Nevykonanie verejného obstarávania pri podlimitnej zákazke s využitím ET

Podrobnejší opis kontrolného zistenia

Podlimitná zákazka bežne dostupná na trhu zadaná bez použitia elektronického trhoviska.

Legislatíva / zhodnotenie

§ 9 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
§ 91 ods. 1 písm. a), §§ 92 - 99 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

Odporúčanie

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní pri zadávaní zákaziek postupovať podľa tohto zákona.
Pri podlimitných zákazkách bežne dostupných na trhu verejný obstarávateľ postupuje podľa ustanovení § 96 – 99 ZVO s využitím elektronického trhoviska.

Právny stav ku (mesiac/rok)

03/2016

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Andrea Makutová
Vytvorené: 29.11.2016 11:30
Upravené: 29.11.2016 11:36

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Most cez Ružín Dobrovoľníctvo