Konflikt záujmov

Podrobnejší opis kontrolného zistenia

Neprijatie vlastných pravidiel, resp. opatrení k predchádzaniu konfliktu záujmov počas celého procesu verejného obstarávania.

Nezabezpečenie vylúčenia (neprítomnosti) konfliktu záujmov zainteresovanej osoby s rozhodovacími právomocami verejného obstarávateľa bez toho, aby sa nevyhnutne táto osoba podieľala na príprave alebo realizácii verejného obstarávania a neexistencia stanovenia pravidiel (systému) na predchádzanie konfliktu záujmov na vlastné podmienky.

Legislatíva / zhodnotenie

§ 23 ods. 1 až 5 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

 

Odporúčanie

Prijať také primerané a účinné opatrenia k predchádzaniu konfliktu záujmov v podmienkach verejného obstarávateľa, ktoré zmapujú procesy súvisiace s prípravou a realizáciou VO, identifikujú všetky zainteresované osoby, zhodnotia možný konflikt záujmov a následne pri identifikácii konfliktu záujmov uskutočnia nápravu na požadovaný stav (Výkladové stanovisko Úradu pre verejné obstarávanie č. 2/2016 zo dňa 15.04.2016).

 

Právny stav ku (mesiac/rok)

10/2019

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 06.12.2019 09:33
Upravené: 22.09.2020 15:13

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine