441/2023,prenájom mobilného WC,,"dodávateľ: TOI TOI & DIXI, s.r.o., Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava, IČO: 36383074","24,00 € s DPH",05.06.2023,06.06.2023,platná,obj. 124/2023/FU 442/2023,elektrina za 06/2023,,"dodávateľ: VSE a.s., Mlynská 31, 04291 Košice, IČO: 44483767","50,00 € s DPH",05.06.2023,06.06.2023,platná,zml. 5100960056B/2023 443/2023,elektrina 06/2023,,"dodávateľ: VSE a.s., Mlynská 31, 04291 Košice, IČO: 44483767","29,00 € s DPH",05.06.2023,06.06.2023,platná,zml. 5100960056B/2023 444/2023,osadenie časti sokla,,"dodávateľ: Hajman.eu s.r.o., Příkop 843/4, Zábrdovice 602 00 Brno, IČO: 06534937","300,00 € s DPH",05.06.2023,06.06.2023,platná,obj. 132/2023/KU 445/2023,energetické služby za 06/2023,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 46782532","2 205,06 € s DPH",05.06.2023,06.06.2023,platná,individuálna zmluva 446/2023,energetické služby za 06/2023,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 46782532","2 292,90 € s DPH",05.06.2023,06.06.2023,platná,individuálna zmluva 447/2023,telekom. služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","136,66 € s DPH",05.06.2023,06.06.2023,platná,zml. 9901179244 448/2023,telekom. služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","119,17 € s DPH",05.06.2023,06.06.2023,platná,zml. 9901179244 449/2023,telekom. služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","123,62 € s DPH",05.06.2023,06.06.2023,platná,zml. 9901179244 450/2023,telekom. služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","133,21 € s DPH",05.06.2023,06.06.2023,platná,zml. 9901179244 451/2023,telekom. služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","171,89 € s DPH",05.06.2023,06.06.2023,platná,zml. 9901179244 452/2023,telekom. služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","12,00 € s DPH",05.06.2023,06.06.2023,platná,zml. 9901179244 453/2023,inzerát - prenájom ponúka,,"dodávateľ: Petit Press, a.s., divízia východ, o.z., Lazaretská 12, 811 08 Bratislava, IČO: 35790253","40,21 € s DPH",05.06.2023,06.06.2023,platná,obj. 139/2023/SE 454/2023,počítačové služby,,"dodávateľ: Juraj Šarišský - FP3D, Sputniková 1469/7, 040 12 Košice - mestská časť Nad jazerom, IČO: 53288271","250,00 € s DPH",05.06.2023,06.06.2023,platná,obj. 69/2023/SE 455/2023,stravné lístky,,"dodávateľ: Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 53528654","2 952,24 € s DPH",06.06.2023,06.06.2023,platná,zml. č. Z202210046_Z 456/2023,telekom. služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","936,00 € s DPH",06.06.2023,06.06.2023,platná,zml. 9901179244 457/2023,vodné - stočné,,"dodávateľ: VVS, a.s., Komenského 50, 04248 Košice, IČO: 36570460","1 971,07 € s DPH",06.06.2023,06.06.2023,platná,zml. 30-000062924PO2013 458/2023,vodné - stočné,,"dodávateľ: VVS, a.s., Komenského 50, 04248 Košice, IČO: 36570460","837,14 € s DPH",06.06.2023,06.06.2023,platná,zml. 30-000062924PO2013 459/2023,monitorovanie EZS,,"dodávateľ: G1 MONITOR, s.r.o., Jesenského 12, 04001 Košice, IČO: 31702333","1 128,00 € s DPH",06.06.2023,06.06.2023,platná,zml. 1364 460/2023,internet,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","29,63 € s DPH",06.06.2023,06.06.2023,platná,zml. 16/2219/0002/123559 461/2023,základný servis,,"dodávateľ: KONE s.r.o., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava, IČO: 31359884","98,09 € s DPH",05.06.2023,06.06.2023,platná,zml. 62005353 462/2023,základný servis,,"dodávateľ: KONE s.r.o., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava, IČO: 31359884","217,68 € s DPH",06.06.2023,06.06.2023,platná,zml. 62005352 463/2023,výkon funkcie technika PO a bezpečnostného technika za 05/2023,,"dodávateľ: Ing. Gabriel Szabó Bartko, Východná 43, 04471 Čečejovce, IČO: 32706456","400,00 € s DPH",06.06.2023,06.06.2023,platná,mandátna zmluva 464/2023,oprava vodovodného potrubia,,"dodávateľ: BOBOR - STAVEBNÁ,VÝROBNÁ, INŽINIERSKA A OBCHODNÁ ČINNOSŤ, s.r.o., Čárskeho 7, 040 01 Košice, IČO: 36191345","827,50 € s DPH",06.06.2023,06.06.2023,platná,obj. 141/2023/PA 437/2023,elektroinštalačný materiál,,"dodávateľ: PROFI - STAR, s.r.o., Kavečianska cesta 8/A, 040 01 Košice - Sever, IČO: 46258060","274,09 € s DPH",01.06.2023,02.06.2023,platná,obj. 136/2023/SE 438/2023,servisné práce MaR na OST Strojárenská,,"dodávateľ: SQS Košice, spol. s.r.o., Zimná 90, 04414 Čaňa, IČO: 36191493","238,99 € s DPH",02.06.2023,02.06.2023,platná,zml. 1/2008 439/2023,služby za 05/2023,,"dodávateľ: Milan Stribula - MISTRAL, Floriánska 1, 040 01 Košice - Staré mesto, IČO: 41037821","1 603,44 € s DPH",02.06.2023,02.06.2023,platná,zml. o posk. služieb 440/2023,elektrina 05/2023,,"dodávateľ: VSE a.s., Mlynská 31, 04291 Košice, IČO: 44483767","317,00 € s DPH",02.06.2023,02.06.2023,platná,zml.5100960056B/2023 430/2023,oprava telefónnej klapky,,"dodávateľ: Peter Benedik - Bentel, Hanojská 1, 040 13 Košice sídlisko Ťahanovce, IČO: 34374973","90,00 € s DPH",01.06.2023,01.06.2023,platná,obj. 137/2023/TO 431/2023,zemný plyn 06/2023,,"dodávateľ: SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava, IČO: 35815256","743,00 € s DPH",01.06.2023,01.06.2023,platná,zml. 6303021923 432/2023,vodárenský a sanitárny materiál,,"dodávateľ: ing. Erik Fürstenzeller - STERAD, Jazerná 1, 040 12 Košice - Nad jazerom, IČO: 52133923","1 382,61 € s DPH",01.06.2023,01.06.2023,platná,obj. 134/2023/SE 433/2023,upratovanie za máj 2023,,"dodávateľ: Buzgó, s.r.o., Krásnohorská Dlhá Lúka 165, 049 45 Kásnohorská Dlhá Lúka, IČO: 52366456","19 585,55 € s DPH",01.06.2023,01.06.2023,platná,zml. 1/2023 434/2023,pokosenie pozemkov,,"dodávateľ: Michal Holovka - SMUP, Kurská 17, 040 22 Košice, IČO: 10814825","445,00 € s DPH",01.06.2023,01.06.2023,platná,obj. 117/2023/FU 435/2023,pokosenie pozemkov,,"dodávateľ: Michal Holovka - SMUP, Kurská 17, 040 22 Košice, IČO: 10814825","525,00 € s DPH",01.06.2023,01.06.2023,platná,obj. 120/2023/FU 202301019,výkon servisnej činnosti na technolog. zariadeniach,,"dodávateľ: Ing. Ivan HRBÁĽ, Bukurešťská 16, 040 13 Košice, IČO: 37523406","350,00 € s DPH",01.06.2023,01.06.2023,platná,zml. o dielo 1/2023 426/2023,teplo-vyúčtovanie za rok 2022,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a. s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 46782532","8 408,74 € s DPH",31.05.2023,31.05.2023,platná,individuálna zmluva 427/2023,teplo - vyúčtovanie za rok 2022,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a. s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 46782532","16 833,74 € s DPH",31.05.2023,31.05.2023,platná,individuálna zmluva 428/2023,výkon zodpovednej osoby za 5/2023,,"dodávateľ: osobnyudaj.sk, s. r. o., DUETT Busines Residence, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice, IČO: 50528041","84,00 € s DPH",31.05.2023,31.05.2023,platná,zml. ZO/2023D18321-3 429/2023,dezinsekcia,,"dodávateľ: Daniel Repka - DERATEX-EKO, Pokroku 16, 040 11 Košice, IČO: 10689877","180,00 € s DPH",31.05.2023,31.05.2023,platná,obj. 129/2023/KU 425/2023,oprava zatekajúcej strechy lepenkou,,"dodávateľ: Hajman.eu s.r.o., Příkop 843/4, Zábrdovice 602 00 Brno, IČO: 06534937","1 160,00 € s DPH",29.05.2023,30.05.2023,platná,obj. 128/2023/FU 424/2023,prenájom toaletnej kabíny,,"dodávateľ: TOI TOI & DIXI, s.r.o., Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava, IČO: 36383074","264,00 € s DPH",29.05.2023,29.05.2023,platná,obj. 121/2023/FU 422/2023,servisné práce - oprava parkovacej zábrany,,"dodávateľ: RPL Slovakia s.r.o., Mikovíniho 31/27, 040 11 Košice, IČO: 44875151","70,50 € s DPH",26.05.2023,26.05.2023,platná,obj. 131/2023/PA 423/2023,dezinsekcia,,"dodávateľ: Daniel Repka Deratex EKO, Pokroku 16, 040 11 Košice, IČO: 10689877","840,00 € s DPH",26.05.2023,26.05.2023,platná,obj. 125/2023/TO 416/2023,servisné práce MaR na OST,,"dodávateľ: SQS Košice, s. r. o., Zimná 90, 044 19 Čaňa, IČO: 36191493","238,99 € s DPH",25.05.2023,25.05.2023,platná,zml. 1/2008 417/2023,oprava a sanácia steny svetlíka,,"dodávateľ: Dopravné a ekologické stavby, s. r. o., Palackého 3073/14, 040 01 Košice - mestská časť Staré mesto, IČO: 52494101","5 760,00 € s DPH",24.05.2023,25.05.2023,platná,obj. 112/2023/PA 418/2023,oprava požiarnych zariadení a hasiace prístroje,,"dodávateľ: Róbert Fazekaš - Robin, Severná 15A, 044 31 Družstevná pri Hornáde, IČO: 41450701","2 971,00 € s DPH",24.05.2023,25.05.2023,platná,obj. 104/2023/SE 419/2023,hygienické potreby,,"dodávateľ: KAMIKO - HYGIENE, s. r. o., Kremnička 5, 974 03 Banská Bystrica, IČO: 45965340","369,24 € s DPH",24.05.2023,25.05.2023,platná,obj. 126/2023/FU 420/2023,prenájom rohoží,,"dodávateľ: Lindström, s. r. o., Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava, IČO: 42093937","380,70 € s DPH",25.05.2023,25.05.2023,platná,Zmluva o servisnom prenájme rohoží 421/2023,rekonštrukcia zubnej ambulancie,,"dodávateľ: FORGY, s. r. o., Povrazová 54, 040 16n Košice, IČO: 36598836","462,00 € s DPH",25.05.2023,25.05.2023,platná,zml. 133/2023/TO 414/2023,prenájom mobilného WC,,"dodávateľ: TOI TOI & DIXI, s.r.o., Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava, IČO: 36383074","36,00 € s DPH",22.05.2023,22.05.2023,platná,obj. 121/2023/FU 415/2023,výrub stromu,,"dodávateľ: Správa mestskej zelene v Košiciach, príspevková organizácia, Rastislavova 79, 040 01 Košice-Juh, IČO: 17078202","303,28 € s DPH",22.05.2023,22.05.2023,platná,obj. 79/2023/PA 410/2023,prečistenie odpadového potrubia,,"dodávateľ: HRABČÁK - VAS SLOVAKIA 1 s.r.o., Južná trieda 4B, 040 01 Košice - mestská časť Juh, IČO: 51913658","360,00 € s DPH",17.05.2023,18.05.2023,platná,obj. 123/2023/FU 411/2023,vypracovanie projektovej dokumentácie,,"dodávateľ: Sespro s.r.o., Palackého 7, 040 01 Košice, IČO: 50545922","3 240,00 € s DPH",17.05.2023,18.05.2023,platná,obj. 113/2023/SE 412/2023,dezinsekcia,,"dodávateľ: Daniel Repka Deratex EKO, Pokroku 16, 040 11 Košice, IČO: 10689877","240,00 € s DPH",18.05.2023,18.05.2023,platná,obj. 122/2023/TO 413/2023,energetické služby,,"dodávateľ: Stredná odborná škola techniky a remesiel - MSZéM Szakközépiskola, Rákocziho 23, 07 701 Kráľovský Chlmec, IČO: 35568330","2 593,31 € s DPH",18.05.2023,18.05.2023,platná,zmluva o prevode správy 407/2023,služby za 04/2023,,"dodávateľ: SOŠ informačných technológií, Ostrovského 1, 04001 Košice, IČO: 00893331","1 370,00 € s DPH",11.05.2023,17.05.2023,platná,zmluva o úhrade nákladov 408/2023,elektroinštalačný materiál,,"dodávateľ: PROFI - STAR, s.r.o., Kavečianska cesta 8/A, 040 01 Košice - Sever, IČO: 46258060","461,66 € s DPH",17.05.2023,17.05.2023,platná,obj. 119/2023/SE 409/2023,pokosenie areálu školy,,"dodávateľ: euroboma s.r.o., Zemlínska 22, 040 01 Košce, IČO: 50633287","540,00 € s DPH",17.05.2023,17.05.2023,platná,obj. 114/2023/FU 404/2023,elektroinštalačné práce,,"dodávateľ: Slavomír Rusnák, Ťahanovská 2421/3, 040 13 Košice, IČO: 45360545","2 600,00 € s DPH",16.05.2023,16.05.2023,platná,obj. 118/2023/PA 405/2023,energie za 04/2023,,"dodávateľ: Univerzitná nemocnica L.Pasteura Košice, Rastislavova 43,041 90 Košice, IČO: 00606707","13 303,72 € s DPH",16.05.2023,16.05.2023,platná,zmluva o dielo 406/2023,mesačná kontrola EPS - 05/2023,,"dodávateľ: ELKO SERVIS s.r.o., Šoltésovej 7, 040 01 Košice, IČO: 46216707","19,92 € s DPH",16.05.2023,16.05.2023,platná,zml.10/2007 401/2023,výkon funkcie technika PO a bezp. technika,,"dodávateľ: Ing. Gabriel Szabó Bartko, Východná 43, 04471 Čečejovce, IČO: 32706456","400,00 € s DPH",15.05.2023,15.05.2023,platná,mandátna zmluva 402/2023,mimoriadne upratovacie služby,,"dodávateľ: LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o., Prešovská cesta 31, 040 01, Košice, IČO: 36579769","211,20 € s DPH",15.05.2023,15.05.2023,platná,obj.103/2023/SE 403/2023,výkony služieb TZ,,"dodávateľ: KOSIT a.s., Rastislavova 98,043 46 Košice, IČO: 36205214","33,24 € s DPH",15.05.2023,15.05.2023,platná,zml. ZM-KO-OD-21-0406_SZ/TZ 382/2023,elektrina za 04/2023,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 04291 Košice, IČO: 44483767","2 423,12 € s DPH",12.05.2023,12.05.2023,platná,zml. 5100960056B/2023 383/2023,elektrina za 04/2023,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 04291 Košice, IČO: 44483767","5 942,44 € s DPH",12.05.2023,12.05.2023,platná,zml. 5100960056B/2023 384/2023,elektrina za 04/2023,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 04291 Košice, IČO: 44483767","11 125,69 € s DPH",12.05.2023,12.05.2023,platná,zml. 5100960056B/2023 385/2023,elektrina za 04/2023,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 04291 Košice, IČO: 44483767","1 744,92 € s DPH",12.05.2023,12.05.2023,platná,zml. 5100960056B/2023 386/2023,elektrina za 04/2023,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 04291 Košice, IČO: 44483767","119,08 € s DPH",12.05.2023,12.05.2023,platná,zml. 5100960056B/2023 387/2023,elektrina za 04/2023,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 04291 Košice, IČO: 44483767","668,77 € s DPH",12.05.2023,12.05.2023,platná,zml. 5100960056B/2023 388/2023,elektrina za 04/2023,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 04291 Košice, IČO: 44483767","658,20 € s DPH",12.05.2023,12.05.2023,platná,zml. 5100960056B/2023 389/2023,elektrina za 04/2023,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 04291 Košice, IČO: 44483767","1 867,78 € s DPH",12.05.2023,12.05.2023,platná,zml. 5100960056B/2023 390/2023,elektrina za 04/2023,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 04291 Košice, IČO: 44483767","116,86 € s DPH",12.05.2023,12.05.2023,platná,zml. 5100960056B/2023 391/2023,teplo za 04/2023,,"dodávateľ: BPMK, s.r.o., Južné nábrežie č. 13, 04219 Košice, IČO: 44518684","4 915,64 € s DPH",12.05.2023,12.05.2023,platná,zml. 390/Mäs.27/2007/T 392/2023,teplo za 04/2023,,"dodávateľ: Tepelné hospodárstvo spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 04001 Košice, IČO: 31679692","2 440,00 € s DPH",12.05.2023,12.05.2023,platná,zml. 1020120313 393/2023,teplo za 04/2023,,"dodávateľ: Tepelné hospodárstvo spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 04001 Košice, IČO: 31679692","1 594,87 € s DPH",12.05.2023,12.05.2023,platná,zml. 1260050513 394/2023,teplo za 04/2023,,"dodávateľ: Tepelné hospodárstvo spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 04001 Košice, IČO: 31679692","16 467,92 € s DPH",12.05.2023,12.05.2023,platná,zml. 1060170413 395/2023,teplo za 04/2023,,"dodávateľ: Tepelné hospodárstvo spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 04001 Košice, IČO: 31679692","9 309,11 € s DPH",12.05.2023,12.05.2023,platná,zml. 1090217213 396/2023,teplo za 04/2023,,"dodávateľ: Tepelné hospodárstvo spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 04001 Košice, IČO: 31679692","1 053,59 € s DPH",12.05.2023,12.05.2023,platná,zml. 1040110613 397/2023,teplo za 04/2023,,"dodávateľ: Tepelné hospodárstvo spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 04001 Košice, IČO: 31679692","9 041,57 € s DPH",12.05.2023,12.05.2023,platná,zml. 1015160413 398/2023,teplo za 04/2023,,"dodávateľ: Tepelné hospodárstvo spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 04001 Košice, IČO: 31679692","2 283,94 € s DPH",12.05.2023,12.05.2023,platná,zml. 1050120313 399/2023,teplo za 04/2023,,"dodávateľ: Tepelné hospodárstvo spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 04001 Košice, IČO: 31679692","9 175,10 € s DPH",12.05.2023,12.05.2023,platná,zml. 1110217313 400/2023,teplo za 04/2023,,"dodávateľ: Tepelné hospodárstvo Moldava, a.s., ul. Čs. armády 34, 04501 Moldava nad Bodvou, IČO: 36173061","3 435,06 € s DPH",12.05.2023,12.05.2023,platná,zml. 8018 377/2023,jazdný výkon a nájom VKK,,"dodávateľ: KOSIT EAST s.r.o., Rastislavova 98,043 46 Košice, IČO: 50273884","163,31 € s DPH",10.05.2023,11.05.2023,platná,zml. S080700235 112307061,energetické zhodnotenie,,"dodávateľ: KOSIT a.s., Rastislavova 98,043 46 Košice, IČO: 36205214","96,77 € s DPH",10.05.2023,11.05.2023,platná,zml. 45/2006 379/2023,úver a P.O. BOX,,"dodávateľ: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica, IČO: 36631124","63,30 € s DPH",11.05.2023,11.05.2023,platná,zml. 381/2016/PSE-OCRP 380/2023,voda z povrchového odtoku,,"dodávateľ: VVS, a.s., Komenského 50, 04248 Košice, IČO: 42093937","500,00 € s DPH",11.05.2023,11.05.2023,platná,zml. 60-000158687PO2021 381/2023,stravné lístky,,"dodávateľ: Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 53528654","2 868,13 € s DPH",11.05.2023,11.05.2023,platná,zml. Z202210046_Z 350/2023,servisné práce,,"dodávateľ: Peter Benedik - Bentel, Hanojská 1, 040 13 Košice sídlisko Ťahanovce, IČO: 34374973","30,00 € s DPH",05.05.2023,09.05.2023,platná,obj. 116/2023/TO 351/2023,servisné práce,,"dodávateľ: Peter Benedik - Bentel, Hanojská 1, 040 13 Košice sídlisko Ťahanovce, IČO: 34374973","30,00 € s DPH",05.05.2023,09.05.2023,platná,obj. 115/2023/TO 352/2023,voda z povrchového odtoku,,"dodávateľ: VVS, a.s., Komenského 50, 04248 Košice, IČO: 36570460","810,14 € s DPH",05.05.2023,09.05.2023,platná,zml. 30-000062924PO2013 354/2023,základný servis,,"dodávateľ: KONE s.r.o., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava, IČO: 42093937","42,00 € s DPH",05.05.2023,09.05.2023,platná,zml. 62005353 355/2023,základný servis,,"dodávateľ: KONE s.r.o., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava, IČO: 31359884","56,09 € s DPH",05.05.2023,09.05.2023,platná,zml. 62005353 356/2023,základný servis,,"dodávateľ: KONE s.r.o., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava, IČO: 31359884","133,68 € s DPH",05.05.2023,09.05.2023,platná,zml. 62005352 357/2023,základný servis,,"dodávateľ: KONE s.r.o., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava, IČO: 31359884","84,00 € s DPH",05.05.2023,09.05.2023,platná,zml. 62005352 358/2023,dezinsekcia,,"dodávateľ: Daniel Repka Deratex EKO, Pokroku 16, 040 11 Košice, IČO: 10689877","216,00 € s DPH",04.05.2023,09.05.2023,platná,obj. 97/2023/TO 359/2023,internet,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","29,63 € s DPH",04.05.2023,09.05.2023,platná,zml. 16/2219/0002/123559 360/2023,elektroinštalačný materiál,,"dodávateľ: PROFI - STAR, s.r.o., Kavečianska cesta 8/A, 040 01 Košice - Sever, IČO: 46258060","483,20 € s DPH",04.05.2023,09.05.2023,platná,obj. 109/2023/PA 361/2023,inzerát - prenájom ponúka,,"dodávateľ: Petit Press, a.s., divízia východ, o.z., Lazaretská 12, 811 08 Bratislava, IČO: 35790253","35,12 € s DPH",04.05.2023,09.05.2023,platná,obj. 111/2023/SE 362/2023,telekom. služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","12,06 € s DPH",04.05.2023,09.05.2023,platná,zml. 9901179244 363/2023,telekom. služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","179,44 € s DPH",05.05.2023,09.05.2023,platná,zml. 9901179244 364/2023,telekom. služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","120,79 € s DPH",04.05.2023,09.05.2023,platná,zml. 9901179244 365/2023,telekom .služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","132,54 € s DPH",04.05.2023,09.05.2023,platná,zml. 9901179244 366/2023,telekom. služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","173,96 € s DPH",04.05.2023,09.05.2023,platná,zml. 9901179244 367/2023,telekom. služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","122,78 € s DPH",04.05.2023,09.05.2023,platná,zml. 9901179244 368/2023,telekom. služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","136,66 € s DPH",04.05.2023,09.05.2023,platná,zml. 9901179244 369/2023,výkon servisnej činnosti na technologických zariadeniach OST,,"dodávateľ: Ing. Ivan HRBÁĽ, Bukurešťská 16, 040 13 Košice, IČO: 37523406","350,00 € s DPH",04.05.2023,09.05.2023,platná,zmluva o dielo 1/2023 370/2023,"elektro inštalácia, napojenie kontajnera s podružným RS a meraním",,"dodávateľ: Falco Exclusive s.r.o., Národná trieda 71, 040 01 Košice, IČO: 46866272","3 742,13 € s DPH",09.05.2023,09.05.2023,platná,obj. 105/2023/KU 371/2023,prenájom mobilných WC,,"dodávateľ: TOI TOI & DIXI, Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava, IČO: 36383074","30,00 € s DPH",09.05.2023,09.05.2023,platná,obj.110/2023/KU 372/2023,telekom. služby,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","124,12 € s DPH",09.05.2023,09.05.2023,platná,zml. o posk. osob. zliav 373/2023,teplo za 04/2023,,"dodávateľ: MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, 83104 Bratislava - mestská časť Nové mesto, IČO: 36211541","2 352,80 € s DPH",09.05.2023,09.05.2023,platná,zml. 43001127 374/2023,teplo za 04/2023,,"dodávateľ: MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, 83104 Bratislava - mestská časť Nové mesto, IČO: 36211541","17 073,07 € s DPH",09.05.2023,09.05.2023,platná,zml. 43001127 375/2023,teplo za 04/2023,,"dodávateľ: MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, 83104 Bratislava - mestská časť Nové mesto, IČO: 36211541","54,36 € s DPH",09.05.2023,09.05.2023,platná,zml. 43001246 376/2023,telekom. služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","936,00 € s DPH",09.05.2023,09.05.2023,platná,zml. 9901179244 335/2023,pravidelná preventívna deratizácia,,"dodávateľ: Daniel Repka Deratex EKO, Pokroku 16, 040 11 Košice, IČO: 10689877","999,60 € s DPH",02.05.2023,03.05.2023,platná,obj. 95/2023/PA 336/2023,služby za mesiac 04/2023,,"dodávateľ: Milan Stribula - MISTRAL, Floriánska 1, 040 01 Košice - Staré mesto, IČO: 41037821","1 603,44 € s DPH",02.05.2023,03.05.2023,platná,zml. o poskytovaní služieb 337/2023,vyúčtovanie tepla za rok 2022,,"dodávateľ: BPMK, s.r.o., Južné nábrežie č. 13, 04219 Košice, IČO: 44518684","-1 647,06 € s DPH",02.05.2023,03.05.2023,platná,zml. 390/Mäs.27/2007/T 338/2023,počítačové služby za 04/2023,,"dodávateľ: Juraj Šarišský - FP3D, Sputniková 1469/7, 040 12 Košice - mestská časť Nad jazerom, IČO: 53288271","250,00 € s DPH",02.05.2023,03.05.2023,platná,obj. 69/2023/SE 339/2023,služby za obdobie 05/2023,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 46782532","2 205,06 € s DPH",03.05.2023,03.05.2023,platná,individuálna zmluva 340/2023,služby za obdobie 05/2023,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 46782532","2 292,90 € s DPH",03.05.2023,03.05.2023,platná,individuálna zmluva 341/2023,elektrina za 03-05/2023,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 04291 Košice, IČO: 44483767","564,00 € s DPH",03.05.2023,03.05.2023,platná,zml. 5100960056B/2023 342/2023,elektrina za 03-05/2023,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 04291 Košice, IČO: 44483767","100,00 € s DPH",03.05.2023,03.05.2023,platná,zml. 5100960056B/2023 343/2023,elektrina za 05/2023,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 04291 Košice, IČO: 44483767","317,00 € s DPH",03.05.2023,03.05.2023,platná,zml. 5100960056B/2023 344/2023,elektrina za 05/2023,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 04291 Košice, IČO: 44483767","50,00 € s DPH",03.05.2023,03.05.2023,platná,zml. 5100960056B/2023 345/2023,elektrina za 05/2023,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 04291 Košice, IČO: 44483767","29,00 € s DPH",03.05.2023,03.05.2023,platná,zml. 5100960056B/2023 346/2023,eurokódex komentár k Zákonníku práce - ročný prístup,,"dodávateľ: Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina 1, IČO: 31592503","42,00 € s DPH",03.05.2023,03.05.2023,platná, 347/2023,upratovanie za mesiac 04/2023,,"dodávateľ: Buzgó, s.r.o., Krásnohorská Dlhá Lúka 165, 049 45 Kásnohorská Dlhá Lúka, IČO: 52366456","19 585,56 € s DPH",03.05.2023,03.05.2023,platná,1/2023 348/2023,Zákonník práce - veľký komentár,,"dodávateľ: EUROKÓDEX, s.r.o., Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina 1, IČO: 44871384","128,70 € s DPH",03.05.2023,03.05.2023,platná, 331/2023,vodárenský a sanitárny materiál,,"dodávateľ: ing. Erik Fürstenzeller - STERAD, Jazerná 1, 040 12 Košice - Nad jazerom, IČO: 52133923","1 205,08 € s DPH",28.04.2023,02.05.2023,platná,obj. 108/2023/KU 332/2023,vodné - stočné,,"dodávateľ: VVS, a.s., Komenského 50, 04248 Košice, IČO: 36570460","11 920,52 € s DPH",28.04.2023,02.05.2023,platná,zml. 30-000062924PO2013 333/2023,zemný plyn za 05/2023,,"dodávateľ: SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava, IČO: 35815256","743,00 € s DPH",02.05.2023,02.05.2023,platná,zml. 6303021923 334/2023,výkon zodpovednej osoby za 04/2023,,"dodávateľ: osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice, IČO: 50528041","84,00 € s DPH",02.05.2023,02.05.2023,platná,ZO/2023D18321-3 349/2023,demontáž a oprava EZS,,"dodávateľ: IT alarm, spol. s.r.o., Hroncova ul. č. 1, 04001 Košice, IČO: 35926252","121,80 € s DPH",05.05.2023,02.05.2023,platná,obj. 71/2023/PA 353/2023,monitorovanie EZS,,"dodávateľ: G1 MONITOR, s.r.o., Jesenského 12, 04001 Košice, IČO: 31702333","1 176,00 € s DPH",05.05.2023,02.05.2023,platná,zml. 1364 322/2023,odvoz a likvidácia odpadu z VKK,,"dodávateľ: FURA s.r.o., SNP 77, Rozhanovce 044 42, IČO: 36211451","262,04 € s DPH",27.04.2023,27.04.2023,platná,zmluva o posk. služieb s nakl. s odpadmi 323/2023,prenájom VKK,,"dodávateľ: FURA s.r.o., SNP 77, Rozhanovce 044 42, IČO: 36211451","9,00 € s DPH",27.04.2023,27.04.2023,platná,zml. o posk. služieb s nakl. s odpadmi 324/2023,vodné stočné,,"dodávateľ: VVS, a.s., Komenského 50, 04248 Košice, IČO: 36570460","4 351,67 € s DPH",27.04.2023,27.04.2023,platná,zml. 30-000062924PO2013 325/2023,voda z povrchového odtoku,,"dodávateľ: VVS, a.s., Komenského 50, 04248 Košice, IČO: 36570460","256,25 € s DPH",27.04.2023,27.04.2023,platná,zml. 30-000144941PO2018 326/2023,mesačná a štvrťročná kontrola EPS 04/2023,,"dodávateľ: ELKO SERVIS s.r.o., Šoltésovej 7, 040 01 Košice, IČO: 46216707","77,32 € s DPH",27.04.2023,27.04.2023,platná,zml. 10/2007 328/2023,inzerát - prenájom ponúka,,"dodávateľ: Petit Press, a.s., divízia východ, o.z., Lazaretská 12, 811 08 Bratislava, IČO: 35790253","24,95 € s DPH",27.04.2023,27.04.2023,platná,obj. 102/2023/SE 329/2023,prenájom rohoží,,"dodávateľ: Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č.3, IČO: 42093937","380,70 € s DPH",27.04.2023,27.04.2023,platná,zml. o servisnom prenájme rohoží 330/2023,krovinorez s príslušenstvom,,"dodávateľ: STÉNIA a.s., Poštová 11, 040 01 Košice, IČO: 36204871","1 155,86 € s DPH",27.04.2023,27.04.2023,platná,obj. 107/2023/KU 319/2023,interné disky a sieťové úložisko,,"dodávateľ: Datacomp s.r.o., Moldavská cesta II. 49/2413, 04001 Košice, IČO: 36212466","634,70 € s DPH",24.04.2023,25.04.2023,platná,obj. 101/2023/SE 320/2023,kontrolná činnosť na zariadení EPS a HSP,,"dodávateľ: IT alarm, spol. s.r.o., Hroncova ul. č. 1, 04001 Košice, IČO: 35926252","456,67 € s DPH",24.04.2023,25.04.2023,platná,zml. č. 05/2022/S a 06/2022/S 321/2023,kancelársky papier,,"dodávateľ: Rovder, s.r.o., Priemyselná 4, 04001 Košice 1, IČO: 44754442","466,80 € s DPH",24.04.2023,25.04.2023,platná,obj. 99/2023/SE 316/2023,kontrolná činnosť na zariadení EPS a HSP,,"dodávateľ: IT alarm, spol. s.r.o., Hroncova ul. č. 1, 04001 Košice, IČO: 35926252","102,00 € s DPH",24.04.2023,24.04.2023,platná,zml. 05/2022/S a 06/2022/S 317/2023,servis EZS,,"dodávateľ: Ing. Peter Lemesányi - IPL, Európska trieda 11, 040 13 Košice, IČO: 37523881","110,40 € s DPH",24.04.2023,24.04.2023,platná,obj. 98/2023/KU 318/2023,energetické služby za 04/2023 a elektrina za 03/2023,,"dodávateľ: Stredná odborná škola techniky a remesiel - MSZéM Szakközépiskola, Rákocziho 23, 07 701 Kráľovský Chlmec, IČO: 35568330","2 733,96 € s DPH",24.04.2023,24.04.2023,platná,Zmluva a prevode správy 314/2023,kontrola hasiacich prístrojov,,"dodávateľ: Róbert Fazekaš - Robin, Severná 15A, 044 31 Družstevná pri Hornáde, IČO: 41450701","4 988,50 € s DPH",20.04.2023,21.04.2023,platná,obj. 75/2023/SE 311/2023,servisné práce - oprava telefónnych klapiek,,"dodávateľ: Peter Benedik - Bentel, Hanojská 1, 040 13 Košice sídlisko Ťahanovce, IČO: 34374973","120,00 € s DPH",20.04.2023,20.04.2023,platná,obj. 96/2023/TO 312/2023,poplatok za využívanie aplikácií Vema Cloud a za dátové prostredie,,"dodávateľ: Seyfor Slovensko, a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava, IČO: 36237337","205,68 € s DPH",20.04.2023,20.04.2023,platná,zml. 2020/661 313/2023,demontáž a oprava EZS,,"dodávateľ: IT alarm, spol. s.r.o., Hroncova ul. č. 1, 04001 Košice, IČO: 040 01 Košice","170,40 € s DPH",20.04.2023,20.04.2023,platná,obj. 72/2023/TO 327/2023,náklady za služby 03/2023,,"dodávateľ: SOŠ informačných technológií, Ostrovského 1, 04001 Košice, IČO: 00893331","1 370,00 € s DPH",27.04.2023,20.04.2023,platná,zmluva o úhrade nákladov 310/2023,energie za 03/2023,,"dodávateľ: Univerzitná nemocnica L.Pasteura Košice, Rastislavova 43,041 90 Košice, IČO: 00606707","18 545,81 € s DPH",19.04.2023,19.04.2023,platná,zmluva o dielo 307/2023,dočasné prekrytie strechy a likvidácia starej krytiny,,"dodávateľ: Hajman.eu s.r.o., Příkop 843/4, Zábrdovice 602 00 Brno, IČO: 06534937","9 890,00 € s DPH",17.04.2023,17.04.2023,platná,obj.91/2023/KU 308/2023,teplo 03/2023,,"dodávateľ: Tepelné hospodárstvo Moldava, a.s., ul. Čs. armády 34, 04501 Moldava nad Bodvou, IČO: 36173061","3 435,06 € s DPH",17.04.2023,17.04.2023,platná,zml. 8018 315/2023,počítače a office,,"dodávateľ: Datacomp s.r.o., Moldavská cesta II. 49/2413, 04001 Košice, IČO: 36212466","2 382,88 € s DPH",21.04.2023,17.04.2023,platná,obj.100/2023/SE 284/2023,odvoz odpadu,,"dodávateľ: KOSIT a.s., Rastislavova 98,043 46 Košice, IČO: 36205214","66,48 € s DPH",13.04.2023,14.04.2023,platná,zml. ZM-KO-OD-21-0406_SZ/TZ 285/2023,elektrina 03/2023,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 04291 Košice, IČO: 44483767","7 304,90 € s DPH",13.04.2023,14.04.2023,platná,zml. 5100960056B/2023 286/2023,elektrina 03/2023,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 04291 Košice, IČO: 44483767","2 962,21 € s DPH",13.04.2023,14.04.2023,platná,zml. 5100960056B/2023 287/2023,elektrina 03/2023,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 04291 Košice, IČO: 44483767","13 491,98 € s DPH",13.04.2023,14.04.2023,platná,zml. 5100960056B/2023 288/2023,elektrina 03/2023,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 04291 Košice, IČO: 44483767","2 370,95 € s DPH",13.04.2023,14.04.2023,platná,zml. 5100960056B/2023 289/2023,elektrina 03/2023,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 04291 Košice, IČO: 44483767","1 951,37 € s DPH",13.04.2023,14.04.2023,platná,zml. 5100960056B/2023 290/2023,elektrina 03/2023,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 04291 Košice, IČO: 44483767","627,28 € s DPH",13.04.2023,14.04.2023,platná,zml. 5100960056B/2023 291/2023,elektrina 03/2023,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 04291 Košice, IČO: 44483767","748,52 € s DPH",13.04.2023,14.04.2023,platná,zml. 5100960056B/2023 292/2023,elektrina 03/2023,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 04291 Košice, IČO: 44483767","172,62 € s DPH",13.04.2023,14.04.2023,platná,zml. 5100960056B/2023 293/2023,elektrina 03/2023,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 04291 Košice, IČO: 44483767","127,22 € s DPH",13.04.2023,14.04.2023,platná,zml. 5100960056B/2023 294/2023,spotreba tepla za 03/2023,,"dodávateľ: BPMK, s.r.o., Južné nábrežie č. 13, 04219 Košice, IČO: 44518684","6 463,82 € s DPH",13.04.2023,14.04.2023,platná,zml. 390/Mäs.27/2007/T 295/2023,internet,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","29,63 € s DPH",13.04.2023,14.04.2023,platná,zml. 16/2219/002/123559 296/2023,právne služby,,"dodávateľ: doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.&Associates, s.r.o., Hlavná 111/25, 040 01 Košice, IČO: 52651258","1 263,60 € s DPH",13.04.2023,14.04.2023,platná,zmluva o poskytovaní právnych služieb 297/2023,nájom VKK a jazdný výkon,,"dodávateľ: KOSIT EAST s.r.o., Rastislavova 98,043 46 Košice, IČO: 50273884","258,90 € s DPH",14.04.2023,14.04.2023,platná,zml. S080700235 298/2023,energ. zhodnotenie O/1501056,,"dodávateľ: KOSIT a.s., Rastislavova 98,043 46 Košice, IČO: 36205214","167,62 € s DPH",14.04.2023,14.04.2023,platná,zml. 45/2006 299/2023,teplo za 03/2023,,"dodávateľ: Tepelné hospodárstvo spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 04001 Košice, IČO: 31679692","3 194,50 € s DPH",14.04.2023,14.04.2023,platná,zml. 1020120313 300/2023,teplo za 03/2023,,"dodávateľ: Tepelné hospodárstvo spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 04001 Košice, IČO: 31679692","2 110,26 € s DPH",14.04.2023,14.04.2023,platná,zml. 1260050513 301/2023,teplo za 03/2023,,"dodávateľ: Tepelné hospodárstvo spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 04001 Košice, IČO: 31679692","21 649,69 € s DPH",14.04.2023,14.04.2023,platná,zml. 1260050513 302/2023,teplo za 03/2023,,"dodávateľ: Tepelné hospodárstvo spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 04001 Košice, IČO: 31679692","12 295,02 € s DPH",14.04.2023,14.04.2023,platná,zml. 1090217213 303/2023,teplo za 03/2023,,"dodávateľ: Tepelné hospodárstvo spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 04001 Košice, IČO: 31679692","1 422,64 € s DPH",14.04.2023,14.04.2023,platná,zml. 1040110613 304/2023,teplo za 03/2023,,"dodávateľ: Tepelné hospodárstvo spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 04001 Košice, IČO: 31679692","11 386,06 € s DPH",14.04.2023,14.04.2023,platná,zml. 1015160413 305/2023,teplo za 03/2023,,"dodávateľ: Tepelné hospodárstvo spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 04001 Košice, IČO: 31679692","3 011,15 € s DPH",14.04.2023,14.04.2023,platná,zml. 1050120313 306/2023,teplo za 03/2023,,"dodávateľ: Tepelné hospodárstvo spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 04001 Košice, IČO: 31679692","12 882,22 € s DPH",14.04.2023,14.04.2023,platná,zml. 1110217313 268/2023,výmena kameninových rozvodov,,"dodávateľ: Falco Exclusive s.r.o., Národná trieda 71, 040 01 Košice, IČO: 46866272","4 210,00 € s DPH",06.04.2023,12.04.2023,platná,obj. 90/2023/KU 269/2023,respirátory,,"dodávateľ: Rovder, s.r.o., Priemyselná 4, 04001 Košice 1, IČO: 44754442","456,00 € s DPH",06.04.2023,12.04.2023,platná,obj.92/2023/SE 270/2023,kontrola licencií,,"dodávateľ: Datacomp s.r.o., Moldavská cesta II. 49/2413, 04001 Košice, IČO: 36212466","25,00 € s DPH",11.04.2023,12.04.2023,platná,obj.94/2023/SE 271/2023,voda z povrchového odtoku,,"dodávateľ: VVS, a.s., Komenského 50, 04248 Košice, IČO: 36570460","280,70 € s DPH",12.04.2023,12.04.2023,platná,ZML.30-000160849PO2021 272/2023,servis výťahov,,"dodávateľ: Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN, Bitúnková 971/8, Sečovce 078 01, IČO: 47687908","1 081,92 € s DPH",12.04.2023,12.04.2023,platná,zml. 2023-02-01 273/2023,monitorovanie EZS,,"dodávateľ: G1 MONITOR, s.r.o., Jesenského 12, 04001 Košice, IČO: 31702333","1 332,00 € s DPH",12.04.2023,12.04.2023,platná,zml. 1364 274/2023,servisné práce,,"dodávateľ: SQS Košice, spol. s.r.o., Zimná 90, 04414 Čaňa, IČO: 36191493","238,99 € s DPH",12.04.2023,12.04.2023,platná,zml. 1/2008 275/2023,oprava stropných omietok,,"dodávateľ: Sociálny podnik KSK, s.r.o., r.s.p., Nám. Maratónu Mieru 1, 042 66 Košice, IČO: 53000064","110,00 € s DPH",12.04.2023,12.04.2023,platná,obj. 77/2023/KU 276/2023,voda z povrchového odtoku,,"dodávateľ: VVS, a.s., Komenského 50, 04248 Košice, IČO: 36570460","837,14 € s DPH",12.04.2023,12.04.2023,platná,zml. 30-000062924PO2013 277/2023,výkon funkcie technika PO a bez. technika za 03/2023,,"dodávateľ: Ing. Gabriel Szabó Bartko, Východná 43, 04471 Čečejovce, IČO: 32706456","400,00 € s DPH",12.04.2023,12.04.2023,platná,mandátna zmluva 278/2023,telekom. služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","936,00 € s DPH",12.04.2023,12.04.2023,platná,zml. 9901179244 279/2023,stravné lístky,,"dodávateľ: Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 53528654","2 084,54 € s DPH",12.04.2023,12.04.2023,platná,zml. Z202210046_Z 280/2023,telekom. služby,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","126,35 € s DPH",12.04.2023,12.04.2023,platná,zml. o poskyt. osob. zliav 281/2023,sklenárske práce,,"dodávateľ: Alžbeta Gluchmanová - BETTY, Trnková 70, 040 14 Košice - Košická Nová Ves, IČO: 35423323","33,70 € s DPH",12.04.2023,12.04.2023,platná,obj. 93/2023/KU 282/2023,Úver a P.O.BOX,,"dodávateľ: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica, IČO: 36631124","60,60 € s DPH",12.04.2023,12.04.2023,platná,zml. 381/2016/PSE-OCRP 283/2023,opravná položka k službe,,"dodávateľ: VSD, a.s., Mlynská 31, 04291 Košice, IČO: 36599361","-49,80 € s DPH",12.04.2023,12.04.2023,platná,obj. 73/2023/KU 309/2023,štiepkovanie konárov,,"dodávateľ: Správa ciest KSK, Nám. Maratónu Mieru 1, 042 66 Košice, IČO: 35555777","872,45 € s DPH",17.04.2023,10.04.2023,platná,obj. 22/2023/FU 249/2023,vyúčtovanie tepla r. 2022,,"dodávateľ: Tepelné hospodárstvo spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 04001 Košice, IČO: 31679692","-387,37 € s DPH",05.04.2023,06.04.2023,platná,zml. 1020120313 250/2023,vyúčtovanie tepla r. 2022,,"dodávateľ: Tepelné hospodárstvo spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 04001 Košice, IČO: 31679692","-303,98 € s DPH",05.04.2023,06.04.2023,platná,zml. 1260050513 251/2023,vyúčtovanie tepla r. 2022,,"dodávateľ: Tepelné hospodárstvo spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 04001 Košice, IČO: 31679692","-2 807,06 € s DPH",05.04.2023,06.04.2023,platná,zml. 1060170413 252/2023,vyúčtovanie tepla r. 2022,,"dodávateľ: Tepelné hospodárstvo spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 04001 Košice, IČO: 31679692","-1 568,75 € s DPH",05.04.2023,06.04.2023,platná,zml.1090217213 253/2023,vyúčtovanie tepla r. 2022,,"dodávateľ: Tepelné hospodárstvo spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 04001 Košice, IČO: 31679692","-219,86 € s DPH",05.04.2023,06.04.2023,platná,zml. 1040110613 254/2023,vyúčtovanie tepla r. 2022,,"dodávateľ: Tepelné hospodárstvo spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 04001 Košice, IČO: 31679692","-1 566,91 € s DPH",05.04.2023,06.04.2023,platná,zml.1015160413 255/2023,vyúčtovanie tepla r. 2022,,"dodávateľ: Tepelné hospodárstvo spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 04001 Košice, IČO: 31679692","-367,10 € s DPH",05.04.2023,06.04.2023,platná,zml. 1050120313 256/2023,vyúčtovanie tepla r. 2022,,"dodávateľ: Tepelné hospodárstvo spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 04001 Košice, IČO: 31679692","-1 769,62 € s DPH",05.04.2023,06.04.2023,platná,zml. 1110217313 257/2023,telekom. služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","136,66 € s DPH",05.04.2023,06.04.2023,platná,zml. 9901179244 258/2023,telekom. služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","123,62 € s DPH",05.04.2023,06.04.2023,platná,zml. 9901179244 259/2023,telekom. služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","119,02 € s DPH",05.04.2023,06.04.2023,platná,zml. 9901179244 260/2023,telekom. služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","180,37 € s DPH",05.04.2023,06.04.2023,platná,zml. 9901179244 261/2023,telekom. služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","131,58 € s DPH",05.04.2023,06.04.2023,platná,zml. 9901179244 262/2023,telekom. služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","12,36 € s DPH",05.04.2023,06.04.2023,platná,zml. 9901179244 263/2023,telekom. služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","185,57 € s DPH",05.04.2023,06.04.2023,platná,zml. 9901179244 264/2023,telekom. služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 00893340","2 711,50 € s DPH",05.04.2023,06.04.2023,platná,obj. 61/2023/KU 265/2023,teplo 03/2023,,"dodávateľ: MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, 83104 Bratislava - mestská časť Nové mesto, IČO: 36211541","588,69 € s DPH",05.04.2023,06.04.2023,platná,zml. 43001246 266/2023,teplo za 03/2023,,"dodávateľ: MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, 83104 Bratislava - mestská časť Nové mesto, IČO: 36211541","28 073,01 € s DPH",05.04.2023,06.04.2023,platná,zml. 43001127 267/2023,teplo za 03/2023,,"dodávateľ: MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, 83104 Bratislava - mestská časť Nové mesto, IČO: 36211541","3 052,77 € s DPH",05.04.2023,06.04.2023,platná,zml. 43001127 237/2023,výkon servisnej činnosti na tech. zariadeniach OST,,"dodávateľ: Ing. Ivan HRBÁĽ, Bukurešťská 16, 040 13 Košice, IČO: 37523406","350,00 € s DPH",03.04.2023,04.04.2023,platná,zml. o dielo 01/2023 238/2023,elektrina za 04/2023,,"dodávateľ: VSE a.s., Mlynská 31, 04291 Košice, IČO: 44483767","317,00 € s DPH",03.04.2023,04.04.2023,platná,zml. 5100960056B/2023 239/2023,počítačové služby za 03/2023,,"dodávateľ: Juraj Šarišský, Sputniková 1469/7, 040 12 Košice - mestská časť Nad jazerom, IČO: 53288271","250,00 € s DPH",03.04.2023,04.04.2023,platná,obj. 69/2023/SE 240/2023,čistenie kanalizácie,,"dodávateľ: PROFI-KANAL s.r.o., Jžná trieda 82, 040 01 Košice, IČO: 44656068","206,40 € s DPH",04.04.2023,04.04.2023,platná,obj. 85/2023/KU 241/2023,údržba a servis výťahov,,"dodávateľ: TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o., Letná 27, 040 01 Košice, IČO: 45378398","546,12 € s DPH",04.04.2023,04.04.2023,platná,zml. 3/2020 242/2023,servis výťahu,,"dodávateľ: KONE s.r.o., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava, IČO: 31359884","98,09 € s DPH",04.04.2023,04.04.2023,platná,zml. 62005353 243/2023,servis výťahu,,"dodávateľ: KONE s.r.o., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava, IČO: 31359884","217,68 € s DPH",04.04.2023,04.04.2023,platná,zml. 62005352 244/2023,upratovanie za 03/2023,,"dodávateľ: Buzgó, s.r.o., Krásnohorská Dlhá Lúka 165, 049 45 Kásnohorská Dlhá Lúka, IČO: 52366456","19 585,56 € s DPH",04.04.2023,04.04.2023,platná,zml. 1/2023 245/2023,strojové čistenie a tepovanie sedacej čalúnenej súpravy,,"dodávateľ: LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o., Prešovská cesta 31, 040 01, Košice, IČO: 36579769","82,80 € s DPH",04.04.2023,04.04.2023,platná,obj. 68/2023/TO 246/2023,elektrina za 04/2023,,"dodávateľ: VSE a.s., Mlynská 31, 04291 Košice, IČO: 44483767","50,00 € s DPH",04.04.2023,04.04.2023,platná,zml. 5100960056B/2023 247/2023,elektrina za 04/2023,,"dodávateľ: VSE a.s., Mlynská 31, 04291 Košice, IČO: 44483767","29,00 € s DPH",04.04.2023,04.04.2023,platná,zml. 5100960056B/2023 248/2023,inzerát,,"dodávateľ: Petit Press, a.s., divízia východ, o.z., Lazaretská 12, 811 08 Bratislava, IČO: 35790253","24,95 € s DPH",04.04.2023,04.04.2023,platná,obj. 88/2023/SE 230/2023,vodoinštalačný materiál,,"dodávateľ: ing. Erik Fürstenzeller - STERAD, Jazerná 1, 040 12 Košice - Nad jazerom, IČO: 52133923","1 922,16 € s DPH",03.04.2023,03.04.2023,platná,obj. 87/2023/PA 231/2023,servis toaletnej kabíny,,"dodávateľ: TOI TOI & DIXI, Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava, IČO: 36383074","16,50 € s DPH",03.04.2023,03.04.2023,platná,obj. 31/2023/KU 232/2023,služby za mesiac 03/2023,,"dodávateľ: Milan Stribula - MISTRAL, Floriánska 1, 040 01 Košice - Staré mesto, IČO: 41037821","1 603,44 € s DPH",03.04.2023,03.04.2023,platná,Zmluva o poskytovaní služieb 233/2023,plyn za obdobie 04-06/2023,,"dodávateľ: SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava, IČO: 35815256","756,00 € s DPH",03.04.2023,03.04.2023,platná,zml. 6303021923 234/2023,služby za 04/2023,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 46782532","2 205,06 € s DPH",03.04.2023,03.04.2023,platná,individuálna zmluva 235/2023,služby za 04/2023,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 46782532","2 292,90 € s DPH",03.04.2023,03.04.2023,platná,individuálna zmluva 236/2023,elektroinštalačný materiál,,"dodávateľ: PROFI - STAR, s.r.o., Kavečianska cesta 8/A, 040 01 Košice - Sever, IČO: 46258060","544,16 € s DPH",03.04.2023,03.04.2023,platná,obj. 86/2023/PA 221/2023,transformátor (zálohová platba),,"dodávateľ: Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36599361","49,80 € s DPH",30.03.2023,31.03.2023,platná,obj. 73/2023/KU 222/2023,teplo-vyúčtovanie 2022,,"dodávateľ: MH Teplárenský holding, a. s., Turbínova 3, 831 04 Bratislava- mestská časť Nové Mesto, IČO: 36211541","-405,84 € s DPH",31.03.2023,31.03.2023,platná,zml. 43001127 223/2023,teplo-vyúčtovanie 2022,,"dodávateľ: MH Teplárenský holding, a. s., Turbínova 3, 831 04 Bratislava- mestská časť Nové Mesto, IČO: 36211541","-3 508,54 € s DPH",31.03.2023,31.03.2023,platná,zml. 43001127 224/2023,teplo-vyúčtovanie 2022,,"dodávateľ: MH Teplárenský holding, a. s., Turbínova 3, 831 04 Bratislava- mestská časť Nové Mesto, IČO: 36211541","-89,46 € s DPH",31.03.2023,31.03.2023,platná,zml. 43001246 225/2023,prenájom rohoží,,"dodávateľ: Lindström, s. r. o., Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava, IČO: 42093937","381,26 € s DPH",31.03.2023,31.03.2023,platná,Zmluva o servisnom prenájme rohoží 226/2023,sklenárske práce,,"dodávateľ: Alžbeta Gluchmanová - BETTY, Trnková 505/70, 040 14 Košice - Košická Nová Ves, IČO: 35423323","132,68 € s DPH",31.03.2023,31.03.2023,platná,obj. 78/2023/KU 227/2023,vodné-stočné,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","91,24 € s DPH",31.03.2023,31.03.2023,platná,zml. 80-000162057PO2022 228/2023,výkon zodpovednej osoby 3/2023,,"dodávateľ: osobnyudaj.sk, s. r. o., DUETT Busines Residence, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice, IČO: 50528041","84,00 € s DPH",31.03.2023,31.03.2023,platná,zml ZO/2023D18321-3 229/2023,výkony služieb TZ,,"dodávateľ: KOSIT, a. s., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 36205214","-41,28 € s DPH",31.03.2023,31.03.2023,platná,zml. ZM-KO-OD-21-0406_SZ/TZ 214/2023,overenie poruchy na odbernom mieste,,"dodávateľ: Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 42093937","38,40 € s DPH",27.03.2023,28.03.2023,platná,obj. 73/2023/KU 215/2023,vodné-stočné,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","631,88 € s DPH",27.03.2023,28.03.2023,platná,zml. 80-000162379PO2022 216/2023,odvoz a zneskodnenie odpadu z VKK,,"dodávateľ: FÚRA, s. r. o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce, IČO: 36211451","329,48 € s DPH",27.03.2023,28.03.2023,platná,zmluva o poskyt. služieb s nakl. s odpadmi 217/2023,inzerát,,"dodávateľ: Petit Press, a.s., divízia Východ, o. z., Lazaretská 12, 811 08 Bratislava, IČO: 35790253","24,95 € s DPH",28.03.2023,28.03.2023,platná,obj. 80/2023/SE 218/2023,servisné práce,,"dodávateľ: Peter Benedik - BENTEL, Hanojská 4, 040 13 Košice - Sídlisko Ťahanovce, IČO: 34374973","50,00 € s DPH",28.03.2023,28.03.2023,platná,obj. 82/2023/TO 219/2023,servis toaletnej kabíny,,"dodávateľ: TOI TOI & DIXI, s. r. o., Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava, IČO: 36383074","66,00 € s DPH",28.03.2023,28.03.2023,platná,obj. 31/2023/KU 220/2023,koberce + pokládka,,"dodávateľ: FALCO EXCLUSIVE, s. r. o., Národná trieda 71, 040 01 Košice, IČO: 46866272","6 247,50 € s DPH",28.03.2023,28.03.2023,platná,obj. 56/2023/FU 213/2023,náklady spojené so spotrebou energie 3/2023,,"dodávateľ: Stredná odborná škola techniky a remesiel - Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola, Rákocziho 23, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 35568330","2 813,69 € s DPH",27.03.2023,27.03.2023,platná,Zmluva o prevode správy 210/2023,chladnička Gorenje RB39EPW4,,"dodávateľ: NAY, a.s., Tuhovská 15, 830 06 Bratislava, IČO: 35739487","199,99 € s DPH",23.03.2023,24.03.2023,platná,obj. 83/2023/TO 211/2023,TP-Link Deco M4 + redukcia HDMI,,"dodávateľ: Datacomp, s. r. o., Moldavská cesta II. 49/2413, 040 11 Košice, IČO: 36212466","124,45 € s DPH",24.03.2023,24.03.2023,platná,obj. 81/2023/SE 212/2023,"prekrytie dvorovej časti objektu sieťou proti vtáctvu, vypratanie nádvoria a pavlačí od uhynutého vtáctva",,"dodávateľ: Michal Holovka - SMUP, Kurská 17, 040 22 Košice - Dargovských hrdinov, IČO: 10814825","1 760,00 € s DPH",24.03.2023,24.03.2023,platná,obj. 65/2023/FU 209/2023,náklady za služby spojené s prevádzkou a správou nebytových priestorov 2/2023,,"dodávateľ: Stredná odborná škola informačných technológií, Ostrovského 1, 040 01 Košice, IČO: 00893331","1 370,00 € s DPH",22.03.2023,22.03.2023,platná,Zmluva o úhrade nákladov 205/2023,lokálna oprava strechy,,"dodávateľ: IZOLPLAST, s. r. o., Rastislavova 87/A, 040 01 Košice, IČO: 36217905","1 625,88 € s DPH",17.03.2023,21.03.2023,platná,obj. 42/2023/TO 206/2023,výmena strešnej krytiny vrátane okapov,,"dodávateľ: Sespro, s. r. o., Palackého 7, 040 01 Košice, IČO: 50545922","2 640,00 € s DPH",20.03.2023,21.03.2023,platná,obj. 40/2023/SE 207/2023,spotreba energetických médií 2/2023,,"dodávateľ: Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice - mestská časť Juh, IČO: 00606707","22 660,55 € s DPH",20.03.2023,21.03.2023,platná,Zmluva o dielo 208/2023,elektroinštalačný materiál,,"dodávateľ: PROFI - STAR, s. r. o., Kavečianska cesta 8/A, 040 01 Košice - Sever, IČO: 46258060","186,34 € s DPH",20.03.2023,21.03.2023,platná,obj. 76/2023/SE 192/2023,teplo 2/2023,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","3 803,12 € s DPH",15.03.2023,16.03.2023,platná,zml. 1020120313 193/2023,teplo 2/2023,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","2 777,36 € s DPH",15.03.2023,16.03.2023,platná,zml. 1260050513 194/2023,teplo 2/2023,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","26 109,12 € s DPH",15.03.2023,16.03.2023,platná,zml. 1060170413 195/2023,teplo 2/2023,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","14 813,08 € s DPH",15.03.2023,16.03.2023,platná,zml. 1090217213 196/2023,teplo 2/2023,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","1 744,86 € s DPH",15.03.2023,16.03.2023,platná,zml. 1040110613 197/2023,teplo 2/2023,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","15 110,77 € s DPH",15.03.2023,16.03.2023,platná,zml. 1015160413 198/2023,teplo 2/2023,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","3 545,71 € s DPH",15.03.2023,16.03.2023,platná,zml. 1050120313 199/2023,teplo 2/2023,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","16 926,34 € s DPH",15.03.2023,16.03.2023,platná,zml. 1110217313 200/2023,inzerát,,"dodávateľ: Petit Press, a. s., divízia Východ, o. z., Lazaretská 12, 811 08 Bratislava, IČO: 35790253","24,95 € s DPH",15.03.2023,16.03.2023,platná,obj. 74/2023/SE 201/2023,príručka "Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2023",,"dodávateľ: Regionálne vzdelávacie centrum Senica, n. o., M. Nešpora 925/8, 905 01 Senica, IČO: 37986635","100,00 € s DPH",15.03.2023,16.03.2023,platná,obj.37/2023/MI 202/2023,upratovacie práce 2/2023,,"dodávateľ: LUX FACILITY MANAGEMENT, s. r. o., Prešovská cesta 31, 040 01 Košice - mestská časť Dargovských hrdinov, IČO: 36579769","113,76 € s DPH",16.03.2023,16.03.2023,platná,obj. 68/2023/TO 203/2023,mesačná kontrola EPS 3/2023,,"dodávateľ: ELKO SERVIS, s. r. o., Šoltésovej 7, 040 01 Košice, IČO: 46216707","19,92 € s DPH",16.03.2023,16.03.2023,platná,zml. 10/2007 190/2023,triedený odpad,,"dodávateľ: KOSIT, a. s., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 36205214","41,28 € s DPH",13.03.2023,13.03.2023,platná,zml.ZM-KO-OD-21-0406_SZ/TZ 191/2023,monitoring a čistenie kanalizácie,,"dodávateľ: PROFI - KANAL, s. r. o., Južná trieda 82, 040 01 Košice, IČO: 44656068","290,40 € s DPH",13.03.2023,13.03.2023,platná,obj. 70/2023/KU 168/2023,energetické zhodnotenie,,"dodávateľ: KOSIT, a. s., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 36205214","103,68 € s DPH",08.03.2023,09.03.2023,platná,zml.45/2006 169/2023,nájom VKK+jazdný výkon,,"dodávateľ: KOSIT EAST, s. r. o., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 50273884","211,10 € s DPH",08.03.2023,09.03.2023,platná,zml.S080700235 170/2023,služby 2/2023,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","192,01 € s DPH",08.03.2023,09.03.2023,platná,zml. 9901179244 171/2023,služby 2/2023,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","131,47 € s DPH",08.03.2023,09.03.2023,platná,zml. 9901179244 172/2023,služby 2/2023,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","121,18 € s DPH",08.03.2023,09.03.2023,platná,zml. 9901179244 173/2023,služby 2/2023,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","123,06 € s DPH",08.03.2023,09.03.2023,platná,zml. 9901179244 174/2023,služby 2/2023,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","176,44 € s DPH",08.03.2023,09.03.2023,platná,zml. 9901179244 175/2023,služby 2/2023,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","136,66 € s DPH",08.03.2023,09.03.2023,platná,zml. 9901179244 176/2023,elektrina 2/2023,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","7 819,48 € s DPH",08.03.2023,09.03.2023,platná,zml. 5100960056B/2023 177/2023,elektrina 2/2023,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","3 051,55 € s DPH",08.03.2023,09.03.2023,platná,zml. 5100960056B/2023 178/2023,elektrina 2/2023,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","14 710,58 € s DPH",08.03.2023,09.03.2023,platná,zml. 5100960056B/2023 179/2023,elektrina 2/2023,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","3 959,15 € s DPH",08.03.2023,09.03.2023,platná,zml. 5100960056B/2023 180/2023,elektrina 2/2023,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","2 077,36 € s DPH",08.03.2023,09.03.2023,platná,zml. 5100960056B/2023 181/2023,elektrina 2/2023,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","742,32 € s DPH",08.03.2023,09.03.2023,platná,zml. 5100960056B/2023 182/2023,elektrina 2/2023,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","346,18 € s DPH",08.03.2023,09.03.2023,platná,zml. 5100960056B/2023 183/2023,elektrina 2/2023,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","186,74 € s DPH",08.03.2023,09.03.2023,platná,zml. 5100960056B/2023 184/2023,elektrina 2/2023,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","140,34 € s DPH",08.03.2023,09.03.2023,platná,zml. 5100960056B/2023 185/2023,stravné,,"dodávateľ: Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 16529/23D, 821 01Bratislava, IČO: 53528654","2 722,46 € s DPH",08.03.2023,09.03.2023,platná,zml. Z202210046_Z 186/2023,teplo 2/2023,,"dodávateľ: Tepelné hospodárstvo Moldava, a. s., ul. Čs. armády 34, 045 01 Moldava nad Bodvou, IČO: 36173061","4 799,06 € s DPH",09.03.2023,09.03.2023,platná,zml. 8018 187/2023,služby 2/2023,,"dodávateľ: Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124","39,45 € s DPH",09.03.2023,09.03.2023,platná,zml. 381/2016/PSE-OCRP 188/2023,teplo 2/2023,,"dodávateľ: Bytový podnik mesta Košice, s. r. o., Južné nábrežie 13, 042 19 Košice, IČO: 44518684","7 327,10 € s DPH",09.03.2023,09.03.2023,platná,zml. 390/Mäs.27/2007/T 189/2023,monitorovanie objektu EZS + výjazdy,,"dodávateľ: G1 MONITOR, s. r. o., Jesenského 12, 040 01 Košice, IČO: 31702333","492,00 € s DPH",09.03.2023,09.03.2023,platná,zml. 1364 204/2023,montáž osvetlenia,,"dodávateľ: JOVAN elektroinstal, s. r. o., Hlavná 341/54, 056 01 Gelnica, IČO: 54519772","2 249,23 € s DPH",16.03.2023,09.03.2023,platná,obj. 47/2023/FU 155/2023,služby 2/2023,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","132,47 € s DPH",06.03.2023,07.03.2023,platná,Zmluva o poskytovaní služieb 156/2023,služby 2/2023,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","12,54 € s DPH",06.03.2023,07.03.2023,platná,zml.9901179244 157/2023,vodné-stočné 2/2023,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","756,13 € s DPH",06.03.2023,07.03.2023,platná,zml. 30-000062924PO2023 158/2023,servisné práce na MaR na OST Strojárenská,,"dodávateľ: SQS Košice, spol. s r. o., Zimná 90, 044 14 Čaňa, IČO: 36191493","238,99 € s DPH",07.03.2023,07.03.2023,platná,zml.1/2008 159/2023,monitorovanie objektov EZS,,"dodávateľ: G1 MONITOR, s. r. o., Jesenského 12, 040 01 Košice, IČO: 31702333","744,00 € s DPH",07.03.2023,07.03.2023,platná,zml. 1364 160/2023,monitorovanie objektu EZS,,"dodávateľ: G1 MONITOR, s. r. o., Jesenského 12, 040 01 Košice, IČO: 31702333","144,00 € s DPH",07.03.2023,07.03.2023,platná,zml. 1364 161/2023,služby 2/2023,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","936,00 € s DPH",07.03.2023,07.03.2023,platná,zml.9901179244 162/2023,výkon funkcie technika PO a bezpečnostného technika,,"dodávateľ: Ing. Gabriel Szabó Bartko, Východná 43, 044 71 Čečejovce, IČO: 32706456","400,00 € s DPH",07.03.2023,07.03.2023,platná,Mandátna zmluva 163/2023,internet,,"dodávateľ: ANTIK Telecom, s. r. o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","29,63 € s DPH",07.03.2023,07.03.2023,platná,zml. 16/2219/0002/123559 164/2023,teplo 2/2023,,"dodávateľ: MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, 831 04 Bratislava, IČO: 36211541","1 108,12 € s DPH",07.03.2023,07.03.2023,platná,zml.43001246 165/2023,teplo 2/2023,,"dodávateľ: MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, 831 04 Bratislava, IČO: 36211541","12 188,59 € s DPH",07.03.2023,07.03.2023,platná,zml. 53001127 166/2023,teplo 2/2023,,"dodávateľ: MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, 831 04 Bratislava, IČO: 36211541","2 205,80 € s DPH",07.03.2023,07.03.2023,platná,zml. 43001127 167/2023,"výmena podlahovej krytiny, okien a dverí",,"dodávateľ: Sespro, s. r. o., Palackého 1045/7, 040 01 Košice - mestská časť Juh, IČO: 50545922","8 400,00 € s DPH",07.03.2023,07.03.2023,platná,obj. 40/2023/SE 142/2023,prenájom rohoží,,"dodávateľ: Lindström, s. r. o., Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava, IČO: 42093937","489,67 € s DPH",01.03.2023,03.03.2023,platná,Zmluva o servisnom prenájme rohoží 143/2023,služby za 2/2023,,"dodávateľ: Milan Stribula - MISTRAL, Floriánska 1, 040 01 Košice - Staré mesto, IČO: 41037821","1 603,44 € s DPH",01.03.2023,03.03.2023,platná,Zmluva o poskytovaní sližieb 144/2023,energetické služby 3/2023,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a. s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 46782532","2 205,06 € s DPH",01.03.2023,03.03.2023,platná,individuálna zmluva 145/2023,energetické služby 3/2023,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a. s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 46782532","2 292,90 € s DPH",01.03.2023,03.03.2023,platná,individuálna zmluva 146/2023,plastová lavica Livorno,,"dodávateľ: B2B Partner, s. r. o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava, IČO: 44413467","230,40 € s DPH",01.03.2023,03.03.2023,platná,obj.67/2023/SE 147/2023,servisná činnosť na technologických zariadeniach 2/2023,,"dodávateľ: Ing. Ivan Hrbáľ, Bukurešťská 16, 040 13 Košice - Sídlisko Ťahanovce, IČO: 37523406","350,00 € s DPH",02.03.2023,03.03.2023,platná,Zml. o dielo 1/2023 148/2023,vodné-stočné,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460",,03.03.2023,03.03.2023,platná,zml. 30-000165129PO2022 149/2023,elektrina 3/2023,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","29,00 € s DPH",03.03.2023,03.03.2023,platná,zml. 5100960056B/2023 150/2023,elektrina 3/2023,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","50,00 € s DPH",03.03.2023,03.03.2023,platná,zml. 5100960056B/2023 151/2023,elektrina 3/2023,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","317,00 € s DPH",03.03.2023,03.03.2023,platná,zml. 5100960056B/2023 152/2023,vykonanie základného servisu v paušále za 2/2023,,"dodávateľ: KONE, s. r. o., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava, IČO: 31359884","217,68 € s DPH",03.03.2023,03.03.2023,platná,zml.62005352 153/2023,vykonanie základného servisu v paušále za 2/2023,,"dodávateľ: KONE, s. r. o., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava, IČO: 31359884","98,09 € s DPH",03.03.2023,03.03.2023,platná,zml. 62005353 154/2023,vypratanie miestností a presun strojov,,"dodávateľ: Sociálny podnik KSK, s.r.o., r.s.p., Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, IČO: 53000064","1 460,25 € s DPH",03.03.2023,03.03.2023,platná,obj. 58/2023/FU 135/2023,vypracovanie znaleckého posudku,,"dodávateľ: Ing. Ján Kuchár, PhD., Watsovova 1, 040 01 Košice, IČO: 1024379301","152,72 € s DPH",01.03.2023,01.03.2023,platná,obj.54/2023/KU 136/2023,elektroinštalačný materiál,,"dodávateľ: PROFI - STAR, s. r. o., Kavečianska cesta 8/A, 040 01 Košice, IČO: 46258060","537,61 € s DPH",01.03.2023,01.03.2023,platná,obj. 136/2023 137/2023,obálky C5,,"dodávateľ: Rovder, s. r. o., Priemyselná 4, 040 01 Košice, IČO: 44754442","39,24 € s DPH",01.03.2023,01.03.2023,platná,obj. 64/2023/SE 138/2023,plyn 3/2023,,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","743,00 € s DPH",01.03.2023,01.03.2023,platná,zml. 6303021923 139/2023,čistenie kanalizácie,,"dodávateľ: PROFI - KANAL, s. r. o., Južná trieda 82, 040 01 Košice, IČO: 44656068","244,80 € s DPH",01.03.2023,01.03.2023,platná,obj. 57/2023/KU 140/2023,sanitárny materiál,,"dodávateľ: Ing. Erik Fürstenzeller - STERAD, Jazerná 1, 040 12 Košice, IČO: 52133923","1 395,92 € s DPH",01.03.2023,01.03.2023,platná,obj. 62/2023/SE 141/2023,upratovanie 2/2023,,"dodávateľ: BUZGÓ registrovaný sociálny podnik, s. r. o., Krásnohorská Dlhá Lúka 165, 049 45 Krásnohorská Dlhá Lúka, IČO: 52366456","19 585,55 € s DPH",01.03.2023,01.03.2023,platná,zml. 1/2023 130/2023,fyzické stráženie objektu,,"dodávateľ: G1 MONITOR, s. r. o., Jesenského 12, 040 01 Košice, IČO: 31702333","96,07 € s DPH",28.02.2023,28.02.2023,platná,zml.1364 131/2023,vodné-stočné,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","1 730,38 € s DPH",28.02.2023,28.02.2023,platná,zml. 30-00006294PO2013 132/2023,servis toaletnej kabíny,,"dodávateľ: TOI TOI & DIXI, s. r. o., Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava, IČO: 36383074","66,00 € s DPH",28.02.2023,28.02.2023,platná,obj. 31/2023/KU 133/2023,teplo 2/2023,,"dodávateľ: Tepelné hospodárstvo Moldava, a. s., ul. Čs. armády 34, 045 01 Moldava nad Bodvou, IČO: 36173061","-306,85 € s DPH",28.02.2023,28.02.2023,platná,obj. 8018 134/2023,výkon zodpovednej osoby 1-2/2023,,"dodávateľ: osobnyudaj.sk, s. r. o., DUETT Business Residence, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice - mestská časť Staré mesto, IČO: 50528041","168,00 € s DPH",28.02.2023,28.02.2023,platná,zml.ZO/2023D18321-3 129/2023,výmena zásuvkového obvodu v nebytových priestoroch,,"dodávateľ: Slavomír Rusnák, Ťahanovská 2421/3, 040 13 Košice - Ťahanovce, IČO: 45360545","1 400,00 € s DPH",23.02.2023,27.02.2023,platná,obj. 59/2023/TO 122/2023,presun tehál,,"dodávateľ: Sociálny podnik KSK, s.r.o., r.s.p., Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, IČO: 53000064","336,60 € s DPH",23.02.2023,24.02.2023,platná,obj. 36/2023/FU 123/2023,výroba a montáž posuvných dverí (mreže),,"dodávateľ: Peter Gecik, Starozagorská 2. 040 23 Košice, IČO: 40413951","2 480,00 € s DPH",23.02.2023,24.02.2023,platná,obj. 41/2023/PA 124/2023,servis služ. automobilu,,"dodávateľ: Jozef Kolesár - PNEUSERVIS, Myslavská 194, 040 16 Košice - Myslava, IČO: 37738631","182,00 € s DPH",23.02.2023,24.02.2023,platná,obj. 48/2023/SE 125/2023,kontrolná činnosť na zariadení EPS a HSP,,"dodávateľ: IT alarm, s. r. o., Hroncova 1, 040 01 Košice, IČO: 35926252","66,00 € s DPH",24.02.2023,24.02.2023,platná,zml. 05/2022/S a 06/2022/S 126/2023,energetické služby,,"dodávateľ: Stredná odborná škola techniky a remesiel - Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola, Rákocziho 23, 077 01 Kroľovský Chlmec, IČO: 35568330","2 809,90 € s DPH",24.02.2023,24.02.2023,platná,Zmluva o prevode správy 127/2023,oprava omietok v CO kryte,,"dodávateľ: BOBOR - STAVEBNÁ, VÝROBNÁ, INŽINIERSKA A OBCHODNÁ ČINNOSŤ, s. r. o., Čárskeho 7, 040 01 Košice - Sever, IČO: 36191345","480,00 € s DPH",24.02.2023,24.02.2023,platná,obj. 53/2023/TO 128/2023,vysprávky omietok a vymaľovanie nebytových priestorov,,"dodávateľ: BOBOR - STAVEBNÁ, VÝROBNÁ, INŽINIERSKA A OBCHODNÁ ČINNOSŤ, s. r. o., Čárskeho 7, 040 01 Košice - Sever, IČO: 36191345","575,00 € s DPH",24.02.2023,24.02.2023,platná,obj. 35/2023/TO 118/2023,výroba a montáž čistiaceho kusu na kanalizačnom potrubí,,"dodávateľ: BOBOR - STAVEBNÁ, VÝROBNÁ, INŽINIERSKA A OBCHODNÁ ČINNOSŤ, s. r. o., Čárskeho 7, 040 01 Košice - Sever, IČO: 36191345","120,00 € s DPH",22.02.2023,23.02.2023,platná,obj. 55/2023/PA 119/2023,výmena uzatváracieho ventilu,,"dodávateľ: BOBOR - STAVEBNÁ, VÝROBNÁ, INŽINIERSKA A OBCHODNÁ ČINNOSŤ, s. r. o., Čárskeho 7, 040 01 Košice - Sever, IČO: 36191345","2 173,32 € s DPH",22.02.2023,23.02.2023,platná,obj. 52/2023/PA 49/2023/TO,havarijná výmena uzatváracieho ventilu v šachte,,"dodávateľ: BOBOR - STAVEBNÁ, VÝROBNÁ, INŽINIERSKA A OBCHODNÁ ČINNOSŤ, s. r. o., Čárskeho 7, 040 01 Košice - Sever, IČO: 36191345","2 632,80 € s DPH",22.02.2023,23.02.2023,platná,obj. 49/2023/TO 121/2023,zasklenie okna,,"dodávateľ: Alžbeta Gluchmanová - BETTY, Trnková 70, 040 14 Košice - Košická Nová Ves, IČO: 35423323","43,00 € s DPH",22.02.2023,23.02.2023,platná,obj. 51/2023/PA 120/2023,havarijná výmena ventilu v šachte,,"dodávateľ: BOBOR - STAVEBNÁ, VÝROBNÁ, INŽINIERSKA A OBCHODNÁ ČINNOSŤ, s. r. o., Čárskeho 7, 040 01 Košice - Sever, IČO: 36191345","2 632,80 € s DPH",22.02.2023,23.02.2023,platná,obj. 49/2023/TO 116/2023,servis monitorovacieho zariadenia,,"dodávateľ: Ing. Peter Lemesányi - ipl, Európska trieda 11, 040 13 Košice, IČO: 37523881","648,38 € s DPH",21.02.2023,21.02.2023,platná,obj.26/2023/FU 117/2023,výmena ističov a prídavných chráničov,,"dodávateľ: Slavomír Rusnák, Ťahanovská 2421/3, 040 13 Košice - Ťahanovce, IČO: 45360545","1 500,00 € s DPH",21.02.2023,21.02.2023,platná,obj. 50/2023/PA 114/2023,orezávanie a štiepkovanie konárov,,"dodávateľ: Správa ciest Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, IČO: 35555777","1 596,60 € s DPH",20.02.2023,20.02.2023,platná,obj. 44/2023/FU 115/2023,výroba a montáž pozinkovaných roštov,,"dodávateľ: Peter Gecik, Starozagorská 2, 040 23 Košice, IČO: 1230002","600,00 € s DPH",20.02.2023,20.02.2023,platná,obj. 21/2023/PA 113/2023,separovaný odpad,,"dodávateľ: KOSIT, a. s., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 36205214","136,44 € s DPH",17.02.2023,17.02.2023,platná,zml. ZM-KO-OD-21-0406_SZ/TZ 101/2023,rekonštrukcia vnútorných priestorov schodiska,,"dodávateľ: BAVIT, s. r. o., Husárska 28, 040 01 Košice, IČO: 36734616","227 501,00 € s DPH",15.02.2023,16.02.2023,platná,zml. ZOD 10/2022 a Dodatku č. 1 102/2023,kontrolná činnosť na zariadení EPS a HSP,,"dodávateľ: IT alarm, s. r. o., Hroncova 1, 040 01 Košice, IČO: 35926252","343,63 € s DPH",15.02.2023,16.02.2023,platná,zml. 5/2022/S a 06/2022/S 103/2023,náklady za služby spojené s prevádzkou a správou nebytových priestorov,,"dodávateľ: Stredná odborná škola Informačných technológií, Ostrovského 1, 040 01 Košice, IČO: 00893331","1 370,00 € s DPH",15.02.2023,16.02.2023,platná,Zmluva o úhrade nákladov 104/2023,teplo 1/2023,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","3 883,61 € s DPH",15.02.2023,16.02.2023,platná,zml. 1020120313 105/2023,teplo 1/2023,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","2 683,24 € s DPH",15.02.2023,16.02.2023,platná,zml. 1260050513 106/2023,teplo 1/2023,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","27 047,62 € s DPH",15.02.2023,16.02.2023,platná,zml. 1060170413 107/2023,teplo 1/2023,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","15 314,98 € s DPH",15.02.2023,16.02.2023,platná,zml. 1090217213 108/2023,teplo 1/2023,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","1 835,06 € s DPH",15.02.2023,16.02.2023,platná,zml. 1040110613 109/2023,teplo 1/2023,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","15 524,23 € s DPH",15.02.2023,16.02.2023,platná,zml. 1015160413 110/2023,teplo 1/2023,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","3 755,59 € s DPH",15.02.2023,16.02.2023,platná,zml. 1050120313 112/2023,teplo 1/2023,,"dodávateľ: Tepelné hospodárstvo Moldava, a. s., ul. Čs. armády 34, 045 01 Moldava nad Bodvou, IČO: 36173061","4 117,06 € s DPH",16.02.2023,16.02.2023,platná,zml.8018 81/2023,skartátor Powershred 73Ci,,"dodávateľ: Rovder, s. r. o., Priemyselná 4, 040 01 Košice, IČO: 44754442","358,80 € s DPH",13.02.2023,14.02.2023,platná,obj. 39/2023/SE 97/2023,"toaletný papier, archívne úložné boxy EMBA, plastové obaly Opaline",,"dodávateľ: Rovder, s. r. o., Priemyselná 4, 040 01 Košice, IČO: 44754442","771,12 € s DPH",13.02.2023,14.02.2023,platná,obj. 43/2023/SE 98/2023,mesačná kontrola EPS 1/2023,,"dodávateľ: ELKO SERVIS, s. r. o., Šoltésovej 7, 040 01 Košice, IČO: 46216707","19,92 € s DPH",14.02.2023,14.02.2023,platná,zml. 10/2007 99/2023,spotreba energetických médií 1/2023,,"dodávateľ: Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 2230100483","19 564,31 € s DPH",14.02.2023,14.02.2023,platná,Zmluva o dielo 100/2023,teplo 1/2023,,"dodávateľ: Bytový podnik mesta Košice, s. r. o., Južné nábrežie 13, 042 19 Košice, IČO: 44518684","8 540,76 € s DPH",14.02.2023,14.02.2023,platná,zml. 390/Mäs.27/2007/T 82/2023,výkon funkcie technika PO a autorizovaného bezpeč. technika 1/2023,,"dodávateľ: Ing. Gabriel Szabó Bartko, Východná 43, 044 71 Čečejovce, IČO: 32706456","400,00 € s DPH",13.02.2023,13.02.2023,platná,mandátna zmluva 83/2023,právne služby,,"dodávateľ: doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s. r. o., Hlavná 111/25, 040 01 Košice, IČO: 52651258","1 750,80 € s DPH",13.02.2023,13.02.2023,platná,Zmluva o poskytovaní právnych služieb 84/2023,servisné práce,,"dodávateľ: Peter Benedik - BenTel, Hanojská 4, 040 13 Košice - Sídlisko Ťahanovce, IČO: 34374973","60,00 € s DPH",13.02.2023,13.02.2023,platná,obj. 38/2023/TO 85/2023,stravné,,"dodávateľ: Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 16529/23D, 821 01Bratislava, IČO: 53528654","2 466,29 € s DPH",13.02.2023,13.02.2023,platná,zml. Z202210046_Z 91/2023,elektrina 1/2023,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","151,26 € s DPH",09.02.2023,10.02.2023,platná,zml.5100960056B/2023 92/2023,elektrina 1/2023,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","219,32 € s DPH",09.02.2023,10.02.2023,platná,zml.5100960056B/2023 93/2023,elektrina 1/2023,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","16 170,86 € s DPH",09.02.2023,10.02.2023,platná,zml.5100960056B/2023 94/2023,elektrina 1/2023,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","2 280,25 € s DPH",09.02.2023,10.02.2023,platná,zml.5100960056B/2023 95/2023,elektrina 1/2023,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","817,70 € s DPH",09.02.2023,10.02.2023,platná,zml.5100960056B/2023 96/2023,elektrina 1/2023,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","571,60 € s DPH",09.02.2023,10.02.2023,platná,zml.5100960056B/2023 79/2023,elektrina 1/2023,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","8 857,24 € s DPH",09.02.2023,09.02.2023,platná,zml. 5100960056B/2023 80/2023,elektrina 1/2023,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","3 890,15 € s DPH",09.02.2023,09.02.2023,platná,zml. 5100960056B/2023 86/2023,služby 1/2023,,"dodávateľ: Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124","185,90 € s DPH",09.02.2023,09.02.2023,platná,zml. 381/2016/PSE-OCRP 87/2023,elektrina 1/2023,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","3 620,58 € s DPH",09.02.2023,09.02.2023,platná,zml. 5100960056B/2023 88/2023,teplo 1/2023,,"dodávateľ: MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, 831 04 Bratislava, IČO: 36211541","2 019,26 € s DPH",09.02.2023,09.02.2023,platná,zml. 43001127 89/2023,teplo 1/2023,,"dodávateľ: MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, 831 04 Bratislava, IČO: 36211541","1 189,45 € s DPH",09.02.2023,09.02.2023,platná,zml. 43001246 90/2023,teplo 1/2023,,"dodávateľ: MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, 831 04 Bratislava, IČO: 36211541","7 616,12 € s DPH",09.02.2023,09.02.2023,platná,zml. 43001127 111/2023,teplo 1/2023,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","17 932,33 € s DPH",15.02.2023,09.02.2023,platná,zml.1110217313 73/2023,služby 1/2023,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","9,58 € s DPH",07.02.2023,07.02.2023,platná,zml. 9901179244 74/2023,pripojenie a nepretržité monitorovanie objektov EZS,,"dodávateľ: G1 MONITOR, s. r. o., Jesenského 12, 040 01 Košice, IČO: 31702333","744,00 € s DPH",07.02.2023,07.02.2023,platná,zml. 1364 75/2023,monitorovanie objektu EZS,,"dodávateľ: G1 MONITOR, s. r. o., Jesenského 12, 040 01 Košice, IČO: 31702333","144,00 € s DPH",07.02.2023,07.02.2023,platná,zml. 1364 76/2023,monitorovanie objektu EZS,,"dodávateľ: G1 MONITOR, s. r. o., Jesenského 12, 040 01 Košice, IČO: 31702333","240,00 € s DPH",07.02.2023,07.02.2023,platná,zml. 1364 77/2023,služby 1/2023,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","936,00 € s DPH",07.02.2023,07.02.2023,platná,zml. 9901179244 78/2023,služby 1/2023,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","176,27 € s DPH",07.02.2023,07.02.2023,platná,zml. 9901179244 58/2023,vypracovanie notárskej zápisnice,,"dodávateľ: JUDr. Silvia Pršebice, Murgašova 3, 040 01 Košice, IČO: 42100348","105,58 € s DPH",03.02.2023,06.02.2023,platná,obj. 33/2023/SE 59/2023,dodanie a montáž vodomerov,,"dodávateľ: LEMISTAV, s. r. o., Košická Polianka 244, 044 41 Košická Polianka, IČO: 50158210","850,00 € s DPH",06.02.2023,06.02.2023,platná,obj. 10/2023/FU 60/2023,výkon servisnej činnosti na technologických zariadeniach 1/2023,,"dodávateľ: Ing. Ivan Hrbáľ, Bukurešťská 16, 040 13 Košice - Sídlisko Ťahanovce, IČO: 37523406","350,00 € s DPH",06.02.2023,06.02.2023,platná,Zmluva o dielo 1/2021 61/2023,"servisné práce, programovanie, zistenie závady",,"dodávateľ: Peter Benedik - BenTel, Hanojská 4, 040 13 Košice - Sídlisko Ťahanovce, IČO: 34374973","60,00 € s DPH",06.02.2023,06.02.2023,platná,obj.27/2023/TO 62/2023,internet,,"dodávateľ: ANTIK Telecom, s. r. o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","29,63 € s DPH",06.02.2023,06.02.2023,platná,zml.16/2219/0002/123559 63/2023,energetické zhodnotenie+jazdný výkon,,"dodávateľ: KOSIT, a. s., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 36205214","142,85 € s DPH",06.02.2023,06.02.2023,platná,zml. 45/2006 64/2023,montáž WC s napojením - 2ks,,"dodávateľ: BOBOR - STAVEBNÁ, VÝROBNÁ, INŽINIERSKA A OBCHODNÁ ČINNOSŤ, s. r. o., Čárskeho 7, 040 01 Košice - Sever, IČO: 36191345","1 326,00 € s DPH",06.02.2023,06.02.2023,platná,obj. 29/2023/TO 65/2023,montáž WC s napojením - 4ks,,"dodávateľ: BOBOR - STAVEBNÁ, VÝROBNÁ, INŽINIERSKA A OBCHODNÁ ČINNOSŤ, s. r. o., Čárskeho 7, 040 01 Košice - Sever, IČO: 36191345","2 515,92 € s DPH",06.02.2023,06.02.2023,platná,obj. 30/2023/PA 66/2023,orez konárov a náletových drevín a ich likvidácia,,"dodávateľ: Hajman.eu, s. r. o., Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 06534937","651,00 € s DPH",06.02.2023,06.02.2023,platná,obj. 34/2023/FU 67/2023,služby 1/2023,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","124,98 € s DPH",06.02.2023,06.02.2023,platná,Zluva o poskyt. osob. zliav 68/2023,služby 1/2023,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","119,71 € s DPH",06.02.2023,06.02.2023,platná,zml. 9901179244 69/2023,služby 1/2023,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","127,36 € s DPH",06.02.2023,06.02.2023,platná,zml. 9901179244 70/2023,služby 1/2023,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","136,96 € s DPH",06.02.2023,06.02.2023,platná,zml. 9901179244 71/2023,služby 1/2023,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","180,50 € s DPH",06.02.2023,06.02.2023,platná,zml. 9901179244 72/2023,internetové služby 1/2023,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","136,66 € s DPH",06.02.2023,06.02.2023,platná,zml. 9901179244 45/2023,energetické služby 2/2023,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a. s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 46782532","2 292,90 € s DPH",02.02.2023,03.02.2023,platná,Individuálna zmluva 46/2023,energetické služby 2/2023,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a. s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 46782532","2 205,06 € s DPH",02.02.2023,03.02.2023,platná,Individuálna zmluva 47/2023,elektrina 2/2023,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","564,00 € s DPH",02.02.2023,03.02.2023,platná,zml. 5100960056B/2023 48/2023,elektrina 2/2023,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","100,00 € s DPH",02.02.2023,03.02.2023,platná,zml. 5100960056B/2023 49/2023,elektrina 2/2023,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 44483767","317,00 € s DPH",02.02.2023,03.02.2023,platná,zml. 5100960056B/2023 50/2023,servisné práce MaR na VS,,"dodávateľ: SQS Košice, spol. s r. o., Zimná 90, 044 14 Čaňa, IČO: 36191493","238,99 € s DPH",03.02.2023,03.02.2023,platná,zml.1/2008 51/2023,vykonanie základného servisu v paušále za 1/2023,,"dodávateľ: KONE, s. r. o., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava, IČO: 31359884","98,09 € s DPH",03.02.2023,03.02.2023,platná,zml. 62005353 52/2023,vykonanie základného servisu v paušále za 1/2023,,"dodávateľ: KONE, s. r. o., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava, IČO: 31359884","217,68 € s DPH",03.02.2023,03.02.2023,platná,zml. 62005352 53/2023,vodné-stočné,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","841,51 € s DPH",03.02.2023,03.02.2023,platná,zml.30-000062924PO2013 54/2023,vodné-stočné,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","475,85 € s DPH",03.02.2023,03.02.2023,platná,zml.60-000158687PO2021 55/2023,prenájom rohoží,,"dodávateľ: Lindström, s. r. o., Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava, IČO: 42093937","489,67 € s DPH",03.02.2023,03.02.2023,platná,Zmluva o servisnom prenájme rohoží 56/2023,energetické zhodnotenie,,"dodávateľ: KOSIT, a. s., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 36205214","143,42 € s DPH",03.02.2023,03.02.2023,platná,Zml.56/2006 57/2023,nájom VKK+jazdný výkon,,"dodávateľ: KOSIT EAST, s. r. o., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 50273884","211,10 € s DPH",03.02.2023,03.02.2023,platná,zml.S080700235 38/2023,zamrežovanie okenných a dverných otvorov,,"dodávateľ: Bohuš Zoľák - ZOLMETAL, Michalovská 23, 073 01 Sobrance, IČO: 47662573","3 473,00 € s DPH",31.01.2023,01.02.2023,platná,obj.17/2023/FU 39/2023,vodárenský a sanitárny materiál,,"dodávateľ: Ing. Erik Fürstenzeller - STERAD, Jazerná 1, 040 12 Košice, IČO: 52133923","818,04 € s DPH",01.02.2023,01.02.2023,platná,obj.28/2023/SE 40/2023,plyn 1-3/2023,,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","756,00 € s DPH",01.02.2023,01.02.2023,platná,zml. 6303021923 41/2023,lokalizovanie zatekania strechy,,"dodávateľ: Hajman.eu, s. r. o., Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 06534937","150,00 € s DPH",01.02.2023,01.02.2023,platná,obj. 23/2023/FU 42/2023,služby za mesiac 1/2023,,"dodávateľ: Milan Stribula - MISTRAL, Floriánska 1, 040 01 Košice - Staré mesto, IČO: 41037821","1 603,44 € s DPH",01.02.2023,01.02.2023,platná,Zmluva o poskytovaní služieb 43/2023,elektrina 2/2023,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","29,00 € s DPH",01.02.2023,01.02.2023,platná,zml. 5100960056B/2023 44/2023,elektrina 2/2023,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","50,00 € s DPH",01.02.2023,01.02.2023,platná,zml. 5100960056B/2023 30/2023,ročná kontrola EPS,,"dodávateľ: ELKO SERVIS, s. r. o., Šoltésovej 7, 040 01 Košice, IČO: 46216707","465,44 € s DPH",31.01.2023,31.01.2023,platná,zml.10/2007 31/2023,servis toaletnej kabíny,,"dodávateľ: TOI TOI & DIXI, s. r. o., Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava, IČO: 36383074","66,00 € s DPH",31.01.2023,31.01.2023,platná,obj. 31/2023/KU 32/2023,energetické služby spojené s prevádzkou objektu,,"dodávateľ: Stredná odborná škola techniky a remesiel - Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola, Rákocziho 23, 077 01 Kroľovský Chlmec, IČO: 35568330","3 039,89 € s DPH",31.01.2023,31.01.2023,platná,Zml. o prevode správy 33/2023,upratovanie 1/2023,,"dodávateľ: BUZGÓ registrovaný sociálny podnik, s. r. o., Krásnohorská Dlhá Lúka 165, 049 45 Krásnohorská Dlhá Lúka, IČO: 52366456","19 571,90 € s DPH",31.01.2023,31.01.2023,platná,zml. 3/2022 34/2023,vodné-stočné,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","490,13 € s DPH",31.01.2023,31.01.2023,platná,zml.30-000164147PO2022 35/2023,vodné-stočné,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","10 415,23 € s DPH",31.01.2023,31.01.2023,platná,zml. 30-000062924PO2013 36/2023,diagnostika závady zásuvkového obvodu,,"dodávateľ: ELTROM, s. r. o., Starozagorská 37. 040 23 Košice, IČO: 45540250","120,00 € s DPH",31.01.2023,31.01.2023,platná,obj. 20/2023/TO 37/2023,"výroba, dodávka a montáž pracovnej dosky",,"dodávateľ: Matúš Ondruš - stolárstvo u Matúša, Postupimská 753/11, 040 22 Košice - Dargovských hrdinov, IČO: 51773813","95,00 € s DPH",31.01.2023,31.01.2023,platná,obj. 16/2023/FU 24/2023,zasklenie vstupných dverí izolačným sklom,,"dodávateľ: Alžbeta Gluchmanová - BETTY, Trnková 70, 040 14 Košice - Košická Nová Ves, IČO: 35423323","482,10 € s DPH",27.01.2023,30.01.2023,platná,obj. 2/2023/KU 25/2023,"servis kamerového a zabezpečovacieho systému, reset záznamového systému",,"dodávateľ: Ing. Peter Lemesányi - ipl, Európska trieda 11, 040 13 Košice, IČO: 37523881","262,80 € s DPH",30.01.2023,30.01.2023,platná,obj.24/2023/FU 26/2023,seminár PAM,,"dodávateľ: Seyfor Slovensko, a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava, IČO: 36237337","60,00 € s DPH",30.01.2023,30.01.2023,platná,dľa prihlášky zo dňa 19.1.2023 27/2023,odvoz a likvidácia odpadu z areálu Turzov,,"dodávateľ: Technické služby mesta Gelnica, Hnilecká 2, 056 01 Gelnica, IČO: 00045969","370,30 € s DPH",30.01.2023,30.01.2023,platná,obj.223/2022/KU 28/2023,servis elektronického zariadenia+výjazd technika,,"dodávateľ: BARI ELEKTRONIC, s. r. o., SNP 986/32, 045 01 Moldava nad Bodvou, IČO: 44487088","156,00 € s DPH",30.01.2023,30.01.2023,platná,obj. 25/2023/KU 29/2023,vodné-stočné,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","726,30 € s DPH",30.01.2023,30.01.2023,platná,zml.30-000062924PO2013 23/2023,výroba a montáž mreže k výťahu,,"dodávateľ: Peter Gecik, Starozagorská 2. 040 11 Košice, IČO: 40413951","420,00 € s DPH",25.01.2023,25.01.2023,platná,obj. 11/2023/PA 18/2023,výmena predného brzdového obloženia,,"dodávateľ: AUTOLUX KOŠICE, s. r. o., Cintorínska 7, 040 01 Košice, IČO: 31670776","168,36 € s DPH",23.01.2023,23.01.2023,platná,obj. 19/2023/SE 19/2023,poplatok za využívanie aplikácie Vema Cloud 1/23-3/23 a poplatok za dátové prostredie 1/23-3/23,,"dodávateľ: Seyfor Slovensko, a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava, IČO: 36237337","205,68 € s DPH",23.01.2023,23.01.2023,platná,zml. 2020/662 20/2023,"servis bezpečnostného systému´, oprava kamerového systému a vonkajšieho osvetlenia",,"dodávateľ: Ing. Peter Lemesányi - ipl, Európska trieda 11, 040 13 Košice, IČO: 37523881","138,00 € s DPH",30.01.2023,23.01.2023,platná,obj.18/2023/FU 21/2023,inzerát,,"dodávateľ: Petit Press, a. s., divízia Východ, o. z., Letná 47, 040 01 Košice, IČO: 35790253","24,95 € s DPH",23.01.2023,23.01.2023,platná,obj. 14/2023/SE 22/2023,čistenie kanalizácie,,"dodávateľ: PROFI - KANAL, s. r. o., Južná trieda 82, 040 01 Košice, IČO: 44656068","230,40 € s DPH",23.01.2023,23.01.2023,platná,obj.12/2023/KU 16/2023,plastové tabuľky s potlačou,,"dodávateľ: BEREN ATELIER, s. r. o., Tranovského 1, 040 01 Košice, IČO: 36186074","45,00 € s DPH",19.01.2023,20.01.2023,platná,obj. 13/2023/FU 17/2023,dodávka a montáž stožiara,,"dodávateľ: Ing. Peter Lemesányi - ipl, Európska trieda 11, 040 13 Košice, IČO: 37523881","333,60 € s DPH",20.01.2023,20.01.2023,platná,obj. 15/2023/FU 15/2023,kalibrácia Mars V2,,"dodávateľ: Kalibrovanie, s. r. o., Moyzesova 4/A, 902 01 Pezinok, IČO: 52355764","31,00 € s DPH",17.01.2023,19.01.2023,platná,obj. 6/2023/SE 11/2023,čistenie pozemku od náletových drevín + zber odpadkov z pozemku,,"dodávateľ: Hajman.eu, s. r. o., Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 06534937","3 157,50 € s DPH",16.01.2023,17.01.2023,platná,obj. 8/2023/FU 1259/2022,vodné-stočné,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 42093937","1 529,47 € s DPH",17.01.2023,17.01.2023,platná,zml. 30-00006294PO2013 1260/2022,zabezpečenie dodávok energetických médií 12/2022,,"dodávateľ: Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice - mestská časť Juh, IČO: 00606707","20 144,46 € s DPH",17.01.2023,17.01.2023,platná,Zmluva o dielo 1261/2022,likvidácia odpadu,,"dodávateľ: Technické služby mesta Gelnica, Hnilecká 2, 056 01 Gelnica, IČO: 00045969","370,30 € s DPH",17.01.2023,17.01.2023,platná,obj. 223/2022/KU 12/2023,orez konárov v areáli školy,,"dodávateľ: Mestský podnik služieb Čierna nad Tisou, spol. s r. o., Zimná 412, 076 43 Čierna nad Tisou, IČO: 36787108","593,52 € s DPH",17.01.2023,17.01.2023,platná,obj. 328/2022/FU 13/2023,čistiace potreby,,"dodávateľ: Ing. Tomáš Dzurňák - D & D, Južná trieda 78, 040 01 Košice, IČO: 14382857","1 636,97 € s DPH",13.01.2023,17.01.2023,platná,obj.9/2023/PA 14/2023,oprava hydroizolácie strechy,,"dodávateľ: IZOLPLAST, s. r. o., Rastislavova 87/A, 040 01 Košice, IČO: 36217905","1 626,84 € s DPH",13.01.2023,17.01.2023,platná,obj.7/2023/TO 1258/2022,separovaný odpad + služby,,"dodávateľ: KOSIT, a. s., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 36205214","136,44 € s DPH",16.01.2023,16.01.2023,platná,zml.ZM-KO-OD-21-0406-TZ 1228/2022,teplo 12/2022,,"dodávateľ: MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, 83104 Bratislava - mestská časť Nové mesto, IČO: 36211541","21 203,67 € s DPH",11.01.2023,13.01.2023,platná,zml. 43001127 1229/2022,teplo 12/2022,,"dodávateľ: MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, 83104 Bratislava - mestská časť Nové mesto, IČO: 36211541","2 138,25 € s DPH",11.01.2023,13.01.2023,platná,zml. 43001127 1230/2022,teplo 12/2022,,"dodávateľ: MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, 83104 Bratislava - mestská časť Nové mesto, IČO: 36211541","1 054,22 € s DPH",11.01.2023,13.01.2023,platná,zml. 43001246 1231/2022,monitorovanie EZS objektov za 12/2022,,"dodávateľ: G1 MONITOR, s.r.o., Jesenského 12, 04001 Košice, IČO: 31702333","720,00 € s DPH",11.01.2023,13.01.2023,platná,zml. 1360 1232/2022,monitorovanie EZS objektu za 12/2022,,"dodávateľ: G1 MONITOR, s.r.o., Jesenského 12, 04001 Košice, IČO: 31702333","144,00 € s DPH",11.01.2023,13.01.2023,platná,obj. 255/2022/KU 1233/2022,monitorovanie EZS objektov za 12/2022,,"dodávateľ: G1 MONITOR, s.r.o., Jesenského 12, 04001 Košice, IČO: 31702333","276,00 € s DPH",11.01.2023,13.01.2023,platná,obj. 348/2022/FU 1234/2022,servisné práce za mesiac 12/2022,,"dodávateľ: SQS Košice, spol. s.r.o., Zimná 90, 04414 Čaňa, IČO: 36191493","238,99 € s DPH",11.01.2023,13.01.2023,platná,zml. 1/2008 1235/2022,teplo 12/2022,,"dodávateľ: Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie č. 13, 04219 Košice, IČO: 44518684","4 636,92 € s DPH",11.01.2023,13.01.2023,platná,zml. 390/Mäs.27/2007/T 1236/2022,výkon funkcie technika požiarnej ochrany,,"dodávateľ: Ing. Gabriel Szabó Bartko, Východná 43, 04471 Čečejovce, IČO: 32706456","400,00 € s DPH",11.01.2023,13.01.2023,platná,mandátna zmluva 1237/2022,náklady na služby 12/2022,,"dodávateľ: Stredná odborná škola informačných technológií, Ostrovského 1, 04001 Košice, IČO: 00893331","1 370,00 € s DPH",11.01.2023,13.01.2023,platná,zmluva o úhrade nákladov 1238/2022,teplo Moldava 12/2022,,"dodávateľ: Tepelné hospodárstvo Moldava, a.s., ul. Čs. armády 34, 04501 Moldava nad Bodvou, IČO: 36173061","2 711,48 € s DPH",12.01.2023,13.01.2023,platná,zml. o dodávke a odbere tepla č. 8018 1239/2022,elektrina 12/2022,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 04291 Košice, IČO: 44483767","296,88 € s DPH",12.01.2023,13.01.2023,platná,zml. 5100960056B/2022 1240/2022,elektrina 12/2022,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 04291 Košice, IČO: 44483767","1 001,30 € s DPH",12.01.2023,13.01.2023,platná,zml. 5100960056B/2022 1241/2022,elektrina 12/2022,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 04291 Košice, IČO: 44483767","1 711,91 € s DPH",12.01.2023,13.01.2023,platná,zml. 5100960056B/2022 1242/2022,elektrina 12/2022,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 04291 Košice, IČO: 44483767","625,13 € s DPH",12.01.2023,13.01.2023,platná,zml. 5100960056B/2022 1243/2022,elektrina 12/2022,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 04291 Košice, IČO: 44483767","2 790,19 € s DPH",12.01.2023,13.01.2023,platná,zml. 5100960056B/2022 1244/2022,elektrina 12/2022,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 04291 Košice, IČO: 44483767","77,84 € s DPH",12.01.2023,13.01.2023,platná,zml. 5100960056B/2022 1245/2022,elektrina 12/2022,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 04291 Košice, IČO: 44483767","4 422,80 € s DPH",12.01.2023,13.01.2023,platná,zml. 5100960056B/2022 1246/2022,elektrina 12/2022,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 04291 Košice, IČO: 44483767","20 085,62 € s DPH",12.01.2023,13.01.2023,platná,zml. 5100960056B/2022 1247/2022,kontrolná činnosť na zariadení EZS za 12/2022,,"dodávateľ: IT alarm, spol. s.r.o., Hroncova ul. č. 1, 04001 Košice, IČO: 35926252","234,00 € s DPH",12.01.2023,13.01.2023,platná,obj. 283/2022/FU 1248/2022,úver a P.O.BOX za 12/2022,,"dodávateľ: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica, IČO: 36631124","84,75 € s DPH",12.01.2023,13.01.2023,platná,zml. 381/2016/PSE-OCRP 1249/2022,teplo 12/2022,,"dodávateľ: Tepelné hospodárstvo spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 04001 Košice, IČO: 31679692","10 752,38 € s DPH",12.01.2023,13.01.2023,platná,zml. 1110217313 1250/2022,teplo 12/2022,,"dodávateľ: Tepelné hospodárstvo spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 04001 Košice, IČO: 31679692","2 247,26 € s DPH",12.01.2023,13.01.2023,platná,zml. 1050120313 1251/2022,teplo 12/2022,,"dodávateľ: Tepelné hospodárstvo spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 04001 Košice, IČO: 31679692","9 040,81 € s DPH",12.01.2023,13.01.2023,platná,zml. 1015160413 1252/2022,teplo 12/2022,,"dodávateľ: Tepelné hospodárstvo spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 04001 Košice, IČO: 31679692","1 140,22 € s DPH",12.01.2023,13.01.2023,platná,zml. 1040110613 1253/2022,teplo 12/2022,,"dodávateľ: Tepelné hospodárstvo spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 04001 Košice, IČO: 31679692","8 671,49 € s DPH",12.01.2023,13.01.2023,platná,zml. 1090217213 1254/2022,teplo 12/2022,,"dodávateľ: Tepelné hospodárstvo spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 04001 Košice, IČO: 31679692","15 814,46 € s DPH",12.01.2023,13.01.2023,platná,zml. 1060170413 1255/2022,teplo 12/2022,,"dodávateľ: Tepelné hospodárstvo spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 04001 Košice, IČO: 31679692","1 593,76 € s DPH",12.01.2023,13.01.2023,platná,1260050513 1256/2022,teplo 12/2022,,"dodávateľ: Tepelné hospodárstvo spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 04001 Košice, IČO: 31679692","2 245,58 € s DPH",12.01.2023,13.01.2023,platná,zml. 1020120313 1257/2022,plyn,,"dodávateľ: SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava, IČO: 35815256","7 222,63 € s DPH",12.01.2023,13.01.2023,platná,zml. 6303021923 9/2023,inzerát,,"dodávateľ: Petit Press, a.s., divízia východ, o.z., Lazaretská 12, 811 08 Bratislava, IČO: 35790253","24,95 € s DPH",11.01.2023,13.01.2023,platná,obj. 4/2023/SE 10/2023,kancelárske potreby,,"dodávateľ: Rovder, s.r.o., Priemyselná 4, 04001 Košice 1, IČO: 44754442","1 545,36 € s DPH",12.01.2023,13.01.2023,platná,obj. 5/2023/SE 5/2023,dodanie a montáž rozvádzača,,"dodávateľ: JOVAN elektroinstal, s. r. o., Hlavná 341/54, 056 01 Gelnica, IČO: 54519772","2 247,58 € s DPH",10.01.2023,11.01.2023,platná,obj.357/2022/FU 6/2023,oprava hydroizolácie strechy,,"dodávateľ: IZOLPLAST, s. r. o., Rastislavova 87/A, 040 01 Košice, IČO: 36217905","1 977,48 € s DPH",10.01.2023,11.01.2023,platná,obj. 376/2022/TO 7/2023,montáž novej elektroinštalácie,,"dodávateľ: Slavomír Rusnák, Ťahanovská 2421/3, 040 13 Košice - Ťahanovce, IČO: 45360545","1 700,00 € s DPH",10.01.2023,11.01.2023,platná,obj. 3/2023/KU 8/2023,výmena ističov a prídavných chráničov rozvádzača,,"dodávateľ: Slavomír Rusnák, Ťahanovská 2421/3, 040 13 Košice - Ťahanovce, IČO: 45360545","1 150,00 € s DPH",10.01.2023,11.01.2023,platná,obj.1/2023/PA 1223/2022,elektrina 12/2022,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","10 740,70 € s DPH",11.01.2023,11.01.2023,platná,Zml. 5100960056B/2022 1224/2022,elektrina 12/2022,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","6 494,24 € s DPH",11.01.2023,11.01.2023,platná,Zml. 5100960056B/2022 1225/2022,elektrina-vyúčtovanie,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","452,28 € s DPH",11.01.2023,11.01.2023,platná,Zml. 5100960056B/2022 1226/2022,elektrina-vyúčtovanie,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","287,27 € s DPH",11.01.2023,11.01.2023,platná,Zml. 5100960056B/2022 1227/2022,elektrina-vyúčtovanie,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","1 083,00 € s DPH",11.01.2023,11.01.2023,platná,Zml. 5100960056B/2022 1219/2022,služby 12/2022,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","936,00 € s DPH",09.01.2023,10.01.2023,platná,Zml.9901179244 1220/2022,vodné-stočné 1.10.-31.12.2022,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","239,24 € s DPH",09.01.2023,10.01.2023,platná,zml. 30-000160849PO2021 1121/2022,vodné-stočné 1.12.-31.12.2022,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","699,23 € s DPH",09.01.2023,10.01.2023,platná,zml.30-000062924PO2013 1222/2022,vodné-stočné 1.7.-31.12.2022,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","161,95 € s DPH",09.01.2023,10.01.2023,platná,zml. 30-000165129PO2022 4/2023,stravné,,"dodávateľ: Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 16529/23D, 821 01Bratislava, IČO: 53528654","2 988,68 € s DPH",09.01.2023,10.01.2023,platná,zml. Z202210046_Z 3/2023,služby,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","123,62 € s DPH",09.01.2023,09.01.2023,platná,Zmluva o poskytovaní osob. zliav 1215/2022,internet,,"dodávateľ: ANTIK Telecom, s. r. o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","29,63 € s DPH",09.01.2023,09.01.2023,platná,zml. 16/2219/0002/123559 1216/2022,prenájom rohoží,,"dodávateľ: Lindström, s. r. o., Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava, IČO: 42093937","424,42 € s DPH",09.01.2023,09.01.2023,platná,Zmluva o servisnom prenájme rohoží 1217/2022,služby 12/2022,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","179,10 € s DPH",09.01.2023,09.01.2023,platná,Zml. 9901179244 1218/2022,plyn-vyúčtovanie 2022,,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","11 987,10 € s DPH",09.01.2023,09.01.2023,platná,Zml. 6303021923 1209/2022,služby 12/2022,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","13,97 € s DPH",04.01.2023,05.01.2023,platná,Zml. 9901179244 1210/2022,služby 12/2022,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","178,63 € s DPH",04.01.2023,05.01.2023,platná,Zml. 9901179244 1211/2022,služby 12/2022,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","129,61 € s DPH",04.01.2023,05.01.2023,platná,Zml. 9901179244 1212/2022,služby 12/2022,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","119,66 € s DPH",04.01.2023,05.01.2023,platná,Zml. 9901179244 1213/2022,služby 12/2022,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","132,22 € s DPH",04.01.2023,05.01.2023,platná,Zml. 9901179244 1214/2022,internet 12/2022,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","148,31 € s DPH",04.01.2023,05.01.2023,platná,Zml. 9901179244 1/2023,energetické služby 1/2023,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a. s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 46782532","2 292,90 € s DPH",04.01.2023,05.01.2023,platná,individuálna zmluva 2/2023,energetické služby 1/2023,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a. s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 46782532","2 205,06 € s DPH",04.01.2023,05.01.2023,platná,individuálna zmluva 1207/2022,energetické zhodnotenie,,"dodávateľ: KOSIT, a. s., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 36205214","112,32 € s DPH",04.01.2023,04.01.2023,platná,Zml. o dielo 45/2006 1208/2022,nájom VKK + jazdný výkon,,"dodávateľ: KOSIT EAST, s. r. o., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 50273884","163,31 € s DPH",04.01.2023,04.01.2023,platná,Zml. S080700235 1201/2022,výkon servisnej činnosti na technologických zariadeniach výmenníkovej stanice,,"dodávateľ: Ing. Ivan Hrbáľ, Bukurešťská 16, 040 13 Košice - Sídlisko Ťahanovce, IČO: 37523406","120,00 € s DPH",03.01.2023,03.01.2023,platná,Zmluva o dielo 1/2021 1202/2022,údržba a servis výťahov,,"dodávateľ: TUCHYŇA VÝŤAHY, s. r. o., Letná 27, 040 01 Košice, IČO: 45378398","546,12 € s DPH",03.01.2023,03.01.2023,platná,Zml. 3/2020 1203/2022,vykonanie základného servisu v paušále 12/2022,,"dodávateľ: KONE, s. r. o., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava, IČO: 31359884","98,09 € s DPH",03.01.2023,03.01.2023,platná,Zml. 62005353 1204/2022,vykonanie základného servisu v paušále 12/2022,,"dodávateľ: KONE, s. r. o., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava, IČO: 31359884","217,68 € s DPH",03.01.2023,03.01.2023,platná,Zml. 62005352 1205/2022,separovaný odpad,,"dodávateľ: KOSIT, a. s., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 36205214","136,44 € s DPH",03.01.2023,03.01.2023,platná,Zml. ZM-KO-OD-21-0406_SZ/TZ 1206/2022,služby 12/2022,,"dodávateľ: Milan Stribula - MISTRAL, Floriánska 1, 040 01 Košice - Staré mesto, IČO: 41037821","1 496,45 € s DPH",03.01.2023,03.01.2023,platná,Zml. o poskytovaní služieb 1198/2022,vypracovanie a príprava projektovej dokumentácie,,"dodávateľ: Sespro, s. r. o., Palackého 1045/7, 040 01 Košice - mestská časť Juh, IČO: 50545922","4 800,00 € s DPH",30.12.2022,02.01.2023,platná,obj. 365/2022/FU 1199/2022,servis toaletnej kabíny,,"dodávateľ: TOI TOI & DIXI, s. r. o., Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava, IČO: 36383074","49,50 € s DPH",02.01.2023,02.01.2023,platná,obj. 220/2022/FU 1200/2022,upratovanie 12/2022,,"dodávateľ: BUZGÓ registrovaný sociálny podnik, s. r. o., Krásnohorská Dlhá Lúka 165, 049 45 Krásnohorská Dlhá Lúka, IČO: 52366456","19 571,90 € s DPH",02.01.2023,02.01.2023,platná,zml. 3/2022 1188/2022,odstránenie snehových závejov,,"dodávateľ: Hajman.eu s.r.o., Príkop 4 Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 06534937","276,00 € s DPH",28.12.2022,29.12.2022,platná,obj. 375/2022/FU 1189/2022,výpočtová technika,,"dodávateľ: Datacomp s.r.o., Moldavská cesta II. 49/2413, 040 11 Košice, IČO: 36212466","3 292,90 € s DPH",28.12.2022,29.12.2022,platná,obj. 378/2022/SE 1190/2022,revízia výťahov,,"dodávateľ: Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN, Bitúnková 971/8, 078 01 Sečovce, IČO: 47687908","1 081,92 € s DPH",28.12.2022,29.12.2022,platná,zml. 2022-02-01 1191/2022,vodné - stočné,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","3 602,40 € s DPH",28.12.2022,29.12.2022,platná,zml. 40-000148708PO2019 1192/2022,oprava EZS,,"dodávateľ: CI - servis SK, s.r.o., Werferova 1, 040 01 Košice, IČO: 36725846","87,60 € s DPH",28.12.2022,29.12.2022,platná,obj. 367/2022/FU 1193/2022,čistenie kanalizácie,,"dodávateľ: PROFI-KANAL s.r.o., Južná trieda 82, 040 01 Košice, IČO: 44656068","206,40 € s DPH",28.12.2022,29.12.2022,platná,obj. 369/2022/Ku 1194/2022,oprava kanalizácie,,"dodávateľ: SOLMEA s.r.o., Bačíkova 7, 040 01 Košice, IČO: 47179554","640,00 € s DPH",28.12.2022,29.12.2022,platná,zml. 2/2016/KZ 1195/2022,zdravo-technický materiál,,"dodávateľ: Ing. Erik Furstenzeller - STERAD, Jazerná 10, Košice, IČO: 52133923","905,94 € s DPH",28.12.2022,29.12.2022,platná,obj. 377/2022/Ku 1196/2022,inzerát,,"dodávateľ: Petit Press, a.s., divízia východ, o.z., Letná 47, 040 01 Košice, IČO: 35790253","37,67 € s DPH",28.12.2022,29.12.2022,platná,obj. 373/2022/SE 1197/2022,oprava počítača,,"dodávateľ: RAMcom s.r.o., Poštová 14, 040 01 Košice, IČO: 43889395","145,94 € s DPH",29.12.2022,29.12.2022,platná,obj. 379/2022/SE 1186/2022,oprava mobilného telefónu,,"dodávateľ: MOBIL EXPRESS s.r.o., Ružínska 17, 040 10 Košice, IČO: 48317926","150,00 € s DPH",27.12.2022,28.12.2022,platná,obj. 374/2022/FU 1187/2022,revízie elektrických zariadení,,"dodávateľ: Jozef Nič - NIC REV, Užhorodská 6, 040 11 Košice, IČO: 45652422","60 980,00 € s DPH",28.12.2022,28.12.2022,platná,zmluva o poskytovaní služieb 1185/2022,oprava strechy,,"dodávateľ: Štefan Stempak - STEKOSA, Bencúrova 8, 040 01 Košice, IČO: 10691979","2 947,16 € s DPH",27.12.2022,27.12.2022,platná,obj. 334/2022/To 1183/2022,kontrolná činnosť na zariadení EZS,,"dodávateľ: IT alarm, s. r. o., Hroncova 1, 040 01 Košice, IČO: 35926252","492,00 € s DPH",22.12.2022,22.12.2022,platná,obj. 283/2022/FU 1184/2022,príprava a organizovanie verejnej zákazky,,"dodávateľ: Klima - Teplo designing, s. r. o., Tolstého 3, 040 01 Košice, IČO: 44294476","26 983,80 € s DPH",22.12.2022,22.12.2022,platná,Zmluva o poskytovaní služieb 1181/2022,dodanie materiálu v rámci servisu a servisné zásahy,,"dodávateľ: IT alarm, s. r. o., Hroncova 1, 040 01 Košice, IČO: 35926252","-732,60 € s DPH",21.12.2022,21.12.2022,platná,obj. 283/2022/FU 1182/2022,dodanie materiálu v rámci servisu a servisné zásahy,,"dodávateľ: IT alarm, s. r. o., Hroncova 1, 040 01 Košice, IČO: 35926252","780,60 € s DPH",21.12.2022,21.12.2022,platná,obj. 283/2022/FU 1178/2022,počítačové spracovanie a výroba PVC tabuliek,,"dodávateľ: BEREN ATELIER, s. r. o., Tranovského 1, 040 01 Košice, IČO: 36186074","36,60 € s DPH",19.12.2022,20.12.2022,platná,obj. 372/2022/FU 1179/2022,mesačná kontrola EPS 12/2022,,"dodávateľ: ELKO SERVIS, s. r. o., Šoltésovej 7, 040 01 Košice, IČO: 46216707","19,92 € s DPH",20.12.2022,20.12.2022,platná,zml. 10/2007 1180/2022,kontrolná činnosť na zariadená EPS a HSP,,"dodávateľ: IT alarm, s. r. o., Hroncova 1, 040 01 Košice, IČO: 35926252","66,00 € s DPH",20.12.2022,20.12.2022,platná,zml. 05/2022/S a zml. 06/2022/S 1175/2022,elektroinštalačný materiál,,"dodávateľ: PROFI - STAR, s. r. o., Kavečianska cesta 8/A, 040 01 Košice, IČO: 46258060","235,60 € s DPH",19.12.2022,19.12.2022,platná,obj.368/2022/SE 1176/2022,spotreba energetických médií 11/2022,,"dodávateľ: Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 00606707","20 949,23 € s DPH",19.12.2022,19.12.2022,platná,Zmluva o dielo 1177/2022,príprava a organizácia verejnej zákazky na výber poskytovateľa energetických služieb,,"dodávateľ: GLOBAL ENERGY SAVINGS, s. r. o., Matičná 27, 040 17 Košice - Barca, IČO: 47126787","20 980,00 € s DPH",19.12.2022,19.12.2022,platná,Zmluva o poskytovaní služieb 1164/2022,počítačové spracovanie a príprava podkladov na gravírovanie diárov+diáre s gravírovaným textom,,"dodávateľ: BEREN ATELIER, s. r. o., Tranovského 1, 040 01 Košice, IČO: 36186074","121,20 € s DPH",15.12.2022,16.12.2022,platná,obj.345/2022/FU 1165/2022,"servisné práce, programovanie,preverenie BUF na sledovanie hovorov",,"dodávateľ: Peter Benedik - BenTel, Hanojská 4, 040 13 Košice - Sídlisko Ťahanovce, IČO: 34374973","60,00 € s DPH",16.12.2022,16.12.2022,platná,obj.358/2022/TO 1166/2022,"servisné práce, programovanie,kontrola progr. na sledovanie hovorov, oprava poškodených súborov",,"dodávateľ: Peter Benedik - BenTel, Hanojská 4, 040 13 Košice - Sídlisko Ťahanovce, IČO: 34374973","60,00 € s DPH",16.12.2022,16.12.2022,platná,obj.361/2022/PA 1167/2022,kontrolná činnosť na zariadeniach EZS v objektoch polikliník,,"dodávateľ: IT alarm, s. r. o., Hroncova 1, 040 01 Košice, IČO: 35926252","492,00 € s DPH",16.12.2022,16.12.2022,platná,obj. 283/2022/FU 1168/2022,energetické zhodnotenie,,"dodávateľ: KOSIT, a. s., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 36205214","119,23 € s DPH",16.12.2022,16.12.2022,platná,zml. o dielo 45/2006 1169/2022,separovaný odpad,,"dodávateľ: KOSIT, a. s., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 36205214","55,30 € s DPH",16.12.2022,16.12.2022,platná,zmluva o dielo 45/2006 1170/2022,nájom VKK+jazdný výkon,,"dodávateľ: KOSIT EAST, s. r. o., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 50273884","211,10 € s DPH",16.12.2022,16.12.2022,platná,zml.S080700235 1171/2022,odpratanie snehu,,"dodávateľ: Hajman.eu, s. r. o., Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 06534937","800,00 € s DPH",16.12.2022,16.12.2022,platná,obj.363/2022/FU 1172/2022,vyčistenie strechy telocvične,,"dodávateľ: Hajman.eu, s. r. o., Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 06534937","585,00 € s DPH",16.12.2022,16.12.2022,platná,obj.364/2022/FU 1173/2022,čistenie striech a parapetov od cencúľov,,"dodávateľ: Hajman.eu, s. r. o., Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 06534937","200,00 € s DPH",16.12.2022,16.12.2022,platná,obj.370/2022/FU 1174/2022,dodávka a montáž exteriérového LED osvetlenia,,"dodávateľ: Ing. Peter Lemesányi - ipl, Európska trieda 11, 040 13 Košice, IČO: 37523881","3 197,94 € s DPH",16.12.2022,16.12.2022,platná,obj.346/2022/FU 1159/2022,"dodávka a montáž kanalizačného poklopu, búracie práce, betńovanie,odvoz sute",,"dodávateľ: Tibor Illéš, Lomnická 13, 040 01 Košice, IČO: 10686258","500,00 € s DPH",14.12.2022,15.12.2022,platná,obj.359/2022/PA 1160/2022,"čistenie kanalizácie a kanalizačnej šachty,dodávka poklopu",,"dodávateľ: Tibor Illéš, Lomnická 13, 040 01 Košice, IČO: 10686258","280,00 € s DPH",14.12.2022,15.12.2022,platná,obj. 360/2022/TO 1161/2022,čistenie kanalizácie,,"dodávateľ: Tibor Illéš, Lomnická 13, 040 01 Košice, IČO: 10686258","95,00 € s DPH",14.12.2022,15.12.2022,platná,obj. 245/2022/TO 1162/2022,právne služby,,"dodávateľ: doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s. r. o., Hlavná 111/25, 040 01 Košice, IČO: 52651258","7 694,40 € s DPH",15.12.2022,15.12.2022,platná,obj. 362/2022/SE 1163/2022,"TP po 2.roku,spotr.materiál,likvidácia odpadu",,"dodávateľ: AUTOLUX KOŠICE, s. r. o., Cintorínska 7, 040 01 Košice, IČO: 31670776","433,72 € s DPH",15.12.2022,15.12.2022,platná,obj. 371/2022/SE 1149/2022,výmena okenných výplní na fasáde objektu,,"dodávateľ: TOP4YOU, s. r. o., Rastislavova 4, 040 01 Košice - mestská časť Juh, IČO: 52002365","93 600,00 € s DPH",14.12.2022,14.12.2022,platná,zmluva o dielo 11/22 1150/2022,teplo 11/2022,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","1 712,95 € s DPH",14.12.2022,14.12.2022,platná,zml.1020120313 1151/2022,teplo 11/2022,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","1 209,80 € s DPH",14.12.2022,14.12.2022,platná,zml. 1260050513 1152/2022,teplo 11/2022,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","12 673,06 € s DPH",14.12.2022,14.12.2022,platná,zml. 1060170413 1153/2022,teplo 11/2022,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","6 790,32 € s DPH",14.12.2022,14.12.2022,platná,zml. 1090217213 1154/2022,teplo 11/2022,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","855,80 € s DPH",14.12.2022,14.12.2022,platná,zml. 1040110613 1155/2022,teplo 11/2022,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","7 304,08 € s DPH",14.12.2022,14.12.2022,platná,zml. 1015160413 1156/2022,teplo 11/2022,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","1 663,00 € s DPH",14.12.2022,14.12.2022,platná,zml. 1050120313 1157/2022,teplo 11/2022,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","7 861,97 € s DPH",14.12.2022,14.12.2022,platná,zml. 1110217313 1158/2022,oprava havarijného stavu stupačky,,"dodávateľ: Dopravné a ekologické stavby, s. r. o., Palackého 3073/14, 040 01 Košice-mestská časť Staré mesto, IČO: 52494101","3 600,00 € s DPH",21.11.2022,14.12.2022,platná,obj. 316/2022/TO 1138/2022,právne služby,,"dodávateľ: doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s. r. o., Hlavná 111/25, 040 01 Košice, IČO: 52651258","782,40 € s DPH",12.12.2022,13.12.2022,platná,Zmluva o poskytovaní právnych služieb 1139/2022,služby 11/2022,,"dodávateľ: Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124","42,00 € s DPH",12.12.2022,13.12.2022,platná,381/2016/PSE-OCRP 1140/2022,servis toaletnej kabíny,,"dodávateľ: TOI TOI & DIXI, s. r. o., Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava, IČO: 36383074","66,00 € s DPH",12.12.2022,13.12.2022,platná,obj.220/2022/FU 1141/2022,dodanie a montáž zariadení na prenos obrazu a zvuku z kamerového systému,,"dodávateľ: IT alarm, s. r. o., Hroncova 1, 040 01 Košice, IČO: 35926252","127,15 € s DPH",12.12.2022,13.12.2022,platná,obj.306/2022/FU 1142/2022,kontrolná činnosť na zariadení EPS,,"dodávateľ: IT alarm, s. r. o., Hroncova 1, 040 01 Košice, IČO: 35926252","85,20 € s DPH",12.12.2022,13.12.2022,platná,zml. 25/2022/S 1143/2022,odvoz a zneškodnenie odpadu z VKK 11/2022,,"dodávateľ: FÚRA, s. r. o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce, IČO: 36211451","297,64 € s DPH",13.12.2022,13.12.2022,platná,Zmluva o poskyt. služ. s nakl. s odpadmi 1144/2022,vodné-stočné,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 42093937","683,93 € s DPH",13.12.2022,13.12.2022,platná,zml.30-000062924PO2013 1145/2022,náklady za služby spojené s prevádzkou a správou nebytových priestorov,,"dodávateľ: Stredná odborná škola Informačných technológií, Ostrovského 1, 040 01 Košice, IČO: 00893331","1 370,00 € s DPH",13.12.2022,13.12.2022,platná,Zmluva o úhrade nákladov 1146/2022,elektrina 11/2022,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","70,63 € s DPH",13.12.2022,13.12.2022,platná,zml.5100960056B/2022 1148/2022,náklady spojené so spotrebou energie,,"dodávateľ: Stredná odborná škola techniky a remesiel - Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola, Rákocziho 23, 077 01 Kroľovský Chlmec, IČO: 35568330","2 884,55 € s DPH",13.12.2022,13.12.2022,platná,Zmluva o prevode správy 1136/2022,prenájom rohoží 7.11.-4.12.2022,,"dodávateľ: Lindström, s. r. o., Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava, IČO: 42093937","387,41 € s DPH",08.12.2022,08.12.2022,platná,Zmluva o servisnom prenájme rohoží 1137/2022,teplo 11/2022,,"dodávateľ: Tepelné hospodárstvo Moldava, a. s., ul. Čs. armády 34, 045 01 Moldava nad Bodvou, IČO: 36173061","2 021,48 € s DPH",08.12.2022,08.12.2022,platná,Zml.8018 1116/2022,služby 11/2022,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","151,87 € s DPH",06.12.2022,07.12.2022,platná,zml.9901179244 1117/2022,teplo 11/2022,,"dodávateľ: MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, 831 04 Bratislava, IČO: 36211541","-82,72 € s DPH",06.12.2022,07.12.2022,platná,zml.43001246 1118/2022,teplo 11/2022,,"dodávateľ: MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, 831 04 Bratislava, IČO: 36211541","791,41 € s DPH",06.12.2022,07.12.2022,platná,zml.43001127 1119/2022,teplo 11/2022,,"dodávateľ: MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, 831 04 Bratislava, IČO: 36211541","657,79 € s DPH",06.12.2022,07.12.2022,platná,zml.43001127 1120/2022,služby 11/2022,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","124,28 € s DPH",06.12.2022,07.12.2022,platná,Zmluva o poskyt. osob. zliav 1121/2022,elektrina 11/2022,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","8 754,30 € s DPH",07.12.2022,07.12.2022,platná,zml.5100960056B/2022 1122/2022,elektrina 11/2022,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","3 805,88 € s DPH",07.12.2022,07.12.2022,platná,zml.5100960056B/2022 1123/2022,elektrina 11/2022,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","16 975,84 € s DPH",07.12.2022,07.12.2022,platná,zml.5100960056B/2022 1124/2022,elektrina 11/2022,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","1 655,18 € s DPH",07.12.2022,07.12.2022,platná,zml.5100960056B/2022 1125/2022,elektrina 11/2022,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","231,60 € s DPH",07.12.2022,07.12.2022,platná,zml.5100960056B/2022 1126/2022,elektrina 11/2022,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","183,04 € s DPH",07.12.2022,07.12.2022,platná,zml.5100960056B/2022 1127/2022,elektrina 11/2022,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","531,71 € s DPH",07.12.2022,07.12.2022,platná,zml.5100960056B/2022 1128/2022,elektrina 11/2022,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","725,70 € s DPH",07.12.2022,07.12.2022,platná,zml.5100960056B/2022 1129/2022,elektrina 11/2022,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","676,67 € s DPH",07.12.2022,07.12.2022,platná,zml.30-000062924PO2013 1130/2022,služby 11/2022,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","936,00 € s DPH",07.12.2022,07.12.2022,platná,zml.9901179244 1131/2022,výkon funkcie technika PO,,"dodávateľ: Ing. Gabriel Szabó Bartko, Východná 43, 044 71 Čečejovce, IČO: 32706456","400,00 € s DPH",07.12.2022,07.12.2022,platná,mandátna zmluva 1132/2022,dezinfekcia suterénneho priestoru,,"dodávateľ: Daniel Repka - DERATEX-EKO, Pokroku 16, 040 11 Košice, IČO: 10689877","60,00 € s DPH",07.12.2022,07.12.2022,platná,obj.355/2022/PA 1133/2022,pripojenie a monitorovanie objektu EZS,,"dodávateľ: G1 MONITOR, s. r. o., Jesenského 12, 040 01 Košice, IČO: 31702333","216,00 € s DPH",07.12.2022,07.12.2022,platná,obj.255/2022/KU 1134/2022,teplo 11/2022,,"dodávateľ: Bytový podnik mesta Košice, s. r. o., Južné nábrežie 13, 042 19 Košice, IČO: 44518684","3 655,45 € s DPH",07.12.2022,07.12.2022,platná,zml.390/Mäs.27/2007/T 1135/2022,stravné,,"dodávateľ: Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 16529/23D, 821 01Bratislava, IČO: 53528654","1 829,55 € s DPH",07.12.2022,07.12.2022,platná,zml. Z202210046_Z 1115/2022,elektroinštalačný materiál,,"dodávateľ: PROFI - STAR, s. r. o., Kavečianska cesta 8/A, 040 01 Košice, IČO: 46258060","430,22 € s DPH",06.12.2022,06.12.2022,platná,obj.356/2022/SE 1147/2022,servisné práce MaR na VS,,"dodávateľ: SQS Košice, spol. s r. o., Zimná 90, 044 14 Čaňa, IČO: 36191493","238,99 € s DPH",13.12.2022,06.12.2022,platná,zml.1/2008 1091/2022,mop strapcový 50cm,,"dodávateľ: KAMIKO - HYGIENE, s. r. o., Kremnička 5, 974 03 Banská Bystrica, IČO: 45965340","260,70 € s DPH",01.12.2022,05.12.2022,platná,obj.337/2022/SE 1092/2022,seminár,,"dodávateľ: RELIA, s. r. o., Trnavská 80, 821 02 Bratislava, IČO: 31369308","108,00 € s DPH",02.12.2022,05.12.2022,platná,obj. 2047391 1093/2022,vodoinštalačný materiál,,"dodávateľ: Ing. Erik Fürstenzeller - STERAD, Jazerná 1, 040 12 Košice, IČO: 52133923","1 751,23 € s DPH",02.12.2022,05.12.2022,platná,obj.353/2022/SE 1094/2022,elektrina 12/2022,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","155,00 € s DPH",02.12.2022,05.12.2022,platná,zml.5100960056B/2022 1095/2022,elektrina 12/2022,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","43,00 € s DPH",02.12.2022,05.12.2022,platná,zml.5100960056B/2022 1096/2022,elektrina 12/2022,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","27,00 € s DPH",02.12.2022,05.12.2022,platná,zml.5100960056B/2022 1097/2022,plyn 12/2022,,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","1 685,00 € s DPH",02.12.2022,05.12.2022,platná,zml.6303021923 1098/2022,teplo 12/2022,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a. s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 46782532","2 205,06 € s DPH",02.12.2022,05.12.2022,platná,individuálna zmluva 1099/2022,teplo 12/2022,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a. s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 46782532","2 292,90 € s DPH",02.12.2022,05.12.2022,platná,individuálna zmluva 1100/2022,služby za 11/2022,,"dodávateľ: Milan Stribula - MISTRAL, Floriánska 1, 040 01 Košice - Staré mesto, IČO: 41037821","1 496,45 € s DPH",02.12.2022,05.12.2022,platná,Zmluva o poskytovaní služieb 1101/2022,internet 11/2022,,"dodávateľ: ANTIK Telecom, s. r. o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","29,63 € s DPH",05.12.2022,05.12.2022,platná,zml.16/2219/0002/123559 1102/2022,monitorovanie objektov EZS,,"dodávateľ: G1 MONITOR, s. r. o., Jesenského 12, 040 01 Košice, IČO: 31702333","720,00 € s DPH",05.12.2022,05.12.2022,platná,zml.1360 1103/2022,monitorovanie objektu EZS,,"dodávateľ: G1 MONITOR, s. r. o., Jesenského 12, 040 01 Košice, IČO: 31702333","115,99 € s DPH",05.12.2022,05.12.2022,platná,obj. 348/2022/FU 1104/2022,vykonanie základného servisu v paušále,,"dodávateľ: KONE, s. r. o., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava, IČO: 31359884","217,68 € s DPH",05.12.2022,05.12.2022,platná,zml. 62005352 1105/2055,vykonanie základného servisu v paušále,,"dodávateľ: KONE, s. r. o., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava, IČO: 31359884","98,09 € s DPH",05.12.2022,05.12.2022,platná,zml. 62005353 1106/2022,doplnenie nových užívateľov do EZS,,"dodávateľ: CI - servis SK, s. r. o., Werferova 1, 040 01 Košice, IČO: 36725846","30,00 € s DPH",05.12.2022,05.12.2022,platná,obj.347/2022/FU 1107/2022,výkon servisnej činnosti výmenníkovej stanice,,"dodávateľ: Ing. Ivan Hrbáľ, Bukurešťská 16, 040 13 Košice - Sídlisko Ťahanovce, IČO: 37523406","120,00 € s DPH",05.12.2022,05.12.2022,platná,zml. o dielo 1/2021 1108/2022,služby 11/2022,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","13,40 € s DPH",05.12.2022,05.12.2022,platná,zml. 9901179244 1109/2022,internet 11/2022,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","122,76 € s DPH",05.12.2022,05.12.2022,platná,zml. 9901179244 1110/2022,služby 11/2022,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","127,40 € s DPH",05.12.2022,05.12.2022,platná,zml. 9901179244 1111/2022,služby 11/2022,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","120,61 € s DPH",05.12.2022,05.12.2022,platná,zml. 9901179244 1112/2022,služby 11/2022,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","128,59 € s DPH",05.12.2022,05.12.2022,platná,zml. 9901179244 1113/2022,služby 11/2022,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","172,94 € s DPH",05.12.2022,05.12.2022,platná,zml. 9901179244 1114/2022,služby 9/2021,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","0,18 € s DPH",05.12.2022,05.12.2022,platná,zml. 9901179244 1090/2022,kancelárske potreby,,"dodávateľ: Rovder, s. r. o., Priemyselná 4, 040 01 Košice, IČO: 44754442","649,99 € s DPH",01.12.2022,02.12.2022,platná,obj. 350/2022/SE 1086/2022,pokosenie trávnatých plôch,,"dodávateľ: FALCO EXCLUSIVE, s. r. o., Národná trieda 71, 040 01 Košice, IČO: 46866272","1 022,88 € s DPH",01.12.2022,01.12.2022,platná,obj.339/2022/FU 1087/2022,zasklenie okna,,"dodávateľ: Alžbeta Gluchmanová - BETTY, Trnková 70, 040 14 Košice - Košická Nová Ves, IČO: 35423323","53,17 € s DPH",01.12.2022,01.12.2022,platná,obj.354/2022/KU 1088/2022,výkon zodpovednej osoby 11/2022,,"dodávateľ: osobnyudaj.sk, s. r. o., DUETT Business Residence, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice - mestská časť Staré mesto, IČO: 50528041","84,00 € s DPH",01.12.2022,01.12.2022,platná,zml. ZO2020D18321-2 1089/2022,stráženie objektu,,"dodávateľ: KASprof-SECURITY agency s. r. o, r. s. p, Oravské Veselé 440, 029 62 Oravské Veselé, IČO: 36374199","2 872,80 € s DPH",01.12.2022,01.12.2022,platná,obj.265/2022/FU 1084/2022,upratovanie objektov 11/2022,,"dodávateľ: BUZGÓ registrovaný sociálny podnik, s. r. o., Krásnohorská Dlhá Lúka 165, 049 45 Krásnohorská Dlhá Lúka, IČO: 52366456","19 571,90 € s DPH",30.11.2022,30.11.2022,platná,zml.3/2022 1085/2022,inzerát,,"dodávateľ: Petit Press, a. s., divízia Východ, o. z., Letná 47, 040 01 Košice, IČO: 35790253","24,95 € s DPH",30.11.2022,30.11.2022,platná,obj.351/2022/SE 1083/2022,montáž hrotov proti holubom,,"dodávateľ: Hajman.eu, s. r. o., Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 06534937","296,60 € s DPH",29.11.2022,29.11.2022,platná,obj. 349/202/FU 1081/2022,stravné lístky-vrátenie,,"dodávateľ: Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 16529/23D, 821 01Bratislava, IČO: 53528654","-227,04 € s DPH",28.11.2022,28.11.2022,platná,zml. Z202210046_Z 1082/2022,oprava PC,,"dodávateľ: RAMcom, s.r.o., Poštová 14, 040 01 Košice, IČO: 43889395","151,08 € s DPH",28.11.2022,28.11.2022,platná,obj. 352/2022/KU 1079/2022,maliarske práce,,"dodávateľ: FALCO EXCLUSIVE, s. r. o., Národná trieda 71, 040 01 Košice, IČO: 46866272","1 227,60 € s DPH",25.11.2022,25.11.2022,platná,obj.341/2022/PA 1080/2022,oprava stupačiek,,"dodávateľ: BOBOR - STAVEBNÁ, VÝROBNÁ, INŽINIERSKA A OBCHODNÁ ČINNOSŤ, s. r. o., Čárskeho 7, 040 01 Košice - Sever, IČO: 36191345","1 580,00 € s DPH",25.11.2022,25.11.2022,platná,obj.323/2022/PA 1078/2022,"očistenie prístrešku,vyrovnanie povrchu,výmena zvodu,oprava žľabu,nalepenie lepenky, oplechovanie",,"dodávateľ: Hajman.eu, s. r. o., Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 06534937","3 508,00 € s DPH",24.11.2022,24.11.2022,platná,obj.332/2022/FU 1063/2022,nájom VKK+jazdný výkon,,"dodávateľ: KOSIT EAST, s. r. o., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 50273884","211,10 € s DPH",21.11.2022,22.11.2022,platná,zml. 5080700235 1064/2022,jazdný výkon+energ.zhodnotenie,,"dodávateľ: KOSIT, a. s., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 36205214","121,15 € s DPH",21.11.2022,22.11.2022,platná,zml. 45/2006 1065/2022,triedený odpad+energ. zhodnotenie,,"dodávateľ: KOSIT, a. s., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 36205214","117,50 € s DPH",21.11.2022,22.11.2022,platná,zml. 45/2006 1066/2022,právne služby,,"dodávateľ: doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s. r. o., Hlavná 111/25, 040 01 Košice, IČO: 52651258","1 099,20 € s DPH",21.11.2022,22.11.2022,platná,Zmluva o poskytovaní právnych služieb 1067/2022,elektroinštalačný materiál,,"dodávateľ: PROFI - STAR, s. r. o., Kavečianska cesta 8/A, 040 01 Košice, IČO: 46258060","275,98 € s DPH",21.11.2022,22.11.2022,platná,obj. 343/2022/SE 1068/2022,oprava strešnej atiky,,"dodávateľ: Hajman.eu, s. r. o., Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 06534937","3 020,00 € s DPH",21.11.2022,22.11.2022,platná,obj.338/2022/FU 1069/2022,oprava potrubia TÚV,,"dodávateľ: BOBOR - STAVEBNÁ, VÝROBNÁ, INŽINIERSKA A OBCHODNÁ ČINNOSŤ, s. r. o., Čárskeho 7, 040 01 Košice - Sever, IČO: 36191345","585,84 € s DPH",16.11.2022,22.11.2022,platná,obj.342/2022/TO 1070/2022,dezinsekcia objektu,,"dodávateľ: Daniel Repka - DERATEX-EKO, Pokroku 16, 040 11 Košice, IČO: 10689877","84,00 € s DPH",16.11.2022,22.11.2022,platná,obj.340/2022/PA 1071/2022,čistiace potreby,,"dodávateľ: KAMIKO - HYGIENE, s. r. o., Kremnička 5, 974 03 Banská Bystrica, IČO: 45965340","2 226,71 € s DPH",22.11.2022,22.11.2022,platná,obj.337/2022/SE 1072/2022,prip.poplatok-hlavný istič,,"dodávateľ: Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36599361","273,00 € s DPH",21.11.2022,22.11.2022,platná,Zmluva o pripojení 1073/2022,energie 10/2022,,"dodávateľ: Stredná odborná škola techniky a remesiel - Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola, Rákocziho 23, 077 01 Kroľovský Chlmec, IČO: 35568330","2 749,90 € s DPH",22.11.2022,22.11.2022,platná,Zmluva o prevode správy 1074/2022,dodávka a montáž EZS,,"dodávateľ: Ing. Peter Lemesányi - ipl, Európska trieda 11, 040 13 Košice, IČO: 37523881","4 571,52 € s DPH",22.11.2022,22.11.2022,platná,obj. 317/2022/FU 1075/2022,dodávka a montáž kamerového systému,,"dodávateľ: Ing. Peter Lemesányi - ipl, Európska trieda 11, 040 13 Košice, IČO: 37523881","11 686,44 € s DPH",22.11.2022,22.11.2022,platná,obj.327/2022/FU 1076/2022,pokosenie a vyklčovanie náletových drevín,,"dodávateľ: euroboma, s. r. o., Zemplínska 22, 040 01 Košice, IČO: 50633287","530,00 € s DPH",22.11.2022,22.11.2022,platná,obj.312/2022/FU 1077/2022,vyčistenie dažďového žľabu,,"dodávateľ: euroboma, s. r. o., Zemplínska 22, 040 01 Košice, IČO: 50633287","200,00 € s DPH",22.11.2022,22.11.2022,platná,obj.344/2022/FU 1059/2022,spotreba energetických médií 10/2022,,"dodávateľ: Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice - mestská časť Juh, IČO: 00606707","15 580,02 € s DPH",15.11.2022,15.11.2022,platná,Zmluva o dielo 1060/2022,kancelárske potreby,,"dodávateľ: Rovder, s. r. o., Priemyselná 4, 040 01 Košice, IČO: 44754442","1 658,02 € s DPH",15.11.2022,15.11.2022,platná,obj. 335/2022/SE 1061/2022,respirátory,,"dodávateľ: Rovder, s. r. o., Priemyselná 4, 040 01 Košice, IČO: 44754442","387,60 € s DPH",15.11.2022,15.11.2022,platná,obj. 336/2022/SE 1062/2022,papielové rolky a sáčky do vysávača,,"dodávateľ: KAMIKO - HYGIENE, s. r. o., Kremnička 5, 974 03 Banská Bystrica, IČO: 45965340","343,32 € s DPH",15.11.2022,15.11.2022,platná,obj. 333/2022/FU 1046/2022,teplo 10/2022,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","1 100,75 € s DPH",14.11.2022,14.11.2022,platná,zml. 1020120313 1047/2022,teplo 10/2022,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","775,21 € s DPH",14.11.2022,14.11.2022,platná,zml. 1260050513 1048/2022,teplo 10/2022,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","9 002,53 € s DPH",14.11.2022,14.11.2022,platná,zml. 1060170413 1049/2022,teplo 10/2022,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","4 775,26 € s DPH",14.11.2022,14.11.2022,platná,zml. 1090217213 1050/2022,teplo 10/2022,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","613,48 € s DPH",14.11.2022,14.11.2022,platná,zml. 1040110613 1051/2022,teplo 10/2022,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","4 258,69 € s DPH",14.11.2022,14.11.2022,platná,zml. 1015160413 1052/2022,teplo 10/2022,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","1 216,09 € s DPH",14.11.2022,14.11.2022,platná,zml. 1050120313 1053/2022,teplo 10/2022,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","5 006,57 € s DPH",14.11.2022,14.11.2022,platná,zml. 1110217313 1054/2022,výkon funkcie požiarneho technika 10/2022,,"dodávateľ: Ing. Gabriel Szabó Bartko, Východná 43, 044 71 Čečejovce, IČO: 32706456","400,00 € s DPH",14.11.2022,14.11.2022,platná,mandátna zmluva 1055/2022,servis toaletnej kabíny,,"dodávateľ: TOI TOI & DIXI, s. r. o., Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava, IČO: 36383074","66,00 € s DPH",14.11.2022,14.11.2022,platná,obj. 220/2022/FU 1056/2022,mesačná kontrola EPS 11/2022,,"dodávateľ: ELKO SERVIS, s. r. o., Šoltésovej 7, 040 01 Košice, IČO: 46216707","19,92 € s DPH",14.11.2022,14.11.2022,platná,zml. 10/2007 1057/2022,teplo 10/2022,,"dodávateľ: Bytový podnik mesta Košice, s. r. o., Južné nábrežie 13, 042 19 Košice, IČO: 44518684","2 398,18 € s DPH",14.11.2022,14.11.2022,platná,zml. 390/Mäs.27/2007/T 1057/2022,elektrina 10/2022,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","75,61 € s DPH",14.11.2022,14.11.2022,platná,zml. 5100960056B/2022 1043/2022,jesenná deratizácia objektov,,"dodávateľ: Daniel Repka - DERATEX-EKO, Pokroku 16, 040 11 Košice, IČO: 10689877","1 074,00 € s DPH",11.11.2022,11.11.2022,platná,obj. 298/2022/PA 1044/2022,služby 10/2022,,"dodávateľ: Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124","54,25 € s DPH",11.11.2022,11.11.2022,platná,zml. 381/2016/PSE-OCRP 1045/2022,teplo 10/2022,,"dodávateľ: Tepelné hospodárstvo Moldava, a. s., ul. Čs. armády 34, 045 01 Moldava nad Bodvou, IČO: 36173061","1 579,88 € s DPH",11.11.2022,11.11.2022,platná,zml. 8018 1041/2022,prenájom rohoží,,"dodávateľ: Lindström, s. r. o., Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava, IČO: 42093937","377,96 € s DPH",10.11.2022,10.11.2022,platná,Zmluva o servisnom prenájme rohoží 1042/2022,kontrolná činnosť na zariadení EPS a HSP,,"dodávateľ: IT alarm, s. r. o., Hroncova 1, 040 01 Košice, IČO: 35926252","415,63 € s DPH",10.11.2022,10.11.2022,platná,zml. 02/2022/S a 06/2022/S 1027/2022,teplo 10/2022,,"dodávateľ: MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, 831 04 Bratislava, IČO: 36211541","56,07 € s DPH",08.11.2022,09.11.2022,platná,zml. 43001246 1028/2022,teplo 10/2022,,"dodávateľ: MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, 831 04 Bratislava, IČO: 36211541","966,83 € s DPH",08.11.2022,09.11.2022,platná,zml. 43001127 1029/2022,teplo 10/2022,,"dodávateľ: MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, 831 04 Bratislava, IČO: 36211541","8 651,15 € s DPH",08.11.2022,09.11.2022,platná,zml. 43001127 1030/2022,čistenie kanalizácie,,"dodávateľ: Tibor Illéš, Lomnická 13, 040 01 Košice, IČO: 10686258","95,00 € s DPH",09.11.2022,09.11.2022,platná,obj. 227/2022/PA 1031/2022,elektrina 10/2022,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","7 430,72 € s DPH",09.11.2022,09.11.2022,platná,zml. 5100960056B/2022 1032/2022,elektrina 10/2022,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","3 215,99 € s DPH",09.11.2022,09.11.2022,platná,zml. 5100960056B/2022 1033/2022,elektrina 10/2022,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","14 528,29 € s DPH",09.11.2022,09.11.2022,platná, 1034/2022,elektrina 10/2022,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","671,28 € s DPH",09.11.2022,09.11.2022,platná,zml. 5100960056B/2022 1035/2022,elektrina 10/2022,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","367,90 € s DPH",09.11.2022,09.11.2022,platná,zml. 5100960056B/2022 1036/2022,elektrina 10/2022,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","84,35 € s DPH",09.11.2022,09.11.2022,platná,zml. 5100960056B/2022 1037/2022,elektrina 10/2022,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","698,33 € s DPH",09.11.2022,09.11.2022,platná,zml. 5100960056B/2022 1038/2022,elektrina 10/2022,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","90,76 € s DPH",09.11.2022,09.11.2022,platná,zml. 5100960056B/2022 1039/2022,oprava spojov k výhrevnému telesu,,"dodávateľ: LEMISTAV, s. r. o., Košická Polianka 244, 044 41 Košická Polianka, IČO: 50158210","210,00 € s DPH",09.11.2022,09.11.2022,platná,obj. 300/2022/FU 1040/2022,revízia na plynovom zariadení,,"dodávateľ: RADEXY, s. r. o., Šafárikova 17, 040 11 Košice, IČO: 36692409","50,00 € s DPH",09.11.2022,09.11.2022,platná,obj. 277/2022/FU 1021/2022,pokládka asfaltového betónu,,"dodávateľ: Správa ciest Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, IČO: 35555777","17 045,11 € s DPH",07.11.2022,08.11.2022,platná,obj. 293/2022/PA 1022/2022,stravné lístky,,"dodávateľ: Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 16529/23D, 821 01Bratislava, IČO: 53528654","2 401,58 € s DPH",08.11.2022,08.11.2022,platná,zml. Z202210046_Z 1023/2022,kontajner-nájom,,"dodávateľ: FÚRA, s. r. o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce, IČO: 36211451","16,80 € s DPH",08.11.2022,08.11.2022,platná,obj. 62/2022/KU 1024/2022,služby 10/2022,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","936,00 € s DPH",08.11.2022,08.11.2022,platná,zml. 9901179244 1025/2022,monitorovanie objektu elektronickým zabezpečovacím systémom,,"dodávateľ: G1 MONITOR, s. r. o., Jesenského 12, 040 01 Košice, IČO: 31702333","468,00 € s DPH",08.11.2022,08.11.2022,platná,obj.255/2022/KU 1026/2022,servisné= práce MaR na VS,,"dodávateľ: SQS Košice, spol. s r. o., Zimná 90, 044 14 Čaňa, IČO: 36191493","238,99 € s DPH",08.11.2022,08.11.2022,platná,zml. 1/2008 993/2022,montáž rozvodov stúpačiek a ventilov,,"dodávateľ: MK SERVIS SLOVAKIA, s. r. o., Vodárenská 636/3, 040 01 Košice, IČO: 53085078","2 700,00 € s DPH",07.11.2022,07.11.2022,platná,obj.322/2022/TO 994/2022,služby spojené s prevádzkou a správou nebytových priestorov,,"dodávateľ: Stredná odborná škola Informačných technológií, Ostrovského 1, 040 01 Košice, IČO: 00893331","1 370,00 € s DPH",07.11.2022,07.11.2022,platná,Zmluva o úhrade nákladov 995/2022,stravovacie karty,,"dodávateľ: Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 16529/23D, 821 01Bratislava, IČO: 53528654",,07.11.2022,07.11.2022,platná,zml. Z202210046_Z 996/2022,vykonanie základného servisu v paušále 10/2022,,"dodávateľ: KONE, s. r. o., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava, IČO: 31359884","217,68 € s DPH",07.11.2022,07.11.2022,platná,zml. 62005352 997/2022,vykonanie základného servisu v paušále 10/2022,,"dodávateľ: KONE, s. r. o., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava, IČO: 62005353","98,09 € s DPH",07.11.2022,07.11.2022,platná,zml. 62005353 998/2022,vodné-stočné,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","446,58 € s DPH",07.11.2022,07.11.2022,platná,zml. 60-00158687PO2021 999/2022,vodné-stočné,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","699,23 € s DPH",07.11.2022,07.11.2022,platná,zml. 30-000062924PO2013 1000/2022,monitorovanie objektu elektronickým zabezpečovacím systémom,,"dodávateľ: G1 MONITOR, s. r. o., Jesenského 12, 040 01 Košice, IČO: 31702333","768,00 € s DPH",07.11.2022,07.11.2022,platná,zml. 1360 1001/2022,montáž WC pre imobilných+stavebné práce,,"dodávateľ: FALCO EXCLUSIVE, s. r. o., Národná trieda 71, 040 01 Košice, IČO: 46866272","2 520,00 € s DPH",07.11.2022,07.11.2022,platná,obj. 324/2022/PA 1002/2022,separovaný odpad+služby,,"dodávateľ: KOSIT, a. s., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 36205214","136,44 € s DPH",07.11.2022,07.11.2022,platná,zml. ZM-KO-OD-21-0406-TZ 10036/2022,internet,,"dodávateľ: ANTIK Telecom, s. r. o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","29,63 € s DPH",07.11.2022,07.11.2022,platná,zml. 16/2219/0002/123559 1004/2022,služby,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","131,75 € s DPH",07.11.2022,07.11.2022,platná,Zml. o poskytovaní osob. zliav 1005/2022,služby 10/2022,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","179,96 € s DPH",07.11.2022,07.11.2022,platná,zml. 9901179244 1006/2022,služby 10/2022,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","127,98 € s DPH",07.11.2022,07.11.2022,platná,zml. 9901179244 1007/2022,služby 10/2022,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","118,88 € s DPH",07.11.2022,07.11.2022,platná,zml. 9901179244 1008/2022,služby 10/2022,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","127,02 € s DPH",07.11.2022,07.11.2022,platná,zml. 9901179244 1009/2022,služby 10/2022,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","122,76 € s DPH",07.11.2022,07.11.2022,platná,zml. 9901179244 1010/2022,služby 10/2022,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","4,79 € s DPH",07.11.2022,07.11.2022,platná,zml. 9901179244 1011/2022,inzerát,,"dodávateľ: Petit Press, a. s., divízia Východ, o. z., Letná 47, 040 01 Košice, IČO: 35790253","24,95 € s DPH",07.11.2022,07.11.2022,platná,obj. 329/2022/SE 1012/2022,výkon servisnej činnosti na TZ 10/2022,,"dodávateľ: Ing. Ivan Hrbáľ, Bukurešťská 16, 040 13 Košice - Sídlisko Ťahanovce, IČO: 37523406","120,00 € s DPH",07.11.2022,07.11.2022,platná,zmluva o dielo 1/2021 1013/2022,zasklenie okien,,"dodávateľ: Alžbeta Gluchmanová - BETTY, Trnková 70, 040 14 Košice - Košická Nová Ves, IČO: 35423323","95,87 € s DPH",07.11.2022,07.11.2022,platná,obj. 209/2022/FU 1014/2022,teplo 11/2022,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a. s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 46782532","2 205,06 € s DPH",07.11.2022,07.11.2022,platná,individuálna zmluva 1015/2022,teplo 11/2022,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a. s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 46782532","2 292,90 € s DPH",07.11.2022,07.11.2022,platná,individuálna zmluva 1016/2022,elektrina 11/2022,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","27,00 € s DPH",07.11.2022,07.11.2022,platná,zml. 5100960056B/2022 1017/2022,elektrina 11/2022,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","43,00 € s DPH",07.11.2022,07.11.2022,platná,zml. 5100960056B/2022 1018/2022,elektrina 11/2022,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","155,00 € s DPH",07.11.2022,07.11.2022,platná,zml. 5100960056B/2022 1019/2022,elektrina 11/2022,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","430,00 € s DPH",07.11.2022,07.11.2022,platná,zml. 5100960056B/2022 1020/2022,služby 10/2022,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","188,69 € s DPH",07.11.2022,07.11.2022,platná,zml. 9901179244 989/2022,elektroinštalačný materiál,,"dodávateľ: PROFI - STAR, s. r. o., Kavečianska cesta 8/A, 040 01 Košice, IČO: 46258060","303,41 € s DPH",03.11.2022,04.11.2022,platná,obj. 326/2022/PA 990/2022,oprava strechy,,"dodávateľ: Hajman.eu, s. r. o., Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 06534937","5 060,00 € s DPH",03.11.2022,04.11.2022,platná,obj. 321/2022/FU 991/2022,mimoriadne upratovacie práce,,"dodávateľ: BUZGÓ registrovaný sociálny podnik, s. r. o., Krásnohorská Dlhá Lúka 165, 049 45 Krásnohorská Dlhá Lúka, IČO: 52366456","35,00 € s DPH",03.11.2022,04.11.2022,platná,obj. 319/2022/PA 992/2022,upratovanie 10/2022,,"dodávateľ: BUZGÓ registrovaný sociálny podnik, s. r. o., Krásnohorská Dlhá Lúka 165, 049 45 Krásnohorská Dlhá Lúka, IČO: 52366456","19 571,90 € s DPH",03.11.2022,04.11.2022,platná,zml. 3/2022 980/2022,servis toaletnej kabíny,,"dodávateľ: TOI TOI & DIXI, s. r. o., Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava, IČO: 36383074","132,00 € s DPH",31.10.2022,03.11.2022,platná,obj. 226/2022/KU 981/2022,montáž merača tepla UK a objektového merania TUV,,"dodávateľ: Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o., Moldavská 8/A, 040 11 Košice, IČO: 36179345","6 657,82 € s DPH",31.10.2022,03.11.2022,platná,obj. 221/2022/PA 982/2022,vodoinštalačný materiál,,"dodávateľ: Ing. Erik Fürstenzeller - STERAD, Jazerná 1, 040 12 Košice, IČO: 52133923","1 898,52 € s DPH",31.10.2022,03.11.2022,platná,obj. 325/2022/PA 983/2022,strážna služba objektu 10/2022,,"dodávateľ: KASprof-SECURITY agency s. r. o, r. s. p, Oravské Veselé 440, 029 62 Oravské Veselé, IČO: 36374199","5 088,96 € s DPH",31.10.2022,03.11.2022,platná,obj. 265/2022/FU 984/2022,oprava kanalizácie,,"dodávateľ: SONDIS, s. r. o., Jesenského 31, 080 01 Prešov, IČO: 36747602","907,20 € s DPH",02.11.2022,03.11.2022,platná,obj. 320/2022/FU 985/2022,služby za mesiac 10/2022,,"dodávateľ: Milan Stribula - MISTRAL, Floriánska 1, 040 01 Košice - Staré mesto, IČO: 41037821","1 496,45 € s DPH",02.11.2022,03.11.2022,platná,Zmluva o poskytovaní služieb 986/2022,vyčistenie suterénnych priestorov,,"dodávateľ: Daniel Repka - DERATEX-EKO, Pokroku 16, 040 11 Košice, IČO: 10689877","1 949,52 € s DPH",02.11.2022,03.11.2022,platná,obj. 310/2022/TO 987/2022,plyn 11/2022,,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","1 685,00 € s DPH",02.11.2022,03.11.2022,platná,zml. 6303021923 988/2022,výkon zodpovednej osoby 11/2022,,"dodávateľ: osobnyudaj.sk, s. r. o., DUETT Business Residence, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice - mestská časť Staré mesto, IČO: 50528041","84,00 € s DPH",02.11.2022,03.11.2022,platná,zml. ZO2020D18321-2 977/2022,vodné-stočné,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","3 246,05 € s DPH",28.10.2022,28.10.2022,platná,zml. 30-000062924PO2013 978/2022,vodné-stočné,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","10 148,84 € s DPH",28.10.2022,28.10.2022,platná,zml. 30-000062924PO2013 979/2022,inzerát,,"dodávateľ: Petit Press, a. s., divízia Východ, o. z., Letná 47, 040 01 Košice, IČO: 35790253","24,95 € s DPH",28.10.2022,28.10.2022,platná,obj. 318/2022/TO 972/2022,oprava komínov,,"dodávateľ: Hajman.eu, s. r. o., Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 06534937","9 690,00 € s DPH",25.10.2022,27.10.2022,platná,obj.297/2022/PA 973/2022,monitorovanie kanalizácie,,"dodávateľ: PROFI - KANAL, s. r. o., Južná trieda 82, 040 01 Košice, IČO: 44656068","98,40 € s DPH",26.10.2022,27.10.2022,platná,obj.315/2022/PA 974/2022,naprogramovanie nových užívateľov do EZS,,"dodávateľ: CI - servis SK, s. r. o., Werferova 1, 040 01 Košice, IČO: 36725846","90,00 € s DPH",26.10.2022,27.10.2022,platná,obj.311/2022/FU 975/2022,odvoz a zneškodnenie odpadu z VKK 10/2022,,"dodávateľ: FÚRA, s. r. o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce, IČO: 36211451","304,31 € s DPH",26.10.2022,27.10.2022,platná,Zml. o poskytovaní služ. a nakladaní s odpadmi 976/2022,poradenské služby a realizácia verejného obstarávania,,"dodávateľ: LOGTRADE, s. r. o. Košice, Vozárova 1/A, 040 17 Košice-mestská časť Košice Juh, IČO: 36584452","120,00 € s DPH",26.10.2022,27.10.2022,platná, 970/2022,respirátory,,"dodávateľ: Rovder, s. r. o., Priemyselná 4, 040 01 Košice, IČO: 44754442","91,20 € s DPH",25.10.2022,25.10.2022,platná,314/2022/PA 971/2022,demontáž a montáž plastových okien,,"dodávateľ: IZOLSTAV KE s.r.o., Osloboditeľov 37, 040 17 Košice, IČO: 47215003","5 946,00 € s DPH",24.10.2022,25.10.2022,platná,292/2022/KU 969/2022,Verejná správa SR - ročný prístup,,"dodávateľ: Poradca podnikateľa, s. r. o., Martina Rázusa 23A, 040 01 Žilina, IČO: 31592503","204,00 € s DPH",24.10.2022,24.10.2022,platná, 958/2022,"murárske, maliarske, klampiarske, stolárske práce",,"dodávateľ: Dopravné a ekologické stavby, s. r. o., Palackého 3073/14, 040 01 Košice-mestská časť Staré mesto, IČO: 52494101","65 932,80 € s DPH",18.10.2022,20.10.2022,platná, 959/2022,termostatizácia vykurovacieho systému,,"dodávateľ: Technoprojekt, s. r. o., Abovská 1129/15, 040 17 Košice, IČO: 36182699","36 368,30 € s DPH",18.10.2022,20.10.2022,platná, 960/2022,oprava hydroizolácie,,"dodávateľ: IZOPLAST, s. r. o., Rastislavova 87/A, 040 01 Košice, IČO: 36217905","646,56 € s DPH",18.10.2022,20.10.2022,platná, 961/2022,odpadkové koše s popolníkom,,"dodávateľ: B2B Partner, s. r. o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava, IČO: 44413467","264,00 € s DPH",19.10.2022,20.10.2022,platná, 962/2022,sprostredkovanie projektovej dokumentácie,,"dodávateľ: PETANN, s. r. o., Mliečna 283/72, 040 14 Košice, IČO: 51915723","400,00 € s DPH",19.10.2022,20.10.2022,platná, 963/2022,energie 9/2022,,"dodávateľ: Stredná odborná škola techniky a remesiel - Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola, Rákocziho 23, 077 01 Kroľovský Chlmec, IČO: 35568330","544,60 € s DPH",20.10.2022,20.10.2022,platná, 964/2022,dezinsekcia priestorov,,"dodávateľ: Daniel Repka - DERATEX-EKO, Pokroku 16, 040 11 Košice, IČO: 10689877","96,00 € s DPH",20.10.2022,20.10.2022,platná, 965/2022,kópia projektovej dokumentácie,,"dodávateľ: Copyvait, s. r. o., Zupkova 29, 040 22 Košice, IČO: 45382981","124,20 € s DPH",20.10.2022,20.10.2022,platná, 966/2022,kontrolná činnosť na zariadení EPS a HSP,,"dodávateľ: IT alarm, s. r. o., Hroncova 1, 040 01 Košice, IČO: 35926252","66,00 € s DPH",20.10.2022,20.10.2022,platná, 967/2022,monitorovanie a čistenie kanalizácie,,"dodávateľ: PROFI - KANAL, s. r. o., Južná trieda 82, 040 01 Košice, IČO: 44656068","248,40 € s DPH",20.10.2022,20.10.2022,platná, 968/2022,stavebný materiál,,"dodávateľ: CESTY KOŠICE, s. r. o., Mlynská 28, 040 01 Košice, IČO: 46897992","180,00 € s DPH",20.10.2022,20.10.2022,platná, 951/2022,vodné-stočné,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 42093937","227,42 € s DPH",18.10.2022,18.10.2022,platná,zml. 30-000144941PO2018 950/2022,právne služby,,"dodávateľ: doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s. r. o., Hlavná 111/25, 040 01 Košice, IČO: 52651258","782,40 € s DPH",18.10.2022,18.10.2022,platná,Zmluva o poskytovaní právnych služieb 952/2022,energie 9/2022,,"dodávateľ: Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice - mestská časť Juh, IČO: 00606707","10 116,17 € s DPH",18.10.2022,18.10.2022,platná,Zmluva o dielo 953/2022,kontrola EPS,,"dodávateľ: ELKO SERVIS, s. r. o., Šoltésovej 7, 040 01 Košice, IČO: 46216707","68,92 € s DPH",18.10.2022,18.10.2022,platná,zml.10/2007 954/2022,elektroinštalačný materiál,,"dodávateľ: PROFI - STAR, s. r. o., Kavečianska cesta 8/A, 040 01 Košice, IČO: 46258060","-37,63 € s DPH",18.10.2022,18.10.2022,platná, 955/2022,elektroinštalačný materiál,,"dodávateľ: PROFI - STAR, s. r. o., Kavečianska cesta 8/A, 040 01 Košice, IČO: 46258060","122,81 € s DPH",18.10.2022,18.10.2022,platná,obj. 309/2022/PA 956/2022,pracovné odevy,,"dodávateľ: GoBaKo, s. r. o., Holubyho 12, 040 01 Košice, IČO: 36197670","499,75 € s DPH",18.10.2022,18.10.2022,platná,obj.307/2022/PA 957/2022,elektrina-Inovce,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","192,35 € s DPH",18.10.2022,18.10.2022,platná,zml. 5100960056B/2022 936/2022,servis toaletnej kabíny,,"dodávateľ: TOI TOI & DIXI, s. r. o., Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava, IČO: 36383074","66,00 € s DPH",17.10.2022,17.10.2022,platná, 937/2022,teplo 9/2022,,"dodávateľ: Tepelné hospodárstvo Moldava, a. s., ul. Čs. armády 34, 045 01 Moldava nad Bodvou, IČO: 36173061","1 088,28 € s DPH",17.10.2022,17.10.2022,platná, 938/2022,výmena svietidiel-dodávka a montáž,,"dodávateľ: Slavomír Rusnák, Ťahanovská 2421/3, 040 13 Košice - Ťahanovce, IČO: 45360545","750,00 € s DPH",17.10.2022,17.10.2022,platná, 939/2022,"výmena ističov, prúdových chráničov",,"dodávateľ: Slavomír Rusnák, Ťahanovská 2421/3, 040 13 Košice - Ťahanovce, IČO: 45360545","600,00 € s DPH",17.10.2022,17.10.2022,platná, 940/2022,služby spojené s prevádzkou a údržbou nebytových priestorov,,"dodávateľ: Stredná odborná škola Informačných technológií, Ostrovského 1, 040 01 Košice, IČO: 00893331","1 370,00 € s DPH",14.10.2022,17.10.2022,platná, 941/2022,výkon funkcie technika požiarnej ochrany 9/2022,,"dodávateľ: Ing. Gabriel Szabó Bartko, Východná 43, 044 71 Čečejovce, IČO: 32706456","408,64 € s DPH",14.10.2022,17.10.2022,platná, 942/2022,elektrina 9/2022,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","14,51 € s DPH",14.10.2022,17.10.2022,platná, 943/2022,servis výťahov,,"dodávateľ: Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN, Bitúnková 971/8, 078 01 Sečovce, IČO: 47687908","1 093,92 € s DPH",14.10.2022,17.10.2022,platná, 944/2022,servis elektronického zabezpečovacieho systému na objektoch,,"dodávateľ: IT alarm, s. r. o., Hroncova 1, 040 01 Košice, IČO: 35926252","732,60 € s DPH",14.10.2022,17.10.2022,platná, 945/2022,servis elektronického zabezpečovacieho systému na objekte,,"dodávateľ: IT alarm, s. r. o., Hroncova 1, 040 01 Košice, IČO: 35926252","312,60 € s DPH",14.10.2022,17.10.2022,platná, 946/2022,dodanie a pokládka PVC,,"dodávateľ: FALCO EXCLUSIVE, s. r. o., Národná trieda 71, 040 01 Košice, IČO: 46866272","362,50 € s DPH",17.10.2022,17.10.2022,platná, 947/2022,dodanie a montáž technológie pre audiovrátnika,,"dodávateľ: IT alarm, s. r. o., Hroncova 1, 040 01 Košice, IČO: 35926252","3 509,48 € s DPH",17.10.2022,17.10.2022,platná, 948/2022,dodanie a montáž zariadení na prenos zvuku a obrazu z kamerového systému,,"dodávateľ: IT alarm, s. r. o., Hroncova 1, 040 01 Košice, IČO: 35926252","1 812,37 € s DPH",17.10.2022,17.10.2022,platná, 949/2022,odborné prehliadky a skúšky na tlakových zariadeniach,,"dodávateľ: Ing. Ivan Hrbáľ, Bukurešťská 16, 040 13 Košice - Sídlisko Ťahanovce, IČO: 37523406","933,60 € s DPH",17.10.2022,17.10.2022,platná, 927/2022,prenájom rohoží,,"dodávateľ: Lindström, s. r. o., Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava, IČO: 42093937","364,01 € s DPH",13.10.2022,14.10.2022,platná, 928/2022,teplo 9/2022,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","687,16 € s DPH",14.10.2022,14.10.2022,platná, 929/2022,teplo 9/2022,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","442,69 € s DPH",14.10.2022,14.10.2022,platná, 930/2022,teplo 9/2022,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","6 636,00 € s DPH",14.10.2022,14.10.2022,platná, 931/2022,teplo 9/2022,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","3 364,75 € s DPH",14.10.2022,14.10.2022,platná, 932/2022,teplo 9/2022,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","460,04 € s DPH",14.10.2022,14.10.2022,platná, 933/2022,teplo 9/2022,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","3 551,84 € s DPH",14.10.2022,14.10.2022,platná, 934/2022,teplo 9/2022,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","767,87 € s DPH",14.10.2022,14.10.2022,platná, 935/2022,teplo 9/2022,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","3 705,04 € s DPH",14.10.2022,14.10.2022,platná, 923/2022,servisné práce na telefónnom tarifikátore,,"dodávateľ: RADIX, spol. s r. o., Za mostom 12, 040 18 Košice, IČO: 31700462","18,00 € s DPH",12.10.2022,13.10.2022,platná, 924/2022,úprava kancelárií,,"dodávateľ: FALCO EXCLUSIVE, s. r. o., Národná trieda 71, 040 01 Košice, IČO: 46866272","2 972,00 € s DPH",12.10.2022,13.10.2022,platná, 925/2022,úprava kancelárií,,"dodávateľ: LOVIS plus, s. r. o., Gemerská 3, 040 01 Košice, IČO: 50157833","11 858,60 € s DPH",12.10.2022,13.10.2022,platná, 926/2022,služby 9/2022,,"dodávateľ: Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124","32,15 € s DPH",12.10.2022,13.10.2022,platná, 914/2022,výmena PVC,,"dodávateľ: FALCO EXCLUSIVE, s. r. o., Národná trieda 71, 040 01 Košice, IČO: 46866272","1 137,60 € s DPH",11.10.2022,11.10.2022,platná, 915/2022,maliarske práce,,"dodávateľ: Dopravné a ekologické stavby, s. r. o., Palackého 3073/14, 040 01 Košice-mestská časť Staré mesto, IČO: 52494101","2 207,60 € s DPH",11.10.2022,11.10.2022,platná, 916/2022,oprava atiky+prenájom plošiny,,"dodávateľ: Dopravné a ekologické stavby, s. r. o., Palackého 3073/14, 040 01 Košice-mestská časť Staré mesto, IČO: 42093937","990,00 € s DPH",11.10.2022,11.10.2022,platná, 917/2022,oprava dilatácie s vymaľovaním,,"dodávateľ: Dopravné a ekologické stavby, s. r. o., Palackého 3073/14, 040 01 Košice-mestská časť Staré mesto, IČO: 42093937","2 916,00 € s DPH",11.10.2022,11.10.2022,platná, 918/2022,teplo 9/2022,,"dodávateľ: Bytový podnik mesta Košice, s. r. o., Južné nábrežie 13, 042 19 Košice, IČO: 44518684","1 860,88 € s DPH",11.10.2022,11.10.2022,platná, 919/2022,prenájom kontajneru+služby,,"dodávateľ: FÚRA, s. r. o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce, IČO: 36211451","24,30 € s DPH",11.10.2022,11.10.2022,platná, 920/2022,vodné-stočné 1.7.-30.9.2022,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 42093937",,11.10.2022,11.10.2022,platná, 921/2022,servisné práce MaR na VS 9/2022,,"dodávateľ: SQS Košice, spol. s r. o., Zimná 90, 044 14 Čaňa, IČO: 36191493","238,99 € s DPH",11.10.2022,11.10.2022,platná, 922/2022,energie 1.7.-30.8.2022,,"dodávateľ: Stredná odborná škola techniky a remesiel - Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola, Rákocziho 23, 077 01 Kroľovský Chlmec, IČO: 35568330","9 409,37 € s DPH",11.10.2022,11.10.2022,platná, 899/2022,teplo 9/2022,,"dodávateľ: MH Teplárenský holding, a.s., Turbínova 3, 831 04 Bratislava, IČO: 36211541","56,07 € s DPH",07.10.2022,10.10.2022,platná, 901/2022,teplo 9/2022,,"dodávateľ: MH Teplárenský holding, a.s., Turbínova 3, 831 04 Bratislava, IČO: 36211541","4 645,01 € s DPH",07.10.2022,10.10.2022,platná, 902/2022,služby 9/2022,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","128,42 € s DPH",07.10.2022,10.10.2022,platná, 903/2022,poplatok za využívanie aplikácií Vema Cloud a popl za dátové prostredie 10-12/2022,,"dodávateľ: Solitea Slovensko, a. s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava, IČO: 36237337","182,28 € s DPH",10.10.2022,10.10.2022,platná, 904/2022,výkon servisnej činnosti na TZ výmenníkovej stanice 9/2022,,"dodávateľ: Ing. Ivan Hrbáľ, Bukurešťská 16, 040 13 Košice - Sídlisko Ťahanovce, IČO: 42093937","120,00 € s DPH",10.10.2022,10.10.2022,platná, 905/2022,osadenie exteriérového osvetlenia LED,,"dodávateľ: Ing. Peter Lemesányi - ipl, Európska trieda 11, 040 13 Košice, IČO: 37523881","5 933,34 € s DPH",10.10.2022,10.10.2022,platná, 906/2022,elektrina 9/2022,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","690,46 € s DPH",10.10.2022,10.10.2022,platná, 907/2022,elektrina 9/2022,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","446,33 € s DPH",10.10.2022,10.10.2022,platná, 908/2022,elektrina 9/2022,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","69,92 € s DPH",10.10.2022,10.10.2022,platná, 909/2022,elektrina 9/2022,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","125,64 € s DPH",10.10.2022,10.10.2022,platná, 910/2022,elektrina 9/2022,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","1 111,68 € s DPH",10.10.2022,10.10.2022,platná, 911/2022,elektrina 9/2022,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","5 153,23 € s DPH",10.10.2022,10.10.2022,platná, 912/2022,elektrina 9/2022,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","24 787,84 € s DPH",10.10.2022,10.10.2022,platná, 913/2022,elektrina 9/2022,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","12 092,10 € s DPH",10.10.2022,10.10.2022,platná, 900/2022,teplo 9/2022,,"dodávateľ: MH Teplárenský holding, a.s., Turbínova 3, 831 04 Bratislava, IČO: 36211541","525,90 € s DPH",07.10.2022,07.10.2022,platná, 884/2022,výroba a montáž horizontálnych žalúzií,,"dodávateľ: D.S. Group, s. r. o., Sokoľ 841, 044 31 Sokoľ, IČO: 84208744","199,42 € s DPH",05.10.2022,06.10.2022,platná, 885/2022,internet 9/2022,,"dodávateľ: ANTIK Telecom, s. r. o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","29,63 € s DPH",05.10.2022,06.10.2022,platná, 886/2022,služby 9/2022,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","4,79 € s DPH",05.10.2022,06.10.2022,platná, 887/2022,výroba PVC tabúľ s potlačou,,"dodávateľ: BEREN ATELIER, s. r. o., Tranovského 1, 040 01 Košice, IČO: 36186074","43,68 € s DPH",05.10.2022,06.10.2022,platná, 888/2022,odpad 9/2022,,"dodávateľ: KOSIT, a. s., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 36205214","103,68 € s DPH",06.10.2022,06.10.2022,platná, 889/2022,VKK nájom+služby,,"dodávateľ: KOSIT EAST, s. r. o., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 50273884","211,10 € s DPH",06.10.2022,06.10.2022,platná, 890/2022,monitorovanie objektov elektronickým zabezpečovacím systémom,,"dodávateľ: G1 MONITOR, s. r. o., Jesenského 12, 040 01 Košice, IČO: 31702333","792,00 € s DPH",06.10.2022,06.10.2022,platná, 891/2022,monitorovanie objektu elektronickým zabezpečovacím systémom,,"dodávateľ: G1 MONITOR, s. r. o., Jesenského 12, 040 01 Košice, IČO: 31702333","144,00 € s DPH",06.10.2022,06.10.2022,platná, 892/2022,služby 9/2022,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","936,00 € s DPH",06.10.2022,06.10.2022,platná, 893/2022,vodné-stočné 7-9/2022,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","239,24 € s DPH",06.10.2022,06.10.2022,platná, 894/2022,vodné-stočné 9/2022,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","676,67 € s DPH",06.10.2022,06.10.2022,platná, 895/2022,servisné práce v paušále za III.kvartál 2022,,"dodávateľ: TUCHYŇA VÝŤAHY, s. r. o., Letná 27, 040 01 Košice, IČO: 45378398","546,12 € s DPH",06.10.2022,06.10.2022,platná, 896/2022,základný servis v paušále 9/2022,,"dodávateľ: KONE, s. r. o., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava, IČO: 31359884","98,09 € s DPH",06.10.2022,06.10.2022,platná, 897/2022,základný servis v paušále 9/2022,,"dodávateľ: KONE, s. r. o., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava, IČO: 31359884","217,68 € s DPH",06.10.2022,06.10.2022,platná, 898/2022,strážna služba objektu 9/2022,,"dodávateľ: KASprof-SECURITY agency s. r. o, r. s. p, Oravské Veselé 440, 029 62 Oravské Veselé, IČO: 36374199","2 421,36 € s DPH",06.10.2022,06.10.2022,platná, 876/2022,kuchynská linka s príslušenstvom,,"dodávateľ: Marián Beluš ml., Bauerova 8, 040 23 Košice, IČO: 45547025","1 133,70 € s DPH",04.10.2022,05.10.2022,platná, 877/2022,odborné poradenstvo vo verejnom obstarávaní,,"dodávateľ: LOGTRADE, s. r. o. Košice, Vozárova 1/A, 040 17 Košice-mestská časť Košice Juh, IČO: 36584452","1 080,00 € s DPH",05.10.2022,05.10.2022,platná, 878/2022,služby 9/2022,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","180,05 € s DPH",05.10.2022,05.10.2022,platná, 879/2022,internet 9/2022,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","122,76 € s DPH",05.10.2022,05.10.2022,platná, 880/2022,služby 9/2022,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","122,76 € s DPH",05.10.2022,05.10.2022,platná, 881/2022,služby 9/2022,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","119,82 € s DPH",05.10.2022,05.10.2022,platná, 882/2022,služby 9/2022,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","133,51 € s DPH",05.10.2022,05.10.2022,platná, 883/2022,služby 9/2022,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","183,42 € s DPH",05.10.2022,05.10.2022,platná, 871/2022,výroba a montáž mreže a bráničky,,"dodávateľ: Hajman.eu, s. r. o., Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 06534937","2 320,00 € s DPH",03.10.2022,04.10.2022,platná, 872/2022,služby za mesiac 9/2022,,"dodávateľ: Milan Stribula - MISTRAL, Floriánska 1, 040 01 Košice - Staré mesto, IČO: 41037821","1 496,45 € s DPH",04.10.2022,04.10.2022,platná, 873/2022,elektroinštalačný materiál,,"dodávateľ: PROFI - STAR, s. r. o., Kavečianska cesta 8/A, 040 01 Košice, IČO: 46258060","135,55 € s DPH",04.10.2022,04.10.2022,platná, 874/2022,upratovanie za 9/2022,,"dodávateľ: BUZGÓ registrovaný sociálny podnik, s. r. o., Krásnohorská Dlhá Lúka 165, 049 45 Krásnohorská Dlhá Lúka, IČO: 52366456","19 571,90 € s DPH",04.10.2022,04.10.2022,platná, 875/2022,mimoriadne upratovacie práce,,"dodávateľ: BUZGÓ registrovaný sociálny podnik, s. r. o., Krásnohorská Dlhá Lúka 165, 049 45 Krásnohorská Dlhá Lúka, IČO: 52366456","140,00 € s DPH",04.10.2022,04.10.2022,platná, 858/2022,vodoinštalačný materiál,,"dodávateľ: Ing. Erik Fürstenzeller - STERAD, Jazerná 1, 040 12 Košice, IČO: 52133923","1 142,89 € s DPH",03.10.2022,03.10.2022,platná, 859/2022,teplo 28.9.-31.12.2022,,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","15,00 € s DPH",03.10.2022,03.10.2022,platná, 860/2022,plyn 10/2022,,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","1 685,00 € s DPH",03.10.2022,03.10.2022,platná, 861/2022,separovaný odpad+služby,,"dodávateľ: KOSIT, a. s., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 36205214","136,44 € s DPH",03.10.2022,03.10.2022,platná, 862/2022,výkon zodpovednej osoby 10/2022,,"dodávateľ: osobnyudaj.sk, s. r. o., DUETT Business Residence, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice - mestská časť Staré mesto, IČO: 50528041","84,00 € s DPH",03.10.2022,03.10.2022,platná, 863/2022,servis toaletnej kabíny,,"dodávateľ: TOI TOI & DIXI, s. r. o., Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava, IČO: 36383074","66,00 € s DPH",03.10.2022,03.10.2022,platná, 864/2022,overenie porucha na odbernom mieste,,"dodávateľ: Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36599361","38,40 € s DPH",03.10.2022,03.10.2022,platná, 865/2022,stravné lístky,,"dodávateľ: Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 16529/23D, 821 01Bratislava, IČO: 53528654","1 701,91 € s DPH",03.10.2022,03.10.2022,platná, 866/2022,teplo 10/2022,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a. s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 46782532","2 292,90 € s DPH",03.10.2022,03.10.2022,platná, 867/2022,teplo 10/2022,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a. s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 46782532","2 205,06 € s DPH",03.10.2022,03.10.2022,platná, 868/2022,elektrina 10/2022,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","27,00 € s DPH",03.10.2022,03.10.2022,platná, 869/2022,elektrina 10/2022,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","43,00 € s DPH",03.10.2022,03.10.2022,platná, 870/2022,elektrina 10/2022,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","155,00 € s DPH",03.10.2022,03.10.2022,platná, 853/2022,spracovanie vizualizácií objektov,,"dodávateľ: Architektonické štúdio Atrium, s. r. o., Mlynská 27, 040 01 Košice, IČO: 44263970","11 970,00 € s DPH",29.09.2022,30.09.2022,platná, 854/2022,oprava monitorovacieho systému a výmena monitora,,"dodávateľ: Ing. Peter Lemesányi - ipl, Európska trieda 11, 040 13 Košice, IČO: 37523881","195,60 € s DPH",29.09.2022,30.09.2022,platná, 855/2022,strojové čistenie podláh,,"dodávateľ: BELT SLOVAKIA, s. r. o., Šamorínska 1, 821 06 Bratislava, IČO: 35757663","948,00 € s DPH",29.09.2022,30.09.2022,platná, 852/2022,"dodanie a osadenie okna, vysprávky, odstránenie stavebného odpadu",,"dodávateľ: FALCO EXCLUSIVE, s. r. o., Národná trieda 71, 040 01 Košice, IČO: 46866272","1 950,50 € s DPH",28.09.2022,29.09.2022,platná, 849/2022,"zásobník toaletného papiera, toaletný papier",,"dodávateľ: KAMIKO - HYGIENE, s. r. o., Kremnička 5, 974 03 Banská Bystrica, IČO: 45965340","214,68 € s DPH",27.09.2022,28.09.2022,platná, 850/2022,prevádzková plomba pri oprave prvkov v elektromerovom rozvádzači,,"dodávateľ: Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36599361","36,00 € s DPH",27.09.2022,28.09.2022,platná, 851/2022,výmena hlavného rozvádzača na potrubí,,"dodávateľ: Slavomír Rusnák, Ťahanovská 2421/3, 040 13 Košice - Ťahanovce, IČO: 45360545","1 480,00 € s DPH",28.09.2022,28.09.2022,platná, 847/2022,deratizácia,,"dodávateľ: Daniel Repka - DERATEX-EKO, Pokroku 16, 040 11 Košice, IČO: 10689877","24,00 € s DPH",26.09.2022,27.09.2022,platná, 848/2022,dezinsekcia,,"dodávateľ: Daniel Repka - DERATEX-EKO, Pokroku 16, 040 11 Košice, IČO: 10689877","195,00 € s DPH",26.09.2022,27.09.2022,platná, 846/2022,servis toaletnej kabíny,,"dodávateľ: TOI TOI & DIXI, s. r. o., Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava, IČO: 36383074","264,00 € s DPH",26.09.2022,26.09.2022,platná, 844/2022,rozvádzač RH,,"dodávateľ: AB Basic Company, s. r. o., Slovenská 77/42, 056 01 Gelnica, IČO: 46595104","2 136,00 € s DPH",23.09.2022,23.09.2022,platná, 845/2022,montáž káblového rozvodu pre kamerový systém,,"dodávateľ: Ing. Peter Lemesányi - ipl, Európska trieda 11, 040 13 Košice, IČO: 37523881","464,40 € s DPH",23.09.2022,23.09.2022,platná, 857/2022,drvenie orezaných konárov,,"dodávateľ: Mestský podnik služieb mesta Medzev, Štóska 182, 044 25 Medzev, IČO: 31309984","839,66 € s DPH",30.09.2022,23.09.2022,platná, 838/2022,"servisné práce, programovanie",,"dodávateľ: Peter Benedik - BenTel, Hanojská 4, 040 13 Košice - Sídlisko Ťahanovce, IČO: 34374973","60,00 € s DPH",22.09.2022,22.09.2022,platná, 839/2022,"servisné práce, programovanie",,"dodávateľ: Peter Benedik - BenTel, Hanojská 4, 040 13 Košice - Sídlisko Ťahanovce, IČO: 34374973","75,00 € s DPH",22.09.2022,22.09.2022,platná, 840/2022,dodávka a montáž digitálneho telefónneho prístroja,,"dodávateľ: Ben Tel, s. r. o., Hanojská 4, 040 13 Košice - Sídlisko Ťahanovce, IČO: 46506802","180,00 € s DPH",22.09.2022,22.09.2022,platná, 841/2022,výroba a montáž vertikálnych žalúzií,,"dodávateľ: D.S. Group, s. r. o., Sokoľ 841, 044 31 Sokoľ, IČO: 48208744","355,00 € s DPH",22.09.2022,22.09.2022,platná, 842/2022,servis toaletnej kabíny,,"dodávateľ: TOI TOI & DIXI, s. r. o., Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava, IČO: 36383074","66,00 € s DPH",22.09.2022,22.09.2022,platná, 843/2022,architektonická zastavovacia štúdia,,"dodávateľ: JEGON, s. r. o., Š. Kukuru 12, 071 01 Michalovce, IČO: 36200336","11 844,00 € s DPH",22.09.2022,22.09.2022,platná, 837/2022,výroba a dodanie tabúľ s potlačou,,"dodávateľ: BEREN ATELIER, s. r. o., Tranovského 1, 040 01 Košice, IČO: 36186074","212,16 € s DPH",20.09.2022,21.09.2022,platná, 835/2022,spotreba energetických médií 8/2022,,"dodávateľ: Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice - mestská časť Juh, IČO: 00606707","8 329,51 € s DPH",19.09.2022,20.09.2022,platná, 836/2022,mesačná kontrola EPS 9/2022,,"dodávateľ: ELKO SERVIS, s. r. o., Šoltésovej 7, 040 01 Košice, IČO: 46216707","19,92 € s DPH",19.09.2022,20.09.2022,platná, 829/2022,elektrina 8/2022,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","-50,52 € s DPH",19.09.2022,19.09.2022,platná, 830/2022,kosenie trávnatej plochy,,"dodávateľ: FALCO EXCLUSIVE, s. r. o., Národná trieda 71, 040 01 Košice, IČO: 46866272","267,48 € s DPH",19.09.2022,19.09.2022,platná, 831/2022,dodávka a montáž dopravných značiek,,"dodávateľ: Selep, s. r. o., Beniakovce 2, 044 42 Beniakovce, IČO: 52246540","220,80 € s DPH",19.09.2022,19.09.2022,platná, 832/2022,elektroinštalačný materiál,,"dodávateľ: PROFI - STAR, s. r. o., Kavečianska cesta 8/A, 040 01 Košice, IČO: 46258060","870,64 € s DPH",19.09.2022,19.09.2022,platná, 833/2022,prenájom rohoží,,"dodávateľ: Lindström, s. r. o., Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava, IČO: 42093937","325,67 € s DPH",19.09.2022,19.09.2022,platná, 834/2022,servis toaletnej kabíny,,"dodávateľ: TOI TOI & DIXI, s. r. o., Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava, IČO: 36383074","66,00 € s DPH",19.09.2022,19.09.2022,platná, 820/2022,teplo 8/2022,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","528,26 € s DPH",14.09.2022,14.09.2022,platná, 821/2022,teplo 8/2022,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","442,50 € s DPH",14.09.2022,14.09.2022,platná, 822/2022,teplo 8/2022,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","4 723,39 € s DPH",14.09.2022,14.09.2022,platná, 823/2022,teplo 8/2022,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","2 408,32 € s DPH",14.09.2022,14.09.2022,platná, 824/2022,teplo 8/2022,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","356,88 € s DPH",14.09.2022,14.09.2022,platná, 825/2022,teplo 8/2022,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","2 480,48 € s DPH",14.09.2022,14.09.2022,platná, 826/2022,teplo 8/2022,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 42093937","646,13 € s DPH",14.09.2022,14.09.2022,platná, 827/2022,teplo 8/2022,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","2 588,11 € s DPH",14.09.2022,14.09.2022,platná, 828/2022,právne služby,,"dodávateľ: doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s. r. o., Hlavná 111/25, 040 01 Košice, IČO: 52651258","408,42 € s DPH",14.09.2022,14.09.2022,platná, 815/2022,teplo 8/2022,,"dodávateľ: Tepelné hospodárstvo Moldava, a. s., ul. Čs. armády 34, 045 01 Moldava nad Bodvou, IČO: 36173061","696,68 € s DPH",13.09.2022,13.09.2022,platná, 816/2022,výkon funkcie požiarneho technika 8/2022,,"dodávateľ: Ing. Gabriel Szabó Bartko, Východná 43, 044 71 Čečejovce, IČO: 32706456","350,00 € s DPH",13.09.2022,13.09.2022,platná, 817/2022,VKK-jazdný výkon + zhrom. tried.odpad,,"dodávateľ: KOSIT, a. s., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 36205214","148,22 € s DPH",13.09.2022,13.09.2022,platná, 818/2022,jazdný výkon + nájom VKK,,"dodávateľ: KOSIT EAST, s. r. o., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 50273884","211,10 € s DPH",13.09.2022,13.09.2022,platná, 819/2022,zhrom. triedený odpad,,"dodávateľ: KOSIT, a. s., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 36205214","122,69 € s DPH",13.09.2022,13.09.2022,platná, 801/2022,elektrina 08/2022,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","557,57 € s DPH",09.09.2022,12.09.2022,platná, 802/2022,elektrina 08/2022,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","1 469,90 € s DPH",09.09.2022,12.09.2022,platná, 803/2022,elektrina 08/2022,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","553,03 € s DPH",09.09.2022,12.09.2022,platná, 804/2022,elektrina 08/2022,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","71,76 € s DPH",09.09.2022,12.09.2022,platná, 805/2022,elektrina 08/2022,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","153,53 € s DPH",09.09.2022,12.09.2022,platná, 806/2022,elektrina 08/2022,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","29 735,27 € s DPH",09.09.2022,12.09.2022,platná, 807/2022,elektrina 08/2022,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","15 618,77 € s DPH",09.09.2022,12.09.2022,platná, 808/2022,elektrina 08/2022,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","7 000,49 € s DPH",09.09.2022,12.09.2022,platná, 809/2022,kontajner - nájom,,"dodávateľ: FÚRA, s. r. o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce, IČO: 36211451","27,90 € s DPH",12.09.2022,12.09.2022,platná, 9001539586,úver a P.O.Box,,"dodávateľ: Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124","54,80 € s DPH",12.09.2022,12.09.2022,platná, 811/2022,náklady na služby,,"dodávateľ: Stredná odborná škola Informačných technológií, Ostrovského 1, 040 01 Košice, IČO: 00893331","5 466,00 € s DPH",12.09.2022,12.09.2022,platná, 812/2022,oprava plynového kotla,,"dodávateľ: MUROSERVIS, s. r. o., Omská 1, 040 01 Košice, IČO: 36588555","1 620,00 € s DPH",12.09.2022,12.09.2022,platná, 813/2022,odkanalizovanie spevnených plôch,,"dodávateľ: SOLMEA, s. r. o., Bačíkova 7, 040 04 Košice - Staré mesto, IČO: 47179554","963,00 € s DPH",12.09.2022,12.09.2022,platná, 814/2022,inzerát,,"dodávateľ: Petit Press, a. s., divízia Východ, o. z., Letná 47, 040 01 Košice, IČO: 35790253","22,39 € s DPH",12.09.2022,12.09.2022,platná, 792/2022,teplo 8/2022,,"dodávateľ: MH Teplárenský holding, a.s., Turbínova 3, 831 04 Bratislava, IČO: 36211541","67,28 € s DPH",07.09.2022,08.09.2022,platná, 793/2022,teplo 8/2022,,"dodávateľ: MH Teplárenský holding, a.s., Turbínova 3, 831 04 Bratislava, IČO: 36211541","441,66 € s DPH",07.09.2022,08.09.2022,platná, 794/2022,teplo 8/2022,,"dodávateľ: MH Teplárenský holding, a.s., Turbínova 3, 831 04 Bratislava, IČO: 36211541","3 915,78 € s DPH",07.09.2022,08.09.2022,platná, 795/2022,vodárenské práce a dodávka obehového čerpadla,,"dodávateľ: Martin Kuzma, Bernolákova 743/2, 073 01 Sobrance, IČO: 34833625","414,00 € s DPH",07.09.2022,08.09.2022,platná, 796/2022,vodné-stočné 8/2022,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","699,23 € s DPH",08.09.2022,08.09.2022,platná, 797/2022,služby 8/2022,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","936,00 € s DPH",08.09.2022,08.09.2022,platná, 798/2022,inzerát,,"dodávateľ: Petit Press, a. s., divízia Východ, o. z., Letná 47, 040 01 Košice, IČO: 35790253","27,49 € s DPH",08.09.2022,08.09.2022,platná, 799/2022,statický posudok,,"dodávateľ: Ing. Peter Lúčanský - STATIK-Projektová kancelária, Turgenevova 6, 040 01 Košice, IČO: 14383837","120,00 € s DPH",08.09.2022,08.09.2022,platná, 800/2022,teplo 8/2022,,"dodávateľ: Bytový podnik mesta Košice, s. r. o., Južné nábrežie 13, 042 19 Košice, IČO: 44518684","1 380,64 € s DPH",08.09.2022,08.09.2022,platná, 789/2022,obedy-Inovce,,"dodávateľ: Pestucci, s. r. o., Nad Laborcom 1769/4, 07101 Michalovce, IČO: 47691221","2 236,00 € s DPH",07.09.2022,07.09.2022,platná, 790/2022,výkon servisnej činnosti na technologických zariadeniach výmenníkovej stanice 8/2022,,"dodávateľ: Ing. Ivan Hrbáľ, Bukurešťská 16, 040 13 Košice - Sídlisko Ťahanovce, IČO: 37523406","120,00 € s DPH",07.09.2022,07.09.2022,platná, 791/2022,internet 8/2022,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","131,41 € s DPH",07.09.2022,07.09.2022,platná, 754/2022,dodávka a montáž EZS s pripojením na PCO,,"dodávateľ: Ing. Peter Lemesányi - ipl, Európska trieda 11, 040 13 Košice, IČO: 37523881","8 547,36 € s DPH",30.08.2022,06.09.2022,platná, 755/2022,elektroinštalačný materiál,,"dodávateľ: PROFI - STAR, s. r. o., Kavečianska cesta 8/A, 040 01 Košice, IČO: 46258060","268,25 € s DPH",05.09.2022,06.09.2022,platná, 756/2022,vodoinštalačný materiál,,"dodávateľ: Ing. Erik Fürstenzeller - STERAD, Jazerná 1, 040 12 Košice, IČO: 52133923","581,29 € s DPH",05.09.2022,06.09.2022,platná, 757/2022,toaletná kabína-prenájom a servis,,"dodávateľ: TOI TOI & DIXI, s. r. o., Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava, IČO: 36383074","264,00 € s DPH",05.09.2022,06.09.2022,platná, 758/2022,"servisné práce, programovanie",,"dodávateľ: Peter Benedik - BenTel, Hanojská 4, 040 13 Košice - Sídlisko Ťahanovce, IČO: 34374973","30,00 € s DPH",05.09.2022,06.09.2022,platná, 759/2022,"servisné práce, programovanie",,"dodávateľ: Peter Benedik - BenTel, Hanojská 4, 040 13 Košice - Sídlisko Ťahanovce, IČO: 34374973","45,00 € s DPH",05.09.2022,06.09.2022,platná, 760/2022,plyn 9/2022,,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","1 685,00 € s DPH",05.09.2022,06.09.2022,platná, 761/2022,výkon zodpovednej osoby 9/2022,,"dodávateľ: osobnyudaj.sk, s. r. o., DUETT Business Residence, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice - mestská časť Staré mesto, IČO: 50528041","84,00 € s DPH",05.09.2022,06.09.2022,platná, 762/2022,čistiace prostriedky,,"dodávateľ: KAMIKO - HYGIENE, s. r. o., Kremnička 5, 974 03 Banská Bystrica, IČO: 45965340","72,84 € s DPH",05.09.2022,06.09.2022,platná, 763/2022,vodné-stočné,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","1 855,97 € s DPH",05.09.2022,06.09.2022,platná, 764/2022,servisné práce,,"dodávateľ: RADIX, spol. s r. o., Za mostom 12, 040 18 Košice, IČO: 31700462","12,00 € s DPH",05.09.2022,06.09.2022,platná, 765/2022,elektrina 9/2022,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","27,00 € s DPH",05.09.2022,06.09.2022,platná, 766/2022,elektrina 9/2022,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","43,00 € s DPH",05.09.2022,06.09.2022,platná, 767/2022,elektrina 9/2022,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","129,00 € s DPH",05.09.2022,06.09.2022,platná, 768/2022,upratovanie 8/2022,,"dodávateľ: BUZGÓ registrovaný sociálny podnik, s. r. o., Krásnohorská Dlhá Lúka 165, 049 45 Krásnohorská Dlhá Lúka, IČO: 52366456","19 571,90 € s DPH",05.09.2022,06.09.2022,platná, 769/2022,doprava,,"dodávateľ: TOI TOI & DIXI, s. r. o., Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava, IČO: 36383074","74,40 € s DPH",05.09.2022,06.09.2022,platná, 770/2022,služby 9/2022,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a. s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 46782532","2 205,06 € s DPH",05.09.2022,06.09.2022,platná, 771/2022,služby 9/2022,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a. s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 46782532","2 292,90 € s DPH",05.09.2022,06.09.2022,platná, 772/2022,služby 8/2022,,"dodávateľ: Milan Stribula - MISTRAL, Floriánska 1, 040 01 Košice - Staré mesto, IČO: 41037821","1 496,45 € s DPH",05.09.2022,06.09.2022,platná, 773/2022,vyklčovanie a pokosenie pozemku,,"dodávateľ: Roman Hiriak, Tomášikova 16, 080 01 Prešov, IČO: 50504657","3 459,60 € s DPH",05.09.2022,06.09.2022,platná, 774/2022,služby 8/2022,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","175,90 € s DPH",05.09.2022,06.09.2022,platná, 775/2022,služby 8/2022,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","165,98 € s DPH",05.09.2022,06.09.2022,platná, 776/2022,služby 8/2022,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","118,85 € s DPH",05.09.2022,06.09.2022,platná, 777/2022,služby 8/2022,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","129,41 € s DPH",05.09.2022,06.09.2022,platná, 778/2022,služby 8/2022,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","124,85 € s DPH",05.09.2022,06.09.2022,platná, 779/2022,vykonanie základného servisu v paušále podľa zmluvy,,"dodávateľ: KONE, s. r. o., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava, IČO: 31359884","98,09 € s DPH",05.09.2022,06.09.2022,platná, 780/2022,vykonanie základného servisu v paušále podľa zmluvy,,"dodávateľ: KONE, s. r. o., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava, IČO: 31359884","217,68 € s DPH",05.09.2022,06.09.2022,platná, 781/2022,stravné lístky-opravná faktúra,,"dodávateľ: Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 16529/23D, 821 01Bratislava, IČO: 53528654","-193,50 € s DPH",05.09.2022,06.09.2022,platná, 782/2022,stravné lístky,,"dodávateľ: Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 16529/23D, 821 01Bratislava, IČO: 53528654","2 974,51 € s DPH",05.09.2022,06.09.2022,platná, 783/2022,služby 8/2022,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","1,24 € s DPH",06.09.2022,06.09.2022,platná, 784/2022,služby 8/2022,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","123,65 € s DPH",06.09.2022,06.09.2022,platná, 785/2022,internet 8/2022,,"dodávateľ: ANTIK Telecom, s. r. o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","29,63 € s DPH",06.09.2022,06.09.2022,platná, 786/2022,separovaný odpad + služby,,"dodávateľ: KOSIT, a. s., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 36205214","136,44 € s DPH",06.09.2022,06.09.2022,platná, 787/2022,monitorovanie objektov elektronickým zabezpečovacím systémom,,"dodávateľ: G1 MONITOR, s. r. o., Jesenského 12, 040 01 Košice, IČO: 31702333","792,00 € s DPH",06.09.2022,06.09.2022,platná, 788/2022,servisné práce MaR na VS,,"dodávateľ: SQS Košice, spol. s r. o., Zimná 90, 044 14 Čaňa, IČO: 36191493","238,99 € s DPH",06.09.2022,06.09.2022,platná, 752/2022,represívna deratizácia,,"dodávateľ: Daniel Repka, DERATEX-EKO, Pokroku 16, 040 11 Košice, IČO: 10689877","60,00 € s DPH",31.08.2022,31.08.2022,platná, 753/2022,kontrola EPS 08/2022,,"dodávateľ: ELKO SERVIS s.r.o., Šoltésovej 7, 040 01 Košice, IČO: 46216707","19,92 € s DPH",31.08.2022,31.08.2022,platná, 751/2022,odvoz a zneškodnenie odpadu z VKK,,"dodávateľ: FÚRA, s. r. o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce, IČO: 36211451","271,04 € s DPH",25.08.2022,25.08.2022,platná, 746/2022,štvrťročná kontrola na zariadení EPS a HSP,,"dodávateľ: IT alarm, s. r. o., Hroncova 1, 040 01 Košice, IČO: 35926252","343,63 € s DPH",23.08.2022,24.08.2022,platná, 747/2022,mesačná kontrolná činnosť na zariadení EPS a HSP,,"dodávateľ: IT alarm, s. r. o., Hroncova 1, 040 01 Košice, IČO: 35926252","66,00 € s DPH",23.08.2022,24.08.2022,platná, 749/2022,vodné-stočné,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460",,24.08.2022,24.08.2022,platná, 744/2022,výroba a montáž mreže,,"dodávateľ: Hajman.eu, s. r. o., Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 06534937","930,00 € s DPH",22.08.2022,23.08.2022,platná, 745/2022,čistiace prostriedky a upratovacie náradie,,"dodávateľ: ADLERR, s. r. o., Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava, IČO: 36710369","406,75 € s DPH",23.08.2022,23.08.2022,platná, 748/2022,vypracovanie projektovej dokumentácie,,"dodávateľ: Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o., Moldavská 8/A, 040 11 Košice, IČO: 36179345","576,00 € s DPH",23.08.2022,23.08.2022,platná, 741/2022,prenájom rohoží,,"dodávateľ: Lindström, s. r. o., Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava, IČO: 42093937","325,67 € s DPH",18.08.2022,18.08.2022,platná, 734/2022,spotreba energetických médií 7/2022,,"dodávateľ: Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice - mestská časť Juh, IČO: 00606707","8 045,82 € s DPH",15.08.2022,17.08.2022,platná, 735/2022,elektroinštalačný materiál,,"dodávateľ: PROFI - STAR, s. r. o., Kavečianska cesta 8/A, 040 01 Košice, IČO: 46258060","168,91 € s DPH",16.08.2022,17.08.2022,platná, 736/2022,servis tlačiarne,,"dodávateľ: RAMcom, s.r.o., Poštová 14, 040 01 Košice, IČO: 43889395","78,00 € s DPH",16.08.2022,17.08.2022,platná, 737/2022,servisné práce MaR na VS,,"dodávateľ: SQS Košice, spol. s r. o., Zimná 90, 044 14 Čaňa, IČO: 36191493","238,99 € s DPH",16.08.2022,17.08.2022,platná, 738/2022,oprava kávovaru,,"dodávateľ: Ing. Ľubor Kolesár KUBIS, Česká 13, 040 01 Košice, IČO: 41036867","43,50 € s DPH",17.08.2022,17.08.2022,platná, 739/2022,"upratovací vozík, vedrá, chrom. konštrukcia, žmýkací lis, vanička, držiak smeti",,"dodávateľ: EXACT Invest, s. r. o., Ďurgalova 2, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 51119838","125,88 € s DPH",17.08.2022,17.08.2022,platná, 740/2022,DRAK encyklopédia mzdového účtovníctva,,"dodávateľ: MzdyServis, s. r. o., Fraňa Mojtu 16, 949 01 Nitra, IČO: 34124705","78,72 € s DPH",17.08.2022,17.08.2022,platná, 724/2022,teplo 7/2022,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","528,26 € s DPH",11.08.2022,12.08.2022,platná, 725/2022,teplo 7/2022,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","441,07 € s DPH",11.08.2022,12.08.2022,platná, 726/2022,teplo 7/2022,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","4 598,70 € s DPH",11.08.2022,12.08.2022,platná, 727/2022,teplo 7/2022,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","2 421,66 € s DPH",11.08.2022,12.08.2022,platná, 728/2022,teplo 7/2022,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","325,88 € s DPH",11.08.2022,12.08.2022,platná, 729/2022,teplo 7/2022,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","2 439,91 € s DPH",11.08.2022,12.08.2022,platná, 730/2022,teplo 7/2022,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","652,31 € s DPH",11.08.2022,12.08.2022,platná, 731/2022,teplo 7/2022,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","2 588,11 € s DPH",11.08.2022,12.08.2022,platná, 732/2022,odpad 7/2022,,"dodávateľ: KOSIT, a. s., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 36205214","171,07 € s DPH",12.08.2022,12.08.2022,platná, 733/2022,VKK jazdný výkon+zhrom. tried. odpadu,,"dodávateľ: KOSIT, a. s., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 36205214","167,42 € s DPH",12.08.2022,12.08.2022,platná, 719/2022,stavebné práce,,"dodávateľ: SONDIS, s. r. o., Jesenského 31, 080 01 Prešov, IČO: 36747602","97 052,21 € s DPH",09.08.2022,10.08.2022,platná, 720/2022,dezinsekcia priestorov,,"dodávateľ: Daniel Repka - DERATEX-EKO, Pokroku 16, 040 11 Košice, IČO: 10689877","480,00 € s DPH",10.08.2022,10.08.2022,platná, 721/2022,poštové služby,,"dodávateľ: Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124","63,10 € s DPH",10.08.2022,10.08.2022,platná, 722/2022,fyzické stráženie objektu,,"dodávateľ: G1 MONITOR, s. r. o., Jesenského 12, 040 01 Košice, IČO: 31702333","139,69 € s DPH",10.08.2022,10.08.2022,platná, 723/2022,VKK nájom+jazdný výkon,,"dodávateľ: KOSIT EAST, s. r. o., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 50273884","211,10 € s DPH",10.08.2022,10.08.2022,platná, 711/2022,maľovanie spoločných priestorov,,"dodávateľ: V.K.N club, s. r. o., Rastislavova 4, 040 01 Košice - mestská časť Juh, IČO: 52305732","43 087,74 € s DPH",09.08.2022,09.08.2022,platná, 713/2022,obedy-Inovce,,"dodávateľ: Pestucci, s. r. o., Nad Laborcom 1769/4, 07101 Michalovce, IČO: 47691221","2 646,80 € s DPH",08.08.2022,09.08.2022,platná, 714/2022,teplo 7/2022,,"dodávateľ: MH Teplárenský holding, a.s., Turbínova 3, 831 04 Bratislava, IČO: 36211541","67,28 € s DPH",09.08.2022,09.08.2022,platná, 715/2022,teplo 7/2022,,"dodávateľ: MH Teplárenský holding, a.s., Turbínova 3, 831 04 Bratislava, IČO: 36211541","408,62 € s DPH",09.08.2022,09.08.2022,platná, 716/2022,teplo 7/2022,,"dodávateľ: MH Teplárenský holding, a.s., Turbínova 3, 831 04 Bratislava, IČO: 36211541","3 772,58 € s DPH",09.08.2022,09.08.2022,platná, 717/2022,Teplo 7/2022,,"dodávateľ: Tepelné hospodárstvo Moldava, a. s., ul. Čs. armády 34, 045 01 Moldava nad Bodvou, IČO: 36173061","750,08 € s DPH",09.08.2022,09.08.2022,platná, 718/2022,právne služby,,"dodávateľ: doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s. r. o., Hlavná 111/25, 040 01 Košice, IČO: 52651258","206,40 € s DPH",09.08.2022,09.08.2022,platná, 699/2022,stravné lístky,,"dodávateľ: Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 16529/23D, 821 01Bratislava, IČO: 53528654","1 979,01 € s DPH",05.08.2022,08.08.2022,platná, 700/2022,elektrina 07/2022,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","5 217,61 € s DPH",05.08.2022,08.08.2022,platná, 701/2022,elektrina 07/2022,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","11 817,72 € s DPH",05.08.2022,08.08.2022,platná, 702/2022,elektrina 07/2022,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","21 749,30 € s DPH",05.08.2022,08.08.2022,platná, 703/2022,elektrina 07/2022,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","69,74 € s DPH",05.08.2022,08.08.2022,platná, 704/2022,elektrina 07/2022,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","1 189,79 € s DPH",05.08.2022,08.08.2022,platná, 705/2022,elektrina 07/2022,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","125,76 € s DPH",05.08.2022,08.08.2022,platná, 706/2022,elektrina 07/2022,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","455,48 € s DPH",05.08.2022,08.08.2022,platná, 707/2022,elektrina 07/2022,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","488,71 € s DPH",05.08.2022,08.08.2022,platná, 708/2022,služby za 07/2022,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","124,14 € s DPH",08.08.2022,08.08.2022,platná, 709/2022,služby za 07/2022,,"dodávateľ: Bytový podnik mesta Košice, s. r. o., Južné nábrežie 13, 042 19 Košice, IČO: 44518684","1 371,32 € s DPH",08.08.2022,08.08.2022,platná, 710/2022,prenájom kontajnera,,"dodávateľ: FÚRA, s. r. o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce, IČO: 36211451","24,30 € s DPH",08.08.2022,08.08.2022,platná, 712/2022,elektrina 07/2022,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","413,89 € s DPH",08.08.2022,08.08.2022,platná, 688/2022,služby za 07/2022,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","104,87 € s DPH",05.08.2022,05.08.2022,platná, 689/2022,služby za 07/2022,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","182,50 € s DPH",05.08.2022,05.08.2022,platná, 690/2022,služby za 07/2022,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","118,44 € s DPH",05.08.2022,05.08.2022,platná, 691/2022,služby za 07/2022,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","124,73 € s DPH",05.08.2022,05.08.2022,platná, 692/2022,služby za 07/2022,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","128,57 € s DPH",05.08.2022,05.08.2022,platná, 693/2022,služby za 07/2022,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","179,30 € s DPH",05.08.2022,05.08.2022,platná, 694/2022,služby za 07/2022,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","936,00 € s DPH",05.08.2022,05.08.2022,platná, 695/2022,servis na výmenníkovej stanici,,"dodávateľ: Ing. Ivan Hrbáľ, Bukurešťská 16, 040 13 Košice - Sídlisko Ťahanovce, IČO: 37523406","120,00 € s DPH",05.08.2022,05.08.2022,platná, 696/2022,monitorovanie objektov EZS,,"dodávateľ: G1 MONITOR, s. r. o., Jesenského 12, 040 01 Košice, IČO: 31702333","768,00 € s DPH",05.08.2022,05.08.2022,platná, 697/2022,vodné stočné,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","699,23 € s DPH",05.08.2022,05.08.2022,platná, 698/2022,vodné stočné,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","446,58 € s DPH",05.08.2022,05.08.2022,platná, 683/2022,internet 07/2022,,"dodávateľ: ANTIK Telecom, s. r. o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","29,63 € s DPH",04.08.2022,04.08.2022,platná, 684/2022,služby za 08/2022,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a. s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 46782532","2 205,06 € s DPH",03.08.2022,04.08.2022,platná, 685/2022,služby za 08/2022,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a. s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 46782532","2 292,90 € s DPH",03.08.2022,04.08.2022,platná, 686/2022,servis výťahu 07/2022,,"dodávateľ: KONE, s. r. o., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava, IČO: 31359884","217,68 € s DPH",04.08.2022,04.08.2022,platná, 687/2022,inzerát,,"dodávateľ: Petit Press, a. s., divízia Východ, o. z., Letná 47, 040 01 Košice, IČO: 35790253","24,95 € s DPH",04.08.2022,04.08.2022,platná, 666/2022,elektro materiál,,"dodávateľ: PROFI - STAR, s. r. o., Kavečianska cesta 8/A, 040 01 Košice, IČO: 46258060","122,40 € s DPH",01.08.2022,03.08.2022,platná, 667/2022,sanitárny materiál,,"dodávateľ: Ing. Erik Fürstenzeller - STERAD, Jazerná 1, 040 12 Košice, IČO: 42093937","348,45 € s DPH",01.08.2022,03.08.2022,platná, 668/2022,služby za 07/2022,,"dodávateľ: Milan Stribula - MISTRAL, Floriánska 1, 040 01 Košice - Staré mesto, IČO: 41037821","1 496,45 € s DPH",01.08.2022,03.08.2022,platná, 669/2022,pokosenie vonkajších plôch,,"dodávateľ: euroboma, s. r. o., Zemplínska 22, 040 01 Košice, IČO: 50633287","180,00 € s DPH",01.08.2022,03.08.2022,platná, 670/2022,"orez stromov, manipulácia a spracovanie orezaných častí",,"dodávateľ: Hajman.eu, s. r. o., Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 06534937","295,00 € s DPH",01.08.2022,03.08.2022,platná, 671/2022,plyn za 08/2022,,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","1 685,00 € s DPH",01.08.2022,03.08.2022,platná, 672/2022,výkon zodpovednej osoby za 08/2022,,"dodávateľ: osobnyudaj.sk, s. r. o., DUETT Business Residence, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice - mestská časť Staré mesto, IČO: 50528041","84,00 € s DPH",01.08.2022,03.08.2022,platná, 673/2022,výkon funkcie technika PO za 07/2022,,"dodávateľ: Ing. Gabriel Szabó Bartko, Východná 43, 044 71 Čečejovce, IČO: 32706456","350,00 € s DPH",02.08.2022,03.08.2022,platná, 674/2022,upratovanie za 07/2022,,"dodávateľ: BUZGÓ registrovaný sociálny podnik, s. r. o., Krásnohorská Dlhá Lúka 165, 049 45 Krásnohorská Dlhá Lúka, IČO: 52366456","19 571,90 € s DPH",02.08.2022,03.08.2022,platná, 675/2022,upratovanie po vykonaní stavebných prác,,"dodávateľ: BUZGÓ registrovaný sociálny podnik, s. r. o., Krásnohorská Dlhá Lúka 165, 049 45 Krásnohorská Dlhá Lúka, IČO: 52366456","550,00 € s DPH",02.08.2022,03.08.2022,platná, 676/2022,palivo listnaté tvrdé,,"dodávateľ: LESY SR, s.p. OZ Vihorlat, Čemernianska 136, 093 03 Vranov nad Topľov, IČO: 36038351","909,60 € s DPH",02.08.2022,03.08.2022,platná, 677/2022,elektrina 08/2022,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","43,00 € s DPH",02.08.2022,03.08.2022,platná, 678/2022,elektrina 08/2022,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","27,00 € s DPH",02.08.2022,03.08.2022,platná, 679/2022,elektrina 08/2022,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","129,00 € s DPH",02.08.2022,03.08.2022,platná, 680/2022,elektrina 06-08/2022,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","430,00 € s DPH",03.08.2022,03.08.2022,platná, 681/2022,servis výťahu 07/2022,,"dodávateľ: KONE, s. r. o., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava, IČO: 31359884","98,09 € s DPH",03.08.2022,03.08.2022,platná, 682/2022,odpad,,"dodávateľ: KOSIT, a. s., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 36205214","136,44 € s DPH",03.08.2022,03.08.2022,platná, 660/2022,informačné tabule,,"dodávateľ: Xénia UJHELYIOVÁ - ARIES-reklamná agentúra, Jánošíkova 3, 040 01 Košice, IČO: 37299778","1 816,80 € s DPH",25.07.2022,29.07.2022,platná, 661/2022,"vodné, stočné",,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","10 281,52 € s DPH",29.07.2022,29.07.2022,platná, 662/2022,kosenie,,"dodávateľ: FALCO EXCLUSIVE s.r.o., Národná trieda 71, 040 01 Košice, IČO: 46866272","1 875,72 € s DPH",29.07.2022,29.07.2022,platná, 663/2022,elektroinštalačné práce,,"dodávateľ: ING. TOMŠIK VLADIMIR, Rosná 10, 040 01 Košice, IČO: 34860711","96,00 € s DPH",29.07.2022,29.07.2022,platná, 664/2022,parkovacia zábrana,,"dodávateľ: RPL Slovakia s.r.o., Mikovíniho 31/27, 040 11 Košice, IČO: 44875151","420,00 € s DPH",29.07.2022,29.07.2022,platná, 665/2022,inzerát,,"dodávateľ: Petit Press, a.s., divízia východ, o.z., Letná 47, 040 01 Košice, IČO: 35790253","24,95 € s DPH",29.07.2022,29.07.2022,platná, 659/2022,bezpečnostný orez stromov,,"dodávateľ: KOLNÍK VELES, s. r. o., Tatranská 5265/20, 080 01 Prešov, IČO: 54107016","580,00 € s DPH",25.07.2022,25.07.2022,platná, 656/2022,likvidácia dreveného nábytku,,"dodávateľ: FALCO EXCLUSIVE, s. r. o., Národná trieda 71, 040 01 Košice, IČO: 46866272","100,00 € s DPH",21.07.2022,22.07.2022,platná, 658/2022,použitie kamerového syst. a výkon mot. vozidla,,"dodávateľ: PROFI - KANAL, s. r. o., Južná trieda 82, 040 01 Košice, IČO: 44656068","98,40 € s DPH",22.07.2022,22.07.2022,platná, 657/2022,porez a uloženie drevnej hmoty,,"dodávateľ: AGRO - FOREST, s. r. o., Krivošťanská 388, 072 22 Strážske, IČO: 46111662","720,00 € s DPH",22.07.2022,22.07.2022,platná, 650/2022,vodné-stočné vyúčtovanie 15.7.-21.10.2021,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","-277,76 € s DPH",20.07.2022,21.07.2022,platná, 651/2022,vodné-stočné vyúčtovanie 10.4.-20.7.2021,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","-1 826,02 € s DPH",20.07.2022,21.07.2022,platná, 652/2022,vodné-stočné 14.1.-13.7.2022,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","441,41 € s DPH",20.07.2022,21.07.2022,platná, 653/2022,prenájom rohoží,,"dodávateľ: Lindström, s. r. o., Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava, IČO: 42093937","326,26 € s DPH",21.07.2022,21.07.2022,platná, 654/2022,servisné práce MaR na VS 6/2022,,"dodávateľ: SQS Košice, spol. s r. o., Zimná 90, 044 14 Čaňa, IČO: 20220050","238,99 € s DPH",21.07.2022,21.07.2022,platná, 655/2022,odvoz a zneškodnenie odpadu z VKK 7/2022,,"dodávateľ: FÚRA, s. r. o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce, IČO: 36211451","679,96 € s DPH",21.07.2022,21.07.2022,platná, 642/2022,elektrina 1.6.-11.7.2022,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","430,43 € s DPH",18.07.2022,19.07.2022,platná, 643/2022,elektroinštalačný materiál,,"dodávateľ: PROFI - STAR, s. r. o., Kavečianska cesta 8/A, 040 01 Košice, IČO: 46258060","437,57 € s DPH",18.07.2022,19.07.2022,platná, 644/2022,VKK jazdný výkon+triedený odpad,,"dodávateľ: KOSIT, a. s., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 36205214","119,81 € s DPH",18.07.2022,19.07.2022,platná, 645/2022,triedený odpad,,"dodávateľ: KOSIT, a. s., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 36205214","124,42 € s DPH",18.07.2022,19.07.2022,platná, 646/2022,strojové čistenie podlahových plôch,,"dodávateľ: LUX FACILITY Management s.r.o., Prešovská cesta 31, 040 01 Košice, IČO: 36579769","297,83 € s DPH",18.07.2022,19.07.2022,platná, 647/2022,energetické média za 6/2022,,"dodávateľ: Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice - mestská časť Juh, IČO: 00606707","8 618,62 € s DPH",19.07.2022,19.07.2022,platná, 648/2022,vodné-stočné,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","732,35 € s DPH",19.07.2022,19.07.2022,platná, 649/2022,mesačná a štvrťročná kontrola EPS 7/2022,,"dodávateľ: ELKO SERVIS, s. r. o., Šoltésovej 7, 040 01 Košice, IČO: 46216707","68,92 € s DPH",19.07.2022,19.07.2022,platná, 631/2022,teplo 6/2022,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","2 588,11 € s DPH",14.07.2022,15.07.2022,platná, 632/2022,teplo 6/2022,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","660,84 € s DPH",14.07.2022,15.07.2022,platná, 633/2022,teplo 6/2022,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","2 466,13 € s DPH",14.07.2022,15.07.2022,platná, 634/2022,teplo 6/2022,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","325,36 € s DPH",14.07.2022,15.07.2022,platná, 635/2022,teplo 6/2022,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","2 500,66 € s DPH",14.07.2022,15.07.2022,platná, 636/2022,teplo 6/2022,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","4 697,48 € s DPH",14.07.2022,15.07.2022,platná, 637/2022,teplo 6/2022,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","441,76 € s DPH",14.07.2022,15.07.2022,platná, 638/2022,teplo 6/2022,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","528,26 € s DPH",14.07.2022,15.07.2022,platná, 639/2022,odvoz a likvidácia odpadu z areálu Turzov,,"dodávateľ: Technické služby mesta Gelnica, Hnilecká 2, 056 01 Gelnica, IČO: 00045969","255,20 € s DPH",14.07.2022,15.07.2022,platná, 640/2022,aplikácia VEMA 07-09/2022,,"dodávateľ: Solitea Slovensko, a. s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava, IČO: 36237337","182,28 € s DPH",15.07.2022,15.07.2022,platná, 641/2022,obedy-Inovce,,"dodávateľ: Pestucci, s. r. o., Nad Laborcom 4, 074 01 Michalovce, IČO: 47691221","5 480,80 € s DPH",15.07.2022,15.07.2022,platná, 628/2022,úprava ovladánia dvojkrídlovej brány,,"dodávateľ: ing. Peter Lemesányi - ipl, Európska trieda 11, 040 13 Košice, IČO: 37523881","1 095,00 € s DPH",13.07.2022,14.07.2022,platná, 629/2022,servis monitorovacieho systému,,"dodávateľ: ing. Peter Lemesányi - ipl, Európska trieda 11, 040 13 Košice, IČO: 37523881","187,20 € s DPH",13.07.2022,14.07.2022,platná, 630/2022,VKK nájom+jazdný výkon,,"dodávateľ: KOSIT EAST, s. r. o., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 50273884","258,90 € s DPH",13.07.2022,14.07.2022,platná, 625/2022,výkon servisnej činnosti 6/2022,,"dodávateľ: Ing. Ivan Hrbáľ, Bukurešťská 16, 040 13 Košice - Sídlisko Ťahanovce, IČO: 37523406","120,00 € s DPH",12.07.2022,13.07.2022,platná, 626/2022,poštové služby 6/2022,,"dodávateľ: Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124","69,10 € s DPH",12.07.2022,13.07.2022,platná, 627/2022,právne služby,,"dodávateľ: doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s. r. o., Hlavná 111/25, 040 01 Košice, IČO: 52651258","436,51 € s DPH",12.07.2022,13.07.2022,platná, 619/2022,údržba a servis výťahov Poliklinika Juh,,"dodávateľ: TUCHYŇA VÝŤAHY, s. r. o., Letná 27, 040 01 Košice, IČO: 45378398","546,12 € s DPH",12.07.2022,12.07.2022,platná, 620/2022,hasiaci prístroj vodný a práškový,,"dodávateľ: Vojtech Petrik, Východná 40, 044 71 Čečejovce, IČO: 30250412","75,60 € s DPH",12.07.2022,12.07.2022,platná, 621/2022,nájom kontajnera a zmesový komunálny odpad,,"dodávateľ: FÚRA, s. r. o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce, IČO: 36211451","24,00 € s DPH",12.07.2022,12.07.2022,platná, 622/2022,výkon funkcie technika požiarnej ochrany + bezpečnostné tabuľky,,"dodávateľ: Ing. Gabriel Szabó Bartko, Východná 43, 044 71 Čečejovce, IČO: 32706456","404,60 € s DPH",12.07.2022,12.07.2022,platná, 623/2022,"servisné práce, programovanie, prekládka klapky+paralelky",,"dodávateľ: Peter Benedik - BenTel, Hanojská 4, 040 13 Košice - Sídlisko Ťahanovce, IČO: 34374973","60,00 € s DPH",11.07.2022,12.07.2022,platná, 624/2022,"servisné práce, programovanie, úprava slaboprúd. rozvodov, kontrola digitálneho prístroja a ISDN liniek",,"dodávateľ: Peter Benedik - BenTel, Hanojská 4, 040 13 Košice - Sídlisko Ťahanovce, IČO: 34374973","65,00 € s DPH",11.07.2022,12.07.2022,platná, 601/2022,elektrina 2022,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","949,84 € s DPH",11.07.2022,11.07.2022,platná, 602/2022,elektrina 06/2022,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","-51,10 € s DPH",11.07.2022,11.07.2022,platná, 603/2022,elektrina 06/2022,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","588,83 € s DPH",11.07.2022,11.07.2022,platná, 604/2022,elektrina 06/2022,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","82,02 € s DPH",11.07.2022,11.07.2022,platná, 605/2022,elektrina 06/2022,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","349,25 € s DPH",11.07.2022,11.07.2022,platná, 606/2022,elektrina 06/2022,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","5 378,60 € s DPH",11.07.2022,11.07.2022,platná, 607/2022,elektrina 06/2022,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","2 499,80 € s DPH",11.07.2022,11.07.2022,platná, 608/2022,elektrina 06/2022,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","8 853,89 € s DPH",11.07.2022,11.07.2022,platná, 609/2022,odvoz konárov z lipy,,"dodávateľ: FALCO EXCLUSIVE, s. r. o., Národná trieda 71, 040 01 Košice, IČO: 46866272","100,00 € s DPH",11.07.2022,11.07.2022,platná, 610/2022,teplo 06/2022,,"dodávateľ: Tepelné hospodárstvo Moldava, a. s., ul. Čs. armády 34, 045 01 Moldava nad Bodvou, IČO: 36173061","743,69 € s DPH",11.07.2022,11.07.2022,platná, 611/2022,lokálna oprava dlažby,,"dodávateľ: FALCO EXCLUSIVE, s. r. o., Národná trieda 71, 040 01 Košice, IČO: 46866272","551,50 € s DPH",11.07.2022,11.07.2022,platná, 612/2022,demontáž a montáž podlahy,,"dodávateľ: FALCO EXCLUSIVE, s. r. o., Národná trieda 71, 040 01 Košice, IČO: 46866272","1 432,00 € s DPH",11.07.2022,11.07.2022,platná, 613/2022,teplo 06/2022,,"dodávateľ: Bytový podnik mesta Košice, s. r. o., Južné nábrežie 13, 042 19 Košice, IČO: 44518684","1 408,19 € s DPH",11.07.2022,11.07.2022,platná, 614/2022,vodné stočné 04-06/2022,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","236,64 € s DPH",11.07.2022,11.07.2022,platná, 615/2022,vodné stočné 06/2022,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","676,67 € s DPH",11.07.2022,11.07.2022,platná, 616/2022,voda z PO 03-06/2022,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","95,05 € s DPH",11.07.2022,11.07.2022,platná, 617/2022,mesačná kontrola EPS,,"dodávateľ: ELKO SERVIS, s. r. o., Šoltésovej 7, 040 01 Košice, IČO: 46216707","19,92 € s DPH",11.07.2022,11.07.2022,platná, 618/2022,čistenie kanalizácie frézovacím a vysokotlakovým zariadením,,"dodávateľ: Tibor Illéš, Lomnická 13, 040 01 Košice, IČO: 10686258","300,00 € s DPH",11.07.2022,11.07.2022,platná, 596/2022,teplo za 06/2022,,"dodávateľ: MH Teplárenský holding, a.s., Turbínova 3, 831 04 Bratislava, IČO: 36211541","-524,41 € s DPH",08.07.2022,08.07.2022,platná, 597/2022,teplo 06/2022,,"dodávateľ: MH Teplárenský holding, a.s., Turbínova 3, 831 04 Bratislava, IČO: 36211541","-129,32 € s DPH",08.07.2022,08.07.2022,platná, 598/2022,teplo za 06/2022,,"dodávateľ: MH Teplárenský holding, a.s., Turbínova 3, 831 04 Bratislava, IČO: 36211541","7,28 € s DPH",08.07.2022,08.07.2022,platná, 599/2022,oprava a oplechovanie komínov,,"dodávateľ: Hajman.eu, s. r. o., Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 06534937","3 000,00 € s DPH",08.07.2022,08.07.2022,platná, 600/2022,odvoz odpadu,,"dodávateľ: KOSIT, a. s., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 36205214","136,44 € s DPH",08.07.2022,08.07.2022,platná, 578/2022,maliarske práce,,"dodávateľ: Slavomír Rusnák, Ťahanovská 2421/3, 040 13 Košice - Ťahanovce, IČO: 45360545","530,00 € s DPH",06.07.2022,07.07.2022,platná, 579/2022,"demontáž nefunkčných topných telies, plynového potrubia, vzduchového potrubia, montáž ventilov, zváračské práce",,"dodávateľ: Slavomír Rusnák, Ťahanovská 2421/3, 040 13 Košice - Ťahanovce, IČO: 45360545","790,00 € s DPH",06.07.2022,07.07.2022,platná, 580/2022,servis za 06/2022,,"dodávateľ: KONE, s. r. o., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava, IČO: 31359884","98,09 € s DPH",06.07.2022,07.07.2022,platná, 581/2022,servis za 06/2022,,"dodávateľ: KONE, s. r. o., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava, IČO: 31359884","217,68 € s DPH",06.07.2022,07.07.2022,platná, 582/2022,elektrina 07/2022,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a. s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 46782532","2 205,06 € s DPH",06.07.2022,07.07.2022,platná, 583/2022,elektrina 07/2022,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a. s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 46782532","2 292,90 € s DPH",06.07.2022,07.07.2022,platná, 584/2022,internet 06/2022,,"dodávateľ: ANTIK Telecom, s. r. o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","29,63 € s DPH",06.07.2022,07.07.2022,platná, 585/2022,služby za 06/2022,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","104,87 € s DPH",06.07.2022,07.07.2022,platná, 586/2022,služby 06/2022,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","181,61 € s DPH",06.07.2022,07.07.2022,platná, 587/2022,služby 06/2022,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","165,86 € s DPH",06.07.2022,07.07.2022,platná, 588/2022,služby 06/2022,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","127,52 € s DPH",06.07.2022,07.07.2022,platná, 589/2022,služby 06/2022,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","131,92 € s DPH",06.07.2022,07.07.2022,platná, 590/2022,služby 06/2022,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","120,10 € s DPH",06.07.2022,07.07.2022,platná, 591/2022,upratovanie za 06/2022,,"dodávateľ: BUZGÓ registrovaný sociálny podnik, s. r. o., Krásnohorská Dlhá Lúka 165, 049 45 Krásnohorská Dlhá Lúka, IČO: 52366456","19 571,90 € s DPH",06.07.2022,07.07.2022,platná, 592/2022,služby 06/2022,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","117,97 € s DPH",06.07.2022,07.07.2022,platná, 593/2022,služby 06/2022,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","936,00 € s DPH",07.07.2022,07.07.2022,platná, 594/2022,monitorovanie EZS,,"dodávateľ: G1 MONITOR, s. r. o., Jesenského 12, 040 01 Košice, IČO: 31702333","864,00 € s DPH",07.07.2022,07.07.2022,platná, 595/2022,oprava počítača,,"dodávateľ: RAMcom, s.r.o., Poštová 14, 040 01 Košice, IČO: 43889395","122,18 € s DPH",07.07.2022,07.07.2022,platná, 573/2022,elektrina 07/2022,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","43,00 € s DPH",01.07.2022,04.07.2022,platná, 574/2022,elektrina 07/2022,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","27,00 € s DPH",01.07.2022,04.07.2022,platná, 575/2022,elektrina 07/2022,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","129,00 € s DPH",01.07.2022,04.07.2022,platná, 576/2022,servis výťahov,,"dodávateľ: Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN, Bitúnková 971/8, 078 01 Sečovce, IČO: 47687908","1 081,92 € s DPH",04.07.2022,04.07.2022,platná, 577/2022,služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","-5,82 € s DPH",04.07.2022,04.07.2022,platná, 191/2022/SE,vypracovanie projektovej dokumentácie,,"dodávateľ: Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o., Moldavská 8/A, 040 11 Košice, IČO: 36179345","600,00 € s DPH",28.06.2022,01.07.2022,platná, 561/2022,výkon zodpovednej osoby 07/2022,,"dodávateľ: osobnyudaj.sk, s. r. o., DUETT Business Residence, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice - mestská časť Staré mesto, IČO: 50528041","84,00 € s DPH",01.07.2022,01.07.2022,platná, 562/2022,čistenie kanalizácie,,"dodávateľ: Tibor Illéš, Lomnická 13, 040 01 Košice, IČO: 10686258","60,00 € s DPH",01.07.2022,01.07.2022,platná, 563/2022,služby za 07/2022,,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","1 685,00 € s DPH",01.07.2022,01.07.2022,platná, 564/2022,služby za 06/2022,,"dodávateľ: Milan Stribula - MISTRAL, Floriánska 1, 040 01 Košice - Staré mesto, IČO: 41037821","1 496,45 € s DPH",01.07.2022,01.07.2022,platná, 565/2022,elektroinštalačný materiál,,"dodávateľ: PROFI - STAR, s. r. o., Kavečianska cesta 8/A, 040 01 Košice, IČO: 46258060","381,47 € s DPH",01.07.2022,01.07.2022,platná, 566/2022,vodárenský a sanitárny materiál,,"dodávateľ: Ing. Erik Fürstenzeller - STERAD, Jazerná 1, 040 12 Košice, IČO: 52133923","1 025,10 € s DPH",01.07.2022,01.07.2022,platná, 567/2022,vyčistenie pozemku od náletových drevín,,"dodávateľ: CORTES, s.r.o., Staré 1, 072 23 Staré, IČO: 53035526","690,00 € s DPH",29.06.2022,01.07.2022,platná, 568/2022,"žalúzie, zameranie, montáž, doprava",,"dodávateľ: D.S. Group, s. r. o., Sokoľ 841, 044 31 Sokoľ, IČO: 48208744","221,28 € s DPH",29.06.2022,01.07.2022,platná, 2201043,výmena elektroventila,,"dodávateľ: THERMOGAS PLUS s.r.o., Textilná 6, 040 12 Košice, IČO: 36194638","1 849,80 € s DPH",30.06.2022,01.07.2022,platná, 570/2022,stravné lístky,,"dodávateľ: Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 16529/23D, 821 01Bratislava, IČO: 53528654","2 158,92 € s DPH",30.06.2022,01.07.2022,platná, 571/2022,vodné - stočné,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","3 974,57 € s DPH",30.06.2022,01.07.2022,platná, 572/2022,oprava komínových telies,,"dodávateľ: FALCO EXCLUSIVE, s. r. o., Národná trieda 71, 040 01 Košice, IČO: 46866272","2 270,00 € s DPH",30.06.2022,01.07.2022,platná, 558/2022,vodné - stočné,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","635,45 € s DPH",28.06.2022,28.06.2022,platná, 559/2022,deratizácia,,"dodávateľ: Daniel Repka - DERATEX-EKO, Pokroku 16, 040 11 Košice, IČO: 10689877","36,00 € s DPH",28.06.2022,28.06.2022,platná, 560/2022,triedenie odpadu,,"dodávateľ: KOSIT, a. s., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 36205214","107,14 € s DPH",28.06.2022,28.06.2022,platná, 552/2022,vyčistenie drážok na kabínových dverách,,"dodávateľ: TUCHYŇA VÝŤAHY, s. r. o., Letná 27, 040 01 Košice, IČO: 45378398","45,60 € s DPH",27.06.2022,27.06.2022,platná, 553/2022,zasklenie okien,,"dodávateľ: Alžbeta Gluchmanová - BETTY, Trnková 70, 040 14 Košice - Košická Nová Ves, IČO: 35423323","119,46 € s DPH",27.06.2022,27.06.2022,platná, 554/2022,zasklenie okien,,"dodávateľ: Alžbeta Gluchmanová - BETTY, Trnková 70, 040 14 Košice - Košická Nová Ves, IČO: 35423323","100,02 € s DPH",27.06.2022,27.06.2022,platná, 555/2022,"servisné práce, programovanie",,"dodávateľ: Peter Benedik - BenTel, Hanojská 4, 040 13 Košice - Sídlisko Ťahanovce, IČO: 34374973","60,00 € s DPH",27.06.2022,27.06.2022,platná, 556/2022,výmena adaptéra,,"dodávateľ: BenTel Slovakia, Hanojská 4, 040 13 Košice - Sídlisko Ťahanovce, IČO: 46506802","36,00 € s DPH",27.06.2022,27.06.2022,platná, 557/2022,PaM 2023,,"dodávateľ: PORADCA, s. r. o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina, IČO: 36371271","46,00 € s DPH",27.06.2022,27.06.2022,platná, 551/2022,prenájom rohoží,,"dodávateľ: Lindström, s. r. o., Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava, IČO: 35742364","325,08 € s DPH",23.06.2022,23.06.2022,platná, 549/2022,vypratanie podkrovných priestorov,,"dodávateľ: FALCO EXCLUSIVE, s. r. o., Národná trieda 71, 040 01 Košice, IČO: 46866272","796,80 € s DPH",22.06.2022,23.06.2022,platná, 548/2022,vyhotovenie SDK priečky,,"dodávateľ: Sociálny podnik KSK, s.r.o., r.s.p., Nám. Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, IČO: 53000064","521,40 € s DPH",21.06.2022,23.06.2022,platná, 547/2022,dodávka a montáž podlahových krytín,,"dodávateľ: MRK CONTRACT, s. r. o., Matuškova 48/293, 976 31 Vlkanová, IČO: 36054852","491,46 € s DPH",21.06.2022,23.06.2022,platná, 546/2022,dodanie a montáž EZS,,"dodávateľ: IT alarm, s. r. o., Hroncova 1, 040 01 Košice, IČO: 35926252","6 915,28 € s DPH",21.06.2022,23.06.2022,platná, 545/2022,dodanie a montáž kamerového systému,,"dodávateľ: IT alarm, s. r. o., Hroncova 1, 040 01 Košice, IČO: 35926252","2 997,90 € s DPH",21.06.2022,23.06.2022,platná, 544/2022,čiastočná modernizácia kancelárie a pokládka kobercov,,"dodávateľ: Bc. Radovan Nagy - RADOSTAV, Družstevná 17/13, 078 01 Trnávka, IČO: 43327192","4 420,82 € s DPH",21.06.2022,23.06.2022,platná, 550/2022,výmena ističov v rozvádzači,,"dodávateľ: Slavomír Rusnák, Ťahanovská 2421/3, 040 13 Košice - Ťahanovce, IČO: 45360545","1 250,00 € s DPH",22.06.2022,22.06.2022,platná, 543/2022,právne služby za 05/2022,,"dodávateľ: doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s. r. o., Hlavná 111/25, 040 01 Košice, IČO: 52651258","339,20 € s DPH",16.06.2022,17.06.2022,platná, 541/2022,inzerát,,"dodávateľ: Petit Press, a. s., divízia Východ, o. z., Letná 47, 040 01 Košice, IČO: 35790253","24,95 € s DPH",16.06.2022,16.06.2022,platná, 519/2022,"čistiace prostriedky, hygienické potreby",,"dodávateľ: KAMIKO - HYGIENE, s. r. o., Kremnička 5, 974 03 Banská Bystrica, IČO: 45965340","468,96 € s DPH",14.06.2022,15.06.2022,platná, 520/2022,"čistiace prostriedky, hygienické potreby",,"dodávateľ: KAMIKO - HYGIENE, s. r. o., Kremnička 5, 974 03 Banská Bystrica, IČO: 45965340","1 927,80 € s DPH",14.06.2022,15.06.2022,platná, 522/2022,požiarna ochrana za 05/2022,,"dodávateľ: Ing. Gabriel Szabó Bartko, Východná 43, 044 71 Čečejovce, IČO: 32706456","350,00 € s DPH",14.06.2022,15.06.2022,platná, 523/2022,oprava strešného plášťa,,"dodávateľ: Ruthia s.r.o., Aténska 6, 04013 Košice, IČO: 52622339","87 258,82 € s DPH",14.06.2022,15.06.2022,platná, 524/2022,servisné práce za 05/2022,,"dodávateľ: SQS Košice, spol. s r. o., Zimná 90, 044 14 Čaňa, IČO: 36191493","238,99 € s DPH",14.06.2022,15.06.2022,platná, 525/2022,doplnenie VZT potrubia s odvodom tukov,,"dodávateľ: PROFI - CHLAD, s. r. o., Hraničná 2, 040 17 Košice, IČO: 36758451","1 387,78 € s DPH",14.06.2022,15.06.2022,platná, 526/2022,servisné práce,,"dodávateľ: Peter Benedik - BenTel, Hanojská 4, 040 13 Košice - Sídlisko Ťahanovce, IČO: 34374973","30,00 € s DPH",14.06.2022,15.06.2022,platná, 527/2022,vypracovanie statického posudku na nový dverný otvor,,"dodávateľ: Ing. Peter Lúčanský - STATIK-Projektová kancelária, Turgenevova 6, 040 01 Košice, IČO: 14383837","100,00 € s DPH",14.06.2022,15.06.2022,platná, 521/2022,telekom. služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","-6,00 € s DPH",14.06.2022,15.06.2022,platná, 528/2022,elektrina 05/2022,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","7 240,56 € s DPH",14.06.2022,15.06.2022,platná, 529/2022,elektrina 05/2022,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","1 027,10 € s DPH",14.06.2022,15.06.2022,platná, 530/2022,teplo 05/2022,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","575,10 € s DPH",15.06.2022,15.06.2022,platná, 531/2022,teplo 05/2022,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","482,23 € s DPH",15.06.2022,15.06.2022,platná, 532/2022,teplo 05/2022,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","5 146,72 € s DPH",15.06.2022,15.06.2022,platná, 533/2022,teplo 05/2022,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 31679692","2 710,37 € s DPH",15.06.2022,15.06.2022,platná, 534/2022,teplo 05/2022,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","358,97 € s DPH",15.06.2022,15.06.2022,platná, 535/2022,teplo 05/2022,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","2 655,53 € s DPH",15.06.2022,15.06.2022,platná, 536/2022,teplo 05/2022,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","702,54 € s DPH",15.06.2022,15.06.2022,platná, 537/2022,teplo 05/2022,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","2 767,96 € s DPH",15.06.2022,15.06.2022,platná, 538/2022,teplo 05/2022,,"dodávateľ: Hajman.eu, s. r. o., Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 06534937","895,00 € s DPH",15.06.2022,15.06.2022,platná, 539/2022,elektro inštalačný materiál,,"dodávateľ: PROFI - STAR, s. r. o., Kavečianska cesta 8/A, 040 01 Košice, IČO: 46258060","875,75 € s DPH",15.06.2022,15.06.2022,platná, 540/2022,poštový úver a P.O.BOX,,"dodávateľ: Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124","42,80 € s DPH",15.06.2022,15.06.2022,platná, 506/2022,elektrina za 05/2022,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","159,49 € s DPH",14.06.2022,14.06.2022,platná, 507/2022,elektrina za 05/2022,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","784,80 € s DPH",14.06.2022,14.06.2022,platná, 508/2022,elektrina za 05/2022,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","75,47 € s DPH",14.06.2022,14.06.2022,platná, 509/2022,elektrina za 05/2022,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","843,38 € s DPH",14.06.2022,14.06.2022,platná, 510/2022,elektrina za 05/2022,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","824,82 € s DPH",14.06.2022,14.06.2022,platná, 511/2022,elektrina za 05/2022,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","3 071,20 € s DPH",14.06.2022,14.06.2022,platná, 512/2022,teplo za 05/2022,,"dodávateľ: MH Teplárenský holding, a.s., Turbínova 3, 831 04 Bratislava, IČO: 36211541","590,29 € s DPH",14.06.2022,14.06.2022,platná, 513/2022,teplo za 05/2022,,"dodávateľ: MH Teplárenský holding, a.s., Turbínova 3, 831 04 Bratislava, IČO: 36211541","4 271,08 € s DPH",14.06.2022,14.06.2022,platná, 514/2022,teplo za 05/2022,,"dodávateľ: MH Teplárenský holding, a.s., Turbínova 3, 831 04 Bratislava, IČO: 36211541","67,28 € s DPH",14.06.2022,14.06.2022,platná, 515/2022,teplo za 05/2022,,"dodávateľ: Tepelné hospodárstvo Moldava, a. s., ul. Čs. armády 34, 045 01 Moldava nad Bodvou, IČO: 36173061","743,69 € s DPH",14.06.2022,14.06.2022,platná, 516/2022,odpad 05/2022,,"dodávateľ: KOSIT, a. s., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 36205214","170,69 € s DPH",14.06.2022,14.06.2022,platná, 517/2022,odpad 05/2022,,"dodávateľ: KOSIT EAST, s. r. o., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 50273884","211,10 € s DPH",14.06.2022,14.06.2022,platná, 518/2022,odpad 05/2022,,"dodávateľ: KOSIT, a. s., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 36205214","136,44 € s DPH",14.06.2022,14.06.2022,platná, 173/2022/KU,výmena horúco-vodného elektro ventilu,,"dodávateľ: THERMOGAS PLUS s.r.o., Textilná 6, 040 12 Košice, IČO: 36194638","1 850,00 € s DPH",13.06.2022,13.06.2022,platná, 502/2022,obedy-Inovce,,"dodávateľ: Pestucci, s. r. o., Nad Laborcom 1769/4, 07101 Michalovce, IČO: 47691221","5 480,80 € s DPH",10.06.2022,10.06.2022,platná, 503/2022,služby za 5/2022,,"dodávateľ: FÚRA, s. r. o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce, IČO: 36211451","32,85 € s DPH",10.06.2022,10.06.2022,platná, 504/2022,teplo 5/2022,,"dodávateľ: Bytový podnik mesta Košice, s. r. o., Južné nábrežie 13, 042 19 Košice, IČO: 44518684","1 517,04 € s DPH",10.06.2022,10.06.2022,platná, 505/2022,oprava hydroizolácie strechy a výmena ukončenia kanalizácie,,"dodávateľ: IZOLPLAST, s.r.o., Rastislavova 87/A, 040 01 Košice, IČO: 36217905","1 104,98 € s DPH",10.06.2022,10.06.2022,platná, 542/2022,služby za 05/2022,,"dodávateľ: Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice - mestská časť Juh, IČO: 00606707","1 186,14 € s DPH",17.06.2022,10.06.2022,platná, 501/2022,rekonštrukcia sociálnych zariadení,,"dodávateľ: Dopravné a ekologické stavby, s. r. o., Palackého 3073/14, 040 01 Košice-mestská časť Staré mesto, IČO: 52494101","199 403,27 € s DPH",08.06.2022,09.06.2022,platná, 497/2022,oprava omietky,,"dodávateľ: V.K.N club, s. r. o., Rastislavova 4, 040 01 Košice - mestská časť Juh, IČO: 52305732","784,80 € s DPH",08.06.2022,08.06.2022,platná, 498/2022,pripojenie a nepretržité monitorovanie objektov EZS,,"dodávateľ: G1 MONITOR, s. r. o., Jesenského 12, 040 01 Košice, IČO: 31702333","720,00 € s DPH",08.06.2022,08.06.2022,platná, 499/2022,vyúčtovanie úhrad za rok 2021,,"dodávateľ: Mesto Moldava nad Bodvou, Školská 356/2, 045 01 Moldava nad Bodvou, IČO: 00324451","540,31 € s DPH",08.06.2022,08.06.2022,platná, 500/2022,služby 5/2022,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","936,00 € s DPH",08.06.2022,08.06.2022,platná, 494/2022,vymurovanie časti steny,,"dodávateľ: Hajman.eu, s. r. o., Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 06534937","490,00 € s DPH",06.06.2022,07.06.2022,platná, 495/2022,kosenie okolia objektov,,"dodávateľ: FALCO EXCLUSIVE, s. r. o., Národná trieda 71, 040 01 Košice, IČO: 46866272","2 098,56 € s DPH",07.06.2022,07.06.2022,platná, 496/2022,služby 6/2022,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","118,96 € s DPH",07.06.2022,07.06.2022,platná, 478/2022,služby 05/2022,,"dodávateľ: ANTIK Telecom, s. r. o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","29,63 € s DPH",06.06.2022,06.06.2022,platná, 479/2022,dodávka a montáž plastových okien,,"dodávateľ: IZOLSTAV KE s.r.o., Osloboditeľov 37, Košice, IČO: 47215003","4 503,09 € s DPH",06.06.2022,06.06.2022,platná, 480/2022,oprava výtlkov vysokopevnostným betónom,,"dodávateľ: Andrea Guličová, Kežmarská 20, 040 11 Košice - Sídlisko KVP, IČO: 37262335","768,30 € s DPH",06.06.2022,06.06.2022,platná, 481/2022,služby za 05/2022,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","6,00 € s DPH",06.06.2022,06.06.2022,platná, 482/2022,služby za 05/2022,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","170,45 € s DPH",06.06.2022,06.06.2022,platná, 484/2022,služby za 05/2022,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","118,63 € s DPH",06.06.2022,06.06.2022,platná, 485/2022,služby za 05/2022,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","126,44 € s DPH",06.06.2022,06.06.2022,platná, 483/2022,služby za 05/2022,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","129,13 € s DPH",06.06.2022,06.06.2022,platná, 486/2022,služby za 05/2022,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","183,98 € s DPH",06.06.2022,06.06.2022,platná, 487/2022,služby za 05/2022,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","104,87 € s DPH",06.06.2022,06.06.2022,platná, 488/2022,servis výťahu,,"dodávateľ: KONE, s. r. o., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava, IČO: 31359884","217,68 € s DPH",06.06.2022,06.06.2022,platná, 489/2022,servis výťahu,,"dodávateľ: KONE, s. r. o., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava, IČO: 31359884","98,09 € s DPH",06.06.2022,06.06.2022,platná, 490/2022,vodné stočné 05/2022,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","699,23 € s DPH",06.06.2022,06.06.2022,platná, 491/2022,kosenie,,"dodávateľ: FALCO EXCLUSIVE, s. r. o., Národná trieda 71, 040 01 Košice, IČO: 46866272","748,80 € s DPH",06.06.2022,06.06.2022,platná, 492/2022,elektrina 05/2022,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","86,17 € s DPH",06.06.2022,06.06.2022,platná, 493/2022,servis technologických zariadení za 05/2022,,"dodávateľ: Ing. Ivan Hrbáľ, Bukurešťská 16, 040 13 Košice - Sídlisko Ťahanovce, IČO: 37523406","120,00 € s DPH",06.06.2022,06.06.2022,platná, 463/2022,elektrina 6/2022,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","129,00 € s DPH",02.06.2022,03.06.2022,platná, 464/2022,elektrina 6/2022,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","27,00 € s DPH",02.06.2022,03.06.2022,platná, 465/2022,elektrina 6/2022,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","43,00 € s DPH",02.06.2022,03.06.2022,platná, 466/2022,teplo 6/2022,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a. s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 46782532","2 292,90 € s DPH",02.06.2022,03.06.2022,platná, 467/2022,teplo 6/2022,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a. s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 46782532","2 205,06 € s DPH",02.06.2022,03.06.2022,platná, 468/2022,teplo-vyúčtovanie za rok 2021,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a. s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 46782532","-3 142,95 € s DPH",02.06.2022,03.06.2022,platná, 469/2022,teplo-vyúčtovanie za rok 2021,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a. s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 46782532","9 347,67 € s DPH",02.06.2022,03.06.2022,platná, 470/2022,vyčistenie priestoru nádvoria,,"dodávateľ: BUZGÓ registrovaný sociálny podnik, s. r. o., Krásnohorská Dlhá Lúka 165, 049 45 Krásnohorská Dlhá Lúka, IČO: 52366456","100,00 € s DPH",02.06.2022,03.06.2022,platná, 471/2022,upratovanie objektov za 5/2022,,"dodávateľ: BUZGÓ registrovaný sociálny podnik, s. r. o., Krásnohorská Dlhá Lúka 165, 049 45 Krásnohorská Dlhá Lúka, IČO: 52366456","19 571,90 € s DPH",02.06.2022,03.06.2022,platná, 472/2022,elektroinštalačný materiál,,"dodávateľ: PROFI - STAR, s. r. o., Kavečianska cesta 8/A, 040 01 Košice, IČO: 46258060","468,36 € s DPH",02.06.2022,03.06.2022,platná, 473/2022,kosenie trávnatého porastu,,"dodávateľ: RM - DEVELOPER, s. r. o., Veľké Zálužice 272, 072 34 Zálužice, IČO: 50485121","192,00 € s DPH",02.06.2022,03.06.2022,platná, 474/2022,stravné lístky,,"dodávateľ: Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 16529/23D, 821 01Bratislava, IČO: 53528654","89,95 € s DPH",02.06.2022,03.06.2022,platná, 475/2022,výkon zodpovednej osoby 6/2022,,"dodávateľ: osobnyudaj.sk, s. r. o., DUETT Business Residence, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice - mestská časť Staré mesto, IČO: 50528041","84,00 € s DPH",01.06.2022,03.06.2022,platná, 476/2022,služby za 5/2022,,"dodávateľ: Milan Stribula - MISTRAL, Floriánska 1, 040 01 Košice - Staré mesto, IČO: 41037821","1 496,45 € s DPH",01.06.2022,03.06.2022,platná, 477/2022,odborný mesačník PaM,,"dodávateľ: PORADCA, s. r. o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina, IČO: 36371271","46,00 € s DPH",02.06.2022,03.06.2022,platná, 458/2022,úprava nebytových priestorov,,"dodávateľ: FALCO EXCLUSIVE, s. r. o., Národná trieda 71, 040 01 Košice, IČO: 46866272","11 935,56 € s DPH",31.05.2022,01.06.2022,platná, 459/2022,stravné lístky,,"dodávateľ: Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 16529/23D, 821 01Bratislava, IČO: 53528654","1 619,19 € s DPH",01.06.2022,01.06.2022,platná, 460/2022,vodárenský materiál,,"dodávateľ: Ing. Erik Fürstenzeller - STERAD, Jazerná 1, 040 12 Košice, IČO: 52133923","852,10 € s DPH",01.06.2022,01.06.2022,platná, 461/2022,sanitárny materiál,,"dodávateľ: SOLIDSTAV OBCHODNÁ, s. r. o., Vislanka 9, 065 41 Ľubotín, IČO: 44969147","213,13 € s DPH",01.06.2022,01.06.2022,platná, 462/2022,plyn 6/2022,,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","1 685,00 € s DPH",01.06.2022,01.06.2022,platná, 455/2022,statický posudok,,"dodávateľ: Ing. Peter Lúčanský - STATIK-Projektová kancelária, Turgenevova 6, 040 01 Košice, IČO: 14383837","100,00 € s DPH",30.05.2022,31.05.2022,platná, 456/2022,sanitárny materiál,,"dodávateľ: SOLIDSTAV OBCHODNÁ, s. r. o., Vislanka 9, 065 41 Ľubotín, IČO: 44969147","178,25 € s DPH",30.05.2022,31.05.2022,platná, 457/2022,sanitárny materiál,,"dodávateľ: SOLIDSTAV OBCHODNÁ, s. r. o., Vislanka 9, 065 41 Ľubotín, IČO: 44969147","86,57 € s DPH",30.05.2022,31.05.2022,platná, 454/2022,"čistenie a tmelenie dažďového zvodu, uzavretie dier proti vtáctvu",,"dodávateľ: Hajman.eu, s. r. o., Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 06534937","485,00 € s DPH",27.05.2022,30.05.2022,platná, 452/2022,prenájom rohoží,,"dodávateľ: Lindström, s. r. o., Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava, IČO: 42093937","325,67 € s DPH",26.05.2022,26.05.2022,platná, 453/2022,sanitárny materiál,,"dodávateľ: SOLIDSTAV OBCHODNÁ, s. r. o., Vislanka 9, 065 41 Ľubotín, IČO: 44969147","1 402,46 € s DPH",26.05.2022,26.05.2022,platná, 450/2022,spĺpiky s príslušenstvom,,"dodávateľ: AURORA DEA, s. r. o., Hlavná 89, 056 01 Gelnica, IČO: 36569976","169,94 € s DPH",25.05.2022,25.05.2022,platná, 451/2022,vodné-stočné,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","1 648,26 € s DPH",25.05.2022,25.05.2022,platná, 447/2022,výmena odkvapového systému na objekte,,"dodávateľ: TOP4Y, s. r. o., Rastislavova 4, 040 01 Košice - mestská časť Juh, IČO: 52002365","45 593,17 € s DPH",23.05.2022,24.05.2022,platná, 448/2022,mesačná kontrola EPS 5/2022,,"dodávateľ: ELKO SERVIS, s. r. o., Šoltésovej 7, 040 01 Košice, IČO: 46216707","19,92 € s DPH",24.05.2022,24.05.2022,platná, 449/2022,odvoz a zneškodnenie odpadu 5/2022,,"dodávateľ: FÚRA, s. r. o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce, IČO: 36211451","284,56 € s DPH",24.05.2022,24.05.2022,platná, 438/2022,príslušenstvo ku krovinorezu,,"dodávateľ: STÉNIA, a. s., Poštová 11, 040 01 Košice, IČO: 36204871","422,32 € s DPH",19.05.2022,20.05.2022,platná, 439/2022,monitoring kanalizácie,,"dodávateľ: Tibor Illéš, Lomnická 13, 040 01 Košice, IČO: 10686258","80,00 € s DPH",20.05.2022,20.05.2022,platná, 440/2022,čistenie kanalizácie,,"dodávateľ: Tibor Illéš, Lomnická 13, 040 01 Košice, IČO: 10686258","95,00 € s DPH",20.05.2022,20.05.2022,platná, 441/2022,čistenie kanalizácie,,"dodávateľ: Tibor Illéš, Lomnická 13, 040 01 Košice, IČO: 10686258","100,00 € s DPH",20.05.2022,20.05.2022,platná, 442/2022,oprava kanalizácie,,"dodávateľ: Tibor Illéš, Lomnická 13, 040 01 Košice, IČO: 10686258","400,00 € s DPH",20.05.2022,20.05.2022,platná, 443/2022,prečistenie kanalizácie,,"dodávateľ: Tibor Illéš, Lomnická 13, 040 01 Košice, IČO: 10686258","400,00 € s DPH",20.05.2022,20.05.2022,platná, 444/2022,hasiaci prístroj so skrinkou+montáž,,"dodávateľ: Róbert Fazekaš - ROBIN, Severná 407/15A, 044 31 Družstevná pri Hornáde, IČO: 41450701","110,00 € s DPH",20.05.2022,20.05.2022,platná, 445/2022,sanitárny materiál,,"dodávateľ: GASTROBAL, s. r. o., Nová 519/1, 059 42 Gerlachov, IČO: 46841075","941,99 € s DPH",20.05.2022,20.05.2022,platná, 446/2022,oprava havárie na potrubí studenej vody,,"dodávateľ: BOBOR - STAVEBNÁ, VÝROBNÁ, INŽINIERSKA A OBCHODNÁ ČINNOSŤ, s. r. o., Čárskeho 7, 040 01 Košice - Sever, IČO: 36191345","998,40 € s DPH",20.05.2022,20.05.2022,platná, 436/2022,servis elektronického zariadenia,,"dodávateľ: BARI ELECTRONIC, s. r. o., SNP 986/32, 045 01 Moldava nad Bodvou, IČO: 44487088","262,80 € s DPH",19.05.2022,19.05.2022,platná, 437/2022,stravné lístky-dobropis,,"dodávateľ: Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 16529/23D, 821 01Bratislava, IČO: 53528654","-289,80 € s DPH",19.05.2022,19.05.2022,platná, 429/2022,spotreba energetických médií 4/2022,,"dodávateľ: Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice - mestská časť Juh, IČO: 00606707","22 543,46 € s DPH",17.05.2022,17.05.2022,platná, 430/2022,odvoz a likvidácia odpadu z VKK 4/2022,,"dodávateľ: FÚRA, s. r. o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce, IČO: 36211451","1 563,58 € s DPH",17.05.2022,17.05.2022,platná, 431/2022,prenájom VKK,,"dodávateľ: FÚRA, s. r. o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce, IČO: 36211451","66,00 € s DPH",17.05.2022,17.05.2022,platná, 432/2022,výkon funkcie technika požiarnej ochrany 4/2022,,"dodávateľ: Ing. Gabriel Szabó Bartko, Východná 43, 044 71 Čečejovce, IČO: 32706456","350,00 € s DPH",17.05.2022,17.05.2022,platná, 433/2022,právne služby,,"dodávateľ: doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s. r. o., Hlavná 111/25, 040 01 Košice, IČO: 52651258","89,32 € s DPH",17.05.2022,17.05.2022,platná, 434/2022,vypracovanie projektovej dokumentácie,,"dodávateľ: PEVLUMA, s. r. o., Zombova 5, 040 23 Košice, IČO: 36581194","1 300,00 € s DPH",17.05.2022,17.05.2022,platná, 435/2022,elektrina 45/2022,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","102,00 € s DPH",17.05.2022,17.05.2022,platná, 428/2022,výroba informačných tabúľ,,"dodávateľ: GL-REKLAMA s.r.o., Hlavná 29, 056 01 Gelnica, IČO: 51181461","239,98 € s DPH",12.05.2022,13.05.2022,platná, 419/2022,teplo 04/2022,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","1 292,58 € s DPH",12.05.2022,12.05.2022,platná, 420/2022,teplo 04/2022,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","1 029,53 € s DPH",12.05.2022,12.05.2022,platná, 421/2022,teplo 04/2022,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","9 312,24 € s DPH",12.05.2022,12.05.2022,platná, 422/2022,teplo 04/2022,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","5 395,55 € s DPH",12.05.2022,12.05.2022,platná, 423/2022,teplo 04/2022,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","644,05 € s DPH",12.05.2022,12.05.2022,platná, 424/2022,teplo 04/2022,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","5 138,63 € s DPH",12.05.2022,12.05.2022,platná, 425/2022,teplo 04/2022,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","1 309,80 € s DPH",12.05.2022,12.05.2022,platná, 426/2022,teplo 04/2022,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","5 538,61 € s DPH",12.05.2022,12.05.2022,platná, 427/2022,odstránenie závad na hasiacich prístrojov a požiarnych vodovodov,,"dodávateľ: Róbert Fazekaš - ROBIN, Severná 15, 044 31 Družsteevná pri Hornáde, IČO: 41450701","5 788,00 € s DPH",12.05.2022,12.05.2022,platná, 413/2022,obedy Inovce,,"dodávateľ: Pestucci, s. r. o., Nad Laborcom 1769/4, 07101 Michalovce, IČO: 47691221","5 460,00 € s DPH",11.05.2022,11.05.2022,platná, 414/2022,komunálny odpad Inovce,,"dodávateľ: FÚRA, s. r. o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce, IČO: 36211451","23,70 € s DPH",11.05.2022,11.05.2022,platná, 415/2022,servisné práce,,"dodávateľ: SQS Košice, spol. s r. o., Zimná 90, 044 14 Čaňa, IČO: 36191493","238,99 € s DPH",11.05.2022,11.05.2022,platná, 416/2022,služby za 04/2022,,"dodávateľ: Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124","56,60 € s DPH",11.05.2022,11.05.2022,platná, 417/2022,teplo 04/2022,,"dodávateľ: Tepelné hospodárstvo Moldava, a. s., ul. Čs. armády 34, 045 01 Moldava nad Bodvou, IČO: 36173061","1 433,02 € s DPH",11.05.2022,11.05.2022,platná, 418/2022,oplotenie v areáli Turzov,,"dodávateľ: Bohuš Zoľák - ZOLNOMETAL, Michalovská 23, 07301 Sobrance, IČO: 47662573","3 480,00 € s DPH",11.05.2022,11.05.2022,platná, 409/2022,teplo za 04/2022,,"dodávateľ: MH Teplárenský holding, a.s., Turbínova 3, 831 04 Bratislava, IČO: 36211541","3 130,44 € s DPH",10.05.2022,10.05.2022,platná, 410/2022,teplo za 04/2022,,"dodávateľ: MH Teplárenský holding, a.s., Turbínova 3, 831 04 Bratislava, IČO: 36211541","92,09 € s DPH",10.05.2022,10.05.2022,platná, 411/2022,teplo za 04/2022,,"dodávateľ: MH Teplárenský holding, a.s., Turbínova 3, 831 04 Bratislava, IČO: 36211541","7,28 € s DPH",10.05.2022,10.05.2022,platná, 412/2022,oprava mechanizmu na vetračke,,"dodávateľ: Baubuild, s. r. o., Bašťovanského 880/40, 040 22 Košice - Dargovských hrdinov, IČO: 47427175","48,00 € s DPH",10.05.2022,10.05.2022,platná, 395/2022,energie za 04/2022,,"dodávateľ: Bytový podnik nesta Košice, s. r. o., Južné nábrežie 13, 042 19 Košice, IČO: 44518684","2 685,68 € s DPH",09.05.2022,09.05.2022,platná, 396/2022,servis monitor. zariadenia,,"dodávateľ: ing. Peter Lemesányi - ipl, Európska trieda 11, 040 13 Košice, IČO: 37523881","198,00 € s DPH",09.05.2022,09.05.2022,platná, 397/2022,telekom. služby,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","116,20 € s DPH",09.05.2022,09.05.2022,platná, 398/2022,elektrina 04/2022,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","3 107,44 € s DPH",09.05.2022,09.05.2022,platná, 399/2022,elektrina 04/2022,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","6 965,20 € s DPH",09.05.2022,09.05.2022,platná, 400/2022,elektrina 04/2022,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","2 427,16 € s DPH",09.05.2022,09.05.2022,platná, 401/2022,elektrina 04/2022,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","1 212,64 € s DPH",09.05.2022,09.05.2022,platná, 402/2022,elektrina 04/2022,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","2 139,94 € s DPH",09.05.2022,09.05.2022,platná, 403/2022,elektrina 04/2022,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","171,71 € s DPH",09.05.2022,09.05.2022,platná, 404/2022,elektrina 04/2022,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","1 036,02 € s DPH",09.05.2022,09.05.2022,platná, 405/2022,elektrina 04/2022,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","173,48 € s DPH",09.05.2022,09.05.2022,platná, 406/2022,jarná deratizácia,,"dodávateľ: Daniel Repka - DERATEX-EKO, Pokroku 16, 040 11 Košice, IČO: 10689877","1 074,00 € s DPH",09.05.2022,09.05.2022,platná, 407/2022,odpad 04/2022,,"dodávateľ: KOSIT, a. s., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 36205214","110,59 € s DPH",09.05.2022,09.05.2022,platná, 372/2022,elektrina 05/2022,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","129,00 € s DPH",04.05.2022,06.05.2022,platná, 373/2022,elektrina 04/2022,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","599,40 € s DPH",05.05.2022,06.05.2022,platná, 374/2022,servis na technologických zariadeniach,,"dodávateľ: Ing. Ivan Hrbáľ, Bukurešťská 16, 040 13 Košice - Sídlisko Ťahanovce, IČO: 37523406","120,00 € s DPH",05.05.2022,06.05.2022,platná, 375/2022,služby za 04/2022,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","177,12 € s DPH",04.05.2022,06.05.2022,platná, 376/2022,služby za 04/2022,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","121,22 € s DPH",04.05.2022,06.05.2022,platná, 377/2022,služby za 04/2022,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","133,57 € s DPH",04.05.2022,06.05.2022,platná, 378/2022,služby za 04/2022,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","118,58 € s DPH",04.05.2022,06.05.2022,platná, 379/2022,služby za 04/2022,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","170,12 € s DPH",04.05.2022,06.05.2022,platná, 380/2022,služby za 04/2022,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","104,88 € s DPH",04.05.2022,06.05.2022,platná, 381/2022,odvoz odpadu 04/2022,,"dodávateľ: KOSIT, a. s., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 36205214","136,44 € s DPH",04.05.2022,06.05.2022,platná, 382/2022,elektrina 05/2022,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","27,00 € s DPH",04.05.2022,06.05.2022,platná, 383/2022,elektrina 05/2022,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","43,00 € s DPH",04.05.2022,06.05.2022,platná, 384/2022,elektrina 05/2022,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","430,00 € s DPH",04.05.2022,06.05.2022,platná, 385/2022,zistenie a odstránenie zápachu,,"dodávateľ: D.S. Group, s. r. o., Sokoľ 841, 044 31 Sokoľ, IČO: 48208744","303,60 € s DPH",04.05.2022,06.05.2022,platná, 386/2022,výroba a montáž žalúzií,,"dodávateľ: D.S. Group, s. r. o., Sokoľ 841, 044 31 Sokoľ, IČO: 48208744","513,16 € s DPH",04.05.2022,06.05.2022,platná, 387/2022,výmena ukončenia kanalizácie,,"dodávateľ: IZOPLAST, s. r. o., Rastislavova 87/A, 040 01 Košice, IČO: 36217905","1 104,98 € s DPH",06.05.2022,06.05.2022,platná, 388/2022,monitorovanie el. zabezpečovacím systémom,,"dodávateľ: G1 MONITOR, s. r. o., Jesenského 12, 040 01 Košice, IČO: 31702333","744,00 € s DPH",06.05.2022,06.05.2022,platná, 389/2022,servis 04/2022,,"dodávateľ: KONE, s. r. o., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava, IČO: 31359884","98,09 € s DPH",06.05.2022,06.05.2022,platná, 390/2022,servis 04/2022,,"dodávateľ: KONE, s. r. o., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava, IČO: 31359884","217,68 € s DPH",06.05.2022,06.05.2022,platná, 391/2022,služby za 04/2022,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","936,00 € s DPH",06.05.2022,06.05.2022,platná, 392/2022,voda z PO za 04/2022,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 36570460","676,67 € s DPH",06.05.2022,06.05.2022,platná, 393/2022,voda z PO 04/2022,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 36570460","424,93 € s DPH",06.05.2022,06.05.2022,platná, 394/2022,služby za 04/2022,,"dodávateľ: ANTIK Telecom, s. r. o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","29,63 € s DPH",06.05.2022,06.05.2022,platná, 361/2022,upratovanie za 04/2022,,"dodávateľ: BUZGÓ registrovaný sociálny podnik, s. r. o., Krásnohorská Dlhá Lúka 165, 049 45 Krásnohorská Dlhá Lúka, IČO: 52366456","19 571,90 € s DPH",03.05.2022,03.05.2022,platná, 362/2022,upratovanie za 04/2022,,"dodávateľ: BUZGÓ registrovaný sociálny podnik, s. r. o., Krásnohorská Dlhá Lúka 165, 049 45 Krásnohorská Dlhá Lúka, IČO: 52366456","250,00 € s DPH",03.05.2022,03.05.2022,platná, 363/2022,inzerát,,"dodávateľ: Petit Press, a. s., divízia Východ, o. z., Letná 47, 040 01 Košice, IČO: 35790253","37,67 € s DPH",03.05.2022,03.05.2022,platná, 364/2022,energie za 05/2022,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a. s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 46782532","2 205,06 € s DPH",03.05.2022,03.05.2022,platná, 365/2022,energie za 05/2022,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a. s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 46782532","2 292,90 € s DPH",03.05.2022,03.05.2022,platná, 366/2022,energie za 05/2022,,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","1 685,00 € s DPH",03.05.2022,03.05.2022,platná, 367/2022,energie za 04/2022,,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","1 685,00 € s DPH",03.05.2022,03.05.2022,platná, 368/2022,energie za 03/2022,,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","1 685,00 € s DPH",03.05.2022,03.05.2022,platná, 369/2022,energie za 02/2022,,"dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256","1 685,00 € s DPH",03.05.2022,03.05.2022,platná, 370/2022,dodávka a distribúcia plynu,,"dodávateľ: Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467","11,98 € s DPH",03.05.2022,03.05.2022,platná, 371/2022,vyčistenie komínov a žľabov,,"dodávateľ: Hajman.eu, s. r. o., Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 06534937","5 550,00 € s DPH",03.05.2022,03.05.2022,platná, 359/2022,výkon zodpovednej osoby za 05/2022,,"dodávateľ: osobnyudaj.sk, s.r.o., DUETT Business Residence, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice, IČO: 50528041","84,00 € s DPH",02.05.2022,02.05.2022,platná, 358/2022,služby za 04/2022,,"dodávateľ: Milan Stribula - MISTRAL, Floriánska 1, 040 01 Košice - Staré mesto, IČO: 41037821","1 496,45 € s DPH",02.05.2022,02.05.2022,platná, 357/2022,stravné lístky za 05/2022,,"dodávateľ: Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 53528654","2 878,56 € s DPH",02.05.2022,02.05.2022,platná, 356/2022,odstránenie havarijnej poruchy,,"dodávateľ: MK SERVIS SLOVAKIA s.r.o., Vodárenská 0/636/3, 040 01 Košice - mestská časť Sever, IČO: 53085078","2 732,50 € s DPH",02.05.2022,02.05.2022,platná, 352/2022,vodné - stočné za 13.10.2021 - 22.04.2022,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","2 842,43 € s DPH",02.05.2022,02.05.2022,platná, 353/2022,prenájom rohoží,,"dodávateľ: Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava, IČO: 35742364","325,67 € s DPH",29.04.2022,02.05.2022,platná, 354/2022,čistenie a monitorovanie kanalizácie,,"dodávateľ: PROFI-KANAL s.r.o., Južná trieda 82,040 01 Košice, IČO: 44656068","290,40 € s DPH",29.04.2022,02.05.2022,platná, 355/2022,kamenivo + rozplanírovanie na ploche,,"dodávateľ: Ladislav Bajus BAJUS, A. Sládkoviča 14/18, Vojčice 076 22, IČO: 14334011","847,87 € s DPH",28.04.2022,02.05.2022,platná, 360/2022,vodárenský a sanitárny materiál,,"dodávateľ: Ing. Erik Fürstenzeller - STERAD, Jazerná 1, 040 12 Košice - Nad Jazerom, IČO: 52133923","739,01 € s DPH",02.05.2022,02.05.2022,platná, 408/2022,vkk a služby 04/2022,,"dodávateľ: KOSIT EAST, s. r. o., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 50273884","211,10 € s DPH",09.05.2022,02.05.2022,platná, 351/2022,diagnostika komunikačného systému,,"dodávateľ: BARI ELECTRONIC, s. r. o., SNP 986/32, 045 01 Moldava nad Bodvou, IČO: 44487088","127,20 € s DPH",28.04.2022,28.04.2022,platná, 340/2022,čistenie kanalizácie,,"dodávateľ: Tibor Illéš, Lomnická 13, 040 01 Košice, IČO: 10686258","150,00 € s DPH",26.04.2022,27.04.2022,platná, 341/2022,čistenie kanalizácie,,"dodávateľ: Tibor Illéš, Lomnická 13, 040 01 Košice, IČO: 10686258","100,00 € s DPH",26.04.2022,27.04.2022,platná, 342/2022,čistenie kanalizácie,,"dodávateľ: Tibor Illéš, Lomnická 13, 040 01 Košice, IČO: 10686258","60,00 € s DPH",26.04.2022,27.04.2022,platná, 343/2022,čistenie kanalizácie,,"dodávateľ: Tibor Illéš, Lomnická 13, 040 01 Košice, IČO: 10686258","390,00 € s DPH",26.04.2022,27.04.2022,platná, 344/2022,čistenie kanalizácie,,"dodávateľ: Tibor Illéš, Lomnická 13, 040 01 Košice, IČO: 10686258","150,00 € s DPH",26.04.2022,27.04.2022,platná, 345/2022,montáž ochrannej siete proti opadávaniu omietky,,"dodávateľ: Bc. Radovan Nagy - RADOSTAV, Družstevná 17/13, 078 01 Trnávka, IČO: 43327192","3 625,00 € s DPH",27.04.2022,27.04.2022,platná, 346/2022,webinár,,"dodávateľ: Poradca podnikateľa, s. r. o., Martina Rázusa 23A, 040 01 Žilina, IČO: 31592503","-60,00 € s DPH",27.04.2022,27.04.2022,platná, 347/2022,dezinsekcia priestorov,,"dodávateľ: Daniel Repka - DERATEX-EKO, Pokroku 16, 040 11 Košice, IČO: 10689877","192,00 € s DPH",27.04.2022,27.04.2022,platná, 348/2022,servisné práce,,"dodávateľ: RADIX, spol. s r. o., Za mostom 12, 040 18 Košice, IČO: 31700462","15,98 € s DPH",27.04.2022,27.04.2022,platná, 349/2022,vodné - stočné 15.1.2022-21.4.2022,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","9 036,53 € s DPH",27.04.2022,27.04.2022,platná, 350/2022,vodné - stočné 13.10.2021-8.4.2022,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","212,24 € s DPH",27.04.2022,27.04.2022,platná, 338/2022,vyprázdnenie žumpy,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","233,21 € s DPH",25.04.2022,25.04.2022,platná, 339/2022,teplo-vyúčtovanie 2021,,"dodávateľ: Bytový podnik nesta Košice, s. r. o., Južné nábrežie 13, 042 19 Košice, IČO: 44518684","-2 532,58 € s DPH",25.04.2022,25.04.2022,platná, 331/2022,elektrina 3/2022,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","5 109,90 € s DPH",22.04.2022,22.04.2022,platná, 332/2022,elektrina 3/2022,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","3 756,68 € s DPH",22.04.2022,22.04.2022,platná, 333/2022,elektrina 3/2022,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","1 181,98 € s DPH",22.04.2022,22.04.2022,platná, 334/2022,elektrina 3/2022,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","1 174,37 € s DPH",22.04.2022,22.04.2022,platná, 335/2022,elektrina 3/2022,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","262,80 € s DPH",22.04.2022,22.04.2022,platná, 336/2022,elektrina 3/2022,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","20,00 € s DPH",22.04.2022,22.04.2022,platná, 337/2022,elektrina 3/2022,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","32,00 € s DPH",22.04.2022,22.04.2022,platná, 326/2022,elektrina 3/2022,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","21 087,29 € s DPH",20.04.2022,21.04.2022,platná, 327/2022,elektrina 3/2022,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","4 361,27 € s DPH",20.04.2022,21.04.2022,platná, 328/2022,elektrina 3/2022,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","10 268,52 € s DPH",20.04.2022,21.04.2022,platná, 329/2022,výroba a montáž mreže,,"dodávateľ: Peter Gecik, Starozagorská 2, 040 23 Košice, IČO: 40413951","2 360,00 € s DPH",21.04.2022,21.04.2022,platná, 330/2022,oprava vchodových dverí,,"dodávateľ: D.S. Group, s. r. o., Sokoľ 841, 044 31 Sokoľ, IČO: 48208744","90,00 € s DPH",21.04.2022,21.04.2022,platná, 310/2022,teplo 3/2022,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","1 631,65 € s DPH",20.04.2022,20.04.2022,platná, 311/2022,teplo 3/2022,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","1 308,91 € s DPH",20.04.2022,20.04.2022,platná, 312/2022,teplo 3/2022,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","11 633,39 € s DPH",20.04.2022,20.04.2022,platná, 313/2022,teplo 3/2022,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","6 626,82 € s DPH",20.04.2022,20.04.2022,platná, 314/2022,teplo 3/2022,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","816,72 € s DPH",20.04.2022,20.04.2022,platná, 315/2022,teplo 3/2022,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","6 447,90 € s DPH",20.04.2022,20.04.2022,platná, 316/2022,teplo 3/2022,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","1 639,87 € s DPH",20.04.2022,20.04.2022,platná, 317/2022,teplo 3/2022,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","7 162,79 € s DPH",20.04.2022,20.04.2022,platná, 318/2022,spotreba energetických médií 3/2022,,"dodávateľ: Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice - mestská časť Juh, IČO: 00606707","22 350,40 € s DPH",20.04.2022,20.04.2022,platná, 319/2022,teplo 3/2022,,"dodávateľ: Bytový podnik nesta Košice, s. r. o., Južné nábrežie 13, 042 19 Košice, IČO: 44518684","3 351,37 € s DPH",20.04.2022,20.04.2022,platná, 320/2022,mesačná a štvrťročná kontrola EPS 4/2022,,"dodávateľ: ELKO SERVIS, s. r. o., Šoltésovej 7, 040 01 Košice, IČO: 46216707","68,92 € s DPH",20.04.2022,20.04.2022,platná, 321/2022,oprava zariadenia EPS,,"dodávateľ: ELKO SERVIS, s. r. o., Šoltésovej 7, 040 01 Košice, IČO: 46216707","37,50 € s DPH",20.04.2022,20.04.2022,platná, 322/2022,Lenovo IdealPad + Microsoft Office + bezdrôtová myš,,"dodávateľ: Datacomp, s. r. o., Moldavská cesta II. 49/2413, 040 11 Košice, IČO: 36212466","1 039,60 € s DPH",20.04.2022,20.04.2022,platná, 323/2022,vybudovanie priečky,,"dodávateľ: FALCO EXCLUSIVE, s. r. o., Národná trieda 71, 040 01 Košice, IČO: 46866272","1 172,30 € s DPH",20.04.2022,20.04.2022,platná, 324/2022,webinár,,"dodávateľ: Poradca podnikateľa, s. r. o., Martina Rázusa 23A, 040 01 Žilina, IČO: 31592503","60,00 € s DPH",20.04.2022,20.04.2022,platná, 325/2022,inzerát,,"dodávateľ: Petit Press, a. s., divízia Východ, o. z., Letná 47, 040 01 Košice, IČO: 35790253","37,67 € s DPH",20.04.2022,20.04.2022,platná, 296/2022,elektrina 3/2022,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","525,82 € s DPH",11.04.2022,12.04.2022,platná, 297/2022,teplo 3/2022,,"dodávateľ: MH Teplárenský holding, a.s., Turbínova 3, 831 04 Bratislava, IČO: 36211541","257,56 € s DPH",11.04.2022,12.04.2022,platná, 298/2022,teplo 3/2022,,"dodávateľ: MH Teplárenský holding, a.s., Turbínova 3, 831 04 Bratislava, IČO: 36211541","69,30 € s DPH",11.04.2022,12.04.2022,platná, 299/2022,teplo 3/2022,,"dodávateľ: MH Teplárenský holding, a.s., Turbínova 3, 831 04 Bratislava, IČO: 36211541","2 086,87 € s DPH",11.04.2022,12.04.2022,platná, 300/2022,obedy-Inovce,,"dodávateľ: Pestucci, s. r. o., Nad Laborcom 4, 074 01 Michalovce, IČO: 47691221","3 528,00 € s DPH",11.04.2022,12.04.2022,platná, 301/2022,elektrické merače + inštalácia,,"dodávateľ: FALCO EXCLUSIVE, s. r. o., Národná trieda 71, 040 01 Košice, IČO: 46866272","495,00 € s DPH",11.04.2022,12.04.2022,platná, 302/2022,úprava kancelárskych priestorov + maliarske práce,,"dodávateľ: FALCO EXCLUSIVE, s. r. o., Národná trieda 71, 040 01 Košice, IČO: 46866272","3 359,70 € s DPH",11.04.2022,12.04.2022,platná, 303/2022,penále,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a. s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 46782532","14,99 € s DPH",11.04.2022,12.04.2022,platná, 304/2022,penále,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a. s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 46782532","15,59 € s DPH",11.04.2022,12.04.2022,platná, 279/2022,čistenie strešného žľabu,,"dodávateľ: Hajman.eu, s. r. o., Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 06534937","1 740,00 € s DPH",08.04.2022,11.04.2022,platná, 280/2022,demontáž časti tehlového múru,,"dodávateľ: Bc. Radovan Nagy - RADOSTAV, Družstevná 17/13, 078 01 Trnávka, IČO: 43327192","750,00 € s DPH",08.04.2022,11.04.2022,platná, 281/2022,alikvótna časť nákladov súvisiaca s opravou a údržbou rampy,,"dodávateľ: SOLMEA, s. r. o., Bačíkova 7, 040 04 Košice - Staré mesto, IČO: 47179554","118,20 € s DPH",08.04.2022,11.04.2022,platná, 282/2022,vykonanie základného servisu v paušále 3/2022,,"dodávateľ: KONE, s. r. o., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava, IČO: 31359884","98,09 € s DPH",08.04.2022,11.04.2022,platná, 283/2022,vykonanie základného servisu v paušále 3/2022,,"dodávateľ: KONE, s. r. o., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava, IČO: 31359884","217,68 € s DPH",08.04.2022,11.04.2022,platná, 284/2022,služby 3/2022,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","936,00 € s DPH",08.04.2022,11.04.2022,platná, 285/2022,vodné-stočné 3/2022,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","699,23 € s DPH",08.04.2022,11.04.2022,platná, 286/2022,vodné-stočné 3/2022,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","228,23 € s DPH",08.04.2022,11.04.2022,platná, 287/2022,oprava výťahu,,"dodávateľ: TUCHYŇA VÝŤAHY, s. r. o., Letná 27, 040 01 Košice, IČO: 45378398","137,42 € s DPH",08.04.2022,11.04.2022,platná, 288/2022,VKK+služby,,"dodávateľ: KOSIT EAST, s. r. o., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 50273884","211,10 € s DPH",08.04.2022,11.04.2022,platná, 290/2022,služby 3/2022,,"dodávateľ: Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124","100,40 € s DPH",11.04.2022,11.04.2022,platná, 291/2022,služby 3/2022,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","118,25 € s DPH",11.04.2022,11.04.2022,platná, 292/2022,odpad 3/2022,,"dodávateľ: KOSIT, a. s., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 36205214","103,68 € s DPH",11.04.2022,11.04.2022,platná, 293/2022,servisné práce MaR na VS 3/2022,,"dodávateľ: SQS Košice, spol. s r. o., Zimná 90, 044 14 Čaňa, IČO: 36191493","238,99 € s DPH",11.04.2022,11.04.2022,platná, 294/2022,služby 3/2022,,"dodávateľ: FÚRA, s. r. o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce, IČO: 36211451","19,20 € s DPH",11.04.2022,11.04.2022,platná, 295/2022,výkon funkcie technika požiarnej ochrany 3/2022,,"dodávateľ: Ing. Gabriel Szabó Bartko, Východná 43, 044 71 Čečejovce, IČO: 32706456","350,00 € s DPH",11.04.2022,11.04.2022,platná, 263/2022,výkon servisnej činnosti na TZ VS 3/2022,,"dodávateľ: Ing. Ivan Hrbáľ, Bukurešťská 16, 040 13 Košice - Sídlisko Ťahanovce, IČO: 37523406","120,00 € s DPH",04.04.2022,05.04.2022,platná, 264/2022,teplo 4/2022,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a. s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 46782532","2 292,90 € s DPH",04.04.2022,05.04.2022,platná, 265/2022,teplo 4/2022,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a. s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 46782532","2 205,06 € s DPH",04.04.2022,05.04.2022,platná, 266/2022,výroba alubonovej tabuľky+samolepky na prelep parkovacích miest,,"dodávateľ: BEREN ATELIER, s. r. o., Tranovského 1, 040 01 Košice, IČO: 36186074","62,64 € s DPH",05.04.2022,05.04.2022,platná, 267/2022,orez drevín,,"dodávateľ: Správa mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova 79, 040 01 Košice, IČO: 17078202","870,16 € s DPH",05.04.2022,05.04.2022,platná, 268/2022,deratizácia priestorov,,"dodávateľ: Daniel Repka - DERATEX-EKO, Pokroku 16, 040 11 Košice, IČO: 10689877","30,00 € s DPH",05.04.2022,05.04.2022,platná, 269/2022,servisné práce - paušál I.kvartál 2022,,"dodávateľ: TUCHYŇA VÝŤAHY, s. r. o., Letná 27, 040 01 Košice, IČO: 45378398","546,12 € s DPH",05.04.2022,05.04.2022,platná, 270/2022,strava 11.-.12.3.2022,,"dodávateľ: TAMALEX, s. r. o., Kúpeľská 66, 073 01 Sobrance, IČO: 50803522","220,50 € s DPH",05.04.2022,05.04.2022,platná, 271/2022,monitorovanie objektov elektronickým zabezpečovacím systémom,,"dodávateľ: G1 MONITOR, s. r. o., Jesenského 12, 040 01 Košice, IČO: 31702333","792,00 € s DPH",05.04.2022,05.04.2022,platná, 272/2022,služby 3/2022,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","188,82 € s DPH",05.04.2022,05.04.2022,platná, 273/2022,služby 3/2022,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","131,51 € s DPH",05.04.2022,05.04.2022,platná, 274/2022,služby 3/2022,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","118,79 € s DPH",05.04.2022,05.04.2022,platná, 275/2022,služby 3/2022,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","122,32 € s DPH",05.04.2022,05.04.2022,platná, 276/2022,služby 3/2022,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","241,74 € s DPH",05.04.2022,05.04.2022,platná, 277/2022,služby 3/2022,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","104,87 € s DPH",05.04.2022,05.04.2022,platná, 278/2022,upratovanie za 3/2022,,"dodávateľ: BUZGÓ registrovaný sociálny podnik, s. r. o., Krásnohorská Dlhá Lúka 165, 049 45 Krásnohorská Dlhá Lúka, IČO: 52366456","19 571,90 € s DPH",05.04.2022,05.04.2022,platná, 261/2022,asanácia podkrovného priestoru,,"dodávateľ: Bc. Radovan Nagy - RADOSTAV, Družstevná 17/13, 078 01 Trnávka, IČO: 43327192","5 858,00 € s DPH",04.04.2022,04.04.2022,platná, 262/2022,odpad + služby,,"dodávateľ: KOSIT, a. s., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 36205214","136,44 € s DPH",04.04.2022,04.04.2022,platná, 255/2022,vodárenský a sanitárny materiál,,"dodávateľ: Ing. Erik Fürstenzeller - STERAD, Jazerná 1, 040 12 Košice, IČO: 52133923","1 182,67 € s DPH",01.04.2022,01.04.2022,platná, 256/2022,makadam+dovoz a rozplanírovanie,,"dodávateľ: Ladislav Bajus - BAJUS, A. Sládkoviča 14/18, IČO: 14334011","430,46 € s DPH",31.03.2022,01.04.2022,platná, 257/2022,výkon zodpovednej osoby 4/2022,,"dodávateľ: osobnyudaj.sk, s. r. o., DUETT Business Residence, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice - mestská časť Staré mesto, IČO: 50528041","84,00 € s DPH",01.04.2022,01.04.2022,platná, 258/2022,prenájom rohoží,,"dodávateľ: Lindström, s. r. o., Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava, IČO: 42093937","278,38 € s DPH",01.04.2022,01.04.2022,platná, 259/2022,stravné lístky,,"dodávateľ: Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 16529/23D, 821 01Bratislava, IČO: 53528654","1 679,16 € s DPH",01.04.2022,01.04.2022,platná, 260/2022,služby za 3/2022,,"dodávateľ: Milan Stribula - MISTRAL, Floriánska 1, 040 01 Košice - Staré mesto, IČO: 41037821","1 496,45 € s DPH",01.04.2022,01.04.2022,platná, 247/2022,servis výťahov,,"dodávateľ: Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN, Bitúnková 971/8, 078 01 Sečovce, IČO: 47687908","1 081,92 € s DPH",30.03.2022,31.03.2022,platná, 248/2022,servisné práce,,"dodávateľ: Peter Benedik - BenTel, Hanojská 4, 040 13 Košice - Sídlisko Ťahanovce, IČO: 34374973","45,00 € s DPH",30.03.2022,31.03.2022,platná, 249/2022,vypracovanie projektovej dokumentácie a realizácia dopravného značenia,,"dodávateľ: Selep, s. r. o., Beniakovce 2, 044 42 Beniakovce, IČO: 52246540","1 827,00 € s DPH",31.03.2022,31.03.2022,platná, 250/2022,dodanie drevnej hmoty s dovozom,,"dodávateľ: AGRO - FOREST, s. r. o., Krivošťanská 388, 072 22 Strážske, IČO: 46111662","1 530,00 € s DPH",31.03.2022,31.03.2022,platná, 251/2022,teplo - vyúčtovanie za 2021,,"dodávateľ: MH Teplárenský holding, a.s., Teplárenská 3, 042 92 Košice, IČO: 36211541","-213,59 € s DPH",31.03.2022,31.03.2022,platná, 252/2022,teplo - vyúčtovanie za 2021,,"dodávateľ: MH Teplárenský holding, a.s., Teplárenská 3, 042 92 Košice, IČO: 36211541","-34,55 € s DPH",31.03.2022,31.03.2022,platná, 253/2022,teplo - vyúčtovanie za 2021,,"dodávateľ: MH Teplárenský holding, a.s., Teplárenská 3, 042 92 Košice, IČO: 36211541","-1 898,99 € s DPH",31.03.2022,31.03.2022,platná, 254/2022,kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov + tlakové skúšky,,"dodávateľ: Róbert Fazekaš - ROBIN, Severná 407/15A, 044 31 Družstevná pri Hornáde, IČO: 41450701","3 592,50 € s DPH",31.03.2022,31.03.2022,platná, 195/2022,servisné práce,,"dodávateľ: Peter Benedik - BenTel, Hanojská 4, 040 13 Košice - Sídlisko Ťahanovce, IČO: 34374973","60,00 € s DPH",29.03.2022,29.03.2022,platná, 238/2022,teplo - vyúčtovanie 2021,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","-211,00 € s DPH",29.03.2022,29.03.2022,platná, 239/2022,teplo - vyúčtovanie 2021,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","-1 373,34 € s DPH",29.03.2022,29.03.2022,platná, 240/2022,teplo - vyúčtovanie 2021,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","-1 742,12 € s DPH",29.03.2022,29.03.2022,platná, 241/2022,teplo - vyúčtovanie 2021,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","-895,40 € s DPH",29.03.2022,29.03.2022,platná, 242/2022,teplo - vyúčtovanie 2021,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","-174,85 € s DPH",29.03.2022,29.03.2022,platná, 243/2022,teplo - vyúčtovanie 2021,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","-953,03 € s DPH",29.03.2022,29.03.2022,platná, 244/2022,teplo - vyúčtovanie 2021,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","-234,64 € s DPH",29.03.2022,29.03.2022,platná, 245/2022,teplo - vyúčtovanie 2021,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","-1 159,82 € s DPH",29.03.2022,29.03.2022,platná, 246/2022,vyčistenie pozemku od náletových drevín,,"dodávateľ: Správa mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova 79, 040 01 Košice, IČO: 17078202","1 120,12 € s DPH",29.03.2022,29.03.2022,platná, 237/2022,frézovanie kanalizačného potrubia+monitoring,,"dodávateľ: VT - KANAL, s. r. o., Juh 24, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 46515283","160,00 € s DPH",28.03.2022,28.03.2022,platná, 237/2022,respirátory,,"dodávateľ: ROVDER, s. r. o., Priemyselná 4, 040 01 Košice, IČO: 44754442","105,60 € s DPH",28.03.2022,28.03.2022,platná, 234/2022,oplotenie objektu,,"dodávateľ: Bohuš Zoľák - ZOLNOMETAL, Michalovská 84/23, 073 01 Michalovce, IČO: 47662573","2 710,00 € s DPH",24.03.2022,25.03.2022,platná, 235/2022,doplnenie nového užívateľa do zabezpečovacieho systému,,"dodávateľ: CI - servis SK, s. r. o., Werferova 1, 040 01 Košice, IČO: 36725846","30,00 € s DPH",25.03.2022,25.03.2022,platná, 233/2022,vyprázdnenie žumpy,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","67,57 € s DPH",23.03.2022,24.03.2022,platná, 225/2022,plyn,,"dodávateľ: Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Račianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467","-8,30 € s DPH",21.03.2022,23.03.2022,platná, 226/2022,výmena ventilov na vodovodnom rozvode,,"dodávateľ: MK SERVIS SLOVAKIA, s. r. o., Vodárenská 636/3, 040 01 Košice - mestská časť Sever, IČO: 53085078","1 365,00 € s DPH",21.03.2022,23.03.2022,platná, 227/2022,nastavenie stáleho napätia v zabezpečovacom systéme,,"dodávateľ: CI - servis SK, s. r. o., Werferova 1, 040 01 Košice, IČO: 36725846","72,00 € s DPH",21.03.2022,23.03.2022,platná, 228/2022,mesačná kontrola EPS - 3/2022,,"dodávateľ: ELKO SERVIS, s. r. o., Šoltésovej 7, 040 01 Košice, IČO: 46216707","19,92 € s DPH",21.03.2022,23.03.2022,platná, 229/2022,samolepky na parkovacie tabuľky,,"dodávateľ: BEREN ATELIER, s. r. o., Tranovského 1, 040 01 Košice, IČO: 36186074","56,40 € s DPH",22.03.2022,23.03.2022,platná, 230/2022,odstránenie drevín,,"dodávateľ: Správa mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova 79, 040 01 Košice, IČO: 17078202","2 956,61 € s DPH",22.03.2022,23.03.2022,platná, 231/2022,stavebné práce,,"dodávateľ: M. J. F. company, s. r. o., Užhorodská 13, 071 01 Michalovce, IČO: 50812122","1 440,00 € s DPH",22.03.2022,23.03.2022,platná, 232/2022,oprava komínov a čistenie žľabov,,"dodávateľ: Hajman.eu, s. r. o., Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 006534937","1 950,00 € s DPH",22.03.2022,23.03.2022,platná, 222/2022,spotreba energetických médií 2/2022,,"dodávateľ: Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice - mestská časť Juh, IČO: 00606707","21 566,04 € s DPH",18.03.2022,18.03.2022,platná, 223/2022,sekčná garážová brána,,"dodávateľ: URBAN - EU, s. r. o., Južná trieda 74, 040 01 Košice, IČO: 47612215","1 824,00 € s DPH",17.03.2022,18.03.2022,platná, 224/2022,výroba samolepiek na parkovacie tabuľky,,"dodávateľ: BEREN ATELIER, s. r. o., Tranovského 1, 040 01 Košice, IČO: 36186074","38,40 € s DPH",18.03.2022,18.03.2022,platná, 219/2022,voda 2/2022,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","598,66 € s DPH",16.03.2022,17.03.2022,platná, 220/2022,deratizácia a dezinsekcia,,"dodávateľ: Daniel Repka - DERATEX-EKO, Pokroku 16, 040 11 Košice, IČO: 10689877","156,00 € s DPH",16.03.2022,17.03.2022,platná, 221/2022,zasklenie okien,,"dodávateľ: Alžbeta Gluchmanová - BETTY, Trnková 70, 040 14 Košice - Košická Nová Ves, IČO: 35423323","206,24 € s DPH",16.03.2022,17.03.2022,platná, 218/2022,dodávka plynu,,"dodávateľ: Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Račianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467","-4 051,69 € s DPH",14.03.2022,16.03.2022,platná, 199/2022,oprava strešného plášťa,,"dodávateľ: Sespro, s. r. o., Palackého 7, 040 01 Košice, IČO: 50545922","3 564,00 € s DPH",11.03.2022,15.03.2022,platná, 200/2022,výkon funkcie technika požiarnej ochrany,,"dodávateľ: Ing. Gabriel Szabó Bartko, Východná 43, 044 71 Čečejovce, IČO: 32706456","350,00 € s DPH",14.03.2022,15.03.2022,platná, 201/2022,oprava zariadenia EPS,,"dodávateľ: ELKO SERVIS, s. r. o., Šoltésovej 7, 040 01 Košice, IČO: 46216707","159,60 € s DPH",14.03.2022,15.03.2022,platná, 202/2022,mesačná kontrola EPS 2/2022,,"dodávateľ: ELKO SERVIS, s. r. o., Šoltésovej 7, 040 01 Košice, IČO: 46216707","19,92 € s DPH",14.03.2022,15.03.2022,platná, 203/2022,teplo 2/2022,,"dodávateľ: Bytový podnik nesta Košice, s. r. o., Južné nábrežie 13, 042 19 Košice, IČO: 44518684","3 527,94 € s DPH",14.03.2022,15.03.2022,platná, 204/2022,čistenie kanalizácie,,"dodávateľ: PROFI - KANAL, s. r. o., Južná trieda 82, 040 01 Košice, IČO: 44656068","194,40 € s DPH",14.03.2022,15.03.2022,platná, 205/2022,dopravné značenie na parkovacích plochách,,"dodávateľ: Selep, s. r. o., Beniakovce 2, 044 42 Beniakovce, IČO: 52246540","603,96 € s DPH",14.03.2022,15.03.2022,platná, 206/2022,hygienický gél s dezinfekčnou prísadou,,"dodávateľ: Hmotné rezervy Košického samosprávneho kraja, s. r. o., Strojárenská 3, 040 01 Košice, IČO: 45424462","722,00 € s DPH",15.03.2022,15.03.2022,platná, 207/2022,teplo 2/2022,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","1 665,37 € s DPH",15.03.2022,15.03.2022,platná, 208/2022,teplo 2/2022,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","1 313,65 € s DPH",15.03.2022,15.03.2022,platná, 209/2022,teplo 2/2022,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","12 028,18 € s DPH",15.03.2022,15.03.2022,platná, 210/2022,teplo 2/2022,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","6 839,24 € s DPH",15.03.2022,15.03.2022,platná, 211/2022,teplo 2/2022,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","887,26 € s DPH",15.03.2022,15.03.2022,platná, 212/2022,teplo 2/2022,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","6 839,62 € s DPH",15.03.2022,15.03.2022,platná, 213/2022,teplo 2/2022,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","1 692,11 € s DPH",15.03.2022,15.03.2022,platná, 214/2022,teplo 2/2022,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","7 848,43 € s DPH",15.03.2022,15.03.2022,platná, 215/2022,teplo 2/2022,,"dodávateľ: MH Teplárenský holding, a.s., Turbínova 3, 831 04 Bratislava, IČO: 36211541","473,28 € s DPH",15.03.2022,15.03.2022,platná, 216/2022,teplo 2/2022,,"dodávateľ: MH Teplárenský holding, a.s., Turbínova 3, 831 04 Bratislava, IČO: 36211541","1 562,61 € s DPH",15.03.2022,15.03.2022,platná, 217/2022,teplo 2/2022,,"dodávateľ: MH Teplárenský holding, a.s., Turbínova 3, 831 04 Bratislava, IČO: 36211541","16 315,99 € s DPH",15.03.2022,15.03.2022,platná, 196/2022,teplo 2/2022,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","215,29 € s DPH",10.03.2022,14.03.2022,platná, 197/2022,služby 2/2022,,"dodávateľ: Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124","40,60 € s DPH",10.03.2022,14.03.2022,platná, 198/2022,teplo 2/2022,,"dodávateľ: Tepelné hospodárstvo Moldava, a. s., ul. Čs. armády 34, 045 01 Moldava nad Bodvou, IČO: 36173061","1 762,02 € s DPH",11.03.2022,14.03.2022,platná, 184/2022,inzerát,,"dodávateľ: Petit Press, a. s., divízia Východ, o. z., Letná 47, 040 01 Košice, IČO: 35790253","37,67 € s DPH",08.03.2022,08.03.2022,platná, 185/2022,rekonštrukcia vnútorných priestorov schodiska,,"dodávateľ: Sespro, s. r. o., Palackého 7, 040 01 Košice, IČO: 50545922","8 160,00 € s DPH",08.03.2022,08.03.2022,platná, 186/2022,právne služby,,"dodávateľ: doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s. r. o., Hlavná 111/25, 040 01 Košice, IČO: 52651258","258,72 € s DPH",08.03.2022,08.03.2022,platná, 187/2022,poštové obálky,,"dodávateľ: ROVDER, s. r. o., Priemyselná 4, 040 01 Košice, IČO: 44754442","24,60 € s DPH",08.03.2022,08.03.2022,platná, 188/2022,dezinsekcia priestorov,,"dodávateľ: Daniel Repka - DERATEX-EKO, Pokroku 16, 040 11 Košice, IČO: 10689877","72,00 € s DPH",08.03.2022,08.03.2022,platná, 189/2022,úprava dvora-záhrady,,"dodávateľ: Správa mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova 79, 040 01 Košice, IČO: 17078202","1 692,04 € s DPH",08.03.2022,08.03.2022,platná, 190/2022,vykonanie základného servisu v paušále 2/2022,,"dodávateľ: KONE, s. r. o., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava, IČO: 31359884","98,09 € s DPH",08.03.2022,08.03.2022,platná, 191/2022,vykonanie základného servisu v paušále 2/2022,,"dodávateľ: KONE, s. r. o., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava, IČO: 31359884","217,68 € s DPH",08.03.2022,08.03.2022,platná, 192/2022,služby 2/2022,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","936,00 € s DPH",08.03.2022,08.03.2022,platná, 193/2022,monitorovanie objektov elektronickým zabezpečovacím systémom,,"dodávateľ: G1 MONITOR, s. r. o., Jesenského 12, 040 01 Košice, IČO: 31702333","768,00 € s DPH",08.03.2022,08.03.2022,platná, 194/2022,servisné práce MaR na VS za 2/2022,,"dodávateľ: SQS Košice, spol. s r. o., Zimná 90, 044 14 Čaňa, IČO: 36191493","238,99 € s DPH",08.03.2022,08.03.2022,platná, 167/2022,separovaný odpad+služby,,"dodávateľ: KOSIT, a. s., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 36205214","136,44 € s DPH",03.03.2022,07.03.2022,platná, 169/2022,služby 2/2022,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","124,50 € s DPH",04.03.2022,07.03.2022,platná, 170/2022,služby 2/2022,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","119,23 € s DPH",04.03.2022,07.03.2022,platná, 171/2022,služby 2/2022,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","132,61 € s DPH",04.03.2022,07.03.2022,platná, 172/2022,služby 2/2022,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","294,92 € s DPH",04.03.2022,07.03.2022,platná, 173/2022,služby 2/2022,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","192,60 € s DPH",04.03.2022,07.03.2022,platná, 174/2022,služby 2/2022,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","104,87 € s DPH",04.03.2022,07.03.2022,platná, 175/2022,elektrina 2/2022,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","829,27 € s DPH",07.03.2022,07.03.2022,platná, 176/2022,elektrina 2/2022,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","708,17 € s DPH",07.03.2022,07.03.2022,platná, 177/2022,elektrina 2/2022,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","2 869,99 € s DPH",07.03.2022,07.03.2022,platná, 178/2022,elektrina 2/2022,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","1 977,24 € s DPH",07.03.2022,07.03.2022,platná, 179/2022,elektrina 2/2022,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","4 876,83 € s DPH",07.03.2022,07.03.2022,platná, 180/2022,elektrina 2/2022,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","2 167,96 € s DPH",07.03.2022,07.03.2022,platná, 181/2022,elektrina 2/2022,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","9 595,27 € s DPH",07.03.2022,07.03.2022,platná, 182/2022,internet 2/2022,,"dodávateľ: ANTIK Telecom, s. r. o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","29,63 € s DPH",07.03.2022,07.03.2022,platná, 183/2022,služby 2/2022,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","118,33 € s DPH",07.03.2022,07.03.2022,platná, 164/2022,vyhotovenie samolepiek s potlačou,,"dodávateľ: BEREN ATELIER, s. r. o., Tranovského 1, 040 01 Košice, IČO: 36186074","223,80 € s DPH",03.03.2022,04.03.2022,platná, 165/2022,výroba parkovacích tabuliek,,"dodávateľ: BEREN ATELIER, s. r. o., Tranovského 1, 040 01 Košice, IČO: 36186074","658,44 € s DPH",03.03.2022,04.03.2022,platná, 166/2022,prenájom rohoží,,"dodávateľ: Lindström, s. r. o., Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava, IČO: 42093937","359,14 € s DPH",03.03.2022,04.03.2022,platná, 168/2022,teplo-vyúčtovanie 1.1.-31.12.2021,,"dodávateľ: Tepelné hospodárstvo Moldava, a. s., ul. Čs. armády 34, 045 01 Moldava nad Bodvou, IČO: 36173061","-816,46 € s DPH",04.03.2022,04.03.2022,platná, 158/2022,odpad 2/2022,,"dodávateľ: KOSIT, a. s., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 36205214","100,22 € s DPH",02.03.2022,03.03.2022,platná, 159/2022,odpad+VKK 2/2022,,"dodávateľ: KOSIT, a. s., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 36205214","148,99 € s DPH",02.03.2022,03.03.2022,platná, 160/2022,VKK+služby 2/2022,,"dodávateľ: KOSIT EAST, s. r. o., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 50273884","211,10 € s DPH",02.03.2022,03.03.2022,platná, 161/2022,služby za 2/2022,,"dodávateľ: Milan Stribula - MISTRAL, Floriánska 1, 040 01 Košice - Staré mesto, IČO: 41037821","1 496,45 € s DPH",02.03.2022,03.03.2022,platná, 162/2022,teplo 2/2022,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a. s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 46782532","2 205,06 € s DPH",02.03.2022,03.03.2022,platná, 163/2022,teplo 2/2022,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a. s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 46782532","2 292,90 € s DPH",02.03.2022,03.03.2022,platná, 146/2022,výkon servisnej činnosti 2/2022,,"dodávateľ: Ing. Ivan Hrbáľ, Bukurešťská 16, 040 13 Košice - Sídlisko Ťahanovce, IČO: 37523406","120,00 € s DPH",01.03.2022,02.03.2022,platná, 147/2022,stravné lístky,,"dodávateľ: Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 16529/23D, 821 01Bratislava, IČO: 53528654","2 308,84 € s DPH",01.03.2022,02.03.2022,platná, 148/2022,výkon zodpovednej osoby za 3/2022,,"dodávateľ: osobnyudaj.sk, s. r. o., DUETT Business Residence, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice - mestská časť Staré mesto, IČO: 50528041","84,00 € s DPH",01.03.2022,02.03.2022,platná, 149/2022,"termostatizácia vykurovania, rekonštrukcia soc. zariadení, výmena okien",,"dodávateľ: Sespro, s. r. o., Palackého 7, 040 01 Košice, IČO: 50545922","10 320,00 € s DPH",01.03.2022,02.03.2022,platná, 150/2022,"maliarske práce, výmena odkvapového systému",,"dodávateľ: Sespro, s. r. o., Palackého 7, 040 01 Košice, IČO: 50545922","4 800,00 € s DPH",01.03.2022,02.03.2022,platná, 151/2022,upratovanie exteriérových plôch 2/2022,,"dodávateľ: BUZGÓ registrovaný sociálny podnik, s. r. o., Krásnohorská Dlhá Lúka 165, 049 45 Krásnohorská Dlhá Lúka, IČO: 523664546","1 250,00 € s DPH",01.03.2022,02.03.2022,platná, 152/2022,upratovanie 2/2022,,"dodávateľ: BUZGÓ registrovaný sociálny podnik, s. r. o., Krásnohorská Dlhá Lúka 165, 049 45 Krásnohorská Dlhá Lúka, IČO: 52366456","18 700,33 € s DPH",01.03.2022,02.03.2022,platná, 153/2022,vodoinštalačný materiál,,"dodávateľ: Ing. Erik Fürstenzeller - STERAD, Jazerná 1, 040 12 Košice, IČO: 52133923","739,37 € s DPH",01.03.2022,02.03.2022,platná, 154/2022,montáž zábran proti opadávaniu omietky,,"dodávateľ: Bc. Radovan Nagy - RADOSTAV, Družstevná 17/13, 078 01 Trnávka, IČO: 43327192","4 080,00 € s DPH",28.02.2022,02.03.2022,platná, 155/2022,elektrina 3/2022,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","102,00 € s DPH",02.03.2022,02.03.2022,platná, 156/2022,elektrina 3/2022,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","32,00 € s DPH",02.03.2022,02.03.2022,platná, 157/2022,elektrina 3/2022,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","20,00 € s DPH",02.03.2022,02.03.2022,platná, 144/2022,tonery,,"dodávateľ: ROVDER, s. r. o., Priemyselná 4, 040 01 Košice, IČO: 44754442","1 183,08 € s DPH",25.02.2022,25.02.2022,platná, 145/2022,respirátory,,"dodávateľ: ROVDER, s. r. o., Priemyselná 4, 040 01 Košice, IČO: 44754442","81,12 € s DPH",25.02.2022,25.02.2022,platná, 135/2022,teplo 1.1.-31.12.2019 vyúčtovanie,,"dodávateľ: Tepelné hospodárstvo Moldava, a. s., ul. Čs. armády 34, 045 01 Moldava nad Bodvou, IČO: 36173061","-38,69 € s DPH",23.02.2022,23.02.2022,platná, 136/2022,teplo 1/2022,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a. s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 46782532","2 205,06 € s DPH",21.02.2022,21.02.2022,platná, 137/2022,teplo 1/2022,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a. s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 46782532","2 292,90 € s DPH",21.02.2022,21.02.2022,platná, 138/2022,úprava zelene,,"dodávateľ: Správa mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova 79, 040 01 Košice, IČO: 17078202","1 200,43 € s DPH",21.02.2022,21.02.2022,platná, 139/2022,,,"dodávateľ: Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice - mestská časť Juh, IČO: 00606707","28 057,22 € s DPH",21.02.2022,21.02.2022,platná, 140/2022,vodné-stočné,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","1 869,38 € s DPH",21.02.2022,21.02.2022,platná, 141/2022,teplo 1/2022,,"dodávateľ: Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Račianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467","7 350,72 € s DPH",21.02.2022,21.02.2022,platná, 121/2022,teplo 1/2022,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","2 070,01 € s DPH",15.02.2022,17.02.2022,platná, 122/2022,teplo 1/2022,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","1 593,55 € s DPH",15.02.2022,17.02.2022,platná, 123/2022,teplo 1/2022,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","15 039,35 € s DPH",15.02.2022,17.02.2022,platná, 124/2022,teplo 1/2022,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","8 498,20 € s DPH",15.02.2022,17.02.2022,platná, 125/2022,teplo 1/2022,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","1 152,58 € s DPH",15.02.2022,17.02.2022,platná, 126/2022,teplo 1/2022,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","8 283,77 € s DPH",15.02.2022,17.02.2022,platná, 127/2022,teplo 1/2022,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","2 103,12 € s DPH",15.02.2022,17.02.2022,platná, 128/2022,teplo 1/2022,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","10 308,12 € s DPH",15.02.2022,17.02.2022,platná, 129/2022,deratizácia priestorov,,"dodávateľ: Daniel Repka - DERATEX-EKO, Pokroku 16, 040 11 Košice, IČO: 10689877","72,00 € s DPH",15.02.2022,17.02.2022,platná, 130/2022,doplnenie užívateľa do zabezpečovacieho systému,,"dodávateľ: CI - servis SK, s. r. o., Werferova 1, 040 01 Košice, IČO: 36725846","30,00 € s DPH",15.02.2022,17.02.2022,platná, 131/2022,zasklenie okien,,"dodávateľ: Alžbeta Gluchmanová - BETTY, Trnková 70, 040 14 Košice - Košická Nová Ves, IČO: 35423323","89,27 € s DPH",15.02.2022,17.02.2022,platná, 132/2022,vymaľovanie nebytových priestorov,,"dodávateľ: D.S. Group, s. r. o., Sokoľ 841, 044 31 Sokoľ, IČO: 48208744","3 628,20 € s DPH",16.02.2022,17.02.2022,platná, 133/2022,teplo 1/2022,,"dodávateľ: Bytový podnik nesta Košice, s. r. o., Južné nábrežie 13, 042 19 Košice, IČO: 44518684","4 186,94 € s DPH",16.02.2022,17.02.2022,platná, 134/2022,servisné práce MaR na VS za 1/2022,,"dodávateľ: SQS Košice, spol. s r. o., Zimná 90, 044 14 Čaňa, IČO: 36191493","238,99 € s DPH",17.02.2022,17.02.2022,platná, 110/2022,oprava a výmena kovania plastových dverí,,"dodávateľ: D.S. Group, s. r. o., Sokoľ 841, 044 31 Sokoľ, IČO: 48208744","265,20 € s DPH",14.02.2022,14.02.2022,platná, 111/2022,odpad+služby 1/2022,,"dodávateľ: KOSIT, a. s., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 36205214","112,13 € s DPH",14.02.2022,14.02.2022,platná, 113/2022,odpad 1/2022,,"dodávateľ: KOSIT, a. s., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 36205214","67,39 € s DPH",14.02.2022,14.02.2022,platná, 114/2022,tonery,,"dodávateľ: ROVDER, s. r. o., Priemyselná 4, 040 01 Košice, IČO: 44754442","454,80 € s DPH",14.02.2022,14.02.2022,platná, 115/2022,teplo 1/2022,,"dodávateľ: MH Teplárenský holding, a.s., Teplárenská 3, 042 92 Košice, IČO: 36211541","600,00 € s DPH",14.02.2022,14.02.2022,platná, 116/2022,teplo 1/2022,,"dodávateľ: MH Teplárenský holding, a.s., Teplárenská 3, 042 92 Košice, IČO: 36211541","1 986,89 € s DPH",14.02.2022,14.02.2022,platná, 117/2022,teplo 1/2022,,"dodávateľ: MH Teplárenský holding, a.s., Teplárenská 3, 042 92 Košice, IČO: 36211541","21 568,19 € s DPH",14.02.2022,14.02.2022,platná, 118/2022,elektrina 1/2022,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","8 657,05 € s DPH",14.02.2022,14.02.2022,platná, 119/2022,teplo 1/2022,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","16 974,91 € s DPH",14.02.2022,14.02.2022,platná, 120/2022,elektrina 1/2022,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","3 410,29 € s DPH",14.02.2022,14.02.2022,platná, 107/2022,VKK+skužby,,"dodávateľ: KOSIT EAST, s. r. o., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 50273884","163,31 € s DPH",10.02.2022,10.02.2022,platná, 108/2022,služby 1/2022,,"dodávateľ: Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124","95,15 € s DPH",10.02.2022,10.02.2022,platná, 109/2022,elektromechanické čistenie kanalizácie,,"dodávateľ: PROFI - KANAL, s. r. o., Južná trieda 82, 040 01 Košice, IČO: 44656068","195,00 € s DPH",10.02.2022,10.02.2022,platná, 83/2022,oprava časti plechovej strešnej krytiny,,"dodávateľ: EURO-PLECH, s. r. o., Hunyadiho 29, 045 01 Moldava nad Bodvou, IČO: 36602167","1 440,00 € s DPH",08.02.2022,09.02.2022,platná, 99/2022,kalibrácia,,"dodávateľ: Kalibrovanie, s. r. o., Moyzesova 4/A, 902 01 Pezinok, IČO: 52355764","31,00 € s DPH",09.02.2022,09.02.2022,platná, 100/2022,teplo 1/2022,,"dodávateľ: Tepelné hospodárstvo Moldava, a. s., ul. Čs. armády 34, 045 01 Moldava nad Bodvou, IČO: 36173061","2 012,69 € s DPH",09.02.2022,09.02.2022,platná, 101/2022,internet 1/2022,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","104,87 € s DPH",09.02.2022,09.02.2022,platná, 102/2022,služby 1/2022,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","192,28 € s DPH",09.02.2022,09.02.2022,platná, 103/2022,služby 1/2022,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","200,15 € s DPH",09.02.2022,09.02.2022,platná, 104/2022,služby 1/2022,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","135,43 € s DPH",09.02.2022,09.02.2022,platná, 105/2022,služby 1/2022,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","118,78 € s DPH",09.02.2022,09.02.2022,platná, 106/2022,služby 1/2022,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","135,88 € s DPH",09.02.2022,09.02.2022,platná, 92/2022,vodné-stočné 1/2022,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","919,07 € s DPH",07.02.2022,08.02.2022,platná, 71/2022,čistenie kanalizácie mot. vozidlom,,"dodávateľ: PROFI - KANAL, s. r. o., Južná trieda 82, 040 01 Košice, IČO: 44656068","196,80 € s DPH",31.01.2022,08.02.2022,platná, 72/2022,vodné-stočné,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","399,83 € s DPH",31.01.2022,08.02.2022,platná, 73/2022,elektrina 2/2022,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","102,00 € s DPH",02.02.2022,08.02.2022,platná, 74/2022,vodné-stočné,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","9 332,21 € s DPH",01.02.2022,08.02.2022,platná, 75/2022,vodoinštalačný materiál,,"dodávateľ: Ing. Erik Fürstenzeller - STERAD, Jazerná 1, 040 12 Košice, IČO: 52133923","679,36 € s DPH",01.02.2022,08.02.2022,platná, 76/2022,dodávka a montáž Led reflektorov,,"dodávateľ: FALCO EXCLUSIVE, s. r. o., Národná trieda 71, 040 01 Košice, IČO: 46866272","1 086,00 € s DPH",01.02.2022,08.02.2022,platná, 78/2022,upratovanie za 1/2022,,"dodávateľ: BUZGÓ registrovaný sociálny podnik, s. r. o., Krásnohorská Dlhá Lúka 165, 049 45 Krásnohorská Dlhá Lúka, IČO: 52366456","18 700,33 € s DPH",01.02.2022,08.02.2022,platná, 79/2022,upratovanie exteriéru 1/2022,,"dodávateľ: BUZGÓ registrovaný sociálny podnik, s. r. o., Krásnohorská Dlhá Lúka 165, 049 45 Krásnohorská Dlhá Lúka, IČO: 52366456","1 250,00 € s DPH",01.02.2022,08.02.2022,platná, 80/2022,výkon zodpovednej osoby 2/2022,,"dodávateľ: osobnyudaj.sk, s. r. o., DUETT Business Residence, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice - mestská časť Staré mesto, IČO: 50528041","84,00 € s DPH",01.02.2022,08.02.2022,platná, 81/2022,inzerát,,"dodávateľ: Petit Press, a. s., divízia Východ, o. z., Letná 47, 040 01 Košice, IČO: 35790253","24,95 € s DPH",01.02.2022,08.02.2022,platná, 82/2022,stravné lístky,,"dodávateľ: Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 16529/23D, 821 01Bratislava, IČO: 53528654","2 182,91 € s DPH",02.02.2022,08.02.2022,platná, 84/2022,teplo 2/2022,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a. s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 42093937","2 292,90 € s DPH",03.02.2022,08.02.2022,platná, 85/2022,teplo 2/2022,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a. s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 46782532","2 205,06 € s DPH",03.02.2022,08.02.2022,platná, 86/2022,separovaný odpad+služby,,"dodávateľ: KOSIT, a. s., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 112200191","136,44 € s DPH",03.02.2022,08.02.2022,platná, 87/2022,služby za 1/2022,,"dodávateľ: Milan Stribula - MISTRAL, Floriánska 1, 040 01 Košice - Staré mesto, IČO: 41037821","1 496,45 € s DPH",03.02.2022,08.02.2022,platná, 88/2022,prenájom rohoží 1/2022,,"dodávateľ: Lindström, s. r. o., Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava, IČO: 42093937","338,57 € s DPH",04.02.2022,08.02.2022,platná, 89/2022,internet 1/2022,,"dodávateľ: ANTIK Telecom, s. r. o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","29,63 € s DPH",04.02.2022,08.02.2022,platná, 90/2022,služby 1/2022,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","116,80 € s DPH",07.02.2022,08.02.2022,platná, 91/2022,služby 1/2022,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","936,00 € s DPH",07.02.2022,08.02.2022,platná, 93/2022,vodné-stočné 11/2021-1/2022,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","454,62 € s DPH",07.02.2022,08.02.2022,platná, 94/2022,paušálny servis 1/2022,,"dodávateľ: KONE, s. r. o., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava, IČO: 31359884","217,68 € s DPH",07.02.2022,08.02.2022,platná, 95/2022,paušálny servis 1/2022,,"dodávateľ: KONE, s. r. o., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava, IČO: 31359884","98,09 € s DPH",07.02.2022,08.02.2022,platná, 96/2022,monitorovanie objektov elektronickým zabezpečovacím systémom,,"dodávateľ: G1 MONITOR, s. r. o., Jesenského 12, 040 01 Košice, IČO: 31702333","816,00 € s DPH",07.02.2022,08.02.2022,platná, 98/2022,výkon technika PO 1/2022,,"dodávateľ: Ing. Gabriel Szabó Bartko, Východná 43, 044 71 Čečejovce, IČO: 32706456","350,00 € s DPH",08.02.2022,08.02.2022,platná, 97/2022,výkon servisnej činnosti na technologic. zar. 1/2022,,"dodávateľ: Ing. Ivan Hrbáľ, Bukurešťská 16, 040 13 Košice - Sídlisko Ťahanovce, IČO: 37523406","120,00 € s DPH",07.02.2022,08.02.2022,platná, 77/2022,servisné práce,,"dodávateľ: RADIX, spol. s r. o., Za mostom 12, 040 18 Košice, IČO: 31700462","18,00 € s DPH",02.02.2022,01.02.2022,platná, 70/2022,montáž zábran proti vtáctvu,,"dodávateľ: FALCO EXCLUSIVE, s. r. o., Národná trieda 71, 040 01 Košice, IČO: 46866272","656,64 € s DPH",31.01.2022,31.01.2022,platná, 64/2022,elektromechanické čistenie kanalizácie,,"dodávateľ: PROFI - KANAL, s. r. o., Južná trieda 82, 040 01 Košice, IČO: 44656068","199,20 € s DPH",28.01.2022,28.01.2022,platná, 65/2022,archívne úložné boxy,,"dodávateľ: ROVDER, s. r. o., Priemyselná 4, 040 01 Košice, IČO: 44754442","113,70 € s DPH",28.01.2022,28.01.2022,platná, 66/2022,kancelárske potreby,,"dodávateľ: ROVDER, s. r. o., Priemyselná 4, 040 01 Košice, IČO: 44754442","487,92 € s DPH",28.01.2022,28.01.2022,platná, 67/2022,respirátory,,"dodávateľ: ROVDER, s. r. o., Priemyselná 4, 040 01 Košice, IČO: 44754442","136,80 € s DPH",28.01.2022,28.01.2022,platná, 68/2022,inzerát,,"dodávateľ: Petit Press, a. s., divízia Východ, o. z., Letná 47, 040 01 Košice, IČO: 35790253","35,12 € s DPH",28.01.2022,28.01.2022,platná, 69/2022,,,"dodávateľ: BOBOR - STAVEBNÁ, VÝROBNÁ, INŽINIERSKA A OBCHODNÁ ČINNOSŤ, s. r. o., Čárskeho 7, 040 01 Košice - Sever, IČO: 36191345","69,60 € s DPH",28.01.2022,28.01.2022,platná, 62/2022,zasklenie okien,,"dodávateľ: Alžbeta Gluchmanová - BETTY, Trnková 70, 040 14 Košice - Košická Nová Ves, IČO: 35423323","65,88 € s DPH",20.01.2022,27.01.2022,platná, 63/2022,oprava kanalizácie,,"dodávateľ: BS Košice, s. r. o., Vyšná úvrať 4, 040 14 Košice - mestská časť Košická Nová Ves, IČO: 46214500","2 400,00 € s DPH",27.01.2022,27.01.2022,platná, 60/2022,ročná kontrola EPS - 01/2022,,"dodávateľ: ELKO SERVIS, s. r. o., Šoltésovej 7, 040 01 Košice, IČO: 46216707","465,44 € s DPH",25.01.2022,25.01.2022,platná, 61/2022,elektrina - garáž 1-12/2021,,"dodávateľ: Mesto Moldava nad Bodvou, Školská 356/2, 045 01 Moldava nad Bodvou, IČO: 00324451","31,16 € s DPH",25.01.2022,25.01.2022,platná, 59/2022,aplikácia VEMA 01-03/2022,,"dodávateľ: Solitea Slovensko, a. s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava, IČO: 36237337","182,28 € s DPH",19.01.2022,24.01.2022,platná, 56/2022,dezinfekčné a ochranné prostriedky,,"dodávateľ: Ing. Tomáš Dzurňák - D & D, Južná trieda 78, 040 01 Košice, IČO: 14382857","2 394,48 € s DPH",20.01.2022,21.01.2022,platná, 57/2022,čistiace a hygienické prostriedky,,"dodávateľ: Ing. Tomáš Dzurňák - D & D, Južná trieda 78, 040 01 Košice, IČO: 14382857","569,44 € s DPH",20.01.2022,21.01.2022,platná, 58/2022,servis motorového vozidla,,"dodávateľ: Jozef Kolesár - PNEUSERVIS, Myslavská 194, 040 16 Košice - Myslava, IČO: 37738631","382,00 € s DPH",21.01.2022,21.01.2022,platná, 53/2022,plyn-vyúčtovanie za 1-12/2021,,"dodávateľ: Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Račianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467","10 822,15 € s DPH",19.01.2022,19.01.2022,platná, 54/2022,odstránenie závady na zabezpečovacom zariadení,,"dodávateľ: CI - servis SK, s. r. o., Werferova 1, 040 01 Košice, IČO: 36725846","87,60 € s DPH",19.01.2022,19.01.2022,platná, 55/2022,doplnenie užívateľa do zabezpečovacieho systému,,"dodávateľ: CI - servis SK, s. r. o., Werferova 1, 040 01 Košice, IČO: 36725846","30,00 € s DPH",19.01.2022,19.01.2022,platná, 39/2022,teplo 12/2021,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","9 366,49 € s DPH",14.01.2022,17.01.2022,platná, 40/2022,teplo 12/2021,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","1 899,26 € s DPH",14.01.2022,17.01.2022,platná, 41/2022,teplo 12/2021,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","1 650,59 € s DPH",14.01.2022,17.01.2022,platná, 42/2022,teplo 12/2021,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","14 183,03 € s DPH",14.01.2022,17.01.2022,platná, 43/2022,teplo 12/2021,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","1 906,37 € s DPH",14.01.2022,17.01.2022,platná, 44/2022,teplo 12/2021,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","7 772,52 € s DPH",14.01.2022,17.01.2022,platná, 45/2022,teplo 12/2021,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","1 039,42 € s DPH",14.01.2022,17.01.2022,platná, 46/2022,teplo 12/2021,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","7 902,97 € s DPH",14.01.2022,17.01.2022,platná, 47/2022,služby+VKK,,"dodávateľ: KOSIT EAST, s. r. o., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 50273884","211,10 € s DPH",14.01.2022,17.01.2022,platná, 48/2022,služby+triedený odpad,,"dodávateľ: KOSIT, a. s., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 36205214","319,30 € s DPH",14.01.2022,17.01.2022,platná, 49/2022,triedený odpad,,"dodávateľ: KOSIT, a. s., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 36205214","117,50 € s DPH",14.01.2022,17.01.2022,platná, 50/2022,teplo 12/2021,,"dodávateľ: MH Teplárenský holding, a.s., Teplárenská 3, 042 92 Košice, IČO: 36211541","1 958,40 € s DPH",17.01.2022,17.01.2022,platná, 51/2022,teplo 12/2021,,"dodávateľ: MH Teplárenský holding, a.s., Teplárenská 3, 042 92 Košice, IČO: 36211541","21 577,15 € s DPH",17.01.2022,17.01.2022,platná, 52/2022,teplo 12/2021,,"dodávateľ: MH Teplárenský holding, a.s., Teplárenská 3, 042 92 Košice, IČO: 36211541","542,41 € s DPH",17.01.2022,17.01.2022,platná, 38/2022,vyúčtovanie stravných lístkov za rok 2021,,"dodávateľ: Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 16529/23D, 821 01Bratislava, IČO: 53528654","-202,80 € s DPH",13.01.2022,14.01.2022,platná, 34/2022,služby 12/2021,,"dodávateľ: Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124","78,30 € s DPH",13.01.2022,13.01.2022,platná, 35/2022,energetické médiá 12/2021,,"dodávateľ: Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice - mestská časť Juh, IČO: 00606707","14 117,48 € s DPH",13.01.2022,13.01.2022,platná, 36/2022,služby 11/2021,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","117,29 € s DPH",13.01.2022,13.01.2022,platná, 37/2022,služby 12/2021,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 35697270","152,13 € s DPH",13.01.2022,13.01.2022,platná, 30/2022,teplo 12/2021,,"dodávateľ: Bytový podnik nesta Košice, s. r. o., Južné nábrežie 13, 042 19 Košice, IČO: 44518684","4 112,85 € s DPH",11.01.2022,12.01.2022,platná, 31/2022,teplo 12/2021,,"dodávateľ: Tepelné hospodárstvo Moldava, a. s., ul. Čs. armády 34, 045 01 Moldava nad Bodvou, IČO: 36173061","2 078,26 € s DPH",12.01.2022,12.01.2022,platná, 32/2022,elektrina -vyúčtovanie,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","245,22 € s DPH",12.01.2022,12.01.2022,platná, 33/2022,výkon servisnej činnosti na technologických zariadeniach 12/2021,,"dodávateľ: Ing. Ivan Hrbáľ, Bukurešťská 16, 040 13 Košice - Sídlisko Ťahanovce, IČO: 37523406","120,00 € s DPH",12.01.2022,12.01.2022,platná, 18/2022,antigénové testy,,"dodávateľ: GRAM KOŠICE, s. r. o., Masarykova 17/A, 040 01 Košice, IČO: 36653489","240,00 € s DPH",05.01.2022,10.01.2022,platná, 19/2022,čistiace potreby,,"dodávateľ: KAMIKO - HYGIENE, s. r. o., Kremnička 5, 974 03 Banská Bystrica, IČO: 45965340","256,82 € s DPH",10.01.2022,10.01.2022,platná, 20/2022,monitorovanie objektov elektronickým zabezpečovacím systémom,,"dodávateľ: G1 MONITOR, s. r. o., Jesenského 12, 040 01 Košice, IČO: 31702333","816,00 € s DPH",10.01.2022,10.01.2022,platná, 21/2022,základný servis výťahu,,"dodávateľ: KONE, s. r. o., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava, IČO: 31359884","98,09 € s DPH",10.01.2022,10.01.2022,platná, 22/2022,základný servis výťahov,,"dodávateľ: KONE, s. r. o., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava, IČO: 31359884","217,68 € s DPH",10.01.2022,10.01.2022,platná, 23/2022,služby za 12/2021,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","936,00 € s DPH",10.01.2022,10.01.2022,platná, 24/2022,elektrina 12/2021,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","7 125,65 € s DPH",10.01.2022,10.01.2022,platná, 25/2022,elektrina 12/2021,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","3 954,43 € s DPH",10.01.2022,10.01.2022,platná, 26/2022,elektrina 12/2021,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","1 688,69 € s DPH",10.01.2022,10.01.2022,platná, 27/2022,prenájom rohoží,,"dodávateľ: Lindström, s. r. o., Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava, IČO: 42093937","338,57 € s DPH",10.01.2022,10.01.2022,platná, 28/2022,vodné-stočné,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","936,88 € s DPH",10.01.2022,10.01.2022,platná, 29/2022,vodné-stočné,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","235,50 € s DPH",10.01.2022,10.01.2022,platná, 9/2022,služby 12/2021,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","225,77 € s DPH",05.01.2022,05.01.2022,platná, 10/2022,služby 12/2022,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","135,49 € s DPH",05.01.2022,05.01.2022,platná, 11/2022,služby 12/2022,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","119,06 € s DPH",05.01.2022,05.01.2022,platná, 12/2022,služby 12/2022,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","138,97 € s DPH",05.01.2022,05.01.2022,platná, 13/2022,služby 12/2022,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","197,11 € s DPH",05.01.2022,05.01.2022,platná, 14/2022,internet 12/2022,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","104,87 € s DPH",05.01.2022,05.01.2022,platná, 15/2022,služby za 12/2021,,"dodávateľ: Ing. Gabriel Szabó Bartko, Východná 43, 044 71 Čečejovce, IČO: 32706456","350,00 € s DPH",05.01.2022,05.01.2022,platná, 16/2022,servisné práce MaR na VS za 12/2021,,"dodávateľ: SQS Košice, spol. s r. o., Zimná 90, 044 14 Čaňa, IČO: 36191493","238,99 € s DPH",05.01.2022,05.01.2022,platná, 17/2022,internet za 12/2021,,"dodávateľ: ANTIK Telecom, s. r. o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","29,63 € s DPH",05.01.2022,05.01.2022,platná, 3/2022,servisné práce,,"dodávateľ: TUCHYŇA VÝŤAHY, s. r. o., Letná 27, 040 01 Košice, IČO: 45378398","546,12 € s DPH",04.01.2022,04.01.2022,platná, 4/2022,odpad+separovaný odpad,,"dodávateľ: KOSIT, a. s., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 36205214","136,44 € s DPH",04.01.2022,04.01.2022,platná, 5/2022,stravné lístky,,"dodávateľ: Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 16529/23D, 821 01Bratislava, IČO: 53528654","3 434,78 € s DPH",04.01.2022,04.01.2022,platná, 6/2022,služby za mesiac 12/2021,,"dodávateľ: Milan Stribula - MISTRAL, Floriánska 1, 040 01 Košice - Staré mesto, IČO: 41037821","1 201,28 € s DPH",04.01.2022,04.01.2022,platná, 7/2022,upratovanie za 12/2021,,"dodávateľ: BUZGÓ registrovaný sociálny podnik, s. r. o., Krásnohorská Dlhá Lúka 165, 049 45 Krásnohorská Dlhá Lúka, IČO: 52366456","18 700,33 € s DPH",04.01.2022,04.01.2022,platná, 8/2022,upratovanie exteriérových plôch za 12/2021,,"dodávateľ: BUZGÓ registrovaný sociálny podnik, s. r. o., Krásnohorská Dlhá Lúka 165, 049 45 Krásnohorská Dlhá Lúka, IČO: 52366456","1 100,00 € s DPH",04.01.2022,04.01.2022,platná, 2/2022,výkon zodpovednej osoby 1/2022,,"dodávateľ: osobnyudaj.sk, s. r. o., DUETT Business Residence, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice - mestská časť Staré mesto, IČO: 50528041","84,00 € s DPH",03.01.2022,03.01.2022,platná, 1/2022,oprava havárie potrubí,,"dodávateľ: BOBOR - STAVEBNÁ, VÝROBNÁ, INŽINIERSKA A OBCHODNÁ ČINNOSŤ, s. r. o., Čárskeho 7, 040 01 Košice - Sever, IČO: 36191345","792,20 € s DPH",03.01.2022,03.01.2022,platná, 973/2021,tonery,,"dodávateľ: ROVDER, s. r. o., Priemyselná 4, 040 01 Košice, IČO: 44754442","359,76 € s DPH",29.12.2021,29.12.2021,platná, 969/2021,"oprava potrubia a oprava-domurovanie steny, vysprávky",,"dodávateľ: D.S. Group, s. r. o., Sokoľ 841, 044 31 Sokoľ, IČO: 48208744","360,00 € s DPH",27.12.2021,28.12.2021,platná, 970/2021,otvorenie priestoru steny v mieste poškodenia,,"dodávateľ: D.S. Group, s. r. o., Sokoľ 841, 044 31 Sokoľ, IČO: 48208744","180,00 € s DPH",27.12.2021,28.12.2021,platná, 971/2021,osadenie stĺpikov s reťazami v časti parkoviska,,"dodávateľ: D.S. Group, s. r. o., Sokoľ 841, 044 31 Sokoľ, IČO: 48208744","1 386,24 € s DPH",27.12.2021,28.12.2021,platná, 972/2021,vodné - stočné,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","3 496,07 € s DPH",28.12.2021,28.12.2021,platná, 964/2021,oprava telefónneho vedenia,,"dodávateľ: Peter Benedik - BenTel, Hanojská 4, 040 13 Košice - Sídlisko Ťahanovce, IČO: 34374973","30,00 € s DPH",22.12.2021,22.12.2021,platná, 968/2021,čistenie kanalizácie,,"dodávateľ: Tibor Illéš, Lomnická 13, 040 01 Košice, IČO: 10686258","200,00 € s DPH",22.12.2021,22.12.2021,platná, 949/2021,čistenie kanalizácie a šachty,,"dodávateľ: Tibor Illéš, Lomnická 13, 040 01 Košice, IČO: 10686258","400,00 € s DPH",17.12.2021,21.12.2021,platná, 950/2021,čistenie kanalizácie,,"dodávateľ: Tibor Illéš, Lomnická 13, 040 01 Košice, IČO: 10686258","100,00 € s DPH",17.12.2021,21.12.2021,platná, 951/2021,inzerát,,"dodávateľ: Petit Press, a. s., divízia Východ, o. z., Letná 47, 040 01 Košice, IČO: 35790253","24,95 € s DPH",17.12.2021,21.12.2021,platná, 952/2021,servisné práce MaR na VS 11/2021,,"dodávateľ: SQS Košice, spol. s r. o., Zimná 90, 044 14 Čaňa, IČO: 36191493","238,99 € s DPH",21.12.2021,21.12.2021,platná, 953/2021,servis výťahu 12/2021,,"dodávateľ: Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN, Bitúnková 971/8, 078 01 Sečovce, IČO: 47687908","176,64 € s DPH",21.12.2021,21.12.2021,platná, 954/2021,servis výťahov,,"dodávateľ: Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN, Bitúnková 971/8, 078 01 Sečovce, IČO: 47687908","353,28 € s DPH",21.12.2021,21.12.2021,platná, 955/2021,práškové hasiace prístroje,,"dodávateľ: Vojtech Petrik, Východná 40, 044 71 Čečejovce, IČO: 30250412","168,00 € s DPH",21.12.2021,21.12.2021,platná, 956/2021,úradné periodické skúšky STN EN ISO 9606-1: 311 T BW FM1,,"dodávateľ: STROJZVAR BaP, spol. s r. o., Nevädzová 3/1163, 040 01 Košice, IČO: 36210986","452,40 € s DPH",21.12.2021,21.12.2021,platná, 957/2021,oprava telefónnych klapiek,,"dodávateľ: Peter Benedik - BenTel, Hanojská 4, 040 13 Košice - Sídlisko Ťahanovce, IČO: 34374973","70,00 € s DPH",21.12.2021,21.12.2021,platná, 958/2021,mesačná kontrola EPS 12/2021,,"dodávateľ: ELKO SERVIS, s. r. o., Šoltésovej 7, 040 01 Košice, IČO: 46216707","19,92 € s DPH",21.12.2021,21.12.2021,platná, 959/2021,teplo 11/2021,,"dodávateľ: Bytový podnik nesta Košice, s. r. o., Južné nábrežie 13, 042 19 Košice, IČO: 44518684","3 278,58 € s DPH",21.12.2021,21.12.2021,platná, 960/2021,maľovanie spoločných priestorov,,"dodávateľ: Štefan Stempak - STEKOSA, Bencúrova 8, 040 01 Košice - Staré mesto, IČO: 10691979","8 825,53 € s DPH",21.12.2021,21.12.2021,platná, 961/2021,výmena vchodových dverí,,"dodávateľ: BAMAC, s. r. o., Palackého 14, 040 01 Košice - Staré mesto, IČO: 31716849","24 681,79 € s DPH",21.12.2021,21.12.2021,platná, 962/2021,elektroinštalačný materiál,,"dodávateľ: PROFI - STAR, s. r. o., Kavečianska cesta 8/A, 040 01 Košice, IČO: 46258060","85,67 € s DPH",21.12.2021,21.12.2021,platná, 963/2021,vodárenský a sanitárny materiál,,"dodávateľ: Ing. Erik Fürstenzeller - STERAD, Jazerná 1, 040 12 Košice, IČO: 52133923","1 087,86 € s DPH",14.12.2021,21.12.2021,platná, 948/2021,rohož z prírodnej gumy,,"dodávateľ: EK plast, s. r. o., Palackého 21, 040 01 Košice, IČO: 36187402","99,00 € s DPH",17.12.2021,17.12.2021,platná, 937/2021,veľkokapacitný kontajner+služby,,"dodávateľ: KOSIT EAST, s. r. o., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 50273884","163,31 € s DPH",15.12.2021,16.12.2021,platná, 938/2021,separovaný odpad,,"dodávateľ: KOSIT, a. s., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 36205214","95,04 € s DPH",15.12.2021,16.12.2021,platná, 939/2021,teplo 11/2021,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","1 567,62 € s DPH",15.12.2021,16.12.2021,platná, 940/2021,teplo 11/2021,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","1 374,08 € s DPH",15.12.2021,16.12.2021,platná, 941/2021,teplo 11/2021,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","12 135,48 € s DPH",15.12.2021,16.12.2021,platná, 942/2021,teplo 11/2021,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","6 056,26 € s DPH",15.12.2021,16.12.2021,platná, 943/2021,teplo 11/2021,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","890,69 € s DPH",15.12.2021,16.12.2021,platná, 944/2021,teplo 11/2021,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","6 608,98 € s DPH",15.12.2021,16.12.2021,platná, 945/2021,teplo 11/2021,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","1 579,42 € s DPH",15.12.2021,16.12.2021,platná, 946/2021,teplo 11/2021,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","7 549,99 € s DPH",15.12.2021,16.12.2021,platná, 947/2021,webinár,,"dodávateľ: RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným, Trnavská 80, 821 02 Bratislava, IČO: 31369308","84,00 € s DPH",16.12.2021,16.12.2021,platná, 934/2021,spotreba energetických médií 11/2021,,"dodávateľ: Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice - mestská časť Juh, IČO: 00606707","10 384,20 € s DPH",14.12.2021,14.12.2021,platná, 935/2021,služby 11/2021,,"dodávateľ: Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124","19,55 € s DPH",14.12.2021,14.12.2021,platná, 936/2021,vodné - stočné,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","515,24 € s DPH",14.12.2021,14.12.2021,platná, 929/2021,prenájom rohoží,,"dodávateľ: Lindström, s. r. o., Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava, IČO: 42093937","80,82 € s DPH",10.12.2021,13.12.2021,platná, 930/2021,služby 11/2021,,"dodávateľ: Ing. Gabriel Szabó Bartko, Východná 43, 044 71 Čečejovce, IČO: 32706456","404,24 € s DPH",13.12.2021,13.12.2021,platná, 931/2021,teplo 11/2021,,"dodávateľ: Tepláreň Košice, a. s., Teplárenská 3, 042 92 Košice, IČO: 36211541","1 532,32 € s DPH",13.12.2021,13.12.2021,platná, 932/2021,teplo 11/2021,,"dodávateľ: Tepláreň Košice, a. s., Teplárenská 3, 042 92 Košice, IČO: 36211541","16 303,93 € s DPH",13.12.2021,13.12.2021,platná, 933/2021,teplo 11/2021,,"dodávateľ: Tepláreň Košice, a. s., Teplárenská 3, 042 92 Košice, IČO: 36211541","76,97 € s DPH",13.12.2021,13.12.2021,platná, 926/2021,čistiace potreby,,"dodávateľ: KAMIKO - HYGIENE, s. r. o., Kremnička 5, 974 03 Banská Bystrica, IČO: 45965340","131,76 € s DPH",08.12.2021,09.12.2021,platná, 927/2021,odstránenie nedostatkov po periodickej OP a OS,,"dodávateľ: ELTROM, s. r. o., Starozagorská 37, 040 23 Košice, IČO: 45540250","26 400,00 € s DPH",09.12.2021,09.12.2021,platná, 928/2021,teplo 11/2021,,"dodávateľ: Tepelné hospodárstvo Moldava, a. s., ul. Čs. armády 34, 045 01 Moldava nad Bodvou, IČO: 36173061","1 646,16 € s DPH",09.12.2021,09.12.2021,platná, 914/2021,výkon servisnej činnosti 11/2021,,"dodávateľ: Ing. Ivan Hrbáľ, Bukurešťská 16, 040 13 Košice - Sídlisko Ťahanovce, IČO: 37523406","120,00 € s DPH",07.12.2021,08.12.2021,platná, 915/2021,monitorovanie objektov elektronickým systémom,,"dodávateľ: G1 MONITOR, s. r. o., Jesenského 12, 040 01 Košice, IČO: 31702333","792,00 € s DPH",07.12.2021,08.12.2021,platná, 916/2021,služby 11/2021,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","0,06 € s DPH",07.12.2021,08.12.2021,platná, 917/2021,servis výťahu 11/2021,,"dodávateľ: KONE, s. r. o., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava, IČO: 31359884","98,09 € s DPH",07.12.2021,08.12.2021,platná, 918/2021,servis výťahov 11/2021,,"dodávateľ: KONE, s. r. o., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava, IČO: 31359884","210,30 € s DPH",07.12.2021,08.12.2021,platná, 919/2021,služby 11/2021,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","936,00 € s DPH",07.12.2021,08.12.2021,platná, 921/2021,služby 11/2021,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","0,47 € s DPH",08.12.2021,08.12.2021,platná, 922/2021,stravné lístky,,"dodávateľ: Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 16529/23D, 821 01Bratislava, IČO: 53528654","116,94 € s DPH",08.12.2021,08.12.2021,platná, 923/2021,elektrina 11/2021,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","3 855,82 € s DPH",07.12.2021,08.12.2021,platná, 924/2021,elektrina 11/2021,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","1 625,98 € s DPH",07.12.2021,08.12.2021,platná, 925/2021,elektrina 11/2021,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","6 368,39 € s DPH",07.12.2021,08.12.2021,platná, 905/2021,servis motorového vozidla,,"dodávateľ: AUTOLUX KOŠICE, spol. s r. o., Cintorínska 7, 040 01 Košice, IČO: 31670776","329,10 € s DPH",03.12.2021,06.12.2021,platná, 906/2021,internetové služby 11/2021,,"dodávateľ: ANTIK Telecom, s. r. o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","29,63 € s DPH",06.12.2021,06.12.2021,platná, 907/2021,služby 11/2021,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","104,87 € s DPH",06.12.2021,06.12.2021,platná, 908/2021,služby 11/2021,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","184,19 € s DPH",06.12.2021,06.12.2021,platná, 909/2021,služby 11/2021,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","119,63 € s DPH",06.12.2021,06.12.2021,platná, 910/2021,služby 11/2021,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","138,04 € s DPH",06.12.2021,06.12.2021,platná, 911/2021,služby 11/2021,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","236,82 € s DPH",06.12.2021,06.12.2021,platná, 912/2021,služby 11/2021,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","135,20 € s DPH",06.12.2021,06.12.2021,platná, 913/2021,mesačná kontrola EPS 11/2021,,"dodávateľ: ELKO SERVIS, s. r. o., Šoltésovej 7, 040 01 Košice, IČO: 46216707","19,92 € s DPH",06.12.2021,06.12.2021,platná, 903/2021,vodné-stočné,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","921,14 € s DPH",03.12.2021,03.12.2021,platná, 904/2021,elektroinštalačný materiál,,"dodávateľ: PROFI - STAR, s. r. o., Kavečianska cesta 8/A, 040 01 Košice, IČO: 46258060","919,38 € s DPH",03.12.2021,03.12.2021,platná, 893/2021,vodné-stočné,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","2 099,32 € s DPH",01.12.2021,02.12.2021,platná, 894/2021,odpad 11/2021,,"dodávateľ: KOSIT, a. s., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 36205214","136,44 € s DPH",02.12.2021,02.12.2021,platná, 895/2021,upratovanie 11/2021,,"dodávateľ: BUZGÓ registrovaný sociálny podnik, s. r. o., Krásnohorská Dlhá Lúka 165, 049 45 Krásnohorská Dlhá Lúka, IČO: 52366456","18 700,33 € s DPH",02.12.2021,02.12.2021,platná, 896/2021,externé upratovanie 11/2021,,"dodávateľ: BUZGÓ registrovaný sociálny podnik, s. r. o., Krásnohorská Dlhá Lúka 165, 049 45 Krásnohorská Dlhá Lúka, IČO: 52366456","1 150,00 € s DPH",02.12.2021,02.12.2021,platná, 897/2021,služby za 11/2021,,"dodávateľ: Milan Stribula - MISTRAL, Floriánska 1, 040 01 Košice - Staré mesto, IČO: 41037821","1 201,28 € s DPH",02.12.2021,02.12.2021,platná, 898/2021,výkon zodpovednej osoby,,"dodávateľ: osobnyudaj.sk, s. r. o., DUETT Business Residence, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice - mestská časť Staré mesto, IČO: 50528041","84,00 € s DPH",02.12.2021,02.12.2021,platná, 899/2021,elektrina 12/2021,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","60,00 € s DPH",02.12.2021,02.12.2021,platná, 900/2021,respirátory,,"dodávateľ: ROVDER, s. r. o., Priemyselná 4, 040 01 Košice, IČO: 44754442","342,00 € s DPH",02.12.2021,02.12.2021,platná, 901/2021,teplo 12/2021,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a. s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 46782532","2 205,06 € s DPH",02.12.2021,02.12.2021,platná, 902/2021,teplo 12/2021,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a. s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 46782532","2 292,90 € s DPH",02.12.2021,02.12.2021,platná, 886/2021,inzerát,,"dodávateľ: Petit Press, a. s., divízia Východ, o. z., Letná 47, 040 01 Košice, IČO: 35790253","37,67 € s DPH",26.11.2021,01.12.2021,platná, 887/2021,hygienické potreby,,"dodávateľ: KAMIKO - HYGIENE, s. r. o., Kremnička 5, 974 03 Banská Bystrica, IČO: 45965340","421,92 € s DPH",29.11.2021,01.12.2021,platná, 888/2021,nazálne antigénové testy,,"dodávateľ: GRAM KOŠICE, s. r. o., Masarykova 17/A, 040 01 Košice, IČO: 36653489","225,00 € s DPH",29.11.2021,01.12.2021,platná, 889/2021,"kontrola hasiaceho prístroja, kontrola hydrantov, tlakové skúšky hasiacich prístrojov, kontrola požiarnych uzáverov a hasiace snehové prístroje",,"dodávateľ: Vojtech Petrik, Východná 40, 044 71 Čečejovce, IČO: 30250412","330,60 € s DPH",30.11.2021,01.12.2021,platná, 890/2021,parkovacie tabuľky,,"dodávateľ: BEREN ATELIER, s. r. o., Tranovského 1, 040 01 Košice, IČO: 36186074","92,64 € s DPH",30.11.2021,01.12.2021,platná, 891/2021,sanitárny materiál,,"dodávateľ: Ing. Erik Fürstenzeller - STERAD, Jazerná 1, 040 12 Košice, IČO: 52133923","680,88 € s DPH",01.12.2021,01.12.2021,platná, 892/2021,retardéry,,"dodávateľ: KAISER + KRAFT, s. r. o., Štúrova 71/A, 949 01 Nitra, IČO: 36786080","323,90 € s DPH",01.12.2021,01.12.2021,platná, 920/2021,stravné lístky,,"dodávateľ: Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 16529/23D, 821 01Bratislava, IČO: 53528654","1 559,22 € s DPH",07.12.2021,01.12.2021,platná, 884/2021,demontáž nábytku + odvoz,,"dodávateľ: FALCO EXCLUSIVE, s. r. o., Národná trieda 71, 040 01 Košice, IČO: 46866272","240,00 € s DPH",25.11.2021,25.11.2021,platná, 885/2021,inzerát,,"dodávateľ: Petit Press, a. s., divízia Východ, o. z., Letná 47, 040 01 Košice, IČO: 35790253","24,95 € s DPH",25.11.2021,25.11.2021,platná, 883/2021,inzerát,,"dodávateľ: Petit Press, a. s., divízia Východ, o. z., Letná 47, 040 01 Košice, IČO: 35790253","37,67 € s DPH",24.11.2021,24.11.2021,platná, 880/2021,rekonštrukcia výťahov,,"dodávateľ: PŠP, s. r. o., Vajanského 1, 071 01 Michalovce, IČO: 36569305","134 822,75 € s DPH",22.11.2021,23.11.2021,platná, 881/2021,deratizácia,,"dodávateľ: Daniel Repka - DERATEX-EKO, Pokroku 16, 040 11 Košice, IČO: 10689877","918,00 € s DPH",23.11.2021,23.11.2021,platná, 882/2021,využívanie aplikácií Vema V4 Cloud 10-12/2021,,"dodávateľ: Solitea Slovensko, a. s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava, IČO: 36237337","176,40 € s DPH",23.11.2021,23.11.2021,platná, 879/2021,oprava fasády a sokla,,"dodávateľ: V.K.N club, s. r. o., Rastislavova 4, 040 01 Košice - mestská časť Juh, IČO: 52305732","63 336,77 € s DPH",22.11.2021,22.11.2021,platná, 875/2021,odstránenie poruchy nefunkčnosti volania,,"dodávateľ: Peter Benedik - BenTel, Hanojská 4, 040 13 Košice - Sídlisko Ťahanovce, IČO: 34374973","20,00 € s DPH",16.11.2021,19.11.2021,platná, 876/2021,oprava telefónneho rozvodu,,"dodávateľ: Peter Benedik - BenTel, Hanojská 4, 040 13 Košice - Sídlisko Ťahanovce, IČO: 34374973","30,00 € s DPH",16.11.2021,19.11.2021,platná, 877/2021,čistenie kanalizácie,,"dodávateľ: PROFI - KANAL, s. r. o., Južná trieda 78, 040 01 Košice, IČO: 44656068","198,00 € s DPH",18.11.2021,19.11.2021,platná, 878/2021,služby 10/2021,,"dodávateľ: Ing. Gabriel Szabó Bartko, Východná 43, 044 71 Čečejovce, IČO: 32706456","350,00 € s DPH",18.11.2021,19.11.2021,platná, 864/2021,dodávka tepla 10/2021,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","1 189,02 € s DPH",12.11.2021,15.11.2021,platná, 865/2021,dodávka tepla 10/2021,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","1 178,76 € s DPH",12.11.2021,15.11.2021,platná, 866/2021,dodávka tepla 10/2021,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","9 707,10 € s DPH",12.11.2021,15.11.2021,platná, 867/2021,dodávka tepla 10/2021,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","5 149,36 € s DPH",12.11.2021,15.11.2021,platná, 868/2021,dodávka tepla 10/2021,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","690,00 € s DPH",12.11.2021,15.11.2021,platná, 869/2021,dodávka tepla 10/2021,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","5 163,91 € s DPH",12.11.2021,15.11.2021,platná, 870/2021,dodávka tepla 10/2021,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","1 234,28 € s DPH",12.11.2021,15.11.2021,platná, 871/2021,dodávka tepla 10/2021,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","5 962,68 € s DPH",12.11.2021,15.11.2021,platná, 872/2021,čistiace potreby,,"dodávateľ: KAMIKO - HYGIENE, s. r. o., Kremnička 5, 974 03 Banská Bystrica, IČO: 45965340","103,03 € s DPH",15.11.2021,15.11.2021,platná, 873/2021,služby 10/2021,,"dodávateľ: Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124","28,25 € s DPH",15.11.2021,15.11.2021,platná, 874/2021,služby 10/2021,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","118,18 € s DPH",15.11.2021,15.11.2021,platná, 852/2021,príprava a organizovanie verejnej zákazky,,"dodávateľ: Klima - Teplo designing, s. r. o., Tolstého 158/3, 040 01 Košice -mestská časť Sever, IČO: 44294476","29 982,00 € s DPH",10.11.2021,11.11.2021,platná, 853/2021,dodávka tepla 10/2021,,"dodávateľ: Tepelné hospodárstvo Moldava, a. s., ul. Čs. armády 34, 045 01 Moldava nad Bodvou, IČO: 36173061","1 428,62 € s DPH",10.11.2021,11.11.2021,platná, 854/2021,služby + VK kontajner,,"dodávateľ: KOSIT EAST, s. r. o., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 502743884","211,10 € s DPH",10.11.2021,11.11.2021,platná, 855/2021,odpad 10/2021,,"dodávateľ: KOSIT, a. s., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 36205214","122,69 € s DPH",10.11.2021,11.11.2021,platná, 856/2021,VK kontajner,,"dodávateľ: KOSIT, a. s., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 36205214","215,62 € s DPH",10.11.2021,11.11.2021,platná, 857/2021,energetické médiá 10/2021,,"dodávateľ: Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice - mestská časť Juh, IČO: 00606707","10 423,16 € s DPH",11.11.2021,11.11.2021,platná, 858/2021,dodávka tepla 10/2021,,"dodávateľ: Bytový podnik nesta Košice, s. r. o., Južné nábrežie 13, 042 19 Košice, IČO: 44518684","1 282,43 € s DPH",11.11.2021,11.11.2021,platná, 859/2021,služby 10/2021,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","1,87 € s DPH",11.11.2021,11.11.2021,platná, 860/2021,služby 10/2021,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","0,42 € s DPH",04.11.2021,11.11.2021,platná, 861/2021,dodávka tepla 10/2021,,"dodávateľ: Tepláreň Košice, a. s., Teplárenská 3, 042 92 Košice, IČO: 36211541","76,97 € s DPH",10.11.2021,11.11.2021,platná, 862/2021,dodávka tepla 10/2021,,"dodávateľ: Tepláreň Košice, a. s., Teplárenská 3, 042 92 Košice, IČO: 36211541","11 617,69 € s DPH",10.11.2021,11.11.2021,platná, 863/2021,dodávka tepla 10/2021,,"dodávateľ: Tepláreň Košice, a. s., Teplárenská 3, 042 92 Košice, IČO: 36211541","1 176,80 € s DPH",10.11.2021,11.11.2021,platná, 849/2021,servisné práce,,"dodávateľ: KONE, s. r. o., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava, IČO: 31359884","86,23 € s DPH",09.11.2021,09.11.2021,platná, 850/2021,servisné práce,,"dodávateľ: KONE, s. r. o., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava, IČO: 31359884","63,28 € s DPH",09.11.2021,09.11.2021,platná, 851/2021,servisné práce MaR na VS,,"dodávateľ: SQS Košice, spol. s r. o., Zimná 90, 044 14 Čaňa, IČO: 36191493","238,99 € s DPH",09.11.2021,09.11.2021,platná, 838/2021,dodávka elektriny 10/2021,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","1 528,03 € s DPH",08.11.2021,08.11.2021,platná, 839/2021,dodávka elektriny 10/2021,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","3 828,71 € s DPH",08.11.2021,08.11.2021,platná, 840/2021,dodávka elektriny 10/2021,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","7 152,53 € s DPH",08.11.2021,08.11.2021,platná, 841/2021,internet 10/2021,,"dodávateľ: ANTIK Telecom, s. r. o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","29,63 € s DPH",08.11.2021,08.11.2021,platná, 842/2021,prehliadka a skúška elektrických zariadení a bleskozvodov,,"dodávateľ: ELTROM, s. r. o., Starozagorská 37, 040 23 Košice, IČO: 45540250","37 680,00 € s DPH",08.11.2021,08.11.2021,platná, 834/2021,vodné-stočné,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","457,60 € s DPH",08.11.2021,08.11.2021,platná, 844/2021,vodné-stočné,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","926,87 € s DPH",08.11.2021,08.11.2021,platná, 845/2021,služby 10/2021,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","936,00 € s DPH",08.11.2021,08.11.2021,platná, 846/2021,pripojenie a monitorovanie objektov elektronickým zabezpečovacím systémom,,"dodávateľ: G1 MONITOR, s. r. o., Jesenského 12, 040 01 Košice, IČO: 31702333","792,00 € s DPH",08.11.2021,08.11.2021,platná, 847/2021,výkon servisnej činnosti za 10/2021,,"dodávateľ: Ing. Ivan Hrbáľ, Bukurešťská 16, 040 13 Košice - Sídlisko Ťahanovce, IČO: 37523406","120,00 € s DPH",08.11.2021,08.11.2021,platná, 848/2021,oplechovanie podhľadu,,"dodávateľ: BOBOR - STAVEBNÁ, VÝROBNÁ, INŽINIERSKA A OBCHODNÁ ČINNOSŤ, s. r. o., Čárskeho 7, 040 01 Košice - Sever, IČO: 36191345","1 297,00 € s DPH",08.11.2021,08.11.2021,platná, 837/2021,servis motorového vozidla,,"dodávateľ: Jozef Kolesár - PNEUSERVIS, Myslavská 194, 040 16 Košice - Myslava, IČO: 37738631","209,99 € s DPH",05.11.2021,05.11.2021,platná, 830/2021,elektrina 11/2021,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","60,00 € s DPH",04.11.2021,04.11.2021,platná, 831/2021,internet 10/2021,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","104,87 € s DPH",04.11.2021,04.11.2021,platná, 832/2021,služby 10/2021,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","181,10 € s DPH",04.11.2021,04.11.2021,platná, 833/2021,služby 10/2021,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","131,05 € s DPH",04.11.2021,04.11.2021,platná, 834/2021,služby 10/2021,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","119,98 € s DPH",04.11.2021,04.11.2021,platná, 835/2021,služby 10/2021,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","138,37 € s DPH",04.11.2021,04.11.2021,platná, 836/2021,služby 10/2021,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","195,18 € s DPH",04.11.2021,04.11.2021,platná, 821/2021,výkon zodpovednej osoby 11/2021,,"dodávateľ: osobnyudaj.sk, s. r. o., DUETT Business Residence, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice - mestská časť Staré mesto, IČO: 50528041","84,00 € s DPH",01.11.2021,03.11.2021,platná, 824/2021,separovaný odpad,,"dodávateľ: KOSIT, a. s., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 36205214","136,44 € s DPH",03.11.2021,03.11.2021,platná, 825/2021,upratovanie za mesiac 10/2021,,"dodávateľ: BUZGÓ registrovaný sociálny podnik, s. r. o., Krásnohorská Dlhá Lúka 165, 049 45 Krásnohorská Dlhá Lúka, IČO: 52366456","18 700,33 € s DPH",03.11.2021,03.11.2021,platná, 826/2021,teplo 11/2021,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a. s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 46782532","2 205,06 € s DPH",03.11.2021,03.11.2021,platná, 827/2021,teplo 11/2021,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a. s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 46782532","2 292,90 € s DPH",03.11.2021,03.11.2021,platná, 828/2021,upratovanie exteriérových plôch 10/2021,,"dodávateľ: BUZGÓ registrovaný sociálny podnik, s. r. o., Krásnohorská Dlhá Lúka 165, 049 45 Krásnohorská Dlhá Lúka, IČO: 52366456","1 100,00 € s DPH",03.11.2021,03.11.2021,platná, 829/2021,vyprostenie zaseknutých osôb z výťahu,,"dodávateľ: TUCHYŇA VÝŤAHY, s. r. o., Letná 27, 040 01 Košice, IČO: 45378398","69,94 € s DPH",03.11.2021,03.11.2021,platná, 808/2021,vodárenský a sanitárny materiál,,"dodávateľ: Ing. Erik Fürstenzeller - STERAD, Jazerná 1, 040 12 Košice, IČO: 52133923","1 288,88 € s DPH",02.11.2021,02.11.2021,platná, 809/2021,elektroinštalačný materiál,,"dodávateľ: PROFI - STAR, s. r. o., Kavečianska cesta 8/A, 040 01 Košice, IČO: 46258060","885,06 € s DPH",02.11.2021,02.11.2021,platná, 810/2021,respirátory,,"dodávateľ: ROVDER, s. r. o., Priemyselná 4, 040 01 Košice, IČO: 44754442","136,80 € s DPH",26.10.2021,02.11.2021,platná, 811/2021,kancelárske potreby,,"dodávateľ: ROVDER, s. r. o., Priemyselná 4, 040 01 Košice, IČO: 44754442","213,24 € s DPH",26.10.2021,02.11.2021,platná, 812/2021,mesačná a štvrťročná kontrola EPS - 10/2021,,"dodávateľ: ELKO SERVIS, s. r. o., Šoltésovej 7, 040 01 Košice, IČO: 46216707","68,92 € s DPH",02.11.2021,02.11.2021,platná, 813/2021,overenie listín,,"dodávateľ: JUDr. Silvia Pršebice, notárka, Murgašova 3, 040 01 Košice, IČO: 42100348","533,06 € s DPH",02.11.2021,02.11.2021,platná, 814/2021,služby za mesiac 10/2021,,"dodávateľ: Milan Stribula - MISTRAL, Floriánska 1, 040 01 Košice - Staré mesto, IČO: 41037821","1 201,28 € s DPH",02.11.2021,02.11.2021,platná, 815/2021,germicídne žiariče,,"dodávateľ: Hmotné rezervy Košického samosprávneho kraja, s. r. o., Strojárska 3, 040 01 Košice, IČO: 45424462","7 035,84 € s DPH",02.11.2021,02.11.2021,platná, 816/2021,vodné - stočné,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","10 276,78 € s DPH",02.11.2021,02.11.2021,platná, 817/2021,vodné - stočné,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 42093937","1 220,98 € s DPH",02.11.2021,02.11.2021,platná, 818/2021,odborná skúška výťahu,,"dodávateľ: TUCHYŇA VÝŤAHY, s. r. o., Letná 27, 040 01 Košice, IČO: 45378398","192,00 € s DPH",02.11.2021,02.11.2021,platná, 819/2021,odborná skúška výťahu,,"dodávateľ: TUCHYŇA VÝŤAHY, s. r. o., Letná 27, 040 01 Košice, IČO: 45378398","204,00 € s DPH",02.11.2021,02.11.2021,platná, 820/2021,odborná skúška výťahu,,"dodávateľ: TUCHYŇA VÝŤAHY, s. r. o., Letná 27, 040 01 Košice, IČO: 45378398","204,00 € s DPH",02.11.2021,02.11.2021,platná, 822/2021,"osadenie parkovacích tabuliek, osadenie rozvodnej skrine, osadenie domáceho telefónu + spotrebný materiál",,"dodávateľ: FALCO EXCLUSIVE, s. r. o., Národná trieda 71, 040 01 Košice, IČO: 46866272","408,00 € s DPH",02.11.2021,02.11.2021,platná, 823/2021,stravné lístky,,"dodávateľ: Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 16529/23D, 821 01Bratislava, IČO: 53528654","1 871,06 € s DPH",29.10.2021,02.11.2021,platná, 807/2021,rekonštrukcia výťahov,,"dodávateľ: MiW, s. r. o., Levočská 9, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 36509135","135 417,19 € s DPH",29.10.2021,29.10.2021,platná, 806/2021,oprava a utesnenie okien,,"dodávateľ: D.S. Group, s. r. o., Sokoľ 841, 044 31 Sokoľ, IČO: 48208744","2 650,00 € s DPH",28.10.2021,28.10.2021,platná, 802/2021,inzerát,,"dodávateľ: Petit Press, a. s., divízia Východ, o. z., Letná 47, 040 01 Košice, IČO: 35790253","27,49 € s DPH",26.10.2021,26.10.2021,platná, 803/2021,oprava sociálnych zariadení,,"dodávateľ: FALCO EXCLUSIVE, s. r. o., Národná trieda 71, 040 01 Košice, IČO: 46866272","3 780,00 € s DPH",26.10.2021,26.10.2021,platná, 804/2021,vodné - stočné,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","207,11 € s DPH",26.10.2021,26.10.2021,platná, 805/2021,servisné práce,,"dodávateľ: CI - servis SK, s. r. o., Werferova 1, 040 01 Košice, IČO: 36725846","30,00 € s DPH",26.10.2021,26.10.2021,platná, 801/2021,statický posudok,,"dodávateľ: Ing. Peter Lúčanský - STATIK-Projektová kancelária, Turgenevova 6, 040 01 Košice, IČO: 14383837","100,00 € s DPH",22.10.2021,22.10.2021,platná, 798/2021,inzerát,,"dodávateľ: Petit Press, a. s., divízia Východ, o. z., Letná 47, 040 01 Košice, IČO: 35790253","24,95 € s DPH",21.10.2021,21.10.2021,platná, 799/2021,oprava štvorcestného ventilu výmenníkovej stanice,,"dodávateľ: MK SERVIS SLOVAKIA. s. r. o., Vodárenská 636/3, 040 01 Košice - mestská časť Sever, IČO: 53085078","300,00 € s DPH",21.10.2021,21.10.2021,platná, 800/2021,"inštalácia Windows a tlačiarne, obnova databázy, oprava klapky",,"dodávateľ: Peter Benedik - BenTel, Hanojská 4, 040 13 Košice - Sídlisko Ťahanovce, IČO: 34374973","149,00 € s DPH",21.10.2021,21.10.2021,platná, 797/2021,služby 9/2021,,"dodávateľ: Ing. Gabriel Szabó Bartko, Východná 43, 044 71 Čečejovce, IČO: 32706456","300,00 € s DPH",20.10.2021,20.10.2021,platná, 789/2021,oprava na rozdeľovači kúrenia a výmena ventilov,,"dodávateľ: MK SERVIS SLOVAKIA. s. r. o., Vodárenská 636/3, 040 01 Košice - mestská časť Sever, IČO: 42093937","2 824,00 € s DPH",19.10.2021,19.10.2021,platná, 790/2021,oprava dlažby na pavlači,,"dodávateľ: D.S. Group, s. r. o., Sokoľ 841, 044 31 Sokoľ, IČO: 48208744","1 946,40 € s DPH",19.10.2021,19.10.2021,platná, 791/2021,služby 9/2021,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","193,22 € s DPH",19.10.2021,19.10.2021,platná, 792/2021,internetové služby 9/2021,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","105,01 € s DPH",19.10.2021,19.10.2021,platná, 793/2021,služby 9/2021,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","170,81 € s DPH",19.10.2021,19.10.2021,platná, 794/2021,služby 9/2021,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","129,23 € s DPH",19.10.2021,19.10.2021,platná, 795/2021,služby 9/2021,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","119,23 € s DPH",19.10.2021,19.10.2021,platná, 796/2021,služby 9/2021,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","137,30 € s DPH",19.10.2021,19.10.2021,platná, 748/2021,ochranné pracovné prostriedky,,"dodávateľ: GoBaKo, s. r. o., Holubyho 12, 040 01 Košice, IČO: 36197670","400,00 € s DPH",08.10.2021,18.10.2021,platná, 749/2021,monitorovanie objektu,,"dodávateľ: CI-servis, a.s., Werferova 1, 040 11 Košice, IČO: 36180459","616,80 € s DPH",11.10.2021,18.10.2021,platná, 750/2021,služby 9/2021,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 357634569","170,81 € s DPH",11.10.2021,18.10.2021,platná, 751/2021,teplo 9/2021,,"dodávateľ: Bytový podnik mesta Košice, s. r. o., Južné nábrežie 13, 042 19 Košice, IČO: 44518684","1 281,85 € s DPH",11.10.2021,18.10.2021,platná, 752/2021,odborná prehliadka a skúška tlakových zariadení,,"dodávateľ: Ing. Ivan Hrbáľ, Bukurešťská 16, 040 13 Košice, IČO: 37523406","306,50 € s DPH",12.10.2021,18.10.2021,platná, 753/2021,odborná prehliadka a skúška tlakových zariadení,,"dodávateľ: Ing. Ivan Hrbáľ, Bukurešťská 16, 040 13 Košice, IČO: 37523406","543,00 € s DPH",12.10.2021,18.10.2021,platná, 754/2021,odborná prehliadka a skúška tlakových zariadení,,"dodávateľ: Ing. Ivan Hrbáľ, Bukurešťská 16, 040 13 Košice, IČO: 37523406","189,30 € s DPH",12.10.2021,18.10.2021,platná, 755/2021,čistenie kanalizácie,,"dodávateľ: Tibor Illés, Lomnická 13, 040 01, IČO: 10686258","100,00 € s DPH",12.10.2021,18.10.2021,platná, 756/2021,poradenské služby pri verejnom obstarávaní,,"dodávateľ: Ultima Ratio, s. r. o., Ul. 1. mája 709, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 46862439","420,00 € s DPH",13.10.2021,18.10.2021,platná, 757/2021,teplo 9/2021,,"dodávateľ: Tepláreň Košice, a. s., Teplárenská 3, 042 92 Košice, IČO: 36211541","76,97 € s DPH",13.10.2021,18.10.2021,platná, 758/2021,teplo 9/2021,,"dodávateľ: Tepláreň Košice, a. s., Teplárenská 3, 042 92 Košice, IČO: 36211541","5 167,64 € s DPH",13.10.2021,18.10.2021,platná, 759/2021,teplo 9/2021,,"dodávateľ: Tepláreň Košice, a. s., Teplárenská 3, 042 92 Košice, IČO: 36211541","675,00 € s DPH",13.10.2021,18.10.2021,platná, 760/2021,zasklenie okien,,"dodávateľ: Alžbeta Gluchmanová - BETTY, Trnková 70, 040 14 Košice - Košická Nová Ves, IČO: 35423323","60,05 € s DPH",13.10.2021,18.10.2021,platná, 761/2021,maliarske práce + pokládka kobercov,,"dodávateľ: Sociálny podnik Košického samosprávneho kraja, s. r. o, r. s. p., Námestie Maratóna mieru 1, 042 66 Košice - mestská časť Staré mesto, IČO: 53000064","60 527,31 € s DPH",13.10.2021,18.10.2021,platná, 762/2021,tonery,,"dodávateľ: ROVDER, s. r. o., Priemyselná 4, 040 01 Košice, IČO: 44754442","165,00 € s DPH",14.10.2021,18.10.2021,platná, 763/2021,rekonštrukcia výťahu,,"dodávateľ: MiW, s. r. o., Levočská 9, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 36509132","66 100,42 € s DPH",15.10.2021,18.10.2021,platná, 764/2021,právne služby,,"dodávateľ: doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s. r. o., Hlavná 111/25, 040 01 Košice, IČO: 52651258","1 695,60 € s DPH",14.10.2021,18.10.2021,platná, 765/2021,maliarske práce,,"dodávateľ: Jozef Balla - JO-BA, Kpt. Jaroša 6, 040 22 Košice - Dargovských hrdinov, IČO: 10826424","508,88 € s DPH",18.10.2021,18.10.2021,platná, 766/2021,dodávka elektriny 9/2021,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","1 444,61 € s DPH",18.10.2021,18.10.2021,platná, 767/2021,dodávka elektriny 9/2021,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","5 747,04 € s DPH",18.10.2021,18.10.2021,platná, 768/2021,dodávka elektriny 9/2021,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","3 523,12 € s DPH",18.10.2021,18.10.2021,platná, 769/2021,dodávka tepla 9/2021,,"dodávateľ: Tepelné hospodárstvo Moldava, a. s., ul. Československej armády 34, 045 01 Moldava nad Bodvou, IČO: 36173061","868,38 € s DPH",18.10.2021,18.10.2021,platná, 770/2021,odpad 9/2021,,"dodávateľ: KOSIT EAST, s. r. o., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 50273884","163,31 € s DPH",18.10.2021,18.10.2021,platná, 771/2021,odpad,,"dodávateľ: KOSIT, a. s., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 36205214","250,18 € s DPH",18.10.2021,18.10.2021,platná, 772/2021,odpad,,"dodávateľ: KOSIT, a. s., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 36205214","72,58 € s DPH",18.10.2021,18.10.2021,platná, 773/2021,dodávka tepla 9/2021,,"dodávateľ: Tepelné hospodárstvo, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","3 470,57 € s DPH",18.10.2021,18.10.2021,platná, 774/2021,dodávka tepla 9/2021,,"dodávateľ: Tepelné hospodárstvo, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","744,34 € s DPH",18.10.2021,18.10.2021,platná, 775/2021,dodávka tepla 9/2021,,"dodávateľ: Tepelné hospodárstvo, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","2 973,97 € s DPH",18.10.2021,18.10.2021,platná, 776/2021,dodávka tepla 9/2021,,"dodávateľ: Tepelné hospodárstvo, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","397,38 € s DPH",18.10.2021,18.10.2021,platná, 777/2021,dodávka tepla 9/2021,,"dodávateľ: Tepelné hospodárstvo, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","2 913,79 € s DPH",18.10.2021,18.10.2021,platná, 778/2021,dodávka tepla 9/2021,,"dodávateľ: Tepelné hospodárstvo, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","5 838,53 € s DPH",18.10.2021,18.10.2021,platná, 779/2021,dodávka tepla 9/2021,,"dodávateľ: Tepelné hospodárstvo, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","701,15 € s DPH",18.10.2021,18.10.2021,platná, 780/2021,dodávka tepla 9/2021,,"dodávateľ: Tepelné hospodárstvo, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","635,03 € s DPH",18.10.2021,18.10.2021,platná, 781/2021,služby 9/2021,,"dodávateľ: Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124","51,25 € s DPH",18.10.2021,18.10.2021,platná, 782/2021,mobilné telefóny-hovory,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","121,00 € s DPH",18.10.2021,18.10.2021,platná, 783/2021,energetické médiá 9/2021,,"dodávateľ: Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice, IČO: 00606707","7 486,09 € s DPH",18.10.2021,18.10.2021,platná, 784/2021,odborná prehliadka a servis výťahov,,"dodávateľ: Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN, Bitúnkova 971/8, 078 01 Sečovce, IČO: 47687908","353,28 € s DPH",18.10.2021,18.10.2021,platná, 785/2021,odborná prehliadka a servis výťahov,,"dodávateľ: Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN, Bitúnkova 971/8, 078 01 Sečovce, IČO: 47687908","176,64 € s DPH",18.10.2021,18.10.2021,platná, 786/2021,dodávka a výmena motorového spúšťača čerpadla,,"dodávateľ: SQS Košice, spol. s r. o., Zimná 90, 044 14 Čaňa, IČO: 36191493","156,00 € s DPH",18.10.2021,18.10.2021,platná, 787/2021,dodávka a montáž obehového čerpadla,,"dodávateľ: Thermogas plus, s. r. o., Textilná 6, 040 12 Košice, IČO: 36194638","2 400,00 € s DPH",18.10.2021,18.10.2021,platná, 788/2021,oprava vonkajšieho schodiska,,"dodávateľ: D.S. Group, s. r. o., Sokoľ 841, 044 31 Sokoľ, IČO: 48208744","1 967,16 € s DPH",18.10.2021,18.10.2021,platná, 746/2021,odpad 9/2021,,"dodávateľ: KOSIT, a. s., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 36205214","136,44 € s DPH",07.10.2021,07.10.2021,platná, 747/2021,výmena podlahovej krytiny,,"dodávateľ: FALCO EXCLUSIVE, s. r. o., Národná trieda 71, 040 01 Košice, IČO: 46866272","1 944,60 € s DPH",07.10.2021,07.10.2021,platná, 735/2021,výmena okien a dverí,,"dodávateľ: V.K.N club, s. r. o., Rastislavova 4, 040 01 Košice - mestská časť Juh, IČO: 52305732","31 158,01 € s DPH",06.10.2021,06.10.2021,platná, 736/2021,služby 9/2021,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","936,00 € s DPH",06.10.2021,06.10.2021,platná, 737/2021,čistenie a monitorovanie kanalizácie,,"dodávateľ: PROFI - KANAL, s. r. o., Južná trieda 82, 040 01 Košice, IČO: 44656068","204,00 € s DPH",06.10.2021,06.10.2021,platná, 738/2021,servisné práce MaR na VS,,"dodávateľ: SQS Košice, spol. s r. o., Strojárska 3, 040 01 Košice, IČO: 36191493","238,99 € s DPH",06.10.2021,06.10.2021,platná, 740/2021,výkon servisnej činnosti za 9/2021,,"dodávateľ: Ing. Ivan Hrbáľ, Bukurešťská 16, 040 13 Košice - Sídlisko Ťahanovce, IČO: 37523406","120,00 € s DPH",06.10.2021,06.10.2021,platná, 741/2021,pripojenie objektov na CPO a pripojenie systémov EZS na PCO,,"dodávateľ: IT alarm, spol. s r. o., Hroncova 1, 040 01 Košice, IČO: 35926252","300,00 € s DPH",06.10.2021,06.10.2021,platná, 742/2021,dezinfekcia + vinylové rukavice,,"dodávateľ: Ing. Tomáš Dzurňák - D & D, Južná trieda 78, 040 01 Košice, IČO: 14382857","2 342,40 € s DPH",06.10.2021,06.10.2021,platná, 743/2021,vodné - stočné,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","235,50 € s DPH",06.10.2021,06.10.2021,platná, 744/2021,vodné - stočné,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","887,38 € s DPH",06.10.2021,06.10.2021,platná, 745/2021,samolepky na parkovacie tabule,,"dodávateľ: BEREN ATELIER, s. r. o., Tranovského 1, 040 01 Košice, IČO: 36186074","32,40 € s DPH",06.10.2021,06.10.2021,platná, 730/2021,teplo 10/2021,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a. s., Einsteinova 21, 851 01 Vratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 46782532","2 292,90 € s DPH",05.10.2021,05.10.2021,platná, 731/2021,teplo 10/2021,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a. s., Einsteinova 21, 851 01 Vratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 46782532","2 205,06 € s DPH",05.10.2021,05.10.2021,platná, 732/2021,internet,,"dodávateľ: ANTIK Telecom, s. r. o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","29,63 € s DPH",05.10.2021,05.10.2021,platná, 733/2021,upratovanie exteriérových plôch,,"dodávateľ: BUZGÓ registrovaný sociálny podnik, s. r. o., Krásnohorská Dlhá Lúka 165, 049 45 Krásnohorská Dlhá Lúka, IČO: 52366456","1 200,00 € s DPH",05.10.2021,05.10.2021,platná, 734/2021,upratovanie za 9/2021,,"dodávateľ: BUZGÓ registrovaný sociálny podnik, s. r. o., Krásnohorská Dlhá Lúka 165, 049 45 Krásnohorská Dlhá Lúka, IČO: 52366456","18 700,33 € s DPH",05.10.2021,05.10.2021,platná, 724/2021,dodávka elektriny 10/2021,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","60,00 € s DPH",01.10.2021,04.10.2021,platná, 725/2021,služby za 9/2021,,"dodávateľ: Milan Stribula - MISTRAL, Floriánska 1, 040 01 Košice - Staré mesto, IČO: 41037821","1 201,28 € s DPH",01.10.2021,04.10.2021,platná, 726/2021,výkon zodpovednej osoby 10/2021,,"dodávateľ: osobnyudaj.sk, s. r. o., DUETT Business Residence, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice - mestská časť Staré mesto, IČO: 50528041","84,00 € s DPH",01.10.2021,04.10.2021,platná, 727/2021,servis toaletnej kabíny,,"dodávateľ: TOI TOI & DIXI, s. r. o., Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava, IČO: 36383074","36,00 € s DPH",04.10.2021,04.10.2021,platná, 728/2021,Verejná správa SR-ročný prístup,,"dodávateľ: Poradca podnikateľa , spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, 0100 01 Žilina, IČO: 31592503","204,00 € s DPH",04.10.2021,04.10.2021,platná, 729/2021,servisné práce,,"dodávateľ: TUCHYŇA VÝŤAHY, s. r. o., Letná 27, 040 01 Košice, IČO: 45378398","1 521,84 € s DPH",04.10.2021,04.10.2021,platná, 719/2021,vodárenský a sanitárny materiál,,"dodávateľ: Ing. Erik Fürstenzeller - STERAD, Jazerná 1, 040 12 Košice - Nad Jazerom,, IČO: 52133923","826,78 € s DPH",01.10.2021,01.10.2021,platná, 722/2021,kancelársky papier A4,,"dodávateľ: ROVDER, s. r. o., Priemyselná 4, 040 01 Koíšice, IČO: 44754442","147,00 € s DPH",01.10.2021,01.10.2021,platná, 723/2021,respirátory FFP2,,"dodávateľ: ROVDER, s. r. o., Priemyselná 4, 040 01 Koíšice, IČO: 44754442","151,20 € s DPH",01.10.2021,01.10.2021,platná, 714/2021,oprava telefónneho rozvodu,,"dodávateľ: Peter Benedik - BenTel, Hanojská 4, 040 13 Košice - Sídlisko Ťahanovce, IČO: 34374973","45,00 € s DPH",29.09.2021,30.09.2021,platná, 715/2021,oprava telefónneho rozvodu,,"dodávateľ: Peter Benedik - BenTel, Hanojská 4, 040 13 Košice - Sídlisko Ťahanovce, IČO: 34374973","30,00 € s DPH",29.09.2021,30.09.2021,platná, 716/2021,servis DB,,"dodávateľ: RAMcom, s. r. o., Poštová 14, 040 01 Košice - mestská časť Staré mesto, IČO: 43889395","18,00 € s DPH",30.09.2021,30.09.2021,platná, 717/2021,poskytnutie poradenských služieb pri verejnom obstarávaní,,"dodávateľ: Ultima Ratio, s. r. o., Ul. 1. mája 709, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 46862439","600,00 € s DPH",30.09.2021,30.09.2021,platná, 718/2021,oprava strešnej vpuste,,"dodávateľ: EURO-PLECH, s. r. o., Hunyadiho 29, 045 01 Moldava nad Bodvou, IČO: 36602167","102,50 € s DPH",30.09.2021,30.09.2021,platná, 711/2021,oprava telefónneho vedenia + nastavenie bezdrôtových telefónov,,"dodávateľ: Peter Benedik - BenTel, Hanojská 4, 040 13 Košice-Sídlisko Ťahanovce, IČO: 34374973","45,00 € s DPH",27.09.2021,29.09.2021,platná, 712/2021,vytýčenie hranice pozemkov,,"dodávateľ: GEOkreativ, spol. s r. o., Školská 97/7, 044 20 Malá Ida, IČO: 36830526","100,00 € s DPH",27.09.2021,29.09.2021,platná, 713/2021,inštalácia ovládačov tlačiarne,,"dodávateľ: RAMcom, s.r.o., Poštová 14, 040 01 Košice, IČO: 43889395","18,00 € s DPH",28.09.2021,29.09.2021,platná, 705/2021,výmena okien,,"dodávateľ: RIASTAV, spol. s r. o., Fejova 2, 040 01 Košice, IČO: 36379905","49 580,45 € s DPH",17.09.2021,21.09.2021,platná, 706/2021,respirátory,,"dodávateľ: ROVDER, s.r.o., Priemyselná 4, 040 01 Košice, IČO: 44754442","76,80 € s DPH",17.09.2021,21.09.2021,platná, 707/2021,vypratanie kadávera+montáž a demontáž zníženého stropu,,"dodávateľ: Daniel Repka - DERATEX-EKO, Pokroku 16, 040 11 Košice, IČO: 10689877","384,00 € s DPH",20.09.2021,21.09.2021,platná, 708/2021,prenájom autoplošiny+doprava,,"dodávateľ: REFAL PLOŠINY, s. r. o., Člnková 2469/38, 040 01 Košice - Ďžungľa, IČO: 46654551","168,00 € s DPH",20.09.2021,21.09.2021,platná, 709/2021,separovaný odpad,,"dodávateľ: KOSIT a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 36205214","87,60 € s DPH",20.09.2021,21.09.2021,platná, 710/2021,inzerát,,"dodávateľ: Petit Press, a.s., divízia východ, o.z., Letná 47, 040 01 Košice, IČO: 35790253","22,39 € s DPH",20.09.2021,21.09.2021,platná, 689/2021,služby,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","117,19 € s DPH",16.09.2021,16.09.2021,platná, 690/2021,dodávka tepla 8/2021,,"dodávateľ: Tepelné hospodárstvo Moldava, a.s., ul. Čs. armády 34, 045 01 Moldava nad Bodvou, IČO: 36173061","784,94 € s DPH",16.09.2021,16.09.2021,platná, 691/2021,dodanie a výmena batérií na stoličkový výťah,,"dodávateľ: Ridop s.r.o., Dostojevského rad 2543/1, 811 09 Bratislava, IČO: 51158973","198,00 € s DPH",16.09.2021,16.09.2021,platná, 692/2021,servisné práce MsR na VS,,"dodávateľ: SQS Košice, spol. s r. o., Strojárenská 3, 040 01 Košice, IČO: 36191493","238,99 € s DPH",16.09.2021,16.09.2021,platná, 693/2021,spotreba energetických médií 8/2021,,"dodávateľ: Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice, IČO: 00606707","3 694,39 € s DPH",16.09.2021,16.09.2021,platná, 694/2021,dodávka tepla 8/2021,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","634,03 € s DPH",16.09.2021,16.09.2021,platná, 695/2021,dodávka tepla 8/2021,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","3 131,92 € s DPH",16.09.2021,16.09.2021,platná, 696/2021,dodávka tepla 8/2021,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","370,20 € s DPH",16.09.2021,16.09.2021,platná, 697/2021,dodávka tepla 8/2021,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","660,53 € s DPH",16.09.2021,16.09.2021,platná, 698/2021,dodávka tepla 8/2021,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","553,40 € s DPH",16.09.2021,16.09.2021,platná, 699/2021,dodávka tepla 8/2021,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","2 535,37 € s DPH",16.09.2021,16.09.2021,platná, 700/2021,dodávka tepla 8/2021,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","5 186,14 € s DPH",16.09.2021,16.09.2021,platná, 701/2021,dodávka tepla 8/2021,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","2 658,10 € s DPH",16.09.2021,16.09.2021,platná, 702/2021,služby 8/2021,,"dodávateľ: Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124","63,75 € s DPH",16.09.2021,16.09.2021,platná, 703/2021,mesačná kontrola EPS 9/2021,,"dodávateľ: ELKO SERVIS s. r. o., Šoltésovej 7, 040 01 Košice, IČO: 46216707","19,92 € s DPH",16.09.2021,16.09.2021,platná, 704/2021,oprava zariadenia EPS,,"dodávateľ: ELKO SERVIS s. r. o., Šoltésovej 7, 040 01 Košice, IČO: 46216707","298,20 € s DPH",16.09.2021,16.09.2021,platná, 682/2021,servis toaletnej kabíny,,"dodávateľ: TOI TOI & DIXI, s.r.o., Stará Vajnorská 37, 8/31 04 Bratislava, IČO: 36383074","48,00 € s DPH",13.09.2021,13.09.2021,platná, 683/2021,dodávka tepla 8/2021,,"dodávateľ: Tepláreň Košice, a. s., Teplárenská 3, 042 92 Košice, IČO: 36211541","608,20 € s DPH",13.09.2021,13.09.2021,platná, 684/2021,dodávka tepla 8/2021,,"dodávateľ: Tepláreň Košice, a. s., Teplárenská 3, 042 92 Košice, IČO: 36211541","4 631,26 € s DPH",13.09.2021,13.09.2021,platná, 685/2021,dodávka tepla 8/2021,,"dodávateľ: Tepláreň Košice, a. s., Teplárenská 3, 042 92 Košice, IČO: 36211541","76,97 € s DPH",13.09.2021,13.09.2021,platná, 686/2021,separovaný odpad 8/2021,,"dodávateľ: KOSIT a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 36205214","88,13 € s DPH",13.09.2021,13.09.2021,platná, 687/2021,odpad 8/2021,,"dodávateľ: KOSIT a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 36205214","269,38 € s DPH",13.09.2021,13.09.2021,platná, 688/2021,kontajner+služby 8/2021,,"dodávateľ: KOSIT EAST s.r.o., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 50273884","163,31 € s DPH",13.09.2021,13.09.2021,platná, 678/2021,monitorovanie objektu,,"dodávateľ: CI-servis a.s., Werferova 1, 040 11 Košice, IČO: 36180459","616,80 € s DPH",10.09.2021,10.09.2021,platná, 679/2021,služby 8/2021,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","936,00 € s DPH",10.09.2021,10.09.2021,platná, 680/2021,vodné-stočné,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","901,82 € s DPH",10.09.2021,10.09.2021,platná, 681/2021,teplo 8/2021,,"dodávateľ: Bytový podnik mesta Košice, s. r. o., Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice, IČO: 44518684","1 275,36 € s DPH",10.09.2021,10.09.2021,platná, 672/2021,servis klimatizačných zariadení,,"dodávateľ: Ing. Róbert Bako - EKOPULZ, Čordákova 39, 040 23 Košice-Sídlisko KVP, IČO: 37264940","640,00 € s DPH",08.09.2021,09.09.2021,platná, 673/2021,preverenie slaboprúdových rozvodov,,"dodávateľ: Peter Benedik - BenTel, Hanojská 4, 040 13 Košice-Sídlisko Ťahanovce, IČO: 42093937","30,00 € s DPH",09.09.2021,09.09.2021,platná, 674/2021,služby 8/2021,,"dodávateľ: Ing. Gabriel Szabó Bartko, Východná 43, 044 71 Čečejovce, IČO: 32706456","300,00 € s DPH",09.09.2021,09.09.2021,platná, 675/2021,elektrina 8/2021,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","3 594,84 € s DPH",09.09.2021,09.09.2021,platná, 676/2021,elektrina 8/2021,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","1 410,74 € s DPH",09.09.2021,09.09.2021,platná, 677/2021,elektrina 8/2021,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","5 428,21 € s DPH",09.09.2021,09.09.2021,platná, 671/2021,"výmena stupačkového uzáveru, ventilov, plavákov a vypúšťacích uzáverov",,"dodávateľ: Slavomír Rusnák, Ťahanovská 2421/3, 040 13 Košice - Ťahanovce, IČO: 45360545","1 600,00 € s DPH",08.09.2021,08.09.2021,platná, 670/2021,prekládka dažďového zvodu,,"dodávateľ: FALCO EXCLUSIVE s.r.o., Národná trieda 71, 040 01 Košice, IČO: 46866272","1 584,00 € s DPH",06.09.2021,07.09.2021,platná, 660/2021,demontáž a montáž podlahy,,"dodávateľ: FALCO EXCLUSIVE s.r.o., Národná trieda 71, 040 01 Košice, IČO: 46866272","868,80 € s DPH",03.09.2021,06.09.2021,platná, 661/2021,internet,,"dodávateľ: Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","29,63 € s DPH",06.09.2021,06.09.2021,platná, 662/2021,čistiace potreby,,"dodávateľ: KAMIKO - HYGIENE s.r.o., Kremnička 5, 974 03 Banská Bystrica, IČO: 45965340","175,10 € s DPH",06.09.2021,06.09.2021,platná, 663/2021,stravné lístky,,"dodávateľ: UP Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 53528654","39,98 € s DPH",06.09.2021,06.09.2021,platná, 664/2021,služby 8/2021,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","160,84 € s DPH",06.09.2021,06.09.2021,platná, 665/2021,služby 8/2021,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","126,44 € s DPH",06.09.2021,06.09.2021,platná, 666/2021,služby 8/2021,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","120,79 € s DPH",06.09.2021,06.09.2021,platná, 667/2021,služby 8/2021,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","126,62 € s DPH",06.09.2021,06.09.2021,platná, 668/2021,služby 8/2021,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","185,24 € s DPH",06.09.2021,06.09.2021,platná, 669/2021,služby 8/2021,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","100,44 € s DPH",06.09.2021,06.09.2021,platná, 651/2021,dodávka elektriny 9/2021,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","60,00 € s DPH",03.09.2021,03.09.2021,platná, 652/2021,sklenárske práce,,"dodávateľ: Alžbeta Gluchmanová - BETTY, Trnková 505/70, 04 014 Košice-Košická Nová Ves, IČO: 35423323","89,95 € s DPH",03.09.2021,03.09.2021,platná, 653/2021,sklenárske práce,,"dodávateľ: Alžbeta Gluchmanová - BETTY, Trnková 505/70, 04 014 Košice-Košická Nová Ves, IČO: 35423323","261,05 € s DPH",03.09.2021,03.09.2021,platná, 654/2021,stravné lístky,,"dodávateľ: UP Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 53528654","1 559,22 € s DPH",03.09.2021,03.09.2021,platná, 655/2021,služby za 8/2021,,"dodávateľ: Milan Stribula - MISTRAL, Floriánska 1, 040 01 Košice, IČO: 41037821","1 201,28 € s DPH",03.09.2021,03.09.2021,platná, 656/2021,teplo 9/2021,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 46782532","2 205,06 € s DPH",03.09.2021,03.09.2021,platná, 657/2021,teplo 9/2021,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 46782532","2 292,90 € s DPH",03.09.2021,03.09.2021,platná, 658/2021,upratovanie exteriéru 8/2021,,"dodávateľ: BUZGÓ registrovaný sociálny podnik, s.r.o., Krásnohorská Dlhá Lúka 165, 049 45 Krásnohorská Dlhá Lúka, IČO: 52366456","1 103,00 € s DPH",03.09.2021,03.09.2021,platná, 659/2021,upratovanie 8/2021,,"dodávateľ: BUZGÓ registrovaný sociálny podnik, s.r.o., Krásnohorská Dlhá Lúka 165, 049 45 Krásnohorská Dlhá Lúka, IČO: 52366456","18 700,33 € s DPH",03.09.2021,03.09.2021,platná, 638/2021,vypracovanie notárskej zápisnice k prenájmu priestorov,,"dodávateľ: JUDr. Silvia Pršebice, notárka, Murgašova 3, 040 01 Košice, IČO: 42100348","105,18 € s DPH",26.08.2021,03.09.2021,platná, 639/2021,vypracovanie notárskej zápisnice k prenájmu priestorov,,"dodávateľ: JUDr. Silvia Pršebice, notárka, Murgašova 3, 040 01 Košice, IČO: 42100348","103,58 € s DPH",26.08.2021,03.09.2021,platná, 640/2021,vypracovanie notárskej zápisnice k prenájmu priestorov,,"dodávateľ: JUDr. Silvia Pršebice, notárka, Murgašova 3, 040 01 Košice, IČO: 42100348","103,98 € s DPH",26.08.2021,03.09.2021,platná, 641/2021,vypracovanie notárskej zápisnice k prenájmu priestorov,,"dodávateľ: JUDr. Silvia Pršebice, notárka, Murgašova 3, 040 01 Košice, IČO: 42100348","110,36 € s DPH",26.08.2021,03.09.2021,platná, 648/2021,servis technologických zariadení 8/2021,,"dodávateľ: Ing. Ivan Hrbáľ, Bukurešťská 16, 040 13 Košice, IČO: 37523406","120,00 € s DPH",02.09.2021,03.09.2021,platná, 649/2021,elektroinštalačný materiál,,"dodávateľ: PROFI - STAR, s.r.o., Kavečianska cesta 8/A, 040 01 Košice, IČO: 46258060","987,07 € s DPH",02.09.2021,03.09.2021,platná, 650/2021,vodárenský a sanitárny materiál,,"dodávateľ: Ing. Erik Fürstenzeller - STERAD, Jazerná 1, 040 12 Košice, IČO: 52133923","930,64 € s DPH",02.09.2021,03.09.2021,platná, 643/2021,rúška,,"dodávateľ: ROVDER, s.r.o., Priemyselná 4, 040 01 Košice, IČO: 4475444","36,00 € s DPH",30.08.2021,02.09.2021,platná, 644/2021,výmena a oprava RSMJ rozvádzača a doplnenie zásuvkových rozvodov,,"dodávateľ: Slavomír Rusnák, Ťahanovská 2421/3, 040 13 Košice - Ťahanovce, IČO: 45360545","2 380,00 € s DPH",31.08.2021,02.09.2021,platná, 645/2021,vypracovanie statického posudku,,"dodávateľ: Ing. Peter Lúčanský - STATIK-Projektová kancelária, Turgenevova 6, 040 01 Košice - Juh, IČO: 14383837","100,00 € s DPH",27.08.2021,02.09.2021,platná, 646/2021,vodné-stočné,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 42093937","1 870,24 € s DPH",30.08.2021,02.09.2021,platná, 647/2021,výkon zodpovednej osoby 9/2021,,"dodávateľ: osobnyudaj.sk, s.r.o., DUETT Business Residence, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice, IČO: 50528041","84,00 € s DPH",02.09.2021,02.09.2021,platná, 642/2021,samolepky na parkovacie tabuľky,,"dodávateľ: BEREN ATELIER, s. r. o., Tranovského 1, 040 01 Košice - Juh, IČO: 36186074","36,60 € s DPH",27.08.2021,27.08.2021,platná, 636/2021,výroba a montáž horizontálnych žalúzií,,"dodávateľ: D.S. Group, s. r. o., Sokoľ 841, 044 31 Sokoľ, IČO: 48208744","1 051,44 € s DPH",26.08.2021,26.08.2021,platná, 637/2021,vypracovanie projektovej dokumentácie,,"dodávateľ: SESPRO, s.r.o., Palackého 7, 040 01 Košice, IČO: 50545922","600,00 € s DPH",26.08.2021,26.08.2021,platná, 630/2021,servisné práce MaR na VS 7/2021,,"dodávateľ: SQS Košice, spol. s r. o., Strojárenská 3, 040 01 Košice, IČO: 36191493","238,99 € s DPH",25.08.2021,25.08.2021,platná, 634/2021,oprava zábradlia a stavebné práce,,"dodávateľ: \"BOBOR\" - STAVEBNÁ, VÝROBNÁ, INŽINIERSKA A OBCHODNÁ ČINNOSŤ, s.r.o., Čárskeho 7, 040 01 Košice, IČO: 36191345","2 685,00 € s DPH",25.08.2021,25.08.2021,platná, 635/2021,mesačná kontrola EPS 8/2021,,"dodávateľ: ELKO SERVIS s. r. o., Šoltésovej 7, 040 01 Košice, IČO: 36216707","19,92 € s DPH",25.08.2021,25.08.2021,platná, 626/2021,oprava strechy,,"dodávateľ: Štefan Stempak - STEKOSA, Bencúrova 8, 040 01 Košice-Staré mesto, IČO: 10691979","4 824,08 € s DPH",19.08.2021,20.08.2021,platná, 627/2021,inzerát,,"dodávateľ: Petit Press, a.s., divízia východ, o.z., Letná 47, 040 01 Košice, IČO: 35790253","22,39 € s DPH",20.08.2021,20.08.2021,platná, 628/2021,oprava vodovodnej prípojky,,"dodávateľ: BS Košice, s. r. o., Vyšná úvrať 4, 040 14 Košice - mestská časť Košická Nová Ves, IČO: 46214500","6 000,00 € s DPH",20.08.2021,20.08.2021,platná, 629/2021,služby 7/2021,,"dodávateľ: Ing. Gabriel Szabó Bartko, Východná 43, 044 71 Čečejovce, IČO: 32706456","300,00 € s DPH",20.08.2021,20.08.2021,platná, 631/2021,zemné práce,,"dodávateľ: Technické služby mesta Gelnica, Hnilecká 2, 056 01 Gelnica, IČO: 00045969","998,50 € s DPH",20.08.2021,20.08.2021,platná, 632/2021,monitorovanie objektu 7/2021,,"dodávateľ: CI-servis a.s., Werferova 1, 040 11 Košice, IČO: 36180459","640,80 € s DPH",20.08.2021,20.08.2021,platná, 633/2021,oprava telefónneho rozvodu,,"dodávateľ: Peter Benedik - BenTel, Hanojská 4, 040 13 Košice-Sídlisko Ťahanovce, IČO: 34374973","30,00 € s DPH",20.08.2021,20.08.2021,platná, 622/2021,servis tlačiarne,,"dodávateľ: RAMcom, s.r.o., Poštová 14, 040 01 Košice, IČO: 43889395","28,80 € s DPH",19.08.2021,19.08.2021,platná, 623/2021,servis PC-výmena zdroja,,"dodávateľ: RAMcom, s.r.o., Poštová 14, 040 01 Košice, IČO: 43889395","26,50 € s DPH",19.08.2021,19.08.2021,platná, 624/2021,sklenárske práce,,"dodávateľ: Alžbeta Gluchmanová - BETTY, Trnková 505/70, 04 014 Košice-Košická Nová Ves, IČO: 35423323","55,08 € s DPH",18.08.2021,19.08.2021,platná, 625/2021,inzerát,,"dodávateľ: Petit Press, a.s., divízia východ, o.z., Letná 47, 040 01 Košice, IČO: 35790253","22,39 € s DPH",19.08.2021,19.08.2021,platná, 615/2021,poštovné,,"dodávateľ: Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124","87,75 € s DPH",16.08.2021,16.08.2021,platná, 616/2021,inzerát,,"dodávateľ: Petit Press, a.s., divízia východ, o.z., Letná 47, 040 01 Košice, IČO: 35790253","24,95 € s DPH",16.08.2021,16.08.2021,platná, 617/2021,dodávka tepla 7/2021,,"dodávateľ: Tepelné hospodárstvo Moldava, a.s., ul. Čs. armády 34, 045 01 Moldava nad Bodvou, IČO: 36173061","781,96 € s DPH",16.08.2021,16.08.2021,platná, 618/2021,energetické médiá 7/2021,,"dodávateľ: Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice, IČO: 00606707","5 141,39 € s DPH",16.08.2021,16.08.2021,platná, 619/2021,servis toaletnej kabíny,,"dodávateľ: TOI TOI & DIXI, s.r.o., Stará Vajnorská 37, 8/31 04 Bratislava, IČO: 36383074","48,00 € s DPH",16.08.2021,16.08.2021,platná, 620/2021,inzerát,,"dodávateľ: Petit Press, a.s., divízia východ, o.z., Letná 47, 040 01 Košice, IČO: 35790253","40,21 € s DPH",16.08.2021,16.08.2021,platná, 599/2021,odpad 7/2021,,"dodávateľ: KOSIT a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 36205214","134,59 € s DPH",12.08.2021,13.08.2021,platná, 600/2021,kontajner+služby 7/2021,,"dodávateľ: KOSIT EAST s.r.o., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 50273884","211,10 € s DPH",12.08.2021,13.08.2021,platná, 601/2021,odpad 7/2021,,"dodávateľ: KOSIT a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 36205214","98,50 € s DPH",12.08.2021,13.08.2021,platná, 602/2021,dodávka tepla 7/2021,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","3 131,92 € s DPH",12.08.2021,13.08.2021,platná, 603/2021,dodávka tepla 7/2021,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","669,12 € s DPH",12.08.2021,13.08.2021,platná, 604/2021,dodávka tepla 7/2021,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","2 649,59 € s DPH",12.08.2021,13.08.2021,platná, 605/2021,dodávka tepla 7/2021,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","375,70 € s DPH",12.08.2021,13.08.2021,platná, 606/2021,dodávka tepla 7/2021,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","2 535,85 € s DPH",12.08.2021,13.08.2021,platná, 607/2021,dodávka tepla 7/2021,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","5 175,59 € s DPH",12.08.2021,13.08.2021,platná, 608/2021,dodávka tepla 7/2021,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","633,54 € s DPH",12.08.2021,13.08.2021,platná, 609/2021,dodávka tepla 7/2021,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","553,40 € s DPH",12.08.2021,13.08.2021,platná, 610/2021,vyhľadanie porúch na podzemnom potrubí,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","82,03 € s DPH",12.08.2021,13.08.2021,platná, 611/2021,separovaný odpad 7/2021,,"dodávateľ: KOSIT a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 36205214","47,40 € s DPH",12.08.2021,13.08.2021,platná, 612/2021,archívne boxy,,"dodávateľ: ROVDER, s.r.o., Priemyselná 4, 040 01 Košice, IČO: 44754442","462,00 € s DPH",12.08.2021,13.08.2021,platná, 613/2021,skarovače+olej do skarovačov,,"dodávateľ: ROVDER, s.r.o., Priemyselná 4, 040 01 Košice, IČO: 44754442","324,00 € s DPH",12.08.2021,13.08.2021,platná, 595/2021,dodávka tepla 7/2021,,"dodávateľ: Tepláreň Košice, a. s., Teplárenská 3, 042 92 Košice, IČO: 36211541","76,97 € s DPH",11.08.2021,11.08.2021,platná, 596/2021,dodávka tepla 7/2021,,"dodávateľ: Tepláreň Košice, a. s., Teplárenská 3, 042 92 Košice, IČO: 36211541","4 513,20 € s DPH",11.08.2021,11.08.2021,platná, 597/2021,dodávka tepla 7/2021,,"dodávateľ: Tepláreň Košice, a. s., Teplárenská 3, 042 92 Košice, IČO: 36211541","477,97 € s DPH",11.08.2021,11.08.2021,platná, 598/2021,oprava dažďového zvodu,,"dodávateľ: Tibor Illéš, Lomnická 13, 040 01 Košice, IČO: 10686258","1 330,00 € s DPH",11.08.2021,11.08.2021,platná, 590/2021,vodné-stočné,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","223,82 € s DPH",09.08.2021,09.08.2021,platná, 591/2021,vodné-stočné,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","891,91 € s DPH",09.08.2021,09.08.2021,platná, 592/2021,služby 7/2021,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","936,00 € s DPH",09.08.2021,09.08.2021,platná, 593/2021,dodávka tepla 7/2021,,"dodávateľ: Bytový podnik mesta Košice, s. r. o., Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice, IČO: 44518684","1 272,60 € s DPH",09.08.2021,09.08.2021,platná, 594/2021,výrub stromov,,"dodávateľ: Správa mestskej zelene v Košiciach, príspevková organizácia, Rastislavova 79, Košice-Juh, IČO: 17078202","481,57 € s DPH",09.08.2021,09.08.2021,platná, 614/2021,telefónne hovory-mobily,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","124,66 € s DPH",16.08.2021,09.08.2021,platná, 588/2021,dodávka elektriny 7/2021,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","4 027,51 € s DPH",05.08.2021,06.08.2021,platná, 589/2021,servis výmenníkovej stanice,,"dodávateľ: Ing. Ivan Hrbáľ, Bukurešťská 16, 040 13 Košice, IČO: 37523406","120,00 € s DPH",06.08.2021,06.08.2021,platná, 584/2021,vodné-stočné,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 36570460","20 802,82 € s DPH",05.08.2021,05.08.2021,platná, 585/2021,výroba a montáž žalúzií,,"dodávateľ: D.S. Group, s. r. o., Sokoľ 841, 044 31 Sokoľ, IČO: 48208744","594,00 € s DPH",05.08.2021,05.08.2021,platná, 586/2021,dodávka elektriny 7/2021,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","1 491,55 € s DPH",05.08.2021,05.08.2021,platná, 587/2021,dodávka elektriny 7/2021,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","5 601,11 € s DPH",05.08.2021,05.08.2021,platná, 574/2021,internetové služby 7/2021,,"dodávateľ: Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","29,63 € s DPH",04.08.2021,04.08.2021,platná, 575/2021,služby 7/2021,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","177,84 € s DPH",04.08.2021,04.08.2021,platná, 576/2021,služby 7/2021,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","100,44 € s DPH",04.08.2021,04.08.2021,platná, 577/2021,služby 7/2021,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","107,16 € s DPH",04.08.2021,04.08.2021,platná, 578/2021,služby 7/2021,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","120,94 € s DPH",04.08.2021,04.08.2021,platná, 579/2021,služby 7/2021,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","106,69 € s DPH",04.08.2021,04.08.2021,platná, 580/2021,preverenie DSL pripojenia,,"dodávateľ: Peter Benedik - BenTel, Hanojská 4, 040 13 Košice-Sídlisko Ťahanovce, IČO: 34374973","15,00 € s DPH",04.08.2021,04.08.2021,platná, 581/2021,čistiace potreby,,"dodávateľ: KAMIKO - HYGIENE s.r.o., Kremnička 5, 974 03 Banská Bystrica, IČO: 45965340","77,90 € s DPH",04.08.2021,04.08.2021,platná, 582/2021,služby 7/2021,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","159,50 € s DPH",04.08.2021,04.08.2021,platná, 583/2021,služby za 7/2021,,"dodávateľ: Milan Stribula - MISTRAL, Floriánska 1, 040 01 Košice, IČO: 41037821","1 201,28 € s DPH",04.08.2021,04.08.2021,platná, 568/2021,dodávka elektriny 8/2021,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","60,00 € s DPH",03.08.2021,03.08.2021,platná, 569/2021,elektroinštalačný materiál,,"dodávateľ: PROFI - STAR, s.r.o., Kavečianska cesta 8/A, 040 01 Košice, IČO: 46258060","482,04 € s DPH",03.08.2021,03.08.2021,platná, 570/2021,skúška funkčnosti filtroventilačného zariadenia,,"dodávateľ: Rastislav Tomala TATRY - ALAMOT, Štefánikova 89/3, 059 01 Spišská Belá, IČO: 37239881","507,60 € s DPH",03.08.2021,03.08.2021,platná, 571/2021,stravné lístky,,"dodávateľ: UP Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 53528654","1 623,26 € s DPH",03.08.2021,03.08.2021,platná, 572/2021,teplo 8/2021,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 46782532","2 205,06 € s DPH",03.08.2021,03.08.2021,platná, 573/2021,teplo 8/2021,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 46782532","2 292,90 € s DPH",03.08.2021,03.08.2021,platná, 561/2021,tonery+ochranné rúška,,"dodávateľ: ROVDER, s.r.o., Priemyselná 4, 040 01 Košice, IČO: 44754442","228,96 € s DPH",02.08.2021,02.08.2021,platná, 562/2021,výkon zodpovednej osoby 8/2021,,"dodávateľ: osobnyudaj.sk, s.r.o., DUETT Business Residence, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice, IČO: 50528041","84,00 € s DPH",02.08.2021,02.08.2021,platná, 563/2021,servisné práce,,"dodávateľ: CI-servis SK, s.r.o., Werferova 1, 040 11 Košice, IČO: 36725846","30,00 € s DPH",02.08.2021,02.08.2021,platná, 564/2021,servisné práce,,"dodávateľ: CI-servis SK, s.r.o., Werferova 1, 040 11 Košice, IČO: 36725846","30,00 € s DPH",02.08.2021,02.08.2021,platná, 565/2021,upratovanie exteriéru 7/2021,,"dodávateľ: BUZGÓ registrovaný sociálny podnik, s.r.o., Krásnohorská Dlhá Lúka 165, 049 45 Krásnohorská Dlhá Lúka, IČO: 52366456","1 102,50 € s DPH",02.08.2021,02.08.2021,platná, 566/2021,upratovanie 7/2021,,"dodávateľ: BUZGÓ registrovaný sociálny podnik, s.r.o., Krásnohorská Dlhá Lúka 165, 049 45 Krásnohorská Dlhá Lúka, IČO: 52366456","18 700,33 € s DPH",02.08.2021,02.08.2021,platná, 567/2021,vodárenský a sanitárny materiál,,"dodávateľ: Ing. Erik Fürstenzeller - STERAD, Jazerná 1, 040 12 Košice, IČO: 52133923","756,73 € s DPH",02.08.2021,02.08.2021,platná, 558/2021,plastové okná,,"dodávateľ: IZOLSTAV KE s.r.o., Osloboditeľov 37, 040 17 Košice, IČO: 47215003","3 590,00 € s DPH",27.07.2021,30.07.2021,platná, 559/2021,servis,,"dodávateľ: RAMcom s.r.o., Poštová 14, 040 01 Košice, IČO: 43889395","31,74 € s DPH",28.07.2021,30.07.2021,platná, 560/2021,kontrola EPS,,"dodávateľ: ELKO SERVIS s.r.o., Šoltésovej 7,040 01 Košice, IČO: 46216707","68,92 € s DPH",28.07.2021,30.07.2021,platná, 551/2021,oprava tel. ústredne,,"dodávateľ: Peter Benedik - BenTel, Hanojská 4, 040 13 Košice - Sídlisko Ťahanovce, IČO: 34374973","60,00 € s DPH",23.07.2021,27.07.2021,platná, 552/2021,oprava výťahu,,"dodávateľ: TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o., Letná 27, 040 01 Košice, IČO: 45378398","38,40 € s DPH",23.07.2021,27.07.2021,platná, 553/2021,oprava motorového vozidla,,"dodávateľ: Jozef Kolesár - PNEUSERVIS, Myslavská 194, 040 16 Košice - Myslava, IČO: 37738631","318,02 € s DPH",23.07.2021,27.07.2021,platná, 554/2021,elektroinštalačné práce,,"dodávateľ: Slavomír Rusnák, Ťahanovská 2421/3, 040 13 Košice, IČO: 45360545","900,00 € s DPH",26.07.2021,27.07.2021,platná, 555/2021,prečistenie kanalizačnej prípojky,,"dodávateľ: Tibor Illéš, Lomnická 13, 040 01 Košice - Sever, IČO: 10686258","195,00 € s DPH",27.07.2021,27.07.2021,platná, 556/2021,pretlačenie kanalizačného potrubia,,"dodávateľ: Tibor Illéš, Lomnická 13, 040 01 Košice - Sever, IČO: 10686258","100,00 € s DPH",27.07.2021,27.07.2021,platná, 557/2021,prečistenie kanalizačnej stúpačky,,"dodávateľ: Tibor Illéš, Lomnická 13, 040 01 Košice - Sever, IČO: 10686258","150,00 € s DPH",27.07.2021,27.07.2021,platná, 533/2021,toaletná kabína,,"dodávateľ: TOI TOI & DIXI, s.r.o., Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava, IČO: 36383074","48,00 € s DPH",19.07.2021,23.07.2021,platná, 534/2021,využívanie aplikácií Vema V4,,"dodávateľ: Solitea Slovensko, a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava, IČO: 36237337","176,40 € s DPH",19.07.2021,23.07.2021,platná, 535/2021,nájom a odvoz kontajnerov,,"dodávateľ: KOSIT a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 36205214","95,64 € s DPH",19.07.2021,23.07.2021,platná, 536/2021,dodávka tepla 06/2021,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","553,40 € s DPH",19.07.2021,23.07.2021,platná, 537/2021,dodávka tepla 06/2021,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","634,19 € s DPH",19.07.2021,23.07.2021,platná, 538/2021,dodávka tepla 06/2021,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","5 514,67 € s DPH",19.07.2021,23.07.2021,platná, 539/2021,dodávka tepla 06/2021,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","2 551,50 € s DPH",19.07.2021,23.07.2021,platná, 540/2021,dodávka tepla 06/2021,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","356,94 € s DPH",19.07.2021,23.07.2021,platná, 541/2021,dodávka tepla 06/2021,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","2 679,25 € s DPH",19.07.2021,23.07.2021,platná, 542/2021,dodávka tepla 06/2021,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","691,07 € s DPH",19.07.2021,23.07.2021,platná, 543/2021,dodávka tepla 06/2021,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","3 131,92 € s DPH",19.07.2021,23.07.2021,platná, 544/2021,vodné - stočné,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","318,17 € s DPH",20.07.2021,23.07.2021,platná, 545/2021,telefóny,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","116,17 € s DPH",20.07.2021,23.07.2021,platná, 546/2021,výmena hlavných ventilov vody,,"dodávateľ: MK SERVIS SLOVAKIA s.r.o., Vodárenská 0/636/3, 040 01 Košice - mestská časť Sever, IČO: 53085078","2 760,00 € s DPH",20.07.2021,23.07.2021,platná, 547/2021,služby,,"dodávateľ: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124","63,85 € s DPH",20.07.2021,23.07.2021,platná, 548/2021,služby za 06/2021,,"dodávateľ: Ing. Gabriel Szabó Bartko, Východná 43, 044 71 Čečejovce, IČO: 32706456","300,00 € s DPH",20.07.2021,23.07.2021,platná, 554/2021,energie za 06/2021,,"dodávateľ: Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice, IČO: 00606707","3 639,02 € s DPH",20.07.2021,23.07.2021,platná, 550/2021,kancelárske kreslo,,"dodávateľ: B2B partner s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava, IČO: 44413467","237,60 € s DPH",22.07.2021,23.07.2021,platná, 524/2021,výmena pivničných okien,,"dodávateľ: Štefan Stempak - STEKOSA, Bencúrova 8, 040 01 Košice-Staré mesto, IČO: 10691979","13 397,94 € s DPH",15.07.2021,16.07.2021,platná, 531/2021,servis technol. zariadení za 6/2021,,"dodávateľ: Ing. Ivan Hrbáľ, Bukurešťská 16, 040 13 Košice, IČO: 37523406","120,00 € s DPH",12.07.2021,16.07.2021,platná, 532/2021,Kalibrovanie - MARS V2,,"dodávateľ: Kalibrovanie, s. r. o., Moyzesova 4/A, 902 01 Pezinok, IČO: 52355764","24,00 € s DPH",16.07.2021,16.07.2021,platná, 521/2021,servisné práce,,"dodávateľ: CI-servis SK, s.r.o., Werferova 1, 040 11 Košice, IČO: 36725846","30,00 € s DPH",14.07.2021,14.07.2021,platná, 522/2021,monitorovanie objektov 6/2021,,"dodávateľ: CI-servis a.s., Werferova 1, 040 11 Košice, IČO: 36180459","616,80 € s DPH",14.07.2021,14.07.2021,platná, 523/2021,služby 6/2021,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","936,00 € s DPH",14.07.2021,14.07.2021,platná, 525/2021,servisné práce MaR na VS 6/2021,,"dodávateľ: SQS Košice, spol. s r. o., Strojárenská 3, 040 01 Košice, IČO: 36191493","238,99 € s DPH",14.07.2021,14.07.2021,platná, 526/2021,teplo 6/2021,,"dodávateľ: Bytový podnik mesta Košice, s. r. o., Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice, IČO: 44518684","1 290,80 € s DPH",14.07.2021,14.07.2021,platná, 527/2021,dodávka tepla 6/2021,,"dodávateľ: Tepláreň Košice, a. s., Teplárenská 3, 042 92 Košice, IČO: 36211541","476,08 € s DPH",14.07.2021,14.07.2021,platná, 528/2021,dodávka tepla 6/2021,,"dodávateľ: Tepláreň Košice, a. s., Teplárenská 3, 042 92 Košice, IČO: 36211541","4 497,46 € s DPH",14.07.2021,14.07.2021,platná, 529/2021,dodávka tepla 6/2021,,"dodávateľ: Tepláreň Košice, a. s., Teplárenská 3, 042 92 Košice, IČO: 36211541","76,97 € s DPH",14.07.2021,14.07.2021,platná, 530/2021,publikácie PaM 1-12/2022,,"dodávateľ: Poradca, s. r. o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina, IČO: 36371271","38,00 € s DPH",14.07.2021,14.07.2021,platná, 502/2021,elektrina 6/2021,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","262,48 € s DPH",09.07.2021,12.07.2021,platná, 503/2021,elektrina 6/2021,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","30,56 € s DPH",09.07.2021,12.07.2021,platná, 504/2021,elektrina 6/2021,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","63,08 € s DPH",09.07.2021,12.07.2021,platná, 505/2021,elektrina 6/2021,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","123,47 € s DPH",09.07.2021,12.07.2021,platná, 506/2021,elektrina 6/2021,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","1 434,52 € s DPH",09.07.2021,12.07.2021,platná, 507/2021,elektrina 6/2021,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","1 617,60 € s DPH",09.07.2021,12.07.2021,platná, 508/2021,elektrina 6/2021,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","1 480,52 € s DPH",09.07.2021,12.07.2021,platná, 509/2021,elektrina 6/2021,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","4 755,07 € s DPH",09.07.2021,12.07.2021,platná, 510/2021,elektrina 6/2021,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","483,62 € s DPH",09.07.2021,12.07.2021,platná, 511/2021,elektrina 6/2021,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","20,76 € s DPH",09.07.2021,12.07.2021,platná, 512/2021,elektrina 6/2021,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","82,81 € s DPH",09.07.2021,12.07.2021,platná, 513/2021,elektrina 6/2021,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","21,42 € s DPH",09.07.2021,12.07.2021,platná, 514/2021,elektrina 6/2021,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","24,79 € s DPH",09.07.2021,12.07.2021,platná, 515/2021,elektrina 6/2021,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","51,46 € s DPH",09.07.2021,12.07.2021,platná, 516/2021,elektrina 6/2021,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","546,54 € s DPH",09.07.2021,12.07.2021,platná, 517/2021,elektrina 6/2021,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","227,15 € s DPH",09.07.2021,12.07.2021,platná, 518/2021,elektrina 6/2021,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","21,13 € s DPH",09.07.2021,12.07.2021,platná, 519/2021,odpad,,"dodávateľ: KOSIT a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 36205214","255,17 € s DPH",09.07.2021,12.07.2021,platná, 520/2021,odpad,,"dodávateľ: KOSIT EAST s.r.o., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 50273884","211,10 € s DPH",09.07.2021,12.07.2021,platná, 487/2021,teplo 6/2021,,"dodávateľ: Tepelné hospodárstvo Moldava, a.s., ul. Čs. armády 34, 045 01 Moldava nad Bodvou, IČO: 36173061","781,96 € s DPH",08.07.2021,08.07.2021,platná, 488/2021,služby 6/2021,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","181,12 € s DPH",08.07.2021,08.07.2021,platná, 489/2021,služby 6/2021,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","131,83 € s DPH",08.07.2021,08.07.2021,platná, 490/2021,služby 6/2021,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","119,63 € s DPH",08.07.2021,08.07.2021,platná, 491/2021,služby 6/2021,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","129,10 € s DPH",08.07.2021,08.07.2021,platná, 492/2021,služby 6/2021,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","185,66 € s DPH",08.07.2021,08.07.2021,platná, 493/2021,internet 6/2021,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","100,44 € s DPH",08.07.2021,08.07.2021,platná, 494/2021,teplo 7/2021,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 46782532","2 205,06 € s DPH",08.07.2021,08.07.2021,platná, 495/2021,teplo 7/2021,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 46782532","2 292,90 € s DPH",08.07.2021,08.07.2021,platná, 496/2021,voda z povrchového odtoku,,"dodávateľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, IČO: 35541016","233,77 € s DPH",08.07.2021,08.07.2021,platná, 497/2021,čistiace a hygienické potreby,,"dodávateľ: KAMIKO - HYGIENE s.r.o., Kremnička 5, 974 03 Banská Bystrica, IČO: 45965340","376,27 € s DPH",08.07.2021,08.07.2021,platná, 498/2021,vodné-stočné,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","882,56 € s DPH",08.07.2021,08.07.2021,platná, 499/2021,vodné-stočné,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","232,93 € s DPH",08.07.2021,08.07.2021,platná, 500/2021,sklenárske práce,,"dodávateľ: Alžbeta Gluchmanová - BETTY, Trnková 505/70, 04 014 Košice-Košická Nová Ves, IČO: 35423323","249,07 € s DPH",08.07.2021,08.07.2021,platná, 501/2021,právne služby,,"dodávateľ: doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s. r. o., Hlavná 111/25, 040 01 Košice, IČO: 52651258","133,20 € s DPH",08.07.2021,08.07.2021,platná, 486/2021,služby za 6/2021,,"dodávateľ: Milan Stribula - MISTRAL, Floriánska 1, 040 01 Košice, IČO: 41037821","1 201,28 € s DPH",06.07.2021,07.07.2021,platná, 481/2021,internet,,"dodávateľ: Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","29,63 € s DPH",02.07.2021,06.07.2021,platná, 482/2021,servisné práce,,"dodávateľ: TUCHYŇA VÝŤAHY, s.r.o., Letná 27, 040 01 Košice, IČO: 45378398","1 521,84 € s DPH",02.07.2021,06.07.2021,platná, 483/2021,upratovanie 6/2021,,"dodávateľ: BUZGÓ registrovaný sociálny podnik, s.r.o., Krásnohorská Dlhá Lúka 165, 049 45 Krásnohorská Dlhá Lúka, IČO: 52366456","18 700,33 € s DPH",06.07.2021,06.07.2021,platná, 484/2021,upratovanie exteriérových plôch 6/2021,,"dodávateľ: BUZGÓ registrovaný sociálny podnik, s.r.o., Krásnohorská Dlhá Lúka 165, 049 45 Krásnohorská Dlhá Lúka, IČO: 52366456","1 010,00 € s DPH",06.07.2021,06.07.2021,platná, 485/2021,stavebné práce,,"dodávateľ: Jozef Balla - JO-BA, Kpt. Jaroša 6, 040 22 Košice-Dargovských hrdinov, IČO: 10826424","1 333,56 € s DPH",06.07.2021,06.07.2021,platná, 476/2021,elektroinštalačný materiál,,"dodávateľ: PROFI - STAR, s.r.o., Kavečianska cesta 8/A, 040 01 Košice, IČO: 46258060","466,81 € s DPH",01.07.2021,01.07.2021,platná, 477/2021,zdravotechnický materiál,,"dodávateľ: Ing. Erik Fürstenzeller - STERAD, Jazerná 1, 040 12 Košice, IČO: 52133923","839,74 € s DPH",01.07.2021,01.07.2021,platná, 478/2021,výkon zodpovednej osoby 07/2021,,"dodávateľ: osobnyudaj.sk, s.r.o., DUETT Business Residence, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice, IČO: 50528041","84,00 € s DPH",01.07.2021,01.07.2021,platná, 479/2021,oprava telefónnej klapky,,"dodávateľ: Peter Benedik - BenTel, Hanojská 4, 040 13 Košice-Sídlisko Ťahanovce, IČO: 34374973","15,00 € s DPH",01.07.2021,01.07.2021,platná, 480/2021,dodávka elektriny 7/2021,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","60,00 € s DPH",01.07.2021,01.07.2021,platná, 471/2021,oplechovanie podhľadu,,"dodávateľ: \"BOBOR\" - STAVEBNÁ, VÝROBNÁ, INŽINIERSKA A OBCHODNÁ ČINNOSŤ, s.r.o., Čárskeho 7, 040 01 Košice, IČO: 36191345","1 503,90 € s DPH",29.06.2021,29.06.2021,platná, 472/2021,servis výťahov,,"dodávateľ: Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN, Bitúnkova 971/8, 078 01 Sečovce, IČO: 47687908","353,28 € s DPH",29.06.2021,29.06.2021,platná, 473/2021,servis toaletnej kabíny,,"dodávateľ: TOI TOI & DIXI, s.r.o., Stará Vajnorská 37, 8/31 04 Bratislava, IČO: 36383074","48,00 € s DPH",29.06.2021,29.06.2021,platná, 474/2021,vodné - stočné,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","3 489,85 € s DPH",29.06.2021,29.06.2021,platná, 475/2021,stravné lístky,,"dodávateľ: UP Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674","2 087,05 € s DPH",24.06.2021,29.06.2021,platná, 462/2021,murárske práce+obklad,,"dodávateľ: Jozef Balla - JO-BA, Kpt. Jaroša 6, 040 22 Košice-Dargovských hrdinov, IČO: 10826424","60,00 € s DPH",21.06.2021,23.06.2021,platná, 463/2021,inzerát,,"dodávateľ: Petit Press, a.s., divízia východ, o.z., Letná 47, 040 01 Košice, IČO: 35790253","55,20 € s DPH",22.06.2021,23.06.2021,platná, 464/2021,oprava PC,,"dodávateľ: RAMcom, s.r.o., Poštová 14, 040 01 Košice, IČO: 43889395","100,27 € s DPH",22.06.2021,23.06.2021,platná, 465/2021,Odborný mesačník PaM,,"dodávateľ: Poradca, s. r. o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina, IČO: 36371271","38,00 € s DPH",22.06.2021,23.06.2021,platná, 466/2021,servisné práce,,"dodávateľ: CI-servis SK, s.r.o., Werferova 1, 040 11 Košice, IČO: 36725846","30,00 € s DPH",22.06.2021,23.06.2021,platná, 467/2021,servisné práce,,"dodávateľ: CI-servis SK, s.r.o., Werferova 1, 040 11 Košice, IČO: 36725846","30,00 € s DPH",22.06.2021,23.06.2021,platná, 468/2021,mesačná kontrola EPS 06/2021,,"dodávateľ: ELKO SERVIS s. r. o., Šoltésovej 7, 040 01 Košice, IČO: 46216707","19,92 € s DPH",22.06.2021,23.06.2021,platná, 469/2021,oprava strechy,,"dodávateľ: EURO-PLECH, s.r.o., Hunyadiho 29, 045 01 Moldava nad Bodvou, IČO: 36602167","5 927,58 € s DPH",23.06.2021,23.06.2021,platná, 457/2021,teplo 5/2021,,"dodávateľ: Bytový podnik mesta Košice, s. r. o., Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice, IČO: 44518684","1 810,62 € s DPH",21.06.2021,22.06.2021,platná, 458/2021,vodné - stočné,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","493,73 € s DPH",21.06.2021,22.06.2021,platná, 459/2021,maliarske práce,,"dodávateľ: Jozef Balla - JO-BA, Kpt. Jaroša 6, 040 22 Košice-Dargovských hrdinov, IČO: 10826424","90,60 € s DPH",21.06.2021,22.06.2021,platná, 460/2021,maliarske a omietkarske práce,,"dodávateľ: Jozef Balla - JO-BA, Kpt. Jaroša 6, 040 22 Košice-Dargovských hrdinov, IČO: 10826424","1 589,61 € s DPH",21.06.2021,22.06.2021,platná, 461/2021,oprava telefónnej klapky,,"dodávateľ: Peter Benedik - BenTel, Hanojská 4, 040 13 Košice-Sídlisko Ťahanovce, IČO: 34374973","30,00 € s DPH",18.06.2021,22.06.2021,platná, 455/2021,oprava strechy,,"dodávateľ: EURO-PLECH, s.r.o., Hunyadiho 29, 045 01 Moldava nad Bodvou, IČO: 36602167","5 872,88 € s DPH",18.06.2021,21.06.2021,platná, 456/2021,voda z povrchového odtoku,,"dodávateľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, IČO: 35541016","431,69 € s DPH",02.06.2021,21.06.2021,platná, 445/2021,elektromontážne práce+materiál,,"dodávateľ: H-MONT, s. r. o., Osloboditeľov 12, 082 04 Drienov, IČO: 36833371","3 102,50 € s DPH",15.06.2021,15.06.2021,platná, 446/2021,výmena strešného plášťa,,"dodávateľ: Štefan Stempak - STEKOSA, Bencúrova 8, 040 01 Košice-Staré mesto, IČO: 10691979","73 725,40 € s DPH",15.06.2021,15.06.2021,platná, 447/2021,separovaný odpad,,"dodávateľ: KOSIT a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 36205214","87,60 € s DPH",15.06.2021,15.06.2021,platná, 448/2021,oprava telefónnej klapky,,"dodávateľ: Peter Benedik - BenTel, Hanojská 4, 040 13 Košice-Sídlisko Ťahanovce, IČO: 34374973","15,00 € s DPH",15.06.2021,15.06.2021,platná, 449/2021,servisné práce MaR na VS 5/2021,,"dodávateľ: SQS Košice, spol. s r. o., Strojárenská 3, 040 01 Košice, IČO: 36191493","238,99 € s DPH",15.06.2021,15.06.2021,platná, 450/2021,služby 5/2021,,"dodávateľ: Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124","81,25 € s DPH",15.06.2021,15.06.2021,platná, 451/2021,energetické médiá 5/2021,,"dodávateľ: Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice, IČO: 00606707","981,78 € s DPH",15.06.2021,15.06.2021,platná, 452/2021,služby,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","128,08 € s DPH",15.06.2021,15.06.2021,platná, 453/2021,výmena batérií v zabezpečovacom zariadení,,"dodávateľ: D+K ALARM, s.r.o., Jilemnického 3, 080 01 Prešov, IČO: 36459411","48,00 € s DPH",15.06.2021,15.06.2021,platná, 454/2021,služby 5/2021,,"dodávateľ: Ing. Gabriel Szabó Bartko, Východná 43, 044 71 Čečejovce, IČO: 32706456","300,00 € s DPH",15.06.2021,15.06.2021,platná, 437/2021,dodávka tepla 5/2021,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","686,62 € s DPH",11.06.2021,14.06.2021,platná, 438/2021,dodávka tepla 5/2021,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","743,44 € s DPH",11.06.2021,14.06.2021,platná, 439/2021,dodávka tepla 5/2021,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","5 950,64 € s DPH",11.06.2021,14.06.2021,platná, 440/2021,dodávka tepla 5/2021,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","3 122,82 € s DPH",11.06.2021,14.06.2021,platná, 441/2021,dodávka tepla 5/2021,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","434,87 € s DPH",11.06.2021,14.06.2021,platná, 442/2021,dodávka tepla 5/2021,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","3 097,02 € s DPH",11.06.2021,14.06.2021,platná, 443/2021,dodávka tepla 5/2021,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","800,68 € s DPH",11.06.2021,14.06.2021,platná, 444/2021,dodávka tepla 5/2021,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","3 574,13 € s DPH",11.06.2021,14.06.2021,platná, 415/2021,elektrina 5/2021,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","161,99 € s DPH",10.06.2021,11.06.2021,platná, 416/2021,elektrina 5/2021,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","64,63 € s DPH",10.06.2021,11.06.2021,platná, 417/2021,elektrina 5/2021,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","67,67 € s DPH",10.06.2021,11.06.2021,platná, 418/2021,elektrina 5/2021,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","353,87 € s DPH",10.06.2021,11.06.2021,platná, 419/2021,elektrina 5/2021,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","21,14 € s DPH",10.06.2021,11.06.2021,platná, 420/2021,elektrina 5/2021,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","188,39 € s DPH",10.06.2021,11.06.2021,platná, 421/2021,elektrina 5/2021,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","616,08 € s DPH",10.06.2021,11.06.2021,platná, 422/2021,elektrina 5/2021,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","52,12 € s DPH",10.06.2021,11.06.2021,platná, 423/2021,elektrina 5/2021,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","24,79 € s DPH",10.06.2021,11.06.2021,platná, 424/2021,elektrina 5/2021,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","25,37 € s DPH",10.06.2021,11.06.2021,platná, 425/2021,elektrina 5/2021,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","1 344,55 € s DPH",10.06.2021,11.06.2021,platná, 426/2021,elektrina 5/2021,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","1 522,40 € s DPH",10.06.2021,11.06.2021,platná, 427/2021,elektrina 5/2021,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","1 182,25 € s DPH",10.06.2021,11.06.2021,platná, 428/2021,elektrina 5/2021,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","4 488,72 € s DPH",10.06.2021,11.06.2021,platná, 429/2021,elektrina 5/2021,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","530,66 € s DPH",10.06.2021,11.06.2021,platná, 430/2021,elektrina 5/2021,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","21,56 € s DPH",10.06.2021,11.06.2021,platná, 431/2021,elektrina 5/2021,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","84,49 € s DPH",10.06.2021,11.06.2021,platná, 432/2021,teplo 5/2021,,"dodávateľ: Tepelné hospodárstvo Moldava, a.s., ul. Čs. armády 34, 045 01 Moldava nad Bodvou, IČO: 36173061","1 482,25 € s DPH",10.06.2021,11.06.2021,platná, 433/2021,kontajner+služby 5/2021,,"dodávateľ: KOSIT EAST s.r.o., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 50273884","211,10 € s DPH",10.06.2021,11.06.2021,platná, 434/2021,odvoz odpadu,,"dodávateľ: KOSIT a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 36205214","286,27 € s DPH",10.06.2021,11.06.2021,platná, 435/2021,búracie práce,,"dodávateľ: \"BOBOR\" - STAVEBNÁ, VÝROBNÁ, INŽINIERSKA A OBCHODNÁ ČINNOSŤ, s.r.o., Čárskeho 7, 040 01 Košice, IČO: 36191345","631,20 € s DPH",10.06.2021,11.06.2021,platná, 436/2021,čistenie interiéru auta,,"dodávateľ: K & K Services s. r. o., Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava, IČO: 47242345","130,00 € s DPH",10.06.2021,11.06.2021,platná, 411/2021,čistiace prostriedky,,"dodávateľ: KAMIKO - HYGIENE s.r.o., Kremnička 5, 974 03 Banská Bystrica, IČO: 45965340","62,35 € s DPH",08.06.2021,10.06.2021,platná, 412/2021,teplo 5/2021,,"dodávateľ: Tepláreň Košice, a. s., Teplárenská 3, 042 92 Košice, IČO: 36211541","6 598,40 € s DPH",09.06.2021,10.06.2021,platná, 413/2021,teplo 5/2021,,"dodávateľ: Tepláreň Košice, a. s., Teplárenská 3, 042 92 Košice, IČO: 36211541","521,29 € s DPH",09.06.2021,10.06.2021,platná, 414/2021,teplo 5/2021,,"dodávateľ: Tepláreň Košice, a. s., Teplárenská 3, 042 92 Košice, IČO: 36211541","76,97 € s DPH",09.06.2021,10.06.2021,platná, 410/2021,inzeráty,,"dodávateľ: Petit Press, a.s., divízia východ, o.z., Letná 47, 040 01 Košice, IČO: 35790253","201,06 € s DPH",08.06.2021,09.06.2021,platná, 382/2021,servisné práce,,"dodávateľ: RPL Slovakia s.r.o., Mikovíniho 31/27, 040 11 Košice, IČO: 44875151","56,40 € s DPH",01.06.2021,08.06.2021,platná, 385/2021,služby za 5/2021,,"dodávateľ: Milan Stribula - MISTRAL, Floriánska 1, 040 01 Košice, IČO: 41037821","1 201,28 € s DPH",02.06.2021,08.06.2021,platná, 409/2021,servis haciacich prístrojov,,"dodávateľ: Róbert Fazekaš - ROBIN, Severná 407/15A, 044 31 Družstevná pri Hornáde, IČO: 41450701","4 960,00 € s DPH",08.06.2021,08.06.2021,platná, 394/2021,telekomunikačné služby 5/2021,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","187,49 € s DPH",04.06.2021,07.06.2021,platná, 395/2021,internet 5/2021,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","100,44 € s DPH",04.06.2021,07.06.2021,platná, 396/2021,telekomunikačné služby 5/2021,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","130,67 € s DPH",04.06.2021,07.06.2021,platná, 397/2021,telekomunikačné služby 5/2021,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","134,32 € s DPH",04.06.2021,07.06.2021,platná, 398/2021,telekomunikačné služby 5/2021,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","164,76 € s DPH",04.06.2021,07.06.2021,platná, 399/2021,telekomunikačné služby 5/2021,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","134,69 € s DPH",04.06.2021,07.06.2021,platná, 400/2021,servis výmeníkovej stanice 5/2021,,"dodávateľ: Ing. Ivan Hrbáľ, Bukurešťská 16, 040 13 Košice, IČO: 37523406","120,00 € s DPH",04.06.2021,07.06.2021,platná, 401/2021,internet 5/2021,,"dodávateľ: Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","26,63 € s DPH",04.06.2021,07.06.2021,platná, 402/2021,servisné práce,,"dodávateľ: RADIX, spol. s r. o., Za mostom 12, 040 18 Košice, IČO: 31700462","19,97 € s DPH",07.06.2021,07.06.2021,platná, 403/2021,telekomunikačné služby 5/2021,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","936,00 € s DPH",07.06.2021,07.06.2021,platná, 404/2021,monitorovanie objektu,,"dodávateľ: CI-servis a.s., Werferova 1, 040 11 Košice, IČO: 36180459","616,80 € s DPH",07.06.2021,07.06.2021,platná, 405/2021,elektrina 6/2021,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","60,00 € s DPH",07.06.2021,07.06.2021,platná, 406/2021,vodné-stočné,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","885,33 € s DPH",07.06.2021,07.06.2021,platná, 407/2021,čistenie kanalizácie,,"dodávateľ: PROFI - KANAL s.r.o., Južná trieda 1598/82, 040 01 Košice, IČO: 44656068","132,00 € s DPH",07.06.2021,07.06.2021,platná, 408/2021,oprava strechy,,"dodávateľ: EURO-PLECH, s.r.o., Hunyadiho 29, 045 01 Moldava nad Bodvou, IČO: 36602167","4 981,43 € s DPH",07.06.2021,07.06.2021,platná, 390/2021,energetické služby 6/2021,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 46782532","2 205,06 € s DPH",02.06.2021,07.06.2021,platná, 391/2021,energetické služby 6/2021,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 42093937","2 292,90 € s DPH",02.06.2021,07.06.2021,platná, 392/2021,upratovanie exteriéru 5/2021,,"dodávateľ: BUZGÓ registrovaný sociálny podnik, s.r.o., Krásnohorská Dlhá Lúka 165, 049 45 Krásnohorská Dlhá Lúka, IČO: 52366456","1 008,00 € s DPH",03.06.2021,07.06.2021,platná, 393/2021,upratovanie 5/2021,,"dodávateľ: BUZGÓ registrovaný sociálny podnik, s.r.o., Krásnohorská Dlhá Lúka 165, 049 45 Krásnohorská Dlhá Lúka, IČO: 52366456","18 700,33 € s DPH",03.06.2021,07.06.2021,platná, 388/2021,mesačná kontrola EPS - 05/2021,,"dodávateľ: ELKO SERVIS s. r. o., Šoltésovej 7, 040 01 Košice, IČO: 46216707","19,92 € s DPH",02.06.2021,03.06.2021,platná, 389/2021,voda+elektrina vyúčtovanie 2020,,"dodávateľ: Mesto Moladava nad Bodvou, Školská 356/2, 045 01 Moldava nad Bodvou, IČO: 00324451","-1 049,59 € s DPH",02.06.2021,03.06.2021,platná, 386/2021,oplotenie časti areálu,,"dodávateľ: Kovy - Stavby s.r.o., Rastislavova 4, 040 01 Košice, IČO: 52827216","14 836,03 € s DPH",02.06.2021,02.06.2021,platná, 387/2021,výkon zodpovednej osoby za 6/2021,,"dodávateľ: osobnyudaj.sk, s.r.o., DUETT Business Residence, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice, IČO: 50528041","84,00 € s DPH",02.06.2021,02.06.2021,platná, 380/2021,vyúčtovanie tepla r. 2020,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 46782532","-667,97 € s DPH",31.05.2021,02.06.2021,platná, 381/2021,vyúčtovanie tepla r. 2020,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 46782532","2 238,95 € s DPH",31.05.2021,02.06.2021,platná, 377/2021,oprava telef. klapiek,,"dodávateľ: Peter Benedik - BenTel, Hanojská 4, 040 13 Košice-Sídlisko Ťahanovce, IČO: 34374973","30,00 € s DPH",31.05.2021,01.06.2021,platná, 379/2021,servis toaletnej kabíny,,"dodávateľ: TOI TOI & DIXI, s.r.o., Stará Vajnorská 37, 8/31 04 Bratislava, IČO: 36383074","48,00 € s DPH",31.05.2021,01.06.2021,platná, 378/2021,oprava telef. klapiek,,"dodávateľ: Peter Benedik - BenTel, Hanojská 4, 040 13 Košice-Sídlisko Ťahanovce, IČO: 34374973","40,00 € s DPH",31.05.2021,01.06.2021,platná, 376/2021,dezinfekčný gél,,"dodávateľ: Ing. Tomáš Dzurňák - D & D, Južná trieda 78, 040 01 Košice, IČO: 14382857","1 804,80 € s DPH",31.05.2021,01.06.2021,platná, 375/2021,respirátory + ochranné rúška,,"dodávateľ: ROVDER, s.r.o., Priemyselná 4, 040 01 Košice, IČO: 44754442","246,14 € s DPH",28.05.2021,01.06.2021,platná, 372/2021,vodné stočné,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 42093937","2 081,64 € s DPH",27.05.2021,28.05.2021,platná, 373/2021,stravné lístky,,"dodávateľ: UP Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674","2 009,75 € s DPH",28.05.2021,28.05.2021,platná, 374/2021,plastové okná a parapety,,"dodávateľ: IZOLSTAV KE, s.r.o., Osloboditeľov 37, 040 17 Košice-Barca, IČO: 47215003","3 683,38 € s DPH",28.05.2021,28.05.2021,platná, 370/2021,servisné práce,,"dodávateľ: CI-servis SK, s.r.o., Werferova 1, 040 11 Košice, IČO: 36725846","30,00 € s DPH",24.05.2021,28.05.2021,platná, 371/2021,oprava telefónnej ústredne,,"dodávateľ: BenTel s.r.o., Hanojská 4, 040 13 Košice-Sídlisko Ťahanovce, IČO: 46506802","166,32 € s DPH",26.05.2021,26.05.2021,platná, 369/2021,vyúčtovanie tepla r. 2020,,"dodávateľ: Bytový podnik mesta Košice, s. r. o., Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice, IČO: 44518684","-1 438,38 € s DPH",24.05.2021,25.05.2021,platná, 383/2021,teplo - vyúčtovanie r. 2020,,"dodávateľ: Bytový podnik mesta Košice, s. r. o., Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice, IČO: 44518684","-1 438,38 € s DPH",24.05.2021,24.05.2021,platná, 384/2021,servisné práced,,"dodávateľ: CI-servis SK, s.r.o., Werferova 1, 040 11 Košice, IČO: 36725846","30,00 € s DPH",24.05.2021,24.05.2021,platná, 366/2021,čistenie kanalizácie,,"dodávateľ: PROFI - KANAL s.r.o., Južná trieda 1598/82, 040 01 Košice, IČO: 44656068","138,00 € s DPH",19.05.2021,21.05.2021,platná, 367/2021,oprava PC,,"dodávateľ: RAMcom, s.r.o., Poštová 14, 040 01 Košice, IČO: 43889395","32,64 € s DPH",20.05.2021,21.05.2021,platná, 368/2021,rekonštrukcia sociálnych zariadení,,"dodávateľ: Dopravné a ekologické služby, s.r.o., Palackého 3073/14, 040 01 Košice - mestská časť Staré mesto, IČO: 52494101","148 613,94 € s DPH",21.05.2021,21.05.2021,platná, 365/2021,teplo 4/2021,,"dodávateľ: Bytový podnik mesta Košice, s. r. o., Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice, IČO: 44518684","2 588,18 € s DPH",19.05.2021,19.05.2021,platná, 364/2021,inzerát,,"dodávateľ: Petit Press, a.s., divízia východ, o.z., Letná 47, 040 01 Košice, IČO: 35790253","24,95 € s DPH",17.05.2021,18.05.2021,platná, 362/2021,služby,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","122,63 € s DPH",14.05.2021,17.05.2021,platná, 363/2021,služby 4/2021,,"dodávateľ: Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124","50,35 € s DPH",14.05.2021,17.05.2021,platná, 343/2021,elektrina 4/2021,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","401,87 € s DPH",13.05.2021,14.05.2021,platná, 344/2021,elektrina 4/2021,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","130,82 € s DPH",13.05.2021,14.05.2021,platná, 345/2021,elektrina 4/2021,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","66,54 € s DPH",13.05.2021,14.05.2021,platná, 346/2021,elektrina 4/2021,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","280,62 € s DPH",13.05.2021,14.05.2021,platná, 347/2021,elektrina 4/2021,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","1 313,11 € s DPH",13.05.2021,14.05.2021,platná, 348/2021,elektrina 4/2021,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","1 321,75 € s DPH",13.05.2021,14.05.2021,platná, 349/2021,elektrina 4/2021,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","1 142,99 € s DPH",13.05.2021,14.05.2021,platná, 350/2021,elektrina 4/2021,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","4 678,22 € s DPH",13.05.2021,14.05.2021,platná, 351/2021,elektrina 4/2021,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","496,96 € s DPH",13.05.2021,14.05.2021,platná, 352/2021,elektrina 4/2021,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","119,89 € s DPH",13.05.2021,14.05.2021,platná, 353/2021,elektrina 4/2021,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","83,48 € s DPH",13.05.2021,14.05.2021,platná, 354/2021,elektrina 4/2021,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","33,12 € s DPH",13.05.2021,14.05.2021,platná, 355/2021,elektrina 4/2021,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","24,79 € s DPH",13.05.2021,14.05.2021,platná, 356/2021,elektrina 4/2021,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","51,46 € s DPH",13.05.2021,14.05.2021,platná, 357/2021,elektrina 4/2021,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","594,13 € s DPH",13.05.2021,14.05.2021,platná, 358/2021,elektrina 4/2021,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","185,26 € s DPH",13.05.2021,14.05.2021,platná, 359/2021,elektrina 4/2021,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","15,55 € s DPH",13.05.2021,14.05.2021,platná, 360/2021,servisné práce,,"dodávateľ: SQS Košice, spol. s r. o., Strojárenská 3, 040 01 Košice, IČO: 36191493","238,99 € s DPH",13.05.2021,14.05.2021,platná, 361/2021,oprava parkovacej zábrany+ovládače,,"dodávateľ: RPL Slovakia s.r.o., Mikovíniho 31/27, 040 11 Košice, IČO: 44875151","146,40 € s DPH",13.05.2021,14.05.2021,platná, 329/2021,dodávka tepla 4/2021,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","1 178,27 € s DPH",12.05.2021,13.05.2021,platná, 330/2021,dodávka tepla 4/2021,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","1 133,48 € s DPH",12.05.2021,13.05.2021,platná, 331/2021,dodávka tepla 4/2021,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","8 895,80 € s DPH",12.05.2021,13.05.2021,platná, 332/2021,dodávka tepla 4/2021,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","4 856,54 € s DPH",12.05.2021,13.05.2021,platná, 333/2021,dodávka tepla 4/2021,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","671,12 € s DPH",12.05.2021,13.05.2021,platná, 334/2021,dodávka tepla 4/2021,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","4 742,27 € s DPH",12.05.2021,13.05.2021,platná, 335/2021,dodávka tepla 4/2021,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","1 285,25 € s DPH",12.05.2021,13.05.2021,platná, 336/2021,dodávka tepla 4/2021,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","5 340,24 € s DPH",12.05.2021,13.05.2021,platná, 337/2021,servisné práce,,"dodávateľ: RADIX, spol. s r. o., Za mostom 12, 040 18 Košice, IČO: 31700462","15,98 € s DPH",12.05.2021,13.05.2021,platná, 338/2021,servisné práce,,"dodávateľ: RADIX, spol. s r. o., Za mostom 12, 040 18 Košice, IČO: 31700462","15,98 € s DPH",12.05.2021,13.05.2021,platná, 339/2021,dezinsekcia priestorov,,"dodávateľ: Daniel Repka - DERATEX-EKO, Pokroku 16, 040 11 Košice, IČO: 10689877","195,00 € s DPH",12.05.2021,13.05.2021,platná, 340/2021,monitorovanie objektov,,"dodávateľ: CI-servis a.s., Werferova 1, 040 11 Košice, IČO: 36180459","616,80 € s DPH",12.05.2021,13.05.2021,platná, 341/2021,separovaný odpad,,"dodávateľ: KOSIT a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 36205214","71,52 € s DPH",12.05.2021,13.05.2021,platná, 342/2021,energetické médiá 04/2021,,"dodávateľ: Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice, IČO: 00606707","11 138,12 € s DPH",12.05.2021,13.05.2021,platná, 315/2021,odpad 4/2021,,"dodávateľ: KOSIT a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 36205214","107,14 € s DPH",07.05.2021,12.05.2021,platná, 316/2021,odpad,,"dodávateľ: KOSIT a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 36205214","137,28 € s DPH",07.05.2021,12.05.2021,platná, 317/2021,kontajner+služby 4/2021,,"dodávateľ: KOSIT EAST s.r.o., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 50273884","258,90 € s DPH",07.05.2021,12.05.2021,platná, 318/2021,čistiace potreby,,"dodávateľ: KAMIKO - HYGIENE s.r.o., Kremnička 5, 974 03 Banská Bystrica, IČO: 45965340","79,01 € s DPH",10.05.2021,12.05.2021,platná, 319/2021,telekomunikačné služby za 4/2021,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","936,00 € s DPH",10.05.2021,12.05.2021,platná, 320/2021,servis technologických zariadení za 4/2021,,"dodávateľ: Ing. Ivan Hrbáľ, Bukurešťská 16, 040 13 Košice, IČO: 37523406","120,00 € s DPH",10.05.2021,12.05.2021,platná, 321/2021,služby za 4/2021,,"dodávateľ: Ing. Gabriel Szabó Bartko, Východná 43, 044 71 Čečejovce, IČO: 32706456","300,00 € s DPH",10.05.2021,12.05.2021,platná, 322/2021,dodávka elektriny 5/2021,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","60,00 € s DPH",10.05.2021,12.05.2021,platná, 323/2021,internet 4/2021,,"dodávateľ: Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","29,63 € s DPH",10.05.2021,12.05.2021,platná, 324/2021,právne služby,,"dodávateľ: doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s. r. o., Hlavná 111/25, 040 01 Košice, IČO: 52651258","973,20 € s DPH",11.05.2021,12.05.2021,platná, 325/2021,dodávka tepla 4/2021,,"dodávateľ: Tepláreň Košice, a. s., Teplárenská 3, 042 92 Košice, IČO: 36211541","709,36 € s DPH",11.05.2021,12.05.2021,platná, 326/2021,dodávka tepla 4/2021,,"dodávateľ: Tepláreň Košice, a. s., Teplárenská 3, 042 92 Košice, IČO: 36211541","76,97 € s DPH",11.05.2021,12.05.2021,platná, 327/2021,dodávka tepla 4/2021,,"dodávateľ: Tepláreň Košice, a. s., Teplárenská 3, 042 92 Košice, IČO: 36211541","10 046,30 € s DPH",11.05.2021,12.05.2021,platná, 328/2021,elektromontážne práce,,"dodávateľ: Marek Havrila - HM PRODUCTION, Osloboditeľov 12, 082 04 Drienov, IČO: 34907521","3 788,80 € s DPH",12.05.2021,12.05.2021,platná, 310/2021,revízia bezpečnostného systému,,"dodávateľ: CI-servis SK, s.r.o., Werferova 1, 040 11 Košice, IČO: 36725846","1 128,00 € s DPH",05.05.2021,07.05.2021,platná, 311/2021,upratovacie služby,,"dodávateľ: BUZGÓ registrovaný sociálny podnik, s.r.o., Krásnohorská Dlhá Lúka 165, 049 45 Krásnohorská Dlhá Lúka, IČO: 52366456","18 700,33 € s DPH",06.05.2021,07.05.2021,platná, 312/2021,vodné-stočné,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 42093937","866,62 € s DPH",06.05.2021,07.05.2021,platná, 313/2021,dodávka tepla za 4/2021,,"dodávateľ: Tepelné hospodárstvo Moldava, a.s., ul. Čs. armády 34, 045 01 Moldava nad Bodvou, IČO: 36173061","1 467,36 € s DPH",06.05.2021,07.05.2021,platná, 314/2021,dezinfekcia objektov,,"dodávateľ: DERO, s.r.o., Wuppertálska 2, 040 23 Košice, IČO: 36572276","32 632,79 € s DPH",06.05.2021,07.05.2021,platná, 298/2021,energetické služby za 5/2021,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 46782532","2 205,06 € s DPH",04.05.2021,05.05.2021,platná, 299/2021,energetické služby 5/2021,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 46782532","2 292,90 € s DPH",04.05.2021,05.05.2021,platná, 300/2021,tlačiareň,,"dodávateľ: FOCUS computer s.r.o., Dominikánske námestie 35, 040 01 Košice, IČO: 36188778","343,00 € s DPH",04.05.2021,05.05.2021,platná, 301/2021,oprava strechy,,"dodávateľ: EURO-PLECH, s.r.o., Hunyadiho 29, 045 01 Moldava nad Bodvou, IČO: 36602167","4 950,00 € s DPH",04.05.2021,05.05.2021,platná, 302/2021,čistenie kanalizácie,,"dodávateľ: Tibor Illéš, Lomnická 13, 040 01 Košice, IČO: 10686258","390,00 € s DPH",04.05.2021,05.05.2021,platná, 303/2021,čistenie kanalizácie,,"dodávateľ: Tibor Illéš, Lomnická 13, 040 01 Košice, IČO: 10686258","182,50 € s DPH",04.05.2021,05.05.2021,platná, 304/2021,telekomunikačné služby 4/2021,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","181,18 € s DPH",04.05.2021,05.05.2021,platná, 305/2021,internet 4/2021,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","100,44 € s DPH",04.05.2021,05.05.2021,platná, 306/2021,telekomunikačné služby 4/2021,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","174,22 € s DPH",04.05.2021,05.05.2021,platná, 307/2021,telekomunikačné služby 4/2021,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","137,16 € s DPH",04.05.2021,05.05.2021,platná, 308/2021,telekomunikačné služby 4/2021,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","125,32 € s DPH",04.05.2021,05.05.2021,platná, 309/2021,telekomunikačné služby 4/2021,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","132,79 € s DPH",04.05.2021,05.05.2021,platná, 289/2021,stravné lístky,,"dodávateľ: UP Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674","2 318,94 € s DPH",29.04.2021,04.05.2021,platná, 290/2021,služby za 04/2021,,"dodávateľ: Milan Stribula - MISTRAL, Floriánska 1, 040 01 Košice, IČO: 41037821","1 201,28 € s DPH",03.05.2021,04.05.2021,platná, 291/2021,elektroinštalačný materiál,,"dodávateľ: PROFI - STAR, s.r.o., Kavečianska cesta 8/A, 040 01 Košice, IČO: 46258060","201,41 € s DPH",03.05.2021,04.05.2021,platná, 292/2021,výkon zodpovednej osoby za 05/2021,,"dodávateľ: osobnyudaj.sk, s.r.o., DUETT Business Residence, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice, IČO: 50528041","84,00 € s DPH",03.05.2021,04.05.2021,platná, 293/2021,vodné-stočné,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","217,18 € s DPH",03.05.2021,04.05.2021,platná, 294/2021,vodné-stočné,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","1 247,31 € s DPH",03.05.2021,04.05.2021,platná, 295/2021,vodné-stočné,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","8 120,19 € s DPH",03.05.2021,04.05.2021,platná, 296/2021,servis toaletnej kabíny,,"dodávateľ: TOI TOI & DIXI, s.r.o., Stará Vajnorská 37, 8/31 04 Bratislava, IČO: 36383074","48,00 € s DPH",03.05.2021,04.05.2021,platná, 297/2021,služby za 04/2021,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 42093937",,04.05.2021,04.05.2021,platná, 284/2021,respirátory,,"dodávateľ: ROVDER, s.r.o., Priemyselná 4, 040 01 Košice, IČO: 44754442","145,00 € s DPH",28.04.2021,29.04.2021,platná, 285/2021,zdravotechnický materiál,,"dodávateľ: Ing. Erik Fürstenzeller - STERAD, Jazerná 1, 040 12 Košice, IČO: 52133923","922,75 € s DPH",29.04.2021,29.04.2021,platná, 286/2021,kontrola hasiasich prístrojov a hydrantov,,"dodávateľ: Róbert Fazekaš - ROBIN, Severná 407/15A, 044 31 Družstevná pri Hornáde, IČO: 41450701","2 752,82 € s DPH",29.04.2021,29.04.2021,platná, 287/2021,deratizácia,,"dodávateľ: Daniel Repka - DERATEX-EKO, Pokroku 16, 040 11 Košice, IČO: 10689877","918,00 € s DPH",29.04.2021,29.04.2021,platná, 288/2021,programovanie telefónnej ústredne,,"dodávateľ: RADIX, spol. s r. o., Za mostom 12, 040 18 Košice, IČO: 31700462","15,98 € s DPH",29.04.2021,29.04.2021,platná, 282/2021,dezinsekcia,,"dodávateľ: Daniel Repka - DERATEX-EKO, Pokroku 16, 040 11 Košice, IČO: 10689877","510,00 € s DPH",27.04.2021,28.04.2021,platná, 283/2021,oprava telefónnej ústredne,,"dodávateľ: BenTel s.r.o., Hanojská 4, 040 13 Košice-Sídlisko Ťahanovce, IČO: 46506802","50,64 € s DPH",28.04.2021,28.04.2021,platná, 279/2021,oprava telefónneho rozvodu,,"dodávateľ: Peter Benedik - BenTel, Hanojská 4, 040 13 Košice-Sídlisko Ťahanovce, IČO: 2021005","50,00 € s DPH",22.04.2021,23.04.2021,platná, 280/2021,kancelárske potreby,,"dodávateľ: ROVDER, s.r.o., Priemyselná 4, 040 01 Košice, IČO: 44754442","174,96 € s DPH",22.04.2021,23.04.2021,platná, 281/2021,oprava bleskozvodu,,"dodávateľ: Marek Havrila - HM PRODUCTION, Osloboditeľov 12, 082 04 Drienov, IČO: 34907521","5 948,40 € s DPH",23.04.2021,23.04.2021,platná, 278/2021,inzerát,,"dodávateľ: Petit Press, a.s., divízia východ, o.z., Letná 47, 040 01 Košice, IČO: 35790253","22,39 € s DPH",22.04.2021,22.04.2021,platná, 276/2021,oprava vodovodného potrubia,,"dodávateľ: \"BOBOR\" - STAVEBNÁ, VÝROBNÁ, INŽINIERSKA A OBCHODNÁ ČINNOSŤ, s.r.o., Čárskeho 7, 040 01 Košice, IČO: 36191345","1 170,92 € s DPH",21.04.2021,21.04.2021,platná, 277/2021,inzerát,,"dodávateľ: Petit Press, a.s., divízia východ, o.z., Letná 47, 040 01 Košice, IČO: 35790253","40,21 € s DPH",21.04.2021,21.04.2021,platná, 273/2021,zrážkové vody,,"dodávateľ: HOTELOVÁ AKADÉMIA, Južná trieda 10, 040 01 Košice, IČO: 31946615","216,70 € s DPH",20.04.2021,20.04.2021,platná, 274/2021,servisné práce,,"dodávateľ: CI-servis SK, s.r.o., Werferova 1, 040 11 Košice, IČO: 36725846","30,00 € s DPH",20.04.2021,20.04.2021,platná, 275/2021,mesačná a štvrťročná kontrola EPS - 4/2021,,"dodávateľ: ELKO SERVIS s. r. o., Šoltésovej 7, 040 01 Košice, IČO: 46216707","68,92 € s DPH",20.04.2021,20.04.2021,platná, 271/2021,dodávka tepla 3/2021,,"dodávateľ: Bytový podnik mesta Košice, s. r. o., Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice, IČO: 44518684","3 327,34 € s DPH",16.04.2021,19.04.2021,platná, 272/2021,servisné práce MaR na VS,,"dodávateľ: SQS Košice, spol. s r. o., Strojárenská 3, 040 01 Košice, IČO: 36191493","238,99 € s DPH",19.04.2021,19.04.2021,platná, 239/2021,dodávka tepla 3/2021,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","1 417,43 € s DPH",15.04.2021,15.04.2021,platná, 240/2021,dodávka tepla 3/2021,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","5 727,49 € s DPH",15.04.2021,15.04.2021,platná, 241/2021,dodávka tepla 3/2021,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","820,90 € s DPH",15.04.2021,15.04.2021,platná, 242/2021,dodávka tepla 3/2021,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","5 789,46 € s DPH",15.04.2021,15.04.2021,platná, 243/2021,dodávka tepla 3/2021,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","10 563,86 € s DPH",15.04.2021,15.04.2021,platná, 244/2021,dodávka tepla 3/2021,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","1 308,04 € s DPH",15.04.2021,15.04.2021,platná, 245/2021,dodávka tepla 3/2021,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","1 418,60 € s DPH",15.04.2021,15.04.2021,platná, 246/2021,dodávka tepla 3/2021,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","6 356,51 € s DPH",15.04.2021,15.04.2021,platná, 247/2021,dodávka tepla 3/2021,,"dodávateľ: Tepelné hospodárstvo Moldava, a.s., ul. Čs. armády 34, 045 01 Moldava nad Bodvou, IČO: 36173061","1 810,06 € s DPH",15.04.2021,15.04.2021,platná, 248/2021,kontajner + služby 3/2021,,"dodávateľ: KOSIT EAST s.r.o., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 50273884","211,10 € s DPH",15.04.2021,15.04.2021,platná, 249/2021,kontajner 3/2021,,"dodávateľ: KOSIT a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 36205214","101,95 € s DPH",15.04.2021,15.04.2021,platná, 250/2021,separovaný odpad,,"dodávateľ: KOSIT a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 36205214","87,60 € s DPH",15.04.2021,15.04.2021,platná, 251/2021,čistiace potreby,,"dodávateľ: KAMIKO - HYGIENE s.r.o., Kremnička 5, 974 03 Banská Bystrica, IČO: 45965340","30,24 € s DPH",15.04.2021,15.04.2021,platná, 252/2021,služby,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","117,20 € s DPH",15.04.2021,15.04.2021,platná, 253/2021,energetické médiá 03/2021,,"dodávateľ: Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice, IČO: 00606707","14 564,02 € s DPH",15.04.2021,15.04.2021,platná, 254/2021,služby 3/2021,,"dodávateľ: Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124","71,10 € s DPH",15.04.2021,15.04.2021,platná, 255/2021,elektrina 3/2021,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","14,70 € s DPH",15.04.2021,15.04.2021,platná, 256/2021,elektrina 3/2021,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","195,49 € s DPH",15.04.2021,15.04.2021,platná, 257/2021,elektrina 3/2021,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","610,02 € s DPH",15.04.2021,15.04.2021,platná, 258/2021,elektrina 3/2021,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","209,47 € s DPH",15.04.2021,15.04.2021,platná, 259/2021,elektrina 3/2021,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","24,73 € s DPH",15.04.2021,15.04.2021,platná, 260/2021,elektrina 3/2021,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","89,23 € s DPH",15.04.2021,15.04.2021,platná, 261/2021,elektrina 3/2021,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","242,58 € s DPH",15.04.2021,15.04.2021,platná, 262/2021,elektrina 3/2021,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","514,88 € s DPH",15.04.2021,15.04.2021,platná, 263/2021,elektrina 3/2021,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","513,00 € s DPH",15.04.2021,15.04.2021,platná, 264/2021,elektrina 3/2021,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","184,61 € s DPH",15.04.2021,15.04.2021,platná, 265/2021,elektrina 3/2021,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","70,52 € s DPH",15.04.2021,15.04.2021,platná, 266/2021,elektrina 3/2021,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","286,03 € s DPH",15.04.2021,15.04.2021,platná, 267/2021,elektrina 3/2021,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","1 501,04 € s DPH",15.04.2021,15.04.2021,platná, 268/2021,elektrina 3/2021,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","5 192,88 € s DPH",15.04.2021,15.04.2021,platná, 269/2021,elektrina 3/2021,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","1 252,26 € s DPH",15.04.2021,15.04.2021,platná, 270/2021,elektrina 3/2021,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","1 508,12 € s DPH",15.04.2021,15.04.2021,platná, 227/2021,dodávka tepla za 3/2021,,"dodávateľ: Tepláreň Košice, a. s., Teplárenská 3, 042 92 Košice, IČO: 36211541","12 535,93 € s DPH",13.04.2021,14.04.2021,platná, 228/2021,dodávka tepla za 3/2021,,"dodávateľ: Tepláreň Košice, a. s., Teplárenská 3, 042 92 Košice, IČO: 36211541","908,41 € s DPH",13.04.2021,14.04.2021,platná, 229/2021,dodávka tepla za 3/2021,,"dodávateľ: Tepláreň Košice, a. s., Teplárenská 3, 042 92 Košice, IČO: 36211541","76,97 € s DPH",13.04.2021,14.04.2021,platná, 230/2021,služby za 3/2021,,"dodávateľ: Ing. Gabriel Szabó Bartko, Východná 43, 044 71 Čečejovce, IČO: 32706456","300,00 € s DPH",13.04.2021,14.04.2021,platná, 231/2021,internet,,"dodávateľ: Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","29,63 € s DPH",13.04.2021,14.04.2021,platná, 232/2021,monitorovanie objektov,,"dodávateľ: CI-servis a.s., Werferova 1, 040 11 Košice, IČO: 36180459","616,80 € s DPH",13.04.2021,14.04.2021,platná, 233/2021,telekomunikačné služby za 3/2021,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","936,00 € s DPH",13.04.2021,14.04.2021,platná, 234/2021,vodné-stočné,,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","888,84 € s DPH",13.04.2021,14.04.2021,platná, 235/2021,elektrina 4/2021,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","60,00 € s DPH",13.04.2021,14.04.2021,platná, 236/2021,tonery,,"dodávateľ: ROVDER, s.r.o., Priemyselná 4, 040 01 Košice, IČO: 44754442","179,28 € s DPH",13.04.2021,14.04.2021,platná, 237/2021,aplikácia Vema za 4/21-6/21,,"dodávateľ: Solitea Slovensko, a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava, IČO: 36237337","122,40 € s DPH",13.04.2021,14.04.2021,platná, 238/2021,poplatok za dátové prostredie 4/21-6/21,,"dodávateľ: Solitea Slovensko, a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava, IČO: 36237337","54,00 € s DPH",13.04.2021,14.04.2021,platná, 226/2021,oprava telefónnej ústredne,,"dodávateľ: RADIX, spol. s r. o., Za mostom 12, 040 18 Košice, IČO: 31700462","39,17 € s DPH",01.04.2021,13.04.2021,platná, 224/2021,servis technologických zariadení za 3/2021,,"dodávateľ: Ing. Ivan Hrbáľ, Bukurešťská 16, 040 13 Košice, IČO: 37523406","120,00 € s DPH",07.04.2021,08.04.2021,platná, 225/2021,servis toaletnej kabíny,,"dodávateľ: TOI TOI & DIXI, s.r.o., Stará Vajnorská 37, 8/31 04 Bratislava, IČO: 36383074","40,00 € s DPH",08.04.2021,08.04.2021,platná, 213/2021,geodetické práce,,"dodávateľ: GeoCassa, s.r.o., Baška 222, 040 16 Baška, IČO: 51134217","400,00 € s DPH",07.04.2021,07.04.2021,platná, 214/2021,čistiace potreby,,"dodávateľ: KAMIKO - HYGIENE s.r.o., Kremnička 5, 974 03 Banská Bystrica, IČO: 45965340","103,54 € s DPH",07.04.2021,07.04.2021,platná, 215/2021,plastové okná+montáž,,"dodávateľ: IZOLSTAV KE, s.r.o., Osloboditeľov 37, 040 17 Košice-Barca, IČO: 47215003","3 494,56 € s DPH",07.04.2021,07.04.2021,platná, 216/2021,telekomunikačné služby za 3/2021,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","189,68 € s DPH",07.04.2021,07.04.2021,platná, 217/2021,telekomunikačné služby za 3/2021,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","136,69 € s DPH",07.04.2021,07.04.2021,platná, 218/2021,telekomunikačné služby za 3/2021,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","129,36 € s DPH",07.04.2021,07.04.2021,platná, 219/2021,telekomunikačné služby za 3/2021,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","142,30 € s DPH",07.04.2021,07.04.2021,platná, 220/2021,telekomunikačné služby za 3/2021,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","210,31 € s DPH",07.04.2021,07.04.2021,platná, 221/2021,internet za 3/2021,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","100,44 € s DPH",07.04.2021,07.04.2021,platná, 222/2021,upratovanie za 3/2021,,"dodávateľ: SP INTEGRA, s.r.o., registovaný sociálny podnik, Brigádnická 218/6, 040 11 Košice, IČO: 52341020","17 076,75 € s DPH",07.04.2021,07.04.2021,platná, 223/2021,vybudovanie výťahu,,"dodávateľ: Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN, Bitúnkova 971/8, 078 01 Sečovce, IČO: 47687908","79 729,99 € s DPH",07.04.2021,07.04.2021,platná, 204/2021,služby za 3/2021,,"dodávateľ: Milan Stribula - MISTRAL, Floriánska 1, 040 01 Košice, IČO: 41037821","1 201,28 € s DPH",01.04.2021,06.04.2021,platná, 205/2021,zdravotechnický materiál,,"dodávateľ: Ing. Erik Fürstenzeller - STERAD, Jazerná 1, 040 12 Košice, IČO: 52133923","713,19 € s DPH",01.04.2021,06.04.2021,platná, 206/2021,výkon zodpovednej osoby za 4/2021,,"dodávateľ: osobnyudaj.sk, s.r.o., DUETT Business Residence, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice, IČO: 50528041","84,00 € s DPH",01.04.2021,06.04.2021,platná, 207/2021,elektroinštalačný materiál,,"dodávateľ: PROFI - STAR, s.r.o., Kavečianska cesta 8/A, 040 01 Košice, IČO: 46258060","353,30 € s DPH",01.04.2021,06.04.2021,platná, 208/2021,rekonštrukcia strechy,,"dodávateľ: EURO-PLECH, s.r.o., Hunyadiho 29, 045 01 Moldava nad Bodvou, IČO: 36602167","3 011,00 € s DPH",01.04.2021,06.04.2021,platná, 209/2021,energetické služby za 4/2021,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 46782532","2 205,06 € s DPH",06.04.2021,06.04.2021,platná, 210/2021,energetické služby za 4/2021,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 46782532","2 292,90 € s DPH",06.04.2021,06.04.2021,platná, 211/2021,"servisné práce za 1, 2, 3/2021",,"dodávateľ: TUCHYŇA VÝŤAHY, s.r.o., Letná 27, 040 01 Košice, IČO: 45378398","1 521,84 € s DPH",06.04.2021,06.04.2021,platná, 212/2021,služby za 3/2021,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469",,06.04.2021,06.04.2021,platná, 200/2021,inštalácia tlačiarne,,"dodávateľ: RAMcom, s.r.o., Poštová 14, 040 01 Košice, IČO: 43889395","18,00 € s DPH",26.03.2021,31.03.2021,platná, 201/2021,servis PC,,"dodávateľ: RAMcom, s.r.o., Poštová 14, 040 01 Košice, IČO: 43889395","18,00 € s DPH",26.03.2021,31.03.2021,platná, 202/2021,respirátory,,"dodávateľ: ROVDER, s.r.o., Priemyselná 4, 040 01 Košice, IČO: 44754442","154,38 € s DPH",31.03.2021,31.03.2021,platná, 203/2021,vypracovanie projektovej dokumentácie,,"dodávateľ: SESPRO, s.r.o., Palackého 7, 040 01 Košice, IČO: 50545922","3 600,00 € s DPH",31.03.2021,31.03.2021,platná, 197/2021,vypracovanie projektovej dokumentácie,,"dodávateľ: SESPRO, s.r.o., Palackého 7, 040 01 Košice, IČO: 50545922","2 160,00 € s DPH",30.03.2021,30.03.2021,platná, 198/2021,vypracovanie projektovej dokumentácie,,"dodávateľ: SESPRO, s.r.o., Palackého 7, 040 01 Košice, IČO: 50545922","4 560,00 € s DPH",30.03.2021,30.03.2021,platná, 199/2021,vypracovanie projektovej dokumentácie,,"dodávateľ: SESPRO, s.r.o., Palackého 7, 040 01 Košice, IČO: 50545922","4 560,00 € s DPH",30.03.2021,30.03.2021,platná, 196/2021,stravné lístky,,"dodávateľ: UP Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 42093937","1 932,45 € s DPH",30.03.2021,30.03.2021,platná, 195/2021,elektromontážne práce,,"dodávateľ: H-MONT, s. r. o., Osloboditeľov 12, 082 04 Drienov, IČO: 36833371","3 876,00 € s DPH",24.03.2021,24.03.2021,platná, 179/2021,výmena batérie,,"dodávateľ: Ridop s.r.o., Dostojevského rad 2543/1, 811 09 Bratislava, IČO: 51158973","150,00 € s DPH",22.03.2021,23.03.2021,platná, 180/2021,internet 02 /2021,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","100,44 € s DPH",23.03.2021,23.03.2021,platná, 181/2021,teplo 02/2021,,"dodávateľ: Bytový podnik mesta Košice, s. r. o., Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice, IČO: 44518684","3 853,34 € s DPH",23.03.2021,23.03.2021,platná, 182/2021,mesačná kontrola EPS 03/2021,,"dodávateľ: ELKO SERVIS s. r. o., Šoltésovej 7, 040 01 Košice, IČO: 46216707","19,92 € s DPH",23.03.2021,23.03.2021,platná, 183/2021,servis výťahov,,"dodávateľ: Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN, Bitúnkova 971/8, 078 01 Sečovce, IČO: 47687908","353,28 € s DPH",23.03.2021,23.03.2021,platná, 184/2021,oprava vodovodného potrubia,,"dodávateľ: \"BOBOR\" - STAVEBNÁ, VÝROBNÁ, INŽINIERSKA A OBCHODNÁ ČINNOSŤ, s.r.o., Čárskeho 7, 040 01 Košice, IČO: 36191345","844,22 € s DPH",23.03.2021,23.03.2021,platná, 185/2021,oprava vodovodného potrubia,,"dodávateľ: \"BOBOR\" - STAVEBNÁ, VÝROBNÁ, INŽINIERSKA A OBCHODNÁ ČINNOSŤ, s.r.o., Čárskeho 7, 040 01 Košice, IČO: 36191345","986,40 € s DPH",23.03.2021,23.03.2021,platná, 186/2021,servisné práce,,"dodávateľ: SQS Košice, spol. s r. o., Strojárenská 3, 040 01 Košice, IČO: 36191493","238,99 € s DPH",23.03.2021,23.03.2021,platná, 187/2021,vyúčtovanie dodávky tepla za r. 2020,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","-3 828,42 € s DPH",23.03.2021,23.03.2021,platná, 188/2021,vyúčtovanie dodávky tepla za r. 2020,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","-265,76 € s DPH",23.03.2021,23.03.2021,platná, 189/2021,vyúčtovanie dodávky tepla za r. 2020,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","-993,42 € s DPH",23.03.2021,23.03.2021,platná, 190/2021,vyúčtovanie dodávky tepla za r. 2020,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","-311,71 € s DPH",23.03.2021,23.03.2021,platná, 191/2021,vyúčtovanie dodávky tepla za r. 2020,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","-957,35 € s DPH",23.03.2021,23.03.2021,platná, 192/2021,vyúčtovanie dodávky tepla za r. 2020,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","-1 868,80 € s DPH",23.03.2021,23.03.2021,platná, 193/2021,vyúčtovanie dodávky tepla za r. 2020,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","-2 106,76 € s DPH",23.03.2021,23.03.2021,platná, 194/2021,vyúčtovanie dodávky tepla za r. 2020,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 316","-225,73 € s DPH",23.03.2021,23.03.2021,platná, 174/2021,inzeráty,,"dodávateľ: Petit Press, a.s., divízia východ, o.z., Letná 47, 040 01 Košice, IČO: 35790253","78,37 € s DPH",17.03.2021,18.03.2021,platná, 175/2021,vypracovanie projektovej dokumentácie,,"dodávateľ: SESPRO, s.r.o., Palackého 7, 040 01 Košice, IČO: 50545922","2 640,00 € s DPH",18.03.2021,18.03.2021,platná, 176/2021,vypracovanie projektovej dokumentácie,,"dodávateľ: SESPRO, s.r.o., Palackého 7, 040 01 Košice, IČO: 50545922","2 520,00 € s DPH",18.03.2021,18.03.2021,platná, 177/2021,vypracovanie projektovej dokumentácie,,"dodávateľ: SESPRO, s.r.o., Palackého 7, 040 01 Košice, IČO: 50545922","996,00 € s DPH",18.03.2021,18.03.2021,platná, 178/2021,vypracovanie projektovej dokumentácie,,"dodávateľ: SESPRO, s.r.o., Palackého 7, 040 01 Košice, IČO: 50545922","1 260,00 € s DPH",18.03.2021,18.03.2021,platná, 171/2021,vypracovanie projektovej dokumentácie,,"dodávateľ: SESPRO, s. r. o., Palackého 7, 040 01 Košice, IČO: 50545922","1 500,00 € s DPH",16.03.2021,16.03.2021,platná, 172/2021,vypracovanie projektovej dokumentácie,,"dodávateľ: SESPRO, s. r. o., Palackého 7, 040 01 Košice, IČO: 50545922","720,00 € s DPH",16.03.2021,16.03.2021,platná, 173/2021,vypracovanie projektovej dokumentácie,,"dodávateľ: SESPRO, s. r. o., Palackého 7, 040 01 Košice, IČO: 50545922","480,00 € s DPH",16.03.2021,16.03.2021,platná, 147/2021,voda z povrchového odtoku,,"dodávateľ: Košický samostrávny kraj, Námestie Maratóna mieru 1, 042 66 Košice, IČO: 35541016","404,89 € s DPH",10.03.2021,15.03.2021,platná, 148/2021,servis výmenníkovej stanice,,"dodávateľ: Ing. Ivan Hrbáľ, Bukurešťská 16, 040 13 Košice, IČO: 37523406","120,00 € s DPH",10.03.2021,15.03.2021,platná, 150/2021,dodávka tepla 02/2021,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","1 458,88 € s DPH",11.03.2021,15.03.2021,platná, 151/2021,dodávka tepla 02/2021,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","12 236,45 € s DPH",11.03.2021,15.03.2021,platná, 152/2021,dodávka tepla 02/2021,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","6 269,80 € s DPH",11.03.2021,15.03.2021,platná, 153/2021,dodávka tepla 02/2021,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","938,03 € s DPH",11.03.2021,15.03.2021,platná, 154/2021,dodávka tepla 02/2021,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","6 662,18 € s DPH",11.03.2021,15.03.2021,platná, 155/2021,dodávka tepla 02/2021,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","1 714,62 € s DPH",11.03.2021,15.03.2021,platná, 156/2021,dodávka tepla 02/2021,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","7 154,41 € s DPH",11.03.2021,15.03.2021,platná, 157/2021,dodávka tepla 02/2021,,"dodávateľ: Tepláreň Košice, a. s., Teplárenská 3, 042 92 Košice, IČO: 36211541","12 965,00 € s DPH",12.03.2021,15.03.2021,platná, 158/2021,dodávka tepla 02/2021,,"dodávateľ: Tepláreň Košice, a. s., Teplárenská 3, 042 92 Košice, IČO: 36211541","348,54 € s DPH",12.03.2021,15.03.2021,platná, 159/2021,dodávka tepla 02/2021,,"dodávateľ: Tepláreň Košice, a. s., Teplárenská 3, 042 92 Košice, IČO: 36211541","987,55 € s DPH",12.03.2021,15.03.2021,platná, 160/2021,dodávka tepla 02/2021,,"dodávateľ: Tepelné hospodárstvo Moldava, a.s., ul. Čs. armády 34, 045 01 Moldava nad Bodvou, IČO: 36173061","2 048,46 € s DPH",12.03.2021,15.03.2021,platná, 161/2021,office pre domácnosti a podnikateľov 2019,,"dodávateľ: FOCUS-computer s.r.o., Dominikánske námestie 35, 040 01 Košice, IČO: 36188778","239,00 € s DPH",15.03.2021,15.03.2021,platná, 162/2021,energetické médiá 02/2021,,"dodávateľ: Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice, IČO: 00606707","15 158,22 € s DPH",15.03.2021,15.03.2021,platná, 163/2021,služby 02/2021,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","116,13 € s DPH",15.03.2021,15.03.2021,platná, 164/2021,služby 02/2021,,"dodávateľ: Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta č.9, IČO: 975 99 Banská Bystrica, 36631124","59,80 € s DPH",15.03.2021,15.03.2021,platná, 165/2021,služby 02/2021,,"dodávateľ: Ing. Gabriel Szabó Bartko, Východná 43, 044 71 Čečejovce, IČO: 32706456","300,00 € s DPH",15.03.2021,15.03.2021,platná, 166/2021,separovaný odpad 02/2021,,"dodávateľ: KOSIT a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 36205214","89,86 € s DPH",15.03.2021,15.03.2021,platná, 167/2021,kontajner+služby 02/2021,,"dodávateľ: KOSIT EAST s.r.o., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 50273884","211,10 € s DPH",15.03.2021,15.03.2021,platná, 168/2021,vyúčtovanie tepla 2020,,"dodávateľ: Tepláreň Košice, a. s., Teplárenská 3, 042 92 Košice, IČO: 36211541","-198,70 € s DPH",15.03.2021,15.03.2021,platná, 169/2021,vyúčtovanie tepla 2020,,"dodávateľ: Tepláreň Košice, a. s., Teplárenská 3, 042 92 Košice, IČO: 36211541","-2 032,92 € s DPH",15.03.2021,15.03.2021,platná, 170/2021,vyúčtovanie tepla 2020,,"dodávateľ: Tepláreň Košice, a. s., Teplárenská 3, 042 92 Košice, IČO: 36211541","-41,42 € s DPH",15.03.2021,15.03.2021,platná, 149/2021,dodávka tepla 02/2021,,"dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","1 582,03 € s DPH",11.03.2021,15.03.2021,platná, 116/2021,elektrina 03/2021,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","60,00 € s DPH",08.03.2021,11.03.2021,platná, 117/2021,oprava telef. ústredne,,"dodávateľ: Peter Benedik - Ben Tel, Hanojská 4, 040 13 Košice - sídlisko Ťahanovce, IČO: 34374973","40,00 € s DPH",08.03.2021,11.03.2021,platná, 118/2021,monitorovanie objektov,,"dodávateľ: CI-servis a.s., Werferova 1, 040 01 Košice, IČO: 36180459","616,80 € s DPH",08.03.2021,11.03.2021,platná, 119/2021,separovaný odpad,,"dodávateľ: KOSIT a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 36205214","71,52 € s DPH",09.03.2021,11.03.2021,platná, 120/2021,upratovanie 02/2021,,"dodávateľ: ČaSS spol. s r.o., Ul. Mieru 126, 044 24 Poproč, IČO: 31685455","15 948,26 € s DPH",09.03.2021,11.03.2021,platná, 121/2021,telekomunikačné služby 02/2021,,"dodávateľ: Slovak telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","190,63 € s DPH",08.03.2021,11.03.2021,platná, 122/2021,telekomunikačné služby 02/2021,,"dodávateľ: Slovak telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","124,69 € s DPH",08.03.2021,11.03.2021,platná, 123/2021,telekomunikačné služby 02/2021,,"dodávateľ: Slovak telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","127,85 € s DPH",08.03.2021,11.03.2021,platná, 124/2021,telekomunikačné služby 02/2021,,"dodávateľ: Slovak telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","134,59 € s DPH",08.03.2021,11.03.2021,platná, 125/2021,telekomunikačné služby 02/2021,,"dodávateľ: Slovak telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","202,25 € s DPH",08.03.2021,11.03.2021,platná, 126/2021,vyúčtovanie elektriny 02/2021,,"dodávateľ: SSE a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467","160,80 € s DPH",08.03.2021,11.03.2021,platná, 127/2021,vyúčtovanie elektriny 02/2021,,"dodávateľ: SSE a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467","14,86 € s DPH",08.03.2021,11.03.2021,platná, 128/2021,vyúčtovanie elektriny 02/2021,,"dodávateľ: SSE a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467","1 408,34 € s DPH",08.03.2021,11.03.2021,platná, 129/2021,vyúčtovanie elektriny 02/2021,,"dodávateľ: SSE a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467","318,30 € s DPH",08.03.2021,11.03.2021,platná, 130/2021,vyúčtovanie elektriny 02/2021,,"dodávateľ: SSE a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467","62,93 € s DPH",08.03.2021,11.03.2021,platná, 131/2021,vyúčtovanie elektriny 02/2021,,"dodávateľ: SSE a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467","103,03 € s DPH",08.03.2021,11.03.2021,platná, 132/2021,vyúčtovanie elektriny 02/2021,,"dodávateľ: SSE a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467","4 965,05 € s DPH",08.03.2021,11.03.2021,platná, 133/2021,vyúčtovanie elektriny 01-02/2021,,"dodávateľ: SSE a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467","39,95 € s DPH",08.03.2021,11.03.2021,platná, 134/2021,vyúčtovanie elektriny 02/2021,,"dodávateľ: SSE a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467","158,87 € s DPH",08.03.2021,11.03.2021,platná, 135/2021,vyúčtovanie elektriny 02/2021,,"dodávateľ: SSE a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467","218,22 € s DPH",08.03.2021,11.03.2021,platná, 136/2021,vyúčtovanie elektriny 02/2021,,"dodávateľ: SSE a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467","266,87 € s DPH",08.03.2021,11.03.2021,platná, 137/2021,vyúčtovanie elektriny 02/2021,,"dodávateľ: SSE a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467","1 353,28 € s DPH",08.03.2021,11.03.2021,platná, 138/2021,vyúčtovanie elektriny 02/2021,,"dodávateľ: SSE a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467","487,90 € s DPH",08.03.2021,11.03.2021,platná, 139/2021,vyúčtovanie elektriny 02/2021,,"dodávateľ: SSE a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467","300,85 € s DPH",08.03.2021,11.03.2021,platná, 140/2021,vyúčtovanie elektriny 02/2021,,"dodávateľ: SSE a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467","1 126,21 € s DPH",08.03.2021,11.03.2021,platná, 141/2021,vyúčtovanie elektriny 01-02/2021,,"dodávateľ: SSE a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467","70,99 € s DPH",08.03.2021,11.03.2021,platná, 142/2021,vyúčtovanie elektriny 02/2021,,"dodávateľ: SSE a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467","453,37 € s DPH",08.03.2021,11.03.2021,platná, 143/2021,vyúčtovanie elektriny 02/2021,,"dodávateľ: SSE a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467","439,67 € s DPH",08.03.2021,11.03.2021,platná, 144/2021,"vodné, stočné 02/2021",,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","766,20 € s DPH",10.03.2021,11.03.2021,platná, 145/2021,servis toaletnej kabíny,,"dodávateľ: TOI TOI & DIXI, s.r.o., Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava, IČO: 36383074","48,00 € s DPH",10.03.2021,11.03.2021,platná, 146/2021,internet,,"dodávateľ: ANTIK Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","29,63 € s DPH",10.03.2021,11.03.2021,platná, 112/2021,telekomunikačné služby 02/2021,,"dodávateľ: Slovak telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","936,00 € s DPH",04.03.2021,05.03.2021,platná, 113/2021,kancelárske potreby,,"dodávateľ: Rovder, s.r.o., Piemyselná 4, 040 01 Košice, IČO: 44754442","1 323,48 € s DPH",04.03.2021,05.03.2021,platná, 114/2021,oprava hydroizolačného a odkvapového systému,,"dodávateľ: EURO-PLECH, s.r.o., Hunyadiho č. 29, 045 01 Moldava n/B, IČO: 36602167","5 071,46 € s DPH",05.03.2021,05.03.2021,platná, 115/2021,oprava telefónnej ústredne,,"dodávateľ: Peter Benedik - Ben Tel, Hanojská 4, 040 13 Košice, IČO: 34374973","40,00 € s DPH",05.03.2021,05.03.2021,platná, 107/2021,stravné lístky,,"dodávateľ: Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674","2 318,94 € s DPH",02.03.2021,03.03.2021,platná, 108/2021,vyúčtovanie tepla rok 2020,,"dodávateľ: Tepelné hospodárstvo Moldava, a.s., ul. Čs. armády 34, 045 01 Moldava nad Bodvou, IČO: 36173061","-1 246,99 € s DPH",02.03.2021,03.03.2021,platná, 109/2021,programovanie užívateľov,,"dodávateľ: CI - servis SK, s.r.o., Werferova 1, 040 01 Košice, IČO: 36725846","25,00 € s DPH",02.03.2021,03.03.2021,platná, 110/2021,dodávka tepla 03/2021,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a. s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 46782532","2 292,90 € s DPH",02.03.2021,03.03.2021,platná, 111/2021,dodávka tepla 03/2021,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a. s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 46782532","2 205,06 € s DPH",02.03.2021,03.03.2021,platná, 104/2021,výkon zodpovednej osoby za 03/2021,,"dodávateľ: osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice, IČO: 50528041","84,00 € s DPH",01.03.2021,02.03.2021,platná, 105/2021,služby za 02/2021,,"dodávateľ: Milan Stribula - MISTRAL, Floriánska 1, 040 01 Košice, IČO: 41037821","1 201,28 € s DPH",01.03.2021,02.03.2021,platná, 106/2021,čistiace potreby,,"dodávateľ: KAMIKO - HYGIENE s.r.o., Kremnička 5, 974 03 Banská Bystrica, IČO: 45965340","636,52 € s DPH",01.03.2021,02.03.2021,platná, 98/2021,mesačná kontrola EPS 02/2021,,"dodávateľ: ELKO SERVIS s.r.o., Šoltésovej 7, 040 01 Košice, IČO: 46216707","27,12 € s DPH",25.02.2021,01.03.2021,platná, 99/2021,"vodné, stočné",,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","2 315,64 € s DPH",25.02.2021,01.03.2021,platná, 100/2021,servis počítača,,"dodávateľ: RAMcom, s.r.o., Poštová 14, 040 01 Košice, IČO: 43889395","89,17 € s DPH",25.02.2021,01.03.2021,platná, 101/2021,oprava notebooku,,"dodávateľ: RAMcom, s.r.o., Poštová 14, 040 01 Košice, IČO: 43889395","84,04 € s DPH",25.02.2021,01.03.2021,platná, 102/2021,oprava bleskozvodu,,"dodávateľ: H-MONT, s.r.o., Osloboditeľov 12, 082 04 Drienov, IČO: 36833371","3 245,52 € s DPH",26.02.2021,01.03.2021,platná, 103/2021,zdravotechnický materiál,,"dodávateľ: Ing. Erik Furstenzeller - STERAD, Jazerná 1, 040 12 Košice, IČO: 52133923","504,61 € s DPH",26.02.2021,01.03.2021,platná, 95/2021,výmena strešných žľabov a zvodov,,"dodávateľ: EURO- PLECH s.r.o., Hunyadiho 29, 045 01 Moldava n/B., IČO: 36602167","3 104,95 € s DPH",23.02.2021,24.02.2021,platná, 96/2021,čistenie kanalizácie,,"dodávateľ: Tibor Illéš, Lomnická 13, 040 01 Košice, IČO: 10686258","285,00 € s DPH",23.02.2021,24.02.2021,platná, 97/2021,Respirátor FFP2,,"dodávateľ: ROVDER s.r.o., Priemyselná 4, 040 01 Košice, IČO: 44754442","390,00 € s DPH",24.02.2021,24.02.2021,platná, 91/2021,spotreba tepla 01/2021,,"dodávateľ: BPMK s.r.o., Južné nábr. 13, 042 19 Košice, IČO: 44518684","3 731,72 € s DPH",22.02.2021,23.02.2021,platná, 92/2021,spotreba energ. médií 01/2021,,"dodávateľ: UNLP Košice, Rastislavovqa 43, 041 90 Košice, IČO: 00606707","14 795,64 € s DPH",22.02.2021,23.02.2021,platná, 93/2021,servisné práce,,"dodávateľ: RADIX s.r.o., Za mostom 12, 040 18 Košice, IČO: 31700462","15,98 € s DPH",19.02.2021,23.02.2021,platná, 94/2021,inzerát,,"dodávateľ: Petit Press, a.s., Letná 47, 040 01 Košice, IČO: 35790253","24,95 € s DPH",19.02.2021,23.02.2021,platná, 90/2021,upratovanie 01/2021,,"dodávateľ: ČaSS s.r.o., Ul. Mieru 126, 044 24 Poproč, IČO: 31685455","15 948,26 € s DPH",17.02.2021,18.02.2021,platná, 87/2021,služby 01/2021,,"dodávateľ: Slovenská pošta a.s., Partizánsla cesta 9, 975 99 B. Bystrica, IČO: 36631124","102,85 € s DPH",16.02.2021,16.02.2021,platná, 88/2021,dodávka tepla 01/2021,,"dodávateľ: TEHO Moldava a.s., Čs. armády 34, 045 01 Moldava n/B., IČO: 36173061","2 227,26 € s DPH",16.02.2021,16.02.2021,platná, 89/2021,kontajner,,"dodávateľ: KOSIT a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 36205214","79,56 € s DPH",15.02.2021,16.02.2021,platná, 77/2021,služby,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","116,13 € s DPH",12.02.2021,15.02.2021,platná, 78/2021,internet,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","29,63 € s DPH",12.02.2021,15.02.2021,platná, 79/2021,dodávka tepla 1/2021,,"dodávateľ: TEHO s.r.o., Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","1 484,52 € s DPH",12.02.2021,15.02.2021,platná, 80/2021,dodávka tepla 01/2021,,"dodávateľ: TEHO s.r.o., Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","1 571,22 € s DPH",12.02.2021,15.02.2021,platná, 81/2021,dodávka tepla 01/2021,,"dodávateľ: TEHO s.r.o., Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","11 862,01 € s DPH",12.02.2021,15.02.2021,platná, 82/2021,dodávka tepla 01/2021,,"dodávateľ: TEHO s.r.o., Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","6 900,79 € s DPH",12.02.2021,15.02.2021,platná, 83/2021,dodávka tepla 01/2021,,"dodávateľ: TEHO s.r.o., Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","885,52 € s DPH",12.02.2021,15.02.2021,platná, 84/2021,dodávka tepla 01/2021,,"dodávateľ: TEHO s.r.o., Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","6 373,51 € s DPH",12.02.2021,15.02.2021,platná, 85/2021,dodávka tepla 01/2021,,"dodávateľ: TEHO s.r.o., Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","1 662,68 € s DPH",12.02.2021,15.02.2021,platná, 86/2021,dodávka tepla 01/2021,,"dodávateľ: TEHO s.r.o., Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","7 871,29 € s DPH",12.02.2021,15.02.2021,platná, 57/2021,dodávka tepla 1/2021,,"dodávateľ: Tepláreň Košice, a.s., Teplárenská 3, 042 92 Košice, IČO: 36211541","331,18 € s DPH",10.02.2021,11.02.2021,platná, 58/2021,dodávka tepla 1/2021,,"dodávateľ: Tepláreň Košice a.s., Teplárenská 3, 042 92 Košice, IČO: 36211541","15 440,44 € s DPH",10.02.2021,11.02.2021,platná, 59/2021,dodávka tepla za 01/2021,,"dodávateľ: Tepláreň Košice, a.s., Teplárenská 3, 042 92 Košice, IČO: 36211541","1 099,16 € s DPH",10.02.2021,11.02.2021,platná, 60/2021,servis,,"dodávateľ: CI - servis SK, s.r.o., Werferova 1, 040 01 Košice, IČO: 36725846","30,00 € s DPH",09.02.2021,11.02.2021,platná, 61/2021,funkcia PO za 1/2021,,"dodávateľ: Ing. G.S. Bartko, Východná 43, 044 71 Čečejovce, IČO: 32705456","300,00 € s DPH",09.02.2021,11.02.2021,platná, 62/2021,monitorovanie objektu,,"dodávateľ: CI-servis a.s., Werferova 1, 040 11 Košice, IČO: 36180459","616,80 € s DPH",09.02.2021,11.02.2021,platná, 63/2021,servisné práce MaR na VS,,"dodávateľ: SQS Košice, s.r.o., Strojárska 3, 040 01 Košice, IČO: 36191493","238,99 € s DPH",09.02.2021,11.02.2021,platná, 64/2021,energ. služby 2/2021,,"dodávateľ: Veolia Energie Komfort Košice, a.s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, IČO: 467782532","2 292,90 € s DPH",09.02.2021,11.02.2021,platná, 65/2021,energ. služby 2/2021,,"dodávateľ: Veolia Energie Komfort Košice, a.s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","2 205,06 € s DPH",09.02.2021,11.02.2021,platná, 66/2021,skutočná spotreba,,"dodávateľ: VVS a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","790,16 € s DPH",09.02.2021,11.02.2021,platná, 67/2021,služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","100,44 € s DPH",09.02.2021,11.02.2021,platná, 68/2021,služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","191,21 € s DPH",09.02.2021,11.02.2021,platná, 69/2021,služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","126,91 € s DPH",09.02.2021,11.02.2021,platná, 70/2021,služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","190,44 € s DPH",09.02.2021,11.02.2021,platná, 71/2021,služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","141,88 € s DPH",09.02.2021,11.02.2021,platná, 72/2021,služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","128,27 € s DPH",09.02.2021,11.02.2021,platná, 73/2021,služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","936,00 € s DPH",09.02.2021,11.02.2021,platná, 74/2021,služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 36205214","108,86 € s DPH",09.02.2021,11.02.2021,platná, 77/2021,kontajner,,"dodávateľ: KOSIT s.r.o., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 50273884","163,31 € s DPH",09.02.2021,11.02.2021,platná, 76/2021,servis toal. kabíny,,"dodávateľ: TOI TOI & DIXI s.r.o., Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava, IČO: 36383074","55,20 € s DPH",09.02.2021,11.02.2021,platná, 40/2021,elektrina 1/2021,,"dodávateľ: SSE a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467","1 372,27 € s DPH",05.02.2021,05.02.2021,platná, 41/2021,elektrina 1/2021,,"dodávateľ: SSE a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467","1 372,85 € s DPH",05.02.2021,05.02.2021,platná, 42/2021,elektrina 1/2021,,"dodávateľ: SSE a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467","266,93 € s DPH",05.02.2021,05.02.2021,platná, 43/2021,elektrina 1/2021,,"dodávateľ: SSE a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467","469,09 € s DPH",05.02.2021,05.02.2021,platná, 44/2021,elektrina 1/2021,,"dodávateľ: SSE a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467","15,24 € s DPH",05.02.2021,05.02.2021,platná, 45/2021,elektrina 1/2021,,"dodávateľ: SSE a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467","355,24 € s DPH",05.02.2021,05.02.2021,platná, 46/2021,elektrina 1/2021,,"dodávateľ: SSE a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467","5 088,43 € s DPH",05.02.2021,05.02.2021,platná, 47/2021,elektrina 1/2021,,"dodávateľ: SSE a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467","108,08 € s DPH",05.02.2021,05.02.2021,platná, 48/2021,elektrina 1/2021,,"dodávateľ: SSE a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467","172,00 € s DPH",05.02.2021,05.02.2021,platná, 49/2021,elektrina 1/2021,,"dodávateľ: SSE a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467","1 177,72 € s DPH",05.02.2021,05.02.2021,platná, 50/2021,elektrina 1/2021,,"dodávateľ: SSE a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 5186567","480,01 € s DPH",05.02.2021,05.02.2021,platná, 51/2021,elektrina 1/2021,,"dodávateľ: SSE a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467","186,73 € s DPH",05.02.2021,05.02.2021,platná, 52/2021,elektrina 1/2021,,"dodávateľ: SSE a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467","586,80 € s DPH",05.02.2021,05.02.2021,platná, 53/2021,elektrina 1/2021,,"dodávateľ: SSE a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467","66,26 € s DPH",05.02.2021,05.02.2021,platná, 54/2021,elektrina 1/2021,,"dodávateľ: SSE a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467","273,20 € s DPH",05.02.2021,05.02.2021,platná, 55/2021,elektrina 1/2021,,"dodávateľ: SSE a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467","163,34 € s DPH",05.02.2021,05.02.2021,platná, 56/2021,elektroinštalačný materiál,,"dodávateľ: PROFI - STAR, Kavečianska cesta 8/A, 040 01 Košice, IČO: 46258060","732,12 € s DPH",04.02.2021,05.02.2021,platná, 34/2021,služby za 01/2021,,"dodávateľ: MISTRAL, Floriánska 1, 040 01 Košice, IČO: 41037821","1 201,28 € s DPH",03.02.2021,03.02.2021,platná, 35/2021,servisné činnosti,,"dodávateľ: Ing. Ivan HRBÁĽ, Bukurešťská 16, 040 13 Košice, IČO: 37523406","120,00 € s DPH",02.02.2021,03.02.2021,platná, 36/2021,inzerát,,"dodávateľ: Petit Press a.s., Letná 47, 040 01 Košice, IČO: 35790253","33,49 € s DPH",02.02.2021,03.02.2021,platná, 37/2021,spotreba el. energie,,"dodávateľ: Mesto Moldava n/B., Školská 356/2, 045 01 Moldava n/B., IČO: 00324451","18,86 € s DPH",02.02.2021,03.02.2021,platná, 38/2021,servisné práce,,"dodávateľ: Polygra Plus, Uralská 1493/15, 040 12 Košice, IČO: 48066257","513,60 € s DPH",03.02.2021,03.02.2021,platná, 39/2021,tonery,,"dodávateľ: Polygra Plus, Uralská 1493/15, 040 12 Košice, IČO: 48066257","281,88 € s DPH",03.02.2021,03.02.2021,platná, 33/2021,výkon zodpovednej osoby za 02/2021,,"dodávateľ: osobnyudaj.sk, s.r.o., Nám. osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice, IČO: 50528041","84,00 € s DPH",01.02.2021,02.02.2021,platná, 29/2021,vodoinštalačný materiál,,"dodávateľ: STERAD, Jazerná 1, 040 12 Košice, IČO: 52133923","545,21 € s DPH",01.02.2021,01.02.2021,platná, 30/2021,stravné lístky,,"dodávateľ: UP Slovensko s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674","1 932,45 € s DPH",29.01.2021,01.02.2021,platná, 31/2021,skutočná spotreba,,"dodávateľ: VVS , a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","9 505,45 € s DPH",29.01.2021,01.02.2021,platná, 32/2021,skutočná spotreba,,"dodávateľ: VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","493,24 € s DPH",29.01.2021,01.02.2021,platná, 28/2021,ročná kontrola EPS,,"dodávateľ: ELKO SERVIS s.r.o., Šoltésovej 7, 040 01 Košice, IČO: 46216707","465,44 € s DPH",27.01.2021,28.01.2021,platná, 26/2021,"Využívanie aplikácií Vema, zriadenie služby Cloud",,"dodávateľ: Solitea Slovensko, a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava, IČO: 36237337","250,80 € s DPH",21.01.2021,22.01.2021,platná, 27/2021,Využívanie aplikácií Vema,,"dodávateľ: Solitea Slovensko, a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava, IČO: 36237337","117,60 € s DPH",21.01.2021,22.01.2021,platná, 946/2020,dodávka tepla,,"dodávateľ: Tepelné hospodárstvo Moldava, a.s., ul. Čs. armády 34, 045 01 Moldava nad Bodvou, IČO: 36173061","2 219,44 € s DPH",15.01.2021,18.01.2021,platná, 947/2020,odvoz odpadu,,"dodávateľ: KOSIT a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 36205214","71,52 € s DPH",15.01.2021,18.01.2021,platná, 948/2020,služby,,"dodávateľ: Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124","53,60 € s DPH",15.01.2021,18.01.2021,platná, 23/2021,inzerát,,"dodávateľ: Petit Press, a.s., divízia východ, o.z., Letná 47, 040 01 Košice, IČO: 35790253","53,47 € s DPH",15.01.2021,18.01.2021,platná, 24/2021,čistiace prostriedky,,"dodávateľ: Ing. Tomáš Dzurňák - D & D, Južná trieda 78, 040 01 Košice, IČO: 14382857","2 533,46 € s DPH",18.01.2021,18.01.2021,platná, 25/2021,služby,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","116,12 € s DPH",18.01.2021,18.01.2021,platná, 925/2020,dodávka tepla 12/2020,,"dodávateľ: Tepláreň Košice, a.s., Teplárenská 3, 042 92 Košice, IČO: 36211541","931,72 € s DPH",13.01.2021,14.01.2021,platná, 926/2020,dodávka tepla 12/2020,,"dodávateľ: Tepláreň Košice, a.s., Teplárenská 3, 042 92 Košice, IČO: 36211541","13 707,73 € s DPH",13.01.2021,14.01.2021,platná, 927/2020,dodávka tepla 12/2020,,"dodávateľ: Tepláreň Košice, a.s., Teplárenská 3, 042 92 Košice, IČO: 36211541","353,77 € s DPH",13.01.2021,14.01.2021,platná, 928/2020,kontajner,,"dodávateľ: KOSIT EAST s.r.o., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 50273884","211,10 € s DPH",13.01.2021,14.01.2021,platná, 929/2020,kontajner,,"dodávateľ: KOSIT a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 36205214","139,97 € s DPH",13.01.2021,14.01.2021,platná, 930/2020,dodávka tepla 12/2020,,"dodávateľ: TEHO s.r.o., Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","7 497,36 € s DPH",14.01.2021,14.01.2021,platná, 931/2020,dodávka tepla 12/2020,,"dodávateľ: TEHO s.r.o., Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","1 646,95 € s DPH",14.01.2021,14.01.2021,platná, 932/2020,dodávka tepla 12/2020,,"dodávateľ: TEHO s.r.o., Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","6 528,06 € s DPH",14.01.2021,14.01.2021,platná, 933/2020,dodávka tepla 12/2020,,"dodávateľ: TEHO s.r.o., Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","869,04 € s DPH",14.01.2021,14.01.2021,platná, 934/2020,dodávka tepla 12/2020,,"dodávateľ: TEHO s.r.o., Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","6 196,60 € s DPH",14.01.2021,14.01.2021,platná, 935/2020,dodávka tepla 12/2020,,"dodávateľ: TEHO s.r.o., Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","12 050,47 € s DPH",14.01.2021,14.01.2021,platná, 936/2020,dodávka tepla 12/2020,,"dodávateľ: TEHO s.r.o., Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","1 439,00 € s DPH",14.01.2021,14.01.2021,platná, 937/2020,dodávka tepla 12/2020,,"dodávateľ: TEHO s.r.o., Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","1 497,76 € s DPH",14.01.2021,14.01.2021,platná, 938/2020,servis toal. kabíny,,"dodávateľ: TOI TOI & DIXI s.r.o., Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava, IČO: 36383074","13,80 € s DPH",14.01.2021,14.01.2021,platná, 939/2020,spotreba tepla 12/2020,,"dodávateľ: Bytový podnik mesta Košice s.r.o., Južná nábrežie 13, 042 19 Košice, IČO: 44518684","3 525,32 € s DPH",14.01.2021,14.01.2021,platná, 940/2020,spotreba energetických médií 12/2020,,"dodávateľ: UNLP Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice, IČO: 00606707","17 181,17 € s DPH",14.01.2021,14.01.2021,platná, 941/2020,dodávka plynu - vyúčtovanie,,"dodávateľ: MET Slovensko a.s., Rajská 7687/7, 811 08 Bratislava, IČO: 45860637","156,22 € s DPH",14.01.2021,14.01.2021,platná, 942/2020,dodávka plynu - vyúčtovanie,,"dodávateľ: MET Slovensko a.s., Rajská 7687/7, 811 08 Bratislava, IČO: 45860637","1 941,00 € s DPH",14.01.2021,14.01.2021,platná, 943/2020,dodávka plynu - vyúčtovanie,,"dodávateľ: MET Slovensko a.s., Rajská 7687/7, 811 08 Bratislava, IČO: 45860637","1 052,24 € s DPH",14.01.2021,14.01.2021,platná, 944/2020,dodávka plynu - vyúčtovanie,,"dodávateľ: MET Slovensko a.s., Rajská 7687/7, 811 08 Bratislava, IČO: 45860637","126,28 € s DPH",14.01.2021,14.01.2021,platná, 945/2020,dodávka plynu - vyúčtovanie,,"dodávateľ: MET Slovensko a.s., Rajská 7687/7, 811 08 Bratislava, IČO: 45860637","172,99 € s DPH",14.01.2021,14.01.2021,platná, 923/2020,internet,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 361191400","29,63 € s DPH",13.01.2021,13.01.2021,platná, 924/2020,monitorovanie objektu,,"dodávateľ: CI-servis a.s., Werferova 1, 040 11 Košice, IČO: 36180459","616,80 € s DPH",13.01.2021,13.01.2021,platná, 1/2021,energetické služby 1/2021,,"dodávateľ: Veolia Eergia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","2 205,06 € s DPH",12.01.2021,12.01.2021,platná, 2/2021,energetické služby 01/2021,,"dodávateľ: Veolia Eergia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","2 292,90 € s DPH",12.01.2021,12.01.2021,platná, 3/2021,výkon zodp. osoby 01/2021,,"dodávateľ: osobnyudaj.sk s.r.o., Nám. osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice, IČO: 50528041","84,00 € s DPH",11.01.2021,12.01.2021,platná, 912/2020,služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","936,00 € s DPH",11.01.2021,12.01.2021,platná, 913/2020,služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469",,11.01.2021,12.01.2021,platná, 914/2020,služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","188,92 € s DPH",11.01.2021,12.01.2021,platná, 915/2020,služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","128,58 € s DPH",11.01.2021,12.01.2021,platná, 916/2020,služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","100,44 € s DPH",11.01.2021,12.01.2021,platná, 917/2020,služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","173,83 € s DPH",11.01.2021,12.01.2021,platná, 918/2020,služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","126,12 € s DPH",11.01.2021,12.01.2021,platná, 919/2020,služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","138,05 € s DPH",11.01.2021,12.01.2021,platná, 920/2020,skutočná spotreba,,"dodávateľ: VVS a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","811,97 € s DPH",11.01.2021,12.01.2021,platná, 921/2020,právne služby,,"dodávateľ: doc.JUDr. J Tekeli, PhD., Hlavná 111/25, 040 01 Košice, IČO: 52651258","1 010,40 € s DPH",11.01.2021,12.01.2021,platná, 4/2021,stravné lístky,,"dodávateľ: Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674","2 202,99 € s DPH",11.01.2021,12.01.2021,platná, 922/2020,servisné práce MaR na VS,,"dodávateľ: SQS vKošice, s.r.o., Strojárska 3, 040 01 Košice, IČO: 36191493","238,99 € s DPH",11.01.2021,12.01.2021,platná, 5/2021,elektrina vyúčtovanie 2020,,"dodávateľ: SSE a.s., Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina, IČO: 51865467","390,86 € s DPH",11.01.2021,12.01.2021,platná, 6/2021,elektrina vyúčtovanie 2020,,"dodávateľ: SSE a.s., Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina, IČO: 51865467","245,99 € s DPH",11.01.2021,12.01.2021,platná, 7/2021,elektrina vyúčtovanie 2020,,"dodávateľ: SSE a.s., Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina, IČO: 51865467","178,12 € s DPH",11.01.2021,12.01.2021,platná, 8/2021,elektrina vyúčtovanie 2020,,"dodávateľ: SSE a.s., Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina, IČO: 51865467","506,92 € s DPH",11.01.2021,12.01.2021,platná, 9/2021,elektrina vyúčtovanie 2020,,"dodávateľ: SSE a.s., Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina, IČO: 51865467","205,34 € s DPH",11.01.2021,12.01.2021,platná, 10/2021,elektrina vyúčtovanie 2020,,"dodávateľ: SSE a.s., Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina, IČO: 51865467","691,99 € s DPH",11.01.2021,12.01.2021,platná, 11/2021,elektrina vyúčtovanie 2020,,"dodávateľ: SSE a.s., Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina, IČO: 51865467","89,03 € s DPH",11.01.2021,12.01.2021,platná, 12/2021,elektrina vyúčtovanie 2020,,"dodávateľ: SSE a.s., Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina, IČO: 51865467","178,99 € s DPH",11.01.2021,12.01.2021,platná, 13/2021,elektrina vyúčtovanie 2020,,"dodávateľ: SSE a.s., Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina, IČO: 51865467","170,24 € s DPH",11.01.2021,12.01.2021,platná, 14/2021,elektrina vyúčtovanie 2020,,"dodávateľ: SSE a.s., Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina, IČO: 51865467","1 242,46 € s DPH",11.01.2021,12.01.2021,platná, 15/2021,elektrina vyúčtovanie 2020,,"dodávateľ: SSE a.s., Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina, IČO: 51865467","1 462,32 € s DPH",11.01.2021,12.01.2021,platná, 16/2021,elektrina vyúčtovanie 2020,,"dodávateľ: SSE a.s., Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina, IČO: 51865467","117,32 € s DPH",11.01.2021,12.01.2021,platná, 17/2021,elektrina vyúčtovanie 2020,,"dodávateľ: SSE a.s., Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina, IČO: 51865467","294,05 € s DPH",11.01.2021,12.01.2021,platná, 18/2021,elektrina vyúčtovanie 2020,,"dodávateľ: SSE a.s., Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina, IČO: 51865467","69,14 € s DPH",11.01.2021,12.01.2021,platná, 19/2021,elektrina vyúčtovanie 2020,,"dodávateľ: SSE a.s., Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina, IČO: 51865467","1 484,54 € s DPH",11.01.2021,12.01.2021,platná, 20/2021,elektrina vyúčtovanie 2020,,"dodávateľ: SSE a.s., Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina, IČO: 51865467","5 359,01 € s DPH",11.01.2021,12.01.2021,platná, 21/2021,elektrina vyúčtovanie 2020,,"dodávateľ: SSE a.s., Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina, IČO: 51865467","523,40 € s DPH",11.01.2021,12.01.2021,platná, 22/2021,elektrina vyúčtovanie 2020,,"dodávateľ: SSE a.s., Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina, IČO: 51865467","278,38 € s DPH",11.01.2021,12.01.2021,platná, 910/2020,servis výťahov,,"dodávateľ: TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o., Letná 27, 040 01 Košice, IČO: 45378398","1 521,84 € s DPH",04.01.2021,11.01.2021,platná, 911/2020,servis toal. kabíny,,"dodávateľ: TOI TOI & DIXI s.r.o., Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava, IČO: 36383074","55,20 € s DPH",04.01.2021,11.01.2021,platná, 901/2020,Dodanie obytných a sanitárnych kontajnerov,,"dodávateľ: Construction Services s.r.o., Na Kracinách 2, 900 33 Marianka, IČO: 43928595","76 704,00 € s DPH",22.12.2020,29.12.2020,platná, 902/2020,Zdravotechnický materiál,,"dodávateľ: Ing. Erik Fürstenzeller - STERAD, Jazerná 1, 040 12 Košice - Nad jazerom, IČO: 52133923","532,54 € s DPH",28.12.2020,29.12.2020,platná, 903/2020,"Vodné, stočné",,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","2 957,57 € s DPH",28.12.2020,29.12.2020,platná, 904/2020,inzerát,,"dodávateľ: Petit Press, a.s., divízia východ, o.z., Letná 47, 040 01 Košice, IČO: 35790253","33,49 € s DPH",28.12.2020,29.12.2020,platná, 905/2020,motorová píla,,"dodávateľ: STÉNIA a.s., Poštová 11, 040 01 Košice, IČO: 36204871","417,58 € s DPH",28.12.2020,29.12.2020,platná, 906/2020,"Vodné, stočné",,"dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","508,64 € s DPH",29.12.2020,29.12.2020,platná, 907/2020,služby PO a BOZP za 12/2020,,"dodávateľ: Ing. Gabriel Szabó Bartko, Východná 43, 044 71 Čečejovce, IČO: 32706456","300,00 € s DPH",29.12.2020,29.12.2020,platná, 908/2020,upratovanie 12/2020,,"dodávateľ: ČaSS spol. s.r.o., Ul. Mieru 126, 044 24 Poproč, IČO: 31685455","15 948,26 € s DPH",29.12.2020,29.12.2020,platná, 909/2020,kontrola EPS 12/2020,,"dodávateľ: ELKO SERVIS s.r.o., Šoltésovej 7, 040 01 Košice, IČO: 46216707","19,92 € s DPH",29.12.2020,29.12.2020,platná, 894/2020,čistenie kanalizácie,,"dodávateľ: Tibor Illéš, Lomnická 13, 040 01 Košice, IČO: 10686258","145,00 € s DPH",18.12.2020,22.12.2020,platná, 895/2020,autopoťahy,,"dodávateľ: AUTOLUX KOŠICE, spol. s r.o., Cintorínska 7, 040 01 Košice, IČO: 31670776","279,00 € s DPH",22.12.2020,22.12.2020,platná, 896/2020,servisný výjazd,,"dodávateľ: CI - servis SK, s.r.o., Werferova 1, 040 01 Košice, IČO: 36725846","120,00 € s DPH",22.12.2020,22.12.2020,platná, 897/2020,čistenie zvodov,,"dodávateľ: EURO-PLECH, s.r.o., Hunyadiho č. 29, 045 01 Moldava n/B, IČO: 36602167","3 280,11 € s DPH",22.12.2020,22.12.2020,platná, 898/2020,servis výťahov,,"dodávateľ: Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN, Bitúnková 971/8, 078 01 Sečovce, IČO: 47687908","115,20 € s DPH",22.12.2020,22.12.2020,platná, 899/2020,rekonštrukcia výťahu,,"dodávateľ: Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN, Bitúnková 971/8, 078 01 Sečovce, IČO: 47687908","65 082,84 € s DPH",22.12.2020,22.12.2020,platná, 900/2020,osobný počítač,,"dodávateľ: Datacomp s.r.o., Moldavská cesta II. 49/2413, 040 11 Košice, IČO: 36212466","799,50 € s DPH",22.12.2020,22.12.2020,platná, 886/2020,interiérové vybavenie,,"dodávateľ: Mobelix SK s.r.o., Pri Pracharni 4/E, 040 11 košice, IČO: 35903414","932,25 € s DPH",17.12.2020,21.12.2020,platná, 887/2020,interiérové vybavenie,,"dodávateľ: Mobelix SK s.r.o., Pri Pracharni 4/E, 040 11 košice, IČO: 35903414","1 759,40 € s DPH",17.12.2020,21.12.2020,platná, 888/2020,interiérové vybavenie,,"dodávateľ: Mobelix SK s.r.o., Pri Pracharni 4/E, 040 11 košice, IČO: 35903414","1 962,31 € s DPH",17.12.2020,21.12.2020,platná, 889/2020,oprava telef. klapky Juh,,"dodávateľ: Peter Benedik - Ben Tel, Hanojská 4, 040 13 Košice, IČO: 34374973","30,00 € s DPH",18.12.2020,21.12.2020,platná, 890/2020,čistenie kanalizácie,,"dodávateľ: Tibor Illéš, Lomnická 13, 040 01 Košice, IČO: 10686258","145,00 € s DPH",18.12.2020,21.12.2020,platná, 891/2020,služby energetika 12/2020,,"dodávateľ: Milan Stribula - MISTRAL, Floriánska 1, 040 01 Košice, IČO: 41037821","1 201,28 € s DPH",21.12.2020,21.12.2020,platná, 892/2020,školenie mzdy,,"dodávateľ: RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným, Trnavská 80, 821 02 Bratislava, IČO: 31369308","84,00 € s DPH",21.12.2020,21.12.2020,platná, 893/2020,mobilné služby,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 bratislava, IČO: 35697270","117,20 € s DPH",21.12.2020,21.12.2020,platná, 876/2020,upratovanie 11/2020,,"dodávateľ: ČaSS, s.r.o., Ul. Mieru 126, 044 24 Poproč, IČO: 31685455","15 948,26 € s DPH",16.12.2020,17.12.2020,platná, 877/2020,spotreba tepla 11/2020,,"dodávateľ: Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 042 19 Košice, IČO: 44518684","3 512,13 € s DPH",16.12.2020,17.12.2020,platná, 878/2020,dodávka tepla 11/2020,,"dodávateľ: TEHO, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","1 541,78 € s DPH",16.12.2020,17.12.2020,platná, 879/2020,dodávka tepla 11/2020,,"dodávateľ: TEHO, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","5 975,76 € s DPH",16.12.2020,17.12.2020,platná, 880/2020,dodávka tepla 11/2020,,"dodávateľ: TEHO, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","6 956,54 € s DPH",16.12.2020,17.12.2020,platná, 881/2020,dodávka tepla 11/2020,,"dodávateľ: TEHO, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","812,47 € s DPH",16.12.2020,17.12.2020,platná, 882/2020,dodávka tepla 11/2020,,"dodávateľ: TEHO, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","5 877,11 € s DPH",16.12.2020,17.12.2020,platná, 883/2020,dodávka tepla 11/2020,,"dodávateľ: TEHO, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","11 347,63 € s DPH",16.12.2020,17.12.2020,platná, 884/2020,dodávka tepla 11/2020,,"dodávateľ: TEHO, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","822,24 € s DPH",16.12.2020,17.12.2020,platná, 885/2020,dodávka tepla 11/2020,,"dodávateľ: TEHO, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","1 369,46 € s DPH",16.12.2020,17.12.2020,platná, 872/2020,Polep Erbu KSK,,"dodávateľ: KING MEDIA s.r.o., Tomášikova 63, 058 01 Poprad, IČO: 46515640","4 569,60 € s DPH",15.12.2020,16.12.2020,platná, 873/2020,"odstránenie nedostatkov po revíziách elektr,. zariadení a bleskozvodov",,"dodávateľ: ELTROM s.r.o., Starozagorská 37, 040 23 Košice, IČO: 45540250","22 992,00 € s DPH",15.12.2020,16.12.2020,platná, 874/2020,Periodické OP a OS,,"dodávateľ: ELTROM s.r.o., Starozagorská 37, 040 23 Košice, IČO: 45540250","21 000,00 € s DPH",15.12.2020,16.12.2020,platná, 875/2020,stavebné práce,,"dodávateľ: BAVIT, s.r.o., Husárska 28, 040 01 Košice, IČO: 36734616","86 952,02 € s DPH",16.12.2020,16.12.2020,platná, 869/2020,Pneumatiky,,"dodávateľ: Jozef Kolesár - PENUSERVIS, Myslavská 194, 040 16 Košice, IČO: 37738631","224,02 € s DPH",14.12.2020,15.12.2020,platná, 870/2020,tester,,"dodávateľ: Kalibrovanie PK s.r.o., Moyzesova 4/A, 902 01 Pezinok, IČO: 53228855","161,00 € s DPH",15.12.2020,15.12.2020,platná, 871/2020,služby 11/2020,,"dodávateľ: Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 B. Bystrica, IČO: 36631124","85,10 € s DPH",15.12.2020,15.12.2020,platná, 863/2020,servisné práce MaR na VS 11/2020,,"dodávateľ: SQS Košice, s.r.o., Strojárska 3, 040 01 Košice, IČO: 36191493","238,99 € s DPH",11.12.2020,14.12.2020,platná, 864/2020,dodávka tepla 11/2020,,"dodávateľ: Tepláreň Košice a.s., Teplárenská 3, 042 92 Košice, IČO: 36211541","851,17 € s DPH",11.12.2020,14.12.2020,platná, 865/2020,dodávka tepla 11/2020,,"dodávateľ: Tepláreň Košice a.s., Teplárenská 3, 042 92 Košice, IČO: 36211541","182,94 € s DPH",11.12.2020,14.12.2020,platná, 866/2020,dodávka tepla 11/2020,,"dodávateľ: Tepláreň Košice a.s., Teplárenská 3, 042 92 Košice, IČO: 36211541","13 590,65 € s DPH",11.12.2020,14.12.2020,platná, 868/2020,dodávka tepla 11/2020,,"dodávateľ: TEHO Moldava a.s., Čs. armády 34, 045 01 Moldava nad Bodvou, IČO: 36173061","1 891,63 € s DPH",11.12.2020,14.12.2020,platná, 861/2020,spotreba energ. médií 11/2020,,"dodávateľ: UNLP Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice, IČO: 00606707","2 095,68 € s DPH",10.12.2020,11.12.2020,platná, 862/2020,kancelárske potreby,,"dodávateľ: PAPIER SERVIS s.r.o., Južná trieda 66, 040 01 Košice, IČO: 36577308","283,80 € s DPH",10.12.2020,11.12.2020,platná, 842/2020,elektrina 11/2020,,"dodávateľ: SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865457","454,22 € s DPH",09.12.2020,10.12.2020,platná, 843/2020,elektrina 11/2020,,"dodávateľ: SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467","4 920,17 € s DPH",09.12.2020,10.12.2020,platná, 844/2020,elektrina 11/2020,,"dodávateľ: SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467","557,09 € s DPH",09.12.2020,10.12.2020,platná, 845/2020,elektrina 11/2020,,"dodávateľ: SSE , a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467","69,37 € s DPH",09.12.2020,10.12.2020,platná, 846/2020,elektrina 11/2020,,"dodávateľ: SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467","650,86 € s DPH",09.12.2020,10.12.2020,platná, 847/2020,elektrina 11/2020,,"dodávateľ: SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467","1 473,29 € s DPH",09.12.2020,10.12.2020,platná, 848/2020,elektrina 11/2020,,"dodávateľ: SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467","68,05 € s DPH",09.12.2020,10.12.2020,platná, 849/2020,elektrina 11/2020,,"dodávateľ: SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467","1 203,68 € s DPH",09.12.2020,10.12.2020,platná, 850/2020,elektrina 11/2020,,"dodávateľ: SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467","38,29 € s DPH",09.12.2020,10.12.2020,platná, 851/2020,elektrina 11/2020,,"dodávateľ: SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467","181,34 € s DPH",09.12.2020,10.12.2020,platná, 852/2020,elektrina 11/2020,,"dodávateľ: SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467","171,37 € s DPH",09.12.2020,10.12.2020,platná, 853/2020,elektrina 11/2020,,"dodávateľ: SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467","1 497,73 € s DPH",09.12.2020,10.12.2020,platná, 854/2020,elektrina 11/2020,,"dodávateľ: SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467","75,14 € s DPH",09.12.2020,10.12.2020,platná, 855/2020,elektrina 11/2020,,"dodávateľ: SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467","296,50 € s DPH",09.12.2020,10.12.2020,platná, 856/2020,elektrina 11/2020,,"dodávateľ: SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467","165,22 € s DPH",09.12.2020,10.12.2020,platná, 857/2020,elektrina 11/2020,,"dodávateľ: SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467","181,52 € s DPH",09.12.2020,10.12.2020,platná, 858/2020,kontajner,,"dodávateľ: KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 36205214","87,60 € s DPH",10.12.2020,10.12.2020,platná, 859/2020,frézovanie kanalizácie,,"dodávateľ: PROFI-KANAL s.r.o., Južná tr. 82, 040 01 Košice, IČO: 44656068","190,08 € s DPH",10.12.2020,10.12.2020,platná, 860/2020,výkon funkcie PO 11/2020,,"dodávateľ: Ing. G. S. Bartko, Východná 43, 044 71 Čečejovce, IČO: 32706456","300,00 € s DPH",10.12.2020,10.12.2020,platná, 832/2020,kontajner,,"dodávateľ: KOSIT EAST s.r.o., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 50273884","163,31 € s DPH",08.12.2020,08.12.2020,platná, 833/2020,kontajner,,"dodávateľ: KOSIT a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 36205214","115,78 € s DPH",08.12.2020,08.12.2020,platná, 834/2020,služby,,"dodávateľ: SLovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","189,05 € s DPH",08.12.2020,08.12.2020,platná, 835/2020,služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","189,05 € s DPH",08.12.2020,08.12.2020,platná, 836/2020,služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","132,44 € s DPH",08.12.2020,08.12.2020,platná, 837/2020,služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","180,16 € s DPH",08.12.2020,08.12.2020,platná, 838/2020,služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","132,40 € s DPH",08.12.2020,08.12.2020,platná, 839/2020,služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","129,97 € s DPH",08.12.2020,08.12.2020,platná, 840/2020,oprava telef. klapky,,"dodávateľ: BenTel Slovakia, Hanojská 4, 040 13 Košice, IČO: 34374973","30,00 € s DPH",08.12.2020,08.12.2020,platná, 841/2020,hydroizolácia strechy,,"dodávateľ: EURO-PLECH s.r.o., Hunyadiho 29, 045 01 Moldava nad Bodvou, IČO: 36602167","3 219,75 € s DPH",08.12.2020,08.12.2020,platná, 824/2020,skutočná spotreba,,"dodávateľ: VVS a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","769,23 € s DPH",07.12.2020,07.12.2020,platná, 825/2020,monitorovanie objektu,,"dodávateľ: CI-servis, a.s., Werferova 1, 040 11 Košice, IČO: 36180459","616,80 € s DPH",07.12.2020,07.12.2020,platná, 826/2020,služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","936,00 € s DPH",07.12.2020,07.12.2020,platná, 827/2020,merania a regulácia / TÚV/,,"dodávateľ: Ing. Peter Toronský- VIPE, Kavečianska cesta 38, 040 01 Košice, IČO: 10778250","300,00 € s DPH",07.12.2020,07.12.2020,platná, 828/2020,merania a regulácie /TÚV/ 10/2020,,"dodávateľ: Ing. Peter Toronský-VIPE, Kavečianska cesta 38, 040 01 Košice, IČO: 10778250","300,00 € s DPH",07.12.2020,07.12.2020,platná, 829/2020,oprava zdvíhacieho zariadenia,,"dodávateľ: Velcon s.r.o., Továrenská 368/40, 976 31 Vlkanová, IČO: 36056677","424,80 € s DPH",07.12.2020,07.12.2020,platná, 830/2020,kávovar,,"dodávateľ: Elektrosped a.s., Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava, IČO: 35765038","479,00 € s DPH",04.12.2020,07.12.2020,platná, 831/2020,servis toal. kabíny,,"dodávateľ: TOI TOI & DIXI s.r.o., Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava, IČO: 36383074","55,20 € s DPH",07.12.2020,07.12.2020,platná, 822/2020,internet,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","29,63 € s DPH",04.12.2020,04.12.2020,platná, 823/2020,stravné lístky,,"dodávateľ: Up Slovensko s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674","1 816,50 € s DPH",03.12.2020,04.12.2020,platná, 819/2020,služby 12/2020,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","2 205,06 € s DPH",02.12.2020,02.12.2020,platná, 820/2020,služby 12/2020,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","2 292,90 € s DPH",02.12.2020,02.12.2020,platná, 821/2020,skutočná spotreba,,"dodávateľ: VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","1 868,68 € s DPH",02.12.2020,02.12.2020,platná, 816/2020,výkon zodpovednej osoby za 11/2020,,"dodávateľ: osobnyudaj.sk, s.r.o., Nám. osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice, IČO: 50528041","84,00 € s DPH",01.12.2020,01.12.2020,platná, 817/2020,služby 11/2020,,"dodávateľ: Milan Stribula - MISTRAL, Floriánska 1, 040 01 Košice, IČO: 41037821","1 201,28 € s DPH",01.12.2020,01.12.2020,platná, 818/2020,vodoinštalačný materiál,,"dodávateľ: STERAD, Jazerná 1, 040 12 Košice, IČO: 52133923","577,01 € s DPH",01.12.2020,01.12.2020,platná, 810/2020,inzerát,,"dodávateľ: Petit Press o.z., Letná 47, 040 01 Košice, IČO: 35790253","33,49 € s DPH",26.11.2020,27.11.2020,platná, 811/2020,hydroizolácia strechy,,"dodávateľ: EURO-PLECH s.r.o., Hunyadiho 29, 045 01 Moldava n/B., IČO: 36602167","2 240,60 € s DPH",27.11.2020,27.11.2020,platná, 812/2020,hydroizolácia budovy,,"dodávateľ: EURO-PLECH s.r.o., Hubyadiho 29, 045 01 Moldava n/B., IČO: 36602167","2 295,40 € s DPH",27.11.2020,27.11.2020,platná, 813/2020,oprava telef. klapky,,"dodávateľ: Bentel Slovakia, Hanojská, 040 13 Košice, IČO: 34374973","30,00 € s DPH",27.11.2020,27.11.2020,platná, 814/2020,toaletné potreby,,"dodávateľ: Kamiko s.r.o., Kremnička 5, 974 03 B. Bystrica, IČO: 45965340","348,48 € s DPH",27.11.2020,27.11.2020,platná, 815/2020,stavebnotechnické posúdenie,,"dodávateľ: Ing. D. Hrušovský- GRAFIA, Jakobyho 4, 040 01 Košice, IČO: 17237718","480,00 € s DPH",27.11.2020,27.11.2020,platná, 788/2020,služby 10/2020,,"dodávateľ: Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 B. Bystrica, IČO: 36631124","48,15 € s DPH",18.11.2020,25.11.2020,platná, 808/2020,oprava výťahu,,"dodávateľ: TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o., Letná 27, 040 01 Košice, IČO: 45378398","98,36 € s DPH",25.11.2020,25.11.2020,platná, 809/2020,čistenie kanalizácie,,"dodávateľ: Tibor Illéš, Lomnická 13, 040 01 Košice, IČO: 10686258","215,00 € s DPH",25.11.2020,25.11.2020,platná, 804/2020,Proace City Verso NG-18 Short 5D-1.5,,"dodávateľ: Autolux Košice s.r.o., Cintorínska 7, 040 01 Košice, IČO: 31670776","18 150,00 € s DPH",24.11.2020,24.11.2020,platná, 805/2020,dodávka a montáž okien,,"dodávateľ: CassoviaRaptors s.r.o., Južná tr. 4B, 040 01 Košice, IČO: 52549488","4 230,00 € s DPH",24.11.2020,24.11.2020,platná, 806/2020,inzerát,,"dodávateľ: Petit Press a.s., Letná 47, 040 01 Košice","33,49 € s DPH",24.11.2020,24.11.2020,platná, 807/2020,Drevené dvere,,"dodávateľ: MiW s.r.o., Levočská 9, 064 01 St. Ľubovňa, IČO: 36509132","33 393,31 € s DPH",24.11.2020,24.11.2020,platná, 795/2020,oprava telef. klapky,,"dodávateľ: Bentel Slovakia, Hanojská 4, 040 13 Košice, IČO: 34374973","30,00 € s DPH",19.11.2020,23.11.2020,platná, 798/2020,oprava telef. klapky,,"dodávateľ: Bentel s.r.o., Hanojská 4, 040 13 Košice, IČO: 34374973","30,00 € s DPH",19.11.2020,23.11.2020,platná, 798/2020,oprava telef. klapky,,"dodávateľ: Bentel Slovakia, Hanojská 4, 040 13 Košice, IČO: 46506802","136,14 € s DPH",19.11.2020,23.11.2020,platná, 799/2020,oprava telef. klapky,,"dodávateľ: Bentel Slovakia, Hanojská 4, 040 13 Košice, IČO: 34374973","30,00 € s DPH",19.11.2020,23.11.2020,platná, 800/2020,oprava telef. klapky,,"dodávateľ: Bentel s.r.o., Hanojská 4, 040 13 Košice, IČO: 76506802","97,20 € s DPH",19.11.2020,23.11.2020,platná, 801/2020,oprava telef. klapky,,"dodávateľ: Bentel Slovakia, Hanojská 4, 040 13 Košice","40,00 € s DPH",19.11.2020,23.11.2020,platná, 796/2020,elektroinštalačný materiál,,"dodávateľ: Profi - Star s.r.o., Kavečianska cesta 8/A, 040 01 Košice, IČO: 46258060","440,28 € s DPH",23.11.2020,23.11.2020,platná, 802/2020,deratizácia,,"dodávateľ: DERATEX-EKO, Poproku 16, 040 11 Košice, IČO: 10689877","780,00 € s DPH",23.11.2020,23.11.2020,platná, 803/2020,upratovacie práce 10/2020,,"dodávateľ: Čass s.r.o., Ul. Mieru 126, 044 24 Poproč, IČO: 31685455","15 948,26 € s DPH",23.11.2020,23.11.2020,platná, 794/2020,výmena odkvapového systému,,"dodávateľ: BAVIT s.r.o., Husárska 28, 040 01 Košice, IČO: 36734616","11 722,92 € s DPH",19.11.2020,20.11.2020,platná, 792/2020,náklady na povrchovú vodu - Rožňava,,"dodávateľ: Košický samosprávny kraj, Nám. Maratónu mieru1, 042 66 Košice, IČO: 35541016","402,89 € s DPH",18.11.2020,19.11.2020,platná, 793/2020,služby,,"dodávateľ: Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","117,12 € s DPH",19.11.2020,19.11.2020,platná, 789/2020,spotreba tepla 10/2020,,"dodávateľ: Bytový podnik mesta Košice s.r.o., Južná nábr. 3, 042 19 Košice, IČO: 44518684","3 081,57 € s DPH",18.11.2020,18.11.2020,platná, 790/2020,dodávka tepla 10/2020,,"dodávateľ: TEHO Moldava a.s., Čs. armády 34, 045 01 Moldava n/B., IČO: 36173061","1 817,14 € s DPH",18.11.2020,18.11.2020,platná, 791/2020,mesačná kontrola EPS,,"dodávateľ: ELKO SERVIS s.r.o., Šoltésovej 7, 040 01 Košice, IČO: 46216707","19,92 € s DPH",18.11.2020,18.11.2020,platná, 775/2020,dodávka tepla 10/2020,,"dodávateľ: TEHO s.r.o., Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","4 250,71 € s DPH",13.11.2020,13.11.2020,platná, 776/2020,dodávka tepla 10/2020,,"dodávateľ: TEHO s.r.o., Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","11 120,15 € s DPH",13.11.2020,13.11.2020,platná, 777/2020,dodávka tepla 10/2020,,"dodávateľ: TEHO s.r.o., Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","4 552,37 € s DPH",13.11.2020,13.11.2020,platná, 778/2020,dodávka tepla 10/2020,,"dodávateľ: TEHO s.r.o., Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","590,96 € s DPH",13.11.2020,13.11.2020,platná, 779/2020,dodávka tepla 10/2020,,"dodávateľ: TEHO s.r.o., Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","4 511,62 € s DPH",13.11.2020,13.11.2020,platná, 780/2020,dodávka tepla 10/2020,,"dodávateľ: TEHO s.r.o., Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","7 875,94 € s DPH",13.11.2020,13.11.2020,platná, 781/2020,dodávka tepla 10/2020,,"dodávateľ: TEHO s.r.o., Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","919,63 € s DPH",13.11.2020,13.11.2020,platná, 782/2020,dodávka tepla 10/2020,,"dodávateľ: TEHO s.r.o., Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","1 