Profil verejného obstarávateľa a uverejňovanie v profile

Podrobnejší opis kontrolného zistenia

Nezriadenie profilu verejného obstarávateľa a  neuverejňovanie v profile informácií a dokumentov, o ktorých to ustanovuje zákon.

Legislatíva / zhodnotenie

§ 148 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Odporúčanie

Osobitnou časťou vestníku je elektronické úložisko, na  ktorom sú verejný obstarávateľ a obstarávateľ povinní zabezpečiť si zriadenie profilu, v ktorom uverejňujú informácie a dokumenty, o ktorých to ustanovuje zákon.

Právny stav ku (mesiac/rok)

05/2017

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 10.07.2017 11:39
Upravené: 22.09.2020 15:13

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine