Súhrnná správa o zákazkách

Podrobnejší opis kontrolného zistenia

Nezverejnenie v profile verejného obstarávateľa súhrnnej správy o podlimitných zákazkách zadaných podľa § 109 a 110 zákona a súhrnnej správy o zákazkách s nízkou hodnotou v lehotách a v rozsahu podľa tohto zákona.

Legislatíva / zhodnotenie

§ 111 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
§ 117 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Odporúčanie

Zverejňovať v profile verejného obstarávateľa súhrnnú správu o podlimitných zákazkách zadaných podľa § 109 a 110 zákona a súhrnnú správu o zákazkách s nízkou hodnotou, a to v lehotách a v rozsahu podľa tohto zákona.

Právny stav ku (mesiac/rok)

05/2017

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 10.07.2017 11:39
Upravené: 22.09.2020 15:13

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine