Štvrťročná súhrnná správa o zákazkách

Podrobnejší opis kontrolného zistenia

Nezverejnenie štvrťročnej súhrnnej správy o zákazkách, ktoré nespĺňajú podmienky podľa ust. § 4 ods. 2 alebo 3 zákona o verejnom obstarávaní, t.j. iné zákazky ako zákazky nadlimitné a podlimitné.

Legislatíva/zhodnotenie

§ 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Odporúčanie

Zverejňovať raz štvrťročne súhrnnú správu o zákazkách v rozsahu ustanovenom zákonom o verejnom obstarávaní, t.j. v profile zverejniť raz štvrťročne správu o týchto zákazkách, v ktorej pre každú zákazku verejný obstarávateľ uvedie hodnotu zákazky, predmet zákazky a identifikáciu dodávateľa.

Právny stav ku (mesiac/rok)

12/2014

 

Autor/zdroj: ÚHK KSK
Zverejnil: Mgr. Andrea Makutová
Vytvorené: 03.09.2015 09:36
Upravené: 22.06.2017 11:36

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Knihy na dosah 30 rokov po ...