001,42 € s DPH",13.11.2020,13.11.2020,platná, 783/2020,servisné práce MaR na VS,,"dodávateľ: SQS Košice s.r.o., Strojárska 3, 040 01 Košice, IČO: 36191493","238,99 € s DPH",13.11.2020,13.11.2020,platná, 784/2020,dodávka tepla 10/2020,,"dodávateľ: Tepláreň Košice a.s., Teplárenská 3, 042 92 Košice, IČO: 36211541","642,02 € s DPH",13.11.2020,13.11.2020,platná, 785/2020,dodávka tepla 10/2020,,"dodávateľ: Tepláreň Košice a.s., Teplárenská 3, 042 92 Košice, IČO: 36211541","8 663,20 € s DPH",13.11.2020,13.11.2020,platná, 786/2020,dodávka tepla 10/2020,,"dodávateľ: Tepláreň Košice a.s., Teplárenská 3, 042 92 Košice, IČO: 36211541","108,85 € s DPH",13.11.2020,13.11.2020,platná, 787/2020,výkon funkcie PO 10/2020,,"dodávateľ: Ing. G. S. Bartko, Východná 43, 044 71 Čečejovce, IČO: 32706456","300,00 € s DPH",13.11.2020,13.11.2020,platná, 769/2020,energ. médiá 10/2020,,"dodávateľ: UNLP, Rastislavova 43, 041 90 Košice, IČO: 00606707","9 372,79 € s DPH",11.11.2020,11.11.2020,platná, 770/2020,monitorovanie objektu,,"dodávateľ: CI-servis a.s., Werferova 1, 040 11 Košice, IČO: 36180459","616,80 € s DPH",11.11.2020,11.11.2020,platná, 771/2020,kontajner,,"dodávateľ: KOSIT a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 36205214","79,56 € s DPH",11.11.2020,11.11.2020,platná, 772/2020,kontajner,,"dodávateľ: KOSIT a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 36205214","224,64 € s DPH",11.11.2020,11.11.2020,platná, 773/2020,kontajner,,"dodávateľ: KOSIT EAST s.r.o., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 50273884","211,10 € s DPH",11.11.2020,11.11.2020,platná, 774/2020,servis toal. kabíny,,"dodávateľ: TOI TOI & DIXI s.r.o., Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava, IČO: 36383074","55,20 € s DPH",11.11.2020,11.11.2020,platná, 768/2020,elektrina 10/2020,,"dodávateľ: SSE a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467","1 482,20 € s DPH",09.11.2020,10.11.2020,platná, 743/2020,elektrina 10/2020,,"dodávateľ: SSE a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467","1 253,08 € s DPH",09.11.2020,09.11.2020,platná, 744/2020,elektrina 10/2020,,"dodávateľ: SSE a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 81865467","24,79 € s DPH",09.11.2020,09.11.2020,platná, 745/2020,elektrina 10/2020,,"dodávateľ: SSE a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467","176,56 € s DPH",09.11.2020,09.11.2020,platná, 746/2020,elektrina 10/2020,,"dodávateľ: SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467","1 801,32 € s DPH",09.11.2020,09.11.2020,platná, 747/2020,elektrina 10/2020,,"dodávateľ: SSE a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467","183,68 € s DPH",09.11.2020,09.11.2020,platná, 748/2020,elektrina 10/2020,,"dodávateľ: SSE a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467","69,88 € s DPH",09.11.2020,09.11.2020,platná, 749/2020,elektrina 10/2020,,"dodávateľ: SSE a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467","217,19 € s DPH",09.11.2020,09.11.2020,platná, 750/2020,elektrina 10/2020,,"dodávateľ: SSE a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467","201,41 € s DPH",09.11.2020,09.11.2020,platná, 751/2020,elektrina 10/2020,,"dodávateľ: SSE a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467","439,67 € s DPH",09.11.2020,09.11.2020,platná, 752/2020,elektrina,,"dodávateľ: SSE a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467","76,61 € s DPH",09.11.2020,09.11.2020,platná, 753/2020,elektrina 10/2020,,"dodávateľ: SSE a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467","4 792,73 € s DPH",09.11.2020,09.11.2020,platná, 754/2020,elektrina 10/2020,,"dodávateľ: SSE a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467","51,46 € s DPH",09.11.2020,09.11.2020,platná, 755/2020,elektrina 10/2020,,"dodávateľ: SSE a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467","21,48 € s DPH",09.11.2020,09.11.2020,platná, 756/2020,elektrina 10/2020,,"dodávateľ: SSE a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467","769,18 € s DPH",09.11.2020,09.11.2020,platná, 757/2020,elektrina 10/2020,,"dodávateľ: SSE a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467","592,13 € s DPH",09.11.2020,09.11.2020,platná, 758/2020,skutočná spotreba,,"dodávateľ: VVS a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","791,92 € s DPH",09.11.2020,09.11.2020,platná, 760/2020,oprava výťahu,,"dodávateľ: Tuchyňa Výťahy s.r.o., Letná 27, 040 01 Košice, IČO: 45378398","38,40 € s DPH",09.11.2020,09.11.2020,platná, 761/2020,služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","936,00 € s DPH",09.11.2020,09.11.2020,platná, 762/2020,služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","129,02 € s DPH",09.11.2020,09.11.2020,platná, 763/2020,služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","179,41 € s DPH",09.11.2020,09.11.2020,platná, 764/2020,služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","135,08 € s DPH",09.11.2020,09.11.2020,platná, 765/2020,služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","128,60 € s DPH",09.11.2020,09.11.2020,platná, 766/2020,služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","205,85 € s DPH",09.11.2020,09.11.2020,platná, 767/2020,oprava stúpačkových rozvodov,,"dodávateľ: MK SERVIS SLOVAKIA s.r.o., Vodárenská 0/636/3, 040 01 Košice, IČO: 53089078","1 200,00 € s DPH",09.11.2020,09.11.2020,platná, 738/2020,servis toal. kabíny,,"dodávateľ: Toi Toi & DIXI s.r.o., Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava, IČO: 36383074","55,20 € s DPH",06.11.2020,06.11.2020,platná, 739/2020,služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Byjkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","100,44 € s DPH",06.11.2020,06.11.2020,platná, 740/2020,termostatizácia,,"dodávateľ: Technoprojekt s.r.o., Abovská 15, 040 17 Košice, IČO: 36182699","47 354,72 € s DPH",05.11.2020,06.11.2020,platná, 741/2020,prehliadka tlakových zariadení,,"dodávateľ: Ing. Ivan Hrbáľ, Bukurešťská 16, 040 13 Košice, IČO: 37523406","476,00 € s DPH",05.11.2020,06.11.2020,platná, 742/2020,prehliadka tlakových zariadení,,"dodávateľ: Ing. Ivan Hrbáľ, Bukurešťská 16, 040 13 Košice, IČO: 37523406","189,30 € s DPH",05.11.2020,06.11.2020,platná, 731/2020,rekonštrukcia osobného výťahu,,"dodávateľ: Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN, Bitúnkova 971/8, 078 01 Sečovce, IČO: 47687908","52 440,00 € s DPH",04.11.2020,05.11.2020,platná, 732/2020,služby za 11/2020,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","2 292,90 € s DPH",03.11.2020,05.11.2020,platná, 733/2020,služby za 11/2020,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","2 205,06 € s DPH",05.11.2020,05.11.2020,platná, 734/2020,internet,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","29,63 € s DPH",05.11.2020,05.11.2020,platná, 735/2020,dezinsekcia,,"dodávateľ: Daniel Repka, Pokroku 16, 040 11 Košice, IČO: 10689877","195,00 € s DPH",05.11.2020,05.11.2020,platná, 736/2020,termostatizácia,,"dodávateľ: Technoprojekt s.r.o., Abovská 15, 040 17 Košice, IČO: 36182699","28 843,13 € s DPH",05.11.2020,05.11.2020,platná, 737/2020,architektonická štúdia,,"dodávateľ: Ing. arch. Pavol Lopuchovský, Malinová 26, 040 01 Košice, IČO: 42093937","5 990,00 € s DPH",05.11.2020,05.11.2020,platná, 724/2020,služby 10/2020,,"dodávateľ: Milan Stribula - MISTRAL, Floriánska 1, 040 01 Košice, IČO: 41037821","1 201,28 € s DPH",02.11.2020,03.11.2020,platná, 725/2020,stravné lístky,,"dodávateľ: UP Slovensko s.r.o., Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674","2 087,05 € s DPH",02.11.2020,03.11.2020,platná, 726/2020,výkon zodp. osoby 11/2020,,"dodávateľ: osobnyudaj.sk, s.r.o., Nám. osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice, IČO: 50528041","84,00 € s DPH",02.11.2020,03.11.2020,platná, 727/2020,oprava svetlíka,,"dodávateľ: EURO-PLECH s.r.o., Hunyadiho 29, 045 01 Moldava n/B., IČO: 36602167","2 757,40 € s DPH",02.11.2020,03.11.2020,platná, 728/2020,vodoinštalačný materiál,,"dodávateľ: STERAD, Jazerná 1, 040 12 Košice, IČO: 52133923","534,31 € s DPH",03.11.2020,03.11.2020,platná, 729/2020,elektroinštalačný materiál,,"dodávateľ: PROFI - STAR s.r.o., Kavečianska cesta 8/A, 040 01 Košice, IČO: 46258060","749,69 € s DPH",03.11.2020,03.11.2020,platná, 730/2020,servis DB,,"dodávateľ: RAMCOM s.r.o., Poštova 14, 040 01 Košice","18,00 € s DPH",02.11.2020,03.11.2020,platná, 720/2020,skutočná spotreba,,"dodávateľ: VVS a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","10 306,31 € s DPH",28.10.2020,02.11.2020,platná, 721/2020,skutočná spotreba,,"dodávateľ: VVS a.s., Komenského 50, 042 18 Košice, IČO: 36570460","1 248,29 € s DPH",27.10.2020,02.11.2020,platná, 722/2020,oprava výťahu,,"dodávateľ: Tuchyňa Výťahy s.r.o., Letná 27, 040 01 Košice, IČO: 45378398","38,40 € s DPH",27.10.2020,02.11.2020,platná, 723/2020,oprava výťahu,,"dodávateľ: Tuchyňa Výťahy s.r.o., Letná 27, 040 01 Košice, IČO: 45378398","103,20 € s DPH",27.10.2020,02.11.2020,platná, 717/2020,upratovanie 09/2020,,"dodávateľ: Čass s.r.o., Ul. Mieru 126, 044 24 Poproč, IČO: 31685455","15 948,26 € s DPH",22.10.2020,22.10.2020,platná, 718/2020,čistiaci gél,,"dodávateľ: Ing. Tomáš Dzurňák, Južná tr. 78, 040 01 Košice, IČO: 14382857","1 804,80 € s DPH",29.10.2020,22.10.2020,platná, 703/2020,skutočná spotreba,,"dodávateľ: VVS a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","184,87 € s DPH",20.10.2020,21.10.2020,platná, 716/2020,služby,,"dodávateľ: Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava, IČO: 35697270","116,17 € s DPH",20.10.2020,21.10.2020,platná, 704/2020,kontrola EPS,,"dodávateľ: ELKO servis s.r.o., Šoltésovej 7, 040 01 Košice","68,92 € s DPH",20.10.2020,20.10.2020,platná, 705/2020,služby 9/2020,,"dodávateľ: Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 B. Bystrica, IČO: 36631124","34,95 € s DPH",20.10.2020,20.10.2020,platná, 706/2020,merania a regulácia ÚK,,"dodávateľ: Ing. Peter Toronský VIPE, Kavečianska cesta 38, 040 01 Košice, IČO: 10778250","300,00 € s DPH",20.10.2020,20.10.2020,platná, 707/2020,dodávka tepla 09/2020,,"dodávateľ: TEHO s.r.o., Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","570,82 € s DPH",20.10.2020,20.10.2020,platná, 708/2020,dodávka tepla 09/2020,,"dodávateľ: TEHO s.r.o., Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","653,05 € s DPH",20.10.2020,20.10.2020,platná, 709/2020,dodávka tepla 09/2020,,"dodávateľ: TEHO s.r.o., Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","5 220,43 € s DPH",20.10.2020,20.10.2020,platná, 710/2020,dodávka tepla 09/2020,,"dodávateľ: TEHO s.r.o., Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","2 691,62 € s DPH",20.10.2020,20.10.2020,platná, 711/2020,dodávka tepla 09/2020,,"dodávateľ: TEHO s.r.o., Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","357,05 € s DPH",20.10.2020,20.10.2020,platná, 712/2020,dodávka tepla 09/2020,,"dodávateľ: TEHO s.r.o., Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","2 865,24 € s DPH",20.10.2020,20.10.2020,platná, 713/2020,dodávka tepla 09/2020,,"dodávateľ: TEHO s.r.o., Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","674,30 € s DPH",20.10.2020,20.10.2020,platná, 714/2020,dodávka tepla 09/2020,,"dodávateľ: TEHO s.r.o., Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","3 285,19 € s DPH",20.10.2020,20.10.2020,platná, 715/2020,refakturácia dverí a žalúzií,,"dodávateľ: IDS Východ s.r.o., Turgenevova 36, 040 01 Košice, IČO: 52681734","11 190,40 € s DPH",20.10.2020,20.10.2020,platná, 701/2020,doplnenie konštrukcie deliacej steny,,"dodávateľ: BRABANU s.r.o., Rázusova 32, 040 01 Košice, IČO: 31676456","1 254,00 € s DPH",15.10.2020,16.10.2020,platná, 702/2020,prehliadka tlakových zariadení,,"dodávateľ: Ing. Ivan Hrbáľ, Bukurešťská 16, 040 13 Košice, IČO: 37523406","333,65 € s DPH",15.10.2020,16.10.2020,platná, 699/2020,inzerát,,"dodávateľ: Petit Press a.s., Letná 47, 040 01 Košice, IČO: 35790253","33,49 € s DPH",13.10.2020,14.10.2020,platná, 697/2020,dodávka tepla 9/2020,,"dodávateľ: TEHO Moldava a.s., Čs. armády 34, 045 01 Moldava n/B., IČO: 36173061","803,93 € s DPH",14.10.2020,14.10.2020,platná, 698/2020,spotreba tepla 9/2020,,"dodávateľ: Bytový podnik mesta Košice s.r.o., Južné nábr. 13, 042 19 Košice, IČO: 44518684","1 512,82 € s DPH",14.10.2020,14.10.2020,platná, 700/2020,spotreba energ. médií 9/2020,,"dodávateľ: UNLP Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice, IČO: 00606707","3 917,65 € s DPH",14.10.2020,14.10.2020,platná, 696/2020,dávkovač dezinfekcie - 5ks,,"dodávateľ: monstill s.r.o., Toryská 1/C, 040 11 Košice, IČO: 51238039","130,00 € s DPH",12.10.2020,13.10.2020,platná, 684/2020,skutočná spotreba,,"dodávateľ: VVS a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","843,91 € s DPH",12.10.2020,12.10.2020,platná, 685/2020,dodávka tepla 09/2020,,"dodávateľ: Tepláreň Košice a.s., Teplárenská 3, 042 92 Košice, IČO: 36211541","108,85 € s DPH",12.10.2020,12.10.2020,platná, 686/2020,dodávka tepla 09/2020,,"dodávateľ: Tepláreň Košice a.s., Teplárenská 3, 042 92 Košice, IČO: 36211541","5 025,20 € s DPH",12.10.2020,12.10.2020,platná, 687/2020,dodávka tepla 09/2020,,"dodávateľ: Tepláreň Košice a.s., Teplárenská 3, 042 92 Košice, IČO: 36211541","690,67 € s DPH",12.10.2020,12.10.2020,platná, 688/2020,mesačná kontrola EPS 09/2020,,"dodávateľ: ELKO SERVIS s.r.o., Šoltésovej 7, 040 01 Košice, IČO: 46216707","19,92 € s DPH",12.10.2020,12.10.2020,platná, 659/2020,funkcia PO 09/2020,,"dodávateľ: Ing. G. S. Bartko, Východná 43, 044 71 Čečejovce, IČO: 32706456","300,00 € s DPH",12.10.2020,12.10.2020,platná, 640/2020,služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","936,00 € s DPH",12.10.2020,12.10.2020,platná, 691/2020,monitorovanie objektu,,"dodávateľ: CI - servis a.s., Werferova 1, 040 11 Košice, IČO: 36180459","616,80 € s DPH",12.10.2020,12.10.2020,platná, 692/2020,servisné práce MaR na VS,,"dodávateľ: SQS Košice, s.r.o., Strojárska 3, 040 01 Košice, IČO: 36191493","238,99 € s DPH",12.10.2020,12.10.2020,platná, 693/2020,kontajner,,"dodávateľ: KOSIT a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 36205214","82,94 € s DPH",12.10.2020,12.10.2020,platná, 694/2020,kontajner,,"dodávateľ: KOSIT EAST s.r.o., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 50273884","163,31 € s DPH",12.10.2020,12.10.2020,platná, 695/2020,kontajner,,"dodávateľ: Kosit a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 36205214","79,56 € s DPH",12.10.2020,12.10.2020,platná, 142/2020/sek.,inzerát,,"dodávateľ: Petit Press a.s., Letná 47, 040 01 Košice, IČO: 35790253","35,00 € s DPH",09.10.2020,09.10.2020,platná,"Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ Správy majetku KSK" 667/2020,elektrina 09/2020,,"dodávateľ: SSE a.s., Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina, IČO: 51865467","331,61 € s DPH",08.10.2020,09.10.2020,platná, 668/2020,elektrina 09/2020,,"dodávateľ: SSE a.s., Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina, IČO: 51865467","4 531,81 € s DPH",08.10.2020,09.10.2020,platná, 669/2020,elektrina 09/2020,,"dodávateľ: SSE a.s., Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina, IČO: 51865467","57,11 € s DPH",08.10.2020,09.10.2020,platná, 670/2020,elektrina 09/2020,,"dodávateľ: SSE a.s., Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina, IČO: 51865467","26,66 € s DPH",08.10.2020,09.10.2020,platná, 671/2020,elektrina 09/2020,,"dodávateľ: SSE a.s., Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina, IČO: 51865467","1 606,25 € s DPH",08.10.2020,09.10.2020,platná, 672/2020,elektrina 09/2020,,"dodávateľ: SSE a.s., Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina, IČO: 51865467","584,30 € s DPH",08.10.2020,09.10.2020,platná, 673/2020,elektrina 09/2020,,"dodávateľ: SSE a.s., Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina, IČO: 51865467","159,22 € s DPH",08.10.2020,09.10.2020,platná, 674/2020,elektrina 09/2020,,"dodávateľ: SSE a.s., Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina, IČO: 51865467","1 198,86 € s DPH",08.10.2020,09.10.2020,platná, 675/2020,elektrina 09/2020,,"dodávateľ: SSE a.s., Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina, IČO: 51865467","158,89 € s DPH",08.10.2020,09.10.2020,platná, 676/2020,elektrina 09/2020,,"dodávateľ: SSE a.s., Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina, IČO: 51865467","673,63 € s DPH",08.10.2020,09.10.2020,platná, 677/2020,elektrina 09/2020,,"dodávateľ: SSE a.s., Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina, IČO: 51865467","53,40 € s DPH",08.10.2020,09.10.2020,platná, 677/2020,elektrina 09/2020,,"dodávateľ: SSE a.s., Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina, IČO: 51865467","1 379,68 € s DPH",08.10.2020,09.10.2020,platná, 679/2020,elektrina 09/2020,,"dodávateľ: SSE a.s., Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina, IČO: 51865467","75,14 € s DPH",08.10.2020,09.10.2020,platná, 680/2020,elektrina 09/2020,,"dodávateľ: SSE a.s., Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina, IČO: 51865467","24,79 € s DPH",08.10.2020,09.10.2020,platná, 681/2020,elektrina 09/2020,,"dodávateľ: SSE a.s., Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina, IČO: 51865467","32,26 € s DPH",08.10.2020,09.10.2020,platná, 682/2020,elektrina 09/2020,,"dodávateľ: SSE a.s., Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina, IČO: 51865467","252,48 € s DPH",08.10.2020,09.10.2020,platná, 683/2020,dodávka a montáž okien,,"dodávateľ: CassoviaRaptors, s.r.o., Južná tr. 4B, 040 01 Košice, IČO: 52549488","2 956,00 € s DPH",08.10.2020,09.10.2020,platná, 658/2020,služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","123,22 € s DPH",07.10.2020,08.10.2020,platná, 659/2020,služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","151,48 € s DPH",07.10.2020,08.10.2020,platná, 660/2020,služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","138,38 € s DPH",07.10.2020,08.10.2020,platná, 661/2020,služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","133,49 € s DPH",07.10.2020,08.10.2020,platná, 662/2020,služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","190,74 € s DPH",07.10.2020,08.10.2020,platná, 663/2020,služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","100,44 € s DPH",07.10.2020,08.10.2020,platná, 664/2020,revízia bezpečnostného systému,,"dodávateľ: CI - servis SK, s.r.o., Werferova 1, 040 01 Košice, IČO: 36725846","540,00 € s DPH",06.10.2020,08.10.2020,platná, 665/2020,akumulátor,,"dodávateľ: CI - servis SK, s.r.o., Werferova 1, 040 01 Košice, IČO: 36725846","318,00 € s DPH",06.10.2020,08.10.2020,platná, 666/2020,10 ks - kľúčenka čip,,"dodávateľ: CI - servis čip, Werferova 1, 040 01 Košice","90,00 € s DPH",06.10.2020,08.10.2020,platná, 652/2020,odborná prehliadka výťahu,,"dodávateľ: TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o., Letná 27, 040 01 Košice, IČO: 45378398","60,31 € s DPH",05.10.2020,06.10.2020,platná, 653/2020,odborná prehliadka výťahu,,"dodávateľ: TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o., Letná 27, 040 01 Košice, IČO: 45378398","57,71 € s DPH",05.10.2020,06.10.2020,platná, 654/2020,služby,,"dodávateľ: Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","0,06 € s DPH",05.10.2020,06.10.2020,platná, 655/2020,internet,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","29,63 € s DPH",05.10.2020,06.10.2020,platná, 656/2020,energ. služby,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","2 292,90 € s DPH",05.10.2020,06.10.2020,platná, 657/2020,energ. služby,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","2 205,06 € s DPH",05.10.2020,06.10.2020,platná, 651/2020,služby 09/2020,,"dodávateľ: Milan Stribula - MISTRAL, Floriánska 1, 040 01 Košice, IČO: 41037821","1 201,28 € s DPH",02.10.2020,05.10.2020,platná, 646/2020,čistiaci gél,,"dodávateľ: Ing. T. Dzurňák, Južná tr. 78, 040 01 Košice, IČO: 14382857","1 053,84 € s DPH",01.10.2020,02.10.2020,platná, 647/2020,stravné lístky,,"dodávateľ: UP Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674","2 164,34 € s DPH",01.10.2020,02.10.2020,platná, 648/2020,tonery,,"dodávateľ: Soft-Tech s.r.o., Krátka 1653/3, 091 01 Stropkov, IČO: 45917272","276,84 € s DPH",02.10.2020,02.10.2020,platná, 650/2020,inzerát,,"dodávateľ: Petit Press a.s., Letná 47, 040 01 Košice, IČO: 3579253","53,47 € s DPH",02.10.2020,02.10.2020,platná, 643/2020,servis počítača,,"dodávateľ: RAMcom s.r.o., Poštova 14, 040 01 Košice, IČO: 43889395","71,99 € s DPH",30.09.2020,01.10.2020,platná, 644/2020,vodoinštalačný materiál,,"dodávateľ: STERAD, Jazerná 1, 040 12 Košice, IČO: 52133923","595,48 € s DPH",01.10.2020,01.10.2020,platná, 645/2020,výkon zodpovednej osoby za 10/2020,,"dodávateľ: osobnyudaj.sk, s.r.o., Nám. osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice, IČO: 50528041","84,00 € s DPH",01.10.2020,01.10.2020,platná, 642/2020,čistenie kanalizácie,,"dodávateľ: PROFI KANAL s.r.o., Južná tr. 82, 040 01 Košice, IČO: 44656068","96,00 € s DPH",30.09.2020,30.09.2020,platná, 641/2020,servis výťahov,,"dodávateľ: TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o., Letná 27, 040 01 Košice, IČO: 45378398","1 875,10 € s DPH",28.09.2020,29.09.2020,platná, 640/2020,výkon funkcie PT 08/2020,,"dodávateľ: Ing. Gabriel Szabo Bartko, Východná 43, 044 71 Čečejovce, IČO: 32706456","300,00 € s DPH",23.09.2020,24.09.2020,platná, 639/2020,oprava služobného motorového vozidla,,"dodávateľ: J. Kolesár - Pneuservis, Myslavská 194, 040 16 Košice, IČO: 37738631","230,00 € s DPH",22.09.2020,22.09.2020,platná, 636/2020,dodávka tepla 08/2020,,"dodávateľ: Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 042 19 Košice, IČO: 44518684","1 509,09 € s DPH",21.09.2020,21.09.2020,platná, 637/2020,služby,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","116,13 € s DPH",21.09.2020,21.09.2020,platná, 638/2020,obnovenie prevádzkovej plomby,,"dodávateľ: VSD a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36599361","34,40 € s DPH",21.09.2020,21.09.2020,platná, 635/2020,rekonštrukcia trafostanice,,"dodávateľ: EU-GROUP a.s., Nábělkova 1, 841 05 Bratislava, IČO: 45470651","62 635,68 € s DPH",16.09.2020,17.09.2020,platná, 616/2020,prečistenie kanalizácie,,"dodávateľ: PROFI-KANAL, s.r.o., Južná tr. 82, 040 01 Košice, IČO: 44656068","96,00 € s DPH",11.09.2020,16.09.2020,platná, 617/2020,služby 8/2020,,"dodávateľ: Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 B.Bystrica, IČO: 36631124","32,00 € s DPH",16.09.2020,16.09.2020,platná, 618/2020,kontajner,,"dodávateľ: Kosite East s.r.o., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 50273884","163,31 € s DPH",16.09.2020,16.09.2020,platná, 619/2020,kontajner,,"dodávateľ: Kosit a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 36205214","63,94 € s DPH",16.09.2020,16.09.2020,platná, 620/2020,kontajner,,"dodávateľ: Kosit a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 36205214","63,48 € s DPH",16.09.2020,16.09.2020,platná, 621/2020,dodávka tepla 08/2020,,"dodávateľ: Tepláreň Košice a.s., Teplárenská 3, 042 92 Košice, IČO: 36211541","491,51 € s DPH",16.09.2020,16.09.2020,platná, 622/2020,dodávka tepla 08/2020,,"dodávateľ: Tepláreň Košice a.s., Teplárenská 3, 042 92 Košice, IČO: 36211541","3 791,13 € s DPH",23.09.2020,16.09.2020,platná, 623/2020,dodávka tepla 08/2020,,"dodávateľ: Tepláreň Košice a.s., Teplárenská 3, 042 92 Košice, IČO: 36211541","90,71 € s DPH",16.09.2020,16.09.2020,platná, 624/2020,upratovanie 08/2020,,"dodávateľ: Čass s.r.o., Ul. Mieru 126, 044 24 Poproč, IČO: 31685455","15 948,26 € s DPH",16.09.2020,16.09.2020,platná, 625/2020,energ. médiá 08/2020,,"dodávateľ: UNLP Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice","4 395,16 € s DPH",16.09.2020,16.09.2020,platná, 626/2020,dodávka tepla 08/2020,,"dodávateľ: TEHO s.r.o., Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","3 262,84 € s DPH",16.09.2020,16.09.2020,platná, 627/2020,dodávka tepla 08/2020,,"dodávateľ: TEHO s.r.o., Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","638,11 € s DPH",16.09.2020,16.09.2020,platná, 628/2020,dodávka tepla 08/2020,,"dodávateľ: TEHO s.r.o., Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","2 781,80 € s DPH",16.09.2020,16.09.2020,platná, 629/2020,dodávka tepla 08/2020,,"dodávateľ: TEHO s.r.o., Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","356,29 € s DPH",16.09.2020,16.09.2020,platná, 630/2020,dodávka tepla 08/2020,,"dodávateľ: TEHO s.r.o., Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","2 511,67 € s DPH",16.09.2020,16.09.2020,platná, 631/2020,dodávka tepla 08/2020,,"dodávateľ: TEHO s.r.o., Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","5 169,42 € s DPH",16.09.2020,16.09.2020,platná, 632/2020,dodávka tepla 08/2020,,"dodávateľ: TEHO s.r.o., Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","623,26 € s DPH",16.09.2020,16.09.2020,platná, 633/2020,dodávka tepla 08/2020,,"dodávateľ: TEHO s.r.o., Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","551,45 € s DPH",16.09.2020,16.09.2020,platná, 634/2020,servis toal. kabíny,,"dodávateľ: Toi Toi & Dixi s.r.o., Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava, IČO: 36383074","55,20 € s DPH",16.09.2020,16.09.2020,platná, 608/2020,dodávka tepla 8/2020,,"dodávateľ: TEHO Moldava a.s., Čs. armády 34, 045 01 Moldava n/B., IČO: 36173061","803,93 € s DPH",10.09.2020,10.09.2020,platná, 609/2020,meranie a regulácia TÚV 04/2020,,"dodávateľ: Ing. P. Totonský - VIPE, Kavečianska cesta 38, 040 01 Košice, IČO: 10778250","300,00 € s DPH",10.09.2020,10.09.2020,platná, 610/2020,merania a regulácie 08/2020,,"dodávateľ: Ing. Peter Toronský - VIPE, Kavečianska cesta 38, 040 01 Koľšice, IČO: 10778250","300,00 € s DPH",10.09.2020,10.09.2020,platná, 611/2020,servisné práce MaR na VS,,"dodávateľ: SQS Košice, s.r.o., Strojárska 3, 040 01 Košice, IČO: 36191493","238,99 € s DPH",10.09.2020,10.09.2020,platná, 612/2020,mesačná kontrola EPS 08/2020,,"dodávateľ: ELKO SERVIS s.r.o., Šoltésovej 7, 040 01 Košice, IČO: 46216707","19,92 € s DPH",10.09.2020,10.09.2020,platná, 613/2020,energ. služby 09/2020,,"dodávateľ: VEOLIA ENERGIE KOMFORT a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","2 205,06 € s DPH",09.09.2020,10.09.2020,platná, 614/2020,energ. služby 09/2020,,"dodávateľ: VEOLIA ENERGIE KOMFORT a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","2 292,90 € s DPH",09.09.2020,10.09.2020,platná, 615/2020,inzerát,,"dodávateľ: Petit Press a.s., Letná 47, 040 01 Košice, IČO: 35790253","53,47 € s DPH",10.09.2020,10.09.2020,platná, 588/2020,monitorovanie objektu,,"dodávateľ: CI-servis a.s., Werferova 1, 040 11 Košice, IČO: 36180459","616,80 € s DPH",08.09.2020,09.09.2020,platná, 589/2020,služby - ústredňa,,"dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","936,00 € s DPH",08.09.2020,09.09.2020,platná, 590/2020,osekanie omietky,,"dodávateľ: EURO-PLECH s.r.o., Hunyadiho 29, 045 01 Moldava nad Bodvou, IČO: 36602167","1 112,70 € s DPH",08.09.2020,09.09.2020,platná, 591/2020,oprava strechy,,"dodávateľ: EURO-PLECH s.r.o., Hunyadiho 29, 045 01 Moldava nad Bodvou, IČO: 36602167","5 950,70 € s DPH",08.09.2020,09.09.2020,platná, 592/2020,elektrina 08/2020,,"dodávateľ: SSE a.s., Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina, IČO: 51865467","4 565,57 € s DPH",09.09.2020,09.09.2020,platná, 593/2020,elektrina 08/2020,,"dodávateľ: SSE a.s., Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina, IČO: 51865467","20,42 € s DPH",09.09.2020,09.09.2020,platná, 594/2020,elektrina 08/2020,,"dodávateľ: SSE a.s., Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina, IČO: 51865467","63,66 € s DPH",09.09.2020,09.09.2020,platná, 595/2020,elektrina 08/2020,,"dodávateľ: SSE a.s., Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina, IČO: 51865467","1 353,00 € s DPH",09.09.2020,09.09.2020,platná, 596/2020,elektrina 08/2020,,"dodávateľ: SSE a.s., Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina, IČO: 51865467","24,95 € s DPH",09.09.2020,09.09.2020,platná, 597/2020,elektrina 08/2020,,"dodávateľ: SSE a.s., Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina, IČO: 51865467","1 543,40 € s DPH",09.09.2020,09.09.2020,platná, 598/2020,elektrina 08/2020,,"dodávateľ: SSE a.s., Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina, IČO: 51865467","51,46 € s DPH",09.09.2020,09.09.2020,platná, 599/2020,elektrina 08/2020,,"dodávateľ: SSE a.s., Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina, IČO: 51865467","467,66 € s DPH",09.09.2020,09.09.2020,platná, 600/2020,elektrina 08/2020,,"dodávateľ: SSE a.s., Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina, IČO: 51865467","237,42 € s DPH",09.09.2020,09.09.2020,platná, 601/2020,elektrina 08/2020,,"dodávateľ: SSE a.s., Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina, IČO: 51865467","1 281,53 € s DPH",09.09.2020,09.09.2020,platná, 602/2020,elektrina 08/2020,,"dodávateľ: SSE a.s., Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina, IČO: 51865467","56,18 € s DPH",09.09.2020,09.09.2020,platná, 603/2020,elektrina 08/2020,,"dodávateľ: SSE a.s., Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina, IČO: 51865467","76,93 € s DPH",09.09.2020,09.09.2020,platná, 604/2020,elektrina 08/2020,,"dodávateľ: SSE a.s., Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina, IČO: 51865467","175,91 € s DPH",09.09.2020,09.09.2020,platná, 605/2020,elektrina 08/2020,,"dodávateľ: SSE a.s., Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina, IČO: 51865467","612,71 € s DPH",09.09.2020,09.09.2020,platná, 606/2020,elektrina 08/2020,,"dodávateľ: SSE a.s., Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina, IČO: 51865467","577,31 € s DPH",09.09.2020,09.09.2020,platná, 607/2020,elektrina 08/2020,,"dodávateľ: SSE a.s., Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina, IČO: 51865467","176,06 € s DPH",09.09.2020,09.09.2020,platná, 579/2020,služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","124,81 € s DPH",07.09.2020,07.09.2020,platná, 580/2020,služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","123,04 € s DPH",07.09.2020,07.09.2020,platná, 581/2020,služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom , a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","128,63 € s DPH",07.09.2020,07.09.2020,platná, 582/2020,služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","144,24 € s DPH",07.09.2020,07.09.2020,platná, 583/2020,služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","177,43 € s DPH",07.09.2020,07.09.2020,platná, 584/2020,služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469",,07.09.2020,07.09.2020,platná, 585/2020,služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","100,44 € s DPH",07.09.2020,07.09.2020,platná, 586/2020,skutočná spotreba,,"dodávateľ: VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","737,13 € s DPH",07.09.2020,07.09.2020,platná, 587/2020,internet,,"dodávateľ: ANtik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","29,63 € s DPH",07.09.2020,07.09.2020,platná, 577/2020,plastové okná,,"dodávateľ: IZOLSTAV KE s.r.o., Osloboditeľov 37, 040 17 Košice, IČO: 47215003","4 590,00 € s DPH",03.09.2020,04.09.2020,platná, 578/2020,stravné lístky,,"dodávateľ: UP Slovensko s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674","1 932,45 € s DPH",03.09.2020,04.09.2020,platná, 566/2020,spotreba tepla 07/2020,,"dodávateľ: Bytový podnik mesta Košice s.r.o., Južné nábr. 13, 042 19 Košice, IČO: 44518684","1 501,61 € s DPH",25.08.2020,03.09.2020,platná, 567/2020,upratovacie práce,,"dodávateľ: Čass s.r.o., Ul. Mieru 126, 044 24 Poproč, IČO: 31685455","102,00 € s DPH",26.08.2020,03.09.2020,platná, 568/2020,upratovacie práce 07/2020,,"dodávateľ: Čass s.r.o., Ul. Mieru 126, 044 24 Poproč, IČO: 31685455","15 948,26 € s DPH",26.08.2020,03.09.2020,platná, 569/2020,oprava strechy,,"dodávateľ: EURO-PLECH s.r.o., Hunyadiho 29, 045 01 Moldava n/B., IČO: 36602167","1 311,70 € s DPH",26.08.2020,03.09.2020,platná, 570/2020,výkon zodpovednej osoby 09/2020,,"dodávateľ: osobnyudaj.sk, s.r.o., Nám. osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice, IČO: 50528041","84,00 € s DPH",02.09.2020,03.09.2020,platná, 571/2020,služby za mesiac 08/2020,,"dodávateľ: Milan Stribula - MISTRAL, Floriánska 1, 040 01 Košice, IČO: 41037821","1 201,28 € s DPH",02.09.2020,03.09.2020,platná, 572/2020,oprava výťahu,,"dodávateľ: Tuchyňa s.r.o., Letná 27, 040 01 Košice, IČO: 45378398","38,40 € s DPH",02.09.2020,03.09.2020,platná, 573/2020,skutočná spotreba,,"dodávateľ: VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","2 662,64 € s DPH",03.09.2020,03.09.2020,platná, 574/2020,vodoinštalačný materiál,,"dodávateľ: STERAD, Jazerná 1, 040 12 Košice, IČO: 52133923","446,21 € s DPH",03.09.2020,03.09.2020,platná, 575/2020,Verejná správa SR - ročný prístup,,"dodávateľ: Poradca podnikateľa s.r.o., M. Rázusa 23A, 010001 Žilina, IČO: 3159253","165,00 € s DPH",03.09.2020,03.09.2020,platná, 576/2020,Projektová dokumentácia,,"dodávateľ: Ing. Dušan Hrušovský - GRAFIA, Jakobyho 4, 040 01 Košice, IČO: 17237718","3 480,00 € s DPH",02.09.2020,03.09.2020,platná, 564/2020,posúdenie PD - výťah,,"dodávateľ: Technická inšpekcia a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava, IČO: 36653004","72,00 € s DPH",21.08.2020,21.08.2020,platná, 565/2020,elektrina 7/2020,,"dodávateľ: SSE a.s., Pri Rajčianke 8591/48, IČO: 51865467","60,24 € s DPH",07.08.2020,21.08.2020,platná, 538/2020,dodávka tepla 07/2020,,"dodávateľ: TEHO s.r.o., Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","551,45 € s DPH",19.08.2020,20.08.2020,platná, 539/2020,dodávka tepla 7/2020,,"dodávateľ: TEHO s.r.o., Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","624,60 € s DPH",19.08.2020,20.08.2020,platná, 540/2020,dodávka tepla 7/2020,,"dodávateľ: TEHO s.r.o., Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","5 223,25 € s DPH",19.08.2020,20.08.2020,platná, 541/2020,dodávka tepla 7/2020,,"dodávateľ: TEHO s.r.o., Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","2 560,93 € s DPH",19.08.2020,20.08.2020,platná, 542/2020,dodávka tepla 7/2020,,"dodávateľ: TEHO s.r.o., Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","640,37 € s DPH",19.08.2020,20.08.2020,platná, 543/2020,dodávka tepla 7/2020,,"dodávateľ: TEHO s.r.o., Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","3 262,84 € s DPH",19.08.2020,20.08.2020,platná, 544/2020,dodávka tepla 7/2020,,"dodávateľ: TEHO s.r.o., Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","2 814,58 € s DPH",26.08.2020,20.08.2020,platná, 545/2020,dodávka tepla 7/2020,,"dodávateľ: TEHO s.r.o., Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","371,39 € s DPH",19.08.2020,20.08.2020,platná, 546/2020,dodávka tepla 7/2020,,"dodávateľ: Tepláreň Košice a.s., Teplárenská 3, 042 92 Košice, IČO: 36211541","3 813,57 € s DPH",19.08.2020,20.08.2020,platná, 547/2020,dodávka tepla 7/2020,,"dodávateľ: Tepláre%n Košice a.s., Teplárenská 3, 042 92 Košice, IČO: 36211541","515,03 € s DPH",19.08.2020,20.08.2020,platná, 548/2020,dodávka tepla 7/2020,,"dodávateľ: Tepláreň Košice a.s., Teplárenská 3, 042 92 Košice, IČO: 36211541","90,71 € s DPH",19.08.2020,20.08.2020,platná, 547/2020,služby 7/2020,,"dodávateľ: Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 B. Bystrica","61,60 € s DPH",19.08.2020,20.08.2020,platná, 550/2020,výkon funkcie PO 7/2020,,"dodávateľ: Ing. G. S. Bartko, Východná 43, 044 71 Čečejovce, IČO: 32706456","300,00 € s DPH",19.08.2020,20.08.2020,platná, 551/2020,kontajner,,"dodávateľ: Kosit a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 36205214","79,56 € s DPH",19.08.2020,20.08.2020,platná, 552/2020,kontajner,,"dodávateľ: Kosit a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 36205214","120,96 € s DPH",19.08.2020,20.08.2020,platná, 553/2020,kontajner,,"dodávateľ: Kosit East s.r.o., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 50273884","211,10 € s DPH",19.08.2020,20.08.2020,platná, 554/2020,vykonané práce,,"dodávateľ: CI - servis SK, s.r.o., Werferova 1, 040 01 Košice, IČO: 36725846","30,00 € s DPH",19.08.2020,20.08.2020,platná, 555/2020,spotreba energ. médií 7/2020,,"dodávateľ: UN L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice, IČO: 00606707","4 126,78 € s DPH",19.08.2020,20.08.2020,platná, 556/2020,služby,,"dodávateľ: Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","116,20 € s DPH",19.08.2020,20.08.2020,platná, 557/2020,servis toal. kabíny,,"dodávateľ: TOPI TOI & DIXI s.r.o., Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava, IČO: 36383074","55,20 € s DPH",19.08.2020,20.08.2020,platná, 558/2020,servis PC,,"dodávateľ: RAMcom s.r.o., Poštova 14, 040 01 Košice, IČO: 43889395","100,00 € s DPH",19.08.2020,20.08.2020,platná, 559/2020,meranie a regulácia TÚV,,"dodávateľ: Ing. Peter Toronský - VIPE, Kavečianska cesta 38, 040 01 Košice, IČO: 10778250","300,00 € s DPH",20.08.2020,20.08.2020,platná, 560/2020,vyprostenie osôb z výťahu,,"dodávateľ: TUCHYŇA s.r.o., Letná 27, 040 01 Košice, IČO: 45378398","68,00 € s DPH",20.08.2020,20.08.2020,platná, 561/2020,oprava výťahu,,"dodávateľ: TUCHYŇA s.r.o., Letná 27, 040 01 Košice, IČO: 45378398","143,52 € s DPH",20.08.2020,20.08.2020,platná, 562/2020,refundácia nákladov,,"dodávateľ: Košický samosprávny kraj, Nám. Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, IČO: 35541016","363,93 € s DPH",20.08.2020,20.08.2020,platná, 563/2020,inzerát,,"dodávateľ: Petit Press a.s., Letná 47, 040 01 Košice, IČO: 35790253","41,48 € s DPH",20.08.2020,20.08.2020,platná, 537/2020,DRAK - encyklopédia mzd. účtovníctva,,"dodávateľ: MzdyServis, s.r.o., F. Mojtu 16, 949 01 Nitra, IČO: 34124705","59,04 € s DPH",17.08.2020,19.08.2020,platná, 532/2020,Projektová dokumentácia,,"dodávateľ: Ing. Dušan Hrušovský - GRAFIA, Jakobyho 4, 040 01 Košice, IČO: 17237718","1 440,00 € s DPH",12.08.2020,12.08.2020,platná, 525/2020,servisné práce Mar na VS,,"dodávateľ: SQS Košice s.r.o., Strojárska 3, 040 01 Košice, IČO: 36191493","238,99 € s DPH",11.08.2020,11.08.2020,platná, 526/2020,dodávka tepla 7/2020,,"dodávateľ: TEHO Moldava , a.s., Čs. armády 34, 045 01 Moldava n/B., IČO: 36173061","803,93 € s DPH",11.08.2020,11.08.2020,platná, 527/2020,elektrina 7/2020,,"dodávateľ: SSE a.s., Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina, IČO: 51865467","76,61 € s DPH",10.08.2020,11.08.2020,platná, 528/2020,elektrina 07/2020,,"dodávateľ: SSE a.s., Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina, IČO: 51865467","894,18 € s DPH",10.08.2020,11.08.2020,platná, 529/2020,elektrina 07/2020,,"dodávateľ: SSE a.s., Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina, IČO: 51865467","20,92 € s DPH",10.08.2020,11.08.2020,platná, 530/2020,čistenie kanalizácie,,"dodávateľ: PROFI-KANAL s.r.o., Južná tr. 82, 040 01 Košice, IČO: 44656068","288,00 € s DPH",11.08.2020,11.08.2020,platná, 531/2020,inzerát,,"dodávateľ: Petit Press a.s., Letná 47, 040 01 Košice, IČO: 35790253","29,50 € s DPH",11.08.2020,11.08.2020,platná, 509/2020,elektrina 07/2020,,"dodávateľ: SSE a.s., Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina, IČO: 51865467","248,50 € s DPH",07.08.2020,10.08.2020,platná, 510/2020,elektrina 07/2020,,"dodávateľ: SSE a.s., Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina, IČO: 51865457","4 297,31 € s DPH",07.08.2020,10.08.2020,platná, 511/2020,elektrina 07/2020,,"dodávateľ: SSE a.s., Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina, IČO: 51865467","1 363,72 € s DPH",07.08.2020,10.08.2020,platná, 512/2020,elektrina 07/2020,,"dodávateľ: SSE a.s., Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina, IČO: 51865467","56,71 € s DPH",07.08.2020,10.08.2020,platná, 513/2020,elektrina 07/2020,,"dodávateľ: SSE a.s., Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina, IČO: 51865467","542,51 € s DPH",07.08.2020,10.08.2020,platná, 514/2020,elektrina 07/2020,,"dodávateľ: SSE a.s., Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina, IČO: 51865467","24,79 € s DPH",07.08.2020,10.08.2020,platná, 515/2020,elektrina 07/2020,,"dodávateľ: SSE a.s., Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina, IČO: 51865467","656,59 € s DPH",07.08.2020,10.08.2020,platná, 516/2020,elektrina 07/2020,,"dodávateľ: SSE a.s., Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina, IČO: 51865467","1 286,98 € s DPH",07.08.2020,10.08.2020,platná, 517/2020,elektrina 07/2020,,"dodávateľ: SSE a.s., Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina, IČO: 51865467","1 602,97 € s DPH",07.08.2020,10.08.2020,platná, 518/2020,elektrina 07/2020,,"dodávateľ: SSE a.s., Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina, IČO: 51865467","184,33 € s DPH",07.08.2020,10.08.2020,platná, 519/2020,elektrina 07/2020,,"dodávateľ: SSE a.s., Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina, IČO: 51865467","167,30 € s DPH",14.08.2020,10.08.2020,platná, 520/2020,elektrina 07/2020,,"dodávateľ: SSE a.s., Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina, IČO: 51865467","52,10 € s DPH",07.08.2020,10.08.2020,platná, 521/2020,skutočná spotreba,,"dodávateľ: VVS a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","953,80 € s DPH",07.08.2020,10.08.2020,platná, 522/2020,služby - ústredňa,,"dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817/62 Bratislava, IČO: 35763469","936,00 € s DPH",07.08.2020,10.08.2020,platná, 523/2020,internet,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","29,63 € s DPH",07.08.2020,10.08.2020,platná, 524/2020,oprava telef. klapky,,"dodávateľ: BenTel, Hanojská 4, 040 13 Košice, IČO: 34374973","60,00 € s DPH",07.08.2020,10.08.2020,platná, 497/2020,oprava EPS,,"dodávateľ: ELKO SERVIS s.r.o., Šoltésovej 7, 040 01 Košice, IČO: 46216707","94,80 € s DPH",06.08.2020,06.08.2020,platná, 498/2020,energ. služby 08/2020,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","205,06 € s DPH",05.08.2020,06.08.2020,platná, 499/2020,energ. služby 08/2020,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","2 292,90 € s DPH",05.08.2020,06.08.2020,platná, 500/2020,inzerát,,"dodávateľ: Petit Press a.s., Letná 47, 040 01 Košice, IČO: 35790253","33,49 € s DPH",05.08.2020,06.08.2020,platná, 501/2020,právne služby,,"dodávateľ: Doc. JUDr. J. Tekeli, PhD., Hlavná 111/25, 040 01 Košice, IČO: 52651258","1 453,20 € s DPH",05.08.2020,06.08.2020,platná, 502/2020,monitorovanie objektu,,"dodávateľ: CI-servis a.s., Werferova 1, 040 11 Košice, IČO: 36180459","616,80 € s DPH",06.08.2020,06.08.2020,platná, 503/2020,služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","130,46 € s DPH",06.08.2020,06.08.2020,platná, 510/2020,služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","183,61 € s DPH",06.08.2020,06.08.2020,platná, 505/2020,služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","121,74 € s DPH",06.08.2020,06.08.2020,platná, 506/2020,služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","130,58 € s DPH",06.08.2020,06.08.2020,platná, 507/2020,služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","150,07 € s DPH",06.08.2020,06.08.2020,platná, 508/2020,výmena odkvapov,,"dodávateľ: PEAL TRADE s.r.o., Havlíčkova 27, 040 01 Košice, IČO: 43848567","43 702,71 € s DPH",06.08.2020,06.08.2020,platná, 495/2020,služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","100,44 € s DPH",05.08.2020,05.08.2020,platná, 496/2020,kancelárske potreby,,"dodávateľ: PAPIER SERVIS s.r.o., Južná tr. 66, 040 01 Košice, IČO: 36577308","519,96 € s DPH",04.08.2020,05.08.2020,platná, 478/2020,Bezpečnostné označenie na schody,,"dodávateľ: Ing. Gimerská - MOLDOM, Hlavná 17, 045 01 Moldava nad Bodvou, IČO: 36902080","138,60 € s DPH",28.07.2020,05.08.2020,platná, 479/2020,servisné práce TÚ,,"dodávateľ: RADIX s.r.o., Za mostom 12, 040 18 Košice, IČO: 31700462","12,00 € s DPH",28.07.2020,05.08.2020,platná, 480/2020,servisné práce,,"dodávateľ: CI - servis SK, s.r.o., Werferova 1, 040 01 Košice, IČO: 36725846","30,00 € s DPH",28.07.2020,05.08.2020,platná, 481/2020,servisné práce,,"dodávateľ: CI - servis SK, s.r.o., Werferova 1, 040 01 Košice, IČO: 36725846","30,00 € s DPH",28.07.2020,05.08.2020,platná, 482/2020,servisné práce,,"dodávateľ: CI - servis s.r.o., Werferova 1, 040 01 Košice, IČO: 36725846","30,00 € s DPH",28.07.2020,05.08.2020,platná, 483/2020,"vodné, stočné",,"dodávateľ: VVS a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","8 402,40 € s DPH",28.07.2020,05.08.2020,platná, 484/2020,dodávka tepla 06/2020,,"dodávateľ: Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 042 19 Košice, IČO: 44518684","1 534,69 € s DPH",28.07.2020,05.08.2020,platná, 485/2020,konferencia VO,,"dodávateľ: Poradca podnikateľa s.r.o., M. Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 31592503","518,40 € s DPH",30.07.2020,05.08.2020,platná, 486/2020,inzerát,,"dodávateľ: Petit Press a.s., Letná 47, 040 01 Košice, IČO: 35790253","33,49 € s DPH",30.07.2020,05.08.2020,platná, 487/2020,Čistiaci gél,,"dodávateľ: Ing. R. Dzurňák, Južná tr. 78, 040 01 Košice, IČO: 14382857","902,40 € s DPH",31.07.2020,05.08.2020,platná, 488/2020,okná,,"dodávateľ: IZOLSTAV KE s.r.o., Oslovoditeľov 37, 040 17 Košice, IČO: 47215003","2 244,48 € s DPH",31.07.2020,05.08.2020,platná, 491/2020,stravné lístky,,"dodávateľ: UP Slovensko s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674","1 739,20 € s DPH",03.08.2020,04.08.2020,platná, 492/2020,služby 07/2020,,"dodávateľ: Milan Stribula - MISTRAL, Floriánska 1, 040 01 Košice, IČO: 41037821","1 201,28 € s DPH",03.08.2020,04.08.2020,platná, 493/2020,elektroinštalačný materiál,,"dodávateľ: PROFI - STAR s.r.o., Kavečianska cesta 8/A, 040 01 Košice, IČO: 46258060","599,52 € s DPH",03.08.2020,04.08.2020,platná, 494/2020,vodoinštalačný materiál,,"dodávateľ: STERAD, Jazerná , Košice, IČO: 52133923","339,85 € s DPH",03.08.2020,04.08.2020,platná, 489/2020,oprava mot. vozidla,,"dodávateľ: Jozef Kolesár - PNEUSERVIS, Myslavská 194, 040 16 Košice - Myslava, IČO: 37738631","260,02 € s DPH",29.07.2020,03.08.2020,platná, 490/2020,výkon zodp. osoby za 08/2020,,"dodávateľ: osobnyudaj.sk, s.r.o., Nám. osloboditeľpv 3/A, 040 01 Košice, IČO: 50528041","84,00 € s DPH",03.08.2020,03.08.2020,platná, 477/2020,dobropis,,"dodávateľ: Osobnyudaj.sk-WB, s.r.o., Nám. osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice, IČO: 52695352","-228,25 € s DPH",22.07.2020,23.07.2020,platná, 476/2020,servis PC,,"dodávateľ: RAMCOM s.r.o., Poštova 14, 040 01 Košice, IČO: 43889395","173,70 € s DPH",22.07.2020,22.07.2020,platná, 474/2020,upratovacie práce 06/2020,,"dodávateľ: Čass , s.r.o., Ul. Mieru 126, 044 24 Poproč, IČO: 31685455","15 948,26 € s DPH",21.07.2020,21.07.2020,platná, 475/2020,servis toal. kabíny,,"dodávateľ: TOI TOI & DIXI, s.r.o., Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava, IČO: 36383074","55,20 € s DPH",21.07.2020,21.07.2020,platná, 470/2020,elektrina 06/2020,,"dodávateľ: SSE a.s., Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina, IČO: 51865467","-1 356,25 € s DPH",15.07.2020,20.07.2020,platná, 471/2020,dodávka energ. médií 06/2020,,"dodávateľ: Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice, IČO: 00606707","3 964,84 € s DPH",20.07.2020,20.07.2020,platná, 472/2020,kontajner,,"dodávateľ: KOSIT a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 36205214","95,64 € s DPH",20.07.2020,20.07.2020,platná, 473/2020,služby,,"dodávateľ: Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469",,20.07.2020,20.07.2020,platná, 419/2020,služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","123,55 € s DPH",07.07.2020,17.07.2020,platná, 469/2020,servis PC,,"dodávateľ: Ramcom s.r.o., Poštova 14, 040 01 Košice, IČO: 43889395","10,50 € s DPH",17.07.2020,17.07.2020,platná, 451/2020,služby,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","116,13 € s DPH",15.07.2020,16.07.2020,platná, 452/2020,oprava zariadenia EPS,,"dodávateľ: ELKO SERVIS s.r.o., Šoltésovej 7, 040 01 Košice, IČO: 46216707","91,80 € s DPH",15.07.2020,16.07.2020,platná, 453/2020,kontrola EPS 07/2020,,"dodávateľ: ELKO SERVIS s.r.o., Šoltésovej 7, 040 01 Košice, IČO: 46216707","68,92 € s DPH",15.07.2020,16.07.2020,platná, 454/2020,výkon funkcie PO 06/2020,,"dodávateľ: Ing. Gabriel S. Bartko, Východná 43, 044 71 Čečejovce, IČO: 32706456","300,00 € s DPH",15.07.2020,16.07.2020,platná, 455/2020,merania a regulácie TÚV,,"dodávateľ: Ing. P. Toronský - VIPE, Kavečianska cesta 38, 040 01 Košice, IČO: 10778250","300,00 € s DPH",15.07.2020,16.07.2020,platná, 456/2020,skutočná spotreba,,"dodávateľ: VVS , a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","110,29 € s DPH",15.07.2020,16.07.2020,platná, 457/2020,dodávka tepla 06/2020,,"dodávateľ: Tepláreň Košice, a.s., Teplárenská 3, 042 92 Košice, IČO: 36211541","546,18 € s DPH",15.07.2020,16.07.2020,platná, 458/2020,dodávka tepla 06/2020,,"dodávateľ: Tepláreň Košice, a.s., Teplárenská 3, 042 92 Košice, IČO: 36211541","90,71 € s DPH",15.07.2020,16.07.2020,platná, 459/2020,dodávka tepla 06/2020,,"dodávateľ: Tepláreň Košice, a.s., Teplárenská 3, 042 92 Košice, IČO: 36211541","4 190,44 € s DPH",15.07.2020,16.07.2020,platná, 460/2020,služby 06/2020,,"dodávateľ: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 B. Bystrica, IČO: 36631124","29,35 € s DPH",15.07.2020,16.07.2020,platná, 461/2020,dodávka tepla 06/2020,,"dodávateľ: TEHO, s.r.o., Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","551,45 € s DPH",15.07.2020,16.07.2020,platná, 462/2020,dodávka tepla 06/2020,,"dodávateľ: TEHO, s.r.o., Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","626,47 € s DPH",15.07.2020,16.07.2020,platná, 463/2020,dodávka tepla 06/2020,,"dodávateľ: TEHO, s.r.o., Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","5 288,74 € s DPH",15.07.2020,16.07.2020,platná, 464/2020,dodávka tepla 06/2020,,"dodávateľ: TEHO, a.s., Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","2 586,43 € s DPH",15.07.2020,16.07.2020,platná, 465/2020,dodávka tepla 06/2020,,"dodávateľ: TEHO, s.r.o., Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","2 818,15 € s DPH",15.07.2020,16.07.2020,platná, 466/2020,dodávka tepla 06/2020,,"dodávateľ: TEHO, s.r.o., Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","363,71 € s DPH",15.07.2020,16.07.2020,platná, 467/2020,dodávka tepla 06/2020,,"dodávateľ: TEHO, s.r.o., Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","3 262,84 € s DPH",15.07.2020,16.07.2020,platná, 468/2020,dodávka tepla 06/2020,,"dodávateľ: TEHO, s.r.o., Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","678,92 € s DPH",22.07.2020,16.07.2020,platná, 418/2020,servis výťahov,,"dodávateľ: TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o., Letná 27, 040 01 Košice, IČO: 45378398","625,03 € s DPH",06.07.2020,14.07.2020,platná, 450/2020,výmena poškodeného plynového kotla,,"dodávateľ: MK Servis Slovakia s.r.o., Vodárenská 0/636/3, 040 01 Košice, IČO: 53085078","3 500,00 € s DPH",14.07.2020,14.07.2020,platná, 443/2020,elektrina 06/2020,,"dodávateľ: SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina, IČO: 51865467","-134,84 € s DPH",10.07.2020,13.07.2020,platná, 444/2020,elektrina 06/2020,,"dodávateľ: SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina, IČO: 51865467","2,46 € s DPH",10.07.2020,13.07.2020,platná, 445/2020,elektrina 06/2020,,"dodávateľ: SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina, IČO: 51865467","120,89 € s DPH",10.07.2020,13.07.2020,platná, 446/2020,elektrina 06/2020,,"dodávateľ: SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina, IČO: 51865467","-0,74 € s DPH",10.07.2020,13.07.2020,platná, 447/2020,dodávka tepla 06/2020,,"dodávateľ: TEHO Moldava , a.s., Čs. armády 34, 045 01 Moldava n/B., IČO: 36173061","818,83 € s DPH",13.07.2020,13.07.2020,platná, 448/2020,pracovné odevy,,"dodávateľ: GoBaKo, s.r.o., Holubyho 12, 043 27 Košice, IČO: 36197670","295,01 € s DPH",10.07.2020,13.07.2020,platná, 449/2020,publikácie,,"dodávateľ: Poradca s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina, IČO: 36371271","38,00 € s DPH",13.07.2020,13.07.2020,platná, 426/2020,monitorovanie objektu,,"dodávateľ: CI - servis a.s., Werferova 1, 040 11 Košice, IČO: 36180459","616,80 € s DPH",09.07.2020,09.07.2020,platná, 427/2020,kontajner,,"dodávateľ: KOSIT a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 36205214","173,18 € s DPH",09.07.2020,09.07.2020,platná, 428/2020,kontajner,,"dodávateľ: Kosit a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 36205214","89,86 € s DPH",09.07.2020,09.07.2020,platná, 429/2020,kontajner,,"dodávateľ: KOSIT EAST s.r.o., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 50273884","163,31 € s DPH",09.07.2020,09.07.2020,platná, 430/2020,servisné práce MaR na VS,,"dodávateľ: SQS Košice , s.r.o., Strojárska 3, 040 01 Košice, IČO: 36191493","238,99 € s DPH",09.07.2020,09.07.2020,platná, 431/2020,služby - ústredňa,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","936,00 € s DPH",09.07.2020,09.07.2020,platná, 432/2020,elektrina 06/2020,,"dodávateľ: SSE a.s., Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina, IČO: 51865467","-8,24 € s DPH",09.07.2020,09.07.2020,platná, 433/2020,elektrina 06/2020,,"dodávateľ: SSE a.s., Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina, IČO: 51865467","-70,86 € s DPH",09.07.2020,09.07.2020,platná, 434/2020,elektrina 06/2020,,"dodávateľ: SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina, IČO: 51865467","4,96 € s DPH",09.07.2020,09.07.2020,platná, 435/2020,elektrina 06/2020,,"dodávateľ: SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina, IČO: 51865467","-189,71 € s DPH",09.07.2020,09.07.2020,platná, 436/2020,elektrina 06/2020,,"dodávateľ: SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina, IČO: 51865467","-35,68 € s DPH",09.07.2020,09.07.2020,platná, 437/2020,elektrina 06/2020,,"dodávateľ: SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina, IČO: 51865467","-13,24 € s DPH",09.07.2020,09.07.2020,platná, 438/2020,elektrina 06/2020,,"dodávateľ: SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina, IČO: 51865467","-13,21 € s DPH",09.07.2020,09.07.2020,platná, 439/2020,elektrina 06/2020,,"dodávateľ: SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina, IČO: 51865467","-98,07 € s DPH",09.07.2020,09.07.2020,platná, 440/2020,elektrina 06/2020,,"dodávateľ: SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina, IČO: 51865467","-3,91 € s DPH",09.07.2020,09.07.2020,platná, 441/2020,elektrina 06/2020,,"dodávateľ: SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina, IČO: 51865467","27,88 € s DPH",09.07.2020,09.07.2020,platná, 442/2020,elektrina 06/2020,,"dodávateľ: SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina, IČO: 51865467","-198,07 € s DPH",09.07.2020,09.07.2020,platná, 414/2020,energ. služby 7/2020,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","2 292,90 € s DPH",02.07.2020,07.07.2020,platná, 415/2020,energ. služby 07/2020,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","2 205,06 € s DPH",02.07.2020,07.07.2020,platná, 416/2020,spotreba tepla 05/2020,,"dodávateľ: Bytový podnik mesta Košice , s.r.o., Južné bábrežie 13, 042 19 Košice, IČO: 44518684","1 881,65 € s DPH",26.06.2020,07.07.2020,platná, 417/2020,skutočná spotreba,,"dodávateľ: VVS, a.s., Komensého 50, 042 48 Košice, IČO: 56570460","811,61 € s DPH",06.07.2020,07.07.2020,platná, 420/2020,služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","148,12 € s DPH",07.07.2020,07.07.2020,platná, 421/2020,služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","130,52 € s DPH",07.07.2020,07.07.2020,platná, 422/2020,služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","129,78 € s DPH",07.07.2020,07.07.2020,platná, 423/2020,služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","195,88 € s DPH",07.07.2020,07.07.2020,platná, 424/2020,služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","97,86 € s DPH",07.07.2020,07.07.2020,platná, 425/2020,internet,,"dodávateľ: Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","29,63 € s DPH",06.07.2020,07.07.2020,platná, 412/2020,výkon zodp. osoby 07/2020,,"dodávateľ: osobnyudaj.sk, s.r.o., Nám. osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice, IČO: 50528041","84,00 € s DPH",01.07.2020,02.07.2020,platná, 413/2020,služby za mesiac 06/2020,,"dodávateľ: Milan Stribula - MISTRAL, Floriánska 1, 040 01 Košice, IČO: 41037821","1 201,28 € s DPH",01.07.2020,02.07.2020,platná, 411/2020,vodoinštalačný materiál,,"dodávateľ: Sterad, Jazerná 1, 040 12 Košice, IČO: 52133923","456,64 € s DPH",01.07.2020,01.07.2020,platná, 408/2020,skutočná spotreba,,"dodávateľ: VVS, a.s., Komensého 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","3 175,55 € s DPH",30.06.2020,30.06.2020,platná, 409/2020,mesačná kontrola EPS 06/2020,,"dodávateľ: ELKO SERVIS s.r.o., Šoltésovej 7, 040 01 Košice, IČO: 46216707","19,92 € s DPH",30.06.2020,30.06.2020,platná, 410/2020,stravné lístky,,"dodávateľ: UP Slovensko , s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674","2 318,94 € s DPH",30.06.2020,30.06.2020,platná, 404/2020,Dodávka a montáž plastových okien,,"dodávateľ: IZOLSTAV KE s.r.o., Osloboditeľov 37, 040 17 Košice, IČO: 47215003","2 292,72 € s DPH",25.06.2020,29.06.2020,platná, 405/2020,zasklievanie,,"dodávateľ: BETTY sklenárstvo, Trnkova 70, 040 14 Košice, IČO: 35423323","164,27 € s DPH",25.06.2020,29.06.2020,platná, 406/2020,inzerát,,"dodávateľ: Petit Press a.s., Letná 47, 040 01 Košice, IČO: 35790253","33,49 € s DPH",25.06.2020,29.06.2020,platná, 407/2020,maliarske práce,,"dodávateľ: SOŠ technická, Kukučínova 23, 040 01 Košice, IČO: 00893340","1 904,90 € s DPH",26.06.2020,29.06.2020,platná, 403/2020,servis toal. kabíny,,"dodávateľ: TOI TOI & DIXI s.r.o., Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava, IČO: 36383074","55,20 € s DPH",24.06.2020,24.06.2020,platná, 399/2020,dezinfekcia,,"dodávateľ: Čass s.r.o., Ul. Mieru 126, 044 24 Poproč, IČO: 31685455","1 136,88 € s DPH",23.06.2020,24.06.2020,platná, 400/2020,upratovacie práce 05/2020,,"dodávateľ: Čass s.r.o., Ul. Mieru 126, 044 24 Poproč, IČO: 31685455","15 948,26 € s DPH",23.06.2020,24.06.2020,platná, 401/2020,výkon funkcie PO 05/2020,,"dodávateľ: Ing. G. Dzabo Bartko, Východná 43, 044 71 Čečejovce, IČO: 32706456","300,00 € s DPH",24.06.2020,24.06.2020,platná, 402/2020,skutočná spotreba,,"dodávateľ: VVS a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","521,33 € s DPH",24.06.2020,24.06.2020,platná, 398/2020,inzerát,,"dodávateľ: Petit Press a.s., Letná 47, 040 01 Košice, IČO: 35790253","29,50 € s DPH",22.06.2020,23.06.2020,platná, 396/2020,PD - Exnárova,,"dodávateľ: Ing. Ladislav Komjáthy - ODYSEA, Čínska 17, 040 13 Košice, IČO: 34744801","3 000,00 € s DPH",19.06.2020,22.06.2020,platná, 397/2020,PD - ZZ Mäsiarska,,"dodávateľ: Ing. L. Komjáthy - ODYSEA, Čínska 17, 040 13 Košice, IČO: 34744801","840,00 € s DPH",19.06.2020,22.06.2020,platná, 395/2020,Odb. mesačník PaM,,"dodávateľ: Poradca s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina, IČO: 36371271","38,00 € s DPH",19.06.2020,19.06.2020,platná, 391/2020,meranie a regulácia /ústr. kúrenie/ 05/2020,,"dodávateľ: Ing. P. Toronský - VIPE, Kavečianska cesta 38, 040 01 Košice, IČO: 10778250","300,00 € s DPH",17.06.2020,18.06.2020,platná, 392/2020,vykonané práce - maľovanie ZZ Tatranská,,"dodávateľ: Dopravné a ekologické stavby. s.r.o., Palackého 14, 040 01 Košice, IČO: 52494101","9 757,67 € s DPH",16.06.2020,18.06.2020,platná, 393/2020,spotreba energ. médií 05/2020,,"dodávateľ: Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice, IČO: 00606707","5 094,90 € s DPH",18.06.2020,18.06.2020,platná, 394/2020,kontajner,,"dodávateľ: KOSIT a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 36205214","71,52 € s DPH",18.06.2020,18.06.2020,platná, 380/2020,PD - ZZ Jazero,,"dodávateľ: Ing. L. KOMJÁTHY - ODYSEA, Čínska 17, 040 13 Košice, IČO: 34744801","7 935,00 € s DPH",15.06.2020,16.06.2020,platná, 381/2020,dobropis - ZZ Srbská,,"dodávateľ: TEHO s.r.o., Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","-1 055,06 € s DPH",16.06.2020,16.06.2020,platná, 382/2020,služby,,"dodávateľ: Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","116,63 € s DPH",15.06.2020,16.06.2020,platná, 383/2020,dodávka tepla 05/2020,,"dodávateľ: TEHO s.r.o., Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","4 161,31 € s DPH",15.06.2020,16.06.2020,platná, 384/2020,dodávka tepla 05/2020,,"dodávateľ: TEHO a.s., Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","835,01 € s DPH",15.06.2020,16.06.2020,platná, 385/2020,dodávka tepla 05/2020,,"dodávateľ: TEHO a.s., Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","3 482,84 € s DPH",15.06.2020,16.06.2020,platná, 386/2020,dodávka tepla 05/2020,,"dodávateľ: TEHO a.s., Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","527,84 € s DPH",15.06.2020,16.06.2020,platná, 387/2020,dodávka tepla 05/2020,,"dodávateľ: TEHO a.s., Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","3 276,36 € s DPH",15.06.2020,16.06.2020,platná, 388/2020,dodávka tepla 05/2020,,"dodávateľ: TEHO a.s., Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","6 381,89 € s DPH",15.06.2020,16.06.2020,platná, 389/2020,dodávka tepla 05/2020,,"dodávateľ: TEHO a.s., Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","852,32 € s DPH",15.06.2020,16.06.2020,platná, 390/2020,dodávka tepla 05/2020,,"dodávateľ: TEHO a.s., Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","701,94 € s DPH",15.06.2020,16.06.2020,platná, 378/2020,BOSCH GLM 50 C Professional,,"dodávateľ: BEMA-EXTRANÁRADIE s.r.o., Skladná 6, 040 01 Košice, IČO: 46574433","149,00 € s DPH",12.06.2020,15.06.2020,platná, 379/2020,služby 05/2020,,"dodávateľ: Slovenská pošta, a.s., Partizánsla cesta 9, 975 99 B. Bystrica, IČO: 36631124","61,75 € s DPH",12.06.2020,15.06.2020,platná, 377/2020,právne služby,,"dodávateľ: doc. JUDr. J. Tekeli & Associates s.r.o., Hlavná 111/25, 040 01 Košice, IČO: 52651258","2 490,62 € s DPH",11.06.2020,12.06.2020,platná, 371/2020,dodávka tepla 05/2020,,"dodávateľ: Tepláreň Košice a.s., Teplárenská 3, 042 92 Košice, IČO: 36211541","5 778,78 € s DPH",11.06.2020,11.06.2020,platná, 368/2020,dodávka tepla 05/2020,,"dodávateľ: TEHO Moldava n/B., Čs. armády 34, 045 01 Moldava n/B., IČO: 36173061","818,83 € s DPH",11.06.2020,11.06.2020,platná, 369/2020,dodávka tepla 05/2020,,"dodávateľ: Tepláreň Košice a.s., Teplárenská 3, 042 92 Košice, IČO: 36211541","742,43 € s DPH",11.06.2020,11.06.2020,platná, 370/2020,dodávka tepla 05/2020,,"dodávateľ: Tepláreň Košice a.s., Teplárenská 3, 042 92 Košice, IČO: 36211541","90,71 € s DPH",11.06.2020,11.06.2020,platná, 372/2020,servis výťahov,,"dodávateľ: TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o., Letná 27, 040 01 Košice, IČO: 45378398","625,03 € s DPH",11.06.2020,11.06.2020,platná, 373/2020,kontajner,,"dodávateľ: KOSIT EAST s.r.o., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 50273884","211,10 € s DPH",11.06.2020,11.06.2020,platná, 374/2020,kontajner,,"dodávateľ: KOSIT a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 36205214","133,06 € s DPH",11.06.2020,11.06.2020,platná, 375/2020,tonery,,"dodávateľ: Sofr-Tech s.r.o., Krátka 1653/3, 091 01 Stropkov, IČO: 45917272","478,36 € s DPH",11.06.2020,11.06.2020,platná, 376/2020,oprava telef. ústredne,,"dodávateľ: BenTel Slovakia, Hanojská 4, 040 13 Košice, IČO: 34374973","102,50 € s DPH",10.06.2020,11.06.2020,platná, 367/2020,prečistenie kanalizácie - Tabačka,,"dodávateľ: PROFI-KANAL s.r.o., Južná tr. 82, 040 01 Košice, IČO: 44656068","201,00 € s DPH",09.06.2020,10.06.2020,platná, 366/2020,"Náter zárubní, dverí, výmena - Moldava",,"dodávateľ: Dopravné a ekologické stavby s,.r.o., Palackého 3073/14, 040 01 Košice, IČO: 52494101","8 218,06 € s DPH",09.06.2020,09.06.2020,platná, 336/2020,elektrina 05/2020,,"dodávateľ: SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina, IČO: 51865467","1 252,00 € s DPH",08.06.2020,08.06.2020,platná, 337/2020,elektrina 05/2020,,"dodávateľ: SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina, IČO: 51865467","1 423,00 € s DPH",08.06.2020,08.06.2020,platná, 338/2020,elektrina 05/2020,,"dodávateľ: SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina, IČO: 51865467","1 485,00 € s DPH",08.06.2020,08.06.2020,platná, 339/2020,elektrina 05/2020,,"dodávateľ: SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina, IČO: 51865467","170,10 € s DPH",08.06.2020,08.06.2020,platná, 340/2020,elektrina 05/2020,,"dodávateľ: SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina, IČO: 51865467","6 237,00 € s DPH",08.06.2020,08.06.2020,platná, 341/2020,elektrina 05/2020,,"dodávateľ: SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina, IČO: 51865467","1 069,00 € s DPH",08.06.2020,08.06.2020,platná, 342/2020,elektrina 05/2020,,"dodávateľ: SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina, IČO: 51865467","60,62 € s DPH",08.06.2020,08.06.2020,platná, 343/2020,elektrina 05/2020,,"dodávateľ: SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina, IČO: 51865467","56,93 € s DPH",05.06.2020,08.06.2020,platná, 344/2020,elektrina 05/2020,,"dodávateľ: SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina, IČO: 51865467","500,68 € s DPH",05.06.2020,08.06.2020,platná, 345/2020,elektrina 05/2020,,"dodávateľ: SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina, IČO: 51865467","362,44 € s DPH",05.06.2020,08.06.2020,platná, 346/2020,elektrina 05/2020,,"dodávateľ: SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina, IČO: 51865467","58,27 € s DPH",05.06.2020,08.06.2020,platná, 346/2020,elektrina 05/2020,,"dodávateľ: SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina, IČO: 51865467","51,46 € s DPH",05.06.2020,08.06.2020,platná, 348/2020,elektrina 05/2020,,"dodávateľ: SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina, IČO: 51865467","512,41 € s DPH",05.06.2020,08.06.2020,platná, 349/2020,elektrina 05/2020,,"dodávateľ: SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina, IČO: 51865467","154,67 € s DPH",05.06.2020,08.06.2020,platná, 350/2020,elektrina 05/2020,,"dodávateľ: SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina, IČO: 51865467","132,01 € s DPH",05.06.2020,08.06.2020,platná, 351/2020,elektrina 05/2020,,"dodávateľ: SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina, IČO: 51865467","24,79 € s DPH",05.06.2020,08.06.2020,platná, 352/2020,služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","143,74 € s DPH",08.06.2020,08.06.2020,platná, 353/2020,služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","128,40 € s DPH",08.06.2020,08.06.2020,platná, 354/2020,služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","134,03 € s DPH",08.06.2020,08.06.2020,platná, 355/2020,služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","122,90 € s DPH",08.06.2020,08.06.2020,platná, 356/2020,služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","187,98 € s DPH",08.06.2020,08.06.2020,platná, 357/2020,služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","936,00 € s DPH",08.06.2020,08.06.2020,platná, 358/2020,služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","95,44 € s DPH",08.06.2020,08.06.2020,platná, 359/2020,skutočná spotreba,,"dodávateľ: VVS a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","836,34 € s DPH",08.06.2020,08.06.2020,platná, 360/2020,monitorovanie objektu,,"dodávateľ: CI- servis a.s., Werferova 1, 040 11 Košice, IČO: 36180459","616,80 € s DPH",08.06.2020,08.06.2020,platná, 361/2020,servis,,"dodávateľ: CI servis s.r.o., Werferova 1, 040 11 Košice, IČO: 36725846","60,00 € s DPH",08.06.2020,08.06.2020,platná, 362/2020,vypracovanie PD,,"dodávateľ: Ing. L. Komjáthy - ODYSEA, Čínska 17, 040 13 Košice, IČO: 34744801","2 975,00 € s DPH",08.06.2020,08.06.2020,platná, 363/2020,oprava kanalizačného potrubia,,"dodávateľ: BOBOR s.r.o., Čárskeho 7, 040 01 Košice, IČO: 36191345","977,94 € s DPH",05.06.2020,08.06.2020,platná, 364/2020,servisné práce MaR na VS,,"dodávateľ: SQS Košice, s.r.o., Strojárska 3, 040 01 Košice, IČO: 36191493","238,99 € s DPH",08.06.2020,08.06.2020,platná, 365/2020,PD rekonštrukcia trafostanice,,"dodávateľ: Ing. L. Komjáthy - ODYSEA, Čínska 17, 040 13 Košice, IČO: 34744801","7 440,00 € s DPH",08.06.2020,08.06.2020,platná, 335/2020,pneumatiky,,"dodávateľ: Jozef Kolesár - PNEUSERVIS, Myslavská 194, 040 16 Košice, IČO: 37738631","150,00 € s DPH",05.06.2020,05.06.2020,platná, 325/2020,služby 5/2020,,"dodávateľ: Milan Stribula - MISTRAL, Floriánska 1, 040 01 Košice, IČO: 41037821","1 201,28 € s DPH",01.06.2020,03.06.2020,platná, 326/2020,vyúčtovanie,,"dodávateľ: Mesto Moldava nad Bodvou, Školská 356/2, 045 01 Moldava n/B., IČO: 00324451","-2 739,45 € s DPH",02.06.2020,03.06.2020,platná, 327/2020,stravné lístky,,"dodávateľ: UP Slovensko s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674","2 087,05 € s DPH",01.06.2020,03.06.2020,platná, 328/2020,mesačná kontrola EPS - 05/2020,,"dodávateľ: ELKO SERVIS s.r.o., Šoltésovej 7, 040 01 Košice, IČO: 46216707","19,92 € s DPH",02.06.2020,03.06.2020,platná, 329/2020,oprava telef. klapky,,"dodávateľ: BenTel, Hanojská 4, 040 13 Košice, IČO: 34374973","40,00 € s DPH",02.06.2020,03.06.2020,platná, 330/2020,internet,,"dodávateľ: ANTIK telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","29,63 € s DPH",03.06.2020,03.06.2020,platná, 331/2020,energetické služby 6/2020,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","2 205,06 € s DPH",03.06.2020,03.06.2020,platná, 332/2020,energetické služby 06/2020,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","2 292,90 € s DPH",03.06.2020,03.06.2020,platná, 333/2020,voda - Rožňava,,"dodávateľ: Košický samosprávny kraj, Nám. Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, IČO: 42093937","356,01 € s DPH",03.06.2020,03.06.2020,platná, 334/2020,dezinfekčný gél,,"dodávateľ: ZAWMARK PLUS s.r.o., Dolné Obdokovce 702, 951 04 V. Lapáš, IČO: 36287067","326,40 € s DPH",03.06.2020,03.06.2020,platná, 321/2020,vodoinštalačný materiál,,"dodávateľ: STERAD, Jazerná 1, 040 12 Košice, IČO: 52133923","943,84 € s DPH",29.05.2020,01.06.2020,platná, 322/2020,výkon zodpovednej osoby za 06/2020,,"dodávateľ: osobnyudaj.sk, s.r.o., Nám. osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice, IČO: 50528041","84,00 € s DPH",01.06.2020,01.06.2020,platná, 323/2020,vyúčtovanie rok 2019,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","-4 221,67 € s DPH",01.06.2020,01.06.2020,platná, 324/2020,vyúčtovanie rok 2019,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","1 892,44 € s DPH",01.06.2020,01.06.2020,platná, 319/2020,výkon činnosti zodpovednej osoby,,"dodávateľ: Osobnyudaj.sk-WB, s.r.o., Nám. osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice, IČO: 52695352","249,00 € s DPH",28.05.2020,29.05.2020,platná, 320/2020,dezinfekčný gél,,"dodávateľ: D&D Ing. T. Dzurňák, Južná tr. 78, 040 01 Košice, IČO: 14382857","180,48 € s DPH",29.05.2020,29.05.2020,platná, 310/2020,dezinfekcia,,"dodávateľ: Čass s.r.o., Ul. Mieru 126, 044 24 Poproč, IČO: 31685455","1 999,90 € s DPH",25.05.2020,28.05.2020,platná, 311/2020,odstránenie závad po revízii HP,,"dodávateľ: Filip Šimaj, Vodná 6, 040 01 Košice, IČO: 46329722","1 918,00 € s DPH",22.05.2020,28.05.2020,platná, 312/2020,dezinsekcia - ZZ Juh,,"dodávateľ: Daniel Repka, Pokroku 16, 040 11 Košice, IČO: 10689877","72,00 € s DPH",22.05.2020,28.05.2020,platná, 313/2020,upratovacie práce 04/2020,,"dodávateľ: Čass s.r.o., Ul. Mieru 126, 044 24 Poproč, IČO: 31685455","15 948,26 € s DPH",25.05.2020,28.05.2020,platná, 314/2020,oprava motorového vozidla,,"dodávateľ: Qalt, Južná tr. č. 64, 040 01 Košice, IČO: 31690220","385,72 € s DPH",26.05.2020,28.05.2020,platná, 315/2020,skutočná spotreba,,"dodávateľ: VVS a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","2 438,16 € s DPH",27.05.2020,28.05.2020,platná, 316/2020,rekonštrukcia kanalizačnej prípojky - Moldava,,"dodávateľ: Štefan Kato - KATO, Bašťovanského 11, 040 22 Košice, IČO: 11992654","22 020,00 € s DPH",27.05.2020,28.05.2020,platná, 317/2020,servis toal. kabíny - Strojárenská,,"dodávateľ: Toi Toi & DIXI s.r.o., Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava, IČO: 42093937","55,20 € s DPH",28.05.2020,28.05.2020,platná, 318/2020,spotreba tepla 04/2020,,"dodávateľ: Bytový podnik mesta Košice, Južné nábrežie 13, 042 19 Košice, IČO: 44518684","2 248,32 € s DPH",28.05.2020,28.05.2020,platná, 307/2020,kontajner,,"dodávateľ: KOSIT a.s., Rastislavova 98, 0243 46 Košice, IČO: 36205214","55,44 € s DPH",21.05.2020,22.05.2020,platná, 308/2020,spotreba energ. médií 04/2020 - ZZ Juh,,"dodávateľ: Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice, IČO: 00606707","8 900,00 € s DPH",21.05.2020,22.05.2020,platná, 309/2020,dávkovač a dezinfekčný gél,,"dodávateľ: monstill s.r.o., Toryská 1/C, 040 11 Košice, IČO: 51238039","517,76 € s DPH",21.05.2020,22.05.2020,platná, 305/2020,preprogramovanie ústredne,,"dodávateľ: CI - servis SK, s.r.o., Werferova 1, 040 01 Košice, IČO: 36725846","30,00 € s DPH",20.05.2020,21.05.2020,platná, 306/2020,Dodanie a montáž IP kamery - Strojárenská,,"dodávateľ: CI - servis SK, s.r.o., Werferova 1, 040 01 Košice, IČO: 36725846","289,20 € s DPH",20.05.2020,21.05.2020,platná, 304/2020,Hygienické potreby,,"dodávateľ: KAMIKO - HYGIENE s.r.o., Kremnička 5, 974 03 B. Bystrica, IČO: 45965340","935,04 € s DPH",18.05.2020,19.05.2020,platná, 249/2020,skutočná spotreba,,"dodávateľ: VVS a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","10 320,97 € s DPH",06.05.2020,18.05.2020,platná, 299/2020,dodávka tepla 04/2020,,"dodávateľ: Tepláreň Košice a.s., Teplárenská 3, 042 92 Košice, IČO: 36211541","932,96 € s DPH",18.05.2020,18.05.2020,platná, 300/2020,dodávka tepla 04/2020,,"dodávateľ: Tepláreň Košice a.s., Teplárenská 3, 042 92 Košice, IČO: 36211541","7 160,17 € s DPH",18.05.2020,18.05.2020,platná, 301/2020,dodávka tepla 04/2020,,"dodávateľ: Tepláreň Košice a.s., Teplárenská 3, 042 92 Košice","90,71 € s DPH",18.05.2020,18.05.2020,platná, 302/2020,služby 04/2020,,"dodávateľ: Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 B. Bystrica, IČO: 36631124","59,10 € s DPH",18.05.2020,18.05.2020,platná, 303/2020,servisné práce MaR na VS,,"dodávateľ: SQS Košice s.r.o., Strojárska 3, 040 01 Košice, IČO: 36191493","238,99 € s DPH",18.05.2020,18.05.2020,platná, 227/2020,skutočná spotreba,,"dodávateľ: VVS a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","970,75 € s DPH",24.04.2020,15.05.2020,platná, 228/2020,skutočná spotreba,,"dodávateľ: VVS a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","180,40 € s DPH",24.04.2020,15.05.2020,platná, 291/2020,dodávka tepla 04/2020,,"dodávateľ: TEHO s.r.o., Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","5 238,58 € s DPH",15.05.2020,15.05.2020,platná, 292/2020,dodávka tepla 04/2020,,"dodávateľ: TEHO s.r.o., Komenského 7, 040 01Košice, IČO: 31679692","1 118,10 € s DPH",15.05.2020,15.05.2020,platná, 293/2020,dodávka tepla 04/2020,,"dodávateľ: TEHO s.r.o., Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","4 391,45 € s DPH",15.05.2020,15.05.2020,platná, 294/2020,dodávka tepla 04/2020,,"dodávateľ: TEHO s.r.o., Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 3167692","573,06 € s DPH",15.05.2020,15.05.2020,platná, 295/2020,dodávka tepla 04/2020,,"dodávateľ: TEHO s.r.o., Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","4 085,02 € s DPH",15.05.2020,15.05.2020,platná, 296/2020,dodávka tepla 04/2020,,"dodávateľ: TEHO s.r.o., Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","7 940,03 € s DPH",15.05.2020,15.05.2020,platná, 297/2020,dodávka tepla 04/2020,,"dodávateľ: TEHO s.r.o., Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","1 214,76 € s DPH",15.05.2020,15.05.2020,platná, 298/2020,dodávka tepla 04/2020,,"dodávateľ: TEHO s.r.o., Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","956,72 € s DPH",15.05.2020,15.05.2020,platná, 287/2020,výroba a montáž dverí - 5 ks - Strojárenská,,"dodávateľ: Gabriel Jakubík, Prešovská 67, 044 31 Družstevná p/H., IČO: 40442969","2 700,00 € s DPH",13.05.2020,14.05.2020,platná, 288/2020,elektrina 04/2020,,"dodávateľ: SSE a.s., Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina, IČO: 51865467","787,39 € s DPH",14.05.2020,14.05.2020,platná, 289/2020,dodávka tepla 04/2020,,"dodávateľ: TEHO Moldava a.s., ul. Čs. armádyy 34, 045 01 Moldava n/B., IČO: 36173061","1 370,12 € s DPH",13.05.2020,14.05.2020,platná, 290/2020,služby,,"dodávateľ: Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","116,13 € s DPH",13.05.2020,14.05.2020,platná, 275/2020,revízia bezpečnostného systému,,"dodávateľ: CI - servis SK, s.r.o., Werferova 1, 040 01 Košice, IČO: 36725846","1 128,00 € s DPH",12.05.2020,13.05.2020,platná, 276/2020,programovanie ústredne,,"dodávateľ: CI - servis SK, s.r.o., Werferova 1, 040 01 Košice, IČO: 36725846","60,00 € s DPH",12.05.2020,13.05.2020,platná, 277/2020,elektrina 4/2020,,"dodávateľ: SSE a.s., Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina, IČO: 51865467","80,99 € s DPH",12.05.2020,13.05.2020,platná, 278/2020,elektrina 04/2020,,"dodávateľ: SSE a.s., Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina, IČO: 51865467","158,90 € s DPH",12.05.2020,13.05.2020,platná, 279/2020,elektrina 04/2020,,"dodávateľ: SSE a.s., Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina, IČO: 51865467","1 243,50 € s DPH",19.05.2020,13.05.2020,platná, 280/2020,elektrina 04/2020,,"dodávateľ: SSE a.s., Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina, IČO: 51865467","203,52 € s DPH",12.05.2020,13.05.2020,platná, 281/2020,elektrina 04/2020,,"dodávateľ: SSE a.s., Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina, IČO: 51865467","189,32 € s DPH",12.05.2020,13.05.2020,platná, 282/2020,elektrina 04/2020,,"dodávateľ: SSE a.s., Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina, IČO: 51865467","6 977,75 € s DPH",12.05.2020,13.05.2020,platná, 283/2020,elektrina 04/2020,,"dodávateľ: SSE a.s., Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina, IČO: 51865467","64,00 € s DPH",12.05.2020,13.05.2020,platná, 284/2020,elektrina 04/2020,,"dodávateľ: SSE a.s., Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina, IČO: 51865467","1 021,79 € s DPH",12.05.2020,13.05.2020,platná, 285/2020,elektrina 04/2020,,"dodávateľ: SSE a.s., Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina, IČO: 51865467","268,34 € s DPH",12.05.2020,13.05.2020,platná, 286/2020,elektrina 04/2020,,"dodávateľ: SSE a.s., Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina, IČO: 51865467","89,40 € s DPH",12.05.2020,13.05.2020,platná, 265/2020,elektrina 4/2020,,"dodávateľ: SSE a.s., Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina, IČO: 51865467","132,59 € s DPH",11.05.2020,12.05.2020,platná, 266/2020,elektrina 4/2020,,"dodávateľ: SSe a.s., Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina, IČO: 51865467","1 168,10 € s DPH",11.05.2020,12.05.2020,platná, 267/2020,elektrina 4/2020,,"dodávateľ: SSE a.s., Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina, IČO: 51865467","756,43 € s DPH",11.05.2020,12.05.2020,platná, 268/2020,elektrina 4/2020,,"dodávateľ: SSE a.s., Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina, IČO: 51865467","1 133,22 € s DPH",11.05.2020,12.05.2020,platná, 269/2020,elektrina 4/2020,,"dodávateľ: SSE a.s., Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina, IČO: 51865467","1 097,60 € s DPH",11.05.2020,12.05.2020,platná, 270/2020,revízie HP,,"dodávateľ: Filip Šimaj, Vodná 6, 040 01 Košice, IČO: 46329722","2 076,06 € s DPH",11.05.2020,12.05.2020,platná, 271/2020,oprava fasády - Moldava n/B.,,"dodávateľ: EURO-PLECH s.r.o., Hunyadiho 29, 045 01 Moldava n/B., IČO: 36602167","2 511,65 € s DPH",11.05.2020,12.05.2020,platná, 272/2020,kontajner,,"dodávateľ: KOSIT a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 36205214","38,02 € s DPH",12.05.2020,12.05.2020,platná, 273/2020,kontajner,,"dodávateľ: KOSIT EAST s.r.o., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 50273884","115,51 € s DPH",19.05.2020,12.05.2020,platná, 274/2020,funkcia technika PO 4/2020,,"dodávateľ: Ing. Gabriel Szabó Bartko, Východná 43, 044 171 Čečejovce, IČO: 32706456","300,00 € s DPH",12.05.2020,12.05.2020,platná, 259/2020,oprava havárie na potrubí SV - ZZ Juh,,"dodávateľ: BOBOR s.r.o., Čárskeho 7, 040 01 Košice, IČO: 36191345","265,00 € s DPH",06.05.2020,11.05.2020,platná, 260/2020,výmaľba spoločných priestorov - ZZ Mäsiarska,,"dodávateľ: BAVIT s.r.o., Husárska 28, 040 01 Košice, IČO: 36734616","89 234,47 € s DPH",06.05.2020,11.05.2020,platná, 261/2020,monitorovanie objektu,,"dodávateľ: CI- servis a.s., Werferova 1, 040 11 Košice, IČO: 36180459","616,80 € s DPH",11.05.2020,11.05.2020,platná, 262/2020,služba,,"dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","936,00 € s DPH",11.05.2020,11.05.2020,platná, 263/2020,oprava výťahu,,"dodávateľ: Tuchyňa Výťahy s.r.o., Letná 27, 040 01 Košice, IČO: 45378398","3 122,30 € s DPH",11.05.2020,11.05.2020,platná, 264/2020,skutočná spotreba,,"dodávateľ: VVS a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","808,45 € s DPH",11.05.2020,11.05.2020,platná, 250/2020,služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bajkalská 128, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","123,98 € s DPH",06.05.2020,06.05.2020,platná, 251/2020,služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","133,99 € s DPH",06.05.2020,06.05.2020,platná, 252/2020,služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","140,80 € s DPH",06.05.2020,06.05.2020,platná, 253/2020,služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bajkalsklá 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","152,48 € s DPH",06.05.2020,06.05.2020,platná, 254/2020,služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","202,06 € s DPH",06.05.2020,06.05.2020,platná, 255/2020,internet - Strojárenská,,"dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","29,63 € s DPH",06.05.2020,06.05.2020,platná, 256/2020,prehliadka výťahu - ZZ Jazero,,"dodávateľ: TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o., Letná 27, 040 01 Košice, IČO: 45378398","57,71 € s DPH",06.05.2020,06.05.2020,platná, 257/2020,prehliadka výťahu - ZZ Jazero,,"dodávateľ: TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o., Letná 27, 040 01 Košice, IČO: 45378398","67,21 € s DPH",06.05.2020,06.05.2020,platná, 258/2020,mesačná a štvrťročná kontrola EPS - ZZ Východ,,"dodávateľ: ELKO SERVIS s.r.o., Šoltésovej 7, 040 01 Košice, IČO: 46216707","68,92 € s DPH",06.05.2020,06.05.2020,platná, 241/2020,autorský dozor : Rekonštrukcia strechy - Strojárenská,,"dodávateľ: LOOK ARCH s.r.o., Pajorova 9, 040 01 Košice, IČO: 43989730","780,00 € s DPH",04.05.2020,05.05.2020,platná, 242/2020,stravné lístky,,"dodávateľ: Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674","2 164,34 € s DPH",05.05.2020,05.05.2020,platná, 243/2020,výkon zodp. osoby 05/2020,,"dodávateľ: osobnyudaj.sk, s.r.o., Nám. osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice, IČO: 50528041","84,00 € s DPH",05.05.2020,05.05.2020,platná, 244/2020,energetické služby 5/2020 - Továrenská,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","2 205,06 € s DPH",05.05.2020,05.05.2020,platná, 245/2020,energetické služby 5/2020 - Michalovce,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","2 292,90 € s DPH",05.05.2020,05.05.2020,platná, 246/2020,služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","95,44 € s DPH",05.05.2020,05.05.2020,platná, 247/2020,služby za 4/2020,,"dodávateľ: Milan Stribula - MISTRAL, Floriánska 1, 040 01 Košice, IČO: 41037821","1 201,28 € s DPH",04.05.2020,05.05.2020,platná, 248/2020,vodoinštalačný materiál,,"dodávateľ: Sterad, Jazerná 1, 040 12 Košice, IČO: 52133923","326,83 € s DPH",05.05.2020,05.05.2020,platná, 239/2020,,,"dodávateľ: Toi Toi & Dixi, s.r.o., Stará Vaj norská 37, 831 04 Bratislava, IČO: 36383074","51,60 € s DPH",28.04.2020,28.04.2020,platná, 240/2020,deratizácia,,"dodávateľ: DERATEX-EKO, Pokroku 16, 040 11 Košice, IČO: 10689877","780,00 € s DPH",28.04.2020,28.04.2020,platná, 229/2020,dobropis,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 25697270","-24,49 € s DPH",24.04.2020,27.04.2020,platná, 230/2020,dobropis,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","-24,49 € s DPH",24.04.2020,27.04.2020,platná, 231/2020,dobropis,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","-24,49 € s DPH",24.04.2020,27.04.2020,platná, 232/2020,dobropis,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","-24,49 € s DPH",24.04.2020,27.04.2020,platná, 233/2020,dobropis,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","-24,49 € s DPH",24.04.2020,27.04.2020,platná, 234/2020,dobropis,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","-24,49 € s DPH",24.04.2020,27.04.2020,platná, 235/2020,dobropis,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","-24,49 € s DPH",24.04.2020,27.04.2020,platná, 236/2020,dobropis,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","-24,49 € s DPH",24.04.2020,27.04.2020,platná, 237/2020,dobropis,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","-24,49 € s DPH",24.04.2020,27.04.2020,platná, 238/2020,dobropis,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","-24,49 € s DPH",24.04.2020,27.04.2020,platná, 226/2020,kontajner,,"dodávateľ: KOSIT a.s., Rastislavova 98, 043 96 Košice, IČO: 36205214","63,48 € s DPH",23.04.2020,23.04.2020,platná, 225/2020,inzerát,,"dodávateľ: Petit Press a.s., Letná 47, 040 01 Košice, IČO: 35790253","49,48 € s DPH",21.04.2020,21.04.2020,platná, 221/2020,služby,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","116,25 € s DPH",17.04.2020,20.04.2020,platná, 222/2020,spotreba energ. médií 3/2020,,"dodávateľ: Univerzitná nemocnica L.Pasteura Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice, IČO: 00606707","13 179,29 € s DPH",17.04.2020,20.04.2020,platná, 223/2020,spotreba tepla 3/2020,,"dodávateľ: Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 042 19 Košice, IČO: 44518684","3 164,64 € s DPH",17.04.2020,20.04.2020,platná, 224/2020,služby 3/2020,,"dodávateľ: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 B. Bystrica, IČO: 36631124","104,25 € s DPH",17.04.2020,20.04.2020,platná, 210/2020,dodávka tepla 03/2020,,"dodávateľ: TEHO s.r.o., Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","1 324,76 € s DPH",16.04.2020,16.04.2020,platná, 211/2020,dodávka tepla 03/2020,,"dodávateľ: TEHO s.r.o., Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","1 500,17 € s DPH",16.04.2020,16.04.2020,platná, 212/2020,dodávka tepla 03/2020,,"dodávateľ: TEHO s.r.o., Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","10 812,78 € s DPH",16.04.2020,16.04.2020,platná, 213/2020,dodávka tepla 03/2020,,"dodávateľ: TEHO s.r.o., Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","5 398,85 € s DPH",16.04.2020,16.04.2020,platná, 214/2020,dodávka tepla 03/2020,,"dodávateľ: TEHO s.r.o., Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","791,00 € s DPH",16.04.2020,16.04.2020,platná, 215/2020,dodávka tepla 03/2020,,"dodávateľ: TEHO s.r.o., Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","5 932,55 € s DPH",16.04.2020,16.04.2020,platná, 216/2020,dodávka tepla 03/2020,,"dodávateľ: TEHO s.r.o., Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","1 521,52 € s DPH",16.04.2020,16.04.2020,platná, 217/2020,dodávka tepla 03/2020,,"dodávateľ: TEHO s.r.o., Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","7 273,92 € s DPH",16.04.2020,16.04.2020,platná, 218/2020,dodávka tepla 03/2020,,"dodávateľ: TEHO Moldava a.s., Čs. armády 34, 045 01 Moldava n/B., IČO: 36173061","1 861,84 € s DPH",16.04.2020,16.04.2020,platná, 219/2020,upratovacie práce 03/2020,,"dodávateľ: Čass s.r.o., Ul. Mieru 126, 044 24 Poproč, IČO: 31685455","15 948,26 € s DPH",16.04.2020,16.04.2020,platná, 220/2020,upratovacie práce 03/2020,,"dodávateľ: Čass s.r.o., Ul. Mieru 126, 044 24 Poproč, IČO: 31685455","300,00 € s DPH",16.04.2020,16.04.2020,platná, 202/2020,kontajner,,"dodávateľ: KOSIT EAST s.r.o., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 50273884","211,10 € s DPH",09.04.2020,14.04.2020,platná, 203/2020,kontajner,,"dodávateľ: Kosit a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 36205214","134,10 € s DPH",09.04.2020,14.04.2020,platná, 204/2020,kontajner,,"dodávateľ: Kosit a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 36205214","100,22 € s DPH",09.04.2020,14.04.2020,platná, 205/2020,vypracovanie PD - maľovanie ZZ Tatranská,,"dodávateľ: Ing. Ladislav Komjáthy - ODYSEA, Čínska 17, 040 13 Košice, IČO: 34744801","500,00 € s DPH",08.04.2020,14.04.2020,platná, 206/2020,"vypracovanie PD - náter dverí, zárubní - Moldava",,"dodávateľ: Ing. Ladislav Komjáthy - ODYSEA, Čínska 17, 040 13 Košice, IČO: 34744801","400,00 € s DPH",08.04.2020,14.04.2020,platná, 207/2020,vypracovanie PD - výmena odkvapového systému - Strojárenská,,"dodávateľ: Ing. Ladislav Komjáthy - ODYSEA, Čínska 17, 040 13 Košice, IČO: 34744801","610,00 € s DPH",08.04.2020,14.04.2020,platná, 208/2020,vypracovanie PD - výmena odkvapového systému - ZZ Poštova,,"dodávateľ: Ing. Ladislav Komjáthy - ODYSEA, Čínska 17, 04013 Košice, IČO: 34744801","1 490,00 € s DPH",08.04.2020,14.04.2020,platná, 209/2020,vypracovanie PD - výmena odkvap. systému garaží - Moldava,,"dodávateľ: Ing. Ladislav Komjáthy - ODYSEA, Čínska 17, 040 13 Košice, IČO: 34744801","740,00 € s DPH",08.04.2020,14.04.2020,platná, 197/2020,dodávka tepla 3/2020 - Turgenevova,,"dodávateľ: Tepláreň Košice, a.s., Teplárenská 3, 042 92 Košice, IČO: 36211541","-196,93 € s DPH",08.04.2020,09.04.2020,platná, 198/2020,dodávka tepla 03/2020 - Strojárenská,,"dodávateľ: Tepláreň Košice, a.s., Teplárenská 3, 042 92 Košice, IČO: 36211541","-3 152,45 € s DPH",08.04.2020,09.04.2020,platná, 199/2020,dodávka tepla 03/2020 - Bačíkova,,"dodávateľ: Tepláreň Košice, a.s., Teplárenská 3, 042 92 Košice, IČO: 36211541","-213,46 € s DPH",08.04.2020,09.04.2020,platná, 200/2020,monitorovanie objektu,,"dodávateľ: CI - servis a.s., Werferova 1, 040 11 Košice, IČO: 36180459","616,80 € s DPH",08.04.2020,09.04.2020,platná, 201/2020,elektrina,,"dodávateľ: Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina, IČO: 51865467","1 389,12 € s DPH",06.04.2020,09.04.2020,platná, 176/2020,merania a regulácie 01/2020,,"dodávateľ: Ing. Peter Toronský - VIPE, Kavečianska cesta 38, 040 01 Košice, IČO: 10778250","300,00 € s DPH",06.04.2020,07.04.2020,platná, 177/2020,servisné práce MaR na VS,,"dodávateľ: SQS Košice, s.r.o., Strojárska 3, 040 01 Košice, IČO: 36191493","238,99 € s DPH",06.04.2020,07.04.2020,platná, 178/2020,oprava výťahov - ZZ Východ,,"dodávateľ: Tuchyňa Výťahy s.r.o., Letná 27, 040 01 Košice, IČO: 45378398","47,36 € s DPH",06.04.2020,07.04.2020,platná, 179/2020,oprava výťahu - ZZ Sever,,"dodávateľ: Tuchyňa Výťahy s.r.o., Letná 27, 040 01 Košice, IČO: 45378398","38,48 € s DPH",06.04.2020,07.04.2020,platná, 180/2020,výkon funkcie PO 3/2020,,"dodávateľ: Ing. G. S. Bartko, Východná 43, 044 71 Čečejovce, IČO: 32706456","300,00 € s DPH",06.04.2020,07.04.2020,platná, 181/2020,opravná faktúra - elektrina 10/2019 - Michalovce,,"dodávateľ: Vvýchodoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","-83,88 € s DPH",06.04.2020,07.04.2020,platná, 182/2020,opravná faktúra - elektrina 11/2019 - Michalovce,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","-83,88 € s DPH",06.04.2020,07.04.2020,platná, 183/2020,opravná faktúra - elektrina 12/2019 - Michalovce,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Letná 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","-83,88 € s DPH",06.04.2020,07.04.2020,platná, 184/2020,internet 3/2020,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","29,63 € s DPH",06.04.2020,07.04.2020,platná, 185/2020,výkon zodp. osoby 04/2020,,"dodávateľ: osobnyudaj. sk , s.r.o., Nám. osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice, IČO: 50528041","84,00 € s DPH",06.04.2020,07.04.2020,platná, 186/2020,služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","95,78 € s DPH",07.04.2020,07.04.2020,platná, 178/2020,služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom , a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","936,00 € s DPH",07.04.2020,07.04.2020,platná, 188/2020,služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","204,26 € s DPH",07.04.2020,07.04.2020,platná, 189/2020,služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","133,49 € s DPH",07.04.2020,07.04.2020,platná, 190/2020,služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","130,18 € s DPH",07.04.2020,07.04.2020,platná, 191/2020,služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","153,42 € s DPH",07.04.2020,07.04.2020,platná, 192/2020,služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","125,96 € s DPH",07.04.2020,07.04.2020,platná, 193/2020,skutočná spotreba,,"dodávateľ: VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","861,99 € s DPH",07.04.2020,07.04.2020,platná, 194/2020,energetické služby 4/2020,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","2 205,06 € s DPH",07.04.2020,07.04.2020,platná, 195/2020,energetické služby 4/2020,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","2 292,90 € s DPH",07.04.2020,07.04.2020,platná, 196/2020,Elektrocentrála - náhradný zdroj,,"dodávateľ: VSD , a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36599361","554,40 € s DPH",07.04.2020,07.04.2020,platná, 175/2020,vodoinštalačný materiál,,"dodávateľ: Sterad, Jazerná 1, 040 12 Košice, IČO: 52133923","1 174,80 € s DPH",02.04.2020,02.04.2020,platná, 169/2020,mesačná kontrola EPS - 03/2020,,"dodávateľ: ELKO SERVIS s.r.o., Šoltésovej 7, 040 01 Košice, IČO: 46216707","19,92 € s DPH",31.03.2020,01.04.2020,platná, 170/2020,servis toal. kabíny - Strojárenská,,"dodávateľ: TOI TOI & DIXI, Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava, IČO: 36383074","48,00 € s DPH",31.03.2020,01.04.2020,platná, 171/2020,inzerát,,"dodávateľ: Petit Press a.s., Letná 47, 040 01 Košice, IČO: 35790253","33,49 € s DPH",31.03.2020,01.04.2020,platná, 172/2020,služby za 03/2020,,"dodávateľ: Milan Stribula - MISTRAL, Floriánska 1, 040 01 Košice, IČO: 41037821","1 201,28 € s DPH",01.04.2020,01.04.2020,platná, 173/2020,stravné lístky,,"dodávateľ: UP Slovensko s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674","2 087,05 € s DPH",01.04.2020,01.04.2020,platná, 174/2020,Hydroizolácia budovy - Moldava n/B.,,"dodávateľ: EURO-PLECH s.r.o., Hunyadiho 29, 045 01 Moldava n/B, IČO: 36602167","2 295,40 € s DPH",31.03.2020,01.04.2020,platná, 160/2020,dodávka tepla - vyúčtovanie - Exnárova,,"dodávateľ: TEHO s.r.o. Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","-290,63 € s DPH",26.03.2020,26.03.2020,platná, 162/2020,dodávka tepla - vyúčtovanie - ZZ Jazero,,"dodávateľ: TEHO s.r.o. Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","-113,82 € s DPH",26.03.2020,26.03.2020,platná, 164/2020,dodávka tepla - vyúčtovanie - ZZ Východ,,"dodávateľ: TEHO s.r.o. Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","-2 235,16 € s DPH",26.03.2020,26.03.2020,platná, 166/2020,dodávka tepla - vyúčtovanie - ZZ Srbská,,"dodávateľ: TEHO s.r.o. Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","-53,11 € s DPH",26.03.2020,26.03.2020,platná, 168/2020,maska bavlnená - 50 ks,,"dodávateľ: JKF s.r.o. Košice, Klimkovičova 1, 040 23 Košice, IČO: 36737828","282,63 € s DPH",26.03.2020,26.03.2020,platná, 158/2020,dobropis,,"dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","-212,51 € s DPH",23.03.2020,24.03.2020,platná, 159/2020,ventilátor,,"dodávateľ: Remont Ruskov s.r.o., 044 19 Ruskov 246, IČO: 36216062","200,00 € s DPH",20.03.2020,24.03.2020,platná, 156/2020,kontajner,,"dodávateľ: KOSIT a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 36205214","119,23 € s DPH",19.03.2020,23.03.2020,platná, 157/2020,dodávka tepla 2/2020 - Bačíkova,,"dodávateľ: Tepláreň Košice a.s., Teplárenská 3, 042 92 Košice, IČO: 36211541","1 192,04 € s DPH",20.03.2020,23.03.2020,platná, 153/2020,vyúčtovanie 2019,,"dodávateľ: Tepláreň Košice, a.s., Teplárenská 3, 042 92 Košice, IČO: 36211541","2 766,73 € s DPH",18.03.2020,18.03.2020,platná, 154/2020,vyúčtovanie 2019,,"dodávateľ: Tepláreň Košice a.s., Teplárenská 3, 042 92 Košice, IČO: 36211541","56,20 € s DPH",18.03.2020,18.03.2020,platná, 155/2020,vyúčtovanie 2019,,"dodávateľ: Tepláreň Košice a.s., Tepláresnká 3, 042 92 Košice, IČO: 36211541","307,64 € s DPH",18.03.2020,18.03.2020,platná, 152/2020,energ. médiá 2/2020,,"dodávateľ: Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice, IČO: 00606707","14 727,35 € s DPH",17.03.2020,17.03.2020,platná, 139/2020,dodávka tepla 2/2020,,"dodávateľ: TEHO s.r.o., Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","1 568,65 € s DPH",16.03.2020,16.03.2020,platná, 140/2020,dodávka tepla 2/2020,,"dodávateľ: TEHO s.r.o., Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","7 999,55 € s DPH",16.03.2020,16.03.2020,platná, 141/2020,dodávka tepla 2/2020,,"dodávateľ: TEHO s.r.o., Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","773,94 € s DPH",16.03.2020,16.03.2020,platná, 142/2020,dodávka tepla 2/2020,,"dodávateľ: TEHO s.r.o., Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","6 144,73 € s DPH",16.03.2020,16.03.2020,platná, 143/2020,dodávka tepla 2/2020,,"dodávateľ: TEHO s.r.o., Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","11 413,76 € s DPH",16.03.2020,16.03.2020,platná, 144/2020,dodávka tepla 2/2020,,"dodávateľ: TEHO s.r.o., Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","5 855,18 € s DPH",16.03.2020,16.03.2020,platná, 145/2020,dodávka tepla 2/2020,,"dodávateľ: TEHO s.r.o., Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","1 529,46 € s DPH",16.03.2020,16.03.2020,platná, 146/2020,dodávka tepla 2/2020,,"dodávateľ: TEHO s.r.o., Koemenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","1 384,36 € s DPH",16.03.2020,16.03.2020,platná, 147/2020,služby 2/2020,,"dodávateľ: Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 B.Bysatrica, IČO: 36631124","46,35 € s DPH",16.03.2020,16.03.2020,platná, 148/2020,PO 2/2020,,"dodávateľ: Ing. Gabriel Szabó Bartko, Východná 43, 044 71 Čečejovce, IČO: 32706456","300,00 € s DPH",16.03.2020,16.03.2020,platná, 149/2020,služby,,"dodávateľ: Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","362,27 € s DPH",13.03.2020,16.03.2020,platná, 150/2020,PD - Mäsiarska,,"dodávateľ: Ing. D. Hrušovský - GRAFIA, Jakobyho 4, 040 01 Košice, IČO: 17237718","540,00 € s DPH",16.03.2020,16.03.2020,platná, 151/2020,inzerát,,"dodávateľ: Petit Press a.s., Letná 47, 040 01 Košice, IČO: 35790253","49,48 € s DPH",16.03.2020,16.03.2020,platná, 136/2020,dodávka tepala 2/2020- Strojárenská,,"dodávateľ: Tepláreň Košice, a.s., Teplárenská 3, 042 92 Košice, IČO: 36211541","11 092,15 € s DPH",13.03.2020,13.03.2020,platná, 137/2020,dodávka tepla 02/2020 - Turgenevova,,"dodávateľ: Tepláreň Košice , a.s., Teplárenská 3, 042 92 Košice, IČO: 36211541","357,13 € s DPH",13.03.2020,13.03.2020,platná, 138/2020,kontajner,,"dodávateľ: KOSIT EAST s.r.o., Rastislavova 98, 043 46 Košice","211,10 € s DPH",13.03.2020,13.03.2020,platná, 132/2020,"tekut. mydlo, rukavice",,"dodávateľ: Ing. Tomáš Dzurňák - D & D, Južná trieda 78, 040 01 Košice, IČO: 14382857","85,32 € s DPH",11.03.2020,12.03.2020,platná, 133/2020,spotreba tepla 2/2020,,"dodávateľ: Bytový podnik mesta Košice s.r.o., Južné nábrežie 13, 042 19 Košice, IČO: 44518684","2 967,08 € s DPH",12.03.2020,12.03.2020,platná, 134/2020,prehliadka výťahu - ZZ Sever,,"dodávateľ: TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o., Letná 27, 040 01 Košice, IČO: 45378398","206,74 € s DPH",12.03.2020,12.03.2020,platná, 135/2020,servisné práce MaR na VS 02/2020 - Strojárenská,,"dodávateľ: SQS Košice , s.r.o., Strojárenská 3, 040 01 Košice, IČO: 36191493","238,99 € s DPH",12.03.2020,12.03.2020,platná, 128/2020,dobropis,,"dodávateľ: Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežei 13, 042 19 Košice, IČO: 44518684","-955,88 € s DPH",10.03.2020,11.03.2020,platná, 129/2020,prehliadka výťahu,,"dodávateľ: Tuchyňa výťahy s.r.o., Letná 27, 040 01 Košice, IČO: 45378398","92,96 € s DPH",10.03.2020,11.03.2020,platná, 130/2020,kontajner,,"dodávateľ: KOSIT a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 36205214","79,56 € s DPH",10.03.2020,11.03.2020,platná, 131/2020,dodávka tepla 2/2020,,"dodávateľ: TEHO Moldava a.s., Čs. armády 34, 045 01 Moldava nad Bodvou, IČO: 36173061","2 025,73 € s DPH",10.03.2020,11.03.2020,platná, 127/2020,upratovacie práce 2/2020,,"dodávateľ: Čass s.r.o., Ul. Mieru 126, 044 24 Poproč, IČO: 31685455","15 948,26 € s DPH",09.03.2020,10.03.2020,platná, 113/2020,služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","134,12 € s DPH",09.03.2020,09.03.2020,platná, 114/2020,služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","131,03 € s DPH",09.03.2020,09.03.2020,platná, 115/2020,služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","125,92 € s DPH",09.03.2020,09.03.2020,platná, 116/2020,služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","189,25 € s DPH",09.03.2020,09.03.2020,platná, 117/2020,monitorovanie objektu,,"dodávateľ: CI-servis a.s., Werferova 1, 040 11 Košice, IČO: 36180459","616,80 € s DPH",09.03.2020,09.03.2020,platná, 118/2020,energ. služby 3/2020,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice , a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","2 292,90 € s DPH",09.03.2020,09.03.2020,platná, 119/2020,služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","142,64 € s DPH",09.03.2020,09.03.2020,platná, 120/2020,práce,,"dodávateľ: Slavomír Rusnák, Ťahanovská 2421/3, 040 13 Košice, IČO: 45360545","650,00 € s DPH",09.03.2020,09.03.2020,platná, 121/2020,servisné práce - ústredňa,,"dodávateľ: RADIX s.r.o., Za mostom 12, 040 18 Košice, IČO: 31700462","132,00 € s DPH",09.03.2020,09.03.2020,platná, 122/2020,inzerát,,"dodávateľ: Petit Press a.s., Letná 47, 040 01 Košice, IČO: 35790253","73,45 € s DPH",09.03.2020,09.03.2020,platná, 123/2020,služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","108,00 € s DPH",09.03.2020,09.03.2020,platná, 124/2020,merania a regulácie 1/2020,,"dodávateľ: Ing. Peter Toronský - VIPE, Kavečianska cesta 38,040 01 Košice, IČO: 10778250","-306,00 € s DPH",09.03.2020,09.03.2020,platná, 125/2020,merania a regulácie 1/2020,,"dodávateľ: Ing. Peter Toronský - VIPE, Kavečianska cesta 38, 040 01 Košice, IČO: 10778250","300,00 € s DPH",09.03.2020,09.03.2020,platná, 126/2020,merania a regulácie 2/2020,,"dodávateľ: Ing. Peter Toronský - VIPE, Kavečianska cesta 38, 040 01 Košice, IČO: 10778250","300,00 € s DPH",09.03.2020,09.03.2020,platná, 107/2020,preprogramovanie ústredne - Strojárenská,,"dodávateľ: CI - servis SK, s.r.o., Werferova 1, 040 01 Košice, IČO: 36725846","30,00 € s DPH",05.03.2020,06.03.2020,platná, 108/2020,skutočná spotreba - Bačíkova,,"dodávateľ: VVS a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","810,70 € s DPH",06.03.2020,06.03.2020,platná, 109/2020,energetické služby 3/2020 - Továrenská,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","2 205,06 € s DPH",06.03.2020,06.03.2020,platná, 110/2020,služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","94,94 € s DPH",06.03.2020,06.03.2020,platná, 111/2020,služby - ústredňa,,"dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","936,00 € s DPH",06.03.2020,06.03.2020,platná, 112/2020,akumulátor,,"dodávateľ: CI -servis SK s.r.o., Werferova 1, 040 01 Košice, IČO: 36725846","87,60 € s DPH",02.03.2020,06.03.2020,platná, 106/2020,internet,,"dodávateľ: ANTIK telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","29,63 € s DPH",04.03.2020,04.03.2020,platná, 103/2020,vyúčtovanie - rok 2019,,"dodávateľ: TEHO Moldava a.s., Čs. armády 34, 045 01 Moldava nad Bodvou, IČO: 36173061","-511,51 € s DPH",02.03.2020,03.03.2020,platná, 104/2020,oprava prasknutej vodovodnej prípojky - Strojárenská,,"dodávateľ: Davetec s.r.o., Kysak 403, 044 81 Kysak, IČO: 46884769","963,20 € s DPH",02.03.2020,03.03.2020,platná, 105/2020,servis toal. kabíny,,"dodávateľ: TOI TOI & DIXI, Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava, IČO: 36383074","48,00 € s DPH",02.03.2020,03.03.2020,platná, 99/2020,Výkon zodpovednej osoby 03/2020,,"dodávateľ: osobnýúdaj.sk, s.r.o., Nám. osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice, IČO: 50528041","84,00 € s DPH",02.03.2020,02.03.2020,platná, 100/2020,vodoinštalačný materiál,,"dodávateľ: STERAD, Jazerná 1, 040 12 Košice, IČO: 52133923","555,03 € s DPH",02.03.2020,02.03.2020,platná, 101/2020,služby 2/2020,,"dodávateľ: Milan Stribula - MISTRAL, Floriánska 1, 040 01 Košice, IČO: 41037821","1 201,28 € s DPH",02.03.2020,02.03.2020,platná, 102/2020,stravné lístky,,"dodávateľ: Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674","2 512,18 € s DPH",02.03.2020,02.03.2020,platná, 97/2020,skutočná spotreba,,"dodávateľ: VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","66,18 € s DPH",28.02.2020,28.02.2020,platná, 96/2020,skutočná spotreba,,"dodávateľ: VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","2 995,21 € s DPH",28.02.2020,28.02.2020,platná, 98/2020,oprava výťahu - ZZ Sever,,"dodávateľ: Tuchyňa výťahy s.r.o., Letná 27, 040 01 Košice, IČO: 45378398","67,94 € s DPH",28.02.2020,28.02.2020,platná, 87/2020,kontajner,,"dodávateľ: KOSIT a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 36205214","71,52 € s DPH",24.02.2020,25.02.2020,platná, 88/2020,spotreba plynu - vyúčtovanie 1/2020,,"dodávateľ: energie2 Bratislava, Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, IČO: 46113177","242,52 € s DPH",21.02.2020,25.02.2020,platná, 89/2020,spotreba plynu - vyúčtovanie 1/2020,,"dodávateľ: energie2 Bratislava, Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, IČO: 46113177","9,85 € s DPH",21.02.2020,25.02.2020,platná, 90/2020,spotreba plynu - vyúčtovanie 1/2020,,"dodávateľ: energie2 Bratislava, Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, IČO: 46113177","18,07 € s DPH",21.02.2020,25.02.2020,platná, 91/2020,spotreba plynu - vyúčtovanie 1/2020,,"dodávateľ: energie2 Bratislava, Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, IČO: 46113177","22,44 € s DPH",21.02.2020,25.02.2020,platná, 92/2020,spotreba plynu - vyúčtovanie 1/2020,,"dodávateľ: energie2 a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, IČO: 46113177","293,39 € s DPH",21.02.2020,25.02.2020,platná, 93/2020,výmena SIM karty,,"dodávateľ: CI - servis SK, s.r.o., Werferova 1, 040 01 Košice, IČO: 36725846","195,00 € s DPH",25.02.2020,25.02.2020,platná, 94/2020,oprava zariadenia EPS,,"dodávateľ: ELKO SERVIS s.r.o., Šoltésovej 7, 040 01 Košice, IČO: 46216707","58,80 € s DPH",25.02.2020,25.02.2020,platná, 95/2020,merania a regulácie 1/2020,,"dodávateľ: Ing. P. Toronský - VIPE, Kavečianska cesta 38, 040 01 Košice, IČO: 10778250","360,00 € s DPH",25.02.2020,25.02.2020,platná, 86/2020,upratovacie práce 01/2020,,"dodávateľ: Čass s.r.o., ul. Mieru 126, 044 24 Poproč, IČO: 31685455","15 948,26 € s DPH",20.02.2020,21.02.2020,platná, 78/2020,služby,,"dodávateľ: Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","122,35 € s DPH",19.02.2020,20.02.2020,platná, 79/2020,oprava výťahu - ZZ Sever,,"dodávateľ: Tuchyňa Výťahy s.r.o., Letná 27, 040 01 Košice, IČO: 45378398","47,36 € s DPH",19.02.2020,20.02.2020,platná, 80/2020,oprava výťahy - ZZ Sever,,"dodávateľ: Tuchyňa Výťahy s.r.o., Letná 27, 040 01 Košice, IČO: 45378398","28,25 € s DPH",19.02.2020,20.02.2020,platná, 81/2020,oprava telef. klapky,,"dodávateľ: BenTel Slovakia, Hanojská 4, 040 13 Košice, IČO: 46506802","59,94 € s DPH",20.02.2020,20.02.2020,platná, 82/2020,"servisné práce, programovanie",,"dodávateľ: BenTel Slovakia s.r.o., Hanojská 4, 040 13 Košice, IČO: 34374973","75,00 € s DPH",20.02.2020,20.02.2020,platná, 83/2020,Sadzobník projektových prác,,"dodávateľ: JAGA GROUP, s.r.o., Imricha Karvaša 2, 811 07 Bratislava, IČO: 35705779","19,50 € s DPH",19.02.2020,20.02.2020,platná, 84/2020,prečistenie kanalizácie - Strojárenská,,"dodávateľ: PROFI - KANAL s.r.o., Južná tr. 82, 040 01 Košice, IČO: 44658068","297,00 € s DPH",20.02.2020,20.02.2020,platná, 85/2020,prečistenie kanalizácie - Exnárova,,"dodávateľ: PROFI - KANAL s.r.o., Kužná tr. 82, 040 01 Košice, IČO: 44656068","138,00 € s DPH",20.02.2020,20.02.2020,platná, 68/2020,energ. médiá 01/2020 - ZZ Juh,,"dodávateľ: Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice, IČO: 00606707","18 610,63 € s DPH",17.02.2020,19.02.2020,platná, 69/2020,akumulátor - 5ks - Exnárova,,"dodávateľ: CI - servis SK, s.r.o., Werferova 1, 040 01 Košice, IČO: 36725846","340,00 € s DPH",17.02.2020,19.02.2020,platná, 70/2020,spotreba tepla 01/2020 - ZZ Mäsiarska,,"dodávateľ: Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 042 19 Košice, IČO: 44518684","5 344,41 € s DPH",17.02.2020,19.02.2020,platná, 71/2020,PO 01/2020,,"dodávateľ: Ing. Gabriel S. Bartko, Východná 43, 044 71 Čečejovce, IČO: 32706456","300,00 € s DPH",17.02.2020,19.02.2020,platná, 72/2020,dodávka tepla 01/2020 - Turgenevova,,"dodávateľ: Tepláreň Košice, a.s., Teplárenská 3, 042 92 Košice, IČO: 36211541","484,43 € s DPH",17.02.2020,19.02.2020,platná, 73/2020,dodávka tepla 01/2020 - Strojárenská,,"dodávateľ: Tepláreň Košice, a.s., Teplárenská 3, 042 92 Košice, IČO: 36211541","14 676,91 € s DPH",17.02.2020,19.02.2020,platná, 74/2020,dodávka tepla 01/2020 - Bačíkova,,"dodávateľ: Tepláreň Košice, a.s., Teplárenská 3, 042 92 Košice, IČO: 36211541","1 494,37 € s DPH",17.02.2020,19.02.2020,platná, 75/2020,kontajner,,"dodávateľ: KOSIT a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 36205214","89,86 € s DPH",17.02.2020,19.02.2020,platná, 76/2020,kontajner,,"dodávateľ: KOSIT a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 36205214","136,51 € s DPH",17.02.2020,19.02.2020,platná, 77/2020,kontajner,,"dodávateľ: KOSIT EAST s.r.o., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 50273884","163,31 € s DPH",17.02.2020,19.02.2020,platná, 58/2020,dodávka tepla 1/2020,,"dodávateľ: TEHO s.r.o., Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","9 763,70 € s DPH",18.02.2020,18.02.2020,platná, 59/2020,dodávka tepla 1/2020,,"dodávateľ: TEHO s.r.o., Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","1 905,82 € s DPH",18.02.2020,18.02.2020,platná, 60/2020,dodávka tepla 1/2020,,"dodávateľ: TEHO s.r.o., Komwnského 7, 040 01 Košice","7 501,82 € s DPH",18.02.2020,18.02.2020,platná, 61/2020,dodávka tepla 1/2020,,"dodávateľ: TEHO s.r.o., Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","940,56 € s DPH",18.02.2020,18.02.2020,platná, 62/2020,dodávka tepla 1/2020,,"dodávateľ: TEHO s.r.o., Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","7 010,05 € s DPH",18.02.2020,18.02.2020,platná, 63/2020,dodávka tepla 1/2020,,"dodávateľ: TEHO s.r.o., Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","13 719,97 € s DPH",18.02.2020,18.02.2020,platná, 64/2020,dodávka tepla 1/2020,,"dodávateľ: TEHO s.r.o., Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","1 840,20 € s DPH",18.02.2020,18.02.2020,platná, 65/2020,dodávka tepla 1/2020,,"dodávateľ: TEHO s.r.o., Komenského 7,040 01 Košice, IČO: 31679692","1 679,38 € s DPH",18.02.2020,18.02.2020,platná, 66/2020,služby 1/2020,,"dodávateľ: Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 B. Bystrica, IČO: 36631124","82,55 € s DPH",18.02.2020,18.02.2020,platná, 67/2020,trovy exekúcie,,"dodávateľ: JUDR. Rudolf Krutý PhD., Bieloruská 7, 821 06 Bratislava, IČO: 37929810","29,67 € s DPH",18.02.2020,18.02.2020,platná, 57/2020,dodávka a inštalácia stoličkového výťahu,,"dodávateľ: Ridop s.r.o., Dostojevského rad 2543/1, 811 09 Bratislava, IČO: 51158973","8 949,00 € s DPH",12.02.2020,13.02.2020,platná, 53/2020,dodávka tepla 1/2020 - Moldava,,"dodávateľ: TEHO Moldava , a.s., Čs. armády 34, 045 01 Moldava nad Bodvou, IČO: 36173061","2 487,64 € s DPH",11.02.2020,11.02.2020,platná, 54/2020,mesačná kontrola EPS - 02/2020,,"dodávateľ: ELKO SERVIS s.r.o., Šoltésovej 7, 040 01 Košice, IČO: 46216707","19,92 € s DPH",11.02.2020,11.02.2020,platná, 55/2020,služby,,"dodávateľ: Slovk Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","104,51 € s DPH",07.02.2020,11.02.2020,platná, 56/2020,kancelárske potreby,,"dodávateľ: PAPIER SERVIS s.r.o., Južná tr. 66, 040 01 Košice, IČO: 36577308","1 120,66 € s DPH",11.02.2020,11.02.2020,platná, 40/2020,Servisné práce MaR na VS,,"dodávateľ: SQS Košice s.r.o., Strojárska 3, 040 01 Košice, IČO: 36191493","238,99 € s DPH",07.02.2020,10.02.2020,platná, 41/2020,monitorovanie objektu,,"dodávateľ: CI-servis a.s., Werferova 1, 040 11 Košice, IČO: 36180459","616,80 € s DPH",10.02.2020,10.02.2020,platná, 42/2020,skutočná spotreba,,"dodávateľ: VVS a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","885,62 € s DPH",07.02.2020,10.02.2020,platná, 43/2020,skutočná spotreba,,"dodávateľ: VVS a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","-25,09 € s DPH",10.02.2020,10.02.2020,platná, 44/2020,energetické služby 2/2020,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","2 292,90 € s DPH",10.02.2020,10.02.2020,platná, 45/2020,energetické služby 2/2020,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","2 205,06 € s DPH",10.02.2020,10.02.2020,platná, 46/2020,služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","94,94 € s DPH",07.02.2020,10.02.2020,platná, 47/2020,služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","128,64 € s DPH",07.02.2020,10.02.2020,platná, 48/2020,služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","141,74 € s DPH",07.02.2020,10.02.2020,platná, 49/2020,služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","127,45 € s DPH",07.02.2020,10.02.2020,platná, 50/2020,služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","143,06 € s DPH",07.02.2020,10.02.2020,platná, 51/2020,služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","225,90 € s DPH",07.02.2020,10.02.2020,platná, 52/2020,služby - ústredňa,,"dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","936,00 € s DPH",07.02.2020,10.02.2020,platná, 39/2020,internet,,"dodávateľ: ANTIK telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 42093937","29,63 € s DPH",06.02.2020,06.02.2020,platná, 37/2020,žiarovky,,"dodávateľ: PROFI-STAR s.r.o., Kavečianska cesta 8/A, 040 01 Košice, IČO: 46258060","1 088,46 € s DPH",05.02.2020,05.02.2020,platná, 38/2020,montáž a dodanie odtokovej rúry - Strojárenská,,"dodávateľ: ASOKI s.r.o., Inžinierska 6, 040 11 Košice, IČO: 43888135","98,34 € s DPH",05.02.2020,05.02.2020,platná, 35/2020,výmena vchodových dverí,,"dodávateľ: Štefan Kato - KATO, Bašťovanského 11, 040 22 Košice, IČO: 11992654","12 030,04 € s DPH",03.02.2020,04.02.2020,platná, 36/2020,oprava požiarneho zabezpečenia - Strojárenská,,"dodávateľ: CI - servis SK s.r.o., Werferova 1, 040 01 Košice, IČO: 36725846","296,40 € s DPH",04.02.2020,04.02.2020,platná, 30/2020,vodoinštalačný materiál,,"dodávateľ: STERAD, Jazerná 1, 040 12 Košice, IČO: 52133923","808,13 € s DPH",03.02.2020,03.02.2020,platná, 31/2020/Ku,servis toal. kabíny - Strojárenská,,"dodávateľ: TOI TOI & DIXI s.r.o., Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava, IČO: 36383074","48,00 € s DPH",03.02.2020,03.02.2020,platná, 32/2020,Výkon zodpovednej osoby za 02/2020,,"dodávateľ: osobnyudaj.sk s.r.o., Nám. osoboditeľov 3/A, 040 01 Košice, IČO: 50528041","84,00 € s DPH",03.02.2020,03.02.2020,platná, 33/2020,stravné lístky,,"dodávateľ: Up Slovensko s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674","2 087,05 € s DPH",03.02.2020,03.02.2020,platná, 34/2020,služby za 01/2020,,"dodávateľ: Nilan Stribula - MISTRAL, Floriánska 1, 040 01 Košice, IČO: 41037821","1 201,28 € s DPH",03.02.2020,03.02.2020,platná, 28/2020,čistenie kanalizácie - Strojárenská,,"dodávateľ: PROFI- KANAL s.r.o., Južná trieda 82, 040 01 Košice, IČO: 44656068","192,00 € s DPH",30.01.2020,30.01.2020,platná, 29/2020,skutočná spotreba,,"dodávateľ: VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","11 773,67 € s DPH",30.01.2020,30.01.2020,platná, 26/2020,elektroinštalačný materiál,,"dodávateľ: PROFI - STAR s.r.o., Kavečianska cesta 8/A, 040 01 Košice, IČO: 46258060","101,93 € s DPH",28.01.2020,29.01.2020,platná, 27/2020,čistenie kanalizácie - Moldava,,"dodávateľ: PROFI-KANAL s.r.o., Južná trieda 82, 040 01 Košice, IČO: 44656068","149,54 € s DPH",28.01.2020,29.01.2020,platná, 15/2020,servisné práce - Juh,,"dodávateľ: CI - servis SK s.r.o., Werferova 1, 040 01 Košice, IČO: 36725846","30,00 € s DPH",24.01.2020,27.01.2020,platná, 16/2020,kontajner,,"dodávateľ: Kosit a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 36205214","71,52 € s DPH",24.01.2020,27.01.2020,platná, 17/2020,programovanie ústredne - Strojárenská,,"dodávateľ: CI - servis SK s.r.o., Werferova 1, 040 01 Košice, IČO: 36725846","30,00 € s DPH",24.01.2020,27.01.2020,platná, 18/2020,čistenie kanalizácie - Strojárenská,,"dodávateľ: PROFI-KANAL s.r.o., Južná tr. 82, 040 01 Košice, IČO: 44656068","300,00 € s DPH",23.01.2020,27.01.2020,platná, 19/2020,oprava pisoárov - Exnárova,,"dodávateľ: Frantiček Huňady, Sputníkova 2, 040 00 Košice, IČO: 35354593","138,00 € s DPH",23.01.2020,27.01.2020,platná, 20/2020,skutočná spotreba,,"dodávateľ: VVS a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","50,77 € s DPH",27.01.2020,27.01.2020,platná, 21/2020,oprava výťahu - ZZ Juh,,"dodávateľ: Tuchyňa Výťahy s.r.o., Letná 27, 040 01 Košice, IČO: 45378398","32,48 € s DPH",24.01.2020,27.01.2020,platná, 22/2020,prehliadka výťahu - ZZ Jazero,,"dodávateľ: Tuchyňa Výťahy s.r.o., Letná 27, 040 01 Košice, IČO: 45378398","57,71 € s DPH",24.01.2020,27.01.2020,platná, 23/2020,prehliadka výťahu - ZZ Jazero,,"dodávateľ: Tuchyňa Výťahy s.r.o., Letná 27, 040 01 Košice, IČO: 45378398","60,31 € s DPH",24.01.2020,27.01.2020,platná, 24/2020,prehliadka výťahu - ZZ Východ,,"dodávateľ: Tuchyňa Výťahy s.r.o., Letná 27, 040 01 Košice, IČO: 45378398","67,21 € s DPH",24.01.2020,27.01.2020,platná, 25/2020,prehliadka výťahu - ZZ Východ,,"dodávateľ: Tuchyňa Výťahy s.r.o., Letná 27, 040 01 Košice, IČO: 45378398","57,71 € s DPH",24.01.2020,27.01.2020,platná, 8/2020,skutočná spotreba,,"dodávateľ: VVS a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","-44,60 € s DPH",21.01.2020,22.01.2020,platná, 9/2020,skutočná spotreba,,"dodávateľ: VVS a.s., Komensého 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","-66,91 € s DPH",21.01.2020,22.01.2020,platná, 10/2020,skutočná spotreba,,"dodávateľ: VVS a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","-39,04 € s DPH",21.01.2020,22.01.2020,platná, 11/2020,ročná kontrola EPS 01/2020 - ZZ Východ,,"dodávateľ: ELKO SERVIS s.r.o., Šoltésovej 7, 040 01 Košice, IČO: 46216707","465,44 € s DPH",21.01.2020,22.01.2020,platná, 12/2020,elektrická energia - garáže Moldava n/B.,,"dodávateľ: Mesto Moldava n/Bodvou, Školská 356/2, 045 01 Moldava nad Bodvou, IČO: 00324451","7,10 € s DPH",21.01.2020,22.01.2020,platná, 13/2020,elektrická energia - garáže Moldava n/Bodvou,,"dodávateľ: Mesto Moldava n/Bodvou, Školská 356/2, 045 01 Moldava nad Bodvou, IČO: 00324451","6,91 € s DPH",21.01.2020,22.01.2020,platná, 14/2020,oprava telef. klapky - ZZ Juh,,"dodávateľ: Peter Benedik - BenTel, Hanojská 4, 040 13 Košice, IČO: 34374973","50,00 € s DPH",22.01.2020,22.01.2020,platná, 6/2020,čistiace prostriedky,,"dodávateľ: Ing. Tomáš Dzurňák, Južná trieda 78, 040 01 Košice, IČO: 14382857","335,82 € s DPH",16.01.2020,20.01.2020,platná, 7/2020,inzerát,,"dodávateľ: Petit Press a.s., Letná 47, 040 01 Košice, IČO: 35790253","49,48 € s DPH",17.01.2020,20.01.2020,platná, 5/2020,poskytnutie práva používať aktuálne verzie 01/20-12/20,,"dodávateľ: VEMA s.r.o., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava, IČO: 31355374","492,00 € s DPH",16.01.2020,17.01.2020,platná, 895/2019,Servisné práce MaR na VS - Strojárenská,,"dodávateľ: SQS Košice s.r.o., Strojárska 3, 040 01 Košice, IČO: 36191493","238,99 € s DPH",15.01.2020,16.01.2020,platná, 896/2019,služby 12/2019,,"dodávateľ: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 B. Bystrica, IČO: 36631124","54,60 € s DPH",16.01.2020,16.01.2020,platná, 897/2019,energ. médiá za 12/2019,,"dodávateľ: Univerzitná nemocnica L.Pasteura Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice, IČO: 00606707","17 095,20 € s DPH",16.01.2020,16.01.2020,platná, 898/2019,dodávka tepla 12/2019 - Moldava,,"dodávateľ: TEHO Moldava a.s., Čs. armády 34, 045 01 Moldava n/B., IČO: 36173061","2 097,88 € s DPH",16.01.2020,16.01.2020,platná, 880/2019,dodávka tepla 12/2019,,"dodávateľ: TEHO s.r.o., Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","1 535,16 € s DPH",15.01.2020,15.01.2020,platná, 881/2019,dodávka tepla 12/2019,,"dodávateľ: TEHO s.r.o., Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","1 708,21 € s DPH",15.01.2020,15.01.2020,platná, 882/2019,dodávka tepla 12/2019,,"dodávateľ: TEHO s.r.o., Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","12 796,27 € s DPH",15.01.2020,15.01.2020,platná, 883/2019,dodávka tepla 12/2019,,"dodávateľ: TEHO s.r.o., Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","6 611,99 € s DPH",15.01.2020,15.01.2020,platná, 884/2019,dodávka tepla 12/2019,,"dodávateľ: TEHO s.r.o., Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","893,06 € s DPH",15.01.2020,15.01.2020,platná, 885/2019,dodávka tepla 12/2019,,"dodávateľ: TEHO s.r.o., Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","6 765,26 € s DPH",15.01.2020,15.01.2020,platná, 886/2019,dodávka tepla 12/2019,,"dodávateľ: TEHO s.r.o., Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","1 709,35 € s DPH",15.01.2020,15.01.2020,platná, 887/2019,dodávka tepla 12/2019,,"dodávateľ: TEHO s.r.o., Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","9 095,14 € s DPH",15.01.2020,15.01.2020,platná, 888/2019,dodávka tepla 12/2019,,"dodávateľ: Ing. Peter Toronský - VIPE, Kavečianska cesta 38, 040 01 Košice, IČO: 10778250","300,00 € s DPH",13.01.2020,15.01.2020,platná, 889/2019,monitorovanie objektu,,"dodávateľ: CI - servis a.s., Werferova 1, 040 11 Košice, IČO: 36180459","616,80 € s DPH",13.01.2020,15.01.2020,platná, 890/2019,dodávka tepla 12/2019,,"dodávateľ: Bytový podnik mesta Košice s.r.o., Južné nábr. 13, 042 19 Košice, IČO: 44518684","3 815,82 € s DPH",13.01.2020,15.01.2020,platná, 2/2020,energ. služby 1/2020,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","2 292,90 € s DPH",14.01.2020,15.01.2020,platná, 3/2020,energ. služby 1/2020,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice a.s., Ensteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","2 205,06 € s DPH",14.01.2020,15.01.2020,platná, 4/2020,služby,,"dodávateľ: Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","191,06 € s DPH",13.01.2020,15.01.2020,platná, 891/2019,elektrina 12/2019,,"dodávateľ: VSE a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","268,65 € s DPH",13.01.2020,15.01.2020,platná, 892/2019,kontajner,,"dodávateľ: KOSIT a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 26205214","149,38 € s DPH",15.01.2020,15.01.2020,platná, 893/2019,kontajner,,"dodávateľ: Kosit a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 36205214","127,87 € s DPH",15.01.2020,15.01.2020,platná, 894/2019,kontajner,,"dodávateľ: Kosit East s.r.o., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 50273884","211,10 € s DPH",15.01.2020,15.01.2020,platná, 879/2019,elektrina 12/2019,,"dodávateľ: VSE a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","117,12 € s DPH",14.01.2020,14.01.2020,platná, 867/2019,dodávka tepla 12/2019 - Bačíkova,,"dodávateľ: Tepláreň a.s., Teplárenská 3, 042 92 Košice, IČO: 36211541","1 283,15 € s DPH",13.01.2020,13.01.2020,platná, 868/2019,dodávka tepla 12/2019 - Strojárenská,,"dodávateľ: Tepláreň a.s., Teplárenská 3, 042 92 Košice, IČO: 36211541","12 484,58 € s DPH",13.01.2020,13.01.2020,platná, 869/2019,dodávka tepla - Turgenevova,,"dodávateľ: Tepláreň a.s., Teplárenská 3, 042 92 Košice, IČO: 36211541","321,20 € s DPH",13.01.2020,13.01.2020,platná, 873/2019,elektrina 12/2019,,"dodávateľ: VSE a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","1 604,18 € s DPH",13.01.2020,13.01.2020,platná, 871/2019,elektrina 12/2019,,"dodávateľ: VSE a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","267,02 € s DPH",13.01.2020,13.01.2020,platná, 872/2019,elektrina 12/2019,,"dodávateľ: VSE a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","1 023,08 € s DPH",13.01.2020,13.01.2020,platná, 874/2019,elektrina 12/2019,,"dodávateľ: VSE a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","526,98 € s DPH",13.01.2020,13.01.2020,platná, 875/2019,elektrina 12/2019,,"dodávateľ: VSE a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","11 237,38 € s DPH",13.01.2020,13.01.2020,platná, 876/2019,elektrina 12/2019,,"dodávateľ: VSE a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","55,48 € s DPH",13.01.2020,13.01.2020,platná, 877/2019,elektrina 12/2019,,"dodávateľ: VSE a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","113,83 € s DPH",13.01.2020,13.01.2020,platná, 878/2019,elektrina 12/2019,,"dodávateľ: VSE a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","2 923,76 € s DPH",13.01.2020,13.01.2020,platná, 860/2019,skutočná spotreba,,"dodávateľ: VVS a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","894,56 € s DPH",09.01.2020,10.01.2020,platná, 861/2019,dobropis - stravné lístky,,"dodávateľ: UP Slovensko s.r.o., TOMášIKOVA 23/D, IČO: 31396674","-50,18 € s DPH",09.01.2020,10.01.2020,platná, 862/2019,vyúčtovanie plyn - ZZ Krásna,,"dodávateľ: Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, IČO: 46113177","114,50 € s DPH",10.01.2020,10.01.2020,platná, 863/2019,vyučovanie plyn - ZZ Sever,,"dodávateľ: Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, IČO: 46113177","34,18 € s DPH",10.01.2020,10.01.2020,platná, 864/2019,vyúčtovanie plyn - Strojárenská,,"dodávateľ: Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, IČO: 46113177","484,89 € s DPH",10.01.2020,10.01.2020,platná, 865/2019,vyúčtovanie - plyn ZZ Mäsiarska,,"dodávateľ: Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, IČO: 46113177","-2,43 € s DPH",10.01.2020,10.01.2020,platná, 866/2019,vyúčtovanie plyn - ZZ Sever,,"dodávateľ: Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, IČO: 46113177","31,56 € s DPH",10.01.2020,10.01.2020,platná, 859/2019,vyúčtovanie - plyn,,"dodávateľ: energie2 a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, IČO: 46113177","-657,44 € s DPH",07.01.2020,09.01.2020,platná, 851/2019,služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","214,74 € s DPH",07.01.2020,08.01.2020,platná, 852/2019,služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817/62 Bratislava, IČO: 35763469","138,47 € s DPH",07.01.2020,08.01.2020,platná, 853/2019,služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","137,45 € s DPH",07.01.2020,08.01.2020,platná, 854/2019,služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","128,24 € s DPH",07.01.2020,08.01.2020,platná, 855/2019,služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817/ 62 Bratislava, IČO: 35763469","126,48 € s DPH",07.01.2020,08.01.2020,platná, 856/2019,služby - ústredňa,,"dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","936,00 € s DPH",08.01.2020,08.01.2020,platná, 857/2019,servis toal. kabíny,,"dodávateľ: TOI TOI & DIXI, Stará Vajnorská 37, 831 01 Bratislava, IČO: 36383074","48,00 € s DPH",08.01.2020,08.01.2020,platná, 844/2019,skutočná spotreba,,"dodávateľ: VVS a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","754,53 € s DPH",07.01.2020,07.01.2020,platná, 845/2019,stravne listky,,"dodávateľ: UP Slovensko s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674","2 860,03 € s DPH",07.01.2020,07.01.2020,platná, 846/2019,služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 357763469","94,94 € s DPH",07.01.2020,07.01.2020,platná, 847/2019,internet,,"dodávateľ: ANTIK telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 42093937","29,63 € s DPH",07.01.2020,07.01.2020,platná, 848/2019,oprava dažďového zvodu - ZZ Východ,,"dodávateľ: Tibor Illés, Lomnická 13, 040 01 Košice, IČO: 10686258","994,00 € s DPH",07.01.2020,07.01.2020,platná, 849/2019,prečistenie kanalizácie,,"dodávateľ: Tibor Illés, Lomnická 13, 040 01 Košice, IČO: 10686258","150,00 € s DPH",07.01.2020,07.01.2020,platná, 850/2019,oprava odpadovej šachty - Moldava,,"dodávateľ: Tibor Illés, Lomnická 13, 040 01 Košice, IČO: 10686258","540,00 € s DPH",07.01.2020,07.01.2020,platná, 1/2020,výkon zodpovednej osoby za 01/2020,,"dodávateľ: osobnyudaj.sk, s.r.o., Nám. osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice, IČO: 50528041","84,00 € s DPH",07.01.2020,07.01.2020,platná, 839/2019,vodoinštalačný materiál,,"dodávateľ: STERAD, Jazerná 1, 040 12 Košice, IČO: 52133923","1 098,17 € s DPH",27.12.2019,02.01.2020,platná, 840/2019,prehliadka výťahov - ZZ Juh,,"dodávateľ: TUCHYŇA s.r.o., Lentá 27, 040 01 Košice, IČO: 45378398","1 024,98 € s DPH",27.12.2019,02.01.2020,platná, 841/2019,vypracovanie PD - Strojárenská,,"dodávateľ: Ing. Ladislav Komjáthy - ODYSEA, Čínska 17, 040 13 Košice, IČO: 34744801","1 000,00 € s DPH",30.12.2019,02.01.2020,platná, 842/2019,vypracovanie PD - Bačíkova,,"dodávateľ: Ing. Ladislav Komjáthy - ODYSEA, Čínska 17, 040 013 Košice, IČO: 34744801","1 100,00 € s DPH",30.12.2019,02.01.2020,platná, 843/2019,vypracovanie stanoviska k PD - Moldava,,"dodávateľ: VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","21,00 € s DPH",27.12.2019,02.01.2020,platná, 832/2019,Koberec Dakar,,"dodávateľ: Domos Slovakia s.r.o., Južná trieda 48, 040 01 Košice, IČO: 36590487","4 999,00 € s DPH",20.12.2019,20.12.2019,platná, 833/2019,parkovacie tabule,,"dodávateľ: Sedem - reklamná egentúra s.r.o., Textilná 7/A, 040 12 Košice, IČO: 36596621","1 056,00 € s DPH",20.12.2019,20.12.2019,platná, 834/2019,oprava telef. klapky,,"dodávateľ: BenTel Slovakia, Hanojská 4, 040 13 Košice, IČO: 46506802","94,13 € s DPH",20.12.2019,20.12.2019,platná, 835/2019,skutočná spotreba,,"dodávateľ: VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","120,47 € s DPH",20.12.2019,20.12.2019,platná, 836/2019,mobilné telefóny,,"dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","3 100,00 € s DPH",20.12.2019,20.12.2019,platná, 837/2019,maľovanie priestorov - ZZ Juh,,"dodávateľ: IZOLFIT s.r.o., Rampová 5, 040 01 Košice, IČO: 44532326","58 265,93 € s DPH",20.12.2019,20.12.2019,platná, 838/2019,"maľovanie priestorov - ZZ Východ, Moldava",,"dodávateľ: ZIPAD s.r.o.,, Bajzova 9, 040 01 Košice, IČO: 36605930","30 763,91 € s DPH",20.12.2019,20.12.2019,platná, 817/2019,oprava strešnej krytiny - ZZ Juh,,"dodávateľ: PŠP s.r.o., Vajanského 1, 071 01 Michalovce, IČO: 36569305","14 334,55 € s DPH",18.12.2019,19.12.2019,platná, 818/2019,kontrola HP,,"dodávateľ: Vojtech Petrík, Východná 40, 044 71 Čečejovce, IČO: 30250412","166,80 € s DPH",19.12.2019,19.12.2019,platná, 819/2019,kontrola HP,,"dodávateľ: Vojtech Petrík, Východná 40, 044 71 Čečejovce, IČO: 30250412","171,60 € s DPH",19.12.2019,19.12.2019,platná, 820/2019,upratovacie práce 11/2019,,"dodávateľ: ČaSS s.r.o., Mieru 126, 044 24 Poproč, IČO: 31685455","15 948,26 € s DPH",18.12.2019,19.12.2019,platná, 821/2019,oprava strechy,,"dodávateľ: INISA s.r.o., Radlinského 31, 052 01 SNV, IČO: 44887531","3 057,19 € s DPH",18.12.2019,19.12.2019,platná, 822/2019,stavebné práce,,"dodávateľ: Róbert Birka, Košická 381/3, 044 31 Družstevná p/H., IČO: 41998634","1 800,00 € s DPH",18.12.2019,19.12.2019,platná, 823/2019,oprava telef. klapky,,"dodávateľ: BenTel Slovakia, Hanojská 4, 040 13 Košice, IČO: 34374973","30,00 € s DPH",18.12.2019,19.12.2019,platná, 824/2019,oprava elektr. pohonu - Moldava n/B.,,"dodávateľ: ELOX TRADE s.r.o., Záhradná 12, 045 01 Moldava n/B., IČO: 36764710","237,60 € s DPH",18.12.2019,19.12.2019,platná, 825/2019,deratizácia,,"dodávateľ: Asanarates s.r.o., Park Angelinum 4, 040 01 Košice, IČO: 36606693","720,00 € s DPH",19.12.2019,19.12.2019,platná, 826/2019,merania a regulácie 11/2019,,"dodávateľ: Ing. Peter Toronský - VIPE, Kavečianska cesta 38, 040 01 Košice, IČO: 10778250","300,00 € s DPH",19.12.2019,19.12.2019,platná, 827/2019,seminár PAM 17.12.2019,,"dodávateľ: VEMA s.r.o., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava, IČO: 31355374","54,00 € s DPH",17.12.2019,19.12.2019,platná, 828/2019,dezinsekcia,,"dodávateľ: Asanarates s.r.o., Park Angelinum 4, 040 01 Košice, IČO: 36606693","48,00 € s DPH",19.12.2019,19.12.2019,platná, 829/2019,oprava parkovacej zábrany,,"dodávateľ: RPL Slovakia s.r.o., Mikovíniho 31/27, 040 11 Košice, IČO: 44875151","111,60 € s DPH",19.12.2019,19.12.2019,platná, 830/2019,oprava strešných vpustí - ZZ Sever,,"dodávateľ: IZOLPLAST s.r.o., Rastislavova 87/A, 040 01 Košice, IČO: 36217905","1 716,34 € s DPH",19.12.2019,19.12.2019,platná, 831/2019,upratovacie práce 12/2019,,"dodávateľ: ČaSS s.r.o., Mieru 126, 044 24 Poproč, IČO: 31685455","15 948,26 € s DPH",19.12.2019,19.12.2019,platná, 816/2019,služby 12/2019,,"dodávateľ: Milan Stribula - MISTRAL, Floriánska 1, 040 01 Košice, IČO: 41037821","1 018,37 € s DPH",18.12.2019,18.12.2019,platná, 808/2019,vypracovanie revízií elektr. zariadení a bleskozvodov,,"dodávateľ: Ing. Vladimír Tomšik, Rosná 10, 040 01 Košice, IČO: 34860711","34 800,00 € s DPH",17.12.2019,17.12.2019,platná, 807/2019,"odstránenie nedostatkov po revízii elektr, zariadení a bleskozvodov",,"dodávateľ: Ing. V. Tomšik, Rosná 10, 040 01 Košice, IČO: 34860711","33 960,00 € s DPH",17.12.2019,17.12.2019,platná, 809/2019,oprava výťahu - ZZ Východ,,"dodávateľ: Tuchyňa Výťahy s.r.o., Letná 27, 040 01 Košice, IČO: 45378398","86,23 € s DPH",17.12.2019,17.12.2019,platná, 810/2019,oprava výťahu - ZZ Jazero,,"dodávateľ: Tuchyňa Výťahy s.r.o., Letná 27, 040 01 Košice, IČO: 45378398","98,29 € s DPH",17.12.2019,17.12.2019,platná, 811/2019,oprava výťahu - ZZ Jazero,,"dodávateľ: Tuchyňa Výťahy s.r.o., Letná 27, 040 01 Košice, IČO: 45378398","28,25 € s DPH",17.12.2019,17.12.2019,platná, 812/2019,oprava výťahu - ZZ Jazero,,"dodávateľ: Tuchyňa Výťahy s.r.o., Letná 27, 040 01 Košice, IČO: 45378398","95,36 € s DPH",17.12.2019,17.12.2019,platná, 813/2019,kontajner,,"dodávateľ: Kosit a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 36205214","71,52 € s DPH",17.12.2019,17.12.2019,platná, 814/2019,mesačná kontrola EPS 12/2019,,"dodávateľ: ELKO SERVIS s.r.o., Šoltésovej 7, 040 01 Košice","19,92 € s DPH",17.12.2019,17.12.2019,platná, 815/2019,SW na sledovanie hovorov do 72 kl.,,"dodávateľ: BenTel Slovakia, Hanojská 4, 040 13 Košice, IČO: 34374973","384,00 € s DPH",17.12.2019,17.12.2019,platná, 794/2019,spotreba tepla 11/2019 - ZZ Mäsiarska,,"dodávateľ: Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 042 19 Košice, IČO: 44518684","2 168,30 € s DPH",16.12.2019,16.12.2019,platná, 795/2019,dodávka energ. médií 11/2019 - ZZ Juh,,"dodávateľ: Univerzitná nemocnica L.Pasteura Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice, IČO: 00606707","11 794,32 € s DPH",16.12.2019,16.12.2019,platná, 797/2019,dodávka tepla 11/2019 - ZZ Mäsiarska,,"dodávateľ: TEHO s.r.o., Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","1 116,90 € s DPH",16.12.2019,16.12.2019,platná, 798/2019,dodávka tepla 11/2019 - ZZ Srbská,,"dodávateľ: TEHO s.r.o., Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","1 390,90 € s DPH",16.12.2019,16.12.2019,platná, 799/2019,dodávka tepla 11/2019 - ZZ Sever,,"dodávateľ: TEHO s.r.o., Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","9 573,73 € s DPH",16.12.2019,16.12.2019,platná, 800/2019,dodávka tepla 11/2019 - ZZ Východ,,"dodávateľ: TEHO s.r.o., Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","5 218,03 € s DPH",16.12.2019,16.12.2019,platná, 801/2019,dodávka tepla 11/2019 - ZZ Tatranská,,"dodávateľ: TEHO s.r.o., Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","699,98 € s DPH",16.12.2019,16.12.2019,platná, 802/2019,dodávka tepla 11/2019 - ZZ Jazero,,"dodávateľ: TEHO s.r.o., Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","5 357,16 € s DPH",16.12.2019,16.12.2019,platná, 803/2019,dodávka tepla 11/2019 - ZZ Poštová,,"dodávateľ: TEHO s.r.o., Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","1 334,76 € s DPH",16.12.2019,16.12.2019,platná, 804/2019,dodávka tepla 11/2019 - Exnárova,,"dodávateľ: TEHO s.r.o., Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","6 904,36 € s DPH",16.12.2019,16.12.2019,platná, 805/2019,oprava schodiskovej sedačky - Tatranská,,"dodávateľ: Velcon s.r.o., Továrenská 368/40, 976 31 Vlkanová, IČO: 36056677","1 088,40 € s DPH",16.12.2019,16.12.2019,platná, 806/2019,zasklievanie - ZZ Mäsiarska,,"dodávateľ: Betty sklárstvo, Trnkova 70, 040 14 Košice, IČO: 35423323","78,16 € s DPH",16.12.2019,16.12.2019,platná, 775/2019,dodávka tepla 11/2019 - Moldava,,"dodávateľ: TEHO Moldava a.s., Čs. armády 34, 045 01 Moldava n/B., IČO: 36173061","1 680,67 € s DPH",12.12.2019,13.12.2019,platná, 776/2019,kontajner,,"dodávateľ: Kosit a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 36205214","120,96 € s DPH",12.12.2019,13.12.2019,platná, 777/2019,kontajner - ZZ Sever,,"dodávateľ: Kosit a.s., Rastoslavova 98, 043 46 Košice, IČO: 36205214","407,57 € s DPH",12.12.2019,13.12.2019,platná, 778/2019,kontajner,,"dodávateľ: Kosit East s.r.o., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 50273884","211,10 € s DPH",12.12.2019,13.12.2019,platná, 779/2019,kancelárske kreslo 2x,,"dodávateľ: DATAS-VT s.r.o., Toryská 3, 040 11 Košice, IČO: 36197963","183,00 € s DPH",13.12.2019,13.12.2019,platná, 780/2019,služby,,"dodávateľ: Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","189,73 € s DPH",13.12.2019,13.12.2019,platná, 781/2019,dodávka tepelnej energie 11/2019,,"dodávateľ: Tepláreň Košice, a.s., Teplárenská 3, 042 92 Košice, IČO: 36211541","896,22 € s DPH",13.12.2019,13.12.2019,platná, 782/2019,dodávka tepelnej energie 11/2019,,"dodávateľ: Tepláreň Košice, a.s., Teplárenská 3, 042 92 Košice, IČO: 36211541","8 678,41 € s DPH",13.12.2019,13.12.2019,platná, 783/2019,dodávka tepelnej energie 11/2019,,"dodávateľ: Tepláreň Košice a.s., Teplárenská 3, 042 92 Košice, IČO: 36211541","81,17 € s DPH",13.12.2019,13.12.2019,platná, 784/2019,služby 11/2019,,"dodávateľ: Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 B. Bystrica, IČO: 36631124","56,30 € s DPH",13.12.2019,13.12.2019,platná, 785/2019,elektrina 11/2019,,"dodávateľ: VSE a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","1 119,32 € s DPH",13.12.2019,13.12.2019,platná, 786/2019,elektrina 11/2019,,"dodávateľ: VSE a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","528,37 € s DPH",13.12.2019,13.12.2019,platná, 787/2019,elektrina 11/2019,,"dodávateľ: VSE a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","1 291,57 € s DPH",13.12.2019,13.12.2019,platná, 788/2019,elektrina 11/2019,,"dodávateľ: VSE a.s., Mlynská 31,042 91 Košice, IČO: 44483767","1 718,99 € s DPH",13.12.2019,13.12.2019,platná, 789/2019,elektrina 11/2019,,"dodávateľ: VSE a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","162,07 € s DPH",13.12.2019,13.12.2019,platná, 790/2019,elektrina 11/2019,,"dodávateľ: VSE a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","11 435,44 € s DPH",13.12.2019,13.12.2019,platná, 791/2019,elektrina 11/2019,,"dodávateľ: VSE a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","22,09 € s DPH",13.12.2019,13.12.2019,platná, 792/2019,elektrina 11/2019,,"dodávateľ: VSE a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","534,54 € s DPH",13.12.2019,13.12.2019,platná, 793/2019,elektrina 11/2019,,"dodávateľ: VSE a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","226,15 € s DPH",13.12.2019,13.12.2019,platná, 773/2019,oprava kanalizačných šácht - Strojárenská,,"dodávateľ: Tibor Illés, Lomnická 13, 040 01 Košice, IČO: 10686258","650,00 € s DPH",11.12.2019,12.12.2019,platná, 774/2019,prečistenie kanalizácie - ZZ Juh,,"dodávateľ: Tibor Illés, Lomnická 13, 040 01 Košice, IČO: 10686258","150,00 € s DPH",11.12.2019,12.12.2019,platná, 756/2019,skutočná spotreba,,"dodávateľ: VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","873,73 € s DPH",09.12.2019,11.12.2019,platná, 757/2019,energetické služby 12/2019,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice , a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","2 401,27 € s DPH",09.12.2019,11.12.2019,platná, 758/2019,energetické služby 12/2019,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","2 306,17 € s DPH",09.12.2019,11.12.2019,platná, 759/2019,mesačná kontrola EPS - 11/2019,,"dodávateľ: ELKO SERVIS s.r.o., Šoltésovej 7, 040 01 Košice, IČO: 46216707","19,92 € s DPH",09.12.2019,11.12.2019,platná, 760/2019,služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","218,27 € s DPH",09.12.2019,11.12.2019,platná, 761/2019,služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","0,42 € s DPH",09.12.2019,11.12.2019,platná, 762/2019,služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","93,17 € s DPH",09.12.2019,11.12.2019,platná, 763/2019,služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","122,72 € s DPH",09.12.2019,11.12.2019,platná, 764/2019,služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","126,13 € s DPH",09.12.2019,11.12.2019,platná, 765/2019,služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","143,12 € s DPH",09.12.2019,11.12.2019,platná, 766/2019,služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","142,76 € s DPH",09.12.2019,11.12.2019,platná, 767/2019,PO 11/2019,,"dodávateľ: Ing. Gabriel Szabó Bartko, Východná 43, 044 71 Čečejovce, IČO: 32706456","300,00 € s DPH",09.12.2019,11.12.2019,platná, 768/2019,PO 12/2019,,"dodávateľ: Ing. Gabriel Szabó Bartko, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 32706456","300,00 € s DPH",09.12.2019,11.12.2019,platná, 769/2019,oprava telef. klapky,,"dodávateľ: BenTel Slovakia, Hanojská 4, 040 13 Košice, IČO: 46506802","69,00 € s DPH",09.12.2019,11.12.2019,platná, 770/2019,Papier kopírovací,,"dodávateľ: PAPIER SERVIS , s.r.o., Južná trieda 66, 040 01 Košice, IČO: 36577308","113,72 € s DPH",09.12.2019,11.12.2019,platná, 771/2019,servis toal. kabíny - Strojárenská,,"dodávateľ: TOI TOI & DIXI, s.r.o., Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava, IČO: 36383074","48,00 € s DPH",09.12.2019,11.12.2019,platná, 772/2019,servisné práce MaR na VS,,"dodávateľ: SQS Košice, spol. s r.o., Strojárska 3, 040 01 Košice, IČO: 36191493","238,99 € s DPH",10.12.2019,11.12.2019,platná, 754/2019,služby - ústredňa,,"dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Brtatislava, IČO: 36763469","936,00 € s DPH",06.12.2019,09.12.2019,platná, 755/2019,monitorovanie objektu,,"dodávateľ: CI-servis a.s., Werferova 1, 040 11 Košice, IČO: 36180459","616,80 € s DPH",06.12.2019,09.12.2019,platná, 753/2019,internet 11/2019,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","29,63 € s DPH",06.12.2019,06.12.2019,platná, 752/2019,stravné lístky,,"dodávateľ: Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674","1 739,20 € s DPH",05.12.2019,05.12.2019,platná, 750/2019,skutočná spotreba,,"dodávateľ: VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","796,34 € s DPH",03.12.2019,04.12.2019,platná, 751/2019,servisná prehliadka služobného motor. vozidla,,"dodávateľ: FRANCE-TECH s.r.o., Rozvojová 1, 040 11 Košice, IČO: 36189359","315,50 € s DPH",02.12.2019,04.12.2019,platná, 747/2019,výkon zodp. osoby za 12/2019,,"dodávateľ: osobnyudaj.sk, s.r.o., DUETT Business Residence, Nám. osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice, IČO: 50528041","84,00 € s DPH",02.12.2019,02.12.2019,platná, 748/2019,vodoinštalačný materiál,,"dodávateľ: STERAD, Jazerná 1, 040 12 Košice, IČO: 52133923","960,53 € s DPH",02.12.2019,02.12.2019,platná, 749/2019,služby 11/2019,,"dodávateľ: Milan Stribula - MISTRAL, Floriánska 1, 040 01 Košice, IČO: 41037821","1 018,37 € s DPH",02.12.2019,02.12.2019,platná, 744/2019,oprava výpustí - Strojárenská,,"dodávateľ: TERRA - EKO s.r.o., Werferova 1/2582, 040 11 Košice, IČO: 44869479","31 551,25 € s DPH",25.11.2019,26.11.2019,platná, 745/2019,kancelárske stoličky,,"dodávateľ: MANUTAN SLOVAKIA s.r.o., Obchodná 2, 811 06 Bratislava, IČO: 35885815","406,44 € s DPH",26.11.2019,26.11.2019,platná, 746/2019,vodárenské práce - Strojárenská,,"dodávateľ: Slavomír Rusnák, Ťahanovská 2421/3, 040 13 Košice, IČO: 45360545","1 400,00 € s DPH",25.11.2019,26.11.2019,platná, 743/2019,kontajner,,"dodávateľ: KOSIT a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 36205214","71,52 € s DPH",22.11.2019,22.11.2019,platná, 712/2019,služby,,"dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270","191,93 € s DPH",20.11.2019,21.11.2019,platná, 713/2019,spotreba tepla 10/2019,,"dodávateľ: Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábr. 13, 042 19 Košice, IČO: 44518684","2 827,45 € s DPH",20.11.2019,21.11.2019,platná, 714/2019,vykonané práce,,"dodávateľ: CI - servis SK, s.r.o., Werferova 1, 040 01 Košice, IČO: 36725846","24,00 € s DPH",20.11.2019,21.11.2019,platná, 715/2019,PO 10/2019,,"dodávateľ: Ing. G. Szabó Bartko, Východná 43, 044 71 Čečejovce, IČO: 32706456","300,00 € s DPH",20.11.2019,21.11.2019,platná, 716/2019,prehliadka výťahu - Juh,,"dodávateľ: Tuchyňa Výťahy s.r.o., Letná 27, 040 01 Košice, IČO: 45378398","93,18 € s DPH",20.11.2019,21.11.2019,platná, 717/2019,odber tepla 10/2019 - Moldava,,"dodávateľ: TEpelné hospodárstvo Moldava , a.s., Čsl. armády 34, 045 01 Moldava n/B., IČO: 36173061","1 442,28 € s DPH",20.11.2019,21.11.2019,platná, 718/2019,dodávka tepla - Exnárova,,"dodávateľ: Tepelné hospodárstvo s.r.o., Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","5 370,59 € s DPH",20.11.2019,21.11.2019,platná, 719/2019,dodávka tepla - Poštová,,"dodávateľ: Tepelné hospodárstvo s.r.o. Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","1 054,03 € s DPH",20.11.2019,21.11.2019,platná, 720/2019,dodávka tepla - Jazero,,"dodávateľ: Tepelné hospodárstvo s.r.o. Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","4 291,54 € s DPH",20.11.2019,21.11.2019,platná, 721/2019,dodávka tepla - Tatranská,,"dodávateľ: Tepelné hospodárstvo s.r.o. Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","563,86 € s DPH",20.11.2019,21.11.2019,platná, 722/2019,dodávka tepla - Východ,,"dodávateľ: Tepelné hospodárstvo s.r.o. Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","4 217,22 € s DPH",20.11.2019,21.11.2019,platná, 723/2019,dodávka tepla 10/2019 - Sever,,"dodávateľ: Tepelné hospodárstvo s.r.o. Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","7 907,83 € s DPH",20.11.2019,21.11.2019,platná, 724/2019,dodávka tepla 10/2019 - Srbská,,"dodávateľ: Tepelné hospodárstvo s.r.o. Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","1 216,04 € s DPH",20.11.2019,21.11.2019,platná, 725/2019,dodávka tepla 10/2019 - Staré mesto,,"dodávateľ: Tepelné hospodárstvo s.r.o. Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692","858,79 € s DPH",20.11.2019,21.11.2019,platná, 726/2019,služby 10/2019,,"dodávateľ: Slovenská pošta a.s., Partizánska 9, 975 99 B. Bystrica, IČO: 36631124","47,75 € s DPH",20.11.2019,21.11.2019,platná, 727/2019,spotreba energ. médií 10/2019 - Juh,,"dodávateľ: Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice, IČO: 00606707","11 539,96 € s DPH",20.11.2019,21.11.2019,platná, 728/2019,merania a regulácie 10/2019 - Bačíkova,,"dodávateľ: Ing. P. Toronský - VIPE, Kavečianska cesta 38, 040 01 Košice, IČO: 10778250","300,00 € s DPH",20.11.2019,21.11.2019,platná, 729/2019,elektrina 10/2019,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","3 377,11 € s DPH",20.11.2019,21.11.2019,platná, 730/2019,elektrina 10/2019,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","418,56 € s DPH",20.11.2019,21.11.2019,platná, 731/2019,elektrina 10/2019,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","427,68 € s DPH",20.11.2019,21.11.2019,platná, 732/2019,elektrina 10/2019,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 444873767","-16,61 € s DPH",20.11.2019,21.11.2019,platná, 733/2019,elektrina 10/2019,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31 , 042 91 Košice, IČO: 44483767","141,30 € s DPH",20.11.2019,21.11.2019,platná, 734/2019,elektrina 10/2019,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31. 042 91 Košice, IČO: 44483767","653,27 € s DPH",20.11.2019,21.11.2019,platná, 735/2019,elektrina 10/2019,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","22,09 € s DPH",20.11.2019,21.11.2019,platná, 736/2019,elektrina 10/2019,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","45,95 € s DPH",20.11.2019,21.11.2019,platná, 737/2019,elektrina 10/2019,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","266,04 € s DPH",20.11.2019,21.11.2019,platná, 738/2019,dodávka tepla 10/2019 - Bačíkova,,"dodávateľ: Tepláreň Košice a.s., Teplárenská 3, 042 92 Košice, IČO: 36211541","-104,41 € s DPH",20.11.2019,21.11.2019,platná, 739/2019,dodávka tepla 10/2019,,"dodávateľ: Tepláreň Košice a.s., Teplárenská 3, 042 92 Košice, IČO: 36211541","-2 055,93 € s DPH",20.11.2019,21.11.2019,platná, 740/2019,dodávka tepla 10/2019,,"dodávateľ: Tepláreň Košice a.s., Teplárenská 3, 042 92 Košice, IČO: 36211541","7,40 € s DPH",20.11.2019,21.11.2019,platná, 741/2019,inzerát,,"dodávateľ: Petit Press, a.s., Letná 47, 040 01 Košice, IČO: 35790253","57,47 € s DPH",20.11.2019,21.11.2019,platná, 742/2019,zasklievanie,,"dodávateľ: BETTY, Trnková 70, 040 14 Košice, IČO: 35423323","90,32 € s DPH",20.11.2019,21.11.2019,platná, 680/2019,kancelárske potreby,,"dodávateľ: Papier servis, s.r.o., Južná trieda 66, 040 01 Košice, IČO: 36577308","38,28 € s DPH",06.11.2019,20.11.2019,platná, 679/2019,tonery,,"dodávateľ: Jaroslav Adamec - Phobosstudio, SNP 1155/21, 972 01 Bojnice, IČO: 41596404","660,19 € s DPH",06.11.2019,19.11.2019,platná, 682/2019,stravné lístky,,"dodávateľ: Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674","2 048,40 € s DPH",05.11.2019,19.11.2019,platná, 681/2019,služby,,"dodávateľ: Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 00","89,94 € s DPH",06.11.2019,18.11.2019,platná, 693/2019,energ. služby - Michalovce,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","2 401,27 € s DPH",08.11.2019,18.11.2019,platná, 676/2019,internet,,"dodávateľ: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400","29,63 € s DPH",05.11.2019,17.11.2019,platná, 673/2019,prehliadka tlakových zariadení,,"dodávateľ: Ing. Ivan Hrbáľ, Bukurešťská 16, 040 13 Košice, IČO: 37523406","333,55 € s DPH",30.10.2019,16.11.2019,platná, 675/2019,výkon zodp. osoby 11/2019,,"dodávateľ: osobnyudaj.sk, s.r.o., Nám. osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice, IČO: 50528041","84,00 € s DPH",04.11.2019,15.11.2019,platná, 711/2019,obnova oplotenia - Bačíkova,,"dodávateľ: DAMAC, spol. s r.o., Palackého 14, 040 01 Košice, IČO: 31716849","78 147,08 € s DPH",07.11.2019,15.11.2019,platná, 710/2019,oprava telef. klapky - Juh,,"dodávateľ: BenTel Slovakia, Hanojská 4, 040 13 Košice, IČO: 34374973","30,00 € s DPH",13.11.2019,14.11.2019,platná, 677/2019,elektroinštalačný materiál,,"dodávateľ: PROFI - STAR, s.r.o., Kavečianska cesta 8/A, 040 01 Košice, IČO: 46258060","80,26 € s DPH",04.11.2019,13.11.2019,platná, 708/2019,monitorovanie objektu,,"dodávateľ: CI-servis a.s., Werferova 1, 040 11 Košice, IČO: 36180459","616,80 € s DPH",12.11.2019,13.11.2019,platná, 709/2019,Počítač,,"dodávateľ: Focus-computer s.r.o., Dominikánske nám. 35, 040 01 Košice, IČO: 36188778","590,00 € s DPH",12.11.2019,13.11.2019,platná, 678/2019,vodoinštalačný materiál,,"dodávateľ: STARAD, Jazerná 1, 040 12 Košice, IČO: 52133923","420,43 € s DPH",04.11.2019,12.11.2019,platná, 683/2019,upratovacie práce 10/2019,,"dodávateľ: Čass spol. s r.o., Ul. Mieru 126, 044 24 Poproč, IČO: 31685455","15 948,26 € s DPH",08.11.2019,12.11.2019,platná, 684/2019,služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","144,52 € s DPH",07.11.2019,12.11.2019,platná, 685/2019,služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom , a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","215,39 € s DPH",07.11.2019,12.11.2019,platná, 686/2019,služby - ústedňa,,"dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","936,00 € s DPH",07.11.2019,12.11.2019,platná, 687/2019,služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom a.s.,, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","121,90 € s DPH",07.11.2019,12.11.2019,platná, 688/2019,služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","126,97 € s DPH",07.11.2019,12.11.2019,platná, 689/2019,služby,,"dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469","143,12 € s DPH",07.11.2019,12.11.2019,platná, 690/2019,vyúčtovanie,,"dodávateľ: VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","9 316,57 € s DPH",08.11.2019,12.11.2019,platná, 691/2019,servisné práce na výmenníkovej stanici - Strojárenská,,"dodávateľ: SQS Košice s.r.o., Strojárska 3, 040 01 Košice, IČO: 36191493","238,99 € s DPH",08.11.2019,12.11.2019,platná, 692/2019,energ. služby - Továrenská,,"dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532","2 306,17 € s DPH",08.11.2019,12.11.2019,platná, 694/2019,elektrina,,"dodávateľ: VSE a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","176,00 € s DPH",11.11.2019,12.11.2019,platná, 695/2019,vyúčtovanie,,"dodávateľ: VVS, a.s., Konenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","1 123,27 € s DPH",11.11.2019,12.11.2019,platná, 696/2019,vyúčtovanie,,"dodávateľ: VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Koišce, IČO: 36570460","2 259,19 € s DPH",11.11.2019,12.11.2019,platná, 697/2019,vyúčtovanie,,"dodávateľ: VVS, a.s., Komensého 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","3 126,11 € s DPH",11.11.2019,12.11.2019,platná, 698/2019,vyúčtovanie,,"dodávateľ: VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","25,74 € s DPH",11.11.2019,12.11.2019,platná, 699/2019,vyúčtovanie,,"dodávateľ: VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460","77,46 € s DPH",11.11.2019,12.11.2019,platná, 700/2019,kontajner,,"dodávateľ: Kosit a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 36205214","169,34 € s DPH",11.11.2019,12.11.2019,platná, 701/2019,kontajner,,"dodávateľ: Kosit East s.r.o., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 50273884","211,10 € s DPH",11.11.2019,12.11.2019,platná, 702/2019,prehliadka výťahu - Jazero,,"dodávateľ: Tuchyňa výťahy s.r.o., Letná 27, 040 01 Košice, IČO: 45378398","60,31 € s DPH",11.11.2019,12.11.2019,platná, 703/2019,prehliadka výťahu - Jazero,,"dodávateľ: Tuchyňa výťahy s.r.o., Letná 287, 040 01 Košice, IČO: 45378398","57,71 € s DPH",11.11.2019,12.11.2019,platná, 704/2019,prehliadka výťahu - Východ,,"dodávateľ: Tuchyňa výťahy s.r.o., Letná 27, 040 01 Košice, IČO: 45378398","67,21 € s DPH",11.11.2019,12.11.2019,platná, 705/2019,prehliadka výťahu - Východ,,"dodávateľ: Tuchyňa výťahy s.r.o., Letná 27, 040 01 Košice, IČO: 45378398","57,71 € s DPH",11.11.2019,12.11.2019,platná, 706/2019,odb. prehliadka tlakových zariadení - Turgenevova,,"dodávateľ: Ing. Ivan Hrbáľ, Bukurešťská 16, 040 13 Košice, IČO: 37523406","342,90 € s DPH",08.11.2019,12.11.2019,platná, 707/2019,servis toal. kabíny - Strojárenská,,"dodávateľ: TOI TOI & DIXI s.r.o., Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava, IČO: 396383074","48,00 € s DPH",11.11.2019,12.11.2019,platná, 674/2019,služby 10/2019,,"dodávateľ: Milan Stribula - MISTRAL, Floriánskla 1, 040 01 Košice, IČO: 41037821","1 018,37 € s DPH",04.11.2019,08.11.2019,platná, 670/2019,vypracovanie PD s rozpočtom - ZZ Juh,,"dodávateľ: Ing. Ladislav Komjáthy - Odysea, Čínska 17, 040 13 Košice, IČO: 34744801","800,00 € s DPH",25.10.2019,06.11.2019,platná, 672/2019,inzerát,,"dodávateľ: Petit Press, a.s., Letná 47, 040 01 Košice, IČO: 35790253","29,50 € s DPH",28.10.2019,05.11.2019,platná, 671/2019,oprava rampy - Bačíkova,,"dodávateľ: SOLMEA s.r.o., Bačíkova 7, 040 01 Košice, IČO: 4719554","4 215,74 € s DPH",25.10.2019,31.10.2019,platná, 669/2019,merania a regulácie 9/2019,,"dodávateľ: Ing. Peter Toronský - VIPE, Kavečianska cesta 38, IČO: 10778250","300,00 € s DPH",24.10.2019,25.10.2019,platná, 659/2019,kontajner,,"dodávateľ: KOSIT a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 36205214","87,60 € s DPH",22.10.2019,23.10.2019,platná, 660/2019,kontrola EPS,,"dodávateľ: ELKO SERVIS s.r.o., Šoltésovej 7, 040 01 Košice, IČO: 46216707","68,92 € s DPH",22.10.2019,23.10.2019,platná, 661/2019,kontrola HP,,"dodávateľ: Vojtech Petrík, Východná 40, 044 71 Čečejovce, IČO: 30250412","133,20 € s DPH",22.10.2019,23.10.2019,platná, 662/2019,kontrola HP,,"dodávateľ: Vojtech Petrík, Východná 40, 044 71 Čečejovce, IČO: 30250412","358,40 € s DPH",22.10.2019,23.10.2019,platná, 663/2019,inzerát,132/2019/Si,"dodávateľ: Petit Press a.s., divízia Východ o.z., Letná 47, 040 01 Košice, IČO: 35790253","68,40 € s DPH",22.10.2019,23.10.2019,platná, 664/2019,oprava parkovacej zábrany,,"dodávateľ: RPL Slovakia s.r.o., Mikoviniho 31/27, 040 11 Košice, IČO: 44875151","248,00 € s DPH",22.10.2019,23.10.2019,platná, 665/2019,kosenie,,"dodávateľ: Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce, Partizánska 55, 071 01 Michalovce, IČO: 00186490","323,00 € s DPH",22.10.2019,23.10.2019,platná, 666/2019,servis DB,,"dodávateľ: RAMcom s.r.o., Poštova 14, 040 01 Košice, IČO: 43889395","33,12 € s DPH",22.10.2019,23.10.2019,platná, 667/2019,prečistenie kanalizácie,,"dodávateľ: Tibor ILLÉS, Lomnická 13, 040 01 Košice, IČO: 10686258","95,00 € s DPH",22.10.2019,23.10.2019,platná, 668/2019,oprava telef. klapky,134/2019/Si,"dodávateľ: Peter Benedik - BenTel, Hanojská 4, 040 13 Košice, IČO: 34374973","60,00 € s DPH",23.10.2019,23.10.2019,platná, 86/2020,upratovacie práce 01/2020,,"dodávateľ: Čass s.r.o., ul. Mieru 126, 044 24 Poproč, IČO: 31685455","15 948,26 € s DPH",20.02.2020,,platná, 116/2021,vyúčtovanie elektriny 2/2021,,"dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767","60,00 € s DPH",,,platná, 158/2021,dodávka tepla 02/2021,,"dodávateľ: Tepláreň Košice, a. s., Teplárenská 3, 042 92 Košice, IČO: 36211541",,,,platná, 158/2021,dodávka tepla 02/2021,,"dodávateľ: Tepláreň Košice, a. s., Teplárenská 3, 042 92 Košice, IČO: 36211541",,,,platná, 164/2021,služby 02/2021,,"dodávateľ: Slovenská pošta, a. s., Partiy",,,,platná, 248/2021,,,,,,,platná, 465/2021,,,,,,,platná,