiaci gél,,"dodávateľ: Ing. T. Dzurňák, Južná tr. 78, 040 01 Košice, IČO: 14382857","1 100,00 € s DPH",01.10.2020,01.10.2020,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 138/2021/FU,výroba a montáž horizontálnych žalúzií,,"dodávateľ: D. S. Group s.r.o., Sokoľ 841, 044 31 Sokoľ, IČO: 48208744","1 051,44 € s DPH",20.07.2021,22.07.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 138/2022/FU,výroba informačných tabúľ,,"dodávateľ: GL-REKLAMA s.r.o., Hlavná 29, 056 01 Gelnica, IČO: 51181461","240,00 € s DPH",12.05.2022,13.05.2022,,platná, 138/2023/KU,odvoz a likvidácia odpadu,,"dodávateľ: Technické služby mesta Gelnica, Hnilecká 2, 056 01 Gelnica, IČO: 00045969","300,00 € s DPH",31.05.2023,31.05.2023,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ",platná, 138/2024/FU,oprava mechanizmov uzatvárania dverí 2ks,,"dodávateľ: Sociálny podnik KSK, s. r. o., r. s. p., Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, IČO: 53000064","330,00 € s DPH",30.05.2024,30.05.2024,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 139/2019/sek.,kancelárske potreby,,"dodávateľ: Papier servis s.r.o., Južná tr. 66, 040 01 Košice, IČO: 36577308","50,00 € s DPH",05.11.2019,21.11.2019,"JUDr. Ivona Farkašová, poverená riadením",platná, 139/2020/sek.,tonery,,"dodávateľ: Soft - Tech, s.r.o., Hrnčiarska 1620/41, 091 01 Stropkov, IČO: 45917272","300,00 € s DPH",01.10.2020,01.10.2020,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 139/2021/SE,zverejnenie inzerátu,,"dodávateľ: Petit Press a.s., Letná 47, 040 01 Košice, IČO: 35790253","50,00 € s DPH",21.07.2021,22.07.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 139/2022/PA,monitoring kanalizačnej prípojky,,"dodávateľ: Tibor Illéš, Lomnická 13, 040 01 Košice, IČO: 10686258","100,00 € s DPH",13.05.2022,13.05.2022,,platná, 139/2023/SE,zverejnenie inzerátu,,"dodávateľ: Petit Press, a.s., divízia východ, o.z., Lazaretská 12, 811 08 Bratislava, IČO: 35790253","50,00 € s DPH",01.06.2023,01.06.2023,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ",platná, 139/2024/TO,havarijné prečistenie upchatej kanalizácie,,"dodávateľ: TIBOR ILLEŠ, Lomnická 13, 040 01 Košice, IČO: 10686258","100,00 € s DPH",31.05.2024,04.06.2024,"Mgr. VLADIMÍR MILISTENFER, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 14/2020/Ku,prečistenie kanalizácie - Strojárenská,,"dodávateľ: PROFI- KANAL s.r.o., Južná tr. 82, 040 01 Košice, IČO: 44656068","200,00 € s DPH",27.01.2020,29.01.2020,JUDr. Ivona Farkašová poverená riadením,platná, 14/2021/PP,vypracovanie PD,,"dodávateľ: SESPRO s.r.o., Palackého 7, 040 01 Košice, IČO: 50545922","996,00 € s DPH",08.02.2021,08.02.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správa majetku KSK",platná, 14/2022/KU,prečistenie kanalizácie,,"dodávateľ: PROFI - KANAL, s. r. o., Južná trieda 82, 040 01 Košice, IČO: 44656068","200,00 € s DPH",25.01.2022,25.01.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 14/2023/SE,inzerát,,"dodávateľ: Petit Press, a. s., divízia Východ, o. z., Letná 47, 040 01 Košice, IČO: 35790253","50,00 € s DPH",19.01.2023,19.01.2023,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 14/2024/SE,kalibrácia alkohol testera,,"dodávateľ: Kalibrovanie, s. r. o., Moyzesova 4/A, 902 01 Pezinok, IČO: 52355764","100,00 € s DPH",15.01.2024,16.01.2024,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 140/2019/sek.,inzerát,,"dodávateľ: Petit Press a.s. divízia Východ o.z., Letná 47, 040 01 Košice, IČO: 3590253","60,00 € s DPH",12.11.2019,12.11.2019,"JUDr. Ivona Farkašová, poverená riadením",platná, 140/2020/sek.,dávkovač dezinfekcie - 5 ks,,"dodávateľ: monstill s.r.o., Toryská 1/C, 040 11 Košice, IČO: 51238039","200,00 € s DPH",05.10.2020,05.10.2020,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 140/2021/TO,prečistenie kanalizačnej stúpačky,,"dodávateľ: Tibor Illéš, Lomnická 13, 040 01 Košice - Sever, IČO: 10686258","150,00 € s DPH",21.07.2021,22.07.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 140/2022/FU,dodanie a montáž kamerového systému,,"dodávateľ: IT alarm, s. r. o., Hroncova 1, 040 01 Košice, IČO: 35926252","3 000,00 € s DPH",16.05.2022,16.05.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 140/2023/KU,prečistenie kanalizácie,,"dodávateľ: PROFI-KANAL s.r.o., Južná trieda 82, 040 01 Košice, IČO: 44656068","250,00 € s DPH",05.06.2023,06.06.2023,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ",platná, 140/2024/NA,zasklenie okien,,"dodávateľ: ALŽBETA GLUCHMANOVÁ - BETTY, Trnková 70, 040 01 Košická Nová Ves, IČO: 35423323","65,00 € s DPH",03.06.2024,04.06.2024,"Mgr. VLADIMÍR MILISTENFER, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 141/2019/Ta,nákup PC,,"dodávateľ: Focus Computer s.r.o., Dominikánske nám. 35, 040 01 Košice, IČO: 36188778","600,00 € s DPH",12.11.2019,12.11.2019,"JUDr. Ivona Farkašová, poverená riadením",platná, 141/2020/Ku,doplnenie konštrukcie deliacej steny,,"dodávateľ: BRANAMI s.r.o., Rázusova 12, 040 01 Košice, IČO: 31676456","1 300,00 € s DPH",09.10.2020,09.10.2020,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 141/2021/TO,prečistenie kanalizačnej prípojky,,"dodávateľ: Tibor Illéš, Lomnická 13, 040 01 Košice - Sever, IČO: 10686258","195,00 € s DPH",21.07.2021,22.07.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 141/2022/FU,oprava komunikačného systému na ovládanie rampy,,"dodávateľ: BARI ELECTRONIC, s. r. o., SNP 986/32, 045 01 Moldava nad Bodvou, IČO: 44487088","300,00 € s DPH",16.05.2022,16.05.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 141/2023/PA,oprava vodovodného potrubia,,"dodávateľ: BOBOR - STAVEBNÁ,VÝROBNÁ, INŽINIERSKA A OBCHODNÁ ČINNOSŤ, s.r.o., Čárskeho 7, 040 01 Košice, IČO: 36191345","827,50 € s DPH",05.06.2023,06.06.2023,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ",platná, 141/2024/FU,"výmena odkvap. rúry, pretmelenie spojov",,"dodávateľ: Hajman.eu s.r.o., Príkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno, ČR, IČO: 06534937","700,00 € s DPH",03.06.2024,04.06.2024,"Mgr. VLADIMÍR MILISTENFER, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 142/2019/Ta,oprava telef. klapky - Juh,,"dodávateľ: BenTel, Hanojská 4, 040 13 Košice, IČO: 34374973","30,00 € s DPH",12.11.2019,12.11.2019,"JUDr. Ivona Farkašová, poverená riadením",platná, 142/2020/sek.,inzerát,,"dodávateľ: Petitt Press a.s., Letná 7, 040 01 Košice","35,00 € s DPH",14.10.2020,20.10.2020,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 142/2021/FU,oprava dlažby,,"dodávateľ: D. S. Group s.r.o., Sokoľ 841, 044 31 Sokoľ, IČO: 48208744","600,00 € s DPH",21.07.2021,22.07.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 142/2022/FU,predĺženie vývodov VZT potrubia s lapačmi tukov,,"dodávateľ: PROFI - CHLAD, s. r. o., Hraničná 2, 040 17 Košice, IČO: 36758451","1 600,00 € s DPH",16.05.2022,17.05.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 142/2023/TO,dezinsekcia ambulancie,,"dodávateľ: Daniel Repka - DERATEX-EKO, Pokroku 16, 040 11 Košice, IČO: 10689877","54,00 € s DPH",06.06.2023,07.06.2023,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 142/2024/SE,vodárenský a sanitárny materiál,,"dodávateľ: SOLIDSTAV OBCHODNÁ, s.r.o., Vislanka 9, 065 41 Vislanka, IČO: 44969147","1 500,00 € s DPH",03.06.2024,04.06.2024,"Mgr. VLADIMÍR MILISTENFER, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 143/2019/Ta,oprava schodiskovej sedačky - Tatranská,,"dodávateľ: Velcon s.r.o., Továrenská 368/40, 976 31 Vlkanová, IČO: 36056677","1 200,00 € s DPH",12.11.2019,12.11.2019,"JUDr. Ivona Farkašová, poverená riadením",platná, 143/2020/To,dezinsekcia,,"dodávateľ: DERATEX - EKO, Pokroku 16, 040 11 Košice","195,00 € s DPH",14.10.2020,14.10.2020,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 143/2021/FU,oprava strešného zvodu,,"dodávateľ: Tibor Illéš, Lomnická 13, 040 01 Košice - Sever, IČO: 10686258","1 000,00 € s DPH",21.07.2021,22.07.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 143/2022/PA,hasiaci prístroj so skrinkou+montáž,,"dodávateľ: Róbert Fazekaš - ROBIN, Severná 407/15A, 044 31 Družstevná pri Hornáde, IČO: 41450701","110,00 € s DPH",18.05.2022,18.05.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 143/2023/KU,výmena elektrorozvodov,,"dodávateľ: Fpro s.r.o., Peder 151, 044 05 Peder, IČO: 53794826","4 700,00 € s DPH",07.06.2023,08.06.2023,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ",platná, 143/2024/SE,elektroinštalačný materiál,,"dodávateľ: KONEX elektro, spol. s r.o., Rastislavova 750/7, 040 01 Košice, IČO: 31680569","1 500,00 € s DPH",03.06.2024,04.06.2024,"Mgr. VLADIMÍR MILISTENFER, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 143/2024/SE,elektroinštalačný materiál,,"dodávateľ: KONEX elektro, spol. s r.o., Rastislavova 750/7, 040 01 Košice, IČO: 31680569","1 500,00 € s DPH",,,,platná, 144/2020/To,oprava výťahu,,"dodávateľ: Tuchyňa Výťahy s.r.o., Letná 27, 040 01 Košice, IČO: 45378398","98,36 € s DPH",16.10.2020,16.10.2020,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 144/2021/SE,kancelárske kreslo,,"dodávateľ: B2B partner s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava, IČO: 44413467","250,00 € s DPH",21.07.2021,22.07.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 144/2022/TO,oprava omietky,,"dodávateľ: V.K.N club, s. r. o., Rastislavova 4, 040 01 Košice - mestská časť Juh, IČO: 52305732","784,80 € s DPH",19.05.2022,19.05.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 144/2023/FU,pokosenie trávnatých plôch,,"dodávateľ: Michal Holovka - SMUP, Kurská 17, 040 22 Košice, IČO: 10814825","532,15 € s DPH",08.06.2023,08.06.2023,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ",platná, 144/2024/TO,represívna deratizácia,,"dodávateľ: Daniel Repka, DERATEX-EKO, Pokroku 16, 040 11 Košice, IČO: 10689877","60,00 € s DPH",06.06.2024,06.06.2024,Mgr. Vladimír Milistenfer,platná, 145/2019/To,prečistenie kanalizácie - Juh,,"dodávateľ: Tibor Illéš, Lomnická 13, 040 01 Košice, IČO: 10686258","150,00 € s DPH",13.11.2019,13.11.2019,"JUDr. Ivona Farkašová, poverená riadením",platná, 145/2020/Ku,oprava tlačiarne,,"dodávateľ: Ramcom s.r.o., Poštova 14, 040 01 Košice, IČO: 43889395","20,00 € s DPH",20.10.2020,20.10.2020,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správa majetku KSK",platná, 145/2021/FU,vyhľadanie poruchy na potrubí,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","170,00 € s DPH",22.07.2021,27.07.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 145/2022/FU,kosenie trávnatého porastu,,"dodávateľ: RM - DEVELOPER, s. r. o., Veľké Zálužice 272, 072 34 Zálužice, IČO: 50485121","200,00 € s DPH",19.05.2022,19.05.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 145/2023/TO,odstránenie poruchy na telefónnej klapky,,"dodávateľ: Peter Benedik - Bentel, Hanojská 1, 040 13 Košice sídlisko Ťahanovce, IČO: 34374973","30,00 € s DPH",12.06.2023,13.06.2023,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ",platná, 145/2024/FU,pokosenie trávnatých plôch,,"dodávateľ: euroboma, s. r. o., Zemplínska 22, 040 01 Košice, IČO: 50633287","504,00 € s DPH",06.06.2024,10.06.2024,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 146/2019/Ko,jesenná deratizácia,,"dodávateľ: ASANARATES s.r.o., Park angelinum 4, 040 01 Košice, IČO: 36606693","720,00 € s DPH",14.11.2019,20.11.2019,"JUDr. Ivona Farkašová, poverená riadením",platná, 146/2020/PP,dodávka a montáž plastových okien,,"dodávateľ: CassoviaRaptors s.r.o., Južná tr. 4B, 040 01 Košice, IČO: 52549488","4 230,00 € s DPH",21.10.2020,21.10.2020,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správa majetku KSK",platná, 146/2021/TO,elektroinštalačné práce,,"dodávateľ: Slavomír Rusnák, Ťahanovská 2421/3, 040 13 Košice, IČO: 45360545","900,00 € s DPH",22.07.2021,27.07.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 146/2022/PA,príslušenstvo ku krovinorezu,,"dodávateľ: STÉNIA, a. s., Poštová 11, 040 01 Košice, IČO: 36204871","430,00 € s DPH",19.05.2022,19.05.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 146/2023/KU,osadenie svietidiel na pôvodné stĺpy osvetlenia,,"dodávateľ: JOVAN elektroinstal, s. r. o., Hlavná 341/54, 056 01 Gelnica, IČO: 54519772","1 200,00 € s DPH",15.06.2023,15.06.2023,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 146/2024/FU,pokosenie trávnatých plôch,,"dodávateľ: CORTES DF, s. r. o., Staré 1, 072 23 Staré, IČO: 55474497","900,00 € s DPH",06.06.2024,10.06.2024,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 147/2019/Ku,vodárenske práce - Strojárenská,,"dodávateľ: Slavomír Rusnák, Ťahanovská 2421/3, 040 13 Košice, IČO: 45360545","1 400,00 € s DPH",19.11.2019,21.11.2019,"JUDr. Ivona Farkašová, poverená riadením",platná, 147/2020/sek.,dezinfekcia,,"dodávateľ: Ing. Tomáš Dzurňák, Južná tr. 78, 040 01 Košice, IČO: 14382857","1 850,00 € s DPH",21.10.2020,22.10.2020,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 147/2021/FU,oprava plávajúcej podlahy,,"dodávateľ: FALCO EXCLUSIVE s.r.o., Národná trieda 71, 040 01 Košice, IČO: 46866272","300,00 € s DPH",23.07.2021,27.07.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 147/2022/TO,pristavenie VKK,,"dodávateľ: BOBOR - STAVEBNÁ, VÝROBNÁ, INŽINIERSKA A OBCHODNÁ ČINNOSŤ, s. r. o., Čárskeho 7, 040 01 Košice - Sever, IČO: 36191345","998,40 € s DPH",19.05.2022,19.05.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 147/2023/PA,elektroinštalačný materiál,,"dodávateľ: PROFI - STAR, s. r. o., Kavečianska cesta 8/A, 040 01 Košice - Sever, IČO: 46258060","300,00 € s DPH",15.06.2023,15.06.2023,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 147/2024/SE,zverejnenie inzerátu,,"dodávateľ: Petit Press, a.s., divízia východ, o.z., Lazaretská 12, 811 08 Bratislava, IČO: 35790253","50,00 € s DPH",12.06.2024,13.06.2024,Mgr. Vladimír Milistenfer,platná, 148/2019/sek.,kancelárske stoličky,,"dodávateľ: MANUTAN Slovakia s.r.o., Obchodná 507/2, 811 06 Bratislava, IČO: 35885815","406,44 € s DPH",20.11.2019,21.11.2019,"JUDr. Ivona Farkašová, poverená riadením",platná, 148/2020/PP,architektonická štúdia,,"dodávateľ: Ing. arch. Pavol Lopuchovský, Malinová 26, 040 01 Košice","5 990,00 € s DPH",22.10.2020,26.10.2020,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 148/2021/SE,servis tlačiarne,,"dodávateľ: RAMcom s.r.o., Poštová 14, 040 01 Košice, IČO: 43889395","50,00 € s DPH",27.07.2021,27.07.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 148/2022/FU,"kosenie trávnatých plôch objektov+odstránenie náletových drevín s odvozom, ostrihanie živých plotov a orezanie previsnutých konárov,vyčistenie plôch od odpadkov",,"dodávateľ: FALCO EXCLUSIVE, s. r. o., Národná trieda 71, 040 01 Košice, IČO: 46866272","2 100,00 € s DPH",19.05.2022,19.05.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 148/2023,"odstránenie poškodenej omietky, odvoz sute a oprava poškodenej sieťky",,"dodávateľ: Dopravné a ekologické stavby, s.r.o., Palackého 3073/14, 040 01 Košice, IČO: 52494101","1 800,00 € s DPH",16.06.2023,16.06.2023,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ",platná, 148/2024/PA,"oprava eternitovej strechy, čistenie žľabov a odtoku",,"dodávateľ: Hajman.eu s.r.o., Příkop 843/4, Zábrdovice 602 00 Brno ČR, IČO: 06534937","3 602,10 € s DPH",13.06.2024,13.06.2024,Mgr. Vladimír Milistenfer,platná, 149/2019/Si,stavebné práce - havarijný stav - ZZ Juh,,"dodávateľ: Róbert Birka, Košická 381/3, 044 31 Družstevná pri Hornáde, IČO: 41998634","1 800,00 € s DPH",20.11.2019,21.11.2019,"JUDr. Ivona Farkašová, poverená riadením",platná, 149/2020/PP,oprava časti strechy,,"dodávateľ: EUROPLECH s.r.o., Hunyadiho 29, 045 01 Moldava n/B., IČO: 36602167","2 295,40 € s DPH",26.10.2020,26.10.2020,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 149/2021/SE,upratovanie exteriérových plôch,,"dodávateľ: BUZGÓ registrovaný sociálny podnik, s.r.o., Krásnohorská dlhá lúka 165, 049 45 Krásnohorská dlhá lúka, IČO: 52386456","1 103,00 € s DPH",28.07.2021,29.07.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 149/2022/PA,vyčistenie upchatej kanalizácie,,"dodávateľ: Tibor Illéš, Lomnická 13, 040 01 Košice, IČO: 10686258","95,00 € s DPH",20.05.2022,20.05.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 149/2023/KU,prepojenie UK vo výmenníkovej stanici,,"dodávateľ: MK SERVIS SLOVAKIA, s. r. o., Vodárenská 3, 040 01 Košice, IČO: 53085078","2 500,00 € s DPH",20.06.2023,13.06.2023,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 149/2024/FU,oprava nastavovacieho displeja na vnútornej klimatizačnej jednotke,,"dodávateľ: AL-KLIMA s.r.o., Popradská 2416/64/F, 040 11 Košice, IČO: 50132261","40,00 € s DPH",17.06.2024,19.06.2024,Mgr. Vladimír Milistenfer,platná, 15/2020/Ku,monitoring kanalizácie - Strojárenská,,"dodávateľ: PROFI - KANAL s.r.o., Južná trieda 82, 040 01 Košice, IČO: 44656068","300,00 € s DPH",30.01.2020,30.01.2020,"JUDr. Ivona Farkašová, poverená riadením",platná, 15/2021/PP,vypracovanie PD,,"dodávateľ: SESPRO s.r.o., Palackého 7, 040 01 Košice, IČO: 50545922","2 520,00 € s DPH",08.02.2021,08.02.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správa majetku KSK",platná, 15/2022/SE,respirátory,,"dodávateľ: ROVDER, s. r. o., Priemyselná 4, 040 01 Košice, IČO: 44754442","150,00 € s DPH",25.01.2022,25.01.2022,,platná, 15/2023/FU,dodanie a montáž stĺpu vrátane konzol na uchytenie,,"dodávateľ: Ing. Peter Lemesányi - ipl, Európska trieda 11, 040 13 Košice, IČO: 37523881","280,00 € s DPH",19.01.2023,19.01.2023,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 15/2024/KU,výmena ističov a prúdových cráničov,,"dodávateľ: Slavomír Rusnák, Ťahanovská 2421/3, 040 13 Košice, IČO: 45360545","1 275,00 € s DPH",16.01.2024,16.01.2024,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 150/2019/Ku,oprava strechy - Strojárenská,,"dodávateľ: UNISA s.r.o., Radlinského 31, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 44887531","3 100,00 € s DPH",25.11.2019,26.11.2019,"JUDr. Ivona Farkašová, poverená riadením",platná, 150/2020/PP,vodoinštalačný materiál,,"dodávateľ: Sterad, Jazerná 1, 040 13 Košice, IČO: 52133923","534,31 € s DPH",30.10.2020,02.11.2020,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 150/2021/SE,ochranné prostriedky,,"dodávateľ: ROUDER, s.r.o., Priemyselná 4, 040 01 Košice, IČO: 44754442","60,00 € s DPH",28.07.2021,29.07.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 150/2022/FU,sanitárny materiál,,"dodávateľ: GASTROBAL, s. r. o., Nová 519/1, 059 42 Gerlachov, IČO: 46841075","1 000,00 € s DPH",20.05.2022,20.05.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 150/2023/PA,"vymaľovanie priestorov, opravy omietok",,"dodávateľ: Dopravné a ekologické stavby, s. r. o., Palackého 3073/14, 040 01 Košice - mestská časť Staré mesto, IČO: 52494101","2 065,20 € s DPH",20.06.2023,20.06.2023,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 150/2024/SE,dezinfekcia foaming 10l,,"dodávateľ: Hmotné rezervy Košického samosprávneho kraja, s.r.o., Strojárenská 3, 040 01 Košice, IČO: 45424462","1 225,35 € s DPH",18.06.2024,19.06.2024,Mgr. Vladimír Milistenfer,platná, 151/2019/Si,SW sledovanie telef. klapiek ZZ Sever - havarijný stav,,"dodávateľ: BenTel s.r.o., Hanojská 4, 040 13 Košice, IČO: 46506802","430,80 € s DPH",26.11.2019,02.12.2019,"JUDr. Ivona Farkašová, poverená riadením",platná, 151/2020/PP,elektroinštalačný materiál,,"dodávateľ: Profi - Star, Kavečianska cesta 8/A, 040 01 Košice, IČO: 46258060","749,69 € s DPH",30.10.2020,02.11.2020,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 151/2021/SE,tonery,,"dodávateľ: ROVDER, s.r.o., Priemyselná 4, 040 01 Košice, IČO: 44754442","200,00 € s DPH",28.07.2021,29.07.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 151/2022/FU,plotové stĺpiky s príslušenstvom,,"dodávateľ: AURORA DEA, s. r. o., Hlavná 89, 056 01 Gelnica, IČO: 36569976","170,00 € s DPH",23.05.2022,25.05.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 151/2023/SE,vyhotovenie notárskej zápisnice-vyhlásenie o exekučnom konaní,,"dodávateľ: JUDr. Silvia Pršebice, Murgašova 3, 040 01 Košice, IČO: 42100348","120,00 € s DPH",20.06.2023,21.06.2023,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 151/2024/SE,servis auta,,"dodávateľ: Autolux Košice, spol. s.r.o., Cintorínska 7/1605, 040 01 Košice, IČO: 31670776","50,00 € s DPH",18.06.2024,19.06.2024,Mgr. Vladimír Milistenfer,platná, 152/2019/Pe,servisná prehliadka a výmena pneumatík na služobnom mot. vozidle,,"dodávateľ: France-Tech s.r.o., Rozvojová 1, 040 11 Košice, IČO: 36189354","500,00 € s DPH",26.11.2019,02.12.2019,"JUDr. Ivona Farkašová, poverená riadením",platná, 152/2020/PP,oprava poškodených stúpačkových rozvodov,,"dodávateľ: MK Servis Slovakia s.r.o., Vodárenská 636/3, 040 01 Košice, IČO: 530896078","1 200,00 € s DPH",30.10.2020,02.11.2020,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 152/2021/SE,elektroinštalačný materiál,,"dodávateľ: PROFI - STAR s.r.o., Kavečianska cesta 8/A, 040 01 Košice, IČO: 46258060","500,00 € s DPH",28.07.2021,29.07.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 152/2022/FU,kosenie areálu chatovej oblasti,,"dodávateľ: FALCO EXCLUSIVE, s. r. o., Národná trieda 71, 040 01 Košice, IČO: 46866272","750,00 € s DPH",25.05.2022,26.05.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 152/2023/SE,čistiace a hygienické potreby,,"dodávateľ: KAMIKO - HYGIENE s.r.o., Kremnička 3, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 45965340","1 700,00 € s DPH",21.06.2023,22.06.2023,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ",platná, 152/2024/NA,servis klimatizačných jednotiek,,"dodávateľ: AL - KLIMA, s. r. o., Popradská 2416/64/F, 040 11 Košice, IČO: 50132261","800,00 € s DPH",20.06.2024,21.06.2024,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 153/2019/Ku,oprava strechy - Moldava n/B.,,"dodávateľ: EURO-PLECH s.r.o., Hunyadiho 29, 045 01 Moldava n/B., IČO: 36602167","2 300,00 € s DPH",26.11.2019,02.12.2019,"JUDr. Ivona Farkašová, poverená riadením",platná, 153/2020/PP,deratizácia,,"dodávateľ: DERATEX - EKO, Pokroku 16, 040 11 Košice, IČO: 10689877","780,00 € s DPH",09.11.2020,09.11.2020,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 153/2021/SE,vodárenský a sanitárny materiál,,"dodávateľ: Ing. Erik Fürstenzeller - STERAD, Jazerná 1,040 12 Košice, IČO: 52133923","800,00 € s DPH",28.07.2021,29.07.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 153/2022/FU,sanitárny materiál,,"dodávateľ: SOLIDSTAV OBCHODNÁ, s. r. o., Vislanka 9, 065 41 Ľubotín, IČO: 44969147","1 250,00 € s DPH",26.05.2022,26.05.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 153/2023/SE,antivírusová licencia ESET PROTECT Advanced,,"dodávateľ: ESET, spol. s r. o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 31333532","285,00 € s DPH",22.06.2023,23.06.2023,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 153/2024/PA,odstránenie poruchy zásuvkového elektr. obvodu,,"dodávateľ: Slavomír Rusnák, Ťahanovská 2421/3, 040 13 Košice, IČO: 45360545","928,20 € s DPH",21.06.2024,21.06.2024,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 154/2019/Pe,vodoinštalačný materiál,,"dodávateľ: STERAD, Jazerná 1, 040 12 Košice, IČO: 52133923","961,00 € s DPH",02.12.2019,02.12.2019,"JUDr. Ivona Farkašová, poverená riadením",platná, 154/2020/PP,oprava poškodenej časti strechy,,"dodávateľ: EURO-PLECH s.r.o., Hunyadiho 29, 045 01 Moldava nad Bodvou, IČO: 36602167","2 240,00 € s DPH",10.11.2020,10.11.2020,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 154/2021/TO,preverenie dsl pripojenia telefónnej ústredne,,"dodávateľ: Peter Benedik - BenTel, Hanojská 4, 040 13 Košice - Sídlisko Ťahanovce, IČO: 34374973","15,00 € s DPH",29.07.2021,29.07.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 154/2022/FU,hasiaci prístroj,,"dodávateľ: Vojtech Petrik, Východná 40, 044 71 Čečejovce, IČO: 30250412","80,00 € s DPH",27.05.2022,30.05.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 154/2023/PA,oprava plastových okien,,"dodávateľ: Baubuild, s. r. o., Buzulucká 685/4, 040 22 Košice, IČO: 4742717","60,00 € s DPH",22.06.2023,23.06.2023,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 154/2024/SE,vyhotovenie notárskej zápisnice,,"dodávateľ: JUDr. Silvia Pršebice, Murgašova 3, 040 01 Košice, IČO: 42100348","150,00 € s DPH",20.06.2024,24.06.2024,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 155/2019/Ko,dezinsekcia - Strojárenská,,"dodávateľ: ASANARATES s.r.o., Park Angelinum 4, 040 01 Košice, IČO: 36606693","48,00 € s DPH",29.11.2019,03.12.2019,"JUDr. Ivona Farkašová, poverená riadením",platná, 155/2020/To,oprava telef. klapky,,"dodávateľ: BENTEL, Hanojská 4, 040 13 Košice, IČO: 34374373","40,00 € s DPH",13.11.2020,18.11.2020,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správa majetku KSK",platná, 155/2021/SE,čistiace potreby,,"dodávateľ: KAMIKO - HYGIENE s.r.o., Kremnička 5, 974 03 Banská Bystrica, IČO: 45965340","80,00 € s DPH",02.08.2021,03.08.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 155/2022/PA,statický posudok,,"dodávateľ: Ing. Peter Lúčanský - STATIK-Projektová kancelária, Turgenevova 6, 040 01 Košice, IČO: 14383837","100,00 € s DPH",27.05.2022,30.05.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 155/2023/FU,pokosenie trávnatej plochy,,"dodávateľ: Euroboma, s. r. o., Zemplínska 22, 040 01 Košice, IČO: 50633287","540,00 € s DPH",23.06.2023,23.06.2023,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 155/2024/NA,oprava strechy,,"dodávateľ: Dopravné a ekologické stavby, s. r. o., Palackého 3073/14, 040 01 Košice, IČO: 52494101","3 000,00 € s DPH",24.06.2024,24.06.2024,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 156/2020/sek.,inzerát,,"dodávateľ: Petitt Press a.s., Letná 47, 040 01 Košice, IČO: 35790253","35,00 € s DPH",19.11.2020,19.11.2020,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 156/2021/SE,porava PC,,"dodávateľ: RAMcom, s.r.o., Poštová 14, 040 01 Košice, IČO: 43889395","50,00 € s DPH",03.08.2021,09.08.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 156/2023/Ku,výmena zámku,,"dodávateľ: František Kušnír - FK - MONT, Aténska 21, 040 13 Košice, IČO: 14308266","300,00 € s DPH",26.06.2023,28.06.2023,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 156/2024/NA,oprava zvetralej eternitovej strechy a zabezpečenie padajúcej omietky z podhľadu strechy,,"dodávateľ: Hajman.eu, s. r. o., Příkop 843/4, 602 00 Brno - Zábrdovice, IČO: 06534937","4 200,00 € s DPH",24.06.2024,24.06.2024,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 157/2019/Ku,oprava kanalizácie - Strojárenská,,"dodávateľ: Tibor Illéš, Lomnická 13, 040 01 Košice, IČO: 10686258","650,00 € s DPH",04.12.2019,09.12.2019,"JUDr. Ivona Farkašová, poverená riadením",platná, 157/2020/To,oprava telef. klapky,,"dodávateľ: BENTEL, Hanojská 4, 040 13 Košice","30,00 € s DPH",20.11.2020,23.11.2020,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 157/2021/FU,odborná prehliadka a skúška TZ-OST,,"dodávateľ: Ing. Ivan Hrbáľ, Bukurešťská 16, 040 13 Košice, IČO: 37523406","310,00 € s DPH",05.08.2021,09.08.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 157/2023/PA,stropný ventilátor,,"dodávateľ: Baltes klima s.r.o., Holubyho 11, 040 01 Košice, IČO: 36575445","300,00 € s DPH",27.06.2023,28.06.2023,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 157/2024/TO,prečistenie upchatej kanalizácie,,"dodávateľ: Tibor Illéš, Lomnická 13, 040 01 Košice, IČO: 10686258","100,00 € s DPH",24.06.2024,24.06.2024,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 158/2019/Ku,prečistenie kanalizácie - Moldava,,"dodávateľ: Tibor Illéš, Lomnická 13, 04 01 Košice, IČO: 10686258","540,00 € s DPH",05.12.2019,09.12.2019,"JUDr. Ivona Farkašová, poverená riadením",platná, 158/2020/PP,elektroinštalačný materiál,,"dodávateľ: Profi - Star s.r.o., elektroinštalačný materiál, IČO: 46258060","440,28 € s DPH",20.11.2020,23.11.2020,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 158/2021/FU,odborná prehliadka a skúška TZ-OST,,"dodávateľ: Ing. Ivan Hrbáľ, Bukurešťská 16, 040 13 Košice, IČO: 37523406","550,00 € s DPH",05.08.2021,09.08.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 158/2023/FU,oprava fasády a čistenie žľabov,,"dodávateľ: Michal Holovka - SMUP, Kurská 17, 040 22 Košice, IČO: 10814825","1 716,00 € s DPH",28.06.2023,28.06.2023,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 158/2024/NA,oprava kamery,,"dodávateľ: Ing. Peter Lemesányi - ipl, Európska trieda 11, 040 13 Košice, IČO: 37523406","600,00 € s DPH",25.06.2024,26.06.2024,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 159/2019/sek.,kancelársky papier,,"dodávateľ: Papier servis, s.r.o., Južná tr. 66, 040 01 Košice, IČO: 36577308","120,00 € s DPH",06.12.2019,09.12.2019,"JUDr. Ivona Farkašová, poverená riadením",platná, 159/2020/sek.,inzerát,,"dodávateľ: Petit Press a.s., Letná 47, 040 01 Košice, IČO: 35790253","35,00 € s DPH",24.11.2020,25.11.2020,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 159/2021/FU,odborná prehliadka a skúška TZ-OST,,"dodávateľ: Ing. Ivan Hrbáľ, Bukurešťská 16, 040 13 Košice, IČO: 37523406","200,00 € s DPH",05.08.2021,09.08.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 159/2022/SE,sanitárny materiál,,"dodávateľ: Ing. Erik Fürstenzeller - STERAD, Jazerná 1, 040 12 Košice, IČO: 52133923","900,00 € s DPH",30.05.2022,31.05.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 159/2023/SE,vodárenský a sanitárny materiál,,"dodávateľ: Ing. Erik Furstenzeller - STERAD, Jazerná 1, 040 12 Košice, IČO: 52133923","2 000,00 € s DPH",28.06.2023,29.06.2023,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 159/2024/SE,vodárenský a sanitárny materiál,,"dodávateľ: SOLIDSTAV OBCHODNÁ, s. r. o., Vislanka 9, 065 41 Vislanka, IČO: 44969147","1 500,00 € s DPH",26.06.2024,26.06.2024,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 16/2020/Ku,vodoinštalačný materiál,,"dodávateľ: STERAD, Jazerná 1, 040 12 Košice, IČO: 52133923","810,00 € s DPH",30.01.2020,30.01.2020,"JUDr. Ivona Farkašová, poverená riadením",platná, 16/2021/PP,vypracovanie PD,,"dodávateľ: SESPRO s.r.o., Palackého 7, 040 01 Košice, IČO: 50545922","1 500,00 € s DPH",08.02.2021,08.02.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správa majetku KSK",platná, 16/2022/SE,kancelárske potreby,,"dodávateľ: ROVDER, s. r. o., Priemyselná 4, 040 01 Košice, IČO: 44754442","500,00 € s DPH",25.01.2022,25.01.2022,,platná, 16/2023/FU,výroba pracovnej dosky,,"dodávateľ: Matúš Ondruš - stolárstvo u Matúša, Postupimská 753/11, 040 22 Košice - Dargovských hrdinov, IČO: 51773813","100,00 € s DPH",19.01.2023,20.01.2023,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 16/2024/TO,pretesnenie 3ks okien,,"dodávateľ: Ondrej Pačut, Teplého 3, 040 17 Košice - Barca, IČO: 17088071","110,00 € s DPH",17.01.2024,17.01.2024,Mgr. Vladimír Milistenfer,platná, 160/2019/Pa,oprava strešného zvodu - Východ,,"dodávateľ: Tibor Illéš, Lomnická 13, 040 01 Košice, IČO: 10686258","1 100,00 € s DPH",09.12.2019,11.12.2019,"JUDr. Ivona Farkašová, poverená riadením",platná, 160/2020/PP,posudok statika,,"dodávateľ: Ing. Dušan Hrušovský - GRAFIA, Jakobyho 4, 040 01 Košice, IČO: 17237718","480,00 € s DPH",25.11.2020,25.11.2020,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 160/2021/FU,oprava vodovodnej prípojky,,"dodávateľ: BS Košice, s. r. o., Vyšná úvrať 4, 040 14 Košice - mestská časť Košická Nová Ves, IČO: 46214500","6 000,00 € s DPH",10.08.2021,12.08.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 160/2022/SE,elektroinštalačný materiál,,"dodávateľ: PROFI - STAR, s. r. o., Južná trieda 74, 040 01 Košice, IČO: 46258060","500,00 € s DPH",30.05.2022,31.05.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 160/2023/SE,elektroinštalačný materiál,,"dodávateľ: PROFI-STAR, s.r.o., Kavečianska cesta 8/A, 040 01 Košice, IČO: 46258060","500,00 € s DPH",29.06.2023,29.06.2023,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 160/2024/SE,elektroinštalačný materiál,,"dodávateľ: KONEX elektro, s. r. o., Rastislavova 7, 040 01 Košice, IČO: 31680569","1 500,00 € s DPH",26.06.2024,26.06.2024,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 161/2019/Ku,prečistenie kanála - Exnárova,,"dodávateľ: Tibor Illéš, Lomnická 13, 040 01 Košice, IČO: 10686258","150,00 € s DPH",09.12.2019,11.12.2019,"JUDr. Ivona Farkašová, poverená riadením",platná, 161/2020/PP,servis výťahu,,"dodávateľ: Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN, Bitúnková 971/8, 078 01 Sečovce, IČO: 47687908","115,20 € s DPH",25.11.2020,25.11.2020,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 161/2021/SE,inzerát,,"dodávateľ: Petit Press, a.s., divízia východ, o.z., Letná 47, 040 01 Košice, IČO: 35790253","30,00 € s DPH",11.08.2021,12.08.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 161/2022/FU,hygienické potreby,,"dodávateľ: KAMIKO - HYGIENE, s. r. o., Kremnička 5, 974 03 Banská Bystrica, IČO: 45965340","500,00 € s DPH",01.06.2022,02.06.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 161/2023/Ku,odborné prehliadky zariadení OST,,"dodávateľ: Ing. Ivan HRBÁĽ, Bukurešťská 16, 040 13 Košice, IČO: 37523406","933,60 € s DPH",03.07.2023,06.07.2023,"Ing. Bernadeta Minarčíková, vedúci ekonóm",platná, 161/2024/SE,"machový obraz + logo,montáž a inštalácia obrazu",,"dodávateľ: KING MEDIA s.r.o., Tomášikova 63, 058 01 Poprad, IČO: 46515640","7 824,00 € s DPH",26.06.2024,02.07.2024,Mgr. Vladimír Milistenfer,platná, 162/2019/Ku,oprava atomat. brány - Moldava n/B.,,"dodávateľ: ELOX TRADE s.r.o., Záhradná 12, 045 01 Moldava n/B., IČO: 36764710","500,00 € s DPH",09.12.2019,11.12.2019,"JUDr. Ivona Farkašová, poverená riadením",platná, 162/2020/Ku,toaletné potreby,,"dodávateľ: KAMIKO-HYGIENE s.r.o., Kremnička 5, 974 03 B. Bystrica, IČO: 45965340","400,00 € s DPH",26.11.2020,26.11.2020,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 162/2021/PA,oprava strechy,,"dodávateľ: Štefan Stempak - STEKOSA, Bencúrova 8, 040 01 Košice-Staré mesto, IČO: 10691979","4 824,08 € s DPH",11.08.2021,12.08.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 162/2022/SE,čistiace a hygienické potreby,,"dodávateľ: KAMIKO - HYGIENE, s. r. o., Kremnička 5, 974 03 Banská Bystrica, IČO: 45965340","2 000,00 € s DPH",01.06.2022,02.06.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 162/2023/KU,prečistenie kanalizácie,,"dodávateľ: PROFI-KANAL s.r.o., Južná trieda 82, 040 01 Košice, IČO: 44656068","250,00 € s DPH",10.07.2023,10.07.2023,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ",platná, 162/2024/SE,vyhlásenie o exekučnom titule,,"dodávateľ: JUDr. Silvia Pršebice, Murgašova 3, 040 01 Košice, IČO: 42100348","150,00 € s DPH",26.06.2024,26.06.2024,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 163/2019/Pa,oprava strešných vpustí - ZZ Sever,,"dodávateľ: IZOLPLAST, s.r.o., Rastislavova 87/A, 040 01 Košice, IČO: 35217905","1 716,34 € s DPH",09.12.2019,11.12.2019,"JUDr. Ivona Farkašová, poverená riadením",platná, 163/2020/PP,zimné pneumatiky,,"dodávateľ: Jozef Kolesár - PNEUSERVIS, Myslavská 194, 040 16 Košice, IČO: 37738631","224,00 € s DPH",26.11.2020,26.11.2020,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 163/2021/SE,archívne krabice,,"dodávateľ: ROVDER, s.r.o., Priemyselná 4, 040 01 Košice, IČO: 44754442","500,00 € s DPH",11.08.2021,12.08.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 163/2022/FU,dodanie a montáž elektronického zabezpečovacieho systému,,"dodávateľ: IT alarm, s. r. o., Hroncova 1, 040 01 Košice, IČO: 35926252","7 000,00 € s DPH",01.06.2022,02.06.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 163/2023/FU,"vyčistenie strešných žľabov a zvodov, vyčistenie rovných častí strechy od organických nečistôt zo stromov",,"dodávateľ: Michal Holovka - SMUP, Kurská 17, 040 22 Košice, IČO: 10814825","1 344,80 € s DPH",10.07.2023,10.07.2023,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ",platná, 163/2024/NA,zabezpečenie komínov voči vypadávaniu muriva,,"dodávateľ: Hajman.eu, s. r. o., Příkop 843/4, 602 00 Brno - Zábrdovice, IČO: 06534937","1 000,00 € s DPH",27.06.2024,27.06.2024,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 164/2019/Pa,oprava parkovacej zábrany,,"dodávateľ: RPL Slovakia s.r.o., Mikoviniho 31/27, 040 11 Košice, IČO: 44875151","111,60 € s DPH",09.12.2019,11.12.2019,"JUDr. Ivona Farkašová, poverená riadením",platná, 164/2020/PP,oprava strechy,,"dodávateľ: EURO-PLECH s.r.o., Hunyadiho 29, 045 01 Moldava n/B., IČO: 36602167","3 219,75 € s DPH",26.11.2020,26.11.2020,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 164/2021/SE,skartovačka + olej do skartovačky,,"dodávateľ: ROVDER, s.r.o., Priemyselná 4, 040 01 Košice, IČO: 44754442","400,00 € s DPH",11.08.2021,12.08.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 164/2022/FU,úprava kancelárskych priestorov,,"dodávateľ: Bc. Radovan Nagy - RADOSTAV, Družstevná 17/13, 078 01 Trnávka, IČO: 43327192","4 500,00 € s DPH",02.06.2022,02.06.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 164/2023/SE,elektroinštalačný materiál,,"dodávateľ: PROFI - STAR, s.r.o., Kavečianska cesta 8/A, 040 01 Košice - Sever, IČO: 46258060","300,00 € s DPH",13.07.2023,13.07.2023,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ",platná, 164/2024/NA,oprava komínového telesa,,"dodávateľ: Hajman.eu, s. r. o., Příkop 843/4, 602 00 Brno - Zábrdovice, IČO: 06534937","490,00 € s DPH",28.06.2024,28.06.2024,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 165/2019/Si,kancelárske stoličky - 2 ks,,"dodávateľ: DATAS - VT, s.r.o., Toryská3, 040 11 Košice, IČO: 36197963","200,00 € s DPH",10.12.2019,12.12.2019,"JUDr. Ivona Farkašová, poverená riadením",platná, 165/2020/PP,vodoinštalačný materiál,,"dodávateľ: Sterad, Jazerná 1, 040 13 Košice, IČO: 52133923","577,01 € s DPH",27.11.2020,27.11.2020,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 165/2021/KU,servis klimatizačných zariadení,,"dodávateľ: Ing. Róbert Bako - EKOPULZ, Čordákova 39, 040 23 Košice-Sídlisko KVP, IČO: 37264940","20 800,00 € s DPH",12.08.2021,13.08.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 165/2022/FU,dodanie obedového menu-Inovce,,"dodávateľ: Pestucci, s. r. o., Nad Laborcom 1769/4, 07101 Michalovce, IČO: 47691221","5 500,00 € s DPH",02.06.2022,03.06.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 165/2023/SE,kalibrácia alkohol testera,,"dodávateľ: Kalibrovanie s.r.o., Moyzesova 4/A, 902 01 Pezinok, IČO: 52355764","100,00 € s DPH",13.07.2023,13.07.2023,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ",platná, 165/2024/SE,predplatné Profivzdelávanie,,"dodávateľ: Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., Martina Rázusa 23A, IČO: 31592503","348,00 € s DPH",28.06.2024,28.06.2024,Mgr. Vladimír Milistenfer,platná,obj.165/2024/SE 166/2019/Pa,zasklievanie okien - ZZ Mäsiarska,,"dodávateľ: Betty sklenárstvo, Trnková 7, 040 14 Košice, IČO: 35423223","80,00 € s DPH",12.12.2019,12.12.2019,"JUDr. Ivona Farkašová, poverená riadením",platná, 166/2020/PP,autopoťahy,,"dodávateľ: AUTOLUX Košice s.r.o., Cintorínska 7/1605, 040 01 Košice, IČO: 31670776","279,00 € s DPH",27.11.2020,27.11.2020,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 166/2021/KU,zemné a stavebné práce,,"dodávateľ: Technické služby mesta Gelnica, Hnilecká 2, 056 01 Gelnica, IČO: 00045969","1 000,00 € s DPH",12.08.2021,13.08.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 166/2022/FU,dodanie a montáž vertikálnych žalúzií,,"dodávateľ: DS Group, s. r. o., Sokoľ 841, 044 31 Sokoľ, IČO: 48208744","250,00 € s DPH",03.06.2022,03.06.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 166/2023/PA,zmena kódu zariadenia EZS,,"dodávateľ: IT alarm, spol. s.r.o., Hroncova ul. č. 1, 04001 Košice, IČO: 35926252","54,00 € s DPH",17.07.2023,17.07.2023,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ",platná, 166/2024/SE,zverejnenie inzerátu,,"dodávateľ: Petit Press, a.s., divízia východ, o.z., Lazaretská 12, 811 08 Bratislava, IČO: 35790253","50,00 € s DPH",28.06.2024,28.06.2024,Mgr. Vladimír Milistenfer,platná, 167/2019/Si,telefónne aparáty Samsung Glaxy,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763464","3 500,00 € s DPH",17.12.2019,19.12.2019,"JUDr. Ivona Farkašová, poverená riadením",platná, 167/2020/To,oprava telef. klapky,,"dodávateľ: BENTEL, Hanojská 4, 040 13 Košice, IČO: 34374973","30,00 € s DPH",02.12.2020,02.12.2020,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 167/2021/FU,výmena sklenenej výplne dverí,,"dodávateľ: Alžbeta Gluchmanová - BETTY, Trnková 505/70, 04 014 Košice-Košická Nová Ves, IČO: 35423323","60,00 € s DPH",12.08.2021,13.08.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 167/2022/PA,vysprávky a montáž PVC krytín,,"dodávateľ: MRK CONTRACT, s. r. o., Matuškova 48/293, 976 31 Vlkanová, IČO: 36054852","636,00 € s DPH",07.06.2022,07.06.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 167/2023/KU,servis klimatizácie,,"dodávateľ: AL-KLIMA s.r.o., Popradská 2416/64F, 040 11 Košice, IČO: 50132261","100,00 € s DPH",18.07.2023,21.07.2023,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ",platná, 167/2024/NA,hygienické potreby,,"dodávateľ: KAMIKO-HYGIENE s.r.o., Kremnička 5, 974 03 Banská Bystrica, IČO: 45965340","390,00 € s DPH",01.07.2024,02.07.2024,Mgr. Vladimír Milistenfer,platná, 168/2019/To,oprava telef. klapky - ZZ Juh,,"dodávateľ: BenTel s.r.o., Hanojská 4/2546, 040 13 Košice, IČO: 46506802","96,00 € s DPH",18.12.2019,19.12.2019,"JUDr. Ivona Farkašová, poverená riadením",platná, 168/2020/sek.,kancelárske potreby,,"dodávateľ: PAPIER SERVIS s.r.o., Južná tr. 66, 040 01 Košice, IČO: 36577308","300,00 € s DPH",02.12.2020,03.12.2020,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 168/2021/PA,oprava zábradlia a stavebné práce,,"dodávateľ: \"BOBOR\" - STAVEBNÁ, VÝROBNÁ, INŽINIERSKA A OBCHODNÁ ČINNOSŤ, s.r.o., Čárskeho 7, 040 01 Košice, IČO: 36191345","2 685,00 € s DPH",12.08.2021,13.08.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 168/2022/TO,odstránenie poruchy na telefónnom rozvode,,"dodávateľ: Peter Benedik - BenTel, Hanojská 4, 040 13 Košice - Sídlisko Ťahanovce, IČO: 34374973","30,00 € s DPH",08.06.2022,09.06.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 168/2023/KU,dezinsekcia objektu,,"dodávateľ: Daniel Repka Deratex EKO, Pokroku 16, 040 11 Košice, IČO: 10689877","500,00 € s DPH",19.07.2023,21.07.2023,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ",platná, 168/2024/FU,"oprava a výmena častí poškodenej dlažby na schodisku, dodanie a montáž plechových strešných prvkov na uzatvorenie strešných otvorov",,"dodávateľ: Sociálny podnik KSK, s.r.o., r.s.p., Námestie Maratónu Mieru 1, 042 66 Košice, IČO: 53000064","700,00 € s DPH",02.07.2024,02.07.2024,Mgr. Vladimír Milistenfer,platná, 169/2019/To,prehliadka plynového zriadenia - ZZ Krásna,,"dodávateľ: Ing. Imrich Ruščák, Kostolná 152/40, 044 13 Valaliky, IČO: 47898518","30,00 € s DPH",19.12.2019,19.12.2019,"JUDr. Ivona Farkašová, poverená riadením",platná, 169/2020/PP,Kávovar,,"dodávateľ: Elektrosped a.s., Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava, IČO: 35765038","479,00 € s DPH",04.12.2020,07.12.2020,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 169/2021/KU,zameranie nebytových priestorov,,"dodávateľ: SESPRO, s.r.o., Palackého 7, 040 01 Košice, IČO: 50545922","600,00 € s DPH",12.08.2021,13.08.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 169/2022/FU,vyčistenie pozemku od náletových drevín,,"dodávateľ: CORTES, s.r.o., Staré 1, 072 23 Staré, IČO: 53035526","600,00 € s DPH",09.06.2022,13.06.2022,,platná, 169/2023/SE,ročné predplatné prístupu na portál,,"dodávateľ: Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina 1, IČO: 31592503","400,00 € s DPH",20.07.2023,21.07.2023,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ",platná, 169/2024/NA,obitie fasády,,"dodávateľ: Hajman.eu s.r.o., Příkop 843/4, Zábrdovice 602 00 Brna ČR, IČO: 06534937","2 500,00 € s DPH",02.07.2024,03.07.2024,Mgr. Vladimír Milistenfer,platná, 17/2020/PP,vypracovanie PD,,"dodávateľ: SESPRO s.r.o., Palackého 7, 040 01 Košice, IČO: 50545922","2 640,00 € s DPH",08.02.2021,08.02.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správa majetku KSK",platná, 17/2020/sek.,kancelárske potreby,,"dodávateľ: Papier servis s.r.o., Južná tr. 66, 040 01 Košice, IČO: 36577308","1 150,00 € s DPH",04.02.2020,05.02.2020,"JUDR. Ivona Farkašová, poverená riadením",platná, 17/2022/TO,odstránenie poruchy telefónnej ústredne,,"dodávateľ: RADIX, spol. s r. o., Za mostom 12, 040 18 Košice, IČO: 31700462","18,00 € s DPH",26.01.2022,26.01.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 17/2023/FU,"zamrežovanie okenných a dverných otvorov, oprava oplotenia",,"dodávateľ: Bohuš Zoľák - ZOLMETAL, Michalovská 84/23, 073 01 Sobrance, IČO: 47662573","3 600,00 € s DPH",20.01.2023,23.01.2023,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 17/2024/FU,dodanie a montáž kamier vrátane naprogramovania kamerového systému,,"dodávateľ: Ing. Peter Lemesányi - ipl, Európska trieda 11, 040 13 Košice, IČO: 37523881","5 000,00 € s DPH",17.01.2024,18.01.2024,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 170/2020/Pa,oprava zdvíhacieho zariadenia,,"dodávateľ: VELCON s.r.o., Továrenská 368/40, 976 31 Vlkanová, IČO: 36056677","500,00 € s DPH",03.12.2020,07.12.2020,,platná,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK" 170/2021/SE,inzerát,,"dodávateľ: Petit Press, a.s., divízia východ, o.z., Letná 47, 040 01 Košice, IČO: 35790253","50,00 € s DPH",17.08.2021,18.08.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 170/2022/TO,zabezpečenie procesu VO pri rekonštrukcii budovy,,"dodávateľ: LOGTRADE, s. r. o. Košice, Vozárova 1/A, 040 17 Košice-mestská časť Košice Juh, IČO: 36584452","1 500,00 € s DPH",10.06.2022,10.06.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 170/2023/FU,pokosenie trávnatých plôch,,"dodávateľ: Michal Holovka - SMUP, Kurská 17, 040 22 Košice, IČO: 10814825","1 150,00 € s DPH",21.07.2023,24.07.2023,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ",platná, 170/2024/NA,zasklenie okien,,"dodávateľ: Alžbeta Gluchmanová - BETTY, Trnková 70, 040 14 Košická Nová Ves, IČO: 35423323","70,00 € s DPH",09.07.2024,11.07.2024,Mgr. Vladimír Milistenfer,platná, 171/2020/Ku,prečistenie zvislého zvodu,,"dodávateľ: Profi - kanal s.r.o., Južná tr. 82, 040 01 Košice, IČO: 44656068","200,00 € s DPH",07.12.2020,07.12.2020,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 171/2021/TO,oprava telefónnej klapky,,"dodávateľ: Peter Benedik - BenTel, Hanojská 4, 040 13 Košice-Sídlisko Ťahanovce, IČO: 34374973","30,00 € s DPH",17.08.2021,18.08.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 171/2022/PA,elektroinštalačný materiál,,"dodávateľ: PROFI - STAR, s. r. o., Južná trieda 44, 040 01 Košice, IČO: 46238060",,13.06.2022,13.06.2022,,platná, 171/2023/PA,výroba a montáž orientačnej tabule,,"dodávateľ: Xénia Ujhelyiová ARIES - reklamná agentúra, Jánošikova 3, 040 01 Košice, IČO: 37299778","235,56 € s DPH",24.07.2023,26.07.2023,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ",platná, 171/2024/PA,oprava stoličkového výťahu,,"dodávateľ: VELCON spol. s.r.o., Továrenská 368/40, 976 31 Vlkanová, IČO: 36056677","450,00 € s DPH",09.07.2024,11.07.2024,Mgr. Vladimír Milistenfer,platná, 172/2020/PP,vnútorné vybavenie pre obytné kontajnery,,"dodávateľ: Mobelix SK, s.r.o., Rožňavská 32, 82104 Bratislava, IČO: 35903414","1 939,22 € s DPH",09.12.2020,10.12.2020,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 172/2021/TO,oprava okna,,"dodávateľ: Ondrej Pačut, Teplého 3, 040 17 Košice - Barca, IČO: 17088071","65,00 € s DPH",17.08.2021,19.08.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 172/2022/FU,vypracovanie statického posudku,,"dodávateľ: Ing. Peter Lúčanský - STATIK-Projektová kancelária, Turgenevova 6, 040 01 Košice, IČO: 14383837","100,00 € s DPH",13.06.2022,06.06.2022,,platná, 172/2023/FU,výroba 2 ks tabúľ s potlačou,,"dodávateľ: Beren Atelier, s.r.o., Tranovského 1, 040 01 Košice, IČO: 36186074","36,00 € s DPH",24.07.2023,26.07.2023,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ",platná, 173/2020/PP,vnútorné vybavenie pre obytné kontajnery,,"dodávateľ: Mobelix SK, s.r.o., Rožňavská 32, 821 04 Bratislava, IČO: 35903414","1 962,31 € s DPH",09.12.2020,10.12.2020,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 173/2021/FU,samolepky na parkovacie tabuľky,,"dodávateľ: BEREN ATELIER, s. r. o., Tranovského 1, 040 01 Košice - Juh, IČO: 36186074","20,00 € s DPH",17.08.2021,19.08.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 173/2023/KU,priemyselné vyčistenie palubovky v telocnični,,"dodávateľ: BELT SLOVAKIA s.r.o., Šamorínska 1, 821 06 Bratislava, IČO: 35757663","600,00 € s DPH",25.07.2023,26.07.2023,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ",platná, 174/2020/PP,vnútorné vybavenie pre obytné kontajnery,,"dodávateľ: Mobelix SK, s.r.o., Rožňavská 32, 821 04 Bratislava, IČO: 35903414","932,25 € s DPH",09.12.2020,10.12.2020,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 174/2021/SE,inzerát,,"dodávateľ: Petit Press, a.s., divízia východ, o.z., Letná 47, 040 01 Košice, IČO: 35790253","30,00 € s DPH",18.08.2021,19.08.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 174/2022/FU,vytvorenie priečky zo sadrokartónu,,"dodávateľ: Sociálny podnik KSK, s.r.o., r.s.p., Nám. Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, IČO: 53000064","550,00 € s DPH",13.06.2022,13.06.2022,,platná, 174/2023/SE,vodárenský a sanitárny materiál,,"dodávateľ: ing. Erik Fürstenzeller - STERAD, Jazerná 1, 040 12 Košice - Nad jazerom, IČO: 52133923","2 000,00 € s DPH",25.07.2023,26.07.2023,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ",platná, 175/2020/Pa,pretlačenie upchatej stupačky,,"dodávateľ: Illéš Tibor, Lomnická 13, 040 11 Košice, IČO: 10686258","120,00 € s DPH",10.12.2020,11.12.2020,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 175/2021/FU,statický posudok,,"dodávateľ: Ing. Peter Lúčanský - STATIK-Projektová kancelária, Turgenevova 6, 040 01 Košice - Juh, IČO: 14383837","100,00 € s DPH",23.08.2021,24.08.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 175/2022/SE,inzerát,,"dodávateľ: Petit Press, a. s., divízia Východ, o. z., Letná 47, 040 01 Košice, IČO: 35790253","50,00 € s DPH",14.06.2022,14.06.2022,,platná, 175/2023/PA,výmena starých stropných svietidiel za nové,,"dodávateľ: Slavomír Rusnák, Ťahanovská 2421/3, 040 13 Košice, IČO: 45360545","2 500,00 € s DPH",26.07.2023,26.07.2023,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ",platná, 176/2020/Pa,servisné práce,,"dodávateľ: CI - servis SK, s.r.o., Werferova 1, 040 11 Košice, IČO: 36725846","120,00 € s DPH",10.12.2020,11.12.2020,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 176/2021/FU,pretmelenie okien objektu,,"dodávateľ: Alžbeta Gluchmanová - BETTY, Trnková 505/70, 04 014 Košice-Košická Nová Ves, IČO: 35423323","300,00 € s DPH",23.08.2021,24.08.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 176/2022/PA,výmena starých informačných tabúľ,,"dodávateľ: Xénia Ujhelyiová Aries - reklamná agentúra, Jánošikova 3, 040 01 Košice - Juh, IČO: 37299778","1 816,80 € s DPH",15.06.2022,15.06.2022,,platná, 176/2023/FU,výroba štítkov na dvere,,"dodávateľ: Beren Atelier, s.r.o., Tranovského 1, 040 01 Košice, IČO: 36186074","28,00 € s DPH",27.07.2023,01.08.2023,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ",platná, 177/2020/PP,oprava odkvapového systému,,"dodávateľ: EURO - PLECH s.r.o., Hunyadiho 29, 045 01 Moldava nad Bodvou, IČO: 36602167","3 279,66 € s DPH",15.12.2020,15.12.2020,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 177/2021/TO,prečistenie kanalizácie a monitoring,,"dodávateľ: Tibor Illéš, Lomnická 13, 040 01 Košice, IČO: 10686258","100,00 € s DPH",24.08.2021,25.08.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 177/2022/PA,výmena ističov v rozvádzači,,"dodávateľ: Slavomír Rusnák, Ťahanovská 2421/3, 040 13 Košice - Ťahanovce, IČO: 45360545","1 250,00 € s DPH",15.06.2022,15.06.2022,,platná, 177/2023/FU,pokosenie trávnatých plôch na objektoch,,"dodávateľ: Michal Holovka - SMUP, Kurská 17, 040 22 Košice, IČO: 10814825","292,60 € s DPH",28.07.2023,01.08.2023,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ",platná, 178/2020/PP,brandovanie kontajnerov,,"dodávateľ: KONG MEDIA s.r.o., Tomášikova 63, 058 01 Poprad, IČO: 46515640","4 569,60 € s DPH",15.12.2020,15.12.2020,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 178/2021/PA,výmena a úprava rozvádzača RSM3 a doplnenie zásuvkových obvodov,,"dodávateľ: Slavomír Rusnák, Ťahanovská 2421/3, 040 13 Košice - Ťahanovce, IČO: 45360545","2 380,00 € s DPH",26.08.2021,26.08.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 178/2022/PA,havarijná oprava dlažby,,"dodávateľ: FALCO EXCLUSIVE, s. r. o., Národná trieda 71, 040 01 Košice, IČO: 46866272","551,50 € s DPH",15.06.2022,15.06.2022,,platná, 178/2023/SE,elektroinštalačný materiál,,"dodávateľ: PROFI - STAR, s.r.o., Kavečianska cesta 8/A, 040 01 Košice - Sever, IČO: 46258060","1 000,00 € s DPH",28.07.2023,01.08.2023,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ",platná, 179/2020/To,oprava telef. klapky,,"dodávateľ: BENTEL, Hanojská 4, 040 13 Košice, IČO: 34374973","30,00 € s DPH",15.12.2020,16.12.2020,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 179/2021/FU,zasklenie okna,,"dodávateľ: Alžbeta Gluchmanová - BETTY, Trnková 505/70, 04 014 Košice-Košická Nová Ves, IČO: 35423323","100,00 € s DPH",26.08.2021,27.08.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 179/2022/PA,pretlačenie upchatej kanalizácie,,"dodávateľ: Tibor Illéš, Lomnická 13, 040 01 Košice, IČO: 10686258","60,00 € s DPH",15.06.2022,16.06.2022,,platná, 179/2023/SE,kontrola prostredia v ZZ metódou sterov - 10 vzoriek,,"dodávateľ: Medirex, a.s., Holubyho 35, 902 01 Pezinok, IČO: 35766450","250,00 € s DPH",01.08.2023,01.08.2023,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ",platná, 18/2020/Si,výmena SIM karty,,"dodávateľ: CI - servis Sk s.r.o., Werferova 1, 040 01 Košice, IČO: 36725846","200,00 € s DPH",19.02.2020,20.02.2020,"JUDr. Ivona Farkašová, poverená riadením",platná, 18/2021/PP,vypracovanie PD,,"dodávateľ: SESPRO s.r.o., Palackého 7, 040 01 Košice, IČO: 50545922","720,00 € s DPH",08.02.2021,08.02.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správa majetku KSK",platná, 18/2022/SE,inzerát,,"dodávateľ: Petit Press, a. s., divízia Východ, o. z., Letná 47, 040 01 Košice, IČO: 35790253","50,00 € s DPH",26.01.2022,26.01.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 18/2023/FU,oprava vonkajšieho osvetlenia,,"dodávateľ: Ing. Peter Lemesányi - ipl, Európska trieda 11, 040 13 Košice, IČO: 37523881","115,00 € s DPH",20.01.2023,23.01.2023,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 18/2024/PA,výmena ističov v rozvodnej skrini,,"dodávateľ: Slavomír Rusnák, Ťahanovská 2421/3, 040 13 Košice, IČO: 45360545","1 000,00 € s DPH",19.01.2024,19.01.2024,Mgr. Vladimír Milistenfer,platná, 180/2020/PP,ALCOVISOR MARS V2,,"dodávateľ: Kalibrovanie SK s.r.o., Moyzesova 4/A, 902 01 Pezinok, IČO: 53228855","161,00 € s DPH",15.12.2020,15.12.2020,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 180/2021/SE,vypracovanie notárskych zápisníc k prenájmu priestorov,,"dodávateľ: JUDr. Silvia Pršebice, notárka, Murgašova 3, 040 01 Košice, IČO: 42100348","500,00 € s DPH",24.08.2021,26.08.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 180/2022/PA,strojové čistenie podlahových plôch,,"dodávateľ: LUX FACILITY Management s.r.o., Prešovská cesta 31, 040 01 Košice, IČO: 36579769","297,83 € s DPH",15.06.2022,16.06.2022,,platná, 180/2023/SE,mimoriadne upratovacie služby - vyčistenie priestoru od holubieho trusu,,"dodávateľ: LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o., Prešovská cesta 31, 040 01, Košice, IČO: 36579769","200,00 € s DPH",01.08.2023,02.08.2023,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ",platná, 181/2020/PP,Stolový počítač,,"dodávateľ: DATACOMP s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 01 Košice, IČO: 36212466","799,50 € s DPH",15.12.2020,16.12.2020,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 181/2021/SE,rúška,,"dodávateľ: ROVDER, s.r.o., Priemyselná 4, 040 01 Košice, IČO: 44754442","70,00 € s DPH",27.08.2021,27.08.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 181/2022/PA,zasklenie okien,,"dodávateľ: Alžbeta Gluchmanová - BETTY, Trnková 70, 040 14 Košice - Košická Nová Ves, IČO: 35423323","121,07 € s DPH",16.06.2022,17.06.2022,,platná, 181/2023/TO,havarijná oprava el. rozvádzača,,"dodávateľ: Slavomír Rusnák, Ťahanovská 2421/3, 040 13 Košice, IČO: 45360545","1 500,00 € s DPH",02.08.2023,02.08.2023,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ",platná, 182/2020/Pa,prečistenie kanalizácie,,"dodávateľ: ILLÉŠ Tibor, Lomnická 13, 040 11 Košice, IČO: 10686258","200,00 € s DPH",16.12.2020,17.12.2020,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 182/2021/SE,elektroinštalačný materiál,,"dodávateľ: PROFI - STAR, s.r.o., Kavečianska cesta 8/A, 040 01 Košice, IČO: 46258060","1 000,00 € s DPH",27.08.2021,02.09.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 182/2022/FU,vypratanie podkrovných priestorov,,"dodávateľ: FALCO EXCLUSIVE, s. r. o., Národná trieda 71, 040 01 Košice, IČO: 46866272","800,00 € s DPH",17.06.2022,23.06.2022,,platná, 182/2023/SE,kompatibilné tonery,,"dodávateľ: Jaroslav Adamec-PHOBOSSTUDIO, SNP 1155/21, 972 01 Bojnice, IČO: 41596404","1 000,00 € s DPH",03.08.2023,04.08.2023,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ",platná, 183/2020/SE,zverejnenie inzerátu,,"dodávateľ: Petit Press a.s., divízia Východ o.z., Letná 47, 040 01 Košice, IČO: 35790253","50,00 € s DPH",18.12.2020,21.12.2020,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 183/2021/SE,vodárenský a sanitárny materiál,,"dodávateľ: Ing. Erik Fürstenzeller - STERAD, Jazerná 1, 040 12 Košice, IČO: 52133923","950,00 € s DPH",27.08.2021,02.09.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 183/2022/TO,výmena adaptéra a tarifikátora,,"dodávateľ: Peter Benedik - BenTel, Hanojská 4, 040 13 Košice - Sídlisko Ťahanovce, IČO: 46506802","36,00 € s DPH",17.06.2022,17.06.2022,,platná, 183/2023/SE,prečistenie kanalizácie,,"dodávateľ: PROFI-KANAL s.r.o., Južná trieda 82, 040 01 Košice, IČO: 44656068","250,00 € s DPH",04.08.2023,08.08.2023,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ",platná, 184/2020/PP,zdravotechnický materiál,,"dodávateľ: Ing. Erik Furstenzeller - STERAD, Jazerná 1, 040 12 Košice, IČO: 52133923","532,54 € s DPH",22.12.2020,28.12.2020,,platná, 184/2021/SE,upratovanie exteriérových plôch,,"dodávateľ: BUZGÓ registrovaný sociálny podnik, s.r.o., Krásnohorská Dlhá Lúka 165, 049 45 Krásnohorská Dlhá Lúka, IČO: 52386456","1 200,00 € s DPH",30.08.2021,02.09.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 184/2022/KU,deratizácia,,"dodávateľ: Daniel Repka - DERATEX-EKO, ul. Pokroku 16, Košice 04001, IČO: 10689877","40,00 € s DPH",20.06.2022,23.06.2022,,platná, 184/2023/FU,odstránenie poruchy na EZS,,"dodávateľ: Ing. Peter Lemesányi - IPL, Európska trieda 11, 040 13 Košice, IČO: 37523881","40,00 € s DPH",08.08.2023,09.08.2023,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ",platná, 185/2021/KU,"výmena stupačkového uzáveru, ventilov, plavákov a vypúšťacích uzáverov",,"dodávateľ: Slavomír Rusnák, Ťahanovská 2421/3, 040 13 Košice - Ťahanovce, IČO: 45360545","1 600,00 € s DPH",31.08.2021,02.09.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 185/2022/FU,palivové drevo,,"dodávateľ: LESY SR, s.p. OZ Vihorlat, Cemerianska 136, 09303 Vranov nad Topľov, IČO: 36038351","1 500,00 € s DPH",22.06.2022,23.06.2022,,platná, 185/2023/FU,"vyčistenie strešných žľabov, lokálne čistenie striech,pretmelenie spojov na svetlíkoch",,"dodávateľ: Michal Holovka - SMUP, Kurská 17, 040 22 Košice, IČO: 10814825","1 750,00 € s DPH",14.08.2023,14.08.2023,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ",platná, 186/2021/SE,čistiace potreby,,"dodávateľ: KAMIKO - HYGIENE s.r.o., Kremnička 5, 974 03 Banská Bystrica, IČO: 45965340","200,00 € s DPH",31.08.2021,02.09.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 186/2022/FU,"oprava komínov a oplechovanie, oprava poškodených častí eternitovej krytiny",,"dodávateľ: Hajman.eu, s. r. o., Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 06534937","3 200,00 € s DPH",23.06.2022,23.06.2022,,platná, 186/2023/PA,demontáž starého zariadenia EPS a montáž nového zaradenia EPS,,"dodávateľ: ELKO SERVIS s.r.o., Šoltésovej 7, 040 01 Košice, IČO: 46216707","7 401,60 € s DPH",15.08.2023,15.08.2023,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ",platná, 187/2021/FU,zasklenie okenných výplní,,"dodávateľ: Alžbeta Gluchmanová - BETTY, Trnková 505/70, 04 014 Košice-Košická Nová Ves, IČO: 35423323","100,00 € s DPH",02.09.2021,02.09.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 187/2022/PA,odstránenie poruchy na telefónoch,,"dodávateľ: Peter Benedik - BenTel, Hanojská 4, 040 13 Košice - Sídlisko Ťahanovce, IČO: 34374973","60,00 € s DPH",23.06.2022,23.06.2022,,platná, 187/2023/SE,elektroinštalačný materiál,,"dodávateľ: PROFI - STAR, s.r.o., Kavečianska cesta 8/A, 040 01 Košice - Sever, IČO: 46258060","300,00 € s DPH",15.08.2023,15.08.2023,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ",platná, 188/2021/FU,zmena trasy dažďového zvodu,,"dodávateľ: FALCO EXCLUSIVE s.r.o., Národná trieda 71, 040 01 Košice, IČO: 46866272","1 350,00 € s DPH",02.09.2021,03.09.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 188/2022/PA,"demontáž topných telies, zváračské poráce a iné",,"dodávateľ: Slavomír Rusnák, Ťahanovská 2421/3, 040 13 Košice - Ťahanovce, IČO: 45360545","790,00 € s DPH",24.06.2022,27.06.2022,,platná, 188/2023/PA,odstránenie poruchy na telefónnej ústredni,,"dodávateľ: Peter Benedik - Bentel, Hanojská 1, 040 13 Košice sídlisko Ťahanovce, IČO: 34374973","45,00 € s DPH",16.08.2023,16.08.2023,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ",platná, 189/2021/SE,germicídne žiariče,,"dodávateľ: Hmotné rezervy Košického samosprávneho kraja, s. r. o., Strojárenská 3, 040 01 Košice, IČO: 45424462","7 035,84 € s DPH",06.09.2021,06.09.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 189/2022/PA,demontáž starej dlažby a pl. podlahy a pokládka PVC,,"dodávateľ: FALCO EXCLUSIVE, s. r. o., Národná trieda 71, 040 01 Košice, IČO: 46866272","1 432,00 € s DPH",24.06.2022,27.06.2022,,platná, 189/2023/PA,"výmena ventilu na TÚV,zváračské práce",,"dodávateľ: MK SERVIS SLOVAKIA s.r.o., Vodárenská 636/3, 040 01 Košice - mestská časť Sever, IČO: 53085078","1 300,00 € s DPH",17.08.2023,18.08.2023,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ",platná, 19/2020/Ku,maliarske práce - Strojárenská,,"dodávateľ: Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, 040 01 Košice","2 000,00 € s DPH",13.02.2020,17.02.2020,"JUDr. Ivona Farkašová, poverená riadením",platná, 19/2021/PP,vypracovanie PP,,"dodávateľ: SESPRO s.r.o., Palackého 7, 040 01 Košice, IČO: 50545922","480,00 € s DPH",08.02.2021,08.02.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správa majetku KSK",platná, 19/2022/KU,prečistenie kanalizácie,,"dodávateľ: PROFI - KANAL, s. r. o., Južná trieda 82, 040 01 Košice, IČO: 44656068","200,00 € s DPH",26.01.2022,26.01.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 19/2023/SE,výmena predných brzdných doštičiek,,"dodávateľ: AUTOLUX KOŠICE, s. r. o., Cintorínska 7, 040 01 Košice, IČO: 31670776","200,00 € s DPH",20.01.2023,23.01.2023,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 19/2024/TO,odstránenie poruchy na telefónnych klapkách na vnútornom tel. rozvode,,"dodávateľ: Peter Benedik - BenTel, Hanojská 4, 040 13 Košice - Sídlisko Ťahanovce, IČO: 34374973","50,00 € s DPH",19.01.2024,19.01.2024,Mgr. Vladimír Milistenfer,platná, 190/2021/FU,oprava strešnej vpuste,,"dodávateľ: EURO-PLECH, s.r.o., Hunyadiho 29, 045 01 Moldava nad Bodvou, IČO: 36602167","150,00 € s DPH",06.09.2021,06.09.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 190/2022/TO,maliarske práce,,"dodávateľ: Slavomír Rusnák, Ťahanovská 2421/3, 040 13 Košice - Ťahanovce, IČO: 45360545","530,00 € s DPH",28.06.2022,01.07.2022,,platná, 190/2023/FU,"nákladka,výkladka a preprava VZT",,"dodávateľ: Sociálny podnik KSK, s.r.o., r.s.p., Nám. Maratónu Mieru 1, 042 66 Košice, IČO: 53000064","200,00 € s DPH",21.08.2023,21.08.2023,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ",platná, 191/2021/TO,preverenie funkčnosti telefónnych rozvodov,,"dodávateľ: Peter Benedik - BenTel, Hanojská 4, 040 13 Košice-Sídlisko Ťahanovce, IČO: 34374973","30,00 € s DPH",06.09.2021,07.09.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 191/2023/FU,oprava funkčnosti internetových pripojení,,"dodávateľ: Ing. Peter Lemesányi - ipl, Európska trieda 11, 040 13 Košice, IČO: 37523881","135,00 € s DPH",23.08.2023,23.08.2023,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 192/2021/TO,odborná skúška výťahov,,"dodávateľ: TUCHYŇA VÝŤAHY, s.r.o., Letná 27, 040 01 Košice, IČO: 45378398","600,00 € s DPH",08.09.2021,09.09.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 192/2022/FU,úprava ovládania brány + ovládače,,"dodávateľ: ing. Peter Lemesányi - ipl, Európska trieda 11, 040 13 Košice, IČO: 37523881",,30.06.2022,01.07.2022,,platná, 192/2023/PA,elektroinštalačné práce,,"dodávateľ: Slavomír Rusnák, Ťahanovská 2421/3, 040 13 Košice, IČO: 45360545","2 500,00 € s DPH",24.08.2023,24.08.2023,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 193/2021/PA,oprava zariadenia elektrickej signalizácie,,"dodávateľ: ELKO SERVIS s. r. o., Šoltésovej 7, 040 01 Košice, IČO: 46216707","298,20 € s DPH",08.09.2021,09.09.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 193/2022/SE,elektroinštalačný materiál,,"dodávateľ: PROFI - STAR, s. r. o., Južná trieda 44, 040 01 Košice, IČO: 46238060","400,00 € s DPH",30.06.2022,01.07.2022,,platná, 193/2023/SE,krovinorez FS240 s príslušenstvom,,"dodávateľ: STÉNIA, a. s., Poštová 11, 040 01 Košice, IČO: 36204871","1 000,00 € s DPH",24.08.2023,24.08.2023,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 194/2021/TO,prenájom vysokozdvižnej plošiny,,"dodávateľ: REFAL PLOŠINY, s. r. o., Člnková 2469/38, 040 01 Košice - Ďžungľa, IČO: 6654551","174,00 € s DPH",13.09.2021,13.09.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 194/2022/SE,vodárenský a sanitárny materiál,,"dodávateľ: Ing. Erik Fürstenzeller - STERAD, Jazerná 1, 040 12 Košice, IČO: 52133923","1 100,00 € s DPH",30.06.2022,01.07.2022,,platná, 194/2023/KU,pokosenie trávnatej plochy,,"dodávateľ: Euroboma, s. r. o., Zemplínska 22, 040 01 Košice, IČO: 50633287","540,00 € s DPH",25.08.2023,25.08.2023,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 195/2021/TO,vyprostenie kadávera vrátane demontáže a montáže zníženého stropu,,"dodávateľ: Daniel Repka - DERATEX-EKO, Pokroku 16, 040 11 Košice, IČO: 10689877","384,00 € s DPH",13.09.2021,13.09.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 195/2022/FU,obedy Inovce,,"dodávateľ: Pestucci, s. r. o., Nad Laborcom 1769/4, 07101 Michalovce, IČO: 47691221","3 500,00 € s DPH",01.07.2022,04.07.2022,,platná, 195/2023/SE,elektroinštalačný materiál,,"dodávateľ: PROFI-STAR, s.r.o., Kavečianska cesta 8/A, 040 01 Košice, IČO: 46258060","250,00 € s DPH",31.08.2023,31.08.2023,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 196/2021/TO,pretesnenie okien,,"dodávateľ: Ondrej Pačut, Teplého 3, 040 17 Košice - Barca, IČO: 17088071","90,00 € s DPH",13.09.2021,13.09.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 196/2022/FU,odvoz konárov,,"dodávateľ: FALCO EXCLUSIVE, s. r. o., Národná trieda 71, 040 01 Košice, IČO: 46866272","100,00 € s DPH",01.07.2022,04.07.2022,,platná, 196/2023/SE,sanitárny a vodárenský materiál,,"dodávateľ: Ing. Erik Furstenzeller - STERAD, Jazerná 1, 040 12 Košice, IČO: 52133923","1 500,00 € s DPH",31.08.2023,31.08.2023,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 197/2021/SE,inzerát,,"dodávateľ: Petit Press, a.s., divízia východ, o.z., Letná 47, 040 01 Košice, IČO: 35790253","50,00 € s DPH",13.09.2021,13.09.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 197/2022/PA,dezinsekcia priestorov,,"dodávateľ: Daniel Repka - DERATEX-EKO, ul. Pokroku 16, Košice 04001, IČO: 10689877","60,00 € s DPH",04.07.2022,07.07.2022,,platná, 197/2023/Ku,deratizácia,,"dodávateľ: Daniel Repka DERATEX - EKO, Pokroku 16, 040 01 Košice, IČO: 10689877","60,00 € s DPH",31.08.2023,31.08.2023,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 198/2021/SE,respirátory,,"dodávateľ: ROVDER, s.r.o., Priemyselná 4, 040 01 Košice, IČO: 44754442","80,00 € s DPH",13.09.2021,13.09.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 198/2022/PA,pretlačenie upchatej kanalizácie,,"dodávateľ: Tibor Illéš, Lomnická 13, 040 01 Košice, IČO: 10686258","300,00 € s DPH",04.07.2022,07.07.2022,,platná, 198/2023/FU,výmena podlahy v kuchynke,,"dodávateľ: Marek Mráz, Kendice 204, 08 201 Kendice, IČO: 53283031","1 150,00 € s DPH",04.09.2023,25.09.2023,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ",platná, 199/2021/FU,vytýčenie hranice pozemkov,,"dodávateľ: GEOkreativ, spol. s r. o., Školská 97/7, 044 20 Malá Ida, IČO: 36830526","100,00 € s DPH",14.09.2021,16.09.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 199/2022/KU,orezanie dvoch líp,,"dodávateľ: Ing. Martin Kolník VELES, Tatranská 5265/20, 080 01 Prešov, IČO: 54107016","600,00 € s DPH",06.07.2022,07.07.2022,,platná, 199/2023/TO,odstránenie poruchy telefónnej ústredne a na telefónnej klapke,,"dodávateľ: Peter Benedik - Bentel, Hanojská 4, 040 13 Košice sídlisko Ťahanovce, IČO: 34374973","75,00 € s DPH",05.09.2023,25.09.2023,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ",platná, 2/2020/Ku,prenájom mobilného WC - Strojárenská,,"dodávateľ: TOI TOI & DIXI s.r.o., Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava, IČO: 42093937","48,00 € s DPH",10.01.2020,10.01.2020,"JUDr. Ivona Farkoašová, poverená riadením",platná, 2/2021/Ku,prenájom mobilného WC na rok 2021,,"dodávateľ: TOI TOI & DIXI s.r.o., Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava, IČO: 36383074","48,00 € s DPH",13.01.2021,14.01.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 2/2022/SE,čistiace potreby,,"dodávateľ: KAMIKO - HYGIENE, s. r. o., Kremnička 5, 974 03 Banská Bystrica, IČO: 45965340","300,00 € s DPH",04.01.2022,10.01.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 2/2023/KU,zasklenie vstupných dverí,,"dodávateľ: Alžbeta Gluchmanová - BETTY, Trnková 70, 040 14 Košice - Košická Nová Ves, IČO: 35423323","500,00 € s DPH",04.01.2023,05.01.2023,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 20/2020/To,oprava telef. klapky - ZZ Juh,,"dodávateľ: BenTel s.r.o., Hanojská 4/2546, 040 13 Košice, IČO: 46506802","60,00 € s DPH",13.02.2020,17.02.2020,"JUDr. Ivona Farkašová, poverená riadením",platná, 20/2021/PP,oprava bleskozvodu,,"dodávateľ: H-MONT s.r.o., Osloboditeľov 12, 082 04 Drienov, IČO: 36833371","3 245,52 € s DPH",11.02.2021,15.02.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 20/2022/PA,dodávka a montáž akumulátorov k zariadeniu elektrickej požiarnej signalizácie,,"dodávateľ: ELKO SERVIS, s. r. o., Šoltésovej 7, 040 01 Košice, IČO: 46216707","159,60 € s DPH",26.01.2022,27.01.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 20/2023/TO,diagnostika poruchy zásuvkového obvodu,,"dodávateľ: ELTROM, s. r. o., Starozagorská 2. 040 23 Košice, IČO: 45540250","120,00 € s DPH",25.01.2023,25.01.2023,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 20/2024/KU,prečistenie kanalizácie,,"dodávateľ: PROFI-KANAL s.r.o., Južná trieda 82, 040 01 Košice, IČO: 44656068","250,00 € s DPH",22.01.2024,15.01.2024,Mgr. Vladimír Milistenfer,platná, 200/2021/PA,dodanie a výmena batérií na stoličkový výťah,,"dodávateľ: Ridop s.r.o., Dostojevského rad 2543/1, 811 09 Bratislava, IČO: 51158973","198,00 € s DPH",14.09.2021,16.09.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 200/2022/TO,oprava počítača,,"dodávateľ: RAMcom, s.r.o., Poštová 14, 040 01 Košice, IČO: 43889395","122,18 € s DPH",06.07.2022,07.07.2022,,platná, 200/2023/TO,vykonanie dezinsekcie,,"dodávateľ: Daniel Repka Deratex EKO, Pokroku 16, 040 11 Košice, IČO: 10689877","1 080,00 € s DPH",05.09.2023,25.09.2023,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ",platná, 201/2021/TO,odstránenie poruchy na telefónnom rozvode,,"dodávateľ: Peter Benedik - BenTel, Hanojská 4, 040 13 Košice-Sídlisko Ťahanovce, IČO: 34374973","45,00 € s DPH",20.09.2021,21.09.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 201/2022/PA,preloženie telefónnej klapky,,"dodávateľ: Peter Benedik - BenTel, Hanojská 4, 040 13 Košice - Sídlisko Ťahanovce, IČO: 34374973","60,00 € s DPH",07.07.2022,07.07.2022,,platná, 201/2023/TO,oprava zatekajúcej časti strechy,,"dodávateľ: IZOLPLAST, s.r.o., Rastislavova 87/A, 040 01 Košice, IČO: 36217905","2 049,96 € s DPH",11.09.2023,25.09.2023,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ",platná, 202/2021/PA,výmena podlahovej krytiny za záťažové PVC,,"dodávateľ: FALCO EXCLUSIVE s.r.o., Národná trieda 71, 040 01 Košice, IČO: 46866272","1 944,60 € s DPH",22.09.2021,22.09.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 202/2022/PA,úprava vnútorných rozvodov tel. káblov,,"dodávateľ: Peter Benedik - BenTel, Hanojská 4, 040 13 Košice - Sídlisko Ťahanovce, IČO: 34374973","65,00 € s DPH",07.07.2022,07.07.2022,,platná, 202/2023/FU,12 ks tieniacich žalúzií s montážou,,"dodávateľ: D.S. Group s.r.o., Sokoľ 841, 044 31 Sokoľ, IČO: 48208744","500,00 € s DPH",11.09.2023,25.09.2023,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ",platná, 203/2021/SE,ochranné pracovné prostriedky,,"dodávateľ: GoBaKo, s. r. o., Holubyho 12, 040 01 Košice, IČO: 36197670","500,00 € s DPH",22.09.2021,18.10.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 203/2022/KU,servis služobného kávovaru,,"dodávateľ: Ing. Ľubor Kolesár KUBIS, Thurzova 12, 040 01 Košice, IČO: 41036867","110,00 € s DPH",07.07.2022,08.07.2022,,platná, 203/2023/KU,prečistenie kanalizácie,,"dodávateľ: PROFI-KANAL s.r.o., Južná trieda 82, 040 01 Košice, IČO: 44656068","250,00 € s DPH",04.09.2023,25.09.2023,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ",platná, 204/2021/SE,pripojenie objektov na pult centralizovanej ochrany,,"dodávateľ: G1 MONITOR, s. r. o., Jesenského 12, 040 01 Košice, IČO: 31702333","3 000,00 € s DPH",24.09.2021,24.09.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 204/2022/FU,rozobratie starého nábytku a odvoz a likvidácia,,"dodávateľ: FALCO EXCLUSIVE, s. r. o., Národná trieda 71, 040 01 Košice, IČO: 46866272","100,00 € s DPH",11.07.2022,11.07.2022,,platná, 204/2023/FU,oprava oplotenia,,"dodávateľ: Profil Invest Slovakia s.r.o., Staničná 1250, 093 01 Vranov nad Topľov, IČO: 36823945","2 700,00 € s DPH",14.09.2023,25.09.2023,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ",platná, 205/2021/SE,inštalácia ovládačov tlačiarne,,"dodávateľ: RAMcom, s.r.o., Poštová 15, 040 01 Košice, IČO: 43889395","30,00 € s DPH",23.09.2021,23.09.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 205/2022/FU,dodanie a montáž zariadení na prenos zvuku a obrazu z kamerového systému,,"dodávateľ: IT alarm, s. r. o., Hroncova 1, 040 01 Košice, IČO: 35926252","1 850,00 € s DPH",11.07.2022,12.07.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 205/2023/TO,odstránenie poruchy EZZ,,"dodávateľ: IT alarm, spol. s.r.o., Hroncova ul. č. 1, 04001 Košice, IČO: 35926252","137,76 € s DPH",14.09.2023,25.09.2023,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ",platná, 206/2021/TO,odstránenie poruchy na telefónnom rozvode,,"dodávateľ: Peter Benedik - BenTel, Hanojská 4, 040 13 Košice-Sídlisko Ťahanovce, IČO: 34374973","45,00 € s DPH",27.09.2021,29.09.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 206/2022/FU,porez a uloženie dreva,,"dodávateľ: AGRO - FOREST, s. r. o., Krivošťanská 388, 072 22 Strážske, IČO: 46111662","720,00 € s DPH",12.07.2022,12.07.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 206/2023/FU,dodanie a montáž 4 ks tlačných ventilov a vodomer,,"dodávateľ: PROSERVIS Strážske, s.r.o., Mierová 1305/101, 072 22 Strážske, IČO: 36727466","600,00 € s DPH",18.09.2023,25.09.2023,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ",platná, 207/2021/TO,výmena sklenenej výplne okna,,"dodávateľ: Ondrej Pačut, Teplého 3, 040 17 Košice - Barca, IČO: 17088071","30,00 € s DPH",27.09.2021,29.09.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 207/2022/FU,oprava/výmena 1ks kamery,,"dodávateľ: ing. Peter Lemesányi - ipl, Európska trieda 11, 040 13 Košice, IČO: 37523881","200,00 € s DPH",12.07.2022,12.07.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 207/2023/FU,pokosenie trávnatých plôch,,"dodávateľ: Michal Holovka - SMUP, Kurská 17, 040 22 Košice, IČO: 10814825","1 310,00 € s DPH",18.09.2023,25.09.2023,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ",platná, 208/2021/TO,oprava rozdeľovača kúrenia a výmena ventilov,,"dodávateľ: MK SERVIS SLOVAKIA, s. r. o., Vodárenská 636/3, 040 01 Košice - mestská časť Sever, IČO: 53085078","2 824,00 € s DPH",27.09.2021,29.09.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 208/2022/FU,elektroinštalačný materiál,,"dodávateľ: PROFI - STAR, s. r. o., Južná trieda 44, 040 01 Košice, IČO: 46238060","500,00 € s DPH",14.07.2022,15.07.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 208/2023/KU,orez stromov a štiepkovanie,,"dodávateľ: CORTES DF, s.r.o., Staré 1, 072 23 Staré, IČO: 55474497","550,00 € s DPH",21.09.2023,25.09.2023,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ",platná, 209/2021/FU,oprava vonkajšieho schodiska,,"dodávateľ: D.S. Group, s. r. o., Sokoľ 841, 044 31 Sokoľ, IČO: 48208744","2 000,00 € s DPH",27.09.2021,29.09.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 209/2022/SE,zasklenie okna,,"dodávateľ: Alžbeta Gluchmanová - BETTY, Trnková 70, 040 14 Košice - Košická Nová Ves, IČO: 35423323","100,00 € s DPH",14.07.2022,15.07.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 209/2023/FU,odborné prehliadky bezpečnostných systémov EZS,,"dodávateľ: Ing. Peter Lemesányi - ipl, Európska trieda 11, 040 13 Košice, IČO: 37523881","1 400,00 € s DPH",27.09.2023,28.09.2023,Mgr. Vladimír Milistenfer,platná, 21/2020/To,výmena akumulátora - ZZ Juh,,"dodávateľ: CI-servis Sk, s.r.o., Werferova 1, 040 11 Košice, IČO: 36725846","87,60 € s DPH",13.02.2020,17.02.2020,"JUDr. Ivona Farkašová, poverená riadením",platná, 21/2021/To,oprava telef. klapky,,"dodávateľ: RADIX s.r.o., Za Mostom 12, 040 18 Košice, IČO: 31700462","15,98 € s DPH",16.02.2021,16.02.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správa majetku KSK",platná, 21/2022/PA,oprava WC,,"dodávateľ: BOBOR - STAVEBNÁ, VÝROBNÁ, INŽINIERSKA A OBCHODNÁ ČINNOSŤ, s. r. o., Čárskeho 7, 040 01 Košice - Sever, IČO: 36191345","70,00 € s DPH",26.01.2022,27.01.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 21/2023/PA,výroba a montáž pozinkovaných roštov,,"dodávateľ: Peter Gecik, Starozagorská 2. 040 23 Košice, IČO: 40413951","600,00 € s DPH",25.01.2023,26.01.2023,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 21/2024/KU,prečistenie kanalizácie,,"dodávateľ: PROFI - KANAL, s. r. o., Južná trieda 82, 040 01 Košice, IČO: 44656068","500,00 € s DPH",24.01.2024,24.01.2024,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 210/2021/TO,oprava slaboprúdových rozvodov,,"dodávateľ: Peter Benedik - BenTel, Hanojská 4, 040 13 Košice-Sídlisko Ťahanovce, IČO: 34374973","30,00 € s DPH",28.09.2021,29.09.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 210/2023/SE,vodárenský a sanitárny materiál,,"dodávateľ: Ing. Erik Fürstenzeller - STERAD, Jazerná 1, 040 12 Košice, IČO: 52133923","700,00 € s DPH",26.09.2023,28.09.2023,Mgr. Vladimír Milistenfer,platná, 211/2021/KU,prečistenie kanalizácie,,"dodávateľ: PROFI - KANAL s.r.o., Južná trieda 1598/82, 040 01 Košice, IČO: 44656068","200,00 € s DPH",28.09.2021,29.09.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 211/2022/FU,pokosenie plôch,,"dodávateľ: euroboma, s. r. o., Zemplínska 22, 040 01 Košice, IČO: 50633287","190,00 € s DPH",15.07.2022,19.07.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 211/2023/SE,zverejnenie inzeráru,,"dodávateľ: Petit Press a.s., divízia Východ o.z., Lazaretská 12, 811 08 Bratislava, IČO: 35790253","50,00 € s DPH",28.09.2023,28.09.2023,Mgr. Vladimír Milistenfer,platná, 212/2021/SE,elektroinštalačný materiál,,"dodávateľ: PROFI - STAR, s.r.o., Kavečianska cesta 8/A, 040 01 Košice, IČO: 46258060","600,00 € s DPH",28.09.2021,29.09.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 212/2022/FU,úprava kancelárskych priestorov,,"dodávateľ: LOVIS Plus, s. r. o., Južná trieda 119, 040 01 Košice, IČO: 50157833","11 500,00 € s DPH",18.07.2022,19.07.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 212/2023/SE,čistiace a ochranné prostriedky,,"dodávateľ: Ing. Tomáš Dzurňák - D & D, Južná trieda 78, 040 01 Košice, IČO: 14382857","320,00 € s DPH",28.09.2023,28.09.2023,Mgr. Vladimír Milistenfer,platná, 213/2021/SE,vodárenský a sanitárny materiál,,"dodávateľ: Ing. Erik Fürstenzeller - STERAD, Jazerná 1, 040 12 Košice, IČO: 52133923","850,00 € s DPH",28.09.2021,29.09.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 213/2022/FU,dodanie a montáž kamerového systému,,"dodávateľ: ing. Peter Lemesányi - ipl, Európska trieda 11, 040 13 Košice, IČO: 37523881","12 000,00 € s DPH",19.07.2022,19.07.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 213/2023/SE,elektronický výstup z projektovej dokumentácie,,"dodávateľ: IDS Košice, s.r.o., Kmeťova 13, 040 01 Košice, IČO: 36569488","100,00 € s DPH",28.09.2023,28.09.2023,Mgr. Vladimír Milistenfer,platná, 214/2021/SE,respirátory FFP2,,"dodávateľ: ROVDER, s.r.o., Priemyselná 4, 040 01 Košice, IČO: 44754442","160,00 € s DPH",28.09.2021,29.09.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 214/2022/FU,orez konárov stromov,,"dodávateľ: Hajman.eu, s. r. o., Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 06534937","300,00 € s DPH",19.07.2022,19.07.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 214/2023/SE,elektroinštalačný materiál,,"dodávateľ: PROFI - STAR s.r.o., Kavečianska cesta 8/A, 040 01 Košice, IČO: 46258060","400,00 € s DPH",28.09.2023,28.09.2023,Mgr. Vladimír Milistenfer,platná, 215/2021/SE,kancelársky papier A4,,"dodávateľ: ROVDER, s.r.o., Priemyselná 4, 040 01 Košice, IČO: 44754442","160,00 € s DPH",28.09.2021,29.09.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 215/2022/PA,monitoring kanalizačného potrubia,,"dodávateľ: PROFI - KANAL, s. r. o., Južná trieda 82, 040 01 Košice, IČO: 44656068","100,00 € s DPH",20.07.2022,20.07.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 215/2023/SE,hygienické potreby,,"dodávateľ: KAMIKO-HYGIENE s.r.o., Kremnička 5, 974 03 Banská Bystrica, IČO: 45965340","600,00 € s DPH",04.10.2023,04.10.2023,Mgr. Vladimír Milistenfer,platná, 216/2021/SE,dezinfekcia+vinylové rukavice,,"dodávateľ: Ing. Tomáš Dzurňák - D & D, Južná trieda 78, 040 01 Košice, IČO: 14382857","2 500,00 € s DPH",28.09.2021,29.09.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 216/2022/PA,oprava vnútorného osvetlenia,,"dodávateľ: Ing. Vladimír Tomšík, Rosná 1515/10, 040 01 Košice - Juh, IČO: 34860711","100,00 € s DPH",20.07.2022,21.07.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 216/2023/SE,servis a oprava tlačiarne,,"dodávateľ: KV2M Trade s.r.o., Obrody 2, 040 11 Košice, IČO: 54770921","100,00 € s DPH",04.10.2023,04.10.2023,Mgr. Vladimír Milistenfer,platná, 217/2021/SE,pripojenie objektových zariadení elektronických zabepečovacích systémov,,"dodávateľ: IT alarm, spol. s r. o., Hroncova 1, 040 01 Košice, IČO: 35926252","300,00 € s DPH",28.09.2021,29.09.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 217/2022/FU,pokosenie trávnatých plôch,,"dodávateľ: FALCO EXCLUSIVE, s. r. o., Národná trieda 71, 040 01 Košice, IČO: 46866272","1 800,00 € s DPH",22.07.2022,22.07.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 217/2023/KU,prečistenie kanalizácie,,"dodávateľ: Profikanál s.r.o., Južná trieda 82, 040 01 Košice, IČO: 44656068","250,00 € s DPH",04.10.2023,04.10.2023,Mgr. Vladimír Milistenfer,platná, 218/2021/SE,upratovanie exteriérových plôch,,"dodávateľ: BUZGÓ registrovaný sociálny podnik, s. r. o., Krásnohorská Dlhá Lúka 165, 049 45 Krásnohorská Dlhá Lúka, IČO: 52366456","1 100,00 € s DPH",30.09.2021,30.09.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 218/2022/PA,dodanie a montáž parkovacej zábrany,,"dodávateľ: RPL Slovakia, s. r. o., Mikovíniho 31/27, 040 11 Košice, IČO: 44875151","420,00 € s DPH",22.07.2022,22.07.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 218/2023/KU,servis klimatizačných zariadení,,"dodávateľ: Ing. Robert Bako - EKOPULZ, Čordákova 39, 040 11 Košice, IČO: 37264940","900,00 € s DPH",05.10.2023,09.10.2023,Mgr. Vladimír Milistenfer,platná, 219/2021/TO,stiahnutie a inštalácia najnovšieho ovládača tlačiarne,,"dodávateľ: RAMcom, s. r. o., Poštová 14, 040 01 Košice - mestská časť Staré mesto, IČO: 43889395","18,00 € s DPH",29.09.2021,30.09.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 219/2022/SE,inzerát,,"dodávateľ: Petit Press, a. s., divízia Východ, o. z., Letná 47, 040 01 Košice, IČO: 35790253","50,00 € s DPH",25.07.2022,25.07.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 219/2023/PA,demontáž a oprava EZS,,"dodávateľ: IT alarm, spol. s.r.o., Hroncova 1, 040 01 Košice, IČO: 35926252","239,04 € s DPH",06.10.2023,09.10.2023,Mgr. Vladimír Milistenfer,platná, 22/2020/Pa,preprogramovanie ústredne - ZZ Sever,,"dodávateľ: BenTel, Hanojská 4, 040 13 Košice, IČO: 34374973","80,00 € s DPH",18.02.2020,19.02.2020,"JUDr. Ivona Farkašová, poverená riadením",platná, 22/2020/Pa,preprogramovanie ústredne - ZZ Sever,,"dodávateľ: Peter Benedik - BenTel, Hanojská 4, 040 13 Košice, IČO: 34374973","80,00 € s DPH",18.02.2020,,,platná, 22/2021/sek.,inzerát,,"dodávateľ: Petit Press, Letná 47, 040 01 Košice, IČO: 35790253","50,00 € s DPH",17.02.2021,18.02.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 22/2022/SE,inzerát,,"dodávateľ: Petit Press, a. s., divízia Východ, o. z., Letná 47, 040 01 Košice, IČO: 35790253","50,00 € s DPH",27.01.2022,27.01.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 22/2023/FU,štiepkovanie konárov a orezaných stromov,,"dodávateľ: Správa ciest Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, IČO: 35555777","400,00 € s DPH",26.01.2023,27.01.2023,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 22/2024/SE,vykonanie ročnej účtovnej uzávierky za rok 2023,,"dodávateľ: IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy, Československej armády 1174/20, 041 18 Košice, IČO: 00162957","80,00 € s DPH",24.01.2024,24.01.2024,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 220/2021/FU,výroba samolepiek na parkovacie tabule,,"dodávateľ: BEREN ATELIER, s. r. o., Tranovského 1, 040 01 Košice - mestská časť Juh, IČO: 36186074","30,00 € s DPH",30.09.2021,01.10.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 220/2022/FU,mobilné WC,,"dodávateľ: TOI TOI a DIXI, s.r.o., Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava, IČO: 36383074","66,00 € s DPH",25.07.2022,29.07.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 220/2023/PA,doplnenie 2 ks hlásičov k EZS,,"dodávateľ: ELKO SERVIS s.r.o., Šoltésovej 7, 040 01 Košice, IČO: 46216707","235,20 € s DPH",06.10.2023,09.10.2023,Mgr. Vladimír Milistenfer,platná, 221/2021/SE,čistiace potreby,,"dodávateľ: KAMIKO - HYGIENE, s. r. o., Kremnička 5, 974 03 Banská Bystrica, IČO: 45965340","200,00 € s DPH",04.10.2021,04.10.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 221/2022/PA,dodávka technológie a práce,,"dodávateľ: Veolia energia Východné Slovensko, s.r.o., Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice, IČO: 36179345","6 657,82 € s DPH",26.07.2022,29.07.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 221/2023/SE,dezinfekcia,,"dodávateľ: Hmotné rezervy Košického samosprávneho kraja, s.r.o., Strojárenská 3, 040 01 Košice, IČO: 45424462","820,00 € s DPH",09.10.2023,09.10.2023,Mgr. Vladimír Milistenfer,platná, 222/2021/KU,oprava istenia čerpadla,,"dodávateľ: SQS Košice, spol. s r. o., Zimná 90, 044 14 Čaňa, IČO: 36191493","160,00 € s DPH",05.10.2021,05.10.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 222/2022/PA,náhradný zdroj elektriny,,"dodávateľ: Východoslovenská distribučná, a.s., divízia Enerkos, Teplárenská 15 B, Košice, IČO: 36599361","900,00 € s DPH",26.07.2022,29.07.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 222/2023/SE,dátový rozvádzač,,"dodávateľ: Datacomp, s.r.o., Moldavská cest 49, 040 11 Košice, IČO: 36212466","200,00 € s DPH",10.10.2023,12.10.2023,Mgr. Vladimír Milistenfer,platná, 223/2022/KU,odvoz a likvidácia odpadu,,"dodávateľ: Technické služby mesta Gelnica, Hnilecká 2, 056 01 Gelnica, IČO: 00045969","500,00 € s DPH",26.07.2022,29.07.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 223/2023/SE,kancelárske potreby,,"dodávateľ: LUXA-PAPIER, sro, Poštová 17, 040 01 Košice, IČO: 36584916","200,00 € s DPH",10.10.2023,12.10.2023,Mgr. Vladimír Milistenfer,platná, 224/2021/KU,demontáž a montáž obehového čerpadla,,"dodávateľ: THERMOGAS plus, s. r. o., Textilná 6, 040 12 Košice, IČO: 36194638","2 400,00 € s DPH",06.10.2021,06.10.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 224/2022/PA,elektroinštalačný materiál,,"dodávateľ: PROFI - STAR, s.r.o., Južná trieda 44, 040 01 Košice, IČO: 46258060","122,40 € s DPH",28.07.2022,29.07.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 224/2023/,,,,,,,,platná, 224/2023/KU,zasklenie okna,,"dodávateľ: Alžbeta Gluchmanová - BETTY, Trnková 70, 040 14 Košická Nová Ves, IČO: 35423323","50,00 € s DPH",11.10.2023,12.10.2023,Mgr. Vladimír Milistenfer,platná, 225/2021/FU,oprava odpadov na toaletách,,"dodávateľ: FALCO EXCLUSIVE, s. r. o., Národná trieda 71, 040 01 Košice, IČO: 46866272","3 800,00 € s DPH",06.10.2021,06.10.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 225/2022/PA,vodárenský a sanitárny materiál,,"dodávateľ: Ing. Erik Furstenzeller - STERAD, Jazerná 1, 040 12 Košice, IČO: 52133923","350,00 € s DPH",28.07.2022,29.07.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 225/2023/SE,elektroinštalačný materiál,,"dodávateľ: PROFI - STAR s.r.o., Kavečianska cesta 8/A, 040 01 Košice, IČO: 46258060","350,00 € s DPH",12.10.2023,16.10.2023,Mgr. Vladimír Milistenfer,platná, 226/2021/PA,maliarske práce,,"dodávateľ: Jozef Balla - JO-BA, Kpt. Jaroša 6, Košice - Dargovských hrdinov, IČO: 10826424","508,88 € s DPH",07.10.2021,07.10.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 226/2022/KU,mobilné WC - 4 ks,,"dodávateľ: TOI TOI a DIXI, s.r.o., Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava, IČO: 36383074","360,00 € s DPH",29.07.2022,29.07.2022,"Ing. Bernadeta Minarčíková, vedúci ekonóm Správy majetku KSK",platná, 226/2023/SE,ochranné pracovné prostriedky,,"dodávateľ: Gobako, s.r.o., Holubyho 12, 043 27 Košice, IČO: 36197670","600,00 € s DPH",13.10.2023,16.10.2023,Mgr. Vladimír Milistenfer,platná, 227/2021/FU,oprava dlažby na pavlači,,"dodávateľ: D.S. Group, s. r. o., Sokoľ 841, 044 31 Sokoľ, IČO: 48208744","2 000,00 € s DPH",11.10.2021,19.10.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 227/2022/PA,Pretlačenie kanalizácie,,"dodávateľ: Tibor Illés, Lomnická 13, 040 01 Košice, IČO: 10 686 258","95,00 € s DPH",01.08.2022,03.08.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ",platná, 227/2023/SE,vyhotovenie elektronickej formy realizačného projektu - PO Rekonštrukcia ZZ Juh,,"dodávateľ: HYDROARCH, s.r.o., Šafárikova 20, 080 01 Prešov, IČO: 36474894","250,00 € s DPH",13.10.2023,16.10.2023,Mgr. Vladimír Milistenfer,platná, 228/2021/FU,výroba parkovacích tabuliek s držiakmi,,"dodávateľ: BEREN ATELIER, s. r. o., Tranovského 1, 040 01 Košice, IČO: 36186074","100,00 € s DPH",12.10.2021,19.10.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 228/2022/PA,Vysekanie otvoru a osadenie nového okna - ZZ Sever,,"dodávateľ: FALCO EXCLUSIVE s.r.o., Národná trieda 71, 040 01 Košice, IČO: 46 866 272","1 680,50 € s DPH",01.08.2022,03.08.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ",platná, 228/2023/SE,jesenná celoplošná deratizácia,,"dodávateľ: Daniel Repka, DERATEX-EKO, Pokroku 16, 040 11 Košice, IČO: 10689877","1 300,00 € s DPH",16.10.2023,16.10.2023,Mgr. Vladimír Milistenfer,platná, 229/2021/FU,oprava a utesnenie okien,,"dodávateľ: D.S. Group, s. r. o., Sokoľ 841, 044 31 Sokoľ, IČO: 48208744","2 650,00 € s DPH",12.10.2021,18.10.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 229/2022/KU,Odborné prehliadky a skúšky technických zariadení,,"dodávateľ: Ing. Ivan Hrbáľ, Bukurešťská 16, 040 13 Košice, IČO: 37 523 406","1 000,00 € s DPH",01.08.2022,03.08.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ",platná, 229/2023/TO,oprava zariadenia EZS,,"dodávateľ: IT alarm, spol. s.r.o., Hroncova 1, 040 01 Košice, IČO: 35926252","642,82 € s DPH",18.10.2023,23.10.2023,Mgr. Vladimír Milistenfer,platná, 23/2020/Ku,prečistenie kanalizácie - Exnárova,,"dodávateľ: Profi - Kanal s.r.o., Južná tr. 82, 040 01 Košice, IČO: 44656068","150,00 € s DPH",17.02.2020,19.02.2020,"JUDr. Ivona Farkašová, poverená riadením",platná, 23/2021/sek.,ochranný respirátor - 1 000 ks,,"dodávateľ: ROVDER s.r.o., Priemyselná 4, 040 01 Košice, IČO: 44754442","390,00 € s DPH",23.02.2021,24.02.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 23/2022/SE,vypracovanie projektových a rozpočtových dokumentácií,,"dodávateľ: Sespro, s. r. o., Palackého 7, 040 01 Košice, IČO: 50545922","10 320,00 € s DPH",27.01.2022,27.01.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 23/2023/FU,lokalizovanie pretekajúceho miesta na streche,,"dodávateľ: Hajman.eu, s. r. o., Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 06534937","150,00 € s DPH",26.01.2023,27.01.2023,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 23/2024/PA,"výmena SIM karty,nahratie prenosu poplachov a úprava programu ústredne EZS, skúška prenosu medzi objektom a PC",,"dodávateľ: IT alarm, spol. s.r.o., Hroncova 1, 040 01 Košice, IČO: 35926252","129,60 € s DPH",24.01.2024,18.01.2024,Mgr. Vladimír Milistenfer,platná, 230/2021/SE,tonery,,"dodávateľ: ROVDER, s. r. o., Priemyselná 4, 040 01 Košice, IČO: 44754442","200,00 € s DPH",13.10.2021,18.10.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 230/2022/PA,Mimoriadne upratovanie po stavebných prácach a maľovaní,,"dodávateľ: BUZGÓ, r.s.p., s.r.o., Krásnohorská Dlhá Lúka 165, 049 45 Krásnohorská Dlhá Lúka, IČO: 52 366 456","550,00 € s DPH",01.08.2022,03.08.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ",platná, 230/2023/KU,oprava OST Bačíkova,,"dodávateľ: Ing. Ivan HRBÁĽ, Bukureštská 16, 040 13 Košice, IČO: 37523406","90,00 € s DPH",23.10.2023,23.10.2023,Mgr. Vladimír Milistenfer,platná, 231/2021/FU,vyhotovenie statického posudku,,"dodávateľ: Ing. Peter Lúčanský - STATIK-Projektová kancelária, Turgenevova 6, 040 01 Košice, IČO: 14383837","100,00 € s DPH",13.10.2021,19.10.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 231/2022/FU,Dodanie a montáž elektronického zabezpečovacieho systému s pripojením na pult centrálnej ochrany - Čierna nad Tisou,,"dodávateľ: Ing. Peter Lemesányi - ipl, Európska trieda 11, 040 13 Košice, IČO: 37 523 881","8 200,00 € s DPH",01.08.2022,03.08.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ",platná, 231/2023/PA,montáž zábran proti sadaniu kolubov,,"dodávateľ: Hajman.eu s.r.o., Príkop 843/4, Zábrdovice 602 00 Brna ČR, IČO: 06534937","588,00 € s DPH",23.10.2023,23.10.2023,Mgr. Vladimír Milistenfer,platná, 232/2021/KU,oprava štvorcestného ventilu,,"dodávateľ: MK SERVIS SLOVAKIA, s. r. o., Vodárenská 636/3, 040 01 Košice, IČO: 53085078","300,00 € s DPH",14.10.2021,18.10.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 232/2022/FU,Dodávka obedov pre utečencov - Inovce,,"dodávateľ: Pestucci s.r.o., Nad Laborcom 4, 071 01 Michalovce, IČO: 47 691 221","3 000,00 € s DPH",01.08.2022,03.08.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ",platná, 232/2023/PA,dodávka a montáž 12 ks žalúzií,,"dodávateľ: D.S. Group s.r.o., Sokoľ 841, 044 31 Sokoľ, IČO: 48208744","484,80 € s DPH",24.10.2023,24.10.2023,Mgr. Vladimír Milistenfer,platná, 233/2021/SE,servis služobného motorového vozidla,,"dodávateľ: Jozef Kolesár - PNEUSERVIS, Myslavská 194, 040 16 Košice - Myslava, IČO: 37738631","350,00 € s DPH",18.10.2021,18.10.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 233/2022/FU,Preventívna dezinsekcia objektu na Južnej triede 48 v Košiciach,,"dodávateľ: Deratex - Eko Daniel Repka, Pokroku 16, 040 01 Košice, IČO: 10 689 877","500,00 € s DPH",02.08.2022,03.08.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ",platná, 233/2023/SE,vyhotovenie notárskej zápisnice,,"dodávateľ: Notársky úrad JUDr. Silvia Pršebice, Murgašova 3, 040 01 Košice, IČO: 42100348","150,00 € s DPH",24.10.2023,24.10.2023,Mgr. Vladimír Milistenfer,platná, 234/2021/SE,inzerát,,"dodávateľ: Petit Press, a. s., divízia Východ, o. z., Letná 47, 040 01 Košice, IČO: 35790253","50,00 € s DPH",19.10.2021,19.10.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 234/2022/SE,Zverejnenie inzerátu,,"dodávateľ: Petit Press a.s., divízia Východ, o.z., Letná 47, 040 01 Košice, IČO: 35 790 253","50,00 € s DPH",02.08.2022,03.08.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ",platná, 234/2023,"vyhotovenie rozpočtu, vrátane výkaz výmer, pre stavbu Gelnica Turzov",,"dodávateľ: Sespro s.r.o., Palackého 7, 040 01 Košice, IČO: 50545922","300,00 € s DPH",24.10.2023,17.10.2023,Mgr. Vladimír Milistenfer,platná, 235/2021/PA,oprava PC a oprava telef. klapky,,"dodávateľ: Peter Benedik - BenTel, Hanojská 4, 040 13 Košice - Sídlisko Ťahanovce, IČO: 34374973","149,00 € s DPH",21.10.2021,21.10.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 235/2022/FU,vyhlčovanie a pokosenie pozemku,,"dodávateľ: Roman Hiriak, Tomášikova 16, 080 01 Prešov, IČO: 50504657","3 500,00 € s DPH",08.08.2022,08.08.2022,,platná, 235/2023/PA,prečistenie upchatej kanalizácie,,"dodávateľ: Illéš Tibor, Lomnická 13,040 01 Košice, IČO: 10686258","150,00 € s DPH",25.10.2023,25.10.2023,Mgr. Vladimír Milistenfer,platná, 236/2022/FU,výroba a montáž 2ks mreží,,"dodávateľ: Hajman.eu, s. r. o., Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 06534937","930,00 € s DPH",09.08.2022,09.08.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 236/2023/TO,havarijná výmena stúpačkových ventilov,,"dodávateľ: MK SERVIS SLOVAKIA s.r.o., Vodárenská 636/3, 040 01 Košice, IČO: 53085078","950,00 € s DPH",26.10.2023,26.10.2023,Mgr. Vladimír Milistenfer,platná, 237/2021/SE,overenie listín,,"dodávateľ: JUDr. Silvia Pršebice, notárka, Murgašova 3, 040 01 Košice, IČO: 42100348","550,00 € s DPH",21.10.2021,22.10.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 237/2022/FU,výroba a montáž 3ks vertikálnych žalúzií,,"dodávateľ: D.S. Group, s. r. o., Sokoľ 841, 044 31 Sokoľ, IČO: 48208744","355,00 € s DPH",09.08.2022,10.08.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 237/2023/FU,dodanie a montáž plechovej strešnej krytiny,,"dodávateľ: Hajman.eu s.r.o., Příkop 843/4, Zábrdovice 602 00 Brna ČR, IČO: 06534937","10 000,00 € s DPH",27.10.2023,30.10.2023,Mgr. Vladimír Milistenfer,platná, 238/2021/SE,"kalendáre,perá,korekčné pásky,dávkovače mydla",,"dodávateľ: ROVDER, s. r. o., Priemyselná 4, 040 01 Košice, IČO: 44754442","250,00 € s DPH",21.10.2021,21.10.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 238/2022/TO,maliarske práce,,"dodávateľ: Dopravné a ekologické stavby, s. r. o., Palackého 3073/14, 040 01 Košice-mestská časť Staré mesto, IČO: 52494101","2 207,60 € s DPH",10.08.2022,10.08.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 238/2023/PA,vodárenský a sanitárny materiál,,"dodávateľ: Ing. Erik Fürstenzeller - STERAD, Jazerná 1, 040 12 Košice, IČO: 52133923","1 400,00 € s DPH",30.10.2023,31.10.2023,Mgr. Vladimír Milistenfer,platná, 239/2021/SE,respirátory,,"dodávateľ: ROVDER, s. r. o., Priemyselná 4, 040 01 Košice, IČO: 44754442","150,00 € s DPH",21.10.2021,22.10.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 239/2022/PA,elektroinštalačný materiál,,"dodávateľ: PROFI - STAR, s. r. o., Kavečianska cesta 8/A, 040 01 Košice, IČO: 46258060","168,92 € s DPH",11.08.2022,12.08.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 239/2023/KU,pretesnenie svetlíkov na streche,,"dodávateľ: Zoidberg Projekt s.r.o., Račí potok 27, 040 01 Košice, IČO: 45577056","420,00 € s DPH",31.10.2023,31.10.2023,Mgr. Vladimír Milistenfer,platná, 24/2020/Ku,oprava vodovodnej prípojky - Strojárenská,,"dodávateľ: Davetec s.r.o., 044 81 Kysak 403, IČO: 46884769","2 800,00 € s DPH",18.02.2020,20.02.2020,"JUDr. Ivona Farkašová, poverená riadením",platná, 24/2021/PP,čistiace potreby,,"dodávateľ: KAMIKO-HYGIENE s.r.o., Kremnička 5, 974 03 B.Bystrica, IČO: 45965340","640,99 € s DPH",24.02.2021,25.02.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správa majetku KSK",platná, 24/2022/SE,úložné archívne boxy,,"dodávateľ: ROVDER, s. r. o., Priemyselná 4, 040 01 Košice, IČO: 44754442","120,00 € s DPH",27.01.2022,28.01.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 24/2023/FU,zresetovanie a nastavenie záznamového zariadenia a oprava zabezpečovacieho systému,,"dodávateľ: Ing. Peter Lemesányi - ipl, Európska trieda 11, 040 13 Košice, IČO: 37523881","270,00 € s DPH",26.01.2023,27.01.2023,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 24/2024/TO,represívna deratizácia,,"dodávateľ: Daniel Repka, DERATEX-EKO, Pokroku 16, 040 11 Košice, IČO: 10689877","48,00 € s DPH",25.01.2024,25.01.2024,Mgr. Vladimír Milistenfer,platná, 240/2021/FU,tlakové skúšky hasiacich prístrojov,,"dodávateľ: Vojtech Petrik, Východná 40, 044 71 Čečejovce, IČO: 30250412","350,00 € s DPH",22.10.2021,25.10.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 240/2022/FU,pokosenie trávnatých plôch,,"dodávateľ: FALCO EXCLUSIVE, s. r. o., Národná trieda 71, 040 01 Košice, IČO: 46866272","230,00 € s DPH",15.08.2022,16.08.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 240/2023/TO,"oprava dilatácie, vymaľovanie stropu a steny",,"dodávateľ: Dopravné a ekologické stavby, s.r.o., Palackého 7, 040 01 Košice, IČO: 52494101","1 663,20 € s DPH",03.11.2023,03.11.2023,Mgr. Vladimír Milistenfer,platná, 241/2022/KU,dodanie a výmena plynovej armatúry,,"dodávateľ: MUROSERVIS, s. r. o., Omská 1, 040 01 Košice, IČO: 36588555","1 350,00 € s DPH",17.08.2022,17.08.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 241/2023/SE,zverejnenie inzerátu,,"dodávateľ: Petit Press, a.s., divízia východ, o.z., Lazaretská 12, 811 08 Bratislava, IČO: 35790253","50,00 € s DPH",03.11.2023,03.11.2023,Mgr. Vladimír Milistenfer,platná, 242/2021/FU,"osadenie parkovacích stĺpikov a tabuliek, montáž domofónu a rozvodnej skrine",,"dodávateľ: FALCO EXCLUSIVE, s. r. o., Národná trieda 71, 040 01 Košice, IČO: 46866272","420,00 € s DPH",25.10.2021,25.10.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 242/2023/KU,prečistenie kanalizácie,,"dodávateľ: PROFI-KANAL s.r.o., Južná trieda 82, 040 01 Košice, IČO: 44656068","250,00 € s DPH",07.11.2023,07.11.2023,Mgr. Vladimír Milistenfer,platná, 243/2021/PA,elektroinštalačný materiál,,"dodávateľ: PROFI - STAR, s. r. o., Kavečianska cesta 8/A, 040 01 Košice, IČO: 46258060","885,06 € s DPH",28.10.2021,28.10.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 243/2022/FU,vypracovanie architektonickej štúdie,,"dodávateľ: JEGON, s. r. o., Š. Kukuru 12, 071 01 Michalovce, IČO: 36200336","12 000,00 € s DPH",17.08.2022,18.08.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 243/2023/SE,zverejnenie inzerátu,,"dodávateľ: Petit Press, a.s., divízia východ, o.z., Lazaretská 12, 811 08 Bratislava, IČO: 35790253","50,00 € s DPH",07.11.2023,07.11.2023,Mgr. Vladimír Milistenfer,platná, 244/2021/PA,vodárenský a sanitárny materiál,,"dodávateľ: Ing. Erik Fürstenzeller - STERAD, Jazerná 1, 040 12 Košice - Nad Jazerom, IČO: 52133923","1 288,88 € s DPH",28.10.2021,28.10.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 244/2022/TO,oprava PC,,"dodávateľ: RAMcom, s.r.o., Poštová 14, 040 01 Košice, IČO: 43889395","25,00 € s DPH",18.08.2022,19.08.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 244/2023/FU,vyklčovanie náletových drevín a vyčistenie pozemkov od odpadu,,"dodávateľ: CORTES DF, s.r.o., Staré 1, 072 23 Staré, IČO: 53035526","2 050,00 € s DPH",13.11.2023,13.11.2023,Mgr. Vladimír Milistenfer,platná, 245/2021/PA,upratovanie exteriérových plôch,,"dodávateľ: BUZGÓ registrovaný sociálny podnik, s. r. o., Krásnohorská Dlhá Lúka 165, 049 45 Krásnohorská Dlhá Lúka, IČO: 52366456","1 150,00 € s DPH",28.10.2021,28.10.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 245/2022/TO,prečistenie kanalizácie,,"dodávateľ: Tibor Illéš, Lomnická 13, 040 01 Košice, IČO: 10686258","95,00 € s DPH",19.08.2022,22.08.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 245/2023/SE,elektroinštalačný materiál,,"dodávateľ: PROFI - STAR s.r.o., Kavečianska cesta 8/A, 040 01 Košice, IČO: 46258060","550,00 € s DPH",13.11.2023,15.11.2023,Mgr. Vladimír Milistenfer,platná, 246/2021/PA,oplechovanie podhľadu,,"dodávateľ: BOBOR - STAVEBNÁ, VÝROBNÁ, INŽINIERSKA A OBCHODNÁ ČINNOSŤ, s. r. o., Čárskeho 7, 040 01 Košice - Sever, IČO: 36191345","1 297,00 € s DPH",03.11.2021,05.11.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 246/2022/FU,dodanie a montáž obehového čerpadla,,"dodávateľ: Martin Kuzma, Bernolákova 743/2, 073 01 Sobrance, IČO: 34833625","414,00 € s DPH",22.08.2022,23.08.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 246/2023/PA,montážne práce,,"dodávateľ: BERRIES MZ s.r.o., Hrubečská 72/11, 044 31 Kostoľany nad Hornádom, IČO: 53894219","447,76 € s DPH",14.11.2023,15.11.2023,Mgr. Vladimír Milistenfer,platná, 247/2021,zváračské skúšky,,"dodávateľ: STROJZVAR BaP, spol. s r. o., Nevädzová 3/1163, 040 01 Košice, IČO: 36210986","452,40 € s DPH",03.11.2021,08.11.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 247/2022/FU,dodanie a montáž audiovrátnika,,"dodávateľ: IT alarm, s. r. o., Hroncova 1, 040 01 Košice, IČO: 35926252","3 100,00 € s DPH",22.08.2022,23.08.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 247/2023/PA,vyčistenie plôch od holubieho trusu,,"dodávateľ: Lux Facility Management s.r.o., Prešovská cesta 31, 040 01 Košice, IČO: 36579769","155,16 € s DPH",20.11.2023,20.11.2023,Mgr. Vladimír Milistenfer,platná, 248/2021/KU,prečistenie kanalizácie,,"dodávateľ: PROFI - KANAL, s. r. o., Južná trieda 82, 040 01 Košice, IČO: 44656068","200,00 € s DPH",09.11.2021,11.11.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 248/2022/FU,čistiace prostriedky a náradie,,"dodávateľ: ADLERR, s. r. o., Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava, IČO: 36710369","450,00 € s DPH",22.08.2022,23.08.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 248/2023/PA,výmena ventilov a armatúr - havarijný stav,,"dodávateľ: MK SERVIS SLOVAKIA s.r.o., Vodárenská 636/3, 040 01 Košice, IČO: 53085078","2 400,00 € s DPH",23.11.2023,24.11.2023,Mgr. Vladimír Milistenfer,platná, 249/2021/PA,čistiace potreby,,"dodávateľ: KAMIKO - HYGIENE, s. r. o., Kremnička 5, 974 03 Banská Bystrica, IČO: 45965340","120,00 € s DPH",09.11.2021,11.11.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 249/2022/FU,dezinfekcia a ochranné rukavice,,"dodávateľ: KAMIKO - HYGIENE, s. r. o., Kremnička 5, 974 03 Banská Bystrica, IČO: 45965340","68,72 € s DPH",22.08.2022,23.08.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 249/2023/FU,kamerový monitoring odpadového potrubia a čistenie kanalizácie,,"dodávateľ: PROSERVIS Strážske, s.r.o., Mierová 1305/101, 072 22 Strážske, IČO: 36727466","960,00 € s DPH",28.11.2023,29.11.2023,Mgr. Vladimír Milistenfer,platná, 25/2020/To,oprava tarifikačného programu,,"dodávateľ: RADIX s.r.o., Za mostom 12, 040 18 Košice, IČO: 31700462","132,00 € s DPH",20.02.2020,26.02.2020,"JUDr. Ivona Farkašová, poverená riadením",platná, 25/2021/sek.,servis PC,,"dodávateľ: Ramcom, Poštova 14, 040 01 Košice, IČO: 43889395","200,00 € s DPH",24.02.2021,25.02.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 25/2022/FU,rozšírenie a úprava vzduchotechniky,,"dodávateľ: FALCO EXCLUSIVE, s. r. o., Národná trieda 71, 040 01 Košice, IČO: 46866272","1 800,00 € s DPH",28.01.2022,28.01.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 25/2023/KU,oprava elektronického vrátnika,,"dodávateľ: BARI ELEKTRONICS, s. r. o., SNP 986/32, 045 01 Moldava nad Bodvou, IČO: 44487088","160,00 € s DPH",30.01.2023,30.01.2023,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 25/2024/SE,vypracovanie projektových dokumentácií,,"dodávateľ: Sespro s.r.o., Palackého 1045/7, 040 01 Košice, IČO: 50545922","11 640,00 € s DPH",25.01.2024,25.01.2024,Mgr. Vladimír Milistenfer,platná, 250/2021/PA,oprava telefónnej linky a oprava vnútornej klapky,,"dodávateľ: Peter Benedik - BenTel, Hanojská 4, 040 13 Košice - Sídlisko Ťahanovce, IČO: 34374973","30,00 € s DPH",10.11.2021,11.11.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 250/2022/TO,odstránenie poruchy telefónnej ústredne,,"dodávateľ: RADIX, spol. s r. o., Za mostom 12, 040 18 Košice, IČO: 31700462","12,00 € s DPH",23.08.2022,24.08.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 250/2023/PA,elektroinštalačný materiál,,"dodávateľ: PROFI - STAR s.r.o., Kavečianska cesta 8/A, 040 01 Košice, IČO: 46258060","410,00 € s DPH",29.11.2023,29.11.2023,Mgr. Vladimír Milistenfer,platná, 251/2021/TO,preverenie a odstránenie poruchy telefónnej ústredne,,"dodávateľ: Peter Benedik - BenTel, Hanojská 4, 040 13 Košice - Sídlisko Ťahanovce, IČO: 34374973","20,00 € s DPH",10.11.2021,11.11.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 251/2022/TO,odstránenie poruchy na telefónnych klapkách,,"dodávateľ: Peter Benedik - BenTel, Hanojská 4, 040 13 Košice - Sídlisko Ťahanovce, IČO: 34374973","30,00 € s DPH",23.08.2022,24.08.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 251/2023/PA,vodárenský a sanitárny materiál,,"dodávateľ: Ing. Erik Fürstenzeller - STERAD, Jazerná 1, 040 12 Košice, IČO: 52133923","2 400,00 € s DPH",29.11.2023,29.11.2023,Mgr. Vladimír Milistenfer,platná, 252/2021/SE,inzerát,,"dodávateľ: Petit Press, a. s., divízia Východ, o. z., Letná 47, 040 01 Košice, IČO: 35790253","50,00 € s DPH",22.11.2021,22.11.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 252/2022/KU,deratizácia,,"dodávateľ: Daniel Repka - DERATEX-EKO, Pokroku 16, 040 11 Košice, IČO: 10689877","60,00 € s DPH",24.08.2022,24.08.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 252/2023/PA,"posypová sol v množstve 1000,00 kg",,"dodávateľ: Solivary Trade, s.r.o., Jilemnického 1, 080 01 Prešov, IČO: 44417403","300,00 € s DPH",30.11.2023,04.12.2023,Mgr. Vladimír Milistenfer,platná, 253/2021/SE,deratizácia,,"dodávateľ: Daniel Repka - DERATEX-EKO, Pokroku 16, 040 11 Košice, IČO: 10689877","1 000,00 € s DPH",22.11.2021,22.11.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 253/2022/Ku,vizualizácia objektov,,"dodávateľ: Architektonické štúdio Atrium, s. r. o., Mlynská 27, 040 01 Košice, IČO: 44263970","12 000,00 € s DPH",26.08.2022,30.08.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 253/2023/FU,výroba konštrukcie a zakrytie odvetrávacieho priestoru sieťou proti vtáctvu na streche,,"dodávateľ: Hajman.eu s.r.o., Příkop 843/4, Zábrdovice 602 00 Brna ČR, IČO: 06534937","1 500,00 € s DPH",01.12.2023,04.12.2023,Mgr. Vladimír Milistenfer,platná, 254/202/TO,odstránenie poruchy na vnútornom rozvode,,"dodávateľ: Peter Benedik - BenTel, Hanojská 4, 040 13 Košice - Sídlisko Ťahanovce, IČO: 34374973","45,00 € s DPH",26.08.2022,26.08.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 254/2021/SE,inzerát,,"dodávateľ: Petit Press, a. s., divízia Východ, o. z., Letná 47, 040 01 Košice, IČO: 35790253","50,00 € s DPH",23.11.2021,23.11.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 254/2023/FU,odpratávanie snehu z dvorov Strojárenskej,,"dodávateľ: Hajman.eu s.r.o., Príkop 843/4, Zábrdovice 602 00 Brna ČR, IČO: 06534937","500,00 € s DPH",01.12.2023,04.12.2023,Mgr. Vladimír Milistenfer,platná, 255/2021/SE,respirátory,,"dodávateľ: ROVDER, s. r. o., Priemyselná 4, 040 01 Košice, IČO: 44754442","350,00 € s DPH",23.11.2021,23.11.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 255/2022/Ku,monitorovanie objektu,,"dodávateľ: G1 MONITOR, s.r.o., Jesenského 12, 040 01 Košice, IČO: 31702333","600,00 € s DPH",30.08.2022,30.08.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 255/2023/FU,"dodanie a montáž termostatu na elektrický kotol, vrátane odborného zapojenia a spustenia kotla do prevádzky",,"dodávateľ: MK SERVIS SLOVAKIA s.r.o., Vodárenská 636/3, 040 01 Košice, IČO: 53085078","600,00 € s DPH",04.12.2023,04.12.2023,Mgr. Vladimír Milistenfer,platná, 256/2021/FU,demontáž nábytku + likvidácia,,"dodávateľ: FALCO EXCLUSIVE, s. r. o., Národná trieda 71, 040 01 Košice, IČO: 46866272","250,00 € s DPH",24.11.2021,24.11.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 256/2022/Ku,elektroinštalačný materiál,,"dodávateľ: PROFI - STAR, s.r.o., Kavečianska cesta 8/A, 040 01 Košice, IČO: 46258060","268,32 € s DPH",30.08.2022,30.08.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 256/2023/PA,výroba a montáž mreže na archív,,"dodávateľ: Peter Gécik, Starozagorská 2, 040 23 Košice, IČO: 40413951","450,00 € s DPH",07.12.2023,07.12.2023,Mgr. Vladimír Milistenfer,platná, 257/2021/SE,inzerát,,"dodávateľ: Petit Press, a. s., divízia Východ, o. z., Letná 47, 040 01 Košice, IČO: 35790253","50,00 € s DPH",24.11.2021,24.11.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 257/2022/Ku,vodárenský a sanitárny materiál,,"dodávateľ: Ing. Erik Furstenzeller - STERAD, Jazerná 1, 040 12 Košice, IČO: 52133923","581,29 € s DPH",30.08.2022,30.08.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 257/2023/PA,odstránenie závad po elektro revízii,,"dodávateľ: Dopravné a ekologické stavby, s.r.o., Palackého 3073/14, 040 01 Košice - mestská časť Staré mesto, IČO: 52494101","9 840,00 € s DPH",11.12.2023,11.12.2023,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 258/2021/FU,spomaľovacie retardéry,,"dodávateľ: KAISER + KRAFT, s. r. o., Štúrova 71/A, 949 01 Nitra, IČO: 36786080","500,00 € s DPH",24.11.2021,24.11.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 258/2022/PA,inzerát,,"dodávateľ: Petit Press, a. s., divízia Východ, o. z., Letná 47, 040 01 Košice, IČO: 35790253","50,00 € s DPH",06.09.2022,06.09.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 258/2023/FU,dodanie a montáž kamier,,"dodávateľ: Ing. Peter LEMESÁNYI - ipl, Európska trieda 11, 040 13 Košice, IČO: 37523881","1 800,00 € s DPH",11.12.2023,13.12.2023,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 259/2021/FU,hygienické potreby,,"dodávateľ: KAMIKO - HYGIENE, s. r. o., Kremnička 5, 974 03 Banská Bystrica, IČO: 45965340","500,00 € s DPH",25.11.2021,25.11.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 259/2022/PA,vypracovanie statického posudku,,"dodávateľ: Ing. Peter Lúčanský - STATIK-Projektová kancelária, Turgenevova 6, 040 01 Košice, IČO: 14383837","120,00 € s DPH",06.09.2022,06.09.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 259/2023/FU,"zadebnenie okien, dverí",,"dodávateľ: Hajman.eu s.r.o., Príkop 843/4 Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 06534937","2 000,00 € s DPH",11.12.2023,13.12.2023,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 26/2020/Ku,programovanie ústredne - Strojárenská,,"dodávateľ: CI - servis SK s.r.o., Werferova 1, 040 01 Košice, IČO: 36125896","25,00 € s DPH",26.02.2020,27.02.2020,"JUDR. Ivona Farkašová, poverená riadením",platná, 26/2021/PP,zdravotechnický materiál,,"dodávateľ: Sterad, Jezerná 1, 040 12 Košice, IČO: 52133923","504,61 € s DPH",24.02.2021,25.02.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správa majetku KSK",platná, 26/2022/PA,úprava okolia polikliniky Sever,,"dodávateľ: Správa mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova 79, 040 01 Košice, IČO: 17078202","1 200,43 € s DPH",28.01.2022,28.01.2022,,platná, 26/2023/FU,"výmena hard disku v nahrávacom zariadení kamerového systému, montáž kamery na novú pozíciu",,"dodávateľ: Ing. Peter Lemesányi - ipl, Európska trieda 11, 040 13 Košice, IČO: 37523881","650,00 € s DPH",30.01.2023,30.01.2023,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 26/2024/PA,čistiace rohože,,"dodávateľ: INTERIÉR INVEST, s. r. o.., Kukučínova 23, 040 01 Košice, IČO: 36190381","200,00 € s DPH",26.01.2024,26.01.2024,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 260/2021/FU,hasiace prístroje,,"dodávateľ: Vojtech Petrik, Východná 40, 044 71 Čečejovce, IČO: 302250412","170,00 € s DPH",25.11.2021,25.11.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 260/2022/KU,inzerát,,"dodávateľ: Petit Press, a. s., divízia Východ, o. z., Letná 47, 040 01 Košice, IČO: 35790253","50,00 € s DPH",08.09.2022,09.09.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 260/2023/Ku,prečistenie kanalizácie,,"dodávateľ: PROFI-KANAL s.r.o., Južná trieda 82, 040 01 Košice, IČO: 44656068","250,00 € s DPH",12.12.2023,13.12.2023,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 261/2021/SE,antigénové samotesty,,"dodávateľ: GRAM KOŠICE, s. r. o., Masarykova 17/A, 040 01 Košice, IČO: 36653489","350,00 € s DPH",25.11.2021,26.11.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 261/2022/FU,strojové čistenie podláh,,"dodávateľ: BELT SLOVAKIA, s. r. o., Šamorínska 1, 821 06 Bratislava, IČO: 35757663","800,00 € s DPH",08.09.2022,09.09.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 261/2023/SE,kancelárske potreby,,"dodávateľ: ROVDER, s.r.o., Priemyselná 4, 040 01 Košice, IČO: 44754442","800,00 € s DPH",13.12.2023,13.12.2023,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 262/2021/SE,elektroinštalačný materiál,,"dodávateľ: PROFI - STAR, s. r. o., Kavečianska cesta 8/A, 040 01 Košice, IČO: 46258060","1 000,00 € s DPH",29.11.2021,01.12.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 262/2022/PA,dodávka a montáž dopravných značiek,,"dodávateľ: Selep, s. r. o., Beniakovce 2, 044 42 Beniakovce, IČO: 52246540","220,80 € s DPH",09.09.2022,13.09.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 262/2023/SE,elektroinštalačný materiál,,"dodávateľ: PROFI - STAR s.r.o., Kavečianska cesta 8/A, 040 01 Košice, IČO: 46258060","600,00 € s DPH",13.12.2023,14.12.2023,Mgr. Vladimír Milistenfer,platná, 263/2021/SE,vodárenský a sanitárny materiál,,"dodávateľ: Ing. Erik Fürstenzeller - STERAD, Jazerná 1, 040 12 Košice, IČO: 52133923","700,00 € s DPH",29.11.2021,01.12.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 263/2022/FU,drvenie orezaných konárov,,"dodávateľ: Mestský podnik služieb Medzev, Štóska 182, 044 25 Medzev, IČO: 31309984","1 100,00 € s DPH",09.09.2022,13.09.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 263/2023/SE,výroba pečiatky,,"dodávateľ: PEČIATKY - VIZITKY, s.r.o., Mäsiarska 29, 040 01 Košice 1, IČO: 31735347","76,00 € s DPH",13.12.2023,13.12.2023,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 264/2021/SE,ročná servisná prehliadka motorového vozidla,,"dodávateľ: AUTOLUX KOŠICE, spol. s r. o., Cintorínska 7, 040 01 Košice, IČO: 31670776","350,00 € s DPH",29.11.2021,01.12.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 264/2022/FU,výroba a montáž horizontálnych žalúzií,,"dodávateľ: D.S. Group, s. r. o., Sokoľ 841, 044 31 Sokoľ, IČO: 48208744","200,00 € s DPH",09.09.2022,13.09.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 264/2023/PA,oprava zásuvkového obvodu s demontážou a montážou aj rozvádzača zásuviek,,"dodávateľ: Slavomír Rusnák, Ťahanovská 2421/3, 040 13 Košice, IČO: 45360545","1 290,00 € s DPH",14.12.2023,14.12.2023,Mgr. Vladimír Milistenfer,platná, 265/2021/SE,upratovanie exteriérových plôch,,"dodávateľ: BUZGÓ registrovaný sociálny podnik, s. r. o., Krásnohorská Dlhá Lúka 165, 049 45 Krásnohorská Dlhá Lúka, IČO: 52366456","1 100,00 € s DPH",30.11.2021,02.12.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 265/2022/FU,výkon strážnej služby objektu,,"dodávateľ: KASprof-SECURITY agency s. r. o, r. s. p, Oravské Veselé 440, 029 62 Oravské Veselé, IČO: 36374199","10 100,00 € s DPH",13.09.2022,13.09.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 265/2023/PA,oprava svetelného obvodu,,"dodávateľ: Slavomír Rusnák, Ťahanovská 2421/3, 040 13 Košice, IČO: 45360545","1 400,00 € s DPH",14.12.2023,14.12.2023,Mgr. Vladimír Milistenfer,platná, 266/2022/FU,osadenie exteriérového osvetlenia,,"dodávateľ: Ing. Peter Lemesányi - ipl, Európska trieda 11, 040 13 Košice, IČO: 37523881","6 000,00 € s DPH",13.09.2022,14.09.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 266/2023/PA,vymaľovanie priestorov,,"dodávateľ: Dopravné a ekologické stavby, s.r.o., Palackého 3073/14, 040 01 Košice, IČO: 52494101","600,00 € s DPH",14.12.2023,14.12.2023,Mgr. Vladimír Milistenfer,platná, 267/2021/FU,výroba alubondových tabuliek,,"dodávateľ: BEREN ATELIER, s. r. o., Tranovského 1, 040 01 Košice, IČO: 36186074","70,00 € s DPH",02.12.2021,03.12.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 267/2022/PA,elektroinštalačný materiál,,"dodávateľ: PROFI - STAR, s. r. o., Kavečianska cesta 8/A, 040 01 Košice, IČO: 46258060","870,63 € s DPH",14.09.2022,14.09.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 267/2023/PA,doloženie kódov pre zastupujúceho vrátnika,,"dodávateľ: IT alarm, spol. s.r.o., Hroncova 1, 040 01 Košice, IČO: 35926252","60,00 € s DPH",15.12.2023,18.12.2023,Mgr. Vladimír Milistenfer,platná, 268/2021/FU,rohože z prírodnej gumy,,"dodávateľ: EK plast, s. r. o., Palackého 21, 040 01 Košice, IČO: 36187402","120,00 € s DPH",02.12.2021,03.12.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 268/2022/FU,výroba tabúľ s piktogramom,,"dodávateľ: BEREN ATELIER, s. r. o., Tranovského 1, 040 01 Košice, IČO: 36186074","250,00 € s DPH",14.09.2022,14.09.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 268/2023/SE,vyhotovenie notárskej zápisnice,,"dodávateľ: Notársky úrad JUDr. Silvia Pršebice, Murgašova 3, 040 01 Košice, IČO: 42100348","100,00 € s DPH",14.12.2023,18.12.2023,Mgr. Vladimír Milistenfer,platná, 269/2021/TO,prečistenie upchatej kanalizácie,,"dodávateľ: Tibor Illéš, Lomnická 13, 040 01 Košice, IČO: 10686258","100,00 € s DPH",06.12.2021,08.12.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 269/2022/PA,výroba a dodanie RH rozvádzača,,"dodávateľ: AB Basic Company, s. r. o., Slovenská 77/42, 056 01 Gelnica, IČO: 46595104","2 136,00 € s DPH",14.09.2022,14.09.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 269/2023/FU,havarijná oprava časti strechy,,"dodávateľ: Hajman.eu s.r.o., Příkop 843/4, Zábrdovice 602 00 Brna ČR, IČO: 06534937","4 500,00 € s DPH",18.12.2023,18.12.2023,Mgr. Vladimír Milistenfer,platná, 27/2020/Pe,vodoinštalačný materiál,,"dodávateľ: Sterad, Jazerná 1, 040 12 Košice, IČO: 52133923","556,00 € s DPH",27.02.2020,02.03.2020,"JUDr. Ivona Farkašová, poverená riadením",platná, 27/2021/SE,kancelárske potreby,,"dodávateľ: ROVDER s.r.o., Piemyselná 4, 040 01 Košice, IČO: 44754442","1 500,00 € s DPH",25.02.2021,01.03.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 27/2022/PA,vodárenský a sanitárny materiál,,"dodávateľ: Ing. Erik Fürstenzeller - STERAD, Jazerná 1, 040 12 Košice, IČO: 52133923","680,00 € s DPH",31.01.2022,31.01.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 27/2023/TO,odstránenie poruchy na telefónnej klapke,,"dodávateľ: Peter Benedik - BenTel, Hanojská 4, 040 13 Košice - Sídlisko Ťahanovce, IČO: 34374973","60,00 € s DPH",30.01.2023,31.01.2023,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 27/2024/SE,vodárenský a sanitárny materiál,,"dodávateľ: Ing. Erik Fürstenzeller - Sterad, Jazerná 040 12, Košice, IČO: 52133923","300,00 € s DPH",26.01.2024,29.01.2024,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 270/2021/SE,čistiace potreby,,"dodávateľ: KAMIKO - HYGIENE, s. r. o., Kremnička 5, 974 03 Banská Bystrica, IČO: 45965340","200,00 € s DPH",06.12.2021,08.12.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 270/2022/TO,dezinsekcia priestorov detskej nemocnice,,"dodávateľ: Daniel Repka - DERATEX-EKO, Pokroku 16, 040 11 Košice, IČO: 10689877","195,00 € s DPH",14.09.2022,14.09.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 270/2023/SE,vodárenský a sanitárny materiál,,"dodávateľ: Ing. Erik Fürstenzeller - Sterad, Jazerná 040 12, Košice, IČO: 52133923","1 600,00 € s DPH",20.12.2023,20.12.2023,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 271/2021/FU,otvorenie priestoru steny v mieste poruchy potrubia,,"dodávateľ: D.S. Group, s. r. o., Sokoľ 841, 044 31 Sokoľ, IČO: 48208744","200,00 € s DPH",13.12.2021,14.12.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 271/2022/KU,deratizácia priestorov školy,,"dodávateľ: Daniel Repka - DERATEX-EKO, Pokroku 16, 040 11 Košice, IČO: 10689877","24,00 € s DPH",19.09.2022,19.09.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 271/2023/SE,vyhotovenie notárskej zápisnice - vyhlásenie o exekučnom titule,,"dodávateľ: Notársky úrad JUDr. Silvia Pršebice, Murgašova 3, 040 01 Košice, IČO: 42100348","100,00 € s DPH",20.12.2023,20.12.2023,Mgr. Vladimír Milistenfer,platná, 272/2021/FU,osadenie stĺpikov s reťazami v časti parkoviska,,"dodávateľ: D.S. Group, s. r. o., Sokoľ 841, 044 31 Sokoľ, IČO: 48208744","1 400,00 € s DPH",13.12.2021,14.12.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 272/2022/PA,mimoriadne upratovacie práce,,"dodávateľ: BUZGÓ registrovaný sociálny podnik, s. r. o., Krásnohorská Dlhá Lúka 165, 049 45 Krásnohorská Dlhá Lúka, IČO: 52366456","140,00 € s DPH",19.09.2022,19.09.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 273/2021/SE,zverejnenie inzerátu,,"dodávateľ: Petit Press, a. s., divízia Východ, o. z., Letná 47, 040 01 Košice, IČO: 35790253","50,00 € s DPH",15.12.2021,16.12.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 273/2022/PA,príprava kabeláže pre kamerový systém,,"dodávateľ: Ing. Peter Lemesányi - ipl, Európska trieda 11, 040 13 Košice, IČO: 37523881","464,40 € s DPH",20.09.2022,20.09.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 274/2021/PA,oprava telefónnych klapiek a zmena klapiek,,"dodávateľ: Peter Benedik - BenTel, Hanojská 4, 040 13 Košice - Sídlisko Ťahanovce, IČO: 34374973","70,00 € s DPH",15.12.2021,16.12.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 274/2022/PA,výmena hlavného rozvádzača na potrubí,,"dodávateľ: Slavomír Rusnák, Ťahanovská 2421/3, 040 13 Košice - Ťahanovce, IČO: 45360545","1 480,00 € s DPH",20.09.2022,20.09.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 275/2021/SE,pripojenie objektov na pult centralizovanej ochrany,,"dodávateľ: G1 MONITOR, s. r. o., Jesenského 12, 040 01 Košice, IČO: 31702333","1 000,00 € s DPH",15.12.2021,16.12.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 275/2022/TO,dodávka a montáž telefónneho prístroja,,"dodávateľ: Ben Tel, s. r. o., Hanojská 4, 040 13 Košice - Sídlisko Ťahanovce, IČO: 46506802","180,00 € s DPH",20.09.2022,21.09.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 276/2021/PA,pretlačenie upchatej kanalizácie,,"dodávateľ: Tibor Illéš, Lomnická 13, 040 01 Košice, IČO: 10686258","400,00 € s DPH",15.12.2021,16.12.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 276/2022/TO,odstránenie poruchy na telefónnej klapke,,"dodávateľ: Peter Benedik - BenTel, Hanojská 4, 040 13 Košice - Sídlisko Ťahanovce, IČO: 34374973","60,00 € s DPH",21.09.2022,21.09.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 277/2021/TO,odstránenie poruchy na vnútornom telefónnom rozvode,,"dodávateľ: Peter Benedik - BenTel, Hanojská 4, 040 13 Košice - Sídlisko Ťahanovce, IČO: 34374973","30,00 € s DPH",16.12.2021,17.12.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 277/2022/FU,odborná prehliadka plynového zariadenia,,"dodávateľ: RADEXY, s. r. o., Šafárikova 17, 040 11 Košice, IČO: 36692409","60,00 € s DPH",22.09.2022,22.09.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 278/2021/FU,oprava poškodeného potrubia a domurovanie steny+finálne omietky,,"dodávateľ: D.S. Group, s. r. o., Sokoľ 841, 044 31 Sokoľ, IČO: 48208744","400,00 € s DPH",17.12.2021,17.12.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 278/2022/PA,zriadenie novej telefónnej klapky,,"dodávateľ: Peter Benedik - BenTel, Hanojská 4, 040 13 Košice - Sídlisko Ťahanovce, IČO: 34374973","75,00 € s DPH",22.09.2022,22.09.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 279/2021/PA,elektroinštalačný materiál,,"dodávateľ: PROFI - STAR s.r.o., Kavečianska cesta 8/A, 040 01 Košice, IČO: 46258060","90,00 € s DPH",20.12.2021,20.12.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 279/2022/FU,výmena PVC vrátane pokládky,,"dodávateľ: FALCO EXCLUSIVE, s. r. o., Národná trieda 71, 040 01 Košice, IČO: 46866272","1 150,00 € s DPH",22.09.2022,23.09.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 28/2020/sek.,inzerát,,"dodávateľ: Petit Press, a.s., Letná 47, 040 01 Košice, IČO: 357790253","80,00 € s DPH",27.02.2020,02.03.2020,"JUDR. Ivona Farkašová, poverená riadením",platná, 28/2021/PA,oprava telefónnej ústredne,,"dodávateľ: Peter Benedik - Ben Tel, Hanojská 4, 040 13 Košice, IČO: 34374973","40,00 € s DPH",26.03.2021,01.03.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 28/2022/SE,upratovanie exteriérových plôch 2/2022,,"dodávateľ: BUZGÓ registrovaný sociálny podnik, s. r. o., Krásnohorská Dlhá Lúka 165, 049 45 Krásnohorská Dlhá Lúka, IČO: 523664546","1 250,00 € s DPH",31.01.2022,08.02.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 28/2023/SE,vodárenský a sanitárny materiál,,"dodávateľ: Ing. Erik Fürstenzeller - STERAD, Jazerná 1, 040 12 Košice, IČO: 52133923","900,00 € s DPH",30.01.2023,31.01.2023,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 28/2024/SE,zverejnenie inzerátu,,"dodávateľ: Petit Press, a. s., divízia Východ, o. z., Lazaretská 12, 811 08 Bratislava, IČO: 35790253","50,00 € s DPH",30.01.2024,30.01.2024,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 280/2021/TO,prečistenie kanalizačnej stúpačky,,"dodávateľ: Tibor Illéš, Lomnická 13, 040 01 Košice - Sever, IČO: 10686258","200,00 € s DPH",20.12.2021,20.12.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 280/2022/TO,"oprava dilatáície prekladov s vymaľovaním, oprava dlažby schodiska",,"dodávateľ: Dopravné a ekologické stavby, s. r. o., Palackého 3073/14, 040 01 Košice-mestská časť Staré mesto, IČO: 52494101","2 916,00 € s DPH",23.09.2022,26.09.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 281/2021/PA,vodárenský a sanitárny materiál,,"dodávateľ: Ing. Erik Fürstenzeller - STERAD, Jazerná 1, 040 12 Košice, IČO: 52133923","1 100,00 € s DPH",20.12.2021,21.12.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 281/2022/FU,zásobníky toaletného papiera,,"dodávateľ: KAMIKO - HYGIENE, s. r. o., Kremnička 5, 974 03 Banská Bystrica, IČO: 45965340","250,00 € s DPH",23.09.2022,26.09.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 282/2021/PA,oprava vodovodného potrubia,,"dodávateľ: BOBOR - STAVEBNÁ, VÝROBNÁ, INŽINIERSKA A OBCHODNÁ ČINNOSŤ, s. r. o., Čárskeho 7, 040 01 Košice - Sever, IČO: 36191345","792,20 € s DPH",23.12.2021,28.12.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 282/2022/FU,"výroba mreží a bráničky, výmena zárubne",,"dodávateľ: Hajman.eu, s. r. o., Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 06534937","2 400,00 € s DPH",26.09.2022,27.09.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 283/2021/FU,doplnenie užívateľa do zabezpečovacieho systému,,"dodávateľ: CI - servis SK, s. r. o., Werferova 1, 040 01 Košice, IČO: 36725846","30,00 € s DPH",23.12.2021,28.12.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 283/2022/FU,ročná prehliadka EZS na objektoch v správe SM KSK,,"dodávateľ: IT alarm, s. r. o., Hroncova 1, 040 01 Košice, IČO: 35926252","4 000,00 € s DPH",26.09.2022,28.09.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 284/2021/SE,upratovanie exteriérových plôch,,"dodávateľ: BUZGÓ registrovaný sociálny podnik, s. r. o., Krásnohorská Dlhá Lúka 165, 049 45 Krásnohorská Dlhá Lúka, IČO: 52366456","1 250,00 € s DPH",28.12.2021,22.12.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 284/2022/FU,vonkajšie stojanové popolníky s odpadkovým košom,,"dodávateľ: B2B Partner, s. r. o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava, IČO: 44413467","290,00 € s DPH",26.09.2022,28.09.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 285/2021/SE,tonery,,"dodávateľ: ROVDER, s. r. o., Priemyselná 4, 040 01 Košice, IČO: 44754442","400,00 € s DPH",28.12.2021,29.12.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 285/2022/FU,dodanie a zapojenie LCD monitora pre sledovanie kamier,,"dodávateľ: Ing. Peter Lemesányi - ipl, Európska trieda 11, 040 13 Košice, IČO: 37523881","200,00 € s DPH",27.09.2022,28.09.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 286/2022/PA,realizácia prevádzkovej plomby pri oprave v elektromerovom rozvádzači,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36599361","36,00 € s DPH",27.09.2022,28.09.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 287/2022/PA,kopírovacie služby,,"dodávateľ: Copyvait, s. r. o., Zupkova 29, 040 22 Košice, IČO: 45382981","150,00 € s DPH",28.09.2022,30.09.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 288/2022/FU,montáž kuchynskej linky so zástenou s napojením na vodu a odpad,,"dodávateľ: Marián Beluš, Bauerova 8, 040 23 Košice, IČO: 45547025","1 140,00 € s DPH",28.09.2022,28.09.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 289/2022/PA,elektroinštalačný materiál,,"dodávateľ: PROFI - STAR, s. r. o., Kavečianska cesta 8/A, 040 01 Košice, IČO: 46258060","135,56 € s DPH",28.09.2022,28.09.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 29/2020/Ku,vyhľadanie poruchy na vodovodnom potrubí - Strojárenská,,"dodávateľ: VVS a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","70,00 € s DPH",02.03.2020,02.03.2020,Mgr. Vladimír Milistenfer,platná, 29/2021/PP,upratovacie služby 03/2021,,"dodávateľ: SP INTEGRA, s. r. o., registrovaný sociálny podnik, Brigádnická 218/6, 040 11 Košice - mestská časť Západ, IČO: 52341020","18 784,43 € s DPH",01.03.2021,09.03.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 29/2022/SE,"aktualizácia, výkaz, výmer a rozpočet stavby",,"dodávateľ: ODYSEA - PROJEKT, s. r. o., Popradská 58/B, 040 11 Košice, IČO: 44466544","100,00 € s DPH",01.02.2022,08.02.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 29/2023/TO,montáž WC s napojením 2ks,,"dodávateľ: BOBOR - STAVEBNÁ, VÝROBNÁ, INŽINIERSKA A OBCHODNÁ ČINNOSŤ, s. r. o., Čárskeho 7, 040 01 Košice - Sever, IČO: 36191345","1 326,00 € s DPH",31.01.2023,31.01.2023,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 29/2024/PA,čiastočne odstránenie zistených závad z odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektrického zariadenia,,"dodávateľ: Dopravné a ekologické stavby, s.r.o., Palackého 3073/14, 040 01 Košice, IČO: 52494101","9 240,00 € s DPH",30.01.2024,30.01.2024,Mgr. Vladimír Milistenfer,platná, 290/2022/FU,informačné tabule s textom a piktogramom,,"dodávateľ: BEREN ATELIER, s. r. o., Tranovského 1, 040 01 Košice, IČO: 36186074","50,00 € s DPH",28.09.2022,29.09.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 291/2022/PA,vodárenský a sanitárny materiál,,"dodávateľ: Ing. Erik Fürstenzeller - STERAD, Jazerná 1, 040 12 Košice, IČO: 52133923","1 142,89 € s DPH",28.09.2022,29.09.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 292/2022/KU,montáž a demontáž plastových okien,,"dodávateľ: IZOLSTAV KE s.r.o., Osloboditeľov 37, Košice, IČO: 47215003","6 000,00 € s DPH",29.09.2022,04.10.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 293/2022/PA,pokládka asfaltu na príjazdovej ceste zdravotníckeho zariadenia,,"dodávateľ: Správa ciest Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, IČO: 35555777","20 000,00 € s DPH",29.09.2022,30.09.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 294/2022/TO,oprava hydroizolácie strechy,,"dodávateľ: IZOPLAST, s. r. o., Rastislavova 87/A, 040 01 Košice, IČO: 36217905","646,56 € s DPH",03.10.2022,03.10.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 295/2022/TO,diagnostika tarifikácie telefónnej ústredne,,"dodávateľ: RADIX, spol. s r. o., Za mostom 12, 040 18 Košice, IČO: 31700462","18,00 € s DPH",04.10.2022,04.10.2022,,platná, 296/2022/FU,úprava kancelárskych priestorov,,"dodávateľ: FALCO EXCLUSIVE, s. r. o., Národná trieda 71, 040 01 Košice, IČO: 46866272","2 800,00 € s DPH",04.10.2022,05.10.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 297/2022/PA,oprava poškodených komínov oplechovaním,,"dodávateľ: Hajman.eu, s. r. o., Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 06534937","9 690,00 € s DPH",05.10.2022,06.10.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 298/2022/PA,jesenná deratizácia objektov,,"dodávateľ: Daniel Repka - DERATEX-EKO, Pokroku 16, 040 11 Košice, IČO: 10689877","1 074,00 € s DPH",06.10.2022,06.10.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 299/2022/PA,betónová dlažba,,"dodávateľ: CESTY KOŠICE, s. r. o., Mlynská 28, 040 01 Košice, IČO: 46897992","200,00 € s DPH",06.10.2022,07.10.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 3/2020,čistiace prostriedky,,"dodávateľ: Ing. Tomáš Dzurňák, Južná trieda 78, 040 01 Košice, IČO: 14382857","350,00 € s DPH",13.01.2020,16.01.2020,"JUDr. Ivona Farkašová, poverená riadením",platná, 3/2021/PP,výmena žľabov,,"dodávateľ: EURO - PLECH s.r.o., Hunyadiho 29, 045 01 Moldava n/B., IČO: 36602167","3 104,95 € s DPH",14.01.2021,14.01.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 3/2023/KU,montáž novej elektroinštalácie,,"dodávateľ: Slavomír Rusnák, Ťahanovská 2421/3, 040 13 Košice - Ťahanovce, IČO: 45360545","11 700,00 € s DPH",05.01.2023,05.01.2023,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 30/2020/Pa,prenájom náhradného zdroja elektriny - ZZ Východ,,"dodávateľ: Východoslovenská distribučná a.s. divízia Enerkos, Teplárenská 15/B, 040 12 Košice, IČO: 36599361","800,00 € s DPH",02.03.2020,02.03.2020,Mgr. Vladimír Milistenfer,platná, 30/2021/PP,oprava hydroizolačného a odkvapového systému,,"dodávateľ: EURO-PLECH, s.r.o., Hunyadiho č. 29, 045 01 Moldava n/B, IČO: 36602167","5 071,46 € s DPH",02.03.2021,05.03.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 30/2022/PA,"úprava dvora, záhrady",,"dodávateľ: Správa mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova 79, 040 01 Košice, IČO: 17078202","1 692,04 € s DPH",02.02.2022,08.02.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 30/2023/PA,montáž WC s napojením 4ks,,"dodávateľ: BOBOR - STAVEBNÁ, VÝROBNÁ, INŽINIERSKA A OBCHODNÁ ČINNOSŤ, s. r. o., Čárskeho 7, 040 01 Košice - Sever, IČO: 36191345","3 515,92 € s DPH",31.01.2023,31.01.2023,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 30/2024/FU,oprava monitorovania vjazdu do areálu,,"dodávateľ: IT alarm, spol. s.r.o., Hroncova 1, 040 01 Košice, IČO: 35926252","900,00 € s DPH",30.01.2024,30.01.2024,Mgr. Vladimír Milistenfer,platná, 300/2022/FU,oprava spojov k výhrevnému telesu,,"dodávateľ: LEMISTAV, s. r. o., Košická Polianka 244, 044 41 Košická Polianka, IČO: 50158210","210,00 € s DPH",07.10.2022,07.10.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 301/2022/PA,oprava strešnej atiky,,"dodávateľ: Dopravné a ekologické stavby, s. r. o., Palackého 3073/14, 040 01 Košice-mestská časť Staré mesto, IČO: 52494101","1 000,00 € s DPH",07.10.2022,07.10.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 302/2022/KU,"výmena ističov, prívodových chráničov",,"dodávateľ: Slavomír Rusnák, Ťahanovská 2421/3, 040 13 Košice - Ťahanovce, IČO: 45360545","600,00 € s DPH",11.10.2022,12.10.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 303/2022/PA,dezinsekcia priestorov,,"dodávateľ: Daniel Repka - DERATEX-EKO, Pokroku 16, 040 11 Košice, IČO: 10689877","100,00 € s DPH",12.10.2022,12.10.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 304/2022/FU,dodanie a uloženie PVC krytiny,,"dodávateľ: FALCO EXCLUSIVE, s. r. o., Národná trieda 71, 040 01 Košice, IČO: 46866272","365,00 € s DPH",12.10.2022,12.10.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 305/2022/PA,výmena svietidiel,,"dodávateľ: Slavomír Rusnák, Ťahanovská 2421/3, 040 13 Košice - Ťahanovce, IČO: 45360545","750,00 € s DPH",13.10.2022,13.10.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 306/2022/KU,deratizácia objektu,,"dodávateľ: Daniel Repka - DERATEX-EKO, Pokroku 16, 040 11 Košice, IČO: 10689877","100,00 € s DPH",14.10.2022,13.10.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 307/2022/PA,ochranné pracovné prostriedky,,"dodávateľ: GoBaKo, s. r. o., Holubyho 12, 040 01 Košice, IČO: 36197670","500,00 € s DPH",14.10.2022,14.10.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 308/2022/KU,projektová dokumentácia elektrickej prípojky,,"dodávateľ: PETANN, s. r. o., Mliečna 283/72, 040 14 Košice, IČO: 51915723","400,00 € s DPH",14.10.2022,14.10.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 309/2022/PA,elektroinštalačný mateliál,,"dodávateľ: PROFI - STAR, s. r. o., Kavečianska cesta 8/A, 040 01 Košice, IČO: 46258060","122,81 € s DPH",14.10.2022,14.10.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 31/2020/Pe,vypracovanie projektu - ZZ Mäsiarska,,"dodávateľ: Ing. Dušan Hrušovský Grafia, Jakobyho 4, 040 01 Košice, IČO: 17237718","550,00 € s DPH",04.03.2020,06.03.2020,"Mgr. Vladimír Milistemfer, riaditeľ SM KSK",platná, 31/2021/PP,vypracovanie projektovej dokumentácie,,"dodávateľ: SESPRO, s. r. o., Palackého 7, 040 01 Košice, IČO: 50545922","2 160,00 € s DPH",03.03.2021,09.03.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 31/2022/SE,tonery,,"dodávateľ: ROVDER, s. r. o., Priemyselná 4, 040 01 Košice, IČO: 44754442","500,00 € s DPH",02.02.2022,08.02.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 31/2023/KU,prenájom mobilného WC,,"dodávateľ: TOI TOI & DIXI, s. r. o., Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava, IČO: 36383074","66,00 € s DPH",31.01.2023,31.01.2023,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 31/2024/PA,natiahnutie nového prúdového kábla +zapojenie do prevádzky,,"dodávateľ: Slavomír Rusnák, Ťahanovská 2421/3, 040 13 Košice, IČO: 45360545","1 200,00 € s DPH",31.01.2024,01.02.2024,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 310/2022/TO,čistenie suterénneho priestoru,,"dodávateľ: Daniel Repka - DERATEX-EKO, Pokroku 16, 040 11 Košice, IČO: 10689877","1 950,00 € s DPH",17.10.2022,17.10.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 311/2022/FU,naprogramovanie nových užívateľov do elektronického zabezpečovacieho systému,,"dodávateľ: CI - servis SK, s. r. o., Werferova 1, 040 01 Košice, IČO: 36725846","90,00 € s DPH",17.10.2022,17.10.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 312/2022/FU,pokosenie areálu školy,,"dodávateľ: euroboma, s. r. o., Zemplínska 22, 040 01 Košice, IČO: 50633287","530,00 € s DPH",17.10.2022,17.10.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 313/2022/KU,prečistenie kanalizácie,,"dodávateľ: PROFI - KANAL, s. r. o., Južná trieda 82, 040 01 Košice, IČO: 44656068","250,00 € s DPH",17.10.2022,17.10.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 314/2022/PA,respirátory,,"dodávateľ: Rovder, s. r. o., Priemyselná 4, 040 01 Košice, IČO: 44754442","100,00 € s DPH",18.10.2022,20.10.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 315/2022/PA,monitoring kanalizácie,,"dodávateľ: PROFI - KANAL, s. r. o., Južná trieda 82, 040 01 Košice, IČO: 44656068","100,00 € s DPH",18.10.2022,20.10.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 316/2022/TO,odstránenie poruchy na stupačke kúrenia,,"dodávateľ: Dopravné a ekologické stavby, s. r. o., Palackého 3073/14, 040 01 Košice-mestská časť Staré mesto, IČO: 52494101","3 600,00 € s DPH",19.10.2022,20.10.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 317/2022/FU,dodanie a montáž zabezpečovacieho systému s pripojením na centrálny pult ochrany,,"dodávateľ: Ing. Peter Lemesányi - ipl, Európska trieda 11, 040 13 Košice, IČO: 37523881","4 600,00 € s DPH",19.10.2022,20.10.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 318/2022/TO,inzerát,,"dodávateľ: Petit Press, a. s., divízia Východ, o. z., Letná 47, 040 01 Košice, IČO: 35790252","50,00 € s DPH",24.10.2022,25.10.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 319/2022/PA,upratanie vody po zatečení,,"dodávateľ: BUZGÓ registrovaný sociálny podnik, s. r. o., Krásnohorská Dlhá Lúka 165, 049 45 Krásnohorská Dlhá Lúka, IČO: 52366456","35,00 € s DPH",25.10.2022,25.10.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 32/2020/Si,denná dezinfekcia kľučiek,,"dodávateľ: ČaSS s.r.o., Mieru 126, 044 24 Poproč, IČO: 31685455","300,00 € s DPH",04.03.2020,06.03.2020,"Mgr. Vladmír Milistenfer, riaditeľ SM KSK",platná, 32/2021/PP,vypracovanie projektovej dokumentácie,,"dodávateľ: SESPRO, s. r. o., Palackého 7, 040 01 Košice, IČO: 50545922","4 560,00 € s DPH",03.03.2021,09.03.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 32/2022/KU,vyčistenie pozemku od náletových drevín,,"dodávateľ: Správa mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova 79, 040 01 Košice, IČO: 17078202","1 010,00 € s DPH",03.02.2022,08.02.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 32/2023/SE,právna analýza súvisiaca s investičnou akciou,,"dodávateľ: Mgr. Bc. Peter Kubák, Werferova 1, 040 01 Košice, IČO: 50504339","9 000,00 € s DPH",31.01.2023,01.02.2023,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 32/2024/SE,vodárenský a sanitárny materiál,,"dodávateľ: SOLIDSTAV OBCHODNÁ, s. r. o., Južná trieda 117, 040 01 Košice, IČO: 44969147","1 500,00 € s DPH",01.02.2024,01.02.2024,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 320/2022/FU,oprava kanalizácie,,"dodávateľ: SONDIS, s. r. o., Jesenského 31, 080 01 Prešov, IČO: 36747602","1 000,00 € s DPH",25.10.2022,27.10.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 321/2022/FU,oprava zatekajúcej strechy a komínového telesa,,"dodávateľ: Hajman.eu, s. r. o., Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 06534937","5 060,00 € s DPH",25.10.2022,27.10.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 322/2022/TO,oprava nefunkčných stupačkových uzáverov,,"dodávateľ: MK SERVIS SLOVAKIA, s. r. o., Vidárenská 636/3, 040 01 Košice - mestská časť Sever, IČO: 53085078","2 700,00 € s DPH",25.10.2022,27.10.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 323/2022/PA,výmena stupačiek,,"dodávateľ: BOBOR - STAVEBNÁ, VÝROBNÁ, INŽINIERSKA A OBCHODNÁ ČINNOSŤ, s. r. o., Čárskeho 7, 040 01 Košice - Sever, IČO: 36191345","2 000,00 € s DPH",27.10.2022,27.10.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 324/2022/PA,oprava WC pre imobilných,,"dodávateľ: FALCO EXCLUSIVE, s. r. o., Národná trieda 71, 040 01 Košice, IČO: 46866272","2 500,00 € s DPH",27.10.2022,27.10.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 325/2022/PA,vodárenský a sanitárny materiál,,"dodávateľ: Ing. Erik Fürstenzeller - STERAD, Jazerná 1, 040 12 Košice, IČO: 52133923","1 898,54 € s DPH",28.10.2022,28.10.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 326/2022/PA,elektroinštalačný materiál,,"dodávateľ: PROFI - STAR, s. r. o., Kavečianska cesta 8/A, 040 01 Košice, IČO: 46258060","350,00 € s DPH",31.10.2022,02.11.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 327/2022/FU,dodanie a montáž kamerového systému s pripojením na centrálny pult ochrany,,"dodávateľ: Ing. Peter Lemesányi - ipl, Európska trieda 11, 040 13 Košice, IČO: 37523881","11 700,00 € s DPH",02.11.2022,03.11.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 328/2022/FU,orez konárov stromov,,"dodávateľ: Mestský podnik služieb Čierna nad Tisou, spol. s r. o., Zimná 412, 076 43 Čuerna nad Tisou, IČO: 36787108","600,00 € s DPH",02.11.2022,03.11.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 329/2022/SE,inzerát,,"dodávateľ: Petit Press, a. s., divízia Východ, o. z., Letná 47, 040 01 Košice, IČO: 35790253","50,00 € s DPH",02.11.2022,03.11.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 33/2020/Ku,oprava elektr. rozvodu - Exnárova,,"dodávateľ: Slavomír Rusnák, Ťahanovská 2421/3, 040 13 Košice, IČO: 45360545","650,00 € s DPH",04.03.2020,06.03.2020,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ SM KSK",platná, 33/2021/PP,vypracovanie projektovej dokumentácie,,"dodávateľ: SESPRO, s. r. o., Palackého 7, 040 01 Košice, IČO: 50545922","4 560,00 € s DPH",03.03.2021,09.03.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 33/2021/PP,vypracovanie projektovej dokumentácie,,"dodávateľ: SESPRO, s. r. o., Palackého 7, 040 01 Košice, IČO: 50545922","4 560,00 € s DPH",,,,platná, 33/2022/KU,vymaľovanie nebytových priestorov,,"dodávateľ: D.S. Group, s. r. o., Sokoľ 841, 044 31 Sokoľ, IČO: 48208744","3 650,00 € s DPH",03.02.2022,08.02.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 33/2023/SE,vypracovanie notárskej zápisnice,,"dodávateľ: JUDr. Silvia Pršebice, Murgašova 3, 040 01 Košice, IČO: 17075131","250,00 € s DPH",01.02.2023,01.02.2023,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 33/2024/SE,elektroinštalačný materiál,,"dodávateľ: KONEX elektro, s. r. o., Rastislavova 7, 040 01 Košice, IČO: 31680569","1 500,00 € s DPH",01.02.2024,01.02.2024,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 330/2022/FU,výkon strážnej služby 16.11.