Nevykonanie verejného obstarávania pri podlimitnej zákazke s využitím ET

Podrobnejší opis kontrolného zistenia

Podlimitná zákazka bežne dostupná na trhu zadaná bez použitia elektronického trhoviska.

Legislatíva / zhodnotenie

§ 10 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
§ 108 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
§ 109 až 112 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Odporúčanie

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní pri zadávaní zákaziek postupovať podľa tohto zákona.
Pri podlimitných zákazkách bežne dostupných na trhu verejný obstarávateľ postupuje podľa ustanovení § 109 až 112  ZVO s využitím elektronického trhoviska.

Právny stav ku (mesiac/rok)

05/2017

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 29.11.2016 11:30
Upravené: 22.09.2020 15:12

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine