1/2020,Kompletná poradensko - konzultačná činnosť v oblasti verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení,,"dodávateľ: ZIKRA s.r.o., Hroncova 5, 04001 Košice, IČO: 4765272, Ing. Silvia Krakovská","12 950,00 € s DPH",12.03.2020,12.03.2020,"Ing. Ľudovít Hintoš, PhD",platná,