-18.11.2022,,"dodávateľ: KASprof-SECURITY agency s. r. o, r. s. p, Oravské Veselé 440, 029 62 Oravské Veselé, IČO: 36374199","500,00 € s DPH",04.11.2022,07.11.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 332/2022/FU,oprava strechy a strešného žľabu,,"dodávateľ: Hajman.eu, s. r. o., Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 06534937","3 550,00 € s DPH",07.11.2022,08.11.2022,,platná, 333/2022/FU,papierové utierky,,"dodávateľ: KAMIKO - HYGIENE, s. r. o., Kremnička 5, 974 03 Banská Bystrica, IČO: 45965340","400,00 € s DPH",07.11.2022,08.11.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 334/2022/TO,oprava strechy,,"dodávateľ: Štefan Stempak - STEKOSA, Bencúrova 8, 040 01 Košice, IČO: 10691979","2 947,16 € s DPH",09.11.2022,09.11.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 335/2022/SE,kancelárske potreby,,"dodávateľ: Rovder, s. r. o., Priemyselná 4, 040 01 Košice, IČO: 44754442","2 000,00 € s DPH",09.11.2022,09.11.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 336/2022/SE,respirátory,,"dodávateľ: Rovder, s. r. o., Priemyselná 4, 040 01 Košice, IČO: 44754442","400,00 € s DPH",09.11.2022,09.11.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 337/2022/SE,čistiace potreby,,"dodávateľ: KAMIKO - HYGIENE, s. r. o., Kremnička 5, 974 03 Banská Bystrica, IČO: 45965340","2 600,00 € s DPH",09.11.2022,09.11.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 338/2022/FU,oprava zatekajúcej atiky a pretesnenie asfaltovými pásmi,,"dodávateľ: Hajman.eu, s. r. o., Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 06534937","3 100,00 € s DPH",09.11.2022,10.11.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 339/2022/FU,pokosenie trávnatých plôch v okolí objektov,,"dodávateľ: FALCO EXCLUSIVE, s. r. o., Národná trieda 71, 040 01 Košice, IČO: 46866272","1 050,00 € s DPH",15.11.2022,15.11.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 34/2020/Pe,Projektová dokumentácia - Strojárenská,,"dodávateľ: Ing. Ladislav Komjathy ODYSEA, Čínska 17, 040 13 Košice, IČO: 34744801","610,00 € s DPH",05.03.2020,06.03.2020,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ SM KSK",platná, 34/2021/PP,vypracovanie projektovej dokumentácie,,"dodávateľ: SESPRO, s. r. o., Palackého 7, 040 01 Košice, IČO: 50545922","3 600,00 € s DPH",03.03.2021,09.03.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 34/2022/FU,prečistenie odpadov,,"dodávateľ: PROFI - KANAL, s. r. o., Južná trieda 82, 040 01 Košice, IČO: 44656068","200,00 € s DPH",07.02.2022,08.02.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 34/2023/FU,orez konárov stromov s uprataním a odvozom,,"dodávateľ: Hajman.eu, s. r. o., Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 06534937","660,00 € s DPH",02.02.2023,02.02.2023,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 34/2024/FU,oprava časti strechy a zvodu na budove,,"dodávateľ: Hajman.eu, s. r. o., Příkop 843/4, 602 00 Brno - Zábrdovice, IČO: 06534937","600,00 € s DPH",01.02.2024,01.02.2024,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 340/2022/PA,dezinsekcia objektu,,"dodávateľ: Daniel Repka - DERATEX-EKO, Pokroku 16, 040 11 Košice, IČO: 10689877","84,00 € s DPH",15.11.2022,15.11.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 341/2022/PA,oprava stien a stropu vrátane maľovania,,"dodávateľ: FALCO EXCLUSIVE, s. r. o., Národná trieda 71, 040 01 Košice, IČO: 46866272","1 227,60 € s DPH",15.11.2022,15.11.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 342/2022/TO,oprava potrubia TÚV,,"dodávateľ: BOBOR - STAVEBNÁ, VÝROBNÁ, INŽINIERSKA A OBCHODNÁ ČINNOSŤ, s. r. o., Čárskeho 7, 040 01 Košice - Sever, IČO: 36191345","585,84 € s DPH",15.11.2022,15.11.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 343/2022/SE,elektroinštalačný materiál,,"dodávateľ: PROFI - STAR, s. r. o., Kavečianska cesta 8/A, 040 01 Košice, IČO: 46258060","300,00 € s DPH",15.11.2022,15.11.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 344/2022/FU,vyčistenie dažďového žľabu,,"dodávateľ: euroboma, s. r. o., Zemplínska 22, 040 01 Košice, IČO: 50633287","200,00 € s DPH",15.11.2022,15.11.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 345/2022/FU,denné diáre,,"dodávateľ: BEREN ATELIER, s. r. o., Tranovského 1, 040 01 Košice, IČO: 36186074","120,00 € s DPH",15.11.2022,15.11.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 346/2022/FU,dodanie a montáž LED osvetlenia,,"dodávateľ: Ing. Peter Lemesányi - ipl, Európska trieda 11, 040 13 Košice, IČO: 37523881","3 200,00 € s DPH",21.11.2022,21.11.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 347/2022/FU,doplnenie nových užívateľov do elektronického zabezpečovacieho systému,,"dodávateľ: CI - servis SK, s. r. o., Werferova 1, 040 01 Košice, IČO: 36725846","30,00 € s DPH",21.11.2022,21.11.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 348/2022/FU,monitorovanie elektronickým zabezpečovacím systémom,,"dodávateľ: G1 MONITOR, s. r. o., Jesenského 12, 040 01 Košice, IČO: 31702333","350,00 € s DPH",21.11.2022,21.11.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 349/2022/FU,osadenie hrotov proti sadaniu a hniezdeniu holubov,,"dodávateľ: Hajman.eu, s. r. o., Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 06534937","300,00 € s DPH",22.11.2022,23.11.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 35/2020/Pe,Projektová dokumentácia - Poštova,,"dodávateľ: Ing. Komjáthy - ODYSEA, Čínska 17, 040 13 Košice, IČO: 34744801","1 490,00 € s DPH",05.03.2020,25.03.2020,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ SM KSK",platná, 35/2021/To,oprava telefónnej ústredne,,"dodávateľ: Peter Benedik - Ben Tel, Hanojská 4, 040 13 Košice - sídlisko Ťahanovce, IČO: 34374973","40,00 € s DPH",04.03.2021,09.03.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 35/2022/FU,oprava a výmena kovania vstupných plastových dverí,,"dodávateľ: D.S. Group, s. r. o., Sokoľ 841, 044 31 Sokoľ, IČO: 48208744","270,00 € s DPH",07.02.2022,08.02.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 35/2023/TO,vysprávky omietok a vymaľovanie nebytových priestorov,,"dodávateľ: BOBOR - STAVEBNÁ, VÝROBNÁ, INŽINIERSKA A OBCHODNÁ ČINNOSŤ, s. r. o., Čárskeho 7, 040 01 Košice - Sever, IČO: 36191345","575,00 € s DPH",03.02.2023,03.02.2023,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 35/2024/KU,prečistenie zvislej kanalizácie,,"dodávateľ: LEMISTAV, s. r. o., Košická Polianka 244, 044 41 Košická Polianka, IČO: 50158210","450,00 € s DPH",01.02.2024,01.02.2024,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 350/2022/SE,kancelárske potreby,,"dodávateľ: Rovder, s. r. o., Priemyselná 4, 040 01 Košice, IČO: 44754442","650,00 € s DPH",23.11.2022,23.11.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 351/2022/SE,inzerát,,"dodávateľ: Petit Press, a. s., divízia Východ, o. z., Letná 47, 040 01 Košice, IČO: 35790253","50,00 € s DPH",24.11.2022,24.11.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 352/2022/KU,oprava PC,,"dodávateľ: RAMcom, s.r.o., Poštová 14, 040 01 Košice, IČO: 43889395","160,00 € s DPH",24.11.2022,28.11.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 353/2022/SE,vodárenský a sanitárny materiál,,"dodávateľ: Ing. Erik Fürstenzeller - STERAD, Jazerná 1, 040 12 Košice, IČO: 52133923","1 800,00 € s DPH",28.11.2022,28.11.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 354/2022/KU,zasklenie okna,,"dodávateľ: Alžbeta Gluchmanová - BETTY, Trnková 70, 040 14 Košice - Košická Nová Ves, IČO: 35423323","60,00 € s DPH",29.11.2022,29.11.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 355/2022/PA,dezinsekcia a vypratanie uhynutých hlodavcov,,"dodávateľ: Daniel Repka - DERATEX-EKO, Pokroku 16, 040 11 Košice, IČO: 10689877","60,00 € s DPH",29.11.2022,29.11.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 356/2022/SE,elektroinštalačný materiál,,"dodávateľ: PROFI - STAR, s. r. o., Kavečianska cesta 8/A, 040 01 Košice, IČO: 46258060","500,00 € s DPH",30.11.2022,30.11.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 357/2022/FU,"dodanie, montáž a zapojenie rozvádzača",,"dodávateľ: JOVAN elektroinstal, s. r. o., Hlavná 341/54, 056 01 Gelnica, IČO: 54519772","2 300,00 € s DPH",06.12.2022,06.12.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 358/2022/TO,oprava ústredne a kontrola tarifikátora,,"dodávateľ: Peter Benedik - BenTel, Hanojská 4, 040 13 Košice - Sídlisko Ťahanovce, IČO: 34374973","60,00 € s DPH",07.12.2022,08.12.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 359/2022/PA,dodávka a montáž kanalizačného poklopu,,"dodávateľ: Tibor Illéš, Lomnická 13, 040 01 Košice, IČO: 10686258","500,00 € s DPH",07.12.2022,07.12.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 36/2020/Pe,Projektová dokumentácia - Moldava,,"dodávateľ: Ing. Ladislav Komjathy - ODYSEA, Čínska 17, 040 13 Košice, IČO: 34744801","400,00 € s DPH",05.03.2020,06.03.2020,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ SM KSK",platná, 36/2021/To,oprava vodovodného potrubia,,"dodávateľ: \"BOBOR\"-stavebná výrobná, inžinierska a obchodná činnosť, s. r. o., Čárskeho 7, 040 01 Košice, IČO: 36191345","986,40 € s DPH",10.03.2021,15.03.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 36/2022/FU,doplnenie užívateľa do zabezpečovacieho systému,,"dodávateľ: CI - servis SK, s. r. o., Werferova 1, 040 01 Košice, IČO: 36725846","30,00 € s DPH",07.02.2022,08.02.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 36/2023,presun tehál,,"dodávateľ: Sociálny podnik KSK, s.r.o., r.s.p., Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, IČO: 53000064","400,00 € s DPH",06.02.2023,06.02.2023,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 36/2024/TO,úprava a zakrytie otvorov v objekte,,"dodávateľ: \"BOBOR\"- STAVEBNÁ, VÝROBNÁ, INŽINIERSKA A OBCHODNÁ ČINNOSŤ, s. r. o., Čárskeho 7, 040 01 Košice, IČO: 36191345","997,92 € s DPH",01.02.2024,02.02.2024,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 360/2022/TO,čistenie kanalizácie a dodávka poklopu kanalizačnej šachty,,"dodávateľ: Tibor Illéš, Lomnická 13, 040 01 Košice, IČO: 10686258","280,00 € s DPH",08.12.2022,09.12.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 361/2022/PA,oprava súboru k sťahovaniu telefónnych hovorov,,"dodávateľ: Peter Benedik - BenTel, Hanojská 4, 040 13 Košice - Sídlisko Ťahanovce, IČO: 34374973","60,00 € s DPH",09.12.2022,09.12.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 362/2022/SE,vypracovanie právnej analýzy,,"dodávateľ: doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s. r. o., Hlavná 111/25, 040 01 Košice, IČO: 52651258","7 700,00 € s DPH",12.12.2022,12.12.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 363/2022/FU,odpratanie snehu z prístupových ciest a parkovacích plôch,,"dodávateľ: Hajman.eu, s. r. o., Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 06534937","800,00 € s DPH",13.12.2022,14.12.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 364/2022/FU,vyčistenie strechy telocvične od snehu a dažďového zvodu od nečistôt,,"dodávateľ: Hajman.eu, s. r. o., Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 06534937","600,00 € s DPH",13.12.2022,14.12.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 365/2022/FU,vypracovanie projektovej dokumentácie,,"dodávateľ: Sespro, s. r. o., Palackého 1045/7, 040 01 Košice - mestská časť Juh, IČO: 50545922","4 800,00 € s DPH",13.12.2022,14.12.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 366/2022/FU,dodanie a naprogramovanie 3ks diaľkových ovládačov,,"dodávateľ: IT alarm, s. r. o., Hroncova 1, 040 01 Košice, IČO: 35926252","130,00 € s DPH",13.12.2022,14.12.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 367/2022/FU,oprava poruchy na zabezpečovacom systéme,,"dodávateľ: CI - servis SK, s. r. o., Werferova 1, 040 01 Košice, IČO: 36725846","90,00 € s DPH",14.12.2022,14.12.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 368/2022/SE,elektroinštalačný materiál,,"dodávateľ: PROFI - STAR, s. r. o., Kavečianska cesta 8/A, 040 01 Košice, IČO: 46258060","250,00 € s DPH",14.12.2022,14.12.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 369/2022/KU,prečistenie kanalizácie,,"dodávateľ: PROFI - KANAL, s. r. o., Južná trieda 82, 040 01 Košice, IČO: 44656068","210,00 € s DPH",15.12.2022,16.12.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 37/2020/Pe,Projektová dokumentácia - Moldava,,"dodávateľ: Ing. Ladislav Komjáthy - ODYSEA, Čínska 17, 0410 13 Košice, IČO: 34744801","740,00 € s DPH",05.03.2020,06.03.2020,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ SM KSK",platná, 37/2021,,,,,,,,platná, 37/2021/To,oprava vodovodného potrubia,,"dodávateľ: \"BOBOR\"-stavebná výrobná, inžinierska a obchodná činnosť, s. r. o., Čárskeho 7, 040 01 Košice, IČO: 36191345","844,22 € s DPH",10.03.2021,15.03.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 37/2022/PA,zasklenie okien,,"dodávateľ: Alžbeta Gluchmanová - BETTY, Trnková 70, 040 14 Košice - Košická Nová Ves, IČO: 35423323","100,00 € s DPH",08.02.2022,08.02.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 37/2023/MI,príručka "Účtovné súvzťažnosti v samospr.od 1.1.2023",,"dodávateľ: Regionálne vzdelávacie centrum Senica, n. o., M. Nešpora 925/8, 905 01 Senica, IČO: 37986635","100,00 € s DPH",13.02.2023,06.02.2023,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 37/2024/PA,"oprava telefónneho kábla, prepojenie internetu a vonkajších liniek",,"dodávateľ: Peter Benedik - BenTel, Hanojská 4, 040 13 Košice - Sídlisko Ťahanovce, IČO: 34374973","130,00 € s DPH",05.02.2024,05.02.2024,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 370/2022/FU,očistenie striech a parapetov od cencúľov,,"dodávateľ: Hajman.eu, s. r. o., Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 06534937","200,00 € s DPH",15.12.2022,16.12.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 371/2022/SE,servisná prehliadka služobného motorového vozidla,,"dodávateľ: AUTOLUX KOŠICE, s. r. o., Cintorínska 7, 040 01 Košice, IČO: 31670776","450,00 € s DPH",15.12.2022,16.12.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 372,,,,,,,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 372/2022/FU,grafický návrh a výroba PVC tabuliek,,"dodávateľ: BEREN ATELIER, s. r. o., Tranovského 1, 040 01 Košice, IČO: 36186074","40,00 € s DPH",16.12.2022,20.12.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 373/2022/SE,inzerát,,"dodávateľ: Petit Press, a. s., divízia Východ, o. z., Letná 47, 040 01 Košice, IČO: 35790253","50,00 € s DPH",20.12.2022,20.12.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 374/2022/FU,oprava mobilného telefónu,,"dodávateľ: MOBIL EXPRESS s.r.o., Ružínska 17, 040 10 Košice, IČO: 48317926","150,00 € s DPH",22.12.2022,27.12.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 375/2022/FU,odstránenie snehových závejov,,"dodávateľ: Hajman.eu s.r.o., Príkop 4 Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 06534937","280,00 € s DPH",23.12.2022,27.12.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 376/2022/To,oprava zatekajúcej strechy,,"dodávateľ: IZOLPLAST, s.r.o., Rastislavova 87/A, 040 01 Košice, IČO: 36217905","1 418,04 € s DPH",27.12.2022,27.12.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 377/2022/Ku,zdravo-technický materiál,,"dodávateľ: Ing. Erik Furstenzeller - STERAD, Jazerná 1, 040 12 Košice, IČO: 52133923","906,00 € s DPH",28.12.2022,29.12.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 378/2022/SE,výpočtová technika,,"dodávateľ: Datacomp s.r.o., Moldavská cesta II. 49/2413, 040 11 Košice, IČO: 36212466","3 300,00 € s DPH",28.12.2022,29.12.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 379/2022/SE,oprava počítača,,"dodávateľ: RAMcom s.r.o., Poštová 14, 040 01 Košice, IČO: 43889395","150,00 € s DPH",28.12.2022,29.12.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 38/2020/Pe,Projektová dokumentácia - ZZ Tatranská,,"dodávateľ: Ing. Ladislav Komjáthy - ODYSEA, Čínska 17, 040 13 Košice, IČO: 34744801","500,00 € s DPH",05.03.2020,06.03.2020,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ SM KSK",platná, 38/2021/SE,inzeráty,,"dodávateľ: Petit Press a.s., divízia Východ o.z., Letná 47, 040 01 Košice, IČO: 35790253","80,00 € s DPH",15.03.2021,15.03.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 38/2022/FU,dopravné vodorovné značenie na parkovacích plochách,,"dodávateľ: Selep, s. r. o., Beniakovce 2, 044 42 Beniakovce, IČO: 52246540","650,00 € s DPH",08.02.2022,09.02.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 38/2024/SE,hygienické potreby,,"dodávateľ: KAMIKO - HYGIENE, s. r. o., Kremnička 5, 974 03 Banská Bystrica, IČO: 45965340","400,00 € s DPH",05.02.2024,06.02.2024,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 39/2021/SE,Office pre domácnosti a podnikateľov 2019,,"dodávateľ: FOCUS computer, s. r. o., Dominikánske námestie 35, 040 01 Košice, IČO: 36188778","250,00 € s DPH",15.03.2021,15.03.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 39/2022/SE,kalibrovanie alkohol testera,,"dodávateľ: Kalibrovanie, s. r. o., Moyzesova 4/A, 902 01 Pezinok, IČO: 52355764","40,00 € s DPH",08.02.2022,09.02.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 39/2023/SE,skartátor Powershred 73Ci,,"dodávateľ: Rovder, s. r. o., Priemyselná 4, 040 01 Košice, IČO: 44754442","360,00 € s DPH",08.02.2023,08.02.2023,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 39/2024/FU,"vyklčovanie náletových drevín o orez stromov, vyčistenie pozemku",,"dodávateľ: CORTES DF, s. r. o., Staré 1, 072 23 Staré, IČO: 55474497","1 300,00 € s DPH",06.02.2024,06.02.2024,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 4/2020/Si,oprava výťahov - ZZ juh,,"dodávateľ: Tuchyňa Výťahy s.r.o., Letná 27, 040 01 Košice, IČO: 45378398","3 200,00 € s DPH",14.01.2020,17.01.2020,"JUDr. Ivona Farkašová, poverená riadením",platná, 4/2021/PA,"hygienické, čistiace a dezinfekčné prostriedky",,"dodávateľ: Ing. Tomáš Dzurňák - D a D, Južná trieda 78, 040 01 Košice, IČO: 14382857","2 533,46 € s DPH",15.01.2021,18.01.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 4/2022/FU,výroba a montáž zábran proti vtáctvu,,"dodávateľ: FALCO EXCLUSIVE, s. r. o., Národná trieda 71, 040 01 Košice, IČO: 46866272","560,00 € s DPH",11.01.2022,14.01.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 4/2023/SE,inzerát,,"dodávateľ: Petit Press, a. s., divízia Východ, o. z., Letná 47, 040 01 Košice, IČO: 35790253","50,00 € s DPH",09.01.2023,09.01.2023,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 40/2020/sek.,inzerát,,"dodávateľ: Petit Press a.s., Letná 47, 040 01 Košice, IČO: 35790253","50,00 € s DPH",09.03.2020,09.03.2020,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ SM KSK",platná, 40/2021/SE,servis PC,,"dodávateľ: RAMcom, s.r.o., Poštová 14, 040 01 Košice, IČO: 43889395","50,00 € s DPH",15.03.2021,17.03.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 40/2022/FU,deratizácia priestorov,,"dodávateľ: Daniel Repka - DERATEX-EKO, Pokroku 16, 040 11 Košice, IČO: 10689877","72,00 € s DPH",09.02.2022,10.02.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 40/2023/SE,vypracovanie projektových dokumentácií,,"dodávateľ: Sespro, s. r. o., Palackého 1045/7, 040 01 Košice - mestská časť Juh, IČO: 50545922","11 040,00 € s DPH",08.02.2023,10.02.2023,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 40/2024/FU,zrezanie a odstránenie poškodeného nefunkčného bleskozvodu,,"dodávateľ: Hajman.eu s.r.o., Příkop 843/4, Zábrdovice 602 00 Brna ČR, IČO: 06534937","300,00 € s DPH",07.02.2024,07.02.2024,Mgr. Vladimír Milistenfer,platná, 41/2020/Pa,antibakteriálne mydlá,,"dodávateľ: Ing. Dzurňák D a D, Južná trieda 78, 040 01 Košice, IČO: 14382857","100,00 € s DPH",11.03.2020,11.03.2020,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ SM KSK",platná, 41/2021/PP,dodávka a montáž plastových okien,,"dodávateľ: IZOLSTAV KE, s.r.o., Osloboditeľov 37, 040 17 Košice-Barca, IČO: 47215003","3 494,56 € s DPH",16.03.2021,18.03.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 41/2022/FU,výroba a montáž zábran proti opadávaniu omietky,,"dodávateľ: Bc. Radovan Nagy - RADOSTAV, Družstevná 17/13, 078 01 Trnávka, IČO: 43327192","4 500,00 € s DPH",09.02.2022,10.02.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 41/2023/PA,výroba a montáž posuvných dverí,,"dodávateľ: Peter Gecik, Starozagorská 2. 040 23 Košice, IČO: 40413951","2 480,00 € s DPH",08.02.2023,09.02.2023,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 41/2024/SE,policové regále,,"dodávateľ: FISTAR, s. r. o., Vídeňská 132/100, 619 00 Brno - Dolní Heršpice, IČO: 11836547","1 500,00 € s DPH",08.02.2024,09.02.2024,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 42/2020/To,Ventilátor U 122,,"dodávateľ: Remont Ruskov s.r.o., 044 19 Ruskov 246, IČO: 36216062","200,00 € s DPH",17.03.2020,18.03.2020,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ SM KSK",platná, 42/2021/PP,zameranie a vyhotovenie geometrického plánu,,"dodávateľ: GeoCassa, s.r.o., Baška 222, 040 16 Baška, IČO: 51134217","400,00 € s DPH",16.03.2021,18.03.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 42/2022/FU,oplotenie objektu plotovým pletivom,,"dodávateľ: Bohuš Zoľák - ZOLNOMETAL, Michalovská 84/23, 073 01 Michalovce, IČO: 47662573","3 000,00 € s DPH",02.03.2022,03.03.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 42/2023/TO,oprava zatekajúcej strechy,,"dodávateľ: IZOLPLAST, s. r. o., Rastislavova 87/A, 040 01 Košice, IČO: 36217905","1 625,88 € s DPH",09.02.2023,09.02.2023,,platná, 42/2024/PA,upratanie átria objektu,,"dodávateľ: Lux facility management, s. r. o., Prešovská cesta 31, 040 01 Košice, IČO: 36579769","140,40 € s DPH",12.02.2024,12.02.2024,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 43/2020/Pa,bavlnené rúška,,"dodávateľ: JKF s.r.o., Klimkovičova 1, 040 23 Košice, IČO: 36737828","300,00 € s DPH",18.03.2020,18.03.2020,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ SM KSK",platná, 43/2021/PP,elektromontážne práce,,"dodávateľ: H-MONT, s. r. o., Osloboditeľov 12, 082 04 Drienov, IČO: 36833371","3 876,00 € s DPH",19.03.2021,24.03.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 43/2022/SE,vypracovanie projektových a rozpočtových dokumentácíí,,"dodávateľ: Sespro, s. r. o., Palackého 7, 040 01 Košice, IČO: 50545922","12 960,00 € s DPH",14.02.2022,14.02.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 43/2023/SE,"toal.papier,archívne boxy,plastové obaly",,"dodávateľ: Rovder, s. r. o., Priemyselná 4, 040 01 Košice, IČO: 44754442","800,00 € s DPH",09.02.2023,10.02.2023,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 43/2024/PA,montáž hrotov proti vtáctvu,,"dodávateľ: Hajman.eu., s. r. o., Příkop 843/4, 602 00 Brno - Zábrdovice, IČO: 06534937","895,00 € s DPH",12.02.2024,12.02.2024,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 44/2020/sek.,inzerát,,"dodávateľ: Petit Press a.s., Letná Košice, IČO: 35790253","35,00 € s DPH",24.03.2020,25.03.2020,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 44/2021/Pa,oprava schodiskovej sedačky,,"dodávateľ: Ridop s.r.o., Dostojevského rad 2543/1, 811 09 Bratislava, IČO: 51158973","150,00 € s DPH",19.03.2021,24.03.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 44/2022/FU,doplnenie užívateľa do zabezpečovacieho systému,,"dodávateľ: CI - servis SK, s. r. o., Werferova 1, 040 01 Košice, IČO: 36725846","30,00 € s DPH",15.02.2022,17.02.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 44/2023/FU,orez konárov a zoštiepkovanie,,"dodávateľ: Správa ciest Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, IČO: 35555777","1 600,00 € s DPH",10.02.2023,13.02.2023,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 44/2024/PA,prevedenie iskrovej skúšky - za účelom presného identifikovania zatekania strechy,,"dodávateľ: IZOLPLAST, s.r.o., Rastislavova 87/A, 040 01 Košice, IČO: 36217905","250,00 € s DPH",13.02.2024,16.02.2024,Mgr. Vladimír Milistenfer,platná, 45/2020/Pe,vodoinštalačný materiál,,"dodávateľ: Sterad, Jazerná 1, 040 12 Košice, IČO: 52133923","1 180,00 € s DPH",31.03.2020,01.04.2020,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 45/2021/PP,oprava strešného plášťa,,"dodávateľ: EURO - PLECH, s. r. o., Hunyadiho 29, 045 01 Moldava nad Bodvou, IČO: 36602167","3 011,00 € s DPH",26.03.2021,30.03.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 45/2022/PA,ošetrenie drevín,,"dodávateľ: Správa mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova 79, 040 01 Košice, IČO: 17078202","870,16 € s DPH",16.02.2022,17.02.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 45/2023/PA,vyčistenie vonkajších priestorov objektu,,"dodávateľ: LUX FACILITY MANAGEMENT, s. r. o., Prešovská cesta 31, 040 01 Košice - mestská časť Dargovských hrdinov, IČO: 36579769","113,76 € s DPH",13.02.2023,13.02.2023,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 45/2024/SE,zverejnenie inzerátu,,"dodávateľ: Petit Press a.s., divízia Východ o.z., Lazaretská 12, 811 08 Bratislava, IČO: 35790253","50,00 € s DPH",13.02.2024,16.02.2024,Mgr. Vladimír Milistenfer,platná, 46/2020/Pe,výroba a montáž drevených dverí a zárubní - Strojárenská,,"dodávateľ: Gabriel Jakubík, Prešovská 85/67, 044 31 Družstevná pri Hornáde, IČO: 40442969","2 700,00 € s DPH",31.03.2020,01.04.2020,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majektu KSK",platná, 46/2021/TO,oprava telefónnej ústredne,,"dodávateľ: RADIX, spol. s r. o., Za mostom 12, 040 18 Košice, IČO: 31700462","39,17 € s DPH",30.03.2021,31.03.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 46/2022/SE,čistiace potreby,,"dodávateľ: KAMIKO - HYGIENE, s. r. o., Kremnička 5, 974 03 Banská Bystrica, IČO: 45965340","1 000,00 € s DPH",17.02.2022,17.02.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 46/2023/PA,prečistenie kanalizácie,,"dodávateľ: Tibor Illéš, Lomnická 13, 040 01 Košice, IČO: 10686258","120,00 € s DPH",13.02.2023,13.02.2023,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 46/2024/FU,odstránenie technickej poruchy - sekanie obrazu prenosu kamier pri sledovaní živého obrazu,,"dodávateľ: Ing. Peter Lemesányi - ipl, Európska trieda 11, 040 13 Košice, IČO: 37523881","60,00 € s DPH",19.02.2024,20.02.2024,Mgr. Vladimír Milistenfer,platná, 47/2020/Pe,jarná deratizácia,,"dodávateľ: Deratex - EKO, Daniel Repka, Pokroku 16, 040 01 Košice, IČO: 10689877","780,00 € s DPH",07.04.2020,07.04.2020,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 47/2021/SE,respirátory,,"dodávateľ: ROVDER, s.r.o., Priemyselná 4, 040 01 Košice, IČO: 44754442","154,38 € s DPH",30.03.2021,31.03.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 47/2021/SE,respirátory,,"dodávateľ: ROVDER, s.r.o., Priemyselná 4, 040 01 Košice, IČO: 44754442","160,00 € s DPH",,,,platná, 47/2022/SE,tonery,,"dodávateľ: ROVDER, s. r. o., Priemyselná 4, 040 01 Košice, IČO: 44754442","1 500,00 € s DPH",23.02.2022,24.02.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 47/2023/FU,dodanie a montáž exteriérových pouličných svietidiel,,"dodávateľ: JOVAN elektroinstal, s. r. o., Hlavná 341/54, 056 01 Gelnica, IČO: 54519772","2 300,00 € s DPH",14.02.2023,14.02.2023,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 47/2024/KU,rekonštrukcia komunikačného a ovládacieho systému rampy,,"dodávateľ: BARI ELECTRONIC, s.r.o., SNP 986/32, 045 01 Moldava nad Bodvou, IČO: 44487088","1 450,00 € s DPH",19.02.2024,20.02.2024,Mgr. Vladimír Milistenfer,platná, 48/2020/Pa,programovanie ústredne - ZZ Východ,,"dodávateľ: CI - servis .Sk s.r.o., Werferova 1, 040 01 Košice, IČO: 36725846","60,00 € s DPH",07.04.2020,08.04.2020,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 48/2021/PP,elektroinštalačný materiál,,"dodávateľ: PROFI - STAR, s.r.o., Kavečianska cesta 8/A, 040 01 Košice, IČO: 46258060","353,31 € s DPH",30.03.2021,06.04.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 48/2022/SE,respirátory,,"dodávateľ: ROVDER, s. r. o., Priemyselná 4, 040 01 Košice, IČO: 44754442","100,00 € s DPH",23.02.2022,24.02.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 48/2023/SE,servisné práce na služobnom motorovom vozidle,,"dodávateľ: Jozef Kolesár - PNEUSERVIS, Myslavská 194, 040 16 Košice - Myslava, IČO: 37738631","200,00 € s DPH",15.02.2023,16.02.2023,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 48/2024/FU,výmena časti kanalizačného potrubia vo WC na prízemí,,"dodávateľ: PROSERVIS Strážske, s.r.o., Mierová 1305/101, 072 22 Strážske, IČO: 36727466","60,00 € s DPH",19.02.2024,20.02.2024,Mgr. Vladimír Milistenfer,platná, 49/2020/sek.,inzerát,,"dodávateľ: Peiti Press a.s., Letná 47, 040 01 Košice, IČO: 35790253","50,00 € s DPH",08.04.2020,08.04.2020,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majtku KSK",platná, 49/2021/PP,zdravotechnický materiál,,"dodávateľ: Ing. Erik Fürstenzeller - STERAD, Jazerná 1, 040 12 Košice, IČO: 52133923","713,19 € s DPH",30.03.2021,06.04.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 49/2022/TO,prečistenie kanalizácie,,"dodávateľ: Tibor Illéš, Lomnická 13, 040 01 Košice, IČO: 10686258","100,00 € s DPH",24.02.2022,24.02.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 49/2023,výmena uzatváracieho ventilu vody,,"dodávateľ: BOBOR - STAVEBNÁ, VÝROBNÁ, INŽINIERSKA A OBCHODNÁ ČINNOSŤ, s. r. o., Čárskeho 7, 040 01 Košice - Sever, IČO: 36191345","2 692,80 € s DPH",17.02.2023,20.02.2023,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 49/2024/KU,prečistenie vonkajšej kanalizácie,,"dodávateľ: PROFI-KANAL s.r.o., Južná trieda 82, 040 01 Košice, IČO: 44656068","250,00 € s DPH",20.02.2024,20.02.2024,Mgr. Vladimír Milistenfer,platná, 5/2020/Ku,oprava požiarneho zabezpečenia - Strojárenská,,"dodávateľ: CI - servis a.s., Werferova 3, 040 01 Košice, IČO: 36180459","300,00 € s DPH",16.01.2020,17.01.2020,JUDr. Ivona Farkašová poverená riadením,platná, 5/2021/Pa,prečistenie kanalizácie,,"dodávateľ: Illéš Tibor, Lomnická 13, 0,40 01 Košice, IČO: 10686258","300,00 € s DPH",26.01.2021,09.02.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 5/2022/FU,odstránenie závady na zabezpečovacom zariadení EZS,,"dodávateľ: CI - servis SK, s. r. o., Werferova 1, 040 01 Košice, IČO: 36725846","100,00 € s DPH",14.01.2022,14.01.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 5/2023/SE,dodanie tonerov,,"dodávateľ: Rovder, s. r. o., Priemyselná 4, 040 01 Košice, IČO: 44754442","1 600,00 € s DPH",10.01.2023,11.01.2023,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 5/2024/PA,oprava a servis zabezpečovacieho zariadenia,,"dodávateľ: IT alarm, spol. s.r.o., Hroncova 1, 040 01 Košice, IČO: 35926252","129,60 € s DPH",05.01.2024,10.01.2024,Mgr. Vladimír Milistenfer,platná, 50/2020/Pe,revízia HP,,"dodávateľ: Filip Šamaj, Vodná 6, 040 01 Košice, IČO: 46329722","2 800,00 € s DPH",17.04.2020,20.04.2020,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 50/2021/PP,čistiace pomôcky a prostriedky na upratovanie,,"dodávateľ: KAMIKO - HYGIENE s.r.o., Kremnička 5, 974 03 Banská Bystrica, IČO: 45965340","133,73 € s DPH",06.04.2021,06.04.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 50/2022/KU,výroba parkovacích tabúľ,,"dodávateľ: BEREN ATELIER, s. r. o., Tranovského 1, 040 01 Košice, IČO: 36186074","700,00 € s DPH",23.02.2022,24.02.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 50/2023,výmena ističov a prídavných chráničov,,"dodávateľ: Slavomír Rusnák, Ťahanovská 2421/3, 040 13 Košice - Ťahanovce, IČO: 45360545","1 500,00 € s DPH",14.02.2023,20.02.2023,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 50/2024/SE,čistiace a hygienické prostriedky,,"dodávateľ: KAMIKO-HYGIENE s.r.o., Kremnička 5, 974 03 Banská Bystrica, IČO: 45965340","1 800,00 € s DPH",20.02.2024,20.02.2024,Mgr. Vladimír Milistenfer,platná, 51/2020/Pe,dezinfekcia,,"dodávateľ: Čass s.r.o., Ul. Mieru 126, 044 24 Poproč, IČO: 31685455","2 000,00 € s DPH",17.04.2020,21.04.2020,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 51/2021/PP,oiprava bleskozvodu,,"dodávateľ: Marek Havrila - HM PRODUCTION, Osloboditeľov 12, 082 04 Drienov, IČO: 34907521","5 948,40 € s DPH",09.04.2021,15.04.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 51/2022/KU,oprava strešnej krytiny,,"dodávateľ: EURO-PLECH, s. r. o., Hunyadiho 29, 045 01 Moldava nad Bodvou, IČO: 36602167","300,00 € s DPH",24.02.2022,25.02.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 51/2023/PA,zasklenie okna,,"dodávateľ: Alžbeta Gluchmanová - BETTY, Trnková 70, 040 14 Košice - Košická Nová Ves, IČO: 35423323","45,00 € s DPH",20.02.2023,23.02.2023,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 51/2024/FU,výmena trubíc v svietidlách+oprava mriežok svietidiel,,"dodávateľ: Falco Exclusive, s. r. o., Národná trieda 71, 040 01 Košice, IČO: 46866272","260,00 € s DPH",27.02.2024,28.02.2024,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 52/2020/Pe,"vybúranie poškodených omietok, realizácia nových omietok - Moldava n/B.",,"dodávateľ: EURO-PLECH s.r.o., Hunyadiho 29, 045 01 Moldava nad Bodvou, IČO: 36602167","2 600,00 € s DPH",27.04.2020,27.04.2020,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 52/2021/PP,revízia hasiacich prístrojov a požiarnzch vodovodov,,"dodávateľ: Róbert Fazekaš - ROBIN, Severná 407/15A, 044 31 Družstevná pri Hornáde, IČO: 41450701","2 752,82 € s DPH",09.04.2021,13.04.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 52/2022/SE,vodárenský a sanitárny materiál,,"dodávateľ: Ing. Erik Fürstenzeller - STERAD, Hunyadiho 29, 045 01 Moldava nad Bodvou, IČO: 52133923","800,00 € s DPH",25.02.2022,25.02.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 52/2023/PA,výmena uzatvarácieho ventilu vody v kryte CO,,"dodávateľ: BOBOR - STAVEBNÁ, VÝROBNÁ, INŽINIERSKA A OBCHODNÁ ČINNOSŤ, s. r. o., Čárskeho 7, 040 01 Košice - Sever, IČO: 36191345","2 173,32 € s DPH",20.02.2023,21.02.2023,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 52/2024/PA,"oprava zásuvkového a svitidl.obvodu,oprava svietidiel",,"dodávateľ: Slavomír Rusnák, Ťahanovská 2421/3, 040 13 Košice, IČO: 45360545","1 700,00 € s DPH",28.02.2024,28.02.2024,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 53/2020/Oe,vypracovanie PD - ZZ Sever,,"dodávateľ: Ing. Ladislav Komjáthy - ODYSEA, Čínska 17, 040 13 Košice, IČO: 34744801","2 975,00 € s DPH",27.04.2020,27.04.2020,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 53/2021/SE,tonery,,"dodávateľ: ROVDER, s.r.o., Priemyselná 4, 040 01 Košice, IČO: 44754442","190,00 € s DPH",12.04.2021,13.04.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 53/2022/SE,hygienický gél s dezinfekčnou prísadou,,"dodávateľ: Hmotné rezervy Košického samosprávneho kraja, s. r. o., Strojárska 3, 040 01 Košice, IČO: 45424462","800,00 € s DPH",28.02.2022,02.03.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 53/2023/TO,oprava omietok v kryte CO,,"dodávateľ: BOBOR - STAVEBNÁ, VÝROBNÁ, INŽINIERSKA A OBCHODNÁ ČINNOSŤ, s. r. o., Čárskeho 7, 040 01 Košice - Sever, IČO: 36191345","480,00 € s DPH",20.02.2023,21.02.2023,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 53/2024/TO,odstránenie poruchy na vnútornom telefónnom rozvode,,"dodávateľ: Peter Benedik - BenTel, Hanojská 4, 040 13 Košice, IČO: 34374973","90,00 € s DPH",28.02.2024,28.02.2024,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 54/2020/Pe,vodoinštalačný materiál,,"dodávateľ: STERAD, Jazerná 1, 040 12 Košice, IČO: 52133923","330,00 € s DPH",29.04.2020,29.04.2020,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 54/2021/PP,deratizácia,,"dodávateľ: Daniel Repka - DERATEX-EKO, Pokroku 16, 040 11 Košice, IČO: 10689877","918,00 € s DPH",13.04.2021,14.04.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 54/2022/SE,vypracovanie projektovej a rozpočtovej dokumentácie,,"dodávateľ: Sespro, s. r. o., Palackého 7, 040 01 Košice, IČO: 50545922","3 570,00 € s DPH",28.02.2022,02.03.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 54/2023/KU,odborný posudok,,"dodávateľ: Ing. Ján Kuchár, PhD., Watsovova 1, 040 01 Košice","300,00 € s DPH",21.02.2023,21.02.2023,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 54/2024/SE,vodárenský a sanitárny matertiál,,"dodávateľ: SOLIDSTAV OBCHODNÁ, s.r.o., Južná trieda 117, 04001 Košice, IČO: 44969147","1 500,00 € s DPH",04.03.2024,05.03.2024,Mgr. Vladimír Milistenfer,platná, 55/2020/Ku,Dodanie a montáž IP kamery,,"dodávateľ: CI-SERVIS SK s.r.o., Werferova 1, 040 01 Košice, IČO: 36725846","289,20 € s DPH",30.04.2020,30.04.2020,"Mgr. Vladimír Milistenfer, Správa majetku KSK",platná, 55/2021/PP,dezinsekcia,,"dodávateľ: Daniel Repka - DERATEX-EKO, Pokroku 16, 040 11 Košice, IČO: 10689877","510,00 € s DPH",13.04.2021,14.04.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 55/2022/KU,vyhotovenie samolepiek s dotlačou,,"dodávateľ: BEREN ATELIER, s. r. o., Tranovského 1, 040 01 Košice, IČO: 36186074","250,00 € s DPH",01.03.2022,02.03.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 55/2023/PA,výroba a montáž čistiaceho kusu na kanalizačné potrubie,,"dodávateľ: BOBOR - STAVEBNÁ, VÝROBNÁ, INŽINIERSKA A OBCHODNÁ ČINNOSŤ, s. r. o., Čárskeho 7, 040 01 Košice - Sever, IČO: 36191345","120,00 € s DPH",22.02.2023,22.02.2023,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 55/2024/SE,elektroinštalačný materiál,,"dodávateľ: KONEX elektro, spol. s.r.o., Rastislavova 750/7, 040 01 Košice, IČO: 31680569","1 500,00 € s DPH",04.03.2024,05.03.2024,Mgr. Vladimír Milistenfer,platná, 56/2020/Pe,Vypracovanie projektovej dokumentácie - rekonštr. soc. zariadení - ZZ Jazero,,"dodávateľ: Ing. Ladislav Komjáíthy - ODYSEA, Čínska 17, 040 13 Košice, IČO: 34744801","7 935,00 € s DPH",30.04.2020,30.04.2020,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správa majetku KSK",platná, 56/2021/PA,pretlačenie upchatej kanalizácie,,"dodávateľ: Tibor Illéš, Lomnická 13, 040 01 Košice, IČO: 10686258","200,00 € s DPH",14.04.2021,19.04.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 56/2022/KU,dezinsekcia priestorov,,"dodávateľ: Daniel Repka - DERATEX-EKO, Pokroku 16, 040 11 Košice, IČO: 10689877","72,00 € s DPH",01.03.2022,02.03.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 56/2023/FU,dodanie kobercov + pokládka,,"dodávateľ: FALCO EXCLUSIVE, s. r. o., Národná trieda 71, 040 01 Košice, IČO: 46866272","6 250,00 € s DPH",22.02.2023,24.02.2023,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 56/2024/TO,"vyspravenie dier, zabetónovanie, vyčistenie a likvidácia odpadu",,"dodávateľ: „BOBOR“ – STAVEBNÁ, VÝROBNÁ, INŽINIERSKA A OBCHODNÁ ČINNOSŤ, s.r.o., Čárskeho 7, 040 01 Košice, IČO: 36191345","282,00 € s DPH",06.03.2024,08.03.2024,Mgr. Vladimír Milistenfer,platná, 57/2020/Pe,Vyhotovenie projektovej dokumentácie - rekonštr. brány - ZZ Mäsiarska,,"dodávateľ: Ing. Ladislav Komjáthy - ODYSEA, Čínska 17, 040 13 Košice, IČO: 34744801","840,00 € s DPH",30.04.2020,30.04.2020,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 57/2021/PA,pretlačenie upchatej kanalizácie,,"dodávateľ: Tibor Illéš, Lomnická 13, 040 01 Košice, IČO: 10686258","400,00 € s DPH",14.04.2021,19.04.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 57/2022/FU,nastavenie stáleho napätia v zabezpečovacom systéme,,"dodávateľ: CI - servis SK, s. r. o., Werferova 1, 040 01 Košice, IČO: 36725846","75,00 € s DPH",02.03.2022,03.03.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 57/2023/KU,prečistenie kanalizácie,,"dodávateľ: PROFI - KANAL, s. r. o., Južná trieda 82, 040 01 Košice, IČO: 44656068","250,00 € s DPH",22.02.2023,23.02.2023,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 57/2024/PA,vymaľovanie nebytového priestoru,,"dodávateľ: CERAN - SK s.r.o., Masarykova 16, 080 001 Prešov, IČO: 52051030","9 822,00 € s DPH",06.03.2024,08.03.2024,Mgr. Vladimír Milistenfer,platná, 58/2020/Pe,vypracovanie PD - trafostanica Strojárenská,,"dodávateľ: Ing. Ladislav Komjáthy - ODYSEA, Čínska 17, 040 13 Košice, IČO: 34744801","7 440,00 € s DPH",04.05.2020,04.05.2020,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 58/2021/SE,inzerát,,"dodávateľ: Petit Press, a.s., divízia východ, o.z., Letná 47, 040 01 Košice, IČO: 35790253","50,00 € s DPH",19.04.2021,19.04.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 58/2022/SE,inzerát,,"dodávateľ: Petit Press, a. s., divízia Východ, o. z., Letná 47, 040 01 Košice, IČO: 35790253","50,00 € s DPH",03.03.2022,04.03.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 58/2023/FU,vypratanie troch miestností vrátane presunu strojov,,"dodávateľ: Sociálny podnik KSK, s.r.o., r.s.p., Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, IČO: 53000064","1 200,00 € s DPH",22.02.2023,22.02.2023,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 58/2024/SE,kancelárska stolička,,"dodávateľ: B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava, IČO: 44413467","200,00 € s DPH",06.03.2024,08.03.2024,Mgr. Vladimír Milistenfer,platná, 59/2020/To,oprava havárie na potrubí - ZZ Juh,,"dodávateľ: Bobor s.r.o., Čárskeho 7, 040 11 Košice, IČO: 36191345","265,50 € s DPH",04.05.2020,05.05.2020,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 59/2021/SE,právny posudok,,"dodávateľ: doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s. r. o., Hlavná 25, 040 01 Košice, IČO: 52651258","1 000,00 € s DPH",19.04.2021,20.04.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 59/2022/SE,samolepiace obálky,,"dodávateľ: ROVDER, s. r. o., Priemyselná 4, 040 01 Košice, IČO: 44754442","30,00 € s DPH",04.03.2022,04.03.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 59/2023/TO,havarijná výmena zásuvkového obvodu,,"dodávateľ: Slavomír Rusnák, Ťahanovská 2421/3, 040 13 Košice - Ťahanovce, IČO: 45360545","1 400,00 € s DPH",23.02.2023,23.02.2023,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 59/2024/FU,oprava motorového vozidla a servisná prehliadka,,"dodávateľ: Jozef Kolesár - Pneuservis, Myslavská 194, 040 16 Košice, IČO: 37738631","280,00 € s DPH",08.03.2024,08.03.2024,Mgr. Vladimír Milistenfer,platná, 6/20120/To,oprava telef. linky - ZZ Juh,,"dodávateľ: Peter Benedik - BenTel, Hanojská 4, 040 13 Košice, IČO: 34374973","50,00 € s DPH",17.01.2020,20.01.2020,JUDr. Ivona Farkašová poverená riadením,platná, 6/2021/PP,zdravotnícky materiál,,"dodávateľ: STERAD, Jazerná 1, 040 12 Košice, IČO: 52133923","545,93 € s DPH",27.01.2021,28.01.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 6/2022/PA,čistiace a hygienické prostriedky,,"dodávateľ: Ing. Tomáš Dzurňák - D & D, Južná trieda 78, 040 01 Košice, IČO: 14382857","568,98 € s DPH",17.01.2022,18.01.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 6/2023/SE,kalibrácia alkohol testera,,"dodávateľ: Kalibrovanie, s. r. o., Moyzesova 4/A, 902 01 Pezinok, IČO: 52355764","100,00 € s DPH",10.01.2023,11.01.2023,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 6/2024/PA,3ks diaľkový ovládač k parkovacej zábrane v podchode,,"dodávateľ: RLP Slovakia s.r.o., Mikovíniho 27, 040 11 Košice, IČO: 44875151","120,00 € s DPH",08.01.2024,09.01.2024,Mgr. Vladimír Milistenfer,platná, 60/2020/To,dezinsekcia - ZZ Juh,,"dodávateľ: DERATEX - EKO, Pokroku 16, 040 11 Košice, IČO: 10689877","78,00 € s DPH",05.05.2020,05.05.2020,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majeku KSK",platná, 60/2021/TO,oprava telefónneho rozvodu,,"dodávateľ: Peter Benedik - BenTel, Hanojská 4, 040 13 Košice-Sídlisko Ťahanovce, IČO: 34374973","50,00 € s DPH",20.04.2021,20.04.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 60/2022/FU,oprava komínových telies,,"dodávateľ: FALCO EXCLUSIVE, s. r. o., Národná trieda 71, 040 01 Košice, IČO: 46866272","3 300,00 € s DPH",07.03.2022,08.03.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 60/2023/TO,poskytnutie služieb odbornej a poradenskej činnosti na úseku civilnej obrany,,"dodávateľ: Ing. Filip Forrai, Cottbuská 1371/22, 040 23 Košice - Sídlisko KVP, IČO: 51677717","300,00 € s DPH",23.02.2023,23.02.2023,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 60/2024/FU,prečistenie časti ležatej kanalizácie,,"dodávateľ: VT - Kanal sk. s.r.o., Juh 1063/24, Vranov nad Topľou 093 01, IČO: 44668911","400,00 € s DPH",08.03.2024,08.03.2024,Mgr. Vladimír Milistenfer,platná, 61/2020/Pe,"dezinfekcia kľučiek, madiel, výťahových tlačidiel",,"dodávateľ: Čass s.r.o., ul. Mieru 126, 044 24 Poproč, IČO: 31685455","1 150,00 € s DPH",07.05.2020,11.05.2020,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 61/2021/SE,inzerát,,"dodávateľ: Petit Press, a.s., divízia východ, o.z., Letná 47, 040 01 Košice, IČO: 35790253","30,00 € s DPH",20.04.2021,20.04.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 61/2022/KU,výmena sklenenej výplne,,"dodávateľ: Alžbeta Gluchmanová - BETTY, Trnková 70, 040 14 Košice - Košická Nová Ves, IČO: 35423323","210,00 € s DPH",07.03.2022,08.03.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 61/2023/KU,maliarske práce,,"dodávateľ: Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, 040 01 Košice, IČO: 00893340","2 500,00 € s DPH",24.02.2023,17.02.2023,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 61/2024/FU,dodanie a montáž 3 ks kamier a 1ks nahrávacie zariadenie,,"dodávateľ: Ing. Peter Lemesányi - ipl, Európska trieda 11, 040 13 Košice, IČO: 37523881","900,00 € s DPH",12.03.2024,13.03.2024,Mgr. Vladimír Milistenfer,platná, 62/2020/Pe,Projektová dokumentácia - Exnárova,,"dodávateľ: Ing. Ladislav Komjathy - ODYSEA, Čínska 17, 040 13 Košice","3 000,00 € s DPH",11.05.2020,11.05.2020,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 62/2021/PP,oprava vodovodného potrubia,,"dodávateľ: \"BOBOR\" - STAVEBNÁ, VÝROBNÁ, INŽINIERSKA A OBCHODNÁ ČINNOSŤ, s.r.o., Čárskeho 7, 040 01 Košice, IČO: 36191345","1 170,92 € s DPH",20.04.2021,20.04.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 62/2022/KU,"prenájom kontajnerov, odvoz a likvidácia odpadu",,"dodávateľ: FURA, s. r. o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce, IČO: 36211451","70,00 € s DPH",07.03.2022,08.03.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 62/2023/SE,vodárenský a sanitárny materiál,,"dodávateľ: Ing. Erik Fürstenzeller - STERAD, Jazerná 1, 040 12 Košice, IČO: 52133923","1 500,00 € s DPH",27.02.2023,27.02.2023,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 62/2024/PA,oprava hydroizolácie strechy,,"dodávateľ: IZOLPLAST, s.r.o., Rastislavova 87/A, 040 01 Košice, IČO: 36217905","1 759,68 € s DPH",13.03.2024,13.03.2024,Mgr. Vladimír Milistenfer,platná, 63/2020/Ku,Hygienické potreby,,"dodávateľ: Kamiko- Hygiene s.r.o., Kremnička 3, 974 05 B. Bystrica, IČO: 45965340","950,00 € s DPH",12.05.2020,13.05.2020,Mgr. Vladimír Milistenfer riaditeľ Správy majetku KSK,platná, 63/2021/SE,kancelárske potreby,,"dodávateľ: ROVDER, s.r.o., Priemyselná 4, 040 01 Košice, IČO: 44754442","200,00 € s DPH",20.04.2021,21.04.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 63/2022/8KU,prečistenie kanalizácie,,"dodávateľ: PROFI - KANAL, s. r. o., Južná trieda 82, 040 01 Košice, IČO: 44656068","200,00 € s DPH",07.03.2022,08.03.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 63/2023/SE,elektroinštalačný materiál,,"dodávateľ: PROFI - STAR, s. r. o., Kavečianska cesta 8/A, 040 01 Košice, IČO: 46258060","600,00 € s DPH",27.02.2023,27.02.2023,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 63/2024/TO,žalúzie+montáž,,"dodávateľ: EGO SLOVAKIA, s. r. o., Veľký Kamenec 251, 076 36 Veľký Kamenec, IČO: 31725325","2 713,00 € s DPH",15.03.2024,15.03.2024,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 64/2020/Pe,odstránenie závad po revízii HP,,"dodávateľ: Filip Šimaj, Vodná 6, 040 01 Košice, IČO: 46329722","1 918,00 € s DPH",14.05.2020,14.05.2020,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majeku KSK",platná, 64/2021/TO,oprava telefónnej ústredne,,"dodávateľ: RADIX, spol. s r. o., Za mostom 12, 040 18 Košice, IČO: 31700462","15,98 € s DPH",21.04.2021,23.04.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 64/2022/TO,prečistenie kanalizácie,,"dodávateľ: Tibor Illéš, Lomnická 13, 040 01 Košice, IČO: 10686258","60,00 € s DPH",08.03.2022,11.03.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 64/2023/SE,obálky C5,,"dodávateľ: Rovder, s. r. o., Priemyselná 4, 040 01 Košice, IČO: 44754442","50,00 € s DPH",28.02.2023,28.02.2023,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 64/2024/FU,prečistenie vonkajšej kanalizácie,,"dodávateľ: MH LINE, s. r. o., Porubská 683/36, Vranov nad Topľou, IČO: 51915804","250,00 € s DPH",15.03.2024,18.03.2024,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 65/2020/Pa,preprogramovanie ústredne - ZZ Sever,,"dodávateľ: CI - servis s.r.o., Werferova 1, 040 01 Košice, IČO: 36725846","30,00 € bez DPH",15.05.2020,15.05.2020,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 65/2021/PP,oprava strešného plášťa,,"dodávateľ: EURO-PLECH, s.r.o., Hunyadiho 29, 045 01 Moldava nad Bodvou, IČO: 36602167","4 950,00 € s DPH",26.04.2021,26.04.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 65/2022/KU,deratizácia a dezinsekcia priestorov,,"dodávateľ: Daniel Repka - DERATEX-EKO, Pokroku 16, 040 11 Košice, IČO: 10689877","160,00 € s DPH",09.03.2022,11.03.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 65/2023/FU,pokrytie dvorovej časti objektu sieťou proti vtáctvu + vyčistenie pavlačí a nádvoria od uhynutého vtáctva a trusu,,"dodávateľ: Michal Holovka - SMUP, Kurská 17, 040 22 Košice, IČO: 10814825","1 760,00 € s DPH",28.02.2023,28.02.2023,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 65/2024/SE,"papier A4 biely, šanóny",,"dodávateľ: ROVDER, s. r. o., Priemyselná 4, 040 01 Košice, IČO: 44754442","900,00 € s DPH",15.03.2024,18.03.2024,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 66/2020/Ku,RFID čip - 5 ks - zabezpečovacie zariadenie Strojárenská,,"dodávateľ: CI - servis s.r.o., Werferova 1, 040 01 Košice, IČO: 36725846","60,00 € s DPH",20.05.2020,20.05.2020,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 66/2021/SE,respirátory,,"dodávateľ: ROVDER, s.r.o., Priemyselná 4, 040 01 Košice, IČO: 44754442","145,00 € s DPH",27.04.2021,27.04.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 66/2022/FU,prečistenie kanalizácie,,"dodávateľ: VT - KANAL, s. r. o., Juh 24, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 46515283","180,00 € s DPH",09.03.2022,10.03.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 66/2023/FU,pristavenie VKK,,"dodávateľ: FURA, s. r. o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce, IČO: 36211451","600,00 € s DPH",28.02.2023,01.03.2023,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 66/2024/FU,"stavebné práce, vyčistenie suterénnych priestorov, vyčistenie okna",,"dodávateľ: Sociálny podnik KSK, s. r. o., r. s. p., Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, IČO: 53000064","2 500,00 € s DPH",18.03.2024,18.03.2024,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 67/2020/sek.,dávkovače dezinfekcie a gél,,"dodávateľ: Monstill s.r.o., Toryská 1/C, 040 11 Košice, IČO: 51238039","550,00 € s DPH",20.05.2020,20.05.2020,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správa majetkzu KSK",platná, 67/2021/SE,tlačiareň,,"dodávateľ: FOCUS computer s.r.o., Dominikánske námestie 35, 040 01 Košice, IČO: 36188778","343,00 € s DPH",27.04.2021,28.04.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 67/2022/FU,obedové menu,,"dodávateľ: TAMALEX, s. r. o., Kúpeľská 66, 073 01 Sobrance, IČO: 50803522","330,00 € s DPH",11.03.2022,11.03.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 67/2023/SE,lavica do čakárne,,"dodávateľ: B2B Partner, s. r. o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava, IČO: 44413467","250,00 € s DPH",01.03.2023,03.03.2023,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 67/2024/PA,oprava vodovodného potrubia s prečistením,,"dodávateľ: MK SERVIS SLOVAKIA, s. r. o., Vodárenská 636/3, 040 01 Košice, IČO: 53085078","1 270,00 € s DPH",18.03.2024,18.03.2024,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 68/2020/To,prečistenie kanalizácie - ZZ Juh,,"dodávateľ: Tibor Illéš, Lomnická 13, 040 01 Košice, IČO: 10686258","280,00 € s DPH",22.05.2020,22.05.2020,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majektu KSK",platná, 68/2021/TO,oprava telefónnej ústredne,,"dodávateľ: BenTel s.r.o., Hanojská 4, 040 13 Košice-Sídlisko Ťahanovce, IČO: 46506802","50,64 € s DPH",27.04.2021,28.04.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 68/2022/FU,dodanie obedového menu,,"dodávateľ: Pestucci, s. r. o., Nad Laborcom 4, 074 01 Michalovce, IČO: 47691221","3 550,00 € s DPH",14.03.2022,15.03.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 68/2023/TO,strojové čistenie sedacej súpravy,,"dodávateľ: LUX FACILITY MANAGEMENT, s. r. o., Prešovská cesta 31, 040 01 Košice - mestská časť Dargovských hrdinov, IČO: 36579769","82,80 € s DPH",02.03.2023,03.03.2023,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 68/2024/TO,havarijné prečistenie upchatej kanalizačnej stúpačky a ležatej kanalizácie po vonkajšiu šachtu,,"dodávateľ: Tibor Illéš, Lomnická 13,040 01 Košice, IČO: 10686258","630,00 € s DPH",20.03.2024,22.03.2024,Mgr. Vladimír Milistenfer,platná, 69/2020/Pe,oprava vozidla,,"dodávateľ: Qalt s.r.o., Južná tr. 64, 040 01 Košice, IČO: 31690220","400,00 € s DPH",22.05.2020,26.05.2020,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 69/2021/PP,elektroinštalačný materiál,,"dodávateľ: PROFI - STAR, s.r.o., Kavečianska cesta 8/A, 040 01 Košice, IČO: 46258060","201,41 € s DPH",27.04.2021,29.04.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 69/2023/SE,počítačové služby a služby administratora,,"dodávateľ: Juraj Šarišský - FP3D, Sputnikova 7, 040 12 Košice, IČO: 53288271","250,00 € s DPH",02.03.2023,07.03.2023,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 69/2024/SE,kancelárske stoličky,,"dodávateľ: B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava, IČO: 44413467","400,00 € s DPH",21.03.2024,22.03.2024,Mgr. Vladimír Milistenfer,platná, 7/20120/Ku,prečistenie pisoárov - Exnárova,,"dodávateľ: František Huňady, Sputnikova, 040 01 Košice, IČO: 35354593","150,00 € s DPH",17.01.2020,21.01.2020,"JUDr. Ivona Farkašová, poverená riadením",platná, 7/2021/PP,elektroinštalačný materiál,,"dodávateľ: PROFI-Star, Kavečiansska cesta 8/A, 040 01 Košice, IČO: 46258060","732,12 € s DPH",27.01.2021,28.01.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 7/2022/PA,dezinfekčné a ochranné prostriedky,,"dodávateľ: Ing. Tomáš Dzurňák - D & D, Južná trieda 78, 040 01 Košice, IČO: 14382857","2 394,00 € s DPH",17.01.2022,18.01.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 7/2023/TO,oprava zatekajúcej strechy,,"dodávateľ: IZOPLAST, s. r. o., Rastislavova 87/A, 040 01 Košice, IČO: 36217905","1 846,80 € s DPH",11.01.2023,11.01.2023,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 7/2024/FU,2ks diaľkových ovládačov rampy a brány,,"dodávateľ: IT alarm, spol. s.r.o., Hroncova 1, 040 01 Košice, IČO: 35926252","100,00 € s DPH",10.01.2024,10.01.2024,Mgr. Vladimír Milistenfer,platná, 70/2020/Pe,dodávka a montáž plastových okien - Exnárova,,"dodávateľ: IZOLSTAV KE s.r.o., Oloboditeľov 37, 070 17 Košice, IČO: 47215003","2 300,00 € s DPH",27.05.2020,28.05.2020,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majeku KSK",platná, 70/2021/PP,zdravotechnický materiál,,"dodávateľ: Ing. Erik Fürstenzeller - STERAD, Jazerná 1, 040 12 Košice, IČO: 52133923","922,75 € s DPH",27.04.2021,29.04.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 70/2022/FU,dodávka a montáž sekčnej brány,,"dodávateľ: URBAN - EU, s. r. o., Južná trieda 74, 040 01 Košice, IČO: 47612215","1 824,00 € s DPH",14.03.2022,15.03.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 70/2023/KU,prečistenie kanalizácie,,"dodávateľ: PROFI - KANAL, s. r. o., Južná trieda 82, 040 01 Košice, IČO: 44656068","300,00 € s DPH",07.03.2023,07.03.2023,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 70/2024/TO,oprava kanalizačných vstupov,,"dodávateľ: \"BOBOR\"- STAVEBNÁ, VÝROBNÁ, INŽINIERSKA A OBCHODNÁ ČINNOSŤ, s. r. o., Čárskeho 7, 040 01 Košice, IČO: 36191345","192,00 € s DPH",22.03.2024,26.03.2024,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 71/2020/To,oprava telef. klapky,,"dodávateľ: BENTEL, Hanojská 4, 040 13 Košice, IČO: 36374973","40,00 € s DPH",28.05.2020,29.05.2020,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správa majetku KSK",platná, 71/2021/PP,elektromontážne práce,,"dodávateľ: Marek Havrila - HM PRODUCTION, Osloboditeľov 12, 082 04 Drienov, IČO: 34907521","3 788,80 € s DPH",03.05.2021,12.05.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 71/2022/FU,čistenie komínových telies a odtokových žľabov,,"dodávateľ: Hajman.eu, s. r. o., Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 06534937","2 000,00 € s DPH",15.03.2022,16.03.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 71/2023/PA,demontáž a oprava EZS,,"dodávateľ: IT alarm, s. r. o., Hroncova 1, 040 01 Košice, IČO: 35926252","121,80 € s DPH",09.03.2023,09.03.2023,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 71/2024/FU,prečistenie ležatej kanalizácie,,"dodávateľ: PROFI - KANAL, s. r. o., Južná trieda 82, 040 01 Košice, IČO: 44656068","200,00 € s DPH",22.03.2024,26.03.2024,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 72/2020/sek.,dezinfekčný gél,,"dodávateľ: D&D - Ing. Tomáš Dzurňák, Južná tr. 78, 040 01 Košice, IČO: 14382857","200,00 € s DPH",28.05.2020,29.05.2020,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 72/2021/TO,oprava telefónnej ústredne,,"dodávateľ: RADIX, spol. s r. o., Za mostom 12, 040 18 Košice, IČO: 31700462","15,98 € s DPH",03.05.2021,04.05.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 72/2022/FU,výroba samolepiek s potlačou,,"dodávateľ: BEREN ATELIER, s. r. o., Tranovského 1, 040 01 Košice, IČO: 36186074","50,00 € s DPH",16.03.2022,17.03.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 72/2023/TO,demontáž a oprava EZS,,"dodávateľ: IT alarm, s. r. o., Hroncova 1, 040 01 Košice, IČO: 35926252","170,40 € s DPH",13.03.2023,13.03.2023,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 72/2024/SE,vyhotovenie notárskej zápisnice,,"dodávateľ: JUDr. Silvia Pršebice, Murgašova 3, 040 01 Košice, IČO: 42100348","150,00 € s DPH",22.03.2024,26.03.2024,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 73/2020/Pe,vodoinštalačný materiál,,"dodávateľ: STERAD, Jazerná 1, 040 12 Košice, IČO: 52133923","945,00 € s DPH",29.05.2020,01.06.2020,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 73/2021/TO,oprava telefónnej ústredne,,"dodávateľ: RADIX, spol. s r. o., Za mostom 12, 040 18 Košice, IČO: 31700462","15,98 € s DPH",04.05.2021,04.05.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 73/2022/TO,výmena ventilov na rozvode vody,,"dodávateľ: MK SERVIS SLOVAKIA, s. r. o., Vodárenská 636/3, 040 01 Košice - mestská časť Sever, IČO: 53085078","1 365,00 € s DPH",16.03.2022,17.03.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 73/2023/KU,výmena transformátora,,"dodávateľ: Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36599361","500,00 € s DPH",13.03.2023,14.03.2023,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 73/2024/FU,hard disky 2TB 2ks do nahrávacieho zariadenia kamerového systému,,"dodávateľ: Ing. Peter Lemesányi - ipl, Európska trieda 11, 040 13 Košice, IČO: 37523881","600,00 € s DPH",27.03.2024,27.03.2024,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 739/2021,čistiace potreby,,"dodávateľ: KAMIKO - HYGIENE, s. r. o., Kremnička 5, 974 03 Banská Bystrica, IČO: 45965340","186,10 € s DPH",06.10.2021,06.10.2021,,platná, 74/2020/Pe,bezpečnostné značenie na schody,,"dodávateľ: Ing. Iveta Gimerská, Hlavná 17, Moldava n/B., IČO: 36902080","139,00 € s DPH",01.06.2020,01.06.2020,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 74/2021/PP,upratovanie exteriérových plôch,,"dodávateľ: BUZGÓ registrovaný sociálny podnik, s.r.o., Krásnohorská Dlhá Lúka 165, 049 45 Krásnohorská Dlhá Lúka, IČO: 52366456","1 108,80 € s DPH",04.05.2021,13.05.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 74/2022/FU,demontáž tehlového múra,,"dodávateľ: Bc. Radovan Nagy - RADOSTAV, Družstevná 17/13, 078 01 Trnávka, IČO: 43327192","750,00 € s DPH",16.03.2022,17.03.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 74/2023/SE,inzerát,,"dodávateľ: Petit Press, a. s., divízia Východ, o. z., Lazaretská 12, 811 08 Bratislava, IČO: 35790252","50,00 € s DPH",13.03.2023,13.03.2023,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 74/2024/PA,deratizácia objektov,,"dodávateľ: Daniel Repka, DERATEX - EKO, Pokroku 16, 040 11 Košice, IČO: 10689877","1 500,00 € s DPH",27.03.2024,27.03.2024,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 75/2020,servis PC,,"dodávateľ: Ramcom s.r.o., Poštova 14, 040 01 Košice, IČO: 43889395","30,00 € s DPH",01.06.2020,01.06.2020,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 75/2021/PP,oprava hasiacich prístrojov a požiarnzch hydrantov,,"dodávateľ: Róbert Fazekaš - ROBIN, Severná 407/15A, 044 31 Družstevná pri Hornáde, IČO: 41450701","4 960,00 € s DPH",04.05.2021,05.05.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 75/2022/FU,dodávka palivového dreva,,"dodávateľ: AGRO - FOREST, s. r. o., Krivošťanská 388, 072 22 Strážske, IČO: 46111662","1 550,00 € s DPH",16.03.2022,17.03.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 75/2023/SE,"kontrola hasiacich prístrojov, hydrantov, hydrant. hadíc, tlakové skúšky",,"dodávateľ: Róbert Fazekaš - Robin, Severná 407/15A, 044 31 Družstevná pri Hornáde, IČO: 41450701","6 000,00 € s DPH",14.03.2023,15.03.2023,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 75/2024/FU,nástrahové staničky na hlodavce + mäkké nástrahy Ratimor,,"dodávateľ: Daniel Repka, DERATEX - EKO, Pokroku 16, 040 11 Košice, IČO: 10689877","100,00 € s DPH",27.03.2024,27.03.2024,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 750/2022,poskytnutie NZE s plnou podporou,,"dodávateľ: Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36599361","474,00 € s DPH",25.08.2022,25.08.2022,,platná, 76/2020/Pe,letné pneumatiky,,"dodávateľ: Jozef Kolesár Pneuservis, Myslavská 194, 040 16 Košice, IČO: 37738631","150,00 € s DPH",01.06.2020,01.06.2020,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 76/2021/TO,dezinsekcia,,"dodávateľ: Daniel Repka - DERATEX-EKO, Pokroku 16, 040 11 Košice, IČO: 10689877","195,00 € s DPH",05.05.2021,05.05.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 76/2022/FU,výroba a osadenie zvislého značenia+vodorovné značenie dvorovej časti,,"dodávateľ: Selep, s. r. o., Beniakovce 2, 044 42 Beniakovce, IČO: 42246540","1 900,00 € s DPH",16.03.2022,17.03.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 76/2023/SE,elektroinštalačný materiál,,"dodávateľ: PROFI - STAR, s. r. o., Kavečianska cesta 8/A, 040 01 Košice, IČO: 46258060","200,00 € s DPH",14.03.2023,16.03.2023,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 76/2024/SE,vodárenský a sanitárny materiál,,"dodávateľ: SOLIDSTAV OBCHODNÁ, s. r. o., Južná trieda 117, 040 01 Košice, IČO: 44969147","1 500,00 € s DPH",02.04.2024,02.04.2024,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 77/2020/sek.,dezinfekčný gél,,"dodávateľ: ZAWMARK PLUS s.r.o., Dolné Obdokovce 702, 951 04 V. Lapáš, IČO: 36287067","350,00 € s DPH",01.06.2020,03.06.2020,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majektu KSK",platná, 77/2021/PP,dodávka a montáž plastových okien,,"dodávateľ: IZOLSTAV KE, s.r.o., Osloboditeľov 428/37, 040 17 Košice, IČO: 47215003","3 683,38 € s DPH",05.05.2021,07.05.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 77/2022/FU,stavebné práce,,"dodávateľ: M. J. F. company, s. r. o., Užhorodská 13, 071 01 Michalovce, IČO: 50812122","1 500,00 € s DPH",17.03.2022,18.03.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 77/2023/KU,oprava stropných omietok s vysprávkami,,"dodávateľ: Sociálny podnik KSK, s.r.o., r.s.p., Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, IČO: 53000064","150,00 € s DPH",15.03.2023,16.03.2023,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 77/2024/SE,elektroinštalačný materiál,,"dodávateľ: KONEX elektro, s. r. o., Rastislavova 7, 040 01 Košice, IČO: 31680569","1 500,00 € s DPH",02.04.2024,02.04.2024,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 78/2020/To,oprava potrubia,,"dodávateľ: BOBOR s.r.o., Čárskeho 7, 040 01 Košice, IČO: 36191345","977,94 € s DPH",03.06.2020,05.06.2020,"Mgr. Bladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 78/2021/SE,čistiace prostriedky,,"dodávateľ: KAMIKO - HYGIENE s.r.o., Kremnička 5, 974 03 Banská Bystrica, IČO: 45965340","100,00 € s DPH",06.05.2021,07.05.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 78/2022/SE,revízia hasiacich prístrojov a hydrantov,,"dodávateľ: Róbert Fazekaš - ROBIN, Severná 407/15A, 044 31 Družsteevná pri Hornáde, IČO: 41450701","4 500,00 € s DPH",18.03.2022,18.03.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 78/2023/KU,zasklenie dvoch výplní dverí,,"dodávateľ: Alžbeta Gluchmanová - BETTY, Trnková 505/70, 040 14 Košice - Košická Nová Ves, IČO: 35423323","250,00 € s DPH",17.03.2023,21.03.2023,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 78/2024/PA,výmena požiarneho hlásiča k zariadeniu EPS,,"dodávateľ: ELKO SERVIS, s. r. o., Šoltésovej 7, 040 01 Košice, IČO: 46216707","100,00 € s DPH",03.04.2024,04.04.2024,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 79/2020/Ku,prečistenie kanalizácie - Strojárenská,,"dodávateľ: Progi - kanal s.r.o., Južná tr. 82, 040 12 Košice, IČO: 44656068","201,00 € s DPH",03.06.2020,04.06.2020,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 79/2021/PP,prečistenie kanalizácie,,"dodávateľ: PROFI - KANAL s.r.o., Južná trieda 1598/82, 040 01 Košice, IČO: 44656068","150,00 € s DPH",11.05.2021,13.05.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 79/2022/8FU,vyčistenie podkrovných priestorov,,"dodávateľ: Bc. Radovan Nagy - RADOSTAV, Družstevná 17/13, 078 01 Trnávka, IČO: 43327192","5 900,00 € s DPH",18.03.2022,23.03.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 79/2023/PA,likvidácia padnutého stromu,,"dodávateľ: Správa mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova 79, 040 01 Košice, IČO: 17078202","303,28 € s DPH",20.03.2023,21.03.2023,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 79/2024/TO,dezinsekcia priestorov,,"dodávateľ: Daniel Repka, DERATEX - EKO, Pokroku 16, 040 11 Košice, IČO: 10689877","60,00 € s DPH",03.04.2024,04.04.2024,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 8/2020/Ku,prečistenie kanalizácie - Strojárenská,,"dodávateľ: PROFI - KANAL s.r.o., Južná trieda 82, 040 01 Košice, IČO: 44656068","300,00 € s DPH",21.01.2020,21.01.2020,"JUDr. Ivona Farkašová, poverená riadením",platná, 8/2021/sek.,oprava kopírovacích strojov,,"dodávateľ: Polygra Plus, Uralská 15, 040 12 Košice, IČO: 48066257","500,00 € s DPH",27.01.2021,28.01.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 8/2022/KU,odvoz a likvidácia odpadu z areálu Turzov,,"dodávateľ: Technické služby mesta Gelnica, Hnilecká 2, 046 01 Gelnica, IČO: 00045969","300,00 € s DPH",18.01.2022,18.01.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 8/2023/FU,vyklčovanie pozemku od náletových drevín,,"dodávateľ: Hajman.eu, s. r. o., Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 06534937","3 160,00 € s DPH",11.01.2023,11.01.2023,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 8/2024/PA,čistiace a hygienické prostriedky,,"dodávateľ: Ing. Tomáš Dzurňák - D & D, Južná trieda 78, 040 01 Košice, IČO: 14382857","882,76 € s DPH",10.01.2024,10.01.2024,Mgr. Vladimír Milistenfer,platná, 80/2020/Pe,vypracovanie právneho stanoviska pre nakladanie s majetkom,,"dodávateľ: Doc. JUDr. Jozef Tekeli PhD. & ASOCIATES s.r.o., Hlavná 25, 040 01 Košice, IČO: 52651258","2 500,00 € s DPH",05.06.2020,08.06.2020,"Mgr. Vladimír Milistenfer , riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 80/2021/PA,oprava parkovacej zábrany+ovládače,,"dodávateľ: RPL Slovakia s.r.o., Mikovíniho 31/27, 040 11 Košice, IČO: 44875151","146,40 € s DPH",11.05.2021,13.05.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 80/2022/FU,makadam+doprava,,"dodávateľ: Ladislav Bajus - BAJUS, A. Sládkoviča 14/18, 076 22 Vojčice, IČO: 14334011","450,00 € s DPH",21.03.2022,23.03.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 80/2023/SE,inzerát,,"dodávateľ: Petit Press, a.s., divízia Východ, o. z., Lazaretská 12, 811 08 Bratislava, IČO: 35790253","50,00 € s DPH",21.03.2023,21.03.2023,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 80/2024/SE,kancelárske potreby,,"dodávateľ: ROVDER, s. r. o., Priemyselná 4, 040 01 Košice, IČO: 44754442","2 500,00 € s DPH",03.04.2024,04.04.2024,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 81/2020/Pa,inštalácia PC,,"dodávateľ: BENTEL, Hanojská 4, 040 13 Košice, IČO: 34374973","102,50 € s DPH",08.06.2020,08.06.2020,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 81/2021/SE,inzerát,,"dodávateľ: Petit Press, a.s., divízia východ, o.z., Letná 47, 040 01 Košice, IČO: 35790253","50,00 € s DPH",12.05.2021,13.05.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 81/2022/FU,vyprázdnenie žumpy,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 56570460","100,00 € s DPH",21.03.2022,24.03.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 81/2023/SE,wifi systém Deco M4+príslušenstvo,,"dodávateľ: Datacomp, s. r. o., Moldavská cesta II. 49/2413, 040 11 Košice, IČO: 36212466","150,00 € s DPH",21.03.2023,22.03.2023,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 81/2024/SE,aktualizácia a doplnenie správy z energetického auditu,,"dodávateľ: Grant Thornton Advisory, s. r. o., Hodžovo námestie 1/A, 811 06 Bratislava, IČO: 36739715","11 760,00 € s DPH",04.04.2024,04.04.2024,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 82/2020/sek.,tonery,,"dodávateľ: SOFT-TECH s.r.o., Hrnčiarska 41, 091 01 Stropkov, IČO: 45917272","520,00 € s DPH",08.06.2020,09.06.2020,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 82/2021/SE,dezinfekčné gély,,"dodávateľ: Ing. Tomáš Dzurňák - D & D, Južná trieda 78, 040 01 Košice, IČO: 14382857","1 850,00 € s DPH",13.05.2021,14.05.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 82/2023/TO,odstránenie poruchy na telefónnych klapkách,,"dodávateľ: Peter Benedik - BENTEL, Hanojská 4, 040 13 Košice - Sídlisko Ťahanovce, IČO: 34374973","50,00 € s DPH",22.03.2023,23.03.2023,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 82/2024/PA,oprava zariadenia EZS,,"dodávateľ: IT alarm, s. r. o., Hroncova 1, 040 01 Košice, IČO: 35926252","42,00 € s DPH",04.04.2024,05.04.2024,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 83/2020/sek.,laserový merač Bosch,,"dodávateľ: BEMA-EXTRANÁRADIE s.r.o., Skladná 6, 040 01 Košice, IČO: 46574433","149,00 € s DPH",12.06.2020,15.06.2020,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 83/2021/PP,oprava strešného plášťa,,"dodávateľ: EURO-PLECH, s.r.o., Hunyadiho 29, 045 01 Moldava nad Bodvou, IČO: 36602167","4 981,43 € s DPH",14.05.2021,24.05.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 83/2022/FU,alubonové tabuľky,,"dodávateľ: BEREN ATELIER, s. r. o., Tranovského 1, 040 01 Košice, IČO: 36186074","65,00 € s DPH",24.03.2022,25.03.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 83/2023/TO,chladnička Gorenje,,"dodávateľ: NAY, a. s., Tuhovská 15, 830 06 Bratislava, IČO: 35739487","199,99 € s DPH",23.03.2023,23.03.2023,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 83/2024/TO,opravy dlažieb a obkladov,,"dodávateľ: \"BOBOR\"- STAVEBNÁ, VÝROBNÁ, INŽINIERSKA A OBCHODNÁ ČINNOSŤ, s. r. o., Čárskeho 7, 040 01 Košice, IČO: 36191345","1 049,00 € s DPH",04.04.2024,05.04.2024,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 84/2020/PP,Projektová dokumentácia - rekonštrukcia výťahu,,"dodávateľ: Ing. Dušan Hrušovský - GRAFIA, Jakobyho 4, 040 01 Košice, IČO: 17237718","1 440,00 € s DPH",15.06.2020,25.06.2020,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 84/2021/SE,oprava PC,,"dodávateľ: RAMcom, s.r.o., Poštová 14, 040 01 Košice, IČO: 43889395","35,00 € s DPH",20.05.2021,21.05.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 84/2022/FU,oprava telefónnej klapky,,"dodávateľ: Peter Benedik - BenTel, Hanojská 4, 040 13 Košice - Sídlisko Ťahanovce, IČO: 34374973","60,00 € s DPH",24.03.2022,25.03.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 84/2023/KU,pristavenie VKK+odvoz a likvidácia,,"dodávateľ: FÚRA, s. r. o., SNP 77, 044 22 Rozhanovce, IČO: 36211451","1 500,00 € s DPH",27.03.2023,28.03.2023,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 84/2024/FU,zamrežovanie okien a vstupu v zadnej časti dvora,,"dodávateľ: Hajman.eu s.r.o., Příkop 843/4, Zábrdovice 602 00 Brna ČR, IČO: 06534937","520,00 € s DPH",05.04.2024,08.04.2024,Mgr. Vladimír Milistenfer,platná, 85/2020/PP,Projektová dokumentácia - výťah,,"dodávateľ: Ing. Dušan Hrušovský - GRAFIA, Jakobyho 4, 040 01 Košice, IČO: 17237718","3 480,00 € s DPH",15.06.2020,25.06.2020,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správymajeku KSK",platná, 85/2021/TO,oprava telefónnej ústredne,,"dodávateľ: Peter Benedik - BenTel, Hanojská 4, 040 13 Košice-Sídlisko Ťahanovce, IČO: 34374973","40,00 € s DPH",21.05.2021,24.05.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 85/2022/SE,respirátory,,"dodávateľ: ROVDER, s. r. o., Priemyselná 4, 040 01 Košice, IČO: 44754442","150,00 € s DPH",24.03.2022,25.03.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 85/2023/KU,prečistenie kanalizácie,,"dodávateľ: PROFI -KANAL, s. r. o., Južná trieda 82, 040 01 Košice, IČO: 44656068","300,00 € s DPH",27.03.2023,28.03.2023,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 85/2024/SE,zverejnenie inzerátu,,"dodávateľ: Petit Press a.s., divízia Východ o.z., Lazaretská 12, 811 08 Bratislava, IČO: 35790253","50,00 € s DPH",08.04.2024,08.04.2024,Mgr. Vladimír Milistenfer,platná, 86/2020/sek.,inzerát,,"dodávateľ: Petit Press a.s., Letná 47, 040 01 Košice, IČO: 35790253","30,00 € s DPH",17.06.2020,18.06.2020,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 86/2021/PA,oprava telefónnej ústredne,,"dodávateľ: BenTel s.r.o., Hanojská 4, 040 13 Košice-Sídlisko Ťahanovce, IČO: 46506802","166,32 € s DPH",24.05.2021,24.05.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 86/2022/PA,oprava telefónnej klapky,,"dodávateľ: Peter Benedik - BenTel, Hanojská 4, 040 13 Košice - Sídlisko Ťahanovce, IČO: 34374973","45,00 € s DPH",29.03.2022,30.03.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 86/2023/PA,elektroinštalačný materiál,,"dodávateľ: PROFI - STAR, s. r. o., Kavečianska cesta 8/A, 040 01 Košice - Sever, IČO: 46258060","600,00 € s DPH",30.03.2023,30.03.2023,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 86/2024/SE,kontrola a oprava hasiacich prístrojov a hydrantov,,"dodávateľ: EVIL, s.r.o., Poľská 4, 040 01 Košice, IČO: 36182931","7 500,00 € s DPH",08.04.2024,08.04.2024,Mgr. Vladimír Milistenfer,platná, 87/2020/sek.,inzerát,,"dodávateľ: Petit Press a.s., Letná 47, 040 01 Košice, IČO: 35790253","35,00 € s DPH",23.06.2020,23.06.2020,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 87/2021/SE,respirátory,,"dodávateľ: ROVDER, s.r.o., Priemyselná 4, 040 01 Košice, IČO: 44754442","250,00 € s DPH",25.05.2021,25.05.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 87/2022/TO,oprava hydroizolácie strechy,,"dodávateľ: IZOLPLAST, s.r.o., Rastislavova 87/A, 040 01 Košice, IČO: 36217905","1 104,98 € s DPH",29.03.2022,30.03.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 87/2023/PA,vodárenský a sanitárny materiál,,"dodávateľ: Ing. Erik Fürstenzeller - STERAD, Jazerná 1, 040 12 Košice - Nad Jazerom, IČO: 52133923","2 000,00 € s DPH",30.03.2023,30.03.2023,,platná, 87/2024/TO,odstránenie poruchy na telefónnej klapke,,"dodávateľ: Peter Benedik - BenTel, Hanojská 4, 040 13 Košice - Sídlisko Ťahanovce, IČO: 34374973","30,00 € s DPH",09.04.2024,09.04.2024,Mgr. Vladimír Milistenfer,platná, 88/2020/Ku,zasklenie okien - Strojárenská,,"dodávateľ: Sklenárstvo Betty, Trnkova 70, 040 14 Košice, IČO: 35423323","200,00 € s DPH",24.06.2020,25.06.2020,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 88/2021/PP,oprava strešného plášťa,,"dodávateľ: EURO-PLECH, s.r.o., Hunyadiho 29, 045 01 Moldava nad Bodvou, IČO: 36602167","5 872,88 € s DPH",27.05.2021,31.05.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 88/2022/FU,deratizácia,,"dodávateľ: Daniel Repka - DERATEX-EKO, Pokroku 16, 040 11 Košice, IČO: 10689877","30,00 € s DPH",29.03.2022,31.03.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 88/2023/SE,inzerát,,"dodávateľ: Petit Press, a.s., divízia Východ, o. z., Lazaretská 12, 811 08 Bratislava, IČO: 35790253","50,00 € s DPH",30.03.2023,31.03.2023,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 88/2024/TO,havarijné prečistenie upchatej kanalizačnej stúpačky,,"dodávateľ: Tibor Illéš, Lomnická 13,040 01 Košice, IČO: 10686258","120,00 € s DPH",09.04.2024,09.04.2024,Mgr. Vladimír Milistenfer,platná, 89/2020/PP,Dodávka a montáž plastových okien,,"dodávateľ: IZOLSTAV KE, s.r.o., Osloboditeľov 428/37, 040 17 Košice - Barca, IČO: 47215003","2 245,00 € s DPH",25.06.2020,25.06.2020,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 89/2021/PA,oprava zabezpečovacieho zariadenia,,"dodávateľ: CI-servis SK, s.r.o., Werferova 1, 040 11 Košice, IČO: 36725846","30,00 € s DPH",27.05.2021,28.05.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 89/2022/PA,oprava systému na otváranie okna,,"dodávateľ: Baubuild, s. r. o., Bašťovanského 880/40, 040 22 Košice - Dargovských hrdinov, IČO: 47427175","48,00 € s DPH",30.03.2022,30.03.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 89/2023/PA,prečistenie upchatej kanalizácie,,"dodávateľ: Tibot Illéš, Lomnická 13, 040 01 Košice, IČO: 10686258","100,00 € s DPH",31.03.2023,03.04.2023,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ",platná, 89/2024/FU,zatmelenie oplechovania okolo komína na streche,,"dodávateľ: Hajman.eu s.r.o., Příkop 843/4, Zábrdovice 602 00 Brna ČR, IČO: 06534937","200,00 € s DPH",02.04.2024,09.04.2024,Mgr. Vladimír Milistenfer,platná, 9/2020/Ku,elektroinštalačný materiál - Strojárenská,,"dodávateľ: Profi - Star s.r.o., Kavečianska 8/A, 040 01 Košice, IČO: 46258060","105,00 € s DPH",21.01.2020,24.01.2020,"JUDr. Ivona Farkašová, poverená riadením",platná, 9/2021/sek.,inzerát,,"dodávateľ: Petit Press o.z., Letná 47, 040 01 Košice, IČO: 35790253","50,00 € s DPH",28.01.2021,28.01.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 9/2022/SE,oprava služobného motorového vozidla,,"dodávateľ: Jozef Kolesár - PNEUSERVIS, Myslavská 194, 040 16 Košice - Myslava, IČO: 37738631","500,00 € s DPH",18.01.2022,19.01.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 9/2023/PA,dodanie hygienických a čistiacich potrieb,,"dodávateľ: Ing. Tomáš Dzurňák - D & D, Južná trieda 78, 040 01 Košice, IČO: 14382857","1 700,00 € s DPH",12.01.2023,13.01.2023,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 9/2024/KU,zasklenie okna,,"dodávateľ: Alžbeta Gluchmanová - BETTY, Trnková 70, 040 14 Košická Nová Ves, IČO: 35423323","100,00 € s DPH",11.01.2024,11.01.2024,Mgr. Vladimír Milistenfer,platná, 90/2020/PP,Zdravotnícky materiál,,"dodávateľ: Sterad, Jazerná 1, 040 12 Košice, IČO: 52133923","457,00 € s DPH",30.06.2020,30.06.2020,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 90/2021/PA,oprava telef. klapiek,,"dodávateľ: Peter Benedik - BenTel, Hanojská 4, 040 13 Košice-Sídlisko Ťahanovce, IČO: 34374973","30,00 € s DPH",27.05.2021,28.05.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 90/2023/KU,výmena kanalizačných rozvodov,,"dodávateľ: Falco Exclusive s.r.o., Národná trieda 71, 040 01 Košice, IČO: 46866272","4 250,00 € s DPH",31.03.2023,03.04.2023,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ",platná, 90/2024/FU,prečistenie kanalizácie,,"dodávateľ: VT - Kanal sk. s.r.o., Juh 1063/24, Vranov nad Topľou 093 01, IČO: 44668911","500,00 € s DPH",11.04.2024,12.04.2024,Mgr. Vladimír Milistenfer,platná, 91/2020/PP,Výmena plynového rozvodu vrátane revízie,,"dodávateľ: MK Servis Slovakia, s.r.o., Vodárenská 3, 040 01 Košice, IČO: 53085078","3 500,00 € s DPH",30.06.2020,30.06.2020,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 91/2021/PP,elektroinštalačný materiál,,"dodávateľ: PROFI - STAR, s.r.o., Kavečianska cesta 8/A, 040 01 Košice, IČO: 46258060","398,22 € s DPH",27.05.2021,31.05.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 91/2022/SE,vodárenský a sanitárny materiál,,"dodávateľ: Ing. Erik Fürstenzeller - STERAD, Jazerná 1, 040 12 Košice, IČO: 52133923","1 200,00 € s DPH",30.03.2022,31.03.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 91/2023/KU,dočasné prekrytie strechy,,"dodávateľ: Hajman.eu s.r.o., Příkop 843/4, Zábrdovice 602 00 Brno, IČO: 06534937","9 900,00 € s DPH",31.03.2023,03.04.2023,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ",platná, 91/2024/TO,prečistenie kanalizácie,,"dodávateľ: Tibor Illéš, Lomnická 13,040 01 Košice, IČO: 10686258","100,00 € s DPH",12.04.2024,12.04.2024,Mgr. Vladimír Milistenfer,platná, 92/2020/sek.,motorová píla MS 251,,"dodávateľ: STÉNIA a.s., Poštová 11, 040 01 Košice, IČO: 36204871","450,00 € s DPH",03.07.2020,07.07.2020,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 92/2021/PA,oprava parkovacej zábrany,,"dodávateľ: RPL Slovakia s.r.o., Mikovíniho 31/27, 040 11 Košice, IČO: 44875151","56,40 € s DPH",28.05.2021,31.05.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 92/2022/FU,dodanie obedového menu,,"dodávateľ: Pestucci, s. r. o., Nad Laborcom 4, 074 01 Michalovce, IČO: 47691221","5 500,00 € s DPH",31.03.2022,01.04.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 92/2023/SE,respirátory,,"dodávateľ: Rovder, s.r.o., Priemyselná 4, 04001 Košice 1, IČO: 44754442","500,00 € s DPH",03.04.2023,03.04.2023,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ",platná, 92/2024/FU,deratizácia,,"dodávateľ: Daniel Repka, DERATEX - EKO, Pokroku 16, 040 11 Košice, IČO: 10689877","170,00 € s DPH",12.04.2024,16.04.2024,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 93/2020/sek.,ochranné prac. prostriedky,,"dodávateľ: GoBaKo s.r.o., Holubyho 1913/12, 040 01 Košice, IČO: 361976970","300,00 € s DPH",08.07.2020,08.07.2020,"Ing. Patrik Pencák, Technický námestník Správy majetku KSK",platná, 93/2021/KU,prečistenie kanalizácie,,"dodávateľ: PROFI - KANAL s.r.o., Južná trieda 1598/82, 040 01 Košice, IČO: 44656068","300,00 € s DPH",31.05.2021,31.05.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 93/2022/FU,úprava kancelárskych priestorov,,"dodávateľ: FALCO EXCLUSIVE, s. r. o., Národná trieda 71, 040 01 Košice, IČO: 46866272","3 000,00 € s DPH",31.03.2022,01.04.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 93/2023/KU,zasklenie okna,,"dodávateľ: Alžbeta Gluchmanová, Trnkova 505/70, 040 14 Košice, IČO: 35423323","80,00 € s DPH",04.04.2023,06.04.2023,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ",platná, 93/2024/FU,oprava poruchy na zabezpečovacom zariadení,,"dodávateľ: Ing. Peter Lemesányi - ipl, Európska trieda 11, 040 13 Košice, IČO: 37523881","150,00 € s DPH",12.04.2024,16.04.2024,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 94/2020/To,oprava telef. klapky,,"dodávateľ: BenTel, Hanojská 4, 040 13 Košice, IČO: 34374973","30,00 € s DPH",08.07.2020,08.07.2020,"Ing. Patrik Pencák, Technický námestník Správy majetku KSK",platná, 94/2021/PP,zdravotechnický materiál,,"dodávateľ: Ing. Erik Fürstenzeller - STERAD, Jazerná 1, 040 12 Košice, IČO: 52133923","886,15 € s DPH",31.05.2021,31.05.2021,,platná, 94/2022/PA,výroba a montáž posuvných mreží,,"dodávateľ: Peter Gecík, Starozagorská 37, 040 23 Košice, IČO: 40413951","2 360,00 € s DPH",31.03.2022,01.04.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 94/2023/SE,kontrola licencií,,"dodávateľ: Datacomp s.r.o., Moldavská cesta II. 49/2413, 04001 Košice, IČO: 36212466","50,00 € s DPH",04.04.2023,12.04.2023,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ",platná, 94/2024/SE,multifunkčné zariadenia Epson Work Force Pro WF-C5890DWF,,"dodávateľ: Alza.sk, s. r. o., Sliačska 1/D, 831 02 Bratislava, IČO: 36562939","1 000,00 € s DPH",16.04.2024,17.04.2024,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 95/2020/To,odstr. poruchy zabezpečovacieho systému,,"dodávateľ: CI-servis SK s.r.o., Werferova 1, 040 11 Košice","30,00 € s DPH",10.07.2020,13.07.2020,"Ing. Patrik Pencák, technický námestník Správy majetku KSK",platná, 95/2021/KU,výmena batérie v zabezpeč. zariadení,,"dodávateľ: D+K ALARM, s.r.o., Jilemnického 3, 080 01 Prešov, IČO: 36459411","50,00 € s DPH",01.06.2021,02.06.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 95/2022/PA,prečistenie kanalizácie,,"dodávateľ: Tibor Illéš, Lomnická 13, 040 01 Košice, IČO: 10686258","150,00 € s DPH",01.04.2022,01.04.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 95/2023/PA,jarná deratizácia,,"dodávateľ: Daniel Repka Deratex EKO, Pokroku 16, 040 11 Košice, IČO: 10689877","1 000,00 € s DPH",13.04.2023,14.04.2023,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ",platná, 95/2024/TO,prečistenie kanalizácie,,"dodávateľ: Tibor Illéš, Lomnická 13, 040 01 Košice, IČO: 10686258","130,00 € s DPH",16.04.2024,17.04.2024,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 96/2020/PP,oprava služobného motorového vozidla,,"dodávateľ: Jozef Kolesár - Pneuseris, Myslavská 194, 040 16 Košice, IČO: 37738631","300,00 € s DPH",13.07.2020,13.07.2020,"Ing. Patrik Pencák, technický námestník Správy majetku KSK",platná, 96/2021/PP,oprava strechy,,"dodávateľ: EURO-PLECH, s.r.o., Hunyadiho 29, 045 01 Moldava nad Bodvou, IČO: 36602167","5 927,58 € s DPH",02.06.2021,02.06.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 96/2022/TO,prečistenie kanalizačných stupačiek,,"dodávateľ: Tibor Illéš, Lomnická 13, 040 01 Košice, IČO: 10686258","390,00 € s DPH",01.04.2022,01.04.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 96/2023/TO,odstránenie poruchy na telefónnych klapkách na vnútornom telefónnom rozvode,,"dodávateľ: Peter Benedik - Bentel, Hanojská 1, 040 13 Košice sídlisko Ťahanovce, IČO: 34374973","120,00 € s DPH",18.04.2023,19.04.2023,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ",platná, 96/2024/TO,"havarijná výmena stúpačkových ventilov,rohových ventilov a montážnych dvierok",,"dodávateľ: Marek Vadas, Herľany 35, 04 445 Herľany, IČO: 51446596","901,00 € s DPH",17.04.2024,18.04.2024,Mgr. Vladimír Milistenfer,platná, 97/2020/sek.,servis 3 ks PC,,"dodávateľ: Ramcom s.r.o., Poštova 14, 040 01 Košice, IČO: 43889395","180,00 € s DPH",14.07.2020,17.07.2020,"Ing. Patrik Pencák, technický námestník Správy majetku KSK",platná, 97/2021/TO,odpojenie telef. klapky,,"dodávateľ: RADIX, spol. s r. o., Za mostom 12, 040 18 Košice, IČO: 31700462","19,97 € s DPH",02.06.2021,03.06.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 97/2022/SE,odstránenie závad po revízii hasiacich prístrojov a hydrantov,,"dodávateľ: Róbert Fazekaš - ROBIN, Severná 407/15A, 044 31 Družstevná pri Hornáde, IČO: 41450701","7 000,00 € s DPH",01.04.2022,01.04.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 97/2023/TO,vykonanie dezinsekcie,,"dodávateľ: Daniel Repka Deratex EKO, Pokroku 16, 040 11 Košice, IČO: 10689877","216,00 € s DPH",19.04.2023,19.04.2023,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ",platná, 97/2024/FU,odvoz a likvidácia odpadu,,"dodávateľ: Technické služby mesta Gelnica, Hnilecká 2, 056 01 Gelnica, IČO: 00045969","350,00 € s DPH",17.04.2024,18.04.2024,Mgr. Vladimír Milistenfer,platná, 98/2020/To,oprava telef. klapky,,"dodávateľ: BenTel, Hanojská 4, 040 13 Košice, IČO: 34374973","30,00 € s DPH",16.07.2020,16.07.2020,"Ing. Patrik Pencák, technický námestník Správy majetku KSK",platná, 98/2021/PP,upratovanie exteriérových plôch,,"dodávateľ: BUZGÓ registrovaný sociálny podnik, s.r.o., Krásnohorská Dlhá Lúka 165, 049 45 Krásnohorská Dlhá Lúka, IČO: 52366456","1 101,10 € s DPH",03.06.2021,09.06.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 98/2022/FU,dodanie a montáž podružných meračov elektrickej energie,,"dodávateľ: FALCO EXCLUSIVE, s. r. o., Národná trieda 71, 040 01 Košice, IČO: 46866272","500,00 € s DPH",01.04.2022,01.04.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 98/2023/KU,odstránenie výpadku telekom. trasy medzi EZS a PCO polície,,"dodávateľ: Ing. Peter Lemesányi - IPL, Európska trieda 11, 040 13 Košice, IČO: 37523881","120,00 € s DPH",20.04.2023,20.04.2023,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ",platná, 98/2024/FU,prenájom 3 ks mobilných toaliet,,"dodávateľ: TOI TOI & DIXI, s.r.o., Stará Vajnorská 3, 831 04 Bratislava, IČO: 36383074","384,00 € s DPH",17.04.2024,18.04.2024,Mgr. Vladimír Milistenfer,platná, 99/2020/To,oprava telef. klapky,,"dodávateľ: RADIX, s.r.o., Za mostom 12, 040 18 Košice","12,00 € s DPH",16.07.2020,17.07.2020,"Ing. Patrik Pencák, technický námestník Správa majetku KSK",platná, 99/2021/SE,inzerát,,"dodávateľ: Petit Press, a.s., divízia východ, o.z., Letná 47, 040 01 Košice, IČO: 35790253","50,00 € s DPH",03.06.2021,09.06.2021,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 99/2022/TO,upratovacie práce počas rekonštrukčných prác,,"dodávateľ: BUZGÓ registrovaný sociálny podnik, s. r. o., Krásnohorská Dlhá Lúka 165, 049 45 Krásnohorská Dlhá Lúka, IČO: 52366456","250,00 € s DPH",01.04.2022,04.04.2022,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK",platná, 99/2023,kancelársky papier,,"dodávateľ: Rovder, s.r.o., Priemyselná 4, 04001 Košice 1, IČO: 44754442","500,00 € s DPH",21.04.2023,21.04.2023,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ",platná, 99/2024/SE,monitory samsung,,"dodávateľ: Datacomp s.r.o., Moldavská cesta II.,49/2413, 040 11 Košice, IČO: 36212466","1 100,00 € s DPH",17.04.2024,18.04.2024,Mgr. Vladimír Milistenfer,platná,